ЗАСІДАННЯ  ДЕВ'ЯНОСТО ВОСЬМЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  12  л и п н я  1995  р о к у

                      15.15 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      Голова. Шановні депутати, прошу підготуватися до

 реєстрації.

      Поки  ви  підготуєтеся, я порядок оголошу такий:

 ми  першим питанням слухаємо внесення змін і уточнень

 до  Державного  бюджету на 1995 рік. Із 16-ї години у

 нас за програмою йде день Уряду, якщо ми за програмою

 встигнемо  розглянути,  значить  розглядаємо бюджет і

 приймаємо  рішення;  якщо  ні, то тоді пізніше будемо

 розглядати   ці   питання,  після  дня  Уряду,  тобто

 можливість   матимуть   всі  і  висловитися  з  цього

 приводу, як вважають за потрібне.

      А  завтра  -за  порядком  дня,  який  у вас є на

 руках. Тому я прошу зареєструватися депутатів.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

 

      ГОЛОВА.  Зареєстровано 302, вечірнє засідання...

 Я  прошу: буде потреба -в кінці ще проведемо поіменну

реєстрацію!...    Вечірнє    засідання   оголошується

 відкритим. Ми проведемо засідання протягом 2-х годин,

 потім  зробимо, вірніше так: протягом 2-х годин (так,

 як  у  нас  і передбачено ранковим засіданням), потім

 зробимо перерву і продовжимо далі засідання.

      Слово  для доповіді про внесення змін і уточнень

 до  Державного  бюджету  надається  Міністру фінансів

 України   Петру   Кузьмичу  Германчуку,  співдоповідь

 робитиме Азаров.

 

      ГЕРМАНЧУК     П.    К.    Шановний    Олександре

 Олександровичу! Шановні народні депутати!

      На  виконання  Постанови  Верховної Ради України

 "Про  введення  в  дію  Закону України "Про Державний

 бюджет  України  на  1995  рік"  підготовлено  проект

 уточнень і доповнень до Державного бюджету України на

 поточний   рік,   який   подано   на  ваш  розгляд  і

 затверджено.

      Перш,  ніж характеризувати запропоновані зміни і

 доповнення,  дозвольте  коротко  проінформувати сесію

 про попередні підсумки виконання Державного бюджету і

 в  цілому  консолідованого  бюджету за перше півріччя

 поточного року.

      В  цілому  до  бюджетів, що входять до складової я 
 я                           - 3 - я 

 бюджетної системи України, за січень-червень надійшло

 650,2  трильйонів  карбованців  податків,   зборів та

 інщих  обов'язкових  платежів. Крім того, залучено як

 джерело    фінансування   бюджетного   дефіциту   137

 трильйонів кредитів центрального банку -Національного

 банку,   а   також  35,2    трильйона  карбованців  з

 зовнішніх  джерел. Таким чином, загальна сума доходів

 бюджету в пешому півріччі становила 937,9  трильйонів

 карбованців,  або  40,  3% до річних обсягів доходів.

 Виходячи  з цього, фактичні надходжження відповідають

 питомій   вазі   в  розрахунку  на  рік  по  валовому

 внутрішньому   продукту.   питома   вага  по  першому

 півріччю  (ви  знаєте)  складає  у нас 38, 6%. Умовна

 норма  надходжень  доходів  в  оцінці до річної  суми

 валового  внутрішнього  продуктуц на перше півріччя -

 39%, а виконання (я сказав) - 40,3%.

      По  основних видах доходів: податок на добавлену

 вартість - із запланованих 475 трильйонів карбованцій

 надійшло   177,   або   37,3    відсотка  до  річного

 контингенту,   що   відповідає,  практично, реальному

 плануванню,   яке   було   затверджено  в  Державному

 бюджеті.

      По  податку на прибутку в нас надходження склали

 83%  річних  сум, або практично в два рази перевищили я 
 я                           - 4 - я 

 норму надходження.

      Із 227 трильйонів, які було передбачено,  річної

 суми  по  податку з прибутку фактично надійшло  190,6

 трильйони карбованців.

      Акцизний    збір    також    відповідає    нормі

 надходження - складає 37,5 до річного контингенту.

      Прибутковий  податок  з  громадян  45, 1%, тобто

 дещо перевищує ту норму, яка була визначена згідно із

 валовим внутрішнім продуктом.

      Не  донадходить  значна  сума  плата  за  землю,

 всього складає надходження 27,6%  до річної суми, але

 по   землі  строки  платежів  в  основному  по  землі

 сільськогосподарського  призначення наступить у нас в

 серпні   і   листопаді.   Тому  тут  буде  покращення

 надходжень.

      Занепокоєння  у  нас  визиває  така  позиція  як

 рентна  плата  за  нафту,  природний газ та різниця в

 цінах на газ.

      У нас в бюджеті, ви пам'ятаєте, було заплановано

 таких надходжень  197 мільярдів карбованців. Фактично

 на   сьогодні   надійшло   тільки   29,1    трильйона

 карбованців, це складає всього лише 14,8%  до річного

 контингенту, але пояснюється тим, що рішенням Уряду в

 першому   кварталі  рентна  плата  спрямовувалась  на я 
 я                           - 5 - я 

 розрахунки  за  імпортний газ. Крім того 40 трильонів

 карбованців  не  надійшло  в  зв'язку  з розрахунками

 споживачів.  Сьогодні  заборгованість  споживачів  по

 газу складає більше 200 трильйонів карбованців. Треба

 відмітити  такий  факт,  що  за  червень місяць у нас

 потупило  більше 8 трильйонів карбованців, тоді як за

 попередніх   п'ять  місяців  поступило  лише  біля  3

 трильйонів карбованців.

      Надходження від  зовнішньоекономічної діяльності

 складають  норму -  39,6  процента.  Хотів  би дещо є

 питання в частині нарахування від перевищення доходів

 над  видатками Національного банку України, які в нас

 заплановано  в  бюджеті  в  об'ємі  60,  8  трильйона

 карбованців,   але   у   видатковій   частині  у  нас

 передбачено   50  трильйонів  карбованців  на  сплату

 процентів  Національному банку за кредити, отримані у

 1992 і 1994 роках, тобто по сальдо до бюджету повинно

 надійти   всього    за  рік  тільки  10, 8  трильйони

 карбованців.

      Найбільшу   стурбованість   у   нас   викликають

 надходження  коштів  від  приватизації об'єктів малої

 приватизації.    Із    запланованих    91   трильйона

 карбованців  на  сьогодні  до бюджету (підкреслюю, до

 місцевих   бюджетів)   надійшло   тільки  1  трильйон я 
 я                           - 6 - я 

 карбованців.  Даже якщо по нормативах надходжень, які

 визначені  до ВВП, надійшло 38 трильйонів карбованців

 до місцевих бюджетів, то сьогодні б у нас не виникало

 питання по сплаті забьоргованості по заробітній платі

 вчителів,  медиків  і  розв'язання  інших проблем. Це

 питьання  було предметно розглянуто на минулому тижні

 в  Уряді з участю регіонів. Однозначна позиція Уряду,

 що  цю  суму не можна корегувати, оскільки мета (коли

 приймали  тут  у  цьому  залі  бюджет)  була, щоб усі

 кошти,  які надходять від малої приватизації, повинні

 100  процентів  для  того, щоб заінтересувати місцеві

 Ради, надходити до місцевих бюджетів.

      На  жаль,  і  такий  підхід  до  вирішення цього

 питання  залишається не стимулюючим і бюджети місцеві

 значно втратили свої доходи.

      Доречно  відмітити  значне  ненадходження  також

 доходів від запровадження місцевих податків і зборів.

 Із  11  трильйонів,  які ми запланували на рік, у нас

 всього надійшло 1,4 трильйони карбованців.

      Стосовно   видатків.   Перш6   ніж   перейти  до

 видатків,   я  хотів  би  вам  доповісти,  що  у  нас

 сьогодні,  які  проблеми  нас найбільш хвилюють і які

 втрати ми сьогодні несемо по окремих позиціях.

      Перш   за   все,  за  рахунок  зменшення  обсягу я 
 я                           - 7 - я 

 виробництва   промислової  продукції  на  12,  7%  не

 надійшло  до  бюджету  податку на добавлену вартість,

 податку  з  прибутку  і  акцизу  більше 35 трильйонів

 карбованців.

      Наявність      великих      сум     дебіторської

 заборгованості,   а  вона  вже  складає  на  сьогодні

 відповідно    дебіторська    -1,    3    квадрильйона

 карбованців,  кредиторська -1, 7, затримка надходжень

 платежів  до  бюджету  складає  більше  65 трильйонів

 карбованців.   З   нарахованих   до  сплати  платежів

 лічиться  в  недоїмці  29  трильйонів карбованців. На

 жаль,   тенденція  недоїмки  по  несплаті  платниками

 платежів у нас порівняно з 1 січням 1995 року виросла

 в 5,5 разів.

      Затримка  прийняття  Верховною Радою Закону "Про

 податок на добавлену вартість", який передбачено, і до

 цього   часу   існує   значна  кількість  пільг,  нам

 коштувало  за  цей  період 50 трильйонів карбованців,

 біля 50, щомісяця це 10 трильйонів карбованців.

      Значні   порушення  до  цього  часу  податкового

 законодавства. І, на жаль, ці порушення збільшуються.

      Тільки в цьому півріччі із перевірених практично

 в  кожному  другому  підприємстві  не  нараховано  26

 трильйонів карбованців платежів. я 
 я                           - 8 - я 

      Самокритично  треба відзначити недостатню роботу

 наших  податкових  служб,  Міністерства  фінансів  по

 контролю  за сплатою і податків, нематеріальної сфери

 і так називаємої сфери, тіньової економіки.

      Стосовно     видатків.     Очікуваний    видаток

 консолідованого  бюджету  за січень-червень становить

 біля  900  трильйонів карбованців, або 38, 7 відсотка

 річних  призначеності. Це відповідає тим надходженням

 і   вимогам   Закону   про   державний   бюджет,  про

 фінансування  видатків  в  межах  тільки надходжень і

 реальних джерел покриття дефіциту бюджету.

      Перевищення  на  декілька  пунктів,  пояснюється

 перевищенням   по   місцевим   бюджетам   доходу  над

 видатками   на  15  трильйонів  карбованців.  Головні

 видатки  -це  на фінансування видатків по соціальному

 захисту  населення  -135  трильйонів, 33 відсотка від

 річних  призначень, на утримання соціально-культурних

 закладів   -40  відсотків,  народне  господарство  де

 головну  суму  складають  державний  контракт  -34, 8

 трильйонів карбованців або 43 відсотки до призначень,

 оборона  -39,  правоохоронні, митні органи, податкова

 служба  -34.  На обслуговування зовнішнього боргу -21

 відсоток.

      Видатки   державного   бюджету   складають   110 я 
 я                           - 9 - я 

 трильйонів  карбованців  або  37 відсотків від річних

 призначень,   які   були   затверджені  Законом  "Про

 державний бюджет". Фактично по державному бюджету, по

 сіх    напрямках    фінансування,   воно   відповідає

 загальному рівню до річних призначень.

      Слід  сказати, що заходи пов'язані з ліквідацією

 наслідків  чорнобильської  катастрофи, профінансовано

 41,  4  відсотка  від  річних  призначень, це в межах

 того, що надійшло до цього фонду.

      До   складу   видатків   на   соціальний  захист

 населення  віднесені  кошти,  які  в централізованому

 порядку за рахунок державного бюджету,були спрямовані

 на   покриття   поточної  заборгованості  України  за

 природний  газ.  Це  є компенсація різниці в цінах по

 населенню,  яка  у нас -згідно з Законом про бюджет -

 закладена  у Державному бюджеті. На сьогоднішній день

 вона     складає...     фактично     віднесена     на

 взаєморозрахунки   з   місцевим   бюджетом   -36,   3

 трильйона,  а на сьогодні вона складає -50 трильйонів

 із  75  тральйонів, які були передбачені у Державному

 бюджеті.

      Про стан взаємних розрахунків Дрежавного бюджету

 з  бюджетами  Автономної  Республіки  Крим, областей,

 міст Києва  та Севастополя. я 
 я                           - 10 - я 

      За стоном на 10 липня цього року із передбачених

 до   перерахування   з  Державного  бюджету  планових

 дотацій   в  сумі  26,  9  трильйони  карбованців  до

 місцевих бюджетів  передано 13,7, або   51 процент.

      За   взаємними   розрахунками   має  місце  борг

 Державного  бюджету  перед місцевими бюджетами у сумі

 14,   4   трильйони   карбованців.   Місцеві  бюджети

 заборгували  перед  Державним бюджетом на сьогодні 31

 трильйон  карбованців по розрахунках за газ, спожитий

 населенням  в  регіоні у січні-березні поточного року

 та оплачено , як я уже казав,  з Державного бюджету.

      Крім   того,   окремі   бюджети  сьогодні  мають

 заборгованість  по  ссудах,  які  надані їм у розмірі

 більше   3   трильйонів   карбованців.  На  жаль,  не

 виконують  свої зобов'язання перед Державним бюджетом

 Автономна   Республіка   Крим   із   передбачених  до

 перерахування       коштів       на      фінансування

 загальнодержавних  потреб.  Ви  знаєте, що всі кошти,

 всі  доходні джерела по Республіці Крим зараховуються

 до   місцевого   бюджету.  На  сьогоднішній  день  не

 перераховано  12,8 трільйона   карбованців.

      З  бюджету  міста  Києва  до Державного бюджету,

 відповідно  до  Закону  про Державний бюджет, повинно

 перераховуватись було 14, 1 трільйони карбованців. Це я 
 я                           - 11 - я 

 річна  сума.  але  на сьогоднішній день отримано лише

 400 мільярдів  карбованців.

      Загальний(..........)  до розрахунків Державного

 бюджету   із  місцевими  бюджетами  сьогодні  складає

 заборгованість  місцевим  бюджетам Державному бюджету

 22 трильйони 100 мільярдів карбованців. Я вже сказав:

 найбільше  -це  Автономна  Республіка  Крим, Донецька

 область -5 трильйонів і місто Київ -5 трильйонів.

      Разом  з  тим  обмеженість  ресурсів  Державного

 бюджету  з  причин,  які, я казав раніше, ми до цього

 часу  повністю  не розрахувались з рядом областей. Це

 11  областей  незначних  сумах,  але  такі області як

 Житомирська  -ми  не  розрахувались  на один трильйон

 карбованців,  Львівська -0, 9 трильйонів карбованців,

 Черкаська -0, 9 трильйонів карбованців. Загальна сума

 заборгованості    складає   близько   13   трильйонів

 карбованців і в ближчий час буде погашена.

      Не  можу  не  сказати,  що,  не  зважаючи на дію

 Закону  України  "Про  державний бюджет 1995 на рік",

 Укказу  Президента України "Про заходи щодо зміцнення

 фінансової   дисципліни   при   виконанні  державного

 бюджету   України  від  1  травня  1995  року",  "Про

 персональну   відповідальність   керівників  місцевих

 органів  влади за правильність з урахування загально- я 
 я                           - 12 - я 

 державних  податків і зборів до відповідних бюджетів"

 є  на  жаль факти прямого їх ігнорування. Це, перш за

 все,   стосується  Донецької,  Харковської  та  інших

 областей.

      Такі  приклади призводять до того, що й районні,

 міські   Ради   теж   претендують  на  більшу  частку

 загальнодержавних доходів, ніж це визнано нормативами

 відповідними обласними Радами народних депутатів.

      Викликають    велику    соціальну    напругу   в

 суспільстві, а також негативно впливають на виконання

 як   доходної,   так  і  видаткової  частини  бюджету

 недостатньо обгрунтовані рішення  щодо оплати праці в

 народному господарстві. Зокрема, відновлення з лютого

 цього  року в повному обсязі дії статті 19 Закону про

 підприємства в Україні,   а  відповідно   -   надання

 підприємствам   самостійно   визначати  обсяги  Фонду

 оплати  праці, встановлювати тарифні ставки, посадові

 оклади, на нашу думку, було передчасно.

      Використовуючи  зазначені  права у галузі оплати

 праці,   надане   з   першого   січня   Законом  "Про

 оподаткування   підприємств"   право   віднесення  на

 собівартість  продукції  усіх  витрат  на  виплату як

 основної,   так   і   додаткової   заробітної  плати,

 підприємства   почали  нарощувати  обсяги  витрат  на я 
 я                           - 13 - я 

 заробітну  плату,  без адекватного підвищення обсягів

 виробництва, забезпечуючи підвищення заробітної плати

 за рахунок безпідставного підвищення цін на продукцію

 і послуги.

      Наслідком  зазначених  рішень є те, що в першому

 кварталі  практично  за півріччя, поточного року, при

 падінні   обсягів   виробництва,   більш  ніж  на  12

 процентів,  продуктивності  праці  більше чим на 3, 8

 процента,    середньомісячна    заробітна   плата   в

 промисловості збільшилася в 4,9 разів.

      Відміна  державою регулювання формування праці і

 передача   всіх   прав  цього  питання  підприємствам

 привели  до  порушень  у  співвідношеннях  про оплату

 праці  до  необгрунтованих виплат, наприклад при всіх

 складних   труднощах   в   енергетичному   комплексі,

 заробітна  плата  по окремих категоріях працівників в

 першому  кварталі складала від 50 до 170 мільйонів на

 місяць. Уряд не виступає за замороження оплати праці,

 а  за  те, щоб в нинішніх реальних умовах пов'язувати

 її  з  рівнем  виробництва інфляцій і ми в цьому дуже

 сподіваємося  на  рішення  через  генеральну  тарифну

 угоду, хоч частково цих проблем.

      Встановлення  в  цих  умовах, згідно з статею 52

 Закону   "Про  освіту",  а  також  законодавства  про я 
 я                           - 14 - я 

 охорону  здоров'я,  а  також  основ законодавства про

 культуру,  де ми прірівняли працівників цих бюджетних

 сфер до заробітної плати в цілому по промисловості, а

 працівників культури до заробітної плати по народному

 господарству,   привели  до  негативних  тенденцій  в

 оплаті   праці  бюджетних  установ.  Фактично  у  нас

 пройшла  диспропорція, оплати праці по всій бюджетній

 сфер.

      Зокрема,   оскільки   рівень   заробітної  плати

 вищенаведених  категорій  працівників,  безпосередньо

 пов'язаний  з  рівнем  заробітної  плати  працівників

 промисловості,  або  народного господарства в цілому,

 всі  негативні  явища  та перекоси в заробітній платі

 виробничої  сфери  автоматично відбилися на бюджетній

 сфері.  Це  привело  до  порушення  співвідношень між

 спеціалістами  і обслуговуючим персоналом одних і тих

 же установ.

      Можна   привести  дуже  багато  прикладів,  коли

 сьогодні оплата праці (це персоналу медичних установ,

 установ  освіти)  набагато  перевищує оплату праці, в

 тому   числі   і   керівників  самого  вищого  рівня.

 Наприклад,  сьогодні  держава  не  спроможна виділити

 належні кошти для проведення наукових досліджень, і в

 цих умовах не можна зрозуміти керівників Національної я 
 я                           - 15 - я 

 Академії  наук,  Українскьої  Академії аграрних наук,

 Академії  педнаук,  які  встановили  собі  заробітнку

 плату  в  розмірі  понад 30 мільйонів карбованців, що

 перевищує   заробітну   плату   найвищих  осіб  нашої

 держави.

      Необхідно    також    відмітити,    що   цідміна

 регулювання  фонду споживання для підприємств привела

 до    непередбаченого   збільшення   середньомісячної

 зароьітної  плати,  а відповідно -і до непередбачених

 витрат  з  бюджету  для  підвищення  заробітної плати

 педагогічним  і медичним працівникам. От тільки на цю

 операцію  нам потрібно додатково непердбачених коштів

 в  бюджеті  більше 70 трильйонів карбованців. Тому ми

 вважали,  що все-таки до цього питання слід підійти з

 позиції  врегулювання співвідношення між мінімальними

 і  максимальними  розмірами  оплати  праці,  а  також

 встановлено  обмеження  максимального  розміру оплати

 праці   (я  маю  на  увазі  -для  бюджетних  утснаов,

 оскільки  сьогодні врегулювати через законодавчі акти

 їх відміну і таке інше дуже буде тяжко).

      Що    стосується   заробітної   плати,   виплати

 працівникам   бюджетної  сфери,  особливо  відпускних

 педагогічним   працівникам   та   зазначене   питання

 сьогодні  (ви  знаєте) буде предметно обговорено, вам я 
 я                           - 16 - я 

 буде  надано  повну  картину  по  кожній  області, по

 кожній  категорії  заборгованості.  І  єдине  я  можу

 сказати:  ті зобов'язання, які брав на себе уряд, той

 графік,  який  був  складений  по  вашій  вимозі, він

 повністю виконується.

      Хочу  відверто  сказати,  що ті постійні, ще раз

 підкреслити,   ті  постійні  звіти  одних  і  тих  же

 посадових осіб, я маю на увазі Мінекономіки, Нацбанку

 і Мінфін стосовно фінансів і бюджету нашої держави як

 на  Верховній  Раді так і на Кабінеті Міністрів ні до

 збільшення  доходів,  ні  до  ефективно  і за цільовим

 призначенням  витрачання бюжетних коштів, безперечно,

 такі звіти не приведуть.

      Це  в  який  раз  хочу  підкреслити,  що реальні

 фінансові  ресурси,  в  тому  числі  і доходи бюджету

 формуються  безпосередньо  на  виробництві.  А  за їх

 витрачання     повинні     нести     відповідальність

 розпорядники коштів.

      Новий   Уряд   вважає,  що  в  основу  виходу  з

 фінансової  кризи  повинні  покласти не звітність про

 стан, який вже сьогодін стався, а конкретні вимоги до

 посадових  осіб усіх рівнів, я маю на увазі галузевих

 мніістрів,   міністрів  бюджетної  сфери,  керівників

 відповідних   Рад  народних  депутатів,  персональної я 
 я                           - 17 - я 

 відповідальності   за   стан   фінансових   справ   у

 відповідних   галузях  та  ефективним  розпорядженням

 коштів  у  державі.  В  ціьому  ми  сподіваємся  і на

 підтримку  як  депутатів,  так  і  в цілому Верховної

 Ради.   Коли   з  усіх  трибун  у  звітах  керівників

 міністерств  і  відомств  пронлунають  в кінці кінців

 давно  забуті  такі  економічні терміни, показники як

 ефективність    виробницта,   продуктивність   праці,

 собівартість,   рентабельність,  стан  розрахунків  з

 бюджетом,  взаємних  розрахунків,  я  вважаю, що тоді

 можна   вести   і   мову   про  покращення  в  цілому

 фінансового становища в нашій державі.

      Шановні  народні  депутати,  стосовно показників

 уточнення  бюджету  на  1995  рік,  які  ви маєте. На

 підставі     попередніх     даних    про    виконання

 консолідованого державного бюджету на перше півріччя,

 повторюю,   попередніх   даних   поточного   року,  з

 урахуванням оказників розробленої та схваленої Урядом

 держанвої   програми   економічної   та   соціального

 розвитку України на 1995 рік, ця програма знаходиться

 в  даний  час у Верховній Раді, здійснено розрахунки,

 уточнення показників державного бюджету на 1995 рік.

      Доцільно   при  цьому  повідомити,  порівняно  з

 показниками  при  затвердженні  бюджету  на  1995 рік я 
 я                           - 18 - я 

 валовий  внутрішній  продукт збільшено з 4, 5 до 5, 1

 квадрильйона карбованців. А онд заробітної плати з 1,

 1  до  1,  6  квадрильйона  карбованців. Індекс цін і

 тарифів   проти   1994  року  в  сфері  матеріального

 виробництва   залишився   без   змін.   Курс   долара

 українського  карбованця  очікується  в середньому на

 рік  163, 8 проти раніше врахованого в розрахунках до

 державного бюджету 172, 3.

      Одночасно  спеціалісти Мінфіну прогнозно оцінили

 окремі  показники  з  врахування досягнутого рівня за

 перше  півріччя,  які  прийняті до уваги в уточненому

 варіанті.  Вцілому  доходи державного бюджету України

 на  1995  рік  пропнується збільшити на загальну суму

 171, 7 трильйони карбованців.

      У  зв'язку  з зростанням фонду споживання (я вам

 попередньо    цифри    назива)   збільшується   обсяг

 відрахувань   до  фонду  для  здійснення  заходів  по

 ліквідації  насліднік  Чорнобильської  катастрофи  та

 соціального   захисту   населення   на  33  трильйона

 карбованців  і  до  Пенсійного фонду -64, 4 трильйона

 карбованців.

      Зазначити    кошти    на   загальний   баланс  в

 співвідношенню доходів  і  видатків, як по державному

 бюджету, так і по консолідованому бюджету нагрузки не я 
 я                           - 19 - я 

 несуть  в  плані  тому,  що  це  цільові  фонди, вони

 використовуються  суто  на  цілі,  які визначені цими

 фондами  в межах тих надходжень, які зараховуються до

 цих фондів. Тому і у видатковій частині, і в доходній

 частині ці  фонди визначені в одній і тій же  сумі.

      Збільшення  бюджетних  доходів на 115 трильйонів

 карбованців    намічається   здійснити   за   рахунок

 уточнення  таких  показників,  як податок на прибуток

 підприємств.  Це 33 трильйони карбовнців. Ми вважаєм,

 що  це  реальна  сума.  Я  вам  приводив, що за перше

 півріччя надійшло 85 процентів від  запланованої суми

 в контингенті на рік.

      Прибутковий  податок  з  громадян,  як  наслідок

 зростання    фонду   споживання   11,   3   трильйона

 карбованців.  Надходження  до  стабілізаціного  фонду

 паливно-енергетичного  комплексу згідно з Законом -50

 трильйонів   карбованців.   Згідно   з   Законом  про

 державний  бюджет  і  згідно  з Законом по уточненню,

 який  прийнято  9 червня, 10 трильйонів карбованців -

 надходження вільних залишків позабюджетних фондів.

      Згідно  Закону  "Про внесення змін, доповнень до

 деяких  законодавчих  актів України з метою посилення

 соціального  захисту населення" внески до бюджету сум

 від  перевищення  фонду  споживання  -7, 5 трильйонів я 
 я                           - 20 - я 

 карбованців, плата за сертифікати за право здійснення

 торгівлі    алкогольними    напоями    згідно   Указу

 Президента - 3,5 трильйона карбованців.

      Одночасно зменшуються доходи на 42, 7 трильйонів

 карбованців  надходження  від  Державного комітету по

 матеріальних  резервах  -це 26 трильйонів карбованців

 по  уточнених  показниках,  до  державного бюджету не

 надійдуть  суми  36  трильйонів  коштів  від  випуску

 цінностей,  які  в  натурі  повернуті  до  державного

 резерву.

      І     надходження    від    зовнішньоекономічної

 діяльності -16, 4 трильйонів карбованців, де зменшена

 суму в'їздного мита з 43 до 26 трильйонів карбованців,

 внаслідок  уточнення  обсягів  імпортних  товарів  за

 даними  Мінекономіки  -на  2, 4 мільярда доларів США,

 зменшення  курсу  карбованця до долара, я вам називав

 ці показники. Решта є наслідком бракування практичних

 надходжень в'їздного мита за перше півріччя. Надійшло

 у   нас  всього  7,  5  трильйони  карбованців.  А  з

 загальної суми - 26,7.

      Виходячи  з  реальних  можливостей  та  з  метою

 часткового   поповнення   раніше  скорочених  витрат,

 пропонується  внести такі зміни до видаткової частини

 бюджету  -всього на 240 трильйонів карбованців. З них я 
 я                           - 21 - я 

 на  соціальний  захист  -11, 5, в тому числі згідно з

 Законом   за   рахунок   стабілізаційного   фонду  -5

 трильйонів  карбованців.  Фонд для здійснення заходів

 по  чорнобильскій  і  пенсійний  фонд  я вам сказав в

 сумах, які надходження, такі і видатки.

      І,  якщо ви пам'ятаєте, при затвердженні бюджету

 на   1995   рік,   коли   ми  скорочували  капітальні

 вкладення,    не    скоротивши   ліміт,   а   джерело

 фінансування,  ми  домовились, що при уточненні ми цю

 суму  відновимо,  оскільки  і  в  обласних  Радах  на

 місцях,  і  в  відповідних  міністерствах  ліміти  є,

 об'єкти  будуються,  а  реального джерела фінансового

 забезпечення  цих  лімітів  немає.  Тому пропонується

 відновити  капітальне  вкладення, в загальній сумі 54

 трильйонів карбованців. І іде розшифровка, вона у вас

 є.

      Крім     того,     пропонується    на    народне

 господарство  -10  трильйонів  карбованців.  Це знову

 все-таки  бюджетна позичка на капітальні вкладення. І

 частка   коштів   по  агропромисловому  комплексу.  І

 видатки  за  рахунок  стабілізаційного  фонду  -це 45

 трильйонів   карбованців,  і  пропонується  збільшити

 резервний  фонд  Кабінету  Міністрів  на 5 трильйонів

 карбованців.  Він  складе  в  цілому  на рік, був 10, я 
 я                           - 22 - я 

 складе 15 трильйонів карбованців.

      Відносний  розмір  дефіциту  державного  бюджету

 України  на  1995  рік  після  внесення  змін до його

 доходної  і  видаткової  частини  не  змінюється.  Не

 змінюється   відносно  нового  валового  внутрішнього

 продукту, він становитиме 7,3 відсотка до ВВП.

      Безперечно,    що    запропоновані    зміни   не

 забезпечують   у   повній   мірі   потреби  бюджетних

 асигнувань   до  реалізації  заходів,  які  необхідно

 здійснити  в  поточному році, за остаточним уточнення

 підсумків  роботи за перше півріччя 1995 року, Урядом

 розробляються   і   будуть   подані  пропозиції  щодо

 послідуючого    остаточного    уточнення   показників

 державного бюджету в цілому на 1995 рік.

      В  запропонованому вам проекті Закону, враховані

 надходження  бюджету,  як  ви  замітили,  які  будуть

 одержані внаслідок введення в дію Закону від 9 червня

 цього   року,   щодо   збільшення   доходів  бюджету,

 одночасно  з введенням нової межі малозабезпеченості.

 Зокрема,   введення   в'їздного   мита   на  продукти

 нафпроперобки,   вугілля   кам'яне,  відрахувань  від

 роздрібної   ціни   на  бензин  та  дизельне  паливо,

 запровадження  врегулювання  фонду  споживання і таке

 інше. я 
 я                           - 23 - я 

      Я  звертаюсь з проханням до народних депутатів -

 все-таки  розглянути  в кінці кінців статтю 37 Закону

 про    бюджет    в   редакції,   який   запропоновано

 Президентом.  Це прискорить впровадження цих платежів

 і  надасть  право  Уряду  в  деякій  мірі  оперативно

 вирішувати  питання проблем цін та реалізації окремих

 товарів.

      Тим   більше,   що  якщо  ви  уважно  подивитесь

 запропонований  варіант Президентом і вашу редакцію і

 те,  що  пропонує  Президент  не  вцілому  статтю  37

 поміняти,  а  поміняти  тільки  пункт  1. 2. 3, то ви

 переконаєтесь,   що  суть  37  статті  вона  повністю

 витримується  в  тій редакції, яку дали ви, з окремим

 корегуванням тільки в перших трьох абзацах.

      Я  б  дуже  хотів, щоб ви підняли ці матеріали і

 прийняли в кінці кінців  37 статтю.

      З  метою  розширення  доходної  бази  бюджету та

 захисту    внутнішнього    ринку,    підготовлено   і

 знаходиться   на   розгляді   в  Кабінеті  Міністрів,

 постійних   Комісіях   Верховної   Ради  України  ряд

 законопроектів.  А  саме,  Закони  України  про марки

 акцизного  збору  на  імпортні  вітчизняні алкогольні

 напої  та тютюнові вироби (хотілось би, щоб воно було

 прийнято);  Указ  Президента про застосування знаків, я 
 я                           - 24 - я 

 підтвердження  сплати  акцизного  збору та позначення

 транзиту.  Цим  Указом  у  нас введено новий жорсткий

 контроль  за  ввозом на територію України підакцизних

 товарів  та  інших  товарів,  які  під видом транзиту

 завозяться,   а   потім  контрабандно  залишаються  і

 продаються.

      На виконання рекомендацій Верховної Ради України

 підготовлено  проект  Указу  Президента  україни  про

 порядок обкладання податками транспорних засобів, які

 ввозяться  на  митну територію ромадянами України....

 На митну територію України  громадянами.

      Цим  проектом  запропоновується сплата в'їздного

 мита,  акцизного збору, податку на добавлену вартість

 по  транспортним  засобам,  що  ввозяться.  Це  дасть

 можвивість   різко   обмежити  (..........)  з  метою

 збагачення.

      23  червня  1995 року Президент України підписав

 важливий   дуже  Указ  "Про  сертифікацію  здійснення

 експорту-імпорту,  оптовою  та  роздрібної  торговлі,

 алкольними    напоями    та   тютюновими   виробами".

 Впровадження    цієї    системи,    дозволів   обліку

 досконалить  контроль  за  торгівлею  таких товарів і

 вилучення  відповідних  доходів до державного бюджету

 та бюджетів усіх рівнів. Уряд... я 
 я                           - 25 - я 

 

      ГОЛОВА.  Петро  Кузьмич,  скільки  вам  треба ще

 часу?

 

      _____________. Буквально хвилинку.

 

      ГОЛОВА. Ще хвилину, будь ласка.

 

      _____________.    Шановні    народні   депутати,

 дозвольте  декілька  слів  сказати  про  хід  роботи,

 буквально  в  двух  словах,  оскільки  регламент я не

 витримав трошки.

      Про  проект  державного  бюджету  на  1996  рік,

 оскільки  ви роз'їзжаєтесь і вас це, я думаю, повинно

 цікавити.   Ви  знаєте  всі,  що  є  Указ  Президента

 України,   де   міністерство   фінансів  на  підставі

 прогнозних  показників,  які  є  уже  в  міністерстві

 економіки,    розроблені   і   проведені   попередньо

 розрахунки  можливих  надходжень  доходу до зведеного

 бюджету України.

      Виходячи  з  цих  показників,  а також структури

 бюджетних  видатків,  яка  склалась  в  нас в останні

 роки, ми брали останні 5 років, ними на початку цього

 місяця   доведено   до  всіх  галузевих  міністерств, я 
 я                           - 26 - я 

 відомств,  а  також до органів виконавчої влади, якщо

 можна   так   назвати  контрольні  показники.  Іншими

 словами,   ми   зафіксували   можливість   держави  у

 фінансуванні  тих  чи  інших  заходів.  Міністерства,

 відомства і всі відповідні Ради, які мають стосунки з

 державним   бюджетом,   повинні   в  місячний  термін

 проаналізувати всі ці показники і на зворотній основі

 надати  інформацію  в Уряд для їх обгрунтування і для

 підготовки остаточного варіанту.

      Таким чином, до кінця серпня ми плануємо і ми, я

 вважаю,  витримаємо  своє  слово,  що  ми будемо мати

 перший проект бюджету в залежності від стану доходної

 бази та потреби у видатках, будем його направляти для

 розгляду  у  відповідні попередні комісії, ну, і перш

 за все комісії з питань бюджету. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  за  обгрунтовану  інформацію.  Я

 просив би з самого початку депутатів згоди на те, щоб

 ми  після  розгляду  цього питання, якщо ви не будете

 заперечувати,  опублікували  в  "Голосі  України", цю

 інформацію.  Оскільки  вона, і роздати депутатам само

 собою.

      Оскількц  вона стосується всіх статей Закону"Про

 бюджет " і дає відповіді на багато питань. я 
 я                           - 27 - я 

      Запитання  у  вас  є?  Я думаю, що є, запишіться

 будь ласка на запитання.

      Скільки  часу відведемо на запитання, півгодини,

 будь   ласка   опублікуйте   список,  ви  пам'ятаєте,

 запитання хвилина, відповідь півхвилини.

      Будь ласка Косів, перший раз перший.

 

      ____________.  Насамперед  хочу  висловити  свою

 вдячність нашій машині "Рада", за весь період я перше

 потрапив не те, що в першу десятку, а став першим.

      Петре  Кузьмичу,  ви  говорите  про  те,  що наш

 бюджет   не  виконується  в  тій  частині,  що  немає

 надходжень  з  податків, які планувалися, цього року,

 як  пояснити  те,  що  із  запланованих податків така

 незначна   сума   такі   незначні   проценти  зібрані

 державою,   чи   тут   немає  механізмів,  які  треба

 додатково    розробити,    чи    немає   виконавської

 дисципліни. Як би ви це охарактеризували?

 

 

      ____________.  Я  характеризую  це  таким чином,

 перш   за   все,   я   наголосив,   що   сама  велика

 стурбованість нас викликає 90 трильйонів карбованців,

 які  не  надходять від приватизації, майна, від малої я 
 я                           - 28 - я 

 приватизації  програма  якої  досі  не затверджена. І

 місцеві  Ради  практично  не  приступили до виконання

 указу Президента стосовно цього питання.

      Я  розповідав,  що  це була предмента розмова на

 Кабінеті  Міністрів, де признано незадовільною роботу

 як   Фонду   державного   майна,  так  і  відповідних

 виконавчих   комітетів   Рад  народних  депутатів.  І

 відповідні  прийнято заходи для того, щоб покращити і

 посилити відповідальність за організацію цієї роботи.

 Крім того, різниця цін і транзит газу, нафти -  я вам

 також відповів з цього питання.

      Значить,   дійсно,   у   нас...  я  говорив,  що

 самокритично  треба  визнати,  що  у  нас дуже багато

 ненадходжень  до  бюджету  іде  в  зв'язку  і  (як ви

 сказали)  із  неорганізованістю  не тільки платників,

 але  й  тих,  хто  збирає  податки.  Я скажу, що дуже

 великий вплив на недоотримання податків викликає дуже

 часта  зміна  положень  законодавства  і таке інше. І

 тільки  це  можна наглядно продекларувати. Все, що ви

 кажете, все це відповідає дійсності.

 

      ГОЛОВА.  Петро  Кузьмич,.... шановні депутати! Я

 прошу  уваги!...  ті  питання, що ставлять депутати з

 місць,  стосуються  всіх.  Тому  коментувати зараз не я 
 я                           - 29 - я 

 треба  в  залі.  Я  прошу  уваги! Надзвичайно важливе

 питання! Це стосується всіх депутатів...

      І  ще  одне. Поскільки в ложі Кабінету Міністрів

 появилися   члени  Кабінету  Міністрів,  це  магнітом

 потягнуло  частину  депутатів  туди. Я прошу вас: під

 час  засідання  ніхто  з  депутатів не підіймається в

 ложу   Кабінету  Міністрів,  щоб  не  заважати...  не

 заважати роботі сесії!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка, прошу уваги!

      Чапюк.

 

      ЧАПЮК Р. С., 71 виборчий округ, група "Аграрники

 за реформу", Селянська партія України.

      Дякую.

      Петро   Кузьмич,   скажітть,   будь   ласка,  як

 передбачається   компенсація   сільським   колективам

 витрат   на  обслуговування  і  спорудження  об'єктів

 соціальної сфери?

      Дякую вам.

 

      ГЕРМАНЧУК П.К. Ну, сьогодні...

 

      ЧАПЮК Р.С. ... Що передбачено законодавством! я 
 я                           - 30 - я 

 

      ГЕРМАНЧУК   П.   К.  Я  розумію!  Законодавством

 передбачено  в  бюджеті (ви знаєте: визначена сума по

 компенсації  об'єктів соцкульпобуту, які будувались в

 1994 році, а компенсуються в бюджеті 1995  року.

      Юрій Михайлович вам сьогодні буде доповідати, що

 на вчора у нас була заборгованість по цій позиція 900

 мільярдів    карбованців,   яка   повністю   сьогодні

 ліквідована.

      Стосовно  об'єктів,  які  ви  побудували  в 1995

 році, це ви маєте розглянути при бюджеті затвердженні

 1996 року. Якщо будуть відповідні джерела визначені в

 бюджеті, значить ми повинні будемо їх профінансувати.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.

      Заварзін.

 

       ЗАВАРЗІН.

      Первый  вопрос  у  меня  такого  порядка: как на

 сегодня   исполняется  бюджет  по  оплате  социальной

 защите инвалидов и участников войны.

       Второй:  каким  образом сегодня рассматривается

 вопрос   о  тех  по  тем  17  пунктам,  которые  были

 подписаны   со   стороны   шахтеров   и   со  стороны я 
 я                           - 31 - я 

 правительства    Президента.

      И   третий   вопрос:   каким   образом   решение

 Верхвоного  Совета, точнее, законы и решения Кабинета

 Министров  могут  отменять  на  местах органы местной

 власти, в том числе и органы здравоохранения местные,

 смогут  они это делать.

 

       ___________.  Перше  питання -соціальний захист

 інвалідів.  На  мій  погляд  да, дійсно, якщо взяти і

 обрахувати  всі  ті  пільги, які є сьогодні визначені

 законодавством,  то в державному бюджеті і в бюджетах

 місцевого   рівня,  там,  де  передбачена  виплата  з

 місцевих бюджетів, цих коштів недостать.

      Але   сама,  на  мій  погляд,  головна  в  цьому

 проблема,  що  не всі інваліди знають про ці пільги і

 дуже   інформативна   база   в   цьому  плані  погано

 поставлена.

      А те, що нам прийдеться коригувати цю статтю, це

 безперечно.

      Друге   питання.  Шахтарі  17  пунтів.  Якщо  ви

 замітили, то  значна частина, практично, пунктів в цій

 поправці,  яка  є, це і стабілізаційний фонд, це і 15,

 це  саме  в  цих  поправках.  Іншого  стосовно оплати

 праці,  стосовно  інших  питань,  соцкультпобуту,  ці я 
 я                           - 32 - я 

 питання  в робочому порядку ми кожного дня займаємось

 цим  протоколом,  повірте,  і  не  так нам легко його

 вірішувати. Але все-таки знаходимо і через банківську

 систему,  і  черед бюджетну систему практично кожного

 дня  в  Уряді  йде дискусія з цього приводу не тільки

 ради  того,  щоб  поговорити,  але  й  для  того, щоб

 конкретно  виконати  ті  пункти,  які передбачені цим

 протоколом.

      І третє питання. А, третє питання, ви розумієте,

 є законодавчий орган Верховна Рада, яко вона прийняла

 бюджет  і відобразила там відповідні правила гри, так

 їх порушувати ніхто не може. Їх може відмінити тільки

 Верховна  Рада.  Я  знаю  про  що  ви  кажете. Це вже

 свавілля те, про яке я вам говорив, що оплату плаці в

 бюджетних установах устанавлюють вище 50-70 мільйонів

 карбованців  -це  вище  в  5  раз.  Я  не  говорю про

 міністра, а й наших посадових ........ держави.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Шановні  депутати! Прошу уваги.

 Так  як  ми  з  вами  домовлялися,  коли  надійде час

 розгляду питання, яке в нас в порядку дня називається

 "День  Кабінету  Міністрів",  на  який  прибули члени

 Кабінету  Міністрів  на  чолі з прем'єр-міністром, ми

 перериваємо  розгляд цього питання, і його продовжимо я 
 я                           - 33 - я 

 після    завершення    "Дея    Кабінету   Міністрів".

 Зрозумітло,  так?  Тому  у  нас залишилося 23, ну, 25

 хвилин  часу  на  відповіді  Петра  Кузьмича. Ми йому

 дякуємо попередньо, він сідає на місце.

      Я  хочу  повідомити  вам  про  те,  що  у роботі

 сесії  Верховної Ради беруть члени Кабінету Міністрів

 на   чолі   з   прем'єр-міністром   Марчуком  Євгеном

 Кириловичем  і  делегація  Верховної  Ради Автономної

 Республіки  Крим,  яка  прибула  до Києва сьогодні на

 чолі   з  Пронюком  Євгеном  Володимировичем  -Голова

 Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим,  прошу

 познайомитися з ним.

      (Оплески)

      Заступників  Голови  Верховної Ради Подкопаєва і

 Чубарова, вони теж тут присутні, прошу їх привітать.

      (Оплески)

      І    народних   депутатів   Рудакова,   Бахрєва,

 Гриценка, Кочегарова, Шпількина і Коваля.

      (Оплески)

      Ми засідання проведемо в такій послідовності.

      Інформації  і  відповіді  на запитання депутатів

 зроблять з питань організації та проведення жнив 1995

 року  Юрій  Михайлович  Карасик  -Міністр  сільського

 господарства,   про   підготовку  законопроектів  про я 
 я                           - 34 - я 

 внесення  змін  і  доповнень  до ЗАкону "Про пенсійне

 забезпечення"  -Єршов  Аркадій  Віталійович  -міністр

 соціального захисту і Матвійчук Володимир Макарович -

 заступник міністра фінансів України,; про компенсацію

 заощаджень      населення,      тобто      підготовки

 законопроекту  -Сивульський  Микола  Іванович -перший

 заступник міністра фінансів України.

      Запитання  можна задати і прем'єр-міністру з тих

 питань, які будуть цікавить депутатів в ході розгляду

 їх.

      При  потребі  він  може  вкінці зробити заключне

 слово,  можна  йому  окремо  поставити запитання щодо

 організації  роботи  Кабінету  Міністрів чи суті ттих

 питань, які сьогодні передбачаються.

      Якщо   немає   заперечень,   я   просив   би  до

 організованої роботи в цьому відношенні.

      Слово має міністр, виконуючий обов'язки міністра

 сільського   господарства   і  продовольства  України

 Карасик  Юрій  Михайлович  з  питання  організації та

 проведення жнив 1995 року.

      Будь ласка. Одну хвилинку. Трансляція... Є зараз

 трансляція?  Прошу  уваги,  треба  зробити трансляцію

 на...  я  прошу проголосувати, щоб зробити трансляцію

 по радіо зараз трансляцію цього засідання. Тому що це я 
 я                           - 35 - я 

 питання, яке хвилює дуже людей. Будь ласка, ставлю на

 голосування.

 

      "За" -

 

      Прийнято рішення.

      Будь ласка, прошу.

 

      ___________. Шановний Олександре Олександровичу!

 Євгеній Кирилович! Шановні депутати!

      Мені   доручено   вас   проінформувати  про  хід

 виконання рішень Уряду в частині організації збирання

 врожаю в 1995 році.

      По  питанню  збирання  врожаю прийнято Постанову

 Уряду,   ряд  розпоряджень  Кабінету  Міністрів.  Всі

 регіони  України  на  даний  час вступили в жнива, на

 сьогодні  скошень  практично 2, 5 мільйониа гектарів,

 обмолочено  півтора  мільйона. Врожайність складає на

 сьогодні  24  центнера,  намолочено  практично  3,  5

 мільйона тонн зерна.

      Треба відмітити, що посуха червня і зливи червня

 в деякій мірі скорегували прогнози отримання валового

 збору  зерна,  особливо  постраждав  південь  в плані

 отримання врожаю гороху і ячменю. я 
 я                           - 36 - я 

      Але  повинен  вас  сьогодні  проінформувати,  що

 збиральна    площа    і   прогнозована   врожайність,

 забезпечує   отримання   валового   зерна,  який  дає

 можливість забезпечити внутрішній ринок нашої держави

 і значно підвищити експортний потенціал України.

      В   своїй   інформації,   я  хочу  зупинитися  в

 основному  на  двух питаннях. Це технічне і фінансове

 забезпечення збирання врожаю. Але спочатку я хотів би

 вам  сказати, що Міністерство сільського господарства

 і  продовольства  вносячи пропозицію по рішенню Уряду

 по  прийняттю  Постанови  і  розпоряджень, не ставило

 питання  дійти  до кожного господарства. Тому зараз я

 хочу  сказати,  що  виконання  цих  рішень  в кожному

 господарстві залежить від ряд факторів.

      По-перше,   від  рівня  технічного,  фінансового

 забезпечення,  від  рівня  господарювання,  від рівня

 реформування.  Тому  при  прийнятті рішень  ставилось

 питання   головне   -створити  умови  для  проведення

 організацій збирання  врожаю  в 1995 році.

      Перше   питання...   повинен   заявити  те,  що,

 розглядаючи сьогодні жнива ранніх зернових -це тільки

 початок   комплекса  робіт.  А  впереді  ще  все-таки

 збирання   і   соняшника,   й   цукрових  буряків,  і

 кукурудзи,  які  на  даному  етапі  значно  в кращому я 
 я                           - 37 - я 

 стані,  чим  в  1994 році. Тому розглядати жнива... я

 хотів    би   в   своїй   інформації,   як   комплекс

 сільськогосподарських  робіт  1995  року  і  закладка

 фундамента  майбутнього  врожаю,  як  це було сказано

 вчора  в заяві Президента.

      Перше  питання -технічне забезпечення. В порядку

 інформації  повинен  сказати,  що і в кількісному і в

 якісному    стані   комбайновий   парк   України   по

 кількості...  Якщо наша мінімальна потреба -100 тисяч

 комбайнів  ми  повинні  мати. На сьогодні ми маємо 91

 тисячу.   По   якісному   стану:  практично  половина

 комбайнів    -це    які    вже    відпрацювали   свій

 амортизаційний термін. Тобто, 5-7 років використання.

        От в цьому стані треба було прийняти рішення -

 як   все-таки  підготуватись  до  збирання  врожаю  і

 провести   його.   Тому  Уряд  прийняв  рішення  в  2

 питаннях.   Перше  -це  вирішення  проблеми  запасних

 частин.  По  запасним частинам було взято 2 напрямки.

 Перший   напрямок   -розмістити  максимально  запасні

 частини,  профінансувати  на  місцевих  заводах  і на

 підприємствах     в     системі     Мінсільгосппроду,

 Агротехсервісу.

      І  друге  питання  -виділити кошти для закупівлі

 запасних  частин.  Особливо в Росії. Повинен заявити, я 
 я                           - 38 - я 

 що   це   дало   можливість   і  фінансова  підтримка

 спеціалізованних  майстерень,  які  створені в нас на

 Україні,  дало  можливість на сьогодні підготовити 75

 тисяч  комбайнів  для  збирання  врожаю.  Сьогодні  в

 деяких  регіонах  ці комбайни вже працюють і особливо

 на Півдні.

      Друге   направлення   було   прийнято   все-таки

 відпрацювати  новий  механізм технічного забезпечення

 госопдарств. І такий механізм при данному фінансовому

 стані  був тільки один, тобто, щоб госопдарства могли

 придбати  комбайни,  взяти  в  оренду. Для цього були

 виділені державні ресурси зерна і цукру для створення

 первинного капіталу і для закупівлі комбайній в першу

 чергу в Россільмаші, в Росії.

      Зараз   по   цьому   механізму   поступило  1630

 комбайнів. Видпрацьований механізм, коли госопдарства

 беруть  в оренду комбайн на три роки і розраховуються

 конкретною  родукцією,  це в першу чергу зерном рівно

 по 30 процентів кожен рік. Але це початок тільки тієї

 роботи,  яку  треба  продовжувати  далі,  особливо по

 кормозбиральним    комбайнам    і    бурякозбиральним

 комбайнам.

      Треба   сказати,   що  сьогодні  виникла  велика

 проблема   з  забезпеченням  нафтопродуктів.  Ще  раз я 
 я                           - 39 - я 

 досвід  показав,  що  держава  нафтопродукти  не може

 залишати на ринок нерегульований. Тому що мінімум 20-

 30   процентів   нафти, потреби  особливо   аграрного

 сектору  ми  повинні мати державної нафти. І особливо

 той  ціновий  механізм  і  ціна на нафтопродукти, яка

 виникла особливо за останні дні показує, що практично

 при  такому  стані  в  державі  немає не якісного, не

 цінового регулятора, не кількісного регулятора.

      Крім  того,  внесено  зараз  предложення  і була

 розмова  по  цим  питанням  і ми збирались у прем'єр-

 міністра,   щоб   вирішити   питання,   тому   що   в

 перспективі,  якщо  держава буде мати 20-30 процентів

 нафти, то це буде створювати державний резервний фонд

 продовольства,  тобто  це  базис  той, який може мати

 держава,   і   ця   кількість   нафтопродуктів,  може

 реглуювати  і  кількісний і ціновий варіант, і тому в

 цей період все-рівно прийдеться це вирішувати.

      Що  стосується  забезпечення  моторними маслами,

 практично це взято на централізоване, тому що ні один

 комерсант  не  хоче  займатися  маслами,  тому  зараз

 вирішене    питання    виділення   теж   ресурсів   і

 забезпечення масел.

      Що  стосується  в цілому технічного забезпечення

 хотів  би  відмітити,  що  нам  все-таки,  комбайн це я 
 я                           - 40 - я 

 тільки не перші жнива, і якщо ми протягом двох років,

 уже вирішуємо питання і не можемо вирішити, і десятки

 років  свого  вітчизняного  комбайна, то нам все-таки

 треба йти на спільне підприємство, на підтримку того,

 спільного  підприємства,  яке є в Рівному, є розробки

 завода   Малишева,   і   все-таки  йти  на  створення

 фінансово-промислових   груп   для   створення  свого

 власного комбайну за рахунок все-таки інвестицій.

      Що  стосується  питань  пов'язаних  з фінансовим

 забезпеченням,  треба відмітити, і врахувати, що все-

 таки підготовка до врожаю і закладка врожаю проходила

 в період, коли були дуже низькі ресурсне забезпечення

 господарств після засухи 1994 року.

      Тому  на  цей  рік  практично  не  було виділено

 державної  позички  під  державний  контракт цукрових

 буряків, соняшнику.

      Практично  не  враховано  кінцеві  розрахунки за

 зерно, не було ніяких практично відсутність пільгових

 кредитів.  Все  це  треба  відмітити  що  за  останні

 місяці, значно загострився диспаритет особливо цін на

 тваринницьку   продукцію,   а   тваринництво  взагалі

 являлося   стабілізуючим   фактором   по  фінансовому

 забезпеченню  в  сільському  господарстві, особливо в

 ліквідації   сезонності.   Зараз  тваринництво  стало я 
 я                           - 41 - я 

 збитковим.   В   цих   умовах   все-таки  треба  було

 відпрцьовувати систему закладки урожаю, підготовки до

 збирання  врожаю.  Що  було вирішено і які проблеми в

 цьому плані?

      Перше  все-таки  -насіння і мінеральні добрива -

 було   вирішено  дати  посуду  під  майбутні  урожаї.

 Сьогодні  треба сказати (особливо за останні 2 тижні)

 практично    закінчується   авангсування   державного

 контракту  майбутнього  під  50%  вартості  укладених

 контрактів.  Крім того, пролонгована бюджетна позичка

 1994   року.  Ви  знаєте,  що  умови...  особливо  на

 півдні... Все це -в якійсь мірі. Прийшлось крім цього

 створювати, впроваджувати біржово-контрактну систему:

 створена   Українська   аграрна   біржа  і  хочу  вас

 проінформувати,  що  на  сьогодні  на  біржі  продано

 сільсько-господарської  продукції  на 21 трильйон. 21

 трильйон   -це   практично   половина  вартості  всіх

 паливно-мастильних    матеріалів    за   півроку.   І

 відпрацьовується   система   біржової   торгівлі   на

 перспективу.  Це  все  в  якійсь мірі дало можливість

 готуватись  до  збирання  врожаю.  Але,  на  жаль, на

 сьогодні фінансовий стан господарств такий, що багато

 товаровиробників    являються   платеженеспроможними,

 особливо  в період збирання врожаю. І навіть деякі не я 
 я                           - 42 - я 

 мають  можливості  виплатить  заробітної  плати.  Які

 причини  цього  і що пропонується і над чим працюють,

 щоб це вирішити?

      Перша  причина:  як ви можете оцінювати, шановні

 народні  депутати,  но  головна причина в тому, що не

 виконана  Постанова  Верховної  Ради  від 14 лютого в

 часті  банківської  системи.  Багато  ми проговорили,

 багато  ми  збирали...  Навіть  Національний  банк  в

 порядку  законодавчої ініціативи предложення в проект

 Закону,   і   говорили:  джерела  списання  процентів

 кредитів, проценту пролонгації, і ми, фактично, це не

 вирішили.

      До   чого   це  привело?  Привело  до  того,  що

 необсновані   проценти   в   геометрічній   прогресії

 наростають,  тобто  фінансову  цю ми бланк не зняли і

 тормозимо    дальше   кредитування   і   фінансування

 господарств.

      Тому  перше  питання,  яке я просив би вас: все-

 таки  треба  повернутись, і якщо ми плануємо вирішити

 продовольче  забезпечення  нашої  держави,  то  треба

 зняти   оці   банкувську,   як  кажуть,  сваволю  над

 госопдарствами.   Тобто,   треба   вирішити   питання

 кредитування  не тільки госопдарств, а й підприємств,

 яким  треба  закупляти продовольство. Тому що в цьому я 
 я                           - 43 - я 

 році  уже  не  буде те, що без коштів господарства не

 будуть  вати  продукцію.  За  кожну  продукцію  треба

 платити.

      Друге   питання:  зрозумійте,  що  зараз  кожний

 господар,  і  відпрацьовується рівень економіки, буде

 старатись реалізувати не ресурси, не пшеницю, а муку,

 крупу,  макарони,  буде старатись реалізувати кінцеву

 продукцію. Не цукровий буряк, а цукор, не соняшник, а

 олію  і  так далі, тому що це значно буде покращувати

 економіку господарств і регулювання  ціноутворення.

      Тому  я  звертаюсь  і  по  другому  питанню:  ми

 обговорювали декілька раз на комісії, зараз як ніколи

 потрібе   закон   про   особливості   приватизації  в

 аграрному  секторі.  Якщо  ми не вирішимо питання, що

 всі     обслуговучі     галузі    будуть    власністю

 товаровиробників, і всі ці галузі будуть працювати на

 кінцевий  результат,  ніколи  ми не вирішимо проблему

 економіки господарств.

      І   треба   розумітви,   що  в  цьому  році  всі

 господарства   і   всі   баланси,  які  представлені,

 направлені    на   підвищення   товарності   особливо

 продовольчого  ерна,  цукрових  буряків,  соняшнику і

 іншої сільськогосподарської продукції.

      Тому   треба   нам   вирішити  цей  закон,  піде я 
 я                           - 44 - я 

 інтеграція і підуть конкретні результати.

      Третє  питання.  Ви  бачите,  яка  проблема  -це

 захист внутрішнього ринку. Яка склалась ситуація?  Ви

 бачите   на   кожному   углі   продають   банани,   а

 щоб  ввірватись  в  ринок  зараз  дастатньо  огірків,

 помідорів,   капусти.   Рядовий   селянин   не   може

 ввірватись  в  ринок,  тому  що весь ринок заповнений

 іноземною  разною продукцією. Тому нам треба вирішити

 питання все-таки закон про захист внутрішнього ринку.

 Внутрішній ринок -це економіка товаровиробників.

      І  останнє  питання.  Я  хотів би сказати, що ми

 зараз     відпрацювали     проект    постанови    над

 ціноутворенням.   Особливо   підтримку  тваринницької

 продукції,  особливо  субсидії  і дотації виробництву

 молока.  Всі  ці  питання  дають  можливість все-таки

 створити і сьогоднішню економіку, і створити майбутні

 еконміки  господарств. Те виробництво, яке ми маєм на

 полі і яке прогнозується, при відпрацюванні кредитної

 податкової  системи  і  системи  ціоноутворення,  дає

 можливість  забезпечити продовольством нашу державу і

 підняти економіку товаровиробників.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати! У зв'язку з тим, що це я 
 я                           - 45 - я 

 питання  у  розряді  чи  в  ряду  інших  буде займати

 більше,  більше  інтересувало депутатів, тому давайте

 домовимося  так. І час, регламент прибрав трошки Юрій

 Михайлович,  але  тут  дивного  нічого  немає,  але і

 запитання теж дамо йому можливість протягом 30 хвилин

 відповісти   на   запитання.  Так?  А  тоді  оголосим

 перерву.

      Тот   же   порядок.   1  хвилина  на  зипит,  на

 запитання.   Будь  ласка,  запишіться  на  запитання.

 Опублікуйте його.

      Чукмасов, прошу.

 

      ЧУКМАСОВ В.О.

      Спасибо.

      Я  как  главный  колхозник  могу  задать  первый

 вопрос, в первый раз так получилось.

      Уважаемый Юрий Михайлович, хотелось бы, чтобы вы

 ответили    на    вопрос.   Есть   кредитные   линии,

 подписывались      межправительственные     различные

 документы   с   государствами.   Какая   судьба  этих

 кредитных  линий по сельскому хозяйству? Кто тормозит

 реализацию  этих  кредитных  линий  и  как  вы видите

 решение этой проблемы?

      Спасибо.

 

                         - 46 - я 

 

      _____________  Сьогодні  була розмова з Комісією

 Верховної  Ради,  яка розглядала питання по кредитним

 лініям. Разом з міністерством економіки розглядається

 це  питання,  тому що досвід показав, що так далі, як

 брались раніше кредити, працювати неможливо.

      Тому   доручення   є   Фонду  Державного  Майна,

 міністерствам відпрацювати механізм закладу продукції

 під,   для   повернення   кредитних  ліній.  І  зараз

 відпрацьовується  кредитна  лінія, в першу чергу, під

 технічне  забезпечення,  хімічне  забезпечення  і для

 глубини   переробки   кінцевої,   отримання  кінцевої

 продукції.

      Вирішено  питання  японського кредиту під засоби

 захисту,   те,  що  зараз  вирішено  в  ближчий  час.

 Відпрацьовуються  американські  і  німецькі  кредитні

 лінії.

      Так  що, в цьому плані ви будете проінформовані.

 Зараз  наповнюються  кредитні  лінії  для конкретного

 потім виконання.

 

      ГОЛОВА. Єрмак.

 

      ЄРМАК А.В. я 
 я                           - 47 - я 

 

      193-ій виборчий округ, Анатолій Єрмак.

      Юрій   Михайлович,   скажіть,  будь  ласка,  яка

 необхідність закуповувати за кордоном кукурудзу, коли

 є   першосортна   кукурудза,   забиті  склади  нею  в

 сільсгосппідприємствах,  а висівається кукурудза, яка

 непридатна і для районування і за своїми якостями. Це

 перше питання.

      І друге питання коротеньке.

      Ефективність  використання  кредитів. Ви знаєте,

 про  що йде мова. Коли трильйони використовувалися не

 за призначенням, а йшла їх конвертація і використання

 не за ціллю призначення валюти.

      Дякую.

 

 

      ___________.  По-перше,  по  насінню  кукурудзи,

 четвертий  рік  практично на Україні немає кукурудзи,

 так  складувалися  погодні умови. В цьому році вперше

 прогнозується  врожай  кукурудзи.  І ми надіємося, що

 кукурудза стане як регулятором баланса і кормового, і

 продовольчого зерна.

      І  тому  складалася  ситуація  така,  що дійсно,

 необхідність була закуповувати насіння кукурудзи. я 
 я                           - 48 - я 

      Що  стосується  питання  використання  кредитних

 ресурсів  в конвертації, в той час, я вже говорив, що

 кредитні   лінії  виділялися  кредитні  ресурси,  які

 конвертувалися  і  закуплялись  нафтопродукти. На той

 час для сільського товаровиробника, ті нафпропродукти

 в    час    зриву   ціноутворення,   давали   навпаки

 ефективність, і кожен хотів отримати ці нафтопродукти

 в обмін.

      Тому  я  не  можу  заявити, що ці кредитні лінії

 використовувалися не по призначенню.

 

      ГОЛОВА. Степанов.

 

      СТЕПАНОВ

 

      Александр  Александрович, я прошу передать слово

 Черенкову, избирательный округ 253.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ЧЕРЕНКОВ

 

      Уважаемый Юрий Михайлович!

      Когда  вы  говорите  о  том,  что необходимо нам я 
 я                           - 49 - я 

 украинский  комбайн  зерноуборочный, я вам скажу, что

 он   уже  есть  у  нас.  50  процентов  комплектующих

 Россельмаш  идет  с  Украины  туда.  Будет достаточно

 просто бартером провести комбайны, и пожалуйста, свой

 комбайн  готов на Украине. Но однако они не поступают

 сюда,  и  причина  тут  одна.  Ведь  дело  в том, что

 засвоили  мы,  за  чужое нужно платить. И все как раз

 упирается в одно - в цену.

      Мы  с  вами  говорили  в  Кабинете  Министров, и

 повторяют  эти  вопросы,  пожалуйста,  ответьте,  что

 произошло  за  тот  период  времени, о которых мы два

 месяца  говорим,  когда  вы  заложили курс 118, 4. Вы

 говорите  о  авансе,  так  какое  может  быть понятие

 аванса,  когда  зерно  вот  оно  уже  готово,  а вы с

 трибуны  сейчас выступаете и говорите, что авансы еще

 не все поступили.

      Так,  пожалуйста,  обкясните  людям,  которые на

 земле  работают, почему умышленно Кабинетом Министров

 занижается  цена.  И  что вы делали, как депутат, как

 Министр сельского хозяйства, чтобы отстоять эту цену.

      Спасибо.

 

 

      ___________.   Діло   в   тому,  що  ціну  треба я 
 я                           - 50 - я 

 розглядати  не  взагалі  називати  "ціна  в доларах".

 Ціну,   яку   ми  називаєм  для  товаровиробника  -це

 ціна(..........),  або  "комора господарства". І коли

 ми  називаєм,  чи  деякі говорять:"пшениця по 150, по

 160  доларів" -так це долари на (..........) кордоні.

 А  для  господарства товаровиробника невідомо скільки

 залишається.

      Коли  ми  говорили  73 долара в січні місяці, то

 ми називали це ціну (..........) комора господарства.

 А   скільки   витрачається   на  транспортировку,  на

 переробку,  на  доставку зерна -це вже діло того, хто

 закупає зерно.

      Тому  зараз  ставиться  питання  в механізмі, що

 ціна  на  зерно  буде  в  залежності  від, як кажуть,

 регулятора.  регулюється курсом Національного банка і

 Української аграрної біржі.

      Що   стосується  власного  комбайна,  я  з  вами

 згоден,  що  Россільмаш... Тому в першу чергу й пішли

 ми...  Уряд  пішов  на  те,  на закупку в першу чергу

 закупки  комбайнів  Россільмаша.  Но  повинен сказати

 депутатам, тому що деякі кажуть:"запізнилися", деякі.

 То  я  вам  повинен  сказати:  щоб отримати комбайни,

 треба  було у країні на... запустити Россільмаш, який

 не   працював;  запустити  "Серп  і  молот",  Харків; я 
 я                           - 51 - я 

 запустити   Рівенський  завод  і  запустити  Курський

 завод.  Тому  що  полуяається так: болванку роблять у

 Рівному,   везуть   у   Курськ  шліфують,  з  Курська

 привозять  в  "Серп  і  молот"  роблять  мотор, мотор

 отвозим  у  Россільмаш,  а там роблять комбайн. І оце

 прийшлось  всі  оці...  і  всі ці заводи практично не

 працювали.

      Тому,  щоб запустити свій цей комбайн, прийшлось

 такий  пройти, так сказать, курс. Тому свого комбайну

 поки  що,  я  б  сказав, у  нас  немає. Траба над цим

 питанням працювати.

 

      ГОЛОВА.  Не  задоаолені відповіддю,(..........)?

 Будь ласка. Тільки коротко, 20  секунд.

 

      _____________. Вы понимаете я передаю требования

 тех   людей,  которые  сегодня  уже  готовы   продать

 государству зерно. Скажите цену. Она ж несоответсвует

 в расчетах, предоставленых вам. Вы счас с трибуны нам

 скажите сколько это миллионов за тонну.

 

      _____________.     Авансування    на    контракт

 закінчується,  так в механізмі записано. Господарство

 привозять  першу  машину  зерна  на  хлібоприймальний я 
 я                           - 52 - я 

 пункт,  з  цього  часу  закінчується  авансування. Що

 стосується  ціни.  Я  не можу зараз заявити про ціну.

 Остання  біржа  ціна була... щас одну... біржова ціна

 була 12 мільйонов 700 тон пшениці третього класу.

 

      ГОЛОВА.  Пшенична.  Я  прошу  не  коментувать  з

 місця. День Уряду, запитання-відповіді.

 

      ПШЕНИЧНА  О.  М.  40  виборчий  округ, Пшенична,

 Крим.

      Шановний Юрій Михайлович, ви щас тільки сказали,

 що  ви  не  можете  сказати  ціну скільки коштує тона

 зерна.  Але  в Криму вже жнива йдуть повним ходом. То

 мої  виборці  чекають скільки ж на сьогодні стоїть ця

 тона зерна.

      І  в  мене  ще  єсть таке питання. Скажіть, будь

 ласка, чи буде зроблена пролангація тих кредитів, які

 були надані сільським підприємствам?

      І  я  хочу  ще  в вас запитати, чи була зроблена

 перевірка  у  тих хозяйствах, які брали кредити? Куди

 вони  їх  використали?  І  що  це  за  така  сорокова

 постанова  Національного  банку,  яка  сьогодні  може

 визначати всі сільські підприємства банкротами?

 я 
 я                           - 53 - я 

      _____________.  Що  стосується... Крим дійсно на

 сьогодні  половину вже скосив, третину обмолотив. Але

 Крим  отримав почті 2 трильйони авансу і треба за цей

 аванс розрахуватись. По авансовій ціні 73 долара і по

 курсу   Національного   банку.   Ціна  зараз  складає

 розрахунки  заавансування  на  сьогодні  10 мільйонів

 600.

      Що  стосується  кредитних ресурсів, то я не можу

 зараз... я провірю і вам дам тоді відповідь.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, ще Пшенична.

 

      ПШЕНИЧНА  О.  М.  Ви сподіваєтесь, що цей проект

 Закону"Про  приватизацію  майна"  в  агропромисловому

 комплексі  допоможе  спасти  наше  село.  А  якщо  ви

 сьогодні  не можете відповісти ні на одне питання, то

 розумієте, то селяни вже сьогодні нічому невірять.

 

      ____________. Я вам відповім.

 

      ГОЛОВА. Рудченко.

 

      ____________.  Шановний Юрій Михайлович, я хотів

 би  чітко  почути від вас і мої виборці і голови КСП, я 
 я                           - 54 - я 

 коли  все-таки  буде  горюче  і  кредити для збирання

 хлібів,  хто винен сьогодні в тому, що його немає. Це

 перше запитання.

      І  друге.  Як  ви  рахуєте  справедливо сьогодні

 платити  за  тонну  зерна  зібраного  на  Поліссі і в

 лісостепу,  і  в  інших  зонах,  чи  не  потрібно тут

 допомоги держави в цьому питанні, дякую.

 

      ____________.   Проблема   нафтопродуктів  зараз

 одна,  треба платити, тому ті кошти, які виділялися і

 виділяються       під       авансування,      повинні

 використовуватися  і  так  використовуються  в  першу

 чергу під нафтопродукти.

      Що  стосується  дотації  зерна  в  цих  зонах, я

 вважаю, що ціна повинна бути єдина по Україні.

 

      ГОЛОВА. Ткаченко.

 

      ____________.192, Мілітополь, Ткаченко.

 

      Скажіть  будь  ласка, чи знає сьогодні конкретно

 взятий  голова колгоспу скільки він має продати зерна

 державі,  і  за якою ціною, і що йому робити з рештою

 зерна,  яке  він  цього  року збире, тобто чи має він я 
 я                           - 55 - я 

 право в тому числі продавати його за кордон.

      І  наступне  питання.  Чи  тримає хтось сьогодні

 питання на контролі, повернення валюти 1990 року, яка

 осіла  в  Москві. Які заходи вживаються для того, щоб

 індексувати  тваринницьку  продукцію,  ще  за жовтень

 1993 року. Дякую.

 

      ____________.  Що  стосуєтьс,  щоб кожний голова

 колгоспу  знати скільки, то такі баланси прийняті від

 кожного  господарства,  а  потім  в  розрізі району і

 областей,  тому  що  у  нас мінімум 9 областей будуть

 дотаційними  по  продовольчому  зерну,  а  взагалі  в

 цілому  десь  було  до  17  областей,  так  що  кожне

 господарство   зараз   визначається  в  цьому  плані,

 скільки  він  повинен  розрахуватися по авансу зерна,

 скільки  в  межах  державного  контракту;  скільки за

 матеріально-технічні  ресурсіи  і  яка  можливість  в

 кожного господарства є по реалізації за межі держави.

 Або  внутрі  держави.  Ми ставим питання (я говорив у

 своїй  інформації),  що в цьому році значно підвищити

 товарність  реалізації, особливо продовольчого зерна,

 щоб підвищити рівень економіки господарства.

      Що  стосується питання індексації і субсидування

 продукції тваринництва -я сказав: підготовані разом з я 
 я                           - 56 - я 

 Мінекономіки   підготовлені  предложення  по  дотації

 сільськогосподарської   продукції,  особливо  молока.

 Діло тому, що ми вносим предложення (відпрацьовується

 механізм)   дотувати   не   переробника,  а  все-таки

 дотувати  виробниуцтво.  І  дотувати  того,  в  якого

 більший  рівень  виробництва.  Як  буде  вирішено  це

 питання  -це  залежить і від вас, і від того бюджету,

 який ми будем розглядати.

 

      ГОЛОВА.  Ващук.

 

      ВАЩУК К.Т., 69 виборчий округ, Волинь.

      Юрій  Михайлович,  цього  року  в  останній  час

 напряму    пішли   кошти   ті,   які   були   належні

 господарствам  (і ми то відчули), пішли безпосередньо

 в  господарства  під  підписаний  контракт.  Але чому

 сьогодні в залі виникає стільки запитань?

      Ну, по-перше, що 73 долари встанорвлювалась ціна

 тільки  на  те  зерно,  яке авансувалось. на частину,

 так?  На 50%? На те, що на сьогодні замовила держава.

 І  ми, селяни, на то погодились тільки при тій умові,

 що  це вроді безпроцентного кредиту, що це видавалося

 раніше,   попередньо  і  без  процентів.  А  сьогодні

 найбільше  цікавить  усіх  тих  депутатів,  хто давав я 
 я                           - 57 - я 

 відповідь,  і нас усіх, товаровиробників: все-таки 73

 долари  ціна за пешокласну пшеницю сьогодні низька! І

 ми   хочемо,  щоб  це  сьогодні  розуміло  не  тільки

 Міністерство, міністерство в першу чергу, а і Кабінет

 Міністрів.  І  якщо в державі ми хочемо мати хліб, то

 не  можна так працювати, я не знаю, на яких умовах, з

 селянином.

      Те, що дано нам, ми чесно розрахуємось, але це ж

 складе  тільки  потребу  дуже  невелику нашої держави

 в.............  Як  зробити  так,  щоб  сьогодні отут

 присутній  голова  Кабінету  міністрів, Уряд наш, щоб

 сьогодні  тут вирішити, як заплатити селянам достойну

 ціну,.............  хлібом.  Бо  за  73 долари велику

 кількість хліба держава не  закупить.

 

 

       ___________.  Шановна  Катерина  Тимофіївна, ви

 самі відповіли часткова на питання. .

      По-перше  я повинен вам сказати, що в цьому році

 максимально  кошти  йшли через Міністерство фінансів,

 тобто    кошти    поступали   на   рахунки   обласних

 фінуправлінь, з обласних фінуправлінь кошти поступали

 на   районні   фінансові  управління.  І  тільки  той

 господар по платьожці мав право використати кошти при я 
 я                           - 58 - я 

 представленні  контракту. Інакше більш кошти ніхто не

 мав права використати.

      Друге,  що  стосується  73  долари. Ви правильно

 сказали  -це  авансування.  І  авансування було. І то

 отримується,   перераховується   зерно,   73   долари

 еквівалент,  а  на  дату  отримання  авансу  по курсу

 національного   банку.  Наприклад,  отримав  я  вчора

 тільки  аванс, сьогодні 142 тисячі курс, от 73 долари

 на  142  тисячі  -по такій ціні перераховується аванс

 зерна.

      Що  стосується  останньої  кількості  зерна,  по

 цінам, які складуться на українській аграрній біржі.

      Не  можемо  ми зараз казати фіксовану ціну, тому

 що  нефіксована  ціна  на  нафтопродукти, не фіксована

 ціна  на  мініральні дорива. І тому зараз заявити, що

 буде от тільки така ціна, який процент буде інфляції.

 Тобто  ми не можемо по ціні, яка буде складуватись на

 день купівлі даної кількості зерна.

 

      ГОЛОВА.  Юрій  Михайлович,  тут питання ставлять

 так,  що  вони,  коли  беруть  нафтопродукти, то ціну

 називають їм, а коли віддають зерно, то не називають.

 От колізія винакає, то треба чітко було б дати або по

 зонах, або як інакше, як можете прокоментувати. я 
 я                           - 59 - я 

      Танюк.

 

      ТАНЮК

       Пане  міністру,  я  все-таки  хочу вернутися до

 проблеми  комбайнів. Як ви знаєте, асоціація "Земля і

 люди"  закупила  200 комбайнів фірми ".............".

 200    комбайнів   фірми   ".................",   які

 коштували кожен комбайн 65 тисяч, держава закупила їх

 через  Траченко,  через  підроблений  документ по 160

 тисяч  доларів  за  комбайн. на цій афері ми втратили

 біля 200 мільйонів доларів. Зараз розробляється інший

 проект:  закупити  вже  не  200, а 2 тисячі комбайнів

 фірми  "............."  і заплатити за кожний комбайн

 не 160 і не 60, а 200 тисяч дорларів. Як ви ставитесь

 до  цього  проекту?  І  чи  не вигідніше все-таки хоч

 частину  цих  коштів  вкласти  в  той  же комбайновий

 Херсонсікий    завод    чи   Тернопільський,   чи   в

 Рівненський, щоб все-таки вирішити цю проблему?

 

      ___________.    ".............."    -це    самий

 викоопродуктивний  комбайн  в  світі.  Тому  ми ведем

 переговори  з  цією фірмою "............." з метою не

 просто   купівлі   комбайна,  а  створення  спільного

 комбайна,   використовуючи   наші  потужності,  наший я 
 я                           - 60 - я 

 науковий  потенціал і нашу робочу силу з  врахуванням

 і  ремонтної  бази,  і  обслуговування, і виробництва

 комбайна.  Тому  зараз  ми не ведем переговори просто

 купівляти  комбайн  "..................",  а зробити,

 використовуючи  досвід  фірми  "................"  як

 виробити, щоб у нас був такий же високо, так сказать,

 виробничий комбайн.

 

      ГОЛОВА.  І скажіть про ціну, будь ласка. Тому що

 у   Німеччині   я   був   місяць   тому   -250  тисяч

 "............."коштує.  А ціни там не скачуть так, як

 у нас  на внутрішньому ринку.

      (Шум в залі)

      Будь ласка.

 

      _____________  Я ще раз. Рівне теж ми підтримуєм

 і розглядається питання, щоб і ключ був, і все було.

 

      ГОЛОВА. Завалєвська.

 

      ЗАВАЛЄВСЬКА В.О.

      232-ий виборчий округ, Завалевська.

      Шановний   Юрію   Михайловичу,   я  хочу  задати

 декілька запитань. я 
 я                           - 61 - я 

      Перше.(..........)  наради,  як  і проводяться у

 нас    в   державі.   Чи   проводить   хтось   аналіз

 результативності проведення селекторних нарад?

      Чергова  селекторна нарада, яка була проведена в

 неділю,  крім  розових  обіцюнок,  зовсім  нічого  не

 виконується.

      Коли   будуть   вирішені   питання  кредитування

 господарств  і,  вкінці-кінців,  коли  буде  вирішено

 питання  по  матеріально-технічному  забезпеченню? Це

 перше.

      Друге.  Як  виконується розпорядження Президента

 України  від  12  червня  про невідкладні заходи щодо

 розвитку    агропромислового   комплексу,   де   було

 передбачені  заходи, які повинні були виконуватись до

 15  -25 червня -1 липня? Сьогодні уже 12 липня -жоден

 із  заходів не виконаний. Як контролю Мінсільгосппрод

 ці  питання,  перед  ким  ви ставили ці питання і хто

 винен за те, що вони не виконуються?

      І     останнє     запитання.    Чому    комбайни

 (..........)(..........)    кіровоградської   області

 реалізуються  з розрахунком в однорічний термін, а не

 в трьохрічний термін, як це було передбачено умовами?

 

      _____________ Ну, не може бути Кіровоградський в я 
 я                           - 62 - я 

 однорічний  термін%.  Це треба нам уточнити. Є єдиний

 механізм, який відпрацьований в державі, -трьохрічний

 термін. Так що треба уточнити.

      Що стосується обіцянки по матеріально-технічному

 забезпеченню,  то  з  Кіровоградською  областю кожний

 день  ми  працюєм,  і,  я  думаю,  що  ті  кошти, які

 отримуються,        повинні        вирішувати       і

 матеріально-технічні ресурси.

      Що  стосується  питання розпорядження Президента

 від  12  червня,  вони  розраховані,  є конкретні там

 терміни і конкретні проекти указів і відповідальні за

 кожний указ.

      Так  що,  там  не  можна  сказати,  що  вони  не

 виконуються.  Але  там  всі указані такі питання, які

 треба  термін відпрацювання по всім питанням, які там

 указані.  Так  що  я  не можу сказати, що цей Указ не

 виконується.

 

      ГОЛОВА. Байрак.

 

      БАЙРАК

 

      У   меня   есть   вопрос   такого   порядка.  На

 сегодняшний  день  сельскохозяйственные  предприятия, я 
 я                           - 63 - я 

 получая  горюче-смазочные  материалы, точнее даже, не

 получая   их   в   уборку,   а  только  обещания  эти

 выслушивают  о  том,  что  будут эти горюче-смазочные

 материалы,  силой  перечисляются  деньги,  причем  не

 самими    хозяйствами,   а   управлениями   сельского

 хозяйства  района, деньги которые были авомпированные

 на  сельскохозяйственное  производство или заработаны

 на  производстве  продуктов.  В  производстве даже не

 говорят,  по  какой  цене  будет  отпускаться горюче-

 смазочные материалы.

      Вы  могли  бы сегодня прояснить, почему опять, в

 который  раз, не на прямую, и не через госрессурсы, а

 через  Агротехсервис,  поставляются  горюче-смазочные

 материалы  нашим  колхозам  на уборку, которые весной

 уже  себя  проявилиы в том Агротехсервис, что взял по

 18 тысяч, а отдал по 27.

      И сегодня не называя цены снова беруться деньги,

 и  снова  будут  даны  горюче-смазочные  материалы по

 неизвестной  цене.  Как  это сегодня есть ясность, по

 какой   цене   будут   отпускаться   горюче-смазочные

 материалы,   и   до  каких  пор  Агротехсервис  будет

 пользоваться    правом    снабжения    при    наличии

 государственных институтов снабжения горюче-смазочных

 материалов. я 
 я                           - 64 - я 

 

      ___________.  Це  питання,  яке треба перевірити

 конкретно, де ви маєте на увазі зацентралізували і не

 по  призначенню  використовуються кошти. Так що після

 закінчення  давайте  ми  зустрінемося,  і я готовий з

 вами конкретно попрацювати.

      А   що   стосується  Агротехервісу,  я  в  своїй

 інформації  говорив,  що якщо ми не будемо регулювати

 ринок  нафпропродуктів, а будемо відпускати тільки на

 комерційні  структури,  то  буде  те,  що  ось зараз,

 наприклад, різко піднімаються ціни на нафпропродукти.

 Все-таки  повинен  бути регулятор, як на любой біржі,

 на  любому ринку. Не ругульованого не може бути. Тому

 нафтопродукти, 20-30 процентів нафтопродуктів повинні

 іти через агротексервіс, як товаропровідну систему чи

 через  комітет нафтопродуктів. Це немає значення. Але

 регульований  процент  нафтопродуктів  повинен бути в

 державі.

      Ми  по  цене дали информацию кожен (..........),

 ціна,  а  по  агротексервісу  зараз вчера провелі оні

 переговоры  по  нафте  и дадут тогда калькуляции и мы

 дадим расчеты конкретные.

 

      ГОЛОВА.    Будь   ласка,   Самохвалов,   ви   ще я 
 я                           - 65 - я 

 наполягаєте на уточненні? Я до Самохвалова звертаюсь.

 Ні.  Тоді  значить  ви  задоволені  відповіддю. Бойко

 прошу.

 

      БОЙКО Б.Ф.

 

      Шановний  пане  міністр,  в  мене  два  коротких

 запитання  до вас. Ви згадували закон про особливості

 приватизації  сільського  госопдарства. Відомо, що 80

 процентів   ресурсів,   які   йдуть   на  виробництво

 сільськогосподарської    продукції   -це   паливо   і

 міндобрива.

      Відповідності    до    Указу   Президента   наші

 комбінати,  які  випускають  міндобрива,  включенні в

 перелік   об'єктів,  які  підлягають  приватизації  в

 загально-національному маштабі. Чи не вважаєте ви, що

 тих  6 комбінатів, які обслуговують фактично всі зони

 України   міндобрива   повинні   приватизуватися   як

 підприємства,  що входять до агпромислового комплексу

 із всіма наслідками, що звідси випливають?

      І   друге   питання   про   комбайни.   На  базі

 Тернопільського  цукрового  збирального  комбайнового

 заводу  вже  два  роки  створено  спільне виробництво

 комбайну   "Марал",  ви  знаєте  про  це.  І  все  це я 
 я                           - 66 - я 

 тормозить, десятитисячний колектив стоїть із-за того,

 що  не можна пробити через чиновників Кабміну кредити

 на відкриття цього спільного підприємства. Дякую.

 

      _____________.    Що   стосується   приватизації

 хімкомбінатов,  то  ми  зараз  відпрацьовуєм питання,

 тому   що   ми   заборгували   перед  хімзаводами  13

 трильйонів карбованців за отримані мінераьні добрива.

 І  тому зараз і в суботу ми ще додатково зустрічаємся

 з  директорами  хімзаводів  про  відпрацювання... да,

 дійсно  находити  інтегровану структури, працювати не

 сезонно,  а  круглодобово,  працювати на консугнацію.

 Тобто,   працювати   і  находити  спільну  структурну

 інтеграцію  для вирішення питань. Може навіть так, як

 ви пропонуєте.

      Що  стосується комбайна "Марал", ми підтрумуєм і

 даний  проект  зараз  теж  включається  в цю кредитну

 лінію, яка відпрацьовується по міжурядовимм угодам.

 

      ГОЛОВА. Терець.

 

      ТЕРЕЦЬВ.М.

      187   Токмацький   виборчий   округ,  Запорізька

 область  Терець Валерій. я 
 я                           - 67 - я 

      Шановний  Юрій Михайлович! Я хотів би вам задати

 питання  стосовно надання заготівельним підприємствам

 полива на сушіння зерна.

      Ви знаєте, що в господарствах практично сушильні

 комплекси   стоять.  А  сушити  необхідно  буде  десь

 близько 2-3 мільйонів тон зерна. Це одне запитання.

      І  друге.  Хотілосьб  більш конкретно почути від

 вас відповідь на ті кредитні лінії, які будуть надані

 з  боку  держави  на закупку зерна в державні ресурси

 теж для заготівельних  підприємств.  Дякую.

 

      ___________.  Що стосується... В цьому році може

 наше  горе,  а може й наше щастя -але вологість зерна

 складає  при  базисній  14, складає зараз на півдні 9

 процентів. Тому ми ставим питання -не сушити зерно, а

 доплачувати господарств до базісного процента. Тому в

 цьому  році,  може  на  півночі прийдеться вирішувати

 питання  по  сушінню зерна, а так в цілому по Україні

 поки  що  вологість зерна, така, яка немає можливості

 його сушити.

      Що  стосується  питання  кредитів  заготівельним

 організаціям,  правильно  ставити  питання,  тому я і

 піднімав   і   просив  вас,  щоб  виконати  постанову

 Верховної Ради від 14 лютого, що стосується кредитних я 
 я                           - 68 - я 

 ресурсів     для    заготівельних    організацій    і

 сільськогосподарських підприємств.

 

      ГОЛОВА. Худомака.

      Одну хвилиночку Тирець ще не уточнив, не одержав

 відповідь. Будь ласка. Слово Тирець.

 

 

      ІЗ ЗАЛУ....

 

 

 

      ____________.   Повинен   відповісти,   я  знаю,

 Національний   банк,  повинні  відповісти  банківська

 система, по видачі кредитних ресурсів, діло в тому, я

 можу  сказати  одне,  свою  думку,  що  якщо  не буде

 вирішено  питання кредитних ресурсів, перспективі, не

 за  рахунок  бюджетної позички, повинні бути вирішені

 кредитні  ресурси  і  покривати  сезонність,  і  дати

 кредитні  ресурси  заготівельним організаціям, інакше

 не буде питання забезпечення продовольчого ринку.

 

      ГОЛОВА. Оголошений був Худомака, будь ласка.

 я 
 я                           - 69 - я 

      ____________.       95      виборчий      округ,

 Новомосковський, ХУДОМАКА

 

      Шановний   Юрій   Михайлович,   я   неодноразово

 звертався   до   вас  з  запитом  того,  що  сільські

 трудівники  продаючи  державі свою продукцію місяцями

 не  отримували зарплати, і зараз люди працюю задарма,

 чому  ви  як  міністр  покликаний  захищати  інтереси

 сільського трудівника не прийняли відповідних мір. Це

 перше.

      Друге.  Як  ви  гадаєте  чи не повториться схема

 минулих  років,  коли у сільського трудівника буде за

 безцінь  скуплена  продукція, а потім з різних кінців

 почнеться   наполягання   на  те,  що  нам  необхідна

 багатотрильйонна    емісія,   щоб   розрахуватися   з

 селянами. Це друге питання.

      І   третє.  Чому  іде  політика  знищення  нашої

 сільськогосподарської  науки?  Склади забиті сіменним

 матіеріалом,   а   ми   закупаєм   цей   матеріал  за

 кордоном!.. І ці установи наукові не можуть існувати.

      Дякую.

 

      КАРАСИК Ю.М.

      Що  стосується знищення наукового потенціалу, то я 
 я                           - 70 - я 

 навпаки,  дійсно,  є  питання, але зараз підготовлена

 програма реформування аграрної освіти з урахуванням і

 реформування наших науково-дослідних інститутів.

      Що  стосується... що повториться... Прошу уваги!

 Вважаю: не повториться.

      І  що  стосується  питання -чому я не ставив про

 кредитні...  про  кредитні ресурси по розрахункам -не

 йдуть    розрахунки    тому,   що   відсутні   навіть

 розрахункові  кредити.  По  всіх  кабінетах комісій і

 банків  я ходив по декілька раз. І було відпрацьовано

 декілька  варіантів  різних механізмів і законів. Але

 кредитні ресурси - так і не вирішилось питання.

 

      ГОЛОВА.  Останнє запитання. Чеботарьов.

 

      ЧЕБОТАРЬОВ В.П., 227 виборчий округ.

      Прошу слово передату Сасу, 231 округ.

 

      ГОЛОВА.   Будь ласка.

 

      САС С.В., 231 виборчий округ.

      Шановний Юрій Михайлович!

      Я  хотів задати питання в контексті радіонаради,

 яка  відбулася 2 липня. Воно полягає в слідуючому: як я 
 я                           - 71 - я 

 довго  чекати  селянам  України  (конкретне питання!)

 обіцяних  нафтопродуктів  по 22 мільйони за тонну? Це

 перше питання.

      І     слідуюче     питання.    Сьогодні    перед

 господарствами  України  стоїть  питання  про  розрив

 державного  контракту  в  зв'язку з невиконанням його

 умов державою. От. Які міри приймаються для того, щоб

 цього не допустити?

      І  останнє  питання.  Скільки  емісійних  грошей

 передбачено  випустити  для  закупки державою зерна у

 1995 році?

      Спасибі.

 

      КАРАСИК  Ю.  М.  Емісійні гроші: в цьому році не

 плануєтья  кінцевої  закупки,  а реалізація зерна -по

 мірі потреби і по наявності коштів.

       Що  стосується  обіцянки  нафтопродуктів  по 22

 мільйони,  я  не  знаю цього автора обіцянок, давайте

 конкретно  тоді спитаємо автора, який обіцяв.

      Що   стосується   питання  виконання  державного

 контракту,  в  принципі,  я  в  своїй  інформації дав

 відповідь по цьому питанню.

 

      ГОЛОВА.   Ще раз Сас, будь ласка. я 
 я                           - 72 - я 

 

      САС.  Юрій  Михайлович, српава в тому, що про це

 чуло  більшість  аграрного  населення України, ті, що

 були  присутні  на...........  Це прозвучало. З ваших

 уст, по 22 мільйони за тону, з ссилкою на Бортника.

 

      ГОЛОВА. Навіщо йому посилатись на Бортника, якщо

 він  говорить від себе. Он є Володимир Федорович, він

 може  відповісти,  будь  ласка, Бортника увімкніть на

 хвилинку.   Юрій  Михайлович,  сідайте,  будь  ласка,

 дякую.

      Зараз з місця Бортник і на тому перерва.

      Ви забули, як картка вставляється?

 

       БОРТНИК. Я хочу відповісти на це запиатння всім

 депутатам.  Дійсно,  це  заявляв Юрій Михайлович і це

 заявляв  я,  це  була  реальність,  тому що ми почали

 поставлять  нафтопродукти  в  лютому  місяці, і перша

 ціна,   по   якій   ми   викинули   біля   100  тисяч

 нафтопродуктів, була 18 тисяч за дизпаливо і 19, 8 за

 бензин. Всі дальші поставки, включаючи травень місяць

 йшли  по  22 тисячі дизпаливо і 24 тисячі бензин. Но,

 на   превеликий   жаль,  в  травні,  коли  ми  почали

 поставляти  комбайни  і  закінчились  нафтопродукти і я 
 я                           - 73 - я 

 зовсім пішли з цього ринка, ціни пішли різко вверх, і

 зараз  вернуть  ці  ціни, значить, на свої круги дуже

 тяжко.  І  я підтримую тут Юрія Михайловича в тому. Я

 вчора   з  ним  детально  говорю,  що  якщо  не  буде

 державної  підтримки,  якщо  не буде регулятора, який

 впливає  на  ціни  в області, згначить, то ціни знову

 будуть  нерегульовані  і підуть вверх. То я вам скажу

 друге.   От,  йшли  гроші  в  області,  це,  може,  й

 правильне   рішення,  але  коли  є,  значить,  багато

 продавців  нафтопродуктів  і мало покупців з грошами,

 то,  на  привеликий  жаль, у нас по таким цінам 22-24

 ніхто не брав пальне, зато пальне купляють в купляють

 в комерційних............. по набагато вишим цінам.

 

      ГОЛОВА.  Продовження засідання відбудеться через

 півгодини. я 

                         - 74 - я 

                     ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати! поскільки наступні два

 питання абсолютно конкретні і невеликі за обсягом, бо

 мова   йде   про   механізм,  про   стан   підготовки

 законопроектів тих, про які ви говорили не один раз і

 які  повинен  внести  Кабінет  Міністрів  на  розгляд

 Верховної  Ради,  тому є пропозиція таким чином діяти

 далі. Ми даємо по 10 хвилин доповідачам на інформацію

 про   цю  роботу  і  по  15  хвилин  на  запитання  і

 відповіді.   А  далі  працюємо,  далі  коротке  слово

 прем'єр-міністра  і  на  цьому  закінчим  цю  частину

 питання. Ми постанови ніякої не приймаємо.

      Прем'єру,   будь   ласка,  якщо  до  вас  будуть

 виникати  якісь запитання по суті того, що він скаже,

 ви запитаєте.

      Зрозуміло,   так?   Слово   для  інформації  про

 підготовку   законопроектів   про   внесення  змін  і

 доповнень  до  Закону "Про пенсійне забезпечення" має

 Єршов   Аркадій   Вітальйович   -міністр  соціального

 захисту  населення України. І співдоповідь у нього чи

 співінформація заступника міністра фінансів України.

      Будь ласка. я 
 я                           - 75 - я 

 

      ЄРШОВ А.В.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні  депутати!  В  своїй інформації за дорученням

 Уряду  я  хотів  би  освітити  питання, як підготовки

 проекти Закону, так і відповісти на запит і доручення

 Олександра  Олександровича  Мороза щодо депутатського

 запиту пов'язаного з цим Законом.

      Міністерство  соціального захисту населення ще в

 жовтні  минулого  року  підготувало  зміни  до Закону

 України  "Про пенсійне забезпечення". Він розглянутий

 Урядом.

      Перш  за  все, вони стосуються статті 19 діючого

 Закону,  а  саме,  в  проекті передбачається поетапне

 зняття обмежень з пенсій максимальними розмірами.

      На    першому    етапі   пропонувалось   підняти

 максимальний розмір пенсії на один мінімальний розмір

 за  віком,  а  далі  зробити  таким  чином:  по росту

 економіки    підвищувати,    щоб    вивести   кожного

 громадянина на соціально справедливу пенсію.

      Тобто пропонувалось для всіх працівників зробити

 не  3,  4  мінімальних  пенсії,  а  за  списком ь 1-5

 мінімальних пенсій. я 
 я                           - 76 - я 

      Положення цієї статті щодо встановлених обмежень

 пенсій   максимальними   розмірами  і  діючі  розміри

 мінімальної  пенсії за віком привели до зрівнялівки і

 викликають  соціальне  невдоволення,  чисельні скарги

 громадян.

      Діючу  редакцію  статті  196  у мене прохання до

 вас: я з вами часто працюю щодня, 249 депутатів цього

 скликання  працювало  зі  мною  як  міністром, будьте

 добрі,  послухайте,  будь  ласка.  В  діючій редакції

 статті  19 передбачено, що мінімальна пенсія за віком

 встановлюється   в  розмірі  мінімального  споживчого

 бюджету.

      В  звязку  з доповненнями до Закону України "Про

 мінімальний споживчий бюджет", який прийняла Верховна

 Рада  4  жовтня  1994  року, в умовах кризового стану

 економіки  та спаду виробництва розроблено соціальний

 норматив - межа малозабезпеченості.

      Відповідно до Закону про межу малозабезпеченості

 Верховна  Рада  9  червня  цього  року встановила з 1

 червня  1995  року  розмір сукупного середньодушового

 доходу, що дає право на отримання допомоги, в розмірі

 2 мільйони 100 тисяч карбованців.

      На  запит  депутатів,  пов'язаних  з цією сумою,

 відповідаю.  На  сьогодні мінімальна пенсія за віком, я 
 я                           - 77 - я 

 розмір  якої  встановлений  Верховною Радою України в

 грудні 1993 року, складає 120 тисяч карбованців. Якщо

 встановити  її  в  розмірі  дві  сто,  як  пропонують

 депутати, максимальний розмір пенсій, який відповідно

 до Закону встановлюється в розмірі трьох мінімальних

 пенсій за віком, складав би 6 мільйонів 300 тисяч для

 всіх пенсіонерів, а для працівників за списком один 8

 мільйонів  400  тисяч.  Чотири  мінімальних пенсії за

 віком.

      На  сьогодні  ці  розміри складають в цілому без

 компенсаційних  виплат  -1  мільйон  011  тисяч, і за

 списком  1 мільйон 348 тисяч. Разом з компенсаційними

 виплатами  і підвищеннями відповідно, сьогодні розмір

 пенсіонерів  максимальний для всіх складає 2 мільйони

 580,  і  для  шахтарів,  металургів  тобто за списком

 номер один - 2 мільйони 916 тисяч.

      В той же час, при виплаті пенсії навіть в діючих

 розмірах,  дефіцит пенсійного фонду сьогодні в червні

 складав -11, 6 трильйонів, прогнозна ціна на липень -

 16,  5  трильйонів  карбованців. В цілому по витратах

 пенсійного   фонду   в   1995  році,  в  розмірі  567

 трильйонів  карбованців,  його  дефіцит складає майже

 127 трильйонів.

      Довідково, незакінчена виплата ще компенсаційних я 
 я                           - 78 - я 

 виплат  890  тисяч  за  травень  в  двох  областях: в

 Полтавській,   Луганській.  Не  розпочата  нова  сума

 виплати  1 мільйон 330 тисяч в семи областях. В інших

 виплата проводиться частково.

      Наприклад, повністю виплачують на Україні пенсії

 з  доплатами  лише  в  місті  Києві,  і  Миколаївська

 область.

      Якщо  встановити  мінімальну  пенсію  за віком в

 розмірі  2  мільйона  100,  як  пропонують  депутати,

 додаткові  витрати  складають  в  місяць  41 трильйон

 карбованців.  Якщо  одночасно  встановити мінімальний

 розмір  пенсії,  на  рівні  2  мільйонів 100 тисяч, і

 підняти   максимальний  розмір  на  один  мінімальний

 розмір,  то  додаткові  витрати в місяць складають 53

 трильйони.

      Якщо  максимальний  розмір  пенсій  збільшити на

 один  діючий  мінімум  за  віком, як це передбачено в

 змінах  до  Закону,  додаткові  витрати  складають 25

 трильйонів.

      Довідково,  мінімальний розмір пенсії за віком -

 120 тисяч, після збільшення індексації в січні-лютому

 склав 337 тисяч.

      Крім   питання  про  зняття  обмежень  з  пенсії

 максимальними     розмірами    в    проекті    Закону я 
 я                           - 79 - я 

 передбачаються    покращити   пенсійне   забезпечення

 окремим  категоріям  громадян  -працівнкам сільського

 господарства,   льотного   складу  цивільнї  авіації;

 відновити  надбавку  до  пенсії  пенсіонерам,  які за

 союзним   законом   раніше   -в   період  роботи  -не

 одержували  пенсію  і  набули  права  на  надбавку. А

 окремі  норми  вносять  зміни в підходах до вирішення

 питання  обчислення  за  вислугу  років, втсановлення

 віку для призначення соціальних пенсій і так далі.

      Після  неодноразового  розгляду  цього питання в

 Кабінеті   Міністрів  України,  враховуючи  фінансове

 становище,  прийняте  рішення  подавати проект Закону

 Верховній  Раді  після  подолання  платіжної кризи та

 стабілізації   еконномічної   ситуації.  Стабілізація

 особливо  бюджету пенсійного  фонду.

      При   умові   поетапного,   в  міру  фінансового

 забезпечення  зняття  обмежень з пенсії максимальними

 розмірами  і перегляду мінімального розміру пенсії за

 віком,   пенсія  обчислення,  відповідно  до  діючого

 пенсійного законодавства будуть відповідати трудовому

 внеску   кожного працюючого.

      Народні  депутати  в  запиті  задають питання: а

 який  комплексний Закон напрацьовується міністерством

 на   майбутнє?   Відповідаю.  В  даний  час  з  метою я 
 я                           - 80 - я 

 реформування  пенсійної системи вцілому відповідно до

 розпорядження    Президента   України   і   Концепції

 соціального   забезпеченя,   яка  прийнята  Верховною

 Радою,  міністерство  разом  з  міністерством  праці,

 Пенсійним  фондом,  міністерством фінансів працює над

 проектом Закону України "Про пенсійне страхування".

      Основна    мета   пенсійного   страхування   -це

 визначення   розміру   пенсій,   в   залежності   від

 тривалості  страхового  стажу  та  величини  пенсій і

 оплачених   внесків   на   пенсійне   страхування  та

 забезпечення   застрахованих   громадян  в  кінцевому

 результаті  заслуженим рівнем життя.

      Передбачається  персоніфікований облік страхових

 внесків,   які   рівними   долями  будуть  сплачувати

 працівники-роботодавці.  Це  можливо буде здійснювати

 на  такому рівні заробітної плати, який би забезпечив

 можливість    додаткових   витрат.   Можливо   окремі

 положення  цього  проекту Закону теж будуть вводитись

 поетапно і в міру фінансового забезпечення.

      Плвнується  проект  цього закону подати Кабінету

 Міністрів   у   грудні   1995  року.  Адже  за  вашою

 постанвою  ми його повинні подати спочатку 1996 року.

 З  основними  положеннями народні депутати знайомі, а

 ті,  що  незнайомі можуть ознайомитись через постійні я 
 я                           - 81 - я 

 комісії  і  у  нас.  Ми просимо Верховну Раду України

 доручити   бюджетній,  фінансово-банківській  комісії

 разом  з  міністерством  фінансів  і пенсійним фондом

 розглянути   бюджетні   можливості  пенсійного  фонду

 України щодо фінансування розробленого закону.

      Я вам, шановні і дорогі товариші, хочу пояснити.

 Прийняти  закон  і  не фінансувати його, так як це ми

 робим  зараз  з  надбавкамидо  цих  пенсій,  це гіршо

 багато,  я  хочу,  щб  мене  чули  і  пенсіонери, які

 сьогодні  чекають  цього дня, ніж просто відкласти на

 якійсь  ас  і  прийняти фінансове забезпечений закон.

 Повірте  шостий  раз  я  в ролі міністра. Ну, мабуть,

 нема   черги   в   це  міністерство,   що  мене  туди

 рекомендують.   Повірте  мені  кожен  раз,  приймаючи

 закони  без  фіанансового  забезпечення,  ми  один на

 один,  більшість  із  вас  знає, залишаємо цю систему

 соціального  захисту і наших колег з пенсійного фонда

 один на один з пенсіонерами.

      Значить,    (..........)    з    цього   питання

 фінансування. Розглянеться це питання комісіями, ми з

 комісіями  працювали  всіма.  Можна я ініціатор цього

 закону.  Я  його подаю в четверте вже. Значить, але я

 не  можу  без  фінансового забезпечення вносити якусь

 пропозицію. я 
 я                           - 82 - я 

      Я радий відповісти на всі ваші питання. На листи

 відповідаю  в  строк  кожному отримаю 4 тисячі 967 за

 скликання.

 

      ГОЛОВА.   Аркадій   Віталійович,  ви  завершили?

 Значить,   я   просив  би  шановні  депутати  давайте

 запишимся,  15  хвилин  так  як  домовилися і Аркадій

 Віталійович дасть відповіді. Будь ласка, запишіться.

 

      _____________.  Поки ви записуєтесь у нас працює

 консультпункт,  ви  знаєте кожен четверг, ми вам даєм

 щомісячно  бюлетень  і  раз  в два місяці журнал. І я

 хотів би ще й зустрічі проводити в міністерстві і щоб

 меньше питань виникло у нас  в сесійному залі.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Парубок, а за ним Пшенична.

 Будь ласка. По хвилині.

      Парубка немає, я так зрозумів, Пшенична.

 

      ____________.  Шановний  Віталій Аркадійович, як

 на  вашу  думку  може  краще,  що все-таки пенсіонери

 отримували  ту пенсію, яку вони заробили за час своєї

 праці,  чим  їм  держава кожний раз доплачувала якісь я 
 я                           - 83 - я 

 дотації.

 

      ____________.  Я  з вами згоден, у нас закон має

 сьогодні  перекоси, і я хотів би вам пояснити, в 1991

 році,  прийнятий  Закон  "Про пенсійне забезпечення",

 відрахування  в  пенсійний  фонд ним передбачені були

 від  фонду заробітної плати 61 відсоток, але за того,

 що  підприємство  сплачувати  не  могли  цих  коштів,

 Верховна   Рада  прийняла  рішення  37  відсотків  за

 рахунок  фонду  зарплати, і один за рахунок громадян.

 Тобто  зменшили майже на половину надходження в фонд,

 але   закон   залишився  таким  самим  фактично,  але

 фінансувати  сьогодні  ці  проблеми важко, адже ще 12

 процентів  від цього, що збирається від цієї суми йде

 на  фонд  соціального страхування профспілок, і там є

 багато  проблем,  я не хочу на цьому зупинятися. Тому

 що  порушивши  відсоток  цей,  ви  правильно  задаєте

 питання, чи не краще було б збільшувати мінімальну, а

 не  ці  дотації  давати, але її немає за рахунок чого

 збільшувати,  її  немає  чого,  і тому це не основний

 розмір  пенсії, цей мільйон 330, це добавка до пенсії

 у зв'язку з ростом цін і так далі.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чукмасов, Найда. я 
 я                           - 84 - я 

 

      ____________.  Уважаемый  министр, я бы хотел от

 вас  получить  короткий  и  ясный ответ вот по такому

 поводу,  мои  избиратели  и  избиратели  моих коллег,

 здесь  не  раз  уже это звучало, часто задают вопрос,

 особенно  пенсионеры  по  пенсиям связанным со стажем

 работы,  с  теми  условиями  работы,  в  который  они

 работали,  сегодня  к сожалению полностью эта разница

 снивелирована.  Как вы смотрите на эту проблему и что

 думает  Кабинет  Минситров и Министерство социального

 обеспечения сегодня делать для того, чтобы решить эту

 несправедливость?

      Спасибо.

 

      ___________.  Ваше  питання  задане правильно. І

 воно   -основа   цього  Закону.  Я  вам  говорив,  що

 мінімальний  розмір  пенсії  не  зменшувався  з... не

 мінявся   з  1993  року.  І  якби  він  змінювався  і

 відповідав   (так,   як   записано   в  19-й  статті)

 прожитковому  мінімуму,  то  навіть  на  рівні трьох-

 чотирьох  рвінів  ці пенсії були б достатні. А якби у

 нас  фінансові  можливості  держави  були такими, щоб

 знімать  оці  "потолки" потрошки, то кожен громадянин

 отримував  би соціально справедливу пенсію і не треба я 
 я                           - 85 - я 

 було   би  придумувати  спеціальних  пенсій  для  там

 прокурорів,  суддів,  службовців і так далі... Була б

 для  кожного  соціально  справедлива  пенсія  і  один

 Закон.  До  речі, якщо буде прийматись оцей Закон -це

 вже частина вирішення того питання, яке ви поставили.

      І ще одне. Я в вашому Законі і в листах ваших ще

 одну   соціальну  несправедливість  бачу.  У  нас  не

 збережені  в законі "північні" пільги громадянам, які

 працювали  на  Півночі.  Тобто,  по  тимчасовій угоді

 України з Росією Росія частково визнала частину того,

 що ми можемо включати. Але люди наші (десь на Україні

 біля   2   600   чоловік),  які  втратили  на  цьому,

 практично. Ці пропозиції також нам вносяться.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Найда. Долженко.

 

      НАЙДА   Г.   І.,  396  виборчий  округ,  фракція

 комуністів.

      Уважаемый Аркадий Витальевич!

      Скажите, готов новый Закон или нет? И сколько ео

 экземпляров,  потому  что  мы  не можем согласиться с

 вашим     мнением,    что    когда    стабилизируется

 экономическоея  и  финансовое  наше  положение, тогда

 будем  вводить  новый Закон... Наверное, лет 5-10 еще я 
 я                           - 86 - я 

 не стабилизируется у нас экономическое положение -как

 минимум!  Поэтому если готов.... -мы же вместе с вами

 должны  проработать  его со своими избирателями или с

 вашими  ветеранами, с вашими пенсионерами. Вы знаете,

 как тяжело вводится новый закон -всегда недовольны!..

 И  ососбенно  тяжело  для работников Минсобеса. И это

 особо больно сказывается на наших ветеранах. Люди уже

 все, что можно было, заработали. Это первый вопрос.

      Второй:  почему все-таки вы соглашаетесь с такой

 минимальной  пенсией  120  умноженое на 330, скажите,

 сегодня абсолютное большинство получает 1 миллин 100,

 890  дотации,  2  миллиона,  300  тысяч  компенсирует

 правительство. Однокомнатная квартира 490, но сюда не

 входит ни электроэнергия, ни уголь, ни газ. Как можно

 выжить  вот сегодня пенсионерам?

      И  третий  мой  вопрос:  вы участвовали в работе

 этой временной комиссии по всем этим вопросам. Многие

 вопросы были согласованы в этой комиссии. Почему все-

 таки  отступления  такие  полные  идут, не можем межу

 малозабезпечености  подсчитать, минимальную корзину и

 выходить  на  то, чтобы наши люди, они умирают уже на

 сегодняшний   день,  наши  ветераны?  Неужели  нельзя

 работать   как-то,  чтобы  министерство  выступало  с

 инициативой, чтобы защитить   наших веретанов? я 
 я                           - 87 - я 

      Спасибо.

 

       ___________.  Шановний  Георгій Іванович, я вас

 знаю  і  відношусь до вас з великою повагою, як майже

 земляка -я з Миколаївської області. Але повірте мені:

 я  е м ожу вам сьогодні говорити з цієї трибуни думку

 одного  міністра,  я  в  складі  Уряду,  і  коли Уряд

 приймає   постанову,  то  кожен  член  Уряду  повинен

 виконувати волю  Уряду.

        Я  вам  скажу:  ці  птиання ставляться не один

 раз,  але  сьогодні,  коли  в  пенсійному фонді немає

 коштів  на  виплату  сьогоднішніх  платежів, коли мої

 колеги з пенсійного фонду практично щомісяця друкують

 в  усіх  газетах  тих,  хто  не  платив  тих грошей в

 пенсійний  фонд,  коли  сьогодні  практично  11 тисяч

 підприємств   не  вносять  кошти  в  пенсійний  фонд,

 повірте мені, поправити щось важко.

      До  речі,  в тій комісії, про яку виговорите, до

 неї мене не залучали.

      Я  вам  вдячний  за питання, Георгій Іванович, і

 радий  з  вами  на цю тему подискутувати ще за межами

 навіть сесії.

 

      ГОЛОВА.  Довженко , Аксененко... я 
 я                           - 88 - я 

 

       ДОВЖЕНКО.  Шановний  Віталій  Аркадійовичу,  ви

 частково  відповіли  на питання, як буде вирішуватись

 питання  по  пенсіям людей, які працювали на Півночі,

 Сибіру  та  Тюмені?  Я...  до  мене  звертаються дуже

 багато  таких  людей,  які  вже  по року не отримують

 пенсії, по року. А треба людям якось жить. Так коли ж

 буде  вирішене це питання,..........................,

 що потрібно, щоб людим платили гроші? Якщо громадянин

 Росії,.........................,    якщо   громадянян

 України,  значить,  не  отримує  пенсії. А люди по 45

 років мають стажу. І........... працювали там.

 

      ___________.  Відповідаю  на  ваше питання. Воно

 слушне. Сьогодні нами напрацьовані договори з Литвою,

 Грузією,   Азербайджаном,...........  з  Казахстаном,

 Російська федерація не йде поки що з нами на контакти

 для прийняття постійного договору. Прийнята тимчасова

 угода. Повірте мені, що над цим питанням ми працюємо.

 По  тим  людям,  які  у вас є в списку або є листи, я

 радий,   щоб  ви  мені  передали,  я  вже  особистими

 контактами   з   міністром   Росії,........   України

 попробую домовитись.

 я 
 я                           - 89 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Аксененко, Петренко.

      Аксененко, пожалуйста.

      Немає?

 

      ___________.    Александр    Николаевич,   прошу

 передать слово Немировскому, 309 округ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Немиовський, будь ласка. 309.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ

      Пожалуйста,  Аркадий Виталиевич, вы сказали, что

 у  вас  нет  источников обеспечения пенсии. Мы знаэм,

 что  в  бюджете  доход  у Пенсионный фонд и расходная

 часть  одинаковы.  И  мы  знаэм о том, что Пенсионный

 фонды   обеспечивается   ихняя  работа  коммерческими

 банками.   Мы  прекрасно  знаем,  что  сегодня  никто

 безпроцентных   ссуд  никому  не  дает,  как  минимум

 годовые  150-180  процентев,  ну пусть 100 процентов.

 Это  другими  словами  те же поступления в Пенсионный

 фонд. Есть расход, но есть устойчивые пассивы. Почему

 не    передать   Пенсионный   фонд   в   обслуживание

 Национального  банка  или государственной структуры и

 получить  дополнительные  источники  для Пенсионного.

 Это один вопрос. я 
 я                           - 90 - я 

      И  второй вопрос. У нас была практика применения

 доставки   пенсий   через  благотворительные  центры.

 Сегодня они переданы, передаются связи.

      Есть  ли  смысл  это  делать  или оставить в той

 системе, к которой пенсионеры привыкли?

 

      _____________

      Ну,   перше   питання.   Щодо  пенсійного  фонду

 України  -це  наші  колеги,  вони тут присутні, і мій

 колегаз Мінфіну Володимир Макарович буде виступать. Я

 хочу сказати вам так: в якому б банку не утримувались

 кошти  пенсійного  фонду,  він  не  має  права ніякої

 комерційної  діяльності, і всі невеликі відсотки, які

 є  в  банку,  залишки,  які  зберігаються, пенсійного

 фонду,  перераховуються  республіканському державному

 бюджету  в обов'язковому порядку. По першому питанню.

 І  тут  твердо  ми знаєм: за цим слідкує Міністерство

 фінансів,  Петро Кузьмич, Володимир Макарович, Голова

 Пенсійного Фонду -Віктор Петрович. Тут проблем немає.

 В  якому  банку  -ставилось  питання про Національний

 банк,  але  сьогодні  Національний  банк на районному

 рівні своїх відділень не має.

      Друге питання. Ви поставили питання слушне.

      На   Україні   в   26  містах  і  районах  діяла я 
 я                           - 91 - я 

 альтернативна   служба   доставки.   Частина   з  них

 працювала  в наших органах. Мається на увазі, афганці

 і      інваліди     третьої     групи.     Створювали

 госпрозрахунковий   відділ   при   районному  відділі

 соціального   захисту,  доставляли  пенсії  і  за  ці

 відсотки  утримували  ще їдальні для інвалідів і інші

 установи.

      Коли   приймався   Закон   "Про   зв'язок"   без

 урахування  нашої думки, ви не візували цього Закону,

 но  Міністерство зв'язку пояснює це Комісії Верховної

 Ради.  Я  з  Олександром  Михайловичем  був  в добрих

 стосунках  і  маю  днями  говорити  на  цю тему. Була

 прийнята   монополія   на  доставку  пенсій  і  інших

 відправлень тільки органами Міністерства зв'язку.

      Я сьогодні звернувся до міністра і до Пенсійного

 Фонду  зберегти  оту  частину  тих  організацій,  які

 благодійну діяльність вели і доставляли ці пенсії.

      Днями  хочу  переговорити  на цю тему з шановним

 Олександром  Михайловичем  Кожушко, з яким довгі роки

 працюю,   і  хотів  би  підтримки  в  цьому  питанні.

 Можливо,  далі  не  розвивати. Хоч є одне таке: а що,

 якщо  відділення  зв'язку не доставляє зовсім пенсій,

 коли   зимою   стоять   черги   по  600  чоловік,  то

 альтернативи   що   не   може   бути?   Але   ми  так я 
 я                           - 92 - я 

 проголосували, як ми прийняли Закон, так його повинні

 виконувати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Худомака. За ним Шаланський.

 

      95      виборчий      округ     Новомосковський,

 Дніпропетровська область, ХУДОМАКА

 

      Шановний Віталій Аркадійович!

      Ми знаємо, що в вашій системі не тільки пенсійне

 забезпечення  населення, але є цілий ряд будинків для

 інвалідів,  інтернатів,  сліпих.  І зараз суспільство

 зіткнулося з такою проблемою, що неопоодинокі випадки

 коли  ці  інтернати  поступають  люди,  які майже все

 життя,  або  половину свого життя провели в тюрмах. І

 вони  там  встановлюють  свої  порядки.  Якщо в одній

 палаті  знаходиться людина, яка чесно пропрацювала на

 батьківщину  весь  свій  вік, і приходять такі особи,

 вони звичайно встановлюють свої закони.

      Як  ви боритеся з цими явищами? І щоб ви хотіли,

 щоб ці явища були помякшені? Це перше.

      І  друге.  Як  ви, як Міністр, захищали інтереси

 пенсіонерів  в частині "Індексація вкладів заощаджень

 їх  на ощадних книжках". Ви знаєте, що індексація цих я 
 я                           - 93 - я 

 вкладів  могла  б помякшати тиск комунальних платежів

 на цю категорію населення.

      Дякую.

 

      ___________.   Я,  шановний  народний  депутате,

 вдячний  вас  за те, що ви перший за чотири роки моєї

 Міністром,  в  парламенті  задали  питання щодо інших

 закладів   Міністерства   соціального  захисту,  крім

 пенсій  і соціальних допомог. Це велика проблема, яку

 ви підняли.

      Сьогодні  в  системі працює 280 інтернатів, і 68

 дитячих  будинків,  для вкрай важких, психічно хворих

 людей.  Щодня  ці  люди  їсти хотять, щодня цих людей

 треба   одівати,   фінансуються   вони   близько   70

 процентів.  Тому  ми  вимушені створити 240 підсобних

 господарств,  маємо  сьогодні 9 тисяч корів, 12 тисяч

 верха,   маємо  30  тисяч  свиней,  на  75  процентів

 забезпечені  м'ясом  і молоком, забезпечуємо самі і в

 тій мірі, що можемо шиємо їм одяг.

      Питання,  яке  ви  розвиваєте далі. Після кожної

 амністії  громадяни,  які звільняються після 60 років

 мають  право  на опіку держави.

      І  кожен  раз  приходить  цих  людей немало. Але

 спеціалізованих   інтернатів   для  утримання  бувших я 
 я                           - 94 - я 

 засуджених на Україні лише 2. І жодна область не хоче

 організовувати     у себе 3  і 4.

      В    минулому   році   і   позаминулому   ми   у

 Дніпропетровську  напрацювали  такий інтернат в місті

 Нікополі,  але  Рада  місцева  прийняла рішення -ні в

 коєму разі його не відкривати. Тому у нас залишається

 одне  -на 30-40 цих людей розміщати в усіх інтернатах

 геліотрачного  профілю,  тобто  там,  де живуть у нас

 старики.  Не  психоневрологічного. І воно створює нам

 вкрай  важку обстановку. Я лекції тут читати не хочу,

 але щодня вранці  маю з цим велику мороку.

      Це  велика  проблема  і вона заслуговує на увагу

 між  Міністерством внутрішніх справ... Відпрацьовуємо

 документ  Кабінету Міністрів  по цьому питанню.

      Пойміть,  люди добрі, крім того, що ви назвали у

 нас  ще  є  в Києві інтернат бомжів. Звозять нам цілу

 неділю  міліція.  Ми  їх одіваєм, приводим в порядок,

 через  день  їх нема. Знов їх цілу неділю везуть, але

 прізвища  у них інші, документів вони не мають. І так

 круг крутиться  на протязі  цілого року.

      Я   не   буду  зупинятись  на  учбових  закладах

 інвалідів   і   так   далі,   але   питання  сьогодні

 розміщення...  Я  дякую  народному  депутату  Пасько,

 доктору  з  Черкаської області. Я йому дякував листом я 
 я                           - 95 - я 

 за  те,  що  він  взяв  шефство  над  Звенігородським

 інтернатом і від початку до кінця опіковує його разом

 з  тими  іноземцями,  які приїзжають з лікарями і так

 далі.  Я  просив би вас всіх заглянуть... повірте, не

 легко сьогодні  живеться  там  цим підопічним.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Останнє  запитання.  Вже  оголосив.

 Шаланський, будь ласка.

 

      ШАЛАНСЬКИЙ А.М.

      Дякую.  Шановний Аркадій Вітальєвич! Я абсолютно

 вас   підтримую   в   тому,  що  Закон  про  пенсійне

 забезпечення    необхідно   приймати   з   конкретним

 вирішенням  фінансування.  Але  в  мене  трошки  інше

 питання.  Мене  цікавить  питання  таке. Забезпечення

 інвалідів  ортопедичною  (..........). Видається одна

 пара  на всесезонна, так названа. Влітку в ній жарко,

 взимку  холодно.  Рік вона не витримує. Чому б хоча б

 за  часткову  плату  конретного  інваліда  не  ввести

 літнє, зимове і  демисезонне  взуття?

      І  як  будуть  забезпечені  інваліди  колясками,

 протезами та автомобілями. Дякую.

 

      _____________.  По  першому питанню. До минулого я 
 я                           - 96 - я 

 рок  питання ортопедичного взуття для інвалідів у нас

 не  виникало.  Були окремі скарги. В цьому році, коли

 шкіри  з  мясокомбінатів  всі  пішли за кордон, а нас

 державний  комітет  легкої  текстильної промисловості

 обслуговує  цими  шкірами,  ми вимушені звернутись до

 шановного Юрія Михайловича, я не знаю, є, мабуть, він

 тут, щоб вони допомогли нам якось мясокомбінатів, щоб

 миздали  сьогодні  на  шкіряні  заводи на переробку і

 зробили це взуття.

      Повірте, ми повинні випускать врік 267 тисяч, до

 речі  по  дві пари, так як ви кажете, але сьогодні за

 відсутності  цього  ми  виконали  піврічний план десь

 близько    96-97    процентів.   Протезно-ортопедична

 промисловість  у  нас не зовсім якісна, але з планами

 завжди справляється. Я хотів би від вас почути деце і

 як і в чому їх сила, я зроблю по цьому.

      І   друге.   Ви  задаєте  питання  про  каляски,

 автомобілі.  Я  як би ви не задали його, я   б  кінці

 попросив  депутатів.  За  ці роки ми наростили випуск

 інвалідних колясок на Україні з 16 тисяч до 27 тисяч.

 Сьогодні  каляски  інвалідні  випускають  4 заводи. З

 нашою    допомогою   через   боварське   міністерство

 соціальних  питань  у  нас  завод  імені  Артема може

 випускати сьогодні і випускає до 7 тисяч колясок. Наш я 
 я                           - 97 - я 

 завод  у  Львові випускає, має потужності до 20 тисяч

 калясок,   сьогодні  випускаються  коляски  у  малому

 підприємстві  завода Антонова, випускаються каляски в

 Дніпропетровську.

      По  якості  вони,  крім  завода Артема, в деякій

 мірі  уступають,  не  в  великій  мірі  прямо  скажу,

 уступають  ще  зарубіжним  зразкам.  Але  в основному

 потреби на процентів 80 ми забезпечуєм. Але так як ви

 мої  друзі  пишете  в  кожному листі: "прошу інваліду

 тільки  каляску фірми "Майра" Федеративної Республіки

 Німеччині",  то  я вам такі ласкові листи відповідаю.

 Але  подивіться  в  бюджеті, це міністерство хоч одну

 копійку  валюти  отримує  для того, щоб можна було їх

 купити.  Але я в якійсь мірі працюю з цими німецькими

 благодійними організаціями і в деякій мірі, якщо можу

 випросить, то ваші прохання стараюсь задовільнить.

      Що  стосується  легкових  автомобілів. З 4 тисяч

 700  листів, які надійшли від депутатів, 2 тисячі 60,

 це на позачнерговий вид легкових автомобілів. Якщо ви

 хочете,  щоб  я  ці  питання  вирішував,  напишіть  в

 законі, що черг немає на місця, що Міністр розподіляє

 по  списку  і  по  листах,  сьогодні ж ми фінансуємо,

 Міністерство   фінансів   фінансує   нас,   ми   Фонд

 інвалідів,   області   самі   заключають   договір  з я 
 я                           - 98 - я 

 Автозазом,  є там черга, є громадська рада інвалідів,

 яка  за  нею  чергує,  повірте  мені, що позачерговий

 відпуск   приводить   до   кримінальних   справ,  яка

 нещодавно  у  нас була по Кіровограду, я жодному за 4

 роки  позачергову не написав ні одного автомобіля, не

 зробили  це  два  Президенту,  ні  один  Прем'єр, тим

 більше Віце-прем'єр, і керівництво Верховної Ради.

      Я  просив  би пояснити, от недавно ми з народним

 депутатом Віктором Петровичем Худомакою розбиралися з

 одним  інвалідом. Він в минуломв році одержав машину,

 але  чув  що  "Таврії"  дають, приходить до народного

 депутата,  давай  хай міністр приймає і дає "Таврію".

 Але машина дається раз на сім років.

      Це  тема  дуже  велика,  і  кого  вона  цікавить

 давайте я в любий час і транспортом забезпечу і сам.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, сідайте будь ласка.

 

      ____________.  Я  вдячний  вам,  але в кого є ще

 питання,  один дзвінок забирає в міністерство, сядемо

 і розбиремо всі питання разом з усіма спеціалістами.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Що  ж  до  вас  ходить,  як у вас в

 резерві автомобілів немає. я 
 я                           - 99 - я 

      Слово   надається  для  співдоповіді  Матвійчуку

 Володимиру Макаровичу, будь ласка Заступнику Міністра

 фінансів. Скільки вам хвилин?

 

      ____________. Я дуже коротко.

      Шановні  народні депутати, у інформації Міністра

 соціального    захисту   населення   Єршова   Аркадія

 Віталійовича,  було  багато  сказано  по фінансуванню

 виплат пенсій.

      У  зв'язку  з цим мені залишається і у зв'язку з

 метою скорочення  часу  мені залишається  лише  більш

 концентровано  звернути  увагу  на фінансові питання,

 пов'язані з проблемою соціального забезпечення.

      Шановні  народні  депутати,  приймати те чи інше

 рішення -необхідно виходити з реальності... Я б хотів

 назвати декілька цифр, які характеризують реальність,

 і  хотів,  щоб  ми  рішення приймали лише виходячи із

 цієї реальності.

      Перше -стан... фінансовий стан пенсійного фонду.

 Хочу  нагадати,  що станом на 1 червня пенсійний фонд

 не забезпечив виплату пенсій і допомог пенсіонерам на

 суму  8, 5 трильйонів карбованцівв. Станом на 1 липня

 ця  сума  склала  понад 11 трильйонів карбованців. За

 прогнозщними  розрахунками станом на 1 серпня не буде я 
 я                          - 100 - я 

 забезпечено  виплату пенсій і допомог на суму близько

 10   трильйонів  карбованців.  На  сьогоднішній  день

 заборгованість  підприємств  і організацій пенсійному

 фонду сягнула уже понад 19 трильйонів карбованців.

      Що   стосується  бюджету,  то  міністр  фінансів

 сьогодні  доповість  з  цього питання. Я хочу назвати

 лише  дві  цифри:  що  заборгованість  підприємств по

 платежах  бюджетам  усіх рівнів державі складає понад

 29  трильйонів  карбованців.  В поточному році значно

 збільшилась   заборгованість   бюджетних  установ  по

 зароьітній  платі  працівникам  і  по  послугам,  які

 надані    бюджетним    установам.    Якщо   зазначена

 заборгованість на 1 січня цього року складала близько

 20 трильйонів карбованців, то станом на 1 червня вона

 складає   біля  80  трильйонів  карбованців.  Оце  та

 реальність,  виходячи  з якої ми повинні приймати всі

 рішення,  в тому числі і по перегляду законодавства з

 питань соціального забезпечення.

      Друге.   Які  витрати  потрібні  для  того,  щоб

 змінити   чинне   законодавство?  Якщо  ми  приймаємо

 рішення  про  відміну  обмежень максимального пенсії,

 додаткові   витрати  в  місяць  складають  понад  100

 трильйонів  карбованців.  Якщо  ми  приймаємо рішення

 лише  в  плані  того,  щоб підняти максимальний івень я 
 я                          - 101 - я 

 пенсії на один розмір мінімальної пенсії за віком, то

 додаткові  витрати  в другому півріччі складуть 12, 5

 трильйонів карбованців.

      Хочу  відмітити,  що  в  Уряді  і в Міністерстві

 фінансів  немає жодного спеціаліста, який би не хотів

 вирішити проблему наведення соціальної справедливості

 в  пенсійному  забезпеченні.  Але повірте, що в даний

 час  вишукати  неінфляційні  джерела фінансування цих

 додаткових витрат на превеликий жаль немає.

      Необхідно  також відмітити, що вирішення питання

 зняття  обмеження  максимального  розміру  пенсії  не

 вирішує  ще одну таку проблему -ми не вирішуємо таким

 чином  соціального захисту пенсіонерів, які получають

 мінімальний розмір пенсії.

      У   зв'язку   з  цим,  особливо  із  відсутністю

 бюджетних   коштів,  взагалі  фінансових  ресурсів  в

 державі,   еінфляційних  джерел  для  цієї  мети,  ми

 вважаємо,  що в подальшому робота повинна провадитись

 таким  чином:  ми  продовжуємо  роботу  по  вишуканню

 неінфляційних   дежерл  фінансування  цієї  проблеми.

 Безумовно,  що  в першу чергу це повинно вирішуватись

 за   рахунок   підвищення  ефективності  виробництва.

 Вжиття    заходів    по   скороченню   заборгованості

 підприємств  пенсійному фонду і по тих проблемах, які я 
 я                          - 102 - я 

 пов'язані  з  додатковим  надходженням  доходів  як в

 бюджети всіх рівнів,  так і в пенсійному фонді.

      Динаміка  розвитку  економіки  в  нашій  державі

 свідчить   о   те,  що  цю  проблему  необхідно  буде

 вирішувати поетапно. Ми вважаємо, що до цієї проблеми

 необхідно   буде  повернутися  при  розгляді  проекту

 бюджету на 1996 рік, і поетапно потім вирішувати її в

 подальшому.  Це  коротко  те,  що  я хотів сказати по

 цьому питанню.

      Дозвольту  бексально  декілька  слів  сказати по

 питанню   забезпечення   виплати   заробітної   плати

 вчителям відпускних вчителям. Як ви знаєте, у нас був

 складений  графік,  який був розрахований з 20 червня

 по   15   липня.  Я  повинен  вам  доповісти,  що  на

 сьогоднішній день ми цей графік виконали. В даний час

 іде   уточнення   окремих  позицій   особливо  в  тих

 регіонанах,  де  не забезпечується виконання місцевих

 бюджетів,  і  де  виникають  питання.  Ми зверх цього

 графіку   вирішуєм  питання  про  надання  фінансової

 допомоги  регіонам.  В  зв'язку  з  тим,  що ми маємо

 інформацію  про  те,  що  в  окремих регіонах місцеві

 органи влади вжили недостатніх заходів по спрямуванню

 всіх  наявних  джерел  по  вирішенню проблеми виплати

 заробітної   плати   і   відпускних  вчителям   та  й я 
 я                          - 103 - я 

 заробітної плати працівникам інших бюджетних установ,

 Мінфін дав відповідну вказівку фінансовим управлінням

 вжити додаткових заходів.

      А  сьогодні  Евгеній  Кирилович Марчук  підписав

 урядову  телеграму керівникам облвиконкомів з вимогою

 вжити  заходи  і  особисто  доповісти  про  вирішення

 проблеми до 17 липня.

      Це коротке те, що я хотів сказати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Ми  будем  час на запитання? Скільки? 10 хвилин.

 По двох питаннях. Запишіться, будь ласка, і висвітіть

 10 хвилин. Висвітіть.

      Коген, за ним - Садько. По хвилині.

 

      КОГЕН Ю.Б. Прошу передать 34-ому округу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дорошевський, будь ласка.

 

      ДОРОШЕВСЬКИЙ М.В.

 

      Уважаемый замминистра, Дорошевский, 34-ый округ,

 Автономная Республика Крым.

      Скажите, пожалуйста, у вас есть вот сейчас такая я 
 я                          - 104 - я 

 уверенность  в  том,  что практически вот те элементы

 финансовой   необеспеченности   регионов,   бюджетное

 финансирование,  которое  мы  имели  в том году, есть

 возможность  как-то  остановить в году текущем и хотя

 бы прогнозировать на год следующий?

 

      _____________

      Наскільки  я  правильно зрозумів ваше запитання,

 ви  запитуєте,  чи  є  в нас впевненість в тому, що в

 подальшому  не  буде  взривів  у фінансуванні, в тому

 числі по заробітній платі.

      В  зв'язку  з тим, я хотів відповідсти таку річ.

 Як   ви   пам'ятаєте,  при  затвердженні  бюджету  ми

 доповідали в цьому залі, що для того, щоб забезпечити

 фінасування  всіх  заходів,  які  передбачені  чинним

 законодавством  в  державі,  нам  необхідно було 4, 5

 квадрильйони карбованців.

      Як  ви  дуже добре знаєте, що ми вишукали з вами

 лише 2 квадрильйони карбованців.

      Таким  чином,  у  нас  не забезпечені всі заходи

 фінансовими ресурсами. І для того, щоб бути впевненим

 в тому, що не буде зривів у фінансуванні і заробітної

 плати,  і в інших заходах, необхідно було всім знизу-

 доверху  вжити  заходів по приведенню у відповідність я 
 я                          - 105 - я 

 здійснюваних заходів  з лімітами бюджетних коштів.

      На  превеликий  жаль, необхідно відмітити, що не

 все  зроблено  в  цьому  плані: не переглянута мережа

 закладів  бюджетних  установ,  не скрізь обгрунтовано

 встановлена чисельність працівників, не переглянуте в

 окремих питаннях чинне законодавство і т. ін.

      Тому  сьогодні я не можу гарантувати на 100%, що

 в  нас  не буде проблем у фінансуванні. Ці проблеми у

 нас  будуть,  і  будуть  до  того  часу,  поки  ми на

 наладимо стан справ в економіці.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Садько. За ним Осташ.

 

      102  виборчий  округ,  Дніпропетровська область,

      САДЬКО

 

      Шановний Володимир Захарович!

      Я  хотів  би  вам  задати таке запитання. Ось ви

 бідкалися,  що  немає  коштів  і  практично  всю свою

 доповідь  звели  до того, що немає коштів. Я хотів би

 почути  від  вас:  що  планує  Міністерство фінансів,

 також  Міністерство економіки  в тому плані, щоб все-

 таки ці кошти були? Ваші конкретні запити. Тому що ви

 абстрактно ці питання буквально зараз обговорювали. я 
 я                          - 106 - я 

      Слідуюче   питання.   Як   на   мою   думку,  то

 Міністерство   фінансів   соціально   так   захистило

 пенсіонерів    і   тих   працюючих,   які   одержують

 мінімальний прожитковий мінімум, що практично відбили

 охоту працювати...

      На  сьогоднішній  день, практично, на виробничих

 підрозділах немає кому робити, тому що вони не хочуть

 іти  працювати.  Тому  що  не  враховується  ні  стаж

 роботи,  ні ефективність праці, скільки він заробляв,

 фактично,  ми  зрівняли. Хто скільки робив, і скільки

 будуть робити, і як воно дальше буде? Цього, на жаль,

 не  прозвучало.  Я  хотів  би, щоб ви відповіли на ці

 питання.

      І  слідуюче  питання.  Якщо ви плануєте все-таки

 повернути ті збереження пенсіонерів, які ми забрали в

 1990  році  і  облігації того займу -практично, цього

 також  не  було.  Ні  ви  не  говорили, ні міністр по

 соціальному захисту населення.

      Будь ласка, дайте відповідь.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Осташ. За ним виступатиме Безуглий.

 

      ___________.  Що  стосується  останнього  вашого

 запитання  з  приводу  повернення втрат населення від я 
 я                          - 107 - я 

 цінних паперів, вкладів в ощадних банків, тут ще буде

 одна  доповідь  у  цьому  залі,  і  я  думаю,  що наш

 заступник Міністра дещо скаже в цьому плані.

      Я може добавити лише те, що у бюджеті цього року

 у  нас  передбачені  на ці окремі проблеми кошти, для

 реалізації цих проблем.

      Що  стосується  питання,  що планує Міністерство

 фінансів   і   Міністерство   економіки   в   частині

 вишукування  додаткових  джерел  доходів  в бюджет. Я

 думаю, що ви ще пам'ятаєте коли ми розглядали питання

 про встановлення середньомісячного сукупного доходу в

 розмірі  2  мільйона  100,  ми  вже  пропонували такі

 заходи  і частина з них прийнята. Ви про це знаєте. В

 даний  час  ми  ще  працюємо над окремими проблемами.

 Все-таки  в  нас  на  сьогодніішній  день не вирішено

 питання   стосовно   запровадження   окремого  такого

 оподаткування  торгових точок... комерційних торгових

 точок. Ми працюєм над цим питанням і найближчим часом

 будуть  внесені  відповідні  пропозиції. Оце те, що я

 хотів по першому питанню сказати.

      Що  стосується  того,  що  ви  говорите що у нас

 немає  стимулу  до  роботи  в зв'язку з тим, що малий

 розмір  пенсії.  В принципі я з вами згоден з тим, що

 малий  розмір  пенсії  -то  погано.  І тут уже багато я 
 я                          - 108 - я 

 сказано з того, чому це так і що ми збираємся робити.

 Але з вами я ніяк не можу погодитися в тому плані, що

 розір  пенсії колись і колись буде, значить, стимулом

 до праці.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну хвилиночку. Будь ласка. Вас не

 задовольнила відповідь. Будь ласка.

 

      ___________.  Володимир  Захарович,  ви все-таки

 відповідіть,  будь  ласка. Чому ви все-таки не згідні

 зі   мною  в  том  плані,  що  все-таки  (..........)

 ситуації  не  враховується цим (..........). І те, що

 говорив міністр по заахисту населення... то ж... ви ж

 підійшли  до  цього  питання,  що  ми  розділили  той

 пиріжок  практично  рівними частинами. Не залежно від

 того  пропрацював  я  40  років  чи  я пропрацював 10

 років.  Ми  ж  підійшли  до  цього. Так давайте тепер

 ж  будем  говорити так -хто ж буде працювать на наших

 підприємствах   з  урахуванням...  якщо  це  не  буде

 зроблено  зараз.  Як (..........)(..........).

      І  слідуюче  питання.  Ви  ж  оці  заходи  ще не

 запланували  по  бюджету.  (..........)  перекриваємо

 тільки  податками. Це ж не виход з положення. Ну ви ж

 це  розумієте.  Ну  чого  ми (..........)(..........) я 
 я                          - 109 - я 

 окуляри, шановні.

 

      ___________. Шановний народний депутат! Я з вами

 згоден  з  тим,  що чинний Закон України про пенсійне

 забезпечення  передбачає,  по-моєму,  4  обмеження  у

 виплаті  пенсій  і  це  приведе до того, що у нас хто

 працював і не працював, то отримують, по суті, один і

 той  же  розмір  пенсії.  Я  з  вами згоден. Але я не

 згоден  з  вами  в  тому, що розмір пенсії колись був

 стимулом до праці. Оце те, що я сказав.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Не нада шуміть. Осташ, будь ласка, і

 Безуглий.

 

      ОСТАШ  І.  І.  Ігор  Осташ,  269 виборчий округ,

 (..........).

      Пане  заступнику  міністру,  моє  питання  також

 стосується  концепції  компенсації  заощаджень. Але я

 зрозумів,   що  після  вас  буде  виступать  ще  один

 доповідач,  заступник  міністра  фінансів. Тоді ми це

 запитаєм піздніше. До вас тоді дуже короткі питання.

      Як  на  ваш погляд все ж таки доцільніше, чи щоб

 пенсійний  фонд  був  ланкою  державного  бюджету, чи я 
 я                          - 110 - я 

 краще його вести поза бюджету. Чи є доцільним скажімо

 створення пенсійного банку тощо. Яка ваша думка?

 

      _____________.  Ну,  ви задали дуже таке складне

 питання.  Тому  що  у цьому плані я маю свою особисту

 точку  зору.  Значить,  якщо  виходити  із  світового

 досвіду, із того, що ми должни дивитися наперед, то я

 вважаю,  що  пенсійний  фонд повинен бути окремо не в

 складі  бюджету.  Це моя особиста точку зору. Вона не

 сходиться  можливо  з іншими точками. Я відповів свою

 особисто.

      В  данний  час  пенсійний фонд входить до складу

 державного  бюджету і можливо це і правильно з однієї

 сторони.  З  точки  зору того, що якщо пенсійний фонд

 знаходиться  у  складі  державного  бюджету, то у нас

 діють   більш   спрощені   механізми,   надання  йому

 фінансової  допомоги  при його дефіциті. З цієї точки

 це  обгрунтовано.  Але  якщо дивитись на перспективу,

 все-таки це повинен бути окремий фонд.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Безуглий, будь ласка.

 

      БЕЗУГЛИЙ   А.   Г.  398,  Новокаховський  округ,

 Безуглий. я 
 я                          - 111 - я 

      Шановний     Володимир    Захарович,    шановний

 Олександре   Миколайовичу,  в  мене  таке  запитання.

 Перше.  Чи  зменьшився  апарат  Кабінету Міністрів? І

 скільки   коштів   там   зекономилось  для того,  щоб

 заплатить  нашим  пенсіонерам  і  мін. фін.  Це перше

 запитання.

      Друге запитання. Я тільки щойно в окрузі був  -

 ваша  інформація  не  зовсім вірна: гроші не доходять

 для  Херсонської  області,  вчителів.  І по селу, і в

 містах, вони ще з травня місяця не одержали заробітну

 плату,  і  таке  ж  в  інституті  в технікумах, зараз

 будуть  приймати  екзамени  в дітей, з яким настроем,

 викладачі будуть приймати у дітей екзамени, якщо вони

 ще  з травня не одержали заробітну плату і відпускні.

 Спасибі.

 

      ____________.  Наскільки  я  правильно  зрозумів

 перше  ваше  запитання,  то  воно стосувалося питання

 скорочення чисельності працівників органів виконавчої

 влади,  я  повинен  вам доповісти, про те, що у нас є

 указ  Президента, що в поточному році ми скоротили на

 20  відсотків  чисельність  органів виконавчої влади,

 пропозиція з цього питання розроблені і ми надіємося,

 що  вони  будуть  прийняті, вони розглядаються вже на я 
 я                          - 112 - я 

 відповідному рівні.

      Що  стосується  перерахування  коштів на місцях,

 то  я  повинен сказати ще таку річ, більшість установ

 соціально-культурної  сфери  фінансується  з місцевих

 бюджетів,  і  відповідальність  за  своєчасну виплату

 заробітної  плати,  повинні  нести  органи на місцях,

 державний  бюджет  може  нести  відповідальність лише

 перед   місцевим  бюджетом,  за  кошти,  які  він  не

 повернув  місцевим  бюджетам,  з тих чи інших причин.

 Якщо  говорити  по Херсонській області ви назвали, то

 згідно  цього  графіку  про  який  я говорив, ми з 20

 червня   по   12   липня,   по   сьогоднішній   день,

 перерахували   Херсонській   області   300  мільярдів

 карбованців,   крім  того  ми  заплатили  за  газ  за

 Херсонську  область  державного бюджету 628 мільярдів

 карбованців,  таким  чином  загальна сума складає 928

 мільярдів  карбованців,  що  стосується закладів, які

 фінансуються  з  Державного  бьюджету  (ви називали в

 своєму запитанні вищі навчальні заклади і таке інше),

 то  я  вам  доповідаю,  що  от  сьогодні  ми  віддали

 Міністерству   освіти   1   трильйон   400  мільярдів

 карбованців.  І,  безумовно, що ці гроші ще, можливо,

 не  дійшли  в  ці  заклади,  які ви називаєте. Але ми

 вважаємо,  що  станом  на  15-17  липня  ми, по суті, я 
 я                          - 113 - я 

 знімемо   проблему   виплати   заробітної   плати   і

 відпускних  вчителям,  і  якщо  у  нас  будуть  деякі

 питання в цьому плані в окремих регіонах чи в окремих

 установах,  то ми заразх уточняємо ці питання і будем

 їх уточняти, і будем оперативно їх вирішувати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Володимир   Макарович,   спасибі,

 сідайте.

      Шановні  колеги, нам потрібно з вами порадитись.

 Враховуючи  те, що міністр фінансів повинен у 19 -19.

 10  відлетіти  у  відрядження за длорученням Кабінету

 Міністрів  і  по погодженню з Прем'єр-міністром, єсть

 прохання  таке,  що  останнє  питання про компенсацію

 заощаджень  населння  ми через 40 хвилин розглянем, а

 зараз перейти до розгляду питання про внесення змін і

 уточнень  до  Державного  бюджету  на  1995  рік.  Не

 заперечуєте?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка, Германчук Петро Кузьмич.

      Я  так розумію, що ми відведем час на запитання,

 так?  Да,  у  нього  25  хвилин  -ми 25 хвилин йому й

 відводим. Я прошу записаться.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Є список, да? я 
 я                          - 114 - я 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Висвітіть,  будь  ласка, список той, за яким уже

 йшла розмова. Я вибачаюсь, бо я не знав...

      Донченко, за ним Поживанов.

 

      ДОНЧЕНКО  Ю.  Г.,  259  Старобільський  виборчий

 округ, фракція комунсітів.

      Уважаемый  Петр  Кузьмич, у меня к вам несколько

 вопросов - я постараюсь быть лаконичным.

      Первый  вопрос.  Скажите, пожалуйста, я так все-

 таки   и  не  понял  от  ответов  министра  сельского

 хозяйства  -по  какой  цене  вы  все-таки собираетесь

 закупать  зерно  и выделить средства на закупку зерна

 Министерства   сельського   хозяйства   и   в   каком

 количестве,  под  какой  обкем? То есть, назовите мне

 цену   за   тонну  и  назовите,  какие  обкемы  будут

 предусмотрены в бюджете?

      Второй    вопрос:    будьте    добры,   скажите,

 пожалуйста,  не  окажется ли так, как произошло в том

 году,  когда  в  октябре месяце мы пошли на эмиссию в

 связи с тем, что не смогли рассчитаться с селом и тем

 самым  взорвали  цены в государстве? Не окажется ли в

 этом  году  такой прогноз, и, к сожалению, он, не дай

 Бог, не оправдался. я 
 я                          - 115 - я 

      И последний вопрос, более прагматичный: скажите,

 пожалуйста,  ваше  отношение:  у нас есть действующий

 бюджет,  статья  4,  где  четко  говорится,  что  все

 административные  штрафы  основываются на минимальной

 заработной плате, сегодня, практически, без изменения

 этой  статьи бюджета начали взимать штрафы, исходя из

 неоподаткованного  минимума.  Правомерность  действий

 органов  власти как на местах , так и в центре?

      Спасибо за ответы.

 

       ___________.  Стосовно  цін на хліб і які кошти

 передбачені в державному бюджеті.

      В  державному  бюджеті у нас передбачено 50%, це

 складає  34, 6 трильйона карбованців. На сьогоднішній

 день   з   державного   бюджету  ми  перерахували  28

 трильйонів  карбованців,  і  до  15  липня,  так,  як

 записано   в  Постанові  Верховної  Ради  і  в  Указі

 Президента  ми повинні розрахуватись остаточно.

      Я  вам уже госорив, що в нас була заборгованість

 по сокультбиту за 1994 рік 900 мільярдів карбованців,

 ми  її повністю погасили і заборгованості немає. Юрій

 Михайлович  в  своїй доповіді розказував вам, по якій

 ціні Мінекономіки, Мінсільхозпрод розрахували закупку

 хліба  до  держави.  По цій ціні в мене і розраховані я 
 я                          - 116 - я 

 кошти.

      Значить,  в частині того, чи в зв'язку з тим, що

 ми  не  розрахувались з селом, ми знов піднімем ціни,

 інфляційні  процеси і таке інше. Я вважаю, якщо взяти

 всі  джерела  державного бюджету, які на сьогоднішній

 день пройшли через державу, то у нас є розрахунок, ми

 можем  його  завтра  його розмножити вам. Всього ми з

 держави   на  сьогоднішній  день  дали  74  трильйони

 карбованців  під  урожай  1995 року. Прямі кошти, які

 направлені   безпосередньо   товаровиробникам   через

 районні   фінансові  відділи  (те,  що  говорив  Юрій

 Михайлович)  30  трильйонів карбованців. І ми вважаєм

 цю  схему єдино правильною. Але, на жаль, ми не можем

 відмовитись  сьогодні  і від централізованих поставок

 техніки, запчастин, міндобрив. Тому ми перераховували

 і  на  централізоване  постачання.  Все  це  ми можем

 предоставити  для  того, щоб ви бачили даже в розрізі

 кодної  області,  в  якому  проценті по відношенню до

 вкладання   державного  контракту  профінансовані  ці

 міроприємства.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Пожеванов, Садько.

 

      ___________.  Александр  Николаевич,  разрешите, я 
 я                          - 117 - я 

 пожалуйста на 136 округ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      ___________.

      Петр    Кузьмич,    будьте    добры,   ответьте,

 пожалуйста,   на   такой  вопрос.  Как  предусмотрено

 возврата     налога    на    добавленную    стоимость

 предприятиям?  Вы  помните  тот неприятный прецедент,

 который  произошел  в  городе  Мориуполе,  когда  его

 компенсировали налогом с прибыли. И тогда в бюджетных

 организаций,   бюджетным   организациям   нечем  было

 платить.  Этот  фактор остается пока и сейчас в силе,

 потому   что  вы  знаете,  по  комбинату "Ильича" 800

 миллиардов уже несколько месяцев не могут возвратить.

 Как  это прогнозируется делать в дальнейшем, чтобы не

 было вот таких серьезных недоразумений?

 

      ___________.  Да,  дійсно,  той  механізм,  який

 сьогодні  діє,  виходячи  з того законодавства, яке є

 сьогодні,  є  у  нас  проблема в чому: механізм діє в

 такому  порядку, що якщо є повернення МДСу податку на

 добавлену вартість, то повернення повинен здійснювати

 той   фінансовий   орган,  де  на  обліку  податкової я 
 я                          - 118 - я 

 інспекції   району  той  фінансовий  орган  по  місцю

 знаходження цього підприємства.

      Якщо  в  цьому районному бюджеті нама коштів, то

 через  обласний  бюджет  він  повинен  повернути МДС.

 Дійсно,  є  проблема,  і  в  тому  плані, коли нема в

 області   коштів,   область  через  державний  бюджет

 фінансує повернення податку на добавлену вартість.

      Ви  абсолютно  правильно  кажете,  що  в цьому є

 велика   проблема,   тому   що,  коли  йде  мова  про

 повернення,   як   правило,  ні  в  районному,  ні  в

 обласному  бюджеті  кажуть,  що  немає коштів, і тому

 повертається до державного бюджету.

      В  майбутньому  ми  пропонували іншу схему і при

 затвердженні бюджету 1996 року будемо її пропонувати.

 В  тому разі, коли податок на добавлену вартість буде

 доходним  джерелом  тільки  одного  бюджету, ми маємо

 ввиду,  державного  бюджету,  як  загально  державний

 податко  і  не  буде  розмежовуватись  по частинам на

 обласний  і  всі  рівні  11,  5 тисячі бюджетів, тоді

 безпосередньо  державний бюджет повинен в безспірному

 порядку  при  виникненні  сальдо повертати податок на

 добавлену  вартість.  А  на  сьогоднішній, на жаль, є

 проблеми  в  цьому, проблеми в відсутності коштів, но

 ми  стараємося  їх  вирішити.  Проблема  є  тільки по я 
 я                          - 119 - я 

 окремим підприємствам, де дуже великі суми повернення

 і дійсно ми не можемо зразу одночасно вирішити.

      І  в  частині,  я  не  довідповів  на  питання в

 частині  неоподаткованого  мінімуму.  Ну, це в Законі

 "Про  державний  бюджет"  чітко визначено (стаття 4 в

 Постанові  Верховної Ради), де зобов'язано і Кабінет

 Міністрів  прийняти  відповідні зміни до законодавчих

 актів  про перехід до неоподаткованого мінімуму. Тому

 це питання не нове. Єдине, в новій редакції Закону ми

 даємо  дещо уточнення юридичних позицій, які призвели

 до  непорозумінь,  трактуючи  цю  Постанову Верховної

 Ради проханню Мінюсту і інших органів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Садько. За ним Головко.

 

      САДЬКО,  102  виборчий  округ,  Дніпропетровська

 область

 

      Шановний Петро Кузьмич!

      Я  хотів  би  почути  від  вас відповідь на таке

 питання.  Була прийнята Постанова по агропромисловому

 комплексу,  і  в цій Постанові записували про те, щоб

 повернути  кошти  по  соцпобуту  за 1994 рік, а також

 компенсацію  і  Указ  Президента  був на цей рахунок, я 
 я                          - 120 - я 

 провести       компенсацію      сільськогосподарським

 товаровиробникам  за  1994  рік.  Цього  не проведено

 було, цих коштів немає записано в бюджеті.

      Так як хотів би почути від вас таку відповідь. А

 не  можна  провести  взаємозалік.  Зараз  на рахунках

 господарств  знаходиться  картотеки в 12, 13 і більше

 мільярдів  карбованців,  тому  що проплатів в бюджеті

 немає.

      Так  ось  на  цю  різницю, взаємозалік цей можна

 провести   Постановою  Кабінету  Міністрів.  Це  одне

 питання.

      І  друге.  Якщо  ми  дійсно сьогодні приймемо ці

 доповнення  до  бюджету,  а  згідно  з Конституційною

 угоди   ці  всі  зміни  і  бюджет,  повинен  подавати

 Президент  на сесію Верховної Ради, то не вийде в нас

 так як по Постанові по СОЦ.

      Будь ласка, дайте відповідь.

 

      ___________.  По  першому  питанню, я вже втретє

 відповідаю.  Тут  є  Міністр сільського господарства,

 він  також  це  підкреслював.  СОЦ  -це  все  те,  що

 планувалося  по  соцкультпобуту  за  1994  рік,  воно

 враховано в бюджеті 1995 року. І на сьогоднішній день

 повністю  профінансовано.  Якщо якісь підприємства не я 

                        - 121 - я 

 включені,  робота  йшла  з  району,  з  області, і до

 Мінсільхозпроду.  І  є конкретні об'єкти, є конкретні

 колгоспи,  радгоспи,  яким все повернуто. У нас немає

 сьогодні в бюджеті заборгованості по цих видатках.

      В   частині   того,   чи   подав   Президент.  З

 Президентом   була   розмова   про   подання   такого

 документу.  Вашою  Постановою  Верховної  Ради  від 3

 червня,  Постановою  Президії  Верховної  Ради  від 3

 червня  поточного чітко записано: "Кабінету Міністрів

 в  тиждневий термін подати на Верховну Раду уточнений

 бюджет.  10  числа  ми  це і зробили. Погодили його в

 Уряді,  погодили  його  з  Центральним  банком.  Я не

 думаю, що в цьому є якась проблема. Тим більше, що це

 в  першу  чергу  виконання  тих зобов'язань, які ми з

 вами  взяли  по  відтворенню  капітальних  вкладень і

 деяких   питань  по  агропромисловому  комплексу  при

 затвердженні  бюджету 6 квітня поточного року. Тому я

 не бачу в цьому ніякої проблеми.

     

      ГОЛОВА.   Петро   Кузьмич,   Валентин   Петрович

 Яковенко  на вас дивиться так пристально, що ви перед

 ним  у  великому  боргу,  не  перед  ним, а перед тою

 галуззю,  які  повинні  якщо  нещоденно,  то  хача  б

 потижднево  фінансувать  на  покриття тих витрат, які я 
 я                          - 122 - я 

 несуть в аграрному секторі.

     

      _____________. Пан Павленко, ми кожного дня маєм

 з  ним  на  цю тему розмову і хай він підтвердить, що

 вже,  коли  впала  нагрузка  по  бюджету з вчителями,

 трошки впала по соц. побуту, то ми вже по капітальних

 вкладеннях  на  цій неділі по-моєму там при наймні от

 300   з  лишнім  мільярдів  карбованців  направили  і

 домовлись   щоденно,   як   в   прошлому   році  буде

 обов'язково  виділяться  сума на капітальні вкладення

 по агропромисловому комплексу.

     

      ГОЛОВА. Садько, будь ласка.

     

      САДЬКО В.Г.

     

      Петро  Кузьмич,  або  я  неправильно  задав  вам

 запитання, або  ви мене не зрозуміли. Я хотів, щоб ви

 відповіли  на таке запитання. Про доплату за 1994 рік

 за  здану сільськогосподарську продукцію. А картотеки

 в  госпдарствах ні відрахування бюджет, ні таке... не

 проводиться.  Так  я  хотів  би,  що  за рахунок тих,

 коштів,   що  будуть  випдлачуватися  погасити  зараз

 картотеку,   щоб   не   платили   сільськогоподарські я 
 я                          - 123 - я 

 товаровиробники    тих    бешаних    процентів,   які

 накручуються... Ви розумієте чи ні?

     

      _____________. Я вас зрозумів. Якщо дійсно у вас

 є  реальна  заборгованість  бюджета вам і навпаки -по

 податках ви-бюджету, то ми такі заліки практикуємо за

 погодженням  з  Кабінетом Міністрів. Але якщо виникає

 реальна, реальна заборгованість.

      І  ще.  Якщо ця заборгованість дивлячись з якого

 бюджету.  Якщо  з  республікансьго,  так  це  повинна

 тільки  бути  за  рахунок  платежів республіканського

 бюджету.  Якщо  це  місцева  заборгованість,  так  це

 тільки за рахуннок відрахувань до місцевого бюджету.

      Тому,  якщо  у  вас  є така заборгованість, будь

 ласка,  ви повинні її звірити з фінансовим органом...

 Ви   знаєте   порядок.   Підтвердження  повинно  бути

 Податковою  інспекцією  про  ваші  взаємовідносини  з

 бюджетом  і  ми  можем  прийняти  рішення  в  кожному

 конкретному випадку.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Головко.   Мухін   прошу.  Головко

 готуйтесь  поки що.

     

      МУХІН В.В. я 
 я                          - 124 - я 

      370 округ,  Мухин.

      Петро  Кузьмич! У меня такой вопрос. Наверно все

 знают, какая страшная авария произошла в Харькове. Но

 собственно те, кто видел своими глазами, те понимают,

 что   произошло.  А  вот  депутаты,  так  сказать,  к

 сожалению  вся  информация  не  полностью  дается. Вы

 представьте,   полуторамиллионный   город   полностью

 выведен  водопровод,  канализация. на 10 дней закрыты

 все  предприятия. Это кошмарный ущерб, так сказать, в

 экономике  нашей страны.

      У  меня  вопрос.  Не  считаете ли вы, что резерв

 Кабмина   вот   в   том  документе,  который  вы  нам

 представили  должен  быть  увелычен  как  минимум в 2

 раза.  Чтобы не дай Бог такие вот аварии в дальнейшем

 до  конца  года можно было в самом деле решать вопрос

 по покрытию этих аварий. Это очень важный вопрос.

      Второй  вопрос.  У  нас  есть  сотни предприятий

 оборонного   комплекса   на   которых  очень  высокие

 социальная  сфера,  вот  например  в  моем  округе  и

 Харьковский физико-технических институт и коммунар, и

 Хартрон   и   все   доходы,   которые   получают  эти

 предприятия,  в  основному  идут  на  эту  социальную

 сферу,  не  считаете  ли  вы,  что  в  тон поправки к

 бюджету,  надо  предосмотреть соответствующие деньги, я 
 я                          - 125 - я 

 для  того,  чтобы  снять  эту социальную сферу, тогда

 наши предприятия смогут хоть немножко выкарапкаться и

 начнут давать доход нашему  государству.

      И  наконец,  в последнем пункте того, документа,

 который вы подали, говориться о том, что 20 процентов

 будет  оставаться  от тех вылученых коштів, митрицям,

 МБС,  мне  кажется  что  здесь  надо  точно написать,

 таможня,  Министерство внутренних дел, пограничники и

 так  далее,  конкретно,  потому  что  здесь как-то не

 четко написано.

     

      ____________.  По  першому  питанні,  дійсно  ми

 знаємо  про  проблему,  зараз  знаходиться  буквально

 десь,    назад    розмовляв   з   Дурдинцем   Василем

 Васильовичем,  він  знаходиться  в  Харкові,  Уряд не

 чекаючись  навіть  виїзду  туди комісії було прийнято

 Прем'єром  рішення і ми направили зразу ж щоб, не без

 всяких  актів,  тому  що дійсно ця аварія неординарна

 направились  тимчасово 150 мільярдів карбованців, які

 потрібно   було,   конче   потрібно   для   придбання

 відповідної апаратури , техніки.

      Сьогодні  ми переговорили з Василем Васильовичем

 з  Масельським,  сьогодні  виникла  потреба  ще в 200

 мільярдах  коштів, ми не чекаємо навіть підтвердження я 
 я                          - 126 - я 

 цих розрахунків, знаючи що там трапилося, і завтра ці

 кошти,  теж  підуть  дійсно до Харкова, з послідуючим

 вже   уточненням,  коли   ми  накінець  з  цим  горем

 впораємося,    тому   Кабінет   Міністрів   зразу   ж

 відреагував, і ми розуміємо що це таке.

     Частині  резервного фонду, дай Боже, якщо ви таке

 приймете,  так  це  буде  повне порозуміння з Урядом,

 коли  нас  звинувачують  що  ми  дали  6 трильйони на

 металургів   для  того,  щоб  оплатити  шахтарям,  бо

 звинувачують,  що  ми  закупили  ядерне  паливо,  або

 звинувачують,    що    ми    закупили    паливо   для

 електроенергетики  за  рахунок  резервного фонду. Ну,

 пробачте,  що, треба було все це зупинити? Чи як? Ну,

 повірту, ну повинен же Кабінет Міністрів щось думати.

 Так  для  чого  ж тоді Кабінет Міністрів? Деякі думки

 депутатів  є,  що  взагалі  резервний  фонд  Кабінету

 Міністрів  написати: 200 -туди, 300 -туди, 100 -туди.

 А  для  чого  тоді  Кабінет  Міністрів?  Взагалі,  не

 розумію.

     

      ГОЛОВА.  Петро Кузьмич.

     

      ________-Соціальна  сфера  підприємств  -це дуже

 болюче   місце.  Якщо  ви  пам'ятаєте,  що  уряд  при я 
 я                          - 127 - я 

 ставленні  проекту бюджету на 95 рік хотів за рахунок

 додаткового  введення податку розпочати цю роботу про

 передачу соціальної сфери на бюджет відповідних... на

 відповідні бюджети. Але зрозумійте, просто передати в

 соціальну  сферу  місту чи селищу, селу чи таке інше,

 для цього потрібно мати  джерело для утримування.

       Я  абсолютно  згодний  і до тих пір, поки ми не

 знімемо  соціальну сферу з підприємств, до тих пір ми

 будемо  мати  таке  виробництво,  яке  обтяжене вкрай

 обтяжене  утриманням  соціальної  сфери. Але і таке є

 відношення.  В  окремих підприємствах, де є соціальна

 сфера,  яка  вигідна,  і  яка  дуже  делікатна,  А  є

 соціальна сфера як жилий фонд і таке інше, яке нікому

 не потрібне, ні підприємству, ні місцевим радам. Отут

 сама  головна  проблема, що підприємства готове здати

 жилий фонд, але воно не готове передати не санаторію,

 ні  таке  інше,  яке  можна продати і мати як джерело

 утримання  того же житлового фонду.

      Але  проблема  дуже  правильно поставлена і вона

 повинна  вирішуватісь  і  принаймні в бюджеті 96 року

 повинні  бути  чітко  визначеним в державному бюджеті

 централізовані   цільові   кошти   на  передачу   цій

 соціальної сфери.

       я 
 я                          - 128 - я 

      ГОЛОВА.   Петро   Кузьмич,  там  коли  ставилося

 питання про резервний фонд... Мова йде не стільки про

 обсяги,  а про цільове використання резервного фонду.

 Тому  що  ви,  мабуть,  краще, ніж хтось із депутатів

 знає,   що   часто,   або   інколи   принаймні,  фонд

 використовується не за призначенням.

      Тому  там  є норми, є статті витрат, будь ласка,

 треба за цим контролювати, бо інакше ніяке збільшення

 не  допоможе.  Його  надо  збільшити  в  два  рази  і

 направлять на  розширення  апарату управління тощо.

     

       ___________.  Олександр  Олександрович,  я  вас

 зрозумів,  але  чіткого розпису резервного фонду і не

 може  ути і його немає. Це вже, якщо хтось не довіряє

 Уряду, що він нецільовий характер направляє. Для того

 ірезервний  фонд, що виникає потреба в ньому кожного,

 може  дня, і така неординарна ситуація, наприклад, як

 в  тому  же  Харкові...  даже............... потрібно

 інколи  придбати...

     

      ГОЛОВА.   Петро   Кузьмич,  ми  після  засідання

 подивимось  конкретні витрати і тоді............

     

       ___________.  Я до відома депутатів повідомляю, я 
 я                          - 129 - я 

 що  ми  Комісія  з питань бюджету, в Миколи Яновича є

 повна  інформація  по  кожній  статті, по кожній сумі

 Кабінет  Міністрів  дав вам повну інформацію, куди ми

 направили кошти резервного фонду Кабінету міністрів.

     

       ___________.   Олександр   Олександрович,  якщо

 мона,  я  доповню.  Справа в тому, що в найближчий час

 буде  завершено  положення про резервний фонд, і тоді

 всі питання знімуться.

     

      ГОЛОВА.   Поровський.

     

       ПОРОВСЬКИЙ.

      Шановний  пане  міністре, всупереч протокольному

 рішенню  двох  урядів  -ще  Звягільського  і Масола -

 Міністерством  фінансів так і не було виділено коштів

 на  створення  виробництва комбайна спільно з дарскою

 фірмою   "Матей-фергюсон"   на  заводі  "Сільмаш".  І

 замість того, щоб запровадити виробництво на власному

 заводі,  загрузити роботою Українські робітничі руки,

 водночас  закуповуємо  комбайни  "Джон  Дір"  і  інші

 закордонного    виробництва.    Але   два   роки   не

 фінансується  виробництво українського комбайна. Хоча

 той  самий  комбайн  "Джон  Дір"  зроблений на основі я 
 я                          - 130 - я 

 дюймової  системи мір, і до нього в Україні ні гайки,

 ні болта, ні ключа не знайти. Скажіть, будь ласка, чи

 буде  профінансовано  програму створення українського

 комбайна  спільно з датською фірмою "..............."

 Перше питання.

      І друге. Відомо, що сьогодні держава закуповує у

 сільськогосподарського  товаровиробника тону зерна за

 12  мільйонів, тобто 80 доларів за тону. В одночас на

 світовому ринку зерно переподується по 200 доларів за

 тону  через фірми-посередники або фірми, які особливо

 наближені  до наших посадових осіб високопоставлених.

 Як  ви  дивитесь  на те, щоб оця різниця осідала не в

 кишені   приватних   комерціних  структур,  які  є  в

 товаристських стосунках з державними чиновниками, а у

 міністерстві фінансів і йшла на державні потреби?

     

      ___________.  Ну, па перше ваше питання. Якщо ми

 будемо  роздавати кошти по протоколах, ну, повірте ні

 бюджету, ні комбайнів не буде. Це одне.

      Значить,    я    дивився    матеріали   стосовно

 безпосередньо  того  підприємства спільного, про я ке

 ви кажете, знаю про що йде мова. Там, дійсно, в межах

 ті,   що   потребується,   і   в  в  межах  того,  що

 пропонується,  на  мой погляд це слушна пропозиція  і я 
 я                          - 131 - я 

 треба  розглянути в Уряді. І я вважаю, що Уряд уважно

 підтримає   по  тих  матеріалах,  які  я  бачу,  я  б

 підтримав   таку  пропозицію.  Але  кошти  виділятися

 повинні чітко по рішенню Уряду, передбачених лімітах,

 які   визначені  Законом  "Про  державний  бюджет"  і

 затверджений тут на Верховній Раді.

      В  частині  зерна.  Так  хто мішає продати через

 посередника  за  200  тисяч  доларів  чи  скільки там

 сказали, і отримати колгоспу напрямую ці кошти?

     

      ГОЛОВА. Ілясевич, прошу.

      Ілясевича нема.

     

      ___________.    Вітович   замість   нього,   ну,

 Олександр Одександрович, яка різниця?

     

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку.

     

      ВІТОВИЧ

      Він передав своє слово мені.

     

      ГОЛОВА. Ну, говоріть, тільки чітко.

     

      ВІТОВИЧ я 
 я                          - 132 - я 

      Петро  Кузьмич, моє питання буде до якоюїсь міри

 перекликатись з тим, про що говорив Мухін. Я не знаю,

 наскільки  ви  пам'ятаєте.  Вже  рік  я акцентую вашу

 увагу  на  проблему очисних в своєму окрузі. Справа в

 тому,  що це верхів'я Дністра і якщо там, не дай бог,

 повториться Харьківська ситуація, то це зачепить крім

 чотирьох  областей України, ще й Молдову. Це Дністер.

 Тобто  там  йдеться  про  реконструкцію  очисних, все

 разом  становить на сьогоднішній день десь порядку 30

 мільярдів.

      Отепер  давайте  порахуєм.  Зараз  вже з бюджету

 прийдеться   виймати   і  вже  вийнято,  наскільки  я

 розумію,   біля   половини  трильйона  на  ліквідацію

 наслідків  екологічної катастрофи в Харкові. То чи не

 краще  інколи робити якісь привентивні упереджувальні

 дії,  щоб  такі речі не повторювались, тому рік я вже

 поперджаю, що щось подібне може статися.

      Тепер  друге.  Не  зовсім  зрозуміло в бюджеті є

 така   графа,   як   надходження   вільних   залишків

 позабюджетних  коштів. В суботі я був на нараді голів

 Рад  базового  рівня  і,  до  речі,  в  статті  41-ій

 відповідного Закону, там теж записано, що оці залишки

 вільні    позабюджетних    фондів   спрямовувати   до

 державного   бюджету   України   з  метою  пенсійного я 
 я                          - 133 - я 

 забезпечення. Чи не краще(..........) спрямовувати їх

 у  бюджети  Рад  базовго  рівня,  тобто  тих Рад, які

 несуть безпосереднє навантаження(..........)(..........)

     

      ГОЛОВА.   Дякую.  Досить.  Будь  ласка,  ви  два

 регламенти витратили, я прошу . Уважно.

     

      (_____________    Значить,    стосовно    першої

 проблеми.   Ви  розумієте,  коли  ми  будемо  тут,  в

 Кабінету   Міністрів,  через  міністерство  фінансів,

 через     прем'єр-міністра,    через    віце-прем'єра

 вирішувати   поодинокі  питання:  по  каналізаці,  по

 місту,  -повірте, у нас не хватить ні сил, ні грошей,

 нічого.

      Є    Міністерство   комунального   господарства.

 Повинно   чітко  бути  уявлення,  в  якому  стані  це

 сьогодні  господарство  про  те,  яке  ви  кажете.  І

 повинен   бути  якийсь  чіткий  визначений  графік  і

 затверджений  Урядом для того, щоб фінансувати, може,

 в вашому місті, ще може ця каналізація побути 3 роки,

 а десь є так, що треба негайно вживати заходів.

      Але коли ми так точечно вирішуєм, то так от ми і

 маємо - не знаємо, де в нас що-небудь знову прорве.

      Позабюджетні  фонди.  Це  не  стосується  фондів я 
 я                          - 134 - я 

 позабюджетних  місцевих  Рад  відповідних  рівнів, це

 стосується      запозичення      коштів     державних

 позабюджетних  фондів. І це згідно з вашим Законом і

 з  Законом про державний бюджет ми маємо право робити

 на  договірній  основі. Це не значить, що ми вилучили

 кошти і не збираємся їх повертати.

      Стосовно на місцях тих фондів, то, будь ласка, в

 вас  є  дуже багато фондів місцевого характеру, де ви

 можете  на  договірних  засадах  з  ними  мати такі ж

 стосунки,   які   має   Уряд  сьогодні  з  державними

 позабюджетними фондами.

     

      ГОЛОВА.   Дякую,   сідайте,  будь  ласка.  Петро

 Кузьмич,   Дякую,   сідайте,   будь   ласка.  Шановні

 депутати,  нам треба буквально до 10 хвилин послухати

 інформацію  Азарова,  задати,  якщо буде потреба йому

 запитання. І я просив би вашої згоди, щоб ми все-таки

 прийняли рішення по цьому питанню.

      (Шум в залі)

      Азаров,  на  трибуну,  будь  ласка. Він 5 хвилин

 просив.

     

      АЗАРОВ

       я 
 я                          - 135 - я 

      Уважаемые народные депутаты!

      У  нас  сегодня  очень  сложный вопросы, женские

 вопросы   и   так   далее,   и  среди  них  вопрос  о

 корректировке бюджета.

      И   все-таки  комиссия  считает  необходимым  не

 повторяя     доклад     Министерства    финансов    и

 правительства, остановиться на нескольких вопросах.

      То,   что  мы  рассматриваем  сегодня  Закон  по

 корректировке  бюджета  на  1995 год, с учетом итогов

 первого    квартала,    предварительных   итогов   на

 полугодие, вводят наконец управление государственными

 доходами,  расходами  в нормальный бюджетный процесс,

 регламентированный   Законом   Украины   о  бюджетной

 системе.

      В  стране  с голомпирующей инфляцией, регулярная

 корректировка бюджета является обязательно практикой,

 и   дает  возможность  Верховному  Совету  удерживать

 доходы  и  расходы правительства в русле избранной им

 социально-экономической политики.

      Разрешите   остановиться   только  на  некоторых

 вопросах  выполнению доходно-расходной части бюджета.

 Конечно,  комиссия согласна с выводами правительства,

 что основные потери бюджета -это неудовлетворительная

 работа  нашей  промышленности.  Это правда, но это не я 
 я                          - 136 - я 

 вся правда.

      Остановимся  на  таком конкретно частом вопросе,

 как   уменьшения   дохода   от   внешнеэкомномической

 деятельности.  По корректировке уменьшение доходов по

 ввызному  мыту  составляет  14  триллионов. По мнению

 комиссии   такая   ситуация   обусловлена  не  только

 недостаточной  проработкой этой цифры при составлении

 бюджета,  но и главным образом практикой установления

 нулевых ставок ввозного мита, которое устанавливается

 решениями Кабинет Министров.

      Так,   например,   в  1994  году  Постановлением

 Кабинета  Министров  внесены изменения в более, чем в

 400   товарных   позициях.  Из  них  в  80  процентах

 случаев -в сторону   уменьшения.

      Уже  в  1995 году Постановлением Кабмина внесены

 изменения  более  чем  в 320 товарных позициях. Среди

 них  77  процентов  -установление  нулевой ставки. По

 состоянию на сегодня 51 процент всех товарных позиций

 тарифной ставки  установлено  нулевом уровне.

      Правительству   необходимо  срочно  пересмотреть

 такую  политику:  доработать  систему выдачи тарифных

 (..........)  ций  для  товаров, которые поступают из

 стран,  что развиваются. Я имею ввиду (..........) от

 льгот      на      сельскохозяйственную     продукцию я 
 я                          - 137 - я 

 продовольствия, на товары промышленного производства.

 Как,  кстати,  это  и  предусмотрено мировой системой

 (..........).

      Необходимо   прекратить   практику  установления

 (..........)  ставок  на  товары, которые в настоящее

 время не производятся, но который могут производиться

 в нашей стране.

       Буквально  тезисно  как выполнило правительство

 Постановление  Верховного  Совета  по  увеличению  по

 введинию в   дию  Закона  о бюджете.

      К  сожалению,  по доходам Национального банка ни

 одной  копейки  не поступило от доходов Национального

 банка   в   бюджет.  Не  поступили  также  доходы  от

 Министерства     внешнеэкономических    связей,    от

 аукционной  продажи  квот  на экспорт товаров. Статья

 10,   пункт   Б.   Средства  от  реализации  военного

 имущества,  сколько  можно  говорить  об  этом,  ни в

 прошлом,  ни  в  нынешнем  году  Министерство обороны

 серкезно  не занимается таким важнейшим вопросом, как

 доходы  от  аренды  военного  имущества  и  т.  Д. За

 недостатком средств  я не останавливаюсь на этом.

       Слабо  действуют  статьи 26 и 27 по санкциям за

 задержку  с  валютными счетами. Практически полностью

 не  выполнено  постановление  пункт  3  Постановления я 
 я                          - 138 - я 

 Верховной  Рады  о  введении в дию зана "Про бюджет".

 Анализируя  поступление  доходов  в  бюджет  в первом

 полугодии,  необходимо  отметить следующую тенденцию.

 Значительно более чем другие источники выросла роль в

 структуре   дохода   бюджета   на  угольную  прибыль.

 Казалось  можна  ба  радоваться,  что  мы 84 процента

 получили от годовых поступлений. Но комиссию з пытань

 бюджета эта цифра настараживает. Это значит, что мы с

 вами  принимая  закон  по  налогообложению  и прибыли

 вместо   уменьшая  налоговой  ставки  значительно  ее

 повысили  средневзвешенная,  и тем самым значительную

 часть   прибыли   изымаем   из  наших  предприятий  и

 направляем  ее  в  бюджет. Конечно, при положительной

 роли  для  формирования  бюджета  этого  фактора  нам

 необходимо ввести соответсвующие коррективы.

      Произошло  увеличение  доли  подоходного налога.

 Нам   необходимо   ввести  соответсвующие  корективы.

 Произошло   увеличение   доли  подоходного  налога  в

 структуре  бюджета.  Это  связано  с  тем,  что более

 высокими   темпами,   чем   было   запрограммировано,

 макроекономическим  показателем  растет  зарплата.  В

 пределах ожидаемого составили дохода от пдв.

      На  наш  взгляд  Кабинету  Министров  необходимо

 всесторонне      проанализировать      просчеты     и я 
 я                          - 139 - я 

 неудовлетворительную работу министерств и ведомств по

 организации  работы,  по формированию именно доходной

 части  бюджета.  На  наш  взгляд в период становления

 денежных    рыночных   отношений   правительству   от

 командно-распределительных методов управления следует

 акктивно    переходить    к   финансово-економическим

 методам.

      Ну,  что  по  резервам  фонда говорить. Конечно,

 никто Петру Кузьмичу и правительству в упрек не будет

 ставить  то,  о  чем  он  говорил.  Но когда средства

 резервного фонда расходуются на типличные хозяйства и

 так  далее,  когда  оин  расходуются  на  стандартные

 капитальные    вложения,    которые   можна   заранее

 планировать   и   предусматривать   в  соотвествующих

 статьях,  то  естественно  это  вызывает справедливое

 недоумение.

      Поэтому одним из решений комиссии было обращение

 к Кабинету Министров с просьбой расмотреть, составить

 положение  и  направлять  средства  резервного  фонда

 только  на  черезвычаные  действительно  ситуации. Мы

 можем  сказать, что не выполнен пункт постановления и

 закона   о   государственном   бюджете  по  бюджетным

 позычкам.  Несмотря  на  совершенно  четкое  и  ясное

 указание  Верховного  Совета  о  том, что   бюджетные я 
 я                          - 140 - я 

 позычки  предоставляются  только  по  согласованию  с

 комиссией   з   пытань   бюджета,  ни  одного  такого

 согласования  не  было.  И  к  сожалению сказать есть

 возврат   по   этим   бюджетным   позычкам,   которые

 предоставляются   и   под   10  процентов  и  под  30

 процентов, конечно нельзя.

      Определенные  действующие  экономические факторы

 позволили,   а   я  в  частности  имею  прежде  всего

 увеличение  фонда  потребления,  в структуре валового

 внутреннего   продукта,   позволили   представить  на

 рассмотрение корректировку бюджета. Комиссия работала

 с  правительством вместе, это наш совместный вариант,

 и  поэтому собственно говоря из-за достатка времени я

 не  буду  подробно  останавливаться, комиссия все эти

 корректировки   поддерживает   и   просит   депутатов

 утвердить.

      Единственное,  чтобы  предотвратить  вопросы,  я

 скажу,  что  внебюджетным  фондам,  по согласованию с

 этими   внебюджетными   фондами  зачислено  сейчас  к

 составам  фонда  бюджета такие остатки как державного

 инвестиционного фонда, державного фонда приватизации,

 державного   фонда  охраны  труда,  державного  фонда

 сприяння   зайнятості,  и  отраслевых  фондов  охраны

 труда. я 
 я                          - 141 - я 

      Если   буду  у  депутатов  подробности,  вопросы

 касающиеся   внебюджетного   фонда,   у   меня   есть

 подробный  материал  касающийся  внебюджетных фондов,

 необходимость  корректировки бюджета так же связано с

 тем,    что    Правительство    утвердило   программу

 экономического  и  социального  развития  в 1995 год,

 необходимо,   чтобы   эти   два  важнейших  документа

 соответствовали  друг  другу  и в следствии, этого, я

 просил бы депутатов поддержать.

      Несколько  слов  о  постановлении  и по введению

 действия,  уже  сейчас  нам  поступили предложения от

 депутатов,  от  народного  депутат Ягоферова, который

 предлагает  в постановлении добавить пункт касающийся

 предельного размера увеличения платы налога на землю,

 мы  в  Законе  "О  бюджете" 13 статьей оговорили, что

 плата   за   землю  повышается  в  20  раз,  Ягоферов

 предлагает   в   постановлении   сказать,   что   это

 предельный  размер  увеличения платы за землю, с тем,

 чтобы исключить произвол местных органов власти.

      Считаю,   что   целесообразно   поддержать   это

 предложение в постановлении зафиксировать этот пункт,

 и  депутат  Бобрынкв  в пункте 7 добавить, в пункте 1

 после  слов,  материально-технической  базы,  там где

 речь идет о 20 процентах, добавить слова "пограничных я 
 я                          - 142 - я 

 войск". То есть, среди перечисления, значит,... среди

 перечислений  пропущены  слова "пограничных войск"...

 Да,  пункт  "д"  дополнить  словами: "... спрямованим

 цільовим   призначенням   фінансування   матеріально-

 технічного   наукового  забезпечення,  в  тому  числі

 пограничних  військ".  Ну,  это  поправка, которая, я

 думаю, можно с ней согласиться...

      В  целом  Комиссия  считает, что данный проект и

 Закон  надо  проголосовать  сегодня в целом и принять

 его.

      У меня все.

     

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВА.   Дякую. Є ще запитання до нього?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Немає   запитань...   А,   є...   Запишіться  на

 запитання.

      10 хвилин. Анісімов.

     

      АНІСІМОВ Л.О., 178 виборчий округ, Запоріжжя.

      Я   мог   бы   согласиться   с   тем,   что   вы

 информировали,  но  хочу  обратить  внимание народных

 депутатов   и   председателя  Комиссии:  "Податок  на я 
 я                          - 143 - я 

 прибуток  підприємства..."  -вы показываете цифру. За

 счет чего? Не говорится...

      Второй  вопрос.  "Внести  до  бюджету  суму  від

 перевищення  фонду споживання". Значит, идет вопрос о

 замораживании  заработной платы... А если так ставить

 вопрос, давайте тогда внесем в повестку дня и отменим

 и  заморозим  девятнадцатую  статью госпредприятий. С

 каких  фондов  вы наберете эту цифру? И сразу же идет

 перерасчет:   за   рахунок   стабилизационного  фонда

 увеличить затраты такие-то, и доход должен составлять

 50  триллионов.  Между прочим, мы с вами здесь, когда

 вы были на трибуне, принимали бюджет, я настаивал: 37

 пункт     бюджета    гласил    о    следующем:    что

 стабилизационный  фонд  в  нашем  государстве вводить

 после    того,    как    мы   примем   положение   на

 стабилизационный  фонд. И это было поручение Комиссии

 с  базовых отраслей и Комиссии с палыво-энергетычного

 комплекса..  Почему он сюда попал?! Каким образом уже

 5%    отчисляется   без   утверждения   положения   о

 стабилизационном  фонде?  2  месяца  уже  предприятия

 черной металлурргии и химии отчисляют по 5% в бюджет,

 в стабилизационный фонд. Пожалуйста, ответьте.

     

      АЗАРОВ М.Я. я 
 я                          - 144 - я 

      У  вас много вопросов, первый вопрос, касающийся

 прибыли,  я, по-моему, четко сказал, что мы в законе,

 видимо,  допустили  некоторую  неточность,  и  у  нас

 средневзвешенная  ставка,  среднеоблагаемая ставка по

 прибыли,  видимо, значительно выше 30%. Поэтому надо,

 Леонид  Александрович  уважаемый,  вместе  смотреть и

 вместе поправлять, так сказать, этот закон.

      Что  касается  превышения  фонда спожывання, тоя

 хотел  бы сказать уважаемым народным депутатам, что у

 нас  после отмены известных наших решений фонд оплаты

 труда  вырос в 1, 96 раза, и сейчас нам с вами вместе

 надо  думать  над  тем,  как  не  допустить  усиления

 инфляционных  процессов,  которые  могут  свести, так

 сказать,  будем  прямо  говорить,  на  нет вот те все

 решения,  которые,  надо  прямо сказать, привели все-

 таки  к  снижению  инфляции.  Реальная инфляция у нас

 составила  1, 76 за 6 месяцев. Это все-таки серьезный

 стабилизирующий   фактор  в  плане,  будем  говорить,

 экономической ситуации.

      Поэтому то решение, которое мы с вами приняли по

 перечислению,   так   сказать,   фонда  споживания  в

 государственный  бюджет будет направлена прежде всего

 на решение социальных  вопросов.

       я 
 я                          - 145 - я 

      ГОЛОВА. Микола  Янович, одну хвилиночку.

      Борис Дмитрович, а, Микола Іванович, я ніколи не

 міг подумати, що це ви так стоїте.

      Будь  ласка, ви відповіли на запитання чи ні? Ще

 уточніть питання, про стабілізаційний фонд чи про що?

     

       ___________.    По    стабілізаціонному   фонду

 ситуация  ясна.

     

       ___________. Еще вопрос, ви мне не ответили, не

 получили  ответ,  наверное, народные депутаты. Вопрос

 идет  о том, что будут взиматься штрафы за увеличение

 фонда  потребления.  Чтобы  идти  по  этому пути, нам

 здесь  надо  внести в повестку дня и внести вопрос на

 Верхвоный  Совет и принять решение о замораживании 19

 статьи  Закона  "О  госпредприятии".  Этого пока нет.

 Откуда  будут браться средства? Ответьте мне. Тут уже

 сказано  прямо:  за  увеличение  фонда споживання. На

 каком основании?

     

      АЗАРОВ М.  Я.  Леонид  Алексанлрович,  вам  зам.

 министра   хочет   ответить,   я   ему,   пожалуйста,

 предоставляю.

       я 
 я                          - 146 - я 

      ГОЛОВА.   Хвилинку.   Сідайте,   ми   не  скажем

 Президенту.

      (Шум в залі)( СМІХ)

      Говоріть, говоріть в мікрофон.

      Сядьте, будь ласка........

      (Шум в залі)

     

      ___________.  Коли  ми розглядали з вами питання

 про  затвердження середньомісячного сукупного доходу,

 ми  з  вами  ще  вирішували ряд питань про збільшення

 доходів  бюджету і розглядали питання про регулювання

 фондів  споживання.  І  з  цього питання прийнято вже

 рішення.   Тому   зараз  тільки  буде  відпрацьований

 механізм,  як буде ругулюватись фонд споживання. І ви

 пам'ятаєте, що там запропоновано, щоб фонд споживання

 регулювався:   0, 8    за   кожний  процент  інфляції

 і пов'язаний із виробництвом.

     

      ГОЛОВА.  Анісімов  привильно  чи ні? Говоріть до

 мікрофона, до мікрофона.

      (Шум в залі)

     

      ___________.

      Евген   Кириллович.   Я   обращаюсь  к  премьер- я 
 я                          - 147 - я 

 министру.  К  вам  еще будет неоднократно подходить с

 этим  вопросом  замораживания  заработной  платы. Это

 социальный  взрыв.  Здесь  же  мы  слышали сегодня на

 трибуне   министра   финансов,  который  говорил:  37

 процентов соцстраха -Пенсионный, будем говорить, фонд

 оплаты,  12 процентов чернобыльских -это фонд оплаты,

 1 процен чернобыльских -это фонд оплаты, налоги -фонд

 оплаты.  Поэтому  надо  внимательно  смотреть  на эту

 позицию.  Мы  не  утвердили  положение-раз,  и  мы не

 отменили  статью 19 "О госпредприятии", где утвердили

 ее  здесь  в  Верховном  Совете. Вот о чем идет речь.

 Поэтому  я  прошу  ответить  на  этот вопрос, не надо

 ходить   кругами.   Мы   входим   в   противоречие  с

 существующим законодательством.

     

      ГОЛОВА.    Хто   буде   відповідать?   Заступник

 міністра, чи? Матвійчук прошу, а Євген Кирилович.

     

      ___________.  Я  міг  би доповнити. Мова не йшла

 про  замороження,  а  про  обмеження, які пов'язані з

 ефективністю  виробництва, тобто мова не йшла про те,

 що  заморожується фонд заробітної плати, хоча питання

 це, я думаю, всі тут в залі присутні згодні з тим, що

 такого  діапазону  розбросу,  як кажуть на російській я 
 я                          - 148 - я 

 мові, в зарплаті тій, якій є у нас зараз, загальна по

 промисловості,  а за собою потім вона тягне бюджет, в

 нас  такого,  мабуть,  важко  було  згадати  навіть в

 минулому. Тому що проблема тут є досить серйозна.

      Те,  що треба відпрацювати положення про Фонд, я

 тут  згоден  повністю,  і  коли  ми відпрацюємо, тоді

 зніметься багато проблем разом з Комісією.

     

      ГОЛОВА. Юхновський.

     

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

     

      Шановний Микола Янович, по-перше, мені здається,

 що   Комісія   по   бюджету  повинна  слідкувати,  як

 виконується   бюджет   і,   особливо,  як  збираються

 податки. Але моє питання таке.

      Є   звернення   п'яти   академіків-членів  нашої

 Верховної  Ради  до  бюджетної Комісії і до Уряду про

 абсолютно  бідове  становище  Академії наук. Академія

 наук знаходиться в стані крайнього кризису. Т якщо ми

 не  додамо  хоча  би 2 трильйони до тих 8 трильйонів,

 які є в бюджеті, Академія наук може померти.

      Тому  я  звертаюся  і  до уряду, і до бюджжетної

 Комісії   про   необхідність   перегляду   статті  на я 
 я                          - 149 - я 

 фінансування науки в напрямку збільшення хоча би на 2

 трильйони карбованців. Це ті гроші, які необхідні для

 утримання   музеїв,   заповідників  і  т.  д.  і  для

 утримання фундаментальної науки. я вже не кажу про ту

 науку,   яка  пов'язана  з  виробництвом.  Але  існує

 фундаментальна  наука,  яка завжди була інвестована з

 бюджету. І для неї потрібні гроші.

     

      АЗАРОВ М. Я. Уважемый Игорь Рафаилович, я думаю,

 что  вы  по  первому вашему замечанию по поводу того,

 что Комиссия должна контролировать исполнение доходов

 бюджета,  прекрасно  понимаете, что в течение 5 минут

 отведенного  мне для выступления проанализировать то,

 что  Комиссия, так сказать, наработала по исполнению

 доходной-расходной    части    бюджета,   ну   просто

 невозможно.

      Поэтому  мы  все  сови  замечения  и предложения

 Министерству  финансов  высказали,  и думаем, что при

 очередной    коррективке   у   нас   все-таки   будет

 возможность   не  за  5  минут  сессии  доложить  эти

 вопросы, а значительно более обкемно и серьезно.

      Что  касается  вашего  вопроса  по  Национальной

 Академии наук, то комиссия абсолютно согласна с вами,

 и  вы  знаете,  что  в  изменениях  Закона в статье 6 я 
 я                          - 150 - я 

 Национальная   Академия  финансироваться,  выделяется

 отдельной    строкой,   и   предусмотрено   отдельное

 финансирование Национальной Академии наук.

      Уже  одно  это подчеркнет, необходимость полного

 финансирование Национальной Академии наук. То есть мы

 планируем    добиться,    чтобы   по   этой   строчке

 финансирование производилось согласно Закона.

     

      ГОЛОВА. Дякую. Вітренко. Останнє запитання.

     

      ВІТРЕНКО

     

      Шановний Микола Янович!

      Я   хочу   нагадати,   що   фракція  соціалістів

 відмовилася голосувати за бюджет, тому що вважала, що

 він  побудований  принципово  не  вірно.  І  тепер ми

 починаємо  латати  дірки.  І тепер знову пропонується

 парламенту підтримати коректування бюджету.

      Ви розшифровку не даєте. Нам кажуть, що все це є

 в  комісії, але голосувати треба депутатам. Я не буду

 по всіх статтях казати тільки по двум статтям.

      Ось  стаття  5  те,  що  пропонується.  Зменшити

 видатки  державного  бюджету на народне господарство,

 на забезпечення державних резервів, що ми намагаємося я 
 я                          - 151 - я 

 зменшити  на  26 трильйонів, що в нас сьогодні зайве,

 які нам резерви не потрібні.

      І  потім,  друге  питання.  Пункт "а" статті 10,

 добавити  спрямувати  20  відсотків коштів на митні і

 правоохоронні   органи.   Те,   що   треба  займатися

 митницею,   це   я   переконалася  сама.  Держава  не

 займається  цим  питанням. Але питання правоохоронних

 органів,  на  наших  очах  Україна  перетворюється  в

 поліцейську державу. Сьогодні міліції вже стільки, що

 її треба скорочувати. А не 20 відсотків віддавати їм.

 Кожному  в  місті  сьогодні  по  5-6  відділів різних

 міліцій.

      Так  поясніть, будь  ласка,  за що ви пропонуєте

 голосувати депутатам сьогодні. Дякую.

     

      ___________.    Спасибо   за   вопрос,   Наталья

 Михайловна.  Что касается первого вашего вопроса -что

 доходы  и  расходы  бюджета по статье финансированием

 Комитета    по   материальным   ресурсам,   абсолютно

 одинаковое.  То  есть,  уменьшение  этих  расходов не

 означает,  что  будет  по  другой статье, так сказать

 увеличение расходов. Это сколько мы заложили, столько

 мы  и реализовали. То есть идет постоянное обновление

 материальных  резервов. Тут никакого уменьшения нет и я 
 я                          - 152 - я 

 речь    идет    только    о    возможности    бюджета

 профинансировать   обновление   резерва  вот  в  этот

 промежуток времени.

      Теперь  что касается пункта а), то вы прочитайте

 просто весь пункт, тогда вам станет ясно. Речь идет о

 том,  чтобы  20  процентов  от конфиската оставлять в

 распоряжение   ымтных   органов   для   того,   чтобы

 производить оборудование там и так далее и так далее.

 Если  вам  приходилось  проезжать  через  наши мытные

 кордоны,  через  наши  мытные  пункты и сравнить их с

 противоположной  стороной,  то наверно вам становится

 стыдно за  их, так сказать,  состояние.

      Тоэтому   абсолютно  правильный  пункт.  Кабинет

 Министров  предлагает  на  предварительном  этапе  50

 процентов.  Мы  в  Комиссии  просчитали  и  посчитали

 необходимым  оставить  только  20 процентов. Вот и 20

 процентов  стоят.  Я  считаю, что депутаты... просьба

 такая поддержать.

     

      ГОЛОВА.   Сідайте,  будь  ласка.  Будем  рішення

 приймати сьогодні чи ні?

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Ну  Комісія  пропонувала  сьогодні  приймати.  У

 фракціях  документи були.  Комісії їх дивились. я  
 я                          - 153 - я 

     

      Можна  робити  обговорення,  але з одною умовою:

 якщо пропонуєте на щось додати, кажіть, з чого зняти.

 Це передбачено процедурою.

     

      Не зрозумів.

     

      Поправки  само собою. Я поставлю на голосування.

 Є  пропозиція така: тут два голосування повинно бути.

 По  проекту  Закону  і  окремо  по  Постанові. Тому з

 вашого   дозволу   я  ставлю  проект  Закону...  Коли

 завершимо  це  робити?  Одну хвилиночку. Я вас прошу,

 тільки  давайте не будемо говорити так, я не знаю, бо

 є  Регламент  тільки.  Це  так. Я знову відповідаю на

 запитання  обурених  депутатів,  котрі  у вівторок до

 мене  зверталися,  що  передбачено  процедурою  така,

 така-то,   ну,   механізм   розгляду   цього  закону.

 Правильно   все   так.   Тоді  виникає  питання,  хто

 затверджував  порядок  дня?  Ви  затверджували.  Його

 треба  виконувати?  Треба.  Коли  виконувать? Давайте

 тоді  вирішем питання остаточно так. Продовжуєм ще на

 тиждень   засідання.   І   тоді  по  процедурі  будем

 працювати. Згодні з цим?

      Тоді я ставлю на голосування питання про те, щоб я 
 я                          - 154 - я 

 продовжити  на тиждень засідання сесії. Згодні з цим?

 Ставлю на голосування.

     

      "за" -

     

      Чекайте.  Одну  хвилиночку. Зарудний, ну, навіщо

 руку   піднімать.  Ви  піднімайте  в  окремих  тільки

 випадках.  Ну,  будь  ласка. Я прошу, все спрацювало.

 Оце  відповідь  до речі на питання тих, кому байдуже,

 той  хоче  навіть  поіменно,  він  вважає, що це буде

 правильно.  Але  він  в  данному  випадку  вирішує за

 інших,  хто не може так вирішувати. Тому я пропонував

 би  таким  чином.  Ви  працюєте  над  проектом Закону

 цього.  Подивіться  всі  статті.  І  завтра  ми можем

 прийняти  у першому читанні доповнення, але конкретно

 кожен  піднімає  руку  від  фракції  чи  сам особисто

 доповнення  таке,  таке-то,  знімаєм  там-то,  додаєм

 туди.   Голосуєм.  Знімаємо,  додаємо,  голосуємо.  І

 постанову  таким чином. А просто так, щоб знаєте, оті

 люди, що посиділи, а тоді кажуть, а побалакать ще, то

 навіщо    тут    говорити,   зрозуміло,   так,   тому

 оголошується перерва до 10 ранку завтра.

     

      Щоб  завершити  День  Уряду, в нас залишилось... я 
 я                          - 155 - я 

 хвилин,  щоб закінчити це питання. Будь ласка, Микола

 Іванович  Сивульський,  заступник  міністра фінансів.

 Питання  про підготовку законопроекта про компенсацію

 заощаджень  населення,  будь  ласка.  Це  те, що всіх

 хвилює депутатів.

     

      СИВУЛЬСЬКИЙ М.І., заступник міністра фінансів.

      Шановні народні депутати!

      Я   попрошу   уваги,   оскільки   питання,   яке

 виноситься  на  ваш  розгляд,  знаходиться постійно в

 центрі  уваги  і  президента,  і Уряду, і, безумовно,

 всього населення України.

      Відповідно  до   Постанови Верховної Ради від 17

 травня  N  280/95 передбачається, що постійні комісії

 Верховної   Ради  з  питань  фінансів  і  банківської

 діяльності, з питань бюджету, економічної політики та

 управління    народним    господарством,   соціальної

 політики  та  праціт  разом  з Кабінетом Міністрів та

 фахівцями  протягом  двох місяців повинні підготовити

 відповідний  Закон.  Ми  готові  до  роботи  в  цьому

 напрямку,  і  я хотів вас проінформувати про реальний

 стан справ з компенсацією заощаджень населення.

      В  першу  чергу  зупинюсь  на  компенсації  щодо

 цінних паперів колишнього СРСР. Президент Украюїни 15 я 
 я                          - 156 - я  

 червня  1994 року прийняв Указ, яким припинив обіг на

 території  України  цінних паперів колишнього Союзу і

 ввів  норму  щодо  їх викупу відповідно з індексацією

 відповідно  до  росту  споживчих  цін  за  період від

 випуску   цих  цінних  паперів  до  часу  їх  викупу.

 Виходячи  з можливостей держави, в Державному бюджеті

 на 1995 рік передбачено 16, 9 трильйона карбоваців на

 викуп   облігацій  державної  цільової  безпроцентної

 позики  1995  року.  Кабінетом Міністрів опрацьований

 порядок  погашення  цієї  позики, і я можу вас... вам

 повідомити, що уже в липні місяці почнеться погашення

 перших  облігацій.  Зокрема,  передбачається поетапно

 підходити  до  цієї  справи.  В  першу  чергу  будуть

 погашатись облігації, видані на холодильники, пральні

 машини,  мікрохвильові  печі,  трактори  і таке інше.

 Індексація   буде  здійснена  в  такому  розмірі,  це

 відповідно   до   росту  споживчих  цін,  що  за  100

 карбованців  номіналу  облігацій буде виплачуватись 1

 мільйон 904 тисячі 500 карбованців.

      На цю ціль передбачається виділити 1 тильйон 272

 мільярди  запланованих 16,9 .

      Я  підкреслюю,  що населення не понесе втарт від

 того,  що  ми  будемо інші категорії товарів погашати

 пізніше,   оскільки   оперативно  буде  переглядатись я 
 я                          - 157 - я 

 індекс  росту споживчих цін.

      Тепер   що   стосується  компенсації  заощаджень

 населення  в установах Ощадного банку. Протягом 1992-

 1994  року  неодноразово  приймались  рішення по цьму

 питанню.  Зокрема,  Указ  Президента  України  від  6

 березня  1992  року  про виплату компенсації в обсязі

 100%  виходячи  з  залишку і всі подальші компенсації

 теж  опирались  на  цю  методику,  виходячи з залишку

 коштів станом на 2 січня 1992 року. Декретом Кабінету

 Міністрів   від   11   січня  1993  року  передбачена

 компенсація  в  розмірі  200%.  Відповідно  до  Указу

 Президента   України   від  24  листопада  1994  року

 передбачена  компенсація в 2 200 разів шляхом виплати

 сертифікатів,  які  будуть  обмінюватись  на  майнові

 права  і  будуть  мати право сільного обігу на ринку,

 тобто населення зможе їх просто обміняти  на гроші.

      Я  підкреслюю,  шановні народні депутати, що всі

 рішення,    які   прийняті,   передбачають   загальну

 індексацію  по  всіх трьох нормативних документах у 2

 204 рази.

      В  той  час,  як згідно Мінстату за період 1992-

 1993  років  темпи  зростання  споживчих  цін  склали

 тільки 2 154 рази. Таки чином, у відповідних рішеннях

 передбачено   більш  високі  темпи  компенсації,  ніж я 
 я                          - 158 - я 

 відбувався ріст споживчих цін.

      Не  дивлячись  на  це,  28  листопрада 1994 року

 Кабінет  Міністрів  прийняв Постанову "Про проведення

 індексації   заощаджень  установ  ощадного  банку  за

 станом на 1 жовтня 1994 року".

      Ну,   зокрема,............   запитання   на  100

 відсотків,  строкові  на 70 відсотків, цільові вклади

 на  дітей  на 200 відсотків. При чому вклади зверх 20

 мільйонів не  підлягали індексації.

      Сьогодні  я  можу  проінформувати  вас  про стан

 виконання  цього  рішення.  В  бюджеті  на  1995  рік

 передбачено  на  цю ціль 5 трильйонів карбованців. На

 сьогоднішній  день уже повністю завершено нарахування

 по  строкових  вкладах  і  вкладах  на дітей -це 1, 9

 трильйона.  Залишається  ще  відшкодування  вкладі до

 запитання  -це  3,  7  трильйона. Враховуючи реальний

 стан  бюджету  ми пішли на поєтопне виконання завдань

 компенсації.  Зокрема,  найближчим  часом  через  1-2

 тижні   ми   щоденно   перераховуєм  40-50  мільярдів

 карбованців ощадному банку і протягом 1-2 тижнів буде

 накоплена відповідна сума, яка дозволить нам повністю

 відшкодувати іменні вклади на пенсіонерів.

      З  вашої реакції я розумію, що не всі задоволені

 тими  рішеннями,  які  були  прийняті на сьогоднішній я 
 я                          - 159 - я 

 день.  Очевидно,  в зв'язку з цим і розглядаєм ми тут

 це  питання.  Справа  в  тому, що ще не запрацював на

 повну   потужність  механізм  компенсації,  запущений

 Президентом  від  24  листопада  1994  року.  Нажаль,

 виконання  цього  Указу  вимагало  часу, затрат. І на

 сьогоднішній  день  тільки  15 мільйонів сертифікатів

 вже відвантажено в п'ять областей. Всього їх має бути

 204   мільйони.   Таким   чином   повністю...........

 сертифікатів   населенню   буде  завершено  до  кінци

 листопада цього року. Але я не хочу, щоб ми скептично

 відносились   до   цього.   Оскільки  саме  цей  шлях

 дозщволяє  нам  найбільш  оперативно вирішити питання

 компенсації,  і  що  саме  головне  -на  беземісійній

 основі.  Тобто  вирішити  так, щоб ми з вами більше в

 цьому залі не повертались до цього питання.

      Я звертаю вашу увагу, що, починаючи з 1994 року,

 ця  проблема  в принципі вже не існує, тому що з 1994

 року рівень процентів, які оплачуються ощадним банком

 по   вкладах   вище   рівня  інфляції.  Таким  чином,

 знецінення вже не відбуваються і наше з вами завдання

 застабілізувати  ситуацію  і  не допустити повторення

 того, що відбулось у нас в 1992-1993 роках.

      Дякую.

       я 
 я                          - 160 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу 10 хвилин на запитання. Будь

 ласка, запишіться.

      Висвітіть. Достатньо. За 10 хвлиин ві не...

      Будь ласка, Шаланський, за ним - Харламов.

     

      ШАЛАНСЬКИЙ  А.  М.  Дякую.  Прошу передати слово

 Вітренко, 346-ий.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, будь ласка.

     

      ВІТРЕНКО Н.М.

     

      Вітренко,     Конотопський    виборчий    округ,

 соціалістична фракція.

      Шановний   доповідачу,   я  переконана,  що  всі

 депутати  Верховної Ради не можуть погодитись з тим,

 що  запропоновано  Президентом  і  що тепер ви хочете

 покласти на рівень вже урядових рішень.

      По-перше,  індексацію  вкладів  населення  треба

 проводити,  відшкодовуючи  повністю  всю ту інфляцію,

 від  якою  знецінились вклади. Ця інфляція складає за

 даними Міністерства статистики 10 тисяч 800 разів. Це

 мінімальний   рівень,  якщо  брати  споживчі  ціни  в

 цілому. я 
 я                          - 161 - я 

      Якщо  брати  споживчий кошик, то ця інфляція 120

 тисяч  разів. Ми, наша Комісія, Комісія з економічної

 політики,   запропонувала   і   це  запропоновано  на

 засіданні    Комісії,    механізм   компенсації   цих

 заощаджень.

      Я  наголошую,  що  наша комісія проголосувала за

 те,   щоб   в   Україні   проходила  грошова  реформа

 консультаційного типу. За рахунок цієї реформи ми там

 пропонуємо   механізм  де  за  пріоритетами  потрібно

 відшкодовувати і виплачувати ці вклади.

      Те, що зроблено Указом це знецінення вкладів, це

 ще  порушення прав людини. Не можна примушувати кого-

 небудь ці кошти використовувати на приватизацію.

      Вам   особисто,   а   я   думаю,   ви  передасте

 Президенту, я вам передам зараз ці два приватизаційні

 сертифікати,  які  нам  присилають  наші  виборці, не

 хочуть  вони  їх  отримувати,  і  не  хочуть,  щоб їх

 держава примушувала йти на таку приватизацію.

      Тому  ще  раз вас прошу, переглянути це рішення,

 поспілкуватися   з   нами,   і   вийти  на  нормальне

 законодавче рішення.

     

      ___________.   Дякую  за  запитання.  Я  повинен

 сказати,  що  це  не  ті  сертифікати,  які  випущені я 
 я                          - 162 - я 

 відповідно  до  Указу Президента. Це сертифікати, які

 передбачені   програмою  приватизації,  а  не  Указом

 Президента.

      Що  стосується сертифікатів, які випускаються на

 компенсаційній  основі,  вони  тільки перша партія 15

 мільйонів  відправлена  10,  вони  ще  не дійшли і не

 розподілені. Вони ніяк не могли бути здані вами. Тому

 давайте  про  ефективність  їх  поговоримо тоді, коли

 вони запрацюють.

      Що стосується пропозиції, відносно відшкодування

 вкладів  при  проведенні  грошової  реформи,  то така

 точка  зору  має  право на існування. Але мені самому

 приходилося  займатися  питаннями грошової реформи, я

 можу вас запевнити, що ви не зможете повністю, тільки

 в рамках цього вирішити цю проблему.

      Тому  до  цілі  ведуть  різні дороги, давайте їх

 шукати.

     

      ГОЛОВА. Спасибі. Харламов. За ним Худомака.

     

      ХАРЛАМОВ,        Днепропетровская       область,

 Петропавловский 103 избирательный округ

     

      Николай  Иванович, у меня вопрос такого порядка. я 
 я                          - 163 - я 

 Вы   знаете,   что   такой   шаг  Кабинета  Министров

 растянется очевидно надолго. А Президент обещает, что

 в этом году будет вводиться гривна.

      Увязано  ли это с осуществлением именно денежной

 реформы?    Будет   ли   получаться   компенсация   и

 пересчитаваться  потом  в национальной валюте или она

 так,  как  была запланирована, так и будет решаться в

 купоно-карбованцах старого образца?

     

      ___________.  Дякую  за  запитання.  Я  не  член

 робочої  групи, яа займається цим питанням. Адресуйте

 ці питання  відповідним спеціалістам.

      Що   стосується   того,   чи   розтягнеться   ця

 компенсація  надовго,  то я повинен запевнити вас, що

 ні. Тому що Програмою приватизації передбачено, що ці

 сертифікатти,  яякі  ми випускаємо, будуть отовареені

 протягом  2  років. А якщо ми будем шукати інший шлях

 через  бюджет,  то  давайте подивимось на бюджет 1995

 року.  Що ми могли там передбачити. 16, 9 трільйона -

 цінні  папери  і  5  -компенсація  вкладів. В сумі це

 складає 2 відсотки від бюджету. Я сомніваюсь, що ми з

 вами  на слідуючі роки   зможем збільшити цю долю.

      На  скільки  ж  років  тоді  ми розтягнем процес

 компенсації,  якщо загальна сума на сьогоднішній день я 
 я                          - 164 - я 

 оцінюється   в  45  відсотків  валового  внутрішнього

 продукту, щоб  повністю компенсувати всі вклади.

      Тому неемісійний шлях є сами швидкий і реальний.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ходомака. Безсмертний.

     

      ХУДОМАКА В.П.

      95   Новомосковський,   (..........),   Худомака

 Віктор Петрович.

       Шановний   Микола  Іванович,  значить,  Кабінет

 Міністрів  підготував  відповілний  документ відносно

 обміну  при індексації вкладів населення при переході

 на гривну.

      Це питання обговорювалось Комісією по фінансам і

 банкам.  Вона  яке  рішення  прийняла невідомо. Але я

 знаю,  що  були  доручення  Президії  Верховної  Ради

 повернутись до цього питання.

      Як  стоїть справа зараз?  Це перше питання.

      І   друге.  Як  ви  вважаєте,  після  індексації

 коштів,  які  населення вклало в речові облігації, чи

 будуть  вони  в  змозі  купити  ті  речі, за які вони

 заплатили, коли вони брали ці облігації? Дякую.

     

      __________   Дякую  за  запитання.  Це,  дійсно, я 
 я                          - 165 - я 

 проблема.  Але  рішення  прийнято.  Указом Президента

 передбачено,  що  компенсація здійснюється відповідно

 до   росту   споживчих   цін,   темпів  росту.  А  не

 конкретного  виробу  зокрема.  Тим  більше, що багато

 виробів  взагалі  не  виготовляється  в  Україні.  Це

 відповідь на останню частину вашого запитання.

      Щодо   гривні   і  карбованця,  я  вже  говорив,

 адресуйте   це   питання   спеціалістам.   Я  взагалі

 рекомендував   особливо   активно   це   питання   не

 обговорювати.   Тому   що   грошова   реформа  завжди

 готується   в   вузькому  колі,  і  вся  методологія,

 технологія.   І  не  треба  виносити  це  на  широкий

 розгляд. Я прошу вас.

     

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Безсмертний, Байрак.

     

      БЕЗСМЕРТНИЙ    Р.   П.   220   виборчий   округ,

 Безсмертний, "Державність".

      Шановний пане Сивульський, в мене таке невеличке

 запитання.   Питання   використання  сертифікату  для

 повновлення  вартості  заощаджень  має  такі  нюанси.

 Справа  в тому, що ці сертифікати не використовуються

 в  усій сфері приватизації. Скажем окремі законодавчі я 
 я                          - 166 - я 

 акти  не  передбачають використання цих сертифікатів.

 Ну,   зокрема   це  приватизація  в  агропромисловому

 комплексі. Це перше питання.

      І  друге.  Як ви пам'ятаєте 1994 рік був відомий

 тим,   що   людям   були   дані  облігації  цільового

 призначення  на  автомобілі, холодильники і так далі.

 Чи  не  намагались  ви  розглядати це питання з точки

 зору випуску додаткових праватизаційних сертифікатів?

 Дякую.

     

      _____________. Виходячи з Указу Президента, яким

 передбачалося   випуск  сертифікатів  приватизаційних

 додаткових,  для компенсації заощаджень були прийняті

 абсолютно   конкретні   строки.  Зокрема,  проведення

 індексації   основних  фондів.  Тому  що  треба  було

 визначити  суму реальну, додаткову. Під що можна було

 проводити  цю  приватизацію. І цей процес проведенний

 станом на перше січня цього року.

      Що стосується того, що деякі сфери, в тому числі

 АПК, виключені. Це передбачається специфікою програми

 приватизації. Я не вважаю, що ми повинні втручатися в

 цей процес, вирішуючи данне локальне питання. Тому що

 приватазація  проводиться  не  тільки  для  того, щоб

 компенсувати  втрати населення. У неї інші цілі. І як я 
 я                          - 167 - я 

 один лише з моментів ми розглядаємо цей процес.

      Тепер,    1994    рік,    облігації    цільового

 призначення.  Так  дійсно по умовах вони повинні були

 бути  компенсовані  в  1994  році, і Президент в 1994

 році  видав  указ, яким припинив їх обіг і зобов'язав

 Уряд,  вишукати  можливості  їх  отоварення, в даному

 випадку  повернення  в  грошовій  формі, якщо власник

 цінного   паперу,  облігації  безпроцентної  товарної

 бажає  заплатити  за той чи інший вироб, то правилами

 передбачено,  що  він  може отримувати готівкою, може

 шляхом  любого  іншого перерахування, раніше вишукати

 можливості отоварити, коли була середина 1994 року не

 було можливості.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ . Спасибі, Байрак, за ним Судницин.

     

      ____________.     Спасибі,     Байрак,     місто

 Дніпродзержинськ.

     

      Шановний Миколо Івановичу скажіть будь ласка, чи

 знайомі  ви  з  проблемою внесків, які були у людей в

 зовнішекономбанку  СРСР, люди працювали у закордонних

 відрядженнях,   виконуючи   або   роботу   в  якихось

 повстанських  рухах  або  десь  піднімаючи  економіку я 
 я                          - 168 - я 

 братніх країн.

      Потім,  два  роки  практично  ніхто  їм не давав

 користуватися  цими  грошима, потім якимось чином цей

 борг  перейшов  до......  банку  українського  і вони

 виконували  виплату  десь  на  півроку,  одну  тисячу

 карбованців,  зараз  з'явився указ Президента, якийсь

 чому  не  підлягає  опублікувань.  І  там  один пункт

 практично  є, це те, що....... банк, не відповідає по

 зобов'язанням  зовнішекономбанку,  хто  відповідає по

 цим зобов'язанням і чи отримають люди свої гроші, які

 заробили  вони дуже важким трудом і працювали вони не

 в кіосках комерційних, а працювали на державу.

     

      ____________.  Я  повинен  сказати, що це дійсно

 дуже серйозна проблема, справа в тому, що всі валютні

 кошти   були  сконцентровані  в  зовнішекономбанку  в

 Москві,  вірніше  на його кореспондентських рахунках,

 оскільки    централізовані    були   кореспондентські

 рахунки,  і  лише  де  ще  валюта  в  вигляді готівки

 знаходилась  на Україні, і коли був створений на базі

 колишніх  відділень  зовнішньоторгового банку,.......

 банк  він  лише  отримав  цю  частку,  Росія прийняла

 рішення,      що      вона     є     правонаступником

 Зовнішньоторгового  банку, і прийняла рішення, згідно я 
 я                          - 169 - я 

 яких  компенсації  всі  населенням вона бере на себе.

 Підприємствам  кожна держава хай.................., а

 населення   вона   взяла   на  себе.  Але  залишились

 невирішеними   ряд   чисто  технічних  організаційних

 питань.    Зокрема,    пов'язаних    з   організацієї

 Ексімбанку.   Я   знаю   просто  із  документів,  які

 проходять  через  Мінфін, що Ексімбанк займається цим

 питання.  В Білорусії недавно, в Мінську розглядалось

 воно.  Будем  сподіватись,  що  найближчим часом вони

 будуть вирішені.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Судницин.  І  на  цьому

 завершимо.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я оголосив Судницина!

     

      СУДНИЦИН Ф.С., 184 виборчий округ.

      Скажите,  пожалуйста,  в  соответствии с данными

 Минстата  1990  года  индекс  цен все-таки в 46 тысяч

 раз...  Вот  то,  что  предлагается  на 100 рублей...

 вернее,  1  900 000 -это примерно в 19 тысяч раз. Вот

 каким   образом   вот   это   можно   обкяснить?  Это

 официальные   вполне   данные...   Кто?..   Ну,   где я 
 я                          - 170 - я 

 неточности в этих данных?

      И  второй  вопрос.  Нельзя ли было предусмотреть

 непосредственные   прямые   выплаты  и,  может  быть,

 стопроцентные   людям  пожилого  возраста?  Допустим,

 свыше 70-ти лет? Потому что вот обращения с майновыми

 сертификатами   для   этих   людей,   ну  темный  лес

 буквально!..  Можно  было бы вот это каким-то образом

 учесть и предусмотреть?

     

      СИВУЛЬСЬКИЙ М. І. Дякую. Останнє ваше запитання,

 безумовно, заслуговує на увагу. Його треба розглянути

 в  першу  чергу  при  розгляді бюджету на 1996 рік. В

 бюджетній  резолюції, яку ви прийняли, передбачена ця

 норма  -передбачено,  що  ми  повинні  повернутись до

 питання  компенсації  заощаджень  і  погашення цінних

 папаерів.

      Відносно  запитання,  що  між  1990 роком і 1992

 відбувся   певний   рост   цін,   то   це   абсолютно

 справедливо.  Но  я  повинен  сказати,  що така норма

 Указу  -ми  виконавчий  орган,  ми виконуєм закони. В

 Указі  написано,  що  ми повинні проводити індексацію

 відповідно  до темпів зростання споживчих цін у 1992-

 1994 роках. Очевидно, треба це питання поправляти, но

 це поправляти в установленому порядку. я 
 я                          - 171 - я 

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Микола Іванович, сідайте.

      Шановні  колеги, враховуючи те, що ми сьогодні з

 вами разом з кабінетом Міністрів проводим перший день

 Уряду,  є  така  необхідність  для заключення, Степан

 Ількович,  ви  ще  в Уряд, вас ще не вкомплектували в

 Уряд?  Слово надати Голові Кабінету Міністрів Марчуку

 Євгену Кириловичу, будь ласка.

     

      МАРЧУК Є.К.    Якщо можна, я дуже коротко.

      Шановний  Олександр Миколайович, шановні народні

 депутати,  сьогоднішній  день  Уряду показав, що така

 форма,   запропонована  Верховною  Радою  надзвичайно

 актуальна,  і сам процес підготовки і самих питань, і

 особливо  те,  що стосується Уряду потребує подальшої

 Універсалізації   і  покращення.  Тому  що,  відверто

 кажучи,  якби  внас  трохи  було  більше  часу  перед

 визначенням  Дня  Уряду і визначення основних питань,

 можливо менше і було б запитань.

      Тому  Уряд  буде  працювати  над  удосконаленням

 самої  системи  підготовки  до  днів  Уряду, можливо,

 навіть  якісь матеріали можна було б роздати народним

 депутатам,  а слух не все сприймається, особливо, там

 де цифри, діаграми, рухи, динаміка і так далі, тобто, я 
 я                          - 172 - я 

 я  хочу  сказати, що Уряд буде в крайньому разі в тій

 мірі,  яка  буде  залежати  від  мене,  покращувати і

 підготовку  і так, щоб вам було краще орієнтуватись і

 відповідях  чи  то прем'єра, чи то міністрів, чи кого

 буде  визначено.

      Друге,  питання,  які  були поставлені сьогодні,

 показали, наскільки готрі життєві проблеми потребують

 не тільки інформацї з боку Уряду для парламентарів, а

 потребують6   можливо,   я   не   хочу   сказати,  що

 обговорення,  але  для  нас,  хоча  Регалемент  і  не

 передбачає,  вірніше,  умови  дня Уряду не передбачає

 обговорення,  але  для  нас  в Уряді буде обговорення

 сьогоднішнього дня Уряду в  парламенті.

      Тому   гострота   проблем,   які  сьогодні  були

 визначені,  показали  ще  раз,  що Уряду треба глибше

 працювати,  особливо по таких проблемах, перш за все,

 які зв'язані з соціальною політикою.

      Я  вдячний всім, хто сьогодні задавав запитання,

 і  ми  приймаємо  абсолютно нормально (я маю на увазі

 навіть   гострі   запитання),   це   нам  допоможе  у

 відпрацюванні дій Уряду. Ви знаєте, що зараз комісія,

 в   тому   числі   і  з  участю  народних  депутатів,

 представників  фракцій,  (як  ми  домовилися  під час

 бесід,  які були в Кабінеті Міністрів щодо формування я 
 я                          - 173 - я 

 Уряду),  що  кожна  фракція пропонує 1-2 представника

 для  участі  в  роботі  над  програмою  дій  Уряду. І

 сьогоднішнє  засідання  ще  раз  підкреслило те, що в

 програмі  дій  Уряду  соціальна політика повинна бути

 однією  із  ключових  і  займати пріоритетне місце. В

 цьому  я  ще  раз  переконався. І корекції відповідні

 будуть  внесені  під  час  роботи з групою, яка готує

 матеріали для відпрацювання програми дій Уряду.

      Я хотів би ще запропонувати вам, виходячи з цієї

 обставини,  таку  пропозицію. Завтра десь в кінці дня

 ми   зможемо   передати  вам  проспект-перелі  чи  то

 проспект програми дій Уряду. З таким розрахунком, щоб

 ви  могли там, маючи день чи два, подивитися по тому,

 які   питання,   які   розділи   питань,  підпитання,

 підрозділи  передбачається  розкрити  в  програмі дій

 Уряду.  І  чи  через  представників  від  фракцій, чи

 можна,  як  кажуть,  напряму  безпосередньо в комісію

 передали  свої  пропозиції.  Тобто  щоб  програма дій

 Уряду максимально врахувала всі абсолютно без винятку

 пропозиції народних депутатів. Але оскільки ми знаєм,

 що  це  документ  так, як мені здається, повинен бути

 дуже  високої точності, максимальної конкретики, тому

 що  концептуальні  питання впринципі відпрацьовані. І

 як  ми  настроєні,  щоб  Уряб  повинен  виконувати  і я 
 я                          - 174 - я 

 відпрацьовувати    технологію    виконання   програм,

 оскільки   програми  відпрацьовуються  Президентом  і

 Парламентом,  а  нам  виконувати програми, то часу не

 так вже й багато. Згідно угоди, ви знаєте, два місяці

 нам  відводиться  перший  указ,  комплект, як кажуть,

 призначений  був 3 липня, тобто 3 вересня вже повинен

 бути   поданий  документ  під  назвою  "Програма  дій

 Уряду", тобто це високої відповідальності документ.

      Тому  ми  просили б, щоб, якщо б ви змогли до 15

 липня  свої  пропозиції щодо програми дій Уряду в тій

 формі,  в якій ви будете вважати, подати чи через, як

 я  вже  сказав,  через  представників чи просто можна

 прямо передати в комісії.

      І  ми  виходимо  також  з того, що безпосередньо

 представники   парламенту   будуть  працювати  вже  в

 робочій   групі,   яка  зараз  завершає  перший  етап

 напрацювання,  ну,  як  кажуть, первинного матеріалу,

 над  яким  уже можна працювати, тобто не з білого вже

 аркушу паперу.

      І  ми  б  хотіли,  і так і розраховуємо, щоб цей

 документ, окрім точності і максимальної розрахункової

 чистоти,  ще і відтворював ту проблематику, яка зараз

 в суспільстві найбільш гостро стоїть.

      Я  ще  раз  підкреслюю,  соціальна  політика -це я 
 я                          - 175 - я 

 абсолютно  однозначно  видно  зараз,  що повинен бути

 пріоритет   номер  1,  але  ви  знаєте,  що  в  сфері

 виробничій  взагалі  структурна  пербудова економіки,

 якщо ми там не відпрацюємо грамотно, розумно політику

 структурної   перебудови  економіки  з  випедежуючими

 діями  соціального  захисту,  то  ми будемо ходити по

 колу,  кожен  раз  повертатися  до  одних  і  тих  же

 проблем,    тільки   по   наростючому,   як   кажуть,

 еквіваленту.

      Тому  на  завершення  я  хочу виразити надію, що

 програма дій Уряду це буде дійсно програма дій Уряду,

 але   що   і  народні  депутати  знайдуть  можливість

 прийняти участь в її підготовці.

      Було,  вірніше, сьогоднітзвучало декілька питань

 такі,  які  хотілось  доповнити.  Я  хотів би сказати

 тільки одне.

      Звучало   справедливих   багато   нарікань  і  в

 репліках,    і    в    запитаннях    про    те,    що

 сільськогосподарське   машинобудування,   нам  просто

 сором   такий  гігантській  індустріально  розвиненій

 державі,  яка  може  відпрацьовувати  найвищі  зразки

 високотехнологічних процесів машин, ракет і т. д., що

 ми     не     можемо     налагодити,     як     слід,

 сільськогосподарське машинобудування. я 
 я                          - 176 - я 

      В  Уряді  зараз  завершена  робота і, я хотів би

 сказати,  що  з  участю  парламентарів,  і  вони  тут

 присутні  в  залі, які запропонували і свої програми,

 запропонували  структури,  які б вони бачили, якби це

 зробити.  І  є  пропозиція про створення Міністерства

 сільськогосподарського  машинобудування.  Це  питання

 вивчається,  воно не в голій ідеї, але воно покладено

 на   папір   з  відповідними  прорахунками.  Є  деякі

 контраргументи  також, я не буду зараз втягувати в цю

 аргументацію.   Але   це  питання  обов'язково  треба

 вирішувати.

      Я  маю на увазі, що на загальнодержавному рівні,

 якщо  ми  не вирішимо проблеми сільськогосподарського

 машинобудування  з  АПК,  ми  будемо  знову  ходити з

 протянутою  рукою до жоднірам, будемо великі сотні та

 мільйони   доларів.   Комбайні  чудові,  першокласні,

 проблеми  тут  в конкуренції немає. Вони обходять всі

 там  і  домір  1500  і так далі, а може ще прийдеться

 якийсь  час  нам  їх  купляти,  це  не виключено. Тим

 більше,  якщо  вже  будуть  і  далі розвиватися різні

 форми власності, то як кажуть, заборонити купляти вже

 не  можливо.  Але  дійсно, щоб і парк наш на майбутнє

 сільськогосподарське  машинобудування  все-таки був з

 технічної  точки  зору,  міг  обслуговуватися  нашими я 
 я                          - 177 - я 

 вітчизняними  можливостями, а не кожен раз, як сказав

 народний   депутат   Поровський,   шукати   ключі   з

 Сполучених  Штатів  Америки,  тому що там зовсім інша

 система вимірів і так далі.

      Далі.  Я хотів би також підкреслити, що питання,

 які   звучали   і  особливо  пов'язані  з  соціальним

 захистом людей і громадян, з пенсіями, і з стосунками

 деякими   по   промисловій  кооперації,  вони  будуть

 найближчим часом обговорені з російським урядом.

      Ви   знаєте,   що  Президенти  України  і  Росії

 домовилися   про  те,  що  найближчим  часом  урядова

 делегація  України проведе переговори з урядом Росії,

 не  тільки  з  проблем  Чорноморського  флоту,  але з

 цілого  ряду  економічних  проблем,  особливо тих, що

 стосується  нашої економічної співпраці. І не тільки,

 а    також    питання    соціального   характеру,   і

 передбачається   також   врегулювати   чи   завершити

 проблему, яка зв'язана з пенсіями. З переїздами людей

 з  Росії  до  України  і  навпаки.  Це зараз проблема

 набирає  досить  серйозної гостроти, виходячи з того,

 що  в нас багато військових, які дослужують в Росії і

 повертаються на Україну... Та й не тільки військових.

 І  ця проблема постає досить... Не тільки, до речі, з

 Росії, а і з Узбекистану, і деяких інших країн. я 
 я                          - 178 - я 

      Що    стосується    економічних    проблем,   то

 передбачається  обговорити  і  навіть підписати деякі

 угоди  чи  протоколи,  які  перш  за  все націлені на

 покращення  нашої  економічної  співпраці  з Росією в

 галузі  промислово-технічного  виробництва  і  навіть

 деякі  надзвичайно  вигідні  для України контракти чи

 проекти,   які   зв'язані   з   завантаженням   наших

 виробництв.   І   не   тільки   завантаженням   наших

 промислових  підприємств,  а  і  з  виробництвом  тих

 продуктів,  які  надзвичайно потрібні для України. Ну

 хоча  б,  наприклад,  взяти  Апатит.  Залізна  дорога

 російсько-українська і наші хімічно-переробні заводи.

 Як кажуть сама по собі проситься фінансово-промислова

 група   чи   спільне   підприємство,  чи  там  транс-

 національна  компанія.

      Ви  знаєте  наскільки для нас актуальна проблема

 фосфорних   добрив   на   Україні.   Ми,  як  кажуть,

 задихаємось  від цього. І таких проектів напрацьовано

 декілька.  Десь біля десятка. Вони не всі одинакової,

 як   кажуть,   якості  і  не  всі  одинакового  рівня

 підготовки.  Але разом з тим передбачається, щоб такі

 робочі   стосунки   двох   Урядів  носили  регулярний

 характер,  як  про  це  було  сказано,  перш за все з

 націленістю  на  те,  щоб  використати  максимум  тих я 
 я                          - 179 - я 

 можливостей, які зараз є по промисловій кооперації.

      Мова   зовсім  не  йде  про  те,  щоб  ми  якось

 зав'язувалися   в   якесь  консервування  відсталості

 технологічної  і так далі.

      Не  дуже  скоро до нас, це ви дуже добре знаєте,

 прийде  дуже багатий інвестор з новими найсучаснішими

 технологіями.   Хоча   до  цього  треба,  намагатися,

 добиватися,  щоб  так само і було. Але це ще не скоро

 буде.  Тому  треба максимально використати все те, що

 можна  зараз  використати  по  кооперації  з  Росією,

 Беларісією,  ну,  і  з  іншими.  Але  оскільки  Росія

 найосновніший    наш   економічний   партнер   і   по

 кооперації,   і   по  ринкам  збуту  взаємним.  І  ми

 доопрацювалися,  на  жаль,  до  того,  що ми втратили

 ринки   в   Росії   по   промисловій   продукції,  по

 продовльчій продукції. І повернутися туди надзвичайно

 важко. Але ще можна. І є відповідна домовленість, щоб

 ми  могли  все-таки  один одному посприяти, тому що і

 Росія  ещо  втратила  у  нас  на деяку продукцію свій

 ринок на Україні також.

      Тому мова йде про те, що, якщо сказати простіше,

 мова  йде  про  те,  щоб  ми відлагодили таку систему

 взаємостосунків,  співраці  перш  за  все. І головним

 чином в інтересах України, в інтересах розвитку нашої я 
 я                          - 180 - я 

 економіки з Росією, таким чином, щоб це було одним із

 тих,  як  ми називаєм, додаткових джерел, які б могли

 допомагати,  ну, якщо не фінансових джерел, але могли

 б  допомогати.  І  я  впевнений,  що для цього є дуже

 широкі    можливості,   допомогати   розвитку   нашої

 економіки.  А якщо сказати більш конкретніше, то хоча

 б  зрушити з місяця оті залежі, фінансові тромби, які

 зараз сформувалися.

      На  завершення  я хотів би сказати, що для того,

 щоб  відпрацьовувати,  досить  добре  супроводжвувати

 економічну співпрацю з Заходом, особливо СНД і Росія,

 створюється    відповідний   підрозділ   в   Кабінеті

 Міністрів,   який   буде   супроводжувати  економічні

 проблеми стосунків українсько-російських, українсько-

 сндеських, якщо можна так сказати.

      Декілька  слів  на  завершення,  я знаю, що всіх

 цікавить  завершення  формування  Уряду. До суботи ця

 проблема  буде,  тобто  в  два  дні  ця  проблем буде

 завершена.  Можливо там зилишиться одна, дві там десь

 посади,  які  з  часом  ще будуть вирішуватися. Але в

 принципі завершення формування в кінці цього тижня, я

 не  буду зараз коментувати, я думаю що для цього буде

 можливість   як   кажуть  поговорити,  обговорити  цю

 проблему  детальніше,  і засобами масової інформації, я 
 я                          - 181 - я 

 із  народними  депутатами, але я хотів би сказати, що

 ніякого  зміну  курсу  радикального,  я маю на увазі,

 відходу  від  того  курсу, який накреслений у відомій

 програмі  Президента,  яку  ви  добре  знаєте,  і яка

 звучала в цьому залі.

      Мова  йде  проте, що будуть посилення акценту, і

 це  Президент  сказав декілька разів, будуть посилені

 акценти  в  організаційному  плані,  і той хто уважно

 спостерігає  навіть  дуже  кретично за тими змінами в

 Уряді, будуть посиленні акценти на те, щоб ми взялися

 за  організацію  виробництва,  перш за все первинного

 рівня,   на   рівні  монітарному  у  нас  є  непогані

 зрушення,  і  їх  ігнорувати  не можна і вони мають і

 повинні  далі,  як кажуть бути під контролем, але те,

 що  ми  трохи  залишили позамежами свого поля зору, я

 маю   на   увазі,  як  впливу  Уряду,  на  структурну

 перебудову   економіки   і  особливо  на  організацію

 виробництва   на  сучасних  принципах,  не  командно-

 адміністративних,    з   виходом   на   функціональне

 управління    економікою    через   відгалузевих   до

 функціональних  міністерств,  щоб з Києва не керувати

 всею  1100 які там знаходяться, в системі мінмашпрому

 і  так  далі.  Тому  ті  зміни, які відбулися в Уряді

 якраз  свідчать  про  те,  що  зміна буде в посиленні я 
 я                          - 182 - я 

 акцентів  на  мікроекономічному  рівні, і прискорення

 процесу,  щоб ті позитивні, хай навіть не дуже великі

 зміни   на   макрорівні,   вони   скоріше  ввійшли  і

 замкнулися з мікроекономікою.

      Ви  знаєте,  що  на  рівні  мікроекономічному на

 рівні   безпосереднього   виробництва,  там  поки  що

 хвалитися  немає  чим  і  аплодисментів  там  поки що

 немає.

      Тому  акцент  діяльності  Уряду і прохання таке,

 щоб  ви  її  правильно  зрозуміли,  і  якщо можна тут

 навіть допомогли, що структурна перебудова економіки,

 яка    потім   зіткнеться   з   багатьма   проблемами

 соціальними,  які  будуть  пов'язані з банкрутством -

 нікуди  ми  не  дінемосб,  на  жаль.  Але  по-людськи

 зробленою технологією банкрутства, щоб люди конкретні

 не  страждали...  Але  це  треба  пройти  -обійти  це

 неможливо! Тому й прохання, щоб і народні депутати не

 тільки розуміли, що нам треба пройти складні процеси,

 але  і  допомогли  туряду  в тій мірі, в якій це буде

 залежати   від  вас  (ми  з  полдякою  завжди  будемо

 сприймати будь-які поради, тому що багато серед вас є

 виробничників,    які    добре    знають    конкретне

 виробництво,   які   знаходяться   на,   як   кажуть,

 найгарячіщих   рівнях  нашого  суспільства),  тому  і я 
 я                          - 183 - я 

 структуран   перебудовав   економіки,  і  організація

 безпосередньо  виробництва  з точки зору вже сучасних

 методів   впливу   держави   на...  безпосреедньо  на

 виробництво   буде   зараз   одним  із  найважливіших

 пріоритетів організаційного характеру.

      І  останнє, на завершення. Часто запитують: а що

 в  пріоритетах  уряду  в  організаціному  плані  буде

 питанням номер 1? Якщо ви почули це від мене, тому що

 прйдеться  десь скоро засобам масової інформації, -це

 посилення  центральної  державної виконавчої влади. Я

 не  хочу зараз приводити приклади (я їх можу привести

 вже  дуже  багато  -навіть  за  якихось  цей неповний

 місяць  чи трошки більше місяця, коли явищ таких, які

 свідчать  про  те,  що  держава  знаходиться досить в

 серйозному  стані навіть не з точки зору еконмічного,

 а  з  точки  зору її каркаса як держави). Не кажу вже

 про  те,  що  таке  у  нас  зараз бюджетна дисципліна

 центрального  бюджету,  якщо  скажем  так. Державного

 бюджету.  ПРи  всьому  тому  розуміючи,  наскільки це

 важно  витримувати  на рівні директора підприємства і

 так  далі.  але  коли  ми всі разом (і перш за все, з

 надією  на  допомогу  Верховної  Ради),  коли  ми  не

 відбудуємо  жорстку  сердиту,  але розумну технологію

 дисципліни  перед  Державним  бюджетом (згадаємо всі: я 
 я                          - 184 - я 

 Радянський  Союз розвалився не там десь в Білорусії -

 він розвалився з бюджету7 І всі питання, які сьогодін

 звучали, у що вони упираються, нема коштів у бюджеті.

 Чому  немає?  тому  що перечислюється доходна частина

 через   там   податки,   або   не  зовсім  як  кажуть

 універсальна  податкова  система  чи  технологія, але

 дуже багато зв'язано з тим, що і податкова дисціпліна

 з  точки  зору  центрального  державного бюджету дуже

 сильно розхристана.

      Не  буду  далі  наводити інші складові тощго, що

 буде   зв'язано  з  тим,  то,  що  в  народі  кажуть,

 наведення порядку, наводити старими методами якимось,

 ви  знаєте,  це вже неможливо, треба наводити порядок

 тільки  сучасними  цивіліхзованими але дуже жорсткими

 методами державної дисціпліни.

      Тому  посилення центральної державної виконавчої

 влади  з  точки  зору  організаційної  Уряду  це буде

 питання номер один .

      Будуть  неприємні  розмови,  і  вже  навіть  є з

 деякими  обласними керівниками щодо такого відношення

 до  ержавного  бюжету. Правда, треба сказати, є деякі

 перекоси,  це  ви  також  знаєте які несправедливості

 трошки  були встановлені і вони потім зайшли в бюджет

 перерозподілу місцевого і державного бюжету. То треба я 
 я                          - 185 - я 

 також із розумом поправити.

      Але  я завершаю свою коротку інформаціюї надієюб

 на  те, що зміцнення центральної державної виконавчої

 влади   буде   одним  із  пріоритетів  організаційної

 діяльності  Уряду,  але  ще  раз підкреслюю, виключно

 сучасними цивілізованими економічними дисціплінарними

 методами  в рамках демократичних і в рамках сучасного

 нашого законодавста.

      Дякую.

     

      (ОПЛЕСКИ)

     

      ГОЛОВА.  Спасибі, Євген Кирилович.

      Шановні  колеги,  на цьому робту завершуємо, але

 попросимо    Сеульського    Миколу   Івановича,   щоб

 роздрукував  матеріали  по індексації заощаджень, щоб

 ви мали на руках.

      На все краще.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку