ЗАСІДАННЯ  СІМДЕСЯТ  ДРУГЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  6  ч е р в н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Добрий  ранок, шановні депутати і гості

 Верховної Ради!

      Прошу депутатів  підготуватися до реєстрації.

 

      (Шум у залі)

      Будь ласка, увімкніть систему.

 

      Йде реєстрація.

      Зареєстровано 286, хоч  я бачу, що в залі більше

 людей...

 

      (Шум у залі)

      Не  встигли? Ну, давайте ми повторимо реєстрацію

 після  таких,  процедурних  деяких моментів. Я маю на

 увазі...   Ну,   власне   кажучи,  ранкове  засідання

 оголошується  відкритим, тому що ми маєм на те право.

 

      А  до  того  ті  речі, які зв'язані з процедурою

 початку  нашого  засідання. Учора відбулося засідання

 Президії і ради фракцій, розглядали цілий ряд питань,

 що  віднесені  були  до  порядку  дня  засідання  цих

органів.  А  окремо  розглядали питання, пов'язані із

 ініціативою  ряду депутатів щодо конституційної угоди

 або  договору  між  Президентом і Радою, тим паче, що

 вчора  Президент  направив лист з цього приводу, який

 вам розданий.

 

      Пропонувалося   учасниками  цієї  наради  кілька

 варіантів  розгляду цього питання. Я за їх дорученням

 хочу вас проінформувати про процедуру цього питання і

 про  можливі  варіанти,  а  визначатися  ми  будемо у

 фракціях,  групах і в комісіях сьогодні, а ці питання

 будуть  розглядатися завтра. Так просили представники

 фракцій.

 

      Про  що  йдеться? По-перше, ви пригадуєте, що на

 минулому  тижні  ми  розглядали кілька разів питання,

 пов'язані  із  введенням  в  дію Закону "Про владу" і

 приведення  його  у  відпівідність з Конституцією і в

 зв'язку з тим ви розглядали кілька варіантів проектів

 постанов  з  цього  приводу,  в тому числі узгоджений

 попередньо  був в основному, скажемо так, в основному

 узгоджений  був  представниками  фракцій проект, який

 був  вам  розданий  і з яким виступав Іван Сергійович

 Чиж.

      Була  розмова  вчора  на фракціях, пропонувалось

 таким  чином, щоб, розглядаючи цей законопроект, його я 
 я                           - 3 - я 

 приймати  разом із конституційною угодою як політико-

 правовим    документом,    котрий    накладає   певні

 зобов'язання  на  Президента  і  на  Верховну  Раду з

 приводу  організації  узгоджених  дій  між цими двома

 гілками влади.

      Крім  того,  у  вас  на  руках  також  є ще один

 документ,  є  проект  закону про вертикаль виконавчої

 влади.  Він  має  зразок, вигляд Закону "Про зміни до

 Конституції,   в   якому   знаходяться   всі   норми,

 проголосовані  вже  в сесійному залі, і частина з них

 взяті  з Закону про владу, зокрема, повністю функцпії

 Верховної  Ради, функції Президента, функції Кабінету

 Міністрів.  І  частково  є норми, проголосовані теж в

 Верховній  Раді і свого часу узгоджені з Президентом.

 Це  про  організацію  влади на місцях, де передбачена

 чітка вертикаль виконавчої влади.

      Тобто,  це  теж  один  варіант,  ви  можете  цей

 законопроект  розглянути,  цей законопроект у вас теж

 на руках знаходиться.

      Є  і  інші  варіанти, причому, коли я говорив з

 самого  початку  про  проект Конституційної угоди, то

 мова йшла про два варіанти Коснтитуційної угоди: один

 з  них  пропонувала  група  фракцій,  а  один  проект

 пропонувала   група  незалежних  депутатів.  Він  має я 
 я                           - 4 - я 

 вигляд більш договору, сказав би так. Але змістом він

 повторює чи підтверджує той перший варіант.

      Є ще і інші варіанти розгляду цих питань. Одначе

 вчора Рада фракцій і Президія при розгляді цих питань

 виходила  з того, що Верховна Рада правомірно наклала

 вето  на  Указ  Президента  про  опитування,  але  ми

 виходимо  із  надзвичайної  небезпеки для суспільства

 проводити  будь-які  акції  на  зразок Референдуму чи

 опитування,  бо  це  буде  мати в будь-якому, знову ж

 таки   повторюю,   випадку   негативні  наслідки  для

 розвитку  суспільства. Це розуміє і Президент, про що

 він  сказав  на  прес-конференції у Черкасах, і як ви

 помітили,  як завжди із притаманною йому делікатністю

 висловився із цього приводу.

      Тому  я нагадаю, що ми повинні і на фракціях і в

 комісіях,  у  групах  сьогодні  знайти можливість для

 узгодження  позиції. І маючи на увазі те, що все-таки

 повинна відбутися зестріч сьогодні Президії і фракцій

 з  Президентом,  також знайти той оптимальний варіант

 рішеннь,  якого  потребує  сьогодні і суспільство, і,

 безперечно, представники структур влади.

      Це  приблизно  та  інформація, яку доручили мені

 зробити  представники  фракцій, я ще раз повторюю, що

 ми  ці  питання  сьогодні  не розглядаємо, а я просто я 
 я                           - 5 - я 

 хотів  вас  ввести в курс діла для того, щоб ми могли

 приймати зважені рішення потім.

      Тепер.  У  нас є ще кілька таких загальних, лише

 одна   загальна  така  норма  чи  потреба  від  імені

 учасників  нашого  засідання,  членів  Верховної Ради

 привітати    наших    колег   журналістів   із   Днем

 журналістики  і  побажати їм, щоб їм завжди вистачало

 наснаги,   творчості,   мудрості  і  толерантності  в

 стосунках  із  законодавчою,  із  виконавчою владою і

 побажати  їм просто успіхів в роботі, щоб їхні газети

 передплачували все більше і більше громадян України.

      (оплески)

      У нас залишилося менше 20 хвилин для розминки, я

 просив   би   записатися,   хто   хотів  би  сказати,

 висловитися з того чи іншого приводу.

      Прошу.   Я  бачу,  на  виступ  записалося  трохи

 більше,  ніж зареєструвалося, але я думаю, що чоловік

 10 встигне щось сказати, що вважає важливим.

      Швидкий, прошу.

 

      ШВИДКИЙ П.Є.

 

      Шановні   народні   депутати,  я  передаю  слово

 керівнику нашої групи депутатської пану Юхновському. я 
 я                           - 6 - я 

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 депутати,  відносно  порядку  денного, я вважаю, що в

 нас  існують  два  головні  питання, крім економічних

 питань,  які  тут є, в цьому порядку денному, з якими

 ми в цілому погоджуємося.

      А  саме:  цих  два головних питання -це проблема

 Закону  "Про  владу"  і  Конституційного  договору,  і

 проблема Криму.

      Відносно першого питання. Від імені групи восьми

 фракцій, ми знову-таки вносимо пропозицію про те, щоб

 завтра першим на порядку денному розглядалось питання

 про   Конституційний   договір   між   Президентом  і

 Верховною Радою України.

      Що  відноситися  питання про впровадження закону

 "Про  владу",  то ми вже з цим питанням мали справу і

 ми  вважаємо,  що  єдиним  виходом  із  ситуації, яка

 склалась,  це  заключення  конституційного  договору.

 Тому,  ми  пропонуємо  не  включати  будь-яких  інших

 питань,  пов'язаних  з законом "Про владу" до порядку я 
 я                           - 7 - я 

 денного, крім питання про Конституційний договір.

      Відносно  питання  про  Крим.  Питання  про Крим

 треба розглядати вже сьогодні. І так, як вже сьогодні

 розглядалось  на  фракції  "Державність", там існують

 два головні питання.

      Перше  питання  про  проведення виборів в Криму.

 Друге  питання  про  проведення  опитування  в  Криму

 відносно союзу України, Білорусії ї Росії.

      Ми   вважаємо,   що   існуюча  в  Криму  районна

 адміністрація,  має  повних  компетентних  людей, які

 здатні  вести  райони,  які  зовсім  нормально ведуть

 райони  в  Криму  і які є вірні Україні і які є вірні

 ідеям, що Крим має бути з Україною. Тому проведення в

 Криму  виборів,  які  ми  призначили  на 25 червня, є

 безнадійно  неуспішні  через  те,  що  через два роки

 всерівно,  згідно  з  Законом  про  вибори  будуть  в

 Україні  проведені вибори і цих людей будемо вибирати

 лише на два роки. Це пуста трата грошей.

      Тому, є пропозиція при розгляді питань про Крим,

 розглянути   два  основних  питання.  Про  відсунення

 виборів  в  Криму на два роки і до того часу, поки по

 всій  Україні  будуть відбуватись вибори, про надання

 повноважень  існуючим радам продовжити свої функції і

 третє,  про ліквідацію опитування відно зміни статусу я 
 я                           - 8 - я 

 державного устрою України.

 

      ГОЛОВА. Шестаков.

 

      ШЕСТАКОВ

 

      Александр  Алексндрович! Прошу передать слово 56

 округ, Лантух.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ЛАНТУХ В.І.

 

      Олександр  Олександрович!  Сьогодні  повсюдно  у

 нашій  державі  спостерігається  криза невиконання...

 невиконання  всіх  рішень і дій, і Постанов Верховної

 Ради. Нині президентські структури, дехто з науковців

 постійно  закликає  до  швидких  дій, до поширення на

 землю  приватної  власності,  до перетворення землі у

 звичайний  товар.  Тобто,  включити  землю в ринковий

 товарообіг  як  і  всі  інші  споживачі  вартості, що

 створені   працею людиною.

      Така   настирність  і  категоричність  породжує

 більше сумнівів і тривог, а ніж надій та стодівань. І я 
 я                           - 9 - я 

 ось   конкретний   приклад.   У   Вінницькій  області

 (..........)   району   село   Борсуки,  де  сьогодні

 насильно відбирають у селян землю і виділяють окремим

 фермерам.  До  цього  цей  фермер  у  Кіровоградській

 області  також  взяв  землю,  взяв  державні кредити,

 розпорошив  всі  ці  кошти  і такий же самий акт хоче

 провести в Вінницькій області.

      І мені не зрозуміло на сьогоднішній день позиція

 нашого  Президента.  До сих пір не формується Кабінет

 Міністрів. Чому?

 

      ГОЛОВА. Магда.

 

      МАГДА.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 депутати!   Поки   йде  боротьба  за  владу,  в  моїх

 сільських   виборців,  мабуть  і  в  інших  сільських

 виборців,   нагально   стоїть  два  питання,  на  які

 сьогодні відповіді немає.

      Перше.  Через  місяць жнива. А хліб пока збирати

 нічим.  Та  Постанова  Уряду,  яка була до 31 травня,

 вона  не  забезпечує  повністю  уборку врожаю в цьому

 році. я 
 я                           - 10 - я 

      І,  крім   того, зараз  в  районах  дуже  багато

 представників  з  близького зарубіжжя, які пропонують

 за  хліб і запчастини і мастила. Так може статися, що

 хліб буде в цьому році вивезений.

      Я  думаю, що Уряд повинен зробити нам інформацію

 все  ж  таки,  що  він  робить для того, щоб повністю

 зібрати врожай в цьому році.

      Друге  питання,  не  менш важливе, підготовка до

 зимівлі  електростанцій. Чи буде зимою в нас світло і

 тепло?  На  сьогодні  на  складах електростанцій дуже

 мало  палива,  а для того, щоб його було достатньо на

 зиму  потрібно десь щомісяця заготовляти мільйон тонн

 тільки вугілля, і десь по 200-300 тисяч тонн мазуту.

      Але  вперше  в  історії  енергетика в цьому році

 стала  збитковою. Ні одне підприємство енергетичне не

 має  коштів,  а  значить,  не має воно можливості для

 того, щоб заготовляти вугілля на зиму.

      Сьогодні   Міністерство  енергетики  заборгувало

 шахтарям   і  іншим  постачальникам  палива  теж  120

 трильйонів    карбованців,   в   той   час,   як   за

 електроенергію    повинні    тільки   80   трильйонів

 карбованців. Ви  бачите яке становище в енергетиці.

      Тому  ми ще тут місяць будемо працювати, а через

 місяць  чи через два вже буде пізно займатися паливом я 
 я                           - 11 - я 

 для електростанцій.

      Я  також  хотів  би,  щоб  Уряд  з цього питання

 зробив  для  нас  інформацію що буде зроблено в цьому

 році.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Бутейко.

 

      БУТЕЙКО, 70 виборчий округ

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!

      Я  хотів  би  попросити вас, шановний Олександре

 Олександровичу, оскільки такі прецеденти були раніше,

 дати   протокольне   доручення   Кабінету   Міністрів

 прискорити  компенсацію  за  шкоду, яка нанесена була

 стихією  на  Волині. І в тому числі в моєму виборчому

 окрузі,  я  зараз говорю, виступаю від імені народних

 депутатів України, від Волинської області.

      Справа в тому, що великі зливи, градобій нанесли

 значних   збитків   господарствам,  індивідуальним  і

 колективним,  і  організаціям  нашої Волині, і збитки

 вираховуються,  вимірюються  в  розмірі  більше трьох

 трильйонів карбованців. я 
 я                           - 12 - я 

      Зараз  в  багатьох місцях немає електроенергії і

 так   далі,   я   дуже  прошу,  щоб  прискорено  було

 компенсацію дати доручення протокольно, якщо потрібно

 то  створити  Урядову комісію для того, щоб допомогти

 людям. Це перше.

      Друге. Що стосується порядку денного, то я хотів

 би  нагадати,  шановний  Олександр Олександровичу, що

 стосується другого питання, яке стоїть про політику і

 правову   ситуацію   в  Автономній  Республіці  Крим,

 нагадати,  що  в  свій  час  було  внесено до порядку

 денного   питання,   про  законодавчі  ініціативи  та

 Верховної   Ради   Автономної   Республіки   Крим  та

 скасування  деяких  законодавчих актів цієї Верховної

 Ради.

      Тому  мені  здається,  що  це  питання  потрібно

 розглядати  саме  в  тому  контексті,  як  ми  колись

 вирішили.

      Наступне.  Щодо  інформацію  про  Конституційний

 договір,  я хотів би просто внести одне уточнення, що

 згоди,   що   до   того,  яким  чином  розглядати  ту

 пропозицію  про застосування закону "Про владу" разом

 з  Конституційним  договором не було схвалено всякому

 випадку представниками від депутатської групи "Центр"

 і на скільки я знаю інші депутатські групи. я 
 я                           - 13 - я 

      Тому   що,  якщо  голосувати  в  пакеті  ці  два

 докумети,  як  ви  поінформували -це викличе проблеми

 правові, яких я не хочу розшифровувати.

      Далі.    Що    стосується   внесення   змін   до

 Конституції,    щодо    проведення    всеукраїнського

 референдуму  тут  в  порядку  денному питання стоїть,

 мені   здається,  що  для  цього  потрібно  мати  уже

 висновки правової Комісії. На сьогодні нам не роздали

 їх.

      Далі.   Що   стосується  створення  депутатської

 слідчої   Комісії,  то  як  я  зрозумів  (можливо,  я

 неправильно  зрозумів), на Президії було вирішено, що

 така  слідча  комісія  буде  створена  в  рамках  тої

 групи... тої комісії, яка була створена для перевірки

 роботи Генеральної прокуратури.

      Мій час закінчився. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Степенко.

 

      СТЕПЕНКО В.І.

 

      Олександре  Олександровичу, я так зрозумів, коли

 ви  робили  коротеньке  вступне  слово, що мається на

 увазі проект Закону, який внесений за моїм підписом - я 
 я                           - 14 - я 

 це  "Про  внесення  змін  і  доповнень до Конституції

 України   щодо   організації   в   Україні  державної

 виконавчої  влади  та  механізму  її  здійснення".  Я

 просто  прошу  вас  (чомусь  воно  не  попало сюди, в

 повістку  дня)  -це  те, що сьогодні дасть можливість

 чітку вертикальну структуру управління. Тобто, те, що

 у  нас  просить  Президент  і  його  команда. В цьому

 питанні єсть логіка: його розглянути першим. Я тут не

 погоджуюсь   із   Ігорем   Рафаїловичем   Юхновським.

 Розглянути його. Тут немає ніяких політичних колізій!

 Викинута  виборча  система,  судова.  Тобто  залишено

 тільки   те,   що  дасть  можливість  сьогодні  чітко

 керувати  Президенту, Кабінету Міністрів і структурам

 влади на місцях.

      Я  бачу  в  цьому логіку, а не бачу... і коли ми

 проголосуєм  поіменно, потім можна розглядать оцю так

 звану конституційну угоду. Буде видно, хто за те, щоб

 була  структура  чітка управління, а хто проти цього.

 Без  різних  політичних ігр. Я не бачу логіки в тому,

 якщо  ми підпишемо оцю так звану конституційну угоду,

 і компанія, яка тут розписалась, ряд депутатів. Чому?

 Тому,   що   все   рівно,   якщо   ми   вмішуємось  у

 конституційне   поле,   ми   повинні  набрать  більше

 трьохсот   голосів,   а  якщо  по-другому,  то  можна я 
 я                           - 15 - я 

 просто     більшістю     проголосувать,    відмінить

 Конституцію  і  працювать,  так сказать, згідно оцієї

 угоди.

      Я  ще  раз хочу підчеркнуть, що я не розумію, що

 сьогодні  потрібно:  чи влада чітка, чи оці політичні

 амбіції і ігри?

      І,  Олександр  Олександрович,  я  знаю,  що буде

 зустріч  з  Президентом,  ну, повірте, тут колега мій

 говорив,  що  зараз  жнива, а ми затіяли ці опитання.

 Ну, ви знаєте, що раніше на селі священник не вінчав,

 коли  одружуються,  считав,  що  щось  на в порядку у

 того,  хто  жениться  в  жнива.  Ну  хіба  ми  можемо

 допустить  до  того, щоб це дійсно відбулось?

      І   друге   питання   коротесеньке,  це  до  вас

 запитання:  ви  знаєте,  що ми прийняли постанову про

 соціальний  захист,  про підняття, різке підняття цін

 на  енергоносії,  на житлову площу, тарифів різних за

 жижтло і так дальше. Я просто хочу сьогодні знать, чи

 Кабінет   Міністрів   взагалі   від  цього  відійшов

 питання,  чи в чому там річ? Ну, люди вже не просять,

 щоб зменшували оплату, люди просять, раді Бога, дайте

 нам   чітко,   що  відбувається,  за  якими  тарифами

 платити,  адже  сьогодні  єралаш  в  цьому питанні на

 місцях. я 
 я                           - 16 - я 

      Я  б дуже хотів, Олександр Олександрович, щоб ви

 поставили  перву  мою пропозицію на голосування, і на

 друге питання, якщо в вас є інформація, чому все таки

 Кабінет  Міністрів  не  звітує і не виконує постанову

 Верховної Ради України.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Дякую, Яценко.

      Нема Яценка?

      Будь ласка, Поживанов.

 

      ПОЖИВАНОВ.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 народные депутаты!

      Я  думаю,  у  всех  у  нас еще остались в памяти

 последние  месяцы  лета прошлого года, когда по южным

 областям  Украины  прокатиласьт  холера. К сожалению,

 урок  не  был  сделан, и на сегодняшний день в районе

 Центрального  городского  пляжа  города  Мариуполя  в

 пятницу  была  обнаружена  первая холерная палочка. К

 сожалению,  ни  Кабинетом Министров, ни Министерством

 здравоохранения    деньги   на   противоэпидемические

 мероприятия абсолютно не  выделяются. я 
 я                           - 17 - я 

      Подача   воды   по   южным  городам  сведена  до

 минимума. Практически, в 6 до 8 часов утра и с восьми

 до  десяти  часов  вечера.  Постоянно  стоят  очереди

 народа. Эти вопросы тоже абсолютно не решаются.

      Я  бы  просил,  Александр  Александрович, вашего

 протокольного поручения Кабинету Министров, чтобы эти

 вопросы в ближайшее время были рассмотрены, и чтобы в

 этом  году  десятки  человеческих жызней от холеры не

 были унесены.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Тодоров.

 

      ТОДОРОВ

 

      ....... округ, Бердянск.

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги!   Позавчера  Президент  Украины  издал Указ,

 отвергающий наложеное Верховным Советом вето на опрос

 населения на доверие Президенту и Верхоному Совету.

      Президент    таким   образом   намерен   вопреки

 Конституции,   нарушая   ее,   провести   опрос.  Его

 проводить  сейчас  не  время.  Он  не состоится, если

 конечно......  обойдется без фальсификации. Его нужно я 
 я                           - 18 - я 

 перенестя  на  декабрь,  примерно  на  10 и поставить

 вопросы,  то  есть спросить у народа, какая ему нежна

 Конституция,  какое государственное устройство, нужен

 ли Президент вообще и Верховный Совет, как он смотрит

 на разкединение с Россией, не время ли убрать границы

 с    Россией,   Белоруссией   и   другими   братскими

 республиками.  То  есть  не  в спешка, а основательно

 подготовиться к этому жизненно важному мероприятию.

      Сейчас  же  проводить  вопрос  -это значит взять

 средства   около   пяти   триллионов  карбованцев  из

 резервного   фонда  Кабинета  Министров,  это  значит

 оставить  без  помощи  людей, пострадавших от стихии.

 Только  по  Бердянску  не  будет  построено около 240

 квартир.  Уже есть распоряжение Кабинета Министров за

 ь292-р  от  19  мая  1995  " О выделении с резервного

 фонда 500 миллиардов карбованцев". Нужно правда   для

 этой  цели 1 триллион 200 миллиардов карбованцев.  Но

 ни  одной копейки еще не выделено, так как нет денег.

 На  опрос  же  мгновенно  находятся  деньги.  Как это

 понимать?  Вы, Леонид Данилович, эти деньги заберете,

 непонятно  на  что,  лишите жилья тысячи людей, и что

 они вам за это скажут,  спасибо? Я сомневаюсь.

      Популярности  в  народе  это  вам не даст. Более

 того, уже  сейчас люди недовольны тем, что прошел год я 
 я                           - 19 - я 

 вашего   президентства,  а  жизнь  все  ухудшается  и

 ухудшается.  А  те  обещания,  за которые вас избрали

 Президентом страны, не выполняются.

      Для  того же, чтобы мы здесь не уговаривали друг

 друга предлагаю срочно избрать конституционный суд. А

 пока  предлагаю  принять  решение передать исполнение

 функций   конституционного   суда   Верховному   Суду

 Украины.   Пусть   он   даст   заключение  законности

 наложенного вето и Указу Президента.

      И   еще.   Коль   Президент  никак  не  решиться

 представить  Верховному  Совету  кандидатуры  на пост

 главы  Правительства,  предлагаю  включить в повестку

 дня   и   рассмотреть   этот   вопрос  с  тем,  чтобы

 сформировать   Кабинет   Министров   Украины,   чтобы

 наконец-то  серьезно  заняться  экономикой, борьбой с

 преступностью,   разворовыванием  Украины  и  другими

 важными социальными вопросами в том числе.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Марковська.

 

      МАРКОВСЬКА Н.С.

 я 
 я                           - 20 - я 

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 колеги,  стан,  який  склався  в  економіці  України,

 характеризується  як  надзвичайний  і загрозливий для

 існування незалежної держави.

      Сьогодні    по    рівню   виробництва   валового

 національного  продукту  України впритул приблизилася

 до групи країн з найнижчими у світі доходами, а саме:

 Самалі, Ефіопія, Іран та Гаїті. Визнано, що ці країни

 не  спроможні проводити незалежну внутрішню, зовнішню

 політику,  забезпечити конституційний захист громадян

 своєї  держави  і  (..........)  негативно  проводили

 процеси.

      На  жаль,  у  виконавчої  влади немає конкретної

 програми  заходів, які б могли зупинити катастроиічне

 падіння України. Тому ми, група народних депутатів, в

 складі  Кармазіна,  Хмари, Семенюк вносимо на розгляд

 Верховної  Ради  з законодавчою ініціативою Закон про

 надзвичайний  економічний  стан  і просимо розглянути

 його на цьому тижні.

      (..........),  що  б я хотіла сказати, це ми 28.

 02  проголосували  кількістю 259 голосів про внесення

 змін  і  доповнень  до  Закону  "Про  пенсії". Але це

 повисло  в  повітрі і цей ЗАкон не вноситься до залу.

 То я хотіла поставити питання, щоб докінця цієї сесії я 
 я                           - 21 - я 

 ми  все-таки  винесли  це питання і розглянули тут на

 сесії.

      І  третє, це відносно наших дітей. Ви знаєте, що

 наша  держава  зараз  має  негативне  явище  відносно

 дітей,  і  немає  ніякої  програми  по захисту нашого

 населення, нашого майбутнього. Тому, я б пропонувала,

 все-таки,....  до Кабінету Міністрів, щоб вони подали

 програму  "Діти України", яка зараз, вона була б була

 напрацьована,   але  вона  не  подається  на  розгляд

 Верховної Ради. Дякую!

 

      ГОЛОВА. Красянков, дуже коротко, я прошу.

 

      КРАСНЯКОВ

 

      Уважаемые товарищи! Уважаемые колеги! Я хотел бы

 очень  коротко  еще  раз  подтвердить  мысли, которые

 сказал  Василий  Иванович  Степенко.  Мы  только  что

 вернулись  со своих округов и чехарда, которая длится

 по  оплате  жилищно-комунальных услуг, она еще больше

 усугубилась.  Сегодня  люди  не знают, за что платим,

 сколько платим, обозлены работники комунальных служб,

 они  также  не  знают.  Мы издаем одни постановления,

 постановления,  которые идут от исполнительной власти я 
 я                           - 22 - я 

 совсем  другие.  Давайте же наконец на этой же неделе

 прямо  скажем, за что платим, по каким постановлениям

 платим. Верны ли и правильны ли наши постановления?!

      Второе.  Мы  вернулись с округов и слушают нас и

 избиратели,  слушают  люди,  которые находятся в этом

 зале,   слушают   и   люди,   которые   находятся   в

 исполнительной  власти.  Люди  наши  на  местах прямо

 говорят,  опрос  населения  не  нужен. Обеспокойность

 руководителей  советов  исполкомов,  разве  можно  за

 такой  короткий  срок провести такую огромную работу?

 Разве  можно  создать  участки,  разве  можно создать

 комиссии?   Деньги,   которые   сегодня,   нам  нужно

 заплатить  шахтерам  4,  2  триллиона крб. зароботной

 платы.  4  триллиона  мы будем тратить на этот опрос.

 Сегодня  учителя  идут  в  отпуск,  учителя  не имеют

 возможности получить отпускные.

      И  последнее, Александр Александрович, это к вам

 вопрос.  Мы  вносим в повестку дня, вносим на четверг

 два  вопроса  о  формировании  Кабинета Министров и о

 формировании  конституционного Суда. Хотели бы знать,

 поданы  ли  кандидатуры со стороны Президента, поданы

 ли   кандидатуры   для  рассмотрения  вот  этих  двух

 вопросов? Спасибо!

 я 
 я                           - 23 - я 

      ГОЛОВА. Деякі питання, які потребують уточнення.

 пропозиція  Юхновського,  її  в  порядку  дня  будемо

 розглядати і там приймати відповідне рішенння.

      Так  само пропозиція Лантуха, чому не формується

 Кабінет Міністрів -запитання Краснюкова, -я разом вам

 і  водповідаю.  Ми звернулися із такою пропозицією до

 Президента  -про  внесення  кандидатур -і до Кабінету

 Міністрів,  в складі... в склад Конституційного суду.

 Щодо  Кабінету Міністрів -то це його обов'язок і він,

 я  думаю,  скористається  такою можливістю. А можливо

 буде  інший  варіант,  якщо буде розглянутий порядок,

 визначений Законом  про владу.

      А  відносно Конституійного суду, то діє сьогодні

 норма  Закону  "Про Конституійний суд і Конституцію",

 якщо  Президент  не  буде  вносити  ці кандидатури. Я

 думаю,  що  він  внесе  їх.  То  тоді  Верховна  Рада

 зобов'язана самостійно сформувати Конституційний суд.

      Пропозиції  депутата  Магди  відносно  того,  що

 Постанова Кабінету Міністрів від 31 травня не захищає

 село  і не гарантує підготовки до жнив. Очевидно вона

 слушна  і я гадаю, що можем ми доручити Уряду зробити

 інформацію  з  цього  приводу,  але  краще, якби вони

 зробили  цю  інформацію  просто  для  населення через

 засоби масовою комунікації, тому що витрачати час -це я 
 я                           - 24 - я 

 все,  що  потрібно  було  на  законодавчому рівні, ми

 відрегулювали, решта залежить від Кабінету Міністрів.

      До   речі,   в   минулому  році  Верховна  Рада,

 пам'ятаєте,   приймала   Постанови   відповідні   про

 проведення  жнив,  організацію закупівель хліба і так

 дальші. Ми не зовсім своєю справою займалися, це так.

 Але  ніхто  не брався за цю справу. І те, що сьогодні

 хліб  є  у  державі, і що можна навіть у менші темпи,

 так  сказать, підвищувать ціни на нього, ніж це могло

 бути  в  іншому випадку -то це якраз і є заслуга отих

 заходів,  непопулярних  -ото  втручання  в  виконавчу

 владу, в функцію виконавчої влади, яку ми допистили в

 минулому  році.  Ми  були  вимушені  це робити. Але я

 хотів  би,  щоб  цим займався Кабінет Міністрів, а не

 Верховна  Рада. Теж саме, що пов'язано із підготовкою

 теплових  станцій, електростанцій до сезону, і в тому

 числі  до  зимового  сезону.  Питання  це  в  нас є в

 порядку дня і інформацію з цього приводу ви одержите.

      Пропозиція    Бутейко   відносно   протокольного

 доручення  щодо  стихії на Волині і надання допомоги.

 Надаємо   доручення   Секретаріату  підготувати  таку

 пропозицію,  а  краще  підготуйте  запит відповідного

 змісту  і  я  його  направлю  в установленому порядку

 Кабінету Міністрів. я 
 я                           - 25 - я 

      Відносно  ситуації  в Криму є ще ті питання, які

 були  включені  до  порядку дня. Коли почнемо розгляд

 цього  питання, я думаю, що ми до нього повернемося і

 тоді   розглянемо   ситуацію,   що  випливає  з  цієї

 обставини.

      Пропозиція  Степенка  відносно логикі підписання

 конституційної  угоди, і що необхідно прийняти проект

 Закону  про  вертикаль  виконавчої  влади, який дасть

 змогу  Президенту  діяти не оглядаючись на сусідів по

 владі. Проект змін до Конституції з цього приводу вам

 розданий.  Я  повторюю,  в  ньому  включені всі норми

 проголосовані  із  Закону  про  владу,  із Закону про

 місцеві  Ради  проголосовані  раніше  ще,  у  вересні

 минулого  року,  і вони дають справді чітку вертикаль

 виконавчої  влади.  Це  один із варіантів і завтра ми

 будемо   визначатися,   можливо  він  пройшов  би  як

 найбільш  прийнятний,  треба порадитися. Подумайте ще

 раз,  попрацюйте  і  керівники  фракцій, я до них теж

 звертаюся з цього приводу.

      Відносно   небезпеки   захворювання  холерою,  в

 Маріуполі  доручення  підготує Секретаріат, я підпишу

 його  і  Кабінет  Міністрів  щодо  вжиття  необхідних

 заходів.

      Пропозицію   Тодорова   відносно  невиділення  в я 
 я                           - 26 - я 

 натурі,  або  насправді коштів на подолання наслідків

 стихійного  лиха  в  Бердянську, про що ми свого часу

 приймали  відповідне рішення, я гадаю, що обов'язкого

 Кабінет  Міністрів зробить належні кроки, будь ласка,

 Секретаріату  теж  запишіть  доручення  нагадування з

 цього приводу.

      Відносно  передачі функцій Конституційного Суду,

 Верховному  Суду в четвер у нас питання в порядку дня

 з  цього приводу ми можемо прийняти такі рішення. Хоч

 безперечно  це  дещо  нове  і  розширене  трактування

 функцій  Верховного Суду, хоч це теж можливо, як вища

 гілка   судової  влади,  будемо  з  вами  радитися  і

 очевидно   радитися   треба  із  Верховним  Судом  із

 юристами   взагалі,   Марковська,   пропозиція   Ніни

 Степанівни,   відносно   Закону   "Про   надзвичайний

 економічний стан" доручення відповідним комісіям дані.

      Ні-ні,  тут  є,  тоді  я  маю  на  увазі  є  два

 законопроекти,  один підготували Смірнов, Моцпан і ще

 дехто з депутатів і інші.

      Відносно  того  проекту  дані доручення юристам,

 нашим   комісіям,   які   його   оперативно   повинні

 підготувати,  відносно  вашого законопроекту, давайте

 через Президію на розгляд Верховної Ради, я думаю, що

 можна його буде розглянути. я 
 я                           - 27 - я 

      Те  саме,  що  стосується  Закону  "Про  пенсію"

 доручення  комісії  Буздугана  є,  він працює над цим

 законом,  так  само,  як і над Законом про повернення

 заощаджень населення.

      І  програма  діти  України  ще  раз, будь ласка,

 підготуйте,  навіть  не  так  Секретаріату знову таки

 нагадування   Кабінету   Міністрів  про  необхідність

 внесення цієї  програми на розгляд Верховної Ради.

      Пропозиції  Краснюкова,  на підтримку пропозицію

 депутата  Степенко  і  чи подані запитання, чи подані

 кандидатури  до  Кабінету Міністрів і Конституційного

 Суду від Президента.

      Я  скажу,  ще  не  подані,  але  ми визначали на

 четвер до 8 числа.

      Я думаю, що вони будуть подані і питання це буде

 вирішено .

      (Шум у залі)

      А  про  комунальні  попслуги.  Ну, ви знаєте, ми

 прийняли  кілька  рішень  з  цього приводу, постанов.

 Вони  не  виконуються.  Ми дали доручення прокуратурі

 ще: перевірити або притягнути до відповідальності тих

 посадових  осіб, які не виконують постанови Верховної

 Ради,   тощо.   І   крім   того,  вчора  на  Президії

 розглянутий   варіант,   внесений  групою  депутатів, я 
 я                           - 28 - я 

 варіант   змін   до   Конституції   про   кримінальну

 відповідальність   посадових   осіб   за  невиконання

 постанов....   законів  і  постанов  Верховної  Ради,

 указів Президента. Я думаю, що ви підтримаєте теж цей

 варіант.  І  він  буде,  мабуть,  ще якимось стимулом

 додатковим  для  того,  щоб  виконувалися такого виду

 рішення.

      Про  порядок  денний  засідань Верховної Ради на

 6.   9.   1995   і   режим  роботи.  Я  хочу...  одну

 хвилинку!...  я хочу вас проінформувати про те, що це

 питання  вчора  детально  розглядалося  на Президії і

 окремо  розглядалося питання про режим роботи. Тобто,

 пропонувалося   провести  в  сесійному  порядку  наші

 засідання,  а  завтра після обіду дати змогу комісіям

 опрацювати  ті  проекти, які є в їхньому плані. Тобто

 працювати  завтра  ранкове  засідання, після обіду -в

 комісіях.  А  всі  інші  дні  працювати  в  сесійному

 режиму.

      А  переліку  питань  також віднесені (ви бачите)

 дещо  інакше,  ніж ми передбачали раніше, питання про

 межу  малозабезпеченості -віднесено на середу, хоч ми

 планували на вівторок. Це пропонувала Комісія так.

      Якісь є зауваження до порядку?

      (Шум у залі) я 
 я                           - 29 - я 

      Марченко, прошу.

      Що,   що?   Марченко,  Кузнєцов,  прошу.   Ще  є

 пропозиції?  Ну,  запишіться  тоді ще додатково, поки

 він говоритиме. Будь ласка.

 

      МАРЧЕНКО В.Р., 348 виборчий округ.

 

      Уважаемый Александр Александрович!

      Я хотел бы обратить ваше внимание, а еще больше -

 услышать  информацию  от вас по тому, как относится у

 уровню  малообеспеченности,  к  этой  цифре,  к этому

 минимальному   сациальному   нормативу  стоимости  22

 наименований  продуктов  питания  в  3  млн  785 тыс.

 Президент    Украины.    Потому   что   сегодня   нам

 действительно  Кабинет министрв дал расчеты, и опчять

 то   же  нежелание  рассматривать  и  утверждать  это

 чоциальный норматив.

      Мы  рассматривали еще раз на комиссии, его можно

 рассматривать или увеличения бюджетные расходы, там в

 трех  ракурсах.  Первое, это то, что определяет Закон

 "Про  межу  малозабезпеченості",  второе  это то, что

 если  она станет равной минимальной заработной плате,

 и  третье,  минимальная  пенсия  станет  равной этому

 уровню малообеспеченности. я 
 я                           - 30 - я 

      То  есть,  вопрос  комплексный. Депутаты, на мой

 взгляд,  искусственно  запугивают.  И  походить здесь

 нужно,   вообщем-то,   учитывая   условия,   учитывая

 состояние  бюджета,  а также необходимые меры, и были

 предложения  за  счет  чего  пополнить доходную часть

 бюджета, чтобы решить  эти вопросы.

      Александр  Александрович,  Кабинет  Министров  в

 отставке, Евгений Марчук подал нам вот эти расчеты, я

 думаю,  что  ему  дали  то, что ему дали на комиссию,

 Президент  выступил  и  сказал, что нужно решать этот

 вопрос.

      Я  еще  раз  обращаюсь  к  вам, чтобы вы еще раз

 перед рассмотрением этого вопроса позицию Президента:

 даст  ли он согласие на то, чтобы в нашем государстве

 был   утвержден   хотя   бы  какой-нибудь  социальный

 норматив  по социальным гарантиям нашим людям. Потому

 что  ни  субсидии,  которые  выплачиваются, не решают

 проблемы,  ни  эта  зарплата,  ни  эта пенсия не дают

 возможности  нормально жить.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.

      Будь   ласка,  оскільки  Регламентом  визначений

 порядок   обговорення   порядку   дня,  де  доручення я 
 я                           - 31 - я 

 зроблене  для Президії і фракції, голів фракції, то я

 би  хотів  обмежитись  10  хвилинами  для обговорення

 цього  питання.  Уточнення, можливо, якісь будуть. Не

 заперечуєте?

      Якщо  так,  то  наступний Анісімов, 10 хвилин на

 моніторі, прошу вас.

 

      АНІСІМОВ.

 

      178, город Запорожье, Анисимов.

      Уважаемый   Алеквандр  Александрович,  уважаемые

 народные  депутаты.  Я  соглашаюсь с тем порядком дня

 который  вы  говорите, потому что сегодня мы много не

 работали  уже  в  комиссиях, и законопроекты, которые

 надо    рассмотреть,    прошу    народных   депутатов

 поддержать.

      Но  я  хочу  сделать  посылку  вторую.  Помните,

 Александр Александрович, из ваших уст это прозвучало,

 я  в  это  время  выступал, мы не приняли концепцию о

 налогообложении.  И договорились, покуда мы не примем

 здесь, в этом зале, концепцию о налогообложении, и не

 увидим,  сколько  в  конце  концов  мы  будем иметь с

 прибыли,  то  есть,  возьмем с прибули предприятий, а

 сегодня    подсчеты   показывают,   что   это   шкала я 
 я                           - 32 - я 

 зашкаливает  за  80-90 процентов, мы договорились, ни

 один  законопроект,  что касается налогообложения, не

 рассматривать.

      Здесь  смотрю, среда. "Про проект закону України

 про   податок  на  рухоме  майно  громадян".  Поэтому

 давайте быть последовательными до конца, попросим еще

 раз  правительство  выйти  на эту трибуну, обосновать

 концепцию  налогообложения,  показать,  сколько будет

 иметь  из  прибыли полученных 100% предприятия, потом

 ее рассматривать.

      И  следующий  вопрос, Александр Александрович, в

 пятницу  я  поднимал  вопрос о промышленно-финансовых

 группах.   Письмо  направлено  в  ряд  предприятий  и

 Президенту,  направлено  вам, где идет концентрация и

 группировка    предприятий:   металлургов,   химиков,

 горняков,   коксохимиков,  банковских  структур.  Эта

 работа  идет,  мы  непринятием Закона (потому что оно

 идет в первом чтении, потом -во втором чтении), мы не

 можем   его   вынести   на   рассмотрение.  Мы  тогда

 заблокировали Указ Президента, и, наверное, правильно

 сделали,  потому  что  не  было  проекта. Сейчас есть

 проект, все время идет сближение влево.

      Поэтому   я   прошу   еще   раз   на  Президиуме

 посмотреть,      подключиться      вам,     Александр я 
 я                           - 33 - я 

 Александрович.  Не надо делать это торможение. Это не

 спасение  для экономики Украины, но это хоть частично

 для  тех  предприятий, которые хотят сгруппироваться,

 возобновить   утраченные  связи  хозяйственные,  этот

 Закон надо рассматривать.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.Дякую.

      Ніколаєнко.

 

      НІКОЛАЄНКО С.М.

 

      Ніколаєнко, 402-ий.

      Шановний  Олександр Олександрович, незважаючи на

 те,   що  ми  детально  обговорили  ніби  сьогоднішню

 неділю,  все-таки  постає питання, і тут більшість от

 депутатів,  що біля мене сидять, ставлять питання про

 регламент нашої роботи на наступну неділю. І сьогодні

 потрібно  про  це  говорити, тому що ми визначаємся з

 своїми планами.

      Дуже багато пропозицій з місць, багато дзвінків,

 багато  різних  питань. Ми просимо вас уклінно і всіх

 депутатів, щоб ми наступну неділю все-таки побували в

 округах  і  не  забували,  що ми, депутати, не тільки я 
 я                           - 34 - я 

 призвані для того, щоб працювати в цьому залі, а ще й

 зустрічатися  з  виборцями  і  вбирати  в себе їхні і

 побажання, болі, гіркоти і т.д.

      Тому  я  прошу  обов'язково  це питання сьогодні

 визначити  з  тим,  щоб  ми  могли вже домовитися про

 подальшу свою роботу.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Шестаков.

 

      ШЕСТАКОВ В.П.

 

      Александр    Александрович,   138-ой   -Терещук,

 передайте.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Терещук.

 

      ТЕРЕЩУК В.В.

 

      Дякую.

      Шановні  депутати! Я пропоную включити в порядок

 денний  на  цей  робочий  тиждень  питання  про Закон

 України   про  декларування  майна  і  доходів,  який

 сьогодні розданий у зал. Дякую! я 
 я                           - 35 - я 

      І  хочу  ще  одне  зауваження. В нас в Верховній

 Раді   напрацьовується   питання   про   компенсацію,

 індексацію  заощаджень  громадян.  Я думаю, що було б

 цікавим  всім  депутатам  дізнатись,  в  якому  стані

 підготовка цього питання, якщо потрібно проголосувати

 про інформацію, про стан підготовки цього питання.

 

      ГОЛОВА.   Я  зразу  відповідаю,  це  питання  є,

 інформація  з  цього  приводу  тут  передбачено. Будь

 ласка, Кириченко.

 

      КИРИЧЕНКО

 

      Дякую. Шановний Олександр Олександрович, шановні

 колеги,  мабуть,  не...  коли скажу, що в суспільстві

 називали  соціальний  вибух.  Здійснюється  нечуваний

 злочин, генецид непрацюючих пенсіонерів, особливо тих

 людей,  які  вже втратили здоров"я та не мають жодних

 пільг. Пенсіонери, ветерани, інші мали б забезпечення

 верств,   опинилися   в   прирві   злиднів,  постійне

 зростання   цін   і   зарплати,  комунальних  послуг,

 компенсацій,  дотцій,  черговий емісій та всіляких не

 регламентованих  прибутків  у працездатного населення

 України. я 
 я                           - 36 - я 

      Для  всього  кошти  знаходяться в нашій державі.

 Навіть  на  фестивалі,  на  закордонні веражі, на всі

 свята,  на  всякі  ювілеї,  на  опитування,  в  кінці

 кінців.  І  немає лише коштів для людей, які сьогодні

 голодають,  роззуті  і роздягнуті. Не вистачає коштів

 для  хворих,  не вистачає для навчання студентів, для

 харчування дітей в школах. Пенсіонери і ветерани, які

 звертаються   до  мене  і  ми  спілкуємось  з  своїми

 колегами  і  до  інших  народних  депутатів, часто на

 прийомах кажуть нам, що нас обікрали. Відторгують від

 результатів   нашої  праці,  перекресливши  наше  все

 життя,  залишивши  нам  лише  право  на  смерть. І це

 дійсно реалії нашого дня.

      В  зв'язку  з цим, говорячи про порядок розгляду

 тих питань, які у нас єсть роздані в порядку денному,

 я  хочу  сказати,  що підтримую що на середу включені

 питання: інформація про хід підготовки проекту Закону

 "Про  компенсацію  заощаджень  населення ". Я вважаю,

 Олександр  Олександрович,  не інформацію нам потрібно

 слухати,  а  Комісії  потрібно  буде сьогодні, завтра

 добре  попрацювати,  щоб  ми  вже  винесли  конкретні

 пропозиції. Що вони єсть і конкретні -на опрацювання.

 Частина народних депутатів свої пропозиції передавала

 ще починаючи із кінця 1994 року. Питання, яке піднято я 
 я                           - 37 - я 

 народним  депутатом  Марченко  про  величину вартості

 межі    малозабезпеченності   -ці   питання   повинні

 розглянутися  одним  із  самих  перших.  Ми не можемо

 допустити, щоб ці питання не були розглянуті до кінця

 третьої  сесії.  Я  вважаю,  що  в червні їх потрібно

 ставити в порядок денний і розглядати.

      Я  підтримую  народного депутата Марковську Ніну

 Степанівну  про  те,  і  я ці пропозиції неодноразово

 вносив,  що  ми  повинні в законопроект "Про внесення

 змін   і   доповнень   до  Закону  "Про  пенсії",  що

 стосується  трудового  стажу  -не давати доручення, а

 вже   розглядати.   Я   вважаю,  що  Комісія  повинна

 сказати   -чому   затримує   конкретні  обгрунтування

 Кабінет   Міністрів.   Закон   сам,  самі  пропозиції

 Комісією  розроблені.  Він затримується лише тому, що

 Кабінет Міністрів не  дає відповідних огрунтувань.

      Дякую. Прошу поставити  на голосування.

 

      ГОЛОВА. Шевченко.

 

      ___________.    Нема.    Наступний.   Слідуючий.

 Наступного давайте. Ну нема його.

 

      ГОЛОВА. Шейко. я 
 я                           - 38 - я 

 

      ШЕЙКО.

      444 Бобровицький виборчий округ, Шейко. В мене є

 невеличка ремарка до  порядку денного .

      Ну,   по-перше,   на  сьогодні...  По-перше,  на

 сьогодні  я  би хотів, щоб вилучено з порядку денного

 було третє питання про створення депутатської слідчої

 комісії.  Мій  колега Бутейко аргументував, чому це і

 на Президії, до речі,  вчора такі пропозиції  були.

      Якщо  розглядати виключно заяву фортуни, то я би

 доручив   би  до  цього  інші  заяви  по  Генеральній

 Прокуратурі   і   заступника  Генерального  Прокурора

 Колінько,  і  звернення прокурорів обласних, до речі,

 до  Верховної  Ради  зворотньою  реакцією, і ще там є

 деякі  нюанси  по  прийняттю тієї Постанови Верховної

 Ради, яку ми приймали по Генеральній Прокуратурі.

      Тому я вважаю це питанням не готовим сьогодні до

 розгляду,  воно  абсолютно  нам  не потрібне навіть з

 політичної  точки зору, і просив би перенести його на

 наступний день.

      7  червня у нас першим питанням стоїть про Закон

 "Про  державну  владу і місцеве самоврядування". Ми з

 вами  в  якійсь  мірі політики і повинні прогнозувати

 реальний  результат  при  розгляді  цього проекту. Ми я 
 я                           - 39 - я 

 знаємо,  що  конституційної більшісті він не отримає.

 Тому абсолютно логічним буде розглядати завтра першим

 питання  проект  конституційної  угоди  і  Закон "Про

 державну владу" не розглядати.

      І  по  четвергу я просив би все-таки оскільки ми

 завтра  будемо  розглядати  конституційний договір, я

 впевнений  що  ми  його  більшістю народних депутатів

 приймемо   тут   в   сесійному  залі,  і  дамо  змогу

 Президентові  і  Голові  Верховної Ради підписати цей

 договір,  то  дати  в якійсь мірі люфт Президенту для

 формування  Уряду.  Тому  на  8,  четвер, я би просив

 питання про Уряд не ставити.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Кияк, остання пропозиція.

 

      КИЯК

 

      Слово   передається   Манчуленко,  435  виборчий

 округ.

 

      ГОЛОВА. Манчуленко, будь ласка.

 

      Георгій  МАНЧУЛЕНКО, 435 Заставнівський виборчий я 
 я                           - 40 - я 

 округ, Чернівецька область

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 колеги народні депутати України!

      Мені  здається,  що  зараз перед нами стоять два

 найважливіших питання, які необхідно розв'язати.

      Перше  -це  проблема  з  організацією  державної

 влади в Україні.

      І  друге  питання  -це із рівнем забезпеченності

 наших  громадян.  Ні  перше, ні друге на сьогоднішній

 день ще остаточно не вирішено.

      Тому  я  пропоную обов'язково розглянути питання

 про   Конституційний   договір  між  Верховною  Радою

 України  і Президентом України, як такий, що частково

 вирішує  проблему розв'язання Конституційного процесу

 в нашій державі.

      Оскільки   на   сьогоднішній   день  цей  процес

 пригальмований,  наступне  питання, щодо забезпечення

 громадян, тут на середу 7 червня запланова інформація

 про   хід   підготовки  проекту  закону  України  про

 коменсацію  заощаджень  населення.  Ми  всі  їздимо в

 округи  зустрічаємося  зі своїми виборцями і знаємо в

 яких  важких умовах люди на сьогоднішній день живуть.

 І  вже  треба  це  питання остаточно вирішувати, і не я 
 я                           - 41 - я 

 слухати  інформацію,  як  готується  проект закону, а

 приймати вже остаточне рішення.

      Я  вважаю, що цей проект закону за рік вже можна

 було підготувати відповідній комісії.

      Наступне питання. Відносно ситуації в Автономній

 Республіці  Крим.  У  нас  запланована інформація про

 виконання  постанови,  але  на стільки я пригадую, то

 голосувалося  не  те,  що  має бути в порядку денному

 інформація,  а  ми  повинні приймати, якісь остаточні

 рішення  по  тих постановах Верховної Ради Криму, які

 не  відповідають  Конституції і діючому законодавству

 України   і   скасування   цих   постанов.   А  є  на

 сьогоднішній день такі речі, прийняті Верховною Радою

 Криму,  що суперечать Конституції і Законам України і

 таке  наше  посилення поглядання може привести тільки

 до загострення ситуації в кримському регіоні.  Дякую.

 

      ГОЛОВА. Все, дякую.

      Будь  ласка,  те  що стосується порядку дня. Про

 межу   малозабезпеченості  про  яку  говорив  депутат

 Марченко і інші депутати.

      У  нас  в  середу  стоїть  це питання. А комісія

 Таранова вчора на Президії Таранов сам підтвердив про

 те,  що ми повинні визначитися і одержати точну цифру я 
 я                           - 42 - я 

 і  відносно  позиції  Президента, я сказати нічого не

 можу, бо у нас є лист Кабінету Міністрів, я не думаю,

 що він не узгоджений з Президентом, бо вони ж, так би

 мовити, єдина гілка виконавчої влади. Так от мова йде

 про   те,   що  ми  одержимо  приблизно  (якщо  я  не

 помиляюся)  п'ятий  лист  від  Кабінету Міністрів, де

 говориться  про  те,  що  не  можна  вводити вартісно

 визначеної межі малозабезпеченості.

      Вчора  у  нас  була  з  цього  приводу настільки

 гостра  дискусія,  що  навіть  я підвищив там голос з

 цього  приводу  і вимога моя така (я думаю, що всі її

 підтримають):  нехай  Кабінет  Міністрів призначає ту

 цифру,  яку він гарантує, яка в нього виходить з його

 розрахунків.   Але   говорити  просто,  що  не  можна

 приймати   межу   малозабезпеченості,  бо  це  зірве,

 значить,  систему  фінансову,  тощо -це просто дальше

 так   не  може  бути.  Нехай  називає  цифру,  ми  її

 підтримаємо,  вводить  порядок чи графік.... пропонує

 графік  введення  цієї межі стосовно різних категорій

 громадян  і тому подібне, але дальше тягнути з цим не

 можна.  І  тому  ми  в  середу повинні (тобто завтра)

 прийняти  остаточне  рішення  про вартісне визначення

 межі  малозабезпеченості.  І  гратися дальше з цим, я

 думаю,  що  ні Верховна Рада не має права, ні Кабінет я 
 я                           - 43 - я 

 Міністрів.  А  в  зв'язку  з  тим,  якщо буде потреба

 змінити   Закон  "Про  межу  малозабезпеченості",  де

 визначати  не  тільки за поданням Кабінету Міністрів,

 а, наприклад, з урахуванням думки профспілок, то будм

 іти  тоді  на  такий  крок. Але дальше відтягувати не

 можна...  Якщо  не можна зупинятися на, скажем, 3 800

 межі,  то, принаймні, 60 тисяч -це взагалі безглуздо,

 безглуздя  зупинятися на цій межі. Я прошу підтримати

 такий  підхід,  і  завтра,  коли  будем розглядать це

 питання, щоб ви до нього всі включились.

      Пропозиція   Анісімова   відносно   Закону  "Про

 фінансово-промислові   групи".  Наступного  вівторка-

 середи  приблизно  ми  будем  розглядати  це питання.

 Зараз є 2 варіанти -вони в комісіях узгоджуються, там

 є і пропозиція Кабінету Міністрів, і пропозиція наших

 комісій. Я думаю, що ми найдем оптимальне рішення. На

 вівторок-середу  наступну (приблизно) це буде питання

 розглядатися.

      Відносно   концепції  оподаткування.  Ви  зовсім

 правильно кажете про те, що ми приймали таке рішення:

 спочатку   концепція,  потім  -всі  закони.

      З  цього приводу, я думаю, буде інформація, коли

 ми  підійдемо  до цього питання, і, можливо, справді,

 ми   потім   визначимось  щодо  прийняття  закону.  А я 
 я                           - 44 - я 

 спочатку,  і  я повністю згоден з тим, і працює зараз

 група,  яку  очолює  Дьомін  Олег Олексієвич. Є вже і

 концепція,  правада, на жаль, різні варіанти, а треба

 виходити  на  узгоджений,  і,  скоріше всього, на той

 варіант, який пропонує Кабінет мінітсрів, щоб не було

 тут розбіжностей.

      Відносно  роботи на наступному тижні, пропозиція

 Ніколаєнко,  я прошу вас, давайте визначимось разом у

 четвер,  ми  до  того ще матимемо часу і на наступний

 тиждень  підготуватись,  і  буде у нас інформація про

 хід  підготовки тих законопроектів, у зв'язку з якими

 пов'язана наша робота тут і в округах.

      Пропозиція  Терещука відносно декларування майна

 і  доходів,  проект  закону, який розробив, по-моєму,

 так  депутат Хмара, про декларування майна і доходів.

 Він  вчора  на  Президії  розглядався і доручено його

 внести,   щоб   Комісія   з  питань  законодавства  і

 законності зробила висновки щодо нього і розглянути.

      Я  просив  би  вашої  підтримки,  комісія здатна

 разом  з  юридичною  службою  нашою  доопрацювати цей

 законопроект,   щоб   ми  його  на  наступному  тижні

 розглянули.

      Якщо   ви   не   заперечуєте,  давайте  приймемо

 голосуванням  як  щоручення  Президії  про  включення я 
 я                           - 45 - я 

 цього   питання   на  наступний  тиждень  на  розгляд

 Верховної Ради.

      Нема заперечень?

      Я  ставлю  на  голосування таке доручення, тобто

 про  розгляд  на наступному тижні Закону України "Про

 декларування  майна  і доходів". Доручення Президії в

 понеділок  розглянути  це  питання  і включити його в

 порядок  дня.  А  Комісія  з  питань  законодавства і

 законності  підготує відповідні матеріали.

      Будь ласка.

      "ЗА"

      Рішення прийнято,  за 276.

      Тепер  пропозиція  Кириченка  відносно  того, що

 треба   не  інформацію  про  підготовку  Закону  "Про

 компенсацію заощаджень",  а треба закон.

      Я   думаю,  що,  но  оскільки  так  питання  вже

 поставлено,  там  є певні складнощі, але про те, що в

 червні   треба  розглянути  цей  Закон,  не  викликає

 ніякого  сумніву.  Тому  в мене є така пропозиція: ми

 послухаєм  інформацію  і  в  Постанові про інформацію

 запишено   доручення:   "Розглянути  Закон  у  червні

 місяці".  І це було б, мабуть, відповідь на те, на ту

 вашу   пропозицію,  яка  випливає  із  потреби  всего

 населення України. я 

                         - 46 - я 

      І  нарешті.  Теж  саме,  до  речі,  стосується і

 Пенсійного  законодавства,  бо  проект  є  і тре його

 розглядати знову ж таки у червні місяці.

      Шейко.  Вилучити  питання  про  слідчу  комісію.

 Будем  розглядати  це  питання.  Ми вчора на Президії

 детально обговорювали, внесете свою пропозицію.

      Відносно  рішення  того,  що  треба заслухати...

 Пропозиція.    Треба    заслухати    тих   чи   інших

 представників  прокуратури.  Будь  ласка,  в  комісії

 заслуховуйте,  кого  вважаєте  потрібним. А процедура

 розгляду питання на Верховній Раді передбачає чіткий,

 так  би  мовити,  чітку  схему.  І  тому ми не можемо

 виходити  за межі Регламенту.

      Закон  про  владу  не ставити і так далі. Ну я б

 хотів  навіть  дещо  вульгарно  сказати, то навіщо ми

 радимося   тоді  на  Президії  чи  на  Раді  фракцій.

 Радилися  так,  а  тепер  ви говорите інакше. Це ваша

 пропозиція,  підійдем  до  цього  питання, будем тоді

 вирішувати його в сесійному режимі.

      Пропозиція Манчуленка. Я тільки одне зауваження.

 Констітуційний  процес  у  нас  не  пригальмований. З

 Президентом   ми  на  тому  тижні  провели  засідання

 Коституційної   комісії.   На  кінець  червня  місяця

 фахівці зобов'язуються дати на розгляд Верховної Ради я 
 я                           - 47 - я 

 текст нової Конституції.

      І  кримське  питання.Почнемо розглядати, будемо

 приймати  відповідне рішення.

      Є  пропозиція  затвердити   порядок дня  на  цей

 тиждень  і режим роботи з врахуванням того, що завтра

 у другій зміні будемо ми працювати. Немає заперечень.

 Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.   Рішення  прийнято.  Було  ще  прохання

 провести  ще  раз  реєстрацію,  оскільки  тоді не всі

 зорієнтувалися, а я пообіцяв.

      Поіменна реєстрація проводиться, прошу.

 

      Й д е  р е є с т р а ц і я

 

      ГОЛОВА.   В   залі  зареєстровано  339  народних

 депутатів.

      Василь...   ну,  тоді  будуть  інші  пропозиції,

 давайте ми пізніше тро. хи Підійдіть, щось підкажете,

 будем робить так, як ви...

      Інформація  про  виконання  Постанови  Верховної

 Ради  України  від 25 травня 1995 року "Про політико- я 
 я                           - 48 - я 

 правову ситуацію в Атономній Республіці Крим". Хто із

 Комісії доповідає?

      Я   прошу...   В   зв'язку   з  тим,  що  проект

 Постанови... Проект Постанови не готовий?

      Я  прошу  вас...  В  зв'язку  з  тим,  що проект

 Постанови  не  готовий  є  пропозиція розглянути його

 сьогодні, але пізніше.

      Я прошу вас: сядьте і...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я  ще  раз  прошу всіх депутатів... Ще раз прошу

 всіх   депутатів:  з  місця  не  вигукуйте,  відьміть

 слово - і будете говорити.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Будь ласка, пропозиція.

      Лавринович.

 

      ЛАВРИНОВИЧ О.В.

 

      Член тимчасової депутатської комісії по вивченню

 політико-правової  ситуації  в  Автономній Республіці

 Крим.  Комісія  з  питань  правової  політики. Я хочу

 сказати,  що  питання,  які сьогодні стоять в порядку

 денноу,  включено  було  декілька тижнів тому. І вони

 складаються з двох складових частин. я 
 я                           - 49 - я 

      Перше  передбачає інформацію, а друге передбачає

 конкретні  дії,  і  ці  конкретні дії обговорювались,

 приймались  комісією  з  питань  правової політики по

 узгодженню   з  правовими  підрозділами  Секретаріату

 Верховної  Ради  України  і вони зараз знаходяться на

 руках  у  всіх  депутатів,  оскільки ще від 15 травня

 вони   роздані   кожному   депутату.   Це  стосується

 законодавчих   ініціатив  Верховної  Ради  Автономної

 Республіки    Крим,    це   стосується   постанов   і

 законодавчих    актів   Верховної   Ради   Автономної

 Республіки Крим. Враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні

 є  дещо змінуюватись в цій ситуації, але поруч з тим,

 ми   маємо   сьогодні  звернення  від  представництва

 Президента  України  в Республіці Крим щодо ситуації,

 яка  на  сьогоднішній день складається і.... прохання

 до  Верховної  Ради  України розглянути ті нормативні

 акти,   які   приймаються   в   Автономії,   і   вони

 відповідають законодавству України, які приймалися 17

 і 24 березня цього року.

      Тому, я прошу зараз поставити на порядок денний,

 так як і було проголосовано в сесійному залі і ніхто,

 навіть  така  високошановна  людина  як ви, Олександр

 Олександрович, не можуть без згоди залу в дві третини

 виключити  питання  з порядку денного про законодавчі я 
 я                           - 50 - я 

 ініціативи  Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 та сксування деяких законодавчих актів цієї Верховної

 Ради. Дякую!

 

      ГОЛОВА.  Я звертаюсь до всіх депутатів, зокрема,

 до  Олександра  Лавриновича,  очевидно,  ви не можете

 заперечувати що і це питання треба слухати, одночасно

 з інформацією про ситуацію. Так же?!

      Тому, давайте ми після 12. 30 вернемось до цього

 питання.

      Прослухаємо    інформацію    і   приймемо   тоді

 відповідне   рішення  щодо  тих  пропозицій,  які  ви

 говорите.  Нема  заперечень?  Ну  не  готова сьогодні

 Комісія,  зараз ще не подала документи. Вчора вони...

 я  роблю  ще раз зауваження депутату Зайцю, за те, що

 він  з  місця,  викрикуючи,  заважає вести засідання.

 Якщо  ви  будете  і  далі  так  продовжувати,  я буду

 звертатися  за  допомогою  до  сесійного  залу.  Будь

 ласка.

      Ще раз повторюю. Роблю зауваження Івану Зайцю за

 некоректне  поведінку... неетичну поведінку на сесії.

 Будь ласка.

      Після 12. 30 повертаємося до цього питання. Будь

 ласка. я 
 я                           - 51 - я 

      Наступне   питання  про  створення  депутатської

 слідчої  комісії для розслідування фактів, викладених

 у   зверненні   до  Верховної  Ради  України  першого

 заступника начальника Управління загального нагляду і

 Генеральної  прокуратури  фортуни.  Доповідає...  Хто

 від  Комісії? Кочерга Віктор Герасимович, Євдокимов у

 лікарні. Прошу.

 

      КОЧЕРГА.

 

      122  избирательный округ, Комиссия по законности

 и правопорядку  Кочерга Виктор Герасимович.

      Уважаемые народные депутаты! Вы знаете, что этот

 вопрос  тянется  уже  довольно  давно  и по поручению

 Верховного    Совета    Постановлением    про    звит

 Генерального  прокурора,  Комиссии  по  законности  и

 правопорядку    было   поручено   с   представителями

 депутатских  групп  и  фракций  создать  Комиссию для

 изучения  ситуации  в  Генеральной прокуратуре. Такая

 Комиссия  создана  в  количестве  32  человек.  Члены

 Комиссии  начали работать.

      Однако,  в  ходе  нашей  работы мы столкнулись с

 некоторыми   фактами   противодействия   со   стороны

 Генерального  прокурора,  который  заключается в том, я 
 я                           - 52 - я 

 что  Генеральный  прокурор не предоставляет уголовные

 дела.

      Кроме  того, после того, как было поручение дано

 нашей    Комиссии   в   Верховный   совет   обратился

 заместитель   начальника  Управления  общего  надзора

 Генеральной Прокуратуры Фортуна с заявлением, которое

 вам роздано и вы с ним ознакомились.

      Мы  считаем,  что для расследование этих фактов,

 которые изложены в этом заявлении, а также для других

 нарушений  законов,  которые  уже  мы имеем основания

 сказать,  что  установлены, нам необходимо создать из

 состава   той   комиссии  с  32  человек  специальную

 следственную  депутатскую  комиссию, которая бы имела

 право производить различные следственные действия. То

 есть, допросы, очные ставки и так далее, и так далее.

      Создание    такой   комиссии   предусмотрено   и

 Конституцией,  а также Регламентом Верховного Совета.

 И также полномочий и другие действия обозначены также

 Регламентом работы Верховного Совета.

      В     состав     этой     комиссии     подобраны

 квалифицированные   специалисты,   которые   имеют  в

 основном   опыт   следственной  работы,  практической

 работы   в  органах  прокуратуры  и  внутренних  дел.

 Поэтому  эта  комиссия  для  того, чтобы мы поставили я 
 я                           - 53 - я 

 точку,   и   чтобы   проверили   все  окончательно  и

 основательно,  эта  комиссия  должна быть обязательно

 создана.

      Прошу вас, товарищи-коллеги, поддержать.

 

      ГОЛОВА.  Чи  є  потреба  в запитаннях? Є. Носов,

 прошу. Запишіться, будь ласка, хто хоче ще.

 

      НОСОВ

 

      Шановний   доповідачу,   в  мене  запитання.  Чи

 вважаєте  ви, що члени цієї комісії не даючи розписку

 про   відповідальність,   про   несення  кримінальної

 відповідальності  за  розголошення  таємниць,  можуть

 мати доступ до незакінчених кримінальних справ.

      Як    мені    здається,   то   до   незакінчених

 кримінальних  справ  навіть  така  комісія не повинна

 мати   доступу.   А   до   закінчених  -можна.  Тобто

 аналізувати  діяльність  і потім оцінювати діяльність

 цих осіб. Як ви вважаєте?

 

      _____________.  Дело  в  том,  что  те товарищи,

 которые   включены  в  состав  следственной  комиссии

 временной, они имеют допуск. я 
 я                           - 54 - я 

      Кроме того, если Верховный Совет утвердит состав

 этой  комиссии, будет оформлен специальный допуск для

 расследования  уголовных  дел. Это тоже предусмотрено

 действующим законодательством.

 

      ____________.НОСОВ

      Але  в  Кримінальному  Кодексі  цього  немає,  в

 Кримінальному  Кодексі  цього немає. В Кримінальному-

 процесуальному Кодексі цих прав немає.

 

      ____________.Уважаемый Владислав Васильевич!

      Вы посмотрите внимательно Регламент работы, я не

 помню  статья  9.  4,  по-моему  10. Где сказано, что

 следственная   комиссия  имеет  право  ее  полномочия

 полностю  расписаны в Регламенте, вы посмотрите.

 

      ГОЛОВА. Я прошу вас, Носов, будь ласка, ще раз.

 

      НОСОВ  В.  В.  Я  перепрошую,  я  сам складав ту

 главу,  ви  можете не втручаючись вслідство викликати

 свідків  і  їх  допитувати,  але це не означає, що ви

 маєте  право доступу до всіх документів, які робилися

 прокуратурою   або   слідчими,   самі   будь   ласка,

 викликайте будь-кого і допитуйте, як свідка -це різні я 
 я                           - 55 - я 

 речі  мати  доступ до тих документів до їхніх і самим

 опитування робити, чи допити робити.

      ____________.

 

      Уважаемый  товарищ Носов!

      Ну  все-таки  давайте  помогите  мне  найти  эту

 страницу  Регламента  я  внимательно изучал Регламент

 там написано полномочия этой комиссии. И допрашивать,

 и  предупреждать задачу ложных показаний на основании

 178 , 179 , и другие следственные действия.

 

      ГОЛОВА. Оробець.

 

      ОРОБЕЦЬ .

 

      В мене ось яке запитання.

      Справа  в тому, що ознайомлюючись з складом цієї

 комісії,  яка  запропонована нам, я бачу в списку тих

 людей,   які   вже   висказали  свою  політичну  саме

 політичну   позицію,   щодо   розгляду   питання  про

 Генеральну прокуратуру.

      Отже, я чітко розумію, що вже йдуть в склад цієї

 комісії маючи власне , власний погляд.

      Тому  я  пропоную,  щоб  в склад комісії увійшли я 
 я                           - 56 - я 

 депутати  від  кожної  фракції.  Яка  фракція довіряє

 розглядати  тому  депутату  -тоді це буде об'єктивно,

 оскільки я знаю: позиції фракцій є різні, і тоді може

 висвітлитись  якесь  нормальне  рішення  цієї слідчої

 комісії. Це перше питання.

      Друге  питання. Пробачте, створення цієї комісії

 зачіпає  честь і гідність заступника Голови Верховної

 Ради.   І  я  пропоную  на  час  проведення  слідства

 домовитися,   що   заступник  Голови  Верховної  Ради

 призупиняє  свою діяльність, оскільки він як посадова

 особа особисто зацікавлений в певних рішеннях слідчої

 комісії.   Щоб   не  було  ні  натяку  на  можливість

 слідства. Я пропоную виконати і першу, і другу умову.

      Дякую.

 

      ___________.  Спасибо.  Ну,  прежде всего, я вам

 сказал,   что  есть  поручение  Верховного  Совета  о

 создании   комиссии   по   проверке...   по  изучению

 ситуации  в  Генеральной  прокуратуре за участю нашей

 Комиссии   и   представителей  депутатаских  групп  и

 фракций.  Я вам сказал, что есть все представители от

 всех депутатских групп и фракций.

      Что   же   касается   специальной  следственной

 временной депутатской комсиссии... я 
 я                           - 57 - я 

      (Шум у залі)

      Ну,   в   таком   случае...   я   говорю,,  Иван

 Александрович,  я  говорю  о специальной следственной

 комиссии.   Здесь  подобраны  люди,  которые,  ну,  я

 знаю...  мы не смотрели, кто какие позиции высказывал

 при  голосовании при оценке деятельности прокуратуры,

 однако здесь подобраны специалисты, по нашему мнению,

 обкективные.    И,    преждле    всего,    мы   здесь

 руководствовались  профессиональными  качествами этих

 работников, а не политическими.

 

      ГОЛОВА.  Віктор Герасимович!

 

      ___________.  И задача Верховного Совета, задача

 этой комиссии - установить, прежде всего, истину!

 

      ГОЛОВА.   Віткор  Герасимович,  я  прошу  вас...

 Шановні  депутати,  по-перше, після звіту прокуратури

 була   створена...  постановою  Верховної  Ради  було

 доручено  Комісії з питань законодавства і законності

 разом  з  представниками  фракцій  зробити перевірку,

 додаткову перевірку.

      І тут запропоновані канди/датури, це ж якраз і є

 представники  фракцій  і  груп, які були введені в цю я 
 я                           - 58 - я 

 комісію.

      Одну хвилинку, почекайте,  Ткаченко, прошу.

 

      ТКАЧЕНКО.

 

       Шановні   народні   депутати,   я   думаю,   що

 пропозицію,  яку  вніс депутат Оробець, я приймаю до

 уваги,  я  згоден  після  обрання і затвердження цією

 комісією,  щоб я на цей період не виконував обв'язки.

 В мене  питань нема.

 

      ГОЛОВА.   Ще запитання.

      Будь  ласка,  є  ще  пропозиції  3  хвилини чи 5

 додатковоще.

      танюк, прошу.

 

      ТАНЮК.

 

      Шановний пане......, нам сьогодні роздали другий

 варіант  списку  цієї  комісії.  Я  хотів  би від вас

 пояснення,  чому  ж  все  таки відвели з цього списку

 єдиного   представника  від  фракції  Народного  руху

 України,  який  єдиний з цього списку голосував проти

 припинення  повноважень  Прокурора,  а залишились всі я 
 я                           - 59 - я 

 люди, які вже проголосували за припинення повноважень

 прокурора.

      І  чи не здається вам, що чьогодні ставити пункт

 другий  про  те,  що  на  час  роботи цієї так званої

 слідчої  комісії  відсторонити  прокурора Дацюка від

 виконання    повноважень,    це    все-таки    спроба

 комуністично-партійної більшості, яку ви особисто так

 само представляєте,  змінити Прокуратуру.

      Я  б  ще  хотів спитати, чому тоді розглядається

 питання, яке задав Фортуна, але не розглядаються інші

 заяви,  заяви  понад 200 працівників Прокуратури, які

 отут  були  розповсюджені,  заяви  загальних  зборів,

 заяви обласних прокурорів, нарешті, заява Колінько?

      Чи  не є це грою в одні ворота, в даному разі, з

 комуністичного боку?

 

       ___________.  Ко  мне  поступило  три  вопроса,

 уважаемые  коллеги,  прежде всего я прошу, о ком идет

 речь в первом вашем вопросе,  кого мы отстранили?

 

      ГОЛОВА. Матковського.

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ            Не чути.

 я 
 я                           - 60 - я 

      ___________.   Значит,  мы  посчитали,  что  эта

 комиссия  сама  по себе уже громоздкая, большая. Если

 вы   настаиваете,   если   вы   настаиваете,  давайте

 проголосуэм,  мы  не  возражаем  против  того,  чтобы

 состав комиссии ........

 

      ГОЛОВА.  Я  пропоную...  Віктор  Герасимович!  В

 даному  випадку  не може бути аргументом громоздкість

 чи   ні   комісії.   Якщо   є  потреба  від  фракцій,

 Матковський  був  записаний, треба його записати його

 сюди беззаперечно.

 

      ___________. Давайте проголосуем.

 

      ГОЛОВА. Матковський ...................

 

      ___________.  Далее.  То  что вы говорите о том,

 что   необходимо   проверять,   создать  следственные

 комиссии и для других. Я прошу вас, очень внимательно

 почитайте  проект Постановы, где написано: " Утворити

 тимчасову     депутатську    слідчу    комісію    для

 розслідування  фактів  порушень  законів  Генеральної

 прокуратури  України,  зокрема наведенх у зверненні".

 То  есть  мы  говорим  о  тех  явных,  о  тех громких я 
 я                           - 61 - я 

 нарушениях,  поэтому мы будем не только рассматривать

 факты,  изложенные  в  заявлении Фортуны, но и другие

 заявления.  Этот  проект  как  раз  и отличается тем,

 который  был  внесен  для  рассмотрения  в  Верховном

 Совете на предыдущем заседании.

      Ну и наконец, и наконец все, наверное. Какой еще

 был вопрос, напомните.

 

      ГОЛОВА. Все правильно. Відносно там заяв, зборів

 і  тощо,  комісія  має змогу з'ясувати всі обставини,

 які там  випливають із цього моменту.

      Мовчан.

      То    єсть   Єльяшкевич,   я   прошу   вибачити.

 Ельяшкевич.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ

      Прошу передать Ермаку, 193 округ.

 

      ГОЛОВА. Єрмак, будь ласка.

 

      ЄРМАК

 

      Анатолій Єрмак, 193 виборчий округ.

      Значить, розглянувши уважно це подання, значить, я 
 я                           - 62 - я 

 я  можу сказати одне. До складу комісії включені такі

 депутати,  як:  Євдокімов, Мухін. Я хотів би запитати

 на  якій  підставі  Мухін,  перевищуючи свої службові

 повноваження, викликає Генерального прокурора до себе

 в  кабінет  у  Верховну  Раду,  і разом з Євдокімовим

 починають  шантажувати  його: "Піди, напиши рапорт на

 звільнення  чи  за  хворобою,  чи за іншим станом." А

 потім починають його шантажувати якимись ксерокопіями

 документів  і  говорити:  це  чистий шантаж і з цього

 приводу потрібно проводити розслідування.

      Я  вважаю  те,  що  відносно  першого заступника

 Голови  Верховної  Ради Олександра Мороза, Олександра

 Ткаченка,  коли  була  порушена  кримінальна справа і

 ближчим часом так за технологією повинно бути подання

 на  дачу  згоди  про притягнення його до кримінальної

 відповідальності.   Так   щоб  уникнути  кримінальної

 відповідальності  якраз і робляться такі подання, щоб

 Генерального   прокурора   зняти  на  цей  період,  а

 виконуючий  обов'язки  згідно  з Законом не має права

 підписувати  подання на дачу згоди про притягнення до

 кримінальної відповідальності, тут якраз так ларчик і

 розкривається: хто ж хоче уникнути відповідальності.

      Тому   я   вважаю,  що  створена  Комісія,  якій

 доручено  здійснити перевірку діяльності прокуратури, я 
 я                           - 63 - я 

 повинна   спокійно,   в  рамках  наданих  можливостей

 завершити  перевірку  і  доповість  нам. І недоцільно

 створювати якоїсь слідчої комісії. А якщо створювати,

 то  по  кожному  факту  тоді  треба  створювати: і по

 зверненні  Ольги  Михайлівни  Колінько  треба Комісію

 створити,  і  по  факту  виклика Мухіним Генерального

 прокурора і шантажу цього.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Віктор Герасимович, я прошу, будь ласка,

 тут  є  одна  делікатна  справа,  я хотів би з вами з

 усіма  порадиться  з  цього приводу. Будьте уважні. Я

 прошу, Валерій Іванович, я прошу вас.

      Справа в тому, що включення в склад цієї Комісії

 Мухіна,  як  я  розумію,  зв'язане з тим, що потрібно

 вияснити  деякі  обставини,  пов'язані  із специфікою

 роботи   Служби   Національної  Безпеки.  Він  очолює

 Комісію,  і, мені здається, що нам взагалі треба було

 б  з  цього  приводу, а саме, з цього н'юансу поменше

 говорити.   (Одну   хвилинку!   Почекайте!)   Ми   не

 обговорюємо  зараз.  Почекайте,  ми не обговорюємо це

 питання  зараз.  Мова  йде:  відповідь  на  запитання

 Єрмака.

      Тому я гадаю, що обгрунтовано це, ця пропозиція: я 
 я                           - 64 - я 

 і  включення його до складу Комісії. Ну, а щодо інших

 зауважень,  по-перше,  Віктор Герасимович, почекайте,

 якщо  хоче  Генеральний  прокурор  одержати  згоду на

 притягнення відповідальності того чи іншого депутата,

 він  повинен зробити подання. А він зробив інформацію

 про  те, що порушена кримінальна справа. Є інформація

 про  е,  що  кримінальна  справа порушена на підставі

 підозрів  тиску  на заступника Генерального прокурора

 за те, що він мав з нею розмову, що ніби то наполягав

 на   припинення   розслідування  відносно  конкретної

 справи.  Але  це  звичайна  інформація.  І  якщо буде

 подання  ми  його  розглянемо  в  будь-якій час. Будь

 ласка, Мухін просить.

 

      _____________

 

 

      Я хочу тоже подтвердить о том, что действительно...

 

      ГОЛОВА.  Дайте Мухіху слово, він відповідь дасть

 на це запитання.

 

      _____________  Что  в нашу комиссию не поступали

 такие сигналы. я 
 я                           - 65 - я 

 

      МУХИН

 

      Прошу  послушать  внимательно....  как создались

 из-подтишка,  подножку там и т. д. Значит, ситуация

 такова.   Как   вы  помните,  когда  отчитывался  наш

 уважаемый  Генеральный  прокурор, он сказал, что были

 прецеденты  прослушивания народных депутатов, и якобы

 он вмешался в это дело и помешал Фортуне прослушивать

 народных  депутатов.  Что,  как  вы  знаете, является

 грубейшим нарушением закона. Я после этого выступил и

 сказал,  что  такой  информации,  которой располагает

 Комиссия  по  обороне  и государственной безопасности

 санкция на прослушивания народных депутатов давал сам

 Генеральный  прокурор.  Он  прибежал и принес мне эту

 бумажку,  где  он  якобы  пытался  доказать, что он к

 этому  никакого  отношения  не  имеет.  Вот то, что я

 узнал,  меня  вообще  потрясло,  оказалось,  были  не

 просто  заполнены  бумажки на прослушивания депутатов

 Верховного  Совета,  а  были  бумаги,  чистые бланки,

 подписаные  Генеральным  прокурором  с  печатями.  То

 есть,  следователь мог внести фамилию любого депутата

 и слушать его.

      Поэтому  я  пригласил...  Послушайте.  Поэтому я я 
 я                           - 66 - я 

 пригласил  после того, как Фортуна официально написал

 заявление   по   этому   поводу,   я   пригласил, как

 председатель  Комиссии  по обороне и госбезопасности,

 (потому  что  как  вы  знаете все эти работы проводит

 Служба   безпеки)  Генерального  прокурора,  чтоб  он

 ознакомился  с этими документами. В ответ, кстати, он

 не  одного  слова  не  произнес -что это неправильные

 бумаги. Я все сказал. Мог бы больше сказать.

 

      ГОЛОВА.   Мовчан   останній,  оскільки  він  був

 оголошений.

 

      МОВЧАН.

      Шановний Олександр Олександрович...

 

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку. Запитання.

 

      МОВЧАН.     Шановний Олександр Олександровичу!

 Шановні  колеги!  Перш ніж віддати в борг... перш ніж

 віддати в борг 2 хвилини Михайлу Костицькому, я хотів

 би зауважити -що ми робимо? Півтори години ми тратимо

 час  на те питання, яке є абсолютно сьогодні не таким

 актуальним , як  всі інші.  Абсолютно надуманим.

      Я пропонував би його перенести сьогодні, тому що я 
 я                           - 67 - я 

 це ми собі копаємо яму.

      І  друге.  Той,  хто  каже  про  те, що головний

 аргумент,  що  підслуховують  -підслуховуються панове

 всі  наші  телефони:  і  службові,  і домашні. Хто це

 робить? В мене таке відчуття, що це робить Примаков у

 Москві. А ми тут ведемо , товчемо воду.

      Давайте  ми  повернемося до реальностей і будемо

 говорити  про  ті справи. 2 хвилини прошу для Михайла

 Костицького.

 

      ГОЛОВА. Віктор Герасимович, сідайте, будь ласка.

      Шановні    депутати!    Павло   Михайлович!   Ви

 використали  уже  зайвий  час.  Я  прошу.  Я дам йому

 слово, одну  хвилинку.

      Шановні    депутати!   Я   прошу   заспокоїтись.

 Львівська депутація! Танюк! Я прошу заспокоїтися.

      (Шум в залі)

      По-перше.    Павло    Михайлович...   я   Мочану

 відповідаю.   Ми  це  питання  розглядаемо  рівно  17

 хвилин. А не  півтори години, як ви сказали.

      По-друге, суть цього питання виключно зрозуміло.

 Яка  є  потреба  його  обговорювати сьогодні? У вас є

 проект  Постанови  на руках. Ще раз підкреслюю, грубе

 порушення   Закону   є,   якщо   ви   наполягаєте  на я 
 я                           - 68 - я 

 обговоренні. Є потреба обговорювати?

      Хто   за   те,   щоб  обговорювати  це  питання,

 проголосуйте.

 

      "За" -

 

       (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  я  міг би зіслатися

 зараз  на  інформацію  від  депутата  Біласа. Не буду

 говорити тому, що він має в кінці і сам на те право.

      Ще  раз  привертаю  вашу  увагу,  мова  йде  про

 виключено   делікатну   справу,   пов'язану  із  тими

 обставинами,  про які тільки що говорили депутати. Ми

 не робимо честі ні прокуратурі, ні Верховній Раді, ні

 виконавчій  владі, ні будь-якій структурі влади, якщо

 ми почнемо обговорювати це питання.

      І  тому,  мені  здається,  тут  правильно  нехай

 комісія розгляне і проінформує потім Верховну Раду.

 

       (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА. Одну хвилинку. Я ставлю проект Постанови

 за основу, прошу. я 
 я                           - 69 - я 

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

       Ткаченко  сказав,  що  на  час  роботи  слідчої

 комісії  він  не  буде  виконувати  обов'язки першого

 заступника.

      Так   от   постанова  буде  така,  приймаємо  цю

 постанову і приймаємо відразу іншу постанову, ну будь

 ласка, зробіть, слово має Білас.

 

      БІЛАС.

 

      Шановний Голово! Шановні колеги!

 

      ГОЛОВА.   Заступник   Голови  комісії  з  питань

 боротьби з організованою злочинністю.

 

      БІЛАС.   Я   хочу   довести   до  вашого  відому

 інформацію.

      Нас  дальше  втягують  в  оману,  в  тому  числі

 Генеральна  прокуратура,  коли  утворили  цю  комісію

 минулого  тижня прийняли постанову і доручили комісії

 з   питань   законності   і   правопорядку   провесту я 
 я                           - 70 - я 

 об'єктивну   і  дотальну  перевірку,  я  від  фракції

 "Реформи" ввійшов у цю групу.

      Минулого  тижня  ми зібралися, ви окреслили круг

 напрямків  основної  перевірки повноваження і виїхали

 на місця.

      Я   вскладі  групи  виїхав  в  Івано-Франківську

 область і приступив до конкретної перевірки. Але що я

 можу  вибачте,  будь  ласка, зробити от з цис даруйте

 куцим  мандатом  і  тимчасове  посвідчення, підписане

 виконуючим  обов'язки  Голови комісії Євдокимов, який

 вказує,  що я є членом комісії Верховної Ради України

 по   перевірці   діяльності  Генеральної  прокуратури

 України.

      Прибувши   в   Івано-Франківськ,   ми  конкретно

 зіткнулися  вже з фактами, коли ми зажадали конкретні

 справи,  що  якраз  і  передбачає  до  речі ця слідча

 комісія   і  що  ми  побачили,  працівники  заявляють

 вказівка    поступила   з   Генеральної   прокуратури

 резонансних прав не давати.

      Так,  як  ми  їх  перевіримо  це буде об'єктивно

 перевірка  чи  не  об'єктивна,  як  приклад дозвольте

 зачитати   висновок   тільки  по  одній  кримінальній

 справі, а таких кримінальних справ по Україні тисячі.

      Послухайте,  будь  ласка,  уважно 20 квітня 1994 я 
 я                           - 71 - я 

 року  приблизно  о  23.  30 хвилин тодішній заступник

 начальника  управління  карного  розшуку  УВС  Івано-

 Франківської  області  підполковник міліції Тріфонов,

 перебуваючи  в стані алкогольного спяніння знаходився

 в   ресторані   "Гомінь"   міста   Коломиї,  там  він

 безпричинно  став  погрожувати відвідувачам ресторану

 табельною зброєю, пістолетом марки ПСМ і коли прибула

 оператина група він почав стриляти і багатьох ранив.

      Так   от   результативна  частина,  згідно  акту

 стаціонарної  по  справі було призначено та проведено

 експертиза відділом Львівської обласної псіхіатричної

 лікарні , на предмет його усудності.

      Згідно...",   -і   далі  перли  юридичної  думки

 сучсної    Української    держави    -"згідно    акту

 стаціонарної     судово-психіатричної     експертизи,

 експертна   комісія  прийшла  висновку,  що  Трифонов

 психічними  захворюваннями  не страждає і не страждав

 ними  до  інкримінованих  йому  дій.  Однак  в період

 скоєння    ним    небезпечних    дій   знаходився   в

 короткочасному    хворобливому    розладі   психічної

 діяльнорсті,...

      (Шум у залі, сміх, оплески)

 ...так   званого  екзогенного  психозу.  Він  не  міг

 розуміти скоєння своїх дій і керувати ними, в зв'язку я 
 я                           - 72 - я 

 з  чим  його  слід  вважати  за скоєння неосудним". І

 таких  справ  тисячі!  Але  з  такими повноваженнями,

 вибачте,   будь   ласка,   ми   нічого   не  зробимо.

 Депутатська  група  "Реформи"  -за  створення слідчої

 комісії,  справді. Але у складі не оцьому маленькому,

 тенденційному, а в тому попередньому складі, який вже

 є.  Потрібно  ще  включити  тих  осіб  -будь ласка, і

 Постанова  Верховної  Ради  повинна  нам  надати такі

 повноваження.

      Спасибі.

      (Шум у залі, оплески)

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вибачити.  Є  пропозиція дати

 доручення  постійній  комісії з участю залучених туди

 депутатів надати права спеціальної слідчої комісії на

 час перевірки прокуратури.

      (Шум у залі)

      Немає заперечень з цього приводу?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Всій комісії! Всій комісії.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Що, що?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь  ласка,  не  кричіть  з місця. Не кричіть з я 
 я                           - 73 - я 

 місця. Будь ласка, закінчуйте.

 

      БІЛАС І.Г.

      Не  досказав  до кінця... Якщо ми зараз приймемо

 другої    пункт   Постанови  - усунути   Генерального

 ропкурора  -ми  тим  самим  даєм  йому козир, в першу

 чергу,  не  перевіривши факти, він скаже, що ми з ним

 чинимо  якусь  розправу. Давайте витягнемо це на світ

 божий,  а  потім,  після  перевірки приймемо рішення.

 Зрештою, є парламент...

 

      ГОЛОВА.   Значить,  є  така  пропозиція:  надати

 постійній Комісії з питань законодавства і законності

 разом  з  тими  депутатами, список яких у вас є перед

 вами, в тому числі й Матковського,...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 Я  прошу  уваги!...  надати права спеціальної слідчої

 комісії.  Я  ще  раз  прошу вашої уваги! Не кричіть з

 місця! Депутат Танюк.

             (Шум у залі)

      Ще раз роблю зауваження Івану Зайцю. Ще раз буду

 ставить   на голосування про нього.

      Ще  раз, ми прийняли минулого разу постанову про

 те,   що   комісія  займається  перевіркою  з  участю я 
 я                           - 74 - я 

 представників  від  фракції.  Тому тепер є пропозиція

 тій  комісії,  яку  ми створили минулого разу, надати

 права  спеціальної слідчої комісії.

               (Шум у залі)

      Ставлю на голосування.

      "ЗА"

      Рішення прийнято.

      Тепер  є пропозиція така: нехай комісія в своєму

 складі  визначить  собі  головуючого, і краще, щоб це

 була  нейтральна  незалежна  і  політично  нейтральна

 людина, і проводить ті дії за планом слідчої комісії.

 строк,  я думаю, тиждень -півтора їм досить для того,

 щоб вияснити обставини.

             (Шум у залі)

      Строків  постанови?  До  20  червня, там є строк

 визначений. немає заперечень?

      Строк   дії   спеціальної   комісії   визначений

 постановою   минулою   про   підготовку   результатів

 перевірки на  розгляд  Верховної Ради .

             (Шум у залі)

      До 20 червня.

      Ну  давайте  ще  раз  проголосуємо  до 20 червня

 строк дії цієї комісії.

      Ставлю на голосування. я 
 я                           - 75 - я 

      "ЗА"

      Рішення прийнято.

      Питання вичерпане, так?

      Спасибі.

      Ще є пропозиції, які?

      Карнаух, прошу.

 

      КАРНАУХ

 

      Микола Карнаух, місто Лубни, Полтавська область.

      Шановні  колеги народні депутати! Враховуючи той

 факт,  що  ми  з вами уже визнали роботу Генерального

 прокурора  незадовітльної,  а той час, який минув, до

 нас    були   доведені   і   інші   факти   порушення

 законодавства  з його боку, зокрема: порушення пункту

 2  статті  27 Закону "Про статус народного депутата".

 Факти,  які  викладені в заяві Фортуни, я пропоную, я

 пропоную  Постанову  доповнити  пунктом  2 слідуючого

 змісту:

      За   порушення  виконання  службових  обов'язків

 звільнити  Дацюка  Владислава Володимировича з посади

 Генерального прокурора.

      Дякую за увагу. Прошу поставити на голосування.

 я 
 я                           - 76 - я 

      ГОЛОВА. Я прошу. Новіков, прошу. Потім Шевченко.

 

      НОВІКОВ

 

      Уважаемые   депутаты!   Я  являюсь  членом  этой

 комиссии  и поэтому прошу вас не превращать это все в

 фарс.  Если  Ткаченко  слагает с себя на время работы

 комиссии    полномочия,    то    обязательно    нужно

 приостановить   полномочия   Генерального  прокурора,

 потому  что  это  просто абсурд. как я буду просить у

 Генерального   прокурора     разрешения   на   выдачу

 документов  по  проверке  его  же  самого?  Вы  же не

 представляете  какой  это  бред.  Мало того, во время

 работы   этой  комиссии,  тот  же  самый  Генеральный

 прокурор даст санкцию на прошлушивание там, слежку за

 мной и все остальное и прочее. Понимаете. Хотя бы мою

 сем'ю от этого оградите, понимаете.

      Поэтому  я  прошу,  если  вы  хотите,  чтоб  эта

 комиссия   работала,  приостановите.  За  две  недели

 ничего в государстве не случится. И я вам гарантирую,

 своей личной, собственной порядочностью и честью, что

 в это время никакое дело не будет остановленно. Это я

 вам  отвечаю своей головой. Ну не превращайте это все

 дело  в  фарс.  Я  прошу  хотя  бы  на эти две недели я 
 я                           - 77 - я 

 приостановить полномочия Генерального прокурора.

 

      ГОЛОВА. Тима. Тима.

 

      ТИМА Ю.К.

 

      Депутат Тима, Чортківський виборчий округ.

      Для  конструктивної роботи Комісії пропоную туди

 в  склад  Комісії  включити  відомого правозахисника,

 депутата  Олега Вітовича -голову підкомісії по правах

 людини. Прошу проголосувати.

 

      ГОЛОВА.   Є   пропозиція...   Є   потреба   далі

 обговорювати це питання? Костицький.

 

      КОСТИЦЬКИЙ В.В.

 

      201-ий округ, Костицький.

      Шановний    Голово,   шановні   колеги   народні

 депутати, той, хто сказав "а", мусить сказати "б".

      Ми  тільки що проголосували за те, щоби створити

 слідчу   Комісію   чи   надати  повноваження  Комісії

 правопорядку  і  законності  статусу  чи  повноважень

 слідчої Комісії, що передбачено Регламентом, глава 9. я 
 я                           - 78 - я 

 5.

      Для  того,  щоб ця Комісія працювала в правовому

 полі  відповідно  до Регламенту, а у даному разі мова

 йде  про  імпічмент  щодо  Генерального  прокурора  у

 цілому. І звіт, і ті питання, які тут піднімалися про

 прослуховування  і  т.  д., тобто є підстави вважати,

 щов  даному  разі, скажем, ми підозрюємо, що прокурор

 порушив  Закон.  Процедура  імпічменту у цілому світі

 виглядає   так,   що   той,  проти  кого  порушується

 імпічмент,  не може залишатися на посаді, це аксіома,

 це  не  треба тут ні дискутувати, ані якісь політичні

 речі піднімати, це просто як (..........).

      Тому  видно,  раз  ми вже прийняли перший пункт,

 мусить бути прийнятий другий пункт.

      І  тепер  наступний  момент. Добре, що ми почали

 розділяти,   скажем,   імпічмент  проти  Генерального

 прокурора  і  ті  питання,  які  піднімалися  у пресі

 Генеральною  прокуратурою  щодо керівництва Верховної

 Ради.  Очевидно,  що  тут більше етичних моментів, як

 для  мене,  як для юриста, як питань закону. Але, раз

 перший  заступник  Голови  Верховної Ради добровільно

 сказав,  що  він  на  цей  час  згоден припинити свої

 повноваження   для   того,   щоб  комісія  об"єктивно

 працювала,  у  нас є ще одна, крім юридичної підстави я 
 я                           - 79 - я 

 етична  підстава  взята. І тому ми вважаємо, що треба

 цю справу підтримати і що прокурор мусить...

 

      ГОЛОВА.  Іншими словами, другий пункт постанови,

 про   що  говорив  Карнаух  і  інші  депутати,  треба

 проголосувати, інакше не можна голосувати.

      Я  ставлю другий пункт на голосування. Ставлю на

 голосування.  Ткаченко  свою  обіцянку  чи,  вірніше,

 зобов"язання виконав.

      (іде голосування)

      Рішення прийнято. Дякую!

      Тому, рішення з цього приводу ми прийняли, строк

 визначення  до  20  червня, повноваження надані, будь

 ласка,  працюйте,  інформацію дасте Верховній Раді до

 20 числа.

      Олександр  Миколайович Ткаченко оголосив про те,

 що   на  час  роботи  слідчої  комісії  він  припиняє

 виконання   обов"язків   Першого   заступника  Голови

 Верховної Ради. Ми беремо до відома цю інформацію і я

 ставлю  на  голосування постанову про те, що Верховна

 Рада  бере  до  відома заяву Першого заступника Голови

 про  припинення ним повноважень Першого заступника на

 час  роботи  слідчої  комісії. Ставлю на голосування.

 Взяти до відома. я 
 я                           - 80 - я 

      (іде голосування)

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Слухається питання... Що?

      (Шум в залі)

      В  цілому  Постанову  прийняти? Одну хвилиночку.

 Кочерга,  будь ласка, на трибуну. Чи з місця? З місця

 Кочерга.

 

      КОЧЕРГА.

      122 избирательный округ,  Кочерга.

      Уважаемый  Александр  Александрович  і  народные

 депутаты!  Мы  ж  еще  должны  проголосовать  пункт 3

 Постановления.  О  том,  чтобы  возложить  исполнение

 обязанностей   Генерального  прокурора  на  Мельника.

 Обязательно.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вибачити. Ні, ні. У зв'язку з

 тим,  що обов'язки Генерального прокурора призупинено

 на  цей  час.  ми не можемо залишати без керівництва.

 Одну  хвилиночку.  І  тому тут, правда, що ми повинні

 проголосувати     пункт     -виконання     обов'язків я 
 я                           - 81 - я 

 Генерального    прокурора   тимчасово   покласти   на

 заступника Генерального прокурора  Мельника.

      Будь ласка, ставлю на голосування.

      (Шум в залі)

      Я  прпошу  підтримайте.  Ми повинні завершити це

 питання все одно.

 

      "За" -

 

 

      Хтось не зрозумів?

      (Шум в залі)

      Я  ще  раз  кажу.  Є  проект  у вас на руках. Ми

 відсторонили  Генерального,  треба замість нього дати

 доручення  -хто  буде виконувати обов'язки. Ставлю ще

 раз   на  голосування.  Голосуйте  зараз.  Ставлю  на

 голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Тоді  давайте в цілому всю Постанову в компленсі

 із   Постановою   про  Олександра  Миколайовича,  про

 відсторонення,  про  призначення  і  про  строк до 20 я 
 я                           - 82 - я 

 числа. Ставлю в цілому на голосування.

      В цілому голосується, прошу.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Слухається   питання   про   внесення   змін  до

 Конституції/Основного  Закону/України, друге читання,

 щодо проведення Всеукраїнського референдуму.

      Хто  від  комісії  Стретовича?  Він  здається  у

 відрядженні  зараз.  Носов, прошу. Автор законодавчої

 ініціативи, прошу.

 

      НОСОВ

 

      Шановні депутати!

      З  цього  приводу була розмова з головою комісії

 Стретовичем,   він   сказав,   що   завтра  проведуть

 засідання  комісії  і на четвер буде готове, бо зараз

 вони не засідали.

      І   крім   того,   в  нас  в  залі  300  чоловік

 зареєструвалося здається, так що...

 

      ГОЛОВА.  Ні,  зареєструвалося 332. Але суть не в я 
 я                           - 83 - я 

 тому,  якщо  пропонує  комісія на четвер, я думаю, що

 треба погодити цю пропозицію.

      Немає   заперечень?  Я  просив  би  вашої  згоди

 проголосувати  перенесення  цього  питання на четвер.

 Прошу проголосувати.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Оскільки  в нас до перерви залишається 5 хвилин,

 а  друге  питання  тривале,  друге читання про проект

 водного кодексу, я оголошую перерву на півгодини, але

 прошу не затримуватися. я 

                         - 84 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, поки приготуються депутати і

 доповідач до наступного питання, я проінформую вас про

 те,  що  сьогодні  відбудеться  зустріч  Президента з

 членами  Президії  і керівниками фракцій, о 19. 30. Я

 просив  би,  щоб  ви  зорієнтували  свою роботу таким

 чином, щоб саме члени Президії по одному представнику

 від фракції, мається на увазі, представники мали таку

 змогу для зустрічі.

      Слухається   питання   про   внесення   змін  до

 Конституції,   прошу  вибачити,  про  проект  водного

 Кодексу, друге чтиння. Брит Віктор Петрович, прошу.

 

      БРИТ Віктор Петрович.

 

      Шановний   Олександр   Олександровичу!   Шановні

 колеги народні  депутати!

      Поданий   Кабінетом   Міністрів  України  проект

 закону  України "Про внесення змін до водного Кодексу

 Української   РСР"   був  схвалений  Верховною  Радою

 України  у  першому  читанні  12  жовтня 1994 року як

 Водний  кодекс України. Доопрацьований робочою групою

 законопроект   у   запропонованій   вам  редакції  є, я 
 я                           - 85 - я 

 фактично, новим Водним кодексом.

      У  процесі  доопрацювання законопроекту надійшло

 278  зауважень та пропозицій, 96% відсотків яких (або

 266)  було  враховано чи враховано частково. Надійшли

 пропозиції  та  зауваження від семи комісій Верховної

 Ради України і тринадцяти народних депутатів України.

 При   цьому   розглянуто  і  враховано  ряд  суттєвих

 пропозицій   Мінекобезпеки   України,   Держводгоспу,

 Держкомгеології,   Держжитлокомунгоспу,  Національної

 юридичної  Академії,  Українського  наукового  центру

 охорони  вод,  Інституту водогосподарсько-екологічних

 проблем,   ряду   об'єднань   громадян   (таких,  як:

 Українське   товариство  охорони  природи,  Асоціація

 "Зелений світ", "Єкоправо" та інші).

      Окремо слід відмітити суттєву допомогу, яка була

 надана під час доопрацювання законопроекту юридичними

 службами   Секретаріату  Верховної  Ради  України  та

 Адміністрації Президента.

      Під  час  доопрцювання  законопроекту  вивчено і

 враховано  як  вітчизняний,  так  і  світовий  досвід

 законодавчого  регулювання  водних відносин. Зокрема,

 таких   країн  як  Росії,  Німеччини,  Франції,  США,

 Польщі, Угорщини та деяких інших.

      Законопроект  передбачає  ряд  новацій,  а саме: я 
 я                           - 86 - я 

 закріплення  басейнового  принципу управління водними

 ресурсами,  введення  ряду  нових принципово важливих

 розділів  та  положень  щодо  державного  управління,

 економічного регулювання, стандартизації і нормування

 у  галузі  використання  й охорони вод та відтворення

 водних   ресурсів   в   умовах   ринкової  економіки,

 врегулювання  питання  скидання зворотніх вод у водні

 об'єкти,  а  також  порядок  захоронення забруднюючих

 рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод

 у глибокі підземні водоносні горизонти, відпрацьовані

 положення     щодо     забезпечення     законодавчого

 врегулювання  охорони й використання земель й водного

 фонду,  малих  річок,  водоохоронних зон, прибережних

 захисних  смуг уздовж річок, морів, навколо водойм та

 на островах.

      Врегульовано   порядок  користування  земельними

 ділянками  дна  річок, озер, водосховищ, морів, інших

 водних об'єктів.

      Передбачена  заборона видобування піску, гальки,

 гравію   в   руслах   малих   та  гірських  річок  і

 встановлено,   що   місця   та   порядок   проведення

 зазначених робіт визначаються відповідно до проектів,

 які   погоджуються   з  державними  органами  охорони

 навколишнього    природного    середовища,    водного я 
 я                           - 87 - я 

 господарства та  геології.

      Розроблено  нову  главу  про прикордонні води та

 водні об'єкти, які зазнали радиактивного забруднення.

 Суттєво   доопрацьовано   положення   щодо  посилення

 відповідальності      щодо      посилення     водного

 законодавства.

      Встановлюється   суворий   режим   господарської

 діяльності на землях водного  фонду.

      Також  забезпечується  законодавче  врегулювання

 ряду  інших  проблем,  пов'язаних  їз  збереженням та

 відтворенням водних ресурсів в Україні.

      Прийняття   цього   кодексу  сприятиме  значному

 поліпшенню          законодавчого         регулювання

 водокористування,    збереження   та   охорони   вод,

 підвищенню    ефективності   державного   управління,

 відповідальності  підприємств, утанов, організацій та

 громадян  у нових економічних умовах.

 

      ГОЛОВА.  Шановні народні депутати, ви як бачите,

 перед вами грунтовно відпрацьований документ, в якому

 враховані   практично  всі  зауваження,  які  вносили

 депутати і комісії.

      Ви наполягаєте  на постатейному обговоренні?

             (Шум у залі) я 
 я                           - 88 - я 

       Є  пропозиція  щодо  постатейного, тому давайте

 будемо йти по статтях.

      Є   пропозиція   в  цілому,  але  є  Алєксєєнко,

 наприклад,  то  він  наполягає  на  тих  пропозиціях.

 Давайте окремо його розглянемо і тоді проголосуємо.

 

             (Шум у залі)

      Сядьте,  будь  ласка,  і  скажіть,  що ви хочете

 сказати.

      Включіть    його,    будь    ласка.    Володимир

 Кирилович...

 Ні, ні. Олексеєнко. Будь ласка.

 

      ОЛЕКСЕЄНКО

 

      Шановні    народні    депутати!   Комісія,   яка

 розглядала після першого читання і несла ряд суттєвих

 зауважень,  але деякі не були враховані. Тому я рахую

 так.  Якщо  можна,  то  по цих статтях, що єсть у нас

 розміжності,  і  у  нас  єть зауваження, ми додатково

 подамо  їх,  розглянемо  в  робочому порядку, а потом

 винесем,  і ці статті проголосуєм у третьому читанні.

 Тому що таке зауваження: відносно прибрежних захисних

 смуг   вждовж   морів,   річок   та  навколо......... я 
 я                           - 89 - я 

 Забезпечений встановлений режим використання земель в

 цих  прибрежних  смугах  можливий  без віднесення цих

 ділянок  до  водного  фонду шляхом належного контролю

 відповідних  органів. Бо так може статися, що якщо ви

 переведете  їх  в  землі водного фонду, то десь третя

 часть  цих земель може відійти до водного фонду. А це

 буде  несправедливо  до  тих  господарств,  які  є  в

 колективній власності.

      І крім того. Є такі спірні водоймища, які штучно

 створені.  Ви  їх хочете забрати у своє використання.

 Ми  тоже рахуєм, що це неправильно, тому що вони були

 построєні  і  створені  за рахунок средств колхозів і

 совхозів,  тому не треба його переносити і передавати

 із одної власності в другую.

      До речі. Ми оце якраз зауваження...... в проекті

 змін  і доповнень до Земельного Кодексу якраз вносимо

 оці  всі  питання.  Тому  я щитаю, якщо ви погодитесь

 так,  давайте,  щоб не гаяти час, но наші зауваження,

 щоб ми потім винесли окремо на розгляд.

 

      ГОЛОВА. Можете відповісти? Будь ласка.

 

      ___________.   У   нас   є  суттєві  і  детальні

 обгрунтування.  Чому  не  прийняті  ті  чи  інші ваші я 
 я                           - 90 - я 

 пропозиції?

      Я  гадаю,  якби  ми  їх розглянули у відповідних

 статтях, ви б з ними погодились.

      Що  стосується  змін  до земельного кодексу, про

 який  ви  кажете,  то  їх  дійсно треба вносити. Наша

 Комісія  давала  свої пропозиції згідно їз змінами до

 Водного  кодексу  і з тією редакцією водного кодексу,

 який ми зараз пропонуємо.

      Ми  подали  вам  наші  зауваження  до Земельного

 кодексу і просили їх врахувати. І в цьому випадку всі

 неузгодження  (їх  там  не так уже й багато і не такі

 вони суттєві) були зняті.

      Якщо  ви  врахуєте наші пропозиції до Земельного

 кодексу,  то  це  питання  буде  закрито. А як ні, то

 давайте підійдемо, дійдемо до цих статтей і будемо їх

 розглядати.   Як  Верховна  Рада  вирішить,  що  ваші

 зауваження такі, що їх треба врахувати і прийняти, то

 це буде законом.

 

      ГОЛОВА.  Ви  не  згодні, Володимир Кирилович? Не

 згоден.  Тоді в нас залишається такий шлях. Володимир

 Кирилович, одну хвилинку.

      З  жовтня місяця після прийняття цього проекту в

 першому  читанні  було  досить  часу  для  того,  щоб я 
 я                           - 91 - я 

 з'ясувати всі н'юанси.

      Тому  я  просив  би  зараз постатейно там, де ви

 будете   наполягати,   Верховна   Рада  допоможе  вам

 з'ясувати ситуацію.

      До  назви  і  преамбули  є  зауваження? Не було.

 Глава   перша.   Стаття  перша.  Визначення  основних

 термінів.

      Ну, тут не викликало зауважень, їх не було.

      Стаття друга. Водне законодавство. Я в основному

 орієнтуюсь  на  Олексєєнка  Володимира  Кириловича як

 автора зауважень. Немає.

      Стаття третя. Водний фонд України. Є.

      Таким  чином:  назва, преамбула і перша, і друга

 статті  ставляться  на  голосування.  Будьте  уважні.

 Назва, преамбула, перша і друга статті голосуються.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Номер  поправки вашої, Володимир Кирилович, будь

 ласка, назвіть.

 

      ___________   12   поправка.   Там   після  слів

 "джерела",  доповнити "гідротехнічні водогосподарські я 
 я                           - 92 - я 

 споруди".  Це  про  що  я вів мову. Що створюються за

 рахунок  колгоспів і радгоспів, а не включається в ці

 джерела.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Віктор Петрович.

 

      ___________  Я прошу шановного колегу подивитись

 на  назву статті, це йдеться про водний фонд України.

 Гідротехнічні   споруди  не  відносяться  до  водного

 фонду, бо тоді треба було сюди віднести і мости через

 річки  і  труби,  переїзди і все таке інше. Це водний

 фонд,  сюди  видноситься те, що тут перелічено, водні

 об"єкти,  поверхневі  води,  штучні водойми, підземні

 води і т.і. Гідротехнічні споруди сюди не відносяться.

      Тому, комісія і не врахували ваше зауваження.

 

      ГОЛОВА. Вибачте, будь ласка, тут написано "... і

 штучні  споруди  ставок".  Це  ж  є фонд України, там

 говориться не до суб"єктів окремих відносимо.

      Ви  наполягаєте на голосуванні вашої пропозиції?

 Будь  ласка,  поправка 12 в редакції аграрної комісії

 ставиться на голосувння. Прошу.

 

      За я 
 я                           - 93 - я 

 

      Залишається від редакції комісії.

      Ще до 3 Статті є зауваження? Немає.

      До Статті 4?

      До  5-ї  Статті  "Водні об"єкти загальнодержавного

 місцевого значення". Є до 5? Так.

      До  4-ї. Будь ласка, 3 стаття ставиться на

 голосування в редакції від Комісії. Прошу.

      В    редакції   від   Комісії,   права   колонка

 голосується. Будьте уважні.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      До 4-ї зауваження які у вас? Олексєєнко, прошу.

 

      ОЛЕКСЄЄНКО.

      Вот тут номер статьи...

 

      ГОЛОВА. Номер поправки.

 

      ОЛЕКСЄЄНКО. Її вообще, взагалі не включили. Вони

 включили  в  4 статтю -прибредно-захисні смуги вздовж

 морів, річок  та  навколо водойм. я 
 я                           - 94 - я 

      Комісія  наполягає  на  тому,  щоб  виключити ці

 смуги.

      Є ...перша  частина.

 

      ___________.  Є ваше зауваження, воно розглянуте

 Комісією,  воно  у додатковій таблиці, бо подано воно

 було  значно пізніше встановленого сроку, але ми його

 розглянули.  І  тут... і тут є обгрунтування -чому ми

 його відхилили.

 

      ГОЛОВА.    Ви    наполягаєте   на   голосуванні?

 Пропозиція  Олексєєнко ставиться на  голосування.

 

      "За" -

 

 

      Залишається в редакції від  Комісії.

      До 5 статті є  зауваження? Немає.

      До 6? Власність на води, водні об'єкти. Немає.

      До 7 статті? Використання вод. Немає зауважень.

      Я   прошу   вибачити.   Стаття   7  -компетенція

 Верховної  Ради  України  в галузі регулювання водних

 відносин.  Немає  зауважень.  Вірніше,  враховані всі

 зауваження. я 
 я                           - 95 - я 

      Стаття  8  "Компенція  Верховної Ради Автономної

 Республіки     Крим,     обласних,    Кіївської    та

 Севастопольської  міських  Рад  народних  депутатів в

 галузі  регулювання  водних  відносин". Враховані всі

 зауваження.

      Стаття  9  "  Компетенція  районних Рад народних

 депутатів  у  галузі  регулювання  водних  відносин".

 Немає, ніхто не наполягає.

      Стаття 10 "Компетенція сільських, селищних..." і

 так  далі  місцевих  Рад.  У вас до 10 статті? Антоне

 Денисовичу,  прошу.  Я вас дуже прошу слідкуйте, будь

 ласка, за своїми зауваженнями.

      Стаття 4-7 включно, ставиться на голосування.

 

      "За" -

 

      Я   ще   раз  повторюю,  це  не  пропозиція,  не

 поправка, а стаття в редакції від комісії опрацьована

 як слід ставиться на голосування. Юрій Анатолійови, я

 прошу голосуйте.

      4-7 статті.

 

      "За" -

 я 
 я                           - 96 - я 

      До 8, Бутейко прошу. Ваша поправка яка?

 

      БУТЕЙКО

 

      Олександр  Олександрович, я не бачив ці поправки

 раніше.  Справа  в  тому, що у статті 8 пункт 3, коли

 мова  йде  про повноваження Верховної Ради Автономної

 Республіки   Крим   та   обласних   Рад  у  пункті  3

 говориться, що погодження державних і міждержавних та

 регіональних   програм   використання  і  охорони  та

 відтворення водних ресурсів.

      Мені  здається, що слово "міждержавних" має бути

 вилучене.   Тому   що   міждержавні   програми  мають

 погоджуватися  лише  органами  влади,  цілої  держави

 Україна, дякую.

 

      ГОЛОВА.  Ви  зверніть увагу, чи це не стосується

 автономної Республіки Крим, а і обласних Рад всіх. Ця

 стаття  і  ця  норма  відноситься  до компенеції всіх

 органів місцевої влади , обласного рівня.

      Віктор Петрович, прошу.

 

      БРИТ   В.   П.  Тут  дійсно  ця  стаття,  як  ви

 пам'ятаєте в першому читанні було, були окремі статті я 
 я                           - 97 - я 

 компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 і  окремо  була  стаття  компетенція обласних Рад, ми

 зараз  об'єднали  ці  статті і визначили повноваження

 саме   загальні  для  Автономної  Республіки  Крим  і

 обласних   Рад.  Комісія  вважає,  що  саме  в  такій

 редакції  і  ці  пункти  відображають найбільш повно і

 доцільно  компетенцію  і  Верховної  Ради  Автономної

 Республіки Крима і обласних Рад.

 

      ГОЛОВА.    Шановний    Антоне   Денисовичу,   за

 процедурою  другого  читання ми розглядаємо поправки,

 які  внесені  в  установленому порядку. Така поправка

 внесена  не  була  вона  розглядалася під час першого

 читання  і тоді одержала таку оцінку, яка викладена в

 правій колонці.

      Тому  я  прошу  вас.,  тільки  поправки,  ті  що

 внесені обговорюються.

      Якщо  ви  наполягаєте  на  тому,  що треба зміни

 внести  приймемо  Кодекс, внесете проект про зміни до

 нього , а тоді  будемо розглядати.

      Антоне Денисовичу, я прошу вас, будь ласка, до 9

 і 10 не було зауважень.

      Не  нормально,  будь  ласка,  ще говоріть. Антон

 Денисович, слово. я 
 я                           - 98 - я 

 

      ____________. Шановний Олександр Олександрович!

      Шановні колеги !

      Я  вибачаюся  ну в даному випадку., тут редакція

 запропонована  головною комісією і внести поправки до

 цього  не  було  можливості,  тому  що комісія вже це

 зробила.

      Я  не мав можливості прийняти участь в засіданні

 комісії коли розглядалися ці питання, але подивіться,

 якщо ми даємо нашим обласним Радам, право узгоджувати

 міжнародні  програми, то що тоді буде в цій державі.,

 кожна область, яка має воду  узгоджувати міждержавні

 програми,  то  що  тоді  буде  в  цій  державі? Кожна

 область  буде  (яка має води) узгоджувати міждержавні

 програми?! Це абсолютний нонсенс! Вибачтемене, але це

 так...  І  я наполягаю, якщо так ставити це питання в

 третьому  читанні,  але  вилучити слова "міждержавних

 програм" із пункту 3 статті 8.

      Дякую.

 

      ___________. Справа у тому...

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка!

 я 
 я                           - 99 - я 

      ___________.  Справа  у  тому,  що  ці  програми

 можуть   стосуватись   об'єктів,   які  є...  в  яких

 заінтересована  та  чи  інша  область,  той  чи інший

 регіон -вони стосуються їх життєвих інтересів. І тому

 їх  участь  в  цих...  в узгодженні цих програм (якщо

 навіть вони міждержавні), я гадаю, цілком доцільна.

 

      ГОЛОВА.  Ми  будуємо  на  річці  греблю. Річка є

 кордоном  між  двома  державами.  Від того змінюється

 ситуація   в   конкретному   регіоні.  Погоджувати  з

 місцевими  органами  влади  -це норма. А, подивіться,

 компетенція    Верховної   Ради   -затверджувати   ці

 програми.  Вона тільки погоджує. І я не думаю, що, до

 речі,  ця  норма  є у Водних кодексах інших держав...

 Тієї  ж  Німеччини.  Тому я вважаю, що можна залишити

 так. Якщо ви наполягаєте на вилученні, я буду ставить

 на голосування. Будь ласка.

 

      ___________.  Шановні  колдеги, я вибичиюсь. тут

 виглядає, ніби я морочу вам голови, але це важливо.

      Тоді   тут  має  бути  таким  чином:  погодження

 державних  та  участь  у  погодженні  міждержавних та

 регіональних  програм.  Участь  у  погодженні! Ну, це

 абсолютно очевидно, тому що... я 
 я                          - 100 - я 

 

      ГОЛОВА.   Пропозиція   Бутьейко   ставиться   на

 голосування.

 

      БУТЕЙКО

      ... є органи...

 

      ГОЛОВА.    Пропозиція   Бутейко   ставиться   на

 голосування!

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення  не прийнято. Залишається в редакції від

 Комісії.

      Дев'ята, десята - не було зауважень.

      Одинадцята стаття теж не викликає.

      Розділ другий: "Державне управління і контроль у

 галузі використання охорони вод та відтворення водних

 ресурсів".

      Глава   2,   "Планування  в  галузі  використання

 охорони   вод   та  відтворення  водних  ресурсів  ",

 державні,   міждержавні   та   регіональні   програми я 
 я                          - 101 - я 

 використання  вод  та відтворення водних ресурсів", є

 зауваження?  Немає  зауважень.

      До  статті  13,  "Органи, що здійснюють державне

 управління   в  галузі  використання  охорони  вод  і

 відтворення водних ресурсів". Немає зауважень.

      Стаття  14,  15, 16 не мала зауважень. Так само,

 як і стаття  17.

      17,18,19, 20  21 були без зауважень.

      22  включно  по  41  статтю,  тоді  ще в першому

 читанні Комісія  погодилась  і депутати погодились із

 такою  редакцією.

      Тому  від 8 включно по 41 ставлю на голосування,

 будьте уважні.

      "ЗА"

      Рішення прийнято.

       Роділ    3,    "Водокористування",    глава   9

 "Водокористувачі:   права  і  обов'язки",  стаття  42

 "Водокористувачі", є зауваження? Немає.

      Стаття  43  враховані  зауваження,  44  теж  все

 враховано.  45  "Обмеження  прав  водокористувачів  "

 деякі враховані частково, деякі повністю враховані.

      Немає зауважень.

       Стаття    46   глави   10   "Види   і   порядок

 водокористування  ",  стаття  46  "Види користування" я 
 я                          - 102 - я 

 нема зауважень.

      47  "Право  загального  водокористування" теж не

 викликає заперечень, враховані 4 поправки.

      Стаття   48.   Спеціальне   водокористування.  2

 поправки враховані.

      49 стаття. 1 поправка врахована.

      50.  Строки  спеціального  водокористування. Без

 змін,  1  поправка,  вірніше, врахована від комісії з

 питань екології.

      Стаття  51.  Користування водними об'єктами і їх

 частинами місцевого значення на умовах оренди.

      Є  два  зауваження,  три зауваження. Одне з нах,

 два зних враховані, одне з них частково.

      Нема зауважень.

      Стаття 52. Враховане зауваження.

      Стаття 53. Було без зауважень.

      54   стаття.   Часткова    або   повна  заборона

 користування  водними об'єктами. Враховане зауваження

 від комісії з питань екології.

      Стаття   55.   Підстави  для  припинення  права.

 Спеціальне     водокористування.     Враховані    всі

 зауваження.

      56.   Порядок   припинення   права  спеціального

 водокористування.  Вона  відразу була викладена точно я 
 я                          - 103 - я 

 юридично без зауважень.

      57   стаття.   Відшкодування  збитків,  завданих

 водокористувачами. Припиення  права  або зміною  умов

 спеціальне водокористування. Теж нема.

      А  від  55 до статті 112 всі поправки враховані.

 Причом  їх,  треба  сказати, було багато. Це говорить

 про   якість   роботи   комісії,   яка  готувала  цей

 Законопроект.

      Я прошу... Одну хвилинку.

      До 112 всі пропозиції...

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ.        Не чути.

 

      ГОЛОВА.  У 85 статті? Давайте подивимося. Яка це

 сторінка? 64. 85. Тут враховано все.

      84  стаття:  "Користування  водами,  що  зазнали

 радіоактивного забруднення". Так?

      85-а.  "Користування  землями водного фонду". Ну

 давайте  так: до 85-ої від 42-ої включно ставиться на

 голосування. Прошу. 42-84 включно.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято. я 
 я                          - 104 - я 

      Будь ласка, Олексєєнко, а де ваша поправка тут?

 

      ОЛЕКСЄЄНКО В.К.

      А потім перед мотивами голосування скажу, з чого

 виникло це питання.

 

      ГОЛОВА. Ну говоріть, говоріть.

 

      ОЛЕКСЄЄНКО В.К.

 

      Значить,  тут  у  третьому  абзаці  начинається:

 "Тимчасове  користування  за погодженням з постійними

 користувачами     земельної    ділянки    прибережних

 смуг...",  -і  далі  по  тексту.  Получається, що два

 користувача. Навіщо це робиться?

 

      ГОЛОВА.  Ну,  пояснюємо. Ви подивіться статті 7,

 8,  9,  де  мова йде про права відносно розпорядження

 водних  ресурсів місцевої влади відповідного рівня, і

 виявиться,  що  можна  користуватися  сінокосами  при

 березі  чи  при  ставку  з дозволу сільської Ради. Це

 нормальне явище.

 

      _____________ я 
 я                          - 105 - я 

      Я   хочу   додати,   що   землі  водного  фонду,

 прибережні захисні смуги і прибережні полоси -це не є

 землі,  де  заборонена будь-яка діяльність і будь-яке

 їх  використування.  Це...  Там обмежене користування

 цими  ділянками,  і воно для того, щоби ці землі були

 надані  у користування, обумовлюється їх використання

 умовами.

 

      ГОЛОВА. Володимир Кирилович, ще раз.

      Якщо  ми  не запишемо цю норму, якщо там не буде

 власника  в  особі  представника  влади, то ми будемо

 орати  по  самий  водний уріз. Не можна цього робити.

 Треба,  щоб  була...  був  порядок. І, мені здається,

 норма  тут записана абсолютно правильно. А пропозиції

 не було.

 

      _____________

      Які  наші  річки,  малі  особливо, всі знають. І

 саме  тому, що ці землі не належали до земель водного

 фонду,  їх  орали,  як хотіли, і річки захаращені, їх

 більша  частина.  5  тис.  річок  за  останній час на

 Україні  припинили існування. Тепер ми хочемо навести

 порядок  на  користь  якраз  цих  річок. Бо без малих

 річок немає не середніх, не великих. я 
 я                          - 106 - я 

 

      ГОЛОВА. І без джерел немає малих річок теж.

      Я прошу, Володимир Кирилович вже погодився.

      Від 85 по 115 включно, всі враховані пропозиції.

      Я ставлю на голосування 85-112 включно. Будь ласка.

      (іде голосування)

      Рішення прийнято.

      Таким чином, є потреба проголосувати весь водний

 кодекс в цілому. Ставлю на голосування.

      (іде голосування)

      Рішення прийнято.

      У  вас  на руках проект постанови про введення в

 дію водного кодексу. У вас є до проекту пропозиція?

 

      ______________  Я  хотів попросити Верховну Раду

 деякі  статті,  які ми проголосували, внести незначні

 редакційні правки.

 

      ГОЛОВА. Які?

      ______________  Ну  от  скажемо,  Стаття  48, 36

 сторінка, де йдеться про спеціальне водокористування.

 Там  по  зауваженням  юристів внесена така правка. От

 спеціальне  водокористування здійснюється юридичними,

 фізичними особами, насамперед, для задоволення питних я 
 я                          - 107 - я 

 пореб     населення,    також    "для    задоволення"

 викреслюється  і  "господарськопобутових"  і  далі за

 текстом.

      Тобто,  ці правки чисто редакційні, вони ніяк не

 змінюють смисла цих статтей і їх концепцій.

 

      ГОЛОВА. За регламентом редакційні правки, які не

 змінюють  суті  статтей,  юридичний  відділ має право

 вносити  і комісія при підготовци на підписання цього

 законопроекту.  Тому,  тут немає потреби і дозволу не

 треба давати. Ви зобов"язані це зробити.

 

      ______________ Добре.

 

      ГОЛОВА.    Володимир    Кирилович,   з   мотивів

 голосування  прошу. Є пропозиція: ви свої зауваження,

 давайте ми розмножим їх, роздасте всім депутатам. Щоб

 не займати час.

 

      ___________.  Не  нада  Постанову  тогда  сьодня

 принимать.

      За Кодекс проголосовало, а потом...

 

      ГОЛОВА.  Внесете  зараз доповнення. Є пропозиція я 
 я                          - 108 - я 

 проект  Постанови  прийнять  за  основу.  А  потім ви

 внесете   доповнення.  Нема  заперечення?  Ставлю  на

 голосування   за   основу.   А  ви  зараз  пропозицію

 доповнете і врахуєм.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Доповнення.  Будь  ласка, Володимире Кириловичу.

 Олексєєнко.

 

      ОЛЕКСЄЄНКО

      Олександр Олександрович, в мене не доповнення. Є

 серйозні   зауваження   Інституту   землеустрію  і  є

 серйозні   зауваження   Держкомзему.   Тому   що   ми

 розглядали  в  першому  читанні  один варіант Водного

 Кодексу, а на друге читання пропонується зовсім інший

 Кодекс.  І деякі окремі положення.

      Одже  єсть  висновки.  Одже  єсть висновки. Єслі

 нада,  я  підготую  і роздам усім депутатам -хай вони

 вивчать.  Тому  що  це  не касається Олексєєнка. Ми в

 Комісії    детально    аналізували,    нельзя   цього

 породжувать  нонсенса,  який  єсть.  У нас Земельному

 законодательстві  і  так:  як  Указ -так 10 протиричь я 
 я                          - 109 - я 

 проти   Земельного  кодексу.  В  Земельному  кодексі,

 Олександр Олександрович, ви ж знаєте тоже єщо єсть. І

 ми  цим  Водним  кодексом...  я  не  протів того, щоб

 наводить   на   річках   порядок,   щоб  там  железна

 дисципліна  була.  Я не протів того. Но, що ми робим,

 давайте  подумаєм  і  сядемо  із  Комісією і ще..., а

 потом   винесем   це   все  на  обговорення.  Давайте

 Постанову   ми  не  принимать.  Ми  проголосували  за

 Кодекс...

 

      ГОЛОВА.   Володимир  Кирилович,  я  звертаюся...

 Володимир  Кирилович, я звертаюся до депутатів і тих,

 хто слухає нас. Слово зараз брав Олексєєнко Володимир

 Кирилович.  Я  ще  раз  повторюю.  Це  один із кращих

 спеціалістів  з питань землеустрою в Україні. Це так.

 Це  справді так. І в нього є певні зауваження. Одначе

 ми  можемо записати тут таке доручення або норму таку

 в проекті Постанови.

      Доручити   Комісії   з  питань  агропромислового

 комплексу  разом із розробниками цього законопроекту,

 мається  на увазі з комісією котру представляє Віктор

 Петрович,   внести   пропозиції  щодо  уточнення  або

 узгодження  позиції водного та земельного кодексів. І

 тоді   ми  подивимося  на  чиї  території  будуть  ці я 
 я                          - 110 - я 

 узгодження,   можливо   це  на  території  земельного

 кодексу,  тобто  на  полі права земельного кодексу, а

 можливо  на  полі  водного  кодексу.  А  якісь будуть

 протиріччя  безперечно,  тому що ми вперше піднімаємо

 таке питання.

      Якщо  ви не заперечуєте, давайте цю поправку, це

 доручення  запишемо.  А  в  цілому  із цією поправкою

 Постанову прийняти про введення в дію.

      Немає  заперечень? Я ставлю на голосування, будь

 ласка. З мотивів голосування потім, проголосуємо і ви

 матимете право.

 

      "За" -

 

      Будь ласка, Пєхота. У вас з мотивів голосування.

 

      ПЄХОТА

 

      Олександре  Олександровичу,  я хотів би сказати,

 що  зв'язку  з цією поправкою, яку вносив Олексєєнко,

 то треба було б не з часу опублікування ввести в дію,

 а  припустимо  з другого півріччя, з 1, з 7 щоб можна

 було б за цей місяць зробити всі узгодження з іншими.

 І зробити відповідно, щоб ми не наробили помилок. я 
 я                          - 111 - я 

 

      ГОЛОВА.  Ви правильно кажете, опублікування буде

 найближчим часом, так що ця дата буде.

      Ні,  вибачте, ми не можемо заднім числом вводити

 Закон.  Не  треба  цього.  7  липня?  Давайте ми тоді

 зробимо   таким   чином,  опублікуємо  до  7  і  буде

 нормально,  тому  що  вже проголосована Постанова. Не

 заперечуєте?

      Питання  розглянуте, дякуємо розробникам Віктора

 Петровича,   як  доповідачу,  комісія,  що  працювала

 плідно  над цим документом і Міністерство міліорації,

 заступник   міністра   Олієв   тут  якраз  присутній.

 Спасибі.

 

      ____________. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Про проект закону України "Про внесення

 доповнень   до   Закону"Про   місцеві  Ради  народних

 депутатів  та  місцеве  регіональне  самоврядування у

 зв'язку   з  введенням  в  дію  Закону  України  "Про

 транспорт""  Олександр  Михайлович  Кожушко,  коротка

 інформація, прошу.

 

      КОЖУШКО О.М. я 
 я                          - 112 - я 

 

      Уважаемые коллеги!

      Как вы знаете, мы приняли Закон "О транспорте" в

 связи  с  этим  появилась  необходимость,  не большой

 корректировки и дополнения "Про місцеві Ради народних

 депутатів  та  місцевий реіональне самоуправление "".

 Это  изменение  к  статье 34 и 38, на руках у вас эти

 изменения  есть,  они  не вызывают не каких сомнений,

 Кабинет  Министров  представился  комиссии  за...,  я

 просил бы проголосовать.

      Суть  заключается  в том, что в пункте статьи 34

 після слів виробничої інфраструктури добавить словами

 транспорту.

      И  в  статьи  38,  15 и 16 змісту подає допомогу

 підприємств   і   організаціям  транспорту  поліпшень

 використання   транспортних   засобів,  відправниками

 одержуючи вантажів.

      Організую  взаємодію... з метою більш ефективною

 їх використання і підвищення якості обслуговування.

 

      ГОЛОВА.  Чи  є  запитання до доповідача, ну мені

 здається  тут  абсолютно зрозумілі норми, вони подані

 Кабінету  Міністрів  в  комісіях і у всіх депутатів є

 вони , є запитання у Мойсеєнка , будь ласка я 
 я                          - 113 - я 

 

      МОЙСЕЄНКО

 

      Уважаемый Александр Михайлович!

      Я  хочу  спросить  вопрос по творой части вашего

 выступления,  по  положению,  что организуя взаимодию

 транспортив...  Наша  Комиссия  вносила  предложения.

 Насколько они учтены при рассмотрении этиого вопроса?

 Нет  ли здесь действий который, в общем-то, не входят

 в полномочия местных Советов и идет подмена действий,

 скажем,  диспетчерских  функций,  которые  необходимо

 выполнять другим организациям?

 

      КОЖУШКО

      Сприяє взаємодії. Підходить? Сприяє взаємодії...

 

      ГОЛОВА.  Давайте  напишемо: сприяє. Є пропозиція

 така: давайте ми цей Закон беремо тексти (тут 2 зміни

 буквально)  берем  за  онсову,  так?  А потім внесемо

 поправку.  Або  навіть  відразу  -не... у статті... у

 пункті  16  ми  пишем  не  "організує  взаємодію",  а

 "сприяє   взаємодіє   різних   видів  транспорту  для

 задоволення потреб населення", так? Немає заперечень?

 Тоді  хто за те, щоб із цією поправкою прийняти Закон я 
 я                          - 114 - я 

 "Про  внесення  доповнень до Закону "Про місцеві Ради

 народних  депутатів"?  Ставлю  на голосування. Будьте

 уважні.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. Дякую. Сідайте, будь ласка.

      Є   Постанова  "Про  введення  в  дію..."  цього

 Закону,  у  вас  вона на руках. Ставлю на голосування

 проект  Постанови.  За  основу.  Чи  може  відразу  в

 цілому?!

      (Шум у залі)

      Давайте  в  цілому відразу -тут немає заперечень

 ніяких.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. Дякую Олександру Михайловичу і

 іншим розробникам.

      Про   проект   Закону  України  "Про  визначення я 
 я                          - 115 - я 

 розміру  збитків,  завданних  підприємству, установі,

 організаціі   розкраданням,   знищенням,   псуванням,

 недостачею    або   втратою   дорогоцінних   металів,

 дорогоцінного   каміння   та  валютних  цінностей.  В

 другому   читанні,  Віктор  Іванович  Суслов  -голова

 Комісії з питань фінансів і банківської діяльності.

 

       СУСЛОВ.

      Уважаемые народные депутаты, проект закона после

 первого   чтения   доработан  Комиссией  по  вопросам

 финансовой  и  банковской  деятельности и вносится на

 рассмотрение сессии.

      Предлагается    проголосовавть   проект   закона

 постатейно.

 

      ГОЛОВА. До назви нема зауважень, то ясно було ще

 під час першого читання.

      До  1 статті враховані зауваження ті, що були. Є

 міркування    щодо    необхідності   переголосовувать

 поправки?  Ні.

      До  статті 2 відхилена поправка Гаманюка. Він не

 наполягає? Наполягає. Заголовок і стаття 1 ставиться

 на голосування. Будь ласка.

 я 
 я                          - 116 - я 

       "ЗА"

 

       Ми  повернемось  до  цього  голосування, тут не

 вистачило  одного  голосу,  дехто  не зрозумів. Це не

 поправка голосується, а в редакції від комісії, тобто

 з   урахуванням  поправки,  тобто  треба  підтримати,

 безперечно.

             (Шум у залі)

      Не  працює картка в вас?

      Поправте    картки,    поставте    на   відкрите

 голосування, а то дехто думає, що від таємно голосує.

      Будь  ласка,  назва  і перша стаття ставиться на

 голосування в редакції від комісії.

      "ЗА"

      Рішення

      Будь ласка,  Гаманюк.

 

      ГАМАНЮК.

         Шановний Олександр Олександрович, в зв'язку з

 важливлістю  цієї  статті  і  можливості  її  різного

 трактування  я  просив  би  поставить  на голосування

 перед  словами  "авансу",  все-таки  доповнити:  " не

 використаного авансу (авансу витрати документально не

 підтверджено  або  перевищують  норми, становлені для я 
 я                          - 117 - я 

 окрумих  витрат)".  Комісія  тут  нагадує  на  те, що

 існуєче  поняття,  включає  і  це поняття. Так навіщо

 догатуватись, якщо можна записати пряме значення цієї

 добавки.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Віктор Іванович, прошу.

 

      ___________.

      Уважаемые  народные  депутаты!  Мы  стремимся  к

 максимальной,    лаконичной юридической форме. И если

 "неповернення  авансу"  включает, а это действительно

 так, и понятие " невыкористанного авансу", то  писать

 лишний   раз   отдельно   "неповерненого"   и  отдель

 "невикористаного"  мы считаем6 что нет необходимости.

 Поэтому редлагаем проголосовать в редакции комиссии.

 

      ГОЛОВА. Леонід Юрійович, ви наполягаєте на своїй

 поправці?  Не напорлягає. Значить немає заперечень до

 другої статті.

      До 3 статті не було змін.

      4. Теж не було.

      А до 5 було доповнення і воно враховане.

      Тому   є   пропозиція.  2,  5  проголосувати,  а я 
 я                          - 118 - я 

 оскільки  ми проголосували 1 вцілому, то є пропозиція

 весь  Закон  проголосувати вцілому. Немає заперечень.

 Ставлю на голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Тут  постанова  не  приймається,  по-моєму, це ж

 зміни. Так?

 

      ___________.  Нет.  І  Постанова  про введення в

 дію.

 

      ГОЛОВА. А. І Постанова про введення в дію. А ось

 вона ж перед вами. І переді мною, до речі.

      Проект   Постанови   ставиться   за  основу.  Чи

 вцілому?  Ні, давайте за основу, а потім вцілому, щоб

 Регламент не порушувать. Прошу. Будь ласка.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Є  зауваження,  доповнення  до проекту?

 Нема. В цілому ставиться на голосування.

 

      "за" я 
 я                          - 119 - я 

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

 

      _____________

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Дякую вам.

      "Про проект Закону України "Про режим іноземного

 інвестування". Даниленко Анатолій Іванович -заступник

 міністра економіки. Він зараз буде через хвилину тут.

 Можливо,  (одну  хвилину)  швидко,  бо  Верховна Рада

 добре працює.

      Будь  ласка.  Можливо,  ми  таким чином. Позицію

 співкомісії  спочатку  послухаємо,  а  потім  міністр

 доповість  основні  свої  тези.  Не заперечуєте? А де

 Мозер? Готується до виступу.

      Добре.  Давайте  розглянемо  проект  Закону "Про

 внесення  доповнень  до  Закону "Про підприємництво".

 З кількох статтей, якщо я не помиляюся, то доповідачі

 на місці.

      Хто   тут   доповідає,   Валерій  Іванович?  Тут

 Колиниченко    Валентин    Арсентійович   -виконуючий

 обов'язки  першого заступника міністра промисловості,

 Чапюк  Ростислав  Степанович  -член Комісії Верховної я 
 я                          - 120 - я 

 Ради  з  питань  економічної  політики.  І  по кожній

 статті  тут є різні співдоповідачі. Власне кажучи, ми

 вперше     розглядаємо    в    такій    послідовності

 законопроект.

      Є  Колиниченко?  Їде  на доповідь? Теж думав, що

 після обіду буде.

      Чернишов -заступник міністра внутрішніх справ є?

 Не  після  обіду,  ми  розглянемо,  якщо тут номальні

 пропозиції, то ми без них розглянемо.

      Я думаю так, давайте ми підем таким чином: перша

 стаття   четверта   -"Щодо  ліцензування  діяльності,

 пов'язані  з збиранням заготівлі і переробки, купівлі

 і продажу брухту для відходів кольорових матеріалів.

      Будь ласка, Чапюк на трибуну.

 

      ЧАПЮК

 

      Шановні  депутати, шановний Голово, в нас дійсно

 по цьому питанню повинно бути три доповідача з різних

 міністерств:  з  Міністерства економіки, Міністерства

 промисловості і Міністерства внутрішніх справ.

      Таблиця  роздана.  Там  до  Статті 3 про свободу

 підприємницької  діяльності  вноситься  пропозиція  -

 третю  частину статті доповнити таким реченням такого я 
 я                          - 121 - я 

 змісту.

     "Визначення   видів   діяльності,  що  підлягають

 ліцензуванню  в  інших зконодавчих актах, крім цього,

 не допускається".

      Комісія   підтримує  цю  поправку  міністерства,

 власне Кабінету Міністрів.

 

      ГОЛОВА.  Є  запитання до Ростислава Степановича?

 Анісімов, прошу.

 

      АНІСІМОВ      178 округ, м.Запоріжжя

 

      Я   думаю,   что   это   более   широкий  аспект

 рассмотрения   вопроса,  Александр  Александрович.  Я

 думаю,  что  и докладчик, я немного аргументирую свои

 высказывания, наверное знает, что на сегодняшний день

 некоторые  предприятия,  в  первую  очередь, касается

 металлургических  комплексов,  где  насыщены  и имеют

 коммуникации,   связанные   из   медью,   практически

 приостанавливаются.     Срезаются     на     траллеях

 оборудование,  розбираются моторы и т. д. Поэтому, не

 только лицензии должны получать люди, которые скупают

 цветной металл.

       Я  думаю,  что  сюда надо внести на сегодняшний я 
 я                          - 122 - я 

 день  и посмотреть и местным советам, я это говорил и

 в  городском  исполнительном  комитете  г. Запорожья.

 Вообще  расформировать  те структуры, которые пришел,

 принес   деньги  и  ушел.  Раньше  вторметы  собирали

 цветной  и  черный  металолом.  Для  того,  чтобы его

 сдать,  надо было привести, привести к этому документ

 откуда  он  или с списанного оборудования, заверенный

 тем   предприятием   откуда  от  движеться.  Рыночные

 отношения   сегодня   привели   к  развалу  структуры

 производств.   Поэтому  это  более  широко,  я  вношу

 конкретное предложение, именно к этому пункту, что вы

 говорите  лицензование.  Да,  оно  сегодня  лицензией

 должно  быть, сегодня рассмотреть и на местном уровне

 право  существования структур, которые практически не

 отвечают ни за что, и не отвечают перед государством,

 а лом скупается и приостанавливается производство.

 

      ГОЛОВА.   Як   би  ви  дивилися  на  те  Леоніде

 Олександровичу  і  Ростиславе  Степановичу,  якби  ми

 записали   таку  норму,  що  цими  операціями  можуть

 займатися виключно державнім організації.

 

      _____________.   Розумієте,   це  запитання  або

 зауваження стосується 4 статті. А я зараз доповідав 3 я 
 я                          - 123 - я 

 статтю.  Так  що,  наскільки  я зрозумів, до 3 статті

 немає зауважень. Це стосується 4 статті цього Закону.

 

      ГОЛОВА. Ще запитання є, давайте по нормах, так я

 розглядається   в  процедурі.  Будь  ласка,  Анатолій

 Федорович Моцпан.

 

      МОЦПАН, 146 Амвросіївський виборчий округ

 

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!

      Я   имею   некоторые   коственные   отношения  к

 предложениям  Кабинета Министров по статье 4 Закона о

 предпринимательстве.

      Напомню,  что  в  ноябре  прошлого  года я делал

 депутатский  запрос  в  адрес  Кабинета  Министров по

 поводу     разукомплектования    насосной    станции,

 трансформаторов,   подстанций   электрических.   И  в

 результате  чего  выходило  из  строя  наше  сельское

 хозяйство.

      Я  могу  привести  пример,  что только одного из

 хозяйств  Амросиивского  района руководство вынуждено

 было   израсходовать   2   миллиарда  карбованцев  на

 восстановление      разкомплектованых      подстанций я 
 я                          - 124 - я 

 оборудования.  Это  в  связи  с тем, что в свое время

 данная   статья   4  Закона  "О  предпринимательстве"

 разрешила безконтрольное сбор металлолома и вывоз его

 за   границу.  Поэтому  я  категорически  поддержываю

 предложение Александр Александрович о том, что данным

 вопросом  -сбором  металлолома  должно  ведать только

 лышь   государственные   структуры.   И   я  прошу...

 внимания... зачитаю вам ответ министра промышленности

 Голубченко, который я получил еще 18 января. Цитирую:

 "Розділяємо   тримогу   Запорізької   Ради   народних

 депутатів щодо безконтрольного збору заготівлі брухту

 та   відходів   кольорових   метелів,  яку  підтрумує

 Донецька   обласна   Рада,   ряд  інших  підприємств.

 Повідомляємо,  що  на даний час на доручення Кабінету

 Міністрів  України  від  27  липня 1994 року (обращаю

 ваше внимание -27 июля прошлого года) з цього питання

 (..........)(..........)  необхідно  обгрунтування та

 пакет  документів,  які погоджені Кабінетом Міністрів

 України  і  будуть  передані  до  Верховної  Ради для

 прийняття   Закону  України  "Про  внесення  змін  та

 доповнень  до Закону України "Про підприємництво", де

 передбачається   введення   ліцензування  всіх  видів

 діяльності,   пов'язаних   із   збором,   заготівлею,

 переробкою,  купівлею  та продажею брухту та відходів я 
 я                          - 125 - я 

 кольрових металів".

      Я  обращаю ваше внимание на следующее, уважаемые

 депутаты.  Мы  с  вами принимаем законы по управлению

 економикой     собственности.    Обратите    внимание

 прохождение  предложение.  От  27 июля 1994 года до 6

 июня  1995  года.  А  за  всем  этим грабеж народного

 достояния, Спасибо  за внимание.

 

      ГОЛОВА. Є пропозиція викласти цю вимогу так, щоб

 ми   її  могли  проголосувати,  є  пропозиція,  нехай

 Анісімов  це зробить, ми давайте не будемо голосувати

 цю поки що, це уточнення і мені здаєтться, що всі тут

 розуміють  депутати,  що  з  одного  боку  ніби  ми і

 безперечно,   ми   повинні   підтримати   різні  види

 підприємництва.   Але   це   особливий  вид,  бо  він

 базується  по  суті на основі фукціонування на основі

 майна  державних  поки що підприємств і на зустрічі з

 шахтарями   недавно,   вони   говорили   про  те,  що

 підструмом  рубають  кабелі  для  того,  щоб збути їм

 ніби-то   підприємство   має  ліцензію  від  Кабінету

 Міністрів,  але  звідки він взяв цей метал. Він же не

 пояснює, тому це повинно бути не просто ліцензування,

 а  скоріше  всього  заборона,  а тільки для державних

 організацій. То реалізація і виготовлення видобування я 

                        - 126 - я 

 і кольорових металів. І особливо дорогоцінних металів

 приклади, щодо цього і є конкретні навіть кримінальні

 справи, коли на тому нагрівають руки при чому в таких

 розмірах, які не снилися поки що навіть нашій комісії

 з питань з організованою злочинністю.

      Тому., давайте ми цю статтю поки що пропустимо і

 сформулюємо її окремо.

      ____________.

     

      Олександре Олександровичу!

      Але я доповів по 3 статті, по 3 статті зауважень

 від   депутатів   не  поступило,.  я  просив  би  вас

 поставити на голосування.

     

   _. ГОЛОВА. Так ви правильно кажете.

     

      ____________. А до 4 я б ще трошки доповнив.

     

      ГОЛОВА.До 3 статті немає зауважень.

      Свобода   підприємницької   діяльності.  Тому  в

 редакції,  яка  тут  записана  поправка ця до проекту

 закону  про підприємництво, ставиться на голосування,

 прошу .

      3 стаття. 3 стаття ставиться на голосування. я 
 я                          - 127 - я 

     

      ЗА -

     

      Я ще раз пояснюю, поправки вносяться до 4 статті

 і почекайте, до 4 статті передбачається, а 3 стаття -

 це  норми  інші  і  вони  не  викликали  заперечень в

 депутатів,  тому  третю статтю треба підтримати, а до

 четвертої  ми повернемось пізніше. Зрозуміло чи ні? Я

 ставлю  ще  раз  на  голосування,  бо  не зібралися -

 думали, що голосуються поправки...

      (Шум у залі)

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

 

      (Шум у залі)

     

      Я до Алексєєнко і до членів президтї звертаюсь...

     

      ___________.Я прошу мій голос зарахувати!

     

      ГОЛОВА.   Так   зарахований  і  ваш,  і...  Якщо

 зарахувати ваш і Олександра Миколдайовича, який...  я 
 я                          - 128 - я 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  давайте  так, щоб для протоколу було чисто,

 ще  раз  проголосуємо...  Ті,  хто  сумніваються... Я

 дивлюся  -більше  100  чоловік  не  голосує... Микола

 Васильович,  (я до Карнауха звертаюсь): проголосуйте,

 потім підете перекурите!..

      Іване  Олександровичу,  голосуйте!  За  двох  не

 можна - голосуйте за одного...

     

      Йде голосування:

     

      "За" - 225 голосів - прийнята третя стаття.

      А    до    четвертої    статті   -це   Володимир

 Арсентійович...........?

     

      ___________.   Значить,   як   пропонувалося  по

 четвертій статті?

     

      ГОЛОВА. Давайте ми четверту пропутсим, поки буде

 сформулюована пропозиція.

      До п'ятої статі...

     

      ___________.  Але вона сформульована непогано!..

 Я хотів би, щоб депутати заслухали! я 
 я                          - 129 - я 

     

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку!  Череп,  до четвертої

 статті зауваження й пропозиції, будь ласка.

     

      ___________. Він підтримку хоче сказати...

     

      ГОЛОВА.  А, прокоментувати? Будь ласка.

     

      ___________.   Дозвольте,  я  все-таки  доповім,

 Олександре Олександровичу?..

     

      ГОЛОВА.   Доповідайте, доповідайте...

     

      ___________.   Значить,   як  пропонується:  без

 спеціального    дозволу   -ліцензії,   що   видається

 Кабінетом  Міністрів  України  або  вповноваженим нею

 органом -не можуть здійснюватись (саме пропонуються):

 збирання,  заготівля,  переробка,  закупівля і продаж

 брухту та відходів кольорових металів. Перше.

      Друге.   Діяльність,   пов1язана  з  реалізацією

 транспортних  засобів,  що  підлягають  реєстрації та

 обліку в органах Внутрішніх справ.

      Я думаю, що ці моменти враховують багато позицій

 депутатів. я 
 я                          - 130 - я 

     

      ГОЛОВА.   Ні, ні,  ви про інше говорите.

      Мова йде про те, що якщо ми так записуємо, то це

 суті  не  змінює.  Це  просто  дає  право  конкретній

 людині,  чиновнику,  віддаючи  ліценцію  мати занадто

 великий  вплив  на  того,  хто  хоче  займатись  цією

 діяльністю.  Але  виробництво  ставить  перед  тою  ж

 умовою,  що  і  раніше,  що вам під струмом обрубають

 кабель  і продадуть його. Тому тут потрібно зихистить

 інтерес  держави.  Але як це, треба, щоб сформулювали

 ті автори, які вносили цю пропозицію.

      Моцпан записаний? Валерій Іванович, прошу.

     

     

      ЧЕРЕП .  Дякую.

       В   Законі   "Про   підприємництво"   стаття  4

 вноситься    пропозиція   урядовими   структирами   і

 підтримується   комісією   така   добаска:   збирання

 заготівля,  переробка,  купісля  та  продаж  брухту і

 відходів кольорових металів.

      Були  різні  пропозиції.  Була одна з пропозицій

 така,  наприклад:  збирання,  заготівля  переробка та

 продаж   брухту   відходів  кольорових  металів  крім

 підприємств,   що   споживають   брухт   та   відходи я 
 я                          - 131 - я 

 кольорових  металів  для внутрішніх потреб та тих, що

 реалізують брухт і  відходи власного виробництва.

      Оце  останній  абзац,  воно  відхилено,  тому що

 внесені  зауваження,  останній абзац, не призведуть до

 запобігання     викрадання     та    безконтрольності

 використання рухту і відходів  кольорових металів.

      Тому  вноситься  пропозиція конкретна: записати

 добавку  до  закону -"Збирання, заготівля, переробка,

 купівля   та  продаж  брухту  і  відходів  кольорових

 металів".

      Але   на  останньому  засіданні,  і  потім  були

 пропозиції  багатьох  комісій  наших  Верховної  Ради

 багато  фахівців  і  народних  депутатів  рахують, що

 треба  записати кольорових та чорних металів. Тому що

 там багато теж таких порушень. Наприклад, окремі такі

 сортаменти  як:  рельси  або лист товстий і так далі,

 тільки  один-два  підприємства сьогодні виготовляють.

 тому  просять  депутати  прголосувати: "кольорових та

 чорних металів". Тоді все стає на свої місця.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.  Валерій  Іванович, ви коментар зробіть,

 тому  що  те,  що ви сказали, це означає, що ця норма

 підпорядковується  або входить під вираз такий, що це я 
 я                          - 132 - я 

 все  можна робити будь-кому при ліцензії від Кабінету

 Міністрів   або   уповноваженого  ним  органу,  тобто

 виконкому, можливо ...

     

      ___________.  Я  вибачаюсь.  Я  зроблю коментар.

      Стаття  4.

      "Омеження      в     здійснені     підприємської

 діяльності    (другий,   зачить,   пункт   іде)   без

 спеціального   дозволу  або  ліцензії,  що  видаються

 Кабінетом Міністрів або уповноваженим ним органом, не

 можуть здійснюватись." І далі йде перелік всього і ця

 добавка наша, яку  ми вносимо в пропозиції.

     

      ГОЛОВА. Леонід Олександрович, прошу.

     

      АНІСІМОВ

      178, город Запорожье Анисимов.

      Можна  огласиться  с  тем,  что  говорит Валерий

 Иванович,  но я возвращаюсь к тому, что я уже сказал.

 Я  возвращаю всех народных депутатов, будем говорить,

 четыре  года тому зазад. Вторметы, которые работали в

 нашем  государстве по производству стали, практически

 в   два   раза  больше,  чем  мы  сейчас  производим,

 полностью   справлялись   с  этой  функцией.  И  туда я 
 я                          - 133 - я 

 сдавался лом и черный, и цветной только по документам

 и так далее.

      Поэтому  я  предлагаю дополнить после точки, где

 поставлено   то,   что   прочитал  Валерий  Иванович,

 "запретить  всем коммерческим фирмам закупать цветной

 и ерный лом. Закупку цветного и черного лома ввести в

 компетенцию     Вторметаов    после    предоставления

 документов  на  источник получения цветного и черного

 лома." Вот мое конкретное предложение.

     

      ГОЛОВА.   Як...   Заступник   міністра  Валентин

 Арсентійович, як би ви подивилися на цю норму?

     

      ___________.   Я   хотел   бы  несколько  внести

 ясность.  До  этого  года  весь  лом черных и цветных

 металлов   кватировался,  его  вывоз  кватировался  и

 лицензировался.

      В  текущем  году на лом черных металлов отменено

 кватирование и лицензирование.

      По    вы   возу   цветных   металлов   действует

 специальный    режим.   Что   это   значит.   Значит,

 организации, которые имеют право вывозить лом цветных

 металлов,  получают специальное разрешение со стороны

 Министерства внешне-экономических связей. я 
 я                          - 134 - я 

      Таким  образом,  вывоз  лома  цветных металлов в

 какой-то мере регламентируется.

      Что  касается  лома  черных  металлов, то сейчас

 может  лом  черных металлов вывозить каждый. То есть,

 если  больше  50  миллионов  у  нас  жителей, значит,

 каждый может быть заготовителем и вывозить этот лом.

      Сейчас  идет демонтаж овенной техники, кораблей.

 И  как только отменили квотирование и лицензирование,

 значит, пошел за рубеж и лом черных металлов. Значит,

 черная  металлугия  без лома черных металлов не может

 работать.  В  одной  тонны лома черных металлов можно

 произвести 3 тонны металлопроката.

      Этот  вопрос  имеет  очень  большое значение для

 металлургов.   Во  всем  мире  эти  вопросы  каким-то

 образом регламентируются.

      Поэтому  вот  то,  что говорил Валерий Иванович,

 убедительная  просьба  поддержать,  потому  что  мы к

 этому  вопросу  все равно возвратимся рано или поздно

 после  того,  как  металлурги  обратяться  все-таки в

 Верховный Совет.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.   Значить,   одну   хвилиночку,  Валерій

 Іванович,  ми  дещо почали дискусію в різни площинах. я 
 я                          - 135 - я 

 Мова йде про одне: хоч це норма певною мірою не цього

 законопроекту,    але    оскільки   вона   торкається

 функціонування  підприємницьких  структур,  то те, що

 запропонував  Анісімов і Моцпан, і другі, мова йде не

 про ліцензування чи квотування -мова йде про те, що і

 на  основі  ліцензій,  і  квот і т. д. здійснювати ці

 операції  можуть  тільки державні організації, тільки

 державні  організації,  тому  що,  повірте, що менше,

 мабуть,  ніж  з  приводу  якого появилося дуже багато

 бажаючих  продавати  кольорові  метали,  а  тим паче,

 переробляти  і  видобувати дорогоцінні метали з лому.

 Тому, це повинно бути прерагативою держави.

      Треба  це  питання  додатково  опрацювати.  Одну

 хвилиночку. Номер? 283.

     

      БАЙРАК

     

      Я  хотів  би  сказати, що всеціло підтримуючи ту

 пропозицію,  що  треба  заборонити хаос, який є в нас

 сьогодні, торгівлі металів, я хотів би сказати, що не

 вийте   в   нас   зробити  сьогодні  тільки  державне

 збирання,  переробку  і  продаж  їх.  Чому?  Тому  що

 практично  вже  всі підприємства, які є металургійні,

 вони  акціоновані,  вони  вже  не  є державною формою я 
 я                          - 136 - я 

 власності.

      Тому,   я  пропоную.  Безперечно,  зараз  ми  не

 вирішимо,  треба  допрацювати  комісії.  Я вважаю, що

 якщо   не  державі,  то  вже  надати  право  хоч  тим

 підприємствам  чи  акціонерним  товариствам,  яким це

 необхідно  по  їх  технології виробництва, а не будь-

 кому. Дякую!

 

      ГОЛОВА. Ми не можемо. А якщо завтра перейменують

 втормет в іншу організацію, а в законі буде та.

      Є    пропозиція    така.    Доручити   комісіям,

 відповідним  спеціалістам  доопрацювати цю норму так,

 щоб  вона  влаштовувала  всіх  депутатів,  виходила з

 потреб  держави,  потім  її  окремо  проголосувати. 4

 Статтю.   Але,   проголосувати  її  на  цьому  тижні.

 Домовились? Ну, будь ласка, завтра.

      Нема заперечень щодо такого доручення?

      Ставлю на голосування свою пропозицію.

     

      "За" -

     

     

      Ну  власне  кажучи,  це  можна вважати як навіть

 протокольним  дорученням.  Доопрацювати  і винести на я 
 я                          - 137 - я 

 завтра  на  голосування четверту статтю доповнення до

 3-ї  статті  чи  уточнення  до 3-ї статті Закону "Про

 підприємництво".

     

      ___________. До четвертої статті.

     

      ГОЛОС  З  ЗАЛУ.  На послезавтра. Завтра работает

 Комиссия.

     

      ГОЛОВА.   А,   на   післязавтра.   Вибачте,   на

 післязавтра. Так. Так, статтю 3 ми проголосували.

     

      ___________. Проголосували. А до 4-ї статті ще є

 одна  добавка.

     

      ГОЛОВА. Яка?

     

      ___________.  Це  Міністерство внутрішніх справ.

 Щоб  без  спеціального дозволу ліцензії, що видається

 Кабінетом  Міністрів  України,  або  повноваженим неї

 органом не можуть здійснюватись діяльність, пов'язана

 з  реалізацією  тренспортних  засобів,  що підлягають

 реєстрації та обліку  в органах  внутрішніх справ.

       я 
 я                          - 138 - я 

      ГОЛОВА.  Я думаю, що це правильно. Треба відразу

 підтримати. Нема заперечень?

     

      ___________. Комісія підтримає це положення.

     

      ГОЛОВА.   Андрій   Борисович!  Слухайте  уважно.

 Підтримайте  те,  що  каже  він  і  те,  що  говорить

 доповідач.  Я ставлю на голосування.

      У  вас  не так? Будь ласка. Номер? 98. Так. Іван

 Іванович Магда.

     

      МАГДА.

      Я думаю, що тут потрібно роз'яснення -що значить

 діяльність. Якщо це дійсно продає якийсь підприємець.

 А  якщо  продає  організація  старі  машини  допустім

 другій  організацій.  Так  як тут коментувати тоді цю

 діяльність.  Потрібно  уточнить  це  більш  точно  по

 тому...

     

      ГОЛОВА.   Давайте  так:  ми  4  статтю  дали  на

 доопрацювання, врахуйте і це зауваження і разом будем

 голосувати потім ці обиві поправки. Нема заперечень?

      Значить я на голосування не ставлю. Просто, Іван

 Іванович,   запропонуйте   варіант   своєї...   свого я 
 я                          - 139 - я 

 уточнення  і  дайте  його  в  Комісію.  Третю  статтю

 проголосували  , а 15 ще  не голосувалася.

      До  15  статті,  там  затверджені  доповідачем з

 цього питання заступник Міністерства економіки Мінін,

 будь ласка, ваш коментар.

     

      _____________. Мінін буде доповідати?

     

      ГОЛОВА. Ні, поки що ви доповідаєте.

     

      _____________.   Комісія   підтримує  пропозицію

 доповнити   статтю   15   частину  5  такого  змісту:

 "Недопускається  прийняття державними органами актів,

 які   визначають  привілейоване  становище  суб'єктів

 підпиємницької  дільяності,  однієї  з форм власності

 щодо  інших  форм  власності".  І  частину  5 вважати

 частиною 6, останньою.

     

      ГОЛОВА.   Зрозуміла  пропозиція?  Поясніть  будь

 ласка, коментар зробіть з цього приводу.

     

      _____________.   Мається   на   увазі,   що   не

 допускається  прийняття  будь-яких  нормативів, які б

 давали привелійоване становище однієї форми власності я 
 я                          - 140 - я 

 перед  іншою: державна, кооперативна, приватна і таке

 інше.

     

      ГОЛОВА.   Зрозуміло   пояснення?  Для  депутатів

 зрозуміло, для радіослухачів не зовсім.

      Мінін - заступник Міністра. Ще немає його?

      Треба було б привести конкретний приклад з цього

 приводу,  щоб  було зрозуміло, оскільки ми працюємо у

 відкритому режимі.

     

      _____________.    Мова    йде    про   те,   щоб

 міністерства,  державні відомства в своїх нормативних

 чи    піднормативних   документах   не   надавали   б

 привелійоване   становище  суб'єктів  підприємницької

 діяльності   однією   з   форм  під  іншою.  Скажемо,

 приватною  перед  кооперативною,  чи  державною перед

 приватною.

     

      ГОЛОВА.  Тобто  всі  повинні працювати за одними

 правилами гри.

     

      _____________.    Всім    повинні   створюватися

 абсолютно одинакові умови підприємницької діяльності.

       я 
 я                          - 141 - я 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло  цілком  пропозиція.  Так?  Я

 прошу  підтримати проект статті... Не подобається? Не

 зрозуміло? В кого запитання є? Будь ласка, Красняков.

     

     

      КРАСНЯКОВ.  Донецкая область , город Горливка.

     

      Не   понятно  мы  даем  право  министерству  или

 ведомству,  руководителям  процесов, что мы все формы

 собственности   считаем   равными,   кто   это  будет

 контролировать,  я считаю, что это просто декларация,

 обычная декларация , которая ничем не подкреплена.

      Как  можно  обьяснить  вот  такую, каким образом

 министерств   и   ведомств,   вообщем-то  заниматься,

 контролировать   тот   процесс,   чтобы   все   формы

 собственности  были в равных условиях.

     

      ____________. Даю відповідь, мова йде про статтю

 15,    де   говориться   про   державне   регулювання

 підприємництво.

      Це   всі  ті  суб'єкти  державних  органів,  які

 регулюють підприємницьку діяльність в незалежності чи

 це   державну,  чи  це  кооперативну,  чи  це  власно

 привату. Мова йде, щоб перед державними органами, всі я 
 я                          - 142 - я 

 документи   готувалися   рівноправно  для  всіх  форм

 власності.

     

    ГОЛОВА.   Тут  мова  йде  про  фінансову  політку.

 Кредитну  і так далі і ми повінн ставити всі суб'єкти

 господарської діяльності незалежно від форм власності

 в  різні  умови, бо у нас до останнього часу була, що

 створюється кооператив при підприємстві, або що. Який

 користуєтьтся  перевагою перед основним виробництвом.

  І  тоді  виходить  природний перетік чи капіталу, чи

 навіть  прибутку.  Через  ці  структури,  а якщо вони

 будуть  всі  в однакових умовах працювати то до цього

 природно буде .

      І  тому  такі  умови  треба передбачити в нашому

 законі "Про підприємництво".

      Ще будь ласка, Райковського. Він перший підняв.

     

      РАЙКОВСЬКИЙ 385  избирательный округ.

     

     Александр Александрович!

     

      Мы  только  что  так  сказать  отвергли статью 4

 Закон  "О предпринимательстве", где указано... где мы

 согласились  с  тем,  чтобы  лицензии выдавать только я 
 я                          - 143 - я 

 государственным предприятиям.

      Сейчас  вот  принимаем  этот  Закон,  статью 15,

 которая  дает  равенство  всем.  И если мы эту статью

 примем, мы ж не можем сказать, что уже лицензии будут

 получать    только    государственные    предприятия,

 поскольку эта статья противоречит -значит, все должны

 формы  собственности  быть  в  равных условиях... Так

 что... Тут же надо тоже как-то понимать... Если мы...

 или   мы  принимаем  эту  статью,  даем  всем  формам

 собственности  равные условия. Или, так сказать, где-

 то     необходимо     ограничивать,     что    только

 государственные  предприятия  или...  будуть получать

 лицензии. Так что здесь вот этот нонсенс...

     

      ГОЛОВА.   Броніслав  Станіслвович,  тут  є  одна

 особливість:  ми  розглядаємо  умови, в яких працюють

 різні суб'єкти господарювання. Але є види діяльності,

 щоб  (ми  розглядали  в  четвер  у цій статті), які є

 компетенцією  або прерогативою тих чи інших структур.

 Тому четверта і п'ятнадцята стаття тут не вступають у

 протиріччя.  Але  ваша  пропозиція і пропозиція інших

 депутатів зводиться, власне кажучи, до того, що треба

 доопрацювати   і  цю  норму,  і  дати  завтра  її  на

 голосування. я 
 я                          - 144 - я 

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Післязавтра!  Немає заперечень? Тобто четверту і

 п'ятнадцяту  статтю  поставити  на  переголосування з

 урахуванням  зауважень,  які були під час висловлених

 запитань депутатами, на четвер. Немає заперечень?

      Я   прошу  вашої  згоди,  щоб  проголосувати  це

 доручення,  бо воно так чи інакше -питання є частково

 розглянуте,  частково перенесене... От специфіка така

 цього  питання.  Будь  ласка  проголосуйте. На четвер

 перенести остаточне голосування з цього приводу.

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

     

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я... це не протокольне доручення -я звертаюся до

 тих   депутатів,   які   зараз   займаються  справами

 виборчого  округу. Це що, елітні депутати, які зхараз

 там  оббивають  пороги  десь  в  установах  владних і

 інших,  вирішують  загальнодержавні справи і є просто

 ті,   чорні   депутати,   які  повинні  голосувати  і

 розглядати ті закони, що потрібні для держави.

             (Шум у залі) я 
 я                          - 145 - я 

      Поіменна реєстрація, голосує, ви самі розумієте,

 тільки сам за себе кожен.

      Будь ласка.

 

       ___________. З процедури,  Олександр Олександрович .

     

     

      ГОЛОВА.  Потім процедура, під час голосування не

 можна піднімать руку.

      Поіменна реєстрація.

      (ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ)

       Тому виникає питання, чому ви не голосуєте. Тут

 же все зрозуміло.

      Одну хвилиночку, на четвер перенести це питання,

 4 і 15 статтю, я ставлю на голосування поіменно.

      "ЗА"

      Питання вирішено.

      Що в вас?

      Будь ласка.

 

      ПОРОВСЬКИЙ.

     

         Олександр  Олександрович,  з  приводу власної

 репліки, адже вносилась пропозиція про те, що в кінці я 
 я                          - 146 - я 

 засідання  депутати  віддали  свої картки, якими вони

 голосують, на реєстрацію, а вранці, отримуючи картки,

 залишали там свої посвідчення.

      Таким  чином,  депутат,  який  здав  депутатське

 посвідчення, не зможе зайти ні в Кабінет Міністрів ін

 в  які  інші  державні  установи.  А йому депутатське

 посвідчення  вернуть  в  кінці  дня,  коли  він  здає

 реєстраційну  картку.  Таким  чином,  у нас буде одна

 проблема   розв'язана.  І  не  буде  фальсифікації  з

 картками, коли депутат голосує трьома, чотирма.

     

      ГОЛОВА.   Я  згоден  із  вами.  Свою  пропозицію

 внесіть  в  Регламентну  комісію,  нехай вона вносить

 зміни  до закону, тобто до Регламенту.

      В  нас  є  такі,  що  їх  і без повідчень кругом

 пропускають,  бо вже вони так відомі в різних місцях,

 навіть  інколи  тут,  у Верховній Раді без посвідчень

 проходять.

      У  нас чотири хвилини до перерви. Я просто немаю

 права  зараз  ставити  нове  питання. Є одне питання,

 тільки я прошу вашої згоди. Будь ласка. Минулого разу

 на  розгляд  питання  про  віднесення селища міського

 типу Ржищев Кагарлицького району Київської області до

 категорії міста обласного підпорядкування. Це питання я 
 я                          - 147 - я 

 ні  в кого не викликає сумніву. І тих хто Дніпром їде

 до  Дніпропетровська  чи  в  інші  Південні місця, то

 бачить,   що  це  місто  повинно  бути  віднесено  до

 міста обласного підпорядкування. Тут не в красі мова,

 а  мова  йде  про  те,  що  за  населенням,  за своїм

 інфраструктурою,  своєю  організацією виробництва. Це

 окреме  місто.  І  воно  є все там, і кошти тут... не

 вимагає   окремих   коштів.  Тим  більше  за  рахунок

 переселенців   чорнобильської  зони  в  два  рази  за

 населенням  збільшилося місто. Я прошу вас підтримати

 цю   пропозицію.   Будь  ласка,  там  все  в  довідці

 написано.

      Будь ласка, підтримайте це рішення.

     

      "за"

      Рішення прийнято.

      Перерва до 15-30.

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку