ЗАСІДАННЯ  ШІСТДЕСЯТ  ДЕВ'ЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  1  ч е р в н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.    Добрий   ранок,   шановні   депутати,

 журналісти  і гості Верховної Ради. Я прошу депутатів

 підготуватися до реєстрації. Займіть свої місця.

     Сідайте, будь ласка, прошу увімкнути систему.

 

      Йде реєстрація

 

      В залі зареєстровано 328 народних депутатів і що

 характерно,  їх є більше, ніж 328, очевидно, дехто не

 встиг вставити картку.

      Ще перереєстрація. Одну хвилиночку.

 

      Шановні  народні  депутати.  Давайте  домовимось

 таким чином. Прошу уваги. Я прошу уваги.

      Шановні  дупутати  і  радіослухачі.  Сьогодні не

 буденний  день.  Сьогодні  свято, яке відзначається в

 усьому світі - День захисту дітей.

 

      (оплески)

 

      Я  хотів  би  привітати  з  цим  свяітом  і всіх

 присутніх  тут  батькіи і матерів і тих хто за межами

 цього залу  в нашій державі і в усьому світі.

      І  з  цієї нагоди за пропозицією групи депутатів

 дати  можливість зробити коротеньке слово Крандаковій

 Олені Василлівні, яка відповідає за справи жіноцтва в

 Україні  у  гілці  виконавчої  влади. І, крім того, є

 нашим шановним депутатом. Прошу.

      А сьогодні ще й Вознесіння. Вона скаже про це.

      Прошу уваги.

 

      КРАНДАКОВА.

 

       Шановний   Голово,   шановні  депутати,  дорогі

 виборці!  Сьогодні,  1  червня -День захисту дітей. І

 ені пригадалось з недавніх часів гасло -"Все найкраще

 дітям!"  На  жаль,  зараз цього ми не можемо сказати.

 Але  ніколи  не  можна  забувати,  що  діти  -це наше

 майбутнє,  це  змога  продовжуватись, покращуватись в

 нам  в  наших  дітях.  Збереження генофонду України -

 сьогодні  чи  не найголосніша проблема. Знехтування ж

 самими  заходами,  які стримують старіння і вимирання я 
 я                           - 3 - я 

 нації,   можуть   дати   непередбачені   для   нашого

 майбутнього  наслідки.  Адже  вже в 1993 році приріст

 нашого  населення  має  від'ємну величину і перевищує

 103  тисячі  чоловік, а середній склад сім'ї становив

 величину  менше  ніж  3, 1 чоловіка. а це, виходячи з

 досвіду  інших  країн,  веде до поступового зупинення

 українського роду, а значить, і української держави.

      З  прогнозами  вчених  і  згідно  з  матеріалами

 всеукраїнської демографічної конференції, яка пройшла

 в Кєві у жовтні 1992 року до 2000 року народжуваність

 в  Україні досягне найнижчого показника в Європі, а в

 столиці  України  Києві  і  в окремих її областях цей

 негатив вже сьогодні має значний рівень.

      Показника  хворобливості та захворюваності дітей

 України  хворобами  органів дихання, нервової системи

 та  органів  чуття,  травлення  залишається стабільно

 високими,   збільшується   прошарок  дітей-інвалідів,

 показник  розповсюдженості  інвалідності  на 10 тисяч

 дітей  віком  від  народження до 16 років у 1993 році

 становив  104,  6,  у 1994 -113, 1. Тобто іде ріст. В

 той  же час постійно зменшується кількість дітей, які

 оздоровлюються влмітку у дитячих оздоровчих таборах.

      За   оперативними  даними  Міністерства  охорони

 здоров'я  в  минулому  році оздоровлено в тоичі менше я 
 я                           - 4 - я 

 ніж   у   1990   році.  Скорочується  мережа  дитячих

 оздоровчих   таборів.   Головними  причинами  чого  є

 скорочення    капіталовкладень   на   підготовку   та

 утримання     і     зростання    вартості    путівок,

 нерентабельність  дитячих  оздоровчих таборів. Тількі

 за  останній  рік число таких закладів скоротилось на

 927  -це  15  відсотків,  в тому числі позаміських на

 115,  таборів праці та відпочинку пришкільних на 456,

 в  Одеській  області  на  140,  в  Запорізьків  -115,

 Луганській   -109,   Херсонській   -104,   Автономній

 Республіці Крим -110.

      Вартість  путівок,  яка  очикується в цьому році

 становитиме  від 20 мільйонів і више. Вартість одного

 дітодня в Народному дитячому центрі "Артек" вже зараз

 становить 15 доларів. Через високу вартість путівок в

 1994  році  не проводили своєчасної реалізації. Через

 несвоєчасну     підготовку     до    прийому    дітей

 санепідемслужбою було затримано відкриття 77 таборів.

 Підготовка  оздоровчих  закладів  до  літнього сезону

 проводиться  в  основному  за рахунок заходів, які не

 потребують  суттєвих  фінансових  змін. При перевірці

 оздоровчих  таборів  встановлені  порушення  термінів

 реалізації  продуктів,  що  швидко  псуються,  режиму

 ручного   миття  столового  посуду,  додержання  умов я 
 я                           - 5 - я 

 особистої    гігієни,   низьку   санітарну   культуру

 обслуговування персоналу. В першу чергу пов'язаний  з

 недостатністю  уваги  власників  таборів  до  подбору

 кадрів.

      Протягом  1990-1993  років  в дитячих оздоровчих

 закладах  України  заєрестровано 12 випадків групових

 захворювань  на гостру кишкову інфекцію. С  кількість

 потерпілих  565 чоловік, у тому числі  521 дитина.

      З   метою  організації  повноцінного  відпочинку

 дітей,  вважаю  за  необхідне  місцевим органам влади

 зажадати  від  власників  дитячих оздоровчих закладів

 провести  своєчасну  підготовку  останніх  до прийому

 дітей. Виділити додаткові кошти на оздоровлення.

      На  сьогодні в Україні функціонує 159 санаторіїв

 на  19,  3 тисячі ліжок для лікування дітей з різними

 захворюваннями  органів. З них 26 на 6, 5 тисяч ліжок

 підпорядковані   Міністерству   охорони   здоров'я  і

 забезпеченість ними на 10 тисяч дітей складає лише 6, 1 .

       Санаторій    спеціалізований   по   9   медичним

 профілям.  Із зазначеної кількості санаторіїв 9 на 2,

 4 тисячі ліжок ще в 1991 році визначені для лікування

 дітей,  які  постраждали  в  наслідок  Чорнобильської

 катастрофи,  де за рік проліковано 16, 8 тисяч дітей.

 Це  складає  48  відсотків  від  зазначеної кількості я 
 я                           - 6 - я 

 дітей, що лікувались  в цих санаторіях.

      Робта  санаторію  була спрямована на виживання в

 складних   економічних   умовах  в  зв'язку  з  вкрай

 недостатнім  та нерегулярним фінансуванням -всього до

 40   відсотків.   Це   завдає   великих  труднощів  в

 отримуванні  лікуванні,  обслуговуванні та харчуванні

 єворих дітей.

      Санаторії мають велику заборгованість. Більшість

 санаторіїв   розміщені  в  пристосованих  приміщеннях

 дореволюційної    удівлі    потребують   капітального

 ремонту   та   реконструкції,   в   результаті   чого

 матеріально-технічна  база  більшості  санаторіїв  не

 вдовольняє потребі.

       В  більшості  санаторіїв  не достатня кількість

 медикаментів, відсутність нової сучасної апаратури та

 обладнання,  холод  в  палатах  та  корпусах.  Все це

 позначається на якості лікування  .

      Крім  оздоровлення ще дуже багато проблем освіти

 і виховання. Споковічне розуміння освіти як гаранта і

 визначального     засобу     розвитку    особистості,

 відтворення  інтелектуального та духовного потенціалу

 в  кожної  нації  зараз набуває для України особливої

 ваги.   Це   обумовлено   це   й  тим,  що  всі  нині

 високорозвинені    країни   на   етапі   реформування я 
 я                           - 7 - я 

 економіки   опирались   на   освіту   як  на  одну  з

 продуктивних галузей господарства.

      В  умовах  сьогодення  розвиток галузі освіти не

 тільки  відображає  стан  держави в цілому, а значною

 мірою  повинен  носити  випереджувальний  характер  у

 визначенні  орієнтирів  реформування інших галузей та

 сфер діяльності.

      Освіті належить пріоритетне значення у кадровому

 забезпеченні     державних    програм    реформування

 економіки,  розробці  і  впровадження основних засад,

 механізмів  побудови правового та економічного базису

 нашої  державності,  сучасних наукоємних технологій і

 засобів    виробництва.   Україна   успадкувала   від

 попередніх  часів  розвинену  та  широко  розгалужену

 систему освіти.

      У  даний  час  в Україні функціонує 50 тисяч 508

 навчальних  закладів. У тому числі дитячих дошкільних

 закладів       -23183,       загальноосвітних      та

 навчальновиховних  закладів  -21350,  профтехучилищ -

 1176.

      За  останні 3 роки зменишились кількість на 1, 3

 тисячі дошкільних закладів. Охопленни нями дітей на 8

 відсотків. Нині 49, 1 відсотка дітей дошкільного віку

 охоплено  суспільним  вихованням  проти  57,2  у 1991 я 
 я                           - 8 - я 

 році.

      Фінансуються  фактично лише витрати на заробітну

 плату  та  стипендії.  Кошти  на  оплату  комунальних

 послуг,  енерго-, тепло-та водопостачання виділяються

 не   сповна,  а  із  значним  запізненням.  Через  що

 навчальні    заклади    мають    велику   дебіторську

 заборгованість.

      Ще  я  хотіла  сказати,  що  дивлячись на всі ці

 проблеми,  у нас невпинно зростає злочинність дитяча.

 В  нас діти предоставлені самі собі. Якщо колись були

 такі    організації    як   піонерська   організація,

 комсомольська   організація,  які  займалися  дітьми,

 підростками,  підлітками  -зараз  ніякої  заміни  цим

 організаціям  немає.  Діти  предоставлені  самі собі.

 Колись  була дитяча література, яку впочатковано було

 по  всій  країні  в  високому  асортименті.  Зараз за

 погонею,   за  рекламою  діти  обділені  навіть  цим.

 Залишилися  у  державному телебаченні тільки "Вечірня

 казка".

      Та я хотіла б вам нагадати: шановні депутати. Що

 від  того,  як злагоджено будемо ми працювати і як ми

 будемо  думати  за наше майбутнє, буде виглядати наше

 відношення  до  наших дітей. тому ще раз вам нагадую,

 що  наше  майбетнє  -це  діти.  Із святом вас і ваших я 
 я                           - 9 - я 

 дітей. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати, прошу уваги. Як відома

 вчора  на  телебаченні  із  заявою виступив Президент

 України  Леонід  Данилович Кучма і підписав Указ щодо

 проведення   опитування,  слово  таке  плібісциту.  В

 зв'язку   з   тим  виникає  нова  суспільно-політична

 ситуація.  І  нам,  як законодавчому органу, потрібно

 відповідним чином відреагувати на цю ситуацію, щоб ми

 діяли  адекватно і на основі Конституції.

      В  зв'язку  з тим сьогодні відбудеться засідання

 Президії.  І  керівникі  фракції  вони  запропонували

 спочатку  дати  змогу  протягом  півгодини у фракціях

 порадитися  з  приводу  цієї  ситуації,  внести  свої

 пропозиції, яким чином діяти далі.

      І  таким  чином,  зараз  10-15.   На  півгодини

 фракції  зберуться  самі. Прошу хвилинку, будь ласка,

 потім  актив  фракції,  тобто  керівництво фракції, у

 складі  там, визначеному у фракціях ті, що подані нам

 десь  по  5  чоловік  від  фракції,  зберуться у залі

 Президії.  Це  буде  о  10-45. І після вироблення там

 варіанту рішення ми зберемо спільне засідання фракцій

 на  хвилин 40. А потім у відкритому режимі розглянемо

 питання  про  те,  я  відразу  підкреслюю,  про те як я 
 я                           - 10 - я 

 розглядати  це питання. Включемо відповідне питання у

 порядок  дня  і  їх  розглянемо  так,  як належить за

 Регламентом. Не заперечуєте?

      Таким   чином,   зараз  на  півгодини  засідання

 фракцій,  через  півгодини у залі Президії збирається

 актив фракцій. я                           - 11 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА.   Сідайте,   будь   ласка.   Проводиться

 поіменна реєстрація.

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ ДЕПУТАТІВ .

 

      В  залі  зареєструвалося 342 народних депутатів,

 засідання оголошується відкритим.

      Відбулося засідання фракцій, активу фракцій всіх

 і   груп,   розглянуто  питання  порядку  денного  на

 сьогодні на ваш розгляд вноситься такий порядок дня.

      Перше.  Про організацію Верховної Ради України в

 червні  1995 року .

      Друге.  Указ  Президента України "Про проведення

 опитування громадської думки з питань довіри громадян

 України Президентові України та Верховній Раді України".

      Про Конституційний суд України.

      Про  внесення змін до закону України "Про вибори

 народних депутатів України".

      Про формування уряду Кабінету Міністрів України.

      Питання, пов'язані з законом "Про владу" .

      Інформація   про   політико-правову  ситуацію  в

 автономній республіці Крим.

      Я  так  позначаю  ці  питання,  але суть їх буде я 
 я                           - 12 - я 

 розглядатися в процесі самого обговорення. Так радять

 представники фракцій. Є інші думки?

      Я   прошу   всіх,  одну  хвилинку,  оскільки  ми

 проводили   нараду   фракції,  це  пропозиція  наради

 фракції,    зобов'язані    поставити    спочатку    на

 голосування.

      Ставлю за основу.

 

      За

 

      Рішення  прийнято. Які доповнення є? Будь ласка,

 запишіться, хто хоче зробити доповнення.

  Будь ласка, 10 хвилин.

      Стешенко.

 

      СТЕШЕНКО.   Шановний   Олександр  Олександрович,

 шановні  народні  депутати!  Я  прошу  передати слово

 Петренку, 255.

 

      ПЕТРЕНКО .

 

      Уважаемый   Александр   Алексадрович,  уважаемые

 коллеги! Я считаю, что решение, принятое Президиумом,

 правильное,   нужно   приступать  к  обсуждению  этих я 
 я                           - 13 - я 

 вопросов,  и,  может  быть,  надо  включить  вопрос о

 Референдуме , о доверии Президенту.

 

      ГОЛОВА.   Марковська.

       Шановний   Олександр   Олександрович,   шановні

 народні  депутати,  я  хочу теж підтримати пропозицію

 Президії,  поки  не  вирішчмо всі основні сьогоднішні

 питання порядку денного.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Манчуленко.

 

       МАНЧУЛЕНКО.

      ш  Олександр  Олександрович,  я  прошу  передати

 слово   голові   фракції   Народного   Рух  Вячеславу

 Чорноволу.

 

      ЧОРНОВІЛ.

      Шановні  колеги, я здивувався, коли почув, що на

 засіданні  фракції затверджений такий порядок денний.

 Ніякого  голосування  по порядку денному на засіданні

 фракцій  не було, і всі одностайно підтримали питання

 про те, що треба сьогодні розглянути питання про Указ

 Президента,  висловить  свою думку і так далі. я 
 я                           - 14 - я 

      Але  щодо  Конституційного суду, внесення змін і

 доповнень   і  так  далі,  про  це  навіть  ніхто  не

 обговорював серьйозно.

      Хіба можна такі питання виносити без попередньої

 підготовки,  без винесення, розповсюдження необхідних

 документів,  без розгляду на президії Верховної Ради.

 Знову...)   не  перебивайте  мені  раді  бога!)  Знов

 Олександр  Олександрович, розумієте, сваволю виявляє,

 заявляючи про те, що порядок денний був затверджений.

      Тепер.   За   те,   чомусь   так  в  скоромовочку

 і  сказана інформація про Крим. Вибачте. У нас стоїть

 у  порядку  денному  на сьогодні не тільки інформація

 про  Крим,  а  там  трошки  ширше  стоїть  питання. І

 невизначиться  з  приводу того, що в Криму вийшло, що

 там  якесь  опитування залишино, розумієте, і ще інше

 інші  рішення  прийняті,  які  далеко  не.......... з

 Конституцією  України  і  які порушеють територіальну

 цілістність   України.   Це  абсолютно  необхідно.  І

 документи  з цього приводу розповсюджені, і в порядок

 денний включено нашої сесії і так дальше.

      Тепер.  Ми, наприклад, всі що виступали по суті,

 всі  погодились  на тому, що ніякі зміни і доповнення

 до  Закону  "  Про вибори" нам не потрібні, потрібний

 Закон  "Про  вибори",  який  вже  є,  є  в фракціях і я 
 я                           - 15 - я 

 групах.  Знов нам кажуть про якісь зміни. Большість з

 виступаючих,    багато   виступаючих   на   засіданні

 представників фракцій сказали, що Конституційний суд,

 можливий   розгляд  питання  про  нього  тільки  тоді

 Конституція,  в якій не заперечує одне положення інші

 дійсна Конституція, яку треба приймати якнайшвидше ту

 Конституцію  ще  цього  року.  З  цього  приводу буде

 можливість  зробити заяву Народного Руху, я її зроблю

 пізніше, коли буду виступати від фракції.

      Тому  голосування  було  непородумінням.  І така

 велика  кількість  голосів  за.  Нас  було  введено в

 оману.  Порядок  сформування по порядку денному через

 Президію Верховної Ради був порушений.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Сластьон.

 

      СЛАСТЬОН Ю.Ф.

      Слово передаю Найді.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      НАЙДА Г.І.

      396  округ,  фракция  коммунистов,  Найда, город я 
 я                           - 16 - я 

 Херсон.

      Уважаемые    депутаты!    Уважаемый    Александр

 Александрович!  Я  думаю,  что действия Президента 31

 мая  направлены  на  то,  чтобы  наш народ забыл, что

 принято  решение  с 1 июня повысить цены на проезд на

 транспортные услуги и жилищно-коммунальные услуги.

      Поэтому  я  поддерживаю  предложение, которое вы

 зачитали  по  повестку  дня  на  июнь месяц, но прошу

 добавить,  мы с вами должны идти своим путем. У нас в

 плане  даже на эту неделю межа малозабезпеченості, мы

 ее  должны  принять.  Мы  должны рассмотреть и внести

 поправки   в  Законе  об  оплате  труда,  где  у  нас

 установлено  три  самые важные статьи. Закон не нужен

 безэтих  статьей, до них необходимо внести поправки и

 рассмотреть  вопрос о пенсияххотя бы в первом чтении,

 люди ожидают этих заклнов, а мы с вами по предложению

 Руха  и  всех  других  втянулись  в  эти политические

 дебаты   вместо   решения   вопроса,  которые  крайне

 необходимы нашему народу.

      Порэтому    фракция   Коммунистов   просит   вас

 Александр  Александрович  поставить  на голосование и

 рассмотреть  эти вопросы, надо без выездно, будем без

 выездно рассматривать .

      И второй  вопрос, вопрос конечно, который указом я 
 я                           - 17 - я 

 Президента предусмотрен , это не правового поля.

      Поэтому  мы  просим  перевести  законное поле, в

 законное  русло,  провести референдум с определенными

 правовыми последствиями, которые могут быть, а просто

 проводить и плескать языками на сегодняшний день, все

 мы уже научились, а вот надо научиться нам работать и

 сделать то, что необходимо нашему народу. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.   Донченко.

 

      ДОНЧЕНКО.   Александр Александрович,   передайте

 слово 346 округу.

      346.

 

      ___________.

 

      Уважаемый Александр Александрович, я поддерживаю

 то предложение....

 

      ГОЛОВА.   Я   поясню  слухачам,  оголошена  була

 сусідка його, а він просив слово.

      Но  в зв'язку з тим, що в залі погано чути, будь

 ласка. Спокійно...

 я 
 я                           - 18 - я 

      МАРЧЕНКО.  Александр Александрович.

 

      ГОЛОВА.  У зв'язку з тим, що в залі погано чути,

 Володимир  Романович не почув, що сказав Донченко, то

 нічого дивного нема.

 

      МАРЧЕНКО.   Хорошо.   Я поддерживаю  то,  что  вы

 предложили  в  порядок  дня.  Потому что они являются

 необходимым   для   разрешения   конфликта,   который

 исскуственно  создан,  конфликта  по власти. И я взял

 слово  только для того, чтобы как-то проинформировать

 или выяснить отношения по "межи малозабезпеченности".

      Верховный  Совет  принял решение для того, чтобы

 его   рассмотреть.   И   было   обращение  к  вам,  к

 руководству  Верховного Совета, чтобы вы переговорили

 с  Кабинетом Министров и с Президентом: пойдут ли они

 на  то,  чтобы  "межу малозабезпеченности" поднять до

 расчетного уровня -3 685 тысяч -или нет.

      И  вы  знаете, я в связи с чем тоже задаю, кроме

 того,  что это решение Верховного Совета было принято

 и  Кабинет  Министров блокировал и не дает, не желает

 выйти  на  эту  цифру,  то  вот  в обращении, который

 проголосовал...   провозгласил  вчера  Президент,  он

 сделал  такие  слова:  я чудово розумію, що сьогодні, я 
 я                           - 19 - я 

 коли  для  більшості  з вас найболючим питанням є -як

 прогодувати  та  одягнути  сім'ю, сім'ї, задовольнити

 елементарні  життєві  потреби.  То есть  проблему  он

 обозначил.  И мы обращаемся к Президенту: дайте же от

 Кабинета  Министров,  от  своего  уровня ту проблему,

 на  которую вы посылаетесь как "конфликт власти". Это

 первое.

      Второе. Александр Александрович, с первого июня,

 с   сегодняшнего   дня  опять  заместителем  министра

 экономики  провозглашено  или  обкявлено  о  том, что

 будет  повышаться  квартплата  -1, 7 или (..........)

 раза,  плата за газ и так далее и так далее. То есть,

 не   утвердив   норму  межу  малозабезпеченности,  не

 поставив  ее  под индексацию, и позакав о том, что 90

 процентов  населения  практически  не  могут оплатить

 комунальные  услуги  и выжить, опять идет увеличение,

 поднятие  цен.  Поднятие  цен исполнительной властью,

 поднятие   цен  той  властью,  которая  подконтрольна

 сегодня Президенту.

      Поэтому,     Александр     Александрович,    мне

 представляется заявление Президента, пусть он простит

 меня,  но здесь посылка на зубожинння народу является

 популиской.  У  него  есть  все возможности для того,

 чтобы изменить эту ситуацию. Я все-таки прошу еще раз я 
 я                           - 20 - я 

 вас доложить или проинформировать нас о порядке или о

 способе решения этого вопроса, о мнении Президента по

 этому.  И  в  порядок  дня  его  все-таки включить. И

 решить,   наконец,   и  пенсию  и  заработную  плату.

 Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Кочерга.

 

      КОЧЕРГА.

 

      Кочерга,   88   избирательный  округ.  Александр

 Александрович, уважаемые народные депутаты, в связи с

 тем,  что  сегодня  обстановка у нас сложилась крайне

 серьезная  в Верховном Совете и в целом в стране. И в

 сявязи  с  тем,  что  у  нас  по Регламенту следующая

 неделя предлагается работать в комиссиях, я предлагаю

 все-таки расмотреть вопрос работы на следующей неделе

 именно в пленарном режиме. Вот.

      И  предлагаю  еще  расмотреть вопрос все-таки по

 подписанию    соглашений    между    Президентом    и

 Парламентом.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Шановні  депутати,  Семіноженко

 тоді. я 
 я                           - 21 - я 

 

      СЕМІНОЖЕНКО.   Семиноженко,  Депутатская  группа

 "Незалежність".

      Мне хотелось бы, чтобы немножко в первую очередь

 напомнить  себе  наверное,  что  мы  сейчас обсуждаем

 порядок    тех   вопросов,   которые   будем   сейчас

 расматривать.

 

      ГОЛОВА. На сьогодні.

 

      СЕМІНОЖЕНКО.  На  сегодня,  да. Поэтому именно в

 этом  плане  и  хочу  сделать  два замечания. Ну, во-

 первых,   список  тех  вопросов,  которые  сейчас  вы

 называли Александр Александрович, он назывался и вами

 назывался  лично  и  назывался представителями групп.

 Поэтому истинна все-таки лежит где-то посредине в том

 спектре  мнений,  которые  сейчас  высказывают. В том

 числе  вопрос  скажем  о Конституционном суде тоже на

 некоторых  группах  обсуждался и сегодня выносился на

 это  заседание.  В  том  числе,  скажем, обсуждался в

 нашей группе.

      Но  я  хочу напомнить, что позавчера, после того

 как было проголосовано второй Закон "Про застосування

 і  введення  Закону  "Про  владу"",  было  более  чем я 
 я                           - 22 - я 

 наверное  140,  это,  так  сказать,  точно  никто  не

 считал,  но  и  этого  уже достаточно напомнить. Было

 подано  предложение  поставить  на голосование в этом

 зале   конституционный   договор.   Он,   тогда   это

 конструктивный  выход  был действительно из кризисной

 ситуации, которая усугубляется с каждым сейчс днем. И

 сегодня  это тоже является актуально. Поэтому просьба

 поставить в  повестку дня этот вопрос.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло, я поставлю на голосування всі

 пропозиції , час використаний.

      По-перше.  Відносно  включення  Референдуму щодо

 довіри  Президенту Закон не передбачає прав Верховної

 Ради  без  наявності  трьох мільйонів голосів за таке

 рішення.

      Тобто треба спочатку зібрати 3 мільйони голосів,

 а  потім  можна  ставити це питання в порядок дня для

 вирішення  Верховною  Радою,  тому я з вашої згоди не

 буду ставити це питання до порядку дня.

      Так само до речі, як і про довіру Верховній Раді

 і так далі.

      Дальше.  Пропозиції  я  розглядаю  тільки ті, що

 стосуються порядку дня саме на сьогодні.

      Відносно  того, що названі такі питання Чорновіл я 
 я                           - 23 - я 

 є,  чи  немає,  значить  є,  от  будь  ласка,  ми  не

 голосували  справді,  я  не  казав,  що голосували на

 фракціях.  Це  була пропозиція, яка обговорювалася на

 Раді фракцій, а визначає Верховна Рада.

      Тому   я   не   кажу,   що   це   справді   було

 проголосовано.

      Відносно  межі  малозабезпеченності  Закону "Про

 оплату  праці  і  пенсійного  законодавства",  про що

 говорив Григорій Найда і Володимир Марченко, я гадаю,

 якщо  ми  розглянемо  ці  питання  у  нас буде час ми

 можемо  повернутися до них, але це питання на завтра,

 обов'язково  повинні  бути  поставлені  і  вони  є  в

 порядку  дня  вже. Ці питання є уже в порядку, тільки

 ми  на  сьогодні змінили порядок дня в зв'язку з тими

 обставинами, що виникли до того.

      Відносно    позиції    Кабінету    Міністрів   і

 Президента,  я  відверто  скажу  вчора  мав розмову з

 Президентом  кілька  разів, але до цієї теми ми чесно

 кажучи   не   доходили,   а   з  Прем'єр-міністром  з

 виконуючим   обов'язки   Прем'єр-міністра   невдалося

 переговорити  саме  з цього питання, я обов'язково до

 завтрішнього  засідання  матиму його думку і скажу її

 безперечно  від  Кабінету  Міністрів  будуть офіційні

 представники при розгляді цього питання. я 
 я                           - 24 - я 

      Питання  про  роботу  на  слідуючому  тижні це є

 включено в порядок дня, я вже сказав.

      Далі.  Угода  між Президентом і парламентом, або

 конституційний договір, про що говорив Семиноженко. У

 питанні  про...  Тут  написано: "Питання, пов'язані з

 Законом  України  про  владу..."  -це  ж  звідти вони

 випливають? Тобто, це в порядку дня передбачається. І

 можна  буде  його  в тій чи іншій редакції ставити (я

 навмисне, формулюємо його так широко)... Зрозуміло. Є

 пропозиція   в   цілому  затвердити  порядок  дня  на

 сьогодні. Ставлю на голосування.

      (Шум у залі)

      А потім - процедура.

 

      Йде голосування:

 

      "За" - 281

 

      "За" - 281, рішення прийнято.

      Перше питання -"Про організацію роботи Верховної

 Ради  України в червні 1995 року". Ми прийняли з вами

 Постанову  про  те,  що  у  червні місяці ми працюємо

 перший  тиждень  (ну, після цього... після закінчення

 сесійних...  сесійного  тижня)  в  комісіях,  потім 2 я 
 я                           - 25 - я 

 тижні  -в  сесійному  режимі, а потім ще 1 тиждень -в

 округах.  В  зв'язку  з  тим,  що  у нас накопичилось

 багато  питань,  які  включено  до  порядку  дня і до

 переліку на червень місяць, і в зв'язку із тим, що ми

 змушені витрачати зараз час на непередбачене питання,

 є  пропозиція  наступного тижня працювати в сесійному

 режимі  з  9-ї ранку (з понеділка мається на увазі до

 суботу включно), з 9-ї ранку до 19 вечора.

      (Шум у залі)

      З   вівторка?   Значить...  тобто,  в  сесійному

 режимі, який прийнятий сьогодні, з вівторка? Так?

      (Шум у залі)

      ОДну хвилиночку! Будь ласка, не хвилюйтесь...

      І,  працюючи в сесійному режимі, ми на першому ж

 засіданні,  у вівторок визначимо порядок дня протягом

 дня.  Мається  на  увазі, щоб можна було до обіду або

 після  обіду  працювати  в сесійному режимі, і півдня

 працювати   в  комісіях  для  того,  щоб  можна  було

 встигнути  підігнати  всі  питання,  котрі потребують

 розгляду в комісіях. Отже, ми визначаємо в цілому...

             (Шум у залі)

      Ну, я ще раз поясню: з 10 годин ранку у вівторок

 на  засіданні  ми  проведемо уточнення режиму роботи.

 Але працюємо в сесійному режимі  наступного тижня  . я 
 я                           - 26 - я 

      Ставлю на голосування цю пропозицію.

      "за"

      Рішення  прийнято, за 260.

      Тепер,  зараз буде розглядатись питання про Указ

 Президента    України   про   проведення   опитування

 громадської  думки з питання довіри дгромадян України

 Президентові  України та  Верховної Ради  України.

      На  раді фракцій сформувалась така позиція, така

 думка  загальна,  щоби  це питання обговорювати, само

 собою зрозуміло, у відкритому режимі, щоб дати змогу

 від  кожної фракції висловити позицію, а внести також

 відповідні  пропозиції  щодо  прийняття  тих чи інших

 документів, а потім прийняти відповідне решення знову

 ж   таки   шляхом   голосування   на   основі  такого

 обговорення.

      Висловлювались  думки,  щоб  по одному виступили

 від  фракцій, або по 2 чоловіки.

             (Шум у залі)

      Є  і  та  і  інша  позиція.  Я поставлю спочатку

 пропозицію таку про процедуру.

             (Шум у залі)

      То само   собою.

             (Шум у залі)

      Одну хвилинку, обговорюємо зараз питання, щоб по я 
 я                           - 27 - я 

 одному  чи  по  два від фракції. Хто за те, щоб 2 від

 фракції, ставлю, бо тільки так вносила рада фракцій.

 

      За

 

     Рішення не прийнято.

      По  одному  від  фракцій, але по 5 хвилин. Тоді,

 одну хвилину, є ще такий компромісний варіант, по два

 від фракції по 5 хвилин.

      Домовляємось  так  тоді.  На  фракцію 10 хвилин.

 Ставлю на голосування.

      (іде голосування)

      За  251.

      Рішення не прийнято.

      Тепер,  є  пропозиція прийняти постанову про те,

 щоб  повну  трансляцію  цього  засідання  показали по

 телебаченню. Ставлю на голосування.

      (іде голосування)

      За - 286.

      Рішення прийнято.

      У  зв"язку з такою одностайністю я маю попросити

 вас,   шановні  колеги,  під  час  обговорення  цього

 питання,  оскільки  воно  гостре, воно політичне і не

 тільки  політичне,  я  прошу всіх вас до зваженості у я 
 я                           - 28 - я 

 висловах,  до талірантності, до поваги щодо всіх кого

 ви   будете   торкатись   у   своєму  виступі  колеги

 Парламенті чи поза Парламентом. Ну, так як і належить

 депутатам Верховної Ради.

      Якщо є потреба, я думаю, що є потреба, я в кінці

 теж скористаюсь правом своїм для того, щоб виступити.

 Добре?   Тому,   якщо   ви  не  заперечуєте,  давайте

 проголосуємо за можливість виступити в кінці і Голові

 Верховної Ради. Ставлю на голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Слово для інформації про Указ Президента України

 "Про проведення опитування громадської думки з питань

 довіри   громадян  України  Президентові  України  та

 Верховній  Раді  України"  надається голові Комісії з

 питань   правової   політики   Стретовичу  Володимиру

 Миколайовичу.

 

      СТРЕТОВИЧ В.М.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!  Дорогі  радіослухачі! Сьогодні Верховна Рада

 України   розглядає   питання  про  Указ   Президента я 
 я                           - 29 - я 

 України  від  31  травня  1995  року  "Про проведення

 опитування громадської думки з питань довіри громадян

 України   Президентові   України  та  Верховній  Раді

 України".

      Перш  за  все хочу повернути вас до статті 114-6

 нині  діючої  Конституції  України,  яка зазначає, що

 "Президент   України   на   основі   і  на  виконання

 Конституції   і   законів   України   в  межах  своєї

 компетенції  видає  укази  та  розпорядження,  які  є

 обов'язковими   до  виконання".  Закономірно  виникає

 запитання:  чи  в межах своєї компетенції, чи в межах

 дотримання  Конституції видано цей Указ? Ці питання

 принагідно   повинен  розглядати  Конституційний  суд

 України,   за  його  відсутністю  в  цій  ситуації  в

 відповідності   з   вимогами  статті  97  Конституції

 Верховна  Рада  приймає  до  вивчення це питання і до

 розгляду.

      Отже,  стаття  97  гласить,  що  єдиним  органом

 законодавчої влади України є Верховна Рада України.

      Зокрема  до її виключного ввідання пункт 18 цієї

 статті  відносить  прийняття  рішень  про  проведення

 всеукраїнських референдумів.

      Стаття  114  глави  12-1  визн ачає повноваження

 Президента України і чітко зазначено, що повноваження я 
 я                           - 30 - я 

 Президента України визначаються Конституцією України.

      В  указі,  її  константуючої  частини  є остання

 посилка  крім  того, які підстави для прийняття цього

 указу  на  статтю 47 Закону України про всеукраїнські

 та місцеві референдуми.

      Зачитую.   Опитування   громадської  думки,  які

 проводяться  в  іншому  порядку  ніж  передбачено цим

 законом  або  з  питань,  щовідповідно  до  закону не

 можуть   виноситися   на  всеукораїнські  чи  місцеві

 референдуми  не  мають  статусу  дорадчого опитування

 громадян  України  і  правових  наслідків, що з нього

 випливають.

      Це  означає,  що  Президент  України  як і кожен

 громадянин  кожен  інститут,  кожна  організація  має

 право    на   соціологічне   опитквання,   опитування

 громадської думки з тим, щоб прийняття рішень.

      Але  я  хочу повідомити громадянам України, що у

 відповідності  з  Законом України про всеукраїнські і

 місцеві  референдуми  -це  опитування ніяких правових

 наслідків  не  буде,  яке  б рішення вони не виявили,

 Верховна  Рада  на нього не прореагує, тому приймаючи

 певне  рішення,  громадяни  України повинні знати, що

 таке  опитування,  як  зазначенов указі і виходить за

 межі заколнодаучого поля, а по суті це процес сьгодні я 
 я                           - 31 - я 

 неврегульований   у  нас  в  законодавстві  і  ніяких

 правових наслідків мати не буде.

      Але,   повернемося   до   суті  виданого  указу,

 зверніть  будь  ласка увагу на пункт 3 абзац 3 даного

 указу,  бюлетень  в  якому викреслини обидва варіанти

 відповіді  або  невикреслено  жодного  з  них під час

 підрахунку голосів невраховується.

      Таким   чином   посягається   це   і   є   форма

 громадського   опитування,  таким  чином  посягається

 право  на  вираження  громадської думки, тому що чи є

 громадяни, які підтримують обидві інституції і хочуть

 громадського  спокію  інші які непідтримують обидві і

 мають  право  про  це  заявити.

      Разом  з  тим  автором -ініціатором всенародного

 опитування  громадської  думки встановлюється правила

 гри,  назвемо  це  так,  і ці голоси враховуваться не

 будуть.  Тобто,  будуть  враховуваться тільки ті, які

 конкретно  визначаються  -або ви за Верховну Раду або

 за Президента.  Це одне.

      Друге.  Зверніть  увагу  на пункт 5, де мова йде

 про   створення   Комісії   з  проведення  опитування

 громадської думки. Тут зазначено, що для підготовки і

 проведення   створюється  обласні,  районні,  міські,

 районні   в   містах,  селищні,  сільські  комісії  з я 
 я                           - 32 - я 

 проведенням  опитування громадської думки.

      І   наступне.   Дільничі  комісії  з  опитування

 громадської думки. Але вибачте. Тут (..........) Якщо

 районні, міські, районні в містах, селищні -то це і є

 дільничі  комісії  з  питань громадської думки. І уже

 зовсім  ніякого юридичного сенсу немає додань додаток

 такого роду -опутування громадської думки провести по

 виборчих   округах,  по  виборах  народних  депутатів

 України.

      Але  ми  ще  тільки  рік  як  народні депутати і

 пам'ятаємо,  що  були  3  райони,  які входили в один

 виборчий   округ.  Разом  з  тим,  тут  очевидно  іде

 цілеспрямовано...   Це  коментар,  я  не  повинен  це

 робити,  але  йде,  так  би  мовити, вплив на державі

 структури,   які   будуть   безпосередньо   займатися

 організацією цього всього  всенародного опитування.

      Далі. Зверніть увагу на абзац 3 цього Указау, де

 написано  що  пану  Хандуріну подати в 5-денний строк

 пропозиції   щодо  персонального  складу  Центральної

 комісії.

      Разом  з тим, в Конституції нині діючій зазначає

 стаття  114.  5  пункт  7.  1,  що  для  забезпечення

 виконання  Конституції і Законів утворює, реорганізує

 і ліквідує  міністерство, відомство та інші  органи. я 
 я                           - 33 - я 

      Скажіть,  будь ласка, чи невиконання Конституції

 і   якогось   Закону  створюється  Комісія  з  питань

 опитування  громадської думки громадян. Відповідно ми

 не  можемо  визнати  такі дії такими, що відповідають

 Конституції.

      Разом з тим, доручається сформувати персональний

 (..........)  комісії  з опитування громадської думки

 на місцях.

      І  останнє.  9  пункт  передбачає  розпорядження

 Кабінету     Міністрів    забезпечити    фінансування

 проведення  опутування  громадської  думки за рахунок

 коштів  резервного  фонду  Кабінет  Міністрів.  Закон

 України   про   бюджетну   систему   Української  РСР

 визначає,  що  в  республіканський бюджет включається

 видатки  на  утворення  руспубліканських матеріальних

 резервів   із   резервного   фонду   Ради   Міністрів

 Української РСР, тепер Кабінету Міністрів.

      Постанова  Кабінету  Міністрів  номер  523 від 8

 липня  1993 року "Питання організації роботи Кабінету

 Міністрів"  пункт  4,  абзац  3  виділення  коштів  з

 резервного     фонду    Кабінету    Міністрів    може

 передбачатися  лише  у  разі  виникнення надзвичайних

 обставин і відсутності інших джерел фінансування.

      Я  думаю, що сьогодні тут присутнім у цьому залі я 
 я                           - 34 - я 

 самим  доведеться  вияснити  в  ході  дебатів чи є це

 надзвичайні  обставини, які намагають витрати значної

 кількості   державних   грошей  на  проведення  цього

 заходу.

      За  данними,  що  надійшли з резервного фонду, з

 Кабінету  Міністрів  цей  фонд  сьогодні  складає  10

 трильйонів   карбованців,  7,  9  трильонів  сьогодні

 підписане розпорядження про його реалізацію, 3 із них

 уже практично видані. Таким чином, в резервному фонді

 залишається  7  трильйонів  карбованців.  За  данними

 Центрвиборчкому   для   проведення  такої  акції,  як

 заплановано  що  найменьше  потрібно  3,  5  трильона

 карбованців наших платників податків.

      І   останнє,  на  чому  я  закінчу,  виходячи  з

 юридичних,  так би мовити, постулатів. У зверненні до

 народу  Президент України заявив, що ваша воля дорогі

 співвітчизникі закон і для Президента і для Верховної

 Ради.   У  тому  вигляді,  в  якому  пропонується  це

 здійснити  згідно  з Указом, така воля народу не буде

 законом  ні  для Президента, ні для Верховної Ради. Я

 ще   раз   на  цьому  наголошу,  тому  що  опитування

 громадської  думки  проведено  не  у  відповідності з

 законом   "Про  всеукраїнський  місцевий  Референдум"

 правових  наслідків  ніякі  не  створюють.  Дякую  за  я 
 я                           - 35 - я 

 увагу.

 

      ГОЛОВА.  Чи є потреба задавати запитання? Немає.

 Сідайте, будь ласка. Прошу від фракції хто хоче взяти

 слово,  подайте письмові заяви. Поступила така заява:

 "До   питання   про   Указ  Президента  України  "Про

 опитування громадської думки" я подав проект Закону і

 відповідно  до  пункту  2  статті  3.  3. 6, пункт 4,

 частина  першої  статті  34. 1 або пункт 1, частини 1

 статті   34.  2  Регламенту  та  Закону  "Про  статус

 народного  депутата" маю гарантоване право, на виступ

 відразу від співдоповідача.

      Пункт  4,  частини  1,  статті 34. 1 із тим, щоб

 наступний  виступаючі  обговорювали  і  його.  Носов.

 Цілком Регламент не правильний, будь ласка.

      Справді  розданий  проект одного документу, який

 він, про який він хоче проінформувати.

 

      НОСОВ.

 

      Дякую.

      Шановні депутати!

      Я   запропонував   на   мій   погляд   один   із

 оптимальніших  виходів  із  цієї  ситуації,  якщо  ми я 
 я                           - 36 - я 

 скажімо накладемо вето на цей Указ, виникне ситуація,

 що Президент, що вони мені не дають, мається на увазі

 парламент, не дають навіть народ попитати.

      Тому   я   запропонував   внести  в  Конституцію

 поправочку    і   дати   право   Президенту   зробити

 повноцінний референдум про питання, але не про довіру

 чи  не  довіру,  бо  ці питання про довіру, чи не про

 довіру  мають  потім не визначеність за результатами,

 ви маєте досвід Росії. Народ не з'явився, як бути, що

 будемо  далі  стукатися,  народ  з'явився  тим  і тим

 виразив  довіру,  но  з  різної більшості голосів, ви

 знаєте чим це закінчилося .

      Тому  референдум  має бути жорстоким і хтось має

 піти  і  це  в  усьому  світі  робиться,  якщо  хтось

 виносить  питання  на  референдум, народ не підтримав

 йди.

      Тому  я  пропоную в Конституцію внести поправку,

 Президент   України   має   право  призначити  Указом

 всеукраїнський  референдум  про дострокове припинення

 повноважень Верховної Ради України.

      Якщо   за  наслідками  проведеного  референдуму,

 народ  України не проголосує за дострокове припинення

 повноважень  Верховної  Ради  України, або проведений

 референдум  буде визнано таким, що не відбувся, тобто я 
 я                           - 37 - я 

 не   з'явилися.   Повноваження   Президента   України

 вважаються  достроково  припиненими  з дня офіційного

 оголошення   наслідків   проведеного  референдуму.  І

 розв'язується конфлікт, я не можу з ними працювати.

      Одночасно  внести поправку про право парламенту,

 оголошувати  референдум  зараз  у  нас  такого  права

 немає,  а  у народу є. До речі в Законі "Про державну

 владу"  чомусь  це право народу відкликати Президента

 пропонується вилучити.

      Далі.  В  Конституцію вставити правку: "Верховна

 Рада  України  може  за  своєю  ініціативою  прийняти

 рішення   не   менш  як  2/3  голосів  від  иактичної

 кількості   повноважних   депутатів  про  призначення

 всеукраїнського референдуму про дострокове припинення

 повноважень  Президента  України.  Якщо за наслідками

 референдуму,   проведеного   за   ініціативою  народу

 України,  народ  України  не проголосує за дострокове

 припинення   повноважень   Президента   Кераїни   або

 проведений  референдум  буде  визнаний  таким,  що не

 відбувся,   повноваження   Верховної   Ради   України

 вважаються   достроково  припиненими,  з  врахуванням

 положень  статті  102  Конституції". Тобто до обрання

 парламенту  нового ми діємо. "... І Президент України

 призначає  указом  дату  проведення  виборів народних я 
 я                           - 38 - я 

 депутатів  України  відповідно  до закону "Про вибори

 народних  депутатів  України". Тобто, восьморочка: ти

 оголосив,   не  підтримали  -уходь...  Це  нормальний

 політичний  вихід  із будь-якої кризи на всі майбутні

 тисячоліття.

      Крім того, Президент хотів референдуму -він його

 получив  в  самому  кваліфікованому вигляді. І я хочу

 сказати,   що  на  такий  референдум  можна  виділити

 кошти  -це  буде  дешевше,  ніж  все наступне, що нас

 чекає.  І  головне, що тут записано дуже справедливо,

 гідно  -в  нього  є  можливість відступити. А на Указ

 треба  накласти вето, тому що, згідно з Конституцією,

 він   може   утворювати  державні  органи  тільки  на

 виконання  законів  і  Конституції.  І  утворення тих

 комісій  не  передбачається  законами.  І там інші...

 багато  інших  порушень.  В  тому  числі,  і  витрата

 коштів.

      Я   прошщу   вас  сконцентруватися,  бо  бувають

 моменти,  коли це треба робити -не для себе там чи не

 для  когось, а для народу. І тут закладено так: народ

 дав  владу,  народ  забрав.  Я  за  неї  ососбисто не

 тримаюся...   Проголосують  -дуже  дякую  за  те,  що

 надавали мені здійснювати щось раніше.

      Дякую за увагу. я 
 я                           - 39 - я 

      (Оплески)

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка...  ну,  я  дивлюся, подали

 через  системи  запису....  через  Секретаріат.  Будь

 ласка,   Моісеєнко  від  фракції  комуністів.  Я  так

 розумію?

      (Шум у залі)

      Одну  хвилиночку. Ні, тільки від фракцій!

      Тоді так давайте ще порадимось, я прошу уваги. Я

 прошу, шановні депутати, будь ласка, будьте уважні.

      Я  прошу  позафракційних визначитись самостійно.

 Оскільки  в  вас немає внутріфракційної дисціпліни, і

 це  природно,  бо  ви  тому  і  є  позафракційні, але

 записалось    від   позафракційних   Кравчик   Леонід

 Макарович, Ратушний Ярослав Михайло Ярославович, Олег

 Вітович і Хмара Степан Ількович.

             (Шум у залі)

      Тому ні...

             (Шум у залі)

      Я  просив,  так,  як ми домовились, ви між собою

 домовтесь, скажете потім.

 

             (Шум у залі) я 
 я                           - 40 - я 

      Будь ласка, передасте.

      Слово має Яворівський від "Державності".

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ.     Шановний     Голово,    шановні

 законодавці, шановні наші виборці!

      Я  думаю,  що після оголошення вчорашнього Указу

 Президенту  ми  вийшли  на якусь, зовсім іншу, так би

 мовити,  реальність,  і  повинні  дуже  оперативно її

 осмислити.

      Послухавши   Стретовича,   можна  повністю  його

 підтримати  в  тому,  що наш Президент видав, можливо,

 один  з  найбезграмотніших  Указів, який тільки можна

 видати.

      (ОПЛЕСКИ)

      Указ, який, практично, не дає виходу, а заводить

 нас у тупик і у повну безвихідь.

      Але  зізнаймося собі в тому, що якоюсь мірою цей

 Указ,  я  ще  раз  скажу,  який  би  він  не був, він

 спровокований нами. Це також  правда.

      Де   ж  вихід  із  сьогоднішньої  ситуаї?  Можна

 слухати  шанованого мною Носова, який пропонує внести

 поправки  до  Конституції, я його від разу запитую, а

 де  ви  наберете  тих  самих  заповітних,  той  самий

 заповітний 301 голос в цій залі? Ви його не найдете і я 
 я                           - 41 - я 

 не  шукайте  його, і через те, виносьте це питання чи

 не  виносьте  -воно  не  пройде. І це не вихід -це ще

 одна,  так  би  мовити,  якась  дурничка, яку ми один

 одному  показуємо  для того, щоби виграти час. А часу

 ми  виграти  вже не можемо, лишилося 28 днів. Завтора

 27,  після завтра 26 і таке інше. Годинник працює. Це

 правда, це реальність.

      Де   нормальний   розумний   сьогодні  вихід  із

 ситуації?  Як  на  мене,  він  є.  І  треба відкинути

 сьогодні  всі  амбіції,  всі  якісь,  так  звані, там

 фіктивні  туманні варіанти і йти одним єдиним шляхом.

 Цей шлях що нам дає? Що я маю на увазі?

      Олександру Олександровічу! Конкретна пропозиція:

 під  час обговорення Закону про владу, який ми з вами

 внесли  сьогодні до порядку денного поставити питання

 так:  якщо  ми беремо цю конституційну угоду, коли ми

 підпишемо там єє, скажімо, 211, 205, 206, то одиноких

 депутатів  це  одна  справа, коли ми підпишемо і коли

 внесемо ці ж депутати, внесемо його у порядок денний,

 проведемо через Верховну Раду і це буде проголосовано

 більшістю   народних  депутатів,  шановний  Олександр

 Олександрович,  змушений  буде  поставити свій підпис

 під цією угодою.

      Я   хочу   не   стільки... В цій  залі  всі  все я 
 я                           - 42 - я 

 розуміють, щоб нас ще й зрозуміли люди, чого вони там

 чубляться,  за  що  вони чубляться? В державі злидні,

 все  розвалюється, а вони ще за державу. Аку державу?

 Та   скоро   за   цю  державу,  по  моему,  суд  буде

 присуджувати, щоб хтось владу, суд буде присуджувати,

 щоб  взяв  владу, а він на касацію буде подавати, щоб

 не   брати    тільки  цю  владу.  Про  яку  владу  ми

 сьогодні?  Чому  ми  чубимося? Що це нам дає, яку дає

 можливість? У проекті нашої цієї конституційної угоди

 є  дві  прекрасні  позиції.  Категорично на період до

 прийняття  Конституції  а ні Президент не може робити

 жодного  різкого рухе в бік Верховної Ради, а ні ми з

 вами    немаємо   права   побити   якихо   рухів   чи

 провокаційних,   чи   ще   якихось  в  його  бік.  Ми

 забезпечуємо  стабільність України на рік. За цей час

 нам  потрібно прийти згоди до Конституції і виносити,

 можливо,  на  всенародний  Референтум Конституцію. Це

 той  варіант,  який  сьогодні  нам  може  розв'язати,

 розв'язати   руки,  тому  що  сьогодні  у  мене  таке

 враження,   що  Президент  якоюсь  мірою  навіть  нас

 провакує.  І дехто сьогодні тут з таких гарячих колег

 накласти вето.

      Та  тільки цього і чекають, щоб ми наклали вето,

 скажуть,  бачите,  за  крісло  вчепилися  і тремтять, я 
 я                           - 43 - я 

 бояться  цього  референдуму. І йти на референдум, хто

 тут   з  розумних  людей  може  гарантувати  чим  цей

 референдум закінчиться і що він нам дасть.

      Через  те,  я вважаю, що такий варіант вже є, ми

 до  нього  практично  вже  підійшли.  Треба  виносити

 конституційну  угоду,  приймати  її  Верховною, ми її

 сформуємо  більшістю Верховній Ради і можемо сказати,

 що ця більшість є. Вона бере за себе відповідальність

 за реформаторські закони, які нам потрібно приймати у

 Верховній  Раді,  через  те,  я  закликаю, одне єдине

 вікно, яке я бачу і двері, через які можемо нормально

 вийти з цієї ситуації. До цих дверей я вас і кличу.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Від "Державності" продовжує Мовчан Павло

 Михайлович.

 

      МОВЧАН П.М.

 

      Шановні      колеги,      шановний     Олександр

 Олександрович,  на  превеликий  жаль,  якщо  б  ми на

 самому    початку   погодилися   віддати   Президенту

 формувати  виконавчу  владу і Кабінет Міністрів, якби

 на самому початку ми відкинулись від тих сюжетів, які я 
 я                           - 44 - я 

 нам сюди занесли до залу, де ми чубилися. А насправді

 сприяли   одному   хаосу  і  безладу  в  державі,  то

 зрозуміла  річ,  що  сьогодні  ми говорили зовсім про

 інше.  І  шість  місяців фактично нашої енергії, було

 пущено в свисток.

      Закон про владу. Ми створили у суспільстві думку

 про те, що це є найважливішою проблемою.

      Я просто сам себе питаю, чому так сталося і кому

 бракувало  яких  повноважень  і  чому ми вчасно ми не

 реагували?  Я  думаю,  що нам залишається один спосіб

 сьогодні.  Або  дійсно  порозумітися  з Президентом і

 дати  ті  повноваження,  яких  він  прагнув і щоб там

 сидіди   люди,   яких   він  хоче,  в  Уряді  і  вони

 відповідали  за  все, що відбувається, а не списували

 на  нас  і коли після року, фактично року перебування

 на  високій  посаді  першої особи рорзпалювати те, що

 небажено,  створювати  колізії,  які  вкрайне  просто

 небезпечні  для  України,  тому що це нестабілізуючий

 фактор,  той  хто  підсовував  цей документ, цей указ

 Президенту,  той хто радив йому робити це опитування,

 він   не   запитував,   а  чим  це  закінчиться,  чим

 закінчиться,  коли  скажуть  ні  Президенту,  це  теж

 можливо,  коли  скажуть  ні  Верховній  Раді і це теж

 можливо,  а  коли скажуть ніі тому і тому. Які можуть я 
 я                           - 45 - я 

 бути   наслідки,   передовсім   треба   було   давати

 відповідь, якщо це спосіб боротьби з Верховною Радою,

 тобто, з законодавчим органом, то це тупіковий шлях.

      І   я  категорично  проти  і  я  особисто,  коли

 виступав і підтримуючи всі його реформистські наміри,

 всі  необхідні  дії,  сьогодні дії, які потрібні були

 підтверджені конкретикою йогосправи, підтримую його і

 буду підтримувати Президента, тому що вкрай необхідно

 це зробити для України. Аби ми вижили. Але необхідно,

 щорб  ми  сьогодні  знайшли одну єдину форму, формулу

 приємливу, ми запропонуємо, як відповідно до закону і

 як  законордавчий  орган  вийти на референдум з одним

 питанням у відповідь Президенту, це наш хід, вийти із

 Конституцією.  І я буду агітувати, щоб ви підтримали,

 Конституція є у нас варінат, є Конституційна комісія,

 є  напрацьований  матеріал  і  нема чого опитувати, в

 Конституцію  дамо  всі повноваження, які необхідні, а

 не  тимчасові,  довнготривалі, для того, щоб уникнути

 того  стабілізуючого  моменту який може обернутися 28

 червня зараз,що робити, питає Іван.

      Зараз нам треба робити одне.

      Перше.  Я  вважаю,  треба  порозумітися, якщо це

 потрібно  Президенту  і  його  команді,  а якщо це не

 потрібно цей закон то ми уже робили жести в бік його, я 
 я                           - 46 - я 

 будь  ласка  беріть,  я  думаю, що  ми  можемо ще раз

 підтвердити,  що  ми  можемо  дати ці повноваження. І

 одночасно  відповідно  до  Закону "Про Референдум" ми

 виносимо  Конституцію  на  Референдум, де всі питання

 проговорені і де народ не буде марнувати а ні коштів,

 а ні енергії. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу...  теж  "Державність",  у вас

 залишилося   півтори  хвилини,  прошу.  Прошу  Мулява

 Володимир Савович, я прошу всіх до уваги. Прошу.

 

      МУЛЯВА  В. С. Михайловський виборчий округ номер

 197.

      Я хочу сказати вам колеги, що дуже часто звучить

 фраза "сильна влада". І Президент у своєму зверненні,

 заяві  теж  "сильна влада". Але чомусь кожний вважає,

 що  "сильна  влада"  це  тільки  та гілка, за яку він

 відповідає, яку він очолює.

      Я   думаю  так,  що  і  Президент  повинен  бути

 зацікавленим  у  сильній  Верховній  Раді, а Верховна

 Рада,   якщо   вона   видає   закони,   повинна  бути

 зацікавлена  у  сильній  виконавчій владі. І так само

 обидві   гілки  мають,  якщо  вони  справді  влада  і

 державна  влада,  зацікавлені в сильній судовій владі я 
 я                           - 47 - я 

 аби  нікому  не заманулося використовувати позвоночне

 право.

      Але  те,  що Президент поставив тільки одне: або

 довіряють   Президентові,   або  довіряють  Верховній

 Раді   -Я  хочу  сказати:  постановка  питання  зразу

 конфронтанційна  і зразу все протиставляє. А в нас же

 маса  людей.  Ми  провели  уже  за  вечір  і за ранок

 опутування певне, в нас є маса людей, які хочуть, щоб

 обидві гілки влади працювало, а не чубалося.

      Я  хочу  сказати,  що за умов політичних, в яких

 знаходиться  сьогодні  Україна,  ставити  питання про

 опитування   є   шкідливо,   небезпечно,   в  певному

 розумінні і змочинно.

      Тому  я  думаю  так. Мій час завершується. Що ми

 повинні  продовжити  процедуру  підписання  Угоди  із

 Президентом і поставити його в умови -ось ми даєм те,

 що  ти  хотів,  а  якщо  цього  не  буде,  то  є інші

 варіанти, які тут пропонувалися, більш категоричні. І

 це  покаже всьому народові хто є хто і ще цей період,

 коли буде діяти Угода, підписана, нам справді, як тут

 правильно    казав   Павло   Мовчан-треба   форсувати

 прийняття   Конституції,   яка   може  дати  справжні

 гарантії  і справжнє правове поле для діяльності всіх

 гілок влади.  Дякую за увагу. я 
 я                           - 48 - я 

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам  і  прошу всіх дотримуватися

 регламенту.  Спокійніше, будь ласка.

      Ратушний  від позафракційних. Маючи на увазі, що

 для всіх  позафракційних  теж термін.

 

      РАТУШНИЙ.

      Шановні  виборці!  Шановні  народні  депутати! Я

 перед  тим, як вложиться в цей свій виступ, я виносив

 пропозицію  і вважаю, що ми можем до неї повернутися.

 Дане   питання   стосується   не   тільки  фракцій  і

 депутатських  груп.  Дане  питання стосується кожного

 окремого  депутата.  Якщо  би  ми  по списку виділили

 півгодини   для   того,  щоб  змогли  висловитися  як

 найбільше  депутатів,  то  не  було би таких комічних

 ситуацій,  як  зараз  сталося  з  депутатською групою

 "Державність"  і  знаю,  будуть  складатися  з іншими

 фракціями   і   групами.   Тому  що  навіть  в  самих

 депутатських  групах і фракціях різне бачення на дану

 ситуацію  і різні пропозиції  виходу з неї.

      Тепер   стосовно  того,  від  кого  я  виступаю.

 Виступаючи  як  позафракційний,  я  виступаю  як член

 конгресу   Українських   націоналістів.   Вважаю,  що

 ситуація  склалася  не вчора, після заяви Президента, я 
 я                           - 49 - я 

 ситуація  склалася не після невдалої спроби підписати

 Конституційну  угоду, ситуація склалася майже півроку

 тому, коли це питання появилося у Верховній Раді.

      Ситуація   полягала   в   тому   і  цих  півроку

 підтвердили, що власне може й завдання стояло, не для

 досягнення  якогось  компромісу,  а підкинуто якимись

 певними третіми безвідповідальними силами, або силами

 відповідальними за центром, які знаходяться за межами

 України  мета  основна  полягала  в тому, щоб посіяти

 дестабілізацію українську державу.

      І  в  принципі  та  мета  досягається,  ми маємо

 приклад   Білорусії  і  сидячи  багато,  сидять  тут,

 Верховній Раді України напевно хочуть розвивати події

 по Білоруському варіанті.

      Але  я думаю їхні розрахунки будуть перекреслені

 також,  що  робити в тій ситуації, ховатися, чіпатися

 за  свої  дрібнопартійні  за  свої мандати показувати

 народу, що ми тримаємося, не для реформування влади в

 Україні,  а  в  принципі  народ має право і інші сили

 заявити,    що    депутати    тут   проявляють   свої

 вузькокорпоративні   інтереси   і   бояться   йти  на

 опитування.

      Є   така  постановка  питання.......  опитування

 призведе  до  того,  що  воно є, я не піднімаю навіть я 
 я                           - 50 - я 

 питання правового -це говорила комісія, опитування ні

 до   кого,  ні  до  чого  не  зобов'язує,  опитування

 приводить  до того, що генерал-губернатори виводяться

 з-під конфліктної ситуації і опитування призводить до

 того,  що  в Донецьку буде одне опитування, а в Криму

 друге  і  посіїться фактор дестабілізації, який вихід

 ситуації,   щоб  вийте  з  неї  гідно,  перевести  не

 ховатися   за  вето,  а  перевести  площину  правову,

 заявити  чітко  і відверто. Референдум. Не чіпляти до

 нього  всякі  інші питання, як хтось дестабілізаторів

 хоче   чіпляти,  якісь  ідеологічні  символіку  мовні

 питання,   референдум  з  одним  загальнонаціональним

 питанням.

      Питання  про  довіру тій чи іншій гілці влади, п

 ісля  того всякі регіональні опитування про... будуть

 не  законні,  я вважаю, це позиція не моя, це позиція

 Конгресу українських націоналістів, я вважаю, щоб тут

 друга  позиція,  полягає в тому, що цей парламент, ця

 Верховна Рада повинна упередити варіант, що неможливо

 буде вибрати в Україні законодавчу владу загалом. Для

 того цей парламент повинен навіть боротися не за свої

 інтереси,  а  за  можливість  створення  законодавчої

 гілки  влади  України  в  перспективі. Для того треба

 зняти  ту  хитру.... 50%, які (як ми знаєм з досвіду) я 
 я                           - 51 - я 

 не   уможливлюють   вибирання  парламенту  в  Україні

 загалом.  Або  внести  зміни  до  діючого  Закону про

 вибори,   або,  власне,  прийнятий  новий  закон  про

 вибори,  який  дасть можливість обиранню якщо не нас,

 то взагалі існуванню парламенту в Україні загалом.

      І   насамкінець,   підводячи  підсумки  до  того

 виступу,  я  скажу,  що  наша позиція полягає в тому:

 якщо  дистабілізатори,  які  ховаються  і  в оточенні

 Президента,  які  ховаються  і  тут, у Верховній Раді

 Україні, вирішили грати карту доктрини дестабілізації

 до  кінця і вести Україну знову у московське ярмо -ми

 як   українські  націоналісти  готові  захищати  свою

 незалежність  в будь-який спосіб, не дивлячись навіть

 на  то,  якщо  це  не зовсім буде відповідати чинному

 законодавству.

      Дякую за увагу.

      (Шум у залі, пожвавлення)

 

      ГОЛОВА. Степенко. Від позафракційних іще... Одну

 хвилиночку!  Хмара,  прошу.  Ну,  зробимо  виключення

 таке   - все-таки   перший  Президент  у  нас  один  і

 постільки питання стоїть про стосунки між Президентом

 і Верховною Радою, певною мірою, то ми їм окремо дамо

 слово. Нема заперечень? Прошу. я 
 я                           - 52 - я 

 

      ХМАРА С.І., 261 виборчий округ.

      Шановні народні депутати!

      Українська консервативна республіканска партія з

 самого  початку твердо була переконана, що так званий

 Закон   про   владу.........,  кинутий  півроку  тому

 Верховній   Раді   -це   цілеспрямована   провокація.

 Насамперед, на дистабілізацію становища в Україні, на

 підрив     демократичного     процесу,     знецінення

 законодавчої  влади.  Ми  вважаємо,  що за тим стоять

 сили, імперські сили за межами України.

     Зрозуміло,  що це сценарій розроблений для всього

 СНГ,  для  всіх  постсовєтськифх держав. Тому що саме

 волевиявлення  народу,  яке проводиться в нормальному

 руслі  через  парламенти  і зміцнення цих парламентів

 все-таки  є  найбільший стабілізатор і імунітет проти

 повернення   в   імперію.   І   більруський   варіант

 підтверджує  те, що саме легше ставити на диктаторів,

 а  за  тими  диктаторами  є  сили, які диктують цьому

 диктатору   чужу  волю.  І  цей  варіант  намагаються

 нав'язати  Україні.

      Я   глибоко  впевнений,  що  ні  Референдум,  ні

 опитування  не  дадуть  об'єктивних  результатів,  бо

 історий  досвід  вчить, що в період розрухи, в період я 
 я                           - 53 - я 

 виеликих  злиднів  народ  не  завжди  робить розумний

 вибір.   І  ми  маємо  приклад  дуже  яскравий  цього

 століття:  в  1933  році  Гітлер  прийшов  легітивним

 конституційним  шляхом до влади. Чому? Ви знаєте, яка

 була розруха в Німеччині.

      Тому      наша      Українська     консервативна

 республіканська   артія   виступає   проти  будь-яких

 референдумів і опитувань зараз.

      Але  Верховна  Рада,  яка  несе відповідальність

 все-таки  за  долю України, повинна зробити все, щоби

 дати   оцінку   правову  оцим  помилковим,  делікатно

 кажучи, рішенням нашого Президента.

      І  я  вважаю,  що потрібно все-таки зробити все,

 щоб  аставити,  щоб заставити, щоб Президент формував

 Уряд.

      Ви  розумієте, посилання на те, що Верховна Рада

 заважає,  в  своїй  заяві Президент каже, що Верховна

 Рада   заважає   творити   Уряд,   делікатно  кажучи,

 лукавство.  Адже  два  місяці,  як  вже минуло з того

 часу,   коли  ми  послали  наш  недієздатний  Уряд  у

 відставку,  на  який  не  раз  і Президент нарікав, і

 Президент  і  досі  навіть  не  виніс на затвердження

 Верховної   Ради   кад=ндидатуру  прем'єра.  Хоча  на

 зустрічі  з  народними  депутатами  ми  підходили  до я 
 я                           - 54 - я 

 нього,  і він пообіцяв (це було зва місяці тому), він

 пообіцяв,  що  в  найближчі  дні  винесе  кандитатуру

 прем'єр-міністра.  Але  якісь сили спрацювали, що він

 цього не зробив.

      І   за   Конституцією  він  має  право  фактично

 формувати  Уряд  самочинно,  крім  шести посадових...

 семи,  зачить,  міністерських  посад,  які він мусить

 виносити  на  затвердження.  Але  все  одно  це  його

 кандидатури.

      Ми  знаємо,  що  ми  можемо вийти з того тупіка,

 якщо  все-таки  Верховна  Рада  зараз  запрацює більш

 ефективно.   Якщо  ми  найближчим  часом  винесем  на

 обговорення  і приймемо Закон "Про Кабінет Міністрів"

 де    були    б    визначені   права,   обов'язки   і

 відповідальність членів Кабінету Міністрів.

      Друге.   Ми  повинні  відвести  окреме  пленарне

 засідання  присвячене  питанню  боргів  внутрішніх  і

 зовнішніх.  Їх  механізм,  як  вони  утворилися,  яка

 перспектива  на  дальше.  Адже  то,  що  заплановано,

 скажімо,  в програмі, економічній програмі Президента

 збільшити,  наприклад,  долю  імпорту  енергоносіїв в

 Україну  з  51 відсотка до 54 відсотків -це вже пряма

 загроза   національній   безпеці   держави.  Досі  не

 визначено  структурної  перебудови. І чи не парадокс, я 
 я                           - 55 - я 

 коли  наше машинобудування практично гине, наша легка

 промисловість  гине.  І  в  той  час  підкормлюються,

 дотуючись   ті  структури,  які  працюють  в  системі

 міністерства  промисловості  -це насамперед хімія, ті

 гіганти,  які  нам  набудував  ще Арманд Хаммер, коли

 навіть  африканці  не  хотіли  їх  приймати  на  свою

 територію.   Вони   нині   виробляють   нерентабельну

 продукцію  по  демпінговим  цінам  продають за кордон

 через  комерційні  структури  і гроші не вертаються в

 країну. І таким чином борг буде збільшуватись, а наша

 економіка  буде  гинути.  Ми повинні найближчим часом

 теж  прийняти Закон про декларування доходів і майна,

 без   чого  не  можна  боротись  проти  організованої

 злочинності і корупції. Якщо ми підемо шляхом цим, то

 я  думаю, люди зрозуміють і не зроблять помилки, хоча

 якщо   28   червня   все-таки   буде  проведений  цей

 плебісцит,  хоча  це  не  правильно  в  корені,  то я

 розумію,  що  тут запланована фальсифікація. Не можна

 підготовити  за  такий  короткий термін, але очевидно

 бюлетені вже заготовлені в мішках. Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВА.  Прошу,  слово  надається  Чорноволу від

 фракції Рух.

 я                           - 56 - я 

      ЧОРНОВІЛ В.М.

 

      Шановні   народні  депутати,  шановні  громадяни

 України!

      Ми  якось,  здається,  не  в той бік сплановуємо

 нашу  дискусію  сьогоднішню.  Я не вважаю добрим Указ

 Президента   про  проведення  цього  консультативного

 референдуму  чи опитування. Там формальні моменти вже

 називалися.  Потім,  мене цікавить питання, а якій це

 Верховній  Раді недовіру буде висловлено, якщо це так

 станеться?  Чи  є  в  нас  єдина Верховна Рада і кому

 недовіра  ця має бути? Адже, 212 має бути. Адже в нас

 немає  сформованої  більшості у Верховній Раді. Адже,

 219  депутатів  Верховної  Ради  підтримали Закон про

 владу,  а  226  постанову  про закон про владу. А 212

 депутатів  Верховної  Ради висловились за прийняття в

 цілому  закону про владу. Мене здивувала фраза одного

 із  виступаючих,  який  назвав  провокацією закон про

 владу.   В  такому  разі,  він  повинен  був  назвати

 провокацію   декларацію   про  державний  суверенітет

 України у виробленні якої він брав активну участь.

      Питання   розподілу   виконавчої,   законодавчої

 судової  влади  закладено  в Декларації про державний

 суверенітет   є  -це  основої  Конституції  більшістю я 
 я                           - 57 - я 

 держав  світу,  крім  держав  з тоталетарним режимом,

 яким   де-юро,  ми  ще  далі  продовжуємо  залишатися

 державою    з    тоталетарним    законодавством,    з

 тоталетарними залишками у Конституції України.

      Я  прокоментую  далі  нашу  заяву,  а зараз хочу

 заяву   Народного  Руху  України  зачитати,  сьогодні

 схвалену  у  фракції Народного Руху України про кризу

 влади в Україні.

      31   травня  1995  року  недочикавшись  розгляду

 Верховною  Радою  України  питання  про Конституційну

 угоду   між   Верховною   Радою  і  Президентом,  про

 тимчасові  до  прийняття  нової  Конституції принципи

 розподілу  влади  в державі, Президент України Леонід

 Кучма  призначив  на  28 червня всенародне опитування

 про довіру йому та Верховній Раді.

      Неважко    вирахувати    мотиви,    які   рухали

 Президентом,    зокрема   навмисно   майже   піврічне

 затягування у парламенті вирішення питання про владу,

 непослідовної   частини   депутатів   центристів , які

 проголосувавши за закон про державну владу та місцеве

 самоврядування в Україні не зробили рішучихкроків для

 введення його в дію.

      І  все  ж Народний Рух України вважає, що не всі

 можливості  для  подалання  кризи  влади в Україні ще я 
 я                           - 58 - я 

 використано,    і   що   плебесцид   його   можливими

 негативними наслідками не є неминучим.

      Наслідками   плебесциду,   правові  основи,  які

 неврегульовані  законодавством  може  стати відставка

 Президента  чи  достроковий  розпуск  Верховної Ради,

 більшість  депутатів  якої  двічі під час голосування

 закону  про  державну  владу  та  змін до Конституції

 підтрмала   принциа  розподілу  влади  на  виконавчу,

 законодавчу  та  судову та висловилася за прискорення

 нової Конституції Україняи,

      Втягування  України  и  новий виборчий процес до

 прийняття   Конституції   та  виборчого  закону  може

 спричиниіти хаусі безвладдя в  державі.

      Вихід  ізстановища,  що  склалося  Народний  Рух

 України баче у подальшому

      Перше.   Негайна   заміна  комуно-соціалістичної

 керівництва,   що   до  кінця  стоїть  за  збереження

 радянської  системи влади... конституційного договору

 Верховної Ради з Президентом про розподіл повноважень

 між гілками влади.

      Третє.   Встановлення   стислих   термінів   для

 завершення  роботи  над  новою  Конституцією країни з

 метою  прийняття її  до кінця  1995 року.

      Четверте.  Створення (..........) Конституційної я 
 я                           - 59 - я 

 асамблеї  з  легітивний  представників  народу, перед

 усім  з  числа  тих  депутатів  Верховної  Ради,  які

 підтримують  передбачений  Декларацією  про державний

 суверенітет   України,   чіткий   розподіл  влади  на

 законодавчу, виконавчу і судову.

      І   п'яте.   Після   прийняття  Верховною  Радою

 Конституційного  договору  запропонувати Президентові

 скасувати  Указ  про проведення плебісциту.

      Тепер декілька коментарів. Ми самі винні в тому,

 що сталося. І не треба перекладати з одного на іншого

 свою  власну  вину.  Закон  "Про  владу  "  міг  бути

 прийнятий,  нормальний  Закон. Це вже наш Закон, а не

 Президентський.  Ми  над ним працювали півроку. Там і

 Президентські  пропозиції,  дуже  мало що залишилось,

 крім  самої  суті  розподілу  влади  на  законодавчу,

 виконавчу і судову. Але є у нас одна фракція, яка має

 чітку  дисципліну,  на відміну від депутатських груп.

 Тут  говорили,  що  група  3  позиції  має. Має чітку

 дисципліну  і має єдину  позицію.

      Ця  позиція  полягає  в тому -зберегти радянську

 владу,  яка  втручається  і все і робить все, що вона

 захоче. Раз.

      Відновити Радянський Союз. Два.

      Ліквідувати  президентську  гілку влади взагалі. я 
 я                           - 60 - я 

 Таке було рішення...

      (Оплески)

      ...таке   було   рішення  Центрального  комітету

 Компартії  України,  яка  сьогодні  добивається свого

 відновлення,  свого  статусу  як частини КПСС. І хоче

 вважати   себе  спадкоємницею  колишньої  КПСС.  Тому

 смішно, коли вони в цьому залі лицемірно говорять про

 демократію.  Демократію  голодоморів і концтаборів ми

 вже з вами проходили. Я вважаю, що якщо ми вийдемо на

 Конституційну   угоду,   на   домовленість  більшості

 депутатів  і  під  цю Конституційну угоду підтримають

 більшість  депутатів  Верховної  Ради  -всі  проблеми

 будуть  зняті.  І знятий буде цей нікому не потрібний

 блебісцит.

      Що  ж  торкається Конституційного суду, про який

 тут  говорили,  то смішно говорити про Конституційний

 суд,  не  маючи  Конституції.  Ми маємо сьогодні щось

 таке   пошматоване,   розумієте,  не  стиковане,  яке

 називається...  називалося  Конституцією  УРСР, зараз

 називається Конституцією України. Так само ні про які

 плибісциди  чи  якісь  інші  різкі  рухи ми не можемо

 говорити  до  того  часу поки не буде прийнятий новий

 виборчий  Закон. Ні якісь там поправочки до виборчого

 закону, а саме новий виборчий Закон. я 
 я                           - 61 - я 

      І   ще   раз  повторюю,  що  можливо  це  навіть

 відволікаючий  фактор  оце,  що зараз відбувається. 8

 числа  у  Сочі,  8  червня  в  Сочі  буде надзвичайно

 важлива  зустріч, на якій з нас будуть видушувати і з

 нашого  Президента  визнання  тих актів, які підписав

 попередній   Президент  у  Ялті  і  Масандрі.  І  нам

 відомо...  ось заяви російських урядових осіб про те,

 що  вони  не  поступляться,  про  те,  що вони будуть

 вимагать саме цього. Тобто будуть фактично ліквідації

 суверенітету  України. Давайте краще займемся  Кримом

 і   цими   проблемами   і   як   найшвидше   приймемо

 конституційну угоду.

      Зилишок  часу  я  залишаю для представника нашої

 фракції Михайла Косіва. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Михайло  Васильйович,  будете говорити,

 прошу.  У  вас  майже три хвилини часу. Всіх попрошу,

 шановні  депутати,  не підказуйте стосовно Регламенту

 виступаючому,  він знає, що на фракцію відводиться 10

 хвилин, будь ласка.

 

      КОСІВ М.В.

 

      Оскільки  в  мене залишилося мало часу, я тільки я 
 я                           - 62 - я 

 конкретні  пропозиції.  наша  фракція  вважає,  що ми

 даремно  зосереджуємо  свою  увагу на питаннях, які є

 тимчасовими    питаннями.   Основне   питання,   хочу

 повторити  ще думку нашої фракції полягає у тому, щоб

 обов'язково  у  цьому році і як мога скоріше вийти на

 прийняття Конституції. Це ми зрештою прийняли разом з

 вами, тут у цьому залі, що єдиний Референдум, який ми

 запропонуємо народові, як раз і буде полягати у тому,

 що ми дамо його розгляд новий проект Конституції.

      Я  хотів  би  сказати про  те, що тут дуже часто

 лунають слова про порушення існуючої Конституції. Але

 чомусь  наші  опоненти  зовсім  не зважають на те, що

 коли  порушується  Конституція  в  найосновнішому,  у

 тому,  що  Україна  є  незалежною державою, коли вони

 збирають  підписи  на  ліквідацію  цієї держави, коли

 вони  збирають підписи на відновлення Союзу, які є по

 суті  не тільки ліквідацією держави, але й смертю для

 української  нації,  для української культури. То про

 порушення Конституції ніхто нічого не говорить.

      Якщо  йдеться про порушення Конституції, якихось

 інших процедурних питань,здіймайться галас.

      Я   зате,   щоб   Конституцію  дотримували,  але

 дотримували повністю і найосновніші її сутті.

      Я  думаю,  що  погодитися  на накладення вето на я 
 я                           - 63 - я 

 Указ  Президента  і  вийти  на  той  референдум, який

 пропонує  Носов.  Це  не раціонально, ну по-перше, що

 для  цього потрібно дві третіх голосів.

      По-друге.  У  нас  крім Конституції є ще і Закон

 "Про  владу",  який  ми  прийняли тут і який потребує

 свого  логічного  продовження  і завершення, адже наш

 Закон   "ПРо   владу"  потребує  і  внесення  змін  в

 Конституцію,  якщо  ми  залишимо все в такому стані в

 якому  воно є сьогодні, то виходити у такому хаосі на

 референдум буде просто-напросто не доцільно, так само

 недоцільно  буде  в цьому правовому хаосі виходити на

 утворення Конституційного Суду.

      Отже  єдиний  вихід, який бачить наша фракція чи

 поставити   питання   про   Конституційну   угоду   з

 Президентом.

      Цей законопроект, цей Закон буде мати тимчасовий

 характер,  ще  раз повторюю на кілька місяців ми його

 приймаємо,  а далі виходимо на Конституцію і очевидно

 відповідно  до  нової  Конституції і до нового закону

 "Про   вибори"  ми  виходимо  також  на  нові  вибори

 Верховної Ради. Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Дякую і вам,.

      Давайте  порадимось  таким  чином,  ми  працюємо я 
 я                           - 64 - я 

 півтори години.

               (Шум у залі)

       Одну звилину, заспокойтесь. .

      Ще  півгодини, так я к у нас є практика ранкових

 засідань,  ми  обговорюємо  питання,  потім підгодини

 перерви, і продовжуємо далі.

      Домовились,  так?  Ще  раз  нагадую всім, що йде

 пряма  трансляція,  і вона буде повторена у телеефірі

 повністю.

 

      Від  МДГ має слово Самохваленко.

 

      САМОХВАЛЕНКО.

 

      Уважаемые  коллеги,  межрегиональная депутатская

 группа  насчитывает 33 депутата. Это промышленники, в

 основном угольной промышленности, энергетики, юристы,

 бизнесмены. У нас нет больших политиков, у нас просто

 есть  депутаты,  которые  мучительно  ищут  выход  из

 создавшейся   ситуации,   в  которой  оказалось  наше

 государство.

      Приоритеты  нашей  группы  -это  право  и закон.

 Исходя  из  этого, мы рассматривали ситуацию, которая

 сложилась  в  связи  с  выходом  Указа  Президента  о я 
 я                           - 65 - я 

 проведении опроса. Были разные мнения, но наша группа

 приняля  решение,  что  нужно  наложить  вето на Указ

 Президента.

      Было мнение также о том, чтобы продолжить работу

 над конституционным соглашением.

      Я  позволю себе выразить личное мнение в связи с

 тем,  что  я  неоднократно  выражал  его,  и  оно  не

 вызывало никаких противоречий.

      Мы  сегодня  говорим  о  том,  что  у  нас  есть

 Конституция,  мы все свои вопросы и проблемы сводим к

 действию Конституции. Ну, я задаю элементарный вопрос

 и  вам  и  нашим  избирателям:  сегодня у нас в нашей

 Конституции   записано,   что   у   нас  общенародное

 государство,  скажите, пожалуйста, какой у нас с вами

 строй?   В   нашей  Конституции  провозглашены  права

 гражданина,  человека  на  труд,  на отдых, на личное

 достоинство.  Тогда  обкясните,  почему сегодня у нас

 при   нашей  Конституции  армия  безработных,  разгул

 преступности?  Сегодня  Верховный Совет, работая год,

 имея  в  своем  подчинении восемь министров, в первую

 очередь  силовых структур, которые обязаны обеспечить

 порядок.   Это   Генеральный  прокурор,  это  министр

 Внутренних   дел,   жто   председатель   Комитета  по

 госбезопасности.  Почему  такая  ситуация? Потому что я 
 я                           - 66 - я 

 сегодня  издано  много  законо,  которые противоречат

 Конституции и не действуют.

      Значит,   какой  выход?  Нужно  менять  механизм

 взаимодествия   Коституции   и  законов.  Мы  сегодня

 оказались   в  очень  сложной  ситуации,  когда  наши

 избиратели    поставлены    на    грань   физического

 выживания -это все по этим же причинам. Какой сегодня

 можна  найти  выход  из  этого  наиболее легитичный и

 приемлемый?  Думается  все-таки в любой ситуации если

 будет   опрос   общественного  мнения,  то  это  буде

 катастрофа  для  государства.  Здесь  не  может  быть

 выигравших.   Может   сложиться  так,  что  не  будет

 выражено доверие ни Верховному Совету, ни Президенту.

 Я  задаю  вопрос,  а  что  дальше? Поэтому було также

 предложение  нашей  группы о том, чтобы до проведения

 опроса,  если  он  такой  все-таки  состоится, внести

 изменения  в Закон о выборах, чтобы осенью эти выборы

 состоялись. То есть гарантию нашим избирателям о том,

 что   все-таки   государство  буде  двигаться  в  том

 направлении, в котором хочет народ.

      Мы   должны   сегодня   продолжить   работу  над

 Конституционным    соглашением.    Было   предложение

 товарища  Семиноженко  вынести  его  на повестку дня,

 проголосовать   его,   если  оно  проходит,  провести я 
 я                           - 67 - я 

 переговоры   с   Президентом   по   дальнейших  путях

 взаимодействия и все-таки не допустить этого опроса.

      Я  думаю,  что  мои  коллеги, которые имеют иное

 мнение,  сегодня  сегодня  тоже выскажутся здесь, еще

 два  человека  после  меня  и,  значит,  свое  мнение

 скажут.

      Спасибо  за внимание.

 

      ГОЛОВА. Продовжить Самофалова Болдирєв.

      Так записано.

 

      БОЛДИРЄВ Ю.О.

 

      Уважаемые  коллеги!  Я  уже  дважды  сегодня  на

 фракции   и   на   совете   фракций  высказывал  свое

 предложение   и  оба  раза,  к  сожалению,  не  нашел

 поддержки.

      Желая быть честным перед вами, я хочу предложить

 свой  вариант  дальнейших  действий  всему  залу. Мне

 кажется,   что   в   наших   дебатах   теряем  как-бы

 тактическую  сторону  этого вопроса, мы забываем, что

 кроме  необходимости  выполнения правовых норм, кроме

 необходимости  выграть,  как-бы,  процесс  в целом мы

 должны  выиграть  его  и  сегодня.  Мы должны сделать я 
 я                           - 68 - я 

 такие   шаги,   которые   бы   обеспечили   поддержку

 избирателей.  Чего  хотят  избиратели?  Избиратели не

 хотят  наших  интриг,  которые  здесь с таким папосом

 предлагаются   некоторыми  представителями  уважаемых

 мною   национально-политических   партий,  избиратели

 хотят  честных и ясных ходов. А это значит, Президент

 говорит,  чт  мы,  парламент, не отвечаем требованиям

 времени.  Президент хочет спросить у народа, хочет ли

 народ  такой  парламент.  Давайте сделаем опережающий

 ход.

      Первое.  Конечно  же  наложим  вето  на  тот  не

 приличный  Указ,  который  подписал  наш Президент. Я

 имею  ввиду  пункт  о  том,  что  не  учитываются при

 подсчете  голосов  бюлетени  нет-нет  и да-да. На мой

 взгляд  просто  неприлично.  Затем  следующий ход. Мы

 обьявляем  досрочные  парламентские  выборы, при этом

 корректируем  выборный закон, делаем его таким, чтобы

 все  450  депутатов  были избраны в один день, в один

 тур и избраны обязательно, независимости от того, как

 и кто будет блокировать выборы.

      И  наконец  третий  шаг. Мы должны для этого еще

 подкорректировать  один закон, Закон о референдуме. И

 провести  в  этот  же день, то есть, своей волей, без

 зборов    подписей,    прокорректировав    закон    о я 
 я                           - 69 - я 

 референдуме,   провести  в  этот  же  день  выборы  в

 Верховный  Совет,  референдум  о  доверии Президенту.

 Таким   образом,   мы  снимеме  все  стоящие  сегодня

 вопросы.   Прежде  всего,  будет  парламент  в  нашей

 стране,  не  будет  такого  момента,  когда  не будет

 парламента. Парламент будет! Может быть, это будем не

 мы,  а  может  быть, и мы... Увидим... И, кроме того,

 Президент  будет  знать,  чью волю он выполняет -волю

 абсолютного   большинства   или   относительного,  но

 большинства  избирателей.  Или  волю своего аппарата,

 который,  на  мой  взгляд,  оторвался  от ситуации не

 менее  (не менее!), чем парламент, а может быть, даже

 и более...

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Використано  7  хвилин  у фракції.  Іще

 Коген, прошу. Від фракції.

 

      КОГЕН   Ю.  Б.,  36  виборчий  округ,  Автономна

 Республіка Крим.

      Я  не буду повторяться -наш председатель фракции

 сказал,  что  у нас, в принципе, голосованием позиция

 такая,  что наложить вето на этот Указ Президента. Но

 для чего я взял все-ж-таки несколько слов сказать? я 
 я                           - 70 - я 

      Товарищи,  я участвовал в президентских выборах,

 когда  мы  выбрали  Леонида  Даниловича  Кучму  очень

 активно.  участвовал  в  Крыму  -вы  знаете,  что  он

 получил  там  прочти  93   (во  всяком случае, в моем

 округе)  процента  голосов.  Я  поддерживал полностью

 программу предвыборную и на этой программе в принципе

 и я был избран сюда Верховный Совет Украины, нотеперь

 я должен сообщить с этой трибуны и своим избирателям,

 что  Леонид  Данилович  в  принципе  не  одной  своей

 предвыборной  платформы или программы не выполнил. Не

 выполнил.

      И  мне  стыдно  просто  за это дело, что вот так

 мы...  В  принципе,  я агитировал, но я все-таки буду

 поддерживать  дальше  вот ту политику, которая была у

 нас, предвыборная  платформа.

      И последнее, что я хочу сказать.

      Вот   в   связи   с  тем,  что  создалась  такая

 политическая   ситуация  здесь,  видите  как  мы  все

 насторожены,  и  вот  многие  депутаты  теперь должны

 понять  вот  такое  положение  в Крыму почти год. И я

 понял,  что  Крым  является экспериментом. Был именно

 экспериментом,    вот    этой   платформой,   которая

 происходит   сейчас   тут,   потому  что  вопрос  был

 поставлен   и   о  розпуске  парламента  и  о  отмене я 
 я                           - 71 - я 

 Конституции.   Мы  говорим  потом,  что  Крым  должен

 разработаь  Конституции, войти в конституционное поле

 Украины,  а теперь наш Президент  обкявляет несколько

 раз, что такой Конституции нет на Украине -непонятно,

 что   требуется   от  Крыма.  И  31 марта  в  добавок

 Президент своим   Указом    взял    и    переподчинил

 правительство  Крыма,  унизили   депутатов Верховного

 Совета  Автономной  Республики  Крым. И я считаю, что

 вызывает  ряд  недопонимания  у  народа просто Крыма,

 который является составной частью Украины.

      И  удивительно,  что  пан  Чорновил,  видите как

 озадачил, как кончил все -давайте все кончать и будем

 заниматься   Крымом...   Почему-то   очень  интересно

 некоторым  депутатам  постоянно  заниматься Крымом!..

 Дайте  спокойно  в конце концов в этой вот Автономной

 Республике   работать  и  решать  свои  экономические

 задачи.

      Спасибо.

      (Оплески)

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги. Почекайте. Я прошу уваги.

 Справа   в   тому...   я  зобов'язаний  давати  деякі

 уточнення   по   ходу  виступів,  коли  дається,  ну,

 півсвідома, або випадкова  дезінформація. я 
 я                           - 72 - я 

      Один  з  виступаючих сказав про те, що 8 силових

 міністрів  підпорядковані  Верховній  Раді.  Це  була

 неточність.  Бо  в  Верховній Раді не підпорядкований

 жоден міністр. Всі вони входять в Кабінет Міністрів і

 підпорядковані  Президенту  безпосередньо.  Ми тільки

 беремо  участь  у  затвердженні  на  посаду  того, чи

 іншого  міністра.  За  Конституцією.  За  пропозицією

 Президента, до речі.

      Дальше.    Ще   було   звернення   депутатського

 об'єднання  до  громадян  України, але то окремий час

 для   того  має  бути  використаний.  Хвилиночку.  То

 окремий час для того повинен бути використаний.

      Слово має Довгань. Довгань Сергій Васильович від

 аграрників.

 

      ДОВГАНЬ.

      Шановні   колеги!  Я  отів  би  тут  процитувати

 Вячеслав  Максимовича  Чорновіла, коли він сказав, що

 ми винні. Тобто Рух винний  в тому, що склалося.

      Це   дуже,   як   кажуть   по  руськи,  іскреннє

 признаніє.

      Шановні  колеги! Ситуація, в якій опинилася наша

 держава,  надзвичайно  складна  і  у  політичному і в

 економічному  плані. Я отів би сьогодні звернути вашу я 
 я                           - 73 - я 

 увагу  і  декілька слів сказать про той фон, на якому

 будуть  розвиватися події, зв'язані із опитуванням чи

 Референдумом,   чи   іншими  процесами,  які   будуть

 пов'язанні з перерозподілом влади.

      Сьогодні село  (тобто агропромисловий комплекс)

 займається  проблемами життєдіяльності нашої держави.

 Тобто  люди в селі працюють і готуються до проведення

 збирання  врожаю,  для  того, щоб ми всі з вами могли

 сідіти  тут  і  в  інших  місцях  і  займатись якоюсь

 справою.

      Але сьогодні немає кому  вирішити...

 

      ГОЛОВА.  Сергій  Васильович,  одну  хвилиночку.

 Колеги, я прошу вас, я прошу, ну, будь ласка.

 

      _____________.  Але сьогодні немає кому вирішити

 ті  питання.  І  я  дивлюсь от тут сидять, у нас саме

 така цікава група єсть "Реформи", яку не цікавлять ці

 проблеми.  Тому  що,  мабуть,  вони  надіються, що їх

 хтось другий буде годувать.

      Але  нам  сьогодні немає до кого звертатись, але

 нам   сьогодні  нема  з  ким  працювати.  Сьогодні  у

 відсатвці  Уряд.  І  всі  ці питання, які зв'язанні з

 забезпеченням   технікою,  з  забезпеченням  паливно- я 
 я                           - 74 - я 

 мастильними  матеріалами,  з  забезпеченням фінансів,

 транспортних  засобів  уже  три роки не поновлюються,

 немає з ким вирішувати.

      Якщо  ми зараз не займемся вирішенням цих питань

 (я  ще  раз повторюю), ми не проведем найважливішу...

 тут кажуть єсть важливі якісь питання -там Референдум

 чи  Конституція...  Сьогодні  ми  повинні забезпечити

 виживання нашого народу, тобто підготуватися до зими,

 тому  що  якщо  ми  прийдемо  до злагоди ми зимою або

 вимерзнемо або помремо з голоду.

      Значить  питання,  що  ми будемо їсти коли ми не

 зможемо  провести збирання врожаю, звичайно привезуть

 і  сьогодні  у  нас 60 процентів споживання продуктів

 харчування - це зарубіжні продукти.

      Але  чим  ми повинні розраховуватися, чи є у нас

 ресурси чи кошти.

      Я  думаю,  що  ви краще за мене знаєте, що цього

 немає,  грошей немає, значить треба залишаються у нас

 заводи,   залишається   у   нас   земля   і  накінець

 залишається  незалежність  про  яку  ми  дуже  багато

 розмовляємо.

      Вона  ця  держава  розвалиться  і перейде або на

 одну  сторону,  або  на  другу це вже не від нас буде

 залежати. я 
 я                           - 75 - я 

      Тому,   зараз   вискажу  декілька  слів  про  це

 питання,  яке зв'язано з референдумом чи запитуванням

 і  як воно обсуждалося на нашій фракції, але ту суму,

 яку сьогодні пропонують взяти із резервного фонду для

 того,  щоб  провести  референдум,  я думаю, що вона б

 більш  краще  спрацювала, якби ці гроші сьогодні були

 направлені  в  південні райони, щоб закупити техніку,

 закупити все необхідне, виплатити зарплату робітникам

 радгоспів  і  колгоспникам,  які  вже  півроку  її не

 отримують.

      Вирішити   ці   питання,   а  потім  братися  за

 вирішення  політичних  питань. Наша депутатська група

 обговорювала  дуже  довго  це  питання,  і виникли ще

 більше питань, після того., як ми це все прослухали.

      Значить,  які  вже правові наслідки тут було вже

 сказано,  тому  ми  пропонуємо,  сьогодні  ми  з вами

 розуміємо,  що  таке  плібісит?  да вкінці кінців, що

 таке референдум, але  людям це абсолютно одинаково.

      Тому  у нас є правові комісії, у нас є інститути

 держава  і  права і інші так сказать організації, які

 повинні  сьогодні  в усіх засобах масової інформації,

 через  усі,  так  сказать, структури, які у нас єсть,

 дойти до кожної людини і пояснити, що те, що ми будем

 робить  не  має ніяких наслідків, крім тих, про які я я 
 я                           - 76 - я 

 сказав   -наслідки,   які  зв'язані  з  некерованістю

 економіки,   із   зупиненням  і  призупиненням  нашої

 економіки.

      Слідуюче  питання. Якщо все-таки (а я... ми таку

 можливість  не  виключаєм)  команда, яка організувала

 плебісцит,   команда   Президента,   вона  буде  його

 проводить,  тому що воно йде поза правовим полем, так

 що  ніхто нічого їм не може сказати, значить, у нас є

 час.  Ми  повинні  сьогодні (ну, не сьогодні -завтра,

 післязавтра) вирішити питання з Конституційним судом,

 щоб  була хоч одна інстанція, яка б потім змогла все-

 таки  дать оцінку тій ситуації, яка склалась в країні

 після   проведення   опитування,  чи  плебісциту,  чи

 референдуму.

      (Шум у залі)

      Регламент - 10 хвилин...

      Слідуюче  питання.  Тут вже було сказано, що для

 того,  щоб  не  було  пустоти, ми повинні провести (я

 висказую  думку фракції!)... ми повинні провести все-

 таки  зразу після розпуску чи саморозпуску (чи як там

 буде)  парламенту  вибори,  і  Закон про вибори треба

 відрегулювати  чи  відкоректувати таким чином, щоб не

 було   тої  ситуації,  яка  відбулася,  яку  ми  маєм

 сьогодні у Білорусії. я 
 я                           - 77 - я 

      (Шум у залі)

      Але для того, щоб все-таки підготуватись до зими

 і організовано це все робити, ми вносимо пропозицію -

 розглянути  Закон про владу, розглянути конституційну

 згоду,  але  так,  як положено за Регламентом. І все-

 таки  попробувати  перенести  розгляд цих питань десь

 туди,  під  зиму,  коли  ми вже зможем займатися цими

 питаннями.

      7   хвилин   25   секунд  -наступним  від  нашої

 депутатської групи виступає Степенко Василь Іванович.

      (Шум у залі)

 

      СТЕПЕНКО В.І.

      Все-таки,   керівникові   фракції   легше,   ніж

 рядовому...

      Шановні друзі, те, що трапилось, надо віднестись

 надзвичайно   спокійно,  гідно,  і  тільки  в  рамках

 закону.

      Я  прошу  всі  рі  шення, які будуть прийматись,

 голосувать тільки поіменно.

     І  в  мене  виникає  запитання:  яка  мета оцього

 Указу?  Навести  порядок,  владу  дати  Президенту  і

 виконавчим   труктурам   чи   якась  інша  -розвалити

 державу. Я я, знаєте, більше склоняюсь до другого. Як я 
 я                           - 78 - я 

 автор   проекту   Закону   "Про   внесення   змін  до

 Конституції",  який  буде вам роздано, я вже декілька

 раз,  і  на  тій Верховній Раді, і на цій оголошував:

 давайте  дамо  чітку  виконавчу  структуру виконавчій

 владі, об всі підпорядковувались Президенту, законам,

 Конституції.

       І  дійсно,  коли в Президента немає влади, а ми

 говоримо: наведи лад в державі.

      І  я  весь  час  за  те виступав, щоб була чітка

 структура.

      А   тепер   я  зачитаю  те,  що  ми  пропонуємо,

 буквально   одне   слово:  "Президент  скасовує  акти

 центральних,  місцевих  органів  державної виконавчої

 слади,   а   також   акти  органів  виконавчої  влади

 Республіки        Крим        в        разі        їх

 невідповідності Конституції".

       І  ще одна стаття: "Місцевий виконавчий комітет

 з  усіх  питань  своєї  діяльності є підпорядкований,

 підконтрольний  і  підзвітний  відповідній  Раді, а з

 питань  здійснення  повноважень  державної виконавчої

 влади,   виконавчому   комітету  Ради  вищого  рівня,

 Кабінету міністрів Президенту України " і дальше.

      Я  запитую  сам собі: якої ще влади кому надо? І

 запитую, хто  за це не проголосує? Проголосують всі. я 
 я                           - 79 - я 

       Шановний  Олександр  Олександрович,  я знаю вас

 давно  як  людину  витриману і виважену, я вас прошу,

 нам  треба  переступити  через  свої  амбіції, найти

 порозуміння з Президентом. Я не вірю, що.. ну, тут же

 немає здорового глузду в цьому питанні. Я вже не кажу

 про правові наслідки, чи можна за місяць провести.

      Знаєте біблейську мудрість: "Хто хоче перемогти,

 той  шукає  друзів,  а  хто шукає ворогів, той завжди

 буде  переможений".  Але  саме страшне, що переможена

 буде  не  Верховна  Рада,  не Президент - переможений

 буде  народ.  Я  думаю,  що  якщо  народ... Президент

 звертається  і каже: "Ви мені дали права". Правильно.

 Великі     права    надзавичайно.    Але    величезну

 відповідальність  народ  поклав  і  на Президента, на

 Глолову Верховної Ради, на нас, депутатів.

      Тому я б хотів, Олександр Олександрович, давайте

 сформуєм делегацію. Як автор проекту, я просив би вас

 включити  мене  туда, щоб все-таки ми подивились один

 одному  в  вічі  і  чесно  сказали: "Ми хочемо  влади

 навести  порядок  чи  ми хочемо розвалити, зруйнувати

 молоду незалежну державу Україну".

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати! Одну хвилиночку. я 
 я                           - 80 - я 

      Аграрники використали...

      Ну,   відійдіть, будь ласка, це не .............

      Шановні   депутати!   Аграрники  використали  11

 хвилин.

      (Шум в залі)

      Одну  хвилиночку.  Будь  ласка.  Є пропозиція...

 Одну хвилиночку. Заспокойтесь, заспокойтесь. Оскільки

 мова йде  про величезну фракцію...

      (Шум в залі)

      Одну  хвилину.  Заспокойтеся ще раз і з місця не

 командуйте. Все одно буде так, як ми домовимося, і як

 я  оголошу. Так же? Так. Тому я прошу, після виступів

 від фракцій всіх, ми даємо ще змогу окремим депутатам

 протягом   півгодини  всього,  півгодини,  бо  є  уже

 приблизно  десь  вісім  заяв, які мають теж під собою

 силу,  що  треба  піти.  От там і Леонід Макарович, і

 Олег Вітович, і Володимир Іванович. Є підстави, я про

 них   зараз  про  деталі  не  кажу,  чому  саме  такі

 підстави.  І від об'єднань груп депутатів і так далі.

 Але  зараз  піти  так,  як  передбачено  спочатку від

 фракцій. Ви сідайте, пізніше я дам слово.

      Прошу,  має  слово депутат Москаленко, від групи

 "Єдність",  Анатолій  Іванович Москаленко, він ділить

 свій час із Генадієм Юрійовичем Угаровим. я 
 я                           - 81 - я 

 

      _____________

 

      Шановні  виборці, шановні колеги. В останній час

 в   цьому   залі   слова  про  кризу  влади.  Але  чи

 задумаємося  ми,  що  за  цією  кризою мільйони людей

 України,  які  чекають  від  нас  розумних  рішень. А

 становище, яке сьогодні є в Україні, говорить про те,

 що  далеко ні. І ось це питання, цей тупік, в який ми

 зайшли, це є і наша з вами вина і давайте чесно людям

 скажемо.  Це  вина  і  нашого  керівництва,  Презідії

 Верховної  Ради  і  давайте  все-таки бистріше шукати

 виход з цієї кризи.

      Що  стосується  безпосередньо  Указу Президента?

 Наша група вважає, що цей Указ, він передчасний. І до

 речї,  він  не  дуже  коректний  до нас, до Верховної

 Ради, до депутатів, тому що процес, який іде зараз по

 прийняттю  угоди  конституційної, по закону про владу

 він незавершений.

      І тому, не потрібно було приймати Президенту цей

 Указ.  Але,  якісь  сили  його  на це підштовхують. Я

 думаю,  що  вето  нам накладати на це не потрібно, на

 цей  Указ.  І  Президент  сам  дійде  до  цього  і ми

 допоможем о  йому  практичними  нашими  діями,  що він я 
 я                           - 82 - я 

 відмінить   цей  указ.  А  якщо  вже  дійсно  постане

 питання,  то на референдум ми повинні винести головне

 наше  питання  -це  про  Конституцію. Якщо вона ще не

 готова  то  давайте тоді винесемо про цей самий закон

 політичні пристрасті, які навколо нього розгорілися.

      І  давайте  оті  кошти, які сьогодні вже названі

 моїми колегами три з половиною трильйонів карбованців

 то  давайте  ми  їх направимо не на референдум, не на

 опитування,  а  для отих обездолених людей на пенсії,

 для   заробітної   плати   для  вчителів,  робітників

 охоронних  органів  і  туди у нас дуже багато є місць

 куди  треба послати.

      Я   від  фракції  Єдність  звертаюся  до  вас  з

 проханням, перш за все до лідерів політичних фракцій,

 груп,  люди  добрі  давайте  зррозуміємо,  що за нами

 стоять  люди  і  давайте  дамо  можливість Президенту

 прийняттям  оцього  Закону  навести  в  нашій державі

 порядок.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.   Слово   має  депутат  Угаров  Геннадій

 Юрійович, також продовжує позицію фракції Єдність.

 

      УГАРОВ я 
 я                           - 83 - я 

 

      Уважаемый  президиум, уважаемые коллеги, в своем

 коротком  выступлении мне хотелося бы остановиться на

 нескольких моментах взаимоотношении между Президентом

 и  Верховным Советом. Есть такая известная фраза, что

 война   это   продолжение   политики  только  другими

 средствами,   так   вот  я  бы  сказал,  что  указ  о

 проведении   опроса   является   продолжением   наших

 взаимоотношений только другими средствами.

      Остается  только  в  очередной раз сожалень, что

 авторы  документа,  то есть указ о проведении опроса,

 не   удосужились   елементарно   состыковать   его  с

 существующими юридическими нормами. О чем убедительно

 и  доходчиво  сказал  в  своем  выступлении  господин

 Стретович.

      Можно  сожалеть,  что  в очередной раз Президент

 подписал    документ,    далекий    от   юридического

 совершенства.  И это прискорбно.

      О  его  политическом  значении  здесь уже многие

 говорили,  поэтому  и  (..........) поэтому я на этом

 останавливаться   не  буду.  О  взаимоотношении  идей

 Президента и народных депутатов, поддерживающих в той

 или иной мере  идею Президента.

      Я  считаю,  что  в структурах Президента, трудно я 
 я                           - 84 - я 

 сказать  в каких, культивируется образ  коллективного

 врага   Верховного  Совета.  Что  в  свою  очередь  и

 определяет   стиль  действий  команды  Президента  по

 отношению  к Верховному Совету.

      Аналогичный  действия, к сожалению, существуют и

 в  нашей  среде.  Но  хочется  вот  на  что  обратить

 внимание.  Ведь  был же договорной процес. Шел. Часть

 депутатов    понимают    и    понимали   и   понимают

 необходимость     Конституционного    соглашения    и

 возможность его  принятия.

      Теперь   я   считаю,   что   остатки  доверия  к

 Президенту  у некоторой части депутатов, я не говорю,

 что  у  всех,  но  к сожалению исчезли или постепенно

 исчезают.

      Потому   что,   не  доведя  до  конца  процессы,

 связанные с Конституционным соглашением, Президент со

 своей  стороны  фактически  поставил крест. Во всяком

 случае,  если  не  поставил,  то он продемонстрировал

 желание  это сделать.

      Сторонников  в  парламенте это ему не прибавило.

 Смею  вас уверить.

      И  еще  один  и  очень  нехороший  факт.  Прцесс

 противостояния между Верховным Советом и Президентом,

 а  в принципе, противостояние это ну я не говорю, что я 
 я                           - 85 - я 

 оно  смертильно. Оно есть, оно идет в конституционном

 поле,  втягивается  и  народ  через  проведение этого

 опроса.  Сторонники  Президента  и  Верховного Совета

 неприменно  начнут  агитацию  и  антиагитацию. Поиски

 врагов  из Киева перенесутся во все области и города.

 То  есть  это  будет очередное такое брожение умов. И

 это  на  фоне удручающего положения нашего населения.

 Это нельзя ни в коем случае приветствовать. Я считаю,

 что   лучше   бы  появился  Указ  жесткий  твердый  о

 своевременной выплате компенсации за повышение цен, о

 регулировании  ценовой  политики многие другие Указы,

 которые  Президент  может  и должен издавать в рамках

 исполнительной  власти.  И  уж  поверьте,  что  в  их

 непоявлении Верховный Совет никак не виноват.

      Я  лично поддерживаю предложение депутата Носова

 о  наложении  "вето" на Указ проведения Референдума и

 принятие  поправок  Конституции  и предлагаю серьезно

 подумать    над   его   аргументироваными   и   очень

 квалифицированными    предложениями.    Спасибо    за

 внимание.

 

      ГОЛОВА.   Дякую   і   вам.   У  нас  використали

 можливості   для   виступу   6  фракцій.  Зараз  буде

 оголошена  перерва на півгодини. Прошу продумати і ще

 і  виступи  свої позицію стосовно документів, про які

 говорилося   тут.   Перед  голосуванням  оголошується

 перерва на півгодини. Будь ласка, без запізнень.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку