ЗАСІДАННЯ ТРИНАДЦЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  21  в е р е с н я  1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Прошу сідати на місце.

      Прошу  депутатів  підготуватися  до  реєстрації.

 Вставте картки.

      Я прошу вставити картки.

      Іван Олександрович. Я прошу , сідайте на місце.

       Проводиться поіменна реєстрація.

 

      Йде реєстрація

 

      Якщо   запитати,  хто  не  реєструється,  що  ви

 хочете?

       Хто не реєструється?

       Я   ще   раз   повторюю,  проводиться  поіменна

 реєстрація.

             (Шум у залі)

      Я  ще  раз наполегливо прошу депутатів, котрі не

 хочуть  реєструватися, зареєструйтеся, тому що, ну, я

 змушений  буду  опубліквати цей список, щоб пояснити,

 хто  не  хоче  розглядати  ці  питання, які розпочаті

 розглядом уже.

             (Шум у залі)

      У вас у кожного на руках є, прошу уваги, у вас у

 кожного на руках є перелік питань. Що ви ще хочете?

             (Шум у залі)

      Ще раз пояснюю. Якщо зараз я оголошу ці питання,

 а їх перелік свідчить про те, що темпи роботи, які ми

 набрали з самого ранку сьогодні з об'єктивних причин,

 тому  що  питання такі, не, ну, не відповідають цьому

 переліку,  ми що, авторитет Верховної Ради зміцнюємо?

 Відстоюємо позицію вашу абощо?

      Я  пояснюю. Добре. Хто не знає ще порядку дня на

 сьогодні, будь ласка, підніміть руки.

      Ви. Ємець, будь ласка, у вас є текст?

             (Шум у залі)

      Я   ще   раз   проводжу   поіменну   реєстрацію.

 Секретаріату  доручення  дати  для  "Голосу  України"

 публікацію цієї реєстрації.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

 

      Будь  ласка,  підготуйте список, щоб люди знали,

 хто зриває засідання Верховної Ради.

      Оробець,  ви наполягаєте на тому, щоб я оголосив

 перелік  питань? У мене до вас запитання. У вас є під

 руками перелік питань на сьогодні?

      (Шум в залі)

      У вас є?

      (Шум в залі)

      Дайте  слово Оробцю. Хай говорить, нехай. Логіки

 в цих діях ніякої...

 

      ОРОБЕЦЬ

 

      Юрій Оробець, фракція "Реформи".

      Шановний Олександр Олександрович!

 

      ГОЛОВА. Оробець говорить, прошу.

 

      ОРОБЕЦЬ  Ю. У нас кожен день відбуваються зміни.

 Одне  діло  нам той список, який роздавали на початку

 тижня, друге діло, ті питання, які винесені на дошці.

 І  мені  цікаво,  які  саме  питання  сьогодні будуть

 розглянуті в другій половині дня. Будь ласка, назвіть

 їх.  Я не знаю.

 

      ГОЛОВА.  Відповідаю  на  ваше  питання. Мені теж

 цікаво,  які будуть розглянуті. Ми розглядаємо підряд

 питання, як у вас вони опубліковані.

      Вам  розданий  перелік  питань. Що ви ще хочете?

 Зніміть  із дошки, дошку я не бачив, а у вас на руках

 розданий перелік питань.

      (Шум в залі)

      Я  ще раз пояснюю. У вас руках не дошка, у вас в

 руках  перелік питань. Ми розглядаємо послідовно одне

 за одним, що ви ще хочете?

      (Шум в залі)

      Так скажіть, я ж вам слово дав.

      Будь ласка, Оробець ще раз.

 

      ОРОБЕЦЬ    Ю.   М.   Олександре  Олександровичу,

 депутатів  цікавить,  чи  буде  включене  питання про

 вступ  України  в міжпарламентську асамблею СНД чи це

 буде  питання  включене  сьогодні?  І  мене  особисто

 цікавить, чи буде включене чи ні.

 

      ГОЛОВА.  Відповідаю на ваше питання. Питання про

 входження   України  в  міжпарламентську  асамблею  в

 порядок  дня  включене,  але  сьогодні ми до нього не

 дійдемо.   Це   я   теж  можу  сказати  з  цілковитою

 впевненістю,  маючи  досвід роботи тут, у парламенті,

 протягом 5 років, і в тому числі останні два роки. Це

 я  гарантую,  що  сьогодні  ми  до  цього  питання не

 дійдемо. Що ви ще хочете?

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я   прошу   зареєструватися   всіх.  Проводиться

 поіменна реєстрація.

       Й д е  р е є с т р а ц і я.

 

      ГОЛОВА.     Вечірнє    засідання    оголошується

 відкритим. Але список все-таки опублікуйте.

      Чечетов   на   трибуну  прошу.  Чечетов  Михайло

 Васильович! На трибуну.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Шановні  депутати,  ну,  втихомирте, будь ласка,

 там.

      Ми  до  обіду  розглянули порядок голосування по

 Закону  "Про  довірчі товариства". Передбачається, що

 ми   зараз   текст  розглядаємо,  який  запропонувала

 Комісія.  Доповнення  до  нього у більшості випадків,

 які  навіть  будуть виникати тепер у третьому читанні

 проголосуєм, як зміни до, як ті поправки, котрі треба

 приймати в третьому читанні.

      (Шум в залі)

      Будь ласка.

      В  тому  числі  будуть голосуватися ті поправки,

 які   роздані  депутатам.  Зрозуміло.  Доповнення  до

 порівняльної  таблиці,  які  роздані  депутатам.  Від

 Комісії   контрольної   з   питань   приватизації   і

 пропозиції   Квятковського.  Зрозуміло?  Будь  ласка,

 зосередьтеся.

      До  закону  і  преамбули  я  чув  не було ніяких

 зауважень.  назва  закону  і  преамбула  ставиться на

 голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      ЗА -

 

      Рішення прийнято.

 

      Стаття перша.  Визначення терменів.

      Квятковський  наполягає  на  своїй редакції будь

 ласка.  Будь  ласка.  Одну  хвилиночку, я прочитаю цю

 редакцію,   а   потім   аргументація   буде,  Михайло

 Васильович. Одну  хвилиночку.

      Стаття перша Квятковським пропонується такою.

      В   цьому   законі   термін  довірче  товариство

 означає, товариство з додатковою відповідальністю яке

 здійснює представницьку діяльність виключно з цінними

 паперами,  залучення  довірчим  товариством  грошових

 коштів   доверітелів   здійснюється  після  отримання

 товариством обмеженої банківської ліцензії.

      Квятковський  будь  ласка, що ви скажете з цього

 приводу, а потім Чечетов.

      Одну хвилинку.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ

 

      Шановні  депутати, як відомо трастове шахрайство

 у нас було узаконено після виходу декрету про довірчі

 товариства.

      Чому саме після виходу.

      Справа  в тому, якщо розглядати довірчу операцію

 насамперед   потрібно   визначити,  що  таке  довірча

 власність.   Ми   не   визначили   поняття  "довірчої

 власності",   а   почали  ліцензувати  якісь  довірчі

 товариства. Що почали ліцензувати шахраїв.

      А  якщо ми хочемо зупинити це шахрайство, то нам

 потрібно...  Безумовно  в  цьому  Законі ми не можемо

 зараз  визначити  поняття  "довірчі власності", бо це

 надзвичайно широке поняття.

      По-перше,  це  власність на грошові кошти, якими

 займаються    банківські   установи.   По-друге,   це

 власність   на   фондові  інструменти.  Тобто,  цінні

 папери,  якими  займаються  іноційні компанії. І, по-

 третє, це інша власність, до якої насамперед належить

 власність  з нерухомістю.

      Ми  побачили,  що якщо довірчим товариствам дати

 можливість,  невизначивши законодавчого поля -що таке

 довірча  власніть,  оперувати  всією власністю, то ми

 від шахрайства  не  позбавимося.

      Тому  це  Закон  насамперд  повинен  визначити і

 обмежити   рамки діяльності  довірчих товариств.

      Як  я вам вже казав, поняття "довірчі власності"

 набагато  ширше,  ніж  ми  це  розуміємо.  Тому  саме

 пропонується,  щоб  в  цьому  Законі  термін "довірче

 товариство"  означає і далі по тексту. Бо той же банк

 також це довірче товариство, але з грошовими коштами.

      Коли  ми  віддаємо гроші в банк, то ми довіряємо

 ці  гроші  банку.  Коли  ми  розміщуємо якісь фондові

 інструменти  в  депозитарій,  ми  також  довіряємо ці

 фондові   інструменти.

      І  ще  одне.  На  жаль, тут не зовсім було вірно

 надруковані  мої  пропозиції, там залучення довірчими

 товариства грошових коштів довірителів для проведення

 операцій  з цінними паперами довірителей здійснюється

 після  отримання  товариством  обмежених  банківською

 ліцензією.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу, Ігоря Квятковського і всіх хто

 буде  відстоювати  позиції,  будьте лаконічніші. Будь

 ласка.

 

      ЧЕЧЕТОВ.   Дело в том, что...........

      и  в  постановлении,  в  проекте  постановления,

 которое  мы  будем  рассматривать  уже  не сегодня, а

 когда будем принимать в третьем чтении Закон там есть

 пункт,    который    обязывает    Кабинет   Министров

 подготовить  и вынести на заседание Верховного Совета

 Закон......  собственности  в месяный срок. Ну., вот,

 что    касается   вот   этой   поправки,   то   здесь

 принципиально речь идет о следующем, то есть вроде бы

 пытается  с  узить сферу деятельности, доверительного

 общества  для  того, чтобы защитить интересы граждан,

 но с другой стороны, мы предлагаем доверитель в связи

 с теми безобразиями, которые были из теми так сказать

 криминальными  явлениями,  характерным  доверительных

 обществ,  которые  работали  с деньгами мы предлагаем

 запретить    доверительным   обществам   работать   с

 деньгами,   а   здесь   предпринимается  попытка.....

 протянуть.   Работу   с   деньгами,  подготовительные

 общества при условии получения лицензии и так далее.

      Вопрос   принципиальный   поэтому   зал   должен

 определится.   Позиция   комиссии   запретить   и  мы

 настаиваем на своем, на своей трактовке.

 

      ГОЛОВА.  Ви  наполягаєте на голосуванні, давайте

 так,  ми  можемо  весті  суперечку  трактувати так чи

 інакше свою позицію, але є те., що написано пером, не

 вирубаєш колуном, так же.

      Тому,  будь  ласка, у вас на руках тексти один і

 другий   Квятковський  наполягає  на  голосуванні,  я

 ставлю на голосування пропозицію Квятковського., будь

 ласка. Поправку Квятковського.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Ставиться  на  голосування  пропозиція  Комісії.

 Одну...  почекайте!.. одну хвилинку, одну хвилинку...

 Ваша була поправка?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Омельченко... Омельченко.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

      Шановні  колеги, я підтримую доповідача. Частина

 друга:   "Залучення   довірчому  товариству  грошових

 коштів  забороняється".  Поставити  після  "грошових"

 кому,  написати  "валютних":  "... грошових, валютних

 коштів   забороняється".  Можливо,  випаде  це  слово

 "валютних"   і   будуть   спроби  протягти  валюту...

 використання.   Після   "грошових"   поставити  слово

 "валютних" через кому!

 

      ГОЛОВА.   Григорій  Омелянович,  як  досвідчений

 юрист  ви повинні знати, що у норми Закону не повинні

 мати  такого,  знаєте, на російській мові "запретного

 характера".  Сформулюйте це інакше.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО   Г.  О.  Олександре  Олександровичу,

 гіркий   досвід  навчив  нас  цим  Декретом  Кабінету

 Міністрів,  то  хай.......................... валютні

 кошти.

 

      ГОЛОВА.  Продиктуйте свою поправку. Продиктуйте,

 за що голосувать!

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г.  О. Читаю: майже повністю частина

 друга статті першої, але після слів "грошових" ставим

 кому,  добавляєм одне слово. Тільки "валютних, дальше

 по   тексту.   І   читається:   "Залучення  довірчими

 товариствами      грошових,      валютних      коштів

 забороняється".

 

      ГОЛОВА.   Зрозуміло.  Нема  заперечень?  Михайло

 Васильович? Немає. Це не посилення норми, але в кінці

 кінців... можна так записати.

      Із   поправкою  (якщо  ніхто  не  заперечує),  з

 поправкою  Омельченка,  де  крім "грошових" додається

 "...валютних коштів забороняється" ставиться на

 голосування. Перша стаття, в редакції від Комісії, із

 уточненням  редакційним  і  суттєвим,  в тому числі,

 Омельченка ставиться на голосування.

      Будь ласка, увага.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну хвилиночку!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Давайте  на поіменне голосування. Хто за те, щоб

 поіменно   голосувати   всі  статті  цього  важливого

 Закону.   Ставлю  на  голосування.  Хто  за  те,  щоб

 поіменно голосувати?

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Тому     я    спочатку    поставлю    пропозицію

 Квятковського  на  голосування  "Про дозвіл працювати

 трастовим   компаніям  з  грішми".  Ні?  Так  як  тут

 написано,   я   читаю  ще  раз.  "Залучення  довірчим

 товариствам     грошових     коштів     (...........)

 здійснюється      після     отримання     товариством

 (............) банківської ліцензії". Так?

 

       ЧЕЧЕТОВ.   Я  поясню,  чтоб  просто  не  это

 самое...   Значит,   речь...   О   чем  идет  речь  в

 Постановление,  которое  мы  даем  на предварительном

 чтении?   Есть   тарстовые   доверительные  общества,

 которые функционируют и которые будут образовываться.

 Вот в этой первой статье мы принимаем решенеие о том,

 чтобы  запретить тем доверительным обществам, которые

 будут  образованы  после  введения в действие закона,

 привлекать денежные средства граждан. Это однозначно.

 Да, денежные средства, да.

      А  в  Постановление  мы  оговариваем тот случай,

 когда   речь  идет  о  тех  доверительных  обществах,

 которые  сейчас  работают с деньгами. У них они взяли

 деньги,   где-то   кто-то   разместил,   определенные

 обязательства  перед  гражданами есть. Поэтому в этой

 ситуации   мы   предусматриваем  для  этих  трастовых

 компаний,     чтобы    Национальный    банк    выдал,

 проанализировал  и  выдал,  может быть, им лицензию в

 пределах  года  для  того,  чтобы  они  расчитались с

 деньгами   с  вкладчиками.  В  противном  случае  все

 обязательства перед людьми лягут на государство.

      Поэтому  речь  идет  о  разных  вещах. А те, кто

 работает,  кому нужно отдать, и о новых доверительных

 обществах,  где  мы  принципиально  ставим  запрет на

 работу с деньгами.

 

      ГОЛОВА.  Михайло  Васильйович, я прошу вибачити,

 стартова  позиція  дуже важлива. Квятковський ще раз,

 будь ласка.  І будемо голосувати. Прошу.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ  І.В.

 

      Я   хочу  зробити  суттєве  уточнення.  Потрібно

 заборонити взагалі  і тим, що досі збирали, і тим, що

 будуть  збирати, просто збирати ці гроші. Вони можуть

 мати  право  на збирання цих грошей тільки, коли вони

 будуть контролюватися Національним банком і тільки. А

 те,  що нам пропонує пан Чечетов, то це, пробачте, це

 продовження шахрайства.

      І  це  саме  повинно  бути  нормою  закону, а не

 постанови.

 

      ГОЛОВА. Я прошу бути уважними, шановні депутати.

 Пропозиція  Квятковського  чітко  викладена в першому

 пункті,  я її прочитав. Його трактовка, ну скажем, не

 зовсім  кореспондується  з проектом постанови, яку ми

 будем  ще  голосувати,  бо там, справді, мова йде про

 дозвіл завершити операції з грішми до 1 листопада, до

 ого часу, поки буде введений цей Закон.

      Отже,    ставиться   на   голосування   поправка

 Квятковського.  Голосується  поіменно,  як і всі інші

 голосування по цьому Закону.

      Будь ласка.

 

      "за"

 

      Зрозуміло.

      Тепер   ставиться   на  голосування  редакція  1

 статті,   яка  пропонується  комісією  із  уточненням

 Омельченка   щодо   валютних   коштів,  про  заборону

 користуваться операціями з грішми і валютою.

      Ставлю  на  голосування.  Ставлю на голосування,

 будь ласка.

 

      "за"

      Рішення прийнято. Дякую.

      Стаття  2 "Особливості  створення  та  діяльності

 товариства".

      Валентина  Петрівна,  у вас поправка є тут, так?

 Семенюк.

 

      СЕМЕНЮК В.П.

 

      159-ий виборчий округ, депутат Семенюк.

      Шановний   Олександре  Олександровичу,   шановні

 колеги  народні  депутати,  7  вересня  цього  року я

 давала  поправку,  і коли йшло перший раз обговорення

 цього Закону, я підходила до Михайла Васильовича, але

 чомусь не врахована моя пропозиція.

      Я  прошу  подивитись на четвертій сторінці абзац

 третій,   значить,  і  друге  речення:  "Спроможність

 учасників довірчого товариства, крім фізичних осіб, -

 ми  вилучаєм,  -невідповідність додатково належним їм

 майном   поновити   (ой,   вибачаюсь),  повинна  бути

 підтверджена   висновками   незалежного   аудиту".  Я

 пропоную   сюди   доповнити   так,  як  ми  позавчора

 розглядали  Закон  "Про заставу", доповнити реченням:

 "Та  оформлення  згідно  з  чинним законодавством про

 заставу", тому що сьогодні незалежний аудит може дати

 будь-яке   заключення,   а   все   це   повинно  бути

 нотаріально завірено.

      І друга пропозиція.

 

      ГОЛОВА. Одну хвилинку, одну хвилинку, почекайте,

 одну спочатку проголосуєм.

      Михайло Васильович, що ви можете сказать?

 

       ЧЕЧЕТОВ М. В. Ну, я просто хочу пояснить, о чем

 идет речь.

      Речь  идет  о  том,  что  в  случае  банкротства

 доверительное  общество  отвечает  перед доверителями

 как суммой уставного фонда, а в сумме уставного фонда

 каждый участник доверительного общества своей частью,

 как  и  каждый,  отвечает  пятикратной дополнительной

 ответственностью   пропорционально   доле   в   сумме

 уставного фонда.

      Но,  естественно, дополнительная ответственность

 может   нестись  только  чем,  обеспечиваться  только

 материальным  имуществом,  то есть домом, там, дачей,

 машиной и т.д.

      Поэтому   Валентина   Петровна  предлагает,  так

 сказать,  усилить  эту позицию и сразу же, как только

 он     оговаривает     пятикратную     дополнительную

 ответственность,  значит,  сразу, если он сказал "а",

 пусть  говорит  и  "б". И сразу оформляет в залог это

 имущество,  и тогда гарантия будет железная, петля на

 шею будет накинута.

 

      ГОЛОВА.  То ваша пропозиція яка? Ви погоджуєтеся

 з пропозицією Валентини Петрівни чи ні?

 

      ЧЕЧЕТОВ    М.   В.   Ну,   в   принципе,   можно

 проголосовать даже. Это просто усиливает.

 

      ГОЛОВА.  Підсилення  цієї  норми статті другої у

 редакції,    яку    пропонує    Валентина   Петрівна,

 Підтримується Михайлом Васильовичем.

      Немає  потреби  (..........)  голосувати?  Будем

 голосувати потім разом усю редакцію.

      Друга поправка Семенюк.

 

      СЕМЕНЮК

 

      Шановний Олександр Олександрович, шановні колеги

 народні  депутати,  я  ще  пропоную другу поправочку,

 висновок   аудита   додається  разом  із  установчими

 документами   та   документами   про  заставу.  Я  це

 доповнення  роблю, іще раз наголошую, що ми позавчора

 приймали  Закон  про  заставу  і  це  буде відповідне

 посилення і ув'язка цих двох законів.

 

      ГОЛОВА. Ясно.

 

      ЧЕЧЕТОВ . Значит, дело в том, что такое у нас

 на  страничке  5  есть,  висновок  аудитора подається

 разом  з  іншими  документами.  Это  есть  у нас. Это

 записано  есть.  Да. На сторінці 5 записано. Висновок

 аудитора  подається  разом із установчими документами

 до  органу,  що здійснює державну реєстрацію, а також

 до органів, що здійснюють......... операцію.

 

      ГОЛОВА. Ясно, вона зняла свою пропозицію.

 

      ЧЕЧЕТОВ.  Да это было.

 

      ГОЛОВА. До другої статті ще у кого зауваження є,

 Драгомарецький.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ, Одеса

 

      Уважаемые  коллеги,  вот  посмотритетам абзац из

 абзаца,  абзац  третий,  там  речь идет по разрешению

 Кабинету  Министров,  Министерству финансов принимать

 решение  о  формированию  статутного  фонда  довірчих

 товариств і рішення по  державних цінних паперах.

 

      Я  хотел  обратить  ваше  внимание  вот  на что.

 Предлагаю  выключить  отсюда из этого перечня Кабинет

 Министров  и  Министерство  фи  нансов  -Министерство

 финансов, потому что в соответствии со статьей закона

 процінні  папери, фондову біржу стаття 11 решение про

 выпуск облигаций внутрешних республиканских и местных

 взаймов,  которые по мысли автора, проекта могут быть

 частью    статутного   фонда   довірчого   товариства

 принимается  только  Кабинетом  Министров и місцевими

 Радами народних депутатів.

      Зачем сюда еще засорять Министерство финансов.

 

      ЧЕЧЕТОВ.  Я прокомментирую.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ЧЕЧЕТОВ.  Я  прокомментирую,  значит,  о чем

 идет речь. Речь идет о формировании уставного фонда и

 разработчики  заложили, чтобы уставный фонд был более

 ликвиден  не  более 25 процентов уставной фонд должен

 обеспечиваться,  недвижимость 75 процентов, денежными

 средствами и ценными бумагами.

      И  вот  возникает  вопрос; хто эти ценные бумаги

 может  выпускать,  так  сказать.  Поэтому мы заложили

 здесь:  и Кабинет Министров, и Министерство финансов.

 Поскольку  Министерство финансов держит краткосрочные

 казначейские  обязательства  и  так  далее  не  очень

 высоко ликвидны...

      (ШУМ В ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.   Ви   наполягаєте,  Драгомарецький,  на

 голосуванні вашої поправки?

      Будь ласка,  Драгомарецькому ще слово.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ

      Уважаемые   коллеги!  Ну  нельзя  в  этот  Закон

 закладывать  положение,  которое  четко  противоречит

 однозначно  предыдущему  Закону  "Про  цінні папери і

 фондову біржу".

      Ну  что  ж мы делаем! Потом будем принимать что?

 Закон во изменение того Закона.

      Статья 11. Там четко определено, что решение про

 выпуск   облигаций   внутришних   республиканских   и

 мисцевых займах могут... принимаются только Кабинетом

 Министров  и  мисцевымы  Радамы. Ну зачем это делать?

 Зачем мы  засоряем  собственный документ?

 

      ЧЕЧЕТОВ.   Дело  в  том,  что  Минфин  может

 выпускать казначейские обязательства. Я повторяю: они

 тоже  обладают очень высокой степенью илквидности. То

 есть, обращение  непосредственно  в деньги-то.

      А  речь  вот  о  чем  идет-то.  Чтоб  поддержать

 ликвидность  75 процентов.

 

      ГОЛОВА.  Ви  наполягаєте  на  голосуванні  своєї

 пропозиції, Сергій Дмитрович? Так?

      Пропозиція депутата Драгомарецького ставиться...

 поправка  Драгомарецького  ставиться  на голосування.

 Будь ласка.

 

      "За" -

 

      Не вистачило голосів.

      Ваш... Кияк,  у вас ще є поправки? Ні?

      Я  ще раз попереджаю: тільки ті автори поправок,

 котрі їх подали, будуть мати слово. Будь ласка, Кияк.

 

      КИЯК

      Дякую. Кияк,  Чернівці.

      Перше,   дякую,   що  враховано  більшість  моїх

 доповнень.   Але   хочу  зауважити,  повертаючись  до

 сторінки 4.

      Мені  здається,  що  не всі терміни тут до кінця

 вивірені.   Скажімо,   що  таке  "учасники  довірчого

 товариства"?  Чи  це  є засновники, чи це включаються

 акціонери,  виходячи  із  доповнень  комісій з питань

 приватизації.

 

      ГОЛОВА. Вибачте, яка це стаття.

 

      КИЯК.  Це є стаття, друга. Де говориться

 на сторінці 4 про учасників, нам треба вказати, що ми

 розуміємо  під тими учасниками. Або винести до статті

 1,  де є визначення термінів. Де є довірче товариство

 треба  додати  учасники  довірчого товариства це саме

 стосується  і  поняття  додаткового відповідальності,

 візьміть  сторінка  4  забігаю  дальше сторінку 8. Це

 резервний страховий фонд чи щось більше. Одним словом

 ці деякі  неточності треба буде врахувати. Перше.

      І  друге. От моя перша пропозиція дещо викладена

 з голосу тоді мого не аккуратно. Мова йшла, що видача

 ліцензії,  здійснюється лише за умови відрахування 30

 відсотків  статутного  фонду, довірчого товарниства в

 резерв  Національного  банку  України,  але  здається

 десь.*.... ви занесли щось подібне до самого тексту.

 

      ЧЕЧЕТОВ.   Значит   я   прокоментирую   два

 момента.  Значит  относительно участников, участником

 подразумевается  тот кто внес и имеет долю в уставном

 фонде предприятия, он участник .

      Что  касается  о размещении доли уставного фонда

 на  дипозитах в Национальном банке. В нашем варианте,

 здесь    предусматривается,    что    уставный   фонд

 формируется  первоначально  на  момент регистрации 50

 процентов в коммерческом банке где счет открывается в

 течении  трех  месяцев,  уставной  фонд  должен  быть

 доформирован  и  не  формирования  уставного  фонда в

 трехмесячный    строк    является    основанием   для

 ликвидации.  Но вами предлагается разместение в банке

 на  дипозит в Национальном банке, я хочу сказать, что

 в  принципе.  По-моему предложение Кабинета Министров

 мы будем выносить на третье чтенье, там тоже вот этот

 момент оговаривается.

      Поэтому   мы   можем  просто  тогда  отложить  и

 проголосовать    в    третьем   чтенье.,   там   тоже

 предлагается    с    размещением   на   дипозарии   в

 Национальном банке.

 

      ГОЛОВА.  Ви  говорите  про  поправку 5 "а" Тарас

 Іванович.

 

      ЧЕЧЕТОВ .  Та,  нет  этой поправки по тексту

 нет, это просто.

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати! Ще раз прошу вас ми не

 в першому читанні розглядаємо Закон і дискусію ввести

 з  теї  чи іншої норми немає потреби. Треба говорить:

 моя  поправка  така-то.  І треба її прокоментувать. І

 все!  А  просто  вести  дискусію,  яку потрібно вести

 на...  під  час  першого  читання,  немає  рації.  Ви

 наполягаєте  на  5.  А, щоб її проголосувати. Вона є.

 Справді,   на  сторінці  шостій,  ви  її  відстоюєте,

 наполягаєте, щоб голосуваати. Я ставлю на голосування

 поправку депутата Кияка.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Не підтримана депутатами ваша пропозиція.

      Квятковський, ваші пропозиції є. Будь ласка.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ

      Шановні депутати, ми розглядаємо і це той Закон,

 який,  якщо  ми  щосьт  тут  не вивіримо, то тепер ми

 будемо  винуваті  в  цьому  шахрайстві.  Я  хотів  би

 підтримати  пана  Кияка,  бо  "учасник  товариства" і

 "довірена особа" - це зовсім будуть інші речі.

      Стосовно  моїх  поправок.  "Кошти  товариства  у

 розмірі     статутного     фонду     та    додаткової

 відповідальності      повинні      знаходитись     на

 відповідальному  збереженні  у комерційному банку, що

 обслуговує   це   довірче   товариство".  Бо  я  можу

 продекларувати  любий  дутий  п'ятикратний свій фонд.

 Але   якщо   він   десь   не   буде   знаходитись  на

 відповідальному  збереженні,  то  ми знову ж таки від

 шахрайства не уникнемо...

 

      ГОЛОВА.   Михайло  Анатолійович,  він  правильно

 пропонує...

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ

      І ще одне. І ще одне.

 

      ГОЛОВА. Ні, давайте ми проголосуємо цю поправку.

 Потім візьмете слово... Михайло Васильович...

 

      ЧЕЧЕТОВ  М.  В. Нет, что касается этой поправки,

 она, действительно, усиливает степень ...

 

      ГОЛОВА....ответственности...відповідальності...

 

      ЧЕЧЕТОВ  М. В.... степень, так сказать, гарантии

 сохранения  собственности  для доверителя. Поэтому ее

 можно поддержать.

 

      ГОЛОВА.  Пропозиція  Квятковського  до статті 2.

 Абзац  додається,  ви  бачите  в тексті його, він ним

 прочитаний тільки що. У вас на руках він є. Байрак, я

 прошу  вас.  Голосуйте. Підтримується ця пропозиція і

 доповідачем.  Ставиться  на  голосування ця поправка.

 Підтримайте,  будь  ласка.  Це посилення гарантій для

 людей, які довіряють відповідним товариствам.

 

      "за" -

 

      Дякую.

      Ще Квятковський прошу.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ І.В.

 

      У  довірчому  товаристві  створюється  резервний

 страховий  фонд  у  розмірі,  який  не  повинен  бути

 меньшим   10   відсотків   від  розміру  операцій  по

 зберіганню  активів доверітелей. Але не меньше 25 або

 30 тисяч мінімальних заробітних плат.

      Кошти    страхового    фонду    депонуються   на

 банківських   рахунках  або  розміщуються  в  високо-

 ліквідні  державні  цінні  папери.  Тут,  по-перше, я

 хотів  би  зауважити, що пан Драгомарецький, на жаль,

 не досить добре уяснив, що комунальні цінні папери не

 є   державними   цінними   паперами.  Державні  цінні

 папери  -це  тільки  цінні  папери,  які випускаються

 державою, а не якоюсь областю.

      По-друге,   справа   в   тому,  що  у  довірчому

 товаристві  весь  час  проходять  дві операції. Вот я

 доручив      довірчому     товаристві,     наприклад,

 (...........)   мій   майновий   сертифікат.  Довірче

 товариство  виконало  це  і  обміняло на акцію. Але в

 зв'язку  з  тим,  що  всі  акції будуть знаходитися в

 безготівковій  формі,  то  я  вимушений  зберігати цю

 акцію  уже в довірчому товаристві. Тому є, так звані,

 пасивні  операції,  тобто операції по зберегінню, і є

 активні операції, операції по обміну.

      Тому   саме   пропонується,  що  страховий  фонд

 повинен  бути  направлений саме на посилені операції,

 які   повинні,  принаймні,  складати  десь  10  тисяч

 доларів  або  25, або 30 тисяч мінімальних заробітних

 плат.

 

      ГОЛОВА. Нема заперечень?

 

      ЧЕЧЕТОВ

      Значит, я хочу сказать, что...

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ.         Не чути.

 

      ГОЛОВА. Я розумию, так, будь ласка.

 

      ЧЕЧЕТОВ

      Я хочу прокоментировать. Относительно страхового

 фонда,  то  страховой  фонд и у нас предусматривается

 его   создание.  Причем  мы  увязали  с  минимальными

 зарплатами.  Дело  в  том,  что  уставный  фонд может

 миллиард,  а  может  быть  и  сто миллиардов уставный

 фонд,  а  мы  привяжем,  так сказать,............. 25

 тысяч  минимальных  зарплат,  эта  страховка ничем не

 будет  обеспечиваться.  А  мы  увязали страховой фонд

 с  величиной  уставного  фонда,  то есть относительно

 завязано  на  35  процентов,  растет  уставный  фонд,

 растет  наполнение страхофого фонда.

       А  вот  что касается второй части поправки, где

 речь идет о хранении на відповідальному збереженні в

 комерційному банку, эту позицию можна поддержать.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка. Одну хвилинку, не галасуйте

 з місця. Не галасуйте.

      Ще  раз  зверніть  увагу. Поправка Квятковського

 пропонує  не  тільки розмір гарантію, але і механізм,

 механізм.  Тому  ще раз, будь ласка, послухайте. будь

 ласка, ще раз.

      Він же сказав там 10 відсотків, це незалежно від

 того, який ...

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ.

      Тут   є.   У  довірчому  товаристві  створюється

 резервний  фонд  розмірі, який не повинен бути меншим

 10  відсотків  від розміру операцій. Тобто, страховий

 фонд може взагалі бути набагато більшим ніж статутний

 фонд,  бо........  операцій  по  зберіганню  набагато

 більше, то і страховий фонд буде набагато більшим ніж

 статутний фонд. А це різні речі.

 

      ГОЛОВА. Михайло Васильович, давайте погодимося з

 цим, воно ж  не погіршує статтю.

      Михайло Васильович не заперечує. Тому я поправку

 Квятковського,   проти   якою  не  заперечує  Михайло

 Васильович   -доповідач,  ставлю  на  голосування.  І

 Валентина   Петрівна  теж  хитає  головою,  що  треба

 голосувать за.

      Будь ласка, я прошу підтримати.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Ще? До цієї ж статті? Ні.

      Драгомарецький,  до цієї статті є його поправки.

 Будь ласка.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д.

 

      Ну, во-первых, я знаю, господин Квятковский, что

 такое  местные займы и что такое общегосударственные.

 Я  росто  процитировал  11-ую  статью Закона, которую

 проигрорировали.

      Так, уважаемые коллеги, я хотел бы обратить ваше

 внимание   на  абзац  четвертый,  где  речь  идет  об

 определении   через   независимый  аудит  финансового

 положения участников довирчого товарыства.

      Так речь идет только....

 

      ГОЛОВА.  Дайте  слово Драгомарецькому нормально,

 щоб він сказав.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ   С.  Д.  Поскольку  участниками,

 учредителями   довирчего   товарыства  могут  быть  и

 физические  особы, то их финансовый стан надо было бы

 тоже подтвердить.

      Я  предлагаю  абзац четвертый доповнити реченням

 такого    змісту:    "Спроможність    фізичних   осіб

 підтверджується  декларацією  "Про  доходи та майно",

 прийнятою    у    встановленому   порядку   державною

 податковою службою.

 

      ГОЛОВА.  Після слова "майно" кома ставиться, так

 же?

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д. Да.

 

      ГОЛОВА. Так.

      Давайте, Михайло Васильович, що ви скажете?

 

      ЧЕЧЕТОВ  М.  В.  Я  прокомментирую, да, я просто

 пояснение  дам.  Я  в принципе полностью согласен, мы

 это обговаривали перед началом.

      О   чем   идет   речь?   Когда  каждый  участник

 доверительного      общества      обязуется     нести

 ответственность    в   сумме   пятикратного   размера

 уставного   фонда   дополнительную,   то  физическое,

 вернее,   юридическое  лицо,  его  способность  нести

 ответственность  подтверждается  актом  аудита. Аудит

 проверил:  есть  там  у  него  имущество  и  т.  д. А

 физическая выпала действительно. Есть у него эта дача

 или дом или машина или нет.

      Поэтому  декларация  доходов  действительно, так

 сказать, это как раз вариант усиления контроля.

 

      ГОЛОВА. Тобто ви підтримуєте пропозицію.

 

      ЧЕЧЕТОВ  М. В. Поэтому Комиссия поддерживает это

 предложение.

 

      ГОЛОВА.  Значить  Михайло  Васильович  підтримує

 пропозицію  Драгомарецького. Ставлю на голосування цю

 поправку і вас прошу підтримати.

      Олександр Михайлович, голосуйте "за"

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Драгомарецький.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ

 

      Уважаемые   коллеги,   тут  еще  возникает  один

 момент,  тм  где  мы  говорим о гарантии и финансовом

 состоянии участников довірчого товариства.

      Вот заканчивается статья вторая и я предлагаю ее

 дополнить следующим абзацем. Но сначала комментарий.

      Ну  представьте себе, действительно представил я

 майно.  Сначала одолжил у Михайла Васильевича машину,

 потом  задекларировал  ее  или  он  мне ее подарил, а

 через  полгода  я ее продал7 а ведь уставный документ

 действует.

      Поэтому   я  предлагаю  добавить  вторую  статью

 абзацем такого содержания.

      Участники  довірчого  товариства  щорічно  до  1

 березня   повинні   подати  коммерційному  банку,  що

 обслуговує довірчі операції товариства документи, які

 підтверджують наявність майна у розмірі встановленому

 у  становчому  договорі.  У  скобках,  річний баланс,

 декларація про доходи, тощо.

 

      ГОЛОВА. Михайло Васильович, нормально.

 

      ЧЕЧЕТОВ. Значит, я хочу прокомментировать, у

 принципе  то,  что  сказано, оно у нас в законе есть,

 только  в других статьях, я сейчас просто покажу, вот

 статья  5  там  речь  идет о том, що достовірність та

 повнота   щорічного   балансу  і  звітність  довірчих

 товариств повинна бути підтверджена удиторами.

      А дальше мы оговариваем в статье 6 второй абзац,

 что    з   метою   контролю   Міністерство   фінансів

 Національний  банк  і  Фонд  имущества не реже одного

 раза  в  год  эти  три инстанции обязаны осуществлять

 проверку.

      А уже осуществление проверки естественно это уже

 их  прерогатива  как осуществить, что проверить и так

 далее.

      Мы это заложили только в другой редакции.

 

      ГОЛОВА.  Іншими  словами,  якщо  в  5  статті ми

 напишимо   дату   до  1  березня,  то  тоді  це  ваша

 пропозиція  повністю  врахована,  а  якщо  залишити в

 редакції  так  як  пропонує  комісія,  то  просто  це

 визначається  можливостями відпорвідних постанов, але

 не  рідше разу на рік повинні робити провірку, а він,

 тому,    Драгомарецький    можна    голосувати   вашу

 пропозицію,  чи  ви погодитесь з трактуванням Михайла

 Васильовича.

 

      ЧЕЧЕТОВ.  В  принципе здесь заложено не разу

 один  раз на год Минфин, Нацбанк и Фонд имущества, но

 они.

 

      ГОЛОВА. Дайте ще раз Драгомарецькому слово.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКЫЙ Одно слово. Михайло Васильевич, в

 такой   мутной   воде,   которое   является   довірче

 товариство,  чем более у нас будут конкретные статьи,

 тем  лучше.  Я  Еще предлагаю добавить мою пропозыцию

 следующую.  Потому  що,  так сказать, проверкой и так

 далее  -это  же  абстрактное,  так сказать. Тут нужен

 механизм.

      Так вот я предлагаю дополнить. Они в пропозыциях

 есть...  этот  текст.  Правило  здийснення  поточного

 контролю  за видповидностю майна довирчого товарыства

 то   його  учасныкив  майну,  яке  прийнято  довірчим

 товариством   управління   затверджується   Кабінетом

 Міністрів  України,  Національним  банком.

      Чтоб  у  нас  была  сначала  норма  обязательная

 контроля,   а   во-вторых  разработаные  правила,  по

 которым этот контроль  осуществляется.

 

      ГОЛОВА.  Михайло  Васильович, давайте домовимося

 так: він... Це якраз той випадок, коли кашу маслом не

 зіпсуєш.

      Ми  записуємо  так.  Якщо  буде  повторення  цих

 позицій  і  цих  норм  в  інших  статтях,  то під час

 підготовки до третього читання ми їх вилучимо звідти.

 І тоді буде строга  редакція-документ. Так?

      Михайло   Васильович   не   заперечує.  Поправка

 Драгомарецького   викладена  у  його  доповненнях  на

 першій  і  другій  сторінці. Два абзаци ставляться на

 голосування.

      Михайло    Васильович   теж   підтримує.   Прошу

 підтримати  і вас.

 

      "За" -

 

      Дякую.

      (..........)  до другої статті ще, будь ласка. А

 я  дам вам, дам  слово...

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ .

      Шановні  депутати! Спарва в тому, що у нас ніхто

 не  помічає,  що  довірчі товариства зараз будуть і в

 основному працювати  з цінними паперами.

      Ми  тут  навішуємо  все  на  Фонд  Держмайна, на

 Національний  банк і так далі. А де Комісія по цінним

 паперам,  яка  вже створена і діє? За що вона отримує

 гроші?

      Тому  я  пропоную  абзац (..........) відношення

 між   довірчим   товариствам   і  комерційним  банком

 визначається   договором,  який  повинен  відповідати

 типовому    договору,    що   затверджується   Фондом

 державного  майна  України,  Національним  банком  та

 Комісією  по цінним паперам. І одночасно пропущена ще

 одна  моя  поправка  до  статті  1, де абзац третій я

 також  пропоную  фонд  словами  і  комісію  з  цінних

 паперів на фондовому ринку.

 

      ЧЕЧЕТОВ .  Я прокоментирую, я глубокоуважаю,

 как  специалиста депутата Квятковского и знаю, что он

 действительно  работает  в  этой  комиссии  по ценным

 бумагам и дейсвительно работает очень профессионально

 и  квалифицировано.  Но  нельзя.......  вот  идет, ну

 послушайте  абзац  идет,  достоверность....... нового

 балансу.........   довірчих  товариств  повинна  бути

 підтверджена  аудитором  через кому ставим и комиссия

 по ценным бумагам. Но я не знаю...... поэтому я.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло так.

      Ще  раз дайте Квятковському, я ще раз прошу дати

 слово Квятковському тільки не хвилюйтеся.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ .  Є  комісія по цінним паперам, яка

 створена  Президентом і до складу її входить 7 членів

 комісії,  що, яку очолює пан Мозговий. Причому тут я.

 І  це  виконавчий  орган,  який  за нагляд над ринком

 цінних паперів отримує гроші. А тут ми його не бачимо.

 

      ЧЕЧЕТОВ.  Я  понимаю,  что  добавления, что

 комиссия ценных паперив она идет до нескольких статей

 и   вот   я  пример  привел,  ну  как  тут  привязать

 достовирность та повнота ричного балансу повынна бути

 підтримана  аудитором через кому і комісією по цінним

 паперам.

 

      ГОЛОВА.  В мене є така пропозиція вона влаштує і

 Квятковського , Михайло Васильович, я вас дуже прошу.

      Одну  хвилинку,  Михайло  Васильович, я вас дуже

 прошу  ви менше темпераменту витрачайте для того, щоб

 відстояти позицію, тоді буде легше йти голосування.

      Не переживайте є такий механізм.

 

 

                         - 41 -

 

      ГОЛОВА.  Михайло  Васильович, пропонується такий

 механізм  Ігорь  Квятковський дасть свої пропозиції і

 ви  їх  відпрацюєте  в  робочому  порядку на третьому

 читанні  ми  їх  проголосуємо.  На  третьому  читанні

 проголосуємо,   а   зараз  пропонується  поки  що  не

 наполягати  на голосуванні, а то, як вона відхилиться

 вона  зійде  з  дистанції,  ну  ви  розумієте,  ну ви

 відчуваєте. Що може не підтримана бути.

      Будь ласка, номер ваш?

      385, прошу. Райковський.

 

      РАЙКОВСЬКИЙ    , 385 виборчий округ.

      Уважаемые   коллеги,  здесь  необходимо  усилить

 ответственность     доверительного     общества    по

 формированию  уставного  фонда.  Вот представьте себе

 ситуацию:  зарегистрировано  товарищество,  а  он  в

 течение  трех  месяцев не внес полную сумму уставного

 фонда.    Об    этом    кто-то    должен    говорить,

 контролировать.  И  я  предлагаю  здесь возложить эти

 обязанности   на   коммерческий   банк,   чтоб   если

 учреждители   в   течение   трех  месяцев  не  внесли

 полностью уставной фонд, банк, значит, прекращает все

 операции и сообщает об этом в миестные органы власти,

 чтоб  они могли принять меры в соответствии с Законом

 (там    ликвидировать    или...   ликвилировать   это

 общество).  И  предлагаю  внести, значит, в Закон вот

 такие дополнения: если цей термін "статутний фонд" не

 сформовано, то доповнити такими словами: "комерційний

 банк  прпиняє  ведення  рахунків  цього  товариства і

 повідомляє  місцеві  органи  влади, які зареєстрували

 довірче   товариство.   Невиокнання  цих  зобов'язань

 засновниками  є підставою для ліквідації товариства".

 Значит,  необходимо  усилить  вот этими словами и все

 будет, так сказать, нормально.

 

      ГОЛОВА.  Що ви скажете, Михайло Васильович?

 

      ЧЕЧЕТОВ  М.  В. Значит, у нас, в принципе, здесь

 более  жестче  заложено,  что  не... то же самое, что

 сказано депутатом, но в другой форме: "Неформирование

 в течение трех месяцев в полном обкеме уствного фонда

 является     основанием    для    закрытия    данного

 доверительного общества". И та... и...

 

      ГОЛОВА.    Броніслав    Станіславович,   ви   ще

 наполягаєте? Дайте ще слово... Номер поправки скажіть

 своєї!

 

      РАЙКОВСЬКИЙ.

      Александр   Александрович,  ну  об  этом  кто-то

 должен  сообщить  местным  органам власти -откуда они

 могут  знать? Они выдали свидетельство о регистрации,

 и  доверительное  общество  работает.  А если им банк

 сообщит,  что  они  вовремя  не  внесли  деньги,... и

 прекратить  все операции, тогда все будет ясно... Вот

 о  чем идет речь. Просто... Ну, хорошо -он не внес. А

 кто  будет  контролировать:  внес  он  -не  внес  эти

 деньги?

 

      ЧЕЧЕТОВ  М.  В.  Есть  фонд... Во-первых,... во-

 первых,  я  еще  один  момент,  так  сказать...  хотя

 упустил,   вот   правильно  подсказывает...  депутату (нерозбірливо)

 

 

 

 

      ГОЛОВА.   Борис   Станиславович  наполягаєте  на

 голосуванні вашої поправки?  А може погодитися...

 

       ЧЕЧЕТОВ.  Поэтому есть региональное деление

 фонда     государственного     имущества,     которое

 осуществляет постоянный контроль. И по истечению трех

 месяцев  информация  должна  быть  в  местных органах

 власти,   которые  регистрировали.  И  не  выполнение

 обязательства   по   формированию   уставного   фонда

 является основанием для расторжения (............).

 

      ГОЛОВА.    Якщо   наполягаєте   я   посталю   на

 голосування.   Наполягаєте?   Поправка   Райковського

 Броніслава  Станіславовича  ставиться на голосування,

 будь ласка.

 

      "за" -

 

      Дякую.

      Можна   всю   статтю   ставити    з   поправками

 проголсованими  і  в  тому  числі, на яку дали згоду,

 поправка  Семенюк.  Нема  заперечень?  Стаття друга з

 проголосованими  поправками  і  погодженою  поправкою

 редакційною   Семенюк   ставиться  на  голосування  в

 цілому, будь ласка, зосередтеся.

 

      "за" -

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Стаття   3.   "Довірені   особи".  Квятковського

 поправка,   будь   ласка.  Давайте  я  прочитаю  вашу

 поправку,   а   потім   ви   прокоментуєте  її.  "Для

 здійснення  діяльності,  пов'язаною  з  операціями по

 цінних   паперах..."  Тут  треба  сказать  з  цінними

 паперами  у  складі довірчого товариства повинно бути

 не  меньше  трьох осіб, що мають посвідчення брокерів

 фондового ринку. "Для здійснення діяльності по обміну

 приватизаційних  паперів на акції підприємства, також

 діяльності     по    операціях    з    інвестиційними

 сертифікатами  інвестиційних комісій та інвестиційних

 фондів,  у  складі  товариства  повинно бути не менше

 трьох   осіб,  що  мають  посвідчення  інвестиційного

 керуючого.   Обов'язковою   вимогою   для   довірчого

 товариства   при   здійсненні  ним  своєю  діяльності

 повинна  бути  наявність  у штаті юриста з Цивільного

 права".

      Квятковський,  будь  ласка, аргументація. А моде

 Михайло Васильович підтримає, та й не будемо...

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ.  Якщо  хтось  бачив наші ці довірчі

 товариства,  то,  розумієте, це жах. Сидять люди, які

 нічого не розуміють. Тільки знають, як збирати кошти.

 А   як  працювати  з  приватизаційними  паперами,  як

 працювати  з тими ж коштами, не знають. І подивіться,

 це ж найважливіша діяльність, це... Юриста немає там.

 

      ГОЛОВА.  НУ, тут зрозуміло, уже в самому тексті.

 Будь ласка, Михайло Васильовичу, що стажете?

 

      ЧЕЧЕТОВ  М.  В.  Ну,  здесь, во-первых, чтобы не

 получилось, что мы нарушили принцип равенства учестия

 всех  граждан  предпринимательской  деятельности. Это

 первое.

      Во-вторых, есть второй момент, что, так сказать,

 подспудно  не подумать следующее. Что когда на волне,

 так  сказать,  рыночной эйфории образовывались биржи,

 была   очень  популярная  такая  профессия:  диллера,

 брокера  и так далее. Сейчас вроде эта волна пошла на

 спад. И для того, чтобы трудоустроить этих брокеров и

 диллеров  мы  как  бы,  может  грубо сказано, я прошу

 прощения,   так   сказать,   чуть   ли   не  лобируем

 участие..............  порядке  в  этих доверительных

 обществах.  Хотя  с  другой  стороны,  с точки зрения

 повышения     профессионализма     работы     данного

 доверытельного  общества,  в  принципе,  так сказать,

 здесь две стороны медали.

 

      ГОЛОВА. Тобто ви не заперечуєте, не заперечуєте?

 Ну  можна  було  сказать  короче,  ви не заперечуєте,

 єкономимо  час.  Поправка Квятковського підтримується

 доповідачем,  вона  ставиться  на  голосування.  Будь

 ласка.

      А?  Ви інше думаєте? Шеховцов проти. Будь ласка,

 Шеховцову слово.

 

      ШЕХОВЦОВ

 

      Уважаемые  коллеги!  Я знаю в городе Краматорске

 одно   доверытельное  общество,  которое  работает  с

 приватизированными  сертификатами,  оно  не  имеет ни

 одного  специалиста,  правда,  все,  сколько нужно по

 действующему    законодательству,    они    в   фонде

 Госимущества  проходили  курсы  подготовки,  получили

 лицензии,    удостоверения,    то   есть   все,   что

 требовалось,  они  выполнили.  Но  они  все -люди без

 юридического  образования  и  не  имеют удостоверений

 брокеров, диллеров.

      Минуточку, вот, мне кажется, все-таки навязывать

 такое  условие  (юриста  должны  иметь  в штате), они

 могут  по договору привлекать его, там, до выполнения

 отдельных  работ.  Ну,  я  не  знаю, мне кажется, это

 настолько (..........) норма...

 

      ГОЛОВА.   Іншими  словами,  позиція  Комісії  не

 суперечить    пропозиції    Квятковського,   поправці

 Квятковського.  Шеховцов заперечує. Одначе вона... Не

 треба дискусій, ви йому розкажіть один на один.

      Пропозиція  чи  поправка Квятковського ставиться

 на  голосування. Про необхідність професіоналізації в

 роботі   з  цінними  паперами  і  з...  в  операціях,

 зв'язаних із цим. Прошу.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Не  підтримується  вона. Ще поправки до

 третьої статті?

      Немає.  Стаття  3  ставиться  на  голосування  в

 редакції  від  Комісії.  Будь  ласка,  в редакції від

 Комісії    ставиться...    Антон   Антонович,   Антон

 Антонович!  Будь  ласка,  ставиться  на голосування в

 редакції,    яку    пропонує   Комісія.   Ставлю   на

 голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Стаття  4.  "Операції  довірчого  товариства". Є

 поправки.  Квятковський.  Він  до  статті  4 пропонує

 доповнити  абзац  перший  такими словами: "та послуги

 позберіганню  майна  довірителів".  Та послуги. Там у

 редакції  від  Комісії  пишеться: "Довірче товариство

 надає представницькі послуги щодо майна доверителя та

 його  корпоративного  права,  це  сюди  додати  чи до

 кінця, та послугі по збереганню майна доверітелів.

      Зрозуміло.     Михайло     Васильович,     можна

 проголосувати. Підтримати, да.

 

      ЧЕЧЕТОВ. Можна, здесь просто дважды, довірче

 товариство майна довірітелів та послугі по збереганню

 їх  майна,  ну  щоби  давжди....  ну редакційно слово

 доверителя ...

 

      ГОЛОВА. Тобто, редакційно можна змінити це право

 ваш і ваш юрвідділ і перед третім читанням за змістом

 підходить. Так.

 

      ___________.  Да.

 

      ГОЛОВА.  Ставиться  ця  поправка на голосування,

 прошу підтримати її. Будь ласка.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      ЗА -

 

      До  третього  читання  підготуйте  поправку вона

 пройде в третьому читанні.

      А  зараз  і ще. Драгомарецький ваша поправка, ні

 немає, бачу, що він відмовляється.

      Тому  стаття  4, ще у вас є, будь ласка ще дайте

 Квятковському.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ

 

      Тут  абзац  другий і третій я пропоную виклати в

 такій редакції.

      За    здійсненням   діяльності   по   розміщенню

 приватизаційних   сертифікатів   громадян  в  об'єкти

 приватизвації  довірче  товариство  повинно  отримати

 ліцензію  Фонду держмайна України на право проведення

 представницької    діяльності    з   пріватизаційними

 паперами.

      Для   проведення   операції   з   інвестаційними

 сертифікатами   інвестаційних   компаній   та  фондів

 ліцензії   Міністерства  фінансів  України...........

 цінними паперами та ліцензію Фонду держмайна України

 на комерційну діяльність з приватизаційними паперами.

      Я прошщу спочатку це, а потім наступне.

      Я прошу спочатку це, а потім настцупний.

      ГОЛОВА.  Нема  заперечень у Михайла Васильовича,

 немає.

      Підтримується   ця  поправка  представником  від

 розробників  закону,  від  комісії,  я  прошу вас теж

 підтримати посправді розумна пропозиція , будь ласка.

      Тут чітка регламентація, хто дає дозвіл на ті чи

 інші операції.

      Будь ласка.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Я прошу активніше .

      Другий  абзац, наступний абзац. Будь ласка, Ігор

 Квятковський.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ .  Тепер  те,  що  стосується, коли я

 пояснював які операції  закони довірчого товариства.

      Вартість майна доверітелей по закритим позиціям,

 тобто    по    операціям   зберігання,   не   повинна

 перевищувати     10-кратного    розміру    страхового

 резервного  фонду товариства. Тобто  те, за що ми вже

 проголосували:    вартість   майна   доверітелей   по

 відкритим  позиціям  -операції купівлі-продажу цінних

 паперів  -не  повинна  перевищувати  вартості власних

 чистих  активів  вартості власних активів депонованих

 на   банківських   рахунках   на  відповідний  момент

 зменшений   на   розмір   статутного...   на   розмір

 страхового  резервного  фонду.  Тобто,  що мається на

 увазі?

      Я  тут  чітко  виділяю  забезпечення по закритим

 позиціям  і  забезпечення  по відкритим позиціям. Щоб

 зебезпечення  по  закритим позиціям не накладалося на

 відкриті  позиції,  бо  тоді  ми  фактично  зменшуємо

 планку  відповідальності.

 

      ГОЛОВА. Михайло Васильович, можна...

 

      ЧЕЧЕТОВ.  Да. ну в принципе коль мы  приняли

 тогда  уже  до  статьи  2 поправку там, где увязали с

 этими...  була  у (..........) товаристві створюється

 резервний  фонд  у  розмірі  10  процентів  от...  по

 зберіганню активів і так далі.

      То   это..   чтоб  быть  последовательными,  эту

 поправку надо принимать.

 

      ГОЛОВА. Тобто мажна врахувати її.

 

      ___________. Да.

 

      ГОЛОВА.   Підтримується   поправка  Комісією.  Я

 ставлю  на  голосування  її.  Будь  ласка,  активніше

 голосуйте.

 

      "За" -

 

      Михайло  Васильович,  ви  встигли  проголосувать

 самі?

 

      ЧЕЧЕТОВ. Нет. не успел.

 

      ГОЛОВА. Ви підтримуєте цю пропозицію? Но всеодно

 треба    проголосувать.    Шановні   депутати.   Одну

 хвилиночку.

      Будь    ласка,   коли   я   говорив   "активніше

 голосуйте",  То  після букви "Г" була буква "О". Будь

 ласка,   а  ви  поміняли  на  "А",  очевидно  і  тому

 пропустили  момент.  Я  ще раз ставлю на голосування.

 Будь  ласка.  Підтримайте цю пропозицію, розумну, яка

 захищає  права  людей,  котрі  користуються послугами

 довірчих товариств.

 

      За

       Дякую.

      Сергій Дмитрович Драгомарецький просить слова.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д.

 

      Уважаемые  коллеги!  Мы  сейчас  подошли  к тому

 моменту  когда  пора реализовать ту идею, что в нашем

 законодательстве  особенно  в финансовой сфере, в тех

 документах,  которые примем совершенно нет санкций за

 нарушения  этого  законодавства.  Поэтому  я статью 4

 предлагаю   доповнити   таким  абзацом,  смотрите  по

 тексту.

      До    учасників    довірчого   товариства,   які

 здійснюють   довірчі   операції   з   майном  більшою

 вартістю,  застосовуються фінансові санкції у вигляді

 стягнення  до держбюджету тієї суми вартості прийнято

 в  управлінні  майна  та  коштів, що перевищує розмір

 частки,  яка  фактично  внесена  довіреною  особою  в

 статутний   фонд   довірчого   товариства,  додаткову

 відповідальність   на   момент   здійснення  довірчих

 операцій   при   повторному   порушенні   здійсненому

 протягом  року  стягнено впровадиться у вищевказаному

 розмірі.

 

      ГОЛОВА.  Може там замість вищеуказаному написати

 в такому ж розмірі.

 

      ____________.Я не спорю.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.

                     Поправку   чтобы   глупость   не

 записать,  просто  редакционно  здесь смысл теряется.

 Во-первых смотрите, что получается если доверительное

 общество  привлекло  с выше полагаемой суммы, поэтому

 оно  должно  отдать,  а что оно должно отдать. Отдать

 собственно  граждан,  но это оно должно отдать и свои

 прибыли  или  как,  а  так получается, что оно должно

 отдать ту собственность, которую привлекло. Оно узяло

 у  граждан лишнее и отдало в бюджет просто здесь.....

 мысль  хорошая,  но  надо  ее просто редакционно и на

 третье чтенье внести.

 

      ГОЛОВА.  Ще  раз  Драгомарецькому,  будь  ласка,

 спокійніше Сергій Дмитрович.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.  Михаил Васильевич!

 

     Здесь  нормально  по-украински  сказано. У вигоді

 стягнення  до  держбюджету  тієї  суми вартості, суми

 вартості.  При,  так  що  нормально  редакціонно,  да

 Михайло Антонович підтвердить. Он лучше знает.

 

      ЧЕЧЕТОВ.  Раз  и  в конце опять предложение

 идет  при  повторном  порушення,  порушенні  і  опять

 стягнення,  надо  как -то редакционно подработать, ну

 по смыслу, давайте мы эту статью.

 

      ГОЛОВА.  Давайте, Михайло Васильович,... Давайте

 так:     проголосуємо     за     зміст     пропозицію

 Драгомарецького,  доручивши  вам,  Комісії  тобто, до

 третього читання відредагувати цю пропозицію.

 

      ЧЕЧЕТОВ М.В. Редакционно, да.

 

      ГОЛОВА.  Нема заперечень? Ставлю на голосування.

 Підтримайте, вона не зайва.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Дякую.

      Можна    ставити   статтю   четверту...   Ще   в

 Квятковського є зауваження. Будь ласка.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ

      Пан  Драгомарецький  запропонував  нам  створити

 піраміду  МММ. Ми за неї проголосували. Бо якщо немає

 механізму  стягнення,  то  що  б ми не робили, це все

 буде робитися за рахунок нових довірителей. От і все.

 

      ГОЛОВА.  Ну, одне лругому не суперечить. Я прошу

 вас  під  час  підготовки  до  третього читання потів

 врахувати це зауваження. Редакційно його можна...

 

      ЧЕЧЕТОВ М. В. Нет, ну там можно записать "чистой

 прибыли" тогда...

 

      ГОЛОВА.    Так,   так.   Не   сперечайтесь.   Не

 сперечайтесь...

      Стаття    4    з   поправкою   Драгомарецькою...

 Драгомарецького,  проголосованою  вже,  ставиться  на

 голосування,   будь  ласка.  Ставлю  на  голосування.

 Стаття  4  з  поправкою Драгомарецького. Ставиться на

 голосування стаття.

 

      Йде голосуавання:

 

      "За" -

 

      Дякую.

      Стаття  5.  Стаття  п'ята  називається "Облік та

 звіт.........  довірчого  товариства".  До  неї  були

 зауваження у Квятковського. Він пропонує абзац третій

 доповнити  словами:  "... і Комісією з цінних паперів

 та фондового ринку".

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Абзац  другий подивіться. В абзаці другому після

 слів  "...  облік  результатів  діяльності довірчого

 товариства    щодо    ведення    довірчих    операцій

 здійснюється   на   спеціальних   довірчих   рахунках

 товариства..." Ні, це третій все-таки абзац. Значить,

 "...облік   діяльності   довірчого   товариства  щодо

 розміщення   приватизаційних   паперів   здійснюється

 Фондом  державного майна України, Національним банком

 України  і  Міністерством фінансів України в межах їх

 компетенції  і  комісії  цінних  паперів та фондового

 ринку".

      Нема   заперечень  Михайло  Васильйович?  Немає.

 Поправка Квятковського ставиться на голосування. Будь

 ласка,   підтримайте.   Комісія   в   особі   Михайла

 Васильйовича вважає її слушною.

 

      "за" -

 

      Дякую. Рішення прийнято.

      Ще  є  поправкі  до  5 статті? Немає поправок. 5

 стаття,  ну,  зрозуміло  із  поправкою Квятковського,

 нами  проголосованою,  вже ставиться на голосування в

 цілому. Будь ласка, в цілому 5 стаття.

 

      "за" -

 

      Дякую.

      Стаття  6, вона має назву "Державний контроль та

 нагляд  за  діяльністю  довірчих  товариств". До цієї

 статті у Квятковського є пропозиція, знову ж таки про

 комісію   цінних   паперів   та  фондового  ринку  як

 суб'єктів,  які  забезпечать  контроль  і нагляд, раз

 вона    проголосована   у   попередній   статті,   то

 автоматично  переходить  і в цю статтю. Ніхто не буде

 заперечувать. В пропозиціях Драгомарецького  до  цієї

 статті,  по-моєму, немає зауважень. Немає. Можна тоді

 ставити на голосування.

      Статтю 6, враховуючи поправку Квятковського, яка

 вже  перейшла з попередньої статті, і треба, щоб були

 узгоджені вони, ставиться на голосування. Будь ласка,

 6  стаття.  Голосуйте, 6 стаття в цілому із поправкою

 Квятковського.

 

      "за" -

      Дякую. Рішення прийнято.

      Стаття   7.   "Відповідальність   за   порушення

 законодавства про довірчі товариства".

      Одну  хвилиночку, одну хвилинку, потім вернемося

 до неї.

      Квятковський  пропонує  після  слів "комерційних

 банків"  доповнити  словами "банків депозитаріїв". Не

 заперечуєте, Михайло Васильович? Не заперечує.

      Тому  із...  Хвилинку,  хвилинку,  зараз.  Це  7

 стаття. Тут випали слова якісь, Омельченко?

      Будь ласка.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

      Шановні  колеги!  Одну  хвилинку уваги. Стаття 7

 передчає   відповідальність   керівників   комерціних

 різноманітних  структур, в тому числі,...............

 А  посадових  осіб, які здійснюють нагляд, випадає. Я

 вносив   пропозицію,  випала  просто  одна  фраза.  Я

 зачитаю,  вона  повністю  йде  по тексту. Будь ласка,

 послухайте.

      "  Відповідальність  за  порушення законодавства

 "Про  довірчі  товариства"  посадові  особи  довірчих

 товариств,    комерційних   банків   (з   доповненням

 Квятковського),   банків  депозитів  та  аудиторських

 фірм,  які  обслуговують  ці  товариства, та посадові

 особи,  на  яких  покладений  державний  контроль  за

 наглядом   за   діяльністю   довірчих   товариств  за

 порушення     законодавства.............     довірчих

 товариств,   несуть   відповідальність   у   порядку,

 встановленому  чинним  законодавством". Просто випала

 ця фраза, коли ....... вносив доповнення.

 

      ГОЛОВА. Михайло Васильович, мова йде ось про що.

 Та  не  треба так її розписувати, а просто через кому

 "і  установ,  які  здійснюють  державний контроль", а

 дальше за текстом.

      Я  пояснюю,  одну хвилиночку, я пояснюю. Ще раз,

 будьте     уважні,     дивіться.     Тут    написано:

 "Відповідальність  за  порушення  Законодавства  "Про

 довірче   товариство":   "Посадові   особи   довірчих

 товариств,  комерційних  банків та аудиторських фірм,

 органів  державного контролю та нагляду за діяльністю

 довірчих  товариств,  які обслуговують ці товариства,

 та  посадових  осіб  органів  державного  контролю та

 нагляду   за   діяльністю   довірчих   товариств,  за

 порушення   законодавства   (..........)   діяльністю

 довірчих товариств несуть відповідальність в порядку,

 встановленому чинним законодавством."

      Редакційно   воно  не  зовсім  таке...  юридично

 точне, треба його редагувать, але зміст зрозумілий.

      Є  пропозиція  до  третього  читання  внести  цю

 поправку. Так, а зараз залишити без неї.

      Потім.  Треба...  Ви як юрист, треба розмежувати

 відповідальність  тих, хто робить порушення навмисне,

 і  той6  хто з різної причини не забезпечив контроль.

 О,  законодавство це визначає. Давайте ми випишемо це

 до третього читання чіткіше.

      Квятковський,    прошу.    Ми   врахували   вашу

 пропозицію.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ І.В.

 

      Я  хочу зробити уточнення: не банки-депозитарії,

 а  депозитарії.

 

      ГОЛОВА. А, просто депозитарії. Ну, добре.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ І.В. Просто депозитарії.

 

      ГОЛОВА.  Ну,  зрозуміло.  Депозитарії  без слова

 банки. Без дефісу.

      Давайте так. За змістом передбачити у цій нормі,

 в   цьому   абзаці  відповідальність  посадових  осіб

 органів  державного контролю та нагляду за діяльністю

 довірчих    товариств   повинна   бути   відображена.

 Редакційно   її   треба   виписати  правильно.  Зараз

 проголосуємо за принцип, за відображення в цій статті

 такої відповідальності.

      Ставлю  на  голосування  пропозицію  Омельченка,

 яка,  в  принципі,  погоджується  і  розробниками, і,

 мабуть, всіма вами.

      Будь   ласка.  Це,  як  доручення,  до  третього

 читання.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Приймається.

      Всі статті, здається, так?

 

      ЧЕЧЕТОВ М.В. Так, всі.

 

      ГОЛОВА.  Стаття  перша-сьома,  тобто всі статті,

 весь  Закон  в  цілому в другому читанні ставиться на

 голосування.  Будь  ласка.  З  тими  поправками,  які

 проголосовані.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      У  вас  на руках є проект постанови, але тут він

 стосується введення в дію. А введення в дію ми будемо

 голосувати  після  треього  читання. Тому я просив би

 просто  у порядку усного доручення від сесійного залу

 для    розробників    прискорити   підготовку   цього

 законопроекту  до  треього читання, це буде процедура

 не  така важка і дат и його в перших числах жовтня на

 голосування в третьому читанні.

      Немає заперечень.

      Кияк, будь ласка, пропозиція яка у вас.

      З процедури.

 

      КИЯК

 

      Дякую.  Тут  ви  правильно сказали, що постанова

 перед  нами  потенційна  є, але я хотів би процедурно

 попрохати чи запропонувати , врахувати два моменти.

      Типовий   договір,   треба  щоби  Верховна  Рада

 затверджувала.

      І  друге.  Ми  тут  не  говорили про рекламу, це

 цілком  слушно,  але  в законі про рекламу треба буде

 врахувати  ці моменти. А так само треба врахувати, що

 деякі   вже  наявні  законордавчі  акти  вступають  у

 протиріччя те, що ми вже прийняли.

      От передімною є Закон України про бухгалтерський

 облік  і  звітність.  Стаття 24 про статутний фонд та

 інші  вони  говорять нете, що ми сьогодні прийняли, я

 прошу врахувати це.

 

      ГОЛОВА. Приймається. Я думаю, що пропозиція ...

      Будь ласка Омельченко.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО

 

      Шановні колеги, я пропоную або як постанову, або

 як   доручення   Кабінету   Міністрів,   Міністерству

 юстиції,   Міністерству   внутрішніх   справ,  Службі

 безпеки  України,  Генеральній  прокуратурі  провести

 криміналогічну  правову експертизу проекту Закону про

 довірчі товариства.

      І дати строк, можливо....

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Пропозиція зрозуміла і треба за

 нею    проголосувати,    як   доручення   відповідним

 структурам   стосовно   підготовки  цього  закону  до

 третього читання.

      Ставлю на голосування. Хоч вони і так це повинні

 зробити. А якщо вони не зроблять, то ви примусьте, бо

 ви маєте на це право.

 

      "За" -

 

      Доручення таке  приймається.

      Драгомарецький, ваша пропозиція чого стосується?

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ

      Уважаемые коллеги! Есть несколько принципиальных

 дополнений до  Постановы, которую уже размножили.

 

      ГОЛОВА. Та ми Постанову не голосуємо.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.  А.  Я просто предложить хочу на

 третье  чтение.  Чтобы там было внесено в поривняльну

 таблыцю. Потому что будет очень неудобно воспринимать

 с разницей  текста.

 

      ГОЛОВА.   Да   тертього   читання   внесіть   ці

 пропозиції.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.  Да.  Да, да, да. Пожалуйста.

 

      ГОЛОВА.   Так.   Дякуємо   розробникам:  Михайлу

 Васильовичу  -за активну позицію по відстоюванню норм

 Закону,  Ігорю Квятковському -за те, що вклав сюди...

 і  Драгомарецькому Сергію, що вклав свої пропозиції і

 Валентині  Петрівні  Семенюк.  Я думаю, що це один із

 активів  роботи  в  цьому  відношенні  цих  комісій і

 розробників закону зокрема.

      Що  можуть  сказати  наші  розробники із питання

 про...  розробники  поправки  до  Закону до статті 37

 Закону про бюджет.

      Та він зараз скаже.

      Василь  Миколайович  Горєєв,  міністр  економіки

 України, на трибуні.

      Я прошу вашої уваги.

 

      ГОРЄЄВ В.М.

      Шановні  депутати! Ну розгляд 37 статті сьогодні

 в  тій  редакції, що запропонована Урядом, якщо ми це

 приймаємо,  то  це  буде  запровадження більш м'якого

 механізму   формування  Фонду  стабілізації  паливно-

 енергетичного   комплексу.   Що   буде,  якщо  ми  не

 приймаємо   цю редакцію?

      То  ми  повертаємось  до редакції статті 37, яка

 викладена в Законі про бюджет. Там перш за все -що ми

 повинні  будемо  зробити.  Це ввести акцизний збір на

 бензин   та   дизельне  пальне,  що  реалізується  на

 території  України,  незележно  від  форм власності в

 розмірі  15 відсотків  до оптово-відпускої ціни.

      Що це таке? Це саме те, чого сьогодні побоюються

 аграрії. Тобто, до оптово-відпускної ціни. Це ляже на

 плечі  АПК, автотранспорту, і призведе до здорожчення

 всіх   буквально   цін,   які  пов'язані  з  паливно-

 енергетичними ресурсами.

      Крім   того,   ми   повинні  будемо  запровадити

 відрахування   в   розмірі  5  відсотків  від  обсягу

 реалізованої  продукції  з  віднесенням цих витрат на

 собівартість   продукції  підприємств  металургійної,

 хімічної промисловості, електроенергетики без атомних

 електростанцій.  Це  та стаття, яку ми повинні будемо

 запроводити,   якщо  не  приймемо  ту  редакцію,  яку

 запропонував Уряд сьогодні.

      До чого це призведе 5 відсотків до металургійної

 промисловост,  це  буквально  на прокат і на всі види

 продукції,  яка  виробляється  на  підприємствах.  Що

 стосується  хімічної  промисловості  то  там сьогодні

 дуже  низька рентабельність. Крім того, що стосується

 електроенергетики  це призведе до підняття тарифів на

 електроенергію,  якщо  сьогодні  ми  не можемо з вами

 прийняти  рішення  по перегляду тарифів для населення

 ми   вимушені   будемо   впроваджувати   новий  тариф

 промисловості,   ви   розумієте,  що  в  сьогоднішній

 ситуації  запроваджується  механізм, який прийнятий в

 законі про бюджет вже не можливо, час втрачений. Тому

 Уряд  запропонував  більш  м'який  механізм.  Зараз я

 пояснюю вам, тут пропонується введення 15 відрахувань

 в  розмірі 15 відсотків від обсягу реалізації бензину

 та   дизельного   палива  в  роздрібній  торговельній

 мережі.

      Що  мається  на  увазі, не до оптової відпускної

 ціни, щоб не лягло на собівартість автотранспорта, не

 зросли  тарифи,  щоб  на  АПК  не було вплива на ціни

 Агропромислового комплексу, пропонується в роздрібній

 торгівельній  мережі.  Тобто  на приватні автомобілі,

 які    заправляються   пальним   на   автозаправочних

 станціях.

      Крім  того, розуміючи, що впроваджувати статтю в

 тій редакції про що я вам казав раніше, ми пропонуємо

 відрахування   в   розмірі  5  відсотків  від  обсягу

 реалізації  прокату. Окремі види продукції прокату, і

 сталеві труби ми викреслюємо. Тому що тут підрахували

 зараз   подивилися   з   металургами  викреслюємо  та

 реалізація на експорт металобрухту і карбоміду. Тобто

 ті  види  продукцій,  які  мають  високу ефективність

 експортну фіктивність сьогодні.

      Тому  в  цьому механізмі ми передбачаємо... крім

 прочого  ми  передбачаєм  ще  запровадити  схему і не

 розповсюджувати  мито  на  світлі  нафтопродукти, які

 вироблені   на   нафтопереробних  заводах  України  з

 давальничицької   сировини.   Тобто,   це  ті  світлі

 продукти, які будуть спрмовуватись на потреби держави

 і    агро-промислового   комплексу.   Тому,   шановні

 депутати,  я  ще  раз звертаю вашу увагу і дуже прошу

 вас уважно розглянути це питання і прийняти рішення в

 редакції Уряду. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.   Шановні   депутати,  одну  хвилиночку!

 Запитання закінчилося до обіду.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну хвилиночку! І виступи були!

      Прошу! Та при чому тут фракції?!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я... я прошу вас!..

 

      ГУРЄЄВ

      Залишається одна... один...

 

      ГОЛОВА.   Значить,   пояснюю   ще   раз:  є  тут

 формальний   суттєвий   аспект  проблеми.  Формальний

 такий: ми у квітні місяці пррийняли Закон про бюджет.

 37-у  статтю  цього Закону, яка стосується формування

 фонду  для  підтримки паливно-енергетичного комплексу

 уряд  не виконав. Це вже просто факт. Воно відійшло в

 минуле,  мотивуючи  тим,  зокрема,  тільки  що Василь

 Миколайович про це сказав, -5% відрахувань споживачіи

 енергеії, тому подібне... А ви розумієте, що це лягає

 в   основному   на   промисловість,   бо  за  рахунок

 промисловості,  їх  тарифів перекриваються комунальні

 послуги  і  тому  подібне.  Фактично,  платежі будуть

 більші  і  тому  вони,  уряд  розраховував  на те, що

 будуть  внесені  відповідні  зміни,  і  ця  норма  не

 працювала.  Це,  так  би  мовити, формальне пояснення

 цього  питання.  А  по суті, якщо ми будем говорити з

 точки  зору  юридичної,  то не виконана норма Закону.

 ОДначе   те,   що  пропонує  зараз  як  вихід  Василь

 Миколайович,  або  Міністерство економіки, стосується

 зміни цієї статті у більш такому, на російській мові,

 щадящєму   режимі  для  споживачів  нафтопродуктів  у

 вигляді  особливо агропромислового комплексу, бо мова

 йде   про   те,   що  15м  відсотків  накладається  з

 реалізації,  скажем, приватному сектору, а не оптовим

 споживачам.

      Якщо  це  так, то ми можемо сьогодні поставити а

 голосування  цю  поправку  в  редакції,  яку  роздала

 комісія.  Якщо  ми не приймем таку постанову, тоді ми

 вертаємося до Указу Президента, голосуєм його статтю.

 Якщо  ми  не  візьмем  там  дві  третіх  голосів, щоб

 залишити  попередню редакцію, то тоді мусимо рухатися

 по,  розбиваючи ці поправки, вірніше, ці норми на три

 окремих   закони.   І  ще  третій  варіант,  ми  тоді

 наполягаємо  на  тому,  щоб  Уряд  виконував діючу 37

 статтю  закону  про  бюджет. А Уряд нехай потім внесе

 свої  поправки  стосовно  тих  5  відсотків,  про які

 тільки що я згадував.

      Тобто є тут різні варіанти. Перший варіант, який

 може  бути  прийнятий, це сьогоднішня пропозиція, яку

 доповідав Азаров, яку доповідав Гурєєв, міністр. І ми

 повинні  визначитись  шляхом голосування. Я просив би

 зараз  шляхом голосування підтримати або відхилити цю

 пропозицію.  Воля  ваша.  Мені  здається переконливою

 аргументація  Гурєєва, Азарова. Ставлю на голосування

 цю  пропозицію.  Проект  ставиться  за  основу. Або в

 першому читанні.

 

      "за" -

 

      Рішення не приймається.

      Одну  хвлинку.  А воно все поіменно голосується.

 Поіменне  хочете?  Я  прошу... не шуміть, будь ласка.

 Сергій  Михайлович,  ви наполягали, щоб ще розглянуть

 сьогодні  проект  Закону,  який ви будете доповідать.

 Якщо  ви  проголосуєте  зараз  робити,  скажем, до 21

 години. Я згоден, давайте будем працювать так.

      Хто за те, щоб поіменно ставлю на голосування.

 

      "за"

      Голосується поіменно.

      Я  прошу хвилиночку паузи, я найду документ, щоб

 вас вже не ...

      Одну хвилиночку. Проект Закону про внесення змін

 до  Закону  України  "Про державний бюджет України на

 1995  рік"  в  першому  читанні, а у вас одна стаття,

 вона  може  бути  проголосована  і в другому читанні,

 ставиться на голосування. Поправки, які сказав тільки

 що  Василь Миколайович, тут враховуються. Будь ласка,

 у вас на руках цей документ є. Ставлю на голосування,

 голосування яке поіменно. Будь ласка.

 

      "за"

      Рішення не приймається.

      Добре. Тепер другий варіант.

      (Шум в залі)

      Одну  хвилинку.  Та  не  спішіть...........  Цей

 варіант не проходить, Микола Янович.

      (Шум в залі)

      Заспокойтеся.  Варіант,  який  пропонує  Суслов,

 будь    ласка,   Віктор   Іванович,   прошу.   Василь

 Михайлович, ви сідайте, будь ласка.

      Віктор Іванович, ідіть на трибуну.

      Ми  рішення  приймем   сьогодні  все  одно. Яке?

 Порадимося з вами.

 

      СУСЛОВ В.І.

 

      Уважаемые  депутаты,  я хотел подчеркнуть только

 одно,   что   Комиссия   поручения   Верховной   Рады

 выполняла, но до согласия не дошла. То есть, ставился

 на  голосование  тот  вариант,  который предлагался с

 утра,  возражение  осталось  то  же.  У  нас  были  и

 представители   налоговой   инспекции.   Значит,  все

 соглашаются,  что  эти  видрахування  -это  новый вид

 налогов,  по  которому  нет  закона.  Мы не принимаем

 проект этого закона.

      Поэтому   в  данном  случае  и  с  точки  зрения

 юридической  техники  и  практики  вводить  новый вид

 налога   этого   15-процентного  без  закона,  просто

 установлением   видрахувань,   это  неправильно,  это

 делать  нельзя.  Должен  быть  подан  соответствующий

 проект  Закона,  например,  о  налоге с продаж. Или в

 другом  варианте можна было бы рассматривать вариант,

 если  бы  бензин  стал подакцизным товаром. Тогда там

 есть законодательство.

      И  это  очень  важно. Потому что, приняв в такой

 редакции, мы порождаем новые проблемы. От новых видов

 налогов  могут  освобождаться  и должны освобождаться

 предприятия  с  иностранными инвестициями. Если мы не

 подводим  эти  отчисления  под  известный вид налога,

 значит,   это   становится   новым   видом   налогов.

 Появляются поставщики, которые его не будут платить и

 т.    д.    То    есть    возникает    целая   сфера,

 неурегулированная законодательством.

      Поэтому в такой редакции принимать нельзя. Точто

 так   же   непонятно,   что  такое  видрахування  вид

 экспорту.  Это  должно  быть поставлено грамотно, как

 если есть необходимость, и все с этим согласятся, как

 введение экспортного мыта, там на карбомид, допустим,

 аммиак  и  т.  д.  Должен  быть подан соответствующий

 проект  закона,  он  должен  быть обоснован и принят,

 поскольку  вопрос  не  подготовлен  грамотно, он и не

 может быть решен в этом зале и не решается.

      Такова  позиция Комиссии нашей, которая заседала

 по этому вопросу вчера. И эта позиция не изменилась.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати, одну хвилиночку. Ні,

 дискусію,  я  дуже  вас  прошу, дискусію проводьте до

 сесійного залу. Сідайте, Віктор Іванович, на місце.

      Позиція  Комісії  зрозуміла. У нас немає вибору.

 Рішення   ми  повинні  прийняти.  Питання  внесено  в

 установленому   порядку,   ми   його   розглянули   і

 відхилили,  тому що цей варіант не підходить, він так

 пояснюють наші спеціалісти, що це відмова від податку

 і ніхто того заперечить не може.

      Але,  ми стоїмо перед фактом, що дія невідхилена

 ні  ким,  стаття 37 Закону про бюджет і невиконується

 урядом,  ми  повинні  звернути  на  це очевидно увагу

 Кабінету Міністрів, доручити йому виконати цю статтю,

 тим більше що продовжується бюджетний рік нинішній, а

 в тих нормах дати доручення протокольне у тих нормах,

 які   викликають  сьогодні  сумнів,  це  5  процентів

 нарахувань  відносно  за  використання електроенергії

 тощо,  нехай на найближче засідання внесуть зміни. Ми

 їх   знімемо  або  в  іншому  вигляді  викладемо,  як

 поправку   до   статті   закону.   Одну   хвилиночку,

 почекайте.

      Зрозуміло,  що  пропонується.  Із  цього приводу

 депутат  Грабар вніс проект постанови, я її прочитаю,

 хочете можемо розповсюдити, алке вона така проста, що

 можна її відразу  проголосувати.

      Вона такого змісту.

      Постанова   Верховної  Ради  про  проект  Закону

 України  про зміни і доповнення до Закону України про

 державний бюджет України на 1995 рік.

      Розглянувши  подання  Кабінету Міністрів України

 та  Комісії  Верховної  Ради України з питань бюджету

 про  проект  Закону України про зміни і доповнення до

 Закону  України  про державний бюджет України на 1995

 рік Верховна Рада п о с т а н о в л я є.

 

      Перше. Звернути увагу Кабінету Міністрів України

 на  невиконання  вимог  статті  37 Закону України про

 державний бюджет на 1995 рік.

 

      Друге.    Запропонувати    Президенту    України

 притягнути  до відповідальності винних посадових осіб

 Кабінету   Міністрів   України  прощо  проінформувати

 Верховну Раду України до 10 жовтня цього року.

 

      І   протокольне   доручення.  Доручити  Кабінету

 Міністрів  внести  зміни  до  статті  37  Закону  про

 державний   бюджет   на  1995  рік  і  положення  про

 стабілізаційний фонд.

      Зрозуміло.

      Давайте за основу , а тоді мотиви.

      Азаров просить слово.

 

      АЗАРОВ

 

 

      Уважаемые  народные  депутаты,  значит,  ну мы с

 вами   свидетели   сегодня,   как  практически  снова

 блокируется   эта  37  статья.  И  с  кого  мы  хотим

 спросить? Прежде всего мы должны спросить самих себя.

      Когда  мы  говорим  о  том,  что  это  новый вид

 налога,  то давайте же подумаем: а ПДВ, которое мы не

 утвердили,  которое  вся  страна платит -это не новый

 вид податка?

      Так   давайте  ж  не  кривить  душой,  уавжаемые

 коллеги!  Если  мы  серьйозно  думаем в исполнении 37

 статьи,   то...   Александр  Александрович,  я  вношу

 предложение:  давайте -еще вечер есть -мы подработаем

 вот  то предложение Грабара, проанализируем еще раз с

 Кабинетом   Министров.   Хотя   мы  искали  различные

 компромисы  и в Законе о податковой системе действует

 и  видрахування  и  взнески,  и зборы, и так дале так

 далее.  То  есть  то,  что  вам  пытаются  навязать -

 видрахування  -так  же  точно  действует  в налоговой

 системе податковой, как и все прочие виды налогов.

      Теперь,  давайте  же уясним вот что. И это самое

 главное   -почему  наша  Комиссия  поддержала  проект

 Правительства?   Да   потому  что  мы  же  предлагаем

 видрахування от розничной цены и оно не затронет АПК.

 А  если  мы  сейчас  введем  в  дию  в  полном обкеме

 действие  статьи 37, где Правительство... Против чего

 я  еще  в  квитни  возражал  и  в  июле  возражал -15

 процентов   от   оптово-розничной   цены.   Вот   это

 действительно  тягар будет.

      Поэтому,    Аександр    Александрович,   давайте

 сейчас...    предложение    чрезвычайно    важнейшее,

 серьознейшее. Дайте нам время, мы поработаем над этим

 предложением  и  завтра  утром  уже  внесем на основе

 предложения Грабара  проект Постановы.

 

      ГОЛОВА.  В  мене  є пропозиція. Одну хвилиночку.

 Двайте без іронічності. Серйозно. В мене є пропозиція

 така.   Ми  проголосуем  за  основу,  а  потім  нехай

 працюють.  А вранці проголосуєм остаточно. Добре?

      Ставлю    проект    Постанови   за   основу   на

 голосування. Яке вніс Грабар. Яке тільки що прочитав.

 Проект Постанови ставиться за основу.

 

      "За" -

 

      Дякую.

      З мотивів  Моісеєнко прошу.

 

 

      МОІСЕЄНКО

 

      Моисеенко,  фракция  "коммунисты  УКраины".  131

 избирательный  округ.  Я  выступаю на трибуне, вносил

 предложение,    чтобы   было   поручено   Генеральной

 прокуратуре разобраться, почему не выполнялась статья

 Закона "Про бюджет". Дело в том, что выж понимаете, о

 какикх   суммах   идет   речь.  Это  сотни  миллионов

 долларов.  Сотни  миллионов  долларов. Которые должны

 были  пойти  на  укрепление  угольной промышленности,

 которые  туда  не пошли. Поэтому я еще раз прошу этот

 момент  при  доработке документа принять во внимание,

 что не только обратиться к Президенту разобраться там

 с  Кабинетом Министров, а рассматривать как хищение в

 особо   крупных   размерах   или   нанесенный   ущерб

 государству в особо крупных размерах. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Я  думаю,  що  це  робоча  група Микола

 Янович берете до уваги і завтра запропонуєте цю норму

 вона ніколи зайвою не буває.

      Все,  ще,  в  кого є пропозиція, я дам Чукмасову

 слово  в мене є пропозиція в кого є зауваження до цеї

 статті  дайте  її розробникам не хай вони доопрацюють

 її.  Чукмасов,  а  потім  з  процедури,  будь  ласка.

 Чукмасов.

 

      ЧУКМАСОВ .   Уважаемые   разработчики   этого

 закона  я прошу внимания и министра экономики сегодня

 поэтому    поводу    выступали   очень   много   было

 выступлений,   но   к   сожалению  очень  мало  людей

 выступало,  которые  соображают о последствиях такого

 введения.

      Я  хотел  бы  обратить  внимание  особенно на те

 статьи,     которые     связанные    с    удорожанием

 металлопродукци  тем  больше иначе называть это никак

 нельзя.

      Если  мы  увеличиваем  сегодня  5  процентов  на

 прокат  автоматически  это  перекладывается и трубы и

 еще  на  которые 5 процентов, тогда продукция которая

 сегодня  к  сожалению  не пользуется таким спросам, я

 говорил  и  министру и прошу, чтобы это было отражено

 всем    трубным   заводам   Украины,   20   процентов

 потребность  труб  внутри, кому мы будем продавать по

 таким  ценам трубы. Мы остановим все, что еще сегодня

 работает, я прошу чтобы внимательно к этому отнеслись

 так  же  как  и всех металлургов, мы спасем одних, но

 утопим других.

 

      Иоффе.

 

      ИОФФЕ.

 

      Уважаемые коллеги!

      Я     во-первых    хочу    сказать    Александру

 Александровичу,   что  хоть  выборочно  даете  слово,

 подымаю  руку  вроде  против  вас сижу и не замечаете

 сегодня.

      А  второе.  Я  хотел бы сказать, что я предлагаю

 еще раз то, что предлагала сегодня наша фракция МДГ и

 ще раз хочу предложить я, завтра рассмотреть вопрос в

 целом,  топливноэнергетического  комплекса,  а  потом

 подумать  об источниках финансирования. Потому, что я

 все-таки,  что  сегодня  в зале не все понимают какой

 стадии  падение мы находимся. Та точка где мы есть. Я

 думаю, что все думают, что это гораздо благополучней.

 Дела,  на  мой взгляд, гораздо хуже. Я собираюсь (вот

 записан) выступать по этому вопросу... И я думаю, что

 тогда дела прояснятся.

      Я  предлагаю  не  принимать... пусть ее готовят,

 эту  постанову.  Рассмотреть  положение  в  топливно-

 энергетическом  комплексе,  а потом подмать, что ж мы

 будем  делать.  Потому  что это получается, мы ставим

 телегу  впереди  лошади.  Так по Регламенту -я с вами

 согласен.

 

      ГОЛОВА.  Юлій  Якович, ми до обіду на пропозицію

 Пєхоти це питання порушували. Воно не відхиляється.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А поступимо так... Якщо... Ви зверніть увагу, що

 ця   Постанова   жодним   чином   не   стручається  в

 законодавство -вона говорить тільки про фкнкціональні

 обов'язки відповідних структур держави.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Так   от,   якщо  так  буде  прийнято,  то  буде

 звідки... А на сьогодні нізвідки...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Так. Чернявський, прошу.

      Доручення зрозуміло? Я так не розумію, про що ми

 зараз будем говорити?..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Так в тому то й справа...

      Чернявський,  у  вас  до цього міркування якесь?

 Будь ласка.

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ    , 353 Сумський виборчий округ.

      Да,да. Дякую.

      Шановний Олександре Олександровичу, шановні колеги!

      6  фракцій  підтримали  аграрників в питанні про

 те, щоб завтра заслухати звіт уряду про хід виконання

 постанов  і  законів з приводу вирішення невідкладних

 завдань  в агро-промисловому комплексі. Я списки вам,

 Олександре  Олександровичу, необхідну кількість зараз

 передам,  от. Я дякую колег-депутатів за те, що жоден

 з  вас  не  відмовився  від  підпису  про  те, що про

 включення  цього  питання,  тому  що це розумієте, що

 завтра невирішення цих питань, невирішення цих питань

 буде пов'язано з надзвичайно тяжкими наслідками. Тому

 ми  підтримуєм  про  те,  що треба вирішити питання у

 цьому...  нафто-пеперобний і вугільній промисловості.

 А  ви  (спасибі  вам),  що  підтримуєте  питання  про

 вирішення в агро-промисловому комплексі. Дякую.

 

 

      ГОЛОВА.   Олексій   Пилипович,   підтримую  вашу

 пропозицію.   Вносьте   документи,   які   ми   будем

 голосувати,  я  маю  на  увазі  постанови  відповідно

 підготовлені так як треба документам, чи закон, зміни

 до закону, будь ласка, через комісію, через Президію.

 Включаємо   завтра   його  в  порядок  дня  і  будемо

 розглядати.   Інакше   це  буде  просто  розмова  про

 проблеми.  А  так  не  можна,  ми  повинні вирішувати

 питання.

      Все. Питання ми розглянули. Рішення прийняли. За

 основу  проголосували.  Завтра  допрацюють остаточний

 варіант.  І ми будем голосувати його. Якщо там будуть

 норми, запропоновані законом, ми їх проголосуємо теж.

 Прошу. Все.

      Легше  всього  сьогодні звинуватити в тому, що я

 не  хочу  розглядати  це  питання.  Люди  добрі, ви ж

 зрозумійте...  Та  є  порядок розгляду цього питання.

 Готуйте  проекти  документів  і будемо розглядати їх,

 а якже.

      Про  проект  Концепції створення фондового ринку

 України. Таранов прошу на трибуну.

 

      ТАРАНОВ О.В.

 

      Уважаемые    коллеги,    к    вашему    вниманию

 представлено   для   рассмотрения  во  втором  чтение

 Концепция   функционирования   и  развития  фондового

 рынка.   рабочая   группа,   состоящая   из  народных

 депутатов,  сотрудников  Кабинета Министров, Минфина,

 Нац.   банка,  комиссии  по  ценных  бумагах,  Фондов

 гос.  имущества,  а  также  всех  субкектов фондового

 рынка   этой  фондовой  биржи  и  общества  торговцев

 ценными  бумагами  и  так далее, а также украинских и

 зарубежных   экспертов  на  протяжении  трех  месяцев

 анализируя  мировой  опыт  и  особенности ситуациия в

 Украине разрабатывала данную концепцию.

      Есть   две   основных   модели  функционирования

 фондового  рынка.  Это  англо-американская  модель  и

 европейская  модель.  И каждая из них формировалась в

 условиях  специфики  развития  стран.  Учитывая  наши

 особенности,  мы не могли слепо копировать ни одну из

 существующих    моделей,   и   поэтому   предложенная

 концепция является наиболее приемлемой для Украины на

 этапе формирования фондового рынка.

      Как  я  уже  сказал,  к работе мы привлекали как

 украинских  так  и зарубежных экспертов, учитывая то,

 что  Украинских фондовый рынок должен интегрироваться

 в  ировой и вписаться в нормы и правила, отраженные в

 обеих мировых моделях.

      Рабочая  группа  очень  признательна  депутатам,

 принявшим   участие   в   доработке   концепции   при

 подготовке  ее  ко  второму  чтению. Все предложения,

 поступившие  в  комиссию,  отражены  в  сравнительной

 таблице.  Мы  постарались  максимально  учестиь их, и

 если  нам это не удалось полностью сделать, то только

 потому,  что  эта концепция не свод законов, а только

 направление  ействия.  И  при  разработке  конкретных

 законов, я думаю, мы сможем учесть практически все те

 предложения,  которые  крайне  полезны и правильны по

 своей  конкретике,  но  выходят за рамки предложенной

 концепции.

      Коллеги!  Обсуждая  концепцию,  я  просил бы вас

 помнить   о   том,  что  этот  документ  не  является

 положением  сугубо внетреннего пользования, он должен

 отражать мировые стандарты и содействовать интеграции

 Украинского  фондового рынка в мировой. Дополнительно

 были  сделаны еще ряд предложений народных депутатов,

 которые  мы  не  включили в таблицу, так как уже, ну,

 скажем  так,  было поздно, они не вложились во время.

 Но  все эти предложения также учтены и будут отражены

 в  законах,  которые  будут подготовлены на основании

 изложенной концепции.

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати, погляньте, будь ласка,

 на  цей  документ.  У  ньому  є  чимало  поправок.  І

 практично всі вони, за виключенням деяких (я бачу там

 одну  поправку  Семенюк,  Єльяшкевича і Чечетова, які

 відхилені), решта - враховані.

      Одну хвлиинку. Крім того, є група ппоправок, які

 підготував   Ігор  Квятковський.  Вона  викладена  на

 окремій  сторінці.  Я запропонував би зараз вам такий

 варіант: проголосувати в цілому в другому читанні цей

 законопроект, а до третього читання включити поправки

 Квятковського і ті, які ви ще вважатимете потрібними,

 і  юридичний  відділ  які  внесе,  бо  в  нього тут є

 зауваження  про  редакцію  тощо,  і  на третє читання

 винести вже сам документ.

      Можна так проголосувати? Квятковський вважає, що

 так не можна. Слово Квятковському.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ І.В.

 

      Шановні  депутати, я не знаю, які там є системи:

 агло-саксонська,   континентальна,   у   нас   є  вже

 українська,  по  якій  одна  людина  має  76%  всього

 фондового ринку. І тому просто так проголосувати, а я

 хотів  би  зауважити, що принципові поправки депутата

 Єльяшкевича  саме не враховані. То тоді я не знаю, до

 чого ми дійдемо.

      Я   вважаю,  що  повинна  бути  повна  процедура

 другого итання завтра вранці. От і все.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ТАРАНОВ

      Ч то касается поправок.

      Поправка  депутата  Семенюк  согласованы и будут

 включены  в  текст.  Мы  вопрос  этот  отработали.  С

 депутатом  Чечетовым также вопросы согласованы, и эти

 поправки будут учтены.

      Что  касается  поправок  депутата Илляшевича, то

 они в целом имеют рекомендательный характер.

      Поэтому  практически  все  они  будут отражены в

 законах,   которые   будут   приняты   на   основании

 концепции.

      Но  дело  в том, что законы мы будем принимать в

 этом   зале   и   каждый   депутат,  мы  от  Комиссии

 поддерживаем, и каждый депутат вправе поддержать свои

 предложения, и зал примет решение.

 

      ГОЛОВА. Було дві думки, одна голосувати в цілому

 у  другому  читанні враховуючі, що поправки увійшлв в

 текст  Закону,  а  інша  була перенести на послідовну

 процедуру  другого  читання,  скажімо  на  завтра,  я

 ставлю, одну хвилинку, іде рейтінгове голосування.

      Хто за який варіант розгляду цього питання.

      Той що я пропонував ставиться на голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      ЗА -

 

      Варіант  Квятковського  ставиться  на рейтінгове

 голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      ЗА -

 

      Я   ставлю  на  голосування  в  другому  читанні

 прийняти  закон з тими поправками, які увійшли в його

 текст    і    доручити   комісії   доопрацювати   цей

 законопроект    до    третього   читання   враховуючи

 зауваження  чи  поправки  Квятковського, Єльяшкевича,

 Семенюк і  інших депутатів, ставлю на голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      ЗА -

 

      Рішення не прийнято.

 

      Розгляд  цього питання продовжиться завтра о 10.

 00 ранку.

 

      До побачення.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку