ЗАСІДАННЯ  П'ЯТДЕСЯТ  ЧЕТВЕРТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  16  т р а в н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.   Доброго   ранку,   шановні   депутати,

 журналісти і гості Верховної Ради!

      Є  дві підстави  для привітання. Перша - Валерій

 Олександрович   Євдокимов,  обраний   Головою  Спілки

 юристів  України,  і це теж визнання поваги. Я ще раз

 повторюю тоді...

 

      Ну, по-перше, я привітався. Мабуть, почули, так?

 По-друге,   є  дві  підстави  для  привітання:  перша

 підстава  стосується  конкретно  Валерія  Євдокимова,

 який обраний Головою Спілки юристів України. Я думаю,

 що  це - визнання  і професіоналізму депутата, нашого

 колеги.  Я  думаю,  що  ми  його  маємо  всі підстави

 привітати.

 

      (Оплески)

 

 Друга   підстава   полягає   в  тому,  що  в  ці  дні

 сповнюється  річниця  роботи  Верховної  Ради України

 нинішнього  скликання.  В  зв'язку  з  цим я хотів би

 сердечно  привітати  вас із тим, що ми дійшли до цієї

межі, до цього етапу. І хотів би сподіватися, що це -

 проміжний  етап  при  вашій  допомозі,  а також хотів

 передати  доручення  Президії  Верховної  Ради мені -

 зробити вступне слово з нагоди цієї події. Якщо ви не

 заперечуєте  (це - поза  Регламентом,  не включаючи в

 порядок дня)... Немає заперечень?

 

      (Шум у залі)

 

 Я  прошу  вибачити -давайте зареєструємось перед цим.

 Прошу увімкнути систему "Рада".

 

      Йде реєстарція.

 

      В залі  зареєстровано 331 народний депутат, хоч,

 мені здається, більше є в залі. Ну, тим не менше.

      Шановні  народні депутати! Минув рік від початку

 роботи  Верховної  Ради  нинішнього скликання. Це був

 рік   напруженної  праці,  рік  становлення  нас,  як

 законотворців,   рік  пошуку  таких  форм  і  методів

 діяльності вищого законодавчого органу.

      Є  трансляція  чи  ні?  Є  пропозиція така, а ви

 давайте  тихіше  сидіть,  я  буду голосніше читать...

 Відповідаю  перед  цим  Зарудному і Танюку. Я виконую

 доручяення Президії.

      І по-друге. Я хочу вас привітать із сьогоднішнім я    я                           - 3 - я 

 днем. Заспокойтсь, будь ласка.

 

      ТКАЧЕНКО.    Шановні    депутати!    Я   прошу

 заспокоїтись. Хтось заперечує проти виступу? Я ставлю

 на  голосування.  Хто  за  те,  щоб  надати слово для

 привітання   Голові   Верховної  Ради  Морозу,  прошу

 включить систему, проголосувать?

 

      "за"

 

      (оплески)

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати, я хотів би у слові з

 нагоди  цієї дати говорити не стільки слова вітальні,

 як  відверто  говорити  про  той  стан,  в  якому  ми

 знаходимося і що треба було б зробити Верховній Раді,

 іншим гілкам влади для того, щоб цей стан поліпшити.

      Тому в мене є елементи досить критичного аналізу

 і  є  рекомендації  відповідні. Я хотів би, щоб ви на

 них  зважили, тим більше, що я консультувався з цього

 приводу   з   представниками  різних  груп,  фракцій,

 депутацій тощо.

      Так  от,  минув рік від початку роботи Верховної

 Ради   України   нинішнього  скликання.  Це  був  рік я    я                           - 4 - я 

 напруженої    праці,    рік   встановлення   нас   як

 законотворців,   рік  пошуку  таких  форм  і  методів

 діяльності   вищого   законодавчого   органу,  які  б

 максимально прискорили законодавчий процес.

      Досвіду  і  професіоналізму  набувають комісії і

 фракції  Верховної  Ради.  Всього за рік прийнято 121

 закон  та понад 300 постанов. Зокрема, Верховної Рада

 визначила   основні   засади  і  напрями  становлення

 України  в  кризовий період, розглянула положення про

 здійснення  економічних реформ та соціальної політики

 в  Україні,  викладені  в  двох  доповідях Президента

 України,  прийняла  такі важливі актуальні закони, як

 "Про    приєднання    України    до   Договору   "Про

 нерозповсюдження   ядерної   зброї",   "Про  бюджетну

 систему   та  бюджет",  "Про  оподаткування  прибутку

 підприємств",     "Про     оплату     праці",    "Про

 енергозбереження",  "Про використання ядерної енергії

 та радіаційну безпеку" та багато інших. Внесено зміни

 та  доповнення до чинного законодавства, ратифіковано

 ряд важливих міждержавних угод і конвенцій.

      Верховна   Рада,   здійснюючи   свої  контрольні

 функції, заслухала звіти Кабінету Міністрів, Президії

 Верховної  Ради, розглянула питання про хід виконання

 ряду  постанов  щодо  соціального  захисту  населення я    я                           - 5 - я 

 стану справ в окремих галузях економіки.

      15  червня  минулого року Верховна Рада схвалила

 основні засади, напрями становлення економіки України

 в  кризовий  період.  Нагадати  про  це необхідно щоб

 переконатися.    Законодавча   і   виконавча   влада,

 ефективно  можуть  функціювати  лише  за умови тісної

 взаємодії.

      До   тих   пір  поки  так  було,  помітною  була

 стабілізація  економічної  ситуації,  появилася надія

 в регіонах на формування реального бюджету.

      Розуміючи   потребу   взаємодії,  Верховна  Рада

 підтримала  основні  засади економічної та соціальної

 політики, проголошені  Президентом, у жовтні минулого

 року.

      Президент   підкреслив,   що   цей  документ  не

 економічна  программа.  Він  не  передбачав механізму

 реалізації  і взагалом економічної політики, так і її

 окремих  напрямів.  це  теж  знайшло розуміння з боку

 Верховної  Ради,  адже реалізація важливих переломних

 рішень   можно  проводити  лише  за  умов  окнкретної

 розробки   пропонованих   реформ,   обгрунтування  їх

 наслідків   для  суспільства  і  основних...  окремих

 громадян.

      На  жаль, визначена в доповіді Президента наміри я    я                           - 6 - я 

 не  дістали  практичного розвитку в діяльності уряду.

 Його  дії  звелися  до лібералізації власно відпутску

 цін   і   монитарістських   засобів,   в  боротьбі  з

 інфляцією.

      Образно   кажучи  закручуванням  крану  інфляції

 вдалося  добитися відносно фінансової стабілізації та

 досягнуто це дорогої ціною.

      Фактично    згортанням   власного   виробництва,

 жорсткою   платіжною   кризою,   повною   купівельною

 неспроможності населення руйнуванням основ соціальних

 программ.

      Про  це  відверто  йшла  розмова  на... минулого

 тижня на нараді у Президента.

      Кілька  разів,  як  ви  пам'ятаєте, Верховна Рада

 поверталася   до   Постанови   уряду  номер  733,  щоб

 з'ясувати, на  що  ж  розраховують її автори, та лише

 переконувалися про наслідки тоді ніхто не думав.

      Так  само було і під час змінів тарифів на газ і

 енергію,  впровадженні   нової  черговості  платежів,

 намірів   щодо  скорочення  поставок  газу  сільським

 споживачам, інших кроків уряду.

      Кажу  про це не для якогось зведення рахунків, а

 для  фіксації стратегічної помилки Верховної Ради. Ми

 поставили  себе  в  умови  обслуговуючої гілки влади. я    я                           - 7 - я 

 Законодавчо,  ніби  виправдовуючи, не продумані кроки

 партнерів   по   владі.  До  сьогоднішнього  дня,  не

 одержавши  програми  чи  навіть  схеми  дій Уряду, не

 одержавши відповіді на секраментальне -куди ми йдемо.

      Тим   часом   під  ширмою  реформ,  приблизно  з

 листопада,  прискорено  йде  перерозподіл  власності,

 відбувається   її  концентрація  і  монополізація  на

 майновій,  часто  кримінальній,  основі. Перерозподіл

 власності   провокує   перерозподіл   влади,   що  ми

 спостерігаємо  на  багатьох  уже прикладах. Зокрема і

 Кримська проблема теж не позбавлена цього підгрунття.

      Як  ніколи  саме  тепер  ми  зобов'язані реально

 оцінювати   стан   справ.   Проте  треба  визнати, що

 соціально-економічна ситуація в державі оцінюється не

 завжди  об'єктивно.  З  одного  боку згущуються темні

 фарби,     створюється    атмосфера    безнадійності,

 очікування  катастрофи,  а з іншої -атмосфера удавної

 ейфорії   пропагандистського  вихвалювання  успіхами,

 яких  просто  ще немає. Як аргументи використовуються

 часткові    показники:    кількість    приватизованих

 підприємств,  зниження  темпів  падіння  виробництва,

 темпи   реформ,  тощо,  які  в  європейських  країнах

 використовуються хіба  що як  довідкові.

      Проте,   не   згадується  -скільки  людей  стало я    я                           - 8 - я 

 безробітними,  що  чотири  п'ятих  плащ  засіяно  без

 добрив,  що  невиплати  зарплати,  пенсій і степендій

 стало  буденним  явищем,  що  зарплата  втратила своє

 значення міри праці. Все це дезорієнтує і деморалізує

 суспільство,  гальмує  роботу,  спрямовану на реальне

 покращення ситуації.

      В  той  же  час  світова і європейська практика,

 такі  установи  як  ООН, світовий банк, Ради Європи в

 аналітичних  і практичних цілях для оцінки соціально-

 економічної   ситуації   в   тій  чи  іншій  державі.

 Застосовують    не    часткові,   а   загальновизнані

 інтегральні   показники.   Найважливішими  з  яких  є

 вироблений  в  Україні  валовий  внутрішній  продукт,

 національний  доход,  валовий  національний  доход на

 душу населення.

      Якщо  ж  виходити  з  динаміки саме цих ключевих

 індекаторів    економічного   становища   держави   і

 добробуту  її  громадян,  то  мусимо  визнати,  що  в

 Україні   допущено  погіршення  соціально-економічної

 ситуації  і  в  минулому  році,  в тому числі в кінці

 минулого  року  і  особливо  в  першому кварталі 1995

 року.

      Згідно  данних  Міністерства  статистики валовий

 внутрішній  продукт  в  Україні  в першому кварталі в я    я                           - 9 - я 

 1995  року  скоротився  більш  ніж  на  10 відсотків.

 Сьогодні     за    рівнем    виробництва     валового

 національного  продукту  на  душу  населення  Україна

 впритул  наблизилась  до  групи країн із найнижчими в

 світі  доходами. А це як відомо країни, які не здатні

 проводити  власну  незалежну  внутрішню і зровнішньо-

 економічну політику.

      Наближаємося  до стану, коли країна є, а держави

 немає.   Неупереджена   статистика,   в   тому  числі

 статистика   ООН   і   світового   банку  переконливо

 свідчить,   що   головною   причиною  низького  рівня

 виробництва  валового  внутрішнього продукту, падіння

 цього   показника   та   інших   ключових  параметрів

 соціально-економічного розвитку держави, погіршення в

 цілому  ситуації  є  непомірно  високий в 15-20 разів

 вищий  ніж  у  розвинених Європейських країнах рівень

 затрат    енергоресурсів   на   виробництво   одиниці

 національного продукту в Україні.

      Ще   в   1990   році,   де  виробництво  одиниці

 внутрішнього   валового  продукту  Україна  споживала

 енергоносіїв  у  13  разів більше ніж Німеччина, в 10

 разів   більше  ніж  Франція.  В  наступні  роки  при

 зменьшенні   майже   в  тричі  внутрішнього  валового

 продукту   питомні   енергозатрати   на   виробництво я    я                           - 10 - я 

 енергопродукції відчутно зросли, особливо в чорній та

 хімічній промисловості.

      Склалася  абсолютно  недопустима  ситуація, коли

 Україна  за рівнем енергоспоживання на душу населення

 випереджає    Великобританію,   Австрію,   Німеччину,

 Францію,  а  за  рівнем виробництва на душу населення

 відстає від них в десятки разів.

      За   таких   обставин  ми  просто  приречені  на

 постійне  погіршення  ситуації  добробуту.  І  тут не

 допоможуть  ні  міжнародна допомога ні стабілізаційні

 кредити,  будь-які суми згорять в полом'ї ненаситного

 енергоспоживання      гіпертрофованої     української

 економіки.

      Досить  сказати,  що  торік витрати енергоносіїв

 становили    більше    половини    вартості    всього

 українського   імпорту   і   це   негативна  практика

 продовжується    в   нинішньому   році.   Не   тільки

 продовжується,  а  й  посилюється,  про  це  відверто

 сказав  в  економічній  доповіді Президент, що в 1995

 році Україна буде витрачати на придбання енергоносіїв

 вже  не  51 з половиною, як було в 1994 році, а 54, 2

 вартості  імпорту. Це становить фантастичну для нашої

 бідності цифру 8 мільярдів 177 мільйонів доларів.

      Жодна  економіка,  жодна  держава з таким рівнем я    я                           - 11 - я 

 споживання   енергоресурсів   існувати  не  може.  Це

 ставить   під  сумнів  успіх  не  тільки  економічних

 реформ,  а  й  взагалі  долю  нашої  держави,  це має

 диктувати     політику     державних     пріоритетів,

 необхідність  підтримки  і зміцнення позицій найбільш

 ефективних  секторів економіки і галузей виробництва,

 що  сьогодні  на  жаль не робиться ні законодавчою ні

 виконавчою   владою,   проте   як  свідчать  серйозні

 дослідження  українських  і  зарубіжних фахівців, для

 України,   як   Європейської   держави  з  розвиненою

 промисловістю,   з  достатньо  підготовленою  робочою

 силою,  вигідними  умовами та географічним положенням

 такими   пріоритетрими   галузями   є  сьогодні  АПК,

 енергетика,      машинобудування,      інфраструктура

 транснаціональних  комунікацій,  що  пролягають через

 нашу територію.

      Проведення  структурних  змін  справа  не одного

 року,   треба  тверезо  дивитися  на  речі,  швидкого

 покращення   не   станеться,   але  вже  зараз  треба

 невідкладно   виправляти   наслідки   так  би  мовити

 структурної  перебудови  навпаки, від якої за останні

 роки  й місяці найбільше постраждали саме пріоритетні

 галузі.   Особливо   ті,   які   виробляють   кінцеву

 продукцію. я    я                           - 12 - я 

      Відповідно,  зросла  частка галузей по видобутку

 та  первинній переробці сировини й палива. Тобто тих,

 де  переважають  енергомісткі  та екологічні шкідливі

 технології. Чи варто говорити, чим це може обернутися

 для  української  економіки,  якщо  не  покласти край

 таким  тенденціям?  Чи треба переконувати, що в такій

 ситуації   потрібюна   ососблива   узгодженість   дій

 виконавчої  й  законодавчої  влади, постійних комісій

 Верховної  Ради та урядових структур Верховної Ради і

 Президента?

      До  честі,  Верховна  Рада  і  її керівні органи

 жодного    разу   не   провокували   протистояння   з

 виконавчими   органами,   уникали  навіть  необхідної

 критики  керівників  виконавчої  влади, дбаючи про її

 авторитет.

      Натомість, з іншого боку, в громадську свідомість

 послідовно просувається теза про нібито консервативну

 Верховну Раду, її неспромоджність вирішувати державні

 справи. Особливо останнім часом шельмування Верховної

 Ради  набули  ознак  скоординованої  кампанії. Такого

 ніже    в   світі   не   допускається!   Це   -ознака

 примітивізму,  низької політичної культури наближених

 до  влади  людей,  це  наслідок  нічим не виправданої

 узурпації  засобів масової інформації, з чим потрібно я    я                           - 13 - я 

 негайно покінчити.

      Тим    часом    гальмується    розробка    нової

 Конституції,    формування    Конституційного   суду.

 Відсутність   елементарного  контролю  за  діяльністю

 Кабінету Міністрів і окремих міністерств, відрмств, в

 областях і районах. Занедбані вимогливість і державна

 дисципліна  на всіх рівнях прикриваються деклараціями

 (на    місцях    -особливо)   про   нестачу   владних

 повноважень.

      Під  надуманим  приводом невідповідності вимогам

 часу    спевдоноватори   прагнуть   зруйнувати   або,

 принаймні,  усунути  від  влади зовсім недавно обрані

 представницькі демократичні інститути - місцеві Ради.

 При   цьому  йде  голослівне  посилання  на  світовий

 досвід,  але  ж  достатньо  зверонутися  до Положення

 Європейської    хартії    місцевого   самоврядування,

 прийнятої  Радою Європи у 1985 році. Преамбула Хартії

 зазначає,  що  органи  місцевого управління є одним з

 основних  елементів будь-якого демократичного режиму.

 А  стаття  3  підкреслює,  що  це  право здійснюється

 Радами  або  асамблеями,  що  складаються з громадян,

 обраних  в  результаті  вільниз,  таємних,  прямих  і

 загальних   виборів.   Ради   можуть  мати  в  своєму

 розпорядженні виконавчі органи, що їм підзвітні. я    я                           - 14 - я 

      Думаю, було б доцільним ознайомити громадськість

 України  з основними положеннями Європейської хартії,

 надрукувавши цей документ у газеті "Голосо України".

      Знову  чуються  голоси про емпічмент Президенту,

 розпуск  Верховної Ради, дострокові вибори. Але ж все

 це було зовсім недавно. Згадаймо. Спочатку відправили

 у  віставку  один Уряд, за ним другий і третій. Після

 цього  настала  черга  Верховної  Ради,  а  за  нею і

 Президента. Хоч для цивілізованого світу це юридичний

 нонсенс,  коли  Президент  залишає  свою  посаду,  не

 відбувши і половини конституційно визначеного терміну

 своїх  повноважень. Горкий досвід, який ми вже маємо,

 зобов'язує  діяти  в  нинішньому політичному просторі

 без повторення  старих помилок.

      У  державі,  яка  не  має усвідомлених загальних

 орієнтирів,   немає   перспективи.   Така  держава  є

 сприятливим  середовищем  для  авантюрних жадібних до

 влади   політиків,  для  адміністративної  сваволі  і

 корумпованості інших руйнівних явищ.

      Якщо  ми  не  манілови  і  розуміємо, що падіння

 життєвого   рівня   нині   досягло   межі,   за  якою

 починаються   незворотні  соціальні  процеси,  то  не

 можна  визнавати  за  єдино  правилено лише, скажімо,

 .........  політику жорсткої фінансової стабілізації, я    я                           - 15 - я 

 яка  перекладає на людей основний тягар непослідовних

 непродуманих реформ.

      Громадянство  не зрощзуміло, як влада збирається

 підходити  до  вирішення  проблем,  що  стоять  перед

 країною. Одна справа, просто заявити про необхідність

 проведення  реформ і всіх складових її, а інша справа

 мати  чітке  уявлення,  як  вирішувати  ці  проблеми.

 Розробити  конкретні програми із зазначенням строків,

 етапів,   аналізувати   ситуацію,   прогнозувати   її

 розвиток, наслідки для основної маси населення.

      Загалом   складається  враження,  що  говориться

 одне,  а  робиться  прямо протилежне. Про це говорять

 люди на зустрічах під час... в округах. бо інакше чим

 можна  пояснити той факт, що реальні доходи бюджету в

 першому кварталі цього року були майже вдвічі меншими

 ніж в останньому кварталі минулого року.

      Реальні доходи наших громадян за останні півроку

 зменшились   на   30  відсотків.  Від'ємна.......  до

 зовнішньої  торгівлі  за  таких  невеликий період, як

 перший  квартал  1995  року,  ніколи  не  була  таким

 значним  і  склала  790 мільйонів доларів, а зовнішня

 заборгованість країни подвоїлась.

      Таким  чином  маєм  результати  прямо протилежні

 намірам.   Оскільки  об'єктивні  причини  для  такого я    я                           - 16 - я 

 суттєвого   падіння   практично   відсутні.  Потрібен

 серйозний  аналіз  помилок,  допущених  в даному разі

 виконавчою владою, треба визнати.

      Вважаю,  що  потрібно  посилити  вимогливість до

 економічного  обгрунтування  всіх законопроектів, які

 вносяться   в  Верховну  Раду.  Взагалі,  слід  більш

 жорстко  дотримуватись норм регламенту, згідно з яким

 без   економічних   розрахунків,   що   підтверджують

 необхідніть  прийняття  внесеного  законопроекту,  не

 повинен розглядатися жоден з них.

      Президент  повністю  правий,  коли  наполягає на

 корекції  економічних реформ. Проте її реалізація має

 бути забезпечена серйозними організаційними заходами,

 насамперед,  швидким  формуванням  Уряду,  необхідною

 законодавчою   базою.   Тому   дивує,   що  при  всіх

 економічних  негараздах  до  цього часу не внесено на

 розгляд  Верховної  Ради  навіть кандидатури прем'єр-

 міністра,  тим  паче,  що порядок формування Кабінету

 Міністрів чітко визначений Конституцією.

      Що  ж стосується створення законодавчої бази, то

 тут  важливо  торкнутися  такого  аспекту:  Україна -

 частина   Європи,   частина   її  історії,  культури,

 економіки,  та  поки  що  ми  знаходимося  за  межами

 європейських  структур. Щоб наше входження і подальша я    я                           - 17 - я 

 успішна  діяльність  в них була реальністю, нам треба

 приводити   своє  законодавство  у  відповідність  до

 європейських норм, а не підлаштовувати під його, його

 під  інтереси  окремих  лобістських груп, як це часто

 має  місце  сьогодні.  І  в першу чергу це стосується

 Цивільного кодексу, законів, які регулюють економічну

 діяльність, фінансову і податкову політику, захищають

 права людини. Якщо ми не почнемо цієї роботи, ніхто в

 Європі не буде з нами серйозно співпрацювати.

      Нам   слід   уважно  подивитись  і  на  сам  хід

 законодавчого     процесу,     посилити     роль    і

 відповідальність   постійних   комісій,   посилити  в

 Регламенті    вимоги   щодо   розгляду   законодавчих

 ініціатив.

      Керуючись   рекомендаціями  депутатів,  потрібно

 ввести   в   практику  звіти  комісій,  їх  голів  за

 проведену роботу, ротацію Президії. Це буде зроблено.

      Потрібно    рішуче    посилити    контроль    за

 застосуванням законів.

      На  початку  минулого  року  на вимогу Верховної

 Ради  України  органами  прокуратури  було  проведено

 перевірки  правових  актів  структур виконавчої влади

 всіх  рівнів, в результаті якої було виявлено близько

 5 тисяч актів, що не відповідали Конституції, чинному я    я                           - 18 - я 

 законодавству України.

      На   жаль,   ситуація   в  цьому  відношенні  не

 покращилась.  Складається інколи враження, що ті, хто

 на словах і в цьому залі теж нібито боліє за реформи,

 основну   увагу  звертають  на  політичні,  а  не  на

 економічні  аспекти.  Є  багато  закликів, позитивних

 декларацій,  але  немає обгрунтувань їх потрібності і

 можливості   виконання.  Це  уповільнює  хід  реформ,

 послаблює   національну   безпеку   України,  створює

 сприятливі   умови  для  використання  суперечливості

 законів, указів, підзаконних актів з метою злочинного

 збагачення  і  присвоєння  державного майна в процесі

 приватизації,   відвертого   шахрайства   за  рахунок

 збіднення  основної  маси населення. З цим погодитись

 не  можна.  Адже  політична  і  економічна перебудова

 нашого  суспільства,  розпочалася  за  ради створення

 суверенної  демократичної  України,  в яій пануватиме

 соціальна справедливість.

      За    це    висловилися    громадяни    України,

 проголосувавши   на  користь  незалежної  українчької

 держави,   віддавши  свої  голоси  і  за  предвиборну

 програму  Президента,  Леоніда  Даниловича Кучми і за

 концепцію    будівництва   України   запропонованними

 народними  депутатами,  нинішнього  складу  Верховної я    я                           - 19 - я 

 Ради.  Заради  поступального  руху  в  напрямку   до

 демократичних  перетворень,  радикальних  економічних

 реформ,    суспільство   соціальної   справедливості,

 громадяни  України терплячи ставляться до нинішніх не-

 гараздів, бідності, безробіття.

      Але владні структури розуміючи під цим усі гілки

 влади,  не  мають  права  зловживати цим терпінням до

 бесконечності.  Потрібні  конкретні дії в усіх сферах

 суспільного  життя.  Як  раз  на  цю потребу потрібно

 звернути  особливу  увагу тепер при завершені третьої

 сесії.

      У  постійних комісіях опрацьованний і готовий до

 розгляду на пленарних засіданнях 70 законопроектів. З

 них  більше  20  з  питань  економічної  і соціальної

 політики. Це насамперед пакет законопроектів з питань

 приватизації,  обмеження  монополізму та не допущення

 не  добросовістної конкуренції. Встановлення розвитку

 фондового  ринку  України. Державнє регулювання ринку

 цінних   паперів,   податкової  політики,  на  стадії

 завершення  знаходяться  ще більше 30 законопроектів,

 які  в  травні  комісії  подадуть  до Верховної Ради.

 Зокрема   найближчим   часом,   необхідно  затвердити

 основні   напрямки   грошово-кредитної   політики   і

 кошторис  національного  банку  на  95-й  рік. внести я    я                           - 20 - я 

 уточнення  за підсумками роботи у першому кварталі до

 державного бюджету України на поточний рік.

      Слід,  скоріше завершити опрацювання і внести на

 розгляд  Верховної  Ради  проекти  державної програми

 приватизації,    концепції    приватизації   об'єктів

 соціально-культурної    сфери.    Законопроекти   про

 фінансово-промисловий  рух  України, про національний

 банк України.

      Після   слухань   у  комісіях,  які  відбудуться

 ближчими   днями,  ми  мусимо  доопрацювати,  приняті

 законопроекти    по    особливості   приватизації   в

 агропромисловому  комплексі. До Верховної Ради подано

 більше  110  дуже  важливих  для  України  підписаних

 двохсторонніх   угод.   Зокрема   з   питань  митного

 упадаткування,  сприяння інвестиціям, співробітництва

 в   галузі   пенсійного  забезпечення,  та  інші  які

 потребують  ратифікації,  опрацьовані  в  комісіях  і

 чекають   розгляду   на  пленарних  засіданнях  понад

 півтора  десятка  законопроектів  з  питань  правової

 політики  і судово-правової реформи, та законності та

 правопорядку,   декілька   дуже   важливих   проектів

 законів,  щодо  обгрунтовування  державної безпеки, а

 також

 правової   політики   і  судово-правової  реформи  та я    я                           - 21 - я 

 законності і правопорядку.

      Декілька  дуже  важливих  проектів  Законів щодо

 оборони   і  державної  безпеки,  а  також  з  питань

 розвитку  окремих галузей народного господарства. Нам

 слід  обов'язково завершити розгляд і прийняти Закони

 "Про  владу"  і  "Місцеві  Ради  народних депутатів".

 Разом  з  виконавчою  владою  необхідно  і  терміново

 доопрацювати   і   невідкладно  прийняти  Закон  "Про

 Кабінет Міністрів України". Не можна далі зволікати з

 затвердженням  прем'єр-міністра і формуванням Уряду.

      Вже  на  третій сесії ми маємо нарешті завершити

 і  формування Конституційного суду. Взагалі посилення

 судової  влади,  навіть  за  рахунок  законодавчої  і

 виконавчої,  вкрай  необхідне.  Без  належної судової

 влади   годі   надіятись   на  прогресивний  розвиток

 держави.

      Як бачите, завдання стоять перед Верховною Радою

 на ці два місяці аж надто важливі, невідкладні і дуже

 непрості.  Переконаний, що вони реальні. Але вирішити

 їх  ми  зможемо лише за умови дружньої співпраці всіх

 Комісій,  фракцій, всіх народних депутатів, незалежно

 від  іх поглядів і  політичних переконань.

      В  політичній  ситуації,  що  склалася в Україні

 останнім  часом  на  перше  місце об'єктивно виходить я    я                           - 22 - я 

 питання   організації   державної  влади  на  місцях.

 Політичні   і  державно-правові  реформи,  що  здатні

 забезпечити    зупинення    прогресуючої   кризи   та

 об'єктивно       назрілий       соціально-економічний

 перетворення  в  Україні, аж ніяк не обмежується лише

 одним,  двома принциповими законами. Мова повинна йти

 про    системуполітико-правових   та   організаційно-

 технічних  заходів  про цілісну програму реформування

 політичної структури суспільства та державно-правових

 інститутів.

      Ясна  річ, розробка та реалізація такої програми

 потребує  часу.  Але  ж іншого шляху просто не існує.

 Окремими    послідовними   політичними   акціями   та

 рішеннями   надзвичайно  складні  проблеми  виживання

 суверенної держави  вирішити не можна.

      Як бути в такому  випадку?

       Можливі  три  варіанти.  Перший. Радикалізувати

 суспільство,  розв'язати  боротьбу  між  законодавчою

 владою,   Президентом   України,   урядом,  всередині

 Верховної  Ради,  між фракціями, групами депутатів на

 місцях, між головами Ради депутатів.

      Другий   пункт.  Маневрувати,  вичікувати  майже

 нічого  не  змінюючи,  щоб  у слушний момент захопити

 ініциативу і  нав'язати власну політику апонентам. я    я                           - 23 - я 

      Третій  варіант.  Знайти  спільні  позиції,  які

 можуть  бути  узгоджені  шляхом компромісу і взаємних

 поступах,  на  сам  перед, що стосується невідкладних

 заходів  для зупинення прогресуючої кризи. За цей час

 здійснити  нагальні  претворення  окремо  в  середині

 законодавчої,   виконавчої   та  судової  влади,  без

 комплексу  їх  реформування. Використати з цією метою

 узгоджувальні  позиції  Закону "Про владу". Одночасно

 зосередити  всі зусиллят навколо розробки і прийняття

 нової  Конституції  України  та  нового законодавства

 "Про вибори до представниьких органів влади".

      Адже   не   викликає   сумніву  ні  в  кого,  що

 послідовні  комплексні  реформи влади можливі лише на

 основі    нової   компромісної   народнодемократичної

 Конституції  України, дотримання якої стало б законом

 діяльності всіх політичних сил України.

      Перший   варінт   схоже   намагається  нав'язати

 суспільству  деякі  занадто гарячі голови із структур

 виконавчої  влади,  та частина народних депутатів, що

 їм підігрують. Треба теж відверто про це говорити.

      Чи  реально  досягти чогось позитивного на цьому

 вкрай небезпечному шляху? Сумніваюсь. Всякий тверезий

 політик  підтвердить,  що  найвирогіднішим  наслідком

 такої   політики   стане  різьке  поглиблення  кризи, я    я                           - 24 - я 

 ограничена  криміналізація суспільства. І як наслідок

 кримінальна  знову ж таки диктатура або і трагичнішій

 розвиток подій.

      Другий варінт пов'язується з тактикою так званої

 парламентської  більшості,  яку  нібито  (..........)

 сили   Верховної   Ради   України   на   чолі   з  її

 керівництвом.   Ці  політичні  сили  у  законодавчому

 органі   вбачаються  першим  як  противником  реформ,

 консерватори,   що   тягнуть   суспільство  назад,  у

 недалеке  минуле.  Але  це,  як кажучи, не відповідає

 дійсності.  Бо  лише  незначна  частина представників

 лівих  сил  у Верховній Раді, так само як і правих до

 того  ж  з багатьма застереженнями схоже дотримуються

 подібної крайної тактики.

      Будувати   свою   політику   на   необ'єктивному

 уявленні   про  політичних  опонентів,  створюючи  їм

 штучно   ви.........   образ  -це  за  поза  сумнівом

 проіграшна лінія поведінки. З іншого боку, якщо хтось

 розраховує   нічого   не  змінюючи  в  ситуації,  яка

 розривається  в  напрямку  національної   катастрофи,

 знайти  якийсь  корпоративний політичний виграш зліва

 чи зправа, то такі сподівання примарні.

      У  зв'язку  з  цим,  як  Голова  Верховної  Ради

 України  вважаю  за необхідне однозначно і принципово я    я                           - 25 - я 

 заявити,  що  я  твердо  стою  на  позиції третього з

 названих  вище  варіантів.  І,  саме виходячи з такої

 позиції,  діяв  до  цього  часу і буду діяти далі. Бо

 переконаний, в ситуції, що склалась в Україні лише на

 цьому  шляху можливо знайти і взагалі досягти якихось

 позитивних результатів.

      Якщо  конкретизувати  цей третій варіант, то він

 може   здійснюватись  таким  чином:  найперше,  треба

 вімовитись від намірів плебісцитів та референдумів Це

 самогубство  і  політиків  і  держави. Звичайно, якщо

 гарячі  голови,  що  вкладають в уста Президента ідею

 плебісциту,  доб'ються свого, Верховна Рада захистить

 його  від неконституційних дій, перевівши плебісцит у

 референдум з передбаченими законом юридично-правовими

 наслідками.  Це  небажаний  крок, в політиці не можна

 діяти   азартно.   Краще,  щоб  Президент  України  і

 Верховна   Рада   України   беззастережно   визнавала

 повноваження один одного та не ініціювала питання про

 дострокове  їх  припинення.  Сторони  мусять взяти на

 себе   взаємні   зобов'язання.   По-перше,  спільними

 зусиллями  сформувати не пізніше, як у місячний строк

 Кабінет Міністрів, дати йому гарантію щодо можливості

 працювати,   підготувати  річну  програму  діяльності

 Уряду  щодо  зупинення  соціально-економічною кризи в я    я                           - 26 - я 

 Україні   та   затвердити   її,   як  передбачено  це

 Конституцією.

      Далі,   на   основі   узгодження   та  прийнятих

 положень   проекту  Закону  "Про  державну  владу  та

 місцеве   самоврядування,   а   також   додатково  за

 ініціативою     кожної    сторони    здійснити    ряд

 організаційно-правових   заходів   щодо  невідкладних

 перетворень у діяльності законодавчого органу Українф

 та  в  системі  виконавчої  влади  з метою підвищення

 ефективності функціонування та забезпечення виконання

 програми Уряду.

      Крім   того   тимчасово,   до  кінця  1995  року

 спростити   процедуру   спільних   дій  Президента  і

 структур   Верховної  Ради  та  виключити  можливість

 конфронтації при здійсненні законодавчої діяльності в

 економічній  сфері. Така конкретна пропозиція, як вам

 відомо,  вносилась  вже  мною  раніше,  і  пропозиція

 вносилась  Президенту.

      По закінченні річного терміну Кабінету Міністрів

 України   одати   Верховній  Раді  України  звіт  про

 виконання  Урядом  програми щодо зупинення соціально-

 економічної   кризи,   але  після  затвердження  цієї

 програми   не   смикати   раз  за  разом  Уряд,  дати

 можливість   йому   працювати,   щоб  члени  Кабінету я    я                           - 27 - я 

 Міністрів  відчували відповідну правову  гарантію.

       Паралельно  треба  звернутись  до  Закону  "Про

 оплату праці" і ввести його в дію, чпираючись на межу

 малозабезпеченості,      розраховану     Урядом     і

 профспілками.

      Далі  (я  зустрічався днями із Ландиком Валерієм

 Івановичем...     Валентином     Івановичем)    -його

 підприємство    випускає   холодильники,   забезпечує

 стабільною   роботою,  забезпечує  комплектуючими  -і

 зупинено,  тому  що  немає  платіжної  спроможності у

 населення.  Де, звідки може взятися, якщо зарплата не

 відповідає  прожитковому рівню?! Треба переглядати це

 питання  -в  цьому  відношенні  підтримую  і  позицію

 Президента.

      Друге.  Не  пізніше  червня 1995 року сформувати

 Конституційний  суд  України,  здійснити законодавче,

 організаційно-технічне  і фінансове забезпечення його

 діяльності.  Одночасно  Президент  України,  Верховна

 Рада   України  здійснюють  визначені  законодавством

 заходи  щодо  забезпечення  діяльності  інших судових

 органів.

      Третє.  Президент  України  та  Голова Верховної

 Ради  України  як  співголови  Конституційної комісії

 зобов'язуються  забезпечити  і найактивнішу роботу по я    я                           - 28 - я 

 завершенню розробки проекту нової Конституції України

 і  подання  його на розгляд Верховної Ради України не

 пізніше  як  влітку  цього  року.  Затвердження нової

 Конституції   України   повинне  стати  консолідуючим

 суспільствто політичним актом і має бути здійснено до

 кінця року.

      Четверте.   Верховна   Рада   України  прискорює

 розробку  та  прийняття не пізніш як у березні-квітні

 1996 року законодавчих актів, що регулюють діяльність

 політичних  партій  в Україні і статус парламентської

 опозиції,  а  також  нового  виборчого  законодавства

 України.

      П'яте.  В  зовнішній політиці керівник держави і

 законодавчий    орган   роблять   рішучі   кроки   по

 налагодженню ділових контактів із сусідами на сході і

 заході  (найперше  -з Росією), забезпечують входження

 України  Ради  Європи восени цього року. Переконаний,

 що  такий  підхід  дав  би  можливість конструктивним

 силам  як  у Верховній Раді України, так і в оточенні

 Президента України, також в різних політичних партіях

 більш чітко зорієнтуватися у надто складній ситуації,

 яку ми сьогодні маємо. Врешті-решт визначитися, яку ж

 Україну для кого необхідно будувати? І конституювавши

 це  изначення  в  новому  Основному  Законі,  державі я    я                           - 29 - я 

 розпочати   на   правовій  основі,  дійсно  необхідні

 Україні  політичні,  державно-правові  та  соціально-

 економічні реформи.

      Комусь   може   здатися,  що  цей  шлях  є  лише

 затягуванням   часу,  нагальних  економічних  реформ.

 Навпаки  -якраз  непідготовлені,  поспішні,  хаотичні

 кроки наосліп і є справжнім відволіканням реформ, хоч

 зовні  все  виглядає нібито радикально і прогресивно.

      Добре   продумана,  спланована  та  підготовлена

 справа,   як  відомо,  має  найкоротший  шлях  до  її

 здійснення.   Тож   будемо  зваженими,  розсудливими,

 відповідальними  політиками,  оскільки  народ України

 довірив нам свою долю.

      Я  закликаю  вас  до  цього  в період завершення

 роботи  третьої сесії і, сподіваючись на те, що ми ще

 окремо  розглянемо  питання про режим роботи і строки

 діяльності  Верховної  Ради  в  період третьої сесії,

 мається  на увазі, використовуючи для активної роботи

 і літній період.

      Дякую за увагу.

      (оплески)

 

      ГОЛОВА.   Є   пропозиція  трьох  фракцій:  Руху,

 "Реформ"  і  "Державності"  в  зв'язку  з... Я читаю: я    я                           - 30 - я 

 "...  в  зв'язку  з  обманом  сесії Головою Верховної

 Ради,  що  виявилось  у  проголошенні  ним політичної

 доповіді  з  партійних  позицій  замість  оголошеного

 привітання  вимагаємо зробити перерву дл консультації

 щодо ситуації, що склалася".

      Я, по-перше...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Одну хвилинку. Всі... По-перше, я сказав вступне

 слово  з нагоди річниці, але це зовсім не означає, що

 я  хотів  тільки  вітання  зробити.  Я  вас привітав,

 сидячи  з  місця.  А це право або, вірніше, доручення

 Президії.  Будь ласка, не треба робити такі висновки.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Розглянемо   питання   процедурні   і  оголосимо

 перерву зразу.

      Я ще раз... Я прошу вибачення.

      Я  оголошу  перерву  після  розгляду процедурних

 питань.

      З процедури? Будь ласка. Носов.

 

      НОСОВ В.В.

 

      Шановні  депутати,  я  хочу  звернути  увагу, що

 згідно  з  Регламентом  перерва  береться  тоді, коли я    я                           - 31 - я 

 розглядається  питання  порядку  денного. У нас зараз

 було   зроблено  повідомлення,  як  нам  сказали,  за

 дорученням  Президії. Тому.................. нема про

 що й вимагати, читайте уважно Регламент.

      (Шум в залі)

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА.     Я прошу........ Значить, я думаю, що

 фракції мають право скористатися своїм правом, але це

 буде  зроблено  відповідно також до регламенту, після

 розгляду процедурних питань.

      У  нас  за регламентом передбачено 30 хвилин для

 заяв, пропозицій, рекомендацій тощо. Прошу записатися

 для виступу з цього приводу.

      Будь  ласка,  Діхтяренко.  Опублікуйте список на

 час.

      Будь ласка, увага.

 

      ДІХТЯРЕНКО Г.Ю.

      Округ   420,   Золотоноша   Черкаської  області,

 Георгій Діхтяренко.

      Шановний  Голово!  Шановні  колеги!  Продовження

 розмов,  які  відбулися  в  цьому залі при обговорені

 звіту  Президії  Верховної  Ради і проходять зараз, я я    я                           - 32 - я 

 хочу  загострити  увагу  щодо  ефективності  в  нашій

 роботі,  щодо  виконання  розділу  8, глав 8. 1, 8. 2

 Регламенту  Верховної  Ради  по  здійсненню Верховною

 Радою   та   її   органами   контрольних   функцій  і

 повноважень.

      Я   веду  мову  про  виконання  і  ставлення  до

 парламентських  слухань,  про  стан освіти в Україні,

 яке  відбулося ще 17 лютого або три місяці тому. Якщо

 для  пізнавального  бачення, то справа була потрібна.

 Але  якщо  до  покращення  справ,  то  поки  що немає

 ніякого.    Більше    того,   переді   мною..........

 рекомендації,  в  яких є визначені терміни і Кабінету

 Міністрів,  Міністерстіву  освіти, комісіям Верховної

 Ради,  де  вказано  до  1  березня, до 1 квітня і так

 дальше. Поки що вони не виконані. Тому моя пропозиція

 негайно   розглянути  виконання  цих  рекомендацій  у

 комісіях з питань освіти, на Президії Верховної Ради,

 напрацьовані  проекти  внести  на  розгляд  Верховної

 Ради.  Адже  в  пункті  4  цієї  рекомендації є такий

 запис:  розглянути  у  березні,  цього року, на сесії

 Верховної  Ради  України  в новій редакції закону про

 освіту,   у   березні,  але  уже  16  травня.  Аналіз

 виконання   нашої   постанови,   щодо  парламентських

 слухань, дає підстави вислухати таку думку. Наскільки я    я                           - 33 - я 

 мені  відомо,  це  є вже в проекті порядку денного, в

 найближчий  час  планується  знову  читання: з питань

 земельної реформи, з проблем молоді в Україні.

      Моя  думка така, що якщо забирати парламентський

 час  лише на просвітництво, не варто, не маємо право.

 Для  цього  варто  робити  круглі  столи. А у цей зал

 потрібно  вносити  конкретні закони, постанови, які б

 реально  впливали  на  стан справ. Думаю, що Президія

 Верховної  Ради  вже пора вже внести на наш розгляд і

 конкретні   плани   дій  в  реалізації  зауважень  та

 пропозицій,  які були висловлені приобговоренні звіту

 Президії,  хотілося,  щоб  все-таки  були вироблені і

 названі  конкретні  шляхи для поліпшення ефективності

 нашої роботи.

      Мене  наприклад,  хвилює вот така статистика. 17

 січня ми розпачали роботу третьої сесії Верховної Ради.

      Цього  ж  дня  було  затверджено  порядок денний

 третьої  сесії, тобто до 15 липня. А виходить, що? Ми

 планували   в   січні  розглянути  53  законопроекти,

 розглянули  25,  в лютому 80 -16, в березні 54 -11, в

 квітні 30 -1, аналіз показує, що основну свою роботу,

 закнотворчу ми виконуємо поки що слабо.

      Дякую.

 я    я                           - 34 - я 

      ___________.  Уважаемый Александр Александрович,

 уважаемые  депутаты.  За  прошедшую  неделю,  в Крыму

 работала  часть  депутатов Верховного Совета Украины,

 причем  без  уведомления  нас  депутатов,  от Крыма в

 украинском парламенте, о ихней работе.

      В  частности,  находились  Поровськый,  Мовчан и

 другой ряд депутатов, и проводили мне кажеться просто

 значит   агитация,  будем  говорить  так  провакацию,

 нагнетание  ситуации  в  Крыму, намекалось на то, что

 выборы  необходимо  отменить,  те  выборы,  которые в

 принципе  25  числа сам Верховный Совет назначил. И к

 выборам Крым готов. Нагнетается обстановка постоянно.

 Почему-то  это  депутаты считают, что они имели право

 отчитаться  о  своей работе в Верховном Совете и дали

 оценку  Верховному  Совету.  В часности было сказано,

 что нынешний состав Верховного Совета намного слабее,

 чем  прошлый  состав.  Вот  такие  вот аналитические,

 будем говорить, данные.

      Приче,  что  интересно?  Вот  я  как  депутат по

 Бахчисарайскому  району  даже предепрежден об этом не

 был.    О   том,   что   проводится...   или   так...

 (..........)  населения и тому подобное. Я вам должен

 сказать,  население  правильно  отреагировало  на эти

 вещи  конечно.  Я вынужден был тоже выступить, хотя с я    я                           - 35 - я 

 очень  короткой  справкой.  Потому  что  председатель

 районного  совета  счел  необходимым  прервать  меня,

 выслушали  целую,  около  часа  пана Поровского, меня

 начали  там прерывать потихонечку мое выступление. Но

 во всяком случае избиратели правильно это поняли .

      Я  бы  просил,  Александр Александрович, как-то,

 будем  говорить  так,  регламентировать эту роботу. В

 конце  концов  мы  ж так не можем. Значит едут в Крым

 группами  целыми  и проводят, значит, работу на наших

 округах.  Хотя  бы  ставили  тогда нас в известность.

 Чтоб  мы  могли  тоже  свою позицию сказать перед тем

 народом,   который   нас  избирал  в  этот  парламент

 Украины.   И  давайте  будем  уважать  свои  решения.

 Наметили 25 июля выборы, готовы эти выборы в Крыму, и

 действительно  -готовы.  Причем, на некоторых округах

 по  несколько кандидатур и и все будет нормально там.

 Так  давайте  их  проводить.  Так зачем проводить эту

 провокационную работу для того, чтоб их сорвать. Что,

 мол,  сорвется.  Мы вот именно этим вопросы не сорвем

 курортный   сезон   в   Крыму.  А  это  будет  просто

 преступлением  с  нашей  стороны, потому что это явно

 повлияет на экономику  вообще Крыма

 

      ГОЛОВА. Терець. я    я                           - 36 - я 

 

      ТЕРЕЦЬ  В.  М.  Передати слово Кужель Олександрі

 Володимирівні.

 

      ГОЛОВА. Кужель.

 

      КУЖЕЛЬ О.В.

 

      Александр  Александрович,  я просила бы обратить

 внимание  на  сегоднешний  день  на повестку дня, что

 опять  внесен  вопрос  о  расмотрении  статьи 28 "Про

 державний бюджет України на 1994  рік".

      Я  хотела  бы  напомнить, что этот дважды вопрос

 расматривался  на  Президиуме  и  не  проходил.  И по

 вашему  усному поручению, если поднять стенограмму, в

 этом зале звучало: трем комиссиям подготовить решение

 и только тогда расмотрев на Президиуме вынести в зал.

      Сегодня   у   нас   никто   не   взял....  двумя

 комиссиями,  я говорю по поручению комиссии Азарова и

 Таранова, подготовленый проект постановления у нас он

 не   взят,   не   роздан   депутатам  и  этот  вопрос

 расматривать сегодня нельзя.

 

      ГОЛОВА. Чумак. я    я                           - 37 - я 

 

      ЧУМАК М.В.

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги, працюючи на округі останні дві неділі, навіть

 під  час найбільших свят, які святкувалися з сльозами

 на  очах, в наших виборцях були сльози причина яких є

 інша.

      Питання  як  жити  далі саме актуальна сьогодні.

 Вона  більш актуальна чим в самі тяжкі часи для нашої

 держави.  Одержуючи (..........) телеграми, листи від

 виборців,  особливо  пенсійного віку, як заплатити за

 газ  півтора  мільйона  карбованців при пенсії один і

 два   мільйона?  За  що  жити  працівникам  бюджетних

 установ, які не одержали заробітної плати за квітень?

 Життя  дорожчає  з  кожним  днем. А пенсії і зарплата

 залишаються замороженими.

      Розпаорядженням  Кабміну, мабуть, 37-1210/98 від

 28  квітня  відключений  газ  на  селі  з  10 травня.

 Якще... не має газу, немає прииладів де готувати їжуц

 людям,  на  чому ж готувати їжу? Да, люди доживуть до

 цивілізації    в    цьому   плані,   других   засобів

 (..........).  А зараз їх змушують повертатися назад.

 Де  кошти особливо у пенсіонорів для того, щоб все це я    я                           - 38 - я 

 переобладанати.  Селяни  на  території  Черніговської

 області  і  тих  других  областей,  які  забруднені в

 наслідок    аварії    на    Чорнобильській    атомній

 елекстростанції,   вимушені   топити   радіоактивними

 дровами, а це неминуча смерть.

      Необхідно  прийти все-таки до злагоди і вирішити

 ці  питання,  затрати газу на побутові нужди всього 8

 процентів  від  того,  що  добувається на Україні, це

 питання необхідно вирішити.

      І  друге,  що  я хотів, на сьогоднішній день вже

 майже  два місяці, навіть більше, не сформований Уряд

 нашої держави. Що заважає Президенту зробити це, адже

 Конституцією  передбачено,  що  прем'єра  він повинен

 пропонувати і формувати Уряд.

      Я  хотів  би  закликати  Президента  до  злагоди

 роботи   з  Верховною  Радою  і  формування  Кабінету

 Міністрів.

 

      ГОЛОВА.   Ніколаєнко.

 

      НІКОЛАЄНКО С.М., 402 виборчий округ.

      Шановний  Олександре  Олександровичу,  депутати,

 вибороці!

      В мене кілька невеличких питань. я    я                           - 39 - я 

      Перше.  Я  підтримую депутата Діхтяренка про те,

 щоб  на Президії, скажімо, розглянути питання про хід

 виконання  нашої  Постанови  з приводу парламентських

 слухань  з  питань  освіти,  оскільки  і  сьогодні ті

 студенти, що прийшли під Верховну Раду, ставлять ті ж

 самі  питання,  які  ми  запропонували вирішити в цій

 Постанові.  Ми  дали  там шляхи вирішення їх, але, на

 жаль,  сьогодні  з  боку  уряду  так  до сих пір і не

 розроблені навіть заходи по виконанню тієї Постанови.

 Сьогодні,  скажімо,  в  нашій  Херсонській області, в

 ряді   районів   (в  більшості  районів)  безстроково

 оголошено  страйк  вчителів  з-за  того, що вони по 3

 місяці не отримують заробітну плату.

      Друге.  На  четвер у нас стоїть питання про звіт

 Прокуратури.  Нам  відомо  стало  про те, що прокурор

 пішов  у відпустку. Я не розумію, чи буде звіт, чи не

 буде?  І  взагалі  -що  у нас робиться?

      І  в  зв'язку  з  цим, третє питання. У Львові 9

 Травня  відбулося  побиття  ряду депутатів обласної і

 міської Ради. Зокрема, депутата Таліпова, соціаліста.

 І  сьогодні  вже  його  навіть там судять. Ми просимо

 прокуратуру  розібратися  з тими питаннями. За те, що

 людина  витупила  на  мітингу 9 Травня, проти нього -

 уголовна справа. І дати відповідь на ці всі питання. я    я                           - 40 - я 

      Дякую.

 

      З ЗАЛУ. А жовто-блакитний, який?

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.   Сікалов. Сікалов!

 

      СІКАЛОВ  В.  І.,  19  виборчий  округ, Горловка,

 фракція комуністів.

      Александр  Александрович, я прошу передать слово

 лидеру нашей партии, Петру  Николаевичу Симоненко.

 

      ГОЛОВА.  Кому?

 

      СІКАЛОВ В.І. Симоненко Петру Николаевичу!

 

      ГОЛОВА. Симоненко, будь ласка.

 

      СИМОНЕНКО П.М.

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 народні депутати!

      Я  хотів  би  привернути вашу увагу до декількох

 питань.  І  перше  -проінформувати  вас, що 25 травня

 

                        - 41 - я 

 виповнюється  90  років  від  дня  народження  Голови

 Верховної  Ради  Української  РСР  Третього й П'ятого

 скликань, міністра Закордонних справ, голови Комітету

 у   справах   мистецтв,   голови   правління   Спілки

 письменників  України, академіка України 3 1939 року,

 академіка  Союзу  з 1943 року, члена биро Всесвітньої

 Ради  Миру і таке інше. Я міг би дуже великий перелік

 ось  цих і звань, і звання Герою соціалістичної праці

 навести.  Мова йде про одного найзвизнаніших у світі,

 українського   радянського   письменника   Олександра

 Корнійчука.

      Чому я привернув вашу увагу до цієї дати? Бо без

 перебільшення,  наше  мистецтво  і  культура  зробили

 прорив  у  Європу та за її межі передусів завдяки ось

 цій  талановитій  людині. Тим паче, але ми хотіли вас

 проінформувати,    що   сьогодні   просто   футболять

 звернення  академіків Патона і Олійника щодо широкого

 відзначення   ювілею   відомого   діяча   української

 культури.  Тому ми, фракція комуністів, звертаємось і

 до  Президента,  і до вас, Олександр Олександрович, і

 до виконуюсого обов'язки прем'єр-міністра з проханням

 гідно,  а  державному,  дійсно  на  державному  рівні

 відзначити 90-річчя одного з найвідоміших людей нашої

 держави. я 
 я                           - 42 - я 

      Друге,  я  хотів би привернут и увагу все ж таки

 до  того, що в нас відбулось 9 травня. І мова йде про

 замовно   упереджену,  фальсифіковану,  м'яко  кажучи

 недоброзичливу інформацію українського телебачення. І

 тому,  обговорюючи  на  фракції,  ми наполягаємо, щоб

 Президент звільнив від обов'язків голови українського

 телебачення  Савенка,  а також розглянути про Кулика,

 мова  йде  про його посаду, в зв'язку з тим, що в цей

 день    щодо   десятків   тисяч   ветеранів   Великої

 Вітчизняної   війни   і   жителів  міста  Києва,  які

 візначали  50-річчя  Перемоги під тими знаменами, під

 якими  вони здобули її, було сказано, що вони прийшли

 і  спаплюжили  пам'ять  тих,  хто  похований на холмі

 Слави  там,  що  вони  прийяши на цей холм під своїми

 прапорами   Перемоги.   Я  вже  не  кажу  про  те,  я

 вибачаюсь,  багно,  яке надрукувала "Молодь України",

 ну,  гидко тут і читати ті слова, які ця газета, якщо

 її можна називати газетою,  привела.

      І  це одне хотів би, звертаючись до вас, народні

 депутати,  сказати  про  слідуюче. Ми наполягали, щоб

 було  прийнято  рішення  про символіку, під якою буде

 відзначатись.  Але  при  прямому потуранні і сприянні

 керівництва обласної і міської Рад міста Луцька та їх

 виконкомів, безпосередній участі, звертаю вашу увагу, я 
 я                           - 43 - я 

 працівники  міліції,  омону була вчинено расправу над

 ветеранами  Великої  Вітчизняної  війни,  які  йшли в

 колоні  з  прапорами  Перемоги.  Людей  топтали, били

 ногами, оповаливши на землю, викручуквали руки. Я міг

 би  наводити  конкретні фамілії, призвища тут, все це

 робилося особисто працівниками міліції, ОМОНу.

      Тому  ми  звертаємося і підготували депутатський

 запит  і  передаємо його до вас, як Голови, Олександр

 Олександрович,    Міністра    внутрішніх    справ   і

 Генерального прокурора України.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Я   прошу   дотримуватись  регламенту.

 Вишнєвецький, будь ласка.

 

      ВИШНЄВЕЦЬКИЙ Г.В.

 

      Александр Александрович, я передаю слово Кочерге

 Виктору Герасимовичу.

 

      ГОЛОВА. Кочерга.

 

      КОЧЕРГА В.Г.

      122    избирательный    Добропольский     округ, я 
 я                           - 44 - я 

 Донецкая область, фракция "Коммунисты Украины".

      По  поручению  группы  народных депутатов я хочу

 огласить   текст   обращения   народных  депутатов  к

 Президенту Украины Леониду Даниловичу Кучме.

      "Мы,  народные  бепутаты  Украины,  избранные от

 шахтерских  городов и районов, обращаем ваше внимание

 на   критическое   состояние,  до  которого  доведена

 угольная промышленность Украины.

      Отпустив  цены  на  уголь,  другую  продукцию  и

 создав  тем  самым неконкурентноспособные условия для

 угля,  Правительство  полностью  обескровило угольную

 отрасль.  Вместо принятия эффективных мер по развитию

 угольной   промышленности,  взят  пагубный  курс  на

 закупку  угля  за  границей. При этом отечественные и

 зарубежные  его  производители  находятся  в неравных

 условиях.

      В  прошлом году Украина приобрела уголь в Польше

 и  России, заплатив за него на 120 миллионов долларов

 дороже, чем за украинский.

      В текущем году обкем импорта угля увеличивается.

 Сначала  года его завезено на 200 миллионов долларов.

 В  то  же  время на складах шахт скопилось около 4, 5

 миллионов   тонн   угля.  Разве  это  по-хозяйски?  В

 большинстве  своем уголь за границей приобретается за я 
 я                           - 45 - я 

 предоплату.  За  наш  уже  полученный и употребленный

 энергетиками   и   коксохимиками   уголь,  шахтам  не

 заплачено    свыше    47    триллионов   карбованцев.

 Кредиторская   задолженность   значительно  превышает

 дебиторскую.

      По  этим причинам угольные предприятия оказались

 в  тяжелейшем финансовом состоянии. По два-три месяца

 не  выплачивают  зарплату  шахтерам, угольную отрасль

 покинули     около   50  тысяч  человек.  Только  что

 состоявшиеся  наши встречи с шахтерскими коллективами

 дают  основание  оценить  обстановку  на  шахтах, без

 преувеличения, как взрывоопасную.

      Хотелось бы напомнить вам, Леонид Данилович, что

 в   свое   время   Правительство   Украины  утвердило

 программу  развития  угольной отрасли в ее социальной

 сфере в период до 2005 года.

      С учетом указанной программы 2 февраля 1994 года

 Верховный  Совет  Украины утвердил концепцию развития

 топливно-энергетического  комплекса  Украины  до 2010

 года.   Но   эта   программа   не  выполняется  из-за

 отсутствия   финансирования.   И  далее  мы  приводим

 конкретные цифры.

      На  основании  изложенного  просим вас как Главу

 высшей исполнительной власти государства я 
 я                           - 46 - я 

      первое:  принять  неотложные меры по обеспечению

 финансирования     программы     развития    угольной

 промышленности,   социальной   сферы   этой  отрасли,

 утвержденной   Верховный   Советом  и  Правительством

 Украины в 1994-1995-ых годах;

      второе:   дать   поручение   Кабинету  Министров

 разработать  и осуществить комплекс мер, направленных

 на повышение материальной заинтересованности шахтеров

 за увеличение обкема угледобычи;

      третье:  погасить  задолженность перед шахтерами

 по заработной плате;

      четвертое:      принять     нормативный     акт,

 ограничивающий   импорт   угля  в  Украину  только  в

 обкемах, покрывающих разницу между его потребностью и

 установленным заданием по добыче.

      Эти  требования,  кстати, поддержаны участниками

 митинга  первомайского,  который  был  1 мая в городе

 Донецке организован областным Советом профсоюзов.

      Мы  этот текс передаем, Александр Александрович,

 для того, чтобы он был направлен нашему Президенту.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Грабар.

 я 
 я                           - 47 - я 

      ГРАБАР М.Ф.

      176-ий (..........)вибочий округ, Микола Грабар.

      Шановний  Голово,  шановні  народні  депутати, я

 пропоную  включити  до  порядку денного цього періоду

 роботи сесії такі питання.

      Указом   Президента  від  30  грудня  1994  року

 встановлено   порядок   приватизації   об'єктів,  які

 знаходились   в   оренді   з   викупом.   Цим  Указом

 встановлено,   що   трудові   колективи  мають  право

 прид(..........)   майно,   яке   в   оренді   в  них

 знаходиться, до 1.06.95 року.

      Так  сталося, що в зв'язку з відсутністю оцінок,

 методологій  по  оцінці вартості об'єктів, індексація

 все  інше  затягнуло цей процес, і зараз практично (я

 не  знаю, як в інших регіонах), в моєму регіоні майже

 всі    трудові    колективи   позбавлені   можливості

 приватизувати  шляхом  викупу  майно,  тому що термін

 закінчиться  1-6  -це  викликає нездорову ситуацію на

 місцях   і   вже   пішли  перші  позиви  до  рад,  як

 відповідальні за несвоєчаснє проведення цього.

      Тому пропоную  розглянути це питання коротко, не

 наділяючи  йому  великої  ваги, але продовжити термін

 аренди з викупом до 1.01. 96 року.

      Друге.  Постановами Верховної Ради від 12 жовтня я 
 я                           - 48 - я 

 94-го року та від 4 листопада 94-го року, ми приймали

 з   вами   ці   постанови,  було  доручення  Кабінету

 Міністрів,  внести  в  перелік  пакет документів, які

 були  направлені  на  здійснення  ринкових  реформ  в

 Україні.  Серед інших там була таке доручення, внести

 на  розгляд  Верховної  Ради  "Про порядок і механізм

 проведення  в  Україні грошової реформи" мабуть ви це

 пам'ятаєте.

      На  превеликий  жаль ця вимога в постанові нашої

 не  виконана,  зараз в пресі широко мусується питання

 про  те  що  гривна  буде  введена,  або  завтра, або

 післязавтра,  бо з 1 червня, або десь на кінець літа.

 Я вважаю, що наші люди мають право знати про те, який

 порядок  грошової реформи буде, в які строки зроблена

 вона,  і  яка  вона  буде фіскальна чи ні, таке інше.

 Тому  пропоную,  ще  раз повторити доручення Кабінету

 Міністрів  в  найкоротший  термін  внести  на розгляд

 верховної  Ради, буквально на перші числа червня таке

 питаннє, про порядок, механізм та строки проведення в

 України грошової реформи.

      Тим  паче,  це питання можно було б розглянути у

 четверг,  коли,  25  травня буде розглядатися питання

 грошової  політики Національного банку. Тепер ще одне

 питаннє,  постанова  Кабінету Міністрів від 19 квітня я 
 я                           - 49 - я 

 1995  року  встановлено,  що  це  на  виконання нашої

 постанови,    якою    ми   призупинили   дію   наказу

 Мінекономіки ід 1 лютого, про підвищення цін на газ і

 інші комунальні послуги.

      Там  сказано  в постанові Кабінету Міністрів, не

 більше 15 відсотків сукупного доходу сім'ї, але знову

 ж  таки  методології  немає порядку застосування цієї

 постанови  немає  на місцях це стоїть численні запити

 звернення виборців з цього приводу, що не реалізуться

 ця   постанова  і  ця  наша  постанова  парадоксальна

 ситуація.  При  пенсії  до  мільйону,  треба  платити

 півтора   -два   міьйони   лише  за  один  газ.  Тому

 пропонується питання включити в порядок денний.

      І   останнє.   Щоб  не  брати  слово  в  порядку

 (..........)  пропоную зберегти порядок, який існував

 на  квітень місяць: пряма радіотрансляція і відеозвіт

 ввечері.  Дякую.

 

      ГОЛОВА. Кендзьор.

 

      КЕНДЗЬОР.

      Ярослав Кендзьор,  Сокаль, Львівщина.

      Шановний    Голово!   Шановні   колеги,  народні

 депутати!  Пропоную  до  порядку  денного  з переліку я 
 я                           - 50 - я 

 питань,  які  мають  розглядатися на цьому пленарному

 тижні   буквально   завтра   розглянути  питання  про

 політико-правову  ситуацію у Криму і нарешті вийти на

 це  радикальне  серйозне рішення, яке нарешті напевно

 буде початком  нормалізації ситуації  у Криму.

      Пропоную   на  цьому  тижні  розглянути  питання

 закону  "Про  державну  владу". Воно, на скільки мені

 відомо,  готове  і пропоную пристпити. Але приступити

 до   початкового   варіанту   і   пропоную  буквально

 поставити  на  голосування,  прийняти  його  у  цьому

 варіанті  ще до початку його постатейного обговорення

 і прийняти  його у цілому.

      Тут  сьогодні  деякі  народні депутати торкалися

 питання  святкування і 1 Травня і 50 роковин Перемоги

 над  німецьким  фашизмом.  Також хочу оркнутися цього

 питання.  Вважаю,  що Генеральній прокуратурі і нашій

 Комісії  з  питань  мандатної  і  депутатської  етики

 необхідно  розглянути  такі  питання. Є абсолютною...

 абсолютно  недопустимим, є просто державним злочином,

 коли  колони  з  антидержавними  прапорами,  гаслами,

 вимогами  повалення  української  держави веде Голова

 Верховної  Ради  і  його  перший  бойовий  заступник.

 Гадаю,  що  ця справа вимагає кримінального розгляду.

 Це раз. я 
 я                           - 51 - я 

      По-друге.    У    Прокуратурі,   у   Генеральній

 прокуратурі  і Міністерстві внутрішній справ є безліч

 фактів,  коли  під  час проведення цих свят, рвалася,

 зневажалася  державна  символіка Української держави.

 Маємо дуже показову ілюстрацію, коли в сесійному залі

 група  депутатів  комуністів,  розумієте, як клановий

 якійсь  знак почепили собі, як рекетери, даруйте мені

 за  такий вислів, почепили собі значки невідомої які,

 синьо-червоні. Де вони їх взяли? Чи вони їх вкрали?

      Депутатам  Верховної  Ради 13 скликання видавали

 значки  з  державною символікою. Я прошу комісію пана

 Шейка розглянути це питання.

      Далі.  Олександре  Олександровичу,  мене  турбує

 обличчя   нашої   держави,  коли  приїзжають  до  нас

 керівники інших держав. І не відомо, що це за держава

 і  синє-жовтий прапор і серп і молот. Уявіть собі, що

 у  Німеччину  приїздить  Президент  якоїсь  сусідньої

 держави.   І   поруч   із   сьогоднішньою  символікою

 Німецької   держави   висять   свастикаі   фашистські

 прапори. Як би це виглядало? Як виглядає наша держава

 у світі? Дякую.

 

      ГОЛОВА. Шестаков.

 я 
 я                           - 52 - я 

      ШЕСТАКОВ  В.  П.  Александр Александрович, прошу

 передать передать Черепкову 117 округ.

 

      ЧЕРЕПКОВ  В.  Ф.  117  округ,  город  Артемовск,

 Владимир Черепков, фракция социалистов.

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 коллеги,  сегодня  трудно  всем,  однако  у меня была

 большая  встреча  с  представителями 600 инвалидов по

 зрению.  Это  люди не работают. Нет денег на лечение,

 на  проезд, на оплату за колмунальные услуги.

      Поэтому  я  передам  их  требования,  но  у меня

 просьба  о  том, чтобы была информация с Министерства

 экономики   или   просто   с  Кабинета  Министров  "О

 функционировании  предприятий, где работают инвалиды.

 Это  касается инвалидов и по зрению, и по слуху и так

 далее.

      Второй   вопрос.  Требую  рассмотреть  вопрос  о

 введении  Закона "Об оплате труда" полностью и срочно

 решить вопрос о черте малообеспеченности.

      Мы  заслушивали  отчет  Министра  образования  о

 финансировании    системы    образования,   так   вот

 информация  должна  была быть до 16 числа, обращаются

 комне    преподаватели    профессионально-технических

 училищ  города  номер 5, 53, 75, 77, где не выплачена я 
 я                           - 53 - я 

 зарплата за март и апрель месяц, сейчас под Верховным

 Советом   стоит   большое   количество   студентов  с

 лозунгами   спасти   голодного   студента,   то  есть

 пересмотреть вопросы оплаты.

      Хотелось  бы  сказать  о том, что полтора месяца

 назад по моему предложению 210 голосов было набрано о

 том,  чтобы  возвратиться  к  рассмотрению  вопроса о

 компенсации вкладов населения.

      Вы  давали  поручения  двум  комиссиям, комиссии

 Суслова,  и  комиссии по реформам, чтобы они изложили

 концепцию  рассмотрения этого вопроса.

      Сейчас   например   люди  предлагают  чтобы  еще

 приватизационные  сертификаты  использовать как форму

 оплаты за газ в этих трудных условиях.

      И  поэтому  я  хотел  бы,  чтобы информация и по

 этому вопросу также сегодня прозвучала.

      У  нас  постоянно  в  повестке  дня был вопрос о

 Конституционном  суде.  И  до  сих  пор  он  кочевал,

 кочевал   и  так  это  куда-то  пропало  по  нынешней

 повестке  дня...  То  есть  просьба,  чтобы и сегодня

 обязательно включить вот этот вопрос.

      Затем. И последнее. У меня просьба персональну к

 вам  как  к  Председателю  Верховного Совета -есть ли

 почва вот порд теми слухами (или как их назвать?) или я 
 я                           - 54 - я 

 под  информацией  о  том,  что  силовые  структуры  с

 представителями,   с  представителями  исполнительной

 власти  готовят  разгон  Верховного Совета. Если есть

 почва  -да,  если  нет -прошу вас проинформировать по

 этому вопросу.

      Спасибо за внимание

 

      ГОЛОВА.   Сізенко.

 

      СІЗЕНКО     , фракція комуністів.

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги!

      Прежде  всего  я  хотел  бы  подтвердить  слова,

 сказанные с этой трибуны Александром Александровичем,

 в отношении того, что проводимая государством сегодня

 налоговая  политика  привела к тому, что такие заводы

 как  "Норд",  который  возглавляет  Ландык,  и  такие

 заводы  как,  скажем,  электровозо-ремонтный в городе

 Запорожье, представляющий другую форму собственности,

 государственную,  сегодня поставлены на колени. И тот

 опыт  коллективов, те знания сегодня оказались никому

 не  нужны, и они не могут выжить в нынешних условиях.

 То  есть  это  речь  идет  о  том, что многие вопросы

 сегодня  сваливаются на Верховный Совет, выставляются я 
 я                           - 55 - я 

 претензии   к   Верховному  Совету  -в  то  же  время

 правительство    предпринимает   шаги,   направленные

 (вразрез  с  решениями  Верховного  Совета),  которые

 приводят к сегодняшнему положению.

      Второй   вопрос.   В   моем   округе   проживает

 значительная  часть  избирателей,  которые потребляют

 большое  количество газа, так как у них частные дома.

 И  сегодня  они  на  минимальную  свою  пенсию, на ту

 пенсию,   которую  они  получают,  и  зарплату  не  в

 состоянии   уплатить   за   коммунальные   услуги  и,

 естественно,   назрел   вопрос  пересмотра  пенсий  в

 сторону увеличения.

      Третий вопрос, о котором я хотел бы сказать. Это

 то,  что  наша  налоговая  политика  (я  имею  в виду

 государство)  привела  к  тому,  что  сегодня те, кто

 привозил  на продовольственные рынки, на промтоварные

 рынки  товары  (я  имею  в  виду  прежде всего селян,

 которые привозили 2-3 бутыля молока, несколько лотков

 яиц, то есть, самые обычные товары, в которых сегодня

 нуждается  население),  вынуждены избегать продажи на

 этих  рынках,  так  как  налог, который сегодня с них

 берется,  местовое, значительно взрос. И тот человек,

 который  потратил  время,  средста  для  того,  чтобы

 приехать  в  город,  привезти  те  продукты, вынужден я 
 я                           - 56 - я 

 отказаться  от  таких поездок, так как местовое стоит

 очень дорого.

      Такие же обращения поступают от различных других

 товарищей, которые торгуют на рынке.

      Следующий  момент,  вы  знаете, ч то в ближайшее

 время    должен    был    быть    рассмотрен    отчет

 антимонопольного  комитета. Я думаю, это значительное

 событие.  К сожалению, в этой предполагаемой повестке

 дня  его нет. зНачительное событие это связано с тем,

 что  сегодня  товары, производимые на Западе, находят

 дорогу на наш рынок, а наш собственный производитель,

 в  частности  те  же  селяны,  задавлены. Я хотел бы,

 чтобы  этот  вопрос  был  вневен в повестку дня нашей

 сессии на этой неделе.

      И последнее, я хотел бы остановиться на вопросе,

 связанном  с  так  называемым  летом, с отдыхом. У же

 сегодня  те  путевки, которые получает предприятие на

 отдых  трудящихся,  те  путевки  в пионерские лагеря,

 которые  едлагаются,  по  своей  стоимости  никак  не

 адекватны  той  зарплате,  которые  получают родители

 этих детей и в частности тех, кто собрался отдохнуть.

      Я  речь  оведу  о  том,  что предстоящее, как мы

 называли  всегда,  пионерское  лето, приведет к тому,

 что миллионы нашишх мальчишек, наших детей, окажуться я 
 я                           - 57 - я 

 на  улице  без  присмотра. И сегодня семьи будут на в

 состоянии направить  своих детей на отдых.

      Я  просил  бы  и  профсоюзы,  и Верховный Совет,

 соответствующую комиссию подготовить проекты решений,

 и  рассмотреть,  каким бы образом мы могли бы хотя бы

 как-то помочь вот этим родителям.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.   Дякую.

       Тут  деякі  відповіді  потрібно,  деякі питання

 потрібно  поставити  на  голосування.  Я дуже коротко

 відповім.

      Відносно   пропозиції   Чумака  щодо  формування

 Кабінету   Міністрів,  ми  маємо  у  четвер  провести

 засідання  участю  Президента, і обговоримо цілий ряд

 проблем,  які  стосуються  організації  його роботи,

 його  взаємодії,  його укладу, і в тому числі питання

 про формування Кабінету Міністрів. Я хотів би, щоб ми

 підготувались відповідно і внесли свої пропозиції.

      Відносно   пропозиції  Ніколаєнко.  На  Президії

 заслухати  звіт  про виконання Постанови щодо слухань

 про  освіту.  Я  гадаю,  що треба дати доручення таке

 керівнику  Секретаріату, він тут якраз присутній, щоб

 передбачив  у  завіданні  у  порядку  дня Президії це я 
 я                           - 58 - я 

 питання.

      Звіт   Прокуратури   в   черверг  і  Прокурор  у

 відпустці. Я про це теж дізнався сьогодні. запрошення

 Прокурору   на  засіданні  направлено,  я  думаю,  що

 розглядати ми звіт всеодно будемо, чи буде  Прокурор,

 чи  не  буде,  тому  що,  мені здається, це не зовсім

 коректні дії з його боку.

      Відносно побиття у Львові. Справа судова, якщо є

 потреба   в   запиті,   підготуйте   його,  він  буде

 відправлений.

      Симоненко.    Відносно    90-річчя   Корнійчука,

 Олександра Корнійчука. Підготуйте, будь ласка, проект

 листа   на   ім'я  віце-прем'єра,  і  я  підпишу,  як

 пропозицію депутатів або інціативу групи депутатів.

      Звільнити...   Відносно   висвітлення   подій  9

 травня. Так само, будь ласка, підготуйте проект листа

 з  цього  приводу  чи  запит до Презудента, я підпишу

 його, нехай відреагує виконавча влада.

      Відносно  Луцька,  теж  саме  запит, ви оскільки

 його готуєте, я думаю, що відповідна буде реакція.

      Подібне стосується і звернення в позиції Грабара

 щодо  приватизації  підприємств,  які  знаходяться на

 аренді   з   викупом.   ситуація   справді  там  така

 специфічна,  потрібно продовжити, очевидно термін дії я 
 я                           - 59 - я 

 відповідного    нормативного   акту.   Давайте   дамо

 доручення  Секретаріату з приводу запиту для Кабінету

 Міністрів  або пропозиції Кабінет Міністрів, щоб вони

 внесли  пропозиції,  або,  якщо  ви  не  заперечуєте,

 підготуйте  самі  проект  змін  з  цього  приводу. Ми

 розглянемо   його   на   Верховній   Раді,  погодивши

 відповідно з Кабінетом Міністрів.

      Про грошову реформу. Інформацію треба зробити на

 засіданні,  разом  з  Президентом ми до цього питання

 повернемося.  Ви,  будь  ласка,  беріть його, держіть

 собі на контролі. Ви піднімете його в розмові під час

 зустрічі з Президентом.

      На   нараді   у  Президента  цього  питання  він

 торкався,  зіславшись на те, що в 1991 році Верховна

 Рада  прийняла  Постанову  "Про  проведення  грошової

 реформи" і визнала назву грошової одиниці.

      Ну,  власне,  законодавством  не  передбачається

 інша   участь   Верховної   Ради  в  проведенні  цієї

 політики. Це функція Національного банку перш за все.

 Але  оскільки  Національний банк ходить під Верховної

 Ради,  ну  я  думаю, що це питання теж може бути, як в

 порядку  інформації,  заслухане принаймні на Президії

 Верховної   Ради   і  з  участю  тих  депутатів,  які

 цікавляться цією проблемою. я 
 я                           - 60 - я 

      Теж саме на виконання Постанови щодо платежів за

 газ,   будь  ласка,  ще  раз  депутатський  запит.  Я

 звернуся  до  Кабінету  Міністрів з підтримкою вашого

 клопотання.

      Пропозиція  Кендзьора відносно включення питання

 про  Крим. Воно є в порядку дня травень місяць. Вчора

 було  засідання Президії, вона прийняла рішення таке,

 щоб  це питання розглянути після проведення засідання

 разом з Президентом.

      Відносно  Закону про владу. Сьогодні ви одержали

 проект.  Якщо  ще  не  одержали,  то  одержите проект

 Закону про владу, а після обіду зауваження юридичного

 відділу, оскільки розмножувать цей документ закінчили

 тільки о пів на першу ночі сьогодні.

      Щодо Першого травня. Ну, треба так сказати. Я не

 буду  коментувати,  тому  що і 1, і 9 травня ми це...

 говорив Кендзьор відносно Першого травня. Це офіційне

 державне  свято, яке визнається, проводиться в усьому

 світі.

      Мене  запросили  -я  прийшов.  І  разом  був  із

 людьми. Я думаю, що правильно зробив.

      Відносно того, що...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Так   не   запросили,   Микола   Іванович.  Якби я 
 я                           - 61 - я 

 запросили, пішов би.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      До  речі, відносно сиоволів. Це офіційні символи

 політичних  організацій,  що проводили цей захід. Між

 іншим  в  Японії,  Австрії, Болгарії масові відбулися

 маніфестації і інші акції з участю керівників держави

 під тими ж символами до речі.

      Але, ну я розумію що вони не подобаються, то уже

 інша справа.

      Відносно  доручення Шейку, будь ласко, я передаю

 вашу  так  би  мовити пропозхицію і вважаю необхідним

 доручити   комісії   Шейка   розглянути  питання  які

 порушував Ярослав Кендзьор.Відносно.

      Я  прошу давайте, ну правильно, якби я шов сам з

 прапором  то  я  ніс  би  державний  прапор, ну якось

 ніколи в житті не носив прапора так мені зручно.

      Дальше,   відносно   символів  тут  де  приймали

 Президента  Америки,  ви  заєте  я  повернувся  перед

 першим  числом  із  якраз  30  квітня із Німеччини, у

 землі  Брандербург,  на приміщенні уряду, ще не зняли

 оцей  циркуль,  ємблему ГДР. І якось люди на це менше

 зважають уваги. Я думаю, все це згодом поміняється не

 надо на це акцентувати увагу.

      Черепков, конституційний суд, значить на червень я 
 я                           - 62 - я 

 місяць ми просто не вкладаємось в графік для розгляду

 цього  питання  у  травні  місяці.  Силові  структури

 готують  розгін  Верховної  Ради,  інформацію таку ви

 даєте,  я запрошу керівників силових структур, з'ясую

 і дам вам відповідь, я думаю , що тут немає проблем.

      Пропозиція Сизенко відносно податкової політики,

 відносно комунальних послуг, чи давайте запит зробимо

 ще  раз,  ну  відповіднє  доручення,  чи Міністерство

 освіти, чи Кабінету Міністрів краще з цього приводу.

 Звіт  Антимонопольного  Комітету є в переліку путань.

 Від  буде  розглянутий  і  ми просто на цей місяць не

 могли  його забезпучити. Ви бачили, що часу абсолютно

 немає.

      Відповідно...  Зараз...  Відповідно оздоровлення

 дітей.  Ми  вчора  розглядали ці питання на Президії,

 відправили  відповідне доручення Кабінету Міністрів і

 Раді   профспілок.   Я  думаю,  що  це  питання  буде

 вирішуватися    ближчим   часом.   Тим   більше,   ми

 передбачували   там   навіть   конкретні  цифри,  які

 стосуються  потреби  для компенсації сім'ям. Особливо

 тим дітям, які  проживають на  вражених територіях.

       (Голос з залу . Не чути)

      Давайте... у нас споживспілки (..........), так,

 віднесені.  Укоопспілки. я 
 я                           - 63 - я 

      Підготуйте, будь ласка, листа Бабенку Станіславу

 Григоровичу  відносно  розміру  податків  за торгівлю

 сільгосп продукції на  базарах.

      Хай переглянуть це  питання.

      Про  порядок  денний  засідань Верховної Ради. В

 мене  є  пропозиція.  Вчора Президія і в п'ятницю теж

 розглядала уважно це питання і винесла ну максимально

 так,  наближені  до  оптиманого  порядок дня. Є якісь

 додаткові зауваження, пропозиції або що?

      (Голос з залу. Не чути)

      Є.  Можна  за скороченою схемою, де за 10 хвилин

 розглянути це питання? Можна.

      Тоді  я  прошу  записатися з цього приводу. Будь

 ласка, Смірнов.

 

      СМІНОВ  Є. Л. Євген Смірнов, 61 округ, Винницька

 область.

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 колеги,  18... доповнення до порядку денного... 18 та

 28  квітня  ми  прийняли  постанови, якими заборонили

 Уряду  здійснювати  підвищення  тарифів  до  цитую по

 тексту  Постанови  28  квітня:  "З  оплати  у повному

 обсязі  відповідних компенсаційних виплат населення".

 Ці  наші постанови як до речі і депутатські звернення я 
 я                           - 64 - я 

 з   будь   яких  питань  начисто  ігнорують  по  всій

 території України.

      Більше  того  людям,  які заплатили наприклад за

 електроенергію  по  старим  цінам,  приходять  грізні

 повідомлення,  що  якщо вони не доплатять певні суми,

 електрику  буде  відімкнено,  що  є  ще  одним грубим

 порушенням наших постанов.

      Складається   ситуація  зараз  в  Україні,  коли

 пенсіонери та інваліди мають доплатити по півтора три

 мільйони  карбованців не відомо за що. всупереч тому,

 що ми прийняли. Коли їх пенсія один півтора мільйони.

 Все  це  є  з  умисною  і чітко спланованою, вибачте,

 провакацією  проти  Верховної Ради. Це підтверджує до

 речі  те,  що  28 квітня українське телебачення перше

 зовсім  не  передало  навіть  у фрагментах трансляцію

 нашого  пленарного  засідання, де обговорювалось саме

 це питання, що до (..........).

      Оскільки  питання  про  тарифи стосується кожної

 родини  в  Україні, то кожній родині в Україні такими

 діями  дають  зрозуміти: Верховна Рада ніщо, Верховна

 Рада   не   потрібна.  В  одночас  з  цим  провокують

 соціальний  вибух,  який  також  невиключно  планують

 направити проти Верховної Ради.

      Через це пропоную на післязавтра або на п'ятницю я 
 я                           - 65 - я 

 в  крайньому  випадку  включити  до  порядку  денного

 питання  про тарифи і прийняти ще одну останню, більш

 жорстку  постанову,  де  вибачте  за банальність були

 поставлені останні всі крапки над "і".

      Друге   питання,   в  четвер  закрите  засідання

 планується,    звіт    Генерального    прокурора,   я

 категорично проти того, щоб це питання розглядалося в

 режимі закритого засідання.

 

      ГОЛОВА. Ні,то не закрите, то просто інше питання.

 

      ____________. А зрозумів.

      І   ще   одне,  вибачте,  це  вже  до  того,  що

 відбувається в мене є декілька секунд, ця вакханалія,

 яка розвернулася в пресі за участю народних депутатів

 України  і  що  виплескується  зараз  у  зал  вибачте

 неподобство.

      Вибачайте  мене  за  грубість,  але в мене давно

 склалося  враження,  що певній частині депутатів наче

 балки впали на голову і геть повідбивали мозги, невже

 ви  не розумієте, що результатом цих ваших у найвищій

 мірі  диструктивних  дій буде те, що в найближчий час

 не  доведеться  говорити  про  державний синьо-жовтий

 прапор  поруч з якимось ще там, а доведеться говорити я 
 я                           - 66 - я 

 про  те, що всі громадяни України стрункими шеренгами

 рабів  будуть  марширувати  у  світле  капіталістичне

 майбутнє  під  смугасто-зірчастим,  чи  біло-синім  з

 шестикутною зіркою прапором.

      А якщо ви це розумієте, то прямо і чесно скажіть

 на кого ви працюєте?

      Дякую.

      (Оплески)

 

      ГОЛОВА.  Марченко.

 

      МАРЧЕНКО В.Р., 348 виборчий округ.

      Спасибо.

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!

      Я   так  понял  из  ваших  комментариев,  что  в

 четверг,   Александр  Александрович,  будет  закрытое

 заседание  с  участием  Президента?  Для  того, чтобы

 рассмотреть  вопросы  и  формирования  правительства,

 которое  до  сих  пор  им  затягивается,  и некоторые

 остальные  вопросы.  Так  вот  я  прошу это заседание

 сделать   открытым.   И  мотивы  в  этом  заключаются

 следующие:  слушая средства массовой информации и то,

 что  дается  из  окружения Президента -столько вранья я 
 я                           - 67 - я 

 идет,  что  я  хотел  бы  задать Президенту несколько

 вопросов  лично,  скажем,  ему,  и  чтобы  он ответил

 публично,  потому  что  понятно,  что ему не нравится

 Верховный Совет, потому что причины другой не найдет,

 чтобы  оправдать  свои неудачи в проведении реформ, и

 еше  либо  что...  Поэтому я предлагаю -это заседание

 провести открытым, где одним из вопросов должно быть:

 почему до сих пор не создан Кабинет Министров? Почему

 не   решаются  те  вопросы,  которые  обязана  решать

 исполнительная    власть?   В   том   числе,   и   по

 опережжающему...   выплате   компенсационных   доплат

 населению в связи там, с энергоносителями, стоимостью

 повышения коммунальных затрат и прочее.

      Александр  Александрович,  я прошу, чтобы на эту

 неделю,  как было проголосовано, была включена (и то,

 что   вы   в   докладе   отметили)  -принять  уровень

 малообеспеченности.  Межа  малозабезпеченості. Просто

 невозможно  людям  отвечать,  как  можно  жить за эту

 заработную  плату. Более того, что Президент говорил,

 в его докладе -переход к высокой стоимости заработной

 платы,  в  его  докладе  было  о  том,  что оплата за

 коммунальные услуги не должна превышать 15% семейного

 бюджета.  Наконец-то  обязан  он  это  выполнить! Или

 когда выполнит? Пусть скажет. я 
 я                           - 68 - я 

      Теперь вопрос о денежной реформе. Вы говорили, и

 депутаты  поднимали  вопро, что не надо принимать или

 не  надо рассматривать на Верховном Совете. Александр

 Александрович, была создана комиссия по расследованию

 печатания   гривны.   Как  можно  проводить  денежную

 реформу,  как  можно вводить эту гривну, если матрицы

 находятся  до  сих  пор в Канаде? Неужели не понятно,

 что   это   будет   подрыв   нашей  экономики,  нашей

 государтсвенности.

      Это первое.

      И  второе.  По некоторым принципиальным моментам

 денежной реформы я прошу проголосовать. Социалисты на

 стаивают,     чтобы     денежная     реформа     была

 конфискационного  типа  с  отсечением  спекулятивного

 капитала,   чтобы  при  проведении  денежной  реформы

 каждый  человек,  каждый  гражданин на Украине дал бы

 декларацию своих доходов о приобретенных. И попутно с

 денежной  реформой мы предлагали механизмы индексации

 вкладов населения.

      И   последнее,   протокольное  прошу,  Александр

 Александрович,  дать  поручение,  чтобы  депутатам, и

 особенняо  так  называемым демократам, котоыре сейчас

 орут  и  хотят принять Закон "О власти" диктаторский,

 чтобы  выдали  на  руки Декларацию "О государственном я 
 я                           - 69 - я 

 суверенитете",  за  которую  все проголосовали, в том

 числе  и  Президент,  и Акт проголошення незалежності

 України, который подтвержден референдумом, и где было

 сказано,  что  принципы Декларации "О государственном

 суверенитете" являются основополагающими для принятия

 новой  Конституции,  для  проведения  демократических

 реформ  как в сфере экономики, так и во власти. И эта

 Декларация   признает   действенность   недействующей

 Конституции, потому что с принятием или рассмотрением

 Закона "О власти" опять подымутся и начнут врать, что

 кто-то  240-ка  голосами  Конституцию принял и что-то

 неладится   у   них   со   своими   позициями.  Прошу

 протокольное   поручение   дать,   чтобы   мы   имели

 возможность обосновано принимать решения.

 

      ГОЛОВА.   Пронюк, будь ласка.

 

       ПРОНЮК. Шановний Голово, я прошу передати слово

 депутату Володимиру Кравчуку з Київщини, 215.

 

      ГОЛОВА.   Будь ласка.

 

      КРАВЧУК.   Дякую.

       Олександр  Олександрович, перш за все дозвольте я 
 я                           - 70 - я 

 від  імені  аграрників подякувати вам за привітання з

 нагоди  річниці нашої роботи, друге -виразити лподяку

 по вашій інформаціі, перша частина про реальну оцінку

 нашої  роботи за рік, і ще більше за ту програму, яку

 ви  виразили на перспективи роботи Верховної Ради. Ми

 надіємось,  що саме в такому плані, якщо ми не тільки

 теоритично,  а і практично доб'ємося цього результату

 співпраці законодавчої і виконавчої влади -це піде на

 користь нашої держави.

      В  св'язку  з  цим  пропоную  від нашої аграрної

 групи  перейти  уже сьогодні до конкретної співпраці.

 сьогодні  до  обіда  уточнити порядок нашої роботи, і

 оскільки  вже  розданий  проект Закону Узгоджевальної

 комісії     "Про    державну    владу    і    місцеве

 самоврядування",  сьогодні  після обіду розглянути це

 питання   в   комісіях  і  взавтра  поставити  першим

 питанням  прийняття розгляд цього Закону. Це сьогодні

 найгостріше  питання,  найважливіше  питання, і прошу

 поставити,    внести   такі   зміни,   поставити   на

 голосуваття.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Худомака.

 я 
 я                           - 71 - я 

      ХУДОМАКА В.П.

 

      95   Новомосковський  виборчий  округ,  Худомака

 Віктор Петрович.

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!   Я   хочу   звернути   вашу  увагу  до  тієї

 пропозиції,  які  вже  вносили  депутати  Сизоненко і

 Грабар.

       Значить,  ми  у відношенні до ветеранів війни і

 праці  робимо  дуже таку, я б сказав би, невиправдану

 справу.   Я   зустрічався  з  ветеранами  війни  міта

 Новомосковська  зразу  після  9  травня,  і вони мені

 сказали  таку  річ,  що  9  травня  Вічних  вогнів ви

 хвалили  нас  за  той  подвиг,  який  ми  здійснили у

 Великій  Вітчизняній  війні.  А  10  травня я отримав

 рахунок  на  газ,  на  комунальні послу, і мені стало

 страшно  -це  слова ветеранів. Тому я пропоную знов і

 знов поставити в чергу денну розгляд виконання Урядом

 Постанови  Верховної Ради про призупинення дії Наказу

 Міністерства  економіки від 17 лютого. Справа в тому,

 що  в  роз'яснені,  які  розсилають  міністерства  на

 місця,  тарифи  і  ціни залишилися станом на 1 лютого

 цього  року.  Персія  -960  тисяч,  а  плата за газ і

 електроенергію  сягає  в  десять  раз більше. Тому ми я 
 я                           - 72 - я 

 поставили  наших  вереранів  на грань виживання. Вони

 просили  мене  звернутися  до  Верховної  Ради з цією

 пропозицією   і   покласти   край  цьому  свавіллю  і

 вакханалії.

      Дякую.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Було не 10, було 15 хвилин.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Є пропозиції ще до регламенту?

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Я прошу заспокоїтися.

      Шановні депутати, ми не завжди... Вибачте, ми не

 завжди голосуємо ці питання, якщо немає заперечень. Я

 запитав  вас:  не  буде заперечень? Так, у Регламенті

 передбачено,  що  питання  на розгляд сесії в порядку

 дня виносяться Президією, за рішенням Президії. Тому,

 якщо є якісь, ну, нагальні питання...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Я ще раз... Я ще раз пропоную. Та нє, ми

 до  перерви  розглянемо  ще ті питання, що зв'язані з я 

     

                         - 73 - я 

 організацією роботи Верховної Ради. Мається на увазі,

 висвітлення сесії і т.п.

      Ну,  Я звертаюся до Зайця і Осташа. За 15 хвилин

 ви  вдвох  виступите,  ну, за 5 хвилин, тому ви якраз

 начерзі: Заєць, Осташ, Цебенко, Вітренко і...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ну, є потреба?

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.  Давайте  так,  давайте  так: можна ще 5

 хвилин, згодні ви за 5 хвилин ще розглянути...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.  Давайте  ще  5  хвилин.  По  1  хвилині

 виступлять    депутати.    Ставлю    на   голосування

 продовження цього питання на 5 хвилин. Будь ласка.

     

      За

     

      Рішення не прийнято.

      Тому,  ну  почекайте  я ставлю, ну не підказуйте

 мені,  я  ж  знаю  Регламент. Я ставлю на голосування

 питання   про  те, щоб  скоротити  загальний  час  на

 обговорення  цього  питання  до  15  хвилин, ставлю на я 
 я                           - 74 - я 

 голосування.

     

      За

     

      Рішення прийнято.

      Будь  ласка  Заєць,  ще  5  хвилин  поставте  на

 моніторі. Прошу поділиться часом із сусідом.

     

      ЗАЄЦЬ.

 

      Шановний  голово,  шановні депутати. Я підтримую

 депутата   Кравчука   із   Київщини,   а  не  Леоніда

 Макаровича,  з тим щоб справді розглянути питання про

 владу   уже  завтра,  тобто  це  головне  кардинальне

 питання,  яке  стримує нашу ходу і ми мусимо на ньому

 зконцентруватися.  З іншого боку, я пропоную так само

 сьогодні   розглянути   у   першу  чергу  це  питання

 кримське,  і  вчора  ми  на  Прездії  обговорювали  і

 домовилися,  що у четвер у другій половині це питання

 буде розглянуто. Одначе, у проекті порядку денного ми

 бачимо,  що  це  питання  стоїть  на  п'ятницю і то у

 розряді  тих,  які  може  будуть  розглянуто. Мені не

 зрозуміло,  хто  підмінив  рішення  Президії, і виніс

 таку  річ.  І  зважаючи  на те що нам треба відмінити я 
 я                           - 75 - я 

 просто   законодавство,   яке   веде   до  проведення

 рефенрундуму  в  Криму,  яке  веде до загострення, ми

 мусимо   це   зробити   буквально   голосуванням  без

 обговорення ми цю проблему знаємо.

      Я  так  само  пропоную  у  порядок першочергових

 поставити    питання    про    положення    помічника

 консультанта народного депутата, це вже 6 чи 7 раз це

 питання  викидається  для  того,  щоб  депутат не мав

 можливості  нормально працювати.

      Шановні  депутати,  якщо ви не можете перейти до

 постійного статусу роботи, не можете захистити навіть

 своїх  консультантів, то не бийте себе в груди, що ви

 можете  захистити  народ України.

      Я  в  це  ніколи не повірю. Тому я пропоную все-

 таки це питання  поставити.

      Не  зрозуміло,  як  опинилося  в порядку денному

 питання  КПУ.  А  вже  знову  ж таки вчора на порядку

 денному  це  питання на Президії було. Дали доручення

 комісіям,  щоб  підготувати  і внести його на розгляд

 Президії.  Одначе  ми  знову ж таки бачимо це питання

 сьогодні  у порядку денному. Хто підмінив це рішення?

 Уже треба створити комісії і врешті решт розібратися.

 Якщо  це  Олександр  Олександрович, то хай він скаже.

 Якщо   це  хтось  із  апарату  -так  само  ми  мусимо я 
 я                           - 76 - я 

 розібратися. Тому що це питання є на розгляді комісій

 і воно внесено сюда для того, щоб збурювати ситуацію,

 щоб  займатися  не  питаннями  економічними,  а  саме

 політичними  питаннями.  Це  шахрайство!  Якщо  точно

 говорити, то ці всі речі.

      І  останнє.  Хмара,  депутат, подав законопроект

 "Про   декларацію   доходів   і   майна".   Про   цей

 законопроект так саме неодноразово говорив, одначе ми

 його  не  бачимо  в порядку денному. Хоча він є. Чому

 його  немає?  Та  тому,  що не хочуть просто наводити

 порядок  у  цій державі. Хочуть тільки рибку у мутній

 воді  валити.

      І  останнє  питання. Це все-таки питання справді

 газу.   Треба   чітко   сьогодні   заслухати  Кабінет

 Міністрів  про  державні  програми.  Як  вони думають

 зекономити  газ?  Як вони врешті решт думають зробити

 лічильники, чи не думають? За 4 роки їх зробити. А не

 дали  селу  2  місяці,  чи  2  роки  газ  і  сьогодні

 забирають  у  того  бідного  селянина.  Оце у порядок

 денний   хочу   поставити   питання  про  Національні

 програми  творення  української  економічної системи,

 Про  Національні програми випуску готової продукції в

 Україні.  Дякую за увагу.

      А  вам, Олександр Олександрович, прошу Регламент я 
 я                           - 77 - я 

 не  порушувати.  І прошу оце питання про КПУ разом не

 ставити,  бо  воно  є  фальшоване  і розглядайте його

 окремим питанням. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Дякую. Тільки теж роблю таке зауваження

 не  порушуйте регламент. Вам три хвилини відводеться,

 ви говорите три з половиною.

      Будь ласка, Осташ.

     

      ОСТАШ  І.  І.

 

      Я   виступаю   від   імені   депутатської  групи

 "Реформи".  Ми не бачимо доцільності завтра працювати

 в  комісіях. Ми переконані, що завтра першим питанням

 треба ставити питання про Закон "Про владу".

      Вчора Президія була дезінформована тим, що пішла

 інформація  про  відсутність  узгоджувальног проекту.

 Цей  узгоджувальний  проект   нам  сьогодні  з  ранку

 розданий  і  тому  позиція  депутатської групи чітка.

 Завтра  замість  роботи  в комісіях розглядати першим

 питання Закон "Про владу".

      Також  я підтримую першого доповідача в тому, що

 також  назавтрат  реба поставити дуже важливе питання

 про  Крим.  Тим  більше,  що 15 травня завершився час я 
 я                           - 78 - я 

 вмідведений Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 для підготовки нової Конституції.

      Також  абсолютно  безпідставно внесено в порядок

 денний   питання  про  комуністичну  партію  України.

 давайте  будемо  дотримуватись регламенту і проведемо

 всі  процедури  в  підготовці  і  винесенні питань на

 засідання Верховної Ради.

      І  нарешті ми домовилися, що ми будемо проводити

 що  тиждня  так  званий день Уряду. У наших депутатів

 дуже  багато  питань  зібралося  до  наших урядовців,

 зокрема   я  хотів  сьогодні  порушити  два  питання:

 неврегульоване  питання  оплати  в освіті і в охороні

 здоров'я.  Так  на сьогодні працівники обслуговуючого

 допоміжного  персоналу  отримують  зарплату  в  тричі

 меньшу  від працівників основних в освіті в охоолроні

 здоров'я.

      Також  за  час  прийому  кожен  з  нас  очивидно

 зустрічався  з  такою картиною, коли до нас приходять

 люди,  які  не  в стані, не в змозі оплатити, маючи 2

 мільйони сукупного доходу, 2, 5 за комунальні послуги

 і за газ.

      Особливо  в  скрутному  стані  люди з так званим

 скритим  безробіттям. Тому давайте домовимося про так

 званий  день Уряду і будемо чітко дотримуватися нашої я 
 я                           - 79 - я 

 домовленості.

      І   тому  на  завершення  я  пропоную  поставити

 питання  про  порядок денний на поіменне голосування.

 Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.   Так.   Пропозиція  Смірнова.  Відносно

 порушення   Кабінетом  Міністрів  постанови  стосовно

 тарифів на газ.

      По-перше,   очевидно   нам  треба  користуватися

 правом  відставки  Кабінету  Міністрів,  а  й  правом

 відставки,   або   недовіри   окремим   представникам

 Кабінету  Міністрів.  Тому  я  прошу  нашу  комісію з

 питань  паливно  енергетичного  комплексу  з'ясуйте з

 чиєї  вини таке порушення є, вносьте на Верховну Раду

 будемо   ставити   питання  про  недовіру  конкретним

 представникам  Кабінету Міністрів.

      Крім  того  звернення ще раз, тобто нагадування,

 ще  раз  даємо  доручення Секретаріату, відправимо ще

 раз  нагадування стосовно необхідності виконання цієї

 Постанови.  Окремо  знов  приймати  Постанову  просто

 недоречно -це несолідно для законодачого органу.

      І  на зустрічі з Президентом давайте порушимо це

 питання,    стосовно    відповідальності   конкретних

 представників виконавчої влади. я 
 я                           - 80 - я 

      Пропозиції  Марченка.  Відносно  прийняття  межі

 малозабезпеченості   -на   цей  тиждень  поставити  в

 порядок  дня.  Я ставлю цю пропозицію на голосування.

 Включити  в  порядок  дня  на цей тиждень питання про

 межу малозабезпеченості.

     

      Йде голосування.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Хоч  є одне питання: ми не маємо протягом однієї

 сесії  двічі  ставити  одне й те ж питання, якщо воно

 відхилене  було  Верховною  Радою.  Але,  оскільки це

 питання  все-таки  специфічне,  я просив би комісії і

 Таранова,  і  Азарова  ще  раз  проаналізувати  перед

 розглядом  це  питання  для того, щоб ми з'ясували і,

 скажемо, регламентні ознаки розгляду цього питання, і

 за суттю самого питання.

      Інофрмація  щодо гривни є в переліку питань, так

 що потреби голосувати немає.

      Відносно  індексації  вкладів  населення -я можу

 поставити  на  голосування це питання, якщо воно буде

 готове. Ну, немає такого проекту Постанови. Доручення я 
 я                           - 81 - я 

 Комісії  Буздугана є. Тому я просив би і його, і Чижа

 попрацювати  над, прискорити підготовку законопроекту

 для розгляду на Верховній Раді.

      Відносно видачі депутатам Декларації та Акту про

 незалежність.  У  бібліотеці  є.  Правда,  можна  і у

 вигляді  сувеніру  з приводу річниці роботи Верховної

 Ради видати ще раз. Давайте зробимо, давайте доручимо

 Секретаріату  підготоувати  і  роздати  депутатам  ці

 документи під час реєстрації.

      Пропозиція  Кравчука -Закон про владу розглянути

 після  обіду  сьогодні.  Я  прошу  уваги!  Володимире

 Івановичу!

      (Шум у залі)

      

      З ЗАЛУ. Завтра! Завтра! На середу!

     

      ГОЛОВА.  Та він пропонував сьогодні! Ну, чому ви

 коректуєте?!

     

      (Шум у залі)

     

      ГОЛОВА.   Та він пропонував сьогодні, та сому ви?...

 

             (Шум у залі) я 
 я                           - 82 - я 

     

      ГОЛОВА.    А, сьогодні в комісіях?

      Добре,  я  поставлю це на голосування, але вчора

 Президія  проголосувала  це  питання розглядати після

 зустрічі із Президентом, так як і кримське питання. І

 власне, це є одним із предметів. Я хотів би, щоб ви у

 фракціях  спочатку  порадились. Вчора ми зустрічались

 із групою депутатів від  областей.

       Сергій  Владиславович,  ніхто  не  делегував, я

 делегував,   я   попросив  переговорити  з  розумними

 людьми,  їх більшість переважна у Верховній Раді. Але

 всіх  не можна було зібрати, тому що зал Президії був

 невеликий, тому я зустрівся і попросив їхньої поради.

 Вони  підказують  процедуру  розгляду  цього  питання

 такою,  об  взяти  кілька  позицій,  які  потребують,

 скажемо,   визначення  чіткого  шляухом  голосування,

 стосуються,   скажемо,  підпорядкування  прокуратури,

 права проведення референдуму, виборів і тому подібне,

 контролю  за  виборами,  а  решта  питань,  якщо вони

 узгоджені  комісіями  і  нема заперечень від фракцій,

 розглянути   загальним  списком.  Тобто,  прийняти  в

 другому читанні.

      Порадьтесь,  будь  ласка, в комісіях, у фракціях

 стосовно  такої  процедури  розгляду. І ми ці питання я 
 я                           - 83 - я 

 потім розглянемо так, як  передбачено порядком дня.

      Чи це в середу робити, чи в четвер, принципового

 значення  не має. Зауваження юридичного відділу, я ще

 раз  повторю,  будуть  сьогодні  роздані тільки після

 обіду,  її  просто не встигають зробити цю роботу. Це

 раз  повторююдумку,  чи  інформацію, про те, що закон

 був  розглянутий  тільки  в  півпершої ночі сьогодні.

 Тобто, остаточна редакцдія була підготовлена.

      Тому, якщо ви наполягаєте, щоб завтра ставити на

 голосування,   я  поставлю.  А  можна  погодитись  на

 пропозицію Презиції,  в четвер.

      І   ще   одне,  завтра  пропонувалось  засідання

 провести в комісіях, бо подивіться на порядок дня, на

 перелік   питань,   які  розглядаються  на  наступний

 тиждень.  Питання  підготовані,  але  із  них  значна

 частина, я б сказав, більша половина не оформлено так

 як слід  протоколами комісій, в тому числі профільних

 комісій.  Голови  комісій, депутати окремі наполягали

 на  необхідності  проведення  засідання  в  комісіях,

 пропонували    півтора   дня.   Я   все-таки   вносив

 пропозицію,   щоб   не   дільше  одного  дня, і  тому

 пропонувалася середа.

      Я прошу підтримати цю пропозицію.

      (Тим більше, що  інформація про те, що Президент я 
 я                           - 84 - я 

 завтра  буде  в  Кременчузі, я цю інформацію робив на

 засіданні Президії).

      Томц   я   просив  би  Володимира  Івановича  не

 наполягати    на   голосуванні   на   завтра.   треба

 обов'язково  провести  засідання. Якщо наполягаєте, я

 поставлю на голосування.

      (Шум в залі)

      А?  Думка  фракції  така?  Я пропозицію Кравчука

 ставлю  на  голосування.  Це  ж  і  пропозиція  групи

 "Реформи".   Пропозицію  депутата  Кравчука  і  групи

 "Реформи" ставлю на голосування.

      (Шум в залі)

      Відносно   проведення  завтра  розгляду  питання

 "Закон про владу".

     

      "за"

     

      Значить так як запропоновано на четверг.

      Пропозиція    Худомаки,    вона   зводиться   до

 пропозиції Смірнова.

      Відносно  питання  про  Крим.  Пропозиція  Зайця

 ставити  питання  на  розгляд  сьогодні.  Я ставлю на

 голосування цю пропозицію. Аргументацію щодо...

       я 
 я                           - 85 - я 

      ГОЛОС З ЗАЛУ.        Не чути.

     

      А,  чому  воно... воно по-перше не випадає, воно

 передбачено,  але  вчора  проголосовано  на  Президії

 пропозиція  -розглянути  це  питання після зустрічі з

 Президентом,   щоб   ми   діяли   узгоджено  у  цьому

 відношені.

      Тому  воно  й попало після четверга, тобто після

 засідання з участю Президента.

      Тепер.   Перести  його  обовйязкове.............

 Більше  того  я  вчора  на Президії говорив, що можна

 зразу   після   засідання  закритого,  розглянути  це

 питання.  Тому  пропонується  з  п'ятниці  на  четвер

 перенести  розгляд  основних  цих  питань.  Ставлю на

 голосування: про Крим, ситуацію в Криму. На четвер, з

 п'ятниці на четвер в обов'язковий перелік питання про

 ситуацію в Криму.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА.  Значить,  залишається  на п'ятницю. Але

 якщо  буде  можливість, розглянемо в четвер. Я думаю,

 що ми погодимо це питання із сесією.

      Питання  про...  Як попало питання про Компартію я 
 я                           - 86 - я 

 України  пояснюю  для  тих,  хто  неуважно  слухав на

 засіданні Президії.

      Президія  доручила  трьом  комісіям  в  тижневий

 термін  розглянути  це  питання  і  внести на розгляд

 Верховної  Ради. Через Президію, безперечно. Президія

 буде  в  понеділок.  Тому  це питання було включене в

 порядок   дня   другої  сесії  і  воно  не  випадково

 з'явилося.  Саме  тому  воно  є  в переліку. Причому,

 зверніть  увагу,  "при наявності часу", записано так,

 як це можливо було при аналізі часу.

      Будь ласка, Бутейко.

     

      БУТЕЙКО А.Д.

     

      Олександр Олександрович, дякую, Бутейко - 70-ий.

      У зв'язку із вашою останньою ремаркою я хотів би

 одержати  відповідь  на таке запитання, адже Президія

 доручила  також двом комісіям розглянути питання про,

 про  інтереси України при розподілі активів і пасивів

 колишнього  Радянського Союзу. І була пропозиція, щоб

 це  питання розглядалося в травні. Тому, я вважаю, це

 було   би  по  аналогії  із  питанням  про  Компартію

 включене  також до порядку денного. Я запропонував би

 це поставити на голосування. я 
 я                           - 87 - я 

     

      ГОЛОВА.  Антоне Денисовичу, пояснюю. Питання те,

 котре  ви  порушуєте,  вимагає,  справді,  серйозного

 аналізу,   підготовки,   так,   як   це   передбачено

 Регламентом.  Поза всяким сумнівом, на травень місяць

 ми  його  просто  не встигнемо підготувати навіть при

 використанні   таких  спеціалістів,  як  ви.  Але  це

 питання,  воно  на  руках  у  всіх  і  вже розглянуто

 Верховною Радою.

      Мова   йде,   власне   кажучи,   про  дотримання

 процедури   розгляду  цього  питання  або  повторного

 голосування після висновків комісії. Тому тут не було

 про  що, не було що окремо додатково розробляти. А те

 питання, про яке ви говорили, воно важливе і потребує

 детальної розробки в тому числі Кабінетом Міністрів.

      Порядок  дня  поставити на поіменнє голосування,

 пропозиція   Осташева,   я  думаю,  що  тут  не  буде

 заперечень.

      Про  консультантів  включено питання. Я прошу ще

 раз, з  місця  не  вигукуйте.  І  прошу  Вас, шановні

 депутати, коли ви вносите пропозиції навіть абсолютно

 стримані  за  змістом, додаючи експресію до голосу ви

 просто  надмірно  політизуєте  елементарну пропозицію,

 від того ніхто не виграє. Не треба цього робити. я 
 я                           - 88 - я 

      Тут же немає ворогів. Є просто різні думки, а це

 деталі.

      Таким  чином,  ставлю на голосування питання про

 затвердження  порядку  дня,  про поіменнє голосування

 порядку   дня,   ставлю   пропозицію.   Про  поіменнє

 голосування.    Про   поіменнє   голосування   ставлю

 пропозицію на голосування.

      Одну хвилиночку, я не врахував якусь пропозицію,

 а по 28-му, я поясню зараз.

      По пункту 28.

     

      За

      Рішення прийнято, буде  голосуватися поіменно.

     

      Тепер   відносно  пункту  28  Кужель  Олександри

 Володимирівни  і  Азарова,  я  прошу  уваги,  питання

 попало  в  перелік  з чисто технічних причин, тому що

 Президія  прийняла  рішення  про його відстрочку цієї

 поправки,  цієї  поправки  до  28  статті.  І  ці дві

 комісії  працюють  зараз  над цим документом, але щоб

 зараз  не голосувати, тоді ми входимо в процедуру, ну

 так  би  мовити зняття з порядку дня питання включено

 туди,  хоч  тут  правда  можна проголосувати зараз. Я

 пропоную,  тоді зняти... перенести вірніше, перенести я 
 я                           - 89 - я 

 путання про 28 статтю.

      (Шум в залі)

      Азаров?   Будь  ласка,  Азаров.  Суслов.  Віктор

 Іванович.

     

      СУСЛОВ.

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 народные  депутаты!  Этот  вопрос  давно назрел. Была

 просьба    Кабинета    Министров    еще   в   феврале

 рассматривать  его срочно. Наша Комиссия, как ведущая

 комиссия,  рассмотрела  и подала свои предложения. Мы

 настаивают   на   том,  чтоб  вопрос  был  вынесен  и

 рассмотрен.   Другие   Комиссии   имеют   возможность

 высказать  свое мнение при голосовании. Это нарушение

 Регламента,   когда   требуется   какой-то  консенсус

 Комиссии  для  вынесения  вопроса.  За  этим вопросом

 конечно  стоят  очень крупные материальные интересы и

 об этом мы будем иметь возможность поговорить при его

 обсуждении.  Мы  настаиваем,  чтобы  этот  вопрос был

 вынесен  на сесию. Спасибо.

      

      ГОЛОВА. Азаров.

     

      АЗАРОВ. я 
 я                           - 90 - я 

      Уважаемые  народные  депутаты! Я напоминаю вам о

 том,  что чтоб рассматривать вопрос обкективно в зале

 должно быть роздано материалы работы Комиссии. Как вы

 знаете,  в  понедельник,  вчера  Президиум  не  решал

 вопрос  о вынесении этого вопроса сегодня на повестку

 дня.

      Поэтому  я  тоже  за  то, чтоб сесия рассмотрела

 этот   вопрос.   Но   необходимо   дать   возможность

 размножить  материалы,  дающие  возможность депутатам

 принять   решение   на  основании  фактов.  А  не  на

 основании   односторонне  взятого  суждения.  Поэтому

 вопрос надо расматривать, но вопрос надо расматривать

 давайте  либо  в  пятницу, либо в четверг, чтобы дать

 возможность   один   день  на  то,  чтобы  размножить

 материалы и раздать всем депутатам. Только и всего.

     

      ГОЛОВА.  По-перше,  микола  Янович, по-перше, це

 питання прийнято, рішення про включення цього питання

 в порядо дня приймалося в п'ятницю, а не в понеділок.

 Ви  просто  не були на тому засіданні. Тому ми окремо

 його  не  обговорювали,  бо  вважалося,  що воно, так

 сказать, з'ясоване повністю і все тут зрозуміло.

      Одначе   і  правий  Суслові,  і  правий  Азаров,

 оскільки   питання  стосується  і  однієї  комісії  і я 
 я                           - 91 - я 

 другої,   треба  висновки  ці  мати.  З  іншого  боку

 відтягувати  його теж дальше не можна, тому що є, уже

 кілька  місяців  працює  у  нас  на  руках є документ

 Кабінету Міністрів з цього приводу.

      Тому  давайте  так або ми будемо його розглядати

 сьогодні  або  перенесемо  на кілька днів, скажемо на

 п'ятницю не піздніше, іншого часу нема. На п'ятницю.

      Вноситься   пропозиція   все-таки  перенести  це

 питання  із  вівторка  на п'ятницю. Ставлю... ясно, я

 ставлю  спочатку  на  голосування  пропозицію комісії

 Суслова,  а потім пропозицію комісії Азарова. Суслова

 сьогодні  це  питання  було внесено на Президію, а на

 п'ятницю пропозиція Азарова.

      Ставлю пропозицію Суслова на голосування.

     

      "за" -

     

      ГОЛОВА.  Відносно. По закритому, які зауваження.

 Одну   хвилиночку,   закрите   голосування,   закрите

 засідання  ми  зараз  не обговорюємо, там немає звіту

 того, що ви говорили.

      Ну,    я    в   своєму   виступі   пояснив,   що

 передбачається на закрите...

      Я зрозумів тепер вашу пропозицію, згадав. Так от я 
 я                           - 92 - я 

 питання   про   закрите   засідання   Верховної  Ради

 вносилося  і  голосувалося  вже депутатами два місяці

 тому,  питання  впиралося  власне  в проведення цього

 засідання з участю керівництва держави. Тому я думаю,

 що  така  потреба  є,  нам  потрібно  з'ясувати деякі

 внутрішні  питання  пов'язані  з  організацією  нашої

 роботи,  з тими нюансами взаємодії між гілками влади,

 які потрібно розглянути.

      І   я   переконаний   на   відкритому  засіданні

 відвертої  розмови  з  цього  приводу  або  потрібної

 розмови  не  вийде  і  крім  того  нам потрібно деякі

 мабуть   нюанси  обговорювати  таким  чином,  щоб  це

 якимось чином не проектувалося на суспільний настрій,

 я  просив би не наполягати на цьому питанні, дуже вас

 прошу,  тим  більше  це  рішення  Верховної  Ради вже

 прийнято.  Ще  раз  ставлю  на  голосування схваелння

 переліку питань, які вносяться на травень місяць. Ну,

 дайте проголосуємо!.. Ну, будь ласка.

     

      ___________.  Уважаемые коллеги, межрегиональная

 депутатская группа рассмотрела сегодня порядок работы

 на  своем  заседании  и  предлагает  в четверг работу

 начать   с   рассмотрения  Закона  о  власти.  Первым

 вопросом,  независимо  ни  от  чего. Отчет прокурора, я 
 я                           - 93 - я 

 Генерального  прокурора  поставить вторым. И провести

 эту  работу  в  открытом  режиме,  с  трансляцией  по

 средствам  массовой  инорфмации. Просьба поставить на

 голосование.

     

      ГОЛОВА.   Не   треба   ставити   це  питання  на

 голосування, бо так і передбачається. Ніхто не буде в

 закритому засіданні розглядать ні Закон про владу, ні

 звіт   прокуратури.   Звідки   ви   взяли,   що  воно

 передбачається в закритому засіданні?!

      (Шум у залі)

 Я...   Стоїть  у  відкритому  режимі!  Передбачається

 провести  закрите  засідання,  а потім провести ці, у

 відкритому режимі обговорення цих питань.

             (Шум у залі)

      Ставлю   на   голосування  перелік  питань,  які

 виносяться на травень місяць.

      Я  прошу  уваги, ще раз, зніміть голосування, не

 голосуйте, я дав коменду не проводити голосуваня.

       Звертаюсь  до  Генадія Володимировича і в вашій

 особі   до  всієї  групи  депутатської,  питання  про

 проведення   засідання  з  участю  Президента  з  ним

 погоджено,  погоджено  з ним в п'ятницю в присутності

 Олега  Олексійовича  і ряду працівників апарату. Тому я 
 я                           - 94 - я 

 сьогодні  розглядати питання про те, щоб відстрочити,

 відтягнути   це  питання,  спочатку  вашу  пропозицію

 врахувати,  групи,  я  вважаю  недоцільним.  Я  прошу

 підтримати  ту  прпозицію, яка викладена в пропозиції

 Верховної Ради.

      Ставлю пропозицію групи на голосування.

       Голосується пропозиція групи МДГ.

 

      "За"

      Рішення не прийнято.

      Ставиться   на  голосування  схвалення  переліку

 питань, які переносяться на травень місяць.

      Ставлю на голосування.

      Голосується поіменно.

     

      "за"

      Рішенння прийнято.

      Ставиться  на  голосування  порядок  дня  на цей

 тиждень і на наступний тиждень.

      Ставлю   на  голосування.  Порядок  дня.  Разом,

 разом.

      Прошу підтримати.

     

      "за" я 

      Рішення прийнято.

      Перерва на півгодини.

     

     

     

 

     

     

       я 

       я                           - 95 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА. Продовжуємо засідання. Ми затримали на 5

 хвилин,   оскільки  на  5  хвилин  пізніше  пішли  на

 перерву.

      Розглядається  питання  "Про порядок висвітлення

 роботи Верховної Ради України в травні місяці".

      У  вас  на  руках  є  проект  Постанови  з цього

 приводу.  Є  потреба  проводити  обговорення  з цього

 питання?  А? Точно немає -вона в мене є. Прочитаю її,

 вона та ж сама, що й була раніше.

      Зміст    Постанови    такий:    "Верховна   Рада

 постановляє: доручити Державному Комітету телебачення

 і     радіомовлення     України    здійснити    пряму

 радіотрансляцію   пленарних  засідань  Третьої  сесії

 Верховної  Ради  України в травні 1995 року у повному

 обсязі.  Телевізійну  трансляцію  пленарних  засідань

 Верховної Ради України здійснювати у вечірні години в

 запису у формі репортажів".

      Були  і  пропозиції  такі,  щоб  звести  все  до

 репортажів,  не  проводити прямої трансляції. Я прошу

 всіх приготуватися до голосування. Прошу вас.

      Ставлю    на   голосування   проект   Постанови,

 внесенний Президією. Це й голосується. я 
 я                           - 96 - я 

 

      "ЗА" -

 

      Рішення не прийнято.

 

      Я  прошу  вибачити, ще раз повторюю, голосується

 те  що  ви пропонували, поки ви шукаєте папери -ви не

 голосуєте.

      Ще   раз   пояснюю.  Постанова  такого  змісту:

 доручити    Державному    Комітету    телебачення   і

 радіомовлення      України      здійснювати     пряму

 радіотрансляцію   пленарних  засідань  Третьої  сесії

 Верховної  Ради України в травні 1995 року  в повному

 обсязі.  Телевізійну  трансляцію  пленарних  засідань

 Верховної  Ради здійснювати у вечірні години у запису

 у формі репортажів.

      Поіменно?  Хто  за  те, щоб поіменно голосувати,

 голосуйте.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

 

      Голосується  проект  Постанови,  голосування іде я 
 я                           - 97 - я 

 поіменно.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      В  зв'язку  з тим, що у прямому ефірі ідуть наші

 засідання,  я  до  всіх  звертаюся ще раз з проханням

 бути  виключно  виваженими  у формулюваннях. Особливо

 коли   ми   посилаємося  на  ситуацію  політичну,  на

 стосунки  з  сусідніми  державами,  на  оцінку певних

 політичних  діячів  чи  в нас, чи за кордоном. Будьте

 дуже уважні. За своєю мовою.

      Так. Слухається питання... (де воно?) про проект

 Закону  України  "Про  зв'язок  "  в другому читанні.

 Питання  вручено  вам  22 березня і 13 квітня вручено

 пропозиції,  доповнення до таблиці. Доповідає Кожушко

 Олександр   Михайлович,   Голова   Комісії  з  питань

 транспорту і зв'зку.

 

      КОЖУШКО О.М.

      Уважаемые  коллеги!  Проект  Закона  в  процессе

 подготовки  ко  второму чтению два раза обсуждался на

 заседаниях   нашей   Комисии   с   участием  Кабинета

 Министров  Украины  и  всех  министерств  и ведомств, я 
 я                           - 98 - я 

 заинтересованых в этом  Законе.

      В результате, могу доложить, что практически все

 основные   принципиальные   замечания  учтены,  Всего

 поступило  102  замечания  и  предложения,  77 из них

 учтены полностью, 11 - частично, 14 - отклонены.

      В  связи с изкятием с проекту Закона двух статей

 (это  15 и 22) и соответствующему изменению нумерации

 части  статей,  выводы  по  замечаниям  номер  10  на

 странице  5,  колонка 3, вкралась опечатка -ссылка на

 статью 25 следует изменить ссылкой на статью 24.

      Кроме этого в замечаниях номер 38 на странице 15

 и  номер  42  на  странице 16: слово "статья" следует

 заменить  на слово "частина". Приносим свои извинения

 за эти опечатки.

      После    подготовки   распечатки   сравнительной

 таблицы  проекту  Закону  в  нашу  комиссию поступило

 замечание и предложение, которые нашли свои отражения

 в розданой вам дополнительной сравнительной таблице.

      Проект  Закона  хочу  вам  доложить  завизирован

 юридическим,   редакционным  издательством,  отделами

 Верховного  Совета  Украины.  Содержание  замечаний и

 предложений,   а   также   принятые  по  ним  решения

 приведены  в  основной и дополнительной сравнительных

 таблицах, которые имеются у вас на руках. я 
 я                           - 99 - я 

      Поэтому  я  не буду останавливаться на подробном

 их  анализе. Приведу лишь примеры  основных изменений

 в   проекте  Закона,  которые  были  сделаны  нами  в

 процессе работы.

      Первое.  Статья  6  "О землях связи" приведена в

 полное    соответсвие    с    действующим   земельным

 законодательством.

      Второе.   Проекты   Закона   конкретного  решены

 вопросы  защиты  прав  потребителей,  услуг  связей и

 ответственности  предприятий  связи  за  невыполнение

 своих  обязательств перед ними. Это статьи 13 и 14, а

 также ответственности потребителей за несвоевременную

 оплату услуг связи, статья 14.

      Третье.    Разрешительный   характер   изложения

 правоизкятия  просмотра   почтовой корреспонденции  и

 документальных   сообщений,   а  также  прослушивание

 телефонных разговоров. Изменен на запретительный.

      Все положения об юридических и физических лиц за

 нарушение   законодательства  связи  сведены  в  одну

 статью  29. Следует отметить, что введение в действие

 Закона связи не требует дополнительных финансирований

 из   бюджета,   а   эффект   ожидается  большой, хотя

 подсчитать    его    количество   невозможно    из-за

 отсутствия, к сожалению, методик. я 
 я                          - 100 - я 

      Комиссия  по  вопросу  энергетического комплекса

 транспорта и связи считает, что проект Закона Украины

 "о  связи"   полностью  подготовлен  для рассмотрения

 его  во  втором  чтении и может быть принят Верховным

 Советом Украины.

      Подготовлен     также    проект    постановления

 Верховного   Совета  Украины  о  порядке  введения  в

 действие  Закона Украины "О связи". Это постановление

 в  конце  пункта третьего необходимо добавить абзацы:

 до  30  грудня  1995 року подати на розгляд Верховної

 Ради   України  концептуальне  положення  по  проекту

 Закона   України  "Про  використання  радіочастотного

 ресурса".

      Сравнительная таблица вам роздана, и я просил бы

 приступить к рассмотрению Закона постатейно.

 

      ГОЛОВА.   Повторюю:  розглядається   питання  за

 процедурою   другого   читання.  Можливо, це  в  мене

 трапився такий варіант - трохи не так зброшуровані ці

 статті.  Ви  зверніть  увагу  на  те,  що у вас перша

 сторінка - це  доповнення  додаткові,  тому  ми  коли

 підійдемо до цих статей, будемо голосувати їх, а поки

 що   голосується,  розглядається  назва  і  преамбула

 Закону. Зауваження було враховане. я 
 я                          - 101 - я 

      Є потреба голосувати? Немає.

      Стаття  1: визначення термінів. Зауважень тут не

 поступало,  немає  заперечень.  Крім  другої поправки

 депутата    Мішури    Володимира   Дмитровича  - вона

 відхилена, ця поправка.

       Ви не наполягаєте на голосуванні? Ні.

       Дальше.  Третя  поправка  в  комісії Олександра

 Михайловича Кожушка врахована.

      Четверта поправка також врахована.

      До   другої   статті   "Зв'язок   в  Україні"  є

 зауваження? Немає.

      Стаття   3,   "Законодавство   про  зв'язок"?  Є

 поправки, автори їх не наполягають на голосуванні?

 

       ___________.  Они враховани.

 

      ГОЛОВА.   Вони   враховані,   тим   більше,   всі

 враховані.

       Назва, преамбула і стаття 1-4 включно ставиться

 на голосування.

      "За"

      Рішення   прийнято.   Будьте  уважніше  під  час

 голосування.

      Стаття 5, "Управління зв'язком" йде у редакції з я 
 я                          - 102 - я 

 доповненням,  яке  є у вас на першій сторінці, так я,

 Олександр Миколаєвич, правильно пояснюю?

 

       ___________.   Так, на правой странице.

 

      ГОЛОВА.   Тобто,   назва  і  відхилена  поправка

 Комісії  питань  фінансової і банківської діяльності.

 Комісія не наполягає на голосування  поправки.

      Тоді   з   урахуванням   того,  що  ця  поправка

 відхилена,   стаття  5  і  з  урахуванням  врахованих

 пропозицій    ставиться...    Потрібно   ставити   на

 голосування чи не  потрібно?

 

       ___________.  Ні, 6-ю.

 

      ГОЛОВА.  Стаття  6  "Землі зв'язку" приведена у

 відповідність  із Земельним кодексом,, так, як і було

 під час першого обговорення. Є зауваження в Найди?

 

       ___________.  Все враховано.

 

      ГОЛОВА.   Давайте   тоді   5  статтю  ставлю  на

 голосування,  будьте  уважні.  Стаття  5 ставиться на

 голосування в редакції 3 колонки, 4 колонки. я 
 я                          - 103 - я 

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Землі  зв'язку,  6  стаття.  В кого зауваження з

 авторів поправки?

 

      ___________.  Все враховано.

 

      ГОЛОВА. найда, прошу. Херсонська область.

 

      НАЙДА

 

      Я   хотел   бы,  уважаемые  коллеги!  396 округ,

 фракция коммукнистов.

      Земли,  отданные  связи на период строительства.

 они  топом возвращаются в оборот. и надо чтобы они, в

 будущем  у нас не облагались налогом. Это предложение

 и министерства вцелом, Александр Михайлович. Оно было

 у  нас у первом чтении, потом почему-то во втором оно

 исчезло  у  нас.  Вот  сейчас,  когда роздали вот эту

 сравнительную таблицу, здесь по землям осталься у нас

 вопрос,  что если будут какие-то вред нанесен земле -

 это  должны  связисты будут возместить, но после того я 
 я                          - 104 - я 

 как построены кабельные лини вязи, они у нас... земля

 возвращается  в  оборот и за нее платить не надо. Это

 первое.

      И второе тоже. Ну ладно, пока первое по земле.

 

      ___________. Мы с юридическим отделом Верховного

 Совета  установили,  что  когда будут рассматриваться

 дополнения  к Земельному Кодексу, это учесть. А здесь

 привести   в   соответствие.   В  действительности  в

 Земельном  Кодексе  такой  статьи нет. Что если земли

 дается  канаву  прокопать  для....., а после этого ее

 приводят в соответствие, никаких нету замечаний. И  с

 Комиссией по  аграрной политике мы согласовали.

 

      ГОЛОВА.   Григорій  Іванович,  я  просив  би  не

 наполягати на тому, бо інакше ми вступаємо в колізію,

 в  протиріччя  з  Земельним  кодексом. Будуть внесені

 зміни  -відповідно внесуться й сюди. Ні, не забудемо,

 ні.

      До  шостої  статті  більш  нема зауважень? Немає

 потреби голосувати? Ні.

      До  сьомої  статті:  "Проектування будівництва і

 реконструкція засобів та споруд зв'язку".

 я 
 я                          - 105 - я 

      _____________

      Все враховано.

 

      ГОЛОВА. Всі зауваження враховані.

 

      _____________

      И даже добавили нового немножко.

 

      ГОЛОВА.  Стаття  восьма: "Особливості діяльності

 підприємств  та  об'єднань  зв'язку  мереж загального

 користування".

 

      _____________

      Все враховано.

 

      ГОЛОВА. Всі зауваження враховані.

      Стаття  9-та. "Взаємодія підприємств, об'єднань,

 установ  і  організацій  в  зв'язку місцевими Радами,

 зв'язку   з   місцевими...   Організацій   зв'язку  з

 місцевими Радами народних депутатів".

 

      _____________

      Враховано все.

 я 
 я                          - 106 - я 

      ГОЛОВА. Всі зауваження враховані, не наполягають

 автори.

      Стаття  10-а.  "Забезпечення  зв'язку  в  умовах

 надзвичайного стану".

 

      _____________

      Все враховано.

 

      ГОЛОВА. Всі враховані зауваження.

      Стаття 11. "Захист інтересів держави".

 

      _____________

      Тоже враховано.

 

      ГОЛОВА. Теж всі зауваження враховані.

      Стаття 12. "Захист прав споживачів".

 

      _____________

      Все враховано.

 

      ГОЛОВА.  Немає заперечень від учасників розгляду

 цього питання.

      Стаття   13.   "Відповідальність  підприємств  і

 об'єднань зв'язку перед споживачами послуг". я 
 я                          - 107 - я 

 

      _____________

      Все врахували те, що просили.

 

      ГОЛОВА.  Стаття  14.  "Порядок  та умови надання

 послуг   зв'язку   в   мережах   зв'язку   загального

 користування".

 

      _____________

      Все учли.

 

      ГОЛОВА. Немає заперечень.

      Стаття   15.   "Антимонопольні  обмеження".  Тут

 зауважень не було.

      Стаття  16.  "Особливості  умов  праці  у галузі

 зв'язку".

 

      _____________

      Учли.

 

      ГОЛОВА.    Теж    немає,    вірніше,   враховані

 зауваження, одне відхилено, але автор не наполягає.

      Стаття  17.  "Вживання  мов  у  галузі зв'язку".

 Немає заперечень. Враховані зауваження. я 
 я                          - 108 - я 

 

      _____________

      Учли то, что было.

 

      ГОЛОВА.   Стаття  18.  "Обліково-звітний  час  у

 галузі  зв'язку".  Тут  не  було зауважень. Стаття 19

 "Право   власності   на   мережі,  засоби  і  споруди

 зв'язку".   Є  зауваження,  в  тому  числі  враховані

 частково і враховані повністю.

      Немає  заперечень,  щодо  в  такій  редакції  як

 пропонує комісія?

 

      Немає.

      20  стаття, "Регулювання використання радіочастот

 і  радіо-електронних засобів". Тут не було зауваження,

 вірніше  Мішури  і  юрвідділу,  вони  враховані, тому

 немає потреби голосувати .

      21   стаття,  "Тарифи   на  послуги  зв'язку  та

 користування  радіочастотами", були зауваження, вони

 враховані.

      Стаття 22, "Поштові марки". Враховані зауваження.

      Стаття 23, "Використання транспортних засобів для

 перевезення  пошти", тут  зауважень не було. Депутати

 погодились з такою редакцією. я 
 я                          - 109 - я 

      Стаття   24, " Ліцензування  видів  діяльності  в

 галузі зв'язку". Є частково враховані пропозиції.

 

      ___________.  Здесь требовался перечень мы, этот

 закон,  в этом законе перечень не нужен, а есть закон

 о  предпринимательстве,  где  четко  записано порядок

 выдачи лицензии.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ясно,  немає заперечень, стаття 25,

 "Умови   застосування   технічних  засобів  в  мережах

 зв'язку  загального  користування", є  два зауваження

 вони не враховані.

      Стаття   26, "Державна  фельд'єгерська  служба",

 також враховані зауваження.

      Стаття  27, "Охорона  інформації, що передається

 засобами зв'язку". Тут було чимало пропозиції всі вони

 враховані,  одна  відхилена, частково відхилена. Так,

 що  не  наполягає  автор  на  голосуванні. Стаття 28,

 "Охорона  об'єктів зв'язку",зауважень не було, коротка

 стаття.

      Стаття   29.   "Відповідальність   за  порушення

 законодавства  "Про  зв'язок".  Врахована частоково і

 повністю кілька пропозицій.

      Стаття 30. "Митний контроль". Не було зауважень. я 
 я                          - 110 - я 

 Приймається  так. Немає заперчень.

      Стаття  31. "Міжнародне співробітництво у галузі

 зв'язку". Було 2 пропозиції, вони обидві і прийняті.

      І   32   стаття.   "Міжнародні   договори",   де

 підтверджується,   що   якщо   міжнародним  договором

 України   встановлено   інші   правила,  ніж  ті,  що

 передбачені  законодавством України "Про зв'язок", то

 застосовується  правило  міжнародного договору.

      Таким   чином,   стаття   5 -  32  ставиться  на

 голосування.  Включно 5 -32. Будьте уважні. 6 -32, бо

 п'ята проголосована.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      У вас, почекайте, є проект постанови на курах. В

 цілому    є    пропозиція...    спочатку,    вибачте,

 прогоосувати Закон в цілому. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Олександр   Михайлович,   тут  є  зауваження  до

 проекту  Закону  Юридичного  відділу. Вони враховані? я 
 я                          - 111 - я 

 Так? У  редакції? Вони враховані?

 

      КОЖУШКО....  я  просил бы дописать вот здесь "до

 30 грудня  1995  року...

 

      ГОЛОВА.   Ні,   почекайте.   Ми   цього   ще  не

 голосували.

      Постанова  Верховної Ради про порядок введення в

 дію Закону України "Про зв'язок" ставиться за основу.

 На голосування за основу.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

       Які  будуть  зауваження,  доповнення? Олександр

 Михайлович, ви казали щось.

 

      КОЖУШКО.

 

      Просять  доповнити до 30 грудня 1995 року подати

 на   розгляд  Верховної  Ради  України  концептуальні

 положення,  проекти Законів України "Про використання

 (..........) ресурсів".

      Это дается поручение Кабинету Министров. я 
 я                          - 112 - я 

 

      ГОЛОВА.  Немає заперечень проти цієї пропозиції?

 Ставлю    на    голосування   доповнення   Олександра

 Михайловича, прошу, будь ласка.

 

      "за" -

 

      Ставиться  в  цілому постанова на голосування як

 документ Верховної Ради.

 

      "за" -

 

      Рішення прийнято.

      Дякуємо  Олександру  Михайловичу  і  комісії  за

 конструктивну    роботу    над    підготовкою   цього

 законопроекту.

 

      _______________  Я  благодарю  вас за  поддержку

 такого важного...

 

      ГОЛОВА.   Спасибі.  "Про  зауваження  Президента

 України  до  Закону  України  "Про  виключно  морську

 економічну зону України". Порівняльна таблиця роздана

 7  квітня.  Доповідає Михайло Васильйович Чечетов від я 
 я                          - 113 - я 

 комісії з питань економічної політики.

 

      ЧЕЧЕТОВ  М.  В.  Уважаемые  коллеги, комиссия по

 экономической   политике   и   управлением   народным

 хозяйством  выносит  на расмотрение Верховного Совета

 возращенный  Президентом  Украины с замечаниями Закон

 Украины   "Про   виключно   морську  економічну  зону

 України"   для   повторного   расмотрения   Верховным

 Советом.

      Расмотрение  подлежат статьи закона относительно

 которых  Президент сделал замечания, а именно: статья

 13,  17  и  20-30.  Общие замечание к закону касается

 норм  статей закона, в которых упоминаются специально

 уполномоченные  органы  Украины,  на  которые законом

 возложены    полномочия    представлять   Украину   в

 правоотношениях  возникающих  в  процессе  применения

 данного  закона,  ну  не  указано какие конкретно это

 органы,    комиссия    обращает   внимание,   что   в

 постановлении  о  порядке введения в действие данного

 закона,  Кабинету  Министров  Украины  дано поручение

 определить   перечень   органов   уполномоченных  для

 решения определенных задач указанных в законе.

      Кроме   того   по   всей   видимости   предстоит

 реформирование  структуры  Кабинета Министров и тогда я 
 я                          - 114 - я 

 само  Правительство,  сам Кабинет Министров определит

 конкретно  тот  исполнительный  орган  в  компитенцию

 которого будет входить решение даных задач.

      Поэтому   мы   это  заложили  непосредственно  в

 постановление.

      Второе    принципиальное    замечание   касается

 административной  ответственности  за  правонарушение

 субкектамы данного закона. Позиция Президента такова,

 исходя  из того, что административная ответственность

 в  данной сфере правоотношений является специфической

 общей   для   всех  субкектов:  в  том  числе  и  для

 юридических  лиц,  основана  на нормах международного

 права,  ее нельзя для граждан кодефицировать отдельно

 от  данного  Закона  в частности в Кодексе Украины об

 административных правонарушениях.

      Предложение  Президента заключается в том, чтобы

 ответственность  для  физических  и  юридических  лиц

 Закон предусматривал одинаково, комиссия же совместно с  юридическим  отделом  Верховного  Совета  УКраины и

 консультантами   научно-экспертного  дела  Верховного

 Совета Украины изучив данный вопрос пришли к выводу о

 нецелесообразности такого подхода к решению проблемы,

 законодательная  практика Украины последние годы идет

 путем  кодификации  административной  ответственности я 
 я                          - 115 - я 

 граждан,   совемесчение   ответственности  граждан  и

 юридических  лиц  в  данной  случае  не целесообразно

 хотябы   потому,  что  для  каждого  отдельного  вида

 правонарушений  необходимо  определить  конкретно кто

 будет нести ответственность за это нарушение.

      Кроме  этого  взыскания  возлагаемые  на граждан

 должны  быть другими и по размеру и по характеру, что

 более   подходит  и  под  норму  Кодекса  Украины  об

 административных правонарушениях.

      То  есть  иными  словами здесь какбы столкнулись

 два подхода, две концепции разных юристов, которые по

 разному  смотрят  на то где должна быть зафиксирована

 ответственность  за  административные правонарушения,

 как юридических лиц так и физических.

      В законе заложен тот подход, что ответственность

 физических    лиц   должна   быть   предусмотрена   в

 Административном кодексе и в Постановлении о введении

 данного  Закона  записано  о  необходимости  внесения

 соответствующих изменений в Административный кодекс.

      Рассмотрев   совместно   с  Юридическим  отделом

 Верховного  Совета Украины, Научно-экспертным отделом

 Верховного  Совета Украины, Комиссия пришла к выводу,

 что  из  тех замечаний по статьям можно согласиться с

 замечаниями  по  статье  13  и  принять, что касается я 
 я                          - 116 - я 

 остальных замечаний по статьям 17, 20-3-, то Комиссия

 считает  целесообразным  оставить  эти  статьи  в том

 варианте  или  в  той  редакции,  в которой мы с вами

 приняли.

      Вам  роздан  на  руки поривняльна, сравнительная

 таблица  до  Закона.  В  первой колонке дана редакция

 статей,   которые   мы  с  вами  приняли.  Во  второй

 колонке  -предложения,  или замечания Президента. И в

 третьей  колонке  дана  аргументация Комиссии, почему

 она  или  согласна,  или  не согласна. Я хочу сказать

 следующее   еще   раз,   что   Комиссия   согласилась

 согласилась  только  с  замечанием  по  статье 13. По

 статье  (еще раз) 17, 20-30 Комиссия просит утвердить

 редакцию  этих  статей  в том варианте, в котором они

 были заложены в Законе, принятом нами, да.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.   Дякую.   Шановні  депутати,  тут  є  2

 варіанти:  або  ми  будем  по  кожному  пункту  вести

 голосування,  або  погодимося з пропозиціями Комісії,

 яка    розглядала    матеріали    відповідного   вето

 Президента.   Тому...  Чи  зауважень  Президента  -це

 відкладальне  (?)  вето.  Тому  я  хотів  би  з  вами

 порадитися  з  цього приводу: будем по кожному пункту я 
 я                          - 117 - я 

 чи все-таки загалом підтримаємо позицію Комісію, якук

 готували спеціалісти?

 

      ЧЕЧЕТОВ

      Тем  более  -мы  делали совместно (я повторяю) с

 Юридическим  отделом  Верховного  Совета  и с Научно-

 экспертным отделом...

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА. Загалом, так? Тому вноситься пропозиція:

 внести  зміни  до  Закону  України  про виключення в

 морську економічну зону внесені Президентом України і

 підтримані комісією, викладена так, як це викладено в

 цьому  проекті  документа. Немає заперечень? Я ставлю

 цю пропозицію на голосування.

 

      "За"

 

      Рішення прийнято.

      Теппер  треба  проголосувати  Закон про виключно

 морську  економічну  зону України, враховуючи внесені

 доповснення,  тобто, проголосувати в новій редакції в

 цілому. Ставлю цю пропозицію на голосування. я 
 я                          - 118 - я 

 

      "ЗА"

 

       Рішення прийнято.

      Оскільки   суть   постанови  не  змінюється  про

 введення  цього  заокну, крім, очевидно, строків там,

 чи  як,  Михайло  Васильович,  що  ви скажете з цього

 приводу?  Якщо  ні,  тоді  залишити  ту постанову, що

 була,   внісши  відповідні  корективи  по  строках  в

 зв'язку з іншим строком рогляду цього законопроекту.

 

       ___________.  Само содержавния постановления не

 меняется,  а  соответствующая  сдвижка  по срокам, мы

 сделаем.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло,  тоді  голосуємо  просто  за

 доручення  комісії проаналізувати строки, передбачені

 в   постанові   і   внести  корективи  відповідно  до

 прийняття  сьогоднішнього  рішення.  І  проголосувати

 за...   Так  от  давайте  за  цію  постанову  ще  раз

 проголосуємо про введення, з корективами, пов'язаними

 з  переміщенням  строку  розгляду цього законопроекту.

 Будь ласка, проголосуйте.

      "ЗА" я 
 я                          - 119 - я 

      Дякую,  я  прошу  комісію так, як це передбачено

 регламентом,  протягом  5  днів внесіть на підпис цей

 законопроект.

 

      ___________.  Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Про  проект Закону України про внесення

 змін   і  доповнень  до  Декрету  Кабінету  Міністрів

 України     "Про     управлінням    майном    що    є

 загальнодержавній власності".

      Олег  Вадимович,  ви  доповідаєте?  А, заступник

 Міністра економіки Леонід Васильович Мінін, прошу.

 

      МІНІН Л.В.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 народные    депутаты!   Кабинет   Министров   вносит,

 разработанный  Министерством  экономики проект Закона

 "О  внесении изменений и дополнений в Декрет Кабинета

 Министров  Украины  от  15  декабря  1992 года ь8 "Об

 управлении  имуществом, находящемся в государственной

 собственности"".

      В  чем  суть  внесенных  изменений и дополнений?

 Суть  состоит в том, что право заключать конктракты с я 
 я                          - 120 - я 

 руководителями       государственных      предприятий

 предлагается  предоставлять  не только министерствам,

 ведомствам,  но  и руководителям обкединений, которые

 созданы    из   предприятий   государственной   формы

 собственности.  Таких  министерств у нас сегодня три.

 Это  предприятия  связи, где имеются два обкединения,

 включающие   60   предприятий;  предприятия  угольной

 промышленности,   где   имеются  23  производственных

 обкединения  и  почти  500  предприятий и предприятия

 транспорта  и  дорожного  хозяйства  -34 обкединения,

 почти 800 предприятий.

      Значит,  на сегодняшний день министерства в силу

 своей   занятости,   численности   и   функциональных

 особенностей не в состоянии нормально разрабатывать и

 заключать  контракты напрямую со всеми предприятиями,

 которые   входят   в   состав   министерств.  Поэтому

 предлагается   делегировать   часть   полномочий   по

 заключению   и   разрыву   контрактов   руководителям

 производственных     обкединений,     созданных    на

 государственной форме собственности.

      Как  звучат  те  изменения, которые предлагается

 внести данным законопроектом.

      Абзац  4  статьи  2 данного Декрета предлагается

 доплнить   словами:   "...   а   также  руководителям я 
 я                          - 121 - я 

 обкединений,  предприятий, созданных этими органами в

 соответствии с действующим законодательством".

      То  есть,  не  только  министерства  и ведомства

 заключают      контракты      с     подведомственными

 предприятиями,   а   и  руководители  государственных

 обкединений.

      Статью   4  предлагается  изложить  в  следующей

 редакции.

      "Установить, что наем руководителей предприятия,

 находящегося  в  общегосударственной собственности, а

 также   обкединений   таких   предприятий,  созданных

 министерствами  и  другими подведомственными Кабинету

 Министров     Украины     органами    государственной

 исполнительной     власти,    осуществляется    путем

 заключения с ними контракта.

      Второй абзац, редакция второго абзаца слудующая.

      "Министерства и другие подведомственные Кабинету

 Министров      Украины     органы     государственной

 исполнительной     власти     вправе     делегировать

 обкединениям  предприятий,  созданных этими органами

 в   соответствии   с  действующим  законодательством,

 полномочия   заключать   и   разрывать   контракты  с

 руководителями      предприятий,      входящих      в

 общегосударственную  собственность и которые входят в я 
 я                          - 122 - я 

 состав     этих     обкединений,     находящихся    в

 общегосударственной  собственности  и  что  входят  в

 состав э тих обкединений".

      Таким   образом,   суть   данного  законопроекта

 состоит  в том, чтобы, во-первых, заключать контракты

 с руководителями обкединений, во-вторых, делегировать

 полномочия    руководителям    этих   государственных

 обкединений, заключать контракты с входящими в состав

 обкединений   директорами  предприятий,  входящими  в

 состав обкединений.

      Просьба    поддержать    данный    законопроект,

 уточняющий  Декрет  Кабинета  Министров об урпавлении

 имуществом,    находящимся    в   общегосударственной

 собственности.

 

      ГОЛОВА. Чи є запитання до доповідача? Є, так?

      Носов,  прошу.  Скільки  ми  часу  відведемо  на

 запитання?    10    хвилин    вистачить?   Вистачить.

 Запишіться,  будь ласка, хто хоче висловитися. Носов,

 я  уже  дав йому слово. Опублікуйте список, 10 хвилин

 на табло, Носов говорить.

 

      НОСОВ.  Шановний  доповідачу,  є запитання. Коли

 буде  делеговане  заключати  контракти  з директорами я 
 я                          - 123 - я 

 підприємств,  чи зможе саме міністерство після цього,

 скажімо розірвати такий договір, чи контракт, чи якщо

 вже делегували, то будьте здорові назавжди?

 

      ___________.  Дело  в том что, само министерство

 заключает   контракт   с  руководителем  обьединения,

 государственного.    И   если   скажем   руководитель

 государственного   обьединения  заключил  контракт  с

 директорами   подведомственных  ему  предприятий,  не

 контролирует    исполнения    этих   контрактов,   то

 министерство   вправе   разорвать  контракт  с  самим

 руководителем обьединения, если он надлежащим образом

 не  выполняет  постановления этого декрета номер 8 об

 управлении       имущества,       находящегося      в

 общегосударственной    собственности.   Кроме   того,

 министерство  имеет  право  и  обязано контролировать

 исполнение   контрактов  директорами,  независимо  от

 того,   непосредственно   оно  заключило  контракт  с

 руководителем   предприятия,   или  обьединения,  или

 через...  делегировав  эти  полномочия  руководителям

 государственных обьединений.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Ну, ясно вже. Носов прошу.

 я 
 я                          - 124 - я 

      НОСОВ.  Все,  що ви сказали я знаю. Цих питань я

 не  задавав  би.  В мене питання інше, я хочу, щоб ви

 уважно  прослухали, другий  раз  повторюю. Делеговано

 повноваження наймати, на контракти і звільняти.

      Після   цього   міністр   може  по  делегованому

 повноваженню    сам   звільнити,   чому   зможе,   не

 об'єднання, а саме підприємство. Ну скажіть, да, ні.

 

      ___________.  Министр  в  состоянии и вправе сам

 уволить или назначить директора предприятия, несмотря

 на  то,  что,  скажем,  руководителем обкединения был

 заключен контракт.

      (Голос з залу. Не чути)

 

      ГОЛОВА. Він питає, де це  записано.

 

      ___________.  Во-первых,  это функции отраслевых

 министерств:   контроль,   исполнение   и  проведение

 кадровой  политики  подведомственным ему промышленным

 предприятиям.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло уже. Шейко, будь ласка.

 

      ШЕЙКО. я 
 я                          - 125 - я 

 

      Шановний  доповідачу! Я задавав це питання, коли

 обговорювалось  порядок денний і вносилось це питання

 на  сесію.

      Ну,  скажімо,  ситуація, яка заарз складається в

 економіці,  тобто  в процесі серйозного реформування,

 функції  об'єднань  стають  практично  не  потрібні в

 окремих  галузях  господарства.  Особливо  в  системі

 агро-промислового  комплексу.  Ну  конкретно, молочна

 промисловість.

      В   нас,   наприклад,   Чернігівське  об'єднання

 молочної  промисловості сьогодні стає тормозом в усіх

 процесах   реформування   і   виходу   з   кризи.   І

 підприємство   сьогодні   абсолютно   спокійно   може

 функціонувати  як  державне  підприємство  в  системі

 міністерства.  Без об'єднання. Воно сьогодні не надає

 практично   ніякої   допомоги.  Ні  матеріальної,  ні

 фінансової,  ні в управлінні воно практично не реагує

 на ті процеси, які  змінюються.

      І ми сьогодні делегуємо цьому об'єднанню функції

 навіть призначати керівників. Скажіть, будь ласка, чи

 доцільно  це  робити  сьогодні,  коли,  наприклад, ті

 об'єднання на які я послався, завтра будуть абсолютно

 не потрібними. я 
 я                          - 126 - я 

 

      _______________   Значит,  я  оговорился,  когда

 докладывал   о   том,   что  действие  этого  декрета

 распространяется  на  три вида обкединений, только не

 агропромышленого   комплекса,   а   отрослей   связи,

 угольной   промышлености  и  транспорта  и  дорожного

 хозяйства.  На обкединение агропромышленого комплекса

 действие данного декрета не распространяется.

 

      ГОЛОВА.   Запитання   Вітренко.   Ви  задоволені

 відповідю,  так?  Ну,  це  власне галузь іде державне

 підприємства знаходяться... Вітренко прошу.

 

      ВІТРЕНКО Н.М.

 

      Шановний  Леоніде  Михайловичу, загалом я думаю,

 що  треба  підтримати  цю  пропозицію  щодо  внесення

 поправок  до  декрету.  Якщо  ми  хочемо дійсно і щоб

 децентралізація управління була більш ефективна.

      Але  я  хочу продовжити те питання, яке вже було

 піднято  Носовим.  Розумієте  сьогодні, коли державні

 підприємства  (..........)  їх  деректора і знаємо ми

 чого  вони (..........), бо чекають, коли вони підуть

 на приватизацію за (..........) цінами. А свою частку я 
 я                          - 127 - я 

 вже їм пообіцяно, і вони знають, що вони отримають.

      В кого тепер шукати захисту державної власності.

 В  мене  в  Конотопі  саме велике підприємство працює

 пагано.  Діректор  не  хоче,  щоб  працювало державне

 підприємство.  І  я  бачу,  що  міністерство,  хоч ви

 сказали,   що  міністерства  зараз  дуже  перегружені

 роботою.  І  це  нам  здалось трошки неаргумінтовано,

 якою  роботою  вони  так  перегружені,  коли вони всі

 скидають   собі   відповідальність  і  всю  власність

 державну.

      То  до  кого  тепер  ми  повинні  звертатися? До

 міністра  вугільної  промисловості  чи  до  декількох

 об'єднань?  Хто  повинен відповідати за невдалу таку,

 безвідповідальну діяльність державної власності? Будь

 ласка.

 

      _______________ Значит, если государство создало

 производственное обкединение, наделив их полномочиями

 управлять государственным имуществом, то министерство

 через    руководство    этих    обкединений   обязано

 контролировать       эффективность      использования

 общегосударственной собствености. Если же обкединение

 не в состоянии эффективно управлять подведомственными

 ему  предприятиями  и имуществом этих предприятий, то я 
 я                          - 128 - я 

 такое обкединение должно быть что, распущено.

      Опять  таки  кого по инициативе министерства или

 ведомства.   Вот   весь   выход.   Если  государство,

 министерство   просто   на   прямую  не  в  состоянии

 управлять  500 предприятиями, оно создало себе органы

 среднего    звена,    производственное    обкединение

 угольное,   и  теперь  для  того  чтобы  спросить  за

 эффективность  функционирования  предприятий, конечно

 надо  спросить  с  обкединения  иначе  для  чего  оно

 создано, вот этими декретами.

 

      ГОЛОВА. Ви задоволені відповіддю?

 

      ____________.  Ну почему, нет Наталья Михайловна

 вы    не   правы,   Министерство   массовую   функцию

 отрасливого  министерства. Недавно указами Президента

 утверждено     новое    положение    об    отраслевом

 министерстве,    есть    единая    научно-техническая

 политика,   есть   маркетинг,   есть  часть  вопросов

 связанных с созданием инфраструктуры функционирования

 инфраструктуры  той  или  инной отрасли, есть вопросы

 стандертизации,    сертификации    продукции,    есть

 технонадзор    если    применительно    к    угольной

 промышленности,  то  есть  масса  общегосударственных я 
 я                          - 129 - я 

 функций, который должны так сказать ...

 

      ГОЛОВА. Вона вже задоволена.

      Семиноженко  будь ласка Володимир Петрович.

 

      ____________.  Я  до  речі  підтримую цей проект

 закону  тому, що основний тут аргумент це керованість

 великими   підприємствами,   які   існують   в  формі

 об'єднань  і  було  б  не  природньо  не приймати цей

 проект,  але  дивлячись  на порівняльну таблицю, хочу

 зробити   зауваження,  у  цій  таблиці  запропонована

 редакція абзацу 4 статті 2 взагалі відсутня.

      Так   само  відсутній  абзац  5  ціїє  статті  в

 існуючій редакції.

      Кінцівка  статті  2  в  запропонованій  редакції

 взагалі   не   зрозуміло   звідки  взялася,  яке  має

 відношення  до  цього  Закону.  Це,  дійсно, технічна

 помилка, як я зрозумів, чи ні?

 

      ГОЛОВА.  Будь ласа, Леонід Васильович.

 

      ___________.  Повторите, пожалуйста, еще раз. По

 поривняльной таблице.

 я 
 я                          - 130 - я 

      ___________.   Ось   я  дивлюсь  на  порівняльну

 таблицю,  де йдеться про: "... укладають і розривають

 контракти   з   керівниками   підприємств,  здійснють

 контроль   за   ефективністю  використання".  Існуюча

 редакція.  В  запропонованій редакції зовсім відсутня

 ця  частка  колонки.  А  продовжується вона на другій

 сторінці - те, що не має відношення до цього...

 

      ГОЛОВА.   Володимир  Петрович,  ви  просто  там,

 мабуть,  у  вас не зовсім правильно сфотографована ця

 сторінка. Подивіться, будь ласка...

 

      ___________.    Це,    що   розповсбджували   на

 засіданні...

 

      ГОЛОВА.  Ні, ні. Погляньте, на першій сторінці -

 там  розірвана ця реда... цей текст, а потім відзразу

 друга  розпочинається  з  того,  що ви зараз читали в

 лівій колонці: "... укаладають і розривають контракти

 з   керівниками   підприємств,  а  також  керівниками

 об'єднань..."  (це  вже  новий  текст): "..., а також

 керівниками  об'єднань,  підприємств,  створених цими

 органами,  відповідно  до  чинного законодавства". Є,

 є   -так,   як   в   Законі  передбачено.  нормально. я 
 я                          - 131 - я 

 З'ясували, так?

 

      ___________. А, вибачте... Да!

 

      ГОЛОВА.   Немає запитань більше.

      Степенко.

 

      СТЕПЕНКО В.І., , 331 виборчий округ.

      Шановний доповідачу!

      У  мене  таке  запитання: ви говорите, що цей...

 добавка чи зміни стосуються майна в загальнодержавній

 власності.  Стосується.  І тут же даєте відповідь, що

 це не стосується Міністерства сільського господарства

 і продовольства. Тобто, ми ж не можем приймати Закон,

 який   регулює   майнові   відносини  державні  і  не

 включається   сюда...   Мені   це   не  зовсім...  не

 зрозуміло...

      І  друге  питання. Ви от говорите, і я підтримую

 тих   товаришів,   які...   ну,   не  розуміють  роль

 об'єднання.  Я  це розумію так: державні підприємства

 повинні  буть керовані з міністерства -чітка керована

 структура. Об'єднання створюються для того, щоб якось

 коордінувати    свої    дії   відповідних   державних

 підприємств.   Тобто   ми  даєм  несуттєве  завдання, я 
 я                          - 132 - я 

 несуттєву   місію   ложимо  на  оці  об'єднання  -так

 керована   економіка   ніколи   не  буде.  Міністр  в

 об'єднання,  об'єднання  не погоджується з міністром,

 різні люди. Я вважаю, що надо підтримати дійсно чітку

 структуру   керування  майном,  яке  знаходить  ся  в

 державній власності.

      А  оуе,  що  пропонується, я думаю, що воно, ну,

 крім   незрозумілих  речей,  нечого  сюди  не  внесе.

 Пожалуйста,   якщо   можна,  ви  мені  роз'ясніть  це

 питання.

 

       ___________.  Значит, какая ситуация сложилась?

 Когда  был  принят  декрен номер 8 от 15 декабря 1992

 года,  этих  обкединений  еще не существовало -связи,

 угольной  промышленности, транспорта и дорожного. Они

 были   созданы  последующими  декретами.  И  возникла

 ситуация,  мы  создали государственные обкединения, а

 право   руководителей  этих  обкединений  заключать

 контракты  с  руководителями  предприятий, входящих в

 эти обкединения, не оказалось. И получился провал, то

 есть,  у  директоров,  руководителей  государственных

 обкединений  не было рычага и нет на сегодняшний день

 реального   рычага  воздействия  на  те  предприятия,

 которые   государство   уже   ввело,   создавая   это я 
 я                          - 133 - я 

 обкединение. Вот о чем идет речь. Держава сознательно

 воздав   производственные   обкединения  крупные,  не

 делегировала  руководителям  этих  обкединений  право

 заключать   контракты   с   директорами  предприятий,

 которые входят в эти обкединения. Угольщики скажут об

 этом  парадоксе,  и  это ненормальное явление. И цель

 этого  закона  привести  в  воответствие, то есть, уж

 коль государство создало обкединение, то оно должно и

 предоставить  право руководителям данного обкединения

 требовать  от  руководителей  предприятий, входящих в

 это  обкединение  выполнение  тех  или  иных, скажем,

 финансовых     показателей     - прибыльной    работы,

 эффективного использования государственного имущества

 и выполнение плана, в том числе и госсзаказа.

 

 

       ГОЛОВА.  Я бачу, що Василь Іванович задоволений

 відповіддю. Дякую.

       Шановні   депутати..   Сідайте,   будь   ласка,

 відведений час використаний, дякую вам за інформацію.

 Сідайте, будь ласка.

      Чи є потреба обговорювати цей проект?

      Є?   Наполягає   Поровський.   Більш   ніхто  не

 наполягає? І Анісімов. Тоді, будь ласка, Поровський і я 
 я                          - 134 - я 

 Анісімов до слова. Чи будем по повній програмі іти?

      Будь ласка, з місця.

      Леонід Васильович, сідайте, будь ласка.

 

      МІНІН Л.В. Спасибо.

 

      ПОРОВСЬКИЙ М.

 

      Микола Поровський, Млинів, Рівенщина, Українська

 республіканська партія.

      Шановний  доповідачу!  Шановний  Голово,  колеги

 депутати!  Загалом  зхапропонованийц нам Законопроект

 містить  концептуально  правильні  положення.  Я мушу

 сказати,  що  запропонована модель -це запозичення із

 системи   правління  економікою  Китайської  Народної

 Республіки,  але ряд запропонованих положень, вони не

 мають,   на   мій  погляд,  не  проглядається  чіткий

 механізм   здійснення   того   чи  іншого  положення,

 запропонованого  Законопроекту.  Та зрештою Україна і

 не Китайська Народна Республіка.

      Перш  за  все  стосовно...  стосовно  заключення

 контракту   із   керівниками   підприємств  державної

 власності.

      Перше.  Тут  право надається виконавчим органам,

     

                        - 135 - я 

 тобто  органам  місцевого... тобто органам державного

 управління.  Я гадаю, що механізм повинен бути такий:

 надати можливість Радам, точніше голові обласної Ради

 пропонувати,   підкреслюю,   пропонувати  кандидатуру

 керівника відповідному міністерству для заключення із

 ним    контракту.

      Стосовно    звільнення    керівника   державного

 підприємства,   то   я   вважаю,   що  Закон  повинен

 передбачити  можливість  ініціювання  місцевою Радою,

 тобто   місцевим..., органом місцевого самоуправління

 право   ініціювати  перед  відповідним  міністерством

 питання про розрив контракту із керівником державного

 підприємства.

      Це   надзвичайно   важливо,   тому  що  депутати

 обласної  Ради,  вони,  без  сумніву, знають, як їхні

 виборці  працюють  на  цьому  підприємстві, наскільки

 воно  ефективно  працює.  І в Законі слід передбачити

 такий  механізм  звільнення  керівника, тобто розриву

 контракту із керівником державного підприємства, який

 або  порушує  умови  контракту, або неефективно керує

 органом, неефективно керує даним підприємством.

      Наступне.  У  Законі,  зокрема,  передбачено, що

 здійснюється,   міністерства   і   органи   державної

 виконавчої  влади здійснюють контроль за ефективністю я 
 я                          - 136 - я 

 використання    і    збереження    закріпленого    за

 підприємством   державного  майна.  Але  як,  у  який

 спосіб?

      Наприклад, в нас, в Рівенській області, керівник

 Фонду  Державного  Майна у підприємств, де є половина

 державної   власності,  входить  до  правління  цього

 підприємства, так би мовити, на громадських засадах.

      Але  Комісія  Сергія Драгомарецького звинуватила

 його  у перевищенні повноважень, зловживаннях і т. п.

 за  те, що він входить в керівний орган підприємства,

 де   є   половина   державного,   половина  державної

 власності.

      Давайте  ми  в  цьому  Законі чітко передбачимо:

 якщо  для  здійснення контролю представник держави чи

 місцевого  органу  самоуправління  повинен  входити в

 керівний  орган його, то нехай буде записано, тоді не

 буде грунту для спекуляції.

      І  наступне.  Я гадаю (одне речення, будь ласка,

 терпіння),  я гадаю, що тут повинно також передбачено

 і   механізм   оплати,   хоча  б  такий,  як  там  же

 здійснюється в Китаї.

      Керівник     органу,     керівник     державного

 підприємства на контракті, після підписання контракту

 отримує  зарплату  середню  по даному підприємству, а я 
 я                          - 137 - я 

 при  виконанні  контракту  отримує велику премію, яка

 перевищує зарплату, можливо навіть, в кілька десятків

 чи сотень разів.

     Тому, можливо, і такий механізм варто передбачити

 в  цьому  Законі,  щоб  той керівник, який приходить,

 заключає   контракт,   дбав   про  те,  щоб  середній

 заробіток  на  підприємстві  працюючого був достатньо

 високим.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА. Анісімов.

     

      АНІСІМОВ.   178,   город   Запорожье   Анисимов.

 Предложенный  сегодня  документ,  я  думаю,  что надо

 принимать и я буду за него голосовать.

      Вопрос  идет  о  том,  что на сегодняшний день и

 руководство     исполнительной     власти     увидело

 неуправляемость народного хозяйства.

      Об этом звучало и на одном із заседаний Кабинета

 Министров.  Меня  волнует следующий вопрос. Мы должны

 смотреть  в  переспективу. Сегодня ведется разговор о

 министерствах, которые созданы и обьединениях. Но так

 как  мы  двигаемся  в  сторону  рыночных отношений, И

 смотрим  то,  что сегодня наработано в цивилизованном я 
 я                          - 138 - я 

 мире,  нам надо менять существующие нормы управления.

 И  переходить  к  функциональному управлению народным

 хозяйством.  Сегодня  меня волнует тот вопрос, что не

 прозвучало  от  представителя Кабинета Министров, что

 нет четкой и четкого механизма управления предприятий

 которые  меняют  форму  собственности,  об  этом тоже

 звучало  на  одном из заседаний Кабинета Министров. И

 где  мы  здесь,  в  Верховном Совете пытались убедить

 депутатов, вместе с товарищем Кожушко, что сегодня не

 отработав  механизма управления и контакта наложеного

 с   руководителями   этих   предприятий  не  возможно

 отдавать  его  и  на  управление  госкомимуществу. Не

 созданные  структуры,  не  отработана схема, и в этом

 теряет  только  народное  хозяйство. Мы живем в одном

 пространстве Украина, и по-этому должны заботиться об

 этом.

      Сегодня  не  случайно задан был вопрос, механизм

 разрыва  контракта  не  отработан.  Мы  это  видели с

 публикаций   и в судах,  которые  прошли  в  Донецком

 регионе, касается металлургического Донецкого завода.

      Где  министр  издает приказ о разрыве контракта,

 не соглашается генеральный директор и дело передается

 в   суд.   То   есть  такая  тяжба,  когда  четко  не

 срабатывает  сама  структура  управления назначения и я 
 я                          - 139 - я 

 увольнения  не  принесет положительных результатов.

 Я  думаю,  что  выступление  и  те  вопросы,  которые

 сегодня    прозвучали,    должны    стать   предметом

 обсуждения его и более конкретно внесения предложений

 на Верховный Совет  для  того,  чтобы  мы  отработали

 четкую    систему,    которая   сегодня   еще   имеет

 определенные   прорехи  в  управлении,  назначении  и

 снятии  руководилей  государственных  предприятий.  И

 снова,  возвращаясь  к тому, что я сказал, и особенно

 предприятий,   которые  меняют  форму  собственности.

 Спасибо за внимание.

     

      ГОЛОВА.  Номер  округа. Будь ласка. Ще раз номер

 повторіть. 175? Михайло Дмитрович.

     

      ДАНЧА.

      Шановний  Голово! Шановний Леонід Віктолрович! Я

 майже  щоденно  зустічаюся  зараз з цими проблемами і

 пропонуюсвоїх колег  підтримати цей законопроект.

     

      ГОЛОВА.    Ви,   будь   ласка,   вибачте   мені.

 Представтеся для стенограми.

     

      ДАНЧА.   Данча,   Ужгородський,   175.   Приклад я 
 я                          - 140 - я 

 розповів  тут  шановний  Анісімов і механізму розриву

 контракту  у цьому законопроекті не прослідковується.

 Я   приклад   наведу.   Укрпродоовощпром.   Маленьким

 генеральним  директором  ОРПК,  який уже давно мав би

 бути  приватизованим,  ми вже з головою обласної ради

 майже  піврічна тяжба  по розриву контракту.

      Інший  прилад.  Скажімо, гірський молокозавод чи

 м'ясокомбінат.   То   там   не   така  уже  й  велика

 промисловість.  Несе, у Києві з коробкою іде. Куди ти

 ідеш?  Заключати контракт на  директора.

      Я пропоную, шановні народні депутати, підтримати

 цей  законопроект і  проголосувати.

     

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Дякую. Ще є в вас пропозиції?

 Будь ласка, номер.

 

      САХАНЬ І.Я.

 

      Сахань, Хмельниччина.

      Шановні  колеги,  я хотів би звернути вашу увагу

 на  те, що скажімо з тих питань, про які сьогодні йде

 мова,  найбільше питань, звертаються люди все-таки до

 місцевих   органів   влади.   Я  абсолютно,  значить,

 однозначно   вважаю,   що   необхідно,   щоб  питання я 
 я                          - 141 - я 

 пов'язанні  з  роботою зв'язку доріг і так далі і так

 далі,  обов'язково узгоджувались з місцевими органами

 влади.  Звертаються  до керівника, скажімо області чи

 району, чи міста з приводу незадовільного стану доріг

 чи  зв'язку, а він не має ніякого впливу абсолютно на

 тих   чи  інших  керівників  державних  установ,  які

 забезпечують діяльність органів влади.

      Тому я вважаю, що обов'язково за погодженням або

 з  подачи  органів  місцевої  влади  треба вирішувати

 питання  кадрових  на  державних  підприємствах  цих,

 значить, установ.

     

      ГОЛОВА. Дякую. Обговорюєм уже 12 хвилин. Скільки

 ще часу відведем? Досить? Так, ще два Василь Петрович

 і Валентина Петрівна. Будь ласка, Свято, потім...

     

      _______________  Александр Александрович, я хочу

 внести...

     

      ГОЛОВА. Хвилиночку, потім внесете.

     

      СВЯТО  В.  П.  Дякую. Василь Свято, 416 виборчий

 округ, Хмельничина.

      Шановні  колеги  депутати,  шановний  Олександре я 
 я                          - 142 - я 

 Олександровичу,  ці питання, які ми зараз розглядуємо

 мають  надзвичайно  важливе значення, тому що з точки

 зору   децентралізації   та   в   плані  ефективності

 управління   вона  потрібна.  Інша  річ,  коли?  Коли

 знаходиться  держава  у  такій  глибокій  економічній

 кризі,  коли відсутні ринкові саморегулювання, тільки

 вихід   із  цеї  кризи  можливий  через  державу  під

 контролем  держави.  І  держава  може  ці  результати

 заполучити,  позитивні результати при умові надійного

 фундаменту  базових галузей зокрема зв'язок, вугільна

 промисловість,  транспорт, та виходячи з цих моментів

 постановка    питання    про    делегування   функцій

 об'єднанням  на  перехідному  етапі, то є питання про

 дезінтеграцію державного господарства. Воно потрібне,

 але  коли  вийдемо  з  кризи, на даному етапі повинна

 бути  централізована  політика  управління  державною

 формою власності, державним майном, особливо на етапі

 приватизації.

      Тобто      ефективне      управління      шляхом

 децентралізації  але  пізніше,  коли  вийдемо  з тієї

 нульової  точки кризи,в якій  ми знаходимося.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА. Валентина Петрівна, Семенюк. я 
 я                          - 143 - я 

 

      СЕМЕНЮК.

     

      159 виборчий округ, депутат СЕМЕНЮК

      Шановний   Олександе   Олександровичу,   шановні

 колеги   депутати,   я   пропоную   підтримати   дану

 пропозицію,  але  хочу шановному доповідачу нагадати,

 що  слід  подати  зміни до декрету ув'язати з Законом

 "про місцеві Ради і самоврядування, який в данний час

 діє і зокрема статею 6.

      І   також   Олександре  Олександровичу  пропоную

 ускорити  розробку  закону  про  управління державним

 майном,   тому   що   сьогодні  це  фактично  латання

 декретів,   латання  інших  законодавчих  актів,  які

 немають  ніякого  такого  загального  Закону, який би

 управляв цим державним майном.

      Дякую за увагу. Пропоную припинити обговорення.

     

      ГОЛОВА. Дякую.

      Леонід Васильович, якщо ви не заперечуєте, я вам

 такий варіант запропоную ви на нього погодитеся.

      Мова  йде  ось  про  що. Пропонується прийняти в

 першому   читанні   проект   Закону  "  про  зміни  і

 доповнення до цього декрету". я 
 я                          - 144 - я 

      І  на  друге  читання  винести з урахуванням тих

 пропозицій,  які  зараз  уже  внесені,  і  тих які ще

 комісії  внесуть в установленому Регламентом порядку,

 при   чому  я  просив  би  комісію  Олега  Вадимовича

 Таранова  до другого читання передягти цей документ в

 одежу   Закону,  а  не  Декрету  так,  щоб  ми  потім

 поступово   рухалися   в  напрямку  проведення  всієї

 нормативної  бази  до  одного правового поля, і до...

 навіть   до  однієї  форми.  Я  думаю,  що  уце  буде

 правильно. Добре?

     

      ___________.  Александр  Александрович,  можно 2

 пояснения   просто?   Дважды   задавался   вопрос   о

 согласовании   с  местными  органами  власти.  Это...

 сегодня это уже разрешено, то есть контракты второго,

 третьего  уровня  (а  речь  идет  о  них) заключаются

 обязательно   за   погодженням  с  менстыми  органами

 власти.  То  есть,  влияние местных органов власти на

 формирование   и   подбор  руководителей  предприятий

 имеется уже на сегодняшний день.

      Теперь  по  поводу  вопросов  управления в целом

 общегосударственной    собственностью.    По    вашей

 инициативе  (или  как сказать?), с вашей инициативы в

 настоящее время Министерство экономики готовит проект я 
 я                          - 145 - я 

 Закона  о  так  называемых  казенных  предприятиях  -

 предприятия,   которые   будут   всегда  находится  в

 общегосударственной  собственности. И вот там, в этом

 проекте  Закона  предусмотрен  весь комплекс вопросов

 эффективного влияния на..., которые будут находится в

 общегосударственной  собственности.  В  том  числе, и

 заключение   контрактов.   Там   предполагается,  что

 предприятие,  которое не подлежит приватизации, будет

 не  на  контрактной основе, а на основе заключения...

 вернее, назначения приказами.

     

      ГОЛОВА.   Ясно.  Зрозуміла  пропозиція  моя  про

 проект  Постанови  з цього приводу? Прийняття проекту

 Закону  про  зміни  до  Декрету  в  першому  читанні,

 доручення  Комісії  Тарарнова  підготувати до другого

 читання  проект  з урахуванням зауважень, висловлених

 депутатами  і  комісіями Верховної Ради, і до другого

 читання  подати його в редакції Закону, а не Декрету.

 Зрозуміло. Ставлю на голосування.

      (Шум у залі)

     

      Йде голосування.

     

      "За" - я 
 я                          - 146 - я 

     

      Рішення прийнято. Дякую.

             (Шум у залі)

      Зараз.  Питання  про  проект Постанови Верховної

 Ради України про застосування статті 28 ми перенесемо

 на   п'ятницю   за  вашою  згодою.  Тому  зараз  воно

 знімається.

       Про   проект  Закону  України  про  ратифікацію

 конвенції  з  примирення і арбітражу у рамках ОБСЄ. У

 вас  у всіх є пояснююча записка. І, враховуючи те, що

 оповідач,   міністр  юстиції  хворий,  знаходиться  в

 лікарні,   то   я   пропонував  би  без  його  участі

 розглянути це питання, якщо Борис Ілліч не заперечує.

      і Борис Ілліч теж не заперечує.

      Чи є потреба обговорювати це питання? Тоді у вас

 є  на  руках  звернення  Президента з цього приводу і

 проект Закону "Про ратифікацію Конвенції з примирення

 і  арбітражу  в  рамках  ОБСЄ".  Тут треба редакційно

 відпрацювати,  тому що тут вже написано НБСЄ, а зараз

 треба   писати  ОБСЄ.  Немає  заперечень?  Ставлю  на

 голосування проект  цього Закону.

     

      "ЗА"

       я 
 я                          - 147 - я 

      Рішення прийнято.

      Про проект Закону України "Про ратифікацію угоди

 між  урядом  України  та урядом Литовської Республіки

 про     співробітництво     в    галузі    пенсійного

 забезпечення".  Є  в  нас  заступник міністра Олійник

 Борис Григорович, прошу до трибуни.

     

      ОЛІЙНИК.

 

      Шановний  Голово,  шановні  народні депутати! 27

 вересня  минулого  року  укладено  угоди  між  урядом

 України   та   урядом   Литовської   Республіки  "Про

 співробітництво  в  галузі  пенсійного забезпечення".

 Необхідність укладення такої угоди між обома країнами

 викликана   обставинами,   що  скалася  в  зв'язку  з

 проголошенням   незалежності   України   і  поява  на

 території   колишнього  СРСР  самостійних  незалежних

 держав.

      Значні міграційні процеси, що склалися переважно

 за   національною   ознакою,   зумовили  необхідність

 врегулювання питання соціального захисту мігрантів, і

 в першу чергу пенсійного забезпечення.

      Підписання  цієї  Угоди  дозволить  вирішити ряд

 питанб  пов'язаних  із  соціальним  захистом громадян я 
 я                          - 148 - я 

 обох країн.

      По-перше.    Надасть    можливість    пенсійного

 забезпечення  громадян  України  і  осіб українскього

 походження,  що  проживать  в  Литві  і  не  прийняли

 громадянства    Литовської    Республіки.   Громадяни

 Литовської Республіки, що проживають в Україні і осіб

 литовського  походження, що проживають в Україні і не

 стали  громадянами  України,  а  такою  осіб,  які  в

 майбутньому  будут  пересиляться  з  однієї  країни в

 іншу.

      По  друге,  це  створить  умови для врегулювання

 процесу   міграції,   що  значно  зменшить  негативні

 насліки  переселення  громадян  із  однієї  країни  в

 іншу.

      Ця  Угода буде застосовуватись як в Україні, так

 і в Литовській Республіки, пенсійному законодавстві і

 охоплюватиме  такі  види  пенсій:  пенсії  за  віком,

 пенсії  по  інвалідності,  пенсії  за  вислугу  року,

 пенсії в разі втрати годувальника.

      Угодою   визначено   коло  осіб,  на  яких  буде

 поширюватись  дія  цієї  Угоди.  Згідно з цією Угодою

 пенсійне  забезпечення  буде здійснюватись за рахунок

 коштів  країни,  на  території  постійного проживання

 громадянина.  основною умовою, від якої буде залежать я 
 я                          - 149 - я 

 пенсійне  забезпечення  осіб  передбачене Угодою, -це

 наявність   трудового   стажу,   набутого   згідно  з

 законодавством кожної із договірних сторін, незалежно

 від  того,  яка  частка  трудового  стажу  набута  на

 території кожної із країн.

      Середньомісячна  заробітна плата для призначення

 пенсії,  буде  обчіслюватися  згідно з законодавством

 країни, яка призначає пенсію, із заробітку отриманого

 в будь-якій договірній стороні.

      Особам,  яким  пенсії призначено на підставах не

 перебачених  законодавством  іншої сторони, у випадку

 переселення  такої  особи на територію іншої сторони,

 пенсію  буде  виплачиватись  стороною, яка призначила

 пенсію.

      Такий  порядок буде застосовуватись і для пенсій

 по  інвалідності   або  в  разі  втрати  годувальника

 в разі трудового каліцтва. Вони будуть призначатися і

 виплачуватися  по  законодавству  і за рахунок коштів

 тієї  держави на території якої трудове каліцтво було

 одержано.

      Аналогічні    пенсії    внаслідок   професійного

 захворювання  будуть  призначатися і виплачуватись по

 законодавству   і   за  рахунок  коштів  сторони,  на

 території  якої  відбулась трудова діяльність, здатна я 
 я                          - 150 - я 

 спрчинити це захворювання.

      Угода  передбачає співробітництво з усіх питань,

 що стосується обставин, які мають вирішальне значення

 для призначення пенсії особам, вказаним у цій угоді.

      Обумовлено,    що   документи,   необхідні   для

 призначення  пенсій, видані однією стороною є дійсним

 на території іншої сторони без легалізації.

      Угода  містить заключний протокол, що передбачає

 з  першого  січня  2000  року  здійснення  пенсійного

 забезпечення за новим принципом - пропорційним.

      За  цим  принципом  пенсійне  забезпечення  буде

 здійснюватися  за  рахунок  коштів сторін пропорційне

 відношенню  тривалості  набутого  трудового  стажу по

 законодавству  кожної сторони і загального тривалості

 стажу, набутого по законодавству обох сторін.

      Угода   укладена   з   дотриманням  міжнародних

 принципів  в  сфері соціального захисту населення і у

 відповідності  з  конвенсіями  та рекомендаціями Ради

 Європи та Міжнародною організацією праці. Ця угода не

 змінює  чинне  законодавство,  не  потребує прийняття

 нових  законодавчих  актів,  не призведе до наступних

 матеріальних та фінансових наслідків.

      Одночасно    дозвольте   повідомити,   що   Сейм

 Литовської   Республіки   13   грудня  минулого  року я 
 я                          - 151 - я 

 одноголосно  ратифікував цю угоду. Прошу ратифікувати

 зазначену угоду.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА. Дякую, Борисе Григоровичу.

      Чи  є запитання до доповідача? Шейко і Анісімов,

 прошу.

      Ну, третій буде Осипенко, так.

 

      ШЕЙКО П.В.

 

      Шановний доповідачу...

     

      ГОЛОВА. Виставте 5 хвилин.

     

      ШЕЙКО    П.    В....    я    буду   підтримувати

 запропонований вами проект Закону України, але тільки

 хотів задати питання.

      Виборці мого виборчого округу задають аналогічне

 питання  по  Естонії. В якому сьогодні стані розробка

 такої  угоди з Естонською Республікою, тому що багато

 наших   громадян,   які  переїхали  на  проживання  в

 Україну,  і зокрема, на мій виборчий округ, не можуть

 перерахувати пенсію на Україну. я 
 я                          - 152 - я 

     

      ГОЛОВА. Може, ви ширше дайте відповідь: з іншими

 республіками.

      

      _____________

      З іншими республіками, так.

     

      ГОЛОВА.  З  іншими державами. Вибачте. Які всі є

 республіками.

 

      ___________.  Значіть,  в  данний  час,  значить

 аналогічні умови опрацьовуються з такими країнами: це

 країни  Балтії,  в  тому  числі  Естонія,  республіка

 Молдова,  з  республікою  Грузія така угода підписана

 про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення.

 Крім   того,   опрацьовуються   угоди   з  Чехією,  з

 республікою   Польща,  Іспанією  і  Болгарією.  Зараз

 аналогічні  угоди  опрацьовуються  і  знаходяться  на

 доопрацюванні.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Анісімов.

     

      АНІСІМОВ.

 я 
 я                          - 153 - я 

      178. город Запорожья , Анисимов.

      Я  буду  поддерживать предложенный проект и буду

 за  него  голосовать.  Но, так как пользуясь моментом,

 так  как  сегодня  перед нами заместитель министра по

 захисту  населення, хочу задать вам такой вопрос и он

 задается  сегодня  многими из нас, в связи с тем, что

 мы,   помните,   с   вами   обновили   19   статтю  о

 госпредприятии.  Отвечая  мне  на  вопрос исполняющий

 обязанности   Марчук  константирует,  что  в  феврале

 месяце,  наверно  и  в  марте,  и в апреле, произошло

 увеличение  фонда  оплат. Как вы смотрите и будете ли

 вы    вносить    такое    решение   на   рассмотрение

 правительства  или  Верховного  Совета про индексацию

 пенсионного  обеспечения  на сегодняшний день жителям

 Украины.  То  есть  сегодня  дополнительных денег для

 этого  не надо, фонд пополняется, так как он привязан

 к фонду оплаты, один процент и надо это сделать.

      Полтора  миллиона  сегодня  пенсия  у работника

 гарячей   професии  шахтера,  это  в  10  раз  меньше

 реальной  стоимости  1990  года,  где  он получал 120

 рублей, пожалуйста, ответьте мне на это  вопрос.

     

      ___________.  Я  хочу  ответить  на  этот вопрос

 таким образом. я 
 я                          - 154 - я 

      Что   касается,   что   вы   говорите,  что  не

 потребуется  дополнительных  средств, то в настоящее

 время  к  сожалению,  мы еще не можем в полном обьеме

 выплатить  ту  компенсацию  в  размере 800-900 тысяч,

 которую  мы обязаны выплачивать с вами к пенсии. И на

 май  месяц дефицит пока что пенсионного фонда порядка

 14-15  триллиона  рублей  на выплату это компенсации.

 Поэтому  для  того, чтобы решать вопрос с индексацией

 как вы говорите, здесь видимо конечно нужно посчитать

 и  за  счет каких источников финансирования это можно

 будет осуществлять.

      (Шум в залі)

      (Голос з залу. Не чуты)

      К    сожалению,   2   процента   внесено   такое

 предложение.   Оно  внесено.  Но  и  оно  не  спасает

 положения.  К сожалению.

     

      ГОЛОВА.  Дякую. Борис Григорович, наполягаєте на

 слові?

      Василь Іванович, прошу.  Степенко.

     

      СТЕПЕНКО.

     

      В мене таке до вас запитання буде. Ну, по-перше, я 
 я                          - 155 - я 

 я  обов'язково буду голосувать "за" і підтримаю це. В

 мене  до  вас  таке питання. Вже воно задавалось тут.

 Але  я хочу більш конкретно почуть, тому що це дійсно

 питання хвилює буже багатьох людей. Не знаю -як кому,

 мені  приходиться  ну  майже завжди на... коли прийом

 виборців,  відповідати - чому  немає  в цьому питанні

 порядку?   І   вони   говорять,  що  єсть  відповіді,

 наприклад,   з  Росії  з  тієї,  що  волинять  з  цим

 питанням.   Не  хоче  вирішувать  Уряд  республіки  в

 Україні.  Так  у мене єсть така конкретна пропозиція:

 дійсно,  це  не  занімається  наш  Уряд  чи що там не

 спрацьовує.

      І друге, конкретне, хочу відповісти. Щоб ви дали

 відповідь. От хто цим питанням не занімався, той може

 не  знає. Коли, наприклад, іде пенсія з Росії, то оті

 всі  перекази за них треба платити. Береться процент.

 Оця вся конвертація... Невже ми не можем зробіть, щоб

 взагалі  не  брали  за  ці перекази ніяких грошей. Ну

 домовиться  якось.  Ми  на  цих  пенсіонерах нещасних

 піднімаєм економіку  нашої держави.  Дякую.

     

      ___________.  Значит...  Василий Иванович, здесь

 ситуация  такая.  Значит,  пенсионное  обеспечение  и

 связаная  по...  Росией  значит,  оно  идет по общему я 
 я                          - 156 - я 

 договору,  который  заключен  со  всеми странами СНГ.

 Значит,   с  Россией  у  нас  есть  отдельный  сейчас

 договор.  То что касается выплаты пенсий за работу на

 Крайнем  севере.  Отдельно  есть такая угода. Значит,

 вот  здесь,  пока  что  там  есть  еще у нас вопросы,

 связанные  с пенсионными фондами взаимоотношения. Эти

 вопросы   мы  сейчас  дорабатываем,  между  пенсионым

 фондом   России   и   Украины.   Сейчас  эти  вопросы

 (..........)  дорабатываются.  Эти  вопросы  тоже  мы

 сейчас дорабатываем.

     

      ГОЛОВА. Останнє запитання Шаланський прошу.

     

      ШАЛАНСЬКИЙ   А.   М.  Шановний  доповідачу,  226

 виборчий     округ,    Шаланський,    Кіровоградщина,

 Знаменськ.

      Скажіть мені, будь ласка, якщо за часи існування

 Радянського  Союзу  люди працювали в районах крайньої

 Півночі,   заробили   там  відповідно  пенсію.  А  на

 сьогоднішній  день  ці  всі  стажи там, все відмінено

 нашим  заколнодавством.  Це справедливо чи ні? І коли

 воно відновиться? Дякую.

     

      _______________   Нет,   относительно   то,  что я 
 я                          - 157 - я 

 работали   на   крайнем   Севере   никакие  стажи  не

 отменяются. Значит, пенсия защитывается с учетом на 5

 лет  раньше,  с  учетом  льготного  стажа назначается

 пенсия.  Там  сейчас единственный вопрос, что вот те,

 когда  шел  там за два, вот этот стаж, который сейчас

 должен  учитываться  и  эту  часть отработаного стажа

 должен  возмещать  пенсионый фонд России, что пока он

 не делает.

      Вот здесь сейчас мы ведем переговоры с пенсионым

 фондом  России,  чтробы  они возмещали эту часть... А

 пенсия  назначается  на 5 лет раньше как это положено

 по законодательству.

     

      ГОЛОВА.  Наполягає  Найда  на  слові.  Є... дуже

 наполягаєте, 30 секунд, будь ласка.

     

      НАЙДА Г.І. 396 Херсон.

      Скажите,  уважаемый  докладчик, правда ли, что в

 Литве   начинают   пенсионый   фонд   и  Министерства

 социальной  защиты  обкединят.  Считаете  ли вы такое

 обкединение целесообразным в пределах Украины? Потому

 что очень много предложений сейчас сделать один орган

 защиты  нашых  людей  чтобы обращаться в один орган и

 оттуда  получать  ответы.  А  то мы сегодня заставили я 
 я                          - 158 - я 

 людей  справки собирать вот эти по совокупному доходу

 и в разные инстанции ходить.

     

      ____________.  Ну  у  меня  такой информации нет

 относительно  обкединений  или необкединений в Литве,

 по-моему эта информация не подтверждается.

      А  то  что  вы говорыте относительно справок, то

 это   опять   таки  занимаются  наши  органы,  органы

 социальной  защиты. Это вы имеете ввиду по назначению

 субсидий  на комунальные услуги. Ну это есть порядок,

 есть  положение утвержденное и согласно этому порядку

 оформление  идет  документов, но опять таки это будут

 заниматься  органы, которые специально сейчас созданы

 при  исполкомах как вы знаете, будут заниматься этими

 вопросами, а координация этой работы ведется органами

 социальной  защиты,  но  с последующим видимо все это

 будет находится в одних руках.

     

      ГОЛОВА.  Дякую  Борис  Григорович  сідайте  будь

 ласка.

      Ну  подивіться  будь  ласка, Володимир Дмитрович

 вибачте ми не вкладаємося в графік. Тому ставиться на

 голосування  проект  Закону про ратифікацію угоди між

 Урядом  України  та  Урядом Литовської Республіки про я 
 я                          - 159 - я 

 співробітництво  в  галузі  пенсійного забезпечення в

 редакції  запропонованій  комісіїю  і  міністерством.

 Ставлю на голосування.

     

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА.    Крім   того   пропонується   прийняти

 постанову  щодо  протокольне  доручення  Міністерству

 соціального   забезпечення,   редакцію  його  зачитає

 Анісімов, прошу уваги і побудьте всі на місцях.

     

      178 город Запорожье

     

      Я  прошу народных депутатов поддержать то, что я

 говорил,   я   еще   раз   повторяю   дать  поручение

 пенсионному  фонду  и  Министерству социальной защиты

 населения    рассмотреть    возможность    увеличения

 индексации  пенсионного  фонда  в связи с увеличением

      в)  внести  предложения  (если  не  хватает этих

 средств)  по  изменению  процента отчисления от фонда

 оплаты на пополнение пенсионного фонда;

      г)  внести   изменения   в   оплату   пенсий,  в

 зависимости от стажа отработанного времени.

      Спасибо за внимание. я 
 я                          - 160 - я 

     

      ГОЛОВА.    Немає    заперечень    проти   такого

 протокольного доручення?

      (Шум у залі)

 Щоб   пенсійний   фонд   і  Міністерство  соціального

 забезпечення внесли на розгляд Верховної Ради проекти

 документів  з  цього  приводу?  Доручення  цим  трьом

 органам  і  Комісії  Буздугана. Він про це й піднімає

 руку, погоджуючись із такою пропозицією, так?

      (Шум у залі)

 Тим   більше,   що   завтра  це  питання  на  Комісії

 розглядається. Ставлю це питання на голосування. Будь

 ласка.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

     

      Шановні  депутати,  у  вас на руках є пропозиція

 Президента,   підтримана   Комісією   Олійника,   про

 внесення   доповнень   до  Постанови  Верховної  Ради

 України  від  3  березня "Про відкриття дипломатичних

 або  консульських  представництв України". Там тільки

 одне... один пункт. Я прошу проголосувати його зараз. я 
 я                          - 161 - я 

 Ставлю на голосування.

      (Шум у залі)

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

     

      Шановні   депутати,  я  просив  би  після  обіду

 подивитися  й ті матеріали, які віднесені до переліку

 питань,  що  будуть розглянуті при наявності часу. Це

 те, на чому наполягали депутати - про статус депутата,

 про права консультанта, тощо.

      Оголошується перерва до 16 години!

     

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку