ЗАСІДАННЯ  СЬОМЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  14  в е р е с н я   1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА. Доброго ранку.

      Я тим часом оголошу депутатські запити.

      Надійшли  депутатські  запити  від  Глухівського

 Лева  Йосиповича до Прем'єр-міністра України стосовно

 забезпечення  українськими підручниками шкіл східного

 регіону України.

      Групи  депутатів  (Швидкий  та інші) до Прем'єр-

 міністра  України  стосовно  правомірності підвищення

 цін на нафтопродукти під час збирання врожаю.

      Кияка  Тараса  Романовича  до  голови Державного

 комітету   у   справах   охорони  державного  кордону

 стосовно  роботи  пунктів  переходу  через  кордон  у

 Путивльському районі.

      Лупакова  Олександра  Олександровича  до  Голови

 Верховної  Ради  України стосовно оформлення переходу

 на  постійну  роботу до Верховної Ради (ну, тут треба

 не запит, а просто заяву - тут немає проблем).

      Сироти  Михайла  Дмитровича  до Прем'єр-міністра

 України   щодо   фінансування  розробки  українського

 класифікатора відходів.

 

      (шум у залі)

 

      Черепкова   Володимира   Федоровича   до  голови

 Державного  комітету  по геології і використанню надр

 стосовно   виплати  зарплати  працівникам  об'єднання

 "Донбасгеологія".

      Павловського  Михайла  Антоновича  до Президента

 України   щодо   виконання   ухвали   суду   стосовно

 колишнього голови агрофірми "Проскур'єв".

      Кірімова  Івана  Захаровича  до Прем'єр-міністра

 України   стосовно  диференціації  пенсії  громадянам

 України.  І  його  ж  запит  до виконуючого обов'язки

 міністра  у  справах  захісту населення від наслідків

 аварії  на  Чорнобильській АЕС стосовно транспортного

 забезпечення мешканців 30-ти кілометрової зони ЧАЕС.

      Поровського    Миколи    Івановича   до   голови

 Верховного  Суду  стосовно  рішення пленуму Верховног

 Суду .

      Чернявського   Олексія  Пилиповича  до  Прем'єр-

 міністра   України   стосовно  відшкодування  витрат,

 понесених  товаровиробниками  за продукцію сільського

 господарства,  здану  державі  в  1994  році  та щодо

 фінансування внесення добрив під урожай 1996 року.

      Доручаємо    Секретаріату    направити    запити

 адресатам   для   реагування  відповідно  до  чинного

 законодавства.

      Прошу  підготуватись  до  реєстрації. Реєстрація

 завжди йде поіменно! Хто наполягає?..

 

      (Шум в залі)

 

      У   нас   частина  депутатів   (за  попередніми

 повідомленнями,  2 фракції -соціалістів і комуністів)

 не  реєструються.  Я  хотів  вияснити  від керівників

 фракцій  причину такого діла. Петро Миколайович, будь

 ласка. Симоненко.

 

      СИМОНЕНКО П.М.

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаеыме

 народные депутаты!

      Я  хотел  бы  вашего  внимания  попросить и дать

 согласие на то, чтобы мы сделали короткое заявление в

 связи с теми событиями, которые разворачиваются у нас

 в  практической  деятельности  Верховного  Совета и в

 отдельных  комиссиях,  и  после  этого  далее  решать

 вопрос по голосованию... по регистрации!

 

      (Шум в залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА. Давайте ми зробимо так:...

 

      (Шум в залі)

 

      Я прошу!.. Я прошу не підказувать мені з місця!

 

      (Шум в залі, окремі вигуки)

 

      Даю   відповідь   такого   змісту:   як...  Одну

 хвилиночку!..  як  керівник фракції ви маєте право на

 заяву, безперечно. В період, відведений для цього -20

 хвилин  зранку  -ви  обов'язково  одержите  слово.  І

 зробите заяву.

      Я прошу зареєструватися.

 

      (Шум в залі, окремі вигуки)

 

      Я  прошу  зареєструватися!  Нам  треба розпочати

 засідання,  тому  що  без початку засідання я не можу

 нікому давати слова.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

 

      (Шум в залі).

 

 

      ГОЛОВА. Голова фракції просить перерву на 10 хвилин.

      Я  пропонував би нехай вони порадяться фракцією,

 а продовжимо засідання через 10 хвилин, будь ласка.

 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати, я прошу сісти на місце.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Едуард Йосипович, ...

 

      Шановні  депутати  Я  прошу  вашої  підтримки  в

 такому питанні. Три фракції наполягають на

 короткий трихвилинні

 заяві  і  це  їх,  одну  хвилинку.  Як  умова  їхньої

 реєстрації розпочатку сесії.

      Я   хочу   не   порушувати   Регламент,   у  нас

 передбачено   у   Регламенті  початок  із  ініциатив,

 зверненьтощо  цей час ми використимо і як передбачено

 Регламентом  цей  мій  обов"язок,  що ви зробите таку

 заяву,  але  треба  зареєструваться,  щоб ми відкрили

 сесію.

      Так.  Ми використаємо так само 20 хвилин часу на

 всю    цю    загальну   процедуру,   що   передбачена

 регламентом,  і  якщо  потрібно  буде  реакція  якась

 відповідна,  визначення  там  голосуванням,  то ще 10

 хвилин. Але саме в цих межах можна скористатися такою

 можливістю   і   згаданим   фракціям   і   тим,   хто

 наполягатиме на цьому.

      Тому  я  просив  би  зареєструватися  всіх, будь

 ласка.

      Будь ласка, увімкніть систему.

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

      Зареєструвалися  304 депутати. ранкове засідання

 оголошується   відкритим.   20   хвилин  виставте  на

 моніторі.

      Петро  Миколайович,  будь ласка, за ним виступає

 Кендзьор.

      Це  ті  заявки,  які  в  мене  є.  Хто  хоче ще,

 запишіться, будь ласка.

 

      ___________.

      СИМОНЕНКО

      Шановні  колеги! Шановні наші виборці! Заява від

 фракції     "Комуністи    України"    за    соціальну

 справедливість    і    народовладдя,   соціалістичної

 фракції,  "Аграрники  України". Ситуація, що склалася

 на  сьогоднішній день в Комісії у закордонних справах

 і в зв'язках з СНД, є ненормальною і викликає глибоку

 стурбованість.  На підставі своєї компетенції комісія

 є   ключовою,   політичною  комісією  Верховної  Ради

 України,   що  відповідає  за  розробку,  законодавче

 забезпечення  та  контроль  за  реалізацією  основних

 принципів   і  напрямків  зовнішньої  політики  нашої

 держави.

      У  відповідності  до  статті  4. 4. 3 Регламенту

 Верховної Ради України склад постійних парламентських

 комісій  формується  згідно  з  квотами  про партійне

 прдставництво   депутатських   груп  і  фракцій.  Цей

 принцип  грубо  порушений  по  відношенню  до  складу

 комісії.     Фракція    Народного    Руху    України,

 депутататські  групи  "Державність"  і "Реформи", які

 об'єднує  різке  неприяття  участі України у розвитку

 інтеграції  з  країнами  СНД,  перш  за все з Росією,

 маючи  23%  місць  у  нинішньому  складі  парламенту,

 одержали   і  представляють  більше  половини  складу

 комісій і голів комісій.

      У   той   же   час  у  Комісії  не  представлена

 міжрегіональна  депутатська  група, фактично відсутні

 представники    групи    "Центр",   значно   занижено

 представництво  депутатських груп аграріїв (13% проти

 17,  2),  соціалістичної  фракції  (4, 4 проти 6, 6),

 "Незалежні" - така ж сама картина.

      Вкрай   негативний   вплив  має  і  дисбаланс  у

 регіональному  представництві членів Комісії. 11 з 22

 фактичний  членів  Комісії,  тобто  більше  половини,

 представляють   представники   націоналістичних   сил

 України,  хоча  їх  частка складає 19% від фактичного

 складу народних депутатів у Верховній Раді України.

      Таким чином, розклад сил у Комісії принципово не

 відповідає  розкладу  політичних сил у Верховній Раді

 як  у фракційному, так і в регіональному аспектах. Це

 фактично   блокує   продуктивну   роботу  Комісії  як

 робочого  органу  по  підготовці  рішень  на  розгляч

 Верховної   Ради   України,   негативно   впливає  на

 міжнародне положення і авторитет України.

      У  зв'язку  з  цим  фракції "Комуністи України",

 соціалістична     фракція,     "Аграрники    України"

 уповноважені  заявити,  що  вони  не  будуть  вважати

 засідання  Комісії правомочним, доки її склад не буде

 приведений   у   відповідність  із  розкладом  сил  у

 Верховній  Раді.  І  доручити  Комісії з питань етики

 розібратися  і привести організаційну діяльність цієї

 Комісії   у  відповідність  з  Регламентом  Верховної

 Ради".

      Эта  заява,  уважаемые  народные депутаты, стала

 возможна  вследствие открытой, разгнузданной, по сути

 дела,  политической  травли  одного  из руководителей

 этой  Комиссии  -народного  депутата Мармазова за его

 попытку  внести  на  рассмотрение  Верховного  Совета

 Украины  предложения  о  вхождении в Межпарламентскую

 Ассамблею   стран   СНГ.   Этого  товарища...  или  в

 отношении  этого товарища была устроена абструкция, и

 решались   вопросы   организационные  против  воли  и

 решений  других  членов  комиссий  или желания многих

 депутатов Верховного Совета Украины.

      Мы    рассматриваем    это,    как   продолжение

 антинародной,  антигосударственной  политики  Руха  и

 других   политических   сил.

      Мы    рассматриваем    это    как    продолжение

 антинародной,  антигосударственной  политики  Руха  и

 других   политических   сил.  Мы  рассматриваем,  что

 подписание   сегодня   соглашение   и   вхождение   в

 межпарламентскую  Ассамблею  стран  СНГ  -это то, что

 будет  способствовать  решению  проблем экономически,

 политических  и  общественных  и будет способствовать

 экономической стабильности в Украине.

      Сегодня    этими   представителями   блокируются

 принятия  внешнеполитического заявления об варварских

 бомбандировках  Сербии,  и  тех  бедах, которые несут

 народы проживающие на территории бывшей Югославии.

      Сегодня  представители именно этих фракций тянут

 открыто  Украину  в  вхождение  в  блок  НАТО все это

 способствует  усилению не стабильности противостояние

 государств  и естественно ослабления экономического и

 политического  влияния, а тем более самостоятельности

 Украины.

      Мы  просим  это  заявление рассмотреть и принять

 соответствующие меры.

 

      ГОЛОВА. Кендзьор, прошу.

 

      КЕНДЗЬОР.

 

      ГОЛОВА. Запишіться хто хоче ще виступити в межах

 20 хвилин, будь ласка.

 

      Ярослав КЕДЗЬОР. Народний Рух України.

 

      Шановний    Голово!   Шановні   колеги   народні

 депутати!

      На  привеликий  жаль від початку роботи 13 сесії

 Верховної  Ради  і  по  сьогоднішній день у нас стали

 постійними,    традиційними,    впертими    порушення

 Регламенту роботи Верховної Ради.

      Вони  стали  нормою  роботи,  вони  стали просто

 трагедією  нашого  парламенту,  від цього в сесійному

 залі  постійно виникають непорозуміння і зриви роботи

 Верховної  Ради.  І  як не раз уже зазначалося тут із

 цієї   трибуни  постійним  і  послідовним  порушником

 Регламенту  у  нашому  залі  впершу  чергу  є  Голова

 Верховної  Ради  Олександр Мороз підтримуваний лівими

 силами  парламенту.  Останній  приклад цьому вчорашнє

 пленарне   засідання,  щоб  далеко  не  ходити,  коли

 врешті-решт  сам Олександр Олександрович змушений був

 визнати,  що  він дійсно порушив принципи Регламенту.

 Але  на  цьому  все,  так  би  мовити,  ці послідовні

 порушення   завжди  завершуються  і  дальше  не  йде.

 Скільки   ми   ставили   питання   про  відсторонення

 Олександр  Мороза на 2 дні за порушення... за зухвале

 порушення  Регламенту, ліва частина Парламенту цього,

 на жаль, не підтрумує.

      Сьогодні   ми   бачимо   знову  нагле  порушення

 Регламенту  і  зрив  роботи  Верховної  Ради. Причина

 сьогоднішнього  зриву комуністами засідання Верховної

 Ради  бачите  Комісія  у  закордонних  справах - це є

 внутрішня   справа  Комісії  -відсторонила  з  посади

 заступника  Голови  Комісії депутата Мармазова. І тут

 не   треба  обставляти  всю  цю  внутрішню  процедуру

 Комісії  яукимись  політичними  аспуктами.  Мармазова

 змістили з посади заступника голови Комісії не за те,

 що  він  -член  фракції  комуністів,  а за те, що він

 займався  підлогом  документів.  Він  не  організовує

 роботу Комісії. Ось за це і зняли. Це справа Комісії.

 І   ми...   якщо   перший  комуніст  України  товариш

 Симоненко  говорить, що бачити націоналістичні сили і

 руховці  захоплюють  комісії  -то я мушу вам сказати,

 нагадати.  Шановний  добродію  Симоненко,  про те, що

 маємо в Верховної Ради декілька комісій, які повністю

 укомплектовані    депутатами,    які    представляють

 імперсько-шовіністичні  сили в   Україні.

 

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Сьогодні...  До  речі, до речі, комісія з питань

 культури і духовністі також повинна найближчим часом

 поставити  питання  про  виключення із членів комісії

 першого  комуніста  України  Симоненка  за те, що він

 жодного разу не  був на засіданні  Комісії.

     На  цю  сесію,  шановні  народні  депутати, на цю

 сесію  сплановано  більше 300 питань, за 2 дні роботи

 сесії  Верховної Ради, ось, 4-ї сесії Верховної Ради,

 ми нічого по суті не розглянули. Ми знову зусиллями і

 Олександра  Мороза  і  лівих  сил впрягрися у розгляд

 чисто    політичних    питань.   І   Прокуратура,   і

 Конституційний  Суд...  Бачите, що уже запрограмовано

 повний  зрив  роботи  4-ї  сесії Верховної Ради 13-го

 скликання. Щоби цього не сталося, щоби зберегти імідж

 Верховної   Ради  нам  треба  чітко  на  порядок  дня

 поставити  знову  ж  питання  і довести його до кінця

 зміну  керівництва  Верховної Ради. Тому, що за таких

 обставин, коли людина, котра повинна як молитву знати

 Регламент, повинна чітко дотримуватися у своїй роботі

 Регламенту,    є   глолвним   порушником   Регламенту

 Верховної  Ради.  Така  Верховна Рада, такий колектив

 перспективи  у  своїй  подальшій  роботі  не  матиме.

 Дякую.

 

      ГОЛОВА. Будемо продовжувати таку роботу?

      Ще 12 хвилин. Будь ласка, Кияк.

 

      КИЯК

 

      Шановні  колеги,  пане  Голово.  Я хочу зачитати

 звернення до колег-депутатів, підтримане депутатською

 групою    "Державність"   і   підписане   депутатами-

 науковцями,   це   доктори   наук,  професори,  члени

 академій державних.

      Сьогодні  на  долю Верховної Ради України випала

 не   проста   місія.  Ми  змушені  доводити  не  лише

 спроможність формувати законодавче поле нашої молодої

 держави,  але  й  відстоювати  необхідність існування

 даної гілки влади, як колективної думки народу.

      Визнаємо чесно, Верховна Рада також несе значною

 мірою  відповідальность  за  нинішній  стан  справ  в

 Україні   через   непослідовність  та  безсистемність

 законотворчого    процесу,    через   невизначенність

 пріоритетів  ровитку  нашої економікі, суттєві вади у

 роботі   постійних   комісій  Верховної  Ради  та  її

 керівництва   міжпартійні   суперечки   та  лобізм  у

 парламенті.

      Доводиться   спостерігати  напівпорожню  сесійну

 залу,   битву   заявні   чи  уявні  крісла,  постійні

 порушення     Регламенту,    відверті    провокування

 громадської думки.

      Для   того,   щоби   дана   сесія  стала  етапом

 відродженням  авторитету  Верховної  Ради  насамперед

 необхідно.

      Перше.   Надати  системного  підходу  не  тільки

 змістові, але й організаційній стороні підходу нашого

 парламенту,  переглянути структуру та склади комісій,

 здійснити ротацію керівництву Верховної Ради.

      Друге.  Забезпечити  працю  Верховної Ради та її

 постійних  комісій  на  насадах  суворого  дотримання

 керівництва кожним депутатом норм та положень діючого

 Регламенту  і  Закону  України  про  статус народного

 депутата.

      Третє.  Припинити  в  сесійному залі партійні та

 політичні    чвари   ставлючи   на   порядок   денний

 найактуальніші  неполітизовані  питання  і відкинувши

 всякі   дискусії   про   референдуми   зі  статей  ще

 ненаписаної нової Конституції України.

      Четверте.   Остаточно   вирішити   питання   про

 обіймання депутатами двох посад.

      П'яте.  оскільки  репутація як окремого депутата

 так  і Верховної Ради в цілому значною мірою залежить

 від  праці  в округах, вважати обов'язковим виділення

 останнього  тижня  кожного місяця для такої праці, що

 уможливить  реалізацію  контрольної  функції депутата

 надто  сьогодні  в умовах своєрідної інтерпритації на

 місцях Закону про владу.

      Шосте.   Зробити   планування   сесійної  роботи

 Верховної  Ради реальним і обов'язковим до виконання.

 Після  грунтовний  попередньої підготовки закони слід

 приймати  оперативно з пролітичним прогнозуванням дій

 інших гілок влади.

      Сьоме.   Стимулювати  взаємну  довіру  та  тісну

 спвпрацю міністерств та відповідних комісій Верховної

 Ради   покиньчивши   з   порочною   практикою,   коли

 Президкентська  Адмінісчтрація  видає укази виконавча

 влада   втілює   їх   у   життя,   а   за   все  несе

 відповідальність Верховна Рада.

      Восьме.    Ініціювати   процес   підготовки   та

 укладення  акту  національної  злагоди між державними

 органами, політичними партіями, громадянськими рухами

 та організаціями.

      Разом  з  тим  ми  вважаємо,  що  видомости  про

 діяльность   Верховної   Ради   в   засобах   масової

 інформації   повінні  бути  більш  детальними  та  об

 "єктивними.  Звертаємося  до  виборців, не судіть так

 різко  дії  Верховної  Ради,  цієї мікромоделі нашого

 суспільства,   бо  українська  політика,  яка  робить

 перші  кроки  і  потребує вашої доброзачлової поради,

 пілтримкі  та розуміння, то має бути наша суспільна з

 вами  політика. Крайнім лівим у Парламенті та за його

 межами  ми кажемо, ваші можливі успіхи полягають не в

 намаганні  зупинити об"єктивні історічні процеси, а у

 прагненні   зробити   ці   процеси  більш  гуманними,

 цивілізованими,  державницькими  і  допомогти Україні

 найти свій шлях у ринкових лабіринтах".

      Крайнім    правим    зауважимо:   "Ортодоксальна

 революційність нині не втім аби формувати громадян за

 своєю   подобою,   а  в  терплячому,  а  не  схибному

 утвердженні  вибраних засад Української державності в

 усіх куточках нашої Вітчизни.

      П'ятиріччя  незалежності  Української держави ми

 повинні     ознаменувати    прийняттям    Конституції

 демократичної,  правової,  соціальної Укораїни, та на

 її  основі  нового  Закону  "Про  вибори",  котрий би

 гарантував  обрання  до  Верховної Ради патріотичних,

 компетентних,  чесних та інтелігентних парламентарів.

 Ми  віримо в наш колектив депутатів, його державність

 і   переконання,   намагання   відстояти  екомічну  і

 політичну  незалежність  і  процвітання України, наші

 успіхи в самовідданій праці".

      Підписали,   доктори,   професори,    академіки,

 депутати тут присутні.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Головатий.

 

      ГОЛОВАТИЙ С.П.

 

      Шановний  пане Голово! Шановні народні депутати!

 Я гадаю, що...

 

      ГОЛОВА. Від франції "Реформи".

 

      ГОЛОВАТИЙ С.П. Від депутатської групи "Реформи".

      Я  гадаю,  що  питання,  підняті у заяві кількох

 длепутатських  груп і фракцій, зоврема, комуністичної

 і соціалістичної, сожливо, і заслуговують на увагу. І

 я,  навіть,  можу погодитися із, як і моя депутатська

 група  до  яуої  я  належу,  в  питанні про порушення

 пропорційності представництва при формуванні комісій,

 Президії   Верховної  Ради  і  керівництва  Верховною

 Радою.  Чі  не  так?  Хто  може  це  заперечити?  Але

 скажіть,   будь   ласка,  чи  є  винятком  Комісія  в

 закордонних    справах,   де   порушено   пропорційне

 представництво?   Чи   є   хоть   обна   комісія   де

 стовідсотково це дотримано. Можливо, хоть одна є. Але

 є  такі,  де немає жодного представника комуністичної

 фракції. І такі є комісії. Отже...

      (Шум в залі)

      Отже.   Пропорціно   не   витримано,  отже  якщо

 повертатися   до   цього  питання,  то  давайте  себе

 запитаємо,   давайте   себе  запитаємо,  чому  ми  не

 дотрималися  пропорційності  у  керівництві Верховною

 Радою,  чому  Голова  Верховної  Ради  обраний 167-ма

 голосами   на   противагу,  що  вимагає  сьогоднішній

 кворум -200, 400. І давайте тоді все переробимо через

 рік на вимогу соціалістів і комуністів.

      Але,  я вважаю, що до цього, це окреме питання і

 його  вирішувати  в рамках проблеми однієї Комісії не

 варто,   а   треба   вирішувати   в   рамках   всього

 структурного  спектру політичного Верховної Ради і її

 керівництва із змінами, які сьогодні вже відбулися.

      Друге.   Кажуть  про  те,  що  Мармазова  нібито

 Комісія  усунула  за те, що він має свою позицію щодо

 СНД. Це неправда.

      Комісія  двічі  розглядала  питання про вступ до

 Міжпарламентської   Асамблеї   СНД   і   готова  далі

 розглядати  це питання, тому що воно стоїть в порядку

 денному.

      Але,  вибачте,  на  Комісії  розглядалося кілька

 разів питання про те, що народний депутат Мармазов як

 заступник   Голови   Комісії  займається  підтасовкою

 фактів,  документів.  Він  надсилає документи до Ради

 Європи,   які   не   затверджені  ніякими  офіційними

 органами  Верховної  Ради  про  склад  парламентської

 делегації, про секретаря парламентської делегації. До

 сьогоднішнього  дня парламентська делегація України в

 Раді  Європи не має офіційно призначеного секретаря і

 над   нами   сміються   в   Страсбургу   по  кулуарах

 Парламентської Асамблеї, тому що кожний раз приїжджає

 інший і т.д.

      Саме  за те, що Мармазов, який узурпував ділянку

 роботи  в  Комісії і займався дезінформацієї структур

 Ради Європи (і не тільки Ради Європи, а і сесії, коли

 ми  приймали  рішення про порядок денний), то Комісія

 провела    своє    засідання    у   повному,   повній

 відповідності   до   Закону   "Про  постійні  комісії

 Верховної  Ради  України", не порушивши жодної норми

 цього   Закону,   і  прийняла  відповідне  рішення  у

 присутності численного кворуму. У нас із 23-ох живих,

 але діючих 22, бо один лікується в штатах уже скільки

 там?  Півроку.  Із 22 діючих в Україні членів комісії

 було  присутньо 15, і 12, 13 голосів було відддано за

 всі ці питання, у присутності навіть Голови комісії -

 це  було  прийнято  у  повній  відповідності з діючим

 законодавством.

      Тому   оскільки  це  є  внутрішня  справа  самої

 комісії,  як  це  відбувалося  в  інших  комісіях  ми

 виходимо  з  того,  про  що дуже піклується Олександр

 Олександрович,   поліпшення   працю  Верховної  Ради.

 Удосконалення  її  роботи, підвищення ефектівності, і

 наша  комісія  з  цього  саме  виходила для того, щоб

 підвищити ефектівність.

      Керівництво  комісії  має  так  само відповідати

 політичному  спектру на чолі комісії комуніст один із

 заступників  представляє правих -Іван Заєць, а другий

 комуніст,  якого  робота  була  визнана  не ефективно

 замінений  на  представника  центриського спрямування

 депутата  Ландика  -це  є  право  комісії,  але  хочу

 сказати,  що  депутатська  група"Реформи" розцінює ці

 заяви  і це сьогодні обоговорення, як політичний тиск

 на   закономірну   і  законну  діяльність  комісії  в

 законних  справах,  і  я  думаю,  що Верховна Рада до

 цього поставиться тільки відповідно до Закону. Дякую.

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА.Симоненко.

 

      Будемо закінчувати.

 

      СИМОНЕНКО

 

      Уважаемые коллеги!

      Случаен  тот  случай или та ситуация, которую мы

 сейчас  обсуждаем,  обсуждаем  уже практически час, я

 убежден, что это не случайная ситуация.

      Наш   парламент   постоянно   работает   в  ауре

 внутреней   политической   интриги,  деструктивности,

 элементов  саботажа,  а порой и прямого политического

 каннибализму?

      Почему  это  все  происходит?  И  примеров этому

 достаточно  много. Где логика людей, которые завалили

 выборы Конституционного Суда? Где? Логики никакой нет

 и  ее не может быть! Ни правовой, ни бытовой, никакой

 логики  не  может  быть.  Это завалили так называемые

 правые,  которые  руками  и  ногами голосовали за то,

 чтобы  создать создать Конституционный Договор. Левой

 рукой делаем одно,  а правой рушим другое.

      Как  можно было бы понимать, если бы мы завалили

 выборы   в  Верховный  Суд?  Один  голос  плюс.  Наша

 фракция... группа независимых категорически возражает

 против  аткой  ситуации в Парламенте. Именно поэтому,

 начиная  работу  4  сесии, мы выступили с заявлением,

 где  говорили, что необходимо поднять на качественный

 уровень  работу  нашего  Парламента.  Мы себя именуем

 профессиональным  парламентом.

      Именую  себя  профессиональным  парламентом,  мы

 выкинули  из  системы  парламентской  работы основное

 звено  работы  -это постоянные комиссии. Создав ее по

 чисто   политическим,   как   говорится,   по   чисто

 политическим  мотивам,  забыв,  что  они  должны быть

 профессиональные.  Не  политические, не отраслевые, а

 функциональные.     Что     там    должны    работать

 профессионалы.  И  я  говорю вам, что это начало того

 распада.  Потому  что  мы подошли к группе серьйозных

 вопросов и там уже начался внутренний, как говорится,

 каламбур  и  нет  никакой  системы.  Поэтому  фракция

 независимых  выступала  и  выступает  с заявлениями о

 том,  что необходимо сократить численность постоянных

 комиссий, создать их по функциональному принципу. Это

 с одной стороны.

      Произвести    ратацию...   значит   руководмство

 постоянных    комиссий    и,    уважаемые   Александр

 Александрович,  не  сделаем  это  -мы будем постоянно

 работать  в системе саботажа. Начнем с............. В

 любом  случае  начнем о комиссии, а будем заканчивать

 изменением,  в  смысле  переизбранием  Мороза  и  как

 говорится   задирая   ту   или   иную  планку  полной

 дезорганизации работы Верховного Совета.

      Поэтому   наши  предложения  таковы: рассмотреть

 деятельность каждой постоянной комиссии в отдельности

 здесь на Верховном Совете по четному графику, сделать

 вывод  по  работе  комиссии,  составить график работы

 ратации  тех или иных, как говорится, руководств этой

 комиссии,     составить     комиссии     по     чисто

 проффесиональным  признакам,  чтоб  там была какая-то

 отдача. И это все сделать в контексте того, что, если

 мы  приймем  решение  о  лишении  мандатов депутатов,

 работающих     в    государственных    управленческих

 структурах,   то   две   или  три  фракции  и  группы

 практически   развалятся.   То   есть   мы  уйдем  от

 правительственного  (...........) в нашем парламенте.

 Вот у меня такие предложения.

 

        ГОЛОВА.  Дякую. Ми використали час відведенний

 для  цеї процедури. Всі мають право... Я не заперечую

 проти  того, щоб ви виступали. Але давайте домовимось

 тоді,   коли   ми  будемо  займатися  основною  нашою

 роботою.  Справа  в  тому,  що є Регламент. Ми часом,

 відведенним  для  цього скористалися повністю. Більше

 того,  ми використали два Регламенти. Зараз 11.02.  З

 10 до 10.30 проводяться ця робота.

      Тому  я  прошу  у  вас згоди, підтримки відносно

 того  щоб  приступити  до  подальшої  роботи.  Антоне

 Денисовичу,  ви один із тих, хто найбільше турбується

 про ефективну роботу Верховної Ради, ну, принаймні це

 так   звучить   з   вашої  подачі.  Я  просив  би  не

 перетворювати  дальше на безплідну дискусію, тут нема

 про що дискутувати. Все те, що сказав тут Головатий і

 інші,  все  це  звучало в моєму вступному слові перед

 початком  сесії.  Дані  доручення,  комісія  створена

 працює  над  підготовкою  положення про ротацію і так

 дальше.

      Будь  ласка, тим більше, Борис Ілліч, давайте не

 будемо.  Це  буде  з'ясування  ситуації.  Не потрібно

 цього робити.

      Будь ласка,  прошу уваги.

       Є  одне...  не  кричіть з місця. Бо я нікому не

 буду  давати  слово.  Тому  що  Регламент дотриманий.

 Використаний час відведений для цього.

      Приводити   у  відповідність  склад  комісії  із

 фракційним  складом Верховної Ради потрібно і треба і

 будемо робити це. І будемо це робити!

 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      Про це рішення прийнято вже, проголосовано. Тому

 ми зараз ломимся у відкриті двері!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Сядьте на місце!

      Тепер    відносно...    відносно   турботи   про

 ефективність   роботи   Верховної   Ради.   Правильно

 говорить Ярослав Михайлович -треба, щоб ми не стільки

 часу   витрачали   на   конкретні   питання.  Але  ви

 подивіться:  ми  з  вівторка  розглядаємо питання про

 промислово-фінансові   групи...  Хто  блокує  розгляд

 цього питання? Навіщо це робиться?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Тому  давайте так: дивитися, що в сусіда в очах,

 але й дивитися, що й в своєму оці!..

      Хто  за  те,  щоб  розпочати розгляд питання про

 промислово-фінансові  групи?  Будь ласка, я ставлю на

 голосування. Щоб продовжити роботу!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      Йде голосування.

 

      "За" -

 

      Процедурне питання. Віктор Іванович, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Після   розгляду   питання   неможна  з  порядку

 введення в процесі розгляду питання.

       Одну хвилинку, одну хвилинку,, почекайте.

      Сядьте на місце, я вам дам зараз слово, сідайте.

      Тоді,  одну  хвилинку,  у мене є приблизно п"ять

 заяв на  виступи, тоді треба всім давати.

      Від фракцій.

      (Шум в залі)

      Бутейко,   що   ви   хотіли  сказати  з  мотивів

 голосування, будь ласка? Чи з процедури?

      Бутейко.

 

      БУТЕЙКО

 

      Дякую. Шановний Олександр Олександрович!

      Бутейко, 70 , "Центр".

      Я  хочу  виступити  із  порядку  денного,  не  з

 мотивів голосування. Ми ще не голосуємо.

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!  Наша  депутатська групра "Центр" у зв'язку з

 розглядом  зараз  цих заяв хоче сказати таке. Порядок

 ведення     сьогоднішнього     засідання     повністю

 здійснюється з порушенням Регламенту.

      І,   Олександр   Олександровичу,   як  це  важко

 визнавати,  я особисто вважаю, що це причиною цього є

 ви,  тому  що  ви ведете засідання. Якщо якась группа

 чомусь   вирішили   не   реєструватися (  а  посністю

 засуджуємо  це), то за Регламентом ви повинні були (і

 вчора також)...

      Почекайте.

      ...   і   вчора   ми,   шановні  колеги,  стаємо

 закладниками оцих політичних інтриг. Я маю контакти з

 багатьма  з  вам  і  в  приватних  розмовах  кожен із

 депутатів -це виключно розумна, грамотна людина. І от

 коли   ми,   основна   частина  таких  людей,  стаємо

 закладниками   отаких  політичних  інтриг,  мені  вже

 набридло  сидіти  в  цьому  залі і вислуховувати такі

 інтриги.

      Я   хочу   сказати:  за  Регламентом,  Олександр

 Олександрович,  якщо  будь-яка група не  реєструється

 (ви зобов'язані були провести реєстрації) і ті  люди,

 які  не  зареєструвались,  вони не повинні одержувати

 заробітної  плати.  А  організацію  роботи ми повинні

 були  би  планувати  у відповідності з тою ситуацією,

 яка сталася.

      Шановний   Олександр  Олександрович!  Ми  почали

 розглядати питання внутрішнього життя однієї комісії.

 Чому  не  ставилось  питання,  коли було відсторонено

 Євдокімова  від  заступника  Голови  Комісії з питань

 законності  і правопорядку? Я цього не розумію. І там

 очолив  цю  комісію  представник  фракції комуністів.

 Чому  тоді  вони не порушували цього питання? Чому ми

 не  розглядали  справ стан у цій комісії? Це викликає

 здивування.

      Я  звертаюсь  і  до  лівих, і до правих. Шановні

 колеги,  давайте  зупинимось у цих безплідних заявах.

 Нам  потрібно  починати  і  працювати так, як вимагає

 Регламент, над питанням порядку денного.

      Шановний   Олександр  Олександрович, уже  багато

 разів   закликав   і   зараз  закликаю:  прошу вас вести

 засідання відповідно до Регламенту. Учора на зібранні

 у вашому кабінеті я говорив: з якими очима ви поїдете

 до  Ради Європи, якщо ми тут (Регламент -це Закон), і

 ми самі його в першу чергу порушуємо. Який приклад ми

 даємо для областей, для районів?

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я...  Оскільки  до  мене адресуються ці

 претензії,   то   я   звертаю   вашу   увагу,  Антоне

 Денисовичу,  на  той  Регламент,  на який ви весь час

 посилаєтеся.

      Питання не обговорюється про ситуацію в Комісії,

 я  ще  раз  повторюю,  питання  не  обговорюється про

 ситуацію   в  Комісії.  Використаний  час  відведений

 Регламентом,   передбачений   для   заяв,  зауважень,

 пропозицій тощо. А що хто буде говорити, так само, як

 і  ви, я не знаю, хоч я знаю хто що говорить, бо одне

 і те ж весь час говориться.

      Тому  я  просив  би  не агітувати один одного за

 ефективну роботу, а треба просто працювати -от і все.

 А  те,  що  треба  приводити  у  відповідність  склад

 Комісії до Положення і до Регламенту, то, безперечно,

 це  теж  не  викликає  ні  в  кого сумніву. І це буде

 робитись.  Я  про  це  сказав  при відкриті Верховної

 Ради.

      Я прошу... Будь ласка, Болдирєв від МДГ.

 

      БОЛДИРЄВ Ю.О.

 

       Уважаемый Председатель, уважаемые депутаты, для

 того,  чтобы  подобные  ситуации не повторялись у нас

 время   от  времени  мы  должны  из  каждой  подобной

 ситуации извлекать какой-то конкретный результат.

      В  настоящий  момент  таким  результатом  должно

 быть,   на   мой   взгляд,   поручение   Комиссии  по

 депутатской  деятельности  и этики, которая у нас, мы

 знаем, очень-очень работоспособная подготовить вопрос

 об изменении состава комиссии по иностранным делам.

      Потому,  что  в  своем нынешнем составе, я был у

 них  на  комиссии  когда  они  рассматривали вопрос о

 внесении  в повестку дня этого вопроса о вступлении в

 межпарламентскую  Ассамблею  СНГ,  а  вы  знаете, что

 инициаторами являются Дьомин, Мармазов и я.

      И   я   свидетельствую,  да  действительно  -это

 комиссия,  состав этой комиссии не сбалансирован, эта

 комиссия  не  отражает  в  целом того мнения, который

 имеет   Верховный   Совет   и   мы   будем  постоянно

 сталкиваться с такими проблемами когда комиссия будет

 проводить  линию  противоречащую  линию, линию самого

 Верховного Совета. Это обьективно, никуда от этого не

 денешся.

      Кроме  того  не  в  коем  случае  нельзя пытатся

 столкнуть  в  данном  случае  интересы  коммунистов и

 независимость делая вид, что все произошло потому что

 Мармазова  принесли  в  жертву  Ландика.  Отнюдь  это

 совсем  не  так  Ландика  вот  то  самое  большинство

 комиссий,  которая  имеется  там не любит также как и

 Мармазова.

      И  сегодня  они  сделали  это  исключительно  из

 тактических    соображений.   Значит   проблема   эта

 существует  от  нее  никуда не денешся и я предлагаю.

 Кстати это проблема касается и нашей фракции, которая

 сегодня  не  представлена  вообще в этой комиссии, не

 одним   человеком,  и  на  все  наши  предложения  мы

 получаем  отказы.  Значит  я  предлагаю  поставить на

 голосование мое предложение.

      О  том,  чтобы  поручить комиссии по депутатской

 деятельности  внести предложение по изменению состава

 комиссии   по   иностранным  делам.  И  наша  фракция

 настаивает   на  том,  чтобы  ей  было  предоставлена

 соответствующая   квота.   Вот   так.  Настаиваем  на

 голосовании. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Я  ще  раз прошу приступити до розгляду

 конкретного питання.

      Все з'ясовано все тут зрозуміло.

      Причина  справді,  більше це привід. Будь ласка.

      Це привід, пропорційний склад комісії комісії, а

 причина  в  іншому.  І  справді  таким детонатором до

 цього   питання   було   те,  що  Верховна  Рада  має

 розглядати питання міжпарламентська Асамблея СНД.

      Тому  це  питання  буде  розглядатися Верхоовною

 Радою, воно включено в порядок дня і тоді визначаться

 всі  і  тому я прошу, тому я прошу не кричати з місця

 не порушувати Регламент, сядьте, сядьте на місце будь

 ласка.

      Я  роблю  депутату Зайцю зауваження за вульгарне

 поводження в сесійному залі. Я не хочу сказати іншого

 слова,  я  прошу  голів  зважених  комісій чи фракцій

 утриматися від заяв зараз. Я прошу.

      Я  прошу продовжувати роботу. Дуже прошу, Василь

 Миронович.

      Віктор Іванович, будь ласка.

      Доручення  комісії  Шейка даних з цього приводу.

 дані,  він  готує положення і інші матеріали, ми тоді

 визначимос  стосовно  порядку  і процедури Регламенту

 тощо ротації і так далі, я прошу не треба.

      Віктор Іванович. Будь ласка на трибуну.

      Із  цього  приводу,  я, давайте так, я ставлю на

 голосування  доручення  комісії з питань Регламенту і

 депутатської    етики,    доручити   їй   підготовити

 пропозиції  в додаток до того чим вона занімалася про

 ротацію  і  про  положення  про  звіти  голів комісії

 пропозицію  щодо структурної перебудови депутатського

 корпусу. Ставлю на голосування протокольне доручення.

      А потім  термін проголосуємо.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Доручення   протокольне,   процедурне   питання,

 скільки вам треба часу на це.

      Він просить тиждень наступний, но ми в сесійному

 режимі будемо працювати через два тижні даємо йому на підготовку.

      Хто за два тижні, за строк два тижні, прошу проголосувати.

      Комісія підтримає цей строк.

 

      ІДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Прийнято рішення, дякую, сідайте.

      Будь ласка, Віктор Іванович на трибуну.

      Я прошу вас, ми розглядаємо надзвичайно важливий закон..

      Його чекає виробництво.

      Стаття 4, пункт. Віктор Іванович

 

      СУСЛОВ.  4.5

 

      ГОЛОВА. 4. 5. Текст такий: "Головне підприємство

 промислово-фінансової   групи   має   право  надавати

 учасникам    промислово-фінансових   груп   тимчасову

 фінансову     допомогу     з    метою    забеспечення

 безперебійного    виробництва   проміжної   продукції

 промислово-фінінсової групи.

      Ця   допомога   незалежить   від   її  джерел  і

 вважається кредитом і не оподаткується.

      Зауваження були, Єльяшкевич, будь ласка.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ.  Єльяшкевич, Херсон.

 

      ГОЛОВА. Номер поправки.

 

      ЄЛЬЧШКЕВИЧ.  180

 

      Ельяшкевич,     Херсон,    депутатская    группа

 "Реформы".

 

      ГОЛОВА. Номер поправки.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. 180.

      Александр  Александрович,  я  к вам обращаюсь по

 поводу  нарушения Регламента. Дело в том, что порядок

 рассмотрения  поправок  следующий.  Сначала докладчик

 должен  сказать:  почему  отклонена  эта поправка, по

 какой  причине.  А потом тот, кто инициирует попраку,

 должен  высказать  свои  доводы  и  после  этого  зал

 голосует.

      У  нас все наоборот. Последнее слово остается за

 Виктором  ивановичем и он приводит скою аргументацию,

 а  мне, к сожалению, слово потом не предоставляется в

 нарушение Регламента. И я не могу ответить на...

 

      ГОЛОВА.  Олександр  Сергійович, я вам дам слово,

 але  по  першій  частині  регламенту  він  саме так і

 зробив.  Із  самого  початку  при  перших статтях він

 пояснив  чому  принципова  незгода  комісії  з вашими

 пропозиціями.  А ви тепер  говорите про інші речі.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ  О.  С. Нет, Александр Александрович.

 Пусть  сейчас Виктор Иванович скажет почему отклонена

 поправка по пункту 4. 5. А потом я скажу свои доводы.

 

      ГОЛОВА.  Ось ще раз прошу вас. Шановні депутати,

 дивіться  уважно Регламент і дивіться тексти, які тут

 викладені.  У нас є норми, які мають приблизно по 20,

 30   поправок.   Якщо  він  по  кожній  поправці,  не

 дивлячись на те, може автор і не хоче з цього приводу

 голосувати,  буде  робити  аргументацію,  то ми кожну

 поправку будемо  день розглядати.

      Ну треба ж думати -що ви пропонуєте. Будь ласка,

 ваше зауваження, ваша позиція.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ  О. С. Єльяшкевич, депутатская группа

 "Реформы".

      Пункт 4-5 говорит о том, что главное предприятие

 промышленно-финансовой     группы     имеет     право

 предоставлять  участникам временную финансовою помощь

 по  определенным  целям. Эта помощь, независимо от ее

 источника,  не  называется  кредитом  и  не  подлежит

 налогообложениям.

      В  таком  случае  могут  быть  выданы финансовые

 ресурсы  любому  иностранному  участнику промышленно-

 финансовой     группы.     Фактически    это    будет

 легализованный   вывоз   капитала   из  Украины.  Это

 огромная опасность.

      Если,  что  касается  порядка  расмотрения,  нет

 возможности  у докладчиков все время аргументировать.

 У   меня   просьба   есть,  что  если  дальше  пойдет

 аргументация,  после  моего  выступления предоставить

 слово,  если я с чем-то буду не согласен.  Потому что

 к   сожалени   аргументация   Виктора   Ивановича  не

 соответствует  действительности  во  многих моментах.

 Спасибо.

 

        ГОЛОВА. Віктор Іванович, прошу.

 

       СУСЛОВ.        Хорошо.  В  данном  случае я не

 знаю   понадобится   ли   давать   слово   Александру

 Сергеевичу,  потому  что  в данном случае с ним можно

 согласиться    и    его    сомнения    снять    одним

 дополнителнением.  Забороняється  надавати  тимчасову

 фінансову  допомогу  учасникам  промислово-фінансових

 груп нерезидентам. Тем самым любая...

 

        ГОЛОВА. Нерезедентам України.

 

      СУСЛОВ.        Да  нерезедентам  Украины. Любая

 возможность   перевода   денег   за   границу   будет

 исключена.

 (Шум у залі, окремі вигуки)

      ...  То  есть,  в  данном  случае это дополнение

 учитывает то, что сказал депутат Ельяшкевич.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Синіцин.

      Форми  переливу  капіталу тут такі різноманітні,

 що ...

 

      СУДНИЦИН   , 184 виборчий округ, група "Реформи".

      Я  прошу обратить внимание народных депутатов на

 то, что мы уже приняли. Мы дали возможность головному

 предприятию исполнять функции Фонда госимущества. Для

 того,  чтобы  успешно этим распоряжался (со льготами)

 мы  предоставили  ему все льготы. Теперь мы головному

 предприятию  передаем  функции  Национального  банка.

 Товарищи,   что   нам   еще   остается?  Предоставить

 возможность   устанавливать   им  границы,  создавать

 Национальную    гвардию  -  и  тогда   мы   создадим

 государство   в   государстве.   Где   указано,   что

 финансовое   предприятие   имеет   выполнять  функции

 банка?!.. Чем это оговорено, кто контролирует все эти

 операции?  Тем  более - они не облагаются налогом, не

 являются  кредиты.  Так  какие  кредитные  ставки  мы

 передаем  в  финансовые  ресурсы?  Мало  того, что мы

 передаем  материальные  ресурсы -теперь мы еще даем в

 полное  распоряжение  и  финансовые  ресурсы!  Это  -

 экономическая   сторона   проблемы.  И  я  как  лидер

 Национальной    Конфедерации    профсоюзов    Украины

 категорически   против   предоставления  таких  льгот

 крупным    монстрам,    бывшим   участникам   военно-

 промышленного    комплекса.    Поскольку   в   нашей

 Конфедерации  находятся мелкие и средние предприятия,

 и  им  (учитывая  то,  кто  входит в состав комиссии,

 которая    будет    определять,    какие   финансовые

 промышленные   группы   создавать,   кто  туда  будет

 входить)   никогда   не   будет  предоставлена  такая

 возможность.   Я   категорически   возражаю  с  такой

 постановкой вопроса. И пункт 4.5 предлагаю снять!

 

      СУСЛОВ В.И.

      Уважаемые  депутаты,  ну,  к сожалению дискуссия

 приобретает  несколько эмоциональный характер, потому

 что  мне,  например,  неизвестно,  какими статьями мы

 передали    головному   предприятию   функции   Фонда

 госимущества -  этого   нет.   Никакими  статьями  не

 передаются   функции  Национального  банка  головному

 предприятию...  Если есть необходимость пояснить все-

 таки,  что  такое временная финансовая помощь и зачем

 здесь  предполагается  такое  право,  то  я готов это

 сделать.

      Речь  идет  о  том, что поскольку смысл создания

 промышленно  финансовой  группы  -это выпуск конечной

 продукции,  за  неё  отвечает  головное  предприятие,

 естественно,  оно  зависит  от  поставок смежников по

 всем этим  переделам.

      В  данном  случаэ  оно  может,  если  у смежника

 тяжелое  положение,  он  не  может  ему  своевременно

 поставить  необходимую комплектацию, временно оказать

 финансовую  помощь,  как  здесь  записано:  "только с

 целью   производства  промежуточной  прощукции".  Это

 контролируеться.  Дальше  в  следующем  пункте  будет

 сказано, что если это используется не на те цели -это

 подпадает  под  законодательство  "Про  ухылення  вид

 оподаткування"   и   соответственно   наказывается  в

 соответствии с действующим законом.

      Конечно, если этот пункт будет снят, Закон будет

 работать.  Потому  что  нехватка  оборотных  средств,

 смежник  в  этом  случае должен компенсировать просто

 получением   кредита   банка.   Но  в  данном  случае

 возможности   еще   одной,   так  сказать,  получение

 беспроцентной помощи от головного предприятия, просто

 соответствует     интересам    стабилизации    работы

 промышленно-финансовой группы. Вот затем этот пункт и

 предлагается принять.

 

      ГОЛОВА.  З  цього пункту э ще зауваження у кого?

 Ви носили...

      Будь ласка, Анісімов. Я дам вам слово.

 

      АНІСІМОВ Л.О.

 

      178, город Запорожье.

      Я  обращаюсь к народным депутатам, у меня дальше

 есть  ссылки  по  этому  поводу,  поддержать  то, что

 сегодня  предлагает  Комиссия и наверное не забывать,

 ради  чего  мы создаем финансово-промышленные группы.

 Если  есть  такая  возможность,  будут  идти слабые и

 ослабшие  производства  для  того, чтобы протянули им

 руку    более   сильные.   И   концентрируя   это   с

 производственным, мы получим конечный результат, ради

 чего создается финансово- промышленная группа.

      Прошу  народных  депутатов проголосовать за этот

 пункт и поддержать Комиссию.

 

      ГОЛОВА. Поправка 180-а Єльяшкевича, Судницина (з

 агрументацією щодо цього вони виступали) ставиться на

 голосування.

      Нагадую, що голосування йде поіменно.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення не прийнято.

      Носов, прошу. Номер поправки.

                         - 43 -

 

      НОСОВ В.В.

 

      Номер   поправки  222.  Значить,  частина  4.  5

 говорить,  що  ця  допомога  не  вважається кредитом,

 тобто  назад повертати її не треба. Але тут кредитом,

 мається на увазі, щоб безпроцентно було.

      Тому  я  б  пропонував  записати:" на поворотній

 основі".   Тобто   тимчасова  фінансова  допомога  на

 поворотній  основі,  щоб  не  була  просто  перекачка

 грошей внутрі самої України. З Віктором Івановичем ми

 окремо  говорили.  Він начебто був згодний на це. Але

 чомусь поправка відхилена.

      Я  наполягаю,  щоб  її  проголосували, бо будуть

 фінансові зловживання внутрі України.

 

      СУСЛОВ В. І. Да, ну поскольку здесь формулировка

 временной   финансовой  помощи,  это  и  предполагает

 возврат.  В  данном случае дополнение депутата Носова

 прото  для  ясности усиливает то же самое. У меня нет

 возражений. Естественно, на возвратной основе.

 

      ГОЛОВА.  Давайте  додамо  поправку  222 до цього

 тексту, як пропонує Носов і підтримає Віктор Іванович

 і буде ця норма працювати, немає заперечень?

      Я  ставлю  на  голосування поправку Носова, будь

 ласка підтримайте її.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА -

      Рішення

      Я  прошу  з  урахування голосування по поправках

 проголосувати  цю  норму в редакції від комісії. Я її

 зачитав, мова йде про можливість справді концентрації

 капіталу  підприємств для того, щоб випускати кінцеву

 продукцію  і  допомоги  і  взаємодопомоги. Можливість

 взаємодопомоги. Ставлю на голосування.

 

      СУСЛОВ   В.  І.  Дополнение  о  котором  говорил

 Ильяшкевич, то есть о том, что забороняється надавати

 тимчасову  фінансову  допомогу  учасникам промишленно

 фінансових групп  не резедентом Украины.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка Єльяшкевич.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ. Херсон. Депутатская группа "Реформы"

 

      Дело  в  том,  что  я говорил не только об этомя

 говорил  о  том,  что  надо  исключить полностью этот

 пункт,  обьясню  почему?  Финансовой  помощью  пойдут

 суммы   тем  более,  они  проголосовали  по  поправке

 Носова,  чтобы хотя бы это было на возвратной основе,

 когда  Головное  предприятие, предприятие предположим

 будет государственной формы собственности, фактически

 будет  давить  деньги предприятиям не государственной

 формы собственности.

      И  второй  момент  этот  тот,  что  в  этом виде

 деятельности  к  сожалению  нет никаких регулирований

 Национального  банка,  а  фактически это является уже

 кредитная  деятельность  и  если Головное предприятие

 сделает  такую  помощь  в  очень  большом размере, то

 очень  возрастет риск вообще банкротство промышленно-

 финансовой группы.

      Поэтому это очень опасный пункт и я прошу коллег

 депутатов   за   него   не   голосовать.  Этот  пункт

 фактически  делает смешение форм собственности. Явным

 и  в  результате  этого  система пылесоса о которой я

 говорил   вчера  и  позавчера  будет  работать  очень

 ефективно,    фактически    будет    перекачка   идти

 государственных рессурсов коммерческим структурам.

      Я прошу коллег депутатов внимательно этот вопрос

 понять.

      ГОЛОВА. Ще раз, Віктор Іванович, ваша пропозиція

 з цього приводу.

 

      СУСЛОВ   В.  І.  Я  еще  раз  обращаю  внимание,

 понимаете,  у  вас  недолжно создаваться иллюзий, что

 речь  идет  вобще  о  перечислении денег куда-то и не

 понятно зачем. Это неблагодійна діяльність.

      Читаем,     исключительно    для    производства

 промежуточной       продукции,       аконтролируется,

 наказывается в случаи не целевого использования и так

 далее.

      Поэтому  я  предлагаю поправку статью в редакции

 комиссии поставить и со своей стороны ну учитывая все

 эти сомнения по части опять таки возможности оказания

 помощи  предприятия  не  резиденту,  это  тоже  можна

 поставить,  скажем  отдельно,  тут  сомнения понятны,

 хотя у нас валютное регулирование, законодательство о

 валютном    регулировании    и   ограничивает   такие

 безвозвратные  переводы,  ну  чтобы  не  было никаких

 сомнений,   зная,  что  часть  депутатов  очень,  так

 сказать,  ревниво  к этому относятся, я бы поддержал,

 ну  это  мое  предложение отдельно вместе с депутатом

 Ильяшкевичом,  отдедльно поставить в редакции комисси

 и  отдельно поставить это в допполнение о прекращении

 оказания   такой   помощи   участникам   промышленно-

 финансовой групп не резиденту.

 

      ГОЛОВА. Таким чином у тексті можна вставити такі

 слова.

      Головне підприємство промислово-фінансової групи

 має  право  надавати  учасникам промислово-фінансовим

 групам резедентом України, так можна говорити, а далі

 за текстом.

 

      СУСЛОВ В.І. Можна и так, да.

 

      ГОЛОВА. Так Ільяшкевич.

      Ну,  я сталю на голосуввання його пропозицію про

 виключення,  а  потім будемо говорити далі, ставлю на

 голосування.

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Не підтримана пропозиція.

 

      В  такій  редакції  тоді  ставимо,  будь ласка в

 редакції від комісії.

      Ставлю на  голосування в редакції від комісії.

      Давайте  окремо,  спочатку  так, ну зобов'язаний

 поправку  голосувати,  тому  слова,  я  зачитак, коли

 додаються резидентом України" ставлю на голосування.

      Резидентом, немає права називати.

 

      ІДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Нен  вистачає  голосів.  В редакціє від комімії,

 ставлю на голосування.

      Нагадую,  що  голосування  поіменне. Тих, хто не

 голосує,  ви забов"язані голосувати ще раз. Голосуйте

 як хочте.

      Ставлю  на  голосування. В редакції від комісії,

 той текст що у вас перед очима.

 

       ІДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Я  прошу,  оголосити,  хто  х депутатів проводив

 засідання зараз фракцій6 будь ласка сядьте в зал, а в

 перерві проводьте засідання.

      Тому   що  складається  враження,  що  от  якісь

 міжфракційні  там  питання  мають більше значення ніж

 основна робота.

      Зрозуміло,  що  більшу підтримку має редакція де

 страхується  позиція  підприємств України і потрібно,

 мабуть,  на  неї  іти, на цю редакцію. Тобто мова йде

 про   те,   що   текст   має   бути  таким:  "Головне

 підприємство  промислово-фінансової  групи  має право

 надавати    учасникам   промислово-фінансових   груп,

 резедентам  України  тимчасову  фінансову  допомогу з

 метою    запезпечення    безперебійного   виробництва

 проміжної  продукції  промисловояінансової групи". Ця

 допомога   незалежно  від  її  джерел  не  вважається

 кредатом і не оподатковується. Зрозуміло?

      Ставлю   на   голосування   ще   раз.  Я  прошу,

 голосуйте. Цушко.

 

      "за"

 

      Четверта... Стаття 4.6.

 

      СУСЛОВ.

      Александр Александрович! Давайте все-такки тогда

 попробуем с той редакцией, которую я предлагал, может

 быть  не  все  поняли.  То есть четко  записать после

 редакции  комиссии: "Забороняється надавати тимчасово

 фінансову  допомогу  участникам промислово-фінансових

 груп,  нерезедентам". Тогда четко становится ясно, не

 то  что  резидентам дозволяется в вашей редакции, а о

 резедентах   ничего   не   говорится.   Здесь   четко

 определяется  опреледяется, что нерезедентам нельзя и

 все.

 

      ГОЛОВА. Нема заперечень? Я ставлю на голосування

 цю пропозицію.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Стаття  4. 6. "Спроби головного підпприємства або

 учасників   ППГ   використати   пільги,  надані  цієї

 статтею,   не   для  виробництва  кінцевої  проміжної

 продукції промислово-фінансової групи кваліфікується,

 як  ухилення від оподаткування і карається відповідно

 до чинного законодавства".

      Зрозуміло? Є заперечення? Єльяшкевич.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.

 

      Ельяшкевич,     Херсон,    депутатская    группа

 "Реформы".

      К  сожалению,  опять  не  предоставили  слово по

 пункту  4.  5.  Резиденты  Украины -это в том числе и

 предприятия  с  иностранными инвестициями. Фактически

 все   равно   будет  происходить  вывоз  капитала.  Я

 предупреждаю и потом буду приводить факты, когда этот

 Закон  будет  действовать. И понятно, кто в поименном

 голосовании его поддержал.

      Что   касается   пункта  4.  6.  В  принципе  он

 правильный,  но  он  чисто  декларативного характера.

 Есть  поправка  225-ая,  которая  говорит  о том, что

 "рішення   про   надання  пільг  промислово-фінасовим

 групам  приймається  Верховною  Радою  України шляхом

 внесення відповідних змін в податкове законодавство".

      О  ней говорил депутат Соболев вчера, я о ней не

 говорил,  но  в  принципе,  я  считаю, что если мы не

 запишем  такую запись в этом Законе, то, к сожалению,

 депутаты фактически своими руками предоставляют право

 Кабинету  Министров  вводить  предприятия в категорию

 элитных  или неэлитных. То есть, фактически они будут

 уже  дальше  решать:  будет предприятие дейтсовать по

 той  или иной системе налогообложения, платить налоги

 в полном обкеме или платить налоги в льготной режиме.

      Такая   вещь  практически  отстраняет  Верховный

 Совет Украины от тех положений, которые были записаны

 как  в Конституции, так и в Конституционном договоре,

 что   вопросы   налогообложения  -это  исключительная

 компетенция Верховного Совета Украины.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Тобто в принципі ви не заперечуєте проти

 змісту цієї статті.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ  О.  С.  Да,  но  надо  поправку  225

 добавить к этому пункту.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Да,  уважаемые  депутаты, как вы

 видите,   содержание   поправки   225   абсолютно  не

 соответствует содержанию пункта 4. 6. Ввиду этого она

 и  не  может здесь приниматься. Эта поправка могла бы

 рассматриваться, так сказать, по отношению к другим

 пунктам.

      Что  же  касается якобы декларативного характера

 пункта  4. 6, я не согласен. Это принципиально важный

 пункт.   Дело   в   том,   что   понятие  конечной  и

 промежуточной продукции промышленно-финансовой группы

 вводятся только в этом Законе. И даются льготы только

 для  производства промежуточной продукции. Если мы не

 укажем,  что в случае нецелевого использования льгот,

 наступает    ответственность    в    соответствии   с

 законодательством об уклонении от налогообложения, то

 арбитражные  суды  не будут иметь основания применять

 это  законодательство  в  случае  таких нарушений. То

 есть,     льготы     автоматически     здесь    могут

 распространяться  как  бы на любое производство, а не

 только  на  производство  промежуточной  продукции  и

 другие  условия , о которых мы уже говорили.

      Поэтому  этот  пункт  принципиально  важен  и он

 должен быть в Законе.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло.

      У  вас  зауваження  з  цього пункту? Будь ласка,

 будь ласка...

 

      СУДНИЦИН Ф.С.

      Судницин, 184 округ, город Запорожье.

      Значит,   я  бы  оценил  пункт  4.  6  следующим

 образом.   Мы  приняли  пункт  4.  1,  2,  3,  4.  4.

 Вдумались, посмотрели. Я уже... И напоминаю еще раз -

 в    ФПГ    входит    государственное    предприятие,

 негосударственное   предприятие   и   предприятие   с

 негосударственной  формой собственности.

      Головному   предсприятию  предоставляется  право

 управлять    собственностью    всеми    типами   этих

 предприятий. Механизма этого не существует, никто его

 не знает. Будет полная  путаница.

      До  сих  пор  Фонд  держмайна  сам не знает -как

 управлять той собственностью, которая, как говорится,

 свалилась   на   их   голову.   А  тут  будет  полная

 несурадица.

      Далее   мы   предоставили   "пильгы"  по  сплате

 экспортного  мита,  импортного мита. Наконец, мы дали

 вожможность   выполнять   этому  предприятию  функции

 банка.  Не  надо  ему  создавать никаких банков и так

 далее.

      Теперь  мы  понимаем,  что волосы встают дыбом -

 какого монстра мы создали. И после этого...

 

      ГОЛОВА. Будь ласка,  пропозицію.

 

      СУСЛОВ.      Мы старой доброй традиции говорим:

 ну, мы же насождавали, мы же железно проконтролируем.

 Вот   этот  пункт,  что  мы  как-то  проконтролируем,

 говорит  об  этом. С одной стороны он красиво звучит.

 Но  если к этому пункту не прибавать 225 поправку, то

 он   просто   ничего  не  будет  значит,  потому  что

 уголовная   ответственность  в  Законе,  в  Уголовном

 Кодексе  не  существует.  ФПГ понятие по тем пильгам,

 которым   дали  этому  предприятию,  какая  уголовная

 ответственность, да не какой.

      Поэтому  если  не  будет поправка 225 этот пункт

 просто пустой.

 

      ГОЛОВА. Я вас прошу звернути увагу, що там ніхто

 не   говорить   про   кримінальну   відповідальність,

 подивіться   уважно,  прочитайте  з  початку,  а  ніж

 коментувати.

 

      СУСЛОВ В. І. Нет я хочу внести уточнение, значит

 я оставляю в стороне все эмоциональные рассуждение по

 проголосованным  пунктам,  действительно  очень важен

 вопрос,    что    понимается   ввиду   под   карается

 соответственно  с  действующим  законодательством  об

 отклонении налогообложению.

      У  нас  есть  статьи  и  в том числе влекущие за

 собой   уголовную  ответственность  за  уклонение  от

 налогообложения.

      Кроме   того   Кабинетом  Министров  поданный  в

 Верховный  Совет  новые предложения, благодаря пункту

 4.  6 мы можем эти общие нормы за уклонение от уплаты

 налогов, применять и в случае промышленно-финансовыхк

 групп.  Это  как  раз  избавляет нас от необходимости

 вносить   специальные  нормы  в  законодательства  об

 ответственности  за нарушение ГОловного предприятия и

 учасников  промышленно-финансовых  групп  за  уход от

 уплаты налогов.

      Поэтому  этот  пункт  здесь действительно важен.

 Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Ігор Рафаїлович ваша поправка тут є. Так.

      Будь ласка.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ 263.

 

      Шановний   Олександр   Олександрович!   Шановний

 Віктор Івановичу!

      Справа  в  тому,  що ми розглядаємо найтрудніший

 серед   Законів,   якщо   ми   визначаємо  фінансово-

 промислову  групу,  то  ми  конче  повинні  визначити

 технологію  одержання кінцевого продукту бо інакше ми

 не будемо обкладати податками бог знає яку продукцію,

 яку може випускати проміжні підприємства.

      В  зв'язку  з  тим  я  хотів  би  повернутися до

 поправки,  яку  дала державність 193 поправки, а саме

 вона   читається   так:   "При  реалізації  проміжної

 продукції  між  підприємствами  промислово-фінансової

 групи  в  об'ємах  необхідних  для одержання кінцевої

 продукції  застосовується  нульова  ставка податку. А

 якщо  проміжні  підприємства  на  ринок продають свою

 проміжну продукцію, з неї повинен братися податок".

 

       СУСЛОВ.      Уважаемый Александр Александрович,

 значит,  Игорь  Рафаилович  я думаю меня простит я не

 буду  коментировать его поправку, которая не по этому

 пункту.  Я прошу просто Верховный Совет определиться,

 нецелевое  использование  льгот,  мы  все-таки  будем

 карать   в   соответствии   с  законодательством  или

 допустим,  чтоб нецелевое использование льгот никаких

 правовых последствий невлекло. Вот к этому сводится.

 

       ГОЛОВА.  Ігор  Рафаїлович,  ви  наполягаєте  на

 голосуванні  з  цього  приводу.  Є  якісь...  я прошу

 вас...  Я прошу вас не перетворюйте процедуру другого

 читання  в  процедуру  першого  читання. Ми не ведемо

 просто дискусію з приводу логіки закону. Мова іде про

 конкретну норму. Є зауваження ваше -воно голосується,

 нема -нема.

      Тому  в принципі зауваження, які висловили група

 депутатів,  що  сидять  спереду, від групи "Реформи",

 вони   не   суперечать   необхідності   покарання  за

 порушення  чи  ухиляння  від  податків,  таким  чином

 збігається   ця   норма.   Ігор   Рафаїлович  теж  не

 заперечує.  У кого зауваження ще до цієї норми, тобто

 голосувати немає потреби.

 

       СУСЛОВ.      Александр Александрович, я просто

 прошу,  мы  будем  очень  долго  работать, если мы не

 будем  идти  последовательно  по  номерам,  по каждой

 поправке.  Потому  что  депутаты начинают высказывать

 мнение,  хотя  они  не  вносили  каких-то специальных

 дополнений.

 

       ГОЛОВА. Носов, 226, потім Безсмертний -27, будь

 ласка. Носова 226 поправка.

 

      НОСОВ В.В.

 

      Поправка   226.  Я  за  те,  щоб  карали   і  ще

 специфічним    видом,    який    непередбаченний    в

 законодавстві.  Говориться,  в  кінці  додати  слова,

 значить,  тут  буде  так:  "І карається відповідно до

 чинного  законодавства" -це  будуть  ті  покарання за

 неподаткові,  поставити  кому, а далі: "... а також є

 підстави  для  ліквідації ПФГ або виключення учасника

 ПФГ із складу ПФГ.

      Тому що цього покарання не передбачено.

 

      СУСЛОВ   В.  І.  Хорошо,  Владислав  Васильевич,

 обратите  внимание  на пункт 6. 2. это предусмотрено.

 Значит  выключення  из  складу  ПФГ  в  каких  случах

 производиться  может  производиться,  в  том числе за

 поданням  Головного державної податкової інспекції, у

 разі  більш ніж дворазового порушення норм статей 4 і

 5 цього закону.

      То есть это учтено в другом месте.

 

      ГОЛОВА. Носов будь ласка.

 

      НОСОВ

 

      Справа   в   тому,   що   ми  статею  2.  0.  7.

 передбачаємо, там же і ліквідацію ПФГ, а в ліквідації

 ПФГ цього немає.

      Крім  того, крім податкової інспекції ліквідація

 може  робитися  рішенням Верховної Ради за наслідками

 контрольно-ревізійної комісії і тому ми не зв'язані з

 податковою  інспекцією, якщо ми тут запишемо так як я

 пропоную,  то  це  буде  на  всі  випадки  і  Кабінет

 Міністрів  за  поданням  податковї  інспекції  іі  ми

 самостійно право будемо мати.

 

      ГОЛОВА. Можна погодитися.

 

      СУСЛОВ  В.  І. Добре, можна согласиться конечно,

 так. Мы расценивали это как повторение нормы, которая

 есть  в другой статье, но можна включить сюда хуже от

 этого не будет, а только лучше.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло,  це  посилення цієї норми не

 суперечить  змісту  її, тому я ставлю на голосування,

 Віктор  Іванович не заперечує, я прошу підтримати, це

 справді  посилення  норм,  зостереження  для  тих хто

 хотів  би  використовувати ФПГ іншим чином, голосуйте

 будь ласка, це абсолютно нормальна норма.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Поправка Носова,  додаток до діючої норми.

 

      Будь ласка ще,  Бепзсмертний 227 поправка.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ

 

      Шановний  Віктор  Іванович,  шановний Олександре

 Олександровичу,  я  безперечно не міг сподіватися, що

 всі  ці  піл  ьги  пройдуть, і тому пропонувавши відж

 початку   поправку  яка  йде  під  номером  227,  яка

 передбачає  сплату  податків  нарахзування  за діючим

 законодавством.

      Ну  добре,  коли відкинута пропозиція статусуПФГ

 як   юридичної   особи,   то   із   врахуванням  вище

 прийнятого,  Вікторе Івановичу, ці статті не можуть і

 не  будуть  ніколи  діяти  -я з вами говорив по цьому

 поводу,   тому  що  будуть  діять  прийняті  і  діючі

 сьогодні  інструкції  й положення. І потім ці питання

 будуть   лише   додатковими  складнощами  для  роботи

 Арбітражного  суду.  Прийнявши  4.  5,  ми  перегнули

 палку,  чесно  кажучи,  з тими всіма пільгами, які ми

 надавали.  Через  те  зараз  необхідно прийняти другу

 частину  227-ї  поправки,  яка гооврить, що у випадку

 невідповідності  норм Закону України "Про промислово-

 фінансові  групи"  нормам  чинного  законодавства про

 оподаткування,   нарахування  та  стягнення  податків

 відбувається за нормами цього Закону. Перше.

      І  друге.  Вікторе Івановичу, ні в якому разі не

 можна  погоджуваться  на те, щоб ці норми і ці пільги

 не  носили  почасового  обмеження. Можна говрити про

 все,  але  обов'язково  на  пільги  ці  треба  внести

 почасове обмеження. Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Вікторе Івановичу, прошу.

 

      СУСЛОВ  В. І. Уважаемые депутиаты, ну вы видите,

 что пункт 4. 6 касается только наказания за нецелевое

 использование  льгот. Поправка, о которой идет речь -

 227-ая  -у  нее другое содержание. Поэтому, поскольку

 этот вопрос уже обсуждался (по льготам), я сэкономлю,

 с    вашего    позволения,    время    и    не   буду

 комментировать...

 

      ГОЛОВА.   Роман   Петрович,  зверніть  увагу  на

 аргументацію  Віктора Івановича. Ваша, так би мовити,

 посилка  -цілком  правильна  і  слушна, тільки що для

 іншої  норми.  Це  не  цього...  не  цієї  норми вона

 стосується.

      Орест  Дмитрович,  у  вас є?... Пункт називайте.

 Климпуш.

 

      КЛИМПУШ О.Д., 172 виборчий округ.

      Дякую.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги!

      Я,  може,  дійсно, не вніс деякі поправки, но це

 зв'язано  з тим, що я в попередній сесії (ви знаєте)

 мав  таке...  об'єктивну  на  це  причину... Але хочу

 звернути  увагу  на  пункт  4. 6, на статтю 4. 6. Тут

 написано,  що  відбуваються  і  караються  відповідно

 до  чинного  законодавства спроби. За спроби не можна

 карати!   За   дії  треба  карати!  Тому  я  пропоную

 написати:  "...  дії  головного  підприємства  та/або

 учасників  ФПГ, направлені на використання пільг,..."

 і далі за текстом.

      Спроба ця буде невдалою

 

      СУСЛОВ.   В   редакционно   надо  будет  учесть,

 абсолютно правильно.

 

      ГОЛОВА. Значить,  я буду ставить голосування з

 урахуванням ваших поправок.

       Борис  Йосипович, у вас є номер.

      Редакційно, ну будь ласка.

      Райковський, потім Пономаренко.

 

      ПОНОМАРЕНКО. У   виробничому   циклі,  виробництво

 конкретнорї  продукції  немає  іншого, крім проміжної

 кінцевої продукції.

      Тому  я  пропоную  записати  "  спроби головного

 підприємства або учасників ФПГ використовувати пільги

 надоніє  цїєю  статею для виробництва обомовлений цим

 виробництвом і  договором продукції ..." і далі по тексту.

      Так буде чіткіше і конкретніше.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ.  Ну  редакционно это хуже. Но, уважаемые

 коллеги в данном случае слово "спробувать" то что сказал...

 

      ------------     Замінюємо.

 

      СУСЛОВ

      Да.  Действительно,  нужно  заменить. Так что за

 конкретные   действия   совершенные   уже   наступает

 покарання,  а  не за попытки совершения действия. Это

 правильно.  Но  остальное то, что предложено, ну, по-

 моему,    редакционно.................    И    сейчас

 редакционная правка чисто в зале неуместна - это все-

 таки дело редакционного отдела.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу, оридичний відділ вичитує післо

 другого  читання всі документи, редакційні правки він

 має  право  робити,  які  не змінюють суті документу.

 Подайте цю пропозицію, вона буде врахована.

      ..........., будь ласка.

      Номер.

 

      СУСЛОВ В.І.

      По   номерам   к   этому   пункту  все  поправки

 исчерпаны, Александр Алексантрович.

 

      ГОЛОВА. ...., Рябченко, да.

 

      РЯБЧЕНКО

      Виктор  Иванович,  здесь  пункт 4. 2 и 4. 3 -это

 уплата  пошлины, это не налогообложение, поэтому в 4.

 6  надо  добавить:  " Як ухилення від оподаткування і

 сплати мита".

 

      СУСЛОВ   В.   І.  Понимаете,  дело  в  том,  что

 предыдушими пунктами мы их освободили от уплаты мыта,

 а  тут  если  добавим  и  введем  ответственность  за

 неуплату,   то это будет, так сказать, несоответствие

 с предудущими пунктами.

 

      ГОЛОВА.  Буде  суперечність  між пунктами однієї

 статті.

 

      СУСЛОВ В.І. Да.

 

 

      Александр  Александрович,  у меня все-таки к вам

 просьба,  как  к ведущему. Идти строго по поправкам и

 обуждать  только  то,  что есть в таблице. Потому что

 иначе  мы  начнем  голосовать  с голоса и обязательно

 что-нибуть напортим......

 

      ГОЛОВА.  Ви  правильно  кажете, тільки Регламент

 передбачає  і  дискусію  в окремих випадках. В даному

 випадку,  наприклад,  зауваження Клімпуша було цілком

 слушне, ми його враховуємо.

      Ставиться  на  голосування редакція  статті 4. 6

 за  редакційною  правкою  Клімпуша і додатком Носова,

 який  ми  проголосували  окремо.  Прошу проголосувати

 всіх.

      Стаття 4.6 з доповненнями голосується.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Таким  чином  ми  4  статтю прийняли, але вчора,

 коли  ми  розпочинали  розгляд  цього  документу,  ми

 домовилися  про  те,  що...  (ми ж шляхом голосування

 визначилися),  що  розглядаємо  спочатку  ключову  чи

 концептуальну   для   цього   4   статтю,   а   потім

 повертаємося....... 2.6 чи 2.9? 2.9

 

      СУСЛОВ  В.  І. Нет, я прошу прощщения, по-моему,

 мы не голосовали пункт 2.4 еще, начиная с пункта 2.4.

 

      ГОЛОВА. 2.4. Зараз подивимось. Так...

 

      СУСЛОВ В.І. Начиная с пункта 2.4 мы должны...

 

      ГОЛОВА. Так, так, правильно, 2.4.

      "Промислово     фінансова    група    не    несе

 відпоівдальності  по зобов'язанням, за зобов'язаннями

 держави.   Держава   не   несе  всідповідальності  за

 зобов'язаннями    промислово-фінансової   групи".   Є

 зауваження?

      Єльяшкевич.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.

 

       Эльяшкевич, Херсон, депутатская группа "Реформы".

      Текст  здесь  правильный, однако 108-ая поправка

 есть,  где фактически дополняется, хотя она отклонена

 аваторами  не  понятно по каким причинам, но опять мы

 работаем  в  режиме  того, что я буду говорить, потом

 будут  агрументировать и потом слова не будут давать.

 Ну  что  ж,  уже  приняты такие вещи, которые нанесут

 огромный  ущерб Украине. И будем надеятся, что такого

 не будет.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

 

      ЭЛЬЯШКЕВИЧ  О.  С. Для создания... Суть поправки

 следующая.

      "Для   створення  транснаціональних  промислово-

 фінансових  груп  обов'язкова  наявність погоджених з

 Кабінетом Міністрів  України  організаційного  проекту

 промислово-фінансових  груп та інвестиційного проекту

 промислово-фінансових груп.

 

      ГОЛОВА.  Олександр  Сергійович,  я  звертаю вашу

 увагу на Регламент. Там записано, якщо голосування по

 поправці  охоплює  іншу  поправку  або пропозицію, то

 передбачає,   що  це  питання  вирішено  і  не  треба

 повторно голосувати.

      У першій статті, голосуючи дефініції, ми з цього

 приводу визначилися. Ці пропозиції були відхилені.

      Тому  зараз  агрументацію проводити просто немає

 рації.

      Ще, будь ласка.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Я прошу прощения, дайте мне все-

 таки прокомментировать.

      Значит,     порядок    регистрации    финансово-

 промышленных  груп,  в том числе и транснациональных,

 регламентируется  статьей  третьей. В данном случае в

 пункте  2.  4  совсем  другой  предмет, а именно, что

 промышленно-финансовая    группа   не   отвечает   по

 обизательства  государства  и  на  оборот  зачем этот

 пункт нужен.

      Дело   в   том,   что  регистрацию  промышленно-

 финансовой   группы   проводит   государство  в  лице

 Кабинета  Министров.  Для ясности, чтобы не возникало

 потом сомнений и в случай каких-то провалов в группах

 не  предьявлялись  претензии к тому кто регистрировал

 группу.  То  есть  Кабинету  Министров в Законе нужно

 четко    говорить,    что    государство   не   несет

 ответственность   по   результатам  их  работы  и  на

 ответственность  по  результатам их работы и наоборот

 промышленно-финансовая    группа   не   отвечает   по

 обизательствам  государства, то есть не в коем случае

 государсвенным  образованием  не является. И по-моему

 этот  пункт  абсолютно бесспортный тут сторого говоря

 не о чем дискутировать.

 

      ГОЛОВА.   МОжна  ставити  його  на  голосування.

 Свято, ну не вже ви не згодні з  цим пунктом?

      Згоден, то навіщо тоді обговорювати.

      Василь Петрович Свято, дайте слово.

 

      СВЯТО В.П.

 

      Дякую.

 

      Шановний   Олександр   Олександрович!   Шановний

 Віктор Іванович! Шановні колеги депутати!

      Я  хотів би звернути вашу увагу на першу частину

 статті 2. 4, а саме промислово-фінансові групи, група

 не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а

 тепер  звернути  увагу  на статтю 1. 1 цього ж самого

 законопроекту,    що    промислово-фінансові    групи

 створюються  з  ціллю  реалізації  державних  програм

 пріоритетних напрямків.

      То,   якщо   не   буде   нести  відповідальність

 промислово-фінансова група, то зобов'язання у держави

 з  точки  зору  реалізації  в  державні  програми, то

 вибачте  чи буде (..........) ця державна програма на

 пріоритетних   напрямках  виводу  нашої  економіки  з

 кризи,  я  хочу  почути  відповідь,  шановний  Віктор

 Іванович  на мої запитання. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА . Віктор Іванови

 

      СУСЛОВ  В.  И.  Ну,  я  не  вижу  здесь никакого

 противоречия   действительно   промышленно-финансовая

 группа    регистрируются    постановлением   Кабинета

 Министров  в  том  случае, если она создается с целью

 реализации  государственной  программы,  но отсюда не

 следует,  что  она  должна  нести  ответственность по

 обязательствам государства.

 

      ГОЛОВА. Все правильно.

      Є   потреба   голосувати?  Василь  Петрович,  ви

 погоджуєтесь?  Погоджується.  Роман Безсмертний.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ

      Шановний  Вікторе  Івановичу,  я  звертаю   вашу

 увагу  теж  на той аргумент, що присутність Державної

 програми,  в  якій передбачається потім в Генеральній

 угоді  перелік  номенклатура  продукції, яку випускає

 підприємство  та  до  цього  ще. Зверніть увагу, що в

 правовому   регулюванні   діяльності  ФПГ  буде  маса

 використано  норм  договірного  права (я маю на увазі

 міждержавних  угод  і  так  далі),  то  цей  пункт -а

 особливо  його  першу  частину  -мені  здається, слід

 вилучити  і залишити його тільки в положенні: держава

 не несе відповідільності  по зобов'язаннях ФПГ.

      Тим  більше,  що  Віктор Івановичу, ви знайомі з

 Указом Президента Єльцина, де ця норма викладена лише

 в другій частині.

      Таким  чином,  в  нас  виходить,  що промислово-

 фінансова  група,  посилаючись  на першу частину цієї

 норми,  вона  ніби-то  дає якісь пільги державі, вона

 регулює  державу  в стосунках з промислово-фінансовою

 групою. Ні в якому разі  цього записувати не можна.

      Держава  регулює  правову  діяльність фінансових

 груп, а не  навпаки.  Дякую.

 

      СУСЛОВ.  Здесь  не о том. Здесь о том -кто несет

 ответственность.  Поэтому  ж  норма  очень простая по

 содержанию.

      Если  вы считаете, что промышленно-фруппа должна

 нести  ответственость по обязательствам государства -

 перед кем, по каким обязательствам, почему она должна

 нести?  Тем  самым,  этого не может быть точно также,

 как  и наоборот.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.   Зараз,  хвилинку.  Ви  наполягаєте  на

 голосуванні   вашої  пропозиції?  Ставиться  поправка

 Безсмертного на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення не приймається.

      Соболєв, будь ласка.

 

      СОБОЛЄВ  С.  В. Соболєв, Запоріжжя, депутатаська

 група "Реформи".

      Поправка   є,   не  хвилюйтесь,  108  вона  пане

 Павловський.  Значить,  питання  в  тому  полягає, ця

 поправка  ще  не  проголосована,  я  наполягаю  на її

 голосуванні.

      Коли Віктор Іванович посилаючись на те, що треба

 розділити    порядок    створення   фпг   і   порядок

 відповідальності  по  діяльності  фпг, пробує змішати

 пункт  2.4   з   нашою поправкою, я якраз хотів би їх

 розділити.

      Одне  питання  -це  коли створюються промислово-

 фінансова  група.  На  цьому  етапі, вибачте, Кабінет

 Міністрів  несе  повну  відповідальність за те під що

 він  дає  такі пільги. Саме тому і потрібно, щоб було

 обгрунтування,    яке    передбачається   108   нашою

 поправкою,  а  саме:  щоб  було погоджено з Кабінетом

 Міністрів   організаційний  проект  та  інвестиційний

 проект.

      Коли   починає  діяти  вже  промислово-фінансова

 група,   вибачте,  це  тоді  вже  справа  промислово-

 фінансової групи. Але на якій підставі надаються такі

 пільги?  Повинно  бути  обгрунтування  цього. Тоді ми

 будемо  з Кабінету Міністірів питати на якій підставі

 було  створена та чи інша промислово-фінансова група,

 а вона  діє зараз зовсім по-іншому.

      Саме  тому  ми  наполягаємо на цій поправці 108,

 вона   доповнює  поправку  і  зовсім  не  протирічить

 поправці  саме  про відповідальність матеріальну, яку

 несе  держава перед фпг чи фпг перед державою. Те, що

 стосується  поправки  Безсмертного  на  жаль  вона не

 пройшла, але вона є досить і досить важливою. Тому ми

 наполягаємо проголосувати хоча б нашу поправку.

 

       СУСЛОВ.           Поправку     конечно     надо

 проголосовать.  Но посмотрите еще раз по структуре, о

 чем  идет  в пункте 2. 4 и посмотрите пункт 3. 2, где

 говорится  какие  документы  подаются на  расмотрение

 Кабинета  Министров для того, чтобы принять решение о

 регистрации.   Записано  техникоекономический  проект

 обгрунтування  створення  пфг.  То  есть  этот  самый

 организационный,  инвестиционный и так далее. То есть

 это   уже  проектом  предусмотрено.  Не  надо  просто

 смешивать статьи.

 

       ГОЛОВА.  В  іншій  статті...  Ви наполягаєте на

 голосуванні? Ставлю поправку Соболєва на голосування.

 

      "за" -

 

      ГОЛОВА. У кого ще є поправка до цієї статті.

      Я  чому  так кажу, тому що закон, одну хвилинку,

 закон  спецефічний  і  тут юбуває, що поправку в одну

 місці  записано,  а  стосується  воно  до  норми  яка

 передбачено у іншій. статті.

      Будь ласка, Мусіяка.

 

      МУСІЯКА

 

      Шановні  колеги,  діло  в  тому,  що оця 2. 4. в

 такому   вигляді   просто  повинна  голосуватися  без

 всякого,  та  пропозиція була моїми колегами з Реформ

 запропонована  вона  може бути тут ні в якому випадку

 її  відкидати  так  не  можна,  якщо вона є в другому

 місці  так  же  точно  викладена,  товоно  нехай  там

 залишається,  але 2. 4. це основна позиція, що ПФГ не

 несе  відповідальності  за  зобов'язання  держави,  а

 держава не несе відповідальності за зобов'язання ПФГ,

 це  все  відповідає  чинному законодавству закону про

 підпрємтва,  де підприємства невідповідають по боргах

 держави,   а   держава  по  боргах  підприємства,  це

 відповідає закону про власність, але є одна деталь, і

 Олександре Олександровичу і Віктору Івановичу, це все

 правильно   на  100  процентів,  якщо  мова  йде  про

 юридичну  особу.  Ви  розумієте, ви вже тут вкладаєте

 протиріччя  про  яке  вам говорив Віктор Іванович, ви

 тут   вкладаєте   структуру   оцього   закону,   який

 невиходить  з  того, що ФПГ юридична особа, а це є на

 договірній    основі,    якесь   створення,   а   тут

 закладається  механізм юридичної особи, розумієте про

 що я говорю, 2.4. воно відповідає чинному закону.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Ну очень приятно, что у нас есть

 профессора    и   доктора   юристы   здесь,   значит,

 действительно,  абсолютно  верно, я уже автоматически

 сам  не  обратил внимание, если точно редакційно, это

 должно быть записано Головне підприємство и участники

 ПФГ  не  несут  відповідальності  и наоборот, вот так

 буде юридически грамотно. Вот.

 

      ГОЛОВА.  Ми  не  записали  цієї  норми,  якщо не

 говоримо  про  головне підприємство, про те, що ПФГ є

 юридичною  ососбою.  Тобто  доповнення  зробити таке:

 головне підприємство... і далі за текстом.

 

      СУСЛОВ    В.    І.   И   участники   промыслово-

 финансового....

 

      ГОЛОВА.  І учасники. Зрозуміло? Я прошу вас...

 Ваша поправка є?

 

      З ЗАЛУ (не чути)...............................

 ....................................................

 

      ГОЛОВА.   Олександре   Васильовичу,  тут  тільки

 поправка.

 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Ну, Бобриньов, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  він  має  право  в  дискусію вступать! Будь

 ласка.

 

      БОБРИНЬОВ О.В., 43 виборчий округ.

      Виктор  Иванович,  вот  в  этом пункте... смотря

 какие обязательства... Допустим: государство, Кабинет

 Министров   говорит:  мы  утверждаем  эту  финансово-

 промышленную   группу,   или   промышленно-финансовую

 группу  для  того,  чтоб  выпускать такую-то конечную

 продукцию.  В  первом  квартале мы должны столько, во

 втором  -на  5...  Это же тоже обязательство! И вдруг

 это   головное   предприятие   не  выполдняет...  Так

 подождите,  кто  ж  тогда  несет ответственность?! Ни

 это  не несет перед государством, ни то... Мы льготы,

 правда,    дали.   Здесь   что-то   тоже   непонятно.

 Разкясните -это ли обязательство или обязательство по

 каким-то платежам?

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Это  совсем  другой  вопрос.  Вы

 ставите   вопрос   о   том,   выполняет  ли  головное

 предприятие  и  участники то, что они должны делать в

 соответствии  с  программами.  Это  другой  вопрос, и

 ответственность  за  это предусматривается в одной из

 последних статей, точно так же, как предусматривается

 возможность   поэтому   расформирования  промышленно-

 финансовой группы. В данном случае ответственность по

 обязательствам    государства    и    наоборот   -это

 ответственность,    ну,   например,   по   финансовым

 обязательствам:  заплатить,  уплатить  по догам и так

 далее. Вот эта ответсвенность.

 

      ГОЛОВА.   Зрозуміло.  Я  ставлю  на  голосування

 статтю   в   редакції   від   Комісії,  з  уточненням

 юридичним,    яке    зробив   Володимир   Леонтійович

 Мусіяка,...  що  стосується  головного підприємства і

 учасників фінансово-проміислової групи. Мусіяка, будь

 ласка.

 

      МУСІЯКА В.Л.

      Олександре       Олександровичу,      Олександре

 Олександровичу!  Я  вас  прошу: якщо ви вже називаєте

 мене     по    батькові,    то    називайте    просто

 Лаврентійович...

 

      ГОЛОВА.  Лаврентійович!  Я прошу вибачити... Ну,

 із   поправкою  стосовно  Лаврентійовича  давайте  не

 будем!...

      Добре.

      Зараз буде , проголосуємо успішно і ідемо на перерву.

      Будь ласка, ставлю на голосування. Прошу.

 

      ІДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

       Носов, я прошу вас, голосуйте. Чому ви проти.

      Носов,, будь ласка. Ну будь ласка, я дав вам слово.

      Поправка є його.

 

      НОСОВ. Ну у мене є пропозиція вставити фінансову

 відповідальність,   тому  що  тут  дуже  дійсно  люди

 думають про інше.

      Ну,  в  мене  є  пропозиція  вставити  фінансову

 відповідальність,  тому  що  тут  дуже,  дійсно, люди

 думають про інше. Держави  домовилися  створити літак

 "Конкорд",  наприклад.  Для  цього  створили ПФГ, ПФГ

 нічого  не  сробило і ніхно не несе відповідальність.

 ТОму я пропоную, дійсно, або вставили слово фінансову

 відповідальність,   або   голосувати  цю  частину  по

 реченнях.  Перше  речення і друге речення. Моде перше

 не пройде, а друге пройде.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемые    депутаты!    Это  формула, которая

 соответствует   формулам,   содержащимся   в   других

 законам, о чем уже говорил депутат Мусияка.

      Поэтому     правильнее     для     ясности    по

 обязательствам,    а   дальше   это   означает,   что

 аналогичным  образом  применяется  как  и в Законе "О

 предприятии"  и других законах. Если мы сейчас начнем

 уточнять,  что  только по финансовым, потом возникает

 вопрос,  а  что  несет  по другим обязательствам и по

 каким,  международным  договорам  несет, не связанным

 финансовыми  обязательствами и прочее. То есть мы тем

 самы не проясним ситуацию, а только запутает. И такое

 запутывание  в  нашем зале будет продолжаться дго тех

 пор,  пока мы не будем голосовать внесенные в таблицу

 поправки, а будем вносить дополнения с голоса.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати!  ми  голосуємо зараз

 універсальну   формулу,   норму,  яка  передбачена  в

 багатьох  документах  уже  нами  прийнятих. І в інших

 нормах,  законах  вона  існує. Я ще раз її прочитаю:"

 Головне    підприємство   або   учасник   промислово-

 фінансової   групи   не   несе   відповідальності  за

 забов'язаннями     держами,     держава    не    несе

 відповідальності    за    зобов'язаннями    головного

 підприємства   або   учасника   промислово-фінансової

 групи". Ну, це абсолютно нормальна редакція. Я ставлю

 на голосуванння. Прошу.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Я прошу вас. Ви проголосували правильно, бо якби

 було  інакше, скажемо одне речення тільки розірвавши,

 то було б те, з чим ми стикалися три роки у стосунках

 із  Росією.  Ну  невже це не зрозуміло? По боргах, по

 зобов'язаннях та по всьому іншому.

      Перерва на півгодини, до 12.30.

                         - 83 -

               я               ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА. Стаття 2.5

      Текст  статті 2. 5 такий підприємство, установа,

 організація України може бути учасником тільки однієї

 промислово-фінансової групи.

      Єльяшкевич, будь ласка.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ. Херсон. Фракція

 

      СУСЛОВ  В.  И.  Александр Александрович! Я прошу

 прощенья  в  окончательной редакции здесь дописано, в

 склади ПФГ може бути тільки один банк.

 

      ГОЛОВА.  Так,  так  я вибачаюся, відредаговано в

 кінцевому варіанті це передбачається.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ. Уважаемые коллеги.

      Ельяшкевич, Херсон Депутатская группа "Реформы".

      111  поправка  здесь  написано,  что она учтена,

 потому  что предприятия, установы и организации может

 быть  учасником  только  одной промыслово -финансовой

 группы.  Но  на  самом  деле  это не так, потому, что

 появилось  слово  "Украина". Фактически это означает,

 что  участники  иностранные могут быть участниками не

 только  одной промышленно-финансовой группы. Опять мы

 видим дискриминацию  наших национальных производителей

 со  стороны  авторов  этого  документа.  Я  вообще не

 понимаю, как могла появиться такая запись.

      Значит,  тем,  кто  из-за  рубежа  -пожалуйста -

 создаются    любые    возможности.   Хоть   в   20-ти

 промышленно-финансовых  группах будте.

      Те,  кто  представляют  Украину -только в одной.

 Дляы всех должны быть равные условия.

      И  поэтому  поправка,  которую  я предлагал, она

 касается  всех учасников промышленно-финансовых групп

 вне зависимости от  их места нахождения.

 

      СУСЛОВ.    Нет  проблем. Давайте уберем слово

 "Украины" и будет то, что хочет депутат Эльяшкевич.

 

      ГОЛОВА. Немає заперечень?

      Будь  ласка.  Все одно це буде розповсюджуватися

 законодавство на території України. Так що зарубіжних

 суб'єктів це стосуватись не буде.

      Будь ласка,  Лаврентійович. Мусіяка.

 

      МУСІЯКА В.Л.

      Дякую.   Олександр   Олександровичу    і  Віктор

 Івановичу, зверніть увагу. Ми ж заклали в цьому... Ви

 заклали  в цьому проекті Закону, що розділені головні

 підприємства  і учасники ФПГ. Правильно звичайно було

 б  назвати  всіх  учасниками  ФПГ, але учасники ФПГ -

 головне  підприємство  і  так  далі.  Тому  треба тут

 сказати:   можуть  бути  головними  підприємствами  і

 учасниками  і так далі.  Ви згодні з цим.

 

      СУСЛОВ. Згоден.

 

      ГОЛОВА. Не заперечується пропозиція Мусіяки. Ні,

 вона приймається.

      У кого ще були поправки до цієї статті?

      111, Павловський, будь ласка .

 

      ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.

      Дякую  Олександр  Олександрович. Шановні народні

 депутати!  Я  хочу  звернути увагу на те, щоб замість

 слова  учасники  написати  -ініціатори. Ми ввели такі

 два  поняття  -ініціатори  і учасники. Ініціатори -це

 більш  вузьке коло, а учасники -це ті, які виробляють

 проміжну  продукцію  і  вони,  я  вважаю, можуть бути

 учасниками  в  декількох  ФПГ. Це не буде протирічити

 їм.

      Наприклад.   Виробляє   завод   мікропроцесорний

 мікропроцесор.  Вони  можуть медичну техніку і іншу і

 таке  інше.  А  ми  як  напишемо  одне,  то  все інше

 зупиняємо.  Тому ініціатором може бути в одній ФПГ, а

 учасником  може  бути  в  багатьох.  В залежності від

 потреби його продукції.

 

      ГОЛОВА. не зовсім точно. Будь ласка...

 

      СУСЛОВ.        Уважаемые  депутаты!  Может  со

 временем  мы  с  вами  и внесем такую поправку в этот

 Закон,    которая    позволит    одному   предприятию

 участвовать   в   нескольких   промышленно-финансовых

 группах. Но сегодня, если мы с самого начала создания

 промышлено-финансовых  груп создадим возмолжность вот

 такого  взаимопереплетения  разных  групп, где одни и

 теже участники, особенно в начале организации работы,

 мы  запутаемся.  Поэтому  это  ограничение  на первом

 этапе    абсолютно   оправдано.   Пусть   предприятия

 поучаствуют   только   в   создании  и   работе одной

 промышленно-финансовой   группы,   а  дальше  мы  как

 законодатели решим можно ли расширить ему так сказать

 возможность участия в других группах.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Так, тим більше, що в данному

 випадку  слово  ініціатори  не  зовсім точна юридична

 категорія.   Ініціатори   можуть  бути,  але  Кабінет

 Міністрів визначає, а потім приймає рішення. Він може

 виступити,   підкреслюю,   ініціатором  по  створенню

 скажемо  п'яти промислово-фінансових груп і скрізь би

 хотів взяти участь. Уряд визначає приорітет, напрямок

 і  так  дальше  визначає, тоді там може бути тільки в

 одній.

      Будь ласка,  Ландик Валентин Іванович.

 

      ЛАНДИК В.І.

 

      Шановний  Олександре Олександровичу, я просто не

 можу вже так сидіти, то ви завжди казали, що виступає

 (..........)  свої  пропозиції.  Я хочу тут два слова

 сказать,  що  я  виступаю  від  імені  промисловських

 підприємців  Південно-Східної  України,  куди входять

 майже   20   відсотків  працівників  агропромислового

 комплексу.  А  також  я  представляю  інтереси партії

 Праці, головою якої я являюсь.

      В  зв'язку  з  тим, що розгляд цього питання йде

 неконструктивно,  без  присутності  великої кількості

 депутатів,   тому  що  економіка  України  нікого  не

 інтерисує,  то Міжрегіональна асоціація промисловців,

 яку  я представляю, не буде нести відповідальність за

 прийняття   такого  закону  про  фінансово-промислові

 групи, бо він працювати не буду. Прошу не розцінювати

 мій виступ як якійсь демарш.

 

      ГОЛОВА.  Валентин  Іванович я думаю, що ніхто не

 буде  так  його  розцінювати.  І  відповідальність за

 закон,   за  зміст  закону...  несе  відповідальність

 безперечно  за якість закону Верховна Рада, а не ваша

 спілка.  Але  вас як депутатів я прошу брати участь в

 голосуванні і все-таки підтримати. Дякую. Спасибі.

      З уточненнями, які зробив Мусіяка і Єльяшкевич,

 тобто  викидається  слово  "України"  пропускається і

 "головне  підприємство".  Віктор Іванович, прочитайте

 ще раз текст і я поставлю на голосування.

 

      ЛАНДИК.  Підприємство,            установа,

 організація  можуть  бути  головним  підприємством  і

 учасником  тільки  однієї ПФГ. В складі учасників ПФГ

 може бути тільки один банк.

 

      ГОЛОВА. Зрозмуміло. Ставлю на голосування, прошу

 підтримати. Всі згодні?

      (іде голосування)

      Прошу поіменно зареєструватись всіх. Проводиться

 поіменна реєстрація всіх.

      Я   прошу,   будьте  уважними.  Зараз  проведемо

 голосування  з цього приводу, Секретаріату доручення.

 Зв"яжіться з редакцією "Голос України". Голосування з

 цього  приводу,  по  цьому пункту повинно появитись у

 наступному   номері   "Голосу   України".  Ставлю  на

 голосування   цей  пункт.  Будь  ласка.  Я  прошу,  з

 процедури ми всі мастаки виступати. Будь ласка, треба

 голосувати,  треба  працювати,  це наш обов"язок. І я

 звертаюсь  ще  раз  до  тих депутатів, котрі вважають

 себе  в урядових структурах. Для кого пишеться закон?

 Чому вас немає на засіданні?

      І ще раз звертаюсь до комісії Шейка. Де Шейко? І

 членів Президії, ви не шатайтесь по залу, а сядьте на

 місце там, куди вам довірили депутати!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ставлю на голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Опублійкуйте  цей список. Це ще раз гооврить про

 те..., це стосується всіх структур в Україні, владних

 структур. Якщо організовується сьогодні конференція -

 надзвичайно  важливо.  Я розумію. Економічні проблеми

 України. Уряд організовує, з участю Президента. Ясно,

 що  і  частина  депутатів  тих, що мають безпосереднє

 відношення  до  економіки,  тощо,  братимуть участь у

 дискусії...  Якщо це так треба робить, то тоді треба,

 щоб  ми  приймали  рішення  про  те,  що всі депутати

 беруть участь у цій конференції...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      ...і  в  її  засіданнях  безпосередньо приймають

 участь,  беруть  участь.  Але  коли...  а  якщо йдуть

 депутати  туди  без  дозволу Президії або керівництва

 Верховної  Ради,  то тоді вибачте -це вже пропуск без

 поважної причини!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Так ніхто й не визначав!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      В  мене,  принаймні,  було тільки одне звернення

 відносно того, щоб піти!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Та  не  про  "Голос України" голосування йде -ви

 добре знаєте, про що!..

      Ще  раз  ставиться  на  голосування  пропозиція,

 котру вніс..., текст, який вніс доповідач. Прочитайте

 ще раз, будь ласка.

 

      СУСЛОВ    В.    І.    "Підприємство,   установа,

 організація  можуть  бути  головним  підприємством  і

 учасником  тільки  однієї ПФГ. У складі учасників ПФГ

 може   бути   тільки   один   банк".  І  все  "за"  в

 выступлениях.

 

      ГОЛОВА.  Ставлю на голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Стаття 6 прошу.

      Зауваження, текст такий: "Головним підпріємствам

 промислово-фінансови  групи  не може бути торговельне

 підприємство,   банк,   фінансово-кредитна  установа,

 транспортні підприємства.

      Зрозуміло, Єльшкевич.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ.   Ельяшкевич.   Херсон.  Депутатская

 группа  "Реформы".

 

      Я  хочу  обратить  ваше  внимание  на  поправку,

 которая  была  раньше, она идет под номером 98, на 23

 странице.

      Необходимо,  то  что  здесь записано дополнить "

 створення  промислово-фінансових груп забороняється у

 сфері  торгівлі,  громадського харчування, побутового

 обслуговання     населення,    матеріально-технічного

 постачання, транспортних послуг..."

      Эта запись необходимо сделать, потому что первая

 промышленно-финансовые    группы,   которые   у   нас

 появяться и сильно будут развиваться.

      Это  будут  такие  промышленно-финансовые группы

 как   в   системе   снабжения,   например,  сельского

 хозяйства,   агроснап  станет  промышленно-финансовой

 группой, агротех сервис .

      Сразу  же  станут  какие  то  другие торговые об

 "единения,  станут  огромные  монополии,  чтобы этого

 небыло эту запись необходимо внести.

      Здесь   в   таблице  написано,  что  она  учтена

 редакционно  в  этой  статье, но эта запись дополняет

 ту, которая есть в пункте 2.6.

      То есть  Головным  підприємством ФПГ не може бути

 торговельне   підприемство   банк  фінансово-кредитна

 установа транспортного підприемства.

      Но  необходимо  еще  добавить  и то, что создани

 промышленно-финансовых    групп    запрещается   в тех

 случаях, о которых я говорил.

 

      ГОЛОВА.  Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ. Да, то есть депутат Ельяшкевич предлагает

 сюда  добавить, в этот список "Громадське харчування,

 побутове обслуговання, матеріально-технічне постачання".

      Єто  можно трактовать как ту же оптовую торговлю

 теперь.  Это  раньше при социализме так оно выступало

 как   "материально-технічне   постачання",   но   это

 дополнение не нужно.

      Ну,  можно  принять,  действительно,  я,  честно

 говоря, не думаю, что мы с вами утвердим, что к числу

 приоритетов  оносится создание групп в этих областях.

 Но я не возражаю -это можно дополнить, у нас в данном

 случае мысль работала в одном направлении.

 

      ГОЛОВА.  Не  заперечує фракція. Будем голосувати

 разом  з пропозицією фракції, тим більше, що автор чи

 доповідач не заперечує. Можна ставить на голосування?

      Ставлю на голосування з доповненням Єльяшкевича,

 ставлю   на   голосування.   Голосування  проводиться

 поіменне, ще раз підкреслюю.

      Я прошу, голосуйте.

 

      "за"

 

      Стаття  2.  7. "Головне підприємство промислово-

 фінансової   групи   не   несе   відповідальності  за

 зобов1язаннями учасників промислово-фінансової групи.

 Учасники   промислово-фінансової   групи   не  несуть

 відповідальності    за    зобов'язаннями    головного

 підприжмства  промислово-фінансової  групи, якщо інше

 не  обумовлено  двосторонніми договорами, гарантіями,

 Генеральною    угодою."

      Так   редакція   відповідає   остаточно,  Віктор

 Іванович?

 

      СУСЛОВ В.І. Так.

 

      ГОЛОВА. Є зауваження? Ельяшкевич.

 

      ЕЛЬШКЕВИЧ О.С.

      Ельяшкевич,    Херсон,    депутатськая    группа

 "Реформы".

      Поправка   ь118.   Здесь  записано  о  том,  что

 необходимо  пункт 2. 7 исключить. Почему? Дело в том,

 что  этот пункт ничего  не  говорит, то есть, и могут

 нести    тветственность,    и    могут    не    нести

 ответственность,    сли    это   будет   записано   в

 двухсторонних   договорах,  гарантиях  и  Генеральном

 соглашении.  Однако  вот  запись  о  том, что главное

 предприятие  промышленно-финансовой  группы  не несет

 ответственность    по    обязательствам    участников

 промышленно-финансовой   группы,   фактически   будет

 давать  возможность  при заключении таких соглашений,

 договоров  делать  так,  чтобы  эта запись была везде

 единственной. И тогда головное предприятие,  которому

 фактически  даны  все  права,  льготы  в промышленно-

 финансовой    группе,   не    будет   нести   никакую

 ответственность  за участников промышленно-финансовой

 группы.

      Я  убежден,  что  это  делать  нецелесообразно и

 прошу  колег-депутатов поддержать это, тем более, что

 если  этой  статьи  не  будет,  то это не будет нести

 никакой    нагрузки,    так    как   это   не   будет

 регламентироваться.  Могут  нести  ответственность, а

 могут  и не нести, а вот сама статья сделает так, что

 практически на практике будет, что ответственности не

 будет.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Значит, уважаемые депутаты, этот

 пункт  соответствует  действующему  законодательству,

 так   как   юридическую   самостоятельность  головное

 предприятие и участники сохраняют, то для того, чтобы

 они несли ответственность какую-то, у них должны быть

 соответствующим   образом  оформленные  обязательства

 генеральной  угодой,  двухсторонними  соглашениями  и

 выданными  гарантиями и т. д. В этом случае наступает

 ответственность.

      Можно  было бы вообще обойтись без этого пункта,

 потому  что это все урегулировано, но в данном случае

 этот  пункт нужен для ясности. Промышленно-финансовые

 группы будут новым явлением в нашей экономике. Не все

 будут   знать,   какая  там,  так  сказать,  взаимная

 ответственность  за  участников головного предприятия

 (есть  она,  не).  И  вот для этой ясности нужен этот

 пункт.

 

      ГОЛОВА. Що скаже Мусіяка?

 

      МУСІЯКА В.Л.

 

      Шановні колеги, я думаю, що Єльяшкевич має рацію

 і Віктор Іванович з цим погодиться, якщо сам прочитає

 пункт 2.8.

      В  пункті 2. 8 про все це сказано: і про взаємні

 зобов'язання,  і  про відповідальність між учасниками

 ФПГ, яка може бути встановлена двосторонніми угодами.

 Все  це є, просто це повтор. 2. 7 не потрібно тут.

      2.  8  все  це  охоплює: і те що ви говорите, що

 договором  можна все це охопити угодою і передбачити.

 Все  це  правильно, можна було б взагалі не говорити,

 але  ви  сказали:  2.  8  все  охоплює,  2.  7 тут не

 потрібно.

      Я  думаю,  що  все  це  ніяк не буде впливати на

 контекст цього законопроекту.

 

      ГОЛОВА. Хвилиночку. Судницин.

 

      СУДНИЦИН Ф.С.

 

      Судницын,  город  Запорожье,  депутатская группа

 "Реформы".

      Я  хочу  обратить внимание народных депутатов на

 то,  что  много  лет  назад  разрешили вокруг крупных

 предприятий создавать малые различные предприятия. Вы

 знаете  результат  создания  таких предприятий, когда

 значительные     средства     трудовых    коллективов

 перекачались в эти предприятия, где учредителями были

 кумовья, сватовья и так далее директоров предприятий.

 На  конец  додумали,  что  это  не  правильно приняли

 решение    запретить   таким   предприятиям   являтся

 учредителями этих малых предприятий. Что же мы делаем

 теперь  вот  пун  ктом 2. 9 теперь мы практически вот

 создали  ФПГ,  даем  возможность  снова создать таким

 маленьким    предприятиям    (..........)   Головного

 предприятия  так, туда мы только что дали возможность

 перекачивать  временное  финансовое  средство в любых

 количествах  где  могут  работать 3 или 4 человека, к

 примеру   создания  ботинок  "адидас",  а  это  малое

 предприятие  делает  шнурки  ФПГ  отличное  и  теперь

 перекачали  туда  значительные  средства, ну допостим

 это  малое  предприятие  составляет  0,  01 уставного

 фонда  Головного  предприятия,  а перекачали половину

 средства этого предприятия.

      А  потом  оно сказало обьявляю себя банкротом. И

 не кто не несет ответственность перед участниками ФПГ

 как   же  это  можна  понимать.  Поэтому  этот  пункт

 Головного  предприятия  ненесет ответственности нужно

 исключить.

 

      СУСЛОВ  В.  И.  Уважаемые  депутаты!  Псомотрите

 внимательно на пункт 2. 7 никаких малых предприятий и

 не   какое   рекомендации  в  этом  пункте  нет,  это

 регулируется  совсем  другим  законодательством  если

 депутат Судницын решил боротся с малыми предприятиями

 ему  нужно  вносить  изменения  совершенно  в  другие

 Законы.

      В   данном   случае   в   пункте   2.  7  просто

 устанавливается  кто  несет  ответственность,  кто не

 несет  это конкретизируется действительно в пункте 2.

 8  о  том  как оформляются взаимные обизательства тут

 безусловно   депутат   Мусияка   прав,  что  ему  как

 специалисту  сразу очевидно что в этом пункте 2. 7 не

 является   обизательным,   но   он   не  противоречит

 законодательству,   он   не  вносит  какой  -либо  не

 ясности,  он достаточно четко вначале формулирует эту

 проблему в общем виде в 2. 8 более детально расписано

 как  оформляются взаимные обизательства, как решаются

 споры и так далее.

 

      ГОЛОВА. Давайте проголосуємо. Я прошу пропозицію

 Судніцина і  Єльяшкевича ставити на голосування.

 

      "за" -

 

      Не отримало потрібної кількості голосів.

      Депутат   Мусіяка,   ви   не   проти,   щоб   ми

 продублювали  норму, так як пояснили по суті. Вона не

 посилює  цю  статтю,  але  справа в тому, що це норма

 діючих законів уже. Вона повторює просто примінені до

 цього закону таку вимогу.

      Носов, будь ласка.

 

      НОСОВ В.В.

 

      Шановні  депутати,  тут дублювання немає тому що

 стаття  2.  7 визначає відносини учасника з зовнішнім

 світом, а стаття 2. 8, пункт 2. 8, визначає відносини

 внутрі фпг. То це різні зовсім відносини.

 

      ГОЛОВА. Тобто приймати треба?

 

      НОСОВ В.В. Треба те і інше приймати.

 

      ГОЛОВА.  Мова  не  про  те, мова про те, що вона

 дублює  норми  діючих інших законів, не цього закону.

 Так що це нормально.

      Ставиться  на голосування стаття 2. 7 в редакції

 від комісії, прошу підтримати.

 

      "за" -

 

      Жулинський наполягає, щоб переголосувать, він не

 встиг  сісти.  Ставлю  на  голосування ще раз. Будьте

 уважні.

 

      "за" -

 

      Стаття  2.  8  "Взаємні  зобов'язання  головного

 підприємства  промислово-фінансових  груп і учасників

 промислово-фінансової  групи  по виробництву кінцевої

 продукції   промислово-фінансової   групи,   а  також

 взаємне  зобов'язання учасників промислово-фінансової

 групи   по   виробництву  проміжної  продукції  групи

 оформлюються   генеральної   угодою   по  виробництву

 кінцевої   продукції  промислово-фінансової  групи  і

 двосторонніми    угодами   про   поставки   проміжної

 продукції   або   надання   відповідних  послуг,  які

 вкладаються на кожен календарний рік не пізніше як за

 2 місяці до його початку.

      Цими      угодами      визначаються      взаємне

 відповідальність  сторін  за  виконання  зобов'язань.

 Спори, які можуть виникати між стороними, вирішуються

 арбітражним   судом  у  встановленому  законодавством

 порядку.

      Редакційно    відповідає   це   змісту?   Віктор

 Іванович?   Остаточній редакції.

 

      СУСЛОВ.  Да.

 

      ГОЛОВА.  Які  зауваження?  Хто хоче висловитися?

 Єльяшкевич.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ.

      Ельяшкевич,     Херсон,    депутатская    группа

 "Реформы".

      Я  говорил  уже  о том, что порядок рассмотрения

 этого  законопроекта  не  соответствует Регламенту. Я

 понимаю,  Александр  Александрович,  что  вы  хотите,

 чтобы были проголосованы эти пункты. Например, 2. 7.

      Дело  в  том,  что  после  того, как докладчик -

 председатель   Комиссии   по  финансам  и  банковской

 деятельности    Суслов,    он   же   автор   введения

 фиксированогь   курса   валюты,  который  принес  нам

 столько бед...

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  говорити  по  суті. Інакше ми

 виключим мікрофон.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ.    Я   говорю   по-сути,   Александр

 Александрович.   Вы   меня   не  перебивайте.  У  вас

 возможности  говорить...  Так вот, докладчик приводит

 аргументацию.   Вы  не  даете  по  предложениям  дать

 контраргументацию  и просите проголосовать "за".

      По прункту 2. 8 он должен пройти. Но пункт 2. 7,

 который   сейчас   проголосовали  по  вашей  просьбе,

 фактически     даст     возможность    вообще    быть

 безконтрольными   и   безответственными  в  перекачке

 государственных средств в частные руки.

      И  поэтому,  вам  частные  руки скажуть "Большое

 спасибо, Александр Александрович Мороз!".

 

      ГОЛОВА.  Я  думаю, що ви тоді перший мені будете

 дякувати.  Але,  мова йде не про те. Мова йде про те,

 що  вашу  пропозицію  я поставив на голосування, вона

 набрала 114 голосів і ви мені, будь ласка, не робіть,

 я керуюсь регламентом чітко. Якщо ви сказали текст за

 змістом, чим закінчили свій виступ, то воно зводиться

 до того, що треба голосувати за Статтю 2.8.

      Я пропоную -голосувати за зміст, прочитаний мною

 тільки що. Ставлю на голосування.

      (іде голосування)

      Ще  раз  ставлю  на  голосування, будьте уважні.

 Іван  Олександрович,  важлива  норма, важливий закон,

 будь ласка, голосуйте, ви зобов"язані голосувати.

      (іде голосування)

      Стаття  2.  9.  З  моменту  прийняття  Кабінетом

 Міністрів  України  рішення про створення промислово-

 фінансової групи, учасники ПФГ, державні підприємства

 переходять  із  оперативного управління міністерств і

 відомств в управління Фонду державного майна України,

 якщо проміжна продукція промислово-фінансової групи у

 загальному  обсязі  їх виробництва становить не менше

 50 відсотків.

      Фонд  державного майна України передає в довірче

 управління    Головному    підприємству   промислово-

 фінансової  групи,  Президенту  України, пакети акцій

 цих   учасників   промислово-фінансової   групи,   що

 належать  державі  на  затвердження  термін існування

 промислово-фінансової групи та призначає уповноважену

 особу   по  управлінню  пакетом  акцій,  що  належать

 державі. Передача пакетів акцій не резидентом України

 забороняється.  У випадку, коли до складу промислово-

 фінансової  групи  входить державне підприємство, яке

 не  є корпоративним, уповноважену особу по управлінню

 державною   власністю   промислово-фінансової   групи

 призначає відповідне галузеве міністерство.

      Редакційне уточнення є, Віктор Іванович?

 

      СУСЛОВ В.І.  Нет.

 

      ГОЛОВА. Так. Які зауваження? Єльяшкевич, прошу.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ, Херсон, депутатська група "Реформи".

      Мы  подошли к апофеозу этого Закона -к пункту 2.

 9.  Если  он будет принят, я прямо могу назвать этолт

 Закон  экономическим бандитизмом. Почему? Потому, что

 этим  пунктом,  фактически, государственное имущество

 передается  в негосударственные, то есть чстные руки.

 Я прошу голосование по пункту 2. 9 по поправке о том,

 чтобы  пункт  этот  исключить,  опубликовать в газете

 "Голос Украины".

 

      ГОЛОВА.   Вікторе Івановичу, прошу.

 

      СУСЛОВ  В. І. Уважаемые депутаты, этот пункт -не

 апофеоз  проекта  Закона.  И,  честно  говоря,  я вам

 обкясню    логику    рабочей    группы    -чем    она

 руководствовалась,  включая  этот пункт. Но даже если

 он  не будет принят вообще, то Закон будет работать и

 без него.

      Значит,  в  данном  случае  обсуждался  вопрос о

 создании  условий  стабильности  работы  промышленно-

 финансовой  группы.  Дело  в  том,  что если участник

 финансово-промышлденной    группы    находится    под

 управлением соответствующего отраслевого министерства

 и   дает   очень   значительный  обкем  промежуточной

 продукции  (здесь установлено не менее 50% обкема его

 производства)  -это промежуточная продукция для целей

 производства  конечной  продукции, возникло опасение,

 что  министерство,  управляя этим предприятием, может

 влиять,   так   сказать,   на   выпуск  промежуточной

 продукции    и    тем    самым    создавать   условия

 нестабильности работы промышленно-финансовой группы в

 целом,     которые     министерству,     естетсвенно,

 министерству не подчиняется. В смысле, не подчиняется

 головное   предприятие.   Поэтому  предлагалось,  так

 сказать,  исключить  возможность  воздействия органов

 государственного      управления     (может     быть,

 неумышленного,  случайного) на работу этой группы. Но

 я ... это я излагаю вам логику рабочей группы.

      Я  отстаивал в данном случае другую позицию, я в

 данном  случае  излагаю  только  уже  как собственное

 мнение.   Я   считаю,   что   посколько  промышленно-

 финансовая  группа  создается постановлением Кабинета

 Министров,   то  любая  попытка  любого  министерства

 воздействовать   на   предприятие   им   подчиненное,

 вошедшее  в  состав  промышленно-финансовой группы, с

 успехом может блокироваться Кабинетом Министров.

      И для чистоты закона в данном случае лучше всего

 отказаться  от  каких  бы  то  ни было манипуляций  с

 пакетами  акций,  приватизации  и так далее. Если это

 будет  поддержано и пункт 2. 9 снят, закон, я считаю,

 сможет вполне эффективно работать и без него.

 

      ГОЛОВА. Носов.

 

      НОСОВ В.В.

 

      В  мене  є поправка 171 і 170. Справа в тому, що

 ми   спеціально   для  реалізації  державних  програм

 створюємо  іністерства.  А  цим  пунктом  якось мудро

 хочемм,  недовіряючи  міністерствам,  усунути  їх від

 реалізації   державних   програм.  мало  того,  ви  ж

 відхилили   ще   мою   поправочку:  "Спосіб  контролю

 державного за цими підприємствами і установами".

      Тому  я  теж за те, щоб цей пункт не голосувати.

 Держава  має контролювати як здійснюються її державні

 програми,  на  які  ми  витрачаємо  кошти, ну, правда

 через спосіб надання пільг.

 

      ГОЛОВА. Регламент передбачає...

 

      НОСОВ  В. В. Закликаю депутатів не голосувати за

 цю статтю.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович,  Регламент передбачає

 таку процедуру: голосуються спочатку ті поправки, які

 вбирають  інші.  Якщо ми знімаємо цей пункт зовсім із

 тексту, тоді відпадає потреба дискусії. Тому я ставлю

 на голосування пропозицуію про вилучення цього пункту

 закону. Ставлю на голосування.

      Прошу підтримати шляхом активного голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Сідайте, будь ласка.

      Пункт  2.  10,  якщо  такий  є,  чи  3? "Порядок

 створення промислово-фінансової групи". "3. 1. Рішення

 про     створення    промислової-групи    приймається

 постановою   Кабінету   Міністрів   України  з  метою

 реалізації  державних  програм  розвитку пріоритетних

 галузей  виробництва і програм структурної перебудови

 економіки,   затверджених  законами  або  постановами

 Верховної Ради України".

      Є  зауваження?  Ставлю на голосування, ставлю на

 голосування.

      Я потім дам вам слово.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Є  у вас... Ну, уже проголосовано, так?

 Йдем далі.

      Пункт  3.  2. "Питання про створення промислово-

 фінансової  групи  порушує  перед  Кабінетом Міністрів

 України встановлена особа ініціаторів..."

      Інша редакція?

 

      СУСЛОВ В.І. Уповноважена особа.

 

      ГОЛОВА. Уповноважена, я прошу вибачити.

      "...особи   ініціаторів   створення  промислово-

 фінансової  групи, яка подає на ім'я прем'єр-міністра

 України  наступні  документи:  доручення  ініціаторів

 створення   промислово-фінансової   групи   на  право

 уповноваженої особи представляти в Кабінеті Міністрів

 України проект створення промислово-фінансової групи;

 генеральну    угоду   про   сумісну   діяльність   по

 виробництву  кінцевої продукції промислово-фінансової

 групи,   підписану   всіма   ініціаторами   створення

 промислово-фінансової    групи;   техніко-економічний

 проект  обгрунтування створення промислово-фінансової

 групи,  висновки відповідного галузевого міністерства

 чи відомства України, Фонду Державного Майна України,

 антимонопольного  комітету  України  щодо доцільності

 створення  промислово-фінансової  групи  та  стосовно

 техніко-економічного   обгрунтування  та  генеральної

 угоди;  квитанції  про  сплату  до державного бюджету

 України  державного  мита за прийом проекту створення

 промислово-фінансової  групи  до  розгляду  Кабінетом

 Міністрів  України  у  сумі  5  тисяч  доларів  США у

 перерахунку   за   національну   валюту   України  за

 офіційним   валютним   курсом   на  день  платежу.  Є

 зауваження, що редакційні, прошу Носов.

 

      НОСОВ .

 

      В   мене  поправка  149  практично  редакційного

 характеру мені якось не добре виглядає, що ми в закон

 записуємо   до   тисячі   доларів  США.  Записати  не

 оподаткований  мінімум  чи  як  і те, що ми записуємо

 все,  ну  заборонили  ходіння  чужої  валюти,  а  тут

 виражаємо  в  таких  одиницях. Давайте так, як у всіх

 законах.  Мінімальний  не  оподаткований мінімум, хай

 вони будуть дорівнювати 5 тисячам.

 

      ГОЛОВА.  То  це розумієте це правильно, я думаю,

 що   треба  з  цим  погодитися,  треба  говорити  про

 еквівалент  відповідний. Але у свої закони записувати

 чужу  валюту  навіть таку цінну сьогодні в Україні не

 можна.

      З  іншого  боку давайте подивимося, що це таке в

 принципі.  Ми  реєструємо  уявімо  собі  десь  4 чи 5

 промислово-фінансових  групп  на рік. Виграла держава

 чи  бюджет  виграв,  чи  бюджет Кабінету Міністрів 20

 тисяч доларів і що з того.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Нет  оплата  должна  быть это мы

 должно  быть  обизательно  потому  что иначе будут не

 подготовленные  проекты  подаваться,  хоть  какая  то

 ответственность должна быть.

 

      ГОЛОВА.   Тоді   треба   записати   в   мито   в

 установленому Законом порядку та і все.

 

      СУСЛОВ  В.  И.  Ну  посколько  другим Законом не

 установлено   нет   возражений,   давайте   5   тысяч

 быстренько   пересчитаем   сколько   это   будет   не

 оподаткованных   минимумов  примерно  на  сегодня  по

 действующему курсу и запишемо и нет возражений.

 

      ГОЛОВА.  Так хто у нас єкономіст тут, будь ласка

 підрахуйте.

 

      СУСЛОВ  В.  И.  Если  500 давайте запишем 500 не

 оподаткованых минимумов нет возражений.

 

      ГОЛОВА. Значить 1000, правильно по еквіваленту -

 це  буде  мільярд карбованців, а це означає тисячу не

 оподаткованих мінімумів. Так?

      Значить є пропозиція замінити замість цієї цифри

 тисячу  не  оподаткованих мінімумів обсягом тисячу не

 оподаткованих мінімумів. Зрозуміло. Так можна ставити

 на  голосування з цією поправкою цю статтю. Ставлю на

 голосування , будьте уважні

 

      "за" -

 

      Рішення прийнято.

      Стаття  3.  3. Кабінет Міністрів України приймає

 до  розгляду  проекти створення промислово-фінансової

 групи   за   умов  розрахункового  обсягу  реалізації

 кінцевої  продукції  промислово-фінансової  групи  не

 меньше ста знову ж таки мільйонів доларів США за рік,

 починаючи  з другого року після створення промислово-

 фінансової  групи.  Цей  строк може бути продовженний

 окремою  Постановою Кабінету Міністрів України у разі

 створення промислово-фінансової групи для виробництва

 новоосвоюваних    видів    кінцевої    продукції    з

 довгостроковим циклом виробництва.

      Знову  ж  таж колізія, тільки хто знає як тут її

 тепер  обійти.  Бо мені здається тут треба дати право

 Кабінету  Міністрів, щоб він, вибачте, за таке слово,

 пустякових  приводів  не  створював  групи, а він сам

 визначить  оцю цифру. Я думаю, що це не норма закону.

 Віктор Іванович, як ви вважаєте?

 

       СУСЛОВ.     Александр  Александрович,  кто-то

 должен определить какой минимальный обкем, потому что

 мы   должны  естественно  иметь  только  промышленно-

 финансовые  группы,  ну,  занятые большими проектами.

 Законодательно    минимальный    обкем   производства

 конечной  продукции  может  быть  определен. Но можно

 конечно  предоставить это право и Кабинету Министров.

 Но  тогда  в  Кабинете  Министров  и вкруг него будет

 очень  большая  борьба.  Кому  то выгодно будет иметь

 маленький  обкем,  где-то там три кооператива захотят

 промышленно-финансовую  группу  создать,  еще что-то.

 лучше  бы это было ограничить законодательно, так как

 Кабинет  Министров  очень  часто,  как  вы  знаете, в

 пределах своих полномочий меняет ставки мыта ввозного

 к  примеру  и  так  далее.  Будут  эти  ставки  часто

 меняться и вдруг окажется, что в результате принятого

 постановления  Кабинета  Министров  по  установленому

 минимуму  нужно  будет  какие-то группы ликвидировать

 или какие-то  создавать.

      В общем, я считаю, что можно пересчитать опять в

 национальную   валюту.   Но   минимум   должен   быть

 установлен.

 

      ГОЛОВА.  Давайте  напишемо  слово  "еквівалентно

 такій  сумі".  Оскільки у нас в банках іде посилка на

 вільноконвертовану   валюту   і   так   дальше.  Нема

 заперечень?

      Тоді  робим редакційне уточнення таке і ця норма

 ставиться  на  голосування.  Вона  звичайно  важлива.

 Безперечно, щоб не було розбазарювання. І маніпуляцій

 всіляких.

 

      "За" -

 

 

      Стаття   1.  3.  4.  Кабінет  Міністрів  України

 зобов'язаний  розглянути проект створення промфслово-

 фінансової  групи  і прийняти рішення про реєстрацію,

 яке   оформляється   Постановою   Кабінету  Міністрів

 України  або  про  відмову  в  реєстрації промислово-

 фінансової   групи,   яке  оформляється  протокольним

 рішенням  Кабінету  Міністрів  України  у 3-хмісячний

 термін  у разі розгляду проекту за участю українських

 головного   підприємства  і  учасників  ФПГ  ;  у  6-

 тімісячний  термін у разі розгляду транс-національної

 промислової групи.

      Рішення Кабінету Міністрів України про відмову у

 реєстрації  промислово-фінансової групи оскарженню не

                        - 116 -

 підлягає.

      У  разі неприйняття  Кабінетом Міністрів України

 у  встановлений  терміном  рішення  стосовно  проекту

 створення   промислово-фінансової   групи  відповідні

 посадові  особи  Кабінету  Міністрів  України  несуть

 дисциплінарну  відповідальність.  Уповноважена  особа

 ініціаторів створення промислово-фінансової групи має

 право  зняти  проект  створення промислово-фінансової

 групи  з  розгляду  і  вимагати повернення сплаченого

 державного мита, яке у безспірному порядку, згідно...

 приписано буть.... вчиненого в державній нотаріальній

 відшкодовується   в   порядку,  встановленому  чинним

 законодавством. Редакційно відповідає остаточно?

 

      СУСЛОВ.      Ну окончательная редакция с учетом

 правок   редакционного   отдела   в   этом   варианте

 находится,  но  по содержанию точно соответствует. То

 есть, тут есть редакторские правки.

 

      ГОЛОВА.   По   строках   можуть   бути  сумніви,

 Єльяшкевич, будь ласка.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ

 

      Поправка   номер   156.  Я  хочу  обратить  ваше

 внимание  на второй абзац этого пункта, где записано:

 "Рішення  Кабінету  Міністрів  України  про відмову у

 створенні   реєстрації   промислово-фінансових   груп

 поскарженню не підлягає".

      Я  хочу  сказать,  что такая запись противоречит

 нашему законодательству, потому что Кабинет Министров

 не  может  брать  на себя судебные функции. И если он

 нарушит  какие-то  права хозяйствующих субкектов, они

 вправе обратиться в судебные инстанции. Я считаю, что

 второй абзац необходимо исключить.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ  В. І. С нашей точки зрения, второй абзац

 исключительно   важен.   Если   мы  даем  возможность

 оспорить   решение   Кабинета  Министров  в  судебном

 порядке.  Значит, Кабинет Министров решил, что такое-

 то  предложение,  таких-то  предприятий не может быть

 реализовано,   потому   что   они   не   справятся  с

 выполнением  государственной  программы.  Теперь  Суд

 начинает   решать,   справятся   эти   предприятия  с

 выполнением    государственной   программы   или   не

 справятся, на основе какого законодательства он будет

 решать?  Это  требует  анализа технико-экономического

 проекта  экспертных  оценок  и  т. д. Это все не дело

 Суда.

      Так  вот,  в  данном  случае, Суд будет вынужден

 принимать решение, опираясь не на закон, а совершенно

 на какие-то другие нормы, в том числе и субкективные.

 А  судебная  практика  все  строится  только  строгом

 применении законодательства.

      Поэтому,   хотя   внешне   и  кажется,  что  это

 ограничивает    права    тех,   кто   хочет   создать

 промышленно-финансовую  группу,  в  действительности,

 никакого другого решения нет. Если экспертные оценки,

 выводы    министерства,    которые   здесь   указаны,

 антимонопольного  комитета,  Фонда державного майна и

 т. д. Все против того или частично. Кабинет Министров

 принимает решение на основе их об отказе в регистрации

 такой  группы,  суд  здесь не должен иметь полномочий

 пересматривать решение Кабинета Министров.

 

      ГОЛОВА.  Не  згоден  Єльяшкевич з цим, так? Будь

 ласка.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ, Херсон, депутатська група "Реформи".

      Дело  в том, что если будут отрицательные выводы

 Фонда  госимущества, Антимонопольного комитета и всех

 необходимых  согласований,  что  здесь написано, суд,

 безусловно,    примет    решение    по   правильности

 нерегистрации такой промышленно-финансовой группы.

      Речь идет о другом -об основных принципах. Мы не

 можем  давать  Кабинету  Министров  право на судебное

 решение,  фактически.  Это  ж разделение властей! Это

 касается не конкретно промышленно-финансовых групп, а

 принципа  существования исполнительной власти. Нельзя

 исполнительной  власти  давать  право  быть истиной в

 последней инстанции! Если мы такое праводадим, значит

 это   мы  создадим  прецендент  и  дальше,  в  других

 законодательных актах опять такое пойдет...

 

      ГОЛОВА.    Ставлю    на   голосування   поправку

 Єльяшкевича про вилучення другої частини цієї норми.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Рішення    не   підтримується.   Пропозиція   не

 підтримується.

      Є  пропозиція  з  цією  нормою проголосувати всю

 статтю,  маючи  на увазі, що як ми довіряємо Кабінету

 Міністрів,  то  він займається розпорядчими функціями

 своїми. Безпосередньо своєю роботою...

      Володимир  Лаврентійович, у вас є зауваження...?

 Будь ласка. Віктор Лаврентійович! Ну....

 

      МУСІЯКА  В.  Л. Олександре Олександровичу, тут є

 дуже  серйозна...  серйозне положення. Воно проходить

 наскрізь  через  всі  статті, які мають відношення до

 створення ФПГ. І дивіться, що записано в цій статті 3

 і    перед    нею    ще:   "Питання   про   створення

 (реєстрація)..."  -це зовсім різні речі! Створення...

 рішення  про  створення  і  рішення  про реєстрацію -

 зовсім  різні речі! Діло в тому, що Кабінет Міністрів

 повин6ен тільки приймати рішення про реєстрацію. Ви ж

 подивіться:  ред  тим  складається генеральна угода і

 так далі. Вона всі ці документи приносяться в Кабінет

 Міністрів,  і  він  приймає  на  базі  цих документів

 рішення про реєстрацію.

      І  тоді  відпадають оці всі речі і коли іде мова

 про реєстрацію, отоді вже неможна відмовити учасникам

 піти до суду, коли відмовляють в реєстрації.

      Щож  це  таке,  скажіть, будь ласка, реєструвати

 оцей   договір,   угоду  який  заключена  відмовляють

 досягнення, відмовляють.

      Значить  можна, мабуть оцей судовий порядок оце

 повинен бути. Повинен бути обов"язково.

      Хіба,  якщо ми можемо визначити Верховний суд як

 судову інстанцію, яка повинна розглядати оцей спір.

      Тому   щ  у  нас  виходить  так,  у  нас  органи

 виконавчої   влади,  хай  і  вищої  виконавчої  влади

 приймає остаточні рішення і воно судовому розгляду не

 подлягає.

      Що ж це таке, кажіть будь ласка.

      У  нас  любий  спор  повинен розглядаться судом.

 інакше  це  вже  взагалі я не знаю, проізвол, я хотів

 сказати, не знаю як на українській мові.

      Свавілля,  так.  Я просто думаю, що нам треба це

 врахувати.

      Перше.   Викинути   слово   по   тексту   Закону

 "створення",  а залишити "реєстрацію" і другу частину

 все-таки  викинути.  Судовий порядок повинен бути. Ми

 тільки  можемо  добавити,  що  цей спір про відмову в

 реєстрації,       розглядає       Верховний       Суд

 України. .............  верховна   інстанція  винесла

 рішення.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович, прошу.

 

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемые    депутаты!    Уважаемый    Александр

 Александрович! Действительно, этот вопрос обсуждался,

 и  мы  с  юристами  констультировались ....... Виктор

 Лаврентиевич  знает,  в  комиссии  тоже  есть доктора

 юридических  наук  в аппарате. Значит, готовился этот

 вопрос  и  предлагается  така  редакция. Я взял бы на

 себя,  наверное,  уже слишком большие полномочия если

 бы настаивал на том, что вот так нельзя делать, споря

 с  доктором  юрядических наук Мусиякой, да? Я доложил

 бы мнение комиссии. Я считаю, что это не судебное все

 же  решение  ввиду специфики предмета. Уж если суд...

 Суд   может   рассматривать   вопрос,   если  Кабинет

 Министров,   в   который   подано   все  документы  в

 соответствии  с  Законом,  отказывается  принимать  к

 рассмотрению,  и  так  обратиться. Но в данном случае

 протокольным  решение  Кабинета Министров принимается

 решение   об   отказе.   Специально   введена   норма

 демократическая  -это  значит,  что решение об отказе

 принимается  на  заседании  Кабинета  Министров,  дав

 возможность  представителям  выступить,  доказать что

 это  нужно  и  так далее. Это демократично. Там могут

 быть   заслушаны   стороны,  и  принято  протокольное

 решение Кабинета Минитсров.

      Если  суд сочтет потом, что все-таки претенденты

 на  создание  группы  лучше  всех  могут  реализовать

 данную  государственную программу и, скажем, а те тех

 кого   считает   нужным   здесь   утвердить   Кабинет

 Министров,   ну,   это   же  важнейшие  экономические

 вопросы,  это государственная программа, это проекты.

 Я не уверен, что позиция суда и позиция Правительства

 в  данном  случае  будут  совпадать.  Речи  идет не о

 нарушении  чьих-то  прав,  а о возможности реализации

 проекта.  Только  на  этом основании будет отказывать

 Кабинет Минитсров.

 

      ГОЛОВА.  Віктор Лаврентійови, якщо ви дозволите,

 давайте  ми  зробимо  таким чином. Ця норма дає змогу

 сьогодні   Кабінету  Міністрів,  користуючись  своїми

 правами,  створити  промислово-фінансові групи під ті

 завдання, котрі, для котрих вона ініціюється.

      Якщо   практика   покаже,   що   потрібно   буде

 розглядати десь у судовому порядку якісь рішення, я в

 цьому  дуже сумніваюся, то тоді ми зробимо доповнення

 і  дамо  право  таке  судам,  але  ми відразу повинні

 передбачати   механізм   реалізації   цього  права  в

 судовому   порядку   теж.  Це  буде  занадто  складна

 процедура.  Мені  здається,  що  нам  треба було б не

 закладати такі передумови уже в нашому законодавстві.

      Віктор   Лаврентійович.  Будь  ласка,  ще  слово

 Мусіякі.

 

      МУСІЯКА  В.  Л. Добре, а створення і реєстрація:

 ви все-таки вважаєте, що це одне й те ж?

 

      ГОЛОВА. Це інша справа.

 

      МУСІЯКА В.Л. Створення і реєстрація.

 

      СУСЛОВ   В.   І.   Ну,   в   данному   случае  в

 первоначальном   варианте   вы   видели,   что   было

 "створення",  а  потом  в  соответствии с пожеланиями

 юридического     отдела    было    добалвено    слово

 "регистрация".

      Так  что,  в  данном  случае  оно,  так сказать,

 сделано в соответствии с пожеланиями юристов.

 

      ГОЛОВА.  Приймаэться  редакція.  Згодився Віктор

 Лаврентійович.

      Судницин   не   згоден,   будь   ласка.  Ми  вже

 голосували пропозицію про вилучення другої частини.

      Будь ласка.

 

      СУДНИЦИН Ф.С.

 

       Судницын,  город  Запорожье, депутатская группа

 "Реформы".

      В   своем  выступлении  я  уже  отметил,  что  в

 национальную    конфедерацию    профсоюзов,    вернее,

 профсоюзы представляют малые и средние предприятия. И

 как я уже сказал, что создание финансово-промышленных

 груп возможно только для экономических монстров.

      Вот  эта  вставочка  -это  еще  один  припон для

 предприятий,  котолрые  в новых условиях уже способны

 решать  государственные проблемы, снова не могут даже

 оспорить   в   суде  свое  право  на  создание  таких

 финансово-промышленных  груп.  Это  ни  что иное, как

 ущемление прав малых и средних предприятий.

 

      ГОЛОВА.   Зрозуміло.   Ми   голосували   уже  цю

 пропозицію.

      Ставиться  на  голосування вся стаття в редакції

 від  Комісії із... А, уточнення ми вже домовились, що

 уточнення тут не вносяться. А! Відносно...

      Мусіяка, будь ласка.

 

      МУСІЯКА   В.   Л.  Я  прошу  вибачити,  все-таки

 уточнення таке повинно проголосовано бути. Реєстрація

 або  створення.  Я  вважаю: створення треба викинути.

 Воно тут не йде мова про створення, про реєстрацію. І

 реєстрацію  вони  фіксують  юридично створення ФПГ. А

 створення   відбувається   договором   і  угодою  між

 учасниками.  Хто створює це ФПГ, вони створюють, а не

 Кабінет Міністрів.

 

      ГОЛОВА.  Ну,  я не смію з вами сперечатися, але,

 якщо  ми принесемо цю норму на інші норми суспільства

 то   побачимо,   що  спочатку  створюється,  а  потім

 проходить реєстрація і різні..

 

      СУСЛОВ   В.  И.  Уважаемые  депутаты!  Но  здесь

 возникает  все-таки вопрос дело в том, что заключение

 Генеральной  угоды  в  соответствии  с  нормами этого

 Закона   еще   не   означает  створення  промышленно-

 финансовой группы.

      Дело  в тому что это угода здесь вы помните, что

 это  -записано  вступает в действие после утверждения

 Кабинета Министров.

 

      ГОЛОВА. Зареєстрував.

 

      СУСЛОВ  В. И. Поэтому это не только регистрация,

 но это и створення.

      Уважаемые коллеги!

      Может  есть  здесь какие-то не уловимые пока для

 меня  тонкости  в  данном  случае  я думаю, что можна

 проголосовать если понадобится мы внесем уточнения.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Лаврентійович,  я ще раз прошу,

 уважно   вчитайтеся,   що  тут  написано,  подумайте,

 подивіться,  Кабінет  Міністрів  України зобов'язавий

 розглянути  проект створення. Проект створення. Тобто

 ніхто  крім нього він зобов'язаний і прийняти рішення

 про реєстрацію. Тобто, якщо він розглянув проект взяв

 його  до  відома  і так далі, а потім приймає рішення

 про  реєстрацію  тут  не  правильно написано, давайте

 приймемо,  ставлю  на голосування цю норму в редакції

 від комісії.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА -

      Будь  ласка, уважно, група Реформи голосуйте за,

 Судніцин голосуйте за.

      3.  5.  Постанова Кабінету Міністрів України про

 створення    промислово-фінансової    групи   повинна

 включати затвердження Генеральної угоди про сувмістну

 діяльність  про виробництво кіниевої продукції та ФПГ

 затвердження   назви   промислово-фінансової   групи,

 затвердження     Головного     підприємства    групи,

 затвердження   президента   групи,   його   права   і

 обов'язки;   затвердження  його  прав  і  обов'язків;

 затвердження  вичерпного  переліку  учасників  групи;

 затвердження  вичерпного  переліку кінцевої продукції

 групи;  затвердження  терміну,  на  який  створюється

 група  -на чому наполягав Безсмертний -і який не може

 перевищувати  термін ріалізації відповідної державної

 програми;  інші  умови,  відповідно  до  повноваженнь

 Кабінету    Міністрів   України   у   межах   чинного

 законодавства.

      Є   редакційні   уточнення   якісь?  Ні?  Віктор

 Івановичу?  Відповідає це остаточному ...

 

      СУСЛОВ. Да, по содержанию полностью.

 

      ГОЛОВА.  Є  зауваження  в  когось?  (..........)

 прошу.

      Пункт 160... правка 160.

      НОСОВ.     В  мене 161 поправка є. Щоби після

 затвердженої   назви   ПФГ   було   вказано  -перелік

 затверджений    у   встановленому   законом   порядку

 державних    програм,   з   метою   реалізації   яких

 створюється  ПФГ.

      Бо буде постанова а переліку програм нема. Це не

 годиться.  Це одна.

 

      ГОЛОВА.  Почекайте.  Давайте  ми  цю розглянемо.

 Віктор Іванович.

      Тобто,   мова   йде   про  затверджені  програми

 державні, а не просто  про благі побажання.

 

      СУСЛОВ.  Значит,  в  даном случае в Постанове...

 Понимаете,  государственные программы эти так, как мы

 приняли,  в  пункте  3.  1 затверджуются законами або

 Постановами  Верховной Рады.

      Поэтому  в  даном случае в Постанове Кабмина они

 естественно  должны  быть упомянуты, но в этом тексте

 указывается, что подлежит обязательному затвердженню.

      Я  бы  не  хотел, чтобы возникла иллюзия такая -

 если мы сюда добавам годарственные программы, что эти

 программы утверждаются Постановой Кабмина, а потом он

 сам же для их реализации создает промышленные группы.

      То, что в Постанове нужно обязательно указать на

 выконання   яких  программ,  так  сказать,  создается

 промышленно-финансовая  группа  -в этом нет сомнений.

 Но они не должны там  утверждаться.

      В    преамбуле,   да,   но   они   не   подлежат

 затвердженню.

 

      ГОЛОВА.  Владислав  Васильович,  як ви дивитеся.

 Справа  в  тому,  що державна програма стає державною

 тоді, коли вона статус  отримує  рішенням відповідним.

 

      СУСЛОВ. Нет, можно добавить действительно как-то

 редакционно,  что  Постанова повинна включати перелік

 затвердженних   в   установленому   Законом   порядку

 державних  програм. То есть оно не затверджуэться, но

 просто   должна   быть   сделана  ссылка.  Можно  это

 регламентировать законом.

 

      ГОЛОВА.   Давайте...   Носов   редакцію  яку  ви

 пропонуєте,   будь   ласка.  Тут  він  пропонує  так,

 хвилинку,  в  затвердженні  назви додати такий абзац:

 "Перелік   затвердженних   в   установленому  порядку

 державних програм з метою реалізації яких створюється

 фпг".  Тобто  на  предвибір  для  тих,  хто хоче буть

 ініциатором створення. Так?

 

      НОСОВ   В.  В.  Можна  відразу  після  двохрапки

 ставити  мій  текст.  В  мойому  ж тексті немає слова

 затвердження.   Повинно   містити  чи  включати,  дві

 крапки, перелік затвердженних в установленому порядку

 програм.  Далі буде, затвердження генеральної угоди і

 всі  ці  затвердження, які вони зробили. Тому в моєму

 тексті слово "затвердження" немає.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович не проти?

 

       СУСЛОВ.      Я    не    возражаю.   Значить,

 редакционно    это    можно   записать   так,   после

 затвердження, Постанова також повинна в обов'язковому

 порядку  повинна  включати  перелік  затвердженних  в

 установленому  законом  порядку  державних  програм з

 метою   реалізації   яких   створюється   промислово-

 фінансова група. Нет возражений?

 

      ГОЛОВА.   Дякую.  Ставлю  пропозицію  Носова  на

 голосування,  враховуючи  те,  що  і доповідач теж не

 заперечує.  Проти  того  вона  не  послаблює норму, а

 посилює її, уточнює вірніше. Ставлю на голосування.

 

      "за" -

 

      Приймається рішення.

      Носов іще в нього поправка інша.

 

      НОСОВ В.В.

 

      Далі  поправка  162.  У  нас  тут є затвердження

 Президента,  його  прав  і  обов'язків. А я ще додаю:

 "...  порядок  його звільнення з цієї посади". Це теж

 треба визначити, ми вже маємо такий плачевний досвід,

 коли невизначено, як звільняти з посади.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович давайте запышемо так.

 

       СУСЛОВ.       Уважаемые  депутаты,  это  может

 быть,  но  давайте подумем как это лучше сделать. Так

 как  положение в порядке регистрации ликвидации и так

 далее  промышленно-финансовых  групп также утверждает

 Кабинет  Министров  отдельно.  Но  я  думаю,  что это

 должно  быть в том положении, потому что если порядок

 "звільнення"Президента будет конкретной постановой по

 созданию   конкретной   группы,   это   значит,   что

 предпологается   для   разных  промышленно-финансовых

 групп  разный  порядок "звільнення"Президента. Так не

 бывает.  Порядок должен быть общий, поэтому он должен

 войти в "положення".

 

      ГОЛОВА. Я думаю, що логіка Віктора Івановича тут

 є. Це загальна норма. Будь ласка, Носов ще раз.

 

      НОСОВ.     Кабінет може прийняти положення, а

 тут він буде посилатися, що звільнення здійснюється з

 таким-то, таким-то положенням. І ніяких суперечок тут

 не буде.

 

      ГОЛОВА. Тобто, зіслатись тут на положення.

 

      НОСОВ.    Вони   можуть  відсилочну  норму

 робити,   але   домовитись  треба  спочатку.  Я  хочу

 нагадати, що Міфестофель Фауст говорив: "Договоримся,

 чтобы потом не заносить раздоров в дом". І все, що ми

 зараз  промовчимо,  потім  буде  предметом  розбрату.

 Давайте, нехай підсилочну норму зроблять потім.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович,  давайте  погодимось,

 слушне зауваження.

 

      СУСЛОВ .   Я  не  возвражаю,  может быть так,

 если  бы  я  мог  принять  это  решение сам, я бы его

 записал в пункте 3. 8 "Порядок створення реєстрації і

 організації,   ліквідації   ПФГ,   а   також  порядок

 звільнення    Президента   встановлюється   Кабінетом

 Міністрів   або   затверджується  окремою  постановою

 Кабміна".  Тогда  бы это была общая норма, которая бы

 работала по всем ...

 

      ГОЛОВА.   Здійснюється   на   основі  положення,

 затвердженого   Кабінетом   Міністрів.   Так,  Віктор

 Іванович?    Здійснюється    на   основі   положення,

 затвердженого  Кабінетом  Міністрів.  Можна  так.  Це

 уточнення  редакційне, ставиться на голосування, будь

 ласка.

      (іде голосування)

      Єльяшкевич. Носов ще, будь ласка.

 

     НОСОВ.

 

      Ще  є  поправка 163. Оскільки держава, фактично,

 здійснює  фінансування ПФГ, через пільги, то ми маємо

 контролювати,  як вони виконують державні програми. А

 не просто відключитися.

      Я  пропоную  в  163-й  поправці  включити, абзац

 додати,  що  там  має  бути  також порядок здійснення

 контролю  Кабінетом  Міністрів  України за діяльністю

 ФПГ   та   результатами   по  реалізації  відповідних

 державних  програм.  Я  вам  роздавав  матеріали,  як

 Конгрес  США  контролював. І там ви бачили, що фірми,

 виконуючи  державні програми, створювали собі заводик

 (той,  який можна було не створювати)... І якщо ви не

 передбачите  механізму контролю, то за державний кошт

 буде  створюваться,  потім  ФПГ  відпаде,  а  в  мене

 заводик  виявиться  цілий зайвий... Тому контроль має

 бути,  і хай Кабінет його здійснює. Він може прийняти

 відповідну  постанову,  і  тоді  в  цій постанові про

 створення  ФПГ буде сказано, що контроль здійснюється

 згідно  з постановою такою то Кабінету Міністрів. Але

 це має бути.

 

      ГОЛОВА.  Віктор Іванович...

 

      СУСЛОВ   В.   І.   Уважаемые  депутаты,  порядок

 здийснення  контролю  и  кто  может  его  здийснюваты

 регламентируется   пунктом   5.   6.  Здесь  сказано:

 "Контроль  та  перевірку  діяльності ФПГ здійснюють в

 межах  своєї  компетенції органи державної податкової

 інспекції,    Національний    банк,   Антимонопольний

 комітет.  інші  державні  органи".  В данном случае я

 думаю,  что  поправка  Владислава  Васильевича  будет

 учтена,  если  мы  добавим  здесь: Кабинет Министров.

 Потому   что  если  Кабинет  Министров  сам  себе,  в

 соответствии  с  этой  поправкой, будет, так сказать,

 утверждать  полномочия в сфере контроля, то он их все

 равно  будет  утверждать  в  пределах действующего на

 сегодня  законодательства.  И ничего нового он там не

 придумает   и   не   может.   Поэтому   специально  в

 Постанове...  ну,  я  бы  это  не записывал. С учетом

 того, что по контролю есть (я повторяю) пункт 5.6.

 

      ГОЛОВА.  На поправку Носова потрібне голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ще аргументації?

      Останнє  зауваження з цього приводу Носовоа, і я

 ставлю на голосування.

 

      НОСОВ В.

      Справа   в   тому,   що   ці   органи,   які  ви

 перерахували,   вони   не   здійснюють   контролю  на

 економність, ефективність, доцільність. Скажімо: були

 податки?   Не  були.  На  порушення  законів.  А  оці

 параметри  -економність,  доцільність, ефективність -

 контролює  саме Кабінет. Ні прокуратура, ні ми, ніхто

 інший  цього  не  робить. Він вам буде будувати міста

 вздовж Дніпра, а не поперек!.. Ніякий орган вам на це

 не вкаже.

      Будуть  показувати всі фінансування все вірно, а

 от оці параметри Кабінет має робить .

       СУСЛОВ.    Добре, я...

 

 

      ГОЛОВА.    Поправка    Носова    ставиться    на

 голосування, вона не погіршує абсолютно норми але розширює

 права,  інші уточнення суб"єктів, які беруть участь у

 створенні групи.

      Будь ласка.

 

 

      ІДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Приймається така поправка.

      Ще які.

      Ставлю  в  цілому  статтю  на  голосування, будь

 ласка. З поправками проголосованими.

 

      ІДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

      "за"

      Рішення прийнято.

      3.  6. "Рішення  про створення транснаціональної

 промислово-фінансової   групи  приймається  Кабінетом

 Міністров України лише за умов попереднього ухвалення

 міждержавної  угоди.  Міждержавна угода про створення

 промислово-фінансової   групи    повинна    включати:

 затвердження генеральної угоди про сумісну діяльність

 по  виробництву  кінцевої продукції ПФГ, затвердження

 назви   групи,  затвердження  головного  підприємства

 групи,  затвердження  президента  групи, затвердження

 вичерпного  переліку  учасників  групи,  затвердження

 вичерпного   переліку   кінцевої   продукції   групи,

 затвердження  терміну,  на  який  створюється  група,

 визначення  умов оподаткування головного підприємства

 і  учасників  групи  відповідно  до  законів України,

 гарантії   від   зміни   Податкового   законодавства,

 визначення   умов  перетинання  митного  кордону  для

 проміжної  продукції  групи  і  гарантії від змін цих

 умов. "

       В  мене  відразу  пропозиція. Треба привести цю

 норму у відповідність з попередньою, що стосується до

 ПФГ, так би мовити, де є всі резиденти України. Тобто

 ми  вже  там  редакційні  зміни  внесли,  які  Віктор

 Лаврентійович   Мусіка   пропонував,   треба  тут  їх

 передбачити.

      Інші поправки є? Носов.

 

      СУСЛОВ.

      Александр Александрович.

 

      ГОЛОВА. Да, будь ласка.

 

      СУСЛОВ.       У  меня  поправка,  я  не  подумал

 раньше,   полумал   сейчас.  Что  поскольку  головное

 пидпрыемство  в  любом  случае  будет  украинским  по

 закону,  миждержавной  угодой  не надо согласовываать

 президента,   потому  что  это  нас  несколько  будет

 связывать  в  зависимости от согласия противоположной

 стороны.  И  для  этого  случая  я предлагаю вот этот

 тезис об согласовании кандидатуры президента убрать.

 

      ГОЛОВА. Згодні депутати  з цим?

 

      СУСЛОВ.      Он  расширит  просто  возможности

 украинской стороны.

 

      ГОЛОВА. Згодні.

      Я  ставлю  на  голосування  цю  пропозицію   про

 вилучення   цієї   норми.   Будь  ласка.  Підтримайте

 пропозицію  -це  спрощує  і  ставить у більш коректні

 умови Уряд і суб'єктів групи.

 

      "за"

 

      Ельяшкевич.

 

      ЕЛЬЯШКЕВИЧ

      Ельяшкевич,     Херсон,    депутатская    группа

 "Реформы".

      Уважаемые коллеги, поправка 168, где говорится о

 том,  что  этот  пункт вообще исключить, потому что у

 нас есть пункт 3.5. Почему?

      Дело  в  том,  что тут написано все то же самое,

 что    и    в    пункте   3,   5   для   обыкновенных

 транснациональных,       обыкновенных      финансово-

 промышленных    груп,    но   для   транснациональных

 корпораций  почему-то  написано,  что в Постановлении

 Кабинета  Министров  и  в  этом  решении  будут  даны

 гарантии  об  изменении налогового законодательства и

 изменений  условий таможенного контроля. Дело в тому,

 что  это прерогатива исключительно Верховного СОвета,

 и  Кабинет  Министров таких гарантий просто давать не

 может. И я очень прошу для того, чтобы таких вопросов

 не  возникало,  либо  исключить и оставить пункт 3. 5

 распространить для всех финансовых груп один и тот же

 порядок,  тем  более,  что  мы  сейчас проголосовали,

 чтобы  исключить  межгосударственные  договоры,  либо

 привести  это  в  соответствие,  что  такие  гарантии

 давать   может   только  Верховный  Совет  Украины  в

 соответствии   с   действующим   законодательством  и

 Конституционным договором.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ    В.    І.   Уважаемые   депутаты,   это

 действительно   очень   важная  проблема,  о  которой

 говорит депутат Ельяшкевич.

      Значит,  в  данном  случае  устанавливается, что

 должно   быть   в   междержавной   угоде  о  создании

 финансово-промышленной  группы. И поскольку это потом

 будет   затверджено  Постановою  Кабинета  Министров,

 поэтому  нельзя  применять  положение пункта 3. 5 так

 же, как и положение пункта 3.6.

      Теперь,   что  касается  гарантий  от  изменений

 налогового законодательства, таможенного и т. д. Дело

 в том, что стабильность работы группы в данном случае

 должна гарантироваться двумя сторонами.

      Вы  понимаете,  что  если, например, Соединенные

 Штаты,  с которыми мы создадим финансово-промышленную

 группу,  вдруг  изменять  условия  экспорта, обложат,

 там,  дополнительными пошлинами, это наше предприятие

 может поставить в сложное положение.

      Но   в   соответствии   с   Законом   Украины  о

 международных  договорах  все, что касается налоговой

 политики, подлежит ратификации Верховным Советом. Нет

 необходимости  повторять,  потому  что это все знают,

 это  также знают все депутаты. Именно по этой причине

 мы  все  времы  с  вами здесь ратифицируем соглашение

 проныкнення  подвийного  податкування  и  так  далее,

 потому   что   это   подлежит  ратификации  Верховным

 Советом.

      Значит это будет в межгосударственном соглашении

 и  в данном случае вопросы создания транснациональных

 промышленных   групп,   нам   придется   с  вами  все

 рассматривать  и  ратифицировать  на Верховным Совете

 автоматически при таком положении.

 

      ГОЛОВА.Вас не задовольняє ця відповідь.

      Ви доповнюєте, Соболєв

 

      СОБОЛЄВ.

 

      Якщо  остання фраза буде зафіксована в законі бо

 саме  на цьому і наполягаємо, то тут можливий варіант

 або  Верховна  Рада  дійсно  надає  такі гарантії для

 того,   щоб   ті   промислово-фінансові   групи6  які

 створюють  дійсно  ні в якому разі не змінювалося це.

 Режим   оподаткування   і   пільг.  Це  повинно  бути

 зафіксовано   в   цій   статті.   Те  що  такі  угоди

 ратифіковуються   Верховною   Радою,   або  подавайте

 відразу такі пропозиції, які відповідно законодавству

 про міжнародні угоди.

 

      ГОЛОВА.  Давайте  оставимо  слово  ратифікованих

 Верховною   Радою   в   першому  пункті.  Так,  немає

 заперечень.

      В  першому  пункті  де  ми  пишемо  рішення  про

 створення  трансоціальної  ПФГ  приймається Кабінетом

 України   лише   за   умови   попереднього  укладання

 міждержавної   угоди  ратифікованою  Верховною  Радою

 України.

      Зрозуміло.

 

      СУСЛОВ В.И. Александр Александрович!

      Есть разница между такой трактовкой и тем, что я

 сказал в соответствии с тем, что я сказал ратификация

 подлежит    то,    что    предусмотрено   действующим

 законодательством.

      В  данном случае если мы примем в той редакции в

 которой   вы   предлагаете,   то   есть  все  вопросы

 налогообложения   и   гарантии  подлежат  ратификации

 соответствующий    документ    должны   выносится   и

 приниматся решения, но допустим в этой редакции тогда

 мы  будем  утверждать  с  вами  названия промышленно-

 финансовой  группы, Головне пидприемство, перелик там

 кинцевой продукции, промежуточной продукции, перечень

 учасстников  и  так  далее  -это  совсем другой обьем

 работы  я  думаю, что как раз в этой части, мы должны

 доверять  компетенции  Кабинету  Министров  и  в этой

 части   оно   не  обизательно  подлежит  ратификации,

 ратифицировать  нужно  то,  что  по  законодательству

 нужно.

 

      То  есть  та редакция, которая есть она в данном

 случае оптимальна.

 

      ГОЛОВА.  Резон  є  в цьому безперечно, але треба

 визначати,  можливо  зважимо на цю обставину, бо все-

 таки   ми   будемо   займатися  чисто  господарськими

 питаннями.  Давайте  про  ратифікацію  з  цієї  угоди

 ставлю  на голосування в тій редакції, як я тільки що

 прочитав.

      Тобто,   є   тут   "за"  і  "проти",  але  треба

 визначитися голосуванням. Будь ласка.

 

      "За" -

 

      Дякую.

      Мусіяка.

 

      МУСІЯКА

      Уважаемый  Виктор  Иванович!  Уважаемые коллеги!

 Дело в том, что то, что вы рассказывали -очень хорошо

 сослались  как  раз  на  наш  Закон  о  международных

 договорах.   По  нему  все  экономического  характера

 договоры должны здесь ратифицироваться  в этом зале.

      К  сожалению,  мы  этого не делаем. Постоянно не

 делаем.

      Так  вот.  То,  что  мы  сейчас проголосовали не

 имеет    юридического    значения,   потому   что   в

 соответствиии  с Законом о международных договорах мы

 должны  его  будем  рацифицировать.  И не усугубляйте

 тем,  что там названия будем и так далее. Не будем мы

 названия, в целом Закон мы будем ратифицировать.

      То есть, угоду будем  ратифицировать.

      И  в  связи  с этим я еще более убеждаюсь в том,

 что  я  был  прав,  когда  в тот раз предлагал убрать

 слово   "створення".

      Потому  что, представьте себе странную ситуацию.

 Заключается  межгосударственное соглашение, в котором

 идет  речь  о  создании ФПГ и вдруг мы даем по нашему

 Закону право после этого Кабинету Министров принимать

 еще  раз  решение  про  створення  ФПГ.  Уже  принято

 решение  решение межгосударственное о создании ФПГ. У

 него  только  есть  полномочия зарегистрировать ФПГ и

 все.

      Не  может  Кабинет Министров после того, как был

 заключен это межгосударственное соглашение, принимать

 какие-то иные  соглашения.

      Поэтому,  я думаю, вот здесь надо как раз убрать

 в  тексте  слово  "створення".  А все остальное, даже

 если     не    запишем    мы    ратификации,    будет

 ратифицироваться. Обязательно подлежит ратификации.

 

      СУСЛОВ.     Ну  тем  лучше.  То есть, редакция

 приемлема.

 

      ГОЛОВА.  Мусіяка  пропонує прийняти звідси слово

 "створення". Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

      "За" -

 

      Так, ще є Носов, будь ласка.

 

      НОСОВ В.В.

 

      Ну,  після двохкрапки тут варто було б поставити

 те,  що  ми  вставляли раніше, перелік затверджених в

 установленому  законом  порядку  державних  програм з

 метою  реалізації  яких  створюється пфг. І це була б

 стандартна  вимога.  Відкриваєте  Міждержавну угоду і

 зразу видно навіщо вона зроблена. То мені здається це

 ми вже голосували, просто його треба автоматично туди

 вставити.

      А   от   наступна   поправка   170,   це   треба

 визначитися,  треба  додати  окремі  підпункти  після

 двохкрапки.  Порядок  має бути передбаченний, порядок

 здійснює  контроль  державними  органами  держав,  що

 уклали    Міждержавну    угоду    за   діяльність   і

 транснаціональне фпг та її результатами по реалізації

 відповідних державних програм.

      Може  вийти  так,  що ми домовилися з французами

 робити   літак-конкор.  Наші  роблять  там,  скажімо,

 літак,  а  вони  паравоз  приліпили. І замість літака

 получився кентавр. Хто це проконтролює?

      І  оцей порядок контролю має бути в Міждержавній

 угоді.   Бо   ви   не   засунетеся  на  ту  територію

 контролювати, а вони не засунуться на нашу територію.

 Хай Уряд це все виписує.

 

       СУСЛОВ.      Уважаемые депутаты, я сомневаюсь в

 том,  что  это  нужно  делать.  Потому  что  в данном

 случае,   ну,  представим  у  нас  будут  создаваться

 транснациональные   промышленно-финансовые  группы  с

 Головным предприятием здесь. Если мы специально будем

 с  другим  государством заключать какое-то соглашение

 или  в  Междержавной  угоде  порядок контроля, то тем

 самым  мы  обязаны  будем  давать отчетность о работе

 Головного  предприятия,  пускать какие-то иностранные

 инспекции государственные сюда.

      Я  думаю,  что  это  излишне. Поскольку Головное

 предприятие   здесь   -это  в  Междержавной  угоде  в

 обязательном   порядке  по  крайней  мере  не  должно

 предусматриваться.   Если   нам,  так  сказать, будут

 выкручивать  руки  и  не  будет другого выхода, может

 быть   в   каких-то   случаях   на  это  и  прийдется

 согласиться.

 

      ГОЛОВА.   Я  ставлю  на  голосування  пропозицію

 Носова.

 

      "за" -

 

      Є   пропозиція   всю   статтю   у   редакції,  з

 урахуванням  того  голосування, яке ми проводили вже,

 проголосувати. Ставлю на голосування, будь ласка. Вся

 стаття  3.  6  про  створення транснаціональних груп,

 ставиться на голосування. Будь ласка, підтримайте.

      (іде голосування)

      Стаття    3.    7.    Вживання   словосполучення

 "промислово-фінансова   група"   у  назвах  суб"єктів

 підприємницької  діяльності,  що  реєструються  не за

 нормами цього закону, не дозволяється. Зрозуміло. Тут

 немає  заперечень,  ставлю  на  голосування. Вибачте,

 Віктор Лавренійович Мусіяка.

 

      МУСІЯКА В.Л.

 

      Шановні  колеги,  тут  в  негативному  контексті

 викладено  "забороняється"  і т. д. Ми ж не регулюємо

 відносини  за  межами  ФПГ.  Ми  статус  і  відносини

 середнє  ФПГ  і  ФПГ зовні. Тому, ми повинні спочатку

 першу  частину  викласті  таким  чином.  У мене є 173

 поправка.  Першу частину записати: "Найменюванні ФПГ,

 ПФГ"  повинно вміститись словосполучення "промислово-

 фінансова  група",  це  що  ми  зараз  почули, другою

 частиною, те, що в тексті є.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      Здесь то же самое, по сути. Только

 иначе изложено.

 

     У  вас  в тексте отрицание идет, "не

 взяв",       наименование       инных       субкектов

 предпринимательской деятельности, это словосполучення

 употреблялось.   А   мы   должны   сказать,   что   в

 наименовании   ФПГ  должно  быть  это  словосочетание

 "промышленно-финансовых     групп".     А     второе,

 забороняется и т.д.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович,  так  можна записати,

 "вживання  словосполучень  промислово-фінансова група

 ПФГ  дозволяється  у назвах суб'єктів підприємницької

 діяльності, що реєструються за нормами цього Закону.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Александр Александрович, то, что

 предлагает  Виктор Лаврентиевич, абсолютно приемлемо.

 Давайте  прымем.  То  есть это обязывает промышленно-

 финансовую группу обязательно называться промышленно-

 финансовой группой. Так, с одной стороны. И запрещает

 делать   это   другим.   То  есть  это  более  полное

 определение.

 

      ГОЛОВА.   Стаття   в   редакції,  з  редакційним

 уточненням  Мусіяки  ставиться  на  голосування. Будь

 ласка, прошу підтримати.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Нарешті 3.8, щоб закінчити цю статтю...

      "Кабінет  Міністрів  України  затверджує у межах

 своєї   компетенції,   згідно  чинного  законодавства

 положення  про реєстрацію, реорганізацію і ліквідацію

 промислово-фінансової групи".

      Можна ставить на голосування?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Єльяшкевич.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ

      175-я  поправка  об  исключении  этого пункта. Я

 говорил  ранее,  когда  принималась терминология, что

 такое  "реорганизация промышленно-финансовой группы",

 когда    идет    изменение   головного   предприятия.

 Фактически,   Кабинет  Министров  Украины  будет  сам

 определять,  что  такое  "реорганищация",  что  такое

 "ликвидация"  промышленно-финансовых групп. Это очень

 небезопасно,   так   как  реорганизация  промышленно-

 финансовых   групп,   фактически,  означает  создание

 новой. Только без создания новых юридических лиц. Это

 не  такой  простой вопрос! И мы должны четко выписать

 вопросы   реорганизации   и  ликвидации  промышленно-

 финансовых   групп.   Тем  более,  когда  будет  идти

 ликвидация  промышленно-финвансовых групп и когда мы,

 к сожалению, с вами проголосовали за то, что головное

 предриятие  не  отвечает по обязательствам участников

 промышленно-финансовых  групп  и  наоборот, возникнет

 очень  много  вопросов.  Поэтому  нельзя  такой пункт

 записывать.

      Я считаю, что вопросы реорганизации и ликвидации

 промышленно-финансовых  групп  должны  быть описаны в

 этом  законе  и  не  вкоем  случае  нельзя  это право

 предоставлять Кабинету Министров.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ.   Значит  я  хотел  бы  просто  обратить

 внимание   депутатов,  что  вопросы  реорганизации  и

 ликвидации        промышленно-финансовой       группы

 регламентируются  статьями  соответственно 6 и 7, и я

 бы   предложил   их  обсудить  когдамы  дотех  статей

 доберемся . Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на

 голосування пропозицію Ільяшкевича.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Рішення

 

      Безсмертний.  Зараз  проголосуємо  і  підемо  на

 перерву.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ,    220    виборчий   округ,   група

 "Державність".

 

      Шановний    Вікторе    Івановичу   і   Олександр

 Олександрович!  Шановні  народні депутати!

      Вже  одного  разу ми бачили, як в Положенні "Про

 застосування   норм  Закону  про  оподаткування,  про

 податок  з  прибутку  підприємств  норми Положення не

 відповідали  нормама  Закону.  Через  те я пропоную в

 даному випадку використати поправку 159, яка говорить

 про те, що положення про реєстрацію, реорганізацію та

 ліквідацію  промислово-фінансової  групи  вводиться в

 дію постановою Верховної Ради України. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович.

 

      СУСЛОВ В.В.

      Уважаемые  народные депутаты! Да, действительно,

 у  нас  появилась  практика  утверждения  подзаконных

 актов постановлением Верховного Совета -это было было

 по  правилам  застосування Закона " Про оподаткування

 прибутку підприємств".

      Значіт,  я  думаю, что Верховная Рада возьмет на

 себя   непосильную  по  истине  ношу,  если  она  все

 подзаконные  акты  будет  рассматривать  и утверждать

 здесь  по  всем  законам.  Дай  Бог  нам справиться с

 принятием законов...

       Поэтому   в  данном  случае  мы  четко  Законом

 регламентируем    что   может   потребовать   Кабинет

 Министров, что он должен потребовать для регистрации,

 какие  документы  и так далее. Но если мы опять хотим

 утверждать  здесь  формы  этих  документов: что такое

 технико-экономический проект? что он должен включать,

 какие  разделы?  и  так  далее,  то  мы берем на себя

 поистине    непосильную   ношу.   В   данном   случае

 подзаконный   акт,  а  именно,  Положение  о  порядке

 регистрации промышленно-финансовой группы должно быть

 и его конечно должен утвердить Кабинет Министров.

 

      ГОЛОВА.  Ви  наполягаєте,  Романе Петровичу? Я

 ставлю пропозицію Безсмертного на голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Стаття  3. 8  ставиться  на голосування цілком.

 Ставлю на голосування.

      Прошу уваги.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      ГОЛОВА. Дякую. Перерва до 16 години. Будь ласка,

 не запізнюйтесь.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку