ЗАСІДАННЯ  ШІСТДЕСЯТ  ШОСТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  30  т р а в н я  1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде засідання перший заступник Голови Верховної

      Ради України ТКАЧЕНКО О. М.

 

      ГОДОВУЮЧИЙ.  Шановні депутати! Я прошу сідати на

 свої   місця  вставити  картки  і  проводимо  вечірню

 реєстрацію.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ ДЕПУТАТІВ.

 

      Прошу включити систему, я прошу зареєструватися.

 В залі зареєстровано 356 депутатів. Вечірнє засідання

 оголошується відкритим!

 

      Продовжуєм    роботу   і   одночасно   приносимо

 вибачення  і  від  керівництва  Верховної Ради, і від

 керівників  груп  і  фракцій за те, що нам так довгго

 прийшлося доопрацьовувати ті всі пропозиції, які були

 внесені на ранішньому засіданні.

 

      До    вашого    розгляду    вноситься   слідуюча

 пропозиція. Я прошу до уваги! Заспокійтесь!

 

      Кожний  розуміє,  сидячий  в  цьому залі, що 356

депутатів  і  11  чи 10керівників груп і фракцій -це,

 безперечно,  різні аудиторії. Але й при 10-ті складно

 було  найти  єдині  якісь підходи, єдине розуміння дл

 того,  щоб  найти  дійсно  компромісне вирішення того

 складного  питання,  яке  ми  сьогодні  розглядаєм  -

 питання  проведення  в  дію Закону про владу. Тому на

 ваш  розгляд  вноситься  пропозиція, яка була внесена

 керівниками    фракцій   і   депутатами   Меркушовим,

 Лавриновичем, Яворівським і іншими про те, щоб внесті

 зміну до процедури і поставити Закон на голосування в

 цілому.

 

      (Шум у залі)

      Я прошу визначитись шляхом голосування. Прошу не

 шуміти! Включіть, будь ласка, систему.

      (Шум у залі)

 

      Про внесення змін до процедури.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Спасибі,   рішення  прийнято.  Тепер  я...  одну

 хвилиночку! ...від фракцій

             (Шум у залі) я 
 я                           - 3 - я 

      Одну  хвилиночку,  від  фракцій  і  груп я вношу

 узгоджувальну  пропозицію  про  те, що проект закону,

 який  вам  розданий  на  руки,  в частині, а точніше,

 стаття  1,  прийняти  в редакції, яка була роздана на

 ранішньому  засіданні,  а 2, 3, 4 статті в тій зміні,

 яка  була  узгоджена  на засіданні керівників фракцій

 Руху.

      Тому  я  цю  пропозицію  ставлю  на  голосування

 прийняти закон в цілому.

             (Шум у залі)

      Я прошу включити систему і голосуємо.

             (Шум у залі)

      Я зрозумів. Одну хвилиночку, я зачитаю, не треба

 шуміти.

       Шановні  колеги,  ми з вами доручили розглянути

 керівникам  груп  і  фракцій,  ми  його  довго і дуже

 кропітко розглядали.

      Тому  я  хочу  вам  зачитати.  Давайте ви уважно

 вислухайте,    поставимо   на   голосування,   шляхом

 голосування  опріділимось,  і приймемо тоді відповідне

 рішення.

      Закон   України   "Про  тимачове  зупинення  дії

 окремих   норм  і  внесення  змін  до  Конституції  -

 Основного  Закону  України  та  введення в дію Закону я 
 я                           - 4 - я 

 України    "Про    державну    владу    та   державне

 самоврядування в  Україні".

      В  зв'язку  з  прийняттям  Закону  України  "Про

 державну  владу  і  місцеве самоврядування в Україні"

 стаття  1  -зупинити  тимчасово  до  прийняття  нової

 Конституції  України,  але  не пізніше як до 1 червня

 1996  року.

      Дію статей ...

      Є статті у вас під руками.

      (Шум в залі)

      Я зачитую.

      1,  2,  3, 68, 75. 1, 78, 79, 80, 81, 82, 93, 97

 за  винятком  пунктів  12,  21-1, 24, 26-1, 29, 30 та

 частини 5, 97-1, 98, 99, 100, 101, 103, частини 6,  7

 статті  104,  статтей  105,  105, 106, 107, 108, 109,

 частини  2  статті  110,  частини  2,  3  статті 111,

 частина  1  статті  112, статтей 114-1, 114-2, 114-3,

 114-4,  114-5,  114-9,  115, 116, 117, 118, 119, 120,

 122,  123,  124,  125,  126, 127, 128, 130, 131, 132,

 133,  134,  135,  137,  138;  частини  2  статті 149;

 частина  1, 2, 3, 5 статті 150; статтей 162, 163, 165

 Конституції  -Основного Закону України, прийнятого 20

 квітня 1978 року з наступними змінами і доповненнями.

      Стаття 2.(Тей що внесений вам і розданий на руки я 
 я                           - 5 - я 

 у другій половині дня).

      Стаття  2.  Встановити,  що  Закон  України "Про

 державну  владу  і  місцеве самоврядування в Україні"

 вводиться  в  дію  одночасно  з  зупиненням дії нової

 Конституції  Основного  Закону  України, зазначених у

 статті   першій  цього  Закону,  але  не  раніше  дня

 опублікування цього Закону.

      Стаття   3.  Статтю  170-у  Конституції  України

 викласти  в  такій редакції: "Усі закони та інші акти

 державних органів та посадових осіб України видаються

 на  основі  відповідно  до цієї Конституції та Закону

 України  "Про державну владу і місцеве самоврядування

 в Україні".

      Стаття 4. "Цей Закон набуває чинності з дня його

 офіційного опублікування".

      Я ставлю на голосування.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я  прошу  включить  систему  і голосуєм. Я прошу

 голосувати і визначитись шляхом голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято.

      Я  прошу,  просить слово депутат Чиж від фракції я 
 я                           - 6 - я 

 соціалістів. Будь ласка. Я прошу до уваги!

 

      ЧИЖ І.С.

 

      Депутат Чиж, Летичівський 414-ий виборчий округ,

 Хмельницька область, голова фракції соціалістів.

      Шановні   народні  депутати,  дійсно,  ми  довго

 працювали  в узгоджувальній Комісії і домовилися так,

 бо  цей  результат можна було передбачити, про те, що

 Закон   в  цілому  просто  не  набере  конституційної

 більшості. А оскільки наша фракція все-таки хоче, щоб

 в   законному   руслі,  в  конституційному  руслі  ми

 вирішили  питання  організації влади в нашій державі,

 влади  на  конституційній основі, на законній основі,

 то  ми  за те, щоб розглядати питання, як і має бути,

 тобто   (і  фракції,  в  принципі  керівники  фракцій

 підтримали,  що  якщо  тут  не  набере конституційної

 більшості, ця моя пропозиція буде звучати).

      Перше.  Ми,  очевидно,  повинні розглянути, і ми

 пропонуємо  той варіант, який внесла група депутатів,

 який  я доповідав в четвер, в першому читанні. Ми тим

 самим  хочемо  для  того,  щоб  ми могли внести зміни

 відповідні, щоб цей Закон "Про владу", який прийнятий

 нами, діяв у чіткій відповідності до Конституції, щоб я 
 я                           - 7 - я 

 все-таки основний закон нашої держави...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Іван   Сергійович,   я  вибачаюсь.

 Шановні  народні  депутати, ну, давайте ж вислухаємо.

 Це    другий    варіант,   який   розглядався   довго

 обговорювався.  Ну,  давайтіе  вислухаємо, тому що не

 знаєте за що мова йде. Будь ласка.

 

      ___________.  Тим  самим  ми... Конституція далі

 залишається  основним  законом,  якщо  буде прийнято,

 буде    діяти    Закон    "Про    владу   і   місцеве

 самоврядування",   який  прийнятий  нами  тут  повною

 кількістю  голосів, знімаються внутрішні протиріччя в

 тому  законі  і  зв'язанні  з Конституцією. І нарешті

 термін  дії  у  нас  чітко обмеженнний і тим самим ми

 стимулюємо  конституційний  процес.  Я  думаю  більше

 аргументації  розвивати  не  буду,  я прошу поставити

 проект  Закону, який ми пропонували, він є на руках у

 депутатів  у  першому  читанні, з тим, щоб Постановою

 Верховної  Ради, обмеживши в часі, дати кілька днів і

 розглянути  його  як  остаточний  закон. Статті тут є

 закону.   Я   скажу,   що   перша  стаття  вабсолютно

 відповідає   узгоджувальному   варінту,   який  щойно

 голосувався. Тобто всі норми підтверджуються. я 
 я                           - 8 - я 

      Друга,  третя стаття, у вас  теж вони в принципі

 узгоджені.  таким  чином,  закон,  відомий депутатам,

 прошу підтримати в першому читанні.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Я ще раз хочу повторити те,

 що сказав депутат Чиж. Це той варіант, який тоже дуже

 уважно обговорюється на спільному засіданні Ради. Щоб

 прийняти не порушуючи регламент і процедури, прийняти

 в  першому  читанні  цей  закон,  у  першому  читанні

 більшістю  голосів,  тобто  203.  Таким  чином,  дати

 можливість    на  протязі   одного-двох   днів   його

 доопрацювать  і  потім  повернутися,  щоб  прийняти в

 цілому.   Я   цю пропозицію  ставлю  на  голосування.

 будь   ласка,  включіть  систему.  Прийняти  закон  в

 першому читанні.

      Голосуєм.

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      Від  фракції  Семиноженко,  будь  ласка. Депутат

 Семиноженко.

 

      СЕМИНОЖЕНКО. я 
 я                           - 9 - я 

      Я  б  хотів  уточнити  що я зараз виступаю не од

 одної депутатської групи, а от тих депутатських груп,

 хто звертався сьогодні зранку з проектом Закону, який

 ми  так і не поставили  на голосування  в цілому.

      Мається   на   увазі   проект,  який  підписаний

 Меркушовим, Соболєвим, Степановим та іншими. То єсть,

 то,  що сьогодні іменувалось "восьмю фракціями".

      Наше  прохання є -поставити цей проект в цілому.

 В цілому ми не голосували. Я ще раз  хочу зауважити.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю на голосування пропозицію

 від  групи  фракцій, а їх підписало 8, ну уточняли 7,

 ну  різниці  немає в цьому такої великої. Я ставлю цю

 пропозицію - прийняти в цілому - на голосування.

      Голосуєм.

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      Від  аграрників  настоює  депутат Степенко. Будь

 ласка.

      (Шум в залі)

      Одну хвилиночку. Ну ви ж довірили, ви ж довірили

 фракціям  працювать.  Єсть  пропозиції, давайте ми ці я 
 я                           - 10 - я 

 пропозиції  розглянемо,  ніхто в підсумнів не ставить

 жодної пропозиції, жодної фракції.

      Будь ласка.

 

      СТЕПЕНКО .

 

      Шановні колеги! Шановний Олександр Миколайовичу!

      Я  дав  письмово  пропозицію, було проголосовано

 доручення   протокольне  про  те,  що  дать  комісіям

 Верховної    Ради,    зокрема,    комісії   Стешенка,

 підготувати і вибрати те, що варто потрібно для того,

 щоб у нас була чітка структура управління.

      З  самого  початку коли я вносив цю пропозицію я

 говорив  -це  записано в стенограмі, що ми давайте не

 дурити  один одного, ніколи ми 301 голосом нічого тут

 не проголосуємо.

      І по-перше. Закон підсунули такий Президенту, що

 він  не  може  бути  прийнятий,  по-друге, враховуючи

 склад парламенту нашої Верховної Ради.

      Тому   нам   давайте,   є  така  пропозиція,  не

 пов'язуючи  ні  з  якими Законами "Про владу". Перше.

 Вибрати,   що   потрібно  Президенту  для  того,  щоб

 запрацювали    закони,   конкретика,   що   конкретно

 потрібно.  Якщо  на  сьогодні  не виконуються Закони, я 
 я                           - 11 - я 

 чому,  зобов'язати,  підпорядкувати обласні, районні,

 міські, і місцеві Ради Президенту.

      Тобто,  щоб  виконавча  структура була чітка -це

 проголосувати поіменно.

      Давайте   так   шановні   друзі,  скільки  можна

 обговорювати є межа обману самих себе і людей.

      Тому  виграти повинен сьогодні здоровий глузд, а

 не виграти повинні партія "Рух" чи якась там ще група

 депутатів.  Якщо  не  погодиться  Президент  на таке,

 значить  Президенту  влада не потрібна, якщо Верховна

 Рада   не  прийме  це,  треба  набратися  мужності  і

 сказати,  що  ми  не  здатні цього рішати, призначити

 нові  вибори  -це  буде чесніше. Це буде порядочніше,

 чим  сьогодні  грать  в  ось  оці ігри, які політично

 брудні...  І  я  закликаю  -якщо  ми  не приймемо цей

 Закон,  якщо  не  виконуються закони, то який же сенс

 приймати  нові  закони,  знаючи,  що вони виконані не

 будуть?!  Тому,  шановні  друзі, шановні колеги, і не

 дай  Бог,  ми  втягнемось  і об'явимо плебісцит чи ще

 щось, утягнем народ в оцей момент, в це обговорення -

 ми  поступим  нерозумно!  Нас  обрали  люди,  щоб  ми

 розбудовували  державу,  обрали Президента. І якщо ми

 мудрі   люди,   давайте   по-мудрому   поступимо.  Я,

 Олександре  Миколацовичу,  ще раз прошу: як виконання я 
 я                           - 12 - я 

 доручення  Верховної  Ради було проголосоване і прошу

 це питання поставить на голосування.

      (Шум у залі)

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я, шановні колеги, я просив би....

      (Шум у залі)

      Ну, одну хвилиночку!

      (Шум у залі)

      Ну,  дамо слово... Нук, я... Я всім дам слово!..

 Я думаю, що пропозицію, яку вніс депутат Степенко, ми

 дамо   протокольне   доручення   підготувати  всі  ті

 питання,  які  він підняв, про проведення відповідної

 виборки  і  тоді  винесемо  на розгляд. А зараз слово

 надається від фракції комуністів депутату Симоненко.

 

      СИМОНЕНКО  П.  М.,  150  виборчий округ, фракція

 комуністів.

      Шановні народні депутати!

      Я  попросив  слова  в  зв'язку  з  тим,  що було

 проголошено....................   фракції  на  нараді

 висловили  свою  точку і узгоджувальні позиції... ну,

 узгоджувальна позиція була вам запропонована. Під час

 перерви  до фракції надійшло дуже багато дзвінків і з я 
 я                           - 13 - я 

 тих,  хто  підтримував нас, але були і ті, які хотіли

 з'ясувати  все ж таки нашу позицію.

      Я  хотів  ще  раз чітко заявити, і от, дійсно, є

 свідчення,  ми дійсно вибрали все голосування по всім

 законопроектам, які вносились і лівими і правими, але

 не   голосували  за  ті  законопроекти  ті,  хто  від

 мікрофона, найбільше призивали до того, щоб цей закон

 був  прийнятий.  Це  я вже кажу для адміністарції вже

 Президента.

      І  ось  цей  список  ми  можемо показати по всім

 голосуванням, хоч найчастіше тут кричав.

      Дла,  ми хотіли б ще раз заявити і підтверджуємо

 сою  позицію,  що ми дійсно за дисціпліну і порядок в

 суспільстві.,   і   ми   готові   допомогти  сьогодні

 Президенту  виконати  окремі  його  положення, окремі

 положення  його  передвиборчої  програми. І ми готові

 підтримати  його  ідею  посилення впливлул виконавчої

 влади   на   реальні   процеси,  які  мають  сьогодні

 негативні наслідки  в суспільстві.

      Ми  підтримали Президента, коли він запропонував

 і   заявив,   що   буде   вести   рішучу  боротьбу  з

 організованою  злочинністю і корупцією.

      Ми    також    йього    підтримуємо   і   будемо

 підтримувати, якщо відн буде реально ветси боротьбу з я 
 я                           - 14 - я 

 тією  корупцією,  мафіозністю,  яка  існує  у  нас  в

 суспільстві.  Ми  підтримуємо  Президента,  якщо  він

 чітко  значить  заходи  по  стабілізації  економіки і

 наведенню фінансової дисціпліни у нас в суспільстві.

      Якщо   і   пректичні   дії   Президента   будуть

 српямовані    на    посилення   соціального   захисту

 населення,  покращення  стосунків  з Росією та іншими

 країнами  СНД,  які  сьогодні  просто  необхідні  для

 економіки нашої країни.

      Ми   чітко   заявляємо,   що  з  самого  початку

 пропонували    Президенту    внести   пропозиції   по

 додаткових   повноваженнях   і  впливу  на  виконавчі

 структури  сьогодні влади. І ми і сьогодні заявляємо,

 якщо  такий звіт згідно до Конституції будуть внесені

 пропозиції,   ми   будемо   їх   розглядати   і   тут

 підтримувати.

      Ми   за   законність  прийняття  рішень,  ми  за

 Конституційність  дій  у  цій  сесійній  залі.  І  ми

 наполягаємо  на  конструктивному  голосуванні змін до

 Конституції.  І  якщо дійсно сьогодні хотіли б, щоб в

 нас  панувала  законність  і  Конституція,  то  треба

 порадитись з нашим народом і провести референдум, про

 який   вже   прийнято   рішення  попереднього  складу

 Верховної Ради. я 
 я                           - 15 - я 

      Дякую за увагу.

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Від  групи  фракцій  просить  слово

 Омеліч. Потім Довгань.

      Я потім вам дам.

 

      ОМЕЛІЧ В.С.

 

      Віктор Омеліч,............. виборчий округ ь100,

 Дніпропетровська область.

      Я   виступаю   за  доручення  восьми  фракцій  з

 зверненням   до  народних  депутатів,  усіх  громадян

 України.

      Шановні   народні  депутати!  Шановні  громадяни

 України.  Ми представники депутатських груп і фракцій

 Верховної  Ради,  зокрема,  групи  "Центр", "Аграрник

 України,",   "Реформи",   "Єдність",   "Державність",

 "Незалежні",   Межрегіональна  депутатська  група  та

 фракція  Народного  Руху України звертаємось до вас з

 приводу  итуації,  що  склалась  у  Верховній  Раді з

 прийняттям  Закону  України  "Про застосування закону

 України  "Про державну владу і місцеве самоврядування

 в  Україні"  та  внесення  у  зв'язку  з  цим змін до я 
 я                           - 16 - я 

 Конституції - Основного Закону України.

      Як відомо, з метою виходу з критичної соціально-

 економічної  ситуації,  створення  належних  умов для

 реалізації     програми     економічних    соціальних

 перетворень  Президент  України,  скориставшись своїм

 правом   законодавчої   ініціативи,   вніс  в  грудні

 минулого   року  на  розгляд  Верховної  Ради  проект

 Конституційного  закону "Про державну владу і місцеве

 самоврядування в Україні", який мав чітко розмежувати

 повноваження  між трьома гілками влади: законодавчою,

 виконавчою,   судовою,   та   комплексно  вирішити  у

 законодавчому  інші  актуальні  питання суспільного і

 державного життя.

      За  час,  що  минув,  проект  цього  Закону  був

 серйозно відпрацьований з урахуванням всіх пропозицій

 і  зауважень,  яких  надійшло близько тисячі. Пройшов

 всебічну   експертизу   юристів,  учених,  практичних

 працівників,  узгоджений з президентською стороною і,

 нарешті, прийнятий 18 травня цього року.

      Прийняття цього Закону потребує призупинення дії

 окремих  положень нанішньої Конституції до введення в

 дію   нової  Конституції  України.  Тобто  цей  Закон

 тимчасової  дії  дасть  можливість розпочати справжню

 реформу   влади,  активно  діяти  Президенту  і  всім я 
 я                           - 17 - я 

 органам   державної   виконавчої  влади  і  місцевого

 самоврядування,  в  нинішній  складній ситуації взяти

 Президенту    України    на    себе    всю    повноту

 відповідальності за покращення стану справ у державі.

      Але   певними   силами   у   парламенті  всіляко

 блокується  прийняття  Закону  в зв'язку з прийняттям

 Закону "Про державну владу і місцеве самоврядування",

 штучно  загострюється обстановка, пов'язується нібито

 з  здійсненням конституційного перевороту в країні, і

 тим  самим  створюється передумова для дестабілізації

 до  того  гострої  соціально-економічної і політичної

 ситуації,  що  може  призвести до соціального вибуху,

 порушення  громадянського  миру  і  спокою  у країні,

 втрати її суверенітету і незалежності.

      В   цій   ситуації,   коли  вже  всі  компроміси

 вичерпано  і  як  ніколи  гостро і небезпечно постало

 питання:   бути   чи   не   бути   незалежній  єдиній

 демократичній   Українській   державі,  -ми,  народні

 депутати  України, які представляють у Верховній Раді

 вищезгадані   депутатські   групи   та   фракції,  що

 складають її більшість...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      ...спільно   з  Президентом  України  як  главою

 держави   і   главою   виконавчої   влади  входимо  з я 
 я                           - 18 - я 

 пропозицією   до   Верховної   Ради   про   прийняття

 конституційної угоди про основі засади організації та

 функціонування    державної    влади    і   місцевого

 самоврядування в Україні на період до прийняття нової

 Конституції.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ця конституційна угода має стати тим механізмом,

 який  забезпечить  узгодженість  між  чинними нормами

 Конституції  Основного  Закону  і нормами Закону "Про

 державну  владу і місцеве самоврядування в Україні" і

 введення  цього  Закону  в систему правових актів, що

 визначають конституційний лад України.

      Ми   закликаємо  народних  депутатів  пройнятись

 розумінням  крайньої  необхідності  цього політичного

 кроку.

      Ми  звертаємось до наших виборців, усіх громадян

 України  з  проханням  підтримати  нас у цих діях, не

 піддаватись на можливі провокації, зберігати витримку

 і  головне  -вірити  у те, що спільними зусиллями вже

 найближчим часом ми подолаємо кризу, створимо надійні

 підвалини економічно розвинутої Української держави.

      Саме    з   такою   метою   нами   і   вноситься

 конституційна  угода, як акт, що має вивести Верховну

 Раду  України  із  того  глухого  кута,  в якому вона я 
 я                           - 19 - я 

 опинилась  із-за  політичних амбіцій окремих народних

 депутатів. Дякую за увагу.

 

      ОПЛЕСКИ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Шановні депутати, давайте

 не   аплодувать,   а  давайте  ділом  займатися.  Від

 агарарної фракції Довгань, будь ласка.

 

      ДОВГАНЬ   С.   В.   Шановні   колегі,   Довгань,

 Великоолександровський  виборрчий  округ  номер  400,

 Херсонська   область,   Селянська   партія   України,

 депутатаська група аграникі.

      Я  б  хотів би внести два уточнення до виступів,

 які  тільки  що прозвучали в двух попредніх виступах.

 По-перше,    Степенко    являється    членом    нашої

 депутатської   групи,   але  він  виступав  із  своєю

 пропозицією, не від депутатської групи.

      І   друге,   заява,  яка  зараз  прозвучала,  не

 обговарювалась   на   депутатській  групі  аграрників

 України... Тому ми пропонуємо слідуюче.

      Сьогодні  оці  законопроекти, які ми вносили, не

 були прийняті...

 я 
 я                           - 20 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю,  що ми дамо по три хвлини

 від  кожної  фракції.  І  я  просив  би заспокоїтись.

 Давайте  вислухаємо  один  одного. Да сядьте ви, будь

 ласка.

      (Шум в залі)

      Я просив би до уваги, шановні колеги!

      Та сядь, будь ласка.

      (Шум в залі)

      Сядь. Піди до нього, поговори з ним.

      (Шум в залі)

      Ви  в Комісії толк дайте, а потом будете фракції

 вказувать.

      Товариш Довгань, виступайте.

 

      ДОВГАНЬ.  Я  повторюю для тих, хто кричить. Що у

 нас  є  такі  члени депутатської групи, які ніколи не

 бувають.  Але колись працювали в колгоспах і вважають

 себе  аграрниками. Значить, ми згодні розглянути любу

 заяву,  але це треба, щоб прочитали її і побачили всі

 депутати.  І  тримати  нас  за  якихось, так сказать,

 статистів -ми нікому цього не позволимо. В тому числі

 і голові  Комісії  аграрної - Даниленку.

      Слідуюче. Ми пропонуємо зробити перерву в роботі

 Верховної   Ради,   зібратися  керівникам  фракцій  і я 
 я                           - 21 - я 

 розробити  нову  програму чи новий законопроект, який

 би міг  бути  прийнятий.

      Або,  якщо він не буде прийнятий, намітити якісь

 інші  дії.  Може  і прийняття угоди, яку тільки можна

 прийнять  після  того, як обговориться в депутатських

 групах  і фракціях.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Депутат  Чиж, від фракції

 соціалістів.  Я  в кінці дам, щоб виступив, щоб... ну

 він підведе  підсумок.

 

      ЧИЖ.

      Шановний    Александр    Миколайовичу!   Шановні

 колеги  -народні  депутати!  Древні римляни казали (я

 вже  з  цієї  трибуни  колись це висловлення наводив)

 (..........)(..........) - розумному достатньо.

      Ви прекрасно розумієте, що таку заяву, яку щойно

 виголосив  депутат Омеліч від кількох груп і фракцій,

 написати  тільки  що на коліні експромтом, неможливо.

 Значить, це заготовка. Політична. Це перше.

      Звідси  мені абсолютно зрозуміла позиція частини

 депутатів  керівників фракцій, яка була щойно скажімо

 5  годин у залі де ми працювали над узгодженням, мені

 тепер  зрозуміло чому наша пропозиція групи депутатів я 
 я                           - 22 - я 

 на  те, щоб знайти Конституційне вирішення, нормальне

 вирішення    питання   організації   влади   фактично

 заблоковано  тими  було,  хто найбільше голосував про

 те,  що  воно  потрібно  і закон треба робити і владу

 Президенту треба давати.

      Це  не,  що  інше,  як  підведення парламенту до

 парламентської  кризи  і  те,  що вже ходить в нашому

 парламенті кілька днів, якийсь текст угоди, яка ніби-

 то має собою замінити Конституцію ділячи парламент на

 любу частину певної гілки влади і решта не любиму -це

 ще  одне  свідчення  цих  заяв,  наша  фракція завжди

 притримувалася    і    ви    це    знаєте   спокійно,

 врівноваженого  тону  і  в  політичній  розмові  і  в

 позиції, щодо законотворення в нашій державі.

      Але  те,  що  зараз  робиться  є не, що інше, як

 спроба  підвести  до  не Конституційних дій і це дуже

 прикро,  я  хотів  би  запитати  народних  депутатів,

 фракцій,  які  тут  виступали  із  своєю  відповідною

 заявою,  ви  що не усвідомлюєте, що ви робите. Ви, що

 не  розумієте,  що  ділячи законодавчу владу, а він у

 нас   один   вищий   орган   законодавчої  влади,  ви

 паралізуєте  взагалі  цю  систему  влади,  ви  що  не

 розумієте.

      Ви  що  не  розумієте,  те,  що  для  того,  щоб я 
 я                           - 23 - я 

 нормально  працювала  в  режимі  законному  виконавча

 влада,  потрібно,  щоб була сильна законодавча влада,

 яка  б  працювала....  видаючи відповідне законодавче

 поле,  ви  що  не  розумієте,  що  те, що на вересень

 місяць заплановано скажімо розгляд питання про прийом

 України  в  Раду  Європи ви й похоронете оскільки там

 одним  із  основних  елементів  є розвиток демократії

 нормальні    і   цивілізовані   вибори   і   розвиток

 парламентаризму  і....  закону  над усіма політичними

 силами і над усіма посадами, які б де б не були.

      Якщо   ви  цього  не  розумієте,  то  ви  чинете

 правильно.   Наша  фракція  заявляє,  що  ми  повинні

 працювати  в  конституційному полі, поскільки питання

 ви  ж  заблокували своїм рішенням винести -тепер же ж

 зрозуміло,  чому в загальному, а не через момент того

 вирішення,   яке  повинно  було  бути...  Я  закликаю

 народних  депутатів  до  нормальної роботи. Нічого не

 сталося  -розумному,  дійсно,  достатньо.  У  нас  он

 скільки  роботи  і  на  червень,  і  зв'язано  із цим

 тижнем.    Давайте   працювати!   Сьогоднішній   день

 спеціально  поховали парламентський. Для того, щоб ви

 вийшли  на  ту  заяву,  яка тут прозвучала. І це дуже

 прикро!

      (Оплески) я 
 я                           - 24 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Від  Руху  слово надається депутату

 Чорноволу.

 

      ЧОРНОВІЛ Я. М., 357 виборчий округ, Народний Рух

 України.

      Шановні  колеги-депутати!  Шановний  уркаїнський

 народе!

      (Шум у залі, сміх)

      Тут...  голос комуністів -не голос Божий! Я хочу

 сказати,  що  тут  прозвучали даремні звинувачення на

 адресу   більшості   в   парламенті,   яка  поступово

 складається і хоче вивести Україну з кризи.

      Ми,  справді, могли проголосувати конституційний

 Закон,   чи  Закон  за  владу  і  про  його  введення

 конституційною  більшістю.  Ми  знаємо,  які  фракції

 заблокували   прийняття  цього  Закону.  Називаю:  це

 фракція комуністів, яка вся повністю голосувала проти

 (це  покажуть підсумки поіменного голосування -ми вже

 бачили  їх  при  голосуванні  Закону про владу), і це

 група із вракції соціалістів, яку тут представляв пан

 чи  товариш  Чиж.  Так що давайте із хворої голови на

 здорову не перекладати!

      Ми   опинилися  в  такій  ситуації,  коли  через я 
 я                           - 25 - я 

 неструктурованість   парламенту  і  наявність  у  ній

 частини  оцих...  диструктивної  частини  лівих немає

 можлдивості прийняти ніякі конституційні рішення. Без

 розподілу  влад  на  законодавчу,  виконавчу й судову

 дальший   рух   нашої   держави   для   політичних  і

 економічних  реформ  неможливий.  В  таких випадках в

 усіх  країнах  світу,  які  різко  міняли свій лад чи

 здобували   незалежність,   шукали   інші   шляхи  -в

 Південно-Африканській Республіці відкинули расистську

 Конституцію  попередню  держави  і  дійшли  згоди між

 собою  політчині  партії  на основі 39 пунктів. Деякі

 посткомуністичні  держави  прийняли простою більшістю

 малі  Коснтитуції.  Нам залишається сьогодні варіант,

 мирний,  спокійний  варіант  конституційної угоди між

 більшістю  депутатів  Верховної  Ради  і Президентом.

 Іншого  виходу  нам  не  ано. Інакше буде катастрофа,

 інакше буде криза.

      Шановний  український  народе,  не піддавайся на

 провокації,  ніякий  авторитаризм нам не загрожує. Ми

 встановили   чіткий   період,  термін  для  прийняття

 Конституції -  не пізніше червня наступного року.

      Ми говорили з Президентом про те, щоб прискорити

 конституційний  процес.  Щоб і його частини, яка бере

 участь   у   виробленні   Конституції,  наша  частина я 
 я                           - 26 - я 

 плідніше  працювала.  І  здобули обіцянку, що проект

 КОнститції  буде найближчим часом поданий на розгляд.

 Так  що, можливо, не треба й року. Але треба починати

 реформи.

      Якщо  Президент  хоче мати виконавчу вертикаль -

 даймо   йому,   а   потім   спатаємся,   як  він  нею

 скористувався,  що він з нею зробив.

      Тому  те  все,  що відбувається в цьому залі -це

 закономірне  завершення  нашої піврічної муки навколо

 закону  про владу.

      Я  вважаю,  що це нормальне закінчення, закликаю

 всіх   депутатів,   які   ще   вагаються,   підписати

 конституційну  угоду.  Це  єдиний  вихід  сьогдні і з

 становища.

      Дяку за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.

 

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я,  шановні  колеги,  не  збираюсь

 коментувати виступ, мені це не положено, але Верховна

 Рада  має  тільки  підписувати, а не окремі депутати,

 Верховна Рада  і тільки  Верховна Рада . я 
 я                           - 27 - я 

      Зараз  слово надається від фракції "Державність"

 депутату  Юхновському  , за ним виступить Семиноженко

 від "Незалежності".

             (Шум у залі)

 

      ЮХНОВСЬКИЙ.

      Шановний    Олександре    Миколаєвичу,   шановні

 депутатаи,  ми  вперше  сьогодні  зустрічаємось з тим

 випадком,  коли  перший  дзаступник  Голови Верховної

 Ради  строго  повів засідання Верховної Ради згідно з

 домовленістю,   яка   була   досягнена  на  засіданні

 фракцій.

      Я думаю, що якщо ця практика буде продовжуватися

 далі,  наша  Верховна  Рада  буде  працювати успішно.

 Зараз  ми  стоїмо на порозі Конституційного договору.

 Конституційний   договір   є  необхідність  тому,  що

 прийняти   Закон   "Про   владу"  двома  третинами  є

 неможливо,  хоч  ми  дуже  хотіли,  щоб цей Закон був

 прийнятий.

      Я   хотів   би   представити,   які  перспективи

 відкриває  перед нами Конституційний договір. Перш за

 все  я  вітаю  Президнета  нашої  держави  з  тим, що

 більшість   депутатів  парлдаменту  проголосували  за

 введення  Закону  в  дію,  хоч  це і не конституційна я 
 я                           - 28 - я 

 більшість. Тому підписання Конституційного договру (я

 прошу   дуже   Президента,   якщо  він  обставить  це

 підписанн    урочистою   церемонією   з   запрошенням

 представників  інших держав, запрошенням послів інших

 держав,  які  своєю  присутність ствердять міжнародну

 силу цього Закону)...

      (Шум в залі)

      ... це дасть можливість нашому договору одержати

 міжнародне  признання  і міжнародне признання першого

 руху України до нової більшості в Парламенті.

      Справді   Конституційний  договір  відкриває  ще

 другу   сторону   нашого   Парламенту.  В  Парламенті

 утворюється  нова більшість, конструктивна більшість,

 яка  буде  успішно  працювати  і  тісно  працювати  з

 виконавчою  владою, і таким чином парламент перестане

 топтатися    на    місці,   і   буде   конструктивно,

 законотворчо працювати разом з виконавчою владою.

      Безумовно,   що  в  Парламенті  утвориться  його

 позиція.   Я  дуже  радий,  що  шановна  комуністична

 фракція   має   перейти  в  опозицію.  Конституційний

 договір   є  відкритий  для  всіх  депутатів.  Він  є

 відкритий   для   комуністів,  він  є  відкритий  для

 соціалістів,  але  ліше для тих, які сповнені бажання

 конструктивно працювати в ім'я України. я 
 я                           - 29 - я 

      Тож    я   васвсіх   від   імені   "Державності"

 поздоровляю і кажу вам: ми маєм чітко визначений

 шлях у майбутньому і цим твердим шляхом ми підемо.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. (оплески)

      Слово надається Семиноженко від "Незалежних", за

 ним виступить Носов від позафракційних груп.

 

      СЕМИНОЖЕНКО В.П.

 

      Уважемые коллеги, уважаемые избиратели, основная

 проблема,  которая  стала  сегодня  перед  нами, -это

 сохранить  наш  Верховный  Совет  как  конструктивный

 орган,    который    способен    принимать    законы,

 направленные  на  реформы  в области экономики. И эти

 голосования ни в коем случае нельзя воспринимать, как

 раскол  Верховного  Совета.  Хотя,  безусловно, любое

 голосование  свидетельствует  в  пользу  тех или иных

 политических симпатий.

      Поэтому   депутатская  группа  "Независимые"  не

 случайно  была  одним  из  инициаторов создания блока

 стабильности вместе с МДГ для того, чтобы подчеркнуть

 одним  названием этого блока, что основное сейчас для я 
 я                           - 30 - я 

 Украины - это стабильность.

      Сегодня  те  обсуждения,  которые  возникают,  к

 сожалению,  от  так  долго на протяжении сегодняшнего

 дня  по  поводу  Закона  о  власти,  а перед этим еще

 полгода, они вызывают буквально у наших избирателей и

 у  всего  народа  аллергию  от  того,  что  часто  не

 понимают,  сколько времени мы тратим на те проблемы в

 то   время,   когда  основные,  которые  относятся  к

 экономике, стоят за бортом.

      Поэтому  предложение от нашей депутатской группы

 есть следующее.

      Учитывая,  что  конституционное большинство, как

 это  собственно  и  другие  фракции (социалистическая

 говорили),  они  не  предсказывали,  что  трудно  его

 набрать.   Мы   не   набрали.  Необходимо  в  обычном

 законодательном порядке представить проект документа,

 который     сегодня     назвали     под     названием

 "Конституционный  договор",  на  рассмотрении  нашего

 Верховного Совета, чтобы мы могли методом голосования

 определить  свое  отношение  к нему и, таким образом,

 сделать его легитимным документом.

      Все   остальные   варианты  я  бы  предлагал  не

 расматривать  сегодня,  потому  что  они вызывают еще

 большую  полиризации.  А  это  не  способствует нашей я 
 я                           - 31 - я 

 слаженной работе. Благодарю за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Слово надається депутату Носову від

 групи  "Незалежність",  за  ним  виступить  від групи

 "Фракції", які мають протилежну точку зору, Вітренко.

 

      НОСОВ В.В.

 

      Я  не від групи "Незалежних", а використовую час

 від  позафракційних депутатів.

      Шановні  депутати,  мені  здається, що у нас тут

 багато  хто  забув,  що  згідно  з  декларацією  "Про

 державний  сувіренітет"  від  імені  народу  виступає

 виключно  Верховна Рада. І волю народу вона виражає в

 законах.   А  Президент  за  наданими  йому   народом

 повноваженням  повинен  виконувати  цю волю. Правда з

 Закону  "Про  владу"  чомусь  випало,  що  він діє на

 виконання  законів. При чому дуже ретельно це випало.

 Це  інше  питання.  Саме  тому  я і хотів би зміни до

 Конституції проводити у постатейному режимі.

      Хочу   сказати,   що  наш  Президент  має  зараз

 повноваження  більше  ніж  навіть  Клінтон.  Це глава

 виписувалась в 1991 році. Якщо хто хоче працювати, то

 він   може  працювати.  Навіть  тої  норми,  що  може я 
 я                           - 32 - я 

 видавати  Укази з неврегульованих економічних питань,

 оце і є надзвичайні повноваження, які в світі не один

 Президент немає. У нашого є, але він не користується.

 Треба  просто мати хист для того, щоб використовувати

 ті  повноваження,  які  є.  І  можна  формувати Уряд.

 Підходять до мене позафракційні і кажуть: якби хотів,

 то формував і робили би.

      Далі.  Я  хочу  сказати,  що Регламент передбачає

 можливість  відступу  від  процедур,  передбачених  в

 ньому.   Але   якщо   це  рішення  приймається  двома

 третинами  голосів  депутатів  за  умови,  що воно не

 суперечить  Конституції  і чинним законам. Є стаття у

 нас  ця.  І  саме тому в цілому відразу голосувати не

 можна,   бо  є  Закон  "Про  статус  депутата",  який

 говорить   про   ваше   право   подати   поправки  до

 розглядуваного документу.

      Тепер  я  хотів би сказати чого їх треба подати.

 Ви  думаєте це таке  просте  питання  двома третинами

 долати  "вето"?  Ні.  Там ще треба багато застережень

 передбачити. Я деякі хотів би зачитати, скористуючись

 часом.

      По-перше.  Треба  зробити, щоб Президент подавав

 не   зауваження   нам,   а  подавав  сформульовані  і

 мотивовані  пропозиції-поправки. я 
 я                           - 33 - я 

      Поподає зауваження, ми формулюємо, а потім на це

 вдруге накладається  вето. Втретє.

      До  мене  підходили  ті,  хто  вже  намагалися в

 Комісіях  вдолати  вето  -вони знають, що це таке. Цю

 поправку треба  внести.

      Далі.  Не  всі  поправки і пропозиції Президента

 можуть  бути  підставою  для  вето.  Тре  розставити:

 підставою    для   відкладання   вето   можуть   бути

 пропозиції-поправки до Закону чи частини його тексту,

 внесених    в    порядку    законодавчої   ініціативи

 Президентом  України,  або Урядом України і прийнятих

 Верховної   Ради  України  без  зміни  їх  юридичного

 змісту.

      Вийде:  сам  подав законопроект, ми (..........)

 прийняли  і потім вето накладають. Ні, цей варіант не

 проходе.  Із Урядом хай узгоджує , щоб були  такі .

      Далі.   У   нас   в   Регламенті   є  глава  про

 неприйнятність.  В якості поправки і пропозицій можна

 ж винести неприйнятну нам. То і це треба оговорити.

      А також такі, які виходять за межі законодавчого

 регулювання  даного Закону.

      Ни може мені дадуть  доповнитись.

      (Шум в залі)

 я 
 я                           - 34 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилину.

 

      ___________.  А  також  виходять,  або прийняття

 яких виходять за межі повноважень Верховної Ради. Вам

 висунули  таку  поправку  і  двома третинами долайте.

 Треба ж і думати.

      Далі.   Або  прийняття  яких  зробить  Закон  не

 відповідним  Конституції  України,  тобто через Закон

 насилують  на  Конституцію.  Хай  внесе  поправки  до

 Конституції. Чи ратифікованим міжнародним договором.

      І   саме   гидосне.   Заслухайте.  Або  викличем

 непередбачені  скорочення  надходжень,  виникнення чи

 збільшення   видатків   з   державного  або  місцевих

 бюджетів.

      Коли   приймаємо  Закон  нема  фінансування,  ми

 вилучаємо  те, на що нема фінансування. Вам висувають

 поправку,  яка  потребує  100  трильйонів.  І долайте

 двама третинами голосів. Тобто неприйнятні мають бути

 вилучені.  І  це  ще  не  все.  Там  ще треба дошивку

 робити.  Якщо  ми  прийняли  всі  поправки,  висунуті

 Президентом,   то   простою   більшістю.  Навіщо  дві

 третини?   Вето   накладається   на  ті  закони,  які

 приймаються  двома третинами, закони, які приймаються

 референдумом,  на  бюджет. На бюджетний закон вето не я 
 я                           - 35 - я 

 накладається.  Бюджет це прерогатива Парламенту. Ві ж

 розумієте,  що бюджет ніколи не буде прийнятий. Та це

 ж   треба  все  виписувати,  це  не  так  просто,  як

 здається,  якщо так.... махнуть то там звисають кінці

 такі дирки виникають.

      Тому  треба  приймати  цю постанову, цей закон в

 першому  читанні  подати  до  нього  поправки, в мене

 зокрема,  9  сторінок  і потім по ним пройтися. Тобто

 треба  йти  законним, конструктивним шляхом. Дякую за

 увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Вітренко   і  на  цьому

 завершуємо. Меркушов.

      Я  прошу  до уваги, ми дали можливість від групи

 фракції...  виступить і від групи фракцій трьох даємо

 виступить. Тут все правильно, назвіть будь ласка, від

 яких фракцій.

 

      ВІТРЕНКО .

 

      Шановні колеги!

      Ви   слухали   виступ  від  більшості,  від  тих

 фракцій,   які   блокують   Конституційний  процес  в

 Україні,  я  виступаю  від меншості, від тих фракцій, я 
 я                           - 36 - я 

 комуністів  і  соціалістів,  які обиралися в Верховну

 Раду  для  того,  щоб  будувати  правову державу. Для

 того,  щоб  на  основі  Конституції  України,  щоб на

 основі  декларації  про державний суверенітет України

 поважаючи  волю  народу  висловлену  на  всенародному

 референдумі    і   закріпленою   актом   проголошення

 незалежної  України, щоб будувати правову державу. Ми

 робили  все  можливе,  щоб  спрямувати  цей  процес у

 конституційному  руслі.  Щоб  дійсно  погодити всі ці

 недоречності. Всі ці дискуційні питання для того, щоб

 ми знайшли злагоду в Україні.

      І   хочу   навесті  ті  прізвища,  які  сьогодні

 розігруючи  карту  про  те,  що  вони хочуть прийняти

 Закон  "Про  владу"  на  всі  8  голосувань, які були

 сьогодні    голосували,    не   приймали   участь   в

 голосуванні.

      Хай  наші  виборці  знають,  так  хто  таки хоче

 нормалізації   в   Україні,  до  них  відносяться  95

 депутатів  серед  самих відомих, я називаю Даниленко,

 Дурдинець,   Кедзьор,  Лановий,  Лавринович,  Мовчан,

 Мулява,   Поровський,  Шпек,  Чорновіл,  і  інші  хай

 звітують  самі,  бо  якщо  сьогодні і досі блокується

 Конституційний  Суд  в  Україні, то це не значить, що

 його   не   буде.  І  це  не  значить,  що  не  треба я 

                         - 37 - я 

 відповідати   перед   своїм   народом,  перед  своїми

 виборцями за те, що сьогодні робиться.

      Я хочу сказати, що те, що розгортається сьогодні

 на  наших  очах, це цілком закономірний результат так

 званих  реформ,  бо  коли виходять отакі статті, як у

 вчорашніх    "Київських    відомостях",   і   головні

 деформатори   України  нам  сповіщають,  що  "путь  к

 спасению  экономики -через банксротство предприятий",

 а це банкрутство вже напоготові комерційних банків, і

 створюється спеціальне агентство, щоби скуповувати ті

 підприємства,    яким   штучно   створили   і   кризу

 неплатежів,  і  відпустили ціни, і їх грошима гралися

 банки,    штучно    поклали   на   лопатки   сільське

 господарство,  зруйнували  будівництво  і  створили в

 Україні, кажучи про реформи, ситуацію повної розрухи,

 коли  нема  нічого,  ніякої  економіки  -про це треба

 звітувати.  То я хочу, щоб дійсно наші виборці знали,

 хто  це  створив  і  хто  за  це  буде  відповідати у

 Верховній  Раді,  бо  коли  на  нас  кажуть,  що ми -

 більшість, ось сьогоднішній день показав. І заява тої

 більшості підтвердила: більшість -це ті, хто сьогодні

 руйнує  Україну,  кому потрібна колонія, і хто думає,

 що  в цій колонії йому відведено таке золоте місце. І

 тому  вони  разом з тої...................... не хоче я 
 я                           - 38 - я 

 іти   на  співпрацю  і  не  хоче  шукати  законодавче

 вирішення  протирічь.  Вони  й  беруть  на  себе  всю

 відповідальність за подальші події.

      (Оплески)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Шановні колеги, всі бажаючі

 від фракцій, від груп виступли...

      (Шум у залі)

      Олександр   Миколайович,   будь   ласка,   потом

 Новіков.  Я...  одгу  хвилиночку!  Шановні колеги, ми

 сьогодні затвердили...

      (Шум у залі)

 ...затвердили  регламент працювати до 19 години. Тому

 я  просив  би пам'ятить, що ми на годинник уваги поки

 що не звертаємо.

      А  зараз  надаю  слово  Олександру Миколайовичу.

 Будь аска.

     

       ___________.   Уважаемые   коллеги,   товарищи,

 давайте  остановимся в эмоциях, немножечко убавим пыл

 амбиций, и вернемся на реальную землю.

      Я  начну  с  того,  что  в  этом  зале  один  из

 депутатов,  выступая,  сказал так по этому же поводу:

 народ Украины вас  проклянет. я 
 я                           - 39 - я 

      Я  не знаю, кого он проклянет -тут бабка на двое

 сказала,  но  я  обращаюсь  к  той  части  депутатов,

 простите  на слове, которые сами в своем гимне поют о

 себе, как о проклятьем  заклейменных.

      Уважаемые  и  дорогие,  есть  статистика, первое

 голосовани Закона о власти, 130 человек -коммунисты и

 социалисты голосуют против, сегодняшнее голосование -

 те  е 130 человек! Что мы рассказываем, кто голосовал

 против? Ведь мы прекрасно понимаем, что не ршив общие

 вопросы,  мы  не  можем решить частные! Это марксизм,

 это элементарно.

      И   дело   не   в   том,  что  Президенту  нужны

 дополнительные  полномочия. В том беспределе правовом,

 который  есть сегодня, предложен вариант, когда лучше

 ли хуже возникают правовые условия.

      Теперь   по   поводу   легитивности   того,  что

 предложено: скажите, пожалуйста, а большинство, когда

 оно   принимает   решение,  оно  легитивно  или  нет?

 Легитивно,  вопрос  в том, что из этой ситуации можно

 выйти более легитивно или менее легитивно.

      Так  вот  сегодня сложились условия, когда выход

 только  дин  -его другого нет? И те, котоыре стоят на

 позиции  "чем  хуже -тем лучше" вспомните слова того,

 кто,   выступая   здесь,   сказал,   кого   проклянет я 
 я                           - 40 - я 

 украинский народ.

        ( ОПЛЕСКИ)

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Носов.

       Уже виступали від "Незалежності".

     

             (Шум у залі)

     

      СОБОЛЄВ .

      Депутатська група "Реформи".

      Шановні колеги!

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.. Я прошу до уваги.

     

      СОБОЛЄВ       Сьогодні  зроблена спроба створити

 при  існуючому  Голові  Верховної  Ради, при існуючій

 Президії  більшості  в  Верховній  Раді.  Саме тоіу я

 хотів би розпочати свій виступ від депутатської групи

 "Реформи"  саме з питання: "Чи є в цій Верховній Раді

 більшість?"  Коли  рік  тому обирали Голову Верховної

 Ради  так,  дійсно, багато хто сподівався на посади в

 Президії,   багато   хто   сподівався   на   зайняття

 відповідних  посад  в  інших  структурах, і тому била

 сформова  більшість  і це треба визнати, і керівником я 
 я                           - 41 - я 

 цієї більшості став Голова Соціалістичної партії.

      Нажаль,  ситуація  дуже  змінилася.  За  цей час

 змінився   вже   і  прем'єр-міністр,  якого  висувала

 соціалістична і комуністична фракція, і, дійсно, пані

 Вітренко,  який довів ситуацію в цій державі до тієї,

 яку  ви  описали,  дійсно  в  цій Верховній Раді були

 сформолвані  і Уряд, за який голосувала ця більшість,

 але,  нажаль,  ситуація  не  змінилася на краще. саме

 тому частина народних депутатів, чудово розуміючи, що

 ситуацію  можна  змінити  лише  виключно починаючи із

 зміни   виконавчої   влади   і   структури  управлінн

 державою.   Чудово   розуміючи,   що  ситуацію  можна

 змінити, почавши із змін економічної політики, яка до

 цього  часу  декларувалась,  як політика реформ. Саме

 тому, ця частина народних депутатів і пішла на досить

 серйозні  компроміси  для того, щоб на цей перехідний

 період  в цій державі був принаймні хоча б Закон "Про

 владу",  який  врегулював ті невідповідності, які є в

 існуючій  Конституції.  Саме  тому  депутатська група

 "Реформи"   і   підтримала   процес  створення  нової

 Конституції.

      Я  розумію,  що  для  декого  питання Закону про

 владу  -це було питання свого роду змагань. Для нашої

 депутатської   групи   це  шлях  до  прийняття  нової я 
 я                           - 42 - я 

 Конституції.  Тому  що попередні три з половиною роки

 роботи в паламенті, в першому паламенті українському,

 показали,  що  цей  зал розколотий на різні фракції і

 групи, не зможе трьома стами голосів проголосувати за

 Конституцію. Це ж очікує цей парламент.

      Саме   тому,  надавши  право  Президенту,  як  і

 Верховній  Раді України виносити спільний, узгоджений

 текст  Конституції на референдум, і є єдиним можливим

 варіантом   для   того,  щоб  ця  держава  мала  свою

 Конституцію.

      Саме таким чином ми і розглядаємо цей процес.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Носов.  Я  вибачаюся, Бутейко від групи "Центр".

 Будемо  завершувать,  я  думаю,  що вже всі висловили

 своє міркування і баченння.

      Ну  ви  ж  відмовились!  Ну  хорошо, Меркушов ще

 витсупить.

     

      БУТЕЙКО А.Д.

     

      Бутейко, 70-ий, Камінкаширський, група "Центр".

      Шановний  Олександр Миколайович, шановні колеги, я 
 я                           - 43 - я 

 ви  знаєте,  сьогодні,  мабуть,  дійсно  певною мірою

 переломний   день.   І   він  продемонстрував,  що  у

 Верховній  Раді  на  даному  етапі було створено нові

 реалії.  А  саме:  ми  чітко побачили, що у нас немає

 перспективи,  так, як не було перспективи у Верховній

 Раді   минулого   скликання,   прийняти   Конституцію

 конституційною  більшістю,  тому що ми не спромоглися

 прийняти Закон про владу, який містить значну частину

 положень саме конституційного характеру.

      І  тому,  звичайно,  можна  говорити  про  якесь

 порушення  Конституції,  можна говорити про порушення

 права,  але  я  хочу  вам нагадати, чи є в цьому залі

 багато  народних  депутатів, які більше, ніж Бутейко,

 стояли  перед  мікрофоном,  коли  йому  це  давали, і

 говорив:   "Шановний   Олександр  Олександровичу  (чи

 шановний    Олександр   Миколайовичу)   одна   і   та

 пропозиція,  яку  ви пропонуєте з голосу з порушенням

 регламенту,    суперечить   Конституції.   Яка   була

 відповідь?  А  отой  закон  також  суперечить. А отой

 закон  також  суперечить,  так  чому  ж ми не повинні

 піти.

      І  от якщо ми будемо зараз продовжувати такий же

 шлях,  то  ці  4  роки,  які  дано нам, ми не зробимо

 Конституції.  без  Конституції  еталону, по якому всі я 
 я                           - 44 - я 

 мають  творити норми тим, кому дано це право, не буде

 нормального  життя,  не  буде правової держави. Тому,

 враховуючи  те, що нинішня Конституція є суперечлива,

 що  маса  законів  суперечить  самій Конституції, нам

 потрібно  знайти  найбільш  легитивний шлях виходу із

 сутиації.   І  цей  шлях  -прийняття  конституційного

 договору.  Хоча  він  є  звичайно  можна  говорити  і

 ставити  знаки  запитання.  Але  в умовах перехідного

 періоду,  я  особисто  не  бачу  якогось і враховуючи

 ситуацію політичну, розтановку сил тут в Парламенті і

 в  суспільстві,  я  не  бачу іншого більш легитивного

 шляху  зробити Конституцію, винести її на референдум,

 якщо  ми  не  зможемо прийняти двома третинами тут. А

 ми,  мабуть, що цього не зможемо зробити. Хоча робити

 треба, пробувати треба. Дякую вам.

      Я хочу лише сказати: сприймайте те, що трапилося

 спокійно.   Це   життя,   це   результати  політичної

 боротьби. І ви знаєте, що політика така річ, сьогодні

 одні, завтра інші. Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Меркушов.

     

      МЕРКУШОВ В.Т.

       я 
 я                           - 45 - я 

      Уважаемые   депутаты,   парламенты  всех  старн,

 которые  образовались  после распада Советского Союза

 каждый   имеет   свою  историю,  каждый  делает  свою

 историю.  Мы  с  вами  делаем свою историю. У каждого

 парламента  есть свои взлеты, есть свои падения, есть

 свои  драматические,  наверное,  минуты.  Так  вот  я

 думаю,  что  мы  сегодня все-таки с вами, насмотря на

 все   противоречия,  приняли  единственно  правильное

 решение. Единственно правильное.

      И  это  не  раскол, как сегодня пытаются выдать.

 Это   первый   шаг   к  формированию  конструктивного

 нормального  большинства.  Большинства, которое будет

 чуждо  от  каких-то  крайних  политических  взглядов.

      Сегодня,   естественно,  любой  партии,  которая

 находится  не у власти, обвинять существующую власть.

 Ей выгодно, чтобы чем хуже сегодня, тем ей лучше. Это

 естественный  процесс.  И  поэтому  это  большинство,

 которое,  я уверен, будет сформировано, будет уходить

 от  всех политических  баталий.

      Сегодня  не  раскол,  еще  раз повторяю. Сегодня

 первый шаг  к формированию большинства.

      Следующее. Очередным этапом все-таки мы придем к

 тому,   что   мы   должны  подписать  конституционный

 договор.  И дорога к этому договору открыта абсолютно я 
 я                           - 46 - я 

 для  всех  депутатов.  И самое главное даже не в этом

 договоре,  самое  главное,  что  мы дадим возможность

 работать свободно. И законодательной и исполнительной

 власти.  Но  не  только  работать,  а  в  полной мере

 отвечать.  Ведь каждый из нас говорит: пусть отвечает

 Президент.  Да,  пусть.  Сегодня  у  него  будет  вся

 возможность работать и полностью отвечать перед нами,

 перед народом.

      Но  и у нас такое будет право -делать законы, но

 и  отвечать  за  них  в  полную  силу, по полной, как

 говорят, шкале.

      Поэтому  то,  что сегодня было принято, я думаю,

 это нормальный процесс. Не надо его драмматизировать,

 не  надо  делать здесь какие-то слишком эмоциональные

 выступления.   Мы   идем  нормальным  процессом.  Это

 сегодня  наиболее  легетивный, наиболее демократичный

 процесс   выхода   из   сложившейся   политической...

 политического кризиса. Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Хто за те, щоб призупинити

 обговорення? Я ставлю на голосування.

      Хто  за  те,  щоб  припинити  виступи  по даному

 питанню? Прошу включить систему.

       я 
 я                           - 47 - я 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Шановні народні депутати!

      Я  думаю, що сьогоднішній день і в нашому житті,

 і в нашій роботі він не пройшов даром.

      Він  багатьох  заставив, як кажуть подивитися на

 себе  трошки  збоку і подивитися, як ми конструктивно

 підходимо  до  розгляду  тих законопроектів над якими

 потрібно не тільки працювати, а й давати їм своєчасно

 життя, пускати їх в життя, щоб можна по них працювати

 і жити.

      Я  думаю,  що  і  робота  фракцій,  і керівників

 фракцій  і  обмін  думками, який відбувся після цього

 дає    нам    змогу    напротязі    завтрішнього    і

 післязавтрішнього  дня  врахувати всі ці пропозиції і

 на  узгоджувальній Раді, в четвер їх розглянути з тим

 розрахунком,  щоб  у пятницю на вранішньому засіданні

 винести єдиний законопроект узгоджений на Раді груп і

 фракцій.

      Я  вважаю,  що думки висловлені є конструктивний

 підхід  є  своє  бачення,  ми  не  будемо один одного

 дорікати,  хто  більше  і  за  що  переживає, але всі

 переживають  за  одне,  як стабілізувати економічну і

 політичну ситуацію в нашій країні. я 
 я                           - 48 - я 

      Тому  я вношу прозицію доручити керівникам, груп

 і фракцій доопрацювати той проект, який ми розглядали

 сьогодні  у  двох  варіантах,  і  в п'ятницю утром на

 засіданні  винести  його  на  розгляд.  Хто  за  дану

 пропозицію,   прошу   проголосувати,  прошу  включити

 систему.

      Я прошу визначитися голосування.

     

      "За" -

     

      Рішення   не  прийнято.  Одну  хвилиночку!  Тоді

 давайте...  єсть  інші думки? Скільки відведемо часу?

 10  хвилин!  Хто за те, щоб 10 хвилин на цю процедуру

 відвести, я прошу проголосувать.

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято. Це процедурне питання. І, будь

 ласка, запишіться тепер. Включіть систему. Достатньо.

 Висвітіть.

      (Шум у залі)

      Достатньо. я 
 я                           - 49 - я 

      Кузьменко, за ним Панасовський.

     

      КУЗЬМЕНКО С.Л., 179 виборчий округ.

      Я прошу передати слово Яценко.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яценко  Володимир  Михайлович, будь

 ласка.

     

      ЯЦЕНКО В.М.

      Дякую.

      Шановний    Олександре   Миколайовичу!   Шановні

 товариші колеги-народні депутати!

      Багато звинувачень сьогодні прозвучало на адресу

 лівих   сил:   і  неконструктуивність,  і  якісь  там

 клікушества  з  цієї  трибуни роздавалися -ми чесно і

 відверто  сьогодні заявляємо: ми за те, щоб в Україні

 було  добре  і  щоб  український  народ жив добре! Ми

 проти...  не  проти  реформ  вазагалі  -ми  проти тих

 реформ,   які   сьогодні   проводяться.   А  суть  їх

 грабіжницька,   антинародна,   руйнівна,  яка  руйнує

 власну  економіку,  і кримінальна по суті, по змісту.

 Тому аж ніяк ми не можемо підтримати той курс реформ,

 який  сьогодні  є.  Якщо  за  4  роки таких реформ ми

 загубили 1 мільйон населення України, то ми ніколи не я 
 я                           - 50 - я 

 підтримаємо  такі  реформи!  Як  би  нас  до цього не

 закликали,  який  би тиск не чинили на нас. Ми за те,

 щоб  арод не втрачав нічого. Хто за ці рефоми, хто ще

 мільйони  хоче  загубити, голосуйте, будь ласка "за",

 ми  не  будемо  голосувати за антиниродні реформи. Це

 перше.

      Вихід, який може бути, вихід лише один -законним

 шляхом.  Все  те, що робиться антизаконно, все те, що

 робиться антиправовим шяхом, в решті решт обертається

 рагедією  для народа. Вихід може бути один -ми хочемо

 поміняти   Конституцію  -будь  ласка,  ми  не  проти,

 давайте   кожну   статтю  виносити,  обговорювати,  і

 голосувати   постатейно,  підкреслюю.  Іншого  виходу

 законного,  правового,  праведного  в  решті решт, не

 існує   сьогодні.  Тільки  такий  шлях.  Будь  ласка,

 давайте постатейно і так далі .

      Я   на   заключення   ще   раз   хочу   сказати:

 звинувачення  на  адресу  комуністів  в  якихось  там

 заколотах,  якхось там протистояннях безпідставні. Ми

 ще  раз  звертаємось  до  Леоніда  Даниловича  Кучми:

 шановний  Леоніде  Даниловичу, ми, саме ми, ліві сили

 підтримали  вас  на  другому  етапі виборів до посади

 Президента    України,   ми   готові   сьогодні   вас

 підтримати.    Очевидно,   вам   сьогодні   заважають я 
 я                           - 51 - я 

 сьогодні   виконати   вашу   передвиборну   програму.

 Покладіть,   будь  ласка  її  на  стіл:  по  основних

 положеннях  ми  готові  сьогодні  подати вам руку, ми

 пропонуємо  вам  руку для співробітництва, але не для

 таких   реформ,   які  сьогодні  проводяться,  а  для

 виконання вашої передвиборної програми, для виконання

 того,   що  ви  обіцяли  народу  України.  ДО  такого

 співробітництва  ми завжди готові.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Панасовський,  за ним Чиж.

      Симоненко  замість Панасовського.

     

      СИМОНЕНКО.   Уважаемый   Александр   Николаевич,

 уважаемые  народные  депутаты, сегодняшнее обсуждение

 лишний  раз  подтвердило,  что  да, реально среди тех

 политических   групп,   представленных   в  Верховном

 Совете, существуют различные точки зрения. И при всем

 при    том,   что   на   данной   проблеме   усиления

 исполнительной    власти    обкединились    несколько

 депутатских    групп,   делающих   здесь   заявления,

 подтверждающие  этим,  что  ни  о  каких  полномочиях

 Президента  в  части  усиления  его  власти, а только

 политических  спекуляциях.  А  вообще  Владимир Ильич я 
 я                           - 52 - я 

 Ленин  в свое время мудро это все охарактеризовал как

 политической  проституцией.  И  когда  и  сегодня  на

 Узгоджувальной   Раде   по   сути  дела  речь  шла  о

 необходимости повалить и голосование подтвердило это,

 мы  уже  здесь  списки  показывали и готовы в "Голосе

 Украины"  опубликовать,  свидетельствует  о  том, что

 здесь решение может быть только законным путем, о чем

 говорил Владимир Михайлович сейчас с Яценко.

      Если  мы сегодня, и об этом неоднократно звучало

 уже  в  выступлениях  коммунистов, готовы работать во

 имя  своего  народа,  то  мы  должны  работать только

 законным  путем.  И  сегодня  не  идет  ведь  речь об

 усилении    исполнительной   власти.   Сегодня   этим

 спекулируют,  потому  что  (еще  раз хочу подтвердить

 нашу   позицию   фракции)   у  Президента  и  сегодня

 достаточно     полномочий,    которыми    он    может

 воспользоваться  и  обязан просто воспользоваться, он

 давал  обещание  нашему  народу. Сегодня этот спектр,

 особый  спектр  деятельности,  тому что, к сожалению,

 мафиозные,  коррумпированные  как раз круги и владеют

 исполнительной  властью и распоряжаются всем тем, что

 народ наработал за 70 лет.

      Поэтому  я  согласен  полностью  и  еще раз хочу

 подтвердить  позицию  фракции:  мы  готовы работать в я 
 я                           - 53 - я 

 конституционном  поле  и  только  постатейно обсуждая

 возможные   варианты   изменения  Конституции. Будем,

 отстаивая  интерсы вот именно Основного Закона, будем

 и  далее  сотрудничать, какого  бы  характера сегодня

 политические  силы не были только во имя законности и

 правопорядка.  И  это является основой для дальнейшей

 нормальной работы здесь.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чиж, за ним Смірнов.

     

      ЧИЖ

      Олександ    Миколайович!    Шановний   Олександр

 Миколайович!  Прошу  слово передати 348, Марченко від

 фракції.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Марченко.

     

      МАРЧЕНКО В.Р.

     

      Уважаемые    депутаты!    Уважаемый    Александр

 Александрович, Александр Николаевич, у меня обращение

 Президента,  с  которым  он  выходил  на предвыборную

 программу.    Здесь   есть   такая   фраза:"Я   готов

 сотрудничать   с   Верховным   Советом,  где  сегодня я 
 я                           - 54 - я 

 большинство представителей левых сил, и уважаю выбор,

 сделанный народом".

      Сегодня качественно изменилась ситуация. Сегодня

 семь   фракций:  фракция  "Реформы",  Народного  Руха

 Украины,  "Центра",  "Єдності",  "Державності", МДГ і

 "Незалежні", сделав свое заявление, показали реально,

 что   в   Верховном  Севете  существует  большинство,

 представленное   ими.   И,   безусловно,  коммунисты,

 социалисты сегодня в оппозиции, как и были три месяца

 назад,   пять  месяцев  назад.  Это  оппозиционное  в

 Верховном Совете меньшинство.

      Александр   Николаевич,   большинство,   которое

 представлено   этими   фракциями,  хотели,  пользуясь

 ситуацией  или  революционной  необходимостью  ввести

 Украину  в диктаторские, которые неизбежно приведут к

 криминальной   власти,   криминальных   структур   на

 Украине.   Попирается  Декларация  о  государственном

 суверенитете,     попирается    Акт    провозглашения

 независимости  Украины, попирается Европейская хартия

 о   местном   самоуправлении,   попиратеся  Регламент

 Верховного     Совета    и    Конституция,    которая

 рагламентировала,  как мы обязаны принимать изменения

 к Закону и говолосовать Закон о власти.

      Поэтому  социалисты выступают за то, чтобы можно я 
 я                           - 55 - я 

 изменить  Конституцию,  можно,  но  это  нужно делать

 постатейно,   и  предлагают  это  рассмотреть  именно

 постатейно  предложения, Закон о власти преобразовать

 таким  образом,  чтобы против ныне действующих статей

 Конституции    были    поставлены   другие,   которые

 необходимы  изменить,  и  тогда двумя третями голосов

 изменять.  Мы...  Эти  статьи. Мы предлагаем выйти из

 кризиса   правового,   кризиса   конституционного  не

 продавлеванием   Закона   о  власти.  Потому  что  он

 полномичий  не  добавляет Президенту настолько, чтобы

 решать проблемы государства. У него и так достаточно.

 А мы предлагаем возобновить конституционный процесс и

 принять новую Конституцию.

      Для  этого  мы  предлагаем  провести опережающий

 референдум  по  основам  новой Конституции и выйти из

 контитуционного   кризиса.   Трагедии   сегодня  нет.

 Основная   проблема  не  в  Законе  о  власти,  не  в

 полномочиях,   которых  достаточно  у  Президента,  а

 основноя проблема сегодня в том курсе, так называемых

 реформ,  а именно: политики, разрухи, которая привела

 к   отчаянию  людей  и  на  базе  которой  собираются

 провести   диктатуру   в   Украине.   Поэтому  только

 конституционным  путем,  только  в  русле диклорации,

 только   в   русле   акте   о  независимости  Украины я 
 я                           - 56 - я 

 постатейным   изменением  Конституции  или  принятием

 новой можно выйти и мы предлагаем из кризиса.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Смірнов.

     

      СМІРНОВ Є.Л. Євген Смірнов, 61 виборчий округ.

     

      Шановний  Олександр  Миколайоивч, шановні колегі

 депутати,  я  не  збираюсь  виступати  тут  з  якоюсь

 політичною заявою. Хочу сказати наступне.

      Перше.  У  заяві, яку зачитав депутат Омеліч і в

 виступі   пана   Чорновола  містилися  м'яко  кажучи,

 неточності.  Що  це  за  8 фракцій, які проголосували

 "за", якщо голосів було 219, якщо я не помиляюсь. А в

 цих фракціях біля 310 депутатів. Перше.

      Друге.  Звідки взяли, що проти голосували тільки

 соціалісти  і комуністи? Я не належу ні до тих, ні до

 інших,  але  голосував  і  буду  глосувати "проти". Я

 позафракційний.  Точно также проголосували і мої, так

 би мовити, колегі з порзафракційних.

      Нарешті  наступне.  Що  за нахабство, вибачайте,

 звернення  з  цієї  трибуни.......... тоном до народу

 України.  За  кого  мають  себе  ці  пани,  Омеліч  і

 Чорновіл,  за  малих  наполіонів.  Я  прошу  на  далі я 
 я                           - 57 - я 

 звертати  на  це  увагу  і  припиняти негайно подібні

 виступи і подібні звертання до народу.

      А  тепер  ту  заяву,  яку  завчитав Омеліч від 8

 фракцій,  і  виступ  Чорновола інакше, як  політичною

 провокацією я назвати не можу. Вибачайте, зараз немає

 розподілу  на  комуністів  і  соціалістів, на лівих і

 правих. Є елементарний розподіл на чесних і не чесних

 людей. Чесні люди не дають угробити свій народ і свою

 державу,  а  не  чесні  люди, і ті хто не розуміє, що

 відбувається  фактично  ведуть  Україну  в  прірву  і

 продають  її  іноземним  панам і я хочу, щоб це чітко

 всім було зрозуміло. Дякую.

     ОПЛЕСКИ.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Регламент,  а  точніше час, який ми

 відвели вичерпано.

      Таким  чином  можна  зробити  висновок, що всі 4

 депутати,  які  висловилися по даному питанню у своїх

 пропозиціях,  у  своїх  міркування  прийшли до одного

 висновку,  що  ми  повинні  ще раз на Раді керівників

 фракцій і груп уважно розглянути той проект, який був

 поданий на розгляд, одна група Меркушова, друга група

 Чижа  депутатів.  Вони  в  якійсь мірі ці два проекти

 дуже   сходяться   за   виключенням   окремих  статей я 
 я                           - 58 - я 

 Конституційних  і  статей  даного закону. Там друга і

 третя  хоча  ми  практично і погодилися. І в п'ятницю

 утром   на   засідання   винести  на  розгляд.  Немає

 заперечень?

      Я ставлю на голосування цю пропозицію.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА -

     

      Я  прошу  голосувати. Я думаю, що ми протокольно

 даємо   доручення   Секретаріату,   ми  розмножемо  і

 розповсюдимо  ці ще раз два проекти і цей третій який

 ми  сьогодні  спільний  розглядали,  я  думаю  кожний

 депутат оприділиться особисто, розглянуть в комісіях,

 чи фракціях і ми до цього питання повернемося.

      Я   думаю,   що  ми  сьогодні,  шановні  колеги,

 достатньо  наговорились.  Я  на  цьому хочу завершити

 вечірнє засідання.

      На все краще! Завтра працюєм, розпочинаєм роботу

 о 10 годині!

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку