ЗАСІДАННЯ СІМДЕСЯТ ДЕВ"ЯТЕ

Сесійний зад Верховної Ради України.

    21 червня 1995 року. 10 година.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ 0.0.

 

ГОЛОВА. Доброго ранку, шановні депутати і гості Верховної Ради, шановні радіослухачі! Прошу депутатів під­готуватися до рвзстрації. Проводиться поіменна реєстрація.

 

Зареєструвалися 316 народних депутатів. Ранкове засі­дання оголошується відкритим.

 

Оголошую депутатські запити.

 

Чорновола Вячеслава Максимовича до Прем"ер-міністра України - стосовно визначення обгрунтованих тарифів на транспортування нафти та газу через територію України; Моцпана Анатолія Федоровича до Президента України - щодо заходів по додержанню законності у взаємовідносинах між військовослужбовцями строкової служби Збройних Сил України; групи народних депутатів /Керасик та інші - всього 16 чо­ловік/ до Прем"єр-міністро України - щодо прискорення розробки

 

3

 

механізму введення в дію Указу Президента від ЗІ травня 199Ь року про пільги при оподаткуванні; Діхтяренка Григорія Юхимовича до виконуючого обов'язки першого вще-прем"єр-міністра України Саблука - щодо розробки державної програми розвитку птахів ництва в Україні; Чечетова Михайла Васильовича до Прем'єр-міністре України - щодо водозабезпечення міста Єнакієвого Донецької області; групи депутатів /Карасик те інші -всього ІЗ чоловік/ до Прем'єр-міністре України - стосовно виконання постанови уряду про виділення коштів для закупів­лі насіння цукрових буряків по держконтракту; Костицького Василя Васильовича до Міністерства охорони здоров"я, Мі­ністерства внутрішніх справ України,    Київського міськвиконкому і Державного комітету у справах захисту прав споживачів - щодо необ хідності вжиття заходів стосовно санітарного благополуччя в торгівлі міста Києва; Бурячинського Олександра Миколайовича до виконуючого го обов"язки міністра фінансів України - щодо контролю за використанням коштів на будівництво млинзаводу в місті Сарни Рівненської області; Павловського Михайла Антоновича до Президента України - щодо прискорення розробки законопроектів стосовно захисту ринку та виробника в Україні, про іноземну допомо­гу та кредити,  їх використання; Кризського Юрія Олексійовича до Прем'єр-міністра України - щодо забезпечення квартирами військовослужбовців Національної гвардії України.

 

Доручаємо Секретаріату ці запити направити за адресою. Вени оформлені й аргументовані тек, як передбачено Регламентом.

 

4

 

Далі. Враховуючи специфіку сьогоднішнього дня /а про це ми вчора прийняли голосуванням відповідне рішання, яке

зводиться до того, що пленарне засідання у нас буде сьогод­ні в першій половині дня, в потім засідання йтиме за спеціальною процедурою у зв"язку з Днем Закарпаття, якому бу­де присвячено засідання, тек би мовити, у вечірню зміну/ та зважаючи на ту обставину, що питань сьогодні внесено на розгляд багато, я просив би вашої згоди на та, щоб ви­користати час для заяв і пропозицій в інший день, а сьо­годні утриматися від цього. Немає заперечень?

 

Пропозицію ставлю на голосування. Прошу проголосувати.

 

"За" - 233. Рішення прийнято.

 

Далі. Учора ми почали розглядати питання про проект Закону України про донорство крові та її компонентів. Ми тільки приступили до розгляду цього питання. А сьогодні вранці голова комісії звернувся з проханням продовжити розгляд його в четвер, оскільки виникли деякі обставини, які б

потребували внесення корективів до цього   документа. Немає  заперечень? Немає. Це, власне какучи, процедура, оскільки питання не знімається, а переноситься на інший день.

Отже, є можливість розпочати нашу роботу з розгляду питання про підсумки роботи спеціальної депутатської слід­чої комісії Верховної Ради України по перевірці діяльності Генеральної прокуратури України. /Шум     у     залі/.

 

Я прошу уваги. Учора відбулося засідання цієї слідчої комісії. Вона пропонує таку процедуру.

 

5

 

По-перше, щоб загальні висновки спеціальної депутат­ської Слідчої комісії Верховної Ради по перевірці діяль­ності Генеральної прокуратури оголосив голова комісії Кочерга Віктор Герасимович. Відносно організації роботи цієї комісії депутати можуть задати йому запитання і одержати відповіді.

 

Потім надати можливість виступити Генеральному про­курору Дацюку, який присутній сьогодні на засіданні, йо­му можна задати запитання й одержати відповіді або обмежи­тися лише його інформацією чи виступом, адже й запитання ми вже задавали, і відповіді вже були. Комісія пропонує, щоб потім за напрямами її роботи інформації зробили ке­рівники підгруп депутати Новіков  і Васильєв. Те, що сто­сується виступів Кочерги, Дацюка і Новікова, а також за­питань депутатів і відповідей на них, розглядатиметься на відкритому засіданні. Комісія пропонує після цього зро­бити перерву на кілька хвилин і в закритому режимі роз­глянути ту частину питань, які стосуються специфічної діяльності прокуратури і які потребують саме такого роз­гляду. Інформацію з цього приводу зробить керівник спеці­альної групи депутат Васильєв. І після того приймемо від­повідне рішення.

 

Я просив би підтримати теку процедуру. Ставлю да пропозицію на голосування і прошу проголосувати. /Шум у     залі/. "За" - 204.

 

Одну хвилиночку. Я поясню, заспокойтеся. Сідайте, будь ласка...

 

6

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Грубо порушуєте Регламент!

 

ГОЛОВА. Ще раз пояснюю: я оголосив пропозиція}... Ще раз прошу... Одну хвилину...

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Знову доповідати народним депутатам..

 

ГОЛОВА.- Одну хвилиночку ... /Шум     у      зелі/.

 

Сідайте, будь ласка. Я все поясню. Сідайте. Ще раз пояснюю. Шановні депутати, я оголосив пропозицію... Одну секундочку. /Шум     у     залі/.

 

Я оголосив пропозицію спеціальної слідчої комісії. Вона підтримана нами, Верховною Радою. Сідайте, будь лас­ка, на місця. /Шум     у     залі/. Одну хвилиночку. Сядьте на місця. /Шум     у     залі/.

 

Сідайте, будь ласка,  і заспокойтеся.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це рішення Верховної Ради.

 

ГОЛОВА. Будь ласка, заспокойтеся. Я пояснюю всім депутатам: відповіді на запитання, які будуть задані в установленому порядку, одержать усі депутати, яких це ці­кавить. Будь ласка. /Шум     у     залі/.

 

Депутат Шайко. Будь ласка.

 

 

7

 

ШЕЙКО П.В., голова Комісії Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів /Бобровицький     ви­борчий     округ,     Чернігівська область/. Шановні колеги депутати! Шановний Олек­сандре Олександровичу! Я просив би, щоб ми при розгляді всіх питань у сесійному залі все-таки дотримувалися Рег­ламенту. Ми знову починаємо розгляд питання про звіт Ге­неральної прокуратури з грубим порушенням Регламенту.

Голова Верховної Ради, запропонувавши свою процеду­ру і не вислухавши думку інших народних депутатів, ста­вить питання на голосування. Це є недопустимим, тому що було утворено досить велику слідчу комісію Верховної Ради. Притому мені здається /і так воно є/, що не всі сто про­центів депутатів думають   так, як думаєте ви, Олександре Олександровичу. Є окрема думка народних депутатів, її теж потрібно вислухати. 1 я хотів би, щоб ми, розглядаючи це делікатне питання, яке має відношення до керівництва Верховної Ради, усе-таки дотримувалися всіх норм Регла­менту і етики.

 

Чому я хотів би запропонувати таке: поки ми не роз­глянемо і- не заслухаємо інші думки народних депутатів, не йти за процедурою розгляду питання, запропонованою у вашо­му, варіанті.

Дякую за увагу.

 

    ГОЛОВА. Прошу уваги. Сядьте, будь ласка. Я дам відповідь щодо питань, піднятих головою Комісії з питань  Регламенту.

 

8

 

По-перше, я вас   як голову комісії    також закликаю до етичності, оскільки я оголосив не свою пропозицію щодо процедури, а пропозицію спеціальної комісії, яку було ут­ворено Верховною Радою. 1 було голосування.

 

Далі. Я роблю зауваження депутату Чорноволу, який не дає можливості вести засідання.

 

Відносно окремих думок депутатів, відносно інших ду­мок членів комісії - всі вони будуть висловлені. Будь ласка. Ніхто цього не заперечує.

 

Я просив би всіх, хто робить зауваження, слухати ту інформацію, яку я роблю. А я вже оголосив про те, що Дацюк буде виступати. Мені ж висловлюють претензії віднос­но того, буде він виступати чи ні. / Шум     у     залі/

 

Усе. Усе. Сядьте на місця. /Шум     у     залі/.

 

Усе зрозуміло.

 

Слово надається голові депутатської слідчої комісії Кочерзі.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Що тут робиться?

 

ГОЛОВА. Будь ласка, Вікторе Герасимовичу.

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Олександре Олександровичу, ми не го­тові... Ми не визнаємо чинності цієї комісії! Не можна обходити Президента! Ми приймали Закон про владу!

 

ГОЛОВА. Прощу, Вікторе Герасимовичу.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Процедуру обговоримо, потім хай  відсилають... /Шум     у      зал і /.

 

 

9

 

ГОЛОВА. Я зобов'язаний прокоментувати радіослухачам цю оитуацію. Як було визначено Верховною Радою, утворено спеці­альну слідчу комісію. Вона провела перевірку тих питань, які

потребували в"ясування й уточнення. Учора комісія провела засідання, запропонувала процедуру розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради. Ця пропозиція поставле­на на голосування і одержала необхідну кількість голосів. Однак група депутатів /я поки що не називаю їх прізвища, але ви їх добре знаєте/ намагається зірвати засідання. Тому я просив би вас з терпінням поставитися до цієї обставини... /Шум       у       залі/.

 

Перший - Єргак, потім - Чорновіл, Танюк та Інші. Це люди, які постійно зривають засідання Верховної Ряда. /Шум      у залі/.

 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ.    Проголосували 204 депутати!..   Чому хочуть провести закрите засідання?   /Шум      у     залі/.

ГОЛОВА.   Оголошується перерва на 10 хвилин.

 

10

 

/Після  перерви/

 

ГОЛОВА. Прошу уваги. Шановні депутати І Я повторю ще раз деякі тези, які я виклав на самому початку, і прошу деяких нетерплячих депутатів послухати, а не вигукувати з місць і не диригувати засіданням так, як, здається їм, було б правильніше.

; Є Регламент, ми Регламентом керуємося. Відповідно до Регламенту 23 травня нинішнього року ми розпочали розгляд питання про звіт Генерального прокурора, яке було внесено 17 січня. Оскільки в ході цього слухання, після визнання Верховною Радою роботи прокуратури незадовільною, виникли нові обставини, які вимагали спеціального слідчого розслі­дування, Верховна Рада прийняла відповідне рішення і ство­рила спеціальну слідчу комісію. Слідчій комісії було вбта-новлено строк' підготовки інформації Верховній Раді /або своїх висновків/ до 20 числа.

 

У зв"язку з пропозицією, точніше, не пропозицією, а думкою, яка тоді виникла в залі, Олександр Миколайович Ткаченко особисто вніс пропозицію відносно того, що на час роботи слідчої комісії, тобто до 20 числа, у зв"язку зі специфічністю цього питання він не буде виконувати обов"язки першого заступника Голови Верховної Ради. Роз­глядаючи згадане питання, Верховна Рада взяла цю інформа­цію до відома.

 

11

 

Учора строк роботи, комісії закінчився, і Олександр Миколайович приступив до виконання обов'язків першого за­ступника Голови Верховної Ради.

 

Далі. Учора ж відбулося засідання спеціальної слід­чої комісії. Шляхом голосування вона прийняла проекти до­кументів, які у вас є на руках, і запропонувала спеціальну процедуру розгляду цього питання, ураховуючи його особли­вість, значення й обсяг. Цю процедуру я вам оголосив. Вона зводиться до того, ідо про загальні висновки комісії повідо­мить нам голова комісії.- Він розповість про організацію ро­боти комісії та про підсумки цієї роботи. Ми дамо змогу виступити на засіданні Генеральному прокурору, надамо мож­ливість і йому, і членам комісії, які робитимуть інформа­цію, дати відповіді на запитання, які ставитимуть депута­ти.

 

Але в спеціальна частина роботи прокуратури, тобто предмет її діяльності, до якої входять контакти зі спеціаль­ними службами. Крім того є інформація щодо тих справ, які ще не заверен! слідством і які треба розглядати виключно в закритому режимі. Тому є потреба частину нашого засідання провести, в закритому режимі. Тут зробить інформацію і дасть відповіді на запитання один з керівників спеціальної комісії, я маю на увазі депутата Васильєва.

 

Після цього ті, хто побажає висловити іншу думку, викласти іншу позицію, взяти участь в обговоренні, мати­муть можливість це зробити. При цьому ми зможемо проголо­сувати у відкритому режимі. Тобто припинимо закрите засі­дання А. думаю, що кожен з депутатів відчуває відповідаль-

 

12

 

ність, за те, що він говорить/, проведемо далі засідання у відкритому режимі й приймемо відповідне рішення. Це якраз те, що передбачено Регламентом і запропоновано слідчою ко­місією.

Депутат Шейко сказав, що я вніс свою пропозицію. Я оголосив пропозицію комісії, що й зобов"язаний був зроби­ти. Вона одержала підтримку 204 депутатів. Тобто рішення з цього приводу прийнято.

Якщо в депутатів будуть окремі думки щодо процедури чи з мотивів голосування, то вони зможуть їх висловити після цього голосування. Це теж передбачено Регламентом. У кого в окремі думки щодо процедури, оголошеної та проголо-сованої, будь ласка, запишіться на виступ і висловіть їх. 10 хвилин вистачить -для процедурного питання? Будь ласка, оголосіть список. 10 хвилин на виступи. Будьте лаконічні.

 

Депутат Григорович.

 

ГРИГОРОВИЧ Л.С., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України з питань охорони здоров"я, материнства і ди­тинства /С ялтинський  виборчий  округ, Івано-Франківська  область/. Прошу передати слово голові фракції Вячеславу Максимовичу Чорноволу.

ГОЛОВА. Будь ласка, Вячеславе Максимовичу, вам пере­дається слово. 

                                                                 

ІЗ

 

ЧОРНОВІЛ В.М., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України з питань культури і духовності /Поділь­ський  виборчий  округ,  Терно­пільська   область/.  Але  своє слово потім передам також, бо я третій. Шановні депутати, нас грубо обманули. Ніякого рішення не прийнято. Є вимога Рег­ламенту, яка передбачає, що запропонований нам порядок розгляду ми повинні були розглянути і тільки після того проголосувати.

 

Олександр Олександрович як зацікавлена особа швидень­ко, як він це вміє робити, поставив на голосування і, ско­риставшись тим, що багато хто навіть не зрозумів, про що йде мова /ви знаєте, якою в нас скоромовочкою, швиденько такі речі проголосовуються/, зібрав 204 голоси, тобто міні­мум. Я думаю, що якби ми зараз переголосували, навіть без обговорення, то 204 голоси не було б. Таке голосування є незаконним.

 

Отже, треба обговорити порядок розгляду цього питання. Тим більше що проект постанови з"явився сьогодні, слідча. , депутатська комісія не звітувала, її звіт не розглядався на. засіданні Президії. Я просто не розумію, як міг такий проект э"явитися в сесійній залі? Нам треба, очевидно, по­слати у відставку не Генерального прокурора, а юридичний відділ. Що це за "увільнити Дацюка" і так далі, якщо ми

підписали Конституційну угоду, прийняли Закон про владу, де написано, що призначення і звільнення Генерального прокурора відбувається тільки за поданням Президента України? Те, що така безграмотна постанова, не завізована юридичним відділом, не розглянута Президією, з'явилася в цьому залі, свідчить ,що хтось хоче поспішно, швиденька звести рахунки» щоб па вийшли на світ Божий і ті всі справи, пов"язані з Боженаром, Ткаченком  і так далі...

 

 

14

 

 

Я думаю, що оскільки ці справи постійно були тут на вустах і вони мають відношення принаймні да двох керівників Верховної Ради, то сьогоднішнє пленарне засідання повинен вести заступник Голови Верховної Ради Дьомін Олег Олек­сійович як особа незацікавлена. І це також треба проголо­сувати перед тим, як оголошувати процедуру.

 

Я також розумію,  і це логічно, чому на період розгляду цього питання прямо не ставили на голосування, а тихенько взяли до відома: Ткаченко не подав би заяви, він боявся голосування. Тому, вважаю, оскільки тоді було порушено Регламент, очевидно, Ткаченко повинен на цей період залишити своє місце.

 

І нарешті, якщо обговорюватиметься порядок розгляду цього питання, то після виступу голови комісії, оскільки є окрема думка, і не одного, а кількох депутатів, які були в комісії, відразу повинна бути заявлена окрема думка чи окремі думки, якщо їх декілька. Це передбачено Регламентом, це передбачає логіка і здоровий глузд. Закривати рота нам, народним посланцям,ми нікому не дамо. Треба повернутися до розгляду питання, але поставити опечатку питання про голо­вування на сьогоднішньому пленарному засіданні.

 

Дякую.                                                                              

 

ГОЛОВА. Я прошу, це не в порядку коментаря, - хто там вам рота закриває? Спробував би хтось це зробити! Депутат Моцпан. Прошу.

 

 

15

 

МОЦПАН А.Ф., член Комісії Верховної Рада України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією /Амвросіївський     виборчий     округ, Донецька     область/. Уважаемый Александр Александрович! Уважаемые депутатці Я обращаю ваше внимание на то, что по процедуре Председатель действовал правильно. Он поставил на голосование предложение комиссии, и дело депутатского корпуса   -     принять это предложение или отвергнуть. Депутаты приняли - 204 человека проголосовали "за".

 

Я считаю, что предложенный Александром Александровичем порядок рас­смотрения вопроса - с предоставлением права выступления Генеральному прокурору, права задавать вопросы и отвечать на них - это вполне демократичная форма, которая соот­ветствует Регламенту.

 

И, наконец, на что я хотел бы обратить ваше внимание? Я не хочу пофамильно называть депутатов, которые системати­чески запрыгивают на трибуну и нарушают Регламент. Но должен вам сказать, что я расцениваю это как унижение чести и достоинства, достоинства депутата. Я чту Регламент и обращаю ваше внимание на следующее. Еще с начала работы первой сессии Верховного Совета в 1994 году   мне мои избиратели задавали вопросы, что у нас здесь творится в зале, почему мы нарушаем порядок и тому подобное.

Должен вам сказать; с     того     времени     мне       больше       вопросов   . в связи с этим не задавали.

Избирателям я всегда отвечал: "Ести вы услышите или увидите, что лично- я нарушаю Регламент, что лично мне председательствующий сделает замечание, тогда с меня и спрашиваете".

    

16

Еще   раз     обращаю     ваше     внимание,     уважаемые депутаты,      на     то,    что       речь -    идет,   о      моей  личной   чести   и   достоинстве.     Я     не   буду     говорить     за всех. Скажу за себя:      считаю унижением моей чести и до­стоинства, моих депутатских прав то, что отдельные депутаты позволяют себе нарушать Регламент, мешать выступающим и тому подобное. Я призываю вас   всех придерживаться Регламента.

Насколько мне известно, было предложение Комиссии по Регламенту, депутатской этике рассмотреть вопрос о создании института парламентских приставов. Я считаю, что такой ин­ститут нужен. И если     окажусь наказанным парламентским приставом, значит, так мне и надо.

 

Уважаемые депутаты! Я поднимаю не рядовой вопрос. Считаю, что нам нужно вернуться к этому вопросу рано или поздно, если мы хотим конструктивной, деловой работы    в парламенте.

 

Спасибо за внимание.

 

ГОЛОВА. Депутат Анненков. Прошу.

 

АННЕНКОВ Є. 1., член Комісії Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів /Лисичанський     вибор­чий     округ,      Луганська     область/. Уважаемые депутаты! Я не понимаю, как могут депутаты-де­мократы манипулировать Регламентом. Вспомните, как было с антиконституционным так называемым договором. Тогда они

 

17

 

не говорили, что надо соблюдать Регламент. Тогда все было хороню, и Александр Александрович для них был хорошим. Они люди двойной           морали. И избиратели моего округа

говорят, что   как бы там ни было, но те, кого эти демократы называет так называемыми представителями левого крыла, никогда не устраивают сцен, эти же так называемые демократы, как только им что-то не нравится, начинают атаковать трибуну.

 

Я поддерживаю депутата Моцпана в том, что необходимо, и наша комиссия это уже обсуждала, ввести   пристава и го­рячие головы остужать за нарушение порядка. Иначе как мы можем ратовать за соблюдение   законов рядовыми гражданами? Наверное, и депутату Черноволу первому надо соблюдать законы.

 

Спасибо за внимание.

 

ГОЛОВА. Депутат Данченко.

 

ДОНЧЕНКО Ю .Г., секретар Комісії Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці /Старобіль-ський     виборчий     округ,     Луган­ська     область/. Уважаемые народные депутаты, уважаемый президиум! Я считаю,  что процедура рассмотрения этого вопроса, предложенная Председателем Александром Морозом, абсолютно правильная. Он исходил из данных след­ственной комиссии, которая очень внимательно /и мы знаем, с каким трудом. и упорством/ работала над этим вопросом по 14, по 16 часов в сутки, и ее предложения были поставлены сегодня на голосование. То, что предложение этой комиссии                                                         

 

18

 

поддержал депутатский корпус, было видно на световом табло. Так что я не вижу абсолютно никаких нарушений Регламента.

 

Я хотел бы обратиться к председателю комиссии депута­ту Шейко, который обязан следить за порядком в зале   за­седаний и который это активно делает, когда дело касается всех иных депутатов, кроме представителей Народного руха Украины, так называемых националистических сил. Вот здесь у него почему-то опускаются руки. И я просил бы вас, Петр Владимирович, проявлять принципиальность ко всем депутатам. Ибо мы уже неоднократно видели, что предста­вители этих сил, которые сегодня опять блокировали трибуну, бесцеремонно и похабно ведут себя в зале /извините за это грубое слово/.

 

И последнее, о чем мне хотелось бы в связи с этим сказать. Почему так происходит сегодня? Генеральный про­курор 19 апреля этого года прекратил дело в отношении руководителей и активистов Народного руха Украины, и этот вопрос был закрыт. Поэтому они сегодня и не хотят, чтобы прозвучал тот отчет, который должен был быть услышан всеми депутатами.

 

Я считаю, что Регламент соблюден и надо рассматривать этот вопрос так, как это следовало бы сделать. У меня осталась одна минута, я просил бы ее передать депутату-Заварэину.

 

Спасибо.

 

ГОЛОВА. Депутат Заварзін.

 

 

19

 

ЗАВАРЗІН М.В., член   Комісії Верховної Ради України в питань оборони І державної безпеки   /К(,асноар-мійський     міський     виборчий       ок­руг,     Донецька     область/. Спасибо, Алек­сандр Александрович. Уважаемые депутаты! У вас есть письмен­ное требование группы депутатов о том, чтобы президиум поставил на голосование вопрос о поведении тек товарищей, которые... Ну, я их товарищами не могу назвать, извините, демократов в кавычках,, которые постоянно нарушают порядок работы сессии Верховного Совета Украины.

 

Поэтому я еще раз от группы этих депутатов требую, чтобы они были названы поименно, чтобы было поставлено на голосование их пребывание в сессионном зале согласно Регламен­ту Верховного Совета Украины. Спасибо за внимание. ГОЛОВА. Депутат Хомич.

ХОМИЧ И.В., член Комісії Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією   /Дубровицький       ви бо рчий     округ,    Рівненська     область/. Прощу передати слово депутату Ярошинському,

 

ГОЛОВА. Депутат Ярошинський.

 

 20

 

ЯГОШИНСЫШЙ Б.Х., член Комісії Верховної Ради України у закордонних справах і зв"язках а СНД /Гощанський виборчий     округ,     Рівненська     область/. Шановні народні депутати І Сьогодні настав час чесно і принципово оцінити поведінку всіх нас у цьому зелі» Нені імпонують бурхливі виступи комуністично настроєних депутатів, які мають постійну звичку плутати причини а на­слідками. А причинами такої бурхливої поведінки націонал-демократичних сил, зрозуміло всім, були порушення Регла­менту, які постійно спостерігаються у цьому залі.

 

Олександре Олександровичу, при всій повазі до вас як до Голови Верховної Ради хочу нагадати вам, що ви вже самі зрозуміли свою помилку,    коли останнім часом поясню­вали, як би мало бути. Зокрема, якби ви поставили на го­лосування питання про те, хто за зміну порядку розгляду, визначеного Регламентом, і ми проголосували б за аміну порядку,  визначеного Регламентом, тоді все було б нормально І не було б ніяких порушень.

 

Водночас я звертаю вашу увагу на те, що відповідно до статті 3.2.1 Регламенту рішення, прийняті без обгово­рення, будуть неправо чинними.    Якою ми приймаємо такі рішення, то автоматично вони стають неправо чинними.

 

Сидячи в цьому залі і не раз вимагаючи слова, я спостерігав за таким явищем, коли ми, депутати Верховної Ради України, вищого законодавчого органу, наче багаторукі індійські боги, голосуемо десятьма, п'ятнадцятьма позиціями і приймаємо неправо чини і рішення. Протягом

 

21

 

останніх двох місяців я нарахував близько ста випадків, коли в залі було менше 150 чоловік і головуючі не звертали абсо-лптно ніякої уваги на те, що ми тут робимо. Крім того, я звертаю вашу увагу на те, що проект постанови, Підготов­лений тими, хто ночами не спав, як вони кажуть, подано не за 3 дні, як визначено Регламентом, до розгляду, а сьогодні. А отже,  ми  не   можемо    прийняти його сьогодні. Крім того, якщо звернути увагу на саму процедуру імпічменту, то     ми порушили нами ж підписаний Конституційний договір /він підписаний вами як Головою Верховної Ради/, згідно з яким питання про Прокуратуру ми мали б вирішувати разом із Президентом України. І в багато інших питань.

 

Той час, який залишився, я передаю народному депутату України Ковтунцю.

 

ГОЛОВА. Даю відповіді на питання, порушені депутатами під час обговорення процедури. Не буду повторювати все спо­чатку, оскільки я зробив усе так, як передбачено   Регламентом.

Я вніс пропозицію комісії щодо процедури - її підтрима­но. Було висловлено також окремі зауваження з мотивів голо­сування по процедурі, ми їх послухали. Я хочу тільки ска­зати таке:  я не хотів би, щоб якимось чином це політизувало ситуацію. Чи великі ми політики, чи невеликі, доля нас поставила на такий, так би мовити, політичний обрій. 1 мене, і Вячеслава Максимовича, який говорить, що я за­цікавлена особа. Та ми всі, власне кажучи, зацікавлені особи. Якщо вже ти потрапив на якийсь політичний щабель

 

22

 

і до тебе прикута суспільна увага... Тому можна говорити про зацікавленість тоді, коли є конкретні звинувачення у конкретних порушеннях чи злочинах.

 

Я сьогодні така ж зацікавлена особа, як і Вячеслав Максимович. Я зараз можу детальніше говорити, втручаючись у порядок розгляду конкретного питання, Що коли міська прокуратура оголосила кримінальну справу з приводу заяви, підготовленої відповідною політичною організацією, а ця справа вилучена із відання міської прокуратури і зібрана... /Шум     у     залі/.

 

Одну хвилиночку! Таким чином, виходить, що ми обоє зацікавлені. Я відкидав це звину­вачення. Ми всі зацікавлені. /Шум     у     залі/.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ви скажіть, що це йдеться не про кри­мінальну справу, а про демонстрацію.../ Шум        у залі/.

 

ГОЛОВА. Відносно позиції Президента. Я прошу, будьте уважні. По-перше, конкретні правовідносини, наслідки яких ми сьогодні розглядаємо і слідство відносно яких велося, виникли задовго до виникнення нової юридичної ситуації, пов"язаної з підписанням Конституційного до­говору. Я можу детально, посилаючись на висновки і юристів,  і вже на свій досвід,  і на положення Регламенту,

 

23

 

 

говорити про те, що ми маємо всі підстави для розгляду цього питання. Але щоб не хвилювалися ті, кого це пи­тання дуже хвилює, скажу, що позавчора я мав розмову з Президентом, він у курсі розгляду цього питання. /Шум     у     залі/.

 

Таким чином, я ще раз прошу... Роблю офіційно зауваження депутату Чорно волу Вячеславу Максимовичу за його цілком свідоме намагання зірвати засідання Верховної Ради. Ще раз це повториться - поставлю на голосування пропозицію про вилучення його  із залу. /Шум     у     залі/.

 

Процедуру вам оголошено, можливості для виступів будуть, позиція кожного буде врахована.

 

24

 

Слово для доповіді надається Віктору Герасимовичу Кочерзі.  

 

КОЧЕРГА В.Г., голова спеціальної депутатської слідчої комісії Верховної Ради України /Добропільський виборчий  округ,  Донецька  область/. Шановна президіє! Шановні народні депутати! Шановні виборці! Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 23 травня 1995 року про звіт Генерального про­курора України постійній Комісії Верховної Ради України з питань законності і правопорядку за участю представників депутатських фракцій і груп було доручено додатково вивчити ситуацію в Генеральній прокуратурі.

 

Постановою від 6 червня 1995 року цій комісії було надано права спеціальної депутатської слідчої комісії. Слідча комісія на своїх засіданнях розглядала організа­ційні питання, визначила напрями роботи, утворила зі свого складу групи для ведення слідчих дій, для вивчення організації роботи Генеральної прокуратури, кадрових пи­тань, стилю її роботи. Для вивчення стану роботи в облас­них прокуратурах та для вивчення окремих кримінальних оправ також були утворені спеціальні групи. Було погоджено з Генеральною прокуратурою порядок ознайомлення з кримінальними справами, по яких проводиться слідство. Хочу вам доповісти, що в складі нашої комісії 18 досвідчених юристів, є представники всіх депутатських фракцій і груп.                                      

 

 25

 

Вивчення документів, зустрічі з працівниками Генераль­ної прокуратури та ряду обласних прокуратур, проведення слідчих дій дали змогу виконати доручення Верховної Ради.

 

Складний стан боротьби {з злочинністю, підвищення складності і небезпечності скоюваних злочинів вимагали від Генеральної прокуратури реформування роботи, але необ­хідних заходів для поліпшення діяльності не було вжито. Реформування звелося лише до необгрунтованого створення 8 нових управлінь та 25 відділів.

 

Удалося укомплектувати лише керівний склад, що призвело до зростання кількості працівників з генеральськими званнями з 46 до 59. Таким чином Генеральна прокуратура перетворилася на генеральську прокуратуру.

 

При цьому вакантні. 187 посад, з яких 107 у головному слідчому управлінні. Таким чином, зросла лише чисельність керівних працівників без активізації реальної слідчої роботи. У ряді випадків склалося так, що на штучно утворе­ні посади призначалися керівники, але в них не було під­леглих.

 

Ускладнення криміногенної ситуації не супроводжувалося активізацією організаційної роботи. Про це яскраво свідчить те, що за останні півтора року було розроблено тільки одну методичну рекомендацію - щодо здійснення загального нагляду за виконанням митного законодавства -і складено тільки один галузевий наказ Генерального про­курора. За умов значного ускладнення ситуації та створення нових структурних підрозділів таке становище є непри -

 

26

 

пустимим, оскільки вся діяльність органів прокуратури підпорядкована тільки Генеральному прокурору і відсутність

  регламентації та організації її діяльності призводить до некерованості та зловживань.

 

Звертає на себе увагу незадовільна організація робо­ти Генеральної прокуратури і з таких важливих питань, як боротьба з організованою злочинністю. Майже рік тому було прийнято Закон України про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. У системі проку­ратури утворено відповідні підрозділи.. Але й досі наказ, який регламентував би їх діяльність, а також положення про них не розроблені.

Немає наказу Генерального прокурора про здійснення нагляду за виконанням законодавства про адміністративні правопорушення. А він є надзвичайно актуальним. Як свідчить статистика, кожний десятий громадянин України притягається

до адміністративної відповідальності.

 

Не регламентовано роботу щодо здійснення прокурор­ського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, що безпосередньо пов"язано з правами громадян, про що буде оказано далі.

На ці проблеми  прокурори областей не раз звертали увагу Генерального прокурора та колегії Генпрокуратура, але свого вирішення вони не знайшли.

 

У березні 1994 року Генеральний прокурор видав наказ, яким, по суті,, роз'єднав нагляд за дотриманням законодавства про кордон /відніс цю функцію до відання територіальних прокуратур/ і нагляд за забезпеченням виконання митного

 

27

 

законодавства /відніс до фуккцій транспортних прокуратур/. Це фактично призвало до протистояння правоохоронних ор­ганів. Наприклад, при порушенні кримінальних справ про контрабанду митниця як орган дізнання і піднаглядна транспортній прокуратурі повинна надіслати справу Службі безпеки, яка, у свого чергу, піднаглядна територіальній прокуратурі. Це викликає безладдя й обгрунтовано обурення як митних органів, так і підрозділів СБУ, гальмується про­цес передачі справ, їх розгляду. З цього приводу прокуро­ри областей не раз зверталися до Дацкжа, але, як свід­чить практика, марно.

 

Не ведеться пошук і нових ефективних форм роботи, незважаючи на те, що в нових умовах це конче потрібно. Наприклад, на початку 1994 року Верховна Рада внесла ряд змін і доповнень до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за злочини у сфері економічної діяль­ності /це, шановні товариші, стаття 148 цього кодексу/.  Мова йде про порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю, фіктивне підприємництво, шахрайство з фінан­совими ресурсами, порушення порядку емісії цінних па­перів. Аналіз свідчить, що ці норми Кримінального кодексу практично не застосовуються. Потрібен аналіз причин об­меженого застосування у судовій практиці положень цих статей.

Життя також вимагає узагальнення практики дотриму­вання законодавства щодо діяльності трастових компаній /довірчих товариств/. Відомо, скількох збитків вони зав­дали громадянам України.                             

    

23

 

Проблеми удосконалення діяльності Генпрокуратури        недостатньо вирішує і її колегія. У 1994-1995 роках відбулося 38 засідань колегії Генеральної прокуратури.      На них було розглянуто 22 питання про призначення і звільнення кадрів, 12 - про стан прокурорського нагляду в різних галузях прокурорської діяльності, 10 - за резуль­татами перевірки обласних прокуратур, про хід слідства по конкретних кримінальних справах.

 

Генеральна прокуратура не приділяв належної уваги стратегічним напрямам забезпечення законності і боротьби з правопорушеннями в державі. Без контролю, аналізу і вивчення залишилися такі гострі питання, що зачіпають безпосередньо права і свобода громадян, як запобіжне затримання особи, специфічні прийоми і методи оперативно - розшукової діяльності, що можуть застосовуватися з санкції прокурора, про розслідування найбільш тяжких і небезпечних злочинів із убивствами двох і більше людей"  та інші.

 

У 1994 році злочинність в Україні досягла небачено­го до цього часу рівня і темпів зростання. Цей процес триває. Із зареєстрованих 570 тисяч злочинів 42 відсот­ки становлять тяжкі, кількість яких за рік зросла на 74 відсотки, із них кожен другий злочин залишився розкритим.

 

29

 

Скоєно 4 тисячі 57І умисне вбивство; що на 14 відсотків більше, ніж у 1993 році, я проти 1990 року більше на 48 відсотків. Лише за минулий рік 841 умисне вбивство залишилося нерозкритим, тоді як за весь час до 1994 року /прощу звернути на це увагу/ не розкрито близько 2,5 тисячі цих злочинів.

 

Ще гірше з цим у поточному році. За перший квартал кіль­кість нерозкритих убивств удвічі більша, ніж у першому кварталі 1994 року. Незважаючи на тривожне становище із злочинністю, у керівництва Генеральної прокуратури особливої турботи це не викликало. На запобіганні злочинам негативно позначається низька якість слідства. З направлених у суди кримінальних справ, які розслідувалися прокуратурою, 5,7 відсотка з названої при­чини судами повернуто на додаткове розслідування. Замість ужиття заходів для поліпшення організації розкриття вбивств Дацюк, як вам відомо, вніс у порядку законодавчої ініціативи проект закону про передачу цього обов'язково підслідного прокура­турі виду злочинів органам внутрішніх справ. У цьому явно простежу­вались відомчі інтереси і намагання уникнути відповідальності за провал у розкритті цих злочинів.

 

На низькому рівні перебуває організація загальнонаглядової роботи прокуратури,, внаслідок чого її ефективність слабка. За порушеними в- 1994 році прокуратурою в порядку загального нагляду 2355 справами до кримінальної відповідальності притягнуто лише 308 осіб. Водночас у гонитві па показниками значна кіль­кість справ порушується безпідставно, унаслідок чого допускається  грубе порушення прав громадян, людям і державі такими діями завдається чималих моральних і матеріальних збитків. За відсутністю подій і складу  злочину за рік закрито 20 тисяч, кримінальних

 

ЗО

 

справ. У цих справах 149 ні в чому не винних громадян із санкцій прокурорів утримувались під вартою, у тому числі 92   чоловіка з тієї незначної /15 тисяч/ кількості справ, які  знаходились у провадженні прокуратури.

 

Серйозні недоліки допускаються в роботі із заявами, скаргами і зверненнями громадян. Розгляд їх;по суті, проводиться тільки за повторними зверненнями. Скарги, які надійшли до Ге­неральної прокуратури вперше, як правило, надсилаються на місця. Нерідко доручається розгляд скарг тим, на кого заявник скаржиться.

 

Наприклад, матеріали перевірки скарги на дії ке­рівника відділу прокуратури Одеської області Михайлова надсила­лися за підписом самого Михайлова.

 

Розгляд скарг на незаконні дії співробітників СБУ і МВС доручається цим же органам без наступних перевірок. Таким чи­ном, якщо  місцеві керівники СБУ та МВС Покривають незаконні дії своїх підлеглих, встановлення істини стає практично неможли­вим, оскільки органами прокуратури перевірка обгрунтованості  відповідей не робилася і навіть таке завдання перед керівника­ми відповідних відділів Генеральної прокуратури не ставилося і, ясна річ, не виконувалося /підтверджується поясненнями керівників управлінь і відділів, журналами та картками обліку скарг, спра­вами наглядового провадження/.

 

Депутатські запити і звернення Генеральним прокурором не розглядаються, окремим обліком не ведуться. Виявлено численні випадки формальних відписок на депутатські звернення без витребування відповідних справ і матеріалів та без призначення пере­вірок/підтверджується матеріалами наглядових проваджень, від­повідним листуванням, журналами експедиції/.

 

ЗІ

 

Наглядові провадження щодо розгляду скарг і звернень ведуться недоброякісно, не проводяться необхідні перевірки, явним правопорушенням не дається належної оцінки. Наприклад, у справі щодо розкрадання в госпіталі МІЗС протягом трьох років не проводилося ревізії для встановлення розмірів розкрадання.

 

Під час перевірки скарги на працівника прокуратури Москаленка стійкими конкретними показаннями багатьох свідків, від­повідними документами підтверджувалась наявність ознак злочинів, зокрема перевищення влади, незаконних валютних операцій, роз­крадання, зловживання службовим становищем, однак при цьому кримінальна справа на колегу не порушувалася.

 

Непоодинокі випадки, коли фактам зловживань і грубих по­рушень з

боку прокурорських співробітників, про які повідомляється в листах до Генпрокуратура, не дається принципової оцінки. Великого поширення в органах прокуратури набули особиста нескромність, використання посади для нагромадження сумнівних коштів. Наприклад, під час перевірки скарги були виявлені числен­ні зловживання з боку прокурора міста Біла Церква Барчана, який у 1994 році /зверніть увагу/ за 10 мільйонів карбованців придбав вантажний автомобіль, а також новенькі "Жигулі" з наступним перепродажем за 150 мільйонів карбованців. Він займався сумнівними операціями з квартирами і будівництво»* будинку. Але ці махінації не були перевірені і до них не вжито

відповідних заходів.

32

 

Грубо порушується житлове законодавство при наданні житла і в самій Генеральній прокуратурі. Так, комісією встановлено,

що контрольний список працівників Генеральної прокуратури не відповідає законній формі, не ведеться книга обліку розподілу житла. Набуло поширення розбазарювання житла. За рахунок прокуро­рів воно надавалося технічним працівникам /прибиральниця, завгосп, ліфтер, двірник, водій/. Грубо порушувалася черга на­дання житла /так отримала житло головний бухгалтер Єрхова/. Встановлено випадки, коли прокурори отримували житло за рахунок військовослужбовців, виведених з Німеччини /Малевич, Радзеха, Меденцеву{ У списках прокурорсько-слідчих працівників на отримання першочергового житла стоїть прізвище начальника управління матеріально-технічного забезпечення Коляди, який не є ні слідчим,  ні прокурором і, крім того, отримав квартиру в місті Києві ще в 1992 році.

 

Але виникає сумнів щодо того, що Генеральна прокуратура в змозі принципово оцінити такі порушення за нинішнього складу її керівництва. Про це свідчать, м"яко кажучи, неетичні дії са­мого Дацюка, який, працюючи в прокуратурах Хмельницької, Чернігівської та Одеської областей, залишив квартири своїм родичам і, маючи в Одесі приватизовану квартиру, отримав трикімнатну в місті Києві.

 

33

 

З метою вивчення якості слідства, його об'єктивності комісією проаналізовано декілька оправ. Були встановлені не тільки грубі порушення під чао розслідування цих справ, а й неприпустима особиста поведінка керівників Генеральної прокуратури. Так, під час призначення Дацюка на посаду Генерального прокурора відбулася зустріч у теплій, дружній обстановці в будинку відпочинку ГУВС Київської області Дацюка, керівника компанії "Бласко" Кудюкіна, начальника ГУВС Київської області Болодіна та прокурора Київської облаоті Калюжного.

 

Аморальність цієї товариської зустрічі . полягав в тому, що якраз у той же час у Генеральній проку­ратурі знаходилися численні матеріали про злочини Кудюкіна /доручення Верховної Ради на розслідування зловживань у компанії "Бласко"/,  матеріали про зловживання Володіна ' /відносно незаконного вивезення 29 кілограмів золотих виробів з діамантами та махінації з отриманими за них коштами/, а також про подорож Калюжного, який з деякими іншими прокуро­рами через пароплавство Кудюкіна здійснив безплатний круїз по Середземномор"ю за підробленими документами /зробленими Володіним/, що вони нібито є ліквідаторами Чорнобильської катастрофи.

 

Неважко здогадатися, як "швидко" а "принципово" велося розслідування цих справ. Лише після наполегливих вимог комі­сії Верховної Ради з наведенням конкретних ^актгв злочинів і повідомлень про те, що причетний до їх скоєння Кудюкін має намір виїхати за межі України, Генеральна прокуратура зму­шена була  в 1994 році порушити кримінальну* справу, а згодом заступником Генерального прокурора була дана санкція на арешт

 

34

 

Кудюкіна, коли той уже перебував у Москві, де і був затриманий працівниками міліції. Особисто Дацюком розслідування   справи було доручено слідчому Генеральної прокуратури Райському /теж прощу звернути увагу на це прізвище/, який не лише допустив по ній зволікання, а й вів до виправ­дання осіб, що скоїли злочини, про що сказано ним у його виступі в пресі, і це допускалося тоді, коли комісією Верховної Ради вже було доведено на лише зловживання з боку посадових осіб пароплавства "Бласко", а й наявність незакон­них рахунків за кордоном, що змушений .був визнати Дацюк у відпо­віді на поставлене йому у залі засідань Верховної Ради запитання.

 

Тоді ж у провадженні слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходилися матеріали про зловживання службовим становищем начальника ГУБО Київської області Володіна, з яких тривалий час рішення не приймалося. Лише після реагування на це засобів масової інформації 21 січня 1994 року, тобто через рік, було порушено кримінальну оправу, розслідування якої було доручено тому ж Райському.

 

Суть справи полягала в тому, що ЗО січня 1993 року в аеропорту "Бориспіль" були вилучені вироби із золота і діамантів, виготовлені Київювелірпромом, які підприємці російської фірми "Діамант" намагалися шляхом зговору з працівниками аеропорту вивезти за межі України,

Зазначені вироби у двох мішках, вагою 29 кг, на загальну суму 300 мільйонів російських рублів були привезені до ГУВС Київської області, потім за вказівкою Володіна були незаконно реалізовані через облспоживспілку малому приватному підприєм­ству "Ескулап" за І мільярд карбованців, хоча їх дійсна

 

35

 

вартість значно перевищувала зазначену. Гроші від реалі­зації золота в подальшому були переведені на рахунок фонду "Правопорядок". За полоненнями керівництва ГУВС Київської області вони нібито витрачені на будівництво профілакторію для чорнобильців. Але даних про це в справі немає.

 

Без належного розслідування після тривалої тяганини ЗО о січня цього року справу було незаконно закрито. Замість порушення кримінальної справи про контрабандне вивезення золотих виробів винні особи були піддані адміністративному покаранню - штрафу від 3 до 15 тисяч карбованців.

 

Підставою для непорушення оправи про контрабанду стало повідомлення колишнього голови Державного митного комітету України Колоса про те, що в період, коли вчинено спробу вивезення за межі України золотих виробів в аеропорту "Бориспіль", не були сформовані митні органи. Але слідча депутатська комісія встановила, що на цей час митні органи діяли /офіційна довідка митного комітету у нас в/. Таким чином, "незручна" кримінальна справа не порушувалася незаконно.

 

Тут же слід відзначити, що засновниками фонду "Правопорядок", якому перераховано гроші від реалізованого золота, є начальник головного управління внутрішніх справ Київської обасті Володін, прокурор області Калюжний, голова обласного суду Нечипоренко, начальник управління юстиції Бирченко. І про всяк випадок сюди записали одного голову коягоопу - Бедіенка, що очолює господарство "Колос" Біло­церківського району.

 

 

36

 

Непринциповість та необ"єктивність виявлено при розслідуванні зловживань і в самій Генеральній прокуратурі. Відповідно до наказу Генерального прокурора № 7 від 10 червня 1994 року було створено комісію для проведення інвента­ризації матеріальних цінностей на складах центрального апа­рату та місцевих органів самої прокуратури, а також у від­ділі інформатики та комп'ютеризації.

 

Акт інвентаризації складу центрального апарату ніким не затверджено, складено на 8 аркушах, перший 1 останній аркуші надруковані іншим шрифтом, ніж решта. Акт не підпи­сано двома членами комісії. З цього документа випливав, що на окладі виявлено нестачу на суму 260 тисяч 165 карбован­ців. Частиною членів цієї ж комісії складено акт про пере­вірку електроннообчислювальної техніки, а також програмних засобів, які записані за Тарасюк, заступником начальника відділу інформатики і комп'ютеризації.

 

В акті констатується, що договору про матеріальну  відповідальність з Тарасюк не укладено, Перевіркою фактичної наявності встановлено електронно-обчислювальної техніки на загальну суму понад 2 мільярди карбованців. Цифрові дані про суму нестачі в акті мають виправлення.

 

Констатуючи низький рівень обліку цінностей, наявності порушень, складачі акта в той же час не запропонували вжити заходів до винних посадових осіб. Проте заступник Генераль­ного прокурора Шевченко, не затвердивши акта, запропонував у своїй резолюції підготувати проект наказу про показання винних, а також проект постанови про порушення кримінальної справи за фактом нестачі електронно-обчислювальної техніки. Проект такого наказу не підписано Генеральним прокурором.

 

37

 

У процесі слідства встановлено, що працівники фінансово-господарського управління, у тому числі й бухгалтерії, Генеральної прокуратури України систематично допускали грубі порушення Правил ведення бухгалтерського обліку і звітності, матеріальні цінності великої вартості передавалися під звіт особам, з якими не укладено договору про матеріальну відповідальність Ларасюк/, інші грубі порушення.

 

На цьому фоні в постанові про закриття справи констатуеться, що дійсно має місце нестача комп'ютера та двох модемів, а нестача чотирьох принтерів пояснюється пересорти­цею. При цьому зазначається, що Тарасюк до нестачі відношення не має, її утворили своїми незаконними діями працівники фін госпуправління. Далі в постанові висловлюється припущення, що при некомпетентності й недбалості комірників комп'ютер та модеми могли бути видані без документального оформлення у який-небудь територіальний чи лінійний підрозділ органів прокуратури України... Установити це можливо лише шляхом проведення Інвентаризації ЕОТ, одержаної всіма місцевими органами прокуратури в 1992-1993 роках..." Потім зазначається, що слідству це видається недоцільним, бо "забере багато часу і коштів".

 

Така мотивація закриття розслідуювання  ніяким чином не випливає з вимог закону, зокрема статті 22 Кримінально-процесуального кодексу України, щодо всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин оправи.

 

Генеральним прокурором Дацюком грубо порушувалися про­цесуальні норми при проведенні слідства. Так, протоколами допитів членів слідчо-оперативної групи підтверджуються факти

 

38

 

спонукання Дацюком підлеглих йому слідчих до вшеоення незаконних  постанов про взяття під варту. При цьому Генеральний прокурор   посилався на те, що він уже доповів Президенту України про злочини/ цих осіб. Отакий мотив. Такі дії, зокрема, були допущені відносно/ заступника міністра фінансів Гончарука.

 

Також в відомим факт, що за поданням Генерального про­курора Верховна Рада дала згоду на притягнення до криміналь­ної відповідальності колишнього виконуючого обов'язки Прем'єр-міністра Звягільського. Ви знаєте про це рішення Верховної Ради. Відповідно до норм процесуального законодавства після цього належало скласти постанову про притягнення Звягіль­ського до кримінальної відповідальності, а також вжити запобіжного заходу - утримання під вартою, провести дії для повернення його в Україну. Але до цього часу такі дії не виконано.

 

Звертав на себе увагу те, що під чао допиту Дацок пові­домив, що постанова про притягнення Звягільського до кри­мінальної Відповідальності виносилася.

 

Депутатська слідча комісія для перевірки фактів, викла­дених у зверненні колишнього керівника слідчо-оперативної групи Фортуни, ураховуючи їх специфіку, утворила окрему групу, до складу якої увійшли здебільшого юристи. Цією групою зроблено висновок про грубі порушення чинного законо­давства, прав людини.

 

Знайшли підтвердження факти санкціонування прослуховування телефонних розмов народних депутатів та інше, що суперечить чинному законодавству,із цього приводу складено окрему довідку, з якою  ви ознайомитеся як з таємним документом у режимі закритого засідання,

 

39

 

Комісією також запропоновано заходи щодо вдосконалення діяльності органів прокуратури. Це стосується структурних змін, внесення відповідних доповнень до Закону України про прокуратуру, перегляду (функціональних обов'язків цих органів.

 

В умовах розбудови Української держави прокуратура повинна бути не тільки важливим елементом правоохоронної системи, а й суттєвим механізмом   стримування і противаг різних гілок влади через забезпечення законності в діяль­ності як законодавчої, так і виконавчої влади.

 

Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Ви закінчили? Чи є потреба     ставити запитання? Є запитання про організацію роботи. Запишіть усіх, хто хоче поста­вити     запитання. 10 хвилин вистачить на запитання і від­повіді? Вистачить.

 

Депутате Яблонський, прошу.

 

ЯБЛОНСЬКИЙ В.А., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України з питань науки та народної освіти /Кам"янець-Подільський     виборчий     ок­руг,     Хмельницька     область/. Дякую.

 

Скажіть, будь ласка, яке пояснення дав Генеральний прокурор і ті особи, з якими ви працювали в комісії, щодо наведених вами фактів. Отже, чи Генеральний прокурор Дацюк дав вам відповідне пояснення щодо   цих фактів, які ви наводите,  і як ви оцінюєте об'єктивність пояснень Дацюка?

 

Дякую.

 

40

 

КОЧЕРГА В.Г. Я хочу вам повідомити, шановні народні депутати, що ми вели допит Генерального прокурора Дацзка десь упродовж шести годин з деяких питань, які ми йому ставили. Ми потім перевірку зробили - зустрічні допити про­водили. Якби ви назвали конкретний факт, який вас цікавить, я вам дав би відповідь.

 

ГОЛОВА. Вікторе Герасимовичу, він мав на увазі ті, на які ви посилалися як на аргументи у своїй доповіді.

 

КОЧЕРГА В.Г. Це інше питання? Я хочу сказати, що засі­дання слідчої комісії згідно з Регламентом проводяться в закритому режимі, тому ми на засідання не запрошували ні Дацюка, ні інших причетних до цієї оправи. А на допиті, якщо взяти факти відносно "Бласко" та інших, то я вам сказав, що були протирічні відповіді на ці запитання.

 

ГОЛОВА. Українською мовою - суперечливі. Депутат Жовтяк.

 

41

 

ЖОВТЯК Є.Д., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Києво-Святошинський     виборчий округ,     Київська     область/. Шановний доповідачу, ви змалювали прямо-таки непривабливу картину діяльності Генеральної прокуратури. Але вже більш як пів­року народ України і депутати в цьому залі цікавляться так званою "охтирською справою", оправою пана Боженвра, справою асоціації "Земля і люди", кримінальною справою, відкритою проти першого заступника Голови Верховної Ради України Ткаченка. На жаль, у своїй доповіді ви жодним словом не обмовилися щодо цих справ. Я вважаю, що все-таки народ України має право знати висновки вашої комісії щодо цих конк­ретних справ.

 

І, наскільки   нам. усім відомо, прокуратура намагається ці справи довести до логічного кінця. Але створенням таких комісій, як ваша, створенням різних перевірок, намаганням внести це питання постійно в до залу саме ці конкретні справи /я повторюю "охтирська", справа Боженара, справа асоціації

"Земля і люди", кримінальна справа проти Ткаченка постійно відтягуються. Генеральна прокуратура через оці наші регулярні засідання позбавляється можливості довести ці справи до кінця.

у ті півтори хвилини, які в мене залишилися, передати депутату Ратушному.

 

Дякую. /Ш у м     у     залі/.

 

42

 

ГОЛОВА. Ви читайте, будь ласка, Регламент. Прошу.                     

 

КОЧЕРГА В.Г. Дозвольте, я відповім на ваше запитання. Справді, наша комісія визначила перелік актуальних справ, які ми повинні були вивчити. Але, оскільки, скажемо прямо, багато членів нашої комісії працювали не дуже активно, нам не вдалося вивчити весь перелік справ, які ми спочатку намітили.

 

Что касается "ахтырского дела". Здесь присутствуют члены нашей комиссии депутаты Уланов и Говорун, которые исследовали это дело. Как руно водитель комиссии я знаю, что это дело надуманное, шито белыми нитками, оно не со­держит в себе состава преступления. Это было доложено на заседании комиссии.

Что же касается обращения Генерального прокурора привлечь к уголовной ответственности Александра Николаевича, то я считаю, что этот вопрос в компетенцию нашей комиссии не входил. Оно должно рассматриваться в установленном Регламентом порядке, поэтому мы его не рассматривали.

 

ГОЛОВА. Депутат Чернявський.

 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ О.П., член Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності /Сумський виборчий     округ,     Сумська     область/. Дякую. Шановний Вікторе Герасимовичу! Із наведених вами даних виникає закономірне запитання: наскільки діяльність

 

43

 

правоохоронних органів, яку повинна спрямовувати прокуратура, сприяла /чи не сприяла/ тій ситуації, яка склалася в Україні стосовно порушень   прав людини? Сьогодні люди бояться вже не тільки увечері, а й удень вийти на вулицю. Вони бояться, що їхні права будуть порушені. Як ви як голова слідчої ко­місії оцінюєте цю діяльність прокуратури і які висновки випливають із цього?

І друге запитання. На мою адресу надходило багато скарг про те, що під час святкування 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні допускалося багато порушень прав ветеранів - людей, які відстоювали незалежність України в ті часи. Були відповідні звернення до прокуратури. Як вона прореагувала на ці звернення?

КОЧЕРГА В.Г. Спасибо. Хочу ответить, что итоги, которые я сейчас вам доложил, проголосованы большинством членов комиссии, то есть это решение нашей комиссии.

 

Я говорил о том, что нововведения, стиль руководства со стороны Генерального прокурора и коллегии явно не пошли на пользу всей системе Генеральной прокуратуры. Хоть это и страшно, н^о можно сделать вывод, что система прокуратуры как таковая в нашей   Украине развалена. Смотрите, что получилось в результате этих преобразований отделов и управлений. Во главе ряда отделов стоит только один начальник, который практически не ведет той работы, которую положено    вести прокурорскому работнику. Но  за счет того, что отделу не укомплектованы кадрами, они получают надбавки к своему окладу значительно больше, чем те, кто вкалывает. Вот такая система.                                                         

 

44

 

Что  не касается реакции на депутатские обращения и жалобы на неправильные действия во время празднования в прошлом   году ? ноября и II ноября, которое   проходило, например, в Волынской области,    то это чистой воды формализм; ы допросили 200 свидетелей и не могли установить, кто же там напал на участников демонстрации...", хотя есть кинозаписи. Я об этом уже докладывал народным депутатам.

 

ГОЛОВА. Депутат Танюк.

 

ТАНЮК Л.С, заступник голови Комісії Верховної Ради України а питань культури і духовності /Дрого­бицький     міський     виборчий     ок­руг,     Львівська     область/. Шановний пане Кочергаї Я із задоволенням вислухав вашу доповідь і, звичайно, оцінюю її як доповідь члена КПУ, а не як голови комісії, оскільки Комуністична партія із самого початку зайняла дуже цікаву позицію: спочатку юна засуджує лю­дину до повішення, а потім цікавиться, винна вона чи не винна.

 

Спочатку ви проголосували за те, щоб зняти прокуро­ра, а потім за те, щоб створити комісію, яка б розслі­дувала - зняти чи не зняти. Звичайно ж, у роботі проку­ратури є багато хиб, судячи з того, що ви сказали. Але ці хиби треба розділити з нами, з парламентом, оскільки ми значно скоротили бюджет прокуратурі, а тепер судимо її за те, що юна виконує наші доручення, доручення Президії.

 

45

 

Але мене все-таки цікавить одна проблема. Чим можна пояснити, що саме цією основною справою, оправою Олександра Миколайовича Ткаченка та справою керованої ним асоціації, яка, як довела прокуратура у своєму поданні, завдала збит­ків Україні на 18 мільйонів американських доларів /це те, що лежить на поверхні/, справою, у якій є підробки доку­ментів, справою, у якій є халатне ставлення до техніки, справос, у якій в отруєння в Україні хімікатами,  ваша комісія вирішує не займатися? Чим можна пояснити, що дуже зрозуміла всім справа, доведена й опублікована, про фаль­шиві кредити для Охтирки... Усі к документи надруковані, вони у всьому світі вже є, їх перекладено на всі мови. Чим можна пояснити, що ваша комісія воліє робити вашими устами заяву... Би голова слідчої комісії, але робите заяву, що до закінчення слідства, уже сьогодні,  визнаєте цю справу недійсною.

 

Отже, ви ще не провели цього слідства, не ознайоми­лися з документами /як ви заявили/, але апріорі вже знаєте, що "все хорошо, прекрасная маркиза".

 

 46

 

Чи не можна це трактувати однозначно - як страх ліде­рів Комуністичної партії,. Соціалістичної фракції і Прези­дії за те, що їхні нечесні, нешляхетні і неморальні вчин­ки, нарешті, одержать повне висвітлення Генеральною прокура­турою?

ГОЛОМ. Я прошу уваги! Хай говорить. Ну хіба люди не знають, про що він буде говорити? Хай говорить,

 

ТАІІКК 1.С.  Попросіть пана Моісеєнка замовкнути, бо в нього наче якась хвороба, прямо зараз, кинеться в бійку.

 

ГОЛОВА. Вікторе Герасимовичу» відповідайте на те, на що вважаєте за потрібне.

 

КОЧЕРГА В.Г, Я відповім. Я хочу сказать о том, что в вашем вопросе залажено противоречие. Вы, с одной стороны, меня обвинили в том. что я заранее предрешал исход, скажем, "ахтырсного дела", ас другой стороны, говорите, что во всех средствах массовой информации уже опубликованы мате­риалы, которые доказали, что совершено уголовное преступ­ление. Так кто тогда неправильно говорит или неправильно действует - я или вы? Я это заявляю от имени следственной комиссии здесь, в зале заседаний Верховного Совета, а вы  в средствах массовой информации.

 

Следующее. Я хочу сказать, что все-таки состав нашей комиссии и ее заседания не были такими политизированными,

 

47

 

как здесь, в зале, что наше вчерашнее последнее заседание показало, что мы, несмотря на то что состоим в различных политических партиях, фракциях и группах, все-таки работа­ли продуктивно, всесторонне проанализировали все те дока­зательства и факты, которые были добыты путем следственных действий, и у нас был больший консенсус, чем в этом зале.

 

ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка.

 

Ми проголосували за те, щоб надати змогу Генерально­му прокурору виступити й відповісти на запитання, які ви­никнуть з цього приводу. І окремі думки будуть, будуть виступи. /Шум  у  залі/. Ні, ні, Регламентом перед­бачено доповідь і співдоповіді, уданому разі навіть виступ Генерального прокурора може йти як співдоповідь, оскільки це продовження того розслідування чи то слухання, яке ми проводимо,/Шум  у  залі/. Як ви вважаєте, вам звід­ти видніше, чого хоче автор окремої думки? Він написав мені записку, я неї) скористаюся. Вам треба з місця кричати, щоб я звернув увагу на те, що він подумав? Як ви думаєте? Сі­дайте, будь ласка, і знаєте що... Тримайте своє при собі.

 

Владиславе Володимировичу, прошу.

 

Владиславе Володимировичу, скільки вам потрібно часу?

 

До 20 хвилин, гаразд. Будь ласка, до 20 хвилин.

 

ДАЦЮК  В.В., Генеральний прокурор України. Дякую. Шановні народні депутати! Я перед вами вже звітував, відпові­дав на ваші запитання,.Тому  намагатимуся, оскільки пред'яв­ляються претензії сьогодні персонально мені як Генеральному

 

40

прокурору за керівництво прокуратурою, відповісти в межах того, що я встиг занотувати зараз на ходу, поки шановний  Віктор Герасимович доповідав вам. Я     щойно а його слів дізнався, в чому ж мене звинувачують.

 

Мене справді допитувала минулої п"ятниці слідча комі­сія. Це її право. Про те, чи законно вона створена чи не-ааконно, я про це говорити не буду - це справа ваша. Вер­ховної Ради. Я давав свідчення не 6, а 7 годин, давав їх без перерви, без підготовки,   не знаючи, які вапитання мені ставитимуть.

 

Але як Генеральний прокурор, як фахівець я розумів, що слідча комісія створена не для перевірки скарг, не для перевірки й допиту тих, хто звільнений з прокуратури, і не для а"ясування того, чому вони звільнені, а для того щоб провести розслідування за заявою колишнього керівника слідчо-оперативної групи Фортуни.

 

З цією метою була створена слідча комісія.

 

На жаль, права слідчої комісії ви надали всім 32 депу­татам, і я мусив відповідати на всі запитання. Скільки їх там було, я не пам"ятаю. Я власноручно писав протокол допи­ту і давав відповіді. І зараз хочу дати відповіді так само, як я давав їх тоді, хоча не мав перед собою ні статистичних даних, ні матеріалів і не впав, про що мене запитуватимуть, бо ніхто мене не попереджав. Тому, можливо, десь якась у часі помилка вкралася.

 

Мене постановою Верховної Ради пропонується звільнити з посади Генерального прокурора за грубі порушення у вико-

 49

 

нанні службових обов"язків/ уже не колегії, а Генерального прокурора/. У чому полягають ці грубі порушення? Я вислухав, набирається десь так 20 грубих порушень, які пред'являються нені головою комісії. Я на засіданні комісії присутнім не був, хоча чекав запрошення учора цілий день і сьогодні на­магався зв"язатися. Мені відповіли, ми вас викличемо, та ніхто не викликав. Хоча ми обвинувачуваних знайомимо з ма­теріалами справи, навіть коли скоєно кримінальні злочини.

 

Перше. Мене обвинувачують у тому, що, бачте, збільши­лося генералів у прокуратурі, управлінь і відділів. Зви­чайно, збільшилося і мусило збільшитися - Україна стала державою. Раніше - прокуратура була централізованою, під­порядковувалася прокуратурі Союзу РСР і все - планування,

фінансування, кредитування, штати, управління, організація роботи, накази - йшло, звідти. Коли ми стали прокуратурою незалежної держави, то треба було створювати відповідні

' галузі, управління й відділи для нагляду згідно з Консти-туціею і Законом про Генеральну прокуратуру. Так що тут

немає ніяких грубих порушень мною службових обов'язків.

Друге. Що стосується "незадовільної організації робо­ти Генерального прокурора в такому важливому питанні як боротьба з організованою злочинністю". Ви мені вибачте, але,боротьба а організованою злочинністю законом, який ви прийняли, докладена передусім на підрозділи Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки, і виділено під це від-

 

50

 

повідні  штати. На Генеральну прокуратуру покладено тільки нагляд за їх діяльністю, але не всією, а тією, що стосується законності прийняття рішень по розслідуваних конкретних справах. Так що твердити, що я аа все відпові­даю, пробачте... На мене законом координація дій по бороть­бі з організованою злочинністю не покладена. Я тільки по­годжую дії з ДОС і СБ.

 

У прокуратурі створено такі підрозділи, виділено штат­ні одиниці - тисячу чоловік відповідно до вашої постанови. То в чому полягають мої зловживання? А те, що штати не за­повнені, то, пробачте, сьогодні не дуже біжать у прокура­туру працювати, як і в міліцію, і в СБ. А від нас тікають, тікають у ті ж комерційні структури і в банківські, де во­ни отримують у десятки разів більшу зарплату і дуже добре інформують, інструктують і протидіють роботі правоохорон­них органів, Верховній Раді, уряду і так далі. Це друге звинувачення.

 

Третє. "Не регламентована робота по здійсненню проку­рорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю..."

 

Пробачте, що значить не регламентована, коли вами прийня­то закон, у якому чітко розписано, що треба робити оперативно-розшуковим підрозділам, що має робити прокурор. Яка. ще регламентація повинна бути, крім закону, прийнятого Верховною Радою?

 

Четверте. "Роз'єднав нагляд..." Ну, пробачте, те, що я доручив нагляд з . митницями транспортним прокурорам чи територіальним, - це мов внутрішнє право, моє особисте право і право колегії. Генеральний прокурор такі рішення

 

51

 

не приймав сам, а приймав колегіально, колегія приймає. Ми проводили експерименти, щоб наблизити до портів, аеро­портів, де митниці, де найбільше йде, як кажуть, ала, і допомогти там, на місці роботи. Якщо це себе не виправдає, ми від цього відмовимося. Але які тяжкі наслідки це має? Де мов зловживання тут, шановні депутати і шановний Вікторе Герасимовичу, що ви мене обвинувачуєте?

 

П'яте. "Не ведеться пошук і нових ефективних форм ро­боти, незважаючи на те, що в нових умовах роботи це конче потрібно. Наприклад, на початку 1994 року Верховна Рада внесла ряд змін і доповнень до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за злочини у сфері економічної діяльності /порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю, фіктивне підприємництво, шахрайство а фінансо­вими ресурсами, порушення порядку емісії цінних паперів/. У чому моє зловживання? Ви ввели санкції в Кримінальний кодекс, працівники міліції, яким підслідні ці справи, розслідують їх. Беріть статистику і дивіться. Що ще тут но­вого мені, прокурору, вносити в закон?

Шосте. "Життя також вимагав узагальнення практики до­тримування законодавства щодо діяльності трастових компа­ній /довірчих товариств/. Відомо, скільки збитків вони завдали..." Пробачте, 50 кримінальних справ порушено по трастових компаніях,і ведеться розслідування і нами, і працівниками МВС і СБ. А ви коли змінили законодавство? Правильно. Тільки змінили законодавство, ми почади працю­вати. Де тут мої перевищення службових обов'язків?

 

52

 

У 1994-1995 роках відбулося 38 засідань колегії..." Та це моя справа і справа колегії - планування нашої робо­ти і яку роботу треба нам проводити. А те, що ми в 20 ви­падках розглядали перепризначення прокурорів... Так, ми вже перепризнячяли понад півтисячу прокурорів міст, районів. Треба це робити і далі, це ротація кадрів, на чому ви са­мі наполягаєте. І ротація ця буде йти, тільки у мене зараз руки зв"язані, пробачте, звітами, я не можу до цього дійти. То я відсторонений, то ще щось. І буде й надалі даватися відповідна оцінка кожному, хто як працює.

 

Восьме. Я скажу... Я і з дев'ятого можу, і з восьмого. Що ми, тобто *і Генеральний прокурор, не реагую на порушен­ня в діяльності працівників міліції, СБ при проведенні оперативно-розшукової діяльності. Але, дорогі мої, близько семи тисяч працівників міліції притягнуто до дисциплінар­ної відповідальності за ці порушення, 136 засуджено, 49 працівників служби безпеки за поданням прокурора притягнуто до дисциплінарної відповідальності і 412    прокуро­рів, слідчих і помічників, у тому числі 7 моїх, притягну­то до кримінальної відповідальності, трое уже засуджено отримали по 8 років позбавлення волі. Ну хіба це я не реагую? Яке к іще реагування?  Я ж за добір кадрів міліції і (ЗВУ не відповідаю.

 

53

 

Що стосується обвинувачень відносно навмисних убивств. Шановні, і мене звинувачують, бачте, прокуратура хоче уник­нути цієї роботи. Та я а цим своїм невеличким колективом -/6800 чоловік/ повинен забезпечувати нагляд тільки аа однією міліцією /300 тисяч чоловік/, за законністю в її діяльності. А ще ж усі міністерства, відомства, підприємст­ва, організації... І на прокуратуру зараз покладено розслі­дування службових злочинів. То хіба ми не реагуємо тими справами?

 

Пробачте, розслідуємо. А за розкриття загальної зло­чинності відповідає насамперед Міністерство внутрішніх справ, його карний розшук, його служби по боротьбі а еко­номічною злочинністю, підрозділи "К" тощо.

 

Я не знімаю з себе відповідальності... Що стосується того, що, мовляв, прокуратура працює неефективно, припннила 20 тисяч кримінальних справ. Пробачте, ви трошки, Вікто­ре Герасимовичу, вдалися не в ту статистику. 20 тисяч справ припинено міліцією, СЕ і прокуратурою разом. Із тих 20 ти­сяч нами припинено тільки 2 тисячі справ. І правильно! Це дозволено й передбачено законом, оскільки у вас багато справ порушується по факту... Випав із дев'ятого поверху ось недавно громадянин - прокурор мусить порушити справу, розслідувати. Сталася якась трагедія на підприємстві - він мусять порушити справу, вести розслідування. Для того й ве­деться слідство, щоб розслідувати і сказати, є склад зло­чину чи немає, винна особа чи невинне. А не для того, щоб посадити і в тюрму відправити.

 

54  

                           

Шановні  мої! Тут тана серйозна мені претензія висловлена... Бачте, Генеральний прокурор, працюючи у Хмельницькій, Чернігівській, Одеській та Закарпатській областях, зловживав службовим становищем. Підніміть, будь ласкаемою особову справу /вона десь має бути, нею я так і не цікавився і не піднімав/; Люди, які працюють у цих областях, знають, чи мене хоч раз бюро обкому чи райкому за якісь зловживання слухало? Так, я дев"ять разів отримував державну квартиру і десять разів переїжджав за 33 роки роботи, бо в середньому на одному місці працював три роки.

 

Квартира залишилась за сином у  Хмельницькому, у якій я проживав сіл років разом з дружиною, дочкою, онуком, сином, Його дружиною і двома дітьми. Отже, вона залишилась сину, невістці та двом дітям, які були прописані і проживали зі мною. У чому ж порушення Генерального прокурора, який тоді працював прокурором Хмельницької області?

 

Вибачте   мені, але в Чернігові державну чотирикімнатну квартиру я зцав, і не треба мені її, як кажуть, вішати.

 

В Одесі дійсно я приватизував у 1992 році трикімнатну квартиру площею ЗУ метрів у загальному будинку, не в обкомівському, оде­сити знають. До переведення сюди, в Генеральну прокуратуру, я не знав, ким буду. Я думав, що залишуся в Одесі працювати до пенсії. То в чому полягає порушення Генерального прокурора?А тут я отри­мав квартиру як заступник Генерального прокурора. Я отримав її від Управління справами вашої Верховної Ради. У чому ж, мої по­рушення? Я її не приватизував і не збираюся цього робити. Якщо мене сьогодні знімете з роботи, я в Києві не залишусь, поїду в Одесу.

 

55

 

То в чому ж полягають порушення Житлового кодексу, як­що ви ставите мені   це у вину?

 

А найголовніше звинувачення - морально-етичне! Бачте, ота вся поведінка Дацюка вплинула на розслідування криміналь­ної справи щодо "Власно". Гарно викручено!

 

Шановні!.. Вікторе Герасимовичу, на допиті я вже вам детально  про це розповідь.. У листопаді 1993 року    була призначена нова колегія Генеральної прокуратури. Ми провели І грудня 1993 року в офіційній обстановці святковий обід з нагоди другої річниці створення органів прокуратури України, запросивши гостей. Хто мені це забороняв зробити? У чому полягав перевищення моїх повноважень? Я ж вам пояснив: я не хотів називати сьогодні імена   і не хочу цього робити. Але ви мене змушуєте. На обіді були присутні члени моєї колегії, а серед них і той, який передав вам цю інформацію... П'янка xи не п'янка - яка різниця. Кожен пив стільки, скільки може. /0 п л є с к и/.

 

Я вам ще раз пояснюю; до переведення в Київ   я Кудюкіна не знав. Я був територіальним прокурором Одеси, а він працював у пароплавстві якимось шнурком. /Сміх,      пожвавлення       в     зал і/. Шнурком.

 

І грудня 1993 року справи "Бласко" ще не було. 1 коли Василишин, колишній міністр внутрішніх справ, запросив мене, я його запитав,: хто це такий, чого ця людина тут знаходиться? Він мені пояснив,  цр це Куцюкін, який забезпечує чорнобильцям -працівникам міліції поїздки для відпочинку.   Вибачте,    я з ним не здоровкався і чарку з ним не пив, А справа щодо "Бласко" вчинила тільки в 1994 році.

 

56

 

Шановні! Куцюкін заарештований, сидить капітально і буде відповідати за розкрадання в особливо великих розмірах. Пі­діть до нього і запитайте, чи він Дацюку чимось зобов"язаний, чи я йому чимось зобов'язаний. Навіщо  ви робите такі висновки? Посоромились би про це говорити. /Шум     у     залі/.

 

Я не розумію, хто вам пк гарно    це розказував про ту недостачу. До речі, ви обмовились, Вікторе Герасимовичу. Не­достача була не 2 мільярди, а 2 мільйони Карбованців. Дійсно, мені доповіли про це, я дав команду своєму першому заступнику порушити кримінальну справу і провести розслідування. Таке розслідування, якщо ви хочете знати, провели. Ми прийняли відповідне рішення, було повернуто 2 мільйони карбованців і так далі, Ир ви хочете від мене? У чому тут моє перевищення? і*- У тому,   що я розібрався і провів розслідування?..

 

Тепер щодо справи про якісь золоті вироби. Ці 29 кілогра­мів золота лежать у нашій державній '  скарбниці за рішенням суду. Вони конфісковані.   • Це перший внесок, який потрапив до нашої державної скарбниці.                               

 

І якщо ви даєте таку оцінку,  що Генеральна прокуратура розвалилася, то вона розвалиться, якщо  її так валити, як ви валите.  І я розумію - чому. Давайте покладемо руку на серце і скажемо сьогодні відверто, чого ми хочемо: прибрати Дацюка чи     Генерального       прокурора?     Чого     ви     хочете?

 

57

 

У чому ви мене обвинувачуйте? Ви ще до суду даєте оцінку,

як там справи розслідуються, що вони безпідставно поруше­ні.

 

Назвіть нені хоча б одну справу, яка безпідставно чи

то порушена, чи припинена, і де по цій справі була арешто­вана людина і випущена з-під варти мною - Генеральним про­курором? Ви мені ставите це в вину. Що стосується заареш­тованих, то всі санкції оскаржено до суду адвокатами і підсудними. І суд визнав, що вони заарештовані обгрунтовано.

 

Я вам тоді казав, коли звітував, але ви мене відсторо­нили, і я не знаю, що за ці 20 днів відбулося. Але справи пішли в суд. Одна» друга, третя пішла, четверта розглядає­ться судом. У якому стані зараз "охтирська справа", інші, я не знаю і не можу вам відповісти, бо в ці дні не мав пра­ва бути на роботі и ознайомитися з ними. Справа закінчена... і закінчується.

 

Ви мене допитували в п"ятницю, і я сказав, що порушень закону не допускав,а упущення в роботі, недоліки... назвіть хоча б когось, хто може в цих умовах працювати без недолі­ків, без упущень? Я закінчую, І я вас прошу, врахуйте, щоб воно не вийшло так, що сьогодні чи в п"ятницю мене допиту­ють, а завтра чи в понеділок я буду когось допитувати звідси... /Оплески,  сміх  у  залі/.

 

Дякую вам за увагу.

 

ГОЛОВА. Одну хвилиночку. Чи є запитання до Владислава Володимировича? Відведемо також 10 хвилин. Прошу запишіться на запитання.

 

58

 

Я прошу всіх, хто буде       запитувати, і вес, Владиславе Володимировичу, мати на увазі, що розглядаєть­ся надзвичайно важлива справа. І не тільки сьогодні, а й в інших випадках я вас дуже прошу: не потрібно навіть про­цедурою розгляду підривати авторитет вищих керівних орга­нів держави, в тому числі й правоохоронних, таких, як і прокуратура. Будьте стримані у формулюванні запитань, а ви, будь ласка, стримані у відповідях.

Депутат Костицький.

 

КОСТИЦЬКИЙ М.В., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України Опитань правової політики і судово-правової

реформи /Надвірнянський  виборчий округ,  Івано-Франківська  область/. Шановний Владиславе Володимировичу! Оскільки сьогодні ми слухаємо вас, ви виступаєте з трибуни Верхов­ної Ради як Генеральний прокурор, проти якого порушено ім­пічмент, то скажіть, будь ласка, чи надали вам можливість відповідно до Регламенту подати документи та докази, як цього вимагає закон, щоб спростувати /чи підтвердити/ те, що висунуто проти вас.

 

Дякую.

 

ДАЦЮК  В. В. Шановний Михаиле Васильовичу І Імпічмент мені оголошено незаконно. Законом і Конституцією не передба­чено такого поняття, як відсторонення Генерального проку­рора від виконання своїх обов'язків. Де перше.

 

59

 

Друге. Ніхто мені нічого не повідомляв про те, що і як перевіряється і що необхідно додати. Доповідав: у мину­лу п'ятницю мене викликали на висідання комісії і я з 12 години до 19.00 просидів на допиті. Із собою я нічого не міг узяти, бо не анав, про що йтиме мова /як і вчора ці­лий день/. Учора я ще не мав права бути на роботі. Мені дорікали тим, що я двічі на роботі з"являвся. Одного разу я а"явився у зв"яаку а тим, що у людини було 60-річчя і треба було її поздоровити,другого разу з"явився тому, що помер мій працівник.

 

Мені Віктор Герасимович сказав: прийдіть у понеділок і чекайте, ми вас запросимо на засідання комісії. Ніхто не запросив! Увечері я його знайшов. Калу; як би мені хоч ознайомитися з тим, про що там ідеться. Я ж не знаю... все-таки обвинувачуваний, ви ж допитуєте мене. Каже: завтра раненько, о 9 годині ранку... я подзвонив, але ніхто о 9 годині ранку не відповів.

 

ГОЛОВА. Дякую. Одне тільки уточнення... Владислав Володимирович відсторонений був за загальною процедурою, а не в порядку імпічменту.

 

Депутате Яворівський, будь леска.

 

ДАЦЮК  В.В. Відсторонення Генерального прокурора зако­ном не передбачено.

 

ГОЛОС  ІЗ ЗАЛУ. Правильно.

 

ГОЛОВА .  Будь ласка.

 

60

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України з питань прав людини , національних меншин і міжнаціональних відносин /Світловодський виборчий  округ,  Кіровоградська

область/. Демократичне партія України. Шановний Вла­диславе Володимировичу! Пригадую, що коли ви вперше стояли на цій- трибуні /вас затверджували тоді членом колегії/ ще ня засіданні тієї Верховної Ради, я поставив вам запитання: які у вас меблі, вдіє вам доводиться так часто переїздити э одного міста до іншого?

 

Уявімо, що при цій Верховній Раді, такій, яка вона в, станеться так, що сьогодні, скажімо, наберуть голосів І проголосують за  ваше звільнення /не приведи Боже, якщо та­ке станеться/. Лише 2-3 дні, ви трошки отямитеся... Чи по­думаєте ви про те, що, мовляв, який же я був, даруйте, дур­ний, що порушив одну справу, другу, третю. Якби я їх не по­рушив, то сидів би собі спокійно і сьогодні Генеральним про­курором. Уявімо це на одну мить. Ви подумаєте так чи ні? Для мене це дуже важливо.

ДАЦЮК В.В. Шановний Володимире Олександровичу! Можу і зараз дати ключі від квартири, якраз дружини і онуків моїх немає вдома, нехай подивляться на ті мої меблі. Сусі­ди були у мене. Я нічого не приховую від людей. А що я переїжджав дев"ять разів. Що ж я зроблю? Така моя доля. Військові он і по ЗО разів переїжджають.

 

61

 

Що стосується жалю, то я вам скажу відверто. Я пре­красно розумів, на що я йшов і що за де буду мати. І я вдячний долі, що до сьогодні по мені ще не стріляли. От що я вам скажу.

/Оплески/.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло. Є пропозиція до 12.30 зробити перерву.

 

ДАЦЮК В.В. Та закінчіть уже зі мною, та й усе.

 

ГОЛОВА. У нас іще 6 хвилин на запитання.! відповіді, ще В хвилин...

 

ДАЦЮК В.В. Олександре Олександровичу, тяжко стояти за ціею трибуною, повірте. Ну, закінчуйте зі мною, я вас прощу. Я теж людина, і в мене є нерви, і здоров"я, і все.

 

ГОЛОВА. А ви відпочиньте зараз. Сідайте, будь ласка.

 

 

62

 

ісля     перерви/

 

ГОЛОВА. Прошу депутатів зайняти свої місця. Владиславе Володимировичу, будь ласка, вам запитання. Депутат   Драгомарецький. Прошу,

ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д., голова Контрольної комісії Верхов­ної Ради України з питань приватизації /Іллічівський     виборчий     округ,     Одеська область/. Уважаемые коллеги! Уважаемый докладчик! Оценивая роль Генеральной прокуратуры, надо выделить два аспекта: какова роль Генеральной прокуратуры как элитной части вообще прокуратуры Украины и какие вопросы общегосудар­ственного значения решал непосредственно аппарат Генпрокуратуры,

Если говорить о роли Генеральной прокуратуры Украины и ее руководства в лице Генерального прокурора, то хотелось бы задать   такой вопрос. Владислав Владимирович, скажите, пожалуйста, сколько людей были незаконно задержаны, им был нане­сен моральный и материальный ущерб, а потом они были отпу­щены?  

 

Согласитесь, Генеральная прокуратура должна заниматься вопросами общегосударственного значения. Вы - руководитель высшего государственного органа надзора за законностью. Скажите, пожалуйста, сколько указов Президента и распоряжений Кабинета Министров вами были признаны незаконными?

 

Мы имеем сейчас достаточно материалов, чтобы утверждать, что основные хищения в Украине, которые превратили бедных в нищих, произошли в 1992 году. Кстати, в книге Иоафе это

 

 

63

 

 

прекрасно отражено, Во-первых, вывоз квотовой нефти, что привело к потере Украиной одного миллиарда долларов. Во-вторых, перегонка денег в Россию, когда ставка за кредит у нас была 30 процентов, а в России - 80 процентов. И в-третьих, продажа электроэнергии /200 миллионов долларов/. По совместному протоколу комиссии, которая работала, Генеральная прокуратура должна была возбудить уголовные дела по этим крупнейшим общегосударственным проблемам. С моей точки зрения, Генпрокура­турой эти дела совершенно необоснованно проигнорированы.

 

Я уже не касаюсь таких мелочей, когда народные депутаты Украины возбуждают уголовные дела   и эти дела в течение двух месяцев в Генеральной прокуратуре "гуляют". И не известно, где они сейчас. А если говорить о политических пристрастиях, то извините!  Уголовному делу, которое было возбуждено против газеты, активно вас поддерживающей, по сути, не давался ход в течение двух месяцев. Мне кажется, что это некорректно.

Поэтому нужно отбросить политические пристрастия как одной стороной, так и другой.

 

ДАЦЮК В.В. Я работаю Генеральным прокурором с ноября 1993 года. За то, что интенсивно происходило в 1992 году, а началось еще в 1991 году, я не могу нести ответственности в масштабах страны. Вы это прекрасно понимаете.

 

Десятки дел в связи о теми проблемами, которые вы называли, сегодня приостановлены потому, что нами еще не получено разрешение федеральных властей Соединенных Штатов Америки, Венгрии, ФРГ и других стран на въезд. Что было возможно сделать  в России, других странах СНГ,  то сделано.

 

64

 

Следующее, Вы знаете, что согласно закону Генеральный прокурор не ведет надзор за законностью указов, распоряжений,   сдаваемых Президентом, решений, принимаемых Верховным Советом. Но я могу показать вам десятки наших протестов на незаконные акты и Кабинета Министров в целом, и отдельных министров.

 

Что касается конкретно уголовного дела, возбужденного вами. Я приношу вам свои извинения. Эти дела я истребовал для   изучения, но был отстранен от обязанностей,,, Дела находились у меня в сейфе, Я просто не хотел ими заниматься. Вчера я передал эти дела моему заместителю по следствию Даниленко, который должен держать их на контроле, рассле­довать и довести до конца. Там небольшая работа, особенно делать нечего.

 

ГОЛОВА. Депутат   Сокерчак. Будь ласка.

 

СОКЕРЧАК В.М,, член Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності авранський     виборчий     округ,     Одеська-область/.   Фракція "Комуністи України". Владиславе Володимировичу, в другому пункті заяви Фортуни сказано , що ви підписували чисті бланки на проведення оперативно-технічних заходів, у тому числі підслуховування. Чи не могло бути так, що, крім Генерального прокурора, ці бланки ще хтось міг підписувати? До перше запитання.

 

І друге. Я тричі звертався до нас  щодо розслідування кримінальної справи Декусара. Ви пам"ятавте? З вашого боку я

 

65

 

отримав підтримку. Але чому така низька виконавська дис­ципліна районної прокуратури, яка затягла розгляд справи? Люди вже втратили всяку надію, що буде притягнуто до відпо­відальності того, хто повністю розвалив колгосп, забрав майно, а люди стали злидарями. Дякую.

 

ДАЦЮК  В.В.   Що стосується   бланків. Коли мене допиту­вала слідча комісія, то ніхто мені таких бланків не пред"явив. Я їх не бачив. Те, що в газеті надруковано, я не можу брати до відома. Ми к розуміємо, що надрукувати можна все. Це право газети друкувати все, що вона хоче. Де вона добуває інформацію і як добував - це її оправа.

 

Стосовно конкретно підписання якогось чистого бланка. Я вам ще раз заявляю, що не було прослуховування з санкції Генерального прокурора жодного народного депутата. За те, що було намагання зробити це, Фортуну 25 квітня, як я вам        і говорив раніше, звільнено   з посади керівника слідчо- оперативної групи - за грубе порушення Закону про статус народ­ного депутата. Але прослуховування не було, тому що цо спробу було в зародку ліквідовано.

 

Що стосується справи Декусара. Ви пам'ятаєте, як спочатку його підтримували на Одещині, бо він виотупав орендарем, пере­довиком і так далі. А потім до чого це  докотилося?

 

Я за вашим зверненням дав доручення. Справу витребували, доручили прокуратурі області розслідувати її в повному обсязі. У зв"язку з тим, що я місяць був відірваний від роботи, не можу дати вам чіткої відповіді, в |якому стані сьогодні ця справа', Я постараюся її подивитись,    обіцяю вам.

 

 

66

 

ГОЛОВА. Дякую. Уточнюю: два тижні, не місяць. Депутат   Семенюк.

 

СЕМЕНЮК В.П., секретар Комісії Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села /Андрушівський виборчий     округ,     Житомирська область/. Я прошу передати олово депутату Мощену.

МОЦПАН А.Ф. Уважаемый Владислав Владимирович! Если все обвинения депутатской следственной комиссии по важности разделить на три степени первую, вторую и третью, то в своем докладе, на мой взгляд, вы ответили на обвинения депутатской следственной комиссии, скажем так, третьестепен­ной важности, но почему-то обошли обвинения, касающиеся вас лично, ваших прокурорских обязанностей, - первостепенной важности. Что я имею в виду?

 

Я хотел бы, чтобы вы более вразумительно ответили по делу Кудюкина. 27 января сего года я делал заявление в пар­ламенте по факту волокиты работниками Генеральной прокурату­ры уголовного дела против Кудюкина, которому удалось выехать в иностранное государство, и лишь благодоря  оперативным дей-ствиям работников Министерства внутренних дел Украины он был препровожден на территорию нашего государства.

 

Далее. В выводах комиссии в связи с делом о хищении материально-товарных ценностей в госпитале Министерства внутренних дел упоминается, имя прокурора Москаленко. Вы ни слова об этом не сказали.

 

67

 

Прокурор городе Белая Церковь Барчан за 10 миллионов купил автомобиль, а за 150 миллионов - перепродал. Он про­водил сомнительные операции с квартирами и строительством доме.

Прокурор Киевской области Калюжный бесплатно совершил круиз на переходе, находящемся в ведении бывшего руководи­теля концерна "Бласко" Кудюкина.

 

Дело против начальника УВД Киевской области Володина, причастного к перепродаже 29 килограммов золота и бриллиантов.

 

Наконец, последнее. Насколько мне известно, бывший работник Генпрокуратуры Ранский находится восемь месяцев под следствием. Почему Одесская прокуратура не передает дело в суд? С чем это связано?

 

И, уважаемый Владислав Владимирович, не хочу вас обидеть, но по-явловечееки окажу вам следующее, к сожалении, вы не тот лейтенант, за которого я проголосую, который действи­тельно будет служить закону и Конституции, а не отдельным пар­тиям, движениям, воем ветвям власти.

 

Спасибо за внимание.

 

ДАЦЮК  В.В, Что касается вашего заявления относительно Кудюкина-. Я не хочу вдаваться в подробности и рассказывать, как на заседании комиссии решался вопрос о его аресте. Ку-дюкин никуда не исчез, он арестован с санкции Генеральной прокуратуры. После расследования дело будет направлено в суд. Для этого нужно минимум два месяца. Сложность заклю­чается'», тем, что правительство провело не документальную

 

68

 

ревизию, а служебную проверку. Ревизия началась в июне прошлого года и продолжается по сегодняшний день, ибо пра­вительственная проверка не коснулась ни одного зарубежного счета, ни одного зарубежного совместного предприятия /а их 39/ и ни одной валютной операции за рубежом. Все это при­ходится добывать следственным путем.

 

Что касается хищений ценностей в системе МВД, Я вам отвечаю, что лично я это дело не изучал. Есть первый замести­тель Генерального прокурора, который непосредственно отвечает за следствие.

 

Далее. На пароходах ЧІЛІ /"Бласко"/ в І992, 1993 и 1994 годах бесплатные круизы осуществили 420 человек, в том числе прокурор Киевской области и еще десять прокуроров областей, районов, городов. Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело.

 

О многочисленных злоупотреблениях прокурора Белой Церкви Барчана я впервые услышал на заседании следственной комиссии, мне эти материалы ранее не докладывали. Я поинтере­совался, где Барчан и что предпринято. Сейчао он находится в отпуске, но уверяю вас, что за все эти действия он понесет ответственность в соответствии с законом.

 

Дело Володина прекращено. Я это дел" не изучал. Мой . заместитель должен был изучить его и дать оценку. Я не готов сейчас вам ответить -законно ли оно прекращено.

 

Что касается Ранского, Ранский арестован за то, что занимался поборамь, брал валюту и так далее. И потому восемь месяцев расследуется дело, что проводилась психиатрическая экспертиза. Мне сегодня доложили, что Винницким бюро судебна-

 

69

медицинских психиатрических экспертиз экспертиза проведена, Ранений признай здоровым, и дело будет направлено в суд,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

А тот ли я лейтенант или генерал, извините, это ваше личное дело, это ваше отношение...

 

ГОЛОВА. Сідайте, будь ласка.

 

ДАЦЮК В.В, Дякую.

 

ГОЛОВА. Слово від підгрупи спеціальної комісії мав депутат Новіков. Скільки часу вам потрібно? До 20 хвилин. Прошу.

 

НОВІКОВ   О.В., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України а питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією /Броварський     виборчий округ,     Київська     область/. Уважаемые народные депутаты! Как и в этом зале, в работе комиссии сталкивались различные политические интересы и групповые интересы, но значительная часть депутатов старалась объек­тивно разобраться в положении дел в органах прокуратуры. Мы не сводили вопрос к оценке личности Да цока. Я признаюсь вам: мне лично этот человек нравится. Хоть и Генеральный, а обхождение простое, хорошо говорит. Такой артист погибает!

.Мы исходили не из отношения, мы не фантазировали, а устанавливали факты, а они, как известно, упрямая вещь.

 

70

 

Прокуратура, прямо скажем, огромный механизм, и чтобы вы действительно поняли то, что поняли мы, надо все-таки представить, на каком фоне, при каких обстоятельствах все это происходило. Были значительные события у нас в обществе, экономические и политический. И прокуратура тоже с ними столкнулась. Начался гигантский рост преступности, причем преступность приобрела новые формы - экономические: здесь и наши тресты, и банковские аферы, и прочее. Простые хулиганы стали рэкетирами, многие получили оружие и стали бандитами. Нужно было реагировать на эту ситуацию. Вот мы и смотрели, смогла ли прокуратура организоваться так, чтобы справитц;я с этой задачей.

Были, конечно, и объективные причины. Не надо никого обманывать, что были только субъективные - кто-то пло­хой, кто-то хороший. Мы убедились, что там есть достаточно много принципиальных, серьезных сотрудников. Но сказались и экономические причины, в том числе нехватка денег. К сожалению, мы обнаружили, что не проводились и те ме­роприятия, которые зависели от руководства Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура - это, наверное,' единственная структура, кроме, может быть, президентской власти, где все подчиняются только Генеральнрму прокуро- ; ру, где вся деятельность регламентируется приказами, инструкциями, методическими материалами. Поэтому ни один серьезный человек не может говорить о какой бы то ни было организации, если за все это время, когда происходят та­кие события, было разработано всего одно методическое руководство по таможенным делам, если Генеральнім проку-

 

71

 

 

рором был издан всего один приказ /а вся деятельность регулируется приказами/. Ну какой смысл было создавать спецподразделение по борьбе с организованной преступ­ностью и коррупцией, если их организационная деятельность ничем не регламентирована. Не могут же они на свой страх и риск действовать. Но, как показала практика, действо­вали. Это безобразие, этого не должно быть. Это относи­тельно организации деятельности.

 

Но есть и более тяжкие, на наш взгляд, причины, более печальные. По нашему мнению /причем это мнение не одного депутата, это заключение комиссии, которое голосовалось/, есть случаи, прямо скажем, морального разложения. И ато разложение поразило органы прокуратуры снизу доверху.

 

В подтверждение этого серьезного обвинения, чтобы так просто никого не обвинять, мы изучали жалобы на действия работников правоохранительных органов, как ими занимается прокуратура, и, соответственно, жалобы на действия работников прокуратуры, в которых приводятся конкретные дискредитирующие обстоятельства, и как проку­ратура на это реагировала, подтверждаются ли эти факты, какие меры были приняты.

 

Скажу вам честно, я и люди, которые там работали тоже, о большим удивлением обнаружили, что -по первичным жалобам проверка вообще не ведется. Они отправляются в ведомства, которые это все совершили. Вы сами понимаете, какая создается чисто психологическая ситуация. Когда начальнику какого-то управления внутренних дел приходит жалоба на его подчиненного, которого он сам назначал на должность, то какой объективный ответ от него можно получить ?

                                               

72

И только по повторным жалобам /то есть когда еще не додавили того жалобщика, он выжил, где-то прятался и дал-таки повторную жалобу/ делается проверка.

 

Но, может, тогда уже делается проверка как положено? Ничего подобного. изучали надзорное производство. И скажу вам откровенно: смотришь, есть восемь папочек, бе­решь эти восемь папочек, из них пять - абсолютный нуль.

 

Приведу примеры. Вот дело о хищениях в госпитале МВД /на надо далеко ездить, в какую-то далекую деревню, куда нельзя доехать/ - никак не велась проверка. В те­чение трех лет не был сделан акт ревизии, чтобы определить размер ущерба. А  вы сами понимаете, особенно юристы, что, не определив размер ущерба, нельзя квалифицировать, это хищение в крупных размерах или не в крупных. То есть это специально заложено, чтобы на своих коллег дело не раз­дувать.

 

За три года можно же провести ревизию при самой большой загруженности, тем более в Киеве. Почему так проис­ходит?  Это отдельный разговор.

 

Была жалоба на незаконное строительство начальником милиции и прокурором Лановицкого района. Посмотрели материалы дела. Там очень интересная особенность; Когда смотришь материалы дела, то все ждешь, какое будет за­ключение. Почему? А потому, что факты просто вопиющие, волосы дыбом встают. И вот последняя страница, цитата, ее следовало бы не мраморе выбить, потому что прокурату­ра другими не пользуется. Это стандартный ответ: "Пові

 

73

 

домлені дані про зловживання прокурора та посадових осіб не підтвердилися". Хотя все материалы в папке сви­детельствуют о противоположном.

 

Вот несколько деталей по этому делу. Строят скромный трехэтажный домик на двух человек. Дай Бог нам с вами когда-нибудь такие иметь. Строят за бюджетные деньги якобы по желанию работников милиции и прокуратуры, о чем составлен договор.

 

Больше этим работникам делать нечего, и половину денег, которые были выделены им на жилье, они потратили на строительство домика для началь­ника милиции и прокурора.

 

Ну Бог с ним, забота о людях - это понятное дело. Говорят, в Америке строят даже получше дома. Но что еще видно из прокурорских же материалов? Это выбивание леса. Пришли два работника милиции, офицеры, к леснику и говорят: дай нам лес без документов /на строительство известного дома/. Он не дает.

 

Предупреждают: хорошо, будем разговаривать по-другому. Через три дня лесника вызывают на допрос, мордуют, но тем не менее он стоит но жесткой по­зиции. Подтверждает это и его жена, которая присутство­вала там. И как вы думаете, чем опровергаются эти показа­ния? Показания против работников милиции опровергаются ими же самими!

 

Есть там и просто позорные вещи. Например, цементный завод дал 20 тонн цемента в порядке спонсорской помощи. Дай Бог, чтобы всем так помогали, особенно инвалидам.

 74

 

С кем же заключался договор на строительные работы? Это же все-таки прокуратура, МВД - серьезное дело. А договор заключался с бригадой табачников, которые не имели ни юридического статуса, ни адреса. Оформляли их - только по паспортным данным. Вы все знаете, что по закону заклю­чать такие договора можно либо с юридическим лицом /малое предприятие, ПМК/, либо с людьми, которые имеют разре­шение на индивидуально-трудовую деятельность.

 

Ничего это­го там нет. Возникает вопрос: как им выплачивались день­ги? А очень просто. Нашлись все-таки ревизоры КРУ, кото­рые в эту же папочку с материалами дела положили спра­вочку, что в нарушение закона была перепроцентовка. То есть заплатили за невыполненные работы более 40 миллионов карбованцев еще в то время. И никаких мер реагирования. Есть стандартная последняя бумажка в духе "Проверено. Мин нет!": "Порушень не виявлено". .И делает такое заключение генерал-лейтенант прокурату­ры.

Это снизу. Теперь идем выше. Я не буду вам расска­зывать о том, как проверяются работники СБ, -милиции. Они просто не проверяются,жалобы переправляют в эти органы. И ответы, которые потом приходят, не проверяются.

 

75

 

Такая задача просто не ставилась. Начальники отделов дали четкие    показания, что перед ними такая задача не ставилась и, естественно, они ее не решали. Никакими документами их к этому не обязывали, поэтому и не ис­полняли.

 

Но прокурорских-то работников обязаны проверять? . Для наших радиослушателей раскажу давшою историю о про­куроре Сухоносе, поскольку квартирный вопрос очень острый, то чтобы учились, как надо делать квартиры.

 

Сухонос, работая в Москве, делает фиктивный доку­мент, что он выписался из Москвы. Ну, паспортная служба дала маху. Бывает! Переезжает в Самарканд, где, недолго проработав, получает квартиру. Потом опять возвращается в Москву, а из Москвы переезжает в Киев. В Киеве работа­ет год. Надо получать жилье. Но вначале полагается дать сведения о том, сдал ли ты прежнюю квартиру. Сухонос дает сведения годичной давности; подкладывает фиктивную справку о том, что якобы сдал квартиру в Самарканде. А сам после этого в Киеве работал и уже получил одну квар­тиру. Ничего, все это проходит нормально. Никто не иссле­дует полдинность справки, хотя говорили, что исследовали. Да, были данные из Московской прокуратуры, но почему-то все эти материалы в деле не подшиты, а где-то отдельным производством хранятся.

После этого Сухоносу надо было переезжать в Сумскую область. И как-то жалко квартиру терять. Что он делает? Опять учитесь те, кто еще не научился. Он делает фиктивный обмен. Однако в ту квартиру, на которую обменял свою, не въезжает, никаких документов не оформляет и расторгает договор обмена. А женщина, с которой он менялся, получает его квартиру по обменному ордеру и вселяется туда. Все законно. В итоге он теряет свою квартиру, а женщина приобретает две квартиры. Казенная квартира в совминовском доме, такая неплохая, я вам скажу. Сухонос берет документы, что он нигде не проживает и получает квартиру в Сумах. Ну это же прокурор области, то есть человек заметный. Многие встречаются с ним на заседаниях коллегии. Можно же поинтересоваться, как он живет, хотя бы в порядке заботы о своих сотрудниках.                        

                                             

Эти материалы неоднократно направлялись комиссии Верховного Совета, но до сих пор вопрос не решен. И я не думаю, что будет активно решаться.

 

Я могу рассказать еще о том, как подходят в Генеральной прокуратуре к возбуждению уголовных дел на своих же   сотрудников. Когда-то был там очень интересный товарищ. Я не буду называть его фамилию, это есть в материалах дела. Этот прокурорский работник сошелся с одной женщиной, приятной во всех отношениях, которая работала на бензо­заправке, и начал с ней подрабатывать. Ви представляете себе - подрабатывать на бензоколонке? /Шум у залі/. Подождите, я просто показываю вам, что это не­надуманные факты. Подрабатывает, расплачиваются о ним – валютой

 

77

 

 

Есть ой атом показания многих свидетелей. Не платит по счетам за электроэнергию, ибо подключил свой дом к этой бензоколонке и так далее. Что вы думаете, против него возбуждено уголовное дело?

 

 

Нет.

 

Теперь давайте отойдем от конкретных ситуаций, свя­занных о жадобами, и перейдем к материалам более серьезным. Это не частные дела, которые прокурор не знал. Мы не случайно включили их в отчет, таких материалов очень много у нас, поверьте. Мы включили в отчет данные об "историчес­кой", как мы ее назвали в комиссии, встрече - празднова­нии Генерального прокурора в доме отдыха УВД Киевской области в честь своего назначения.

Это не наши домысли, у нас есть показания работников прокуратуры, которые там присутствовали, что он очень тепло обнимался и целовался с Кудюкиішм. А в то же время

, уже были не просто какие-то заявления, а письмо из комиссии Верховного Совета о том, что в действиях Кудюкина по "Бласко" обнаружен состав преступления. Мы знаем, что действительно это преступление было. Теперь это уже подтверждается и Генеральной прокуратурой, когда ей разрешили его взять.

 

На этой же теплой и дружественной встрече присутствовал тот же Володин, причастный к очень громкому и очень серьезному делу. Был случай вывоза 29 килограммов золо­тых изделий с бриллиантами. Чистое золото с бриллиантами. То, что говорили, это одно, а я расскажу вам подробности, поскольку я занимался имевно ими. Был незаконный вывоз.

 

78

 

Почему же не возбуждалось дело? Потому что в тот период, когда пытались вывезти золото, еще таможенного поста не было.

 

Справка об этом была приложена к делу. Соответственно пересечения границы не происходило и соответственно возбудить дело по котрабанде нельзя.

 

Ничего подобного. У нас есть официальная оправка Государственного таможенного комитета Украины о том, что на этот момент уже существовали посты, работа велась и таможенный досмотр производился. Но дело было замято, будем так говорить.

 

Почему? Ну вы семи понимаете, когда с начальником УВД области встречались в такой теплой обстановке, то какая же может быть проверка?

 

И в отношении этого круиза все закончилось лишь выговором, хотя круиз осуществлялся по подложным документам чернобыльцев. А это уже образует состав преступления. Я думаю, что точно такая же судьба будет и у этого дела.

 

Подведу  итог. В работе органов прокуратуры есть на просто какая-то нераспорядительность или что-то подобное, а она полностью дезорганизована этими ненужными пороча­щими связями, этим участием во всяких сомнительных фон­дах, куда переводятся преступными или сомнительными пу­тями деньги. Не проявляется должная принципальность в оценке работы своих сотрудников. При этом самые серьезные, представляющие огромную экономическую угрозу для госу­дарства дела не рассматривается, волокитятся и либо пре­кращаются, либо даже не возбуждаются.

 

79

 

Мы говорим и с  какой-то сгрести к квартирам, к сомнительным доходам. Она пронизывает прокуратуру снизу доверху. Она доказана фактами, на примере тех же квартир Дадиса. В задачу комиссии не входило проверять законность, незаконность... не могли выносить решение о том, что кто-то виноват или невиноват. Это исключительно моральная сторона дела. Как можно, имея приватизированную квартиру, подавать документы на получение жилья в то время, когда сотни прокурорских работников его не имеют, когда в самой Генеральной прокуратуре очень многие прокурорские работни­ки ждут получения жилья годами, в то жилье вместо тех, кто действительно борется с преступностью, получает шофе­ра, уборщицы, лифтеры? Ну о чем мы может говорить?! О какой принципиальности, о- каком Доверии к органам проку­ратуры?!

 

Я готов ответить на конкретные вопросы. И готов каждое свое утверждение отстаивать о документами в руках: Хочу сказать еще об одном очень важном обстоятельстве. Мы так много говорили о том, что в заявлении Фортуны было... ум  у  залі/. У нас в протоколе допросов есть заявление Дацюка о том, что такого документа не су­ществует. Он оказал: такого документа не существует, поскольку он как квалифицированный специалист знает, что на­личие такого документа однозначно свидетельствует о преступлении. У нас есть оригинал этого документа. У нас есть заключение экспертизы, что этот документ является Подлинником, не смонтирован ни из каких частей. Это ори-

                                                                                                                                                                            

80

 

гинал. И у нас есть заключение экспертизы,что этот доку­мент подписан собственноручно Дацюком. Его подпись стоит.  Вам сейчас этот документ будет представлен. Пожалуйста, вот это постановление. /Шум у  залі/. Это оригинал. Каждый может ознакомиться с этим документом. Вот заклю­чение технико-криминалистической экспертизы от 9 июня и заключение криминалистической экспертизы от 20 июня, сделанное криминалистическими лабораториями - соответствующей войсковой части.

 

Эти документы однозначно доказывают, что Дацюкои нарушался закон, нарушался порядок санкционирования меро­приятий, связаных с ограничениями прав и свобод граждан. Говорить о том, что что-то там надумано, уже не приходится. Это доказательства, которые могут фигурировать в следствии, в суде - где угодно. Мы надеемся, что здесь политические, прочие партийные Интересы не возьмут верх над вашей  совестью и порядочностью, .И вы хотя бы дадите возможность по данному факту провести расследование. Это -расследова­ние должно проводиться, естественно, не людом, которое обвиняется в этих злоупотреблениях; Наверно, это понятно  даже нашим самым видным борцам с мафией.

 

Прошу задавать вопросы.        

 

ГОЛОВА. Будь ласка, запишіться. Відведемо також 10 хвилин. Депутат Єрмак. Прошу.

 

ЄШАК А.В., член Комісії Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

 

81

 

/Пологівський  виборчий  округ, Запорізька  область/. Шановний допові­дачу! Протягом року ви, порушуючи Закон про статус народного депутата,предавали керівником контрольної комісії в апараті Президента. У мене виникає запитання: скільки ви напрацювали матеріалів про такі серйозні порушення, які здійснюються в нашій державі, скільки особисто ви направили подань в Генеральну прокуратуру і на ваші подання була відмова? Бо ви так емоційно розказали про порушення. Ще рішення суду не було, а ви вже звинуватили... Моє запитання конкретне: щодо скількох конкретних матеріа­лів вам відмовили і які ж ви такі серйозні справи порушили?

 

НОВІКОВ О.В. Уважаемые депутаты! Естественно, это вопроо не по существу, поскольку я докладываю не о своей личной работе и даже не о своей личной работе в составе комиссии. Я докладываю вам выводы группы, которая занималась этим делом. Но поскольку/это затрагивает мою честь и достоинство, то я вам отвечу. Я работал в Администрации Президента руководителем контрольной службы на обществен­ных началах, потому что был на постоянной работе в Верхов­ном Совете и трудовая книжка находилась о первого дня работы Верховного Совета здесь. Там я не получал за свою работу никакого вознаграждения. Нет ни одной моей подписи о получении какой-либо зарплаты.

 

Какие материалы я направлял, об этом знает Президент. Задайте ему этот вопрос. По службе я подчинялся Президенту и ему докладывал о всех нарушениях,. которые обнаруживал. Если у вас будет желание, то я вам с глазу- на глаз расска­жу. Но это вопросы Президента.

 

82

 

ГОЛОВА. Депутат   Іоффе. Будь ласка.

 

ІОФФЕ Ю.Я., член Комісії Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв"язку /Рубіжанський     виборчий округ,     Луганська     область/. Уважаемый коллега! Я, конечно,хотел задать вопрос Генеральному прокурору, но до меня очередь не дошла. Поэтому задам его вам, поскольку вы проверяли Генеральную прокуратуру. Безусловно, всем ясно и понятно, что разборка всего этого дела не красит ни нас,  ни прокуратуру, потому что она про­водится в виде  разборки между кланами, между политически­ми группировками. Безусловно, те вопиющие факты, которые вы назвали, я верю, имеют место.

 

Безусловно, мы должны им дать соответствующую оценку.

 

Здесь Генеральный прокурор сказал, что он не отвечает нарушения, которые происходили в 1992 году. Тогда произошли основные хищения, а потом более мелкие   люди начали заниматься махинациями. Основные крупные дела были совершены в 1992 году. Не смотрели ль вы, почему по тем    фактам не возбуждены дела?

Перегонялись рубли еще в рубле­вой зоне, когда ставка в Украине была 30 лроцентов, а в    Роосии - 80 процентов, было продано   8 миллионов тонн квестовой нефти, которую закупали по 10 долларов, а продавали по 120 долларов, было продано на 200 миллионов электроэнергии. Не выясняли ль вы, почему похоронены эти дела? Это такой серьезный, я считаю, государственный вопрос.

 

 Его задал мой коллега Генеральному прокурору, однако тот не ответил.

 

83

 

НОВІКОВ О.В. В наше задание не входила проверка всех дед, и мы не могли это сделать по двум обстоятельствам. Во-первых, даже по тем вопросам, которые мы должны были проверять, нам оказывали просто бешеное сопротивление. Документы, которые мы затребовали, не давались неделю, у кого-то /кто заболел/ в сейфах хранились тома дела, причем, как правило, первый и последний - на каком основании возбуждено дело и какое было вынесено решение.

 

Поэтому мы во всех выводах предлагали, что посколь­ку это очень важные дела, то, может быть, стоит вернуться к мысли, возникшей еще в начале работы нынешнего Верхов­ного Совета, о создании специальной контрольной комиссии, которая будет следить за соблюдением законов во всех центральных ведомствах.

 

Во-вторых, когда мы пришли в  генеральную прокуратуру, то все там были в шоковом состоянии, поскольку их со времен ЦС КПСС никто не проверял. И так, как мы их проверяли, они такого никогда в жизни не видели и  прямо нам об этом говорили. Там просто "испуганное болото", поэтому до всего надо докапываться, проверять.

 

Поймите, могли ли мы при таком демонстративном неучастии некоторых членов комиссии проверять дела, которые составляют 40 томов сложнейшей документации? Это просто невовможно. Тем более что нас постоянно тыкали носом в это постановление, мол, ребята, вы выходите за рамки своих полномочий, значит, никаких документов вам давать Не будем. Так что там не было доброжелательной и госте­приимней обстановки.                                         

 

84

 

ГОЛОВА. Депутат Матковський.

 

МАТКОВСЖИЙ О.Б., член Комісії Верховної Ради України з питань законності і правопорядку /Здолбунівський  виборчий  округ,  Рівнен­ська  область/. Шановний співдоповідачу! Ви сьогодні оперуєте певним документом. На жаль, цього документа багато членів комісії не бачили. Я вчора звер­тався до секретного відділу, але мені сказали, що такого документа немає. Тому в мене виникає питання про об'єктив­ність і достовірність цього документа. Це перше.

 

Друге. Я "знаю, що ви маєте юридичну освіту, були високопоставленим працівником апарату Президента. То невже ви не знаєте процедуру проведення експертизи щодо тих чи інших документів? Я думаю, що на першому курсі юри­дичного факультету вчать тому, що для проведення експертизи необхідна постанова. З цією постановою повинен бути ознайомлений безпосередньо той, хто підозрюється, більше того, узяті зразки підписів і таке інше. З висновком цієї експертизи також повинен бути ознайомлений підозрюва­ний. Те, що ви проводите, якесь кричуще беззаконня. У свій час НКВС таке робило у наших західних областях та інших районах, коли "двійками" Й іншими засобами судили людей. Чому ви повторюєте ту саму методу?

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. "Двійок" не було, були "трійки".

 

НОВІКОВ О.В. Поскольку мы все время переходим на личность докладчика, хочу сказать об одном обстоятельстве.

 

 85

 

Если бы вы работали в составе комиссии, то, естественно и видели бы все, что делается в комиссии. Вы же приходили на заседание комиссии буквально три или четыре реза, причем на 15 минут. С материалами /здесь и постановление и так далее/ вчера ознакомился такой же "ударный" работ­ник, который сейчас, как и вы, будет выступать с особым мнением о нашей работе, в которой он не участвовал. Так вот он вчера ознакомился с этими документами, задавал вопрооы. Никаких возражений по этому поводу он в комиссии не высказывал, а сейчас, естественно, будет высказывать.. И мы будем иметь подтверждение вот этого политического заказа, когда, знаете, некоторым юристам хоть кол на голове теши. Ви спрашивали, есть ли экспертиза подлинни­ка? Мы сказали, что есть, и показали вам акт экспертизы. А есть ли акт экспертизы подлинности экопертизы? Все есть. Я не знаю, что вам еще нужно, скажите мне.

 

Дело в том, что еще есть одно обстоятельство, о

котором вы как юрист, окончивший пять курсов университета, знаете, что Дацюк не был обвиняемым, подозреваемым. По­этому была совершенно другая процедура. Это когда он будет обвиняемым...

 

Если будет... Скорее всего обви­няемым буду я. Он мне обещал: мы с вами встретимся. Так вот когда я буду обвиняемым, он мне даст  ознако­миться со всеми этими делами. /Оплески/.

 

86

 

ГОЛОВА.. Депутат Лавриненко.

 

ЛАВРИНЕНКО М.Ф., член Комісії Верховної Ради України з питань правової політики і судово-правової реформи /Глухівський     виборчий     округ,     Сумська область/.     Уважаемые товарищи депутаты!  Уважаемый Александр Васильевич! Конечно, довольно странно слышать в этом зале, когда юристы высокого класса, какими есть и Генеральный   прокурор, и те, кто здесь задавал вопросы, ставят под сомнение законы Верховного Совета - высшего законодательного органа, в частности Закон о прокуратуре, в котором говорится о подотчетности Генерального прокурора.

 

Ставится под сомнение правомочность Верховного Совета ставить вопросы так, как он поставил. Это довольно странно, потому что здесь слышны на доводы и аргументы юристов, а. какая-то политическая предвзятость в расстановке акцентов. И вопросы вам ставили не по существу.

 

У меня к вам вопрос по существу. Это касается дела Звягильского.

 

И работники прокуратуры, и сам Генеральный прокурор здесь заявляли о виновности Звягильского. А потом были ли соответствующие постановления, квалифицирующие действия, постановление о привлечении Звягильского к ответственности, как этого требует процедура? Что вы можете сказать о выходе документов из Генеральной прокуратуры, скажем таких, каким является вот тот бланк, о котором сегодня идет речь?

 

НОВІК0В О.В.   В отчете специальной комиссии говорилось о дело Звягильского.    Да, действительно нас, Верховный Совет, вводили в заблуждение, Я просто цитирую вывод комиссии: "Також є" відомим факт,      що за подлиням.  Генерального, прокуро

 

87

 

ра Верховна Рада дала ягоду на притягнення до кримінальної відповідальності колишнього виконуючого обов'язки Прем'єр-міністра Ю.Л.Звягільоького.

 

Відповідно до норм процесуального законодавства після цього належало скласти постанову про притягнення Звягільського до кримінальної відповідальності, а також вжити запобіжний захід - утримання під вартої), провести дії до повернення його в Україну. Але до цього часу такі дії не виконані".

 

Нам заявлял Дацок, что "виконані", но есть официальная справка, что "не виконані". Слова Дацюка противоречат офици­альным документам. Но это вопрос его совести или вопрос, скажем делопроизводства в прокуратуре. Это же его проблемы, поскольку он отвечает за ату деятельность.

 

ГОЛОВА. Сідайте, будь ласка. Дякую.

 

Шановні депутати) Ми дедалі більша переконуємося, що    . питання подібного типу треба все-таки розглядати в закритому режимі. І я розумію, що моя пропозиція від самого початку, можливо, не була усвідомлено сприйнята деякими депутатами. 'Одначе вже так є, як в.   Ми йдемо за тією процедурою, яку проголосували. Так от за цією процедурою тепер має бути та частина, котра стосується спеціальної роботи прокуратури, і тому я прощу депутатів усіх сидіти на місці, а всіх депутатів  ...

/Шум      у      залі/.   Почекайте, я поки що веду засідання, а не   Чорновіл.   Будь ласка, сядьте на місце. Я ще раз роблю зауваження Чорноволу, який не бере участі в засіданні і з"являється наприкінці, не в курсі оправу нього виникають питання,  і він кричить їх на всю Україну. Депутат

 

88

 

 

Матковський прооить надати йому слово для виголошення особливої думки   після виступів усіх співдоповідачів. Так передбачено Регламентом. І він так само просить. /Шум у      залі/.  

 

Ідеться саме про те. Якщо ви наполягаєте, щоб його зараз послухати, то можна зараз. Але зараз буде спеціальна закрита частина, яку ми можемо проголосувати тільки разом, як це передбачено процедурою розгляду такого питання.

 

Сідайте, будь ласка, на місце. Я прощу всіх недепутатів звільнити приміщення.

 

 

 

/Після     закритої     частини засідання/

 

ГОЛОВА. Прошу уваги!  Відповідно до Регламенту висновок депу­татської слідчої комісії, розглянутий на її засіданні, затверд­жений нею, внесено на ваш розгляд, тобто для затвердження Верховною Радою.

 

Ставлю цей висновок на голосування. /Шум у     залі/. Він у вас на руках. Він на руках у вас І

 

"За" - 227.

 

У вас на руках в проект постанови, внесений цією комісією. Крім нього є ще інші проекти. Один з них оголосив тільки що депутат Матковський. Я його теж поставлю на голосування.

 

89

 

Проект постанови, внесений спеціальною депутатською слідчою комісією, ставиться на голосування за основу.

 

ГОЛОСИ.З ЗАЛУ. "З процедури голосування прошу надати слово!"

"Згідно з Регламентом дозвольте слово І"

 

ГОЛОВА.. Візьмете зараз слово.

 

"За" - 223. Рішення прийнято.

 

Які будуть доповнення, уточнення до цього проекту?

 

Будь ласка, запишіться, хто хоче внести пропозицію.

 

Депутате Лук"яненко, прощу. Які у вас  є доповнення?

 

ЛУК"ЯНЕНКО Л.Г., член Комісії Верховної Ради України

законодавчого забезпечення свободи слова та засобів масо­вої інформації /Нововолинський вибор­чий округ, Волинська область/.

 

Шановний Голово, шановні депутати! Поставити на голосувань ня проект рішення від комісії ми не маємо права. Справа, в тому, що в статті 44 Конституційного договору записано, що Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента. Оскільки Президент підписав цей договір і Голова Верховної Ради України підписав, і підписали депутати, і прошу поважати договір і зняти це питання з голосування як незаконно поставлене.

 

Дякую за увагу.

 

                                                                              

                                          90

ГОЛОВА. Дякую і вам. Я давав відповідь на це запитання  з самого початку.

 

Депутате Симоненко, Прошу.

 

СИМОНЕНКО П.М., член Комісії Верховної Ради України з питань культури і духовності /Красноармійський виборчий  округ,  Донецька  область. Шановні народні депутати! Я думаю, що все ж таки ми стільки часу витратили на те, щоб обговорити і детально обговорити... Я згоден з тією позицією, яку висловив Олександр Олександрові говорячи про створення громадської думки навколо цієї проблемі Але ж ми повинні керуватися тим матеріалом і дійсно висновкам комісії. Я думаю, що слід довіряти нашим колегам і сьогодні в цілому проголосувати за проект постанови, який ми прийняли зараз за основу.

 

ГОЛОВА. Депутат Терещук.

 

ТЕРЕЩУК В.В., секретар Комісії Верховної Ради України з питань культури і духовності /Маріупольський-Приморський  виборчий  округ,  До­нецька  область/.  Дякую. Олександре Олександро­вичу, шановна президіє, шановні депутати! Майже весь робочий день ми сьогодні присвятили розгляду цього питання, хоча, мені здається, якби були належні умови для його розгляду, ми витратили  б уоього-на-всього  дві години й опрацювали всі інші важливі питання і включені сьогодні до порядку денного. Але,

 

91

 

як ви бачите, певна кількість депутатів хотіла, щоб це питання не було розглянуто, хотіла зірвати його розгляд.

 

Усе ж таки справа доведена до кінця, і я хочу запро­понувати, по-перше, підтримати проект цієї постанови в цілому, а по-друге, Комісії з питань Регламенту депутат­ської етики та забезпечення діяльності депутатів зробити відповідні висновки щодо тих депутатів, які сьогодні не давали працювати Верховній Раді, щоб така ситуація в май­бутньому не повторювалася. У засобах масової інформації ті ж самі депутати, які зривають засідання, кажуть, що Верховна Рада - то ялова корова, що вона погано працює. Отож треба подивитися, що то за воли в цій Верховній Раді не дають працювати.

 

ГОЛОВА. Оскільки не вносяться пропозиції, я в цілому ставлю проект постанови на голосування, як рішення.

 

"За" - 227. Рішення прийнято.

 

Наступне пленарне засідання сьогодні з приводу, який був оголошений вам раніше, відбудеться о 17 годині.

 

Дякую за увагу.

 

 

92

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку