ЗАСІДАННЯ ВІСІМНАДЦЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  5   ж о в т н я   1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.   Я  прошу  депутатів  підготуватися  до

 реєстрації,   вставте  картки,  проводиться  поіменна

 реєстрація .

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

 

      ГОЛОВА. Зареєструвалося більше 310 депутатів. Ви

 вставте картки, я оголошу потім скільки, 314. Вечірнє

 засіданная оголошується відкритим.

      Слухається  питання  про  проект  Закону України

 "Про     особливості     приватизації     майна     в

 агропромисловому комплексі".

      Третє  читання.  Єгудін  Володимир Ілліч -голова

 підкомісії,   Комісія   з   питань   агропромислового

 комплексу , запрошується на трибуну.

 

      ЄГУДІН   В.   І.   Уважаемые  товарищи,  сегодня

 представляется  в третьем чтении Закон "о особенности

 приватизации в сельском хозяйстве".

      Мы   очень   внимательно   рассмотрели   все  62

 предложения,    которые    поступили   от   депутатов

 Верховного  Совета Украины, постарались учесть мнение

 всех   депутатов,   ну   тех,   которые   входили   в

 законодательное поле Украины. Те предложения, которые

 входили в законодательное поле  Украины.

      Я   убедительно   вас  прошу  очень  внимательно

 отнестись к этому закону и сегодня принять его.

      Какие   мотивы   я  бы  сегодня  высказывала  за

 принятие этого закона.

      Сегодня  можно  много  говорить,,  нужен  или не

 нужен   этот  закон,  но  приватизация  уже  пошла  и

 приватизация   идет   полным   ходом.   Максимум  тех

 предприятий,      перерабатывающих,      промышленных

 предприятий, которые сегодня подлежат приватизации по

 этому  закону, они продолжают приватизироваться и они

 вообще уйдут.

      Мы говорили прошлыйй раз, и я вам говорил о том,

 что   сегодня   производство   сельскохозяййственнойй

 продукции  свертывается  только  потому,  что не идут

 взаиморассчеты.  Только  создание комплекса, снизу до

 верху  пронизанного  решит  проблему  и  рассчетов  и

 проблему  производства конечнойй продукции. Я считаю,

 что та ситуация, которая сложилась сегодня в сельском

 хозяйстве,  создание мини-производств, она приведет к

 тому,  что  мы с вами растеряем то огромное достояние

 государства,  оторое  было создано, и которое сегодня

 позволяет,     и    вчера    позволяло    развиваться

 сельскохозяйственному комплексу.

      Еще   раз   убедительно  вас  прошу  внимательно

 отнестись  к  тем  предоложениям,  которые наработала

 Комиссия и принять их в окончательнойй редакции.

 

      ГОЛОВА.    За    процедурою   третього   читання

 розглядаються лише ті поправки, які вносились під час

 бговорення в другому читанні.

      В кого які будуть зауваження? Мусіяка, прошу, це

 ви з процедури, я думаю? Будь ласка.

 

       МУСІЯКА.  Будьте добры, коллеги, скажите, а где

 заключение  юридической службы Верховної Ради на этот

 законопроект, потому что к третьему чтению должен быть...

 

      ГОЛОВА.   обов'язково   повинні   бути  висновки

 юридичного  відділу...

 

      ЄГУДІН.     Мы     получили     заключение

 юридическойй службы, получили его ко второму чтению и

 получили его к третьему чтению.

       Те  все  зауваження юридичекойй службы учтены в

 этом проекте.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  ви  можете  прочитати  ті

 зауваження?   В вас вони є?

      Які ж були зауваження  тоді, поясніть.

 

       ЄГУДІН.  Зауваження были, в основном, чисто

 редакционного плана, мы все их до единого  учли.

 

      ГОЛОВА.  Анатолій Варфоломійович.

 

      РАХАНСЬКИЙ  А. В.

 

      Євпаторійський     виборчий     округ,     група

 "Незалежність", Раханський.

      Шановні  депутати,  встановлений  проектом цього

 закону   порядок   про  передачу  51  відсотка  акції

 переробних  підприємств, що приватизуються безоплатно

 недержавним    сільськогосподарським   підприємствам,

 грубо  порушує  діючі  норми  законодавства України з

 питань    приватизації.   Скільки   можна   проводити

 експеременти?   Аропром   зробив  свій  пгром.  Зараз

 повальна   планова   приватизація.   Якщо   переробка

 сьогодні  ще ледь ледь жевріє, давайте її цим законом

 пложемо на лопатки.

      І  я  з великою повагою відношусь до працівників

 села.  І з болем перживаю розруху на селі. В свій час

 багато  зроблено  державою  для нарощення потужностей

 переробних галузей для того, щоб прискорити переробку

 вирощеного   врожаю,   покращити   якість  продукції.

 Ситуація   була   керованою.  І  ми  вже  забезпечили

 населення основними продуктами харчування.

      Шановні  кілеги,  давайте  поміркуємо, одержавши

 контрольний   пакет   акцій   на   цукрових  заводах,

 молокозаводах,     м'ясокомбінатах,     олійножирових

 виробництвах,      елеваторах      ми...      шановні

 сільгоспвиробники не тільки не пощать свій критичний,

 економічний  стан, а взявшись за руки з переробниками

 разом  загинуть.  Повірте  мені! Невже нас життя щене

 навчило.  Ми  що  свідомо  йдемо  на  цей крок заради

 виконання плану приватизації.

      Я  не  хочу  і  немаю  морального і громадського

 права  бути  учасником  руйнування переробних галузей

 АПК.   Тому   благаю   вас,  давайте  ми  дамо  право

 переробникам і  сільгоспвиробникам самим вирішити 49,

 чи 90, чи 100 відсотків акцій кому дати.

      Якщо  цього  не  зробимо  породимо  регіональний

 егоізм акционерів. Загубемо село, загубемо переробку.

 Прошу  проголосувати  поіменно. Це дуже велика і дуже

 небезпечний буде закон. До речі, Росія прийняла закон

 і  сказала:  "Переробники  і  сільгоспвиробники  самі

 повинні  вирішити,  скільки".  Ну не менше ніж 51 для

 всіх, для переробників і для сільгоспвиробників.

      Дякую за увагу по цій статті.

 

      ГОЛОВА. Володимир Ілліч, прошу.

 

      ЄГУДІН В.І.

      Я  очень  уважаю Анатолия Варфоломеевича, он мой

 товарищ  и  по  работе,  и  по  жизни,  но я бы хотел

 сказать Анатолию Варфоломеевичу. Это не экперимент, и

 никто  не  собирается  сегодня тонуть одновременно. Я

 вам  еще  раз  говорю, что если мы сегодня не отдадим

 производителю  51  (а  вы слышали сейчас в разговоре,

 когда  мы  вели  разговор с сахарниками, что сахар не

 выкупают  только 7, 16 процента), то там окажутся те,

 кто  оказался в Днепропетровске на масложиркомбинате.

 Там   будет   чужой   капитал.   Мы   потеряем   свои

 перерабатывающие  предприятия,  мы  потеряли  с  вами

 промышленность папиросную, сигаретную промышленность.

 Там  давно уже нас нет. Сейчас потеряем сахарную и за

 ней потеряем все отрасли промышленности.

      Можна соглашаться со мной, можна не соглашаться,

 но  опыт  показывает, что идут такие процессы. Не мы,

 так кто-то.

 

      ГОЛОВА. Шановні колеги! Йде обговорення в режимі

 третього  читання.  Це не перше читання і не виступи,

 ми  розпочинаємо  тему  з  самого  початку.  Я прошу,

 давайте будем іти за поправками.

      Шаланський, у вас до поправки? Будь ласка.

      Ні, я ж не пред'являю претензій.

 

      ШАЛАНСЬКИЙ А.М.

      226, Кіровоградщина, Шаланський.

      Я  хотів конкретно зосередити вашу увагу на стті

 3.  11.  1.  Я  розумію,  що я перескочив з статті на

 статтю,  але ситуація така. У дослідних господарствах

 Академії  наук  сільськогосподарських є господарства,

 які у 80-х роках передані повним складом у колгоспи у

 дослідні господарства.  І виникає ситуація, коли вони

 із  колгоспу  передані  у  державне  підприємство  по

 рішенню    адміністрації.    На   сьогоднішній   день

 працівники  цих  колекстивів  не мають змоги прийняти

 участь у приватизації, як любий селянин або працівник

 АПК  України.  Тому я хотів би оцю категорію, не тих,

 хто  спокон  віків  були  підсобними  господарствами,

 дослідними  господарствами  при  Академії наук, а ті,

 хто  передані  у  роки 80-ті. Це просто господарства,

 які  вирощують  і розповсюджують елітні насіння. І їх

 приватизація,  їх  від'єднання  не зменшує земельного

 фонду Академії наук для проведення наукових дослідів.

      Я  хотів  би,  щоб оцю статтю за пропозицією тут

 цілого  ряду  депутатів  все-таки  2  і  3 абзац цієї

 статті відмінити.  Дякую  за увагу.

 

      ЄГУДІН.  Значит,  очень  серьезно подошли к

 этому вопросу и Академия сельскохозяйственных наук, и

 депутаты,  работавшие  над  этим  вопросом.  Если  мы

 сегодня  уже  отдали  50  процентов этих хозяйств или

 этого   хозяйства  под  приватизацию,  то  мы  должны

 оставить  хотя  бы  50  процентов под то, чтобы иметь

 сегодня  элитные  семена. Не только многолетних трав.

 Мы  должны иметь сегодня элитными семена и картофеля,

 мы  должны  иметь  сегодня  элитные  семена  зерновых

 культур.

      То   есть,   нельзя   науку   полностью  сегодня

 приватизировать.  Надо  оставить  50 процентов. И это

 мнение не только мое,  это мнение всей Комиссии.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  колеги! Я прошу уваги. Давайте

 так:  оскільки депутати активні і запитанням кінця не

 буде, пішли за поправками.

      Перша   поправка  Драгомарецького  відхилена.  Є

 Драгомарецький?  Немає.  Ніхто  не  наполягає на ній?

 Ніхто.

      Друга поправка   врахована.

      Третя Душейко врахована редакційно.

      Четверта Драгомарецького -його нема -врахована в

 частині  третій.

      П'ята  поправка.  Хто  із...  по 5 поправці буде

 виступать? Будь ласка.

      Михайло Васильович Косів.

 

      КОСІВ М.В.

 

      Олександре  Олександровичу  і Володимиру Іллічу,

 тут  група  депутатів, в тому числі і я, вважають, що

 до   тих   осіб,  які  прирівнюються  щодо  пільг  на

 приватизацію майна сільськогосподарських підприємств,

 поряд  з  пенсіонерами  і непрацюючими треба ввести і

 працівників соціально-культурної сфери.

      Я  не  розумію,  чому цю категорію працівників в

 будь-яких  процесах,  які  стосуються  приватизації в

 сільському  господарстві  і  у всяких інших процесах,

 усувають  постійно і послідовно. Але якщо вчитель все

 життя  пропрацював  у  сільській  школі,  то  якогось

 іншого засобу приватизувати чи використати своє право

 на  приватизацію  у нього немає. Так само і працівник

 культосвітнього   закладу,   так   само   і  медичний

 працівник.

      І  отут  депутати,  які  представляють комісії з

 питань  освіти, з питань науки, культури і духовності

 і охорони здоров'я, все-таки просили б зважити на цих

 людей.  Тому  що  це,  як правило, найбільш соціально

 обділені на селі люди.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Будь ласка.

 

      ЄГУДІН

      Значит,  мы  когда  рассматривали этот вопрос, я

 говорил,  когда  докладывал  во  втором чтении, нашеи

 альтернативы, почему не включена социальная сфера.

      К    большому    сожалению,   социальная   сфера

 распространена  по  регионам  очень  неравномерно.  Я

 приведу  пример  о  том,  что  в  хозяйстве,  которое

 находится  под  городом,  социальная сфера составляет

 примерно  7-8%. В хозяйстве, которое находится далеко

 от города - до полупроцента.

      И  поэтому  мы  с  вами  в этом Законе учли, что

 социальная  сфера  может  выкупить  ту часть акций за

 майновой сертификат, которая остается после выкупа по

 порядку: по первому, третьему, шестому.

 

      ГОЛОВА. На умовах відкритого акціонування.

      Михайло    Васильовичу,    акціонують   суб'єкти

 сільгоспвиробництва  як  юридичні  особи.  Працівники

 соціальної  сфери не є членами цих юридичних осіб, не

 входять до їх складу.

      Тому  це  буде  колізія,  протиріччя в законі. А

 зверх  51-го,  тобто  на  вільний  обсяг  акцій, вони

 можуть пред'явить свої сертифікати.

      Тому...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Це так.

      Я прошу. Врахована ця пропозиція.

 

      Шоста .Раханський, врахована редакційно. Наполягаєте?

      Будь ласка, слово Раханському.

 

      РАХАНСЬКИЙ А.В.

 

      30 виборчий округ, Євпаторія. Раханський.

      Я наполягаючи ще раз прошу, не можна 51 відсотки

 здавати   сільгосвиробникам.  Це  дуже  шкідливо.  Не

 кірована  буде ситуація. Молокозавод, на молокозаводі

 буде управляти 30, 40, 50 чи 70  (....) колгоспу.

      Неможе цього бути ні в коємо разі.

      Дайте 49, будь ласка, я не заперечую.

      Но треба щоб виробники займались цією ситуацією і

 треба,  щоб вони були, контроль здійснювали за якістю

 серовини  цієї, якою вона буде надходити, не буде, як

 не будуть. Контролю не буде якості серовини.

      Я прошу, благаю всім, не зробимо цієї глупості.

 

      ГОЛОВА.  Значить, будь ласка, Володимир Ілліч.

 

      ЄГУДІН.

      Уважаемый   Анатолий   Варфоломеевич,  мы  опять

 возхвращаемся к тому вопросу, по которому мы неделю с

 вами спорим... Я еще раз повторяю, что вы ведете речь

 об управлении. Я веду речь сегодня о собственности. А

 как  уже  организовать  управления -давайте мы с вами

 думать об этом.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Да   нет,   Анатолий  Варфоломеевич,  все  можно

 сегодня  утрясти  и  нормально  сегодня  работать. Но

 собственность... Если мы хотим сегодня иметь сурье на

 заводах,  собственность  должна распределяться именно

 так.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу уваги! Анатолій Ворфоломійович

 Роханський   користується   своїм   правом   відносно

 поіменного  голосування  статті... поправки N 6. Я її

 зачитаю.  Пункт третій статті 3 він пропонує викласти

 в  такій  редакції:  "Члени  трудового  колективу, що

 приватизуються,        та        сільськогосподарські

 товаровиробники  та  прирівнені до них особи, а також

 недержавні      сільськогосподарські     підприємства

 (колективні,     колгоспи,    спілки    кооператорів,

 акціонерні    товариства,    селянські,    фермерські

 господарства  та  інші  недержавні  формування) мають

 переважне право на пільгове придбання не менше як 51%

 акцій   підприємств,  що  приватизуються.  Конкретний

 розміри  квоти  і  пропорцій  встановлюється  в плані

 приватизації  об'єкта".  Так?  Зрозуміла  пропозиція?

 Володимир Ілліч пояснив позицію Комісії. Ставиться...

 Хто  за те, щоб поіменно... Давайте так: ми цю... цей

 Закон  голосували  поіменно  всі  статті. Всі статті.

 Тому  природно,  що  його  треба і в третьому читанні

 голосувать  поіменно. Я просто попереджаю про це, щоб

 ви  були  в  курсі.  А  тепер,  хто  за редакцію, яку

 пропрнує депутат Роханський, я ставлю на голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Дякую. Не підтримується пропозиція.

      Сьома  поправка  Драгомарецького  (його немає) -

 відхилена вона.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Га? Де, номер який поправки?

 

      ЄГУДІН.  Ваша  поправка  была  ко  второму

 чтению,  и  когда  было второе чтение, я вам обкяснял

 почему...

 

      ГОЛОВА. Вона вже голосувалася.

 

      ЄГУДІН. Там написано, не менее 51.

 

      ГОЛОВА.  Там  інша  редакція. Будь ласка Олексій

 Тимофійович  інша редакція, ця поправка голосувалася,

 це  нова  редакція  і крім того, ще є багато звернень

 від   колективів,  днями  від  Лубенського  молочного

 заводу,  який,  заводу  сухого і обезжиреного молока,

 так   здається   підприємство   називається,  прийшло

 звернення  в  якому  висловлюється  тривога з приводу

 такого  методу  приватизації,  є з інших підприємств,

 одначе  комісія все це аналізувала вносить саме такий

 варіант  приватизації,  я просив би шановну комісію і

 під   час   впровадження   цього   закону   Олександр

 Григорович   тут  Тарасенко  заступник  голови  фонду

 держмайна  присутній, треба врахувати всі обставини і

 подивитися  яким  чином  можна  зробити  так,  щоб не

 вийшло,  що  під  час  приватизації або запровадження

 цього  закону  ми  випустили  просто  пусті  акції  і

 обезцінили  вже  ті акції, які були вже випущенні при

 приватизації  попередній,  частини  підприємств, тому

 очевидно  тут  треба продумати сам механізм, очевидно

 ці  акції повинні придбатися суб'єктами приватизації,

 щоб  стимулювати  тим самим модернізацію виробництва,

 або його розширення.

      Одну  хвилиночку.  До  8  статті  Драгомарецький

 відхилено.

      ____________. Ні не до 8 статті.

 

      ГОЛОВА.  М'ясковський  ви хочете з'ясувати, будь

 ласка слово М'ясковському.

      Зміст  такий,  вилучити даний пункт, як такий що

 суперечить  статті 1 Закону України "про підприємства

 України".

       Тоді  я ще раз прочитаю цю статтю. Стаття 2. 3.

 3:  "  До працівників підприємств, що приватизуються,

 передбачених  частиною  2 даної статті, прирівнюються

 також  особи,  що вийшли з цих підприємств на пенсію,

 звільнені у зв'язку з скороченням штату і не працюють

 після  звільнення  на інших підприємствах, особи, які

 мають   право  відповідно  до  законодавства  України

 повернутись  до  попереднього  місця  роботи на цьому

 підприємстві  та  інваліди, які звільнені у зв'язку з

 каліцтвом  або  професійним захворюванням у зв'зку із

 станом здоров'я".

 

       ЄГУДІН.    Александр   Александрович,   вы

 ошиблись, это к 2.3.4.

 

      ГОЛОВА.  А, 2.3.4.

      Сільськогосподарські    підприємства   створюють

 довірчі  товариства  для  здіййснення представницької

 діяльності   з   цінними   паперами   відповідно   до

 законодавства  України.

      М'ясковський слово, будь ласка.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ.

       Предлагалось  эту  статью изкять. Почему? Когда

 предлагалось  этот  вопрос  во  втором чтении, вы как

 докладчик согласились, что это резонно было.

 

       ЄГУДІН.  Я отвечаю на ваш вопрос: я не мог

 согласиться,   потому  что,  когда  эта  статья  была

 вписана  по моему прдложению, и я считаю, что если мы

 сегодня  на  селе  не  создадим  те общества, которые

 соберут  сегодня  ценные  бумаги,  то  все эти ценные

 бумаги  будут  в  трастах  и где угодно. А мы сегодня

 говорим,  что если будет разница на сахкомбинате и на

 сахзаводе, кто ее заполнит? Так вот ее надо заполнить

 за  счет  этих  ценных  бумаг.  То  есть это общество

 соберет  бумаги и внесет их, в этот же сахзавод на 49

 выше. Годится?

 

      ГОЛОВА.   Ви  наполягаєте  на  голосуванні  цієї

 поправки? Не наполягаєте. Добре.

             (Шум у залі)

      5-те не голосували чому? Тому що ніхто не просив

 слова.

             (Шум у залі)

       А,  Косів? Але він не наполягав на голосуванні.

 Я поставлю на голосування, давайте.

      5   поправка   про   віднесення...  Будь  ласка,

 Ніколаєнку слово.

 

      НІКОЛАЄНКО.

 

      Ніколаєнко, 402, Іванівський, Херсонщина.

      5  поправка,  яку підготувала  група  депутатів:

 Ніколаєнко, Яблонський, Косів, Степанов, Глухивський,

 Швидкий  і  так далі, і так далі: стосується чого. Ми

 хочемо,     щоб     після     того,    як    скажімо,

 сільськогосподарське  підприємство віддало ту частку,

 яка належить, пільгове придбання акцій за номінальною

 вартістю  своїм  працівникам.  Здійснився  цей захід.

 Лишаються  акції,  частина  підприємства.  І тоді іде

 приватизація   для   тих  осіб,  скажімо,  інвалідів,

 пенсіонерів і так далі і так далі другої половини.

      Ми  просимо, щоб прирівняли сюди також учителів,

 працівників   культурної   сфери.  Чому?  Ми  віддали

 належне  сьогодні  працівникам  цих підприємств. Вони

 взяли  те,  що  вони заробили. А дальше йде нормальне

 право  жителів  села.  І  ми сюди відносимо на рівних

 правах  і пенсіонерів, і вчителів, і працівників дома

 культури, і інше.

      Тому  ми просимо проголосувати і за те, щоб і на

 рівних   правах  і  сфера  обслуговування  соціальних

 культур    також   мала   право   за   свої   майнові

 приватизаційні  сертифікати отримати своючастку. Якщо

 цього  не  буде,  то  ці люди, їх сьогодні 15 десь 10

 відсотків  на  селі,  взагалі  не будуть мати ніякого

 права  на  приватизацію.  Тому  що і при приватизації

 радгоспів   опять  же  не  передбачено  їм  права  на

 приватизацію.

      Я  прошу  підтримувати  депутатів.  Це нормальне

 право, ми не переходимо дорогу нікому ні працівникові

 ні  радгоспу, ні колгоспу, ні сільгоспвиробнику.

 

      ГОЛОВА.  Володимир  Юрьєвич,  відповідайте, будь

 ласка.

 

      ЄГУДІН.   Так   я  хотел  бы  вам  еще  раз

 обкяснить. Мы никак не хотим сегодня ущимить парва ни

 учителей,  ни врачей. И они стоят в той же очереди, о

 которой  вы  сказали.  То  есть  они  имеют  право на

 приватизацию,  но  полсе  того  как  используют  свои

 майновые сертификаты труженики сельского хозяйства. А

 инвалиды,  и больные, и уволенные по проффесиональным

 заболеваниям  приравниваются  к  труженикам сельского

 хозяйства.  Честными  идут  полсе  них.  И  Александр

 Александрович обкяснял совершенно верно.

 

      ГОЛОВА.  Останнє зауваження, Валентина Петрівна,

 будь ласка з цього приводу. Пункт п'ятий, так?

 

      ___________. Да.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ЄГУДІН. Это поправка пятая.

 

 

 

      СЕМЕНЮК. Шановні   колеги!  Я  попрошу  звернути

 увагу.  Сторіночка  вісім. Перший абзац. Там пишеться

 про  те, що особи, які зайняті у сфері на селі, мають

 право    на   приватизацію.   Просто   ми   поставили

 очерьодність, по очереді ті пункти, і вони враховані.

 Тільки  в іншій редакції, на іншій сторінці. Сьогодні

 не  можна  ставити  питання,  що  окремо  повинен йти

 розділ.   Записано:   "Мають  члени  сімей  трудового

 колективу даного підприємства, які проживають разом з

 ними  та  особи  зайняті у соціальній сфері села". Це

 передбачено,  але  в порядку, якому тільки що називав

 Володимир Ілліч. Так що ця сфера врахована. Я попрошу

 звернути увагу.

 

      ГОЛОВА.     Зрозуміло     Ніколаєнко,    Косіву,

 Яблонському і іншим депутатам. Наполягаєте?

      (Шум в залі)

      Наполягаєте  на  голосуванні поправки? Ставлю на

 голосування  поправку  ь5.  Ставиться  на голосування

 поправка ь5.

      Я   прошу,  так  шаленно  обговорюють  дехто  цю

 поправку, посідайте на місця.

 

      "за"

 

      Дякую.

      Так.  Ми  йдемо  зараз шоста поправка, ми вже її

 пройшли.  Хвилиночку.  Дев'ята  поправка,  відхилена.

 Депутат Раханський пропонував в пункті п'ять статті 3

 після слів:"якщо сільськогосподарським підприємствам"

 додати  слова " що зазначені в статті 2 цього Закону"

 і    далі    за   текстом.   Слова   "такий   порядок

 застосовується    також    на    вже   приватизованих

 підприємствах" вилучити.

      Будь ласка, Анатолій Варфоломійович.

 

      РАХАНСЬКИЙ А.В.

 

      Євпаторійський    виборчий    округ   номер   30

 Раханський.  Я  хотів  би  застережити знову шановних

 депутатів,  що Закон зворотньої сили не повинен мати.

 Якщо  сьогодні  акціонерне  товариство вже засновано,

 воно  працює  один,  другий,  третій  рік.  Цей... ця

 поправка...  ця  стаття  перекликається  з 21 статею.

 Вона  перекликається.  І  я наполягаю вилучити. Такий

 порядок  застосовується  також  на вже приватизованих

 підприємствах.

      Що   ми  робимо?  Ми  вже  допустили  цей  гріх.

 Наприклад. Дніпропетровський олійно-жировий комбінат.

 Туди вже вложили кошти інвестори закорданні. Ми зараз

 його  розкриємо і будемо обезцінювати ці кошти. Ну це

 ж не... Ми ж... Для чого ми допустили це? Або вложили

 кошти  лікарі,  вчителі  і тому подібне. І другі люди

 вложили.  І зараз, якщо ми застосуємо цей порядок, ця

 акція  зразу  буде  в 2 рази обезцінена. Я вважаю, що

 треба відхилити. І прошу проголосувати.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги. Шановні депутати! Одну

 хвилинку. Віктор Іванович. Шишкін. Іван Васильович.

      Я  звертаюся  до  всіх  депутатів. Обговорюється

 надзвичайно  важливе  питання.  Я  не  розумію,  чому

 суперечки  там  зараз між Львівською і Тернопольською

 депутацією?

      В чому причина?

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Я  прошу,  опустіть  руки. Дійде ваша поправка -

 одержите слово.

      Анатолій   Варфоломійович,   ви  пояснили.  Будь

 ласка, Володимир Ілліч.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Ні,  так  ви  пояснили позицію? Треба ж, щоб ті,

 хто слухає, врозуміли її всі.

 

      ЄГУДІН.

      Я хотел бы... я хотел бы сказать всем депутатам,

 присутствующим в зале, что действительно есть тут над

 чем  подумать.  Мы  очень  серьезно,  очень  серьезно

 отнеслись к этому вопросу. Мы его обсудили и с Фондом

 имущества  и к сожалению поддержки откровенно говоря,

 не  нашли  у  него.  Но мы сегодня говорим о том, что

 если  мы  сегодня  выпустим  те  предприятия, которые

 приватизировались ранее, мы в конце-концов не сделаем

 это     стройной    системы,    поэтому,    Александр

 Александрович, правильно сказал, что и Фонд имущества

 и  Кабинет  Министров,  и  мы  должны  подумать,  как

 сегодня    выпустить    додатковый    выпуск   акций,

 осуществить, чтобы не обесценить эти акции. Очевидно,

 нужно записать разработку порядка.

 

      ГОЛОВА.    Слово    має   Олександр   Григорович

 Тарасенко - заступник Голови Фонду держмайна.

 

      ТАРАСЕНКО     О.     Г.    Шановний    Олександр

 Олександрович, шановні народні депутати!

      Дійсно,  на  останньому слуханні в Комісії цього

 законопроекту   Фонд   державного   майна  від  Уряду

 заперечував проти того, щоб 51% акцій поширювався між

 товаровиробниками безкоштовно, це майно передавалось.

 Тому  що ми порушуєм всю законодавчу і правову базу і

 ті  правила,  які  ми відпрацювали тут, у цьому залі.

 Те,  що  контрольний  пакет  акцій у товаровиробників

 повинен бути -це правильно. Але та редакція, яка була

 запропонована  до  другого  читання,  вона  правильна

 була.

      Безкоштовно,   ну,   тоді  розкажіть  як.  Ми  ж

 порушуєм  в  цілому  права  всіх людей -52 мільйонів.

 Розпаювали  майно в КСП, радгоспи перетворюємо в КСП,

 теж  розпайовуємо.  І  ще  безкоштовно 51%. За пільги

 можна  це...  Та  ще  й  проіндексовані вклади. Як це

 розмістити в державі?

      Я  вважаю,  що  те,  що  було  запропоновано  до

 другого...   Не   я  вважаю,  а  це  від  Уряду,  від

 розробників,  що  51%  або  більше  треба  продати на

 пільгових умовах. І інше.

      Тут  уже  депутат  Раханський  говорив  відносно

 поправки,  що  такий  порядок застосовується також на

 вже   приватизованих   підприємствах.  Скажіть,  будь

 ласка, як це здійснити і хто це зможе зробити?

      Тому  останнє  речення  із пункту 2. 3. 5 дійсно

 треба вилучити.

 

      ГОЛОВА. Так, я ...зрозуміла позиція.

      Будь  ласка,  депутат  Раханський  наполягає  на

 голосуванні своєї пропозиції. Я ставлю на голосування

 пропозицію депутата Раханського. Будь ласка.

 

      "за"

 

      Вона не отримала підтримки.

      Є зауваження юридичного відділу. Я прошу уваги!

      Юридичний  відділ  пропонує  на  основі аналізу,

 проведеного  з  останього  речення частини 5 статті 3

 виключити слова "і пропорції", оскільки відповідно до

 закону  України  "Про  приватизацію  майна  державних

 підприємств"  планом приватизації встановлені розміри

 пропорції не передбачено.

      Зрозуміло.

      Немає заперечень?

      Це проведені відповідні з діючим законодавством,

 тому ці слова вилучаються  без голосування.

      Інших поправок не було до цієї статті. Були ще.

      Мусіяка, прошу. І Бережний.

 

      МУСІЯКА.     Шановні    колеги,    Олександр

 Олександрович.

      Де це  відгук-заключення юридичного відділу?

      Він у вас, а де у нас.

 

      МУСІЯКА.  Так тому я він і у мене, що в вас нема.

 

      ГОЛОВА.  Ну а як же так?

 

      МУСІЯКА.   Я   пояснюю,   тому   що  комісія

 незабезпечила роздачу депутатам.

      Я передзвонив в Секретаріат, що принесли, щоб не

 пропустить тих зауважень.

      Тому  з вашого дозволу, я можу їх зачитати кожну

 поправку юридичного відділу.

      Щоб ви знали, що вона тут є.

 

      ГОЛОВА. А загальний висновок який?

 

      МУСІЯКА.   Загальний  висновок,  висловлений

 конкретні  6  зауважень,  які  загального висновку не

 дають про те, що можна, що не можна

      Тобто конкретні зауваження до конкретних статей.

      Бережний.

 

      БЕРЕЖНИЙ.

 

      Олександр Олександрович, шановні депутати.

      Прошла    приватизація    (....)   молокозаводи,

 переробка  короче. Давали акції іменні. І в колгоспи,

 радгоспи  приходили  акції  на  трьох, на п'ятьох, на

 десятьох.  А скільки за............ оставалось, ніхто

 ж  не  зна... Їх скільки? В того 90 процентів, в того

 70, а присилали іменні акції просто на людей. А не на

 юридичний...,  ну  не  на колектив. І це вобще должно

 буть  ісключено.  І  ніхто...  ті, що приватізірували

 перерабативающі   предприятія,   не   участвував   із

 товаро... етіх... проізводітелєй...

 

      ГОЛОВА.    Володимир    Ілліч,    будь    ласка,

 відповідайте.

 

       ЄГУДІН.  Так  а  что видповидать?! Он меня

 просто   поддержал  в  том,  что  этот  пункт  должен

 оставаться.   О  том,  что  приватизация  молзаводов,

 мясокомбинатов  должна  проходыить  через юридические

 лица. Я так понимаю...

 

      ГОЛОВА.  Ідем далі.

      Десята  поправка  Драгомарецького  відхилена. Не

 наполягає ніхто? Ні.

      Поправка    одинадцята    Пилипчука.    Пропонує

 ліквідувати  частину  п'яту  статті  3.  Тобто всю цю

 частину.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Його немає...

       Одинад...  Дванадцята поправка Драгомарецького

 відхилена   теж.   Виключити  слова  "за  номінальною

 вартістю".

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ви наполягаєте на слові? М'ясковський.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ+ М.М., 310 виборчий округ.

      Я  просив  би пояснити, чого відхилена поправка,

 де    після   слів   "на   придбання   акцій"   ви...

 пропонувалося    вилучити   слова   "за   номіанльною

 вартістю"?

 

       ЄГУДІН. Значит, мы не хотели бы, чтобы эти

 акции  попали  на аукцион. А за номинальной вартостью

 их   заберут   те   же  предприятия  и  люди  тех  же

 предприятий,  тех  же  сельхозпредприятий,  у которых

 сегодня есть еще и майновые сертификаты, и есть право

 половинного сертификата. Вот это единственное, из-за,

 в   принципе,   мы   не   согласились   с   поправкой

 Драгомарецкого.

 

      ГОЛОВА.  Володимир  Ілліч, а якщо вартість акції

 буде  менша  номіналу?  То  треба все-таки сертифікат

 повний віддавать?

 

      ЄГУДІН.  Наверное...

 

      ГОЛОВА.  Тоді  ми  дискримінаційні умови ставимо

 того    суб'єкта,    який   хоче   взяти   участь   в

 приватизації?..

 

      ЄГУДІН.   Немножко   да...  Поэтому  мы  и

 говорим  об  особенностях  приватизации. Естественно,

 да...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  М'ясковський  наполягає  на голосуванні

 поправки    Драгомарецького.    Вона   ставиться   на

 голосування.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      ГОЛОВА.  Ну все ясно, ноль секунд залишилося, що

 там  не  зрозуміло,  йдемо  поки  що  далі,  а  потім

 розберемося  з  технікою,  потім вернемося, якщо буде

 потреба,  13  поправка редакційно врахована Степенка,

 зрозуміло.

      14    Драгомарецького    відхилена,   ніхто   не

 наполягає,   ні.   15  його  теж  відхилена,  теж  не

 наполягає ніхто.

      16 частково врахована.

      17 Драгомарецького відхилена.

      18  Раханського відхилена, ви наполягаєте? Дайте

 слово Раханському Анатолію Ворфоломійовичу.

 

      ____________. Дякую, 30 виборчий округ Євпаторія

 Раханський, я прохав би депутатів проголосувати за цю

 поправку,  тому  що  якщо  ми  вже  зробили те, що ми

 зробили,  так  потрібно дати хоч право якесь маленьке

 цим нещасним виробникам, які працюють на виробництві,

 які  будували ці фабрики і заводи, які сьогодні мають

 я думаю право таке. Прошу проголосувати за. Дякую.

 

      ЄГУДІН.  Уважаемый Анатолий Ворфоломеевич,

 я  бы  вас  поддержал,  но  комиссия  приняла решение

 вообще  исключить  всякие  льготы  и  одновременно  с

 исключением  льгот  для  руководителей и специалистов

 заводов,   исключены   льготы   и   для  специалистов

 сельского  хозяйства,  поэтому,  мы решили и считаем,

 коль уже начинать честно приватизировать, то наверное

 вот этот путь единственный всем поравну.

 

      ГОЛОВА.  Поправка депутата Раханського ставиться

 на голосування, будьте уважні.

      (Йде голосування)

 

      Я  ще  раз  роблю  зауваження  тим  більше сотні

 депутатів, які утримуються від голосування. Ви можете

 голосувати  за,  проти,  утримались,  але  голосувати

 треба обов'язково.

      Будь ласка.

      Поправка  номер  19  Драгоморецького  відхилена,

 ніхто не наполягає, згодні.

      20  поправка Роханського про вилучення 6 статті,

 в наполягаєте, Анатоліє  Ворфоломійовичу?

      Будь ласка, дайте слово Роханському.

      Це   стаття   називається  "Безоплатна  передача

 частки  державного  майна".

 

       РАХАНСЬКИЙ.

       Я вважаю, що цю статтю потрібно вилучити. Я вже

 говорив декілька разів, на буду повторюватись. Прошу,

 треба,  що  дається безплатно, воно ніколи в житті не

 цінилось і не буде  цінитись.

 

       ЄГУДІН.  Я  думаю, Анатолий Варфоломеевич,

 тут не то имеется в виду, и, очевидно, вы не дочитали

 статью.  Здесь  говорится  о том, что совхозы, это зе

 совхозы    -сельскохозяйственные   предприятия,   те,

 которые  были  не  из колхозов сделаны. И получается,

 что    у   нас   рядом   4   совхоза   и   по-разному

 приватизируются.  Поэтому  и  принято  такое решение:

 коль мы тем отдаем безоплатно, то этим отдать среднюю

 часть  от  тех.  Если  она  больше,  то разница будет

 продаваться.  Если  не будет разницы, значит они тоже

 будут  приватизироваться  так,  как  и  рядом стоящие

 хозяйства,  то  есть  просто невозможно разорвать эту

 схему.

 

      ГОЛОВА. Володимир Ілліч, справа в тому, що Закон

 "Про  приватизацію" уже це передбачив, якщо це тут не

 закласти  відповідність  цю,  то  це  буде суперечити

 Закону "Про приватизацію".

      Ну  а потім, безплатно дається життя, а ціниться

 більше всього. Так що тут є якась діалектика, мабуть,

 в  цій  залежності. Не наполягаєте на голосуванні? Не

 наполягає.

      21   поправка   Степенка   відхилена  і  він  не

 наполягає  я  бачу.  22  поправка  Ніколаєнка і групи

 представників   корпусу  депутатів,  які   відстоюють

 інтереси  інтелегенції.  Надати право на приватизацію

 майна  радгоспів  за  майнові сертифікати працівникам

 соціально-культурної  сфери.  Вона  відхилена,  бо це

 предмет де що іншої норми закону. Ніколаєнку дайте ще

 слово.

 

      НІКОЛАЄНКО    С.    М.    Шановний    Олександре

 Олександровичу, Ніколаєнко, 402 Ванівський.

      Ми  після першого голосування, де була відхилена

 аналогічна  наша пропозиція, провели тут консультацію

 з  багатьма аграрниками... я просив би не заважати...

 з   багатьма  аграрниками,  з  різними  фракціями.  І

 стосовно  6  і  7 статті хотів звернутися сьогодні до

 всіх   депутатів  і  нагадати  їм  їхні  передвиборні

 платформи, де всі вони казали, що будуть підтримувать

 соціальну сферу. Дивіться.

      Перше.    Безоплатно   дається   частина   майна

 працівникам  радгоспів  в  тім розмірі, що припадає в

 середньому   на  одного  працівника  колгоспу  в  цій

 області. Є те, що він заробив.

      Друге. Потім на пільгових умовах за сертифікати.

      І третє. На викуп.

      А  вже  потом  після  5 років, якщо вже колектив

 відмовився на викуп дають соціальній сфері.

      Ми   пропонуємо:   перше,  безоплатно  хай  люди

 беруть,  бо  вони  це заробили, друге, за сертифікати

 взяли   свою   частку   майна,  третє,  тут  же  дати

 соціальній сфері вже після цього, аж потім на викуп.

      До  речі,  от  сидить коло мене голва Сельнської

 партії Довгань. Вони точно так зробили вже в багатьох

 господарствах.  Безоплатно  віддали,  за  сертифікати

 людям  віддали, потім дали в соціальних сферах, потім

 розглядають питання на викуп.

      Практика  говорить, що це доцільно і розумно. То

 чому   ж  ми  відхиляємо?  Я  прошу  підтримати  всіх

 депутатів,   значить,   поіменно.   І  я  прошу  всіх

 депутатів,  я  гарантую,  що  ми  в  газеті  "Освіта"

 роздрукуєм цей список.

 

      ГОЛОВА.   Володимир Юрьєвич...

 

      ЄГУДІН. Я как человек согласился бы с этим.

 

      ГОЛОВА.  Я  вважаю, шановні депутати, якщо це не

 порушує  загальну  логіку Закону, давайте підтримаємо

 пропозицію групи депутатів.

 

      ЄГУДІН. Абсолютно не порушує.

 

      ГОЛОВА. Не заперечує, так?

      Ставиться    на   голосування   поправка   22-а,

 підтримана  розробниками.  Хоч  вона і відхилена, але

 підтримується  тепер  розробниками,  тільки  треба  в

 редакції написати у формі закону. Бо це постанова так

 пишеться:  "надати  право".  А  треба  записати таким

 чином:  "Право  на  приватизацію  майна  радгоспам за

 майнові   сертифікати   мають  працівники  соціально-

 культурної сфери села". Зрозуміло?

      Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      Я  прошу  уваги! Справа в тому, що я не праильно

 висловився,   тому  що  працівників  сфери  немає  -є

 працівники  підприємств  та установ соціальної сфери.

 Тому я ставлю в такій редакції.

      "Право   на   приватизацію  майна  радгоспів  за

 майнові  сертифікати  мають працівники підприємств та

 установ соціально-культурної сфери на селі. На селі.

      Ставлю на голосування в такій редакції.

 

      "за"

 

      Точна редакція дає точне голосування.

      23-я поправка - не наполягають на ній? Ні.

      Станіслав    Миколайович,   ви   ж   обов'язково

 опублікуйте у цьому, в газеті "Освіта".

      24-а поправка відхилена, не наполягають.

      25. Група депутатів. Ніколаєнко, наполягаєте? Не

 наполягає.  Вона   відхи... Не наполягає.

      26. Відхилена. Не наполягають.

      27, Раханський. Відхилена.  Знімає він її.

      28 Степенка відхилена. А він не наполягає.

      29  Кожушко.  Частково  врахована. Ви хочете ще?

 Будь ласка, Олександру Михайловичу слово.

 

                         - 38 -

      КОЖУШКО О.М.

      Уважаемые  коллеги!  Уважаемые  особо  депутаты-

 селяне!  Я  обращаюсь  к вам с таким вопросом и хочу,

 чтоб  в  эту  статью 10 распространить ее действие не

 только в зоны отселения Чернобыльской АЭС, а в зонах,

 где  происходит  отселение  в связи с государственным

 строительством каналов, газопроводов и тому подобное.

 Поэтому  я  прошу после Чернобыльской АЭС записать "в

 зонах видселения з зв'язку с державным и громадськими

 и далее  потребамы".

      Суть  эта  заключается  в  том,  что в Чернобыле

 отселение  -это  беда.  У  нас  немного  есть  сел на

 Украине,  где  происходит  строительство или канала и

 они   о   10   лет   запрещено   приписка,  запрещена

 приватизация,  запрещено  паювання.  Это  отшельники.

 Дома  разваливаются,  я хотел бы учесть. И я хотел бы

 дополнить в этой статье. "Якщо відселення в визначені

 строки не проведені відповідними державними органами,

 то  громадяни,  які  проживають  в  зоні відселення і

 зазнали   обмежень   в   правах  землекористування  і

 користування  приміщень,  мають  право  на  одержання

 грошової   компенсації   у  розмірах  та  в  порядку,

 визначеному  Кабінетом Міністрів."

      Они  действительно  могли  в  свое время отстроить

 свой  дом, а сейчас разваливается, я просил бы учесть

 это,  ибо  мы  законодатели  должны  оберегать  своих

 граждан   от   произвола  со  стороны  исполнительной

 власти.

     

      ГОЛОВА.  Володимир Ілліч.

     

      ЄГУДІН.  Послушав сегодня, будем говорить с

 голоса, я считаю, что можно было бы согласиться с той

 поправкой, которую комиссия нам пропонувала.

     

      ГОЛОВА.  Да, да, я знаю что она есть.

     

      ЄГУДІН.  Це  не  з  голосу,  це  записано в

 порівняльной комісії.

     

      ГОЛОВА.  Я  наверное  не так сказал. Просто

 прослушав живую аргументацию, совершенно верно.

     

      ЄГУДІН.  Оскільки  таких претендентів на це

 право  передбачене  поправкою до статті 10 у редакції

 Кожушко,  я  гадаю і комісія підтримує цю пропозицію,

 що треба проголосувати на підтримку.

      Нема  заперечень?  29 поправка внесена депутатом

 Кожушко і проти якої доповідач не заперечує ставиться

 на голосування.

      Тільки    будьте   уважні,   тому   що   як   ви

 проголосуєте, так розумна пропозиція не пройде.

      А. Я не чую що ви говорите.

     

      "За" -

     

      Рішення не приймається.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Все поіменно голосується.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Тепер...  Це  29-та була стаття, але я пропустив

 і  з  вашої згоди повернуся до статті 7-ї, зауваження

 від  Юридичного відділу. Я прошу відкрити сьому статю

 на  сторінці  сьомій.  Ви  бачите, так? "Приватизація

 частки   державного   майна,   що   залишилася  після

 безоплатної передачі". Це так розуміти треба?

     

       ___________.  Да.

     

      ГОЛОВА....  І  тут  у  п'ятій  частині Юридичний

 відділ    пропонує    слова    "шляхом   перетворення

 підприємтва,  відкриті  акціонерні  товариства  з дня

 встановлення   права   на   приватизацію"   необхідно

 замінити  словами  "згідно з законодавством України",

 оскільки  порядок  приватизації  державного  майна на

 загальних   підставах   чітко   встановлений  Законом

 України    "Про    приватизацію    майна    державних

 підприємств"    і    іншими   актами   законодавства.

 Зрозуміло,  так?  Оскільки  це редакційна поправка, я

 вважаю, що не треба її голосувати, але за стенограмою

 (я   прошу)  прослідкуйте  Комісія.  Я  звертаюсь  до

 Володимира  Ілліча,  зокрема.  Прослідкуйте,  щоб  ця

 поправка  увійшла  у  норму  Закону  і  стала  нормою

 Закону.

      Тепер.  Повертаємося до двадцять... до тридцятої

 поправки,   яку   вносив   депутат   Степенко.   Вона

 відхилена,  і  він не наполягає, щоб її проголосувати

 ще  раз.  А  Юридичний  відділ  пропонує:  статтю  11

 законопроекту, якою передбачається приватизація майна

 радгоспів   і   технікумів,   дослідних  господарств,

 навчальних  та  науково-дослідних закладів, установ і

 організацій   слід  виклоючити  з  проекту,  оскільки

 зазначена  стаття  не згоджується зі статтею 5 Закону

 про  приватизацію майна державних підприємств, згідно

 з  якою  приватизації  не підлягають об'єкти освіти і

 науки, що фінансуються з бюджету. А також підрозділи,

 технічно   пов'язані   з  навчальними,  чи  науковими

 процесами, об'єкти освіти, які належать підприємствам

 та   відомствам   можуть   приватизуватися  за  умови

 збереження освітянського призначення.

      Таким   чином,  це  те  що  Шаланський  по-моему

 пропонував  тут  не  зовсім так, але юридичний відділ

 наполягає   оскільки   тут   розбіжність  між  діючим

 законодавдством  і  цією  нормою.  Ми не можемо цього

 допускати .

      Шаланський. Ви говоріть.

     

      ____________.      Дякую     226     Знаменський

 Кіровоградщина  Шаланський, я абсолютно підтримую те,

 що   сказано,   але  знову  ж  таки  давайте  зробимо

 виключення  тим  господарствам,  які  переведені в 80

 роки  вони  не  впливали  на  наукову  базу дослідних

 інститутів   сільськогосподарського  призначення,  це

 господарства,  в  яких розмножувалося елітне насіння,

 його  розмножувати  можна  в  любому  господарстві на

 вигідних   умовах,   прийме   любе   господарство   і

 розмножить  так  точно,  як розмножують зараз насіння

 кукурудзи.

      Тому  я  пропоную  записати окрім господарств що

 переведені  в  такі з колгоспів в період 70-80 років,

 це якраз та  епопея.

     

     

      ГОЛОВА.  Анатолій  Миколайович справа в тому, що

 радгоспи, ми всі створені в цей період.

      

      ШАЛАНСЬКИЙ.    Я   маю   на   увазі   дослідні

 господарства Академії наук.

     

      ГОЛОВА.  Дослідні  господарства,  тоді  треба  в

 дужках  тільки  ці  виділяти.  У  нас  представник  є

 дослідного     господарства     Олексій     Пилипович

 Чернявський. Зараз, зараз.

     

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ.  Дякую,  шановні  колеги, шановний

 Олександр  Олександрович  і  Володимир Ілліч, питання

 яке  ми  зараз обговорюємо дійсно має тут надзвичайно

 важливе   значення,  тому  що  дослідні  господарства

 поділяються   державна   дослідна  станція,  це  одна

 структура  і  їй належать по підпорядкованості кілька

 господарств,  які  дійсно перетворені були в свій час

 із  колгоспів  і  радгоспів, я думаю, що тут повністю

 можна  погодитится  з  Шаланським, тому що якщо ми не

 допустимо   їх   приватизації   цих  господарств,  то

 працівників  цих  господарств  ми  ставимо завідома в

 нерівні   умови   з   іншими   сільськогосподарськими

 підприємствами.

      Але  я  вносив  письмово  і  воно  в  нас трошки

 більшедобавилось  при другому читанні, воно враховано

 було,  моя  пропозиція, але трапилось так, редакційна

 правка,  подивіться статтю 11. 1 отам останній абзац:

 "Частка  майна  акцій  в  ромірі  не  менше  51%,  що

 використовуєтьсяпо  забезпеченню навчальновиробничого

 чи    науково-дослідного   процесу,   залишається   у

 власності  держави".  Він  в  якійсь мірі протирічить

 другому  абзацу.

      Тому третій редакційно він не несе нічого, або в

 протиріччя  входить  із  другим  абзацом, його просто

 вилучити  і все. І нормальна буде стаття. Я думаю, що

 і  юридичний  відділ  погодиться.  Ну,  можливо, що я

 додатково  тут...  А  якщо  ми оце не приймемо, то ви

 розумієте,  що ми дійсно тоді якусь компенчацію треба

 органзації, працівникам...

     

      ГОЛОВА.     Дякую,    Будь    лласка,    коротше

 аргументуйне.

      Володимир Ілліч...

 

       ЄГУДІН. Мы когда эту статью рассматривали,

 мы  пригласили  Академию  наук и науку, и считаем вот

 то,  о  чем  говорил  Алексей  Филиппович  совершенно

 верно.  но  если мы остановимся сегодня только на тех

 хозяйствах,  которые  только из колхозов образованы и

 не  возьмем техозяйства, которые из совхозов перешли,

 мы опять закладываем противоречие. Похтому нельзя это

 делать.

      Я   считаю,   что   статья  выписана  нормально,

 обработана  наукой,  ну  и, наверное, это особенности

 приватизации  в  селе,  это особенности приватизации.

 Очевидно...

     

      ГОЛОВА.  Душейко  ще  слово,  він  має  тут свої

 поправки.

     

      ДУШЕЙКО.

       Шановні  колеги,  я  звертаюсь  до  вас з такою

 пропозицією. Там є поправка, вона йде під номером 31,

 яка,  я  думаю,  що  узгодиться  якраз із пропозицією

 юридичного  відділу,  і  якраз  із  тим,  що говорить

 Чернявськи.  Я маю на увазі ось що, що якщо ми хочемо

 приватизувати  майно радгоспів-технікумів і дослідних

 господарств навчальних закладів, та науково-дослідних

 установ  і  організацій,  то ми можемо це робить, щоб

 розв'язать всі питання лише в випадку реорганізації в

 товарне  господарство, а в решті випадків це робиться

 лише  згядно  рішенню Кабінету Міністрів, затверджено

 Верховною   Радою.   Мається  на  увазі,  освітянські

 залишаються   освітянськими,  а  які  помилково  були

 переведені,   то   нехай   Кабінет   Міністрів  внесе

 пропозицію  про  переведення  їх  у  звичайні товарні

 господарства.  І  в  такому  випадку  вони підуть під

 загальну  приватизацію.

      Тому  я  настоюю  на голосуванні своєї поправки.

 Текст її я можу прочитать зараз, якщо є потреба.

     

      ГОЛОВА.  Тут  записано  все  зрозуміло.  Олексій

 Пилипович   не   заперечує,  Володимир  Ілліч  теж  і

 Станіслав  Миколайович, я зрозумів, теж не заперечує,

 да?

      Таким  чином,  31  поправка  автор  якої Душейко

 ставиться  на голосування. Вона підтримується всіма і

 Володимером  Іллічем  іншим, тобто Петром Іллічем теж

 підтримується. Я прошу всіх проголосувати її. Оробець

 Сергій    Олександрович....    Олександр   Михайлович

 голосуйте.  Валерій  Іванович  голосуйте. 31 поправка

 голосується "за".

     

      "за" -

     

      97  депутатів  куди ви диветеся? Я ще раз ставлю

 на  голосування  цю поправку. Та воно все голосується

 поіменно.  Сергій  Васильйович,  де ваші голоси? Ігор

 Рафаїлович...

     

      "за" -

     

      Приймається.

      Так вона узгоджується із нормою, власне кажучи і

 юридичного відділу.

      Тепер  так, Цушко, поки вони там... Ну, це якісь

 технічні   неполадки.   Все  правильно?  Значить,  не

 проходить поправка.

      (Шум в залі)

      Але  ж  ми не можемо, тут же поправки юридичного

 відділу,  ми  вступаємо в протиріччя із нормою Закону

 "Про приватизацію", не можна цього допускать.

      (Шум в залі)

      Що?

      (Шум в залі)

      Все  голосується  поіменно.  Я  ще раз ставлю на

 голосування цю поправку, 31. Будь ласка.

     

      "за"

     

      Цушко.

     

      ЦУШКО В.П.

      Депутат Цушко, фракция "Селянская партия".

      Коллеги,  Александр  Александрович,  прошу  вас.

 Надо   вернуться   к   предложению   Кожушко.  Он  же

 предложил:  в  случае, если, ну, случилось, допустим,

 прыродный  какой-то  катаклизм,  катастрофа какая-то.

 Выселяеся,  ну,  переселяются  люди. Надо это учесть.

 Это нормальное ...

     

      ГОЛОВА.  Ми  до цієї поправки вернемося в кінці.

 Будь ласка.

     

      ЦУШКО В.П. Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Поправка  32 Драгомарецького відхилена,

 не наполягає ніхто.

      ГОЛОС З ЗАЛУ.     Не чути.

      Вона вже врахована під час голосування.

      33 так само.

      34, комісія, врахована.

      35 поправка врахована редакційно.

      36 врахована.

      Наступна відхилена. Не наполягає ніхто.

      Знову  ж  таки  38  і  39  відхилена.  Ніхто  не

 наполягає. Тобто, погодилися   з тим.

      40 врахована.

      Частково врахована  41.

      42  врахована редакційно.

      43  врахована.

      44 відхилена.

      Будь  ласка,  Раханський  слово  має.  Стаття...

 Поправка  44 відносно статті  21.

     

      РАХАНСЬКИЙ А.В.

      30 виборчий округ, Євпаторія, група "Незалежні",

 Раханський.   Шановні   депутати!   Я   взагалі   був

 противником  обвальної  приватизації. Але якщо уже ми

 дозволили   акціювання  відприємств,  давайте  будемо

 послідовними.

      Стаття  21  проекту  Закону суперечить слідуючим

 нормам   чинного   законодавства,  статті  17  Закону

 України про приватизацію майна державних підприємств,

 статті 25 Закону України про господарські товариства,

 статтям 2, 4, 25, 30 Закону України про власність.

      Згідно     із    названими    нормами    чинного

 законодавства,   акціонерне  товариство  є  суб'єктом

 права  колективної  власності.  І  тільки йому надано

 право  приймати  рішення  про  перетворення закритого

 акціонерного товариства  у відкрите.

      названі    статті   чинного   законодавства   не

 дозволяють примусове здійснення такого перетворення і

 інше   втручання   державних   органів  в  діяльність

 колективного власника. Якщо ним не порушується Закон.

      Відповідно  до  чинного законодавства, прийняття

 рішення  про  додатковий  випуск акцій відноситься до

 компетенції  також  загальних  зборів акціонерів і не

 може  санкціюватись  з боку  держави.

      Прошу   проголосувати.   Цю   статтю   не  можна

 допучтити,  тому  що  ми  самі  себе будемо позорити.

 Благаю вас. Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА. Володимир Ілліч.

     

      ЄГУДІН.

      Ну  я отвечал уже на этот вопрос, потому что это

 касалось     и    предыдущих    замечаний    Анатолия

 Варфоломеевича. Поэтому вот Валентина Петровна хотела

 бы мне помочь.

     

      ГОЛОВА.  Валентина Петрівна. Будьте уважні.

     

      СЕМЕНЮК В.П.

     

      159-ий виборчий округ, депутат Семенюк.

      Шановні  колеги  народні депутати, я ще раз хочу

 вас   повернути   до  того  часу,  коли  ми  приймали

 Посатнову Верховної Ради...

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, голосніше говоріть.

     

      СЕМЕНЮК  В.  П.  Постанову  Верховної  Ради "Про

 вдосконалення  механізмів  приватизації  в  україні і

 посилення контролю за її проведенням".

      Ви   пам'ятаєте,   ми   декілька   неділь  назад

 переглянули  Закон "Про оренду державного майна.". Це

 все  результат  того,  що  дійсно,  приватизація йшла

 однобоко,  не  враховуючи  інтереси  певного регіону,

 певних підприємств.

      Тому  ті  підприємства, які були викуплені через

 оренду  з  викупом  без індексанції основних засобів,

 напротязі   двох  років,  а  тільки  в  січні  місяці

 Кабінет  Міністрів провів цю індексацію в 52 рази. Це

 дає право нам, ця стаття, на виправлення помилки.

      Я  ще  раз  повторюю, шановні колеги, і я ще раз

 хочу  нагадати  вам,  яку  я наводила, коли стояла на

 трибуні і доповідала вам Закон "Про оренду державного

 майна".

      Доля   заробітної   плати   робітникам  молочної

 промисловості  зараз, в даний час в одиниці продукції

 ставить   15-16%.  Доля  заробітної  плати  доярки  в

 одиниці  продукції  -0, 06. Ця норма дасть можливість

 нам  виправити  ту помилку, виправити і виконати нашу

 Постанову, кщо ми хочем дійсно, щоб приватизація йшла

 на законодавчій основі. І врахувати всі регіони.

     

      ГОЛОВА.  Анатолій  (..........)  не наполягає на

 голосуванні? Наполягає.

      Поправка Раханського ставиться на голосування.

     

      "за"

     

      Дякую.

      Поправка  46-а  частково  врахована.  Це  те, що

 пояснювала   тільки  що  Валентина  Петрівна,  власне

 кажучи.

      46-а, Вітреко, - відхилена. Вона не наполягає.

      Ви наполягаєте?

      Чейпеш, будь ласка.

     

      ЧЕЙПЕШ С.І.

     

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 народні депутати, Явважаю, що приймати таку редакцію,

 яка  запропонована в даному законі і тобто статтю 21.

 3, значить неефективно і буде удар по приватизації.

      Ніякої приватизації в агропромисловому комплексі

 не  буде.  Тому що це, вдумайтеся в ці рядки " в ...

 не виконання положень цієї частини протягом 6 місяців

 ці  підприємства  підлягають  повернення до державної

 власності.

      Тобто це пряме адміністративне втручання і це не

 норма законодавства, розумієте.

      Так  не  пишуть  закон.  Тому я вважаю, що треба

 вилучити данні

     

      ГОЛОВА.  Володимир Ілліч.

     

      ЄГУДІН.  Когда  писалась  эта сатья Закона.

 она   пердусматривала   те   положения,   которые  мы

 предусматривали с вами раньше, тоесть тогда, когда мы

 с вами ряд уже предложений дали.

      Это   предложение   вошло,   вернее  эта  статья

 появилась  в результате того, что невыполнялись бы те

 решения, которые мы с вами ранее проводили.

      Поэтому  появилась  эта  статья,  которая бы, мы

 будем    говорить,   заинтересовывала,   которая   бы

 подталкивала сейчас к решению предыдущих статей7

     

      ГОЛОВА.  Володимир  Ілліч Немеровський.

     

      НЕМИРОВСЬКИЙ.  В  данной ситуации я считаю, что у

 статьи  6.  21.  3  вместо цієї частини надо написати

 пункта 6.21.1  і,  6.21.2. Потому, что могут быть

 изменения  какие-то  и  потому,  что  будет не совсем

 понятно,  к  чему относится 6. 21. 3. Вместо слова...

 это  чисто редакционно. Вместо цієї частини написать:

 пункт 6. 21. 1., 6. 21. 2.

     

      ГОЛОВА. Володимир Ілліч, я так і не зрозумів, що

 голосувать?..

     

       ЄГУДІН.   Нет.  ну  он  предлагает  просто

 убрать пункт 6.21.3, а записать...

  Это чисто редакционно!..

  А записать 6.21.2.

     

      НЕМИРОВСЬКИЙ.  Убрать  слово  "цієї  частини", и

 записать  здесь  пункт  6. 21. 1. и 6. 21. 2. И тогда

 все стает ясно и понятно.

     

       ЄГУДІН.  У  разі  невиконання  положень...

 пункта   21.  1.  і  21.  2  протягом  6  місяців  йі

 підприємства   підлягають  поверненню  поверненню  до

 державної власності.

     

      ГОЛОВА. А, тобто редакційно уточнити...

     

       ___________. Да, редакційно, редакційно...

     

      ГОЛОВА.  Ну,  нема заперечень. Немає заперечень.

 Можна так ставити? Мусіяка.

     

      МУСІЯКА В.Л., 378 виборчий округ.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,   я  вам

 довіряю  на  100%, але не можу повірити, що Юридичний

 відділ відносно цієї статті нічого не написав...

     

      ГОЛОВА.   Він  написав  відносно  статті  23,  я

 прочитаю.

     

      МУСІЯКА  В.  Л....  А  21.  1.,  21.". нічого не

 написав, так?

     

      ГОЛОВА. Тут не написано.

     

      МУСІЯКА  В. Л. Олександре Олександровичу, ну тут

 же  ціла низка -навіть те, що Раханський говорив, він

 не все назвав. Ціла низка антизаконних, протизаконних

 положень...  Це  вопіющих,  цинічних положень! Як так

 можна? І Юридичний відділ нічого не говорить...

     

      ГОЛОВА.  Ну,  так  ви  назвіть  їх,  і  ми зараз

 напишемо. І не треба претензій...

     

      МУСІЯКА В. Л. Олександре Олександровичу, що ж їх

 записувати?  Їх  треба вилучити просто цей... 21. 1.,

 21. 2., 21. Просто другого немає...

     

      ГОЛОВА.   Вилучити?   Я  ставлю  на  голосування

 пропозицію Мусіяки.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Чим сперечатися, скоріше проголосувати...

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

     

      Я  думаю,  що професор Мусіяка може підтвердити,

 що  правовідносини  здійснюються у просторі і в часі.

 Тому  всі  закони  (подивіться  норми)  змістом своїм

 передбачають  механізм  реалізації.  В  тому  числі і

 часові  якісь категорії, в даному випадку використана

 така,  можливо це тимчасова норма, маючи на увазі, що

 закон   здійснюється   на   період  реалізації  права

 приватизації,   як   далі   буде,   будуть  вноситися

 поправки.

      А   поки  що  записано  так,  якщо  інших  немає

 пропозицій йдемо далі.

      Поправка     47     відхилена    не    наполягає

 Драгомарецький, 48 теж.

      49  Душейка,  відхилена,  ви наполягаєте? Прошу.

 Петро Григорович.

     

      ДУШЕЙКО.   Шановні   колеги  я  вдячний  за

 підтримання  попередніх  поправок,  і  ті  що комісія

 врахувала,  і  прекрасно  розумію що з цією поправкою

 мабуть  не погодитесь і вона в якійсь мірі суперечить

 і  Закону про приватизацію, але я просто прошу уважно

 їх  прочитати,  а я зараз назву логіку чому вона була

 внесена ця поправка.

     

      ГОЛОВА. Я прочитаю, щоб чули радіослухачі про що

 йдеться,  статтю  22 викласти в такій редакції, кошти

  одержанні    від   приватизації   майна   підприємст

 агропромислового    комплексу,    спрямовуються    до

 державного  бюджету  і використовуються на соціальний

 захист  населення  по  покриття  витрат  пов'язаних з

 проведенням приватизації данного об'єкту.

     

      ДУШЕЙКО.  Я  пояснюю чому, логіка яка цього

 міркування,

     

      ГОЛОВА. Він зараз пояснить.

     

      ДУШЕЙКО.  Була власність державна, в якійсь

 мірі  це  власність  більшої  частки народу, бо у нас

 була   державна  і  колективна  власність,  і  от  ця

 власність  приватизується,  тобто  передається значно

 меншій  частині  народу,  за  цю власність ця частина

 народу,   менша   частка  людей,  які  приватизовують

 вносить   кошти,   тут   же   йде  про  кошти,  а  не

 приватизаційні сертифікати. Вона вносить кошти, але в

 статті  22  пропонується  ці  кошти  які  допустим  я

 приватизую  об'єкт  заплатив  гроші  за цей об'єкт, і

 мені  стаття  22  ці ж кошти повертає на модернізацію

 цього  об'єкту,  де ж логіка, покупець платить гроші,

 але фактично гроші повертаються йому, а продавцеві не

 залишається нічого.

      Я  ще  раз звертаюся до тих, хто не слухає, бо в

 нас  у  залі  таких  немає,  але просто подумайте над

 логікою речей. Продажа відбулась, акт купівлі-продажу

 відбувся,  продавець  уклав  гроші,  які  повернулись

 знову  ж  йому  в карман, покупець, я маю на увазі, а

 продавець  залишився  ні  з  чим,  і  гроші  пішли  в

 позабюджетний рахунок і нічого ми не отримали.

      Тому  я прошу підтримать. Ну, не підтримуєте -то

 аша справа.

      Дякую.

     

       ЄГУДІН.

      Уважаемые  Петр Григорьевич, мы говорили об этом

 на  комиссии,  когда  рассматривали этот вопрос, и мы

 тогда  говорили  и  видели  те  предприятия,  которые

 приватизируются.   Они   находятся  вегодня  в  таком

 состоянии,  что  если  и  эти  деньги забрать, то мы,

 практически  их  не  поднимем  на ноги. Вот поэтому и

 записано  в  этой  статье  отправить  за счет и затем

 использовать  для модернизации этих предприятий.

     

      ГОЛОВА.   Ще   раз   слово   Душейко   и  будемо

 голосувати.

     

      ДУШЕЙКО.

       Я  ще  раз,  шановний Володимир Ілліч і шановні

 депутати,   і   більше  навіть  звертаюсь  до  народу

 України,  справа  у  тому,  що  поправлять стан справ

 лежачих   підприємств   за   рахунок   інших   верств

 населення,   які   мають   право  на  цю  частку  або

 компенсацію   коштів  цих,  це  в  крайньому  випадку

 некоректно, недоречно. Треба запитать їх. Тому я все-

 таки настоюю поставить на голосування цю поправку.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло.

      Зрозуміла поправка?

      Григорій  Дмитрович, будь ласка, Загородній. Теж

  прошу вас.

      Зараз,  зараз, хвилинку.

     

      ЗАГОРОДНІЙ.

      Мені не зрозуміло, кажуть, що використати кошти.

 Йде  мова  про  безоплатну  передачу.  Ніяких  коштів

 немає,  їх  немає  куди використовувати, ми передаємо

 безоплатно все.

      І  не треба вообщє говорити о якихось коштах при

 такому  підході.  Ви  розумієте?  Значить, працівники

 підприємств   за  ваучери  безоплатно,  господарствам

 безоплатно   і   ще   треба   довипустити   нічим  не

 підкріплених  і воно тоже... Через те коштів ніяких в

 державі ні в кого немає. І не треба говорити, куди їх

 використовувати, їх і не буде.

     

      ГОЛОВА.   Але   подивіться  праву  колонку,  там

 написано":  "Кошти, -в редакції від комісії,-кошти, а

 Душейко каже:"Не так записано". Він підказує, куди їх

 спрямувати.  Ви  ж  кажете,  що коштів взагалі немає.

 Володимир Ілліч, відповідайте на запитання.

     

      ЄГУДІН.  Я  думаю,  что Григорий Дмитриевич

 просто не учел, что пловина сертификата, которая идет

 за  деньги, -это уже деньги. И отдается безкоштовно у

 нас   с   вами   51   процент.   И  вот  наш  коллега

 подтверждает,  что  у  него 8-10 процентов еще будет.

 Все остальное нам прийдется продавать. Поэтому деньги

 там будут.

     

      ГОЛОВА. Дайте ще слово Загородньому. Я прошу...

     

      ЗАГОРОДНІЙ Г.Д.

     

      Щоб  ми  правильно  розуміли,  що 51 без оплатно

 сільгосппідприємствам.  Працівники  підприємств мають

 теж  право  на безоплатний. Там вообще нічого нікому,

 там  не  хватає  його  даже.  Там  іде  мова, що даже

 працівникам  не  півтора  дати,  а дати один... І там

 гроші  вообще не участвують. Через те цю статтю треба

 вообще викинути.

     

      ГОЛОВА.  Григорій  Дмитрович,  там  де немає, то

 певно,  що  немає  розмови  і  про гроши. А там де є,

 скажемо,  але  ні,  чому...  Візьмемо  майно цукрових

 заводів,    м'ясокомбінатів    крупних.   Невистачить

 сьогодні   сертифікатів   для   того,  щоб  перекрити

 вартість  цього  майна.  І  тому  частина буде йти за

 оплату.  От  тут і передбачається куди використати ці

 кошти.

      Стаття  "Право"... Подивіться є в правій колонці

 написано.  Душейко  пропонує  дещо іншу редакцію цієї

 статті.  Якщо  він  наполягатиме на голосуванні, то я

 поставлю.  Але  я  бачу він не наполягає. Душейко, ви

 наполягаєте?

      Поправка  Душейка,  номер  в  загальному тексті,

 номер 49 ставиться на голосування. Володимир Ілліч не

 заперечує.

     

      "за" -

     

      Ясно.    Залишається   редакція,   запропонована

 комісією.

      Тепер  до  статті  23  є  зауваження  юридичного

 відділу.  Будьте  уважні. "Статтею  23  Законопроекту

 передбачено установити особливий порядок приватизації

 майна    окремих   радгоспів   та   інших   державних

 сільськогосподарських підприємств, що здійснюються за

 праскореною  процедурою.  Оскільки  цією  статтею  не

 визначено   чіткого  механізму  прискореного  порядку

 приватизації,   що   на  практиці  може  привести  до

 зловживань,  вважаємо  за доцільне зазначену статтю з

 проекту виключити".

      Тобто   стаття   23   "Про  прискорений  порядок

 приватизації   майна   окремих   радгоспів   і  інших

 державних сільськогосподарських підприємств. До речі,

 при випуску не можна писати "про прискорений", стаття

 23  просто  "Присорений порядок...". Юридичний відділ

 пропнує  вилучити  цю  статтю всю. Що скаже Володимир

 Ілліч? Давайте погодимось.

     

      ЄГУДІН.  Я  думаю, что нельзя соглашаться с

 юридическим отделом, потому что здесь я не вижу здесь

 возможности    зловживання,   как   сегодня   говорит

 юридический    отдел.   Если   говорить   сегодня   о

 возможности  зловживання,  она вообще в приватизации,

 во всей приватизации сверху до низу просмативается. А

 здесь  мы  уже  ищем врагов здесь, в агропромышленном

 комплексе. Я думаю, що это просто надуманый пункт.

     

      ГОЛОВА.  Будемо  голосувати  попраки  юридичного

 відділу?  Ставлю  на  голосування  поправку,  внесену

 юридичним  відділом про вилучення 23 статті із тексту

 Закону.

     

      "за"

     

      Не підтримується депутатми. Значить залишается в

 редакції,   а   поправка  52  комісії  чорнобильської

 врахована.  Всі  зрозуміли?  Я  прошу,  всі зрозуміли

 правильно?

      53 відхилена. Драгомарецький не наполягає.

      Яворівського   поправка  54.  Будь  ласка.  Вона

 зводиться  до  редакції  такої. Ну, будь ласка, слово

 Яворівському.

     

      ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

      Яворівський,    Світловодськ,    Кіровоградської

 області. Шановні колеги -законороби України! Я вносив

 цю поправку і хочу вас у цьому переконати. Послухайте

 мене  уважно.  Про  що  йдеться?  Ми  повинні  з вами

 зрозуміти,  що  цей Закон, скажімо завтра в правовому

 полі  чи  там  через 10 днів у правовому полі України

 появиться  ще  цей  Закон.  Дуже  важливий,  але дуже

 складний.

      Подивіться,   яку   ми   закладаємо   в  данному

 момент...   в  данному...  в  данній  статті  яку  ми

 закладаємо  міну.  Керівники  та  головні бухгалтерія

 підприємств,  що  приватизуються,  несуть персональну

 відповідальність  за  достовірність  даних. І все! Ви

 розумієте, що закладаємо з вами сьогодні! Персональну

 відповідальність   несе  скажімо  голова  колгоспу  і

 бухгалтер.  Хто з кого буде питати?

      Наші   напіврозкрадені   сьогодні   ці  колгоспи

 розтягнуті.  Я собі уявляю, що буде в моєму виборчому

 окрузі,    скажімо    у    подорожньому    селі   під

 Світловодськом , де практично все  продано.

      Я   наполягаю   й   дуже   прошу   поіменно   це

 проголосувати.  Обов'язково  проводити аудит і тільки

 після  аудиту  можна  проводити  приватизацію. Я дуже

 прошу   проголосувати   поіменно.  Ми  лобуємо  цього

 питання,...

      (ШУМ В ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА. Я прошу.

     

      ЯВОРІВСЬКИЙ В.О. ... які тут присутні.

     

      ГОЛОВА.   Володимир   Олександровичу,  Володимир

 Ілліч, я прошу уваги.

      Давайте  трохи  менше  темпераменту.  Володимире

 Олександровичу.   Мова   йде   про   приватизацію  не

 колгоспів, а колгоспами.

      Володимир Ілліч, прошу.

      Ну почекайте.

     

      ЄГУДІН.

      Значит,  когда ы рассматривали статью по аудиту.

 Я  прошу  прощения,  я прошу здесь у нас опечатка. Мы

 учли  замечания  комиссии  и  в  статье  24.  02 надо

 добавить   слова   "   відповідно   до  законодавства

 України".   Вот   там,   где   главные  бухгалтеры  и

 руководитеоли несут ответственность.

      Но мы сегодня   считаем, что тот аудит ...

      (ШУМ В ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.  Шановні...  Я  прошу  уваги.  Володимир

 Ілліч...

     

      ЄГУДІН.  Я ответил

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА. Я прошу уваги!

      Володимир  Ілліч,  ми  на  тому тижні, два тижні

 тому  приймали  поправки  до  Закону  "Про аудит", де

 визначили  механізм  проведення  аудиту, в тому числі

 ініціативу  з  боку  суб'єктів  приватизації  і інших

 учасників  правовідносин. Тому повертатися... Якщо ми

 записуємо  тут,  значить,  ми відразу зміни вносимо в

 Закон "Про аудит".

      Будь ласка, Кужель і Шаланський.  І Немировський.

     

      КУЖЕЛЬ О.В.

     

       Кужель, 181-ый, Запорожье.

      Уважаемые  коллеги  депутаты,  я очень прошу вас

 обратить   на   один   момент  внимание.  Мы  с  вами

 привтизируем    государственную    собственность.   И

 государство  должно  контролировать,  что оно дает на

 приватизацию.

      Другой момент. Мы сегодня заложили действительно

 очень много противоречий законов. Это будет еще одно.

 Тогда  мы  спросим,  кто  у нас прихватизирует, каким

 образом   ведется   бухгалтерский   учет  колхозов  и

 совхозов    и   на   предприятиях   агропромышленного

 комплекса. Мы все это знаем.

      Мы  сегодня  говорим:  мы, государство, доверяем

 настолько  директору  и  главному бухгалтеру, что они

 делают это сами.

      Другой  вопрос. Мы говорим, что мы контролируем,

 но цену на это определяем законодательно. И это самый

 важный вопрос, чтобы мы не говорили, что нет котроля,

 чтобы   потом   здесь   в  зале  не  звучало,  почему

 разворовывается государственное имущество.

     

      ГОЛОВА. Дякую.

      Шановні депутати, зауваження юридичного відділу.

 Будьте уважні!

      Я   прошшу   вас,   ради  Бога,  такий  документ

 обговорюється  і  в  кожного появляються в цей момент

 якісь  окремі інтереси! Ну в кінці-кінців! Я виключив

 мікрофон.

      Можна  уважно  послухати норми закону, який буде

 працювати  або  на інтереси людей або проти інтересів

 людей? Ну чому я повинен запрошувать, повертатися, по

 п'ять  разів  голосувати одну й ту ж норми! Ну, трохи

 треба мати совісті, ну, мабуть, треба мать!

      Будь ласка, тут був несправний мікрофон.

     _Частину зауважень юридичного відділу.

      Частину першу статті 24 слід виключити з проекту.

      Оскільки   статею   10   Закону   України   "Про

 аудиторську  діяльність"  встановлено,  що проведення

 аудиту  є  обов'язковим для державних підприємств прі

 здачи   в   аренду   цілістних   майнових  комплексів

 приватизації  корпоротизації  та  інших  змінах  форм

 власності.

      Якщо  ми записуємо так, значить ми вже порушуємо

 прійнятий  закон,  значить тут треба вносити поправки

 до  діючего  закону,  а  ми  це  питання обговорювали

 тільки що на тому, два тижні тому.

      Тому  тут розробники теж погоджуються і вважайте

 що  це  не  записано  в  правій колонці. І розробники

 виподково його записали, зрозуміло.

      Щоб   закрипіть   це  голосуванням,  будь  ласка

 проголосуємо  вилучення цієї статті.

      Я ставлю на голосування. Підтримуйте, будь ласка.

      Частини першої, статті 24.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка, ще раз пояснюю тим 3,

 хто не зрозумів.

      Будь  ласка,  мова  йде  про те, що приватизація

 проходить   ця   (причому   в   умовах  корекції  вже

 здійснених   кроків   щодо   приватизації),   коли  з

 запізненням  проводилася індексація основних фондів і

 коли    деякі   колективи   приватизували   переробні

 підприємства  за міфічними цінами. До речі, саме ж це

 підприємство  і  люди будуть страждать тоді від того,

 що  зробили тоді помилку, думаючи, що це вони виграли

 у  когось,  або  самі в себе. Такого не буває -у себе

 ніхто не вигравав іще... Так от сьогодні треба це все

 під  час  корекції,  пд час долучення до приватизації

 сільгоспвиробників  обов'язково  зробити  аудиторську

 перевірку.  Щоб  була приватизація справедливою. Тому

 цю  статтю  звідси  потрібно  вилучити.  Ті,  хто  не

 зрозуміли    (три   чоловіки)   я   пропоную   і   їм

 проголосувати. Ставлю ще раз на голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А, тепер уже зрозумів... Голосуйте, добре.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка, зараз, зараз... Будб ласка.

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

     

      Дякую.

      Олексій    Пилипович,    будь    ласка.    Дайте

 Чернявському слово.

     

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ О.П.

      Дякую,   Олександре   Олександровичу.   У   мене

 уточнення до цієї статті. Якщо ми отак проголосували,

 то сюди автоматично попадають радгоспи на аудиторську

 перевірку.  А в їх зараз коштів немає, та я думаю, що

 і  пані  Кужель  не  буде заперечувать, щоб переробні

 підприємства   тільки   йшли   на   аудит.   Ті,  які

 приватизуються...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВА. Шаланського я оголосив вже, так.

     

      ШАЛАНСЬКИЙ    А.   М.,   226   виборчий   округ,

 Кіровоградщина.

      Справа в тому, що Володимир Олександрович підняв

 досить серйозне питання. Я хотів би вияснить для себе

 і  для  моїх виборців, хто ж заплатить за цей аудит -

 160  доларів  в час? І що після цього залишиться от у

 того  переробного  підприємства  чи радгоспу, коли ми

 його проаудитуєм? Дякую.

     

      ГОЛОВА.    Ви   таке   слово   придумали.   Одну

 хвилиночку, Кужель ще раз пояснить, будь ласка.

     

      КУЖЕЛЬ.    На    сегодняшний   момент,   я

 подчеркиваю,    чтобы    еще    раз   услышали   наши

 радиослушатели,  предприятия, сельскохозяйственные не

 проходят  обязательный  аудит.  В  нынешнем законе мы

 рассматриваем норму только приватизации и о цене мы с

 вами говорим в изменениях в законах, которую мы здесь

 примем,   а  не  ту  которую  сегодня  принимают,  мы

 законодательно  определим  сколько  будут  брать  при

 обязательности.

     

      ГОЛОВА.   Приватизація   радгоспів  здійснюється

 шляхом паювання і це не та приватизація, яка підлягає

 аудиту, Немировський ще слово і ваш номер скажіть.

     

      НЕМИРОВСЬКИЙ.  Я не понимаю одной вещи, зачем мы

 создаем  здесь  проблему на ровном месте, ведь конец-

 концом  если  предприятие  которое  акционирует  эти,

 будем  говорить  комплексы  посчытат  нужным провести

 аудит, они заключат договор и сделают это, поэтому не

 надо  здесь  создавать  припятствия этой статье здесь

 нечего делать.

 

      ГОЛОВА.  Дякую,  все йдемо далі. А номер ще будь

 ласка,   105,   я   прошу   вибачення,  ви  не  часто

 виступаєте,

     

      ____________. Александр Александрович, я понимаю

 что  аудит нужен, но пожалуйста надо какие-то решения

 принять   немедленно   потому  что  приватизация  уже

 началась,  вот  к примеру в нашей птицефабрике, аудит

 стоит  1  миллиард  300  миллионов,  это  три девочки

 придут  поседят бухгалтерами, чаю попкют и через пять

 дней  эту  сумму  заберут, ну разве можна терпеть эти

 безобразия.

      

      ГОЛОВА.   Ці   норми,   будь   ласка,   я  прошу

 заспокойтеся,   обмеження   щодо,   ну   скажемо  так

 свавілля,  чи  можливо  свавілля  можна передбачити в

 постанові проведення закону, давайте продумаємо як це

 зробити. Спокійно.

      Поправки 55 ми пройшли, врахована редакційно, 56-та   поправка   відхилена.   Не  наполягає  Комісія

 чорнобильська.

      57  врахована.

      58,  Степенка врахована.

      59-а, Душейка врахована.

      60-та Парубка Омеляна Никоновича   врахована.

      61-а врахована.

      62-а Другоморецького відхилена.

      63-я Драгоморецького відхилена, він не полягає.

      64-а також відхилена, він не  наполягає.

      І    назву    29    статті   доповнити   словами

 "Агропромислового комплексу". А де це стаття 29, я не

 бачу її?

      Поправка  юридичного  відділу  така:  "Стаття 29

 законопроекту,   в   якій  йдеться  про  приватизацію

 фінансових   вкладень  підприємств  у  цінні  папери,

 процентні   облігіції,  позики  підлягає  виключенню,

 оскільки  фінансові  вкладення  є  складовою частиною

 майна  підприємств  і окремо виділяти це недоцільно".

 Іневипадково її немає в тексті, вона просто вилучена.

 Зрозуміло. Немає заперечень.

      Таким  чином,  ми  проголосували  всі  поправки.

 Повернутись це треба до  поправки Кожушка, 29-а.

      Радько...

             (Шум у залі)

       От   у   Львовській   делегації  один  активний

 депутат,  я  не  називаю  його  прізвище,  він  рідко

 виступає на сесії, але весь  час говорить на місці.

      Я  звертаюсь  до  депутата Дем'яна. Трибуна тут,

 будь ласка.  Спокійно.

       Так,  як ми з вами домовились, стаття, поправка

 29 Кожушка підтримана комісією і випадково не набрала

 потрібної   кількості  голосів  стосується  невеликої

 частини  населених  пунктів,  які  відселялись там за

 рахунок    стихійних    бід   тощо,   в   зв'язку   з

 Чорнобильської  катастрофою  і  так  далі,  її  треба

 переголосувати.

      Тому  я  ставлю  на  голосування  29  поправку у

 редакції   від   депутата   Кожушка.  Вона  врахована

 частково,  треба  врахувати  її  повністю.  Ставлю на

 голосування.

     

      "за" -

     

      Дякую.

      Ставиться  в терьому читанні весь закон в цілому

 на  голосування.  Так  уже  ж все проголосовано. Одну

 хвилинку, не ставте Косів слово має.

     

      КОСІВ М.В. Михайло Косів, 279  виборчий округ.

     

      Олександре  Олександровичу  і Володимере Іллічу,

 ну,  коли ми проголосували у статті 3 п'яту поправку,

 і вона була не прийнята ні з моєї подачі, ні з подачі

 Ніколаєнко,  ми  вже, так би мовити, змирилися. Але ж

 бо  в  статті  8  те,  що  стосується  радгоспів було

 проголосовано  і  тепер вийшло протиріччя. В статті 8

 право  на  приватизацію  тих  акцій,  які залишаються

 після  вього цього переліку, забезпечене в соціально-

 культурній сфері, а в статті 3 ні. Ну, то давайте вже

 і статтю 3 у тій редакції, Олександре Олександровичу,

 яку ви назвали для статті 8...

     

      ГОЛОВА.   Яка це поправка? Номер поправки?

     

      КОСІВ М. В. Це сторінка 3 і поправка 5 до статті

 3.

     

      ГОЛОВА.   Володимир Ілліч, що скажете?

     

      ЄГУДІН. Ну, а что действительно раз сказали

 а, то надо говорить и б.

     

      ГОЛОВА.  Ясно. Ставиться на голосування повторно

 поправка  5,  яку  треба  привести у відповідність, з

 допомогою  якої  треба  привести  у  відповідність  3

 статтю із 7. Ставиться на голосування. Будьте уважні.

     

     

      "за"

     

      Дякую.

      Вцілому можна ставити? Будь ласка. Яценко.

     

      ЯЦЕНКО

     

      Дякую. Я хотів би привернути вашу увагу, шановні

 колеги,  до  статті 19 на сторінці 13 пункт 6. 19. 1.

 Де йдеться про передачу об'єктів соціально-побутового

 призначення у комунальну власність. Ми сьогодні маємо

 величезні  проблеми. В процесі приватизаці промислові

 підприємства   особливо  по  робітничим  селищам,  де

 школи,  бані,  котельні  і  так  далі  до  цих пір не

 передані в комунальну власність, тому що місцеві Ради

 народних  депутатів... А  сьогодні,  скажімо, районні

 державні  адміністрації  не  здатні  прийняти  їх  на

 баланс,   не   здатні   профінансувати. До   цих  пір

 механізму  передачі  не розроблено. Тому, можливо, ми

 зможемо  хоча  б  дати протокольне доручення Кабінету

 Міністрів,   щоб   розробив   механізм  передачі  цих

 об'єктів   із   власності   підприємств  у  власність

 місцевих Рад народних депутатів. Інакше цей процес не

 відбудеться. Не приймуть вони собі у власність його.

      Дякую.

      

      ЄГУДІН.  Но  в законе мы должни определить,

 мы  же определяем в законе форму, а уже действительно

 надо    механизм    передачи    надо   разрабатывать.

 Совершенно...........

     

      ГОЛОВА.   В   третьому  читанні  весь  закон  на

 голосування.

     

      "за"

      Рішення прийнято.

      У  вас  на  руках  є проект постанови. За основу

 можна  голосувати? Ставлю проект постанови за основу.

 Ставлю   на   голосування.  Олександр  Володимирович,

 Володимир Романович! Розійдіться трохи.

      

      "за"

     

      Які поправки будуть, Цушко?  Доповнення.

     

      ЦУШКО.  Александр  Александрович, Владимир

 Ильич, вы обещали вот в додаток до Постановы статья 9

 у нас проголосована 9. 2 и там написано: " виробляють

 вино  та іншу  готовую алкогольную продукцію".

      Слово "готовую"  упущено опять.

     

      ГОЛОВА. Володимир Ілліч.

     

      ЄГУДІН.  Я  прошу  прощения.  Это  очевидно

 опечатка,  потому что в статье действительно записано

 все  верно.  Мы поправим. Это очевидно опечатка.

     

      ГОЛОВА.  Прочитайте,  як  це  буде  в стенограмі

 відображено і в Постанові. Де це  буде  записано?

     

      ЄГУДІН.  У меня, к сожалению, Постановы нет

 по рукой.

     

      ГОЛОВА.  На зворотній сторінці подивіться. Там є

 у вас Постанова.  На останній сторінці. Є?

     

      ЄГУДІН. Нет, нет, нет.

     

      ГОЛОВА.  Дайте  йому текст. Я тим часом прочитаю

 проект Постанови. Ми прийняли за основу такого змісту

 проект.  "Ввести  в дію Закон України про особливості

 приватизації майна в агропромисловому комплексі з дня

 опублікування.

      Друге.  Затвердити перелік державних підприємств

 і     організацій     агропромислового     комплексу,

 приватизацію майна, яке здійснюється за погодженням з

 Кабінетом Міністрів  України.  Додається.

      Третє. Визнати таким, що втратив чинність Декрет

 Кабінету  Міністрів  України  ь  5193 від травня 1993

 року    "Про   особливості   приватизації   майна   в

 агропромисловому комплексі"

      Четверте. Кабінету Міністрів України до 1 грудня

 1995 року подати до Верховної Ради України пропозиції

 про   приведення   законодавчих   актів   України   в

 відповідінсть  із  Законом  України  про  особливості

 приватизації   майна  в  агропромисловому  комплексі.

 Привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом.

 Забезпечити  перегляд  і скасування міністерствами та

 відомствами  їх  нормативних  актів,  які  суперечать

 цьому Закону".

      Це ми взяли за основу.

      Пропозиція   Сушка  врахована.  Вона  стосується

 Додатку. Так я зрозумів?

     

      ЄГУДІН. Ні.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, Володимир Ілліч.

     

      ЄГУДІН.  Это  раз,  два...  Четвертый у нас

 здесь   абзац.(..........)   племенный   завод   -это

 пидпрыэмства   -радгоспы,  заводы  а  також  державні

 сільхозпідприємства,   що  виробляють  вино  та  іншу

 алкогольну  продукцію".  Між  "іншу"  та "алкогольну"

 нужно ставить слово "готовую". Это меняет смысл.

     

      ГОЛОВА.  Так  я ж говорю: це стосується додатку.

 Додатку.  Правильно,  вона  приймається,  оскільки  в

 нормі Законі це передбачено.

      Ще зауваження є?

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ще  прочитайте.  В  четвертий пункт Постанови чи

 додатку?

      Будь  ласка,  Яценко  слово дайте. Я поставлю на

 голосування. Заспокойтеся, будь ласка.

      Хто хоче внести пропозиції, Яценко говорить, хто

 хоче  внести  пропозиції,  підготуйте, запишетеся для

 виступу.

 

      ЯЦЕНКО В.М.

     

      Щоб    була    можливість   реалізувати   вимоги

 (..........)(..........)    треба    дати   доручення

 Кабінету Міністрів, пункт 4 крім того, що перелічено,

 розробити механізм передачі об'єктівсоц культпобуту в

 комунальну  власність.  І все. Так доручення Кабінету

 Міністрів.

     

      ГОЛОВА.   Тобто  ще  окреме  доручення  Кабінету

 Міністрів до встановленого терміну розробити механізм

 передачі   об'єктів  соціальної  сфери  в  комунальну

 власніть.  Зрозуміло?  Ну,  чому  це  так,  всі добре

 розуміють.  Це  одна  з найбільших проблем, з якою ми

 зтикаємося сьогодні.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      У вас? 104-ий номер. Потім Лук'яненко.

     

      МОСКАЛЕНКО А.І.

     

      104-ий виборчий округ, Днепропетровская область,

 Москаленко.

      Олександре Олександровичу,  я  хотів  би сказати

 стосовно оплати все ж таки за проведення аудиторської

 перевірки.  Або ми залишимо це питання відкрито, доки

 спеціалісти   не   підрахують,   скільки  все-таки  в

 середньому   стоїть   така   перевірка,  бо  доручимо

 Кабінету   Міністрів   самим   вирішити  це  питання:

 оприділити   суму   за  цю  перевірку,  щоб  не  було

 викачування коштів в ході цієї перевірки.

      І   є   такі   хазяйства,  що  вони  неспроможні

 заплатити за цю перевірку. Давайте все-таки вирішимо.

     

      ГОЛОВА.  Пропонуйте  -і проголосуємо. Я ж так не

 може зразу варіант запропонувати.

     

      МОСКАЛЕНКО  А.  І.  Ну давайте доручимо Кабінету

 Міністрів,  хай вирішіть. Продовження того, що Яценко

 сказав.

     

      ГОЛОВА.  Я зрозумію, Лук'яненко, прошу.

      Я  поставлю  пропозицію,  давайте так, щоб ми не

 заглиблювались   далі.   Пропозиція   Яценка   цілком

 зрозуміло .

      Доручення   Кабінету   Міністрів  щодо  розробки

 механізму  передачі  в  комунальну власність об'єктів

 соціально-культурного призначення.

      Ставлю  на  голосування цю пропозицію, доповненя

 до пункту  4 -ої постанови.

      А потім вашу будемо голосувать.

      Ставлю на голосування.

      Не  можу  говорити,  бо голосування іде. Я потім

 поясню, голосуйте за.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

     

      ГОЛОВА.  Це  добре,  щоб  ми  зосередитись,

 мабуть.

      Рішення прийнято.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я    прошу    уваги,    шановні   депутати!   Ми

 проголосували  доручення Кабінету Міністрів розробити

 механізм  переведення  об'єктів  соціально-культурної

 сфери  в  комунальну  власність.  Дальше.  пропозиція

 депутата Москаленка. Ще раз повторіть її.

     

      МОСКАЛЕНКО А.І., 104 виборчий округ.

      Щоб не писати ще " доручити Кабінету Міністрів",

 впродовж  тієї добавки, що дав Яценко, добавити: "...

 і оприділити суму оплати за аудиторську перевірку".

     

      ГОЛОВА.  Це  окремий  пункт. Це окремий пункт...

 Давайте будемо... коли ви називає цифру 1, 5 мільярда

 тощо,  то видно, що вона десь уже визначена кимось...

 То  треба  по-іншому записати, інакше треба записать,

 щоб видно, що це не така сума була...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ми...  га?...  Не кричіть з місця... Будь ласка,

 Левко   Григорович,  вернемося  до  цієї  теми  -вона

 потрібна.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну, почекайте, я дам слово вам... Лук'яненеко.

     

      ЛУК'ЯНЕНКО Л.Г.

      Шановні депутати, я хотів би цю саму пропозицію,

 але трошки... ну, інакше поставити.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка.

     

      ЛУК'ЯНЕНКО  Л.  Г....  Я  пропоную записати: при

 проведенні    приватизації    аудиторську   перевірку

 провести безплатно.

      (Оплески, шум в залі)

     

      ГОЛОВА.  Зрозуміло?  При...  тобто  пункт  такий

 повинен  бути:  передбачити,  що  під  час проведення

 приватизації,   згідно  з  цим  Законом,  аудиторська

 перевірка проводиться... виконується безплатно.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Безкоштовно!   Одну   хвилиночку!  Ми  певно  що

 поставим  на  голосування,  тільки  чи  так  -давайте

 подумаємо...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я прошу... Кужель, а потім Кравчук.

     

      КУЖЕЛЬ  О.В., 181 виборчий округ.

     

      Александр      Александрович     комиссия     по

 экономической  политике  и  бюджетная, есть доручення

 Верховного   Совета,   которая   должна   подать   на

 рассмотрение этого зала изменения законодательства по

 двум  моментам, изменение ценообразования по аудиту и

 изменения обязательности.

      Так   вот   сегодня   подано   на   рассмотрение

 Президиума      изменение     законодательства     по

 ценообразованию  по  аудиту,  и  не надо это доручать

 Кабинету   Министров  он  может  уже  учавствовать  в

 готовом  законопроекте как и каждый депутат определяя

 цену.  Определите  что  это стоит столько, значит это

 будет стоить столько, сколько определит зал.

     

      ГОЛОВА. Шановні колеги, я прошу. Є приказка така

 благими  намірами стелиться дорога в одне місце. Тому

 давайте  не  будемо голосувати пропозицію Москаленка,

 Лук'яненка,  тому що нічого ж дарма не робиться, ми ж

 в  ринок  йдемо,  треба  щоб це була сумма обумовлена

 змістом тієї роботи і все, тому Кравчук щось скаже.

      Поправка, у нас всі мають першочергове право.

     

      КРАВЧУК.  Вибачте Олександре Олександровичу

 репліка до цієї, що Кужель пропонує, можна заплатити,

 але  щоб  зарплата  була не вище середньої зарплати в

 сільському  господарстві, а то три дівчушки, вибачте,

 за  нескромне висловлення, дійсно, як говорили колеги

 депутати  за  тиждень  беруть зарплату таку, що треба

 цілим колгоспом за півроку не відробиш.

      А  моя пропозиція така, Олександр Олександрович.

 Я  прошу  внести  там  де  ми  затверджуємо  переліке

 державних  підприємств  і  організацій,  приватизація

 майна  який  здійснюється  за погодженням з Кабінетом

 Міністрів,   там   де  написано  машино-випробувальні

 станції,      записати      і     дослідні     заводи

 сільськогосподарського       машинобудування,      це

 обгрунтовано...

     

      ГОЛОВА.  Це в додатку.

     

      КРАВЧУК.   В   додатку   написати  дослідні

 заводи.

     

      ГОЛОВА.  Немає заперечень? Заперечень немає і не

 треба, то все зрозуміло.

     

      ____________. Дякую.

     

      ГОЛОВА.    Це    теж    стосується   підприємств

 агропромислово  комплексу,  і  перелік  їх і право на

 приватизацію  може  здійснити  за постановою Кабінету

 Міністрів.

      Нема заперечень.

      Дописується це.

      Я  звертаюсь  до аудиторії: ви бачили ще де, щоб

 більше,  ніж три чоловіки писали документ? Це недолік

 налої  роботи  і  підготовки  цього  документу, але з

 іншого  боку  це  форма  нашої  роботи,  щодоводиться

 кількістю   депутатів,  зараз  в  залі  310  чоловік,

 доводиться  писати  такий  документ. І, безперечно, в

 кожного прекрасну думку треба враховувати, але є межа

 навіть   прекрасного.  Тому  я  просив  би  в  цілому

 голосувати.

             (Шум у залі)

      Ні, з  аудітом  ми розберемось окремо.

      Я прошу вас, шановні колеги, аудіт стосується не

 тільки цього закону. Ми на тому тижні на Презиції і в

 сесійному  залі  будемо  розглядати  ці  норми  цього

 Закону "Про аудіт". і там передбачимо всі ці питання,

 що  сьогодні  хвилюють  депутатів  Москаленка, Сушка,

 Харламова і інших.

      Я прошу. Можна голосувати в цілому?

      Мусіяка, будь  ласка.

     

      МУСІЯКА.

       Олександр   Олександрович,   я   по   пункту  1

 постанови.  Взагалі йде мова про постанову. Я можу по

 пункту  першому  постанови?  Я думаю, що в цьому залі

 немає  людей,  які  б  не  розуміли, що прийнявши цей

 закон,  ввійшли  в  протиріччя з цілим рядом законів.

 Тому  я  пропоную  прийняти пункт 1 в такій редакціі:

 "Ввести   в   дію   Закон  України  "Про  особливості

 приватизації  майна  в  агропромисловому комплексі" з

 моменту  внесення  відповідних  змін  і  доповнень до

 Закону  України,  з  якими  входить  в протиріччя цей

 закон".

     

      ГОЛОВА.  Віктор  Лаврентійович, це буде, якщо ми

 так  зробимо,  то  тоді  не  буде чого приватизувати.

 Леонід   Іванович,   я  пояснюю  в  чому  справа.  Ми

 визначили  до  1  грудня  строк приведення в дію всіх

 законів  у  відповідності з цим законом. Тим самим ми

 підкреслили   його  приорітетне  значення  у  процесі

 приватизації  майна  в  агропромисловому комплексі. І

 тому,   керуючись   нормами   цього   закона  і  цієї

 постанови,  вони  мають  приорітетне  значення  перед

 тими, які можуть застосовуватися в цей період. Тому я

 вважаю,  що  тут  юридично  досить  пристойно  все це

 виписується.

      І я просив би вашої згоди на те, щоб ми в цілому

 проголосували  цю норму. А крім того підписання цього

 закону,    опублікування   його   відбудеться   після

 підписання  Президентом.  Він  теж  на  ці норми буде

 зважати.  Нам  залишилося  до  поправок інших законів

 меньше  місяця,  ну,  власне  місяць.  Я думаю, що це

 буде, тут ніяких порушень не буде.

      Я  ставлю  в  цілому  проект  на  голосування, в

 цілому. Голосуйте.

     

      "за" -

     

      Тарасенко  не голосував. Я прошу 57 депутатів не

 голосувало.  Голосуйте  все-таки.  Ще  раз  ставлю на

 голосування в цілому, в цілому.

     

      "за" -

     

      Дякую.  Володимир Ілліч, ми вдячні вам за те, що

 ви  підготували  цей  законопроект. Його ефективність

 час  покаже. Але я просив би і вас і комісію в цілому

 ретельніше готуйте документи до розгляду на Верховній

 Раді.   Справа  в  тому,  що  багато  зауважень,  які

 розглянуті  в третьому читанні, могли бути розглянуті

 в  другому  читанні  і  не  було  б  потреби в режимі

 другого   читання   провожити  третє  слухання  цього

 документа.

      Сідайте.

     

      ЄГУДІН.  Спасибо   коллегам,  поддержавшим

 крстьян.

     

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати! Сядіться на місця. Я

 хочу  звурнуться  до  вас  із  одним  проханням. Будь

 ласка. Я прошу уваги. Ваш колега, депутат  Кириченко,

 протягом, принаймні, кількох місяців, а останні тижні

 щодня  наполягає на тому, щоб його поправку до Закону

 "Про  підприємство"  проголосувати.  Він  має резон в

 тому,  що  пропонує.  Ми  один  час   розглядали це в

 першому  читанні  і  відправили  на  доопрацювання цю

 поправку. Вона зводиться до того, що сьогодні охорону

 державних,   і   не   тільки   державних  підприємств

 здійснюють  виключно органи міліції. Але виявляється,

 що  сьогодні  є багато таких підприємств, невеликих і

 не  настільки  потужних,  що тарифи, які вимагають за

 послуги міліції, непосильні для цих підприємств. А не

 міліцейські  структури на умовах без зброї, без інших

 засобів  можуть  забезпечити  цю  охорону  за  багато

 меншими розцінками. І тому треба було б проголосувати

 ці  норми,  ураховуючи те... Я чому так ставлю зараз,

 вашої  згоди  прошу,  бо  він  звернувся  з проханням

 відносно  того,  що він завтра не може бути присутній

 на засіданні.

      Якщо ми зважимо на це, тоді можна проголосувати,

 якщо   ні,   тоді   не   будемо.   Тоді  я  хотів  би

 проголосувати   пропозицію  про  те,  щоб  розглянути

 поправку, внесену Кириченком. сьогодні. Ви зрозуміли.

 Я ставлю  на голосування поправку ...

      (Шум в залі)

      ...Кириченко   розглянути  сьогодні.  Ставлю  на

 голосування. Ставлю на голосування.

     

      "за"

     

      Як це вважаємо?

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Це  не  прийнято. Значить, Сергій Олександрович,

 не пропаде. На  тому тижні проголосуємо.

      Наступне   засідання  відбудеться  завтра  о  10

 ранку. Дякую за увагу.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку