ЗАСІДАННЯ  ВІСІМДЕСЯТ ДРУГЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

     У к р а ї н и  23  ч е р в н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  заступник Голови Верховної Ради

      України ДЬОМІН О. О.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Доброго   ранку,  шановні  народні

 депутати!

      Прошу   вставити   картки   і  підготуватись  до

 реєстрації.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  прошу  народних депутатів зайняти свої місця.

 Не  вимушуйте  мене  звертатись персонально. Сідайте,

 будь   ласка.   Прошу  підготуватись  до  реєстрації.

 Включіть  систему, будь ласка. Проводиться реєстрація

 в залі. Будьте уважними!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      Йде реєстрація.

 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  бачу,  що  у  нас  дехто  з  депутатів  ще не

 підійшов,  ще не зареєструвався за столами...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      Нічого, в мене є час для оголошення депутатських

 запитів. Я думаю, що дехто заспокоїться, послухає...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 Нічого,   нічого  - для   цього  Регламент  дозволяє,

 проводити цю роботу....

      А потім ми проведемо  ще раз реєстрацію.

             (Шум у залі)

      За   Регламентом   я   познайомлю  вас  із  тими

 депутатськими запитами, які надійшли у Верховну Раду.

      Надійшли   депутатськи  запити  Степанова  Петра

 Степановича   до  прем'єр-міністра  України  стосовно

 фінансування об'єктів соціального призначення в місті

 Луганську;

      Моцпана   Анатолія   Федеровича   до  Президента

 України   щодо   реорганізації  державних  органів  в

 питаннях захисту прав споживачів;

      групи   депутатів  Лупаков,  Шевченко  та  інші,

 всього  7  чоловік  до  Президента  України  стосовно

 заборони участі кораблів Чорноморського флоту України

 в будь-яких діях без відома   Президента;

       Яблонського     Валентина     Андрійовича    до

 виконуючого  обов'язки  міністра  фінансів Германчука

 стосовно перебоїв в фінансуванні закладів професійно-

 технічної освіти; я 
 я                           - 3 - я 

      Дондика    Миколи   Івановича   до   виконуючого

 обов'язки  міністра  фінансів України Германчука щодо

 перегляду   розрахунків   для  одержання  громадянами

 субсидій за комунальні послуги;

      Луньова Григорія Олексійовича до прем'єрміністра

 України  стосовно  створення  фінансових  можливостей

 пенсіонерам  для закупівлі палива на землю;

      Сироти  Михайла  Дмитровича  до прем'єр-міністра

 України   стосовно  виплат  матеріальної  компенсації

 Федеративною   Республікою   Німеччиною  до  колишніх

 в'язнів  і до виконуючого обов'язки міністра фінансів

 щодо фінансування  державних податкових інспекцій;

      Парубка  Омеляна  Никоновича  до прем'єрміністра

 України   стосовно   виплати   індексованих   вкладів

 пенсіонерам,   а  також  чому  повільно  виплачується

 компенсація  тим, хто був вивезений до Німеччини;

      Кожана  Бориса  Борисовича до Президента України

 про  доцільність  відміни рішення Верховної Ради щодо

 Генерального  Прокурора  України;

      групи  депутатів  Олексєєнко та інших, всього 28

 чоловік  до виконуючого обов'язки міністра внутрішніх

 справ   України   Радченка   стосовно   заходів  щодо

 посилення боротьби з крадіжками в приватному секторі.

      Доручаємо  Секретаріату дані запити направити за я 
 я                           - 4 - я 

 адресами.

      Єсть  такий  запит  депутата  Горобця  до голови

 Київської міської Ради Косаківського з приводу аварії

 і    екологічної    катастрофа    в   ручаї..........

 озері........., де  потрапило 115 тонн дизпалива.

      Будем  продовжувати  роботу. Давайте починати її

 спочатку.  Я  просив би народних депутатів, ми з вами

 на  цьому  тижні,  на  жаль,  не  розглянули  і малої

 толіки   тих  питань,  які нам треба було розглянути.

 Прошу  пригадати  і подивитись ті матеріали, що у вас

 є.  У нас питання і про фінансово-промислові групи, у

 нас про приватизацію в сільському господарстві, у нас

 дуже  багато  питань зв'язаних з, дійсно, економічною

 реформою.  І  ми  з  вами  домовлялись,  що  ми будем

 працювати  до  кінця  третьої  сесії  без перерви для

 роботи  навіть  в  округах  для  того, щоб ці питання

 розглянути.

      Я  просив  би, маючи на увазі, що у нас сьогодні

 присутність  досить   висока в залі, я просив би, щоб

 ми  все-таки  сьогодні  почали  нашу  роботу,  в тому

 числі,  можливо,  скоротивши  або зовсім відмовившись

 від розминки, щоб почали ми нашу роботу так, щоби хоч

 частину  цих питань ми сьогодні розглянули. Тому я ще

 раз,   ще   раз   запрошую  всіх  народних  депутатів я 
 я                           - 5 - я 

 зареєструватися в залі. Оголошується реєстрація. Будь

 ласка.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

 

      Шановні  народні  депутати!  Я бачу, що в нас до

 столів...  почекайте хвилинку, у нас до столів не всі

 зайшли.

      Я  просив  би  тоді,  давайте таким чином з вами

 порадимся:  ми  рішення не можем приймати, тому що не

 відкривали  Верховну  Раду.  Я тому пропоную: давайте

 ми,  мабуть,  зробимо,  я  не  знаю, це перерву чи не

 перерву.  Давайте  ми  зараз, зараз. Я просив би всіх

 народних  депутатів, що не встигли зареєструватись за

 столами,  підійти  зареєструватись,  а  до мене зайти

 голів  фракцій  для  того, щоб ми могли порадитись по

 ситуації.

      Орієнтовно на 15 хвилин.
 я                           - 6 - я 

                     ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні  народні  депутати,  прошу

 займати  свої  місця  і  підготуватися до реєстрації.

 Правда, я не бачу найбільш активних наших депутатів.

      Оголошується реєстрація в залі.

      Запросіть іще, будь ласка.

      Давайте ще півхвилини почекаємо.

      Вставте картки, підготуйтеся до реєстрації.

      Оголошується  реєстрація,  увімкніть,  будь ласка,

 систему.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

 

      В  залі  зареєстровано  305  народних депутатів,

 ранкове засідання оголошується відкритим.

      Під  час  перерви  відбулася  нарада  керівників

 фракцій,  груп,  відбулося  також  засідання  окремих

 фракцій  і груп, і за пропозицією погоджувальної Ради

 керівників  фракцій груп, я пропоную вам для розгляду

 слідуючі питання в порядку денному.

      Перше.  Про  організацію  роботи  Верховної Ради я 
 я                           - 7 - я 

 України в червні-липні.

      Про проект Закону України про донерство крові та

 її компонентів, друге читання.

      Про    склад   комісії   про   вивчення   причин

 захворювання   населення   Чернівецької   області  на

 лопецію.

      Про  склад  тимчасової  депутатської  комісії по

 контролю  за  станом оздоровлення та лікуванням дітей

 України влітку 1995 року

      Про  проекти  постанов Верховної Ради України та

 Положення     "Про    матеріальну    відповідальність

 військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі".

      Про  проект  Закону України "Про внесення змін і

 доповнень   в   деякі   законодавчі  акти  України  з

 прикордонних питань"

      Про проект Постанови Верховної Ради України "Про

 встановлення   стипендій   Верховної   Ради   України

 курсантам   та  слухачам  вищих  військово-навчальних

 закладів".

      Про проект Постанови Верховної Ради України "Про

 питання   нагляду  за  безпечним  веденням  робіт  на

 підприємствах,  в установах і організаціях військових

 формувань".

      Про проект Постанови Верховної Ради України "Про я 
 я                           - 8 - я 

 перенесення  термінів розробки та затвердження деяких

 нормативних  актів, передбачених Постановою Верховної

 Ради  України  "Про  порядок  введення  в  дію Закону

 України   "Про   використання   ядерної   енергії  та

 радиаційну безпеку".

      Про   проект   Закону  України  "Про  фінансово-

 промислові групи в Україні".

      Про  правила  застосування  Закону  України "Про

 оподаткування прибутку підприємств".

      Про  проект  Закону України "Про музеї і музейні

 справи".

      Про  проект  Закону України "Про внесення змін і

 доповнень  до  деяких  законодавчих актів в зв'язку з

 прийняттям   Закону  України  "Про  статус  народного

 депутата України".

      Я  гадаю,  що цих питань достатньо для того, щоб

 ми    сьогодні    розглянули...   Тому   я   пропоную

 запропонований порядок денний на сьогодні прийняти за

 основу.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      За  основу!  Давайте проголосуєм за основу -ви ж

 знаєте, який порядок у нас по Регламенту...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 я 
 я                           - 9 - я 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Я знаю, про що йде мова -про фінансування освіти

 ставиться  питання.  Я знаю, що воно, дійсно, було на

 четвер,  і  до  мене  підходили  цілий  ряд  народних

 депутатів  з цього приводу. Давайте ми теж це питання

 включимо,  тому  що  на  нагальне  якраз  сьогодні  і

 починається в нас.

             (Шум у залі)

      Ну,  давайте так, першим в нас немає навіть кому

 доповідати зараз.

      Давайте проголосуємо цю пропозицію про включення

 цього питання. Ми по ходу дня тоді приймемо рішення.

      Будь ласка.

      (ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ)

      Рішення прийнято.

     Ще пропозиції до порядку дня?

      Давайте запишемося.

      За  браком  часу я пропоную 8 хвилин відвести на

 пропозиції.

             (Шум у залі) я 
 я                           - 10 - я 

      5?

      Давайте 8 хвилин, якраз для круглого рахунку.

     Будь ласка, Левченко.

 

       ЛЕВЧЕНКО.  Прошу передать слово Симоненко Петру

 Николаевичу.

 

      СЫМОНЕНКО.

      Олег  Алексеевич,  уважаемые  народные депутаты,

 предлагается,  этот  вопрос  все-таки очень короткий,

 его  только  проголосовать,  он  с  23  мая  у  нас в

 рассмотрении  находится,  и  было  поручение комиссии

 Стешенко  доработать с учетом обсуждения. И сейчас он

 требует  только проголосовать. Он очень короткий. Про

 внесення  змін  до  Закону  України "Про вибори голів

 міських, районних..." і таке інше, там вже за змістом

 наших Рад.

      Вот   это   предложение   в  повестку  дня  тоже

 включить. Там только проголосовать надо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Зарудний, будь  ласка.

 

      ЗАРУДНИЙ. Прошу передати Вячеславу Чороноволу.

 я 
 я                           - 11 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорновіл, будь ласка.

 

      ЧОРНОВІЛ

 

      Шановні  колеги! Дуже просто, взяти обі кнопочку

 натиснути  і знову на сміх себе виставити перед цілим

 світом.  Ну,  ду  ж  бачено,  щоб за день джо виборів

 міняти  виборчий  Закон, що пропонує шановний товариш

 Симоненко.  Ми  вже  двічі  голосували в цьому залі і

 здорового  глузду  всіх  депутатів  крім,  може,  там

 якоїсь  однієї фракції вистачило, щоб двічі провалити

 це   абсолютно   безглузду   пропозицію.   Нам  знову

 нав'язують... Ми зробили посміх позавчора, коли взяли

 денонсували    по    суті   Конституційний   договір,

 проголосувавши  таким  чином,  що порушили три пункти

 того   Договору.   Тепер   нас   штовхають  знову  на

 посміховище,   міняти   виборчий  Закон  за  день  до

 виборів.  Я  думаю,  що  цього  робити  не  слід,  і,

 взагалі,  піднімать такі питання не слід, бо сміяться

 люди над нами будуть. От.

      Я  пропоную,  якщо вже нам не вистачає чогось до

 порядку денного, то вернутися до розгляду питання про

 прокуратуту  і  змінити  формулювання  першого пункту

 Постанови:  може, там звернутися до Президента чи що. я 
 я                           - 12 - я 

 От  таким  чином  можна  було  б. Але, я думаю, що ми

 сьогодні, на жаль, вже не вситгнемо цього зробити. Не

 треба нас смішити людей і виставляти Верховну Раду на

 посміховище.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Моісеєнко, будь ласка.

 

      МОІСЕЄНКО В.М.

      Спасибо, Олег Алексеевич.

      Моисеенко, 131, фракция  "Коммунисты Украины".

      Я  вообще  удивлен  тем, что сейчас я услышал от

 Чорновила   по   поводу   оценки   того,   что  Закон

 принимается  накануне  выборов  и  так далее. Почему?

 Потому  что  в этом Законе нет ни слова о том, что он

 связан  с  выборами  в ресблике Крым, и все прекрасно

 понимают,  что  сегодня,  значит, для того, чтобы его

 рассматривать в контексте республики, нужно принимать

 специальную процедуру его ведения. Поэтому я все-таки

 поддержу    здесь   предложение   Петра   Николаевича

 Симоненко  -руководителя  нашей фракции, о том, чтобы

 этот  документ был поставлен сегодня на голосование в

 связи  с  тем,  что  он уже поручался нашей комиссии,

 вот, доработка, значит. Он прошол дважды обсуждение в я 
 я                           - 13 - я 

 комиссии.  Один  раз  обсуждался на сессии Верховного

 Совета. И, действительно, так, действительно, все-все

 понятно и ясно.

      Ну, я хотел бы обратиться и к избирателям Крыма,

 которых    вводят    в   заблуждение   и   обманывают

 представители   политических  сил,  которых  в  даном

 случае  представлял Черновил и компания вместе с ним.

 Они  пытались  сегодня  сорвать сессию, вчера сорвать

 сессию, именно из-за этого вопроса. И сегодня мы  это

 ясно услышали из  уст самого Черновила.

      Поэтому  я  считаю,  что  этот  человек  за свое

 поведение  и  прочее  в  зале  (это  мы видели вчера,

 позавчера) заслуживает того, чтобы все-таки он явился

 на  Комиссию  по  этике,  на которую вчера приглашала

 депутатская, и отчитался за свои хулиганские действия

 в зале.

      И  все-таки  я поддержал бы предложение Комиссии

 по  депутатской  этике  о том, чтобы мы на сессионном

 заседании  заслушали  поведение Чорновила и Зарудного

 за  те  (я  не  могу  даже  подобрать  слов для наших

 телезрителей),  что  творится у нас в зале, когда эти

 люди  выскакивают к трибуне. Они просто напрашиваются

 на    неприятность.    Мы    сдерживаем    себя,   но

 это(..........) я 
 я                           - 14 - я 

      Поэтому  я  прошу поставить вопрос о голосовании

 по  поводу изменений Закона, значит, о выборах в нашу

 повестку дня сегодняшнюю.

      Спасибо вам за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Снігач, будь ласка.

 

      СНІГАЧ А.П.

 

      Снігач, 399-ий, Херсонська область.

      Я вношу два предложения.

      Первое.  Сегодня включить в повестку дня вопрос,

 который    рассмотрела    Комиссия   по   регламенту,

 депутатской  этики.  Поведение  депутатов  Чорновила,

 Зарудного.  Не  смотря  на  то,  что они на заседание

 Комиссии  не  явились,  однако  мы  решение приняли и

 вынесли  решение,  то  есть  проект  постановления на

 сессию по их поведению. Это первое.

      Второе.   Вношу  предложение  дать  протокольное

 поручение   опубликовать  список  депутатов,  которые

 вчера  сорвали сессию. Мы проанализировали. Их всего-

 навсего  63  человека.  Это  известный  всем  и всему

 народу  и  Дурдинец,  и  Емец,  и  Косив,  и  Мулява,

 Яворивський,  Юхновський,  Чорновил... Просьба, чтобы я 
 я                           - 15 - я 

 все-таки знали полный список.

      Они  вчера  зарегистрировались,  расписались,  а

 карточки вытащили.

      Поэтому  я прошу вот эти два вопроса включить, и

 оставшееся время я прошу передать Стешенку.

 

      ГОЛОВА.  Стешенко,  будь ласка. Але я просив би:

 щодо порядку денного.

 

      СТЕШЕНКО О.М.

      Шановні  колеги,  у  нас, мабуть, поряд з такими

 посадами,  як  Голови, заступника, керівника фракції,

 керівника комісії, нова посада з"явилася, це керівник

 трибуни.  Особливо після 12 квітня, це якщо по формі,

 а тепер по суті.

      Люди  добрі,  виборці! Досить розпускати плітки,

 які  не  мають  під собою ніякої основи. Питання, яке

 зараз   виникло,   воно  розглядалося  23  травня  на

 вечірньому засіданні, всі чотири пропозиції, я на них

 знову вам наголошу.

      Перша  пропозиція. Перенести голосування з цього

 приводу на завтра, не проголосували.

      Друга  пропозиція Яворівського. Зняти це питання

 взагалі, не проголосували. я 
 я                           - 16 - я 

      Третя пропозиція. Прийняти в першому читанні, не

 пройшла.

      Остання     пропозиція.     Доручити     комісії

 доопрацювати і внести на розгляд Верховної Ради.

      Тому,  всі ті, хто вносять пропозиції, може буті

 тільки   одна   пропозиція   -вилучити   це  питання,

 відмінивши попередньо рішення цієї Верховної Ради.

      Дуже вам всім вдячний.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Коліушко.

 

      КОЛІУШКО І.  272 округ

 

      Шановний   пане   Головуючий,   шановні   панове

 депутати,  я  вже  виступав  з  цього приводу в цьому

 залі,  що  розглядати питання під час зміни виборчого

 закону, під час ведення виборчої компанії недопустимо

 ні в якій правовій цивілізованій державі.

      Тому,  я прошу ще раз зняти питання про зміни до

 Закону  про  вибори депутатів місцевих Рад з розгляду

 до  тих  пір,  поки в Україні ідуть виборчі процеси в

 місцеві Ради.

      Я  перепрошую, ще два речення. В нас на сьогодні

 в порядку денному стоять дуже багато важливих питань. я 
 я                           - 17 - я 

 Якщо  дбати  про  ті ж вибори в Криму, ми, наприклад,

 мали затвердити положення про іноземних спостеригачів

 на  виборах в Криму і в інших місцевих радах. Давайте

 його  розглянемо,  чомусь на цьому ніхто ненаполягає.

 Давайте  розглядати  економічні  питання,  які  в нас

 стоять  і  на  цьому  тижні  ми  їх  майже  нічого не

 вирішили з тих питань. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Сирота. І закінчуєм.

 

      СИРОТА.

      Шановні колеги? Михайло Сирота. Я вважаю, що той

 порядок  денний, який у нас сьогодні є, він не на три

 години  роботи,  що  нам  залишилось,  а  на сесійний

 тиждень.  Якщо серйозно підходити до цих питань. Тому

 не  треба  уже  нічого  додатково  вносити, підводити

 риску  і  спробувати  хоча би половину із розглянутих

 прийняти. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. По суті, по суті було... ну я

 перепрошую.  У  нас  час  закінчився.  По  суті  була

 пропозиція у нас наступна -внести сьогодні на розгляд

 питанння  про  вибори...  про  зміни  до  Закону "Про

 вибори".  Як "за", так і "проти". Виникло питання про я 
 я                           - 18 - я 

 розгляд   сьогодні  все-таки  питання  про  офіційних

 спостерігачів  від  інших держав. По суті, це питання

 дійсно якраз те, що може і в період виборчої кампанії

 розглядатись.  Тому  що...  і  воно було попередньо в

 порядку  денному запропоновано в Президії. Тому я теж

 його поставлю на голосування.

      А щодо поведінки народних депутатів і пропозиція

 Снігача  була  -що внести сьогодні до порядку денного

 цього питання. Я пропоную так: Комісії, в якій працює

 і  народний  депутат  Снігач,  яку очолює Шейко Петро

 Володимирович.  Я пропоную все-таки дійсно розглянути

 ті  питання,  які  виникли у нас останнього часу щодо

 поведінки, щодо дій по реєстрації. Я знаю, що Комісія

 вже  приступила  до  цього  розгляду.  Я просив би це

 питання прискорити і в понеділок на Президії все-таки

 це  питання  винести.  Нам  пора вже наводити в цьому

 відношенні порядок.

      І  ще  скажу,  що сьогодні згідно з Регламентом,

 результати  поіменної  реєстрації  будуть підведені і

 опубліковані  в "Голосі України". Так, як це записано

 в  нашому Регламенті.

      Ставлю на голосування пропозицію, яка прозвучала

 від  депутата  Симоненко.  Про включення сьогодні для

 розгляду питання про Закон України "Про внесення змін я 
 я                           - 19 - я 

 і доповнень до Закону "Про вибори".

 

      "за" -

 

      Рішення не прийнято.

      Пропозиція    депутата    Коліушко,   розглянути

 коротенько    Постанову    "Про    статус   офіційних

 спостерігачів   від   інших   держав   і  міжнародних

 організацій  на  виборах депутатів і Голів сільських,

 селищних,  міських,  районних  у містах..... обласних

 Рад".  Ставлю  на  голосування. Всі матеріали роздані

 вам.

 

      "за" -

 

      Рішення не прийнято.

      Ставлю   в  цілому  порядок  денний.  Ну,  ми  ж

 голосували...  ви  ж  підтримали  Петра Миколайовича,

 Володимира Миколайовича. За вчителів ми включили. Я ж

 з  тим,  що  було  названо,  плюс  учителі я ставлю в

 цілому  на голосування.

 

      _____________.    Вибачте,   ви   повинні   були

 поставити  про  вилучення  цього  питання  з  порядку я 
 я                           - 20 - я  

 денного.

 

      "за" -

 

      Я   бачу,   що   дехто   незрозумів.   Володимир

 Миколайович,   я   перепрошую   ваше   питання   було

 поставлене    точно   также   як  звучало   у   Петра

 Миколайовича.  Значить,  ми затвердили порядок денний

 на третю сесію. Ми затвердили порядок денний і на цей

 тиждень.   Якщо  ми  голосуєм  сьогодні  питання  про

 вилучення  з  порядку  денного,  це  ми  голосуємо за

 вилучення  з порядку денного з третьої сесії. Тому ми

 повинні  голосувати  двома третинами голосів. Якщо ви

 хочете так поставити питання, я його поставлю.

      Ставите ви так питання.

      Давайте  поставимо  питання  в  порядку  денному

 третьої  сесії  вилучається питання про доповнення до

 закону  про виюбори. Для того, щоб вилучити треба дві

 третіх голосів.

      Будь ласка ставлю на голосування.

      Про  вилучення  з  порядку денного третьої сесії

 взагалі. Ми сьогоднішній порядок з вами проголосували

 вже, доповнення.

 я 
 я                           - 21 - я 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Рішення не прийнято.

 

      Значить  на  третій  сесії  будемо розглядати це

 питання.

      І ще раз повторюю, питання, які були названі, їх

 багато,  плюс  ті  питання, які ми з вами внесли щодо

 фінансування  освіти,  в цілому ставлю на голосування

 цей порядок денний.

      Давайте проголосуємо, потім.

      В цілому.

 

 

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      Рішення прийнято.

 

      Розглядакється  питання  про  організацію роботи

 Верховної Р ади України в червні - липні 1995 року.

      Розглянемо   питання,   потім  будемо  процедуру

 розглядати.

      Ну я оголосив питання, я перепрошую. я 
 я                           - 22 - я 

      Оголошені   питання  будемо  розглядати  порядок

 роботи,  якраз виникне те питання про яке ви маєте на

 увазі, це якраз процедурне питання.

      Позавчора  на засіданні Президії Верховної Ради,

 а   також   зі   згодою   і  з  погоджувальною  Радою

 депутатських  груп  і  фракцій яка фактично в повному

 складі  сьогодні  входить до Президії, я прошу уваги,

 було  погоджено  слідуючий  порядок, вірніше слідуючу

 організацію  роботи  Верховної  Ради  у червні-липні,

 тобто, до кінця треьої сесії.

      Слухайте  уважнобудь  ласка,  тому  що нам треба

 вирішувати.

      Ну,  не заставляйте мене персонально звертатись,

 я вас поважаю, і тим більше, не хотів би, щоб в ефірі

 звучало ваші  ім'я та по батькові.

     Роботу   третьої  сесії  Верховної  Ради  України

 завершити  14  липня  1995  року.  Встановити,  що до

 завершення  сесії  Верховної  Ради  України  працює 4

 тижні  підряд  без  перерви  для  роботи  в  виборчих

 округах.

      Роботу    Верховної    Ради    протягом    тижня

 організувати  в  такому  порядку,  я  знаю,  що в вас

 пропозиції  оздані,  але тут є, виходячи з вчорашньої

 нашої колізії, деякі зміни, я прошу уважно послухати, я 
 я                           - 23 - я 

 якщо ви погодитесь.

      В  понеділок  робота  в комісіях, о 15 засідання

 погоджувальної ради депутатських груп і фракцій, о 16

 засідання Президії  Верховної Ради ;

      Вівторок  з  10 до 11 пленарне засідання (це те,

 що  ми  робимо спочатку і розглядаємо порядок денний,

 затверджуємо  основні питання на тиждень), з 12 до 14

 робота у фракціях і групах, це по проханню якраз всіх

 без  виключення  керівників груп і фракцій, щоб можна

 було  організувати  і  підготуватись до обговорення і

 визначитись  як  і  по  якому питанню себе вести; о 15

 пленарне  засідання. Це в вівторок.

       Середа  пленарні засідання.

      Четвер  тут  є  пропозиція  дещо  змінити те, що

 написано  в вас. Пропозиція така: з 10 до 14 робота в

 пленарному режимі, а після обіду робота в комісіях.

       В п'ятницю пленарні засідання.

      Пленарні  засідання  проводяться  до 18 години з

 перервами  на  обід  з 14 до 15, тобто скорочуємо дещо

 перерву,  та  на  вечірньому засіданні з 16. 30 до 17

 години.

      Ми  добавляємо  ту  саму  годину, але за рахунок

 скорочення обідньої перерви.

      Передбачити,  що  проекти  законодавчих  актів в я 
 я                           - 24 - я 

 другому читанні розглядаються, як правило, у вівторок

 та  середу,  питання "різне" розглядається в п'ятницю

 за годину до завершення засідання.

      На   період  до  внесення  відповідних  змін  до

 регламенту  Верховної  Ради України для виступаючих з

 запитаннями,  довідками та поправками з обговорюваних

 питань,  процедури  та мотивів голосування встановити

 одну  хвилину.  За  це  теж висловились всі керівники

 фракцій.

      До  завершення  роботи третьої сесії не виносити

 на   розгляд  Верховної  Ради  України  питання  явно

 політизованого характеру.

      Я  пропоную  проголосувати  за  цей порядок, тим

 більше,  що  він  обговорений  був в усіх, буквально,

 фракціях.

      Ставлю на голосування. Потім зауваження якщо ...

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Єдине,  що  вас  попросив  би (ми самі вийшли на

 це),  сьогодні ми ще будемо слухати питання у другому

 читанні  (ми  затвердили  цей порядок денний), хоч по

 п'ятницям ми домовились ці питання не виносити.

      Слухається  питання  про  проект  Закону України я 
 я                           - 25 - я 

 "Про   донорську   кров  та  її  компонентів" - друге

 читання.  Доповідає  Спіженко Юрій Прокопович -голова

 Комісії  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства і

 дитинства.

 

      СПІЖЕНКО Ю.П.

 

      Шановні колеги! Минулий раз ми зупинились з вами

 на   2   статті,  де  рядом  депутатів  була  внесена

 пропозиція  про  те,  щоб вичеркнути останнє речення:

 "Особи   хворі   на  інфекційні  хвороби,  що  можуть

 передаваться  через  кров  або  інфіковані збудниками

 таких   хвороб,   можуть   залучатись   до  виконання

 донорської    функції    лише   у   разі   подальшого

 використання  отриманої  від  них  крові  та  або  її

 компонентів   і   виключно  для  проведення  наукових

 досліджень".  Я  попросив би вас проголосувати за те,

 щоб  ми не виключали цього речення. Чому? Такі забори

 крові  велись  раніше,  вони ведуться і зараз. Але це

 нам  дасть  можливість забезпечити цілий ряд наукових

 устан необхідними матеріалими.

      Як  ви  бачите,  така  кров не піде в роботу для

 переливання, ні її компоненти.

       Можна,  звичайно,  проголосувати  за  те, щоб її я 
 я                           - 26 - я 

 викреслити, але ми дуже затруднимо роботу цілого ряду

 інститутів.

      Тому  я  попросив  би  підтримати  це. Ми ще раз

 після  минулого  розгляду  на сесії зібрали вчених, і

 вони  просили звернутись до вас з тим, щоб підтримати

 саме в такому вигляді цю статтю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так,  ми  йдемо постатейно, шановні

 народні депутати.

      Я  ставлю  на голосування цю статтю в цілому, як

 вона  запропонована  Комісією.  Прошу  підтримати.  І

 взагалі,   ми   вже,   по-моєму,   по   цьому  Закону

 попрацювали дуже...

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      Постанова  є  у  вас?  Але  ми  повинні цілому ж

 прийняти, мабуть.

      Давайте  ми  проголосуємо  за  Закон в цілому, а

 потім   будем   вирішувати  по  Постанові.  Ставиться

 голосування в цілому за проект Закону.

 

      "за" я 
 я                           - 27 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      По проекту Постанови є якісь зауваження? Нема.

      Ставлю...  Голосуєм  в  цілому  тоді?  Зауважень

 нема, бачу.

      Ставиться   на   голосування  проект  Постанови,

 прийнятий в цілому.

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рішення  прийнято. Спасибі. Питання

 розглянуто.

      Ви будете доповідати?

      Тоді  давайте  по слідуючому питанню. "Про склад

 комісії,  про  вивчення  причин захворювань населення

 Чернігівської області на лопецію".

 

      ___________.   Комісія   пропонує   вашій  увазі

 слідуючий склад комісії по вивченню.

      Перше.  Голова - Марковська Ніна Степанівна, член

 постійної  комісії  Верховної  Ради  України з питань

 охорони   здоров"я,   Бережний  Вячеслав  Максимович,

 головний   педіатр   Міністерства  охорони  здоров"я,

 Калюжна    Лідія   Денисівна   -головний   дерматолог я 
 я                           - 28 - я 

 Міністерства  охорони  здоров"я, Кияк Тарас Романович

 3  -член  постійної  комісії Верховної Ради України у

 закордонних  справах,.........  Володимир  Іванович -

 заступник  начальника Управління Міністерства України

 у  справах  захисту населення від наслідків аварії на

 Чорнобильській АЕС, Лупаков Євген Олександрович -член

 комісії  Верховної  Ради  України  з питань оборони і

 державної  безпеки,  Марієвський  Віктор  Федорович -

 заступник міністра охорони здоров"я України, головний

 державний  санітарний  лікар  України, Мовчан Ярослав

 Іванович  -виконуючий  обов"язки  заступника міністра

 охорони   навколишнього   природного   середовища  та

 ядерної    безпеки   України,   Манчуленко   Григорій

 Манолійович,  член постійної комісії Верховної Ради у

 закордонних  справах  і  зв"язках  СНД,  Мазалевський

 Анатолій   Федорович,   керівник   відділу  Інституту

 педіатрії і акушерства, генекології Академії медичних

 наук  України,  професор.  Ушаков Володимир Іванович,

 начальник  управління  охорони здоров"я Чернівецького

 облвиконкому,  Філіпчук  Георгій  Григорович,  голова

 постійної  комісії  Верховної  Ради  України з питань

 екологічної політики.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  По складу є зауваження? Я бачу, тут я 
 я                           - 29 - я 

 представлена  Чернівецька  область  і фахівці. Хто за

 запропонований склад, прошу проголосувати?

 

      (іде голосування)

      Рішення  прийнято.

      Про  склад  тимчасової  депутатської  комісії по

 контролю  за  станом оздоровлення та лікуванням дітей

 України  в  літку 1995 року. Слово надається депутату

 Стояну. Будь ласка!

 

      СТОЯН

 

      Шановний  головуючий!  Шановні  колеги,  народні

 депутати!  На  прикінці  травня  цього року ми з вами

 прийняли  дуже  важливу  Постанову  "Про  організацію

 оздоровлення і відпочинку  дітей влітку  1995 року".

      Хочу  вам  сказати,  що на сьогодні профспілкові

 об'єднання разом з адміністрацією відкрили всього 680

 дитячих  оздоровчих  таборів,  в яких за зміну (першу

 зміну) відпочиває 150 тисяч дітей-підлітків. Фактично

 це  60-70 відсотків  із загальної кількості.

      До   цього  часу  із-за  відсутністі  необхідних

 коштів  у господарників та профспілкових комітетів не

 розпочали   роботу   біля   350  дитячих  оздоровниць я 
 я                           - 30 - я 

 на(..........)  тисяч  місць.  Ви пригадуєте, що ми в

 Постанові  зверталися  до  Кабінету  Міністрів  найти

 можливість  виділити  всього  1  трильйон  коштів для

 того,  щоб  нормально  розпочати оздоровчий сезон для

 дітей.

      Зазначу,   що  федерація  (..........)  отримала

 відповідь,  що  Кабінет  Міністрів  не має можливості

 виділити  таких  коштів.  Тому  хочу  попередити,  що

 оздоровлення дітей цього літа буде фактично зірване.

      Я ще раз просив би народних депутатів звернутися

 до  Кабінету  Міністрів з проханням, щоб знайшли все-

 таки  1  трильйон, щоб ми змогли нормально продовжити

 оздоровлення дітей.

      В  зв'язку  з  цим,  дійсно  є  потреба створити

 комісію   депутатську  по  перевірці  і  контролю  за

 відпочинком  дітей. Пропонується такий склад комісії:

 Стоян,  член  Комісії із питань соціальної політики і

 праці,  пропонують  мені  очолить  цю  комісію.  Но я

 думаю:  це цілком, мабуть, закономірно, поскільки все

 рівно  ми  від  імені  Федерації профспілок будемо цю

 роботу  проводити....  Байрак, член Комісії Верховної

 Ради  України з питань охорони здоров'я материнства і

 дитинства;    Боженко,   заступник   Голови   Комісії

 Верховної  Ради  України  з  питань  молоді, спорту і я 
 я                           - 31 - я 

 туризму; Григорович, Голова Підкомісії Верховної Ради

 України  з  питань  охорони  здоров'я  материнства  і

 дитинства;  Пшенична,  член  Комісії  Верховної  Ради

 України  з питань науки  та народної освіти.

      Якщо  ви  затвердите  склад цієї комісії, я дуже

 просив  би  колег -народних депутатів, дати нам певні

 повноваження,     щоб    ми    могли    вивчити    як

 використовуються  ті невеликі кошти, які виділили уже

 на  оздоровлення,  як  до  цього підключилися обласні

 комітети,  виконавчі комітети, адміністративні органи

 з  тим,  щоб  все-таки  найти  можливість  підправити

 положення,  яке  сьогодні  є  із  станом оздоровлення

 дітей.  Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи  будуть якісь питання по складу?

 Носов, будь ласка.

 

      НОСОВ В.В.

 

      Шановний  доповідачу, в мене запитання. Згідно з

 затвердженним   неконституційним   шляхом,  договором

 конституційним,   Верховна   Рада  може  контролювати

 тільки   те,  що  віднесене  до  її  повноважень.  До

 повноважень  Верховної  Ради  не  входить організація я 
 я                           - 32 - я 

 відпочинку   дітей.   Відповідно   ми  не  можемо  це

 контролювати і створювати контрольні комісії згідно з

 цією  антиконституційною  угодою.  То  як же ми зараз

 пропонуємо це створювати?

 

      _____________. Шановний колега Носов, у пункті 7

 Постанови  Верховної  Ради України від 27 травня 1995

 року,  який  ми  прийняли  про оздоровленння дітей, є

 такий  пункт: "Створити тимчасову депутатську комісію

 по  контролю  за станом оздоровлення дітей". Тобто ми

 самі  собі  записали  цей  пункт  в  Постанові.  І на

 виконання   цього  пункту  пропонується  і  створення

 комісії  такої  по  контролю  за  виконанням  нашої ж

 постанови, за яку ми проголосували з вами.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, давайте не

 обговорюйте  це  питання. Тимчасові комісії ми з вами

 маємо змогу створювати по Регламенту, по повноваженню

 її   визначення  в  регламенті.  Тому  мені  здається

 якихось   особливих   повноважень   надавати   їй  не

 потрібно,   Олександр  Миколайович.  Якщо  вона  буде

 затверджена, вона  може користуватись Регламентом.

      А   відносно   вашого   звернення   до  Кабінету

 Міністрів,  мені якраз і здається, що якщо ця комісія я 
 я                           - 33 - я 

 почне працювати над виконанням постанови, можуть бути

 якісь  конкретні  пропозиції  щодо  їх  звернення, що

 можна  подати  як від групи депутатів чи від комісії,

 чи   через   Верховну  Раду.  Тому  давайте,  мабуть,

 затвердимо  склад  її,  і хай вона працює на здоров"є

 всіх дітей.

      Ставлю на голосування.

 

      "за" -

 

      Не  зрозуміло  щось? Запитань не було. Я попрошу

 всіх  народних  депутатів  зайти  до залу. Запросіть,

 будь ласка, я бачу тут в нас, перерва підійшла, зараз

 порадимося   перед  перервою.  Я  ще  раз  ставлю  на

 голосування,  питання яке витікає із нашої постанови,

 яку   ми   прийняли   недавно,   за   яку  голосували

 одностайно.   В   день  захисту  дітей,  наскільки  я

 пам'ятаю.

      Давайте  до  нашої  постанови,  яку  ми прийняли

 приробимо конкретних виконавців.

      Ставлю  на  голосування,  включіть  систему будь

 ласка.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ. я 
 я                           - 34 - я 

 

      Я  вимушений буду оголосити поіменне голосування

 з  цього  приводу,  для  того,  до  речі, що теж буде

 коментуватися у пресі.

      Тому я прошу, Яценко, будь ласка.

 

      ЯЦЕНКО

 

 

      Шановні  колеги,  я думаю, що більшість народних

 депутатів  пересвідчались  в  яку,  ну  западню  вони

 попали,  коли  підписали  цей  самий  договір,  але я

 просив   би   все-таки,  оскільки  ви  носите  звання

 нарордних  обранців, підтримати цю пропозицію, так чи

 інакше,  ми  повинні  контролювати  ці  паитання, для

 того,  щоби  за  рахунок  інших, скажімо так сказать,

 невідкладних  питань ми не зірвали оздоровлення дітей

 влітку, в тому числі і чорнобильських дітей.

      Всіх  народних  депутатів без виключення я прошу

 підтримуйте будь ласка цю пропозиціюї, дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шейко будь ласка.

 

      ШЕЙКО я 
 я                           - 35 - я 

 

 

      Шановні колеги Владислав Васильович Носов трошки

 не  точно висловився з приводу наших продальших дій в

 межах  конституційної  угоди,  в зв'язку з прийняттям

 цієї  угоди, Верховна Рада не втратила право контролю

 за  діяльністю  уряду  в  питаннях,  які  приймаються

 парламентом   і  розглядаючи  сьогодні  таку  важливу

 проблему для нашого суспільства як оздоровлення дітей

 і  особливо  тих,  що  постраждали від Чорнобильської

 катастрофи (а у мене теж в окрузі є такі), я пропоную

 все-таки -значить, форма коректна, ми не говоримо, що

 це  ми  будемо тут постійно тримати на трибуні Уряд і

 допитувати  його,  але  комісію  ми  повинні сьогодні

 затвердити  з  таким розрахунком, щоби вона займалася

 практичною    роботою   координації   з   Урядом   по

 оздоровленню   дітей.  І  для  того,  щоб  може,  так

 сказать,  та  комісія була трошки більшою, я пропоную

 свою   кандидатуру  в  склад  цієї  комісії  як  член

 Президії Верховної Ради.

      Дякую!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яворівський, Манчуленко.

      (Шум у залі, окремі вигуки) я 
 я                           - 36 - я 

      З місця? Давайте.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ   В.  О.,  228  виборчий  округ,  м.

 Світловодськ, Онуфріївка, Кіровоградської області.

      Шановні колеги!

      Давайте   скажемо   правду.   Ситуація  важка  і

 оздоровлення дітей, дай Боже, щоб у меншій мірі, а не

 в   більшій,   буде   зірвано.  І  найрозумніше  -це,

 звичайно, було б доручити Комісії Омельченка найти ці

 гроші, а не нашій депутатській Комісії... Але давайте

 не  забудемо  про  одне:  я ще раз кажу -оздоровлення

 дітей  буде  зівано,  як це не гірко говорити. Але це

 спишуть  на нас! Ну, ви зрозумійте це все!.. Через те

 давайте   проголосуємо,   хай   ця  група  -вона  має

 депутатські   повноваження,   вона  має  повноваження

 депутатської    групи...   Ну,   що   таке   з   нами

 відбувається  -191 голос?.. Таке питання... Ми ж гріх

 на  душу  берем!..  Завтра  Уряд  спише це все, що це

 Верховна  Рада  не  затвердила цю комісію й не хотіла

 оздоровлювати  дітей! Отож я прошу, Олег Олексійович,

 поставити на голосування, і вірю, що це питання зараз

 пройде.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 я 
 я                           - 37 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Кириченко,   будь  ласка,  329-ий.

 Зараз...

      Я перепрошую, я вам дам слово...

 

      КИРИЧЕНКО  С. О., 329 виборчий округ, Полтавська

 область.

      Шановні колеги!

      Давайте  ми  це...  цю Постанову приймати треба,

 але  подивимося  на  заголовок  і на першу частину...

 Давайте  так  скажемо,  назвемо: про склад тимчасової

 депутатської    комісії    по   аналізу   за   станом

 оздоровлення...  -і  дальше  по  тексту.  І  тут,  де

 споатновляюча   частина:   на   виконання  пункту  7:

 створити  тимчасову депутатську комісію по аналізу за

 станом  оздоровлення та лікування дітей.

      Я вважаю, що слово контроль, який буде контроль,

 аналіз  буде  робити  комісія,  однак,  виносити свої

 пропозиції відповідні комісії постійні Верховної Ради

 чи  на  сесію  Верховної  Ради і будемо розглядати це

 питання.

      Я вважаю, що потрібно  змінити ....

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ.  По аналізу за станом, мабуть.

      Манчуленко, будь ласка. я 
 я                           - 38 - я 

 

      МАНЧУЛЕНКО.

      Шановний  Олег  Олексійович,  ви коли оголошуєте

 депутатів,  то для того, щоб заструхуватись від того,

 що  можна  забути,  можна  записати собі на листочку,

 кого   ви   оголосили.   Щоб  не  виникало  таких  от

 непорозумінь у сесійному залі.

      Наступне,  я  хотів би зверонутись до всіх колег

 народних  депутатів  України:  шановні друзі, невже в

 вас немає ні в кого дітей, невже ви не розумієте, яка

 проблема на сьогоднішній день постає із оздоровленням

 дітей,  в тому числі і чорнобильських дітей?

      Я  знаю, що це складна є проблема, оскільки і на

 моєму  окрузі  є населені пункти, які постарждали від

 чорнобильської  катастрофи,  і  знаю,  в  якому стані

 знаходяться  і  населені  пункти  і  жителі,  які там

 проживають.

      Тому   я   просив  би  вас  зважено  підійти  до

 вирішщення цієї проблеми , проголосувати за.

      І  вношу  ще  одну пропозицію: підтримуючи Олега

 Олексійовича,  я  вношу  пропозицію  поставити  це на

 поіменне голосування і опублікувати в пресі ці списки

 депутатів.

      Дякую. я 
 я                           - 39 - я 

 

             (Шум у залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вважаю, що можна голосувати.

      Єдине,   що  Георгій  Манолійович,  я  хотів  би

 сказати, о таку фігуру, як ви не помітити я все рівно

 і  забути не зміг би. Так що мені і записувати вас не

 треба.

      Я  ставлю  на  голосування  пропозицію комісії з

 поправкою,  ви згодні з поправкою Кириченка? Вона має

 сенс. Аналіз - це більш широке  поняття.

      Поіменне    голосування.    Хто    за   поіменне

 голосування?  Ну,  соромно,  чесно кажучи, ставити на

 поіменне таке питання.

      Хто за поіменне голосування?

 

      "за"

      Бачте скільки, скільки потрібно.

      Ставлю  на  голосування. Поіменне голосування по

 складу   цією   комісії   з  поправками  редакційними

 Кириченко.  Мається  на  увазі  не  по контролю, а по

 аналізу стану.

      (Шум в залі)

      Пропозиції комісії голосуються. я 
 я                           - 40 - я 

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Шановні народні депутати! Давайте порадимся щодо

 перерви.   Ну,   зараз   порадимся,  дам  вам  слово.

 Пропозиції...  Підходили  до  мене народні депутати -

 працювати  без  перерви  сьогодні. Ми і так на багато

 прервались. Я поставлю на голосування це питання, але

 перед  цим  дуже  просить, і  по  регламентумає право

 отримати пів хвилини Носов.

 

      НОСОВ

 

      Шановні  депутати!  Депутат  Шейко мене не вірно

 витлумачив,  і в такому випадку слово для роз'яснення

 дається  до  голосування, тому що невірно витлумачене

 положення........  на  голосування. І я підтримую, що

 треба   створити   комісію,   я  вважаю,  що  Договір

 антиконституційний,    і   діє   все-таки   положення

 Конституції,  що  ми  створюємо  комісію з будь-якого

 супільно-значимого  питання.  Але  формально  Договір

 антиконституційний  ми порушуємо, бо тут записано, що

 Верховна   Рада   створює  комісії,  коли  визнає  за

 необхідне  депутатські  слідчі ревізійні з питань, що я 
 я                           - 41 - я 

 належать   до  відання  Верховної  Ради.  До  відання

 Верховної  Ради організація відпочинку не належить. І

 ми  не  можемо  по  Договору  антиконституційному  це

 робити.  Я  тут  підкреслюю  тільки для того, що коли

 депутати роблять антиконституційні дії, то думали, що

 вони роблять.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  Але  думаю,  що та поправка

 щодо  назви цієї комісії, яку ми прийняли, вона якраз

 знімає ці проблеми.

      Я  пропоную  проголосувати про те, щоб проводити

 без  перерви. А якщо все-таки оголошувати перерву, то

 на 20 хвилин, щоб ми все-таки...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      20   хвилин?   Тоді   я   навіть  не  ставлю  на

 голосування.  Прошу  тільки,  щоб  ми  рівно о 12. 30

 розпочали роботу.

      Оголошується перерва на 20 хвилин.

 

                         - 42 - я 

 

                     ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ.  Розглядається  питання  про  проекти

 Постанов  Верховної  Ради  України  та  Положення про

 матеріальну  відповідальність  військовослужбовців за

 шкоду,  заподіяну  державі. Доповідач -Лупат Анатолій

 Васильович -начальник Генерального штабу Збройних Сил

 України.

      Прошу уваги, шановні народні депутати.

 

 

      ЛУПАТ   А.   В.,  начальник  Генерального  штабу

 Збройних Сил України.

      Шановний головуючий, шановні народні депутати!

      Вашій   увазі   пропонується  розглянути  проект

 положення    "Про     матеріальну    відповідальність

 військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі".

      Так    сталося,    що    питання    матеріальної

 відповідальності    військовослужбовців   за   шкоду,

 заподіяну  державі,  регулюється  ще  положенням, яке

 затверджене  в  1984  році  Указом Президії Верховної

 Ради   колишнього   Союзу  і  не  відповідає сучасній

 економічній   ситуації   в   Україні,   а  в  окремих я 
 я                           - 43 - я 

 випадках - і чинному законодавству.

      Положення      матеріальної     відповідальності

 військовослужбовців   строкової   служби   за  шкоду,

 заподіяну   недбалим   використанням   ними службових

 обов'язків,  передбачена  у  розмірі  100  рублів.  А

 військовозобов'язаних,   призваних   на   збори,  150

 рублів.

      Такі  розміри  відшкодування заподіяної шкоди не

 сприяють   покращенню  стану  схоронності  військової

 техніки,  майна, у зв'язку з чим за рахунок винних ми

 можемо  відшкодувати тільки третину того збитку, який

 надає наш військовий.

      Крім  того,  діючим  положенням  про матеріальну

 відповідальність    не   передбачені  усі   військові

 формування,  створені  в  Україні,  та  усі категорії

 військовослужбовців  практично,  не  визначені  права

 посадових осіб, які проводять службове розслідування,

 що   значно   утруднює   його  проведення.  Фактично,

 виключене  право  участі  у  розслідуванні  винних  у

 втратах та нестачах майна, що не сприяє об"єктивності

 при   встановленні   вини,   а   в  окремих  випадках

 призводить  до порушення їх прав з метою приведення у

 відповідність   з   реальною   ситуацією   та  діючим

 законодавством   України   питань   про   матеріальну я 
 я                           - 44 - я 

 відповідальність    військовослужбовців   за   шкоду,

 заподіяну  в державі Міністерством оборони, за участю

 Міністерства Внутрішніх Справ, Держкомкордону, Служби

 Безпеки,  Національної  гвардії  України,  розроблено

 проект  положення,  який  сьогодні вам і пропонується

 для розгляду.

      Зазначений  проект,  починаючи  з  вересня  1993

 року, неодноразово розглянуто комісією Верховної Ради

 України,   попередньо  і  нинішнього  парламентського

 складу,   в   проекті  враховані  всі  пропозиції  за

 зауваження народних депутатів і членів комісії.

      Виходячи  з  вище  викладеного,  проектом  цього

 положення  передбачено  обмежена,  повна та підвищена

 матеріальна  відповідальність  військовослужбовців за

 шкоду,  заподіяну  в  державі.  Посилена  матеріальна

 відповідальність  командирів,  начальників  за шкоду,

 заподіяну  їх підлеглими у випадках, коли вони своїми

 розпорядженнями  порушили встановлений порядок обліку

 зберігання,  використання  чи перевезення військового

 майна.

      Чітко    визначені   умови,   за   яких   настає

 матеріальна  відповідальність та механізм притягнення

 винних   до   такої   відповідальності.   При   цьому

 максимально  врахована  специфіка  військової служби, я 
 я                           - 45 - я 

 одночасно  встановлені  і  права,  як посадових осіб,

 яким   можна  доручити  проведення  розслідування  за

 ифактами  втрат  та  нестачі  майна,  так  і  винних,

 стосовно  яких розглядаєтьс питання по притягненню до

 матеріальної відповідальності.

      Проектом  положення  також  передбачені  порядок

 обчислення  розміру шкоди, що підлягає відшкодуванню,

 виходячи з реальної і економічної ситуації.

      Вперше    визначені    обставини,    при    яких

 виключається       матеріальна       відповідальність

 військовослужбовців.

      Шановні   народні  депутати!  Прийнятття  такого

 законодавчого  акту  сприятиме  посиленню  боротьби з

 з  розкраданням  матеріальної   цінності  в  Збройних

 Силах,       псуванням       зброї,      боєприпасів,

 паливно-мастильних   матеріалів,   продовольства   та

 іншого  військового  майна; підвищує відповідальність

 військовослужбовців усіх категорій за їх збереженням.

      Реалізація  цього Положення додаткових бюджетних

 асигнувань не потребує.

      Прошу прийняти запропонований проект і дякую вам

 за  увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є  бажаючі  задати запитання? Прошу я 
 я                           - 46 - я 

 записатись.

      Опублікуйте, будь ласка.

      Немировський, будь ласка.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ.,   309   виборчий  округ,  Одеська

 область.

      Скажите,   пожалуйста,  не  считаете  ли  нужным

 провести...   произвести   инвентаризацию  запасов  в

 воинских подразделениях? Материальных всех ценностей.

 

      ___________. Всі запаси матеріальних цінностей в

 Збройних Силах обревізовані, інвентарізація проведена

 і   в   1993,   і  в  1994  роках.  Цілі  тома  звіту

 Міністерство оборони  подало до Кабінету Міністрів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Марковська.

 

      МАРКОВСЬКА., 47 виборчий округ, місто Вінниця.

      Шановний доповідачу!

      В  мене  до  вас  таке питання. То, що зараз йде

 розкрадання   майна   в  державі,  це  ми  знаємо.  А

 особливо,  коли  воно  стосується  військових. Тому я

 хочу  спитати  вас  відносно того, що йде розкрадання

 авіації  нашої, української. Не тільки війскової, а й я 
 я                           - 47 - я 

 транспортної авіації. Наймаються літаки, які вивозять

 за межі нашої держави великі кошти і великі цінності.

 То  як  враховано  в  цьому  Законі  оце  положення -

 розкрадання   майна,  яке  виконується  за  допомогою

 військови?

      Дякую за увагу.

 

      _____________.  Ну,  перш  за  все, я  хотів  би

 доповісти,  що  розкрадання майна дійсно здійснюється

 військовими  різних рангів. І ми хотіли б урегулювати

 цю  справу.

      По-друге,  що стосовно розкрадння авіації. У нас

 немає  такого  факту,  щоб  сьогодні у Зброєних Силах

 бодай вкрали хоч один літак або вертоліт. Немає таких

 у нас данних. Я вам хочу доповісти.

      На  сьогоднішній  день Збройні Сили мають, я вам

 скажу  більше 2 з половиной тисяч літальних апаратів.

 Вся наша авіація, на жаль вмирає, як кажуть, тому, що

 ми   не   вкладуєм   сьогодні  гроші  в  їх  технічне

 забезпечення.  Сьогодні  під, як кажуть, тином лежить

 половина  нашої  авіації,  навіть  більша половина. Я

 кажу   вам  правду.  І  розказую  вам  правду.  Треба

 звернути увагу державі на свої крила.

      Відносно   авіації   транспортної.   Транспортна я 
 я                           - 48 - я 

 авіація    у    нас   потужна   в   Збройних   Силах.

 Використовується  вона  неправильно.  Ми  шукаєм  теж

 законодавчу  базу  для  того, щоб можна було б з цієї

 транспортної  авіації  вижати  все те, що вона повинна

 дати Збройним Силам, користь якусь.

      Сьогодні   йде   тільки   сумісне   використання

 авіації.  І  то  вона  дає  велику  пользу. Правда ті

 авіаційні    компанії,   які   беруть   наші  літаки,

 заборговані.  І  до Міністерства оборони не надходить

 тих  коштів,  які  сьогодні  є.  Механізм розрахунків

 поганий.  Ми  теж  бачимо, що над цим треба працювати

 нашому Уряду.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  Я  нагадую  і  тим народним

 депутатам, хто задає запитання, і доповідачу,   що ми

 сьогодні прийняли  Регламент - по  одній  хвилині  на

 запитання   і   на  відповідь,  тому  я  попросив  би

 враховувати це.

      Кириченко, будь ласка.

 

      КИРИЧЕНКО     , 329 виборчий округ.

 

      Дякую.

      Шановний  Анатолій Васильович, та про важливість я 
 я                           - 49 - я 

 цього  питання  говорити  не  приходиться, тому що ми

 давно  вже повинні були прийняти відповідну постанову

 і   затвердити   положення,  про   яке   ви  сьогодні

 доповідаєте.  Тому, що  зараз якраз проходить активно

 процес реформування і розформування військових частин

 і  військових  формувань. І  особливо в такі  моменти

 якраз  і проявляється те, про що повинен упереджувати

 те     положення     про    посилення    матеріальної

 відповідальності військовослужбовців за  шкоду.

      В  мене  питання в зв'язку з цим. Чи враховані в

 цьому  положенні аспекти посилення відповідальності і

 контролю   при   розформуванні  військових  частин  і

 військових  з'єднань  краз  чи формувань, якраз в оці

 моменти.

      Тому  що  якраз  я  сьогодні  був у Міністерстві

 оборони,  я  вичаюся по цьому питанні, по.......... в

 Полатвській   області  село  Велика  Круча  військова

 частина   розформувалася,  військові  пішли,  місцева

 влада ще не прийняла. І питань виникає стільки таких,

 що вирішувати треба їх негайно. Дякую.

 

      ____________. Так, я хотів би вам сказати, що це

 положення  являє  собою  універсальний документ, який

 приймає, можна застосувати в любих випадках втрат. я 
 я                           - 50 - я 

      Тобто,   втрат  при  виконанні  своїх  службових

 обов'язктв  абопрі недбалому виконанні цих службовихо

 бов1'язків  в період розформування. цієї частини, цей

 документ хороший.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь ласка, Безсмертний.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ

 

 

      Шавновиний Анатолію Васильовичу, ні в кого немає

 сумніву  необхідності  прийняття  такого нормативного

 акту.

      Але  на  мою  долю  випало  служити у колишньому

 Радянському війську, коли будло введено в дію колишнє

 положення  про відповідальність військовослужбовців і

 я  ніколи не забуду, коли рядові солдати писали листи

 щоби  їм  висилали  батьки гроші тому що все вкрадено

 було  списано  на  крайніх в оцій ситуації. Тому мені

 здається  -механізм  введення цього акту нормативного

 повинен бути дуже серйозно детермінований.

      Дякую.

 

      ЛУПАТ  А.  В.  Я  можу тільки погодитись з вашим я 
 я                           - 51 - я 

 зауваженням.  Так,  треба  дуже  уважно  ставитись до

 питань   розслідування   проблем   з   відшкодуванням

 збитків,  нанесених  державі.  І,  звичайно, можна це

 зробити  тільки  на  підставах  суду, якщо це йде про

 значні суми.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Анісімов, будь ласка.

 

      АНІСІМОВ   Л.  О.,  178  виборчий  округ,  місто

 Запоріжжя.

      Ну,  я  в  продолжение  заданного вопроса... Чем

 платить   -одна   сторона;   как   стыкуется   данный

 законопроект   с  существующей  нормой  (есть  Кодекс

 законов "О труде", где нанесение материального ущерба

 на  сегодняшний  день  Законом  предусмотрено не выше

 среднезработной  платы,  если это не ропкручивать еще

 через  суд). Ну, и вы уже ответили -я хочу, чтобы еще

 раз   подтвердили:  все-таки  суд  стоимость  и  вину

 подчиненного   или   лица,  назначенные  (потому  что

 единоначалие  в  Армии тоже имеет место и не хотелось

 бы,   чтоб  это  единоначалие  работало  против  прав

 человека...).

      Спасибо.

 я 
 я                           - 52 - я 

      ЛУПАТ А. В. Це враховується. І, звичайно, основа

 матеріальної  відповідальності  військовослужбовця  у

 великих  розмірах  наступає  тільки  після  суду.  Що

 стосується  незначних  втрат  (ну, наприклад, загубив

 сьогодні  штик-ніж  солдат)  -це пріоритет командира.

 Але   це   не   виходять   за  межі  встановленого...

 встановлених  норм в нашій державі. Про це ви якраз і

 сказали.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      З ЗАЛУ. Заодно - зарплата рядового?..

 

      ЛУПАТ  А.  В.  Сьогодні  600  тисяч  отримує наш

 солдат-рядовий,  а  солдат  Російської  Федерації  (у

 карбованцях)   отримує   450   тисяч.   Зате   офіцер

 російської Армії отримує в 2, 8 рази більше.

      Будь ласка.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поровський, будь ласка.

 

       ПОРОВСЬКИЙ.

 

      Шановний   пане  генерале,  без  сумніву,  закон

 потрібний,  і  нести  відповідальність  за втрачений я 
 я                           - 53 - я 

 штик-ніж, вкрадений бушлат,  чоботи потрібно.

      Але  я  хочу  продовжити запитання котре задавав

 вам   напередодні:   чи   не  здається  вам,  що  ми,

 вболіваючи  за  дрібний  інвентар, втрачаємо набагато

 більше  -шахти  стратегічних ракет, які зобов'язались

 знищити,  коштують мільярди доларів в світових цінах,

 а   можливо,   вони   взагалі  є  безцінними.  І  ми,

 вболіваючи  за малоцінний інвентар, страчаємо, губимо

 техніку, яка коштує  мільярди доларів, підкреслюю.

      скажіть  депутатам,  що  потрібно  вжити, щоб не

 допустити  знищення  безцінного  майна?  Можливо,  це

 перетворити  її  в командні пункти збройних сил, інші

 кроки  застосувати?  Ну  це ж трагедія буде для наших

 збройний  сил і держави в цілому.

 

       ___________. Миколо Івановичу, я вжячний за те,

 що ви підняли такий   пласт питань і проблем.

      Стосовно  отих  дрібниць.  Це  не  дрібниці.  Ви

 знаєте,   ці   дрібниці   вилились  у  140  мільярдів

 карбованців    втраченого    в   минулому   році.   А

 відшкодували  ми тільки, на жаль, на 69, 3. Тобто, ми

 не  повністю  виконуємо свої можливості для того, щоб

 поставити все це не на  збиток державі.

      Але  ж  що  стосується  проблеми  виховання,  ми я 
 я                           - 54 - я 

 повинні   виховувати   свій  народ  і  в  тому  числі

 військових  до  бережного  ставлення  до  майна,  яке

 надала їм держава в користування.

      Відносно  шахт ви теж праві, це проблема перш за

 все  знищення  ядерної  зброї на Україні. Ми б хотіли

 залишити  і  шахти,  і  вони  б  нам не помішали. Але

 знищення ядерної зброї на Україні пов'язують, перш за

 все,  як знищення самих ядерних....... та їх запасів,

 так   і  ракет-носіїв,  і,  як  ви  знаєте,  стосовно

 договору -знищення шахти пускових установ.

      Якщо   це  поставити  на  державний  рівень,  на

 рівень   переговорів,  можливо,  щось  нам і вдасться

 зберегти.  Це  проблема  подальшої  роботи  Верховної

 Ради і Уряду, звичайно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Час  закінчується.  Дякую, Анатолій

 Васильович, сідайте, будь ласка.

 

      ___________. В мене ще одне питання.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тут ми по цьому питанню розглянемо,

 потім до того перейдемо.

 

      ___________.  Дякую. я 
 я                           - 55 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Поки що присядьте. З співподоповіддю

 має виступити народний депутат Лупаков. Будь ласка.

 

      ЛУПАКОВ Є.О.

      Шановний  пане  Головуючий!  Шановні депутати та

 запрошені!  Шановні  наші  виборці!  Подається проект

 Посанови  Верховної  Ради  України  " Про маеріальну

 відповідальність    військовослужбовців   за   шкоду,

 заподіяну державі".

      Проект  пдготовлений,  доопрацьований  Кабінетом

 Міністрів  України та Комісією Верховної Ради України

 з питань оборони і державної безпеки.

      В  багатьох  відразу  виникає  питання: "Скільки

 коштів   з   бюджету  потрібно  для  виконання  цього

 Закону?"  Це  в  нас  уже, як кажуть, закономірно при

 розгляді кожного Закону. Доповідаю. Реалізація  цього

 положення    додаткових   бюджетних   асигнувань   не

 потребує. Більше того, при чіткому   його  виконанні,

 дасть    досить   значні   надходження   до   бюджету

 Міністерства   оборони   України, для   повноціонного

 фінансування  якого   у держави на сьогодні, на жаль,

 коштів немає.

      Юридичне    обгрунтування    проекту   проведено я 
 я                           - 56 - я 

 юридичним   відділом   Секретаріату   Верховної  Ради

 України  28  березня  цього року, а також військовими

 юристами,   представниками   Академії   Збройних  сил

 України.

      Висновок  Комісії  з  питань оборони і державної

 безпеки  протокол  ь31  від  23  березня  цього року:

 внести на розгляд Верховної Ради України.

      Проект  також  узгоджений і завізований прем'єр-

 міністром  України Марчуком, Головою Комісії з питань

 оборони   державної   безпеки   Мухіним,  начальником

 Головного  управління  з  оборонниз  питань  Кабінету

 Міністрів   Лемішем,  завідуючим  відділом  з  питань

 роботи   правоохоронних  органів  Кабінету  Міністрів

 Пшеничним,  начальником  Генерального  штабу Збройних

 Сил України генерал-полковником Лопатою.

      Комісія  Верховної Ради України з питань оборони

 і   державної  безпеки  з  урахуванням  пропозицій  і

 зауважень,  висловлених  народними депутатами-членами

 комісій   спільно   з   Урядом  України  в  основному

 доопрацювала   поданий  Кабінетом  Міністрів  України

 проект  Постанови Верховної Ради України та Положення

 про  матеріальну відповідальність військовослужбовців

 за шкоду, заподіяну державі.

      І  я  пропоную  внести його на розгляд Верховної я 
 я                           - 57 - я 

 Ради.

      Розробка   проекту   цього   законодавчого  акту

 зумовлена  необхідністю створення правових засад щодо

 регулювання   питань   матеріальної  відповідальності

 військовслужбовців   за   шкоду,  заподіяну  державі,

 оскільки,  як  уже було сказано, відповідне Положення,

 затверджене ще у 1984 році Указом Президії Верховної

 Ради   СРСР,   в  даний  час  не  відповідає  чинному

 законодавству   України   та   сучасній   економічній

 ситуації і дає можливість окремим військовослужбовцям

 наших  Збройних  Сил, я вже не кажу про Чорноморський

 флот,   який  дехто  чомусь  вважає  вже  російським,

 підкреслюю, законно наносити збитки державі в занадто

 великих розмірах.

      Як приклад, можу навести факти.

      Бувший  начальник Ізмаїльського складу війського

 майна  підполковник  Айзман роздав, як з'ясували наші

 слідчі,  ну,  щедра  така  собі  людина, своїм бувшим

 начальникам  в Севастополі, Москві та в інших містах,

 навіть  літаки з Москви для цього присилали, не забув

 про  друзів з СБУ, продав уже в 90-і роки поцінам 60-

 80-их  років,  бо  майно закладалось ще тоді і по тим

 цінам,  розбазарив,  крім  значної  частини  зброї та

 майна   складу,   ще  й  цілий  військовий  завод  по я 
 я                           - 58 - я 

 підготовці  зброї  на десятках автомашинних причепах,

 який зберігався у нього як недоторканий запас, і яких

 більше  в  Україні  нема  і  не  буде.  І  що  ж?  Як

 сповістила  військова  прокуратура південного регіону

 України   1994   року,  от  чим  потрібно  зайнятись,

 взагалі,  можна  військову  прокуратуру розігнати. То

 ніби то ми весь час воюємо, а наші цивільні прокурори

 на стільки недотепи, що не розберуться, що як крадуть

 в армії. Але, як кажуть, це питання іншого закону.

      Так  от  ця  військова  прокуратура "возбуждении

 уголовного    делав   отношении......   отказала   на

 основании  пункта  2,  Статьи,  УПК  Украины". Навіть

 збитки до цього дня оцінити ніхто не може. Звертаю на

 це  увагу.  Аналогічна  ситуація  і  в  бувшому  КПУ,

 Київському  політичному  училищі. Роздали, розікрали,

 як то..... з червоного дерева в кінці грудня, мабуть,

 під льодом до Москви уплила, роздарили училище в щен,

 в  тому  числі  і  автомати  з  прицілами. Хто і куди

 тільки не звертався, результат шукачів правди з посад

 познімали. Все, інше як і не було.

      Останнє моє звернення до головнокомандуючого два

 місяці тому, чекаю по сей день. А там, як крали так і

 крадуть. Рівно тиждень тому 19 ящиків консервів, вони

 намагалися  вивезтиз  складу,  викликали  контрольно- я 
 я                           - 59 - я 

 ревізійну інспекцію. А вона то теж кишенькова. Прибув

 полковник  Половко,  заступник  Голови. Результат -ні

 полковника,  ні  консервів.  А  тому,  цю... потрібно

 мабуть розігнати. А нагляд передати загальнодержавним

 органам контролю.

      В  Криму  ж  цілий військовий будинок відпочинку

 "Піщаний",   разом   з  дитячим  оздоровчим  табором,

 сьогодні  б  тут  за дітей піклувалися так. На березі

 моря,  разом  з  людьми  прихватизували.  А заступник

 Генерального прокурора на моє питання з цього приводу

 заявив:  "Это  политический  вопрос!".  Виявляється і

 крадіжки тепер стали в нас політичні.

      Тому,  вважаю за необхідне, доповнити цей закон,

 положення  точніше,  в  пункті  1.  Там  дано поняття

 військовослужбовців, в яке входить: призвані на сбори

 військовозобов'язані.  Але  майже  в  усіх  подальших

 статтях  читаєм:  військовослужбовці  та  призвані  в

 збори військовозобов'язані.

      Тому  вважаю  за  необхідне  залишити лише слово

 "військовослужбовці".

      І   пара   статей   досить  цікавих.  Статтю  15

 доповнити    другим    абзацем   слідуючого   змісту:

 військовослужбовці   винні  у  використанні  техніки;

 праці  підлеглим  їм,  або інших військовослужбовців, я 
 я                           - 60 - я 

 робітників  та службовців, без попередньої її оплати,

 згідно   чинного  законодавства,  несуть  матеріальну

 відповідальность  у  10-кратному  розмірі вартості за

 використану техніку  та виконану роботу.

      По кожному конкретному випадку повинна поступати

 доповідь  міністру  оборони України по переліку ь2. З

 розглядом    питання    про    відповідність    цього

 військовослужбовця займаній посаді.

      Тоді   не  будуть  будуватися  дачі  за  рахунок

 підлеглих.

      І  останнє.  Вважаю  за  необхідне  перший абзац

 статті  16  замість  слів "а в разі відсутності таких

 даних  за  цінами,  що  обчислюються  в  порядку, які

 визначаються   Міністерством   економіки   України  "

 записати     -"все     військове    майно    передане

 військовослужбовцям    під    звіт   для   зберігання

 перевезення,  використання або для іншої мети повинна

 мати  конкретну оптово-роздрібну чи договорну ціну на

 момент  його  отримання". Це примусить і Міністерство

 оборони сьогодні розібратися -що ж у нього що коштує,

 а  не  тоді,  коли воно буде вкрадене. Як це робиться

 тоді (я приклад вже вам наводив) - ніяк.

      А  в  статті  24  навпаки.  Вважаю  за доцілдьне

 добавити  слово...  бо  кошти  там,  які повертають - я 
 я                           - 61 - я 

 повертають  через рік  уже звичайно  значно менші.

      Прийняттям цих документів, з доповненнями, які я

 пропоную,  передбачається  на  законодавчому  рівні -

 визначити     підстави    і    порядок    притягнення

 військовослужбовців     і    призваних    на    збори

 військовозобов'язаних         до         матеріальної

 відповідальності  за шкоду, заподіяну державі.

      Пропонується встановити обмежену повну підвищену

 матеріальну   відповідальність,  врегулювати  питання

 визначення розміру шкоди, порядку її відшкодування та

 обставин, що виключають матеріальну відповідальність.

      Пропоную:   прийняти  постанову  Верховної  Ради

 слідуючого змісту.

      Пункт    перший.    Затвердити   Положення   про

 матеріальну  відповідальність  військовослужбовців за

 шкоду, заподіяну У вас вона на руках є.

      Друге. Кабінетом Міністрів України у тримісячний

 строк  розробити  і  затвердити  перелік  військового

 майна,  (..........)  якого  відшкодовується  винними

 особами  у кратному співвідношенні  до його вартості.

 Привести рішення України у відповідність з положенням

 про  матеріальну відповідальність військовослужбовців

 за  шкоду,  заподіяну державі. Забезпечити перегляд і

 скасування  Міністерствами  і  відомствами України їх я 
 я                           - 62 - я 

 норматиавних  актів,  що  суперечать  цьому пооженню.

 Розформувати   органи   військової   Прокуратури   та

 Головної     контрольної     ревізійної     інспекції

 Міністерства  оборони  України. А їх функції покласти

 на   органи  Прокуратури  та  головного  контрольного

 ревізійного  управління  України  по місцях базування

 військових частин.

      Прошу   підтримати   і   прийняти  ці  документи

 сьогодні.  Бо крадуть занадто багато. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ччи  є  запитання до доповідача? 10

 хвилин,   будь   ласка,  запишіться.  Я  тільки,  так

 запишіться потім... висвітіть, будь ласка.

      Будь ласка,  Осадчук.

 

      ОСАДЧУК П.І. 206 виборчий округ, Петро Осадчук.

 

      Шановний  доповідачу, тут прозвучала така цифра,

 2,   5   тисячі   літальних  апаратів  є  сьогодні  в

 Українській  армії,  і  половина,  як  було  сказано,

 валяється  під  тином.  Чи  не можна чітко визначити,

 скільки   Українській   армії  потрібно  вертольотів,

 скільки   бойових,   скільки   транспортних  літаків,

 скільки  гармат, ракет, танків, а решту продавати? Ці я 
 я                           - 63 - я 

 гроші  могли б піти в бюджеті на потребі армії. Як ви

 на  це  дивитеся?  І  чи  правда, що сьогодні в армії

 вважається кращим той командир, який більше розпродав

 матеріальної  частини?  А як здійснюється контроль за

 використанням цих коштів? І як на законодавчому рівні

 захистити  нашу  армію  і  нашу  державу  від  такого

 вільного ринку зброї? Спасибі.

 

      ____________.  Дякую,  ну  конкретні  цифри,  це

 мабуть питання не мені, а питання Міністру оборони не

 в  прямому  ефірі  відповідати  на це запитання, хоча

 кількість  літаків,  танків  та  пушок я вважаю, що в

 Міністерстві   оборони   відомо,   менш   цінні  речі

 невідомом   на   жаль,  недивлячись  на  ті  декілька

 інвентаризацій, які прой шли по принципуц трьох - П.

      А   що   стосується   розпродажу,  то  я  привів

 приклади, які свідчать, що дійсно ті хто розкрадає на

 жальзалишається   в   повазі   тих   хто   їм  цьомуц

 потворствує, таких фактів занадто багато.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласко, Лук'яненко.

 

      ЛУК'ЯНЕНКО, 68  виборчий округ.

 я 
 я                           - 64 - я 

 

      Шановний Євген Олександрович, хотілося би почути

 вашу  думку на таку тему. Ну давно відомо і говорять,

 і  чуємо  безкінця,  що  розкрадають,  розкрадають  і

 розкрадають.

      І  створюється  враження,  що немовби взагалі це

 якесь таке стихійне лихо, ось воно іде і нічого з ним

 зробити не можна.

      Ви  навели  приклади  більш  менш  конкретні про

 розкрадання    оцього   Ізмайливського   складу.   Це

 величезні  суми,  величезні кошти і велика втрата для

 счамої Української держави.

      Скажіть будь ласка, чи не моржна було б створити

 якусь   спеціальну   комісію,  скажемо  із  депутатів

 Верховної  Ради,  можливо  під вашим керівництвом або

 під  керівництвом  одного  із інших офіцерів, які є в

 нас  у  Верховній  Раді  для того, щоби провірити ось

 конкретний   цей   факт   і  дійсно  людей  засудити,

 розслідувати  все  як  слід  і  засудити так, якби це

 відповідало  нашому закону.

      Тобто,  відновити  контроль  за  зброю  на рівні

 суворого дотримання порядку.

 

      ____________. Дякую. я 
 я                           - 65 - я 

      Я  вважаю, що з прийняттям ось цього закону, хоч

 правда  як  кажуть, що закон немає зворотньої дії, бо

 тоді  діяв інший закон про якеий я вже вам казав, але

 я  вам  було  б  задоцільно,  дійсно,  створити  таку

 комісію.   Але  їхати  в  Ізамаїл  не  треба,  ботака

 величезна папака документів всіх актів, всі документи

 знаходяться  у  мене  в  Києві.  І  я  думаю, що буде

 прийнято  таке  рішення Верховної Ради треба все-таки

 добити  це питання, то я б тільки з радістю очолив цю

 комісію. Але треба ще й питання і інше, з Генеральною

 прокуратурою   хай  розберемося  давайте...  І  після

 цього,  я  вважаю, що таке питання піднімати, дійсно,

 треба, бо таких фактів у нас, на жаль, дуже багато. І

 ці... такі факти, фони, на жаль, лежать в Генеральній

 прокуратурі   -вже   ці  факти  при  розгляді  роботи

 Генеральної  прокуратури  ми  теж  тут чули... Так що

 працювати  тут  нам,  перш  за  все,  теж  надо більш

 конкретно.

      Я  вважаю,  що  вашу  пропозицію  я  б з радістю

 підтримав.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Симоненко, будь ласка.

 

      ___________. От кажуть, що не входять збереження я 
 я                           - 66 - я 

 майна до нас...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема Симоненка? Малєвський.

 

      МАЛЄВСЬКИЙ О.Т., 404 виборчий округ, херсонщина.

      Євген Олександрович!

      Я  так  зрозумів,  що  з прийняттям цього Закону

 справи   із...   покращать  ту  жуткую  картину,  яку

 нарисував генерал і ви...

      Але  я  думаю,  що  на  сьогодні  у  нас  досить

 законодавчої  бази  з  тим,  щоб ті виновні, значить,

 несли відповідальність.

      Мене  дивує  непослідовність  ваша - ви  недавно

 голосували   проти   зняття  Генерального  прокурора,

 значить,  і  сьогодні кажете, що навіть в Генеральній

 прокуратурі знаходяться матеріали, які не ведуться...

 по  яких  не ведеться розслідування. То чи зможемо ми

 при такій постановці навести порядок в державі?

 

      ___________.  Дякую. Значить, ну, як каужть, щоб

 вам було відомо: коли голосувалося незадовільний стан

 роботи  Генеральної прокуратури (теж поіменно, вам це

 теж  відомо)  -я  голосував "за". А коли голосувалося

 безпосередньо Дацюка, я голосував "проти". я 
 я                           - 67 - я 

      Да,  тут  є  деякі  питання,  і  треба  над ними

 працювати   в   Генеральній   прокуратурі  і  в  усіх

 прокуратурах.  Я  тут  питання  піднімав  кокретно, і

 наводив  факт  про бувшу прокуратуру Одеського округу

 (нині  -прокуратура  Південного  регіону)  як працює.

 То  -тільки один з фактів, на жаль. А їх то... сотні,

 якщо не більше!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Шестаков.

 

      ШЕСТАКОВ, 137, Мариуполь, Комиссия по обороне.

       Уважаемый коллега, скажите, вот вы обращались к

 Верховному  главнокомандующему с депутатским запросом

 и  два  месяца он вам не отвечает. Не является ли это

 следствием  подписания  Конституционной  угоды, когда

 Веврховный     главнокомандующий,    грубо    говоря,

 игнорирует Верховный Совет и народного депутата, если

 не сказать еще жестче. Это вопрос  к  вам.

      А  ответ  на вопрос Левка Григорьевича, то я вам

 скажу  больше  еще, что поставлена задача и это очень

 четко  росматривается,  когда я взял работу по АН-70,

 то    поставлена    задача    уничтожить   украинскую

 авиационную промышленность спецслужбами из-за бугрья.

      Спасибо. я 
 я                           - 68 - я 

 

       ___________. Дякую за перше запитання.

      Справа   в   тому,  що  Конституційну  угоду  ми

 записали  зовсім недавно, а документ я відіслав, як я

 вже сказав, 2  місяці.

      Наскільки  мені  відомо,  в понеділок в нас буде

 зустріч безпосередньо з Верховним головнокомандуючим,

 і я йому безпосередньо задам це питання.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прохав  би народних депутатів по

 суті  нашої постанови, бо ми зараз почнемо розглядати

 театр  військових  дій,  як він формується і куди він

 буде направлений.

      Будь ласка, Яворівський.

 

         ЯВОРІВСЬКИЙ.

 

         Шановний колего, я переконаний в тому, що цей

 закон,   поправка,   власне  кажучи,  уточнення  цього

 закону,   таки  буде  діяти  і  ми  мусимо  за  нього

 проголосувати.  Буде  діяти,  тому  що  практично все

 розікрадено, і буде якась пауза для того, щоби нажити

 потім  нове  і  після того він уже буде діяти так, як

 слід. я 
 я                           - 69 - я 

      Коли   я  служив  у  армії,  то  старшини  крали

 макарони і сіль. Зараз інший  рівень.

      В  мене  до  вас  два  коротких запитання: ви як

 представник  нашої  поважної  комісії військової, чим

 закінчилась ця історія, яка, можливо, дала величезних

 поштовх крадіжкам тим всім в армії, які ми маємо щодо

 літаків  у  Старокостянтинові.  Чим  ця  вся  історія

 закінчилась? Преса зараз дуже багато про це пише. Про

 те,  що  знали дещо і місцеві органи Служби безпеки і

 таке інше.

      І  друге.  Болюче  просто питання, я думаю, воно

 багатьох  депутатів  цікавить.  Раніше  Те,  що  була

 корукція  в,  так  би  мовити,  цивільних  вузах  -це

 зрозуміло. Але армія завжди, армійські училищи завжди

 залишалися більш-менш чистими в цьому відношенні. Те,

 що зараз відбувається... Скажімо минулого року ...

      Я  завершую. Минулого року двоє хлопців-сиріт із

 мого  округу,  яких  рекомендувала  школа,  і  ріст і

 здоров'я,  прекрасно  вчаться.  Я  навіть  написав їм

 таку депутатську рекомендацію до училищи, і в училищі

 сказали:"Депутатська рекомендація -це хорошо, але что

 вы под нее еще подложите?".

      Дякую.

 я 
 я                           - 70 - я 

      ___________.  Дякую.  Ну, что подложите? Нажаль,

 це  питання не тільки у військовий училищах, але саме

 страшне,  що якраз в військових училищах воно теж має

 місце.

      А що стосується літаків в Староконстантинівську?

 Да,  я  знаю,  нажаль,  не  більше ніж ви, тому що за

 останні  півроку,  коли  я  працюю  в  Верховній Раді

 комісія   це   питання...,   можливо,   вона   раніше

 розглядала,  не знаю, зараз не розглядала, на скількі

 мені відомо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чикал.

 

      ЧИКАЛ А.В.

 

      Олег  Алексексеевич!  Я  просыл  не слово, а два

 слова   выступыть.   Поскольку   я   сейчас  исполняю

 обязанности  председателя Комиссии з питань оборони і

 державної  безпеки. Я вижу, что некоторые мои коллеги

 зотят  этот вопрос перенеста в другую плоскость и тем

 самым создать и не проголосовать.

      Уважаемые  коллеги!  Надо себе сейчас всего один

 вопрос.  Что  послежило,  что  Министерство обороны и

 наша  комиссия  вышла  с  предложением  в  том, чтобы я 
 я                           - 71 - я 

 принять  постановление  на основе чего родится Приказ

 Министра  обороны  Украины про видповидальнисть наших

 военнослужащих?

      Первое.  Положение  и Постановление, в том числе

 Приказ  министра  обороны  СССР сегодня утратили силу

 свою.

      Другое то, что у нас появились Воореуженные Силы

 Украины.  Посему  Министерство  оброны наша Комиссия

 поддержала  и  вышла с проханням в том, чтобы сегодня

 принять   Постановление,   которое   бы   дало  право

 приостановить разворовывание нашего добра с вами.

      Я  бы  не хотел, чтобы сегодня тут делали допрос

 Лупакова,  сколько  там  самолетов,  танков.  Давайте

 примем  такой вопрос, вынесем в закрытом режиме, и, я

 думаю,  министр  или начальник Генерального штаба нам

 доложит.

      Сегодня   конкретное   предложение:   поддержать

 Постановление    Верховного    Совета,   чтобы   дать

 возможность    притягать    военнослужащих,   которые

 умышленно разворовывают наше народное добро.

      Спасибо.

 

      _____________

      Ну,  я  думаю, це питання відповіді не потребує. я 
 я                           - 72 - я 

 Але я ще раз.

      Шановні депутати, і начальник Генерального штабу

 приводив, що 100 карбованців зараз, коли він вкрав на

 100  мільйонів  або ще зниищв там і 100 карбованців з

 нього, ну, це ж... це якраз сприяє розкраданню.

      Тому  треба, я вас прошу, сьогодні прийняти його

 потрібно  з отими доповненнями, бо вони дуже важливі,

 суттєві.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Я... Час закінчився, одну хвилинку.

      Я  хотів  би вас теж запитати, в мене таке право

 є.

      У  нас  є  на руках проект Постанови, яку всі, я

 зрозумів,  мають і розглядали. Ви з трибуни внесли ще

 одне доповнення. Воно погоджено з Комісією чи ні?

 

      _____________

      Ні, я сказав, що це моє доповнення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні,  ну, давайте так і говоріть, що

 Комісія  пропонує  це,  а  особисто  ви пропонуєте ще

 інше,   до   речі,   воно   не   має   відношення  до

 сьогоднішнього питання. я 
 я                           - 73 - я 

 

      _____________  Ні,  воно  якраз  має, тому що ті

 проблеми,   які   на   сьогодні   є:   і  прокуратура

 кишенькова,  і  (..........), -я вам наводив приклад,

 що вони не роблять.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Воно не вирішується таким чином. До

 майна не прив'язуються такі питання.

      Тому  давайте ми його будемо розглядати, мабуть,

 окремо. Але я поставлю на голосування, якщо ви будете

 наполягати.

 

      _____________ Наполягаю.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Сідайте,   будь   ласка.   Чи   є

 необхідність обговорювати цю постанову? Нема.

      Я   ставлю  спочатку  питання  про  затвердження

 положень. Це перший пункт постанови. Я ставлю його на

 голосування.      "Положення      про     матеріальну

 відповідальність    військовослужбовців   за   шкоду,

 заподіяну в державі". Прошу голосувати.

      (іде голосування)

      Рішення прийнято. я 
 я                           - 74 - я 

      У  вас  є  на руках постанова, яка запропонована

 комісією   і   Кабінетом  Міністрів.  Я  пропоную  цю

 постанову  прийняти за основу. Ставлю на голосування.

 В редакції тій, яка у вас на руках.

      (іде голосування)

      Рішення прийнято.

      Сьогодні  тут  висловлювались  думки  з  приводу

 того,  що  можливо  у  зв"язку  з  цим положенням нам

 можливо   прийняти   якісь   зміни  до  кримінального

 Кодексу.  Я  не  готовий  сьогодні  відповідати на це

 запитання, але пропоную вам такий варіант.

      Записати  ще  один  пункт. Доручити  комісії з

 питань  законності  і  правопорядку  внести необхідні

 зміни  до  законодавчих  актів,  що  витікають з цієї

 постанови.  Якщо  буде  необхідність  в  цьому, нехай

 запропонують.

      Підготувати   і   розглянути   пропозиції.  Нема

 заперечень?    Ставлю    на    голосування.   Зніміть

 голосування.  Від  комісії Чупахін, я бачу заперечує.

 Будь ласка, включіть Чупахіна.

 

      ЧУПАХІН

 

      Уважаемый Алексей Алексеевич, уважаемые народные я 
 я                           - 75 - я 

 депутаты!

      Это  Положение  не  требует никакого изменения к

 существующим  законодательным  актам.  Потому что оно

 разрабатывалось   на   основе   существующих  уже.  И

 Положение     никак     не     может    противоречить

 законодательным  актам,  потому что даже по рангу оно

 стоит ниже законодательных актов.

      И   необходимости   принимать   и  давать  такое

 поручение Комиссии  у нас нет совершенно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну  давайте  так  -давайте  доручим

 Коміссіям розглянути необхідність внесення додаткових

 змін. Хай все-таки профільна Комісія подивиться. Нема

 заперечень?

      В   цій   редакції   ставлю   на  голосування як

 доповненнях до  прийнятого за основу.

      Тому,  це серйозне питання. Ми приймаєм, дійсно,

 після  1984  року перший такий документ. Підтримайте,

 будь ласка.

 

      "За" -

 

      Приймається.

      Депутат Лупаков пропонував з голосу теж тут одну я 
 я                           - 76 - я 

 поправку...  доповнення.  Я  не знаю, ви настоюєте на

 ньому?

      (Шум в залі)

      Так, будь ласка. Яворівський.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ.

      Я...  Шановні колеги! Яворівський. Для того, щоб

 не  просто  відмахнутися  від  цього  питання... Ми ж

 розуміємо,  що  проблема  є і як державні люди ми неї

 повинні  займатися.  Через  те,  я  думаю,  що  вихід

 пропоную  такий:  дати  протокольне доручення Комісії

 добре  вивчити це питання. Про доцільність військової

 прокуратури,  бо  так його приймати згарячу і згарячу

 відкидати було б  не розумно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Нема  заперечень?  Щоб  Комісії  з

 оборони  і  безпеки  і  також...  Слухайте уважно. Ви

 реагуйте  якось  спокійніше....  І Комісія Євдокимова

 розглянути  це  питання  -даєм протокольне доручення.

 Нема заперечень?

      І  Стретовича.  Так,  так.  Даєм  трьом Комісіям

 протокольне  доручення розглянути пропозицію депутата

 Лупакова.

      Я  вважаю, що голосувати не потрібно, це витікає я 
 я                           - 77 - я 

 з нашої розмови.

      Так. Більше доповнень не було.

      (Шум в залі)

      Будь   ласка,   депутат  Лук'яненко.  Зараз  вас

 включать, почекайте.

 

      ЛУК'ЯНЕНКО.    69 виборчий округ.

      Доповнити    там,   продовжити   оте:   створити

 спеціальну  комісію  з  депутатів  Верховної Ради для

 розслідування фактів розкрадання військового майна.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

      "за" -

 

      Не пройшла пропозиція.

      Ставлю    в    цілому.   Ну,   навіщо,   давайте

 проголосуєм.   Давайте  в  цілому  проголосуєм,  якщо

 будуть   якісь   питання,  тоді  поіменно.  В  цілому

 Постанова.

 

      "за" -

 

      Рішення прийнято. я 
 я                           - 78 - я 

      Положення ми затвердили. Ми окремо проголосували

 за  положення.  Все  правильно.  Давайте  далі йти по

 нашому порядку денному.

      Про проект Постанови Верховної Ради України "Про

 питання   нагляду  за  безпечним  веденням  робіт  на

 підприємствах,  установах  і організаціях  військових

 формувань та органів внутрішніх справ і Служб безпеки

 України". Доповідач Лопата Анатолій Васильйович, будь

 ласка. 10 хвилин хватить? Будь ласка.

 

      ЛОПАТА   А.   В.  Шановний  головуючий,  шановні

 народні   депутати,   дозвольте   запропонувати   вам

 Постанову "Про державний нагляд за безпечним веденням

 робіт  на підприємствах, установах і організаціях і у

 військових  частинах, військових формувань та органів

 внутрішніх справ і Служби безпеки України".

      У   ході   підготовки   і   прийняття  державних

 нормативних  актів  України з  охорони праці, не було

 враховане  питання  державного  нагляду  за безпечним

 веденням   робіт  особами,  з  якими  не  укладаються

 трудові   договори: з  військовослужбовцями  рядового

 складу,  прапорщиками  і  офіцерами  як Міністерством

 оборони, так  і  інших  силових  структур, а також за

 проектуванням,      виготовленням,     монтажем     і я 
 я                           - 79 - я 

 експлуатацією  об'єктів, що  працюють  під  тиском, і

 підйомних    споруд    військового   і   спеціального

 призначення.

      Це:    балони     повітряного    пуску    машин,

 пожежогасіння,  що  встановлені  на  танках,  бойових

 машинах  піхоти,  в  пускових  установках; балони, що

 утсановлені на бойових літаках і ракетах, ємкості для

 заправки ракет, установки і крани для підйому ракет і

 спеціальні     підйомні    споруди    в    комплексів

 протиповітряної оборони.

      Установки    для    підйому    глибинних    мін,

 дезинфіційні  душові  установки,  вантажні  ліфти  на

 пускових   установках,   захисних   спорудах,   котли

 високого тиску, що встановлені на військових короблях

 та інші.

      До  розпаду Союзу державний нагляд забезпеченням

 веденням  робіт  на  об'єктах підвищенної небезпеки в

 Збройних   Сил   здійснювала  Інспекція  котлонагляду

 Міністерства  оборони  Союза,  якій  було надано таке

 правило  рішення  військово-промислової  комісії Ради

 Міністрів колишньої СРСР від 1991 року.

      Основними  завданнями  Інспекції були: державний

 захист  соціальних прав військовослужбовців, усунення

 причини  і умов, що спричинили до виникнення аварії і я 
 я                           - 80 - я 

 травматизму,   забезпечення  єдності  вимог  добудови

 об'єкті  в  військового  призначення і організації їх

 безпечної експлуатації у Збройних Силах.

      Реєстрація    об'єктів,   проведення   технічних

 іспитів  і узгодження технічних умов, видача дозволів

 на   виготовлення   об'єктів,  у   тому   числі   на

 виготовлення  об'єктів на підприємствах інших відомств

 за  замовленням Міністерства оборони.

      Під  част  створення  Збройних  Сил  України  на

 основі зазначеного вище рішення військово-промислової

 Комісії,  за узгодженням з Держгіртехнаглядом України

 (зараз    Держнаглядохоронпраці)   наказом   міністра

 оборони  для  вирішення  перерахованих  завдань  були

 створені   органи  державного  технічного  нагляду  в

 Збройних Силах України.

      З виходом у жовтні 1992 року Закону України "Про

 охорону  праці",  ці органи юридично втратили функції

 державного  нагляду,  що  були їм надані у відношенні

 військовослужбовців     і     об'єктів    військового

 призначення.     Ці     функції     не    надані    і

 Держнаглядохоронпраці,  так як дія Закону і державних

 нормативних    актів    про    охорону    праці    на

 військовослужбовців   і   на  об'єкти  військового  і

 спеціального  призначення не поширюються. У зв'язку з я 
 я                           - 81 - я 

 тим,  що органи нагляду Міністерства оборони юридично

 не    правомочні   вимагати   безумовного   виконання

 державних  нормативних  актів, держстандартів, правил

 підприємств,   інших   міністерств  і  відомств,  які

 виготовляють   об'єкти   військового  призначення  за

 замовленням Міноборони, неможливо забезпечити єдність

 вимог   до   будови  цих  об'єктів,  що  в  кінцевому

 результаті   знижує   їх   якість  при  виготовленні,

 експулатаційні   характеристики,   надійність,  і  як

 слідство   бойову   готовність   техніки,   на   якій

 установлені ці об'єкти.

      В   даний   час  з  чотирьохсот  тисяч  об'єктів

 Котлонагляду і підйомних споруд Міністерства оборони,

 за  якими повинен здійснюватись державний нагляд, 246

 тисяч  92 об'єкти установлені на озброєнні та бойовій

 техніці і обслуговується тільки військовослужбовцями.

 Наскільки  небезпечні  ці  об'єкти  свідчить і те, що

 потенційна енергія вибуху балону місткістю 40 літрів,

 з робочим тиском 350 атмосфер дорівнює енергії вибуху

 85-міліметрового  снаряду.  Які  можуть бути наслідки

 від цієї аварії - вам, можливо, відомо...

      Стан,  що  склався,  не дає можливості своєчасно

 попередити ці аварії і нещасні випадки, які пов'язані

 з  наробками  у конструкції цих об'єктів, впливати на я 
 я                           - 82 - я 

 усунення   цих   недоробок,  і  тим  самим  захистити

 військовослужбовців у процесі проходження ними служби

 як фізично , так і соціально.

      У  зв'язку  з викладеним вище вважаю, що питання

 за  державним наглядом за безпечним веденням робіт на

 підприємствах  і  установах,  організаціях військових

 формувань  України  потребує вирішення на державному

 рівні.    Вирішення   цього   питання   не   потребує

 додаткових  фінансових затрат, так як органи нагляду

 в  Міністерстві  оборони фактично є, необхідно тільки

 надання їм певних функцій державного нагляду.

      Шановні   народні   депутати,  ураховуючи  різну

 підпорядкованість військових формувань України вважав

 би  за  доцільне  прийняття  внесеного  на ваш рогляд

 проекту   постанови   Верховної   Ради   України  для

 важливості подальшого прийняття остаточного рішення з

 порушеного питання Кабінетом Міністрів  України.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  народні  депутати,  ми  це

 питання    вже    розглядали,    пам'ятаєте,   давали

 протокольне доручення чотирьом комісіям, які дали нам

 сьогодні   доопрацьований   проект   рішення?   Чи  є

 необхідність його ще заготрювати і обговорювати? я 
 я                           - 83 - я 

      Є пропозиція проголосувати. Тут враховані всі ці

 результати обговорення, які ми вели.

      Тому я ставлю на голосування.

      Прошу підтримати.

 

      (йде голосування)

 

      "За"

      Рішення

      Хтось не голосував?

      Ставлю ще раз на голосування, тут мені називають

 прізвища, хто не чув, чули всі. Я прошу, підтримайте.

 

      "За"

 

      Рішення прийнято.

      Дякую. Сідайте, будь ласка.

      Роглядається  питання "Про проект Закону України

 про  внесення змін і доповнень до деяких законодавчих

 актів   України  з  прикордонних  питань".  Доповідач

 Шишолін  Павло  Анатольйович -перший заступник голови

 Державного  комітету  у  справах охорони і державного

 кордону.

 я 
 я                           - 84 - я 

      ШИШОЛІН П.А.

 

      Шановний Головуючий! Шановні народні депутати! З

 метою вдосконалення законодавчих актів, які регулюють

 діяльність  прикордонних військ по охороні державного

 кордону  України, Державний комітет у справах охорони

 державного  кордону  вносить  пропозиції  про зміни і

 доповнення  у  Закон  України  "Про  державний кордон

 України",   "Про   прикордонні  війська  України"  та

 Положення   "Про  порядок  комплектування, військово-

 матеріальне   технічне   і   фінансове   забезпечення

 прикордонних військ України".

      Це  викликано істотними і вцілому несприятливими

 для   України  змінами  в  обстановці  на  державному

 кордоні.  В 1994 році порівняно з 1992 роком більш як

 у  4 рази зросла кількість спроб порушення державного

 кордону.  В 1994-1995 роках прикордонниками затримано

 29 тисяч порушників державного кордону, попереджено 3

 тисячі   спроб   використання  чужих  та  підроблених

 документів для в'їзду за кордон. Розширюються маштаби

 нелегальної   міграції   іноземних   громадян   через

 територію  України та контрабандна діяльність. Значна

 частина  (понад  80 відсотків порушників кордону) -це

 іноземні  громадяни,  в тому числі 11 тисяч вихідці з я 
 я                           - 85 - я 

 країд  Південно-Східної  Азії, Близького і Середнього

 Сходу,  Африки,  а  також  Румунії.  Більшість  з них

 прибувають  транзитом  через  територію  держав СНД і

 роблять спроби нелегально залишити Україну і податися

 у країни Західної Європи.

      Ця  категорія  порушників  намається створити на

 волинському,     львівському,    закарпатському    та

 чернівецькому  напрямках найдійні канали переправи за

 кордон своїх співвітчизників.

      В   1994   році   прикордонними   військами   на

 визначених  напрямах  затримано  понад  3 тисячі груп

 таких  порушників  чисельністю  від  3  до 50 чоловік

 кожна. В цілому 15 з половиною тисяч чоловік.

      Злочинці  вживають  активних  заходів для пошуку

 серед місцевих жителів провідників та посібників, які

 б  за  значну  винагороду  в  іноземній валюти можуть

 організувати  та  здійснити  переправу  через кордон.

 Певна  частина жителів прикордонних районів, областей

 не  могла  устояти  перед такою спокусою. На жаль, до

 цього виявилися причетними і наші військовослужбовці.

      Особливу  тривогу  викликає обстановка в пунктах

 пропуску  через  державний кордон та прилеглих до них

 районів,  збільшилась  кількість  протиправних  дій з

 боку  осіб,  які перетинають державний кордон. Окремі я 
 я                           - 86 - я 

 іноземці  та  громадяни  України  відверто проявляють

 грубість,  відмовляються  виконувати  законні  вимоги

 прикордонників   і  представників  інших  контрольних

 служб, що працюють в пунктах пропуску.

      На  окремих  напрямках  активно  діють  злочинні

 групи,    які    займаються    рекетом,    грабежами,

 розбійницькими  нападами  на  осіб,  які  перетинають

 кордон.  Тих  злочинців  відчувають на собі офіцери і

 прапорщики  прикордонних  військ  та  члени їх сімей,

 яких   примушують  під  загрозою  розправи  нехтувати

 сумлінним виконанням своїх службових обов'язків.

      У   пропонованих   змінах  Закону  України  "Про

 державний  кордон України" (стаття 9) дається поняття

 пункту  пропуску через державний кордон. Це дозволить

 уникнути   робіжностей,  які  є  в  тлумаченні  цього

 питання,  встановити межу чинних прикордонних, митних

 та   інших   правил,   які  регулюють  пропуск  через

 державний кордон.

      Відсутність  контрольованих  прикордонниками  та

 органами   внутрішніх   справ  районів,  які  б  мали

 спеціальні    правила    в'їзду,    перебування    та

 пересування,   відкрило   доступ   вім   без  винятку

 громадянам,  в  тому  числі  іноземцям, безпосередньо

 дійти  до  кордону та позбавило прикордонні війська і я 

                         - 87 - я 

 органи внутрішніх справ можливості ефективно приймати

 злочинну  діяльність  на  кордоні та прикордонні, яка

 значн активізувалася.

      Предметом   злочинних   посягань   стала   цінна

 сировина,  природні  багатства  та  інші  матеріальні

 цінності.  За  1994-1995  роки  прикордонниками  було

 затриманоконтробанди  на  суму,  приблизно, 380 млрд.

 крб.  Визначено Постановою Кабінету Міністрів України

 номер  304,  від  12  травня  1994  року, прикордонна

 смуга,  з її максимальною сировиною вийшла на окремих

 напрямках до 5 тис. метрів, як показує практика, не є

 надійною   перепоною   для  рішучих  і  зухвалих  дій

 порушників кордону та інших злочинців.

      Як  приклад,  можна  покластися на законодавство

 багатьох   європейських   держав,  де  без  обмеження

 конституційних  прав  і  свободи громадян встановлені

 контрольовані прикордонні райони на глибину від 10 до

 15 км. Приклад, Фінляндія,  Польща, Румунія та інші.

      Ми  пропонуємо змінити редакцію статті 22 Закону

 України про державний кордон та внести до неї поняття

 "контрольований  прикордонний район", а також порядок

 його встановлення.

      У  зв"язку  з тим, вносяться часткові зміни і до

 статтей 23 та 24 цього Закону. Прийняття цих поправок я 
 я                           - 88 - я 

 дасть  можливість  прикордонникам, Органам Внутрішніх

 Справ   організувати  контроль  за  в"їздом,  виїздом

 прилеглих  до  прикордону  територій, дозволить більш

 ефективно охороняти державний кордон та стабілізувати

 обстановку у прикордоні.

      На  скільки  на  прикордонні  війська  покладені

 завдання   охорони,   дипломатичних  та  консульських

 представництв  України  за  кордоном,  а також захист

 військовослужбовців     прикордонних    військ    від

 перешкодування виконання на них покладених обов"язків

 і  здійсненню  наданих  прав та створення спеціальних

 підрозділів  -є  необхідність  внести  доповнення  до

 Статті 6 Закону України про прикордонні війська.

      Доповнення  та  зміни до статтей 6 та 7, 8 цього

 закону  конкретизують обов"язки та права прикордонних

 військ,  основні засади використування і застосування

 зброї,  бойової техніки і спеціальних засобів під час

 охорони  державного  кордону  та  права  прикордонних

 військ щодо накладання адміністративних стягнень.

      Ряд  змін  у  Законі викликані прийняттям Закону

 України та загальний військовий обов'язок і військову

 службу, інших законодавчих актів.

      Вважаємо  за  необхідне статтю 11 Закону України

 "Про прикордонні війська " викласти в новій редакції, я 
 я                           - 89 - я 

 де  б  знайшло  відображення більш чіткого визначення

 спеціальних     і     правових    гарантій    захисту

 військовослужбовців   та  членів  їх  сімей  під  час

 виконання  службових обов'язків.

      Необустрій  Державного кордону України, проблема

 матеріально-технічного    забезпечення    Пркордонних

 військ   вимагають   внести  зміни  і  доповнення  до

 Положення  "Про  порядок  комплектування військового,

 матеріально-технічного   і  фінансового  забезпечення

 Прикордонних   військ  України",  що  на  нашу  думку

 допоможе  вирішити це питання в пріоритетному порядку

 як  військ  постійної  бойової  готовності,  а  також

 окремі  питання житлового, ветеринарного та торгового

 обсуговування військ.

      Введення в дію цих поправок додаткових витрат не

 вимагає.  Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Ще є запитання? Є? Я попрошу

 запишіться. Запишіться , будь ласка.

      10 хвилин на це відведем.

      Опублікуйте.

      Так, будь ласка, Кириченко.

 

      КИРИЧЕНКО М.О. я 
 я                           - 90 - я 

      Дякую. 329 Лохвицький округ, Кириченко.

      Шановний доповідачу! В мене  2 запитання.

      Перше  запитання: хто несе службу у прикордонних

 військах і особливо на контрольно-пропускних пунктах.

 Я  маю  на  увазі  те, що звелика частина начальників

 контрольно-пропускних  пунктів, а також службовців не

 являються  громадянами України. Чому Комітет до цього

 часу не поставив питання пеерд Президентом і як могли

 укладатися   контракти-договори   про   несення  цими

 офіцерами(..........)  на  нашому  кордоні.  Це перше

 питання.

      І  друге.  Чи має змогу Комітет і чи передбачено

 пропонованими  змінами  забезпечити  такий  зовнішній

 вигляд  тих людей, які стоять на кордоні, щоб не було

 стидно  бюджету  України і цим виглядом, так сказати,

 не позорилась наша держава.

 

      _____________.  Дякую. Зрозумів ваше питання. На

 ваше     питання     відповідає     так     більшість

 військовослужбовців,  які прибули на України після 13

 вересня   1991  року,  не  являються  громадянами.  Я

 народився  на  Україні,  дружина з України. Проживав,

 служив   8   рік   на   Україні,  але  я  не  являюсь

 громадянином України по закону. я 
 я                           - 91 - я 

      Позавчора   нам   прийшов   документ,  Постанова

 Президента, в якій визначено повністю порядок надання

 громадянства  офіцерам,  членам їх сімей, які прибули

 після  13 вересня 1991 року. Це питання ми порушували

 кілька  раз  на  всіх  рівнях.  Питання  це  повністю

 вирішено.

      Що  стосується  другого  питання,  яке ви задали

 мені. Якщо прикордонним військам на сьогоднішній день

 дано  40  процентів з бюджетних засобів для виконання

 своїх  службових  обов'язків,  то  ми таки виведем на

 сьогоднішній    день.    Прикордонним   військам   на

 сьогоднішній  день, щоб забезпечити молоде поповнення

 та  заміни  форми  одягу  тільки  по  обову  сьогодні

 необхідно  200  мільярдів,  яких  ми  немаєм. Даже ті

 кошти,   які  сьогодні   нам   виділені  бюджетом,  9

 трильйонів,  ми  їх  получаємо в такій мірі, що ми не

 можемо сьогодні достатньо людей одіти, інколи перебої

 бувають  і  з  продовольством. Тому що ми закупити не

 можемо.  нам  виділили кошти для будівництва. 8 тисяч

 882  сім'ї  офіцерів  сьогодні  живуть  в  різних  не

 пристосованих   приміщеннях.   Кошти,  які  виділені,

 сьогодні  нам практично не поступають. Тільки там 10-

 12 відсотків, від того, що виділено, я маю на в виду.

      Якщо  ви  нам дасте гроші, ми одінемо людей так, я 
 я                           - 92 - я 

 як  потрібно.  Ми  уже  на  сьогонішній день находимо

 різні   варіанти,   які   б  могли,  щоб  хотя  би  в

 Міжнародних  пунктах пропуска тримати нашого солдата,

 щоб  не  красніти  за  нашу  державу.  Ми  це питання

 розуміємо.  У  нас  на  сьогоднішній  день  тільки 28

 відсотків офіцерів змогли одягти нову форму одягу.

      Згідно  того положення, яке було прийняте в мене

 в  посвідченні  проставлено штампик, що я громадянин.

 Але моя жінка не громадянка.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Мулява.

 

      197 виборчий округ, МУЛЯВА

 

 

      Я  прошу вас дати відповідь на таке питання. Які

 форми   роботи,  яка  взагалі  робота  проводиться  в

 прикордонних  поселеннях  прикордонниками  на предмет

 залучення чи допомоги населенням в охороні кордонів.

      Як  ви  бачите  розвиток цієї проблеми, що можна

 зробити,  щоби  тими коштами, які ви маєте, а їх дуже

 мало  і невистачає, все-таки зробити навдійними наші

 кордони.

 я 
 я                           - 93 - я 

      ____________. Дякую, я зрозумів ваше питання.

      Значить,   ви   знавєте   традицію  прикордонних

 війське,  це  все  життя  виконуючи свої обов'язки ми

 спиралися тільки на місцеве населення і без місцевого

 населення   ми   б  ніколи  не  могли  виконувати  ті

 обов'язки, які поклвдені на нас.

      І   навіть   на   сьогоднішній  час  поки  немає

 законордавчого   документу   ми  таке  спираємося  на

 місцеве   населення,  у  нас  створені  понад  дві  з

 половиною  тисяч  груп  сприяння,  практично  у  всіх

 населених  пунктах  ми  на  неофіційній основі, я маю

 введу  немаючи юридичної основи, ведемо роботу власне

 з  людьми,  є  групи  сприяння, а зараз навіть молодт

 залучаємо до кордону.

      Але     я    хочу    сказати,    друге.    Зараз

 доопрацьовується документ і я вже виступав на комісії

 Верховної  Ради  про залучення громадкості до охорони

 громадського порядку і охорони державного кордону.

      Я  думаю,  що десь в ближайший час це питання ви

 розгляните і ми будемо дуже вдячні Верховній Раді, що

 вона  нам дасть законодавчу базу залученням місцевого

 населення до охорони кордону.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Анісімов будь ласка. я 
 я                           - 94 - я 

 

      178, город Запорожье, АНИСИМОВ

 

 

      Ну  я  продолжаю,  то  что вы сказали с трибуны,

 пограничники  это  лицо  государства  и  не только по

 одежке,   а  и  по  поведению  судят  приезджающие  и

 уездлажающие с Украины.

      Поэтому   дополняя   сказаное   сотоварищами,  я

 обращаюся   Леонид   Данилович   прямо   к  вам,  как

 Президенту     государства    и    Главнокомандующему

 вооруженных  сил.  Те требования, которые сегодня так

 чуть-чуть  прозвучали  в этом зале надо удовлетворить

 хотя бы наших пограничников.

      И  по  сути: скажите мне, пожалуйста, граница по

 периметру  -отвечают  ли новые рубежи границы Украины

 хотя  бы  тем  позициям,  которые были старые границы

 Советского   Союза?   И   по   укомплектованности,  и

 оснащенности, и так далее.

      Второе.   Укомплекстован  ли  штат  пограничными

 войсками Украины?

      И   третье.   Где   готовятся   кадры   офицеров

 пограничной службы?

      Спасибо. я 
 я                           - 95 - я 

 

      ___________. Спасибо. Понял.

      Вопрос  очень  сложный,  и  трудно  мне  на него

 отвечать... Почему? Если Західний Прикордонний округ,

 який  раніше  був приємніком нас, виконував обов'язки

 на  протязі...  по периметру 2 тисячі 200 кілометрів,

 то сьогодні ми 2 тисячі 215,7 кілометрів... Считайте,

 що  2/3 кордону нового -на молдовській, білоруській і

 російській дільниці добавилось. Звідси і всі проблеми

 по   їх   облаштуванню,   по   їх...  виконанню  ними

 обов'язків.

      На сьогодні...

 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ___________.... на сьогоднішній день по всім тим

 параметрам,  які були, повністю не відповідають: і по

 техніці (ми сьогодні в міжнародних пунктах пропуска -

 а  їх  у нас сьогодні значна кількість -не маємо даже

 елементарної  оргтехніки,  яка  б  спростила  питання

 пропуску людей через кордон. Це не від нас залежить).

      Друге  питання. По штатам. Я вам хочу доповісти,

 що  тільки  перед  сесією  Верховної  Ради у нас була

 колегія  по  питанням  з  кадрових  -це  дуже  болюче я 
 я                           - 96 - я 

 питання. Я вам називаю цифри: 1 800 офіцерів сьогодні

 не  хватає  в  Прикордонних...,  2 800 прапорщиків не

 хватає...  Але  взагалі  загальна укомплектованість -

 72%,  що  дозволяє виконувати поставлені Прикордонним

 військам завдання.

      Кадри  готуються сьогодні.... Був у нас Інститут

 Прикордонних  військ  на  базі  Хмельницького,  але 2

 місяці   тому   (єсть   рішення)   створена  Академія

 прикордонних   військ   на   базі  інституту.  Де  ми

 готуєм... В Хмельницьку.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Павло   Анатолійович,   покоротше

 відповідайте, тому що у нас часу нема...

 

      ___________. Єсть. База єсть для підготовки.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, Лук'яненко.

 

      ЛУК'ЯНЕНКО    Л.    Г.,   68   виборчий   округ,

 Республіканська партія.

      Шановний  пане  генерале,  наш  кордон, я маю на

 увазі   північний   і   східний,  по  суті  становить

 пенктірну  лінію:  пропускний  пункт,  а  оптім ніяк,

 знову пропускний пункт і знову ніяк. я 
 я                           - 97 - я 

      І  ці пропускні пункти люди навчились дуже добре

 обходити  обїжджати і так далі.

      Я хотів би почути питання, як ви плануєте і коли

 ви  плануєте,  щоб  заповнити  цю  лінію  і  щоб вона

 перестала   бути   пунктирною,  але  стала  суцільною

 лінією,  щоби ми, тобто ви, контролювали повністю цей

 кордон?

      І   друге   питання   зразу.  кордон  не  тільки

 проходить  по  землі,  по  воді, він ще проходить і в

 юридичному  плані. Чи обговорюється в вашому комітеті

 питання про прискорення запровадження візового в'їзду

 в Україну? Бо ми знаємо, що дуже багато людей вїжджає

 в  Україну  без віз, і як хочете, це далеко не завжди

 дуже  добрі  люди. То що планує комітет у цьому плані

 також?

      Дякую за відповідь.

 

       ___________.  що стосується північних і східних

 рубежів,   нами   в   завданнях  прикордонним  містам

 записано:  здійснювати прикордонний контроль, який ми

 сьогодні  повсному  обсязі виконуємо.

      Але   враховуючи   завдання,   які   перед  нами

 поставлені на сучасному етапі, ми приймаємо заходи по

 посиленню  і охорони державного кордону між головними я 
 я                           - 98 - я 

 пунктами  пропуску. Ці заходи постійно проводяться: і

 операції,  і  підсилюємо  склад  цих підрозділів, які

 виконують це завдання.

      Я  хочу  доповісти, але щоб повністю виконати це

 завдання,  нам  потрібно  знову  гроші.  Просто людей

 в..........   посадити   виконувати   там,  де  немає

 підрозділу завдання  ми не зможемо .

      І  друге  питання  що  стосується  віз.  Порядок

 надання  продажі  віз -це не компетенція прикордонних

 військ.  І  ми  цим питанням, нам було два роки тому,

 тимчасово  введено.

      Згідно   проекту,   який  зараз  поданий,  це  в

 компетенцію  прикордонних  військ не буде входити, це

 компетенція    посольств,    консульств   і   органів

 внутрішніх справ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чикол, і закінчуємо на цьому.

      Потім ви...

             (Шум у залі)

 

      ЧИКОЛ.

 

      Олег  Алексеевич, я обращаюсь и к вам, и к своим

 коллегам, которые находятся в сессийном зале. Я бы не я 
 я                           - 99 - я 

 хотел,   как   исполняющий  обязанности  председателя

 Комиссии  по  вопросам  обороны  и государственности,

 чтобы в сессийном зале с трибуны узаканивались цифры,

 которые не должны выходить в эфир. Я понимаю, что для

 многих  сегодня нету никаких секретов, таемныць и так

 далее,  однако  если..........,  что  мы  государство

 самостоятельное, эти цифры не должны озвучиваться и с

 уст тем более начальника штаба.

      Я вас прошу, если мы хотим какие-то цифры иметь,

 давайте  будем  добры  переведем  в  закрытый режим и

 выложим  все  данные:  сколько у нас кого хватает, не

 хватает, за штатом и так далее.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно.

 

      ___________.  Эти  цифры  мы  постоянно  даем  в

 открытой печати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка.

      Павло  Миколайович,  ну,  задасте співдоповіддю.

 Буде робити Кризський, будь ласка.

      (Шум в залі)

      Я попрошу депутата Кризського, щоб він уклався в я 
 я                          - 100 - я 

 3 хвилини  своєю співдоповіддю.

 

      КРИЗСЬКИЙ Ю.О.

 

      Шановні  виборці!  Шановні  народні депутати! Як

 вже    зазначалося   внесення   цього   Законопроекту

 викликано  значною  мірою   несприятливими  змінами в

 обстановці на державному кордоні. Доповідачем з цього

 приводу  наведена відповідна статистика, яка свідчить

 про   стійку   тенденцію   зростання  числа  порушень

 державного  кордону  України як з боку громадян нашої

 держави,  так  і  іноземцями.  Ускладнення  загальної

 креміногенної  ситуації у прикордоні,  погіршення там

 санітарного стану, територіі тощо.

      По-друге.  Практика  застосування  прикордонними

 військами  України чинного законодавства свідчить про

 необхідність  уточнення  його  окремих  положень щодо

 більш  чіткого визначення окремих понять, зокрема, як

 уже  тут  казалося,  поняття  " пункт  пропуску через

 державний кордон України", а также питнь, пов'язаних

 з  залучення  громадян до охорони державного кордону.

      Пропонується   також   надати   право   Кабінету

 Міністрів  України  у  разі  потреби  встановлювати у

 межах  території:  району, міста, селища, сільради, - я 
 я                          - 101 - я 

 прилеглої   до   державного   кордону,  контрольовані

 прикордонні райони.

      Ще  раз  хочу  підкреслити, важлива є пропозиція

 про  законодавче визнання основних засад застосування

 зброї, бойової техніки та спеціальних засобів під час

 оборони   державного  кордону  та  прав  прикордонних

 військ   України   щодо  накладення  адміністративних

 стягнень тощо.

      Ряд  змін і доповнень до чинного законодавства з

 прикордонних   питань   пропонується   в   зв'язку  з

 прийняттям  Закону  України "Про загальний військовий

 обов'язок  і  військову  службу",  інших законодавчих

 актів.

      Якщо   конкретизувати,   то   можна  виділити  5

 головних блоків у запропонованих змінах і доповненнях

 у  запропонованих  змінах  і  доповненнях  до законів

 України   "Про   державний  кордон"  та  "Прикордонні

 війська  України",  а  точніше,  перший блок стосовно

 змін  та більш чіткого формування понятійного апарату

 визначення   кордонів   України,   пунктів  пропуску,

 прикордонної смуги тощо; другий блок -порядок охорони

 кордону,    підтримання   прикордонного   режиму   та

 провадження робіт у прикордонній смузі; третій блок -

 уточнення  завдань  та  обов'язків, прав прикордонних я 
 я                          - 102 - я 

 військ, що сприятиме більш чіткій організації охорони

 кордонів;   четвертий   блок  -стосовно  застосування

 зброї,  бойової  та спеціальної техніки прикордонними

 військами  та  військами  повітряної  оборони і склад

 військ;  і  нарешті,  п'ятий  блок -про соціальний та

 правовий   захист   військовослужбовців  прикордонних

 військ,  порядок  їх  комплектування  та забезпечення

 тощо.

      Зазначений   проект   Закону   підготовлений  за

 активною  участю народних депутатів, учених, фахівців

 та  практиків.  Його узгоджено з владними структурами

 прикордонних  областей. При цьому врахувався досвід з

 цих  питань  деяких  європейських країн, зокрема щодо

 встановлення контрольованих прикордонних районів.

      Проект  Закону був предметом уважного розгляду в

 Комісії   з   питань  оборони  та  державної  безпеки

 минулого   скликання  та  двічі  вже  розглядався  на

 Комісії   нинішнього  складу,  яка  прийняла  рішення

 внести його на розгляд Верховної Ради України.

      Тому  я  як  голова  підкомісії  з  прикордонних

 митних   питань   і  національної  гвардії  пропоную,

 незважаючи  на  те, хто яку позицію утримує, потрібні

 чи  не  потрібні  кордони,  але  це  є  сьогодні так.

 Кордони є і вони охороняться як слід. я 
 я                          - 103 - я 

      Я  пропоную  у зв"язку з цим, сьогодні, прийняти

 постанову слідуючу.

      "Верховна  Рада постановляє. Перше. Внести в дію

 Закон України про внесення змін і доповнень до деяких

 законодавчих  актів  України  з прикордонних питань з

 дня його опублікування.

      Друге.  Встановити, що до прийняття відповідного

 законодавства  за  військовослужбовцями, прикордонних

 військ  України, який звільнено зі служби за віком чи

 за  хворобу,  або  поза  вислугою років, зберігаються

 пільги,  встановлені  Законом  України про соціально-

 правовий  захист  військовослужбовців  та  членів  їх

 сімей.

      Третє.  Доручити  Кабінету  Міністрів  України у

 двомісячний  строк  провести  у  відповіність з даним

 законом   рішення   Уряду   України,   що  стосується

 прикордонних   питань  та  забезпечити  прийняття  та

 перегляд  відповідними  міністерствами та відомствами

 України   власних   нормативних  актів  у  зв"язку  з

 введенням його в дію. Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи  є  питання  до  Кризськього?  Є

 питання. Немировський, Мовчан, так? Два. Будь ласка.

 я 
 я                          - 104 - я 

      309 округ, Одеська область,НЕМИРОВСЬКИЙ

 

       Как   раз   у   нас   очень   много   там  есть

 "прикордонних"  войск. Есть такое предложение, что мы

 знаем,  что существует определенный Указ, по которому

 50  процентов  изкято  контрабанды, акомулируется. Но

 нет  механизма  распределения. Я предлагаю, чтобы эти

 средства можна было распределять среди служб, которые

 участвуют  в  охране  границы, пропорционально ихнего

 состава. Как вы на это смотрите?

 

      ___________   Дякую   за   запитання.   Я  прошу

 вибачить, мені легше відповідаті російською мовою.

      Я должен сказать, совсем недавно группа народных

 депутатов  в количестве 10 человек проехала буквально

 по  всему...  по  всей  границе  Украины. Пряверялась

 работа   таможен   и   работа  погранвойск:  как  они

 взаимодействуют между собой, как они взаимодействуют,

 если взаимопонимания между местными органами власти и

 этими  службами... Комитетами, вернее. И этот вопрос,

 который  вы  задали  мне,  это  один из тех вопросов,

 который  мы взяли, так сказать, за основу и будем его

 разрешать в  длыжайшее время.

      Действительно,  если  и  прикордонныки и таможня я 
 я                          - 105 - я 

 будут  отчислять  определенную  сумму денег в местный

 бюджет,  будут  отчислять определенную сумму к себе в

 бюджет из того, что они удерживают, то я хочу сказать

 так:  на  содержание,  в  часности державного мытного

 Комитета  не  потрібно  буде державі виділять грошей.

 Тому  що  державний  митний  комітет прибыль приносит

 государству, значит, которая составляет и потребляет.

 Потребляет   он   10  процентов  от  того,  что  дает

 государству  сегодня.  10 процентов потребляет только

 от   того,   что  дает  государству.  Этот  вопрос  в

 ближайшее время будет вынесен на рассмотрение сесии.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Мовчан, будь ласка.

 

      МОВЧАН.

      Шановний  Юрій  Олексійовичу!  Ви  сказали, що з

 групою  депутатів  об'їхали  по  периметру  всю  нашу

 державу  і  фактично  володієте інформацією, яка дуже

 цікавить багатьох з нас.

      В зв'язку з тим, що були наведені генералом дуже

 важливі  статистичні  дані  про  ту кількість, які...

 перетинання кордонів, які відбуваються майже щодень з

 сходу  і  півночі держави -то я хотів би запитати; як

 довго  буде  тривати  процес  дебаркації  на  сході і я 
 я                          - 106 - я 

 півдні    держави кордонів. Це перше питання.

      І   друге.   Була   свого   часу  видрукувана  і

 проголошена концепція співпраці прикордонних військ з

 тими  силами  громадськими,  які  можуть  забезпечити

 додатковий  контроль  нашого  державного  кордону.  В

 Росії  ця  концепція  реалізована.  Це  козацтво, яке

 сприяє   прикордонним   військам.  Чи  враховуєте  ви

 можливості  використання  цієї  дуже  важливої сили в

 нашій державі?

 

      _____________. Я начну отвечать сразу со второго

 вашего  вопроса. Я считаю, что пропозиция, которою вы

 запропонувалы  зараз,  она  заслуговуэ  того,  щоб її

 вивчити  як  слід,  а  потім,  як кажуть, зробити уже

 висновки кінцеві.

      Що  стосується  першої  частини  вашого питання,

 процес  демар.........  (..........)  це  залежить  в

 меньшій мірі от нас, від законодавчої гілки влади. Це

 справа  виконавчої  гілки  влади. Це треба вирішувати

 питання  на рівні Урядів двох країн.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Донченко, будь ласка.

 

      ДОНЧЕНКО  Ю.  Г.  Уважаемый Юрий Алексеевич, 259 я 
 я                          - 107 - я 

 Старобельский     избирательный     округ,    фракция

 коммунистов.

      Скажите,   пожалуйста,   у   меня  в  руках  два

 документа. первый, Распоряжение Кабинета Министров от

 23 травня, где говорится о том, что Кабинет Министров

 должен расмотреть на своем заседании 12 червня вопрос

 "Про  скасування пільг, які надаються громадянам щодо

 плати за проїзд на пасажирському транспорті".

      И  ваша  статья  номер  7,  где  вы  предлагаете

 дополнить    вашего    закона    доповнити   словами:

 "користування  безплатного всіми видами пасажирського

 транспорту,  крім  таксі, залізничного, водного і так

 далі".

      Как  эти  моменты согласованы между собой? Какие

 будут  источники  финасирования  и выполнения данного

 пункта  законопроекта?  Потому  что  сейчас  это  все

 осуществляется  за  счет транспортников, а не за счет

 державы.  Поэтому мне бы хотелось знать каким образом

 это  было  согласовано  с Кабинетом Министров, данное

 положение  законопроекта.  Если  можете,  пожалуйста,

 прокоментируйте. Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Одна хвилина.

 я 
 я                          - 108 - я 

      _____________.    Я    долже    сказать,    Юрий

 Григорьевич,  что запланировать что-то, это не значит

 еще  принять.  Мы  много  планируем,  но  очень  мало

 делаем. Это во-первых.

      Во-вторых,  то,  что  мы  ставим вопрос так, что

 пограничники наряду со всеми равными им, так сказать,

 по  положению  лицами должны пользоваться льготами на

 бесплатный проезд, я я считаю это вполне справедливо,

 вполне справедливо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую,  і  ще одне запитання голові

 Комісії в закордонних справах має відношення до цього

 запитання Олійник і на цьому будемо закінчувати.

      Будь ласка.

 

      ОЛІЙНИК

 

      Дорогий    Юрію    Олексійовичув,   напіврозутті

 прикордонник  героїчно  захищають  межі нашої молодої

 держави,  а  тим  часом  в  обширах соборної Укравїни

 легально  діють під прикриттям різноманітних дорадчих

 Рад,    фондів,   інституції,   ек.......   громадяни

 іноземних  країн,  які  без  галосу  не пролазячи під

 дротом, провозять не лише народне добро, а й державні я 
 я                          - 109 - я 

 секрети.

      Чи незроджуються у наших прикордонників відчуття,

 що  у  їхні героїчні зусилля інколи намарне, оскільки

 їх продають зав спинами.

      Дякую за увагу.

 

      ____________.  Я  с  вами  полностью Борис Ильич

 согласен,  более  того,  я  скажу  так, что миф, миф,

 который у нас сегодня существует в государстве, о том

 что  нам не нужна граница, нам не нужна таможня, если

 некоторые  может  еще  считают,  что  он  так сказать

 распространяеться    в    народе    обывателем,   это

 глубочайшие заблуждение, миф об этом распространяют в

 первую  очередь  власть придержащие, те кто руководят

 портами,  те  кто  руководят  ими возможность что-то,

 кому-то давать вот они прежде всего ставлят вопрос, а

 уже так сказать несвидущий человек подхватывает это и

 в  народе  идет  такая  молва.  Я  с  вами  полностью

 согласен и разделяю вашу точку зрения.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте будь ласка.

 

      ____________. Дякую за увагу.

 я 
 я                          - 110 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Які    будуть    думки,    будемо

 обговорювати.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я ставлю проект цього Закону на голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      В цілому! Пропозиція Комісії в цілому.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Давайте проголосуємо, Олександре Михайловичу...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну, зараз, Олександре Михайловичу...

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Включіть,   будь   ласка,   Кожушко,   а   потім

 порадимось... З мотивів голосування.

 

      КОЖУШКО О.М., 145 виборчий округ.

      Уважаемые коллеги!

      По   нашему   принятому   Закону  мы  предложили

 правительству  установить  порядок,  что  все проезды

 бесплатные  на  любых  видах  транспорта  должны быть

 дотационными   и   персональными.  Кабинет  Министров я 
 я                          - 111 - я 

 сейчас работает над этим вопросом: каким образом этот

 вопрос решить. По нашим же законам...

      Сейчас  мы,  принимая Закон, еще дополняем опять

 бесплатный проезд...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно.

 

      КОЖУШКО  О.  М.  Я,  например, считаю, уважаемые

 коллеги, этот пункт необходимо вылучыты.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Э  пропозиція  прийняти  в  першому

 читанні!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      І  на  наступному тижні, маючи на увазі, що він,

 фактично,  доопрацьований,  а  є тільки маленькі, але

 принципові  зміни,  на наступному тижні його все-таки

 розглянути.   І   мати   це  на  увазі,  коли  будемо

 затверджувати порядок денний на наступний тиждень.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      В першому читанні! Нема заперечень?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Григорій   Малійович,  у  вас  заперечення  щодо

 першого читання?

      Ну,  я зрозумів, що ви заперечуєте проти першого я 
 я                          - 112 - я 

 читання  -я  так  і  говорю,  що  депутат  Манчуленко

 проти...

      Я ставлю на голосування - в першому читанні.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  ми  ставим  його  на  голосування в першому

 читанні.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення  прийнято. Доручаєм Комісії доопрацювати

 і    на    наступному   тижні   винести...   провести

 голосування. Провести голосування з цього приводу.

      Я...  Так, я знаю: зараз у нас є тут і заступник

 міністра фінансів, з цього приводу дасть інформацію.

      Але  тут в вас на руках є невелике питання. Мені

 здається,   можливо,   можна   було   б  цого  і  без

 обговорення, маючи на увазі, що це теж до військового

 комплексу,  так  сказать, відноситься. Це питання про

 стипендії  Верховної  Ради.  Питання  зрозуміле всім,

 явне, давно ми приймали рішення, що треба встановити.

 Ставлю  на  голосування.  Прошу підтримати проведення

 стипендій Верховної Ради України курсантам і слухачам я 
 я                          - 113 - я 

 вищих військових навчальних  заходів.

      Ставлю  за  основу  цей проект рішення постанови

 Верховної Ради. Тут же і положення.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення приймається.

      У  кого  будуть  доповнення,  прошу  записатись.

 Говорун, будь ласка,  включіть.

 

      ГОВОРУН. Шановні народні депутати, підтримуючи в

 цілому   законопроект,   я   просив  би  до  переліку

 курсантів  включити і слухачів вищих учбових закладів

 системи міністерства внутрішніх справ. Їх-сьогодні 18

 таких  учбових закладів.

      Я  просив  би  десь  4-5  хоча  би  місця дати і

 курсандам  слухачам цих учбових закладів.

      Дякую за  увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вважаю, що це можна підтимати, тим

 більше,  що в нас тут і Національна гвардія, і служба

 безпеки  передбачені. Нема  заперечень? я 
 я                          - 114 - я 

      Є заперечення від комісій. Будь ласка, Чупахін.

 

      ЧУПАХІН.  Олег  Алексеевич,  уважаемые  народные

 депутаты,   дело  в  том,  что  данное  постановление

 разрабатывалось  чисто  для курсантов военных учебных

 заведений,  и финансовый расчет тоже делался из того,

 что   исходили  только  для  высшых  военных  учебных

 заведений.  Учебные заведения Министерства внутренних

 дел  в  учет  не  брались.  Поэтому  для  того, чтобы

 принять  этот  пункт,  нужно  провести дополнительные

 финансовые  расчет  и найти источники финансирования.

 Поэтому,  я  думаю  так, что сегодня мы можем принять

 это  Постановление  вцелом,  а  потом по Министерству

 внутренних  дел  принять еще доповлнительно отдельное

 постановление либо дополнение к этому Постановлению.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я  не  буде  зараз  організовувати

 обговорювання  цього  питання.  Скажу  тільки,  що  у

 матеріальному    забезпеченні   навчальних   закладів

 Міністерста внутрішніх справ дещо інша система і дещо

 інші  розрахунки.  Тому  ж  там, дійсно, треба окремо

 порахувати,    окремо    прийняти    рішення.    Тому

 пропонується все-таки прийняти це вцілому, якщо ...

      Ну,   не  будемо  ми  сьогодні  без  розрахунків я 
 я                          - 115 - я 

 фінансових голосувати.

      (Шум в залі)

      Я    тоді    буду...   або   будем   розпочинати

 обговорення, або я буду  знімати, або ми...

      (Шум в залі)

      Я  ще  раз  кажу.  Це  питання  є  с фінансовими

 розрахунками,  я  поставлю. Якщо воно не пройде, тоді

 будем  пропозицію вашу: за перше читання.

      Ілясевич і Мойсеєнко.

 

      ___________.

 

      Шановні  колеги!  Справа  в  тому,  що,  дійсно,

 Чупахін  сказав  вірно:  ця  пропозиція  відходе  від

 Комісії  по  обороні  і  безпеці,  там  своя  система

 оборонна. А система ведеться, зовсім інша система, ми

 не  можем  пов'язувати.  Крім  цього, на... є рішення

 Президії  Верховної Ради, якім доручається Комісії по

 освіті  розробити також положення про такі стипендії,

 і туди увійдуть стипендії системи МВД.

      Тому прив'язувати це до цієї Постанови ми просто

 не можемо. Це буде окрема постанова.

      Тому я просив би, це зовсім різні системи, різні

 міністерства,  тому  я  просив  би  за  цю  Постанову я 
 я                          - 116 - я 

 проголосувати.  Це виважена Постанова, у всіх країнах

 світу  є стипендії конгесу чи паламенті. Лише в нашій

 країні  поки  що  цього  нема.  Це необхідно зробити.

 Повірте.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Моісеєнко.

 

      МОІСЕЄНКО В.М.

      Спасибо,   Олег  Алексеевич,  Моисеенко,  131-ый

 Макеевский, фракция "Коммунисты Украины".

      Дело   в   том,  что  именные  стипендии  вообще

 являются  большим  стимулом  к учебе, и мы знаем, что

 сегодня  проблема  эта  касается  не  только вопросов

 системы  обучения  наших военнослужбовцев или системы

 МВД.

      Я  просил бы, и я думаю, коллеги меня поддержат,

 чтобы  именную  стипендию  Верховного  Совета Украины

 сейчас   дать   поручение  протокольное  Комиссии  по

 образованию,   Комиссии   бюджетной   и  совместно  с

 Кабинетом   Министров  изучить  возможность  принятия

 такой  стипендии в целом по государству, в том числе,

 для  вузовскйо  системы,  системы,  может  быть, даже

 техникумов и других. Чем это мотивируется? я 
 я                          - 117 - я 

      Тем,  что  мы знаем по опыту работы применения в

 свое  время  стипендий имени Владимира Ильича Ленина,

 имени    Шевченка    и    других   в   бывших   наших

 государственных  учебных  заведениях.  Эти  стипендии

 имеют   колоссальное   значение,  и  единицы  на  вуз

 награждаются ими.

      Поэтому  я не думаю, что это будет такой большой

 финансовой   нагрузкой   для   нашего   бюджета,  для

 государства,   в  то  же  время  будет  стимулом  для

 повышения интеллектуального уровня нашей нации.

      Поэтому   я   прошу   дать   такое  протокольное

 поручение.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Ясно.    Я   вважаю,   що   можна

 проголосувати,   а  після  голосування  вернутись  за

 дорученням.

      Я  ставлю на голосування прийняти в цілому даний

 проект рішення, проект Постанови разом з положенням.

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      І  щодо  того  доручення  протокльного,  про яке

 говорили   депутати   Іллясевич  і  Моісеєнко,  даємо я 
 я                          - 118 - я 

 відповідним  комісіям  таке доручення: попрацювати це

 питання з можливістю його вирішення в майбутньому.

      Пропонується  надати  слово  заступнику міністра

 фінансів  України  Матвійчуку Володимиру Макарович з

 інформацією   Уряду  щодо  оплати  праці  працівникам

 освіти. Це питання, яке ми додатково внесли в порядок

 денний. Будь ласка. 10 хвилин хватить вам?

 

      МАТВІЙЧУК В.М. Сім.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Можливо і п"ять.

 

      МАТВІЙЧУК  В.  М.  Шановні  народні  депутати! З

 метою  економії  часу,  я  б  хотів  зробити  коротку

 інформацію,  але  я  хотів  би  її  розділити  на дві

 частини. В першій частині я хотів би назвати декілька

 цифр  і  можливо таким чином пояснити той стан, де ми

 знаходимся   і  пояснити  можливо  ті  причини,  чому

 склався  незадовільний  стан  з  виплатою  заробітної

 плати  в галузі освіти і не лише в галузі освіти, а й

 і  в  інших  галузях, які фінансуються з бюджету. А в

 другій частині доповісти про графік, який розроблений

 в Міністерстві фінансів щодо погашення заборгованості

 по заробітній платі і виплаті відпускних. я 
 я                          - 119 - я 

      Що   стосується   того   стану,   в   якому   ми

 знаходимось,  я  б  хоті в би вам доповісти слідуюче.

 Як  ви дуже добре пам"ятаєте, ми називали таку цифру,

 що для того, щоб фінансувати всі витраті в державі, в

 поточному  році,  нам  необхідно  було  б  мати  4, 5

 квадрильйони  доходів.  Фактично,  як ви знаєте, була

 вишукана можливість лише знайти два квадрільйони крб.

 Бюджет   по   видатках   прийнятий   в   сумі   2,  3

 квадрильйони,   таким   чином,  дефіцит  бюджету  був

 прийнятий в сумі 331  трильйон крб.

      Необхідно  сказати,  що бюджет прийнятий в таких

 цифрах.   А  чинне  законодавство,  включаючи  закони

 Верховної  Ради  і  постанови  Кабінету Міністрів, не

 були  приведені у відповідність до бюджету. У зв"язку

 з  цим  у  нас  постійно  збільшується заборгованість

 бюджетів всіх рівнів за надані їм послуги.

      Станом   на  1  січня  поточного  року  установи

 соціально-культурної  сфери  мали заборгованість десь

 до 20 трильйонів карбованців, а станом на 1 травня ця

 заборгованість  уже  складала  близько  70 трильйонів

 карбованців.

      Це свідчить про те, що ряд витрат провадиться на

 ті  заходи, які не передбачені в бюджеті. Це свідчить

 про   те,  що  у  нас  у  державі  багато  керівників я 
 я                          - 120 - я 

 бюджетних установ, керівники міністерств і відімств 6

 які мають у своїй сфері діяльності бюджетну сферу. Ще

 не  зрозуміле  те, що ми можем тратить в державі лише

 те,  що  виробляємо  і  ніхто нам не привезе коштів у

 державу,  от,  а получається -витрати здійснюються, а

 фінансувати їх немає чим.

      Дуже   складне  ситуація  складається  в  червні

 місяці.  Якщо  охарактеризувати  її,  можна  лише  от

 трьома  цифрами. Нам необхідно для виплати відпускних

 вчителям   -десь   17   трильйонів  карбованців,  нам

 необхідно   перекрити  дефіцит  пенсійного  фонду,  з

 урахуванням прийнятих рішень по підвищенні пенсій з 1

 червня  -десь  17-19  трильйонів  карбованіців. У нас

 єсть  заборгованість  по  заробітній  платі більше 11

 трильйонів карбованців в соціально-культурній сфері.

      Таким  чином, у червні місяці нам необхідно було

 б  мати, або вірніше сказати додатково вишукати понад

 45 трильйонів карбованців.

      Більше  в цьому плані я називати цифр не буду. Я

 думаю,  що уже на підставі оцих цифр можна зрозуміти,

 що ситуація надто складна, що в зв'язку із оцим у нас

 і  склалося  таке  тяжке,  значить,  тяжкий  стан  із

 фінансуванням всіх виплат. Я не буду тут говорити, що

 необхідно в цьому зробити. Ми вже багато доповідали з я 
 я                          - 121 - я 

 цієї трибуни.

      Я  хочу  лише  одне  наголосити і попросити всіх

 народних депутатів -у нас уже настав такий час, що ми

 повинні  припинити, або вірніше, накласти мораторй на

 прийняття всіх пропозицій і рішень щодо запровадження

 додаткових  пільг,  компенсацій  і  таке  інше.  Я  в

 Міністерстві   фінансів   веду   ділянку   роботи  по

 соціальному захисту населення. І до нас сходяться всі

 питання щодо запровадження різних пільг.

      От  і  сьогодні я нічого немаю проти тих рішень,

 які  ви  розглядаєте,  але  в  крайньому  випадку вже

 сьогодні    два   питання   тільки   розглянуто   про

 запровадження податкових пільг.

      Ми  не  можемо забезпечити фінансування всих тих

 випадків,  які  прийняті вже раніше. А ми продовжуємо

 на  привеликій  жаль приймати рішення, для яких немає

 джерел фінансування.

      Коротко  по  цій  частині.  Що стосується другої

 частини.  За  дорученням  Уряду  Міністерсво фінансів

 розробили   і   в   данний   час   контролює   графік

 забезпечення  виплати  відпускних вчителям і покриття

 тієї   заборгованості   по   заробітній   платі,  яка

 створилася  в  нашій  державі.  Графік  розроблений і

 контролюється  з 20 червня поточного року. Саме на 20 я 
 я                          - 122 - я 

 червня   поточного   року   за  оперативними  данними

 заборгованість по заробітній платі, обсяг коштів, які

 необхідно  для  покриття заборгованості по заробітній

 платі  і  для  виплати  відпускних,  необхідно  28, 7

 трильйонів карбованців.

      Згідно   цього   графіка,   який  ми  склалаи  в

 Міністерстві фінансів, 12, 5 трильйона карбованців із

 цієї суми повинні бути покриті за нашими розрахунками

 до  15  липня  цього  року за рахунок коштів місцевих

 бюджетів. 16 трильйонів карбованців за рахунок коштів

 державного  бюджету, надходження коштів до державного

 бюджета.  Я  маю  на  увазі,  що  з державного бджета

 будуть  профінансовані  витрати по виплаті заробітної

 плати   і  відпускних  працівникам тих  установ,  які

 фінансуються  з  державного бюджету і будуть передані

 відповідні кошти у виді дотацій в місцеві бюджети.

      Таким  чином, як я вже сказав, ми плануємо до 15

 липня   із   державного   бюджету  профінансувати  16

 трильйонів  карбованців.  Податок  вони  розподіляють

 таким чином.

      Ми плануємо до 1 липня забезпечити перерахування

 з  державного  бюджету  5, 5 трильонів карбюованців в

 тому  числі  місцевим  бюджетам  передати  2,  5  і 3

 трільйони  направити для установ, які фінансуються із я 
 я                          - 123 - я 

 державного бюджету.

      До  10  липня  5  трильйонів карбованців і до 15

 липня 5 трильйонів 500  карбованців.

      Із  20  червня  цього  року,  як  я  вже сказав,

 здійснюємо   виконання   цього   графіку   і  я  можу

 доповісти,  що  з  державного бюджету на фінансування

 цих  заходів по установах загальнодержавного значення

 уже   передано   на   виплату  заробітної  плати  477

 мільярдів  карбованців і передано місцевим бюджетам у

 вигляді  дотацій  і  перерахування коштув по взаємним

 розрахункам,  які  ми маємо з місцевими бюджетами 880

 мільярдів карбованців.

      За   виконанням   цього   графіку   здійснюється

 постійний  контроль  особисто Міністром фінансів і ми

 маємо дуже велику надію, що ми його виконаємо.

      Ми  маємо  надію  виконати цей графік за рахунок

 частини,  частина  для цього буде направлена поточних

 доходів   бюджету,   а  частина  коштів  ми  плануємо

 залучити кредит Національного банку в межах кредитної

 стелі.

       Робота   з  Національним  банком  уже  по  суті

 завершується,  визначенні  обсяги, я думаю нам удастя

 забезпечити виконання цього графіку, це коротко, що я

 хотів сказати. я 
 я                          - 124 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Чи   будуть   запитання,  я  прошу

 запишіться, 10 хвилин відведемо для цього.

      Опублікуйте будь ласка.

      Садько, будь ласка.

 

      САДЬКО В.Г., 102 виборчий округ.

 

      Шановний  Олег Олексійович, прошу передати слово

 78-му, Кочергі. 88-му!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. 88, Кочерга, будь ласка.

 

      КОЧЕРГА  В.  П., 88 виборчий округ, місто Кривий

 Ріг.

      Шановний пане Матвійчук!

      У   мене   складається  враження,  що  ви  от-от

 заплачете...

      Я  помню, що у прошлому році, у червні місяці ми

 розглядали  це  ж  питання у цьому ж самому місці і в

 цьому  ж залі... І тоді ми наполягали на тому, щоб ви

 нам той графік, про який ви сьогодні розказували, щоб

 ви нам його роздали. І це було зроблено.

      Так  от  я  хотів би задати таке запитання: чому я 
 я                          - 125 - я 

 (якщо  ви  вже  маєте  такий досвід, гіркий досвід по

 виплаті  платні  вчителям...),  ви не підготувалися в

 цьому році? Чому на опитування, яке ми мали провести,

 гроші у нас знаходилися в державі, а на виплату людям

 сьогодні  грошей  не знаходиться?.. Чи маєте ви намір

 на те, щоб на майбутнє все-таки створити такий фонд і

 виплачувати людям гроші своєчасно?

      Будь ласка.

 

      ___________.  Дякую.  Ну, що стосується графіку.

 Якщо   ви   маєте   бажання,  ми  цей  графік  можемо

 розмножити  так,  як і в минулому році, вручити його.

 Що стосується цього.

      Що  стосується побажання (я так зрозумів), щоб в

 подальшому   ми   своєчасно   забезпечували   виплату

 заробітної   плати,   відпускних,  різних  соціальних

 виплат  і  таке інше, то я вам повинен сказати, що це

 не  залежить  від  конкретних  осіб  -це залежить від

 загального  стану  в  економіці. Якщо у нас економіка

 начне працювати так, як потрібно і буде давати доходи

 до  бюджету,  то  повірте,  що  даже  спеціаліст  1-ї

 категорії  Міністерства  фінансів  може  розпреділить

 гроші  і  своєчасно їх роздати. Тому... давайте будем

 займатись економікою! я 
 я                          - 126 - я 

      Я  хотів  би  лише  добавити: от ми постійно тут

 виступаємо  із цієї триьуни, розказуємо про загальний

 стан  і  таке  інше...  Навєрно, треба було б уже нам

 заслуховувати  із цієї трибуни, значить, і керівників

 галузевих   міністерств   і   відомств,  питатись  за

 виконання плану, за таке інше, за стан економіки.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

      Шейко, будь ласка.

 

      ШЕЙКО.

      Шановний Володимире Макаровичу, виповнюється рік

 від  знасенної дати дня початку розгляду в парламенті

 питання  про виплату заробітної плати вчителям. І оце

 ми  тут  через  місяць  вас  на  трибуну  і нічого не

 виходить: учителі не можуть піти у відпустку, тому що

 платні немає.

      Уявімо  собі, що комусь у Кабінеті Міністрів або

 в нас в Парламенті не виплатили таку заробітну плату,

 думаю, що ми би  трошки захвилювались.

      Тому  в  мене  є абсолютно конкретна пропозиція:

 давайте   ми  все-таки  тим,  хто  відповідає  за  цю

 проблему в Уряді, якщо є такі і в парламенті, давайте

 ми  тоді разом прилучимось до вчителів і не будемо її я 
 я                          - 127 - я 

 отримувати доти, доки ми не піднімемо економіку.

      Дякую.

 

       ___________. Що стосується вашої пропозиції про

 те,  об  приєднатись до вчителів і отримувати разом з

 ними заробітну плату, я не заперечую, я це підтримую.

      Але  хотів  би вам сказати слідуюче, що проблема

 тут  не технічна, тут комплекс питань. Ви знаєте нашу

 точку зору, що ми заперечували проти того, щоб надати

 право   підприємствам   самостійно  визначати  обсяги

 витрат  на  оплату  праці.  Тоді,  коли  ми  прийняли

 рішення  згідно  статті  19.  В нинішніх реаліях, які

 склались в державі, цього зробить не можна, тому що в

 нас  зарплата вчителів прив'язана до середньомісячної

 зарплати   в   промисловості,  окремих  категорій  в

 народному господарстві.

       Безумовно,   ми  должни  якось  прив'язувати  і

 розмір  пенсій  до  цього.  В  нас  получилось що, ми

 надали право підприємствам в лютому місяці самостійно

 визначати  обсяги  і  давати витрат на оплату праці і

 заробітна плата в народному господарстві пішла уверх.

 Значить,  вчителі  за  ними  пішли,  в бюджеті грошей

 немає.  Пенсіонери  осталися.  Хорошо так хорошо, так

 тільки   треба   в   комплексі  розглянути  проблему, я 
 я                          - 128 - я 

 значить,  за  рахунок  чого фінансувати? Значить, от.

 Якби у нас було джерело цього фінансування, не було б

 продлен.  Тут  не  проблема  в тому, що прив'язано до

 промисловості, проблема в джерелах фінансування, а їх

 немає.

      Поетому  дуже ми вдячні Верховній Раді за те, що

 Верховна  Рада  все-такі прийняла рішення про те, щоб

 фонд споживання регулювався. Ви знаєте таке.........

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Та давайте говоріть там ...

 

      ___________.  Що  стосується виділення грошей на

 опитування?   То  у  Міністерстві  фінансів  не  було

 жодного  документа  з  приводу  того,  щоб гроші були

 виділені. Ми їх не фінансували.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Альошин, будь ласка.

 

      АЛЬОШИН В.Б.

      Альошин, 224   виборчий округ, місто Кіровоград.

      В мене декілька конкретних запитань.

      Скажіть,  будь  ласка,  ну,  я  так  розумію, що

 ситуація ця дуже прогнозована. Тому що існує розрив у я 
 я                          - 129 - я 

 надходженнях  і  потребах разових виплат з врахування

 відпускних  і  так  далі.  Ситуація прогнозована. Але

 все-таки де пропозиції Міністерства фінансів по тому,

 як з цієї прогнохованої ситуації виходити?

      Ви говорите про те, що закони у нас не приведені

 у відповідність з Законом про Державний бюджет на цей

 рік.   Знову   питання.  Де  пропозиції  Міністерства

 фінансів по приведенню законів у відповідність?

      І    третє    запитання    таке.   Що   робиться

 Міністерством   фінансів   в   напрямку  контролю  за

 цільовим використанням отих бюджетних коштів? Тому що

 з  вашої  інформації стало зрозуміло, що ви апелюєте,

 що  керівники  підприємств  чи  бюджетних організацій

 використовують часто кошти, які виділені на заробітну

 плату, на інші цілі (можливо, там на оплату боргів за

 енергоносії,  там  ще  якісь  речі).  Можливо,  хтось

 використовує   на  ремонт  і  таке  інше.  Що  робить

 Міністерство фінансів в плані контролю?

      Дякую.

 

      _____________

 

      Що стосується вашого запитання  -  де пропозиції

 Міністерства  фінансів, то я не готовий сейчас їх всі я 
 я                          - 130 - я 

 перерахувати. Я лише нагадаю одну таку пропозицію.

      Ми   недавно   з  вами  розглядали  питання  про

 затвердження середньомісячного сукупного доходу -   2

 мільйона  100. І були наші пропозиції під це питання,

 як  вийти  з  даної  ситуації.  І  ви  всі знаєте, що

 повністю  пропозиції  Міністерства  фінансів  не були

 прийняті.

      Я  хотів  лише  цим  підкреслити,  що нам сейчас

 необхідно   що   зробити:  любе  рішення,  яке  б  не

 приймалося на любому рівні, повинно прийматися лише з

 джерелами фінансування.

      Міністерство   фінансів   при   кожному  такому,

 підготовці  таких  пропозицій  складає  розрахунки  і

 говорить: це коштує стільки -то, є кошти чи немає.

      Ми   тільки   просимо   вас:  вислухайте  нас  і

 правильно прийміть рішення.

      Що стосується, ви сказали, контролю Міністерства

 фінансів за цільовим використанням бюджетних коштів і

 про  те,  що я сказав, що там десь вони з заробітньої

 плати використовуються на інше.

      Я,  в принципі, мав на увазі слідуюче. Прийнятий

 Закон  Верховної  Ради  "Про державний бюджет на 1995

 рік".  Там  визначені обсяги асигнувань: то є ліміти,

 то   є  святе,  яке  повинні  всі  притримуватися.  І я 
 я                          - 131 - я 

 керівник,  там,  міністерства, відомства чи установи,

 получивши  ліміт,  він  повинен  так  спланувати свої

 заходи, щоб вкладатися в ці ліміти.

      Мається  на увазі: він должен переглянути штатну

 числеьність,   структуру   установи,   якісь   заходи

 переносити,  але  він  повинен вкладатися в цю цифру.

 По-інкшому бути не може.

      А  у  нас,  на превеликий жаль, получається, що,

 значсить,  керівник цю цифру получив, як було ще в ті

 часи,  і використовує гроші, збільшує заборгованість,

 значить, і т.ін.

      Поєтому,  ми  должни всі привчитися до порядку в

 цьому плані.

      А   що   стосується  прямого  виконання  функцій

 контролю  за  використанням  коштів, то вся фінансова

 система в міру своїх можливостей це здійснює.

      Але  я  повинен  признати,  можливо,  ви мали на

 увазі, про те, що ми робимо це недостатньо. Я признаю

 це  діло.  І  в  адресу  Міністерства  фінансів, але,

 повірте,  що особливо центральний апарат Міністерства

 фінансів  не  загружений  технічною  роботою.  В  нас

 склалась   така   ситуація,   що   часи   напише,   а

 Міністерство  фінансів  відписується. Толку від цього

 немає. Всі просять гроші, а їх немає. я 

                        - 132 - я 

      Тому,  нам  необхідно  було  б звільнити нас від

 технічної роботи, повірте, ми б з задоволенням більше

 приділяли уваги контролю за використанням коштів.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Час в нас вийшов, я бачу, що

 у вас письмове запитання, можете відповісти.

     

      ___________. Як свідчать працівники Уріхівського

 дитсадка,  Запорізька область, велися загрозливі... в

 оплаті праці вихователям і технічним працівникам в 4,

 5 рази. Да, дійсно, це проблема. Ви знаєте, чому вона

 так виникла і яка може ідеологія цього питання? От ви

 знаєте,  як  ми  поверталися  до 52 Статті Закону про

 освіту,      відповідних     статтей     відповідного

 законодавства  про  охорону  здоров"я  і культуру, ми

 прирівнювали пеціалістів до промисловості і народного

 господарства.  Ми  тоді  говорили, коштів для цього в

 нас  немає,  а  все-таки  рішення було прийнято. Всім

 спеціалістам       соціально-культурних      закладів

 перераховуємо  відповідно  до  збільшення в народному

 господарстві.   А   технічний   персонал,  працівники

 органів  управління, працівники оборонного комплексу,

 працівники    правоохоронних    органів,    вони   не

 прирівняні  і в них заробітна плата встановлюється по я 
 я                          - 133 - я 

 періодам.  Таким  чином  і  виникла,  оцей розрив між

 технічними працівниками і спеціалістами всіх установ.

 Витрати для того, щоб привести у відповідність, надто

 великі.  У  нас близько 800 тис. працюючих технічного

 персоналу  у  бюджетних  сферах,  це  значні витрати.

 Вирішить  цю  проблему  в  один час неможливо. Але ми

 працюємо над цією проблемою. І хочемо її якось вирішити.

      От з 1 червня ми підвищили на 17 відсотків.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую! Сідайте, будь ласка.

 По  процедурі Корнелюк, Носов. Є в нас cпівдоповідач,

 ви  не забувайте, ще. Корнелюк, Носов. Але я прошу по

 хвилині, не більше.

     

      КОРНЕЛЮК.

      Дякую.   ШановнийОлегОлексійович!   72  виборчий

 округ,  Волинська  область.  Справа  ось  у чому. Тут

 ідеться  мова  лише  про  відпускні,  а  як  бути тим

 областям, зокрема Волинській, де ще за квітень зовсім

 не  виплатено,  за  травень і за червень? Оце о хотів

 згадати   і  було  ж  письмове  запитання  заступнику

 міністра.

      Справа в тому, що Міністерство фінансів не дало,

 заплановану  згідно бюджету, тої супонції, яка мусила я 
 я                          - 134 - я 

 була надіслано області. В зв'язку з цим не виплачено,

 ще  раз  повторюю,  зарплата  за квітень до кінця без

 доплат,   червень,   травень  і  червень.  Я  вже  за

 відпускні взагалі тут нічого не говорю. Дякую.

      Хотілося б отримати відповідь.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думав, у вас по процедурі. Носов?

 Носов, будь ласка.

     

      НОСОВ.

      Та  вмене  теж,  на  жаль,  не процедура. В мене

 концептуальне  запитання.  З  доповідачем  ми недавно

 сиділи,   проектували  проект  Закону  "Про  бюджетну

 систему". Я там в істерики впадав, щоб подавав Мінфін

 у  розрізі  галузевому,  а  внутрі галузі -по статтям

 бюджетної  класифікації.  Щоб  не  було  того,  що ви

 говорили.  Так  Мінфін все це з посмішкою відкудав. А

 зараз вони нам розповідають, що галузевий там міністр

 чи  відповідальний може перекидати з одних, тобто має

 тільки загальну суму. То я оце ж хотів і запитати все

 ж  таки;  як треба подавати, в якій формі, бюджет? Чи

 по  галузям, а внутрі буде у розрізі з класифікацією,

 чи отак загалом купою, як нам зараз дають. І дурять і

 нас, і тих міністрів, які, до речі, не знають скільки я 
 я                          - 135 - я 

 кому що  перепаде,  і людей, які  на місцях сидять.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Життя підтвердило ваше правоту. Будь

 ласка.

     

      ___________. Ну, в принципі, я з вами згоден, що

 у  тій  формі,  в  якій  ми  подавали  раніше бюджет,

 значить,   сейчас  приймати  неможливо.  Але,  як  ви

 знаєте,  ми подали бюджет так, як ми раніше подавали.

 І  лише у ході цієї роботи виникла проблема, щоб його

 розділити там по галузях і по окремих строчках і таке

 інше.  Ми  не  заперечуєм,  щоб бюджет на 1996 рік ми

 разом  з бюджетною Комісією відпрацювали цю форму, по

 яких необхідно подати. І ми подамо в розрізі галузей,

 як буде удобно. Ми підтримуєм цю позицію.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Відповідайте    зразу   Володимир

 Макарович   на   запитання   Корнелюка.  Хоч  воно  й

 процедурне, але відповідайте.

     

      _____________. Я прошу вибачення, але я не... ще

 раз запитання.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Корнелюк,  повторіть,  будь  ласка, я 
 я                          - 136 - я 

 ваше  запитання.  Річ  іде  про те, що ще за квітень-

 травень...

     

      КОРНЕЛЮК  В.  М. Дякую. Я маю, веду мову про те,

 не  про  відпускні,  а про те, що в зв'язку з тим, що

 Міністерство  фінансів згідно затверденого державного

 бюджету  не  дало  Волинській  та ряду інших областей

 субвенції,  яка затверджена бюджетом. В зв'язку з цим

 не  виплачена  заробітна  плата за квітень, травень і

 червень.  Поки  дійде  справа  щодо відпускних, то це

 взагалі  не  відомо  може  з першого вересня до цього

 справа дійде. Як же тут бути скажіть будь ласка.

     

      _____________.  Те,  що  ми  окремим областям, в

 тому  числі і Волинській не віддали всіх коштів, то є

 факт.   Однією   з   причин   цього   є   того  що...

 хвилиночку...  Ми не могли це зробити до затвердження

 бюджету.  Після  того, як були визначеними нормативи,

 ми  начали  проводити  цю  роботу.  І в данний час ми

 стараємося  віддати областям те, що положено.

      Що  стосується  Волинської області, то я повинен

 сказати,   от   20.   6  ми  передали  100  мільярдів

 карбованців  і  так  далі.  Бо цей графік, про який я

 говорив,   він   включає  в  себе  заборгованість  по я 
 я                          - 137 - я 

 заробітній  платі  і  відпускних.  Ми надіємся, що ми

 його...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто  це  окремі будуть, це будуть

 окремі  статті?  Це  буде  знову з процедури. Давайте

 я... В нас є співдоповідь, я надаю слово депутататові

 Селіфонтьєву,  або записуйтесь до виступів. Але у нас

 інформація.

     

      СЕЛІФОНТЬЄВ С.І.

     

      Шаеовний  Олег  Олександрович,  шановні  народні

 депутати,  мені комісія доручила висловити нашу думку

 з  приводу  цього, що зараз робиться, що сталося, яка

 ситуація  склалася в зв'язку з фінансуванням закладів

 освіти.   Фінансування,   я   повторюю,   не   тільки

 заробітної плати і відпускних.

      І тут правильно говорилося, що ми розмову ведемо

 не  тільки  за  відпустку  і  відпускні,  щоб  ц було

 передбачено  і  цей  графік повинен бути ще 1 вересня

 був  зроблений,  а накопичення відповідно можна було

 помісячно відкладувати на те, передбачуючи, що йде на

 період  відпустка  і віддати ці гроші вчителям, але і

 ще  невиплачена  заробітна  плата  у  нас за квтень і я 
 я                          - 138 - я 

 травень у повному обсязі, я не кажу про школи, де вже

 наші  вчителі з 25 травня, вони фактично повинні бути

 у відпустці, уже місяць закінчується, але вони всі ще

 не  мають  змогиотримати  відпускні  не  мають  змоги

 готуватися до нового навчального року.

      Ситуація  складається  дуже  загрозлива,  кілька

 днів тому було засідання Президії профспілок вчителів

 і  там  було  прийнято  звернення, звернення до нас с

 вами шановні колеги, ситуація вчительських колективах

 вкрай  напружена предзабостовочна, зараз продумується

 під  загрозою  розпочаток  нового  навчального року і

 мені  незрозуміло,  чому  ми  завжди  знаходимо гроші

 тільки тоді, коли ми це питання виносимо до сесійного

 залу.

      Якщо  ми його не виносимо грошей немає. Зараз ми

 винесли   питання   до  сесійного  залу,  вже  графік

 розроблено,  уже  тепер  потихеьку  будуть  ці  гроші

 шукати,  чи  не  ясно  було,  що  треба було взяти ці

 кредити  ранішеНе  вже  не можна бюуло з Національним

 банком  ці  питання  вирішити. Це питання державне. В

 насє  відповідні  резервні фонди, не знаю, можливо на

 цей  період можна було залучити і резервні фонди, тим

 більше,  що  ми знаємо, що після відпустки вчитель ще

 місяць не буде отримувати ніякої заробітної плати. Ми я 
 я                          - 139 - я 

 на два місяці фактично розгрузимо цю систему.

      Дуже  складна  і  обставина  склалася ще в вищих

 навчальних    закладах,   там   я   не   говорю,   що

 професорський  состав  викладатьський  зараз,  я  вам

 відверто    кажу,    люди   телефонують,   і   кажуть

 немаєчимдоїхати  на роботу, що це застоновище в нашій

 освіті,  а  зараз  ідуть уже випускні екзамени, зараз

 будутькваліфікаційні   екзамени   і  треба  випускати

 випускників.

      Далі.  Діти  студенти підуть до лав армії. З ними

 треба   розрахуватися,  ми  нічого  не  говоримо  про

 стипендії,  але стипендії також у нас не виплачені. І

 як  ці  учні,  які  залишають  зараз стіни навчальних

 закладів,  вони  не  зможуть  отримати  ті  гроші, не

 зможуть отримати стипендії.

      І  ще  одне  питання,  яке  дуже мене хвилює -це

 харчування  дітей.  Ми за нього теж нічого не кажемо,

 але  харчування теж не фінансувалося: ноль було у нас

 он в квітні, зараз ноль у нас у травні по харчуванню.

 Я   маю   на  увазі  осбисто  професіонально-технічні

 училища,   де   у  нас  діти-сироти,  полусироти,  із

 малозабезпечених   сімей.   Їх   необхідно  теж  було

 харчувати, але на це кошти не виділялись.

      Не говорю вже про те, що йде зима. Підготовки до я 
 я                          - 140 - я 

 зими,  і  необходіно  провести відповідні роботи, щоб

 наші   навчальні   заклади  від  дитсадка  до  вищого

 навчального закладу були готові до цього року.

      Ми  довго дуже говоримо про цю проблему. Але, на

 мій  погляд,  тут єсть небажання або не дуже, не дуже

 таке  цільове  призначення  цих  коштів,  які  до нас

 ідуть.   Треба   більш   загострено  на  цю  проблему

 подивиться,   і  Уряду  врешті-решт  вирішити  раз  і

 назавжди,   як  буде  фінансуватися  це  питання.  Не

 виконується  Закон про бюджет і тому у нас постійно в

 системі  освіти (а освіта -це, як би ми тут з вами не

 говорили,   це  теж,  будем  казати,  гарантія  нашої

 національної  безпеки)  складається  вкрай  напружена

 ситуація.

      І  останнє. Комісія неодноразово розглядувала ці

 питання,  неодноразово виходила і на Уряд, на Кабінет

 Міністрів,  і  на Мінфін... Викликаєж задоволення, що

 зараз  ці питання нам обіцяють вирішити. Ну, зараз -я

 кажу  -це  вже пізно! І мені б хотілось, щоб все-таки

 до 1 липня вони були, всі питання, вирішені.

      І  тепер  стосовно  того  питання,  що  тут було

 задано   Олійником.   Да,   дійсно,   зараз  молодший

 обслужуючий персонал... обслуговуючий!... знаходиться

 в  самому найтяжчому положенні -вони заробляють такий я 
 я                          - 141 - я 

 ізер,  що  не  можуть втримати своїх дітей! Якщо мати

 сама, то вона не може своїх двох дітей прогодувати на

 ті  кошти,  які  вона  заробляє.  І тому до прийняття

 Закону "Про освіту", де я думаю, там буде передбачено

 це  положення  і  передбачено  підвищення, треба буде

 прийняти,  необхідно,  я  думаю,  в  найближчі строки

 прийняти    окрему   постанову   про   ці   категорії

 робітників.

      Дякую за увагу.

     

       ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще є запитання? Прошу записатись, а

 поки що по процедурі Анісімов.

     

      АНІСІМОВ.

      Я  хочу,  чтобы  внимательно меня послушали меня

 народные депутаты.

      Вы   сейчас   из  ответа,  который  отвечал  нам

 заместитель   министра  финансов  услышали  вопрос  о

 замораживании  заработной  платы.  Когда  мы  с ва/ми

 вернули  в  правовое поле 19 статью, заработная плата

 учителей осталась бы как бы не замеченной. Но сегодня

 истину   сказал   заместитель  министра  финансов,  и

 действительно,    раскрыл    истину    правительства:

 замораживание заработной платы и фонда оплаты идет по я 
 я                          - 142 - я 

 той   только  причине,  что  не  хочется  выплачивать

 повышение  заработной  платы  и  индексации учителей,

 которая   напрямую  связана  с  заработной  платой  в

 народном хозяйстве.

      Тогда на вопрос, который мы здесь будем ставить,

 когда мы этоприняли, очень бурно, будем говорить, и я

 не  случайно  сказал  Александру  Александровичу, что

 сделана   большая   ошбка,   будет  ответ  следующий:

 заработная  плата  не  растет  в  народном хозяйстве,

 повышать  согласно существующего закона мы заработную

 плату учителям не можем.

      А   по   концепции   развития  металлургического

 комплекса,   химического,  машиностроения,  повышение

 заработной   платы  на  протяжении  первых  пяти  лет

 практически  не  намечается.  Вот вам, как говорится,

 открывается  так  хитро  закрытый  здесь  в этом зале

 вопрос о заработной  лпте.

      Поэтому обращаюсь к народным депутатам: когда вы

 будете  еще раз голосовать об этом, не забывайте, что

 заработной  плате 37% фонда оплаты привязаны соцстрах

  социальное   страхование   и   полностью   привязана

 заработная плата нашего учительского корпуса.

      Поэтому  просьба,  если  будет  выноситься снова

 этот  впрос для того, чтобы изменить решение, которок я 
 я                          - 143 - я 

 мы   приняли,   поддержать  меня  и  группу  народных

 депутатов,  которые  с  аргументами  выйдут для того,

 чтобы  обкяснить,  что  сделана была ошибка. Казалось

 бы,  сделали  подвижку,  прибавив  300-400  тысяч  по

 минимальной  меже  забезпечености, а наложили и налог

 до  полтора  миллиона,  и заморозив заработную плату,

 как  хозрасчетным единицам. Это не подача в бюджет, а

 это  заработанные  деньги.  Так  и  на это заморозили

 заработную плату нашим учителям.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Це вже по майбцтній процедурі.

      Так,  опублікуйте, будь ласка, список. 5 хвилин,

 я думаю, достатньо буде. До комісії.

      У нас виходить, у нас більше записались до члена

 комісії чим до заступника  фінансів.

      Шаланський, будь ласка.

     

      ШАЛАНСЬКИЙ А.М.

      Дякую. Шаланський, 226, Кіровоградщина.

      В    мене   таке   питання   до   вас,   як   до

 співдоповідача.

      Ну,   найперше.   Державні  установи  Сполучений

 Штатів    об'являють   забастовку   поскільки   немає я 
 я                          - 144 - я 

 туалетної бумаги. У нас по п'ять місяців не отримують

 вчителі заробітної плати і процес виховання йде.

      Міністерство фінансів приводить всі аргументи на

 те,   що   Верховна  Рада  винувата  в  тому,  що  не

 виплачується заробітна плата, і нема з чого виплатить

 відпускні.

      То яка ж ролі комісії у контролі оцього питання?

      Дякую.

     

      ___________.  По-перше.  Ще раз наголошую, я тут

 перед  вами  не  співдоповідач,  а  я  від комісії, я

 попросився на виступ. Це перше.

      По-друге.  Наша  комісія, що від неї залежить, в

 цьому  напрямку  все  зробила  і  робать. ми постійно

 маємо  контакт.  І  на мій поглад, якраз ті люди, які

 зараз  тут  присутні  (я  маю  на  увазі  замміністра

 фінансів), це  десь  хай  на  10  відсотків єсть вина

 Міністерства фінансів, ну, не більше в цьому питанні.

 Тут потрібна програма Уряду цілеспрямована розроблена

 на  те,  щоб  розробити  чітку  систему  фінансування

 закладів освіти.

      Зараз  наша комісія підготувала такі пропозиції,

 і будуть вноситись  зміни в Закон про освіту, і це ми

 винесемо  до  вас  сюди на перше читання. А поки що я я 
 я                          - 145 - я 

 скажу  одне, що комісія... Я не помиляюсь? Кожен день

 починає свою роботу з того, як профінансовані заклади

 народної освіти. Отака поки робота.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

      Динейкін.

     

      ДИНЕЙКІН Г.І.

      Я прошу передать слово Донченко.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Донченко, будь ласка

 

      ДОНЧЕНКО Ю.Г.

      Донченко,   259-ый   (..........)  избирательный

 округ, фракция коммунистов.

      Уважаемые  коллеги,  я  хотел  бы вам задать два

 вопроса.

      Первое.   Сейчас   докладывал   нам  замминистра

 ситуацию,  связанную  с  оплатой  учителям. Так вот я

 хотел бы уточнить. Вы с ними согласовывали, на основе

 каких   приоритетов   составлялся  график,  то  есть,

 почему, будем говорить, первое (я к примеру привожу),

 первым  в  этом  графике  стоит  Луганская область на

 проплату,  а  последняя  Волынская  или  наоборот? То я 
 я                          - 146 - я 

 есть,    какие   критерии   были   вот   опеределения

 составления   графика   по   выплате  этой  зарплаты?

 Комиссия занималась ли этим вопросом или нет?

      И  второй  момент  в  этой же связи. Ставился ли

 вопрос   в   Комиссии,   кто   персонально  будет  из

 Правительства    нести   ответственность   в   случае

 невыполнения  графика,  лично  будет отвечат? Не так6

 что  уведут  куда-то  опять  в сторону и персональная

 ответственность будет снята с кого-то из Уряда.

      И  последнеее.  Я  бы  сейчас хотел обратиться к

 нашим избирателям в Крыму, потому что вы видите: даже

 на  рассмотрении  этого  вопроса,  что  12 триллионов

 карбованцев   необходимо   на  то,  чтобы  проплатить

 учителям  со  стороны  местных  Советов. Если сегодня

 или,  вернее,  в воскресенье не состоятся выборы там,

 то  там проблему решить про оплату учителям будет еще

 более сложно.

      Поэтому,  граждане  Крыма, я вас призываю прийти

 25  -го на выборы и отдать свой голос в ользу местных

 Советов.

      Спасибо за внимание.

     

      _____________

      Перрше,  що  стосується  графіка,  то це питання я 
 я                          - 147 - я 

 було  внесено (..........) нашої Комісії, графік я ще

 не  бачив особисто. Тому розроблявся графік Мінфіном.

 Вони особисто робляли і його внедряли.

      То,  що  стосується ваших інших питань, хто буде

 контролювати  від  Уряду -це Уряд буде визначати, хто

 буде контролювати, відповідати. А ми, відповідно, від

 своєї  Комісії цим питанням будем займатися напротязі

 всього цього періоду.

      І  я думаю, що на Комісії по кінцю заслухаємо це

 питання,  і  відповідно з Урядом разом приймемо якесь

 рішення.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Литвин.

     

      ЛИТВИН

     

      По  взаимному  соглашению,  выступает  Байрак 83

 округ.  У  меня  действительно  замечание  больше, не

 вопрос  к  Сергею  Ивановичу,  а  больше замечание по

 процедуре.  Я,  как народный депутат, не удовлетворен

 тем   докладом,   который   сделал   нам  заместитель

 министра.

      Уважаемый  Владимир  Макарович! Я вам скажу, что

 подобное  вами не был дан никакой ответ на то, что же я 
 я                          - 148 - я 

 сделано  конкретно. И это был не доклад, а вообщем-то

 как-бы  от  нас  отбиться.  Я не знаю, есть ли польза

 подобного рода, скажем, слушанье или инфоррмация.

      Впечатление  такое, что до того момента, пока мы

 сюда  его  не  прегласили,  он даже не знал, вроде бы

 этого  вопроса. Пришел и рассказал нам общие моменты,

 то  есть,  в  связи  с  чем  это  вызвано  и  как это

 получилось.  Это  мы  знаем  замечательно. Мы ожидали

 здесь  от  вас  конкретно,  где надо взять на сегодня

 деньги, чтобы завтра заплатить учителям.

      Поэтому, я бы просил проголосовать и протокольно

 отметить   неудовлетворительность   той   информации,

 которая  есть.  Давайте заставим себя уважать. Если к

 нас  так  будут приходить руководители, вообщем-то, с

 подобной  информацией, то наверное подобный Верховный

 Совет не нужен никому.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  розумію,  що  це не запитання, а

 пропозиція.  У  нас  час  використано,  сідайте, будь

 ласка.  Я  дам  слово  ще Матвійчуку, якраз можливо з

 приводу цього і будемо приймати рішення. Будь ласка!

     

      МАТВІЙЧУК

       я 
 я                          - 149 - я 

      Я  хотів  би  лише звернути увагу на слідуюче. Я

 вважаю,  о  народний  депутат  Анісімов  не правильно

 протактував позицію Уряду з приводу регулювання фонду

 споживання.  Уряд  ніколи  не виступав за замороження

 заробітної   плати.  Уряд  виступає  за  одне,  що  в

 нинішніх реаліях треба регулювати фонд споживання. Як

 його  регулювати  у в"язці з виробництвом. Я називав,

 допустимо, що є пропозиція -кожен процент інфляції 0,

 8 процента збільшення заробітної плати. Тому я просив

 би це врахувати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  народні  депутати!  У  нас

 залишилось  5  хвилин  до  кінця  нашої сьогоднішньої

 роботи.  Пропозиція?  Микола Васильович, пропозиція у

 вас?   По   цьому  питанню?  Будь  ласка,  Чечетов  і

 Кризський. Пропозиції, будь ласка.

     

      ЧЕЧЕТОВ М.В.

      Чечетов,   125   избирательный  округ,  Донецкая

 область.

      Я  думаю,  сегодня  к  этому  вопросу  приковано

 внимание    десятков    тысяч   учителей,   педагогов

 профтехучилищ,  работников  высший учебных заведений.

 Но  вот  как  резюме  хотелось  бы  услышать  от зам. я 
 я                          - 150 - я 

 министра  финансов:  ни  миллионы,  ни триллионы. Тут

 нихто  не  разберется. В конце четко и ясно сказать -

 когда   Министерство  финансов  планирует  установить

 окончательный   срок,   крайний   срок  погашения  по

 зарплате  за  апрель  -за  май и крайний срок выплаты

 отпускных.  Вот  эти  две даты, пожалуйста, назовите.

 Тогда людям будет ясно. Эти триллионы, миллиарды -они

 не понятны для людей.  Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Павловський. Кризський,

 потім  Павловський.  Ми  зараз  будемо  голосувати за

 продовження  сесії.

     

      КРИЗСЬКИЙ.

      Кризский  Юрий Алексеевич...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  розумію,  будемо  голосувати  за

 продовження сесії.

     

      КРИЗСЬКИЙ.

      ...Первомайский   избирательный   округ  ь  246,

 Фракция "Коммунисты".

      У  нас  постоянно  витает  в воздухе вопрос: где

 взять  деньги?  Я  вношу  такое предложение -чтоб вси я 
 я                          - 151 - я 

 посадові   особи,   починаючи  з  Президента  України

 повинні  їздити  тільки  на автомобілях, вироблених в

 нашій  незалежній Україні.

      (Шум в залі)

      Щоб...   я  пропоную  поставить  це  питання  на

 розгляд  Верховної Ради і щоб, як казав Задорнов, щоб

 було  видно  -що он президент правління Національного

 банку  по  колдобінах  на  "Запорожці"  поїхав. А всі

 автомобілі  продати  з аукціону. Оце будуть кошти. Це

 перше.

      І  друге.  Ввести  армійский принцип. Значить, в

 армії  ни  один  командир  роты  не  получит  никогда

 денежное  довольствие,  пока  последний стоящий в его

 строю солдат не одержит денежное содержание.

      Поэтому  я  считаю  ни  Министр  просвещения  ни

 другие  министры,  которые  не  оплачуют  труд  своих

 подчиненных,   не   должны   получать  тоже  денежное

 содержание пока не будет решен вопрос до самого низа.

 Прошу  поставить мое предложение на голосование, чтоб

 внести эти вопросы в повестку дня сессии.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  Я зразу можна сказати, Юрій

 Олексійович,  якщо  в вас є така пропозиція, готуйте,

 готуйте   в   установленому  порядку  цю  пропозицію. я 
 я                          - 152 - я 

 Підтримують  її,  тільки  готуйте,  а не голосувати з

 голосу  в залі сьогодні. Ми сьогодні ще проголосуєм з

 вами   іще   що  небуть  таке  дуже  важливе  і  дуже

 принципове. А потім завтра за голову схватимся. Такщо

 готуйте так як потрібно.

      Павловський, будь ласка.

     

      ПАВЛОВСЬКИЙ  М.  А. Дякую, Олег Олексійович, 406

 виборчий округ, народний депутат Павловський.

      Оскільки  Міністерство фінансів не бачить виходу

 де найти кошти, то в мене є така пропозиція, щоб Уряд

 звернувся   з   проханням   до  Верховної  Ради,  щоб

 дозволити  виплатити  відпускні  вчителям  і  взагалі

 працівникам  освіти  з резерву Кабінету Міністрів. Як

 нема?  А на опитування були.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яценко  чи  Олійник,  хто? Олійник,

 будь ласка.

     

      ОЛІЙНИК Б.І.  190, Запорізький.

     

      У    мене    конкретна   пропозиція.   Володимир

 Макаровичу, то я запитував вас з приводу Оріхівського

 дітсадка.  А, по-моєму, все-таки резерви є. Дивіться, я 
 я                          - 153 - я 

 хотілося б так. Середньомісячний доход на Запоріжчині

 за  квітень  місяць  становив  (див.  на звороті) так

 банківським   працівникам  16  мільйонів  419  тисяч,

 сільским  трударям 2 мільйони 962 тисячі карбованців.

 Значить,  розділемо.  У  7 разів більше. Такий розрив

 недопустимий  у  цивілізованій  країні, значить треба

 якимось  чином  регулювати,  я  незаглядаю  в  кишеню

 банкірам,  ну  дай  їм Бог здоров'я, можна в 7 разів,

 щоб  нижче оплачувалась, тому що в банківських степах

 працюють,  а  сільські  трударі при кондишах,  так що

 треба щось робити.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Так,   шановні  народні  депутати,

 мисьогодні   по   цьому   питанню,   так   по  нашому

 Регламенту, ви цілком зі мною погодьтесь, ми по цьому

 питанню сьогодні можемо прийняти тільки одне рішення,

 прийняти до відома.

      Ті  пропозиції,  які  прозвучали  сьогодні  і та

 критика,   я  попрошу,  говоруючи  відверто  вже  час

 закінчувати  сьогоднішнє  засідання,  нам  як мінімум

 треба розглянути питання ще на вівторок і я просив би

 все-таки воно в мене  готово, я бачу вам його роздають.

      Так  от,  та пропозиція, та критика яка сьогодні

 прозвучала  вони мають дійсно під собою основу, але я я 
 я                          - 154 - я 

 хотівби  вас  ще  попросити,  що  найпростіше  дійсно

 звинувачити  того, хто до нас прийшов, хто сьогодні в

 залі  чи  то  заступник міністра фінансів, чи це член

 комісії  який  сьогодні  відважився і вийшов сьогодні

 говорить позицію комісії.

      Тому  дійсно  питання  по  оплаті  вчителям,  по

 фінансуванні  заходів,  закладів  освіти для нас дуже

 гострі.  І  якщо  сьогодні  комісія  підтверджує,  що

 завдякиконтролю який вона сьоггодні проводить в цьому

 питанні    все-таки   намітився,   намітився   якийсь

 системний  підхід,  якийсь  графік  є  сьогодні і цей

 графік  виконується  і тримається під контролем і нам

 запропонували  сьогодні  роздати  для всіх депутатів,

 хоча  я  думаю,  що  достатньо буде комісії контролю,

 контролю комісії над цим питанням.

      Тому  давайте мабуть так, ми проголосуємо за те,

 щоб прийняти до відома, а всі ті питання і пропозиції

 про   які  говорив  депутат  Кризський,  Павловський,

 Олійник  і так далі, і так далі. Відповідним комісіям

 давайте  дамо на проробку тому що можливо і на Таврії

 можна їздити по всій країні, може ще якісь інші

 пропозиції є, але їх треба рахувати і не робити з них

 таке  от  знаєте...  як кажуть, скоропалітельне якесь

 рішення...   Чи   популістське...   Давайте  все-таки я 
 я                          - 155 - я 

 порахуєм   всі   ці  питання!  І,  до  речі,  всі  ті

 пропозиції,  які ми з вами обговорювали (ви згадайте,

 коли.................      рішення      про      межу

 малозабезпеченості,   а   було  про  той  мінімальний

 рівень,  який  дає право на допомогу), ми тоді давали

 якраз  доручення з приводу і поповнення бюджету, перш

 за  все  (для  того,  щоби  бюджетники  наші отримали

 гроші),  і  з  приводу  зниження  того  розриву  і  в

 пенсійному  забезпеченні,  і в зарплаті, до речі, про

 яке  сьогодні  йшла  мова.  Депутат Шеховцов тоді, як

 пам'ятаєте, давав конкретну пропозицію -вони сьогодні

 в роботі.

      Я  думаю,  що  у нас ще на цьому... під час цієї

 сесії  буде  змога хоча би раз провести День уряду. Я

 думаю,  що не буде тут заперечень, і ми, мабуть, тоді

 якраз  ми  повернемся  до  цих питань і подивимся, як

 виконується  той  графік,  до речі, про який сьогодні

 йшла мова.

      Тому  я ставлю зараз на голосування -прийняти до

 відома  інформацію  і  повернутись до цього питання в

 порядку   контролю,  коли  буде  обговорюватись  День

 уряду.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      До голосування доповнення? я 
 я                          - 156 - я 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Це потім. Давайте проголосуєм -потім протокольне

 доручення. Голосуєм!

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

     

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я   прошу,  я  прошу  все-атки...  як  там  було

 сказано?... зібратися з думками...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 ... і проголосувати. Ставлю на голосування. Все рівно

 ми іншого рішення сьогодні приймати не можемо...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А тому, що винесли його в порядок денний, тому й

 повинні голосувати!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

     

      Рішення... я 
 я                          - 157 - я 

      Я   не   буду   більше  ставити  це  питання  на

 голосування,  скажу тільки одне, до речі є пропозиція

  до  речі,  зараз  у  Яворівського,  зараз  він скаже

 слово.  Я  скажу так, що все рівно ми можемо приймати

 до відома те, що було нам сказано, і просити і давати

 протокольне    доручення    комісії    контроль   цей

 продовжити, і коли в нас буде день уряду, ми до цього

 питання повернемось.

      Будь ласка, Яворівський.

     

       ЯВОРІВСЬКИЙ.

       Шановні  колеги,  я думаю, що нічого не сталось

 страшного,  що ми зараз не проголосували, ми все одно

 вжяли  до  відома  те,  що  ми  почули. Просто рук не

 вистачає.

      І друге, я хотів би все-таки, от повернувшись із

 свого   округу,  самі  вчителі  говорять  про  це,  і

 звертаюсь  до  міністра  нашого,  в  час  такої кризи

 справді і духовної і фінансової в нашій освіті, варто

 було   б   поміркувати,   хай   це  буде  протокольне

 доручення,  якщо  мене  мої  колеги  у Верховній Раді

 підтримають,  подивитись  по  цих  структурах, от мій

 округ  виборчий,  міськно, кілька шкіл. Кому потрібно

 це  міськно?  Воно  тільки дестабілізує тільки роботу я 
 я                          - 158 - я 

 шкіл. Районний окремий відділ, давайте там пошукаємо,

 міняйте  щось  в  цій освіті.

      Шановний   міністре,  ми  чекаємо  від  вас  теж

 якихось рухів, а не просто весь час видавати ці гроші

 і  скидати  на  Верховну  Раду.  Я  хотів  би, щоб це

 прозвучало  як  протокольне доручення, переглянути цю

 структуру   чиновницьку,  над  цим  учителем  ще  3-4

 чиновники сидять. І там  можемо найти якісь гроші.

      Дякую вам.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   вважаю,   що  дійсно,  учитель

 сьогодні це головна фігура в цьому процесі. І перш за

 все ми повинні забезпечити їх нормальне існування.

      Не   повертаємось  до  цього  питання.  З  цього

 приводу? Гляньте час.

      Шановні   народні  депутати,  розглянули  ми  це

 питання,  тим більше, що воно так чи інакше в кожного

 з  нас, тому що в кожного з нас, того що в кожного на

 окружі  такі ж біди, буде все рівно на контролі. І я,

 і  ви,  і  всі  будемо і з Міністерством фінансів і з

 всіма іншими працювати з цього приводу. Тому давайте,

 давайте працювати.

      По  процедурі  у мене така пропозиція. У нас час

 уже   вийшов,   ми   з   вами   домовились,  сьогодні я 
 я                          - 159 - я 

 проголосували,  про  те, що в п'ятницю ми затверджуєм

 порядок  денний  на вівторок. З тим, щоб можна було б

 підготуватись  і  так  далі.  Ті  питання, які будуть

 розглядатись   на  тижні,  ми  теж  їх  роздаємо  для

 ознайомлення  з  тим,  щоб  потім можна було уже і на

 фракціях,  і  на  Погоджувальній  радіі і на Президії

 затвердити  остаточно  на тиждень наш робочий графік,

 як то кажуть. Але на вівторок є пропозиція винести...

 Необхідність зачитувати є?

      (Шум в залі)

      В кожного вони єсть, так? Як бачите, тут ті самі

 питання.   Ну,  зараз.  На  вівторок?  Я  говорю,  ми

 домовились.  І  мені, до речі, і депутат Носов ще раз

 нагадав  письмово, що ми вирішили і прийняли рішенни,

 що  в  п'ятницю  і  це  по  нашому регламенту так: ми

 затверджуєм  орядок  денний  на  вівторок. Щоб ви, до

 речі, знали які взяти  з собою документи в зал.

      Тому  я  ще  раз  кажу. У вас розданий вівторок,

 можу  тільки  сказати, що все те про що ми говорили і

 про   оподаткування  прибутку,  і  фінсово-промислові

 групи,  і  інші  важливі  питання сюда запропоновані,

 також  ті,  які  ми не розглянули сьогодні. Це те, що

 рієнтовно,  чи  вірніше,  фактично ми сьогодні з вами

 голосуєм   за  те,  щоб  затвердити  і  розглянути  у я 
 я                          - 160 - я 

 вівторок. Можу одне тільки сказати, що якщо сьогодні,

 зара  не буде проголосований цей порядок, цей порядок

 роботи,  все  рівно,  маючи  на увазі, що за рішенням

 однієї  третьої всіх голосів ми вносим пропозиції для

 розгляду   питань   в  порядк  денний,  вірніше  вони

 включаються  для голосування. Так, Вячеслав.........?

 Тому,  якщо  навіть 1/3 ми проголосуєм за цей порядок

 денний,  він  уже фактично буде робочий для того, щоб

 розглядати    при   голосуванні   у   вівторок,   при

 затвердженні. Зрозуміло?

      (Шум в залі)

      Я ставлю на голосування вівторок.

      (Шум в залі)

      І те, що не розглянули сьогодні, тобто ваше. Тут

 воно є.

      Голосуєм.

     

      "за" -

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рішення  прийнято. Прошу розглянути

 питання на тиждень.

      Оголошується  перерва  до  вівторка  до 10 годин

 ранку.

      Дякую.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку