ЗАСІДАННЯ  ШІСТДЕСЯТ   ЧЕТВЕРТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  26  т р а в н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Добрий  ранок, шановні депутати і гості

 Верховної Ради, шановні радіослухачі!

 

      Прошу  депутатів  підготуватись  до  реєстрації.

 Поки   буде   йти   підготовка,   я  оголошу  запити,

 відповідно  до  вимог  Закону  "Про  статус народного

 депутата"  та  Регламенту  Верховної  Ради.  Надійшли

 запити  народних  депутатів Магди Івана Івановича  до

 голови  комісії  з  питань АПК, земельних ресурсів та

 соціального   розвитку   села  щодо  визначення  прав

 сільгоспвиробників,     які     підпорядковані     не

 Мінсільгосппроду, а  іншим міністерствам,  відомствам

 на приватизацію шляхом паювання. Ярошинського Богдана

 Харитоновича   до  Президента  України,  Генерального

 прокурора,   міністра   фінансів  стосовно  порушення

 законодавства щодо виплати заробітної плати вчителям,

 лікарям  Корецька,  Грушанського району в Рівненській

 області. Поровського Миколи Івановича до Генерального

 прокурора,  до  Генерального  прокурора  України щодо

правомірності     дій    працівників    Таращанського

 Управління  внутрішніх  справ. Це може не з Київської

 області. Я так думаю, що ні. Гощанський був.

 

      Крім   того,   є   депутатський  запит  депутата

 Круцика    на   мою   адресу,   відносно   статусу  і

 правомірної   діяльності   Донецького   "движения  за

 восстановление  Союза".  Дамо  доручення Секретаріату

 направити   адресатам   для  реагування  відповідного

 чинного законодавства.

 

      Увімкніть систему, будь ласка.

 

      Зареєстровано  302  народних  депутата.  Ранкове

 засідання оголошується відкритим.

 

      У  мене  є прохання до вас, щоби використати час

 для  розминки  таким  чином:  15  хвилин - дати змогу

 висловитись  депутатам,  котрі  хотіли  б щось... ну,

 котрим  потрібно скористатись цим часом за записом, а

 потім  дати  змогу проінформувати про стан підготовки

 невідкладних  законопроектів  з  економічних  питань.

 Доручення  з  цього  приводу  Верховна Рада давала на

 звернення  Президента  і  Кабінету  Міністрів  і тому

 треба  дати  по  10 хвилин буквально (10, трохи менше

 хвилин)  депутатам  Суслову,  Таранову і Марченко для

 інформації щодо підготовки цих питань.

      (Шум у залі) я 
 я                           - 3 - я 

      Значить...    Нема    заперечень?    Ставлю   на

 голосування, щоб у такій послідовності піти.

      (Шум у залі)

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      В  процедурі...  це  процедура! 15 хвилин, прошу

 записатися на виступи.

      (Шум у залі)

      Виставте  на  моніторі  15  хвилин,  опублікуйте

 список.   Прошу,  поважвючи  один  одного,  лаконічно

 говорити. Прошу.

 

      ЛАВРИНОВИЧ.  Шановні  народні  депутати,  я хочу

 звернутись  до вас з деяких процедурних питань, які в

 нас  сьогодні  є  дуже важливими. Вчора ми розглядали

 проблему  щодо  політико-правової  ситуції в цілому в

 Республіці  Крим. І при цьому в вас, поне головуючий,

 хочу  спитати,  чому,  власне, ми дозволяємо собі так

 вільно  поводитись  з усіма проце рними нормами, коли

 без  остановки  п  порядок  денний, без розгляду, без я 
 я                           - 4 - я 

 пропозицій  щодо  проекту постанов ми дозволяємо собі

 легко  голосувати за рішення, які скасовують попередн

 ьо прийняті Верховною Радою  України.

      Зоклрема,     вчора     на    вашу    пропозицію

 проголосований   пункт   щодо  прийняття  Конституції

 Автономної   Республіки   на   підставі  Закону  "Про

 розмежування  повноважень",  свідчить  про  те, що ви

 забули,   що   17   березня  цього  року  Закон  "Про

 розмежування   повноважень"   був  скасований  сесією

 Верховної Ради України.

      І   таким   чином,  ви  посилались  на  нечинний

 сьогоодні нормативний акт і пропонували покласти його

 в основу Конституції.

      Це  стало можливим виключно тому, що зігноровані

 всі  можливі  норми, не тільки Регламенту, а взагалі,

 будь-якої процедури.

      Така  робота  є неприйнятною, і ваше зловживання

 постійне  нормами процедур у цьому залі призводить до

 того,   що   Верховна   Рада  України  може  приймати

 суперечливі  документи,  які  йдуть в розріз з нашими

 національними інтересами.

 

      ГОЛОВА.   Іванов.

 я 
 я                           - 5 - я 

        ІВАНОВ. Прошу передать слово Алексєєву, 369.

 

      АЛЕКСЄЄВ  В.  Г.,  369  виборчий  округ,  місто

 Харків.

 

      Владимир Алксеев, город Харьков.

      Кважаемый Александр Александрович! Ко мне, как к

 народному  депутаты  и как зам. председателя Комиссии

 по  свободе слово идут массовые обращения как граждан

 так  и организаций с жалобами на то, что производится

 удушение.............     информации,    а    именно:

 экономическими  мерами,  которые  проводит Укрпочта и

 подобные    организации,    стоимость   подписки   на

 российские  газеты  взвинчены  до уровня 4, 5 и более

 миллионов.

      В  связи  с  этим  я прошу вас дать протокольное

 поручение  как  нашей комиссии, так и соответствующим

 органам  выяснить  эту  ситуацию.  Ибо в одном только

 издательстве   "   Харьков"   прекращение   печатания

 российских  газет, а по таким ценам их никто выписать

 не   сможет,   ведет   к   увольнению   18   рабочих,

 падение.............................   8   процентов,

 лишению  рублевой  массы, из-за чего невозможно будет

 покупать  необходимые материалы в России и поставится я 
 я                           - 6 - я 

 под угрозу выпуск республиканских и местных газет.

      Учитывая,  что Президент, Леонид Данилович Кучма

 на    пресс-конференции    в   Харькове   практически

 солидаризовался       с      позицией      вытеснения

 российских...,..............   российской   печати  с

 украинского рынка, я прошу вас...

      Извените,    мне   мешают   львовские   депутаты

 говорить.  Я  прошу  вас  дать возможность Верховному

 Совету защитить права наших граждан. Прошу извенения,

 львовские депутаты  кричат рядом.

 

      ___________. Он же за харьков выступает, мужики,

 все в порядке.

 

      ГОЛОВА. Омельчук.

 

      ОМЕЛЬЧУК.

 

      Шановний пане Голово!

      Омельчук,  фракція  Народний  Рух України, місто

 Рівне, 334 виборчий округ.

      Я  звертаю  вашу  увагу,  що  я був згідно черги

 замість попереднього виступаючого.

      А  зараз  прошу передати слово секретарю фракції я 
 я                           - 7 - я 

 Народного   Руху   України   депутату  Ковтунцю,  333

 виборчий округ.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, скоріше тільки передавайте.

 30 секунд використали.

 

      КОВТУНЕЦЬ

      Володимир   ковтунець,  фракція  Народного  Руху

 України.

      Шановні   колеги  депутати!  Дозвольте  зачитати

 офіційну  заяву  фракції  Народного  Руху  України  з

 приводу  розгляду  25  травня  цього року питання про

 ситуацію в Криму.

      "Після   заслухання   інформації   про  політику

 правової  ситуації  в  Криму,  Голова  Верховної Ради

 України    запропонував   проголосувати   за   проект

 Постанови,  тексту  якої  не  було роздано депутатам.

 Депутатам  не  було  надано  можливості висловитися з

 мотивів голосування.

      В  результаті  прийнято  документ,  пункт третій

 якого  посилається на Закон України "Про розмежування

 повноважень   між   Україною   і  Республікою  Крим",

 скасований  Верховною  Радою України 17 березня цього

 року, що фактично означає різку зміну курсу Верховної я 
 я                           - 8 - я 

 Ради України щодо Криму.

      Таким   чином,   через  некомпетентність  Голови

 Верховної  Ради  Олександра  Мороза,  поєднаноюз його

 надмірною  самовпевненістю,  прийнято  Постанову, яка

 може   мати  складні  політико-правові  наслідки  для

 Української держави.

      Ми    пропонуємо   негайно   розглянути   згідно

 Регламенту  питання  про  скасування рішень Верховної

 Ради  Криму,  що  суперечать  Конституції  і  законам

 України.

      Шановні   колеги,   уже   вкотре   ми  з  голосу

 розглядаємо  документи,  які надзвичайно серйозні для

 всіх  нас.  (..........)(...  видно, що голосування з

 голосу   для   Олександра  Мороза  стало  спеціальною

 процедурою  для  досягнення бажаного результату лівою

 більшістю в цьому парламенті.

      Я  також  хочу загострити вашу увагу на тому, що

 сьогодні  всупереч  порядку запису другим було надане

 слово  товаришу  Іванову, а не Роману Омельчуку, який

 був  записаний  другим,  а  Іванов був записаний дещо

 пізніше.

      Хотілося б сподіватися, що це просто неуважність

 Олександра  Мороза.  А  взагалі  кажучи,  подібні дії

 характеризуються   дещо   іншими   словами,  які  він я 
 я                           - 9 - я 

 сппдівається, здогадається сам.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Це  все  підряд -це заява? Чи тільки до

 заяви це було? До заяви. Ясно.

      Терьохін, прошу.

 

      ТЕРЬОХІН С.А.

 

      Шановні  народні депутати, сьогодні ранком було,

 відбулося    засідання    фінансової   Комісії,   яка

 одноголосно   вирішила   про  неприйнятність  проекту

 ЗАкону  "Про  фінансово-промислові  групи",  який був

 підготовлений Комісією з питань економічної політики.

      Комісія по фінансам і банківській діяльності має

 власний  законопроект,  який  був  внесений депутатом

 Єльяшкевичем ще місяць тому.

      Тому велике прохання, Олександре Олександровичу,

 або  знімати  неузгоджений  з фондом держмайна проект

 Таранова, або ставити два проекти на обговорення.

      Друге.  Ми ніяк не можемо дійти до славнозвісної

 28  статті  держбюджету  1994 року, тому знову до вас

 прохання шановний ведучий сьогдні поставити цю статтю

 в  перших  питаннях,  бо  збитки, які наносяться не з я 
 я                           - 10 - я 

 застосуванням цієї статті величезні по економіці.

      І  останнє  таке питання, я з задоволенням і мої

 колеги   прослухають  голів  комісій  по  фінансам  і

 банківській  діяльності,  і  Таранова,  але  стосовно

 третього депутата Марченка, я не розумію кого він тут

 представляє і не треба псувати марно час, а займатися

 економічними питаннями.

      Дякую дуже.

 

 

      ГОЛОВА. Я просив би всіх депутатів перед тим, як

 щось  говорити думати, це потрібно всім і економістам

 і не економістам і вам теж треба думати, будь ласка.

      Я прошу з місця, я до Чорновола звертаюся, ви не

 кричіть  будь  ласка.  Так  от  ви маєте на увазі, що

 треба вести себе пристойно в залі.

      Швидкий.

 

      ШВИДКИЙ

 

      Прошу  передати  слово  депутату  Кендзьору, 280

 округ, вибачте.

 

      Яростав КЕНДЗЬОР, Сокаль Львівщина. я 
 я                           - 11 - я 

 

      Шановний  Голово,  шановні  народні  депутати, я

 хочу   торкнутися   питання,  яке  на  мій  погляд  є

 резонансом,  відгуком  цієї  поганої роботи Верховної

 Ради на місцях, я маю на увазі призначення без відома

 Верховної  Ради  України  представників,  так  званих

 представників Секретаріату при областях.

      Справа   в  тому,  що  може  такі  працівники  і

 потрібні  були  б,  але  якби це повсюдно і скрізь не

 був   актив   Соціалістичної   партії.  Таким  чином,

 призначивши   у  Львові  пердставником  Секрпетаріату

 від...  у  Львівській  області добродія ПОкровського,

 держава  фінансує,  утримує  активіста Соціалістичної

 партії. Чим він займається? Він організовує структури

 Соціалістичної  партії  в  області.  Він  організовує

 маніфестації   під   червоними  союзними,  колишнього

 Союзу,   прапорами.  Він  організовує  антиукраїнські

 акції.  Я  гадаю,  що  це  надто  велика  розкіш:  за

 державні   гроші   утримати...   Держава  ще  тратить

 величезні  кошти  на  оренду автомобіля цілодобово. В

 той  час, коли навіть начальники відділу виконкому чи

 обласної  ради  мають  2  години  транспорту на день.

 Вважаю,  що  цю систему треба переглянути і визначити

 взагалі  потрібність,  необхідність цих працівників в я 
 я                           - 12 - я 

 областях.

      Ще   одне.   Вчора  згадувалося  про  те,  що  у

 Львівській  області  у  Франківському  районі  нібито

 незаконно скасоване рішення про реєстрацію кандидатів

 у  депутати  Франківської районної ради міста Львова.

 Значить,  це  рішення  прийнято  виборчою  коміісєю у

 зв'язку  із  грубим  порушенням  чинного  Закону "Про

 вибори до  місцевих рад".

      В  порядку...  в  переліку  питань про вибори до

 місцевих  рад,  яке  ми повинні десь найближчим часом

 розглянути,   є   спроба   переглянути  умови  Закону

 виборчого.   Вважаю,   що   до  цього  ми  не  можемо

 допуститися,  тому що вибори повинні бути рівноправні

 і  для  депутатів,  які  обралися рік тому, і ті, які

 будуть обиратися  26  червня.

      І накінець. Олександре Олександровичу, 18 травня

 ми  прийняли  у  Верховній  Раді  Закон  "Про владу".

 Згідно   Регламенту   Верховної  Ради  ви  як  Голова

 Верховної Ради в продовж 5 днів повинні підписати цей

 закон.  Терміни  визначення Регламентом закінченні. Я

 вважаю,  що  ви  як  керівник  Верховної Ради повинні

 організувати  роботу таким чином, щоб ми не вийшли за

 рамки   терміну,  визначеного  Регламентом  Верховної

 Ради,  і закінчили розгляд Закону "Про державну владу я 
 я                           - 13 - я 

 в Україні". Дякую.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Танюк.

 

      ТАНЮК Л.С.

 

      Пане  голово,  фракція хоче насамперед висловити

 протест  з  приводу  того,  що,  сккажімо, вчора було

 розповсюдженно  заяву депутата Довганя від фракції. А

 депутат...  а  заяву  фракції  народного руху, яку ми

 вчора   намагались   розповсюдити,   пан   Дьомін  до

 розповсюдження не надав. Я розумію, що у пана Дьоміна

 немає   симпатій   до   Руху,   є  симпатії  до  заяв

 комуністів. Але так робити не можна.

      Тому  я змушений за дорученням народного Руху цю

 заяву   зачитати.   "24   травня   1995   року, після

 обговорення    Звіту   Генерального   Прокурора,   за

 пропозицією  депутата  Кияшко відбулося голосування з

 приводу   того,   щоб   визнати   роботу  Генеральної

 Прокуратури     незадовільною.     Однак,    всепереч

 проголосованому   О.   Мороз   підписав  і  розмножив

 Постанову  Верховної  Ради України, в якій визнається

 незадовільною  робота  Генерального Прокурара України

 та  колегії  Генеральної  Прокуратури  України,  що є я 
 я                           - 14 - я 

 грубою  фальсифікацією  проголсованого  формулювання.

 Цілком  зрозуміло  є бажання О. Мороза та О. Ткаченко

 усунити  колегії  Генеральної  Прокуратури, щоб таким

 чином  закрити  крімінальні  справи,  порушенні проти

 людей  з  їхнього  найближчого оточення. Непорядність

 Олександра   Мороза   та  Олександра  Ткаченка,  їхнє

 бажання  всьома силами підігравати прокомунітстичним,

 антідержавним,  реваншиським силам, скомпроментованим

 своєю   корумпованостю,   засвідчено   в  стенограмах

 виступів,   досягла   епогею   прямої   фальсифікації

 результатів голосування.

      Вимагаємо,  приведення  Постанови Верховної Ради

 України    у   відповідність   із   стенограмою   від

 Генеральної     Прокуратури     України     порушення

 кримінальної   справи  проти  Олександра  Мороза,  за

 ознаками  статті  164  та  статті  172  Кримінального

 Кодексу  України.  Голова  фракції,  народний депутат

 України Вячеслав Чорновіл.

      Щоб  ні  в  кого  не виникало сумнівів з приводу

 того,  що  це є фальсифікація, я хотів би процитувати

 так,  як  ви  сказали  самі в стенограмі, пане Мороз.

 Рішення  прийнято,  пропозиція  про відставку, тобто,

 про   пункт   3   колегії   ставлю   на  голосування.

 Проголосували,  голосів  ненабрали, О. Мороз "Рішення я 
 я                           - 15 - я 

 не прийнято". Це потім вже другого дня.

 

      ГОЛОВА.   Це   на  якій  сторінці,  ви  читайте,

 подивіться.

 

      --------------Ми   звірили   вашу   розмову   із

 стенограмою і фонограмою, це звичайна фальсифікація.

 

      ГОЛОВА. Почитайте, це 11 сторінка.

 

      _______________     України     зрозуміла,    що

 шахрайствувати у Верховній Раді годі.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Вітренко.

 

      ВІТРЕНКО

 

      Шановний  Олександре Олександровичу! Я людина не

 військова,  але  я депутат, обраний своїми виборцями,

 які повинні звітувати перед народом України за те, що

 відбувається в цілому в Україні. Я не розумію, чому у

 Львові  проходять навчання американців і наших частин

 військових,  хто  це  погодив  і як це пов"язується з

 декларацію про державний суверенітет України. я 
 я                           - 16 - я 

      У  9  розділі  декларації  записано,  що Україна

 урочисто  оголошує  себе нейтральною державою, яка не

 буде  приймати  участі  у  військових  блоках. І буде

 притримуватись  трьох  неядерних  принципів. В той же

 час,  Президент  України Кучма, я так розумію, що від

 імені  всього  українського  народу, у Литві оголошує

 намір  Україні  вступити  в  НАТО.  Якщо  у  нас  діє

 сьогодні  Конституція України, і є вищий законодавчий

 орган, і ми кажемо, що ми будуємо правову державу, то

 я  переконана,  що ці питання повинні вирішуватись на

 Верховній  Раді,  вирішуватись  тими депутатами, яких

 дійсно  обрав  народ,  так,  як  і  образ  Президента

 України.  І  я  вважаю,  що  такі ігрища з союзниками

 робляться тільки для того, щоб загострити відносини з

 росією.  Я не відчуваю пом'якшення відносин з росією.

 Комусь дуже хочеться розсорити 2 братніх народи!..

      І  в  той же час моє наступне питання стосується

 економіки.  Бо  національна  безпека  держави  -це  і

 зовнішня,  і внутрішня. І ось коли ми бачимо (і вчора

 ми  відчули  це  на парламентських слуханнях), що нам

 Віце-прем'єр Саблук розповідає тут таку не дуже вдалу

 лекцію про економічні закони, які нібито діють або не

 діють,  і  в  той же час не звітує перед парламентом,

 чому  сьогодні трактори, комбайни, сіялки, віялки ті, я 
 я                           - 17 - я 

 що  є  сьогодні  в  державі,  ті,  що  є  сьогодні на

 заводах,  чому  вони  сьогодні  не  йдуть  в сільське

 господарство.  Як  буде  збиратися  врожай? Він думає

 так, що тут люди не орієнтуються в ринковій економіці

 і  не  розуміють,  що  можна  переходити до ринку, не

 торгуючи  землею.  Як  це робиться в Голандії, Китаї,

 Ізраїлі.  І  він  розповідає  тут якісь казки... То я

 дуже  прошу  вас,  Олександре Олександровичу, щоб нам

 дали  змогу тут, на парламенті почути відповідь з цих

 двох  питань:  з  питань  навчань у Львові і з питань

 забезпечення сільського господарства технікою.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.    Деякі    питання,    які   потребують

 з'ясування. Прошу уваги! Хвилинку!

      По-перше, відносно прийняття Постанови по Криму.

 Я  вчора ставив на голосування пропозицію про те, щоб

 продовжити  роботу  до  19  години,  щоб завершити це

 питання  в  повному  циклі.  Ви  не  підтримали,  але

 рішення   потрібно   було  приймати  і  була  внесена

 пропозиція  -воан  проголосована 219 голосами. Тому я

 просив  би подивитися, хто голосував (попитайте своїх

 колег).

      Крім  того, пунктом 2 цієї постанови передбачено я 
 я                           - 18 - я 

 1  червня,  себто, в наступний четвер, повернутись до

 цього питання з іниормацією  комісії постійної.

      Будь  ласка,  з'ясуйте ці обставини про Закон із

 редакційною  правкою  Олександро Ємця, згаданого там,

 як про базу для підготовки Конституції.

      А  ми  можемо  записати  там і інші документи. В

 даному  ипадку  це  повинно  вирішуватись у Верховній

 Раді Криму і потім з наступним розглядом у Верховній

 Раді України.

      Так  що, претензії якщо у вас є з цього приводу,

 будь ласка, пред'являйте до 219  депутатів.

             (Шум у залі)

      Зголосу  багато  що  не  голосується, але ми, як

 потрібно  наполягати,  то  ви тоді говорите, що треба

 голосувати,  а  якщо  вам  не подобається, то тоді не

 можна.

      Алєкссєв,  відносно,  я  прошу  вас,  підготуйте

 депутатський  запит  про  питання про пресу. Я його в

 установленому    порядку   підпишу   і   Міністерство

 інформації,  і  заступник прем'єр-міністра розглянуть

 його відповідно до діючих у нас законів.

      Відносно  запитау  Омельчука,  А,  це заява, ну,

 будь ласка, то ваша думка,  хай буде така заява.

      Я   вибачаюсь  тільки  за  те,  що,  справді,  я я 
 я                           - 19 - я 

 помилився  на  один,  на  півтори  хвилини ви пізніше

 сказали те, що ви думали сказати з  самого початку.

      Терьохін відносно альтернативного законопроекту,

 можете  подавати.  Але  є  доручення комісії, комісія

 розробляла,  Кабінет  Міністрів,  вірніше, підготував

 проект, и будемо, безперечно, його розглядати. Якщо у

 вас  є  альтернативний,  то,  будь  ласка,  ми будемо

 розглядати альтернативний.  Є процедура передбачена.

      Стаття  28, я наполягав у вівторок розглядати це

 питання,  сесія зняла, аргументувавши це об'єктивними

 підставами.    На    середу   поставили   -знову   не

 роззглянули,  тому  що  розглядали інші питання. Будь

 ласка, в порядку дня є, можемо розглянути це питання.

      Будь  ласка,  у порядку дня є, можемо розглянути

 це питання.

      Відносно  заяви Кендзьора, там про те, що його і

 ще групу депутатів турбують консультанти Секретаріату

 Верховної   Ради   на  місцях.  Покровський,  який  є

 консультантом  у  Криму,  кандидат  економічних наук,

 пристойна  людина.  До  нього  ніяких  претензій  від

 обласної  Ради,  і він не тільки за Львівську область

 відповідає, немає. Чому у Кендзьора претензії, треба

 запитати Кендзьора.

      Закон "Про владу"... я 
 я                           - 20 - я 

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ.         Не чути.

 

      ГОЛОВА.  Це  не  Президія.  Штати  затверджує за

 положенням Голова Верховної Ради, Президія тут ні при

 чому.  Так.  І  потім...  Ну  я  ж  не  буду  зараз у

 політичні дебати влдаватися. Якщо в минулому три роки

 назад,  кодна  Рада  обласного  і  районного  рівня в

 заступниках  мала  представнгика РУХУ в обов'язковому

 порядку,  то  це  вважалось нормально. Сьогодні є сім

 консультантів,  із  них чотири безпартійних. Що треба

 шще вам?

 

      ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.          Не чути.

 

      ГОЛОВА.  Василю,  вам  треба сидіть у приміщенні

 Верховної Ради, а не  на місцях бути.

      (Шум в залі)

      Помовчіть трохи, я почитаю відповідь на запит...

 Будь ласка. То вам так здається.

      Так  от, я звертаюся до Кендзьора на його запит.

 Будь ласка.

      Стаття   6.   10  Регламенту. "Опублікування  та

 введення  в  дію  законів  та  інших  актів Верховної я 
 я                           - 21 - я 

 Ради"    -це    треба   знати   всім   депутатам   і

 радіослухачам,   щоб  не  велося  спекуляції  навколо

 цього.

      Будь ласка.

      "Тексти  законів  та  інших  законодавчих актів,

 прийнятих  Верховною Радою оформляються Секретаріатом

 Верховної  Ради  і  в п'ятиденний термін підписуються

 Головою  Верховної  Ради  України,  після чого закони

 (будьте  уважні)  разом  з  законами  або постановами

 Верховної   Ради   про  порядок  введення  їх  в  дію

 передаються на підпис Президенту України".

      6.  10.  2.  "Президент  України підписує заяви.

 Закон.  Разом  із,  разом  із  Законом або Постановою

 Верховної  Ради  про  порядок  введення  його в дію і

 приймає їх до виконання.

      Закон,  переданий  Президенту  України,  повинен

 бути  підписаний ним протягом 10 днів з дня отримання

 і   не  пізніше  24  годин  направлений  до  Президії

 Верховної    Ради    України    для    реєстрації   і

 опублікування".

      Друге.    "Якщо   Президент   України   протягом

 встановленого  терміну  не  повернув  Закон  разом  з

 Законом  або  Постановою  Верховної  Ради про порядок

 введення  його  в  дію на повторний розгляд Верховній я 
 я                           - 22 - я 

 Раді  або не направив їх в Конституційний суд України

 як  такі,  що  не  відповідають  Конституції чи іншим

 законам,   Закон   разом  з  Законом  або  Постановою

 Верховної  Ради  про  порядок  введення  його  в  дію

 вважається  підписаним  Президентом  і  опублікується

 відповідно до положень статті 6.10.3.

      У  випадках,  коли  Президент України використав

 право  відкладального  вето закон разом з законом або

 постановою Верховної Ради про порядок введення його в

 дію  повертається  в  Секретаріат  Верховної  Ради із

 зауваженням  і  можливими пропозиціями у встановлений

 частиною  першою  цієї  статті  термін для повторного

 розгляду  Верховною  Радою  його.  Відкладальне  вето

 Президент   України  скасуовує,  відкладальним  вето,

 результати  голосування  в  цілому віповідно за закон

 або  закон  чи  постанови  Верховної Ради про порядок

 введення його в дію.

      Повторний  розгляд  закону  разом  з законом або

 постановою Верховної Ради про порядок введення його в

 дію повернутого Президентом України є невідкладним.

      Зауваження Президента України до повернутого ним

 закону  чи  закону  або  постанови Верховної Ради про

 порядок   введення   його   в  дію  розглядаються  за

 процедурою  внесення  змін  і  доповнень,  скасування я 
 я                           - 23 - я 

 законів (глава 6. 8) з новим голосуванням щодо закону

 в цілому" і т.д.

      Вчора  я  відповідно до норм Регламенту поставив

 на голосування проект Закону про введення його в дію,

 Закону  про  владу, який ви заблокували. А тепер мені

 претензії    пред'являєте.  Керуйтеся   Регламентом,

 вивчайте   Закон   діяльності  Верховної  Ради  і  не

 спекулюйте на цих питаннях.

      І  постанова  роздана.  Вводиться  в  дію  закон

 законом,  а  цей  Закон  -Постановою. Вчора розданана

 була  вам  і  Закон,  і Постанова. Ви відклали, бо ви

 казали, що ви не можете зрозуміти, який там підвох.

      Я  до  Лавриновича  ще  звертаюся, ви з місця не

 гукайте,  візьміть  статтю 6. 10 Регламенту і вивчіть

 її. Дякую.

      Танюк, заява Руху будь ласка Олег Олексійович.

 

      _____________ Я прошу декілька хвилин уваги.

      Дійсно  вчора  у  мене була розмова з Вячеславом

 Максимовичем,   який   приніс  мені  заяву  за  своїм

 підписом,  як  заяву фракції Руху, з приводу того, що

 було   сьогодні   прочитано,   я   сказав   Вячеславу

 Максимовичу,   що   маючи  на  увазі  серйоність  цих

 зауважень, я обов'язково ту стенограму і цей матеріал я 
 я                           - 24 - я 

 продивлюся разом з юридичним відділом з цього приводу

 ніяких  заперечень не було і сьогодні вранці дам йому

 відповідь.

      До речі, коли сьогодні до мене ставили питання з

 приводу  чого  не  розповсюджена заява, я сказав, нам

 треба  з вами поговорити, тобто по вчорашній розмові,

 але  бачу  чомусь  захотілося  дати  цю  заяву в ефір

 мабуть  і  тому  розмова наша не відбулася, з приводу

 висновків, я повинен зачитати, щоб тут бути точними.

      23  травня  цього  року  Верховною Радою України

 розглянуто  питання  про  звіт Генерального прокурора

 України, на розгляд Верховної Ради було запропоновано

 проект   Постанови,   як  один  з  них  підготовлений

 комісією  з питань законності і правопорядку та справ

 людини,   національних   меншин   та  міжнаціональних

 відносин, в якому передбачалося чотири пункти.

      Зокрема  пункт  1  такого змісту. Визнати роботу

 Генерального прокурора України та колегії Генеральної

 прокуратури  України  незадовільною, у зв'язку з тим,

 що  не  було  проголосовано  пропозицію  прийняти цей

 проект за основу, народний депутат України Кіяшко, як

 заступник   голови   цієї   комісії,  запропонував  у

 постанові   виділити   декілька  принципових  питань, і признаємо  ми  роботу  прокуратури  задовільно, чи не я 
 я                           - 25 - я 

 задовільно, Раз.

      Считаем что прокурор должен быть смещен с посады

 или нет.

      И    третье.    Считаем    ли,    что   Коллегия

 Генпрокуратуры  должна  пойти  в  отставку?  Три. Это

 согласно стенограммы.

      Під    час   голосування   остаточної   редакції

 Постанови  Верховної  Ради  України  з обговорюваного

 питання  виникли  сумніви щодо змісту пункту першого,

 який  стосується оцінки роботи Генерального прокурора

 та  Колегії.

      Це  дійсно  є  в  тій  стенограмі, що мені вчора

 показав Вячеслав Максимович. Сумніви.

      В зв'язку з цим, народний депутат України Кияшко

 уточнив  суть  своєї  пропозиції  визнати...  визнати

 роботу  Генерального прокурора та Колегії Генеральної

 прокуратури незадовільною.

      Після  цього,  і  про  це я хочу сказати окремо,

 якщо   робляться   якісь   висновки   щодо  симпатії-

 антипатії.  В  стенограмі  на  11  сторінці  записано

 буквально,  що  проект Постанови з остаточним змістом

 поставлено  на  голосування  і  обидва  її  пункти...

 обидва  пункти  були проголосовані Верховною Радою ще

 раз.  Це є в стенограмі. я 
 я                           - 26 - я 

      Тому підстав для звинувачень в фальсифікації, не

 знаю,  на жаль кому, але ні юридичний відділ, ні я не

 бачив.   Я  про  це  хотів  поговорити  із  Станіслав

 Максимовичем.  Перед  тим, як вирішувати -публікувати

 заяву  чи  не публікувати. Це одне.

      Я  перепрошую.  Були  звинувачення  щодо мене. Я

 хотів  би  зараз  про  це  сказати  останнє  слово. З

 приводу симпатій-антипатій.

      Шановний  Леоніде  Степанович, я керуюсь в своїй

 роботі  повірте  мені не симпатіями чи антипатіями, а

 тільки   положеннями   Регламенту.   А  в  Регламенті

 записано,  що  дійсно  кожна  група  чи  фракція може

 розповсюдити   свої   офіційні   документи.  Офіційні

 документи.   Але  тоді  давайте  домовимся,  що  якщо

 виникають  такі  ситуації, давайте тепер всі заяви чи

 які  рішення  фракцій.  Або давайте протокол, або хай

 підписується все у фракціях. Чому я говорю? Тому що я

 вчора  розмовляв  із, скажімо так, дуже шановним мною

 таки членом вашої фракції. Він нічого про цю заяву не

 знав.

       (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Я  думаю, що писання з'ясоване. Сядьте,

 будь  ласка.  А  відносно... будь ласка. Сядьте, будь я 
 я                           - 27 - я 

 ласка.

      (Шум в залі)

      Далі.   Я   прошу.  Я  зобов'язаний  зафіксувати

 намагання групи депутатів зірвати засідання Верховної

 Ради. Я не можу збагнути чому, чи це в зв'язку з тим,

 що  попереду йдуть економічні закони. Зничить, сядьте

 на  місце  я  вам  сказав.  Я ще раз повторюю депутат

 Чорновіл  хоче  зірвати  засідання  Верховної Ради. Я

 прошу  сядьте  на  місце. З'ясуйте потім підійдіть до

 (..........).

      Так от я хочу сказати, ви у своїй заяві...

 

      ЧОРНОВІЛ В.М. Прізвище або вибачення.

 

      ГОЛОВА.   Вячеслав   Максимовичу  дайте  Дьоміну

 протокол  фракції,  а  тоді він буде говорити... Якщо

 будуть   провокаційні,   якщо   будуть  провакації  у

 заявах...    Сядьте   на   місце,   господе.   Я   до

 радіослухачів  звертаюся, не дивуйтесь, люди добрі не

 дивуйтесь, таких обрали, так і роблять.

      Просив  би  також  тих  депутатів,  хто весь час

 посилається на колегії Прокуратури, звернути увагу на

 те,  що  Генеральна  Прокуратура,  в  тому  числі  не

 кологіальний  орган, а орган, який працює на принципі я 
 я                           - 28 - я 

 прямого  підпорядкування.  Колегіальний  орган, це як

 дорадчий орган, тільки при Генеральному прокурорі.

      Тому, із цього треба робити відповідні висновки,

 в тому числі, коли ми говоримо про заступника тощо. І

 авторів  заяви,  яка так збурила частину депутатів, я

 просив  би,  вибирати  вирази  і  в заяві, бо вживати

 слова,  бо  я  знаю,  що  ви  мастаки  на літературні

 епітети  чи  там на філологічні виверти, але повірте,

 що вистачить супроти цих слів. Будьте стримані.

      Так  от, Лесь Танюк, я до вас звертаюся, коли ви

 читаєте  непорядність,  то вам цього слова вживати до

 інших не можна.

 

      (ОПЛЕСКИ).

 

      ГОЛОВА.  Відносно  заяви  Вітренко.  Протокольно

 направляємо  запит  Президенту і Міністерству оборони

 із приводу організації військових навчань у Львові, а

 відносно    Міністерства   сільського   господарства,

 підготуйте,  будь  ласка,  коротенький  запит, я його

 оформлю запитом і відправлю в Міністерство сільського

 господарства і віце-прем"єру Саблуку.

      Суслов Віктор Іванович, прошу.

 я 
 я                           - 29 - я 

      СУСЛОВ В.І.

 

      383 виборчий округ.

      Уважаемые народные депутаты!

      (Шум у залі)

      Уважаемые    народные    депутаты,   вопрос   об

 информации  о  работе Комиссии по вопросах финансов и

 банковской деятельности на сессии поставлен в связи с

 обращением  президента Украины к Верховному Совету об

 ускорении    принятия    ряда    законопроектов    по

 экономическим  вопросам.  Президиум Верховного Совета

 принял    соответствующее    Постановление,   которое

 обязывает  Комиссии,  учитывая  обращение  Президента

 срочно   внести   эти  законопроекты  и  рассмотреть.

 Депутаты   предварительно   должны   знать,  о  каких

 законопроектах  идет  речь  и  как  мы  можем реально

 ускорить проведение экономических реформ.

      Из  тех законопроектов, которые указаны в списке

 президента6  по нашей Космиссии проходит 18. При этом

 1  законопроект,  а именно -законопроект "Про банки і

 банківський  нагляд"  не  подавался ни Администрацией

 Президента,  ни  Кабинетом Министров, ни Национальным

 банком.   Он,   видимо,  попал  случайно,  и  я  буду

 говорить, таким образом, о работе над 17-ю проектами. я 
 я                           - 30 - я 

      Из  этих  17  проектов  14  проектов  законов  и

 постановлений было вынесено Комиссией на рассмотрение

 Верховного  Совета  и  либо  рассмотрено уже в первом

 чтении,  либо  находятся  в  плане к рассмотрению. По

 каким причинам не вынесены остальные - я скажу далее.

      По  мнению  Комиссии,  не  все  проекты, которые

 вынесены,  должны  быть  немедленно  и  безоговорочно

 приняты.  Мы  ни  в  коем  случае не должны допустить

 спешки,   не  должны  поддаться  давлению  и  принять

 неподготовленные проекты.

      Я  хочу  сказать,  что  в  ряде случаев подаются

 проекты законов (в частности, и Президентом Украины),

 которые     не     согласованы    предварительно    с

 правительством,   не   имеют   соответствующих   виз.

 Например, проект Закона "О денежной системе Украины",

 поданный нам, не рассматривался в национальном банке,

 не   рассматривался   и  ПРавительстве.  Есть  другие

 аналогичные  примеры,  и Комиссия вынуждена выполнять

 несвойственнвые  ей  функции,  а именно, вогласование

 этого  законопроекта между различными подразделениями

 исполнительной власти.

      Мы   вынуждены,   допустим,   на  дополнительную

 экспертизу   направить   проект  Закона  по  акцизным

 ставкам,  который  рассмотрен уже в первом чтении, но я 
 я                           - 31 - я 

 выяснилось,  что  идеология  этого  проекта не вполне

 согласуется с международными обязательствами Украины,

 и  Министерство  внешнеэкономических связей выполнило

 нам дополнительную экспертизу.

       И  в  связи  с  этим  я  должен  констатировать

 недостаточный   уровень  предварительной  работы  над

 законопроектами в системе исполнительной власти.

      Теперь  о  тех проектах, которые мы рассмотрели,

 но не вынесли пока на сессию и будем выносить.

      Комиссия  приняла  решение  вынести все проекты,

 которые  просит  рассмотреть Президент, независимо от

 отго,   какое   решение   комиссии  принято  по  этим

 проектам.

      Основной   вопрос,   который  мы  вместе  должны

 подумать,  то  вопрос  о  принципах  нашей  налоговой

 политики.  Мы  не  внесли  пока на сессию, и приняли

 отрицательное     решение,     как     известно    по

 стабилизационному  налогу.  Этот  вопрос обсуждался в

 Верховном  Совете. Президент просит внось рассмотреть

 этот проект.

      Мы будем вносить проет Закона "О налогообложении

 незавершенного строительства", там с очень высокими и

 жесткими  ставками  налога для предприятий, бюджетных

 организаций,  в  том  числе, имеющих на своем балансе я 
 я                           - 32 - я 

 незавершенное   строительство.  Мы  будем  вносить  с

 отрицательным    аключением    проект    Закона    "О

 налогообложении имцщеста предприятий".

      То    есть,    пока   по   проектам   мы   можем

 констатировать,   что   исполнительная  власть  взяла

 сейчас четко выраженный курс на утяжеление налогового

 бремени.   И   в  итоге  общая  сумма  налогов  будет

 увеличиваться,  и  она  будет,  конечно,  значительно

 больше,  чем  была,  к  примеру, до начала проведения

 реформ.

      Поэтому  основной  вопрос  будет,  так  сказать,

 идеологический.  Либо  Верховный  Совет  согласится с

 этим  курсом  либо маы все-таки будем отстаивать идею

 полного   сбора   налогов.  Как  вы  помните  министр

 финансов,     выступая     в     Верховном    Совете,

 проинформировал  депутатов  о  том,  что  не  удается

 собрать  до  40  процентов  налогов,  которые  долдны

 уплачиваться.  Что  большое  количество предприятий и

 организаций  уходит  от  налогообложения,  что  у нас

 необоснована большая сумма льгот. И вот наша комиссия

 не поддерживает вцелом, как повышение ставок налогов,

 так и введение новых законов по налогообложению.

      Мы выступаем за поиск других источников дохода.

      Ну  и  наконец  некоторые  обобщения. Мы... Если я 
 я                           - 33 - я 

 есть   необходимость,   я   по  каждому  закону  могу

 рассказать  детально.  Если, Александр Александрович,

 будут вопросы у депутатов, я думаю, что докладывая по

 этим законопроектам на следующей неделе на сессии, мы

 изложем   полностью   детально  ситуацию  по  каждому

 проекту,  потому  что, я подчеркиваю, все эти проекты

 готовы, и  они  будут вынесены на следующей неделе на

 рассмотрение сессии.

      Так   вот   что  касается  обобщений.  Я  должен

 констатировать    также    отсутствие    достаточного

 взаимодействия  в  работе Верховного Совета и  работе

 комиссии  и  исполнительной власти. Это не наша вина.

 Подготовка любого проекта -это очень сложный процесс,

 этот  процесс  должен  быть длительный. Мы уже должны

 научиться   на   примере  ускоренного  принятия  нами

 поданного   Президентом  Закона  "О   налогообложении

 прибыли  предприятий".  Вы  помните, что  в Верховном

 Совете  этот  проект  прошел,  и  был  принят  за две

 недели.  Мы  были  вынуждены остановить действие ряда

 статей,   которые   явно   идут   в   ущерб  развитию

 национального   производства.   Но,   кстати,  теперь

 Кабинет  Министров  подал правила использования этого

 Закона и в этих правилах предлагает в общем-то ввести

 обратно  все  остановленные  нами статьи, но о чем мы я 
 я                           - 34 - я 

 будем говорить дополнительно.

      Так  вот,  все  это свидетельство недостаточного

 взаимодействия    Комиссии    Верховного   Совета   и

 исполнительной власти.

      Я   три   месяца   пытаюсь   добиться  приема  у

 Президента,  чтобы  напрямую  его проинформировать по

 ситуации  с этими законопроектами. Мне не удается это

 сделать.

      Я  вынужден  сказать,  что  с  моей точки зрения

 Президент  просто блокирован своим аппаратом, что ему

 докладывают  не  совсем  правильно  и  обкективно  по

 ситуации.  Я  буду предлагать сегодня: может быть, мы

 примем  такое  решение,  чтобы  Голова Верховної Ради

 обратился   к  Президенту,  чтобы  состоялась  прямая

 встреча  руководства  Верховного  Совета, руководства

 экономических   комиссий   с   Президентом,  премьер-

 министром,  и чтобы этот вопрос по каждому проекту мы

 бы обсудили детально.

      Президент  должен  знать. Это ведь не просто там

 маленький   закон   о   налообложении  незавершенного

 строительства,  да по нему оказывается, что все наши

 местные   органы   власти  за  все  недострои  школы,

 больницы  и  т.  д. в месяц должны платить, скажем, в

 бюджет  1%  стоимости недостроев. И там закладывается я 
 я                           - 35 - я 

 механизм принудительной приватизации этих обкектов.

      Понятно,  что  это ведь нанесет ущерб Президенту

 политический,  если  он будет настаивать на том, чтоб

 это было принято в таком виде.

      Я   думаю,   что   ему   об  этом  не  доложили.

 Предварительно  должны  быть вот такие консультации и

 встречи по каждому проекту.

      Ну,  вот это конкретное предложение. Я бы хотел,

 чтобы  это предложение, если это возможно, я надеюсь,

 что  оно  будет  услышано Президентом, но и Верховный

 Совет принял бы соответствующие решения.

      И   вот  если  мы  наладим  нормальный  механизм

 взаимодействия, мы сможем работать очень эффективно в

 единстве,  потому  что  Верховный Совет поддерживал и

 поддерживает    Президента    и   поддерживает   идеи

 экономических реформ, идеи рыночных реформ.

      И  если говорят о борьбе между Верховным Советом

 и  Президентом,  то говорят неправильно. Борьба между

 Верховным    Советом    и    аппаратом   определенных

 исполнительских наших структур.

      И  поэтому  не  Закон  о власти в конечном счете

 решит   эти   проблемы,  а  решим  мы  путем  тесного

 взаимодействия и сотрудничества. Спасибо.

 я 
 я                           - 36 - я 

      ГОЛОВА.  Слово має депутат Таранов прошу, голова

 комісії з питань економічної політики.

 

      ТАРАНОВ

 

      За  период  своей  работы с июня 1994 года по 25

 мая  1995  года,  комиссия  по вопросам экономической

 политики   и   управления   народным  хозяйством,  на

 рассмотрении  Верховного  Совета вынесено 54 Закона и

 постановления.

      Из  них  14  Законов  и  24  постановления  были

 приняты Верховным Советом.

      Это   такие   законы,   как  участие  Украины  в

 таможенной  конвенции  в  международных перевозках, о

 внесении  изменения  и  дополнения  в законодательные

 акты Украины, по антимонопольного законодательству. О

 внесении  и  дополнении  статьи  97,  108,  110,  117

 Конституции   Украины.   И   так  далее,  я  не  буду

 перечислять  эти  законы. Так как я думаю все помнять

 какие законы проходили.

      В  первом  чтении  приняты законы о приватизации

 имущества  государственных  предприятий,  о  внесении

 изменений  и дополнений к Закону Украины приватизации

 небольших  государственных  предприятий,  о  внесении я 
 я                           - 37 - я 

 изменений  и  дополнений  по  вопросам приватизации в

 некоторые законодательные акты Украины.

      О  внесении  изменений  и  дополнений  к декрету

 Кабинета  Министров Украины об управлении имуществом,

 которое      находится      в     общегосударственной

 собственности.

      В  настоящее время комиссией разработаны и будут

 вынесены  в конце мая, июне месяце 26 проектов закона

 Украины,   в   том   числе,   проект  государственной

 программы  приватизации  на  1995  год,  отчет  фонда

 государственного  имущества  Украины, проект Закона о

 бухгалтерском  учете  и  отчетности,  проект Закона о

 внесении и дополнении к Закону Украины о предприятиях

 на  Украине,  про  операцию  с  давальческим  сырьем,

 проект концепции развития фондового рынка на Украине,

 о  внесении изменений и дополнений к Закону Украины о

 залоге,  о  финансово-промышленных  группах, о режиме

 иностранного  инвестирования,  внесение  изменений  и

 дополнений    в    статье   4   Закона   Украины   "О

 предпринимательстве",  проект  концепции приватизации

 обкектов  социально-культурной  сферы,  о ратификации

 договора     между     правительством    Украины    и

 правительством  республики Грузии  о производственной

 кооперации,     о    ратификации    договора    между я 
 я                           - 38 - я 

 правительством  Украины  и  республики  Узбекистан  о

 производственной   кооперации,   о  национализации  в

 Украине и реализации прав государства на приобретение

 имущества и корпоративных прав, об оценке имущества и

 имущественных-неимущественных     прав,    о    Фонде

 Государственного имущества Украины, о государственном

 регулировании  рынка ценных бумаг.

      Анализ    предложений   Президента   Украины   о

 первоочередном  принятии правовой базы дял реализации

 первоочередных   мер  по  преодолению  экономического

 кризиса,  а  также принятие законодательных актов для

 повышения  борьбы с преступностью показало, что всего

 требуется  принять 52 Закона и законодательных актов.

 В  том  числе  14  из  них  связаных  с  компетенцией

 Комиссии.

      Я   могу  информировать  сесию,  что  12  из  14

 разработано   Комиссией  и  планируется  Комиссией  и

 планируется  к рассмотрению в конце мая -июня месяца.

 2 находятся  сегодня в стадии подготовки.

      Таким образом, Комиссия подготовила и выносит на

 рассмотрение   в  длижайшеее  время  проекты  Законов

 определенных   Постановлением  Президиума  Верховного

 Совета  Украины  от  24  мая  1995 года о предложении

 Президента    Украины   по   ускорению   рассмотрения я 
 я                           - 39 - я 

 Верховным  Советом  Украины  законодательных актов по

 вопросам    повышения  эффективности   и   борьбы   с

 преступностью,   которая   относится   к  компетенции

 Комиссии.

      Как видно из выше перечисленного перечня Законов

 и     Постановлений,     которые     разработаны    и

 разрабатываются  в настоящее время Комиссией. Все они

 касаютс  важнейших  проблем  развития  и  стоновления

 нашей  экономики. Ее вхождение в международный рынок,

 участие  в  международном  разделении  труда,  защиты

 экономических интересов  государства.

      Значимось  экономических  законов, неоднозначное

 отношение  к  рыночному  преобразованию  в  экономике

 определяет  и трудное прохождение некоторых законов в

 нашем парламенте.

      Достаточно   сказать  о  том,  что  изменение  к

 дополнению  Закона  "Об аренде" выносились на сесию 6

 раз,  но  а списки я говорить не буду предприятий, не

 подлежащих  приватизации. Но это естественно. Так так

 мы  фактически  формируем новую экономическую базу и,

 естественно,   для   того,   чтоб   найти  и  достичь

 консенсуса      необходима     достаточно     большая

 согласительная работа. Опыт работы над экономическими

 Законами,  законодательными  актами позволяет сделать я 
 я                           - 40 - я 

 вывод  о необходимости обкединений в законотворческой

 работе     народных     депутатов,     представителей

 Администрации  Президента, Кабинета Минитров Украины,

 ведущих  министерств и ведомств, научных работников и

 консультантов.

      Мы     имеем     положительный    опыт    такого

 сотрудничества.   Это  совместная  работа  в  рабочей

 группе  по разработке концепции развития фондов рынка

 и блоков законов и законодательных актов по фондовому

 рынку,  закона  "О  внесении  изменений  дополнений к

 Закону Укрины "Об аренде".

      Комиссия  и  в  дальнейшем  планирует  развивать

 такой   опыт   совместной  работы.  мне  хотелось  бы

 обратить  внимание  сессии на следующее, что мы можем

 пойти  двумя  путями либо пойти по пути комфорнтации,

 либо  по  поту  консенсуса. Мы комиссия на протяжении

 практически   всего   периода   тесно  работает  и  с

 Кабинетом   Министров,   подуключаются  и  экономисты

 Администрации   Президента.   И   я  могу  сказать  с

 абсолютной  ответсвеностью,  что  полжительный эффект

 вот такой работы есть.

      Поэтому  мне хотелось, чтобы мы сегодня взяли, я

 согласен с предложениями Виктора Ивановича о том, что

 нужна  встреча  руководства  экономических  комиссий, я 
 я                           - 41 - я 

 экономический    служб    Президента    с    участием

 Председателя  Верховного  Совета  и  Президента.  нам

 необходимо   сегодня   четко  определитиь  порядок  и

 необходимость  ринятия сроков принятия закона. И если

 мы такой консенсус и консолидацию достигнет, я думаю,

 что   экономическая   проблема  на  Украине  решиться

 значительно быстрей.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Будь  ласка,  Марченко, коротка

 інформація.

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

 

      Уважаемые   депутаты,  я  поясню  причину  моего

 появления  на  трибуне,  она связана с информацией, с

 информации  по  межі  малозабезпеченості. Этот вопрос

 был  проголсован  Верховным  Советом  и  находится  в

 повестке дня на эту неделю. Решение Верховного Совета

 было поручить трем комиссиям этот вопрос проработать.

 И  комиссия  по экономической политике поручила вести

 этот вопрос мне.

      Я  хочу  вас  проинформировать о состоянии дел и

 высказать   некоторые   предложения,  как  подойти  к

 решению этого вопроса и, наконец, определиться. я 
 я                           - 42 - я 

      За   эту   неделю  было  проведено  три  рабочих

 совещания  с  представителями  Кабинета  Министров, а

 именно:     Министерство    финансов,    Министерство

 экономики,  Министерство  труда.  Были  представители

 профсоюзов,  а  также,  соответствующий  руководитель

 комиссии  Службы Президента по социальной политике. В

 результате  обсуждения были поставлены и определились

 мы  в  том,  что"межа малозабезпеченності", которая в

 соответствии  с  законом  Верховного Совета об оплате

 труда  и  законом  о межі малозабезпеченності обязана

 быть  вынесена на утверждение Верховного Совета, как

 и принят наконец в социальный норматив.

      Несколько   дискусий   было  о  том,  какой  его

 принимать.  Кабинет  Министров  дал  рассчет  и он на

 сегодня  составляет  стоимость минимального продуктов

 питания  из 22 наименований, только продуктов питаня,

 подчеркну.  Стоимость его 3 млн. 685 тыс. Это даже не

 минимальный  потребительский  бюджет, который сегодня

 оценивается в 13 миллионов.

      Когда   мы  начали  рассматривать  и  обсуждать,

 принимать  или нет, безусловно, Министерство финансов

 поставило   вопрос   откуда   взять   деньги.  И  мне

 представляется  было  конструктивная работа в поисках

 как  раз  средств  пополнения бюджета для того, чтобы я 
 я                           - 43 - я 

 получить не инфляционные, а может и вести необходимую

 инфляцию  для  того, чтобы "межу малозабезпеченності"

 принять и наконец, решить проблемы тех людей, которые

 действительно   не   могут   выживать   при  нынешней

 минимальной пенсии и зароботной плате.

      Мне  представляется  и со стороны Президента или

 представителя  Президента, со стороны профсоюзов и со

 стороны   Кабинета  Министров  подали  конструктивные

 предложения, а именно: откуда взять деньги.

      Я   думаю,  что  Верховный  Совет  и  Президент,

 который  3 числа на Совете высказался о необходимости

 изминения  политики  зароботной платы и увеличения ее

 размеров, могут счейчас решить (конструктивно решить)

 ключевой   вопрос.   А  именно:  минимальной  пенсии,

 минимальной  заработной  платы  и  изменить  политику

 заработной платы. И, поскольку все-таки представители

 Кабинета  Министров  исходят  из  другой  позиции,  а

 именно  о  том, что вот сколько денег есть в бюджете,

 таким     образом     и     устанавливать     уровень

 малообеспеченности,    а    позиция    профсоюзов   и

 представителей  комиссий Верховного Совета исходят из

 того,  что  мы приняли (а именно: из законодательства

 "Про  межу  малозабезпеченості  і  оплаті  труда" и о

 необходимости принять межу на уровне 3 млн 685 тысяч) я 
 я                           - 44 - я 

 мне   представляется,   решить   этот   вопрос  можно

 следующим   образом.  Я  здесь  поддерживаю  Комиссию

 Суслова   и   прошу   руководство  Верховного  Совета

 встретиться  с  Президентом для того, чтобы Президент

 как     единственный     легитивный     представитель

 исполнительной   власти,   руководитель   государства

 выскзаался по этому вопросу. Если бы он дал поручение

 и  Кабинету  Министров,  и,  может  быть,  свои указы

 подключил,  чтобы  мы конструктивно поработали (а мне

 представляется  -направленность здесь и Президента, и

 Верховного   Совета   одна)   и   приняли   эту  межу

 малозабеспечености.  Потому  что такого разбоя, такой

 заработной  платы и такой минимальной пенсии, которую

 получают  значительное  количество  наших  людей, нет

 нигде.

      Поэтому,  Александр  Александрович,  обращаюсь к

 вам  вот  от  имени  рабочей  группы  (может, так вот

 сказать:   от   имени  Верховного  Совета),  чтобы  с

 Президентом  встретились  и  он  высказался  по этому

 вопросу,  и  мы  с  ним  вместе  на  Верховном Совете

 приняли соответствующее решение.

 

      ГОЛОВА.  Запитання  до...  Можна одне запитання?

 Одне   тільки   запитання,   вірніше,  бо  це  просто я 
 я                           - 45 - я 

 повідомлення. Віктор Семенович Омеліч.

 

      ОМЕЛДІЧ В. С., 100 Верхньо-Дніпровський виборчий

 округ, Дніпропетровська область.

      Я     хотел     бы     поинтересоваться    таким

 обстоятельством -ваша Комисссия приглашала для беседы

 представителей  Института  гигиены  питания,  которые

 составили  как  раз минимальный этот тот минимуму, то

 меню,  по  которому  должен человек жить?

      Я сейчас не имею, к сожалению, не имею под рукой

 тех данных, но вспоминаю по тем аналитическим данным,

 когда  анализировал  в  прошлый  раз,  там  на одного

 человека  на  один  день  предлагають 4 грамма рыбы в

 день и 150 граммов рыбы в год, 8 граммов   жира!

      Я   не  понимаю,  если  бы  е  ченого  из  этого

 Института   гигиены   питания   посадить   на   такой

 минимальный   паек,   мы   бы   посмотрели,   чем  бы

 закончилось  его пребывание в этом инчтитуте и вообще

 на хтом свете.

      Поэтому,   конечно,   надо  составлять  какой-то

 минимум,  но  надо  же  реально  и  подходить  к тому

 минимальному  уровню  продуктов  питания,  в  которых

 нуждается человек. Это же целый институт  работает.

      Поэтому  я конкретно задаю, встречались вы с ним я 
 я                           - 46 - я 

 или  нет, и на каком основании составлялись вот такие

 нормативы?

 

       ___________.  Представителя  института не было.

 Однако,   используя   вот   рекомендации   и   работу

 профсоюзов,  и  соответствующих  комиссий,  Верховный

 Совет     сегодня     отстаивает     уровень     межі

 малозабезпеченості,  минимальный продуктовый набор из

 22    наименований,    стоимость   которого   сегодня

 оценивается  в  3 миллиона 685 тысяч. Это минимальный

 социальный норматив.

      Нам  как  Верховному Совету, нам как государству

 необходимо   определиться  и  утвердить  хотябы  этот

 минимальный  социальный  норматив.  Чтобы  потом  его

 индексировать  в  соответствии  с  уровнем  инфляции,

 чтобы обеспечить хоть какую-то минимальную гарантию.

      Но и на это Министерство экономики, министерство

 финансов,  Министерство  труда не находят средств для

 покрытия затрат бюджета.

      Поэтому  я хочу, и, безусловно, нужно пригласить

 этот  институт,  для  того, чтобы раскрыть глаза, для

 того,  чтобы не делать поппулистами Марченко и других

 депутатов,   которые   выступают   и   поднимают  эту

 злободневную  тему,  пригласить,  я  бы  даже  дал им

     

                         - 47 - я 

 возможность   и   голосовал  бы  за  то,  чтобы  они

 выступили   с  трибуны  этого  Верховного  Совета,  и

 показали, наконец, Правительству нашему вопрос о том,

 как  можна  жить по тем нормативам, по той заработной

 плате и пенсии, которые выплачиваются сегодня людям.

      Однако    конструктивность    предложения,   мне

 представляется,  и  Верховного  Совета  и  Президента

 заключается  том,  чтобы  они  обкединились в решении

 этой проблемы.

      Поэтому,  содной  стороны,  депутаты  могут дать

 свои   предложения,   и  я  считаб,  что  руководство

 Верховного  Совета обязано по этому ключевому вопросу

 встретиться с Президентом, вынести совместное решение

 на  Верховный  Совет,  и  мы  обязаны  защитить наших

 людей.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Ми  прослухали три повідомлення

 про  хід  підготовки  законопроектів  є  економічного

 профілю,   економічної   сфери.   І   в   усіх  трьох

 повідомленнях   звучала   думка   про   необхітдність

 зустрічі  з  Президентом,  представниками економічних

 служб  Кабінету Міністрів і адміністрації Президента,

 і     розробниками    цих    законопроектів,    тобто я 
 я                           - 48 - я 

 представниками  наших  комісій,  принаймні  з активом

 комісій.

      Після    поверенення   Президента   в   Київ   я

 обов'язково  з  ним  з  цього  приводу  переговорю. Я

 просив   би   керівників  комісій  наших  відповідних

 підготуватися  до  такої  зустрічі  на  понеділок.  Я

 гадаю,   що   Президент   знайде  для  того  час.  На

 понеділок. Якщо це буде інший день,  тоді визначимося

 щодо дати проведення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухається питання про проект Закону

 України "Про ратифікацію Конвенції між Урядом України

 і  Урядом  США про уникнення подвійного оподаткування

 та      попередження       податкових       ухилень".

 Доповідач............  Віталій Нікіфорович -начальник

 Головної  державної  податкової  інспекції,  затупник

 міністра фінансів, будь ласка.

 

      ___________.

 

      Шановні  народні депутати! Шановна Президія!  На

 ваш розгляд та ратифікацію представлено Конвенцію між

 Урядом  України  та  Урядом Сполучених Штатів Америки

 щодо    уникнення    подвійного    оподаткування   та я 
 я                           - 49 - я 

 попередження  податкових ухилень стосовно податків на

 доходи  та  капітал,  підписано 4 березня 1994 року в

 місті  Вашінгтоні  президентом України та Президентом

 Сполучених  Штатів  Америки під час візиту Президента

 України до Сполучених Штатів Америки.

      Необхідність     укладання     цієї    конвенції

 пояснюється  тим,  що  обидві  держави  оподатковують

 доходи  як  одержані  з  її  джерел,  так  і  доходи6

 одержані   її   резидентами,   незалежно  від  джерел

 отримання цих доходів.

      Таким  чином,  за  умови  відсутності  конвенції

 підприємці сплачують один і той же податок з одного й

 того  ж  виду  доходів двічі: в країні, в якій доходи

 одержані,   та   в   країні,  резидентом  якої  є  їх

 одержувач.

      Маючи в загальному обсязі товарооборот України з

 країнами  далекого зарубіжжя в 1994 році частку 7, 9%

 загального обсягу, Сполучені Штати Америки є головним

 торгівельним   партнером   України  в  американському

 регіоні.   Доля,   частка  його  складає  83,  2%  по

 американському  регіону. Оскільки державною програмою

 заохочення іноземних інвестицій передбачено укладання

 конвенцій,  насамперед,  з  найбільшими торгівельними

 партнерами    України,    то    укладання   конвенції я 
 я                           - 50 - я 

 Сполученими  Штатами  Америки  відповідає  положенням

 державної програми заохочення іноземних інвестицій.

      Внаслідок    укладання    зазначеної   конвенції

 підприємці  обох  країн  одержують  гарантії, що їхні

 прибутки,  одержані  від  комерційної  діяльності  на

 території  другої  країни,  а  також  з  джерел у цій

 другій   країні   у  вигляді  дивідендів,  процентів,

 (..........)      не     підлягатимуть     подвійного

 оподаткування.

      Конвенція  також  гарантує, що підприємці однієї

 держави  будуть  оподатковуватись  в іншій державі на

 тих же умовах, що й підприємці цієї іншої держави.

      Крім  того, конвенція спрямована на попередження

 ухилень  від  сплати  податків, тим самим створюються

 додаткові    умови    для   поглиблення   українсько-

 американських економічних стосунків.

      Одночасно  розширюються власне договірно-правова

 база  України,  створюється фундамент для політичного

 діалогу між двома країнами.

      Конвенція  передбачає  переважне  право  країни-

 джерела  оподаткування дивідендів та роялті, обмежене

 визначеними  конвенціями ставками податку, а в деяких

 випадках   виключне   право   оподаткування   країни-

 резиденції. я 
 я                           - 51 - я 

      На  відміну  від  чинного  законодавства України

 прибутки,  одержані резидентом договірної держави від

 експлуатації    морських   і   повітряних   суден   у

 міжнародних  перевезеннямх,  а  також  від  участі  у

 спільному підприємстві, чи міжнародному транспортному

 агенстві  згідно  положень  конвенції,  оподатковують

 лише в цій державі.

      Таким   чином   доходи  одержанні  американським

 транспортним  підприємством від перевезення в Україну

 звільняються  від  оподаткування  в  Україні,  оскіль

 конвенція   є   двостороньою   відповідним   чином  в

 Сполучених    Штатах    Америки    будуть   звільнені

 українських  транспортних  підприємств.  Це  особливо

 важливо  зараз,  коли  прямі  польоти  до  Сполучених

 Штатів    Америки   виконують   виключно   українські

 авіаційні підприємтва.

      Дивіденди    сплачені   з   України   Президенту

 Сполучених  Штатів будуть оподатковуватися відповідно

 до  конвенції  з доставкою 5 відсотків, а не 15 як це

 передбачено  законодавством  України  у випадку, коли

 резидент   Сполучених  Штатів  володіє  не  менше  20

 процентами  статутного фонду української компанії, що

 сплачує     дивіденди,     оскільки    такі    значні

 капіталовкладення мають підвищений ризик і відповідно я 
 я                           - 52 - я 

 наявні витрати пов'язані з одерженням дивідентів таке

 зниження зроблено для вирівнювання умов оподаткування

 значних та невеликих портфельних інвестицій.

      В  інших  випадках  дивіденди  оподатковуються з

 доставкою   15   відсотків,   що  відповідає  чинному

 законодавству України.

      На  відміну  від  чинного  законодавства України

 повністю звільняються проценти, та оподатковуються за

 ставкою  10  процентів  (....)  одержані  резидентами

 Сполучених  Штатів,  такий  порядок запроваджується у

 зв'язку  з  тим,  що об'єктом оподаткування в Україні

 буде  валова  сума  цих  видів  доходів,  з  якої  не

 вираховується  витрати  пов'язані  з  одержанням  цих

 видів доходів.

      Особливо   важливо   це   у   випадку  процентів

 враховуючи, що на сьогоднішній день однією з основних

 форм залучення іноземного капіталу є кредити.

      Конвенція запроваджує систему обміну інформацією

 між  податковими  службами обох країн, щодо уникнення

 подвійного  податкування  та попередження ухилень від

 сплати   податків,   це  дуже  важливо  для  України,

 оскільки   на   сьогоднішній   день   існує  проблема

 приховування  українськими  підприємцями і суб'єктами

 зовнішньоекономічної  діяльності,  одержання  доходів я 
 я                           - 53 - я 

 особливо у валюті.

      Разом   з   тим,   такий  обмін  інформацією  не

 передбачає   адміністративних   заходів   інших,  ніж

 передбачений  законами  і  звичайною  практикою  щодо

 одержання податкової інформації.

      Об'єктами виконання цієї конвенції є компетентні

 органи   обох   країн  і  в  проекті  конвенції,  яку

 запропоновано   ратифікувати   в...  зазначені  чіткі

 визначення термінів  компетентний орган.

      Оскільки конвенція запроваджує ставки та порядок

 оподаткування,   відмінні   від  передбачених  чинним

 законодавством  України,  ця конвенція, відповідно до

 Закону  України "Про міжнародні договори України" має

 бути  ратифікована  Верховною Радою України.

      Ратифікацію-конвенцію  передбачено також статтєю

 29   "набуття  чинності".  Від  ратифікації  залежить

 набуття  конвенцією  чинності  у  стосунках між двома

 країнами.  Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Віктор   Никифорович.   Запитання

 будуть?  До доповідача. Є запитання. Запишіться, будь

 ласка.

      Достатньо.    Давайте    10   звилин   відведем.

 Достатньо? Будь ласка, Киріченко, за ним Мухін. я 
 я                           - 54 - я 

      5  чоловік  записалося.  Ми...  якраз  5 чоловік

 встигнем. Кириченко.

 

      КИРИЧЕНКО.

      Олександр Миколайович,  я знімаю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Відмовляєтесь? Мухін, будь ласка.

 

      МУХІН.

      Я  просто  хочу  сказать,  что  недавно  в нашей

 таможне   прошло   совещание   председателя   таможни

 Кравченко  с  рядом председателей Комиссий Верховного

 Совета.  И  я  очень  сожалею,  что  наши депутаты не

 присутствовали  на этом совещании.

      Юрий  Федерович  достаточно  подробно рассказал,

 какие  проблемы  у  нас  возникают  на  таможне,  и в

 частности, вот эти законодательные акты, которые мы с

 вами  принимаем.  И  он  очень  просил поддержать все

 законодательные  акты,  которые  позволяют  нормально

 работать  нашим таможням. Поэтому я обращаю внимание,

 коль  скоро  так  случилось,  что  наша  Комиссия  по

 обороне  и  госбезопрсности отвечает в том числе и за

 таможню, я прошу всех депутатов внимательно отнестись

 к  этому  законопроекту  и  поддержать его. Вот это я я 
 я                           - 55 - я 

 хотел сказать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Мостиський за ним Свято.

 

      МОСТИСЬКИЙ А.Б.

 

      Шановний   доповідачу,  справа  в  тім,  що  при

 розгляді   данної   Конвенції,   як  її  подібних,  у

 депутатів  виникає  багато  запитань. І в першу чергу

 запитання  того плану, ви вже сказали, що ж конкретно

 дасть   Україні   прийняття  чи  ратифікація,  чи  не

 ратифікація  данної  Конвенції.  Тому  що  не секрет,

 відомо,  що сьогодні виглядає так, що Україна є одним

 із найбільших інвесторів в світі.

      Адже ви знаєте які суми гршей сьогодні лежать на

 рахунках  у  західних банках українських громадян. Чи

 не   буде   прийняття   данної  Конвенції  ще  більше

 стимулювати  відплив  капіталу  з України? чи навпаки

 прийняття    данної    Конвеції    дасть   можливість

 інтегрувати  в  Україні  міжнародний  розподіл праці,

 дасть   можливість   заробляти  Україні  валюту,  яка

 сьогодні є їй так необхідна?

 

      _______________  Дякую за запитання. І я повинен я 
 я                           - 56 - я 

 сказати,  що  я зустрічався з багатьма підприємцями у

 Сполучених  Штатах  Америкі, і в розмові виясняється,

 що  вонии  займають  таку  очікувану  політику.  Вони

 готові  вкладати  інвестиції на Україну. Але оскільки

 немає     договору     про    уникнення    подвійного

 оподаткування,  не  ратифікований  цей  договір, який

 підписаний  Президентами.  Вони очікують. І прийняття

 цього документу дасть впевненість, що їхні інвестиції

 не будуть двічі оподатковуватись з доходів, отриманих

 від  інвестиції.  Їхні  інвестиції  не  пропадуть  на

 Україні.  І що на Україні вони можуть працювати, як в

 любій другій цивілізованій країні.

      Крім  цього,  це  важливе питання на мій погляд,

 дуже  важливе  особливо в сучасний період. Крім цього

 Конвенція передбачає обмін інформації про доходи, які

 отримують  суб'єкти  господарювання у кожнтій країні.

 Цей  обім  інформацією дозволить скоротити і виявляти

 ухилення  від  податків  по доходах, які отримані суб

 "єкти підприємницької діяльності за межами України, в

 Сполучених Штатах Америки, які згідно цієї конвенції,

 а  підприємці  Сполучених  Штатів  на Україні. Тобто,

 прийняття  цього  договору,  це  буде ще один крок на

 цивілізовану співпрацю між двома країнами.

 я 
 я                           - 57 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми  слово "цивілізований" багато що

 вкладаємо,  безперечно.  До речі, як його розуміти, з

 однієї і з іншої сторони "цивілізація".

      Слово Свято, за ним Марченко.

 

      СВЯТО         416 виборчий округ

 

      Дякую, Олександре Миколайовичу.

      Шановний  доповідачу!  Як  відомо, кожна річ має

 два  боки. З точки зору захочення інвестиції, з точки

 зору     оподаткування    суб"єктів,    оподаткування

 іноземців.  Але,  є  другий  момент.  Прийняття цього

 договору   чи  не  створить  передумови,  які  дадуть

 можливість  взагалі  не  сплачувати  податок.  Тобто,

 нульовий  варіант податку. А саме. Як говорив депутат

 Мостиський,  залишаючи  свої  прибутки там, за межами

 нашої  держави  і  не  сплучуючи  їх  за кордоном, не

 будуть сплачувати і тут, тому що прибутків не буде. І

 маємо  нульовий  варіант оподаткування. Яка користь з

 цього буде? Дякую за увагу!

 

      ________________ Дякую!

      Що  стосується  це  не  презведе прийняття такої

 конвенції, до нестягування податків взагалі. Навпаки, я 
 я                           - 58 - я 

 ця  конвенція  передбачає, що по доходах, отриманих в

 тій  країні, де відбувається діяльність підприємства,

 де    отримані   доходи,   діє   законодавство   щодо

 оподаткування законодавства цієї країни.

      Тобто,   підприємства   Сполучених  Штатів,  які

 будуть  працювати  на  території України, створені на

 території  України,  вони  будуть оподатковуватись за

 тими   ж   законами,   що   й  підприємства  України.

 Підприємства   українські,   створені   на  території

 Сполучених   Штатів,   будуть   оподатковуватись   за

 законами, діючими у Сполучених Штатах Америки.

      Суть  Конвенції заключається в тому, що не буде,

 по-перше,  подвійного  оподаткування;  по-друге, якщо

 сплачені  податки на Україні, то підприємці з доходу,

 отриманого  на Україні (підприємці Сполучених Штатів)

 будуть  сплачувати  податки  у  вигляді  різниці  між

 ставками,   які  діють  на  україні  і  які  діють  у

 Сполуиених  Штатах  Америки.  Сьогодні  для іноземних

 підприємців   -для  американських,  в  частині,  дуже

 вигідно   вкладувати  капітал  на  Україну,  оскільки

 Законом  "Про  оподатуквання  прибутків"  передбачені

 ставки  оподаткування  на Україні трошки нижчі, чим у

 Сполучених  Штатах  Америки.  Тобто вони не ризикують

 тим,  що  вкладають  капітал на Україні, не ризикують я 
 я                           - 59 - я 

 підвищеною сплатою податків з цього капіталу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Марченко, за ним Таран. Лавриненко,

 будь ласка, вмєсто Марченко.

 

      ЛАВРИНЕНКО М.Ф., 345 виборчий округ.

      Уважаемый докладчик!

      Как  я  понял  из  вашего  доклада  и ответов на

 вопросы,  интересы  американской стороны -они надежно

 защищены,   поскольку   у   них   хорошо   отработано

 законодательство  и они здесь не прогадают. Есть ли у

 нас    механизм    такой    защиты   законодательного

 обеспечения,  чтобы Украина не оказалася в проигрыше,

 если  она...  если мы здесь, в этом зале согласимся с

 принятием данного документа?

      Спасибо.

 

      ___________.   Этот  механизм  заложен  в  самой

 Конвенции.    Здесь    есть   ряд   статей,   которые

 предусматривают    защиту    иностранных   инвестиций

 (американских, в частности), поскольку Конвенция -

 между   странами   на   Украине,  и  в  то  же  время

 украинский  -на  территории Соединенных Штатов. Текст

 Конвенции  абсолютно  одинаковый  что в Штатах, что у я 
 я                           - 60 - я 

 нас.  То  есть выполняться он будет после ратификации

 двумя странами в одинаковой степени.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Терен.

 

      ТЕРЕН .

 

      Шановний  доповідачу,  згадана Конвенція служить

 поглибленню   українсько-американських   стосунків  і

 матиме    значення    для   подальшого   стимулювання

 інвестицій  в  українську економіку. І звичайно, це є

 надзвичайно   важливим,   особливо   сьогодні,  в  час

 економічної кризи.

      Але  виникає  таке  питання,  чи  підписані такі

 конвенції  з іншими країнами, сказіть, будь ласка, бо

 я  просто  не  знаю,  і в першу чергу з нашим великим

 економічним партнером Росією, і якщо не підписано, то

 чому?  І  чи  планується  це  підписання,  а  якщо не

 пленується, то з чиєї вини?

      Бо   виника  є  таке  питання,  чи  пункти  цієї

 Конвенції  можна  в  тій  чи іншій редакції, в тій чи

 іншій   постановці  внесені  в  цей  широкомасштабний

 договір  із  Росією,  і  тоді навіть ці моменти чисто

 економічні  ставляться  в  залежність,  скажімо,  від я 
 я                           - 61 - я 

 розв'язання проблеми Чорноморського флоту.

      От  оце  є  ця  серія питань, дайте, будь ласка,

 відповідь.

      Дякую.

 

       ___________.   Сьогодні   ми  підготували  для,

 тобто,   парафовані   сьогодні   17  конвенцій  з  17

 країнами.   Прийнято   4  конвенції,  ратифіковані  4

 конвенції.

      Що  стосується Росії, вона парафована конвенція,

 і підготовлена до ратифікації до  Верховної Ради .

      Робота  ця йде дуже в плотному режимі, я повинен

 сказати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі,   більше  запитань  нема,

 сідайте, будь ласка.

      Є  бажаючі висловитись?  Немає.

      В  вас  на  руки розданий проект Закону і проект

 Постанови.  Є пропозиція проект прийнять Постанови за

 основу. Нема інших думок?

      Ставлю  на  голосування,  будь  ласка,  включіть

 систему. Я прошу голосувати.

      "ЗА"

             (Шум у залі) я 
 я                           - 62 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мовчан  не  голосував,  не  хватило

 одного голоса. Двох рук не хватило.

      Я прошу сісти на місця. і звільнить обидві руки.

 Голосуєм, будь ласка, включіть систему. За основу. Не

 говоріть,  голосуйте,  будь  ласка. Проголосуєм, тоді

 будем розмовлять.

 

      "за"

 

      Які є зауваження, доповнення.

      Немає.   Ставлю   на   голосування  вцілому,  як

 Постанову.

      Будь ласка, включіть систему.

 

      "за"

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Слухається  питання...  Да, я вибачаюсь, шановні

 колегі.  Я  вас  ознайомлю  з  тими питаннями, які ми

 сьогодні  розглядаєм.  Перелік, тому що трошки так не

 встигли.

      Значить,  слідуючі  питання:  які  нам необхідно

 розглянути,  це:  про проект Повтанови Верховної Ради

 України  "Про  організацію  оздоровлення і відпочинку я 
 я                           - 63 - я 

 дітей   та   підлітків   влітку   1995   року",  "Про

 порівняльну  таблицю  до  тексту  Закону України  про

 внесення  змін  і  доповнень  до Закону "Про бюджетну

 систуму"",    "Про   проект  концепції  створення  та

 розвитку  фондового  ринку",  "Про  проект Закону про

 внесення  змін  і  допвнень  до  Кодексу Законів "Про

 працю"",  "Про  проект  законів  України про внесення

 змін   і   доповнень  до  деяких  законодавчих  актів

 України",  "Про  проект  Закону  України про внесення

 змін  і  доповнень  до  статті  53 Закону "Про банк і

 банківську   діяльність"",   "Про   проект  Постанови

 Верховної  Ради  України  "Про застосування статті 28

 Закону  "Про державний бюджет України на 1994 рік""",

 "Про  проект  Закону  України  "Про  внесення  змін і

 доповнень до Закону "Про заставу"; "Про проект Закону

 України  "Про  приєднання  до Бенської конвенції "Про

 охорону літературних і художніх творів" і "Про проект

 Закону "Про фінансово-промислові групи" України".

      І  декілька  питань  ще  є.  Ну,  я вже решту не

 буду - вони, як кажуть...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ну, будь ласка, я тоді решту зачитаю, щоб уже...

      "Про   проект   Закону   "Про  режим  іноземного

 інвестування";  "Про  проект  Закону  "Про операції з я 
 я                           - 64 - я 

 давальницькою    сировиною   в   зовнішньоекономічних

 зв'язках";   і   "Про   зміни   меж   міста  Балаклія

 Харківської області".

      По процедурі, будь ласка, одне... Корнелюк, будь

 ласка.

 

      КОРНЕЛЮК В.М.

 

      Дякую.

      Шановний Олександре Миколайовичу, я пропоную при

 розгляді цього питання першого, яке ви зачитали, "Про

 стан  підготовки  до  оздоровлення  дітей"  в  пакеті

 розглянути  питання  і  "Про стан виплати заробітньої

 плати  в  освіті".  Адже ми приймали з вами Постанову

 Верховної Ради, і в цій Постанові другим пунктом було

 записано,    що   "розглянути   інформацію   Кабінету

 Міністрів  до  16  травня".  Сьогодні вже не 16-е, а,

 слава   Богу,   26   травня.  Вчора  ми  привітали  з

 завершенням  навчального  року,  вчителі в Волинській

 області,  зокрема, не отримали зарпалту ще за квітень

 місяць.  Но  носі  вже відпускні, створюються різного

 роду страйкові комітеті і т.п.

      Тому  я вважаю, поки ми будем розглядати питання

 про   стан   оздоровлення   дітей,   запросити   сюди я 
 я                           - 65 - я 

 представників  Кабінету  Міністрів  і  нехай в пакеті

 поінформують,   який  стан  з  виплатою  заробітньої,

 зарплати і уже відпускних вчителям. Тому що, скажімо,

 в  Волинській  області  по затвердженому нами бюджету

 вже заборговано 1 трильйон карбованців.

      Дякую і прошу все-таки це врахувати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  я вам зразу дам відповідь

 на  це  запитання,  тому  що  я  підписував доручення

 Кабінету  Міністрів,  яким  передбачено було Кабінету

 Міністрів  на  16  травня  дать  інформацію  по  тому

 питанню, яке ви підняли.

      Я   думаю,  що  мабуть  наскільки  ми  зараз  не

 встигнемо,  але  коли  у нас перерва буде з 12 до 12.

 30,  ми  попробуємо  зв'язатися  з заступником голови

 Кабінету  Міністрів  Курасом  і  вияснити ці питання,

 якщо вони готові, ми тоді зробимо, якщо ні, то тоді у

 вівторок.

      Терьохін будь ласка.

 

      ТЕРЬОХІН

 

      Шановний   Олександр   Миколайович,   я   ранком

 виступав і дуже просив перенести поближче питання про я 
 я                           - 66 - я 

 постанову статті, про тлумачення 28 статті.

      Я   просив   би   поставити   це  питання  після

 обговорення  оздоровлення дітей, це дуже важливо, щоб

 вона  знову  не  загубилася  за іншими менш важливими

 питаннями.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зрозумів, давайте ми розглянемо це

 питання, а потім коли завершимо його розгляд ми потім

 проголосуємо, якщо не заперечуєте.

      Давайте  будемо працювати, Марченко і Ткаченко і

 на цьому завершуємо.

 

      _______________  Александр Александрович у меня,

 Александр  Николаевич,  я извиняюсь, в силу того, что

 рассмотрение  изменений  или  тлумачення по 28 статье

 связано   со  значительным  колличеством  вот  денег,

 которые   будут   поступать   либо   в  бюджет,  либо

 остануться в совместных предприятиях, рассмотреть это

 на   следующей  неделе,  по  двум  причинам,  первое,

 сегодня  мало депутатов в зале, и просто случайно оно

 это может быть не проголосовано так как надо.

      И  второе  если  это  все-таки голосование будет

 таковым,   что   налог   признается  и  деньги  будут я  
 я                           - 67 - я 

 поступать  в  бюджет,  то  какраз это та часть денег,

 которую  можна  будет  исспользовать  и на заработную

 плату  и на пенсию, то есть в совместных предприятиях

 по увеличении доходной части бюджета, поэтому просьба

 все-таки сегодня не рассматривать.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю давайте ми порадимося будемо

 розглядати це питання, я думаю що треба розглядати.

      Давайте  ми  розглянемо,  якщо  у нас щось там з

 голосуванням  ми тоді порадимося, я думаю, що, я бачу

 голосували 239 голосів, набрали, Ткаченко будь ласка,

 за ним Мовчан.

 

      ТКАЧЕНКО.

 

      Володимир Ткаченко, м.Охтирка.

      Я  хотів  би  доповнити те, що говорив Корнелюк,

 тому  що на місцях складається дуже важка обстановка,

 особливо в школах.

      Ми свого часу прийняли постанову по коефіцієнтах

 та  індексаціях  вчителів.  Але,  ми  в  цю постанову

 написали "технічних працівників", людей, які працюють

 у  школі.  І  сьогодні  вони  отримують,  їх зарплата я 
 я                           - 68 - я 

 залишається   десь   на   рівні  мільйон-мільйон  200

 тисячкарбованців   і   уже,   скажімо,   вчительський

 страйкові  комітети в місті(..........) в місті Сумах

 ставило  це  питання перед місцевим керівництвом. Але

 це звичайно треба вирішувати на рівні всієї держави.

      І   я   хочу,   коли  ми  будем  заслухувати  цю

 інформацію, про яку говорив Корнелюк, щоб це питання

 не вийшло з-під нашого  контролю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Хорошо. Спасибі. Мовчан.

 

      МОВЧАН.

      Шановний    Олександре   Миколайовичу!   Шановні

 колеги!  Мені  здається,  що сьогодні треба заслухати

 інформацію  віце-міністра  Івана  Федоровича Кураса з

 приводу  освітніх  проблем. Тому що, як ви знаєте, як

 практика показує, якщо ми перенесемо на вівторок, а в

 нас  перенесені  дуже  важливі  питання  на наступний

 тиждень,  в  яких  ми  абсолютно  всі  втонемо  і  цю

 проблему ми... знову перенесемо на наступний тиждень.

 Її   преба  сьогодні  пов'язувати  із  тією,  із  тим

 питанням,  яке  винесене  сьогодні.  Це  оздоровлення

 дітей і педагогічні проблеми.

      Я  думаю,  що  не  буде запеерчень проти того, і я 
 я                           - 69 - я 

 нашого    сьогоднішнього...    сьогоднішнього    саме

 розгляду, тому що уже створюються страйкові комітети.

 Ми  не повинні (..........) саме освітян. Ви прекрасно

 розумієте, що напередодні літніх відпусток саме якраз

 канікулів,  де  більшість  педагогів  бере  участь  у

 різних  поїздках,  у  різних екскурсіях і супроводжує

 так  само  дитячі групи до відпочинкових зон. Я хотів

 би, щоб цю проблему  ми сьогодні саме  розглянули.

      3  місяці  люди  не  одржують  зарплати. І це не

 одному регіоні  і це по цілій Україні.

      І    доречно   було   б   попросити   Олександре

 Миколайовичу,   щоб   Іван   Федорович  сьогодні  дав

 роз'яснення щодо...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Я  думаю,  що сейчас Олег

 Олексійович  вийде  (..........)  що він єсть, щоб ми

 могли, як кажуть, продовжити це питання після 12. 30.

 Тому що відповідь тільки що принесли. Єсть відповідь.

 Але  відповідь така лаконічна і мабуть далеко не всім

 буде  зрозуміло,  що  можуть,  а  що  не можуть. І що

 дійсно потрібно зробить по цих запитах, які зроблені.

 А    зараз    слово   надається   Стояну   Олександру

 Миколайовичу,   члену  Комісії  з  питань  соціальної

 політики і праці. я 
 я                           - 70 - я 

 

      СТОЯН.

 

      Шановний Олександре Миколайовичу, шановні колегі

 народні  депутати,  сьогодні  в  Україні  проживає  7

 мільйонів   дітей   шкільного   віку.   За   данними,

 проведенними Федерацією профспілок інвентарізації, на

 перше  січня  цього  року  у розпорядженні профспілок

 налічуюється   одна  тисяча  147  дитячих  оздоровчих

 закладів на 276 і одну десяту тисячу місць за зміною.

 Ці  заклади,  перше  за  все  це  приміські  заклади,

 табори     -1049     розташовані    у    станціонарах

 (..........).  Тобто це основні заклади приміські, де

 оздоровлюються наші діти.

      Крім  цього, народна освіта в червні організовує

 ще понад 4000 тисячі пришкільних таборів. Не зважаючи

 на  те,  що  порівняно з 1990 роком кількість дитячих

 оздоровчих  закладів  скоротилось  в три рази, наявна

 мережа  сьогодні  оздоровчих  таборів-профспілок  при

 умові  її  повної  завантаженості  може  прийняти  на

 відпочинок цього року понад мільйон дітей.

      Хочу  також  сказати,  що  у  найбіль  складному

 становищі,  що  стосується  оздоровлення, знаходяться

 сьогодні  діти-сироти,  інваліди, діти з багатодітних я 
 я                           - 71 - я 

 сімей  і малозабезпечених дітей. Скільки таких дітей?

 Я хочу привести вам такий приклад. Сьогодні в Україні

 в інтернатних закладах виховується 155 тисяч дітей, з

 яких  49 дітей -це діти-сироти чи діти, що залишились

 без  піклування  батьків.  Близько  5 сот дітей сиріт

 знаходиться у сімейних дитячих будинках.

      За   данними   останього   перепису   в  державі

 нараховується  668  тисяч  багатодітних  сімей. В них

 виховується  2,  2  мільйона дітей, в тому числі 1, 2

 мільйона  дітей  шкільного  віку.  Безумовно всі діти

 потребують   оздоровлення.   Тобто   ще  раз  нагадую

 практично   7   мільйонів   дітей  і  безумовно  вони

 потребують оздоровлення.

      При  фінансовій  підтримці  ми  могли б сьогодні

 оздоровити   кожну  сьому  дитину  в  нашій  державі.

 Виникає питання. Де взяти кошти на це оздоровлення?

      Шановні  колеги,  народні  депутати,  розрахунки

 показують, що на оздоровлення дітей можна взяти кошти

 з таких джерел.

      По-перше.  Федерація профспілок України, спільно

 з  Фондом  соціального  страхування  вже  виділила  7

 трилліонів  на  оздоровлення  дітей.  Таким чином, ми

 повністю  беремо  на  себе  витрати по харчування, по

 лікуванню  і  по  культурній  програмі.  35 відсотків я 
 я                           - 72 - я 

 вартості  дитячої  путівки,  а  вона сьогодні складає

 понад   20   млн.,  бере  на  себе  Фонд  соціального

 страхування і профспілкові організації на місцях.

      Друге    джерело.    За   рахунок   підприємства

 господарських  органів.  Пропонується, щоб за рахунок

 підприємств   і   господарських  органів  покрити  25

 відсотків  витрат. Тобто, 5 трилліонів карбованців. Я

 мав  розмову  з директорами підприємств, які є нашими

 шановними  депутатами,  і  більшість  з  них каже, що

 незважаючи на скрутність, ми, все-таки, зможемо найти

 кошти, щоб підтримати оздоровлення дітей, за що ми їм

 щиро вдячні.

      Четверте   джерело.   За   рахунок  батьківської

 доплати.  Тобто,  на це треба витратити 2 трилліонів,

 10  відсотків  витрат.  Тобто,  батьки  можуть купити

 путівку  за  10  відсотків.  Це  буде  складати  десь

 вартість путівки для батьків 2 млн.крб. за путівку.

      Наступне.   Залишається   30   відсотків  або  6

 трілліонів карбованців, це баланс, це те, де ще треба

 знайти  кошти,  щоб ці 30 відсотків, які залишаються,

 здешевити. Де тут можна знайти?!

      Ми просимо, щоб Уряд знайшов можливість, Кабінет

 Міністрів,   і  скажемо,  із  стабілізаційного  фонду

 виділити  хоча  б  1  трільйон  карбованців  і плюс 5 я 
 я                           - 73 - я 

 трильйонів із місцевих бюджетів.

      До речі, зазначу, що також обласні ради, місцеві

 ради   піклуються  про  оздоровлення  дітей.  Приведу

 тільки один приклад. Київська міська Рада виділила на

 оздоровлення   киян   340  млрд.,  розуміючи,  що  це

 сьогодні є першочерговим питанням оздоровити юних киян.

      Тому, ми б просили, все-таки, щоб місцеві органи

 влади  знайшли  можливість  десь  4-5  трильйонів  на

 здешевлення  путівки.  Якби  виділили в такому обсязі

 кошти,  ми  б  змогли  сьогодні  повністю забезпечити

 оздоровлення   дітей,  також  змогли  дати  250  тис.

 путівок   безкоштовно   для   оздоровлення   дітей  з

 багатодітних   та   малозабезпечених   сімей.  Що  на

 сьогодні  виділив  уряд  вже?  Є спеціальна постанова

 кабінету  Міністрів,  і  цією  Постановою виділено на

 оздоровлення...  на  часткову компенсацію путівок для

 дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей всього

 240  мільярдів,  а також 142 мільярди на оздоровлення

 дітей-сиріт.  Якщо  взяти  в сумі, то те, що сьогодні

 виділив   кабінет  Міністрів  -і  за  це  треба  йому

 подякувати,  що  хоч  такі  кошти  найшов  -ми можемо

 всього оздоровити лише 20 тисяч дітей. 20 тисяч дітей

 при  необхідності оздоровлення мільйону дітей. Тому я

 просив    би,    шановні   колеги-народні   депутати, я 
 я                           - 74 - я 

 підтримати  Постанову  (я  її трошки прокоментую) і в

 цілому прийняти Постанову "Про оздоровлення дітей".

      Що ми пропонуємо? Перш за все (пригадайте, як ми

 з вами дружно проголосовували в травні того року, щоб

 не оподатковувати дитячу путівку) ми просимо пільгові

 умови  для харчування, для транспортного перевезення.

 Ми  також  просимо,  щоб  Кабінет Міністрів розглянув

 можливість   виділення   1   трильйону  профспілковим

 об'єднанням   на  часткове  фінансування  витрат  для

 оздоровлення   у   міських...   заміських  оздоровчих

 таборах дітей з багатодітних сімей та сиріт. Ми також

 просимо,  щоб  в  цій Постанові записати такий пункт:

 дозволити   Національному   банку   України  видавати

 підприємствам   і   профспілковим   об'єднанням,  які

 утримують   на   балансі  дитячі  оздоровчі  заклади,

 бюджетні  позички  і  цільові безпроцентні кредити на

 проведення   ремонту   вказаних   об'єктів,  завчасне

 придбання    продуктів    харчування,   довгострокове

 збереження   їх   і  таке  інше.  Ми  також  просимо,

 звертаємось  до  виконавчих  органів  державної влади

 всіх  рівнів розглянути питання про відміну з дитячих

 оздоровчих   закладів  місцевих  податків  і  зборів,

 вишукати  можливості  надання  їх  власникам  пільг у

 медичному,   торговельному   і  комунально-побутовому я 
 я                           - 75 - я 

 обслуговуванню.

      У  вас  проект  Постанови  з  цього питання є, я

 тільки  назвав  ці 2 пункти, які додатково вносяться.

 Тому  дуже  просив би розглянути пропозицію Комісії з

 питань  соціальної  політики та праці і профспілкових

 об'єднань  України  і  прийняти  цю Постанову, щоб ми

 могли  дійсно  сьогодні,  коли  вже  треба  давно  це

 питання  вирішити,  але  це  ще  не  пізно, розпочати

 оздоровлення наших дітей.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі, запитання будуть?

      Скільки ми відведемо часу?

      До перерви, да?

      До перерви.

      Будь ласка, запишіться.

      Достатньо, висвітліть, будь ласка.

      Давайте   ми  спочатку  дамо  Донченко,  за  ним

 Шестаков.

 

       ДОНЧЕНКО.

      я  не  столько  вопрос  хочу  задать,  Александр

 Николеаевич,  сколько обратиться к народным депутатам

 с  просьбой  поддержавть  решение комиссии по данному я 
 я                           - 76 - я 

 вопросу.  И  давайте  вспомним,  когда  мы  год назад

 принимали  подобное  постановление  по  снятию  НДС с

 детских   пионерских  путевок,  сколько  мы  получили

 благодарностей за это от родителей, от людей, которые

 пользуются и отправляют своих детей на оздоровление.

      Второй  момент,  я хотел бы подчеркнуть, это что

 касается  постановления,  обратите внимание, там есть

 пункт  1  триллион рублей, который ма просим сегодня,

 чтобы  Кабинет  министров  из своего резервного фонда

 профинансировал все-таки. Это резервный фонд Кабинета

 министров, это мы не нарушаем абсолютно бюджет наш, а

 эти  деньги  заложены,  чтобы они были использованы в

 интересах наших детей, в  интересах наших граждан.

      Убедительно  прошу вас всех поддержавть комиссию

 в данном вопросе.

      Спасибо за внимание.

 

       ___________.    Дяку,   колего   Донченко,   за

 підтримку.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шестаков, за ним  Шейко.

 

      ШЕСТАКОВ.    Уважаемый    Александр   Николевич,

 уважаемые коллеги, вопрос настолько ясен, что его нет я 
 я                           - 77 - я 

 смысла  должго обсуждать. Поэтому, в принципе то, что

 я хотел сказать, депутат Донченко уже сказал.

      Я присоединяюсь к нему и прошу поддержать данный

 проект постановления.

 

      ___________. Я вам ще раз вдячний за підтримку.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Голові комісії.

      (Шум в залі)

      Одну  хвилиночку, одну хвилиночку. Та подождіть.

 давайте  ми  дамо двом головам комісій Шейко і Яценко

 по  чорнобильській..........  І  на цьому поставим на

 голосування.

      Будь ласка.

 

      ШЕЙКО

      Шейко, 443  Бобровицький виборчий округ.

      Шановний  Олександре Миколайовичу! Ситуація, яку

 я  аналізував,  останні  три  роки працюючи в районі,

 говорить  про  те,  що  профспілкові  організації  не

 досить  активно  проявляють, ну, намагання втрутитися

 матеріально   в   обздоровлення  дітей.  В  основному

 перекладається  ве  це  на  плечі державного бюджету,

 підприємств,  організацій,  установ  і так далі. Ви ж я 
 я                           - 78 - я 

 знаєте,  що  в  сільській  місцевості  практично  діє

 єдиний  профсоюз,  такий  найбільш  активний і, будем

 говорить,  більш  багатший  ніж  інші  -це профспілка

 агропромислого  комплексу. Я хотів би, щоби все-таки,

 підтримуючи  абсолютно Постанову сьогодні, і хотів би

 щоби  ви  по  лінії  своїх  профспілок  якимось чином

 зініціювали    більш   активну   позицію   профспілку

 агропромислової для оздоровлення наших дітей, тому що

 і  в  сільській місцевості (ва знаєте) сьогодні діти-

 чорнобильці  (я  думаю, мій колега Яценко буде про це

 говорити,  очевидно)  потребують  сьоголні  лікування

 на пристойному рівні.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.

 

      ___________.   Зараз   якраз   іде   з'їзд   АПК

 профспілок,  я  буду вистипати і це передам. Але хочу

 сказати,  шановні  колеги  депутати,  сказали активно

 втручаємося.  Справа  в  тому,  що  ми на себе взяли,

 дійсно,   велику   відповідальність  за  здоров'я.  Я

 приведу  тільки  одну цифру, що сьогодні ми... працює

 обслуговує  дитячо-оздоровчі  заклади  99  тисяч  і 4

 десятих  чоловік, в тому чіслі 51 тисяча вихователів, я 
 я                           - 79 - я 

 5,   8   тисяч   медичних   працівників,   42  тисячі

 адміністративно-обслуговуючого  персоналу,  тобто  це

 велика армія. І прояспілкові комітети на місцях взяли

 на  себе  цю організацію. Вони б самі ніколи цього не

 зробули,  якби керівники підприємств, установ спільно

 не  діяли  би.  І  ми  дуже вдячні, що наші керівники

 підприємств  розуміють  важливість цього питання. Але

 це   не  є  тільки  метою  чи  завданням  профспілок:

 оздоровлення  дітей  -нашого  майбутнього. Це спільне

 завдання держави і профспілок.

      Тому  я  хотів  би,  щоб  так ми це розглядали і

 держава   дивилась   на   це.   Ми   взяли   на  себе

 організаційну  сторону,  ми  маємо  свою  матеріальну

 базу,  ми  від  цього  не  відмовляємося  і ніколи не

 відмовимось, але хоча би держава фінансово допомогла,

 бо  ми  не  можемо  сьогодні  за  ті  кошти,  які  є,

 профспілкові більше оздоровити, дуже хотіли би більше

 оздоровити, але, на жаль, не можемо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Володимир Михайлович.

 

      _____________

 я 
 я                           - 80 - я 

      Дякую.   Я   хотів  би  проінформувати  народних

 депутатів  про те, що позаминулого понеділка Президія

 Верховної  Ради  України  прийняла  рішення-постанову

 "Про  організацію оздоровлення дітей, які постраждали

 внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, які проживають

 на забруднених територіях України". Це переше.

      Друге.  Я  хотів би, щоб Олександр Миколайович і

 профспілки,   і   різні   фонди,   і  підприємства  і

 організації  також не відмовлялись від участі в цьому

 процесі,  як  це  вони робили минулого і позаминулого

 року. Треба відновити все те, що було, а Мінчорнобиль

 України,  чорнобильські  кошти  будуть, як додаток до

 цього процесу.

      Я   пропоную   підтримати   дану   Постанову   і

 проголосувати за неї.

      Дякую.

 

      _____________

      Дуже коротеньке пояснення.

      Профспілки    ніколи    не    відмовлялись   від

 оздоровлення   дітей   чорнобильських   чи  в  цілому

 чорнобильців.   Але   справа   в   тому,   що  комусь

 показалося, що ті кошти, які виділяли на профспілкові

 комітети   для   оздоровлення   чорнобильців  не  так я 
 я                           - 81 - я 

 використовуються. Їх передали держадміністрація.

      Тобто   за  нами  залишилися  оздоровчі  заклади

 чорнобильські,  за нами залишилися кадрови і путівки,

 а  гроші  в обласних організаціях, відколи ми в тому

 році  подивилися,  то,  пробачте мене, частина грошей

 пішла не за призначенням.

      Я  просив  би  і вашу Комісію підтримати. Нам не

 треба  цих  грошей,  але хай вони перераховують за ті

 путівки, які ми видаємо. Я хочу сказати, щоб почули і

 народ  України:  ми  в першу чергу предосталяємо самі

 кращі   наші  оздоровниці  для  дітей-чорнобильців  і

 максимально   підключимось  до  цього,  бо  в  нас  є

 спеціальний    відділ,   який   займається   питанням

 Чорнобиля.

      Дякую вам, шановні колеги-депутати за...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  Я  думаю,  що...  Олександр

 Миколайович сідайте, будь ласка.

      Я думаю, шановні колеги, що у нас завжди у нашій

 державі   привілегіями  користувалися  лише  діти,  я

 думаю, що в цьому залі не найдеться жодного депутата,

 який  би  був  проти,  тому  я  хотів би поставити на

 голосування,  прийняти  проект  внесений  комісією за

 основу,  а  потім  уже  з вами порадимося, будь ласка я 
 я                           - 82 - я 

 включіть систему.

      Щоб не було тих, хто утримався, або не голосував.

 

      "ЗА" -

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

      А зараз, одну хвилиночку, давайте по порядку, за

 основу  ми прийняли, Кияк будь ласка, у нас ще трошки

 часу є, ми зараз змоделюємо постанову.

 

      КИЯК

 

      Дякую,   Кияк  Чернівці.  Шановні  колеги,  мені

 здається  що  дане  питання  безпосередньо стосується

 ситуації,  котра склалася в Чернівцях, я маю на увазі

 ту  трагічну  невідому  хворобу.  Мається на увазі що

 хвороба  продовжується,  діти  продовжують  лисіти, я

 вважаю,  що  про  неї  треба  згадати в постанові цій

 хорошій,  користуючись  і  цією  нагодою ми не змогли

 сьогодні  зранку проголосити депутатський запит, біля

 мене  сидить зараз голова екологічної комісії депутат

 Філіпчук, я користуючись нагодою його зачитаю.

      В   Чернівцях  мають  місце  прояви  та  випадки

 захворювання на хімічну (...), причина залишається не я 
 я                           - 83 - я 

 встановленою,  після  опублікування  низки  фактів  і

 матеріалів,  котрі  проливають  на  військову  версію

 трагедії в місцевій пресі та в "Київських відомостях"

 їх  автор  викладач  університету  Віктор  (..) лідер

 зеленогу  Руху  Буковини,  раптово  і  при загадкових

 обставинах  помирає,  попередні  свідчення,  що  його

 отруєно, через годину відбуваються його похорони.

      Вважаємо  за  необхідне сформувати компетентну і

 незалежну  комісію,  котра  ще  раз би повернулася до

 вивчення ситуації в Чернівцях.

      Пан  Президент під час візиту в Чернівцях обіцяв

 створити  таку  комісію.  Ми  вже  надсилали один раз

 депутатський  запит.  Не отримали відповіді. Ми маємо

 зараз  ще один запит, підписаний десятками депутатів.

 Я  певен,  що  всі  тут у цим залі не байдужі до долі

 дітей  у  Ченівецькій  області.  Я подаю цей запит до

 Президії. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Я  думаю,  що  давайте ми

 зразу   дамо   доручення   голові   Комісії  Спіженку

 підготувати  склад...  проект  по  складу комісії для

 об'єктивного  розгляду  даного  питання і доповіді на

 сесії.  А  ми цю комісію (..........) десь у вівторок

 тоді. А якщо встигнуть сьогодні, то сьогодні в другій я 
 я                           - 84 - я  

 половині,  після  перерви.  Байрак, будь ласка. Потом

 Омеліч.

 

      БАЙРАК.

 

      Дякую. Шановні колеги! Безперечно, не знайдеться

 мабуть  людина,  яка  буде  голосувати "проти", але я

 хотів  би,  щоб  ви підняли постанову і подивились по

 першому   пункту.   Там   ми  виносимо  для  Кабінету

 Мінісрів, даємо двотижневий термін для того, щоб вони

 розробили  пропозицію про зняття ПДВ і такого іншого.

 Вважаємо,  що  сьогодні... Ви знаєте, що вже 1 червня

 не за горами, а вже сьогодні діти є поїхали і путівки

 вже   взяли.  Тому  я  пропоную  першим  пунктом,  не

 виймаючи  потім  пункта,  про який я казав тільки що,

 записати слідуюче: звільнити з 1 червня 1995 року від

 ПДВ дитячі лікувальні та оздоровчі, крім міжнародних,

 путівки.  Отакий  один пункт, який сьогодні дасть нам

 конкретно вже. Якщо ви повернетесь в округ, то це вже

 буде  конкретна робота -то, що ми сьогодні зняли ПДВ.

 Це на 30, майже на 30 відсотків буде дешевша путівка.

      І   друге.  Ще  один  пункт  я  пропоную  ввести

 останнім.  А  пункт  саме  про  що? Ми тратимо великі

 кошти,  вибиваємо  від  Уряду,  від місцевих рад, від я 
 я                           - 85 - я 

 профспілок, а саме контролю за їх використанням в нас

 нема.  І  в  нас  нема  інфомації  нашії,  саме нашої

 інформації -Верховної Ради, якою б ми користувались.

       Тому,   я  пропоную  ще  один  пункт.  Створити

 тимчасову  депутатську  комісію  з  метою вивчення та

 контролю  ситуації  лікування  та оздоровлення дітей.

 Тим   паче,  що  в  вересні  нам  з  вами  предстоїть

 прийняття великої програми "Діти України". Томку, для

 того,  щоб і ситуація була і для того, щоб був якийсь

 контроль, для цього нам потрібно зробити так. Оце два

 пункти, які я пропоную.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Омеліч, за ним Мостиський.

 

      ОМЕЛІЧ

 

      Спасибі.   Шановний  Олександр  Миколайович,  ви

 надаючи    слово   сказали,   вірніше   ставлячи   на

 голосування  це  питання, що в нас завжди і зараз все

 найкраще  дітям  віддавалось,  і  тому я думаю, що не

 буде таких людей, які проголосують проти.

      Звичайно,  ви  сказали  вірно,  що ми намагались

 завжди  робити  для  дітей  все краще, але чи це було я 
 я                           - 86 - я 

 так,  під великим сумнівом можна поставити це питанн.

 Перш  за  все,  я  теж  батько трьох дітей, і не можу

 проголосувати проти цієї постанови, я вважаю, що вона

 дуже завчасно внесена на обговорення.

      Але,  я  хотів  би  сказати  два  слова відносно

 виступу   Олександра  Миколайовича,  який  проголосує

 сьогодні   промову   тут  і  те,  що  багато  роблять

 профспілки  для  того,  щоб  краще  відпочивали діти,

 думаю,  що  багато не все зроблено профспілками в нас

 на  сьогодні, щоб дійсно нащо просити гроші у Уряду і

 більше зробити для дітей, власне профспілкам.

       На  сьогоднішній  день ці гроші, мабуть, які ми

 платимо  і  членські взнески, але ми платимо, а з нас

 просто    відраховують,    вони    багато    в   чому

 відраховуються для утримання апапаратів профспілкових

 працівників,  якби воно було дещо скорочено, я думаю,

 що  скорочені,  і  використовує  за  призначенням, ті

 більше  цих грошей могло б піти на те, щоб призначити

 їх для відпочинку дітей

       Я  хочу сказати, що багато на сьогоднішній день

 профспілкової  власності,  яка сьогодні є, віддається

 комерційним структурам, які мабуть заробітну плату, і

 ми  не знаємо, яка вона і теж мабуть повинні приймати

 участь  якраз  тому вкладі, який повинен направлятись я 
 я                           - 87 - я 

 на  відпочинок дітей, а не лише дивитись на Державний

 бюджет  і  розраховувати на те, що повина профспілкам

 допомагати лище держава. Тому я за це голосую, але ще

 раз  хочу  наголосити  на  тому, що профспілки більше

 відповідальності повинні брати саме на себе.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Спасибі.   Мостицький,   за   ним

 Пшенична.

 

      МОСТИЦЬКИЙ

      Шановні  колеги, я також підтримую, звичайно, цю

 Постанову  і згідний з тим, що в цьому залі, напевне,

 не знайдеться людей, які б голосували проти того, щоб

 оздоровити  наших  дітей. Але хочу підкреслити тільки

 одне, щоб ми все-таки забезпечили дійовий контроль за

 використанням    тих   коштів,   які   передбачається

 виділити,   скажімо,   з  резервного  фонду  кабінету

 Міністрів - 1  трильйон  карбованців - і  з  місцевих

 бюджетів,   як   говорив  Олександр  Миколайович,  -5

 трильйонів,  тому  що,  на превеликий жаль, з досвіду

 попередніх  кредитів,  які  ми  давали  в інші галузі

 народного  господарства,  ці  гроші  не  доходили  до

 безпосередніх  людей,  яким  призначалися ці гроші, а

 йшли  на закупку "Мерседесів" і такого іншого мені би я 
 я                           - 88 - я 

 тільки  дуже  хотілося, щоб ті гроші, які виділені на

 святу  справу  -на  справу  оздоровлення дітей -пішли

 справді  на  оздоровлення  дітей,  а не на ніякі інші

 речі.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Шановні   колеги,  одну

 хвилиночку.  Ну,  враховуючи  те, що я вже оголосив -

 депутат Пшенична, будь ласка.

 

      ПШЕНИЧНА

      Шановний Олександре Миколайовичу!

      Я  так  розумію,  що цю постанову, дійсно, треба

 приймати, але треба нам всі ті можливості, які є, всі

 їх  врахувати, щоб допомогти в оздоровленні дітей. От

 у мене така є одна пропозиція: може, треба буде якось

 надати  банкам  звернення  до банків? Яка проблема є?

 Наприклад,  в  моєму окрузі є (це 40 округ Крима) ряд

 хазяйств    сьогодні,    радгоспів   знаходяться   на

 картотеці.    І    коли   профвзноски   перечисляють,

 перераховують   на   счет   комітетів,  то  банки  їх

 знімають.  А  це  ж  ті  кошти,  які  можуть  тук ось

 утримуватись  на  те,  щоб  допомогти  в оздоровленні

 дітей.

 я 
 я                           - 89 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пилипчук, будь ласка.

 

      ПИЛИПЧУК.   Шановні  депутати,  в  мене  є  одна

 пропозиція щодо постанови. Суть справи полягає в тому

 що  до  80  відсотків  дітей,  які проживають в 3 і 4

 Чорнобильській     зоні,     минулого     року     не

 оздоровлювались. І яього року з різних причин вони не

 будуть оздоровлюватись.

      Я  би просив внести доповнення до першого пункту

 приблизно  в  такій  редакції:  вирішити  питання про

 грошову  компенсацію  дітям,  які  з різних причин не

 будуть оздоровлені в 1995 році, які перебувають в 3 і

 4 Чорнобильській зоні.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Спасибі.

      Шановні  колеги,  враховуючи  те,  що  є  дійсно

 пропозиції  слушні,  є  така  думка,  давайте,  зараз

 оголосимо  перерву  на 30 хвилин. Під час перерви тут

 ті  пропозиції,  які  були  внесені Байракою, Омелич,

 Мастицькою,  Пшенична, Філіпчук, і ще є..............

 Олександр Миколаєвич Стоян, сюди підійти, давайте, ми

 відредагуємо,  і  після  перерви  зразу проголосуємо.

 Нема заперечення?

      І  там,  де  третій пункт про Національний банк,

 там  доручити  Мінфіну,  не  Національному  банку,  а

 Мінфіну.

      Оголошується перерва на 30 хвилин.

 я 

                         - 90 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу сідати. Григій Григорович,

 слово  надається...  Я вибачаюсь, перед тим як надати

 слово від комісії по проекту Постанови відредагований

 в   зрахуванням   зауважень  і  пропозицій,  ще  єсть

 пропозиції  трьох  депутатів:  Григорович,  Семенюк і

 Таран.  Давайте  ми  їм  по  півхвилини дамо і надаєм

 слово про проекту.

      Григорович.

 

      ГРИГОРОВИЧ

 

      Шановний  Олександр  Миколайовичу!  Я  дякую  за

 надане  слово, бо я виступаю від тієї комісії, яка до

 речі також має відношення до наших дітей, а саме, від

 Комісії  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства і

 дитинства.

      Конценції    національної   безпеки   одним   із

 внутрішніх   факторів  захрозу  є  зниження  приросту

 населення.  Оскільки  це питання, дійсно, виходить на

 орбіту  загально-національних пріоритетів, я б хотіла

 в проект Постанови внести слідуючу пропозицію.

      "    Запропонувати    банкам    та   комерційним я 
 я                           - 91 - я 

 структурам,  які  діють  в Україні, а до речі деякі з

 них  за...............  українську  державність діють

 досить  успішно,  ввести кошти в плані спонсорства, а

 краще   на............................,  принятого  у

 всьому  цивілізованому світі, на оздоровлення дітей в

 літній період."

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Спасибі. Семенюк за нею Таран.

 

      СЕМЕНЮК В.П.

      159 виборчий округ, депутат Семенюк.

      Шановний  Олександр  Миколайович! Шановні колеги

 депутати!   Я  хочу  не  скільки  по  повістки  даної

 Постанови,  а  скільки хотіла б  сьогодні  сказати  і

 звернутись до своїх колег-депутатів.

      Сьогодні  я  не бачу в залі тих, хто яро рветься

 до  трибуни.  Багато  у  нас  питань,  які  необхідно

 прийняти негайно. Це - економічні закони.

      Олександре  Миколайовичу, я би попросила, щоб ми

 сьогодні провели поіменну перереєстрацію. Це перше.

      Друге.   Я  пропоную,  коли  період  жнив,  наші

 працівники  сільського  господарства працюють в дві і

 три  зміни.  Нам  потрібно  переглянути наший порядок я 
 я                           - 92 - я 

 роботи  сесії.  Сьогодні  немає багато депутатів, уже

 багато  поїхали  на  округи.  Давайте  подумаємо,  що

 сьогодні  потрібно  прийняти всі закони, які винесені

 на  розгляд сесії і докінця, поки ми їх не розглянем,

 додому не розїжджатися.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Таран.

 

      ТЕРЕН В.В.

 

      321-ий виборчий округ, Терен - місто Кременчук.

      Дякую за слово.

      Шановні  депутати, є ціла категорія наших дітей,

 про  яких  ми  сьогодні  промовчали. Це діти особливо

 уражені  долею: це діти-інваліди, діти уражені такими

 тяжкими  хворобами,  як лейкоз, церебральний параліч,

 дитячий   діабет   та   ін.   На   жаль,  ці  хвороби

 прогресують,  їхня кількість зростає особливо з таким

 подарунком  України від колишнього Радянського Союзу,

 як Чорнобильська трагедія.

      Я  би  дуже  просив,  аби і ця Постанова та інші

 законодавчі  акти  в  першу чергу враховували потреби я 
 я                           - 93 - я 

 цих дітей.

      І    далі.   Перефразовуючи   відому   сентенцію

 Сухомлинського скажемо: нещасні діти -нещасні батьки.

 І  батьки  цих  дітей  сьогодні  збираються  в  різні

 асоціації  по  повзаємодопомозі,:  асоціація батьків,

 які  хворі  на  лейкоз,  які  хворі  на  церебральний

 параліч  та  інше.  Зокрема,  це  створено  в  мене в

 Кременчуці.  Ці  асоціації  шукають  різні кошти, але

 мають мізерні копійки.

      Я  звертаюся і до відповідних урядових структур,

 щоб  якимись конкретними діями була створена допомога

 цим   асоціаціям.   Мається   на  увазі,  допомога  у

 придбанні  ліків,  у  лікуванні за кордоном. Нарешті,

 аби гуманітарна допомога в першу чергу спрямовувалася

 цим дітям.

      І  далі.  Мають  бути певні пільги батькам, діти

 яких невиліковано хворі і потребують догляду. Отже це

 є проблема комплексна.

      І  наостанок.  Ще  в  1989  році  була  створена

 програма   захисту   материнства  і  дитинства,  мені

 довелося  в  ній  якось  брати  участь,  але є і інші

 програми,  є  інші якісь напрацьовані документи і я б

 хотів,  щоб  при  всіх тих законодавчих актах, які ми

 приймаємо,   тими  комісіями,  тими  депутатами,  які я 
 я                           - 94 - я 

 беруть   участь   в   напрацюванні   цих  документів,

 враховувалися вже все те, що було створено, дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Кендзьор   і,   ну   ми

 домовилися...

 

      Ярослав КЕНДЗЬОР, Сокаль, Львівщина

 

      Шановний  Олександр Миколайович і колеги народні

 депутати,    я    вже   голові   комісії   з   питань

 Чорнобильської катастрофи панові Яценко десь частково

 пропонував  таку  ідею, можливо давайте порадимося, є

 сенс   у   цю   постанову   Верховної  Ради  включити

 рекомендацію усіх фондів Чорнобильських і державних і

 не  державних,  там  є  певна сума грошей, яка саме і

 передбачена  для оздоровлення дітей які живуть у зоні

 Чорнобильської катастрофи, щоб вони були використанні

 саме  для оздоровлення дітей у нашому регіоні на базі

 Трускавецьких   оздоровниць,   там   є   дуже  багато

 озаадоровнець,   які   можуть  прийняти  дуже  велику

 кількість людей.

      Ефект  оздоровлення Чорнобильського конктенгенту

 Нафтусею,  загально-відомої дуже ефективний, і ми вже

 кожного   року   оздоровниці   і   дитячі  і  дорослі я 
 я                           - 95 - я 

 простоюють  буквально, і люди в той же час гроші десь

 там  невідомо  куди інколи на Кубу відправляють, коли

 ефективніше  тут оздоровити дітей, тобто залучити всі

 ці  кошти  для  оздоровлення  дітей  у нашому регіоні

 Трускавця і Моршина.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі,   шановні  колеги,  слово

 надається   від   комісії   по  проекту  постанови  з

 урауванням зауважень Стояну Олександру Миколайовичу.

 

      СТОЯН

 

      Спочатку шановні колеги, дуже маленька відповідь

 шановному депутату Омеличу.

       Шановний    депутат    Омелич    80   відсотків

 проспілкових   внесків   залишається   на   місцях  і

 використовується на оздоровлення, на лікування і таке

 інше.

      Немає  ніяких  апаратів, немає великої зарплати.

 Сама  велика  зарплата  у голови Федерації профспілок

 України  7  мільйонів  200  тисяч. А апарати профкому

 нараховують голову профкому і бухгалтера. То не треба

 казати,  що  ці  кошти  розтринькаються.  Повірте, їх

 немає просто і  вони не поступають. я 
 я                           - 96 - я 

      Тепер  по  постанові.  Шановні  колеги,  народні

 депутати!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  прошу до уваги.

 

      ___________.  Всі  ваші  пропозиції враховані. Я

 хочу зачитати, які пропозиції враховані.

      Перша  пропозиція.  Перший  пункт:  звільнити  з

 1  червня  1995  року  від  ПДВ  дитячі лікувальні та

 оздоровчі,   крім  міжнародних,  путівки.  Це  перший

 пункт.

      Другий  пункт  залишається  в існуючій редакції.

      Третій  пункт. Замість слова "Національний банк"

 тут  запропонували правильно колеги-депутати записати

 "міністерство фінансів".

      Тепер.   ще  одна  пропозиція.  Була  пропозиція

 Філіпчука  про  те, щоб якщо нема можливості лікувати

 дітей  або  оздоровити  чорнобильців  -компенсація.

      Я  хочу дати маленьке роз'яснення. Інколи батьки

 спеціально  не  лікують  дітей  і  самі не лікуються,

 чорнобильці,  а  беруть  компенсацію.  А  в  цей  час

 оздоровчі заклади порожні. То не можна таку редакцію.

 Дуже влучну редакцію дав Яценко Володимир Михайлович.

 Я зачитаю. Редакція така: у разі неможливості надання я 
 я                           - 97 - я 

 путівки    на    санаторно-курортне    лікування   та

 оздоровлення   дітей,   які   постраждали   внаслідок

 Чорнобильської  катастрофи,  їх  батькам, або особам,

 які   їх  замінять,  компенсується  середня  вартість

 путівки.    Розмір    середньої    вартості   путівки

 визначається   Кабінетом  Міністрів  України.  Тобто,

 тільки  у разі неможливості .

      Ще  один  пункт,  який  був  запропонований  від

 Комісії  материнства  і  дитинства.  Це  пункт такий.

 Запропонувати   комерційним   банкам   та  структурам

 виділити   кошти   на   оздоровлення  та  організацію

 відпочинку дітей  влітку.

      Безумовно,  крім того, що їм запропонувати, було

 б   добре,   якби   ми  найшли  можливість  механізму

 стимулювання їх. Але хоча би так запишемо.

      І   останній   пункт.  Також  Комісію  з  питань

 матерінства    і    дитинства.   Створити   тимчасову

 депуцтатську  комісію  з  метою  вивчення конкретного

 стану оздоровлення дітей і контролю за оздоровленням.

 Оце   всі   пропозиції,   які  вносились  депутатами,

 враховані. Крім того, була пропозиція про те, щоб від

 Криму,  щоб все-таки вноски перераховувались вчасно в

 банк,  я хочу дати таку інформацію. Ми попрацювали із

 Національним  банком і Національний банк направив роз я 
 я                           - 98 - я 

 "яснення,  я  хочу, щоб це знали всі банки. Що внески

 прирівнюються  до  першочергових платежів, як виплата

 заробітної  плати  і перераховується в першу чергу. І

 ці  внески  дійсно  потім  використовуються,  в першу

 чергу, на оздоровлення дітей. Дякую!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Одну  хвилиночку.  Є  ще  пропозиції, а точніше,

 ремарки  до  даного  проекту,  Кірімов  півхвилини  і

 Філіпович півхвилини. Григорович, я вибачаюсь. Філіпчук.

      Ну національність зберігається.

 

      ФІЛІПЧУК

 

      Шановні  депутати! Я хотів би невеликі уточнення

 зробити  щодо зауваження доповідача і справді є надія

 на  те, що можливі будуть спекуляції окремих батьків,

 окремих  сімей,  які  можуть  використати дані гроші,

 скромні  заощадження  ці  не  для оздоровлення дітей.

 Можливі і такі факти, як це і було, що вони не хотять

 дітей  відправляти  на  оздоровлення.  Але,  проблеми

 асоціальні  в нас проявляються лише не цьому. Основна

 маса  дітей, основна маса сімей хотіла б відправити в

 чисту  зону  для  оздоровлення і з третьої, четвертої я 
 я                           - 99 - я 

 радіоактивної зони ураження своїх дітей. Але, фізично

 цього  неможливо.  Я в Кіцманському виборчому окрузі,

 де  є  7 населених пунктів, третьої і четвертої зони,

 хочу   сказати,   що   неможливо  фізично  відправити

 сьогодні  6-8  тис.  дітей на оздоровлення. Більшість

 дітей  залишаються тут, у цій місині в ураженій зоні.

 Я  б просив, з точки зору і гуманності і з точку зору

 того,  що  хоча  б  якось  компенсувати  сім'ям, дати

 можливість  купити  склинку соку цим дітям все ж таки

 кілька   мільйонів   (це,   відповідно,  хай  Кабінет

 Міністрів  хай  вирішує),  дати  цим сім'ям для того,

 щолб   вони   могли  поправити  здоров'я  дітей,  які

 перебуватимуть  цілі  літні  канікули  на  терені цих

 третьої-четвертої зони.

      А  ось  проблеми,  про які ви говорите, шановний

 ране  доповідач,  я би просив, щоби це був контроль з

 боку  виконкомів  і  районних  і  сільських  Рад  -це

 питання  особливого  контрлолю.  Але  я не хотів, щоб

 воно було знято з сьогоднішнього голосування.

 

      ___________.

      Я...  це  питання  не  знімається з голосування,

 пропозиція   Яценка   (я  вам  зачитав)  дуже  влучна

 була.............  По-друге,  Ярослав Кондзьор тільки я 
 я                          - 100 - я 

 що  вносив  пропозицію,  розуміючи добре ситуацію, що

 Трускавець сьогоднеі готовий прийняти дітей. Це чиста

 добра    зона.   В   Закарпатті   наполовину   дитячі

 оздоровниці  не  заповнені. І можна назвати ще багато

 чистих   екологічних  районів,  але,  пробачте  мене,

 спекулюючи  на  здоров'ї  дитини,  батьки  беруть  ці

 копійки  і  витрачають  не  за  призначенням. То тоді

 давайте  ми будемо казати, що це треба лікувати дітей

 і  дорослих,  "чорнобильців",  або  давайте  тоді  їх

 лікувати   не   будемо.   Якщо   вони  не  потребують

 лікування, то навіщо тоді віддавати ці гроші?!

      В виключних випадках треба йти на це, але ось ще

 раз -Яценко пропонує: у разі неможливості путівки....

 І,  дійсно, якщо не предоставляються необхідні умови,

 тоді  треба  ставити.  Але  не  вводити це в правило.

 Повірте,  я  в  тому  році  зустрічався в Житомирі із

 людьми-"чорнобильцями"  -до  70%  казали:  дайте  нам

 краще  гроші, бо у нас йде уборка урожаю, нам ніколи.

 Я розумію, що людям ніколи, але людей треба лікувати.

 А  тепер оздоровниці, де лікарі кваліфіковані, де все

 для   цього   зроблено,   вони  порожні.  Люди  також

 залишаються  без  праці.  То  не  можна  це робити як

 правило - як виключення можна робити!

      (Шум у залі) я 
 я                          - 101 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Кірімов,   будь   ласка.  Григорій

 Григорович,  сідайте,  будь ласка. Попеску цілий день

 не був, а зараз слова просить...

 

      КІРІМОВ І.З., 218 виборчий округ.

      Шановний   Олександру   Миколайовичу!   Шановний

 доповідачу! Шановні колеги-депутати!

      Це  дуже  важливо,  що  ми  сьогодні розглядаємо

 винятково  важливе  питання для України -оздоровлення

 дітей.

      Але  якщо взяти райони, які постаждали внаслідок

 чорнобильської  катастрофи,  то  в  цих  районах  вже

 значною мірою розроблений механіз оздоровлення дітей,

 які  навчаються в школі, тобто, школярів.

      І  діти  оздоролвюються, нехай не три місяці, то

 хай  1-2-1,5 місяці.

      Але  існує  велика  проблема оздоровлення дітей,

 які  відвідують  дитячі  дошкільні  заклади, і які не

 відвідують цих закладів, знаходяться дома. Поки що що

 ці діти в цих районах оздоровлюються не більше 10-15-

 20 відсотків.

      Отож   в  мене  пропозиція:  потрібно  розробити

 механізм   оздоровлення  дошкільнят  або  ж  разом  з я 
 я                          - 102 - я 

 батьками,   в   нішому   випадкі  необхідно  виділяти

 компенсації.

      Дякую.

 

       ___________.  Шановний  колего  депутат,  я вас

 дуже  підтримую, і отакі виступи кажуть про те, що ми

 всі   з   вами,   шановні   колеги,  дуже  стурбовані

 сьогоднішнім  станом оздоровлення наших дітей. І було

 б  дуже  добре,  якби  ми скажемо виділити спеціально

 один  день  засідання, і спільно комісія з соціальної

 політики,   молоді   і   спорту,   дитячих   проблем,

 чорнобильських підготували б серьйозну концепцію, або

 не   концепцію,   (..................)   а   програму

 комплексну від дошкільнят до дорослих дітей.

      Дійсно,   Олександр   Миколайович,   прошу   вас

 включити  це  в порядок денний і давайте серьйозно на

 цю тему поговоримо.

      А  зараз  я  хотів  би, щоб ми все-таки, шановні

 колеги,  прийняли  постанову,  і  не  нанизували дуже

 багато  проблем, але ця постанова повинна запрацювати

 вже сьогодні, бо вже часу немає.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі,   сідайте, будь ласка.

      Шановні  колеги,  є  пропозиція проголосувати за я 
 я                          - 103 - я 

 поправки,  а  потім  уже  поставимо  з  поправками  в

 цілому.  Будь ласка, голосуємо за прийняття поправок,

 по яких доповів Стоян.

      "За"

      Рішення прийнято.

      Я  тепер ставлю в цілому за постанову, Олександр

 Іванович , голосуйте.

      Включіть, будь ласка, систему.

      Я прошу голосувати.

 

      "за"

      Спасибі, Постанова прийнята.

      Значить,   а   ті   редакційні  правки,  там  ми

 домовились   з   Олександром  Миколайовичем  Стояном,

 Терьохін  там вніс поправку, із Стояном доопрацюєте і

 Азаров Микола Янович.

      Шановні  колеги!  Враховуючи важливість, вносять

 пропозицію,  щоб  зараз  заслухать питання про проект

 Закону   "Про   фінансово-промислові  групи".  Як  ви

 дивитесь на це?

      (Шум в залі)

      А?

      (Шум в залі)

      Я   вибачаюсь.   Давайте   ми   тоді   заслухаєм я 
 я                          - 104 - я 

 інформацію по освіті, а потім зорієнтуємось по часу.

      Ніколаєнко,  будь  ласка.  Від  комісії,  голова

 підкомісії.

 

      НІКОЛАЄНКО

      Ніколаєнко  -секратарь Комісії з питань науки та

 народної освіти.

      Кабінет  Міністрів  України  розглянув Постанову

 Верховної  Ради  України від 28 квітня ь154 "Про стан

 фінансування  освіти  в  Україні". Ми отримали, але я

 так  зрозумів,  що я... Всі чекали, що буде виступати

 Іван  Федорович  Курас, але його сьогодні немає, тому

 доручили мені коротко проінформувати.

      В  нас  присутні  тут  предстваники Міністерства

 фінансів,  і  вони  можуть підтвердити про те, що тут

 написано   відповіді   Кабінету   Міністрів.   Як  ви

 пам1ятаєте, по ініціативі нашої комісії ми розглянули

 28  квітня  Постанову "Про стан фінансування освіти".

 Пунктом   2  зазначеної  Постанови  доручалось "вжити

 конкретні  дії  щодо поліпшення фінансування закладів

 освіти  на  самперед  на  покриття  заборгованості по

 заробітній  платі, стипендії, зарчуванню, спрямувавши

 до  9 травня (я зачитую відповідь Кабінету Міністрів)

 на  вказану мету не менше 3 мільйонів карбованців. За я 
 я                          - 105 - я 

 час  з  28  квітня  по 16 травня на утримання установ

 освіти,  що  фінансуються  (підкреслюю)  з державного

 бюджету  було  виділено 1, 6 трильйона карбованців. А

 18 травня додатково 0, 6 трильйона та надана допомога

 фінансова  місцевим бюджетам у розмірі 2, 2 трильйона

 карбованців.

      Таким   чином,  була  надана  допомога  в  межах

 державного     бюджету:     це    вузи,    технікуми,

 профтехучилища,  -2,  2  трильйона,  а  також  (я вам

 сказав, місцеві бюджети) також 2 трильйона.

      Уряд  повідомляє,  що  за  наслідками  виконання

 бюджету  за  перший  квартал  вони вносять пропозицію

 збільшити  витрати  на  утримання  установ освіти, що

 фінансуються  з  місцевих  бюджетів, на 20 трильйонів

 карбованців.

      Відповідні  пропозиції  Уряд  подав у нашу6 буде

 подавати  в  нашу  бюджетну  Комісію для затвердження

 Верховній  Раді.  Крім  того,  Міністерство  фінансів

 України   проводить   роботу  з  Національним  банком

 України про виділення Міністерству фінансів кредитних

 ресурсів  для погашення заборгованості установ освіти

 з першочергових витрат.

      Інформую  також  депутатів, що ми, наша Комісія,

 за   останній   місяць   втричі   розглядали  питання я 
 я                          - 106 - я 

 фінансування    разом   з   Міністерством   фінансів,

 зверталися в Кабінет Міністрів.

      Ситуація  сьогодні  така:  за  квітень місяць по

 державному  бюджету заробітня плата (вузи, технікуми,

 профтехучилища) виплачена на 65% заборгованість.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  депутати,  я  думаю,  це ж

 питання піднімали - зараз ніхто не слуха. Будь ласка.

 

      _____________

      Заборгованість  по  заробітній платі складає 800

 мільярдів,    по   стипендії   проплачено   на   60%,

 заборгованість 200 мільярдів. Це за квітень.

      Травень.   Практично  не  приступали  ще  учбові

 заклади   до   виплати   ні   заробітньої  плати,  ні

 стипендії.  Заборгованість  складає  1,  9  трильйона

 карбованців.

      До   цього   слід  добавити  комунальні  послуги

 неоплачені  -6,  8  трильйона карбованців за цей весь

 час.

      Для  того,  щоб  пішли на канікули і у відпустку

 наші діти і викладачі, по державному бюджету потрібно

 сьогодні  5  додатково  трильйонів карбованців, це що

 стосується державного бюджету. я 
 я                          - 107 - я 

      Я  повинен  також  сказати,  що  після розмови і

 інтенсивних  консультацій з Міністерством фінансів ми

 розуміємо що в них напруга там немає сьогодні коштів,

  було  буквально  вчора,  позавчора  виділено  ще  50

 мільярдів   для   фінансування  сиріт,  напівсиріт  і

 харчування  цих  дітей,  тому  що я вам скажу шановні

 колеги,  три  місяці до цього практично ні копійки не

 відправлялося на харчування дітей сиріт.

      І   я   як   Президент   асоціації   працівників

 профтехосвіти    і    наша    асоціація    зверталася

 неодноразово  в  Уряд,  але  тільки  зараз  вжиті  ці

 заходи, але що вжиті то добре.

      Всіх цікавить сьогодні місцеві бюджети, області,

 тому що там найбільш також дуже тривожна ситуація, на

 сьогоднішній   день,   для  того,  щоб  погасити  всю

 заборгованість    і    розрахуватися   з   вчителями,

 розрахуватися      з     технічними     працівниками,

 розрахуватися   з   вихователями,  потрібно  виділити

 додатково  десь  близько  3  трильйонів  карбованців,

 найбільш  скрутна  ситуація  сьогодні  в  цілому ряді

 сільських  районів,  зокрема  в  таких  областях,  як

 Херсонська,  Кіровоградська, Суми, Полтава та інші, я

 вам  скажу,  що  скажімо  в Херсонській області дедсь

 близько   30   шкіл   сьогодні   страйкує,   діти  не я 
 я                          - 108 - я 

 займаються,  ци  дані  могли  помінятися, але це дуже

 визиває велику тривогу.

      І  останнє,  для  того  щоб  сільський  вчитель,

 працівники  всі  пішли  у  відпустки літні, необхідно

 всього   17   трильйонів   карбованців.   Зогляду  на

 пропорційний,  на  те  як ми виконуємо бюджет місцеві

 органи влади мжна зробити такий висновок, що з цих 17

 рильйонів  близько  7 трильйонів місцеві органи влади

 не  закриють і ці 7 трильйонів будуть не виплачені, а

 якщо  згідно  КЗОТу,  працівник не отримує відпускні,

 він  має  право у відпуску не йти. Таким чином, ми не

 відправимо  у  відпустку  педагогів, вони не підуть у

 відпустку   і   зірветься   у   нас   початок  нового

 навчального року.

      Я  вважаю, Олександр Миколайович, слід попросити

 Уряд, тут Микола Іванович є, представник Міністерства

 фінансів,  і  щоб  розглянути  це  питання,  виконати

 постанову Верховної Ради, і зробити виплати, є шляхи,

 які  можна  знайти  було  б.  І  якщо  20  трильйонів

 карбованців  буде  добавлено  до  бюджету, як говорив

 Микола Янович Азаров, ми змогли б вийти з цієї кризи.

 Але, це потрібно зробити. Тому що ми зірвемо ситуацію

 в нашій країні.

      Дякую за увагу. я 
 я                          - 109 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі,  сідайте. Микола Іванович,

 до першого заступника міністра фінансві є запитання?

      (Шум у залі)

      Давайте  ми 10 хвилин відведем. Микола Іванович,

 будь  ласка,  по цьому питанню, по інформації, з якою

 виступив Миколаєнко.

      Я   прошу,   запишіться  -включіть  систему  -на

 запитання.  Катерина  Тимофіївна  -сама перша. Вмієте

 все, Корнелюк уміє...

      (Шум у залі)

      Висвітіть,   будь  ласка.  Спасибі.  Значить,  в

 зв'язку  з  тим,  що  Катерина Тимофіївна самса перша

 підняла руку -давайте ми їй надамо слово, а потім, за

 нею Терен. Ващук Катерина Тимофіївна.

 

      ВАЩУК  К.  Т.,  69  Горохівський виборчий округ,

 Врлинська область.

      У  мене  такого  роду  запитання.  Скажіть, будь

 ласка,  за яким принципом розподіляються ті кошти, що

 йдуть  по  субвенції,  по областях? Тому що на Волині

 склалось  не  дуже  добра  ситуація -лише за березень

 місяць    отримана    зарплата   вчителям,   лікарям.

 Практично,  лікарні  вже  котрий місяць харчуються за я 
 я                          - 110 - я 

 рахунок  того, що керівники господарств звозять харчі

 туди,  в лікарню, бо інакше люди б не могли лежати. І

 от ми постійно звертаємось... То я знаю, що у державі

 у   нас   проблема,   але  все-таки  чому  на  такому

 останньому місці наша, Волинська область?

 

      ___________.  Ну,  я  повинен  сказати  вам,  що

 принципи,  які  закладені  в  розподіл  субвенцій  по

 областях,  в  першому кварталі -вони визначалися тим,

 що  ми  йшли  по системі, затвердженій в бюджеті 1994

 року   (відповідно  до  нормативів  відрахувань),  по

 результатах  -коли було прийнято Закон "Про бюджет на

 1995  рік"  -ми  проводим перерахування. Ну, на жаль,

 ресурсів  для  того,  щоб  поновити  баланс  по нових

 нормативах,  по  нових  обсягах  субвенції,  за такий

 короткий час ми не можемо. Тому що постійно виникають

 додаткові витрати і немаленькі.

      Я  думаю,  що,  враховуючи  те, що ми працюємо з

 Національним  анком, коли почнеться червень місяць на

 утримання додаткової емісії на страхування соціальної

 сфери,  і,  враховуючи  те,  що  ми вийшли на Кабінет

 Міністрів   про   прийняття   рішення  про  емісію  і

 казначейських   зобов'язань   на   25   трильйонів  і

 провдення  торгів вже в червні місяці, такі ресурси в я 
 я                          - 111 - я 

 першій половині року до кінця з'являться.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибе.

      Терен за ним Кужель.

 

      ТЕРЕН .

      Шановинй   перший  заступнику  міністра,  закони

 матеріалістичного   світу,   в   якому   ми   живемо,

 стверджують, що ніщо безслідно не зникає і все у щось

 перетворюється.  Отже, коли минулого року освітяни не

 отримали    того,   що   їм   належало,   коли   нині

 заборгованість   за  квітень  складає  200  мільярдів

 карбованців, а за травень 1, 9 трильйона карбованців,

 то  дозвольте  поцікавитись,  у  що  перетворились ці

 кошти,  куди  вони  пішли і хто, вибачте, винен за цю

 антиосвітянську  алхімію,  і  де є гарантії, що це не

 буде  система до безкінечності?

      Дякую.

 

       ___________.  Шановні  народні  депутати,  я не

 хотів  би,  що у вас були такі думки, що Міністерство

 фінансів проводить таку політику нерівну у відношенні

 до сфери освіти.

      От  у  мене  лежать  останні  дані  щодо обсягів я 
 я                          - 112 - я 

 фінансування.  В  цілому  по  фінансуванню соціально-

 культурних   закладів   і   установ,   відповіно   до

 призначень  на  перше  півріччя, ми профінансували на

 51,   9   відсотка.  Освіту  на  53%,  тобто,  більше

 середнього    рівня.    Так    що   повірте,   ніякої

 дискримінації немає.

      Що  ж  стосується того, що росте заборгованість,

 тоя  змушений  проінформувати  вас  про  те,  що за 4

 місяці  ми  отримали  тільки  22  %  від  того обсягу

 доходів, які повинні надійти в бюджет.

      І  коли  ви  в  цьому  залі приймаєте відповідні

 рішення, я прошу вас пам'ятати про те, що допомагаючи

 одній  сфері,  знімаючи  доходи бюджету, ви тим самим

 створюєте    ситуацію,   коли   заборгованість   буде

 зростати.

      Сьогодні  виноситься  на розгляд парламенту дуже

 важливе  питання  щодо нових податків, так званих, на

 СП.  Це ПДВ і акцизний збір.

      Значить,   я   прошу   вас  віднестись  з  усією

 відповідальністю  для  цього  питання, тому що втрати

 колосальні  йдуть  бюджету через це. Це не поданки на

 СП,  це  податки  на споживачів. Позиція Мінфіну дуже

 добре відома в цьому питанні.

      Я   прошу   проголосувати  за  те  рішення,  яке я 
 я                          - 113 - я 

 запропоновано.  Кожен  день  ми  втрачаємо  величезні

 кошти.

      Якщо  ви  подивитесь  дані,  яка  йде деформація

 імпорту.  Зараз,  користуючись  у  цій ситуації, весь

 імпорт йде через  СП. Ми втрачаєм величезні  доходи.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кужель.

 

      КУЖЕЛЬ.

      Кужель, 181, Запорожье.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. За ним Яблонський.

 

      КУЖЕЛЬ. Вы прекрасно пытаетесь...

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Олександра Володимирівна.

 

      КУЖЕЛЬ.  Кужель,  181,  Запорожье. Вы прекрасно,

 уважаемый  товарищ замминистра, пытаетесь уйти от той

 темы  и  переключиться  на  вопрос, который вам более

 близок. Который не стоит сегодня в компетенции вашего

 ответа. Однако, мне хотелось бы вас спросить, неужели

 забастовки  студентов  ничему вас не научили? Неужели я 
 я                          - 114 - я 

 на 500 тысяч стипендий при проездном билете 420 тысяч

 может  выжить  сегодня  хоть  один ребенок? Как можно

 планировать 53 процента обеспечения образования, зная

 заранее,  что  ни  учителя, ни дети не будут получать

 деньги.

       Интересно,   кто   из   Кабинета   Министров  в

 последний  раз  в апреле месяце не получил заработную

 плату?  Почему к этому вопросу вы не говорите, почему

 вы  смотрите в другую сторону? Нельзя относиться... У

 нас  сегодня  в  школах преподают учителя без высшего

 образования.   Потому   что   невозможно   на   такую

 заработную плату жить. Вот с этого момента, как можна

 плантровать  то  заранее,  обрекая все образования на

 нищету.

 

      ____________  Питання це упирається на наявність

 ресурсів.  Я  ще  раз підкреслюю позицію Міністерства

 фінансів.  Дискримінації  не  існує  у  сфері освіти.

 Навпаки,  ми фінансуємо вище середнього рівня по всіх

 інших закладах.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яблонський, за ним Кузьменко.

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ я 
 я                          - 115 - я 

 

      Шановний  доповідачу! Я хотів би почути з вашого

 боку   рекомендацію,   що  ж  робити  школі  в  такій

 ситуації?  Вона  ж  не  може  існувати  при хронічних

 неплатежах,  коли  щотижня  до  нас то з однієї, то з

 іншої  області  приїзджають вчителі, які не отримують

 зарплати.  Кругом  створені  страйкові комітети, це ж

 школа  на  грані  вимирання. Ви володієте інформацією

 про ситуацію фінансів України, будь ласка, ми чекаємо

 ваших  рекомендацій,  але  зрозумійте,  що за рахунок

 повітря,  за рахунок добрих побажань, школа ніколи не

 зможе  існувати. Спокон віку, скільки в України існує

 школа,  завжди  знаходились кошти на її утримання. Як

 так  склалося,  що  ми цивілізована країни, незможемо

 дати  найменше  -освіту?  Який  ваш  "рецепт"?  Що ви

 рекомендуєте?

 

      ____________   Потрібно  вишуковувати  додаткові

 джерела  доходу.  Іншого  шляху  я  не  бачу.  Шляхом

 перерозподілу   між  іншими  напрямків  видатків,  ми

 просто  створимо нову проблему. Так що, загальна наша

 турбота  сьогодні,  це  як  збільшити реальну доходну

 базу  бюджету.  Тоді не буде таких запитань "гірких",

 на які важко знайти відповідь. я 
 я                          - 116 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузьменко, Шаланський.

      Кузьменка  нема.  Шаланський, будь ласка, за ним

 Степанов.

 

      ШАЛАНСЬКИЙ

      Шаланський, 226, Кіровоградщина.

      Шановний  Микола  Іванович! Катасрофічний стан з

 виплатою  заробітної  плати в Кіровоградській області

 це прогнозувався. При складенні державного бюджету на

 1995   рік  із  цих  питань  неодноразово  розробники

 обласного бюджету були і в Міністерстві фінансів, але

 запевнення,  що  із прийняттям бюджету коштів в межах

 940   мільярдів  карбованців  буде  перераховано,  що

 забезпечить   виплату   заробітної  плати,  включаючи

 травень  місяць.  Але до цієї пори навіть за березень

 не всі отримали заробітну плату.

      Так  от  звідси  скажіть,  будь ласка, коли ж ці

 кошти дійдуть, і які ще треба уточнення бюджету?

      Крім   того  по  місту  Знаменка  єсть  у  стані

 готовності восьмидесяти п'яти відсотків школа, на яку

 необхідно   незначну  кількість  коштів, і  державний

 бюджет  їх  не  приймає для фінансування. Поясніть ці

 дві ситуації. я 
 я                          - 117 - я 

      Дякую.

 

      ___________.  Дійсно  по  результатам  виконання

 бюджету за 4 місяці у нас склалася ситуація, при якій

 планові  нормативи відрахування, які ми встановлювали

 в розрізі областей, не відповідають реальній динаміці

 доходів,   яка   складається  за  цей  період.  Тобто

 області,   які   ми   планували,   що   вони   будуть

 дотаційними,  фактично у них йде відносне перевищення

 доходів,  у  них  треба вилучати коштів і навпаки. Ті

 області,  які  ми вважали будуть донорами, вони зараз

 потребують допомоги.

      Тому  вирішити  проблему можна тільки оперативно

 розглянувши поправки до бюджету відповідно до рішень,

 які  ви  прийняли.  У  вівторок Міністрество фінансів

 буде готове виступити тут і запропонувати такі зміни.

 Тоді   ми  зможем  провести  необхідний  перерозподіл

 ресурсів між областями.

      Що  до  школи.  Якщо існує конкретне питання, що

 невеликі  кошти  -і  школа  буде  введена  в дію, то

 Міністерство  економіки,  яке  відповідає за розподіл

 капітальних  вкладень,  безумовно,  я  думаю, вишукає

 можливість вирішення цієї проблеми.

 я 
 я                          - 118 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Радьк.  Я вибачаюсь, Степанов -і на

 цьому завершимо.

 

      СТЕПАНОВ.

 

      Уважаемый  Николай  Иванович, я помню, в прошлом

 году  Верховный  Совет  уже принимал Постановление, в

 котором  обращались  и  к  Кабинету Министров тогда о

 выплате,  о  выплате  отпускных учыителям. И я помню,

 что  в течение полутора месяцев этот вопрос так решен

 и не был.

      Я  понимаю  и положение Министерства финансов, и

 то,  что  не  хватает  сейчас действительно средств в

 бюджете.

      Ну,  вот вы сейчас можете сказать или нет: уйдут

 наши  учителя в отпуска с отпускными или будут, как и

 в прошлом году по полтора-два месяца дожидаться?

 

      _____________

       Такогомовного запевнення, я, звиичайно, дати не

 можу.  Це дуже відповідальна буде заява, але повірте,

 що  Міністерство  фінансів  зробить все для того, щоб

 забезпечити вирішення цього питання. Я вже інформував

 вас  про  ті  рішення,  які  ми  можемо  прийняти: це я 
 я                          - 119 - я 

 отримання   додаткого  підкріплення  від  Нацбанку  і

 реалізації цінних паперів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, сідайте, будь ласка.

      Таким  чином,  ми інформацію приймаєм до відома.

 Але  враховуючи те, що не на всі питання, безперечно,

 не  росто  дана  вичерпна  відповідь,  а  по багатьох

 позиціях  не  все  ясно,  де  відшукати 13 трильйонів

 карбованців  для  того, щоб провести всі розрахунки і

 дати   можливість   нашим   педагогічним  колективам,

 вчителям   відпочивать   і   готуватись   до   нового

 навчального  року,  я  думаю,  що ми до цього питання

 повернемся  на  слідуючій  неділі,  тижні,  то  єсть,

 робочому   і   підготуєм   відповідну   інформацію  з

 викладкою  в розрізі областей. І за цей час вернеться

 з  відрядження  і заступник голови Кабінету Міністрів

 Іван Федорович.

      А   зараз   слово   надається   Тентюку  Віктору

 Петровичу,  який  доповість проект Закону України про

 внесення  змін  і  доповнень  до  деякий законодавчих

 актів України, пенсійний фонд, голова правління.

      Будь ласка.

 

      ____________   Шановний  Олександр  Миколайович,  я 
 я                          - 120 - я 

 шановні народні депутати, діючими статтями 165, пункт

 1,  244  пункт 2, кодексу України про адміністративні

 правопорушення  не  передбачена  відповідальність  за

 ухилення  громадян,  я  підкреслюю  підприємців,  від

 реєстрації   в  органах  пенсійного  фонду  та  фонду

 соціального страхування.

      Станом  на  перше  січня,  разом  з  податковими

 інспекціями, пенсійним фондом зареєстровано 637 тисяч

 308 громадян підприємців.

      Проте  як  вам  відомо статтею 56 Закону України

 про   пенсійне   забезпечення   передбачено,   що  до

 трудового  стажу  може  зараховуватися період роботи,

 коли  працівеик  не  підлягав  державному соціальному

 страхуванню,   тобто  раніше  не  був  зареєстрований

 пенсійним  фондом  і  не  сплачував  страхові внески,

 таких громадян понад 2, 5 тисяч, яким уже зарахований

 страховий стаж і нарахована пенсія.

      Більш  того аналіз практики, застосування статті

 56  показує, що вигідно не реєструватися в пенсійному

 фонді,  тому  що діє така норма, коли працівник, який

 не  сплачував  страхові  внески, при виході на пенсію

 сплачує   страхові  внески  з  заробітної  плати,  що

 існувала , я хочу звернути увагу депутатів...

 я 
 я                          - 121 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу до уваги.

 

      ___________.  Що  існувала в період його роботи,

 яка корегується відповідно коефіцієнтам. Звісно, що в

 умовах інфляції  це дуже вигодно.

      Приведу  такий  приклад.  А  їх  у нас, як я вже

 сказав,  більше 2, 5 тисяч. Громадянин, який займався

 індивідуальною   трудовою  діяльністю,  не  сплачував

 трудові  внески,  звернувся  в  1994  році,  щоб йому

 зарахували  до  трудового  стажу  з 1960 по 1977 рік,

 тобто 17 років , зарахувати трудовий стаж.

      Йому  нарахували  страхові внески, з урахуванням

 інфляції,  коригування аж 30 тисяч карбованців. Потім

 дорахували   пенсію,   а   потім   нараховану  пенсію

 скоригували  тоже на відповідні коефіцієнти і сталося

 так,   що  місячна  пенсія  складає  його  196  тисяч

 карбованців,  а страхові внески за 17 років, як я вже

 сказав , він сплатив тільки  30 тисяч карбованців.

      Тому  Кабінет  Міністрів  уважно  розглянув стан

 справ  і  просить  внести  відповідні зміни до статті

 165  пункт  1,  244  пункт  2  Кодексу  України  "ПРо

 адміністративні     правопорушення",     а    саме...

 Порівняльна  таблиця  у  вас  є. Яби хотів би, щоб ви

 подивилися  на неї. я 
 я                          - 122 - я 

      Потрібно  внести  відповідальність  за ухилення,

 відреєстрацію  в  органах  пенсійного  фонду та Фонду

 соціального  страхування шляхом накладення штрафу від

 1 до 5 неоподаткованих  мінімум заробітної плати.

      Друге.  Надати  право застосовувати ці фінансові

 санкції  начальникам  районних,  міських,  районів  у

 містах відділів   пенсійного фонду.

      Третє.   До   Статті   56  Закону  про  пенсійне

 забезпечення,   додати,   що  в  тому  випадку,  коли

 громадянин  бажає  нарахувати до стажу роботи період,

 коли  не  підлягав соціальному страхуванню, тобто, не

 був  зареєстрований  пенсійним  фондом і не сплачував

 страхові   внески,  то  ці  страхові  внески  повинні

 нараховуватись    від   середньомісячного   заробітку

 працівника відповідної галузі народного господарства,

 на  час  призначення  пенсії. Тобто, тут вже інфляція

 своєї ролі не зіграє.

      Я   дуже  прошу  народних  депутатів  підтримати

 пропозицію  Кабінету Міністрів, тому що внесення цієї

 пропозиції,  внесення  цих  змін,  я впевнений, дасть

 можливість більш повніше взяти на облік всіх громадян

 підприємців   не   тільки   пенсійному   фонду,  а  й

 податковій   інспекції,   що   створить   умови   для

 поповнення  і бюджетів місцевих, і бюджету пенсійного я 
 я                          - 123 - я 

 фонду. В мене все, дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Будуть  запитання  до Віктора Петровича? Скільки

 відведемо  часу?  5  хвилин,  будь  ласка,  запишіть.

 Достатньо.

      Я,   шановні   колеги,   хотів   би  порадитись,

 записалось  20  депутатів,  я  думаю,  що  давайте 10

 хвилин відведемо, скільки встигнемо тоді. Лупаков, за

 ним Пронюк.

 

      ЛУПАКОВ      433 виборчий округ

 

 

      Шановний  доповідачу!  От  у  мене  на окрузі на

 сьогодні  люди,  які пропрацювали 10, 20, 30 і більше

 років  отримують  таку  ж  саму  пенсію, як і ті, які

 взагалі  ніде  не  працювали, тому що ми її обмежілі,

 Верховна  Рада,  в  свій час. Тепер ви вимагаєте ще й

 штрафувати  людей.  Так уже ж штрафувать-то не буде з

 чого!  Якщо  зараз  працюють люди... Тому давайте ми,

 перш  за  все,  знімемо  обмеження з пенсій, щоб люди

 могли  хоч  як-небудь  жити,  а  не існувати, як вони

 сьогодні  існують,  а  потім  -друге питання. Давайте я 
 я                          - 124 - я 

 подивимось, як зроблено в цивілізованих..............

 країнах.  Там  немає  цих  кучі  фондів і іншого, там

 немає  кучі бюрократів, яка пожирає величезну частину

 тих  грошей, які повинні йти на пенсію нашому народу.

 А чи не доцільно взагалі ваш фонд ліквідувати?

      Дякую.

 

      ___________.  Ну, дякую за запитання. Я би хотів

 би, щоб ви краще вивчили світовий досвід. Значить, ви

 кажете,  що  там  немає,  а  я вам скажу так, що нема

 таких країн Западу, де б не було пенсійного фонду, де

 б не було б єдиної системи про пенсійне забезпечення.

 І  немає  країн  світу,  де  б  не було б соціального

 страхування,  медицинського страхування, де б не було

 б  таких  фондів,  які  б  громадяни  самі  б, шляхом

 страхування,  накопичували  б кошти і забезпечували б

 свою  старість. Тому я хотів би, щоб ви краще вивчили

 світовий досвід. Це перше.

      А  друге.  Ну,  дійсно,  так -у нас діє сьогодні

 Закон  "Про  пенсійне забезпечення". І якщо ви уважно

 його  прочитаєте,  то Закон... ну, добрий, але він...

 ми   сьогодні  його  удосконалюєм,  найближчим  часом

 (десь,  я думаю, що до кінця цього року) внесемо нові

 пропозиції.    Цією    справою   керує   Міністерство я 

                        - 125 - я 

 соціального   захисту,   вони,  значить,  краще  цією

 справою володіють... Але я хочу сказати так -ви добре

 знаєте,  що  Закон  не  працює  тому,  що єсть... ну,

 обмеження.  3-4 мінімальних. Якби зняти ці обмеження,

 то  закон  би  запрацював так би, як належить кожному

 трудівнику,  як він працював відносно трувого стажу і

 відносно заробітної плати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі, Пронюк, за ним Смірнов.

 

      ПРОНЮК.

 

      Шановний   доповідачу,   в   мене   до вас  таке

 запитання,  скажіть,  будь  ласка,  по-трохи, нажаль,

 дуже  мало,  але  до  нас  таки  повертаються люди на

 Батьківщину  з  колишніх  так  званих республік СРСР.

 Повертаються з Сибіру,  які  були  заслані,  вивезені,

 повертаються  на  Батьківщину.  То  мене...  із інших

 держав, нині   незалежних.

      То   скажіть,  будь  ласка,  з  якими  держвами

 Україна  має  угоди щодо виплати пенсій тим людям, що

 повертаються сюди вже як пенсіонери? Це одне.

      І друге, є в нас багато скарг до нашої Комісії з

 питань прав людини про те, що деякі держави, зокрема, я 
 я                          - 126 - я 

 Казахстан,  не  виплачують  людям компенсацій за роки

 репресій, за ув'язнення.

      В  цій сфері щось робиться в нашій державі? Це ж

 також пенсіонери, це ж також старі люди.

 

       ___________. По першому питанню відповідь така:

 десь  на прошлій неділі виступав тут перший заступник

 міністра   соціального   захисту   Борис   Григорович

 Олійник,  він  дава  відповідь.  Я повністю підтримую

 його.

      Ми  найближчим  часом зараз відпрацьовуємо угоди

 по Крайній Півночі з Російською Федерацією. Даже так,

 Україна  відпрацювала,  і  вже ця угода знаходиться в

 пенсійному  фонді  Російської Федерації за дорученням

 Уряду   Російської   Федерації  найближчим  часом  ми

 зустрінемось чи в Києві, чи в Москві.

      А   що  до  другого  питання,  то  цим  питанням

 Пенсійний  фонд не займається, і би хоті в би, щоб ви

 мене  звільнили  від  відповіді  до  обов'язків  і до

 функцій, які  до менен не відносяться.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Смірнов, за ним ...............

 

      СМІРНОВ я 
 я                          - 127 - я 

 

      Шановний   Олександр   Миколайовичу!   Я   прошу

 передати  моє  слово  Кряснякову  депутати, одночасно

 сказавши  шановному  доповідачу,  що  доку ви внесете

 нові  закони  про  пенчійне забезпечення, то половина

 пенсіонерів за вашої прямої допомоги перемре.

      Дякую.

 

      КРАСНЯКОВ

 

      Уважаемый    докладчик!    Красняков,    фракция

 коммунистов.

      Значит,   вы   в   общем-то...  все  мы  сегодня

 понимаем,  что  пенсионное  обеспечение  есть, было и

 будет.  Но  сегодня  мы говорим о том, что вы подаете

 предожения  о  том,  что  если  предприятие  не может

 заплатить,   отдать  в  Пенсионный  фонд  необходимые

 отчисления,   надо  наказывать  руководителя.  Но  мы

 сегодня  знаем  в  какой  ситуации  находятся  вообще

 предприятия.   Они  не  работают,  они  лежат  или...

 вобщем-то  умирают.  При  чем руководитель, если само

 государство   не  заинтерисовано  в  том,  чтобы  эти

 предприятия работали?

 я 
 я                          - 128 - я 

      ___________.  Дякую  за запитання. Але питання я

 не  так  ставив.  Мова  йде про друге. Оцими статтями

 Кодексу   передбачена   відповідальність   керівників

 підприємств,   бухгалтерів.  І  сьогодні  ці  штрафні

 санкції    діють,    і   вони   застосовуються   щодо

 підприємств.

      Сьогодні    стоїть    питання    про   громадян-

 підприємців.  Громадян-підприємців.  А що до того, що

 підприємства  знаходяться в тяжкому фінансовому стані

 і що до платіжної кризи -це, дійсно, питання держави.

 І  ви  знаєте,  як  це  сьогодні в державі це питання

 розглядається.  Президент  даже три раза розглядав це

 питання.  І все робиться для того, щоб як-то подолати

 цю платіжну кризу, і щоб платежі пішли.

      Я  вам  скажу: сьогодні підприємства заборгували

 пенсійному    фонду    (12   тисяч)   17   трильйонів

 карбованців.   Я   звертався   разом   з   Федерацією

 профспілок  і  до  підприємств,  і до депутатів, і до

 вас,   щоб   надали  допомогу,  щоб  розрахувалися  з

 пенсійним фондом.

      І  вчора  "Урядовий  кур'єр"  розмістив  у своїй

 газеті, хто заборгував. Мова йде про інше.

      Все-таки  там,  де  керівник  підприємства  щось

 робить, де колектив щось робить, то там і виробництво я 
 я                          - 129 - я 

 йде,  і  стабілізація  налагоджується,  і з пенсійним

 фондом...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Віктор Петрович, спасибі.

      Шаланський. За ним - Пудрик.

 

      ШАЛАНСЬКИЙ А.М.

 

      Дякую. Шаланський, 226-ий, Кіровоградщина.

      Шановний Віктор Петрович, ми, безумовно, внесені

 зміни і доповнення я буду підтримувать, але дозвольте

 мені задати декілька запитань. Два, принаймні.

      Чи  не вважаєте ви парадоксальним ситуацію, коли

 пенсійний  фонд  контролює  збирання та перерахування

 коштів пенсійного фонду, а призначення та нарахування

 пенсій  знаходиться  в  інших  руках  -совбез.  Як  у

 ательє:  один шиє рукава, а інший -костюма, а спитать

 ні з кого.

      І   ще   одне   запитання.  Чому  при  наявності

 найрозгалуженішої  системи  ощадного  банку (до речі,

 єдиного  державного  банку, крім Національного) цілий

 ряд  обласних  філій  пенсійного фонду обслуговується

 комерційними  банками?  На  мою  думку,  це не зовсім

 державна позиція Державного пенсійного фонду. я 
 я                          - 130 - я 

      Дякую.

 

      _____________

      Ну,  по  першому  питання  я  можу таке сказати.

 Президент уже видав Указ про створення в державі двох

 систем:  одна система буде з пенсійного забезпечення,

 друга  система -з соціального захисту населення. Інша

 справа,   що   цим   Указом  передбачається  Кабінету

 Міністрів  дано  доручення розробити порядок і строки

 створення цього всього.

      Значить,   Кабінет  Міністрів  найближчим  часом

 розгляне  і  якесь рішення прийме, я думаю що рішення

 буде прийняте правильне.

      А щодо банку, то я повністю підтримую вас, чому,

 тому  що  у  нас сьогодні пенсійний фонд обслуговує 8

 банків,  і я вам скажу Міністерство фінансів постійно

 критикує  пенсійний  фонд  і мене особисто, про те що

 залишки  коштів  є, а скажемо недофінансування пенсій

 теж  є,  а  чому,  тому  що кошти переходять з одного

 банку  в  другий  банк,  і  поки  вони  переходять ми

 втрачаємо час для виплати пенсій.

      Тому   Кабінет  Міністрів  прийняв  рішення  для

 створення єдиного поштового пенсійного банку "Аваль".

 Цей  банк  зараз створюється, але не так легко це все я 
 я                          - 131 - я 

 зробити,    думаю    що   найближчим   часом   будуть

 кореспондентські  рахунки, вони в комп'терну систему,

 електронну  пошту внедряют, вони роблять все так, щоб

 коштами  пенсійного фонду, можна було Уряду управляти

 кожний день.

      Я думаю, що до кінця року це буде.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  І  так  Пудрик і на цьому

 завершуємо. Я вже оголосив.

 

 

       ПУДРИК

 

      Я   поддерживаю   все   ваши   поправки  и  буду

 голосовать  за,  но  у  меня  несколько перспективный

 такой  вопрос.  В  стране  наступает или уже наступил

 енергетический  голод,  в основном из-за того, что не

 работают  наши  шахты, и одна из причин того, что они

 не  работают, это то что сегодня шахтерский труд не в

 почете,  И  в  том числе относительно пенсий. Если вы

 помните  несколько  лет  назад  пенсия  шахтеров была

 примерно в половину выше усредненной пенсии.

      Сегодня она сравнялась, какие нибуть перспективы

  на эту тему или проработки существуют или нет. я 
 я                          - 132 - я 

 

      _______________  Я  вже  один раз казав, щодо як

 пенсійного   фонду  це  питання  не  відноситься,  ми

 приймаємо  участь,  робимо  розрахунки,  розразовуємо

 бюджет   пенсійного  фонду,  але  давайте  ми  трошки

 почекаємо,  коли  закінчимо  повністю розробку нового

 проекту закону "Про пенсійне забезпечення".

      Цей   проект   закону  буде  розгядати  комісія,

 Кабінет   Міністрів.  Аж  потім  можна  робити  якісь

 прогнози , пропозиції.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Сідайте.  Шановні колеги!

 Єсть  бажаючі  висловить  свої  думки?  Від  Комісії?

 Степанов, будь ласка.

      Ні, давайте так, як воно положено. Так.

 

      СТЕПАНОВ.

      Уважаемые  председатель  и  уважаемые  депутаты!

 Комиссия  по  вопросам  социальной  политики  и труда

 рассмотрела    предложеные    поправки    и   считает

 необходимым  принять  предложеный Кабинетом Министров

 проект  Закона "О внесении изменений и дополнений " в

 Административный  кодекс  и  Постановление Верховного

 Совета  Украины от 17  июня 1993 года. я 
 я                          - 133 - я 

      Значит,  статья  165,  предложенная  в редакции,

 упорядочивает регистрацию предпринимателя -адвоката в

 органах   Пенсионного   фонда   и  Фонда  социального

 страхования.    Этой    же   статьей   станавливается

 ответственность за  уклонение от регистрации.

      Статья  244  определяет органы, которые от имени

 Пенсионного   фонда   получают   право  рассматривать

 административные    правонарушения.    и    принятие,

 предложенной поправки будет способствовать укреплению

 дисциплины  платежей  в  Пенсионный фонд и в конечном

 итоге пополнение  его средств.

      И,   исходя   из  вышеизложенного,  Комиссия  по

 социальным вопросам и труду просит вас поддержать эти

 поправки.  У меня  все.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Одну хвилиночку. Олександр

 Іванович, з місця. Ємець Олександр Іванович.

 

      ЄМЕЦЬ.

 

      Олександр Ємець , фракція "Реформи".

      В  мене тільки одна конкретна невеличка зміна. Я

 знаю,  що  готуються глобальні зміни о законодавства,

 щоб    замінити    норматив   мінімальну   плату   на я 
 я                          - 134 - я 

 неоподаткований мінімум.

      Але коли воно ще буде підготовлено, то невідомо.

 Тому  я  пропоную  уже  в  цьому  законі,  де указана

 відповідальність,  записати  "...  тягнуть  за  собою

 накладення штрафу від 1 до 5 не оподаткованих мінімум

 заробітної   плати".  Замість  мінімальної  зарплати,

 мінімальна  зарплата  зараз  60  тис.  Вона нічого не

 вирішує.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Пилипчук, будь ласка.

 

      ФІЛІПЧУК

 

      Дякую, Олександре Миколайовичу. Я хотів би знати

 думку  доповідача  щодо  двох позицій, які викликають

 особливо  багато нарікань, скарг і напруги сьогодні в

 суспільстві.

      Перше.  Це  пенсія державного службовця і людей,

 які   працювали   не   в  державних  структурах,  але

 приносили  далеко  не  меншу користь. Велика різниця,

 різниця не справедлива і практично ми позбавляємо і з

 мотивації, позбавляємо соціальну можливість цих людей

 щодо одержання більш нормальної винагороди. Оскільки, я 
 я                          - 135 - я 

 готується  пакет  документів щодо змін і в пенсійному

 законодавстві,  я  просив  би  на це питання звернути

 увагу.

      І  друге.  Чому  власне ми йдемо сьогодні шляхом

 елементарної  зрівняловки.  Люди,  які попрацювали на

 полях,  гноях,  біля  верстатів, на складних роботах,

 сьогодні,  практично,  отримують стільки, скільки ці,

 які  жодного  дня  не  працювали ні в колгоспі, не на

 виробництві, ні в сфері побуту, ні на інших службових

 посадах.  Я  просив  би  це,  з точки зору нормальної

 реакції,  щодо  впливу  на  майбутній в законодавстві

 нормальний  документ,  документи  нормативні,  які  б

 практично   уникли   цих   протиріч,   які   сьогодні

 викликають  так  багато  запитань у громадян України.

 Дякую!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю,  Григорій  Григорович, ви

 дійсно  два  фундаментальний  питання  підняли,  а це

 дійсно   фундаментальні   питання  і  про  державного

 службовця,  і про зрівняловку, і те, що сказав Віктор

 Петрович,  його  треба  серйозно  доопрацювати в тому

 законопроекті,  який  готується, і дійсно, ми повинні

 все   поставити   на  свої  місця,  і  кожен  повинен

 одержувати те, що він заробив за свій трудовий стаж. я 
 я                          - 136 - я 

      Щодо проекту Постанови -є пропозицій прийняти за

 основу.  Будь  ласка, за основу, а потім... Ємець вже

 вніс одну поправку... Будь ласка, голосуєм.

 

      "За" -

 

      Прийнято.

      Поправка,     внесена...     вибачаюсь!     Одну

 хвилиночку!... Ємець Олександ Іванович вніс поправку,

 що там накладання штрафів, і ту формуліровку, яку він

 сказав...  Єсть  вона?  Я  ставлю  на  голосування цю

 поправку. Будь ласка, включіть систему.

 

      "За" -

 

      Поправка не прийнята.

      (Шум у залі)

      Буздуган,  голова Комісії просить. І Найда. І на

 цьому  завершуєм  -у  нас  ще одне складне питання, а

 часу...

 

      БУЗДУГАН Ю.О., 438 виборчий округ.

      Дякую.

      Шановні колеги! я 
 я                          - 137 - я 

      Доповідач доповідав якраз, говорив про... не про

 мінімальну  заробітну  плату,  а  про  мінімум, що не

 оподатковується.  Тобто,  взагалі не треба було цього

 голосувати. Уважніше треба слухати!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Найда.

 

      НАЙДА, 396 виборчий округ, фракція комуністів.

      Александр Николаевич!

      Там,  действительно,  Постанову  не  все взяли с

 собой  -голосовали  на слух. Если, действительно, там

 записано,  что "необлагаемый минимум" -это одно. Если

 нет   -переголосовать,   потому  что  не  все  поняли

 предложение    Александра    Ивановича   Емца.   Надо

 переголосовать, и мы примем ее.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Не    заперечуєте?    Ставлю   на

 переголосуавання  поправку,  внесену депутатом Ємець.

 Ну,  проекти  єсть  у  всіх, бо зранку роздавали... Я

 прошу голосувати. За поправку!

 

      Йде переголосування:

 

      "За" - я 
 я                          - 138 - я 

 

      ПРйнята поправка, спасибі.

     Тепер  ставлю  в цілому закон з даними добавками,

 поправками.

      Будь   ласка,   включіть  систему.  Голосуємо  в

 цілоаму.

      "за"

      Прийнято, спасибі.

      Слухається  проект Закону України "Про фінансово-

 промислові  групи".  Мозир Григорій Едуардович, голова

 підкомісії    з   питань   економічної   політики   і

 управлінням народним господарством.

 

       МОЗИР.  Уважаемый Президиум, уважаемые коллеги,

 вы  имеете  на  руках Закон "О финансово-промышленных

 группах".

      В  соответствии  с  поручение  Верхвоного Совета

 Украины,  пункт  3  Постановления  Верхвоного  Совета

 Украины  от  2 марта 1995 года о несоответствии Указа

 Президента   Украины   от   27  января  1995  года  о

 финансово-промышленных группах в Украине, действующим

 законам  Украины,  Комиссия по вопросом экономической

 политике и управления народным хозяйством подготовила

 и  вносит  на  рассмотрение Верховного Совета Украины я 
 я                          - 139 - я 

 согласованный  с  Администрацией  Президента  Украины

 проект   Закона   Украины  "О  финансово-промышленных

 группах в Украине".

      Проект   внесен  в  целях  создания  необходимых

 условий для фомирования и функционирования финансово-

 промышленных групп в интересах стабилизации и подкема

 промышленного  производства, повышения инвестиционной

 активности   и   более   эффективного   использования

 достижений научно-технического прогресса.

      В  настоящее время на Украине имеется достаточно

 мощный,  но  не удовлетворяющий в достаточной степени

 потребностей общества промышленный комплекс.

      Его    состояние   усугубилось   с   разрушением

 существующих  экономических  и  хозяйственных связей,

 отсутствием  зрелой  рыночной инфраструктуры, потерей

 товаропроизводителями  как  внутреннего  рынка, так и

 рынка  СНГ  и  стран  бывшено СЭВ. Резким сокращением

 платежеспособного   спроса,   инфляции,  недостаточно

 быстрым    формированием    эффективных    финансовых

 институтов,     обострением     проблемы     взаимной

 задолженности предприятий.

      Конкретным     потребностям,     обуславливающим

 актуальность   формирования   ФПГ,  приоритетных  для

 Украины направлениях развития промышленного комплекса я 
 я                          - 140 - я 

 отсится    следующее:

      Необходимость        согласования       процесса

 приватизации,  демополизации, структурной перестройки

 промышленности.  Острая  необходимость создания новой

 системы  инвестирования промышленности в формировании

 интегрированых  структур,  способных к саморазвитию в

 условиях   рынка.  Привлечение  средств  коммерческих

 банков  ля инвестиций в промышленность. Необходимость

 укрепления  и  обновления сложывшихся технологических

 цепочек   и   кооперационых  связей  в  производстве,

 конкурентноспособной   продукции,   в   том  числе  с

 государствами-участницами  СНГ.  Потеря  значительной

 доли  внутреннего  товарного рынка из-за появления на

 нем зарубежных компаний и так далее.

      В  соответствии с проектом Закона под финансово-

 промышленной   группе   понимается:  группа,  которая

 создается субкектами предпринимательской деятельности

 с   целью  осуществления  овместной  деятельности  по

 разработке,  производству и сбыту конечной продукции,

 работы    услуги    и    координация   индивидуальной

 деятельности     этих    субкектов,    связанной    с

 производством  и  сбытом  конечной продукции, которая

 официально      зарегистрирована      в      порядке,

 предусмотренном предлагаемым Законом. я 
 я                          - 141 - я 

      Закон   предусматривает   одновременное  решение

 большого      комплекса      стратегических     задач

 реформирования экономики.

      Во-первых. Создается принципиально новая система

 управления    большими    комплексами    предприятий,

 учреждений   с   четко   оформленными  иерархическими

 связями от участников к головному предприятию и далее

 к системе его дочерних предприятий.

      Данная система обладает значительным потенциалом

 развития,  в  частности  из трехярусным, многоярусным

 направлением последующей диверификации производства и

 развития   вширь   в  плане  сохранения  устойчивости

 созданных   связей  в  условиях  изменения  отношения

 собственности, что выгодно отличает данную систему от

 управления,  данную  систему  управления  от  системы

 отраслевых  министерств  и  сближает  ее  с  системой

 государственных холдингов.

      Во-вторых.  Создаются  условия  для  воссоздания

 нарушенных  и созданием новых хозяйственных связей на

 качественно новой основе и взаимного владения акциямы

 или   полного   контроля   совместной  собственности,

 оптимизации взаиморасчетов внутри группы.

      Система        финансово-промышленных       груп

 представляется  при  этом достаточно гибкой.. Созданы я 
 я                          - 142 - я 

 условия  для участия в финансово-промышленных группах

 отечественных  и  зарубежных  предприятий  всех  форм

 собственности и практически все организационных форм.

      В-третьих,   практически   разрешен   вопрос   о

 привлечении    прямых    банковских    инвестиций   в

 промышленность  через  систему финансово-промышленных

 груп.

      В-четвертых,     предложена    модернизированная

 система взымания налогов, ориентированная на интересы

 производителей,   которая   позволит,   оптимизировав

 расчеты   в   пределах   группы,  разрешить  частично

 проблему  неплатежей  и недостатка оборотных средств,

 що   вследствие   ожидаемого  значительного  прироста

 обкемов   реализации   конечной   продукции  в  итоге

 позволит увеличить поступления в бюджет.

      Одновременно  решается  ряд  параллельных задач,

 возникающих  в  связи  с созданием ориентированных на

 конечный   продукт  структур.  В  частности,  заложен

 механизм разрешительной регистрации в ПГ и сохранение

 контроля  за  ценообразованием  на  внутреннем рынке,

 созданы   предпосылки   для  сохранения  устойчивости

 управляемости  систем в финансово-промышленные группы

 в процессе реформирования отношений собственности.

      Система  государственного  участия  в финансово- я 
 я                          - 143 - я 

 промышленной    группе    доверительного   управления

 пакетами   акций  и  порядок  приватизации  имущества

 участников  ФПГ  позволяет,  не  сковывая  инициативы

 субкектов предпринимательской деятельности участников

 ФПГ,    обеспечить    государственный   контроль   за

 деятельностью    группы    и    избежать   размывания

 контрольных   пакетов   в  процессе  приватизации,  а

 значит, анархии и неуправляемости, чего, к сожалению,

 в  полоной  мере не предусматривает действующий Закон

 ол приватизации.

      Нам  представляется,  что  предложенная в Законе

 схема,  контролируемая  Кабинетом  Министров  Украины

 приватизация  может  обеспечивать справедливую, самое

 главное,  эффективную  приватизацию и государственной

 собственности, переданной в ФПГ. Важным преимуществом

 финансово-промышленных  груп является эффект масштаба

 деятельности   и   возможность   свободного  перелива

 капитала   внутри   группы,   что   даст   финансово-

 промышленной  группе  возможность  сосредотачивать  в

 одно   время  и  в  одном  месте  столь  значительные

 резервы, какие ранее удавалось привлечь исключительно

 через систему государственных капитальных вложений, а

 значит,  существенное  преимущество  в инвестиционной

 сфере. я 
 я                          - 144 - я 

      Одновременно,   в   принципе,   решается  вопрос

 оптимизации   внешнеэкономической   деятельности,  на

 направлениях   составляющих   приоритет   Украины   в

 международном  разделении труда, это будет достигнуто

 как  следствие  совершенствования системы сбыта и как

 кажется   разрешит   проблему   создания   экспортных

 картелей,  которые  неоднократно  пытались  создавать

 сверху  и  административных  как  на  Украине так и в

 пределах СНГ.

      Мировой  опыт показывает, что формирования имеет

 значительный  потенциал  не  только  в  приложении  к

 производству,  уской номенклатуры конечных продуктов,

 но   и   в  плане  обкединения  производителей  самых

 различных  продуктов,  поэтому финансово-промышленные

 группы  создаваясь  для  одно или нескольких конечных

 продуктов   абсолютно   не   ограничены   в   развити

 диверсификации.

      Для   созданий   условий  для  такого  развития,

 законом   предусмотрен  новый  инструмент  совместной

 инвестиционной  деятельности,  через  взаимные  фонды

 специализированной инвистиционной компании финансово-

 промышленных групп.

      Обкем  инвестиций, которые в акции одно имитанта

 предлагаются     ее    ограничивать.    Приимуществом я 
 я                          - 145 - я 

 специализированной  инвистиционной  компании является

 способность   привращения   краткосрочных  финансовых

 рессурсов,     временно     свободных    средств    в

 ресуринвестиционной деятельности.

      Закон  в  принципе  не  ограничивает привлечение

 инвестиционной   компании   средств   инвесторов,   и

 учасников   группы,   условиями   такого  привлечения

 являются   по   нашему   мнению  обеспечение  доверия

 инвестиционной  компанией,  подкрепленного  реальными

 гарантиями  и  реальным  имуществом  группы,  а также

 обеспечение  относительной ликвидности инвестиционных

 сертификатов,  компаний  по крайней мере внутри самой

 группы.

      В  настоящий  момент  когда  нормы  обязательных

 резервов, для банковской сстемы неоправдано высока, а

 значит  неоправдано  велик  разрыв  между ставками по

 депозитам    и    по   кредитам,   специализированная

 инвестиционная   компания  обещает  стать  достаточно

 популярным инструментом инвестирования.

      Создавая   новые   возможности  для  предприятий

 учасников  финансово-промышленной группы закон тем не

 мение   не  предосматривает  мер  ограничивающих  или

 задевающих права других субкектов предпринимательской

 деятельности. я 
 я                          - 146 - я 

      Существует  мнение, что относительная финансовая

 слабость  украинских банков не позволит им обеспечить

 вливание   существенных   инвестиционных   средств  в

 промышленность, как через систему ФПГ, так и без этой

 системы. Данное мнение небезосновательно.

      Однако,  прямые  банковские  инвестиции, участия

 банков  в  группах  создают  условия  для эффективной

 реализации  банками  своэй роли в период стабилизации

 экономики,  которая рано или поздно наступит. И тогда

 именно  банки  как связующее звено между збережениямы

 населения  и промышленностью, нуждающее в инвестиции,

 превратится  в  главный  источник  как  заемных так и

 инвестиционных  средств.

      С   ростом   масштаба  и  концентрации  капитала

 связываются  также  определенные надежды относительно

 роста  конкурентноспособности отечественной продукции

 как  на  внутреннем  так на зарубежном рынке. А также

 обновление его  ассортимента.

      Время,  когда  каждый  украинский  производитель

 оказывался один на один с иностранным конкурентом, не

 принесло   нам  положительного  опыта.  Конрурировать

 смогли   немногие.   А   рынок   потерял   все.  Идеи

 промышленных  финансовых  групп  -это идеи, рожденные

 временем. Данный путь развития структуры экономики, в я 
 я                          - 147 - я 

 принципе,  принят во всех странах СНГ. И национальные

 акты  находятся  в стадии подготовки во всех странах,

 хотя  очевидно,  что  наибольший потенциал финансово-

 промышленной  группы  имеет  в  России, на Украине за

 счет  развитого  промышленного  потенциала  и эффекта

 масштаба.

      В  соответствии с прилагаемым проектом решения о

 создании   финансово-промышленной   группы  принимает

 Кабинет Министров Украины. Закон определяет процедуру

 приобретения,   (..........)  статуса  учасника  ФПГ.

 Статья  1.  2.  3.  При этом могут быть решены задачи

 обкединения  по  формам  производственной интеграции,

 отраслевой принадлежности, по масштабам деятельности.

 Международный  общегосударственный  региональный ФПГ.

 Формирование  ФПГ может осуществляться в добровольном

 порядке  по  инициативе  предприятий,  по  инициативе

 Министерства  экономики,  в том числе в соответсвии с

 международными договорами.

      И   в   первом  и  во  втором  случаи  требуется

 положительное   заключение   Министества   экономики,

 согласие    Антимонопольного   комитета,   чтобы   не

 допустить  монопольного  ценообразования на внутренем

 рынке  Украины  и на локальных рынках. И при создании

 ФПГ государственными предприятиями заключение органа, я 
 я                          - 148 - я 

 уполномоченого   управлять   имущественными   правами

 государства,  имеющего такие полномочия в соответсвии

 с действующим законодательством.

      Предусмотрены  проектом  ограничения на создание

 ФПГ  по  видам  услуг.  Данный  перечень  может  быть

 расширен   в   случаи   поступления   предложения  от

 депутатов.  Решение  о создании финансов-промышленных

 груп  Кабинет  Министров  должен  принимать исходя из

 соответсвия   учредительных  документов  действующему

 законодательству  и  национальным  интересам Украины.

 Отказ   Кабинета   Министров  в  создании  финансово-

 промышленной    групы    является   окончательным   и

 обжалованию не подлежит.

      Регламентируется   проектом   порядок   создания

 участникам   финасово-промышленной  группы  головного

 предприятия  в   соответсвии  с  Законом  Украины  "О

 хозяйственных   обществах".   Проектом   предлагается

 регламентация   содержания   генерального  соглашения

 создания ФПГ, порядок реорганизации и ликвидации ФПГ,

 создание  специализированой  инвистиционной  компании

 ФПГ.

      Решает   проект   Закона   и  вопрос  управления

 государственным   имуществом,  если  участниками  ФПГ

 будут государственные предприятия. я 
 я                          - 149 - я 

      Статья  5.  "Все  эти вопросы решены действующим

 законодательством,  в частности Закон "О хозяйственых

 общ......"    с    особенностями,    предусмотренными

 настоящим   проектом.   Проект   содержит   нормы  по

 ограничению    возможного   владения   корпоративными

 правами   участников   ФПГ,   контроля   со   стороны

 государственных   органов   за   деятельностью   ФПГ.

 Предложения  депутатов  постояных  комиссий  по  этим

 вопросам надеюсь будут способствовать лучшему решению

 поставленой задачи.

      Регламентируется   участие   в   ФПГ  банковских

 учиреждений, статья 3. Но при этом, как и при решение

 вопросов   в   налогообложении,   внешнеэкономической

 деятельности    предлагается    остановить   действие

 некоторых  статей  Законов  Украины,  в  частности "О

 банках     и     банковской     деятельности",     "О

 налогообложениях",       "О       внешнеэкономической

 деятельности"  и  "Об  инвестиционной  деятельности".

      Наша комиссия предлагает рассмотреть этот закон,

 проголосовать,  и  принять  его  в  первом  чтении, в

 промежутке  времени,  между  первым чтением и вторым,

 могут  быть  учтены  все  предложения,  которые будут

 внесены сегодня на нашкем заседании.

 я 
 я                          - 150 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі Георгій Едуардович. Скільки

 часу  відведемо  на  запитання?  10 хвилин. Виставте,

 будь ласка, 10 хвилин і запишіться.

      Павловський, за ним Радько.

 

      ПАВЛОВСЬКИЙ

 

      Шановний  доповідачу!  В мене є таке питання. Як

 ви  ввжаєте,  може в преамбулі, де формулюється мета,

 поставити,  що  головною  метою створення промислово-

 фінансової  групи,  є сприяння структурної перебудови

 економіки?

 

      ____________. Це можна буде внести, я думаю, при

 доробці закону. Це слушно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Радько, за ним Безсмертний.

 

      РАДЬКО

 

      Олександр  Миколайович!  Я  прошу передати слово

 Немировському, 309 округ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 309. я 
 я                          - 151 - я 

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ      309 округ

 

      Пожалуйста,  если можно, ответте на вопрос. Есть

 ли  экспертиза  на данный закон, и как прогнозируется

 ее введение? Один вопрос.

      Второй.  Как  можно  пояснить  пункт  1.  3, где

 написано,  финансовая  промышленная  группа  не имеет

 статуса юридической особы? Каким образом она отвечает

 за свою деятельность, за уплату налогов?

      И   еще   один   вопрос.   Каким  образом  можно

 передавать    в   государственную   собственность   в

 распоряжение  в одно из членов финансово-промышленной

 группы,  которая  может  иметь свою долю в размере 10

 крб.? Это выходит из вашего закона.

 

      ____________. Что касается экспертизы, она у вас

 имеется на руках, действительно, Укрконсалтинг делали

 экспертизу проекта, но, к сожалению, вот этот проект,

 который  у  вас сейчас роздан на руках -это, если мне

 не   изменяет   память,  уже,  по-моему,  двенадцатый

 проект.  А то заключение дано, по-моему, на пятый или

 на   шестой,   так  что  оно  уже,  так  сказать,  не

 соответствует... Это первое. я 
 я                          - 152 - я 

      Второе.  Что  касается  вопроса, что сама ФПГ не

 является  юридическим  лицом.  ФПГ, действительно, не

 является  юридическим  лицом  -головное  предприятие,

 созданное в ФПГ - оно является юридическим лицом.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Безсмертний, за ним Найда.

      (Шум у залі)

 

      З  ЗАЛУ.  Я  прошу  прощения!  Вы не ответили на

 вопрос!

 

      ___________.Какой?

 

      З   ЗАЛУ.   Вы  не  ответили  на  вопрос:  каким

 образом........... субкект.............................

 .......................................................

 

      ___________.   Не   слышу!   Почему   по  Закону

 передается  государственное  имущество в распоряжение

 одного   из   членов   финансово-промышленных  групп,

 который  является  коммерческим лицом? На базе какого

 Закона  передается  в  государственную  собственность

 управление?

 я 
 я                          - 153 - я 

      ___________.  Государственная  собственность  не

 может передаваться коммерческому лицу. Значит, только

 после того, как...

      (Шум у залі)

 

      ___________.Какой пункт? А? 5.2.?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. "Орган,   уповноважений   управляти

 майном,  правами,  що  належать державі на умовах..."

 Да? 5.2.  Сторінка 6, другий абзац зверху.

 

      ___________. Одному из участников ФПГ, но это не

 говорится  о том, что передается коммерческому лицу -

 может передаваться одному...  После...

 

      З ЗАЛУ. Не надо уходить от вопроса!

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу не шуміть!

 

       ___________. Одному из участников пакеты акций,

 иншых участников в ПГ.

      Головне, що належить  державі.

      После     того,     нужно    провести    сначала я 
 я                          - 154 - я 

 корпоратизацию,  потом передавать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Безсмертний, за ним Найда.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ.

      Шановний  пане доповідачу, я хотів би вам задати

 два коротких питання.

      Перше,  яким  бачиться  вам,  розробникам цьогод

 проекту  процес  нарахування  і  взяття  податків  із

 фінансово-промислових груп. Це перше.

      І    друге,    наскільки    даний   законопроект

 кореспондується  із  діючим  законодавством, скажемо,

 Законом "Про підприємство і іншими законами".

 

       ___________.  В  законе,  я  говорил  уже,  что

 налогообложение, консолидированный доход считаетс я и

 идет налогообложение.

      Что касается вопроса, как он стыкуется с Законом

 "О предприятиях", нужно ввести изменение я в Закон "О

 банках     и     банковской     деятельности",     "О

 налогообложении",        "О       внешнеэкономической

 деятельности".   Я   скажал,  последним  пунктом  эти

 изменения нужно внести в эти законы. я 

                        - 155 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.

      Найда, за ним Сирота.

 

      НАЙДА.

       Скажите,  пожалуйста,  у  меня  такие вопросы к

 вам,  пока организационные, о том, что это необходимо,

 и  понятно это всем промышленникам, это один из путей

 ухода  от налогов, которыми нас государство задавило.

 Поэтому  я,  и Суслов, и многие руководители голосуем

 "за" . Азаров против.

      У  меня  первый вопрос: кто представляет закон -

 Кабинет Министров?

       Второй   вопрос.   Мы  наложили  вето  на  Указ

 Президента  "О  финансовопромышленных группах", а там

 есть положение. Мы и по положению       "О финансово-

 промышленных группах"  были замечания.

      У   меня  к  вам  вопрос:  насколько  учтены  те

 замечания  о  финансово-промышленных группах, которые

 мы  обсуждали  предлагаемый  уже  один  раз  Указ  "О

 финансово-промышленных  группах"? Чтобы мы все с вами

 знали, куда мы идем.

      Если  мы  уведем  большую часть промышленности и

 основную  ее  часть  от  налогов,  а  это  уменьшится

 приблизительно  как  минимум  у  два  раза количество я 
 я                          - 156 - я 

 налого,  то  что  нам останется? И кто знает куда это

 нас потом приведет, кто будет платить вот ту зарплату

 учителям, врачам и так далее?

      Чисто организационные вопросы, пожалуйста.

     

      ___________.  Значить  данный  проект, я сказал,

 вносится  нашей  комиссией,  но  работали мы в тесном

 контакте с  администрацией Президента. Это первое.

      Второе.  Значит,  я  думаю,  что после того, как

 появится  этот  Закон  (ну,  как производственник вам

 скажу),  я  не  думаю,  что  начнут  расти финансово-

 промышленные   группы,   как   грибы   после   дождя.

 Практически...

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА. Сирота, за ним Ємець.

      (Шум в залі)

     

      ___________.  Как  не ответил, я вам сказал, что

 внесла наша комиссия.

      ГОЛОС З ЗАЛУ.         Не чути.

      Были  учтены, которые былы высказаны по вето, по

 Указу Президента.

      (Шум в залі) я 
 я                          - 157 - я 

     

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку.  Найда,  ну  не  нада

 шуміть,   ми  ще  будем...  заслухаєм  альтернативний

 варіант,    виступить..................    А    потім

 обговорим  разом, і ми можете виступить, сказать свою

 точку зору по тому чи іншому питанню.

      (Шум в залі)

     

     

      СИРОТА

      Шановний доповідачу!

      Михайло Сирота, місто Черкаси.

      Два  питання.  Ви  кажете,  що Закон уже цей має

 десятй  чи  одинадцяту  редакцію  і  тим  паче  перше

 питання  -це  пункт 1. 4. Вдумайтесь в нього."Кінцева

 продукція ФПГ, продукція,  виробництво  і  збут  якої

 заявлені,  як мета створення ФПГ при реєстрації ФПГ".

 Це  норма якогось крючкотворства, а не закону, на мій

 погляд.

      І друге. Якщо комісія виходить із таким Законом,

 то  хотілося  б  все-таки  почути  в чому його якісна

 відмінність  від  Указу Президента по ФПГ, на який ма

 наклали  вето,  і  як  він узгоджеється з тим пакетом

 економічних  документів,  які  сьогодні  нам потрібно я 
 я                          - 158 - я 

 прийняти  для  реформування  нашої  системи народного

 господарства?

      Дякую.

     

      _____________

      Значит, что касается пункта 1. 4, ну, понимаете,

 тут,  я  не  вижу,  что тут какая-то казуистика есть.

 Вполне  правильно,  на  мой  взгляд,  и  авторы,  кто

 писали,  так  сказать,  ну,  не  вижу  я тут каких-то

 сильных искажений.

      Что касается Указа, который, Президента, который

 наложили  мы  с  вами  вето,  значит,  если  говорить

 откровенно,   в  том  Указе  не  защищались  интересы

 производителя.   Здесь   мы  постарались  максимально

 учесть интересы производителя. Вот это то, что я могу

 вам сказать.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ємець, за ним - Мухін.

      

      ЄМЕЦЬ О.І.

     

      Ємець, фракція "Реформи".

      Шановний  доповідачу,  перш  за  все  я хотів би

 запитати, в мене три запитання. я 
 я                          - 159 - я 

      Перше.  Чим відрізняється з точки зору юридичної

 поняття ФПГ від понять "концерн" чи "консорціум", які

 визначені  в  Законі  про підприємства? І для чого ми

 вводим нову юридичну формулу?

      Друге.  Ви сказали, що Закон не порушує принципи

 підприємництва.  Але  оскільки  рішення про створення

 приймається  вибірково  на розгляд Кабінету Міністрів

 України,   і   підприємства,  які  входять  в  групу,

 отримують все-таки пільговий режим діяльності, деякий

 пліьговий  режим,  чи  не порушує це принцип рівності

 підприємництва,   який   закладений   в   Законі  про

 підприємництво?

      І  третє  питання.  Стосовно  податків.  Податки

 сплачуються,   консолідований   податок,   за  місцем

 реєстрації головного підприємства. Згідно Закону "Про

 бюджетну  систему" ми частину податків відраховуєм на

 обласний  і місцевий рівень. Ми ставимо, таким чином,

 в   нерівні  умови  ті  області,  на  території  яких

 працюють  підприємства,  а  головне підприємство буде

 знаходитися на території іншої області?

      Оцих три питання, прошу.

     

      _____________

      Значит,  Александр  Иванович, я с вами согласен: я 
 я                          - 160 - я 

 действительно,  когда  мы  начали  писать  Закону  "О

 финансово-промышленных группах", у нас есть уже Закон

 о  холдингах, практически большого отличия нет, и я с

 вами  вполне  согласен,  что  тут  мождно  будет, так

 сказать, посмотреть, как-то увязать это дело.

      Что  касается  налогообложения, то действительно

 платит  налог главное предприятие, за конселидованый,

 нужно  будет  наверное  продумать  этот  вопрос между

 первым   и   вторым   чтением   и   как-то  это  дело

 подрегулировать в Законе.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Мухін.

     

      370 округ МУХИН, Харьков

     

      Я  хочу  задать  такой  вопрос,  у меня в округе

 находится    три   предприятия   военно-промышленного

 комплекса,  Хартрон,  Коммунар  и Харьковский физико-

 технических  институт,  у  нас  не  было промышленных

 финансовых  групп,  они  просто  работали  напрямую с

 Россией  на протяжении последнего времени до того как

 были   осуществлены   разрывы  экономических  связей,

 конечно,   безусловно   и   эти   предприятия   и  те

 трудящиеся,  которые  там  работают безусловно будуть я 
 я                          - 161 - я 

 поддерживать   этот  Закон  о  финансово-промышленных

 группах.

      Однако  вот у меня возникает целый ряд вопросов,

 достаточно ли того, что содержиться в этом законе для

 того,   чтобы  описать  скажемо  создание  финансово-

 промышленной  группы  или военно-промышленной группы,

 финансово-военно-промышленной  группы, для разработки

 и  создания  новых  систем  вооружения, которых можна

 было бы использовать и у нас на Украине или в России.

      Либо  для  этого  закона  понадобиться еще целый

 пакет  законов  и соглашений по которым можна было бы

 созодать, военно-промышленно-финансовую группу.

     

      ______________  Дело  в  том,  что  вообще  этим

 законом    предусматривается   что   все   финансово-

 промышленные   группы   он   должен  охватывать,  что

 касается  военно-промышленной, то на мой взгляд нужно

 что  нибуть  дополнительное, этим законом должна быть

 все отрегулировано.

     

    ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі,  сідайте,  з  альтернативним

 проектом 10 хвилин депутат Іляшкевич.

     

      ИЛЬЯШКЕВИЧ я 
 я                          - 162 - я 

     

      Херсон, Депутатская группа "Реформы".

      Уважаемые  коллегы!  Прежде чем начать рзговор о

 моем проекте, я хотел бы отметить, что в соответствии

 с  решением  Верховного  Совета  на  пятницу  26  мая

 вынесен   Закон   "Про  проект  Закону  України  "Про

 фінансово-промислові  группи  в  Украині  від 24. 03.

 1995 ь2 НД  вручений 24.03.1995 року".

      Этот Закон является моим законопроектом, который

 был  вынесен  24  марта.  Тот  проект  закона который

 докладывал  коллега  Мозер,  был  распространен среди

 депутатов,  к  сожалению,  только вчера. И я вам хочу

 сказать, что сегодня состоялось заседание Комиссии по

 вопросам  финансов  и  банковской  деятельности,  где

 проект   Комиссии   по   экономической   политики   и

 управлению   народным   хозяйством   был  единогласно

 отклонен.   По   каким   причинам,  я  остановлюсь  в

 дальнейшем.  И  единогласно  от  Комиссии  внесен мой

 законопроект.

      Какие   же   причины   заставили   вынести  этот

 законопроект?  Дело  в  том,  что когда мы говорим по

 вопросу  о  финансово-промышленных группах, мы должны

 создать  законодательное  поле для их создания. Мы не

 должны изначально закладывать необоснованные льготы и я 
 я                          - 163 - я 

 привилегии    таким   субкектам   предпринимательской

 деятельности,   которая   уже   по  своему  характеру

 занимает   монопольное   положение   и   естественно,

 находясь  в  этом  монопольном  положении,  уже имеет

 дополнительные  преимущества  перед  иными субкектами

 предпринимательской  деятельности.

      Поэтому  когда  в  вопросах,  связанных с такими

 льготами    -    это    прежде    всего    управление

 государственным  имуществом,  в  том  числе  частными

 структурами,  особым  порядком  приватизации,  особым

 порядком проведения внешнеэкономической деятельности,

 особым порядком налогообложения и некоторыми другими,

 когда  такие  вопросы  появились  опять же в проекте,

 вынесеным  Комисией  по экономической политике, члены

 комиссии  по  финансовой  и  банковской  деятельности

 обратили   внимание   на   то,  что  это,  во-первых,

 противоречит  действующему  законодательству, при чем

 грубо  нарушает  его  нормы.  А,  во-вторых, не имеет

 практически   никакого  экономического  смысла  и  не

 повышит эффективность работы даных предприятий.

      В моем законопроекте я сделала все возможное для

 того,  чтобы данный законопроект был рамочным и чтобы

 этим   законопроектом   создавались  возможности  для

 создания  финансово-промышленных  групп.  При  чем не я 
 я                          - 164 - я 

 искусственным  путем  сверху,  а  путем  создания  на

 добровольных  началах.  В  отличии  от  того проекта,

 который  подан комиссией по экономической политике, я

 предполагал,    что    финасово-промышленная   группа

 обязательно должна являться юридическим лицом.

      Но сами посудите Закон "О финансово-промышленных

 группах"  тот  проект,  который  подает  комиссия  по

 экономической   политике,   а   финасово-промышленная

 группа  юридическим  лицом не является. На мой взгляд

 финансов-промышленная     группа     должна     стать

 своеобразным   холдингом  или  как  записано  в  этом

 законопроекте   "специальном   видом   хозяйственного

 общества".

      В  моем  законопроекте  четко  даны  определения

 самой  финасово-промышленной  группы,  ее  отдельного

 вида транснациональной финансово-промышленной группы,

 участников   финансово-промышленной  группы,  единого

 государственного реестра финансово-промышленных групп

 и инвистиционного проекта.

      Что   касается   льгот   по  налоообложению,  то

 специальная  статья, статья 9 предусматривает льготу,

 когда      иностранный      юридический      участник

 транснациональной финансово-промышленной группы может

 самостоятельно    оплатить    за   нашего   участника я 
 я                          - 165 - я 

 финансово-промышленной группы налоги. Я думаю в таком

 случаи нет никакой опасности для нашего бюджета, если

 иностарнный участник хочет это сделать.

      Дальше.    Амортизационная   политика.   Кабинет

 Министров  Украины  может устанавливать для финасово-

 промышленных  групп нормы ускоренной амортизации. Что

 же   касается   внешне-экономической  деятельности  и

 других  аспектов  деятельности финансово-промышленных

 групп,   то  они  происходят  в  рамках  действующего

 законодательства Украины.

      Хотел  бы  остановиться  на  том,  нужны  ли нам

 финансово-промышленные   группы  или  нет.  По  этому

 поводу  была  дискуссия  и  у  нас на комиссии. Ну вы

 знаете,  такая  фирма,  как  "Укрконсалтин", это было

 распространено   среди   депутатов,   написала,   что

 специального    законодательства    для    финансово-

 промышленных   групп   можно  и  не  предусматривать.

 Действительно,  можно  пойти  по тому варианту, чтобы

 внести   изминения  в  действующее  законодательство,

 имеется   ввиду   прежде  всего,  закон  о  банках  и

 банковской     деятельности,    и    в    Законе    о

 предпринимательстве,  и  в  Законе о предприятиях. Ну

 однако,   учитывая   то   внимание,   которое  сейчас

 приковано  к проблеме создания финансово-промышленных я 
 я                          - 166 - я 

 групп,  наша  комиссия считает целесообразным вынести

 законопроект по финансово-промышленных группах.

      Как  я уже повторял и говорил раньше, этот закон

 является  рамочным  и  в  случае  необходимости,  при

 втором   чтении,   можно   вносить   туда   различные

 дополнения  и изминения. Но его главной отличительной

 особенностью   от  того  законопроекта,  который  был

 представлен первым для депутатов, является отсутствие

 тех необоснованных льгот, которые были представлены в

 виде управления государственным иммуществом, частными

 структурами,   что   является   собой  очень  большую

 опасность  для  процесса приватизации, особый порядок

 проведения  приватизации,  что  фактически  подрывает

 наше        приватизационное        законодательство,

 налогообложении   детельности  финансово-промышленных

 групп,   как   написано  в  том  же  распространенном

 депутатами     заключений    фирмы    "Укрконсалген",

 практически   выводить   данной   структуры  входящей

 финансовопромышленной   группы   из  налогового  поля

 Украины и льготы внешнеэкономической деятельности.

      Поэтому,  коротко  остановившись  на  положениях

 законопроекта,   который   был  внесен  Комиссией  по

 экономической  политике,  и  Комиссией  по финансам и

 банковской деятельности, но официально внесен мною, я я 
 я                          - 167 - я 

 хочу  сказать  следующее еще на вопросах обсуждения и

 согласования этих проблем.

      Дело  в  том,  что  с  самого начала тот проект,

 который  был вынесен мною, фактически Комиссией по по

 экономической   политике   был  проигнорирован  и  не

 обсуждался  этой Комиссией. В то же время тот проект,

 который  вначале  был внесен от Кабинета Министров, а

 затем   (там   было   еще   несколько   проектов - он

 изменялся),  балы  работа  над  этим  законопроектом.

 Согласие   с  разработчиками  по  тем  принципиальным

 вопросам,  о  которых я говорил, мы не нашли. То есть

 зал должен для себя, депутаты вынести решение: готовы

 ли   мы  предоставить  особые  условия  существования

 конкретным        субкектам       предпринимательской

 деятельности,  готовы ли мы к тому, чтобы предприятия

 на   Украине   работали   в   неравных  экономических

 условиях, готовы ли мы к потере в бюджете и готовы ли

 мы  к тому, что Управление государственным имуществом

 будет  осуществляться  частными  структурами? Если мы

 готовы,  тогда  депутаты склонятся к проекту, который

 вынесен  Комиссией по экономической политике. Если мы

 хотим  создать  нормальное правовое поле для создания

 снизу,  на  добровольных  началах таких структур, как

 финансово-промышленные  группы, то я бы рекоменджовал я 
 я                          - 168 - я 

 поддержать   проект,   который  вынесла  Комиссия  по

 финансам и банковской деятельности.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку! Скільки ми відведем

 часу  на  запитання?  10  хвилин.  Рівні  умови. Будь

 ласка,  давайте,  запишіться,  щоб ініціатива не була

 наказуємой...   Достатньо,   висвітіть,  будь  ласка.

 Спасибі.

      Семенюк, потім Ілясевич.

 

      СЕМЕНЮК.

      Шановнвй  доповідачу,  як  ви  знаєте,  у нас до

 уцого  часу  немає  закону  ппро управління державним

 майном,  у  нас  немає закону про комісію, державного

 аудиту,  як ви думаєте, як буде вирішуватись проблема

 управління   власності   у  промисловості?  Це  перше

 питання.

      Друге   питання,   які  ключові  проблеми  можна

 виділити,  вирішення питань, пов'язаних із створенням

 фінансово- промислових  груп.

      І   третє   питання:   які  механізми  створення

 промислово-фінансових  груп?  І,  звичайно, які кошти

 можна створювати  для їх укріплення? я 
 я                          - 169 - я 

      Дякую за увагу.

     

       ___________.      По     вопросу     управления

 государственным  имуществом.  Дело  в  том,  что  мой

 законопроект,     который     я    представляю,    не

 предусматривает   такого   порядка,  потому  что  нет

 нормального   законодательства,   регулирующего   эти

 вопросы.

      Что  касается законопроекта, который представлял

 коллега  Мозыр,  то  на  мой  взгляд,  предоставление

 такого  порядка в этом законопроекте приведет к тому6

 что    это    будет   отдельный   способ   отчуждения

 государственного   имущества.  И,  фактически,  будут

 проходить неконтролируемые  процессы.

      Что  касается  вашего  второго вопроса, о пользе

 финансовопромышленных  групп,  то я могу сказать, что

 обкединение   банковского  и  промышленного  капитала

 очень  полезно  для  того,  чтобы  инвестиции  шли  в

 промышленность и чтобы промышленность работала -и это

 главная польза.

      Другое  дело, что такие можнопольные образования

 должны,   конечно,   контролироваться,   потому   что

 монопольные об разования должны всегда регулироваться

 антимонопольным законодательством. я 
 я                          - 170 - я 

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ілясевич,  за  ним  Осадчук.

     

      ІЛЯСЕВИЧ.

      Шановний  доповідачу,  я  розумію, що ваш проект

 альтернативний  лише  тому,  очевидно, що був поданий

 проект   фінансово-промислових  груп,  себто,  з  тою

 ціллю,  коли  накладується  вето,  щось альтернативне

 дати.

      Я  тому  задаю запитання такого плану. Перше. Чи

 не   вважаєте   ви,   що  не  приймаючи  Закону  "Про

 фінансово-промислові  групи"  ми  зашкодимо економіці

 України?  Враховуючи те, що є цілий комплекс законів,

 біля десятка, які регламентують діяльність економічну

 на   Україні,   і  як  міжнародних  відносин,  так  і

 внутрішніх.

      Друге.  Чи  не  вважаєте  ви, що однією із задач

 цього Закону, ну, не вашого мається на увазі, взагалі

 Закону  "Про  фінансово-промислові  групи",  є  якраз

 забезпечення управління майном України із-за її меж?

      І  третє.  Чи не вважаєте ви, що однією із задач

 створення   фінансово-промислових   груп  є  не  дати

 можливість  розвинутися  українському підприємцеві, і

 це,   до   речі,   якраз   суперечить   Закону   "Про я 
 я                          - 171 - я 

 підприємництво  на  Україні",  і  тим  самим зберегти

 в  якісь  мірі  фінансування  російської  економіки і

 економіки   західних   держав  за  рихунок  донорства

 українських пролмисловців?

     

      ___________.  Уважаемые  коллеги! Я еще раз хочу

 подчуркнуть,  что  в  соответствии  с  повесткой дня,

 принятой  Верховным  Советом, мой проект внесен в эту

 повестку  дня.  Поэтому  на самом деле он не является

 альтернативным.  Так записано в повестке дня, которую

 мы с вами проголосовали.

      Что    касается    опасности    для    субкектов

 предпринимательской   деятельности   Украины,  то  мы

 должны  принимать такое законодательство, где опасных

 моментов не будет.

      На   мой   взгляд,   в   законопроекте,  который

 представлен   Комиссией  по  экономической  политике,

 такая опасность есть. Когда там предоставляется право

 участникам  финансово-промышленной  группы  управлять

 государственным  имуществом.  Этими участниками могут

 быть и иностранные участники. То есть говорить о том,

 что    это   конкретно   там   российский   участник,

 французский,  польский,  наверное,  не  приходится  -

 главное   другое,  что  у  нас  есть  государственная я 
 я                          - 172 - я 

 собственность  и государство как собственник, пока не

 создаст надежный механизм защиты своей собственности,

 вряд ли может передавать в управление государственную

 собственность частным структурам.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Осадчук, за ним Кужель.

     

      ОСАДЧУК    , група "Державність".

      Шановний доповідачу!

      Моє  питання,  здається,  близьке до питання, що

 поставив  попередній  мій колега. Зрозуміло, потрібна

 інтеграція, співробітництво. Але чи це не буде процес

 поглинання  української економіки економікою сусідніх

 держав?  Ми  маємо  досвід,  що  стосується Газпрому:

 переговори   про   створення  спільного  підприємства

 "Газтранзиту",  вимога  віддати  газосховища Росії за

 безцінь  (а  спеціалісти  кажуть,  що  все  одно,  що

 віддати   сусідові   ключ   від   власної   комори...

 Спеціалісти-газовики   наші  так  кажуть).  Так  мене

 цікавить  одне питання, яке рівною мірою стосується і

 того  проекту,  який перед вами трактували, і вашого.

 Чи  в результаті створення оцих фінансово-промислових

 груп не почнеться процес перетікання нашої власності6

 власності  Української  держави  у чужі руки? Які тут я 
 я                          - 173 - я 

 гарантії  є  у вашому проекті і чи, можливо, треба ще

 приймати  якісь  правові  документи,  щоб  перепинити

 такий  можливий  процес  перетікання  валсності нашої

 держави за межі цієї держави?

      Дякую за увагу.

     

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.

      В моем проекте есть 2 основные гарантии, которые

 не  позволяют происходить тем процессам, о которых вы

 говорите.

      Первое  и  самое  главное -финансов-промышленная

 группа является юридическим лицом, является субкектом

 прелпринимательской   деятельности   Украины.  а  это

 значит,    что    она   подпадает   под   действующее

 законодательство   Украины   и   контролируется  теми

 органами,  которые по этому законодательству призваны

 контролировать      субкекты      предпринимательской

 деятельности.

      И   второй   момент,   это   то,   что   в  моем

 законопроекте  не  предусмотрены  вопросы  управления

 государственным  имуществом  частными структурами, то

 есть   фактически   вот   эти   два   момента  делают

 практически  невоозможными  те  процессы о которых вы

 говорите. я 
 я                          - 174 - я 

      В  первом  проекте, когда финансово-промышленная

 группа  не  является юридическим лицом, и когда любой

 учасник финансово-промышленной группы может управлять

 имуществом  финансово-промышленной группы в том числе

 и государственным. Такая опасность реально существует.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.     Спасибі.    Кужель,    за    нею

 Кв'ятковський.

     

      КУЖЕЛЬ

     

      Уважаемый   докладчик,   мы   прекрасно   каждый

 представляем    какое-то    свое    направление,   вы

 представляете   здесь  банкиров,  и  мне  удивительна

 позиция вашей комиссии, которая постоянно ставит себя

 вне работы, остальных комиссий.

      Конечно приятней сказать на трибуне мой закон, а

 не  прийти работать в течении двух месяцев в комиссию

 по  экономической  политике, и здать совместный труд,

 вместе, однако у меня есть такое предложение.

      Вопрос очень сложный его нельзя решить быстро, я

 предлагаю  всем депутатам Верховного Совета взять два

 проекта,   отвезти   его   своим   директорам,  своим

 финансистам,  на  округа,  получить  отзывы,  и тогда я 
 я                          - 175 - я 

 просто  поставить, но мое мнение, чт о надо принимать

 в  первом  чтении наш законопроект и работать над ним

 постатейно, всеравно пройдет только то, что мы с вами

 проголосуем каждую статью, если бы мы сегодня приняли

 его  в  первом  чтении, мы его уже завтра отдали бы в

 округа,  и  через  неделю могли бы работать по каждой

 статье    конкретно,   защищаю   свою   собственность

 государственную.

     

      _____________  Я отвечу, на этот вопрос, хотя он

 таковым  не являлся, ну во-первых я представляю своих

 избирателей,  которые  меня  избрали, так же как и вы

 Александра Владимировна.

      Во-вторых  хочу  сказать  следующее, что я подал

 собственный    законопроект    как    законодательную

 инициативу   еще  24  марта.  И  я  работал  с  вашей

 Комисией.  Но,  к  сожалению,  в вашей Комиссии очень

 активную  позицию  занимал  не  ее  член,  а  один из

 разработчиков Указа Президента Рыжов. И очень сложные

 переговоры  шли  с  Рыжовым.  По  многим  позициям мы

 просто  не  могли  найти  общего  языка. У нас разные

 позиции.  Причем они принципиально разные и поэтому я

 настаивал на вынесении собственного законопроекта.

      В  этом  ничего  неправильного, я считаю, нет. И я 
 я                          - 176 - я 

 депутаты  должны  определиться: за какой законопроект

 они  должны  проголосовать.  А  мнение Комиссии было,

 нашей,  по  финансово-банковской  деятельности, я еще

 раз говорю, единогласно.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Квятковський, будь ласка.

     

      КВЯТКОВСЬКИЙ.

      Шановний  Олександр  Сергійович!  Як  відомо,  в

 жодній  країні  світу  немає  Закону  про  фінансово-

 промислові групи.

      В  усіх країнах є законне (..........) лення. Чи

 не  здається  вам, що це прямий лобізм для того... по

 першому  варіанту,  який  нам  доповіли  від  Комісії

 Таранова,  що  це  прямий  лобізм  для передачі всієї

 власності  України  в руки адміністрації підприємств,

 які можливо знаходяться  і не на території  України.

     

      ___________.   Безусловно   руководство  крупных

 предприятий   заинтересовано   в   принятии   проекта

 законопроекта...  того законопроекта, который вынесла

 Комиссия  по экономической политике.

      Это в интересах, действительно, руководства этих

 предприятий. я 
 я                          - 177 - я 

      Однако,   необходимо   сказать   следующее.  Что

 финансово-промышленные группы могут в законодательном

 поле существовать, если нет специального Закона (я об

 этом  говорил), а будут сделаны небольшие изменения в

 законодательство     "О     банках    и    банковской

 деятельности"    в    законодательство    Закон    "О

 предприятиях" и Закон "О предпринимательстве".

      Можно  назвать  этот   законопроект  -Законом "О

 холдингах", разширить его. Я с этим согласен и тогда,

 действительно,  Закон  "О холдингах" будет включать и

 финасово-промышленные группы.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Сідайте.  Шановні колегі,

 давайте  ми  порадимся.  Ми працюємо в Регламенті дві

 години,  14. 30, вже одну хвилину ми... Значить, єсть

 пропозиція  така,  а ви як скажете: для заключення на

 три хвилини дать від комісії, голві комісії Таранову.

 А  потім  опріділиться  по обговоренню і по прийняттю

 рішення.  Одну  хвилиночку.  І Суслову, будь ласка, і

 Суслову.  По  три  хвилини.  Будь  ласка,  я прошу до

 уваги.

     

      _______________

       я 
 я                          - 178 - я 

      Уважаемые  товарищи,  здесь  вызвал  закон много

 эмоций.  Я  в  двух  словах  сформулирую суть закона.

 Появление  новых  форм  собствености,  новая  система

 хозяйствования,   создание   арендных  и  акционерных

 предприятий    разовало   существование   обкединений

 производственных,   которые  обкединялись  для  общей

 технологии, для выпуска конечного продукта.

      То   есть  то,  что  предложено  комиссией  дает

 возможность    воссоздания   этих   обкединений.   Но

 естественно   для   того,   чтобы   они  воссоздались

 необходимо создать дополнительные условия, которые бы

 дали    предпроизводителю,    предприятию   смысл   в

 воссоздании и выпуске именно того конечного продукта,

 которые необходим государству.

      То   есть,   если  вчера  предприятие  выпускало

 комбайн,  то  сегодня оно выпускает консервные банки.

 Потому  что  для выпуска комбайна нужно задействовать

 ряд предприятий. Так вот для того, чтобы мы выпускали

 не  консервные  банки,  а комбайны и подготовлен этот

 закон.

      Что  касается вопросов по юридическому лицу. Да,

 ФПг   не   юридическое  лицо  -это  обкединение,  это

 консорсиум. Но функции юридического лица ФПГ, которое

 несет   ответсвеность   за  его  деятельность,  имеет я 
 я                          - 179 -  я 

 головное  предприятие ФПГ. Это конкретное юридическое

 лицо,   через   которое   проходят   налогообложения,

 которое,   практически,   является  представителем  и

 основным  звеном финансово-промышленной группы. Такие

 модели    в    народном    хозяйстве    очень    были

 расспространены  и я думаю, что все производственники

 знают,  что  обьединение  часто  создавалось  на базе

 головного  предприятия.  Вот  эта  модель предложена,

 теперь  на  счет  управления  передачи  частным лицам

 акций государства.

      Если внимательно почитать закон, там очень четко

 видно,  что  создавая....  То  есть создавая Головное

 предприятие,  которое  создается в форме гособщества,

 хозяйственного   общества,   то   есть   акционерного

 общества,  государство  передавая  в управление часть

 своей собственности, предприятий получает акции этого

 ЭПГ,  то есть те акции головного предприятия. Поэтому

 ни   какой   передачи  государственной  собственности

 частным структурам не происходит.

      То  есть  фактически  государство управляет ЕПГ,

 если  сегодня  государственная собственность свое ЕПГ

 составляет  60,  70,  80  процентов,  то ЕПГ само уже

 является  государственным и попытки скажем так, взять

 какую-то   из   статей   закона   и   провести,   что я 
 я                          - 180 - я 

 государственное передается в частное, они просто, как

 минимум не серйозно.

      Но   и   я  хотел  по  просить  одно,  Александр

 Николаевич, мы можем сейчас проголосовать к сожалению

 в  зале  депутатов  сегодня,  ну  конец недели не так

 много,   есть   предложение  его  сказала  Александра

 Владимировна .

      То  есть  взять  два  проекта  в округа показать

 производственникам  и  во  вторник  проголосовать уже

 сложив определенное мнение поэтому поводу. Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Суслов Виктор Иванович.

     

      СУСЛОВ В.И.

     

      Уважаемые депутаты!

      Я  буду говорить может не столько о сути закона,

 сколько    о    процедуре    подготовки   вопроса   к

 рассмотрению.

      Потому,  что  в  данном случае ясно, что решение

 принято  не  будет  и  это было ясно еще до того, как

 вопрос был поставлен на сессии.

      Мы  считаем, что закон очень важный и этот закон

 должен  быть  принят,  поэтому  такие  вопросы  нужно я 
 я                          - 181 - я 

 готовить  и  ставить  с  целью  принять, а не с целью

 того., чтобы поговорить и на этомл прекратить.

      Значит  я  напоминаю, что тогда, когда Верховный

 Совет   принял  решение  о  наложения  вето  на  указ

 Президента,  было  поручение  верховного  Совета двум

 комиссиям о совместной подготовке проекта.

      Вчера   только   окончательно   проект  комиссии

 Таранова был подготовлен и роздан депутам, сегодня он

 уже  пошел  на  сессию, и вы прекрасно понимаете, что

 основательно  наша  Комиссия  не  имела  возможности,

 сказем прямо, до конца разобраться с этим проектом.

      Поэтому   пошел,   отчасти   и   поэтому   пошел

 альтернативный  оект  в силу вот этого несогласования

 позиций.  Надо  выходить  сюда с единой позицией, нам

 все  равно  прийдется  прийти  к  этому с этой единой

 позицией.

      Теперь  что  касается самого закона. Мы не можем

 принимать  законы,  которые  нарушают  другие законы.

 Верхвона   Рада,   кажется,   в  интересном,  скажем,

 положении,  если мы примем закон, где будут узаконены

 нормы,   из-за  которых  мы  наложили  вето  на  Указ

 Президента.  Как  вообще  на  нас  тогда  посмотрит и

 Президент  и  общественность, что это просто напросто

 мы,  так сказать, накладываем вето, чтобы то же самое я 
 я                          - 182 - я 

 принять как закон.

      А,  к  сожалению,  в  этом  законе  мы отмечали,

 допустив,     в     Указе     Президента    нарушение

 законодательства о налогообложении. Допустим, Законом

 "О  налоговой  системе"  установлено  унас,  что  все

 вопросы, касающиеся законодательства по налогам могут

 быть только в законах  по налогам.

      Тем   не   менее,   в   этот  закон  закладываем

 специальную   статью   о   специальном   там   режиме

 налогообложения,  что не есть предмет этого закона.

      И такие примеры можно было бы продолжить.

      Таким  образом,  я считаю, нужно привести прежде

 всего  проект  любой,  будь  то  первый  или  второй,

 полностью   в   соответствием   с  законодательсьвом,

 действующем  в Украине, согласовать позиции, и с этой

 единой позицией выйти.

      К  сожалению,  в  этом вопросе, ну, мне кажется,

 слишком много амбиций, а вопрос действительно важен.

      Что  же касается замечания, что в других странах

 такого  закона нет, его там действительно нет. И этот

 закон  может  быть  принят  у нас. Вместо того, чтобы

 вносить  изменения  в другие законы. Но идеи Закона и

 построение его все же долдно быть немножечко другим.

      Я  хочу  обратить  внимание  еще на один момент. я 
 я                          - 183 - я 

 Ведь дело не только в льготах по налогам, дело в том,

 что  в  предлагаемой  концепции  вопрос, кому  давать

 льготы,   фактически   будет   ведь   решать  Кабинет

 Министров, который будет принимать решение о создании

 финансово-промышленных    групп,    то   есть   здесь

 нарушаеться   целый   ряд  фундаментальных  принципов

 законодательства.  Не  может  вопрос  льгот  решаться

 исполнительной    властью   и   включением   или   не

 включением. И на самом деле ведь вся эта суета вокруг

 содержания Закона сводится именно к борьбе за льготы,

 но  мы  с вами не можем принимать решение в пользу...

 кому давать льготы, кому не давать.

      Поэтому  я  предлагаю  больше  ничего сегодня не

 обсуждать, перенесты на следующую неделю и предложить

 двум  комиссиям найти, ну, найти общий язык и выйти с

 единым проектом.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Шановні колеги!  Я думаю, що обговорювать і один

 проект,   і  другий  потреби  немає,  тому  що,  мені

 кажеться,  думки  зійшлися  на  заключному слові, яке

 сказав Віктор Іванович, що потрібно, мабуть, доручити

 обом  комісіям  Таранова  і Суслова доопрацювати, і з я 
 я                          - 184 - я 

 цих   двох   документів   зробить  один  документ,  і

 опреділиться  у  понеділок  на  засіданні Президії на

 коли   його   винести  на  розгляд.  Не  заперечуєте?

 Приймається?

      Хто  за  дану пропозицію, я прошу проголосувати?

 Мойсеєнко проголосуйте, а потом уже...

      Будь ласка, голосуйте.

     

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Які інші думки?

      (Шум в залі)

      Не працює? Не працює праве крило.

      Но  в  нас  ще  була  інша  пропозиція  депутата

 Семенюк працювать...

      Ну,  ми зараз порадимся. я прошу включить ще раз

 систему.  Олександр  Іванович,  голосуєм. В залі єсть

 269 карточок. Карточок.

     

      "за"

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Одну   хвилину,   не   шуміть?  Не

 голосувало 52 депутати.

      (ШУМ У ЗАЛІ) я 
 я                          - 185 - я 

      Одну  хвилиночку,  депутати  заходять  у  зал. я

 прошу сісти на місця і не надо підсказувать.

      Вячеслав максимович, голосуйте, ви смієтесь, вам

 весело! Давайте голосувать, а ми веселимся все время!

 Голосуєм!

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Голосуєм  за  те, щоб двом комісіям доопрацювать

 внесені  два  проекти,  зробити  один  і  в понеділок

 послухать   на  Президії  їхню  пропозицію,  на  коли

 винести один законопроект.

      Голосуєм.

     

      "за"

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Рішення  прийнято.  Спасибі.  Одну

 хвилиночку. В цей понеділок.

      Шановні колеги! Вам розданий орієнтовний перелік

 питань  на  слідуючий  тиждень.  Прохання  опрацювати

 його.  У  понеділок  буде  засідання Президії о 16-ій

 годині, ваші  пропозиції - в комісії, головам комісій

 чи  прийнять  участь  в  засіданні, щоб ми сформували

 порядок  денний  по  днях на слідуючий тиждень із тих

 питань,  які   уже  у  нас, практично,  підготовлені.

      Оголошується на цьому завершення сесії. Слідуюче

 засідання  о  10  годині в слідуючий вівторок. На все

 краще!

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку