ЗАСІДАННЯ ДЕВ'ЯНОСТО СЬОМЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  12  л и п н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      Доброго  ранку, шановні народні депутати і гості

 Верховної    Ради!   Члени   Кабінету   Міністрів   і

 представники    жіночих    громад    і    колективів,

 українського жіноцтва взагалі!

      Я прошу сідати на місця.

 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      Прошу  депутатів  підготуватись  до  реєстрації.

 Увімкніть систему. Проводиться поіменна реєстрація.

      Йде поіменна реєстрація.

      Прохання  від  депутатів  повторити - не  працює

 система на цьому блоці. Будь ласка, ще раз...

     Повторюється реєстрація.

 

      (ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ)

 

      Дякую,   зареєстровано  307  депутатів,  ранкове

засідання  оголошується відкритим.

      Перше  питання  в  нас - парламентські слухання,

 присвячені  реалізації  в  Україні  Конвенції ООН про

 ліквідацію усіх форм дискримінації щодо  жінок.

      Я найперше від Верховної Ради хотів би привітати

 всіх   участників  нинішніх  слухань: і  громадян,  і

 громадянок  України, і наших гостей з-за кордону, які

 прибули на ці слухання.

      Я  хотів  би  висловити сподівання про те, що ця

 робота   сьогоднішня   буде   поштовхом   до  захисту

 інтересів  жінок  України  з  боку  держави,  з  боку

 законодавства,  і  це  буде  здійснюватись  у  повній

 відповідності  із  міжнародними  документами,  із тим

 станом   жіноцтва   в   світі,   яке   вони  сьогодні

 завойовують  певною мірою при допомозі чоловіків.

      Ми   повернулись   днями   із  міжпарламентської

 Асамблеї  ОБСЄ,  яка  проходила  в  Канаді,  і окремо

 засідання   були   проведені,   присвячені  проблемам

 жіноцтва у країнах співдружності, вірніше, в країнах,

 які входять до організації ОБСЄ - це більше 50 держав.

      І  там  переконались  ще  раз  в тому, що в ряді

 країн,  зокрема,  країн  скандинавських,  права жінок

 захищені  не  лише  в  соціальному  напрямку,  а  і у

 політичному  відношенні - вони  представляють  більшу я 
 я                           - 3 - я 

 частину  Парламенту України, Парламенту своїх держав,

 значну  частину  урядовців.  Я  гадаю, що і в Україні

 згодом  буде  так, що у цьому залі більше буде жінок,

 ніж  чоловіків.  Але  я  думаю,  що наші гості можуть

 переконатися  і  в  тому, що не дивлчяись на те, що у

 нас  всього  16  жінок  у Парламенті, вони відстоюють

 інтереси жіноцтва послідовно і сьогоднішні слухання -

 це   ще  один  доказ  ініціативи  жінок-парламентарів

 України    у    необхідності   і   наполегливості   у

 відстоюванні   інтересів   справді   жінки-матері   -

 громадянина нашого суспільства.

      Я  хочу  ознайомити  вас  із порядком проведення

 сьогоднішніх   слухань.   З   доповіддю  виступить...

 Вірніше так. Вступне слово зробить голова Оргкомітету

 по   проведенню   парламентських  слухань,  заступник

 голови  Комісії з прав людини Ніна Карпачова. Зробить

 доповідь про хід виконання положень Конвенції ООН про

 ліквідацію  всіх  форм дискримінації щодо жінок віце-

 прем'єр-міністр з питань з гуманітарної політики Іван

 Федорович Курас. Потім для співдоповіді будуть надані

 можливості  зробити  співдоповіді  короткі Володимиру

 Дмитровичу  Хандогію, заступнику міністра закордонних

 справ,.............  Анатолію............. заступнику

 міністра  соціального захисту населення України, Юрію я 
 я                           - 4 - я 

 Івановичу  Костенко  -міністру  охорони навколишнього

 середовища,  Раїсі  Богатирьовій -заступнику міністра

 охорони  здоров'я, Надії Максимівні Малиш -заступнику

 міністра  праці,  Сюзанні  Романні Станік -заступнику

 міністра   юстиції,  Віктору  Миколайовичу  Королю  -

 заступнику міністра внутрішніх справ, Петру Івановичу

 Шевчуку  -заступнику  голови Верховного Суду.

      Зробимо  інші  передбачені  порядком  дня акції.

 Дамо можливість виступити нашим гостям і тим народним

 депутатам,  котрі  висловили  таке  бажання,  з таким

 розрахунком,  щоб  за  2 з половиною години завершити

 розгляд цього питання.

      Тому  я  ще  раз  від імені Верховної Ради вітаю

 всіх гостей, давайте їх привітаємо аплодисментами.

      (О п л е с к и)

      Прошу сідати.

      Ще  одна  пропозиція.  В  нас присутні жінки від

 областей.  Оскільки  питання  розглядається  у режимі

 парламентських слухань і є у нас вільні місця в залі,

 ви  можете  запросити  наших представництв кращих від

 областей,  своїх  колег,  щоб вони сіли у залі ближче

 до, так би мовити, до мікрофону.

      Трансляція йде в ефірі.

      Слово має Ніна Іванівна Карпачова. я 
 я                           - 5 - я 

 

      КАРПАЧОВА Н.І.

 

      Шановний  пане  Голово  Верховної  Ради, шановні

 члени Уряду, шановні депутати, шановні гості!

      Від      імені      організаційного     комітету

 парламентських   слухань   хотіла  б  привітати  всіх

 присутніх    в   цьому   залі,   а   також   шановних

 високоповажних гостей.

      В  цьому  році виповнюється п'ятнадцята річниця,

 коли   Україна,   як   одна  з  фундаторів,  як  член

 Організації  Об'єднаних Націй, ратифікувала Конвенцію

 ООН  "Про  ліквідацію  всіх  форм  дискримінації щодо

 жінок",  взявши  на  себе  зобов'язання  по виконанню

 міжнародних стандартів в галузі прав людини.

      Сьогодні  вперше  в  історії  України  на вищому

 державному  рівні  дві  гілки  влади:  законодавча та

 виконавча,  -спільно  розглядають  питання  виконання

 нашою   державою   своїх   міжнародних   зобов"язань,

 складовою  частиною  яких  і  є ця конвенція. Найвищі

 досягнення,  забезпечення статусу жінок, закріплені у

 статуті   ООН,   загальні   декларації  прав  людини,

 міжнародних  фактах  про  права людини, конвенція ООН

 про  політичні  права жінок, конвенції про ліквідацію я 
 я                           - 6 - я 

 всіх форм дискрімінації щодо жінок.

      Україна    ратифікувала    переважну   більшість

 конвенсій   про   права  людини,  в  яких  закріплено

 міжнародні    стандарти   прав   жінок.   Ратифікація

 складених нормативних актів, відповідно до Закону про

 дію   міжнародних  договорів  на  території  України,

 перетворює  їх  норми  у  невід"ємну  частину  нашого

 національного законодавства.

      Тому,   парламентські   слухання  про  виконання

 міжнародних  зобов'язань Україною поратифікований нею

 конвенції ООН, про ліквідацію всіх форм дискримінації

 щодо жінок, мають можливість, по-перше: визначити, чи

 відповідає   становище   жінок   України  міжнародним

 стандартам прав людини; по-друге, оприділити напрямки

 роботи  державної  влади, законодавчої, виконавчої та

 судової  по приведенню становища жінок до міжнародних

 стандартів.

      Наші  слухання  є  прицедентом,  внаслідок якого

 вперше    запроваджується    інплімінтація,    тобто,

 відтворення   на  рівні  національного  законодавства

 України, міжнародної угоди по правам людини.

      Слухання  набувають  особливої  ваги у зв"язку з

 тим,  що  здійснення  рівноправності  та  партнерства

 жінок  та  чоловіків  -є необхідною умовою розвитку в я 
 я                           - 7 - я 

 Україні   демократії   та  побудови  її,  к  правової

 держави.  А  саме  це  є  передумовою входження нашої

 країни  до політико-правового простору Європи, вступу

 її до Ради Європи.

      Під  час  парламентських  слухань,  є можливість

 виявити,  дійсне  обставення  життя жінок в України з

 першоджерел.  З  доповідей  міністрів,  представників

 всіх регіонів України, науковців, представник жіночих

 та правозахисних не (..........) організацій.

      Все  це надає особливого значення рекомендаціям,

 які мають бути прийняті сьогодні учасниками слухань.

      Ключевим  положенням Конвенції ООН по ліквідації

 всіх  форм  дискримінації  щодо жінок є Положення про

 рівноправ'я  жінок  та  чоловіків  незалежно  від  їх

 сімейного стану в політичній, економічній, соціальній

 та  культурній  сферах.  Важливим  є те, що Конвенсія

 вказує  шляхи  досягнення  рівноправ'я  чоловіків  та

 жінок, а також закріплює юридичні гарантії реалізації

 прав жінок  в усіх сферах  жіттєдіяльності.

      В   діючій   Конституції  України  в  статті  33

 закріплений  принцип  рівноправ'я чоловіків та жінок.

 Як  відомо,  нині  в  Україні  підготовлено  декілька

 проектів   нової   Конституції   держави.   але,   на

 привеликий  жаль, в абсолютній більшості цих проектів я 
 я                           - 8 - я 

 практично    відсутні   положення   про   рівноправ'я

 чоловіків  та  жінок. Тобто на Україні, як і в деяких

 країнах  Східної  Європи, помітна, на жаль, тенденція

 до  відмови  від  прийнятому  на  законодавчому рівні

 принципу  рівноправ'я  чоловіків  та жінок. Я звертаю

 вашу  увагу  на  це,  шановні учасники парламентських

 слухань.

      По-друге,    необхідно   підкреслити,   що   при

 формуванні  складу  постійної  комісії  був порушений

 принцип    справедливо    (..........)   фахівців   с

 конституційного  права   серед жінок та  чоловіків.

      Та по-третє, треба зазначити, що вже недостатньо

 закріплені   принципи   рівноправ'я  на  (..........)

 рівні.

      На   нашу   думку,  до  проекту  нової  редакції

 Конституції  України  потрібно включити положення про

 рівні  права  та  свободи  жінок і чоловіків та рівні

 можливості  для  їх реалізації відповідно міжнародних

 стандартів   в галузі прав людини.

      Але  такі  можливості преба створювати також без

 дискримінації  чоловіків.

      Необхідно   зазаначити   також,  що  рівність  і

 партнерство    чоловіків   і   жінок   засновані   на

 гарантованому    державою   справедливому   розподілі я 
 я                           - 9 - я 

 економічної  та  політичної влади створюють необхідні

 можливості  для  реалізації  прав  і  свобод людини і

 громадянина.

      Загально відомо, що юридичні рівні є лише першим

 кроком  до  фактичної рівності. Але це не недостатній

 фактор  її  забезпечення.  На  жаль як і раніше існує

 невідповідність  між  деюра  і  дефактом,  тобто  між

 декларованим  і  фактичним  рівноправ'ям  чоловіків і

 жінок.

      Забезпечити   право  жінкам  на  рівність  можна

 тільки  при  умові  прийняття  нових  законів,  які б

 недопускали  будь-яких  проявів  дискрімінації.  Саме

 суттєвим  аспектом  рівноправ'я  і  є неприпустимість

 дискрімінації жінок.

      Всі    учасники    слухання    отримали   вперше

 надруковану за допомогою Правничої фундації Конвенцію

 ООН  про  ліквідацію  всіх  форм  дискрімінації  щодо

 жінок.  Саме в першій статті цієї Конвенції міститься

 поняття   дискрімінації   жінок.  На  мою  думку,  на

 сучасному    етапі   жінки   продовжують   залишатися

 історично   дискрімінованою   соціально-демографічною

 групою.

      Фіномен  цієї  дискрімінації  можна визначити як

 імонентну  якість традиційних патріорхальних структур я 
 я                           - 10 - я 

 державної   влади   в   цілому.   При   чому   прояви

 дискрімінації  прав  жінок мають свою специфіку. Так,

 наприклад,  це проявляється при реалізації політичних

 прав,  які  безпосередньо  пов'язанні  з формуваннням

 політика владних структур.

      Після    проголошення    незалежності    України

 кандидатами   в  депутати  до  сладу  Верховної  Ради

 України  було  висунуто  7, 5 відсотків жінок. Обрано

 було  ж  13 осіб. Тобто біля 3 відсотків. В 1994 році

 було  висунуто  7,3   відсотки  кандидатів в депутати

 серед   жінок,  обрано  17  осіб,  що  складає  серед

 загальної чисельності депутатів діючого парламенту 4,

 2  відсотки.  Практично  ми  маємо,  я  ніхочу нікого

 образити чоловічий парламент в нашій державі.

      Така   картина   і   в  інших  структурах  всієї

 державної  влади.  Нині  в Україні немає жодної жінки

 міністра і всього 6 жінок займають посади заступників

 міністрів.

      В  Центральному апараті Міністерства закордонних

 справ  на дипломатичних засадах працюють 14 відсотків

 жінок.  А  на  штатних  посадах за кордоном серед 326

 дипломатів   працюють   лише  10  жінок,  що  складає

 приблизно   3   відсотки   від   загальної  кількості

 дипломатів. я 
 я                           - 11 - я 

      В  Україні  немає  жодної  жінки  -посла, але як

 відомо  з історії жінки України мали вагомий вплив на

 державні справи. Так відомо княгиня Ольга була перший

 реформатор України, та провела дві реформи: фінансову

 та   адміністративну.   Виконувала  посольські  місії

 історичні  масштаби  державної  діяльності соціальної

 активності  українських  жінок  сягали  далі кордонів

 Вітчизни.

      Так  ми знаємо дочок Ярослава Мудрого. Єлізавету

 Ярославну   королеву  Норвежську,  Анну  Ярославну  -

 королеву  французьку,  Анастасію  Ярославну -королеву

 угорську,   відома   Анастасія  Лісовська  -Роксолана

 була.... імперії . Цей список можна продовжувати.

      Тобто   українська   жінка  має  свої  історичні

 коріння  і  звернення  до нашої історії необхідна для

 освідомлення  того, що жінка в Україні протягом віків

 була суб'єктом нашої історії, а не її об'єктом.

      Якщо  порівняти  наявність  жінок  в  структурах

 влади  сучасної  України  з  іншими країнами, то слід

 відзначити,  що  в  Скандінавських  країнах  показник

 представленості  жінок  перевищує  40  відсотків, а в

 деяких країнах наближається до 50 відсотків.

 Так,  наприклад,  в парламентах Норвегії та Фінляндії

 жінки  складають біля 40%; в Швеції та Даніі -33%. Не я 
 я                           - 12 - я 

 можна  не  відмітит,  що  в  Швеції відбулася важлива

 подія, яку можна порівняти з революцією. "Кожне друге

 місце  для  жінок!"  -цей  вислів  став  у  Швеції не

 стільки   популярним   політичнми   гаслом,   скільки

 політичним  питанням  надзвичайної  ваги. Напередодні

 святкування  75-ї річниці запроваджження права голосу

 для  жінок  жінки  складають 50% від загального числа

 членів  швецького  уряду,  тобто  ми  бачимо  приклад

 парітетної  демократії в швецькому уряду. Ця подія не

 сталась сама по собі -це сукупний результат поєднання

 політичної волі, зусиль потужних жіночних організацій

 та державних структур влади.

      В   Україні,  незважаючи  на  негативні  сторони

 політико-правового  статусу жінок, виховане ціле нове

 покоління   жінок,   які  через  створені  громадські

 організації  намагаються вирішувати питання правового

 захисту жінок в суспільстві.

      Наші    неурядові    жіночі    та   правозахисні

 організації,  більшість  з  яких  сьогодні присутні в

 цьому  залі,  є  дуже  впливовими  і  дійовоми.  І  я

 наголошую  на  цьому, бо саме вони першими відчувають

 турботи та проблеми жіноцтва України і намагаються їх

 донести до державних структур влади.

      Але, на жаль, всі громадські організації України я 
 я                           - 13 - я 

 не  мають  права  законодавчої ініціативи, а також не

 мають  права  висувати  своїх  кандидатів до виборчих

 органів влади.

      Організаційний  комітет  парламентських  слухань

 пропонує  для забезпечення парітетного представництва

 жінок  та чоловіків в Україні, в органах законодавчої

 влади  передбачити  в новому законодавстві про вибори

 право  жіночим  громадським  організаціям,  рухам  та

 блокам  висувати  своїх  кандидатів до Верховної Ради

 України та інших виборчих органів.

      Жінки   України   готові   сьогодні  відігравати

 належну   їм   роль   в   житті   суспільства.   Вони

 усвідомлюють свою особливу роль в процесі відтворення

 нашої держави.

      Шлях України до прогресу, демократії та розвитку

 не   можливий   без   гармонійного  поєднання  зусиль

 чоловіків та жінок.

      Людство  стоїть на порозі XXI століття, і це буде

 епохою  торжества жіночого начала. Ми впевнені, що XXI

 століття буде часом, коли жінки стануть рівноправними

 партнерами чоловіків в усіх аспектах життя. Давайте ж

 наблизимо  цей  час  разом і разом, чоловіки та жінки

 нашої славетної  України.

      Дякую вам за увагу. я 
 я                           - 14 - я 

 

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА.   Шановні   депутати,   я  до  чоловіків

 звертаюсь,  я  знаю,  що  жіноче  питання  вас завжди

 хвилювали  і  хвилює,  але  це  не  значить, що ви це

 хвилювання  повинні виражати словами зараз. Потерпіть

 трошки,  поки  пройдемо  слухання, а потім вже будемо

 говорити.

      А   зараз   слово   надається  Івану  Федоровичу

 Курасу - віце-прем'єр-міністру  України.

 

      КУРАС І.Ф.

       Вельмишановний    Голово,    шановні    народні

 депутати,  жінки  і  гості!  Глибоко символічною є та

 обставина, що вперше в історії сучасного українського

 парламентаризму   слухання,   і   другий  сьогоднішні

 присвячені   фундаментальним  гуманітарним  проблемам

 нашого часу.

      Обговорюючи назрілі питання освіти нещодавно, ми

 визначали   зміст,   базові  цінності  сьогодення,  і

 особливо майбутнього нашої нації і держави.

      Винісши  в  порядок денний проблему реалізації в

 Україні    положень    Конвенції    ООн   всіх   форм я 
 я                           - 15 - я 

 дискримінації  щодо  жінок, Верховна Рада України цим

 самим  привертає увагу до глабальної проблеми, що без

 передільшення  складає душу і сенс суспільного буття,

 оскільки   давно   і   точно   сказано,   що   рівень

 цівілізованості  будь-якого  суспільства  взначається

 становищем  в  ньому  жінки.  Участь у парламентських

 слуханнях  керівників  і  представників  адмінітрації

 Президента,   Уряду,   високий   рівень  міжнародного

 представництва   і  громадськості  України  засвідчує

 назрілу потребу у визначені пріоритеності інтересів і

 ролі  жінки України у реалізації завдань реформування

 нашого  суспільства, у розробці і реалізації заходів,

 спрамованих  на  поліпшення  становища  жінок, дітей,

 сім'ї.  Це  конче  необхідно  із огляду на підготовку

 нашої  держави  до  участі  в  роботі  IV Всесвітньої

 конференції  жінок, дії в інтересах рівності розвитку

 і  миру,  яка  має  відбутися  в вересні цього року в

 Пекіні під егідою Організації Об'єднаних Націй.

      Ратифікувавши   15   років  тому  Конвенцію  ООН

 України  тим  самим  підтвердила принципи недопущення

 дискримінації   щодо   жінок  і  проголосила,  що  її

 громадяни   -чоловіки  і  жінки,  мають  рівне  право

 користуватися   всіма   законодавчими,  економічними,

 соуіальними,     культурними,    громадянськими    та я 
 я                           - 16 - я 

 політичними  правами.  Чоловікам  і  жінкам надаються

 рівні  можливості  в  одержанні  освіти,  професійної

 підготовки,  гарантується  право на працю, винагорода

 за    неї,   просування   по   службі.   Спеціальними

 законодавчими  актими  визначено права жінок у галузі

 охорони  праці,  гарантуються  умови, які дають змогу

 жінкам     поєднувати     працю    з    материнством,

 передбачається   правовий   захист,   матеріальна   і

 моральна  підтримка  материнства і дитинства.

      З  метою  втілення  в життя положень, зазначених

 Конвенцією   в  Україні,  прийнято  ряд  законодавчих

 актів,  спрямованих  на  поліпшення  становища жінок,

 сім'ї,  дітей і серед них, я хотів би привернути вашу

 увагу  до  таких  -це  Закон  України  "Про  державну

 допомогу  сім'ям з дітьми", це довгострокова державна

 програма  поліпшення  становища жінок, сім'ї, охорони

 материнства  і дитинства, яка була затверджена Урядом

 України  у  1992  році.  Внесено зміни до Кодексу про

 шляюб та сім'ю України і до Кодексу законів про працю

 України протягом 1991-ого, 1993-іх і наступних років.

      В  основах законодавства про охорону здоров'я, у

 законах   про   освіту,  який,  до  речі,  вчора  теж

 обговорювався,  в  Законі про зайнятість населення, в

 Законі  про  охорону  праці  є  відповідні розділи чи я 
 я                           - 17 - я 

 окремі статті, які регулюють зазначені питання.

      Ці  проблеми  були  грунтовно обговорені під час

 зустрічі Президента України Леоніда Даниловича Кучими

 у  грудні минулого року з активом жіночих організацій

 і представників жіночого руху в нашій державі.

      За  рекомендацією  саме  цієї  наради  Президент

 своїм   Указом   створив  Комітет  у  справах  жінок,

 материнства і дитинства.

      У   березні   1983   року  до  комітету  ООН  по

 ліквідації  дискримінації  щодо  жінок,  заснованого за

 згодою  держав-учасниць  Конвенції, Україна подала на

 розгляд   першу  доповідь  про  законодавчі,  судові,

 адміністративні  та  інші  заходи,  що були вжиті для

 виконання  положень  цієї  Конвенції, та про прогрес,

 який досягнутий у цьому.

      З  того  часу  Україною  підготовлені для цього

 Комітету  ще  три  періодичні доповіді, через кожні 4

 роки   такі   доповіді   подаються   до   Організації

 Об'єднаних  Націй. І остання, четверта доповідь, буде

 розглядатися  експертами  Комітетут  ООН  на  початку

 наступного 1996 року.

      Урядом    України   у   рамках   підготовки   до

 парламентських    слухань    сьогоднішніх   проведено

 узагальнення  інформаційного  матеріалу, статистичних я 
 я                           - 18 - я 

 даних  та  зроблено  огляд законодавчого забезпечення

 положень Конвенції.

      Матеріали  цього  узагальнення  ви  маєте.  Воно

 поширено серед усіх учасників слухань парламентських.

      Я   відразу   хотів   би   зазначити,  що  після

 доопрацювання    цих    матеріалів,    зрозуміло,   з

 урахуванням  пропозицій  і  зауважень, які тут будуть

 висловлені,  їх  варто було опублікувати для широкого

 загалу.

      Проведений  аналіз  показав,  що ми маємо дійсно

 прогресивне  законодавство,  що  відповідає  світовим

 досягненням.

      Разом  з  тим,  конституційний  принцип рівності

 чоловіків  і  жінок  ще не став регулятором становища

 жінки   в   нашому   суспільств  і  мірилом  в  цьому

 становищі.  Перехід до ринку не міг і тому призвів до

 помітного  загострення  становища жінок у всіх сферах

 суспільного життя. Скоротилося представництво жінок в

 органах  влади, особливо тих, що обирається, знизився

 їх  вплив  на  процес  прийняття рішень та здійснення

 державного  управління.  Саме  жінки,  сім"я  і  діти

 виявилися сьогодні найменш соціально захищені.

      Ще    недавно   гемогенне   суспільство   швидко

 розчаровується.   Реальною   загрозою  сьогодні  стає я 
 я                           - 19 - я 

 безробіття  серед жінок. У першому кварталі 1995 року

 кількість  зареєстрованих  безробітних  жінок досягла

 81,  3  тис.,  що  складають  70  відсотків загальної

 кількості  безробітних.  З  кожних  10 зареєстрованих

 безробітних  -8  жінки,  з  яких  чотири мають дітей,

 віком   до   16   років.   Переважання   жінок  серед

 безробітних    пояснюється   найбільшим   скороченням

 робочих місць у так званих жіночих галузях економіки,

 вивільненням   службовців,   серед   яких   більшість

 становлять   жінки,   а   також   меншою  конкурентно

 спроможністю жінок у наслідок характерних для жіночої

 зайнятості  перерв  у трудовій діяльності, перерви по

 вагітності, пологах і догляду за дитиною.

      Жінки  переважають  практично  в усіх категоріях

 громадян,  яких  хвилює  проблема незайнятості. Так в

 минулому  1994  році  у  складі випускників загально-

 освітніх   шкіл,   вони   складали  60,  4  відсотки,

 професійно-навчальних  закладів 68, випускників вищих

 навчальних  закладів  71, 9, вивільненіх у зв"язку із

 змінами  в  організації  виробництва 71, 5 відсоток і

 раніше  зайнятих  в  домашньому  господарстві  85,  5

 відсотки. Разом з тим, свою так звану другорядну роль

 на   ринку   праці,   жінки   компенсують  підвищеною

 активністю  щодо  набуття або зміни професії, а також я 
 я                           - 20 - я 

 участю в грмоадських оплачувальних роботах.

       Дві   третини   загальної  кількості  громадян,

 зайнятих  на  громадських  роботах складають жінки. В

 1993  році,  вони  складали  69 відсотків, в минулому

 році -54, 5.

      Заробітна  платня  жінок  у  1994 році становила

 приблизно  70  відсотків того, що одержують чоловіки.

 За  даними останніх 2 років немає жодної галузі, де б

 рівень  заробітної  плати  жінок був в середньому хоч

 трошки  більшим,  ніж  чоловіків.  Навіть  в  охороні

 здоров'я та освіті рівень заробітної пратні більш, як

 на   10  відсотків  є  нижчим  від  заробітної  плати

 чоловіків.

      Це  пояснюється відсутністю жінок на керівних та

 високооплачуваних  посадах  і  тим,  що жінки частіше

 змушені працюватии   за скороченим режимом.

      Інтегральним   показником  суспільного  розвитку

 кожної   держави,   як   відомо,  віддзеркаленням  її

 соціально-економічного  та  морального  стану, дієвим

 фактором   формування  демографічного,  економічного,

 трудового  та  культурного  потенціалу  суспільства є

 здорове  населення. Недостатнє бюджетне фінансування,

 погіршення стану матеріально-технічної бази, закладів

 охорони    здоров'я,    гостра    нестача   сучасного я 
 я                           - 21 - я 

 діагностичного  і лікувального обладнання, лікарських

 засобів,    часто   низька   кваліфікація   медичного

 персоналу   поряд  з  іншими  причинами  призвели  до

 погіршення  стану  здоров'я  нашого  населення.  Ну й

 особливо  звичайно  це позначилось на здоров'ї жінки.

 Росте  захворюваність немовлят. Лише 25 -30 відсотків

 з  них є здоровими. Інші з перших днів життя мають ті

 або інші  відхилення в стані  здоров'я.

      Зростає зазворюваність дітей віком до 15 років і

 підлітків.  На час закінчення середньої школи ліше 18

 відсотків  дівчаток  і  11  процентів хлопчиків мають

 задовільний стан  здоров'я.

      Як  відомо,  починаючи  з  1991  року  уперше за

 повоєнні   роки   смертність   на  території  України

 перевищує  народжувальність.  У  1993  році кількість

 померлих  перевищувала  кількість народжених майже на

 184 тисячі чоловік , 1994  році  уже на 243 тисячі.

      Природне скорочення спостерігалось у 20 областях

 України,  в  яких  проживає  83,  1  відсотків всього

 населення нашої  держави.

      Складна  демографічна  ситуація  визначається на

 сам  перед  зниженням  народжуваності,  рівень якої в

 Україні  уже  з другої половини 60 років перебуває за

 межею простого відтворення населення. я 
 я                           - 22 -  я 

      Загальний  коефіциєнт народжуваності в 1994 році

 знизився  по  рівню  з  1990  роком  з  12  до  10, 1

 показника.  Це на  тисячу  чловік населення. Такою є,

 коротко  кажучу,   спадщина  в  цій виключно важливій

 сфері  нашого  життя.  З  метою  усунення недоліків у

 справі  збереження і зміцнення здоров'я жінок і дітей

 державні програми поліпшення становища жінок в сім'ї,

 охорони   материнства   і   дитинства  передбачається

 створення   геметологічного,   отолі....   ногічного,

 неврологічного  і кардіохірургічного дитячих центрів,

 медико-генитичних  кабінетів,  забезпечення дитячих і

 родопомічних     лікувально-профілактичних    заходів

 діагностичною,    ультрозвуковою    і   ендоскопічною

 апаратурою.

      Продовжує  залишаться  дуже  серйозною  проблема

 соціального  сирітства. Зростає число   правопорушень

 серед  дітей  і  підлітків.  будь  ласка,  На  обліку

 інспекції  у справах неповнолітніх сьогодні перебуває

 72  тисячі  604 чоловіки, серед них дівчаток -6 тисяч

 839.  В  інтернатних закладах виховується 48, 5 тисяч

 дітей-сиріт   і   дітей,  які  залишились  без  опіки

 батьків.  Взяті  під  опіку  42  тисячі 617 дітей, 55

 тисяч  з  половиною  яких  були  усиновлені. У деяких

 регіонах  збільшується  кількість  покинутих батьками я 
 я                           - 23 - я 

 дітей.

      Усі   ці   проблеми  особливо  гостро,  я  хотів

 привернуть  до  цього увагу шановної Верховної Ради і

 гостей,   позначаються   у   середовищі  депортованих

 народів,  які  зараз  повернулися або повертаються до

 України, та серед біженців.

      Перелічені  негативні явища і процеси потребують

 невідкладного  вирішення.  У  зв'язку  з цим прийнято

 Закон   України   "Про  органи  і  служби  у  справах

 неповнолітніх     та    спеціальні    установи    для

 неповнолітніх",  Постанову Кабінету Міністрів України

 "Про  поліпшення матеріально-забезпечення дітей-сиріт

 і  дітей,  які  залишились  без  піклування батьків".

 Готується  нова  редакція  Кодексу "Про шлюб та сім'ю

 України",  так  званий  сімейний Кодекс і національна

 програма "Діти України".

      Назріла  потреба  утворити  спеціальні  державні

 органи  для  вирішення  проблем дитинства. Я хотів би

 привернути  ще  увагу  до  такої  проблеми, яка можна

 сказати в центрі уваги і Пекінської зустрічі. Гострою

 дуже є проблема насильства в широкому розумінні цього

 слова  над  жінкою.  В  Україні  з 1990-року жертвами

 такого  насильства стало більше як 8 тисяч жінок. Але

 враховуючи  те, що підтиском різних обставин і різних я 
 я                           - 24 - я 

 умов  і  в тому числі погроз потерпілі не звертаються

 до  правоохоронних  органів  цей показник буде значно

 вищим.

      Одним  із  заходів  захисту  жінок  і дітей, які

 зазнали насильства у сім'ї може бути створення мережі

 закладів   так  званих  приютів  куди  вони  могли  б

 звернутися  за  допомогою  психологічною  підтримкою,

 медичною  консультацією або де б вони могли тисчасово

 перебувати.

      Питання  про  створення  таких закладів має бути

 предметом  обговорення  і на загально-державному і на

 регіональному рівні.

      Погіршення  матеріального  становища в більшості

 сімей  за  останні роки призвело до того, що до групи

 малозабезпечених,   або   навіть   до  групи  ризику,

 потрапляють  не  тільки  сім'ї,  які виховують дитину

 інваліда,  багатодітні сім'ї і сім'ї безробітних, але

 й молоді та неповні сім'ї.

      Державна  допомога  на дітей не завжди надається

 саме  тим сім'ям, які найбільш її потребують, причина

 цього    виконання    підприємств,    установами   та

 організаціями   не  властиве  для  них  функцій  щодо

 призначення та виплати допомоги.

      Тому  для посилення соціальної підтримки саме за я 
 я                           - 25 - я 

 цією  категорією  громадян,  для реалізації державних

 програм  з  цього питання Указом Президента України і

 відповідними  рішеннями  Уряду,  доручено  виконкомам

 обласних і міських Рад створити підрозділи соціальних

 компенсацій  та гарантій малозабезпеченим громадянам,

 прицьому першочергова увага оприділяється розробленню

 програми надання допомоги  сім'ям з дітьми.

      Зусилля держави спрямовується також на створення

 необхідних    економічних   і   соціальних   умов   і

 можливостей,  які б дали змогу сім'ї заробляти досить

 коштів для утримання і розвитку , і виховання дітей.

      Дуже  гострою  проблемою  залишається недостатнє

 інформування  жінок  і  дітей про чинне законодавство

 України,   яке   захищає   їх   права.   Законодавець

 обмежується,  як  відомо,  публікацією  в спеціальних

 збірниках,  або  скупими  газетними повідомленнями. У

 висвітленні  цього питання дуже мало використовується

 наше   радіо,   телебачення,   інші   засоби  масової

 інформації.

      Тому  назрілою  є потреба у виданні спеціального

 збірника  законодавства  про  права  жінки  і охорону

 дитинства  та  розшурення  жіночої тематики в засобах

 масової інформації.

      У  законодавстві  України немає прямих протиріч, я 
 я                           - 26 - я 

 суперечностей  з  Конвенцією про ліквідацію всіх форм

 дискримінації  щодо  жінок.  Однак,  існуюча сис тема

 недопущення   дискримінації  залишатьс  неефективною,

 невідрегульовано  механізм  права  застосування, який

 забезпечив  би практичне здійснення державних заходів

 щодо  оліпшення  становища жінок, і особливо контроль

 за  виконанням  прийнятих рішень. Не сформована єдина

 державна олітика, яка була б спрямована на комплексне

 розглядання  проблем,  пов'язаних  з  цією ситуацією.

      Повільно  змінюються традиційні погляди на місце

 жінки  в  суспільстві.  Загально відомо, що за рівних

 стартових    можливостей   на   початку   професійної

 діяльності  і  високому  рівні  освіти,  жінка  після

 народження  дитини  починає значно відставати нерідко

 від  чоловіка  за  рівнем  кваліфікації відповідно із

 займаних    посад.    Сьогодні    жінка,    фактично,

 відсторонена від владних структур, про що вже йшлось.

 Щоб  жінки  могли  активно впливати на хід соціально-

 економічних  реформ, суспільство повинно створити всі

 необхідні   умови  для  рівних  можливостей  жінок  з

 чоловіками.

      Перехід  до  ринкових відносин саме і передбачає

 зростання  такої  активності  жінки. Зараз на Україні

 відбувається процес формуваня національного механізму я 
 я                           - 27 - я 

 забезпечення  рівних  прав  і  рівних можливостей для

 чоловіка  і  жінки.  Для  цього, як я вже сказав, при

 Президенті   України  утворено  комітет,  у  Кабінеті

 Міністрів  України  є  спеціальний  підрозділ у праві

 жінок,  охорони  сім'ї,  материнства  і  дитинства, у

 структурі  Міністерства  праці,  Міністерства охорони

 здоров'я,  Міністрества соціального захисту населення

 працюють   відділи,  або  управління,  що  займаються

 проблемами  поліпшення  становища  жінок,  соціально-

 правовим   захистом  сім'ї,  дітей  і  таке  інше.  У

 Верховній  Рді,  як  відомо вам краще, діють постійні

 Комісії  з  питань прав людини, національних меншин і

 міжнаціональних   відносин,  підкомісія  з  правового

 забезпечення  прав жінок, сім'ї та дітей, та постійна

 Комісії  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства і

 дитинства.  Передбачається створити подібні структури

 і при місцевих органах влади.

      Я   вважаю,  що  настав  час  об'єднати  спільні

 зусилля  всіх державних органів, вчених,  громадських

 об'єднань   для   підготовки   концепції  комплексної

 програми  "Жінки України". І, звичайно, які б зусилля

 не вживалися і Верховною Радою, і Урядом,   і  іншими

 владними  структурами  держави,  зрозуміло,  що   без

 поєднання  зусиль  державних владних структур і нашої я 
 я                           - 28 - я 

 громадськості,  закрема, жіночих організацій і Спілки

 жінок   України,   міжнародної   організації  "Жіноча

 громада",  Союзу  українок,  організації  солдатських

 матерів  України, Міжнародної федерації ділових жінок

 "Либідь", Всеукраїнсько-жіноче товариство імені Олени

 Теліги   та  багатьох-багатьох  інших,  які створені,

 активно  діють  сьогодні  в Україні, успіху тут ми не

 здобудемо.  Саме в цьому об'єднанні запорука того, що

 ці питання будуть успішно вирішені.

      І  оскільки  за  мною  ще  будуть  виступати  не

 названі  Олександром  Олександровичем посадові особи,

 міністри  і  заступники  міністрів, дозвольте мені на

 цьому  обмежити  мою  коротку інформацію і подякувати

 всіх вас за увагу.

      Спасибі.

 

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА. Спасибі. Слово має керівник адмінітрації

 Президента Дмитро Володимирович Табачник.

 

      ТАБАЧНИК Д.В.

      Шановний   Голово!   Шановні  народні  депутати!

 Дозвольте    за    дорученням    Президента   України я 
 я                           - 29 - я 

 оприлюднити   звернення  Президента  України  Леоніда

 Даниловича  Кучми до учасників парламентських слухань

 з  питань  реилізації  в  Україні  положень Конвенції

 Організації  Об'єднаних  Націй  "Про  ліквідацію всіх

 форм дискримінації щодо жінок".

      Парламентських  слухання питання щодо реалізації

 положень  Конвенції Організації Об'єднаних Націй "Про

 ліквідацію всіх форм дискримінації жінок" є знаменною

 подією.  Звернення  Верховної  Ради  України  до цієї

 проблему  свідчить  про  все більшу увагу Української

 держави  до  гуманітарної  сфери, до питань людського

 розвитку    в    Україні.    А   це   врешті-решт   є

 найпереконливішим  доказом  того,  що  поступово, але

 неухильно,  відбувається  становлення  нашої держави,

 соціально-економічне,   політичне   та   духовне   її

 облаштування.

      З перших днів свого існування Українська держава

 сприйняла  вимоги  зазначеної  Конвенції  Організації

 Об'єднаних  Націй, як невід'ємну умову самого процесу

 державотворення. Прийняті в Україні законодавчі акти,

 інші  документи,  що  регламентують  правові  аспекти

 суспільних взаємовідносин, за визнанням вітчизняних і

 зарубіжних  експертів  знаходяться  в  площині  вимог

 міжнародного  права.  Але це аж ніяк не означає, що в я 
 я                           - 30 - я 

 Україні   розв'язані   всі  проблеми  жіноцтва.  Воно

 існують і є досить серйозними.

      Мається  на  увазі,  перше  за все, незадовільні

 соціально-економічні   умови  життя  більшості  наших

 жінок.  Кризові  явища в економіці, спад виробництва,

 погане   функціонування   сфери   побуту,   зростання

 злочинності  негативно  позначається  на  житті  всіх

 громадян, але найбільше потерпають від них жінки.

      До  цього  слід  додати, що найменш захищеними в

 умовах   переходу   до   ринкової   економіки   часто

 виявляються  ті сфери, де працюють, перш за все, саме

 жінки: це освіта, культура, охорона здоров'я та деякі

 інші галузі.

      З  різних  обставин  жінки  становлять більшість

 серед безробітних, мають порівняно з чоловіками нижчу

 кваліфікацію і меншу заробітну плату. Ще багато хто з

 них  зайнятий  на  ділянках  із  шкідливими  умовами,

 виконує важку фізичну працю.

      Незадовільними   залишаються  основні  показники

 здоров'я  жінок і дітей, знижується рівень соціальної

 захищеності матерів та малозабезпечених  сімей.

      Причин  цього  є  декілька:  це і недосконалість

 чинного   законодавства,   яке   хоч   і  не  містить

 дискримінаційних    положень    щодо   жінок,   проте я 
 я                           - 31 - я 

 залишається  в  багатьох  випадках  все  ж  не досить

 ефективним.

      Нам ще належить виробити єдину державну політику

 щодо  комплексного розв'язання усіх проблем жіноцтва.

 Занадто   повільно   іде   процес  зміни  традиційних

 поглядів   на   місце  жінки  в  нашому  суспільстві,

 створення    правозахисного    механізму,    що   має

 відстоювати і гарантувати її інтереси.

      Не   вдалося   досягти  зрушень  на  краще  і  в

 адекватному  представленні жінок в органах влади всіх

 її  гілок.  В  цьому  відношенні  особливого значення

 набуває  створений при Президентові України Комітет у

 справах  жінок, материнства  і  дитинства. Поліпшенню

 становища   жінок   в   Україні  слугуватиме  активне

 міжнародне  співробітництво  з  цих  питань.  В даний

 період  здійснюється  підготовка  до участі України у

 четвертій всесвітній Конвенції Організації Об'єднаних

 Націй  з  питань  становища  жінки,  дії  в інтересах

 рівності,  розвитку і миру, що має відбутися в Пекіні

 восени цього року.

      Переконаний,    що   сьогоднішні   парламентські

 слухання сприятимуть утвердженню рівності, поліпшенню

 становища   жінок   України,   їх   ролі  і  місця  в

 суспільстві,     громадсько-політичному    житті    і я 
 я                           - 32 - я 

 керівництва    державою.    Парламентські   слухання,

 безумовно,  привернуть увагу громадськості до проблем

 жінок  в  Україні.  Важливо, щоб ця увага втілилась у

 конкретні  справи  всіх  тих,  від кого залежить доля

 жінки.  Бо жінка -це матір людства і прогрес людства,

 а  значить  і  в  Україні  виміряєтьс, в першу чергу,

 самопочуттям, щастям жінки. Бажаю вам плідної роботи.

 (Леонід Кучма - Президент України).

 

      (ОПЛЕСКИ).

 

      ГОЛОВА. Слово має...

 

      ___________.

 

      Уважаемые  наши  женщины!

      Позвольте  мне  от  имени нашей мужской половины

 Верховного  Совета Украины поздравить Вас с тем днем,

 который  сегодня начался, то есть, день парламентских

 чтений  по  защите прав женщин. Пожелать вам, чтобы в

 этот  день и во все оставшееся время вы были такие же

 прекрасные,  как  сегодня  и  в  знак нашего уважения

 вручить  Вам всем вот эти цветы, чтобы они были такие

 же  прекрасные  всегда и чтобы вы всегда помнили, что я 
 я                           - 33 - я 

 женщина, красота и цветы -это неразделимо. Спасибо!

 

      (ОПЛЕСКИ).

 

      ГОЛОВА.  Ну,  я  гадаю,  що  оскільки  трибуни є

 продовженням  президії, то символічно, що там поклали

 квіти,  але  все-таки  будем  вести засідання. Сергію

 Миколайовичу,  я думаю, що слово ваше -воно і приємне

 для жінок, хоч ви все одно порушили Регламент. Так що

 я роблю з цього приводу вам зауваження.

      А  зараз  слово  надається  Хандогію  Володимиру

 Дмитровичу  для  співдоповіді.  Це заступник міністра

 Закордонних  справ.  З такою умовою, що і він, і інші

 співдоповідачі  відносно  того...  тої  сфери проблем

 жіноцтва,   які  торкаються  його  відрмства,  будуть

 виступати в межах п'яти хвилин. Прошу.

 

      ХАНДОГІЙ  В.  Д., заступник міністра Закордонних

 справ.

      Шановний    Голово   Верховної   Ради!   Шановні

 депутати! Шановні гості! Пані і панове!

      Протягом    свого    півстолітнього    існування

 Організація  Об'єднаних Націй надавала постійну увагу

 проблемам   прав   жінок.   Без  перебільшення  можна я 
 я                           - 34 - я 

 сказати,  що  історія  поступу  жінок  до рівноправ'я

 нерозривно      пов'язана     з     історією     цієї

 найавторитетнішої міжнародної організації.

      Важливою  віхою на шляху боротьби за рівні права

 жінок  став,  наприклад,  форум в Мехіко у 1975 році.

 Вперше в історії людства урядові делегації прибули до

 столиці Мексіки на Всесвітню конференцію виключно для

 того,  щоб  обговорювати  проблеми жінок. Конференція

 прийняла   декларацію   і   всесвітній   план  дій  і

 звернулась  до Організації Об'єднаних Націй оголосити

 1976-1985 роки  десятиріччям  жінки  ООН.

      Наступним  великим  форумом  у  цій галузі стала

 Конференція  в  Найробі  у  1985  році,  яка прийняла

 перспективні  стратегії поліпшення становища жінок до

 2000 року.

      Однак  Найробійським  персективним стратегіям не

 судилося   здійснитись.   Наступні   роки  засвідчили

 значний  регрес  у політиці щодо поліпшення становища

 жінок.  на  перший  план  вийшли  гострі проблеми, що

 довгий час перебували в тіні політичного протистояння

 в роки  холодної війни.

      Наступна     серія    всесвітніх    конференцій,

 пов'язаних  з цими проблемами, які відбулися впродовж

 останніх  5  років,  знову повернули жіночі питання в я 
 я                           - 35 - я 

 центр  уваги світового співтовариства. Це Конференція

 (..........)  з питань довкілля і розвитку, Всесвітня

 конференція  з  прав людини, Міжнародна конференція з

 народонаселення,  а  також  Всесвітня  конференція на

 найвищому рівні  в інтересах  соціального розвитку.

      В  ході  цих  конференцій  належне  місце посіли

 проблеми,   з  якими  стикаються  жінки  у  сучасному

 суспільстві.

      Наступним  значним  форумом,  який  зверне  свою

 увагу  на  проблеми становища жінок, буде 4 Всесвітня

 конференція,  яка  відбудеться  в  столиці Китайської

 Народної Республіки -Бейджині у вересні цього року.

      В  контексті  підготовки  до  цієї зустрічі було

 проведено  5  регіональних  міннародних  конференцій.

 Європейська  регіональна конференція, яка відбулася в

 жовтні  1994 року в Відні -до речі, це перша в Європі

 регіональна  конференція -наголосила зокрема на таких

 проблемах,  з  якими  стикаються  жінки  сьогодні. Це

 недостатнє    забезпечення   основних   прав   жінки,

 фемінізація    бідності,   недоліки   системи   збору

 статистичних  даних  про  становище жінок, недостатня

 координація    роботи,   особливо   серед   первинних

 організацій на національноу та регіональному рівні.

      Шановні  депутати,  говорячи  про статус жінки в я 
 я                           - 36 - я 

 сучасному суспільстві, ми маємо на увазі два аспекти:

 юридичне  рівноправ'я  і  фактичне. Гадаю, що нікто в

 цьому   залі не   заперчуватиме,  якщо  скажу,  що  в

 юридичному аспекті це питання вирішено.

      В законодавстві України принцип рівності жінки і

 чоловіка був закріплений задовго до його проголошення

 статутом   організації   об'єднаних   націй.  Продовж

 десятирічь Україна, як член і один із фундаторів ООН,

 підписала  і  ратифікувала  (..........)  міжнародних

 актів,  націленних  на  ліквідацію дискримінації щодо

 жінок.

      Зокрема  Україна,  як  вже визначалося, одною із

 перших   підписала   і  ратифікувала  Конвенцію  "Про

 ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок", яка є

 основоположним  і  міжнародно-правовим  документом  в

 галузі  і захисту прав жінок.

      За  час,  що  минув  після  ратифікації згаданої

 Конвенції,   на   розгляд   Комітету   по  ліквідації

 дискримінації   щодо   жінок  було  представлено  три

 періодичні  доповіді  України.  Наступна четверта має

 розглядатися Комітетом у січні наступного року.

      Хотів   би   зазаначити,   що   до  проголошення

 незалежності  участь України в міжнародних договорах,

 що  стосується  прав  жінок,  як і тих, що стосується я 
 я                           - 37 - я 

 прав   людини  в  цілому  була  формальною.  Оскільки

 вважалося,   що   національне   законодавство   надає

 громадянам   набагато   ширші   права   ніж   ті,  що

 зафіксовані в міжнародно-правоввих інструментах.

      Ставлення   до   інформування   ООН  також  мало

 формальний  характер. Тому зараз робота по реалізації

 Конвенції  "Про  ліквідацію дискримінації щодо жінок"

 треба  починати  з ознайомлення широкої громадськості

 країн  світової  концепції  захисту  прав жінок через

 відповідні  документи ООН з підвищення правових знань

 населення в цілому.

      Нових   підходів,   кращих  кординацій  потребує

 робота над юридичними доповідями, дотримання Україною

 ратифікованих нею міжнародних договорів в галузі прав

 людини,   які  також  заторкують  проблему  жінок.  В

 зв'язку   з   цим   міністерство   закордонних  справ

 нещодавно ввійшло до Кабінету Міністрів з пропозицією

 про  створення  міжвідомчої   робочої  групи  з  прав

 людини.

      Необхідно подумати і над посиленням зв'язків між

 урядовими  структурами  і громадськими організаціями.

 Ширшим     залученням    жіночих    громадських    та

 правозахисних організацій та роботи над національними

 доповідями,  які  подаються  на  розгляд  відповідних я 
 я                           - 38 - я 

 міжнародних органів.

      Крім    звітування   перед   комітетом   ООН   з

 ліквідацією   всіх  форм  дискримінації  щодо  жінок.

 Міністерство  закордонних  справ  є відповідальним за

 дотримання  статті  8  конвенсії,  що  зобов'язує  до

 забезпечення  права  жінок представляти свої Уряди на

 міжнародному   рівні   і   брати   участь   в  роботі

 міжнародних організацій.

      Останнім  часом  на цій ділянці ставляться певні

 позитивні зрушення.

      На даний час в Центральному апараті міністерства

 на   димпломатичних  посадах  працюєж  42  жінки,  що

 складає   14   відсотків  дипломатів.  Навіщо  посада

 завідуюча   відділом   в  закордонних  установах  МЗС

 України  10  жінок  дипломатів,  що складає близько 3

 відсотків загального числа дипломатів.

      Навіщо  посада  Радник.  Потрібно  визнати, що в

 цьому відношенні Україна відстає від багатьох країн і

 не  лише  європейського регіону.... висувати жінок на

 дипломатичну   роботу   і  мабуть  слід  починати  із

 розширення    доступ   для   навчання   в   Інституті

 міжнародних відносин.

      Велику    увагу   надає   питання   забезпечення

 рівноправія  жінок  і  чоловіків рада Європи. Зокрема я 
 я                           - 39 - я 

 про  це  свідчать  відповідні  положення Європейської

 конвенсії з прав людини. Намір України приєднатися до

 європейської конвенсії ще один доказ відданості нашої

 держави.   Загальноєвропейським  цінностям,  важливий

 імпульс  для практичного забезпечення основних прав і

 свобод  і в тому числі жінок в Україні.

      І  нарешті  організація  конвесії можливо лише в

 умовах  відкритого  обговорення  існуючих  в  Україні

 проблем,  широкої  участі в ньому жіночих громадських

 організацій.

      В   цьому   відношенні   нинішнє   парламентське

 слухання  безумовно  відкриває  новий  етап  у  нашій

 політиці  щодо  забезпечення прав людини, переконливо

 підтверджує нове ставлення до міжнародних зобов'язань

 Україні  в  галузі прав жінок і прав людини в цілому.

 Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Дякую і вам. Світлана Анатолівна Вегера,

 заступник  міністра  соціального  захисту  населення.

 Прошу.

 

      ВЕГЕРА С.А.

 

      Шановний  Голово!  Шановні  народні  депутати! І я 
 я                           - 40 - я 

 гості!

      Як  всім  вам  добре відомо, національна система

 соціального захисту  населення  знаходиться  зараз на

 етапі     значного     реформування.    Як    важлива

 макроекономічна  категорія,  соціальний  захист тісно

 пов'язаний  з вирішенням життєвих інтересів мільйонів

 людей,  з  необхідністю  прийнття  нелегких державних

 рішень,   прийняття   нових   та  перегляду  існуючих

 законів,  нормативних  актів  по  таких  кардинальних

 птианнях  як пенсійне забезпечення, державна допомога

 сім'ям,  які  мають  дітей,  допомога  людям похилого

 віку, інвалідам, ветеранам праці, війни. Він потребує

 використання  еликої долі державних ресурсів. Третина

 зведеного бюджету  України йде на ці цілі.

      Реформування  системи  відбувається  в  хорстких

 умовах ефіциту економічних, в тому числі і фінансових

 ресурсів.

      Разом   з   тим   вирішення  цих  проблем  тісно

 пов'язано  забезпеченням  стабільності соціальної і в

 цілому   соціальної   безпеки   держави.   Тому   без

 ефективної співпраці законодавчої та виконавчої влади

 неможливо  вирішувати такий комплекс проблем на рівні

 вимог  сучачного  розвитку  нашої держави. Ми повинні

 постійно   вирішувати  неймовірно  складну  задачу  з я 
 я                           - 41 - я 

 одного   боку   якомога  дієвого  захисту  людей  від

 зубожіння  в умовах кризи, з другого забезпечувати та

 підтримувати  роцес  переходу  нашої країни до якісно

 нового типу держави з соціально орієнтованою ринковою

 економікою.

      В   загальному   контексті   сучасного  розвитку

 України  ми  розглядаємо проблему становища жінок. Бо

 жінку  неможливо  відірвати  від долі країни. Вона не

 може ути щасливою, якщо не буде щасливою сім'я, діти,

 родина.  А  у  нас,  на  жаль,  ще  багато жінок, які

 страждають.

      Досить  назвати  декілька  прикладів:  в Україні

 понад  300 тисяч одинок, хворих, похилого віку жінок,

 які   потребують   стороннього   догляду,  майже  60%

 пенсіонерів -це жінки, у нас понад 400 тисяч матерів,

 вдів,  які  самі  виховують дітей, і ще біля 20 тисяч

 сімей,  де  батьки ухиляються від сплати аліментів, а

 держава  не  може їм допомогти, 115 тисяч сімей мають

 дітей-інвалідів .

      Усвідомлючи  свою відповідальність за реалізацію

 політики   реформ   та   забезпечення   прав  людини,

 Міністерство  постійно  працює над пошуком нових форм

 розвитку  системи.  Така  робота відбувається на всіх

 рівнях  управління  в  тісному  контакті  з комісіями я 
 я                           - 42 - я 

 Верховної  Ради, нашими колегами в інших мінітерствах

 і  відомствах,  різними  громадськими та міжнародними

 організаціями.    Ми   вважаємо   особливо   важливим

 вдосконалення    всіх    форм   соціальної   допомоги

 населення.  Пріоритетом  в  цій  роботі  є  посилення

 координації  між регіональною та центральною системою

 захисту. Постійний зв'язок, проведення експериментів,

 обмін практичним та наукових досвідом дозволив нам на

 прикладі Миколаївської області опрацювати нову модель

 організації   соціальною   допомоги   людям,  які  її

 потребують.  Цей  досвід  засвідчив  більш  ефективну

 систему  обслуговування, він показав, зо практично за

 стислий  час  можна  створити  умови  для  проведення

 постійно  діючого моніторингу, виявлення і обстеження

 малозабезпечених сімей з дитиною. Тим самим підвищити

 адресність,   дієвість   допомоги,   більш  ефективно

 використовувати ресурси, в тому числі і фінансові.

      Важливе   значення  має  вдосконалення  правової

 бази.  Тобто  прийняття  таких законів та нормативних

 актів,   які   б   наперед  прогонозували  політичні,

 економічні,   соціальні   та  інші  наслідки  від  їх

 правтичного  застосування.  Саме  відсутність аналізу

 наслідків  прийняття рішень, на нашу думку призводить

 до  того,  що сьогодні важко назвати закон, який діяв я 
 я                           - 43 - я 

 би   більше   року   без   змін  і  доповнень.  А  це

 позначається  також і на темпах реформ. Наприклад, ми

 звернули  увагу  на  таку тенденцію. За останні п'ять

 років   кількість   дітей-інвалідів  тяжкої  форми  в

 стаціонарних   установах   зменшилось   майже  на  20

 відсотків.  Менше дітей віддають до інтернатів, інших

 забирають.   І   це   відюбувається   при  загальному

 зростанні  кількості  таких дітей. Аналіз показав, що

 таке  явище  в  пенвій  мірі  пов'язане  з прийняттям

 рішення  про  підвищення  розміру  грошової  допомоги

 сім'ям, які мають таких дітей. Як виявилось майже всі

 ці  сім'ї  неблагополучні.  А це означає, що державна

 допомога до таких дітей не доходить.

      Особливу  увагу  ми  повинні  приділити  наданню

 соціальної  допомоги  жінкам в багатодітних сім'ях та

 сім'ях, які мають дітей-інвалідів.

      Правова  база  цих  питань не задовольняє потреб

 суспільства.  Як  свідчить  досвід ряду областей, для

 таких   сімей   набагато  більше  можна  зробити  без

 додаткових   витрат,  якби  законодавство  створювало

 необхідний  правовий  простір  для  регіонального  та

 місцевого правління. Разом з місцевими органами влади

 ми   ведемо   пошук   нових  форм  вирішення  проблем

 інвалідів.   Наша  стратегія  -це  створення  системи я 
 я                           - 44 - я 

 соціальної реабілітації.

      В  останні  роки ми створили декілька центрів6 в

 тому  числі  центрів  для дітей, а також для батьків6

 які  мають  дітей-інвалідів.  На  черзі вдосконалення

 нормативної бази їх діяльності.

      Як досвід показав, що це перспективна форма і з

 точки  зору вирішення соціальних проблем інвалідності

 і з економічної.

      Так,  Центр  соціальної  реабілітації  інвалідів

 міста  Севастополя  тільки  за  рахунок  організації,

 нової  наукової  методики, раціонального використання

 ресурсів    уже    в    цьому   році   зберіг   2   з

 половиноюмільярди карбованців.

      А  чого варта радість батьків, які бачать, що їх

 дитина,  яка  не  ходила або не розмовляла, пішла або

 заговорила!

      Але  треба  відзначити,  що  рівень  соціального

 захисту   працівників   в  цих  установах  (більшість

 працюючих   -це   жінки)   не  відповідає  підвищеним

 вимогам.

      Зокрема,   мова  йде  про  перехід  на  пільгову

 пенсію,  це  акценти  заробітної  плати та інше ще не

 визначено.

      Серед   гострих   проблем   сімей,   які   мають я 
 я                           - 45 - я 

 інвалідів,   особливо   складною  є  проблема  жінок-

 інвалідів,  яких  в Україні понад мільйон. Перед цими

 людьми ми в великому боргу.

      В проекті рекомендації слухань зосереджена увага

 на  необхідність  вирішення  цієї проблеми. Створення

 інфраструктури    середовища    рівних   можливостей,

 розвиток      індустрії     для     інвалідів,     їх

 працевлаштування,       соціальної      реабілітації,

 культурного  розвитку  -це  лише  деякі  аспекти, над

 якими ми працюємо сьогодні, разом з іншими державними

 і недержавними установами.

      На  порядку  дня  -створення  державної  системи

 фундаментальних    наукових   досліджень   в   галузі

 соціальних  перетворень.  Адже практично всі науково-

 дослідні  установи  цієї  проблематики  залишилися за

 межами нашої країни.

      Нам потрібна також така база даних, яка б могла,

 дала  можливість  різнобічних підходів до розв'язання

 практичних  завдань  реформи.  Їх характер, масштаби,

 складність   потребують  зкоординованих  зусиль  всіх

 гілок     влади,     більш    досконалої    наукової,

 інформаційної,    матеріально-технічної,   фінансової

 бази,  забезпечення  системи  обліку  та  контролю за

 наданням допомоги. я 

                         - 85 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

     

      ГОЛОВА.  Я прошу сідати всіх на місця. Олександр

 Володимирович.

     

      Слово  надається Тамарі Іллінічні Леті -депутату

 Державної Думи Росії.  Прошу.

     

      ЛЕТА Т.І.

     

      Глубокоуважаемый Председатель Верховного Совета!

 Народные  депутаты  Украины!  Члена  правительства  и

 приглашенные гости.

      Прежде  всего  я  передаю  вам  низкий поклон от

 Государственной  Думы,  от  родственного коммитета по

 делам   семьи,   женщин   и   молодежи,   который   я

 представляю,    являюсь   заместителем   Председателя

 коммитета, за предоставленную мне возможность принять

 участие в парламентских слушаньях, настоль актуальную

 тему  и  выступить  с  высокой  трибуны,  большое вам

 спасибо.

      (Аплодысметны)

     

      Почему  меня  делегировали на этот форум, но во- я 
 я                           - 86 - я 

 первых для меня Украина родноя земля, здесь мои корни

 здесь  мои  родственники,  здесь похоронен мой отец -

 Герой  Советского  Союза  Илья  Кузьмич Лета, который

 получил  эту  высокую  награду  за  защиту украинской

 земли.

      (Оплески)

      Так  что,  как  писал известный российский поэт,

 мой  земляк  (а  я  в  настоящее  время живу в городе

 Вологде): "С каждой березкой и кручею

            С громом, готовым упасть,

            Чувствую самую жгучую,

            Самую смертную связь!"

      (Оплески)

      Я  должна  сказать,  что  большинство  депутатов

 Государственной  Думы России вот именно такие чувства

 и испытывают!

      Я  хочу  сказать,  что  так сложилась моя жизнь,

 жизнь военной семьи, что пришлось, переезжая ежегодно,

 вот  судьба забросила меня в Вологодскую область, там

 я  стала  врачом,  Заслуженный врач России. Занимаюсь

 проблемами женщин и детей. По профессии -врач-акушер-

 гинеколог, поэтому все то, что говорилось сецчас, мне

 очень   близко.  Не  просто  потому,  что  я  в  этом

 Комитете,  а потому что, действительно, это было моей я 
 я                           - 87 - я 

 жизнью.  Я  являюсь  депутатаом парламента уже второй

 раз.  Должна сказать, что женщине как на Украине, так

 и  в  России,  стать  членом высшего законодательного

 органа  и, естественно, членом правительства нелегко.

 В  первый  раз  избираясь депутатом Верховного Совета

 (вернее,  народным  депутатом Российской Федерации) я

 прошла трудную борьбу. На меня было 12 претендентов -

 все  мужчины,  вот. И, естественно... Один раз только

 они вот проявили ко мне "дискриминацию", заявив,  что

 давайте мы все-таки откажемся от своих мест в пользу,

 значит,  Тамары  Ильиничны.  Но я сказала, что нет, я

 буду бороться на равных с вами. Конечно, шутя, потому

 что  я  понимала,  что  моих,  в  принципе,... у меня

 никакой  возможности нет быть избранной депутатом. Но

 получилось так, что меня именно избралы -помогло мне,

 наверное,  то, что работая в областной больнице более

 30-ти  лет,  наверное,  я  была  более знакома людям,

 более близки были, наверное, мои программы, и поэтому

 избрали  вот  меня в Верховный Совет того парламента.

 Мне  пришлось пережить трагедию расстрелянного Белого

 дома  до  последнего  дня  и  вновь  баллотироваться.

 Выдвинула  меня аграрная партия. Снова было 8 человек

 в округе. И теперь я член Государственной думы.

      Я хотела бы сказать о том, что у нас в настоящее я 
 я                           - 88 - я 

 время  в  Думе около 12 % женщин -значительно больше,

 чем  у  вас  с  парламенте.  И  удалось этого достичь

 только  потому  только,  что  женщины обкединились, 6

 организовали  политическое движение "Женщины России".

 И таки образом они забрали число голосов, превышающих

 5%.  И  21  женщина  пришла  у нас в парламент, стали

 депутатами.   По   спискам  других  партий  я  должна

 сказать, что это были идиничные в поле зрения.

      Ну,  вот,  к  примеру,  моя  уважаемая  аграрная

 фракция,  аграрная  партия в своем списке не имела ни

 одной  женщины.  Я  пришла  из............ мандатного

 округа, и еще две мои коллеги -вот у нас три женщины.

      Поэтому  я  думаю, что, во-первых, такое общение

 помогает нам перенимать опыт друг друга, и, возможно,

 женщины  Украины  каким-то  образом  смогу поделится,

 вернее,  изучить этот опыт, и, вожможно, применить на

 следующих выборах у себя.

      Я   полагаю,   что  все-таки  в  первую  очередь

 политика  равных прав и возможностей -это вожможность

 попасть  женщине  на уровень принятия законодательных

 решений.

      И  все те вопросы, которые мы сегодня поднимаем,

 онечно,   они   будут   ничто,   если  они  не  будут

 законодательно  закреплены. Вот именно с этих позиций я 
 я                           - 89 - я 

 мы и строили свою деятельность.

      Я должна сказать, что у нас уже налажена связь с

 Комиссией  по правам человека Верховної Ради вашей, у

 нас  была  делегация ваших депутатов во главе с Ниной

 Ивановной  Карпачевой.  Ну, я постаралась то же самое

 ей  показать  все то, что у нас имеется, передать все

 документы,  и,  естественно,  вот  сейчс надеюсь, что

 таким же образом поделятся и со мной опытом.

      Во-первых,  мы  одобрили  ту  структуру, которая

 создана   в   Верховном   Совете   Украины,  то  есть

 подкомитет  по  делам  женщин  в  составе Комитета по

 правам  человека,  комиссии, вернее. Потому что у нас

 это  отдельный  комитет  по  делам  семьи,  женщин  и

 молодежи.  Мне  кажетс,  наверно,  вот  в рамках прав

 человека  более  рационально  можна  решить  все  вот

 поставленные  задачи.  Я  должна  сказать,  что  Нина

 Ивановна мине оказала практическую помощь. Мы как раз

 принимали  Закон "О пособиях граждан, имеющих детей",

 и  она, вот, проводила работу со мной агитационную во

 фракциях.  Надо сказать, что ее, как нового человека,

 который  очень  умно, логично доказывал необходимость

 принятия  Закона,  и  я  полагаю,  что  тут   сыграла

 немалую  роль  ее  красота, молодость, энергия. Закон

 был  принят  у  нас.  Так  что  спасибо.  Вы все-таки я 
 я                           - 90 - я 

 оказали нам поддержку  в принятии Закона.

      Мы  вместе выстиупили по радимо России, обсуждая

 общие темы. Вот я слушала, у вас тоже проблемы детей-

 сирот. Мы приняли этот Закон о детях-сиротах, вернее,

 он  вошел  как  поправки  к  четырем  законодательным

 актам,  вот,  и  уже  подписан Предидентом, вступил в

 силу.

      Сотрудничество  продолжается  и  мы  этому очень

 рады.  И  я  думаю,  что  все,  что  мы  будем делать

 навстречу  друг другу, будет способствовать сближению

 наших народов, сближению наших государств, потому что

 искусственно  разорвать  все эти связи, которые были,

 невозможно.

      Вчера  мы  проводили  слушанье,  и  была  пресс-

 конференция  по  Семейному  кодексу,  который  мы уже

 приняли  в  первом чтении. И вот на пресс-конференции

 были  приведены  интересные  статистические  данные о

 том,  что  после развода чаще  всего женщина остается

 одна.  Мужчины  устраивают  свою жизнь, женщина одна.

 Так что разводов нам не надо, мы против этого. И если

 все  то,   что  произошло между нашими государствами,

 ну,  я  не   хотела  бы  называть это разводом, пусть

 будет размолвка, и может быть мы отношения будем свои

 строить на основе новой, как это в Семейном  кодексе: я 
 я                           - 91 - я 

 на основе брачных договоров. Мне бы это хотелось.

      Мне кажется женщины, которые чаще всего страдают

 от  все  размолвок,  которые  страдают  больше все от

 конфликтов, которые вот сейчас нас очень волнует нашу

 Думу  и  женщин  -это в Чечне, трагедия в Бюденовске.

 Ну,  несомненно,  должны  сыграть ту роль, которая бы

 смогла предотвратить все эти конфликты и ситуации.

      Уважаемые  коллеги, я подготовила доклад на тему

 "Законодательная         деятельность        Комитета

 Государственной   Думы   по  делам  женщим,  семьи  и

 молодежи".   В   реализации   положений  Конвенции  о

 ликвидации всех форм дискриминации.

      Там  конкретно,  ссылаясь  на  статьи Конвенции,

 даем  материал  законодательных актов тех, которые мы

 приняли.  А  это, я уже говорила вам, об усыновлении,

 об  алиментных  обязательствах, о приватизации жилья,

 что   касается   защиты  прав  несовершеннолетних,  о

 пособиям   гражданам,   имеющих  детей,  о  поддержке

 молодежных и детских организаций.

      Я   должна  сказать,  что  все  эти  законы  уже

 подписаны  Президентом,  вступили  в  силу.  В первом

 чтении принят  семейный Кодекс.

      Я  передаю этот доклад в Комиссию, я хочу больше

 от  вас  услышать.  И  поэтому не буду отвлекать ваше я 
 я                           - 92 - я 

 внимание,  но  в  Комиссию  передам. Я полагаю, что в

 стенограмму войдет, и кто желает, ознакомится.

      Кроме  того, я передаю все законодательные акты,

 которые разработаны в нашем Комитете, уже подписаны и

 те,  которые  у  нас наработаны и еще пока не вогли в

 силу, в частности семейное законодательство, семейный

 Кодекс. И будем очень рады, если они помогут в какой-

 то  степени скоррегировать ваши законодательные акты,

 если это будет вам полезно.

      Хочу  пожелать плодотворной работы всем, еще раз

 большое   вам  спасибо  за  приглашение,  надеюсь  на

 дальнейшее сотрудничество. Спасибо вам большое.

     

      ГОЛОВА. Спасибі.

      (Оплески)

      Слово  надається  надзвичайному  і уповноваженому

 послу Норвегії в Україні пану Ойвінду Нордслєдтину.

      Прошу.

 

      НОРДСЛЄДТИН О.

      Шановний  пане Голово, шановні депутати, перш за

 все я хотів би привітати ініціаторів та організаторів

 цих  слухань  та  подякувати  за можливість виступити

 перед  вами.  Я  вважаю  це  за  велику  честь.  Дуже я 
 я                           - 93 - я 

 важливо,  що питання про рівність статей і роль жінки

 у суспільстві розглядається на такому рівні.

      Чому  рівноправність жінок важливе? Скажу тільки

 наступне.  Це  справа фундаментальної справедливості,

 це можливість повної реалізації кожної людини........

 таланти  на  користь  всього  суспільства.  Це просто

 створення   більш   м"якого,   толерантного,   кажучи

 коротше, кращого суспільства. Не зважаючи на те, що в

 багатьох   країнах   рівність  статей  зафіксовано  у

 законах,  ці  питання на практиці далеко не вирішені.

 Сказане стосується і моєї країни Норвегії.

      Проте, ми маємо і певні досягнення у цій галузі.

 Про  наш  досвід  я  коротко  скажу.  Два роки тому в

 Норвегії   проходили   парламентські   вибори,   один

 іноземний   журналіст   запитав   свого  норвежського

 колегу,   хто   здобуде  перемогу  і  стане  прем"єр-

 міністром.  У  нас  прем"єр-міністр -глава виконавчої

 влади.  Йому  відповіли "незнаю". Але, то буде жінка.

 Чому?   Тому   що   головою   найбільшої  в  Норвегії

 робітничої   соціал-демократичної  партії  -є  жінка,

 пані..................  Вона  вже  протягом  багатьох

 років  знаходиться  на посту прем"єр-міністра. Другу,

 за  величиною  партію,  консервативну,  теж очолювала

 жінка.  Нарешті,  жінка  стоїть  біля  керма  третьої я 
 я                           - 94 - я 

 партії аграрної партії центру.

      Ще не так давно справи йшли інакше. Після війни,

 політикою   в   Норвегії  теж  займались  майже  одні

 чоловіки.   Проте,  у  70-80-ті  роки  набув  розмаху

 жіночий  Рух.  З  середини 80-х роківдо складу різних

 урядів входило від 35 до 50 відсотків жінок.

      Я  думаю,  сьогодні  неможливо нашій країні буде

 сформувати  Кабінет,  не  віддавши приблизно половину

 портфелів  жінкам. Ні ніхто би не здивувався, коли би

 у   нас,   як  наприклад  в  Фінляндії,  жінка  стала

 міністром  оборони. У Норвегії жінки теж відповідають

 не  лише  за традиційні жіночі ділянки. Скажімо жінки

 обіймають  посади міністра внутрішніх справ і юстиції

 та начальника, наприклад, поліції в столиці Осло.

      40   відсотків   депутатів  (..........)  нашого

 парламенту   складають   жінки.   Дещо   гірше   вони

 представлені  у місцевих органах влади. Там їх всього

 30 відсотків.

      Швидко  зростають  кількість  жінок  на керівних

 посодах  не тільки у системі державного управління, а

 і  у народному господарстві. Як я вже зазначив, після

 війни  тільки  поодиноким  жінкам вдавалося увійти до

 парламенту  чи Уряду, що спричинило  великі зміни.

      Це  питання звичайно вельми широке. Я назву лише я 
 я                           - 95 - я 

 кілька    факторів:    створення,   по-перше,   більш

 справедливого    суспільства   шляхом   перерозподілу

 народного добра за допомогою системи оподаткування та

 інших   заходів;   формування  скандинавської  моделі

 держави   загального   добробуту;   борьба  більшості

 населення. То є самих жінок за реалізацію своїх прав.

 Це  також  дуже  важливо. Провадження нових законів і

 пільг, спрямованих на  поліпшення   становища жінок.

      Таким  чином,  можна сказати, що суспільства по-

 новому  сприймає  роль і місце стати у жітті держави.

 Ці  зміни  знаходять  своє  відображення у законах, а

 також   у   заходах,   вжитих  владою.  Останнє  мені

 видається  вельми  важливим.  Зрозуміли  у нас однієї

 декларації про рівність недосить. Якщо вони не будуть

 підкріплені  реальними  справами, чоловіки та жінки і

 надалі виконуватимуть свої традиційні обов'язки.

      Ось  чому  у  1977 році у Норвегії було прийнято

 Закон  "Про  рівність статі". У ньому зокрема йдеться

 про  те, що у всіх комітетах, комісіях або Радах, які

 створюються   владою   повинно   бути  не  меньше  40

 відсотків  жінок.  Подібна  система (..........) була

 введена і майже всіма політичними партіями. І держава

 в цілому, і окремі установи та підприємства проводять

 сприятливу для  жінок  кадрову  політику.  Наприклад, я 
 я                           - 96 - я 

 серед  тих,  хто  зараз  стає  на дипломатичну службу

 близько 50 відсотків це жінки.

      Ви  спитаєте чи варто добиватися рівності такими

 методами  як (..........). Тут можна посперечатися. І

 до   речі  у  нас  точилися  дискусії  навколо  цього

 питання.  Про  те  переважала  одна  думка.  Якщо  ми

 дозволимо  усім  процесам  розвиватися  таким  званим

 природним   шляхом,  то  не  будемо  мати  справжньої

 рівності.

      За  дотриманням цього закону стежить спеціальний

 представник  пан  (..........). До його компетенції і

 до  її  компетенції входять усі питання, пов'язанні з

 рівністю  стати. Чи бачу я все в рожевому світлі? Ні.

 Думаю,   що   намальована   мною  картина  відповідає

 дійсності  у  нас.  Але  це  неозначає,  що у нас усе

 гарно.  Дуже  важко  і  в  Норвегії,  і в Скандинавії

 взагалі,   змінити   ментальність  людей.  Наприклад,

 норвежські   жінки,   як  і  українські,  поки  що  в

 середньому   одержують  за  свою  роботу  меньше  ніж

 чоловіки. Так що попереду ще велика робота.

      Ще  один  приклад. У Норвегії часто, хоч і рідше

 ніж  раніше,  жінка  повернувшись  з роботи порається

 сама по господарству, але неусильно зростає кількість

 чоловік,  які  засвідчують,  міняють  пелюшки,  миють я 
 я                           - 97 - я 

 підлогу і готовлять їжу.

      До   речі.   Коли   в   норвежських   родильниць

 з'являється  маленьке  саме  батько має, тоє повинним

 взяти відпустку по догляду за дитиною. (Оплески) .

      Іншими  словами  поліпшення  становища жінок -це

 справа часу, йдеться про нескінченний процес. У нас і

 у  вас,  ми  завжди  будемо  прагнути  до  справжньої

 рівності,  я  для  вас людина стороння живу в Україні

 всього  2,  5  років.....  познайомитися  з  багатьма

 людьми українськими.

      Я    усвідомлюю,   що   українське   суспільство

 переживає  нелегкі  часи, як і раніше тяга лягає не в

 останню  чергу  на  плечі  жінок,  я  гадаю, що жінки

 можуть  і  повинні  відігравати  більш помітну роль в

 усіх  сферах  відродження України, в цьому відіграємо

 всі ми. Дякую за увагу.

      (Оплески)

     

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати. І гості безперечно є

 всі  підстави  для  того, щоб подякувати нашому гостю

 із  -за  використання  мови української за змістовний

 виступ,  але  не  забуває,  що  в  Норвегії,  а не на

 Україні, а давайте подивимося відкрито і відверто, що

 робиться  у  нас  чи  ми  під  ці стандарти конвенсії я 
 я                           - 98 - я 

 міжнародної , чи відповідає рівень життя наших жінок.

      Слово    надається    Ніні   Петрівні   Жусовій,

 заступнику  голови  Луганської обласною Ради народних

 депутатів. Прошу. За нею виступатиме Пашко Натена.

     

      ЖУСОВА   Н.   П.,  заступник  голови  Луганської

 обласної Ради народних депутатів.

      Глубокоуважаемые     участники     парламентских

 слушаний!

      Я  хотела  бы  начать  свое  выступление с очень

 краткого пересказа одной из моралей Плутарха. Жил-был

 на    свете    король,   в   представлении   которого

 государственным богатством было исключительно золото.

 И  потому  он  подвергал  изнурительному  труду своим

 подданных  в  копях.  Все  другое приходило в упадок.

 Однажды,     воспользовавшись    отсутствием    главы

 государства,  королева  приказала тайно изготовить из

 золота хлеб, фрукты и другие продукты. по возвращении

 из    путешествия,   проголодавшемуся   королю   жена

 поставила  на стол яства, которые ласкали взор, но не

 могли  насытить,  сказав:  "Предлагаю  самые  любимые

 Вашему  сердцу!  Поля  наши  не  вспаханы, земля наша

 ничего  не  родит,  это  все,  чем  мы  богаты!". И я

 осмелюсь  сказать,  что  экономические неудачи нашего я 
 я                           - 99 - я 

 государства  во  многом  тоже от нехватки в действиях

 властных   структур,  где  правят  мужчины,  того  же

 здравого смысла, который не изменял женщине со времен

 Плутарха  до  наших дней... Она -политик от природы и

 экономист  от повседневной практики. Но, к сожалению,

 изо  всех  способностей и дарований, извечно присущих

 украинской  женщине,  государство  пожелало  наиболее

 полного    проявления    единственного    таланта   -

 непостижимого  умения,  несмотря на все экономические

 цунами, сводить концы с концами в домашнем хозяйстве.

 В  семье  женщина -министр и финансов, и экономики, и

 культуры.  Отставка  не  принимается!  Тем более, что

 вряд   ли   какой   мужчина   справится   с  этой  не

 космической,  а  земной  сверхнагрузкой!.. Итак, свою

 жизнеспособность  женщины  вроде  бы  доказали.

      Тогда   почему   же   они   сегодня   становятся

 дискриминационным   большинством  населения  Украины,

 почему  набирает обороты феминизация бедности?

      Дискриминация  -слово жесткое и как бы не нашего

 лексикона.  Но  избегая слов, не избежишь реальности,

 которую  они  отражают.  Да, у нас существует тяжелый

 физический  и вредный женсткий труд, но и его сегодня

 боятся  потерять  многие  женщины,  ибо  он  является

 единственным   источником   существования  их  семей. я 
 я                          - 100 - я 

 Традиционно сложилось так, что наибольшая доля женщин

 занята  в  здравоохранении  и социальном обеспечении.

 Вот  по  области  их  80%,  в  народном  образовании,

 культуре.  А  это  самые  маленькие  оклады  и весьма

 сложная работы.

      Ограничено    выдвижение   женщин   на   высокие

 хозяйственные и политические посты. Уже которая смена

 Кабинета  Министров происходит, но женщин там что-то

 пока не видать.

      Женщина   у   нас  обречена  растить  ребенка  с

 чувством  вины  перед начальством и коллективом. При

 виде   ее   многочисленных  бюллетеней  по  уходу  за

 ребенком выражают недовольство, сокращают премии, а о

 повышении  по службе говорить не приходится.

      Ну,  а  чего  стоят  мытарства матерей-одиночек,

 женщин,   мужья   которых  уклоняются  от  уплаты  от

 алиментов  или просто бросили семью и неизвестно, где

 пребывают,  в  надежде  получить  помощь  и поддержку

 государства в воспитании детей.

      В условиях безработицы, уже ставшей реальностью,

 женщины  первые  попадают  под  сокращение.  В  нашей

 области   среди  тех,  кто  потерял  работу,  женщины

 составляют  82%. А ведь среди них 44 % -специалисты с

 высшим   образованием,   39   имеют  профессиональное я 
 я                          - 101 - я 

 образование,  женщины активнее, чем мужчины стремятся

 получить   новую   специальность.   Среди   прошедших

 профобучение    они    составляют   более   60%,   но

 трудоустраиваются     после     преобретения    новой

 специальности    менее   половины.   Разве   это   не

 дискриминация,   когда   женщины,   отложив   дипломы

 учителей, врачей, экономистов, берут в руки сумки по-

 больше  и осваивают новую профессию -челночниц. И все

 это,  чтобы  одеть,  обуть,  прокормить  семью. Может

 быть,  эту  проблему они и решают лучше чем учителя и

 врачи,  зато  другие потери невосполнимы. Это примеры

 дискриминации  в сфере производства. А в быту? Можна,

 конечно,  стыдливо  умалчивать  наш  пещерный  быт. В

 конец  разваленное, недоступное бытовое обслуживание,

 непредусмотрение       государственными      заказами

 изготовление   запчастей   бытовой  техники,  которая

 выходит из строя, не говоря уже о налаживании выпуска

 новой  и  по  божеским ценам. Конечно, разве до таких

 мелочей   нам   сегодня.   Поэтому  долго  еще  будут

 горбатиться наши женщины над корытами.

      Мы оправдываем общественое лидерство мужчин тем,

 что они больше знают. Но не ошибся тот, кто подметил:

 женщины лучше понимают, они мудрее и осторожнее. Веди

 растят  будущее, их голос должно услышать общество. К я 
 я                          - 102 - я 

 сожалению,  пока  общество  глухо  к  голосу матерей,

 видящих  как  гибнут  неокрепшие души их детей. Тугой

 кошилек    уже    монополизировал   шкалу   жизненных

 ценностей.  В  годы  Великой  Отечественной  войны  в

 условиях     амых     невыносимых    женщины    ценою

 самопожертвования   спасли   будущее  страны,  спасли

 детей.  Не  только уберегли детсике жизни, а защитили

 детские  души.  Сегодня они зачастую не в силах этого

 сделать.  И  потому  немало девушек, наблюдая горькое

 существование  своих  матерей  далекое от социального

 комфорта   не  верят,  что  женские интеллектуальные,

 деловые  и  моральные  качества  понадобятся  и будут

 должным  образом оценены обществом. И уже не выбирают

 честного достойного труда.

      Унизительно, что назначение женской красоты, все

 более  сводится к обслуживанию сексуальных притязаний

 богатых  мужчин,  питая  разгул проституции, насилия,

 навязывая  стереотипы  поведения,  которые  разрушают

 присущие  украинке  национальные  женские  черты.  Не

 может  не  болеть  душа,  когда  видишь  11-14-летних

 девчушек  в больничных палатах после абортов, а число

 таких    несостоявшихся   мам   за   последние   годы

 стремительно растет, как растут в целом аборты, в том

 числе  криминальные.  А  с ними и тяжелые последствия я 
 я                          - 103 - я 

 физического и морального здоровья женщин.

      Сегодняшние  выступления  едины  в  одном: нужна

 социально   справедливая   государственная  политика,

 дающая  возможности  женщинам  направить свои знания,

 умение и способности на дело. Без этого вряд ли можно

 дождаться   экономического   здоровья  государства  и

 здоровья.

      Сейчас,   как  никогда,  размышления  приходится

 взвешивать     на    весах    социально-экономической

 целесообразности.

      Поэтому  сошлюсь на компетентный вывод экспертов

 ООН.  Вложить средства в улучшение положения женщин -

 это значит умножить капитал, направленный на развитие

 семьи  и  всего  общества.  Будет  справедливо, чтобы

 государство,   имеющее   определенные  международные,

 морально-правовые   обязательства   перед   женщинами

 посредством     законодательных,    административных,

 организационных   и  других  мер  начали  решать  эту

 проблему.  И пусть сегодняшние парламентские слушания

 будут и не последним шагом на этом пути.

      Благодарю за внимание.

      (Оплески)

     

      ГОЛОВА.  Слово має Атена Василівна Пашко -Голова я 
 я                          - 104 - я 

 Союзу  українок.  За  нею  виступатиме  посол  США  в

 Республіці Австрії Своєнханд.

     

      ПАШКО  А.  В.  Шановний  Голово  Верховної Ради,

 шановні народні депутати, шановні пані і панове!

      Жіноча    благодійна    громадсько-просвітницька

 організація Союз українок -це відроджене демократичне

 об'єднання  жінок для захисту духовних, культурних та

 інших потреб української жінки.

      Своїм   завданням   ми  бачимо  виховання  нової

 генерації  молоді, здатної будувати нову демократичну

 державу,   фізично   і  духовно  здорової,  що  шанує

 історичні  святині  та ідеали духовної культури свого

 народу.

      Сьогодні  можна  констатувати,  що  у РСР жінка,

 особливо   та,   що   виявляла   не   стандартні  для

 тоталітарної   системи   погляди,   зазнавала  тяжких

 поневір"янь.  За  70  з лишнім років, без розвільного

 панування комуністичної ідеології, українці видбирали

 все жіноче, морили голодом, садили в тюрьми, заганяли

 в    шахти,   висиляли   до   Сибіру,   примушувались

 відмовлятись  від батьківської віри, від рідної мови,

 від своїх переконань.

      Що  ж  нині  робиться  в  Україні?  Чи змінилось я 
 я                          - 105 - я 

 становище, чи може жінка повноцінно задовільнити свої

 духовні  і культурні та інші життєві потреби. Чи може

 виховати   повноцінних  громадян  України?  На  жаль,

 докорінно  становище  не  змінилося. Жінка і сьогодні

 будівельник,  зварник,  на високих будівлях, дорожній

 робітник,................... на дорогах. Врешті-решт,

 це  80 відсотків жінок, що працюють на таких роботах.

 Одиниці  жінок  в  парламенті  і  владних структурах,

 жодної  жінки  на посадах посла та міністра. Зате, 38

 відсотків від всіх працівників на транспорті, в інших

 державах  це  становить  1  до 5 відсотків. І хоча 52

 відсоткі   жінок   мають   вищу  чи  середню  освіту,

 більшість  працює  в умовах шкідливих для здоров"я. А

 це  найперша ознака для здорового майбутнього народу.

 Важка  виснажлива  праця у поєднанні з невирішенністю

 побутових проблем. Адже, 70 відсотків сімей, що мають

 малолітніх  дітей  поза  межою  бідності,  екологічна

 трагедія,   призвели   до  різкого  погіршення  стану

 здоров"я  жінок.  Близько чверті мільйони жінок щодня

 знаходяться  на  бюлетні  непрацездатності,  на  фоні

 зростання   смертності.  Дитяча  смертність  зростає,

 незважаючи  на  різке скорочення народжованості. А це

 пряма загроза існування нації.

      Як  раніше,  так і тепер жінка не має можливості я 
 я                          - 106 - я 

 найповніше  проявити  себе  ні  в  ролі  матері, ні в

 професійній  діяльності.  Вона  з  своїми  проблемами

 залишається  наодинці.  А її дітей за звичкої за її ж

 гроші    виховують    манкуртами    та   потурнаками,

 рускоязичним населенням, без роду і без племені.

      Настав  час  відповідальний для совісті, честі і

 витримки  укрїнки.  Держава  будується в протистоянні

 сил  демократичних  та  тоталітарних, патріотичних та

 антиукраїнських.  Хто  ж  як  не  українка  подбає за

 збереження   своєї   родини,   свойого  народу.

      "Союз  українок"  домагається прийняття Програми

 захисту жінки. А тим самим захисту української нації,

 яка  б  передбачала  заборону  роботи жінок -особливо

 дітородного  віку  -вночі  та  у  сферах, що наносять

 шкоду   здоров'ю;   оплату   не   нище  середньої  по

 виробництву,  праці  жінки  по  вихованню в сім'ї 3 і

 більше  дітей  до  16-річного  віку; оплату, не нижче

 тої,  що  витрачається на утримання дитини в дитячому

 садочку; за виховання дитини в сім'ї дошкільного віку

 збереження   місця   роботи  для  матері;  проведення

 диспансерезації   усіх  дітей  України;  фізичної  та

 психологічної      реабілітації      жінок-інвалідів;

 прирівняння вдів УПА до статусу вдів ветеранів Другої

 світової   війни.   Метою  захисту  духовних  потреб, я 
 я                          - 107 - я 

 забезпечення  доступу кваліфікованих жінок, які добре

 володіють   державною   мовою   до  провідних  посад;

 відновлення   споконвічної  шляхетності  українського

 народу  у  ставленні  до  жінки через виховні освітні

 заклади та засоби масової інформації; заборону показу

 по  телебаченню порнографічних фільмів та фільмів, що

 пропагують  насильство;  введення  податку на видання

 книжок,  газет,  показ  фільмів, організацію реклами,

 вивішування   афіш   та  вивісок  іноземними  мовами.

 Отримані  кошти  необхідно  напрявляти на патріотичне

 виховання,  на  розвиток  національного книговидання,

 кіномистецтва,  шкільництва, на підтримку української

 преси.  Виховання дітей у дитячих садочках-сиротинцях

 та  інтернатах державною мовою. Відкриття українських

 шкіл  в  кожному  селі,  містечку,  раайоні  і районі

 міста.   Переведення   середньоспеціальних  та  вищих

 учбових   закладів  на  викладання  державною  мовою,

 впровадження   в   систему  освіти,  курсів  з  основ

 збереження    здоров'я,    статевого   виховання   та

 планування  сім'ї.  І  тільки  прийняття та виконання

 цієї  програми збереже українську націю від вимирання

 та   асиміляцію   в  майбутньому,  тільки  поліпшення

 економічної  ситуації в країні зменшить дискримінацію

 української жінки. я 
 я                          - 108 - я 

      Доля - жінки, доля -  України. (Оплески).

     

      ГОЛОВА. Дякую слово надається пані........

      Послу США в Республіці  Австрія. Будь ласка.

     

      ____________.  Пан Головуючий! Члени парламенту!

 Шановні гості! Пані та панове! Добрий день!

      Мене  назначив  пан Клінтон з моїм колегою паном

 Мюллером ми знаємо вас дуже добре.

      І  ми  маємо зобов'язання працювати разом з вами

 над і поважати вашу сувереність України.

      Для мене велика честь знаходитися тут з вами і я

 на  жаль  не можу говорити з вами вашою рідною мовою,

 це  моя  третя подорож до України. Перша була десь 20

 років   тому   коли  я  з  рюкзаком  подорожувала  по

 Радянському  Союзу, а друга була два тижні тому, коли

 я  була,  я  виступала перед 200 дамами України і які

 працювали   на  одну  ціль  виробитки  одного  голосу

 України,  який  би звучав в Пекіні, цієї осені мені б

 дуже  вразили позитивно зустрічі під час того візиту.

 Я  два  дні  слухала  розповіді  про українське життя

 минуле  і нинішнє і я зустрілася з енергійними і дуже

 талановитими    організаторами,    такими   як   пані

 Карпачова. Ця поїздка -це одинадцята за півтора роки. я 
 я                          - 109 - я 

 І це Україна. Я їжджу по країнах нових демократій. І

 я,  і  Міністерство іноземних справ Австрії. Ми маємо

 зобов'язання  сприяти цьому переходу від комунізму до

 демократії.  І  визнаємо  ту  велику роль, яку грають

 жінки    і   роблять   великий   вклад   в   розвиток

 демократичності  суспільства.  Для  всіх нас Євроап -

 нове  місце, це як у сні, коли ви йдете по дому, який

 ви  добре  знаєте  і  ви  бачите двер, яку ви досі не

 бачили.  Ви відкриваєте її і бачите зовсім нові речі.

 І  вони  якось  вам знайомі. А це і є нова Європа, де

 немає  вже  конфронтації  супердержав  і  не  боїться

 ядерної  війни,  і  всі  такі  організації  як НАТО і

 Організація  Об'єднаних Націй, яка була започаткована

 після  Другої  Світової  війни,  -вони  мають  рішати

 проблеми,  які  були  після  "холодної війни", і вони

 мають рішати  проблеми нової демократії.

      Коли  ми  хочемо  знайти  підхід до економічного

 переходу  і рішити проблеми міжнаціональних стосунків

 і  інших.  Тут,  в  принципі,  не  має  бути тих, хто

 виграє,  тих,  хто  програє  -треба  бути разом, друг

 друга  підтримувати.  І  сьогодні я хочу говорити про

 те,  як вилучити всю дискримінацію проти жінок. І тут

 потрібне бути взаємоповага і гідність в стосунках між

 людьми.   І   це   не   тільки  те,  що  ми  вважаємо я 
 я                          - 110 - я 

 справедливим,  але  те,  що  ми  вважаємо, має бути у

 всьому   світі.   Це   -участь  жінок  у  політичній,

 соціальній  і  інших  сферах. І тут ключове слово -це

 участь.  І  наша  Конвенція  каже, що ми впевнені, що

 добрий   розвиток   країни   в  цілях  миру  потребує

 залучення жінок в усіх сферах.

      І  я  хочу  сказати:  я не збираюсь говорити про

 права  жінок,  я  також  тут  не буду говорити про ті

 тяжкі  справи,  які вони зустрічають в своїм житті. Я

 підтримую  тих,  хто виступав тут. Я хчу говорити про

 ті   якості,  які  жінки  привносять  в  демократичне

 суспільство.  Вони це роблять своїм способом, вони це

 роблять,  використовуючи  довіру,  вони  вносять свій

 вплив.  Треба  будувати довіру, це ж взаєморозуміння.

 Треба,  щоб  ми  брали обов'язки для поліпшення життя

 усіх.

      І жінки на перегосорах мають певні навички. Вони

 будують  мости,  вони  можуть  розуміти  добре  інших

 людей,  вони  можуть  формувати  основу  для  доброго

 порозуміння.

      Потім  розподіл  влади  -це  зняття недовіри, це

 виработка гнучкості для того. Дійсно, не з управління

 власть виникає, а з сумісної роботи.

      Ми,  жінки  не створюють ієрархії. Завжди матері я 
 я                          - 111 - я 

 зводять разом сої родини, і вони працюють у вирішенні

 справ  рядом.  І  оце  дуже важно -довіру розвивати і

 розподіляти  владу.  Жінки  це  добре розуміють, і їх

 робота  не  з  9 до 5, як робочий день, жінки роблять

 все  можливе, щоб вирішувати практичні проблеми биту,

 і  вирішувати  проблеми  суспільства.  І  перехідному

 періоді в Україні потрібні ці навички теж. І, мабуть,

 більш,  ніж  в  інші часи треба інші навички, і жінки

 можуть   вам   дать  нові  можливості  для  вирішення

 багатьох  проблем.  Коли  мені  було  ще  20 років, я

 працювала над одним проктом, і там они хотіли назвати

 номери,  великі  номери  в готелях за ім'ями видатних

 людей,  то  були  чоловіки.  Але  мені  сказалі, що в

 історії  цього  міста не було видатних жінок, тому ці

 номери  не  були  назнані.  Я найняла дослідницю, яка

 прийшла   до   висновку,   що  женщіни  започаткували

 госпіталі,  школи  і інші організації, які були також

 важливі, як і другі бізнеси такі, як: обробка м'яса і

 обробка нафтопродуктів. І це було 20 років тому, і це

 було  за  океаном,  але  ця  історія продовжується по

 всьому  світу.  Жінки  роблять  свій  вклад, але його

 часто  не  помічають.  ле  ситуація  міняється,  і ми

 бачили організації, кі займаються розвитком і великі,

 і  малі  організації,  які засновані на тому, що вони я 
 я                          - 112 - я 

 думають, що жінки можуть бути головними гравцями в ці

 ігри.

      В   своєму   штаті   Колораді  я  організовувала

 бізнесовий   центр   для   жінок,  і  це  для  жінок-

 підприємців.  І підготовка, яка б вона не було добра,

 досить  недостатня.  І  цей  цент,  в цьому центрі ми

 почали   не   гуртову   програму   позичок.   Оце  ми

 встановлювали  довіру,  поділяли  владу  і спробували

 бути  дуже  реалістичними.  Ми  ці  гуртки зробили по

 п'ять  жінок  в  кожному  і для кожної з них по черзі

 давали   якусь   позичку.  І  ця  група  підтримувала

 підприємницьку  діяльність і ми подавали заохочення і

 подавали  поради,  які  потребували.  І  тільки після

 того,  як  перша  позичка виплачувалася цим гуртам -5

 жінок  -після цього надавалвся слідуюча позичка. І ця

 група мала людей різних рас, різних національностей і

 різного рівня навчання. Але всі вони були жінки і всі

 бідні.  І  вони були зосереджені на тому, щоб змінити

 своє життя, почавши бізнес.

      Я  можу  привести  дуже  багато прикладів, як це

 зпрацювало.  Але  я просто хочу сказати, що по всьому

 світу  це  є схема перемін в Африці і багатьох других

 інших країнах, і в Сполучених Штатах починаються нові

 маленькі  організації,  якими  управляють жінки. І це я 
 я                          - 113 - я 

 дуже  важливо  для  демократії,  тому  що  демократія

 потребує участі всіх людей.

      Я  хочу  закінчити,  розказавши одну історію. 20

 років   тому   видатний   лікар,  котрий  працював  в

 Каліфорнійській  медичній школі, це була єдина жінка,

 яка  працювала  в правлінні госпіталю, вона провадила

 співбесіди.

      Чому  ми повинні вам давати місце у нас, коли ми

 можемо  вам  дати  місце роботи, ви ж будете 10 років

 витрачати   на   сім'ю.  І,  звичайно,  жінки  хотіли

 догадатися, як правильно відповісти на це питання.

      Одна  жінка  сказала,  що  вона  більш  не  може

 терпіти  це.  І слідуючий чоловік, який прийшов, коли

 його  спитали,  чому  вам  дали місце роботи в нашому

 госпіталі.  Коли  ви  помрете на десять років раніше,

 ніж жодна з ваших жінок-колег.

      Мої  українські  друзі,  наш досвід в Сполучених

 Штатах  показує,  що  чим  більше  чоловіки  і  жінки

 працюють  разом, тим більше ми розуміємо один одного.

 Але  завжди  є  різна історія у жінок і чоловіків. Ми

 маємо  слухати однин одного, ми маємо розуміти те, що

 в нас є, і розуміти, що полягає за нашими висновками.

 І  це  також  для  України  дуже  важливо,  як  і для

 Сполучених  Штатів.  Чоловіки  і  жінки мають ліву та я 
 я                          - 114 - я 

 праві руки, і немає глузду, не використовувати обидві

 руки.

      Дякую.

      /ОПЛЕСКИ/

     

      ГОЛОВА.  Шановна  пані  Свеєн  Ханд, я думаю, що

 оплески    наші    підтверджують    бажання   негайно

 запровадити  ваш досвід у нашій країні, але тим часом

 справи   у  нас  ідуть  із  тими  особливостями,  які

 притаманні для нашої держави.

      Слово  має  Орлик Марія Андріївна -голова спілки

 жінок  України.  За  нею  виступатиме  Покотило  Ніна

 Олексіївна.

     

      ОРЛИК М.А.

     

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 народні депутати і гості!

      Ми з вдячністю сприймаємо, що вперше за 15 років

 найвищий  законодавчий  орган  нашої держави, з такої

 зацікавленістю  слухає  питання  про  хід виконання в

 нашій  країні  конвенції  про  ліквідації  всіх  форм

 дискримінації щодо жінок.

      Це питання є назрілим і його слід було заслухати я 
 я                          - 115 - я 

 можливо   і  раніше.  Президія,  Рада  "Спілки  жінок

 України"  постійно  тримають  під контролем становище

 жінок  через  свої  майже  600  обласних,  міських  і

 районних  організацій і аналізують становище, в якому

 перебувають  жінки.

      За  допомогою  вчених-практиків,  міністерств  і

 відомств аналізу соціологічних і наукових досліджень,

 ознайомлення з матеріалами європейських структур ООН,

 які визначають місце України в контексті європейських

 держав, ми постійно приходимо до висновку, що Україна

 з  об'єктивних  і  суб'єктивних причин значно відстає

 від   розвинутих  країн  світу  у  вирішенні  жіночих

 проблем  у подоланні існуючої фактичної дискримінації

 щодо жінок.

      Невирішенність   і  загострення  цих  проьлем  є

 наслідком недостатньої уваги вищих державних органів,

 законодавчих та виконавчої влади до становища жінок.

      З  цієї трибуни уже прозвучало і в доповідях і в

 виступах  багато пропозицій і критичних зауважень про

 стан  жінок в Україні. Дозвольте і мені зупинитись на

 декількох питаннях.

      Перше.   Ми   вважаємо,   що   слід   прискорити

 завершення   створення   національного   механізму  в

 Україні,   який  би  координував  зусилля  виконавчих я 
 я                          - 116 - я 

 органів,  державних установ, громадських організацій;

 забезпечував  би реалізацію та контроль за виконанням

 відповідного законодавства як це вже зроблено майже в

 100  країнах світу на вимогу конвенції. І обов'язково

 національний  механізм  повинен  мати свої структурні

 підрозділи  в обласних структурах.

      Хорошим прикладом для цього є Росія, де в складі

 Міністерства  соціального  захисту  діє Департамент в

 складі  майже  80  працівників і штатні працівники на

 місцях.  Це практично і фактично є вже та національна

 стуктура,  яка  передбачена  конвенцією, і якої в нас

 поки що немає.

      Нам   приємно   було  слухати  надзивачайного  і

 повноважного  посла Норвегії в Україні. Який розповів

 цікаво  про  свій досвід, досвід своєї країни, де уже

 більше  50  відсотків  жінок  -це  парламентарії.  Це

 яскравий  приклад  того, як і парламент і Уряд країни

 здійснюють  права  і обов'язки і надають жінкам рівні

 права  і можливості з чоловіками. Наші 4 і 2 відсотки

 звичайно в цій ситуації не йдуть ні в яке порівняння.

      Незабаром   парламент,   ви   народні  депутати,

 шановні,  будете  розглядати проект нового Закону про

 вибори.  Ми  вважаємо,  що  в ньому слід надати право

 жіночим   організаціям   висувати   в  округах  своїх я 
 я                          - 117 - я 

 кандидатів  до  Верховної  Ради  і  місцевих  органів

 самоврядування    та    створювати   виборчі   блоки,

 об'єднання на рівні з політичними партіями для участі

 у   виборах  за  пропорційною  системою  з  тим,  щоб

 забезпечити  не  30 відсотків їх по виборчих органах,

 як  це  передбачено  рекомендаціями  ООН  у  розвиток

 положення Конвенції.

      На  наш погляд така ситуація позитивно вплине на

 політику,   збалансує   її,  зробить  більш  гнучкою,

 конкретною.   Такою,   яка  буде  глибше  враховувати

 інтереси  до  10 -4 відсотків населення від становища

 якого у значній мірі залежить майбутнє держави.

      Ввираз  "Безробіття  має  жіноче  обличчя" стало

 крилатою  фразою.  Для  фрази це красиво, а для жінок

 воно  стало  важким  випробуваням  у ході структурної

 перебудови    економічних    відносин.    Одним    із

 цивілізованних  шляхів  забезпечення робочих місць ля

 жінок  є  створення  ними  малих  підприємств,  фірм,

 участь    в   роботі   різних   форм   господарської,

 видавничої, підприємницької та іншої діяльності.

      (..........)   жінок  в  Україні  вже  три  роки

 функціонує  координаційний центр жінок-підприємниць з

 відділеннями  у  більшості  областей.  Через нього та

 спільне  підприємство "Калина", ми перекваліфіковуємо я 
 я                          - 118 - я 

 безробітних   жінок,   організовуємо  надомну  працю,

 допомогаємо жінкам створити свою справу.

      Але  труднощів тут, як кажуть не початий край, і

 основні  з  них  це непосильні податки для виробничої

 діяльності.  Ось  один  приклад  із  діяльності нашої

 організації.  При спільному підприємстві забезпечуємо

 надомною   працею   на  договірних  засадах  підряду,

 понад  100 жінок, які втратили роботу, або доглядають

 за     малими    дітьми.    Виготовляють    добротний

 індивідуальний  вовняний  одяг.  Однак  за  кожну річ

 жінці  можна  заплатити  не більше, ніж 500-700 тисяч

 карбованців,  то  якщо так зробити, як зробити більшу

 зарплату,  буде  висока вартість виробу, а крім того,

 ще  з цієї мізерної суми ми повинні відрахувати ще 20

 відсотків  податку,  то  жінкам це не вигідно, і тому

 вони йдуть у так званий не зареєстрований бізнис.

      Або  ще  один приклад, ось я тримаю в руках дуже

 потрібну книжку, хрестоматія з української літератури

 для  9  класу,  за  допомогою  Міністерства  освіти і

 спілки  жінок,  його  видано, у видавничому комплексі

 "Освіта", який очолює Віра Сирота наша активістка, ми

 робили все, для того, щоб ця книжка була дешевою, але

 і  податки і все те, що треба було сплатити, вартість

 її  становить  290 тисяч карбованців, це менше, ніж в я 
 я                          - 119 - я 

 інших  видавництвах,  і  менше  ніж  в державних, але

 меншою  ми  її зробити не можемо, і враховуючи те, що

 вона  буде  розповсюджуватися  два  або  три місяці і

 непередбачуваність   нашої  податкової  політики,  то

 через два місяці від тих 20 відсотків собівартості не

 залишаться нічого.

      Через  це  ми вважаємо, що необхідно розробити і

 прийняти  закон  про  малий бізнес, бо це нові робочі

 місця  в  тому  числі  і  для  жінок,  і це подальший

 розвиток  сфери послуг інших різних видів діяльності,

 це   в   кінці  кінців  один  із  шляхів  відродження

 економіки,  ми  готові взяти участь в розробці закону

 фактичних і практичних матеріалів у нас достатньо.

      В  своїй  повсякденній  громадській  діяльності,

 щоденному   спілкуванні   з   жінками,   їх   бідами,

 проблемами,   негараздами  ми  бачимо,  відчуваємо  і

 знаємо,   як   нелегко   зараз   жінкам,   як  багато

 соціальних,   психологічних   проблем   лягло  на  їх

 тендітні  плечі.  Жінки  потребують  підтримки уряду,

 Верховної  Ради  хорошими  і  справедливими законами,

 конкретними  державними  програмами  щодо  поліпшення

 становища  жінок, дітей, сімей. В кінці кінців увагою

 та  повагою  до них, як це сьогодні... тої атмосфери,

 яка панує сьогодні в цьому залі. я 
 я                          - 120 - я 

      Дякую вам за увагу.

      (Оплески).

     

      ГОЛОВА.  Слово  має  Покотило  Ніна  Олексіївна,

 голова  Спілки  жінок-трудівниць  України за майбутнє

 своїх дітей. Прошу.

      (Оплески).

     

      ПОКОТИЛО  Н.  О., голова Спілки жінок-трудівниць

 України за майбутнє своїх дітей.

      Шановні товариші! Шановні учасники слухань!

      Прийміть   щирі  вітання  і  побажання  успішної

 роботи  від  Союзу жінок-трудівниць за майбутнє дітей

 України!

      Жінка приходить на нашу голубу, квітучу, чарівну

 землюї  для радості, для любові, для продовження роду

 людського,  щоб  не  кінчалось  щастя  і вічно бринів

 дитячий  дзвінкий  радісний  сміх.  Хороший  документ

 ООН -Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації

 щодо  жінок.  Якби ми його обговорювали до 1991 року,

 живучи в соціалістичному суспільстві, ми б думали, як

 покращати,  удосконалити  деталі.  А сьогодні змушені

 констатувати,   що   у  нас  в  державі  права  жінок

 залишились   лише   на   папері...   Жінка-трудівниця я 
 я                          - 121 - я 

 сьогодні позбавлена всіх тих умов, що були направлені

 в  Соціалістичній  Україні  при  радянській  владі на

 охорону   материнства,   чим   порушується  стаття  4

 Конвенції   ООН.   Майже   половина   жінок   України

 дітородного  періоду  із-за напівголодного існування,

 неможливості  мати необхідну медичну допомогу, купити

 ліки,    остійної   нервозності   із-за   безробіття,

 невпевненості  в  завтрішньому  дні  позбавлені щастя

 стати  матерями. 40% не можуть виносити дитину, кожна

 шоста не може її мати взагалі.

      А  що  ж  робиться  з тими дітками, колу вдалось

 народитись?   Новонароджених   продають   за  кордон,

 неякісне    харчування    приводить    до   розумової

 відсталості дітей. А розумних відбирають для навчання

 знову таки за кордон. Видно, яничари і в XXI столітті

 плануються  бути.  Дорослих  дочок  наших  кинуто  на

 панель,  а  з  синами розправляються в армії. Випадки

 самогубств   під   час   служби  стали  непоодинокими

 фактами. Нас, матерів, обурює6 що прокурори в якомусь

 місті  не займались розслідуванням. Висновок один -як

 у   справі   Ільчука  -сказати  нам:  "Окончил  жизнь

 самоубийством,  так  как  не выдержал тягот армейской

 жизни".  А що це за тяготи, хто їх створив? Якщо дитя

 хворе,  чому  забираєте в армію? Хто буде відповідати я 
 я                          - 122 - я 

 за подібне беззаконня?

      Розуміємо,  що життя офіцерів, їх дружин і дітей

 теж не солодке -по декілька місяців без зарплати, без

 житла.  Хіба  тут  буде діло до чужих дітей? Значить,

 владу  міняти треба, коли теперішня не турбується про

 жінок.

      Порушується   в   нашій   державі   і  стаття  6

 Конвенції,  де  мова йде, що держави-учасники повинні

 використовувати  всі заходи для ліквідації всіх видів

 торгівлі  жінками  і  експлуатації проституції жінок.

 Скільки  сьогодні матерів оплакують долю своїх дочок,

 який  втягнуто на цей шлях? Нічні казіно, клуби, вхід

 для  дівчаток  14-15 років безплатний. Ви що, панове,

 ніколи не чули про це?

      Виконує   свою   злочинну   роль  телебачення  і

 кінопрокат  в  пропаганді  насильства,  розбещеності,

 сексу,  порнографії і п'янства, алкоголізму. Сьогодні

 всіма  владними  структурами  сприймається  як звичне

 явище  портрет  президента  на  пляшці Президентської

 горілки,   або   фотопортрет   Президента   у  газеті

 обов'язково  з  бокалом  в  руці,  де  так грамів 200

 спиртного.

      До  речі,  на  тій  же  фотографії  з бокалом із

 спиртним і головний правничий України -пан Головатий. я 
 я                          - 123 - я 

      Висновок  один  напрошується,  що керують нами в

 цій  держві  з похмілля, бо інакше не можна пояснити,

 чим  же можна ще керуватись: одним вносити пропозиції,

 іншим   голосувати   за   так  званий  Конституційний

 договір,   остаточно  розтоптавши  Конституцію,  якій

 клялись служити вірою і правдою?

      І   перший,   і  другий  Президента,  якою  були

 гарантовані права всім жінкам і виконувались. Нажаль,

 на   цьому   злочини  можновладців  не  закінчуються.

 Смертість  давно давно вже перевищила народжуваність.

 В  одній з публікацій "Голосу України" констатується,

 що  у  2005 році України зауме перше місце в світі по

 смертності. А це значить, що населення України на той

 час залишиться в 20-25 мільйонів. З ким же збираєтесь

 будувати  державу,  пани  розбудовники? Названі факти

 свідчать  про  порушення  в Україні статей 2, 11, 12,

 13,  14 Конвенції ООН. Те, що порушеється 10 згаданої

 Конвенції в питанні про освіту, ви чули на попередніх

 слуханнях.

      Дивує  трудівниць  така  солідна організація, як

 ООН,  Комітет по ліквідації дискримінації. Чи і у вас

 професіоналізму  вистачає,  щоб  лише  споглядати, як

 гине  великий  народ. І ви, шановні, кажете: злагода.

 Ідея  хорошоа.  Ми  теж  за  злагоду.  Та скажіть, як я 
 я                          - 124 - я 

 злагодити  жінку  з  числа  5 відсотків населення, що

 мають  середньодушовий  доход на члена сім'ї в місяць

 від  4  до  20  тисяч доларів і розпоряджається майже

 половиною  загальних доходів усією держави і з такими

 як  Тереза Хвостенко, що має двох інвалідів на руках,

 якій доводиться щоденна кількість картоплин рахувати,

 щоб зварити якусь баланду чи з багатодітною Корецькою

 із  Кременчуга,  киянкою  Наталією  Власовою -матір'ю

 п'яти  дітей.  В  цій  сім'ї діти не кожен день мають

 хліб  на  столі.  Чи  з  тими  сотен тисяч жінок, які

 декілька  місяців  не  отримують  зарплати. А що ви з

 нашими матерями-пенсіонерами зробили, горе-керівники?

 Пан  Пинзеник  -великий реформатор, ви самі пробували

 прожити  один  день  на  суму,  що  дорівнює  пенсії?

 Упевнена,  ні.  Жінки-пенсіонери  жартують, що вийшов

 черговий  указ  Президента, яким пенсіонера дозволено

 перезодити  вулицю на червоне світло. Знаєте, панове,

 що  ми  тихо  помирати у своїх квартирах не будемо, а

 прийдемо  жо президентського палацу, і пам'ятайте ті,

 хто  перетворив  нашу  державу  в суверенну незалежну

 камеру,  і  депутати  обох  скликань, і президенти зі

 своїми командами, прийде час і ви...

      (ОПЛЕСКИ)

 ...   будете   відповідати   за  скоєні  злочини,  за я 
 я                          - 125 - я 

 організований   геноцид  90-их  років.  І  ми,  жінки

 посприяємо,  щоб  для  героїв  були  створені належні

 умови  для  плідної  праці,  бо  борги  іноземцям, що

 понабирали,  будете  віддавати  ви  з власної кишені.

 Діти    і   онуки   наші   батрачити   на   своїх   і

 заморськихбуржуа не будуть!

      Причину   такого  плачевного  стану  ми,  жінки,

 вбачаємо  в  насильницькій капіталізації суспільства.

 Скажете: "Куди, жінко, товпишся в політику?" Вибачте,

 але  ви,  чоловіки,  політики і політикани, поставили

 нас  в  такі  умови,  коли  стати вагітною і народити

 здорову людину стало великою політикою.

      Так  от,  інструмент,  що капіталізує державу, є

 президентська  структура,  іншими  словами,  особлива

 форма  самодержавства. Бо так, ото дивлячись з кухні,

 видно,  що  наш  Президент  має більше прав, ніж пани

 Клінтон і Коль разом взяті.

      Який ми бачимо вихід?

      Перше:    владу    -Радам,    ліквідація   форми

 президентського  правління. А в цей перехідний період

 до  встановлення радянської влади і справді народного

 соціалістичного   суспільства  ми,  жінки-трудівниці,

 сидіти,  склавши  руки,  не  будемо,  бо  пам'ятаємо:

 "Освобождение  женщин-работниц должно быть делом самих я 
 я                          - 126 - я 

 женщин-работниц. В.И.Ленин".

      (Оплески)

     

      ГОЛОВА. Спасибі.

      Слово  має Марія Михайлівна Драч -Голова Жіночої

 громади.  За  нею  буде  виступати Крандакова. Будемо

 завершувати обговорення. Слухання.

     

      ДРАЧ  М. М. Шановні пане Голово, шановні народні

 депутати, дорогі (..........)!

      Від   імені   Міжнародної   організації  "Жіноча

 громада" ми вдячні вам за перші паламентські слухання

 справ жінок в Україні.

      Парадокс   української  дійсності  -де-юре-жінки

 мають  права,  гарантований  соціальний захист, а де-

 факто, найбільш дискриміновані.

      Українське  суспільство  з  перехідного  періоду

 потребує  утвердження  нових  форм взаємозв'язків між

 самими жіночими організаціями, партіями та державою.

      Ми  вважаємо  за потрібне, створення української

 жіночої   ради,  яка  б  стала  координуючим  центром

 спільних  зусиль  незалежних  жіночих  організацій, а

 також   впливовою  формою  зв'язку  за  національними

 державними структурами і міжнародними організаціями. я 
 я                          - 127 - я 

      Потребує    завершення    створення    державних

 структур,  які  займаються  питаннями  жінок,  як  по

 горизонталі, так і по вертикалі.

      Вважаємо за потрібне відтворити у Верховній Раді

 постійну  комісію з питань жінок, сім'ї, материнства,

 батьківства  і  дитини.  Ми  особливо  наголошуємо на

 слові "батьківства".

      Потрібно  саме при державних структурах створити

 центр  або  Інститут жінки. Мої прибічниками створено

 державних   механізмів   організації   і   управління

 процесами  координального  поліпшення  стану  жінок і

 готові з ними розвивати широкі зв'язки.

      Та  вважаємо  за  необхідне  наголосити,  що  їх

 діяльність   може   дати  результат  лише  при  чітко

 виробленій, державній стратегії щодо становище жинки.

      На  наш  погляд,  сучасні  підходи  до становища

 жінки  мають  бути  серйозно  переглянуті. Це ставить

 вимоги  нового визначення критерії виміру демократії.

 Жінка має бути активним суб'єктом політики, а не лише

 її  об'єктом.  Чи  український чоловіки вміють робити

 компліменти, але не вімють робити суттєвих змін.

      Політичне  ставлення до жінки, має розвиватися в

 напрямку  соціальної  демократії.  Зміни в діяльності

 державних  структур  полягають  в тому, що вони мають я 
 я                          - 128 - я 

 бути  поставлені  на службу нових цінностям людського

 розвитку  взагалі  та  індивідуальності  зокрема. Як,

 наприклад, світ зрозумів, необхідність перебування на

 посаді  Міністра  оборони  цивільної  людини,  а  тим

 більше, жінки. Це вносить високий гуманізм в культуру

 миру,  у  військову  стратегію і тактику; утверджує в

 политиці людський її вимір.

      Нове  політичне  ставлення  до  жінки  в  ситемі

 державної діяльності потребує розширення і наповнення

 новим  змістом  політичного і правового аспекту. Мова

 йде   про   конституційне,  правове  відображення,  з

 урахуванняям  гендерного  підходу;  можливості участі

 жінки   у   формуванні   і  функціонуванні  державних

 органів.  Хіба 17 жінок-депутатів в Верховній Раді не

 є українським соромом?

      Сучасний   світовий   розвиток  характеризується

 розширенням впливу жіночої культури на політику. І це

 зовсім  не  означає,  що  ми  закликаємо  до бойового

 семінізму.   Ми   лише   констатуємо,   що   проблеми

 політичних стратегій для всього народу протиприродньо

 залишаються  справою  лише чоловічою. Тому вбачаємо в

 цьому  одне з гальм   просування реформ.

      У  зв'язку  з  піднесенням  політичної  культури

 серед  жінок,  змін в розумінні призначення державної я 
 я                          - 129 - я 

 влади,  усвідомлення  її як творчого, а не руйнівного

 начала,   всебільшої   необхідності   набуває  вимога

 впровадження  в  політику морального жіночого начала.

 Найчастіше  до жіночого начала суспільства звертались

 у  час  кризових  явищ.  Коли  неможливим ставав шлях

 (..........),       коли       подолання      власної

 безперспективності  силами,  що  уособлювали чоловічу

 владу, було уже неможливим.

      Нае  суспільство  перебуває  у  кризовому стані.

 Політика  потребує  оновлення.  Важливість  залучення

 жінок  до політики держави викликана й певним жіночим

 політичним  стилем.  Він передбачає багатогранність в

 аналізі  явищ;  необхідність  грунтовної підотовки до

 прийняття  рішень; можливість розгляду альтернативних

 варіантів та інше.

      Чоловічий   стиль   тяжіє   до  одномірності.  В

 трактуванні   дійсності,   в  технічному  підході  до

 проблем  і лабо спирається на практичні  реалії.

      Жіноче  начало, жіночий стиль орієнтований не на

 сувору модель, що тяжіє до панування й сьогодні. Вона

 повернута до моделі горизонтальних зв'язків партнерів

 учасників  прийняття рішень, до прагнення відійти від

 крайнощів.  Це  послужило  основою  для  зміни зміста

 проведення   самої   політики,   стримання  структури я 
 я                          - 130 - я 

 руйнування, що діють в сучасносму суспільстві.

      Чоловіча   домінанта  в  усіх  сферах  державної

 політики  продовжує  існувати  і  сьогодні. І не лише

 завдякі тоталітарної свідомості, яка у нас береглася,

 але  і  завдякі  ідеології  своєї  меньшоватності, що

 залишилася  у  свідомості величезної кількості жінок.

 Ця  ідеологія була створена зусиллями чоловіків. І ми

 надіємся і виремо в те, що чоловіки допоможуть нам її

 подолати.

      Ми  вступаємо  у  21 століття. Україна - держава

 найдавнішої  нації і наймолодшої демократії, має шанс

 і  повинна продемонструвати усьому світові реалізацію

 принципу   льдського  виміру  всіх  політико-правових

 рішень і політичних дій.

      Принципу  ставлення  до жінки з боку держави і з

 боку суспільства, як свідчення утвердження і розвитку

 соціальної  демократії. Принципу повного рівноправ'я,

 поритету  та  рівності  чоловіка  і жінки, визнання і

 забезпечення  прав жінки, принципу рівних можливостей

 в  усіх  галузях  життя, принципу подолання усіх форм

 насильства проти жінки.

      Жінки  -половина  суспільства, половина активна,

 свідома,  здатна виконувати важливі загально-державні

 завдання.  Буде  шкода, якщо надалі творчий потенціал я 
 я                          - 131 - я 

 українського  жіноцтва  не  буде реалізований сполна.

 Дякую за увагу.

     

      ОПЛЕСКИ.

     

      ГОЛОВА.  Слово  від  селян-жінок надається Аліні

 Петрівні  Ведмідь, голові колгоспу із Васильківського

 району, герою соціалістичної праці, будь ласка.

     

      ОПЛЕСКИ.

     

      ВЕДМІДЬ     А.     П.     Шановний    Олександре

 Олександровичу, шановні депутати, дорогі жінки.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 депутати, дорогі жінки.

      Немає    необхідності   переконувати   вас,   що

 нормальний розвиток держави, підвищення її авторитету

 на  міжнародній  арені,  в  великій мірі залежить від

 того,  яке  в  цій  державі  ставлення  до  жінки, як

 спрацьовує  механізм  соціального  захисту  матері та

 дитини,  як  забезпечується зростання добробуту сім'ї

 та  суспільства.  З  часу  ратифікації  конвенції про

 ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в нашій

 державі,  відбулися  певні  зміни  в становищі жінки, я 
 я                          - 132 - я 

 більше   активніше  стали  приймати  участь  жінки  в

 політичному,    соціальному,    і   економічному,   і

 культурному житті своєї країни.

      Борячись  за  свої  права  і соціальні гарантії,

 жінки   України   об'єднуються   в  різні  громадські

 організації,  як забезпечується застосування положень

 конвенції,  щодо  жінок  прозвучало  в доповіді Івана

 Федоровича  Кураса, у виступах заступніків міністрів,

 проте на жаль мало було сказано, про проблеми з якими

 зустрічаються   жінки,  які  проживають  в  сільській

 місцевості,  жінки  селянки  відіграють значну роль у

 забезпеченні  добробуту  своїх  сімей,  а також своєї

 держави,  становище  сільської жінки прямопропонційно

 зв'язане    з    соціальним    розвитком    села   та

 агропромислового комплексу.

      Протягом  останніх  років  в  цьому  плані  було

 зроблено  немало.  І  підтвердженням  цього  є багато

 сільських  пунктів,  в  яких  в результаті ефективної

 діяльності      колективних     сільськогосподарських

 підприємств,  створена  необхідна  ресурсна  база для

 задоволення  виробничих  потреб і розвитку соціальної

 інфраструктури,    зроблено    багато    в    питанні

 будівницства житла, доріг, об'єктів освіти, культури,

 спорту,    охорони    здоров'я,   побуту,   торгівлі, я 
 я                          - 133 - я 

 газифікації,  електро і водопостачання, транспортного

 зв'язку,  послуг  радіо,  телебачення, телефонізації,

 інше.

      Багато    зроблено   в   підготовці   підвищення

 кваліфікованих спеціалістів і кадрів масових професій

 на  селі, з провадженням науково-технічного прогресу,

 змінився характер праці жінок на селі.

      Маючи  можливість  здобути  освіту  і  професію,

 жінки   на  селі  займають  відповідальні  посади,  в

 фельширсько-акушерських  пунктах,  в  школах, дитячих

 садкаха,   торгівлі,   побуті,   тобто   переважність

 інтелегенції села це жінки, змінився характер праці в

 сільськогосподарському   виробництві,   багато  жінок

 спеціалісти,  керівники  середньої  ланки,  керівники

 господарств.  Почав  нормалізуватись  режим  праці  і

 відпочинку,    двозмінна   робота   в   тваринництві,

 відпустки,  виведення  жінок  з шкідливих умов праці,

 громадське  харчування,  розвиток  дитячих  садків  і

 інше  -все  це  дає  можливість  поєднувати обов'язки

 жінки-трудівниці   із  материнством.  І  все  ж  таки

 становище  жінки на селі залишається складним. На 4-5

 годин більше сільській жінці приходиться працювати по

 домашньому   господарству,   робота   а   землі  й  у

 тваринництві  не  завжди  посильна.  Виснажливий труд я 
 я                          - 134 - я 

 сільської  жінки  по веденню домашнього господарства,

 неубостроєність   побуту  лягає  важким  тягарем,  що

 негативно впливає на її фізичний стан.

      В  багатьох  програмах,  мріях  було  стрімління

 перебудови  села,  щоб  зтерти  грань  умов життя між

 містом  і  селом,  де  були  б створені все необхідні

 побутово-...  соціально-культурно-побутові  умови для

 життя  сільських  людей. Але село завжди було донором

 суспільства  -за  рахунок  села  все робилось в нашій

 джержаві і мало що робилось для самого себе.

      Великі надії жінки села і все сільське населення

 покладало  на  розпочаті  аграрні  реформи, а також з

 великим  захопленням  був сприйнятий Закон, прийнятий

 вами, про пріоритетність соціального розвитку села та

 агро-промислового  омплексу в народному господарстві.

 Хоч  реформи  на селі йдуть, і завдяки життєздатності

 колективних сільськогосподарських підприємствв якійсь

 мірі  тримається виробництво, підтримується соціальна

 сфера,  справи  на селі погіршуються, втрачаються вже

 ті   соціальні   досягнення,   які   вже  мало  село.

 Погіршується   медичне  обслуговування,  транспортний

 зв'язок  між населеними пунктами -люди як після війни

 ходять  пішки  від села до села, розвалене побутове й

 торгівельне  обслуговування,  ускладнилось  питання з я 
 я                          - 135 - я 

 будівництвом  житла,  під загрозою газопостачання, що

 не  дає авторитету керівництву нашої держави. Хіба це

 не  дискримінація  праці  сільської  жінки,  коли 1 л

 молока реалізується по 9 тисяч карбованців за літр, а

 літр  води  чи  набовтанки,  привезеної з-за кордону,

 коштує понад 30 тисяч карбованців?!

      Хліб  -всьому голова. І якими б зусиллями він не

 давався лянам, він є!

      Ми, звичайно, вдячні Президенту за його моральну

 підтримку в такий відповідальний період жнив, яку він

 оголосив   у   своємо  зверненні.  Я  просила  Дмитра

 Володимировича  передати  Леоніду Даниловичу, щоб він

 був  спокійний,  що  селяни  будуть робити все те, як

 говориться  у  зверненні,  щоб  не  втратити  великий

 урожай,  і хліб буде. В нас іншого настрою і не було.

 Але  ми  неспокійні за те, що, реалізувавши вирощений

 врожай,  чи  зможемо  ми  перекрити  затрати  по його

 вирощуванню,   забезпечити   гідну   зарплату   своїм

 трудівникам і закласти надійний фундамент під великий

 майбутній хліб при  існуючому паритеті цін?

      Ми  з  цікавістю слідкуємо за формуванням Уряду.

 Жінки,  якщо їх туди не запрошують, не будуть рватись

 і  претендувати  на  отримання  місць  в  Уряді.  Але

 хочеться  вірити,  що  люди,  які  прийдуть  в  Уряд, я 
 я                          - 136 - я 

 накінець  візьмуть на себе відповідальність, запрацює

 економіка,  люди  матимуть роботу, зорплату, а жінкам

 будуть   створені  умови  для  поєднання  громадсько-

 політисної, трудової діяльності, і щоб кожна жінка на

 Україні за своє життя народила не менше трьох дітей і

 бачила їх щасливими.

      А вам, шановні законодавці хотілось би побажати,

 щоб  сьогоднішні парламентські слухання допомогли вам

 в  законодавчій  роботі, і щоб ви були принциповими і

 домагались    виконання    прийнятих   законів,   щоб

 поліпшилось   становище   жінки   і   всього   нашого

 суспільсьва.

      Спасибі за увагу.

       (ОПЛЕСКИ)

     

       ГОЛОВА.  Слово  має народний депутат Крандакова

 Олена  Василівна -голова Комітету у справах жінок при

 Президенті України.

      І будемо підводити риску, так? Домовились.

     

      КРАНДАВОКВА   О.  В.  Шановний  Голово,  шановні

 представники   Уряду,   шановні  депутати,  гості  та

 запрошені!  Ми зібралчь сьогодні, щоб проаналізувати,

 як  виконується  ратифікована  Україною Конвенція ООН я 
 я                          - 137 - я 

 рпо  ліквідацію  всіх  форм  дискримінації  жінок.  З

 доповіддю  Уряду  ви всі могли ознайомитись із станом

 законодавства    нашої   країни.   Але   перехід   до

 суспільства,   що   базується   на   правах   людини,

 демократії  та ринковій економіці виявився в Україні,

 як і в інших країнах колишнього Союза, складнішим ніж

 очікувалось.  Прогрес  реконструкцій  держав  СНД,  а

 також  і  в  України  стримуються  такими явищами, як

 розрив  еконмічних  зв'язків, великий зовнішній борг,

 дуже  обмежена  участь  у  міжнародному поділі праці,

 неконкурентна  спроможність  продукції промисловості,

 забруднювання оточуючого середовища, слабка соціальна

 і технічна інфраструктура.

      Серед   постраждалих  груп  населення  опинились

 більш  слабкі  його  ланки  -жінки та діти. Становище

 жінок   у   сучасних   суспільствах  визначається  їх

 активністю  у  трьох  сферах,  через які жіноча праця

 створила    те,    що    називається    цивілізованим

 суспілсьтвом.

      По-перше.   Майже   у  всіх  суспільствах  жінка

 відповідає   за   формування  світогляду  дитини,  її

 народження   і   виховання,   а  також  часто  зовсім

 непомітно,   але   її   можна   назвати   цементуючою

 суспільства  -це  її  роль  в особистому та сімейному я 
 я                          - 138 - я 

 житті.

      Друга  сфера  стосується  явної  або  прихованої

 економічної  ролі жінки, яка сьогодні утримує себе та

 своїх дітей в умовах глабальної соціально-економічної

 кризи.

      Третя   сфера  -це  сфера  громадсько-політична.

 Жінки,  які  беруть  участь  у  громадських  роботах,

 становлять  майже  2/3  всіх  осіб  зайнятих  на  цих

 роботах.

      Попри  всі розбіжності дослідження проблеми ролі

 жінок у сучасних суспільствах, політологи, соціологи,

 економісти  та  демографи  особовий акцент роблять на

 становище      жінки,     обумовлюють     перспективи

 розвитку...............  наскільки  вільно вона зможе

 скористатись   наданими  їй  умовами  щодо  участі  в

 суспільно-політичному житті, наскільки забезпечені її

 права  у  сфері  освіти,  науки і культури, наскільки

 рівноправна    вона   на   ринку   праці,   наскільки

 враховується її голос у питаннях планування сім'ї, як

 забезпечується  охорона  її  здоров'я  і материнства.

 Важливість  цих проблем для України незаперечна. Адже

 жінки  становлять  більшість  її населення. Зміни, що

 відбуваються  останніми  роками  в країнах колишнього

 СРСР,  нині  в  суверенних  державах  і,  зокрема,  в я 
 я                          - 139 - я 

 України,   дали  поштовх  прояву  нових  тенденцій  у

 становищі жінок у суспільстві. Можна констатувати, що

 у  нашій  державі  попри всі складнощі саме для жінок

 все  ж  помітно  зростає  суспільна  активність  -це,

 зокрема,  проявилось  у  формуванні численних жіночих

 організацій,  появі  жінок-лідерв  у  підприємництві.

 Цьому  сприяє прагнення нашої держави гідно вввійти в

 світове  співтовариство, а, значить, і сповідувати ті

 цінності,  які  утвердилися  у житті провідних держав

 світу.

      Україна  підписала  та  ратифікувала  міжнародні

 акти,  спрямовані  на  ліквідацію  дискримінації щодо

 жінок. Це створило таке правове поле, яке не дозволяє

 діяти   за   старими   схемами,   вимагає   реального

 забезпечення    продекларованих    у    нині   чинній

 Конституції  України  гарантій  виконання  всіх прав,

 зафіксованих у міжнародно-правових документах у сфері

 прав людини.

      В  нашій  країні рівноправ'я жінок з чоловіками,

 що  проголошувалось, як виявилось, було дуже умовним,

 як  і  загальнонародна  власність. На практиці воно ж

 проявлялося  практично  лише у сфері освіти, до якої,

 до   речі,  жінки  проявляють  більшу  схильність,  і

 забезпечення безплатної медичної допомоги. я 
 я                          - 140 - я 

      Убли  відсутні,  як  виявилось  тоді і сьогодні,

 також  реальні  практичні  механізми здійснення цього

 рівноправ'я.

      Пересічна   жінка   навіть   з   вищою   освітою,

 придавлена  подвійним навантаженням на виробництві та

 вдома,   часто  не  мала  можливості  підвищити  свою

 кваліфікацію, отримати другу спеціальність, захистити

 дисертацію,   тобто   зробити  додаткові  кроки,  щоб

 претендувати  на  професійний  зріст,  просування  на

 роботі.

      Але  відомо,  що  вищі  посади  -це трамплін для

 інтенсивної  кар'єри, в тому числі і політичної. І ці

 трампліни   вже   давно   знаходяться   в   монополії

 чоловіків.

      Різко скоротилось представництво жінок в органах

 влади,  особливо  тих,  що  обираються. Протягом ряду

 десятиліть  був  стабільним процент жінок-депутатів в

 державних  органах  влади.  Він  коливався біля 50% в

 місцевих Радах народних депутатів і був трохи більший

 за третину у Верховній Раді України.

      Однак,  як  показала  практика  виборів в умовах

 демократії, висока ступінь участі жінок в суспільному

 політичному  житті  держави  створювалась  штучно.  І

 сьогодні   в   парламент   україни   обрано  лише  17 я 
 я                          - 141 - я 

 представниць жіночої частини населення.

      Не дивлячись на те, що серед зайнятого населення

 відзначається  перевищення  рівня  освіти  жінки  над

 рівнем  освіти  чоловіків,  серед фахівців з вищою та

 середньою спеціальною освітою жінки складають 61%.

      Великим  дисонансом  на  фоні  виключно  високої

 зайнятості  в народному господарстві виступає мале їх

 залучення на керівні посади.

      Причинами  найменш  активної  та  плідної участі

 жінок  у суспільному житті, на мій погляд, є наслідки

 довгочасового  затворництва.  Історично  більш  пізнє

 включення жінок у суспільне виробництво. Звідси менші

 соціальний    та    політичний   досвід,   недооцінка

 суспільством  функцій материнства, яка до нашого часу

 вважається   особистою   справою.   Несправедливе  та

 нераціональне розподіл домашньої праці, до покращення

 умов  якої  суспільство  ще  не  скоро  буде  готове.

 Стереотипна,   негативна  думка  навколо  громадсько-

 політичної діяльності жінок та інше.

      Звичайно,  роль жінки у суспільстві, її вплив на

 прийняття  і реалізацію рішень визначається не тільки

 участю  в  діяльності  представницьких органів влади,

 державних   структур,   а  й  роботою  в  громадських

 неурядових організаціях. я 
 я                          - 142 - я 

      Варто   наголосити,   що   їх  проява,  підсумок

 соціально-політичних   перетворень   останніх  років.

 Тривалий  час  крім  членства у Компартію, жінки мали

 змогу  проявити  свою громадську активність хіба що в

 роботі  жіночих  рад.  Що правда, в багатьох випадках

 вони    обмежували   свою   увагу   суто   побутовими

 проблемами, хоч це мало для жінок велике значення.

      Спроба  певним  чином реалізувати діяльність цих

 утворень   в   часи   перебудови,  запровадити  чітку

 виконавську  вертикаль,  від  жіночої  ради трудовому

 колективу  і  до комітету радянських жінок, не тільки

 не  знайшли  широкої  підтримки в колишніх Радянських

 Республіках,  крім  Російської  Федерації де до цього

 часу  діє певна мережа жіночих комітетів, а викликала

 навіть    проти.   Він   проявився   у   появі   ряду

 альтернативних  жіночим  радам,  об'єднань,  їх члени

 виступали  за розширення сфери діяльності, можливість

 реально   впливати  на  перебіг  соціально-політичних

 процесів. Жінки пішли далі, ініціюючи утворення інших

 громадських утворень.

      Серед них Спілка жінок України, Спілки українок,

 жіноча  громада  імені  Олени  Теліги, жіноча громада

 імені   Народного   Руху   в   Україні  та  інші.  На

 сьогоднішній день біля 40 організацій. я 
 я                          - 143 - я 

      Попри   відмінностей   в  їх  програмних  цілях,

 організаційних  засадах,  в  формах  і методах роботи

 вони прагнуть зростати сприяти зростанню ролі жінок в

 житті незалежної України.

      Враховуючи,  що  після  виборів,  що відбулися в

 1994  році  до парламенту, треба нам ширше висувати у

 громадськійта   політичній  роботі  лідерів.  Вивести

 жінок   на  рівень  прийняття  рішень;  дозволити  їм

 впливати   на   формування  державної  політики.  Нам

 необхідно  довести,  що  активне  включення  жінок  в

 громадсько-політичне життя не випадковість, а веління

 часу, тенденція, що має місце в країнах всього світу.

      Приймаючи  до уваги рішення багатьох конференцій

 що   проведенню   у   провідних  жіночих  громадських

 організаціях  на  передодні читань, треба уяснити, що

 доопрацьовуючи Закон "Про вибори", ми маємо дадати до

 нього  вимогу  щодо  включенняя  можливості  висувати

 кандидатів   у   депутати   від  жіночих  громадських

 об'єднань.  Тому  що  жіночих  партій у нашій державі

 поки що немає.

      Також  нам  треба використовувати змогу висувати

 жінок -кандидатів від партій усіх спрямованостей, щоб

 досягти  змоги  після  обрання  створити у парламенті

 жіночу фракцію, яка б дозволила б нам використовувати я 
 я                          - 144 - я 

 високу парламентську трибуну для привертання уваги до

 проблем,  які тривожать жінок; відстоювати свою точку

 зору  по  принципових  питаннях,  захищаючи  інтереси

 суспільства і держави. (..........) у країні є тільки

 тоді повною, коли в ній приймають участь і чоловіки і

 жінки.

      Чоловіки,   за   багато  років  існування  нашої

 України,  узурпували  демократію.  Але зараз їм треба

 зрозуміти,  що  за  підрахунками соціологів, інтереси

 тієї  чи іншої соціальної групи населення можуть бути

 наледно  враховані  лише  тоді,  якщо їх представники

 становить   не   менше   як  30  відсотків  загальної

 чисельності осіб, що мають приймати таке рішення. Але

 квоти -це лише засіб залучення жінок до формування та

 здійснення  державної політики.

      Необхідно,  щоб  самі жінки були підготовлені до

 такої роботи; відчували потребу своєї активної участі

 в пілітичному та суспільному  житті країни.

      Нарешті,  одним  з  початкових  кроків  до більш

 повної демократизації суспільства стало створення при

 Президенті   України   Комітету   з   питань   жінок,

 материнства та дитинства. Він ще знаходиться у стадії

 організаційних  розробок, але вже можна сказати: його

 головна  структура  визначилась.  Вона  складається з я 
 я                          - 145 - я 

 Головного  комітету  і  з  керівників управління, які

 підрозділяються  за направленністю головних напрямків

 в діяльності. Це Управління з питань охорони здоров'я

 жінок,   материнства   та   дитинства,  Управління  з

 організаційних   питань   та  регіональної  політики,

 Управління  планування  та розвитку сім'ї, Управління

 демографічної  політики  та  стратегічних досліджень,

 управління  правових  гарантій  для  жінок та молоді,

 управління міжнародного права та міжнародних зв'язків

 і   управління  з  питань  освіти,  науки,  культури,

 духовності.

      Вертикальним     зв'язком    з    регіонами    є

 координаційна  Рада,  яка включає керівників відділки

 комітету  в  областях, в містах Севастополі та Києві,

 Автономній   Республіці  Крим.  Регоінальні  відділки

 комітетів    створються    в   складі   Адміністрації

 Президента на рівні регіонів за рахунок реорганізації

 діючих облвиконкомів.

      Координаційна  Рада збирається раз на місяць для

 вивчення  питан,  які  відділки  комітету  не зможуть

 вирішити  самостійно.  Якщо питання не вирішується на

 координаційній  Раді  і будуть нести в собі загально-

 державні  питання,  для  опрацювання  яких треба буде

 мати думку громадскості та фахівців за направленістю, я 
 я                          - 146 - я 

 збирається   колегія   комітету.   Розширена  колегія

 комітету    містить    у    собі   членів   комітету,

 представників  координаторів  від  усіх  міністерств,

 відомст,    комітетів    на    правах    міністерств,

 представників  провідних науково-дослідних інститутів

 та  керівників  громадських організацій, що створенні

 за вирішенням питань жінок, материнства та дитинства.

      Така  колегія  збирається  раз на місяць. Якщо є

 термінова  потреба  скликати  фахівців  для вирішення

 суто   вузько   фахового  питання,  скликається  мала

 колегія,  в  яку  входять  члени  комітету  і фахівці

 міністерств і відомст за направленням питання.

      Рішення,   які   випрацьовуються  на  засіданнях

 розширеної   та   малої  колегії, є  дорадчими.  І  в

 випрацьованому вигляді лягають на стіл до Президента.

 Президент   приймає   рішення.   Для  посилення  ролі

 діяльності  комітету  у  суспільстві, для відкритості

 його діяльності для широких кіл, при комітеті діятиме

 прес-клуб,  у який входитимуть студія на телебаченні,

 кореспонденти  радіо  та  телебачення.  Для зв'язку з

 відродженням  виховної  ролі  сім'ї у суспільстві, та

 говорячи  про  відродження  духовності,  як  головної

 ідеології    побудови    згутрованого    суспільства,

 провадиться робота по створеню міжконфесійної групи. я 
 я                          - 147 - я 

      З  огляду  роз....  на  духовній  ниві  ми маємо

 сказати, що в питаннях сім'ї, її здоров'я та єдності,

 в  питаннях  виховання дітей, в питаннях поєднання на

 користь   самостійної,  демократичної  держави, мають

 об'єднатися  віруючі  всіх  конфесій, бо для цих всіх

 людей Україна, то Батьківщина, багато питань викликає

 поширюваність    сиріцтва,    тому    на   шляху   до

 демократичної   розбудови  суспільства,  треба  чітко

 усвідомлювати,   у   такому  суспільстві,  що  прагне

 відроджуватися  немає  бути  сиріт,  ці  питання дуже

 відповідальні,    і    тому    їх    треба    негайно

 започатковувати.    При    комітеті   буде   утворено

 національний центр усиновлення. Кожна дитина має мати

 батьків,  або хоча б опікунів, від цього залежить ким

 вона  виросте.  Як  бачте,  сфера діяльності комітету

 починає охоплювати досить велике коло питань.

      Тому   бажаю   всім  нам  щиро  жаги  до  праці,

 перетворень на благо нашої Батьківщини, хай множиться

 коло  жінок коло жінок, які підставлять свою тендітні

 жіночі  плечі  під  державну  справу.  Хай лагідні та

 ніжні  жіночі  руки  заліковують  рани  на тілі нашої

 країни,  хай  щирі  серця  жінок,  які всю силу своєї

 енергії віддають на покращення долі своєї України, не

 знають  розпачу,  горя,  жалю та нещасть. Хай щастить я 
 я                          - 148 - я 

 вам  жінок  України  у досягненні найкращої долі, але

 запрошую  вас  зверніть  увагу  на  чоловіків поряд з

 нами, то головна складова нашого успіху.

      Дякую вам.

     

    ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  шановні гості, будемо

 завершувати  наше  засідання,  предмет сьогоднішнього

 обговорення, вимагає від Головуючого говорити стоячи,

 а  оскільки  робоче  місце  цього  не  дозволяє, то я

 кілька  слів,  скажу  з  трибуни,  щоб завершити наше

 слухання.

     

      МОРОЗ  О.  О. Шановні учасники слухання, ви мали

 змогу  почути думку різних представників і жіноцтва і

 державних   інституцій   України   і   гостей   наших

 зарубіжних,  і  побачили  що  є різні позиції і різні

 погляди,  але  всі  сходяться  на одному, що потрібно

 створити  у державі нашій такі умови, в якій би жінка

 була б жінкою, і щоб держава забезпечувала дотримання

 відповідної     Конвенції    ООН,    котру    Україна

 ратифікувала, але на сьогоднішні ще, на жаль, не може

 забезпечити  її  повне  виконання.  Тому це все перед

 нами  ставить цілком зрозуміле завдання і основне, що

 залежить  від  нас,  від  законодавців і від структур я 
 я                          - 149 - я 

 виконавчої  влади  -дати  змогу  жінці  виконати своє

 святе  право  -продовжити  життя.  В даному випадку -

 продовжити   життя   в  Україні.  На  жаль,  із  тієї

 інформаціі,  котру  ми  могли отримати майже від усіх

 представниць  українського жіноцтва (тобто громадянок

 України)  видно,  що таких умов сьогодні ще, на жаль,

 не створено.

      Окремо  стояло  питання  про  надання можливості

 жінкам  достойно  бути представленими у законодавчому

 органі. Цілком слушна пропозиція, тільки справа вся в

 тому,   що   якщо   будуть   від  різних  громадських

 організацій  жіноцтва  висуватися  депутати, то вийде

 повторення  навіть  нинішньої ситуації, коли у нас 17

 жінок  -вони,  безперечно,  краща частина парламенту,

 нпіхто  в  тому  не  сумнівається,  але вона все-таки

 різна  і  між  собою.  Тому,  мені  здається,  було б

 правильно,  якби  в  Законі про вибори ми передбачили

 змішану  систему, але щоб кожна політична організація

 у  своєму  списку  мала не менше половини... у своєму

 складі половини жінок. Тоді я думаю, що процентів (чи

 відсотків)  30 депутатів буде жінок. На перших порах.

 А  на  наступні вибори -вже знову ж таки більше буде,

 приблизно так, як у Норвегії...

      Але  до  того  треба  дійти.  І  це  не  основне я 
 я                          - 150 - я 

 завдання!   Я  розумію,  що  це  важлива  норма,  але

 основне -створити сьогодні законодавчу базу для того,

 щоб  інтереси жінки були захищені. А це все викладено

 у  рекомендацітях, які роздані всім депутатам. І тому

 є пропозиція така: щоби ми сьогодні, взявши до відома

 ці рекомендації, зробили доручення Кабінету Міністрів

 і   всім   комісіях  Верховної  Ради  при  підготовці

 наступних  законодавчих актів врахувати ті вимоги, що

 передбачені    в    Конвенції    і    преедбачені   в

 рекомендаціях.

      Я  сподіваюсь на те, що присутні тут депутати не

 будуть  заперечувати проти такого рішення нашого. Раз

 немає заперечень, значить приймається така постанова,

 таке рішення наше.

      І  нарешті,  завершуючи  наші  слухання, я хотів

 подякувати  всім жінкам, які приїхали далеко з-за меж

 України  і з різних регіонів и, подякувати за активну

 роботу  і  в  підготовці і в організації слухань, і в

 самому  процесі  слухань,  подякувати всім депутатам,

 котрі уважно слухали і поради, і вимоги, і рптензії.

      І  хотів  би  сказати, що всі ми, звертаючись до

 вас,  до  жінок,  що всі ми не маємо жодної образи на

 те,  що  ви  сказали,  бо  ви  сказали ще мало. Бо ми

 відчуваємо  у  собі  гріх  перед  вами  за  те, що ви я 
 я                          - 151 - я 

 зобов'язані і мусите говорити такі речі.

      Я  бажаю всім вам від імені Верховної Ради добра

 і  надії  на  те,  що  становище жінки в Україні буде

 достойно вимог Конвенції ООН.

      І  нарешті те, що щшо стосується процедури нашої

 наступної  роботи,  я просив би голів фракцій зараз у

 залі  Президії зустрітись з кандидатами на обрання до

 Конституційного  суду  на  завтра. Так просили голови

 фракцій.

      А  о  15.15,    через годину рівно, розпочнеться

 засідання  Верховної  Ради,  яке  розглядатиме проект

 Закону "Про зміни до бюджету" з урахуванням підсумків

 першого  півріччя.  А  о 16 годині буде день Кабінету

 Міністрів за програмою, яка  вам відома.

      Ще раз добра,  щастя   і успіхів нашим жінкам.

      Спасибі за роботу.

      (ОПЛЕСКИ)

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку