ЗАСІДАННЯ ДЕВ'ЯНОСТО П'ЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  11  л и п н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      Доброго ранку шановні депутати і гості Верховної

 Ради!

      Я прошу депутатів підготуватися до реєстрації, а

 я тим часом оголошу депутатські запити.

      Від  групи  депутатів Олександр Яковенко, всього

 22  чоловіки, до  Прем'єр-міністра  України  стосовно

 розвитку вугільної промисловості.

      Групи депутатів (Кузнєцов, Заварзін,   та інші -

 всього  19  чоловік)   щодо  заходів  Уряду  стосовно

 ліквідації  аварії  на очисних спорудах у Харкові  та

 її наслідків. Я, до речі, хочу сказати, що завтра під

 час  дня  Уряду  можна  одержати буде відповідь на це

 запитання,  я  тільки  мав  розмову  з Віце-прем'єром

 Дурдинцем Василем Васильовичем, він проінформував про

 те,   які  заходи  вживаються.  Вони, справді, заходи

 серйозні,  які відповідають цій ситуації. Вчора був у

 Харкові  і  Дьомін  Олег  Олексійовіч,  він  теж може

 детальніше зупинитися на цих питаннях.

      До  прокуратури  і Міністерства внутрішніх справ

 України  від  групи  депутатів  з Рівненської області

 стосовно    протиправних    дій    міліції   стосовно

 громадянина Григоровського.

      Ці   запити   направляються  у  відповідності  з

 Регламентом для реагування.

      Увімкніть,  будь   ласка,  систему.  Проводиться

 поіменна реєстрація

      Встигли   зареєструватися   302   депутати.  Ну,

 пізніше  ми  проведем  додаткову  реєстрацію. Поки що

 ранкове   засідання   оголошується  відкритим.

      Вчора  відбулося  засідання  Президії,  а  перед

 тим - ради фракцій. Розглянуті питання за змістом ті,

 що  виносяться на розгляд сесії, і порядок дня на цей

 тиждень  і  на  сьогодні,  зокрема.  Я  проінформую в

 загальному  вигляді  про  режим роботи протягом тижня

 так, як визначилася Президія (проінформую депутатів),

 а  потім  приймем  рішення  щодо затвердження порядку

 дня.  Мова  йде  про те, що ми працюємо цей тиждень в

 сесійному  режимі  лише, оскільки тут питання всі ті,

 що  підготовані для розгляду в комісіях (є відповідні

 висновки  комісій).  Роботу  проводимо  до  19 вечора

 щодня.

      (Шум у залі, окремі вигуки) я 
 я                           - 3 - я 

      Будь ласка, це - рішення Президії (я повторюю ще

 раз).  Дальше.  Взавтра  зранку,  протягом 2,5  годин

 ідуть парламентські слухання питання про виконання на

 Україні  Конвенції  ООН  "Про  ліквідацію  всіх  форм

 дискримінації  щодо  жінок". І завтра з 16-ї години -

 День  уряду (це вперше у нас проводиться такий день),

 в  проміжку  від  13-ї  години до обідньої перерви ми

 розглядаємо  питання  про внесення змін і уточнень до

 Державного бюджету. Це повноваження наші, передбачені

 Законом  "Про бюджетну систему", Законом "Про бюджет"

 на    нинішній   рік,  і   Конституційним   договором

 передбачено.  І розглядається також ряд інших питань.

 Вони не складні, на завтра якраз у проміжку обідньому

 ми  маємо  змогу  їх (не в обідньому, а в перерві між

 цими  двома  блоками  питань) ми  маємо можливість їх

 розглянути.

      А решта питань є у вас на руках. Тобто, в четвер

 і   п'ятницю  тут  розроблена  вся,  так  би  мовити,

 програма роботи на цей тиждень.

      Чи   є  потреба  відводити  час  на  зауваження,

 пропозиції?

      Запишіться,  будь  ласка, хто хоче висловитись, в

 різному тоді визначимо час.

      Не  в  різному,  а  з  приводу  оголошень, заяв, я 
 я                           - 4 - я 

 пропозицій  тощо.  Маючи  на  увазі,  що  цей  час ми

 використаємо і на уточнення порядку дня.

      Опублікуйте список.

      Зрозуміло.

      Ну,   оскільки   все   одно   120   чоловік   не

 висловиться,  10 хвилин вистачить для пропозицій? Хто

 за   те,   щоб   відвести   10  хвилин? Відвести  для

 пропозицій?

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Процедура? Роєнко, прошу.

 

      РОЄНКО,  423  Уманський  виборчий округ. Фракція

 "Комуністи  України".

      Значить,   я,  шановні  народні  депутати,  хочу

 звернути   увагу   на   те,   що  сьогодні  болить  у

 сільськогосподарських  товаровиробників. Нещодавно ми

 внесли  зміни,  доповнення  до Закону "Про аудитоську

 діяльність".  Зокрема,  це  пункт  1  статті  10,  де

 визначена  обов'язкова аудиторскька перевірка річного я 
 я                           - 5 - я 

 балансу  звітності  господарських  суб'єктів з річним

 господарським  оборотом  менш  як 250 неоподаткованих

 мінімумів, проводиться один раз на 3 роки.

      Але   в   нас   завжди  доходить  до  парадоксу.

 Прийнявши  цей пункт статті 10, ми поставили колгоспи

 і   радгоспи   в   таку   обстановку,   що  вже  вона

 перетворилася, ми будем так казати, м'ягко кажучи, на

 комедію.  Робиться  перевірка  податковою інспекцією,

 ревізія,   складається   акт  цієї  ревізії  і  потім

 податкові  інспектора  кажуть  так:"Требо  поїхати  в

 область   -обласний   центр,   там   єсть  комерційна

 аудиторска     контора,     підкреслюю,    комерційна

 аудиторська  контора,  яка повинна перевірити цей акт

 чи  дійсно  зроблена  правильно ця ревізія податкової

 інспекції,  але  перед  цим  потрібно заплатити певну

 суму коштів. І така певна сума коштів складає від 400

 мільйонів  до  750 мільйонів карбованців в залежності

 від  того,  по  якій  величині, маючи, вірніше, маємо

 розміри даного господарства.

      Іаким   чином   сьогодні   колгоспи,   радгоспи,

 сільськогосполарські  товаровиробники  попали  в таку

 обстановку,  що.................,  в тому числі і ми,

 робивши  таку  ж  сруктуру, як аудиторська контора (а

 вони  виконують аудиторські перевірки), додатково без я 
 я                           - 6 - я 

 всяких,  здавалося  б,  об'єктивних  причин колгоспи,

 радгоспи мусять сплачувати такі великі кошти.

      Тому  я вношу пропозицію: вернутися нам до цього

 питання,  призупинити  дію  пункту 1 статті 10 Закону

 "Про  аудиторську  діяльність".  Тому що ми практично

 зробили  що,  перше,  створили цю контору, довели, це

 непогана  справа  -аудиторські  перевірки.  Але  ж по

 Закону,  якщо  господарство чи керівники чи правління

 колгоспу   бажають   зробити   перевірку,   то  це  в

 добровільному  обсязі  повинно бути. Ми хочемо знати,

 як  в  нас здійснюється відповідно наша діяльність на

 основі  Закону. То тоді ми можемо платити ці кошти, а

 отак     штучно     обдирати    сільськогосподарських

 виробників, я вважаю, нечесно і зовсім непорядно.

      Тому я прошу це питання розглянути.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Степанов.

 

      СТЕПАНОВ.

 

      Александр   Александрович,   я   передаю   слово

 Синченко. 245-ый. я 
 я                           - 7 - я 

 

      ГОЛОВА. Анненков, прошу.

 

      СІНЧЕНКО С.Г.

 

      Синченко,     Луганская     область,     фракция

 социалистов.

      Вчера по поводу годовщины со дня избрания нового

 Президента  Украины  Кабинет Министров направил в его

 адресс   верноподданическое  письмо,  где  перечислен

 целый   ряд  достижений  и  положительных  тенденций,

 произошедших в Украине за истекший год.

      Рядом    подчеркивалось,   что   это   результат

 решительных    действий   по   проведению   в   жизнь

 радикальных  рыночных  реформ,  которые  новый Кабмин

 поклялся продолжать и в дальнейшем.

      Уверен,   что   при  этом  никто  не  покраснеет

 (..........)  за  то,  что  фактически  за  этот  год

 жизненный  уровень  людей  опустился  еще  ниже, а их

 надеджы в очередной раз оказались незбывшимися.

      В  том  числе  и  мы, народные депутаты Украины,

 внесли  свою  лепту в процесс деградации и регресса в

 стране,  выхода  из  которого  на  пути строительства

 капитализма  нет и быть не может. По крайней мере, на я 
 я                           - 8 - я 

 обозримом несколько десятков лет.

      Но  сейчас  я  не  об  этом. В Луганской области

 около   70%   домов  частного  сектора  имеют  печное

 отопление   и   уже  много  лет  в  качестве  топлива

 используют  не кизяк, а каменный  уголь, найденный

 экспедицией  Петра  І  в  1722  году под руководством

 инженера  (..........)  Капустина, в, так называемой,

 Лисьей   балке  (сейчас  город  Лисичанск),  где  был

 заложен  первый рудник. Стоимость одной тонны угля на

 втором   году   президентства  Леонида  Даниловича  и

 деятельности  наших  шановных  депутатов,  от 7 до 14

 миллионов   карбованцев.  Люди  спрашивают  можно  ли

 среднестатистической  семье за среднюю по Украине и в

 области заработную плату, пенсию, купить как это было

 раньше  до радикальных реформ угля и жить в тепле всю

 зиму,  если  на  отопление  дома  по  самым  скромным

 подсчетам  необходимо  не  менее 3-х тонн угля, а это

 21-42  миллиона  карбованцев.  Этот  вопрос  я  хотел

 адресовать  новому  Кабинету Министров с просьбой его

 рассмотреть   и  информировать  население  Украины  и

 органы местной власти, как быть с этими делами.

 Спасибо.

 

      ГОЛОВА.Бардін. я 
 я                           - 9 - я 

 

      БАРДІН. Прошу слово передати Кравчуку Володимиру

 Івановичу.

 

      ГОЛОВА. Володимир Іванович.

 

      КРАВЧУК В.І. Дякую.

 

      Шановний Олександр Олександрович !

      Я  звертаюся  до  вас  від  імені комісії АПК, а

 також групи аграрників та реформи.

       Вся справа в тому, що останнім часом дві неділі

 податкова  інспекція  використовуючи  декрет Кабінету

 Міністрів  України  від  26.  1992 року "Про акцизний

 збір"  і  відповідної  інструкції від 1993 року ввела

 налоги,  передбачила  оподаткування  акцизним  збором

 товарів  власного виробництва при обміні на території

 України .

      Таким чином, якщо господарство завозить бензин в

 обмін  на  цукор із Росії через орган сільгосптехніки

 обкладається,  обкладається  налогом безпосередньо не

 промежуток  границь, як сільгосптехніка, а промежуток

 при промежутності сільгосптехніка господарства.

      Таким  чином  на  нашу  думку  порушені два, дві я 
 я                           - 10 - я 

 норми .

      Перше, що структура сільгосптехніки віднесена до

 посередника,   і  друге,  що  інструкція  93-го  року

 примінена  в  95-му  році  і  накручується  не тільки

 акцізний  збір,  а  накручується відповідно, подат...

 штрафи  за  цей  період.  За останнім часом практично

 господарства  перед  збиранням  у важкий період стали

 поставлені  на  коліна  і  приведені до розору. Прошу

 вас,   прошу   доручити,   якщо  можна,  підключитися

 Олександру  Миколаєвичу, і вийти сьогодні на прем'єр-

 міеістра  і  щоби була призупинена незаконна дія, яка

 розорює   в   гострий  момент  розорює  господарства.

 Призупинити   цю  дію  до  того,  поа  буде  прийняте

 відповідне  рішення, чи зміни до законодавства, чи до

 постанови Кабінету Міністрів. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Немировський.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ.

      Я передаю слово 295-й, Драгомарецькому.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ. я 
 я                           - 11 - я 

      Драгомарецкий, Одесса.

      Уважаемые  коллеги!  В  нашей  повестке дня есть

 целый    ряд    вопросов,   касающихся   приватизации

 "державного  майна"; и вы знаете -сколько споров было

 в прошлый раз. Но я напоминаю, что еще 25 квитня было

 принято  Постанова  Верховної  Рады,  что  мы  должны

 обязательно  рассмотреть 71 статью Цивильного Кодекса

 Украины.   Речь  идет  о  сроках  позывной  давности.

 ПАотому  что  в противном случае мы теряем майно, оно

 уходит  и за год эти процессы по возврату майна -если

 оно приватизировано незаконно -не проходят. Ведь люди

 обращаются в Комиссию Верховної Рады уже тогда, когда

 уже   поздно.  И  мы  не  успеваем  отрабатывать  эти

 материалы  через(..........)не проходят.

      Следующий   вопрос.   Уважаемые   коллеги!  Надо

 обязательно   отреагировать  на  ту  катастрофическую

 ситуацию,  которая сложилась с учителями -не получают

 люди  зарплаты  и  преподавателями  ВУЗов...  у ВУЗах

 уходят  люди  в  отпуска  без денег. Надо обязательно

 отреагировать и эту ситуацию постараться переломить.

      Приехал  депутат  Мясковский  с  самого большого

 сельского   округа   Украины.   Ну  катастрофа!  Надо

 наверное  в  этом плане послушать правительство, хотя

 странно  получается,  что  у  нас  Президент назначил я 
 я                           - 12 - я 

 всех,  кроме  министра  сельского  хозяйства.  Тогда,

 когда  у  нас  страна  уже  из индустриально-аграрной

 превратилась  в  аграрную  индустриальную страну. Нет

 ГСМ, запчастей, ремней. Ну, мы ж потеряем урожай тот,

 который есть.

      И  еще  последний  момент.  Уважаемые  депутаты,

 уважаемые  коллеги,  вы  помните,  что  наш Парламент

 начал   с   хорошего   решения  по   "Бласко"  и  его

 руководству.    Было    дано    поручение    комиссии

 следственной  депутатской  работать  по  "Бласко".  В

 сентябре  она  должна была отчитаться. Но если она не

 отчиталась  в  начале  второй сессии, может быть все-

 таки  послушаем  итоги  работы  комиссии.  Уже прошел

 целый   год.  А  ситуация  так  сказать  не  получила

 окончательного   разрешения.  Это  было  бы  логично.

 Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.   Час   використаний.  Прошу  по  запиту

 депутата  Роєнко і Кравчука підготуйте запит Кабінету

 Міністрів.  Олександр Миколайович тримає на контролі.

 Крім  того,  завтра  в день Кабінету Міністрів завтра

 може бути поставити ці питання. Тим більше, що першим

 питанням  стоїть  проблема села. І міністр сільського

 господарства буде інформувати з  цього приводу. я 
 я                           - 13 - я 

      Пропозиція   Сінченка.   Так  само  до  Кабінету

 Міністрів готуйте запит з цього приводу.

      Драгомарецький.  Тут  є  два  моменти. По-перше,

 ваша  заява  в цілому зрозуміла і слушна. Але тиждень

 по  цій  роботі  ми  розглядаємо.  Ви  самі розумієте

 прекрасно, що, наприклад, зміни до законодавства щодо

 строку по(..........) давності. Готуйте це питання...

 Ні,  воно  включене  в  порядок  дня?  Ну, то давайте

 проголсуємо  його,  щоб  включить його. Зараз під час

 затвердження порядку внесете пропозицію.

      Відносно  відпусток,  відпускних  для викладачів

 вузів,  завтра  одержите  вичерпну  інформацію.  Мені

 здається, що на це літо зроблено все для того, щоб ця

 сфера  відчувала себе... І сьогодні буде вранці закон

 про  освіту слухатися, буде міністр виступати з цього

 приводу,  Михайло  Захарович  Згоровський. Ви зможете

 задати йому в тому числі це питання.

      Порядок   денний   будемо   говорити   в   такій

 послідовності,  будь ласка заспокойтеся, проголосуємо

 за   основу,   а  потім  внесемо  зміни,  доповнення,

 пропозиції,  уточнення ті, що ви вважаєте потрібними.

      Я  про  що  і кажу, перед голосуванням, я тільки

 хочу  попередити  вас  про  те,  що вчора на Президії

 проголосовано  і  внесено в порядок дня питання Закон я 
 я                           - 14 - я 

 "Про  вибори", але з технічних причин, я так розумію,

 що  він  не  попав у цей список, тому вважаємо, що це

 питання   передбачено   також   протягом   тижня  для

 розгляду.

      Ставлю  на  голосування за основу проект порядку

 денного на цей тиждень, за основу.

 

      "ЗА" -

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Я прошу уваги, які зміни і доповнення будуть.

      Запишіться  на  внесення пропозицій на 5 хвилин.

      Дякую,   перед   цим  є  пропозиція  депутата  у

 письмовій  формі,  наполягаємо на включення в порядок

 дня   питання  про  зняття  акцизу  автомобілів  ЗАЗ,

 мається на увазі і ЛУАЗ, є подання Кабінету Міністрів

 з  цього  приводу,  була домовленість з Кабінетом і з

 відповідними   комісіями,   я  вважаю,  що  це  треба

 включити в порядок дня.

      Немає запречень?

      Хто   за   цю   пропозицію  прошу  поставити  на

 голосування,  а  ми  тоді  вже подивимося в який день

 його поставити. Це питання...

 я 
 я                           - 15 - я 

      "За" -

 

      ГОЛОВА.  Це питання кілька хвилин потребує -воно

 вже обговорювалося тут, в залі.

      Ну, це процедура... Тоді ми взагалі...

      Будь ласка, Кравчук.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Сядьте, будь ласка, добре...

 

      КРАВЧУК В.І., 215 виборчий округ.

      Дякую, Олександре Олександровичу.

      Олександре Олександровичу, я завжди погоджуюсь з

 тим,  з  вашою  фразою  про  те, що неважливих питань

 немає.  Але  просьба від нас, аграрників, від Комісії

 про  те,  щоби  Закон "Про особливості приватизації в

 АПК" (ми його 2 рази слухали в першому читанні, вчора

 проробили  добре  на  Комісії) -в принципі, утрясли в

 Комісї,  готові...  Якщо  не мсожна його поставити на

 вівторок,  поставте  його,  будь  ласка,....  той! на

 середу,  поставте  його,  будь  ласка,  на четвер, но

 тільки першим, зранку.

 

      ГОЛОВА.   Воно   стоїть   у   четвер,  Володимир

 Іванович!  У  четвер,  подивіться,  десь п'яте, шосте я 
 я                           - 16 - я 

 питання. Подивіться ще раз!

 

      КРАВЧУК  В.  І.  Нада...  Я  хочу,  щоб в четвер

 першим його поставити!..

 

      ГОЛОВА.  Ну,  це деталі -в четвер тоді поставите

 питання і проголосуємо в четвер...

 

      КРАВЧУК В.І. Та тому, що тоді ми його...

 

      ГОЛОВА.  Переставити  питання  протягом  дня -не

 треба голосувать.

 

      КРАВЧУК В.І. Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Терещук.

 

      ТЕРЕЩУК    В.    В.,    138    виборчий   округ,

 Всеукраїнський Союз робітників.

      Дякую, Олександре Олександровичу.

      Олександре   Олександровичу,  у  нас  стоїть  на

 середу  питання  "День  Уряду".  Я просив би включити

 туди  інформацію  про виконання вимог шахтарів. Як ви

 знаєте,  місяць  тому  Кабінет Міністрів зобов'язався я 
 я                           - 17 - я 

 виконати  17  пунктів зобов'язань шахтарів. Вже минув

 місяць,  і  ці  вмиоги  не  виконані.  І  я просив би

 включити в День Уряду це питання, про цю інформацію.

 Це перше.

      А   друге  -я  прошу  поставити  на  голосування

 питання  про відновлення трансляції по радіо засідань

 Верховної Ради України, тому що звертаються виборці з

 цим  проханням  до депутатів для того, щоб мати певну

 інформацію.  Ви знаєте, що люди газет не отримують...

 Тим   паче,  що  у  нас  будуть  стояти  питання  про

 Конституційний  суд а також знову питання про освіту,

 про   Генерального  прокурора,  той  же  дено  Уряду,

 потрібно   проголосувати   ще   раз  про  відновлення

 трансляцій.

 

       ГОЛОВА.  Ми  є  не  переголосуввували  відносно

 трансляцій  на радіо.

 

        ___________.   Я   прошу   дати   Носову  одну

 хвилиночку, в мене залишилось.

 

      ГОЛОВА.  Я ще раз відповідаю на ваше питання: му

 не переголосовували про трансляцію, йде трансляція на

 радіо. я 
 я                           - 18 - я 

 

             (Шум у залі)

 

       ГОЛОВА.   Давайте  окремі  питання,  що  будемо

 розглядати,   будемо   голосувати   відносно  окремих

 питань,   раз   ви  взе  голосували  минулого  тижня.

 Хвилинку.

 

             (Шум у залі)

 

         Носов, прошу.

 

             (Шум у залі)

      Та він в межах   свого часу має право.

 

      НОСОВ.   Шановні   народні   депутати,  шановинй

 голосуючий,  ще  7  червня  нам  був  розданий проект

 закону  про  внесення  змін  до  статті 71 Цивільного

 кодексу.

      Цей   проект   зроблений  за  наслідками  роботи

 слідчої  і  контрольної  комісія,  Президія  приймала

 рішення  включити,  його  треба перенести з подальших

 питань там, які можуть бути розглянуті, на раніше. Це

 той   строк  позивної  давності  щодо  приватизованих я 
 я                           - 19 - я 

 незаконно підприємств.

      Про  туризм ми включаємо, про інші ми включаємо,

 а головне питання майна ми затягуємо.

      Я прошу  це проголосувати.

 

       ГОЛОВА.  Голосується  пропозиція  Носова,  будь

 ласка,  будь  те  уважні,  про включення питання щодо

 строку позовної давності.

      Біжіть поживіться, біжіть подивіться туди.

 

      За

      Рішення прийнято.

      До  незатвердженого  порядку,  для тих, хто дуже

 хвилюється  за  регламент, вноситься питання третиною

 голосів.

      Пономаренко, прошу.

             (Шум у залі)

      Тому  що  Пономаренко  перший за списком, біжіть

 подивіться. Біжіть перевірте. Ідіть ще пройдіться.

 

      ПОНОМАРЕНКО Б.Й.

      422 виборчий округ, депутат Пономаренко.

 

      ГОЛОВА. Одну хвилинку. Будь ласка, дайте справку я 
 я                           - 20 - я 

 відносно    черговості.   Я   правильно   даю   зараз

 Пономаренко, чи ні? Які у вас претензії можуть буть.

      (Шум в залі)

 

      ___________. Покажи список.

 

      ГОЛОВА. Кому?

      (Шум в залі)

      Він був вище вас за списком.

      Пономаренко, говоріть.

 

      ПОНОМАРЕНКО Б.Й.

      Смілянський    422   виборчий   округ,   депутат

 Пономаренко.

      Шановний  Олександр Олександрович! 2 тижні тому,

 коли обговорювалось питання про пенсійне забезпечення

 за  особливі  заслуги  перед  Україною,  сесійний зал

 проголосував  про  те,  щоб  це  питання  віднести на

 пізніший   термін,  а  в  10-денний  термін  доручити

 Кабінету   Міністрів   закінчити   розробку   повного

 Пенсійного  закону.  Тільки  після  того  ставити той

 Закон.

      10-денний   термін   закінчився.  Тому  я  прошу

 виконувати  рішення  власного  сесійного залу, наше з я 
 я                           - 21 - я 

 вами рішення. Питання треба ставити гостро, тому  що,

 ну,  ви  знаєте,  по  всій  Україні це саме сьогодні

 болюче питання.

 

      ГОЛОВА. Подивіться, будь ласка, завтрішній день.

 День   Кабінету   Міністрів.   Друге   питання:  "Про

 підготовку   законопроектів   про   внесення  змін  і

 доповнень про пенсійне забезпечення".

      Ну, читайте ж, будь ласка, порядок дня.

 

      ПОНОМАРЕНКО Б.Й. Якщо це так, щиро дякую.

 

      ГОЛОВА. Осадчук.Останнє слово.

 

      ОСАДЧУК

 

      Шановний  Олександр  Олександрович! Вибачте, але

 ми  тут  один  одного  не  впізнали.  Значить,  у нас

 порядок  денний  складений  великими романтиками. І я

 думаю,  що  якби  всерйоз до нього поставитись, то ми

 мусимо  працювати  мінімум  місяць. І тому я пропоную

 порядок денний складати реальний надалі.

      Конкретні  зауваження. 12, у середу, передбачено

 Парламентські   слухання   присвячені   реалізації  в я 
 я                           - 22 - я 

 Україні   конвенції  ООН  про  ліквідацію  всіх  форм

 дискримінації  щодо жінок. Я пропную в даній ситуації

 запросити  такі  громадські  об'єднання,  як:  Жіноча

 громада, Союз українок, жініче товариство імені Олени

 Піліги  і  Спілкажінок України, яку очолює Орлик, щоб

 не було в даному разі дискримінації українських жінок

 і іхніх товариств.

      І  щодо  Конституційного суду, 13 липня, четвер.

 Ми  маємо  досвід  такої  роботи  ще  в тій сесії і у

 щільному, значить, теперішньому часі така робота може

 зайняти в нас кілька днів і нічого вона не дасть.

      І  в  умовах,  коли у нас є Конституційна угода,

 можливо,  треба  було  б  створити  якусь  комісію по

 нагляду  за  виконанням цієї Конституційної угоди, бо

 ми  перетворимо  у політичну дискусію на тривалий час

 питання  про Конституційний суд. І треба його зняти з

 порядку денного.

      І   останнє.   Все-таки  треба  проявити  більше

 мужності    і   послідовності   у   виконанні   своїх

 конституційних  обов'язків.  І оте питання, яке гуляє

 по  коридорах  і  в  чутках  -завдання прокурора щодо

 Ткаченка,  треба  поставити  в  порядок  денний  і це

 питання  нарешті  вирішити.  Бо  ми, наче, від когось

 ховаємося. я 
 я                           - 23 - я 

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Час використаний.

      Я прошу уваги.

      Питання   про  вибори  ми  включили.  Ну,  немає

 значення,   на  четвер...  Давайте  порадимося  тоді,

 пройдемо  сьогоднішній  день  і  визначимося. Завтра,

 ясно,   що  не  проходить  це  питання,  значить,  на

 четвер - не раніше.

      Відповідь   на   ті   запитання,  що  потребують

 голосування.

      Ну, відносно романтиків. Члени Президії, якщо ви

 їх так оцінюєте, я думаю, що вони реалісти.

      Конституційний  суд.  Президент  звернувся, вніс

 свої  пропозиції,  просить  розглянути  це питання. Є

 рішення  Верховної  Ради про включення на цей тиждень

 цього питання. Які можуть буть заперечення?

      Дискусій  не повинно буть політичних, тому що ми

 дали  змогу визначитися спеціалістам, дали пропозиції

 на  розгляд  Комісії.  Не треба створювати спеціальну

 комісію,  є Комісія, яка відповідає за підготовку цих

 питань.  Вона,  вірніше,  дві  комісії  опрацювали ці

 пропозиції.

      Я,    користуючись    Регламентом,    внесу   ті я 
 я                           - 24 - я 

 кандидатури  і  визначитесь  ви шляхом голосування. І

 все. Тут немає великої дискусії.

      Відносно  подання.  Через Комісію, як це порібно

 робити   відповідно   з   існуючим  Регламентом.  Хай

 вноситься, будем його розглядати на сесії.

      Є  пропозиція  з  урахуванням  тих  пропозицій і

 зауважень, що проголосовані, в цілому проголосувати.

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Яка  пропозиція? Ну так ви розумієте не

 всі  ті  на  кого  посилаються  людей  великих можуть

 слухать  із  залу,  із  боку і ще читати одноразово і

 робити висновки при тому.

      Відносно    включення    до    порядку   денного

 законопроекту  "Про  внесення  змін  та  доповнень до

 статті   4   Закону  України  "Про  підприємництво"".

 Відносно чого це? Це перше читання? (Шум в залі)

      Ну,  він  готовий,  комісія  Таранова.  Вчора на

 Президії    ми   питання   розглядали,   комісія   не

 наполягала,   Таранов   Олег  Вадимович,  Закон  "Про

 підприємництво"  стаття  4  про  зміни, що там готово

 воно  до  розгляду?  Що?  Так  є  воно в порядку дня.

 Сергій.. є в порядку дня? я 
 я                           - 25 - я 

      Таранов  на  який  день?  Будь  ласка.  Включіть

 Чечетова.

 

      ЧЕЧЕТОВ.   125   изибрательный  округ,  Донецкая

 область.

 

      Когда   вчера  мы  реализовали  повестку  дня  и

 проставили  паритеты,  перечень тех вопросов, которые

 надо  рассмотреть  и  необходимо, и крайне необходимо

 рассмотреть,  то  этот вопрос в число приоритетных не

 попало,    поэтому   он   будет   рассматриваться....

 (перебиває Голова)

 

      ГОЛОВА.  Він  записаний в переліку при наявності

 часу.

 

      ЧЕЧЕТОВ. Да по мере готовности.

 

      ГОЛОВА.  Тобто він є в переліку питань, але якщо

 буде час, тоді розглянемо, інакше ми не розглянемо ті

 питання, які відкладати не можна і бюджет, і те інше,

 що зв'язано.

      Прошу.

      Сергій Васильович, ви що робили на Президії.Яке? я 
 я                           - 26 - я 

      (Шум в залі)

      Будь ласка Соболєва, остання пропозиція.

 

      СОБОЛЄВ С.В.

 

      Соболєв, Запоріжжя.

      Вчора  на  Президії пролунала інформація про те,

 що  розглянуто  питання  про  зміни  і  доповнення до

 Декрету  про  страхування.  Є висновки абсолютно всі.

 Чомусь  це питання не попало в ранг першочергових. Це

 стосується збільшення статутного фонду для діяльності

 таких  компаній. Для того, щоб не повторялася історія

 з трастами , це питання треба негайно  включити ...

 

      ГОЛОВА.  Ну  питання  надзвичайно  важливе. Якщо

 воно   коротке  дуже  -я  розумію:  там  тільки  мова

 уставного  фонду  стосується -то я просив би включити

 це    питання.    Хто   за   цю   пропозицію,   прошу

 проголосувать.

      Алексєєв...

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. я 
 я                           - 27 - я 

      І Алексєєв просить Закон про рекламу поставити в

 порядок дня. Він стоїть в переліку питань, які будуть

 розглянуті   при наявності часу.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      З  мотивів не треба. Я ставлю вашу пропозицію на

 голосування.

      Ну вона викладена. Мова йде ... Зрозуміло.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Ну  дайте Алексєєву  слово.

      ...Це  ваша Комісія? Будь ласка, Понеділку дайте

 слово. Голові Комісії. Понеділку.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Одну   хвилину.   Понеділку   слово  дайте....

 Президія. Будь ласка.

 

      ПОНЕДІЛКО  В.І.

 

      Шановні  колеги!  Питання  про Закон про рекламу

 було  проголосовано  минулого  понеділка, ще минулого

 понеділка  Президією  Верховної  Ради і було прийняте

 рішення -поставити цей Закон першим на вівторок. Чому

 так   сталося?...   Ну   я  розумію,  що  всі  хочуть

 пропустити  свої  Закону  в  першу чергу. Але якщо ми

 хочемо,  щоб  трасти не грабували народ далі, якщо ми я 
 я                           - 28 - я 

 хочемо навести лад якийсь в державі в цих відносинах,

 які  так  чи інакше стосуються реклами -то ми повинні

 зробити   це.  Чим  довше  буде  цей  Закон  в  стані

 невизначенності  перебувати, тим більше нагріють руки

 ті  нечесні комерсанти, які зараз є. Тому я прошу цей

 закон поставити на...

 

      ГОЛОВА.   Я   зрозумів,  я  думаю,  що  депутати

 зрозуміли.  А я хотів би, Вікторе Івановичу, щб ви не

 давали  претензій,  не  висловлювали  до  інших голів

 комісії,  треба  до кінця бути на засіданні Президії.

 Коли  проект  розглядалось  це питання, вона, мабуть,

 виключене було тому що не було кому відстояти його.

      Закон про рекламу ставиться  на голосування, про

 включення  до  порядку  дня.  Все, припинили розгляд,

 будь ласка.

 

      "за" -

 

      З   доповненнями  ставиться  в  порядок  дня  на

 тиждень   і   перелік   питань   на  тиждень  з  тими

 доповненнями,  які  вже  проголосовані.  Прошу.  Будь

 ласка, проголосуйте.

 я 
 я                           - 29 - я 

      "за" -

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Слухається питання про проект Закону України про

 внесення  змін  і  доповнень  до Закону "Про освіту".

 Відповідальний  Стріжко Володимир Юхимович. Доповідає

 Згоровський Михайло Захарович, міністр освіти. Прошу.

      Хвилинку.   Відносно   трансляції,   давайте  ми

 будемо,  не  можем ми на радіо кожен раз отак вкидати

 окремі  питання.  А  відносно  повторення там окремих

 питань   на   телебачення,  то  ми  будем  перед  тим

 визначатися  і  голосувати.  Будь ласка, доповідайте.

 Прошу.

 

      ГОЛОС  З  ЗАЛУ.  Я  пояснюю, голосували минулого

 разу,  коли  мене  не  було, і я прошу вас з місця не

 підкидайте  раз  за  разом  репліки, я виключив зараз

 мікрофон і хочу поспілкуватися з вами таким чином.

      Треба  вести  засідання нормально, він говорить,

 що романтики, ми записали стільки питань, він хоче ще

 докинуть  ще  питанн,  а потім претензії пред'являти,

 будь ласка.

 

      ____________.         Шановний        Олександре я 
 я                           - 30 - я 

 Олександровичу,  шановні  народні  депутати,  шановні

 присутні.

      Вдруге  за  останні  півроку Міністерство освіти

 має  можливість  виступити  перед вами з пропозиціями

 щодо вдосконалення нашої галузі.

      Парламентські  слухання,  що  відбулися у лютому

 прийняті його учасниками рекомендації, дали нам змогу

 здійснити   ряд   заходів,  підготувати  якісно  нові

 нормативні  документи,  що  сприятимуть  стабілізації

 системи освіти в наші   державі.

      Вони   також   враховані  при  підготовці  нової

 редакції  Закону України "Про освіту" який виноситься

 на  ваш розгляд. Необхідність внесення нової редакції

 закону    обумовлена   об'єктивними   процесами,   що

 відбулися  в  державі  з  червня 1991 року за час дії

 Закону "Про освіту". Норми діючого закону не в повній

 мірі  відповідають  тим відносинам у сфері освіти, що

 склалися  сьогодні,  це  природньо,  бо  діючий закон

 приймався за умов Української РСР. Зараз відбуваються

 стратегічні  зміни  в структурі економіки, суспільно-

 політичних  відносин,  та  управління,  тому  виникла

 нагальна  потреба  у  новій  редакції цього закону. У

 законопроекті   зокрема   вводиться   освітній  сенс,

 держава гарантує отримання повної загальної середньої я 
 я                           - 31 - я 

 освіти  замість  обов'язковості навчання до 15 років,

 що  більш повно відповідає захисту інтересів молодого

 покоління.

      Затверджується    нова    структура   управління

 освітою,     встановлюється    порядок    призначення

 керівників   закладів   освіти,   що  є  в  державній

 власності,  регулюється  питання  контролю  за якістю

 освіти  з  боку  держави,  а  також порядок створення

 закладів освіти та зміни їх статусу.

      В   новій   редакції  закладаються  також  умови

 навчання  обдарованих  дітей, передбачається розподіл

 випускників  вищих  закладів освіти, що вкрай важливо

 для  сфер освіти, охорони здоров'я, культури та інших

 бюджетних   галузей,   доповнено  права  та  обов'зки

 педагогічних   працівників,  закладається  можливість

 повної   або   часткової  оплати  навчання,  у  вищих

 закладах освіти юридичними і фізичними особами.

      Введення в дію законопроекту потребує додаткових

 державних  коштів  для запровадження повної загальної

 середньої освіти. Ці витрати в розміроі 360 мільярдів

 карбованців  на  рік  у  цінах  на березень 1995 року

 необхідно   буде   здійснювати  за  рахунок  місцевих

 бюджетів.

      Міністерство освіти та ЦК профспілки працівників я 
 я                           - 32 - я 

 освіти   і   науки   висловлювали   пропозиції   щодо

 запровадження    деяких    додаткових    виплат   для

 педагогічних працівників, а саме: виплату надбавок за

 вислугу років, грошової винагороди у розмірі чотирьох

 місячних заробітних плат на рік, грошової допомоги на

 оздоровлення  в  обсязі одного місячного заробітуц на

 рік.  На  жаль, рваховуючи складну бюджетну ситуацію,

 ці пропозиції виявилися передчасними.

      Нова  редакція  Закону  "Про  освіту"  має стати

 базою  для  продовження  роботи по створенню власного

 норматвного правничого поля освіти нашої країни.

      Міністерство   освіти  очікує,  що  впровадження

 положень  Закону в недалекому майбутньому призведе до

 підняття............  рівня освіченості нашої молоді.

 Розрахунки  показують,  що  число  дітей, які зможуть

 отримати  загальну  середню  освіту,  потенційно може

 зрости  на  12  чоловік  на 10 000 населення, а число

 студентських   місць   на  платній  основі  дозволить

 отримувати  вищу  освіту приблизно ще двом ососбам на

 кожні  10  000  населення.  За  цих  умов  ми зможемо

 забезпечити більш високий рівень інтеграції освіти із

 світової    освітянською    системою.   І,   нарешті,

 найголовніше  -покращити  соціальну  захищеність тих,

 хто працює в системі освіти. я 
 я                           - 33 - я 

      Майже   усі   статті   діючого   Закону  зазнали

 змістовної  чи  редакційної  переробки. Замість 61-єї

 статті діючого Закону нова редакція Закону містить 66

 статей. Введено 4 нових статті (п'ята, дев'ятнадцята,

 двадцять  сьома, сорок восьма); суттєво змінено зміст

 23-х статей та преамбули; редакційних змін зазнали 32

 статті. Залишилися без змін 6 статей.

      Тепер  дозвольте  перейти  до  розгляду  окремих

 статей  нової  редакції  Закону.  Преамбула: вилучена

 назва  "Української РСР", знято абзац, текст якого не

 відповідає  статусу  України  як  незалежної держави;

 теза  про  приіоритетність освіти перенесена у статтю

 4.

      Стаття  5  -це нова стаття, на рівні закону вона

 встановлює    право   здійснювати   контроль   роботи

 навчальних  закладів  незелажно від форм власності та

 визначає відповідні контролюючі органи.

      Стаття  8  відповідає  7  статті діючого закону.

 Замість   педагогічного   представника   у  пункті  3

 вживається більш шурокий термін особа, що автоматично

 розповсяджує  дію  цього  положення на всіх учасників

 навчально-виховного процесу.

      В  пункті  4  цієї  статті пропонується вилучити

 слово "політичних" з тези "учні, студенти, працівники я 
 я                           - 34 - я 

 освіти  можуть  створювати в закладах освіти первинні

 осередки  громадсько-політичних  організацій, членами

 яких вони є ".

      Стаття  9  відповідає  статті  8 діючого закону.

 Уточнено,  що  світський  характер закладів освіти не

 стосується   закладів,  що  засновується  релігійними

 організаціями.

      Стаття  11 відповідає 10 діючого закону: замість

 двох   міністерств   органів   державного  управління

 записано  міністерство  освіти,  до  переліку органів

 управління  освітою  внесно також Міністерство освіти

 Автономної  Республіки Крим.

      Стаття 12 відповідає 11 статті діючого закону.

      Окремо   визначені   повноваження   центрального

 органу   управління   -Міністерства  освіти  та  інші

 міністерства   і   відомства,   що   мають  в  своєму

 підпорядкуванні заклади освіти .

      Введено пункт 3, що встановлює інші повноваження

 міністерств   через  відповідні  положення  про  них.

 Внесено  доповнення,  що  аксти Міністерства України,

 прийняті в межах його повноважень є обов'язковими для

 міністерств   і   відомств,   що   мають   у   своєму

 підпорядкуванні  заклади  освіти, міністерства освіти

 Автономної  Республіки Крим, місцеві органи влади. Це я 
 я                           - 35 - я 

 дозволить  більш  чітко  реалізувати  ідею подвійного

 підпорядкування   усіх закладів  освіти.

      Стаття  14  відповідає 13 статті діючого закону.

 Пункт  1 цієї статті доповнений тезою про безкоштовне

 транспортування   до   місця   роботи  вчителів,  які

 працюють в сільській місцевості.

      Стаття 15 відповідає 14 статті діючого закону. І

 в   системі   органів   громадського   самоврядування

 навчального   закладу  вилучено  Раду,  замість  якої

 введено загальні збори, конференцію колективу закладу

 освіти. Це продиктовано практикою усунення дублювання

 функцій  управління  закладом  освіти  між  Радою  та

 ректором   чи   директором,   на  якого  покладається

 персональна  відповідальність  за  діяльність закладу

 освіти перед відповідним органом управління.

      Стаття  17  відповідає 16 статті діючого Закону.

 Стаття   суттєво   перероблена   з   метою  забобігти

 негативним  тенденціям,  коли вищий навчальний заклад

 може  бути  створений  на рівні районної чи сільської

 Ради.  Тому  запісано,  що  потреба в закладах освіти

 незалежно від форм власності встановлюється Кабінетом

 Міністрів  України  або  місцевими органами влади для

 тих,   що   засновані   на   комунальній   власності.

 Закондавчо  встановлено, що діяльність закладу освіти я 
 я                           - 36 - я 

 починається тільки після отримання ліцензії.

      Пропонується,  щоб вищий навчальний заклад будь-

 якою  форми власності створювався постановою Кабінету

 Міністрів України. Відсутність цієї норми призвела до

 некорованого   процесу  створення  великої  кількості

 навчальних  закладів  і,  як  наслідок,  до  проблеми

 гарантії  держави  для студентів приватних навчальних

 закладів, серед яких тільки 108 з 200 мають ліцензію,

 а решта с 1 липня  мають припинити свою діяльність.

      Стаття  18  відповідає 17 статті діючого Закону.

 Доповнено,   що  наукове  та  методичне  забезпечення

 освіти  здійснюють також і Академія педагогічних наук

 України  та Міністерство освіти Автономної Республіки

 Крим.

      Стаття  19.  нова  стаття,  яка на законодавчому

 рівні   затверджує   порядок  виборів  і  призначення

 керівників закладів освіти.

      Стаття  26  відповідає 24 статті діючого Закону.

 Уточнено,   що   документ  про  освіту  встановленого

 зразка, крім державного закладу, може видавати тільки

 атестований  заклад  освіти,  що  заснований на іншій

 формі власності.

      Стаття  27.  Це  нова  стаття,  в  якій  дається

 визначення системи освіти. я 
 я                           - 37 - я 

      Стаття  28  відповідає статті 25 діючого Закону.

 В  ній  для підвищення кваліфікації та перепідготовки

 кадрів   в   структурі  освіти  введене  узагальнююче

 поняття - післядипломна освіта.

      Статті  29, 30, 31 відповідають статтія 36 та 37

 діючого  Закону  і  втановлюють  більш  чітку систему

 освітньо-кваліфікаційних рівнів, наукових ступенів та

 вчених звань. Визнано за доцільне спростити структуру

 наукових   ступенів   і   вилучити   наукові  ступені

 бакалавра  наук  та магістра наук, що встановлювалися

 статтею 37 діючого Закону.

      Стаття  34  дає  нову  редакцію  другого  абзацу

 статті  28  діючого  Закону  з  метою  більш  чіткого

 визначення поняття "загальна середня освіта".

      Стаття 35. В ній змінено назву статті 29 діючого

 Закону,  яка  обумовлена необхідністю приведення усіх

 назв до єдиної: заклад освіти.

      Знято  положення  про  обов'язковість навчання у

 школі  до  15  років,  бо  практика його застосування

 привела   до   негативних  наслідків.  Замість  цього

 пунктом  4  вводиться  норма,  згідно  з якою держава

 гарантує   молоді   право   на   отримання  загальної

 середньої освіти.

      Стаття  39 відповідає статті 131 діючого ЗАкону. я 
 я                           - 38 - я 

 В   ній   змінено   назву   "Професійна   освіта"  на

 "Професійно-технічна    освіта".   Це   більш   точно

 відображає   характер   діяльності  та  завдання,  що

 виконують такі заклади освіти.

      У  пункті 2 уточнюється важливий момент прот те,

 що  в  разі  вступу до ПТУ на базі неповної загальної

 освіти  особа  обов'язково  має  одночасно отримати і

 загальносередню  освіту. Виключення робиться лише для

 осіб, які потребують соціальної реабілітації.

      Стаття 40 відповідає статті 32 діючого Закону. В

 пункті  1 цієї статті дається визначення, які заклади

 відносяться  до категорії ПТУ. В діючому Законі цього

 немає.

      Пункт   5   чітко  визначає  соціальні  гарантії

 держави  учням  ПТУ,  числа  дітей-сиріт,  дітей,  що

 залишились   без   піклування   батьків,   дітей,  що

 потребують  особливих  умов виховання, перебувають на

 повному  утриманні  держави. Назва статті приведена у

 відповідність до введеного терміну "заклад освіти".

      Стаття  141 відповідає 33 статті діючого Закону.

 У  пункті  2  учтонюється, що до  ВУЗів, що здійснюють

 підготовку  молодших  спеціалістів, можуть прийматися

 особи на базі неповної загальної освіти.

      Це   дуже   популярна   форма  підготовки.  Вона я 
 я                           - 39 - я 

 практикується  давно,  але  в  діючому Законі не була

 відображена, що породжувало зайві труднощі.

      Другий  абзац  пункту  3 вводить нове положення,

 яке  вже  реалізується  на  практиці, а саме здобуття

 вищої  освіти може повністю або частково оплачуватися

 не  тільки  державою,  а також юридчними та фізичними

 особами.  Це  дає  державним  вузам  право  на рівних

 конкорувати  з  приватними  закладами  освіти і брати

 понад  державне  замовлення студентів, які не пройшли

 за  конкурсом на місцях, що фінансуються з державного

 бюджету.  І  виявили  бажання,  самостійно оплачувати

 своє навчання.

      В  пункті  4 цієї стаття вводиться індивідуальні

 форми  навчання  для талановитої молоді. В противному

 разі  вони  можуть  залишити  Україну  для  отримання

 освіти і постійного проживання за кордоном .

      Стаття  42  відповідає статті 34 діючого закону,

 вона   значно   розширена   введено   поняття  рівні,

 акридитації   вузів,   дано  визначення,  які  з  них

 відносяться  до  встановлених рівнів акридитації, які

 освітньокваліфікаційні  програми  забезпечують -це на

 нашу  думку має внести чіткість класифікації закладів

 освіти  в  Україні  і  зняти  чисельні  питання та не

 порозуміння. я 
 я                           - 40 - я 

      Стаття  47  відповідає стаття 41 діючого закону.

 Змінено  назву уточнено перелік назва після дипломної

 освіти,   зокрема   введено   назву  інститут,  центр

 підвищення    кваліфікації    перепідготовки.    Такі

 інститути  створено  вже  давно.  Наприклад інститути

 вдосконалення  вчителів  і  потрібно це зафіксувати в

 законі.

      Стаття  48.  Нова,  вона  встановлює  порядок та

 органи,  що здійснюють контроль якості освіти. Це має

 велике  значення,  як для забезпечення високої якості

 освіти  так і для визнання дипломів українських вузів

 за кордоном. Стаття визначає повноваження органів, що

 здійснюють   акридитацію  та  інспектування  закладів

 освіти.

      Усі держави цим питанням приділяють велику увагу

 цією  статею  вводиться статус національного вузу, що

 вже , про що вже видано Указ Президента України.

      Стаття 50 відповідає статті 45 діючого закону. У

 другому абзаці переліку учасників навчально-виховного

 процесу  доповнено науково-педагогічними працівниками

 до  яких  відносяться  професори, доценти, викладачі,

 науковці, які раніше помилково не були внесені.

      У  новому  тексті  Закону  введені  2 категорії:

 науково-педагогічні    працівники    та   педагогічні я 
 я                           - 41 - я 

 працівники. Перелік останніх, як і раніше, встановлює

 Кабінет   Міністрів   України.  В  подальших  статтях

 гарантії  держави,  права та обов'язки встановлюються

 окремо  для  кожного з цих категорій  працюючих.

      Стаття  51  відповідає 46 статті діючого Закону.

 Стаття  доповнена...  доповнена.  Пункт  1 встановлює

 необхідні  пільги для тих, хто навчається без відриву

 від   виробництва.   Передбачено  можливість  в  разі

 потреби змінювати порядок забезпечення степендіями та

 гуртожитками   через   Постанову  Кабінету  Міністрів

 України.

      Стаття 52 відповідає 47 статті діючого Закону.

      Введено  нову  норму,  згідно  з  якою  ті,  хто

 навчався за кошти з бюджету, можуть бути направленими

 на     роботу.     Необхідність    цього    викликана

 катастрофічною  ситуацією  із  забезпеченням  кадрами

 бюджетних  установ. Особливо загальноосвітніх шкіл та

 дошкільних  закладів сільської місцевості. Про це нас

 просять  керівники  областей.  Це було також однією з

 рекомендацій  учасників парламенських  слухань.

      Стаття  54  відповідає 49 статті діючого Закону.

 Змінено   назву   цієї   статті.  Введено  визначення

 науково-педегогічних  працівників. Встановлено, що їх

 перелік вводиться  Кабінетом Міністрів України. я 
 я                           - 42 - я 

      Тепер ми зможемо включати в перелік і навчольно-

 допоміжний  персонал,  права  якого  відносно  оплати

 праці,    пільг   у   діючому   Законі   невизначені.

 Встановлено   чіткий  порядок  атестації  окремо  для

 педагогічних  працівників  та  викладачів технікумів,

 які   повинні   її   проходити.   Цим   самим   знято

 непорозуміння з статті 49 діючого Закону, згідно якої

 таку  атестацію мали проходити і професори та доценти

 ВУЗів 3-4 рівнів акредитації. Але для них встановлено

 зосім  інший  порядок -конкурс та рішення вченої ради

 про присвоєння вченого зввання професора та доцента.

      Стаття  57  відповідає 52 статті діючого Закону.

 Права   педагогічних   працівників,  які  працюють  у

 сільській   місцевості   доповнено  можливістю  брати

 участьу паюванні землі.

      Пункт  третій.  Навчальним  закладам  за рахунок

 власних коштів надано право виплачувати педагогічним,

 та   науково-педагогічним   працівникам   матеріальну

 допомогу для вирішення соціально побутових питань.

      Стаття  58  відповідає 53 статті діючого закону.

 До   назви   введенно   терміну  науково-педагогічних

 працівників, знято перелік можливих нагород, оскільки

 він може змінюватись і це не треба жорстко фіксувати.

      Незначних редакційних змін, пов'язанних з зміною я 
 я                           - 43 - я 

 назви   Української  РСР  на  Україна,  нац.  органів

 управління,  типів навчальних закладів зазанали ще 32

 статті   діючого   закону.  На  яких  я,  виходячи  з

 регламенту, не зупинявся.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 народні депутати, доповідь закінчена. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  і  вам Михайло Захаровичу. Які є

 запитання  до доповідача? Є запитання? Запишіться хто

 хотів  би  задати  запитання.  Ви  бачите,  що цікаві

 зміни,  вони виходять із реалій нинішнього дня, стану

 справ у освіті. І конче потрібно прийняти цей закон в

 першому  читанні, щоб потім на серпневих конференціях

 ми   могли   внести   відповідні   зміни,  врахувавши

 пропозиції педагогічних колективів різного рівня.

      Десять хвилин вистачить на запитання? Вистачить.

 Тому прошу Чурута.

 

      ЧУРУТА  М.  І.  Прошу  передать  мое  слово 240,

 Гмиря.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Гмиря. я 

                         - 44 - я 

      ГМИРЯ С.П.

 

      Спасибо.  Уважаемый  Михаил Захарович, это очень

 важный   закон,   который   мы   сегодня   принимаем.

 Воспитание  детей  -это  задача  номер один. Но очень

 важно,  чтобы условия в обществе соответствовали этой

 задаче.   Вот   у  нас  по  всем  средствам  массовой

 информации,   по   большинству  из  средств  массовой

 информации,  ведется  не  воспитание  по  существу, а

 антивоспитание  детей. Пропаганда насилия, пропаганда

 секса и прочее, прочее, прочее.

      Вот   как   вы   смотрите,  чтобы  тем  немногим

 передачам, которые действительно помогают воспитывать

 детей.  Вот например народное телевидение на 7 канале

 оказывает  какую-то  действенную  помощь.  Может  это

 законодательно  как-то  предусмотреть. Если не в этом

 Законе,  то  в  каком-то  другом  законе, связанном с

 народным   образованием.  Как  вы  смотрите  на  этот

 вопрос?

 

      ___________.  Дякую, я хочу розділити вашу думку

 про  те, що ми, дійсно, ми маємо ненормальну ситуацію

 в  суспільстві, коли по засобах масової інформації ми

 бачимо  антивиховні  передачі  і різного роду подібну я 
 я                           - 45 - я 

 інформацію...  Я  згоден,  що треба розширювати, і ми

 намагаємось  своїим  засобами розширювати освітянські

 передачі.  І  згоден,  що до законодавчих відповідних

 треба вносити відповідні норми.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Ричагов.

 

      РИЧАГОВ Г.В., 316 виборчий округ.

      Уважаемый Михаил Захарович!

      Одной   из  безвинных  жертв  нашей  перстройки,

 создания рыночной экономики сталди учебные заведения.

 К   сожалению,  получилось  так,  что  более  выгодно

 сегодня   эти   учебные   заведения  уничтожать,  чем

 веджомствам,  министерствам  тратить на них деньги...

      Такая    ситуация   сложилась   и   в   Одесском

 кооперативном  техникуме, который находится в системе

 потребительской  кооперации Украины. Конечно, выгодно

 сдать  коммерческим  структурам  его  здание, выгодно

 продать  общежитие, в котором помещалась почти тысяча

 студентов,   чем   тратить   деньги  сегодня  на  его

 содержание. Тем более, подобное заведение практически

 было  самоокупаемое.  В  ваших структурах мы не нашли

 защиты  для  этого  учебного  заведения  (как  и  для я 
 я                           - 46 - я 

 десятков других, которые сегодня уничтожаются по всей

 Украине...).  Будете  ли  вы  предпринимать  какие-то

 действия (а в вашем Законе, который вы предлагаете, я

 не  вижу  этого),  чтобы  защитить  все-таки  вот эти

 средние учебные заведения?

      Спасибо.

 

      ___________.   Дякую.   Я   хочу   сказати,   що

 Міністерство  освіти переконане, що не слід розділяти

 усю   мережу   освітянських   закладів  по  відомчому

 признаку.  Зараз такі намагання мають місце. І в тому

 числі, це явище мало місце з вашим технікумом.

      Якщо  б  ми  закріпили  таке положення в другому

 читанні   нашого  закону,  це  було  б  дуже  хорошою

 стабілізуючою нормою, оскільки постійно ми витримуємо

 тиск  про те, щоб вилучити з системи освіти6 з мережі

 світянських закладів, які підпорядковані Міністерству

 освіти    ті   чи   інші   заклади   для   галузевого

 підпорядкування.

      Ми  вважаємо, що в цьому випадку будуть втрачені

 як  стандарти  освіти,  так,  можливо,  і  заклади  в

 цілому.

      Дякую.

 я 
 я                           - 47 - я 

      ГОЛОВА.    Пустовойтовський

 

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ.

        Прошу передать слово депутату Гармашу.

 

      ГАРМАШ.

      У меня будет несколько вопросов.

      Первый,  как  вы  согласовали  поправки к новому

 закону   с   конституционными   нормами   -платные  и

 беспплатное   образование,   если   у   вас  вносятся

 поправочки  в  Конституцию.  Нет,  я спрашиваю, четко

 ответить на этот вопрос.

 

      Второй вопрос, имеются ли экономические вопросы,

 насколько  это  потянет  бюджет  денег  на содержание

 этого  закона?  Пожалуйста, четко ответить: хватит ли

 тех   денег,  которые  у  нас  сегодня  есть,  на  ту

 форму................ реформ.

      Следующий    вопрос,   пожалуйста.   Вот   здесь

 возникает  вопрос  новых типов школ. Такие типы школ,

 как украинская, когда нарушается устав школ, где дети

 принимаются  по  месту  жительства или микрорайону, а

 нарушаются,  одни  создаются  школы,  а  дети  должны

 ходить  в  школы  других  микрорайонов, а это дорога, я 
 я                           - 48 - я 

 транспорт и все остальное.

       И  последнее:  дошкольные  учреждения, их роль.

 Они  переживают сегодня тяжелое положение в стране,

 закрываются.

 

       ___________.   Дякую.

      Запитання  досить непрості, особливо тому, в цей

 відведений час я спробую дуже коротко.

      Платна  та  бюджетна  форма  навчання.  Справа в

 тому,  що з одного боку закон вивірений Міністерством

 юстиції  і  фохівцями юристами усіх владних структур,

 тому тут протиріч  з цієї  точки зору немає.

      По  суті  хочу сказати, що платна форма навчання

 створюється длятієї додаткової частини молоді, яка не

 проходить  за  конкурсом  на  бюджетні місця, які вже

 існуюють   в  державі.  І  ця  частина  молоді  бажає

 сплачувати  за  освіту  і  має  таку  можливість.  Ми

 вважаємо, що чим більше молоді пройде через навчальні

 заклади,  якщо  навіть  частина  з  нах  пройде через

 платну  форму навчання, то це прогресивне явище. Тому

 що  більша частина молоді буде освіченою -це впливає,

 взагалі,   на   рівень  держави  і  на  багато  інших

 соціальних явищ.

      Щодо  економічного розрахунку цього Закону, хочу я 
 я                           - 49 - я 

 сказати,  що за рахунок впровадження додаткової норми

 про  те,  що  держава гарантує повну загальну середню

 освіту  для  усіх  бажаючих, витрати виростуть на 360

 мільярдів карбованців на рік у цінах 1995 року.

      Ми  вважаємо,  що на ці витрати йти заради такої

 важливої мети, яка зафіксована в цьому Законі.

      Щодо  шкіл,  які  набирають  дітей  не за мічцем

 проживання,  то  це  є порушення. Міністерство освіти

 видало   відповідне  розпорядження  про  неможливість

 цього.  Але  ми  знаємо,  що  в  нашому недосконалому

 суспільстві  мають місце порушення на місцях. Тут вже

 ми  хочемо  звертатися  до  місцевих  прокуратур, які

 повинні   допомогати  нам  в  контролі  за виконанням

 законності.   Щодо  дошкільних  закладів,  ця  мережа

 надзвичайно   важлива  і,  нажаль,  пербуває  в  дуже

 великій  скруті.  Ви  знаєте,  що  частина дошкільних

 закладів  є  закладами галузевого підпорядкування. Це

 дитячі  садки різних заводів, підпраємств і так далі.

 Ми,  нажаль,  не  можемо вплавати безпосередньо на цю

 частину,  на  ту  частину  закладів,  які знаходяться

 безпосередньо  в  структурі  Міністерства  освіти, ми

 робимо  безпосередній  вплив  і,  ви  знаєте, що Указ

 Президента,  який був виданий три місяці тому, вказує

 на  неможливість  приватизації  чи відокремлення цієї я 
 я                           - 50 - я 

 частини дитячих садків.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Ткаченко.

 

      ТКАЧЕНКО С.К.

 

      192-ий, Ткаченкуо, Мелітополь.

      Учні  та  вчителі  сільських  шкіл  багато років

 барли   участь   в   сільськогосподарських   роботах.

 Сьогодні  вони  мають  право  на  пай в роздержаленні

 землі.

      Чи роблять якісь кроки в тому плані, що все-таки

 учительство сільське захистити? Це перше запитання.

      Друге.  На  півдні,  на східних областях України

 відкрито чимало класів і шкіл українських. Однак вони

 сьогодні  вимушені закриватися тільки по тій причині,

 що немає підручників.

      Як  це  питання  вирішується?  Адже  це  питання

 державної ваги.

      Далі. Час в мене ще є.

      Ваше  ставлення до того, що робота піонервожатих

 не   зарахована  в  педагогічний  стаж,  а,  скажімо,

 вихователю   позакласної  роботи  зараховано.  Абгато я 
 я                           - 51 - я 

 вчителів нарікають, що це несправедливо. І я розділяю

 цю точку зору. Як ви дивитесь?

      І  останнє  запитання. Чи є випадки, коли кошти,

 виділені  для зарплати вчителів, затримуються банками

 і  використовуються  там  в своїх цілях, тому що дуже

 багато нарікань (..........) десь так є.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      _____________

      Щодо  першого  запитання, то стаття 57 (я про це

 казав)  передбачає, в цій статті доповнено можливість

 барти   участь   в   паюванні   землі  для  вчителів,

 педагогічних  працівників,  які  працюють в сільській

 місцевості.

      Щодо  україномовних шкіл в східних областях і їх

 проблеми, які мають місце в зв'язку з підручниками.

      Так,   проблеми   є   в   зв'язкуз  недостатньою

 кількістю україномовних підручників.

      Хочу  наголосити,  що  в  цьому  році ми зробили

 надзвичайно  великі  зусилля  по  збільшенню  видання

 україномовних підручників.

      На  цей момент ми десь забезпечили на 85-80% усі я 
 я                           - 52 - я 

 школи україномовними підручниками і плануємо до кінця

 відпускного    періоду    довести   це   до   повного

 забезпечення.

      А  така  ситуація була в минулому році і півроку

 тому.

      Про  піонервожатих і педагогічний стаж. Я згоден

 з  вами,  але ця норма не відноситься до рівня Закону

 "Про  освіту",  я  згоде  додатково  з  вами провести

 консультації.

      Про  затримку  коштів  в банках нам конкретно не

 відомо  в  нашій  системі  Укрсоцбанк  через  який ми

 отримуємо   кошти   робить   це  миттєво.  Далі  вони

 переходять  в місцеві бюджети. Ми знаємо, що в деяких

 місцевих  бюджетах  кошти  не  миттєво  доводяться до

 навчальних  закладів  і  про  це я наголошував місяць

 тому  з  цеї  трибуни  у  вас і просив, якимось чином

 змінити  цю ситуацію. Але це місцеве підпорядкування.

 Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Час  відведений використаний, згідно з,

 Михайло   Захарович,   поступила   записка   депутата

 Марченко  згідно  з  пунктом  3.  5  Регламенту, щодо

 відповідності  Конституції  цього Закону, запитання в

 нього, будь ласка. Щодо у відповідності Конституції. я 
 я                           - 53 - я 

 

      ___________.  Я  хочу  ще  раз  сказати,  що над

 законом працювали(перебиває Голова ).

 

      ГОЛОВА.  Ні  він  задасть  запитання,  а ви тоді

 відповісте, будь ласка, одну хвилину на запитання.

 

      МАРЧЕНКО В.Р.Спасибо.

      Я  хочу обратить внимание депутатов на статтю 43

 Конституции  нынедействующей,  которая гарантирует, я

 зачитаю  право  на  освиту  -це  право забезпечується

 безплатністю  всіх  видів  освіти, я проверил вот эту

 норму в Конституционном договоре, она Конституционным

 договором  так  же не отменена и если просмотреть тот

 проект  Закона,  который  вы даете, то вы даете право

 получение,  образования среднего или высшего, значит.

 Однако,   именно   вот  этого  момента  -забезпечення

 безплатнистю  всых  выдив  освиты  -концептуально  не

 заложено.   Переводите   на   платную,   сбрасываете,

 например,  питание  детей  там  на  местные  бюджеты,

 какие-то  проблемы  на  местные бюджеты. Поэтому мы с

 депутатом   Витренко   в   соответствии   с   пунктом

 Регламента   просим   отложить   рассмотрение   этого

 вопроса,  всего  законопроекта  на  соответствии  его я 
 я                           - 54 - я 

 ныне  действующей Конституции. А вас прошу ответить -

 как  вы  считаете,  соответствует ли ваш предложенный

 проект  и  вся  структура государствееных гарантий по

 получению   бесплатного   образования...   вот  нашей

 Конституции. Спасибо.

 

      ___________.  Дякую.  Я вважаю, що норми Закону,

 які   пропонуються,   відповідають  вказаним  статтям

 Конституції, які ви назвали.

      Що  до  середньої  освіти, то вона... то середня

 освіта  гарантується державою і надається усім дітям,

 які...  усім  дітям відповідного віку. Навіть в цьому

 Законі  розширена  можливість. Ми... держава гарантує

 отримання  повної загальної середньої освіти для усіх

 бажаючих  отримати цю освіту.

      В   попередньому   Законі  було  обмеження,  був

 віковий ценз.

      Щодо  вищоїосвіти  -тут дійсно є нові... ті нові

 аспекти, які диктуються реальним жинням, яке зараз є.

 Завжди  існувала  конкурсна  система  прийому  в вищі

 навчальні заклади. Десь біля 35 відсотків випускників

 середніх  шкіл  на конкурсній основі поступалі в вищі

 навчальні  заклади і ця частина дітей забезпечувалася

 з  бюджетних  коштів.  Ця  освіта  забезпечувалася  з я 
 я                           - 55 - я 

 бюджетних коштів.

      Все це злишено як і є. Я хотів би вам відповісти

 ще, тому що це важливий ньюанс. Тут є тонкощі. Вся ця

 норма  залишена  в  силі.  На конкурсній основі діти-

 випускники   шкіл   мають   право  поступити  в  вищі

 навчальні  заклади,  якщо  вони отримали... якщо вони

 витримали конкурс, вони... їх освіта забезпечується з

 бюджетного фінансування.

      Але  робиться  додаткова...  вводиться додаткова

 норма.  Для  тих, хто не пройшов за конкурсом і бажає

 отримати вищу освіту і хоче за це сплатити, надається

 право це зробити. І це не заперечується ніякою статею

 Конституції. Оскільки ніколи не було норми в державі,

 в нашій державі, що усі діти, усі випускники середніх

 шкіл  обов'язково  отримують вищу освіту. Вона завжди

 отримувалася на конкурсній основі.

 

      ГОЛОВА. Михайло Захарович, ви могли б відповісти

 так чи цей закон більш відповідає умовам Конституції,

 чи  нормам Конституції ніж попердній. Щодо соціальних

 гарантій.

 

      _____________.   Я   вважаю,   що  він  повністю

 відповідає Конституції діючій. Але розширює додатково я 
 я                           - 56 - я 

 можливості,  виходячи  з  реальних умов нашого життя.

 Тобто  дозволяє  більше  молоді залучити до отримання

 вищої освіти.

 

      ГОЛОВА. Із цього розділу питання Мовчана.

 

      МОВЧАН П.М.

 

      Шановний   Михайло  Захаровичу,  у  мене  є  три

 запитання.  Ну,  те,  що  я  поділяю тривогу Марченко

 зрозуміло  з  тієї  ситуації, яка складається останні

 два  роки. Для того, щоб вступити до вищих навчальних

 закладів,  шансів, наприклад у сільських дітей немає,

 які  закінчують  середні  школи.  Бо  відомо  скільки

 баксів  треба  відвалить,  як  кажуть.  Це питання не

 реторичне. Це дуже серйозне.

      Але  моє  зводиться  ось  до  чого. Як позбутися

 подвійного підпорядкування і що необхідно передбачити

 цим законом? Це перше питання.

      Чому  у  статті 6, в переліку тих принципів, які

 ідуть  гуманізм,  демократизм, приоритетних загально-

 духовних  цінностей не передбачено такого поняття, як

 патріотизм. Адже воно є у всіх абсолютно законах і не

 лише в нашій державі? я 
 я                           - 57 - я 

      Далі. Чому у статті 7 ви не посилалися на статтю

 73  Конституції,  глава  7, а посилалися на Закон про

 мову? Дякую.

 

      _____________.     Дякую.     Щодо    подвійного

 підпорядкування,   то   ми   вже  наголошували  і  на

 парламентських слуханнях і на багатьох інших форумах,

 що   це   бажана  норма,  яка  дозволить  витримувати

 державні стандарти освіти, для всієї нашої мережі, то

 якщо  певні нормативні акти, які буде робити держава,

 будуть    в    особі   Міністерства   освіти   будуть

 обов'язковими  для  виконання  всіма закладами освіти

 незалежно    від   того,   чи   це   місцевого   вони

 фінансуються,  вони фінансуються з місцевого бюджету,

 чи  з  центрального,  то  тоді ми вважаємо, що будуть

 витримані   всі   національні  стандарти  освіти,  це

 позитивне  явище,  і  ми закладаємо таку норму в нову

 редакцію закону.

      Щодо  другого запитання, про те, що можна було б

 доповнити  до  статті,,  я абсолютно згоден, це перше

 читання  і дуже багато пропозицій повинно надійти для

 того,  щоб  ми  доповнили  друге  читання. Так само і

 стаття 7.

 я 
 я                           - 58 - я 

      ГОЛОВА.  Дякую  Михайло  Захарович, сідайте будь

 ласка,  Володимир Юхимович Сторіжко -співдоповідь від

 комісії.

 

      ____________.  Шановний Олександр Олександрович,

 шановні  народні  депутати,  Комісія  Верховної  Ради

 України  з  питань  науки та народної освіти детально

 аналізувала дію і дотримання вимог закону Української

 РСР про освіту.

     Були проведені численні виїзні засідання комісії,

 тричі комісія разом з Міністерством розглядала проект

 закону   під  час  його  розробки.  Результатом  цієї

 роботи,  були  як  відомо  парламентські  слухання  в

 лютому місяці цього року, де було проведено всебічний

 аналіз  стану  освіти  в  Україні,  під час яких було

 внесено  більше  500  зауважень  і  пропозицій і було

 запропоновано  внести  зміни  і доповнення до діючого

 законодавства.

      Життя   показало,   що   в  умовах  реформування

 соціально-економічної  політики, виникла необхідність

 внесення  змін  і  доповнень,  як  до  окремих статей

 Закону  "Про  освіту"  так  і  доповнень  його новими

 статтями.    Це    дасть    можливість   привести   у

 відповідність   на   законодавчому   рівні   механізм я 
 я                           - 59 - я 

 врегулювання  відносин у сфері освіти до вимог галузі

 як сьогодні, так і на найближчу перспективу.

      По  суті,  ми  з  вами розглядаємо нову редакцію

 Закону "Про освіту". Я не буду повторювати інформації

 міністра і обмежусь найбільш суттєвими моментами.

      В новій редакіцї Закону державою підтверджується

 освіта  як  пріоритетна сфера соціально-економічного,

 духовного  й  культурного  розвитку  суспільства.  Це

 знайшло й конкретне відображення в рівні фінансування

 галузі  -10% від національного доходу. Ця частка була

 свого  часу  визначена  Верховною  Радою,  і  вона  є

 оптимальною  для  нашої країни і знаходиться на рівні

 розвинутих  країн  в  світі.  До  речі,  я  хотів  би

 відмітити  позитивну  тенденцію,  яка  останнім часом

 спостерігається   в   діяльності   нового   Уряду   -

 дотримуватись  досягнутих домовленостей по зароьітній

 платі, тобто до виконання вимог Закону "Про освіту".

      Позитивно  я хотів би ваідмітити і ту обставину,

 що  мви  маємо  надію  зустріти  новий рік з повністю

 підготовленими... з новими підручниками.

      В  новій  редакції  Закону принципово важливим є

 положення  щодо надання правових гарантій державою на

 отримання  молоддю загальної середньої освіти замість

 обов'язкового  навчання  до  15-ти  років. В минулому я 
 я                           - 60 - я 

 році  20  тисяч дітей припинили навчання, не здобувши

 неповної загальної середньої освіти. Тому я вважаю цю

 статтю (тридцять п'яту) -це дуже важлива стаття, і її

 треба підтримати.

      В  новому  Законі  надано  право закладам освіти

 самостійно      розпоряджатись     прибутками     від

 господарської   та   іншої  діяльності,  передбаченої

 статутом.  Передбачена  заборона  вилучення  основних

 фондів,  оборотних  коштів  та  іншого майна закладів

 освіти, крім випадків, визначених Законом.

      Закладам  освіти  надано  право  використовувати

 валютні  та  матеріальні  надходження  від зовнішньо-

 економічної   діяльності   для  забезпечення  власної

 статутної діяльності.

      Проте    на    думку    комісії   ряд   положень

 законопроекту  викладено  нечітко, а деякі потребують

 серьйозного  доопрацювання  та конкретизації. З цього

 приводу  ми  і  пропнуємо  сесії прийняти цей закон в

 першому  читанні  і  потім, після обговорення його на

 серпневих   нарадах  вчителів,  публікації  в  пресі,

 всенародного обговорення прийти до другого читання.

      Так в статтях 4, 5, 11, 12, 14, 23, 24, 27 та 35

 проекту   встановлено   повноваження  центральних  та

 місцевих   органів   державної  виконавчої  влади  та я 
 я                           - 61 - я 

 місцевих  Рад  в сфері освіти. Проте, визначення назв

 цих  орагнів  не  відповідає  статтям 35, 46, 49 і 50

 Конституційного   оговору   між  Верховною  Радою  та

 Президентом  України  і Законом України "Про державну

 влажду   та  місцеве  самоврядування  в  Україні".  Я

 сподіваюсь,  що  ці недоречності, які були внесені до

 підписання   Конституційного   договору   до  другого

 читання  будуть врегульовані.

      Конкретизації   потребує   правове   поле   щодо

 акредитації   закладів   освіти,  питання  діяльності

 державних закладів  освіти.

      Важливо    передбачити    відповідний   освітній

 кваліфікаційний  рівень  для  керівників  недержавних

 закладів  освіти.  Є  необхідність  більш  детального

 викладення  розділу  щодо  науки  у  вищих навчальних

 закладах.

      Важливо   також   визначити   гарантії   держави

 науково-педагогічним  працівникам та плату за наукові

 ступені та звання.

      Слід  продумати  більш  демократичні  засади для

 добора  як  керівників  навчальних  закладів,  так  і

 педагогів.

      Потребує   визначення  правове  поле  для  всієї

 системи  освіти: цивільної, військової, духовної. я 
 я                           - 62 - я 

      Невизначеними   є  функції  державної  інспекції

 закладів освіти. Серьйозного доопрацювання потребують

 статті  щодо  проблеми  виховання молоді, слід ввести

 нову статтю про трудове навчання і виховання молоді.

      Тобто, є над чим попрацювати до другого читання.

      Ведення     в   дію   Законопроекту     потребує

 додаткових    держаних   коштів   для   запровадження

 загальної  середньої освіти. Ці витрати в розмірі 360

 мільярдів карбованців на рік в цінах на березень 1995

 року  необхідно  буде здійснювати за рахунок місцевих

 бюджетів.

      Післе    детального    обговорення   зазначеного

 Законопроекту   комісія   дійшла   висновку:  просити

 Президію  Верховної  Ради  України і сесію розглянути

 поданий Президентом України проект Закону України про

 внесення  зміні  доповнень  до Закону Українскьої РСР

 "Про освіту", і внести його на розгляд Верховної Ради

 України.

      Шановні  депутати!  Прошу  підтримати це рішення

 комісії і дати відкрите зелене світло цьому Закону.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати!  Чи потреба задавати

 запитання?  Немає.  Є?  Ну, запишіться, будь ласка. 5

 хвилин   вистачить?  Добре.  Ви,  будь  ласка,  маєте я 
 я                           - 63 - я 

 перелік питань на сьогодні?

      5 хвилин, будь ласка. Марковська.

 

      МАРКОВСЬКА Н.С.

      Дякую.  Шановний пане доповідачу! Я хочу сказати

 те,  що підтримую даний проект, який вкрай необхідний

 і  прошу,  закликаю  всіх  депутатів  підтримати  цей

 Законопроект.

      У    мене    таке    питання.   Зараз   дуже   в

 України..........   багато   акредитацій  вузів  щодо

 прийняття   університетів   та   академій,   які   не

 відповідаюьть  тим  законам,  які  стосуються статусу

 академій  і  університетів.  То  як буде розглянуто в

 цьому напрямку,  в цьому Законі "Про освіту".

      Дякую.

 

      ___________.  В  новій редакції цього Закону, на

 мій  погляд,  досить  чітко  визначається віднолшення

 держави  до  вирішення  цих  питань.  Ви  знаєте,  що

 нещодавно  підписаний  Указ  Президента  щодо реформи

 вифщої  школи.  Створена  Урядова  комісія, до складу

 якої входять і члени нашої комісії, яка буде готувати

 питання  про  наведення  порядку  в  цій  надзвичайно

 важливій   сфері.  Тому  що  протягом  трьох-чотирьох я 
 я                           - 64 - я 

 останніх  років  йшов  некерований  процес  створення

 нових  університетів,  нових  навчальних  зкладів, не

 маючи   ні   матеріального   забезпечення,  не  маючи

 освічених  кадрів,  дипломованих для викладання в цих

 нових навчальних закладів.

      Тому,  на  мій погляд, ті дії, які запропоновані

 Урядом  і Міністерством, вони досить суттєво вплинуть

 і зупинять цей процес.

 

      ГОЛОВА. Довгань.

 

      ДОВГАНЬ С.В.

      Передаю слово катерині Самойлик.

 

      САМОЙЛИК К.С.

      Володимире      Юхимовичу,  в   першій    статті

 запропонованого  нам  проекту  вказано, констатується

 те,  що  освіта  в  Україні  базується на Конституції

 України,  а  в статті 41 третьому пункті другий абзац

 написано,  що  здобуття вищої освіти в вищих закладах

 освіти   різних  типів  може  повністю  або  частково

 оплачуватися   державою,   а   також   юридичними  та

 фізичними особами.

      Скажіть,  будь ласка, як же кореспондується оця, я 
 я                           - 65 - я 

 оця  стаття  41  запропонованого  проекту  з Основним

 Законом   нашої   країни  -Конституцією?  І  чому  ви

 вирішили  саме піти на це? Діє поки що Конституція, є

 там  гарантоване  безкоштовне навчання. Чому йдете ви

 на це?

      І  ще  одне  питання. Я бачу, що в цьому проекті

 дуже  багато уваги приділяється, хто відповідатиме за

 харчування дітей і т.д.

      Володимире  Юхимовичу, ви знаєте, що в більшості

 шкіл   сьогодні   в  україні  практично  без  нас  не

 проводиться   гаряче   харчування  дітей.  То  що  ми

 декларуємо  в цьому Законі те, чого вже майже немає у

 нас?

 

      _____________

      Так,  дякую.  Дякую  за  це важливе запитання. І

 саме при обговоренні нової редакції Закону на комісії

 ми ставили питання про те, щоб в перших статтях цього

 Закону  там,  де говориться про мету освіти, записати

 конкретно,  який  рівень  освідченості наших громадян

 цей  Закон гарантує. Тому що у нас є велика турбота з

 приводу того, що освітній рівень буде знижуватися час

 від  часу і ми будемо втрачати ті великі позиції, той

 світовий  рівень в освті і в науці, який у нас був до я 
 я                           - 66 - я 

 цього  часу. Ці зауваження, які висловлені комісією з

 цього  приводу,  щоб  записати  норми  закону, рівень

 освідченості  в  явному  виді він буде розглядати при

 підготовці Закону до другого читання на це запитання,

 вважаю  вичерпну відповідь дав міністр коли відповів,

 що  вся  здібна  молодь  має можливість на конкурсних

 засадах  вступати  до  вищих  навчальних  закладів. І

 отримати  вищу  освіту,  додатково до цього вводиться

 для  тих,  що  зазнали  поразки можливість продовжити

 навчання на платних засадах.

      Друге ваше питання  .

 

      ГОЛОВА.  Віднсоно харчування. Записано, гарантії

 немає.

 

      ___________.

 

      Але  я  уточнюю перше питання. І вношу прозицію,

 будь  ласка,  давайте  узгоджувати  статті  проекту з

 Конституцією,  чому  ми  йдемо на порушення основного

 Закону.

 

      ___________. З приводу харчування -це стосується

 головним  чином  тих питань, які вирішуються на рівні я 
 я                           - 67 - я 

 місцевого  самоврядування  і  ми  маємо досить багато

 прикладів  сьогодні  коли  ці  питання  досить  добре

 вирішуються.

      Я  за  те,  щоб записати цю норму в Закон. Але я

 думаю,  щоб  було  доцільно  вносити ці пропозиції до

 другого   читання,   зробити   відповідні   фінансові

 прорахунки  і  узгодити  ці  питання  з  відповідними

 державними інституціями.

 

      ГОЛОВА.Дякую , сідайте , будь ласка.

      Шановні  депутати!...  Сідайте  на місце... Ви 7

 числа   одержали   цей   Закон   і  мали  змогу  його

 опрацювати.  Я  звертаю  увагу  вашу  на те, що це не

 новий  Закон.  Це зміни до діючого Закону. Але власне

 вийшли на нову редакцію цього документа.

      Ми  провели  слухання і питання, які ви сьогодні

 ставите,   обговорювалися   тут   під   час   слухань

 парламентських.  Ми приймаємо Закон у першому читанні

 і в кого є зауваження і що Самойлик подавала і інші -

 можна дати в Комісію, вони будуть враховані.

      Пройдут    конференції   серпневі.   Перед   цим

 опублікується   документ,   будуть   внесено   багато

 пропозицій  і  теж  будуть  опрацьовані  в остаточній

 редакції. я 
 я                           - 68 - я 

      Я  просив  би  тоді  таким  чином  діяти  зараз.

 Враховуючи  всі ці обставини, про які я говорив і те,

 що  ми  його  уже  слухали  в  залі  тут  і  є  змога

 доопрацювати,  доповнити  і  так  далі -прийняти його

 зараз  в першому читанні в тому варіані, як дається в

 проекті Постанови.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Можна так? А?

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Зараз,  да.  Тому  що... ну власне кажучі, Закон

 прогресивніший  ніж  той,  що  був. Тому є пропозиція

 проголосувати  його  в першому читанні. Тобто, проект

 Постанови... З процедури? Потім. Проголосуєм -потім.

      ...Проект    Постанови,    внесений    Комісією,

 ставиться на голосування.  Прошу.

 

      "За" -

 

 

      Я  звертаюся  до депутатів, які гуртом стоять, і

 невідомо   чим  займаються  -чому  ви  не  голосуєте.

 Голосуйте  "проти", якщо ви протестуєте. Але не можна

 ж так...

      Я ще раз ставлю на голосування. я 
 я                           - 69 - я 

 

      "за" -

 

      Що з процедури Пейгалайнен?

 

      ПЕЙГАЛАЙНЕН   А.  В.  143  избирательный  округ,

 Харциский, Пейгалайнен, фракция "Коммунистов".

      Александр  Александрович,  уже сегодня вносилось

 нашими народными депутатами Марченко, Ветренко вопрос

 по  нашему  Регламенту,  а именно статья 3. 5. 1, где

 четко  говорится,  если  законопроект не соответсвует

 Конституции,  мы  должны  его  направить на то, чтобы

 проверить на соответсвие Конституции.

      Я настаиваю то же самое на проведение экспертизы

 по  данному законопроекту. Так как здесь в статье 40,

 34,  53  они  не  соответсвуют  статье 43 Конституции

 нашей Республики.

 

      ГОЛОВА. По-перше, юридична експертиза на предмет

 відповідності  Конститції  проведена  теж, зауваження

 зроблені.  Конкретна  ситуація. Сьогодні в нас більше

 половини   виробництва,   майна,   яке   було  раніше

 державним  стало  не державним. Візьмемо для прикладу

 акціонерне   товариство.   Такий-то  завод  має  свій я 
 я                           - 70 - я 

 спеціальний   середній  заклад,  може  готувати  собі

 кадри.  Це  не  державна  форма  підготовки  кадрів і

 навчального закладу. Раніше цього не було в нас, тому

 Конституція  гарантувала  саме  де  державні  форми і

 безплатну  освіту  в  тому  числі і так далі. Якщо це

 сьогодні  є  недержавний  навчальний  заклад, але він

 може  видать  диплом,  прирівнять  його  до  іншого з

 відповідною  сертифікацією  і  так  далі. Це потрібно

 відображати.  Ну,  ми  ж не винні тут, що Конституція

 тут не відповідає тим процесам, які вже відбулись.

      Тому  юридична  довідка  тут є. Зауваження деякі

 внесенні. Вони будуть враховані під час підготовки до

 другого читання.

      Я просив би проголосувати ще раз за основу цього

 законопроекту.  Хто  за  те, щоб поіменно голосувати,

 прошу.

 

      "за" -

 

      ГОЛОВА.  Не  працює система прошу, ще раз можете

 ставити?   Будь   ласка,   хто  за  те  щоб  поіменно

 голосувати,  я  вношу  пропозицію яку наполягають, на

 якій наполягають депутати. За поіменне голосуванная.

 я 
 я                           - 71 - я 

      "ЗА" -

 

      ГОЛОВА.  Голосується  поіменно  проект постанови

 внесенний від комісії.

 

      "ЗА" -

 

      ГОЛОВА.  Рішення прийнято. Які доповнення будуть

 прошу? Вітренко прошу, Мовчан.

 

      ____________.  Шановний Олександр Олександрович,

 я  розумію  що вже проголосовано, але я не розумію на

 якій підставі ви порушуєте Регламент...

 

      ГОЛОВА.    Будь    ласка    доповнення   Наталія

 Михайлівна.

 

      ____________.  Олександр Олександрович, якщо нам

 дійсно  здається,  що  і  ми  можемо  довести, що йде

 порушення  Конституції,  чому  ви  не  даєте змоги це

 перевірити.   Сьогодні  зал  проголосував  не  вірно.

 Концептуально  вже  в  другому  читанні не можна буде

 змінити  закон  і  ми  втратимо  пріоритет освіти, бо

 відмовилися від декларації де записано, що освіта має я 
 я                           - 72 - я 

 пріоритет,  і  від  Конституції де є гарантії освіти,

 ось що ви зробили.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  конкретніше доповнення.  Будь

 ласка Мовчан.

 

      ____________.         Шановний        Олександре

 Олександровичу,   шановні   колеги,   ви  самі  щойно

 сказали,  що  відбудуться серпневі наради педагогів і

 сьогоднішній  проект  дуже  має  велике  значення для

 того, з чого починається навчальний новий рік.

      І  я  думаю,  що позитив в тому, що ми схвалюємо

 це,   як   перший  варіант  є,  але  без  обговорення

 короткого,  за коротким, як ви кажете сценарієм треба

 було   провести.   Чому?  Тому,  що  і  констиутційні

 питання, і інші норми -їх можна вже не поправляти, як

 каужть,   тому   що  будуть  посилатися,  дійсно,  на

 ідеологію,  яка  закладена  в  першому варіанті. Тому

 вкрай  необхідно  було  б  провести  хоча  б  коротке

 обговорення. Чому (іще раз)? У цьому Законі, в новому

 зберігаються   старі  норма.  Я  не  випадково  питав

 Михайла  Захаровича:  чому  не  посилаються на статтю

 Конституції  73-ю,  а  на  старий  Закон -Закон, який

 стосується  РСР, Української РСР?!.. Ви розумієте, що я 
 я                           - 73 - я 

 анахронізм  зберігається  і  в цьому варіанті, і тому

 доречно   було  б  провести  не  те,  що  ревізію,  а

 обговорення   коротке  для  того,  щоб  уникнути  цих

 тавтологій.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  вносьте  свої пропозиції.

 Крім   того,   це   -редакційна   правка...  Є...  ми

 проголосували  (220)  в  першому  читанні; до другого

 читання      всі      зауваження      можуть     бути

 враховані............   Обговорення...   а   відносно

 обговорення  -ми  провели  цілий день слухань з цього

 питання, де брали участь (в обговоренні) і депутати в

 тому  числі...  Є  пропозиція  завершити  обговорення

 цього питання.... Дякую.

     Слухається питання про проект Закону України "ПРо

 внесення  змін  і  доповнень до чинного законодавства

 щодо  відповідальності  посадових  осіб,  продовження

 постатейного   голосування  в  другому  читанні",  це

 Омельченко   Григорій   Омелянович,  голова  Комісії.

 Прошу.

      Я  прошу  вибачення!  Ми  проект  Постанови,  де

 записано:   в  цілому  голосується  під  час  другого

 читання.

      На  трибуну!  А,  дуже  правильно...  Вибачайте, я 
 я                           - 74 - я 

 вибачайте...   В   цілому  Постанова  голосується!  В

 цілому! Ставлю на голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Голосується   поіменно,   оскільки   в   першому

 варіанті  голосувалась  поіменно. В цілому Постанова!

 Зак "Про освіту", Постанова!

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Я  ще  раз  пояснюю:  не  Закон,  відносно якого

 вийшов  Омельченко  на трибуну -Закон "Про осіту"! Ми

 проголосували  Постанову за основу. Постільки не було

 доповнень,  ставиться в цілому. Постанова, внесена на

 розгляд комісією.

        Ставлю  на голосування і поіменно голосується,

 оскільки голосували перший раз поіменно.

      За

      Рішення

      Будь ласка.

      На   сторінці   7   до   166  статті  ми  дійшли

 "Перевищення   влади   або   посадових  повноважень".

 Зауваження, які були тут враховані всі. я 
 я                           - 75 - я 

 

       ___________.      Олександр      Олександрович,

 дозвольте?

      Я   хотів   би,   щоб   ми   обговорення   цього

 законопроекту  в  другому  читанні  почали  з  самого

 початку,  я об'ясняв це на Президії, коли вас не було

 і ми погодились.

      У  п'ятницю  два  тижні  тому назад було 115-120

 депутатів...

 

      ГОЛОВА.  Ви  вибачте, ви не депутатів рахуйте, а

 ви говоріть по суті питання, будь ласка.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО.   Я   доповідаю   по  суті  питання,

 Олександр   Олександрович,  деякі  статті,  які  були

 прийняті  в цьому законі, а це посилення кримінальної

 відповідальності  за скоєння посадових злочинів, були

 проголосовані     115-120    народними    депутатами.

 Вдумайтесь  про  це?  Я  не хочу брати гріх на душу з

 цього  приводу...

 

      ГОЛОВА.  Якщо  не берете,  то сідайте на місце!

       Ну, а що це за робота? Ми дійшли до 166 статті.

 я 
 я                           - 76 - я 

      ОМЕЛЬЧЕНКО.

       Ми  не дійшли до 166 статті, тому що в залі два

 тижні  тому  назад  було  115-120 депутатів.

      (Шум в залі)

      І  я  тоді  казав,  шановні, так сказать, щоб не

 доповідати.

 

      ГОЛОВА.     Оскільки    комісія    відмовляється

 доповідати, питання знімається з розгляду.

      (Шум в залі)

      Так контролюйте.

      (Шум в залі)

      Це не збори - це засідання Верховної Ради.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

      Шановні колеги! Шановні колеги!

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Звільніть поки що трибуну.

      Будь ласка, Василь Миронович.

      Сядьте поки що на місце.

 

      КОРНЕЛЮК В.М.

      Дякую.  72  виборчий  округ,..................., я 
 я                           - 77 - я 

 Корнелюк.

      Шановний   Олександр   Олександрович!   Я   хочу

 звернути вашу увагу, як Головуючого, що вас знову без

 вашої  вини  звинуватять  невідомо  в  чому?  Питання

 поставлено  в  повістку денну. І уе справа керівників

 фракцій  і  груп  забезпечувати явку депутатів на час

 засідання, це не вина Головуючого, що ходить невідомо

 хто  і  невідомо  чого.  Питання  стоїть так, як воно

 поставлено  згідно рішення Президії Верховної Ради. І

 те,   що   депутати  виходять  з  залу  -це  не  вина

 Головуючого  на  засіданні,  вина  керівників  груп і

 фракцій.  І   давайте   будем   забезпечувати   явку.

 Правильно,  Григорій  Омелянович, що немає людей. Але

 чи я це вина, давайте будем брати всі разом на себе і

 забезпечувати обговорення питання, а не робити когось

 крайніми.

      Дякую.

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Ми готові розглядать це питання? Комісія

 готова  доповідать  у  порядку,  у  процедурі другого

 читання чи ні? Ви можете доповідать це питання? Ідіть

 на  трибуну  і, будь ласка, не виховуйте депутатів із

 трибуни. я 
 я                           - 78 - я 

      (Шум в залі)

      Оскільки  ми  дійшли  тільки  7 статті, до назви

 Закону  зауваження  є?  Я  прошу,  одну  хвилинку, не

 треба.  На  трибуні  доповідач. Йде процедура другого

 читання.   Були   зауваження  до  назви?  Були.  Вони

 враховані.

      До  преамбули  теж.  До  першої статті було одне

 зауваження. Враховано. Немає заперечень?

      До  глави 7 "Посадові злочини" зауваження ті, що

 були, враховані.

      Стаття  164. "Визначення понять, що вживаються в

 статті  цієї глави". Відхилена одна поправка. Решта -

 враховано.

      Не   наполягає   той,   хто  відхилив,  на  його

 аргументації? Ні.

      Запитання  при  другому  читанні  не  задаються.

 Прочитайте Регламент.

      Далі.  До  статті  165:  "Зловживання владою або

 посадовим    становищем".   Відхилена   15   поправка

 Верховного Суду. Решта - враховані.

      Ви наполягаєте на аргументації? Одну хвилиночку.

      До  сторінки  шостої  включно від другої текст у

 правій   колонці   поданий  в  Комісію  ставиться  на

 голосування.  Прошу  уваги. Та, я дам вам слово зараз я 
 я                           - 79 - я 

 до цієї...

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  У  вас до 15-ої? 15-та поправка. Так до

 15-ої  я  ще  голосую. 15-та ще не голосується. 15-та

 будете ще мать слово.

      Ще  раз  пояснюю.  Одну хвилинку, ще раз пояснюю

 ситуацію.

      Вдругому   читанні,  в  режимі  другого  читання

 розглядаються   поправки.   Назви  і  зміни  включно,

 вірніше, включно до 14-ої поправки те, що враховано і

 визначено  в  правій  колонці в редакції від Комісії,

 ставиться  на  голосування. Зауваження всі враховані.

 Ще   раз   ставлю  на  голосування,  якщо  будете  на

 полягати,  буду ставити на поіменне голосування. Тому

 що ви.

 

       ЗА

      Рішення

 

      15 поправка, будь ласка Говорун.

 

      ГОВОРУН. я 
 я                           - 80 - я 

 

      Шановні народні депутати!

      Я  прошу  звернути  вашу  увагу  на  поправку 15

 Верховного  Суду України вона надзвичайно принципова.

 Стаття  165  вона діє вже декілька десятків років. Ця

 стаття   зараз   в   пропонованій   редакції  комісії

 пропонується  її  залишити,  але  виключити  слова із

 тексту.  З  корисливих  мотивів  або  іншої особистої

 заінтересованості.   Верховний   Суд   пропоную  і  я

 пропоную, закликаю вас, що в тексті правої колонки ці

 слова   з  корисливих  мотивів  або  іншої  особистої

 заінтересованості  залишити, якщо ми цього не зробимо

 і  виключимо  ці  слова,  то  це приведе до намагання

 створити універсальну статтю під яку будуть підпадати

 дії   посадових   осіб,  які  не  передбачені  діючим

 кримінальним   Кодексом,   стаття   дозволить  значно

 розширити   коло  посадових  осіб,  які  можуть  бути

 притягнуті до  кримінальної відповідальності.

      І    це    намагання   спростити   розслідування

 кримінальних  справ  цьому  у  цьому виду злочину, не

 треба  буде заводити наявність... вдумайтеся є намір,

 є  наслідки,  а  в  законі  сама  стаття  починається

 зловживання службовим становищем. З якою метою. Тобто

 я  прошу ці слова, щоб з порушливих мотивів або іншої я 
 я                           - 81 - я 

 особистої  заінтересованості записати в праву колонку

 сьогодні(перебиває ГОЛОВА)

 

      ГОЛОВА.   Я   прошу  коротше,  ви,  будь  ласка,

 проголосували одну хвилину.

 

      ___________.   Я   вибачаюсь,  я  закінчую  счас

 Олександр  Олександрович. Счас підготовлені 2 проекти

 Кримінального  Кодексу України. Один виключає взагалі

 цю  статтю.  Інший  Кодекс залишає її в тій редакції,

 яку   я   пропоную.  Я  прошу  підтримати  пропозицію

 Верховного  Суду. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, відповідь.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г. О. Шановні колеги! Зверніть щоразу

 увагу  в  якій  редакції  подає  Комісія  статтю  165

 Кримінального Кодексу.

      Зловживання  влади  (..........),  тобто -умисне

 використання  особою  влади  чи  посадового становища

 всупереч  інтересам  служби.  І наслідки, яке завдало

 істотної шкоди.

      Чому  ми  викинули  із  старої редакції, вірніше

 (..........)  в  Кримінальному  Кодексі той мотив, на я 
 я                           - 82 - я 

 який посилається Володимир Пилипович? Слідча і судова

 практика  свідчить -за останні 10 років по цій статті

 майже немає жодної самостійної кримінальної справи за

 останні  10  років  тому  що  записано:  стаття  7 із

 корисних     інтересів,     або    іншої    особистої

 зацікавленості. І те, що ми зараз бачимо і зокрема по

 трастах  питання,  яке  ми  розглядали,  які  завдані

 збитки і людям і державі, але притягти посадових осіб

 до  кримінальної  відповідальності ми не можемо -якщо

 залишимо редакцію статті 165 у старому варіанті. Тому

 ми  й  запропонували  цю  редакцію  статті,  над якою

 працювали  і  представники  Верховного Суду і зокрема

 член   Верховного   Суду  Скомароха,  який  кінцем  і

 погодився з нашою пропозицією.

      У нас в Україні єсть єдиний фахівець спеціаліст-

 професор,  доктор  юридичних  наук  Александр  Якович

 Світлов,  який  працював  у нашій робочій Комісії. Це

 його тематика -розробка посадових злочинів. Він також

 з  нами  погодився  з запропонованою нашою редакцією.

      Ітак,   в  запропонованій  редакції  записано  -

 зловживання  владою,  умисне  використання. Тобто, во

 вред   государственной   службе.  І  наслідки,  тяжкі

 наслідки,  які  (..........).  І тому, якщо ми хочемо

 покласти  край  дійсно тій вакханалії, яка робиться в я 
 я                           - 83 - я 

 цих  державних... посадовими особами. то й пропонуємо

 прийняти  у цій редакції. Будуть тяжкі наслідки, буде

 кримінальна відповідальність. Немає тяжких наслідків,

 не   буде   і   кримінальної  відповіадльності,  буде

 дисциплінарна чи інша матеріальна відповідальність. Я

 прошу  підтримати  вас шановні колегі редакцію статті

 нашої комісії.

 

      ГОЛОВА.  Володимир  Пилипович, ви наполягаєте на

 голосуванні  у редакції від суду? Значить, я прошу, є

 конкретна   пропозиція,   поправка  15.  Ставить  так

 питання Верховний Суд. Григорій Омельянович, ви де що

 не  по  суті  питання  відповідаєте. Мова йде тут про

 уточнення  злочино,  якщо зроблено воно із корислових

 мотивів  або  іншої  особистої  заінтересованості. Це

 суттєве уточнення. А ви даєте загальну оцінку. Тому я

 просив  би  редакцію від, яку пропонує Верховний Суд,

 пункт  15,  відповідно до Регламенту у режимі другого

 читання  я ставлю на голосування підтриману депутатом

 Говоруном. Будь ласка, визначиться голосуванням.

 

      _____________.  Я  прошу  поставити цю статтю на

 поіменне голосування.

 я 
 я                           - 84 - я 

      "за" -

 

      Ще  раз  прошу  доповідача,  ви  не командуйте з

 трибуни   як   голосувать.   Кожен  депутат  знає  як

 голосувать.  Я  зобов'язанний зробити вам зауваження.

 Про що, яка поправка? Ваша? Та не треба заперечувать,

 уже заперчили голосуванням. Що ж тут заперечувать.

 

      _____________.        Шановний        Олександре

 Олександровичу,   я   прошу  поставити  цю  статтю  в

 редакції  комісії  на  поіменне голосування. Це право

 моє як депутата, будь ласка, поставте.

 

      ГОЛОВА.  Я  на  поіменне голосування ставлю тоді

 весь  закон,  щоб  ми  не...  Будь ласка, на поіменне

 голосування, хто за те...

 

      "за" -

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято. Поправка 15 в редакції

 Верховного  суду  ставиться  на  поіменне голосування

 будь ласка, поправка 15.

 

      "ЗА" - я 
 я                           - 85 - я 

 

      ГОЛОВА.  Рішення  не  прийнято.  Вся  стаття 165

 ставиться на голосування в редакції від комісії.

 

      "ЗА" -

 

      ГОЛОВА.  В  чому  справа,  я  хочу  запитати вас

 народні депутати.

      Одну  хвилину, зареєстровано 324 і будь ласка не

 закликайте   туди   руками,   подивіться   ви  можете

 голосувати зараз 324 голоси.

      Будь ласка Носов.

 

      ____________.   Я  хочу  сказати  депутатам,  що

 Верховний  суд  хоче  закласти  хитру  норму,  штучні

 умовки  про  умисел корисно чи не корисно в інтересах

 третіх  осіб  вони не передбачають, там просто просте

 питання, щоб менше справ було таких, а для діла треба

 зробити   так,   як   пропонує   з   трибуни  депутат

 Омельченко,   я   прошу   депутатів   підтримати   цю

 пропозицію від комісії.

 

      ГОЛОВА. Говорун.

 я 
 я                           - 86 -

      ____________.   Шановні   народні   депутати,  я

 минулого  разу  говорив  і  зараз,  з корупцією треба

 вести  боротьбу  з злочинністю, але не можна її вести

 популіськими  методами,  і шляхом створення враження,

 що ми ведем боротьбу. Зловживання службо

      .........

 пропонує  і  доповідає  Григорій  Омелянович,  це  не

 значить,  що ми... не буде відповідальності. Стаття є

 і  вона буде діяти. І не треба з цього трагедію, і не

 треба  робити,  що ми щось тут знову надзвичайне таке

 вводимо,  після  чого  поведем  серйозну  боротьбу  з

 корупцією.    Це   надзвичайно   принципова   позиція

 Верховного суду.

 

      ГОЛОВА.   Номер?   Будь   ласка,................

 Райковський.

 

      РАЙКОВСЬКИЙ Б.С., 385 виборчий округ.

      Уважаемые депутаты!

      Я  хотел  бы  обратить  вас к судебной практике,

 которая  была  до  настоящего  времени (вернее, ранее

 была).  Под  эту  статью можно подвести, так сказать,

 понятие  как  "хозяйственный  риск". Вы помните, были

 такие  у  нас  уголовные  дела,  когда осуждали наших

 руководителей -когда нанимались бригады, строили там,

 ремонты  делали  коровников  и  других,  так сказать, я 
 я                           - 87 - я 

 сельскохозяйственных   построек,  но  превысили  фонд

 оплаты  труда.  Кто может, так сказать, оценить?... И

 сегодня  ж  можно  так  и  сделать  -сегодня  сделал,

 например,  коровник,  построил,  превысил фонд оплаты

 труда,  смету... А кто посчитает затраты -выгодно это

 было  или  нет?  Например,  не  получил...  если б он

 вовремя не построил бы этот коровник, значит сельское

 хозяйство   не  получило  бы  надои  молока,  мяса  и

 прочее...  Или сегодня можно под эту статью подвести,

 значит,  -"задал  істотної  шкоди..." государству. Не

 вовремя посеял, значит, не туда использовал кредит. А

 хозяйственный   руководитель   использует   кредит  и

 смотрит,  куда  необходимо  его использовать... Здесь

 должна  быть  личная  заинтересованность!..  Если нет

 личной  заинтересованности, нет состава преступления.

 А  сегодня  пытаются  навязать  любое,  так  сказать,

 деяние,    которое   нарушает...   с   точки   зрения

 субкективизма...   И   привлечь  любого  к  уголовной

 ответственности.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Борис................, дякую.

 Зрозуміло!    Одну    хвилину    використовуйте   для

 аргументації.

      У  166-й статті немає... вірніше, всі зауваження я 
 я                           - 88 - я 

 враховані.  Всі. Ставлю 166-ту статтю на голосування,

 будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Сто шістдесят шосту! Голосується поіменно!

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Стаття  167,  враховані  всі  зауваження,  немає

 потреби обговорювати?

      До 168, одне відхилене , решта враховані.

      В вас є?

      Нема. статтю 167 ставлю на голосування в цілому.

      Всі враховані зауваження, всі.

      Редакційне уточнення, Говорун .

 

      ГОВОРУН .

      Григорій  Омелянович,  27 поправка від комісії з

 питань  екологічної  політики  пропонується в санкції

 частині  2  виключити  шртаф. Записано, що враховано,

 але  в правій колонці залишена ця санкція. Це помилка

 чи це позиція?  До 5 років і штрафом.

 я 
 я                           - 89 - я 

       ГОЛОВА.  27  поправка:  пропозиція  покарання у

 вигляді штрафу  виключити.

 

       ОМЕЛЬЧЕНКО.

        Доповідаю:  і  позвавленням волі і накладенням

 штрафом,  комісія  виклала  правильно  в  редакції  і

 штрафом одночасно.

 

      ГОЛОВА.  Тоді  треба писати, що не враховано, чи

 відхилено.  А  ви  наполягаєте, щоб голосувати? Ясно,

 тут просто неточно подано, він не наполягає, але...

       167 ставиться на  голосування.

      У вас зауваження є, будь ласка, Ілясевич.

 

      ІЛЯСЕВИЧ.  Шановний  доповідачу, я хотів би, щоб

 ви роз'яснили присутнім, чи вважається перехід грошей

 на  власний  рахунок  в  закордонний  банк  хабарем в

 особливо  великих розмірах чи ні? Справа в тому, що

 опередні статті прийняли, я не мав задати запитань, а

 ам  дуже  багато цікавого виходить і по 66, і по 65 і

 64 статті. Ну, це поїзд пішов, прийняли, не поправиш,

 на.............

      А от по цьому  прошу роз'яснити.

 я 
 я                           - 90 - я 

       ГОЛОВА.  Я  ще  раз  прошу,  в  другому читанні

 запитання  задаються по суті тої чи іншої норми, якщо

 ваша  поправка  внесена  там. Або ви відстоюєте ту чи

 іншу  поправку.  Оскільки тих зауважень нема, і немає

 поправок  ваших,  і немає тих, що не враховані, та ні

 будьто, вони всі враховані, то навіщо тоді запитання,

 врахована поправка.

      Григорій Омелянович.

 

      ____________.  Я доповім, ми розглядаємо зараз з

 вами  статтю  167, яка називається "халатність", а не

 168  там  де  мова  йде  про  хабарництво,  ми  зараз

 дійдемо.

      Шановний  колего,  ми  розглядаємо  зараз статтю

 167,  халатність,  а  ви говорите про хабарництво, що

 передбачено, статею 168.

 

      ГОЛОВА. 167 стаття ставиться на голосування.

 167    стаття.   Ставиться   на   голосування,   167.

 Голосується  поіменно.  Всі  зауваження  враховані, 1

 відхилене  те,  що..., про яке говорив Говорун, і він

 не наполягає на голосуванні.

 

      "за" я 

      Рішення прийнято.

      Керівники фракцій і груп зайдіть в зал Президії,

 перерва на півгодини. я 

                         - 91 - я 

                     ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА. .......    ..........        ..........

      ....Івано-Франківська,  що  вже  перейшли в іншу

 Верховну  Раду  чи що? Тернопільска, жодного депутата

 не  бачу,  то  Бойко Тернопільщини не представляє, да

 там сидить.

 

 Ну,  не  мені,  ви ж знаєте, як оформляється запит. В

 Секретаріат, він оформляє -і все. Конєшно, почитайте

 в Регламенті.

      Омельченко, будь ласка.

      Я прошу! Будь ласка.

      Стаття ...

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. 168.

 

      ГОЛОВА. Яка? 168. Відхилена перша поправка, 128-

 а поправка, решта і 34-та, решта враховані. У авторів

 28-ої і 34-ої нема зауважень?

      Одну хвилину. У вас? До якої? Яка? Так я про 34-

 у питаю?

      38-а.   А,   Смірнов,   відхилена.  Будь  ласка,

 Смірнова. я 
 я                           - 92 - я 

 

      СМІРНОВ Є.Л.

      Євген Смірнов, 61-ий виборчий округ.

      Я  пропоную,  пропонував  там в тексті до 168-ої

 статті до третьої частини запровадити смертну кару за

 брання   хабарів   в   особливо   великих   розмірах.

 Аргументація   точно  така  ж,  як  і  тоді,  коли  я

 пропонував     таку     ж     міру    покарання    на

 (..........)(..........). Людина, злочинець, який має

 дуже   багато  грошей,  одержавши  навіть  15  років,

 сидітиме максимум 3, якщо взагалі сидітиме.

      Але, оскільки зараз у нас Генеральним прокурором

 є  пан Дацюк і невідомо, що буде далі, але дуже добре

 відомо,  що  при пану Дацюку може бути звинувачення у

 будь-якому   злочині  будь-хто  і  невідомо,  чим  це

 закінчиться, я цю поправку знімаю.

 

      ГОЛОВА. Знімаєте?

 

      СМІРНОВ Є.Л. Знімаю.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      У вас до якої? 28-ма.

      Будь ласка, Васильєв. я 
 я                           - 93 - я 

 

      ВАСИЛЬЄВ Г.А.

 

      Я  не  знаю, кто у вас состоит консультантом, вы

 говорите,  доктор наук, который помогал вам, Григорий

 Емельянович,    вносить   изменения   в   действующее

 законодательство,  но  вы  как  юрист очевидно должны

 понимать,   что   предложенная   комиссией   поправка

 повлечет  за  собой  расширительное  толкование,  она

 является не конкретной.

      И  коль  вы  убераете  определенные  признаки  и

 диспозиции  этой  статьи  значит  необходимо  будет в

 случай  принятий вашей редакции пересматривать сотни,

 а  то  тысячи  уголовных  дел  так, как ваша редакция

 будет  иметь  обратную  силу,  тысячу  уголовных дел,

 значит  существенно не содержит и найболее приемлемая

 редакция   статьи   действующей  168  дачи  взятки  в

 интересах,  вернее за выполнение действий в интересах

 передающих,  это  предлагается  убрать,  тогда же что

 останется. Во имя чего предается, для чего.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Можна  відповідати.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка. я 
 я                           - 94 - я 

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО.

 

      Відносно  того,  щоб  сказати  за  собою потягне

 якийсь   відносно  тих  кримінальних  справ  по  яким

 винесено вироки.

      У   Постанові   Верховної   Ради  в  проекті  до

 прийняття цього закону в пункті два дана відповідь на

 це  запитання,  встановити,  що  особи  засуджені  до

 введення  цього  закону  в дію...... статей 168, 169,

 170   за  неодноразове,  а  там,  якраз  пов'язано  з

 трактуванням, чи буде це признак повторності. Тому що

 Верховний   Суд  вважав,  що,  якщо  ми  виключили  в

 інтересах....   хабаря,   оскільки   це   впливає  на

 визначення   повторності,   то   це  являється  якраз

 помилкою  на  визначення повторності -це не впливає і

 відповідь  на  це  питання, подивіться, будь ласка на

 сторінці 5 де ми визначили визначне повторності, от і

 тому  наша  комісія  зупинилася  на  такому, на такій

 редакції статті.

      Одержання  посадовою  особою, будь-якому вигляді

 хабаря  за  виконання чи не виконання будь-яких дій з

 використанням наданої влади чи посадовим становищем.

 я 
 я                           - 95 - я 

      ГОЛОВА.Васільєв, прошу, будьте уважні.

 

      ___________.

 

      Постанволение  Верховного  Совета  мы  не  можем

 отменить общие принципы, которые заложены в уголовное

 законодательство,    если   статья   пусть   даже   в

 диспозиции,  я  не  говорю  за  санкции статьи -более

 мягкая,   она   имеет   обратную   силу.   И  никаким

 Постановлением   Верховного   Совета   этот   принцип

 исключить нельзя. При чем здесь повторность? Меняется

 диспозиция   этой  статьи,  исключаются  определенные

 признаки  состава  преступления.  Вы  же  должны  это

 понимать.  Я  еще  раз  говорю: хотим мы этого или не

 хотим,    но    тысячи    уголовных   дел   прийдется

 поднимать   и   пересматривать.   Во  имя  чего?  Она

 нормальная статья.

 

      ГОЛОВА.  Григорій  Омельянович!  Ви наполягаєте,

 Григорій  Андрійович,  на  тому, що 28 поправку треба

 голосувать?

      28   поправку.   Будьте   уважні.   Аргументація

 Васильєва  була досить грунтовною. Я прошу підтримати

 цю   аргументацію,  оскільки  вона  справді  поліпшує я 
 я                           - 96 - я 

 законодавство,  робить  його  таким  конретнішим, яке

 потрібно  на  сьогоднішній день.

      Ставиться   на   голосування   28   поправка.  У

 редакції,  яку  відстоював...  від  Верховного  Суду,

 скажемо так.

 

      "За" -

 

 

      Хто не зрозумів?

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Що?  Що?  Райковський,  що  ви  хотіли сказать -

 поясніть. Борис Семенович!

      Та почекайте говорить, поки  не поставлять...

 

      ___________.

      Александр  Александрович,  ну  есть общепринятые

 нормы Уголовного права. Как действует Уголовный Закон

 во  времени  и простанстве? Что, они не понимают, что

 Комиссия  вот  эта натворила. Каким-то Постановлением

 хотят  отменить весь Уголовный Кодекс. И те принцыпы,

 которые  заложены в  Уголовном Кодексе.

 

      ГОЛОВА.  Ви  наполягаєте  (я про 28-му поправку) я 
 я                           - 97 - я 

 голосувати її?

 

      __________Конечно, надо.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло?

      Я  ще  раз  ставлю  на  голосування. Нагадую, що

 поіменно голосується.

 

      "за" -

 

      До  цієї статті нема більш зауважень? Вся стаття

 168,   з   урахуванням   поправки   28  ставиться  на

 голосування.

 

      "за" -

 

      Стаття   169   "Посередництво   в  хабарнецтві".

 Відхилена  41 стаття, яку пропонував Верховний Суд, і

 44 Говоруна. Говорун,  будь ласка, слово.

 

      ГОВОРУН В.П.

 

      Шановні   народні  депутати,  я  вже  в  перерві

 отримав  зауваження,  чого активно підтримував по 165 я 
 я                           - 98 - я 

 свою позицію. Хочу і відносно 165 зараз сказати. Я не

 хочу  популізмом  займатися  в  питаннях  боротьби  з

 злочинністю,   я   відстоюю   юридично,   обосновано,

 кваліфіковано  положення  законодавства.  І  тільки з

 цього вихожу.

      Я  пропонував,  поправка 144. Не можна звільняти

 посередника  від  кримінальної  відповідальності.  Ви

 подивіться  в  правій колонці, напроти 44 пропозиції,

 звільнення      посередника      від     кримінальної

 відповідальності,  якщо  після  передачи  хабара  він

 добровільно  заявив  до порушення кримінальної справи

 щодо  нього. Його піймали на гарячому і питання перед

 ним  стоїть  чи  писати  заяву,  чи  чекати порушення

 кримінальної справи.

      Зверніть   увагу   і   на  статтю  слідуючу  про

 звільнення    від    кримінальної    відповідальності

 пособника  також,  якщо  після  передачі  хабара, він

 добровільно заявив про це порушення(..........).

      Єсть   стаття   19  Кримінального  кодексу,  яка

 гласить   ступень   і   характер  участі  кожного  із

 співучасників   у   скоєнні   злочину,  повинні  бути

 враховані судом при визначенні покарання, передбачено

 звільнення  від  покарання  того, хто дає хабар, якщо

 відносно нього вимагательства були. я 
 я                           - 99 - я 

      Але  який  тиск  на  посередника чи на посібника

 тиску,  це  людина,  Яка  добровільно йде на це, і не

 безкорисно часто, якщо ви проаналізуєте справу, то як

 правило  він виступає на стороні того хто бере хабар,

 а не той хто дає.

      Я  вважаю,  що  якщо ми залишимо цю позицію, яку

 пропонує   комісія,   то  це  приведе  до  можливості

 провокації,   як  з  боку  не  добросовісних  слідчих

 працівників,  так  і з боку зацікавлених осіб, це той

 хто  даї  і  посібник  посередник  вони змовляються і

 потім говорять, що ти не брав хабара і так далі.

      Не    можна,    ви    зверніть    увагу,   чітко

 просліджується   позиція,  нічого  нового,  це  глава

 кримінального кодексу є, але чітко проводиться лінія,

 що  стосується  притягнення  за  відповідальністю  за

 зловживання   через   спрощення,   через   розширення

 безмежного кола осіб,. які можуть бути притягнуті, до

 спрощення  роботи  слідчих  органів.  І те ж саме, що

 стосується цієї позиції. Я вважаю, ні в коєму разі не

 можна     цю    категорію    осіб    звільнитя    від

 відповідальності.  Тому  просив би виключити з правої

 колонки звільтнення від кримінальної відповідальності

 посередника  і  посібника.  Цього не можна робить! Ми

 поставим,     ми    підведемо...    підведемо    наше я 
 я                          - 100 - я 

 законодавство до того, що було колись вже. І ми на цю

 тему   говорили.   І  що  стосується  165-ї  (ще  раз

 звертаюсь,   юристи   нас   слухають...)   -це   дуже

 небезпечно,  коли юрист бере і доводить і намагається

 провести     положення,     які    не    відповідають

 законодавству... Це дуже небезпечне явище...

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка, ви говорите переконливо...

 Прохання: коротше говоріть!

 

      ___________.  Григорію  Омеляновичу,  я би хотів

 би, щоб ви взяли на себе таку місію!

 

      ГОЛОВА.  Коротше,  будь  ласка,  гооворіть. Будь

 ласка, Григорій Омелянович.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО    Г.    О.    Шановні    колеги,   в

 кримінальному...  в  науці  кримінального права існує

 кримінально-правовий  компроміс. І  з чого виходив не

 Омельченко,   а  Комісія,  пропонуючи  таку  редакцію

 статті?  Ітак,  єсть  хабарник -той, хто бере хабарі;

 єсть  хабародавець.  Між  ними можєе бути посередник,

 або  посібник.  Подивіться,  будь  ласка,  яка із цих

 чотирьох   осіб   являється   найбільш   небезпечною? я 
 я                          - 101 - я 

 Звичайно,  хабарник -посадова особа, яка бере хабарі.

 Ми  виходили  з принципу, що посадова особа являється

 чесним,   порядним  державним  службовцем,  посадовою

 особою.  І  дві  умови,  які  заклали  в  Закон, коли

 звільняються    названі    особи   від   кримінальної

 відповідальності,   коли   відносно   них   було  або

 вимагатільство,  або вони добровільно заявили про те,

 що  посадова  особа  вимагала і взяла від них хабаря.

 От.  Як викрити найбільш небезпечну особу -хабарника,

 яка   отримує  хабарі?  Закон  на  сьогоднішній  день

 передбачає      звільнення      від      кримінальної

 відповідальності  хабародавця,  коли  відносно  нього

 було  вимагання і коли він добровільно заявив про те,

 що дав хабаря до порушення кримінальної справи.

      Якщо   ми   візьмемо  і  подивимось,  хто  більш

 небезпечний  -хабародавець  чи  посередник? Звичайно,

 хабародавець більш небезпечний, тому що він дає хабар

 і шукає посередника.

      Так  якщо  в  законі  на  сьогоднішній  день при

 певних  тих  двох умовах передбачено, що хабародавець

 звільняється  від  кримінальної  відповідальності, то

 чому для того, щоб не викрити хабарника, не звільнити

 від  кримінальної  відповідальності посередника, коли

 який  знає, що було вимагання відносно хабародавця і я 
 я                          - 102 - я 

 він  про  це  сам  добровільно  заявив  до  порушення

 кримінальної справи?

      Так же само і відносно   посібника.

      Ось із цього ми і  виходили.

      Якщо          ж          ви          підтримаєте

 пропозицію............... -на це воля Верховної Ради.

 Але   ми   виходили   з  принципу  викриття  найбільш

 небезпечної фігури в цій ситуації -це хабарника, яким

 завжди являється тільки посадова особа. І виходили ще

 з  принципу, що якщо це чесна порядна посадова особа,

 то  вона хабарів не бере, і їй боятися нічого, навіть

 тих ситуацій, про які говорив депутат Говорун.

 

       ГОЛОВА.  Я  прошу,  Григорій  Омелянович,  будь

 ласка,   юристи  завжди  відзначаються  лаконічністю.

 Будьте короткими у висловах  своїх.

      Генадій  Андрійович, по правці Верховного суду.

 

       ___________.  Прежде  всего, я хочу поддержавть

 Владимира  Филиповича Говоруна. И здесь еще возникает

 такой  вопрос:  почему вы основой в своем предложении

 определили   момент  возбуждения  уголовного  дела  в

 отношении  посредника  в  даче  взятки или на стороне

 взяткодателя,  но  не  факт,  когда о передаче взятки я 
 я                          - 103 - я 

 стало   уже   известно   органам,   которые  проводят

 предварительное расследование?

      То  есть,  органы  следствия  могут  располагать

 достаточными данными, что Иванов был посредником дачи

 взятки.  И  об  этом  известно Иванову, он быстренько

 бежит,  заявление  пишет,  что  он добровольно с этим

 обращается.     Вы    освобождаете    от    уголовной

 ответственности,  так  как уголовное дело против него

 еще  не  возбуждено. Но правильно ли это будет, будет

 ли  это  соответствовать  принципам  правосудия?  Это

 первый вопрос.

      Второй    вопрос.   Что   касается   предложений

 Верховного   Суда.  Опять  таки,  вы  понимаете,  что

 предложеная   вами   редакция   смягчает   участь   и

 посредника,   и  взяткодателя  при  совершении  этого

 преступления?  Как  быть с теми лицами, которые ранее

 были  судимы  за  взятничество?  Вы  исключаете,  как

 признак, из диспозиции 169 статьи. То есть эта статья

 опять   таки  будет  иметь  обратную  силу,  и  вновь

 повлечет  за собой пересмотр приговоров 5-10 лет тому

 назад вынесеных.

 

      ГОЛОВА.    Григорій    Омелянович,    коротенько

 відповідь. я 
 я                          - 104 - я 

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г.  О.  Коротенько відповідь даю. Ми

 виходили  із  принципа  боротьби  з  хабарництвом  де

 найбільш   небозпечною   фігурою  являється  посадова

 особа -хабарник. Щоб викрити його, інколи приходиться

 іти,   як   я  вам  сказав,  на  кримінально-правовий

 компроміс.  Закон зараз передбачає... Не перебивайте,

 будь  ласка.  Закон  зараз  передбачає звільнення від

 кримінальної відповідальності особу, яка дає хабар, у

 тих  двух  певних  випадках.  Ми  хочемо прирівняти і

 посередника, який являється менш небезпечною фігурою,

 ніж хабародавець. Якщо ви..................., ну що ж

 як проголосує Верховна Рада. Комісія запропонувала цю

 редакцію.

 

      ГОЛОВА  Ясно.  Таким  чином,  поправка  44,  яка

 збігається   з   пропозицією   Верховного   Суду  41,

 відстоювана  Говоруном і Васильєвим -юристами нашими,

 ставиться  на  голосування. Тобто мова йде про те, що

 ми  повинні  боротися  із  взятками,  але не, вибачте

 мені  за  слово,  плодити  сиксотів  у суспільстві. Я

 думаю,   що   це  зрозуміло  всім  з  цієї  дискусії.

       Ставиться  на  голосування.  Про зняття частини

 третьої статті. я 
 я                          - 105 - я 

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Яка? 41?

      (Шум в залі)

      Райковський, прошу.

 

      РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.

      Так, тьам же Верховный Суд предлагает оставить в

 прежней  редакции,  в  которой  была  169-ая. Имеется

 ввиду, чтобы включить...

 

      ГОЛОВА.  Борис Семенович, я поставив 41-у і 44-у

 на  голосування. Оскільки ми акцент вели по 44-ій, то

 давайте ще раз поставим 41-у на голосування.

 

      РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.

      Александр Александрович, и еще пару слов.

      Я  хочу,  уважаемые  депутаты,  чтоб  вы  знали,

 потому  что  наш  уважемый докладчик не говорит. Есть

 определенные  принципы  действия уголовного закона во

 времени.

      Если  с принятием новой статьи уголовного закона

 изменяется  статья, которая действует в законе и она, я 
 я                          - 106 - я 

 так  сказать, облегчает участь того, кто совершил это

 преступление,   применяется  действие  новой  статьи,

 новой  статьи  уголовного  законодательства. Если она

 отягчает,   они  не  применяется.  И  почему  говорит

 сегодня народный депутат Васильев?

      Если  мы из статьи 69 исключаем слова о том, что

 лица,  которые  ранее  судимы за хабарництво, значим,

 санкции   статьи   или,   вернее,   диспозиции  этого

 уголовного  закона  нету. Значит, надо пересматривать

 или  изменять  переговоры  в  отношении  лиц, которые

 осуждены  за  повторное, или лица, которые были ранее

 судимы  за  хабарныцтво. Это ведет к пересмотру очень

 многих  уголовных  дел.  И об этом уважемый докладчик

 должен  знать.  Нельзя ж так сегодня освобождать тех,

 которые   ранее  осуждены  за  эти  преступления,  мы

 сегодня   с   принятием  вот  вашей  редакции  закона

 освобождаем  их  от  ответстивенности. И об этом надо

 знать.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО    Г.   О.   Шановний   колега,   чим

 відрізняється  кваліфікуюча ознака "чинене повторно",

 так?  і  "особа, яка раніше за це була осуждена"? Та,

 нічим. Це едентичні правові поняття. Ви розумієте що?

 І  "вчинене  повторно"  -це  два і більше епізодів, в я 
 я                          - 107 - я 

 тому числі включає в себе, якщо сособа була засуждена

 за хабарництво,- це повторність.

      По суті, по суті, ми просто редакційно покращили

 цю  статтю.  І  якщо ви настоюєте на те, щоб 41а була

 оця  фраза  "за  (..........)  хабарництво  осба, яка

 раніше  судима  за хабарництво, ну це ж тут право....

 абсолютно  нічого ми просто вирішили, що краще слово,

 словосполучення  вчинене  повторно,  якщо  вона.... я

 заперечувати не буду.

 

      ГОЛОВА. Ну, в чому давайте, я вже не юрист, чому

 є  принципова різниця вчинено повторно і яка судалася

 раніше за хабарництво.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО   Г.   О.  Олександре  Олександровичу

 вчинено   повторно  включає  в  себе  і  людина,  яка

 судалася,  тому  що, якщо вона після цього вона знову

 скоює хабарнцитво - це повторність.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  мова  йшла про те, щоб не

 ускладнювати   роботу   полегшенням   даної  норми  і

 необхідністю   після   того   тисячі   уголовних   чи

 кримінальних   справ.   Я  зрозумів  так,  що  ви  не

 заперечуєте. я 
 я                          - 108 - я 

 

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО. Я не заперечую.

 

      ГОЛОВА.  Тому  41  стаття і погоджена комісією і в

 тому числі, ставиться в редакції від Верховного Суду,

 поправка 41.

      В  позиції Верховного Суду, я так скажу, вона не

 записана .

 

       За -

 

      В  цілому статтю можна ставити на голосування із

 поправками, ставлю на голосування,. стаття 169 в цілому.

 

       ЗА -

      Рішення

 

      До 170 є зауваження   Говорун.

 

      ГОВОРУН.

 

      Олександр  Олександрович,  я буду коротко на цей

 раз говорити я звернув увагу необхідність виключити з я 
 я                          - 109 - я 

 правової    колонки   значить   це   звільнення   від

 кримінальної   відповідальності   посібника   з   тих

 мотивів,  які  я  називав  і  ви назвали і одне слово

 назвали і я не хотів його називати, але це відповідає

 дійсності  те,  що  ви  сказали,  я  вношу пропозицію

 виключити  положення  про  звільнення  пособника  від

 кримінальної відповідальності.

 

      ГОЛОВА.  Ну це питання вже дискутувалося. Воно в

 попередній  статті  враховано.  Григорій Омельянович,

 треба  дискутувати?

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г. О. Я згоден, згоден. Давайте, хай

 буде так.

 

      ГОЛОВА.   Значить,   ставиться  ця  поправка  на

 голосування.   Про  виключення  норми,  яка  полегшує

 відповідальність     посередників.     Будь    ласка,

 підтримайте і Комісію, і Говоруна.

 

      "За" -

 

 

      Ще зауваження є?  Васильєв. я 
 я                          - 110 - я 

 

      ВАСИЛЬЄВ  Г.  А.  Я  предлагаю  статью 180 после

 слова  "особа  или  лицо,  которое  передало  взятку"

 дополнить словами: "в том числе  в валюте".

      Этот   вопрос  уже  рассматривался  на  Комиссии

 законности   и   правопорядка   и   выработано   одно

 предложение.  Если  мы  говорим  об  освобождении  от

 уголовной ответственности , то...

 

      ГОЛОВА.  Ближче  до  мікрофону,  будь  ласка. Ви

 говоріть ближче до мікрофону.

 

      ВАСИЛЬЄВ   Г.   А.   Да.   Если  мы  говорим  об

 освобождении  от  уголовной  ответственности,  то  мы

 должны  предусмотреть. Если предметом взятки является

 валюта,   он  должен  освобождаться  и  от  уголовной

 ответственности  по 80. Поэтому, чтобы мы повторно не

 рассматривали  этот  вопрос,  я  предлагаю  сразу  же

 внести  коррективы  в  эти  статьи  -"в том числе и в

 валюте".

 

      ГОЛОВА. В  тому числі і  валюту.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Я не заперечую. я 
 я                          - 111 - я 

 

      ГОЛОВА. Це де? В якому номері... в якому... 170.

 В якій частині?

 

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО   Г.   О.   Особа,  яка  дала  хабар,

 звільняється  від кримінальної відповідальності, якщо

 (..........) так дальше... отут... яка дала хабар, як

 тут пропонує Васильєв, (..........) в тому числі...

 

      ГОЛОВА.  Так ми ж виключили цю норму.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г. О. Ні, ні. Ми виключили останню -

 посібника.   Ми   посібника   виключили.   Да.  Я  не

 заперечую.

 

      ГОЛОВА.   В  тому  числі  валютою  добавляється.

 Додається.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г. О. Да, да, да. Це можна...

 

      ГОЛОВА.  Нема заперечень?

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Немає, треба підтримати. я 
 я                          - 112 - я 

 

      ГОЛОВА.  Тоді  може всю статтю з цим доповненням

 можна ставити на голосування?

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Можна.

 

      ГОЛОВА.   Ставлю   на   голосування.   Тобто   з

 вилученням  одної  частини  і в тому числі з валютою,

 плюс, то єсть додається.

 

      "за" -

 

      171  стаття  "Провокація  хабара". Є зауваження?

 Нема.  172 "Посадовий підлог". Нема зауважень? Немає.

 Є.  171  ставиться  на  голсування. 171 без зауважень

 ставиться на голосування.

 

      "за" -

 

      172 Райковський. Яка поправка?

 

      РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.

 

      Тут  єсть  поправка.  Дело  в том, что там часть я 
 я                          - 113 - я 

 вторая  предусматривает  теже  действия,  якщо вони є

 причиною  тяжких  наслідків. Я не понимаю как сегодня

 можно с точки зрения вот юридической техники подвести

 черту,  что  представляет собой тяжкі наслідки. Пусть

 вот   уважаемый   докладчик  скажет,  что  под  этим.

 Подписал   документы   десь   там,   а  что  за  этим

 последовало.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.   Доповідаю.   Шановні   колегі,

 мабуть,  кращого  приклада чим те, що ми розглядали в

 четверг,  пов'язаного  з довірчими товариствами, коли

 була  зроблена  службова  підробка  Декрету  Кабінету

 Міністрів,  яка  привела  до таких наслідків у нашому

 суспільстві.  Оце  тяжкі  наслідки.  Чи скоєння іншої

 підслужбової   підробки,   яка  приводить  до  тяжких

 наслідків.

      Завданням     значної     матеріальної     шкоди

 суспільству,  чи  державі,  чи окремій особі, чи інші

 якісь  тяжкі  наслідки. І тому ми передбачили частину

 другу цієї статті.

 

      ГОЛОВА.  Борис  Станиславович, я вас прошу чітко

 посилайтеся   номер  поправки  і  тоді  ми  її  будем

 голосувати. я 
 я                          - 114 - я 

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО   Г.  О.  Його  поправки  немає  тут,

 Олександре Олександровичу.

 

      ГОЛОВА.  Є  поправка  ваша?  Що саме... Ну, будь

 ласка.

 

      РАЙКОВСЬКИЙ  Б. С. Здесь же будет... Мы ж должны

 писать  закон,  кто  его будет принимать. Вы скажите,

 кто  сегодня  даст  трактовку  для  следователя,  что

 представляет  собой,  тяжкі  наслідки,  кто  Григорий

 Емельянович  будет  давать,  мы же пишем закон, чтобы

 всем понятно было. Разьяснений мы не даем, это каждый

 будет  по своему подходить к этому вопросу, чисто....

 такие законы уже нельзя принимать.

 

      ____________. Шановний колего...

 

      ГОЛОВА.    Я    прошу    вибачення,    Броніслав

 Станіславович,  ви  ж знаєте преамбулу кодексу, там є

 визначення, де написано, що є чим.

 

      ____________. І в багатьох статтях кримінального

 кодексу  є  поняття  тяжкі  наслідки,  у  спеціальній я 
 я                          - 115 - я 

 частині, подивіться будь ласка.

 

      ____________.  Каждому  составу  нельзя подвести

 эти  тяжелые  последствия.  В одн ом случае это будет

 человеческие жертвы, в других сильные материальные...

 

      ГОЛОВА.   Будь  ласка,  не  розводьте  загальних

 дискусій,  будь ласка є поправка, голосуємо, а немає.

 Ну все заспокойтеся будь ласка.

      Говорун ви піднімали руку.

      172 стаття ставиться на голосування.

 

      "ЗА" -

 

      ГОЛОВА. Стаття 84 це? Почекайте, далі там статті

 37, 84, 254, 254. 1 викласти в такій редакції, стаття

 37.   Ви   бачите  на  сторінці  14,  які  зауваження

 враховані,  відхилені перші, вірніше Верховного суду,

 і Кабінетув Міністрів, а решта враховані частково.

      Є зауваження в кого?

      Говорун будь ласка.

 

      ____________.  Григорій  Омелянович,  я хотів би

 вас запитати, а як бути з військовими званнями вищого я 
 я                          - 116 - я 

 офіцерського   складу,   вони   присвоюються   указом

 Президента, очевидно треба і записати цей 37. 2 пункт

 в разі засуджень, щоб Президент вирішував ці питання,

 а не суд. Як ви вважаєте?

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО   Г.  О.  Шановні  мої,  суд  повинен

 вирішувати  питання  -позбавляти його цього звання чи

 не  позбавляти?  Чи  нагороди. Ви розумієте, що? А не

 віддавати,  скажем,  ну  як ви сказали, Президенту...

 суд вирішує...

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги!  Спрвва  в тому, що (і

 Говоркун   про  це  краще  знає),  що  у  судочинстві

 находиться   безліч   кримінальних  справ.  Якщо  суд

 вирішив  це  питання,  тобто  Президент призначає для

 нормальних людей, а для злочинців суд вирішує, знімає

 ці   звання.  Так  що  тут  нічого  немає,  здається,

 протиправного, і нормальна пропозиція Комісії.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.І. Правильно!..

 

      ГОЛОВА.  Ще зауваження є?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка. Прошу. я 
 я                          - 117 - я 

 

      ___________.  Я  прошу  заслухати... стаття 37 в

 нинішній  редакції:  "При засудженні за тяжкий злочин

 особа,  яка має військове або спеціальне звання, може

 бути  за  вироком  суду  позбавлена цього звання. При

 засудженні  за  тяжкий злочин особи, яка має державну

 нагороду  або  почесне  звання,  або військове звання

 вищого  офіцерського  складу  (це  те,  що  Президент

 присвоює) суд при встановленні вироку вирішує питання

 про   внесення   подання   Президенту   України   про

 позбавлення".

 

      ГОЛОВА.   Це діє? Це в діючому..?

 

      ___________.  Тому,  практично,  так  воно... Це

 просто випущено, я вважаю...

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г. О. Шановні мої, я розумію. А тепер

 дозвольте коротеньку відповідь.

      А тепер представте ситуацію: ...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Тепер   представте   ситуацію...  Я  відповідаю!

 Представте  ситуацію:  суд  засуджує за тяжкий злочин

 (хто  б  там  не  був,  я не знаю: маршал, генерал чи я 
 я                          - 118 - я 

 генерал-лейтенант...),  виніс вироком,  засудив його,

 вирок  вступив  в  законну  силу і вніс подання (як у

 діючому  законодавстві)  Президенту  про  позбавлення

 цього звання. А Президент не позбавив...

 

      ГОЛОВА.  То значить залишився при званні ...

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г.  О.... І тому, тому от ми хочемо,

 щоб   тут  кінцеву  крапку  давав  дійсно  суд.  Якщо

 Олександр  Олександрович.........  ми проти не будем,

 але ви розумієте, тут получається трошки якась... ну,

 нелогічність...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.    Ну,    він   був   генерал-лейтенант,

 заслужений  винахідник, а суд його звільнив, а звання

 заслуженого  винахідника  присвоїв Президент. Воно не

 має значення, він скористався, може, своїм винаходом,

 але ж присуджується за інше.

      Тобто,    пропозиція   говоруна   ставиться   на

 голосування.

 

       ___________.   Тобто,   Президент  не  позбавив

 завання  генерал-лейтенанта... полковника, він колоні я 
 я                          - 119 - я 

 буде  Генералполковником.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу, пропозиція Говоруна ставиться

 на голосування.

      За

      Рішення не прийнято.

      В  редакції  від  комісії  ставиться  вся стаття

 ...........  254, 254-1, сторінка 14,...... 15.... 14

 сторінка ставиться на голосування.

      За

      Рішення

      Стаття    84    "Розкрадання    державного   або

 колективного  майна шляхом привласнення, розтрата або

 зловживання  становищем".  Є  зауваження  у  тих, хто

 давав поправки?

 

       ___________.  Немає.  Тут, якщо можна добовити,

 ми    лише    внесли,    так    сказать,    посилення

 відповідальності  і санкції.

 

      ГОЛОВА.  Тут все враховано.

      До   254   статті   зауваження  є?  "Зловживання

 військової   посадової   особи  владою  чи  посадовим

 становищем"? я 
 я                          - 120 - я 

      Є.  Тоді  до 84 стаття ставиться на голосування,

 84.

      "за"

 

      254. Говорун.

 

      ГОВОРУН

      Шановні   народні   депутати!  Мені  треба  бути

 послідовним,   і   тому   я  звертаю  вашу  увагу  до

 пропозиції  68  від  Верховного  Суду.  Мова йде.....

 просто   65   статтю   "Про   зловживання  військовою

 посадовою   особою  влади  чи  посадовим  становищем.

 Верховний  Суд... Я пропоную дописати, зачать, в текс

 першого...,  ну,  пункту  а):" зловживання військовою

 посадовою  особою влади чи посадовим становищем, якщо

 ці  дії  вчинялися  з  корисливих  мотивів  чи  іншої

 особистою  заінтерисованості" і по тексту далі. Це те

 саме,  що і по 165 статті. А зара йде про зловживання

 службовим стаоном, про відповідальність за цей злочин

 військових.  То  я  вважаю, що тут повинен одинаковий

 підхід бути.

 

      ГОЛОВА.  Про  68  поправку так? Вже мова йде про

 приведення  у  відповідність  до  того,  що ми раніше я 
 я                          - 121 - я 

 проголосували.   Повинна  бути  одинакова  трактовка.

 Комісія не заперечує, так?

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г.  О.  Так,  шановні  колеги, можна

 підтримати  те,  що  сказав  народний депутат Говорун

 Володимир Пилипович, так сказать,  і проголосувати.

 

      ГОЛОВА. З врахуванням... Що?

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ.      Не чути.

 

      ГОЛОВА. Носов.

 

      НОСОВ

 

      Шановні  депутати!  Там, якщо приймати, то треба

 додавати  "або  в  інтересах  третіх  осіб",  тому що

 слідство не може довести, що він для себе робив. І ці

 хитрощі  не  треба  тут  вкручувати. Це юристи чудово

 знають, що довести  неможливо, що цих справ більше не

 буде,  це вони спеціально це гублять. От як додасте "

 або  в інтересах третіх осіб", тоді в цьому є сенз. А

 довести,  що  він  собі  робив,  він  святий. Але все

 розбазарив  в  інтересах  третіх  осіб  і ні за що не я 
 я                          - 122 - я 

 відповідає.

 

      ГОЛОВА. Говорун ще раз.

      До хвилини, прошу.

 

      ГОВОРУН В.П.

 

      Шановні  народні  депутати,  можна  погодитись з

 пропозицією депутата Носова, але це вона, якщо навіть

 і   не   врахую,   вона  передбачена  -інша  особиста

 заінтересованість...   Я   не   проти,   (..........)

 Омельченко,   прошу,   не   заважайте.   Я  не  проти

 пропозиції Носова. Підтримую.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Дозвольте?

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО   Г.  О.  Шановні  народні  депутати,

 дякуючи       народному       депутатові       Носову

 (..........)(..........)   той   компроміс,  який  ми

 повинні  будемо  зараз  внести  в статтю 165-у і, так

 сказать,  тоді  все  стане  на  свої  місця.  Запишем

 формуліровку,  яку  нам  сказав депутат Носов: "або в я 
 я                          - 123 - я 

 інтересах  третіх  осіб",  -і  тоді дійсно і стаття і

 165-а   і   254-а,   вони   будуть  працювати.  Прошу

 підтримати  з  цією  поправкою,  яку сказав Владислав

 Носов.  І  з  нею  погоджується  Володимир  Пилипович

 Говорун.

 

      ГОЛОВА. Нема заперечень? Райковський.

 

      РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.

      Я  хочу возразить вам. Уже было в нашей судебной

 практике,  когда мы квалифицировали эти действия, как

 хищения  в пользу третьих лиц. Я уже приводил пример.

 Когда   выплачивались  лишние,  вроде  бы,  премии  и

 руководитель нес за это ответственность, говорил, что

 он  лично  не  для  себя  брал. А те рабочие, которые

 строили  на стройке, получили незаконные премии, там,

 или   превысили...   И   это   шло   и   уже   и  это

 квалифицировалось, как хищение, там, государственного

 или общественного имущества в пользу третьих лиц.

      И  вы  сегодня  хотите  вот  это,  так  сказать,

 подвести.  Понятно,  если,  если  слуюбова  особа или

 должностное  лицо нарушило какой-то действующий закон

 в  интересах  государства  и  причинило  ущерб, оно и

 понимается  потому  что, или в личных интересах или в я 
 я                          - 124 - я 

 других  интересах,  или  куму,  или свату, или брату.

 Здесь  уже  этим  понятием  охватывается  его  личный

 интерес.

      Так что я против включения этой поправки.

 

      ГОЛОВА. Все.

      Тому   в   порядку,  передбаченому  Регламентом,

 спочатку   ставиться  поправка  до  поправки,  Носова

 поправка:  "або  в  інтересах третіх осіб". ставлю на

 голосування  ці слова: "або в інтересах третій осіб".

 Поправка до поправки.

 

      "за"

 

      Я  прошу  на  трибуні мовчіть коли вам не надали

 слова.

      Тепер  поправка  Говоруна  із  поправкою Носова,

 разом ставиться. Ставлю на голосування.

 

       ЗА -

      Рішення прийнято.

      Стаття 254 в цілому з цими поправками ставиться,

 примітка тут є ще одна.

      Підвійськовими  посадовими  особами, розуміються я 
 я                          - 125 - я 

 військові  начальники,  а  так  само  інші  військові

 службовці,  які займають постійно чи тимчасово посаду

 і  так  далі у статті 254 цього Кодексу із... шкодою,

 якщо  вона  полягаю в западінні матеріальних збитків,

 вважається  така  шкода, яка...... мінімальний розмір

 заробітної  плати, а тяжкими наслідками за тієї умови

 вважається  шкода,  яка.......  перевищує мінімальний

 розмір  заробітної плати. Але ж ми в усіх нормативних

 актах   і   тепер  приводимо  нову  редакцію  про  не

 оподаткований  мінімум  заробітної  плати,  то як тут

 бути.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО    Г.    О.   Ну,   добре   Олександр

 Олександрович,   ставимо  не  оподаткований  мінімум,

 Олександр Олександрович......

 

      ГОЛОВА.  Тобто привести у відповідність з діючим

 законодавством,  тобто  не  мінімальну зарплату, а не

 оподаткований мінімум, зрозуміло.

      МОжна   ставити   на   голосування?   Ставлю  на

 голосування  заміну цього пункту, потім Вітович, будь

 ласка, заміну в примітці цієї ...

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА - я 

                        - 126 - я 

     

      У  кого  ще  поправка  до  цієї статті, Вітович,

 номер поправки називайте.

     

      ВІТОВИЧ.

     

      ГОЛОВА. Яка.

     

      ВІТОВИЧ.   72.   Олександр  Олександрович,.  тут

 відносно   цієї  примітки  підвійськовими  посадовими

 особами  -в  мене є, власно  кажучи, ну запитання. Я

 хотів би , щоб  доповідач дав  роз'яснення.

      Все-таки,  чи  можливий  в українському варіанті

 уолтергейт? Тобто, чи буде нести відповідальність? Ми

 знаєм,  що  в  нас,  наприклад,  міністр  оборони -це

 цивільна  обособа.  Це  цивільна  особа. Тобто, як, з

 юридичної  точки  зору, практувати оце, що написано в

 цій поправці...  примітці?

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Якщо ...

     

      ___________.   Чи   підпадає   міністр  оборони,

 наприклад,  -цивільна особа в українському варіанті -

 під дію оцієї  примітки? я 
 я                          - 127 - я 

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г. О. Так, якщо, не доведи господи,

 трапиться що цивільна... цивільний міністр оборони -я

 без    прізвища   буду   називати   -скоїть   злочин,

 передбачений   цією  статтею,  він  буде  попадати...

 підпадати під цю статтю.

     

      ГОЛОВА.  Буде. Тому що тут написано...

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.  Так само і ...

     

      ГОЛОВА....     за     спеціальним     дорученням

 повноваженого      командування.      а     Верховний

 головнокомандуючий  його  призначає міністром.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.  Це правильно.

     

      ГОЛОВА.  А Верховний... побачимо.

      Я  прошу,  давайте ми не будемо зараз розглядати

 такі ньюанси.

      Там це регулюється питання іншим законодавством.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Так, ставим на голосування.

       я 
 я                          - 128 - я 

      ГОЛОВА.   254   стаття   із   зауваженням,   які

 проголосовані,  ставиться на голосування.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Вцілому.

     

      ГОЛОВА. Вцілому. 254.

     

      "За" -

     

     

      Халатне  ставлення  до служби. 254. 1. Враховані

 зауваження. Нема?

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.  Немає заперечень.

     

      ГОЛОВА. Заперечень немає.

      254.   2.   Перевищення  військовими  посадовими

 особами владних   чи посадових повноважень.

      Ну  і  тут  привести у відповідність редакційно.

 Там  .... , де мінімальна  зарплата. Ви зрозуміли.

      252.2. Нема?

      254-3  бездіяльність  влади  війскової посадової

 особи.  Нема  зауважень.  А  я пропустив статтю 194-2

 "Одержання незаконної нагороди працівниками державної я 
 я                          - 129 - я 

 установчої організації". Теж сам це в тій статті, ну,

 ви зрозуміли про що йдеться, про редакційну правку. І

 далі,  враховані  всі зауваження, сторінка 25 дивимся

 до  88  статті, всі зауваження враховані аж до кінця.

 Тобто  від  сторінки  18,  у  правій колонці 254-1 до

 закінчення    всього   законопроекту   ставиться   на

 голосування, будь ласка, у редакції від комісії.

     

      "за" -

     

      Рішення прийнято.

     

      _____________.     Олександре    Олександровичу,

 давайте повернемся...

     

      ГОЛОВА. 165 стаття голосувалася 4 рази.

     

      _____________.   От   якраз  ці  поправки,  вони

 едентичні,  що  сказав Носов і Говорун тоді, вони так

 само  як  254.  Це  едентичні статті. Так само як він

 сказав.

     

      ГОЛОВА. Сам Носов сказав, що це інша норма.

       я 
 я                          - 130 - я 

      _____________.   Та   ні   добавити   таку  саму

 формуліровку.

     

      ГОЛОВА. Говорун, прошу.

     

      ГОВОРУН В.П.

     

      Шановні   народні   депутати,  я  прошу  давайте

 повернимося  о розгляду 165 і приймемо її в редакції,

 як 254. Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.   Зрозуміла   поправка.  Тобто  поправка

 Верховного  Суду із доповненням Носова. Зрозуміло? Ще

 раз  ставлю... Райковський, будь ласка. Він має право

 сказать до речі те, що хоче і те...

 

 

      ____________. Теж саме буде казати.

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  він  має право сказати до

 речі те, що хоче, і те в чому переконаний, будь ласка

 Броніслав Станіславович.

     

      ____________.  Выносится  закон в пользу третьих я 
 я                          - 131 - я 

 лиц,  так  назвите каких, физических, юридических, вы

 не опеределяете норму закона.

      В  пользу  третьих  лиц, каких лиц, потому что в

 соответствии  с  действующим  законодательством, есть

 физические  лица,  есть  граждане,  есть  юридические

 лица,  потому  что кто будет трактовать закон , после

 нашего   принятия,  а  дают  кому,  Верховному  суду,

 прокуратуре, или отдельному субкекту правоотношения.

     

      ГОЛОВА.  Все зрозуміло, один виступив "за", один

 "проти".  Досить?.  Тобто поправка 15 Верховного суду

 України  відстояна  Говоруном  і підтримана Носовим з

 його доповненням ставиться на голосування.

     

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Стаття  165  тоді  треба ставити її в цілому. Що

 таке  Ратушний?  Ні,  ні вже ми не вертаємося, ми вже

 проголосували  ці  статті,  просто  ви утрималися, не

 встигли на засідання.

      165 повністю ставиться на голосування.

     

      "ЗА" - я 
 я                          - 132 - я 

      

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Про проект постанови.

     

      ____________. В цілому закон.

     

      ГОЛОВА. Це поправки, голосуються в цілому.

      Дудченко, що ви хотіли?

      Увімкніть будь ласка.

     

       ____________.        Уважаемый        Александр

 Александрович, уважаемые коллеги.

      Постольку, поскольку голосование по 169-й статье

 произошло     под    влиянием    нашего    уважаемого

 Председателя, я хочу еще раз к ней вернуться.

          Дело  вот в чем. Кроме суда государственного

 существует  еще  суд  мафии, и все люди, которые дают

 информацию  органам следствия, попадают под суд мафии

 и им, как правило, выносится смертный приговор. Когда

 мы  с  вами  отдаем  посредников  под  Закон  и,  как

 правило,  в  места  заключения  -мы  облегчаем  жизнь

 мафии:  убрать  этих  людей.  Мы  практически выносим

 смертный  приговор...  Поэтому  я  бы  просил еще раз

 вернуться  к  169-й  статье  и поправку, предложенную я 
 я                          - 133 - я 

 Комиссией,  еще  раз  посмотреть. Это очень серьезный

 вопрос!

     

      ГОЛОВА.   Так ми ж врахували і вилучили...

     

      ___________.  Как раз неправильно -наоборот надо

 выводить  из-под суда этих людей и давать возможность

 их  вообще  вывезти  из  страны и сделать операцию на

 лице, спасать этих людей!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВА.  Ратушний.

     

      РАТУШНИЙ М.Я., 361 виборчий округ.

      Шановні колеги і шановний доповідачу!

      Я стосовно статті 168-ї...

     

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку,  Михайло Ярославович!

 Почекайте     хвилиночку!    169-та    зараз...    Ми

 проголосували, будем повертатись до неї?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Не   будем   повертатися.   Немає   підстав  для

 переголосовування -тиску там ніякого не було (ви самі

 бачили!). я 
 я                          - 134 - я 

     

      РАТУШНИЙ М.Я. Так, я прошу одну хвилину...

     

      ГОЛОВА. Ви до 169-ї у вас? Ні, 168-ма, Ратушний,

 прошу.

     

      РАТУШНИЙ   М.   Я.   В  статтю  168-му  вкралася

 алогічність,  тобто  там  не  можна  передбачати таке

 поняття,  як неодноразовість, тому що в статті 164 ми

 ввели  поняття  повторності.  Також  це  поняття  є в

 статті  169-й,  170-й.  А  в  статті  168  є поняття,

 редакція "неодноразовість". То я маю на увазі що? Що,

 напевно,  одиниця  або  зовсім...  ну,  немає  у  нас

 посадових  осіб  або  є  одиниці  (дуже  рідко),  які

 мали...   є   посадовими   особами  і  мали  до  того

 судимість.  Тут  треба ввести в 168-му статтю термін,

 який  є  в  статтях  164,  повторний,  169  і  170. Я

 звертаюся до Григорія Омеляновича.

     

        ___________.  Шановний Михайло, подивись, будь

 ласка,  друга  частина:  одержання  хабаря в великому

 розміірі і так дальше, або повторно.

     

       ___________.  Так вона проголосована? я 
 я                          - 135 - я 

     

       ___________.  Вона проголосована.

     

             (Шум у залі)

     

      ГОЛОВА.  Михайло Ярославович, є пропозиція така:

 ми  такі  зміни  внесемо,  а тоді ви вносите окремо і

 тоді ще раз проголосуємо, але вже іншим разом.

      Справа  в  тому,  Михайло  Ярославович, справа в

 тому, що вже проголосовані статті. Будемо повертатись

 до переголосування? Ні, сказали  депутати.

      Райковський, що ви хотіли  ще?

     

      РАЙКОВСЬКИЙ.  У  меня  есть замечания, мы сейчас

 минисмальные     зарплаты     не     повышаем,    все

 законодательные   акты  приводим  к  неоподаткованому

 минимуму.   Так,  наверное,  в  этом  законе  давайте

 запишем и проголосуем все, исходить не от минимальной

 зарплаты,  а  от неоподаткованого минимума.

     

      ГОЛОВА.   Так   ми   вже  проголосували  це,  що

 приводиться  у  відповідність  і  замість мінімальної

 ставиться неоподаткований мінімум.

      В  цілому всі поправки, Закон "Про внесення змін я 
 я                          - 136 - я 

 і    доповнень    до   чинного   законодавства   щодо

 відповідальності   посадових   осіб"   ставиться   на

 голосування в цілому.

      За

      Рішення прийнято.

      В  вас проект постанови на руках. Перший пункт є

 пропозиція за основу прийнять. Ставлю на голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Які доповнення? По першщому пункту з якого числа

 вводить?

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. З моменту опублікування.

     

      ГОЛОВА. А? З моменту опублікування. Ну, оскільки

 тут   ще  багато  треба  приводити  у  відповідність,

 очевидно, з цим Законом норм.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. З моменту опублікування.

     

      ГОЛОВА.   Ну,   давайте  так.  Ми,  як  правило,

 приймаємо,  в  Регламенті  це  передбачено  з моменту

 опублікування закону. Якщо інше не визначено законом. я 
 я                          - 137 - я 

      Носов, що хотів сказать?

     

      НОСОВ........   Шановні   депутати!   У   нас  є

 Конституцій  частина  5  статті 97, яка говорить, що,

 якщо  ми  промовчимо про дату введення, то він ввійде

 черех 10 днів після опублікування, а з дня введення в

 дію   -це   застосовується   до   надзвичайних.   Там

 назвичайний   стан  ввести  чи  щось  термінове.  НУ,

 податки   ми   вводили,  що  з  першого  числа  було,

 наприклад.  Так що ми можемо промовчати, і він  вийде

 в  дію  через 10 днів після офіційного опублікування,

 згідно з Конституцією.

     

      ГОЛОВА. Говорун.

     

      ГОВОРУН

      Шановні  народні депутати! Перш за все цей Закон

 будить    застосовувати   працівники   правоохоронних

 органів. Треба, щоб вони мали можливість одержати цей

 текст  Закону.  Вони повинні його вивчити. Тому, хотя

 би  місяць  чи  два треба дати. Я пропоную в місячний

 термін.

     

      ГОЛОВА. Давайте з 1 жовтня, і ми не помилимося. я 
 я                          - 138 - я 

      (Шум в залі)

     

      ___________. З 1 вересня.

     

      ГОЛОВА.  З  1  вересня.  Нема  заперечень?  З  1

 вересня ставлю на голосування.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г. О. З 1 вересня, так. Хай буде. Хай

 до 1 вересня вивчать все.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Ще які доповнення. В цілому ставиться на

 олосування   поставнова.   Там  до  другої  статті  є

 тлумачення.  Ви  бачите?  Вірніше,  не  тлумачення, а

 тлумачення порядку застосування.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Рішення прийнято. Дякую.

      Про проект  закону "Про боротьбу з корупцією".

      Вам треба вступне слово?

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г.  О.  Та  ні,  щоб  не гаяти часу, я 
 я                          - 139 - я 

 шановний Олександр Олександровичу.

     

      ГОЛОВА.   Є   зауваження   до   назви  закону  і

 преамбули?  Була  Осадчука  поправка, вона відхилена.

 Він не наполягає? Ні.

      До   першої   статті  -"Загальні  положення"  -є

 зауваження? Немає.

      Стаття  2.  "Суб'єкти  корупційних  дій та інших

 правопорушень, пов'язаних з корупцією". Є зауваження?

 Немає.

      В статті 3 "Межі дії Закону". Немає зауважень.

      Стаття   4:   "Органи,  які  ведуть  боротьбу  з

 корупцією". Не записали ще весь чесний люд.

      Розділ  другий:  "Попередження корупції". Стаття

 5: "Спеціальні обмеження щодо державних службовців та

 інших   осіб,   уповноважених  на  виконання  функцій

 держави..."

 Що,  до  цієї  статті,  да?  До четвертої? Преамбула,

 стаття   1.   3  включно  ставиться  на  голосування.

 Преамбула і стаття 1 -3 включно.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА - Рішення

     

      Васільєв, прошу. Стаття 4 зауваження. я 
 я                          - 140 - я 

     

      ВАСИЛЬЕВ.  Что  касается  статьи  4  у меня есть

 вопрос  к  Григорию  Омельяновичу,  а  почему  органы

 прокуратуры  не относятся к тем органам которые ведут

 борьбу с коррупцией.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка голоснише.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Повторить будь ласка.

     

      ___________.   Почему   органы   прокуратуры  не

 относятся к тем, которые ведут борьбу с коррупцией.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО   Г.  О.  Це  пропозиція  працівників

 Генеральної прокуратури, які, я відповім, які входили

 в   нашу   робочу   групу,  які  сказали,  що  згідно

 Конституції, на прокуратуру покладається впершу чергу

 нагляд  в тому числі і за підрозділами МВС і СБУ, які

 ведуть  боротьбу  з  організованою злочинністю і тому

 вони, якщо ви поставите, я заперечувати не буду.

      Я заперечувати не буду.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка поясніть ще раз.

      Голосно. я 
 я                          - 141 - я 

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО. Шановні колеги, поступила пропозиція

 народного   депутата  доповнити  у  статтю  4.....  в

 підрозділи  органи,  які ведуть боротьбу із корупцією

 от  відповідні підрозділи прокуратури України.

     

      ГОЛОВА.  Зрозуміла  поправка?  Відповідні органи

 прокуратури, ставиться на голосування.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО . Немає заперечень.

     

      ГОЛОВА. А в цілому треба Генеральна прокуратура.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО . Органи прокуратури.

     

      ГОЛОВА. Органи прокуратури.

     

      ЗА -

      Рішення .

     

      ГОЛОВА.  Ще раз повторюю органи прокуратури, щоб

 не було там трактувань інших. я 
 я                          - 142 - я 

     

      Спасибі.

     

      ГОЛОВА. Васильєв.

     

      ВАСИЛЬЄВ  Г.  А.  Я прошу прощения. Очень быстро

 пошло  голосование.  Приамбула  первая,  вторая и так

 далее, статьи.

      Что    касается    статьи,  вот   здесь   значит

 проголосовали,  но позвольте мне возвратиться. Статья

 1...

     

      ГОЛОВА.   Генадій   Андрійович,   це   в   кінці

 повернемось. Генадій Андрійович, в кінці повернемося.

 Ще раз пройдем весь Закон, а тоді повернемось до цієї

 норми.

      Із  поправкою проголосованою статтю 4 можна буде

 ставить на голосування?

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Можна.

     

      ГОЛОВА.  Можна.

      До 5 статті є ще зауваження? Немає.

      До 5. Є. я 
 я                          - 143 - я 

      4 стаття з поправкою проголосованою ставиться на

 голосування. 4. Будьте уважні, 4 стаття голосується.

     

      "За" -

     

      Прийнято.

      5 стаття. Шеховцов.

     

      ШЕХОВЦОВ О.Д.

      Уважаемые  коллеги!  На 16 странице поправка 57.

 Из  пункта вылучыты слова "входити через представника

 або  підставних  осіб  до  складу  в правлінні" и так

 дали.

      Цілком  зрозуміло, коли ми забороняємо посадовим

 особам входити персонально до складу керівних органів

 комерційних структур. Трохи ще ясно з представниками.

 Є  юридичне визначення, що таке представник. Очевидно

 йдеться про  формально визначенного  представника.

      А  що  таке  підставна  особа?  Зкажімо, дружина

 голови  парламентської  Комісії  з  питань боротьби з

 корупцією   може   бути   членом   керівного   органу

 комерційної структури чи ні.

      Цілком   зрозуміло,  що  дружина  відіграє  роль

 одночасно  і  предстаавника  -навіть  без  юридичного я 
 я                          - 144 - я 

 посвідчення цих прав-і підставною особою.

      Ну  гаразд.  Заборонемо  дружині.  А  двоюрідний

 брат?   Дядько?  Кум?  Будь  який  родич,  будь  який

 товариш,  якщо  він входить до керівних органів, може

 відігравати   роль   цієї  підставної  особи.  Тобто,

 фактично   ми   або   змушені  заборонити  діяльність

 комерційну   дуже   широкому   колу   осіб,  що  буде

 порушенням  їх прав, або не знаю в мутній воді ловити

 оцих представних осіб. Будь-яка невизначеність ніколи

 не  грає на корість боротьбі з злочинністю. І навпаки

 дає можливість, зловживаючи своїм становищем, органам

 правоохоронним чинити беззаконня проти невинних осіб.

      Я пролпоную проголосувати мою поправку.

     

      ГОЛОВА. Ясно. Будь ласка, комісія погоджується з

 цим.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.  Дозвольте.   Шановні,  звичайно

 особі,  якій  заборонено,  передбачається  заборонити

 входити   в  склад  до  правління  чи  інших  органів

 підприємницьких   та  фінансово-комерційних  установ,

 звичайно   не  забороняється,  скажем  там,  братові,

 дружині  (..........),  тому  що  дійсно,  як  сказав

 Шеховцов -це обмеження прав людини займати на трудову я 
 я                          - 145 - я 

 діяльність.

      Але  мається  на  увазі те, що ми записали через

 представника або підставну особу, коли слідством буде

 доказано,  що це підставна особа, посадова особа, яка

 працює.   Слідством  не  доказано,  що  це  являється

 підставна  особа  і  знімається  абсолютно питання. І

 нема  ніякої  відповідальності  тоді. А якщо слідство

 установить,  що  це  була  підставна  особа посадової

 особи, то так сказать це буде виходити із результатів

 розслідування.

     

      ГОЛОВА. Григорій Омельянович, я 35 років вхожу в

 спілку  споживчої  кооперації, я маю право входити, а

 вона   займається   підприємницькою  діяльністю.  Тут

 записано    так    входити   самостійно   або   через

 представника    або    підставних.    Я   навіть,   я

 безпосередньо сам вхожу в цю спілку.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г.  О.  Зачитайте,  будь  ласка,  до

 складу   правління   чи   інших  виконавчих  органів,

 Олександре Олександровичу.

     

      ГОЛОВА. Ага, ясно, можна входить.

       я 
 я                          - 146 - я 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г. О.... що здійснюють підприємницьку

 діяльність. Забороняється входити.

     

      ГОЛОВА.  Наполягаєте  на  голосуванні  Шеховцов?

 Поправка  Шеховцова,  яка не заперечується в принципі

 комісією,  ставиться  на  голосування. Поправка номер

 57.

     

      "за" -

     

      ГОЛОВА. Шеховцов ще. Будь ласка.

     

      ____________. Шановні колеги, в мене ще поправка

 є до пункту "г".

     

      ГОЛОВА. В нього ще одна поправка.

     

      ____________.   Сторінка   17,  поправка  65.  Я

 пропонував  замінити  слово "неправомірні", можливо я

 помиляюся    зараз    Грігорій    Омелянович    дасть

 роз'яснення,  що  таке  неправомірні,  а я пропонував

 замінити на слово "незаконні". Но на мій погляд, будь

 які   рішення   особливо   правозастосовуючі,  завжди

 грунтуються  на  суб'єктивній  думці  тієї  чи  іншої я 
 я                          - 147 - я 

 посадової особи.

      В  одних  випадках  надається бюджетна позичка в

 в  інших  ні.  В  одних  випадках надається пільговий

 кредит,  в  інших ні, тобто посадова особа об'єктивно

 змушена  приймати вибір якийсь, і коли вона робить це

 незаконно,  це  є  підстави для звинувачення її, а от

 коли  не правомірно, хто буде оцінювати правомірно чи

 ні,  всім  же  грошей  на позички не вистачає, комусь

 дамо, а комусь ні.

      Якщо  Омельченко дасть роз'яснення тоді депутати

 хай вирішують, але я б наполягав би на голосуванні.

     

      ____________.  Неправомірно  виходили  з поняття

 порушенням  діючих  норм права. Неправомірність. Коли

 порушується передбаченими нормами права, той чи інший

 порядок,  в  тому  числі  про  що ви говорили, видача

 якихось  позичок  і  так  далі і тому подібне, і тому

 виходили  з  цього., записали неправомірні. Порушення

 норм,  існуючих  норм  права.  Це може бути закон, це

 може  бути відомчий правовий акт, це може бути якась,

 скажемо   так,   постанова   Кабінету  Міністрів,  чи

 розпорядження Кабінету Міністрів і так далі.

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка  Васильєв. По цій поправці, я 
 я                          - 148 - я 

 будь ласка.

     

     

      ВАСИЛЬЄВ Г.А., 109 виборчий округ.

      Я  цілком  поддерживаю  депутата Шеховцова. Кто

 будет  давать...  определять критерий правомерности и

 неправомерности? Скажите, пожалуйста.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО   Г.  О.  Органи,  на  які  покладена

 боротьба...  Я  ж  вам  кажу:  якщо  встановлено,  що

 посадовою  особою порушено чи то відомчий нормативний

 акт   (скажем,   якась   постанова  чи  розпорядження

 Кабінету Міністрів)...

     

      ГОЛОВА. Все-таки давайте... шановні депутати!...

 давайте   визначимося.   Неправомірні   -це  все-таки

 розширене  трактування,  а  незаконний  -це конкретно

 абсолютно.  Тоді можна говорити про те, що людина діє

 незаконно   і  притягується  до  відповідальності.  А

 неправомірно  -це хто зна... можна завжди трактування

 віднести на будь-яку людину...

      

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Я особисто заперечувати не буду...

       я 
 я                          - 149 - я 

      ГОЛОВА.  Він не заперечує. Є поправка Шеховцова:

 замінити  слово  "неправомірно" на слово "незаконно".

 Ставлю   на   голосування.  Будь  ласка,  підтримайте

 поправку  Шеховцова.  Зверніть  увагу,  що  він майже

 ніколи...    власне,   ніколи   не   дає   нерозумних

 пропозицій!.. Неслушних я хотів сказати...

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

       Із цими поправками можна ставити на голосування

 статтю?   Ставиться   вся  стаття  на  голосування  з

 внесеними поправками. Голосується.

      За

      Рішення

             (Шум у залі)

      Я просив би...

      Зрозуміло , це в когось такий годинник.

      Стаття  6,  "Фінансовий контроль". Є зауваження?

 Немає.

      Стаття    7,   "Відповідальність   за   вчинення

 корупційних діянь". я 
 я                          - 150 - я 

      Немає. Є .

      Стаття   6   ставиться   на   голосування,   без

 зауважень.

      За

      Рішення прийнято.

      Стаття    7    "Відповідальність   за   вчинення

 корупційних  діянь",  будь  ласка, Валентина Петрівна

 Семенюк.

     

       СЕМЕНЮК.  Шановні колеги, мені дуже приємно, що

 увійшал моя все-таки пропозиція, але я прошу звернути

 увагу   на   передостаннє   речення,   де   пишеться:

 "Звільнення  з посади або інше усунення від виконання

 функцій  держави".  Пропоную  слово  "або" змінити на

 "і",  тому  що  ми звільняємо з посади або, а функції

 залишаємо.  Або одне, або друге. Тому пропоную лишити

 слово "і".

 

       ГОЛОВА.  Будь ласка, Григорій Омелянович.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО   Г.   О.   Валентина   Петрівна,  не

 заперечую. Поставимо на і.

     

      ГОЛОВА. "Таким особам забороняється болотуватися я 
 я                          - 151 - я 

 в  депутати,  на  виборчі  посади,  в державні органи

 протягом  п'яти  років  з дня припинення депутатських

 повноважень  і  звільнення  з  посади",  так? Замість

 "або" "і".

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. "і", я згоден.

     

      ГОЛОВА. Нема заперечень?

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Немає.

     

      ГОЛОВА. Будем  голосувати окремо чи ні?

      Васильєв, прошу.

     

      ВАСИЛЬЄВ

     

      Часть  первая статьи 7. Прежде всего я предлагаю

 здесь  не  определять санкцию за указанные нарушения,

 все   это   отнести   в  Кодекс  об  административных

 правонарушениях.

      А    второй    вопрос.    Где   критерии   между

 административной  и  уголовной ответственностью? Если

 мы  говорим  об  уголовной  ответственности,  то  что

 понимать  под  этим? Статью 165? Это то, что вытекает я 
 я                          - 152 - я 

 из части 1 статьи 7.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г. О. І так. В першому читанні Закон

 "Про боротьбу з корупцією" ми прийняли ..............

 Закон  прямої  дії, прямо передбачивши у цьому Законі

 відповідальність  за вчинення корупційної діяльності.

 І    цей   Закон   передбачає   якраз   некримінальну

 відповідальність.  У  1 статті цього Закону записано,

 що за дії, які не мають ознаки злочину.

      І  тому безпосередньо, шановний колего, ми у цій

 статті   передбачили   відповідальність  за  вчинення

 корупційної  діяльності,  щоб  це  був, дійсно, Закон

 прямої  дії.  Так  було  прийнято  концептуально  при

 першому читанні.

     

      ГОЛОВА. Васильєв ще раз.

     

      ВАСИЛЬЄВ

      Вы  будете вносить измения и дополнения в Кодекс

 об  административных  правоотношениях, потому что это

 являэться  именно  Колексом,  в  который  входят  все

 нормативные акты, предусматривающие ответственность в

 порядке  административных правонарушений? Это первое.

 Будет ли повторно внесено туда? я 
 я                          - 153 - я 

      И  второе.  Все-таки назовите мне критерии между

 административной и уголовной ответственностью, если в

 этой  статье идет речь только об административной? ТО

 уголовная, за какие действия бедет предусмотрена?

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г.  О.  Кримінальна відповідальність

 наступає  за  ті вчинки, які передбачені Кримінальним

 кодексом України. А тат іде перлік корупційних діянь,

 за   чку  установлена  ця  відповідальність,  яка  не

 являється кримінальною.

     

      ГОЛОВА. Ще раз Васильєва.

     

      ВАСИЛЬЄВ Г.А.

       Понимаете,  в  чем  несогласованность:  если вы

 говорите  о  норме  прямого  действия,  вы  сами себе

 противоречите.  Вы  говорите,  что  предусматривается

 этой   нормой  здесь  же  ответственность  в  порядке

 административных  правоотношений.  Вместе  с тем, она

 является  у  вас  же и бланкетной. Она к другой норме

 уголовного   законодательства  и  говорит,  что  если

 действия содержат уголовную ответственность, о чем вы

 здесь  не  говорите  и  не  указано,  какие  действия

 уголовной    ответственности,    то руководствуетесь я 
 я                          - 154 - я 

 уголовным кодексом какой статьи? 165?

      Я считаю, что это статья неудачная.

     

        ОМЕЛЬЧЕНКО   Г.  О.  Ні,  вона  якраз  удачна.

 Подивіться,  будь  ласка, початок наший цього Закону,

 де  записано,  що  Закон  "Про  ботьбу  з  корупцією"

 передбачає  відповідальність,  які  не підпадають під

 ознаки злочину.

      Якщо  посадова  особа  скоює  посадовий чи інший

 злочин,   вона   несе   тільки   відповідальність  за

 кримінальним кодексом, шановні колеги. От і все.

      А   тут   передбачена,   у   цій   ситуації,   і

 адміністративна,  яка включає зняття займаної посади,

 так,  і  штраф,  який,  так  сказать, накладається за

 скоєння    корупційних   діянь,   що   не   являється

 кримінальною відповідальністю.

     

      ГОЛОВА.  Геннадій  Андрійович,  скажіть,  про що

 голосувать,  бо так не можна вести дискусію -це друге

 читання.

     

      ВАСИЛЬЄВ  Г.  А.  Я  считаю, что эту статью надо

 отправить на доработку.

      Дело  в  том,  что  если  мы  говорим  о 165-ой, я 
 я                          - 155 - я 

 Григорий   Емельянович,  значит,  мы  должны  указать

 признаки.      Если      там     от     существенного

 (..........)(..........),  как  угодно, идет речь, то

 здесь   о   чем   идет  речь,  если  административная

 ответственность. Мы должны четко, ясно указать.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г. О. Так, шановний колего, ну, ми ж

 проголосували,   що  собою  представляють  корупційні

 діяння, види. І за скоєння. Це, кажеться, стаття 4 чи

 3.

      От, "Види корупційни діянь" - стаття 2. От.

      Вибачаюся, стаття 1. "Види корупціний діянь".

      "Корупційним  діянням є: Перше." Йде перелік. Це

 у   першій   статті  нашого  закону.  А  в  статті  7

 відповідальність  за  скоєння  цих корупційних діянь.

 От.

     

      ГОЛОВА. Що голосувать?

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г.  О.  Та, голосувать... Он Моцпану

 надайте слово.

     

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку, Старовойтова.

      Ваша поправка є. я 
 я                          - 156 - я 

     

      СТАРОВОЙТОВА. 32 избирательный округ

     

      Уважаемые     народные    депутаты!    Александр

 Александрович!

      У   нас  идет  второе  чтение  Закона,  работала

 комиссия,  работали  юристы  в  комиссии, значит идет

 второе  чтение  по  поправкам,  я  так  понимаю.  Нет

 поправки Васильева, идет просто теоретический спор. Я

 считаю это недопустимым, давайте идти поправкам.

     

      ГОЛОВА.    Шановні    колеги,   дуже   правильне

 зауваження  Старовойтової,  одначе  треба  крім  того

 зважати на те, що ми приймаємо Закон, який стосується

 конкретних  людей, тобто всіх вас присутніх тут і хто

 за межами цього залу. Це Кримінальний Кодекс.

      Тому,  що якщо якісь не узгодження, наприклад, я

 зачитую  те,  що  ми  проголосували  ніби-то поправці

 Семенюк,  послухайте, що ми приймає і яку норму таким

 особам  забороняється  балатуватися в депутати або на

 виборчі  посади  в державні органи протягом 5 років з

 дня    припинення    депутатських   повноважень   або

 звільнення з посади.

      Забороняється   звільнення   з  посади.  Ну,  ми я 
 я                          - 157 - я 

 проголосували,  ви  кажете  не треба теоретичні спори

 проводити.   Я   до  Старовойтової  звертаюся,  треба

 поставити  крапку.  І  записати,  вони звільняються з

 посади.  А  ми  замінили  або  на  і  і  вважаємо, що

 прийняли  правильно.  Тобто забороняється звільняти з

 посади.

      Ну прочитайте, ще раз Григорій Омельянович.

     

      Ще   раз   читаю:   Таким  особам  забороняється

 балатуватися  в  депутати  або  на  виборні  посади в

 державні  органи  протягом  5  років з дня припинення

 депутатських  повноважень  або  звільнення  з посади.

 Тобто забороняється звільняти з посади.

      Треба ставити крапку і писати, вони звільняються

 з посади.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО. Ну редакційно можна так.

     

      ГОЛОВА. Це зовсім..

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО. Стаття 7

     

      ГОЛОВА.   Потім  і  теоретична  суперечка,  моєї

 поправки тут немає, МОцпан, будь ласка. я 
 я                          - 158 - я 

     

      МОЦПАН. 146 избирательный округ.

     

      146 (..........) избирательный округ.

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 коллеги!  Статья 7 предусматривает ответственность за

 коррупционные  действия.  Уважаемый  народный депутат

 Украины  Васильев  Генадий  Андреевич  имеет  в  виду

 ответственность     за     преступления.     Перечень

 коррупционных   действий   не   означает   совершения

 человеком    преступления,   а   следовательно   -нет

 уголовной  ответственности.  Но  здесь  очень  важное

 существенное  в 7 статье, я считаю, -это освобождение

 должностного лица  за коррупционные действия.

      Просто  заплатить штраф, пусть даже и облагаемый

 минимум   -это   ничего   не  значит.  Давайте  будем

 откровенны.  Та или иная должность для некоторых -это

 доходное  место.  И поэтому освобождение от должности

 за  коррупционные  дейстия,  не за преступления... за

 преступления  наступает  уголовная  ответсвенность  и

 вполне справедливо.

      Я  считаю,  что эту норму надо ввести. Она будет

 эффективно  действовать.  Спасибо.

       я 
 я                          - 159 - я 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас,  одну  хвилиночку.  Одну

 хвилинку. Я прошу вас припинити обговорення в першому

 читанні  і проводити в режимі другого читання. Якщо є

 конкретна   пропозиція   до  норми  цієї,  яку  треба

 врахувати  як  поправку,  давайте будем голосувати. А

 якщо ні, то  тоді немає.

      Є  у вас поправка, яку треба голосувать, Генадій

 Андрійович?

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Немає тут у нього.

     

      ГОЛОВА. Прошу. Ще останній раз слово Васильєв.

     

      ВАСИЛЬЄВ  Г.  А.  Я  хочу привести такой пример.

 Вот...  на  практике.  День  рождения, дарят цветы. А

 одному  подарили  цветы на 2 миллиона, другому -на 20

 миллионов.  Никто  не  может  здесь запретить. Вот ты

 дари  значит  только  на  3  миллиона цветы. Или на 5

 миллионов. Где критерий. Одному на 2 миллиона -значит

 нет,  это  административный, если мы говорим потом на

 какую  сумму  он  получил.  Второму  на  10 миллионов

 подарили цветы. Уголовная ответственность?

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Та при чем здесь это. я 
 я                          - 160 - я 

     

      ВАСИЛЬЄВ  Г.  А.  Это попадает под коррупционные

 действия, которые вы  здесь приводите  в статье 1.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г. О. Ну прочитайте як там написано.

 Уважно.  А потім повернемось до  1 статті.

     

      ВАСИЛЬЄВ  Г. А. Я предлагаю эту статью отправить

 на   повторное...   на   доработку  с  вынесением  на

 повторное второе чтение.

     

      ГОЛОВА.   Ставиться  на  голосування  пропозиція

 депутата  Васильєва  про  відправлення  статті  7  на

 додаткове  опрацювання.  Ставлю  на  голосування. Про

 відправлення статті 3 на  додаткове  опрацювання.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Статті 7? Чи якої?

     

      ГОЛОВА.  Статті 7.

     

      "За" -

     

      Не прийнято рішення.

      Ставлю  на  голосування  статтю 7 у редакції від я 
 я                          - 161 - я 

 комісії   з   тими  зауваженнями,  які  проголосовані

 Семенюк,  і  моєю  поправкою  редакційною.  Ставлю на

 голосування. У нас іде голосування, не говоріть.

     

      "за" -

     

      Рішення не прийнято.

     

      _____________. Олександре Олександровичу, я хочу

 уточнити.   Цей   закон   також   іде   в  поіменному

 голосуванні?

     

      ГОЛОВА. Ні, ми не голосували цей закон.

     

      _____________.  Я  прошу  поставити  на поіменне

 голосування. Да, не йде в поіменному, на жаль.

     

      ГОЛОВА.  Ну, будь ласка, хто за те, щоб поіменно

 голосувати весь закон.

     

      "за" -

     

      Рішення прийнято.

       я 
 я                          - 162 - я 

      _____________.  Я  прошу  статтю  7  поставити в

 режимі поіменного голосування.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, стаття 7 в режимі поіменного

 голосування.

     

      _____________.  З  тими  поправками,  які зробив

 Олександр   Олександрович  і  зробили  ви,  Валентина

 Семенівна.

     

      ГОЛОВА.    Тоді   одну   хвилинку,   зніміть   з

 голосування. Раз стаття 7 голосується в такому режимі

 поіменно,  то спочатку поправка Васільєва. Пропозиція

 Васільєва    про    відправлення    статті    7    на

 доопрацювання  ставиться на голосування. А потім буде

 голсуваться в целом.

     

      "за" -

     

      Рішення не прийнято.

      Стаття   ставиться  в  редакції  від  комісії  з

 поправками   редакційними,  які  ви  голосували,  які

 підтримали, ставиться на голосування.

       я  
 я                          - 163 - я 

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА. Не прийнято.

      Стаття   8,   я  прошу  вибачити,  підійшов  час

 перерви, нагадую ще раз, що за проголосованим режимом

 роботи  на  початку  засідань,  на  початку місяця ми

 проголосували,  що  обідня  перерва  протягом  однієї

 години.

      Що внести корективи.  Прошу вибачення.

      Ще   раз  пояснюю,  так  було  проголосовано  на

 початку  цього місяця, по-перше перерва на годину, до

 15,  хто  обурюється,  Анатолій Максимович, я пояснюю

 так проголосували, а що це дає, запитайте всіх.

      Це  вам  так  задається  Анатолій Миколайович, я

 прошу  вибачення,  до 15 години перерва, а після того

 працюємо до 19 з перервою півгодинной.

      Так  як  проголосовано. Попереджаю на 15 годину,

 прошу.

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку