ЗАСІДАННЯ  ДЕВ'ЯНОСТО  ЧЕТВЕРТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  7  ч е р в н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде засідання заступник Голови Верховної

      Ради України ДЬОМІН О.О.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Доброго   дня,   шановні   народні

 депутати!

       Прошу зайняти свої місця, декілька депутатських

 запитів,  надійшли  депутатські  запити  Пономаренка,

 Паська,   Сироти   до   віце-Прем'єр-Міністра  Шпека,

 стосовно  застосування  на  місцях положень постанови

 Кабінету Міністрів, щодо виплат державних субсидій на

 комунальні  послуги,  групи  депутатів  Загородній та

 інші  всього  7  чоловік  до  Голови комісії з питань

 фінансів    і    банківської   діяльності,   стосовно

 розблокування  розрахункових  рахунків  підприємств у

 банку "Відродження".

      Народного   депутата   Кияка,   до   Генеральної

 прокуратури  стосовно  перевірки діяльності страхової

 компанії "Гарант" в Чернівцях .

      Народного   депутата  Луньова  до  віце-Прем'єр-

 міністра  Саблука щодо фінансово-кредитної політики у

відношенні  до  Кам'янсько-Дніпровського  концервного

 заводу Запорізької області.

      Доручаємо  Секретаріату  направити  дані  запити

 адресатам для відповідного реагування.

      Прошу   вставити   картки   і  підготуватися  до

 реєстрації .

      Увімкніть систему, будь ласка.

      Прошу реєструватись.

 

      В   залі   зареєстровано  321  депутат,  ранкове

 засідання оголошується відкритим.

 

      Сьогодні  у  нас,  як  відомо,  короткий  день і

 пропонуються   до   розгляду   слідуючі   питання.  Я

 пропонував би, просив би вас, шановні колеги, якщо це

 можливо, обійтись сьогодні без ранішньої розминки. Ну

 ні  так  ні.  Будемо... Я запропоную питання, а потім

 обговоримо з вами.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Перше  питання -це проект постанови по бюджетній

 резолюції,  ви  пам'ятаєте,  нам  його конче потрібно

 прийняти.  Далі питання про проект Закону України про

 особливості приватизації майна в агро-промисловому

 комплексі,  проект Закону України "Про недобросовісну я 
 я                           - 3 - я 

 конкуренцію"  і  про  порівняльну  таблицю до частини

 другої   статті  19  Закону  України  "Про  обмеження

 монополізму     та     недопущення    недобросовісної

 конкуренції   у   підприємницькій   діяльності".   Ми

 приймали з вами цей Закон, але там є чисто редакційна

 поправка,   яку  ми  з  вами  не  помітили.  Вірніше,

 помилка.  Тому  треба нам проголосувати за те, щоб її

 уникнути.

      Проект  Закону  України  "Про  ратифікацію Угоди

 "Про  співробітництво  в  галузі трудової міграції та

 соціального  захисту  трудящих". Про віднесення міста

 Острога   Рівненської   області  до  категорії  міста

 обласного   підпорядкування.   І  про  проект  Закону

 України  "Про  внесення  змін  і  доповнень до деяких

 законодавчих  актів  в  зв'язку  з  прийняттям Закону

 України "Про статус народного депутата". Також проект

 Закону  України  "Про  визнання  деяких  законодавчих

 актів  такими,  що  втратили  чинність  у  зв'язку  з

 прийняттям  Закону "Про статус народного депутата". І

 відповідно із рішенням Президії є 2 проекти Постанови

 по   нашим,   скажем   так,  внутрішнім  справам  -по

 оголошенню  догани  народним депутатам, про порушення

 народними  депутатами  вимог  пункту  3  статті 4-1 5

 Регламенту і так далі. я 
 я                           - 4 - я 

      Я  просив  би  вашого  дозволу, я знаю, що в нас

 завжди  дуже  багато  нарікань,  що в нас дуже багато

 питань  набирається,  але,  якщо  а в нас підуть, ну,

 скажімо,  так,  маючи  на  увазі,  що  в  нас  і явка

 сьогдоні  добра,  і  підуть  біль-менш  в нормальному

 робочому  ткмпі  питання, у нас залишились з вівторка

 питання,  я просто хочу з вами погодити, питання, які

 можливо сьогодні розглянути. Це Проект Закону України

 "про  застосування  амністії  в Україні", невеличкий,

 проект   Закону   про  внесення  змін  до  статті  75

 Кримінального  кодексу  України  щодо  незастосування

 відповідальності  за незаконне перетинання державного

 кордону  до іномених громадян і осіб без громадянства

 з  метою  набуття  статусу  біжинців. Тако є такий же

 проект про внесення змін і доповнень до кримінального

 і  кримінально-процесуального  Кодексів  України  про

 адміністративні    правопорушення    щодо   посилення

 відповідальності   за   порушення  законодавства  про

 валютне регулювання.

      Подання   Генерального   прокурора   України  на

 одержання   згоди   на  притягнення  до  кримінальної

 відповідальності   і   взяття   під   варту  депутата

 Севастопольської   міської  Ради  народних  депутатів

 Синєбокова. я 
 я                           - 5 - я 

      тобто,  це ті питання, які можливо розглянути за

 наявності часу.

      Крім  того,  в  нас  ще,  в  п'ятницю  ми з вами

 домовлялись, що буде різне.

      Ось  цей  набір, я ще раз підкреслюю, ті останні

 питання,  що я назвав, це при можливості, а перед цим

 те,  що  пропонується  вам  для  розгляду. І я ставлю

 прийняти за основу.

      Я  ставлю за оснгову, ще раз перепрошую, а потім

 пропозиції  і  доповнення. Зараніє хочу погодити, ось

 піднімає руку Григорій Омелянович, я знаю в п'ятничні

 дні  так  добре, як і ви, у нас явка така зараз дора,

 але через дві -три години в нас можливі... Тому перше

 питання на вівторок, якщо  в вас нема заперечень.

      Ставлю   на   голосування   прийняти  за  основу

 запропонований  порядок  дня  і  з  розминкою,  яка я

 бачу...  настоюють  на  ній. Це за основу, за основу,

 якщо  проголосують,  щоб  не  проводити  розминки, не

 будем проподити. А за основу я ставлю пропозицію, яка

 по регламенту йде. Ставлю на голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Ідуть пропозиції не проводити сьогодні розминку. я 
 я                           - 6 - я 

 Ставлю на голосування, щоб не проводити розминку.

      (Шум в залі)

      Я  за  основу  прийняв.  Зараз голосуєм, якщо це

 питання  залишиться,  значить...  Хто  за  те, щоб не

 проподити розминки?

 

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Це  не  процедура. Я перепрошую, але я просив би

 вас,  к  і  вчора,  щоб  ми цю розминку, так названу,

 могли   використати  якраз  для  обговорення  порядку

 денного. До речі, вона для цього і існує.

      (Шум в залі)

      Я  запропонував  проголосувати  про  те,  щоб не

 проводити сьогодні розминку. Так? Рішення не пройшло.

 тому зараз ми починаємо, давайте домовимось відведемо

 20  хвилин  на  запитання,  ну,  я  знаю, що не вийде

 іншого.  Питання...  Ну, не вчіть мене Регламенту. Не

 пройшло.   20   хвилин   відводим   на  питання,  які

 відносяться  до  порядку  денного:  що  вилучити,  що

 добавити. За основу ми його прийняли.

      Будь ласка, запишіться.

      Будь ласка, опублікуйте.

      Будь ласка, Найда. я 
 я                           - 7 - я 

 

      НАЙДА Г.І.

 

      396-ой   округ   фракция   коммунистов,  фракция

 коммунистов, Найда.

      Уважаемые  коллеги, уважаемые Олег Алексеевич, я

 хотел  бы, чтобы мы с вами ответили сами себе на один

 вопрос:  как  платить  нашим  ветеранам  за  жилищно-

 коммунальные услуги за февраль, март и апрель, -когда

 мы  с  вами  дважды  накладывали вето и отвечали всем

 своим избирателям, что платить надо по-старому.

      На  сегодняшний день насчитали по 6, по 7, по 10

 миллионов  задолженность.  И эти 15%, которые есть на

 сегодняшний  день  по  Указу, они не срабатывают. Все

 равно, очень большая сумма задолженности.

      И  мы  должны, по моему мнению, сегодня получить

 ответ  от  Кабинета  Министров. У нас осталось работы

 всего на пленарных заседаниях - одна неделя.

      Если  мы этого не получим и будем полтора месяца

 со  своими  избирателями  встречаться, надо же что-то

 по-нормальному ответить.

      Пеню,  и  ту  начинают  насчитывать. То есть, ни

 один пункт нашего Постановления не сработал.

      Поэтому я вношу предложение заслушать информацию я 
 я                           - 8 - я 

 министра  экономики  или  министра  финансов по этмоу

 вопросу,   чтобы   мы   знали,   что  отвечать  нашим

 избирателям,  и  учителям по отпускам. Это тоже очень

 большая  проблема  на сегодняшний день. Сколько могут

 коммунисты ставить этот вопрос, и он не находит никак

 ответа.

      Или  мы  абсолютно  уже  здесь ничего не значим,

 тогда  давайте  здесь  самораспустимся  и  уйдем и не

 будем мешать работе Администрации Президента, которая

 на   егодняшний  день  нацеливает  свою  деятельность

 только  на издевательство над народом, только, вот на

 ухудшение жизненного уровня нашего народа.

      И  самый  серьезный  вопрос у нас на сегодняшний

 день - подготовка к зиме.

      Если  сегодня  Кабинет  Министров  не  развернет

 работу  по  подготовке  к  зиме, а зима, по прогнозам

 наших стариков, наших ветеранов, должна быть суровой,

 то  мы  с вами уже вторую зиму не перезимуем. Счастье

 может  быть  только  один  раз,  когда мягкая зима, а

 вторая  зима,  если будет жестокой, то мы просто наша

 энергетика,  теплоэнергетический комплекс не выдержит

 такого напряжение, которое есть сегодня по подготовке

 к зиме. Спасибо!

 я 
 я                           - 9 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую!

      Філіпчук, будь ласка.

 

      ФІЛІПЧУК

 

      Дякую!  Я  гадаю,  що  нам  не вдасться сьогодні

 вести   розмову   лише   навколо  порядку  дня  і  як

 невдасться  робити запити міністрам і щоб запрошувати

 кожного  міністра сюди. Я гадаю, Олег Олексійович, що

 буде  правильно,  якщо  ми на наступний тиждень все ж

 таке  зробимо на половину дня хоча б день Уряду. І ті

 запити, кі були минулого тижня цього і наступного, ми

 могли б в комплексі роглянуті.

      В  мене  є конкретні питання. Я думаю, що колеги

 депутати  погодяться  з  тим, що не лише комуністи, а

 всі  сьогодні  депутати стурбовані тим, що відпусткну

 компанію  вчителів  практично проводити неможливо. Ми

 втратили  за останні два роки майже 46 тис. вчителів.

 І  якщо ми навіть приймемо закон в першому читанні, а

 в  вересні в другому читанні про освіту, то практично

 цією  акцією  ми доведемо ситуацію в державі до того,

 що нікому буде прийти в навчальні заклади на 1 вересня.

      Тому, я б настійливо вимагав також це питання не

 просто порушувати, а реально його вирішувати. я 
 я                           - 10 - я 

      Друга  проблема.  Я  неодноразово  вже  на сесії

 виступав  з  цього приводу, що йдуть масові порушення

 до тих людей, які найбільше постраждали за останні 10

 років  -це  чорнобильці.  На  моєму  виборчому окрузі

 Скіцманського    району    є    люди   першої   групи

 інвалідності, їм сьогодні немає ніяких пільг: ні щодо

 вугілля, ні щодо виплат, ніщо до бензину. І практично

 час  від  часу  ми  це  порушуємо,  але  ніхто  на це

 серйозне не реагує із урядових структур.

      Проблема  третя.  Я  б  хотів  сказати,  що  маю

 конкретну  пропозицію  і  запитання  до  Міністерства

 вугільної промисловості.

      На  моєму  виборчому укрузі звернулися люди, які

 багато   років  -з  1955  року  -працювали  в  шахтах

 Донбаса. Але сьогодні практично вугілля з мінімальної

 скидкою  вони  отримати  не  можуть.  Я  гадаю, що їх

 зовсім   небагато,  таких  людей,  залишилося  і  їм,

 власне, сьогодні  можна би допомогти.

      Питання   останнє   -це   питання  громадянства.

 Міністр  Шульга неодноразово говорив з цього приводу,

 що  питання  вирішуються  ніби-то  всі позитивно. Але

 маса  громадян  сьогодні,  які  були репресовані, які

 були  виселені,  які  просто  працювали   у  колишніх

 республіках  Радянського Союзу, приїхавши сьогодні на я 
 я                           - 11 - я 

 Україну,  не  можуть  отрумати ніякої пільги, ніякого

 права,  оскільки  їхні  сім'ї  і вони не користуються

 тим,  щоб стати громадянами. Ідуть бюрократичні різні

 проволоки,   які  не  дають  можливость  стати  людям

 громадянами України. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Яблонський, будь ласка.

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ.

 

      Шановний  Олегн  Олексійович!  Шановні колеги! Я

 підтримую  все  те,  що  сказали  переді мною колеги-

 депутати  і  також  хочу підкруслити велику фінансову

 заборгованість   заходів  освіти,  культури,  охорони

 здоров'я   і   інших   бюджетних  закладів.  А  також

 сільськогосподарський    установ    і    підприємств.

 Положення     фінансове     їх    критичне.    Велика

 заборгованість,  велика  взаємозаборгованість.  Ми не

 можемо  не  втручатися  в  ці  спрви.  Ми  не раз тут

 розглядали  питання  про виділення кредитів, особливо

 для   сільського   господарства.   Але   питання   не

 вирішується.   Тому   я  прошу  прийняти  протокольне

 доручення  Контрольно-ревізійному управлінню Кабінету

 Міністрів  -перевірити  використання коштів у галузях я 
 я                           - 12 - я 

 народного     господарства,    особливо    перевірити

 використання  кредитів  і доповісти Верховній Раді це

 питання.  Решту часу прошу передати Лавриновичу.  Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  Лавринович.

 

      ЛАВРИНОВИЧ

 

      Шановний   пане   Головуючий,   шановні  народні

 депутати.  Я  маю  три  коротких проблеми, але думаю,

 досить  суттєві.  Перша  торкається того, що в лютому

 місяці,  коли  були  підвищенні  тарифи на комунальні

 платежі,  ми  з  вами приймали рішення і наша фракція

 порушила  його, що в травні тільки пішли компенсації.

 Щоб  на наступний тиждень, який буде останній Кабінет

 Міністрів дав таки відповідь на те, як оцінити людям,

 якщо  є  такий  трьохмісячний  розрив  між  підняттям

 тарифів і виплатою компенсації.

      Наступне   питання   торкається   сьогоднішнього

 порядку   денного  і  процедури  розгляду.  В  нас  є

 декілька  законопроектів,  які  ми  вже  розглядали в

 цьому    сесійному    залі.    Зокрема    особливості

 приватизації в агропромисловому комплексі.

      Тому  є така пропозиція, щоб ці питання сьогодні я 
 я                           - 13 - я 

 розглядати   по   скороченій  процедурі,  оскільки  з

 дебільшого   там   проблема  зрозуміла  і  скажем  ми

 підтримали б і суть цього питання і порядок розгляду.

      Наступне   питання   сьогодні  в  нас  закладено

 притягнення      до     відповідальності     депутата

 Севастопольської  міської  Ради.  Відповідно з мерами

 конституційного   договору,  який  схалено  Верховною

 Радою,  у  нас зараз передбачений імунітет тільки для

 членів  Парламенту  України. Коли потрібно це питання

 розглядати  вже  концептуально,  чи  будем  ми надалі

 розглядати  подання на депутатів районних, сільських,

 міських   і   інших  Рад.  І  ми  можем  (..........)

 заважити,  що  в  нас  занадто  затяглось  питання  з

 поданням   щодо   Олександра  Миколайовича  Ткаченко.

 Зрештою  треба  дати можливість суду зняти з нього ті

 звинувачення,    які   йому   пред'явила   Генеральна

 Прокуратура.  І  це  може  бути зроблено тільки тоді,

 коли  це  питання  пройде  через сесійний зал. І тому

 бажано,  щоб  це було зроблено наступного тиждня. Щоб

 якщо  це  є  незаслужені  звинувачення,  щоб  вони не

 вісіли над людиною довгий час.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Жеребецький, будь ласка. я 
 я                           - 14 - я 

 

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ  Є.  П.  Я прошу передати своє слово

 Зайцу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть, будь ласка, Зайця.

 

      ЗАЄЦЬ І.О.

 

      Шановні  депутати,  в  заявах  фракції Народного

 руху  України з приводу численних порушень регламенту

 Верховної  Ради на пленарному засіданні 6 липня цього

 року.  На  пленарному  засіданні 6 липня при розгляді

 проектів  Законів  України  щодо ратифікації угод між

 Урядом   України   та  Урядом  Республіки  Грузії  та

 Узбекістану   про   виробничу   кооперацію   з   боку

 головуючого на засіданні заступників голови Верховної

 Ради  і  Дьоміна  було  допущенні  численні порушення

 Регламенту.  Так  не  було  відповідного  рішення про

 внесення   питання   на  розгляд  з  боку  комісії  у

 закордонних   справах  і  зв'язках  з  СНД,  що  було

 проігноровано  Головуючим. Всупереч вимогам Регламенту

 Верховної  Ради  вже  при  розгляді  питання  не було

 надано слово представникам базових комісій, Комісії в

 закордонних справах, та представнику Комісії з питань я 
 я                           - 15 - я 

 економічної    політики    та   управління   народним

 господарством, не проводилося обговорення питання.

      Також   проігноровано   вимогу  Регламенту  щодо

 обов'язкового  надання  слова  для вступу і виступу в

 процедурі розгляду питання представникам депутатських

 фракцій  та груп. Не було надо можливості висловитися

 представникові  фракції  "Народного  Руху  України".,

 заступнику  Голови  комісії  в  закордонних справах -

 Зайцю, що був записаний для виступу.

      Грубе  порушення  Регламенту  було припущене при

 голосуванні,   після   того.,   як  закон  не  набрав

 потрібної     кількості    голосів    за    звичайним

 голосуванням.    Тобто   був   фактично   відхилений,

 Головуючий  знову  без  обговорення  поставив його на

 поіменне  голосування, фактично відбулося відверте та

 не приховане протягування закону через Верховну Раду.

      Зважаючи   на   такі   численні   порушення,  що

 відбулися  при розгляді вищезаданого закону вимагаємо

 перегляду  питання відповідно до Регламенту, від себе

 я  пропоную за грубе порушення Регламенту Головуючого

 Дьоміна  -відсторонити  на  два  дні  від  проведення

 засідань   і   прошу   поставити  на  голосування  цю

 пропозицію.

      А тепер до порядку денного, я пропоную в порядок я 
 я                           - 16 - я 

 денний  включити  питання  про  положення  референта-

 консультанта  народного  депутата.  Минулого  тижня в

 пятницю  це  питання  мало  розглядатися, але його не

 розглянули  і  Головуючий  сказав  що воно буде йти в

 числі перших у вівторок на цьому тижні.

      Одначе  ми  знову таки бачимо свідому діяльність

 керівництва  Верховної Ради і великої групи депутатів

 з   тим,  щоб  не  створити  інститут  консультантів,

 помічників  у  депутатів, тому що ці люди зацікавлені

 лише   в   тому,  щоб  ця  Верховна  Рада  ніколи  не

 працювала, так , як вона має працювати.

      Тому  я  наполягаю  на  те,  щоб  в числі перших

 сьогодні  було  розглянуто питання про положення, про

 консультанта-референта.  Це  вже  мабуть  16 раз воно

 виноситься на розгляд Верховної Ради.

      І  останнє.  Це  про Олександра Ткаченка, велика

 група    депутатів    говорить    про   те,   що   ми

 зареєструвалися  і  дали  можливість  вести  Ткаченку

 засідання Верховної Ради бо бачите немає рішення Суду

 про      притягнення     його     до     кримінальної

 відповідальності. Олександр Ткаченко сам каже, що він

 хоче вирішення цієї проблеми, але...

 

             (Шум у залі) я 
 я                           - 17 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Піменова.

 

      ПИМЕНОВА.   Прошу   передать   слово  310  округ

 Мясковскому,  Фракция коммунистов.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть, будь ласка, Мясковського.

 

       МЯСКОВСЬКИЙ.

      Шановний  Олег Олексійович, шановні колеги, я не

 почув  про  те,  що  в  порядку денному є питання про

 оголошення    догани   народним   депутатам   України

 Чорновілу і Зарудному.

      Я  рахую, що це сьогодні це треба розглянути по-

 перше, тому що дальше такі хуліганські дії з боку цих

 депутатів  не  можуть  бути  терпимі.  Вони  фактично

 блокують  роботу  Верховної  Ради і пускають під укіс

 її.

      Тому я наполягаю, щоб це питання було розглянуте

 одним з перших.

      Друге,  я  думаю,  що  нам треба сьогодні знати,

 коли ми поставимо питання про вето на Указ Президента

 про те,  що Генеральний прокурор продовжує працювать.

 Взагалі-то  до  сьогоднішнього дня невідома форма, що я 
 я                           - 18 - я 

 підтверджує  Указом Президента Президент, що прокурор

 продовжує працювати. Я думаю, що це штучно в черговий

 раз   нагнітається   атмосфера   між   Президентом  і

 Верховною  Радою  для  того, щоб знову свої недоліки,

 промахи виконавча влада звернула на Верховну Раду.

      І тому нам треба сьогодні це питання розглянути,

 або в перші дні майбутнього тижня, і наложити вето на

 цей Указ.

      Третє,  я  думаю,  що нам сьогоодні треба було б

 подумати,  а чи буде на майбутньому тижні проголошена

 програма Уряду? Ми підемо у відпустку, а де програма,

 що  буде  робитись  до  1  вересня?  А тут навіть і в

 засобах  масової  інформації ми не можемо уявити собі

 хоча  би такі накидки про програму. Мені здається, що

 ми не можумо піти у відпуск до того, щоб не послухати

 Євгена Кириловича Марчука про програму.

      І  останнє. Більше 80 депутатів на посадах. Вони

 сьогодні  не працюють у Верховній Раді. І це теж одна

 із причин зриву роботи Верховної Ради. Я пропоную, як

 і  мої  колеги,  які вже подавали депутатський запит,

 розглянути це питання і не тягнути. На минулому тижні

 всі  депутати  повинні  або  сидіти  тут  в залі, або

 сидіти  на  своїх,  так сказать, посадах і звільнивши

 місця депутатів. я 
 я                           - 19 - я 

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Дякую. Чернявський, будь ласка.

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ

 

      Дякую.   Шановний   Олег   Олексійович!  Шановні

 колеги!  Але  я  звертаюсь  і  до  Уряду, і навіть до

 Президента.  На  селі  складася  надзвичайно  складне

 становище. Я не хочу перебільшувати, але сьогодні вже

 не  абезпечується  збирання самого святого -хліба. До

 чого  це  може призвести, я думаю, що тут ні колегам,

 ні  тим,  до кого я звертаюсь, не треба пояснювати. Я

 тому важаю, що потрібно, щоб у вівторок (і просив би,

 щоб  всі  колеги підстримали, а  ви  Олег Олексійович

 поставили   на   голосування),   щоб  у  вівторок  ми

 розпочали   наступне   засідання   із  парламентських

 слухань:    як    планується   вирішити   питання   в

 агропромисловому  комплексі. Сьогодні реальна загроза

 на збурання врожаю. Сьогодні із-за відсутності коштів

 у  господарств  і  фермерських  господарств,  в  усіх

 формах  власності  кошти  ці  відсутні,  не  ведеться

 підготовка  до зими приміщень, механізмів, ферм і так

 дальше. Тому я просив би, щоб доручили голові Комісії я 
  я                           - 20 - я 

 з   агропромислового   комплексу,  щоб  на  наступний

 вівторок  така  була  доповідь, не доповідь, а аналіз

 стану  виконання тих всіх обіцянок перед селянами. Ми

 не  хочемо  втручатись  у  виконавчу владу, але ми не

 можемо  дивитися  на  те, що ті всі рішення Верховної

 Ради,  Уряду,  Президента  по  відношенню  до села не

 виконуються  у  нас на всіх участках. Не можна сидіть

 сьогодні,  представить  становище,  що  треба збирати

 врожай,  комбайни не відремонтовані, що треба збирати

 врожай нема ні каплі мастила чи палива і т. ін.

      Я  не  думаю,  що  це  нормальне  становище і це

 комусь   принесе  якісь  прибутки.  Да,  розумію,  що

 прибутки  тим, хто буде закуповувати за кордоном хліб

 і  т. д., можливо, це буде, але чи це буде на користь

 українському народу.

      Тому,   розуміючи  свою  відповідальність  перед

 виборцями,   я   звертаюсь  до  всіх  сил:  не  треба

 роз'єднуватися  і  бігати за портфелями і т. д. Треба

 об'єднатись  і аграрникам-депутатм, треба об'єднатись

 сільським   профспілкам,   треба   об'єднатись   всім

 депутатам,  які  хочуть незалежності України. Тому що

 не думаю, що голодний може бути незалежним.

      Я  ще  раз звертаюся, привертаю увагу до всіх до

 консолідації сил. Просив би засоби масової інформації я 
 я                           - 21 - я 

 об'єктивно  висвітлювати  те, що робиться сьогодні на

 селі. Це не чергова спроба, там, захистити колективні

 чи  якісь  інші  господарства,  це сьогодні захистити

 народ  країни, щоб він міг жити спокійно, щоб він міг

 думати про те, що буде мати на столі саме необхідне.

      Дякую за увагу. І просив би сприйняти це просто,

 як  крик  душі не тільки мій -десятки, сотні дзвінків

 сьогодні. Я переговорив майже з усіма своїми колегами

 тут  до початку засідання. і така тривога не тільки в

 нас.

      Тому,  я  думаю, що всі приєднаються до цього. І

 треба  негайно  вирішувати це питання, тому що урожай

 двічі на рік не росте. Ми це добре знаєм.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Вінський, будь ласка.

 

      ВІНСЬКИЙ Й.В.

      Шановні  колеги, я повністю підтримую постановку

 питання Чернявським і хотів би сказати, що ми повинні

 зараз  проголосувати  це  рішення,  щоб  поставити  у

 вівторок    в    порядок   денний   першим   питанням

 парламентські  слухання  по  проблемах  АПК. Офіційно

 запросити  Президента  і  Голову  Кабінету Міністрів. я 
 я                           - 22 - я 

 Поставити  питання,  щоб  до цього часу було вирішено

 питання   з  міністром  сільського  господарства,  бо

 смішно:  збираємо  хліб  і  не  маємо  до  цього часу

 міністра.  А  йде  тільки  боротьба  за це крісло. Це

 надзвичайно  серйозні  питання. Люди масово звонять з

 округів  і  вже взивають не до Президента, а до нас з

 вами,  бо  вже  зрозуміли,  що  без  нас Президент це

 питання вирішувати не буде.

      Ми  повинні  стати  на  захист  сьогодні  нашого

 українського села.

      Друге.  Сьогодні нам роздано порівняльну таблицю

 про  основні  напрямки бюджетної політики. Я пропоную

 зняти  це  питання з розгляду сьогодні, оскільки, під

 час  розгляду  цього  питання  товарищ  Азаров чи пан

 Азаров   пішов   на   фальсифікацію  і  порушив  наші

 домовленності. Від Комісії агропромислового комплексу

 і   від   Комісії  економічної  реформи  були  подані

 офіційні  зауваження  і  пропозиції.  Після прийняття

 рішення  я  підійшов  до Азарова і сказав, чи буде це

 враховано  в  порівняльній  таблиці? Він пообіцяв, що

 буде.   Сьогодні   ранком   виявляється,   що  це  не

 враховано.  Я вважаю, що це неповага до депутатів, до

 своїх  колег  і прошу Шейко і його комісію розглянути

 поведінку  Голови  комісії  Азарова,  який  веде себе я 
 я                           - 23 - я 

 нетактовно  до  своїх  колег.  А  тим часом питання з

 розгляду  зняти  до  того  часу,  поки в порівняльній

 таблиці  не будут внесені всі зауваження, а не тільки

 зауваження  Кабінету  Міністрів.  Я розумію, що треба

 вгодити  коє-кому,  але нам треба прийняти принципове

 рішення.

      І  третє.  Сьогодні  стоїть  на  порядку денному

 Закон про особливості приватизації в АПК. Я пропоную,

 у  зв"язку  з  тим, що питання треба зняти, поставити

 цей  Закон  першим,  сьогодні прийняти його в першому

 читанні. Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую!

      Час  закінчився.  Перейдемо  до порядку, тому що

 тут  змішувались  пропозиції  щодо  порядку денного і

 "крик душі", як казали.

      Відносно  відповіді  від  Кабінету  Міністрів по

 оплаті  за  комунальні  послуги,  підготовка до зими,

 відпустки, пільги чорнобильців, питання громадянства,

 вугільної  промисловості  і так далі. Ми з вами вчора

 ще раз самі собі нагадали, що приймали рішення, що до

 кінця  сесії  проведемодень Уряду. Дійсно, пропозиції

 сьогодні  ті,  які  лунають  щодо  цієї  акції, цього

 заходу,  вірніше,  і  щодо того, щоб його провесті на я 
 я                           - 24 - я 

 початку  наступного  тижня. Ми сьогодні з вами будемо

 затверджувати порядок денний на вівторок. Тобто, якщо

 будете наполягати, ми можем... Ну скажімо так, мабуть

 тут наполягати нам треба теж з розумом, тому що треба

 погодити  з Кабінетом Міністрів. Я думаю, що сьогодні

 можна  буде  до  кінця  дня  погодити і на Президії в

 понеділок вирішити. Але якщо ми з вами підтвердимо -я

 бачу,  що  це  загальна  думка -щоб нам все-таки чи в

 вівторок,  чи в середу можливо провести день Уряду по

 цим всім питанням, то це мабуть так... Тому я відношу

 всі  ті  пропозиції,  які  мають направленість таку і

 соціальну,  і  виробничу, і так далі якраз до розмови

 дуже серйозної, яка повинна бути.

      Щодо  програми  Уряду.  Я знаю, що сьогодні така

 програма  готується. Підключились туди і представники

 наших  фракцій до цієї роботи. Димаю, що можливо не в

 остаточній  редакції,  а  можливо  якраз те, що треба

 винести  на  Парламент,  як  кажуть, основні напрямки

 цієї  програми і посухати нашу думку. Можна було б на

 цей же день  Уряду і винести.

      Але  для  цього, ще раз кажу, ми свідомо повинні

 піти  на  скорочення  наших  пленарних  засідань щодо

 прийняття  законопроектів і тому нам треба ще раз, як

 то  кажуть, піджатись. Треба, можливо, менше говорити я 
 я                           - 25 - я 

 і  я  цілком  підтримую  і  просив  би вас підтримати

 пропозицію  Лавриновича.  Щоб нам всі питання, в тому

 числі сьогодні, пустити по скороченому регламенту.

      Вони    в    нас    всі    напрацьовані.    Вони

 відпрацьовувались   в  Комісіях  і  на  фракціях,  що

 особливо важливо.

       І  тому  я поставлю на голосування, щоб ми все-

 таки  сьогодні,  ну  а  за  інші  дні  -то  окремо, а

 сьогодні пройшли все-таки по скороченому регламенту.

      Далі.  По  скороченій  процедурі,  вірніше. Щодо

 подання  на притягнення до відповідальності. Справа в

 тому,  що  там  колізія  виникла  така,  що тільки ми

 можемо  розглянути  це  питання. Я думаю, що як ми до

 нього  підійдемо,  ми  тоді  вирішим остаточно. Там є

 роз'яснення, просто не хочу зараз гаяти час.

      Ситуацію  по  Олександру Миколайовичу ви знаєте.

 Про це доповідав Голова Комісії. Вона на сьогоднішній

 день не змінилась  і  Комісія працює.

      Щодо   заяви   Народного  руху,  присвяченній  в

 основному моїй особі, мені дуже приємна така увага. Я

 поставлю   на   голосування   те,   що   сказав  Іван

 Олександрович. Але я хочу сказати, ну, що зробиш нема

 так нема... Він підняв питання дуже важливе. І я хочу

 сказати  так,  ми вчора голосували з вами. Я ніодного я 
 я                           - 26 - я 

 рішення   самотужки,   без   вашого  голосування,  не

 приймав.  В  тому  числі  поіменне голосування, у нас

 голосувалось   за  поіменне  голосування,  наполягали

 якраз  депутати,  на  багато  більше  було  чим,  ну,

 скажімо,  тих,  що  не наполягали.  Проголосували  за

 поіменне голосування. І ми зробили цю переголосовку.

      До  речі, у мене і у всіх вас є рішення не меньш

 профільної  комісії,  чим  комісія  Бориса Олійника і

 Івана  Зайця  -це комісія з економічної політики, яка

 висновки   зробила  якраз  повністю,  як  то  кажуть,

 позитивно  з  цієї ратифікації. І ми, мабуть, повинні

 прислухатись   сьогодні   і  економічної  доцільності

 прийняття цих угод.

      Тому  голосування, мені здається, було проведене

 так,  як  ми  проводим, скажімо, не рідко. А те, що в

 нас  Регламент  не досконалий, так це дійсно так. Але

 Іван  Олександрович, шановний, запропонував поставити

 на  голосування,  переглянути  це  питання.  Я  зараз

 проголосую про це.

      Я   прошу  хто  за  те,  щоб  переглянути  вчора

 розглянуте   питання,   два   питання   вірніше,  про

 ратифікацію  Угоди  із  Грузією  і Узбекістаном. Була

 пропозиція  переглянути,  а  в  вашій  комісії,  будь

 ласка, це доручення буде. Хто за те, щоб переглядати. я 
 я                           - 27 - я 

 

      "за" -

 

      Дякую. І була пропозиція на два дні відсторонити

 Дьоміна від головування. Я ставлю на голосування. Ну,

 це ж не значить сьогодні.

 

      За -

      Дякую.

      Про  референтів  -консультантів,  дійсно питання

 дуже важливе підняв Іван Олександрович у нас сьогодні

 немає його в порядку денному.

      Я  можу запропонувати, воно готове. Тому давайте

 проголосуємо,  як  можливе  для  того, щоб розглянути

 сьогодні.  По  скороченій  процедурі,  ну  правильно,

 давайте.   Хвилину,   друге  читання,  ну  так  друге

 читання, так що там, давайте в число можливих. Хто за

 те,  щоб  включити. Прошу підтримати в число можливих

 сьогодні.

 

      За -

      Рішення не прийнято.

      Але  розглянути  треба на цій сесії обов'язково.

 М'ясковський  значить те питання, про яке ви говорили я 
 я                           - 28 - я 

 Михайло  Михайлович воно є в порядку денному. Одним з

 перших  я  не пропонував би його розглядати нам треба

 розглядати  не якісь скандальні питання, а розглядати

 питання  те,  яке  у нас саме головне сьогодні. Це по

 економічній нашій ситуації.

      Тому  хай  воно  стоїть,  як стоїть, ситуації по

 Генеральній  прокуратурі  теж  відома.  Ми на початку

 цього тижня дали інформацію детально з цього приводу,

 що  займається  комісія,  готується  і  на наступному

 тижні  ми  до  цього питання повернемося. По програмі

 Уряду   я   сказав.   По   постійній  основі  теж  ми

 обговорювали у вівторок, я не буду повторювати дійсно

 давайте  тут  є  сьогодні  деяка  така  знаєте етична

 сторона,  цде  формування  Уряду у нас деякі депутати

 сьогодні можуть попасти у наш Уряд, давайте закінчимо

 всі ці реформування виконавчої влади і ми тоді мабуть

 тим більше, що домовленість така є із Президентом, що

 тоді розглянути всі ці питання. Це питання відоме.

      Щодо всіх питань по агро-промисловому комплексу,

 я  вважаю, що це треба розглядати на дні уряду. Але і

 Чернявський,  і  Вінський  наполягають  на  тому, щоб

 поставити   на  голосування...  провести  у  вівторок

 парламентські  слухання  з цього питання. Я ставлю на

 голосування. я 
 я                           - 29 - я 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Не  знаю,  кого -парламентські слухання. Комісії

 доручити    Даниленку    підготувати    парламентські

 слухання.   Так  була  пропозиція,  я  її  ставлю  на

 голосування.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Дякую.

      Ну,  я  закінчу зараз. Щодо бюджетної резолюції.

 Зняти,  не рваховано і так далі, і так далі*. Шановні

 народні  депутати,  вам  не  здаєьтся,  що  ми з вами

 трошки   втомились   за   останній   період.   У  нас

 накалаяються, як то кажуть, страсті... Давайте трошки

 заспокоїмся.  У  нас вчора були серйозні претензії до

 однорго голови Комісії, сьогодні - до Азарова.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я закінчу, не заважайте, будь ласка.

      От  дивіться,  якісь  виникають  колізії  по там

 Дьоміну,  там  у  Найди,  Хмари  там  і так далі... Я

 прошу!   Давайте  и  трошки  заспокоїмся  -нам  треба

 спаокійно попрацювати. Давайте спокійно попрацюємо. І я 
 я                           - 30 - я 

 коли  будем  слухати  бюджетну резолюцію, я думаю, що

 Микола Янович зможе сказати, що враховано і як. Я вам

 скажу: вона так нелегко народжувалась, а ще більше ми

 хочемо  втиснути  за  той  короткий  час,  що  на  на

 доопрацювання  дали,  щоб вона була ідеальна. Я зразу

 кажу: ідеальною вона не буде! Це ідеологія!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Тому  я...  тому  я  ставлю пропозицію шановного

 депутата  Вінського  на  голосування  -зняти  розгляд

 бюджетної    резолюції.   Сьогодні.   Ну,   звичайно,

 сьогодні. Хто за те, щоб зняти?

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

      Я  бачу  тих, єто голосує. Ті, хто не голосував,

 мабуть, за те, щоб не знімати.

      Я закликаю всіх голосувати  з цього приводу.

      До  речі,  в  мене  є  інформація  від  міністра

 фінансів,  що  згідно  рішення Верховної Ради, це, до

 речі,  ситуація  в сільському господарстві не тільки.

 Це попередня інформація. ДО 15 липня, згідно нашого з я 
 я                           - 31 - я 

 вами  рішення,  потрібно  вирішити  питання  стосовно

 виплати  відпускних  учителям  та авансових виплат до

 державному контракту. Це по сільському господарству.

      До  15  липня  є час, якраз я думою, що доцільно

 буде на щні Уряду ці питання заслухати.

             (Шум у залі)

      Ви  вимушений  підкорятись  вимогам  Регламента,

 знаю,  що  не  всім  сподобається,  але дві фракції -

 соціалісти і аграрники -попросили п'ятнадцятихвилинну

 перерву.  Я  просив  би  вас, подумайте, чи треба нам

 зараз перериватись? Ну, не буде готове на вівторок це

 питання,  невже не зрозуміло? І на середу небуде воно

 готове.   Яке   парламентське   слухання,  ну  що  ви

 говорите?

      Я  роблю  перерву  на  15  хвилин по вимозі двох

 фракцій.  Через  15  хвилин  всі  збираємось  в залі,

 ібудемо голосувати те, що пропонують ці фракції.

 я 

                         - 32 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Давайте   пожвавіше  трошки.  Мені

 незручно вас підгоняти, але давайте пожвавіше займати

 місця  в  залі  і працювати будем. І ще одна година в

 нас втрачена.

      Я  не  бачу  керівництва фракції соціалістів. Ну

 давайте  ж  поважати  один одного. Пройшло 20 хвилин.

 Тим  більше,  якщо  так  говорити  відверто, питання,

 заради  якого  робилась  перерва, немає відношення до

 сьогоднішнього голосування, до сьогоднішнього порядку

 денного.  Це  норма  нуаступного  тижня.  І коли буде

 прийматись   перелік  питань  на  наступний  тиждень,

 тобто,  у  вівторок,  можна  тоді пропонувати все, що

 завгодно,   те,   що  пройде  через  Президію  згідно

 регламента.

      Тому,  я  прошу  займати  місця  в  залі. І якщо

 ці  фракції,  які  робили  перерву, напрацювали якісь

 пропозиції,   нехай   вони  і  вносять  на  Президію.

 Президія прийме рішення і включить до порядку денного

 на  наступний  тиждень.  Сьогодні  ми  про  це навіть

 голосувати  не  можемо. Тому що питання не виносилось

 на Президію. Воно не готове. я 
 я                           - 33 - я 

      Я  прошу  займати  місця  в  залі  і поставлю на

 голосування,  прийняти  в  порядку  денному в цілому.

 Сідайте, будь ласка. Включіть систему, будь ласка.

      Ставлю на голосування. Прийняття... затвердження

 порядку   денного   на   сьогодні   вцілому.  З  тими

 доповненнями,  які ми проголосували.

      Сьогодні, сьогодні порядок денний. Сьогодні.

 

      "За" -

 

      Щось не зрозуміло?

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Я  ще  раз  говорю... Ще раз? Я ставлю ще раз на

 голосування.  Затвердити  порядок денний і приступити

 до роботи.

      Голосуйте, будь ласка.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Перед  тим,  як  приступити  до розгляду порядку

 денного,  я,  згідно з нашою домовленністю, даю слово

 для  інформації  по  екологічній  ситуації  в Східній

 Україні   Пономаренко  Віктор  Михайлович,  заступник я 
 я                           - 34 - я 

 міністра   охорони   здоров'я  України.  Будь  ласка.

 Скільки вам треба часу? 5-6 хвилин, будь ласка.

 

      ПОНОМАРЕНКО В.М.

 

      Глубокоуважаемы         Олег         Олексеевич!

 Глубокоуважаемые    народные    депутаты!   Позвольте

 проинформировать  об  аварии  на Диканивских очистных

 канализационных  сооружений  в  городе Харькове.

      29  июня  в 16. 30 в следствии сильных проливных

 дождей    вышла   из   рабочего   состояния   главная

 канализационная   станция   на  Диканивских  очистных

 канализационных  сооружениях  города Харькова. Насосы

 установлены  на  глубине  41  метр,  не работают и их

 необходимо немедленно  заменить.

      В  настоящее  время  неочищенные сточные воды, в

 количестве  до  200  тысяч кубических метров в сутки,

 сбрасываются  в реку Лопань, являющейся притоком реки

 Уды.  А  из  Уды  в районе поселка Эсхар в Чугуевском

 районе  в  основной,  питающей  три  крупных области,

 коллектор - Северный Донец.

      29  июня  по сложывшейся ситуации было проведено

 заседание  облисполкома, на котором принято решение о

 снижении водопотреблении в городе Харькове. я 
 я                           - 35 - я 

      Сегодня  на  утро  из  9  районов  отключено  7.

 Выделено  40  привозных  цестерн  для  подвоза воды в

 лечебные   учереждения,  на  хлебзавод,  молокозавод.

 Создана   комиссия   при   обласном  Совете  народных

 депутатов  по  ликвидации  аварии.  В состав комиссии

 введен  замиститель министра здравоохранения Украины.

 Разработаны   конкретные  мероприятия  по  ликвидации

 аварии  в  течение  двух  дней.  Издано  распоряжение

 председателя  обласного  Совета  народных депутатов о

 мерах  по  предупреждению  возникновения инфикционных

 заболеваний  и  массовых  отравлений  среди населения

 области.    Вынесено   соответсвующее   постановление

 главного   государственного   санитарного   врача  по

 области  30  числа.

      Питьевая  вода  в город Харьков сегодня подается

 пографику с 6 до 8 утра и с 18 до 20 часов. Запрещено

 водопользование на реках Лопань, Уда, Северный Донец.

 Закрыты    все    оздоровительные    учереждения.   С

 сегоднешнего  дня приостановлена эксплуатация детских

 и  дошкольных учереждений. Учтановлены круглосуточные

 дежурства      в      обласной      санипедемстанции,

 санипедемстанция   города   Харькова  заинтересованых

 районов.  Ежесуточно  санипедслужбой проводится отбор

 воды   в  реке  Лопань,  Уды  и  Северный  Донец  для я 
 я                           - 36 - я 

 бактериологического и химического исследований.

      Об   аварии   информировано   население   города

 Харькова  и  области.  Ход  работ  по ликвидации этой

 аварии постоянно населению информируется.

      Четвертого    числа    главным   государственным

 санитарным  врачом  Харьковской области было вынесено

 постановление  о мероприятиях по ликвидации аварии на

 очистных  соорущениях  и  предупреждение (..........)

 осложнений в области.

      Постановление   вынесено   в  связи  с  решением

 комиссии  по  ликвидации  аварии о прекращении подачи

 питьевой   воды   в   город  Харьков.  Санипедслужбой

 осуществляется  постоянный контроль за качеством воды

 в названных реках. Отбор воды в установленных створах

 проводится два раза  в сутки в 8 и в 20 часов.

      По  питьевой  воде,  по состоянию на сегоднешнее

 утро,  отклонений  в качестве нет. В связи с тем, что

 авария на очистных сооружениях в Харькове имеет самое

 непосредственное отношение к Донецкой области. В этой

 области проведен ряд мероприятий и вчастности создана

 оперативная    група    под    руководством   первого

 заместителя председателя исполкома 30 числа населения

 области  оповещено по средствам массовой информации о

 необходимости   обработки   воды,  употребляющей  для я 
 я                           - 37 - я 

 питья, ифнормация передается постоянно. Руководителям

 организациям   владельцам   водопровода,   направлены

 предписания  о необходимости проведения чреззвычайной

 меры   профилактики   издано  постановление  главного

 государственного   санитарного   врача   по  Донецкой

 области.   На   фильтровальных  станциях  и  головных

 сооружениях  усилен  режим  обработки  хлорирования и

 дохлорирование   питьевой  воды,  запрещено  купанье,

 ловля   рыбы,   катерный  прогул  Сиверский  Донец в

 пределах области.

      По Укр.... организован лабораторный контроль три

 раза  в  сутки  в  точках Сиверский Донец выше и ниже

 города   Изюма,   ниже  города  Словяногорска  вместе

 водозабора  канала  Сиверский  Донец, Донбасс на всех

 станциях   фильтрования.   На   выходах  из  Донецкой

 области.   По   водоканалу   Донецкому  и  владельцем

 водопроводов предписано проводить ежедневный контроль

 качества    воды.    На    головных   сооружениях   и

 разпределительных  сетях. Лаборатория санэпидемслужбы

 ежедневно      проводит      контроль     воды     по

 бактериологическим  и химическим загрязнителям в река

 и  на  выходе  из  фильтровальных  станций.  Так же в

 тупиковых  точках  города.  Руководители  и владельцы

 предприятий   пищевой   промышленности  они  обьязаны я 
 я                           - 38 - я 

 предписаниям  ежедневно  проводить  контроль качества

 поступающей  воды  и  предупреждены  о  необходимости

 преостановке  эксплуатации  при  не соответствии воды

 Госту?    На    сегодня    утро   по   химическим   и

 микробиологическим показателям в реке Северный Донецк

 на уровне Донецкой области отклонений нет. Проводится

 работа   по   Луганской  области,  учитывая  характер

 водозабора,  такым же образом, собственно, эта работа

 проводится по мобилизации круглосуточного контроля со

 стороны    санэпидслужбы,   усиление   ведомственного

 контроля,   предупрежден   город  Ростов,  санитарная

 счлужба,  которая  находится  по пути следования реки

 Донец.      Вынесено      Постановление      главного

 государственного  санитарного врача Луганской области

 о запрещении водопользования в бассейне реки Северный

 Донец,  оповещено  население.  И  последнее:  сегодня

 Василий   Васильевич   Дурдинец   проводит  заседание

 Государственной комиссии в городе Харькове с участием

 специалистов Луганской и Донецкой области.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Давайте   10  хвилин  відведем  на

 запитання.   Ситуація   ясна,  але  може  щось  треба

 уточнити. Будь ласка, запишіться. я 
 я                           - 39 - я 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      10  хвилин  достатньо?  Запишіться,  будь ласка.

 Записались. Опублікуйте.

      Дудченко, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Що?  Ну,  ситуація  така...  Давайте  10  хвилин

 потратимся,   ніяких   рішень  приймати  не  будем...

 Інформація була 5 хвилин...

 

 

      ДУДЧЕНКО М.П., 408 виборчий округ.

      Вы сказали, что насосно-очитсные сооружения были

 затоплены   в  результате  ливня...  Она  может  быть

 затоплена  не  в  результате  ливня,  а  в результате

 нарушения    правил    проектирования,   неправильной

 эксплуатации   или   невыполнения   противопаводковых

 мероприятий...    Работает   ли   Комиссия,   которая

 установит, какая из этих причин справедлива?

 

      ___________.   Мне  представляется,  что  задача

 правительственной     Комиссии  -  как    лликвидация

 последствий    рассматриваемой    аварии,    так    и

 установление   причин.  В  составе  этой  Комиссии  -

 специалисты,  так сказать, различных направлений. И я я 
 я                           - 40 - я 

 думаю,  что  это, в общем-то, вопрос, который будем в

 заключении правительственной Комиссии.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь ласка, Кочерга.

 

      КОЧЕРГА.

      Уважаемый   докладчик,  скажите,  пожалуйста,  а

 входит ли в обязанности санитарной службы осматривать

 вот  эти  вот  насосные,  которые  определяют  судьбу

 города,   и   осматривались  ли  они  на  предмет  их

 работоспособности. Это первый  вопрос.

      И  второй  вопрос:  почему  все-таки поздно была

 создана  правительственная  комиссия по расследованию

 этой  вот,  будем  говорить,  катастрофы  для  города

 Харькова?

      Спасибо.

 

       ___________.  Если  будем  говорить  о  времени

 создания  правительственной  комиссии, то, как только

 мы    получили,    я   имею   в   виду   Министерство

 здравоохранения,  получили информацию о том, что есть

 угроза загрязнения основного питьевого водозабора, то

 был   информированы,   так  сказать,  соответствующие

 органы  Кабинета  министров.  Поэтому,  вообщем-то, я я 
 я                           - 41 - я 

 думаю,  что  здесь  не  совсем  вопрос к Министерству

 здравоохранения. Мы в данном случае, так сказать, при

 получении  информации отреагировали тут же.

      Что  касается  контроля за работой водонасоснцых

 станций,  то  это  входит  в компетенцию технического

 надзора  , имеющегося  в санитарной службе.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Брит, будь ласка.

 

      БРИТ.

      Вы  в  своем  вообщении  сказали, что результаты

 анализа  питевой  воды  не  дали отклонений от нормы.

 Если  я правильно понял. и в то же время сказали, что

 с ряда рек, назвали, каких именно, берутся пробы воды

 на баканализ. Не могли бы вы сказать результаты этого

 баканализа, что они дают?

 

       ___________.  Я говорил о том, что речь сегодня

 идет  о том, что возникла реальная угроза загрязнения

 основного   крупной  артерии,  питающей  три  крупные

 области, водозабора.

      Но    загрязнения   на   сегодняшний   день   не

 зарегистрировано. Поэтому все те мероприятия, которые

 проподятся   сегодня,   направлены   на   недопущение я 
 я                           - 42 - я 

 загрязнения  питьевого  водозабора. Я имею информацию

 по   состоянию   на   сегодняшнее   утро:  на  уровне

 Харьковской,  Донецкой  и Луганской области на уровне

 протекания   реки   Северный   Донец  загрязнений  не

 зарегистрировано.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Дякую. Крясняков.

 

      КРАСНЯКОВ

 

      Уважаемый Виктор Михайлович! Я выступаю, выражаю

 мнение   и   задаю  вопрос  от  имени  всей  Донецкой

 депутации, так как обстановка не только в Харькове, а

 и у нас в Донецке, вы сказали, очень-очень сложная.

      Вопрос   первый.   Скажите,  знает  ли  об  этом

 Президент  о трагедии, которая сталась? Я расцениваю,

 что   трагедия   нынешняя   по  масштабам,  наверное,

 сообразна  с  трагедией  Чернобыльской, потому что 11

 миллионов  человек,  три  области, крупнейших области

 охвачены вот такой страшной катастфой.

      Вопрос     второй.    Скажите,    кто    же    и

 предусматривается   ли   в   решении   комиссиии  кто

 компенсирует людям, которые послали своих детей, сами

 выехали     на    отдых,    они    вложили    деньги? я 
 я                           - 43 - я 

 Предусматривается ли компенсация людям за то, что они

 не  добыли  определенный срок, отдыхая в тех или иных

 местах?

      И  третий  вопрос. Есть ли у вас информация (она

 по  городу  Киеву  и  у  нас она есть), что некоторые

 службы  обращались к властям Киева с тем, чтобы дать,

 нагнать  днепровской  воды  для  того,  чтобы  вода в

 Северском  Донце,  ну, быстрее проциркулировала и так

 далее?  У  нас  есть  информация, что киевские власти

 наотрез отказали провести такое мероприятие.

      Спасибо большое.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Відповідайте, будь ласка.

 

      КРАСНЯКОВ Я еще прошу прощения. Олег Алексеевич,

 и  к  вам  вопрос и ко всем депутатам. Информации, вы

 говорите,  что  информации  достаточно, люды обо всем

 знают,  оповещены. Вы дали информацию, которую, стоит

 которой  верить.  Просим  вот  эту информацию дать по

 телевидению,   дать  в  определенное  время,  удобное

 время,  а,  наверное, часов 19, чтобы люди знали, что

 власти занимаются, что обстановка контролируется и т.

 д.

      Требуем,  чтобы  трансляцию  вот  этого  вопроса я 
 я                           - 44 - я 

 информации, она была освещена по телевидению.

      Спасибо большое.

 

      _____________

      Значит,  что  касается вопроса информированности

 Президента,    по    существующему    Регламенту   мы

 параллельно  информируем  Администрацию  Президента и

 Кабинет Министров.

      Поэтому  здесь  совершенно однозначно: с момента

 информации  министерства  информирована Администрация

 Президента об этой аварии.

      В  отношении  компенсации  за  отдых  населению,

 которое  эвакуировано  из  мест  отдыха,  мне  трудно

 сейчас  говорить  за  правительственную  комиссию, но

 вобщем-то  здесь  совершенно,  с  моей  точки зрения,

 логичен  вывод  о том, что люди, вложившие средства в

 приобретение   путевок,   должны   получить   за  это

 компенсацию.

      По информации по городу Киеву у такой информации

 нет.  Я, так сказать, депутату, который задал вопрос,

 готов дополнительно уточнить и информировать.

      Что   касается,  что  касается  телевидения,  мы

 готовы  в  любое  время  и  активно выйдем сегодня на

 Гостелерадио и готовы дать информацию по телевидению. я 
 я                           - 45 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

      _____________

      Мне это неизвестно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. (..........), ну, давайте так, ну, є

 питання,   в  вас  же  є  можливість  як  у  депутата

 розслідувати  цю  справу. Ну, давайте зараз... Людина

 не знає про це питання. Ну, навіщо нагнітати. Давайте

 працювати  так,  як у вас є по статусу можливості і в

 кожного в нас з вами.

      Яблонський, будь ласка.

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ В.А.

      Дякую.

      Шановний   доповідачу,  ви  сказали,  що  аварія

 відбулася  внаслідок зливи. Якщо можна, скажіть, будь

 ласка, скільки міліметрів опадів випало за добу в цій

 місцевості. Це перше.

      І друге питання. Що зроблено по ремонту насосно-

 очисних   споруд,  адже  головне  це,  поки  вони  не

 запрацюють, то питання не буде вирішено? Дякую!

 я 
 я                           - 46 - я 

      ___________.  Сегодня  я  задавал  вопрос нашему

 специалисту  в  Харькове,  в  составе комиссии и я не

 получил   ответа   о   том,   как   идут   работы  по

 восстановлению глубинного насоса.

      Что  касается  стадии технического решения, я не

 могу  вам  сказать,  это вопрос специалистов и видимо

 техники.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Драгоморецький, будь ласка.

 

      ДРАГОМОРЕЦЬКИЙ

 

      Спасибо!  Уважаемый  докладчик!  У  меня вопрос,

 который  выплываем  из  разговора  сегодня с жителями

 Харькова,  моими  колегами.  Не  усматриваете ли вы в

 этой катастрофе, которая произошла в важном районе, я

 бы сказал, негативную роль горисполкома харьковского

 и  лично  товарища  Кушнарева?  Который  вместо того,

 чтобы     заниматься    канализационными    насосными

 станциями,  протирает  брюки  во  многих президиумах,

 "Нова Украина" и других политических организациях. То

 есть,  занимается политикой. И это, к сожалению, беда

 сегодня.  Не  одного  мэра  Харькова, а многих других

 городов. Спасибо! я 
 я                           - 47 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це  питання  не до доповідаючого, я

 знімаю це питання. Шестаков, будь ласка.

 

      ШЕСТАКОВ

 

      Спасибо,  Олег  Алексеевич, прошу слово передать

 Заварзину.

 

      ЗАВАРЗІН

 

      Спасибо!  У  меня,  во-первых,  такой  вопрос на

 сегодняшний   день.   Министерство   здравоохранения,

 министр  здравоохранения Спиженко, занимается ли этим

 вопросом? Это первое.

      Второе.  Костенко  -министр  экологии,  я  хотел

 сказать, простите, вношу тысячу извинений, занимается

 ли  он  на  сегодняшний  день  этим вопросом, это его

 самая прямая обязанность?

      Второе.   Как   занимается  этим  вопросом  штаб

 гражданской обороны?

      И   третье.   Пользуясь  случаем,  это  к  Олегу

 Алексеевичу,  я  хотел  бы, чтобы Верховный Совет дал

 поручение   в   Минэкономики  быстрее  разобраться  в я 
 я                           - 48 - я 

 вопросе   о   направлении  средств  на  доведение  до

 окончания    стройки   Добропольской   фильтровальной

 станции,  которая  обеспечивает... будет обеспечивать

 днепровской водой пол Донецкой области.

      И   в   отношении   Кушнарева.   Я  считаю,  что

 председатель городского Совета города Харькова должен

 нести  за  эту  аварию,  эту  катастрофу персональную

 ответственность.  Спасибо.

 

      ___________.   Значит,   что   касается  участия

 Министерства   экологии   в  решении  этой  проблемы,

 заместитель  министра входит в состав Государственной

 комисссии.  По  линии  гражданской  обороны предметно

 этим   занимается   зам.   начальника  штаба  генерал

 Капустин.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, час закінчується. Сідайте, будь

 ласка.

      Сідайте, будь ласка.

      Значить  обговорюємо...  обговорювати це питання

 ми не будемо. Я хочу так сказати, що, повірте, що я з

 Харковом тримаю цей зв'язок і можу вам сказати -це не

 тільки Харков відноситься, до Харкова відноситься. На

 жаль,  одна з причин -те, що ми постійно економили на я 
 я                           - 49 - я 

 житлово-комунальному  господарстві.  Оце, як скажімо,

 як  основна  причина,  яка в нас є. І тому давайте не

 будем  приплітати  зараз  чи  Кушнарьова, чи ще кого-

 небуть.   Я   думаю  так,  що  є...  працює  сьогодні

 Володимир   Миколайович   шановний,  працює  Державна

 комісія,  працює  дуже  компетентна Державна комісія.

 Вона зробить висновки. А, сидячи в цьому залі, судити

 кого-небуть   -воно  не  зовсім...  воно  не  зовсім,

 знаєте, етично.

      Тому давайте  не будем, як то кажуть.

      Щодо   доручень.  Я,  якщо  ви  не  заперечуєте,

 давайте   ми   тоді   дамо  таке  доручення  Кабінету

 Міністрів -вжити необхідні заходи щодо ліквідації цих

 наслідків  як  по  Харкову,  так  і по Донецьку. Так?

 Доручимо, мабуть, Комісіям з базових галузей, Комісії

 по  екології  і  Комісії по охороні здоров'я взяти це

 питання  на  контроль. І навіть, коли в нас будет там

 перерва і так далі, все-таки в комісіях треба тримати

 це   питання   на   контролі.   Нема   заперечень?  Є

 заперечення?  Ну,  я  бачу,  що  у  вас  інше,  а  не

 заперечення.  Я  вам  слово  дам, якщо у вас по суті.

 Добре, добре, добре.

      І  в мене така пропозиція, маючи на увазі те, що

 обладнення,   яке   іде  для  цих  насосних  станцій, я 
 я                           - 50 - я 

 особливо  для  очистних  споруд, воно виробляється не

 тільки  в Україні, а і в інших країнах СНД. І можливо

 ви  чули вчора вже була інформація по телебаченню, що

 Уралелектромаш  згоден  навіть  поставити  ті  насоси

 унікальні,  які  виробляються  там  для  цих очистних

 споруд  без  предоплати.  Це  до  речі  про виробничу

 кооперацію і про все інше, що ми голосуєм з вами.

      Так  є  така пропозиція, якщо ви не заперечуєте,

 комусь  із  керівництва  Верховної Ради звернутись до

 цих  підприємств  від  вашого  імені  теж з проханням

 невідкладно  виготовити  і  поставити  в  Україну  це

 обладнення. Нема заперечень?

      Що  відносно  компенсації,  всього іншог, все це

 вирішує  Кабінет Міністрів. Не будемо ми обговорювати

 це питання. Все. Інформація була, доручення зроблені.

      Переходим   до   обговрення   питань.   Відносно

 трансляції. Це питання у нас не в порядку денному. Ми

 доручаємо   нашій   прес-службі   зробити  відповідну

 інформацію,  щоб  була  ця  інформація у нас. Буде ця

 інформація  іти  і  в  новинах.  І теж звертаємося до

 Держтелерадіо,   щоб надали слово  і  можливість,  як

 депутатам,  так і компітентним працівникам виконавчою

 влади  висвітити  цю  ситуацію, щоб люди знали, що до

 чого і як. Приймаєм таке доручення  іще одне. Все. я 
 я                           - 51 - я 

      Я  пропоную переходити до конкретної роботи. Ну,

 я вам іще кажу, ну, в вас можливість єсть без... я не

 знаю  взагалі  ця  ідея  ваша  вона звідки виникла. Я

 знаю,  що  є  водовід  на  Харків,  вірніше,  що є...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Давайте запит -давайте будем розбиратись... Якщо

 треба дати таке доручення, я його підпишу.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка, Микола Янович.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Те, що в нашій компетенції, будем робити ми. Те,

 що   в   компетенції  виконавчої  влади  -хай  робить

 виконавча влада.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Все, закінчили. Закінчили це питання!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Павло   Михайлович,  заспокойтесь,  будь  ласка.

 Ситуація там, дійсно, важка, але криком тут нічого не

 поможеш -треба працювати. Те, що ми можемо -доручити,

 звернутись - це ми зробимо...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я прошу заспокоїтись.

 

      АЗАРОВ М.Я., голова Комісії я 
 я                           - 52 - я 

      Уважаемые народные депутаты!

      Я  еще  раз обращаю ваше внимание, прежде чем мы

 приступим к рассмотрению этого вопроса. И я предлагаю

 вот такую процедуру рассмотрения бюджетной резолюции.

 Ведь   бюджетная   резолюция  -это  в  переводе,  так

 сказать,  на  понятный  язык,  технические требования

 наши к правительству как мы видим (или текст задания,

 да),  как  мы видим, в каком виде, в самом общем виде

 мы   видим  бюджет.  Поэтому  вот  ко  мне  подходили

 уважаемые  товарищи,  говорили:  вот там, значит, нет

 окончательной редакции. Да какое это имеет значение?!

 Либо  мы  говорим,  что  мы требуем от правительства,

 чтоб  при  разработке бюджета минимальная пенсия была

 на уровне межи малозабезпеченности, и принимаем такое

 решение,  и  это -ориентир для правительства; либо мы

 его  отклоняем.  Вот  и  все,  что  нужно и требуется

 правительству  при составлении бюджета 1996 года. Это

 первое замечание. И поэтому я предлагаю процедуру: по

 замечаниям   депутатов,   в   том  числе  и  Кабинета

 Министров:  "да"  -"нет";  "врахован" -"не врахован".

 Все!

      Теперь,   что   касается  замечания  Винского  и

 (уважаемого товарища Винского!) и, значит, уважаемого

 товарища  Витренко.  Я  прошу: пока я до 26-го пункта я 
 я                           - 53 - я 

 дойду,  напишите  вот,  сформулируйте эту мысль...  В

 плане  "да" -"нет". Мы проголосуем: 8% -да, нет. А я,

 конечно, выскажу мнение Комиссии при этом.

      Если это принимается, чтобы не сорвать это, ради

 Бога,  поймите,  у нас осталось только 4 рабочих дня,

 мы  олжны  до  14  числа  дать Министерству финансов,

 правительству  четкие  ориентиры Правительству, каким

 мы  видим  бюджет.  Поэтому  я вас очень прошу, за 10

 минут сформулируйте, вы же знаете, дайте мне сюда, мы

 их 27 пунктом проголосуем.

      Олег  Алексеевич,  если  принимается  вот  такая

 процедура , тогда давайте  по пунктам.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю, приймається, ми вчора про

 це говорили.

      Я  ще  раз  просто  хочу  нагадати, це ідеологія

 бюджету, а не концепція  навіть.

 

       ___________.  И и не сам бюджет.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми  ще  не  голосуємо, сядьте, будь

 ласка,  як будемо голосувати, тоді скажате по мотивам

 голосування, ми ще не голосуємо, ще на голосування не я 
 я                           - 54 - я 

 ставлю.

      Будь ласка.

 

       ___________.  Значит, по первому пункту Кабинет

 Министров   предлагает   дополнить  перечень  главных

 направлений   бюджетной  политики  пунктом,  комиссия

 считает,   рассматривал   вчера   я  доклад,  считает

 целесообразным    дополнить   этот   пункт.   Давайте

 проголосуем  это  пункт  -если  да, значит дополняем,

 нет, значит, не дополняем.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   По  першому  пункту  я  ставлю  на

 голосування перший пункт.

      По       мотивам      голосування      Вінському

 і будемо голосувати.

 

       ВІНСЬКИЙ.  Я звертаюсь до членів соціалістичної

 фракції,  Аграрники  України і Комуністичної фракції,

 щоби  ми  підтвердили наше рішення, в зв'язку тим, що

 наші  зауваження  не  враховані,  не голосувати за цю

 бюджетну  резолюцію.

      І  прошу  всіх  тих,  хто підтримує положення по

 агропромисловому комплексу, також не голосувати також

 не за один пункт. я 
 я                           - 55 - я 

 

        ___________.  Ну, сформулируйте, дайте нам, мы

 сейчас проголосуем!

 

             (Шум у залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  повторюю  те,  що  сказав Микола

 Янович,  якщо  є  в вас зауваження, яке не враховано,

 давайте його по ходу обговоримо!

      Зрозумійте,  ми  будемо  голосувати сьогодні про

 це,  у  вівторок нам треба прийняти Закон "Проз зміни

 до  Закону  "Про  бюджет". Ну, шановний пан, товаришу

 Вінський, подумайте про це.

      (Шум в залі)

      Я  наю,  що  вам хочеться настояти на своєму, ми

 будем   голосувати   так,   як   ви   пропонуєте   за

 Регламентом.  Але  я хочу, щоб прислухались не тільки

 до  того,  що  ви  сказали  на фракції, до дисціпліни

 партійної,  а до того, що треба нам бюдежт приймати і

 бюджетну  резолюцію  віддати, щоб Уряд міг працювати.

 Ми день Уряду будем в середу проводити, будемо їх тут

 на трибуні ставити, як то кажуть, по стойці смірно, а

 вони  одне  питання нам зададуть: чого ви нам не дали

 бюджетної резолюції. І більше нічого. я 
 я                           - 56 - я 

 

      ___________.  Что  мешает  сейча сформулировать,

 дать ...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я  ставлю  на  голосування  перший

 пункт  з  поправкою,  вірніше, з доповненням Кабінету

 Міністрів, яка цілком слушна.

      Ставлю  на  голосування,  прошу  підтримати всіх

 тих,  хто  хоче, щоб у нас був бюджет нормальний 1996

 року. Так, нормальний. Щоб він був, по-перше.

 

      "за"

 

      Я   пропоную   проголосувати  поіменно.  Хто  за

 поіменне голосування? І трансляцію покажемо. Так.

      Хто  за  поіменне  голосування? Ну вже сказав же

 Вінський.

 

      "за"

 

      Марченко, будь ласка. Перед голосуванням.

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

 я 
 я                           - 57 - я 

      Спасибо. Уважаемый Олег Алексеевич! Две проблемы

 в процедуре, на которые хочу обратить внимание.

      Первая.   Комиссия   по  экономической  политике

 направила  свои предложения, они не учтены. Выступала

 Наталья Витренко. Вчера выступлений было несколько по

 бюджетной  резолюции  с  конкретными предложениями. И

 Николай  Янович обазан был взять стенограмму, как это

 делали  всегда  в течение пяти лет, и это обязанность

 комиссии  и конкретные предложения включить. И другое

 дело:  будет  проголосовано, не будет проголосовано -

 это  первое.  То  есть,  мне  представляется, Николай

 Янович  со  своей комиссией поработали плохо. И мы не

 блокируем  бюджетную  резолюцию,  мы хотим, чтобы она

 была  конкретной, чтобы бюджет, который принимался на

 ее   основе,   тоже   был  конкретный  и  выразил  те

 требования, которые мы проводим. Это первое.

      И  второе.  Я  обращаю  внимание,  как вы ведете

 сессию.  Если  посмотреть, то вы говорите больше, чем

 все депутаты вместе взятые. Вы даете комментарии...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Менше вас.

 

      МАРЧЕНКО.  Да,  да, да. Вы даете комментарии, вы

 даете установки, вы провоцируете и влияете на зал для я 
 я                           - 58 - я 

 того, чтобы он принял так, как вы хотите, как вам это

 видится.  Это не положено и не позволено вам. И прошу

 вас не нарушать Регламент.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я приймаю ваші зауваження.

      Будь ласка, Носов.

 

      НОСОВ В.В.

      Шановний  депутат  Марченко,  я  теж  прошу  вас

 читати  Регламент,  статтю  6.  2.  3  перша частина:

 "Народний  депутат  України вносить на ім'я Верховної

 Ради     законодавчі    пропозиції,    законопроекти,

 поправки...,-тобто       документи      законодавчої

 ініціативи,  -в  письмовій формі за своїм підписом, а

 не із стенограми".

      Дякую.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Янович, Микола Янович.

 

      АЗАРОВ М.Я.

      И второе. Уважаемый Владимир Романович, мы вчера

 приняли  за  основу  текст  постановы. Именно к этому я 
 я                           - 59 - я 

 тексту...  Владимир  Романович,  вы ведь мне ж задали

 вопрос! Или вопрос ради вопроса?

      Так  вот, я хотел бы всем депутатам сказать, что

 мы в соответствии с Регламентом приняли за основу вот

 этот  текст  и,  значит, к этому тексту должны быть в

 письменном  виде замечания, дополнения, уточнения. Ни

 к  каким-то  ранее  текстам,  а  вот  именно к этому,

 который мы приняли за основу.

      Поэтому те, кто хотел до 15 часов, мы приняли 30

 замечаний  народных  депутатов. В восемь часов вечера

 (министр  финансов может подтвердить) мы дорабатывали

 еще окончательно различные замечания.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я  приймали  участь  щодо  Комісії

 Вітренко чи Марченко?

 

      АЗАРОВ   М.  Я.  Ни  Витренко,  ни  Марченко  не

 принимали  участие.  Но  они  же, еще раз говорю, что

 могут сейчас, мы готовы принять их замечания, которые

 касаются,    скажем    так,   идеологии:   да   -нет.

 Проголосовать  -да,  значит,  да.  Нет,  значит  нет.

 Неужели это сложно?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Микола  Янович,  я  прошу,  я  хочу я 
 я                           - 60 - я 

 нагадати, шановні народні депутати, справа в тому, що

 ми проголосували за основу. Зараз ми в першому пункті

 голосували   доповнення   Кабінету   Міністрів.  Якщо

 доповнення   не  пройшло,  залишається  пункт  в  тій

 редакції,  який  він  є.  Так  чи  ні? Так. Тобто, не

 пройшов  пункт,  який  пропонував  Кабінет Міністрів.

 Значить, ми переходимо до другого пункту.

 

      ___________.  Та ні, там розумний пункт.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Розумний пункт, я перепрошую, щоб не

 звинувачили  мене  у  відходженні  того,  що було, ми

 проголосували   за   поіменне   голосування  в  цьому

 пунктів.  Давайте поіменно проголосуємо про включення

 першого  пункту  пропозицій  Кабінету Міністрів. Будь

 ласка!

      (іде голосування)

      Приймається.

      До   другого  пункту.  До  другого  пункту  була

 поправка Моісеєнка. Там є нова редакція.

 

      ___________.  И  тут  сразу  же  пропущено слово

 "включити  для  учета  бюджетов".  Просто  машинистка

 механически.  Мы  с  вами  это  проголосовали,  когда я 
 я                           - 61 - я 

 обсуждали новую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Включити до обліку, мабуть.

 

      ___________.  Да,  для  учета,  для  "обліку". А

 предложение  Моисеенка  нельзя  исключать, потому что

 раз  для  учета,  так  чтобы  Рады народных депутатов

 ниже  уровня  имели  право  контролировать свои же не

 бюджетные фонды, вот для чего это делается.

      Давайте   поставим   на   голосование.   Пройдем

 предложение Моисеенко, мы его включаем.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю на голосування. А, слово,

 будь ласка, не помітив.

 

      МОІСЕЄНКО

 

      Спасибо,  Олег  Алексеевич.  Фракция коммунистов

 Украины. Я вносил предложение, чтобы виключити слова,

 в  тому  числі Ради народних депутатів всіх рівнів по

 следующим причинам.

       Опыт   сегодняшнего   бюджета,   Рады,   скажем

 районные,     показывает,    что    консолидированные

 поступления  в  бюджет 270 млрд., а расходная часть 1 я 
 я                           - 62 - я 

 триллион  130  млрд.  Вы прекрасно понимаете, что это

 порядка  24 процентов. Вы прекрасно понимаете, что те

 проблемы,   которые   возникли  с  оплатой  учителей,

 врачей,   о   которых   вы  сегодня  тоже  знаете  -я

 распростанял  распростанял  эту  информацию. В городе

 Макеевке  и в других городах во многом мы обязаны вот

 этим.

      Но  есть первоочередные задачи и помимо зарплаты

 бюджетных   средств.   Это   ремонт   вот  тех  самых

 канализационных  сооружений,  о  которых  мы говорим,

 очистных  сооружений  теплотрас,  жилья,  дорог и так

 далее и так далее. На сегодняшний день этих средств в

 бюджетах  местных  Советов  просто нет. Я подчеркиваю

 еще раз - просто нет.

      Имея  опыт  работы  зам.  председателя районного

 Совета  именно по вопросам коммунального хозяйства, я

 утверждаю  это сегодня. Большинство вопросов, которые

 сегодня  решается с помощью вот этих вопросов сегодня

 решается   именно  с  помощью  внебюджетных  средств,

 имеющихся  в  Советах.  Контроль за их распределением

 конечно   надо  усилить.  Именно  усилить  с  помощью

 деятельности самого Совета.

      И  последний  момент.  Я  хочу  напомнить, что в

 Угоде,  которую  подписали  ряд  депутатов Верховного я 
 я                           - 63 - я 

 Совета,   предусмотрено  принципы  самоуправления.  О

 каких принципах самоуправления по отношению к местным

 Радам  может  идти  речь, если у них забрать денежные

 средства?

      Я  поэтому  прошу -не вмешиваться в деятельность

 местных  Советов.  В том числе и денежную. Спасибо за

 внимание.

 

      АЗАРОВ

      Уважаемый  Владимир  Ныколаевич,  ну  давайте  ж

 читать  то, что написано. Никто не говорит о том, что

 кто-то   забирает   средства   бюджетов   районов   в

 небюджетное и   куда-то там девает.

      Но  тот  пример,  который  вы  привели,  так, он

 должен  служить  предметом  серьйозного рассмотрения.

 Что,  если  бюджет  270  -вы говорите, а израсходован

 триллион - это надо разобраться.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Кузнєцов, потом  Чиж.

 

      ___________.   Я   вас   правильно  зрозумів.  Я

 постараюсь  відповісти на   це питання вам.

      Дійсно,  в нас сьогодні при бюджетах всіх рівнів

 і  не  в  коєму  разі  Верховна  Рада цим рішенням не я 
 я                           - 64 - я 

 втручається  в рівень бюджетної діяльності любої Ради

 любого рівня.  В чому справа?

      Позабюджетні  фонди  дійсно  існують  в місцевих

 Радах.  Аналіз  позабюджетних  фондів  ви дуже не так

 давно читали величезну статтю і величезну волокіту по

 бюджетному фонду міста Києва, позабюджетному фонду.

      Адже в позабюджетні фонди, в тому числі надходять

 кошти    бюджетів,   які   просто   обезлічуються   і

 витрачаються  на  цілі  які  потрібно  для  виконкому

 відповідної  Ради. Ніхто не суперечить. Але всі кошти

 повинні,  якщо  це кошти Ради, то вони затверджуються

 на  сесії  Верховної  Ради  як  кошти,  витрачені  на

 потреби  того  чи  іншого регіону. Тільки ради цього.

 Якщо  Рада має, забезпечує ще і надходження коштів чи

 пожертувань,  чи хтось вніс ці кошти, ці кошти окремо

 обліковуються і вони мають той характер для чого його

 внесли.  Але  ніхто в ваше втручання, в право Ради, і

 розказувати  вам  куди  направляти ці кошти, немає на

 меті.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Сергійович, будь ласка, Чиж.

 

      ЧИЖ І.С.

 я 
 я                           - 65 - я 

      Шановні  колегі,  я  вчора  виступав і підтримав

 необхідність  прийняття  бюджетною  резолюції.  Я  не

 міняю цієї думки і сьогодні. Але в нас є продуктивний

 шлях  і  є непродуктивний. Шлях відкидання пропозицій

 депутатів    не    продуктивний,    тупіковий   шлях.

 Продуктивний шлях - врахування цих пропозицій.

      Я  дивуюся, скажімо, Влидислав Володимировичу ви

 кажете, що тільки письмово... Наскільки я пам'ятаю, я

 три   законопроекти  доповідав.  І  мені  докір  був,

 скажімо,  від за один із законопроектів про те, що ти

 не   врахував   те,  що  в  обговоренні  йшло,  бо  є

 Регламент, є  відповідна стенограма.

      Тому  я  пропоную  такий  шлях. По-перше, зараз,

 якщо   так   вже   трапилося,  шановні  колегі,  Олег

 Олексійович,  зараз  іти  постатейно,  як ми йдем, по

 пунктах.  Але  в  кого  з  депутатів були пропозицію,

 виступачі,   нехай   він  зараз  отстоюєю  цю  думку,

 голосуєм, знімаєм проблему голосуванням. Це перше.

      І  конкретно  по  цьому  пункту.  Я  виступав  і

 здається  не  було  жодного  заперечення  про те, щоб

 змінити   редакцію.   І   сказати  так,  я  впринципі

 підтримую  необхідність  включення  до  бюджету  всіх

 позабюджетних  фондів,  за  винятком  по  соцстраху я

 казав,  раз.  І  друге,  не  тільки  тих, як тут далі я 
 я                           - 66 - я 

 говориться,  відрахування  до  яких  є  обов'язковими

 згідного законодавства. А редакцію запропнувати таку,

 включити   до   бюджету  всі  позабюджетні  фонди  за

 винятком  фонду  соціального  страхування  фінансових

 ресурсів.

      В  тому числі Рад народних депутатів всіх рівнів

 без  зміни  їх цільового призначення. Я з трибуни про

 це  говорив це абсолютно точно і адекватному тому, що

 сказав Міністрів фінансів .

      Тому  я  закінчую  і  пропоную йдемо по, якщо не

 хочемо затягувати йдемо по пропозиціях депутатів, яке

 має слово відстоюємо  позицію і голосуємо. Дякую.

      ____________. Я  согласен , проголосовать...

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Микола    Янович,    ну   давайте

 голосувати.   Я   ставлю   на   голосування  поправку

 Моісеєнка.

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну  все  зрозуміло, ну не тільки ви

 працювали  в Радах, в протоколі буде, буде про те, що

 ви  не згодні з трактуванням . я 
 я                           - 67 - я 

 

      (говорить із залу____________.) (не чути)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ну   ви  почитайте,  як  записано,

 включіти до обліку бюджету, до бюджетного обліку.

 

      Ну, ми так сьогодні не закінчимо питання.

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Моісеєнко, будь ласка, прошу по суті

 того, що не зрозуміло вам чи...

 

      МОІСЕЄНКО.

 

      Спасибо, Олег Алексеевич, дело в том, что сейчас

 Азаров  и  оно  пошло  по протоколу, имел возможность

 исказить  информацию  о том, что у нас в нашем районе

 один  триллионн 130 миллиардов были расходованы вроде

 незаконно .

      Я  говорил  о  бюджете сформированый в районе по

 доходной  и  расходной части, вот это я просил просто

 уточнить.  И еще раз я прошу, чтобы все-таки меня мои

 депутаты поддержали. я 
 я                           - 68 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, ставлю поправку Моісеєнко

 на голосування.

      А потім проголосуємо пропозицію Чижа, яка зовсім

 логічна мені здається.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА - Рішення не прийнято.

 

      АЗАРОВ М.Я . Теперь предложение Чижа.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Тепер...

 

      АЗАРОВ   М.  Я.  Теперь  предложение  Чижа:  без

 изменений их целевого прызначення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нема  заперечень,  щоб  таке...? Це

 логічно,  правильно? І слово "обліку" вставити там...

 І, крім того, пропозиція була Вернигори і Стояна -теж

 враховується.

 

      АЗАРОВ М.Я. ...Окрім соціального страхування.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.

      (Шум у залі, окремі вигуки) я 
 я                           - 69 - я 

 

      АЗАРОВ М.Я. Ну, давайте отдельно...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте окремо проголосуєм. Давайте

 окремо  проголосуєм  пропозицію  Вернигори  І Стояна.

 Ставлю на голосування.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Пропозицію Вернигори і Стояна, то

 есть...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, у вас же на руках є! Ну, шановні

 народні депутати!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Окрім соціального страхування!

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Значить,  поправку  Чижа  голосуєм? І редакційне

 уточнення? І все.

      (Шум у залі, окремі вигуки) я 
 я                           - 70 - я 

      Ну, ми вже проголосували...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну, от... ну... По мотивам потім візьмете!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Прийнято  рішення.  Ну, це до мене претензії, до

 мене  претензії...  Я  винен,  що я вам не дав слово.

 Поправку Чижа голосуєм. Уточнення, вірніше.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Без   изменения  их  целевого

 прызначення добавляются слова...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  правильно!  І  Міністерство  за це,

 пропонує... Уточнення логічне!

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення прийняте.

      По третьому пункту.

 

      АЗАРОВ М. Я. Поправка Найды. Ну, тут добавляется

 2 слова всего-навсего...

      (Шум у залі, окремі вигуки) я 
 я                           - 71 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  По третьому пункту, будь ласка. Ну,

 проголосовано  вже!  Я  винен, що не дав вам слова...

 Вже проголосовано!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Третій пункт давайте. Повернемся потім.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Значит,  поправка Найды касается

 добавления   двух   слов:   Кабинету  Министров.  Ну,

 уважаемые  коллеги,  вся бюджетная резолюция нацелена

 или,  так  сказать,  направлена  Кабинету  Министров.

 Поэтому  тут  просто  добавляем... Ну, в одном пункте

 будет  "Кабинета Министров", а в другом не будет... А

 ведь  вся  бюджетная  резолюция  адресована  Кабинету

 Министров.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так,  хто  із...?  Самойлик, Найда?

 Малевський? Хто з трьох, хто подава? Немає жодного.

       А, є, я перепрошую, будь ласка, дайте слово.

 

       ___________.   Это   не   принципиально,  можно

 вставить, можно не вставить, время теряем.

 

      МАЛЄВСЬКИЙ. я 
 я                           - 72 - я 

      В   зв'язку   з   тим,  що  не  ясно,  хто  буде

 поліпшувати  фінансовий  стан  і так дальше, все-таки

 мені  здається,  що необхідно визначитись, що Кабінет

 міністрів і дальше там буде зрозуміло, а так не ясно,

 хто буде виконувати.

      І ваше роз'яснення, що буде це направлено іменно

 для  Кабінету  Міністрів,  тут вже конкретно сказано,

 вірніше, задача ставиться конкретно, тому я думаю, це

 Кабінет міністрів ...

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  я  ставлю на голосування. Зрозуміла

 пропозиція?  Давайте  проголосуємо.  Поправка  Найди,

 Малєвського, Самойлик, початок третього  пунктту.

     За

      Рішення

 

       ___________.  Что  касается  5 поправки народно

 депутата  Ландыка  Леонида  Ивановича,  ну, мы с ним,

 когда  разговаривали, обсуждали, первая поправка -это

 конкретный   процент,   который  будет  вызначен  при

 определении ...

             (Шум у залі)

      Нет,  нет,  5  поправка  Ландыка, гласит, первый я 
 я                           - 73 - я 

 пункт:  общий  обкем  суммарных  податков  не  должен

 превышать  30%.

      Но  мы  с  ним договорились, что при опрацюванни

 налогового  Кодекса,,  а  мы  отдельным  пунктом  там

 ставим,  что налоговый кодекс нарабатывается с учетом

 снижения    налогового   пресса,   будет   определена

 конкретная  цифра, определяющая общий размер податка.

 Это не норма  бюджетной  резолюции , вот этот пункт.

      Что  касается,  ну,  можно  вот  так  по пунктам

 голосовать  или тут... Значит, мы считаем...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. По підпунктам пройдем.

 

      АЗАРОВ   М.  Я.  Мы  считаем,  что  мы  частково

 врахували  этот  пункт, учитывая то, что мы добавили,

 что  Налоговый  кодекс должен разрабатываться с целью

 снижения обшей суммы податков.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Так Ландика я не бачу. Ландика нема.

      По другій поправці.

 

      АЗАРОВ М.Я. По другой поправке.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте ми пройдем по Ландику, а я 
 я                           - 74 - я 

 потім вас послухаєм, якщо у вас єсть.

      Будь ласка.

 

      АЗАРОВ М. Я. Значит, по другой поправке. Ну, это

 тоже  не  норма  бюджетной  резолюции. Понимаете? Это

 конкретный вопрос и это не норма бюджетной резолюции.

 И он согласился, да.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Згоден, так? Знімаєм. Третій пункт.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  ТО  же  самое  касается третьего

 пункта и червертого пункта.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Теж знімається, так?

 

      АЗАРОВ  М. Я. И пятого тоже, И шестого, мы с ним

 договорились,  что  мы  это  учтем,  запишем,  то  ж,

 действительно, вопрос необходим, актуален, и он будет

 записан  в бюджетной резолюции.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто  я  розумію,  що  по  п'ятому

 пункту по пропозиціям Ландика єсть домовленість з ним

 при  формуванні  Податкового  коденксу  врахувати  ці

 питання. я 
 я                           - 75 - я 

 

      АЗАРОВ  М. Я. Да. С целью снижения налогового...

 обшей суммы податков.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Так. Найда, Малєвський, Самойлик.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну,  это  аналогичное замечание.

 Давайте,  значит, мы написали в такой редакции, я уже

 сказал,   что   доработать  до  1  вересня  концепцию

 податковой   политики   с  обозначением  максимально-

 допустимого  размера ставок оподаткування пидпрыэмств

 з метою их зменшення. И мы считаем, что для бюджетной

 резолюции эта цель вполне достаточна. Конкретные есть

 параметры:  30  или 25лет, 45 лет -это все не предмет

 бюджетной резолюции.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я можу тільки добавити, що навіть в

 тих   основних  напрямках  податкової  політики, яку,

 Валентина  Пертівна, в нас розроблені, і то ми там не

 ризкнули  опреділити  цю  цифру.  Вони  готові, будем

 розглядати  його  на  наступному  тижні.  А  бюджетна

 резолюція,  яка передує цьому документу, вона повинна

 бути  ще біль загального вигляду. Тим більше, що якщо

 вона  адресована в даному випадку на концепцію якраз. я 
 я                           - 76 - я 

 Тобто переводить стрілкы, як кажуть, на цю концепцію,

 що там це було точно визначено.

      Так,  сьомий  пункт.  Голосувати,  настоюєте  на

 голосуванні, Малєвський?

 

      АЗАРОВ М.Я. Нет, никто не настоивает.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Настоюєте? Ставлю на голосування

 шостий пункт.

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято.

      Сьомий пункт.

 

      АЗАРОВ М.Я.  Седьмой пункт. Ну, мы очень...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Анісімов.

 

      АНІСІМОВ Л.О.

      178. Город Запорожье.

      Я  попрошу  народных  депутатов,  я  согласен  с

 редакцией,  которую  предлагает  Комиссия, поддержать

 "при   визначеннні   фонду  оплати  праці  керуватися я 
 я                           - 77 - я 

 статтею 19 Закону "Про державне підприємство".

       Хочу  напомнить  всем еще раз для того, чтоб вы

 поддержали  меня. Сегодня социальное страхование -37%

 от  фонда оплаты, отчисления в фонд Чернобыля -12% от

 фонда  оплаты,  отчисления  в  фонд  занятости -2% от

 фонда    оплаты,    подоходный    налог   с   каждого

 работающего  -это  тоже  от  фонда оплаты наши с вами

 заработаны,  1% чернобыльских каждый платит -это тоже

 от фонда оплаты.

      То  есть,  накапливая  эту  сторону, мы частично

 подтягиваем  решаем эти впросы.

      И следующее. Я обращаюсь к учительскому корпусу,

 кто  его  представляет. На (..........) сегодня ЗАкон

 гласит следующее: "заработная плата учителей напрямую

 зависит   от  средней  заработной  платы  в  народной

 хозяйстве".   Подымая   эту   плаку,  мы  подтягиваем

 заработную плату и этой категории.

      Прошу  ее  поддержать  так,  как  и дала редакци

 Комиссии.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      _____________

      Я  хочу  висловити думку Міністерства фінансів і я 
 я                           - 78 - я 

 Комісії з цього приводу.

       Ну, перш за все, ви буквально 9 червня прийняли

 ЗАкон, в якому відобразили, що стаття 41 "Запровадити

 з   першого   липня   1995   року  регулювання  фонду

 споживання   підприємств,   організацій  залежно  від

 приросту  обсягів  продукції,  -і  т.  ін,  -0, 8% за

 кожний  відсоток". Це те, що мається на увазі про 19

 статтю,   до   бюджету   ніякого,   для  мене,  немає

 відношення при складанні бюджету.

      Це   регулювання  фондів  споживання.  Якщо  вам

 потрібно  зняти  19  Статтю,  то  ви знову так, як ви

 винесли   закон,   змініть  цей  закон,  в  бюджетній

 резолюції це не норма, а стосовно того, що ви кажете,

 після другої статті, інші статті по бюджету, де ми їх

 рівняємо  за середньою промисловістю, до середнього в

 народному  господарстві,  то  ми  сьогодні  практично

 повністю  розбалансували всю оплату праці в бюджетній

 сфері. Чому? Тому що туди не ввійшли військові, МВД -

 400  тис.,  СБУ,  всі  службовці  і  т. і. Регулювати

 бюджетну   сферу   потрібно  для  всіх  з  однаковими

 умовами,  але згідно з кваліфікацією і умовами оплати

 праці.  А  так, 19 Стаття до цього ніякого відношення

 до  бюджетної  декларації  немає.  Вона регулює фонди

 споживання    підприємств,    а   фонди   підприємств я 
 я                           - 79 - я 

 споживання в бюджет не включаються.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Анісімов.

 

      АНІСІМОВ

 

      Я  еще  раз  обращаюсь  к народным депутатам и к

 министру  финансов.  Если на сегодняшний день идти по

 принципу,   который  вы  закладываете,  то  концепция

 развития  металлургического,  химического  комплекса,

 машиностроительного    и    анализ,    который   дали

 статистические  данные  показывает, что мы спускаемся

 вниз.  К  чему  можна  привязывать зароботную плату и

 фонд,  если мы падаем в производстве. Это обман людей

 работающих,  мы не стимулируем труд. Поэтому, я прошу

 народных   депутатов   поддержать   такую  идеологию,

 которая закладвается, именно 19 Статья госпредприятий

 должна работать.

 

      ___________. Согласитесь со мной. Но здесь мы не

 регулируем   металлургический   комплекс.  Это  общая

 программа    правительства,    которую    вы   будете

 рассматривать  и  там, где будут параметры экономики,

 макроэкономики,  в  том числе отдельный роздел оплаты я 
 я                           - 80 - я 

 труда, и там это регулировать. Но для бюджета, она не

 несет на меня никакой нагрузки.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  поставлю на голосування, але тут

 адресність  дещо  порушено.  Я  ставлю на голосування

 пропозицію  Анісімова, вірніше не Анісімова, а те, що

 виробила їх комісія. Так я зрозумів, Микола Янович?

      Спільна поправка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Да.  Ну у нас мнения разделились

 конечно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну більшістю проголосувало. Я ставлю

 на голосування.

      При  визначенні  фонду  оплати  праці керуватись

 статею  19 Закону "Про державні підприємства".

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      По 8... Ну   почекайте.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Так...   Анісімов   по  8.  Я  зрозумів,  що  ви

 знімаєте.  Так? я 
 я                           - 81 - я 

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Ну ваша поправка. 8 ми проголосували вже тут.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Так, Марченко, будь ласка. У вас поправка була?

 

      ___________.

      Николай  Янович...  Спасибо.  Я  хочу сказать: в

 тексте   поправки   этой   нет  моей  и  Комиссии  по

 экономической политике. Я хочу сказать вам...

 

      АЗАРОВ М.Я.  Ну давайте сюда.

 

      ___________....  Давайте  сюда.  Вы возьмите их,

 потому  чтог вам направили 29 червня на имя Комиссии,

 на  вашей,  конкретные  поправки по каждому пункту.

      И  хочу  сказать  Носову,  что  поправки  в вашу

 Комиссию   были   направлены   письменно.  И  они  не

 включены.   Этим  лишена  Комиссия  по  экономической

 политике   участвовать   в   дискуссии  по  бюджетной

 резолюции.  И это я хочу сказать вам, Николай Янович,

 и вам, Олег Алексеевич. Потому что выключили Комиссию

 с  конкретными  цифрами,  с  конкретными поправками в

 обсуждение.

      И  поэтому  вот  это (..........) резолюция ваша я 
 я                           - 82 - я 

 кроме ...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимир  Романович, ну їй богу, в

 мене пам'ять не така коротка, щоб я не пам'ятав те що

 ви мені сказали 5 хвилин тому.

      Ну не потрібно  повторювати декілька раз.

      А чого нема тут Таранова, до речі, чи Чечетова -

 я зарад теж виясняю.

      І  я  хочу  послухати керівника Комісії. Хай він

 тоже  підтвердить  позицію  Комісії.  Що  це таке, що

 Комісія  така беззуба, що не може домовитись про свої

 поправки?

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  И  потом,  Олег  Алексеевич,  ну

 давайте  ж  все-таки идти по регламенту и после 29 мы

 трижды  рассматривали  бюджетную  резолюцию.  А вчера

 приняли  за  основу  вот какой документ. Так именно к

 нему должны быть поправки.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Микола  Янович,  значить, мені... Я

 бачу,   шановні  народні  депутати,  я  бачу,  що  ті

 пропозиції,  що  викладені  в цій пропозиції комісії,

 вони,   як   вам   сказати,  вони  конкретизовані  до

 процентного  розкладу.  Я  вам  ще раз кажу, шановний я 
 я                           - 83 - я 

 Володимир   Іванович  і  Наталля  Михайлівна,  ми  не

 приймаємо сьогодні ні Концепцію, ні схему бюджету. Ми

 приймаєм  ідеологію. Ми повинні скзати -це ми робимо,

 а  це ні. А оте, що ми робимо, ми тут... Я її розумію

 так, як вона написана в нашому Регламенті.

 

      АЗАРОВ  М. Я. Я вас прошу зачитайте, всем станет

 все  ясно.  Проголосуем и дело с концом. И снимем все

 вопросы.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   зачитую   пропозиції  комісії.

 Давайте так, не тратити час на сперичання.

      Перше.  В  умовах переходу до ринкової економіки

 посилення  регіональної  політики  доцільно зменьшити

 долю  перерозподілу  і  бюджету через доходну частину

 зведеного   бюджету   47  до  40  відсотків  валового

 внутрішнього  продукту, що дає більше можливостей для

 формування   бюджету  в  регіонах.  До  речі,  це  не

 пропозиція  -це,  як  то  кажуть,   це не текстуальна

 пропозиція.

      Це  походу  треба  ще  реагувати. У вас часу для

 цього  теж  не  знайшлось.  Я  вам зауваження роблю з

 цього   приводу,  як  ви  мені  робите.  Не  заганяти

 відносний...   як  про  це  голосувати.  Не  заганяти я 
 я                           - 84 - я 

 відносний  розгляд бюджету дефіциту до 5 відсотків як

 штичний  і жорстко занижений. А зменьшити його хоча б

 на  рівні  1995  року,  де він буде не меньше 7, 3, а

 реально 9.

      Микола Янович, ну, як голосувати в цій редакції.

 Дорогі мої. Будь ласка, я вам даю оцю. Візьміть, будь

 ласка,  те,  що  направила комісія. Я бачу тут підпис

 Кужель. І Кужель нема сьогодні. Ну, візьміть, тому що

 ми  повинні  якось  прореагувати  на  вашу пропозицію

 комісії, якщо ви кажете не прореагували, будь ласка.

      Пудрик, включіть , будь ласка.

 

      ПУДРИК. 134. Макеевка.

 

      Я  точно  так  же,  как  и  Витренко, и Марченко

 представляю  экономическую комиссию и сегодня по ряду

 уважительных причин отсутствуют наши руководители, но

 в  связи  с тем, что я в этой комиссии работаю больше

 года , а они вообщем-то люди новые.

      Я  хочу доложить вам так сказать общую резолюцию

 комиссии   с   которой   я  обсуждал  с  Чечетовым  и

 Тарановым.  Ситуация  вот  в  чем,  мы  действительно

 разрабатываем  эти положения 10 дней назад и подавали

 их  в  бюджетную комиссию для того, чтобы их принять, я 
 я                           - 85 - я 

 но  вчера  мы с вами все вместе приняли за основу тот

 вариант,  который  сейчас  читает  Азаров.  И если мы

 приняли  за основу мы не можем же менять все сверх на

 голову, поэтому были включены 18 поправок, которые мы

 сегодня  голосуем.  Да или нет, но мы не можем менять

 всю  политику,  которую  мы  докладываем, поэтому так

 сказать   и   комиссия,   которую   я  представлял  и

 руководство  комиссии,  абсолютно  сомной  мы  в этом

 плане сегодня утром советовались.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні народні депутати. Ви згодні

 будете  на такий компромісний варіант, справа в тому,

 що  ми  приступимо  буквально у вересні до формування

 вже  бюджету  і до розробки закону. І всі пропозиції,

 вони   до   речі  не  порушують  ту  канву  бюджетної

 резолюції,  яку  сьогодні приймаємо. Або конкретні ті

 проценти,  ці  підходи,  давайте  ми  тоді  беремо на

 замітку,   і   Микола   Янович  бере  і  будемо  тоді

 працювати.  Тим більше, вони вже по протоколу і через

 виступи  і  через  пропозиції конкретні. Давайте так,

 нам треба рухатись кудись.

      Депутат Свято і будемо голосувати.

 

      СВЯТО я 
 я                           - 86 - я         СВЯТО

 

      Шановний  Олег Олексійовичу! Шановний доповідач!

 Шановні колеги-депутаи!

      Я  вілдносно редакції: доопрацювати до 1 вересня

 1995  року  концепцію податкової політики (і так далі

 за редакцією)... Пропоную те, що я вчора говорив -

 визначити генеральну лінію в плані концепції податку,

 а  саме  пропозиція:  доопрацювати  до 1 вересня 1995

 року   концепцію   податкової   політики  зниження...

 диференційованого   зниження  рівня  оподаткування  і

 розширення   бази  оподаткування  з  метою  оживлення

 виробництва.  От виходячи з цього, тоді ця генеральна

 лінія  буде  прослідковуватися  в  концепції,  яку ми

 повинні  розпрацювати  до 1 вересня 1995 року. Тільки

 таким  способом ми можемо оживити виробництво і вийти

 з кризи!

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну,  почитайте пропозицію Комісію -

 вона  якраз  виходить  фактично  на 90% з того, що ви

 сказали...  Пропозиція  Комісії:  доопрацювати  до  1

 вересня  1995  року  концепцію  податкової політики з

 визначенням     максимально    допустимого    розміру

 (максимально допустимого розміру -це ж і говорить про я 
 я                           - 87 - я 

 його  обмеження!)  ставок оподаткування підприємств з

 метою  їх  зменшення.  Ну,  іншими словами -те, що ви

 сказали...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну,  давайте  мы возвращаться не

 будем  -мы  ж  уже  к восьмой подошли вот, к поправке

 Анисимова...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми, до речі, ми про це ще просто

 не   голосували...  То  ми  повинні  були  пропозицію

 Комісії,  або залишим тоді в тій редакції, яка була з

 першого  читання.  Восьма  поправка,  Анісімов,  будь

 ласка.

 

      АНІСІМОВ Л.О., 178 виборчий округ, Запоріжжя.

      Восьмая   поправка  (я  прошу  обратить  на  это

 внимание).  Ну,  и реплику того, что не поддержали вы

 меня,  седьмую  статью  -я  думаю,  что мы вернемся к

 этому,   когда   на   нас   будут  нажимать  трудовые

 коллективы...

      Сумарний   податок   на   прибуток   повинен  не

 перевищувати 30%!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 я 
 я                           - 88 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Это не то! Почитайте внимательно!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Прочтите внимательно! То, что Ландик предлагал и

 то, что...

 

      ___________. Это две большие разницы! Прочитайте

 и  послушайте  внимательно! Идет о прибыли! 30% мы же

 установили  Законом,  но сегодня прибыль изымается до

 50%!  Вот  мы где в резолюции должны зафиксировать, а

 не суммарный, что предлагал Ландык... Это две большие

 разницы!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Поэтому я предлагаю еще раз подтвердить существо

 и  норму,  принятою  в этом зале -30% на прибыль и не

 больше. Для тех народны депутатов, которые не поняли,

 еще  раз говорю: налог на прибыль 30%, налог на землю

 7%,  сюда  же  с прибыли. На како основании, когда мы

 30%  зафиксировали?

      Коммунальные  услуги тоже 1% с прибыли, на каком

 основании?   Если  мы зафиксировали 30?

      И получается уже в суммарном, считайте.

      Поэтому я предлагаю ....

 

 я 
 я                           - 89 - я 

       ___________.  Леонид  Александрович,  уважаемые

 народные  депутаты, давайте по существу смотреть, я с

 вами  разговаривал  уже, бюджетная резолюция это что,

 документ  для  налоговой инспекции? Давайте, ответьте

 на этот вопрос. Нет? Нет.

      Что  налоговая инспекция будет руководствоваться

 этим документом?  Нет.

      Поэтому  вот  эту  норму  30%  давайте заложим в

 закон о налогообложении прибыли ...

             (Шум у залі)

      Леонид    Александрович,    мы    неделю   назад

 рассматривали правила застосування налога на прибыль,

 так? Почему вы тогда не ставили эти вопросы?

             (Шум у залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Суслов, будь ласка.

 

      СУСЛОВ.

 

        Уважаемые   народные   дептуаты,   у   каждого

 документа  должен  быть  свой собственный предмет. Мы

 обсуждаем  сейчас  проект  бюджетной  рехолюции, а не

 проект концепции налоговой политики.

      Давайте   еще   раз   подтвердим,  что  основные я 
 я                           - 90 - я 

 положения   о   налоговой   политике  мы  вынесем  на

 следующую   неделю,   все  необходимые  нормативы  по

 налогам  утвердим  соответствующим постановлением, но

 не   будем   это   смешивать   сегодня   с  бюджетной

 резолюцией, и примем бюжетную резолюцию.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  на  голосування поправку

 Анісімова.  І  будемо робити перерву, ми на 15 хвилин

 рбив перерву раніше, тому я продовжив засідання.

       За

      Рішення не  прийнято.

      Так,  ми  підійшли  до  4  пункту.  Оголошується

 перерва на півгодини. я 

                         - 91 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте продовжувати.

      У нас по 3-му пункту залишилась не проголосована

 поправка самої комісії, яка зібрали ті пропозиції, що

 були депутата Ландика, "Реформ" там і так далі. І тут

 вони   виробили   ту   копромісну   формулювання,  ту

 формуліровку  якраз  компромісну,  яка,  дійсно, от в

 плані  загального може прозвучати. А звучить вона так

 (раніше  була  редакція  така):  "  доопрацювати до 1

 вересня  концепцію  податкової  політики з визначення

 максимально-допустимого  розміру ставок оподаткування

 підприємств", а комісія пропонує добавити ще слова "з

 метою  їх  зменшення".  Тому  я ставлю на голосування

 пропозицію  комісії щодо змін до редакції, прийняту в

 першому   читанні.  Тобто  "з  метою  їх  зменшення".

 Мається на увазі ставок оподаткування підприємств.

      Ставлю на голосування.

      Не  займайтесь  іншими справами. Голосуйте, будь

 ласка.

 

      "за"

 

      Була    пропозиція   голосувати   всі   поправки я 
 я                           - 92 - я 

 поіменно.  Хто  за  те,  щоб  голосувати  всі  ці...,

 голосування  проводити  по  цьому документи поіменно,

 прошу роголосувати?

 

      "за"

 

      Ставлю поправку комісії...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Не поправку комиссии, а редакцию

 комиссии.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Редакцію  комісії  (перепрошую) "з

 метою їх зменшення" на поіменне голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Четвертий     пункт.    Пропозиція    Моісеєнко:

 "запровадити  податок  на  нерухому та великошторисне

 майно     громадян,     передбачивши     при    цьому

 неоподаткований мінімум". Комісія пропонує врахувати.

      Моісеєнко, будь ласка.

 

      МОІСЕЄНКО В.М.

 я 
 я                           - 93 - я 

      Спасибо,   Олег   Алексеевич,   я  вам  подал  в

 письменном     виде    уточненную    редакцию    этой

 формулировки.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона зараз у Миколи Яновича.

 

      МОІЕЄКО  В.  М.  Почему я об этом говорю? Потому

 так  получилось,  что несколько в измененном варианте

 пошло мое предложение.

      Поэтому я очень прошу рассмотреть депутатам текс

 поправки      следующим     образом:     "Запровадити

 диференційованого     податку    на    нерухоме    та

 великокошторисне  майно  громадян,  передбачивши  при

 цьому  неоподаткований мінімум та зростання податку в

 залежності від фактичної вартості майна".

      Я почему на это прошу обратить внимание?

      Вы  помните,  что  совсем  недавно  мы обсуждали

 Закон  о  налоге  на  недвижимость,  в  котором очень

 серьезный  момент вызывала статья 3. И отправлен нами

 был  этот  Закон  именно по поводу диференцированного

 подхода  к определению ставки податка, то есть налога

 на недвижимость.

      Я  считаю,  что в нынешних условиях только такой

 способ  может принести серьезныне пополнения в бюджет я 
 я                           - 94 - я 

 и увеличить  бюджетное пополнение.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Володимир   Миколайович,  що  таке

 великокошторисні, поясніть мені.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Що   таке   великокошторисне?  Ну,

 скажіть на російські мові.

 

      АЗАРОВ М.Я.

      Ну,  мы  на  Комиссии  считали,  что  это  очень

 ценное, доростоящее.

 

      МОІСЕЄНКО  В.  М.  Дело в том, что я вносил свое

 предложение  на русском языке, и, я думаю, что просто

 технический перевод был не совсем совершенный.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.

 

      _____________

      Я...  Дві  хвилинки,  тобто  одну хвилинку уваги

 вашої.

      Будь   ласка,   знову  ми  пишемо:  "Запровадити

 податок.."  і  т. ін. Ну, Кабінет Міністрів не зможе

 його  запровадити,  це  не його компетенція. Він може я 
 я                           - 95 - я 

 підготувати, дати вам на запровадження.

      Інша  справа, що ми повинні врахувати ці податки,

 які  ми  приймемо,  то  що  говорив  Суслов, а так ви

 пишите  запровадити  податки,  цедля нас дуже хорошо.

 Але ж ми його незапровадим.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Петро   Кузьмич,  тут  щодо  самої

 реакції думка у вас як.

 

      ___________.   Врахувати.  До  редакції  в  мене

 немаєсумнівів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну  справа  в  тому, що це бюджетна

 резолюція  не  тільки  до  Кабінету Міністрів, це ми

 самі собі пишемо ще.

 

      ___________.

 

      Уважаемые   народные   депутаты,   когда  мы  на

 комиссии это дело, мы считали, вобще говоря, чьто все

 это  должно  быть  учтено  в  налоговом  кодексе  и в

 соответствующем  законе.  Мы считали и члены комиссии

 поддержали  и  депутата  Моисеенка  в  том плане, что

 нужно впоминуть, что это является одним из источников я 
 я                           - 96 - я 

 доходной части бюджету.

      Поэтому  давайте  принципиально  примем, если мы

 поддерживаем  эту идею, мы ее отредактируем и запишем

 в бюджетной резолюции.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      ЗА -

 

      ШУМ В ЗАЛІ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте  переголосуємр,  я попрошу,

 давайте  будемо  уважні,  шановні народні депутати, і

 запросіть  будь  ласка,  там  я  знаю  хтось в буфеті

 залишився мабуть.

      Включіть систему, о от і третій голос.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      ЗА -

 

      Рішення прийнято. я 
 я                           - 97 - я 

 

      Так6 4 поправка Кузьменка.

 

      ___________.  Ну мы тоже считали, что ...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Комисия рахуэ пидтрыматы.

 

      ___________.     Да.    Согласиться,    редакция

 подредактируем,  все  это  касается  других  законов,

 Кабинет  Миничстров  не  возражает,  все это касается

 других законов, ну мы соглашаемся и считаем ...

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все  зрозуміло.  Так? Пояснювати не

 будете , Сергій Ілліч?  Ставлю на голосування.

 

      ___________.  Ні, вона врахована.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. А, воно враховано. Ні, так все-рівно

 повинні ж проголосувати, що вона врахована. Вона ж...

 в першій редакції її ж не було. Голосуєм.

 

      "За" -

 я 
 я                           - 98 - я 

      Рішення  не прийнято.

      Але   я   повинен   сказати   -тут   треба,  щоб

 попрацювали  юристи  і редактори, тому що з поправкою

 Моїсеєнко вона  повинна  кореспондестуватися.

 

     АЗАРОВ М. Я. Олег Алексеевич, это обязательно. Но

 мы  сейчас  принципиально решаем вопрос: включаем -не

 включаем.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так.  11  поправка.  Теж врахована?

 Будь  ласка, Кузьменко. Тільки короче, будь ласка. По

 суті.

 

      КУЗЬМЕНКО С.Л.

      Сергій    Кузьменко,    Запоріжжя,    "Комуністи

 України". Я наполягаю на цій поправці і дякую Комісії

 за те, що вона  вважає необхідним  врахувати її.

      Зараз  це  може  стати  одним  з основних джерел

 доходної частини до бюджету, якщо ми введемо державну

 монополію  не тільки на виробництво лікеро-горілочних

 і табачних  виробів,  але й на їх реалізацію.

      Як  держава цією монополією далі розпорядиться -

 це  вже  справа Кабінету Міністрів. Можливо вона буде

 передавати  там  у  якесь ліцензування і ще щось. Але я 
 я                           - 99 - я 

 монополія  держави  обов'язково повинна бути на це. Я

 дуже прошу підтримати всіх державників.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну Комиссия, исходя из того, что

 работает   на   бюджет,   тоже  поддержывает.  А  уже

 конкретно как Кабинет Министров будет реализовывать -

 это уже  другое дело. Поэтому прошу поддержать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      12  поправка  теж підтримується комісією. Найда,

 Малевський,  Самойлик.  Ну,  це  теж саме. Згодні? 13

 поправка  Кабінету Міністрів. Нема заперечень? Ставлю

 на голосування.

 

      "за" -

 

      Рішення прийнято.

      14 поправка.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Ну, я не вижу депутата Бобринева. я 
 я                          - 100 - я 

 Это 14 поправки касается.  Но это очень серьезная...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить,  одна  з  його  пропозицій

 врахована,  вже  проголосована.  Нащет націоналізації

 ексобанка,  грабанка і (..........) я вам скажу в нас

 нема закону про націоналізацію. Тому що мені здається

 тут... Ну, як введем, тоді і будем голосувати.

      Я  ставлю  на  голосування  першу  поправку щодо

 державної  монополії  на  зовнішню торгівлю. Та ні не

 голосували.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Речь  идет  о  первом абзаце, 14

 поправки.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ввести монополію, державну монополію

 на зовнішню торгівлю.

 

      "за" -

 

      Рішення не прийнято.

      І  націоналізувати  у  соцбанк  і т. д. Я тільки

 перепрошую,  ми не можемо в такій постановці ставити.

 Тоді  прийняти Закон про націоналізацію. Так не можна

 ставити. я 
 я                          - 101 - я 

      Тому,  давайте  так,  я поставлю на голосування,

 але  я  прошу  народних  депутатів підійти розумно до

 цього питання. Не можна так писати, що ви кричите.

      Я ставлю на голосування, але в нормальній  редакції.

      /іде голосування/

      Рішення не прийнято.

      До  5  пункту.  Пропозиція  Кабінету  Міністрів.

 Комісія  пропонує врахувати. Немає заперечень? Ставлю

 на голосування. Немає ж вашої поправки.  15 пункт.

      /іде голосування/

     Кузьменко, будь ласка, з мотивів голосування.

 

      КУЗЬМЕНКО

 

      Я  вважаю,  що  ми  не  повинні голосувати за цю

 поправку  Кабінету  Міністрів,  тому що ці пільги, це

 одна з останніх ниточок, на яких ще тримаються значна

 частина  населення  України.  Якщо ми зараз ці пільги

 знімемо, тоді ми можемо сказати прямо, що людям треба

 йти на вулицю, жебракувати або йти з кістенем під ліс.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно. Ну, ми вже проголосували.

 я 
 я                          - 102 - я 

      ___________.   Ну,   я   хоиу...  Може,  не  всі

 зрозуміли  цю  поправку? Це зовсім не так! Мається...

 ми  просто  уточнили  цю  статтю,  так  розширили, як

 сьогодні вона випливає з законодавтсва. І ніхто ніякі

 пільги  не  знімає.  Там  написано: внести відповідні

 зміни  до законодавчих актів з тим, щоби отримувались

 пільги і дотації тільки ті люди, які потребують. А не

 так, як сьогодні - отримують всі!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні,  ні,  ні...  Я  перепрошую, але

 давайте  так:  гляньте  уважно.  Редакція,  яка у нас

 прийнята  за  основу...  Я  прошу  уваги!  Послухайте

 уважно!    Там   записано:   підготувати   зміни   до

 законодавства   щодо   скасування   пільг  по  оплаті

 житлово-комунальних  послуг  з  передачею вивільнених

 коштів на грошові виплати населенню і субсидій. Це ми

 прийняли   за   основу.  Кабінет  Міністрів  пропонує

 зробити,  ну скажімо, більш лояльний це пункт -не всі

 пільги,  а окремі пільги. Тобто, підготувати зміни до

 законодавства  щодо скасування окремих пільг, окремих

 пільг  населеню.  Тобто,  не всіх пільг... А ми "всіх

 пільг"  прийняли  за  основу. Тому я ще раз ставлю на

 голосування  пропозицію  Кабінету  Міністрів. Це може я 
 я                          - 103 - я 

 бути одна пільга якась, а може півпільги буде...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я ставлю на голосування!

      Ну, все рівно це треба робити, ви знаєте...

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Залишається в старій редакції.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  ще раз нагадую порядок голосування: за основу

 приймаєм,  потім  -поправки.  Поправки не проходять -

 залишається те, що за основу.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Почитайте Регламент!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Шістнадцята поправка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Іще   раз?  Я  прошу:  будьте  уважні!  Анатолій

 Андрійович, голосуйте, будь ласка.

      Микола Янович, ваше слово і давайте голосувати!

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну,  я прошу, уважаемые народные я 
 я                          - 104 - я 

 депутаты, вдумайтесь и сопоставьте две редакции. Если

 мы  действительно  говорим  о  социальной  защите, то

 редакция Кабинета Министров более лояльная -это раз.

      Второе,    я   еще   раз   повторяю,   бюджетная

 резолюция  -это не норма рпямого действия, и редакция

 этого  пункта  говорит  только  о том, чтобы Кабинету

 министров    подготовить    соответствующие   проекты

 законодательных   актов,  которые  мы  с  вами  будем

 рассматривать.

      Так  здесь задается:, будем говорить, иделогия

 этих  актов.  То  ли  все  пильгы  отменить  в первой

 редакции, то ли отдельные пильги -вот в чем различие.

 Поэтому, давайте поддержим редакцию более правильную.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   вас   прошу,  шановні  народні

 депутати,  є  пільги,  а  є  привілеї під (.........)

 пільг, ви все розумієте.

      Тому давайте проголосуємо за пропозицію Кабінету

 Міністрів, ще раз, і все.

      Давайте   голосувать.  Михайло  Михайлович,  ну,

 давайте проголосуємо.

      Я ставлю на голосування.

      Ми   з   вами   будемо  вирішувать,  які  будемо

 скасовувати, ми. я 
 я                          - 105 - я 

      За

      Рішення.

       Нарешті.

      16 поправка Бобриньова.

 

       ___________.  Бобринева  нет.  Но  тут мы вчера

 очень  должго дебатировали это, считали, и получается

 так,  что  если  вот  записать  в такой редакции, то,

 практически,   мы   должны   будем   удвоить   бюджет

 пенсионного фонда на будущий  год.

      Поэтому  мы  посчитали, что та редакция, которую

 предложила   комиссия,   ну,  будем  говорить,  более

 правильно   ориентирована.   Нам   с  вами  предстоит

 рассматривать вопросы пенсионного законодательства, и

 там  мы должны будем с учетом финансовых возможностей

 государства  оговорить эти вопросы.

      Но сейчас так категорично, как записал Бобринев,

 нельзя записывать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я хотів би послухати Бобриньова, що

 він  мав  на  увазі.  Коли ввести закон? Коли ввести?

 Правильно. Так я про це і кажу.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.............,  ну,  вы  же были на я 
 я                          - 106 - я 

 комиссии, про это мы и говорили.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, я ставлю поправку Бобриньова на

 голосування.

      (Шум в залі)

      Будь  ласка,  голосуйте. Ну, Шеховцов сказав те,

 що ви хотіли сказати.

 

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Так, Анісімов, 17.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Ну мы считаем, что вона частково

 врахована. Пожалуйства.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вам дав слово, будь ласка.

 

      АНІСІМОВ Л.О.

      178, Анисимов.

      Я   еще   раз   вас   попрошу  всех  внимательно

 посмотреть  на  то,  что предлагается. И формулировка

 "частково". Ничего она не учтена.

      Я  предлагаю  первое  предложение  абзаца  этого

 довести  до  точки,  то  есть другий обзац викласті в я 
 я                          - 107 - я 

 редакції:" Про  розробці державного..................

 з  того,  що  мінімальна трудова пенсія була не нижче

 межі  малозабезпеченості". І поставить на этом точку.

 Потому  что  второе  добавление  к  этому предложению

 полностью  ликвидирует  нормально   сегодня  принятый

 Закон  "О  пенсях". Он подводит черте, что всех снова

 сведем  в  кучу.  И  нам  задают на округах вопрос: я

 проработал  30  лет,  почему  я получаю, как тот, что

 проработал   5   лет.   Прошу   это   поддержать.   А

 Правительству  уже  изыскать  резервы  и  включить  в

 действие Закон "О пенсиях".

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Перто Кузьмич, будь ласка.

 

      ___________.  При  такій  запісі  ми обрахували,

 враховуючи  що,  дійсно,  були  таких пропозицій. Нам

 додатково  треба  на  слідуючий рік 1 квадрильйон 800

 трильйонів  карбованців  коштів.  Тому що ви повністю

 змінюєте  базу, і  всі  обрахунки  ми  повинні будемо

 робити   згідно  з  діючим  законодавством.  Тому  ми

 просили  би записати редакцію, погоджену з Комісією з

 питань  бюджету,  де  ми  кажемо,  записали,  що  ми:

 зближення,  щодо  зближення  і дальше по редакціі, як

 пропонує Анісімов. я 
 я                          - 108 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно.

      Шеховцов.

 

      ШЕХОВЦОВ О.Д.

      Уважаемые  народные депутаты, я прошу поддержать

 редакцию  Комиссии,  та,  которая приведена слева. То

 есть, отклонить предложение Бобринева и отклонить 18-

 ую поправку Кабинета Министров.

      Речь  идет  о  том,  что если мы 12-ти миллионам

 пенсионерам,  которые заработали трудовой стаж, дадим

 пенсию не ниже межи малозабезпеченности, а это, я уже

 говорил,  к  концу  года  может  составить и 5,  и  6

 миллионов, то нам, как бы мы ни хотели быть хорошими,

 не   найти  денег  для  того,  чтоб  соххранить  ныне

 сущестующий разрыв между минимальной и максимальной.

      Я  вас  информирую, что у нас из 14-ти миллионов

 пенсионеров   почти  миллион  получают  пенсию  более

 пятикратной минимальной.

      Теперь    представьте.   Будет   минимальная   5

 миллионов.   Тогда   военные,   бывшие   госсллжащие,

 секретари  суда  и  т. д. будут получать пять ю пять,

 двадцать пять миллионов.

      Неужели вы считаете, что сохранение этой разницы я 
 я                          - 109 - я 

 справедливо и оправдано при том, что оно, конечно же,

 совершенно экономически невозможно.

      Поэтому редакция Комиссии была очень тяжелая для

 бюджета: вывести 12 миллионов человек на уровень межи

 малозабезпеченности. Но плата за это, плата за это -в

 том  числе  и  сокращение  разрыва, но не фактических

 пенсий.

      Ведь    ныне    ситуация,   сложившаяся,   когда

 минимальная  пенсия  миллион  сто,  а  максимальная -

 полтора для основной массы, она ж не потому, что плох

 Закон.  Закон  пенсионный, я вас спрошу как-нибудь на

 досуге,  вы  почитайте,  он  позволяет делать большую

 разницу. Денег для этого нет, нет денег.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ясно.  Я  на  голосування ставлю. Я

 ставлю на голосування.

 

      АЗАРОВ М.Я. Леонид Александрович.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Він же член Комісії.

      Будь  ласка,  Леонід  Олександрович  Анісімов. І

 будем голосувати вашу поправку.

 

      АНІСІМОВ  Л.  О.  Я еще раз обращаюсь к народным я 
 я                          - 110 - я 

 депутатам.

      Мы сегодня разделили ветви власти исполнительной

 и  законодательной.  Мы  делаем идеологию резолюцией.

 Поэтому  давайте  не будем брать на себя в этом плане

 ответственность.  Мы  должны в идеологию вложить, что

 минимальная  пенсия и пенсии, заработанные в шахте, у

 (..........),  у  мартена  ни в коем случае не должны

 устанавливаться,  и  их никто не должен убеждать, что

 денег  нехватает  или хватает. Если нехватает, пускай

 Президент  выйдет на телевидение и скажетгосударству,

 что  так-то мои дорогие жители, а не мыздесь начинаем

 подтасовывать,  мы  уже подтасовали два миллиона сто,

 вместо   3.   680   исходя   из  таких  намерений,  у

 государства нет денег.

      Есть  исполнительная власть пускай ответит, есть

 или  нет,  пусть находит источники, если нет заявит у

 все услышание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосование.

 

      ___________.  сейчас, одну минуточку. Если можна

 я здесь сделаю дополнение небольшое.

      Вот    уважаемый    Леонид    Александрович,   я

 готовподпервой  частью вашего выступления подписаться я 
 я                          - 111 - я 

 под  каждым  словом.  А вот по второй я категорически

 возражаю,    потому    что    бюджеты,   расходование

 государственных  средств  бюджетом, это исключительно

 прирегатива    Верховного   Совета,   парламента.   И

 Верховный  Совет  должен  четко себе представлять, на

 что  он  может расходывать деньги, на что он не может

 расходывать, и в каком обкеме он их может расходывать.

      Я  привожу  всег  один  пример. Почему вот такая

 редакция  комиссии  предлагается нам, все-таки, чтобы

 мы ее проголосовали.

      И   вот  сейчас  мы  записали  "на  уровне  межі

 малозабезпеченності",  средний размер пенсии с учетом

 доплат 2 и 1, тоесть, вышли на межу, а без доплаты 1.

 8 млн. Значит, требуется, чтобы выполнить этот пункт,

 всего-навсего,  0,  3  млн. на каждого пенсионера. Ну

 простой  рассчет,  0,  3  млн.  умножаем  на 12 млн.,

 получаем  3,  6  триллиона  в  месяц,  умножаем на 6,

 получаем  20 триллионов. 20 триллионов надо в бюджете

 нам  с вами при коректировке найти, чтобы реализовать

 вот  этот пункт. Вот и все. Это я коснулся маленького

 подпунктика.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  пропозицію  Анісімова на я 
 я                          - 112 - я 

 голосування. Голосуйте, будь ласка.

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      18   пункт   Кабінету   Міністрів  я  ставлю  на

 голосування.  Вже його обговорили.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      У  вас всіх на руках є. І ще раз читаю абзац. Ну

 у вас же є на руках.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Іще  раз  читаю.  Абзац  3, пункту 5 -викласти в

 такій  редакції: "при визначенні обсягу асигнувань на

 соціальне   забезпечення   установити,   виходячи   з

 фінансових  можливостей  держави, максимальні розміри

 пенсії  та зближувати їх з мінімальним... мінімальний

 розмір     за     віхом     з     вартісною     межою

 малозабезпеченості."

      Ставлю на голосуання.

 

      "За" -

 

      Не прийнято.

      Залишається в старій редакції. я 
 я                          - 113 - я 

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Ну  пропозиція  Комісії  проголосована за основу

 вже.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Ми    будем    голосувати    вцілому.   Ми   вже

 проголосували. Те,  що  пропонувала  Комісія, в лівій

 колонці. Говорив Шеховцов -підтримати. Це значить -не

 підтримати   пропозицію Кабінету Міністрів. Так?

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Ну ми вже ж проголосували.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Давайте  переголосуем.  Там 195,

 почти 204. Давайте переголосуем с учетом того, что...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Переголосовуєм    17    поправку?

 Переголосовуєм.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  То  есть, из абзаца -из комиссии

 предложения текста - выкинуть последнюю фразу.

 

      "За" -

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Прийняте рішення. я 
 я                          - 114 - я 

      Я  прошу  -народні депутати, будьте уважні. Тому

 що  всі  ці  переголосовки вони, знаєте, не зовсім-то

 відповідають нашому з вами розумінню цих питань.

      19  поправка,  Кириченко.  Єсть  Кириченко, будь

 ласка.

 

      КИРИЧЕНКО   С.  О.  395  виборчий  округ,  місто

 Херсон, Сергій Кириченко.

      Шановні   народні   депутати,  у  нас  є  закону

 України,  що  регулють  питання  виплати  компенсації

 чорнобильцям   і   є  закони  про  захист  інвалідів,

 учасників  Великої  Вітчизняної  війни. Я вже не буду

 посилатися   на   світовий   досвід,  як  суспільство

 піклується про тих, котрих кожний день становиться їх

 на  сотні  тисячі людей все меньше і меньше. Франція,

 особливо Ізраїль, багато цивілізованних країн.

      У мене ж по факту ці люди, котрі проливали кров,

 вони  жебраки. Вони крім пенсії... Вони не можуть вже

 працювати, тому що за віком це дуже похилі люди, їх з

 кожним  днем  становиться  все  меньше і меньше. А по

 факту  сьогодні  вони  в кілька рзів меньше отримують

 компенсації,  ніж  чорнобильці.  А чорнобильці -люди,

 котрі  крім  пенсії-компенсації  вони  спроможні ще й

 спрацювати і заробити собі шматок хліба. я 
 я                          - 115 - я 

      А  тому  я  вважаю,  якщо ви почитаєте Постанову

 Кабінету   Міністрів,   вони   протирічать  принципам

 законодавству  і  тим  законам, котрі раніше приймала

 Верховна  Рада. Я дуже вас прошу особливо виділити цю

 категорію.   Ви   ж   бачите   тут   навіть  не  було

 надруковано,  в  останні хвилини рукою написали, тому

 що хиталися чи відхялитя, чи не відхиляти.

      Я  прошу підтримати і проголосувати. Тому що цих

 людей  з кожним днем становиться все меньше і меньше.

 Хоча б на рівні вони б були з чорнобильцями.

 

      АЗАРОВ   М.   Я.   Уважаемый   народный  депутат

 Кириченко,   ваше   предложение,  когда  на  комиссии

 расматривалось, комиссия вначале, ну, практически сто

 процентно   приняло  единодушно  решение  поддержать.

 Однако,  потом  как  обычно  стали  делать расчеты. И

 расчеты  относились  к  чему.  Ну,  вот  если  мы так

 запишем,  к  кому мы прировняем. Там их 5 категорий в

 чернобыльском  законе.  К какой категории прировняем,

 какие будем выплаты.

      И мы решили таким образом. Вопрос поставлен вами

 абсолютно правильно и надо в этом отношении двигаться

 ,  но  конкретные предложения давайте мы разработаем,

 давайте  мы  разработаем  специальный  закон, который я 
 я                          - 116 - я 

 бы...(перебиває Головуючий)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да  ви  не  перебивайте, він вас не

 перебивав , ведіть себе достойно в залі.

 

      ____________.  Поєтому  мы и решили сейчас его в

 бюджетную   резолюцию  в  такой  именно  редакции  не

 записывать,   но  сделать  бюджетом  все  необходимые

 просчеты и  вынести или специальный закон или .

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Петро Кузьмич.

 

      ____________.  Ще  дам  я  таке пояснення, ну ви

 розумієте  ми  сталкуєм дві категорії людей і мені не

 треба   буде   робити   бюджет,  а  мені  треба  буде

 відпрацьовувати  законодавства,  яким  встановлено по

 категоріях,  по  берах  взалежності  скільки  днів  в

 місяць  -це  маса  різних  пільг  і  різних, як можна

 накласти  два  закони і чи може це зробити Уряд чи я.

 Це два зовсім різні закони.

      Зовсім  різні параметри, ми просто не зможемо це

 зробити, а я не розумію для чого внесіть тоді зміни в

 Закон, а ми будемо фінансово шукати підтримку з цього.

 я 
 я                          - 117 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яценка , будь ласка, включіть.

 

      ЯЦЕНКО В.М.

 

      Дякую. Шановні колеги!

      Якщо   йдеться   скажімо  про  чорнобильців  2-4

 категорії то вони одержують значно менше ніж інваліди

 і  учасники  Великої  Вітчизняної війни, якщо йдеться

 про  першу  категорію ви вимагаєте вищої категорії -1

 категорія,   то  це  люди  молоді,  як  правило,  які

 перенесли гостру променеву хворобу і стали інвалідами

 внаслідок  Чорнобильської  катастрофи.  Ви  абсолютно

 правильно зауважили, але учасники Великої Вітчизняної

 війни,  одержують крім цього і пенсію, як правило -це

 вже люди похилого віку, а це люди досить молоді. І їм

 ще треба утримувати сім'ї і так далі.

      І я прошу не вносьте, будь ласка, протиріччя між

 цими  категоріями  і  ті, які люди заслужені і тим, і

 тим   держава   своїми   законами   і  Верховна  Рада

 встановила  певні пільги -це визначено законодавством

 і якщо треба то давайте змінювати законодавство. А не

 вносити   цей....   бюджетну   резолюцію   ми  це  не

 відрегулюємо. Дякую.

 я 
 я                          - 118 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сергій  Дмитрович, я би вас просив,

 Кириченко,  я  б  вас  просив  би  ви б порівнювали з

 Францією  там  з Німеччиною і так далі. Ми, принципі,

 якщо  підход  ваш  використовувати,  ми  могли б тоді

 записати  не  нижче,  чим це отримують у Франції чи у

 Німеччині.   Розумієте?  Нам  не  можна  порівнювати,

 дійсно, різні зовсім категорії...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Да  я  не  перемсикую  -я просто переконую! Якщо

 ви... Я ж...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  поставлю  на  голосування  вашу... Я поставлю

 голосування...    Поставлю    на   голосування   вашу

 пропозицію!

      Включіть   систему,   будь   ласка.   Пропозиція

 Кириченка голосується.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      Двадцята   поправка.   Врахована.   Так,   треба

 проголосувати про неї. я 
 я                          - 119 - я 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      АЗАВРОВ  М.  Я.  Не, если она врахована?.. Мы ее

 врахуем...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Згодні  всі  з  нею?  Ну,  Свято не

 згоден...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Не,  ну  один  Свято... Ну что ж

 поделаешь...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Двадцятуу  поправку:  в  першу  чергу підтримати

 підприємство,   яке   має  високий  науково-технічний

 рівень і які мають на балансі велику соціальну сферу.

 Прошу підтримати!

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Двадцять   перша  поправка,  Кабінет  Міністрів. я 
 я                          - 120 - я 

 Врахована.   Нема  заперечень?  Голосуєм?  Ставлю  на

 голосування.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Поправка Тарана.

      Рішення прийнято.

      Заперечень   нема?   Я   просто,   щоб...   нема

 заперечень? Я думаю, що з вами всі згодні... Я ставлю

 на голосування. Комісія підтримує.

 

      За

      Рішення прийнято.

      23, Анісімов.

 

        ___________. Ну, может он снимет? Не снимаете?

 

 

       АНІСІМОВ.  Уважаемые  народные  дептуаты,  я не

 настаиваю,  ну,  будем  говорить  там, 25, 50%, ну вы

 видите,  первым  словом  написано  "передбачити". Ну,

 обычно,  всегда,  когда  выходят  к  нам и обкясняют, я 

                        - 121 - я 

 говорят,  нет денег и мы не передбачили, поэтому надо

 отдавать долги.

      Поэтому  я  предлагаю  25%  по первому полугодию

 1996  года. Разграничение пускай делает правительство

 или  начиная  от  возраста, кто дожил 65 лет отдавать

 эти  сбережения,  или  другой центр устанавливать. Но

 должно  быть  зафиксировано,  к  примеру,  по первому

 полугодию, что определенное количество людей, живущих

 в Украине, получит  эту компенсацию.

      Вот и сама идеология, которую закладывем в это.

     

       ___________.  Давайте только не будем конкретно

 проценты  обозначать. А   в принципе...

     

       ___________.  Я согласен.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Так може тоді поетапно дійсно?

 

       ___________.  Можно поэтапно.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.

      А  етапи  ми  повинні  уже  в  самому Законі про

 бюджет  передбачити.

       Анісімов не запере/чує. я 
 я                          - 122 - я 

      Не заперечує в редакції комісії.

      Антод  Денисович, ну, в вас же не було поправки.

 Комісія  дописала  "цінних  паперів  колишнього Союзу

 СРСР".  Воно записано.

     

             (Шум у залі)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Що?  Це не в резолюції, це в законі

 буде передбачено.

     

       ___________.  Будет  предусмотрено  в Заокне "О

 государственном бюджете", я вам лично отмечаю. Вчера,

 если  вы были, я вам говорил, что уже начиная с этого

 года,  если мы добьемся исполнения бюджета, тоу нас 6

 триллионов  предназначено уже. Задача соответствующих

 комиссий  вместе  с  Кабинетом  Министров  отработать

 положение .

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  хочу  сказати,  шановні  народні

 депутати,  що  цю  бюджетну  резолюцію  кожен  з  вас

 повинен  покласти,  як  кажуть,  на стіл, і працювати

 сьогодін  кожна  комісія  буде  над  пропозиціями  до

 бюджету. І дивитись сюди не на проценти, а на те, щоб

 не  забули  якійсь  напрямок, якусь ідею. Оці ідеї ми я 
 я                          - 123 - я 

 сьогодні проголошуєм.

      Ну нема вашої поправки, Антон Денисович.

      (Шум в залі)

      Я перепрошую, давайте  не будемо тратити час.

      Найда, Малєвський, Самойлик.

      По   процедурі?  Ну  зараз,  послухаєм  поправку

 Найди.  Хто  зараз  буде  говорити?  Малєвський, будь

 ласка.

     

      МАЛЄВСЬКИЙ

      404, Малєвський.

      Ми  піддержали 23 поправку 1 частину, де вказано

 там, наприклад, 25 відсотків......... було 25 на рік,

 якщо  не  можна...  Тобто  наш  передбається все-таки

 конкретним.  Хай  10 процентів, но щоб люди знали, що

 така   частина   грошей  буде  виділятись.  так  буде

 безкінечно.  Виділять  рубль  чи карбованець і це вся

 буде сума.

      Я прошу на  голосування поставити.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  ОТ  дивіться. В нас записано те, що

 ми  прийняли  за основу: "Передбачити (тобто в Законі

 "Про  бюджет"пенредбачити  ці єтапи)" Тобто будуть ці

 проценти,  про які ви кажете -це буде 10, 15, 12, 13, я 
 я                          - 124 - я 

 5.  Передвачити  цю  поетапність,  тобто  те,  що  ви

 пропонуєте,  але  конкретну  цифру  зараз записувати,

 пробачте,  з  цього куполу її треба взяти. ТОму, якщо

 ви   наполягаєте,   я   ставлю  на  голосування  вашу

 пропозицію, хоча, шановний депутат Анісімов її зняв.

      Я   ставлю   на   голосування.  Наполягаєте?  Не

 наполягаєте? Знімаєм все. Зніміть голосування.

      По  шостому пункту. Зауважень не було. А зара по

 процедурі.

      (Шум в залі)

      Де  зауваження,  які  зауваження? Шеховцов? Ну я

 даю  вам  слово.  Шеховцов, будь ласка. Шестаков. Ой,

 Красняков.

     

       КРАСНЯКОВ Є.В.

     

      118-ый.

      Олег  Алексеевич,  я  повторяю  еще  и  дополняю

 выступление Селифонтьева. В моем выступлении поправка

 не   внесена,  в  моей  выступлении  было,  чтобы  мы

 конкретно     указали.     На     основании    нашего

 законодательства   процент   финансирования   освиты,

 охороны здоровья, науки и культуры.

      Петр  Кузьмич  пытался обкяснить тогда, но он не я 
 я                          - 125 - я 

 убедил  нас.  Давайте  в резолюцию внесем. У нас есть

 законодательство,  10%  национального дохода -освите,

 8%  -культуре,  1,  5  % к ввп на науку. Надо внести,

 чтобы,  раз  это  иделогия, значит, давайте идеологию

 сообразно    рассматривать   с   нашим   существующим

 законодавством.

      Спасибо.

      

      АЗАРОВ М. Я. Значит, уважаемый народных депутат,

 уважаемые  народные депутаты, я образщаюсь к товарищу

 Винскому.   Персонально   он   дал  в  перерыве  свое

 предложение  в  письменном  виде  и  давайте  мы  эти

 предложения проголосуем. Так?

      В  чем  заключаются  его предложения? Они звучат

 так:"  Передбачити  такі  показники,  -я  прошу очень

 вниімательно слушать, -на агропромисловий комплекс не

 менше 8% від валого внутрішнього продукту, на охорону

 здоров'я  -8%,  освіту  -8%, науку -1, 5%, структурну

 перебудову народного господарства -7, 3%". Значит, 24

 плюс  9  = 33% от ввп они предлагают профинансировать

 на эти цели. А всего вначале у них 43.

      Так   я   прошу   хотя   бы   у   них  спросить,

 проголосовать,  конечно, надо, раз они настаивают, но

 я  хотел бы спросить, а где же социальных захист, где я 
 я                          - 126 - я 

 другие   государственные   затраты.   Ну,  давайте  ж

 посчитаем.

      Всего  мы  имеем право от ввп, ну, 40-45-47%. Из

 них  три  четверти Комиссия предлагает на вот эти вот

 дела   израсходовать.   Это   первое.  То  есть,  это

 абсолютно нереальные цифры, абсолютно нереальные.

      И  второе.  Мое твердое убеждение, что мы сейчас

 бюджетную  резолюцию  не  должны  подменить  Закон  о

 бюджете.  Вдумайтесь  в  это, народные депутаты. Ведь

 если  мы так детально распишем, значит мы по существу

 уже  приняли,  примем  Закон  о бюджете. А это нельзя

 делать.

     

      ___________.  Вы сказали, что не убедительно вам

 сказали,  если  вам  сказали  неубедительно,  что  вы

 дважды  перераспределяете  национальные  доходы этими

 цифрами,  нет  в  природе таких астрономических цифр,

 распределений.   Только   то,   что  сегодня  приняли

 "пенсійне забезпечення"то я вам называю. 1 квадрильен

 800 трильенов крб. з розрахунку на рік, ми завтра вам

 дамо розрахунки, щоб ви знали, що прийняти.

      Те,  що  ви  кажете,  10  процентів від ВВП, він

 складає  в  нас  9  квадрільйонів  800  трільйонів на

 слідуючий  рік.  Це  980  трильйонів  тільки по одній я 
 я                          - 127 - я 

 галузі, по культурі, наприклад, ми не можемо сьогодні

 на   культуру  стільки  дати,  800  трильйонів  крб.,

 більше,  ніж  на  все  сільське господарство, народне

 господарство,  оборону  разом  взятих.  Тільки  із-за

 того, що там не установлений  законодаво процент.

      Ну як можна визначатись потім на інші галузі, де

 брати.  І  ви  кажете,  що  цим  менше  знизити  тиск

 податковий  на всі підприємства. Ну не може так бути.

 Немає  в  космосі грошей. Розрахунки, якщо ви хочете,

 ми дамо по кожному конкретному.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Бутейко, Свято і Боженко і все.

     

      БУТЕЙКО

     

      Шановний    Микола    Янович,    шановний   Олег

 Олексійович,  шановні  колеги,  я попросив слово у зв

 "язку  з  тим, що в останньому пункті документу, який

 нам  подано,  йдеться  про,  вписано  від  руки слова

 "цінні   папери   колишнього   Союзу   РСР".   Тобто,

 передбачити   компенсацію  від  втрат.  Я  передав  в

 Комісію бюджетну свої пропозиції раніше. І я хотів би

 одержати  пояснення,  чи  правильно  я  розумію  "під

 цінними  паперами  колишнього  Союзу  РСР", що за тим я 
 я                          - 128 - я 

 стоїть.

       Я  хотів  би,  щоб за цим стояло також, що буде

 компенсація   від  втрат  тих  вкладів,  які  були  у

 Внешекономбанку  колишнього  Союзу  РСР.  Тому що, ви

 знаєте, що ті вклади грамадян, як і підприємств, були

 захоплені  Росією.  І  не  повернуті.  Тому,  поки ці

 переговори не закінчаться, то щоби все-таки треба цим

 людям   компенсувати.   Багато   з  них  працювали  і

 одержали.  Зараз  вони  на  пенсіях -старі люди. І не

 мають  також можливості на прожиття. Вони бомбардують

 масу  листів,  ідуть  до  Верховної Ради, до установ.

 Тому  я  розумію,  що  це також буде матися на увазі.

 Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Зрозуміло.

     

      АЗАРОВ  М.  Я. Ну, когда мы в принятом документе

 за  основу вчера написали -в установах Ощадного банку

 Украины   Держстраху   облигации   державной  целевой

 безпроцентной  позыки,  то мы действительног не имели

 ввиду  тие  вклады  населения,  который  хранились  в

 Внешекономбанке.

      Но  затем Министерство финансов дало нам расчеты

 пог   остальным   обязательствам   бывших  учреждений я 
 я                          - 129 - я 

 государственных  Союза  перед  гражданами  Украины. И

 предложило  записать  это  в  редакции вот такой, как

 здесь  записано.  То  есть,  ценные  паперы... бумаги

 бывшого Советского Союза.

      То  есть,  это  более расширеное толкование -то,

 которое    было дано у нас за  основу.

      И вот Петр Кузьмич  хочет...

     

      Германчук  П.  К.  Я  добавлю. Я зрозумів -у вас

 конкретне  питання  дуже.  Тут  цінні папери мались в

 виду  -зобов'язання  бувшого  уряду  Рижкова. Якщо ви

 пам'ятаєте, 4 види їх. Бо казначейські зобов'язання і

 таке інше.

      Стлосовно  того,  щог  ви кажете. Внешекономбанк

 бувшого  Союзу  РСР,  в якого були рахунки громадян і

 суб'єктів  господарської  діяльності,  то,  згідно  з

 Указом  Президента  Росії  по  громадянах,  визначено

 порядок  -як  вони  можуть отримувати те, що лежало в

 Зовнішекономбанку СРСР.

      Сотосно  суб'єктів господарської діяльності, то

 воно  не  вирішено. І в зобов'язаннях держави ніде не

 визначено.

      Стосовно цінних паперів колишнього Союзу РСР, то

 це  чітко визначено Верховною Радою, де Україна взяла я 
 я                          - 130 - я 

 всі на себе зобов'язання, які раніше були за Союзом.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не  будем  ми  це  обговорювати. Ми

 прийняли   вже,   коли  будем  приймати  закон,  тоді

 приймемо  Андрій  Денисович.  Сьогодні ми в резоліції

 нічого  не  внесем  з  цього  приводу. І уточнення не

 будем  робити. Ми вже проголосували. Буквально Свято,

 я  прошу  по  суті,  без переконань, пропозиція, будь

 ласка.

     

      СВЯТО   В.   П.   Дякую,   416  виборчий  округ,

 Хмельниччина, Василь Свято.

      Відносно пункту 6. Визначте орієнтовні показники

 видаткової  частини  зведеного  бюджету  України щодо

 фінансування.    Перерахування:    освіта,    охорона

 здоров'я,   науки,   культури   та   агропромислового

 комплексу.

      Шановні   колегі   депутати,   а  базова  галузь

 паливно-енергетичного  комплексу,  хіба  орієнтований

 показник  тут  не  треба  вказати?  Там  є  по переду

 написано,  що  більше  25  процентів.  А  від  тих 25

 процентів     враховує     і    агропромислові.    Як

 агропромислові, так і паливно-енергетичний комплекс -

 це є хліб насущний. я 
 я                          - 131 - я 

      І  ще  одна маленька поправка до пункту 5, абзац

 третій. Сконцентрувати  видатки, які направляються на

 народне  господарство.  Дуже  розпливчата фраза. Якщо

 концентруємо,  то  куди,  на  базові галузі народного

 господарства. А далі за текстом.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви  не  забувайте,  що нам треба ще

 проголосувати  поправку  Вернигори.  Шановні  народні

 депутати,  я  вас  прошу, ми фактично при голосуванні

 всього  тексту  і  поправок  і так далі, ми прийшли з

 вами   до   того,  що  ми  не  конкретизуєм  сьогодні

 конкретних  цифр.  А  передаємо  їх  всі  у  бюджетну

 комісію.   Для   того,   щоб  дійсно  їх  можна  було

 урахувати.  Ну,  не можем ми сьогодні, я вже казав, з

 купола,  з  стелі, з пальця, пробачте, з відки угодно

 назвати ці ціфри. Не можемо.

      Тому  я  пропоную  зараз проголосувати все-таки,

 повернутись  до  поправки Вернигори. У нього є право,

 тому  що  ми  йому  не  дали  слово.  Дві секунди, як

 кажуть,  проголосувати  і ставити крапку. Будь ласка,

 Вернигора.

     

      ВЕРНИГОРА Л.М.

       я 
 я                          - 132 - я 

      Шановні  колеги, я хочу привернути вашу увагу до

 того,  що  ми колись уже зробили не поправну помилку,

 коли  віддали з позабюджетного фонду пенсйний фонд до

 державного бюджету.

      Тепер  кожен  з  нас  плачеться, що на окрузі не

 можем  пояснити ні кому де ділися їх пенсії, решта із

 37    процентів   позабюджетного   державного   фонду

 залишилась    в    фонді    державного    соціального

 страхування,  підкреслюю  державного,  підконтролем і

 під  ревізією  КРУ  і Мінфіна, якщо ми сьогодні знову

 його  увільнимо  до  державного  бюджету,  тоді  наші

 покійники  будуть  вилежуватися  до  тих  пір  поки в

 бюджетні  не  будуть  кошти  на  поховання, а вагітні

 жінки  будуть носити своїх дітей до того часу поки ті

 своїм  ходом  не підуть на свій власних хліб, смертні

 родини не ждуть години.

      Я  вас  дуже  всіх  благаю,  ще  не  доторканий,

 солідарний фонд держави, яка немає права звідти брати

 ні  копійки  для  того,  щоб  латати,  якісь дірки, а

 тільки   соціально  захищати  своїх  громадян,  прошу

 підтримати це  у наших спільних інтересах.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу підтримати, тим більше, що

 комісія    підтримала,   давайте   проголосуємо.   Ми я 
 я                          - 133 - я 

 голосували,  але  голосували  не  поіменно,  а  зараз

 голосуємо  поіменно,  підтримаємо, то підтримаємо, ні

 то ні, третя поправка виключити страхування.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА - Рішення не прийнято.

      Ставлю в цілому на голосування. Ставлю в цілому,

 більшість  поправок  врахована,  обговорена  ставлю в

 цілому.

     

      ЗА -

      Рішення прийнято. Дякую.

     

     (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Продовжуєм  розгляд питань. Шановні

 народні   депутати,   ми  з  вами  на  парламентських

 читаннях,  слуханнях  дуже детально розглядали проект

 Закону  "Про  особливості  приватизації майна в агро-

 промисловому    комплексі".    Дуже    детально    ми

 обговорювали  це  питання  і  на  першому  читанні. Я

 пропоную  надати  слдово  все-таки  доповідачу  і  по

 скороченій   програмі  (і  співдоповідь  теж  зробить

 Валентина  Петрівна)  і по скороченій програмі пройти

 це   питання.  І  не   забувайте,  що  нам  ще  треба я 
 я                          - 134 - я 

 затвердити  на наступний тиждень, на вівторок порядок

 денний.   Будь   ласка,   слово  надається  Тарасенко

 Олександру  Григоровичу,  першому  заступнику  голови

 Правління Фонду державного майна України.

     

      ТАРАСЕНКО   О.   Г.,   перший  заступник  голови

 правління  Фонду  державного  майна України.

      Шановний   Олег   Олексійович!  Шановні  народні

 депутати!

      Як  уже  було сказано, доля даного законопроекту

 тяжка,   вона  пройшла  досить  солідну  дистанцію  -

 парламентські читання. Будемо прямо говорити: десятки

 разів  обговорення  в  Комісії...  І  перше читання в

 цьому залі.

      По-перше,   в   першому  читанні  можна  було  б

 прийняти  його  й  тоді,  але  ви  розумієте, що ішов

 Земельний   кодекс   і  паралельно,  слідом  за  ним,

 значить,  даний законопроект, а відношення було рівне

 що до того законопроекту, що до цього.

      Я  повинен  доповісти, що розробники від уряду і

 Комісія з питань агро-промислового комплексу детпльно

 проаналізувала  стенограму,  пропозиції  і зауваження

 народних депутатів в тому числі і в запитаннях.

      Поступили   також   пропозиції   про   зміни   і я 
 я                          - 135 - я 

 доповнення від обласних Рад  народних  депутатів.

      Практично,  від народних депутатів було понад 50

 конкретних пропозицій про зміни   і доповнення.

      Особливо активно працювали в цьому плані народні

 депутати   Косолапов,   Борзих,   Стецьків,   Мулява,

 Вінський,  Поровський,  Кравчук  Володимир  Іванович,

 Ягудін,  Семенюк,  Чулаков,  Ващук  і  багато  інших.

 Розробники   і   комісія   більшість   цих  зауважень

 врахували.  До  вашої уваги запропонована порівняльна

 таблиця.  І  для  розгляду  пропонується 4 колонка як

 законопроект.

      При    доопрацюванні    ми   врахували   основні

 пропозиції,  а  вони заключались в тому, щоб посилити

 роль       товаровиробників,      розширити      коло

 товаровиробників,  трансформувати право фізичних осіб

 у  довірче  управління  їхніми  акціями  і  коштами в

 акціонованих товариствах.

      Також,  значить,  в певних статтях законопроекту

 запропоновано   земеншення  затрат  на  приватизацію,

 тобто  пропонується не залучати аудит, який практично

 на сьогодні нічого не дає, а тільки додаткові кошти і

 немаленькі.

      Я  вважаю,  що  дійсно  законопроект  такий,  що

 сьогодін   його  можна  було  б  прийняти  в  першому я 
 я                          - 136 - я 

 читанні.

      Разом з тим, побутує і така думка, що його можна

 прийняти  і  в остаточному варіанті. Але тут є певна,

 як кажуть, небезпека.

      Справа  в  тому,  що деякі позиції статей, ми їх

 швидко   доопрацьовували,  они  не  узгоджуються,  як

 внутрі самого Закону між собою, а також деякі позиції

 Законопроекту  треба ще детальніше уточнити із такими

 законами,   як  Закон  "про  властість",  Закон  "Про

 підприємства" і деякими іншими з тим, щоб не було тих

 юридичних диспозицій, щоб це все йшло, як кажуть, щоб

 менше потім допускати поправок.

      Паралельно  хочу  повідомити, що в Законопроекті

 закладена  ідея  або  юридична  норма по перетворенню

 акціонерних  товариств закритого типу, які утворені в

 результаті  дії  Закону "Про оренду і спосіб викупу".

 Додатково  до  цієї  позиції  юридичної розробляється

 проект  Указу  Президента  про  порядок  перетворення

 акціонерних  товариств  закритого  типу  у  відкриті.

 Механізм  цей  деталізується  в  цьому  проекті Указу

 Президента, тому що законом все не можна передбачити.

      І  останнє.  Працюючи  над  доопрацювання  цього

 Запконпороекту,   ми   прийшли   до   висновку,  такі

 пропозиції   не   раз  були  в  цьому  Парламенті,  у я 
 я                          - 137 - я 

 Верховній  Раді  про  те,  що  статтю  25 Закону "Про

 оренду",  яка  сьогодні  діє,  треба трансформувати в

 іншу  позицію.  Мається  на  увазі,  що відповідно до

 вимог статті 25 Закону "Про оренду", орендатори мають

 право  на  викуп орендованого майна. Тобто ми хочемо,

 щоб  цього  не було, як способу приватизації, тому що

 він  вносить  багато  того,  що ми на сьогодні маємо.

 Мається  на  увазі,  що ми розриваємо і технологічні,

 економічні  зв'язки,  і  допускаємо,  знову  ж  таки,

 місцевий і регіональний монополізм.

      Цю  статтю  25 можна було б..., зміст повинен її

 бути  таким, що "Після закінчення договору оренди або

 в  разі розірвання за вироком суду або за згодою обох

 сторін  приватизація  такого майна державного, а воно

 державне,   здійснюється,   що  стосується  аграрного

 сектору економіки, за цим Законом.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Чи   будуть   запитання?   Ми  вже

 обговорювали  двічі  це  питання. Косолапов і Брит, і

 Кириченко.  Все,  більше  не  бачу.  Косолапов, Брит,

 Кириченко.

     

      КОСОЛАПОВ А.Г. я 
 я                          - 138 - я 

     

      Косолапов, Харьковская область.

      Уважаемый   докладчик,   уважаемые  коллеги,  вы

 прекрасно  помните,  как мы рассматривали этот вопрос

 на  предыдущем  нашем  заседании. Вы прекасно помните

 итоги  рассмотрения  этого  вопроса, когда и я в свое

 выступление,  и многие депутаты говорили о том, что в

 этот Закон необходимо изменить идеологию этого Закона

 с    тем,    чтобы    включить   классическую   форму

 приватизации, чтобы юридическим лицом выпуска товаров

 был субкект производства сырья и субкект переработка.

 Здесь  сложно  исключается  эта  норма,  не вводится,

 вернее, сюда, в этот законопроект,  норма эта.

      Второе.  Чтобы  было  именно  перераспределение,

 эквивалентное  распределение  акций  между субкектами

 производства.  Мы  обмениваем  75  %  акций

 производителям  сырья  и  25%  акций перерабатывающей

 промышленности. Здесь тоже самое это игнорируется.

      Поэтому  вопрос. Мы этот законопроект не приняли

 в  первом чтении. Здесь написано, что прыйняты его во

 втором чтении, законопроект, постановлении.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це  помилка.  Це  перше читання. Ми

 перше  читання тоді не прийняли. Фактично це повторне я 
 я                          - 139 - я 

 перше читання.

     

      КОСОЛАПОВ   А.   Г.   Свои   предложения  я  дал

 председателю Комиссии Анатолию Степановичу Даниленко.

 Эти  предложения  не  учитаны  здесь  снова же в этой

 таблице поривняльной.

      Поэтому,  я  предлагаю,  всем аграрникам сегодня

 этот   вопрос  перенести  на  рассмотрение  следующей

 недели. Спасибо за внимание!

     

      ___________.  Ми  уважно вивчали всі пропозиції,

 зауваження,  в  тому  числі  і  дану пропозицію, вона

 частково    врахована   стосовно   ідеології   даного

 законопроекту. Мова йде про те, і тут механізм даного

 закону   передбачає,   щоб  товаровиробники  володіли

 контрольним   пакетом   акцій,   разом   з  трудовими

 колективами  переробних  підприємств.  Така ідеологія

 розкладена.

      А  стосовно  розподілу  акцій, ми теж це питання

 розглядали   і   така   пропозиція,   яка  тільки  що

 прозвучала,  дійсно, і тоді звучала, вона потребує ще

 глибшого вивчення. І я думаю, що при другому читанні,

 в  певній  мірі вона буде врахована, але не в повній,

 тому  що  тут  є  порушення  чинного законодавства і, я 
 я                          - 140 - я 

 скажімо,  самого Закону про акціонерні товариства. То

 вже право акціонерних товариств, як там розподіляти.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Косолапов. Але, коротше, будь ласка.

     

      КОСОЛАПОВ

     

       Уважаемый  докладчик!  Я  вам наведу пример. По

 нашему.......     прому,     когда    сделали,    что

 управление.........     треста,     стало    обладать

 контрольным   пакетом   акций,   а  всего-навсего  12

 процентов     дали    товаропроизводителю    да......

 перерабатывающей промышленности. Поэтому, идеологию в

 этом отношении необходимо изменить.

      А  вот  во  второй  статье,  я предлагаю, вторым

 пунктом  изменить  эту  идеологию.  Она не читана моя

 поправка.  Поэтому,  остается  открыть  акционерного

 общества  в  той  форме,  которую  они  уже  сделали,

 приватизировали  через  аренду  с  выкупом. Вот о чем

 идет речь.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ж можемо це врахувати при другому

 читанні. Тим більше, що воно враховано частково. Якщо

 треба  в  другій  редакції,  при  другому  читанні ми я 
 я                          - 141 - я 

 внесемо в другу редакцію. Немаж ж питань.

      Брит, будь ласка.

     

      БРИТ В.П.

      Уважаемый  докладчик! Моя поправка 41 статьи 11.

 Здесь  неточно  сформулировано. Я имел ввиду, что для

 того,  чтобы  сохранилась  гарантия,  государственная

 гарантия   того,  что  после  приватизации  совхоз  и

 технику    мы    сохраняться   как   единый   учебно-

 производственный комплекс, в этой статье вот тут, где

 написано,  что  частка майна акций в розмири не менше

 25  видвоткив,  яке выкорыстовуеться для забезпечення

 навчального    процесу   -тымчасово   залышаеться   в

 власности  державы . Слово "тымчасово"  вылучыты.

      Вы  соглашались,  насколько  я помню, при первом

 чтении.  Может быть вы согласитесь  и теперь.

     

      ___________.  Я думаю, що це можна вилучити, так

 як  це  не  суттєво. Тому що "тимчасовість" вона може

 бути або вічною,  або, якщо й не буде цього слова, то

 прийметься  рішення і коли це буде треба. Так що його

 можна  вилучити.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кириченко, будь ласка. я 
 я                          - 142 - я 

     

      КИРИЧЕНКО М.О.

      Дякую. 329, Полтавщина,  Кириченко.

      Ну,  по-перше,  якщо сьогодні говорити за те, що

 потрібно  нам прийняти в першому читанні, то, мабуть,

 доцільно  було  б  на  вівторок  поставити, коли буде

 необхідна  кількість  депутатів.  І цей дуже важливий

 законопроект,   який   -ви  розумієте  -що  до  нього

 особлива  увага і народних депутатів та й суспільства

 вцілому.

      І в мене запитання до вас. Сторінка 4 й сторінка

 6.  В якій редакції (..........). В тій, що додатково

 роздана  нам.  Чи  в  тій,  що...  в цьому тексті, де

 розданий   нам загально.

     

      ___________.   Єсть   порівняльна   таблиця   -4

 колонка. То  редакція,   яка сьогодні розглядається.

     

      ___________. Сторінка 4, 6 до... роздана окремо.

 Чи вона  дійсна чи недійсна?

     

      ___________. Та, що додатково дана. То додатково

 ще було доопрацьовано.

       я 
 я                          - 143 - я 

      ___________.  Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Так.    Сідайте,    будь   ласка.

 Співдоповідь.  Семенюк  Валентина Петрівна. Я нагадую

 народним  депутатам, що ми проголосували у вівтлорок,

 що ми працюєм  сьогодні до  15 години.

     

      СЕМЕНЮК В.П.

     

      Шановні  колеги  народні  депутати,  я  хотіла б

 сказати,   що   до   комісії   надійшло  дуже  багато

 зауважень,  пропозицій.  І  сьогодні ще поступає. Про

 те,  що дійсно можливо є ще і шероховатості, але якщо

 подивитися на саму таблицю багато було враховано. І я

 думаю,  що  його  слід  прийняти.  І  тим  більше, що

 рішення  комісії  слід  запропонувати прийняти його в

 першому читанні.

      Те,  що  задавав запитання Кириченко, я хотіла б

 відповісти.  Що дійсно ми розглядали цей законопроект

 в  один із днів, у суботу, позавчора. А закінчували у

 восьмій   годині  ранку,  на  другий  день  проводили

 засідання.   Тому   4   сторінку  ми  вимушенні  були

 переглянути   і  внести  зміни  відповідно  дорішення

 комісії.   Так  що  та  четверта  сторінка  являється я 
 я                          - 144 - я 

 дійсною.

      В  поданому  законопроекті щодо змін особливості

 приватизації    в   агропромисловому   комплексі   на

 понеділок  буде  також ще внесений закон про зміну до

 Закону  "Про  оренду  державного  майна".  Тому що ви

 бачите,  що  є  там  зауваження. Я думаю, що потрібно

 прийняти в першому читанні. І ваші зауваження, які ви

 подасте,  ми  їх  доопрацюємо  і  врахуємо  всі  ваші

 зауваження.  Їх нідійшло, ми коли підраховували, біля

 90, 65 враховано.

      Я   прошу,  якщо  в  вас  будуть  ще  зауваження

 подавайте,  ми  доопрацюєм.  І  при  другому  читанні

 постатейно  проголосуєм кожну пропозицію окремо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Так,   запитань   нема?  Скорочена

 процедура  від  нас  вимагає два "за", два "проти". В

 першому  читанні,  я  хочу  сказати дійсно ми під час

 парламентських  слухань  дуже  багато  проговорили. І

 вчора  теж  була  розмова  про це. Так, сідайте, будь

 ласка, Валентина (..........).

      Я   ставлю  на  голосування  в  першому  читанні

 прийняття  цього  закону. Будьте  уважні, будь ласка,

 голосуєм.

       я 
 я                          - 145 - я 

      "за" -

     

      (Шум в залі)

     

      Ні-ні  почекайте,  я запрошу, запросіть до залу,

 будь  ласка,  людей,  ви  знаєте  можна  перенести, я

 просто  бачу,  що в залі зараз людей більше чим іноді

 тоді  коли  ми приймаємо рішення, так що. Вам. (Шум в

 залі),  я  прошу  не виходити із залу, проголосувати,

 шановні   народні  депутати,  сідайте,  будь  ласка.,

 сідайте , будь ласка, (Шум в залі).

      Ну,   не  можна  голосувати  стоячи  в  проході,

 шановні, (Шум в залі).

      Ще раз ставлю на голосування.  Голосуємо.

     

      За -

      Рішення прийнято. Доручаємо

 комісії  разом  з  Кабінетом Міністрів доопрацювати і

 подати в другому читанні.

      Скільки  вам  термін  треба готові на наступному

 тижні,  я  хочу  просто пояснити, що це якраз один із

 тих  проектів, який відпрацьовувався і погоджувався з

 Президією Кабінету Міністрів, тому прохання таке і до

 комісії   і   до   Кабінету   Міністрів   відповідним я 
 я                          - 146 - я 

 структурам,  щоб  допрацювали  і  десь  в середу чи у

 вівторок, у вівторок ми його не поставили в середу чи

 четвер проголосувати.

      Дякую.

      У  нас  є два невеличкі законопроекти, я попрошу

 народних  депутатів уваги! Проект Закону України "Про

 недобросовісну    конкуренцію".    Завада    Олександ

 Леонідович, голова Антимонопольного комітету.

     

      ЗАВАДА  О.  Л., Голова Антимонопольного комітету

 України.

      Шановний олег Олексійович! Шановні депутати!

      Для  першого  читання пропонується проект Закону

 "Про  недобросовісну  конкуренцію".  Цей  проект  був

 розроблений  на  виконання  доручення  Верховної Ради

 України,  яке  вона  зробила пр затверджені Державної

 програми   "Демонополізація   економіки   і  розвитку

 конкуренції".

      На сьогодні ситуація така: існує стаття 7 Закону

 "Про    обмеження    монополізму    та    недопущення

 недобросовісної  конкуренції".  Фактично,  ця  стаття

 визначає  3  види  порушень,  які  можна відносити до

 недобросовісної  конкуренції. Разом з тим той досвід,

 який  накопичений Антимонопольним комітетом України в я 
 я                          - 147 - я 

 процесі  застосування  цієї  статті, свідчить, що для

 регулювання  підприємницької діяльності і спрямування

 зусиль   підприємців   нне   на   шахрайські  дії  по

 відношенню   один   до  одного  і  за  рахунок  цього

 одержання  відповідних  переваг  у  конкуренції, а на

 потреби  інтересів  споживачів  цих трьох норм статті

 сьомої явно недостатньо...

      Крім  того,  Паризькою Конвенцією з охорони прав

 промислової  власності передбачено, що держави -члени

 цієї  Конвенції  (а Україна є також членом Конвенції)

 зобов1язані захистити на своїй території громадян від

 проявів    недобросовісної    конкуренції.    Дається

 визначення  цього поняття і наводяться окремі основні

 порушення,  які  можна  віднести  до  недобросовісної

 конкуренції.    І    саме   Паризька   Конвенція   ці

 формулювання  статті  10-БІС  лягли  в  основу нашого

 проекту.

      Декілька  слів  про  те,  наскільки  важливим  і

 актуальним  сьогодні є прийняття цього Закону. Справа

 в тому, що антимонопольне законодавство на сьогодні в

 загальних  рамках  вже  практично сформоване. Але для

 того,  щоби забезпечити спрямування зусиль підприємця

 в  інтересах суспільства і споживача, необхідно більш

 конкретно  і  детально описати ці види порушень, тому я 
 я                          - 148 - я 

 що  набагато  легше  српияти  формуванню добросовіних

 звичаїв   і  прийомів  підприємницької  діяльності  в

 процесі,  конкуренції,  аніж  потім устояні правила і

 норми  ламати і це набагтоі дорожче, і результат менш

 ефектичніший.

      Тому  в  цьому  якраз  і  полягає ефективність і

 нагальність прийняття  цього проекту закону.

      Я  хотів  би  зауважити,  щоб  над  цим проектом

 закону працювала велика група фахівців як вітчизняних

 науковців    наших,   працівників   комітету,   інших

 міністерств  і відомств, так і закордонних.

      Ми  отримали  позитивні відгуки від Мюнхенського

 інституту  Макса  Планка,  від  Інституту  держави  і

 права, врахували також їхні окремі редакційні і деякі

 принципові  зауваження.  І,  крім  цього, дуже велику

 роль зіграла у підготовці цієї редакції, яка сьогодні

 розглядається    в   першому   читанні,   Комісія   з

 економічної  політики,  і  окремі  народні  депутати.

 Зокрема,  я  хотів би виділити депутата Носова, який,

 практично,  по кожній статті дав детальні зауваження.

 І більшість цих зауважень, а також зауваження комісії

 вже враховані.

       Крім  цього,  ця  редакція була перепогоджена з

 Кабінетом   Міністрів  У  України,  і  безпосередньо, я 
 я                          - 149 - я 

 звичайно,  доповідаю цю редакцію. Тобто, це є позиція

 такожі  Антимонопольного комістету.

      Принциповим  в цьому проекті закону є те, що він

 регулює    відносини,   які   виникають   в   процесі

 конкуренції.  Тобто,  ті  норми норми недобросовісної

 поведінки  стосуються  тільки  підприємців,  а  також

 інших осіб, які діють в інтересах підприємців з метою

 отримання незаконних переваг у конкуренції. Тобто, це

 ні  в  якому  разі  не  зачіпає  конституційні  права

 громадян,  які містяться в наших законах і стосуються

 вільного  висловлення  думок,  позицій і поглядів. Ми

 детально  відпрацювали  процедуру фінансових санкцій,

 зокрема,   з   урахуванням  того,  що  Верховна  Рада

 прийняла  цього тижня при розгляді змін до статті 19,

 20  Закону  України  "Про  обмеження  монополізму  та

 недопущення     недобросовісної     конкуренції     у

 підпиємницькій  діяльності".  Тобто уже той досвід і

 ті   принципові   позиції   ваші   при  розгялді  цих

 законопроектів, у цьому проекті вже враховані.

      Ну,  враховуючи,  що,  я  так розумію, зараз іде

 скорочена процедура, я, якщо будуть питання, відповім

 на них. Хотів би подякувати і авторському колективу і

 членам   Комісії   з   економічної   політики,   всім

 депутатам,  які  приймали  участь  у  роботі  над цим я 
 я                          - 150 - я 

 проектом  Закону,  і  просити прийняти його в першому

 читанні.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи  будуть  питання  до  Олександра

 Леонідовича? Нема питань?

      (Шум в залі)

      Це,  перепрошую,  це  не  друге  читання,  це ми

 просто вже...

     

      ___________. Перше читання.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Друге  перше  читання.  Ми вже його

 розглядали.

      Одну  секунду,  у  нас  єсть  Ілюшин,  я щось не

 бачу............  Нема?  Так  що,  можна  ставити  на

 голосування?   Комісія   підтримає,  так?  Ставлю  на

 голосування. Закон потрібний, дійсно.

      Голосуйте уважно.

     

      "за"

     

      (Шум в залі)

      Я  запрошу  в зал. Запросіть, будь ласка, в зал,

 запросіть до залу, будь ласка. я 
 я                          - 151 - я 

      Я  Носову  поки  що дам слово, тим більше що він

 прийнмав, будем говорити, співавтор цього Закону.

      Сідайте, будь ласка.

     

      НОСОВ  В.  В.  Шановні депутати, я хочу звернути

 вашу  увагу  на те, що Закон можна приймати в першому

 читанні,  а  те,  що  там  можна  доробити,  то можна

 доробити у вигляді поправок. І на даному етапі це вже

 був  би  якийсь  крок  вперед.  Я  прошу підтримати в

 першому читанні.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сергій  Васильович,  сідайте,  будь

 ласка, голосуємо.

      Зараз,  зараз,  я  хочу, що усілись самі шановні

 наші депутати: голови фракцій, рухів і т. д. Сідайте,

 будь ласка. Включайтесь в роботу активно.

      Ставлю   на   голосування.   Юрій   Олексійович,

 голосуйте.

     

      "за"

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      Дручаємо  Комісії  допрацювати.  І  я  не  знаю,

 скільки  вам  потрібно  буде,  ми  зможемо винести на я 
 я                          - 152 - я 

 наступний   тиждень?   Михайло   Васильович?   Добре,

 працюйте. Скажете потім.

      Я вас прошу. Шановні народні депутати, ми з вами

 недавно розглянули питання "Про обмеження монополізму

 та    недопущення   недобросовісної   конкуренції   в

 підприємницькій діяльності". І, враховуючи те, що там

 була   допущена   технічна   помилка,   є  пропозиція

 проголосувати.  Там  в  редакції  нашій проголосовано

 було:  "  В  разі, якщо обчислення виручки підприємця

 неможливе  або  виручка відсутня, штрафи, зазначені в

 абзаці другому частини першої цієї статті, наклаються

 в  розмірі  до  10  тисяч  неоподаткованих  мінімумів

 доходів   громадян,  а  штрафи,  зазначені  в  абзаці

 третьому  частини  першої цієї статті -у розмірі до 2

 неоподаткованих  мінімумів". Так от, там було до 200.

 А  технічна  була  помилка  і ми проголосували з вами

 двох.

      Тому  я  просто хочу, щоб ви підтримали, скажімо

 так, редакційно цю поправку.

      Я ставлю на голосування

     

      ЗА -

     

      Рішення прийнято. я 
 я                          - 153 - я 

     

      Про  проект Закону України про ратифікацію угоди

 про  співробітництво  в  галузі трудової еміграції та

 соціального захисту трудящих емігрантів.

      Я  зразу хочу сказати, Що ця угода захищає вперш

 за  все  наших  українців, які виїжджають працювати в

 інші країни.

      Тому  я прошу дуже уважно віднестися до розгляду

 цього законопроекту.

      Зараз,будь ласка з процедури.

      Доповідач  Андрющенко Едуард Іванович, заступник

 міністра праці.

      Будь ласка.

     

      ___________.

     

      Уважаемый  Олег  Алексеевич,  уважаемые народные

 депутаты, ...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні, я перепрошую Едуард Іванович,

 я слово даю Шейко.

     

      ШЕЙКО , 444 Бобровицький виборчий округ.

       я 
 я                          - 154 - я 

      Шановний  Олег  Олексійович, вчора ми, ну будемо

 говорити  м'ягко  так  якимось  порушенням Регламенту

 проголосували  два закони про ратифікацію. Ви знаєте,

 що  головною  комісією при ратифікації угод є комісія

 позакордонних  справах,  яка б комісія не давала свої

 пропозиції  чи  то  економічна, чи то якась інша, все

 рівно  повинен  бути  висновок комісії по закордонних

 справах, тому що річ  іде проміжнародні угоди.

      Я  хотів  би, щоби після основно доповідача була

 співдоповідь  комісії  по закордонних справах, тільки

 тоді ми маємо право з вами законопроект. Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Борис Ілліч, будь ласка.

     

      ОЛІЙНИК Б.І.

     

      Шановні   колеги,   шановний  Олег  Олексійович,

 напривеликий  жаль  ми  не розглядали цього питання в

 комісії.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Справа  в  тому,  що  в  мене  була

 інформація від комісії по соціальній комісії, що все-

 таки розглядали у вас в комісії і були висновки, тому

 давайте  я  попрошу  де Буздуган Юрій Олексійович, не я 
 я                          - 155 - я 

 бачу.  Тільки  що бачив, вже не бачу. Я прошу підійти

 до  Бориса Ілліча. Ми приступимо до іншого питання, а

 ви  з'ясуйте,  будь  ласка.  Тому що я розумію -через

 Президію попало питання на сесію. І якщо у нас дійсно

 будуть  далі такі преценденти, так треба мабудь якісь

 висновки робити.

      Так  що  я  вибачаюся. (..........) сідайте поки

 що, будь ласка.

      З'ясуйте  питання.  Зараз  виникло  питання,  що

 Комісія  в  закордонних  справах  не розглядала цього

 питання. Виясніть, будь ласка.

      Є   невеличке   питання   щодо   містак  Острога

 Рівненської  області.  Віднесення  до  категорії міст

 обласного  підпорядкування. Ну ви, мабудь, знаєте, що

 одне   з   найстаріших  міст  на  території  України.

 Голосуєм.

      Я ставлю на голосування.

      Ввійшло в історію нашу.

      Я   прошу  підтримати.  Євген  Васильович,  Юрій

 Олексійович,  підтримайте, будь ласка.

      Ми всі любим нашу історію.

     

      "За" -

       я 
 я                          - 156 - я 

      Рішення  прийнято.

      Слідуючим  у  нас  іде проект Закону України про

 внесення  змін  і  доповнень  до  деяких законодавчих

 актів,  в  зв'язку  з  прийняттям Закону України "Про

 статус народного депутата".

      Доповідач Лавриненко у нас.

      Статус  депутата.  Від Комісії з питань правової

 політики.  Де  Лавриненко?  Не  доповідає керівництву

 фракції?

      Якщо  не заперечуєте, я дам слово Комісії Шейко.

 Але  це  будем  так  -не порушення Регламенту, але...

 Доповідач?  Я  думаю,  не  менш  кваліфікований,  чим

 Лавриненко.

     

      ___________.

      Шановні   колеги-депутати!   Наша   Комісія   ще

 минулого року напрацьовувала матеріал на... по змінах

 і   доповненнях   до  Закону  "Про  статус  народного

 депутата".  Ми  зробили  поправки  до цього закону. А

 потім  було  прийняте  рішення  Президії  про те, щоб

 головною   по  цьому  законопроекту  була  комісія  з

 правової   політики  і  судово-правової  реформи.  Ви

 пам'ятаєте,  коли  ми так десь з двух (..........) на

 експронт,     депутат    Лариненко    доповіві    цей я 
 я                          - 157 - я 

 законопроект.  Ми не зрозуміли багато хто його суті і

 не прийняли рішення.

      Але   ми   знову   разом   з  комісією  правовою

 попрацювали над цим законопроектом. І я би вважав, що

 те,  що  сьогодні  запропоновано  треба  було  б  нам

 прийняти   в  остаточному  варіанті.

      Єдине прохання тільки по двох статтях. Стаття 2.

 Була  пропзиція в середній колонці від нашої комісії.

 Там,  де  мова  йде  про  строк повноважень народного

 депутата України. І визначається норма припинення цих

 повноважень.  Ми врахували всі зауваження комісії. Ви

 знаєте, що готується проект Закону про відкликання. І

 тоді   в   першому   читанні   ми   вилучили  з  того

 законопроекту   порядок   відколикання   за  рішенням

 Верховної  Ради.  І  ми просто доповнили діючу статтю

 Закону  "Про  статус  народного депутата" в редакції,

 якій вам пропонується.

      Але   єсть   мотиви   відкликання   за  рішенням

 Верховної    Ради.    Але   немає   процедури   цього

 відкликання.  Ну, депутат подав заяву, що далі діяти.

 Тому  наша  комісія вносить таку поправку, доповнення

 до   цієї   статті.  Повноваження  депутата,  вірніше

 рішення  про  дострокове  (це на сторінці 2), рішення

 про   дострокове   припинення  повноважень  народного я 
 я                          - 158 - я 

 депутата   приймається  Верховною  Радою  України  за

 поданням комісії, до компетенції якої входять питання

 депутатської  етики.  Рішення  вважається  прийнятим,

 якщо  за  це  проголосувало  більшість  від фактичної

 кількості  народних  депутатів  України  повноваження

 яких визнані.

      Тобто  ми початкуємо механізм яким чином повинна

 здійснюватися ця процедура, яка зазначена в статті 2.

 І ще одне принципове було зауваження нашої комісії, я

 просив би погодитися, мова йде про статтю 16.

      Там де при досягненні пенсійного віку колишньому

 народному  депутату України призначається пенсія, яка

 становить 80 процентів заробітної плати з урахуванням

 передбачених   для  нього  надбавок  встановлено  для

 працюючого народного депутата України, для працюючого

 народного  депутата  України  і  далі по тексту. Наша

 комісія  це  пропозиція комісії правової, ми з нею не

 погоджуємося,    пропонуємо   проголосувати   середню

 колонку,  там  де  мова  йде про те, що придосягненні

 пенсійного віку колишньому народному депутату України

 призначається  пенсія  відповідно  до Закону України"

 Про  державну  службу"  і  далі  за текстом, там є це

 суттєві  зміни,  я  би  просив підтримати пропозицію,

 якраз нашої комісії. я 
 я                          - 159 - я 

      Тому  що ви бачите на балконі у нас досить часто

 сидять  народні депутати минулого скликання в яких не

 врегульовано сьогодні їх матеріальне забезпечення.

      Тому  я  просив  би,  ми повністю посилаємося на

 діюче  законодавство і наша норма є точнішою, тому що

 ви   знаєте   в  частині  матеріального  забезпечення

 розповсюдили  на  народних депутатів якраз Закон "Про

 державну  службу".  Врахували  зауваження  і депутата

 Бондаренко  і  інших  народних депутатів, там де мова

 йде   про  той  варіант,  коли  людина,  ну  колишній

 народний депутат йде на пенсію на пільгових умовах чи

 він  працював  на шахті йде на декілька років раніше,

 ну   чорнобильці   там   виходять  на  пенсію  раніше

 досягнення  пенсійного віку -це все регулюється якраз

 поправкою,   яку   пропонує   наша  комісія.  Це  дві

 принципові  зміни  і  я  просив  би  з  усіма змінами

 проголосувати  повністю  цей законопроект. Так просто

 редакційно він набагато поліпшений, уточнені ті якраз

 зауваження,   які  поступали  від  колишніх  народних

 депутатів,  від  комісій,  від  фракцій і від окремих

 наших колег.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи  будуть  якісь  питання до Петра я 
 я                          - 160 - я 

 Володимировича?  По-моєму,  все  ясно.  У мене тільки

 запитання  таке:  у нас там от в порівняльній таблиці

 189-та  стаття  -там  знову іде критерій "мінімальний

 розмір заробітної плати", штрафу.

     

      ___________. Яка стаття?

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Вісмдесят    дев'ята"   караються

 позбавленням   волі   на  строк  до  двох  років  або

 виправними  роботами на той же строк, або штрафом від

 30 до 50% мінімальних розмірів заробітної плати. Тому

 мені здається, просто треба відрегулювати в мінімумі.

     

      ___________. Так, так, так.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Перевести  відповідно...  Якщо нема

 заперечень у депутатів... Можна голосувати? В цілому?

 Ставлю на  голосування!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

       я 
 я                          - 161 - я 

      Рішення прийнято.

      І ще один Закон "Про проект Закону "Про визнання

 деяких   законодавчих   актів   такими,  що  втратили

 чинність  в  зв'язку  з прийняттям Закону "Про статус

 народного  депутата".  Він у вас на руках. Я не знаю,

 чи є необхідність доповідати? Тут все зрозуміло.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Голосуєм. Ставлю на голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ставлю на голосування.

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Шановні  народні депутати, ми з вами передбачили

 про  те,  що  у  нас  з'явиться ще додатковий час, ія

 хотів  би,  щоб  ви  підтримали  можливість  розгляду

 проекту  Закону  України "Про внесення змін до статті

 75 Кримінального кодексу України щщодо незастосувнаня

 відповідальності  за незаконне перетинання державного

 кордону до іноземних громадян і осіб без громадянства

 з метою набуття статусу біжинців". я 
 я                          - 162 - я 

      Доповідач   Бриченко   Сергій  Петрович  -перший

 заступник   міністра   Україн   в  справах  міграції,

 національності та культів.

      Будь ласка.

     

      БРИЧЕНКО.

      Шановний  головуючий,  шановні народні депутати,

 на  ваш  розгляд  пропонується  проект Закону України

 "Про   внесення  зміни  до  статті  75  Кримінального

 кодексу   України".   Зазначена   стаття   передбачає

 відповідальність  за незаконне перетинання державного

 кордону  України.  Скоєння  цього  злочину  карається

 позбавленням волі на строк до 3 років або штрафом від

 5, 5 до 11 офіційно встановлених мінімальних розмірів

 заробітної плати.

      Частина   3   статті  75  Кримінального  кодексу

 України,   до   якої   пропонуєтьс  я  внести  зміну,

 передбачає, що чинність цієї статті не поширюється на

 випадки  прибуття  в  Україну  інозених  громадян без

 установленого  документу або дозволу для використання

 права притулку відповідно до  Конституції   України.

      Тобто,   в   частині  3  зазначеної  статті  вже

 передбачається,  що  іноземні  громадяни звільняються

 від   відповідальності   за   незаконне   перетинання я 
 я                          - 163 - я 

 кордону, якщо вони прибули в Україну для викорчстання

 права притулку.

      Необхідність   внесення  зміни  до  цієї  статті

 зумовлюється    прийняттям    Заокну   України   "Про

 біженців",   а   також   тим,   що  зазначена  стаття

 суперечить  статті 36 Конституції України і пункту 19

 статті 24 Конституційного договору.

      Закон України "Про біженців",по-перше,передбачив

 новий   правовий   статус   осіб,  що  прибувають  на

 територію  України -це особи, які прибули в України з

 метою набуття статусу біженців.

      По-друге.  Передбачив,  що статус біженця можуть

 шукати  не  лише  іноземні  громадяни,  а й особи без

 громадянства.

      По-третє.  Визнав  поведінку  іноземців,  які  з

 метою набуття статусу біженця вимушені були незаконно

 перетнути державний контроль України правомірною.

      Крім   того,  стаття  75  Кримінального  кодексу

 суперечить   статтям   36,  пункту  10  статті  114-5

 Конституції    України,    а    також    пункту    19

 Конституційного договору.

      У  статті  75  від відповідальності звільняються

 лише  іноземні  громадяни,  а  у  зазначений  статтях

 Конституції   і   Констиційного   договору  право  на я 
 я                          - 164 - я 

 притулок передбачено і для осіб без громадянства.

      Важливо  ззначити,  що  і  у нормах міжнародного

 права, зокрема, у конвенції "Про статус біженців" від

 1951 року передбачено, що держави не будуть притягати

 до  відповідальності  біженців  за  порушення  правил

 в'їзду  в  державу.  Саме  викладені  аргументи  і  є

 підставою   для   внесення  запропонованої  зміни  до

 частини  3  статті  75 Кримінального кодексу України.

 Тобто мова йде про приведення статті 75 Кримінального

 кодексу   України   у  відповідність  з  Конституцією

 України,  Конституційним  договором і Законом України

 "Про біженців".

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будуть  запитання до доповідача? Є?

 Мовчан, будь ласка, і Худомака.

     

      МОВЧАН

      Шановний  доповідачу! Я зотів запитать вас. Цією

 поправкою ми стабілізуємо ситуацію чи розбалансовуємо

 її  навпаки?  Чому покликана............ ця поправка?

      Адже  відомо,  що  сьогодні на території україни

 уже  за  десятки  тисяч  перевалило  число тих людей,

 які... Триста тисяч -називає ось Петро Ілліч Осадчук. я 
 я                          - 165 - я 

 300  тисяч  людей,  які  в  статусі  не  біженці,  не

 громадяни України, які, мені здається6 на мій погляд,

 спричиняються   до  багатьох  непорозумінь  у  різних

 кримінальних ситуаціях.

      І  тому  логічне  моє  запитання. Знову ж таки є

 позитивом  ця  поправка чи вона, може бути, помножити

 кількість  то  в  три  чи  в чотири ще до кінця цього

 року.

     

      _____________

      Справа  в тому, що... Чим викликана необхідність

 внесення  цієї  поправки?  Перш  за  все  тим, що нам

 необхідно   привести   у  відповідність  Кримінальний

 Кодекс,    Конституцію   України   з   Конституційним

 договором і Законом про біженців. Кримінальний Кодекс

 суперечить  цим законодавчим актам, які по відношенню

 до нього мають більшу юридичну силу.

      Чи  поправить  ця поправка справу чи ні? Спава в

 тому,  що  дійсно  на  території  україни знаходиться

 велика   кількість   осіб   з  невизначеним  правовим

 статусом.  І  наявність цього пункту, який суперечить

 Конституції  і нішим законодавчим актам, воно і зараз

 мало впливає на те, на ситуацію, еміграційну ситуацію

 України.  Я  вам  хочу  навести  такий приклад, що за я 
 я                          - 166 - я 

 минулий  11  200  осіб  було затримано, які незаконно

 перетнули  кордон  України.  І  з  цих  11  тисяч  до

 кримінальної відповідальності було притягнуто лише 58

 чловік.

      Тобто   справа   не   в   цій   статті,   справа

 безпеосередньо  в  виконанні  наших  законів.  Але  в

 такому  вигляді  залишати  цю норму не можна, тому що

 вона   суперечить   і   нашим  законодавчим  актам  і

 Конституції   і   Конституційного   договору,  але  й

 суперечить нормам міжнародного права, у відповідність

 з яким ми зобов'язались привести своє законодавство.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Худомака  будь ласка, Пономаренко і

 Хмара.

     

      95      Новомосковський      виборчий     округ,

 Днепропетровська область, ХУДОМАКА.

     

      Шановний  доповідачу  в  мене таке запитання, ми

 всі   знаємо,   що   статус   біженця   він  зумовлює

 матеріальну   підтримку   з   боку  тієї  держави  на

 території якої він знаходиться.

      Чи, з цього приводу питання. Чи прораховували ви

 ці  фінансові  витрати  і  чи  узгоджували  з  іншими я 
 я                          - 167 - я 

 державами  хоч  якісь  промовляння  чи обумовленності

 були,  відшкодування  цих  матеріальних  витрат. Будь

 ласка.

     

      ___________.  Дякую за запитання. Це дійсно дуже

 важливе  запитання, утримання біженців це дуже коштує

 дуже  багато,  це збиткова справа, це дійсно збиткова

 справа.  Ну  скажу наприклад, ну в тій же Швеції одна

 доба  утримання  біженців -це є 29 доларів на добу. У

 Швейцаріі  це  35  доларів на добу, тобто, це дійсно,

 дуже збиткова справа чи прораховували ми такі.

      Ми  дійсно  закладали  наші  пропозиції у проект

 бюджету  на  1995  рік  на утримання пункті біженців,

 коли  б  юджет затверджували ці норми із бюджету були

 вилучені,  але  справа це дійсно дуже доростоюща і це

 для держави великі збитки.

      І  в  той  же час прийнявши закон про біженців і

 знову  таки  проголосивши, що ми будемо дотримуватися

 норм  міжнародного  права  ми  все-таки зараз змушені

 створювати  механізм  реалізації Закону про біженців,

 створювати  ті  ж самі пункти і приймати в себе осіб,

 які  шукають притулок, розглядати справи і якщо в них

 є підстави надавати їм статус  біженця.

      На  сьогодні  я  хочу  сказати,  ми  ще  поки що я 
 я                          - 168 - я 

 механізм  надання  статусу  біженців не запустили, це

 пояснюється  тим, що у нас поки що не створені пункти

 розміщення  біженців,  у  нас  поки  що незавершана

 організація  еміграційної служби на місцях і в нас на

 сьогоднішній     день     залишається    виготовлення

 посвідчення біженців.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Пономаренко, будь ласка.

     

      ПОНОМАРЕНКО Б.Й.

      422 виборчий  округ,  депутат  Пономаренко.

      Шановний  доповідачу,  я  думаю,  що очевидно не

 варто  путати  статус  біженця і становище  злочинця,

 який порушує кордони. Це різні речі. В вашій поправці

 було  сказано,  що  за  порушення  кордону пердбачено

 ув'язнення  до  3  років і штраф від 3 до 15 офіційно

 встановлених    мінімальних    заробітних   плат.   5

 мінімальних  заробітних  плат  -це сьогодні 1 мільйон

 карбованців.   Скажіть,   будь  ласка,  що  ж  це  за

 покарання?

      Тому  я  хотів би внести поправку з тим, щоб тут

 вказати  конкретну  цифру  -20  офіційно встановлених

 мінімальних  заробітних  плат  і  на цьому завершити.

 Дякую. я 
 я                          - 169 - я 

     

      ___________.  Дякую  за  це доповнення. Справа в

 тому,  що  ми, коли запропонували зміни до Закону про

 біженців,  мали на увазі не саму міру покарання. Мова

 йде  про  те,  щоб  людей, які згідно нашим законам -

 знову     таки     повертаюся     до     Конституції,

 до  Конституційного Договору, до Закону про біженців.

 Ми  в  цих  нормативних  актах  визнали поведінку цих

 людей правомірною. І тому ми зараз ставим питання про

 те, щоб з цієї статті Кримінального Кодексу вилучити,

 тобто додати, що ці люди не можуть бути притягнені до

 відповідальності.

      І це повністю відповідаї  нашому законодавству.

      Що  стосується сункції цієї статті, то це справа

 інша.  Це звичайно можна обговорити і вирішити це або

 внести   окремо,   або   вже   коли  буде  прийматися

 Кримінальний Кодекс в навій редакції.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Україна признала, що вона підтримує

 Міжнародні   права   біженців.  В  тому  числі  і  на

 території  України.  І в той же час існує стаття, яка

 їх   карає  за  те,  що  вони  сюда...  сюди  до  нас

 приходять. Тобто, нонсенс  юридичний.

      Нам   треба   в   цьому   питанні   розібратися. я 
 я                          - 170 - я 

 Буквально... Будь ласка, Степан Ількович.

     

      ХМАРА

      Хмара, 261 виборчий округ.

      Шановний  доповідачу!  Я просив би вас сказати -

 наведіть   приклад,   в   якій   країні   з  подібним

 формулюванням    є    така    правова    норма    без

 відповідальності? І хотів би вам нагадати, що в місті

 Києві   більше  половині  злочинів  скоєно  іноземним

 елементом  кримінальним. Я звертаюсь до всіх народних

 депутатів.  Це надзвичайно серйозна справа. І я хочу,

 як  кажуть,  під закінчення підштовхнути оцю поправку

 до   кримінального   Кодексу,   за  яку  буде  дорого

 розплачуватись Україна.

      Я прошу всіх голосувати проти. Дякую.

     

      _____________.  Дякую  за запитання. Ну, навести

 приклад  в  яких  державах є такі норми. Як приклад я

 можу  зразу привести найближчий приклад. Ось в мене в

 руках   федеральный   Закон  "О  внесении  изменений,

 дополнений  в  уголовный  Кодекс  РСФСР  и  уголовно-

 процессуальный  Кодекс  РФСР",  где в статті 83 цього

 кримінального  Кодексу  є положення, яке звільняє від

 відповідальності  саме цю категорію осіб. До того ж я я 
 я                          - 171 - я 

 хочу  додати,  що  мова  не  йде  про звільнення всіх

 нелегальних  емігрантів  від відповідальності або тих

 іноземців, які взагалі не мають відношення до статусу

 біженців.

      Щодо  цих  осіб  є  жорсткі  вимоги  законів про

 біженців.   Вони  порушили  наш  кордон,  вони  мають

 протягом  доби,  протягом  однієї  доби  звернутися з

 заявою  до  прикордонниї  служби, де пояснюють мотиви

 чому  вони  порушили  і чому вони прибулина територію

 України.  Якщо  вони  цього не зроблять, то ставиться

 питання щодо їх  притягнення до відповідальності.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Бутейко,  будь  ласка.  І  давайте

 закінчувати вже.

     

      БУТЕЙКО А.Д.

     

      Дякую.  Шановний  головуючий,  я хотів би задати

 запитання    доповідачу   такого   плану.   Наскільки

 актуально   для  нас,  для  України,  є  це  питання?

 наскільки воно гостро? Це одне запитання.

      І  друге.  Ну,  в  нас,  як правило, Регламентом

 передбачено,  що  якщо є пропозиція, то вона має мати

 фінансове    обгрунтування,    фінансові    наслідки, я 
 я                          - 172 - я 

 прогнозні.  Так  от які фінансові, прогнозні наслідки

 можливості   прийняття   цього  закону  для  України,

 виходячи  із  реальних  можливостей  прийняття  такої

 категорії людей, про яку йде мова, дякую.

     

      ____________.   Спасибі.   Це   питання  є  дуже

 актуальним  для нас, я поясню чому, справа в тому, що

 ви  знаєте, що зараз ставиться питання щодо прийняття

 України в Раду Європи.

      І  ті  експерти.,  які прибувають в Україну, які

 майже  щодня, ну не щодня, а щотижня бувають у нашому

 міністерстві,   вони   піднімають,  які  питання.  Це

 питання  забезпечення  прав  національних  меншин -це

 питання,  як  у  нас вирішується проблеми пов'язані з

 біженцями.

      На  цей  час  вони погоджуються в тому плані, що

 створення механізму реалізації Закону "Про біженців",

 який   вони   оцінюють,  як  такий,  що  в  основному

 відповідає  нормам міжнародного права, вони оцінюють,

 що   та   робота,  яку  ми  проводимо,  по  створенню

 механізму  реалізації біженців і ті, в ті строки, які

 оце проводиться, це нормальна робота, над тим, щоб ця

 категорія   осіб,  щоб  її  права  були  захищені  на

 території України. я 
 я                          - 173 - я 

      І  вони з нами на цьому етапі погоджуються, якщо

 ми  будемо  притягати до відповідальності цих осіб. В

 той  час,  як у нас є закони. Згідно яким ми надаємо,

 маємо надавати право, статус біженця цим особам, то я

 думаю,  що це реакція буде, це не буде сприяти нашому

 імеджу  і це можливо призведе до якихось ускладнень у

 вирішенні прийняття нас до Ради Європи, що стосується

 фінансових  витрат.  То фінансові витрати залежать не

 від цієї статті і не від того, як будемо ми притягати

 їх до відповідальності чи ні, воно залежить від того,

 чи  будемо  ми  надавати  статус  біженця  чи  ні?  А

 оскільки  такий  закон  зараз прийнятий, то повернути

 зараз  назад,  нам  уже  буде дуже важко. Надзвичайно

 складно. Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мені  здається,  якщо  говорити про

 фінансові витрати, так що залишається в цій редакції,

 я  от  хочу запитати доповідача, якщо притягається ця

 людина  до  кримінальної відповідальності, ну скажімо

 його   задовять  в  тюрму,  так  ми  беремо  на  себе

 фінансові витрати, так чи ні?

     

      ____________.  Ну, звичайно ми будемо утримувати

 його  і  забезпечувати  все те, що ми забезпечуємо із я 
 я                          - 174 - я 

 затриманими іншими категоріями населення.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ясно.   Чи  будуть  ще  запитання?

 Обговорювати будем? Голосуєм?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Андрій Денисович, що ще? Голосуєм?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  нема  у  нас...  Я  не  знаю...  Пропозицію

 обговорювати. Хто за те, щоб  обговорювати цей Закон?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Давайте проголосуєм. Про продовження обговорення.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Хто  за  те,  щоб  продовжити  обговорення?  Щоб

 проводити   обговорення,   тому   що,   фактично,  ми

 обговорювали...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

     

      Вячеславе   Максимовичу,   ви   бачите,   що  ми

 обговорюєм його - запитання це теж обговорення...

      (Шум у залі, окремі вигуки) я 
 я                          - 175 - я 

      Так?  Ні,  я сказав, хто за, щоб обговорювати...

 Ну,  Вячеслав  Максимович мене вірно зрозумів. Хто за

 те,  щоб проводити обговорення ми проголосували, так?

 Так.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  ставлю на голосування. По мотивам голосування

 Бутейко.

     

      БУТЕЙКО А.Д., 70 виборчий округ.

      Дякую.

      Шановні  колеги,  я довго не буду забирати вашої

 уваги.  Справа  в  тому,  що  тут  мова  йде  про дві

 проблеми:  про  біженців  і  про  людей,  які просять

 політичного    притулку.    Я    хотів   просто   вас

 проінформувати,  що  у  свій час Конвенція міжнародна

 про..., яка стосується біженців 1991 року, у нас було

 відношення до неї стримане у зв'язку, як ви знаєте, з

 ситуацією, яка виникала у Прідністров'ї, в Молдові. І

 для   того,   щоби  приєднатись  до  цієї  Конвенції,

 вимагало   дуже  багато  фінансових  наслідків  брати

 Україні на себе. Це один момент.

      І  другий  момент. Із міркувань чисто формальних

 (оскільки  у  нас  немає  конкретного  обгрунтування,

 конкретних прогнозів) я утримаюсь від голосування. я 
 я                          - 176 - я 

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Доре, я ставлю на голосування проект

 цього закону.

      За

      Рішення    не    прийнято.    На   доопрацювання

 відправляємо цей закон.

      З цього приводу , Володимир Романович?

      Будь ласка, включіть Марченка.

      Ми вже проголосували.

     

       ___________.  Я  понимаю,  Олег Алексеевич, что

 реалии  сегодня  именно  этого  момента  в  это время

 таковы,  что не проголосовали за  закон.

      И мне представляется выступление Бутейка и Хмары

 не    являются    теми   основными,   которые   могли

 мотивировано   наше  государство  отбросить  на  путь

 антидемократических позиций.

      И  по  политическим  убежищам, и по принципу то,

 что   государство  дает  политичекие  убежища,  и  по

 беженцам,  это  нормы,  которые в других государствах

 защищены  конституционно  и показывают то, что именно

 государство  противостоит  своим  этим  правом против

 тоталитарных  режимов  в других государствах, спасает я 
 я                          - 177 - я 

 людей,  которые  невинны  в  конфликтах,  которые там

 развязываются.    Это   нормальная,   демократическая

 позиция государства.

      Мне  представляется,  что  необходимо это просто

 перевести на следующую неделю.

      Подготовиться    депутатам,   обговорить,   дать

 возможность  высказаться  и  поддержать эти поправки,

 которые  были...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я з вами погоджуюсь, тим більше, що,

 мабиуть,  нам треба відходити від тієї практики, коли

 в нас виноситься питання без співдоповіді відповідної

 комісії.

      Тому  давайте  все-таки  хай  комісія Євдокимова

 готується  до співдоповіді, і, мабуть, комісія з прав

 людини.   Доручаємо   цим  двум  комісіям,  хай  вони

 переглянуть і підготують на наступний  тиждень.

      Дякую.

      Шановні  народні  депутати,  ми  з  ва  ми щойно

 проголосували  за  Закон  про внесення змін до Закону

 України  "Про  статус  народного  депутата", про який

 доповідав Шейко Петро Володимирович.

      І   проголосували  також  "про  визнання  деяких

 законодавчих актів такими, що стратили чинність". Але я 
 я                          - 178 - я 

 крім  того  тут  є  у нас, в одному пакеті йде проект

 Закону  про  внесення  змін  і  доповнень  до  деяких

 законодавчих  актів  в  зв'язку...  То  ми,  значить,

 вивели  деякі  законодавчі  акти,  а  тепер доповнити

 треба   все-таки.   У  зв'язку  з  прийняттям  Закону

 України  "Про  статус  народного  депутата  України".

 Лавриненко Микола Федорович, будь ласка, на трибуну.

 5 хвилин, щоб ми проголосували.

     

      ЛАВРИНЕНКО М.Ф.

     

      Шановні  народні  депутати!  Шановний Головуючи!

 Комісія  з питань правової політики і судово-правової

 реформи   за   участю  Міністерства  юстиції  України

 підготувала   проект   Закону  України  про  внесення

 доповнень і змін до деяких законодавчих актів України

 в  св'язку  з прийняттям Закону "Про статус народного

 депутата України".

      Цим   проектом   передбачається   деякі   зміни,

 доповнення    до    Кодексу    про    адміністративні

 правопорушення,    Кримінального    і    Кримінально-

 процесуального  кодексу  України,  які  випливають  з

 Закону   України   "Про   статус  народного  депутата

 України". я 
 я                          - 179 - я 

      Кодекс    про   адміністративні   правопорушення

 пропонується  доповнити  трьома  новими  статтями, що

 посилюють    адміністративну   вілдповідальність   за

 невиконання   законних   вимог   народного   депутата

 України,  незаконний  вплив на народного депутата,  а

 також   членів   його   сім'ї  та  близьких  родичів,

 порушення  гарантій  трудових прав народного депутата

 України.

      Кримінальний   кодекс   пролпонується  доповнити

 двама   новими  статтями,  що  посилюють  кримінальну

 відповдальність     за    порушення    недоторканості

 народного  депутата  України,  поширення  неправдивих

 відомостей,  що  ганьблять  його  честь  і  гідність.

 Пропонується включити до статті 7 прим цього Кодексу,

 яка  визначає  поняття  тяжкого злочину такі дії, які

 замідома  незаконне притягнення народного депутата до

 кримінальної   відповідальності.  І  яве  поєднане  з

 штучним створенням доказів  обвинувачення.

      Проект  цього  Закону ви маєте, він був розданий

 декілька разів народним депутатам. Тому, я вважаю, що

 міг би зразу відповісти на запитання.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будуть запитання?

      Юхимчук, будь ласка. я 
 я                          - 180 - я 

     

      ЮХИМЧУК А.П.

      

      Дякую. Жмеринський виборчий округ ь 50, Юхимчук.

      Шановний  доповідач, в нас на депутатській групі

 "Незалежні"   обговорювався   даний   законопроект  і

 внесено декілька пропозицій.

      Стаття  187,  як  ви  говорите,  там  передбачає

 мінімальний,  186-та, передбачає мінімальне стягнення

 в розмірі 20 мінімальних заробітних плат.

      Ми   гадаємо,   що   це   сьогодні  низька  ціна

 формального   відношення  до  депутатських  звернень,

 листів,  особливо  на  місцях керівників (..........)

 підприємств.

      Ми  пропонуємо зробить неоподаткований мінімум з

 цього приводу, а не мінімальну заробітню плату.

      І слідуюча пропозиція до стаття 189-ої. Я гадаю,

 що  в  цьому  напрямку  треба  ввести  норму таку, що

 народний депутат може ставити питання про доцільність

 перебування   відповідальної   службової   особи   за

 ухилення  виконання законних вимог народного депутата

 України.

      І  остання  пропозиція до 189-ої статті. В цьому

 напрямку   пропоную   до  тексту  статті  додати,  що я 
 я                          - 181 - я 

 поширення неправдивої інформації та інших відомостей,

 що  ганьблять  честь  і гідність народного депутата у

 будь-якій    формі,   яка   впливає   на   формування

 громадської  думки  та  спотворює  її,  несе за собою

 позбавлення  волі  на  строк  до  4  років7  Тому  що

 сьогодні  на  місцях,  ви  бачите,  і  окремі  засоби

 масової  інформації,  і  громадська  думка  спотворює

 сьогодні  і діяльність народного депутата і такі інші

 справи. Як ви дивитесь на такі пропозиції?

      Дякую.

     

      _____________

      В  нашій  Комісії обговорювалися ці питання, але

 дійшли   більшістю  голосів  до  такого  висновку:  я

 вважаю,  що  ми  сьогодні могли б прийняти цей проект

 закону в першому читанні, а якщо у вас, у

 вашій  групі  є  такі  пропозиції, то вони могли бути

 враховані у  другому читанні.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ільєсевич будь ласка.

     

      ІЛЬЯСЕВИЧ

     

      Шановний  доповідачу  мене тривожить два питання я 
 я                          - 182 - я 

 пов'язані  з  діяльністю  депутата  і  з умовами його

 існування.

      Перше,  це запитання плану такого. Виявилося, що

 депутати  попереднього  скликання  отримують пенсійне

 забезпечення   значно   менше  ніж  робітник  низької

 кваліфікації.  І  мені  здається,  що це не порядок в

 державі,  коли  вища  посадова особа менш забезпечена

 найнижчої кваліфікації робітник.

      Мені   здається,   що  чинне  законодавство  про

 депутата треба внести відповідні зміни, направлені на

 те,  щоби  депутат  мав нормальні умови для існування

 після складання своїх повноважень.

      Друге. ....

     

      ___________.  Я  прошу пробачення, це іншийзакон

 розглядається.

     

      ___________.  Я  розумію, ну в законі про статус

 депутата , ну там напевно передбачити щось таке треба.

      Друге. Це безпосередньо до статусу депутата.

     

      ___________.  Давайте доповнення.

     

      ___________.  Депутат  в  своїй діяльності часто я 
 я                          - 183 - я 

 підпрадає  під  такі  ситуації,  коли  є загрозу його

 життю  і  життю  його  сім'ї,  його  близьких, тому я

 вважав  би  це  доцільно  внести  в  закон про статус

 народного  депутата  відповідну  статтю  яка дає йому

 право  на  придбання або отримання навіть за держаний

 рахунок  зброї для самозахисту і захисту своєї сім'ї.

 Дякую за увагу.

     

      ___________.  Те  про  що  ви,  шановний депутат

 говорите,   це  вже  прийнято  в  іншому  законі  про

 внесення   змін   до   закону  про  статус  народного

 депутата,   зараз  обговорюється  вам  запропонований

 інший  проект,  який  стосується  змін і доповнень до

 чинного   законодавства   відносно   відповідальності

 адміністратиної  та кримінальної. Відносно закону про

 статус.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ярослав Михайлович, це норми іншого

 закону,  якщо  у  вас  є  такі  пропозиції, давайте в

 комісію,  ми  будемо  ще  доповнювати,  але ми тільки

 буквально  півгодини  тому якраз прийняли поправки до

 цього закону, Закону про статус народного депутата.

      Є  пропозиції  прийняти в першому читанні. Маючи

 на  увазі,  що  це  якраз  те, що стосується народних я 
 я                          - 184 - я 

 депутатів і є можливість відпрацювати на протязі двох

 днів  і  до  кінця  сесії все-таки прийняти цей Закон

 остаточно.

      Ставлю на голосування. Голосуйте - за.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Так.   Ми  з  вами  домовились,  що  ми  приймем

 сьогодні  і  рішення  щодо  положення  про помічника-

 консультанта  народного  депутата  і  також  групи  і

 фракції.

      Я даю слово Соболєву Сергію Владиславовичу. Будь

 ласка.       На       скільки       мені      відомо,

 (..........)(..........) на це питання.

     

      СОБОЛЄВ С.В.

      Шановні  колеги!  Я  дуже  коротко,  оскільки це

 питання  погоджено  з  усіма  депутатськими групами і

 фракціями.  Ми  отримали на нашу Комісію зауваження і

 практично  всі  ці  зауваження врахували, за винятком

 тих,  які винесені в колонку. Подивіться на них. Вони

 є  у вас на руках. Це стосовно положення консультанта

 депутатської групи  фракції. я 
 я                          - 185 - я 

      Фактично,   щойно   ми   проголосували  зміни  і

 доповнення  до Закону про статус народного депутата і

 таким  чином  врегулювали  розбіжності   в назві цієї

 посади,  яка пропонується вам і яка тепер конкретно в

 законодавчому акті.

      Є   2   принципових   моменти,  які  повинні  ми

 визначити  в  залі. А саме -чи є референт-консультант

 наш  з  вами  як  народного  депутата  і чи референт-

 консультант  депутатської  групи  і  фракції за своїм

 статусом  державним службовцем.  Це перше питання.

      І  практичног  всі пропозиції, які йшли до нашої

 Комісії, стосувалися того, щоб визнати його державним

 службовцем.

      І  друге  принципове  питання  -це  питання, яке

 стосується   забезпечення   діяльності  безпосередньо

 референтів-консультантів.    Тобто,   право   їх   на

 працевлаштування    по   закінченню   строку   служби

 народному  депутату  чи то безпосередньо депутатськіх

 групі.  І  принципове  питання  -звільнення  з роботи

 референтів-консультантів    народних    депутатів   і

 референтів-консультантів депутатських груп і фракцій.

 Тут  були  зауваження стосовно того, щоб розповсюдити

 загальне  положення  Кодексу  Закону  про  працю, про

 погодження  щодо звільненн референтів-консультантів з я 
 я                          - 186 - я 

 профспілкою.   Але   абсолютна   більшість   народних

 депутатів  вважає,  що оскільки це людина, яка працює

 за довіреністю. Ви їй особисто довіряєте. То в такому

 випадку  звільнення цієї людини з посади повинно бути

 за  особливим  статусом,  який  визначений  окремо  в

 законодавстві.

      От  можливо ті головні питання, які визначені. Я

 не  хочу  скривати  цього.  Але Закон "Про референта-

 консультанта  народного депутата" це вимагав народний

 депутат   України   на   засіданні   Президії,   коли

 виносилось  це питання, вимагає окремого фінансування

 додаткового.  Це  є в доповідній записці, яка роздана

 вам,   ми   спеціально  цього  не  скривали.  І  вона

 стосується   саме   питання   прирівняння  референта-

 консультанта за статусом до державного службовця.

      Але   всі  зауваження,  які  йшли  від  народних

 депутатів, це  саме стосувалося того, що інакше ми не

 можемо  набрати  людей, які виконувати будуть функції

 не   просто  секретарок,  друкарок,  а  саме  функції

 помічників-консультантів     з     усіма     об'ємами

 повноважень, які до них відносяться. Ось коротко.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Питання у Симоненко і Манчуленко. Я

 прошу у  нас  три хвилини залишилось до кінця роботи, я 
 я                          - 187 - я 

 тому давайте коротенько. Симоненко і Манчуленко.

     

      СИМОНЕНКО.

     

      Уважаемый  докладчик,  у  меня  к  вам вопрос. С

 самого начала и это по инициативе фракции коммунистов

 было  внесена просьба расмотреть вопрос о статусе как

 консультанта-референта  самого народног депутата, так

 и  фракции. Мы вносили предложение для того, чтобы не

 использовать  государственные  деньги  дополнительно,

 бюджетные  средства,  мы  предлагали,  что по решению

 фракций  она  определяет  сумму  из  той общей суммы,

 которая  выделена на каждого народного депутата. И по

 решению  фракций  эти  средства  централизуются и уже

 решение,  так  сказать, состоится о использовнии этих

 средств     без    государственного    финансирования

 дополнительного.

      Почему эта норма здесь не включена?

     

      _____________.  Значить, я даю відповідь. Дійсно

 ця  норма  якраз  врахована в цьому положенні. Більше

 того  вона  врахована  в Постанові Президії Верховної

 Ради, яка не може діяти без цього положення, чому нам

 зараз,  як  керівникам  депутатських  груп  і фракцій я 
 я                          - 188 - я 

 відмовляють  зараз  в тому, щоб ми набрали додатковий

 штат,  ось  чому  я  хочу ще раз підтвердити в своєму

 виступі,   що   положення  про  рефрента-консультанта

 депутатської  групи  і  фракції  не  потребує  жодної

 копійки, положення про референта-консультанта нас, як

 народних      депутатів,     потребує     додаткового

 фінансування.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Манчуленко, будь ласка.

     

      МАНЧУЛЕНКО.

     

      Шановний доповідачу!

      Мене  цікавить  таке  запитання, ви користуєтеся

 тим.,   що  референт-консультант  народного  депутата

 України має бути державним службовцем, який ранг буде

 мати референт-консультант, як державний  службовець.

     

      СОБОЛЄВ.  Для  того, щоб це з'ясувати, ви можете

 звернутися  і  до  Закону  "Про рефрента-консультанта

 групи    і    референта-консультанта    безпосередньо

 народного   депутата   ми   спеціально   розділили  і

 пропонуємо  ранг  державного службовця 3 -це записано

 безпосередньо  в  цьому  проекті,  і  для  того,  щоб я 
 я                          - 189 - я 

 народні  депутати  не зловживали і не мали можливості

 набрати    необмежену   кількість,   зараз   ми   вже

 проголосували   10   обмеження  10  лише  референтів-

 консультантів  і  друге тепер буде обмеження яке буде

 стосуватися  кількості  референтів  консультатів, які

 можуть отримувати статуст рангу державного службовця.

      Таке  обмеження  є  виключно  двома реферетами і

 консультантами    причому    тими,    які    працюють

 безпосередньо  з  відривом від виробництва. Тобто ті,

 які  працюють  за  сувміцництвом  під  цей  статус не

 потрапляють.

      І  одразу  відповідаючи  на запитання попереднє.

 Симоненка,  я  хочу відповісти на запитання посилання

 стосовно  економії коштів саме є в постанові Президії

 Верховної  Ради. Тому цей це положення відповідає тій

 постанові,  я  нагадаю, що в постанові Президії прямо

 записано,    що   додаткова   кількість   референтів-

 консультантів   в   депутатській   групі   і  фракцій

 набирається виключно за рахунок економії коштів і там

 є обмеження до десяти відсотків. Я просто зараз...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іще  щось  не ясно? Шейко? Шейко. Я

 думаю, що може роз'яснить Петро Володимирович.

       я 
 я                          - 190 - я 

      ШЕЙКО П.В., 444 Бобровицький виборчий округ.

      Сергій  Владиславовичу,  в  нашій Комісії трошки

 інша думка відносно статусу референта-консультанта як

 державного  службовця.  Чи  не  варто  нам  піти  від

 зворотнього?  Ми зараз затверджуєм положення, яким...

 в  якому  початкуємо норму, що референт-консультант є

 державним  службовцем.  але  ж це не Закон -це тільки

 положення.  Наша Комісія пропонувала ще минулого року

 зміни  до  Закону "Про державного службовця", там де,

 памй  ятеєте,  йде  мова,  що державний службовець не

 може   виконувати,   значить,   іншу   роботу,  окрім

 викладацької,  медичної  практики... Ми савили кому і

 добавляли:    і    референта-консультанта   народного

 депутата     України     і     референта-консультанта

 депутатської  групи,  фракції. Тобто, ми вносили його

 статус   в   норму   Закону   "Про  статус  народного

 депутатав".  Ви пропонуєте -в норму положення, яке не

 є,  по  суті,  законодавчим  актом.  Чи  не  буде  це

 протиріччям чисто правовим? Скажіть, будь ласка.

     

      СОБОЛЄВ  С.  В.  Значить,  питання,  яке регулює

 статус  державного  службовця,  визначено  виключно в

 Законі "Про державного службовця". Саме тому ми пішли

 по...   за   практикою   референтів-консультантів   і я 
 я                          - 191 - я 

 помічників  міністрів, Прем'єр-міністра, які є згідно

 з  цим  Законом  державними службовцями. Саме тому це

 зрозуміло изначати............ Але якщо, наприклад, у

 виконавчій    владі    є   безпосередньо   референти-

 консультанти, помічники, які виконують, практично, ті

 ж   обов'язки,  вони  є  державними  службовцями,  ми

 вирішили  підняти  статус і наших власних референтів-

 консультантів,   а  це  не  протирічить  Закону  "Про

 державну  службу", оскільки там ця категорія виділена

 окремим пунктом. прямо в Законі.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  ставлю  на  голосування проект положення, яке

 вам  запропоновано. В цілому положення про референта-

 консультанта народного депутата спочатку.

      За

      Рішення прийнято.

       І  про проект положення референта групи фракцій

 теж.  Прошу проголосувати.

      За

      Рішення

      Дякую.

      Шановні  народні депутати, у вас розданий проект

 порядку  денного  на  наступний тиждень. З аоснову на

 наступний  тиждень і на вівторок. За основу, я ставлю я 
 я                          - 192 - я 

 за основу, За основу можна прийняти, а потім...

      Даниленко , будь ласка.

     

       ДАНИЛЕНКО.  Спасибі, Олег Олексійович.

      Я зрозумів, що день Уряду у нас буде -це перше.

      І  друге, керуючись рішеннями Верховної Ради про

 розгляд  Заокну "Про особливості приватизації в агро-

 промисловому комплексі", на наступній сесійній неділі

 нам  необхідно  його  винести  в другому читанні, тоя

 тому  прошу  включити  його  в  перелік і щоб ми його

 розглянули на наступній неділі.

      .........7

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Анатолій  Степанович,  прийняття за

 основу  не  перекреслює  вашої  пропозиції.  Тому  ми

 прийняли  за  основу  і  потім  внесли  те, про що ви

 кажете,  тим  більше, що ми домовились на Президії ще

 погодити.

      Тому з доповненням Даниленка я ставлю за основу,

 а  потім  можна  і  вилучити, і добавити. За основу я

 прошу підтримати.

     

      "за"

      Рішення прийнято. я 
 я                          - 193 - я 

      Дякую.  Вечірнє засідання оголошується закритим.

 Наступне засіданя розпочнеться у вівторок о 10 годині

 ранку.

      Дякую.

      Ми затвердили і вівторок і на тиждень.

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку