ЗАСІДАННЯ  СОРОК  ДРУГЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  16  л и с т о п а д а  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго ранку, шановні депутати і гості

 Верховної Ради!

      Прошу  депутатів  підготуватися  до  реєстрації.

 Проводиться поіменна реєстрація.

      Шановні  колеги,  сьогодні,  як  ви  знаєте,  День

 зв'язку,  радіо і телебачення, день працівника. Тому я

 хотів  би  від  вашого імені привітать прцівників цієї

 галузі,  побажать  їм  успіхів  в  їх  відповідальній

 роботі,  об'єктивної  інформації,  яка проходила через

 канали  зв'язку  і  телекомунікації,  здоров'я  іхнім

 сім'ям  і  нашої  спільної  співпраці на розвиток, на

 будівництво нашої Держави.

                    (О П Л Е С К И)

      У залі зареєстровано 338 народних депутатів.

     Ранкове засідання огшолошується відкритим.

    Нам   треба  завершити  вчора  розпочатий  розгляд

 питання.

                  (ШУМ В ЗАЛІ)

      Ви просите...

      Я не можу сам вирішувати це питання.

      Тому давайте так: є пропозиція, щоб не проводити

 час  використовувати  для  заяв,  але для цього треба

 вашої  годи.  Тому  я прошу проголосувати: хто за те,

 щоб   продовжити   без  перерви  розгляд  вчорашнього

 питання? Будь ласка, ставлю на голосування.

      За -

      Ну, це, взагалі-то, процедурне питання.

                  (ШУМ В ЗАЛІ)

      Прошу уваги, одну хвилину.

                  (ШУМ В ЗАЛІ)

      Я    ще   раз   роблию   зауваження   Володимиру

 Миколайовичу  за  те, що він з місця кричить, тому що

 час, відведений для заяв, звернень, запитів я якраз і

 використовую:   я  прочитаю  запити  депутатські,  це

 входить в мою функцію, передбачену Регламентом.

      Будь ласка.

                  (ШУМ В ЗАЛІ)

      Одну  хвилину, спокійно.

      Депутатський  запит  депутата  Кужель  до Голови

 Верховної   Ради   відносно   створення  депутатської

 слідчої комісії по розслідуванню Декрету "Про довірчі

 товариства"  для  прискорення  процесу  розрахунків з

 населенням.

      Оскільки  короткий запит, він зводиться до того,

 на російській мові: " Обращаюсь с просьбой к коллегам

 депутатам,  чтобы  в  состав  комиссии  вошли юристы,

 экономисты,  бухгалтера,  чтобы не получился... чтобы

 не   политизируя   вопросы   быстро   оказать  помощь

 гражданам Украины. Если будет возможно прошу включить

 меня в состав данной комиссии.

      Ну,  Олександра Володимирівна зараз у лікарні. А

 в  цілому,  я  гадаю,  якщо  ми  підійдемо  до  цього

 питання, тоді врахуємо  цю пропозицію.

      Надійшли  депутатські запити Дігтяренко Григорія

 Юхимовича   до   Прем'єр-міністра   України  стосовно

 усунення  перекручень  на  місцях  положень Постанови

 Кабінету  Міністрів  номер 219 при нарахуванні оплати

 за спожитий населенням газ.

      Хмари   Степана  Ільковича  до  Прем'єр-міністра

 України    стосовно    відсутності    відповіді    на

 депутатський   запит   від   11   вересня  з  приводу

 реєстрації    акционерного    товариства    "Західно-

 українське акционерне товариство".

      Безсмертного   Романа   Петровича   до  Прем'єр-

 міністра   України   стосовно   нормалізації  процесу

 проведення компенсаційних виплат громадянам, які були

 вивезені до роботи до Німеччини.

      До  міністра  енергетики і електрофікації його ж

 запит   міністра  Шеберстова  стосовно  упорядкування

 графіків відключення електроенергії.

      Жовтяка  Євгена  Дмитровича  до Голови Верховної

 Ради  стосовно  розпорядження  96 від 21 вересня 1995

 року  про  порядок перепусток до приміщення Верховної

 Ради.

      Зразу  пояснюю, що розпорядження з цього приводу

 зроблені. І ми маємо намір створити ще одну, ближчими

 днями  ще  одне бюро перепусток на Банківій 6, щоб це

 не  викликало  якихось  затруднень  для  відвідувачів

 Верховної Ради.

      Групи депутатів Круцик, Пронюк та інші (всього 7

 чоловік)    до    Генерального    прокурора,   Голови

 Антимонопольного  комітету стосовно порушень Постнови

 Верховної  Ради  України  "Про зупинення приватизації

 підприємств в системі Укрнафта".

      Карасика  Вилена Михайловича до Прем'єр-міністра

 України  стосовно  розвитку  вітчизнянної  селекції і

 насінецтва цукрових буряків.

      Ковтунця  Владимира  Віталіьовича і Матковського

 Олега  Богдановича  до  Прем'єр-міністра України щодо

 правомірності  дій Міністерства фінансів України, про

 стягнення  з  підприємств  5  процентного  податку  з

 реалізації продукції передбаченнних Указом Президента

 України,  про  створення  фонду  для  розрахунків  за

 енергоносії, на які накладено вето.

      Групи депутатів: Пономаренко, Діхтяренко, Пасько

 до   Голови  Верховної  Ради  України  стосовно  прав

 народних депутатів оголосити депутутські звернення на

 засіданні Верховної Ради України.

      Динейкіна Григорія Івановича до Прем'єр-міністра

 України стосовно виплати заробітної плати працівникам

 і стипендії учням системи профтехосвіти.

      Групи  депутатів:  Моісеєнко  і  інші (всього 10

 чоловік)  до  генерального  прокурора і голови Служби

 безпеки   стосовно   повідомлення   засобів   масової

 інформації   про   участь   населення  в  мітингах  7

 листопада.

      Шестакова  Віктора Петровича до ГОлови Верховної

 Ради  України  стосовно рішення голови Маріупольської

 міської  Ради  Поживанова  про  відмову в реєстрацйії

 ініціативної  групи  щодо  підготовки  та  проведення

 Всеукраїнського та місцевого Референдумів.

      Кияка   Тараса  Романовича  до  Прем'єр-міністра

 стосовно      забезпечення     населення     газовими

 лічильниками.

      Кочерги   Володимира   Семеновича   до  Прем'єр-

 міністра   України   стосовно  фінансування  закладів

 профтехосвіти.

      Яськова   Валентина   Андрійовича   до  Прем'єр-

 міністра  України  стосовно  фінансування  соціальних

 потреб вугільної галузі.

      Безуглого  Анатолія  Григоровича  до  Президента

 України,    генерального    прокурора   та   міністра

 енергетика   та   електрофікації   України   стосовно

 проведення      службового     розслідування     щодо

 безсистемного   відключення  електроенергії  в  місті

 Каховка.

      Групи  депутатів: Червоній, Ковтунець та інші до

 Президента    України   стосовно   порушень   чинного

 законодавства  головою  Гощанської районної державної

 адміністрації Рівненської області.

      Групи  депутатів  в  тому  ж  складі  (всього  5

 чоловік)  до  генерального  прокурора стосовно грубих

 порушень чинного законодавства прокурором Гощанського

 району Рівненської області.

      Групи   депутатів   (138   чоловік)   до  Голови

 Верховної  Ради  і  Прем'єр-міністра України стосовно

 порушення  Міністерством  фінансів  України Постанови

 Верховної  Ради  України "Про указ Президента України

 про створення фонду для розрахунків за енергоносії".

      Доручаєм   Секретаріату  направити  дані  запити

 адресатам   для   реагування  відповідно  до  чинного

 законодавства.  А  оскільки  тут  є  це  питання,  що

 пов'язане  із  пидписом 138 депутатів, то я просив би

 його   буквально   і   зараз  розглянути  і  вирішиту

 остаточно.  Але  перед  тим,  я  думаю,  підготується

 Віктор  Іванович  Суслов з цього приводу, а тим часом

 ви   маєте   змогу  ще  скористатися  19  хвилин  для

 інформації, запитів тощо. Запишіться, будь ласка.

      Опублікуйте список.

      Тодоров, будь ласка.

 

      ТОДОРОВ Є.С.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 колеги!  Так  называемые  реформы  совершаются. В том

 числе  и  перераспределение  собственности  в  пользу

 частности.  Осталось  еще продать землю и будет все в

 порядке.

      Народ  остался  нищий,  оргабленый,  без средств

 существования  и  возможности  трудиться.  Катастрофа

 будет   усугубляться,   если  исполнительная  власть,

 впрочем  вместе с законодательной, не создаст условий

 для нормального функционирования экономики. А именно.

       Первое.   Ввести   государственное   финансовое

 вливание   в   топливно-энергетический   комплекс   и

 сельское  хозяйство  с  тем,  чтобы можно было купить

 технику, топливо, удобрение.

      Это      даст      возможность     отечественной

 промышленности      развивать     свою     продукцию,

 сельхозмашины,  удобрение и прочее, которые сейчас не

 работают, стоят.

      Второе.  Искать  и  найти  рынки сбыта продукции

 отечественной  промышленности.  Их  надо  искать не в

 дебрях   басейна  реки  Амазонки  в  Бразилии,  а  на

 бескрайних просторах России, Белоруссии, Казахстана.

      Когда  мы  уже  усвоим,  что  90 процентов наших

 национальных  интересов находятся на востоке, и всего

 лишь  10%  на  западе.  Никому мы и наша продукция на

 западном  полушарии  не нужны. Пройдет время -и мы не

 будем  нужны  и  в  России. И тогда наша незалежнисть

 исчезнет, как с белых яблонь дым.

      Наш  Президент  уже  взял  за систему, что после

 каждого  вояжа,  приезжает  домой  и говорит, что ему

 мешает  Верховный  Совет.  Нашему Президенту, похоже,

 народ   мешает,  а  точнее,  представители  народа  -

 Верховный Совет.

      Если это так, то дело может закончиться, как три

 года  тому назад, когда Леониду Даниловичу Кучме было

 мало    полномочий.   Когда   ему   дали   необкятные

 полномочия,  он  растерялся  и  ушел  с  политической

 арены.  Похоже, симптомы старой болезни наблюдаются и

 сейчас,   к   тому  же,  депутаты  Верховного  Совета

 представляют  весь  украинский народ, а за Президента

 Кучму проголосовало только 52% населения Украины.

      Кто  же тогда представляет весь народ: Верховный

 Совет или Президент?

      Поэтому   никто  никому  не  должен  мешать.  Мы

 призываем  Президента  к сотрудничеству и эффективной

 совместной работе по выводу экономики из кризиса.

      Если  такая  совместная  работа не получится, то

 уйти прийдется и Верховному Совету, и Президенту.

      Благодарю за внимание.

 

      ГОЛОВА. Чеботарьов.

 

      ЧЕБОТАРЬОВ В.П.

 

      (Чеботарев, Александрия).

      Кожного року у нас виникає одні і та ж проблема:

 восени  не виплачується заробітна плата (..........).

 З  цього  приводу я хочу передати слово Селіфонтьєву,

 86 виборчий округ.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, говоріть. Ви закінчили?

 

      ЧЕБОТАРЬОВ  В.  П.  Селіфонтьєву  прошу передати

 слово.     Селіфонтьєву, 86-ий округ.

 

      ГОЛОВА. Селіфонтьєв, будь ласка.

 

      СЕЛІФОНТЬЄВ С.І.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 колеги,  певно,  ви  замітили,  що  за останній час і

 неодноразово  в  цьому  залі  звучали запити стосовно

 фінансування  установ  освіти,  науки,  і особисто це

 стосувалося установ профтехосвіти.

      Особисто   мною   було   дуже   багато  звернень

 направлено  і до Уряду, і до відповідних органів. Але

 питання   не  вирішується.  Ми  відповіді  получаємо,

 отримуємо  відповідь  тільки  те,  що профінансовано,

 виходячи  з того, які можливості ми маємо. Хотілося б

 сьогодні  мати якийсь певний план заходів по виходу з

 цієї ситуації, яка склалася. Люди не отримували кошти

 вже   більше   двох,  трьох  місяців.  Там  600  тис.

 навчається учнів, це учні не тільки, будемо казати, з

 забезпечених    сімей,    а    більше   це   учні   з

 малозабезпечених  сімей,  цей соціальний захист наших

 дітей. Але, нічого в цьому напрямку не діється.

      І останнє, фінансування, ми можемо дивитися -600

 млрд.  крб. було виділено на фінансування, із них 200

 млрд.  пішли на борг за оплату по кніжкам. Я розумію,

 що  підручники,  це  дуже  важлива  стаття,  але коли

 вчитель  не  отримує  зарплати  в школі, не отримує в

 ПТУ,  не отримує у вузі, то я думаю, що підручник без

 вчителя не навчить цьому. Якщо ми негайно не вирішимо

 цю  проблему,  не  вирішимо це питання, ми попадемо з

 вами   в  дуже  крутне  становище.  Мені  приходилось

 зустрічатись  з багатьма працівниками системи освіти,

 я  скажу, що в них настрій не зовсім гарний, вже хоча

 б  навчальний  рік вони розпочали і він іде в повному

 обсязі.

      Тому,  конкретно  мені  хотілося  б звернутись з

 запитанням.  Щоб  було  нам  предоставлено  конкретні

 заходи,  не  констатацію  факта, а заходи, що повинен

 зробити  Уряд.  Як  вони  намірені  виходити  з  цієї

 ситуації?  Також  хотілося  звернути  увагу на те, що

 податкові наші інспекції повинні роботу свою, мабуть,

 налагодити  так, щоб збільшити збір податків, тому що

 знаємо,  скільки  їх залишається не зібраними, тоді і

 бюджет в нас буде поповнений.

      Тому,   хотілося   б   скоріше  розглянути  нашу

 податкову політику нашої держави, Закон про податкову

 політику,  основні  напрямки, щоб податкова інспекція

 мала  змогу вже нам теж предоставити чіткі свої якісь

 розрахунки. Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВА. Попов.

 

      ПОПОВ

 

      Прошу    передать    слово    Мясковскому,   310

 избирательный округ.

 

      ГОЛОВА. М'ясковський.

 

      МЯСКОВСКИЙ

 

      Спасибо.   Уважаемый   Александр  Александрович,

 уважаемые   колеги,  уважаемые  избиратели,  то,  что

 происходит   сегодня  в  президентском  окружении,  и

 отражается  в  средствах  массовой информации, я имею

 ввиду   возню,  ажиотаж  и  ситерику  вокруг  проекта

 Президентского  новой  Конституции -выходят вообще за

 пределы   разумного   и   граничит   с   политическим

 цинизмом!..  Президент заявляет -я считаю, шантажируя

 Верховный  Совет,  шантажируя избирателей -о том, что

 если  проект  не  будет  принят или его будут (видите

 ли!)  долго  обсуждать в Верховном Советье, то он, не

 считаясь   ни   с   чем,  самолично  вынесет  его  на

 референдум.  Кто  готовил  проект  этой  Конституции,

 которую  еще  в глаза никто не видел?! Какая группа?!

 Каков авторский коллектив?! Почему именно эта группа?

 Где   Конституционная   Комиссия,   которая   создана

 Верховным   Советом   и   Президентом?  Кто  позволил

 игнорировать     решения    Верховного    Совета    и

 Конституционную   Комиссию?   Сколько  проектов  было

 опубликовано в средствах массовой формации различными

 группами и политическими партиями? Они имеют такое же

 право на обсуждение в Конституционной комиссии, как и

 проект  группы  пропрезидентских  авторов!. Почему не

 считаются  с  мнением  и  волей  избирателей, которые

 четко  высказывалысь на выборах и на референдуме 1991

 года о социально-политическом выбо... строе?! Прогноз

 коммунистов  о  поведении Президента по вопросу новой

 Конституции  сегодня  подтверждается.  И я думаю, что

 нам  сегодня  понятны  те  корни,  откуда  появляется

 противодействие  коммунистам,  другим левым партиям о

 проведении    референдума   про   основным   вопросам

 Конституции...   Ведь   это  же  абсурд  -вынести  на

 референдум  Конституции около 300 статей! О чем будут

 говорить  люди?!  Я думаю, что нам сегодня нужно было

 бы дать этому оценку, Александр Александрович!

      И  еще  одно. Вчера господин Табачник в интервью

 заявляет  о том (цинично, я бы сказал!..), о том, что

 вето,  наложенное  на  Указ  Президента о положении в

 администрациях,   не   имеет  никакого  значения  для

 Табачника  и  для  Президента в том числе, потому что

 видите  ли  написано,  если накладывается вето, нужно

 передать в Верховный Суд.

      И  возложил  ответственность.... Конституционный

 суд,   и   возложил   ответственность  за  отсутствие

 Конституционного суда на  Верховный Совет.

      Но   мы   же   знаем   кто  сегодня  тормозит  и

 торпедирует избрание Конституционного суда.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Ратушний.

 

      РАТУШНИЙ, Конгрес українських націоналістів, 361

 виборчий  округ.......  Так  що  я  хотів би звернути

 увагу  шановних виборців, шановних народних депутатів

 до  того  питання,  що на сході України продовжується

 політика  насильної русифікації, особливо це відчутно

 в середніх школах.

      Так, 13 листопада цього року і дуже погано, що в

 цьому беруть участь деякі представники Верховної Ради

 України,  так 13 листопада цього року, наш колега, по

 сумістництву   заступник  Донецької  міської  Ради  з

 питань  науки  і  гуманітарних  питань,  депутат Юрій

 Болдирєв  прибув  вукраїнську  школу  111  і пробував

 тиснути на директора української школи, заявляючи, що

 батьки   відмовляються,  щоб  діти  вчилися  в  школі

 українською мовою.

      Я   вважаю  це  своє  депутатське  звернення  до

 Комісії  Верховної  Ради з питань етики і Регламенту,

 щоб  депутати,  які  з  порушенням  закону  суміщають

 депутатські   повноваження  з  роботою  в  виконавчих

 структурах  не користались своїм службовим становищем

 і не проводили ганебну політику насильної русифікації

 перешкоджували навчанню українських дітей в Донецькій

 області українській мові. Це раз.

       Друге. Я привертаю увагу і виборців, і народних

 депутатів  до  того,  що  Закон "про статус ветеранів

 війни",   який   ми   ще   не  закінчили  розглядати,

 передбачає ожливість прирівнювання до ветеранів війни

 учасників  винищувальних  істрєбітєльних загонів, які

 воювали проти українського народну  до 1954 року.

      В  той  же час в даному проекті, не дивлячись на

 багаточисленні   зауваження   і   поправки   народних

 депутатів,   не   зважено  то,  що  велика  кількість

 українського  народу  перебувала  в лавах української

 повстанської    армії    і    їхні   права   повністю

 проігноровані.

      Я  звертаюсь до народних депутатів, що таке, щоб

 були сили, які ще задового до референдуму відстоювали

 українську  державність  і  українську  незалежність,

 відстоювали  право  українського  народу  на  власний

 парламент, який ми зараз маємо.

      Якщо  ці  пропозиціїї групи народродних депутатів

 не  будуть  законні,  в  цьому законі відмовитись від

 участі   в  голосуванні  за  цей  Закон  "Про  статус

 ветеранів  війни",  тому  що  цей  закон  дальше буде

 заідеологізований,     він     ділитиме    українське

 суспільство на різні   заідеологізовані групи.

      Ті  категорії  людей,  які настправді боролись і

 проти  нацистського  режиму  і проти більшовистського

 окупаційного  режиму  за  українську незалежність, за

 державність,  в цьому  законі проігноровані.

      Дякую  за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Гмиря, будь ласка.

 

       ГМИРЯ.  Спасибо.

      Прошу передать  слово   Терещуку.

 

      ТЕРЕЩУК, Маріупіль, Фракція Комуністів України.

      Дякую.

      Шановні   депутати,  фракція  уповноважила  мене

 зробити   заяву   відносно   тих  подій,  які  лзараз

 відбуваються  в політичному житті   України.

      Ми  бачимо,  що  наростання політичного тиску на

 Верховну  Раду  -це є один із елементів курсу влади в

 Україні   до   авториторизму.  Фактично  відбувається

 руйнування  не  тільки економіки України і соціальної

 сфери,    відбувається   руйнування   політичного   і

 правового поля існування держави.

      Фракція   заявляє,   що   при  владі  в  Україні

 знаходяться  антидержавницьки  сили, які під прапором

 лібералізму   за  ради  влсаного  прибутку,  за  ради

 захоплення  у  привратну  власність основних багатств

 України   або   їх  розпродажу  іноземним  монополіям

 руйнують    одну    з   найбагатших   країн   Європи,

 перетворюючи її на  сировинний  додаток.

      Зруйнова  Конституція  України. Мало того, зараз

 ті   кроки,   якими  погрожує  Президент,  відміняють

 Декларацію  "Про  державний  суверенітет".  Висовують

 такий  проект  Конституції  по антидемократичності, з

 яким  мало  є  в  світі  документи,  які можна було б

 зрівняти.

      Друге.  В  порядку  денному  стоїть  питання про

 приєднання      Верховної     Ради     України     до

 Міжпарламентської асамблеї. Коли вирішувалось питання

 про  входження  України  до  Ради  Європи,  тоді було

 вирішено Верховною радою, що це питання розглядається

 в  зв'язку  з  тим,  що  на  сьогодні на четверг буде

 поставлене   питання   про   приєднення   України  до

 Міжпарламентської асамблеї союзу незалежних держав.

      Фактично   нас   ставлять   у   положення,  коли

 приєднання  до  Європи  -це  для  нас не така важлива

 сфера  відносин,  як  відновлення зв'язків з країнами

 СНД. Тому що і захист прав пенсіонерів, і відновлення

 еокномічного   співробітництва,   і   встановлення  і

 облегшення  людських відносин, які зараз розірванні і

 розшматованні   кордонами.  Це  найбільш  болючіше  і

 гостре питання для українського народу.

      Тому  я  наполягаю,  щоб  питання  про входження

 Верховної  Ради  України,  приєднання  до  Угоди  про

 Міжпарламентську   асамблею   СНД   було   поставлено

 сьогодні  на поіменне голосування, як основне питання

 в порядок денний роботи сесії.

      Тільки   за  умов  виконання  цього  ми  зможемо

 виконати свій обов'язок.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Кулінич

 

      КУЛІНИЧ В.В.

      Прошу передати слово Червонію.

 

      ЧЕРВОНІЙ В.М.

      Червоній,  Дубленський виборчий округ.

      Заява фракції Народного Руху України:

      "3   жовтня  1995  року  Верховна  Рада  України

 Постановою  ь353  наклала  вето  на  Указ  Президента

 України  від  12  вересня  "Про  створення  фонду для

 розрахунків    за   енергоносії".   Однак   всуперечь

 постанови   Головна   державна   податкова  інспекція

 телетайпограмою  ь10021/105164  від  31.  10. 95 року

 зобов'язала  державні  податкові інспекції приступити

 до виконання  зазначеного указу Президента.

      Перед  підприємствами  поставлено  вимогу  до 15

 листопада  сплатити  передбачений указом 5-процентний

 податок з обсягу реалізації товарів і послуг.

      Не  зупиняючись  на  суто  правових  аргументах,

 звертаємо  увагу  Президента  і керівництво Верховної

 Ради   на  такі  аспекти.  Стягнення  нового  податку

 призведе  до  зростання  цін  і подальшого скорочення

 .........  спроможного  попиту  населення.  Поспіх, з

 яким  Уряд  намагається  запровадити  новий  податок,

 прихведе до скорочення обігових коштів підприємств. В

 сукупності  означені  фактори  стали  причиною нового

 різкого   скорочення  виробництва  з  усіма  відомими

 наслідками,   включаючи   зменшення   надходжень   до

 бюджету.

      Отже,   запроваджувальний  податок  не  вирішить

 проблеми бюджетного дефіциту.

      По-друге.   Однією   з  формальних  підстав  доя

 невиконання    постанови    Верховної    Ради   стала

 відсутність   публікації   тексту   у  пресі  з  вини

 Секретаріату    Верховної    Ради.    Таким    чином,

 безвідповідальність   посадових  осіб  в  котре  може

 привести  до  різкого  погіршення  стану  української

 економіки.

      Тому    вважаємо    необхідним   притягнути   до

 дисциплінарної  відповідальності державних службовців

 Секретаріату   Верховної   Ради,  Кабінет  Міністрів,

 Міністерства   фінансів,  з  чиєї  вини  не  виконана

 Постанова Верховної Ради.

      Підтримавши  програму дій Уряду ми зацікавлені в

 її реалізації. Переконані, що без дотримання законів,

 без       урахування       інтересів      український

 товаровиробників,  без стабільної податкової політики

 діяльність Кабінету Міністрів приречена на невдачу.

      Від  себе хотів додати, що, крім пана Суслова, я

 вважаю   за  необхідне  сьогодні  заслухати  также  і

 міністра фінансів.

      Крім   того,   група   народних   депутатів  від

 Рівненської  області  вповноважила  мене зробити таку

 заяву.

      1   листопада    1995   року  під  безпосереднім

 керівництвом     прокурора     (..........)    району

 Рівненської  області Петрука міліціонери (..........)

 відділу   внутрішніх   справ,   нібито   забезпечуючи

 громадський  порядок,  з  метою  запобігання  масових

 безпорядків,    побили    працівників    (..........)

 відгодівельного  підприємства "Світанок". Постраждали

 жінки,  пенсіонери  і  неповнолітні  діти. 11 чоловік

 одержали   тілесні  ускодження.  Кілька  з  них  досі

 знаходяться  в  лікарні.  Сам  Петрук  в  присутності

 свідків   завдав  декілька  ударів  працівниці  цього

 підприємства  Любові  Кожан,  яку  особисто  тягав за

 волосся   по   землі.  Причиною  конфлікту  послужила

 незаконна   відмова  виконкому  (..........)  райради

 зареєструвати    статут    акціонерного    товариства

 "Світанок".

      Не  дивлячись  на рішення районного та обласного

 народного суду, прокурор району Петрук став не на бік

 закону,  а  на  сторону  порушників  щзакону.  Тобто,

 виконкому  і  її  голови  Птацюка,  який дав вказівку

 побити  людей.

      По  цьому факту порушена кримінальна справа, але

 представляють  чином...  таким чином її правоохоронні

 органи , що буцімто 20 неозброєних людей ...

 

      ГОЛОВА. Закінчуйте виступ.

 

      ___________....  жінок  побили  60  озброєних до

 зубів   міліціонерів.   І   тому   ми  звернулись  до

 Президента України, Генерального прокурора втрутитись

 у цю справа. Дякую за  увагу.

 

      ГОЛОВА. Я ще раз кажу, закінчуйте  виступ.

      Питання, які потребують вашого голосування... чи

 вирішення.

      По-перше,  все,  що  пов'язано  з освітою, заява

 Селіфонтієва, депутатів, запитів депутатських з цього

 приводу  було вже більше двох десятків. Ми відправили

 Кабінету Міністрів.

      Податкову  політику  ми будемо розглядати завтра

 на   сеійному  засіданні,  в  плані  є,  вірніше,  це

 питання.

      Тому  я  просто  дати однозначну відповідь на це

 питання  не  можу.  Тут  немає  потреби голосувати на

 Верховній   Раді.   Будемо   в   тому   порядку,  який

 передбачений   у  нашому  плані  законодавчих  робіт,

 розглядати ці питання.

      М'ясковський  -відносно  істерії довкола проекту

 Конституції.

      Я не хотів би робити якихось узагальнень з цього

 приводу,  але  мені  здається, що ми сьогодні повинні

 ввести  зміни,  внести,  в  порядку дня це є, в склад

 Конституційної  комісії, замість тих депутатів, котрі

 перейшли  на  роботу  в  виконавчі  структури,  члени

 Конституційної   комісії   (а   таких  три:  Бутейко,

 Головатий   і   Карпов),   ми  повинні  обрати  інших

 депутатів, ввести.

      Тому я просив би: замість Карпова вже пропозиція

 надійшла,  від  фракції...  Я  розумію.  Від  фракції

 "Центр"   і   фракції   "Реформи"   я   прошу,  дайте

 кандидатуру. Сьогодні ми проголосуємо заміну. Тому що

 не можна, щоб Конституційна комісія була представлена

 однією  гілкою  влади.  Це  сьогодні питання стоїть у

 порядку дня. Ми його будем вирішувать, і, будь ласка,

 прискорте це подання.

      Що?

      Так,  треба подивитися: де хто одержує заробітну

 плату.  А там же є така, знаєте, приказка українська,

 ви знаєте.

      Ратушний.  Ми  будемо  поіменно голосувати Закон

 про  ветеранів,  і там буде реалізована ваша ідея під

 час поіменного голосування.

      Питання  про  приєднання  до  НПА, знаходиться в

 порядку дня. І треба тільки сказати, що ми -суверенна

 держава,  ми  ні  до  кого не приєднуємось, ми ведемо

 свою  міжнародну  політику  і  Європа,  і СНД для нас

 однаково  важливі,  я думаю, це питання буде вирішено

 відповідно до порядку.

      Добре, проголосуємо.

      Про   постановку   щодо   енергоносіїв   і   дій

 податкової  інспекції.  138  депутатів  підписали цей

 документ.  Я  просив  би  вашої  згоди  включити його

 сьогодні  в порядок дня і там прийняти короткий пункт

 до  нашої  постанови, яку ми прийняли раніше. Я прошу

 уваги. Будь ласка!

      На   пропозицію   138-ми   депутатів  є  потреба

 розглянути  ситуацію  виконанням  Постанови Верховної

 Ради  про  вето на Указ, стосовно 5%-ого відрахування

 для  створення  відповідного фонду для розрахунків за

 енергоносії.  Я  доручив  розслідувати обставини цієї

 ситуації   і   виявилося,   що   податкова  інспекція

 посилається  на  те,  хоч  вона одержала на руки нашу

 постанову,  посилається  на  те, що постанова не була

 опублікована.  А  відповідно  до  регламенту введеною

 вважається  постанова  опублікована. Не опублікування

 постанови  сталося  з вини відповідального працівника

 Секретаріату Верховної Ради. Спокійно.

      Тому,    вчора   своїм   розпорядженням   Голова

 Верховної   Ради,   себто   я,   звільнив  заступника

 завідуючого відділом протокольним сектором загального

 відділу   Секретаріату   Верховної   Ради   за  грубе

 порушення  дисципліни,  яке  виявилося у несвоєчасній

 передачі   для   опублікування,  прийнятої  3  жовтня

 Постанови  Верховної  Ради про Указ Президента від 12

 12   вересня".   Крім   того,  завідуючому  Загальним

 відділом  оголошена  догана.  А  сьогодні  нам  треба

 прийняти  доповнення до цієї постанови, яким ввести в

 дію  цю  постанову  з дня її прийняття. я просив би в

 зв'язку включити в порядок дня розгляд цього питання.

 Ставлю на голосування цю пропозицію.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      "За" - 260.

 

      Я  просив  би  вашої  згоди -це питання потребує

 буквально  трьох хвилин! Одну хвилинку! хай би Суслов

 вийшов  на трибуну, доповів, ми приймемо рішення та й

 усе!.. Немає заперечень? Будь ласка, Віктор Іванович.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      ОДну хвилину!

 

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемые народные депутаты!

      Во-первых,  я не считаю, что этот вопрос требует

 только трех минут...

      Во-вторых,  я  считаю, что обкясняться по поводу

 ситуации должна, конечно, не комиссия, а Министерство

 финансов.  И  я  бы  просто просил министра финансов,

 начальника налоговой инспекции и рассмотреть вопрос в

 их присуствии.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 И  я на этом настаиваю. Я поясню, почему. Днло в том,

 что известный вам указ, которым, вопреки действующему

 законодательству был введен...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 ... был введен пятипроцентный налог, был незаконный -

 Верховна  Рада наложила на него вето, официально наша

 постанова   была  разостлана  и  налоговая  инспекция

 рукводствовалась  этим  постановлением. Она разослала

 телеграмму, где писала, что в зв'язку з застосуванням

 Верховною  Радою  України вето щодо указу Президента,

 припиняється діяльність Міністерства фінансів і таким

 образом  установила,  что  этот  налог  не взымается.

 Потом,  не ведя никаких переговоров и не предупреждая

 нас,   нашла   формальное   основание,  но  начальник

 налоговой  инспекции  ссылается  на  то,  что на него

 надавили сверху и заставили, предписала задним числом

 этот  налог  взыскать. Здесь возникает вообще вопрос:

 об    отношении   к   актам   Верховонго   совета   и

 ответственности  должностных  лиц  за выполнение этих

 актов.

      Я хочу проинформировать также, что имел разговор

 с  Премьер-министром,  убедился,  что  для  него  это

 решение тоже было новинкой.

      Я  проговорил  с  администрацией Президента, там

 все  дружно  отрицают  то,  что  исходило от них. И в

 конечном счете, не может быть права у нас в налоговой

 инспекции    принимать   решения,   которые   изымают

 значительную  часть  обороных  средств   предприятий,

 ставя их, я уже не говорю о нарушения акта Верховного

 Совета.

      Значит,  поэтому  я  дольше докладывать не буду,

 хотя  я мог бы все это  детальнее анализировать.

      Я  прошу  назначить  на рассмотрение вопроса, ну

 может   быть,   через   час  или  два  обязательно  в

 присутствиии  Министра финансов, начальника налоговой

 инспекции выслушать их  пояснения по ситуации.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович,  одну хвилину... Я...

 одну  хвилиночку...  Не спішіть голосувать... Я за цю

 пропозицію,  підтримую  її  в принципі, але для того,

 щоб  зняти всі, так би мовити, коми і крапки над дією

 Верховної  Ради,  треба було б все-таки прйняти зараз

 доповнення  до тиєї постанови, ввести постанову в дію

 з дня її прийняття, тобто з 3 жовтня.

      Можно   поставити   це  на  голосування,  Віктор

 Іванович?

 

      СУСЛОВ .  Значит,  Александр  Александрович,  мы

 безусловно  за  это проголосуем и наша комиссия такое

 решение приняла и проект решения будет роздан.

      Я... или уже роздан? Я просто хочу обратить ваше

 внимание на чрезмерное  усердие нашего Секретариата.

      Вот сегодняшний "Голос Украины", они сегодня уже

 успели опубликовать то что мы 3 октября приняли после

 вчерашнего увольнения.

      Но,   по-скольку,  они  опудликовали  без  этого

 дополнения,  которое  планировалось  на  сегодня, что

 постанова вступит  через 10 дней..

 

      ГОЛОВА. Значіть я ще раз.... Віктор Іванович....

 ми примемо цю постанову, завтра ще раз опублікуємо це

 доповнення  до  постанови.  Тут  немає заперечень, це

 трапилось  тому,  що я це розпорядження зробив кілька

 днів тому і тому вона тільки сьогодні появилася і тут

 вже    не   усердя   Секретаріату,   мабуть,   просто

 неузгодженість дій.

      Тому   я  прошу  вашої  згоди  проголосувати  за

 доповнення  до  названої  Постанови,  вона  в  вас є,

 проект  є,  про  введення  цієї постанови в ідю з дня

 прийняття, тобто з третього жовтня.

                  (ШУМ В ЗАЛІ)

      Вибачте,  це те, що стосується Верховної Ради, а

 те,   що   стосується   Мінфіну,  ми  приймемо  зараз

 доручення   запросимо   сюди   міністра   фінансів  і

 начальника  податкової інспекції, скажемо на 12. 30 і

 тоді  розглянемо це питання.

                  (ШУМ В ЗАЛІ)

        Так  спочатку  проголсоуємо  за  постанову. То

 інше питання. За доповнення до постанови. Я ставлю на

 голосування   внесений   Сусловим   проект,  комісіїю

 Суслова.

      Це за основу це доповнення голосується.

      За -

       Якісь доповнення до неї є? Пилипчук.

 

      ПИЛИПЧУК.

       Відповідно   Указу   Президії   Верховної  Ради

 минулого  скликання,  я  зараз по пам'яті не пам'ятаю

 номера,   Постанови   Верховної  Ради  ненормативного

 характеру  вступають  в  дію з моменту їх прийняття в

 випадку  їх опублікування. Тобто, в даному випадку ми

 знімемо  колізію,  навіть  не  приймаючи  відповдіної

 постанови. Тому що сьогодні опублікована постанова, а

 відповідно до Указу Президії постанови ненормативного

 характеру вступають  в дію з моменту  прийняття.

      Тобто, коли вона опублікована, то вона з моменту

 прийняття дії.

 

      ГОЛОВА.   Справа   в  тому,  що  ми  розглядаємо

 ситуацію,   коли  правовідносини  уже  здійснились  в

 період  між  прийняттям  і  опублікуванням.  Тому для

 підтвердження  цього    нашого  рішення  ми  прийняли

 постанову.             Вона не заперечує.

      Носов, будь ласка.

 

      НОСОВ.

 

      Шановні  депутати,  я  хочу  сказати, дати деякі

 уточнення.  Справа  в  тому,  що  закон вступає в дію

 після  опублікування.  Це  норма  Конституції. А щодо

 Постанови  Верховної  Ради,  Регламент  записує  так:

 "Порядок   опублікування  і  надання  чиності  іншими

 актами,  прийнятими  Верховною  Радою та її органами,

 встановлюються  законом". Тобто  Регламент  цього  не

 регулює.

      А   далі   читаєм  Конституцію.  Що  стаття  106

 "Президія   Верховної   Ради   публікує  українською,

 російською  мовою  закон".  Оце  той  недлолік, коли,

 скажімо,  науковці  розробляють глави Регламенту, або

 Закон  "Про нормативні акти" і повністтю не виписують

 вичерпно  ці  відносини.  І  в Законі "Про нормативні

 акти" не виписали, які Постанови публікуються, які не

 публікуються.  Частина  ж  не  публікується,  коли ми

 надаємо доручення комісії та іншим.

      Тому  Президія  мала б прийняти свою постанову і

 розмежувати  це.  Або  прийняти  Закон. І, мабуть, ми

 напрасно   звільнили  ту  людину.  Вона  в  цьому  не

 винуватв.  Бо  зараз  як  почнуть  публікувати газета

 "Голос   України"  всі  наші  постанови,  то  ми  тут

 збоживолюємо тоді.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Значить,  давайте, ніхто не збоживоліє.

 Відносно  цього  факту  рішення  прийнято і воно буде

 реалізовано. Єльяшкевич.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ О. С. Ельяшкевич, Херсон, депутатская

 группа "Реформы".

      Дело  в  том, что этот вопрос сложнее, чем здесь

 говорится   в   связи  с  тем,  что  Указ  Президента

 действовал  с 15 сентября. И как быть с тем периодом,

 когда мы еще не накладывали вето. Это две недели где-

 то  порядка.  То есть юридически, раз Указ Президента

 действует,  а  он  кстати не был опубликован даже, но

 юридически  он  действует.  Потому  что  нет правовой

 нормы,  которая  запрещает  действовать таким Указам,

 которые  не опубликованны. То есть мы еще должны дать

 разкяснения  по  этому  поводу. И действиетльно здесь

 должен   быть   представитель   налоговой  инспекции,

 представитель Министерства  финансов.

      Кроме того, это уже не первый раз, когда аппарат

 Верховного   Совета  попадает  в  такие  ситуации.  Я

 напомню  вам,  что  в  августе месяце этого года было

 опубликованно Постановление о порядке введения одного

 из  законов.  А  в  следующем номере "Голоса Украины"

 Секретариат   Верховного   Совета  написал,  что  это

 постановление  было  опубликовано преждевременно.

      Так    вот    юридически    такое    разкяснение

 Секретариата не является юридической нормой и поэтому

 то  постановление действует. Хотя сом закон не сседен

 в  действие.  И  это  не  первый  раз. И я думаю, что

 наказывать  стрелочников,  как  это  сделал Александр

 Александрович,  наверное,  не  стоит.  Надо  серьезно

 поговорить  о  работе  Секретариата Верховного Совета

 Украины.

 

      ГОЛОВА. Ще зауваження будуть?

      Анісімов, будь ласка.

      Я  просив  би пперейти до наступних питань, будь

 ласка.

 

      АНІСІМОВ

      178, город Запорожье, Анисимов.

      Я   хочу   чтоб   мы   во  втором  пункте  этого

 постановления   все-таки   сделали   ссылку   и  далы

 поручение Министерству финансов и налоговой инспекции

 в  течении  суток  отреагировать  наше  постановление

 разкяснением   во   все  структуры,  куда  прошли  их

 телеграммы.  Потому  что  на сегодняшний день если мы

 это  снова  приймем  постановление, оно будет долго и

 долго  двигаться,  а  налоговые инспекции в областях,

 районах и так далее начнут делать свое дело.

      И   второй   вопрос,   Александр  Александрович.

 Правильно  здесь подымается вопрос, все-таки Министра

 финансов и руководителя налоговой инспекции мы должны

 здесь   послушать.   Знаменитое   735  постановление,

 которое  принято  в  разрез  существущим нормам наших

 законов,    не    отменена    19   статья.

      Появился  дополнительный  налог  30 процентов за

 превышение  фонда  оплаты.  На  все  мои  депутатские

 запросы Марчуку, Каскевичу, Кинаху осталися отпиской.

 Генеральный  прокурор не знаю еще какой даст по этому

 поводу   ответ.   Поэтому   все-таки   надо   уважать

 законодательную  власть,  и  первым  примером  должен

 быть  -исполнительная  власть,  которая  хочет с нами

 вместе работать и сотрудничать.

 

      ГОЛОВА.  Ваше доповнення, будь ласка, ми ставимо

 на   голосування.   Доручити   міністру   фінансів  і

 податковій інспекції...

      ГОЛОС З ЗАЛУ           Не чути.

      Зрозуміло.    Про   виконання   цієї   постанови

 Міністерству    фінансів   і   податковій   інспекції

 проінформувати  протягом  доби. Так? Можна поставити,

 як доповнення. Ставлю на голосування.

 

      "За" -  273.

 

      Тепер  протокольне доручення міністру фінансів і

 керівнику податкової інспекції, начальнику податкової

 інспекції  проінформувати  Верховну  Раду  про  факти

 невиконання  Постанови  Верховної Ради сьогодні після

 16  години. Це треба, щоб спочатку комісія розглянула

 це питання.

      Одну   хвилиночку.  Хвилинку.  Немає  заперечень

 проти  такого?

      Ну   давайте...   поручити   Кабінету  Міністрів

 (..........) він там розпорядиться  хто прийде.

      Кожушко, будь ласка.

 

      КОЖУШКО

      Уважаемые   коллеги!   Факт   тот,   что   между

 исполнительной    и    законодательной   властью   не

 выполняются  те нормативные акты, которые есть. И вот

 так   случилось,   что   самый  порядочный,  честный,

 высококвалифицированный    работник   попал   в   эту

 ситуацию, я просил бы вас -  не один я говорю, мы тут

 поговорили с членами Президиума -этот работник должен

 остаться  и  работать.  Он  знающий  исполнительный и

 честный работник.

      А  в  той ситуации, которая сложилась, тут никто

 не   разберется  и  он  должен  сказать  (..........)

 опубликовать и что опубликавать.

      Я просил бы поддержать .

 

      ГОЛОВА.   Я  прошу.  Це  питання  -не  тема  для

 Верховної Ради. Будь ласка, Червоній.

 

      ЧЕРВОНІЙ

      Червоній,  фракція Руху. Шановні колеги! Я хотів

 би  звернути  вашу  увагу  на  той  факт,  що Головна

 податкова інспекція знайшла формальний привід в тому,

 що не опублікована наша Постанова Верховної Ради. Але

 в  той же час вона не звернула увагу на те, що і Указ

 Президента  також не опублікований в прессі, але вона

 цим Указом керувалася.

      І  невиконання цього Указу Президента, конкретно

 в  нашій Рівненській області, -стягнуті вже мільярдні

 кошти  з  підприємств,  установ  і  організацій в цей

 фонд.

      Одже,  я пропоную до другого, до третього пункту

 цієї Постанови включити конкретно формулювання, яке б

 полягало  в  тому, щоб ми, Верховна Рада, зобов'язали

 податкові  органи  в  одноденний термін повернути всі

 кошти,  стягнуті  з  підприємств,  на  підставі нашої

 Постанови про вето на Указ Президента.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Василь  Миколайович,  буде  інформація

 податкової інспекції -вони проінформують тоді про те,

 що   зроблено.   Але   розпорядження   господарського

 характеру ми не повинні приймати. Ми даємо доручення.

      Будь  ласка,  Пилипчук,  останнє  зауваження.  І

 переходимо до наступного питання.

 

      ПИЛИПЧУК В.М.

 

      Шанвоні  колеги,  (депутат Пилипчук) в нас ще не

 один  раз  виникне  така  ситуація,  тому що в нашому

 законодавстві  не  визначено,  що таке вето. В нас на

 сьогоднішній день немає того прописаного. Але в нас є

 закон, за яким говориться про те, що якщо наші закони

 вступають в колізію з міжнародними законами, то діють

 норми міжнародного законодавства.

      Відповідно  до міжнародного законодавства вето -

 це  означає,  значить,  визнання  нечинним  з моменту

 підписання. Тобто немає тої проблеми, про яку говорив

 Єльяшкевич, що ті 15 днів, за які був, було накладено

 вето.

      Вето,  саме вето -це означає визнання нечинним з

 моменту підписання указу.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Дякую.

      Таким  чином,  ми  зараз  знаходимося в середині

 питання, яке пов'язане, яке ми вчора розпочали.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Одну  хвилиночку.  А  потім,  розглянувши  його,

 ми...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я  прошу  уваги! Тоді ми будем вирішувати дальше

 порядок дня.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я  ж  це  знаю.  Так я просив учора: давайте вам

 розглядать  скоріше  закон.  Ви  ж не пішли на це. Не

 скоріше,  а  грунтовно, так, щоб читали перед тим, як

 голосувать.

      Я  прошу  вашої  згоди.  Давайте... Ми не можемо

 розглядати інші питання всередині...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Так, опустіть руки, ми час використали, 54, а до

 30. Все.

      Постанову  з  подовненням, яке ми проголосували,

 ставлю в цілому на голосування. В цілому. Будь ласка,

 уважно.

 

      За - 266.

 

      Дякую. Рішення прийнято.

      Ми  вчора  зупинилися  на  голосуванні  10  і 11

 статтей законопроекту. Розглянули всі зауваження, які

 були перед цим внесені. Тобто, 11 і 12 статті. Тобто,

 особи,    які    мають    особливі    заслуги   перед

 Батьківщиною.  І  до  Статті 12 теж зміни, які ми всі

 проголосували, всі поправки.

      Тепер,  проголосувати в цілому 11 і 12 статті. Я

 хотів  би,  щоб  ми  зараз  голосували не поіменно, а

 просто  проголосували  так,  як  всі розуміють, що її

 треба  проголосувати.  Будь  ласка,  11  і  12 статті

 Закону  про  статус  ветеранів  війни,  ставиться  на

 голосування    з   урахуванням   тих   проголосованих

 моментів, які ми вчора розглядали.

      Григорій  Миколайович,  на  трибуну, будь ласка.

 Недвига  доповідач  з цього приводу, з цього питання.

 Будьте уважні, 11 і 12 статті. Будь ласка, голосуйте.

 

      ЗА - 239.

 

      Дякую.

      Так,   у  Статті  113  була  частково  врахована

 пропозиція  Охріменка,  він не заперечує. Білоус. Він

 не   заперечує.   Білоуса.   Він  не  заперечує.  Тут

 написано:  передбачити  в  статті  13  Закону  пільгу

 інвалідів   на   компенсацію  витрат  на  пальне  для

 автомобілів.  Це  написано,  що це -постанова діючого

 нормативного  акту  іншого.  І  я  ще  раз прошу всіх

 депутатів  -в середній колонці не побажання пишеться,

 а формула закону! Будь ласка, Білоус.

 

      БІЛОУС   В.   О.,  317  виборчий  округ.,  місто

 Полтава, Спілка офіцерів України.

      Шановний Олександре Олександровичу!

      Так,   воно   є,   як  ви  говорите,  в  діючому

 законодавстві,  але  воно  не  діє...  Тому люди, які

 зверталися  до  мене, і просили, щоб ми, законодавці,

 коли  будем  приймати  цей закон, записали чітко, хто

 несе  відповідальність, коли не видається компенсація

 за пальне. тобто люди приходять на прийом і говорять,

 щзо   не  видають  компенсації  за  пальне  і  самого

 пального.  Тому я просив би, щоб в цьому законі, який

 ми  приймаємо,  було все-таки записано, що якщо немає

 пального, то видавали б компенсацію за пальне.

      Дякую   за   увагу.   І   прошу   поставить   на

 голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Ви  можете  сказати  так,  щоб це стало

 реченням   із   закону?   Скажіть   -я   поставлю  на

 голосування. А так ставить не буду...

 

      БІЛОУС  В.  О.  Я ставлю так, щоб всі зрозуміли,

 що...  якщо  відсутнє  пальне, то інвалідам надається

 компенсація замість відсутнього пального. Грошова.

 

      ГОЛОВА.  Григорій Миколайович, говоріть.

 

      БІЛОУС   В.   О.  В  разі  відсутності  пального

 виплачується грошова компенсація.

 

          ГОЛОВА.  Григорій Миколайович,..

 

      НЕДВИГА. Я,  мабуть... Думаю, мабуть, краща буде

 пропозиція,  яка вноситься народним депутатом України

 Квятковським,  то... до статті 13, пункт 22 доповнити

 словами:   "...   та   щомісячна   виплата   грошової

 компенсації на автомобільне паливо  з  розрахунку  30

 літрів високооктанового бензину на місяць, відповідно

 до діючих цін на паливо".

 

      ГОЛОВА. Ви згодні з тим чи ні? Ну, так дойдем до

 цієї поправки і будем голосувать... Ну, у нас же так:

 свою поправку читають, більш інших не чтають...

      Наступна  117.  Ви  наполягаєте  на голосуванні,

 Білоус? Не наполягає.

      118 коміссія врахована, 119 -частково врахована,

 120 - врахована   частково,   не  наполягають,  121,

 Олексєєнко, наполягаєте? Будь ласка, дайте Алексєєнку

 слово.

 

      ОЛЕКСЄЄНКО,     151    Марьїнський.    Алєксандр

 Алєксандровіч,......  все те, що ми балакали за... ті

 пільги,  які не срабатують, або їх взагалі убрать, не

 показувать пенсіонерам і ветеранам цей пряник, потому

 шо сьогодні ви знаєте яке с......... сполученням....

 

      ГОЛОВА. Ясно... Ставлю на голосування пропозицію

 Олексєєнка....

 

      НЕДВИГА .  Справа  в  тому,  що  близько   цьому

 питанню голосували....

 

      ГОЛОВА....   Не  говоріть...  голосування...  не

 говоріть...

 

     "За" -  143.

 

     я   я  122  поправка  Гармаша, замість пільгового... це

 ми   вчора   обговорювали...   питання   про  виплату

 грошей.

      І проголосували навіть.  ДО Шейко. Будь ласка.

 

      ДУШЕЙКО.

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 колеги!

      Ми  вчора дійсно до цього питання повертались, і

 домовились  про  те,  що  воно  буде  чяи  в третьому

 чтианні, чи, можливо, зараз, викладено нормою закону.

 Тому  я  пропоную по ходу, я ждав, що Гармаш внесе цю

 пропозицію,  що  викласти  пункт 7 статті 12, пункт 7

 статті  13,  пункт  7  статті  14, пункт 7 статті 15,

 пункт  16  статті  16  в  такій  редакції, що місячна

 грошова   компенсація   на   проїзд   транспортом   в

 розмірі....  А розмір ми повинні встановити, виходячи

 з   тих  фактичних  затрат,  які  сьогодні  йдуть  на

 безкоштовний    проїзд,   в   урахуванням   кількості

 пільговиків   за   певний  взятий  період.  Чи  це  в

 мінімумах   заробітної   плати,  чи  це  в  мінімумах

 неоподаткованого  доходу громадян, чи мінімуми пенсії

 мінімальтної,  чи  можемо  написать, що в розмірі, що

 встановлюється  Кабінетом  Міністрів.  Можемо  і  так

 поступити.

 

      ГОЛОВА.   Ну,  я  думаю,  що  це  можна  було  б

 розглядати.

      Григорій Миколайович, будь  ласка.

 

       НЕДВИГА .  Олександр  Олександрович  і  шановні

 народні депутати!

      Справа  в  тому, що ми сьогодні проходимо статті

 про  надання  пільг тим чи іншим категоріям ветеранів

 війни,  і  ми  ж  голосували  у  12  статті  по цьому

 питанню. І не було прийнято рішення.

      Так  давайте,  якщо,  а  це загальна норма і для

 учасників   бойових  дій,  і  для  інвалідів,  і  для

 учасників війни, і осіб, на яких пошурюється чинність

 ц3ього   закону,   якщо  воно  вже  проголосовано  по

 пільнгах  для  учасників  бойових  дій  і не прийнято

 рішення,  то  вже, мабуть, потрібно повертатись хоч в

 цьому  ж  в  інших  статтях.  Тому  що ми ж не можемо

 прийнять  для  інвалідів  так,для учасників так. Так

 загальна  норма:  прийняли,  для  всіх  воно в рівній

 мірі.

 

      ГОЛОВА. Він так скажав, тільки Петро Григорович,

 мабуть,  погодиться з тим, що треба тоді всіх ставити

 на одні.. на  один рівень вивести.

       Але вийде так, що один ветеран йде раз, а 90 не

 їде  зовсім.  А гроші потрібно платити всім, а нема з

 чого  заплатить.  Хоч  тут  є  питання.  Я розумію, є

 питання  тому,  що  особливо перетворення автобусів у

 таксі  ставить  в такі умови, що не можна користатися

 цим   правилом.  Тому,  Аркадій  Віталіьович,  що  ви

 скажете  з цього приводу? Ви аналізували цю ситуацію.

 Я звертаюся до міністра соціальних забезпечень.

 

       ЄРШОВ. Шановні   народні   депутати,   якщо  ми

 сьогодні в законіь запишемо конкретні суми,  в законі

 прийнятому  у  Верховній  Ради,  ми  накажем  цим всі

 категорії людей.  Закон ми мінять кожен місяць з вами

 не  можем.  А  суми плати за транспорт і інші виплати

 міняються не те що щомісяця, а щодня практично.

      Значить,  ми  вважаємо,  що краще треба, я так в

 Кабінеті  Міністрів  ставлю,  краще наводити порядок,

 щоб  не  було  цих маршрутних таксі, щоб пенсіонери і

 інваліди  могли їздить на цих автобусах. Це вже друга

 норма.

      Зробить  отаким  чином.  Записать сьогодні суму.

 Тоді коже місяць треба вносити зміни.

 

      ГОЛОВА. Давайте...

 

       ЄРШОВ. Олександре Олександровичу,  я щоб  ще...

 Шановному  народному депутату Білоусу оту,  що раніше

 внесена пропозиція.

      Шановні   товариші,   якщо  видається  талон  на

 пальне,  на  машину  інваліду, якщо талон не виданний

 йому  видається  сума.  Але сума видається наперед на

 півроку.  Бувають  іноді  затримки  із-за відсутності

 коштів  в бюдлжеті. Але слідкуєм чітко за тим, щоб ці

 суми виплачувались.

 

      ГОЛОВА.  І  ще  одне.  Петро Григорович, давайте

 подимось  так,  ця  пільга  передбачена  міжнародними

 правовими документами. З іношого боку, ми закон пишем

 же  не  на  один  день. Буде краща ситуація і не буде

 оцих  колізій, які виникають сьогодні з використанням

 транспорту.   Але   це   питання   виконавчої  влади,

 відповідних  міністерств, відомст вони з'ясують, вони

 будуть  займатися  цим  питанням,  бо  цю норму треба

 реалізувать.  А інша, вона просто буде не правочинна.

 Я просив би вас підтримати  в редакції.

      Душейко дайте слово.

 

      ДУШЕЙКО П.Г.

 

      Значить,   шановний  Олександре  Олександровичу,

 питання  ж у тому... Я не пропоную, треба просто... і

 прохання до міністра, вислуховувати до кінця думку. Я

 не  пропоную  конкретний  розмір.  Конкретний розмір,

 якщо  ми записуєм, то він від чогось прив'язаний і що

 міняється.   Я   пропоную,  навіть,  хай  цей  розмір

 встановлює Кабінет Міністрів.

      Але  я  ось  до чого, Олександр Олександрович. Я

 хочу,  щоб  ця  пільга реалізувалася. На сьогоднішній

 день   пілдьга  про  безкоштовний  проїзд  залишаєтся

 фікцією,  як  би хто про це не говорив. Вона залежить

 конкретно  від  кожного  конкретного місцевого органу

 влади.   В   одному   районі   там  нашкребли  кошти,

 здійснюється  це  право  на  бузкоштовний  проїзд.  В

 іншому  немає фінансів, воно не здійснюється. Винікає

 питання:  "Навіщо  ми приймаєм такі закони, виконання

 яких   не   забезпечено  нами?"

      Тому,  щоб  не  було  непорядок, щоб не було там

 маршрутних  і  таксі, ми дамо той самий розмір (ви ще

 одну   увагу  зверніть,  Олександр  Олександрович,  я

 вибачаюсь,  що  зловживаю  часом).  Виділяються  ви ж

 дивіться  кошти на цей безкоштовний проїзд, і Кабінет

 Міністрів  це  прекрасно  знає, у вигляді компенсації

 автотранспортним  підприємствам.  І  ніхто  чітко  не

 знає,  скільки  там  їздить пільговиків, а скільки не

 ізде.  А  тут  конкретно.  Кожна  людина отримає своє

 гарантоване  право. Хай воно буде невеликуе, хай воно

 не забезпечує повністю, але це...

 

      ГОЛОВА.   Ви   не  агітйте,  ви  скажіть  за  що

 голосувать. Я поставлю на голосування.

 

      ДУШЕЙКО. Я ж поставив пропозицію, щоб щомісячна,

 значить,  пукти 7 статті 12, пункт 7 статті 13, пункт

 7 статті 14,  пункт 7 статті 15,  пункт 16 статті  16

 викласти    в   такій   редакції:"Щомісячни   грошова

 омпенсація  на  проїзд  транспортом  в  розмірі,   що

 визначається  Кабінетом  Міністрів".  Але  по  кожній

 статті він буде так дещо відозмінений.

 

      ГОЛОВА.  Ясно.  пропозиція  Душейка ставиться на

 голосування.

 

      "За" - 226.

 

      Прийнята пропозиція.

 

      НЕДВИГА. Я хотів би тільки  зауважити.  Якщо  ми

 таке рішення прийняли,  то пенсіонери сьогодні пенсію

 не можуть отримати, а компенсації -і тим дальше.

 

      ГОЛОВА.  Григорій  Миколайович,  я  знаю,  що ви

 цього  хочете.  Ви...  ще люди не так зрозуміють вас.

 Будь ласка.

      123 поправка  Ніколаєнка. Він не наполягає.

      Білоус. Теж врегульовано  це  питання.

      125  Ткаченко  -"посилити гарантії торговельного

 забезпечення".

      126 Гармаш. Не наполягає.

      127 Яценко. Будь ласка, Яценку слово.

 

      ЯЦЕНКО

      Дякую.   Яценко,   157(..........).   Ну,  чесно

 кажучи,  в реальному житті не реалізується пункт 105,

 оскільки  фіксований соціально доступних  цін...

 

      ГОЛОВА. Володимир Михайловичу, одну секундочку.

      В  зв'язку  з тим, що радіослухачі не розуміють,

 про що йде, я прочитаю  цю норму.

      Вона  гласить...  вона  звучить так:"для продажу

 цих  товарів  створюються спеціальні салони-магазини,

 секції, відділи та інші види пільгового торговельного

 обслуговування.     Порядок...     продаж     товарів

 здійснюється       переважно      за      фінсованими

 соціальнодоступними цінами."

      Яценко   пропонує  вилучити  слово  "Переважно".

 Тобто,  щоб всі товари   за  фіксованими цінами.

 

      ЯЦЕНКО. Ну,  Олександр Олександрович,  справа  в

 тім,  що  це  слово  "переважно" ну абсолютно невілює

 зміст цієї статті,  зводить її нанівець і фактично  в

 цих  салонах-магазинах  тіж самі товари,  що і в усіх

 магазинах роздрібної торгівлі і,  скажімо,  колективи

 там приватних державних і фактично ветерани нічого не

 одержують  від  цих  магазинів.  Ніякої  користі.  Їх

 значення сьогодні втрачено.

      Якщо    ми    виключимо   це,   скажімо,   слово

 "переважно",  хай  місцеві  ради  народних депутатів,

 скажімо,   повноваження   обласних  рад  вони  будуть

 приймати  таке  рішення,  скажім, там на 20 відсотків

 зафіксують зниження цієї ціни...

 

      ГОЛОВА. Григорій Миколайович, що скажете?

 

      НЕДВИГА. Володимир Михайлович, справа в тому, що

 те,  що те, що ви говорите воно дійсно так. І тривоги

 в нас в Комісії,  коли ми розглядали це иптання були.

 Тому що слово "переважно" практично  перекреслює  цей

 пункт.

      Ми погоджували це питання з Кабінетом Міністрів,

 і  була  запевнення  в  них,  що вони опрацюють своїм

 нормативним     актом    перелік    товарів    першої

 необхідності,  які  будуть  продаватися  по соціально

 доступним  цінам  ветеранам війни. А забезпечити всім

 набором    товарів    сьогодні    немає    фінансових

 можливостей.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло.

 

      НЕДВИГА. Я розумію вас, Володимир Михайлович, но

 мова йде,  які людям необхідні товари...  Це продукти

 харчування.  А  інші  є   товари,   які   не   первої

 необходімості.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Соболєв.

      Будь ласка, я сказав.

 

      СОБОЛЄВ С.В.

 

      Дякую  (Соболєв,  Запоріжжя,  депутатська  група

 "Реформи")

      Мені  здається,  для  того,  щоб  не  було таких

 термінів  з  "переважно",  краще  прямо  записати, що

 продаж  товарів здійснюється за фіксованими соціально

 доступними цінами, перелік їх затверджується Кабінетом

 Міністрів. Це тоді буде чітко записано і не буде...

 

      ГОЛОВА.   Тобто   вилучити  слово  "перважно"  і

 записати  замість  того:  "за  переліком,  визначеним

 Кабінетом Міністрів". Так?

      Зрозуміла пропозиція? Нема заперечень?

      Ставлю   на   голосування.   Вилучається   слово

 "перважно"  і  добавляється "За переліком, визначеним

 Кабінетом Міністрів".

 

      "за" - 220.

 

      Тобто  буде  перелік, в якому буде записано, які

 товари  реалізуються  за фіксованими цінами. А можуть

 бути там і інші товари.

      Тобто це не заважає роботі торговельних установ.

      Частково врахована пропозиція (..........), вона

 не наполягає  на голосуванні.

      Кожан - теж враховано.

      130-а, Яценко - врахована.

      131-а - теж.

      132-а   Піменова   -частково   врахована,   вона

 погоджується з тим, з цією редакцією.

      Олексеєнко - теж згоден.

      134-а, Гармаш - не наполягає на голосуванні.

      135-а , Терьохін - врахована.

      136, Недвига - теж  врахована.

      137,  Кожин, частково врахована, він згоден.

      138,  Яценко,  не наполягає.

      139,   Комісія  з  питань  соціальної  політики,

 врахована. Аксененко, 140. Що?

 

      ___________ Він не погоджується.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Яценко.

 

      ЯЦЕНКО

 

      Дякую.   Ви   так  швидко  пішли.  По-перше,  до

 Статті  138  ми  з вами домовлялися повернутися. Коли

 дійдемо   до   Статті   138,   обіцяли  поставити  на

 голосування   і,   в  принципі,  заперечень  немає  і

 депутати обіцяли підтримати.

 

      ГОЛОВА.   Давайте   правильно   сформулуємо   це

 питання.  Ви  правильно  поставили  питання, вчора ми

 домовилися,  що  перенесемо цю норму в цю статтю, по-

 моєму, з 4 чи 5 статті.

 

      ЯЦЕНКО. Тут  же  висновки   комісії   такі.   Що

 недозволяють   фінансово-економічні   умови.   Будемо

 казати ак, що вони не потребують прямих таких витрат,

 ви  це  розумієте.  Ну,  якщо інвалід пішов із життя,

 залишається вдова і т.  д.  Це ж негайно не  потребує

 витрат   з   державного   бюджету   України.   Просто

 зберігається все це, що було.

      Я просив би підтримки вашої.

 

      НЕДВИГА. Справа в тому, Володимир Михайлович, що

 якщо брати вашу поправку,  то за неї просто не  можна

 голосувати.  Тому  що це відноситься Статті 10 нашого

 закону, а там такого поняття, як дії інвалідів немає.

 Там є жінки, чоловіки, померлих

 інвалідів   війни.   Тому,   для   того,  щоб  за  це

 голосувати,  потрібно  внести  таке  доповнення  в 10

 Статтю, а потім вже за це голосувати.

      Що  стосується цієї ж 10 Статті, то там загальна

 норма   50%.  Якщо  вирішувати  по  цій  статті,  дії

 інвалідів,  потрібно  нам вирішувати на 100% всі, які

 підпадають  під  цю  статтю.  Ми  ж  не можемо окрему

 категорію людей виділити із цієї статті.

 

      ГОЛОВА. То давайте внесемо і ту поправку. Справа

 в тому, коли ми розглядали ту статтю, передбачили, що

 пільга буде розглядатись в Статті 15. Давайте так: на

 кінець  залишимо  це  питання,  ще  раз  вернемося до

 нього.  А  ви  продумайте,  де  записать,  які  і  що

 записать.

      29-та поправка. Врахована.

      140-ва, Олексєєнко - не наполягає.

      141-ша, Терьохіна - теж не наполягає.

      142-га, врахована.

      Частково врахована 143-тя.

      144-та, Яценко, не наполягає? Не наполягає.

      145-та, Пронюк. Теж не наполягає.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Яка у вас? До якої попраки?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Номер поправки питаю?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Та ну, передбачте... Це ж зовсім інша норма!...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      94-та?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      94-та? Хвилиночку!

 

      НЕДВИГА. Та,  Борис Йосипович, це стосується тих

 Героїв Соціалістичної праці,  яке ми прийняли... Єсть

 ...

 

      ГОЛОВА.  Та ми ж учора проголосували!..

 

      НЕДВИГА. Ми ж проголосували.  І це відноситься о

 тих героїв...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      То  ми  ж визначили в цій статті, що "... особи,

 які  мають особливі заслуги перед Батьківщиною, -це є

 учасники...  це  є Герої Соціалістичної праці під час

 війни 1941-1945 року". І на основі цього їм надаються

 пільги, цим героям.

 

      ГОЛОВА.   Так,   Борис   Йосипович.   Ми   вчора

 визначили, що нагороджені за час... за роботу під час

 війни. Так визначили. А якщо вже людина померла, то з

 почестями можна й потім поховать. Давйте не будемо на

 це говорити... звертати увагу...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  читайте, будь ласка, 23-й пункт: "Безплатне

 поховання    з   військовими   почестями   померлого,

 загиблого  Героя  Радянського Союзу, повного кавалера

 Ордена слави, особи, нагородженої 4 і більше медялями

 "За відвагу", Героя соціалістичної праці". Які акції?

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ         Не чути.

 

      Та я бачу... Сядьте, будь ласка. Спокійно... Тут

 немає  ущемлення  тих  людей, про яких говорите. Вони

 передбачені.  А  залишилося ще крім них, скажімо там,

 100 чоловік чи 1000 на Україну, то вони погоди тут не

 роблять. Будь ласка.

 

      НЕДВИГА. .....  і справа в тому,  що вони ж майж

 нічого по суті  не  міняють,  тому  що  згідно  Указу

 Президента    Герої    соціалістичної   праці   -вони

 прирівняні Героям Радянського Союзу і користуються

 тими ж пільгами, що Герої Радянського Союзу...

 

      ГОЛОВА. Все правильно... Будь ласка...

 

      НЕДВИГА. Так що ми суті нічого не міняєм.

 

      ГОЛОВА. 148, не наполягаї Піменова. Чорноусенко,

 149, врахована частково. Ні? Черноусенко дайте слово.

      Він  пропонує  75  процентів  скидки  за платежі

 по... за систему по ............ охорони. Зняти....

 

      НЕДВИГА. Шановний,    Олександр   Олександрович,

 справа в тому,  що пункт 7 статті 16 закону: мова йде

 тільки про Героїв, кавалерів 3 Орденів слави тощо.

      Доходи   всіх   ветеранів   зараз   одникаві.  І

 динаміка,   аналіз  динаміки  квартирних  крадіжок  і

 пограбувань  говорить  про значне збільшення їх серед

 ветеранів.

      Це  останнє  майно, що в них залишилось, останнє

 багатсво.  Якщо ми цього не зробимо, захистити навіть

 це вони не зможуть.

 

      ГОЛОВА.  Гругорій Миколайович, будь ласка.

 

       НЕДВИГА. Шановний Олег Іванович, справа в тому,

 що ми сьогодні виходимо з реальних  можливостей,  які

 має  держава.  Тмоу  в першу чергу м и думаємо за те,

 щоб цих людей  забезпечити  теплом,  світлом,  і  тим

 першим необхідним.

      А  що  стосується  сигналізації,  то ми матимемо

 таку  ситуацію, як сьогодні з телефонами, які ми дали

 право на  першочергове забезпечення,  а  їх нема.

      Те ж саме буде і з сигналізацією: приймемо, люди

 будуть  ід  нас  вимагати,  а реального механізму для

 того,  щоб  його  зробити, не буде. Так для чого його

 вводити  в закон, щоб воно де  діяло?

 

      ГОЛОВА.  Він не  наполягає на голосуванні.

      Борзих, не  наполягає.

      Говорун, теж ні.

      152 врахована поправка  Борзих.

      153  врахована  поправка.

      154, Магди, відхилена, він погодився з цим.

      155 Янка відхилена теж.

      Кожана  156,  це  з  іншої  норми,  норми іншого

 закону.

      157  Борзих, вона врахована а  іншій редакції.

      158   Гармаш-Магда,   це  передбачено...  Леонід

 Іванович,  не  можна  в кожному законі за кожну норму

 писати відповідальність. Тоді Адміністративний кодекс

 і    Кримінальний   взагалі   не   можна   буде   ним

 користуватись.

      Леонід  Іванович, будь ласка, Гармаш.

 

      ГАРМАШ, 375.

      Александр   АЛександрович,  уважаемые  депутаты,

 уважаемые избиратели и ветераны Великой Отечественный

 войны!

      Я   хотел   бы   отбратить  внимание,  Александр

 Александрович,  в  данном  законе,  я когда выступал,

 говорил  по  этому  поводу, что должна быть санкция в

 отношении тех лиц, которые совершают такие вещи.

      Первое,     тогда     давайте    внесем    сразу

 соответствующей   поправкой  в  соответствии  с  этим

 законом   в  Административный,  в  Уголовный  кодекс.

 Комиссия  этого  не  предлагает.  И мы опять отправим

 людей до следующего заокна, Александр Александрович.

      И  теперь  следующее:  почему отсутствует в этом

 законе,  я  говорил, контроль со стороны Прокуратуры?

 Во   всех   законах  за  строгим  соблюдением  закона

 пишется:  возлагается  на  прокуратуру Украины. Этого

 опять  нет,  я  об  этом говорил. И если мы эту норму

 сейчас не сделаем, весь закон никому не нужен.

      И  последнее. Александр Александрович, я говорил

 прошлый раз и опять (...........) все пропустили. Для

 того, чтобы проехать в тролейбусе, автобусе, получить

 телефон и так далее в закон соответсвующий надо ж эти

 нормы   внести.   Иначе   этим   законом   не   будет

 руководствоваться  никто  кроме  тех людей. В связь о

 транспорте  должны  быть эти поправочки. Мы все время

 (...........)  один  закон  решаем,  а остальное поле

 правовое   оставляем   вне   поля.  И  никто  не  мог

 обжаловать  его. Понимаете Александр Александрович. И

 в суде опять же получится. Наршуатся права человека в

 соответсвии  закона,  а  он  нигде  не защитит его. И

 будет  депутат  сидеть  и думать, как же защитить его

 права.

 

      ГОЛОВА.  Леонід  Іванович,  ви скільки витратили

 часу  на  агітацію,  можна  було  за цей час написать

 поправку  до  постанови. Таким то комісіям, до такого

 то  числа  привести  у  відповідності  із цим законом

 норми  такі такі-то статей Адміністративного кодексу,

 Кримінального  кодексу  тощо. А ви агітуєте за те, що

 потрібно  зробить.  А  робить  це  треба  дуже... Тим

 більше  ми... Ви ж дуже багато працюєте над законами,

 тому, будь ласка.

      Будь ласка, (...........).

 

       НЕДВИГА.

 

      Шановний Леонід Іванович, справа в тому, що ми ж

 дали  цю  таблицю  вам  по  тих статтях, де проходять

 зміни.  А  ті,  які  залишаються в існуючій редакції,

 існуючих  законів,  вони залишилися і вона залишилася

 та  функція  прокуратури  за  контролем  і правильним

 впровадженням  цього  закону. І покладена Генеральній

 прокуратурі підпорядкованній їй прокурором.

 

      ГОЛОВА.  Він  змінив  тільки  частину норм, а не

 всі. Він зрозумів, він погодився.

      159.  Раханський.  Врахована в статті 22   цього

 закону   його   поправка.   Він   не   наполягає   на

 голосуванні.

      Тепер,  в  мене є пропозиція така, проголосувати

 від  13  до  цієї  статті  в цілому. А потім поправку

 Яценко, він зараз викладе.  До якої... Будь ласка.

 

      АНІСІМОВ  Л. О. 178, грород Запорожье, Анисимов.

 

      Я   обращаюсь   и к народным  депутатам  и  хочу

 получить роз'яснение от вас перед тем, как голосовать

 эти  статьи.  Мы  приняли  сейчас норму, которая дает

 право  компенсации за проезд в денежном выраджении. К

 какой  категории  мы  ее  отнесем к ветеранам войны и

 инвалидам   войны   или  к  категории  приравняных  к

 учасникам войны. Это две большие разницы.

 

      ГОЛОВА. Григорій Миколайович.

 

      НЕДВИГА. Справа  в  тому,  що  цей  безкоштовний

 проїзд,  який був.....,  заміняєм  компенсацією.  Він

 стосується    учасників   бойових   дій,   інвалідів,

 учасників війни,  особи, на яких поширюється чинність

 цього  закону  і  особи,  які  мають особливі заслуги

 перед Батьківщиною.

      Всі, всі, всі ці мають.

 

      ГОЛОВА. Орест Дмитрович.

 

      НЕДВИГА. Ну,  я ж по-іншому не можу сказати,  як

 говорить закон.  Ви подивіться: 12 стаття, 13 стаття,

 14  стаття,  15,  16 говорить про безкоштовний проїзд

 цих людей. Ящко ми сьогодні...

 

      ГОЛОВА.   Це   все   населення,  власне  кажучи,

 відповідного   віку.   Ні,   ні,  одну  хвилинку.  Ми

 проголосували,  а  він  буде  коментувать. Ми повинні

 самі прокоментувати.

      Одну  хвилиночку,  Орест  Дмитрович,  а потім...

 Климпуш, а потім міністр.

 

      КЛИМПУШ О.Д.

 

      Шановні  колеги!  Ми  прийняли  з  вами  рішення

 стосовно    того,    щоби   за   транспорт   видавати

 компенсацію, давати гроші, і люди мали, та категорія,

 яку ми сьогодні..., закон стосовно якої ми   сьогодні

 примаємо,  мали  би  можливість  платити  за це. І це

 правильне.  Це  единий  шлях,  який,  дійсно,  поможе

 колись навести такий порядок на транспорті.

 

      Але,   сьогодні   таким   правилом   безплатного

 пільговогго   проїзду   користуються   14   мільйонів

 пенсіонерів.  І кожний або майже кожний із тих, хто є

 учасниками  війни,  у всякому випадку 90 відсотків, є

 пенсіонерами. Тому він, з одного боку, одержить гроші

 на  проїзд,  з другого боку, виймає пенсійну книжку і

 каже,  що  я  пенсіонер  і  маю  право  на безплатний

 проїзд.

      Ми  нічого  не  вирішили.  Я  пропоную  так.  Цю

 ситуацію  треба  залишити до того, поки ми знайдемо в

 бюджеті  гроші  для  того, щоб всім, хто користується

 сьогодні  пільговим  проїздом, всім видавати кошти на

 відповідну  омпенсацію.  І тільки тоді, коли все буде

 змінено для загалу великого, то тоді ми можемо міняти

 і  стосовно  учасників  і  прирівняних  до  них осів.

 Інакше  питання  це,  воно  просто не має  вирішення,

 повірте мені.

 

      НЕДВИГА. Орест  Дмитрович!  Так я ж погоджуюсь з

 вами,  я за це говорив.  Ми ж не підійшли в комплексі

 до цього питання. Ми ж випустили ветеранів праці, які

 мають стаж 40-35 років і сьогодні користуються правом

 безкоштовного проїзду.

      Значить  ми  цій категорії залишаєм безкоштовний

 проїзд,  всі  компенсації  і  хай  займається Кабінет

 Міністрів  цим  питанням  і  думає  над  тим як можно

 сьогодні        замінити       пільговий       проїзд

 виділ(..........)(..........) компенсації.

      Якщо   він   опрацює  цей  механізм,  винесе  на

 Верховну  Раду,  ми  ж  погодимся. Але сьогодні ми не

 вирішили   проблему.   Ми  просто  забрали  пільги  у

 пенсіонерів,  не  замінивши  нічим.  Тому я просив би

 повернутися  все-таки  до  цього  пункта цих статей і

 залишити  в  тій  редакції,  якій вони були в діючому

 законі.

 

      ГОЛОВА.   Аркадій   Віталійович,   будь   ласка.

 Міністр...

 

      ЄРШОВ. Шановні народні депутати! Орест Дмитрович

 Климпуш в тому,  що він сказав,  зовсім правий.  Суть

 питання.  От  ми  прийняли  з  вами  цю норму на всіх

 ветеранів, які є в законі. Це 5 мільйонів чоловік. Не

 бойових дій - і я відстоюю весь час цю позицію.  Тих,

 хто в окопах лежав, той, хто без ніг прийшов з фронту

 -це одні ветерани.  І ті, що на окупованій території,

 мають світків -це другі ветерани, який у нас в законі

 70 відсотків сьогодні.

      Якщо  б  ми  приймали  на бойових дій, тут якось

 виправдано було. Ну ми прийняли на всю категорію 5, 5

 мільйонів.

      І  друге  вам  скажу.  Він має право сьогодні по

 трьом  законам  безкоштовного  проїзду  на транспорті

 України. І він і любий пенсіонер.

      І  Орест  Дмитрович  прав.  Якщо тут нада просто

 Кабінету  Міністрів  і  мені, і міністру транспорту і

 всім наводить порядок, щоб їх возили. Головне. А не в

 тому, щоб вони отримували гроші.

      Я просив би вас цю норму залишити як є, залишити

 безкоштовний  проїзд всім 14 мільйонам пенсіонерам...

 15  з військовими, які ця пільга існує сьогодні. Все.

 Бо ця сплата потягне завтра Верховну Раду за собой ще

 9 мільйонів пенсіонерів, які скажуть: давайте нам теж

 виплату.

      Зрозумійте,  будь  ласка,  тут не поясниш нічим.

 Пояснить  можна  було  б  бойових дій цих мільйон 600

 тисяч  чоловік.

      Всіх пояснить  важко.

 

      ГОЛОВА.   Григорій   Петрович!   Я   до  Душейко

 звертаюсь...  до  Петра Григоровича Душейка.

      Справа  в  тому,  що  може  вийти  так: сьогодні

 ветеран,  де  є  більш-менш  порядок із використанням

 транспорту тощо, все-таки скористається цією пільгою;

 а  завтра,  як Кабінету Міністрів скаже: "Немає грошей

 на це і ніхто не одержить ніякої пільги"?

      Ви зрозумієте, тут є небезпека.

      Будь  ласка,  ще  раз  Душейко,  а  потім  будемо

 визначаться.

      Хвилинку.

 

      ДУШЕЙКО П.Г.

 

      Значить,  шановний  Олександр  Олександрович,  я

 зачекаю, міністр переговорить  і послухає.

      Я   ось   в   чому.   Можна  погодитись  з  тими

 аргументами,   що   приводить   колега   Клімпуш,  що

 приводить  аргументи, які приводить міністр праці, чи

 міністр соціального захисту. Але є одне питання.

      Виникає в мене таке запитання правомірне в цьому

 плані.  У  нас  не  вистачає коштів, якщо виплачувать

 грошову компенсацію. Так я зрозумів з позиці Кабінету

 Міністрів.

      В  той же час, Кабінет Міністрів каже, що він в

 особі  міністра  говорить  про те, що він забезпечить

 безкоштовний   проїзд.   Якби  був  цей  безкоштовний

 проїзд, я б ніколи не піднімав цього питання.

      Справа  в  тім, що виборці не можуть, і ті люди,

 які користуються пільгами, дійсно, їх більше, ніж тут

 перелічено   в   цьому   Законі.   Вони   не   можуть

 скористатись  своїм  правом.  І  я пропонував реальну

 можливість.

      Тому,   можливо,   інакше  записать.  Хай  норма

 залишається  в  Законі  ця  сама,  але  дать  тоді  в

 постанові доручення таке Кабінету Міністрів і комісії

 базовій,  яка  готувала,  що  до того моменту, поки в

 державі  не буде наведено належного порядку з роботою

 громадського   транспорту,   то  по  всіх  категоріях

 пільговиків,  не  тільки  тих, що передбачені в цьому

 Законі, якраз і передбачити грошову компенсацію.

      А як нормально транспорт працюватиме, так тоді ж

 навіщо  ж  тоді  і  вводить  цю  грошову компенсацію?

 Розумієте чи ні?

      Тому  я  хотів  би,  щоб  над  цією  пропозицією

 подумали,  що  й  інших  пільговиків  привести в такі

 умови.

 

      ГОЛОВА. В мене буде така пропозиція. Зараз в нас

 явно  виникає дискусія стосовно питання, яке з одного

 боку  абсолютно  ясне,  з  іншого  не зовсім. Тому, я

 думаю, ми дамо змогу протягом двох тижнів підготувати

 до  третього  читання цей закон для того, щоб все там

 владнати,   тому  що  з  голосу  ми  не  можемо.  Все

 порахувати  треба,  подивитись,  яка  категорія, може

 справді  це  тільки  на  учасників  бойових  дій буде

 поширено. Подивимось.

      Пилипчук, будь ласка.

 

      ПИЛИПЧУК

 

      Я  підтримую  пропозицію  Душейка,  але  з іншої

 сторони.  Справа в тому, що 15 млн. чоловік, це кожен

 третій  в  Україні  буде їздити безплатно. Виходячи з

 цього  і  грошового  обігу, а ми стоїмо на передодні,

 колись воно відбудеться, впровадження гривни, грошова

 одиниця   теоретично   не   може   бути   твердою   і

 конвертованою,   коли   з  товарно-грошових  відносин

 вилучається  частина відносин і заміняється бартером.

 І  приклад бувшого Радянського Союзу, в якого було на

 першому  і  другому  місці  золотий  запас  і валютне

 забезпечення   за   рахунок   нафтодоларів   грошової

 одиниці.   Але,   грошова   одиниця  не  була  вільно

 конвертованою,  через  те,  що  і  ціни були зажаті і

 друге,  послуг досить таки суттєву держава надавала в

 вигляді  бартеру через фонди суспільного споживання і

 через  те,  що  планова  система підприємств забирала

 частину   продукцію   і   віддавала   в  колгоспах  і

 підприємствах   матеріалами  сировиною...  Тобто,  що

 хотіть,  щоб  наша майбутня гривна була твердою, то з

 товарно-грошових  відносин  не можна вилучати частину

 кошт, заміняти їх бартером.

 

      ГОЛОВА. Тобто, треба давати гроші. Соболєв.

 

      СОБОЛЄВ

 

      Я   хотів   би,  щоб  можливо  пан  міністр  дав

 відповідь  на  це  запитання. На скільки мені відомо,

 сьогодні  іде  компенсація  на покриття безкоштовного

 проїзду. Я так розумію? Безпосередньо, ця компенсація

 йде   на  ту  кількість,  яким  забезпечено  сьогодні

 безкоштовний   проїзд.   інша   справа,  що  сьогодні

 транспортні  установи  не  повністію  її  отримують і

 через  зриваються,  фактично, накопичуються величезні

 проблеми.  Але дивіться, що ми зараз зробимо: якщо ми

 почнемо  це  передавати  у  вигляді  компенсації,  не

 підготовившись  до  цього,  ми  ще  в  більшу  халепу

 вв'яжемо  тих  же  пенсіонерів.  Вони  компенсацію не

 отримають,   а   вже  право  на  безкоштовний  проїзд

 втратять...  Саме  тому я вважаю, що це дуже серйозна

 реформа.   Її   треба   робити.   але   отак,  просто

 голосуванням  в  парламенті,  не треба -треба було б,

 щоб  це було доручення, підготувати. А зараз залишити

 стару норму -саме безкоштовного проїзду, а нехай уряд

 зараз   підготує   всі   розрахунки,  чи  можлива  ця

 компенсація.

 

 

      ГОЛОВА.  Так,  що  думає  міська  влада?  Леонід

 Михайлович Костюченко, будь ласка.

 

      КОСТЮЧЕНКО Л.М.

      Спасибо, Александр Александрович.

      Я  хотел  бы  поставить  всех в известность. И я

 думаю,  что  в общем-то никому не секрет, что сегодня

 17  миллионов  населения  Украины пользуются льготной

 категорией,  то есть льготным проездом. это поставило

 в   очень   серьезное   положение   автомобильный   и

 троллейбусно-трамвайный   парк  городских  перевозок.

 Поэтому    есть    такое   предложение   Министерства

 транспорта (мы обсуждали в комиссии) и внесли его уже

 в Кабинет Министров, что дотации и компенсации должны

 быть  целевыми,  потому городские бюджеты исполняются

 сегодня, мы знаем, на сколько -где на 40, где на 35%,

 на  55...  Они  не  компенсируют.  Этим же мы сегодня

 гробим  подвижной состав. И эта проблема, конечно, не

 решится сегодня -я согласен с Соболевым. Но мы должны

 дать поручение, поставить на определенные сроки и эту

 проблему разрешить. Мы их не удовлетворяем, и в то же

 время мы гробим подвижной состав...

 

      ГОЛОВА.  Є пропозиція така: цю норму ми все-таки

 винесем    на    третє    читання   для   остаточного

 затвердження. Нема заперечень?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  прошу,  хвилиночку...  Ну,  перед  цим  же  ж

 були...   більше...   Ви   з   цього  приводу  хочете

 поговорить? От, будь ласка, за протягом двох тижнів -

 в  комісію і давайте свою пропозицію. Так? Я прошу...

 Будь  ласка, ну всі розуміють... Юрій Олексійович, що

 у  вас?  Будь  ласка, Буздуган. Голова комісії. Він -

 профільна комісія, має право...

 

      БУЗДУГАН Ю.О.

      Дякую.  Шановні  колегі,  ця  колізія, яка зараз

 виникла, розглядалася в нашій комісії, а саме підхід,

 якщо  будуть  запропоновані  ті  норми,  які зараз не

 забезпечені  фінансово. Як нам діяти, наприклад з тим

 моментом?

      Є  2  варіанти:  або  дійсно піти на 3 читання і

 комісія  вважає  цей  варіант  гіршим,  тому  що інші

 пільги,  які  люди  чекають, які ми можемо дати вже з

 сьогодняшнього дня.

      І  є  другий  варіант.  Звертаю  вашу  увагу  на

 постанову,  останній  абзац. "До 15 грудня 1995 року,

 це  доручення Кабінету Міністрів, подати до Верховної

 Ради  розрахунки по фінансуванню витрат, пов'язаних з

 наданням  статусу"  і  так  далєє  і так далєє. тобто

 пропонується  вести  в  дію  тільки  ті  статті,  які

 забезпечені  фінансово,  а  по  тих  статтях, по яких

 зараз  виникають колізії, на цей момент таких статтей

 4,  таких  поправок 4.

      Кабінет  Міністрів  до  15  грудня  подасть свої

 розрахунки і Верховна Рада виначиться.

 

      ГОЛОВА.  Так. Дякую, Ігоре Олексійовичу. Я прошу

 Володимира  Михайловича  Яценка  дати  ту  норму, яку

 ми......   не  проголосувати,  вона  чекає  з  самого

 початку.  Тут  рішення у нас прийнято, тому спокійно,

 будь ласка.

 

      ЯЦЕНКО. Дякую.  Власно кажучи, може ми не будемо

 голосувати. Я хотів до доповідача запитання. Сторінка

 22, стаття 106 пункт 2. Ви, ну, те, що ви пропонували

 повернутися.  Так  скажіть,  будь   ласка,   на   оцю

 категорію, пункт 2, "дружини чоловіків померлих

 учасників  війни  і бойових дій, партизан і так далі,

 ну, ви зрозуміли, чи пошурюються на них пункти 4, 5 і

 6 статті 12 Закон?

 

       НЕДВИГА. Вони поширюються не по статті 12, а по

 статті 15 - 50%.

 

       ЯЦЕНКО. Ну,  поширюються пункти 4,  5, 6 статті

 12?

 

       НЕДВИГА. Якщо статті 12,  то це 75 %  пільг,  а

 єслі стаття 13 -100%,  а стаття 14,  15 -50% пільг на

 електроенергію,   на   комунальні   послуги   це  цим

 категоріям людей.

 

       ЯЦЕНКО. Значить,  все-таки 50% стаття 12, пункт

 4,  5,  6  поширюється,  так?  Поширюється,  тільки в

 розмірі 50%  Якщо Учасники бойових дій 75,  там  50%.

 Так що частково враховано, тому що не 100, а 50.

 

      ЯЦЕНКО. Ну,  все-таки,  Олександр Олександрович,

 тоді поставити на голсоування 75%, добре?

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  повторіть  ще  раз,  і  я

 поставлю на голосування.

 

       ЯЦЕНКО. Поширити дію пунктів 4,  5, 6 статті 12

 про  75  %  знижки  квартплати,  комунальних  послуг,

 палива на  категорії  людей,  передбачені  статею  10

 пункт 2.

 

       ГОЛОВА.  Зрозуміло.

      Ясно всім?

      Пропозиція   Яценка  ставиться  на  голосування.

 Будьте  уважні.

      За - 220.

                  (ШУМ В ЗАЛІ)

      Я  ще  раз пояснюю: Яценко зформулював поправку,

 яка  стосується  розповсюдження пільг, визначених для

 ветеранів  війни,  для вдів ветеранів, які одержували

 раніше ці пліьги.

      Це раз Яценку  дайте   слово.

      Мухін, будь ласка, спокійно.

      Тихіше.

 

      ЯЦЕНКО

 

      Йдеться   про   те,  щоб  на  дружин  чоловіків,

 померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також

 на  дружин  чоловіків,  померлих  учасників  війни  і

 бойових  дій  партизанами і підпільників, визнаних за

 життя   інвалідами   і   від.........   захворювання,

 трудового   каліцтва   та  з  інших  причин,  які  не

 одружилися  вдруге,  пошіріти  дію  частин  4,  5 і 6

 статті  12,  що  торкається  зниження на 75 відсотків

 квартплати комунальних послуг і пального. Все.

 

      ГОЛОВА.  Тобто комунальних тільки послуг, щоб не

 зрозуміло, що це цього стосується.

 

      ЯЦЕНКО

      Це те, що стосуєть... От інвалід мав...

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло.

 

      ЯЦЕНКО...   але  помер,  але  його  вдова,  або,

 скажімо,  вдова загинула, дружина-інвалід загинула, а

 він  залишився,  зберегти  до  кінця його життя в цей

 період і все.

 

      ГОЛОВА.   Ясно.   Ставлю   на   голосування   цю

 пропозицію. Просто не вслухалися депутати в зміст її.

 Будь ласка, проголосуйте.

      Олег Олексійович, як ви голосуєте, за?

      За.

 

      "За" - 247.

      Рішення прийнято.

 

      ЯЦЕНКО. Я хотів би, щоб це ....

 

      ГОЛОВА.  Є  пропозиція доручити комісії на третє

 читання винести цей проект через два тижні.

      Ще є доповнення? Павловський, будь ласка.

 

      ПАВЛОВСЬКИЙ

 

      Шановні   народні  депутати!  Я  хотів  звернуть

 увагу, щоб третє читання -це, в основному, редакційні

 правки.  Тому  я пропоную повторне друге читання, там

 можна  робити  поправки  до  поправок, і вносити.....

 поправки.  Як  це відображає якраз оцю суть. Пропоную

 посторне друге читання.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку. Григой Михайлович, що

 ви скажете з цього приводу?

 

      НЕДВИГА. Я вважаю,  що більш доцільніше  було  б

 виносити  його,  якщо  моя  особиста  думка,  то була

 прийняти  другому  читанні,  але,  якщо  така   думка

 депутатів, то краще було б в третьому читанні.

      І я ще б хотів...

      (Шум в залі)

      Я ще б хотів би, щоб повернутися до 86 поправки,

 яку  ми  вчора приймали, і вона була принята на слух,

 просто  зробити  уточнення.  Бо  там  було  "померлих

 матерів   під   час   війни".  Тут  уточнити  Великої

 Вітчизняної війни.

 

      ГОЛОВА.  Тобто  ви  пропонуєте 3 чи 2 повторнне?

 Друге повторне читання?

 

       НЕДВИГА. Я пропоную 3 читання.

 

      ГОЛОВА.  3 читання. Будь ласка. Ще є пропозиції?

 Запишіться,  хто  хоче  пропозицію зробить? З мотивів

 голосування,  будь  ласка,  5  хвилин  часу  на  все.

 Опублікуйте список.

      Грабар, будь ласка.

 

      ГРАБАР  М.  Ф.  176  виборчий округ, Закарпаття,

 (...........)  виборчий округ, Микола Грабар.

      Шановний  голово,  шановні  народні  депутати, я

 все-таки  схиляюсь  до  точки зору про повторне друге

 читання. Чому? Тому що, Олександре Олександровичу, ви

 пам'ятаєте   вчора   в   вечері   як  наче  нормальні

 пропозиції,  ви  їх  навіть  підтримували,  в залі не

 набирали   кількості.   Бо   не   голосувало  100-120

 депутатів.

      Це стосується того ж питання про ордени...

 

      ГОЛОВА. Микола Федорович, я прошу вибачити. Я не

 пам'ятаю  такого  випадку.  Будь  ласка,  говоріть по

 суті.

 

      ГРАБАР  М.  Ф.  Я по суті говорю. От, наприклад,

 стосовно   орденів.  Ми  записали,  що  4  Медалі  за

 відвагу  -це  вже  особа, якщо нагородженна, вона має

 особливі  заслуги  перед  Батькивщиною. А зарз тут ми

 підняли   книжку,   де,   наприклад,  Орден  Суворова

 вручався  тільки командуючим арміями, фронтами і таке

 інше.  Трьох  ступеней  я пропонував, ви не прийняли,

 сесія не прийняла і так далі.

      Тобто  такі  моменти, які б доцільно було б все-

 таки повернуться до їх перегляду. Тому прошу повторне

 друге читання.

 

      ГОЛОВА.  Микола Федорович, ви уточнили скільки в

 нас   є   людей   кавалерів  Орденів  Суворова  трьох

 ступенів.

 

      ГРАБАР  М.  Ф. Я цього не уточнив, тому що це не

 входило  в  суть  задачі.  Так  само,  як  комісія не

 уточнила,  скільки у нас є осіб, нагороджених чотирма

 медалями "За відвагу".

 

      НЕДВИГА. Ми  уточняли  це,  потому що там було і

 Орден Перемоги,  то на Україні нема ні одної  людини,

 яка має орден Перемоги,  то ми вважали недоцільним це

 приймати.

 

      ГОЛОВА.  Микола  Федорович, я не буду ставити на

 голосування  в  другому читанні цього Закону зараз, а

 зроблю   це   після  12.  30,  тому  що  дві  фракції

 звернулися  з  проханням зробити перерву на 15 хвилин

 для того, щоб порадиться перед голосуванням.

      Я  думаю,  що  треба  всім.  Це  фракція  Рух  і

 "Державність"  звернулися із пропозицією про перерву.

 Вони мають на те право, визначене Регламентом.

      Григорію   Миколайович,   сідайте,  будь  ласка.

 Спасибі   вам   за   добросовісну   підготовку  цього

 законопроекту.

      А  зараз  я  просив  би, в нас є 15 хвилин часу,

 розглянути  питання,  яке  в вас теж на руках є, воно

 готове.  Це  питання  про деякі питання оподаткування

 підакцизних товарів.

      Заварзін, ви просите слово? Говоріть.

 

      ЗАВАРЗІН М.В.

 

      Спасибо,   Александр  Александрович.  (Заварзин,

 129, фракция коммунистов)

      Я  снова-таки  обращаю, уважаемые депутаты, ваше

 внимание  на  то,  что  нами  был  ранее проголосован

 вопрос   о  вхождении  в  межпарламентскую  ассамблею

 первым вопросом на сегодняшний день.

      Александр Александрович, я настоятельно требую и

 прошу   этот   вопрос   поставить  так,  как  он  был

 проголосован Верховным Советом и вот в данный момент.

      Спасибо за внимание.

 

      ДЬОМІН О.О. Шановні народні депутати!

 

      ГОЛОВА. Слово має Дьомін Олег Олексійович.

 

      ДЬОМІН  О.  О.  З  приводу  цього  питання вчора

 засідала   Комісія   профільна   Верховної   Ради  по

 зарубіжним  зв'язкам і по стосункам з СНД, розглядала

 довго це питання. І, виходячи з того, що тільки вчора

 фактично  отримали  висновки  Кабінету  Міністрів,, а

 точніше  3  міністерств  профільних.  Це Міністерство

 закордонних    справ,    Міністерство    юстиції    і

 Міністерство  зовнішньоекономічних  зв'язків. Комісія

 прийняла рішення -дати їй час на вивчення і зроблення

 висновків  з цих виссновків. Тобто вони... вони... Ну

 послухайте мене! Я ж вас слухав уважно.

      Комісія  прийняла  рішення різглянути це иптання

 на  протязі  найближчих  10  днів  і потім винести ці

 висновки  на  розгляд Верховної Ради.

      Голосування    і   підписано   Борисом   Іллічем

 Олійником  протокол комісіям може озвучити його, якщо

 в кого є необхідність  це послухати.

      Крім  того,  крім  того,  ви знаєте, що вчора це

 иптання  обговорювалось і на зустрічі керівників ряду

 фракцій  з президентом. Я хотів би вас попросити дати

 мені  змогу  теж  зустрітись  із  Президентом з цього

 приводу, із прем'єр-міністром для тогоь, щоб все-таки

 вияснити  позицію  нашої виконавчої влади.

      (Шум в залі)

      Сесія  голосувала про те, що ми будем розглядати

 це  питання, якщо будуть представлені всі документи і

 будуть зроблені висновки профільної комісії. Висновки

 свої  комісія не зробила.

 

      ГОЛОВА.  Олег  Олексійович,  сесія проголосувала

 про  розгляд  цього  питання  в четвер в числі перших

 питань. Тому ...

 

      ДЬОМІН. Без   висновків    комісії,    Олександр

 Олександрович.

 

      ГОЛОВА. Я розумію.

      (Шум в залі)

      Одну... Я прошу з місця не вигукувати. Ну ще раз

 прошу, не гукайте з місця. Я поясню.

      Тобто,   ми   можемо  в принципі  розглядати  це

 питання.  Але я хотів би, щоб воно було розглянуте. А

 якщо  просто розглянуть його, в тираж спустить, то це

 буде ...

      (Шум в залі)

      Так,  тоді  повернуться  до нього не можна буде.

 Так Регламент передбачає.

      (Шум в залі)

      Одну  хвилину.  У  нас  ще  10  хвилин  часу. Ми

 можем...   Давайте  так:  я  о  12.  30  поставлю  на

 голосування  питання про включення, а

 про розгляд його зразу в 12.30.

      ШУМ У ЗАЛІ.

 

      ГОЛОВА.  Як  хто буде вигукувати з місця, нікому

 не  буду  давати  слова  і  не буду відповідати. Все.

 Сядьте на місце. Борису Іллічу  дайте слово.

 

      ОЛІЙНИК Б.І.

 

      Установленим  чином, вчора комісія розглянула це

 питання. Значить, з усім блок-пакетом документів, які

 надійшли  на  8  годину  ранку.  Було  проголосовано,

 питання  стояло  так,  чи  ставити  його  на  розгляд

 сьогодні чи ще добрати документів і зробити висновки.

 Голосування  було  так,  5 -"за", 10 -"проти". Все це

 зафіксовано  в протоколі, який переданий у відповідні

 структури, далі справа за регламентом. Все.

 

      ШУМ У ЗАЛІ.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати!  Павло Сергійович, я

 роблю вам зауваження, будь ласка.

      Кому  давати,  вам  чи йому? Він же однакове має

 право.   Будь   ласка,   шановні   колеги,  я  прошу,

 заспокойтеся.

      Ми  проголосували, це питання є в порядку дня. У

 мене   немає   підстав  ніяких  його  не  розглядати.

 Водночас,   ми   проголосували  за  доручення  Голові

 Верховної  Ради  звернутись  до  Президента з приводу

 того,  щоб він висловив своє відношення. Я позавчора,

 в  понеділок  вранці  переговорив  з Президентом. Він

 сказав,  що  наступного  дня підпише своє відношення,

 ставлення  до  цього питання. Документа відносно цієї

 позиції у мене немає...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну  хвилину!  Одну хвилину -я закінчу думку...

 Депутат Говорун, я до вас звертаюсь: чому ви кричите

 зздау так, що не чуть тим, що спереду говорять?!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Тому  я пояснюю, що у час дня сьогодні заступник

 Голови Верховної Ради зустрічається з Президентом, де

 буде  це  питання  ще  обговорювать.  Наполягаєте  на

 голосуванні  в  12.  30  розгляду цього питання? Будь

 ласка, я поставлю на розгляд - це не має...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  поставлю  на  розгляд,  а  не на голосування!

 Заспокойтеся, сядьте!.. Сядьте, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      І ви теж сядьте!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Слухається    питання    "Про    деякі   питання

 оподаткування  підакцизних  товарів".  Суслов  Віктор

 Іванович, на трибуну.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  яка  перерва?!  Ще  7  хвилин  роботи! За 7

 хвилин можна розглянуть це питання!.. Там голосується

 постанова тільки...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

 

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемые народные депутаты!

      Вам  роздан  проект  Закона  Украины о некоторых

 вопросах    обложения    подакцизных    товаров    и,

 соответственно,  проект  постановы  по введению этого

 закона в действие.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, увага!..

 

      СУСЛОВ В.І.

      ...Проект  подготовлен  и  внесен  Комиссией  по

 вопросам   финансов  и  банковской  деятельности.  Он

 согласован с Таможенным Комитетом...

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  консультації тихіше робить!..

 Будь ласка, спокійно. Говоріть.

 

 

      СУСЛОВ В.І.

      ...  Налоговой  инспекцией и завизирован, как вы

 видите, Юридическим отделом. Срочность в рассмотрении

 и  принятии  проекта данного закона вызвана кризисным

 состоянием нашего бюджета.

      Комиссия  не  может  согласиться с той налоговой

 политикой, котрая проводится до  настоящего времени.

      Эта  политика  связана  с  введение  новых видов

 налогов  и  повышеним ставок по действующим налогам в

 то   время,   как   есть   дополнительные  финансовые

 источники,  лежащие,  буквально,  на  поверхности. Те

 источники,  которые во всем мире служат очень важными

 источниками   пополнения  бюджета  и  от  которых,  к

 сожалению, до сих пор отказывается Украина.

      Речь  идет  об  обложении  подакцизных товаров и

 полном   взимании   акцизного   сбора   и  налога  на

 добавленную стоимость с  подакцизных товаров.

      Вам   был   роздан  документальный  материал  за

 подписью  Головы  Державного  мытного  комитету,  где

 приводятся данные о потерях бюджета Украины в связи с

 предоставленными  льготами  по  обложению подакцизных

 товаров.

      В   частности,  я  зачитываю  из  этой  справки:

 "Государственный  таможенный комитет информирует нас,

 что государство не дополучило за 8 месяцев 1995 года,

 я   подчеркиваю,  по  импорту  товаров  только  по  5

 товарным  позициям  и только через 1 киевскую таможню

 139 триллионов налогов".

      Я  думаю, что эта цифра преувеличина, потому что

 139  триллионов  налогов равны на сегодня 42 процента

 дефицита  государственного  бюджета.  Это значит, что

 если  мы в масштабах Украины не будем давать льгот по

 подакцизным  товарам,  будем  взимать эти налоги, как

 положено,  в полном обкеме, вероятно, мы вообще можем

 решить проблему дефицита государственного бюджета.

      Суть   предложенного  заокнопроекта  сводится  к

 тому,  о  му  предлагаем  ликвидировать  все  льготы,

 данные  законодательными  актами  Укарины  по  оплате

 ввозных  пошлин, таможенных сборов, акцизного сбора и

 налога  на  добавленную  стоимость  при  ввезении  на

 территорию   Украины   подакцизных  товаров  как  для

 реализации,  так  и для собственного потребления.

      ВЫ  знаете,  какие  у  нас  основные подакцизные

 товары:  алкогольные  изделия,  табачные изделия -это

 подадвляющая  часть  подакцизных товаров. Импорт этих

 товаров  в основном ведется сегодня через организации

 по  законодательству,  имеющие  льготы. Это различные

 благодийные  фонды, созданные Указами Президента, это

 Чрнобыльськие   организации,   льготы   которых  даны

 законами  Верховної  Ради  и  другие.  То  есть можно

 сказать,  что  до  сих  пор  государство  сознательно

 отказывалось  от  получения  очень  важного источника

 доходов бюджета.

      Мы  предлагаем срочно рассмотреть и принять этот

 законопроект.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  колеги,  запитання  до Віктора

 Івановича є? Запишіть, хто хоче запитання задати.

      Сядьте , будь ласка.

      Ну, вони  ж  в залі є,  і юридично і фізично.

      Єльяшкевич, будь ласка.

 

      ЄЛЬЯШКВИЧ  О. С. Ельяшкевич, Херсон, Депутатская

 группа "Реформы".

      Уважаемый Виктор Иванович, проект Постановления,

 точнее   Закона   Украины,   естественно,   полностью

 поддерживается.   Но   туда   не  включенны  граждани

 Украины,  которые  могут все-таки ввозить подакцизные

 товары.

      Каким образом будет регулироваться вопрос, чтобы

 граждани  Украины  не  имели  возможность лазейки? То

 есть юридическим лицам мы лазейки закрываем, а как не

 с юридическими  лицами будет?

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемые  народные  депутаты, я

 прошу  вашего  внимания.  Потому  что я опасаюсь, что

 если  мы  затеем дискусию по этому вопросу. Это может

 стать поводом для того, чтобы не принять закон.

      Значит,  этот  проект касается только юрдических

 лиц.  Что касается физических лиц, конечно они должны

 быть  обложенны  налогами при ввозе количеств товара,

 привышающих  установленную товарную партию. Но дело в

 том,  что  до сих пор по дейсвующему законодательству

 физические  лица  у  нас  не  являются  плательщиками

 акцизного  сбора.  То есть они не относятся вот.. это

 понятие   подакцизных   товаров,   которые   ввозятся

 физическими лицами.

      У  нас  был  проект, который был подан депутатом

 Терехиным.  мы  задерживали  вынесение этого проекта,

 рассчитывая, что нам удастся там все правовые вопросы

 решить  и  сразу же принять и по физическим лицам. Но

 не получилось.

      Потому   что   действительно   проводилась  идея

 обложения  только  граждан  Украины. Юр. отдел нам на

 этот  роект сдела весьма существенное зауваження, что

 мы  облагаем  налогом в том проекте граждан Украины и

 даем  возможность  граждан  соседей  государств  типа

 Польши,  России  и  других  ввозить  и  вывозить  эти

 товары, не облагая их налогами.

      Поэтому  я  думаю  в  ближайшее  время мы внесем

 такой  проект,  который  по  всем  физическим  лицам,

 налогообложение  подакцизных товаров урегулирует. И я

 бы   предложил   может   быть  отметить  протокольным

 поручением.  В  течение буквально недели такой проект

 мы доработаем и внесем.

      Но то, что мы внесли сегодня надо принять.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Так. Ми маємо 12 годин. Записалося ще 9

 чоловік  на  запитання.  Я  просив  би,  треба  після

 перерви е питання закінчить розглядом це питання. Хоч

 воно, власне кажучи, зрозуміло ясніше ясного. Тому ...

      Та,  ну,  на   голосування   що   ж  ставить   на

 голосування,    будуть   виникать   питання,   будуть

 претензії.

      А?

      (Шум в залі)

      Та ні, то якщо так, Гаманюк, будь ласка.

 

      ГАМАНЮК

 

      Я  прошу  передати  слово  депутату Рябченко, 75

 виборчий округ.

 

      ГОЛОВА. Рябченко, будь ласка, останнє запитання,

 а потім підем на перерву.

 

      РЯБЧЕНКО

 

      Виктор  Ивановыч,  вот  эти  деньги, возникшие в

 следствие  льгот,  могли оставаться у юридических лиц

 только  в том, случаэ, если они использованы целенвым

 образом: на уставную деятелльность этих организаций.

      Мы  на  комиссии  говорили о том, что нужно дать

 поручение Кабинету Министров, чтобы Кабинет Министров

 в   лице   налоговой   инспекции   проверил   целевое

 использование    денег,.......    случае   нецелевого

 использования  вот  тех  400  миллионов долларов, эти

 деньги  должны  быть  взысканы  в бюджет идолжны быть

 применены штрафные санкции, как положено по закону.

      Я предлагаю внести такой пункт в постановление.

 

      СУСЛОВ   В.   І.   Значит,  уважаемые  наролдные

 депутаты!  Если  есть  замечания  конкретно по тексту

 документов, давайте их обсудим. Если речь идет о том,

 чтобы  дать поручение проверить как были использованы

 те  средства, которые не уплачены в бюджет в качестве

 налогов,  давайте  дадим это отдельным поручением, но

 это,  между  прочим, налоговая инспекция и так должна

 делать.  Я  бы  не  хотел,  чтобы  мы  сейчяас ушли в

 сторону от основного вопроса, и по-прежнему продолжаю

 настаивать  на  том,  чтобы обсуждался документ, и по

 нему было принято решение.

      А  поручение,  давайте  проголосуэм  и  дадим, и

 пусть   нас   проинформируют   были   ли  деньги  там

 благодийными    фондами,    чернобыльскими,   другими

 организациями,  которые  не  платили  акцизный сбор и

 налог  на  добавленную  стоимость  импортных товаров,

 использованы по целевому назначению.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович!  Ви  поки  сядьте  на

 місце,  так.  Ви  відповісте потім на кілька запитань

 після  перерви.  А  мова  йде ось про що. Будь ласка,

 уважно. Павло Сергійович, одну секундочку.

      У  вас  на  руках  тут  є  два  проекти, вірніше

 зауваження  юридичного  відділу.

      Я  хочу,  щоб  ви на те звернули увагу. Є проект

 закону,   який  готувала  комісія,  і  Постанова  про

 введення цього закону.

      Але  проект закону однією статей торкається дуже

 багатьох нормативний актів, які тут не визначені. А в

 Постанові...   тобто,  в  законі  передбачається,  що

 пільги   припиняються,  - а   ви  знаєте  в  скількох

 законодавчий  актах  вони  передбачені -а в Постанові

 передбачається,  що  з 10 числа будеть розглянуті сам

 перелік  тих законів і тому подібне.

      Тобто,  дещо, з точки зору юридичної тезніки, не

 зовсім  ну  витримана  процедура.  Але  зліва у вас є

 проект  постанови,  який  юрвідділ  запропонував   як

 компромісний  варіант,  який  дає  спочатку доручення

 щодо   підготовки   відповідного  переліку,  а  потім

 прийняття відповідних рішень.

      Я  не  тому...  я не наполягаю ні на тому, ні на

 іншому  варіанті  і  ви,  будь  ласка, зверніть на це

 увагу під час перерви. Бо  потрібно буде визначаться.

 Добре?

      А  Віктор  Іванович  зробить ще коментар з цього

 приводу перед тим, як буде голосування, відповівши на

 ті питання , що  зададуть ще 8 депутатів. Добре.

      Перерва оголошується  на півгодини. Будь ласка.

               П І С Л Я    П Е Р Е Р В И

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги,  я прошу сідати. Я

 прошу сідати.

      Хто там у нас, Суслов?

      Віктор Іванович, будь ласка. Продовжуєм роботу.

 

      СУСЛОВ  В. І. Уважаемый Александр Александрович,

 уважаемые  народные депутаты, вначале я хочу ответить

 на вопрос Председателя Верховного Совета.

      Все  мы  должны  очень  четко  понимать, я прошу

 вашего  внимания,  что  цена  этого закона -это сотни

 триллионов  карбованцев в год. Этот Закон затрагивает

 интересы  очень  многих  конкретных  структур,  а  не

 только государственные интересы, в том числе инетерсы

 многих  частных лиц, некоторых из которых мы привыкли

 называть,  скажем  прямо,  мафией, и которые кладут в

 свой  карман эту разницу - то, что должно было идти в

 бюджет. То есть, акцизный сбор и налог на добавленную

 стоимость.

      Поэтому  Закон  должен  быть  принят  сегодня  и

 окончательно,  и  не  в  первом  чтении, а во втором.

 Потому   что   такие   проекты   готовятся  так,  как

 готовятся,  скажем,  военные операции. Мы вынесли его

 неожиданно  на  комиссию в понедельник, сразу провели

 через  Президиум, сразу внесли на сессию в расчета на

 то,  что  это  позволит  этим  структурам  не  успеть

 организовать сопротивление и давление на депутатов.

      Я  знаю,  о  чем  я говорю, потому что многим из

 нас,  и  мне  в том числе, приходилось сталкиваться с

 менее   значимыми,   но  материально  очень  дорогими

 законами, после которых следовали угрозы в нас адрес,

 в  адрес членов семьи. Приходилось прибегать к охране

 и т.д.

      Я  понимаю,  что  если  это не будет принято, то

 дальше  будут  попытки  давления  на многих и в самой

 разной форме. И как пример. Вот вы обратите внимание,

 под   проектом   закона   стоит   подпись  начальника

 юридического  отдела,  виза. Только что вам роздаются

 зауваження  из  которых  следует,  что  закон  вообще

 принимать   ненадо,   а   надо   доручить   комиссиям

 подготовить   предложения  до  10  декабря  и  т.  д.

 Возможно   последуют   какие-то  другие  предложения,

 связанные  с откладыванием рассмотрения проекта. Если

 это будет происходить, многие из нас окажутся в очень

 тяжелом положении.

      Поэтому,  будут  сейчас  достойные  предложения,

 давайте  мы  их  оформим письменно, примем отдельными

 законами,     постановлениями    или    протокольными

 поручениями.  Но  то6  что  вам  вручено  как  проект

 закона,   надо   проголосовать  и  принять  сразу.  Я

 повторяю, речь идет о сотнях триллионов крб. Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні   колеги,   є  записаних  8

 депутатів  на  запитання.  Значить,  скільки  ми часу

 відведемо?  10  хвилин  достатньо?  Хто  за  те,  щоб

 відвести 10 хвилин, прошу проголосувати?

      За - 164.

      Рішення прийнято.

      Поровський, за ним Безсмертний.

 

      ПОРОВСЬКИЙ

 

      Шановний    доповідачу,   я   цілком   підтримую

 запропоновану  вами  постанову,  але  я  хочу  задати

 запитання,   яке  стосується  вашої  пропозиції  щодо

 ліквідації  пільг  всім  учасникам  цієї  діяльності.

 Практика   ліквідації   пільг,   яка  була  до  тепер

 показувала,   що   після   цієї   ліквідації   пільги

 поновлювались.     Тобто,     комерційні    структури

 зацікавлені  в  пільгах  для  своєї  торгівлі,  несли

 корумопваним    чиновникам    хабарі    і    все   це

 відновлювалось.  Скажіть,  будь ласка, який механізм,

 щоб  чергова  відлміна рільг не викликала нової хвилі

 хабарництва  в  Україні?  За  принципом:  "Хотіли  як

 краще, а вийшло як завжди!.."

 

      СУСЛОВ В.І.

      Этот  вопрос  полностью  разрешим, если только у

 нас  нормально  при  новом  прокуроре начнет работать

 Генеральная  прокуратура.  потому  что закон в данном

 случае  отменяет  все  пильги  и  тем  самым  не дает

 возможность  конкретному чиновнику эти пильги кому-то

 давать, потому что этим законом мы устанавливаем, что

 по  подакцизным товарам никаких льгот вообще не может

 быть. В приницпе.

      На  сегодня (если комментировать) я уже называл,

 что   когда   мы   даем   льготы   общего  плана,  то

 оказывается, что они распространяются и на подакизные

 товары.  никто  ведь  сегодня не отбирает специальных

 пильг ни у чернобыльуцев, ни у благодийных фондов -ни

 у кого. Но, пожалуйста, чернобыльцы без налогов и без

 всего везут то, что нужно для чернобыльцев -лекарства

 там   и   так   далее.  Но  когда  под  видом  помощи

 чернобыльцам   ввозятся  без  налогов  большая  часть

 сигарет  и  водки,  или  благодийным  фондам,  то  вы

 понимаете,  что там интересы вовсе не чернобыльцев...

 И  вот  если  мы  это  примем, и если Прокуратура нам

 поможет обеспечить полное выполнение этого закона, то

 льгот по подакцизным товарам не будет.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Безсмертний. Коломойцев.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ

      Прошу: передайте слово Рябченко.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рябченко, будь ласка. Коломойцев за

 ним.

 

      РЯБЧЕНКО

      Уважаемые коллеги и уважаемый Виктор Иванович!

      На комиссии то решение, о ктором я говорил, чтоб

 Кабмину  осуществить  проверку,  было принято. И если

 оно  не  включено  по неизвестным для меня причинам в

 решение,  которое  вы представили, то оно должно быть

 включено   на  сессии.  Разговор  идет  о  нескольких

 миллиардах  долларов, которые ушли неизвестно куда. И

 Кабмин   должен   осуществить   проверку  и  доложить

 Верховному Совету.

 

      СУСЛОВ В.І.

      Я  уже  сказал, что за... Я за это препдложение!

 Давайте   мыф   его  проголосуем  и  дадим  поручение

 Кабинету Министров.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Коломойцев, за ним Яценко.

 

      КОЛОМОЙЦЕВ  В.  Е.,  Луганськ, депутатська група

 "Центр".

      Игорь  Иванович,  я поддерживаю постановку этого

 вопроса,   я   занимался  этим  вопросом,  говорил  с

 председателем   Таможенного   комитета   Деркачем,  с

 другими товарищами.

      У  меня  вопрос  по  потсановлению. Вы правильно

 сказали,  что  нужно быстро и оперативно вводить этот

 закон.  Почему же мы его вводим с 1 января 1996 года,

 а  не  допустим,  с  1  декабря  1995 для того, чтобы

 наводить  порядок  и,  кстати,  если  на месяц раньше

 ввести,  можно будет посмотрть пошли ли поступления в

 бюджет,    не   пошли   поступления   в   бюджет,   и

 соответственно,  возможно  учесть в следующем бюджете

 1996 года  эти поступления.

 

      СУСЛОВ.          Я  поясню чем это вызвано.Здесь

 

                       - 104 -

 

 опять  столкновения, так сказать, хороших намерений и

 законности.

      Если    мы    возьмем    Закон    "Про   систему

 налогообложения"  там  устанавливается,  что  все эти

 льготы,  ставки налога и так далее на протяжении года

 не меняются и должны вводиться с начала нового года.

      Значит, в данном случае мы выполняем закон, но и

 кроме  того,  сегодня  16 ноября, поеа мы его примем,

 пока его подпишет Президент, будет декабрь. И реально

 за  несколько  дне  до начала нового года, ну, просто

 нет смысла, там мы ничего уже сильно не выиграем.

      Так  что в данном случае, ради нескольких дней,

 сознательно  нарушать нормы, котрые есть, скажем так,

 нет смысла, даже из соображений целесообразности.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яценко, Оробець.

 

      ЯЦЕНКО, 157.......

 

      Дякую.  До  того,  як задати запитання, все-таки

 короткий такий вступ.

      Останнім часом в засобах масової інформації та і

 в  ваших  доповідях,  Віктор Іванович, прозвучало про

 те,     що     новий ..........   обсяг    зловживань

 в  чорнобильських  структурах.  Очевидно  це  і певна

 ідеологічна   підтримка   звернення   Президента   до

 Парламенту  України, в якому міститься сподівання, що

 Верховна Рада прийме зміни до законодавства в частині

 согласування     пільг,     встановлених     окремими

 законодавчими  актами. Що, власне кажучи, ми сьогодні

 і   розглядаємо.  Є  і  певна  інформація  Державного

 митного  комітету  приводяться  величезні цифри втрат

 державного бдджету.

      Але  хотів  би,  щоби всі народні депутати знали

 проте  що  стаття 61 чорнобильського Закону головного

 "Про  захист  чорнобильців"  аж  ніяк  не націлена на

 ліквідацію  цієї,  створення  цієї дірки своєрідної в

 бюджеті.  Там  чітко  сказано,  що  ці  кошти,  які с

 утворюються     за     рахунок    вказаниху    пільг,

 використовуються  громадськими об'єднанями і так далі

 виключно   для   надання   матеріально,   соціальної,

 медичної   допомоги   громадянам,   які   постраждали

 внаслідок   Чорнобильської катастрофи.

      Якщо  ці  кошти  направляються  ні на ці цілі, я

 підкреслюю,  то  це  вже  справа Прокуратури, судових

 органів  і  так  далі,  для того, щоб направляли саме

 туди.

      У   цілому   ми   погоджуємся  з  запропонованим

 законопроектом,  але,  Віктор  Іванович,  взагалі  ми

 знаємо  цей список, цих товарів, взагалі, підкреслюю.

 Але можна кожнкретно уточнити, що входить до переліку

 підакцизних   товарів,  щоб  ми  якось  воскресили  в

 пам'яті, як  кажуть,   своїй.

 

       СУСЛОВ. Кроме  табачных  и  алкогольных изделий

 входит ряд других товаров:  ювелирные изделия,  меха.

 Но,  к сожалению, я прошу прощения, просто яне взял с

 собой списка,  но там нет ничего, что предназначалось

 для   производственного   потребления.   В   перечень

 подакцизных  товаров  входят  только  высоколиквидные

 редметы  потребления,  то,  что  раньше  принято было

 называть предметами роскоши и так далее.

      И  в данном случае я хочу обратить ваше внимание

 еще   а  одно,  это  касается  тех  товаров,  которые

 ввожятся  из-за границы. Тот факт ввоза из-за границы

 этих подакцизных товаров без налдогов, в то время как

 внутри  страны  наши производители эти налоги платят,

 одновременно уменьшает доходы бюджета от производства

 подакцизных   товаров   в   Украине,   так   как  это

 производство    хиреет    и    душится   конкурентным

 производством,  ввозимом  сюда  без  налогов. Это еще

 один аргумент.

      Но  я  еще  раз  заверяю,  что касается перелика

 товарова,  что  в  этом  перелику  нема  ничего,  что

 относится к производственному потреблению.

 

      ГОЛОВА.  Оробець, за ним  Свято.

 

      ОРОБЕЦЬ

 

      Юрій Оробець, місто Київ, фракція "Реформи".

      Ми  на засіданні фракції, безумовно, відзначаєм,

 що  данний заокн є прогресивний, він корисний. Але за

 нашими данними недонадходжень в бюджет... в основному

 це  відбувається  за  рахунок і фізичних осіб. Чому в

 цей  перелік не включенні фізичні особи? Я знаю, що в

 проекті,  який  підготовленний  Терьохіним, було саме

 фізичні  особи.  Я  думаю, що варто надати ще і слово

 члену нашої фракції Сергію Терьохіну. Саме для цього.

 

       СУСЛОВ В. І. Уважаемые народные депутаты, я уже

 пояснял. Потому что вопрос по физическим лицам не был

 в  достаточной  степени отработан юридически. Давайте

 этот  вопрос  внес  отдельно.  Потому  что,  если под

 предлогом  того,  что  что-то в проекте не учтено, мы

 завалим  этот  проект,  велика  вероятность,  что  он

 вообще принят не будет.

      У  нас  нет никаких помех, чтобы внести еще раз.

 По   проекту   Терехина  яуже  проинформирвал  вас  о

 зауваженнях     юр.     видділу,     который    подал

 (...........),    что    действия    этого    проекта

 распространяется  только на граждан Украины. Что дает

 гражданам других государств ввозить теже самые товары

 без  алогов.  Так как физические особы пока по нашему

 законодательству  не  плательщики  акцизного збора. и

 тут нужны соответсвующие изменения.

      Но  я  прошу  вас  просто не открывать дебаты по

 физическим  особам.  И  поставте  хоть  во вторник на

 следующей неделе, проект Терехина будет доработа, так

 что  туда будут включенны все физические лица и будет

 (...........).

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Свято, будь ласка.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Понимаете внести до того, как он

 будет  подготволен трудно.

 

      СВЯТО   В.  П.  Дякую  Олександре  Миколайовичу.

 Василь Свято, 416 виборчий округ, Хмельниччина.

      Шановний  Вікторе  Івановичу,  ми живемо в світі

 суб'єктиивному, умовному, тому відповідно є не тільки

 позитивні, а й негативні наслідки такі. Медаль завжди

 має  два  боки. З точки зору того, що в цій скруті, в

 якій ми зараз знаходимося, потрібні додаткові джерела

 надходжень  до  доходної частини бюджету, я думаю, що

 тут  всі поділяють цю думку, але з позиції негативних

 наслідків.

      Мене  цікавить  таке  питання. Які ваші прогнози

 відносно  зростання  цін,  і  як  це  відіб'ється  на

 життєвому   рівні   людей   після   зняття  пільг  на

 оподатвкування,  особливо  на ті товари, які потрібні

 для людей, а їх в Україні не виробляється?

      Тепер  інша  річь.  Мене  цікавить питання таке.

 Люба наша дія, любе наше рішення -це є експеримент. І

 коли  проводиться  експеримент, то завжди приймаються

 міри  перестороги.  Які  міри  перестороги прийняті в

 цьому випадку?  Чи  в  перелік товарів підакцизних, з

 яких  будуть  зняті  пільги оподаткування, входять ті

 товари..............   попиту,   які   в  Україні  не

 виробляються,  і яка відчуває в них госру потребу? Чи

 не потрібно диференційовано підійти до цього питання?

      Дякую за увагу.

 

      СУСЛОВ.         Уважаемые   народные   депутаты!

 Что  касается  вопроса о росте цен? Вы понимаете, что

 подакцизные товары, как и другие товары, продаются по

 свободным  ценам.  Это  значит  просто-напросто,  что

 колосальная  разница  между  ценой,  по  которой таже

 самая  водка завозится и по которой продается, просто

 вместо  бюджета  попадает  в  совсем  другие карманы.

 Поэтому тут нет фактора роста цен.

      Что же касается того, что есть товары, которые в

 Украине   не   производятся,   вы  поймите,  что  это

 регулируется  перечнем подакцизных товаров. Мы с вами

 в  ближайшее  время  будем рассматривать новый проект

 Закона  о  перечне  подакцизных  товаров, и мы должны

 урегулировать  этот  вопрос там. Если мы считаем, что

 ввоз  этого  товара  важен,  он  не должен облагаться

 акцизным  сбором,  то  мы   просто-напросто не внесем

 этот товар в число подакцизных товаров.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Віктор Іванович, спасибі.

 

       Шановні  колеги!  Я  думаю,  що  перед  тим, як

 остаточно  нам  визначитись,  єсть  пропозиція  на  3

 хвилини  надати слово депутату Терьохіну і приступить

 до  голосування. Будь ласка.

      Ну  єсть, єсть пропозиція, яка заслуговує уваги.

 Ми  її  в  перерві розглянули цю пропозицію і вважаєм

 необхідним вас проінформувать.

 

      ТЕРЬОХІН

      Шаноні  колеги!  Я  був  записаний.  Своє  слово

 пропустив тільки для цього.

      Давайте  подивимося,  80...  якщо  ви подивитеся

 лист  пана  Деркача,  голови  митного комітету, то ви

 побачите,   що   80   відсотків  підакцізних  товарів

 привозяться   не   юридичними  особами,  а  фізичними

 особами. Тому ми і запропонували, щоб розповсюд... це

 треба  приймати  сьогодні. Але розповсюдити не тільки

 на юридичних осіб,  але  й на фізичних осіб.

      Для цього було запропоновано і віддано в комісію

 проект  закону  -ось 3 пункти, там один, а тут 3 -для

 того, щоб ввести фізичних осіб громадян, які ввозять,

 пеерсилають  предмети  на  имтну  територію України в

 товарних  партіях  в категорію об'єктів оподаткування

 акцизом  і  податком  на додану вартість. Це технічна

 правочка,  але вона нам дає змогу, дає змогу спіймати

 людину,  яка  більше  товарної  партії тягне горілки,

 норкових шуб  і так далі.

      Сьогодні    дозволяється   ввозити   один   літр

 горілчаних  виробів  і 2 літри вина. А також 200 штук

 сегарет. Без плати будь-яких акцизів. Все.

      Значить, будь ласка, якщо ви везете, припустимо,

 50  пляшок,  будьте  ласкаві  -з  перевищенні 1 літру

 сплатіть, будь ласка, акцизик.

      Я вам можу сказати, що сьогодні в наших ларках в

 Києві  100  відсотків  підакцизних  товарів привезені

 фізичними  особами.  І  для  них  і пільг не потрібно

 зараз.  Бо вони не є об'єктами оподаткування акцизним

 збором.

      Тому   моя   пропозиція  така.  Я  не  знаю,  що

 Юридичний  відділ сказав з приводу громадян. Справа в

 тому,  що  в  Декреті  1993 року про порядок ввезення

 громадянами  товарів  -предметів  на  митну територію

 України"  написано,  що  громадяни  -це  є українські

 громадяни,    іноземні    громадяни   і   особи   без

 громадянства. Тобто весь перелік людей, які приходять

 на нашу територію без будь-яких винятків. А не тільки

 українські громадяни.

      Тому моя пропозиція така, я прошу уваги.

      Викласти  цей  Закон  і  сьогодні  прийняти його

 остаточно, але викласти в такому вигляді.

      Перше.  Внести  зміни  і  доповнення  у  Декреті

 Кабінету Міністрів України ь 18-92 про акцизний збір,

 статтю  другу доповнити словами наступного змісту (це

 об'єкти   оподаткування,  суб'єкти,  перепрошую):  "а

 також громадяни, які ввозять, пересилають предмети на

 митну  територію  України  у  порядку,  передбаченому

 митним законодавством України стосовно громадян".

      Друге.  У Дектері Кабінету Міністрів ь 14-92 про

 податок  на  добавлену  вартість  статтю  2 доповнити

 словами   такого  змісту:  "а  також  громадяни,  які

 ввозять,  пересилають  товарною  партією  предмети на

 митну  територію  України  у  порядку,  передбаченому

 митним законодавством стосовно України".

      Т   третій  пункт  викласти  абсолютно  так,  як

 пропонував   шановний   пан   Суслов.   І   на  цьому

 закінчити -і ми зупинимо будь-які шпарки для ввезення

 підакцизних товарів в Україну.

      Я  хотів  би,  щоб ми не колимашками і лаштували

 наші  дірки,  якось  закривали,  а разом вирішили всі

 питання.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуєм?

      В нас... Віталій Андрійович.

      Масол, будь ласка.

      Давайте тоді ще 5 хвилин.

 

      МАСОЛ В.А.

 

      Шановні  народні  депутати,  в цілому постановка

 питання вірна, але давайте ми звами почнемо працювати

 так, як повинно бути.

      Ми  приймаємо з вами пусту бумажку, тут немає не

 однієї  цифри,  не одного підакцизного товару, на які

 ми  хочемо  скасувати  пільги.  Там може бути все, що

 завгодно.  Ми  сьогодні  приймемо  закон  і довіряємо

 комісії  прийняти  ще один закон. Такого ж не повинно

 бути. Потім, це повинно розглядатись бюджетом на 1996

 рік.  Нам  залишилось  півтора  місяці  працювати, ми

 приймаємо не знаємо що.

      По-третє.    Закінчили   галасувати,   тепер   я

 погаласую  трошки. От я вам скажу зараз те, що сказав

 Терьохін,  я  не  заперечую  проти фізичних осіб, які

 будуть  приїзджати  на  Україну, але ви запам"ятайте.

 Таможня,  митна служба, кожного з нас буде провіряти,

 щоб ти сплатив мито. Бо ти везеш ту пляшку, де буде 3

 літри  горілки  і  ви  кожен будете ходити і вас буде

 провіряти митна служба. Хай провіряє.

      Таким чином.

 

      ШУМ У ЗАЛІ.

 

      МАСОЛ. Я закінчив,  я більше нічого вам не  хочу

 сказати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Шановні колеги, я думаю, що ми домовилися, що на

 цьому  обговорення призупиняємо. У нас є два проекти.

 Я прошу до уваги, одну хвилиночку. Депутат Коломойцев

 категорично наполягає, щоб йому з місця дати хвилину.

 Будь ласка, включіть.

 

      КОЛОМОЙЦЕВ

 

      Спасибо.  Депутатская  группа "Центр". Уважаемые

 колеги,   сейчас   мы   наглядно  видим  столкновение

 позиции, столкновение интересов. Я не хочу продолжать

 это   обсуждение,  я  вношу  конкретное  предложение.

 Поскольку  этот  вопрос  крайне  важен для бюджета, а

 соответственно,   этот  вопрос  крайне  важен  и  для

 государства, голосовать поименно.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я тоді, перед тим.... ставлю... Хто

 за   те,   щоб  поіменно  голосувати..?  Будь  ласка,

 включіть систему.

 

      "За" - 247.

 

      Рішення прийнято.

      Я  ставлю  на  голосування: прийняти  за  основу

 проект постанови, внесений від Комісії банківсько...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну  хвилиночку! Ми ведем розмову -за основу, а

 потім  ми  -ті пропозиції, які були внесені. Я ставлю

 на голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      "За" - 275.

 

      Я прошу до уваги.

      Рішення прийнято.

      А  тепер,  шановні  колеги,  депутат...  депутат

 Терьохін вніс пропозиції по першому і другому пункту.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я   ставлю...   по   першому  пункту?  Я  ставлю

 поправку,  яку  вніс... а точніше, доповнення депутат

 Терьохін. Я ставлю цю поправку на голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      "За" - 273.

 

      (Оплески)

      Єсть   пропозиція...   я  вибачаюсь!..  депутата

 Рябченка.  Я  її  зачитаю,  цю пропозицію. Я прошу до

 уваги.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  я  даю. Він її об'єднав в одну поправку -ті

 дві  поправки  в один пункт. А 2 попраки були внесени

 одним  пунктом....  Пропозиція по постанови: Кабінету

 Міністрів   України   згідно   чинним  законодавством

 здійснити  перевірку  цільового  використання коштів,

 отримає  внаслідок  пільг,  стягнувши  до  Державного

 бюджету    кошти,    не    цільвих...   не   цільовим

 використанням застосування відповідних штрафів."

      Я  ставлю цю поправку, одну хвилиночку, я ставлю

 цю... це доповнення до проекту постанови.

      (Шум в залі)

      .... Ми не приймем, я, я в курсі?

 

      "За" -  246.

 

      Це  в  постанову,  постанову.... Шановні колеги,

 но, якщо по порядку, дійсно тут зауваження правильні,

 зроблено спочатку закон, а потім  уже постанову.

      Тому  я  ставлю проект закону до 2 пункту те, що

 було   внесено  на  голосування,  Терьохін.  Включіть

 Терьохіна, будь ласка.

 

      ТЕРЬОХІН.   Шановні   колеги,   другий  пункт  в

 редакції   комісії   з   одним   додатком:  "а  також

 громадяни..",    -там,   де   перелік   є   суб'єктів

 підприємницької   діяльності   "та  громадяни".  І  в

 редакції комісії прошу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  з  доповненням Терьохіна

 Закон на голосування.

      За - 299.

       Рішення  прийнято.

      А  тепер  ставлю  проект Постанови з доповненням

 депутат  Рябченка, закон в цілому з поправками ставлю

 на голосування.

      За - 304.

      (ОПЛЕСКИ)

       Ставлю   Постанову   в   цілому  з  поправками.

 Терьохіна, да.

      Я вибачаюсь, Рябцева.

      За - 309.

      Спасибі, прийнято.

      Шановні  колеги,  перед  початком  перерви  о 12

 годині  було  піднято питання про розгляд зразу після

 перерви питання про приєднання Верховної Ради України

 до  Угоди  "Про  Міжпарламенську  Асамблею  держав  -

 учасниць співдружності  незалежних   держав".

      Но  в  зв'язку з тим, що депутат Дьомін пішов на

 зустріч   з   Президентом  по  цьому  питанню,  слово

 надається  голові  комісії  Борису  Іллічу  Олійнику.

 Борис Ілліч, будь ласка.

 

      (Шум у залі)

 

      Сідайте,  будь  ласка,  на  місце. Загребельний.

 Борис  Ілліч,  сідайте на місце, будь ласка. Червоній

 сідай  на  місце,  забирай  козаків  своїх.  Я  прошу

 заспоїтись і сідайте, будь ласка.

 

      ОЛІЙНИК Б. І. Шановні колеги, я вас не маю права

 ні  до  чого  закликати,  крім до спокою. Зараз я вам

 поясню  ситуацію.  Значить,  до  історії  проблеми. Я

 викликаю хроніку подій, а...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Борис Ілліч, я вибачаюсь, нічого не

 чути.  Я  прошу сядьте на місця. Заспокойтеся і будем

 працювать. Будь ласка.

 

      ОЛІЙНИК  Б.  І.

 

      Взагалі   то   можна   було   б  почекати  Олега

 Олексьйовича Дьоміна, який пішов до Президента, але я

 вам поясню перебіг подій.

      Так  от  до  історії  проблеми.  Як ви ж, певно,

 пам'ятаєте    депутатами   ініційовано,   в   порядку

 законодавчому ініційовано питання стосовно приєднання

 України   до  Угоди  "Про  Міжпарламентську  асамблею

 держав-учасниць   СНД".  Аби  розгляд  цієї  важливої

 проблеми  відбувся  належним  чином,  себто  за всіма

 параметрами  Комісією у закордонних справа і зв'язках

 з   СНД   було  вирішено  згрупувати  і  вивчити  усі

 матеріали,  що  стосуються діяльності цієї інституції

 від  Статуту починаючи, до відгуків експертних оцінок

 відповідних  наукових  осередків  відомств  юридичних

 установ.

      Отже  у  мене  і  у  вас  є такі документи. Я їх

 перелічую.  Так.

      Угода  "Про  МПА держав-учасниць СНД", Регламент

 МПА  держав-учасниць  СНД,  Статут СНД, Конвенція про

 МПА  держав-учасниць, Положення "Про Секретаріат Ради

 МПА   держав-учасниць",   Полорження   "Про  постійні

 комісії",  відгуки  Міністерства юстиції від 02. 10 з

 додатком   висновків  Міністерства  закодонних  справ

 України,  Мінюсту  України  та  завнішньо-економічних

 зв'язків, поданих на доручення Президента України від

 5. 10. 95 року і так далі.

      Прем'єр-міністр    (від    такого-то)

      Академії    правових   наук   України   світової

 економіки   і   міжнародних   відносин   Національної

 Академії  наук,  Національного інституту стратегічних

 досліджень,   Юридичного   відділу   Верховної   Ради

 України,  Консультативно-доражчої  ради при Верховній

 Раді України.

      Відгуки   візії  та  оцінки  позначені  чималими

 розбіжностями.  І  в  цьому  немає  нічого дивного чи

 надзвичайного.  Адже  йдеться  про  не  рядову подію.

 Найскондесованіше  полярність  оцінок проглядається у

 висновках     МЗС,     Міністерства     юстиції    та

 зовнішньоекономічних   зв'язків   з  одного  боку  та

 Юридичного відділу Верховної Ради України -з другого.

      Не  мені  вам  говорити, що в зовнішній політиці

 має  існувати  простір для компромісів. Зрозуміло, що

 не    за    рахунок   національної   безпеки,   цебто

 територіальної цілісності, цебто суверенітету.

      На  жаль,  полярні  оцінки  звужують до нульової

 позначки  простір  для компромісів. Це вже межує, між

 іншим,  з  комплексом  тороімлети, коли вже зовнішній

 вигляд  супротивника  без  зайвих  роздимів  викликає

 спротив  або  синдром 1905, коли селяни громили роялі

 не  тому,  що  вони  роялісти,  а  тому  що  все,  що

 торкалася панська   рука персоніфікувалася з паном.

      На таких принципах ми звичайно ніколи не дійдемо

 компромісу.  Тому  я  хотів би попросити вас спокійно

 поставитись   до  цієї  проблеми,  бо  вона  важлива,

 складна,  неоднозначна.  Одже  для  того ми й збирали

 цілий блок пакет цих документів. І уже тим корисна ця

 робота,  що  ми  вперше,  по  суті, панорамно хоча б,

 побачили  що  це  за інституція, які вона напрацювала

 документи  і таке інше і таке  інше.

      Значить,  відверто  кажучи,  ви  ж  розумієте як

 будувалось  СНД. Один закон був виданий в 1991; 2, 3,

 5  -в  1992  -ому,  3, 7, 10 -1993-ому. В 1994-ому, в

 1995-ому між ними, звичайно, існують щілини. Бо хтось

 джесь  забув,  що  було  в  першому законі сказано, в

 десятому забув.

      Так  що,  тут  є  і  ці  розбіжності  в полярних

 оцінках,    теж    зумовлені    і    в   (..........)

 невлаштованості документації і МПА СНД.

      Але  чому  ми так боїмося, скажімо, ну, пробачте

 мені,  можна  запитати,  чому  ми так боїмося вийти з

 хати? Адже ж ніхто нас не тягне нів Раду Європи, ні в

 МПА,  а  ми йдемо. Ми йдемо нормально, і ми вибираємо

 статус  свій  і  статус  поведінки,  значить,  колега

 Поровський,  я  відзначаю  вашу  особливу витримку. І

 так, як нормально, ми вибираємо.

      Якщо  ми заходимо у Верховну Раду і там сюрчить,

 ви  знаєте,  в дузі, то ми нормально собі простуємо в

 сесійний  зал,  оскільки не тому що ми сюрреалісти, а

 тому що в нас є депутатський імунітет.

      А   коли   в   політиці   щось  звенить,  то  ми

 зупиняємося і думаємо: от же якась є насторога, от же

 щось загрожує нашому суверенітету.

      Тому ми або обходимо, або шукаємо такий варіант,

 який би не загрожував нашому суверенітету.

      Аргументація супротивних сторін.

      Ми  проголосували  на комісії: частина, значить,

 менша за те, щоб розглядати, більша частина - проти.

      Перша  аргументація  яка.  Що документи надійшли

 тільки-но,   тільки-но,   і  всі  ще  спромоглися  їх

 доконечно вивчити. Був компромісний варіант: віднести

 це,  скажімо,  днів  на  10, довивчити нормально, аби

 жодних   з   сторін   опонентів   не   було   підстав

 звинувачувати  когось  у  форсуванні подій. Це справа

 серйозна,  ми підходимо як фрагматиків, в політиці це

 фрагматизм, але, в цій проблемі є ще людський фактор.

 І  цей  фактор  не  можна обминути, и повинні вибрати

 таку    модель,   яка   б   не   загрожувала   нашому

 суверенітету,  але,  все-таки,  враховувала  людський

 фактор.  Коли бабуся везе, скажімо, сало із Харкова в

 Воронеж  і її обшукують, як шпигуна першої гілдії, то

 якось...  Але державний кордон -є державний кордон. З

 урахуванням   всіх   цих   факторів,   у   мене  була

 пропозиція,   аби   ми   не  стикнулися  в  ближньому

 рукопашному   бою,  визначити  дату,  довивчивши,  де

 ставиться   це  питання  і  розглядається  в  повному

 маштабі.  Подивіться  як,  так  чи  інакше  це на ваш

 розсуд. Я вам доповів хроніку подій. Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі,  Борис  Ілліч. Я думаю, 10

 хвилин  на запитання. Відводимо, ні? Руки піднімають.

 Прошу, запишіться.

 

      ОЛІЙНИК   Б.   І.   Може   ми   підождемо  Олега

 Олексійовича ще.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви дайте відповідь 10 хвилин.

      Пустовойтовський, за ним Кузьменко.

 

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ

 

      Уважаемый Борис Ильич, что потребуется для того,

 чтобы  подготовить в полном обкеме документы, и чтобы

 можно  было  принять  решение  окончательное по этому

 вопросу?

 

      ОЛІЙНИК  Б.  І.  Я думаю, що це було б більше 70

 днів.    Принаймні,   ми   ще   діждемось   відповіді

 Президента.  Але,  тоді  ні  в  кого  не буде підстав

 звинувачувати  в  тому,  що ми обходимо різні кути. І

 розберемо  цю  проблему  нормально.  Тут  нема нічого

 страшного.  Ми вибираємо модель своєї поведінки, а не

 хтось нас заганяє в кути...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тільки, Борис Ілліч, не семидесяти,

 а сім-десять днів. Сім тире десять днів, да?

 

      ОЛІЙНИК  Б. І. А? Сім -десять... Так, не сім....

 Сім-десять днів... Так.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузьменко. Уланов.

 

      КУЗЬМЕНКО  С.  Л.,  фракція  комуністів України,

 Запоріжжя.

      Борис  Ілліч,  у мене до вас 2 питання. Скажіть,

 будь  ласка,  чи  можуть  ще  бути  якісь  надані нам

 документи,  які  б  суттєво змінили от ті точки зору,

 які  вже  викладені  в  наявних  документах? Це перше

 питання.

      І  друге  питання.  Скажіть,  будь  ласка,  вашу

 особисту точку зору (я розумію, що ви не можете зараз

 висловлювати   точку   зору  комісії),  чи,  з  вашої

 особистої  точки  зору,  є  Міжпарламентська Асамблея

 якимось   наднаціональним   органом,   органом,  який

 ущімлює суверінетет і таке інше?

 

      ОЛІЙНИК  Б.  І.  У  тій  документації,  яка  тут

 захаращена,  крім  іншого,  указом Президента Росії і

 привнесена  деякими  рішеннями Думи, є осторога того,

 що  можєе  бути такий варіант. Чи це випадково, чи це

 просто  недогляд? Але водночас я вважаю, що Президент

 Росії  має  право  в своїй країні видавати укази, які

 захищають  його  національні  інтереси,  так  само як

 Президент   України   має   право   видавати  такі  ж

 документи...    Єдине   що   -в   указі   так   часто

 проглядаються  цитати  з  стратегії Сполучених Штатів

 Америки  про  зони особливого впливу, які мені ніколи

 не  були  до  вподоби як в Америці, так і, скажімо, в

 Єльцина.

      Щодо  того, чи привнесуть документи ще щось нове

 у оцінку цьорго питання.

      Я  думаю,  що  при вивченні тих документі, які я

 даю  гарантію,  я  сам  їх майже знаю на пам'ять, але

 све-таки требо було б відсіяти те, що нам нав'язують.

 Що,  мовляв,  рішення  Думи  ледве чи не впливають на

 МПА.

      Так то, треба точно визначити, чи вони впливають

 на  МПА  і  чи  шановний  Перзидент  Росії має якісь,

 скажімо,  заноси до того, щоб діяти через МПА у своїх

 інтересах.

       Я  думаю,  що  ні. В декого це викликає сумнів.

 Хай  продумають.  Ну  шо  це, дати 7 днів,    або не

 було рукопашного бою. Щоб було все нормально.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Уланов, Болдарєв.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ. ..............,    310    виборчий

 округ,  Одещина.  Борісе  Іллічу,  ми з Вами в однієї

 комісії  і  все  прекрасно  розуміємо,  що і до чого.

     Приамбула до питання. Ви знаєте, що 7-10 днів, на

 які ви тут посилались, нічого  не вирішать.

      В  комісії  вже рік тривають ці балачки. І зараз

 нам кажуть: ще 7-10 днів. Вони нічого не вирішують.

      Комісія,  ви  знаєте,  сьогодні  не дієспосібна,

 тому стоїть в Регламенті... в порядку денному питання

 про  те,  щоб  її  переформувати згідно з Регламентом

 роботи.

      В  мене  таке питання: скажіть мені, будь ласка,

 що  різниця підходів і в Комісії, і в парламенті щодо

 цього питання буде вичерпана чи вона лишиться?

 

       ОЛІЙНИК. Михайло   Михайлович,   я   абсолоютно

 згодний  з вами,  що якщо стати на лінію тих полярних

 позиція,  то,  звичайно,  дуже  важко.  Хотілось  би,

 звичайно, знайти якийсь оптимальний варіант.

      Але  я  з  вами  згоден:  на  ваш  розсуд можете

 сьогодні  ставити  це  питання, і це рішення сесії. Я

 просто доповідаю, і як на мене, я вважаю, можна було

 б  ще,  це  абсолютно  нічого,  чи там хтось поставив

 термін, що  ми повинні розглядать, чи я не розумію.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.

      Сапасибі.

      Болдирєв, Сидоренко.

 

       ОЛІЙНИК. А комісія в тому смислі,  що готування

 по  фракціях,  там  є  проблеми,  і  ми  винесли   ці

 проблеми,    ви   знаєте,   5   фракцій,   подано   в

 установленому орядку.

      Теба   утрясти, а комісія  працює.

 

       БОЛДИРЄВ. Регламент  заново  мне,  там половина

 Регламента...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Болдирєв.

 

       БОЛДИРЄВ.

       Уважаемый  Борис  Ильич,  я бы хотел, чтобы вы,

 понимаю, это сложный вопрос, но я думаю, что вы, при

 вашей квалификации сумеете ответить прямо сейчас, без

 подготовки.

      Есть два Президента: Президент Росии Ельцин, чьи

 антиинтегриционистские устремления нам всем известно,

 человек,  который,  защищая интересы своего региона и

 своей  властной  группы,  так  называемого  уральско-

 сибирского   клана,   лишил   Украину,   лишил   Киев

 исторических   сибирских  колоний,  которые  Киевское

 княжество  завоевывало  тысячи  лет...  И есть другой

 Президент   -первый   Президент  Украины  Грушевский,

 который  в  своей Конституции не постеснялся, не счел

 это  малым описать особый статус украинско-российских

 отношений.  Как  вы думаете, кто из патриот Украины и

 на    чьи    идеи    Парламенту    Украины    следует

 ориентироваться.

      Спасибо.

 

      ОЛІЙНИК  Б.  І.  Я  схиляюсь  перед Грушевським.

 Рецензувати  дії Президента сувереної держави Росії я

 не  маю  право. Як письменник я вже сказав свою точку

 зору.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сидоринко, Сізенко.

 

      СИДОРЕНКО Г.В.

 

      Шановний  Борисе  Іллічу,  те,  що Україні треба

 інтегруватися  і  в політчному і в економічному плані

 це для всіх нас, ну, ясно як божий день.

      Але  сьогодні в Росії іде передвиборна боротьба.

 І  через  місяць  у  Росії будуть вибори до Державної

 Думи.  На  сьогоднішній  день  ми  дуже часто чуємо і

 бачимо із засобів масової інформації Росії про те, що

 певні політичні сили Росії досить серйозно ставляться

 до території України і до України взагалі, як такої.

      Краще  було  б  нам почикати до тих пір, поки не

 пройдуть вибори в Росії. Як ви думаєте?

 

      ОЛІЙНИК Б. І. Справа в тому, що всі ми живемо не

 в вакумі і всі події, що відбуваються в такій великій

 країні  як  Росія,  звичайно  ж,  віддають  відгук і,

 скажімо, і у нас. Але то внутрішня справа Росії.

      Я  скажу  свою  точку  зору.  Вчора  чи  коли ми

 позавчора  розглядали,  був  день  Уряду.  І  всі тут

 бродили  з  приводу  того,  чому  ми так падаємо ні з

 того ні з сього, найбагатьша країна.

      Справа  в тому, що ми (...........), пробачте за

 іспанську  мову  у МВФ, Міжнародний валютний фонд. Як

 нам  з  нього  вибиратися?  Вівці мої вівці та отари,

 хто  вас  буде  пасти як мене не стане?" Це запитання

 хто  буде платити за те, що ми беремо зараз. Так от я

 каже, що не можна ніколи стояти зверненим в один бік,

 а  як  суверенна  дердава,  шукати  собі  партнерів у

 всьому  світі,  ні в жодному разі не відвертатися від

 Росії  і, збурігаючи свій суверенітет виборсуватися з

 ситуації.  Так  що  стояти  в  один  бік зверненим не

 можна.  І  так чи інакше ця проблема буде розглянута.

 Як  вирішиться,  це  інша  справа.  Але вона має бути

 розглянута  і  не  можна ніколи повертатися спиною до

 друга, тим паче, якщо ви вважаєте, що це супротивник.

 Я не вважаю це своїм супротивником.

      А  от  до  супротивника повертатись спиною це ще

 небезпечніше.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.. Сизенко.

 

      СИЗЕНКО

      Сизенко, 177 Жовтневый округ, Запорожье, фракция

 коммунистов.

      Уважаемый Борис Иллич! Я хотел бы спросить у вас

 следующее.  Не противоречит ли принятие этого решения

 предвыборной    прогорамме    нашего   Президента   и

 абсолютного   большинства   присутствующих   в   зале

 депутатов?  В  отношении  более  тесных  отношений  с

 Россией, с республиками бывшего Советского Союза, что

 в   принципе,   каждый   из   нас   понимает,   будет

 способствовать прежде всего укреплению самой Украины,

 а не закабалению, как многие пытаются здесь доказать.

 

      ОЛИЙНИК  Б.  І.  Це  все  залежить  від мудрості

 політиків,  які  очолюють  державу.  Ми  будуємо свою

 державу,   і   ми  маємо  зробити,  щоб  зберегти  її

 суверенітет,   але  в  жодному  разі  суверенітет  не

 будується  на  хуторі.  Тобто  приткнувся  очкуром до

 стріхи   і   бігай   навколо  своєї  хати.  Тільки  в

 взаємозв'язках  з усім світом, в томму числі з Росією

 на паритетних суверенних началах.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі, Борис Ілліч, сідайте, будь

 ласка.

      Шановні  колеги! Я думаю, до повернення Дьоміна.

 Ми  можем  обговорити  цю інформацію, з якою виступив

 голова комісії і я просив би бажаючих прийнять участь

 в обговоренні, записатись.

      Висвітіть, будь ласка, якщо записані.

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Степанову, Луганськ.

 Я прошу з місця. І до уваги!

 

      СТЕПАНОВ.

 

      Уважаемый   Председатель,   уважемые   депутаты,

 Степанов, 257 (..........) округ.

      Ну,  мне, конечно, я с интересом смотрю на своих

 коллег,   которые   сейчас  оккупировали  трибуну,  в

 основном  это  представители правых фракций. Но можно

 оккупировать  трибуну,  но  никто  еще  не сейчас, не

 потом  не  сможет изменить географии. И тот факт, что

 мы и со странами СНГ, и с Россией всегда будет рядом.

 Я  думаю, никогда не удастся, вот, построить какой-то

 забор   между   нашими   странами.  И  изменить  нашу

 многовековую историю.

      Я  не  знаю,  почему такой, казалось бы, простой

 вопрос   о  вхождении  Украины  в  Ассамблею,  причем

 межпарламентскую   ассамблею,   вызывает   такой  вот

 ажиотаж  и  в  зале,  и  напряжение в нашем обществе.

 Казалось   бы,  нормальная  процедура,  казалось  бы,

 нормальная  абсолютно  дело,  когда  мы  входим, мы в

 страны, м входим в Содружество.

      Если мы войдем в межпарламентскую ассмаблею, это

 только   укрепит   позиции  Украины,  потому  что  мы

 практически  во  всех  органах СНГ то наблюдатели, то

 еще   что-то.   Пора   входить   в  это  содружество,

 полноправным    членам,    пора    использовать    те

 прииммущества,  которые  дает  это  для  Украины, это

 будет  не  подрыв,  это будет только укрепление нашей

 украинской  государственности. Наоборот, у нас сейчас

 много  разговоров  и  в печати, и в парламенте о том,

 что  вот  пора нам, ближе надо к НАТО, к подписанному

 уже  программы  индивидуального  сотрудничества,  и я

 хочу,  чтобы и радиослушатели и народ Украины увидел,

 что  протягивается  тенденция отколоть Украину от тех

 стран,  с которыми она жила века, втянуть ее в орбиту

 отношений  запада  и  это  ясно,  это  очевидно.  Мне

 хотелось  попросить,  чтобы  телекамера показала, я б

 хотить  предложить,  как  депутат, чтобы показали это

 обсуждение  сегодня  по  телевидению.  Пусть увидят в

 лицо тех, кто блокирует этот вопрос.

      Я  предлагаю,  чтобы мы проголосовали и призываю

 всех   колег  и  справа,  и  слева  проголосовать  за

 постановление,     за     вхождение     Украины     в

 межпарламентскую Ассамблею СНГ. Спасибо!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Симоненко, Чернігов, за ним Болдарєв.

 

      СИМОНЕНКО

 

      Уважаемые колеги депутаты, уважаемые избиратели,

 уважаемые  сограждане,  друзья,  знакомые,  родные  и

 близкие  и  все,  кто  потерял в результате нынешнего

 выступления  вот  этих  правых экстремиских сил, свою

 родину,  который  вынужден продавать свою хату, чтобы

 носить по просторам некогда бывшей необкятной родины.

 Все,  кто  потеряли  это  родину,  сегодня  слушают и

 смотрят   на   этот   экстремизм,   на   это   наглое

 западенство,   которые   фашиствующим   руслом  берет

 трибуну,  навязывает  волю  всему народу Украины, это

 горстка  людей,  которые ввергли в пучину, весь народ

 Украины, которая танцует на крышке гроба собственного

 народа!  Это  воронье,  которое  бралось  под  крылом

 Президента,  которая  долбит  в  одно  и  то же самое

 место,   чтобы  мы  до  сих  пор  оставались  нищими,

 голодными и холодными!

      Я,  конечно,  хотел бы рассказать и о том, что в

 мире  совершились невероятные глобальные измененения.

 Помимо   глобализации   экономики   возникли  мировые

 региональные  системы. До 2009 года НАФТА превратится

 в   Северо-Американский   союз.   Канада,  Мексика  и

 Соединенные  Штаты  Америки уже теперь сняли 65% всех

 пошлин,  всех налогов и сформировали единую свободную

 экономическую  зону  с  тем, чтобы до 2009 года в нее

 вошли Чили, Аргентина и Бразилия, куда делал вояж наш

 Президент.  И  он ведь там забыл спросить, почему они

 уже в этом году подали завку на вступление в НАФТу.

      Я  также  не  могу и не хочу говорить о том, что

 Европейский   Союз   стал   давным-давно   нормальным

 европейским союзом... Я до сих пор не понимаю, почему

 мы    не    можем   иметь   нормальный   человеческиц

 экономический  выгодный  союз. Я знаю почему! Потому,

 что  вот  эти  политические  авантюристы, те, которые

 давным-давно  сохранили скелеты, черепа и мозги в тех

 заграничных  склепах,  которые ездят туда и приезжают

 сюда   с  деньгами  -вот  оно!  Вот  это  труповидное

 больневидное    и   абсолютно   непрспособленное   ни

 морально,  ни  политически,  ни  экономически...  Вот

 оно  -это  воронье!  И  оно добывает и будет добивать

 Украину!

      Я  хочу сказать и еще об одном. Я хочу попросить

 вот  тех, в центре стоящих партократических радянских

 совьетских  (или  как там их называют?!) вот те силы,

 которые  сегодня  стоят в центре событий, и я попрошу

 их,  нажимая  кнопки запомнить об одном, что сегодня,

 когда  человек приходит и говорит, что я обжигаю себя

 бензином  и  буду  сжигать,  потому  что  мне не дают

 паспорт, потому что я не могу увидеть своих людей...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Одключіть  мікрофон....

      (Шум в залі)

      Болдарєв.... Болдарєв....

      (Шум в залі)

 

      БОЛДИРЄВ.        Уважаемые   коллеги   депутаты,

 уважаемые  коллеги  депутаты,  я бы хотел выступать в

 нормальных  условиях,  я  бы хотел, чтобы у нас был с

 вами диалог, я бы хотел убедить вас....

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Болдирєв,  треба говорити державною

 мовою....

      (Шум в залі)

 

      БОЛДАРЄВ.    Уважаемые   коллеги   депутаты,   к

 сожалению  мне  мешают  выступать,  но  я все-таки не

 смотря  ни на что приведу вам свои аргументы в пользу

 немедленного      всупления     в     Межпарламентску

 ассамблею....

      (Шум в залі)

      ...   в   докладе   нашего  Президента,  Леонида

 Даниловича Кучмы о развитии...

      (Шум в залі)

      ....  содержиться  следующие  цифры: за 1994 год

 товароборот со странами СНГ имеет следующий характер:

 Россия  в  експорте занимает 39, 5 %, Белоруссия 5, 5

 %,  на  третьем  месте  Китай  -5,  2%,  на сетвертом

 Молдова  -3,  8, Соединенные Штаты на пятом месте -3,

 4%.  И  того  страны  СНГ занимают в торговом обороте

 Україны 77% по товарам.

      Аналогичная ситуация по услугам. Россия занимает

 21%    в   услугах,   предоставляемых   на   экспорт.

      Аналогичная  ситуация  в  импорте.  В товарах мы

 импортируем   из  России  60,  1  %  товаров.  7%  из

 Туркмении,  5,  8  %  из Германии, на четвертом месте

 Белоруссия,  на  пятом Швейцари. И того из стран СНГ

 мы импортируем 78% товаров.

      Аналогичная  картина по .... то есть ......

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголошується перерва на 15 хвилин.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку