ЗАСІДАННЯ ДЕСЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  19  в е р е с н я   1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго ранку, шановні депутати і гості

 Верховної Ради!

      Прошу депутатів підготуватись до реєстрації.

      Ну, традиційно, до часу, поки ви підготуєтесь до

 реєстрації,  наша  служба...  відповідно,  я  зачитаю

 деякі   депутатські   запити,   як   це   передбачено

 Регламентом.

      Поступили   депутатські   запити  від  Довганича

 Григорія Васильовича до Президента України і Прем'єр-

 міністра  України  стосовно  соціального забезпечення

 ветеранів   війни  і  пенсіонерів;  Лук'яненка  Левка

 Григоровича  до  Віце-прем'єр-міністра  Кураса  Івана

 Федоровича   стосовно   передачі  віруючим  культових

 приміщень; до голови Верховного Суду України стосовно

 президії  Закарпатського  обласного  суду; від Сироти

 Михайла  Дмитровича до членів Президії Верховної Ради

 стосовно  розгляду  урядової програми виходу з кризи,

 несвоєчасності подачі державного бюджету на 1996 рік,

 організація    парламентських    слухань   з   питань

 підготовки нової Конституції.

      Безсмертного Романа Петровича і Шевченка Віталія

 Федоровича  до Генерального прокурора України, Голови

 Служби  Безпеки України, голів комісій Верховної Ради

 (Кожушка,   Омельченка,   Мухіна,  заступника  голови

 комісії   Кочерги)  стосовно   зловживання   в  сфері

 авіасполучень.

      Групи   депутатів   від   Донецької  області  до

 Президента України, Голови Верховної Ради України, до

 Прем'єр-Міністра    України,   стосовно   організації

 введення  перевірки  законодавства діяльності органів

 влади по Донецькій області.

      Я   просив   би   Секретаріат  не  писати  групу

 депутатів,  треба  писати  хоч  би  три депутати, щоб

 автори  були  у  депутатських запитах, а потім і інші

 депутати ,  тоді буде зрозуміло хто звертається.

      Говоруна   Володимира   Пилиповича  до  Прем'єр-

 Міністра  України  стосовно  непроведення розрахунків

 держави  колгоспа  "Рассвет"  в  Донецькій області за

 здане  план  зерно  та  соняшник  з урожаю 1989 -1990

 років.

      Гармаша  Леоніда  Івановича  до Прем'єр-Міністра

 України     стосовно     телефоного     зв'язку    та

 енергозабезпечення міста Ялта.

      Білоуса  Вячеслава  Олексійовича  до  Президента

 України  у  зв'язку  з  прийняттям  Одеською обласною

 Радою  рішення  про порушення питання щодо проведення

 всеукраїнського    референдуму    з   проблем   нової

 Конституції.

      Паламарчука   Валерія  Олександровича  до  віце-

 Прем'єр-Міністра  України  Саблюка  стосовно затримки

 фінансування виробничого об'єднання Миколаївконспром.

      Пронюка  Євгена  Васильовича до Прем'єр-міністра

 України  щодо  протиправних  дій  під час організації

 перевірки    споживчого    товариства    Павлівського

 звірогосподарства  Івано-Франківської області.

      Михайла  Володимировича  Степанова  до  Прем'єр-

 міністра  і  Президента  України стосовно заяв чи дій

 Міністра   закордонних  справ  України  Удовенка  при

 підписанні   в........   програми   партнерства   між

 Україною і НАТО.

      Депутата    Моісеєнко,    Краснякова,   Кочерги,

 Хмельового,  Пейгалайнена інших до Президента, Голови

 Верховної  Ради  і Прем'єр-міністра відносно... з тим

 привовим,  ну  скажем так російською, безпредело, так

 як  написано,  який  твориться  в  Донецькій  області

 органами   місцевої   влади.   Тут   є   аргументація

 відповідна. Долучаємо до цих заяв.

      Дальше.   Народного   депутата   Хмари   Степана

 Ільковича   до  Президента  України  відносно...  Ну,

 буквально  я  один  абзац,  щоб не деталювати, про що

 йдеться. "З  пропозицією  відкликати з Верховної Ради

 законопроект   Кабінету  Міністрів  про  декларування

 доходів  і  майна фізичних осіб. Це дало б можливість

 розглянути   і   прийняти  кращий  законопроект,  щоб

 послужило б на користь державі і народові".

      І   нарешті   Генадія  Самофалова   до  Прем'єр-

 міністра   України   з  приводу   кризового  стану  у

 фінансовому      забезпеченні      лікувальних      і

 загальнооздоровчих закладів міста Дзержинки Донецької

 області.   Власне   кажучи,   і   інших  медицинських

 закладів.

      Ми  даємо доручення Секретаріату направити  дані

 запити адресатам для реагування відповідно до чинного

 законодавства і відповіді авторам запитів по суті тих

 заходів,    котрі   будуть   вживатися   структурами,

 відповідними структурами влади.

      Іще, я прошу вибачити, пропустив. Запит депутата

 Керимова  до прем'єр-міністра україни щодо розгляду в

 Кабінеті    Міністрів   питання   стосовно   визнання

 працівників  захисту рослин державними службовцями. І

 його  ж  -до Голови Верховної Ради з приводу слухань,

 організації слухань, присвячених ліквідації наслідків

 Чорнобильської катастрофи, щоб провести ці слухання у

 парламенті.

      Давайте   відповідно   підготуємо   ці   запити.

 Очевидно,  Комсія  з питань Чорнобильської катастрофи

 повинна бути ініціатором у цій справі.

      І  ще.  Просив  би  шановних  депутатів, коли ми

 готуємо  запити  того  чи іншого змісту, оформляти їх

 так, як це передбачено регламентом: здавати раніше до

 Секретаріату, і вони звідти йдуть на... ну, своєрідне

 озвучення  і в роботу. А не так, щоб потім ми на ходу

 оформляли  їх і шукали потім, як забезпечити механізм

 реагування на ці запити.

      Це   те,   що  передбачено  було  зробити  перед

 реєстрацією. Чи можна було зробить перед реєстрацією,

 економлячи ваш час.

      Я прошу провести поіменну реєстрацію. Увімкніть,

 будь ласка, систему.

 

      Й д е  р е є с т р а ц і я.

 

      ГОЛОВА.   Зареєструвалося   296  депутатів,  хоч

 досвід  мій  підказує,  що  більше  є в залі, причому

 набагато. Але то така справа...

      Очевидно дехто орієнтуючись на засідання фракції

 просто не вставив ще картку.

      Так пізніше тоді зареєструємось, якщо буде потреба.

      Я  думаю,  що на моніторі вже більше 300, але то

 не біда.

 

      Ранкове засідання ....  відкрито.

      Шановні  депутати,  тут  є два нюанси, я хочу їх

 з'ясувати  і  ми  підемо  так,  як  передбачено  нашим

 Регламентом і режимом роботи          у сесію.

      У   нас   із  10  до  12  засідання  фракцій  по

 обговоренню  тих питань, які стосуються порядку дня і

 змісту  тих  документів,  котрі  внесені  на  розгляд

 Верховної Ради, це так.

      Це    процедура   вівторка.   Ви   зможете   цим

 скористатися безумовно правильно.

      Очевидно і я просив би вашої згоди на те, щоб ми

 потімм  з  12  години працювали в режимі вже розгляду

 конкретних питань. Тому оці 30 хвилин заяв, висновків

 там  скористатися цим правом зараз, ми скористаємося.

 Потім  працюєте у фракціях, потім розглядаєте питання

 ті, що  винесені у порядок дня.

      Далі.  Сьогодні до Верховної Ради прийшло велика

 група   активу   ветеранських  організацій.  Ветерани

 війни,  ветерани  праці із своїми проблемами, болями.

 Ми вчора на Президії обговорювали це питання. Я хотів

 би  домовитися  із  вами  таким  чином:  за час, коли

 будуть   засідати   фракції,   ми   попросимо   актив

 ветеранських  організацій  підійти у зал Президії. Ми

 зустрінемося  з  ними,  вияснимо  всі  обставини,  що

 спонукали  активістів  ветеранського  руху  прийти до

 Верховної Ради. А потім під час засідання з 12 години

 ми,  так  би мовити, вияснимо деталі, всі обставини і

 дамо  хід,  відповідний  хід цим, скажемо зверненням,

 запитам,  дорученням  тощо,  визначимося  тут під час

 розгляду  цього питання у  Верховній Раді.

      Я просив би зараз не обговорювати це питання. Ми

 з'ясуємо   всі   обставини,   а   хто  піднімає  руки

 сьогодні  -будь  ласка, в зал Президії підійдете і ми

 там будемо говорити.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Я... Одну хвилиночку. Я ще... Трансляцію зробити

 на     вулиці     обов'язково.    Нема    заперечень?

 Секретаріату   -будь  ласка,  зробіть  трансляцію  на

 вулицю.

      Крім  того,  є  пропозиція, щоб ви дали згоду на

 те,  щоб ви запросили на 12 годину актив ветеранських

 організацій.   Хай   вони  візьмуть  участь  у  цьому

 засіданні.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Я  маю  на  увазі  -у  засіданні.  Так. Я прошу.

 Шановні депутати!  Я прошу - з місця  не шуміть.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Одну  хвилиночку.  Ви  зараз скористаєтеся своїм

 правом.  Одну  хвилинку, почекайте. Будь ласка Це є в

 порядку інформації.

      Тепер,  у  нас  є півгодини, так як ми вже маємо

 традицію  в  цьому відношенні, 20 хвилин пропозиції і

 10  хвилин  визначення  прийняття рішень стосовно тих

 питань, які потребують втручання Верховної Ради. Будь

 ласка,  хто хоче висловитися, і ви теж запишіться для

 цього.   Оголошується  запис  з  місця.  Будь  ласка,

 опублікуйте   список   на  моніторі  (..........)  20

 хвилин.

      Будь  ласка,  Степанов.  Дайте слово Степанову і

 опублікуйте  список.  Степанов  перший,  ну,  повірте

 мені.  Будь  ласка,  Степанов  Петро Степанович, будь

 ласка.

 

      СТЕПАНОВ П.С.

 

      Я прошу дать слово Черенкову, 253.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, передайте.

 

      ЧЕРЕНКОВ О.П.

 

      Уважаемый Александр Александрович, я хотел, чтоб

 мы  дали  протокольное  доручення  комиссие  з пытань

 агропромыслового    комплексу    по    вопросу    652

 постановления.  Оно вносит дискриминационный характер

 в отношении села со стороны Кабинета Министров. А еще

 также учесть, что в мае месяце было опубликовано тоже

 Наказ Кабинета Министров, в котором было сказано, что

 в  первую  очередь отключить газ для жителей сельских

 населенных пунктов.

      Я   считаю,  что   изымание,  попросту  напросто

 экспроприация зерна, которая вызначена постановлением

 652-й недопустимо  в настоящее время, исходя из того,

 что  по  данным статистической отчетности в Луганской

 области  заработная  плата составляет всего навсего 4

 миллиона.  В то время как за детский сад в населенных

 пунктах за двоих детей за месяц нужно платить полтора

 миллиона  и  плата  за  газ превышает доходы крестьян

 естественно при таком бедственном положении мы не то,

 что  не моджем выполнить программу этого года, но и в

 следующем году.

      А  также  я  конечно  настаиваю и предлагаю дать

 снова   людям,   которые   пришли,   их   ветеранских

 организаций,   которые   находятся  сегодня  в  очень

 сложном   положении   без   жилья,  и  заслушать  их,

 несколько  человек.  Ну,  допустим  на  президиуме, а

 потом и на Верховном Совете. Спасибо.

 

      ____________.  Дать слово выступить на Верховном

 Совете.

 

      ГОЛОВА. Кириченко

 

      КИРИЧЕНКО

 

      Олександр  Олександрович, прошу включити голову

 фракції ЧИжа Івана Сергійовича.

 

 

      ГОЛОВА.  Чиж, прошу.

 

      ЧИЖ І.С.

      Шапновні     колеги,     шановний     Олександре

 Олександровичу!

      Я  згоджуюся  з  тим, про що ви сказали стосовно

 акції  наших  ветеранів,  доведених  до відчаю. Треба

 зважити,  що  там,  під  Верховною  Радою стоять наші

 батьки  і матері, люди, які зробили те, що ми успішно

 розвалюємо,  на  великий жаль... Тому я підтримую від

 імені  Комісії  нашої,  соціальної  політики і праці,

 їхню  вимогу  про те, щоб вони могли оприлюднити свої

 вимоги  до  Верховної Ради і взагалі до влади в нашій

 державі.  Я  думаю,  що таке оприлюднення було б, я б

 сказав,  допомогою  самій  владі  розібратися  в  цій

 ситуації,  щоб  цей геноцид дальше не продовжувався.

 Тим  більше,  що  масові  звернення  йдуть з місць на

 підтримку цієї акції ветеранської громадськості міста

 Києва.   Скажімо,   з   мого   округа  -Летичівського

 виборчого   округа  - прийшла   телеграма,   де  рада

 ветеранів,  яка   провела  пленум,  просто  підтримує

 вимоги київських ветеранів і просить їх розглянути на

 Верховній Раді. Це перше.

      Друге.  Я  дуже  хотів би, щоб ми на цьому тижні

 провели День Уряду. Ми на Президії Верховної Ради про

 це  говорили.  Зокрема, абсолютно в конкретну площину

 треба  вивести  питання  субсидій.  Те,  що  робиться

 зараз, -обман, фактично, тому що якщо на селі 1 балон

 скрапленого  газу  вважається  нормою  на  цілий  рік

 опалення, ну, то ви мене вибачте... Чи тонна твердого

 палива... Те ж стосується пенсійного законодавства...

 Саме  на  Дні  Уряду ми повинні говорити про це, тому

 що,  фактично,  не пускає Закон в дію Уряд, виконавча

 структура.  І  ми це повинні розуміти, і люди повинні

 знати.

      Крім того, доплати різні і так далі.

      І ще одна надзвичайно важлива проблема. От мене,

 буквально,  ну  я  б  сказав так: з біллю телеграмами

 закидають  з  приводу того, що підприємства наші, які

 вибудували соціальну сферу, не можуть тягнути об'єкти

 соціального    й    культурного    призначення.    От

 елементарний    приклад.    Є   селище   Березове   в

 Бережнянському  районі  Хмельницької  області (це мій

 виборчий  округ),  де  інструментальний  завод,  який

 набудував  будинки, дитячі садки, все це утримував. А

 зараз,  щоб  до  зими підготуватися, то йому потрібно

 продавати  все,  тому  що  його  основних  фондів  не

 вистачає,   щоб  утримати  цю  соціальну  сферу!..  я

 відповідне  звернення наліслав до Уряду, але ж... Ну,

 скільки  ж можна збиткуватися, в кінці кінців?!.. Ну,

 треба  ж  вирішувати на державному рівні ці проблеми.

 Тому  я  абсолютно гостро ставлю ці питання для того,

 щоби  була  відповідна  реакція  у Верховній Раді і в

 наших   урядових  структурах.  І  безперечно  останнє

 питання треба нам нарешті вирішити про повне введення

 в  дію  закону  про  оплату  праці. Далі терпіти таке

 становище яке не можна, закон є, він фактично не діє.

 Дякую.

 

      ГОЛОВА. Яворівський.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ

 

      Світловодськ, комісія з прав людини Демократична

 партія України.

 

      Шановні  колеги,  ознайомлення  з  тим  порядком

 денним   який  нам роздано  наводить  на  думку, що в

 результаті  багатьох дискусій все-таки на цей тиждень

 вигулюється  нормальний  робочий  порядок  денний. Це

 звичайно  важливі  питання і по боротьбі з корупцією,

 які  потрібно  обов'язково розглядати і вже ставити у

 них  якусь крапку, це питання і про перелік об'єетів,

 які  непідлягають  роздержавленню  у  даному випадлку

 йдеться  про  газове сховище археважливе сьогодні для

 України  сьогодні питання, одне словотреба підтримати

 цей  порядок  денний в ньому справді є багато доброго

 небуду перераховувати.

      Одначе   дуже   часто   все-таки  ми  не  можемо

 колективно  позбавитися  ну я б сказав так психологія

 самогубця,  знаємо,  що  йдемо  на  мінне поле, що ці

 питання  не принисутьнам ні успіху і тільки знову нас

 розколять ми всеодно на ці питання ідемо.

      Що  я  маю  на  увазі  хотів  би  бути абсолютно

 відвертим,  це  згнову  ж  таки включення питання про

 міжпарламентську асамблею держав.

      Я  не  розумію  для  чого  нам  сьогодні.  вчора

 прозвучала  заява Єльцина, ви знаєте з цього приводу,

 заява   дуже  жорстка,  знаєте.  Ми  зараз  знову  не

 порядившись  з  Президентом, як взагалі ми розділивши

 владу   одна   гілка   влади   може   брати  на  себе

 відповідальність   за   входження,   скажімо  в  таку

 організацію.

      Я   думаю   це   питання  вимагає  дужесерйозної

 проробки,  продумати, треба зробити спільну концепцію

 тільки  тоді приймати рішення. Що ж ми зробимо уявіть

 собі,  коли  ми  тут  з  гаряча приймемо оце рішення,

 абсолютно немаючі думки Президента.

      Я  вважаю,  що цього просто робити не потрібно і

 цепитання було б варто вирішити.

      І  друге  питання  дуже  болюче.  Я  думаю, що і

 виборці,  і  мої колеги депутати знають тут, що я міг

 би   сказати   ще  пишніше  ніж  про  наших  шановних

 ветеранів-батьів  і  матурів,  як ясказав це Чиж. Але

 давайте  все-таки  скажемо  людим павду, захистити їх

 зможемо  тільки  тоді, коли буде працювати економіка,

 тільки  тоді,  коли в нас буде нормальний бюджет. Тут

 немає  жодної  людини,  яка  б  не  хотіла  допомогти

 ветеранам,  не  хотіла  б  допомогтя  багатодітним, в

 принципі  вчителям.  Та нема такого депутата і людини

 такої на світі немає.

      Але,  Олександ  Олександроичу, знову йде, вже по

 Києву  пішли  чутки,  що, бачите, Пинзеник і Чорновіл

 хоче  забрати пенсію. Хіба ми від цього зробимо людей

 щасливішими від   того, що ми знову переведемо це все

 тільки у політичний план?

      (Шум в залі)

      Через те я вважаю, що цих людей справді потрібно

 захистити через те, що вони вже в своєму житті нічого

 не  можуть  поміняти,  але  я  за  те,  щоб ми шукали

 нормальних  шляхів. Тобто приймати економічні закони,

 поповнювати  бюджет і в першу чершу чергу віддати цим

 людям.

      Я  думаю,  що  сьогодні  не  треба довкола цього

 робити  політичну  акцію  -це акція чиста економічна.

 Давайте   разом   думати,   як   цих  людей  потрібно

 захистити.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Пронюк.

 

      ПРОНЮК

 

      Шановний Головуючий! Шановні колеги!

      Євген    Пронюк,   Тисменецький,    205,   група

 "Державність", Українська республіканська партія.

      Я  змушений  вашу  увагу прівернути до становища

 репресованих,  які  знаходяться  в  досить  скрутному

 стані. І особливо я звертаюся до виконавчих структур,

 які  зараз  в  період  реорганізації виконавчої влади

 стали   де-не-де  скасовувати  діяльність  Комісій  з

 питань  поновлення  прав  реабілітованих.

      Я  хотів  би  нагадати усім головам обласних Рад

 про  те,  що Закон "Про реабілітацію жертв політичних

 репресій в України" від 17 квітня 1991 року діє, яким

 преедбачено  створення  цих  комісій  і  ніхто  їх не

 скасовував.  Отже  всякі  утиски  і  всякі  згортання

 їхньої   діяльності   є   просто   незаконним.  Треба

 розв'язати  цю  проблему  в  повному обсязі, а потім,

 коли  вона вичерпається, можна говорити про згортання

 цих   комісій.   А  зараз  згортання  цих  комісій  з

 позбавленням  штатних  одиниць  і  всього  іншого -це

 просто протиправні дії. Я прошу цього не допускати.

      Друге,  що  я  хотів би запросити всіх колег від

 імені    депутатів-членів    Українського    козацтва

 записатися  у  нашого гетьмана пана Муляви на поїздку

 23-ого  до  Чигирина  на  святкування  400-річчя  від

 народження  Богдана  Хмельницького  на  всеукраїнську

 акцію.

      Я прошу не забувати про цю подію.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Євгене  Вікторовичу,  на  конях  чи як?

 Відразу  так щоб визначитися. Я щоб не повертатися до

 цього   питання,  на  Президії  ми  вчора  обговорили

 процедуру  чи участь членів, депутатів Верховної Ради

 в святкуванні 400-річчя Хмельницького. Є пропозиція в

 суботу   членам   Президії,  хто,  може,  ще  виявить

 бажання,  але  треба  раніше  це  з'ясувати, візьмемо

 автобус  і поїдемо у Чигирин, подивимося, як все... Я

 думаю, що це буде нормально.

      Так, Хмара, будь ласка.

 

      ХМАРА С.І.

 

      Хмара, 261-ий виборчий округ.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 депутати,  звичайно,  нелегкий  стан  привів сьогодні

 ветеранів  під  Верховун  Раду,  але  я думаю, що всі

 знають,  але  ветерани, мабуть, не знають і громадяни

 України  не знають, що це їх проблема не залежить від

 Верховної  Ради.  Верховна Рада зробила все можливе з

 боку  законодавчого.  І  непоганий  прийнятий  Закон.

 Вибачте,  ми  ж  не  можемо  на  себе  брати  функції

 виконавчої влади. те, що не зроблено, це вже проблеми

 виконавчої влади.

      І,  я  думаю,  хтось  порадив  їм  не  по адресу

 приходити  до  Верховної  Ради.  Вони повинні підійти

 були  сьогодні  до президентського палацу, як і деякі

 інші групи найбільш незахищених наших громадян.

      До речі, я думаю, що теж не на користь Україні і

 в   тому   числі  при  вирішенні  соціальних  проблем

 послужили  дуже безвідповідальній заяві щодо грошевої

 реформи,  які  ви  знаєте  коштували  в  Україні, 400

 мільйонів  доларів,  для  того щоб не дати виверженню

 старшної інфляції.

      То   у   мене  така  пропозиція,    керівництво

 Верховної  Ради,  і  народним  депутатам,  і вийти до

 ветеранів і пояснити просто в чому суть справи, дякую.

 

      ___________.  Я  прошу слово передати Володимиру

 Марченко.

 

      ГОЛОВА.     Прошу. Марченко.

 

      МАРЧЕНКО.  Спасибо.  Александр  Александрович, я

 хочу  обратиться, прежде всего с депутатским запросом

 в прокуратуру, в нашу, чтобы расследовали и превлекли

 к ответственности лиц, которые незаконно задержали во

 Львове       председателя       обласного      Совета

 Социалистичческой партии Украины Евгения  Толипова.

      Продержали  и  выпустили, и не каких об"яснений,

 не   пояснений,  я  думаю  что  идет  нарушение  прав

 человека и конституционных и международных и вообще.

      Второй момент. Мне представляется, что Президиум

 Верховного  Совета совершенно  зря,  либо сознательно

 уводит    Верховный   Совет   от   рассмотрения   Дня

 правительства.  Было  принято  на  Верховном  Совете,

 проголосовано.  Я  настаиваю  на  том,  чтобы  мы его

 рассмотрели  или заслушали в этот день на этой неделе

 для  того,  чтобы  выяснили практические вопросы: как

 будет  решаться  оплата  за  комунальные  услуги, как

 будет  решаться вопрос заработной платы и пенсий, как

 будут  решаться  вопросы  в сельском хозяйстве, когда

 будет работать промышленность, которая валится.

      Поэтому прошу  включить.

      И   также   от   социалистов   и  коммунистов...

 Александр Александрович, от социалистов и коммунистов

 вносим  предложение -чтобы дать пришедшим пенсионерам

 или  их представителю право выступить на... с трубуны

 Верховного Совета  со своими требованиями.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Прошу также поставить на голосование.

      (ОПЛЕСКИ)

      И   последняя   информация   от  Конституционной

 комиссии   или   заседания  Конституционной  комиссии

 вчера.  Я хочу обратить внимание депутатов Верховного

 Совета    и    граждан    Украины,   что   вчера   на

 Конституционной  комиссии  был поставлен вопрос о том

 будет ли основой нашей новой Конституции Декларация о

 государственном  суверенитете.  Как  это  записано  в

 Декларации,   как   это   подтверждено   референдумом

 всеукраинским?   И   эти   принципы   стали   основой

 независимости нашего государства.

      Я  хочу  доложить,  что при голосовании только 6

 человек    (4   коммуниста,   социалист   и   грарий)

 проголосовали  за  то,  чтобы  Декларация  или основы

 Декларации  стали  основой  новой  Конституции. А все

 остальные,  так  называемые  демократы, проголосовали

 против  или  воздержались.  Кроме  как  политического

 шарлатанства с их стороны я не могу рассмотреть это.

      Потому  что  когда нужно было -здесь всю Украину

 поднимали  за  Декларацию,  за принципы, за то, чтобы

 она  стала  основой  Конституции,  чтобы  приняла....

 стала  статусом  Конституционного  закона.  Вчера они

 отказались.

      К   сожалению   не   проголосовали   "за"   и  2

 сопредседателя  Конституционной  комиссии.  Президент

 Украины  Леонид Данилович   Марчук и... Кучма

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Кучма.  И  к  сожалению, Председатель Верховного

 Совета  Александр Мороз. Поэтому, я вношу предложение

 расмотреть  о ходе разработки, подготовки Конституции

 на   Верховном   Совете   и  поставить  на  поименное

 голосование   то,   чтобы   декларация  или  принципы

 декларации   в   государственном  суверенитете  стали

 основой для работы конституционной комиссие и рабочей

 группы Конституции. Это первое.

     И  второе  также,  Конституционная комиссия своим

 решением  отказалась  от  решения  Верховного  Совета

 провести    опережающий    референдум    по   основам

 Конституции.  Я  также  прошу,  чтобы этот вопрос был

 рассмотрен  на  Верховном Совете и мы дали задание от

 Верховного    Совета   на   каких   принципах   будет

 разрабатываться Конституция.

      В    противном   случае,   я   считаю,   что   и

 Конституционную    комиссию   нужно   переизбрать   и

 морального  права  оба  спивголовы  не имеют занимать

 место   это   по   руководству   или   по  разработке

 конституционного процесса.

      И  если Верховный Совет даст такие определения у

 нас    появится    шанс    принять    демократическую

 Конституцию.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Я зобов'язанний зробити репліку з

 приводу вашої останньої заяви, Володимере Романовичу.

 Ви   на  засіданні  Констітуційної  комісії  одягайте

 окуляри,  тому  що за цю пропозицію співголова Голова

 Верховної  Ради  голосував.  Тому  якщо  ви  цього не

 помічали,  то  я  до  речі  і  рахував голоси, було 7

 голосів.  Це  деталь, вона, власне кажучи, не значна,

 бо засоби масової інформації зобов'язанні були давати

 виклад     (..........)     Конституційної    комісії

 об'єктивно. Але те хай залишається уже у вас.

      Тому  я  просив  би,  ми  вже час використали 20

 хвилин...  У  кого  забрали?  Добре  півтори хвлини я

 давав репліки. Будь ласка, Чернявський прошу.

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ   О.  П.

 

      Дякую. Чернявський, 353, Сумщина.

      Спасибі  Олександре  Олександровичу,  що ви така

 справедлива  людина.  Я хотів би від імені аграрників

 України сказати слідуюче.

      Сьогодні  надзвичайно складне становище склалося

 на  селі.  Ви  знаєте, що я цю проблему на попередній

 сесії  підняв.  Тоди  не  вси прыслухалыся до цього і

 зараз  катастрофічне  становище.  І  за  те, що уряд,

 підкреслюю,  уряд,  не розрахувався за продукцію, яку

 продали  селяни  ще  в  1994 році, сьогодні селяни не

 можуть продати саме необхідне.

      Сьогодні   селяни   не   можуть   придбати  саме

 необхідне.  Сьогодні  селяни  не  можуть уже місяцями

 виплатити  заробітну  плату.  Не  з вини їх, а з вини

 уряду,  тому  я  ще  раз підкреслюю, і в попередньому

 своєму  виступі  говорив,  що треба щоб хоть програма

 уряду  була, Як же він планує розраховуватись з нами,

 сільськими   товаровиробниками   за   продукцію,  яку

 забрали  в  минудому році; за продукцію, яку сьогодні

 ми  мали  б  і  продали державі. Яким чином? Ну, ви ж

 розумієте,  що основополагающим в цьому не реформи, а

 ціновий, так сказать, механізм... Хіба може нормально

 існувати  село,  коли сьогодні привезли вже бензин по

 70  тисяч  за  літр, а молоко по 9 здається?!.. Відро

 молока  треба!  Ну,  де  це  в світі єсть?!.. Хай хто

 завгодно  мені  назве  одну  країну в світі, де можна

 такий...  таке  співвідношення  мати!..  Як  ми можем

 жити?! Я просив би це врахувати.

      Ветерани війни і праці тут зібралися. Ну ми ж їх

 завели в таку безвихідь, що дальше не можна. Пенсія -

 1, 5 мільйона, а квартирна плата -3 мільйони... Як їм

 можна  жити?!  Хай уряд дасть на ці і подібні питання

 відповіді.

      Сьогодні   ми   не  можемо  відповісти  на  таке

 питання. Сіємо. Я тожде б говорив проце, но механізма

 немає.  Даже  сьогодні  провідні наші підприємства по

 виробництву  добрив  стоять  у  час  посівної. Ну хто

 думає  про хліб 1996 року?!.. З лихом пополам зібрали

 урожай  цього  року... Наполовину його може зібрали -

 може,  більше,  може  менше  -не знаю... Но наступний

 хліб?  Як він може бути без того, що сьогодні посіємо

 і  не скрізь навіть сіємо -немає добрив... І ще цілий

 інший  ряд  таких  питань не селі, які збігаються, не

 вирішених...  Крик душі люди передають сюди і просили

 вас,  Олександре  Олександровичу...  Ну, Президент не

 розуміє,  можливо, він тільки виріс на селі, а в селі

 не  працював...  Но  ви  же  всю  дорогу селянин!.. І

 звинувачують  мене як депутата, Голову Верховної Ради

 України, Кабінет Міністрів. Ну, не можна так жити! Ми

 ж  не  дбаємо  про  те,  що  із  чим  люди  будуть  в

 наступному році!..

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Дякую вам.

      Відносно пропозиції Черенкова щодо Постанови 652

 "Про   процедуру   і   умови   відключення  газу  для

 споживачів",   даємо   доручення  Комісії  Даниленка,

 оскільки це стосується і Комісії Кожушка, оскільки це

 стосується  двох  галузей  -газового  господарства  і

 сільського  населення, хай вони з'ясують ці обставини

 і проінформують з цього приводу депутатів.

      Я  Секретаріат  прошу  оформити  цю справу, будь

 ласка.

      Далі. Я прошу з місця не вигукувати  всіх.

      Далі.  Відносно  пропозиції щодо слова верерани,

 мипорадимося з цього приводу і будемо визначатися.

      Про   ветеранські  справи,  пропозиція  Чижа.  Я

 розумію,  ми з'ясуємо ті обставини, там власне кажучі

 всі  розуміють,  які причини сьогодні приводять людей

 чи  до  Верховної  Ради чи до інших структур, я прошу

 вас  не  заважайте.  І  щобуде залежити від Верховної

 Ради ми  безумовно зробимо.

      Відносно того, щоби на цьому тижні провести день

 уряду.

      Тут  було дві пропозиції Чіжа і Марченка з цього

 приводу.

      Я   займався   цим  питанням  і  особисто  давав

 доручення    Олександру    Миколайовичу    він    мав

 консулдьтації  із  Прем'єр-Міністром.  Ситуація така,

 можна наполягти і на цьому тижні буде проведений день

 уряду.

      Прем'єр-Міністр просить, він говорить ми фізично

 нездатні  сьогодні  зробити таку акцію, це день треба

 витратити,  ми  невстигаємо  з підготовкою програми і

 таке подібне.

      Він  просить,  якщо  буде виаша згода на 3 число

 жовтня  місяця  з  4  питань ті, що сьогодні ставлять

 депутати  провести день уряду до нього підготуватися,

 а після проведення дня уряду наступного дня, скажемо

 чи через день, поставити програму уряду.

      Я   хотів   би   ну  піти  на  зустріч  Кабінету

 Міністрів,   але  як  ви  будете  визначатися  шляхом

 голосування,   будь   ласка   я   можу  поставити  на

 голосування,  тобто,  є  пропозиція така, якщо будете

 наполягати на тому я поставлю на голосування.

      Я  щераз  кажу,  що  Прем'єр-Міністр  просить це

 зробити на самому початку жовтня місяця.

      (Шум в залі)

      Тому   я  ставлю  на  голосування  таким  чином:

 погодитися  на  пропозицію  Кабінету  Міністрів чи не

 погодитися  на  цьому  тижні  поставити.  Я ставлю на

 голосування   пропозицію   Кабінету   Міністрів   про

 проведення   Дня   Уряду  на  початку,  ну,  скажемо,

 орієнтовно 3 жовтня. Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      Хто  наполягає, щоб на цьому тижні? Я пояснюю ще

 раз.  Уряд просить, він не здатний підготувать на цей

 тиждень,   але   все-таки  я  ставлю  на  голосування

 пропозицію на цьому тижні провести День Уряду.

 

      "за"

 

      Оскільки  це  питання  не  порядку  дня,  власне

 кажучи, рейтингове голосування... все-таки зробимо на

 початку  січня,  на початку жовтня місяця. На початку

 жовтня, заспокойтесь.

      (Шум в залі)

      Я   прошу   всіх:   і   КАтерину  Трохимовну,  і

 Володимира  Миколайовича  і  всіх прошу, не кричіть з

 місця,  я  не буду  з місця давать слова нікому. Я ще

 раз... Павло Сергійович, це вас стосується точно так,

 не кричіть з місця.

      (Шум в залі)

      Відносно     порядку.     Включена    пропозиція

 Яворівського відносно Міжпарламентської асамблеї. Він

 говорить так. Не порадившись з Президентом, не  можна

 цього питання виносити.

      Була  не одна розмова з президентом, із Прем'єр-

 міністром,  буквально  15  хвилин... за 15  хвилин до

 початку   засідання.   Вони   підтримують,   причомму

 настійно  підтримують  необхідність входження України

 до Міжпарламентської асамблеї.

  Але  ви  у

 фракціях   порадитеся   з   цього  приводу,  і  будем

 голосувати  за порядок  дня  -тоді будем визначаться

 шляхом голосування.

      Відносно  затримки Таліпова у Львові, підготуйте

 запит   до   Генеральної  прокуратури,  він  одержить

 відповідне реагування. Решта пропозицій не потребують

 визначення шляхом голосування.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

       І  було, це правда, від Марченка, від Заварзіна

 відносно  того,  щоб  дати  слово ветеранам з трибуни

 відразу   зараз  до  того,  як  почнемо  працювати  у

 фракціях, варховуючи стан здоров'я і т.п.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      І  є  ще  тут  пропозиція,  я  прошу уваги, є ще

 пропозиція  Чорновола  відносно  запрошення  до  залу

 Голови      Всеукраїнської      спілки      бездомних

 військовослужбовців   запасу  -Худого,  і  дати  йому

 слово, виступити з трибуни.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я прошу сісти на місце, я все прекрасно чую. Тут

 же  написано. І все поставлю на голосування. Але якщо

 ви  будете  чи  з  того  чи  з того боку будете вести

 засідання...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Значить,  я  прошу  ще  раз.  Я роблю зауваження

 депутату  Моісеєнко за некоректну поведінку на сесії.

 Будь ласка!

      Пропозиція   відносно   того,   щоб  дати  слово

 представнику від ветеранів. Будь ласка, 5 хвилин. Які

 є  думки  з  цього  приводу.  5 хвилин.

      Я поставлю на голосування, не піднімайте руки

 

      ШУМ.

 

      ГОЛОВА.   Запишіться, будь ласка.

      Будь ласка, п"ять хвилин.

      Чернявський, прошу.

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ , Сумщина.

      Я  підтримую  пропозицію  про  те, що треба дати

 ветеранам  слово, але я підтримую Марченка в тому, що

 треба  проголосувати в відношені Конституції, причому

 Олександр  Олександрович  не  прийняли  це до відома.

 Вот.

      І  чому  то,  не  зная  з  яких причин, я вносив

 кілька  пропозицій  про  те,  щоб Уряд проінформував,

 яким  же  чином буде вирішуватися питання виробництва

 на селі.

      Це   загально  державна  справа,  це  не  тільки

 аграрників  питання. Я неодноразово говорив про це. І

 ви  пам'ятаєте,  що  ви  давали,  як голова Верховної

 Ради,   Уряду  протокольне  доручення  -щоб  це  було

 питання  ще  на  попередній  сесії протягом 5 -7 днів

 розглянути  про співвідношення цінового, так сказать,

 паритету  на  селі.  Але  пройшло  вже 2 місяці, а це

 питання  не  вирішено.  Ну  як  ми  можем,  який буде

 авторитет  мати  Верховна  Рада  у  народу,  коли  її

 дорученя не......

      (ШУМ В ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.   Заспокойтесь,   будь   ласка.  Олексій

 Пилипович, ви взяли слово говорити з приводу -дати чи

 не дати  слово ветеранам. Ви говорите знов про село.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Я прошу вас - говоріть по суті.

      Наступний. Мосійчук, будь ласка.

 

      МОСІЙЧУК  С.О.

      Слово передаю Заварзіну, 129 округ.

 

      ГОЛОВА.  Прошу.

 

      ЗАВАРЗІН М.В.

      Спасибо.  129  Красноармейский Денецкой, Фракция

 коммунистов,   Заварзин.  От  фракции  коммунистов  я

 уполномочен   потребовать  от  Президиума  Верховного

 Совета   поставить   на   поименное   голосование   о

 предоставлении  немедленно  слова  ветеранам  войны и

 труда,  которых  огромная  масса  стоит  под  станами

 нашего Верховного Совета. Мое...

      (ОПЛЕСКИ)

      Мое     письменное     требование,     Александр

 Александрович,  лежит у вас на столе и вы в очередной

 раз  попытались  игнорировать  меня  как депутата, не

 прочитав его... прочитав его только после напоминаний

 ряда депутатов.

      Еще   одно.   Фракция  коммунистов  требует  это

 немедленно   проголосовать,   прослушать  выступления

 наших   отцов   и   матерей.   Затем   встретиться  в

 Президиуме, после этого пригласить Президента сюда на

 заседание  Верховного  Совета  и  выслушать  до конца

 наших обездоленных  ветеранов.

      Требования,   вы   понимаете,   не   только   от

 коммунистов,  а  требование идет от социалистов и, по

 всей вероятности, если не будет выполнено, мы покинем

 заседание.

 

      ГОЛОВА.   Я   прошу.  Будь  ласка,  Чапюк.  Ваша

 пропозиція.

 

      ЧАПЮК Р.С.

 

      Дякую.  Шановний  Олександре Олександровичу і не

 меньш  шановні  народні  депутати України, наша група

 пропонує  все-таки  надати  слово ветеранам з трибуни

 Верховної  Ради  в  обумовлений  час для того, щоб їх

 почули  і ми, почув і Уряд, почув і Президенет і весь

 народ.  Інакше  можливості  почути їх голос немає. Їх

 все  меньше  і  меньше  і голос їх слабне. А ще краще

 було,  щоб  їхній виступ  в  Парламенті   обов'язково

 транслювався  і  по  телебаченню  і  по радіомовленню

 України.

      Дякую.

      Наша група це підтримує всеціло.

 

      ДОВГАНЧИН.

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колегі,  першим  був  оголошенний мій запит, звичайно

 там  зміст  не  був  сказаний. а він якраз стосується

 ветеранів,  які присутні сьогодні біля стін Верховної

 Ради, і ті, що живуть на округах.

      Нестерпне  матеріальне  забезпечення  -це перше.

 Інше,  забезпечення ветеранів на зиму, немає вугілля,

 високі  ціни,  одни  тона  вугілля на зиму -це просто

 насмішка  над  ветеранами.  Тому  сьогодні  буде дуже

 слушно   дати   слово   ветеранам  на  парламентській

 трибуні,  послухати їхні біди. Я підтримую пропозицію

 Заварзіна  і  Чапюка,  щоб  це  це транслювалося і по

 радіо  і  по  телебаченню  в  певному  об'ємі  на всю

 державу.  І  бажано  було  б  запросити на цей період

 Президента. А якщо Президент відсутній і немає як, то

 хоча  б  з Адміністрації Президента людину, яка відає

 цими питаннями.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Пшенична.

 

      ПШЕНИЧНА О.М.

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 депутати, я підтримую цю думку, що треба надати слово

 представникам  від  ветеранів  Відчизняної  війни,  і

 ветеранів праці, але треба, щоб були хтось із команди

 Президента і Кабінета Міністрів.

      Бо те, що ми з вами зараз розбирали, що на цьому

 тижні не треба розбирати доповідь Кабінету Міністрів,

 то  я  настоюю,  щоб у всіх фракціях сьогодні було це

 питання  знову  розгялнуто.  Бо  шановні депутати, ми

 счас  виїжджаємо  через  тиждень  в  округа,  до  нас

 прийдуть  ті  ж  ветерани,  котрі  не змогли сьогодні

 прийти.  І  я  настоюю,  щоб  на цьому тижні доповідь

 Кабінету Міністрів була заслухана на Верховній Раді.

      Я  хочу  сказати  про  Крим.  В Крыму тоже живут

 ветераны.  И войны и труда. И на сегодня эти ветераны

 совершенно  не  обеспечены к жизни в зимних условиях.

 На  сегодня  тонна  угля  стоит  17  17 миллионов нет

 совершенно  дров. И я настаиваю на том, чтобы вот как

 раз  отчет  нашего  Кабинета Министров в этом вопросе

 был поставлен на этой неделе. Благодарю.

 

      ГОЛОВА.  Всі, я прошу уваги, останнє питання, ми

 не  обговорюємо  навіть  питання  про  звіт  Кабінету

 Міністрів, це інше питання. Буде доповідь по програмі

 це  є  по  суті  те,  зщо  ви  хочете  узнати,  а  що

 стосується дня Кабінету Міністрів ми визначилися.

      Цей  буде  по суті можливість одержати відповіді

 на те питання, що вас турбує.

      Тепер.  Відносно  того,  щоми  визначали  шляхом

 короткого   обговорення   протягом  5  хвилин.  Немає

 заперечення у всіх виступаючих щодо необхідності дати

 слово  ветеранам, представникам ветеранам від трибуни

 Верховної   Ради.   Хто   за   те,  щоб  поіменно  це

 проголосувати я ставлю на голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Рішення прийнято.

 

      Ставиться  на  голосування  питання  про надання

 слова   представникам   від   ветеранських  колетивів

 зтрибуни Верховної Ради. Я ставлю на голосування це.

      Я потім ще й це поставлю.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Рішення прийнято.

 

      Будь ласка, спокійно.

      Тепер відносно терміну, коли виступати.

      Пропозиція   Заварзіна   негайно,  зараз  надати

 слово,  але  він ставить крім того ще цілий ряд умов,

 Президент і тому подібне, одну хвилинку, рішення щодо

 цього  Верховна  Рада може порекомендувати, попросити

 звернутися  як  ви  собі  мислите  це, поясніть, я не

 знаю.  І  ми...  Одну хвилинку. Так от. І для, так би

 мовити,  коментаря.  Я не можу тоді, коли я даю слово

 за   списком,  зачитувати  те,  що  даються  письмові

 звернення.  Кожне  з  цих  звернень...  І  я до кінця

 читать  не  зможу,  якщо я буду це робить, то не буде

 йти  засідання  Верховної  Ради. Тому ви, будь ласка,

 мені  докорів  подібних не робіть, тим більше, що я в

 курсі цієї справи, мабуть, не гірше ніж ви.

      Це  далі.  Я  пропонував,  і  ви теж хочете, щоб

 слово    від    ветеранів   звучало   в   присутності

 представників   Кабінету   Міністрів,   Адміністрації

 Президента. Тому потрібно було б зараз запросити сюди

 Міністра    соціального    забезпечення,   принаймні;

 представника адміністрації Президента, хто відає цими

 питаннями. Зараз у нас...

      Прошу  заспокойтеся.  Через  години  відбудеться

 сесійне  засідання. За цей час ми проведемо зустріч у

 Президії   з  активом  ветеранських  організацій.  Ви

 зустрінетесь  з  ветеранами  тут.  Вони  прийшли,  їм

 повагу  треба проявить і поговорити з ними, з людьми.

 О  12  годині ми дамо слово представнику ветеранської

 організації.

      Тому  я  ставлю  на голосування пропозицію: дати

 слово з 12 години.  Ставлю на голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Оголошується перерва до 12 години.

 

                         - 39 -

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  депутатів зайняти свої місця.

 Будь ласка, депутати займіть свої місця.

      Шановні   депутати,   прошу,   сідайте.  Олексій

 Пилипович,  Олексій  Пилипович,  свою групу посадіть,

 будь ласка.

      Прошу уваги, шановні депутати.

      Так як ми і вирішили до початку засідання до 12

 години, за цю годину видбулися зустрічі із ветеранами

 ветеранських організацій, з активом їх у залі Президії.

      В   ній   взяли   участь  представники  Президії

 Верховної  Ради,  з  моєю участю і ті депутати, котрі

 бажали  взяти участь у цій зустрічі. З'ясували деталі

 процедури розгляду цього питання, прийшли до висновку

 про  можливість,  але  маю  потребу  в  зв'язку з тим

 поставити на голосування  одну пропозицію.

      Мова йде ось про що. Щоб надати слово від активу

 ветеранських організацій України одному представнику,

 а  також  дати для співдоповіді 5 хвилин в доповнення

 до  того, що пропонують ветерани представнику від теж

 ветеранів   -офіцерів   Спілки   бездомних   офіцерів

 України, за якими теж    стоїть 40 тисяч  депутатів.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Я прошу...

      Тому  я  просив би шляхом голосування підтримати

 цю  пропозицію.  Це  було б абсолютно... раз ми робим

 виключення  одне, давайте разом зробимо.

      Я  прошу  підтримати. Я ставлю на голосування цю

 пропозицію.

      Будь ласка, проголосуйте.

 

      "За" -

 

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Я  прошу...  Ну  мабуть  не всі зрозуміли про що

 йдеться. Будь ласка.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Одну хвилиночку... Одну хвилинку.

      Іван  Сергійович,  ви  були  на  зустрічі.  Будь

 ласка,  два слова. Прошу.  В порядку інформації.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Заспокойтеся.

      Ми  не  будемо  робити  обговорення.  Треба було

 прийти в зал Президії...

 

      ЧИЖ.

 

      Шановні  колеги!  Депутат Чиж, Летичивський, 414

 округ, Хмельницька область, Соціалістична фракція.

      На розмові з ветеранським активом, яка відбулася

 в  залі  Президії дійсно питання підняли представники

 Комісії  оборони  і  державної  безпеки  про  те, щоб

 надати  слово  і  від  бездомних офіцерів. Безперечно

 проблема надзвичайно серйозна.

      Ми  в  принципі запропонували, поскільки вже зал

 проголосував  Верховної  Ради,  про те, щоб в виступі

 від   ветеранського   активу   і   ця  проблема  була

 заторкнута,  так  би  мовити, відакцентована. Ну, але

 наполягання  таке  було.  Тому  я думаю, що нічого не

 було  б  страшно якщо б ми залом, скажімо, підтримали

 цю  пропозицію.  Якщо ж не набере більшості, я думаю,

 ми  просто  знаємо,  що така проблема існує, очивидно

 прийдемо може і до слухань Парламентських серйозних з

 проблем  і  офіцерів  запасу,  і  членів  їх сімей, і

 взагалі військових.

      Тобто  я  думаю,  що тут образи не повинно бути.

 Єдине  що ми не можем розтягнути сьогоднішній розгляд

 на  цілий  день,  тому  що маса питань, які, до речі,

 абсолютно  стосуються  і  проблем  ветеранів  у нас у

 порядку денному треба буде розглядати.

      Тому ще раз голосуванням я пропоную надати слово

 ветеранам (..........) проголосували.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу... Зрозуміла інформація? Тобто

 зробить виступ представник від ветеранського активу і

 коротенька    співдоповідь,    не   співдоповідь,   а

 співвиступ,   я  б  так  сказав,  бо  тут  нема  чого

 доповідати,  від  Спілки бездомних офіцерів. Ветерани

 таку   пропозицію   підтримали   на  нашій  зустрічі,

 представники ось, хто був на зустрічі, тут присутні.

      Я  ще  раз поставлю на голосування. Підтримайте,

 будь  ласка, тут все так як треба, я прошу. Ставлю на

 голосування.  Якщо  треба  Головко  може  сказати від

 комісії  з питань оборони, він був теж присутній. Ну,

 проголосуєм   зараз   "за",  немає  проблем,  хто  не

 розібрався відразу про що йдеться. Спокійно.

 

      "за" -

 

      Дякую.

      Хочу  також  повідомити  вам і присутнім або тим

 ветеранм,   які   прийшли   до   Верховної   Ради,  і

 радіослухачам,  що  так  само,  як  ми домовлялися, у

 роботі  нашого  засідання  беруть участь представники

 Кабінету   Міністрів,   Адміністрація   Президента  і

 Міністерства соціального забезпечення.

      Зокрема,  перший  заступник міністра соціального

 забезпечення,  оскільки  міністр відбув Олійник Борис

 Григорович,   заступник   міністра   Вегера  Світлана

 Анатоліївна,   представник  Адміністрації  Президента

 Віктор   Івановіч  Терехов,  ну,  і  Василь  Петрович

 Рябоконь  від Кабінету Міністрів, завідуючий відділом

 Кабінету  Міністрів,  ну  і  інші  авторитетні  люди,

 компетентні вирішувати ці питання.

      Тому  ми  також  попередньо домовилися, що після

 цієї    зустрічі,    після    виступу   представників

 ветеранських  організацій  двох, ми матимемо змогу (я

 підійду до ветеранів, котрі стоять на вулиці), хоч ми

 з  самого  початку  голосували  з  приводу  того, щоб

 Голова Верховної Ради не ходив попід Верховною Радою,

 бо  це буде він тільки цим і займатись, але в порядку

 виключення,  оскільки за ними стоїть 40% виборців (ми

 це знаємо)... І Міністерство соціального забезпечення

 збере  у себе актив ветарнський і опрацює разом з ним

 проект  Закону  "Про статус ветарнів" у тій редакції,

 яка у вас уже роздана на ваш розгляд. Зрозуміло.

      Тому,   посилаючись   на   ваше  рішення,  слово

 надається   Георгію   Семеновичу  Калініченко,  члену

 президії    Ради    київської   міської   організації

 ветеранів,  ветеранів  війни  та  праці. Ну, поки від

 дійде...  Одному  з  керівни...  колишньому керівнику

 заводу  "Арсенал",  і  взагалі  авторитетній людлині.

 Прошу вашої уваги.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Трансляція є!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      На  вулицю  є трансляція? Є! Будь ласка, вийдіть

 послухайте - звідси не чуть...

      Прошу.

 

      КАЛІНІЧЕНКО Г.С.

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 народні депутати!

      Я   доповім  вам  звернення  до  Верховної  Ради

 України,  Рад київської міської та київської обласної

 організацій ветеранів України.

      Звернення:  "Рада  київської  міської і обласної

 організацій  ветеранів  України, виражаючи невдолення

 подальшим  падінням  життєвого  рівня ветарнів війни,

 праці,  військової  служби,  звертається до Верховної

 Ради  України  як  до  найвищої  законодавчої влади з

 надією  на  уважний  розгляд і вирішення невідкладних

 проблем старшого покоління.

      За  своє нелегке, але чесне життя доля нам рідко

 посміхалися.   Переборюючи  неспокій,  негаразди,  ми

 побудували велику державу, дорогою ціної відстояли її

 від фашизму в роки Великої Вітчизняної війни, а потім

 мозолями своїми підняли її з руїн і попілу в повоєнні

 роки.  Ми  сумлінно працювали до виходу на заслужений

 відпочинок,  раділи  за успіхи в економіці, культурі,

 науці, в міжнародних справах.

      Сьогодні  ж  на  схилі  життя  ми стали свідками

 розвалу  економіки, зубожіння народу, яке на загальну

 думку ветеранів здійснюється за підказками зарубіжних

 радників і експертів, з метою перетворення України на

 сировинний придаток заробіжного капіталу.

      Антинуманна  політика  призвела  до  того, що ми

 ветерани  війни,  праці,  робітники,  селяни, лікарі,

 вчителі,   інженери,   працівники,   науки,   колишні

 військовослужбовці,  всі  ті,  хто служив Батьківщині

 вірою  і  правдою опинилися в стані злиднів і голоду,

 відчаю  і  безвихіддя.

      Сьогодні  розмір  пенсії  за  віком після сплати

 житлово-комунальних  послуг,  дозволяє  витрачати  на

 харчування  та  інші  невідкладні потреби всього лише

 30-40  тисяч  карбованців на день. В той час на наших

 очах  мафіозні  структури  і  шахраї  захопили у свої

 брудні  руки  майже  все  наше  надбання,  жирують  і

 набивають     кишені     награбованими    цінностями,

 перетворюючи їх у валюту і приховуючи їх за кордоном.

      Вихід  з  цього кризового становища, ми ветерани

 бачимо  насамперед у наведенні порядку в економіці, у

 виробництві   матеріальних   благ,   на   це  повинні

 направлятися   зусилля  Президента,  Верховної  Ради,

 Кабінету Міністрів, треба від розмов про реформи, які

 мають  проводить  в  інтересах  людей  чесної праці і

 пожилого віку, переходити до їх реального здійснення,

 ніякими  економічними  труднощами не можна виправдати

 той  злиденний  принижений  стан,  в  якому опинилися

 ветерани, їх масове вимирання.

      Ми   вимагаємо:   перше,   твердо  і  послідовно

 виконувати Закон України "про статус ветеранів війни"

 гарантії  соціального  захисту,  про основні принципи

 захисту  ветеранів  праці  і  інших громадян похилого

 віку  України.  А  також  Указ Президента "Про статус

 ветеранів  військової  служби,  гарантії  соціального

 захисту". Ні в якому разі не допускати їх перегляду в

 бік   ущимлення   ветеранів.   Забезпечити   правжній

 контроль за виконанням цих законів.

      Пропонуємий   перехід  від  надання  всіх  пільг

 ветеранам  згідно  їх  заслугам  до  надання адресної

 грошової   допомоги   є   ні   що   інше,  як  зняття

 відповідальності    держави    за   соціальний   стан

 пенсіонерів  і  перекладання  тагара з пліч зубожених

 пенсіонерів ля деякого покращення стану злиднів.

      Друге.  До прийняття нового Закону "Про пенсійне

 забезпечення"  не допускати поршення дітючого закону,

 прі  цьому  встановити  мінімальну  пенсію  не  ніжче

 мінімального  прожиткового  рівня  і збільшити розмір

 всіх пенсій у стільки разів, у скільки буде збільшена

 мінімальна  пенсія.  Ліквідувати  встановлення пенсій

 від  зростання зарплати. Збільшити пенсії на відсоток

 зростання зарплат з грудня 1993 року. До цього часу з

 виплатою  різниці у дальше її збільшення при введенні

 Закону  в  дію про оплату праці на відсоток зростання

 зарплати.

      Третє. Для соціальної справедливості ліквідувати

 зрівнялівку,  зняти обмеження верхньої межі пенсії за

 віком. Кожен має одержувати таку пенсію, яку заслужив

 згідно зі стажем  роботи і заробітком.

      Четверте.  Внести зміну в статтю 97 Закону " про

 пенсійне  забезпечення",  "Про  індексацію пенсій" на

 відсоток  зростання заробітної плати, тому що існуюча

 редакція статті не відповідає вимогам сьогодення.

      П'яте.  Покласти край обвальному зростанню цін з

 таким розрахунком, щоб пенсія забезпечувала нормальне

 харчування,    можливість    придбати   речі   першої

 необхідності.   Оплата   житла,  комунальних  посулг,

 електороенергії не повинна перевищувати 10% сукупного

 доходу.

      А  для одиноких непрацюючих пенсіонерів, а також

 тих,  що  мають  дорослих  дітей-інвалідів  першої та

 другої групи, - 5%.

      Шосте.  Забезпечити  в найближчий час квартирами

 тих  ветеранів,  які з поважних причин залишились без

 власного  житла  або  потребують  поліпшення житлових

 умов. Надати право місцевим органам влади вільно, без

 нормативних  обмежень,  приймати в житлово-будівельні

 кооперативи людей похилого віку.

      Сьоме.  В умовах приватизації зберегти необхідну

 кількість   державних  магазинів  для  обслуговування

 ветеранів  війни і ветеранів праці. Встановити хоча б

 мінімальний  асортимент продуктів і товарів на продаж

 їх  за  пільговими цінами або ввести талони чи картки

 на відповідну групу товарів.

      Налагодити  на місцях виробництво одягу і взуття

 для  людей  похилого  віку  і продаж їх за доступними

 цінами.

      Восьме.  Проіндексувати  наші  трудові  вклади в

 ощадних  банках  за  фактичним  зціненням карбованця,

 повернути   наші   збереження   не  сертифікатами,  а

 реальними грошима.

      Дев'яте.          Встановити         законодавчу

 відповідальність,       аж       до      кримінальної

 відповідальності,   в  відмові  медичної  допомоги  і

 нанесенні шкоди здоров'ю медпрацівниками.

      Десяте.  Забезпечити  на  ділі безкоштовне чи на

 пільговій   основі   отримання   пенсіонерами  ліків,

 створити  соціальні  аптеки чи пункти під контролем і

 субсидіями держави.

      Одинадцяти.   Ритуальні  послуги  при  похованні

 ветеранів війни здійснювати за рахунок держави. Іншим

 категоріям  пенсіонерів  підвищити розмір компенсації

 до  вартості мінімального набору послуг на поховання.

      Зараз вони складають 21 мільйон, а компенсується

 лише  5,  6  мільйона.  Смерть  ветерана це не тільки

 велике горе сім"ї,  а і повне її розоріння.

      12.  Розробити  механізм  безкоштовного  дуступу

 ветеранів  до судочинства і юридичних послуг.

 

      13.  Винести  пенсійний  фонд із подпорядкування

 Кабінету    Міністрів,    з   наданням   йому   права

 самостійного    фінансово    кредитной    діяльності,

 заборонивші його використання в інших цілях.

 

      14.  Проводити  грошову реформу, без збитків для

 пенсіонерів, малозабезпечених, за рахунок тих, хто їх

 погробував  і  проведення  повинно  реально полипшити

 життєви умови людей  чесної праці і похилого віку.

 

      15.  Створити  окрему комісію у Верховній Раді в

 справах  ветеранів,  пенсіонерів  і  інвалідів  по їх

 соціальному захисту.

      Ми,   старше   покоління,   яке  пройшло  війну,

 відбудову,  неймовірні  труднощі заслуговуєм на краще

 життя,  виступаємо  за  погоджені і результативні дії

 всіх  гілок  влади,  спокій  в країні проти будь-якої

 конфронтації  і  неофашизму;  сподіваємося на схильне

 становлення  Верховної  Ради  України до наших вимог,

 бажаємо  народним  депутатам  успіху в роботі 4 сесії

 Верховної Ради України.

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА.  Дякуємо  вам,  Георгій  Семеновичу,  за

 лаконічність   вашої інформації. Велике спасибі вам.

      Слово  має  Борис Євгенович Худий, голова Спілки

 бездомних офіцерів. Прошу. Будь ласка.

 

      ХУДИЙ Б.Є.

      Шановний  пане голово! Шановні народні депутати!

 Я   -голова   Спілки   бездомних  військовослужбовців

 (..........)(..........).  Це  єдина  в  світі спілка

 військових,  які, прослуживши Збройним Силам, разом з

 своїми   сім'ями,   проїхавши   майже  всю  територію

 колишнього  Союзу,  повернувшись додому, осталися без

 нічого:  без  криши  над  головою,  прописки  і  тому

 подібне.

      Це  та  організація,  це  ті  люди,  які...  які

 повернулися   додому,  маючи  бажання  служити  своїй

 відчизні.  На  жаль,  ми стали не потрібними, то ще й

 були  другі  люди, які служили. Це закони приймали не

 ми.  І  не  наша  вина в тому, не наша вина в тому, в

 якому ми  стали зараз положенні.

      На  сьогоднішній день на Україні більше 43 тисяч

 бездомних військових. Це... Воєнні розуміють: це ціла

 армія від полковника до сержанта надстрокової служби,

 які  не мають на сьогоднішній день ніякого житла, які

 вимушені  його  наймати,  платячи за це більше чим їм

 держава  платить  пенсію.  Крім  того,  вони  його...

 платять  ще  за  прописку. Сім'ї в основном роботи не

 можуть найти.

      Як  ви,  шановні  депутати, можете мені пояснити

 таку ситуацію, коли в хліву, який розділений пополам,

 в  половині свиня живе, в половині майор живе. Як оця

 мама  відпустить  свого  сина в армію після цього. Це

 перше.

      Друге.  Чому народні депутати мені не зрозуміло,

 що  в нас в збройних силах навіть командир дівізії не

 знаходиться на державній службі. На якій службі в нас

 дівізії  знаходяться? Від корпуса і вище так державна

 служба,  а  всі остальні офіцери кому служать? Чому в

 збройних  силах до цього часу більше половини тих, що

 вернулося  не є громадянинами України? Вони не можуть

 їми стати, тому що збройним силам треба зібрати вагон

 і  їхати  до  Москви,  брати  там  справочки, платити

 гроші, що вони не являються громадянинами Росії, тоді

 тільки  вони  громадянинами  України можуть стати. Це

 касається і військових запасу.

      Чому,  народні  депутати, я хочу вас спитати, ще

 таке питання. Чому не виконавча, ні ви не контролюєте

 проходження   державних   коштів?   На   зустрічі   з

 Олександром  Олександровичом  в  грудні  місяці  була

 назначена  комісія, яка провірила і, м'ягко кажучи, в

 багатьох  областях  виявлене  недержавне використання

 коштів,   які   виділяються   для  будівництва  житла

 військовим  запасу. Що думаєте хоть одна людина пот з

 лоба витерла. Я вже не говорю про більше.

      Чому за 4 роки незалежності не прийнятий не один

 закон  по  соціальному  захисту  військових запасу? Я

 правильно  сказав запасу. Всі закони приміняються для

 військовослужбовців.   Ми  стали  ніхто,  нас  просто

 викинули.  Ну, не можна настільки користуватися нашою

 порядочністю,  ми  привикли  так  до  дисціпліни,  до

 всього.

      Но  поїдьте,  ви  всі  депутати,  поїдьте в свої

 округа, подивіться, як війські живуть. Переговоріть.

      Я  був  в  Хмельницьку.  Я  говорю, мені плакать

 хотілося,  приходять  люди,  розумієте,  вони  вже  у

 відчаї від цього. Люди вже в ніщо не вірять.

      Друге.  Що  я ще хотів по цьому питанню сказати.

 Нам  не  потрібні  закони,  які були б з 20-ти, 30-ти

 пунктів.  Для нашої категорії людей нам потрібно, щоб

 були  закони,  які  б  нам  дозволяли працювати і щоб

 держава, по крайній мірі, накінець-то розрахувалась з

 нами  за  то,  з  чим вона винна. Ми хочемо працювати

 державі,  ми  хочемо  приносити  користь,  но  згідно

 Закону ми цього зробити не можемо.

      Що  я  хотів би ще попросити народних депутатів?

 Зверніть увагу все-таки на армію. Чому? Тому що зараз

 буде  скорочення  армії, і тисячу військових офіцерів

 поповнять   наші   ряди,  тому  держава  не  в  стані

 забезпечити  ту кількість квартир тим військовим, які

 звільбняються.  І  до  чого  це все дійде -я не знаю.

 Сьогодні  нас 200 чоловік прийшло -на жаль, на більше

 грошей  нам  не хватило, щоб більше людей привезти...

 Но  я  говорю:  люди доведені до відчаю. І я дуже вас

 прошу, дуже прошу депутатів, Голову Верховної Ради...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 На  жаль,  його  немає -я не можу його просити. Ми до

 нього  зверталися,  до  Президента,  4  рази.  У мене

 відповіді   бистріше   доходили   від  Президента  до

 Тернополя,   чим  я  доїжджав  з  Києва...  Відписка,

 фактично,  до  голови  Обласної  Ради: розберіться на

 місці, хоч ті питання не голови Обласної Ради...

      Я  що  ще  прошу.  Прошу  депутатів.  Я  розумію

 положення в країні... Я не хочу, щоб у нас були якісь

 особі пільги чи ми гроші забирали в простих людей -як

 держава   не   може   забезпечити  нас  коштами,  хай

 забезпечить   кредитами.   Кредитами   і   можливістю

 працювати,  щоб їх відпрацьовувати, ті кредити. Зараз

 от  в  Тернополі  (конкретний  приклад): міська влада

 передала  нам будинок (вірніше, передає нам будинок).

 2 поверхи 14-типоверхового будинку вони зацінили аж в

 59  мільярдів...  Це  розумієте,  це... для мене щось

 незрозуміле... Або там під низом ще бункери якісь, чи

 що?!..  Тоді  скільки  буде  стоїти весь булинок?! Це

 золотий  будинок...  Хоч  в  той  же час на продажу в

 кожному  обласному  центрі  до  тисячі-півтори тисячі

 квартир.  Звідки  вони взялись на продажу?! Звідки ті

 квартири  з'явилися  на  продаж, хто мені скаже? Якщо

 будівництво скорочене, все у нас скорочене, все у нас

 погано, а квартири з'являються на вільну продажу.

 

        ГОЛОВА. Борис Євгенович.

 

      ХУДИЙ.  Я хочу подякувати Голові Верховної

 Ради,   всім   народним  депутатам,  за  те  що  дали

 можливість  коротко  освітити нашу проблему, проблему

 тих  людей,  які  стоять за мною, проблему тих людей,

 які будуть захищати нашу Батьківщину.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Спасибі.

 

      О п л е с к и.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  це  питання,  як ви

 бачите і в виступі Григорія Семеновича Колініченка, і

 в  виступі Бориса Євгеновича Худого, ширше ніж просто

 проблеми незахищенної частини суспільства, ветеранів.

      Вони  торкаються всіх спектрів соціального стану

 суспільства,  найперше  економіки,  тому  щоб  ми  не

 робили  кожен  законодавчий  акт,  він  так чи інакше

 працює на ті проблеми, або якщо не точні будуть якісь

 норми,  то буде працювати проти вирішення тих проблем

 які сьогодні привели сюди ветеранів.

      Тому я просив би на цю обставину зважити.

      А  далі.  Я  хотів  би  проінформувати ветеранів

 котрі тут є і слухають нас по радіо, що ближчим часом

 і на Президії вчора вже розглянуте це питання, і воно

 включене  в  порядок дня, буде розглянутий Закон "про

 статус ветеранів".

      Верховна  Рада зобов'язується, я думаю, що ми не

 тут беремо якісь аванси не даємо, ми говоримо так, як

 є,  ми  жодним чином не погіршимо цей закон, відносно

 того,  що  він,  відносно  тих норм, які були в ньому

 відображені до сьогоднішнього дня.

      Більше   того,   ми   домовилися   вже  з  Радою

 ветеранів,  що  проекти  цих законів дамо їм хай вони

 опрацюють  ще  в  себе,  щоб  можна  було кожну думку

 ветеранську  сьогодні  врахувати  для  того, щоб вона

 відображення знайшла своє у нормах закону.

      Крім  того Міністерство соціального забезпечення

 у  себе  збере  актив,  який прийшов сюди, або хто ще

 буде  бажати  взяти  участь  у такому обговоренні і в

 міністерстві  опрацює  всі норми Закону з тим, щоб ми

 справді  не  зробили ніякої помилки, щоб не виклакати

 додаткових  нарікань  на і без того складне становище

 ветеранів.

      Крім  того  Закон  "Про  пенсії". Я думаю, що ми

 дамо  відповідне  доручення  Кабінету  Міністрів  про

 прискорення  розробки  цього  Закону, бо не може бути

 дальше  терпимою читуація, коли пенсій не вистачає на

 оплату комунальних послуг і так дальше.

      Крім  того  ми вчора на Президії розглядали один

 із  проектів  законів  про  компенсації  за соціальні

 виплати,  який розробив Олексій Дмитрович Шеховцов, і

 в комісії розглянутий він. Я думаю, що теж його треба

 розглядати, як норму6 яка забезпечуватиме регулювання

 з  боку  держави  цих  процесів  і  участі  держави в

 захисті інтересів конкретних людей.

      Я  хотів би звернутися до нашої Комісії з питань

 соціальної  політики  і  праці,  щоб вони в тіснішому

 контакті  працювали  з  ветеранськими  організаціями,

 маючи  на  увагі,  що  це  стосується  не  тільки цих

 ветеранів, а і інвалідів, ветеранських організацій, а

 також  представників  тих  структур  суспільства, які

 потребують справді і законодавчого захисту, і захисту

 з боку держави взагалі.

      Я  думаю,  що  було  б правильним, якби ми зараз

 прийняли  доручення Кабінету Міністрів такого змісту,

 будь ласка.

      "Кабінету Міністрів України. Розглянути питання,

 поставлені  у  зверненні  до  Верховної  Ради України

 пенсіонерів,  ветеранів війни та праці щодо зупинення

 подальшого  падіння  їх  життєвого  рівня і посилення

 соціального   захисту.

      При  підготовці  державного  бюджету  України на

 1996 рік передбачити збільшення асигнувань соціальної

 сфери  відповідно  росту інфляції рівню цін і тарифів

 на життєво необхідні товари та послуги.

      Проінформувати  Верховну  Раду України про вжиті

 заходи на черговому Дні Уряду".

      Я ще раз кажу: це стисло, я би сказав, ставлення

 до  тих звернень ветеранів, які тут прозвучали. Але в

 цілому це потребує конкретизації і зусиль відповідних

 структур,  виконавчої  влади  найперше, з тим, щоб не

 приводило  до  стін  Верховної  Ради чи до стін інших

 структур  влади  в  Україні  людей оте лихоліття, оте

 нещастя,    яке   їх   переслідує   сьогодні   цілком

 несправедливо.

      Тому,  якщо ви не заперечуєте, я прошу поставити

 цей  проект  за  основу.  Ставлю  на  голосування. За

 основу. Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Я   прошу   голосувати   всіх.   У  кого  які  є

 доповнення, зміни, уточнення, запишіться, будь ласка.

      Є  пропозиція  -5  хвилин, оскільки тут загальне

 доручення, загального змісту. Ви розумієте прекрасно.

      Будь ласка, перший хто там?

      Ковтунець, прошу.

 

      КОВТУНЕЦЬ В.В.

 

      Володимир   Ковтунець,  фракція  Народного  Руху

 України.

      Шановні  колеги,  я  пропоную  також  дати  цією

 Постановою  доручення нашій Комісії з питань оборони,

 державної   безпеки,   аби  питання  становища  наших

 офіцерів було розглянуто. І також відповідні поправки

 до  Закону  про  громадянство,  оскільки дійсно, то є

 гостра    проблема   для   багатьох   офіцерів,   які

 повертаються  в  Україну,  хочуть служити Українській

 державі,  але набути громадянства для них надзвичайно

 складна процедура.

      Я прошу це записати в Постанову.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Зарудний.

 

      ЗАРУДНИЙ А.А.

 

      Зарудний, 362-ий виборчий округ.

      Олександре Олександровичу, ми повинні конкретно,

 наша  Верховна  Рада,  приймати  конкретні заходи для

 того,  щоб  дійсно можна облегшити було цим ветеранам

 нашим  і  трудівникам, котрі дійсно пропрацюивали все

 життя для нашого народу.

      І  в  першу чергу я до цих конкретних заходів, в

 першу  чергу  тут  і  шла  вимога про це, що провести

 Закон  "Про, закон, котрий міг стимулювати і виявляти

 тих хапуг і котрі накрали нашого добра і не тільки за

 границєй,  а  і  побудували  великі дачи, особливо ти

 функціонарі оції держави, котра канула в небитія.

      Іще одне, закон провести про декларацію доходів,

 це  дасть  можливість  вимучити державні кошти, котрі

 накрадені злодіями України.

      Дякую.

      ГОЛОВА.  Корнелюк.

 

      КОРНЕЛЮК.  Я прошу передати слово Скіпальському.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

      Скіпальський, прошу.

 

      СКІПАЛЬСЬКИЙ О.О.

 

      Шановний   Голово!   Я   б   хотів   би   внести

 пропозицію    -конкретизувати    доручення   Кабінету

 Міністрів.  Тому що осб ці 3 місяці, які залишились в

 1995  році  люди  мусять  також  їсти  і  мусять десь

 проживати.   Я   думаю,   що   ми   можемо  записати,

 зобов'язати  Кабінет  Міністрів до 15 жовтня вирішити

 проблему   з  мінімальною  пенсією.  Тут  дуже  легко

 підрахувати  скільки  потрібно,  щоб  люди  дійсно не

 вмирали  з  голоду.  А  також  доручити, перш за все,

 Комісії  з  питань  оборони  за...  виступити  тут на

 Верховній     Раді     з    проблемою    забезпечення

 війсковослужбовців   житлом   і   іншими   соціально-

 побутовими  питаннями  в жовтні місяці також.

 

      ГОЛОВА.  Кузнєцов.

 

      КУЗНЄЦОВ П.С.

      Фракция коммунистов, Кузнецов, 127 избирательный

 округ.   Александр   Александрович,   ну  сегодняшнее

 заслушивание  ветеранов у нас на Верховном Совете еще

 раз  подтверждает, что результат всего этого -это тот

 курс,  которое ведет наше правительство в Украине. Не

 случайно   они   оказались  за  чертой  бедности,  не

 случайно  у  нас офицеры бездомные. Это все результат

 политических  действий. А... И не более того.

      Поэтому  я  хотел бы обратить внимание, что... я

 поддерживаю  генерала  Степальского  насчет того, что

 необходимо приказать, дать указание Уряду подготовить

 конкретную  программу именно на так сказать этот год,

 а не только в  бюджет.

      Теперь,  я  настаиваю  на том, чтобы выступление

 наших  ветеранов  и представителей безбомных офицеров

 были  опубликованы  в "Голосе Украины".

      И  наконец,  я  хотел  бы обратить внимание всех

 депутатов,   что   пока   мы   не  изменим  вот  того

 манитарисского  курса,  который  сейчас  сущестивует,

 пока  мы не введем чрезвычайные экономических мер, на

 котором настаивал депутат Носов, население наше будет

 продолжать ухудшать свой жизненный уровень. Благодарю

 вас за внимание.

 

      ГОЛОВА. Кризський.

 

      КРИЗСЬКИЙ Ю.О.

      Уважаемый Александр Александрович! Я считаю, что

 данное  обращение  конечно  правильно  мы принимаем и

 поддерживаем  вцелом, но вместе с тем нужно учитывать

 и  тот  факт,  что,  я не знаю откуда цифру взяли, 47

 тысяч  бездомных  офицеров,  их  гораздо  больше. Нам

 видимо нужно створить какую-то комиссию дополнительно

 в Верховном Совете, чтоб конкретно разобраться с этим

 вопросом.  Ведь  много  есть  наработано  документов,

 Постановлений    Верховного   Совета,   Постановлений

 Кабинета  Министров.  Но  эти  постановления  все  не

 выполняются,  они  остаются  пустым  звуком,  они  не

 подтверждаются  тем,  что не выделяются деньги прежде

 всего и так далее.

      Поэтому  я предлагаю создать комиссию Верховного

 Совета  и поручить ей разобраться в этом вопросе.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.   Я   прошу...   Час   використаний.   Є

 пропозиція   така.   Є   кілька   рекомендацій,   які

 стосуються  внутрішньої  роботи  Верховної  Ради,  як

 доручення   комісійм   відповідним.  Це  ми  вирішимо

 самостійно.

      А те, що стосується доручення Кабінета Міністрів

 я  прошу  уваги.  Просив  би  розглянути його у такий

 спосіб.  Зауваження,  власне  кажучи, яке охоплюється

 текстом,  але треба деталізацію записати таким чином:

 "Кабінету   Міністрів   України  розглянути  питання,

 поставлене  в  зверненні  до  Верховної  Ради України

 пенсіонерів,  ветеранів війни та праці щодо зупинення

 подальшого  падіння  їх  життєвого  рівня і посилення

 социального  захисту.  Зокрема  до 15 жовтня вирішити

 питання  про  розмір  мінімальних пенсій. А далі, при

 підготовці  державного  бюджету  України  на 1996 рік

 передбачити  збільшення  асигнувань соціальної сфери,

 відповідного  росту  інфляції,  рівноцінний  тариф на

 життєвонеобхідні  товари  та  послуги. Проінформувати

 Верховну  Раду  України про вжиті заходи на черговому

 дні Уряду.

      Я  ставлю  на голосування в цілому цей проект як

 доручення  Кабінету Міністрів, як Постанову Верховної

 Ради  "Про доручення Кабінету Міністрів". Прошу вашої

 уваги.  Не ставте на голосування поки що. Будь ласка,

 оформити  це  Постановою Верховної Ради з приамбулою,

 заслухавши  звернення активу ветеранських організацій

 України, Верховна Рада постановляє:

      Перше,   звернутися   до  Кабінету  Міністрів  з

 дорученням про... і дальше за текстом. Зрозуміло?

      Ставлю на голосування, будь ласка.

 

      "за" -

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Я  хотів  би  сказати  от  що.  Не  звернутися з

 дорученням,  а  просто  пункт  1,  доручити  Кабінету

 Міністрів.   Це   редакційна   правка,   вона....   І

 опублікувати  ці  документи,  звернення  ветеранів  і

 доручення  Кабінету  Міністрів опублікувати в "Голосі

 України".   Само   собою.   І   виступи  ті,  що  тут

 прозвучали.  Немає  заперечень? Ставлю на голосування

 цю пропозицію.

 

      "За" -

 

      Дякую.

      Тепер   іще   одне.  Ну,  власне  кажучи,  можна

 сказати, що це питання вичерпане на цей момент.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну  хвилиночку,  Володимире...  Одну хвилинку!

 Тут трапився інцидент один. Протягом підготовки цього

 питання  на одній з вулиць отут, біля Верховної Ради,

 ну  ветеранам  і  депутатам  дехто  з  правоохоронних

 органів  сказав,  що... ось є у мене запит депутата з

 цього  приводу...  Кузнєцов  передав його мені... про

 те,  що  працівник правоохоронних органів сказав, що,

 мов,  Верховна  Рада розпорядилася не пропускати сюди

 ветеранів  і нікого. Я хочу сказати таке: по-перше, у

 Верховній   Раді   люди   серйозні   і  дурницями  не

 займаються.  Це,  щоб  люди  знали.  По-друге,  форма

 рішень  Верховної  Ради  -голосування.  Інших  немає,

 просто  не  існує.  Все  те,  що ми вирішуємо, іде на

 людях.  Іде  в  прямий  ефір.  Ніяких  подібного роду

 розпоряджень  Верховна Рада не могла і ніколи не буде

 робити. Це перше.

      І,  нарешті. Вичерпуючи повністю вже це питання,

 я  хотів  би  від  вашого  імені  звернутися і до тих

 присутніх  тут  ветеранів,  що  є у нашому залі (і до

 тих,  що  виступли, і до тих, що прийщли до Верховної

 Ради,  і  до  всіх ветеранів) із словами вдячності за

 їхнє  терпіння.  Більше додати тут нічого просто!.. І

 запевнити від вас, що Верховна Рада робила і буде все

 робити,  щоб  соціально  захистити  тих  люждей,  які

 потребують захисту з боку держави.

      Я    ще    раз    дякую   всім   тут   присутнім

 ветаранам.

      Прошу розглядати питання, які визначені порядком

 дня.   Це   робитиме   Олександр   Миколайович,  а  я

 зустрінуся  тим  часом  із ветеранами на вулиці. Будь

 ласка. Дякую вам.

      (Оплески).

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Продовжуємо  роботу,  нам необхідно

 розглянути, і затвердити порядок денний.

      Вчора  на Президії Верховної Ради, ми розглянули

 ці  питання,  порядок  денний на 19 і 22 вересня і на

 четверту  сесію.  Ну  на  четверту  сесію в цілому ми

 будемо в четвер розглядати це питання, а сьогодні нам

 потрібно розглянути і завтердити порядок денний на 19

 і 22 вересня.

      Які  є, скільки ми часу відведемо на розгляд. 20

 хвилин достатньо, достатньо, хто за те, щоб 20 хвилин

 відвести  на  розгляд  і затвердження порядку денного

 прошу проголосувати.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      Будь  ласка давайте запишемося, включіть. Я тоді

 дам слово, давайте запишемося. Достатньо.

      Марченко,  у вас питання було, включіть, Жовтяк,

 я дам Жовтяку першому.

      (Шум в залі)

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

 

      Уважаемый, Александр Николаевич!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну хвилинку. Не по цьому питанню.

 будь ласка.

 

      МАРЧЕНКО В. Р. Александр Николаевич! Дело в том,

 что    Александр    Александрович   не поставил   мое

 предложение на голосование о включении в порядок дня.

 И в этой связи я конечно просил слово для того, чтобы

 по  мотивам  выступить.  Этот  вопрос или предложение

 было  с тем, чтобы включить в порядок денный вопрос о

 рассмотрении    принятия    или    разработки   новой

 Конституции  Украины.  Вот этот вопрос в порядок дня.

 Там   есть   два   ключевых   вопроса,  которые  надо

 проголосовать.  Это  первое.  Чтобы  Верховный  Совет

 определился,  такой  базовый  документ  будет основой

 новой Конституции.

      И     предложение     депутатов-социалистов    и

 коммунистов,   чтобы   базовым  законом  или  базовым

 документом    была   декларация   о   государственном

 суверенитете.  И  это  связано  с  тем,  что вчера на

 Конституционной   комиссии   принято,  чтобы  проект,

 целостный  проект  новой  Конституции был доработан и

 роздан  в Корституционной комиссии в середине октября

 месяца. Если мы на этой неделе не рассмотрим какие же

 принципы будут в новой Коституции, то Верховный Совет

 будет  устранен  от влияния на процесс этого, значит,

 этой разработки.

      И  второе.  поскольку  по Регламенту голосование

 идет  и  вкючение  в  порядок дня по не утвержденному

 порядку  1/3  голосов,  то  я просто бы просыл, чтобы

 поставили  этот  вопрос  на  голосование и включили в

 порядок  дня.  И  тогда у меня просто... Я думаю, что

 Верховный  Совет  получит  шанс  или  возьмет на себя

 ответственность   и   влияние   не   принятие   новой

 демократической Конституции.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Жовтяк, за ним Чумаченко.

 

      ЖОВТЯК

 

      Прошу передати моє слово Івану Зайцю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Івану Зайцю, будь ласка.

 

      ЗАЄЦЬ І.О.

 

      Шановні  депутати! На четверг поставлено питання

 про  приєднання Верховної Ради України про Угоду, про

 Межпарламентську       асамблею       держав-учасниць

 Співдружності   незалежних   держав.   Для   мене  це

 особливо...  Я не розумію, чому виникло це питання? І

 ось  з  яких  мотивів.

      Три   депутати:   депутат   Дьомін,  Мармазов  і

 Болдирєв,  -12.  09.  95  року  у  формі законодавчої

 ініціативи   звернулись   до   Верховної   Ради,  щоб

 розглянути це питання.

      Ми цього питання на нашій Комісії не розглядали.

 Колись  раніше  були  такі  самі  пропозиції,  ми  їх

 розглядали  і дійшли до такого висновку, що інтересам

 України  відповідає  саме  статус спестерігача. І м и

 будемо  далі  досліджувати  це  питання і будемо його

 вивчати.

      Учора  на Президії Президія прийняла рішення про

 те,   щоб  передати  у  відповідності  до  Регламенту

 розгляд   цього  питання  на  Комісію  у  закордонних

 справах. І це абсолютно нормально.

      Отже  поява  цього питання у порядку денному без

 заключення Комісії незрозуміла. Виходять три депутати

 із пропозицією, а відповідальний є Олійник.

      Скажіть   мені,  будь  ласка,  що  буде  Олійник

 говорити  Верховній Раді з цього приводу? На базі яких

 документів,  на  базі  якого  рішення він буде це все

 чинити?

      Я  думаю,  що  це  робиться для того тільки, щоб

 збурити   зал,  для  того,  щоб  збити  отой  принцип

 балансування   України  у  міжнародних  відносин,  бо

 Україна не є сьогодні повноправним членом ні Західно-

 Європейського    союзу,    ні    Північно-Атлантичної

 асамблеї.   Ми   там  є  або  спостерігачами,  або  є

 асоційованими  членами,  тобто такими спостерігачами,

 як  у  міжпарламентській  асамблеї  СНД.  Тому  деякі

 шовіністичні   комуністичні  сили  переслідують  мету

 зробити  якийсь  крен  з  тим,  щоб  Україна не могла

 сьогодні  співробітничати із Європою, з тим, щоб вона

 не  могла  реалізувати  вигідно  розподіл праці із...

 Особливо   напередодні  вступу  до  Ради  Європи.  Це

 робиться для того, щоб заблокувати.

      Останнім  часом,  ми знаємо, в заяві Єльцина, ми

 знаємо  рішення  Думи  із  цього  приводу  з тим, щоб

 повністю  підкорити  собі  усі держави, які входять у

 СНД. Це ви знаєте. Про це говорили і газети, і про це

 говорило радіо і телебачення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іван  Олександрович, ви давайте, ми

 порядок   денний   обговорюємо.   Ви,   будь   ласка,

 пропозицію вносьте.

 

      ЗАЄЦЬ І.О.

 

      Я  прошу  мене  не перебивати. І додайте мені ці

 секунди, які ви в мене забрали сьогодні.

       Тому  явважаю  що  це  не прикритий тиск, на те

 щоби  дистабілізувати  ситуацію в Україні і прошу вас

 шановні депутати слідувати Регламенту.

      Тобто ми розглянемо це питання у нашій комісії.

      Тут є секретар міжпарламенської Асамблеї Кротов,

 він  сьогодні приїжджає, ми його завтра заслухаємо на

 комісії, одержимо весь пакет документів і потім, будь

 ласка, розглянемо це пітання на Верховній Раді.

      Якщо  це  питання буде голосуватися разом іншими

 питаннями,  ми не будемо голосувати за порядок денний

 і ми так саме закликаємо вас цього не робить.

      Отже  наша  пропозиція  полягає  в  тому, що без

 цього питання голосувати з цим питанням ми не голосуємо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чумаченко, за ним Попов.

 

      ЧУМАЧЕНКО.

 

      441 Ніженський виборчий округ, ЧУМАЧЕНКО

      Шановний Олександр Миколайович, шановні депутати.

      Нам  потрібно підняти клопотання перед Кабінетом

 Міністрів   провирішення   питання  оплати  сельським

 працівникам за здане зерно державі.

      Фактично  на  сьогодні  майже жодне господарство

 Чернігівської  області  не  отримало  коштів за здане

 зерно   по   контракту.  Не  ясне  питання  -як  буде

 проходити закупка цукрових буряків.

      В  моєму  окрузі більшість господарств не можуть

 видати  заробітну  плату своїм працівникам на протязі

 4-5   місяців,   немає  коштів  на  закупку  палівно-

 мастильних  матеріалів, запасних частин. Під загрозою

 проведення всього осіннього комплексу робіт на полях.

      Така  політика  до  села  ні до чого хорошого не

 приведе. Тому пропоную: негайно поставити питання про

 включення   в   повістку   дня   інформацію  Кабінету

 Міністрів   про  їхнє  бачення  виведення  сільського

 господарства  із  цієї платіжної кризи. Та встановити

 реальні  закупівельні  ціни  на зерно, цукровй буряк,

 молоко і м'ясо з виділенням на це коштів.

      В  разі  невиконання  цих  питань, зерно, яке ще

 єсть  у  господарствах, буде вивезено в Росію в обмін

 на паливно-мастильні матеріали.  Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Попов. За ним  Пшенична.

 

      ПОПОВ.

 

      Александр  Александрович,  я  по  части вопроса,

 который  стоит  на  пятнице  по закону про прыпынення

 повноважень народных депутатов Украины, яки обиймають

 посады  в органах державної выконавчої влады.

      Я бы хотел этот вопрос поставить в повестке дня,

 он  стоял  на  вторник.  То есть, на сегодня. И опять

 перенести   вопрос,  один  из  самых  принципиальных,

 который  уже  в течение года здесь в Верховном Совете

 рассматривается  и  практически перенесен на пятницу,

 когда уже практически депутатов не будет.

      Я  считаю,  что  этот  вопрос  надо  включить  в

 повестку   дня   на   14  утра  для  того,  чтоб  его

 принципиально  решить  и  дать  правильную оценку тем

 депутатам,  которые  писали  заявление при выдвижении

 своих кандидатур на.... депутатами в Верховный Совет.

      Поэтому  это  не  правильная  позиция о том, что

 переносится,  чтобы его сорвать. Мы уже имеем "опыт",

 когда  мы  рассматривали  Конституционный Суд в конце

 дня    и    практически    дважды   завалили   выборы

 Конституционного Суда.

      Поэтому  я  предлагаю  этот  вопрос перенести на

 четверг на утро.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Це питання , яке тут...

 

      ПОПОВ.     Про   дострокове   припинення

 повноважень народних депутатів України, які обіймають

 посади  в органах державної влади від...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло. Пшенична, будь ласка, за

 нею Тодоров.

 

      ПШЕНИЧНА О.М.

 

      Уважаемый    Александр   Николаевич,   уважаемые

 депутаты,  ни  для  кого  не  секрет,  что на сегодня

 самыми злободневными вопросами является экономическое

 положение  Украины и криминальность ситуации, которая

 сложилась у нас почти в каждом регионе.

      Так  вот  я  сегодня  все-таки предлагаю на этой

 неделе  включить  вопрос "День правительства". И хочу

 сказать  почему. Я считаю, что тогда, когда мы едем с

 вами  на  округа,  все-таки  мы  должны услышать наше

 Правительство  какие  меры принимаются по предстоящим

 вот  зимним условиям. И еще бы хотелось, чтобы в этот

 день  Правительства наш премьер-министр высказал бы в

 связи  с  предстоящей  программой,  какие же основные

 законодательные   документы   должны   быть   приняты

 Верховным  Советом  в  октябре  месяце.  Ведь нам уже

 достаточно какие-то выяснять политические вопросы. Мы

 должны   решать   конкретные   вопросы,   которые  бы

 способствовали  действительно  поднятию  экономики  и

 повышению жизненого уровня наших избирателей.

      Благодарю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Замість Тодорова Анісімов,

 за ним Іоффе.

 

      АНІСІМОВ Л.О.

 

      Уважаемые народные депутаты, уважаемый Александр

 Николаевич,  я  предлагаю  вопрос,  который внесен на

 пятницу  первым  "Про внесення змін до Закону України

 "Про державний бюджет України"" перенести на четверг.

 И перед его расмотрением, согласно существующего нами

 принятого    закона   "О   межі   малозабезпеченості"

 расмотреть    его    только    после   предоставления

 правительством  по  согласованию  с  профсоюзами  эту

 цифру.

      Почему  я обосновую это так? Потому что 11 числа

 1995  года сентября месяца 725 Постановление Кабинета

 Министров  практически  заморозило  зароботную плату.

 Ввело  регулировние,  где привышение в фонд оплаты от

 установленой   цифры  вносится  в  бюджет.  Произошло

 нарушение нашего законодательтва. На сегоднешний день

 не   отменена  19  статья  закона  о  госпредприятии.

 Третьим пунктом

  этой статьи гласит следующая

 формулировка: что минимальная заработная плата должна

 быть   не   ниже   минимального  уровня  прожиточного

 минимума.  Мы на сегодняшний день, как законодатели,

 должны эту цифру утвердить. Она сегодня составляет на

 22 вида продукта, не для работающего, приблизительно,

 5 с половиной миллионов.

      Если   б   эту   цифру  видело  правительство  и

 исполнительная   власть,  наверное  б  не  установило

 ограничение  по  заработной  плате  металлургическому

 комплексу в пределах 10 миллионов.

       Значит,  идет второе  нарушение.  Идет  двойное

 налогообложение.   Согласно  норм  законов,  принятых

 Верховным   Советом,   изменение  налога  прерогатива

 только  Верховного  Совета.

      Мы  установили  на  прибыль  налог 30%. Согласно

 Постановления   Кабинета   Министров  725  говорится:

 превышение  фонда  оплаты  -отчисляется  в бюджет 30%

 дополнительно   с  прибыли.  Поэтому  я  считаю,  это

 нарушение  делает коренное ухудшение состояния именно

 человека,  участвующего  в  реформах.  Я думаю, после

                         - 79 -

 этого поступят и начнут действовать профсоюзы, начнут

 выдвигать требования наши рабочие и служащие.

      Поэтому   мое  предложение  следующее:  все-таки

 вернуться     к     исходному     -установить    межу

 малозабезпеченности,    как    это    положено   нам,

 законодательному   органу.   И  от  этого  мы  начнем

 отправную  точку  и  по пенсионному обеспечению, и по

 законодательству  о  труде,  и  по  заработной плате,

 которую мы здесь принимали на Вероховном Совете.

      Спасибо   за  внимание.  Мое  выступление  прошу

 считать   как  депутатский  запрос  Премьер-министру,

 товарищу Марчуку, который подписал это Постановление.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе, за ним Кияк.

 

      ІОФФЕ

 

      Уважаемые  коллеги, я предлагаю внесты в порядок

 дня   процесс  прохождения  экономических  законов  и

 постановлений,   которые   проходят  через  Верховный

 Совет.   Мы   сегодня   наблюдаем,   что   когда   мы

 расссматриваем  экономические законы и постановления,

 они принимаются под давлением определенных лобистских

 группировок.  И  в основном принимаются обычно пункты

 отдельные    на    эмоциях...    Очевидно,    назрела

 необходимость  под каждое экономическое постановление

 или  закон подкладывать разработки и анализ возможных

 последствий  на  экономику и процессы, происходящие в

 экономике.  Кому  это  делать?  Из  газет  мы  узнаем

 сегодня   о   том,   что  аппарат  Верховного  Совета

 увеличился в 3 раза. Мы здесь этого не принимали и не

 обсуждали. Поэтому, очевидно, назрела и необходимость

 обсудить  и  другой  вопрос  -структуру  и количество

 работников.  Мы видим, что в комиссиях не добавляется

 число работников, которое обслуживают нас, депутатов.

 однако мы знаем, что появился уже институт... Поэтому

 они  должны работать сегодня на Верховный Совет и они

 должны  делать  анализ.  Поэтому  я  предлагаю вторым

 вопросм  (кроме  прохождения законов -это я предложил

 первый   вопрос),   предлагаю   включить   вопрос   и

 рассмотреть  штат,  количество,  и  функции  аппарата

 Верховного  Совета,  который живет независимой от нас

 жизнью.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кияк, за ним Кризьки.

 

       КИЯК.    Дякую,   Тарас  Кияк,  Чернівці,

 Державність.

      Шановні    колеги,    у   виступі   представника

 ветеранів,   сьогодні  звучали  цікаві,  можливо  вже

 відомі пропозиції стосовно пенсійного забезпечення.

      5  вересня  виступав  з  пропозицією вже в цьому

 місяці  розпочати розгляд цього не простого питання в

 вигляді суцільної концепції пенсійного законодавства.

      Після   дискусії   тоді   моя   пропозиція  була

 підтримана,   і   Панчиш   Іван   Степанович  отримав

 доручення  наприкінці  вересня  підготувати  і подати

 один  з можливих варіантів цього питання від комісії,

 я  серед  пропонованих у списку питань не бачу навіть

 згадки про пенсійне законодавство.

      Другий      момент,      дискутуємо     проблему

 міжпарламентської   асамблеї,   ми  не  знаємо  думки

 виконавчої   влади,   ми  не  знаємо  думки  комісії,

 зрештою,  я акцентую це чому ми не можемо почекати на

 вибори  в Росії, адже ми не знаємо з яким парламентом

 ми  збираємося  комунікувати,  не  дивлячись  на інші

 юридичні  застереження, про що бесіда ще буде йти, це

 питання треба зняти з розгляду.

      Далі, ще одне питання, про дострокове припинення

 повноважень  народних  депутатів,  так ми в заяві від

 групи  науковців ставили це питання, але його розгляд

 стосується  не лише поданного нам усіченого списку, а

 всіх  72  порушників,  якщо  питання  ставиться н е в

 такому   контексті,   я   не   розумію   звідки  така

 деференціація, чому одні гірші, а інші кращі, то таке

 питання  розглядати  не  можна,  це думка всієї нашої

 депутатської групи Державність. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кризький, за ним Сургань.

 

       КРИЗСЬКИЙ.    Спасибо  Александр  Николалевыч,

 уважаемый  Александр  Николаевич,  уважаемые  коллеги

 депутаты,  у  меня  в  руках находится заявление моих

 избирателей от Стаханова, которые обращаются ко мне

 и   возмущены  по  поводу  перекоммутации  трансляции

 первого канала Общественного Российского телевидения.

 Совершенно  очевидно, вот говотится в этом заявлении,

 что   ограничение  приема  телевизионного  канала  из

 России  не  только  с  финансовой  здесь  причины, но

 прежде  всего нас пытаются уверить сколь приследуются

 далеко   идущие   политические   цели  в  том,  чтобы

 изолировать  Украину  в  дальнейшем.  На  сегодняшний

 день,  я думаю, нужно ставить вопрос в повестку дня о

 перекоммуникации    телеканала    "    Останкино"   и

 рассмотреть   этот  вопрос.  Председать  Гостелерадио

 Кулик  помимо  того, что он незаконно переключил ОРТ,

 даже  не  может  выполнить  решение Верховного Совета

 Украины  о трансляции теледневников на первом канале,

 так   как   этот   канал   передан   немецкой   фирме

 "....................".

      Я   считаю,   что   нужно   поставить  вопрос  и

 рассмотреть вопрос о том, чтобы отправить в отставить

 в отставку председателя Гостелерадио.

      Далее.   Я   поддерживаю  депутата  Марченко  по

 вопросу  включения в повествку дня вопроса разработки

 новой Конституции Украины.

      И   последний  вопрос.  Вчера  на  Президиуме  и

 сегодня     депутат     Заец    еще    раз    открыто

 продемонстрировал  это, что антинародный рух (а иначе

 я  его  действия  не  могу  назнать) выступает против

 присоединения  Верховной  Рады  Украины  до Угоды про

 Міжпарламентську       асамблею       держав-учасниць

 Співдружності незалежних держав.

      Я  скажу  так.  Большинство депутатов Верховного

 Совета  в  том  числе  и  нынешний Президент Украины,

 значит, именно победил на выборах под лозунгамы того,

 то  мы  должны  всячески развивать все связи. Поэтому

 этот   вопрос   в   обязательном  порядке  необходимо

 поставить в повестку дня Верховного Совета.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сургай.

 

      СУРГАЙ М.С.

 

      Сургай, 142 избирательный округ.

      Уважаемые депутаты, средства массовой информации

 довольно  обкективно  и  тревожно  говорят о том, что

 зима в этом году будет суровой.

      Вот  и  сегодня в газете написано: "После юбилея

 Хмельницкого   Черниговщина   будет  без  света".  Не

 черниговщина,  а  республика  будет  без  тепла и без

 света.  Это  уже  точно.  Об  этом  сказано  даже  на

 совещании   экономистов:   85-90%  снижение  валового

 национального  продукта  зависит  от энергопостачания

 энергоносиив.

      Вношу  предложение.  В  четверг первым поставить

 вопрос   о   работе   Правительства   по   выполнению

 постановлений    Верховного    Совета    Украины   по

 стабилизации   финансового   положения   в  топливно-

 энергетическом комплексе Украины. Первым вопрос этот,

 не откладывать его последним.

      И   второе.   Поддерживаю  предложение  товарища

 Анисимова  о  рассмотрении  сразу же за этим вопросом

 вопрос "Про державний бюджет України".

      Средства  массовой информации обвиняли Верховный

 Совет, что Верховный Совет виновен в повышении цен на

 бензин.  37-ая  статья не действует, стабилизационный

 фонд топливного комплекса не создан, а цены подняты.

      Вношу   предложение   этот   вопрос   в  четверг

 рассматривать  вторым  после топливно-энергетического

 комплекса.

      Спасибо.  Дайте  слово моему соседу засчет моего

 лимита. 143-ему округу.

 

      _____________ Александр Николаевич, 143-ий.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Час завершився.

      Ну,  будь  ласка,  я  там відібрав, боя Марченку

 давав поза межами встановленого Регламенту.

 

      ПЕЙГАЛАЙНЕН А.В.

 

      Александр  Николаевич,  раз  предоставили слово,

 я бы хотел одну минуту.

      Александр   Николаевич,  как  член  (..........)

 Комиссии   я   тоже   не  могу  не  присоединиться  к

 выступлению  Марченко  Владимира  Романовича, так как

 вчера   на   Конституционной   комиссии   практически

 проигнорированы,    проигнорированы,   короче,   наши

 требования, коммунистов, по включению концепции новой

 Конституции.

      Поэтому  я  тоже  поддерживаю,  чтобы  мы именно

 здесь  в  зале  Верховного  Совета рассмотрели, какой

 должна быть концепция нашей новой Конституции.

      Потому  что  практически вопрос ставится о том,

 что  будет чистая капитализация с лишением всех наших

 трудящихся  всех  гарантий,  которые  у  них  сегодня

 практически как-то еще сохраняются.

      И еще одно. Вчера кое-кто подталкивал провести

      Президента  к  новым  шагам,  таким как допустим

 узаконивания  законных  актов  через  всю  горькую  и

 прочее, прочее.

      Нельзя  допустить, чтобы пракически все решалось

 через  указы. Мы должны решать только через Верховный

 Совет.

      И   концепцию   должна   приниматься  именно  на

 Верховном   Совете   и   мы  должны  такую  концепцию

 подготовить,  чтобы  мы  могли  затем  рабочей группе

 поручить,  с чем выходить на новую Конституцию.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь  ласка, від фракції Єльяшкевич

 просить настійно. Будь ласка.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.

 

      Ельяшкевич,     Херсон,    депутатская    группа

 "Реформы".

      Депутатская  группа "Реформы" на своем заседании

 рассмотрела  вопрос  о  повестке  дня на эту неделю и

 высказала    следующие   замечания.   Сегодня...   на

 сегодняшний   день  предполагается  проект  концепции

 создания и развития  фондового рынка Украины.

      Мы  предлагаем этот вопрос перенести на пятницу,

 в  связи  с  тем,  что  появились новые предложения и

 появилась информация, которую необходимо проверить, о

 том, что создаваемые национальный депозитарий на базе

 закрытого    акционерного    общества    "Центральный

 депозитарий ценных бумаг". А это закрытое акционерное

 общество и в нем 76 процентов акций якобы принадлежит

 одному  физическому лицу.

      Эту  информацию  необходимо  срочно проверить на

 заседании  комиссии  и вынести этот вопрос в пятницу.

 Иначе  мы в очень опасное положение поставим развитие

 фондового  рынка на Украине.

      Следующий   вопрос.   На   пятницу  поставлен  в

 повестку   дня   вопрос  "про  дострокове  припинення

 повноважень народних депутатів України, які обіймають

 посади в  органах  державної  виконавчої влади".

      Депутатская    группа   "Реформы"   настоятельно

 требует  того,  чтобы  рассматривался  вопрос  о всех

 депутатах,  которые  не  перешли  на постоянное место

 работы  в  Верховный  Совет  Украины  и  не выполнили

 требование  Закона  "О выборах народных депутатов " и

 требования  Конституционного Договора.

      Таких, по состоянию на 12 сентября 1995 года, по

 данным отдела кадров в Верховном Совете насчитывается

 71 человек - представители всех фракций.

      К  сожалению  не  выполнили  требования  и такие

 лица,  которые  это по идее должны были сделать. Но в

 часности совершенно непонятно почему человек, который

 подписал  Закон "О выборах", бывший президент Украины

 Леонид  Макарович  Кравчук  не  положил свою трудовою

 кныжку  в  Верховный  Совет. Так же как это не сделал

 Виталий  Андреевич  Масол, так же как это не сделал и

 бывший  выполняющий обязанности премьер-министра Ефим

 Леонидович  Звягильський, Генадий Андреевич Васильев,

 прокурор Донецкой области, член Президиума Верховного

 Совета Сергей Васильевич Довгань и многие другие.

      К   сожалению,   когда   комиссия   по  вопросам

 Регламента  и  депутатской  этике  рассматривала этот

 вопрос,  она  почему-то  по  непонятным  нам причинам

 сузила   круг   депутатов,  которые  должны  лишаться

 депутатских   полномочий   в  связи  с  невыполнением

 требований  законов Украины до 35 человек. При чем из

 них 30 не положили трудовые книжки в Верховный Совет,

 а  5  человек  трудовые  книжки  в  Верховном  Совете

 держат,  но  однако  совмещают  свою  деятельность  с

 работой  в  исполнительных  структурах.  Таких  людей

 больше,   и   поэтому   необходимо   выносить  полный

 перечень.

      В  тоже  время  можно  сказать,  что  фактически

 вынесение  такого списка не затрагивает такую фракцию

 как  "Коммунисты Украины", потому что из 5 депутатов,

 которые   не   оформили  свои  трудовые  отношения  с

 Верховным  Советом  Украины  ни  по одному ни принято

 решение  о том, чтобы вынести на сессию о прикращении

 депутатских полномочий и по другим фракциям тоже.

      Поэтому     депутатская     группа     "Реформы"

 настоятельно    требует,    чтобы    в   пятницу   мы

 рассматривали  вопрос  о  приостановление  депутаских

 полномочий   всех   тех  лиц,  которые  не  выполняют

 требования действующего  законодательства Украины.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колегі,  депутат  Марченко

 вніс  пропозицію про те, щоб на цей тиждень в порядок

 денний   включити   питання   про   концепцію   нової

 Конституції.  Я так зрозумів? Щоб оприділитись дійсно

 яка  Конституція  розробляється  і що можно кожному з

 нас,   зустрічаючись   з   виборцями  доповідати,  що

 робиться  в цьому питанні. Я думаю, що вчора засідала

 комісія  по  цьому питанні. Ви являєтесь членами цієї

 комісії  і  думаю,  що  враховуючи  те,  що мабуть це

 питання  для  розгляду  на  цей  тиждень практично не

 підготовлено,  ми  його  з  вами  включимо  в порядок

 денний на жовтень місяць.

      Ми  пленарну роботу розпочнем з 3 жовтня, тому я

 вважаю,   що  поспіхом  сьогодні  відпрацьовувати  це

 питання  і  ставити  в  плані концепції, я думаю, ми

 просто не встигнемо з вами.

      Тому я ставлю на голосування пропозицію, внесену

 депутатом  Марченком,  в  тому формулюванні, яку він

 вніс.  Про  внесення  в порядок денний на цей тиждень

 концепції про нову Конституцію України.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Василь Іванович, з мотивів? Будь ласка.

 

      "За" -

 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну  хвилиночку!  Давайте  ми розглянем порядок

 денний, а потім будем з мотивів...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Заєць  Іван  Олександрович  підняв  питання  про

 формування   делегації   для   поїздки  на  Північно-

 Атлантичну  Асамблею.  Це питання ми вчора розглянули

 на  Президії.  Дійсно,  по  цьому питанню виникло ряд

 зауважень   з  боку  і  керівників  фракцій,  з  боку

 керівників  комісій.  По персональному складу. і було

 доручено  розглянути  це  питання  ще  раз,  до нього

 повернутись,  щоб  това...  депутат  Дьомін  разом  з

 головами    комісій,   головами   фракцій   розглянув

 персональний   склад  і  на  слідуючий  понеділок  це

 питання  виніс  на  розгляд  Президії.  І на Президії

 остатточно  по цьому питанню прийняти рішення. Тому я

 вважаю,  що  сьогодні  його розглядати на сесії немає

 потреби.

      Депутат  Чумаченко підняв питання про внесення в

 порядок денний на цей тиждень, щоб заслухати доповідь

 Кабінету Міністрів про проведення взаєморозрахунків з

 сільськогосподарськими   товаровиробниками   по  всіх

 видах  сільськогосподарської продукції і забезпечення

 агро-промислового    комплексу   топливно-мастильними

 матеріалами  для проведення всього комплексу осінньо-

 польових робіт. Я це питання, чи пропозицію ставлю на

 голосування. Будь ласка.

 

      "За" -

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  вважаю  шановні  колеги, що коли

 буде  у  нас  день  Уряду,  3  жовтня, а вже по цьому

 питанню  велася розмова, питання про взаєморозрахунок

 і підготовка до зими, це питання буде розглядатися на

 сесії,  і  буде  зроблено  доповідь  з  боку Кабінету

 Міністрів по цьому питанню.

      Депутат Попов.

      Я  ще  раз  хочу  Микола  Янович вам і Олександр

 Михайлович  вам сказати, що це питання двічі сьогодні

 було  поставлено  під  час  розминки було сказано, що

 дійсно  і  мною  і  Головою  Верховної Ради проведені

 переговори  з  головою  Кабінету Міністрів Марчуком і

 Марчук  попросив  враховуючи  і зайнятість і напруга,

 яка  склалася  сьогодні в Кабінеті Міністрів, що вони

 не   в   змозі  підготувати  ті  4  питання,  які  ми

 попередньо  поставили  перед  ними  для  винесення  в

 порядок  денний  про день Уряду і попросили перенести

 цей  день  на  3  жовтня. Що тут не зрозуміло? Ми вже

 вчетверте повторюємо це питання.

      Депутат   Попов   просить  перенести  питання  з

 п'ятниці  і поставити його на четвер, по достроковому

 припиненню  депутатських  повноважень.  Я  ставлю  це

 питання  на голосування, що з п'ятниці його перенести

 в  порядок  денний  на  четвер,  будь  ласка включіть

 систему.

 

       За

 

      Залишається ............ Я вибачаюсь.

      Депутат Пшенична підняла питання про День Уряду.

 Я  не хочу його просто повторяти.

      Анісімов  вніс  пропозицію  перенести на четверг

 перше  питання,  яке  стоїть  у  нас  на п'ятницю -це

 питання  про  весення  змін  до Закону "Про державний

 бюджету на 1995 рік".

      Я     ставлю    цю    пропозицію...    і    межу

 малозабезпеченості.  Це  дуже  правильно. Я ставлю на

 голосування.

 

      "за"

      Рішення не набрало голосів.

      (Шум в залі)

      Не зрозуміли?

      (Шум в залі)

      Значить  я  ще  раз  ставлю  на  голосування  це

 питання,  яке  вніс...  пропозицію,  яку вніс депутат

 Анісімов.

      (Шум в залі)

      Ну, будь ласка, включіть Азарова.

 

      АЗАРОВ М.Я.

 

      Уважаемые  народные  депутаты! Закон о бюджетной

 системе  по  здравому,  все  законы, которые вызывают

 дополнительные    расходы    из    бюджета,    должны

 голосоваться  после принятия соотвествующих изменений

 в Закон "О бюджете". Нельзя же телегу ставить впереди

 лошади.   Поэтому  совершенно  справедливо  Анисимов,

 Сургай   предложили  вопросы  о  изменении  поставить

 первым  на  повестке  дня,  Александр  Николаевич,  в

 черверг.

      Марченко,  прошу  не  мешать.  Значить в черверг

 рассмотреть первым этот вопрос, а затем рассматривать

 все, что вызывает дополнительные расходы с бюджета, в

 тоим  числе,  Закон про вето Президента, в том числе,

 межу.  Только в такой последовательности можна решать

 эти вопросы.

      Поэтому,  Александр  Николаевич,  я  вас  прошу,

 чтобы  четко  депутаты знали: первым надо рассмотреть

 Закон   "О   внесении  изменений  в  бюджет",  вторым

 вопросом    ставить   Постанову   "О   финансировании

 топливно-энергетического  комплекса",  поскольку  она

 вытекает    из    Закона.........,    а   потом   уже

 рассматривать межу.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну хвилиночку, одну хвилиночку, я

 думаю,  шановні  колеги,  ми  вчора,  коли ці питання

 розглядали і формували порядок денний і на 19-е, і на

 цілу  неділю,  ми  ці  питання  розглядали,  і там, я

 думаю, достатньо поговорили і зкомплектували так, що,

 дійсно,  сьогодні  виникає  питання,  що  якщо ми так

 будем  час  гаять,  то  нам  не  хватить,  якщо  ми з

 п'ятниці  і  на  четвер  перенесем.  У  нас  часу  не

 хватить, щоб до цього питання дійти.

      Але я просив би все-таки ту пропозицію, яку вніс

 і  Анісімов,  і її підтверджує Голова Комісії Азаров,

 поставити  на  голосування  в  такому  порядку, якому

 внесло 2 депутати.

      Будь ласка, включіть систему.

 

      "за"

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я  прошу,  шановні  колеги,  не  надо поправлять

 мене. Ми, давайте, просто так: або голосувать, або не

 голосувать.  Ну, 109 чоловік не голосує! Або так свою

 позицію виразить, або проти.

      Будь ласка, включіть ще раз систему.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Голосуйте, будь ласка.

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      Депутат   Іоффе   вніс   дві   пропозиції.  Одна

 пропозиція -це про проходження законів через Верховну

 Раду  і  їх  аналіз  по  напрямках. І друге питання -

 розглянути  структуру комісій, тобто штатну кількість

 і їхні функціональні обов'язки.

      Процес проходження законів, одну хвилиночку.

      Процес  проходження  законів через Верховну Раду

 внесено, щоб поставити в порядок денний. Я так зрозумів.

      Я  думаю,  що  вчора  це питання було висловлено

 Головою Верховної Ради в заключному слові, що 4 сесію

 готу  ючи  ми  з  вами  дійсно  напрацювали достатнью

 кількість  законів, які у нас готові для розгляду і у

 нас обмаль часу, а не підготовлених законів.

      Ці   закони   ми  з  вами  будемо  розглядати  у

 відповідній  послідовності  в четвер, на всю четверту

 сесію  і  безперечно  сам процес їх проходження через

 Верховну Раду ми з вами і відпрацюємо разом.

      Тому  я  вважаю  що в четвер при розгляді даного

 питання ми з вами повинні в цьому питанні оприділитися.

      Щодо  структури  -я  вас  не  зрозумів. Маєте на

 увазі  Верховній Раді Секретаріату? Апарату Верховної

 Ради.

      Я   думаю,  що  апарат  Верховної  Ради  і  його

 структура  затверджує Верховна Рада. І Верховна Рада,

 затверджуючи  цю  структуру апарату, вам вона відома.

 Якщо   ще  потрібно  до  цього  питання  повернутись,

 давайте ми до нього повернемося. Без рішення Президії

 при   розгляді   цього  питання  -винесення  його  на

 Верховну  Раду  і затвердження -керівництво Верховної

 Ради  ніяких  змін  в  штатний  розпис не вносить. Не

 вносить.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Депутат Кияк вніс пропозицію роглянути концепцію

 про   пенсійне   забезпечення.

      Буздуган  єсть?  Юрій  Олексійович.  Будь ласка,

 включіть.

 

      БУЗДУГАН Ю.О.

      Дякую.  Шановні  колеги!  Це питання винесено на

 розгляд  Комісії  на  завтра  і  я  думаю  ми зможемо

 доповісти  це питання післязавтра.

      Але  доповісти  не  внесення  змін до пенсійного

 законодавства,   тому   що  воно  досі  від  Кабінету

 Міністрів  не  поступило.  Опозицію в комісії з цього

 питання  і наше  бачення  в  вирішенні проблеми.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Про   дострокове  припинення  повноважень  з  72

 депутатів, які працюють по сумнісництву і на основній

 роботі  і  в Парламенті, не розчленяючи їх на 35 і 72

 депутати. Я так   зрозумів.

      Я  думаю,  шановні  колеги,  при розгляді даного

 питання  -воно  в  нас  в порядку денному -ми з вами,

 розглядаючи  його чітко, оприділимося. І я вважаю, що

 це буде правильно.

      Яке рішення  приймем - це  вирішить зал.

      Кризський   вніс  пропозицію,  щоб  поставити  в

 порядок   денний   пропозицію,  а  точніше  звернення

 трудящих з міста Стаханова про телеканал "Останкіно".

 Понеділко єсть Віктор Іванович? Включіть, будь ласка,

 це  питання  ми  готуєм.  Я  просив  би,  щоб ви дали

 пояснення.

 

      ПОНЕДІЛКО В.І.

 

      Шановні  колегі,  зовсім  недавно  Верховна Рада

 проголосувала  про створення тимчасової комісії. І це

 питання  також  входить  до  повноважень  комісії. За

 дорученням  Верховної  Ради  буде зроблена перевірка.

 Відповідні  висновки  ми  доповімо  Верховній Раді, а

 тоді вже будемо приймати рішення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Задоволені цею відповідю? Спасибі.

      Значить,  друге  питання  Кризський підняв, воно

 вже тут піднімалося про концепцію нової Конституції і

 про  вхід  України  до Асамблеї країн СНД. Це питання

 розглядалось  на  Президії і доручено доопрацювати це

 питання, і ми його в порядок денний внесем на розгляд

 сесії   в   жовтні  місяці  із  тими  зауваженнями  і

 пропозиціями,  які будуть внесені від фракцій, груп і

 від комісій.

      Сургай  підняв питання, щоб поставити в четверг,

 я  так  розумію,  перенести  з  п'ятниці на четверг і

 першим   питанням   його  поставити  в  четверг  "Про

 стабілізацію       енергозабезпечення       народного

 господарства України", в четверг першим питанням.

      Я  ставлю  на  голосування, будь ласка, включіть

 систему, першим питанням.

 

      "за" -

 

      Ну, другим поставим питанням.

      По   стабілізамційному  фонду,  Азаров  вже  вів

 розмову, я думаю, що до нього не треба повертатись.

      І останнє питання, яке було внесено, Цураем, або

 включити  на розгляд, концепцію по новій конституції,

 воно тоже розглянеться. Єльяшкевич.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, ще ж ми не завершили. Я вам дам

 слово.   Єльяшкевич   вніс   пропозицію  перенести  з

 четверга на п'ятницю питання по фонду цінних паперів.

 Так?

      На п'ятницю, ставлю це питання, цю пропозицію на

 голосування .

      Я  вибачаюсь:  з  вівторка! Про проект концепції

 створення розвитку фондового ринку України! Перенести

 на п'ятницю.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      І так ж питання підняв Єльяшкевич про депутатів,

 їх  перехід  на  постійне  місце  роботи до Верховної

 Ради.  Я  сказав, що ми його будем розглядать. Воно у

 нас  в порядку денному єсть, і ми з вами визначимося,

 прийнявши відповідне рішення чи постанову.

      Володимир Романович, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну  хвилиночку!  Я  вам  дам  слово. Володимир

 Романович...  Я  йому  даю  повторно,  тому  що  я не

 зрозумів його запитання. Будь ласка.

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

      Уважаемые  депутаты,  в том плане или в том, как

 поставил    Александр    Николаевич   о   том,   чтоб

 проголосовать  за концепцию, действительно, вопрос не

 готов.  И,  наверное,  зал  (и  точно!)  проголосовал

 правильно,  чтобы  не  рассматривать  на  этой неделе

 концепцию.  но  я  просто вынужден вернуться к своему

 предложению.

      Первое.  Концепция  уже согласована и утверждена

 Верховным  Советом.  И  ее  рассматривать не нужно. Я

 такого  требования  не ставлю. И предложение мое не в

 этом.   ПРедложение   заключается   в   одном  -чтобы

 Верховный   Совет  дал  поручение  рабочей  группе  и

 Конституционной  Комиссии:  будет  ли  Декларация  "О

 государственном  суверенитете", которая проголосована

 в  этом зале, которая нашла поддержку на референдуме,

 когда  народ  Украин  голосовал  о независимости... В

 Декларации   определены   принципы   государственного

 устройства,     принципы     управления,     принципы

 собственности... Будет ли эта Декларация, как в ней и

 написано,  станет ли она основой для разработки Новой

 конституции?  Чтобы  зал это подтвердил... Потому что

 Конституционная     Комисссия     (или    вчера    на

 Конституционной    Комиссии)    только    6   человек

 проголосовало  за  то,  чтобы  эта  Декларация  стала

 основой  Новой  Констуции.  Если  этот  вопрос  будет

 включен,  и Верховный Совет проголосует... и причем -

 нужно  на  этой  неделе,  то  тогда это будет задание

 рабочей  группе.  И она станет основой для разработки

 Новой Конституции.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, зрозуміло...

 

      МАРЧЕНКО  В.  Р.  Вот  в  этой  связи  я и прошу

 проголосовать   и   прошу   проголосовать   поименно,

 спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Хто   за   те,  щоб  проголосувати

 поіменно,   прошу  включити  систему,  за  пропозицію

 Марченка.  Хто  за  те,  щоб проголосувати пропозицію

 Марченка поіменно.

 

       За

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      Тепер  ставлю  на голосування внесену пропозицію

 Марченка,  будь  ласка  включіть  систему,  голосуємо

 поіменно.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННАЯ.

      За

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рішення  прийнято. Одну хвилиночку,

 по процедурі Василь Іванович, будь ласка. Степенко.

 

       СТЕПЕНКО.   Я дякую, Олександр Миколайович, я

 просто  хочу  вам  трошечки  допомогти,  якщо  в мене

 получиться,  ви  знаєте,  що  ми коли з'їхалися на цю

 сесію,  ми  домовилися,  що  ми будемо працювати дуже

 організовано,   що   це   значит,  Президія  підготує

 питання,   якщо  вони  готові  виносять  це  сюди  на

 коротенький розгляд, або затверджується дане питання,

 або   не   затверджується,   це   відповідає   нашому

 Регламенту, тобто повинна бути готовність проекту, ну

 при  всій повазі до Марченка, сьогодні пропонує, чому

 зал  не  підтримав,  питання  не  прийняте,  чому  не

 підтримаав,   хто  доповідач  по  даному  питанню,  я

 вибачаюся, але Шейко не заважайте.

      Дійсно, якщо ми будемо так працювати, то давайте

 у  нас є, ви ж нам роздали порядок денний засідананя,

 є  питання, які включені, і які можуть бути включені,

 вони  готові  тільки по цих питаннях може йти мова, а

 якщо  в  когось  є пропозиції, хай дає в Секретаріат,

 розглянуть  їх  на  Президії,  подивляться готовність

 цієї  пропозиції  чи цього проекту і потім внесуть на

 розгляд сесії Верховної Ради. Ну навіщо ми тратим для

 цього час..........

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Василь Іванович, спасибі за .......

 

      СТЕПЕНВО В. І........... в мене час не вийшов. Я

 руку держав більше чім балакаю.

      І  ще  одне.  Ви  знаєте,  що  от  внесені деякі

 питання  (я хочу підтримати Азарова в цьому питанні),

 дивіться:     ми     вносим    питання    про    межу

 малозабезпеченості   і   так  дальше,  не  послехавши

 програму  Уряду.  Говорим про те, щоб заплатили селу.

 Ви  знаєте.....................  до селда, ви в цьому

 питанні спеціаліст.

      Так  підождіть,  а може концепція розвитку Уряду

 така, щоб не платить за те, що забрали в селян? Тобто

 повинна бути якась логіка.

      Я   прошу,  Олександр  Миколайович,  давайте  ви

 ставте  на  голосування, ми чітко проголосуєм і будем

 працювать, виконувать те, чого ми тут зібрались.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Я думаю, шановні колеги, Значить, я думаю, що ми

 з вами перед тим, як собиралися виїжджать на місця  в

 ту   п'ятницю,  коли  закінчили  пленарне  засідання,

 роздавали всім на руки пропозиції по порядку денному.

 Вчора  ми її капітально розглянули на протязі п'яти з

 половиною  годин  всіх  питань,  які виносилися, і це

 питання на Президії. Воно погоджено і членами фракцій

 і  головами  фракцій, погоджено з головами комісій, і

 погоджено   на   Президії.  Сьогодні  ряд  пропозицій

 внесено, ми внесли деякі зміни незначні. Тому я хочу,

 щоб  ми  з  вами  проголосували  і затвердили порядок

 денний роботи нашої сесії.

      (Шум в залі)

      По  чому  уточнення.  Ну,  будь  ласка, включіть

 Володимира Михайловича.

 

      ЯЦЕНКО.

      Дякую.  Олександр  Миколайович,  або я не зовсім

 правильно  вас  зрозумів,  або ви дійсно не правильно

 проінформували відносно питання про входження України

 в Межпарламентську асамблею.

      Справа   в   тім,  що  вчора  Президія  прийняла

 рішення:  залишити  на четверг розгляд цього питання.

 Але  комісії  Олійника  доручили  в середу на Комісії

 розглянути  це питання і винести його, проінформувати

 в  четвер  депутатів про рішення цієї Комісії. Ні про

 яке  перенесення на жовтень місяць не йшлося. Рішення

 саме таке прийняла вчора Президія Верховної Ради.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо, спасибі.

      Значить, шановні колеги, я ставлю на голосування

 на  затвердження порядок денний з тими поправками, за

 які ми з вами проголосували.

      Будь ласка, включіть систему.

 

      "за"

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Одну хвилиночку, що не зрозуміло? Все зрозуміло?

 Тому я прошу голосувати, якщо все зрозуміло.

      Я ще раз ставлю на голосування порядок денний на

 19-22   вересня.   Будь  ласка,  включіть  систему  і

 голосуйте, не балакайте.

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рішення  прийнято.  Порядок  денний

 затверджено.

      Слухається   питання   "Про   внесення   змін  і

 доповнень  до  Постанови  Верховної Ради України "Про

 порядок  висвітлення роботи четвертої сесії Верховної

 Ради".

      Понеділко Віктор Іванович - Голова Комісії...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ПОНЕДІЛКО В.І.

 

      Шановні  колеги,  минулого разу, коли ми слухали

 це  питання і затверджували порядок висвітлення нашої

 роботи, ми припустилися деяких помилок.

      Наша   Постанова  виключила  з  порядку  денного

 трансляцію чи передачу таку, як депутатський канал на

 радіо, депутатський канал на телебаченні. Потім, таку

 програму,   як  Парламентський  тиждень  і  деякі  ще

 тематичні програми.

      Тому   і   виникла   необхідність  внести  деякі

 корективи і доповнення до прийнятої нашої Постанови.

      Вона  у вас на руках є, Суть полягає в тому, щоб

 зберегти і той порядок, який був прийнятий 3 сесією і

 доповнити  тим  пунктом  про  який  ми  проголосували

 минулого разу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Запитання до Віктора Івановича.

      Немає запитань?

      Ставимо на голосування.

      Одну хвилиночку, запитання є?

      Віктор Іванович, скільки часу? П"ять хвилин?

      Запишіться, будь ласка.

      Ну на п"ять хвилин, це багато  конечно записалося.

      Яковенко, за ним Кузьменко.

 

      ЯЦЕНКО

 

      Дякую.    Шановний    Вікторе    Івановичу,   ми

 обговорювали  с  вами  цю  проблему.... і я думаю, що

 буде абсолютно правильно, якщо ми в останньому абзаці

 першого  пункту  введемо такий додаток: не рівний час

 для   кожного  із  депутатських  груп  і  фракцій,  а

 пропорційно  їх  чисельності.  І  це  буде  абсолютно

 правильно,   абсолютно   демократично   і   абсолютно

 логічно.  Якщо від залежності від чисельності фракцій

 надавати оцей час. Дякую. Як ви думаєте?

 

      ПОНЕДІЛКО.  Ну  я  в  принципі  не заперечував

 проти    такої    постановки    питання,    Володимир

 Михайловичу,    але...   Ось   наша   доповідна   там

 коротенька.   Все,   що   зроблено,  це  на  підставі

 пропозицій керівників фракцій.

      Один момент. Далі мою думку. Але завтра, скажемо

 так,   одна   фракція   90  чоловік,  інша  мала  30,

 післязавтра  25.  І  на  кожній передачі ми будемо на

 калькуляторі  рахувати  по  одній  десятій хвилині чи

 секунди на  кожну фракцію.

      А так, як Верховна Рада проголосує -будь ласка.

 

      ГОЛОВА.    Будь   ласка,   Кузьменко.   За   ним

 Немировський.

 

      КУЗЬМЕНКО С.Л.

      Я   прошу   передати  слово  Миколі  Васильовичу

 Тарану.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Таран. Василь Іванович, ви по-моєму

 активність проявляєте  черезмірну.

 

      ТАРАН.

      Таран, 180, Запорожье.

      Уважаемый  Виктор  Иванович,  я  хотел бы не так

 спросить,  задать вам вопрос как дать вам возможность

 полминутки  отвечать  на вот такой...  таке питання.

      Как  ваша  Комиссия  или  если сектор или группа

 какая-то    из    совтава   Комиссии   наблюдает   за

 достоверностью  фактов,  которые  демонстрируются  по

 телевидению,  радиовещанию...  ну  одним  из примеров

 вот -показали депутатскую квартиру, где напичкана она

 аппаратурой  различной.  Это  раз. Потом, выступления

 последнее  вот  парламентские  в  течение  часа,  где

 Омельченко   выступает  и  показывает,  демонстрирует

 документы, показывает.

      Кто  за  этим  смотрит?  Ведь  у вас Комиссия по

 гласности. Если можете...

 

       ПОНЕДІЛКО.   Ну,  якщо коротенько це ж комісія

 по  гласності,  а  не  по  цензурі.  А  в принципі це

 функція  Національної  Ради  з  питань  телебачення і

 радіомовлення.  Наповнення  програм-контроль, скажемо

 так, громадські - це їх функції.

      Дещо  з  того,  що...  Я  про  це  і кажу. Дещо,

 скажемо  забігаючи наперед, в тій тимчасовій комісії,

 яку  створила  Верховна  Рада,  там  є  і питання про

 перегляд  всіх  цих  програм, їх достовірність і таке

 інше.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Немировський, за ним Стешенко.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.

 

      Виктор  иванович,  пожалуйста  обкясните  почему

 нельзя  сделать, чтобы трансляцию и работы Парламента

 и  отдельных  депутатских  групп,  когда выступают от

 фракций,  проводить  по УТ-1, а не УТ-2. Ведь этим мы

 лишаем    практически   40-50   процентов   населения

 возможности получения информации.

 

       ПОНЕДІЛКО.  Ну, наоборот, как раз нынишний УТ-

 2  -это  самый  мощный  канал  в  государстве,  самый

 мощный, стопроцентный охват. Поэтому я переключил все

 на УТ-2. А почему на УТ-1? Потому что государство тем

 временем,   которое  определено  было  нашим  прошлым

 решением  не  распоряжается. Это собственость частной

 компании, не нашей.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Стешенко, за ним Квятковський.

 

      СТЕШЕНКО О.М.

 

      Дякую.  Олександре  Миколайовичу,  я прошу слово

 передати моєму колезі Кризському від Луганщини, 246.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кризський, будь ласка.

 

      КРИЗСЬКИЙ Ю.О.

 

      Уважаемый  Виктор  Иванович,  у  меня  скорее не

 вопрос  к  вам,  а  предложение.  Ну, во-первых, я не

 согласен со временем, 19. 15, в этот момент по другим

 каналам  идут  очень  интересные  передачи  такие как

 "Тема",  "Санта Барбара", "Пятый кут", "Поле чудес" и

 так далее.

      Поэтому я хотел бы, чтоб вы разкяснили сейчас на

 каком  основании  выбрано именно это время, когда вот

 такая накладка происходит.

      Второе.  45 минут времени -это слишком мало, это

 по сути дело на 11 фракций и группу ровно по 4 минуты

 плюс 5 минут самому ведущему.

      И  третье.

      Значит  я  считаю,  что именно время я предлагаю

 вам,  18.  00.  Это  самое  удобное время. И опять же

 предлагаю перейти на канал УТ-1.

 

      ПОНЕДІЛКО.

 

      Так,  питання  зрозуміле.  Я  вам зачитую другий

 абзац першої сторінки.

      Депутатські   групи,   фракції  Верховної  Ради,

 обговрили  постанову,  внесли пропозицію, щодо деяких

 змін.

      Депутатські    групи,    фракції   і   керівники

 депутатських груп і  фракцій, а не голова комісії.

      Відносно   вісімнадцятої   години.   А   як  ви

 встигнете,  доїхати  до  вежі?  І  відпрацювати,  тут

 будете працювати, чи в телестудії?

 

      ГОЛОВУЮЧІЙ. Спасибі.

      Квятковський, будь ласка, і на цьому завершуєм.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ

 

      Прошу передати слово депутату Жеребецькому.

 

      ГОЛОЛВУЮЧИЙ. Жеребецький,

 

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ

 

      Жеребецький, 280 округ.

      Шановний  Віктор  Іванович, ну перш за все хочу

 сказати,   що  фракція"Реформи"  ніяких  поправок  до

 порядку   висунення   не   давала.  Я  не  знаю,  не

 впевнений, чи "Рух", чи "Державність" давала.

      Отже це ....менше з тим.

      Перше.  Мені  не зрозуміло, так само як і деяким

 депутатам.

      Ну, перше зауваження. Продовжити цикл програм та

 передач з участю народних депутатів України.

      Я хочу вас звертати уваги, що керівництво нашого

 телебачення   таке   формулювання   ні   до  чого  не

 зобов'язує.  Значить,  був парламентський тиждень там

 десь в суботу, здається, ну треба його й лишити.

      Друге.  Значить, 45 хвилин на 11 фракцій по 4, 5

 хвилини  -це  якраз  витсачить  часу  привітати своїх

 виборців і попрощатися...

      У  нас  тут  обговорюються  серйозні речі. У нас

 було  прийнято  рішення:  10  хвилин  кожній  фракції

 прямого ефіру в День парламентських засідань. В кінці

 кінців,  і  праві,  і ліві, і незалежні зацікавлені в

 тому,  щоб  вийти до мікрофону і розказати народу, що

 робиться в тому залі, бо тут до мікрофона дійти часом

 дуже  тяжко...  Отже,  я  пропоную  не робити ревізії

 попередньої...  попередньої  постанови, а лишити її в

 такому вигляді, як було. Ну а з часом... 9. 15, то це

 безнадійно  -всі  будуть, справді, ту "Санту Барбару"

 дивитися... Дякую.

 

      ПОНЕДІЛКО.   Шановний  колего,  ця  Постанова з

 керівником  вашої фракціїї... Якщо ви від "Реформ"...

 обговорена...  і  в присутності всіх інших керівників

 фракцій.  Тому  я  не  зрозумів... Це претензії не до

 мене  -це  претензії  до  керівника  фракції, скажемо

 так...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Він  взагалі  пропонвав  по  3  хвилини. І цього

 достатньо...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Болдирєв. Болдирєв!

 

      БОЛДИРЄВ

      Уважаемый председатель, уважаемые депутаты!

      Я от фракции записан на выступление в обсуждение

 этого  вопроса.  Но, поскольку, видимо, обсуждения не

 будет,  я  воспользуюсь  своим  правом  выступления с

 места.  Значит,  для  того,  чтобы  было понятно, что

 происходит.

      Господин  Кулик продал время на УТ-1 компаниям с

 иностранным капиталом. При этом он, вообще говоря, не

 имел  права  этого делать. Это не его функции вообще,

 не  его  прерогатива.  Но он это сделал. И теперь для

 того,  чтобы  прикрыть  пана  Кулика от справедливого

 гнева    покупателей   и   от   нашего   собственного

 украинского  Закона мы и предпринимаем все эти шаги -

 перебрасываем  наш  "Парламентский  час"  туда,  куда

 удобно  пану  Кулику в связи с тем, что время на УТ-1

 он  уже  продал...  Так что мне кажется, мы не должны

 все-таки  идти  на  такие компромиссы, не должны все-

 таки  идти  на такие компромисы, не должны прикрывать

 коммерческую  деятельность  пана  Кулика,  мы  должны

 настоять   на   том,   чтобы   было   выполнено  наше

 постановление,  и  наш парламентский канал УТ-1, а не

 на УТ-2, так как вытекает из-за договоров, которые он

 заключил не имея на то право, спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я думаю, що питання,

 яке сьогодні ми з вами розглядаємо, воно розглядалося

 у  всіх  фракціях,  розглядалося вчора на Президії, і

 дійсно  є  тут  деякі  непорозуміння,  але  вчора  на

 Президії  прийшли  до того висновку, щоб це питання в

 такій  редакції,  яка  вам  роздана  на руки сьогодні

 розглянути  і  якщо  є  якісь доповнення і зауваження

 прийняти,  тому  я ставлю даний проект за основу, щоб

 проголосували,  а  потім розглянемо, які нам потрібно

 внести доповнення.

      Хто  за те, щоб прийняти даний проект  постанову

 за основу прошу проголосувати.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННАЯ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рішення не... Одну хвилиночку, якщо

 до  цього  проекту,  є  зауваження?  Є  неообхідність

 обговорити? Скільки ми на обговорення відведемо часу?

 Одну  хвилиночку,  я  час  бачу,  ми  зараз оголосимо

 перерву, у нас ще три хвилини є, скільки ми відведемо

 після  перерви часу, 20 хвилин на обговорення, хто за

 те, щоб дане питання обговорити на протязі 20 хвилин,

 будь ласка, включіть систему?

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Оголошується перерва до 16 години.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку