ЗАСІДАННЯ ШЕСТИДЕСЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

     У к р а ї н и  19  г р у д н я  1995  р о к у

                      16.00 година

     

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

 МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Добрий  день,  шановні  депутати!

      Прошу  підготуватися  до реєстрації. Проводиться

 поіменна реєстрація. Будь ласка, увімкніть систему.

      Зареєструвалося  343  народних депутати. Вечірнє

 засідання   оголошується   відкритим!

      Продовжується  обговорення  проекту  Закону  про

 зміни  до  Закону  "Про статус людей, які постраждали

 внаслідок Чорнобильської катастрофи".

      На  трибуну  запрошується,  так мені пояснили...

 (ні-ні,  я  маю  на  увазі Холоша) Володимир Іванович

 Холоша, будь ласка. Будь ласка, Володимир Іванович.

      Значить, так я зрозумів, коротесеньку інформацію

 з  приводу  необхідності чи не необхідності прийняття

 цього  проекту  і.... відповідь на декілька запитань,

 так? Будь ласка.... запитання, будь  ласка.

      (Шум в залі)

      Хто у нас.... процедуру? Валерій Іванович Череп?

 Так,  будь  ласка.  Хто  ще  хоче запитати Володимира

 Івановича  Холошу,  виконуючого  обов'язки  міністра?

 Так,  багато.  Тоді  я прошу ви... ініціатор одержить

 перш  по процедурі. Будь ласка, Черепу слово дайте...

 А решта - запишіться.

     

      ЧЕРЕП В.І, 350 виборчий округ.

     

      ГОЛОВА.  Валерій Іванович... а, ну да, говоріть,

 говоріть....

     

      ЧЕРЕП.  Шановний  Володимир  Іванович,, я за те,

 щоб,  може,  коротеньку  доповідь  таку зробили таку,

 дуже  коротеньку,  тому що місяць тому було доручення

 Верховної  Ради  з  урахуванням  пропозицій, які були

 висловлені  депутатами,  ви повинні були внести деякі

 зміни до проекту закону.

      Тому  все-таки коротенька ваша доповідь  повинна

 бути,  може,  хвилин на 10. Які ви зміни внесли після

 пропозицій,  зауважень,  які були висловлені на сесії

 депутатами?  А потім я вже, як і всі, задам вам якісь

 запитання.

      Будь ласка.

     

       ХОЛОША В.І.  Шановний  Валерій  Іванович, як ви

 пам'ятаєте, уряд вніс пропоозицію про зміни до закону

 ще навесні  цього року.

      Ці  пропозиції  були подані на розгляд Верховної

 Ради  в  числі  тих пропозицій, які повинні були бути

 розглянути  вперше  терміново.

      Тому  на  попередньому засіданні Верховної Ради,

 яке  було в кінці листопада, я доповідав про ті зміни

 і  доповнення,  які  пропонуються  урядом, пропозиції

 уряду, і просив перейти до постатейного голосування.

      Після  цього  я  відповів  на ті запитиання, які

 мені  були задані на протязі півгодини, і після цього

 було  прийнято  рішення  повернутись  до  продовження

 розгляду закону 15 грудня.

      Тому я повинен визначитись зараз, в якій частині

 робити  доповідь,  які  додаткові  питання  повинен я

 висвітлити  відносно пропозицій  і змін до закону.

     

       ЧЕРЕП В.І.      Тоді    запитання,    Олександр

 Олександрович.

     

      ГОЛОВА.  Череп запитання задає.

     

      ЧЕРЕП  В.  І. Володимир Іванович, тоді конкретне

 запитання  і одне: прийнятий закон Верховною Радою, а

 це  є закон в статті 10, де записано, визначено осіб,

 які належать до учасників ліквідації наслідків аварії

 на Чорнобильській АЕС.

      І чітко записано, що до цих учасників відношення

 мають  по  різним  категоріям  люди, які працювали на

 діючих   пунктах   санітарної   обробки  населення  і

 дезактивації  техніки, і написано перелік цих пунктів

 визначається Кабінетом Міністрів України.

      Чітко, ясно, конкретно. Пройшло два роки, за цей

 час  цей  пункт  закону  не  виконаний,  більш  того,

 пропозиції  вашого  міністерства,  Кабінет  Міністрів

 прийняв   рішення  де  визначив  біля  двох  десятків

 пунктів  санітарної  обробки  і  другі  об'єкти,  які

 відносяться   до   цієї   категорії.   Але  потім  за

 пропозицією  вашого  ж  міністерства, через місяць це

 рішення Кабінету Міністрів було скасовано, і сьогодні

 не  виконується. Але ж ви добре знаєте, що десь 15-20

 відсотків  ліквідаторів  отримали  посвідчення,  і ви

 сьогодні людей розділили на ті, які отримали частина,

 і  які  не  отримали,  хоча  працювали  вони  всі  на

 саніратній обробці техніки і так далі.

      Ви  знаєте там розмова йде і про Гостомель і так

 далі.

      Я  хотів би знати, чого все-таки міністерство не

 виконало пункт 10 рішення закону і не внесло потрібні

 пропозиції на протязі двох років, сьогодні можна було

 б  30  відсотків запитань зняти при обговоренні цього

 закону, якби це було зроблено, дякую за увагу.

      Прошу конкретно дати відповідь, чого за два роки

 не виконано?

     

       ХОЛОША В.І.   Спасибі,   Валерій   Іванович, за

 запитання.  Тоді  я трошки розгорнутіше дам відповідь

 на запитання, щоб було ясно.

      В  свій час, це було в червні 1993 року Верховна

 Рада попереднього скликання, прийняла зміни до Закону

 України  в  тому  числі  і до статті 14.... закону, в

 якій  пропонувалося:  прирівняти  громадян, які брали

 участь  у  роботах з особливо шкідливими умова праці,

 до учасників ліквідації наслідків аварії.

      Ця   постанова  була  прийнята,  як  потім  було

 засвідчено висновками  юридичного  відділу  Верховної

 Ради  з  порушенням  Регламенту (і закон, і постанова

 Верховної  Ради)  і  потім  Президія  Верховної  Ради

 України  відправили  цей  закон на доопрацювання. Але

 доопрацьовувати  йоно  неможливо було, тому що він не

 був відмінений цей закон.

      Тому  виникла  патова  ситуація,  і  ця ситуація

 призвела  до того, що і постанову Кабінету Міністрів,

 яка була підготовлена з участю Мінчорнобиля, не можна

 було прийняти, тому що в листі чорнобильської комісії

 до    виконуючого    обов'язки    Юхими   леонідовича

 Звягільського  бело  сказано:  що  ця  постанова  теж

 протирічить  діючому  закону,  і  без внесення змін і

 доповнень  до статті 10 даного закону, її приймати не

 можна.

      Тому  Кабінет  Міністрів  змушений був 18 грудня

 1993   року  прийняти  Постанову "Про  зупинення  дії

 Постанови  Кабінету  Міністрів  від 27 листопала 1993

 року  ь970". І  він прийняв таке рішення:"В зв'язку з

 необхідністю   уточнення   окремих  положень  порядку

 визначення  категорії  осіб,  які працювали за межами

 зони  відчуження  під час ліквідації наслідків аварії

 на  Чорнобильській АЕС, і відсутністю погодження його

 Комісією    Верховної    Ради    України   з   питань

 чорнобильської  катастрофи, призупинити дію постанови

 Кабінету  Міністрів  України від 27 листопа 1993 року

 ь970". Отака історія цих подій.

      І   я   вважаю,   Володимир   Михайлович  Яценко

 справедливо  каже:  що  зараз  ми  повинні підійти до

 постатейного     обговорення    закону,    щоб    оті

 неузгодження,  про  які тут йшла мова, ліквідувати, і

 щоб Закон, дійсно, почав працювати для цих категорій.

      Спасибі.

     

      ГОЛОВА. Дякую

      Шановні депутати, я прошу вибачення -відразу так

 був  у  не  предметі  цієї  розмови,  оскільки  у нас

 розглядається   питання   у  другому  читанні,  то  є

 визначена Регламентом процедура...

      Це перше? А, продовжується перше читання.

     

      ХОЛОША.  4 листопада розглядали...

      

      ГОЛОВА. Але перед перервою ви домовилися, що три

 запитання  десь  дають Володимиру Івановичу, і він, а

 потім буде обговорення, так.

      Тому... а потім Володимир Михайлович -на трибуну,

 і йде за визначеною процедурою розгляд цього питання.

      Два питання хто хотів ще задати?

      Запишіться, хто  перших буде два, то ті одержать

 питання.

      Попеску і Білоус, будь ласка.

     

      ПОПЕСКУ І.В.

      Олександр  Олександрович,  прошу  передати слово

 депутату Довганю, 436 округ.

     

     ДОВГАНЬ С.В, 436 Кільманецький виборчий округ.

     Шановний  доповідачу,  у  мене  є  до  вас  таке

 запитання: у  проекті  даного  закону передбачається

 зменшення  пенсій категоріям чернобильцям так званим,

 які бачили Чорнобиль по телевізору у білих халатах, у

 білих  руковичках...  Чи  ні? Якщо передбачається, то

 яка  це  має  бути сума? І збільшення тим категоріям,

 які  дійсно  приймали  участь  у  ліквідації. Це одне

 запитання і інше запитання.

      Нам,   депутатам,  роздана  у  перерві  довідка,

 підписана  заступником  міністра  у  справах  захисту

 населення  від  наслідків аварії Чорнобильської АЕС і

 групою   ревізорів   і   інше,   що   кошти   цільові

 чорнобильські  бюджетні не поступали за призначенням,

 а   використовувались   на  депозитах  в  комерційних

 банках.

      Є ряд прикладів: 25 мільярдів карбованців, і 150

 мільярдів  карбованців бюджетних коштів, які мали йти

 на  будівництво, і 10 мільярдів карбованців, які мали

 йти  на  оздоровлення дітей, пішли у банк "Восток" на

 депозит   і   також  на  харчування,  на  організацію

 харчування в 1994 році не використано 39, 5 мільярдів

 карбованців.

      Чи  ви  підтверджуєте цей факт, чи ні? Якщо так,

 то  хто поніс за це відповідальність, чи буде нести в

 перспективі?

      Дякую.

 

      ХОЛОША В.І.    Відносно  першого  запитання  про

 пенсії.    В   проекті   поданих   змін   до   закону

 передбачається, що будуть врегульовуватися пенсії для

 чорнобильців    і    інвалідів-чорнобильців    діючим

 пенсійним законодавством з урахуванням тих робіт, які

 вони  проводили  на території зони відчуження під час

 участі в ліквідації наслідків аварії.

      Якщо  той, поданий, проект пройде, то в нас буде

 для   деяких   отих   людей,   які  в  білих  халатах

 спостерігали,  обмеження  "стелі"  пенсії,  яку зараз

 вони  отримують.  Ну,  ви  знаєте, що є випадки, коли

 люди   отримують   зараз   пенсії   по  70  мільйонів

 карбованців. І ця "стеля" буде встановлена.

      Відносно  підвищення  пенсій, то деякі категорії

 учасників   ліквідації   наслідків   аварії   зможуть

 відрегулювати  свою  пенсію  більш досконало, тому що

 тут  є  вибір:  або по Закону, як учаснику ліквідації

 наслідків   аварії   взяти  для  нарахування  пенсій,

 заробіток, або йти по загальному трудовому стажу.

      Тому  я  вважаю,  що  в  цьому  випадку  вони не

 постраждають, як мінімум, не постраждають.

      Відносно другого запитання. Я, на жаль, не бачив

 тієї   довідки,   яка  роздана  депутатам,  але  тими

 перевірками,  які  проводилися  нашими  ревізорами, а

 також КРУ Мінфіна, були в деяких випадках встановлені

 ситуації, коли цільові кошти направлялися, дійсно, не

 за  призначенням. Цільові кошти, там, на оздоровлення

 чи на будівництво і т. ін.

      Ці  данії  ревізії є і, звичайно, ці впадки, які

 встановлювалися   в   областях   чи   в   банківських

 установах,  вони  розглядалися  і  по  ним виносились

 відповідні,   так   сказать,   рішення   і  ці  кошти

 повертались,  так  сказать,  в  бюджет.  Тому цей...,

 відносно  цієї роботи, вона постійно продовжується, і

 такі  випадки й далі будуть з'ясовуватись і приймтись

 відповідні рішення. Це відносно другого запитання.

     

      ГОЛОВА. Білоус.

     

      БІЛОУС В.О.

      Шановний   Олександр   Олександрович,   я   хочу

 передати слово Степану Ільковичу Хмара,

     

      ГОЛОВА. Будь ласка.

     

      ХМАРА С.І.

      Шановні.........., ви, звичайно, не відповіли на

 друге  запитання мого попередника депутата Довганчина.

 Так от, не хто небудь, а ревізією КРУ встановлено, що

 в   комерційні   банки   перекидалися   кошти   вашим

 міністерством   з   Чорнобильського  фонду,  які  там

 прокручувались і так дальше. І це ви так говорите про

 якусь дрібничку.

      Ось  цифри.  25  мільярдів,  150  мільярдів,  30

 мільярдів,  10  мільярдів,  39,  5 мільярдів. Загалом

 понад  200  мільярдів.  Це  ж  не все, що виявлено. І

 це...............

      Так от, в цьому випадку я хотів би вам поставити

 таке   запитання.   Якщо   ви  не  будете  керуватись

 відомчими  інтересами,  а  інтересами  держави  і тих

 чорнобильців,  чи  в  такому  разі доцільно існування

 Міністерства    Чорнобиль,    чи   краще   цей   фонд

 використовувати  на  цільові програми. І, скажімо, на

 оздоровлення  дітей.  Хай би цими конкретними грішми,

 на  конкретну  програму  розпоряджалося  Міністерство

 охорони здоров'я.

      По  лінії соціального забезпечення -Міністерство

 соціального   забезпечення.

      По  лінії  будівництва  у  нас  теж є відповідні

 структури.

      Тому  що  ваше  міністерство,  крім,  як кажуть,

 бюрократичної машини і зловживання, в цьому плані, що

 кошти  використовуються  не  по призначенню, ну ми не

 бачимо, розумієте, якихось таких серйозних.........

      ............   ви  думаєте,  як  громадянин,  як

 українець,   як  патріот,  а  не  заступник  міністра

 Міністерства   Чорнобиля.

     

      ХОЛОША В.І.  Шановний  Степан  Ількович,  в тій

 довідці,  яка роздана, не говориться про те, що це...

 всі  ці  кошти  -200  мільярдів  -Мінчорнобиль дійсно

 спеціально направляв в комерційні банки для того, щоб

 вони  лежали на  депозитних  рахунках.

      Ви  уважно  прочитайте цю довідку. Це говориться

 про  ті  факти,  які  в  результаті перевірок, в тому

 числі  Мінчорнобиля, виявлено в банківських установах

 і  в  обласних  структурах. І тому я думаю, що те, що

 нами  з'ясовано  і виявлено і, як кажуть, усувається,

 це  не  причина  для  того,  щоб  ставити питання про

 міністерство  і  цю національну проблему взвгвлі. Я б

 так  відповів  на  ваше  запитання.  Тому,  що  в цій

 довідці   говориться   про   те,  що  виявлені  факти

 нецільового  використання  коштів, або  виявлено, так

 сказать, рахунки в комерційних банках.

      Але ж не....

     

      ГОЛОС З ЗАЛУ.(Не чути)..........................

 .....................................................

 

       ГОЛОВА.   Я   прошу,   одну  хвилиночку,  не...

 бережіть  голос,  Степан Ількович, мікрофон включіть,

 Степану Ільковичу...

     

      ХОЛОША. Степан Ількович, мені....

     

      ХМАРА С.І., 261 виборчий округ.

      5  хвилин  тому  ви  тільки  сказали,  що  ви не

 знаєте,  про  що  йдеться, бо цієї довідки не бачили.

 Довідка    підписана    заступником...........   КРУ?

 України.

      Я  ще  раз  підкреслюю:  це  тільки краплина тих

 зловживань,  які  ми.... на сьогодні маються. Це ж не

 все  виявлено  і  не  за весь період існування вашого

 міністерства.

      І я вас спитав  як громадянин і патріот України:

 ви не вважаєте за доцільне розформувати міністерство,

 Мінчорнобиль  і передавати ті гроші з Чорнобильського

 фонду  під  конкретні програми конкретним відомствам,

 які би на конкретні цілі використовували  їх?

     

      ХОЛОША В.І.    Шановний Степан Ількович, тільки-

 но  мені  дали  бдовідку,  яка  роздана  в залі. Я її

 прочитав   і   говорю  вам,  що  тут  говориться  про

 використання  коштів  не за цільовим призначення, яке

 з'ясовано 2 сторонами: КРУ Мінфіна і Мінчорнобиля. Це

 робота і Мінчорнобиля, і  КРУ Мінфіна. Це перше.

      Тепер   відносно  тих  питань,  які  ви  ставите

 відносно  громадянина  і  патріота. Ми можемо ставити

 різні питання, існування Мінчорнобиля, існування, так

 сказать,   других   структур   і  так  далі,  але  ця

 національна  проблема  насьогодні існує на Україні, а

 Чорнобильська    катастрофа - це   національна   наша

 проблема. Її все одно хтось повинен вирішувати.

      Справа - хто  і  як  її  повинен вирішувать, це,

 звичайно,  справа Уряду і Президента, вони вирішують,

 якими структурами повинно вирішувать цю проблему. Але

 вона існує.

       І   відносно   використання  бюджетних  коштів.

 Постійно проводяться перевірки використання бюджетних

 коштів,   які   поступають   в  Чорнобильський  фонд,

 постійно  проводяться  перевірки. І от результати цих

 перевірок,  частина  цих  результатів, до речі, і є в

 цій довідці.

      І  тому  я  б  не  говорив  би  про ті величезні

 зловживання,  про  які  ви  говорите, що допускаються

 Мінчорнобилем.  Тому  що  Мінчорнобиль як розпорядник

 фонду  зацікавлений  в  тому,  щоб кошти поступали за

 цільовим  призначенням.

      Спасибі за   питання.

     

      ГОЛОВА.   Сідайте , будь ласка.

      Шановні  колеги,  одну  хвилиночку,  так,  як  і

 домовлялись:  ви перед обідом, а до того є обставини,

 визначені Регламентом. Я зараз поясню.

      Відповідно   до  процедури,  до  Регламенту,  ми

 повинні розглядати в першому читапнні Закон про зміни

 до діючого закону, нова редакція, фактично, закону.

      Ми   можемо  йти  по  класичній  схемі  першого

 читання,   а   потім  до  другого  читання  готується

 порівняльна   таблиця   і   подаються,   і   йде  вже

 обговорення вже  постатейно.

      Але,  як  ви  пам'ятаєте,  ми вже декілька разів

 повертаємось  до цієї теми, і на прохання і комісій і

 депутатів    ми    зобов'язали   Комісію   з   питань

 чорноблиьської   катастрофи   підготувати   до  цього

 розділу питання так, щоб можна було порівняти варіант

 діючого   закону,   тобто   норми   діючого   закону,

 пропозиції  Кабінету Міністрів, пропозиції депутатів,

 і  той  варіант,  який  на основі інтеграції всіх цих

 пропозицій  дає  нам комісія.

      таким  чином він і підготований. І причому треба

 зважати   на   те,  що  це  один  з  найскладніших  і

 найгостріших законів. Тому так чи інакше, обговорення

 його  чи  в  першому  чи  в  другому читанні буде йти

 стосовно  тих  чи  інших  статей,  фактично, буде йти

 постатейне обговорення.

      Регламент  статею  6.5.5   дозволяє нам відразу,

 в другому читанні розглядати  такий  закон, дозволяє.

 Але,  з  іншого боку, є кілька депутатів, які вносили

 пропозицію щодо того, аби дати їм змогу висловитись з

 приводу  в  комплексі  цього  закону,  його  потреби,

 прийняття  його, чи не прийняття, і тому я вважаю, що

 мабуть  треба  дати  кільком  депутатам висловитися з

 цього  приводу,  бо  можливо рішення на їх пропозицію

 зніматиме  загальну  проблему  розгляду цього закону,

 або  що. А потім прийти до постатейно обговорення, за

 такою схемою, немає заперечень.

      Є  пропозиція  така, давайте ми дамо, ну скажемо

 принаймні  5  депутатам  висловитися,  якщо тоді, або

 давайте  так,  за  скороченою  схемою, два за те, щоб

 розглядати  цей закон, два, я знаю, запис в мене є. Я

 ним  скористаюся,  а  два  скажемо  проти, і один від

 комісії, хтось з депутатів від комісії висловиться це

 буде 5 депутат.

      І  потім  прийдемо  до постатейного обговорення,

 якщо  не  буде  прийняте  інше рішення, бо просування

 вперед не буде, інакше.

      Якщо  ви  не  заперечуєте,  то  у  нас  декілька

 депутатів,  заперечуєте? Шевченко заперечує. А ви за,

 я розумію від фракції.

      Є  у  нас 13 чоловік на запис, а вони тут у залі

 сидять,  вони  послухають може приєднаються, ніхто не

 відкидає  їхнього  права висловитися стосовно тієї чи

 іншої норми.

      Ви  зрозуміли.  Можна  йти по статті 6. 5. 5. не

 даючи  нікому висловлюватися, а просто йде постатейне

 обговорення,  а  можна  йти  на той компроміс, який я

 пропоную, щоб зважити на думку депутатів, я прошу цей

 компромісний варіант, можна так.

      Я  ставлю  на  голосування  свою  пропозицію,  5

 депутатів  беруть  участь в обговоренні загальному, а

 тоді  йде  постатейне обговорення, якщо не прийметься

 рішення, що треба зняти закон з розгляду.

      Ставлю  на  голосування свою пропозицію, і прошу

 підтримати її нам треба рухатися вперед.

     

      "За" -

     

      ГОЛОВА.  Процедура  прийнята,  рішення  з  цього

 приводу. Це процедура обговорення цього закону.

      Хто  буде  виступати  проти  прийняття?  Смірнов

 записаний.  Смірнов  від  групи  депутатів. Ще хто? У

 мене  ж  те  ж  саме  записано.  Я  говорю: це з того

 запису, він у мене є.

      Шевченко,  ви  "проти"  будете  закону  чи "за"?

 Проти. Шевченко - проти.

      Сургай, ви "за" чи "проти"? За.

      Шеховцов - за.

      Значить,  визначилися   поки   що,  а  потім  ще

 знайдемо, хто буде вставать.

      Смірнов на  трибуну, Шевченко, Сургай, Шеховцов.

 Всі   із   запису,  і  Кірімов  від  комісії  п'ятий.

 Домовились.  З  місця?  Будь ласка, з місця  Смірнову

 слово.

     

      СМІРНОВ Є.Л., 61 виборчий округ.

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні  депутати!

      Три   тижні   тому  при  спробі  розгляду  цього

 законопроекту я пропонував його відхилити, виходячи з

 того, що під виглядом поліпшення існуючої редакції чи

 приведення  її  у відповідність з іншими нормативними

 актами,    Кабінет    Міністрів    насправді   шляхом

 позбавлення     постраждалих    від    Чорнобильської

 катастрофи  ряду пільг хоче залатати дірки в бюджеті.

 Через  декілька  днів це підтвердило і проект бюджету

 на 1996 рік, де на соціальний захист постраждалих від

 Чорнобильської катастрофи виділено 170 трильйонів 125

 мільярдів   карбованців,   загалом,  при  мінімальній

 потребі 204-215 трильйонів карбованців.

      Підтрверджується  і аналіз запропонованих змін і

 доповнень  до  існуючої  редакції  закону.  В першому

 варіанті із 89 таких змін дещо поліпшували закон -13,

 носили  редакційний  характер -21, погіршували -55. В

 тому,  що  запропоновано  нам  сьогодні, де, до речі,

 практично не враховані численні зауваження депутатів,

 поліпшують  закон  17  змін  і доповнень, редакційний

 характер  мають  23,  погіршують  -61.  Аби  не  бути

 голослівним, декілька прикладів.

      Запропоновані   зміни   до   статті   12   вкрай

 ускладнюють   встановлення   причинного  зв'язку  між

 погіршенням стану здоров'я Чорнобильської катастрофи.

      Зміни  до  статті  17 позбавляють чорнобильських

 інвалідів   чи  ускладнюють  це, змоги  лікуватися  в

 радіологічних центрах України.

      Стаття   20   позбавляє   інвалідів-чорнобиліців

 основних соціальних гарантій.

      Виключення  26  статті. Тобто відміна винагороди

 за   вислугу  років  всім,  хто  проживає  в  перший-

 четвертій зоні, говорить сама за себе...

      Статтею 67.  Зміною  лише  одного  слова. Будуть

 заморожені розміри пенсій та компенсацій.

      Стаття    61.    Веде    жорстку   централізацію

 Чорнобильське  об'єднання  громадян  і запровадить за

 ними тотальний контроль.

      Не краща зміна до статті 54.

      Якщо мовити про дітей, до в 19 статті вилучаются

 слова  "...  включаючи  дітей",  тобто,  відсікаються

 пільги  передбачені  статтями  21, 22, 23  і  начебто

 переносяться в 27, но не всі.

      І  таких, з  дозволу сказати, змін і доповнень в

 законі 61...

      Я   цілком  погоджуюсь  з  шановним  Володимиром

 Михайловичем  Яценко,  в  тім,  що  сам  факт надання

 Кабінетом     Міністрів    Верховній    Раді    цього

 законопроекту  -тиск  на  комісію -є прямим наслідком

 підписання Конституційної угоди та схвалення програми

 уряду  в  якій  закладено  вже скасування цілого ряду

 пільг  потерпілим від Чернобиля. Все це так, але одне

 зло вже існуюче не можна посилювати злом іншим.

      Я   прекрасно   розумію,  що  поліпшення  діючої

 редакції  закону  є  безконечною  і зміною доповнення

 слід  приймати,  але  такі  які дійсчно роблять закон

 кращим,  за  існуючої  ситуації  є  ризик,  що  разом

 з............ із закону і зникнуть і зерна.

      На тому ж виростуть нові бур'яни.

      Найкращим   варіантом   за   цих   умов  було  б

 перенесчення   розгляду  питання  до  тих  пір,  поки

 Мінчернобиль  не  від звітує  перед Верховною Радою за

 використання     коштів,     не     сепкрет,    гроші

 перераховувалися  куди  попало,  і не тільки довідка,

 ось  до  акт ревізійний, Головкруг, якщо не пройде ця

 пропозиція  я  прошу  поставити на голосування проект

 постанови внесений трьома депутатами про відхилення

 законопроекту.

      І  нарешті, якщо постатейне обговорення все-таки

 розпочнеться,   я   дуже   прошу  народних  депутатів

 надзвичайно   уважно   розглядати  будь-які  зміни  і

 недопустити  погіршення  закону.  Бо  за  цим стоять

 мільйони людей.

      І   останнє.  Присутні  ліквідатори  чернобильці

 інваліди,  я прошу хоч одному із них хто краще за них

 знає  цю ситуацію, хоч одному із них дати три хвилини

 для виступу.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА. Сургай,  будь ласка.

     

      СУРГАЙ М.С.

      Уважаемые  народные  депутаты,  то,  что говорил

 товарищ  Смирнов,  можно  было  б еще несколько минут

 продолжать,  я  не  буду  продолжать.  Я только скажу

 сразу:   тут  выступал  министр  и  говорил  о  белых

 халатах. Там были все в белых халатах! Я не знаю, был

 министр там или нет. Так требовала обстановка.

      Мне,   надо   сказать  прямо,  как  руководителю

 сводного  отрядя  Минуглепрода  Союза  ССР, в который

 входило  тысяча  пятьсот чеоловек, пришлось 30 дней и

 ночей непосредственно участвовать. И мы позавчера или

 столько-то  дней  назад  отмечали  9  дней саркофага.

 Возводить  бетонную плиту под саркофагом. И тогда там

 никого  не  было:  ни  юристов, ни прокуроро, никого.

 Потом  начали  все  расследовать  и т. д. и т. д. Мне

 дважды приходилось быть в "темном" Киеве и в "темном"

 Чернобыле,  3,  4,  5  мая,  а  затем  25  дней  июня

 руководить  сводным  отрядом.  И диву даешься: почему

 сегодня  спустя  несколько  лет,  как  сказал товарищ

 Смирнов,   начали  латать  Бюджет  засчет  Чернобыля.

      Продали  уголь  в Польшу, в Россию, заплатили на

 10  триллионов дороже. Отдайте чернобыльцам. Два года

 говорю: будет беда еще страшнее. Вы читали, наверное,

 постановление,  что  чернобыльские атомные станции не

 осваивают   мощности.   Начнуть   осваивать,   начнут

 нарушать   технологию,   начнуть   нагружать  атомные

 станции,  потому  что  углем  никто  не  хочет упорно

 заниматься.

      Встретились  вчера  два  замминистра  экономики,

 обнявшись с представителями Международного банка, вот

 Наталия  Михайловна не даст соврать, целовались там и

 говорили:   "Надо   закрыть   все  и  покупать".  Что

 покупать?   (..........)  покупать,  уголь  покупать,

 нафту покупать. Будет трагедия, будет трагедия... Кто

 пойдет    ликвидировать   эту   трагедию?   Рыночник?

 Реформаторы?  У  них, товарищи, друга группа товарів,

 вони не підуть!..

      Поэтому, я предлагаю....

      Неправильно говорю?

      (Шум в залі)

      Уважаемые  товарищи,  большую,  большую  работу,

 большую работу вместе с шахтерами, медиками, воинами,

 милицией нашей, другими трудящимися выполняли солдаты

 тогда  еще Советской Армии. На моих глазах видно было

 б,   когда   б   они   были   размещены   в  подвалах

 Чернобыльской   атомной  станции.  Этот  горе-министр

 обороны...   не  зря  на  Красной  Площади  сел  этот

 иностранный  самолет  с молодым немецким человеком. В

 10  дней  один  раз меняли белье! Мы шахтеров возили,

 спасибо  львовянам,  сделали  автобусы со свинцовыми,

 так  сказать,  дверцами  и  крышками и так далее по 3

 часа прятали их в общежития.

      Руководителю  приходилось  работать по 12, по 16

 часов.  Мы  с  этим  не  считались.  Но  это  молодое

 поколение,  слушайте!  Многие  из них -не по их вине,

 это  не  их  вина,  их  беда  -не  стали отцами. А их

 молодые девушки и жены не стали матерями. А мы теперь

 рассказываем какие  в Сибири морозы.

      Вношу  предложение.  Наша  комиссия  внимательно

 рассмотрела  эти  вопросы,  внимательно.  Мы  дали  7

 предложений.  Из  7  предложений  одно  учтено,  одно

 частично   учтено.............,   как   там  пишется,

 відхилено...

      Комиссия  Владимира  Михайловича  работает очень

 акуратно.   Я   с  добрым,  так  сказать,  отношением

 отношусь к Владимиру Михайловичу. Он очень разумный и

 вдумчивый  человек.  Много наработано материалов. Еще

 больше  дали  депутаты  предложений.  Еще больше дали

 депутаты  предложений.

      Если  уже  быть честным, то первого чтения у нас

 не  было.  И такой важный закон, с такими социальными

 вопросами  вот так табличкой сравнения отдать то, что

 дал  Кабинет Министров , товарищи, этого не будет.

      Я  вношу  предложение:  провести обсуждение. Как

 положено  по  Регламенту, обсудить в первом чтении. А

 потом во втором чтении пойти по сравнительной таблице

 и голосовать  по каждой статье.

      Не   пугайте  белыми  халатами,  не  пугайте  54

 статьей.  Она, кой у кого, значит, и потом, и кровью,

 и  смертью заработана.

      И   второе.   Эта  же  статья  должна  выровнять

 пенсионеров.

      Вот   случай,  я  разбираюсь.  Шахта............

 Травмируется      человек.      По      существующему

 законоположению   в   забое  находилось  2  человека:

 проходчик  и проходчик-чернобылец. Он был молодой. Он

 тогда  не  заболел.  А  сейчас повлияла Чернобыльская

 трагедия.    Ему    устанавливают    2   группу.   По

 чернобыльскому  закону ему начисляют, так называемую,

 пенсию.   Это   не   пенсия.  Забудте  об  этом.  Это

 возмещение  ущерба.  Государство  обязано  возместить

 ущерб. Ему начисляют 6, 9 пенсии, а регрес, по новому

 законодательству этому -  начисляют  40  миллионов да

 плюс  11  статья   прошлого  созыва, что вы приняли 2

 миллиарда   выделено?   помощи.  Разве  в  одинаковой

 социальной,   так   сказать,   обстановке,  находятся

 чернобыльцы?

      И   последне.  Надо  обсудить,  учесть  даже  те

 предложения,  которые дали.... депутаты и в тот скезд

 или  конференция  инвалидов-чернобыльцев,  и  принять

 поправки  к  этому  закону, который так нужен сегодня

 участникам и постадавшим от Чернобыля.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.   Шановни   депутаты,   тут  бильше  360

 поправок. Кожна із цих поправок вимагає ... уваги.

      Тому  обговорення,  яке пропонує депутат Сургай,

 можна  організувати - я  не заперечую, але воно ак чи

 інакше буде занадто загальним для цієї проблеми.

      Я  добре пам'ятаю, як обговорювався проект цього

 закону  на  минулому  скликанні.  Скільки  часу  було

 витрачено і це  правильно, бо такий закон.

      Тому,  можна  ми  приняли  рішення  за процедуру

 обговорення   цього   питання,   тому  на  постатейне

 обговорення   дасть  більший  ефект  ніж  обговорення

 загальне.

      Але   пропозицію  Смірнова  і  депутата  Сургая,

 безперечно, поставлю на голоосування. Шеховцов.

     

      ШЕХОВЦОВ.

     

      Уважаемые народные депутаты! Проблема, о которой

 я  буду  говорить,  наверняка  есть у любого из вас в

 округе.

      Дело  в том, что статьей 14 действующего закона,

 часть  5  и 4 ввели понятие пострадавших, приравненых

 по     статусу    к    ликвидаторам,    участникам...

 Чернобыльской   трагедии.  Речь  идет  об  участниках

 других   аварий,   катастроф,  испытаний  воинских  с

 использованием   ядерного   оружия   в  установленном

 Кабмином порядке им присваивается такая же категория,

 как   и   чернобьыльцам,   те,   кто  непосредственно

 пострадал в Чернобыльской катастрофе.

      В  прошлом  созыве  с  трудом,  но  удалось  мне

 убедить  депутатов,  что  это разумно, что нет смысла

 принимать  два  отдельных  закона,  на каждую атомную

 станцию  свой  закон  писать  -смысла нет. А характер

 поражения,  и  характер  помощи,  которой  требуют от

 государства  эти люди, совершенно одинаковы. При том,

 что этих людей   намного  меньше.

      В  городе Краматорске на 240 тысяч населения 159

 инвалидов-чернобыльцев  и  всего лишь три инвалида из

 категории  приравненых,  правда. К большому сожалению

 город  Краматарск уникальный город, в нем есть еще 17

 человек,  которые  стали  инвалидами,  приравнеными к

 инвалидам-чернобыльцам вследствие такой вот трагедии.

 В  стене, в панельной стене одного дома была ампула с

 цезием 137. В этой квартире, где непосредственно была

 эта  ампула,  умерли  все  четыре  члена  семьи, двое

 детей.  После  обмена  туда вкехала еще одна семья, в

 которой заболлели все пятеро членов семьи, двое детей

 в  возрасте  11-12  лет  умерли, причем, один ребенок

 умирал  уже тогда, когда статус этот уже существовал,

  эта  проблема  была  известна. Он, по сути, всю свою

 жизнь  прожил  влечебных учреждениях.

      Вот я хочу спросить и Яценко, и членов комиссии,

 и  вас: скажите, пожалуйста, какая разница гражданину

 Украины  чернобыльский пепел ему на голову просыпался

 в   районе   поражения   чернобыльским   радиактивным

 излучением,  или  краматарским?  Разве  тому ребенку,

 которого  возили,  спасибо  местным  органам  власти,

 всем,  кто  помогал,  возили и в Германию, возили и в

 Москву,  разве  ему  было  не  все  равно, от чего он

 пострадал,  от чего искалечена его жизнь, отчего и те

 оставшиеся  члены  семьи  большные там тоже такие две

 тысячи рентген, две пятьсот, полторы тысячи рентген у

 людей,   люди-инвалиды   именно  с  этим  характерным

 поражением.  И  они  ничем  не отличаются от тех, кто

 точно  также  сам в ликвидации не принимал участия, а

 просто  проживал  в зоне, и ему на голову вот эта вот

 свалилась беда.

      И потом, этих людей очень мало, а льготы взаконе

 уже  расписаны  так,  что  уже вполне применимы и для

 этой  категории граждан.

      К   сожалению,   вот   Комиссия  занимает  такую

 позицию:  категорически нет. Тут ее оценка, даже така

 фраза    вырвалась!.. Шеховцов   пытается   протянуть

 бытовиков.  Я  прошу вас поддержать мое предложение и

 даже    проголосовать   такое   поручение   комиссии:

 распространить  эти льготы полностью без ограничений,

 так  оно  и было по началу, но потом Минчернобыль дал

 разкяснение, я считаю -незаконное разкяснение, оно не

 выплывает  из закона. В нашем законодательстве статус

 приравненных  давно  существует, характерный пример -

 это  закон  о  статусе ветеранов войны. Мы ж не пишем

 отдельно  закон  для афганской войны, для вкетнамской

 войны    и  для  Великой  Отечественной,  мы  не  зря

 приравняли, чтобы сделать универсальным закон.

      Сейчас  в комиссии разрабатывается новый закон о

 защите  от  лучевых  поражений.  Так  такой  механизм

 предусматривается,  человек  подает  в  суд иск на ту

 организацию.

      Послушайте, как правило и той организации уже не

 бывает,  и  они  сейчас  все  у  нас лежат, нет у нее

 средств  компенсировать,  и  потом,  когда  тот закон

 введем,  если  увидим,  что  там  защита  государства

 предоставляется      еквивалентная,     вот     тогда

 (...........) минимум институт приравнивает.

      Я   теперь   по   процедуре  краткое  замечание.

 Александр  Александрович,  я вас умоляю, давайте все-

 таки  проведем  обсуждение в первом чтении и примем в

 первом  чтении,  а  потом подадим поправки к редакции

 принятой в первом чтении, вот ведь в чем проблема.

      Скажем,  я  подавал  в 27 статье поправки, чтобы

 этих  детей  пострадавших, от этих аналогичных аварий

 приравнять  к статусу Чернобыльских детей, комиссия в

 своем  варианте  предлагает  совершенно инной подход,

 статья  27  в  редакции комиссии уже не похожа на ту,

 которая  в действующей редакции, но я то мог подавать

 поправку  либо  к  действующему закону. Либо к тексту

 принятому  в первом чтении. К абстракции, я же не мог

 подавать поправку.

      Если мы сейчас пойдем постатейно, получится, что

 я  вынужден  буду с голоса, с места кричать и на ходу

 переформулировать   свою   поправку,   уже  к  новому

 варианту,  который  сформулировала комиссия, у меня и

 так  то шансы не большые заручиться вашей поддержкой,

 а  при  таком  подходе,  они вообще превращаются в 0.

 Хотя  я  эту поправку подавал год назад, комиссия все

 отвечала  подождите,  все будет выноситься на сессию,

 там решим, вот я этого момента дождался.

      И   я   прошу  вас  Александр  Александрович  не

 скомкайте,  статья 6. 5. 5. гласит, что если мы после

 нормального  обсуждения  в  первом  чтении и принятия

 приходим  к  выводу, что второго чтения не требуется,

 тогда мы можем сразу перейти ко второму чтению.

      Но  у нас же не та ситуация! Мы еще не приняли в

 первом  чтении.  Мы, собственно говоря, еще не знали,

 мы, сидящие в зале, по сути дела, подавали поправки к

 действующей  редакции  закона.  А  то, что предлагает

 комиссия,  оно  здорово отличается. У нас возникнет в

 зале путаница.

      Вспомните:  сколько  мы  потеряли времени, когда

 здесь   Суслов  Постановлением  о  основах  налоговой

 политике  мы  з  голоса  пытались вот это само делать

 второе  чтение без первого. Мы потеряли только время,

 и никакого результата не достигли.

      Я  прошу  все-таки нормально обсудить, принять в

 первом  чтении, подать к принятой редакции поправки и

 потом во стором чтении рассматривать.

      Спасибо за внимание.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Шановні  колеги! Я думаю,

 що,   дійсно,   єсть   рація,   рахуючи   не   просто

 громіздкість  даного проекту, який нам запропоновано:

 365  поправок  і 109 сторінок, ми його і за два тижні

 не  розгялнемо при нашій самій активній роботі. Тому,

 дійсно,  треба дотриматись, мабуть, процедури першого

 читання,  обговорити,  внести відповідні доповнення і

 поправки,  потім...  Пропозиції  маю  за увазі. Потім

 доручимо  комісії  Яценка,  базовій  комісі  Черепа і

 Комісії     по    соціальним    питанням    Буздугана

 доопрацювати,  зробити відповідні, як кажуть, таблиці

 порівняльні,  роздити  їх депутатам, щоб опрацювали в

 комісіях,  а  потім  винести його на друге читання. А

 сьогодні   по   повній   процедурі   першого  читання

 розглянути,   прийняти   його  в  першому  читанні  і

 працбвати над цим документом.

      Нема заперечень?

      (Шум в залі)

      Одну  хвилиночку.  Но  ми дамо... Єсть Шевченко,

 єсть  Кірімов записані, обом дамо. Я хочу, щоб ми вже

 пішли  працбвать, тому що воно...Зараз ми дамо: два -

 за,  два -проти. Потом начнем знову по-новому. Думаю,

 я   просив  би  по  процедурі  першого  читання  його

 розглядати. Я просив би підтримать. Не заперечуєте?

      Будь ласка, Шевченко, за ним Кірімов. Вони і так

 записані на обговорення.

     

      ШЕВЧЕНКО

      Шановні колеги! Важко сказать: за, проти. Я -за,

 за  деякі  заповнення  типу  того,  що говорив колега

 Шеховцов,  але,  але  проти  копирсання -копирсання в

 законі так, як ми робимо зараз.

     

      ШЕВЧЕНКО,  Фастівський  округ, фракція Народного

 Руху.

      Безумовно,  і   гадаю  для  всіх,  чим  більшості

 присутності в цьому залі очевидно, що цей закон, який

 ми сьогодні розглядаємо він є.............. тогдішних

 наших  уявлень  про  обов'язки  держави  щодо захисту

 потерпілого населення.

      Зрозуміло,  що цей закон недосконалий і так само

 зрозуміло,  що  за  нинішніх  економічних умов просто

 неможливо   його  підлатати  його  таким  чином,  щоб

 уникнути  марнотратної підтримки лже потерпілих і лже

 ліквідаторів  і прицьому непозбавити державної помочі

 справді   тим   потерпілим  хто  реально  потребу  на

 сьогоднішній день соціального захисту.

      Скажемо відверто, чимало запропонованих поправок

 і змін ущемляють інтереси потерпілих.

      Виборці,  які схильні все загострино розуміти чи

 сприймати  те,  що  ми тут говримо ставлять питання у

 своїх розмовах.

      Чому  так  сталося,  що  комісія  яка  покликана

 захищати  інтереси  потерпілих, чернобильська комісія

 вийшла  на  розгляд  Верховної Ради із законопроектом

 який є дискримінаційним щодо них.

      Справді   багато   статей   ущемляють   інтереси

 потерпілих, які мають ці права на сьогодні.

      Голова  комісії  дав тут грунтовні роз'яснення з

 цього  приводу,  але присутній ще один підтекст у цій

 справі  кий  я  виловив  із  розмов  із  членами цієї

 комісії.

      Пам'ятаєте сумнозвісну торішню постанову Кабміну

 номер  600,  її автор той самий, що і нинішній змін і

 доповнень  де  говорилося,  коли  ми,  яка  викликала

 велике  обурення серед населення і коли призупинялася

 дія  цієї  постанови  говорилося  про  те,  що  маємо

 запровадити  у комплексі чернобильське законодавство,

 нову концепцію  радіаційного захисту  населення.

       Чого  сьогодні  про цю постанову мова абсолютно

 не йде.

      Так от іще такий аргумент присутній.

      І  що  поскільки  на  весні чи в лютому там буде

 розглядатися  ця  концепція  принципово як і поправки

 будуть  і  чого  вони  стосуватимуться будуть внесені

 сьогодні.

      Але дозвольте поглянути на цю проб лему з іншого

 боку  чи  варто  сьогодні  так  перекопичувати  закон

 поправок  більше  набагато чим статей, якщо ж знову ж

 такі через кілька місяців ми матимемо нову концепцію.

      У цьому якраз, як кажуть, і собака зарита.

      Тому  принципово,  очевидно,  треба  ставити  це

 питання  у  тому  плані,  навряд  чи  варто нам зараз

 перекопачувати Закон, викликати збурення населення (у

 мене  ось у руках кілька тисяч підписів виборців лише

 з  мого  округу.  І  певен,  що багато хто з вас може

 навести   ті   самі   аргументи),  якщо  можна  цього

 уникнути,   тому  що  в  результаті  навіть  ті,  хто

 переслідує  зміни  і  доповнення  до  Закону  з метою

 якихось  фінансових досягнень, фінансових ефектів, то

 прогадають  на тій великій соціальній втраті, якій ми

 понесемо,   коли   ми   розглядатимемо   ці  зміни  і

 доповнення сьогодні.

      У   комплексі   можливість   внесення   змін  та

 доповнень  до цього Закону годилося б провести після:

 перше  -проведення  чорнобильських  слухань  у нашому

 парламенті,  щоб  рзібратися, зрештою, хто ж дорвався

 до   пільг,  хто  ними  користується  заслужено,  хто

 незаслужено,  і  хто  ще  до  сьогоднішнього  дня  не

 користується  але  мав  би  користуватися;  друге -до

 розгляду  звітів міністерств і відомств, які причетні

 до   виконання   цього   Закону,   який  ми  сьогодні

 розглядаємо;   і   третє   -до   глибокої   перевірки

 використання  чорнобильських  коштів, щоб упевнитися,

 які суми, які суми реально на що тратилися і яких сум

 реально    не   вистачає   для   забезпечення   цього

 нинішнього,  нині діючого чорнобильського Закону. Так

 само,  розібратися, що завадило виконання законодавчо

 закладених   положень   на   сьогоднішній  день  щодо

 лікування  в  стаціонарах,  бзкоштовного забезпечення

 ліками,  встановлення  причинозв'язку  між погіршеним

 станом    здоров'я   та   наслідками   Чорнобильської

 катастрофи,  забезпечення  норм  харчування, житловою

 площею,    автомобілями,   телефонами,   комунальними

 послугами,   продуктами   харчування   відповідно  до

 медичних  висновків,  єдиного державного обліку осіб,

 що  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і

 т.   д.  і  т.  д.  включно  із  чотирма  чи  п'ятьма

 директивними  кабінетами,  підписаними  Президентом і

 Кабінетом   Міністрів   лише  за  1995  рік,  які  по

 сьогоднішній   день  залишилися  і  ще  не  виконані.

 Спочатку,  очевидно, треба було б розібратися в тому,

 а   тоді  лише  приступати  до  такого  перетасування

 Закону,   від   якого   нічого   не   залишиться  від

 попередньої редакції.

      На  таких  позиціях  стоїть  фракція,  що  треба

 розглядати     серьозно     в     концепції    всього

 чорнобильського   законодавствацю  проблему,  але  не

 висмикувати  і  не  ремонтувати  на ходу той чи іншій

 закон.  Тому,  якщо  ми  дійдемо до постатейного його

 обговоення,  то  прохання  до всіх, колегі, поскільки

 йдеться  про  долі,  ну,  не сотен тисяч, а мільйонів

 людей,  дивитися  за кожним словом цього закону і тих

 поправок,  бо  від  цього  залежитимуть  справді їхні

 долі. Нажаль ми навчилися з легкістю роздавати пільги

 всім, залишаючи не те, що шпаринки, а цілі розпахнуті

 ворота, через які проходять усі ловкачі до цих пільг,

 але  так  само  нажаль  на  сьогодняшній  день  ще не

 розучилися   відбирати   ціх  пільг,  ці  пільги,  не

 підкосюючи  при  тому  усіх  і,  навіть,  тих, хто їх

 справді  потребує  і не дочекався від держави захисту

 до сьогодняшнього дня. Дякую вам за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кірімов, Григорович.

     

      КІРІМОВ   І.   З.,  218  віборчий  округ,  група

 "Державність".

      Шановні  колеги! Ви всі зрозуміли, як і я, що ми

 сьогодні  розглядаємо  важливий  закон.  Тому, що він

 стосується кожного з нас.  Тому,  що  в усіх регіонах

 України -і Закарпатті, і в Прикарпатті, і на Поділлі,

 і  на  Слобожанщині,  і в Донбасі нашому, і на півдні

 України,   і   в   Криму - живуть  люди  як  інваліди

 Чорнобиля,  потерпілі  Чорнобиля,  а  також  ті, яких

 відхилили.

      Тому проблема Чорнобиля і проект закону, який ми

 сьогодні обговорюємо, далеко не святковий.

      Я  хотів би, щоб ви прислухались хоч трошечки до

 того,  що  я  скажу.  Тому  що мій виборчий округ -це

 епіцентр   Чорнобильської   катастрофи.  І  звичайно,

 Чорнобиль  проходить не лише через моє серце, а через

 серце  усіх  тих  60  чоловік,  які  мешкають у моєму

 Іванківському,  Поліському районі, а також близько 30

 тисяч  чоловік  у місті  Славутичі.

      Справа   в   тому,  що  депутати,  які  сьогодні

 виступали,   і   занепокоєні  Законом  про  статус  і

 соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

 Чорнобильської  катастрофи,  праві.  І  я їх повністю

 підтримую.  Це  і  депутата  Сургая,  і  Шевченка,  і

 Шеховцова,  і  інших депутатів. Тому що вони говорили

 по ділу і те, що потрібно. І нам потрібно в цьому цих

 депутатів  підтримати.

      Але  я  вважаю, що закон цей ми повинні приймати

 постатейно.  Дійсно,  щоби  була  наша  точка зору по

 відношенню  до  кожної статті, тому що потрібно кожну

 людину   захищати  зокрема.

      І  якщо мова йшла про тих людей, які постраждали

 внаслідок  інших катастроф, чи іншого опромінення, це

 теж  важливо.  Але  я  хотів би зазначити, що в нас в

 Україні,   крім   людей-ліквідаторів   і   тих,   які

 відселились з зони, яка постраждала внаслідок аварії,

 ще  дуже багато людей мешкає в населених пунктах, які

 відносяться  до 3 і 4 зони. Їх теж не можна скидати з

 рахунку.

      Це   зокрема  населення  Чернігівської  області,

 Житомирської області, а також Київської області.

      Я хотів би сьогодні зазничити, що в цих районах,

 які  постраждали  внаслідок  аварії, до цього часу не

 здійснено  водопостачання,  не  здійснена газофікація

 осель населення. Але в цих районах, я повторюю, в цих

 районах  не...  заборонено  палити  паливом місцевого

 виробництва.  Це також  велика проблема.

      І зокрема я хотів би зазначити, що до цього часу

 близько  300  сімей з дітьмя не висунули з Поліського

 району.

      Цілий   ряд   сіл,   таких  як:   Старі  Соколи,

 Красилівка,   Макарівка,  Русаки,............  і  ряд

 інших  сіл  Іванківського  району  не газифіковані, і

 повторюю,   що  в  цих  населених  пунктах заборонено

 палити паливом, місцевим паливом.

      Далі.  В  цілому ряді населених пунктів до цього

 часу  не збудовані приміщення загальноосвітніх шкіл і

 діти  навчаються  в  таких приміщеннях, які збудовані

 175 років назад. Звичайно, це також проблема.

      Далі.  Існує  проблема з обстеженням дітей в цих

 забруднених районах. До цього часу немає систематично

 обстежених  дітей.  Я вже не видумую про медикаменти.

 Практично,   медикаментів   немає   і   якщо  учасник

 ліквідації наслідків аварії чи інвалід Чорнобиля хоче

 одержати   ліки,  а  згідно  законодавством  він  має

 одержати  право  їх безкоштовно, безплатно в аптеках,

 цих ліків немає.

      Тому  я  вважаю,  обговорюючи  даний  закон,  що

 Комічсія з питань Чорнобильської катастрофи до якої я

 вхожу,  і  як  ми зараз всі вважаємо, що ця комісія є

 непопулярної,  невипадково  що  до  неї  лише входить

 тепер   9   чоловік,  попрацювала  старанно  над  цим

 законом.   І   зараз,   я   повторюю,  нам  необхідно

 постатейно  розглядати  цей  закон для того щоб чітко

 знати,  що  ми хочемо зробити, як ми хочемо захистити

 всіх людей, тих, які постраждали, а постраждали людей

 від  Чорнобильської катастрофи дуже багато.

      Офіційно  на  Україні  3, 2 мільйони чоловік -це

 потерпілі,  330  тисяч  ліквідаторів, понад 43 тисячи

 чоловік -інваліди і серед потерпілих -95 тисяч дітей.

      Тому  ця  проблема  номер  1.  І  це  не  просто

 проблема   Чорнобиль,  це  проблема  генофонду  нашої

 України.  І  тому  я  прошу  всіх  депутатів, щоби ми

 дійсно   сьогодні  почали  ж  розглядати  цей  закон,

 розпочали  розглядати цей закон постатейно, щоб чітко

 висловити  думку,  і  забігаючи  наперед,  я хочу вас

 попросити.  Справа  в  тому,  що  по більшості статей

 цього  закону  не  буде яких -небудь колізій, тому що

 всі  статті  добре  продумані.  А якщо по яких-небудь

 статтях  будуть  суперечності,  то ці суперечності ми

 можемо вирішити в цьому залі.

      Дякую за  увагу.

     

      ГОЛОВА.  Спасибі. Григорович, Гармаш.

     

      ГРИГОРОВИЧ  Л.  С., Снятинський виборчий округ,

 Комісія  з  питань  материнства  і дитинства, фракція

 Рух.

       Шановний   Олександр   Олександрович,   шановні

 колеги,  шановні  виборці!

      Я  думаю,  що на протязі останнього року питання

 Чорнобиля  -це  найбільш  актуальне  з усіх, котрі ми

 розглядали.

      І  дійсно,  мені  дуже  шкода  тих  людей, котрі

 приходили в п'ятницю, котрі прийшли сьогодні, тому що

 люди хвилюються, що в них з-аберуть якісь пільги.

      Мені  би хотілося, щоби сьогодні наші виборці, а

 до  речі, в мене на окрузі є і 4 чорнобильська зона і

 третя,  почули, що ніхто не збирається і не дозволить

 забрати   пільги  в  тих  людей,  котрі  постраждали,

 віддали  своє здоров'я, в тих дітей, котрі народились

 і живуть в радіаційній зоні.

      Чому  сьогодні  ми оговорюємо цей закон? Тому що

 концептуально,  як показав час, він недосконалий. Він

 був  недосконалий  тоді,  як  ми його прийняли, і він

 виявився недосконалим    у  дії.

      Одна  четверта території України це є Чорнобиль.

 Найвища  в Європі смертність, до якої ми прямуємо -це

 є Чорнобиль, найбільший показник вроджених вад і це є

 головна причина дитячої смертності -це є Чорнобиль.

      Отже  саме життя протягом 10 років, які минули з

 тієї  трагедії, показують, що нам необхідно змістити

 акценти  в даному законопроекті .

      Не  йде  мова  про ліквідаторів, про працівників

 ПУСО,  про  дезинфекторів,  про  тих людей, які стали

 першими  віч на віч із трагедією. Вони повинні будуть

 держувати  все те, що їм  належиться.

      Більше  того,  я  особисто  давала доповненя, і

 воно знайшло підтримку, і я думаю, що знайде втілення

 в  наших  законодавчих  актих стосовно тих поодиноких

 вдів  ліквідаторів,  яких  ми  можемо  перелічити  на

 пальцях, а  вдів тих  в нас , до речі,  іще менше.

      Але  тим  не  менше,  ми  уже  відомі в світі як

 держава,  яка  має  чонобильське  лихо,  і  ще  довго

 Україна  буде  з саме такої точки зору знана в світі.

 Минає  у 1996 році 10 років з тієї сумної трагедії, і

 я  б  не хотіла, щоб прямуючи до тієї сумної дати, ми

 посміли, чи замахнулися, на інтереси, кровні інтереси

 тих, котрі пострадали 10 років тому.

      Тим не менше, статус надання, процес чи механізм

 надання    статусу   пострадалих   в   чорнобильській

 катастрофі,   виявився   недосконалим.   Коли  людина

 відпрацювала  14  днів  у самому пеклі і коли скажімо

 якась   високопоставлена   особа,   з   шофером  і  з

 супроводжуючими  приїхала  допустимо  в  Іванківський

 райцентр  і  поставила  на  стіл  у  пустому  райкомі

 декілька  грамот  і  від'їхала  і  також  має  статус

 Чорнобильського    учасника,   то   це   очевидно   є

 несправедливим.

      Тому  я  хочу  звернутися  до  конкретного. Наша

 комісія   подала   ряд  пропозицій  до  пропонованого

 законопроекту,  і  я  хочу  зауважити,  що  ряд наших

 пропозицій   знайшли   втілення,  і  безумовно  праця

 головною комісією велася.

      Про  те,  ми вважаємо, що пропозиція номер 34 до

 статті  16  про  єдиний  державний  облік  осіб,  які

 постраждали  в  наслідок  Чорнобильської  катастрофи,

 відхилена   не  обгрунтовано.  Саме  тому,  що  жеки,

 Мінчорнобиль,     Кабмін     видавали     посвідчення

 ліквідаторам,   саме   сьогодні  ми  маємо  такий  не

 врівноважений   набір,   або   вірніше   склад  наших

 учасників Чорнобиля.

      Зараз пропонується надати ці права дуже поважним

 організаціям   Міноборони,   МВС,  Службі  безпеки  і

 Міністерству  охорони  здоров'я. Таким чином ми знову

 не  матимемо єдиного відповідального, або я б сказала

 інакше  кажучи  єдиного,  це  розчленування  не дасть

 можливості  єдиному органу виносити рішення, що знову

 ж таки може внести непорозуміння.

      Велику  тривогу викликає у медиків стан здоров'я

 дітей і дуже важливо, що акценти в їх бік зміщуються,

 тому  що саме харчування, медична допомога, соціальні

 пільги,  житло,  транспорт на вражених територіях для

 дітей, це є, власне, захист їхної імунної системи, це

 власне той спосіб, в який вони можуть бути здоровими.

      Однак,  було  би  важливо  прийняти доповнення у

 статті  14 абзац п'тий пукту 2, де йдеться про дітей,

 які  були  в  стані  внутрішнього  утробного розвитку

 матерів  евакуйованих  із  зони  відчуження.  Таке  ж

 доповнення  було  б необхідно внести також до шостого

 абзацу, де йдеться про осіб, які постійно проживали в

 зоні безумовного відселення.

      І  я  би  дуже хотіла, щоб ми отримали доручення

 нашій  комісії  разом з головною комісією підготувати

 відповідну редакцію цією пропозиції.

      Стосовно  розмірів допомоги постраждалим дітям і

 принципів  їх  встановлення Оскільки ми живемо в час,

 коли  є інфляція, було би дуже доцільно, щоби нинішні

 розмірі  вкрай  недостатні  перегладалися щорічно при

 затвердженні Державного бюджету.

      Я  гадаю,  що  даний  законопроект вимагає більш

 уважного,  більш  послідовного (ми нікуди не спішимо,

 люди  в  тривозі, четверта частина населення застигла

 біля  репродукторів  і слухає) і підтримуючи загальну

 концепцію  тих  змін,  які  необхідно внести на слаго

 самих  же  ж  чорнобильців,  пострадалих  і  дітей, я

 пропоную більш зважене, розумне, ретельне вивчення їх

 з метою недопущення якихось  нових похибок.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Гармаш. Щось я не бачу. Омельчук, за

 ним Білоус. Білоус. Терьохін. Череп Валерій Іванович.

 Рудченко, фракція соціалістів.

     

      РУДЧЕНКО М.    ,  163................. виборчий

 округ, Житомирщина, секретарь Чорнобильської комісії,

 соціалістична фракція.

      Шановний Олександр Миколайовичу! Шановні колеги!

 Шановні  виборці!  Сьогодні ми розглядаємо, поданий в

 порядку  законодавчої ініціативи  Кабінетом Міністрів

 України  проект  закону  про  статус  і  національних

 захист    громадян   які   постраждали   в   наслідок

 Чернобильської катастрофи.

      Перше  питання,  яке  я  хочу  задати собі, вам,

 народні  депутати,  Кабінету  Міністрів  України: яка

 мета чергових змін до цього закону?!

      Якщо зміни направлені на усунення недоречностей,

 недосконалості закону, я готовий перший проголосувати

 "за", буду закликати до цього вас, шановні депутати.

      Якщо  це чергове латання дір у нашому бюджеті за

 рахунок   обездолених   чорнорбильською  катастрофою,

 економічною   скрутою   людей,   я  буду  категорично

 "проти"!

      Я  згадую  ту  сесію, на  якій  наші попередники

 приймали  цей  закон.  Тоді  в залі лунали заклики за

 будь-яку  ціну  захистити  постраждале  населення. Як

 аргумент наводили приклад, коли у сім'ї хвора дитина,

 то сім'я не рахує свій бюджет, а робить усе для того,

 щоб вилікувати дитину.

      Сьогодні  дехто  вже  каже:  ліків  достатньо  і

 дитина  вже одужала, вже досить надавати людям пільги

 і компенсації, давайте мовляв їх трошки уріжимо.

      Але  хто  конкретно, який лікар поставив діагноз

 про одужання? Яким мірилом це вимірюється?

      А  чи  болить  чернобиль  людям,  які знають про

 нього  лише з повідомлень засобів масової інформації,

 з  повідомлень  людей,  які брали участь у ліквідації

 наслідків аварі ї на Чернобильській АЕС.

      Звичайно  не  всім  на  території  України  нині

 проживає  понад  2  мільйони  765  і  8 десятих тисяч

 чоловік яких спідкало радіаційне лихо.

      630,   3   тисячі   дітей   більше   330   тисяч

 ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

      Тому   законодавство   запропоноване   Кабінетом

 Міністрів   вирішувати  долю  по  суті  чверті  наших

 співвітчизників.

      Сьогодні   тут   висловлюються   сувмніви   щодо

 цільності  ряду пільг згідно з діючим законом, то чи

 маємо  ми  моральне  право,  громадське, перекреслювати

 такі  пільги  людям,  здоров'я яких ушкоджено атомною

 катастрофою  і  невідомо  чи  можна, я підкреслюю, чи

 можна його сьогодні відновити.

      Скажу головне, мільйони людей, що мають ниточку

 надії  на  державу  7  віру  в її керівництво, проект

 закону, що підлягає затвердженню або справді цю надію

 і  віру, або стане новим детонатором обурення значної

 частини суспільства. Підстави для цього очевидні.

      Адже урядовий законопроект, практично, замуровує

 своєрідний  юридичний  саркофаг -пільги фочрнобильців

 другої та третьої категорії, -суттєво позначається на

 інтересах громадян, так званої, "четвертої зони" і не

 тільки.

      На   виїздних   засіданнях   нашої   комісії   в

 Київський, Житомирській, Чернігівській та Рівненській

 областях   виборці   з   притаманною   їм   простотою

 нагадували,  що  саме  вони  "допомогли" піти Уряду у

 відставку   і  не  збираються  миритися  з  свавіллям

 чиновників міністерства тепер.

      Згадаємо  про  викликаний  резонанс  приславутою

 600-ою Постановою. Коли б не зусилля Голови Верховної

 Ради  України Олександра Олександровича Мороза, голів

 ЖИтомисрької,  Київської  та  Чернігівської  обласних

 Рад,  груп  депутатів,  уже  б  тоді  розпочався марш

 чорнобильців  на  Київ.  Ситуація  може  повторитися.

 Очевидно, не даремно обурюються люди.

      Існуючі  мізарні  пільги  -це  не  лише кошти, а

 політика  держави,  соціальний  захист  людей  не  на

 словах,  а  на  ділі.  Чорнобильська  біда не повинна

 повторюватись,  перетворитися  в  предмет  торгів  чи

 товару.  Ті,  хто  іншої  думки,  пропоную побувати в

 потерпілих   районах,  в  яких  залишилися,  сьогодні

 проживають хворі і пристарілі.

      Якщо  9 років тому ми ховали в кожному з районів

 за  тиждень 10-12 чоловік, то зараз стільки щодня. До

 того  ж,  майже  половина  дітей  хворіють на анемію,

 почастішали  випадки  захворювання  на рак щитовидної

 залози,  на  очах гине генофонд нації. Які ж потрібні

 аргументи   щодо   необхідності  соціального  захисту

 населення,  яке  постраждало внаслідок Чорнобильської

 катастрофи?  Адже  на сьогодні ще не відселено з зони

 безумовного  обов'язкового  відселення більше 5 тисяч

 чоловік, у тому числі більше тисячі дітей. Забруднені

 регіони залишають не без підставно медики, вчителі.

      На  ліквідацію наслідків катастрофи в цьому році

 потрібно   було   117   трильйонів,   як  говорилося,

 виділено,  надійде  десь біля 100. Бюджет на 1996 рік

 передбачає ще менші кошти.

      Щой казати: стан критичний. А ми не можемо дійти

 згоди:  потрібен  нам  Мінчорнобиль  чи  ні. Можливо,

 варто переглянути штат Мінчорнобиля, але перекреслити

 все  набуте  попередніми  роками ніяк не можна. Можна

 подумати    над   скороченням   деяких   пільг,   але

 ліквідувати їх повністю ніяк не можна.

      Ось чому наша комісія напрацювала альтернативний

 законопроект  і  пронує  на  ваш  розгляд. Саме тому,

 дорогі  друзі,  уклінно  закликаю  вас добре подумати

 перед  тим,  як  натиснути  кнопки  для голосування і

 підтримати   законопроект,   внесений  Чорнобильською

 комісією.  Безумовно  там теж есть проблеми, але якщо

 ми  будем  постатейно  його обговорювати, ми знайдемо

 злагоди.  Сьогодні  до  нашого розуму, сумління і дій

 звернуті мільйони із зруйнованим здоров'ям людей. Від

 нашої   виваженності,  від  нашого  рішення  залежить

 майбутнє України. Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Моісеєнко. За ним Павловський.

     

      МОІСЕЄНКО

      Уважаемые коллеги, вы знаета, что сегодня с утра

 здесь     была    большая    группа    представителей

 чернобыльских  организаций  и, я хотел бы огласить по

 поручению    Всеукраинской    конференции   инвалидов

 Чернобыля,  которая состоялась 13 декабря 95 года. Их

 требования,  так, например, товарищи поставили вопрос

 о   том,  чтобы  провести  парламентские  слушания  с

 участием  Кабинета  Министров Укрины об использовании

 средств   Фонда   ликвидации  последствий  аварии  на

 ЧАС,  начиная,  при  участии,  начиная  от Минфина и,

 кончая, МинЧернобылем по всем статьям затрат, включая

 средства,  направленные  местным органам власти. Я бы

 хотел  добавить  здесь  еще  и  то,  что та проблема,

 которая   сегодня  задета  охватывала  в  свое  время

 общереспуюликанское  звучание,  имело  его на столько

 сильное   и   яркое,   что  позволила  сместить  один

 общественно-политический строй другим. Сегодня я хочу

 обратить   внимание   на  то,  что  от  Правительства

 практически никто не присутствует. По крайней мере те

 лица,  которые  могли  бы решать вопросы, поставленые

 чернобыльцами, отсутствуют.

      Хотя мы прекрасно знаем о том, что сама проблема

 носит       международный       характер,       носит

 общегосударственное  значение  и  мировое значение. И

 по-видимому  здесь  было  бы не грешно присутствовать

 даже  Президенту.  Я  уже не говорю о вице-премьерах,

 которые  могли бы решать эти вопросы.

      Вторым   пунктом  товарищи  определили  то,  что

 должны  стать...  они  просили  отложить рассмотрение

 закона   до   разработки  концепции,  которая  должна

 определять     приоритеты:    первый    -медицинского

 направления;    второй    -социального   направления;

 третий - направление  пораженных територий.

      Все  это, я еще раз хочу сказать, было высказано

 на... как предложение Всеукраинского координационного

 совета общественных обкединений граждан, пострадавших

 от чернобыльской катастрофы.

      И   в   заключение   своего   выступления,   как

 коммунист,  хочу  обратить  внимание  на  то,  что  в

 последние    годы    идет    замалчивание    проблемы

 чернобыльцев.

      Удивительная    позиция    -когда   нужно   было

 демократам  свергать  Советскую  власть  на  Украине,

 проблема  раздувалась.  И  об  этом  тоже можно будет

 сказать. И наверное еще скажет история _ для чего это

 все делалось и   каких размеров  оно дастигло.

      В    то    же   время   сегодня   мы   наблюдаем

 принципиальный    подход   на   снижение   активности

 обсуждения  этой  проблемы,  прикрываясь  тем,  что в

 стране   есть  экономические  трудности,  которые  не

 позволяют  решать эти проблемы.

      Но  хотелось  бы,  чтобы  здесь, обсуждая эти...

 проблемы Чернобыльской станции, говорили и о том, кто

 же  создал эти экономические трудности. А создала это

 переход   к  капиталистическим  рыночным  отношениям,

 отсутствие   государственной   системы  регулирования

 экономикой,  позволяющей  в  свое  время  накапливать

 необходимые средства  для  решения проблемы.

      Поэтому   я  убедительно  прошу  сегодня  свести

 рассмотрение  это  к первому чтению, на второе чтение

 пригласить  сюда  ответственных лиц госудрства, в том

 числе   вплоть  до  Президента  Украины.  Спасибо  за

 внимание.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Павловський. Михайло Антонович.

      Голова комісії. Будь ласка. Можна  з місця.

     

      ПАВЛОВСЬКИЙ,    406    виборчий   округ,   місто

 Хмельницьке.

     Шановні  народні  депутати,  шановні  виборці! Я

 хочу  привернути  увагу,  розгорнути  ту  думку,  яку

 виказав   Шеховцов   відносно   людей,  які  приймали

 випробування  ядерної  зброї  і  ті,  хто постраждав.

 Таких  людей на Україні не багато, біля 2 сотен. Вони

 звертались   до   нашої   комісії   для   того,   щоб

 відстоюваіти   їх   права.  Відповідні  матеріали  ми

 передали  в Комісію Чорнобильської катастрофи, але це

 не найшло гідного відображення в цьому законі.

      Тому    я    пропоную:    пропозиція   Шеховцова

 прголосувати  окремо,  щоб вона війшла в цей закон як

 перше читання, і пропозиція моя зводиться до того, що

 цей закон нам потрібно прийняти в 1 читанні для того,

 щоб   більш   ретельно   і   виважено   врахувати  ті

 пропозиції, які є вже, і які ще будуть   поступати.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА. Череп, голова комісії...

     

      ЧЕРЕП В.І., голова Комісії   базових галузей.

      Шановні  колеги,  я  дуже  коротко з урахуванням

 того,  що я вже декілька разів висловлював свою думку

 і  наша  Комісія базових галузей подала в усьановному

 порядку  зауваження  до  23 статей. Вони дуже слушні,

 але  нажаль,  мабуть,  чи в Комісії Чернобильській не

 було  часу, а може і бажання, не одна із цих поправок

 не пройшла.

      Тому,  мабуть, воно так і вийшло, що і Комісія з

 базових   галузей,   і  Комісія  паливноенергетичного

 комплексу,   подавши   пропозиції,   вони   не   були

 розглянуті  в установному порядку, а вони дуже і дуже

 торкаються  кожної  із статей цього закону. Тим паче,

 що   ми   провели   бесіди   в   комісії  з  багатьми

 чорнобильцями,  практично  з  усіма союзами, я маю на

 увазі  Чорнобильськими.  Зустрічі були, і узагальнені

 всі пропозиції і матеріали.

      Моя  пропозиція  така,  зводиться до чого? Можна

 балакати  дуже  багато  тут.  Сьогодні  прийняти  цей

 закон,   поправки   до  закону,  в  першому  читанні,

 проголосувати  в  першому  читанні,  потім,  як  була

 пропозиція   Голови  Верховної  Ради,  доручти  трьом

 комісіям  -Комісії  чорнобильській, Комісії з базових

 галузей,  тому  що  більше  всього  зауважень,  ідей,

 пропозицій  від  підприємств базових галузей, Комісії

 Буздугана,  я  думаю,  ми  попрацюємо,  об'єктивно, з

 урахуванням  того, щоб не погіршити закон, а навпаки,

 зробити його більш продуктивним, і який би захищав би

 інтереси  людини, чорнобильця, а не апаратчик а і так

 далі,  і внесесмо тоді на розгляд Верховної Ради. Тим

 паче,  що я думаю, що при доопрацюванні трьох комісій

 над поправками 67 статей, одна третина статей само по

 собі   буде  знята  з  обговорення  і  по  ним  можна

 домовитись. Таких статей  тут багато.

      Тому  моя  пропозиція,  повторюю,  проголосувати

 сьогодні  в  першому  читанні,  доручення  зробити. Я

 думаю,  для  цього  достатньо буде, може, днів 20, не

 більше.

      Дякую  за   увагу.

     

      ГОЛОВА.    Слово   надається   Солошенку   Петру

 Володимировичу,   інваліду   третьої   групи,   місто

 Богодухів  Харківської області.

      Будь ласка.

     

      СОЛОШЕНКО.

      Шановні  депутати,  від  імені  представників 17

 областей,  які  приїхали  і  стоять зараз під стінами

 парламенту,   від   імені   інвалідів,   вдів   і  їх

 незахищених дітей я хочу звернутись до вас із словом.

      Інваліди  Чорнобиля,  ті,  хто ліквідовував саму

 чорнобильську катастрофу, і ті, хто постраждав від її

 наслідків,  одностайні  у тому, що держава, яка взяла

 на  себе зобов'язання відносно цих громадян України і

 їх  сімей, проявляє черству байдужість до своїх синів

 і  дочок.  На  Україні  продовжується  Чорнобильський

 геноцид,  кожен  рік  смерть  забирає  десятки  тисяч

 молодих  людей,  дітей,  тисячі сімей залишаються без

 годувальників.

      На  сьогоднішній  день  вже  загинуло  і померло

 більше  150  тисяч осіб, кожен день ми хоронимо своїх

 товаришів,   все   це  проходить  на  фоні  реального

 розгортання    Чорнобильського   закону,   постійного

 втручання  виконавчих  структур  і його фінансування,

 прийняття  ними  підзаконних  актів  і  постанов  які

 значно   погіршують   і   без  того  тяжке  становище

 Чорнобильців,  залишаючи їх на призволяще, віч на віч

 з злиднями і смертю.

      Не став захисником наших прав і народний депутат

 України   Яценко.  Комісія  з  питань  Чорнобильської

 катастрофи забула про головне, про людей, які віддали

 своє   здоров'я   і   віддають   своє  життя  для  їх

 благополуччя.

      Разом   з  тим  інваліди  підтримують  прагнення

 частини  депутатів  захистити  соціально  незахищених

 Чорнобильців  і  бажають  співрацювати з депутатською

 групою Чорнобиль.

      Інваліди  Чонобилю  відстоюючи інтереси найбільш

 постраждалої  частини  людей,  їх  права  і  гарантії

 звертаються до парламенту, і Уряду України з вимогами

 не  розглядати зміни та доповнення до Чорнобильського

 Закону  і накласти мораторій на прийняття підзаконних

 актів   які   погіршують   матеріальних,  фізичний  і

 моральний стан Чорнобильців.

      Заслухати  детальний  звіт  Кабінету Міністрів і

 відповідних міністерств щодо надходження і витрачання

 коштів    Чорнобильського   бюджету   і   забезпечити

 щоквартальний   аналіз   фінансування  Чорнобильських

 програм  через  засоби  масової  інформації, і газету

 "Урядовий кур'єр".

      Верховній   Раді   України   доручити   Кабінету

 Міністрів розробити спеціальну постанову про пенсійне

 забезпечення  дітей  інвалідів,  вдів, попрацювати та

 прийняти   концепцію  радіаційного  захисту  громадян

 України  у  зв'язку  з Чорнобильською катастрофою, де

 пріоритетом   повинно   стати   здоров'я   та   життя

 потерпілих  від  Чорнобильської  катастрофи, прийняти

 національну     програму     ліквідації     наслідків

 Чорнобильської   катастрофи.   Прийняти   Найіональну

 програму    ліквідації    наслідків    Чорнобильської

 катастрофи  та  соціального  захисту  і  реабілітації

 громадян  на  період  до  2000  року.  Забезпечити її

 попереднє    широке    одговорення    в   громадських

 організаціях     чорнобильців,     засобах    масової

 інформації.  Провести відкриті парламентські слухання

 по всім питанням реалізації Чорнобильського закону не

 пізніше  лютого  1996  року. Призначити парламентську

 урядову  перевірку  діяльності  виконачих структур до

 рівня  не  нижче районів та інших структур, залучених

 до виконання Чоннобильського закону.

      Вважати   роботу   Мінчорнобиля  по  соціальному

 захисту постраждалого насення та напрацьовані зміни і

 доповнення до закону і представлені 24 листопада 1995

 року Верховній Раді України незадовільною.

      Рішення,  що  стосується  змін  щодо соціального

 захисту   постраждалих   громадян,  не  приймати  без

 погодження  із  суспільними  організаціями інвалідів.

 Координаційна     рада     суспільних     організацій

 чорнобильців  вимагає: розробити та прийняти державні

 програми  медичної  та соціальної реабілітації дітей-

 інвалідів,     дітей-сиріт,    постраждалих    дітей,

 постраждалих  та  їх сімей,......... чорнобильців, що

 загинули  чи  померли окремою статею Фонду Чорнобиля;

 медичного    захисту    постраждалого   населення   -

 окрема   стаття   Фонду   Чорнобиля;   харчування  за

 медичними  нормами  постраждалого  населення  -корема

 стаття  Фонду  Чорнобиля;  сибрати та систематизувати

 законодавчі   акти   про   оплату   праці   в   зонах

 радіоактивного забруднення за 1986-1990 рік; провести

 аналіх   цих  законодавчих  актів  з  метою  усунення

 розбіжностей  та  всіх  протиріч; на підставі аналізу

 розробити інформаційний лист щодо оплати праці в зоні

 відчуження з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1991 року

 з  переліком конкретних пунктів первинних документів,

 в  яких  довести до відома органи соціального захисту

 населення   України,  а  також  опублікувати  всі  ті

 документи,  які до сих пір являються засекречиними. у

 газеті Урядовий кур'єр.

      Відшкодування    шкоди    заподіваною   здоров'ю

 інваліда  здійснювати  згідно  з  Законом України про

 охорону праці.

      Ми    вимушені    порушити    клопотання   перед

 Президентом    України   про   відновлення   щорічної

 винагороди  за  вислугу років  згідно статті 26 Закону

 про    статус   соціальний   захист   громадян,   які

 постраждали внаслідок Чернобильської катастрофи.

      За   розповсюдження  відомості  та  суперечливих

 нормативних актів да свовілля при перерахунках пенсії

 інвалідів  чернобиля  це  самочинна  зміна  кількості

 відпрацьованих   годин   у   зоні........   і   зміна

 документів   у   випадках   із  протоколів  засідання

 міжвідомчої  комісії  і  Кабінету  Міністрів України,

 наприклад,   внесено  прізвище  Андрющенко,  який  не

 приймав участі в роботі комісії, не компетентність та

 тактовність   виявлено  у  відповіддях  на  запитання

 інвалідів     чернобиля,     конференція    інвалідів

 звертається  до  Прем'єр-Міністра  України  Марчука з

 вимогою  про  усунення  від  керівництва  відділом  з

 питань  чернобильської катастрофи Міністерства праці

 Бондаренка  та  виведення  його із складу з відомчої

 комісії Кабінету Міністрів України.

      Інваліди  чернобиля  виражаючи  одностайну думку

 всіх  постраждалих звертається до депутатів Верховної

 Ради,   звертаються   до  депутатів  ВерховноїРади  з

 проханням не урізати соціальні  програми.

      Ми,  ми  підтримуємо дії парлоаменту та уряду на

 встановлення порядку і соціальної справедливості, але

 ми  атегорично  відкидаємо будь-які спроби вирішувати

 ці  питання  за  рахунок  постраждалих,  особливо  за

 рахунок  інвалідів  та  дітей інвалідв вдів, ціною їх

 благополуччя  і  життя  і будемо використовувати всі

 засоби захисту своїх громадянських прав.

      Шановні  депутати,  нам  не  потрібні до десятих

 роковин  ні  парадні  стенди,  ні  інші атрибути, нам

 потрібні , в першу чергу, ліки і соціальний захист.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Спасибі,   Павло   Володимирович,

 сідайте,  будь ласка.

      Шановні колеги, Володимир Михайлович, будь

 ласка, для заключного слова  - Голова комісії Яценко.

     

      ЯЦЕНКО  В. М. По-перше, я повинен сказати велике

 спасибі  за таку принципову підтримку позицій захисту

 чорнобильців  з боку народних депутатів України. Але,

 по-перше,  я  хотів би, щоб всі народні депутати, без

 виключення,  уважно  прочитали  той варіант, який був

 запропонований    комісією.    Тоді   Євген   Смірно,

 принаймні,  не  посилався  б  на...  і не перелічував

 кількість    зауважень,   які   перевищують   взагалі

 кількість статтей в зазначеному Законі.

      Стаття  67-а, наприклад: щорічна індексація була

 закладена.   Тобто,   інваліди,  чорнобильці  повинні

 чекати,  коли  настане 1 січня, і тільки після цього,

 навіть хай протягом року в десятки разів підвищуються

 ціни,  але  тільки  щорічно, підпреслюю, ви вимагаєте

 сьогодні,  хай  іде індексація. Не у відповідності до

 індексу зростання, а щорічно.

      Ну,  інші  пропозиції  я...  ми могли б говорити

 лише  предметно. Ви вимагали, погіршення, підкреслюю,

 соціального захисту громадян.

      Фінансові  досягнення,  про які сьогодні говорив

 тут    Шевченко,   концепція,   викладена   комісією,

 пропозиція  комісії  ровні  нулю. Ніякого збільшення,

 ніякого зменшення фінансування чорнобильського закону

 вони   не   вимагають.  Лише  пішла  перекоректировка

 питань,  розставка акцентів, насамперед на соціальний

 захист  дітей  і  найбільш  постраждалих  людей,  що,

 власне    кажучи,    не    подобається   людям,   які

 присмокталися до цієї проблематики. Я ще раз заявляю,

 втретє,  що  ніяке  ущеплення інвалідів -ліквідаторів

 нем - є посилення їх соціального захисту і насамперед

 соціального захисту дітей -інвалідів.

      Тут  висувається  вимога  прийняти концепцію. Та

 концепція, яка запропонована сьогодні комісії, яку ми

 розглянули, яку підтримують ті, хто сьогодні виступав

 з  цієї  трибуни,  антилюдська  по  своїй суті. Вона,

 фактично,  ліквідує  абсолютно  "четверту зону", вона

 ліквідує   "третю  зону",  вона  залишає  тільки  30-

 кілометрову  зону,  та і то не зовсім, вона абсолютно

 не  захищає  тих  людей,  які  постраждали  внаслідок

 Чорнобильської катастрофи.

      Я   принципово  стояв  і  стояти  буду,  щоб  не

 прийняли  ми  цю  концепцію,  на якій наполягають ті,

 кому  вже  захащати  чорнобильців  не  потрібно,  які

 набили  кошти  на  бідах  чорнобильців,  набили  свої

 кишені,  вони  вимагають знищення сьогодні і ліквідаю

 Мінчорнобиля і всього решту.

      Смірнов,  Моцпан і Хомич пропонують передати всі

 коштив  комітет чи, там, в управління по надзвичайним

 ситуаціям.  Сьогодні  вибух  на  якійсь шахті, завтра

 повінь  в Закарпатті, післязавтра черговий оползень в

 Севастополі, кошти будуть там.

      Товариш  Моцпан,  неужели  эта простая истина до

 вас  не доходит, что чернобыльская проблематика вышла

 давным   давно   за  пределы  чрезвычайной,  что  это

 долговременная    чрезвычайно   сложная,   необычайно

 сложная  проблематика.  И  спихивать  ее  на звичайни

 ситуации  -это значит свести к нулю вообще социальную

 защиту  чернобыльцев.  Вправі прийняти сьогодні будь-

 яке  рішення.  Давайте в першому читанні, будь ласка.

 Но  тоді  я  просив би вас, по-перше, сьогодні уважно

 прочитати все, що запропонувала комісія.

      Тоді   від   вашого  імені  я  приношу  сьогодні

 пробачення  дітям-інвалідам;  дітям,  хворим  на  рак

 щитовидної   залози;   інвалідам   1  категорії,  які

 продовжують  проживати  на  забруднених  територіях і

 цілий  ряд  людям,  яким  ми  обіцяли  допомогти. Але

 люди,  які  виходили  на  цю  трибуну,  не хочуть вас

 захищати і не хочуть вам  допомагати.

      Тоді  я звертаюсь до народних депутатів. Чому ви

 затверджували   Державний   бюджет   на   1995   рік,

 профінансувавши  лише  50 відсотків  проблематики.

      І не дай боже вам затвердити Державний бюджет на

 1996    рік    в   запропонованому   варіанті,   коли

 фінансується лише 39 відсотків чорнобильських пільг і

 компенсацій.  Тоді  хто  буде  відповідати  за те, що

 сьогодні не виконується?

      Тому   ми   можемо  говорити  по  Чорнобильській

 проблемі  лише  обговорювавши  кожний пункт всебічно,

 чітко, конкретно. Тільки тогда ми зможемо сказати всю

 правду  людям,  що  сьогодні  напрацювала комісія, що

 вносить вона.

      Ми   повинні   відсікти   клани   злочинні,  які

 сформувалися   навколо  чорнобильської  проблематики,

 навколо  чорнобильців,  які  смокчуть  сьогодні з них

 кров,  набиваючи  собі  кишені  великими  і  великими

 коштами.

      Якщо  ви хочете залишити все так, як є сьогодні,

 хай  залишається.  Але  ми  повинні  навести  в цьому

 порядок,  ми  повинні  більш надійно захистити людей,

 відірвавши  від  них  тих, хто сьогодні за їх рахунок

 наживається. Дякую  за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні   колеги!   Ще  просить  3

 депутати по 2 хвилини: Яворівський, Чечетов і...

      На    цьому    завершуєм.   Все.   Будь   ласка,

 Яворівський.

     

      ЯВОРІВСЬКИЙ

      Шановний  Олександр Миколайович,, шановні колеги

 і  шановні люди, які нас сьогодні слухають!

      Закон,   до   якого   ми   сьогодні   торкаємся,

 пропрацював 5 з лишнім років. За цей час справді дуже

 багато  чого  прояснилося,  видно де які слабкі місця

 цього  закону. Це цілком зрозуміло і цілком природно,

 що через певний період  ми до нього повертаємся знову

 для того, щоб його зробити краще.

      Але,  повірте  мені, в мене таке враження, що ми

 заходимо  трішки  не  з  того  боку.  Ми повинні собі

 зізнатися    в    тому,    що   величезна   глобальна

 Чорнобильська  катастрофа  із величезної нашої біди і

 болю на наших очах практично перетворюється в великий

 фарс  і  просто в велику дірку чорну, яка висмоктує і

 фінансову  кров з України, і кров у прямому розумінні

 цього слова.

      Я  абсолютно  хочу  підтримати тих людей і самих

 чорнобильців,  які  наполягають  на  тому,  щоби  нам

 серьйозно  підійти до цього питання і справді зробити

 великі  чорнобильські слухання.

      Чому?  Називаю тільки одні конкретні епізоди. Ми

 цей закон, який є сьогодні, я підтримую всіх, хто тут

 виступав,  ми  могли б його сьогодні зробити в 2 рази

 кращим.  І  пільги  дати  щебільші. Причому це пільги

 були б для чорнобильців реальні за однієї умови, якби

 нам з вами вдалося і давайте колективно подумаємо, як

 це зробити,  відсікти псевдочорнобильців.

      Це  абсолютна  правда і Володимир Михайлович про

 це   говорив.   Ви   знаєте,   скільки   налипло   до

 чорнобильців   сьогодні  людей,  яких  годує  наш  же

 український  народ  -12  процентів це ж забирається з

 однієї кишені і віддається іншим людям.

      Другна  проблема.  Це звичайно Мінчорнобиль. Хай

 Холоша не ображається, але проблем дуже багато. І те,

 що  Мінчорнобиль  перемолотив  ці  народні гроші, які

 практично   сьогодні   дали  дуже  мало  результатів,

 принаймі  набагато менше ніж повинні були би дати. Бо

 бачите,  в  Мінчорнобилі  вирішили  так:  скидати  на

 обласні  адміністрації  ці народні гроші, а куди вони

 ідуть  там,  там  латають хто, що може за рахунок цих

 грошей.

      І   третя   проблема.   Я  тільки  їх  пунктиром

 призначаю.  Ми  недавно, десь в мене є інформація про

 те     скільки    сьогодні    комерційних    структур

 зареєстровано  в  місті  Славутич. Їх набагато більше

 ніж  жителів  у Славутичу. Для чого? ДЛя того, щоб не

 платити  податку. Вони всі працюють в Києві, працюють

 поза  Києвом, але зареєстровані вЧорнобильській зоні.

 ви  розумієте,  я  ще  раз  кажу,  який  Клондайк  ви

 створили  сьогодні  для тих, хто може із цих нещасних

 чорнобильців рвати?

      І  останнє,  що  я  хотів  сказати.  Я підтримую

 Володимира  Михайловича  в  тому,  що дійсно, закон не

 погіршує  ситуацію. Я хочу про це сказати дуже чітко,

 як один з авторів того першого закону, не погіршує ні

 на йоту.

      Але я дуже боюсь, шановні колеги, ми зараз, якщо

 підемо  його  прийм  ати,  в першому читанні, потім в

 другому  читанні. Хто сьогодні може дати гарантії про

 те,   що,   скажімо,   одна   стаття,  одна  поправка

 проходить,   друга   з   тієї  чи  іншої  причини  не

 проходить?  Ви  собі уявляєте що ми можемо зрлобити з

 цим  законом,  якщо  ми  його так весь перекапустимо -

 одна поправка проходить, друга друга не проходить? Ви

 розумієте,  його  потім  ніхто  до купи не зліпить. Я

 дуже   боюсь   того.   Нам  треба  було  б  так:  або

 домовитись,  о ми його приймаємо і рпиймаємо швидко і

 оперативно,  або  (я  скажу  тут  те,  що багатьом не

 сподобається)  або  не  чіпаємо цього закону взагалі.

 Давайте обговоримо чорнобильську проблему, обговоримо

 її серьйозно, допоможемо цій державі якось хоч трошки

 обсікти   все   те,   що   сьогодні  налипло  довкола

 Чорнобиля.  А  потім  до  цього закону повертатись. Я

 переконаний,  що  це  було  б  найрозумніше. І просто

 закликаю  сьогодні вас.

      Тут  немає  ніяких амбіцій. Краще було відкласти

 його, ні сьогодні нам узяти і посікти старий закон, а

 натомість не прийняти  нового.

      А   натомість  хочу  сказати  товаришу  Іванову,

 комуністу  з  Харківщини.  Яворівський  ніколи ніяких

 Чорнобильських   фондів   не   очолював,  а  навпаки,

 допоміг,  не  дав  можливості відкрити Масику, про це

 люди знають, свого часу фонд. І ви як мій колеги, хоч

 и  мій  політичний  опонент, але таких дурниць, як ви

 робите   в   ефір,  більше  не  говоріть.  Я  вдячний

 комуністу Яценку, який дав вам гідну відповідь. Дякую

 і вам.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я, шановні колеги, хотів би сказать, що

 і   опередня   сесія,   і  нинішня  сесія  об'єктивно

 підходила  і  підійде до розгляду тоді, коли приймали

 цей закон,  який  ми  сьогодні  коригуємо.

      Я  не думаю, що сьогодні хтось хоче предвзято

 віднестись   до   того   заокну,  по  якому  сьогодні

 надаються відповідні пільги нашим Чорнобильцям.

      А  зараз слово надається Чечетову. За Чечетовим,

 Марковський.

     

      ЧЕЧЕТОВ М.В.   Уважаемые   коллеги,   уважаемый

 Александр  Николаевич,  я  постараюсь  быть краток. У

 меня  есть  одна  конктная поправка к этому закону. Я

 полностью  согласен  с  коллегой  Павловским, который

 сказал, что наряду с чернобыльцами у нас  пострадали,

 имеются  люди,  которые  пострадали  от  радиации, и

 военнослужащие,  принимавшие   участие   в  испытании

 ядерного  оружия  в Семипалатенске, и так далее.Таких

 там  200  или 300 человек, но я приоткрою занавес еще

 немножко дальше.

      Дело  в  том,  что  20  лет  назад в Донбассе, в

 Донецкой   области,  в   городе  Енакиево,  на  шахте

 (...........) был произведен атомный взрыв, испытание

 ядерного оружия. Но официальная версия, или прекрытие

 было,  для  того,  проводится  взрыв, для того, чтобы

 рассредоточить  концентрацию  метана,  чтобы  не было

 потом  не  предсказуемых  выбросов  и так далее, хотя

 фактически проводилось испытание ядерного оружия.

      Было  гарантировано 100 процентная безопасность,

 город   практически   был   вывезен   в   радиусе   5

 киллометров,  но  после  взрыва  шахтеры  вернулись в

 шахту.

      Технологического  эффекта  практически  никакого

 достигнуто  не  было,  но  экологические  последствия

 катастрофические.    Заболеваемость   онкологическими

 заболеваниями резко возросла в 5, 7, 8 раз, не только

 среди  жителей,  но  в особености среди тех шахтеров,

 кто  на этой шахте стал работать на другой день после

 взрыва,   поскольку   ученые   давали   гарантии  100

 процентной безопасности.

      Несколько  раз я обращался и в Кабинет Министров

 и  в  Министерство  угольной  промышленности, шахтеры

 просили  подвести  этих людей, кто работал на шахте в

 период   ядерного   взрыва  в  70  годах  под  статус

 Чернобыльцев,  но  к сожалению это предложение в виду

 (...........) даже не принималось.

      Поэтому  я такое предложение вношу, что наряду с

 теми  военнослужащими,  которые  принимали  участие в

 испытании   ядерного   оружия  на  територии  бывшего

 Советского  Союза  приравнять к статусу Чернобыльца и

 тех  шахтеров  шахты  (...........) производственного

 обкединения    Ордженикидзеуголь,   города   Енакиево

 Донецкой  области,  которые  работали  на этой шахте,

 после  испытаний ядерного оружия в середине 70-х года

 этого..........

      Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Марковська, з місця, будь

 ласка.

     

      МАРКОВСЬКА

      Дякую, Марковська, 47, соціалістична фракція.

      Шановний Олександр Миколайовичу! Шановні народні

 депутати!  Ми  сьогодні,  зійсно, торкаємось одного з

 найважливіших  законів.  В  нас є в державі три таких

 основних  закони, які повинні не розгялдатися, а якщо

 розглядатися,    то    покращувати   їх.   Це   Закон

 чорнобильський,  це  інваліди  Вітчизняної  війни,  а

 також малоімущий Закон.

      Тому  я  прошу: дуже бути уважним відносно цього

 закону.  Я скажу слідуюче: що з 12 грудня відбувалася

 тут  в  Києві  конференція,  на  якій  були,  дійсно,

 інваліди-чорнобильці. Це не ті інваліди, які сьогодні

 нам доповідає пан міністр і говорить: що багато з них

 отримують  пенсії  більше  70,  а  то  і 40 мільйонів

 карбованців. Таких їх лише на Україні 13 чоловік, 13.

 от  у мене є ці дані. Які з 35-40 мільйонів отримують

 лише 12 чоловік по всій Україні -це лише ті люди, які

 працюють  саме в Кабінеті Міністрів. І тому говорити,

 що   інвалдіди-чорнобильці,   які,   дійсно,   всього

 інвалідів складає 41 тисяча чоловік, і тому говорити,

 що  вони ці гроші поїдають, це не по-державному і  не

 чесно по відношенню до чорнобильців.

      Я  хочу сказати слідуюче: що після 4 статті, які

 пропонуються  в  цьому  законі...Тут мається на увазі

 слідуюче  таке: що змімаються всі пільги з тих людей,

 які  працювали  в  квітні та травні до серпня місяця.

 Чому?   Тому  що  береться  рахунок  середня  місячна

 заробітна  плата,  а  ці люди були один, два дні, три

 дні.  І  дозу  вони получили радіації набагато більше

 чим  хто був цілий місяць, а може даже і рік. Тому ці

 люди тут з цього закону всі ці пільги знищуються.

      Я б хотіла ще сказати слідуюче, що зменшення йде

 їхньої  пенсії, якщо прорахувати по новому закону, це

 на  23 ,  52 проценти*

      То  чи  маємо  ми право моральне зараз знищувати

 оцю пенсію з цих бідолах інвалідів.

      Я рахую, що немаємо.

      І  ще  є  слідуюче,  що по статті 17 вкладаються

 медичні  центри.  Згідно  цього  із  цієї статті туди

 мають  щорічно приходити ті громадяни, які підпадають

 під цей закон.

      Який   це  медичний  працівник  може  пропустити

 щорічно  таку  кількість громадян, які підлягають під

 цей закон.

      От  я  хочу  спитати,  тому  я  рахую,  що ми не

 повинні  розглядати  цей закон зараз, ми повинні його

 відправити,  а вже після того, як пройде слухання апо

 чернобильській  проблемі  після  цього вносити його в

 зал Верховної Ради , дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Моцпан по процедурі.

      Ну  вже,  вже  наговорилися, у нас іще надо два

 питання розглянути, мені кажеться....

     

     МОЦПАН А.Ф., 146 збирательный округ.

     Уважаемый    Александр   Николаевич,   уважаемые

 народные  депутаты,  я  очень сожалению, что Владимир

 Михайлович Яценко не совсем разхобравш ись в сути нам

 нашей  постановы,  вынужден был сделать довольно таки

 обвинение в наш адрес , в том числе и в мой.

      Я считаю, что с его стороны допущено искажение.

      Уважаемые  депутаты,  все вы обратили вниманиена

 постанову  Верховноё Ради, проект которой подготовлен

 тремья депутатами - Хомичем,Смирновым и мною.

      5   пункт   напоминаю  вам,  уважаемые  коллеги,

 следует,  відповідно  до  статті  114. 5. пункт 7. 1.

 Констітуціі    України    стаття    24,    пункт    5

 Конституційного  договору  звернутися  до  Президента

 України  відносно  ліквідації  міністерства у справах

 захисту населення від наслідків аварії чернобильської

 АЕС,   передавши   його   функції   управлінню  понад

 звичайним ситуаціям та шановний Володимир Михайлович,

 Міністерству   соціального   захисту  населення,  как

 видите  это больша разница, а не простор передать эти

 средства  неизвестно  на  какие  аварийные ситуации и

 тому подобного.

      И наконец то последнее.

      Уважаемый  Владимир  Михайлович, я действительно

 отношусь  к  вам  с уважением, но прежде, чем убедить

 меня  в  необходимости  рассмотрения  в первом чтении

 предложенного  законопроекта  изменению,  вы  сначала

 убедите  награжденного  орденом  "Отличника  воинской

 службы  I  степени",  активного  участника ликвидации

 последствий на, аварии на Чернобыльской АЕС Солошенка

 Павла  Владимировича,  который  выступал  перед нами,

 инвалид третьей группы. И вот тогда я вас поддержу.

      Спасибо за внимание.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні  колеги,  я  думаю,  що  в

 кожного з нас чітко є своє розуміння даного питання і

 широке  уявлення  по  тій  проблемі,  яку ми сьогодні

 розглядаєм,  вносячи відповідні зміни і доповнення до

 існуючого  Закону  по  пільгах  і  забезпеченню,  яке

 надається    людям,    які    займалися   ліквідацією

 Чорнобильської катастрофи.

      Є   три  пропозиції,  які  сьогодні  внесені  на

 розгляд  сесії.  Перша  -від  комісії  -про прийняття

 цього  закону  з  відповідними  поправками,  і за цей

 виступа і доповідач, а точніше, співдоповідач, Голова

 Комісії Яценко, друга пропозиція, яка йде, як кажуть,

 в  підтримку  в  якійсь  мірі,  -це,  щоб  прийняти в

 першому  читанні,  так  як  ми  його  провели  згідно

 Регламенту  по  процедурі  першого  читання, доручити

 трьом  комісіям:  комісії  Яценка,  комісії  Черепа і

 Буздугана,  -на  доопрацювання.  І  тут  вноситься ще

 пропозиція  депутатом  Шеховцовим  до  цього,  третій

 пункт. І третя пропозиція -це від народних депутатів,

 яка  у  вас  є  на руках цей проект, депутат Хомичев,

 Хомичев,  Смірнов і Моцпан, які вважають, що потрібно

 відхилити  даний  проект.  Таким  чином,  я в порядку

 поступлення  і,  враховуючи  те,  що  ми,  як кажуть,

 об'єднали  пропозицію,  яку вніс Володимир Михайлович

 від  комісії  і  врахували  пропозицію депутатів, які

 приймали  участь  в  обговоренні,  прийняти в першому

 читанні я просто хотів би поставити на голосування цю

 першу  пропозицію.  Прийняти  даний  закон  в першому

 читанні  і  доручити  трьом комісіям. І остання трєтя

 поправка,  яку вніс Шеховцов, не поправка, а пункт. Я

 його  можу  зачитать. Комісії з питань чорнобильської

 катастрофи   при   доопрацюванні  закону  до  другого

 читання   врахувати  пропозиції  пронадання  пільг  і

 компенсацій  грамадянам,  в  тому  числі  дітям, яких

 прирівняно до постраждавших в наслідок чорнобильської

 катастрофи,  відповідно  до частини четвертої, п'ятої

 статті 14 діючого закону в тихже обсягах, в яких вони

 надаються громадянам, які постраждали безпосередньо в

 наслідок  чорнобильської катастрофи. Це третій пункт.

 Я ставлю на голосування цю пропозицію.

      Я прошу до уваги, голосувати.

      Одну  хвилиночку,  розумієте, якщо ця пропозиція

 не  проходить,  то  по  другій пропозиції нема чого і

 голосувати. Вона просто відхиляється, залишається тий

 закон, по якому ми сьогодні працюємо.

      Яворівський, будь ласка, з місця.

     

      Володимир Яворівський, Світловодськ, Онуфріївка,

 Кіровоградщина.

      Шановні колеги, послухайте мене хвилиночку. Я би

 запропонував  такий  вихід  з  ситуації, яка сьогодні

 склалась.

      Там  є  кілька  справді  наболілих питань і дуже

 важливих  і  я думаю, що Верховна наша Рада буде мати

 за  честь, щоби ці поправки прийняти. Це ті поправки,

 які стосуються дітей.

      Було  б непогано, якби ми прийняли, скажімо, оці

 поправки,  а  закон відклали. Провели спершу, скажімо

 десь  чи  в  січні,  чи  в  лютому, провести серйозні

 чорнобильські  читання,  обговорити, ввійти глибоко в

 проблему.  А після цього можемо приступати до закону.

 Це було б   дуже нормально.

      Люди  б за це нам сказали...... спасибі. Ми б не

 вносили    в   суспільство   оцих   різних   балачок,

 розхитувань,   як   хто   голосував,  а  хто  за  що.

 Нормальний  варіант  -поправки  по  дітях хай подасть

 Яценко.   Ми   їх  можемо  швидко  проголосувати,  не

 виносячи   на   друге  читання.  А  закон  відвласти.

 Провести читання, а потім до нього приступати вдруге.

      Дякую. Олександр Миколайович, прошу, якщо можна,

 на голосування  поставити.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я ставлю на пропозицію Яворівського

 на  голосування.

     

      "За" -

     

      Не проходить.

      Будь ласка,  Череп.

     

      ЧЕРЕП В.І.

      Дякую.  Депутат Череп. Ми в такій ситуації, коли

 все-таки прийняти рішення сьогодні   потрібно.

      Я  погоджуюсь з виступом, дуже розумним виступом

 депутата  Смірнова.  Він  сказав,  як  кажуть, зробив

 градацію  всіх  статей. Є багато статей, які сьогодні

 потрібні людям якраз і чорнобильцям. Є багато статей,

 які треба мабуть зняти з порядку деного і так далі.

      Єдиний   шлях,   механізм   вирішення   розумно,

 нормально  цього  питання  -те,  що пропонували деякі

 депутати   і  те,  що  пропонував  я  з  трибуни  від

 комісії  -це  прийняти сьогодні у першому читанні. Це

 дає право кожному із нас і час є попрацювати, а потім

 після  цього  3  комісіям доручити, як ми домовились,

 комісії  чорнобильській,  Комісії  базових  галузей і

 соціального  захисту  і  після цього винести на друге

 обговорення  і  прийняти  закон.  Тому  що,  блокуючи

 закон, як пропонує сьогодні Володимир Яворівський, ми

 цим  самим  позбавляємо  багато  категорій  того,  що

 записано в законі все-таке нормальне.

      Тому  єдиний  вихід:  іще раз прошу підтримати в

 першому  читанні  і  доручення, це буде об'єктивно, а

 головне: ми виходимо з цього положення.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я ще раз ставлю все, що ми перший

 раз розглядали і пропозицію, з урахуванням пропозиції

 Черепа  на  голосування.  Я  прошу, шановні колеги, я

 думаю,  що  це  саме  дійсно розумне рішення, якщо ми

 його  приймемо  в  1-му  читанні  і  дамо допрацювати

 комісії  за рахуванням тих зауважень, пропозицій, які

 внесені. Будь ласка, включіть систему.

     

      "За" -

     

      Спасибі.

      (Шум в залі)

      Шевченко, будь ласка.

     

      ШЕВЧЕНКО.

     

      Я прошу 2 доповнення принципового характеру.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так  Ви  в  комісію подасте, вони

 врахують...

     

      ШЕВЧЕНКО. Ні-ні.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви оголосити хочете?

     

      ШЕВЧЕНКО. Так.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

     

      ШЕВЧЕНКО.   По-перше.   Очевидно  варто  було  б

 домовити  термін, а по-друге: для багатьох депутатів,

 хто   подавав   свої  доповнення  уже  фактично  вони

 процедуру  1  -го  читання  ніби  й  пройшли, бо їхні

 поправки  або  враховування, або відхилення. Зважаючи

 на  те,  що фактично ми засвідчуємо 1-ше читання лише

 сьогодні  і  підключаємо  до  роботи  3  комісії,  то

 прохання:  доручити цим 3 -м комісіям передивитися ті

 поправки   і,   можливо  по  деяким  змінити  до  них

 ставлення.   Врахувати   чи   підтвердити,   що  вони

 відхилені.  Що  це  б цю роботу провела б не одна вже

 комісія, а три.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.      Правильно,     ми     так     і

 проголосували.... щоб цей момент був врахований.

      Шановні  колеги,  війшла,  Шеховцов,  Ваша  тоже

 війшла як третя...

      (ШУМ  В ЗАЛІ)

      Ну, другий раз всігда ми осмислюємо краще.

      Шановні  колеги,  такі птиання, як проект закону

 про внесення змін і доповнень до Закону "Про державну

 податкову  службу  в  Україні"  по проханню комісії є

 пропозиція  перенести.

      І  друге.  У  нас  сьогодні є питання про проект

 Постанови  Верховної  Ради  про  врегулювання  питань

 власності  на  природний  газ  та заборгованості, які

 випливають  з Закону "Про ратифікацію угоди України з

 Туркменістаном"   по   проханню   комісії   бюджетної

 Азарова,   ця   комісія   не  завізувала  цей  проект

 Постанови  і  документи відповідні, які готувались на

 сесію,  і  просили  перенести  його після розгляду на

 слідуюче  засідання.  Тому  тоже  переносимо з вашого

 дозволу.

      І  вноситься  на  ваш розгляд питання про проект

 Постанови   Верховної   Ради   про   звільнення   від

 оподаткування  грошових  коштів та майнових цінностей

 на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей і

 підлітків   та новорічних подарунків.

      Буздуган Юрій  Олексійович, , будь ласка.

      Нема запитань? Одну хвилиночку, ну, є  питання.

       Ми   з   вами  сьогодні  продуктивно  працюємо,

 давайте  кінцівку  теж  хорошо завершимо.

     

      БУЗДУГАН Ю.О.

      Я  не буду довго затримувати вашу увагу. Я бучу,

 що  є  одностайна думка, що треба підтримати. Я прошу

 теж  підтримати,  зараз  за  основу  проголосувати. Є

 кілька  редакційних  зауважень,  принаймні,  до  мене

 підходив  депутата  Терьохін,  які   треба врахувати.

 Давайте  зараз проголосуємо за основу. Потім дивимось

 на поправки  і   голосуємо  в цілому.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Нема   інших  думок?  Ставимо  на

 голосування  прийняти  даний  проект  за основу. Будь

 ласка.  Володимир Михайлович голосуйте там, голосуємо

 за дітей.

     

     

      "За" -

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Які   зауваження  чи  поправки  є?

 Терьохін будь ласка і Наталія Михайлівна.

     

      ТЕРЬОХІН  С.  А.  Шановні  колеги,  тут треба, я

 прошу  уваги,  треба  виписати більш точно, для того,

 щоб було ясно кого ми звільняємо від чого.

      Ну, по-перше,  я пропоную виключити посилання на

 указ  Президента  про пільги щодо оподаткування, тому

 що  якщо  ви  знаєте, комісії розглядають питання про

 накладення  вето,  на цей указ, і взагалі дивно, коли

 законодавча  влада  посилається  на  акти  виконавчої

 влади.

      Тому  пропонується перший пункт викласти у такій

 редакції,  встановити  що  грошові  кошти  та майнові

 цінності,  що  надаються  закладам  культури, охорони

 здоров'я,    та   навчальним-виховним   закладам   на

 проведення   і   вставити"безоплатних   новорічних  і

 різдвяних  свят  для дітей і підлітків та безпоплатні

 новорічні   подарунки"   не   підлягають   обкладенню

 податком  на  добавлену  вартість і не враховуються в

 обчисленні    податку    на    прибуток   підприємств

 дарувальників.

      Тоді   зрозуміло,   що   всі   звільняються  від

 оподаткування,   як  ми  і  хотіли  цього,  але  чому

 безоплатних  свят  і безоплатних подарунків, справа в

 тому,  що ми залучаємо благодійні пожертви, і давайте

 виключимо   випадки,  за  якими  благодійні  пожертви

 будуть  дітям  продаватися,  вони  мають  віддаватися

 дітям безплатно.

      Тому  я  проси  в  би  підтимати  мою пропозицію

 дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  пропозицію  Терьохіна на

 голосування, я прошу підтримати.

      І комісія теж підтримує.

     

      "За" -

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.

      Наталія Михайлівна, будь ласка.

     

      БУЗДУГАН.  Я перепрошую, шановні колеги, була

 ще поправка Терьохіна по податку на прибуток.

     

      ВІТРЕНКО Н.М.

      Шановний  Олександр  Миколайович! Я думаю, треба

 підтримати  поправку  Моісеєнко, тому що ми не просто

 повинні констатувати: що ось сьогодні треба звільнити

 від  оподаткування,  а  зробити висновок: чому це так

 виникло  в нашій державі, що більшість дітей сьогодні

 не  може  прийняти  участь  в  новорічних  ялинках  і

 отримати подарунок.

      І   тому   цілком   слушно  він  посилається  на

 продовження    хижацького   курсу....   капіталізації

 економіки   і   посилається   на  те,  що  діяльність

 Президента  України  і  його команди поглиблює прірву

 між дітьми жирних котів і дітьми трудового населення.

      Тому   я  пропоную:  проголосувати  за  поправку

 Моісеєнко,   щоб  з  неї  почалась  констатація  цієї

 постанови.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю...  У  вас  на руках вона

 єсть,   я   її   не  хочу  зачитувать.  Я  ставлю  на

 голосування до даної постанови депутата Моісеєнко.

      (Шум в залі)

      Я прошу не шуміть, будь ласка. Включіть систему.

     

      "За" -

     

      Не проходить.

      Ще є зауваження? Ставлю на голосування постанову

 в  цілому  з  поправкою,  за  яку ми проголосували...

 Питання єсть?

      Пожалуйста, Шейко.

     

      ШЕЙКО    , 444  Бобровицький округ.

      Шановні колеги! Ви знаєте, що........ глави 9. 1

 Регламенту   всі   поправки   до   законопроектів  по

 оподаткуванню   до   самого   бюджету  затверджуються

 Верхвоною  Радою  при  висновку  комісії бюджетної.

      Я  хотів  би  запитати  Юрія  Олексійовича: чи є

 висновок з цього приводу бюджетної комісії?

     

      БУЗДУГАН.    Це   питання   розглядалося   на

 Президії,   якщо   ви   пам'ятаєте,   на  позаминулій

 Президії. Було доручення двом комісіям: нашій Комісії

 з питань кредитно-фінансової діяльності і банків, яка

 займається саме податками.

      Є  резолюція  якщо  ви  подивитесь,  є резолюція

 голови комісії Суслова.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю,  давайте  ми не будемо на

 дітях економити, вже і так багато зекономили.

      За ці роки особливо.

      Я  ставлю на голосування в цілому з поправкою за

 яку ми проголосували, будь ласка.

      Ну скільки можна, час.

      Голосуйте будь ласка.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

     

      За -

     

      Спасибі, сідайте Юрій Олексійович.

     

      Шановні  колеги, я прошу заспокоїтися, я просив

 би  вас  на  декілька  хвилин затриматися, у вас є на

 руках  питання  яке  ми  розглядали по проекту Закону

 України   по   приватизації   майнав   на   державних

 підприємствах, питання яке ми обговорювали і у вас на

 руках  є  проект  постанови поданий депутатом Морозом

 Олександром Олександровичом.

      Є на руках у вас чи зачитати його?

      Я дозвольте , я його зачитаю.

      Я прошу, це займе дві-три хвилини.

      Про  проект  Закону  України  "Про  приватизацію

 майна    державних    підприємств".   Верховна   Рада

 постановляє:

      Перше.  Враховуючи,  що  Верховна  Рада  Україна

 розпочала  слухання  по  другому  і  першому  читанні

 проект   закону   про  приватизацію  майна  державних

 підприємств  внесений  комісією  з питань економічної

 політики   тауправлінням  народним  господарством  до

 другого  читання проект названого закону передбачивши

 в   ньому  принципові  положення  проекту  розроблено

 депутатом  Коломойцевим  в тому числі щодо державного

 регулювання  і  контролю  за  процесами  приватизації

 встановлення  фіксованого співвідношення між обсягами

 приватизації  з використанням приватзаційних майнових

 сертифікатів   та   приватизації   шляхом  продажу  з

 аукціонів  і  конкурсів за умови декларування доходів

 фізичними    і    юридичними    особами    суб'єктами

 приватизації,    можливості    створення    державних

 інвестиційних  фондів,  ліцензування торгівлі цінними

 паперами,  порядку  використання  одержаних коштів ід

 приватизації.

      Друге.  Доручити  Комісії  з  питань економічної

 політики  та  управління  народним  господарством  за

 участю  депутата  Коломойцева  прискорити  роботу над

 проектами законів: перше -про державний інвестиційний

 фонд,   друге   -про  індексацію  вкладів  населення,

 третє  -про  стратегічного  інвестора, і останнє -про

 реприватизацію,  і  внести їх на розгляд п'ятої сесії

 Верховної Ради .

      Єсть питання? Я пропоную прийняти за основу.

      Я  ставлю  на  голосування прийняти за основу, а

 потім внесем поправки.

       Будь  ласка.  Голосуєм  прийняти  за  основу. я

 прошу підтримати.

     

      "за" -

     

      (Шум у залі)

      Шановні колеги, одну хвилиночку, скільки ми часу

 відведем на пропозиції?

      (Шум у залі)

      Я  думаю,  ми  його  перенесем, тоді розглянем в

 п'ятницю.

      Спасибі.  На  цьому вечірнє засідання завершили.

 Завтра робота в комісіях. В четвер...

      (Шум у залі)

      Я  прошу  послухати:  в четвер о 10-ій годині ми

 слухаємо   питання  про  план  соціально-економічного

 розвитку  на  1996  рік  і  про бюджет на 1996 рік. В

 роботі  сесії  буде  приймати участь Президент і весь

 склад Кабінету Міністрів на чолі з Прем'єр-міністром.

     На все краще!

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку