ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ  П'ЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  3   л и с т о п а д а  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Добрий ранок, шановні народні депутати,

 гості  Верховної  Ради,  шановні  радіослухачі! Прошу

 депутатів   підготуватися   до  реєстрації.  Вставьте

 картки. Проводиться поіменна реєстрація.

 

      Зареєструвалося  351  депутат. Ранкове засідання

 оголошується відкритим.

      Я  оголошую  депутатські запити...

      Бориса  Ілліча  Олійника  до  Міністра  освіти і

 Міністерства  фінансів  Укрїни  з  приводу  невиплати

 заробітної   плати   протягом   4  місяців  колективу

 Полтавського педінституту.

      Омельчука,  депутута  Омельчука  і  Ковтунця  до

 Прем'єр-міністра  з  приводу виплати заробітної плати

 працівникам   вищої   професійно-технічної  освіти  в

 цілому в Україні.

      Також  надійшли депутатськи запити від Гетьмана

 Володимира   Петровича  до  Прем'єр-міністра  України

 стосовно  розрахунків  держави з власниками облігацій

 державної цільової позички  1990 року;

      Яворівського  Володимира Олександровича до Віце-

 прем'єр-міністра  України  Саблука стососно виконання

 Мінрибпромом   рішення  суду  щодо  позову  рибартілі

 Андрусівська Світловодського району;

      Лавриновича    Олександра    Володимировича   до

 Прем'єр-міністра стосовно затримки виплати заробітної

 плати   та  стипендій  в  профтехосвіті  та  стосовно

 виконання  Постанови  Кабміну  ь848  щодо субсидій за

 оплату комунальних  послуг;

      групи   депутаті  Кочерга,  Цебенко,  всього  12

 чоловік   до   Прем'єр-міністра   стосовно  виконання

 Постанови Кабінету Міністрів ь 620 від 9 серпня цього

 року    щодо   погашення   неплатежів   у   вугільній

 промислововсті;

      Довганя Сергія Васильовича до Президента України

 стосовно  виступу радника Президента України Гриньова

 в    Інституті    соціальних   наук   при   Одеському

 держуніверситеті щодо політичного курсу Адміністрації

 Президента  України,  спрямованого на ліквідацію Рад,

 прийняття  Конституції  України  шляхом  референдуму,

 двопалатності   парламенту,  необхідності  звільнення

 державних  структур  від  комуністів,  соціалістів та

 інше;

      Юхновського  Ігоря  Рафаїловича до першого Віце-

 прем'єр-міністра     України    Лазаренка    стосовно

 запровадження      винаходів      для      ресурсо-та

 енергозаощаджуючих технологій;

      групи  депутатів  Моісеєнко,  Заварзін, всього 5

 чоловік  до  Генерального  прокурора України стосовно

 порушень   законодавства  при  проведенні  фінансових

 операцій у Волновахському районі Донецької області.

      Доручаємо  Секретаріату  направити  дані  запити

 адресатам   для   реагування  відповідно  до  чинного

 законодавства.

      Також  запит  Кармазіна  і Шишкина, депутатів до

 Президента  і Голови Верховної Ради негайне втручання

 в   вирішення   питання   щодо   будівництва   нафто-

 перевалочного  комплексу  в  Комінтернівському районі

 Одеської  області та вжиття заходів до осіб, винних в

 порушенні  вимог  закону  при  розгляді депутатського

 запиту  цих же народних  депутатів.

      Далі.   Є   звернення   депутата  Моцпана,  який

 говорить  про  те,  що  на  основі  статті  8.  3. 3.

 Регламенту  Верховної  Ради  просить  дати слово на 5

 хвилин  для виступу. Це пов'язанно із реаугуванням на

 депутатські запити з приводу позастатутних стосуніків

 дідівщини    між   солдатами   строкової   служби   в

 підрозділах  збройних сил Національної гвардії та МВС

 України.

      Я  думаю,  ми зараз, коли запишуться на виступи,

 ви  тоді  візьмете  собі... все-таки вкладетесь в три

 хвилини.   Я  прошу  вас  підтримати  цей  Регламент.

 Депутатські  запити  направляються  Секретаріату  для

 оформлення    реагування    відповідно   до   чинного

 законодавства.

      Хочу   також  виконати  прохання  депутатів  від

 Чернівецької   області,  котрі  пропонують  привітати

 буковінців  з  нагоди  77 річниці Буковінського віча.

 Тобто  народні збори, які 3. 11 1918 року у Чернівцях

 висловили прагнення українського населення України до

 воз'єднання   з   Радянською  Україною.  Але  законне

 прагнення буковинців тоді не здійснилося. Воз'єднання

 відбулося  у  1940  році.  Але  сам  по собі цей факт

 знаменний,   як   свідчення   прагнення  українського

 населення усіх територіях до  воз'єднання.

      Я  думаю, що ми цілком можемо привітати сьогодні

 буковинців із цією знаменною подією.

 

      ОПЛЕСКИ.

 

      Будь  ласка,  запишіться  на  виступи.  У нас 22

 хвилини.

      Відразу,  поки ви робите запис, я хочу оголосити

 про те, зробити таку інформацію про те, що з 12. 30 у

 нас  буде закрите засідання Верховної Ради. Це я кажу

 тим   депутатам,   хто  планує  свою  роботу  і  всім

 присутнім,   іншим,   не   депутатам,   буде  закрите

 засідання з участю представників Кабінету Міністрів і

 інших структур виконавчої влади.

      У  вас у порядку дня інформація про виготовлення

 грошей.

      Опублікували список? Швидкий, будь ласка.

 

      ШВИДКИЙ

 

      Прошу   передати  слово  керівнику  депутатської

 групи Юхновському.

 

      ГОЛОВА. Юхновський.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 депутати!  Я  одержав  телеграму  з  Дніпропетровська

 такого    змісту.    В    Дніпропетровську   чиниться

 неправедний суд над колишнім вашим колегою Леопольдом

 Табурянським,   колишнім  депутатом  Верховної  Ради.

 "Обвинувальний    вирок    заздалегідь   передрішений

 прокурором    Ворсіновим,   ваша   участь   якось   і

 спостерігача  порушень  прав  людини  може  допомогти

 скасувати   вирок.   Прошу   вас   терміново  прибути

 Дніпропетровська". Адвокат ...........

      Я  хочу попросити вас, як Голову Верховної Ради.

 Якщо  можливо,  я  знаю,  що бувші депутати Верховної

 Ради  особливо  ті,  які  виступали  з таких жорстких

 позицій,  зараз  знаходяться  у  важкому становищі. Я

 хочу  попросити  і суд Дніпропетровська, користуючись

 своїм  можлиим  виступом  тут, щоб відповідний процес

 ішов за всіма судовими правилами, які існують у нашій

 Конституції і Конституційному договорі.

 

      ГОЛОВА. Жовтяк.

 

      ЖОВТЯК

 

      Я прошу передати слово Чорноволу.

 

      ГОЛОВА. будь ласка.

 

      ЧОРНОВІЛ В.М.

 

      Шановні  колеги!  Фракція Народного Руху України

 уповноважила мене зачитати  таку заяву.

      "Народний  Рух України знову й знову заявляє про

 неприпустимість   державного   святкування   чергової

 річниці більшовицького перевороту.

      Не лише для України, а й для всього світу 7 та 8

 листопада  є  днями  узурпації  елементарних людських

 прав, норм та законів , днями ганьби та  неслави.

      Для   України   ці   дні  є  днями  національної

 трагедії.  Адже  саме в переддень підготовки до цього

 більшовицького  свята  страхітливо  (..........) 1937

 року  на  Соловках  був розстріляний світ української

 інтелігенції:  Лессь Курбас та Микола Куліш, академік

 Матвій   Яворський   та   неокласик   Микола   Зеров,

 письменники           Григорій           (..........)

 і(..........)(..........),  священники  та  науковці,

 художники  і  філософи,  члени партії та безпартійні.

 Загалом біля 300  чоловік.

      Вирок,  як  відомо,  було  здійснено  -цитую -"з

 нагоди   урочистого   відзначення   20-річчя  Веливої

 Жовтневої  соціалістичної  революції".

      Такого  цинізму  не знав світ. Повторив це потім

 лише  Адольф  Гітлер, який теж мав звичку відправляти

 своїх  політичних  ворогів  і  колишніх соратників на

 смерть з нагоди державних свят.

      І  цю  страхітливу  дату  7  та  8 листопада при

 сприянні  Уряду в українській державі буде відзначене

 як свято!

      Як  же  треба не любити свій власний народ, свою

 культуру,  свою  історію, щоб знову виходити у ці дні

 на  вулиці й площі і піднести червоні криваві знамена

 й  портрети  Сталіна,  славити  катів  України  та її

 народу!

      Народний Рух України вимагає відмінити ці свята,

 як святкові.

      Нарешті   пора   розглянути  падання  Комісії  з

 культури   і   духовності.   Скільки  можна  навмисне

 відтягувати,  Олександр Олександрович! Бенкетувати на

 крові,   на   пам'яті  загиблих  є  ганебне  моральне

 безпам'ятство. Історія нам цього ніколи не пробачить.

      Народний Рух України".

      Хочу  до  цього додати і закликати всіх киян і в

 тих  містах,  де  теж  будуть  траурні сумні походи 7

 листопада   вийти  на  ці  походи  по  пам'яті  жертв

 комуністичного режиму.

      У Києві такий похід почнеться о 10 годині ранку.

 Буде  він  здійснюватися  від  пам'ятника Шевченка до

 Софіївського майдану.

      І  ще  одне  питання. Сьогодні буде розглядатися

 питання  про позбавлення депутатських  мандатів.

      Ми  за  виконання  Конституційного Договору, але

 пря  одній  умові -нам роздали химерні списки, у яких

 бракує  ще  доброго десятка (..........) осіб. В тому

 числі людей, які суміщують...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      ..які  суміщують  діяльність із недозволеною для

 депутата. І потім якесь хитре попередження: спочатку,

 мовляв, давайте виключимо, надамо якісь дні.

      Ні,  давайте  встановимо  точний  день, до якого

 повинні   всі   привести  у  відповідність,  створити

 комісію,  яка  буде  складаться  з представників усіх

 фракцій,  перевірити  списки,  а потім розглядати це

 питання.

      Олександр  Олександрович,  було 2. 59, а ви мені

 вже  дзвоните.  Комуністам  ви  після  3-4  хвилин не

 дзвоните! Не треаб демонструвати таку темпенційність,

 коли  ви  сидите  в  депутатському  кріслі. Ви спікер

 всього Парламенту, а не тільки "лівої" частини його.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я  подзвонив,  щоб  люди слухали, що ви

 говорите, а ви думаєте, що...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Будь ласка, Ковтунець.

 

      КОВТУНЕЦЬ В.В.

 

      (Володимир  Ковтунець).  Я  прошу  передати слво

 народному депутату Петру Шейко, група "Центр".

 

      ГОЛОВА. Шейко.

 

      ШЕЙКО П.В.

 

      (Шейко, 444 Бобровицький виборчий округ)

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги-депутати,  я  хотів  би  підняти  питання  про

 роботу Парламенту 9-10 листопада.

      Є  пропозиція,  оскільки  ми  не  визначились  в

 процедурі,   є   пропозиція   такого  змісту:  9,  10

 листопада  Парламентові  працювати  в  комісіях, а на

 наступну середу не визначати день для роботи комісій,

 а  працювати  з вівторка в пленарному режимі протягом

 всього тижня. Це перше.

      Друге. Шановний Олександре Олександровичу, у нас

 є  Постанова  Президії  від  30  жовтня 1995 року про

 відрядження  першого заступника Голови Верховної Ради

 Ткаченка  та  народного  депутата  України Мовчана до

 Туреччини.  Рішення було відрядити цих двох депутатів

 на  иконання  службових  обов'язків,  але  чомусь  до

 Туреччині  поїхав  не  Ткаченко  тільки  і  Мовчан, а

 поїхав   ще  Чародєєв  з  невідомими  повноваженнями,

 Чернишов    -помічник   першого   заступника   Голови

 Верховної  Ради,  Ващенко  -відповідальний  працівник

 (..........)   відділу   міжпарламентських  зв'язків,

 Леонтьєв    -співробітник    охорони,   Кравченко   -

 співробітник охорони. Тобто за державні кошти поїхало

 ще,  окрім рішення Президії, 5 осіб, невідомо з якими

 повноваженнями,   невідомо   хто   їх   відряджав  до

 Туреччини.

      Я просив би, Олександре Олександровичу, оскільки

 такі порушення недопустимі в парламенті, розібратися,

 доручити  певним  особам  розібратися  про такі грубі

 порушення  рішень  Президії  Верховної  Ради, і марне

 витрачання державних коштів за кордоном.

      І   останнє.   Народні   депутати  нарікають  на

 пролпускний  режим, який встановлений був у Верховній

 Раді.  Я  просив би, є питання, дійсно, в якійсь мірі

 може позбавлені повноваження народного депутата, десь

 там   ущемлені,   є   проблема  значить  її  потрібно

 вирішувати і не відмахуватися. Я з задоволенням і сам

 візьму  участь в цьому, і ті хто сьогодні піднімає це

 питання перед нашою комісією, давайте ми попрацюємо і

 внесемо  пропозиції, яким чином поліпшити. Але, все ж

 таки  дотримуватися  нормального пропускного режиму в

 парламенті. Дякую.

 

      МУХІН

 

      370 избирательный округ, МУХИН

      Александр   Александрович,   у  меня  конкретное

 предложение.  Сейчас  пойти  по  списку тех вопросов,

 которые  у  нас поставлены в повестку дня, а вопрос о

 повноваженнях  депутатов, рассмотреть после закрытого

 заседания Кабинета Министров.

 

      ГОЛОВА. М'ясковський.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ

 

      Я  прошу  передати слово депутату Сокерчаку, 314

 округ.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      СОКЕРЧАК,   314   Савранський   виборчий  округ,

 Одеська область, фракція "Комуністи"

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!

      Я  хочу  привернути  вашу увагу, а в першу чергу

 увагу   Уряду   України   на  те,  що  в  цьому  залі

 неодноразово   піднімалося  питання  про  надзвичайну

 високу    вартість   комунальних   послуг,   за   які

 приходиться  платити  населенню в порівняні з тим, що

 доходи  більшості населення надзвичайно низькі, низже

 межі малозабезпеченності.

      Субсидії,  які  виділяються малозабезпеченим, не

 вирішують  проблеми і не забезпечують оплати. А після

 розрахунків  за  газ, електроенергію, плату за житло,

 телефон,  комунальні послуги у більшості людей нічого

 не  залишається  на  харчування  та одяг. Перевірка з

 моєї  ініціативи  на  окрузі оплати праці працівників

 хлібо-приймальних  підприємств, газових госполдарств,

 Райтелекому,      енергопостачальних     організацій,

 комунальних  господарств та інших показала, що в них,

 як правило, оплата праці у 8-10, а то і у 12-15 разів

 вища,  ніж у більшості людей, які вимушені платити за

 ці   послуги.   Ніхто   не  проти  отримання  високої

 заробітної плати, але чи можна погодитись з тим, що у

 сфері    послуг    заробітна    плата   відпускається

 безконтрольно,  а  у виробничій сфері вона блокується

 (як  ви  знаєте,  стаття  9 Закону про оплату праці).

 Перевіряючі  говорять,  що порушень немає. Тому прошу

 доручення  Кабінету  Міністрів  розібратись,  чому  в

 комунальній    сфері    оплата    некотрольована    і

 відпускається,  а  у  виробничій  сфері ось така. Для

 того,  щоб  розібратись,  на  що  ми тратимо сьогодні

 гроші.

      Дякую за увагу.

      І ще одне питання! Я б хотів би, щоб ми, в кінці

 кінців,  уже  в  Верховній  Раді  знайшли  можливість

 розглянути  питання про бюджет. Адже ми скільки разів

 говорим про те, що повинен був уряд, Президент внести

 на  розгляд Верховної Ради ще у вересні місяці бюджет

 на  1996 рік, а його до цього часу немає. Я думаю, що

 це  якраз характеризує роботу сьогоднішнього уряду по

 виконанню   отієї   Програми,  яку  ми  тут  сьогодні

 затверджуєм.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Кризський.

 

      КРИЗСЬКИЙ Ю.О.

      Дякую.

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 виборці! Шановні депутати!

      Я  виконую  доручення Комітету ветеранів війни і

 труда   міст   Теплогорська,   Стаханова,  Алмазного,

 Первомайська. Доводжу до вашого вімдома їх звернення:

      "Стаханівська міська рада ветеранів відмічає, що

 ветерани  війни  та  праці  міст Стаханова, Алмазний,

 Теплогорська,  Первомайська  Луганської області, який

 налічує  більше  45  тисяч чоловік, з глибоким гнівом

 оцінюють  наш  нікчемний  пошук  шляхів  виходу нашої

 держави  із виснажливої економічної кризи.

      П  'ятий  рік  економіка  продовжує руйнуватись.

 Ціни  невгамонно розтуть, квартирна платня, платня за

 електроенергію, паливо, тарифи на комунальні послуги,

 транспортні, поштові та інші послуги пілвищуються.

      Мільйони  льдей місяцями не одержують заробітної

 платні. Пенсії виплачуються не своєчасно, а багато, і

 таких  з'являеться все більше, не можуть звести кінці

 з кінцями. Вони стоять за рискою бідності і примушені

 просити милостиню на вулицях.

      В цей важкий час ви знову хочете вирішувати свої

 проблеми  за  рахунок  обкраденого  вами  народу.  За

 рахунок ущімлення прав і пільг ветеранів.

      Підвищена   вами  з  жовтня  цього  року  пенсія

 ветеранам  в мізерних розмірах, житлові субсидії, так

 звані,  і  безкоштовні  обіди  -це  не  що  інше,  як

 непорядна   гра   в  пільги,  прямий  обман  старшого

 покоління, яке знаходиться в критичному стані і через

 ваши експерименти.

      Крах  вашої  анти...  народної  політики  ми вже

 бачимо.  Ринкового  бліц-кригу  не  вийшло.  Знову ви

 зайшли в глухий кут, знову у вас не керована ситуація

 і трудящий народ вам же не вірить.

      Ось чому ми, ветерани війни та праці, які кров'ю

 та  потом  створили  нашу  Державу  не просимо вас, а

 вимагаю,   я   вимагаю,  я  підкреслюю,  люди  в  нас

 вимагають:  негайно візьміть до виконання всі вимоги,

 оголошені    з   трибуни   Верховної   Ради   України

 ветеранами.  Ми не бажаємо жити на жебрацькі копійки,

 ми  свою  пенсію  чесно  заробили і не дозволимо себе

 далі   обкрадати.   Терпіння  наше  не  безмежне.  Ми

 вимагаємо дати відповідь на наше звернення. звернення

 одноголосно  приняте  представниками  усіх  первинних

 ветеранських  організацій  міста  Канева,  Алмазне  і

 Тепловодська.

      У мене   таке звернення  від Первомайців:

      "  Народ,  вверивший  Президенту свое будущее, -

 пишут  они, -в годувщину президенства все чаще и чаше

 отправляют свои письма со словами негодования в адрес

 Президента,  не  забывая  писать  это слово с большой

 буквы.  А когда же государство напишет слово " Народ"

 с большой буквы?"

       Товарищи,       пользуясь       предоставленной

 возможностью,  я  хочу  поздравить  всех,  весь народ

 Украины   в   78   годовщиной   Великой   октябрьской

 социалистической    революции,    и   хочу   выразить

 уверенность, что все люди выйдут на демонстрации не с

 теми  лозунгами,  с  которыми  раньше  выходили,  а с

 лозунгами, которые от жизни идут.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу.

      Лупаков.

 

      ЛУПАКОВ  ,  433  ,  Спілка  офіцерів  України.

      Я хочу звернутись до всіх депутатів і до кожного

 окремо,  це  вимога  моїх  виборців:  не порушувати в

 цьому залі чинного законодавства     України!

       Закон  "Про  мову" в Україні є? Є! Чи, можливо,

 дехто  з депутатів вважає себе святим чи ще, можливо,

 кимось іншим   і закон для  всіх необов'язковий?

       Тоді  звернемось  до  статті  1.  03 Регламенту

 Верховної  Ради: нездібний  опанувати державну мову

 нехай  замовляє  собі  перекладача  із  своєї кишені,

 тоді, мабуть, швидше з цією проблемою справиться.

       Отже  я звертаюсь до всіх депутатів з проханням

 не  порушувати  чинного  законодавства  України, а до

 вас, пан Головуючий,   не дозволяти цих порушень.

      Друге.   31   грудня   цього  року  закінчуються

 повноваження  і  невпевненний  статус  Чорноморського

 флоту.  (...........)  розгляду  Закону  "Про  статус

 іноземних  військ"  в  Верховній  Раді  вийшов   ще в

 жовтні   цього   року.   Я  хочу  звернути  увагу  на

 важливість  прийняття  цього  закону і політичного, і

 економічного,  і  занадто важливого для всього народу

 України.

      Третє.   З   лютого  цього  року  в  цьому  залі

 неодноразово     планувалось    розглянути    подання

 Генерального   прокурора   України   щодо  статті  94

 Кримінального кодексу, але, як кажуть в народі "віз і

 понині там".

      Я  хочу  на  ці  три питання отримати відповіді.

 Останній час прошу передати депутату Кияку.

 

      КИЯК Т.Р. Шановні колеги, Кияк, Чернівці.

 

      Три   дні  працювала  плідно  тимчасова  комісія

 Верховної   Ради  у  Чернівцях  із  вивчення  проблем

 екологічного  захворювання у Чернівцях. Я дуже просив

 би  результати  цеї комісії поставити на обговрення у

 нас  тут  у  Верховній  Раді  і  прийняти  відповідну

 Постанову. Є цікаві вірішення цього питання.

      Друге.  Півтора  тисячі  людей,  що зібралися на

 зустріч  зі  мною  в  неділю,  вимагають  комплексної

 перевірки  ситуації  в Чернівцях, що склалася навколо

 довірчих товариств.

      Ми    переконані,   що   ситуація,  найперше   з

 товариством  "Гарант", страхова компанія, затягується

 штучно.  Іде  дизінформація.  Наприклад,  я  привіз с

 собою  одне  оголошення.  Мені  сказано в керівництві

 області,   що  "Гарант"  не  хоче  подавати  себе  на

 оголошення   банкрутом.   Як   виявляється  насправді

 оголошення таке подано до газети "Голос України".

      І  я  проголошую  свій  депутатській запит чому,

 хто,  як  затримує цю ситуацію? І я прошу комплексної

 перевірки у Чернівцях з цього питання. І взагалі мені

 складається,  що  на найвищому рівні десь гальмується

 процес  цієї проблематики  і  прийняття  в   третьому

 читанні  Закону "Про довірчі товариства". Складається

 враження,  що  хтось вважає ніби інфляція автоматично

 має вирішити цю проблематику.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Долженко.

 

      ДОЛЖЕНКО

 

      Дозвольте  оголосити заяву Президії Центрального

 комітету   Компартії   України,   фракції  комуністів

 України Верховній Раді.

      "У  Харкові  вчинений  черговий акт рознузданого

 вандалізму.  Понівечено  пам'ятник і опоганено могилу

 кошилнього першого секратаря Компартії України Голови

 Верховної Ради України Івашко.

      В  суспільстві......  цілеспрямовано  нехтується

 моральбні принципи, насаждаються чужді народу західні

 цінності,  сневажливо  ставляться до історії власного

 народу,  пам'яті  предків,  закономірно паную правове

 безмежжя, зростає корупція, править мафія, бандитизм,

 які  захлиснули  міста і руйнується наука і культура.

 Народ фактично вимирає і духовно деградує.

      Тому  і  не  дивно,  що руйнуються пам'ятники та

 опаганюються  могили.  Ми висловлюємо рішучий протест

 проти чергової цілеспрямованої хвилі антикомунізму та

 істиричного    екстримізму,   котрі..............   в

 Україні  і вимагаємо покласти край розгулу вандалізму

 в Україні, притягнути до відповідальності винних".

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Моцпан.

 

      МОЦПАН

      146 Амвросиевский избирательный округ, Моцпан.

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!  В свое время я направил депутатский запрос

 на  имя  Кучмы Леонида Даниловича, Главнокомандующему

 Вооруженными  силами по вопросу неуставных отношений,

 а проще дедовщины, в армии.

      Я   получил   ответ   за  подписью  исполняющего

 обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных

 Сил Украины по данному запросу. И должен вам сказать,

 неудовлетворен.

      Уважаемые  депутаты!  Я имею основания полагать,

 что  каждый  из  нас  в  той  или  иной  степени, как

 народный    избранник,    на   встречах   со   своими

 избирателями  на личном приеме сталкивался с позорным

 явлением,  которое, к сожалению, бытует в Вооруженных

 Силах,  в  Национальной  гвардии  и  в подразделениях

 Министерства  внутренних дел.

      Я  обращаю внимание вас всех. Нам так или иначче

 не уйти от  этой проблемы.

      Я предлагаю и Комиссии по обороне и безопасности

 вынести  на  слушание  пленарного  заседания вопрос о

 внеуставных   отношениях.   Это   позор   для  нашего

 государства.

      Презыдент   является   гарантом  конституционных

 свобод  и прав граждан. Главнокомандующим Вооруженных

 Сил, я считаю, на сегодняшний день практически ничего

 не делается для искоренения этого позорного явления и

 нечего  ссылаться,  что это наследие Советской армии,

 от которой мы ушли 4 года  назад.

      Сегодня      эта      реальность     действующей

 бюрократической  системы,  невнимательного отношения.

 Вы  посмотрите  -кто  у  нас  служит  в армии. Это, в

 основном,  дети рабочих, крестьян. Сколько откупается

 от  службы  в  армии!  Сынки всякого рода чиновником,

 мафиози, комерсантов. Кто же служит у нас в армии!

      Это как следствие этой политики в государстве.

      Уважаемые  народные  депутаты!  Я,  к сожалению,

 говорю  может  быть несколько гневно, но я считаю это

 справедливо. Нам так или иначе нужно вернуться к этой

 проблеме.

      Я  предлагаю  вам  действительно  заняться  этим

 вопросом  и  раз и навсегда покончить с этим позорным

 явлением.

      Расчитывать  на  то,  что  только  лишь усилиями

 министра  Министерства  обороны  будет  разрешена эта

 проблема, не приходится.

      Нужно  внимание  Верховного  Совета  и  в первую

 очередь,    я    считаю.   Президента   Украины   как

 Главнокомандующего  Вооруженными Силами.

      И  следующее.  Вы,  наверно,  обратили внимание,

 уважаемые   депутаты,  что  вместе  с  вами  получили

 обращение.   Избирательница   из  города  Севастополя

 Самойленко  Елена  Епифановна Председателю Верховного

 Совета        Украины        Морозу        Александру

 Александровичу(..........)  Правительства. Она задает

 вопрос трагический -как можно прожить на эту пенсию.

      Уважаемая   Елена   Епифановна,  вы  сетуете  на

 реформы.  Дело  не в реформах. Дело в изменении того,

 курса, который  произошел за  последние 10 лет.

      Сегодня  раздавались  в  этом  зале  призывы  не

 праздновать   Великую   Октябрьскую  Социалистическую

 Революцию.

      Мое   глубокое   убеждение:   отойдя   от   идеи

 социализма,  став  на путь капиталистической рыночной

 экономики,   мы   обрекли   вас,   в  первую  очередь

 пенсионеров    и    непенсионеров,    на    нищенское

 существование.

      Я  считаю:  пока  волей народа не будет проведен

 референдум,    который   потребует   от   Президента,

 большиства   Верховного   Совета,  поддержавших  этот

 гибельный,  преступный  путь  экономической политики,

 ничего не измениться в нашем государстве.

      Насколько  мне известно, ваш округ представлен в

 нашем  Парламенте  коммунистом Бобрыневым. 11 октября

 он голосовал против политики Правительства, Программы

 Правительства,    программы   на   продолжение   этой

 гибельной   политики.   Так  в  конечном  итоге  надо

 спрашивать с конкретных депутатов.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Ті  питання,  що потребують розгляду, я

 хочу порадитися стосовно їхнього змісту з вами.

      Звернення   Ігоря   Рафаїловича   відносно  долі

 Табурянського,  колишнього  депутата,  оформіть, будь

 ласка,  запитом  депутатським.  Я  ще  раз звернуся з

 цього питання у відповідні інстанції, щоб на законній

 основі доля людини була вирішена, на законній основі.

 Оформіть це запитом - і все буде...

      Пропозиція    Чорновола   відносно   святкування

 Великої  Жовтневої  Соціалістичної Революції, ну, тут

 треба так сказать: ви оцінюєте ці події так, інші -не

 так  або  в зворотньому напрямку, але такі оцінки -це

 теж наша історія. Історію треба знать, її не вдасться

 змінити.  І  від  неї  не  збавишся,  від історії. Бо

 тільки   вона   істина,  вона  перевіряється  життям,

 практикою.

      Давайте зважати на цю обставину, тоді менше буде

 у нас причин для політичних, так би мовити, дискусій.

      Пропозиція   Шейка   відносно  роботи  9,  10  в

 комісіях,  а  потім  з вівторка у сесійному режимі. Я

 вважаю,   що   ми   це   питання  можемо  погодити  і

 проголосуємо    завтра.    Будь   ласка,   підготуйте

 відповідно  до цього проект постанови. І, я думаю, що

 це ми вирішим питання.

      Відносно   поїздки   до   Туреччини   Олександра

 Миколайовича  і  Павла  Михайловича,  я  маю на увазі

 Ткаченка  і  Мовчана,  це  справді, з цього приводу є

 рішення  Президії, бо це офіційна делегація, яка буде

 присутня на акціях такого широкого плану у Туреччині.

      Крім того, як ви знаєте, Олександр Миколайович -

 заступник  Голови  ПОЧЕС,  і  зв'язку  з тим на кошти

 ПОЧЕС  турецької сторони запропоновано взяти, поїхали

 туди  разом  з  ним консультан, який веде це питання,

 Чародєєв    зокрема,    згаданий    вами,   і   решта

 супроводжуючих   знову  ж  таки  на  кошти  прймаючої

 сторони. Так що втрат для бюджету тут немає.

      Але  якщо  ви  вважаєте,  що  потрібно  доручити

 розглянути,  я  думаю,  що  ми доручимо розглянути це

 питання  тому  ж таки Ткаченку, щоб він відповідав за

 ці речі.

      Одну хвилинку, будь ласка, не підказуйте я знаю,

 що  є.  Мухін  відносно  розгляду  питання після межі

 малозабезпеченності,  я  думаю,  що це питання сесії,

 під час його розгляду можна буде визначатися.

      Пропозиції  Сокерчака відносно заробітної плати,

 ще  раз  прошу  підготуйте  запіс з цього приводу. Ми

 давали  доручення Кабінету Міністрів, стосовно подачі

 на   розгляд   Верховної  Ради  питання  про  систему

 заробітної   плати,  про  введення  норм  Закону  про

 заробітну   плату   повністю  і  так  далі.  Тому  це

 передбачається  одночасно  розглядати з п итанням про

 бюджет на 1996 рік.

      Бюджет  наскільки  проінформований,  я  і голова

 комісії  можуть  вам  це детальніше сказати, в стадії

 завершення.  Таким  чином,  я гадаю, що ми найближчим

 часом  будемо  розглядати ці питання, і тоді з'ясуємо

 відповідь   на   те,   що   вас  турбує.  А  питання,

 безперечно, потребує уваги.

      Пропозиції    Кризcького,  заява   ветеранів   з

 Луганщини.  Тут сказати треба так, те що залежить від

 Верховної  Ради,  і  що  звучало в цьому залі під час

 виступу   ветеранів,  представника  від  ветеранських

 організацій,  те  буде  зроблено і вже робиться -мова

 йде  про  зміну  Закону "Про статус ветеранів". А все

 інше,  будь  ласка, нехай звертається в ті інстанції,

 кого це стосується.

      Пропозиція...  пропозиції  Лупакова.  Закон  про

 статус  військ  і  тому  подібне. Будь ласка, вносьте

 відповідно  до  Регламенту  свої  пропозиції.  Проект

 закону    є,   процедура   проходження   законодавчої

 ініціативи - вона  відповідно  до цієї процедури буде

 розглядатися.

      Думка   Тарасика...........   щодо   Закону  про

 довірчі товариства, що він затримується штучно абощо.

 Я  не  сказав  би,  що  це  штучно,  але інформація з

 приводу  діяльності  довірчих  товариств, безперечно,

 повинна  бути,  і  вона... де Таранов зара? На місці?

 Олег   Вадимович?   Таранов  на  місці?  Будь  ласка.

 Чечетову дайте слово.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Це   не   з   процедури   -відносно  Закону  про

 проходження  Закону  про  довірчі  товариства. В якій

 ситуації питання? Будь ласка.

 

      ЧЕЧЕТОВ М.В.

      Уважаемые коллеги!

      Как   вы   помните,   в   прошлый   раз,   когда

 рассматривался во втором чтении Закон о доверительных

 обществах,  отдельные  статьи  не были проголосованы,

 вынесены  на процедуру третьего чтения. И кроме того,

 было   принято  решение,  которое  поручило  комиссии

 отправить  данный законопроект на экспертизу и в СБУ,

 и в МВД, и в Прокуратуру, и в Министерство юстиции, и

 в  Кабинет Министров. И вот эти экспертные заключения

 буквально  прышли  последние  только вчера. Поэтому с

 учетом... а так, с учетом этих экспертных заключений,

 нужно  сделать  соотваетствующие обобщения и поправки

 законопроекта,   и   он  будет  вынесен  сразу  после

 праздника на рассмотрение сессии.

      Кроме     того    было    принято...    признано

 целесообразным   блочно   первым  вопросом  поставить

 информацию  Василия  Васильевича  Дурдинца о проверке

 трастовых  компаний, и сразу после этого, после этого

 вынести на рассмотрение, на процедуру третьего чтения

 Закон  о  доверительных обществах. Поэтому вынесен он

 будет сразу после праздников.

 

      ГОЛОВА.    Береться    інформація    до   відома

 і................ в тому числі.

      Пропозиція  Долженка від... виступ із заявою про

 акт вандалізму в Харкові щодо могили Голови Верховної

 Ради,  колишньої  Верховної  Ради  України Володимира

 Антоновича Івашка.

      Я    прошу   вас   всіх,   зокрема   розробників

 Кримінального  кодексу. Ми можемо  відреагувати на це

 таким  чином.  Посилити,  зробити жорсткими абсолютно

 норми  Кримінального  кодексу,  які  стосуються актів

 вандалізму  і  варварства.  Бо  це,  нажаль, сьогодні

 явище поширене, коли нівечатся пам'ятні знаки, могили

 і  тому  подібне. Це принижує гідність нашого народу,

 тому в Кримінальному кодексі треба це все відзначити,

 жорстко записати в відповідні норми.

      А  що  стосується  конкретного факту, то з цього

 приводу  вживаються заходи і по... щодо виявлення цих

 варварів,   і  щодо  реставрації цього  пам'ятника. Я

 займався  цим  питанням,  Олег  Олексійович і місцева

 Рада, так що   думаю, там буде все зроблено як слід.

      І...   пропозиція   Моцпана   щодо   слухання  в

 Верховній  Раді  про  стан справ у збройних силах. Це

 питання  порушувалось тут в залі. Готуйте це питання.

 Я  за його розгляд, і буду підтримувати розгляд цього

 питання.

      Відповідно   до   порядку   дня  про  дострокове

 припинення  повноважень  народних  депутатів України,

 Які не працюють у Верховній Раді на постійній основі.

                  (ШУМ В ЗАЛІ)

      Одну   хвилинку.  Андрій  Прокопович  Снігач  на

 тирбуну.

 

      СНІГАЧ,   399,   Херсонська   область,   фракція

 "Комуністи  України".

       Шановні народні депутати !

      Згідно  доручення підготовлена Постанова, Проект

 Постанови Верховної Ради, ви її отримали вчора. Які в

 нас є  загальні такі прохання?

      Перше,   комісія   все  ж  таки  наполягає,  щоб

 постанову   приймати,   не   зволікати  з  прийняттям

 рішення.

      Друге,  для  того,  щоб дати можливість вияснити

 питання  деякі,  окремі  депутати  так  принципово не

 джумали  визначитись в цих питаннях, і коли поставили

 вчора так питання, я думаю, що, можливо, можна було б

 в  другому  пункті  ввести  в дію зазначену Постанову

 Верховної  Ради  не  з  10  листопада, а, можливо з 1

 грудня,  щоб за ці 3 неділі надати народним депутатам

 України  можливість  визначитись  у питаннях роботи у

 Верховній  Раді на  постійній основі.

      Слідуюче.   Сьогодні   згідно  списку  врахувати

 обставини,  які  депутат  Грабар  висловив,  у  нього

 питання   вирішиться   після   вирішення  в  судовому

 порядку, потім він може забрати трудову книжку. І тут

 чисто  технічно  пропустили депутата Дідика, виборчий

 округ 380. І депутат Поживанов теж був у списку, коли

 ми просто випустили. Правда в цього депутата єсть там

 деякі,   значить...   трудову   книжку  він  оформив,

 значить, буквально 17 травня 1994 року, а 26 іюня, це

 червня,  обраний  головою  Ради. Тому він отримує тут

 заробітну  плату, а там мине знаємо, пока сьогодні не

 сказали  скільки,  як  там.  Ну,  але ж ми все-таки в

 списку єсть, як усіх ми включили і тут єсть.

      Єсть пропозиція з цими зауваженнями поставити на

 голосування. Дідик і там, ну, ті, що пропустили.

 

      ГОЛОВА.   Добре.   Сідайте,  будь  ласка.  Вчора

 запитання  задавалися  до  нього.  Одну хвилинку. Тут

 наполягають  кілька  фракцій  і  депутатів  з мотивів

 голосування  надати  слово. Тому я не можу не зважити

 на їхню пропозицію.

      Будь  ласка,  записалося, вірніше, подали заявки

 свої  Бутейко,  Байрак,  Чиж,  Носов,  Шевченко. Будь

 ласка,   з   місця,  можливо  це  прискорить  розгляд

 питання.  Будь  ласка,  давайте  на  все це 10 хвилин

 відведемо.  І  будем  далі  вирішувати  питання. Дуже

 коротко прошу.

      Бутейко прошу. Це питання обговрено вже вчора.

 

      БУТЕЙКО А.Д. Дякую. Бутейко, 70, група "Центр".

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги,  я  хотів  би  сказати  наступне.  До порядку

 денного  сесії  внесено  було  питання про дострокове

 припинення  повноважень народних депутатів. При цьому

 мова йде  головним  чином  про депутатів, обраних або

 призначених  на  посаду, заняття  якої    несумісне з

 виконанням  повноважень народного депутата України. Я

 хотів   би   звернути   вашу   увагу  на  те,  що  ні

 Конституція, ні Конституційний договір не забороняють

 виключень  для  депутатів  займати  посади  інші  ніж

 депутатська.     Це     передбачено     статтею    13

 Конституційного договору і статтею...

      Та послухайте фахівця в кінці-кінців. Я юрист.

      (Шум в залі)

      Далі.  Ситуація  наступна.  І  в Конституційному

 договорі  в  Конституції передбачені виключення. Якщо

 ви не читали, то я хочу нагадати про це.

      (Шум в залі)

      Шановні колеги! Конституція, стаття 93:" Депутат

 здійснює свої повноваження, як правіло, непориваючи з

 виробничою або службовою діяльністю".

      Конституційний    договір:   "Народні   депутати

 України   працюють   у   Верховній  Раді  України  на

 постійній   основі,   вони   не   сожуть   поєднувати

 депутатську  діяльність  із іншою, крім викладацької,

 наукової та іншої творчої роботи". Оці виключення "та

 іншої ворчої" і конституційна норма, вони квазують на

 те, що для того, щоб приймати рішення, потрібно чітко

 знати,  які  посади  не  є такими, які суперечать цим

 нормам конституційним.

      За  Законом  "Про  статус   народного  депутата"

 стаття  3  говориться,  що можна припинити достроково

 повноваження  у  зв'язку  з обранням або призначенням

 депутата на посаду, зайняття якої...

 

      ГОЛОВА. Антоне Денисовичу, я прошу уваги. Будьте

 уважні.

      (Шум в залі)

      Я  прошу уваги.

      Одну   хвилиночку.   Я   прошу   уваги.   Сергій

 Дмитрович! Сядьте на місця.

      Антоне  Денісовичу,  ви  взяли  слово  з мотивів

 голосування.   А  ви  берете  участь  в  дискусії....

 Вибачте  мені,  ця  дискусія  проведена вчора і ви не

 взяли  в ній участі, тому що були зайняті по основній

 роботі.

      (Шум в залі)

      (Оплески)

      Тому,  будь  ласка,  з  мотивів  голосування.  З

 мотивів голосування.

      Закінчуйте, будь ласка.

 

      БУТЕЙКО.     Дякую.    Шановний    Олександр

 Олександрович!  Шановні  колеги!  Я  буду  голосувати

 "проти"  і  хочу  закликати вас це робити, тому що за

 статею   5   Закону  про  статус  народного  депутата

 перераховані  посади,  які  є не сумісними. І також у

 Конституції  стаття  85  -перераховані  посади, які є

 не сумісними з статусом депутата.

      Тому   підхід   до   цього   питання   має  бути

 індивідуальним.   Є   проблеми.   Ми   маємо   статус

 державного  службовця.  Тому  свільнення,  навіть  не

 послухавши  людини,  воно  означає, що ми порушуємо і

 Трудовий кодекс.

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Сідайте, будь ласка. Сідайте.

 

      ___________....  я  переконаний в тому, що після

 всього  буде багато звернень до суду. В тому числі до

 Верховного  і  в тому числі до міжнародних структур в

 галузі захисту прав...

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Сідайте,  будь ласка. Слово має депутат

 Байрак.  Сідайте, будь ласка.

      Виключіть  мікрофон.

      Ідіть на трибуну.

      (Шум в залі)

 

      БАЙРАК М.В.

      Депутат  Байрак,  83 виборчий округ, депутат від

 фракції "Єдність".

 

      ГОЛОВА.   Одну   хвилинку.  Я  роблю  зауваження

 депутату   Моісеєнко.  Ну  ви  можете  вимкнуть  свій

 мікрофон. Будь ласка.

      Говоріть.

 

      БАЙРАК   М.   В.  Депутатська  група  "Єдність",

 Байрак, 83 виборчий округ.

      По-перше,  хотілося  б відмітити те, що Закон не

 може  носити вибіркового характеру. І при всій повазі

 до  нашої  Комісії,  хотілося б сказати про те, що її

 роботу не можна визнати повною. Чому?

      Тому  що в цьому списку немає жодного керівника,

 скажімо,  підприємства,  радгоспу і все... Ви знаєте,

 що під...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Підождіть, дорогі друзі.

      По-перше,   ми  давали  підпис  і  розписувались

 заяву,  коли  йшли  на  обрання,  всі  до  жодного (і

 сьогодні  не  треба  казаит  про  те),  всі: і голова

 радгоспу, і колгоспу, хто завгодно... І сьогодні...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Бо того вимагав закон і сьогодні він вимагає.

      Тому,   що   стосується  роботи  комісії,  треба

 сказати,  що  вона  не  повністю  підійшла  до  того,

 незважаючи на те...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ну,   давайте   я   вийду   з   трибуни   -і  ви

 подискутуєте.

      Крім того, що...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.   Одну   хвилиночку!   Одну  хвилиночку!

 Почекайте,   не  говоріть!  Одну  хвилинку  почекайте

 паузу!   Депутат   Байрак!   Депутат   Байрак,   одну

 хвилиночку!  Почекайте!  Виключіть  мікрофон поки що.

 Почекайте хвилину!

      Шановні депутати! Почекайте хвилину!

      Шановні  депутати! Я попереджаю, якщо буде такий

 шум в залі, я зніму з обговорення це питання.

      Тому  я прошу: будьте уважні. Це стосується всі:

 і тих, хто навіть за бар'єром там стоїть чи сидить.

      Будь  ласка!  Ще  раз прошу: якщо в залі не буде

 порядку, я зніму це питання з обговорення.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Бойко!

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      БУТЕЙКО.  Зважаючи,  що  це  питання  дуже

 серйозне  ми  вирішуємо  зараз долю не тільки якихось

 особистостей людей, але ми вирішуєм тут в якійсь мірі

 і  долю  кріїни,  тому  що  наслідки  цього ми з вами

 повністю не передбачаємо.

      Тому  наша група пропонує розгляд цього питання,

 його   перегляд,   скажемо   так,  доручити  Президії

 Верховної Ради. (ШУМ У ЗАЛІ)

 Чому? Я аргументую. Тому що не секрет, що люди, котрі

 сьогодні  десь  працюють  в  інших  органах, але вони

 добре  працюють в комісіях. І коли розглядати питання

 позбавлення  повноважень  депутатських,  я вважаю, що

 при  цьому  розгляді  всі  комісії  повинні  приймати

 участь.

      Тому  тільки  Президія  Верховної  Ради  може це

 розглянути і подивитися.

      Далі.  Про саму суть питання, яка є сьогодні. Ми

 хочемо добитися того, щоб депутати....

      (Шум в залі)

      Товариші,   запропоноване  рішення  не  вирішить

 головного   -це   забезпечення   повнокровної  роботи

 депутатів  на сесії і в комісіях. І на жаль, сьогодні

 те,  що  депутат  працює  на  постійній основі, це не

 забезпечує його нормальну діяльність.

      Тому  для  забезпечення  часу розгляду Презідією

 Верховної  Ради,  пропоную  звернутися до Президента,

 щоб  не  було  правової  колізії, яка є з пропозицією

 накладення вето на статтю 13. І те ж саме зробити нам

 в Конституційному договорі, який ми з вами уклали.

      І останнє...

 

      ГОЛОВА.  Все, дякую, сідайте. У вас є пропозиції

 відносно...

 

      БУТЕЙКО.  І  останнє. Ще до недоліків роботи

 комісії,  я хотів би віднести те, що не були зроблені

 прорахунки   фінансові,   це   рішення  має  серйозні

 фінансові наслідки. Чому?

      В  разі позбавлення повноважень людей, ми підемо

 на повторні вибори, і це принесе нам тільки фінансові

 затрати.

 

      ГОЛОВА. Дякую, сідейте. Виключіть мікрофон.

 

      БУТЕЙКО.  В  разі  їх  переходу на роботи до

 Верховної Ради...

 

      ГОЛОВА.   Виключіть   мікрофон,  я  попросив  на

 трибуні.  Справа  в  тому,  що ви використали вже два

 регламенти.

      Я прошу вас, 20 секунд закінчити думку. Я ще раз

 роблю  зауваження  депутату  Моісеєнко  за те, що він

 весь  час  кричить  в  залі.  Будь  ласка,  спокійно,

 сядьте.

 

 (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Я  ще  раз  роблю  зауваження  депутату

 Моісеєнко  а те, що він весь час кричить в залі! Будь

 ласка, спокійно!.. Сядьте.

      Говоріть. Будь ласка, говоріть.

 

      БУТЕЙКО.    Значить    я   підведу   резюме.

 Депутатська група "Єдність" пропонує:

      1. Доручити розгляд цього питання Президії.

      2.   Звернутися   до  президента  з  пропозицією

 накладення вето на статтю 13.

      3. Проголосувати за це рішення поіменно.

      Дякую, що так ви слухали!..

 

      ГОЛОВА.  Я  в  порядку  інформацію скажу таке: я

 говорив  сьогодні  з  Президентом щодо розгляду цього

 питання.    Президент   висловився   буквально   так:

 "Це - справа Верховної Ради. Вона вирішує"...

      Чиж, будь ласка. З місця, з мотивів голосування,

 будь ласка.

 

      ЧИЖ  І.  С.,  Летичівський  414  виборчий округ,

 Хмельницька область, соціалістична фракція.

      Шановні колеги!

      Мені  дуже  прикро,  що навіть ці товариші наші,

 друзі,  колеги, які... буквально й всі пам'ятають, ще

 недавно  з  трибуни,  з  місця  виступали  за те, щоб

 негайно  привести депутатський статус у відповідність

 із  законом, за яким ми обиралися. Сьогодні (як Антон

 Денисович  Бутейко) говорить прямо протилежні речі, і

 це  зрозуміло:  ну,  підійшла  нова  посада, що ж тут

 незрозумілого...

      Тому  пропозиція  конкретна  така.  По-перше, не

                         - 42 -

 можна  посилатися у вигідних моментах на Конституцію,

 а  пишучи  Конституційний  Договір, який є взагалі не

 легітивним  (це  зрозуміло)... Така вибірковість може

 далеко  нас  завести!..  Є  норми  чинні, за якими ми

 обиралися.  Кожен  писав  заяву, що у випадку обрання

 буде...  звільниться  з  попереднього місця роботи. Я

 хотів   би   запитати   міністра   юстиції  і  Антона

 Денисовича: "Ви таких заяв не писали?" Це перше.

      Друге.  Мені  взагалі  дивно,  чому  ми  провели

 рейтингове   голосування  і  розглядаємо  зараз  іншу

 проблему,  інший  список,  скажімо,  аніж  той,  який

 пропонувала  комісія  з  трибуни  Верховної  Ради.  А

 пропонувалося, що ті працівники виконавчої влади, які

 призначені   вже   після   схвалення  Конституційного

 Договор,   за   який,   до   речі,  наша  фракція  не

 голосувала,  повинні  скласти  свої  повноваження, бо

 вони підводять Президента! Вони ж його підтримували в

 Конституційному договорі, але оскільки відбулося все-

 таки  рейтингове  голосування  і  список  поданий, ми

 пропонуємо: перше, за нього проголосувати. Раз.

      Друге:      термін      поставити,     Олександр

 Олександрович,  15 грудня введення в діючу постанову.

 Чому?  Тому що 10 грудня будуть довибори, вже частина

 зареєструвалася,  навіть,  знуву  ж таки з виконавчої

 влади, хай вони розбираються. Це одне.

      І друге. Я згоден, що в цьому списку надзивчайно

 набагато    є    депутатів,    особливо    керівників

 підприємств,            установ,           колгоспів,

 сільськогосподарських    підприємств,   які   повинні

 визначитися.

      Оскільки  ця була не визначить... довоготривала,

 вони не мали часу це зробити, відповідно, я гадаю, що

 є  змога  все поставити на свої місця. Значна частіна

 депутатів   просто   перейде  на  роботу  постійну  у

 Верховну Раду. Для цього їм потрібно дати час.

      Тому фракція наша підтримає таку постанаву. А те

 що  робить,  скажем,  зараз Фракція Руху пропонувала,

 так   ви  ж  пам'ятаєте,  вчора  як  були...  Давайте

 загальний список... Сьогодні... загальний список...

     

      ГОЛОВА. Дякую, досить.

     

      ЧИЖ. .... не влаштовує

     

      ГОЛОВА.... з мотивів голосування зрозуміло. Ще є

 потреба з мотивів........

     

      ЧИЖ.....  Прошу проголосувати саме так,

 як є...

     

      ГОЛОВА.....  М'ясковський,  будь ласка. Я прошу,

 одну хвилину, дотримуватись Регламента.

     

      М'ЯСКОВСЬКИЙ.  Уважаемые  коллеги,  я  не буду 6

 минут  говорить.  Одну минуту. Во-первых я предлагаю,

 Александр   Александрович,   и   уважаемые   коллеги,

 действительно  проголосовать в начале продления срока

 до  20  ноября.  Предлагал  Андрей  Прокопович  до  1

 декабря.  Давайте мы определимся. Я хочу сказать, это

 тоже с мотивов голосования.

      Мне  стыдно, что сегодня здесь выступал Бутейко,

 и  вдумайтесь,  первый  замминистра  иностранных  дел

 Україны.  Вдумайтесь, это человек, который определяет

 внешнюю   политику  Україны.  Как  к  этому  двойному

 стандарту будут  относится иностранные  государства?

      Это  позор!

      (ОПЛЕСКИ)

      И   я   предлагаю,   если   не  проходит  тайным

 голосованием,  проголосовать поименно, чтобы мы могли

 четко  и ясно людям сказать: вот, смотрите, депуттаы,

 которые   здесь  придерживаются  двойного  стандарта,

 топчут  закон,  должны  четко,  люди дожны их знать в

 лищо.   Потому   что   после  этого  Верховный  Совет

 превратится просто в болото, антизаконный орган!

     

      ГОЛОВА.  Шевченко.

     

      ШЕВЧЕНКО.

      Шановні  колеги, запропонований проект постанови

 є кульгавий за формою і каверзний за змістом. Звертаю

 вашу  увагу,  що  найбільша  каверза криється в самій

 назві    Постанови    -"Про   дострокове   припинення

 повноважень  депутатів,  які не працюють на постійній

 основі".

      Так от ми пропонуємо поставити кому і до писати,

 або "поєднують депутатську роботу з іншою діяльністю,

 яка  не передбачена законом".

       Є  чітко  сказано,  що можна працю мати творчу,

 наукову  роботу, можна мати громадську роботу, яка не

 пов'язана  з  винагородою  і з гонорарами в будь-якій

 формі  і так  далі.

      Це  перше  принципове  зауваження,  на  чому  ми

 наполягаємо,  і  саме  в  такому  ракурсі  ми ставимо

 питання:  звільнити  всіх, і навіть тих, які постійно

 працюють  тут,  але  поєднують свою діяльність із чим

 завгодно.

      Друге   принципове   зауваження.  Не  зрозуміло,

 звідки   появились   пропозиції,  що  треба  ще  щось

 вивчать,  відтягувать  три  тижні, місяць? Скоро баня

 цього  залу  мохом  поросте. За півтора роки, доки ми

 думаємо, давно вже можна було визначитися.

      І  третє,  що  не  зрозуміло,  звідки  з'явилася

 пропозиція  розв'язувати  це  питання  в  два  етапи.

 Спочатку  приймати першу постанову, а потім по списку

 там    дивитися,   хто   куди   перебігає,   хто   як

 прилаштується.

      Так  от  фракція  "Народного  Руху" наполягає на

 тому,  щоб можливо кілька днів перевірити, бо в цьому

 списку  багатьох  немає.  У  цьому  списку  за нашими

 відомостями  немає  десь  чоловік  10.  Навіть  зараз

 виборці  інформують,  що  навіть  доповідач  у  цьому

 питанні є главою комерційної фірми "Таврія Айова". Не

 відомо   так   це   чи  не  так.  Дуже  багато  треба

 перевірити.  але  не  тягнути,  зробити  це  за  одни

 тиждень   чи  за  5  днів.  І  одномоментно  прийняти

 остаточне  рішення  раз  і  назавжди. Працюють у залі

 цьому  лише  ті  депутати,  які  не  (...........) не

 поєднують.

      Фракція   "Народного   Руху  України"  наполягає

 підтримати  цю  принципову позицію всіх, хто сидить у

 цьому  залі.  Або  ми  матимо  в  державі  нормальний

 професійний  Парламент, або розійдемося по колгоспах,

 комерційних  структурах і будемо там заробляти гроши.

 от  що  зараз  з  успіхом  багато хто з наших робить.

 Очивидно   треба  створити  комісії  з  представників

 фракцій,   щоб   внести  повну  ясніть  у  розданному

 сьогодні списку.

      Дякуємо  за  увагу.  І одним разом проголосувати

 остаточно.

     

      ГОЛОВА.  Все...  Одну хвилиночку, я прошу уваги.

 Віталій  Федерович,  а  коли  цей список буде, на ваш

 погляд,  готовий? там передбачається і, наприклад, як

 хто  очолює  газуту  яку,  то  теж, так же? Так, так,

 так...  Зрозуміло.  Тому  я  прошу.  Йде не з мотивів

 голосування, а йде обговорення. Обговрювати нічого.

      Є   пропозиція   Носова   до  проекту  постанови

 дописати   фразу,   яка   звучить,   буквально,  так:

 "Встановити,  що  зменшення  чисельності депутатських

 груп, фракцій, викликане прийняття цієї постанови, не

 є  самостійною підставою для розпуску депутських груп

 і фракцій  згідно частини 4 статті 4. 2. 2 Регламенту

 Верховної Ради України".

      Дайте Носову для обгрунтування цієї пропозиції.

     

      НОСОВ

     

      Шановні  депутати!  Я  розумію,  що  декому  моя

 пропозиція  не  подобається.  Я хочу коротко сказати,

 чому  я  її вніс. Метою нинішнього вичищання тих, хто

 не  працює, не є розвал депутатських груп і фракцій і

 відповідно  комісій,  а  є інша мета: ви видалите тих

 депутатів,  які  дурять  самі  себе,  виборців і весь

 народ України. І тому я вніс цю пропозицію.

      (ОПЛЕСКИ)

      Я  хочу  дати  довідку,  а  по Регламенту  на це

 дається  окреме  слово.  Стаття 93 Конституції чинної

 поширюється  на  всіх депутатів взагалі, в тому числі

 місцевих  Рад.  І  тому  вона  лунає  так, що він, як

 правило,   здійснює   повноваження   не  пориваючи  з

 виробничою    службовою   діяльність,   але   виняток

 встановлює   не   кожний   сам   собі,   а    виняток

 встановлений  законом.  І  цей закон був прийнятий до

 виборів.  І  народ  делегував повноваження вам на тих

 умовах, можна, навіть, не посилатися на Конституційну

 угоду,  вона  була  прийнята  пізніше.  Тому не треба

 дурити.

      Далі.  Стаття 3 Закону "Про статус" говорить, що

 знімаються повноваження, припиняються тих у св'язку з

 обранням   або  призначенням  депутатата  на  посаду,

 заняття   якої  за  законом  несумісне  з  виконанням

 обов'язків,  не залежно від того чи отримує він гроші

 там  чи  не  отримує.  Чи  створений той орган, чи не

 створений. І не треба тут теж виляти. Треба знати, що

 куча  документів  є,  працювати  нікому,  людина сама

 відсутня і загородила дорогу іншому.

      Дякую.

     

      (ОПЛЕСКИ)

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА. Слово має  депутат Омельченко.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

      Народний     депутат     Григорій    Омельченко,

 Кримінчуцько-Крюківський виборчий округ 322.

      Шановні   виборці!  Шановні  колеги-депутати!  Я

 думаю,  сьогодні  ми  до  цієї межі, коли один одному

 скаже,  що  ми  стоїмо  на  позиції  законності  і як

 передбачено  Законом, чи починає кожний із депутатів,

 обрунтовуючи   свою  правоту,  виходячи  з  займаного

 службового  крісла,  посади  в  комерційних  та інших

 структурах  і  починає трактувати діюче законодавство

 на свій  лад.

      Так  мені соромно за тих депутатів, які виходить

 сюди  і,  маючи  і юридичну освіту, отак от по-своєму

 трактують   законодавство.

      (Оплески)

      Ще  одне.  Шановні  колеги! У нас з вами рука не

 відсохла, коли ми писали своєю рукою заяву, що будучи

 обраними  народними  депутатами,  ми  звільняємося  з

 займаної  посади.  І до  цього часу  не зробили.

      Що  зробили. Обманули... ввели в оману виборців,

 виборчу  комісію і своїх колег-депутатів у цьому залі

 і до цього часу  вводимо в оману.

      Пропозиція:  питання   про дострокове припинення

 повноважень народних депутатів, які працюють на двух,

 трьох   і,   можливо,  більше  місцях,  поставити  на

 поіменне голосування. Це перше.

      Друге.   Постанова,   Олександр  Олександровичу,

 повинна   бути  жорстка  і  однозначна.  В  Постанові

 повинно бути записано: припинити повноваження. Навіть

 і  не  перечисляти всіх, хто не перейшли на роботу на

 постійній основі. Єдине в пункті 2, що можна указати,

 що  вона  вступає  в дію може з 10 листопада, а можна

 сказать  -із сьогоднішнього дня. Так сказать, це ролі

 не грає.

      І  останнє.  Олександре  Олександровичу, ще одна

 пропозиція.

      Я не хочу створювати ще одну комісію у Верховній

 Раді,  яка була створена ще Верховною Радою минулогос

 кликання,  але  дайте  доручення  як Голова Верховної

 Ради   таким   комісіям:  з  депутатської  еитки,  по

 законності  і  правопорядку,  якщо  можна, то й нашій

 комісії,   -установити   і  вам  доповісти  напротязі

 місяця,  хто  з  депутатів являється співзасновниками

 або   керівниками   комерційних  банків,  комерційних

 структур, різноманітних фондів і т.д.

      (Оплески)

      І  щоб  оцей  список  знали  всі люди. І давайте

 припинимо  подальше обговорення7 Я прошу вибачення. І

 поставимо це питання на поіменне голосування.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Все,  дякую.  Обговорення  закінчено. Я

 прошу!

      З мотивів голосування?

      Ігор  Рафаїлович,  тільки  з  місця. Будь ласка,

 одну хвилину. Юхновський. (Не спішіть)

     

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

     

      Шановний  Олександре  Олександровичу,  мені дуже

 жаль,  що  ми  в Вреховній Раді так настроюємся проти

 того,  щоб  нормально  працювати. Я особисто вважаю і

 група "Державність" вважає, що це питання в Верховній

 Раді  є  мертвим  питанням,  і  воно не дасть ніякого

 конструктивного виходу.

      Якщо  ми  виведемо  70 чи 60 депутатів зі складу

 Верховної  Ради,  Верховна  Рада перестане працювати.

 Можливо,   це   на   руку,   можливо,   це   на  руку

 Президентові,  можливо, це на руку іншим людям, але я

 вважаю,  що Верховна Рада має працювати. І це питання

 я  закликаю всіх голосувати проти тих пропозицій, які

 ставляться у Верховній Раді з цього питання.

     

      ГОЛОВА. Дякую.

      Все.  Всі  пропозиції  з мотивів голосування від

 фракцій   (вибачте),   від   фракцій  всі  пропозиції

 прозвучали.

      Тепер   відносно   документу,   який  ми  будемо

 голосувати.  Будьте уважні.

      В  мене  запитання до депутата Шейка, тому що це

 питання вашої комісії.

      Ви   гарантуєте,  що  у  списку,  який  розданий

 депутатам,  вчора  розданий депутатам, де записано 61

 чоловік. Я ще раз прошу уваги, із місця не вигукуйте,

 плюс  той  список з 9 чоловік, який Указом Президента

 призначені  після підписання Конституційної угоди, що

 тут  записані  всі  ті,  хто має бути записаний, і не

 записаний  той,  хто  не повинен бути записаний. Будь

 ласка, Петро Володимирович.

     

      ШЕЙКО. Шановні колеги депутати!

      Вас  заступник голови комісії доповів пропозицію

 комісії  відносно конкретного списку. Вчора мова йшла

 про  те,  що  ми  врахували  в  цьому списку народних

 депутатів,  яких  було  призначено на посади в органи

 державної   виконавчої   влади  вже  після  прийняття

 Конституційної  угоди. Той перелік народних депутатів

 на останній сторінці поданого вами проекту.

      Андрій  Прокопович  сказав  про  те, що там була

 пропощено  одне  прізвище, і назвав те прізвище. Тому

 той    список    є    сьогодні   повним,   вчора   ми

 доопрацьовували  матеріал  із  нашим відділом кадрів,

 Секретаріатом  Верховної  Ради,  і  враховані  всі ті

 накази  про зарахування на роботу у Верховну Раду, за

 виключенням  тих  депутатів,  про  яких  ми говорили:

 Грабар і те прізвище, яке я назвав.

      Тому   список   абсолютно  базується  на  основі

 документів,  які  є  сьогодні в нас у відділі кадрів.

 Але ми не враховували тих народних депутатів, дійсно,

 які  сьогодні  працюють  в  парламенті  на  постійній

 основі,  трудові книжки тут, накази на зарахування їх

 є,  але вони працюють в інших структурах, в основному

 в  комерційних.  Я  би міг назвати декілька прізвищ в

 цьому  парламенті.  Наприклад,  Вадим  Гетьман. Він є

 народним  депутатом  і  очолює Валютну біржу України.

 Народний депутат Щербань...

      (Оплески)

 Народний  депутат Щербань з Донецької області, він є,

 значить,  директором  відповідної  комерційної фірми.

 Притому,  о  речі,  це -єдиний народний депутат, який

 відмовився  отримувати  заробітну плату в парламенті,

 хоч він працює у нас, вважаючи це, ну, в якійсь мірі,

 значить,  не  зовсім  до  нього відношеним... І тому,

 колеги,   список   вам   поданий  (ще  раз  повторюю)

 відповідно  до тих документів, які є у відділі адрів.

 От така наша позиція комісії...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВА.  Таким  чином....  шановні  депутати! Ви

 почули  відповідь  про  те,  що  комісія  гарантує 70

 чоловік,  які  записані  в цьому списку, повинні були

 бути  тут  записані.  Є  всі  підстави  їх  записати.

 правда,  я  можу  сказати: от є заява, передана вчора

 ввечері   Степанюком   Дмитром   Петровичем   -"Прошу

 прийняти мене на роботу у Верховній Раді на постійній

 основі".

      (Шум у залі, окремі вигуки, оплески)

 Тобто  я  просив би навіть... може, навіть, голосуючи

 вилучити  його відразу з цього списку, оскільки він і

 постійно працював веннсь час у Верховній Раді.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Тепер.  Я  прошу  уваги! Будьте уважні! Відносно

 процедури    голосування.    Регламент    передбачає:

 персональне  питання  голосується не поіменно, тому я

 не   можу  наполягати  на  тому,  щоб  ви  голосували

 поіменно - це буде порушення Регламенту.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      І список так само!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ще раз... одну хвилинку!.. ще раз зачитую проект

 постанови: Верховна Рада Україна постановляє:

      відповідно    до    частини    1    статті    13

 Конституційного  Договору між Верховною Радою України

 та  Президентом України, статті 3 Закону України "Про

 статус  народного депутата України", статтей 4. 1. 2.

 та   9.  8.  1.  Регламенту  Верховної  Ради  України

 припинити  достроков  повноваження народних депутатів

 України,  які не працюють у Верховній Раді України на

 постійній основі. Списки подаються.

      (Шум в залі)

      Друге. Вести в дію зазначену постанову Верховної

 Ради  України  із  10  листопада  цього року, надавши

 таким  чином  можливість  народним  депутатам України

 вис......  в  питанні  роботи  в  Верховнії  Раді  на

 постійній основі.

      Є   така  ще  пропозиція:  крапку  поставити  на

 слові  на  постійній  основі,  а  списки додаються не

 писати,  маючи  на  увазі,  що  всі  визначаються  до

 терміна, яки ми, який ми визначемо.  Зрозуміло?

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА.  Я прошу уваги. Ще раз прошу: з місця не

 радьте і не вигукуйте, визначайтесь шляхом голосування.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА.  Який  варіант?  Ще  один  варіант, який

 подавався  тут із трибуни... Ще раз прошу: не крічить

 з  місця...  Пам'ятаєте  анекдот, колись говорили, що

 можна на вулиці робить? ... Багато порадників.

      Відповідно    до    частини    1    статті    13

 Конституційного договору між Верховною Радою України,

 ну, і текст далі зрозуміли? -" припинити повноваження

 народних   депутатів   України,  які  не  працюють  в

 Верховній  Раді  України  на  постійній  основі,  або

 поєднують   депутатську   діяльність   з   іншою,  не

 передбаченою  законодавством". А далі йдуть..........

 за уточненим списком, правда, хто уточнює список, тут

 ще нема списку уточн.....

      Є  ще такий проект Постанови. Але я не буду його

 зачитувать,   оскільки  він  не  розглядався  вами  в

 комісії і серед депутатів.

      Можна  ставити  за  основу  проект постанови, із

 уточненням, крапкою  "без списку"?

      Ставиться  проект  за  основу  без  слів "списки

 додаються".

                  (ШУМ В ЗАЛІ)

       От  ви  думаєте, депутат Оробець, от видумаєте,

 як  ви голосніше всіх крикнете, то це всі почують? Це

 тільки  я  чую,  і то я хотів би не чути цього, що ви

 говорите,  тому  що  треба  натиснути  кнопку,  взяти

 слово,  а тоді говорити.

      Будь  ласка,  хто  хоче з мотивів на 5 хвилин ще

 відвести з мотивів?   5 хвилин, все!

       Є  пропозиція підвести риску і не брати слова з

 мотивів. Ставлю на голосування цю пропозицію.

      За - 253

      З  мотивів  голосування  не  проводиться,  і  не

 даються  права, підводиться риска.

      За  основу  ставиться на постійній основі перший

 варіант  без слова" списки додаються", зачитаний сною

 проект Постанови. За основу.

      За - 184

      Ставиться   на   голосування  за  основу  проект

 Постанови, де  записано "списки додаються".

                  (ШУМ В ЗАЛІ)

       Великі,   70 чоловік.

      Ставлю на голосування.

     

      "за" -  192

     

      Одну хвилинку. Я ще раз повторюю, я не маю права

 ставити  поіменно.  Я  пропоную ще одни варіант, будь

 ласка.

      Варіант  Шевченко  ставиться  на голосування. Ще

 раз   прочитаю  варіант.  "Верховна  Рада  України...

 Зніміть    голосування.    "Верховна   Рада   України

 постановляє   відповідно   до  частини  1  статті  13

 Конституційного  договору між Верховною Радою України

 статті   3   Закону  України  "Про  статус  народного

 депутата  України",  статей  4.  1.  2.  та  9. 8. 1.

 Регламенту  Верховної  Ради  України  достроково з 10

 листопада  1995  року припинити повноваження народних

 депутатів  України,  які не працюють у Верховній Раді

 на   постійній   основі  або  поєднуюють  депутатську

 діяльність  з іншою, не передбаченою законодавством".

 Ну, і список додається. 70 чоловік.

      Ставлю на голосування цей варіант.

     

      "за" -   195

     

      Я  пропоную ще одни варіант. Будьте уважні. Будь

 ласка, я пропоную ще одни варіант, будь ласка. Будьте

 уважні,  я прочитаю. Вношу я цей варіант. Будь ласка,

 я  маю  право, як депутат, будь ласка. Будьте уважні.

 Будь  ласка,  пропонується...  Я  прошу  уваги.  Будь

 ласка,  проект  такий. Всім депутатам до 15 листопада

 визначитися щодо свого професійного статусу.

      Другий пункт. 15 листопада цього року розглянути

 питання    про   позбавлення   повноважень   народних

 депутатів,   кі   до   вказаного  терміну  не  будуть

 працювати у Верховній Раді на постійній основі.

      (Шум в залі)

      Можна ставити на голосування?

      (Шум в залі)

      Зараз,  хвилинку. Я прошу не... Сядьте на місце.

 Мова  йде про те, мова йде про те, що такий проект...

 Я   прошу   уваги.   Такий  проект  можна  голосувати

 поіменно, бо тут прізвища не називаються. Зрозуміло.

      Будь ласка. Потім. Пропозиція щодо термінів, які

 вносив  Чиж,  і  щоб  ту  ж саму пропозицію  тільки з

 пізнішим  терміном  можна голосування в доповнення до

 прийнятого   документу   за   основу.   Тому   це  не

 відкидається  абсолютно.  Але  для того його спочатку

 потрібно прийняти за основу.

      Я  ще  раз  прошу,  Пропозиція  моя конкретна. Я

 поставлю.  В кого ще є пропозиції? Вони охоплені тим,

 що я говорив, і вносили депутати.

      (Шум в залі)

      Сядьте,  будь ласка. Сядьте всі на хвилину. Тоді

 в  порядку так відкидання того, що не підходить, якщо

 підтримуєте     мою    пропозицію,    значить    буде

 розглядатися, якщо ні, будем другу розглядати.

      (Шум в залі)

      Я  ще раз повторюю. Не кричіть з місця. Я ще раз

 повторюю проект постанови.

      "Всім  депутатам  до  15  листопада  цього  року

 визначитися щодо свого професійного статусу.

      2.   15   листопада   розглянути   питання   про

 позбавлення  повноважень депутатів, які до цього часу

 не  будуть  працювати  в  Верховній Раді на постійній

 основі. "

      (Шум в залі)

      Ставлю цей проект  за основу.

      (Шум в залі)

      Потім...

     

      "За" - 196

     

     

      Які  ще...  Я записую. Я записую. Будь ласка, не

 кричіть. 196 голосів.

      Які ще пропозиції? Пропозиції фракції "Реформи".

 Будь ласка, Соболєв.

      (Шум в залі)

      Я  ще  раз  прошу  вас:  з  місця  не кричіть. Я

 нікому не дам слово з місця.  Все.

     

      СОБОЛЄВ С.В.

      Соболєв, Запоріжжя,  депутатська група "Реформи".

     

      ГОЛОВА. Слухайте пропозицію.

     

      СОБОЛЄВ С. В. Ми жалкуємо, що не пройшли 2 перші

 пропозиції.  Наша  депутатська  група  підтримувала і

 голосувала  за  них.  Але  тепер,  в цій ситуації, ми

 вважаємо,   що   будь-яке   прийняття   Постанови   з

 термінами,  яких ми вже приймали немало в цьому залі,

 півтора року так нічого й не зроблено -це буде тільки

 замовчування  цього питання.

      Саме  тому  була  конкретна  пропозиція  внесена

 Григорієм   Омельченко.  І  вона  була  співзвучна  з

 пропозицією  депутата  Шевченко від фракції Руху.

      Оскільки   не   пройшли  перші  2  варіанти,  ми

 пропонуємо  зараз створити комісії, яка б розібралась

 з тими депутатами, які не перейшли на постійну основу

 і  суміщують  так,  як  ви сформулювали це в третьому

 варіанті   свої   повноваження   з  виконанням  інших

 повноважень.  І  вже після цього повернутись до цього

 питання.

      Оскільки будь-який інший варіант -це буде просто

 замовчування питання.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА. Вітренко.

     

      ВІТРЕНКО Н.М.

      Шановні колеги! Сьогодні питання, мені здається,

 треба   прийняти  остаточним.  Якщо  ми  не  приймемо

 сьогодні  питання,  ми  не врятуємо сьогодні Верховну

 Раду.

      Я    спочатку    пропозицію    свою,   а   потім

 аргументування.

      Пропозиція така: сьогодні поіменно визначитись в

 принципі, що ми приймаємо рішення проти поєднання цих

 повноважень за те, щоб хто працює в виконавчій владі,

 щоб  не  були депутатами. І поіменно, в принципі, без

 тиску, а для того, щоб був складений список

 ,  для  того ми і доводимо певний термін, але рішення

 сьогодні. Чому?

      Вчора  ми  прийняли  рішення  по  плодоовочевому

 ринку,  але  тепер  нам треба його переглядати6 бо за

 нього голосував Шпек, якого не було не тільки в залі,

 не було в Україні. І ми набрали 203 голоси, і рішення

 не правомірне.

      Тому  ми будемо працювати сьогодні і надалі,

 чи ми не будемо працювати?

      Ось   чому   я   прошу  цю  пропозицію  поіменне

 голосування   сьогодні,   в  принципі,  поставити  на

 голосування.

      Дякую.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА. Одну хвилину. Ще раз прошу уваги. Будьте

 уважні! Будьте уважні! Спокійно! Сядьте, будь ласка.

      Пропозиція, яку вносив Соболєв, голосувалася. (Я

 прошу    уваги!).    Послідовно.   Будуть   надходити

 пропозиції  -ми  будемо  голосувати і в принципі, і в

 тому числі змістовну частину.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я   прошу   уваги!  Не  можна  в  такому  базарі

 вирішувати  питання про долю Верховної Ради! Невже це

 не  зрозуміло?! Сядьте, будь ласка, на місце! Сядьте,

 кажу!

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Внесена...  Я  пропоную  таку  процедуру, будьте

 уважні.

      Вноситься пропозиція -ми розглядаємо, щоб до неї

 не повертаться.

      Те, що вносив пропозицію Омельченко, я ставив на

 голосування.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я  прошу: не вигукуйте, ми повернемося ще раз до

 цього питання.

      Зараз  вноситься  пропозиція від соціалістів, це

 Чиж підтримував, і Вітренко висловила.

      Послухайте  увжано  зміст,  я теж її поставлю на

 голосування.  І  всі, і ваші поставлю на голосування,

 ну почекайте!

      Зводиться   вона,   суть  така:  "Верховна  Рада

 постановляє: (я враховую тут термін, який назава Чиж,

 ну, за сонову поки що) припинити з 20 листопада цього

 року  повноваження депутатів, які в порушення частини

 1  статті  13  Конституційного договору між Верховною

 Радою  України  та  Президентом  України,  в статті 3

 Закону   України   "Про   статус  народного  депутата

 України"  статей  4.  1.  2  та  9.  8.  1 Регламенту

 Верховної  Ради  України  не  визначилися  щодо свого

 професійного статусу.

      Друге.  Комісії,  і назвати членів цієї комісії,

 або  Комісії з питань депутатської етики, від фракцій

 можна.  А  це  до речі, питання про те, щоб у комісії

 входили  представники  всіх  фракцій.  Будьте уважні.

 Доручити  комісії до 20 числа проінформувати Верховну

 Раду   про   статус   народних  депутатів.  Тобто  не

 розглядати питання про ...

      Я знаю, чому ви кричите, сядьте будь ласка. Тому

 що  ви  активний депутат, ви не можете спокійно на ці

 речі дивитися. Будь ласка, я прошу уваги.

      Таким  чином,  якщо ми таку Постанову приймаємо,

 то  тоді автоматично всі депутати, які не вирішили це

 питання  з  20 числа припиняють свої повноваження, на

 основі    Постанови   Верховної   Ради.   А   комісія

 проаналізує  і доповість Верховній Раді про виконання

 цієї Постанови.

      Пропозиція   зрозуміла?   Можна  її  голосувати?

 Ставлю на голосування цей проект.

     

      "За" -  176

     

     (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВА.  Шевченко.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Зараз...  Я поставлю! Я кажу: поставлю поіменно!

 Сядьте всі, ради Бога!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ШЕВЧЕНКО

      Шановні   колеги!   Шановні   колеги,   шановний

 головуючий!

      Я  вас  прошу  не робити голосувань, доти ми всі

 пропозиції  не  вивчимо!  Зверніть  увагу, Олександре

 Олександровичу,   моя   пропозиція   не  пройшла  -не

 вистачило 8 голосів тільки через те, от, що ми мусили

 тут же голосувати за неуточнений список... І так само

 не   пройшла   ваша   пропозиція  ця,  скомпельований

 варіант.  Чого?  Через те, що ви в кінці не поставили

 кому  і не додали про тих депутатів, які на постійній

 основі,  але  ще й поєднують... Аби це було сказано -

 ваша пропозиція так само була б прийнята. От.

      І  нарешті  третє.  Ваша  пропозиція  може  бути

 прийнятою,  але  в  ній  так  само  говориться про 15

 число, що другим етапом буде уточнений список. І знов

 же  ми  повертаємося  до  того,  що  пропонувала наша

 фракція -що всеодно комусь цей список треба уточнити,

 інакше на той день буде знов же ж галас у цьому залі.

 Тому   пропозиція  моя  зводиться  до  того:  давайте

 повернемося  або  до  першої,  або  до  тої,  яку  ви

 пропонували  (з  поправкою  через  кому), але всеодно

 необхідно   якусь  комісію  робочу  мати,  бажано  -з

 представників різних фракцій, щоб всі оці сварки були

 вирішені   у  робочому  порядку...  От.  І  потім  на

 визначену  дату,  10  чи 15 (можна й 10-го) поставити

 останню крапку.

     

      ГОЛОВА.   Можна   вашу   пропозицію  ставить  на

 голосування?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ШЕВЧЕНКО

      Можна, якщо не....

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Правильно,  можна!  Але перед тим треба уточнити

 список, івона пройде, 100%!..

     

      ГОЛОВА.  Я ще раз повторюю: нам треба сьогодні в

 принципі  вирішити питання. Тобто ми повинні прийняти

 рішення  о  припинення повноважень тих депутатів, які

 (відповідно  до  статей законів і тому подібне) не...

 тобто, які порушують ці норми. Так.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одн хвилинку!

      А  відносно персоналій -це питання, перш за все,

 всіх  депуаттів.  Тобто  вони  будуть  писати  заяви,

 влаштовуватися  на  роботу,  визначатися будуть... Їм

 для  цього  треба  відвести  термін. Наприклад, до 20

 листопаду. Зрозуміло...

     

      ГОЛОВА. Сядьте , будь ласка, Стоян. Я дам слово...

     

      СТОЯН.

     

      Шановні   колеги  народні  депутати!  Мені  дуже

 соромно,  що  ми  влаштовуємо самосуд один над одним.

 Тому  що  суд  над  наму  можуть  вершити тільки наші

 виборці,  колишні міністри і посадові особи на.......

 депутати і вони не скривали цього і люди довірили їм.

      І, мабуть, сьогодні, якщо подивитися, то, мабуть

 вони  кращі  професіонали чим ті, хто на постійнійній

 основі.

      Я  пропоную,  я  пропоную...  у  мене пропозиція

 така.  Звернутись  до  виборців,  щоб в грудні місяці

 заслухали наші звіти, як ми виконуємо їх накази. Якщо

 ми   їх   не  виконуємо,  хай  вони  нас  викликають,

 відповідно  до  статусу  депутата.  Це єдине, що може

 нас,  це  єдиний  законна  підстава. У мене прпозиція

 така. Дякую.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА.  Так.  Все,  все.  Я  ставлю на поіменне

 голосування. Принцип, приеципове вирішення питання.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА. Пилипчуку дайте ще слово... Я поставлю...

     

      ПИЛИПЧУК.

     

      Шановні   колегі,   на   сьогоднішній   день  ми

 вирішуємо лише  частину проблеми....

     

      ГОЛОВА. Не чути  зовсім

     

      ПИЛИПЧУК

      Шановні   колеги,   на   сьогоднішній   день  ми

 вирішуємо  лише  частину проблеми.

     

      ГОЛОВА.  Не  чуть завсім, ідіть на трибуну...

     

      ПИЛИПЧУК.  Шановні  колеги,  ми  на сьогодні цим

 питанням  вирішуємо  лише частину проблему, в зв'язку

 чим   і   не   набираємо   потрібних   голосі  в  при

 голосуванні.

      Справа  в  тім,  що  треба  подумати за майбутнє

 парламенту. А в зв'язку з цим прийнять закони і зміни

 о  законодавства, що скільки б не виходило депутатів,

 являється  парламент  лігітивним, тобто змінить норма

 представництва,  о  таке  і  конституційна,  відносно

 конституційної більшості приняття рішень і так далі.

      Тоді   прийняття   рішення  сьогоднішнього  буде

 набагато легшим.

      Уявімо собі, змоделюємо ситуацію, що ми прийняли

 ішення,  і  з  405  депутатів  набралось  90,  які ми

 вивели.   І   на   завтрашній   день  парламент  стає

 заложником  політичного  шунтажу.  Якась  фракція  не

 захоче,  щоб  приймалось якесь рішення і об'являє про

 вихід з парламенту, і парламент-таки розвалюється, він

 стає  меншим  за  300 чоловік. І тоді різні політичні

 сили будуть зі всіх сторін підігрувать то ту фракцію,

 то   ту   на   вихід   із   парламенту  і  тим  самим

 нейтралізацію,  ліквідацію парламенту.

      У зв'зку з чим я пропонував би спочатку вирішить

 итання  відносно  легітивності  роботи  парламенту із

 меншим складом, відносно питання прийняття рішень, що

 таке  конституційна  більшість у зв'язку із зменшеним

 кількісним  складом парламенту. І тоді любий список з

 любою кількістю дуже легко пройде в цьому парламенту.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Я прошу уваги.

      Узагальнюючи всі пропозиції...

      Прошу уваги.

      Ще  раз попереджаю, якщо не буду порядку в залі,

 я припиню розгляд цього питання.

      Ще  раз попереджую, якщо не буде порядку в залі,

 я припиню розгляд дцього питання.

      Одесити, заспокойтесь, будь ласка. Опустіть руки

 всі, опустіть руки.

      По-перше,  ми зараз... я поставлю пропозицію про

 поіменне  голосування.  А  поіменне  голосування буде

 вирішуватися  безперечно  не  в  перосналях  і  не  в

 списку,  а  в  принципі.  Тому  саме  цей  принцип ми

 повинні голосувати.

      Тому  узагальнивши  всі пропозиції, які сьогодні

 поступили,  я  вношу  на ваш розгляд Постанову, яка у

 вас  є,  але вона дещо редакційно змінена. За основу,

 будьте уважні.

      Про  дострокове  припинення повноважень народних

 депутатів  України,  які не працюють у Верховній Раді

 на  постійній  основі  та  суміщають  свою діяльність

 із...   та   займаються   діяльністю  не  сумісною  з

 депутатськими  повноваженнями.

      Верховна  Рада  України  постановляє:  припинити

 повноваження   депутатів,  які  до  20  листопада  не

 вирішать  особисто  питання  про дотримання частини 1

 статті  13  Конституційного  договору  між  Верховною

 Радою України та Президентом України, статті 3 Закону

 України  "Про  статус  народного  депутата  України",

 статей 4. 1. 2. та 9. 8. 1. Регламенту Верховної Ради

 України. Крапка.

      Хто за те, щоб поіменно голосувати?

     

      "за" -  180

     

      Рішення  голосується  поіменно,  за  основу.  Ми

 риску провели, вже з порядку ведення не виступають. Я

 ще  раз  кажу, 235 депутатів проголосувало за те, щоб

 підвести риску  під   внесенням   процедурних  питань,

 пропозицій.

      Ну,  я  ще раз прошу проголосувати за підведення

 риски з мотивів голосування. Проголосуйте.

     

      "за" -  225

     

      ну  бичите,  було 224, я помилився, а тепер і ви

 проголосували  -225.  Це  поки  що за основу, а потім

 доповнення будем голосувати.

      Сядьте,   будь   ласка,  я  дам  вам  слово  для

 доповнення. Повторюю ще раз. Текст голосується такий.

      "Верховна Рада України постановляє:

      (Будь   ласка,   уваги,   будь  ласка.  Ну,  хай

 наговориться ще Заєць, і тоді почнем... Будь ласка.)

      Верховна Рада України постановляє:

      Припинити  повноваження  депутатів,  які  до  20

 листопада цього року не вирішать особисто питання про

 дотримання   частини   1  статті  13  Конституційного

 договору  між  Верховною Радою України та Президентом

 України,   статті   3   Закону  України  "Про  статус

 народного депутата України", статтей 4.1.2 та   9.8.1

 Регламенту Верховної Ради України".

      Ставлю  на  голосування. Голосується поіменно за

 основу.

     

      "за" - 193

      Рішення не прийнято.

      Голосування було поіменним.

      (Шум в залі)

      Ну,  вибачте  мені.  Ми  приймаємо  документи на

 основі норм діючого закону, постанову приймаємо. Я ці

 норми  перерахував  в назвах. Тому уточнення, яке тут

 дає   група  депутатів,  не  змінює  суті  прийнятого

 документа.

      (Шум в залі)

      Тобто   редакція  така:  припинити  повноваження

 депутатів, які до 20 листопада цього року не вирішать

 особисто  питання,  які  не працюють у Верховній Раді

 України на постійній основі або поєднують депутатську

 діяльність  з  будь-якою іншою діяльністю, не сумісну

 із  статусом народного депутата України відповідно до

 частині  1  статті  13  Конституційного  Договору між

 Верховною   Радою  України  та  Президентом  України,

 статті 3 Закону України про статус народного депутата

 України,  статей 4. 1. 2 та 9. 1 Регламенту Верховної

 Ради України.

      Другий пункт. Для визначення списку...

      (Шум в залі)

      ...Другий пункт. Для визначення списку, створити

 комісію з депутатів - представників всіх фракцій.

      Ставлю на голосування  цю пропозицію.

      (Шум в залі)

      Та все голосується поіменно. Не кричіть.

     

      "За" - 202

     

      Рішення не прийнято.

      Я  прошу  вас,  будьте  уважні.  Будьте  уважні.

 Очевидно  не  вистачило  мого голосу, бо я вважаю, що

 треба   вирішувати   питання  остаточно  зараз.  А  з

 списками  не  возиться. Це справа кодного депутата. І

 ми,  відповідно до Указу і Закону, повинні вирішувати

 це питання.

      Тоді  я  поіменно... Будь ласка. Тоді я поіменно

 ще  раз  поставлю  на  голосування  той варіант, який

 набрав 196 голосів.

      (Шум в залі)

      Я   прошу   уваги.   Ще   раз  нагадую  активним

 депутатам,  які сидять зліва від мене. Якщо ви будете

 галасувати,  я припиню розгляд цього питання. Сядьте,

 будь ласка.

      Будьте   уважні.   Будьте  уважні.  Я  голосував

 поіменно  варіант,  який  набрав  202  голоси. але не

 поіменно був варіант, який набрав 196 голосів. Тому я

 його   ще   поставю   на  поіменне  голосування.  Він

 зводиться   до   наступного  (будьте  уважні,  будьте

 уважні! Будьте уважні, Антон Денисовичу, слухайте!)

      Перше. "Верховна Рада постановляє:

      Всім  депутатам до 20 листопада визначитися щодо

 свого  професійного  статусу  відповідно до частини 1

 статті  13  Конституційного  договору  між  Верховною

 Радою України та Преиздентом України, статті 3 Закону

 України  "Про  статус  народного  депутата  України",

 статтей  4. 1. 2 та 9. 8. 1 Регламенту Верховної Ради

 України.

      2.  20 листопада цього року прийняти рішення про

 позбавлення  повноважень  депутатів, які до вказаного

 терміну не виконають пункт 1 цієї постанови".

      Ця пропозиція проголосована не поіменно, набрала

 196 голосів. Я ставлю її на голосування ще раз.

      Будь ласка, ставлю на голосування поіменно.

     

      "за" - 179

     

      Не приймається рішення.

      Таким   чином,   була   пропозиція   цей  проект

 постанови роздрукувати і після обіду проголосувати її

 додатково.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Одну  хвилинку!  я  прошу  уваги!  Не  кричіть з

 місця, ще раз прошу!

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я  прошу!  Набрало 202, бо допомогли, тому що це

 таємне голосування. 196 і 198 набирала без поіменного

 голосування. Відійдіть від трибуни, будь ласка.

      Пропозиція  така,  комісії  Шейка  до  16 години

 роздрукувати  всі  варіанти  постанов, які будуть тут

 проголосовані поіменно. Зрозуміло.

      Ще раз. Варіанти постанов проголосуємо поіменно,

 але  їх  треба  розмножити  до  16.  00  години. Все.

 Питання не знімається, а по фракціях ви порадьтеся ще

 раз,  але  обговорюватися нічого не буде, буде тільки

 голосування.

      Я   просив  би  керівників  фракцій,  сядьте  не

 закінчилося  засідання.  Дехто  зрозумів, що раз його

 сьогодні  не позбавили повноважень, так уже можна іти

 із  залу.  Будьте  уважні.  Я  пропоную,  щоб комісія

 запропонувала  варіанти  від  фракцій. Це означає, що

 можуть  погодитися  частина  фракцій  -один  варіант.

 Частина  фракцій  -інший  варіант,  але це буде не 11

 варіантів,  а це буде три варіанти, але вони будуть у

 вас перед очима і ви по них зможете висновки зробити.

 Ясно?

      Тому  у перерві обідній, мається на увазі із 14.

 00  до  16.  00 ви порадьтеся з цього приводу, але ви

 будете вносити пропозиції від фракції. Зрозуміло.

      Сіли   всі   на   місце,  заспокоїлися.  Питання

 перенесено  розглядом  до  16.  00 години, а ми зараз

 будемо  працювати  над  наступним  питанням.  Питання

 зняте.

      Проект  Закону  України  про звернення громадян.

 Юхимчук Анатолій Петрович, будь ласка.

      Сядьте  на місце всі. Одну хвилинку, я звертаюся

 до  тих, хто кинувся до дверей. Депутати, будь ласка,

 Олег Олексійович, будь ласка, пройдіть подивіться хто

 де є. Сідайте на місце.

      Доповідайте. Сідайте на місце!

     

      ЮХИМЧУК.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги!

      Згідно   постанови  Верховної  Ради  України  та

 відповідно    до    порядку   денного   вашій   увазі

 пропонується  проект  Закону  України  "Про звернення

 громадян",  над яким працювала Комісія Верховної Ради

 України  з  питань прав людини, національних меншин і

 міжнаціональних відносин.

      В    основі   розробки   та   прийняття   даного

 законопроекту    виступає   об'єктивна   необхідність

 законодавчого   закріплення   конституційного   права

 громадян   України   їх   безпосередньої   участі   у

 державотворчих процесах шляхом внесення в державні та

 громадські  органи  звернень,  зауважень і пропозицій

 щодо поліпшення їх роботи.

      Прийняття  Закону України про звернення громадян

 має  надзвичайно важливе значення, особливо сьогодні,

 в   період,  коли  загострюються  суспільно-політичні

 відносини,  викликані глибокими кризовими процесами у

 соціально-економічному розвитку держави.

     

      ГОЛОВА.  Анатолій............!  Одну хвилинку! Я

 звертаюся  довас:  ну  невже  можна сісти... не можна

 сісти   на   місце?!..  Сергій  Олександрович!  Петро

 Миколайович! Володимир Романович! Сядьте, будь ласка,

 на місце! Ви заважаєте вести засідання!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Сядьте на місце, я ще раз вам говорю!..

      Говоріть...

     

      ЮХИМЧУК....        Актуальність       даного

 законопроекту  ще  полягає ще й в тому, що саме в цей

 складний   доленосний  для  Української  держави  час

 більшщість  громадян  у  пошуках  шляхів  соціального

 захисту  та  правових  гарантій змущені звертатись до

 органів   державної   виконавчої  влади,  громадських

 об'єднань,   установ   та  підприємств  з  надією  на

 порятунок та підтримку.

      Чітка    регламентація    таких   відносин   між

 громадянами,  державою  та її суспільними інститутами

 викликана    вимогами    та    реаліями   сьогодення.

 Підтвердженням  цього  може  бути аналіз кількості та

 характеру   звернень   громадян   до  Верховної  Ради

 України,    народних   депутатів   України,   комісій

 Верховної  Ради  України,  до  Президента  України та

 уряду,  керівників  місцевих  Рад народних депутатів,

 органів місцевого самоврядування. Тільки за 9 місяців

 поточного  року  на  адресу  Верховної  Ради  України

 надійшло більше 63 пропозицій, заяв і скарг громадян.

 До  Уряду  -більше  20  тисяч,  до  Органів місцевого

 самоврядування звернулось понад 3 мільйона чоловік.

      Внаслідок  інфляційних  процесів, зниження рівня

 життя,   зростання   цін,   збільшення   тарифів   на

 комунальні    послуги,   відповідних   труднощів   із

 медичним,  торгівельним  та  побутовим  обслугованням

 громадян,   особливо   зріс  потік  звернень  окремих

 категорій  населення,  в першу чергу, інвалідів війни

 та  праці,  одиноких пристарілих, багатодітних сімей,

 ліквідаторів   наслідків   аварії  на  Чорнобильській

 атомній  станції та інших. В силу ряду об'єктивних та

 суб'єктивних  причин,  серед  яких: важкий фінансовий

 стан,  відсутність  коштів  у Державному та місцевому

 бюджетах,   недосконалісті  нашої  грошової  системи,

 нестабільність    економіки,    банкрутство   значної

 кількості промислових підприємств. Не завжди в повній

 мірі задовольняються вимоги та звернення громадян, що

 в свою чергу створює умови для повторних заяв, скарб,

 пропозицій громадян, щодо поліпшення їх захисту.

      Таким чином, саме за таких умов, виникає гостра

 потреба  і  необхідність у законодавчому порядкуванні

 звернення   громадян  та  посилення  відповідальності

 посадових  осіб, органів державної влади, громадських

 об'єднань, підприємств і установ за їх вирішення.

      Слід  зазаначити,  що  до  цього часу відповідні

 відносини  громадян  регламентувались нормами законів

 колишнього  Союзу,  інструкціями, нормативними актами

 Верховної Ради України та Уряду.

      Характерним   являється   процес   законодавчого

 впорядкування равовідносин громадян і держави у формі

 звернень  в  багатьох  країнах  Європи  та  близького

 зарубіжжя.  Тут  варто наголосити на рпактику досвіду

 роботи  У  Великобританії, Польщі, Угорщини, Ровії та

 інших   держав,   що   підтверджує   природність   та

 актуальність законодавчого  акту.

      В   основу  розробки  проекту  закону  покладено

 набутий  практичний  досвід  в  організації, прийому,

 розгляді  звернень,  скарг  та  пропозицій  громадян,

 шляхи,  форми  і методи вдосконалення цього процесу з

 урахуванням  суспільно-політичних  змін  та  правової

 бази у   державі.

      З   метою   залучення  широкого  представництва,

 фахівців,   громадськості   до  законодавчої  роботи,

 комісією  у  чевні  1995 року створено робочу групу з

 числа фахівців, юристів, правознавців  та практиків.

      У     ході     підготовки     проекту     закону

 використовувались форми широкого обговорення основних

 розділів та статей через засоби масової інформації.

      Зокрема  12  вересня  цього року в газеті "Голос

 України"  уло  надруковано проект закону України "Про

 звернення  громадян", в свою чергу запропоновано всім

 органам   державної   влади,   правовим   інститутам,

 громадськості  прийняти  активну участь в обговоренні

 та розробці цього  документу.

      Як   наслідок,   на   адресу   комісії  надійшли

 багаточисельні    пропозиції   та   зауваження,   що

 продовжують   надходити  від  місцевих  Рад  народних

 депутатів,  правознавців  та  безпосередньо громадян,

 доля  яких заставила роками вирішувати особисте життя

 ята  питання  в органах  державної  влади.

      безперечно,  більшість  зауважень  та пропозицій

 враховано  та  буде  роміщено  у порівняльній таблиці

 другого читання.

      Активність та інтерес щодо участі ширпокого кола

 державних  інститутів  та  громадян  ще раз засвідчує

 назрілу   потребу   та   життєву  важливість  данного

 законопроекту.

      Шановні   колеги,  проект  Закону  України  "Про

 звернення  громадян"  по  сутті простий у сприянні та

 застосуванні. За структурною побудовою складається із

 трьох розділів, які охоплюють 29 статей.

      Щодо   1   розділу  "Загальні  положення",  якій

 містить в собі 11 статей. Вперше вводиться тлумачення

 дефініція  та  основних термінів законопроекту, серед

 яких розкривається зміст таких понять, як пропозиція,

 заява,  скарга, запитання. Розкривається суть дії або

 бездіяльності решень органів та посадових осіб.

      Вперше  в  нормі звернення охоплюються всі форми

 участі  громадян  у  реалізації  своїх  прав, а саме:

 поняття  звернення  охоплює в собі, як письмові так і

 усні  звернення,  пропозиції,  заяви,  клопотання  та

 скарги.

      В   цьому   ж   розділі   стаття   1  фіксується

 законодавче    право   громадян   України   та   осіб

 безгромаднятсва  на  звернення  до державних органів,

 органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян,

 установ, організацій, підприємств, незалежно від форм

 їх власності.

      В   статті   4  та  5  розкривається  вимоги  до

 звернень,  їх  мова  та  характерні  особливості щодо

 оформлення  як  особистих так і колективних звернень.

 Чітко  фіксується  норма  у  статті  6, яка забороняє

 переадресування скарг тим органам, діюче рішення яких

 оскаржується.   Що   звичайно  сприятиме  запобіганню

 породження    фактів   формального,   бюроктратичного

 підходу до вирішення звернень.

      У  статті 7 подається тлумачення норма звернень,

 які  визнаються  анонімними та не підлягають розгляду

 відповідними органами. Також регламентується заборона

 розголошування  відомостей,  що  містять у зверненнях

 громадян, що передбачено статею 9 та частини 2.

      Значне    місце    визначено   у   законопроекті

 організації  порядку розгляду звернень, що відповідно

 розкриваються  у  2  розділі  статті  12-21. В данній

 частині  проекту  чітко  обумовлено  порядок розгляду

 зауважень   та   скарг  громадян,  визначено  терміни

 подання і розгляду відповідно скарг і звернень, чітко

 фіксуються   права,  як  громадян,  так  і  обов'язки

 державних     органів    місцевого    самоврядування,

 підприємств,    установ,    організацій,    об'єднань

 громадян,  засобів  масової інформації щодо вирішення

 скарг.

      Так  певні особливості містить в собі стаття 14,

 яка  регламентує  порядок розгляду скарг до державних

 органів,  їх  посадоваих осіб згідно підлеглості, а в

 разі  відсутності  такого  ж  органу,  передбачається

 розгляд  у  судовому  порядку.  В  цій  статті вперше

 зазначається   порядок   розгляду  скарг  на  рішення

 колективних  підприємств,  акціонерних  товариств  та

 установ   інших   форм   власності,  що,  безперечно,

 викликано  змінами  у суспільно-виробничих процесах і

 вимагає законодавчого впорядкування.

      Слід  зазначити,  що  в  статті 17, яка визначає

 обов'язки  державних  органів та інших інстанцій щодо

 розгляду скарг знову ж таки вперше...

     

      ГОЛОВА.  Анатолій  Петрович,  Анатолій Петрович,

 скільки вам часу треба ще на закінчення?

     

      ЮХИМЧУК  Ну, згідно регламенту .......

     

      ГОЛОВА. Ще хвилин скільки?

     

      ЮХИМЧУК     Ще хвилин 7.

     

      ГОЛОВА. Ще хвилин 6-7.

      Я   просив   би  так  вашої  згоди.  Давайте  ми

 закінчимо   розглядом   це   питання.   Я  внесу  там

 пропозицію,  проголосуємо,  бо  тоді  виходить, що ми

 розірвемо  його і буде наступне питання. Тому давайте

 продовжимо  на  10  хвилин  перерву.  Ми  тоді... Ну,

 тут... Так треба їх внести до другого читання.

      Хто   за   те,  щоб  10  хвилин  продовжить?  Не

 заперечують.

      Будь   ласка,   закінчить   доповідь,  закінчите

 доповідь, потім будемо визначаться.

     

      ЮХИМЧУК

      Слід  зазначити,  що  в  статті 17, яка визначає

 обов'язки  державних  органів та інших інстанцій щодо

 розгляду  скарг, знову ж таки вперше закладено норму,

 яка  забороняє  безпідставне  передання іншим органам

 розгляд відповідних звернень.

      Саме  такий підхід до вирішення проблем громадян

 з   боку   окреми   органів  влади,  які  намагаються

 самоусунутись  від  вирішення  проблем,  що  ставлять

 перед   ними  громадяни,  та  нагаються  безпідставно

 переадресувати  в  інші  інстанції  вирішення питань,

 потребують чіткого законодавчого визначення.

      Заслуговує  на  підтримку,  і  з  цього  приводу

 висловлюється  і  ряд  державних інститутів, що взяли

 участь  в обговоренні проекту Закону, зміни терміну у

 (..........) звернень.

      Загальний   строк  розгляду,  що  передбачоно  у

 статті   18,   визначений  у  5-денний  строк.  А  їх

 вирішення -не більше 1 місяця від дня їх надходження.

      В  даному випадку вам пропонується на розгляд та

 підтримку нормам розгляду звернень, які не потребують

 додаткового  вивчення  та  визначаються  строком  -не

 пізніше  15 днів від їх  надходження.

      Використовуючи   цю   норму,  відповідні  органи

 державної  влади  -а я звертаю, шановні колеги, і вас

 саме  на  цю  норму  -громадські  об'єднання матимуть

 змогу першочергово вирішувати звернення тих громадян,

 які  потребують це в першу чергу. А тут, перш за все,

 малозабезпечені,   пристарілі,   одинокі   громадяни,

 інваліди війни та праці та ряд інших громадян.

      Заслуговує  на  увагу,  підтримку  та відповідне

 обговорення    стаття    20    "Організація   прийому

 громадян".  З  цього  приводу надто важливо врахувати

 попередній  досвід  нашої  роботи,  який  характерний

 особливостями  організації  прийому  громадян  як  за

 місцем  їх  роботи,  так  і за місцем проживання. Тут

 слід  зберегти  і вдосконалити форми роботи сільських

 вуличних   комітетів,   громадських   рад,   виїздних

 прийомних  виконавчих комітетів. Особливо в сільській

 місцевості і звичайно з урахуванням умов сьогодення.

      Ми  не  повинні цуратись тих методів роботи, які

 підтримують громадяни, які диктує саме життя.

      Проектом  у  цій  частині  передбачається  норма

 обов'язкової  змітності органів державної влади перед

 населенням  про  стан  розгляду  звернень громадян та

 роботу над усуненням причин, що їх породжують.

      Гадаємо,  що  такий підхід в цій сфері сприятиме

 системному    вирішенню   комплексу   проблем   наших

 виборців.

      Нарешті  третій  розділ,  на  нашу  увагу, надто

 важливий      -"відповідальність     за     порушення

 законодавства  про звернення громадян". На нашу думку

 надзвичайно  важливий  і вкрай необхідний на сьогодні

 підхід,  який  закладається  в  статтях  22, 25 цього

 розділу.

      Під  час  обговорення законопроекту із місць від

 громадських   організацій   і   трудових  колективів,

 місцевих рад, державних адміністрацій та правознавців

 надходило  чимало  пропозицій  щодо  норм саме ццього

 розділу.

      Цілком  зрозуміло, що безпідставне відношення до

 вирішення   заяв,   звернень   громадян,   формалізм,

 бюрократичну    волокіту,    яка   часто   та   густо

 зустрічається  в  діяльності органів державної влади,

 місцевого самоврядування підприємств, установ вимагає

 значного   посилення   в  плані  відповідальності  за

 усунення виконання звернень громадян, що покладається

 на них згідно конституційних вимог.

      З цього приводу дозвольте звернути вашу увагу на

 неоднозначність форм розкриття норми відповідальності

 як  службових  осіб, так і безпосередньо громадян, що

 порушують вимоги цього Закону.

      В даному випадку враховується правова практика з

 посилання м на норми чинного законодавства.

      Наприклад,    в    статті   22   визначено,   що

 неправомірна  вимога у прийнятті і розгляді звернень,

 порушення   без  поважних  причин  терміну  вирішення

 звернень,  прийняття  не  обгрунтованого,  такого, що

 суперечить   Закону,   іршення,  або  інші  порушення

 тагнуть   за   собою  дисциплінарну  відповідальність

 посадових осіб у порядок, встановленому Законом.

      На  сьогодні  такі  норми  визначені, скажімо, у

 статті 147 Кодексу законів про працю.

      Відповідно  робоча  група  по  законопроекту  та

 Комісія  з  питань прав людини, національних меншин і

 міжнаціональних відносин вважає за необхідне внести в

 цій   частині  зміни  та  доповнення  щодо  посилення

 розміру  відповідальності,  які  зазначені  у кодексі

 законів про адміністративні правопорушення.

      Інші  пропозиції щодо вирішення відповідних норм

 зводились  до  чіткого  посилення  та  розкриття міри

 відповідальності   безпосередньо   у   самому  Законі

 України  "Про  звернення  громадян"  без відповідного

 посилання на чинне законодавство.

      Саме  з  цього  приводу ми готові вислухати вас,

 шановні народні депутати, та взяти до уваги конкретні

 пропозиції  і  бачення щодо законодавчого закріплення

 відповідних норм.

      Такі  ж дії, які перерахувалися в частині першій

 статті  22,  в разі, якщо вони завдали істотної шкоди

 державним   чи  громадським  інтересам  та  інтересам

 окремих  громадян та у випадках з тяжкими наслідками,

 тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

      Така  відповідальність  визначена  у  статті 167

 Кримінального   кодексу  України,  що  передбачає  за

 відповідні  дії  позбавлення  волі  строком  до трьох

 років або виправних робіт на той же строк або штрафом

 у розмірі від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів.

      В     даному     розділі    також    передбачено

 відповідальність   громадян   за   подання   звернень

 протиправного   характеру,   закладається  норма,  що

 визначає  порядок  відшкодування  витрат по перевірці

 звернень, які містять завідомо неправдиві відомості.

      Визначена   система   контролю   та   нагляд  за

 дотриманням законодавства про звернення громадян.

      Таким  чином, в цілому проект закону спрямований

 на   врегулювання   питань   практичної   організації

 громадянами   України,  наданого  їм  конституційного

 права,   відстоювання   та  відновлення  їх  законних

 інтересів.

      Шановні      колеги!      Завершуючи     коротку

 характеристику,     запропонованого    законопроекту,

 висловлюємо  подяку  всім учасникам обговорення, всім

 хто   надіслав  пропозиції  щодо  статей  проекту  та

 висловлюємо впевненість в тому, що більшість із вас з

 розумінням  віднесеться  до  підтримки  та  прийняття

 даного  законопроекту, який виходить із самого життя.

 Його    прийняття    чекають    десятки    і    сотні

 співвітчизників, доля яких спонукала на пошук захисту

 їх  прав.  Очікують  його  органи  державної влади та

 громадські   об'єднання,   діяльність  яких  потребує

 впорядкування  та  регламентації  в частині роботи із

 зверненнями  громадян. Сподіваюсь на вашу підтримку і

 розуміння  у  необхідності  прийняття  проекту закону

 України,  а  врешті  й  на поліпшення захисту прав та

 добробуту всіх громадян української державності.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.  Дякую вам, Анатоліє Петровичу.

      Шановні    депутати,    є    така    пропозиція:

 законопроект   підготовлений  на  основі  міжнародних

 правових  документів і тих документів, які стосуються

 захисту прав людини, прийнятих і у нас в тому числі і

 передбачених   Конституцією.  Безперечно,  цей  закон

 обов'язково  треба  приймати. Сьогодні до змісту його

 норм   може  бути  багато  пропозицій  позитивного...

 позитивних,  які  поліпшать  цей  текст.  Я просив би

 ващої  підтримки на вирішення питання в такий спосіб:

 щоб  ми  могли  цей  закон за основу, тобто в першому

 читанні,  прийняти  і  дати змогу всім депутатам, хто

 має  бажання  внести  зауваження свої для того, щоб в

 дргому читанні потім прийняти.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 Будь  ласка, дайте мені на моніторі, хто записався на

 виступ.  Так,  на виступи записалися 10 чоловік. Якщо

 хтось  наполягає  на цьому виступі, то я не маю права

 не   дати   цього  слова,  і...  тут  така...  Василь

 Іванович,  подивіться... Я розумію, безперечно, що ви

 свої   зауваження   -вони   всі  будуть  слушні,  всі

 доцільні,  тому що депутат працює з виборцями і т. д.

 Але   ви   маєте  змогу,  щоб  вони  були  враховані.

 Передайте цей текст у Секретаріат -він буде освоєний.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Підтримує  це Василь Іванович. Якщо так, то тоді

 є   пропозиція   проголосувати   у   першому  читанні

 відповідно до того проект, який є у вас на руках.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка, з процедури у Носова є думка.

     

      НОСОВ В.В.

      Шановні  депутати,  я хочу нагадати, що згідно з

 Оегламентом на першому читанні  обговорюються основні

 положення,  но  якщо  вони  є  спірні,  то  тоді є що

 обговорювати;  як  спірних  нема,  то  й  нема  що  й

 обговорювати.  А також структура законопроекту. Тобто

 перелік розділів, глав і так далі. Якщо до цих питань

 нема,  то  тоді  ж  нема  що й обговорювати.

      Всі  інші  поправки  можна  подати  у вигляді, в

 письмовому вигляді. Альтернативних законопроектів тех

 нема, то виходить , що згідно з Регламентом...

     

      ГОЛОВА. ТОбто можна ставити на голосування...

     

      НОСОВ... практично нічого обговорювать.

     

      ГОЛОВА.   Тому   з   вашего   дозволу, я  проект

 постанови,  який  у вас є на руках...

     

      НОСОВ. Це в другому читанні можна.

     

      ГОЛОВА.  Це  пропозицію  в  другому читанні може

 буть.  Василь Іванович, ви перший записані на виступ,

 скажіть своє слово з цього приводу.

     

      СТЕПЕНКО.

      Спасибі  Олександр  Олександрович. Я підстримую

 цей   законопроект.   Я  ще  таку  пропозицію  вношу,

 Олексанлре    Олександровичу:    проголосувати    без

 обговорення, але може дать можливість задать декілька

 запитань.  Тут  єсть  для  того,  щоб  уточнити,  яку

 конкретно  пропозицію  до  цього закону дан=ть. Закон

 дуже  важливий і потрібний, але єсть такі моменти, що

 нада було б з'ясувати.

      От тут у мене, наприклад, є запитання до статті,

 де йде мова про те, що в засоби мосової інформації. І

 я  пропонував  там  дописати,  що  і  "не можуть бути

 оприлюднені до вирішення питання по суті".

      Що  я маю на увазі? Що тут передбачено чи ні, що

 неоприлюднювать,  наприклад, звернення чи скаргу поки

 вона не перевірена. Ви знаєте, Олександре.......... і

 ви  знаєте,  як  це  все  крутиться  кругом, і всі ми

 знаємо,  тобто, що засоби масової інформації не мають

 права  оприлюднювати  до  тих  пір,  поки не буде, по

 суті...  Чи  це  передбачено  тут, чи не передбачено?

 Мені хотілось би уточнить.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.   Анатолій Петрович, скажіть.

      Взагалі це передбачено  в Законі "Про пресу".

     

       ЮХИМЧУК.  Василь  Іванович,  дійсно, влучна

 пропозиція.  І сама практика переконує, що сьогодні є

 в засобах дискредитують органи державної влади, і нас

 з  вами  дискредитують.  І  тому вашу пропозицію щодо

 норм  ми  врахуємо  при другому читанні і обов'язково

 посилимо.

 

      ГОЛОВА.   Є   пропозиція,   давайте   так:   всі

 зауваження, і регламент це передбачає, можна подати в

 письмовій  формі, і в другому читанні врахувати.

      Комісія  буде працювати ефективно, а принципових

 заперечень проти змісту і структури самого закону теж

 немає.

      Тому  я  пропонцую  і  проект  постанови з цього

 приводу ставлю на голосування.

      Підтримайте, будь ласка.

      За - 241

      В цілому можна  поставити? Ставлю в цілому.

      Доповнення   є?   Одну   хвилинку,  дайте  слово

 Запорожець, Миколаївська область.

     

       ЗАПОРОЖЕЦЬ.

       Шановні  народні депутати, я вважаю, що питання

 про звернення громадян стосується багатьох громадян і

 виборців, і вони мають багато досвіду з цього. І було

 б  доцільно, я вважаю, щоб в Постанові ми передбачили

 оприлюднення цього проекту після першого читання, щоб

 могли громадяни  своє бачення...

     

      ГОЛОВА.    Доповнення   таке:   пункт   останній

 постанови:

      "Оприлюднити  проект Закону..."

       Так він же був оприлюднений, був надрукований в

 "Голосі  України" .

      Я  ще  раз  прошу,  цей закон був оприлюднений в

 "Голосі  України"  12 вересня.

      Є в цілому?...

      В   цілому  ставлю  на  голосування.  Ставлю  на

 голосування у першому читанні.

     

      "за" -  258

     

      Дякую за активну роботу.

      Тепер, о 12.30 закрите засідання.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку