ЗАСІДАННЯ ВОСЬМЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  14 в е р е с н я  1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.    Прошу    депутатів   зареєструватись,

 підготуватись до реєстрації.

      Користуючись  нагодою,  привітаємо голів міських

 Рад,  які  забезпечили  вам присутність у цьому залі.

 Вони зараз у нас на засіданні.

 

      ОПЛЕСКИ.

 

      ГОЛОВА. Проводиться поіменна реєстрація.

      Зареєстровано      301      депутат,     встигли

 зареєструватись.   Вечірнє   засідання   оголошується

 відкритим. Віктор Іванович, на трибуну, будь ласка. Я

 запрошую  вас  до  конструктивної  роботи, ми повинні

 прийняти сьогодні цей Закон. Більшу частину роботи ми

 провели.  Я  розумію,  що вона йде повільніше, ніж би

 хотілося   і   розробникам   і  депутатам,  тим,  хто

 зацікавленний  в  введенні  цього Закону. Одначе, він

 справді  складний,  він  виходить  на багато проблем,

 тому так можливо повільніше, ніж розглядається він.

      4 Статтю ми розглянули, так, Віктор Іванович?

 

      СУСЛОВ В.І. Так. Теперь 5 Статья.

 

      ГОЛОВА.  5  Стаття  йде.  "Облік  і звітність по

 кінцевій  і проміжній продукції промислово-фінансових

 груп".

      5. 1.    " Головне   підприємство   і   учасники

 промислово-фінансових  груп  ведуть  окремий  облік і

 звітність  по  виробництву  і  реалізації  кінцевої і

 проміжної  продукції промисово-фінансових груп згідно

 з  законодавством  України".  Є  заперечення?  Немає.

 Ставлю на голосування. Прошу підтримати цю формулу. В

 редакції від Комісії, будь ласка.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Я звертаюся до тих, хто не розібрався...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Зауваження.    Тут   ніхто   не   наполягає   на

 зауваженнях. Тобто редакція цілком підходяща.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка, увага.

      Ставлю   на  голосування  статтю  5.  1.  Будьте

 уважні!

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За " -

 

      Прийняте рішення.

      Стаття   5. 2.     "Внутрішні  ціни  промислово-

 фінансових  груп  не  можуть  нижчими  від  фактичної

 собівартості  виробництва".  Є зауваження. Анісімов і

 Носов  -дам поправки, будь ласка. Поправка Анісімова.

 Поправка 270... 220... 233.

 

      АНІСІМОВ Л.О., 178 виборчий округ, м.Запоріжжя.

      233-я моя поправка.

      Во-первых,  у  нас  идет расхождение... почему я

 вношу   поправку   такую,   что  внутренние  цены  по

 финансово-промышленных группах не регулюются?.. И нет

 сегодня...   невозможно,  и  я  вообще  предлагаю  не

 регулировать  их.  И  она  входит  в  расхождение  со

 статьей 5.3.

 

      ГОЛОВА.  В противоречие!..

 

      АНІСІМОВ Л. О.... где последняя строчка говорит:

 "Державне  регулювання  цін на проміжну продукцію ПФГ

 не  застосовується".  Здесь мы не применяем, а в этой

 статье начинаем регулировать.

      Я  считаю, что должно интересовать и государство

 и  тех,  кто работает в финансово-промышленной группы

 конечный   результат.   Потому   что   идет   потоком

 определенная  продукция  и  может быть на сегодняшний

 день есть возможность взять ее ниже себистоимости.

      Но   эффект   мы  должны  получить  на  конечной

 продукции.     Поэтому    заставлять    регулироватьи

 передвигать    продукцию   внутри   самого   ФПГ   по

 опрнднленным  ценам,  я  считаю,  что  это  не внесет

 положительного результата в роботу этой группы.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

       СУСЛОВ.    Я   поясню   смысл   этого   пункта.

 Действительно  лдепутат Анисимов абсолютно прав, даже

 исходя из логики этого закона.

      Но кроме этого закона, у нас есть и другие законы.

      Я   вам  хочу  напомнить,  как  мы  пользовались

 понятием "звычайной цены" в Законе "О налогообложении

 прибыли".  Так  вот  для  того,  чтобы это понятие не

 могло  быть  использовано  здесь,  потому  что  если,

 скажем,  мы  не регламентируем такой-то нижний предел

 цены,  и  это  позволит  использовать понятие обычной

 цены  и  потом  штрафовать  за разницу между реальной

 ценой  и  понятием  "звычайной  цены", если это вновь

 будет  введено в действие в Законе "О налогообложении

 прыбыли",    возникнут    проблемы   при   внутренней

 реализации   промежуточного   продукта  ПФГ.  Поэтому

 формально  все  правильно,  что сказано, но для того,

 чтобы гарантировать, так сказать, устойчивость работы

 и  реализации  не  ниже,  конечно,  реализации чем по

 себестоимости продукции и не использования понятия от

 этого  "звычайной  цены",  я бы этот пункт принял. он

 ничуть  не ухудшит Закон, но по крайней мере позволит

 избежать возможных проблем в будущем.

 

      ГОЛОВА.........................,  ви наполягаєте

 на    своєму   голосуванні?   Наполягаєте.   Поправка

 Анісімова ставиться на голосування.

 

      "за"

 

      Носов.

 

      НОСОВ

 

      У  мене  234 поправка пов'язана з тим, що коли я

 читаю  як  функціонують  підприємства  в  Росії,  там

 виявляється такий вид зловживання. одне підприємство,

 скажімо, нормально працює, а інші з нього висмокчують

 і  заключають  таку угоду не на загальних комерційних

 умовах. Тому я пропонував, щоб не було таких уловок у

 фінансов0-промислових  групах,  коли,  скажімо, якесь

 підприємство  засмокчують за домовленістю і залишають

 державі  вижатий  лимон,  записати тут: "Учасники ФПГ

 здійснюють  підприємницбку  діяльність  між  собою на

 загальних   комерційних  умовах".  Тобто  пропорційно

 вкладу будуть і прибуток отримувати і так далі. Якусь

 рентабульність   загальна   буте.......,  нук  якийсь

 процент,  а  не  так,  що  одного  задушить,  а  інші

 наживуться.

      Я  наполягаю на тому, щоб це було проголосовано,

 і  без  абзацу  піде  друге  речення.  Те,  що Віктор

 Іванович пропонував.

 

      ГОЛОВА.  Владислав  Васильович,  але це взаємини

 звичайні  чи  на  кінцеву продукцію? Відрізняються чи

 ні?

 

      НОСОВ  В.  В.  Ну,  вони  ж  хочуть  на проміжну

 продукцію   самі   за   домовленістю.   І   за   цією

 домовленістю душать підприємства. Робітники нічого не

 отримують,  починають  страйкувати,  а  їм  показують

 Закон. А згідно з Законом, як домовились, так і буде.

 І виходить, що можна кого завгодно задушити.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ В. І. Уважаемые депутаты, в этой поправке

 идет  речь  о  другом  предмете, обратите внимание на

 содержание  пункта  5. 2 и на содержание поправки. Мы

 ранее   уже   записали,   как  основываются,  на  чем

 основываются    отношения    между    участниками   и

 участниками   и   головным  пидпрыемством  финансово-

 промышленной   группы.   Там  предусмотрели  все  эти

 договорные условия и другие.

      Поэтому,    к   сожалению,   содержание   данной

 поправки,   ну,   не  имеет  отношения  к  вопросу  о

 регулирования  внутренней  цены  ППГ,  поэтому  она и

 видхылена Комиссией.

 

      ГОЛОВА. Наполягаєте на голосуванні?

      Поправка Носова ставиться на голосування. 224-а,

 234-а поправка.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Ще  хто  пропонує?  Будь ласка, тоді по

 порядку.

      235 від групи "Державність" була.

 

      СУСЛОВ В.І. Врахована.

 

      ГОЛОВА. А, вона врахована.

      Так,  і  поправка Черенкова. Вона відхилена, він

 наполягає. 236-а поправка, будь ласка, Черенков.

 

      ЧЕРЕНКОВ О.П.

 

      Уважаемый Александр Александрович, нас постоянно

 обвиняют    со    всех    сторон   в   несовершенстве

 законодательства.  Мы  уже  третий день рассматриваем

 Закон   о   финансово-промышленных   группах,   и  на

 удивление, не смотря на то, что мы на Указ Президента

 одноименный в свое время наложили вето, с его стороны

 и  со  стороны  Кабинета  Министров  в  ложе никто не

 присутствует.  А было бы неплохо, если они в процессе

 обсуждения  давали свое предложение, чтобы этот Закон

 вышел, достаточно хорошо.

      Однако  я  представляю фракцию "Коммунистов" и в

 настоящий момент мне абсолютно ясно и эти реформы они

 проводятся ради народа, я например был в округе и уже

 год   и  еще  не  один  закон  Верховного  Совета  не

 исполнился   положительно.   Вот   например   Кабинет

 Министров, Верховный Совет Крыма(..........) развития

 села,  а  Кабинет  Министров  принимает  вопреки  его

 постановление о фиксировании цен забирает(..........)

 зерно,  говорит  я  потом заплачу. В отношении теперь

 конкретных  законов,  я считаю, что статью 5. 1, 5. 2

 нужно          включить,          потому          что

 непосредственно(..........)  со  стороны  государства

 отсутствует, я поясню .

      Дело  в том, что кто мало знаком с производством

 прекрасно   понимает,   что  на  складах  предприятия

 находятся  компектующее  серье(..........)  различных

 предприятий  по  различной  стоимости.  Мало  того  в

 процессе инфляции это серье в январе стоит одну цену,

 а в декабре оно стоит другую, естественно спекуляция,

 которую  мы  хотим закрыть с пунктом 5. 2 предприятия

 обойдут  это.  Поэтому  я хотел бы проголосовать свою

 поправку,  а в соответствии с Регламентом, я хотел бы

 еще проголосовать поправку 241, которая в пункте 5. 3

 устанавливает  державни регулирование цин на промижну

 продукцию.

      Поэтому  я  прошу  поставить  на  голосование  и

 включить  пункт  5.  2.  и  пункт  5.  3 пунктом 5. 2

 (..........)  регулировкой со стороны государства. Мы

 как раз именно на эту продукцию уменьшаем(..........)

 или  делаем  нулевую  ставку.  Поэтому  я  ставлю  на

 голосование. Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ  В.  И. Я уже обяснил смысл поправки 5. 2

 поэтому  просто  нужно  поставить  на  голосование  и

 предложение   вполном   исключении   этого  пункта  и

 предложение его принятии. Все.

 

      ГОЛОВА.  Добре,  я зараз поставлю цю поправку на

 голосування,  для  тих  хто  наполягав на тому, що це

 втручання,  тобто якийсь регулюючий вплив держави -це

 не так. Це, власне кажучи, норма така -рамкова норма.

 Вона  для  групи  самої годиться. Вона визначає там у

 себе ціни, виходячи з того, що вона не може бути вища

 собівартості.

      Ставлю  на  голосування пропозицію Черенкова про

 вилучення  цього пункту.

 

      "За" -

 

      Вона не підтримана.

      Ще  є пропозиції? Вони всі проголосовані. Свято,

 будь ласка.

      У вас роздані   його поправки всі.

 

      СВЯТО В.П.

 

      Дякую.   Василь   Свято,   416  виборчий  округ,

 Хмельниччина.

      Шановний Олександр Олександрович! Шановні колеги

 народні  депутати!  Колія протиріччя, яке виникло між

 пунктом..........  внутрішні ціни........ можуть бути

 нижчими  від  собівартості  з  одного боку і дердавне

 регулювання  цін з другого боку на проміжну продукцію

 може  бути знівельовано, узгоджено при умові.... коли

 в  дійсноті  підтримати якраз пропозицію попереднього

 нашого   колеги-депутата,   а   саме   про   державне

 регулювання. А яке вже державне регулювання? 5. 2 -це

 вже є державне регулювання. Хто б як не говорив, чи в

 завуальованій формі, чи ні.

      А  тому  5.  3 в такій формі... Редакційна форма

 слідуюча:  державне  регулювання  цін  на  проміжну і

 кінцеву  продукцію  ПФГ  проводиться  згідно з чинним

 законодавством.  А  отже так тоді ввійде і те чи нище

 собівартості,  чи  вище  собівартості.  І всі колізії

 будуть розв'язані.

      Держава  повинна  контролювати,  щоб  ми не мали

 можливості, вірніше , щоб не було  можливості...

 

      ГОЛОВА. Дякую.

 

      СВЯТО....   висмоктування  з  одних  підприємств

 прибутку і  перекачування  в інші.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович, зрозуміло.

 

      СВЯТО. Я попрошу поставити на  голосування.

 

      СУСЛОВ.  Когда  мы  перейдем  к  пункту 5. 3, мы

 рассмотрим  этот  вопрос.  В пункте 5. 2, я повторяю,

 просто  определяется, что ниже определенного предела,

 а   именно   себестоимости,   цены  на  промежуточную

 продукцию  не могут быть.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло всім?

      Я  ставлю  пункт  в  редакції  від комісії. Вона

 прочитана  була  мною тільки що, на голосування. Будь

 ласка,  всі  думки  враховувалися.  Ви  бачите вони є

 переконливі,  більш  або  меньш  переконливі.  Але  є

 норма,  яку  треба  приймати, бо інакше закон не буде

 працювати, будь ласка, голосуйте.

 

      "за" -

 

      Ну,  що  мені  говорити про те, що відправлені у

 відрядження Ткаченко і Дьомін підтримують цю норму чи

 як? Я прошу вас... Омеліч я то буду, я поставлю ще на

 вашу  пропозицію ще раз на голосування, але ж ви тоді

 напишете у статті, що треба мінять Голову, бо голосує

 проти Регламенту.

      Будь  ласка, я ставлю ще раз на голосування. Нє,

 то інша причина, то, будь ласка.

 

      "за" -

 

      Антон Денисович, ви ж не порушуйте Регламент. Ви

 зобов'язанні  голосувать, 221 в залі. В Регламенті це

 не написано,  передумови не визнаються.

      5.   3  "Державне  регулювання  цін  на  кінцеву

 продукцію    пфг    провдиться    згідно   з   чинним

 законодавством  України.  Державне регулювання цін на

 проміжну   продукцію  промислово-фінансових  груп  не

 застосовується".   Оце   те  про  що  говорив  Леонід

 Олександрович здається, так?

      Анісімов   238.  Вона  частково  врахована  ваша

 правка.

 

      АНІСІМОВ Л.О. 178, город Запорожье, Анисимов.

 

      Я    попрошу    уважаемых   народных   депутатов

 внимательно вслушаться в то, что я предлагаю. Значит,

 я   вполне   согласен,   что   на   сегоднешний  день

 государство  должно заниматься регулированием цен. Но

 кто  сегодня  связан с производством, знает, что есть

 такая  терминология  индикативна(..........), которая

 ограничивает  и  по  низу,  нельзя  не распускаться и

 поверху.   Поэтому,   я   предлагаю,   что  "державне

 регулювання  цін  ФПГ,  тільки на кінцеву продукцію в

 частині її обмеження в зростанні". Почему я настаиваю

 на  этом?  Потому  что  на  сегодняшний день, пытаясь

 ограничить,  ниже  спускаясь  на  планку  по  цене мы

 теряем    часть    покупателей.    Как   вы   знаете,

 конкурентноспособность  продукции  -заложена  в  себе

 цена,  качество  и  спрос.  Так  вот есть покупатель,

 который  может  купить  и налаживая обкемы, увеличить

 прибыль,   это   не   дает   сегодня  государственное

 регулирование   с   индекативными  ценами  по  нижней

 планке.   И   если  ты  спускаешься,  делаешь  благо,

 наращивая производство, ты платишь штрафные санкции с

 прибыли от реализации этой продукции.

      Поэтому,  я, для того, чтобы все-таки был маневр

 за  высшую  планку,  я  согласен и надо ограничивать,

 чтобы  наценок  не  выезжали,  но  по  нижнему, будем

 говорить, уровню финансово-промышленная группа должна

 сама    исходить    из    спроса   ее   продукции   и

 конкурентноспособности. Спасибо!

 

      ГОЛОВА.  Таким  чином,  ще раз прочитайте, що ви

 пропонуєте.

 

      АНІСІМОВ.      Державне  регулювання  цін  ФПГ

 тільки  на кінцеву продукцію в частині її обмеження в

 зростанні.    А    тут    говорится,   что   согласно

 существующего  закона.  А  в  законе я привел пример.

 Если  индекативная  цена и нижняя и верхняя, входит в

 русло.

 

      СУСЛОВ.   Уважаемые депутаты! Ну по сути в

 редакции  комиссии  то  же самое и написано. Ну что у

 нас   используется   или   может   быть  использовано

 "державне  регулювання цін", на продукцию предприятий

 монополистов,  на некоторые виды продукции такие, как

 энергия.  Поэтому, та редакция, которая есть в пункте

 5. 3 приемлема. Если написать так, как предлагается в

 части  ограничения  роста  цены,  тогда становится не

 понятным,    оно    выпадает   будтоо-бы   за   рамки

 действующего  законодательства,  кто ограничивает, на

 что   ограничивает,   как.   В  том  время,  как  для

 реализации  пункта  5.  3  у нас уже есть действующее

 законодастельство.  В сущности, здесь все по конечной

 продукции    регулирование    проводится    как   для

 промышленно-финансовых  групп, так и для любых других

 предпритятий. В том числе, монополистов.

 

      ГОЛОВА.  Леонід Олександрович, ви наполягаєте на

 голосуванні?  Голосується поправка Анісімова. СМтавлю

 на голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Дякую.

      Ще? Павловський.

 

      ПАВЛОВСЬКИЙ М.А., 406 виборчий округ.

      Моя порправка -номер 244. Я пропонував записати:

 "В  ФПГ  застосовується  державне  регулювання цін на

 проміжну  і кінцеву продукцію", але з врахуванням вже

 тих  думок, які були, я хочу трохи змінити свою точку

 зору і заперечити депутатам, які виступали перед цим,

 що  якщо  ми  погоджуємся,  що є державне регулювання

 кінцевою...  ціни  кінцевої продукції, то обов'язково

 буде  (хочемо чи ні) регулювання проміжної продукції,

 тому  що  кінцева  -це  складова  із  проміжних. Інша

 справа,  що  це  може  бути  державне регулювання або

 всередині  ФПГ.  Отже,  я пропоную такий компромісний

 варіант,  щоб  ці  думки  врахувати:  в  статті...  в

 редакції  від Комісії залишити тільки перший абзац. А

 другий  абзац  -"Державне регулювання цін на проміжну

 продукцію  ПФГ  не  застосовується" -вилучити зовсім.

 Тобто не говорити про регулювання проміжних цін -воно

 буде   вирішуватись  автоматично.  Воно  там  буде  і

 державне,  і  недержавне  -в  залежності  від профілю

 підприємства.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович!  Треба  голосувать чи

 будете коментувать?

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Да,  я  готов  пояснить  еще раз

 содержание  этого  пункта,  но  в  данном  случае  по

 поправке 244 в той редакции, как она изложена, трудно

 согласиться,  потому что она жестко обязывает вводить

 это регулирование...

      Что    же    касается   регулирования   цен   на

 промежуточную  продукцию...  Поскольку это внутренние

 обороты   промышленно-финансовой   группы,   то   нет

 никакого  смысла  в  таком  регулировании. Если вдруг

 окажется,   что   кто-то  из  участников  попытается,

 скажем,  искусственно  завысить  собственные  цены по

 внутренним  оборотам,  с  ним  просто  никто не будет

 работать.

      С ним никто не заключит не генеральную угоду, не

 двусторонних.  Он  просто  не  сможет  войти в состав

 промышленно-финансовой группы.

 

      ГОЛОВА.   Значить   тому   Павловський  пропонує

 вилучити другий абзац і вікладені в його поправці.

      Ставиться поправка Павловського на голосування.

      Безсмертний приготуйтесь.

 

      ІДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

       Безсмертний, прошу.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ.

 

      220 виборчий округ, група " державність".

      Шановний   Віктору  Івановичу,  шановні  народні

 депутати.  Коли іде мова про проміжну ціну минуя ФПГ,

 то взагалі мені здається абсолютно недоречно говорити

 про  регулювання  ціни.  Тому  що якщо це дійсно буде

 працювати система ФПГ, то там можна регулювати тільки

 собівартість,   тому  що  якщо  це  справді  серьозна

 організація,  то  вона  не  буде  завищювати  ціну  і

 піднімати вище себевартісті.

      А   вот   собівартість  у  цьому  випадку  можна

 підняти,  в  чому  приховати прибуток підприємства на

 проміжну продукцію. Тому в цьому випадку, коли цінова

 політика   в   основному  регулюється  діючим  чинним

 законодавством,  слід  закласти  тільки  норму:  Уряд

 контролює згідно з законодавством проміжну на кінцеву

 ціну  на продукцію. Тільки така норма, мені здається,

 і...........

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ   В.   І.   Записать,  что  Правительство

 контролирует,  тогда нужно записать, что это означает

 контроль  цены,  не  регулирование,  а контроль. Если

 контроль,  то  это регулирование. И в этом случае все

 те    аргументы    против    регулирования   цен   на

 промежуточную   продукцию,   которые  были  изложены,

 действуют.  Поэтому  я  не  могу  согласиться  с этой

 поправкой.

 

      ГОЛОВА.   Ролман  Петрович,  можливо,  не  треба

 голосувати?

      Юхновський.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

      Юхновський, 263.

      Віктор  Іванович,  справа в тому, що промислово-

 фінансова група реалізує не тільки кінцеву продукцію,

 але і проміжну продукцію на ринку. Проміжна продукція

 може   йде  на  виготовлення  кінцевої  продукції,  і

 проміжна  продукція  може  реалізуватися.  І  в цьому

 випадку як  поступати?

 

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемый Игорь Рафаилович! В соответствии с той

 терминологией,  которая  введена  в  Законе,  понятие

 "промежуточной    продукции"   относится   только   к

 реализации  продукции  внутри  промышленно-финансовой

 группы.  И  как  пример.  Если  предприятие выпускает

 металл,  то тот металл, который идет для производства

 конечной продукции   промышленно-финансовой   группы,

 называется  промежуточной продукцией, тот, который не

 идет для производства конечной продукции, реализуется

 на   общих  основаниях.  Именно  поэтому  мы  с  вами

 проголосовали  за  отдельный  учет.  И  поэтому такое

 значение  имеет  четкое  определение  терминов в этом

 Законе.

 

      ГОЛОВА. Ігорь Рафаїлович, аргументація достатня,

 так.

      Номер  назвіть,  будь  ласка.  90 номер. Я прошу

 так: поправки, якщо ваші є, тоді обговоримо цю тему.

 

      ГУРОВ.

 

      Я  внимательно  прослушал  все "за" и "против" и

 считаю,  что мы пытаемся изобрести новую формулировку

 там, где уже все правильно и толково изобретено.

      Значит,    о    том,   что   государство   будет

 регулировать  конечную  продукцию  по  ценам, это так

 будет  на  данном этапе, не вызывает сомнения. О том,

 что  мы  дошли  уже  до  того,  что государство будет

 себестоимость регулировать, ну, такого еще не было и,

 я  думаю, инкогда не будет. Ибо себестоимость никогда

 государством   не   регулируется.   И   не   возможно

 регулировать.

      Поэтому,  если дальше мы будем диспут продолжать

 и показывать свои знания, мы зайдем далеко.

      Считаю,  что  формулировка оптимальная и надо ее

 принимать. И давайте проголосуем за это дело.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу, Василь Петрович, давайте ми на

 інші...  Тут,  ви  знаєте,  формула,  власне  кажучи,

 універсальна,  вона  всіх  влаштовує, бо визначається

 вплив   держави   при   визначенні  ціни  на  кінцеву

 продукцію,  а  проміжна -це справа самої групи. І тут

 так написано, це демократична норма.

      Василь  Петрович,  можна голосувати? Свято, будь

 ласка.

 

      СВЯТО В.П.

 

      Дякую, Свято, 416 виборчий округ, Хмельниччина.

      Шановний   Олександре  Олександровичу,   шановні

 колеги-депутати,  я  хочу звернути вашу увагу: стаття

 2.  9, яку ми приймали в поєднанні з статтею 4. 4 про

 збереження корпоративної власності банків і майна -це

 є  те, що я акцентвав увагу учора, межою з підпільною

 приватизацією.

      І,  з  другого боку, коли ми вводимо регулювання

 на  ціну  на  проміжну  продукцію,  це дає можливість

 якраз   дискримінаційно   відноситься   до  державних

 підприємств  в  плані їх банкрутства і переведення на

 приватну основу.

      А,   виходячи   з   цього,   я  вношу  конкретну

 пропозицію,   яка  відмічена  в  моєму  депутатському

 зверненні. Звучить вона слідуючим чином.

      "Держава  регулює і контролює ціни на проміжну і

 кінцеву   продукцію  державних  підприємств-учасників

 ПФГ".

      Дякую за увагу, прошу проголосувати.

 

      ГОЛОВА.   Ставлю   на   голосування   пропозицію

 депутата Свято.

 

      "за"

      Рішення

      Прошу   зосередитися  ставиться  на  голосування

 стаття  5.  3 в редакції запропонованій комісією вона

 прочитана  зводиться до того, що державне регулювання

 цін   на  кінцеву  продукцію  є,  а  на  проміжну  не

 пропонується, не ставиться. Ставиться на голосування,

 будь ласка.

 

      СУСЛОВ  В.  И.  Александр Александрович, я прошу

 внимания.

 

      ГОЛОВА. Одну хвилинку зніміть.

 

      СУСЛОВ  В.  И.  Дело в том, что в соответствии с

 законодательством  это  не означает, что это вводится

 обизательно регулирование цен. Просто не правильно..

 

      ГОЛОВА.   Відповідно  до  законодавства.  Віктор

 Іванович,  я  сказав  зняти  голосування.  Ще раз по-

 новому.

 

      СУСЛОВ  В. И. Я прошу прощенья, что вмешался. Но

 згідно  з  чинним  законодавством  это  только  в тех

 случаях где это предусмотрено законодательством, а не

 везде   если   кто-то   понял,  что  полное  державне

 регулювання   цен   вводится,   то  это  противоречит

 действующим..

 

      ГОЛОВА.  Так-так,  ставлю  на голосування. Прошу

 уваги.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА -

 

      Приймається рішення.

      5.  4. Реалізація проміжної кінцевої продукції в

 промислово-фінансових  груп шляхом бартерних операцій

 забороняється  кінцевої  продукції так. Можна ставити

 на   голосування.  Одну  хвилинку.  Володимир,  номер

 скажіть Немировський Володимир Лукіч.

 

       НЕМИРОВСЬКИЙ.  Такі аргументи привести.

      Дело  в  том,  что  данный  пункт  я считаю, что

 необходимо  снять  почему?  Потому что если мы его не

 снимем  всеравно  предприниматели найдут им выход они

 создадут   посредники   предприятия,   которые  будут

 скупать   эту   продукцию   и   реализовать  на  свое

 усмотрение  как  захотят, а это будет вызывать только

 дополнительные издержки и больше ничего.

      Кроме   того,  мы  суживаем  сферу  деятельности

 предприятий  возможно  с  маневра.  Ведь  предприятия

 финансово-промышленной    группы   могут   наготовить

 продукцию, получать сырье, комплектющие, возможности.

 И  не  страны с которыми они будут иметь имеют валюту

 свободно  конвертируемую.  Может  быть надо применять

 бартерные операции.

      По   крайней   мере   в   этом  пункте  хотя  бы

 предусмотреть    возможность   проведения   бартерных

 операций.... разрешения Кабинета Министров или какие-

 то другие возможности.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович, будь ласка.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемые депутаты! Значит, этот

 пункт  может быть  в Законе, может не быть.

      Мы  руководствовались  следующим.  Общепризнано,

 что  бартерные  операции  -это зло. Что при бартерных

 операциях легче всего уходить от налога. Если уж кое-

 какие  льготы мы дали промыщленно-финансовым группам,

 то   мы  хотели  хотя  бы  в  этом  случае  перекрыть

 возможность    проведения   бартерных   операций.   В

 нормальной  экономике  должны  быть  товарно-денежные

 отношения нормальные, а не бартерные операции.

 

      ГОЛОВА.  І  Роєнко,  прошу.  Ваші  зауваження є,

 Роєнко?

 

      РОЄНКО В.Г.

      Олександр  Олександрович,  тут  єсть  пропозиція

 Кравчука   Володимира   Івановича  про  те,  що  такі

 операції  можна  тільки застосовувати у створену якщо

 промислово-фінансові      групи     створюються     в

 Агропромисловому  комплексі.  З цим треба погодитися.

 Тому  що  сьогодні без цього ми практично не зможемо.

 Тому  оця поправка 246, я прошу її поставити... 248 -

 поставити на  голосування.

 

      ГОЛОВА.  Я  дуже  прошу вас -будьте дуже уважні.

 Мова  йде  про  промислово-фінансові  групи,  про  їх

 кінцевуй  продукцію,  яка...  Групи  створюються  під

 державні програми і на рядову ситуацію для будь-якого

 підприємства  перекладати  ситуацію  у  групах цих не

 можна.   І,  враховуючи,  що  ці  групи  є  і  формою

 структурної  перебудови  економіки,  треба  оцю норму

 обов'язково записати так, як тут передбачено. Я прошу

 підтримати цю пропозицію.

      Ставлю  на  голосування  варіант, запропонований

 комісією.  5.  4  ставиться на голосування у редакції

 від комісії.

 

      "за" -

 

      Ну,    давайте   тоді   по   черзі.   Пропозицію

 Немировського  я  ставлю  на  голосування.  Ну,  була

 пропозиція,  я  просто  в  ході роботи пропустив і не

 проголосував.  Пропозиція  Немировського голосується,

 будь ласка.

 

      "за" -

 

      Вона не підтримана.

      Володимир   Лукич   голосуйте  за  редакцію  від

 комісії.  Добре.  Пропозицію  Раєнко  я  не ставлю на

 голосування, бо він  не давав поправки.

      Ставлю  на  голосування  в  редакції від комісії

 текст  статті  5.  4 "Реалізація проміжної і кінцевої

 продукції     пфг     шляхом    бартерних    операцій

 забороняється". Ставлю на голосування.

 

      "за" -

 

      Стаття  5. 5. Банк учасник промислово-фінансової

 групи   має   право   проводити   кліренгові   заліки

 заборгованості  платежів  за  проміжну  продукцію між

 головним  підприємством  і  учасниками групи, а також

 між  учасниками  групи. Зауважень тут не було. Ставлю

 на голосування, будьте уважні.

 

      "за" -

 

      Прийнято рішення.

      5. 6 "Контроль та перевірку промислово-фінансові

 групи  здійснюють  в  межах  своєї компетенції органи

 державної  податкової  інспекції,  Національний  банк

 України  і  інші державні органи, а також аудиторські

 організації".

      Поправки  тут  були.  Хто наполягає? Єльяшкевич,

 будь ласка.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ

 

      Поправка  номер 249. Часть этой поправки сведено

 из статьей. это то, что вы прочитали, но к сожалению,

 там  нет  нескольких абзацев, которые надо добавить в

 эту статью.

      Следующее  я  процитирую:  "Промислово-фінансова

 група   складає  та  подає  в  установленому  порядку

 консолідований  звіт  до органів державної податкової

 інспекції    та    органів   державної   статистики".

 Промислово-фінансова  група  один  раз  на  рік зобов

 "язана  публікувати  у  центральних  засобах  масової

 інформації    відомості    щодо   балансів   належних

 промислово-фінансових  груп,  пакетів  акцій,  по  їх

 інших підприємств та відомостей щодо складу учасників

 промислово-фінансових  груп  за  формою, встановленою

 Міністерством  фінансів  України  та  антимонопольним

 комітетом України".

      Эти  поправки  очень  важны,  так как, мы раньше

 записали,  что каждый участник промышленно-финансовой

 группы  и  Головное  предприятие  здает  отчетность в

 установленном  порядке.  Но необходимо еще, чтобы был

 консолидированный   баланс,   где   было   бы  видно,

 действительно,  какое  положение  дел  в промышленно-

 финансовой   группе.   И   кроме   того,  так  как  в

 промышленно-финансовые    группы   входят   банки   и

 клиентами  этих банков будут является и юридические и

 физические  лица,  то  они обязаны иметь информацию о

 том,  какую промышленно-финансовую группу входит этот

 банк  и  какое  состояние этой промышленно-финансовой

 группы.  Это будет публиковаться в печати. И это надо

 сделать обязательно.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ   В.   И.   Уважаемые  товарищи,  с  этой

 поправкой  можно,  в таком виде, было бы согласиться,

 если    бы    промышленно-финансовая    группа   была

 юридическим  лицом, потому что значит в данном случае

 консолидованный   баланс  из  "...  вид  предприятий,

 обкединенных     договоренными    отношениями?    Это

 непонятно, по крайней мере...

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло. Це, справді, ...

 

      СУСЛОВ В.І. То есть просто другая концепция...

 

      ГОЛОВА.   З   концепції   середньої   колонки...

 Можливо, ми згодом потім додамо інший або змінимо цей

 Закон,   або  інший  випишемо,  який  даватиме  змогу

 формувати їх на основі "ФПГ - юридична особа".

      Ну,  так  давайте...  Судницин  ще  зауваження з

 цього приводу.

 

      СУДНИЦИН,   м.   Запоріжжя,   депутатська  група

 "Реформи".

      Я   не  совсем  понял,  почему  Виктор  Иванович

 говорит:  "Непонятно"...  В  части собственности как

 раз  все  понятно.  Если у нас предпологается входить

 все  формы  собственности, то пожалуйста! Предприятие

 такое-то:  30% этих акций находится в управлении ПФГ;

 100% такого-то государственного предприятия находятся

 в  управлении  ПФГ.  У  смешанного  предприятия,  30%

 которого принадлежит государству: из них 15 находится

 в управлении ПФГ, остальное находится...

 

      СУСЛОВ  В.  І. Значит, уважаемые депутаты, пункт

 2.  9  мы  сняли,  где,  действительно,  шла  речь об

 управлении акциями. В Законе вообще ничего об этом не

 говорится.    Поэтому,   что   такое   "принадлежащее

 промышленно-финансовой   группы   пакеты  акций"  -не

 понятно. Могут быть акции, конечно, принадлежащие там

 тому  или иному коллективу или предприятию, входящему

 в   промышленно-финансовую   группу,  но  это  другой

 вопрос.  Поэтому  с  моей  точки зрения, это излишняя

 статья.

 

      ГОЛОВА.   Одну  хвилиночку!  Ви  наполягаєте  на

 голосуванні вашої...?

      Олександре  Сергійовичу, ну ви ж пояснили вже...

 І Єльяшкевичу дайте ще слово.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ

      Уважаемые  коллеги,  дело  в  том,  что от имени

 промышленно-финансововй   группы  выступает  головное

 предприятие.  Если  не  хотите,  чтоб  было записано:

 принадлежащее промышленно-финансовой группе, напишите

 "... принадлежащее головному препдриятию промышленно-

 финансовой группы..." и далее по тексту.

      Более того. Я говорю о концеледированном отчете,

 а  не  о  балансе. Это разные вещи. Где будет указано

 какие  предприятия,  какой формы собственности, какие

 финансовые результаты и так далее.

      Это очень важно.

 

      ГОЛОВА. Зараз.

      Ставлю  не  голосування  пропозицію Єльяшкевича,

 Судніцина, вона прочитана вами і є в лівій колонці, в

 середній колонці.

      Ставлю не голосування.

 

      ІДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Дякую. Номер скажіть, будь ласка. 83.

      Прошу.

      Що  думає Комісія  з  питань охорони здоров'я з

 цього приводу?

 

      БАЙРАК

      Шановні  колеги!  Шановний  Голосуючий! Справа в

 тому,  що  нема моєї поправки, але, враховуючи, що ми

 внесли  поправку  до пункта 3. 5, де Генеральна угода

 про  сумісну діяльність повинна тепер включати в себе

 і  порядок здійснення контролю Кабінетом Міністрів за

 діяльністю    промислово-фінансової   групи   та   її

 результати   в  реалізації  відповідних  держпрограм.

 Тобто  в  цьому пункті, тепер вже в пункті 5. 6 треба

 обов'язково  внести  Кабінет  Міністрів.  І ми про це

 говорили,  коли приймали пункт 3. 5. Тому я пропоную:

 "контроль   та   перевірку   діяльності   промислово-

 фінансової групи здійснюють в межах своєї компетенції

 Кабінет   Міністрів   "  і  далі  по  тексту  "органи

 державної..." вже такий  запис....

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ В.І. Нет возражений.

 

      ГОЛОВА.    Пропозиція    депутата   Байрака   не

 опротестовується   доповідачем,   я  думаю,  що  вона

 слушна.  Я  просив би її підтрамати. Давайте разом із

 поправкою    Байрака    поставимо   всю   статтю   на

 голосування. Цей пункт, вірніше, статті 5. Ставлю  на

 голосування.

 

      "за"

 

      Тоді  давайте  окремо  поправку депутата Байрака

 поставимо на голосування. Будь ласка.

      Підтрима1йте, вона нормальна поправка.

 

      "за"

 

      Тоді  я  ставлю  в редакції комісії без поправки

 Байрака.  Мова  йде  про  пункт  5.  6  " Контроль та

 перевірку    діяльності   промислов-фінансових   груп

 здійснюють в межах своєї компетенції органи державної

 податкової   інспекції,  Національний  банк  України,

 Антимонопольний   комітет   України,   інші  державні

 органи,  а також аудиторські організації". будь ласка

 підтримайте, норма підходить для цього Закону цілком.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Приймається.

      Стаття  6.  Реорганізація  промислово-фінансових

 груп.

      6.  1.  "Виключення  головного  підприємства або

 учасника   промислово-фінансової   групи   із  складу

 промислово-фінансової  групи  проводиться  постановою

 Кабінету Міністрів України.

      Виключення із складу промислово-фінансової групи

 Головного   підприємства   групи   тягне   за   собою

 реорганізацію  групи  і її нову реєстрацію відповідно

 до статті 3 цього Закону.

      На   період  реорганізації  групи  у  зв'язку  з

 виключенням із складу її Головного підприємства групи

 учасники групи втрачають право на пільги, передбачені

 статтею 4 цього Закону.

      У  разі  реорганізації  державне  мито за прийом

 проекту   організації   групи  до  розгляду  Кабінетом

 Міністрів України не сплачується".

      Зрозуміло  тут  про  що  йдеться.  Тут  є кілька

 поправок, котрі вносили депутати. Будь ласка, Семенюк

 не  наполягає.  Ландик  -редакційно  вона  врахована.

 Група  депутатів,  де  співпадали їхні пропозиції, не

 наполягають.

      Мусіяка,   будь   ласка.  Віктор  Лаврентійович,

 прошу.

 

      МУСІЯКА В.Л.

 

       Дякую.

       Уважаемые  коллеги,  я начну с названия. Статья

 называется   шестая:   "  Реорганізація  ПФГ".  Иначе

 говоря,   подано  в  общей  форме  один  из  способов

 прекращения       субкектов       предпринимательской

 деятельности.

      Но  реорганизация предполагает сама внутри такие

 виды   реорганизации,   как  слияние,  присоединение,

 разделение,  выделение  и,  собственно, реорганизация

 преобразования.  Вы  же  смотрите,  что  дальше: 6. 1

 называется только лишь "Виключення". Но такого вообще

 нет способа.

      Поэтому я предлагаю, во-первых, название сделать

 такое статьи шестой.

      Пусть будет реорганизация, но "Реорганізація ПФГ

 шляхом  виключення,  а  в  дужках  вказати (виходу із

 ПФГ)".  Тут остается "виключення". Ну, хай вихід буде

 зі   складу   ПФГ,  тоді  ми  зробимо  якийсь  амонім

 перехідний.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ В.И. Можнажна это учесть я думаю.

 

      ГОЛОВА.    Не   заперечуєте.   Так   це   перше,

 приймається  ця правка, я прошу підтримати пропозицію

 депутата  Мусіяки,  ставлю на голосування. Будь ласка

 уважно.

 

      Володимир     Миколайович,     голосуйте.    ЙДЕ

 ГОЛОСУВАННЯ.

      Ну  ми  врахуємо  її  тоді,  як  редакційно тоді

 взагалі разом так,Віктор Лаврентійович, будь ласка.

 

      МУСІЯКА.

 

      Статья 6.1.

      Ну  во-первых.  Виктор  Иванович  мы  выходим из

 концепции  того, что все-таки здесь основы договорные

 так.  На  договорной  основе  ФПГ  создается и что же

 получается  здесь  вообще  воля учасников и Головного

 предприятия  не  учитывается  в  тексте,  а речь идет

 только   на  основании,  вот  выключно  на  основании

 постановы Кабинету Министров.

      Поэтому  я  предлагаю, вот как раз помагаю я так

 считаю,   придать  договорную  форму  здесь  выразить

 договорную форму таким образом.

      6. 1. Вихід Головного підприємства, або учасника

 зі   складу  ПФГ  проводиться  за  спільним  рішенням

 Головного  підприємства  і учасників ПФГ затвердженим

 постановою  Кабінету  Міністрів  України  і  далі  по

 тексту весь єтот 6.1.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ  В.  И.  Вы  знаете  дело в том, что надо

 предусмотреть возможность выключення и не за спильным

 ришенням.  В  дальнейших  статьях  вы  видите,  что в

 частности  есть  такая санкция за использование льгот

 не  поназначению  и  тогда  тоже выключення Головного

 пидприемства. Поэтому ну мне кажется, что обизательно

 спильне ришення здесь не совсем правильно.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович...

 

      СУСЛОВ  В.  І. Нет, пункт 6. 2. Здесь написано в

 каких  случаях производится выключення из состава. За

 поданням  головной  и  державной податковой инспекции

 припинення  выконання Державной программы, а дальше -

 за власною инициативою. То есть, то, что имеет в виду

 Виктор Лаврентиевич: спильне ришення учасныкив. Здесь

 можно расшифровать  этот тезис  и так далее.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Лаврентійович,  наполягаєте  на

 голосуванні  свої поправки? Ще пояснення. Будь ласка,

 Мусіяка.

 

      МУСІЯКА В.Л.

                         - 41 -

      Я  хотів  це зробити до 6. 2, а ви почали про це

 говорити  зараз при  обговоренні  6.1.

      Так  от.  То, что вы называете 6. 2 -вот эти все

 положения...  Вы  же  посмотрите, это не противоречит

 вот  этому 6. 2. Решение принимают все-равно учасники

 ФПГ,  ПЛГ  и  головное  предприятие за поданням. Вы ж

 посмотрите.  Налоговые  инспекции и так далее. Но они

 принимают  решение  за  поданням.  Если  есть решение

 суда,   решение   Верховного  Совета.  И  там  я  еще

 предлагаю  за поданням Кабинету  Министрив.

      Вот  вам  договорная  основа.  Как  же вы вообще

 исключаете волю участников? Когда вы говорите, что на

 договорной  основе создается и вообще волю участников

 исключаете.

      С договора можно выйти по решению участнико либо

 решению  суда. А мы еще добавляем, кстати, -я уже иду

 на   это   -по   представлению   Кабинета  Министров,

 оставляем  Верховного  Совета,  налоговой инспекции и

 так далее.

      Так   что  здесь  никак  не  противоречит  общей

 концепции.

 

      СУСЛОВ В. И. Виктор Лаврентиевич, я понимаю, что

 то,   что   вы   говорите   вообще   не  противоречит

 содержанию.  Это  более  может  быть  другая, скажем,

 форма.  Если  б  вы согласились, то в последней части

 пункта  6. 2 мы бы записали, что за спильным ришенням

 и  так далее. Меня сейчас, я вам прямо скажу, смущает

 одно   -чтоб   не   появылась  редакция,  которая  не

 позволила  бы  Кабинету  Министров  на  основе подачи

 головной державной податковой инспекции исключить без

 согласия   участников  в  случае,  когда  предприятие

 использует  льготы  не  по целевому назначению. Тогда

 эта санкция не будет работать.

      Если   мы   запишем,   что   требуется  согласие

 участников и они между собой договорятся, что все все

 нарушают,  но  нельзя  никого  исключить, тогда нас с

 вами не устроит.

 

       МУСІЯКА.  Тогда суд решит.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Лаврентіч, у мене прохання таке

 до  вас,  будь  ласка,  уважно  і лаконічно, юридично

 точно  випишіть  свої  зауваження  зараз  ще  раз   у

 останній  колонці,  де  подається  остаточний  текст.

 Потім в кінці ми зараз її пропустимо цю норму, підемо

 дальше,   а   потім   повернемось   до  неї,  ще  раз

 проголосуємо. Тому що зараз ви переконуєте, розуміючи

 про  що  ви  переконуєте.  А більшість депутатів, ну,

 губиться  в догадках про що йде суперечка. Виписуйте,

 будь ласка.

      Будь  ласка,  норма  6.  2 "Виключення із складу

 реорганізацію  групи  Кабінет  Міністрів України може

 здійснювати  і в таких випадках: за поданням Головної

 піддержавної  податкової  інспекції  України  у  разі

 більш  ніж  дворазового  порушення норм, статей 4 і 5

 цього   закону,  припинення  постанови  або  законом,

 прийнятим    Верховною   Радою   України,   виконання

 державної програми з метої реалізації якої відповідно

 до  статті  3  цього  закону  була створена група, за

 власною  ініциативою чи за пропозицією Верховної Ради

 України  прийнятою  за  наслідками розгляду висновків

 контрольної  ревізійної  чи слідчої комісії Верховної

 Ради  України  у  зв'язку  з неефективною реалізацією

 промислово-фінансової   групи  відповідних  державних

 програм.

      Які  є  зауваження?  Можна голосувати? Ставлю на

 голосування цю норму. Будь ласка, підтримайте.

 

      "за" -

 

      Я  ще  раз  ставлю на голосування. Заспокойтеся.

 Ставиться   редакція   від   комісії,   будь   ласка,

 голосуйте. Паробець активніше працюйте.

 

      "за" -

 

      Я  прошу,  щоб  я  ненагадував  про те, що треба

 голосувати. Це не поправка, а норма ціла.

      Стаття 7. Це 7 Стаття чи..?

 

      ___________ 7.

 

      ГОЛОВА. "Ліквідація промислово-фінансових груп".

 Промислово-фінансова  група  ліквідується  Постановою

 Кабінету  Міністрів  України. У зв"язку з закінченням

 затвердженого   терміну   і   роботи,   у  зв"язку  з

 неможливістю реорганізації промислово-фінансових груп

 у  випадках,  передбачених статтею 6 цього Закону або

 за   ініціативою   участників   промислово-фінансової

 групи.  Черенков.  Або  давайте  я вам дам слово, але

 спочатку так.

      Мусіяка  наполягає?  Будь  ласка,  у  нього  269

 поправка.

 

      МУСІЯКА

 

      Олександре  Олександровичу,  я тепер не можу вже

 вам пропонувати те, що ви мені запропонували зробити,

 тому   що   ви  вже  проголосували  так,  що  Кабінет

 Міністрів   приймає   рішення.   Так   що,  те  що  я

 пропонував, просто відпадає.

      До  7  я  зараз  пропозицію  зроблю.  Я пропоную

 звернутись до моєї пропозиції 271.

 

      ГОЛОВА.  Тоді  хвилиночку.  Раз  така справа, що

 норми  6. 1 Статті залежать від проголосованої 6. 2 і

 ми    вже    рішення   прийнялі.   Тоді   залишається

 проголосувати  6.  1.  Віктор  Лаврентійович додатків

 давати не буде.

      Тому,  я  ставлю  на  голосування  Статтю 6. 1 у

 редакції, запропонованій комісією, яка вже зв"язана з

 Статтею 6.2. Ставлю на голосування.

      (іде голосування)

      Уважно!

 

      "За" -

 

      Стаття,  тобто  поправки Мусіяки до 271-ша, так?

 Чи яка?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Да, будь ласка. Будь ласка, говоріть.

 

      МУСІЯКА В.Л.

      281-ша.

 

      ГОЛОВА.  А, 281-ша!.. Так, так...

 

      МУСІЯКА В.Л.

      Так.  Ну,  я  там давав окремою статею. Все це ж

 викинуто,  не сприйнято... Як ви говорите -враховано.

 А  взагалі  називається: мали це... имели это в виду!

 Так?! Але ліквідація тут підходить.

 

      ГОЛОВА.  Ви,  Вікторе Лаврентійовичу, ви відразу

 говоріть   по  суті,  бо  так...  поки  прислухаються

 депутати...  То  давайте  я прочитаю вашу правку! Тут

 краще мікрофон працює.

 

      МУСІЯКА  В.  Л. Так я якраз... я якраз хочу, щоб

 ви всі дуже уважно послухали.

 

      ГОЛОВА.  А ви зробите аргументацію тоді, так?

 

      МУСІЯКА  В.  Л.  Будь  ласка, так... Називається

 "ліквідація" тільки. Ліквідація ПФГ.

 

      ГОЛОВА.  Так,  так,  так. "Ліквідація фінансово-

 промислової...       промислово-фінансової      групи

 здійснюється  за  рішенням учасників групи у випадках

 закінчення  строку, на який була створена група, чи у

 випадках  і  на  підставах,  передбачених установчими

 документами;  за  рішенням  суду, Арбітражного суду у

 випадках,    пережбачених   законодавством   України,

 зокрема, у випадках невиконання групою зобов'язань по

 реалізації   організації   організаційного   техніко-

 економічного     проекту;    не    представлення    в

 установленому   порядку   звітів  про  результати  її

 діяльності,   матеріалів   аудиторської  перевірки  і

 рішеннях  балансів".  Ну,  відносно  балансів  ми вже

 говорили. Будь ласка, Віктор Лаврентійович.

 

      МУСІЯКА В.Л.

      І  закінчити  оцю  статтю необхідно таким чином:

 рішення  про ліквідацію ПФГ затверджується постановою

 Кабінету Міністрів. І все!

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло. Віктор Іванович...

 

      СУСЛОВ  В.  І. Так. Уважаемые депутаты, ну здесь

 идет  прежний  спор...  Значит, читаем: ликвидация за

 ришенням  участника.  У нас было записано, что группа

 создается на срок действия государственной программы.

 Представим   себе,   что   срок   действия  программы

 закончился,  учатсникам  все  там  понравилось,  дело

 налажено,  они не принимают решение о ликвидации ПФГ,

 а  значит  действуют  все  те  нормы по льготам и так

 далее.

      Это не правильно, если утверждается постановление

 Кабинета  Министров срок.

      По  истечению срока Кабинет Министров независимо

 от   воли   участников   эту  группу  леквидируют,  а

 участники  пожалуйсто  могут  создавать  любую другую

 форму   об"единения   в  соответствии  с  действующим

 законодательством.  Но  и  исходя из этого, остольные

 положения так сказать я коментировать не буду, потому

 что  в  этой  281  поправке,  ведь  нет  вообще права

 Кабинета Министров самостоятельно принимать решение о

 ликвидации

 

      ГОЛОВА. Ви згодні, Віктор Валентинович?

      Ви наполягаєте на своєму варіанті?

      Варіант  чи  поправка депутата Мусіяки ставиться

 на голосування.

      Будьте уважні.

 

      ІДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

       Ще є зауваження? Носов.

 

      НОСОВ.  У  мене  поправка  274.  Я би пропонував

 перелік  підстав  для  ліквідації  ФПГ  розширіти  і

 включити туди. В зв"язку не нележною, ну неекономною,

 тому   не   ефективною   реалізацію  ФПГ  відповідних

 державних програм.

      Прграму  вже  затвердили,  а вони замість літака

 паровозом роблять.

      І  щож  ми будемо чекати коли строк вийде, це не

 нележне віконання, не ефективне.

      Замість  бронзи  вони ввозять золото і впливають

 туди. Ми що дивитися на це будемо за державні кошти.

      Далі.  Неекономно і неефективно. Тобто Парламент

 буде...  Парламент  і  Уряд має право контролювати як

 вони   здійснюють,   і   при   неналежному  виконанні

 державної програми ми маєм право її ліквідувати.

      І далі в мене буде ще наступна поправка.

 

      СУСЛОВ  В.І.

      Уважаемые   депутаты!  Значит,  это  предложение

 учтено  в  пункте 6. 2. Вы видете на счет "выключення

 из  складу" или реорганизации. Последняя часть пункта

 6.  6,  в том  числе,  "Верховною  Радою  прийнято за

 наслідками     розгляду     висновки    контролькної,

 ревізійної,  слідчої комісії в зв'язку з неефективною

 реалізацією   відповідних   державних  програм"  -это

 корреспондируется  со  второй,  с  третьей, извините,

 частью   7   статьи.   В   связи   с   невозможностью

 реорганизации    в    этом    случае,    она   просто

 ликвидируется. Так что   можно   записать   и  здесь:

 ликвидация  в   связи с неэффективной работой", но на

 первом  месте  должна  быть возмоность реорганизации,

 потому    что   все   время   идет,   что   программа

 государственная  должна  быть выполнена. И основанием

 "неэффективная  работа"  сразу для ликвидации. Ну, не

 правильно  считать  это  основанием.  В  начале нужно

 попытаться      реорганизовать,      если      нельзя

 реорганизовать, тогда ликвидируется. Таким образом, я

 считаю,  что  то, что предлагает депутат Носов, здесь

 учтено.

 

      ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні? Звичайно.

 Він   перекрутив   вас?  Віктор  Іванович  нікого  не

 перекручував,  ле  він  може  не  так  зрозумів  вашу

 поправку, тому ви, будь ласка, ще раз поясніть її.

 

      НОСОВ

      Справа  в  тому,  що  для  реорганізації у нас є

 окрема  остаття,  я ж не до неї поправку подаю, а для

 ліквідаціі  ця  стаття є. І самостійною підставою для

 ліквідацію  має бути те, що я говорю. Не треба ж його

 пересовувати.  Так  є  в реорганізації, є, так окреме

 підприємство  буде  виключене,  а  тут  все  ФПГ буде

 закрито.  Так  що  не треба пересмикувати, я пропоную

 поставити  на  голосування  і  підтримати............

 замість   літака   паровоз   робити,   а   ви  будете

 довкола..........

 

      ГОЛОВА.  Поправка  депутата  Носова ставиться на

 голосування, будьте уважні.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Рішення не прийнято. Але ми зважуємо на

 те,  що  Уряд  у нас відповідальний, він коли створює

 групу,  то  виходить  із  реальної  потреби,  і, коли

 ліквідовує,  то  робить  відповідний аналіз, вірніше,

 коли буде. Ну, на жаль, не вистачило голосів.

      Будь ласка, Черенков.

 

      ЧЕРЕНКОВ О.П.

 

      Уважаемые  коллеги, мы третий день рассматриваем

 этот  Закон и во главу угла, я так понимаю, каждый из

 нас   ставит  выполнение  государственной  программы.

 Поскольку  на сегодня частные наши предприятия просто

 ведут  к  разворовыванию  собственной страны и ничего

 собственному народу не дают.

      В   данной   ситуации   я  предлагаю  статью  по

 инициативе,  а  точнее,  часть,  последний  абзац  об

 инициативе участников ППГ исключить полностью.

      Дело в том, что много предприятий будут работать

 на  то, чтобы получить прибыль какую-то. Основа рынка

 на  сегодня  -только  прибыль,  а  не государственная

 программа.  Они потом договорятся. Вместо того, чтобы

 Кабинет  Министров  их своевременно реорганизовал, мы

 даем  возможность  им  договориться  и  упраздниться.

 Такого  быть  не  может.  Если  взялся  за гуж, то не

 говори,   что   не   дюж.  Надо  выполнять  программу

 государственную,    а    Кабинет   Министров   найдет

 возможность  реорганизовать  ее  и  для  того,  чтобы

 работал этот Закон.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович, прошу.

 

      СУСЛОВ   В.   І.  Вы  понимаете,  мы  не  сможем

 воспрепятствовать  ликвидации  финансово-промышленной

 группы,   если   Головное   предприятие  и  участники

 откажутся  дальше  находиться  в составе промышленно-

 финансовой группы.

      Поэтому,  если мы исключим эту часть, ну, просто

 останется   правовой  вакуум  на  тот  случай,  когда

 участники  расторгают  генеральную  угоду  о создании

 финансово-промышленной группы.

 

      ГОЛОВА.  Я  просив  би не ставити на голосування

 вашу   поправку,  добре?  Вона  буде  усно  врахована

 Кабінетом Міністрів. Ставити?

      Ну,  будь ласка, поправка Черенкова ставиться на

 голосування. Вона теж має підстави.

 

      "за"

      Безсмертний Роман, будь ласка. Роман Петрович.

 

      220 виборчий округ БЕЗСМЕРТНИЙ.

 

      Шановний  Віктор  Івановичу!  Шановний Олександр

 Олександрович!

      Вчора коли сталась прикра ситуація зал піднявся,

 я  сьогодні хочу, щоб ви вернулися, вибачте за те, що

 я  повертаюся  до  статті  6. 2 і поясніть будь ласка

 пункт  2,  який ми проголосували в статті 6. 2 де йде

 мова  зате,  що  із  складу  ФПГ  може  бути вилучено

 підприємство,  яке двічі порушило, статті 4 і 5 цього

 законодавства,  будь  ласка поясніть цю норму залу, а

 потім,  ну  де  в  якому  законі  мі допускаємо двічі

 порушувати податкове законодавство.

      Віктор  Іванович,  ви  уявляєте  що  це  значить

 (..........)  не  сплатити  двічі податок, певний -це

 по-перше  треба  знайти,  а  що  означає знайти через

 місяць.  Коли  ця сума буде прокручена, взагалі, ну я

 здивований проголосованою нормою. Дякую.

 

      СУСЛОВ В.И. Уважаемые депутаты!

      Ну  смысл  вы  помните  4 статья касается льгот,

 если    депутат    Безсмертный   вносит   предложение

 немедленно   так   сказать  исключить,  вы  прекрасно

 знаете,  что  ошибки  в том числе в платежах бывают и

 бухгалтерские ошибки и другие ошибки и если мы введем

 более   жесткую  норму  в  данном  случае  это  может

 оказаться не оправданым.

      Стаья  5  относится к учету, ну тоже нарушение в

 учете . Но тем более, что это пункт уже проголосован.

 

      ГОЛОВА.  Суперечки,  як  правиль  тривали  і тут

 якраз  і  поспішності  бути не може до того часу поки

 робиться перевірка може виявиться інше порушення.

      Так.  Ви  наполягаєте  на  своїй поправці так. Я

 ставлю,   ставить   поправку,   я   ставлю   поправку

 Безсмертного  на  голосування, вона має слушність так

 можна сказати.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА -

 

      Рішення            . Дякую. Мусіяка.

 

      МУСІЯКА В.Л.

 

      Я  думаю,  що  тут  слушним  буде,  все-таки тут

 слушним   буде  замінити  два  рази  там  більше  ніж

 дворазового     порушення,    треба    систематичного

 порушення.    І    це    буде   відповідати   закону.

 Систематичного...    В    законах    використовуються

 категорії  систематичного,  коли є система. А система

 більше двох разів, три і більше.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович. Власне це наше право, і

 ми  можемо  написати  систематичного, можемо написати

 два і більше разів.

 

       СУСЛОВ .  Мы можем написать систематичного.

 И  как  говорит  Виктор  Лаврентьич под систематичным

 понимать  два  и больше, то есть три и больше. Но это

 будет  тоже  самое,  что  и  так записано. Потому что

 тогда  все  упирается  в  трактовку  систематического

 нарушения.   Сколько   нужно   нарушать,   чтобы  эти

 наршуения стали систематическими.

 

      ГОЛОВА.   Пропозиція  Мусіяки  записати  замість

 слова два, більше двох разів -систематично, ставлю на

 голосування. Ця норма ще не голосувалася.

 

      "за" -

 

      101 номер.

 

      ТИХОНОВ Ю.Т.

 

      Александр  Александрович, мне не понятно, вот мы

 сегодня  расматриваем  этот  закон  уже третий день и

 почему-то  расматриваем  его так, будто бы этот закон

 он нанесет нам большой вред в Украине.

      По-моему  надо его принимать и (..........) счас

 ревизию  делаем, возвращаемся к старым статьям и тому

 подобное.  Ну, давайте мы уже эту последнюю статью по

 ликвидации ПФГ расмотрим и закончим расмотрение этого

 закона.

      У  меня  есть  именно  по  ликвидации  ПФГ  одно

 конкретное  предложение.  Второй  абзац  "в зв'язку з

 закінченням    затвердженого   терміну   її   роботи"

 исключить,  а  ввести  туда  "в зв'язку з завершенням віконання Державної програми.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Бачите,  цікава пропозиція. Але

 може  бути  програма...  Ну  це  ваше  право. Якщо ви

 наполягаєте,   я  буду  голосувати.  Але  ви  бачите,

 висловили  розумну  думку.  І  інші  мають право. Тим

 більше вони записали  ці думки.

      Тому  я б хотів би, щоб ми цей Закон прийняли ще

 у вівторок , але  є Регламент.

      Віктор Іванович, що можна сказати  на цю поправку?

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Понимаете,  цель  создания  этих

 групп  -реализация  программ. Программа реализована -

 значит  группа должна быть ликвидирована.

      Вот и все. Поэтому  выключать это нельзя.

 

      ГОЛОВА.  Так тут так і записано.

 

      СУСЛОВ В.І. Ну так и записано.

 

      ГОЛОВА.   Строк.   Створюється  група  на  строк

 реалізації програм.  Це зв'язані речі.

      Ну   так   реалізація  закінчиться  то  й  група

 закінчує своє існування.

      Не наполягаєте на голосуванні? Ні?  Добре.

      Єльяшкевич.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.

      Ельяшкевич,     Херсон,    депутатская    группа

 "Реформы".

      Я  хочу  говорить  о поправке номер 231, которая

 касается   вопросов   ликвидации.  Но,  к  сожалению,

 почему-то  ее  занесли  не  в  тот  раздел. Она очень

 большая и всю зачитать - это будет очень долго.

      Дело  в том, что то, что предлагают вот сейчас -

 такой   порядок  ликвидации  -он  не  предусматривает

 ликвидацию  по  решению арбитражного суда, ликвидацию

 по  решению  самих  участников промышленно-финансовой

 группы, не предусматривает порядок как будет работать

 ликвидационная комиссия, кем она создается, как будут

 удовлетворяться  претензии  кредиторов  и  так далее.

 Поэтому  это  предусмотрено в  нашей поправке.

      Однако  я  считаю,  что  здесь  есть  тоже очень

 хорошие  вещи и, в принципе, я бы предлагал это очень

 серьйозный  вопрос  на  вторник  или  когда  мы будем

 рассматривать эту 7-ю статью отложить. Чуть чуть надо

 над  ней подработать, чтобы вопросы о ликвидации были

 такими,  на которые мы могли бы дать полный ответ. По

 чьей  инициативе,  как  происходит  ликвидация  и как

 имущество,   которое   будут   промышленно-финансовые

 группы  финансовые  ресурсы,  они должны кому-то, как

 они их будут возвращать?

      Поэтому,  я очень прошу колег отнести на вторник

 эту статью.

 

      ГОЛОВА.   Правка   чи   пропозиція   Єльяшкевича

 ставиться на голосування.

 

      СУСЛОВ.    Уважаемые депутаты, может позволите

 хотя бы два слова сказать?

 

      ГОЛОВА.   Одну  хвилинку.  Зніміть  голосування.

 Говоріть.

 

      СУСЛОВ. Дело  в  том,  что указанная поправка

 номер  231  все-же  исходит из того, что промышленно-

 финансовая группа -это юридическое лицо. Речь идет об

 имуществе этой группы.

      Что  же  касается  предложения -регламентировать

 порядок  ликвидации,  приема  притензий  и т. д., все

 должно  делаться в порядке, установленном действующим

 законодательством.  Создавать для этого случая особое

 законодательство нет никакой необходимости.

 

      ГОЛОВА.   Пропозиція  Єльяшкевича  ставиться  на

 голосування.  Будь  ласка!  Вона  власне зводиться до

 того, що у вівторок треба повернутись до цієї норми.

 

      СУСЛОВ.   Посколько  всех  сохраняют  права

 юридического лица.

 

      (іде голосування)

      ГОЛОВА. Носов, номер поправки?

 

      НОСОВ

 

      В  мене  поправка  275,  там передбачена ще одна

 підстава  для  ліквідації,  яка  є для підприємств. І

 тому  я  пропоную  доповнити  "...  з  інших підстав,

 передбачених  для підприємств законами України". Дуже

 мало  підстав  для ліквідації підприємств. Наприклад,

 скажімо,    порушення    екології.    Скажімо,    прі

 банкрутстві,  то  можна  було  б ці підстави включити

 сюди, а так вийде, що екологію, всю країну затравили,

 а закрити їх неможливо.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ  В.  И.  В  данном  случае,  промышленно-

 финансовая  группа  -не есть предприятие, это не есть

 юридическое  лицо, поэтому записать "з інших підстав,

 передбачених для підприємств", здесь нельзя.

 

      ГОЛОВА.  Ви наполягаєте? Я ставлю на голосування

 пропозицію Носова.

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Стаття 7 "Ліквідація промислово-фінансових груп"

 в  редакції  від  Комісії  ставиться на голосування в

 цілому.  Прошу.  Будь ласка, зосередьтеся. Хто вийшов

 покурити - зайдіть до залу, голосуйте.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Прийнято рішення.

      У   нас  не  проголосованими  залишилися  кілька

 статей з першої частини, по-моєму, так?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я прошу уваги!

      У  нас  непроголосованими залишилися ці статті з

 тієї причини, що на час їх розгляду ми не визначилися

 стосовно  того, група -це юридична чи ні особа. Після

 того,  розглядаючи  наступні  статті, після четвертої

 статті  ми  окремо  принцип цей проголосували (більше

 того,   не   принцип,   а   норму  статті  Закону)  і

 визначилися, що це не юридичні особи. У зв'язку з цим

 відпадає,  так би мовити, знімається ти дилема, котра

 стосувалася  перших непроголосованих статей, бо тепер

 уже   є   та  база  принципова,  на  основі  якої  ми

 розглядаємо  норми.  Тому я прошу повернутися до них,

 щоб проголосувати і визначитися стосовно їх редакції.

      Вікторе Івановичу, ви пам'ятаєте, які це номери?

 Прошу.

 

      СУСЛОВ В.І. Пункт 1.1. не проголосован.

 

      ГОЛОВА.  Значить,  пункт  1.  1.  Зміст  я вчора

 зачитував...  Це, власне кажучи, визначення, що це є.

 Ставлю на голосування пункт 1.1.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Вчора поправки ми всі проголосували!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я ставлю на голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Які поправки, будь ласка.

      Носов.

 

      НОСОВ. У мене поправка 22, яка обмежує коло тих,

 хто може бути, тими що мають наметі отримання прибутку.

      Тобто всі установи організації, що мають на меті

 отримання  прибутку,  щоб  там  же  не було державних

 установ і так далі.

      22 поправка, я прошу її проголосувати.

 

      ГОЛОВА.    Ставиться    поправка    Носова    на

 голосування.   Будьте уважні.

       СУСЛОВ.   Можно учесть.

 

      ГОЛОВА.  Її треба врахувать.

 

       СУСЛОВ.      Тем  более,  что  она врахована в

 других статтьях.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка підтримуйте толкову поправку Носова.

 

      ІДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Підтримується.

      Ще.. Ще є у нас одна поправка. І знову ж така розумна.

      Будь ласка.

      Я серйозно кажу.

 

      ___________.

      Поправка   ь23.   Справа  в  тому,  що  коли  ми

 говоримо,  що  програма на певний строк, то може бути

 програма,  скажімо,  соціального  захисту.  Вона буде

 дострокова. І тожі, скажімо, в договорі буде писатися

 "безстроково",   щоб   не  було  у  нас  безстрокових

 програм,  не можна було записати, я пропонував писати

 "на  певний термін", тобто за рішенням Урядом України

 створюється  на  певний  термін. А раз певний, то вже

 безстроково не може бути.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка, Віктор Іванович. Хоч вона,

 здаэться,  враховано  в  другых  нормах. Там же умовы

 створення.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  А  какой  номер попраки, я прошу

 прощения.

 

      ГОЛОВА. Це ь23.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Понимаете, "на певний термін" не

 дает  никакого  реального  термину  и потом возникает

 вопрос трактовки.

 

      ГОЛОВА.    Ні,   це   визначення,   це   принцип

 формування, так що можна записати.

 

      СУСЛОВ  В.  І. Поскольку это принцип, то да, нет

 возражений, пусть будет.

 

      ГОЛОВА.   Я   прошу  вас  підтримати  пропозицію

 Носова.  Ставлю  на  голосування.  А який термін, так

 далі  в послюючих статтях визначається. Но термін дії

 програми державної.

 

      "за"

      Підтримана пропозиція.

      Ще? Нема.

      Свято. Відразу до суті, будь ласка.

 

      СВЯТО

      Василь Свято, 416 виборчий округ...

 

      ГОЛОВА.  А в нього... Поправки всі роздані у вас

 на руках.

 

      СВЯТО В.

      ...Хмельниччина.

      Поправка  до  статті  1. 1. Створення фінансово-

 промислових   груп   руйнує   галузевий  принцип.  Це

 особливо  небезпечно по відношенню до базових галузей

 народного  господарства.  Тому  що руйнація галузевих

 принципів  в  цих  галузях  призведе  до  їх,  так би

 сказати,  розпорошення.  А  тому я пропоную слідуючий

 абзац:  "ФПГ  не  має  права включати до свого складу

 державні   підприємства   базових  галузей  народного

 господарства".  Це є дуже небезпечно в плані руйнації

 галузей   базових.   Зокрема,   паливно-енергетичного

 комплексу.

      Шановні   колеги   депутати!   Прошу  підтримати

 голосуванням.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович, будь ласка.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемые  депутаты,  ну, с этим

 трудно согласиться.

      Вы  знаете,  что  в  ближайшее  время мы как раз

 будем  рассматривать во втором чтении государственную

 энергетическую  программу  до  2010  года.  И, честно

 говоря,  мы  предполагали, что именно в этой отрасли,

 где  нужно  нам  такие  решать  проблемы  энергетики,

 должны создаваться промышленно-финансовые группы.

      И,  кроме  того, я не соглашаюсь с утверждением,

 что   создание   финансово-промышленных   груп,   так

 сказать, разрушает какие-то отрасли.

      Дело   в   том,   что   ориентация  на  конечную

 продукцию, утверждение списка конечной продукции есть

 определение  приоритетных  отраслей  одновременно, то

 есть укрепление этих отраслей.

 

      ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні?

      Ні, він не наполягає.

      Ставиться  стаття  1. 1 на голосування в цілому.

 Прошу    підтримати.    З    урахуванням    зауважень

 проголосованих   і   підтриманих.  Я  маю  на  увазі,

 зауважень Носова.

      Голосуйте.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.   Я  нагадую,  що...  З  процедури?  Ну,

 почекайте,  давайте  ми  вирішимо,  ми  не  завершили

 розглядом  цю  норму, а потім процедуру ми будемо. По

 реченнях голосувать?

      Я   ще  раз  ставлю  на  голосування.  Я  прошу:

 підтримайте, тому що треба приймати ці норми.

      Будь   ласка,   ставлю   на  голосування.  Євген

 Жеребецький, голосуйте!

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Прийнято рішення.

      1.2 прийнята в нас.

 

      СУСЛОВ В.І. Так, сейчас. 1.2 не принята.

 

      ГОЛОВА.  Не прийнято. Ми теж сперечалися з цього

 приводу  вчора,  дискусія  була  широкою,  ми  врешті

 визначилися   відносно   того.   І   треба  її  зараз

 голосувати.

      Я просив би все-таки підтримати, тим більше, що

 Єльяшкевич,  будь  ласка,  ваша  пропозиція. Ми вчора

 обговорювали вашу пропозицію і голосували.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ.     Херсон.    Депутатская    группа

 "Реформи".

 

      Я  Александр  Александрович, хотел бы сначала по

 процедуре.  Мы прошли весь Закон не приняты отдельные

 статьи  Закона  необходимо отнести на третье чтенье и

 во  вторник с поправками было бы принято. К сожалению

 сейчас  уже поспешно принимаете, проголосовали статью

 7,  проголосовали там статью 4, очень серйозные будут

 последствия  после этого. Сейчас пытаетесь навязать и

 пункт  один  два  Головного предприятия промышленно -

 финансовой   группы.  Дело  в  том,  что  если  будет

 записано  так,  как  есть,  то  підприємство створено

 відповідно  до  законодавства  України  это  Головное

 предприятие   может   быть  например  предприятием  с

 иностранными    инвестициями,   которые   по   закону

 особождено  от  налогов  на  несколько  лет.  Скажите

 пожалуйста как тогда бюджет получит налоги. Поэтому я

 вас  очень прошу Александрович не спешить, а отложить

 до вторника. Ничего случится мы будем четко следовать

 процедуре   и  тогда  проголосуют  по  этим  статьям.

 Спасибо.

 

      ГОЛОВА . Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ   В.  И.  Уважаемые  депутаты!  Нам  пора

 определится   и  понять,  что  мы  проголосовали  уже

 остальные  статье  основанные  на  таком  определении

 Головного   предприятия   уже   другого   определения

 Головного  предприятия  мы не можем, потому что тогда

 мы  будем  менять  содержание  из  следующих статей и

 всего  проекта  в  цеом,  что же касается опасения по

 предприятиям   с   иностранными   инвестициями.   Эти

 предприятия  должны  работать  по  Законам Украины. И

 вводить какую либо дискриминацию нельзя.

      Что  же  касается  опасений  и  других  то  ведь

 утверждать  кто  будет  Головным  предприятием  будет

 опять  таки  Кабинет  Министров  Украины это не будет

 стихийным  процессом. Поэтому я считаю, что опасения,

 которые   высказаны  могут  быть  высказаны,  но  так

 сказать они не имеют достаточных оснований. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Я  ставлю  статтю 1. 2 на голосування в

 редакції  від  комісії7  Голосування поіменне, ще раз

 нагадую, потім я , будь ласка.

 

      "За" -

 

      Ігор  Рафаілович,  будь  ласка,  ваша  поправка.

      Ігор Рафаілович, будь ласка .

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

      Юхновський, 263.

      Є  поправка  "Державності"  номер 39 на сторінці

 10.   Вона  ніби  написана.......  комісію,  що  вона

 врахована  редакційно.  Але ця поправка є дуже чітка.

 Вона  говоріть  так: Головне підприємство промислово-

 фінансової  групи  -це  підприємство, яке є суб'єктом

 підприємницької  діяльності України, випускає кінцеву

 продукцію         промислово-фінансової        групи,

 розпоряджається   її  збутом  та  сплачує  податки  в

 Україні.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Игор  Рафаиловыч,  ваша поправка

 полностью  учтена.  Потому  что запись, что "створено

 згидно  з законодавством Украины" и означает, что это

 предприятие  э  субкектом пидпрыэмныцкой дияльности в

 Украине.

      То,   что   оно   выпускает  конечную  продукцию

 записано   в   пункте  1.  2.  То,  что  продает  эту

 продукцию  -это  само  собой  разумеется. Если оно ее

 выпускает   и   сплачивает  податки  в  Украине,  так

 естественно  оно, сплачивая податки в Украине, потому

 что оно  створено законодавством Украины.

      Все ваши пожелания  здесь учтены.

 

      ГОЛОВА. Давайте все-таки врахуємо ці пропозиції.

 Тільки... Одну хвилиночку. Тільки давайте сформулюємо

 тоді чітко  ці норми.

      Головне    підприємство    промислово-фінансової

 групи,   підприємство,   створене  за  законодавством

 України, яке виготовляє кінцеву продукцію промислово-

 фінансової  групи  і офіційно, а далі розпоряджається

 її  збутом  і  сплачує  податки  в Україні і офіційно

 представляє  інтереси  промислово-фінансової  групи в

 Україні і за її  межами.

      Можна, Віктор Іванович?

 

      СУСЛОВ В.І. Можна  учесть.  Можно так сделать.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу з цією поправкою проголосувати

 норму 1.2.

 

      "за" -

 

      Дякую. 1.3 проголосована?

 

       СУСЛОВ.  1.3 не проголосована.

 

      ГОЛОВА.   Учасник  промислово-фінансової  групи,

 підприємство,  банк  або  інша установа, організація,

 створена   згідно   з   законодавством  України,  або

 юридична   особа   нерезедент,  що  входить  в  склад

 промислово-фінансової    групи,   виробляє   проміжну

 продукцію   промислово-фінансової   групи  або  надає

 банківські  і  інші  послуги  учасникам  і  Головному

 підприємству  промислово-фінансової  групи  і  має на

 меті отримання прибутку.

      Ну,  мені  здається  вже  нікого  не  може ця не

 задовольняти норма. Ставлю на голосування.

 

      "за" -

 

      Дякую. 1.4 голосували ми чи ні?

 

       СУСЛОВ.    1.  4  проголосовано,  у  меня по

 крайней мере так отмечено.

 

      ГОЛОВА. Проголосовано. 1.5?

 

       СУСЛОВ.   1.5 нет.

 

      ГОЛОВА.  1.  5  Проміжна  продукція  промислово-

 фінансової  групи...  Це проголосовано. Так, 1. 6. А,

 президент   промислово-фінансової   групи,   керівник

 Головного  підприємства,  це  тут суперечка була, ну,

 треба  визначитися,  ми  вже  по-моємо іншими нормами

 підійшли   до  цього  висновку,  навіть  про  те,  як

 звільнять його з роботи.

      Ставлю  на  голосування  редакцію  статті  1. 6.

 Увага.

 

      "за" -

 

      Дякую.   Стаття   1.   7  якщо  я  не  помиляюсь

 проголосована.   1.8.    Внутрішня  ціна  промислово-

 фінансової  групи  - це  ціна,  за  яку  реалізується

 проміжна  продукція  промислово-фінансової групи. Ну,

 логіка є тут, жорстка логіка. Ігор Рафаїлович.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

 

      Я   хочу   зробити   старе   зауваження.  Віктор

 Іванович,   наприклад,   Кременчузький   завод   буде

 головним  підприємством  по випуску автомобілів. І цю

 промислово-фінансову   групу  ввійде  Білоцерківський

 завод,  який  випускає  шини.  Частина  шин  піде  на

 автомобілі  заводу,  а частина буде продана на ринок.

 Як  відділити  внутрішню  продукцію від тої продукції

 шин,   яка  йде  на  ринок,  по  якій  ціні  та  буде

 реалізуватись,  а по якій ціні та буде реалізуватись?

 Чи не може завдяки цьому закону бути порушення Закону

 України?

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Нет,  Игорь Рафаилович, этого не

 может   быть.   Значит,  если,  возьмем  ваш  пример,

 Белоцерковский   завод   выпускает   шины,  все,  что

 отргружается  для  нужд  краза,  попадает под понятие

 промежуточной  продукции со всеми этими нормами. Все,

 что  идет  на свободный рынок, это обычная продукция,

 там  никаких  льгот,  оно  продается.  Это  все легко

 контролируется  по  учету, здесь не возникает како-бы

 то нибыло проблемы.

 

      ГОЛОВА. Юхновський.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ  І.  Р.  Все-таки,  тоді  є  питання.

 Значить,  виходить,  що та шина, яка йде на загальний

 ринок,  а  Білоцерківський  завод  входить  до складу

 фінансово-промислової групи, то воно що, реалізується

 кінцевим     підприємством     чи     Білоцерківським

 підприємством?

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Дело  в  том,  что  завод  будет

 выпускать  специально  шины  для "Краза", какие нужны

 "Кразу".  Если  что-то  пойдет  не  на  "Краз",  а на

 свободный   рынок,   оно   будет  использоваться  там

 потребителями   этих   автомобилей,  должно  идти  на

 свободный  рынок,  больше  никем покупаться не будет.

 Так   что  здесь  все  нормально  и  с  точки  зрения

 розграничения   учета.  Тут  не  возникает  проблемы,

 поверьте.

 

      ГОЛОВА.  Тут  є проблема ціноутворення. Ви, Ігор

 Рафаїлович,   праві.   Очевидно,   це   вже   питання

 конкретного  механізму функціонування групи. Давайте,

 все-таки,  тут  визначення,  що  є внутрішньою ціною.

 Тому, це предмет, ну а якщо вже норми чи підзаконного

 акту  абощо,  але,  все-таки,  тут  чітке визначення.

 Внутрішня  ціна промислово-фінансової групи -це ціна,

 за  якою  реалізується проміжна продукція промислово-

 фінансової групи.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Тем  более,  мы  этот термин уже

 пустили  в оборот в одной из последующих стетй, когда

 определяли регулирование цен на... внутришних цен.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка. І тим більше, що ми статтю

 5. 2.  вже прийняли. Я ставлю на голосування. Інтерес

 заводу  захиститься тим, що в кінцевій продукції буде

 прибутком   ділиться.  Вони  ж  на  договорній  умові

 створюють   промислово-фінансову   групу.  Ставлю  на

 голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  прошу...  Ще  раз  ставлю  голосування.  Будь

 ласка, увага.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Анатолій Федорович, голосуйте...

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      Дьомін, голосуйте! У вас не голосує...

 

      "За" - 223

 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Олег  Васильович  неправильно  кнопку натиснув -

 вона не спрацювала.

      Так. Дальше які норми не голосовані? 2.2.

 

      СУСЛОВ  В.  І. Я прошу прощения -1. 11 у меня не

 отмечено. Проголосовано?

 

      ГОЛОВА.    Зараз   скажу...   А,   реорганізація

 промислово-фінансової...

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Да,  у  меня  не  отмечено,  как

 проголосовано...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Вона  проголосована  вчора...,  але для

 страховки,  щоб не виникало суперечностей, давайте ще

 раз проголосуємо. Будь ласка. Голосуємо.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      З   поправкою!   Проголлосована.   Будь   ласка,

 ставиться   на   голосування   ще  раз,  з учорашньою

 поправкою.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      ГОЛОВА. Ще яка стаття?

      Зараз, щараз.

       СУСЛОВ.    Пункт 2.1

 

      ГОЛОВА.  Пункт  2.  1.  Головне  підприємство  і

 учасники ФПГ.

 

      СУСЛОВ. 2.2 проголосованно сегодня.

 

      ГОЛОВА.  До  2.  1  дискусія  вчора ішла, але ми

 потім  після  того  як визначилося, що це не юридична

 особа вони знялися.

      Мусіяка, прошу.

 

       МУСІЯКА.    Александр Александрович пункт 2. 2

 мы    проголосовали,   когда   ставился   вопрос   об

 окончательном определении концепции, если вы помните.

      Пункт  2.  1  действительно  небыл проголосован,

 поэтому пункт 2.1 надо проголосовать.

 

       СУСЛОВ .  А ну тогда я прошу прощения.

 

       МУСІЯКА . Виктор Иванович, я прошу прощения,

 мне дали слово. Можно я.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Пункт  2.  1 проголосований 206

 головів.

      Будь ласка. 2.2 проголосований теж.

 

       МУСІЯКА . Уважаемые коллеги, я хочу обратить

 ваше  внимание,  прошу терпение. Обратить внимание на

 статью  1.  5 Конституці. На мой взгляд вы ее прошли,

 хотели остановиться, но пошли дальше.

      Вроде  бы она проголосована. Если проголосована,

 мне кажется мы можем просто порализовать деятельность

 ФПГ  Конституці. Вот почему, Александр Александрович,

 обратите внимание.

      Представте  ситуацию. Здесь говорится вот о чем:

 "Проміжна   продукція   ФПГ   -продукція,   включаюча

 науково-технічну  документацію  та інші об'єкти права

 інтелектуальної власності, яка виробляється участника

 ФПГ,   використовується   для   виробництва  кінцевої

 продукції   ФПГ   і   реалізується   виключно  іншими

 учасниками головного підприємства ФПГ".

      Проблема  может  возникнуть  вот  в  чем. Если я

 участник ФПГ и для того, чтобы моя продукция не может

 напрямую идти к головному или следующему участнику, а

 мне  надо  выйти  за пределы ФПГ с другим юридическим

 лицрм,  не  входящим  в состав ФПГ, который потом уже

 (для  него  это  промежуточная) он даст промежуточный

 продукт  для  следующего  участника  ФПГ,  и  в таком

 случае  моя  продукция  не  считается  промежуточной.

 Понимаете?  Вы  же  можете  представить,  что  тысячи

 предприятий   соединяться  в  ФПГ  в  единую  цепочку

 неразрывную.  И  мы  таким образом такую продукцию не

 считаем промежуточной.

      Поэтому  предлагаю  в этой статье 1. 5 поставить

 точку  после  слов " використовується для виробництва

 кінцевої  продукції ПФГ" и точку поставить. И все. Не

 обязательно  чтобы она реализовывалась участником ПФГ

 и ..........

 

      СУСЛОВ В.І.

      Виктор    Лаврентиевич,    это    все    сделано

 сознательно.  Не  нужно  думать, что конечный продукт

 промышленно-финансовой   группы   будут   производить

 только участники промышленно-финансовой группы. Будут

 поставки и продукции, которая не квалифицируется, как

 промужуточная,  с  которой  платятся все налоги и так

 далее.  Поэтому никакого противоречия здесь нет. Если

 предприятие  не вошло в состав промышленно-финансовой

 группы,  но  получает  продукцию  от  участника,  оно

 получает  как  обычную  реализацию  по всему обычному

 законодательству.  Если  оно  потом  реализует  опять

 головному   предприятию,  то  все  делается  опять  в

 соответствии  с действующим законодательством. И все.

 И здесь никакой парализации нет.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Лаврентійович.  Я  прошу уваги,

 шановні   депутати.  Це  ви  обговорюєте  статтю  вже

 проголосовану,  причом недалеко. Ми зараз підійшли до

 статті 2.2, будьте уважні.

      Ця  стаття послідовно не голосувалася, але після

 того,  як  ми  підійшли до статті 4-ої, повернулися до

 статті  2.  2  і  вона проголосована була як принцип:

 юридична  чи  неюридична  особа  промислово-фінансова

 група.  В  зв'язку  з  тим  ми голосувати її зараз не

 будемо, бо вона вже проголосована.

      2.3 голосували ми вчора?

 

      СУСЛОВ  В.  І.  2.  3  проголосована,  но дальше

 проголоосовано все. Снят пункт 2.9.

 

      ГОЛОВА.  Ага, пункт 2. 9 виключений, а решта все

 проголосовано.

 

      СУСЛОВ В.І. Все остальное проголосовано.

 

      ГОЛОВА.   Шановні   депутати,   в  мене  є  така

 пропозиція. Одну хвилиночку. Яка?

      Носову дайте слово. Слово Носову, будь ласка.

 

      НОСОВ  В.  В.  Шановні  депутати і Головуючий, я

 прошу перевірити статтю 1.4.

      По  моїм  записам  було "за" 195 голосів. Тобто,

 може...

 

      ГОЛОВА. Яка стаття?

 

      НОСОВ В.В. 1.4.

 

      ГОЛОВА. Та, ми її тільки що проголосували.

 

      НОСОВ В. В. Та, ні, ми сказали: вона була раніше

 проголосована,  а  в  мене 195 голосів -"за". А потім

 виявиться, що не проголосували. Уточніть, будь ласка.

 

      ГОЛОВА. Стаття 1. 4. За стенограмою -222 голоси.

 Все.

      Шановні  депутати,  прошу  вашої  уваги.  Віктор

 Іванович, прошу уваги.

      В  мене  є  така пропозиція і Регламентом це теж

 передбачено.  Ми  повинні в цілому проголосувати весь

 Закон,  але  за  введення  його  проголосувати  тоді,

 скажімо,  у  вівторок,  як  юридична  група  ще  раз,

 юридичний  відділ,  вичитає,  звірить  його  з іншими

 нормами   інших  законів.  І  ми  остаточно  приймемо

 рішення. Це і є фактично третє читання.

      Прошу  вашої  підтримки  в  цьому  відношенні  і

 ставлю  на  голосування  всі  норми  цього  Закону  в

 цілому. Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Юхновський.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ЮХНОВСЬКИЙ

 

      Я,  точно  за  Регламентом  мав  не  так

 оголосити.  Значить Закон затверджується, голосується в  цілому  в другому читанні. І передається на розгляд

 юридичного  відділу  для  остаточного  голосування  у

 вівторок вранці.

      Одну   хвилинку,  для  прийняття  постанови  про

 введення  і  звірки редакції, якщо там будуть якісь у

 третьому  читанні  голосується  ті  зміни,  які  вніс

 юридичний відділ і не відповідають тексту цьому. Тому

 давайте так для розгляду його в третьому читанні. Так

 Регламентом  передбачено.  Носов,  дайте слово Носову

 він зараз пояснить, якщо ви не вірите мені.

      Ідуть тільки поправки юридичного відділу, а не з

 залу.

 

      НОСОВ.  Шановні депутати!

      Справа  в  тому,  що згідно з Регламентом перше,

 друге,  третє  читання  це не кількісний параментр, а

 якісний.  Перше  це за основу, друге це постатейно, а

 третє   це   в  цілому.  І  тому  за  Регламентом  ми

 проголосували   постатейно,   треба  узгодити  статті

 вичистити  їх  і  на  третьому читанні ми голосуємо в

 цілому і постанову про введення в дію.

 

      ГОЛОВА.  Ви  хочете  сказати,  що зараз не треба

 голосувати за основу.

 

      НОСОВ.  Зараз не треба голосувати в цілому нехай

 вони  вичистять  може  ще поправки виникнуть якісь ну

 внесемо поправки.

 

      ГОЛОВА.   Ні  одну  хвилиночку  внесе  юридичний

 відділ.  Статті  проголосовані  хочете внести йдіть в

 юридичний відділ переконуйте.

      А редакційні правки будь ласка, Ігор Рафаїлович.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ.  Шановний  Олександр  Олександрович!

 Шановні депутати!

      На   сьогоднішньому   вранішньому   попередньому

 засіданнні  групи державності ми зрозуміл, що Закон є

 дуже  складний  і  дуже  відповідальний. І тому група

 "Державність"   вважає   щодо   Закону  повинна  бути

 зроблена преамбула в якій дуже точно визначаються всі

 терміни  які  входять  до  складу  закону.

      Зокрема,  це  зауваження  Мусіяки  про  те,  про

 проімжну   продукцію,   яка   частково  може  іти  на

 виготовлення  кінцевої продукції, а частково може йти

 на  ринок.  На  ринок  вона  піде  по одній ціні. Для

 виготовлення  кінцевої  продукції їде по другій ціні.

 Ці  речі  не  є прості і тут можуть бути різноманітні

 маніпуляції  і  тому  я  вважаю: раз це дуже складний

 закон,  має бути дуже точно виведена кожна... поняття

 і формулювання, яке є в середині цього закону. Щоб не

 можна було  подвійно  його толкувати.

 

      ГОЛОВА. Яворівський.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ В.

      Володимир   Яворівський,   група  "Державність",

 Демократична партія України.

      Шановні  колеги!  Я хотів би просто... ну внести

 одну  ясність для нас, яка... ну допоможе нам вийти з

 ситуації. Що я маю на увазі?

      Ну   закон  не  тільки  складний  той,  який  ми

 приймаємо.  Він  непідступний.  Через те він так дуже

 довго  йшов  і  тільки  нарешті  ми якось виходимо на

 фінал.

      У чому суть? Ви самі розумієте: без цього закону

 звичайно   Україна  сьогодні  обійтися  не  може.  Не

 приймемо  ми  його, прийме Президент і я переконаний,

 що  приймуть у гіршому варіанті. Бо ми його промацали

 кожну, кожен суставчик його.

      Але  яка  є  небезпека?  Він  може стати, ще раз

 кажу,   або  нашим  набутком,  або  нашою  ганьбою  і

 причиною того, що решту цієї економіки України можуть

 розтягнути.

      Через те я дуже просто прошу справді перейти нам

 до  варіанту  третього  читання.  Давайте ще візьмемо

 невеличкий.......   Вже   всі  статті,  в  основному,

 пройшли.   Там   суперечностей   немає.   Ще  раз  по

 Регламенту,  ще  раз  подивитися,  винести  на  третє

 читання,   Олександр  Олександрович.  Ті  статті,  що

 викликають  певний  сумнів, де не до кінця з'ясовано,

 що   вони  захищають  інтереси  України  (бо  держава

 повинна  себе захищати) і тоді ми приймемо і я думаю,

 що спокійно цей закон справді стане нашим набутком.

 

      ГОЛОВА.  Ну якраз визначена Регламентом прцедура

 це й  передбачає.  Тому і  пропонується  така схема.

      Юридичний   відділ   разом   з  Комісією,  котра

 профільна  щодо  цього закону (я маю на увазі Віктора

 Івановича  і  його колег) опрацюють всі норми закону,

 вичистять  його  юридично,  редакційно  і якщо будуть

 якісь  зміни  суттєві, ми їх тут проголосуємо окремо.

 Якщо такіх змін не буде, тоді в цілому проголосуємо і

 приймем постанову про введення цього закону в дію.

      Носов,   будь   ласка,  ще  слово.  А  поки  він

 готується я прочитаю, процитую норму Регламенту 6. 7.

 3.  Третє  читання законопроектів проводиться з метою

 внесення  редакційних  правок, узгодження структурних

 частин,  схваленого  у другому читанні Закону проекту

 між  собою,  узгодження  розглянутого законопроекту з

 іншими  законами. Це те, що я пояснюю. Власне кажучи,

 слово    написано   узгодження   структурних   частин

 схваленого  у другому читанні, означає, що ми повинні

 схвалити   таки  в  другому  читанні  увесь  закон  і

 передати на третє читання.

 

      НОСОВ В.В.

 

      Шановні  депутати, там є ще одна деталь на яку я

 хочу  звернути  увагу.  Для  того,  щоб  Президент не

 накладував  "вето" безкінця, Регламент передбачає, що

 на  третє  читання Президент може подати свої податки

 до  нього.  І  ми  зобов'язанні їх розглянути, щоб не

 приходилось  йому накладати "вето". У нас складається

 погана  практика,  за  кордоном Президент одне чи два

 "вето"  накладають.  А  в  нас  не  внесли  своєчасно

 поправок   від  Президента,  без  кінця  користується

 правом   "вето".   Так   що   Секретаріат   згідно  з

 Регламентом   має   направити   цю   редакцію   і  до

 Президента,   запропонувати  подати  поправки.  І  на

 третьому читанні ми їх  розглянемо.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло.  Для  того,  щоб  направляти

 Президенту  проект,  треба  схвалити  цей  документ в

 цілому.  Тому  я  просив  би поставити на голосування

 схвалити  в  другому  читанні  закон  про промислово-

 фінансові    групи.   Доручити   юридичному   відділу

 підготувати  його  до  третього  читання  і направити

 варіант  Президенту  для  внесення  своїх пропозицій,

 змін  тощо.  Хоч  треба  сказати,  що це якраз проект

 внесений Президентом від Кабінету Міністрів.

      Ставлю  на  голосування  цю  пропозицію. Я прошу

 підтримати її.

 

      "за" -

      Дякую, рішення прийнято.

      Я  думаю, що є в нас у всіх підстави, подякувати

 Віктору Івановичу Суслову за виважену і аргументовану

 позицію   і   хотів   би,   щоб   радіослухачі,   які

 спостерігали за ходом розгляду цього закону розуміли,

 чому  він  так  йшов  складно.  Бо  сам  по  собі він

 складний.  Це  можливо  один  з перших законів власне

 ринкової   економіки,   який  направлений  на  захист

 власного товаровиробника на підтримку виробництва, на

 структурну перебудову економіки України.

      А  залежатиме  від  того, як він буде працювати,

 залежить  багато від того, як будуть формуватись саме

 промислово-фінансові групи.

      Тепер.  Я хочу порадитись з вами відносно такого

 питання.   Будь   ласка,   я  прошу  уваги.  Під  час

 формування   порядку  дня  на  четверту  сесію  і  на

 вересень місяць, багато депутатів і ми це голосували,

 включали  питання  про  інформацію  щодо використання

 телеканалів в Україні. Будьте уважними. Для того, щоб

 мати  таку  інформацію,  робити  такі висновки, треба

 послати депутатів, спеціалістів, не тільки депутатів,

 щоб  вивчити  це  питання.  Я  б  хотів би, щоб ми не

 вузько  на  нього  дивилися,  бо  мова йде не про ОРТ

 російське   телебачення,   мова   йде   про   те,  як

 використовуються канали українського телебачення, хто

 ними   користується  і  чому  стало  проблемою  деякі

 передачі  цінні  для  України,  принаймні, із погляду

 Верховною Радою неможливо поставити їх у той чи інший

 час  або  на  тому  чи іншому каналі. Тому, я з вами,

 потім   я   все,   як   передбачено  процедурою  буду

 голосувати,  але  загальна концепція моєї пропозиції,

 вона  зводиться  до того, щоб ми створили комісію, (я

 зараз  зачитаю,  який  склад) у складі тих людей, які

 розбираються  в цій справі, а саме (будьте уважними):

 Алексєєв  Володимир  Геннадійович,  народний  депутат

 України,   заступник   голови  Комсіії  законодавчого

 забезпечення   свободи   слова   і   засобів  масової

 інформації  (це пропозиція їхньої Комісії); Аксененко

 Сергій  Іванович,  народний  депутат  України, голова

 підкомісії  з  питань  телебачення  й  радіомовлення,

 Комсіія  законодавчого  забезпечення свободи слова та

 засобів    масової    інформації;    Горбаль   Микола

 Андрійович,  народний  депутат України,..............

 Комісії  з  питань  культури й духовності; Лук'яненко

 Левко  Григорович,  народний  депутат  України,  член

 Комісії  законодавчого  забезпечення свободи слова та

 засобів    масової    інформації;    Кудін   Вячеслав

 Олександрович,   член  Національної  ради  України  з

 питань  телебачення й радіомовлення; Курочка Ярослава

 Миколаївна,  старший  прокурор  Управління загального

 нагляду   Генеральної  прокуратури  України;  Лященко

 Сергій Миколайович, полковник Служби безпеки України,

 начальник  відділу  Служби безпеки України, який веде

 ці   питання;   Цендровсьий   Володимир   Андрійович,

 президент Української телевізійної Спілки. І я просив

 би...   Ви   розумієте,   як   ви  помітили,  Комісія

 сформована  за  професійним  принципом. І саме тому я

 просив  не  перетворювати її в комісію таку на основі

 фракцій,  бо це буде комісія, яка не зможе працювати.

 Ця  комісія  проаналізує всю ситуацію з телебаченням,

 дасть   нам   інформацію   потім,  і  будем  приймати

 відповідне рішення.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Якщо це так, то я просив би...

      (Шум  у  залі,  окремі  вигуки) Одну хвилиночку!

 Зараз.  Я  поставлю  вашу  пропозицію, безперечно, на

 голосування...  Тому я пропонував би зараз включити в

 порядок  дня  це  питання,  щоб вирішити його, але не

 обговорювати  широко,  бо тут нема що обговорювати...

 Це  якраз  виконання доручення Верховної Ради з цього

 привод.  Комісія  сама  справитися  з цим не може. Ми

 мусимо створити таку депутатську комісію.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Які ще пропозиції є? Соболєв, будь ласка.

 

      СОБОЛЄВ, Запоріжжя, депутатаська група "Реформи".

      Ми  пропонуємо  включити  в  склад  цієї Комісії

 члена  Комісії  Жеребецького  Євгена, який є фахівцем

 саме     в     питаннях     перекомутації     системи

 радіозабезпечення.  І  я  вважаю, що це буде достойна

 кандидатура.

 

      ГОЛОВА.  Сергій Олександрович, я за. Тільки що я

 скажу що зараз кожна фракція  назаве свого спеціаліста.

      Це буде одинадцять чоловік.

      Марченко, будь ласка.

      Я поставлю на голосування вашу пропозицію.

 

      МАРЧЕНКО.  Уважаемый  Александр Александрович, я

 считаю    необходимым    включить   в   порядок   дня

 предложенный  вами проект. Но у меня еще один вопрос,

 пользуясь  правом  того,  что  мы сейчас обговариваем

 процедуры и порядок денний.

      Было ваше предложение, чтобы перед рассмотрением

 программы правительства провести день правительства и

 задать некоторые вопросы.

      В часности я не могу ответить своим избирателям,

 наверно  и  другие  по концептуальности или как будет

 решена  плата  за  камунальные услуги, там заработная

 плата, пенсия, что будет делаться с  селом.

      Масса вопросов конкретных и как это будет решено

 в программе.

      Сегодня,  вы  знаете  было обсуждение программы,

 встречались    ученые,    рассматривали    программу,

 Президент выступал и так далее.

      Лично  я там был и не нашел способов решения для

 тех проблем, которые были поставлены.

     Я  просил  бы  программы  нам  еще не дали, на 19

 число   включена   в   план   или  там  планировалась

 рассмотрение программы.

      Я просил бы, чтобы мы получили конкретные ответы

 от  Правительства  по  тем  вопросам,  которые есть у

 каждого   депутата.  Для  того,  чтобы  уже  обсуждая

 программу,  зная ответы уже избранного Правительства,

 могли    вносить   предложения   по и рассматриваемой

 программе в частности.

 

      ГОЛОВА.  Володимир Іванович, це питання важливе,

 його  треба  вирішувати,  але  вирішувати  треба не в

 контексті  цього  питання.  Давайте ми це вирішимо, а

 потім перейдем до іншого.

      Валерій Дмитрович, так. Мішура.

 

      МІШУРА

      Мішура -секретарь Комісії з питань законодавчого

 забезпечення  свободи  слова  та  діяльності  засобів

 масової інформації.

      Я  хотів  би  попросити  депутатів,  ця думка не

 когось   особиста,   не  Аксененка,  це  думка  нашої

 комісії.   Ми   дуже   уважно  уважно  вивчали  кожну

 кандидатуру,  якщо,  скажімо, нашій комісії довіряють

 оці  питання  вирішувати,  то  прислухайтесь до нашої

 думки.  Нема  потреби  розширяти  склад,  бо  дітйсно

 моржна  і  того,  і  іншого,  і третього включити -це

 якраз   оптимальний   варіант,   який   зможе   добре

 попрацювати  і  внести  сюди  інформацію про підсумки

 своєї роботи. Я прошу поставити на голосування.

 

      ГОЛОВА.  Я  ставлю  на  голосування  питання про

 включення цього питання в порядок дня  сьогодні.

      Голосуйте, будь ласка.

 

      "за"

      Прийнято рішення.

      Я читаю документ.

      "Постановою Верховної Ради України...

      Проект це мається на увазі.

      ...про  створення  тимчасової  комісії Верховної

 Ради  України  по  вивченню  ситуація,  що  сталася в

 телерадіоінформаційному просторі України.

      З   метою   вивчення  ситуації,  що  склалася  в

 телерадіоінформаційному   просторі  України  Верховна

 Рада постановляє:

      Утворити   тимчасову   комісії   Верховної  Ради

 України в такому складі:

      (я ............., що тільки прізвища  читаю)

      Алексєєв, Аксененко, Горбаль, Лук'яненко, Кудін,

 Курочка, Лященко, Цендровський.

      2.  Тимчасовій  комісії в строк до 1 жовтня 1995

 року  доповісти Верховній Раді України про результати

 проведеної роботи."

      (Шум в залі) Ставлю   на   голосування.   За   основу.   Ставлю  на

 голосування, а потім поправки, а потім поправки.

      Будь ласка, підтримайте.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Доповнення було Жеребецького, включити.

 Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Ще  які  будуть доповнення? будь ласка,

 Генадій Герасимович Самофалов.

 

      САМОФАЛОВ Г.Г.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 коллеги, межрегиональная депутатская группа обсуждала

 проблему,  которая сложилась на радио и телевидении и

 предложила  от  группы  включить  в  состав  Комиссии

 Рычагова  Григория  Васильевича,  это  специалист  по

 этому  вопросу,  он член Комиссии по законодательному

 обеспечению   свободы   слова   и   средств  массовой

 информации.

 

      ГОЛОВА.   Пропозиція   Самофалова  ставиться  на

 голосування. Хоч Комісія розглядала, він же член цієї

 Комісії. Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Є  пропозиція  в  цілому проголосувати.

 Ставлю на голосування в цілому.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Шановні  депутати, уже протягом трьох днів, будь

 ласка, увага, уже протягом трьох днів депутат Смірнов

 і,    користуючись    правом    представництва    від

 позафракційних  депутатів,  і особисто, і посилаючись

 на   підписи  майже  ста,  здається,  чи  більше  ста

 депутатів,  наполягає  на  розгляді  питання стосовно

 заяви  Верховної  Ради  з  приводу  ситуації,  власне

 кажучи, з приводу бомбардування Югославії.

      Одну  хвилинку,  я прошу. Комісії, давайте, даєм

 доручення  комісії  Бориса  Ілліча  Олійника  разом з

 ініціаторами  і  Комісія  з питань оборони, поскільки

 там  і  наші інтереси є теж, доопрацювати цей текст і

 завтра вранці винесті його на розгляд Верховної Ради.

 Немає   заперечень.   Я   ставлю  на  голосування  цю

 пропозицію.  Як  дорученння  двом  комісіям  разом  з

 ініціаторами  доопрацювати  цей  тепкст  Прошу сядьте

 будь  ласка,  голосуйте.  Потім  я вам дам слово.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

      ЗА -

      Доручення   приймається  Валентин  Костянтинович

 Симоненко, будь ласка з місця.

      Будьте   уважні,   сядьте  на  місце,  хвилинку,

 Валентин  Костянтинович  ідіть  на  трибуну  це  буде

 скоріше.

      СИМОНЕНКО В7К7

 

      Прошу уваги, Леонід Іванович.

 

      СИМОНЕНКО .

      Уважаемые коллеги.

      Мы можем рассматривать любые вопросы и правильно

 и  не  правльно  здесь ставят о том, что нужно внести

 дополнительно  повестку  дня,  но  мы  не решили один

 вопрос,   как  будет  сессия  отражатся  в  средствах

 массовой   информации  прежде  всего  по  телевиденью

 пришел вторник, проходит среда, четверг, мы завтра не

 решим  этот  вопрос  уйдем на очердных два три дня, а

 вопрос   завис   в   воздухе.   Собирались  различные

 представители   фракций,.  которые  доказывали  и  мы

 доказывали  и нам доказывали, что невозможно после 9.

 40   два   часа  освещать  ход  сесии  в  эфире.  Это

 действительно    так.    Потому    что    идут   блок

 развлекательных программ, сработает система бумеранга

 и  нас люди уже окончательно возненавидят, если мы их

 оторвем  от Агаты Кристи, Санта-Барбары, что в самое,

 как говорится, смотрительное время по телевидению.

       Но  этот-то ведь вопрос надо решить. Нам сейчас

 говорят, я так понял, что вот ту комиссию, которую мы

 только   что   утвердили   по  проверке  комитета  по

 Гостелерадио,  он  будет  проверять. Это затянется на

 неделю,  на  2  недели.  Но вопрос освещения сесии по

 телевидению  повис в воздухе .

      Поэтому,   Александр   Александрович,   законный

 вопрос.  Давайте  не  углубляться  в дебри 4 сесии, а

 решим этот вопрос.

 

      ГОЛОВА.  Добре.  Тут така справа. Ми, в принципі

 його  вирішили.  Там  написано про те, що ми прийняли

 постанову,  де  по  10 хвилин кожна фракція має слово

 для інформації стосовно   своєї позиції.

      Але  там не записано -це щодня чи не щодня. Тому

 зараз  створена  робоча  група,  де  представлені всі

 фракції.    Вона   внесе   цю   пропозицію,   ми   ще

 проголосуємо  і  я гадаю, що, скажімо, інформаційними

 блоками 2 по 15 в день можна давати цікаву інформацію

 про  роботу  Верховної  Ради,  використовуючи позицію

 фракцій.

      А  як  хто  думає,  що  це  своєрідне  ущемлення

 інтересів,   утиски   інтересів   фракцій,  то  нехай

 попробує  кожен день 10 хвилин розповісти про те, чим

 фракція чи  депутати її займалися.

      Так  що  я  думаю,  це питання вирішать депутати

 самостійно.  Тобто, фракції вирішать не самостійно, а

 разом, порадившись.

      Оголошується перерва до 10 ранку  завтра.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку