ЗАСІДАННЯ  СОРОК  ДЕВ'ЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  26  к в і т н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде засідання Перший заступник Голови Верховної

      Ради України ТКАЧЕНКО О. М.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Доброго   ранку,  шановні  народні

 депутати, гості і запрошені!

 

      Народні  депутати, я прошу вас вставити картки і

 підготуватись  до  реєстрації. Ввімкніть, будь ласка,

 систему. Я прошу реєструватись.

 

      Й д е  р е є с т р а ц і я   д е п у т а т і в.

 

      Я так розумію, що не всі зареєструвалися.

      Працює нормально.

      Ще раз будь ласка ввімкніть  систему.

      Ще раз, да?

 

      Йде реєстрація.

 

      Зареєструвалось  289 народних депутатів. Ранкове

 засідання оголошується відкритим.

 

      Шановні народні депутати, дозвольте спочатку вас

 ознайомити з тими запитами, і їх оголосити.

 

      Відповідно до вимог статті 12 Закону "Про статус

 народного депутата України" та глави 8. 3. Регламенту

 Верховної  Ради  надійшли депутатські запити народних

 депутатів,   групи  народних  депутатів  Пономаренко,

 Пасько, Сирота, Мусіяка до виконавчого... виконуючого

 обов'язки    Віце-прем'єра    України   Кураса   щодо

 здійснення   контролю  використання  за  призначенням

 коштіа,  виділених  урядом  для  вшанування ветеранів

 війни.

 

      Роєнка  Віктора  Григоровича  -про  необхідність

 розширення здійснюваних в Україні заходів у зв'язку з

 50-річчям    Перемоги    в    частині   матеріального

 забезпечення ветеранів війни та солдатських вдів.

      Паламарчука  Валерія  Олександровича про причини

 недодержання    при    оплаті    праці    працівників

 Секретаріату Верховної Ради, вимог Постанови Кабінету

 Міністрів  України  від  21.  01.  1993 р. та Указу

 Президента   України   від   23.   12.  1994  р.  про

 встановлення надбавок за особливий характер роботи та

 інтенсивність праці.

      Угарова    Геннадія   Юрійовича   до   директора

 Інституту   стратегічних  досліджень  Пирожкова  щодо я 
 я                           - 3 - я 

 участі України в торгівлі зброєю.

      Група   народних  депутатів  Мусіяко,  Заварзін,

 Красняков Симоненко, Тришуб до Генерального прокурора

 України   Дацюка,   Голови   Київської  міської  Ради

 народних  депутатів  Косаківського та прокурора міста

 Києва   Лютюка   щодо   волокіти   з   розслідаванням

 кримінальної   справи   про   порушення  громадського

 порядку  при проведенні демонстрації 7 листопада 1994

 року на вулиці Хрещатик в місті Києві.

      Пономаренко  Бориса  Йосоповича  та  виконуючого

 обов'зки   прем'єр-міністра   Марчука   щодо  надання

 народним   депутатам  інформації  про  хід  виконання

 Урядом   заходів  щодо  індексації  грошових  вкладів

 громадян.

      Група   народних   депутатів  Глупаков,  Дем'ян,

 вітович  та  інші, всього 8 депутатів, до виконуючого

 обов'язки  прем'єр-міністра  Марчука  щодо зовнішньої

 заборгованості  України  за  період з 1991 року.

      Худомаки    Віктора    Петровича   до   міністра

 сільського   господарства   і  продовольства  України

 Карасика     щодо    непроведення    розрахунків    з

 сільгоспвиробниками      Синельниківського     району

 Дніпропетровської  області  по  індексації  за зерно,

 продане  в  1994  р  оці  в рахунок держзамовлення, в я 
 я                           - 4 - я 

 зв'язку  з  чим  не  виплачується  протягом 6 місяців

 колгоспникам заробітна плата.

      Доручаємо    Секретаріату    направити    запити

 адресатам  для  рогзляду  і  підготовки відповідей на

 них.

      А  зараз,  шановні колеги, перед тим, як перейти

 до  розгляду порядку денного, враховуючи, що сьогодні

 день 26 квітня, трагічний день для нашої батьківщини,

 є   ропозиція   надати   слово   голові   Комісії  по

 Чорнобильській     катастрофі    Яценку    Володимиру

 Михайловичу.

      Будь ласка.

 

       ЯЦЕНКО.

 

      Шановні  товариші,  сьогодні в Україні

 день   Чорнобильської  трагедії.  Я  прошу  вшанувати

 пам'ять  тих,  хто  віддав  життя, захищаючи світ від

 Чорнобильської катастрофи хвилиною мовчання.

      Прошу сідати. Спасибі.

      Пропоную  також  розглянути  звернення Верховної

 Ради  України  до  парламентарів  країн Європейського

 Союзу  та  Великої  сімки щодо розв'язання проблеми

 ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. я 
 я                           - 5 - я 

      Ви  цей  документ  отримали.  Він відпрацьований

 робочою  групою  в  складі  представників  Комісій  з

 питань  Чорнобильської  катастрофи,  з питань ядерної

 політики    і    ядерної    безпеки,    представників

 Держкоматому  Мінчорнобилю України, всіх закікавлених

 міністерств і відомств. Робоча група пропонує вам цей

 документ.  Цей  документ,  до речі, був направлений в

 усі комісії, постійні комісії Верховної Ради України,

 всі  ті  зауваження,  які  поступили  в  нашу комісію

 враховані.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, шановні колеги, враховуючи

 те,  що  нас  слухає  весь  українській  народ,  єсть

 необхідність зачитати весь текст.

 

      ___________.  Добре.

      "Звернення Парламентам країн Великої сімки    та

 Європейського союзу".

      Наближається      сумна     дата     десятиріччя

 Чорнобильської  катастрофи,  яка  завдала  нечуваного

 удару  не  лише  Україні,  Білорусії,  Росії,  але  й

 планеті вцілому. За своїми екологічними наслідками ця

 катастрофа  немає аналогів в сучасній історії. Лише у

 нашій   країні   територія,   проживання  на  якій  є я 
 я                           - 6 - я 

 небезпечним,    перевищує    40    тисяч   квадратних

 кілометрів,  а  це більше як 2 200 населених пунктів.

 Визнано,  що  в  Україні  постраждало  від  наслідків

 аварії на ЧАЕС близько 3, 76 мільйона чоловік, в тому

 числі півтора мільйона людей.

      За   роки,   що   минули,  чимало  зроблено  для

 ліквідації наслідків аварії.

      Так,  в  1986  році  в  терміновому порядку було

 евакуйовано  понад  91  тисячу жителів 76-и населених

 пунктів зони відчуження Чонобильської АЕС. Виведено з

 користування 123 тисячі га сільгоспунідь та 136 тисяч

 га лісу.

      В  екстемальних умовах над зруйнованим реактором

 споруждено    об'єкт    укриття.    Багато   поселень

 дезактивовано,  через них прокладено дороги з твердим

 покриттям,   водопроводи   і  газопроводи,  збудовано

 декілька  десятків  селищ  у чистих районах. Загальна

 кількість відселених з зони забруднення становить 160

 тисяч  чоловік.  Для  них  збудовано  кілька десятків

 поселень в чистих районах.

      Водночас  на початку 1995 року на територіях, що

 зазнали  радіаційного  забруднення,  й  досі проживає

 понад  2  з  половиною  мільйона чоловік, більшість з

 яких  займається  сільським господарством на уражених я 
 я                           - 7 - я 

 землях.   При   цьому  вони  не  забезпечені  якісним

 медичним   обслуговуванням,   в  достатній  кількості

 екологічно   чистими  продуктами  харчування,  їм  не

 створено  належних умов для життя та праці.

      Внаслідок  цього  з  кожним  роком все виразніше

 виявляється  тенденція  до  погіршення стану здоров'я

 населення, особливо дітей.

      В   найбільш   забруднених   регіонах   України:

 Київській,  Житомирській,  Рівненській, Чернігівській

 областях,    -кількість   захворювань   дітей   раком

 щитовидної  залози  за  останні  роки  зросла  у 8-10

 разів.  Зростає смертність серед учасників ліквідації

 наслідків аварії, і це переважно молоді люди.

      Серед   наслення,   що   постраждало   внаслідок

 катастрофи,  збільшилася  чисельність непрацездатних.

 При   цьому,   як   стверджують  спеціалісти,  ще  не

 досягнуто     піку     захворюваності,    зумовленого

 чорнобильським фактором.

      В  Україні  здійснюється  державна політика щодо

 подолання    наслідків   Чорнобильської   катастрофи.

 Прийнято  відповідні  законодавчі акти. На соціальний

 захист  населення,  здійснення  робіт,  пов'язаних  з

 ліквідацією     наслідків     аварії,    локалізацією

 радіоактивного   забруднення  території  витрачається я 
 я                           - 8 - я 

 близько 5% бюджету України.

      Але,  на  жаль, реальні потреби у декілька разів

 вищі.  Витрати ці лягли важким тягарем на Національну

 економіку.

      Проведення   робіт,   спрямованих  на  зменшення

 впливу   наслідків   Чорнобильської   катастрофи   та

 нвколишніх середовищах потребує значних коштів, що не

 дає  можливості,  зокрема, здійснювати належним чином

 соціальний сохист найбільш вразливий верств населення

 і  є  причиною  для  такого  соуіального напруження в

 суспільстві, яке в свою чергу вкрай негативно впливає

 на   проведення  економічних  реформ.  В  цих  умовах

 населення України з почуттям щирої вдячності сприймає

 науково-технічну   гуманітарну  допомогу,  яку  надає

 світове  співтовариство.  Водночас  хочемо прівернути

 увагу  і  до того факту, що реальна загроза Чорнобиля

 існує  для інших країн світу. Пов'язано це насамперед

 з     надзвичайно     складними    науково-технічними

 проблемами,  самостійно вирішити які Україна сьогодні

 невзмозі.

      Загрозливо  нагадує  про  себе близько 800 місць

 тимчасово  поховання  радіоактивний відходів сумарною

 активністю  понад  380 тисяч кюрі. Сумарна активність

 плутонію-стронцію  90,  цезію  137  в запологах річки я 
 я                           - 9 - я 

 (..........)становить  близько  10 тисяч кюрі. Турбує

 стан  озера-охолоджувача  Чорнобильської АЄС, з якого

 вода проходить у Прип'ять.

      Величезною      науково-технічною      проблемою

 залишається  проблема  перетворення  об'єктів укриття

 в екологічно безпечну систему.

      Ці фактори, та ще й змив радіоактивного бруду на

 заражених  територіях  Білорусії  та Росії є об'єктом

 постійної  тривоги  народів,  бо  вони  несуть у собі

 ризик   виникнення   критичного   рівня   забруднення

 головної  водної  артерії  України -Дніпра, а з ним і

 Чорного моря.

      Україна  ще  раз  підтверджує  свої зобов'язання

 щодо  здійснення власної ядерної програми виключено в

 мирних  цілях,  досягнення загальної безпеки. В цьому

 напрямі  зроблено  унікальний  крок:  Україна  першою

 пішла  шляхом  ліквідації власної ядерної зброї. Наша

 країна   сповнена   прагнення  будувати  цивілізоване

 демократичне   суспільство,   стати   гідним   членом

 світового    співтовариства.    В    той    же    час

 не.............  те,  що  основні  зусилля  провідних

 країн  планети засереджуються лише на вимозі закриття

 Чорнобильської  атомної  станції.  Але  чорнобильська

 проблема  є  комплексною  проблемою. і це -об'єктивна я 
 я                           - 10 - я 

 реальність.  Тому  й  ми  розроховуваємо на посилення

 міжнародного        співробітництва,       об'єднання

 інтелектуальних  і  матеріальних  ресурсів  світового

 співтовариства,  міжнародних  організацій, наукових і

 ділових  кіл,  заінтересованих приватних осіб з метою

 подалання  наслідків  Чорнобильської катастрофи, їхні

 менімезації,  а  також  розробки  наукової технології

 спрямованих   на   соціально-еклномічну  реабілітацію

 забруднених   територій,  зняття  загрози,  винесення

 радіоноклудів  за  межи  зон забруднення, розв'язання

 проблеми    Чорнобильської    АЄС    і   реформування

 енергетичної  галузі  в Україні, спільне використання

 унікальної  світової  лабараторії  30-ти кілометрової

 зони навколо Чорнобильської АЕС.

      Саме  такий  підхід приніс би найбільшу корість,

 як  світовому  співтовариству,  так і народу України.

 Сподіваємося,  що  звернення  Верховної  Ради України

 почують   і   зрозуміють  у  світі,  що  вияветься  в

 конкретних  діях  Парламентів  та Урядів ваших країн.

 Верховна Рада України.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Шановні народні депутати,

 єсть   пропозиція  данний  текст  заяви  від  комісії

 прийняти   за   основу.   Немає  інших  думок?  Прошу я 
 я                           - 11 - я 

 проголосувати.  Будь ласка, прошу проголосувати. Будь

 ласка, включіть систему.

 

      "за" -

 

      Рішення прийнято.

      Які  є  зауваження?  Я  прошу  включіть систему,

 давайте   запишемся.  В  цілому?  Нема  інших  думок?

 Олександр Іванович і Вітович і все. Будь ласка, Ємець

 Олександр Іванович.

 

      ЄМЕЦЬ  О.  І.  В мене тільки маленьке запитання.

 Олександр Ємець, 260.

      Недавно  Кабінет  Міністрів робив заяву на схожу

 тему.  Чи  повністю кореспондується це з тією заявою,

 чи  немає  якихось  суперечностей між тезами, які там

 викладені в цій заяві? Чи ви аналізували цю сторону?

 

      _______________  Дякую.  Повністю  співпадає.  І

 справа  в  тім, що ми зробили дуже важливий крок, щоб

 всі  урядовці,  всі  парлементарі, які перебувають за

 кордоном,   висловлюють  свою  думку,  щоб  ця  думка

 зійшлася   до   однієї  якоїсь  позиції.  І  прозиція

 Президента в цьому плані погоджена і Уряду. я 
 я                           - 12 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітович, будь ласка.

 

      ВІТОВИЧ О.В.

 

      Шановний доповідачу!

      Чи не вважаєте ви, щоб було б краще виключити, я

 повністю  погоджуюся з текстом запропонованим, але чи

 не  вважаєте  ви, щоб було би краще виключити з нього

 згадку  про  те,  що  Україна однією з перших в світі

 добровільно зреклася ядерної зброї.

      Мені  не здається, що це є факт, яким варто дуже

 сильно хвалитися.

 

      ЯЦЕНКО  В. М. Я думаю, що не варто цього робити,

 оскільки крок наша держава зробила дійсно унікальний,

 я  думаю.,  що саме такий крок заслуговує відповідної

 оцінки і відповідних дій світового співтовариства. Це

 вагомий аргумент.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Голосуємо,  хто за те, щоб прийняти

 постанову   по   зверненню   Верховної   Ради,  прошу

 проголосувати, включіть будь ласка систему.

 я 
 я                           - 13 - я 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА -Рішення, постанова прийнята.

 Спасибі.

 

      Сідайте будь ласка.

      Шановні колеги!

      Ми  будемо  відводити  час?  Чи будемо працювати

 враховуючи,  що  багато запитань, будемо працювати, я

 вважаю,  що  ми розпочали, значить я хотів би, щоб ми

 зразу  обговорили  з  вами порядок денний і розпочали

 роботу.

      Тому  я знаю, що у вас на руках є порядок денний

 у  всіх,  які є думки, по роботі на 26, 27 і 28 цього

 тижня,   будь   ласка   давайте   запишемося  скільки

 відведемо часу? 15 хвилин достатньо?

      Скільки?  20  хвилин.  Хто за те, щоб 20 хвилин,

 прошу проголосувати , включіть будь ласка систему.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Будь  ласка,  запишіться.  Включіть  систему.  І

 виставте 20 хвилин. Достатньо. Висвітіть. я 
 я                           - 14 - я 

      Косів  Михайло  Іванович,  за  ним Янко. Михайло

 Васильович, я вибачаюсь...

 

      КОСІВ М.В., 279 виборчий округ.

      Шановні колеги-народні депутати!

      Переглядаючи порядок денний, який запропонований

 нам  на цей тиждень, я побачив, що на завтра винесене

 питання про символіку, яка буде використовуватися під

 час святкування 50-річчя Перемоги.

      Я   записаний  як  відповідальний,  але  я  хочу

 заявити  вам,  що  наша  Комісія ані я особисто цього

 питання  не  розглядали.  Отже, це питання, очевидно,

 внесене  за  чиєюсь  ініціативою. Воно не є предметом

 правового регулювання, на мою думку, і воно в порядок

 денний записане бути не може.

      Друге,  що  я  хотів  сказати,  це  те, що давно

 назріло питання про постановку... питання  діяльності

 Верховної Ради Криму. Верховна Рада Криму, як відомо,

 винесла  рішення про проведення в Криму  референдуму.

 Уже  те,  як сформульовані самі питання постановки на

 референдум,  говорить  про  те,  що населення Криму в

 черговий раз хосуть дехто з керівників цієї автономії

 ввести в заблудження.

      Я  вважаю,  що  на  цьому  тижні, можливо навіть я 
 я                           - 15 - я 

 завтра  треба  підготувати  і  винести  на  прийтяття

 рішення  про  розпуск  Верховної Ради Криму як такої,

 яка  постійно,  систематично,  ціленаправлено порушує

 Конституцію  України.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Янковий.

 

       ЯНКОВИЙ. 61-му передайте, будь ласка, Смірнову.

 

       СМІРНОВ.

      Запитання,   шановний   Олександр   Миколайович,

 перше.  Приблизно місяць тому через чергові політичні

 ігрища,  через  те,  що не було людей в залі, не було

 прийнято   доповнення   до   статті  94  Кримінально-

 процесуального  кодексу  України,  яка має принципове

 значення  в  боротьбі  з  корупцією  і  з  мафією.  Я

 пропоную  поставити  розгляд  цього питання на тижні,

 тим  більше,  що  часу  розгляд  цей займе небегато -

 хвилин 10-15.

      Тепер  друге:  на п'ятницю першим питанням у нас

 стоїть  про  виконання  Постанови Верховної Ради щодо

 тарифів.  Я  прошу  перенести це питання на сьогодні,

 якщо це  можливо, і .... я 
 я                           - 16 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь, повторіть, будь ласка.

 

       СМІРНОВ.

       На   п'ятницю  в  нас  стоїть  першим  питання,

 питання   про   виконання  Постанови  Верховної  Ради

 України  щодо  тарифів, я скорочую. Я прошу перенести

 його раніше, можливо, на сьогодні. Чому? 18 квітня ми

 прийняли    Постанову   цю,   20   квітня   Олександр

 Олександрович  тричі підтвердив те, що така постанова

 прийнята і рішення Уряду призупинено. Але тим не менш

 ніде  по  Україні  наша  Постанова не виконується і з

 людей  вимагають  за  електроенергію  по  3,  500  за

 кіловат,  мотивуючи  тим, що письмового розпорядження

 Верховної  Ради  нема.  Більше  того  вчора відбулося

 знову    селекторна   нарада,   на   якій   Міненерго

 підтвердив,  що  має виконуватись Постанова Уряду від

 17  лютого. Більше того, по всій Україні їздять зараз

 емісари,  нажаль,  в  тому  чіслі і ті, хто обіймають

 посаду, наприклад, радників Верховної Ради України по

 областях, відкрито говорять, що Верховна Рада України

 не  дієспроможна,  що  її  скоро  розженуть,  і що її

 рішення виконувати не потрібно.

      Я  прошу  це  питання  перенести в п'ятниці, ну, я 
 я                           - 17 - я 

 принаймні на четверг.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Найда.

 

      НАЙДА.

 

      396  округ, фракция коммунистов , Найда.

      Уважаемый  Александр  Николаевич.  Я поддерживаю

 народного  депутата  Смирнова. мы начали рассмотрение

 вопросов  по  тарифам на жилищно-коммунальные услуги,

 мы начали об оплате праци, мы начали по выплате...  о

 меже   забезпечености   и   о   выплате  компенсаций.

 Компеесации  сегодня нашим ветеранам выплачено только

 зха  февраль.  За  март  до  сих  пор никто ничего не

 заплатил,  тем  более  за  апрель.  А  все  тарифы на

 жилищно-коммунальные  услуги  превышают любую пенсию,

 даже  втрое  сложенную.  Никто не платит. В областные

 бюджеты  не поступает ничего. Практически 5 процентов

 от  старых  если  бы  платили по старому, 5 процентов

 только поступило в областные бюджеты.

      Правительство  само себе наступило на хвост, и в

 этом  круге  и  втаскивает нас. Поэтому я поддерживаю

 предложение  о  том,  чтобы  немедленно мы заслушали. я 
 я                           - 18 - я 

 Наверное,  будет  какой-то  доклад  непослный.  У нас

 появятся   какие-то  вопросы  к  Правительству,  а  в

 пятницу   повторно  рассмотреть  уже  принятые  меры.

 Потому что уезжать на поминальные дни, на 1 Мая, на 9

 Мая,   где   люди   выйдут   с   антигосударственными

 лозунгами, никто их не остановит на сегодняшний день,

 а  потом  будем  искать  виновных.  Заработная  плата

 врачам,  учителям  задержана,  по  два  по три месяца

 никто  не  получает.  Ну  что  это  делается  в  этой

 державе?  Есть  какое-то  Правительство или нет. Если

 нет,  пускай все уйдут со своих кабинетов,  чего  они

 там  сидят?  Или  пускай  решают что-то. Так работать

 дальше нельзя, Александр Николаевич.

      Я   думаю,  что  здесь  мы  очень  много  должны

 продумать,  как  быть  с 50-летием. И вот это -отказ,

 символика  -мы  ее  проговорили,  я думаю, может и не

 надо,   может,   Михаила   Васильевича   Косива  надо

 поддержать, что еще раз обсуждать не надо.

      Мы  на  прошлой неделе решили: все идут со своей

 символикой.  Если  ветеран  пожелает  идти  с красным

 флагом,  ему  никто препятствовать не должень. Пускай

 себе  идет  с  красным.  Он  под  этим красным флагом

 воевал,  и  обижать  его  в этот день, кьонечно, ни в

 коем случае нельзя. я 
 я                           - 19 - я 

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. (..........)

 

      _______________

      Шановний головуючий, шановні народні депутати!

      Я хочу привернути вашу увагу до слідуючих питань.

      Перше.  Від  депутації Львівщини і від депутації

 Полтавщини  ми ще раз закликаємо всіх вас повернутися

 обов'язково  на  цьому  тижні до розгляду питання про

 політико-правову  ситуацію у Криму. Ми не маємо права

 переносити  це  питання аж десь на 16 травня, коли ми

 дальше поновимо роботу пленарних засідань.

      Антиправова   вакханалія   на   території  Криму

 продовжується, і наслідки її непередбачувані. Отже ми

 повинні це питання розглянути.

      Друге.  Як  ви звернули увагу, у порядку денному

 на  завтра  передбачено  слухання  законопроекту  про

 бюджетну   систему   України.  Це  надзвичайної  ваги

 законопроект,  і  згідно  Регламенту  передбаченого у

 двохтижневий  термін  його  підготовки  є  пропозиція

 перенести його у більш пізній термін слухання.

      Третє   питання,   що   стосується   вчорашнього

 засідання Президії Верховної Ради. Як відомо, Комісія я 
 я                           - 20 - я 

 з   питань   правової   політики  підготовила  проект

 Постанови   про   неправомірність   рішення  Президії

 Верховної  Ради, яка 3 квітня прзначила, рішенням від

 3  квітня  призначила  вибори  до  районних Рад міста

 Львова.

      Це,  як  відомо,  згідно  Конституції є виключне

 право Верховної Ради України, а не Президії, отже, ми

 також   повинні   прийняти   законне  рішення  згідно

 Конституції.   Тобто,   розглянути   це   питання  на

 пленарних засіданнях Верховної Ради.

      Четверте. Шановні колеги, якби ви звернули увагу

 на розклад роботи, який пропонується, там з 16 травня

 по  2  червня  ми  не  бачимо  тут роботи у комісіях.

 Робота  в  комісіях, що далі і далі паралізується, ми

 все одно повинні працювати, тобто вирішити конкретно,

 коли  ми  будемо  відведений  час  для комісії. Адже,

 окрім  законотворчої  роботи є ще контрольні функції,

 необхідно виїджати безпосередньо на місця. Цей график

 не  дозволяє.  Останнє,  на що я хочу привернути вашу

 увагу.  Шановні  колеги,  наближається  1  -2 травня,

 справді  величаве свято, свято весни, але я прошу вас

 від  імені  своїх виборців, від імені колег депутатів

 Львівщини,  Полтавщини,  не  перетворювати це свято в

 політичнє  протистояння.  І  я, як колишній працівник я 
 я                           - 21 - я 

 міліції, який не один десяток років пропрацював знаю,

 чого   варто   втягування  правоохоронних  органів  у

 політичне   протистояння,   прохання  до  керівників,

 політичних  партій, рухів, зверніть на це обов'язково

 увагу, ми не маємо права зараз втягнути міліцію, в цю

 складну    криміногенну    ситуацію,    у   політичне

 протистояння    під    час   цих   мітингів,   будемо

 далекоглядними  і благорозумними, тому що в кінцевому

 випадку  усе  вил'ється  так  як було на листопадному

 святі.  І  знову  крайніми  назвуть міліцію, цього ми

 допустити не повинні. Спасибі за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Стешенко.

 

      СТЕШЕНКО. Дякую. Шановний Олександр Миколайович,

 я прошу 255 Петренко передати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.255 Петренко. Будь ласка.

 

      ПЕТРЕНКО.  Уважаемые  колеги.  255,  Петренко, 5

 избирательный     Перевальський     округ,    фракция

 коммунистов.

      Значит, в  повестке  дня мы давно уже вносили на

 эту  сессию,  вносили  всякие  предложения  оттяжки и я 
 я                           - 22 - я 

 затяжки.  Сейчас этот вопрос готов. Почему-то на этой

 неделе его нет. Его нужно обязательно включить.

      Мы  много  поставим  точек  над  і рассмотрением

 этого вопроса.

      Следующий   вопрос,  который  не  включен,  тоже

 который  необосновано переносится изо дня в день -это

 отчет Генеральной  Прокуратуры.

      Третий вопрос, тоже который почему-то, он уходит

 из  нашего  поля  зрения  тоже подготовленый вопрос и

 внесен   он  на  28  число  "Про  виконання  Постанов

 Верховної  Ради,  про  інформацію  Уряду що виконання

 докомунальних послуг, незадовільний соціальний захист

 населення".  Это  нужно перенести на 26, на 27 число.

 Ни  в  коем  случае его не нужно относить на пятницу,

 потому  что  этот  вопрос  снова выпадет из точки, из

 поля зрения  нашего.

      Следующий  вопрос.  Значит,  идет  подготовка  к

 великой празднованию великой Победы советского народа

 в  Великой  Отечественной  войне.  Ветераны,  которые

 проживают   на  моем  округе  несколько,  поехали  по

 местам,  где  они  воевали.  В  часности,  приехали с

 возмущением  и  с  недоумением очень многие: почему в

 Западных областях переименованы практически все улицы

 великих полководцев. От в часности, город Ровно, там, я 
 я                           - 23 - я 

 где освобождал освобождали, практически нет одного...

 Ватутина даже  улица и то переименована.

      Я  считаю, что нам нужно здесь принять Верховным

 Советом  Постановление  или какой-то другой документ.

 Обраться   к  людям,  жителям  этих  городей  городов

 восстановить эту справедливость -когда люди, погибшие

 за  освобождение Украины  незаслужено забыты.

      И  еще вопрос о... Выступил сейчас депутат Билас

 и   сказал   о  митингах.  Так  вот,  митинги  должны

 проходить  так как они проходили все 50 лет и более у

 нас  на  Украине.  Это  праздник всего народа. И если

 кто-то  хочет  недопостить  кровопролития,  пусть эти

 силы  проводят  себе  где  хотят. А трудящиеся должны

 дать  то  место,  к  которому  мы привыкли, пройти по

 Крещатику. Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Целих.

 

      ЦЕЛИХ Ю. Г. Новоукраїнський 233 округ, комуністи

 України.

      У мене є декілька пропозицій. По-перше, у нашому

 регламенті,  передбаченому  на  травень  місяць, дуже

 велика перерва. І мені здається, що треба було б все-

 таки  нам  3,  4,  5  числа  працювати  тут в Київі у я 
 я                           - 24 - я 

 пленарному   режимі.   Якщо   не   в  пленарному,  то

 обов'язково  в комісіях. Це велика все-таки кількість

 днів, що ми будемо працювати на окрузі.

      І   в  зв'язку  з  цим,  сьогодні  я  говорив  з

 Дурдинцем   Василь  Васильйовичем,  у  нього  готовий

 Закон "Про владу". Саме якраз би 3-5 числа можна було

 б  вкластися  і  розглянути  цей  проект  Закону "Про

 владу".

      Я  повністю погоджуюся з тим, що треба було б не

 розглядати  питання  і  треба  було б поставити це на

 голосування  про  символіку,  з якою іти на ці свята.

 Хай  люди  самі  визначаться і нам не треба додатково

 нагнітать  ситуацію.

      Думаю,  що  сьогодні  треба було б зняти і прошу

 поставить  теж  на голосування питання про заснування

 Ордена  Богдана  Хмельницького. Давайте ми це питання

 розглянем, щоб не було це перед вперед день Перемоги.

 Давайте  ми  не  будем  знов  нагнітать  і  знов щось

 придумувати,  і  знов  якимось  чином наших ветеранів

 війни  знов  якось  принижувати і так дальше. У нас є

 Орден,  буде  піздніше  часу,  ми  його  розглянем  в

 нормальному режимі.

      І  нарешті,  для  чого  я  кажу  про  те, щоб ці

 питання  якось  зняти.  У нас на п'ятницю заплановано я 
 я                           - 25 - я 

 питання,  яке  зветься про стан фінансування освіти в

 Україні .

      В  п'ятницю  це  питання  я впевнений розглянути

 мабуть  за  браком часу не буде, саме тому я хотів би

 його перенести на завтра і ми могли розглянути його і

 вирішити,  якраз  до  травня, щоб заспокоїти все-таки

 вчителів  і  саме основне дати можливість і заплатити

 їм  заробітну плату. Особливо поганий і тяжкий стан в

 профтехосвіті,  в  нашій області з фінансуванням цієї

 галузі  -це  на  5  чи на 7 відсотків здійснено ще за

 березень місяць .

      Тому  мені  здається було б правильно це питання

 перенести і розглянути завтра.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чапюк.

 

      ЧАПЮК. Селянська партія України.

 

      Олександр Миколайович!

      Шановні депутати!

      Хочу  привернути  увагу  до  того,  що  прийнята

 Верховною  Радою  постанова  14 лютого цього року про

 стан  підготовки та створення сприятливих економічних

 умов   для   проведення   весняно-польових  робіт  не я 
 я                           - 26 - я 

 виконується заблоковано.

      На   превеликий  жаль  і  зміни  котрі  готувала

 комісія  Суслова  також  не прийняті. На сьогоднішній

 день  підготовлено,  погоджений  проект  постанови  з

 урахуванням  думки  комісії Суслова, комісію з питань

 АПК,  вважаю, що питання не терпить зволікання, треба

 поставити  і прийняти в ці дні, до кінця квітня на цю

 тему нам поправки до постанови, щоб вони діяли. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Безсмертний.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ.

 

      Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні колеги

 народні депутати!

      Сьогодні   дійсно  в  історії  України  трагічна

 річниця  пов'язана вона з Чорнобильською катастрофою.

 І  зроблено на сьогоднішній день багато для того, щоб

 ці  рани  залікувати,  але  мабуть  ще більше по тому

 законодавству,  яке  діє  на сьогодні не виконується,

 зокрема,  в  окремих  районах Київської, Житомирської

 областях,    а    це    Бородянський,   Макарівський,

 Радомишельський райони не виплачується компенсація за

 чисті продукти. я 
 я                           - 27 - я 

      Так,    ідуть    листи   із   села   Краснобірка

 Радомишльського   району,   із  сіл  Макарівського  і

 Бородянського району. Тому я просив би, щоб було дане

 доручення   Міністерству  розібратися:  чому  вже  на

 протязі майже півроку ці кошти не виплачуються.

      Наступне.    Олександре    Миколайовичу,    мені

 здається,  що  конкретною  дією щодо ситуації в Криму

 було  б  доручення  тимчасовій  Комісії  і  Комісії з

 правової  політики  зробити  проект  Постанови.  Таке

 допучення, очевидно, потрібно дати.

      Що  стосується Закону "Про бюджетну систему", то

 отримали   ми  його  лише  сьогодні,  а  це  -занадто

 важливий  Закон, зщоб розглянути його впродовж доби і

 зхавтра   виносити   на   обговорення...   Тому  мені

 здається, що хоча б на п'ятницю, першим питанням...

      Ну,  і  хотів  би привернути вашу увагу, шановні

 колеги-народні  депутати, до питання з положенням про

 консультанта-референта народного депутата. Ви знаєте,

 завантаженість   депутатів   росте.   І   необхідніть

 спілкування  із  нашими  виборцями ускладнюється. От.

 Тому  ми повинні визначитись із статусом цієї ососби,

 яка  конкретно  допомагала  нам  і  на окрузі, і тут,

 працюючи  з  нами  в  місті  Києві,  готуючи проекти,

 готуючи., скажем, нас до виступів у Верховній Раді. я 
 я                           - 28 - я 

      І  останнє,  на  що б я хотів звернути увагу. Це

 питання, яке вчора активно обговорювалось на Президії

 Верховної Ради. Стосується воно святкування 1 Травня.

 Шановні колеги-народні депутати, практика показує, що

 розвести   в  часі  неможливо  ті  сили,  які  будуть

 приймати   участь  у  цих  демонстраціях.  Тому  мені

 здається,  що  не тільки вирішувати це питання в залі

 сьогодні,  а  й  вчора на Президії, є недоручним. Для

 цього   є  Київська  міська  Рада,  яка  вповноважена

 займаьися  цими  питаннями і регулювати ці питання. І

 мені  здається,  що  Київська  міська  Рада  прийняла

 абсолютно вірне рішення на даний момент -не проводити

 ніяких  шествій,  тому  що  так  чи  інакше,  а  вони

 приведуть  до  конфлікту.  І  відповідальність  за це

 будемо  нести  і  ми,  тому  що  і ми вже на сьогодні

 причетні до розгляду цього питання.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Анісімов.

 

      АНІСІМОВ.

       Уважаемые    народные    депутаты,    уважаемый

 Александр  Николаевич, я думаю сам вопрос, который мы

 сегодня  рассматриваем, он важен, и то, что внесено в я 
 я                           - 29 - я 

 повестку  дня  рассмотрение  работы сегодняшней нашей

 сессии нужно.

      Но сегодня то, что мы некоторые отнесенные к 50-

 летию    великой    победы,    надо   приблизить   их

 рассмотрение.

      Первый  вопрос  снят,  выступал товарищ Косиев и

 сказал,  что  вопрос первый, который стоит на чеверг,

 27  число,  он  уходит.  Поэтому  я  прошу  перенести

 рассмотрение  вопроса,  котоырй стоит, на пятницу про

 неоподатковану матеріальну допомогу та подарунки, які

 дають  ветеранам війни у зв'язку з 50-річчям перемоги

 у Великій Вітчизняній війні.

      И  второе.  Мы с вами внесли на сегодняшний день

 вопрос  рассмотрения,  особенно  на  среду, где будет

 докладывать Суслов  про акцизный сбор.

      Я  думаю,  что  не все народные депутаты сегодня

 знают,   и  не  знают  это  в  комиссиях,  что  вышло

 Постановление  Совета министров "Про внесення змін до

 ставок  в'їздного  мита на окремі види товарів та про

 внесення змін до деяких рішень Уряду  України".

      Я хотел бы, чтобы, Александр Николаевич, мы дали

 протокольное   поручение   Комиссии   по  финансам  и

 банковской  деятельности,  конкретно товарищу Суслову

 хотя   бы   рассмотреть   то,   что  предлагается  на я 
 я                           - 30 - я 

 сегодняшний  день.  Потому  что некоторые подвижки в

 этом  плане  нашего  производителя  загоняют совсем в

 подполье.  И  не решив этот вопрос, мы не раскроем на

 сегодняшний    день    деятельность   производителей,

 работающих в Украине. Некоторые виды товаров, которые

 на  сегодняшний день вполне достаточно производятся в

 Украине,  практически снимается обкладывание акцизным

 сбором и ввозного  мыта.

      Поэтому просьба этот вопрос рассмотреть.

      И  заканчивая,  я  думаю,  что сегодня правильно

 звучал  вопрос  тот, что мы поднимали и рассматривали

 по  ценообразованию  и оплаты за коммунальные услуги,

 мы  должны  рассмотреть  в  среду  или четверг. Он не

 трепит на сегодняшний день дальше оттягивания.

      Спасибо за внимание.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Підведем підсумки, час.

      Косів.   Питання   про   символіку,   яку  будем

 використовувати  при  святкуванні  50-річчя Перемоги.

 Ініціатива   ця   поступила...,   виступив   з   цією

 ініціативою  Терещук,  депутат  вчора на Президії від

 імені   комісії.  І  це  питання  було  розглянуто, і

 прийнято рішення відповідне. я 
 я                           - 31 - я 

      Питання   діяльності  Верховної  Ради  Криму  ми

 вважаєм,  що  комісія  сьогодні повертається з Криму,

 підготує  відповідну інформацію, ми вас проінформуєм,

 чи  виступить  голова  від  цієї  комісії,  так як на

 попередній  сесії  ми  поручали комісії цій виїхати в

 Крим  на  чолі з депутатом Кармазіним. Там 5  чоловік

 працює, вони сьогодні повинні повернутись, підготують

 відповідні  матеріали,  підготують  (як тут вносилась

 пропозиція),  можливо,  і  проекти  постанови. І ми з

 вами   їх  обов'язково  розглянемо,  в  якому  режимі

 відкритому чи закритому порадимось.

      Смірнов. По не прийнято -доповнить до статті 94,

 включить  в  порядок  денний.  Давайте  ми  до  цього

 питання,   мабуть,   повернемося.  А  те  доповнення,

 товариш  Смірнов,  депутат  Смірнов,  я  прошу дати в

 письмовій  формі.  Ми його, безперечно, розглянумо на

 завтра  на раньшім засіданні, порадившись з комісією,

 якщо оно готове, ми його, безперечно, включемо.

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ.      Не чути.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо  воно  в  комісії давно, немає

 заперечень,   щоб  його  включить.  Ну,  від  комісії

 говорять, що давайте ми його тоді включем. я 
 я                           - 32 - я 

      П'тниця.  Перше  питання  перенести на сьогодні.

 Йде   розмова  про  підвищення  тарифів  на  житлово-

 комунальні  послуги.  Доповідач  у нас голова комісії

 Кожушко   Олександр  Михайлович.  Давайте  ми  з  ним

 порадимось.  Олександр  Михайлович, якщо готові... На

 п'ятницю. Значить, погодимся з Головою Комісії.

      Питання  Смірнов  підняв  про  те, що по Україні

 їздять  емісари.  Я  особисто, та думаю, більшість не

 знає,  хто  уповноважений,  за чий рахунок ці емісари

 їздять і з яким дорученням ці емісари їздять.

      Я  думаю,  що  в  нас  є Комісія по Регламенту і

 етиці,     потрібно     розібратись,    і,    мабуть,

 проінформувати депутатів, що це за емісари і з чийого

 дозволу  і  по  чиєму  дорученню  вони проводять таку

 агітаційно-масову роботу.

      Депутат   Найда   підняв   питання  про  виплату

 компенсацій  ветеранам,  і  що кошти на цю виплату не

 поступають.  Тобто  питання  перше  з  п'ятниці  тоже

 вноситься   перенесене   на  сьогодні.  Ну,  ви  чули

 відповідь  Голови  Комісії -депутата Кожушка, що вони

 сьогодні   не   готові   зробити  по  даному  питанню

 інформацію. Тому ми, мабуть, погодимся з ним.

      По  заробітній  платі.  Значить,  по  звіту... Я

 зрозумів.  По  звіту  ми  вчора  на  Президії  не, по я 
 я                           - 33 - я 

 інформації  точніше,  Кабінету  Міністрів  по  даному

 питання  дали  доручення.  Сьогодні  ми  вияснимо про

 готовність і, безперечно, якщо вони готові, ми завтра

 його внесем в порядок денний роботи сесії.

      Заробітня  плата  і  виплата  заробітньої  плати

 вчителям.

      Ви  знаєте,  що  на  Президії вчора розглядалося

 питання  про  додаткове  виділення  коштів  в  сумі 3

 трильйони.  Вчора це питання було всебічно розглянуто

 і   дано  відповідне  доручення  Кабінету  Міністрів,

 Міністерству фінансів. Представляв заступник міністра

 перший, значить, Демідов, Дмитрієв, вибачаюсь. І було

 доручено   в   робочому   порядку  це  розглянути,  і

 безперечно це питання вирішиться так, як він доповів,

 що  практично щоденно ці питання контролюються з боку

 Кабінету  Міністрів і вчителям і лікарям в найближчий

 час  заробітна плата буде виплачена за ті місяці і за

 цей час, який ми зараз з вами працюєм.

      Про  50-річчя  святкування вносилась пропозиція,

 що  це питання не розглядати, а просто вийти всім під

 тими стягами, чи під тею символікою, хто як вважає за

 необхідне.  Я  думаю,  що це питання не заборонено ні

 кому. І ми вважаєм, що так воно і повинно бути.

      Білас, повернутися до політики правової ситуації я 
 я                           - 34 - я 

 в  Криму.  Я  сказав,  що  ми  по Криму мабуть завтра

 розглянем   це   питання.  І  проінформуєм,  а  потім

 домовимось,  яке нам приймати по Криму рішення. Закон

 про  бюджет, пропозиція перенести на дальнійший строк

 його  розгляду,  але  у  нас є голова комісії, Микола

 Янович  Азаров.  Вчора  ми  це  питання розглядали на

 Президії,  було  погоджено,  що  воно  готове  і вони

 можуть виносити його на розгляд сесії.

      Засідання    Президії    Верховної   Ради    про

 проведення  виборів  у  районах,  у 4-х районах міста

 Львова.  Дійсно, вчора навколо цього питання точилася

 довга  дискусія  і були наведені приклади. Щодо цього

 Президія  Верховної  Ради  розглядала такі питання по

 ряду  областей,  і  вважалося,  що не порушувалося ні

 законодавча   конституція.   Коли   це  питання  було

 розглянуто  3  квітня  цього  року,  на Президії було

 прийняте   відповідне  рішення.  депутат  Ємець  вніс

 пропозицію,   щоб  це  питання  було  знято,  так  як

 президія неправомочна такі рішення приймати і винести

 його на розгляд сесії.

      Безперечно  всі  ті юристи і члени Президії, хто

 був  від  фракції і просто приймали участь, висловили

 ряд  протиріч в даному питанні.

      Одних,  коли  ми  заслуховуєм, праві; другі тоже я 
 я                           - 35 - я 

 праві.  тому  прийшли  до висновку, що дійсно над цим

 питанням  потрібно  допрацьовувати  і я думаю, що ми,

 мабуть,  його все-таки  винесем на розгляд  сесії.

      Немає в Регламенті... Комісія внесе пропозицію і

 ми  безперечно  винесем  його  на  розгляд.  Немає  в

 регламенті  часу  роботи в Комісіях і в округах. Було

 піднято  питання.  Я думаю, шановні колеги, ми з вами

 розглянемо   після   затвердження   Порядку   денного

 регламент   роботи,   а   точніше  розпорядок  роботи

 Верховної   Ради.   На   квітень   у   нас  практично

 визначений  -26, 27, 28. А по травню місяцю ми з вами

 ще до цього питання повернемся в кінці. З урахуванням

 тієї  пропозиції, яка  була внесена.

      Щодо     святкування    Першого    травня.    Не

 перетворювати  свято  у  протистояння.  Я  думаю,  що

 зауваження  і  пропозиція  дуже  слушна.  І  ніхто  з

 присутніх  в  цьому  залі, ніхто з присутніх тих, хто

 вчора був на засіданні Узгоджуваньної, якщо можна так

 сказать,    ради    керівників   партій,   політичних

 організацій  і  рухів не було присутні 21 керівник чи

 представник  тої  чи іншої партії руху. Ми розглядали

 це  питання.  Але,  на  жаль,  на  протязі двох годин

 розгляду  ми не найшли якоїсь єдиної думки чи єдиного

 підходу  до  проведення  і  святкування  цього  свята я 
 я                           - 36 - я 

 праці, свята весни.

      Тому   не   було  прийнято  рішення,  а  точніше

 рекомендація з якою ми вийшли на розгляд Президії. На

 Президії  також ми не найшли спільної домовленості за

 виключенням,  що ми прийняли звернення від Президії і

 це звернення можна зачитати, можна його розповсюдити,

 але  я  вважаю, що вчора ми його погодили і воно буде

 надруковано в пресі і передано по радіо і телебаченю.

 Воно  коротеньке. Якщо єсть необхідність, я його можу

 зачитать,  якщо  необхідності  немає,  значить,  якщо

 зачитать, давайте зачитаю.

 

         Зверення до народу України, громадських

         організацій, політичних партій і рухів.

 

      Дорогі  співвітчизники,  наближається  1 травня,

 одне  з  найбільш  пам'ятних  свят,  день міжнародної

 солідарності трудящих. Щіро вітаємо вас з цим світлим

 весьняним  святом,  святом  праці  і єднання, яке вже

 понад  сто  років  відзначається  людьми праці всього

 світу.

      Нинішнє  перше  травня  на жаль буде проходити у

 нашій  державі  в  умовах  гострої економічної кризи,

 різкого  зниження  життєвого  рівня  людей, посилення я 
 я                           - 37 - я 

 політичної стабільності в суспільстві. Але по при всі

 ці  негаразди  ми повинні пам'ятати, що саме цей день

 завжди   був   і   залишається  святом  солідарності,

 взаємоповаги і злагоди.

      Шануючи   історичні  традиції  свята  1  травня,

 закликаємво всіх громадян України, політичні партії і

 рухи,  інші об'єднання громадян при відзначенні свята

 до   зваженості   дій,   розуміння   і   усвідомлення

 необхідності  збереження  миру  та  спокію в Україні,

 перетворення   її   в   економічно   сильну  державу.

 Сподіваємось,  що  наш  заклик  до згоди з розумінням

 буде  сприйнятий всіма, хто бажає добра і процвітання

 нашій Україні.

      Вітаючи  вас,  шановні  співвітчизники, з святом

 першого    травня    бажаємо    щастя,   здоров'я   і

 благополуччя.

      Президія  Верховної Ради України. Київ 21 квітня

 1995 року.

      Вчора  таке звернення було відредаговане членами

 Президії і членами фракцій і ми його прийняли.

      По   святкуванню  тут  дійсно  колізії  є  вчора

 засідала  міська Рада, сьогодні в мене була розмова з

 Головою    міської    Ради   -Косаківським   Леонідом

 Григоровичом   будуть   запрошені  керівники  партій, я 
 я                           - 38 - я 

 рухів,  і громадських організацій і їм буде як кажуть

 представлений  той  режим святкування першого травня,

 яке  вчора  було  розглянуто  і  затверджено на сесії

 Київської  міської  Ради.  Ті  рекомендації,  які  ми

 відпрацювали  і  внесли  значить  вони  безперечно  в

 якійсь  мірі находять відображення в тому рішення яке

 прийняла  міська  Рада,  але  я  вважаю, що керівники

 партії  політичних організацій і рухів зустрінуться в

 міській   Раді   і   безперечно   ці  питання  будуть

 врегульовані.

      Щодо використання Хрещатика, як традиційно міста

 проведення  цього свята і ходу трудящих це безперечно

 традиція  була  і є, залишається, але я думаю, що тут

 правильно  піднімається  питання,  так  як і вчора на

 Президії, що це справа все-таки не Верховної Ради, не

 Президії, а це справа виконкомів міської Ради, це про

 Регламент на травень місяць, працювати пропонує 3, 4,

 5  або  в режимі пленарному, або робота в комісіях. Я

 думаю  ми до цього повернемося і проголосуємо в якому

 режимі нам працювати .

      Закон "Про владу" так, як було заявлено, депутат

 Дурдинець  готовий  і  якщо  ми проголосуємо, що 3, 5

 працюємо  в  пленарному  режимі  безперечно ми його і

 винесемо. я 
 я                           - 39 - я 

      Знову   про   символіку,   про   орден  "Богдана

 Хмельницького" я вважаю шановні колеги, що безперечно

 нам  його  потрібно  розглянути  і  по  цьому  ордену

 прийняти відповідне рішення .

      Про фінансування освіти. Вже було сказано.

      Чапюк.  Постанова  Верховної  Ради  від  14. 02.

 цього року по проведенню весняно-польових робіт і про

 ті  доповнення,  які відпрацювала Комісія банківсько-

 фінансова.  Я  вважаю,  якщо такі доповнення єсть, їх

 потрібно   узгодити   і  давайте  ми  їх  включимо  в

 завтрашній день. Якщо не заперечуєте...

      Безсмертний. По Києву, Житомиру, Подольськ... по

 Київській,   Житомирській  областях  не  виплачуються

 людям  добавки за чисті продукти. Безперечно, питання

 правильне. Ми дамо відповідне доручення, щоб до цього

 питання  повернутись.  Ну,  вважайте,  що  ми  вже  -

 доручення,  воно є іде протокольно Кабінету Міністрів

 і Міністерству фінансів.

      Питання  по бюджету перенести. Але Азаров Микола

 Янович  настоює на тому, щоб його розглядати. Давайте

 ми,   якщо   потрібно,   до   нього   повернемся  при

 затвердженні порядку денного.

      Про     консультантів-референтів.    Безсмертний

 піднімав  це питнаня. Визначитись... Вчора це питання я 
 я                           - 40 - я 

 піднімалося,  депутат  Шейко, голова Комісії доповів,

 що це питання практично готове. Але, раховуючи те, що

 сьогодні  найбільш невідкладні питання у нас все-таки

 єсть,  їх потрібно розглянути, тому до їх повернутись

 десь у середині травня місяця.

      Знов  питання  по  святкуванню 1 Травня -в часті

 колони я сказав.

      Анісімов,   про   роботу  сесії:  перше  питання

 четверга зняти. Ну, давайте порадимся.

      Неоподаткування...  Не оподатковувати............

 ...........ветеранів    -це    питання,   безперечно,

 правильне.   Його  піднімали,  і  ми  його  розглянем

 негайно.

      По  акцизному  збору, Суслов. Я думаю, що Віктор

 Іванович буде доповідать - ми тоді розглянемо.

      І  за  комунальні  послуга, розглянути в четвер.

 Давайте поставим це питання.

      Таким  чином  всі  ці  питання і зауваження, які

 були внесені по порядку денному , я вважаю, що ...

             (Шум у залі)

       Шановні  колеги,  я  думаю,  що  ми  вже з вами

 годину працюємо...

             (Шум у залі)

      Скільки  відведемо  часу  по  порядку ведення? 5

     

                         - 41 - я 

 хвилин.  Будь  ласка,  запишіться,  включіть систему,

 будь ласка.

      Будь ласка, Мовчан.

      Висвітіть, будь ласка, весь список.

 

 

      МОВЧАН.

      Шановні  колеги,  шановний  головуючий,  на  мій

 погляд  ми  сьогодні фомуємо той порядок денний, який

 дає можливість витворення паузі, яка вкрай небезпечна

 для нас.

      Перенесення   питання  кримського  на  невідомий

 термін  і  відстрочка, як кажуть, із тими проблемами,

 які  є  нагальними, зокрема, про тарифи на комунальні

 послуги,  я хотів би просто нагадати членам Президії:

 невже  ж така коротка пам'ять, що ми забуваємо те, що

 ми   ухвалюємо   на   попередніх   наших   засіданнях

 пленарних. Термін заява була чинна по 26 квітня. Саме

 сьогодні  це  зумовлено  було  тим,  що  26 квітня ми

 розглядаємо кримську проблему з усіма її наслідками і

 з  усіма  можливими варіантами відхилення, як кажуть,

 кримського сюжету.

      Саме  тому  я  наполягав  би,  щоб на тому тижні

 неодмінно  було розглянуте кримське питання. Нехай це я 
 я                           - 42 - я 

 буде  постанова, не обов'язково це ми будемо вдаватись

 до  радикальних якихось заходів чи розпуску Верховної

 Ради,  але оцінку ситуації, Постанову, заява -це один

 документ,  він  не  має  нормативного характеру. Саме

 тому   я   пропонув   би  неодмінно  на  цьому  тижні

 розглянути це питання, кримське питання.

      Далі.  Мені  здається,  далі не можна переносити

 питання  національної безпеки, концепція національної

 безпеки уже в котре переноситься, і мені здається, що

 ми втрачаємо тут теж можливості впливати на ситуацію.

 В  світлі  тих  заяв,  які роблять сьогодні політичні

 лідери  Росії,  і,  закрема, я хотів би звернути вашу

 увагу  на  заяву Рибкіна -Голови Держдуми Росії. Мені

 здається   питання   національної   безпеки  є  вкрай

 необхідним.   В   зв'язку   з  тим,  що  відбувається

 абсолютний  тиск  через  економічні  різні  важелі на

 Україну,  закрема,  через  енергоносії. Я вважа в би,

 щоб   ми  сьогодні  неодмінно  поставили  це  питання

 націолнальної безпеки на цьому тижні.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Я думаю, шановні колеги, ми

 ж,  по-перше,  по  порядку.  А вноситься по... зовсім

 інші питання піднімаються. я 
 я                           - 43 - я 

      Гмиря, будь ласка.

 

      ГМИРЯ

 

      Я прошу передать слово Петренко, 255 округ.

 

      ПЕТРЕНКО

 

      Уважаемый  Александр  Николаевич!  Я уже который

 раз  замечаю, как только подходит вопрос... Александр

 Николаевич!  Александр  Николаевич, я замечаю который

 раз,  как  только  подходят отсрые вопросы, которые у

 нас  снимаються,  вы  их  или  умышленно обходите или

 забываете.  Я повторяю свои вопросы -это с  процедуры

 и с мотивов.

      Вопрос  по  гривне.  Почему  его не озвучили, не

 сказали  почему  он  не  включен  в  повестку  дня, я

 завадав...  По  гривне. Комиссия, которая работала по

 гривне.

      Второй  вопрос,  который  я  задавал. почему нет

 отчета  Генеральной  прокуратуры? Опять от вас ответа

 нет.

      И  третий  вопрос.  Я  говорил:  давайте приймем

 обращение  в  жителям,  к  народу  Украины, хотя бы в я 
 я                           - 44 - я 

 Западных   областях  улицы  героев  Советского  Союза

 давайте   востановим   к  50-летию.  Должна  же  быть

 элементарная справедливость.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Депутат  Петренко,  я  перед  вами

 вибачаюся,  дійсно, коли ваші питання, переліку... по

 гривні.   Цими   днями   я  зразу  дам  відповідь.  Я

 вибачаюсь, я добавлю час, ну, так як я пропустив ваші

 запитання.

      По гривні ми розглянули три дні тому це питання,

 і  Комісія  попросила  разом  з Національним банком і

 іншими представниками, які працюють над цим питанням,

 доопрацювати  ті  зауваження,  які  були  внесені,  і

 винести в першій половині травня місяця це питання на

 розгляд, тобто інформацію Комісії.

      На  розгляді  цього  питання  разом  з  Комісією

 приймали   участь   і  керівники  тих  міністерств  і

 відомств, які безперечно для цього причетні.

      Щодо  звіту  Генеральної  прокуратури, дійсно це

 питання  перенесено по проханню керівництва в зв'язку

 з  тим,  що  відсутній  Голова  Комісії,  а  точніше,

 виконуючий   обов'язки   Євдокимов  і  депутат,  який

 готував дане питання. Вони у відрядженні.(..........) я 
 я                           - 45 - я 

      Тому  це  питання  дійсно  по  їхньому  проханню

 перенесено. Других ніяких немає.

      І по зверненню до громадян. Я думаю, в зв'язку з

 святкуванням  50-річчя  ми прийняли таке звернення на

 Президії, я текст його зачитав вам.

      Будь ласка, Кашляков.

 

      КАШЛЯКОВ  М.  Д. Прошу передать слово Терещуку -

 138.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Терещук.

 

      ТЕРЕЩУК В.В.

 

      Шановні  депутати, я хочу звернути вашу увагу на

 те,  що Голова Комісії з питань культури і духовності

 Косів   Михайло   Васильович   дещо   невірно   подав

 інформацію про питання відносно символіки святкування

 50-річчя  Перемоги.  Це  питання  розглянуто  членами

 Комісії.  З 11... 13 членів Комісії 11 поставили свої

 підписи... Ось, будь ласка, подивіться ці підписи.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      З  цих  підписів  "за"  -7  чоловік,  "проти" -3

 чоловіки, "утримався" -1 чоловік. Не підписали Голова я 
 я                           - 46 - я 

 Комісії,  бо  він  був  10  днів  у Сполучених Штатах

 Америки.  І я хочу звернути вашу увагу, що це Михайло

 Васильович Косів, Вячеслав Чорновіл, вони у нас часто

 їздять  до  Солучених Штатів Америки, а потім кажуть,

 що Комісія не працює.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, це не по темі.

 

      ТЕРЕЩУК  В.  В. І я прошу оце ж питання внести в

 порядок денний.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Не  було  засідання  комісії.  Або ви дасте мені

 слово.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Або я Вам дам слово.

      Швидкий, будь ласка.

 

      ШВИДКИЙ. Шановні колеги.

      Шановні   депутати,   заспокійтеся.   Не   треба

 нагнітати  обстановки  і  все  буде  нормально. Я вже

 говорив про те. Шановні народні депутати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні  депутати.  Депутат  Танюк,

 сядьте на місце і послухайте, ваш колега виступає. я 
 я                           - 47 - я 

 

      ШВИДКИЙ.  Шановні народні депутати. У нас було у

 порядку ведення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу, шановні колеги, не чути, що

 говоріть депутат Швидкий.

 

      ШВИДКИЙ.  Я  скажу  по порядку ведення. Десь два

 тижні  тому  я подав в Президію, нашу Президію, такий

 порядок  запису  на виступ з місця. Справа в тому, як

 ви  вже  зауважили,  що  запис  ведеться  по рядах, і

 завжди виступають, як правило, депутати, дуже рядом з

 однієї  і тієї ж області. Я порадився з працівниками,

 які   обслуговують   нашу   систему  "Рада".  Є  така

 можливість,   зробити,   здійснювати  запис  і  потім

 включати  генератор  випадкових  чисел, цей генератор

 випадкових  чисел вибирає випадкових людей і тоді іде

 запис нормально. І тоді виступи із різних регіонів, я

 не  знаю,  чому це не використано у нас нашому записі

 на виступ.

      Друге  питання  про вибори до народних рад міста

 Львова. Я поставив у полрядок денний.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  вибачаюсь,  ну  нічого  не  чути, я 
 я                           - 48 - я 

 шановні колеги.

      Ну що таке.

 

      ШВИДКИЙ.   Про  вибори  до  районних  рад  міста

 Львова  поставити  у  порядок  денний. Я  прошу  вас,

 поставте у порядок денний.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Не чути питання.

 

      ШВИДКИЙ.  Я кажу про запис на виступ у системі

 "Рада". Це зрозуміло?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Це зрозуміло.

 

      ШВИДКИЙ. Тепер друге, про вибори до районних рад

 міста Львова, включіть, будь ласка, у порядок денний.

      Друге.    Про    бюджетну   систему.   Олександр

 Миколайович, ви знаєте, дійсно його треба вивчити. Бо

 це дуже складне питання. Це концепція нашої бюджетної

 податкової системи.  А сьогодні роздали.

      Хоч на п'ятницю перенесіть, якщо можна. А ні, то

 так должно по Регламенту.

      І   третє.   Про  Крим.  Я  би  просив  все-таки

 його  включити. Це не можна чекати так довше, тому що я 
 я                           - 49 - я 

 ми...  ми  вже  і  так  затягнули  це  питання. Дайте

 доручення  Комісії  цій  по  підготовку цього проекту

 Криму і щоб ми завтра його розглянули це. Завтра буде

 багато  депутатів і ми можем нормально прийняти це...

 розглянцти і прийняти це відповідне рішення по Криму.

 Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорновіл.  І на цьому завершим.

 

      ЧОРНОВІЛ.

      Шановні   колеги-депутати!   Ми  стали  свідками

 чергової   махінації,  до  якої  так  часто  вдаються

 представники лівих фракцій.

      Комісія   не   розглядала   питання  про  проект

 Постанови Верховної Ради. Торищук, Голова Комісії був

 відсутній,  заступник  Голови нічого не знав. Торищук

 підсовував    папірчик,   свого   роду   соціологічне

 опитування -як хто ставиться до якої там символіки на

 свято.  Ні засідання Комісії, ні обговорення _ нічого

 не  було.

      Я  вважаю  -це  сваволя.  Треба  прийняти  якесь

 рішення   Мандатної   Комісії  і  звичайно  поставити

 питання  про  усунення  Терещука  із посади секретаря

 Комісії,  раз  він  зловживає  так  своїм становищем. я 
 я                           - 50 - я 

 Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Симоненко.

 

      СИМОНЕНКО.

      Уважаемый    Александр   Николаевыч!   Уважаемые

 народные депутаты!

      Я  хотел бы попросить, действительно, прекратить

 сейчас   разговор   в   отношении   самых  святых  на

 сегодняшний  день  и  очень  дорогих  многим  людям в

 Украине,  учасникам  особенно  Великой  Отечественной

 войны  понятиям  и  вопрос,  который  поднял Терещек,

 возник   на   основании   того,   что  многочисленные

 обращения    от    ветеранов    -учасников    Великой

 Отечественной  войны, в связи с тем, что им запрещиют

 просто  выходить с той символикой, которой они хотели

 бы  выйти.  Это  первое.  Я  хотел  бы  обратиться по

 данному  вопросу.....  подняты документы Нюрбергского

 процесса,  где дана оценка и вконце концов прекратить

 вот  это  издевательство над ветеранами и участниками

 Великой  Отечественной  войны, когда их уравнивают, и

 многие  другие  права,  завоеваные  кровью,  жизнью и

 многими,   так   скажем,  действительно  колосальными

 жертвамми  народа,  должны  быть  востановлены.  И по я 
 я                           - 51 - я 

 крайней мере моральное право его идти на празднование

 с  теми  симвволами  и  с  теми цветами, которые били

 святыми  для  него,  когда  он  защищал  Отечество  и

 Родину. Это должно быть действительно так.

      Еще   раз   я   к   Шейко  обращаюсь,  долложить

 Верховному   Совету  каковы  результаты  раследования

 Нюрбергского процесса по данному вопросу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Все.  Час  відведений  ми

 вкористали. Значить, депутат Мовчан я прошу до уваги,

 ми  час  відвели... ну, чого ви шумете? Мовчан підняв

 питання,  а  точніше  два  питання.  Перше питання по

 Криму.  Мені кажеться, що я чітко сказав, що до цього

 питання   ми  завтра  повернемося,  по  поверненню  в

 комісію,  вони підготують інформацію, ми проінформуєм

 і опріделемося, що нам приймати і в якому, як кажуть,

 плані.  Чи  про  ліквідацію, чи може інші якісь і так

 далі, і так далі питання.

      Друге.  Про  концепцію  національної безпеки. Це

 питання  було  включено  в  порядок дений. Але голова

 комісії  депутат  Мухін, Володимир Васильйович Мухін,

 Володимир  Васильйович,  ну,  давайте ж, ваше питання

 слухається,   задали   запитання:  чому  питання  про

 національну  безпеку  ми  виключили з порядку деного? я 
 я                           - 52 - я 

 Будь  ласка, дайте відповідь ту, яку ви вчора дали на

 Президії,  причину.  Включіть,  будь  ласка, депутата

 Мухіна.

 

      МУХІН  В.  В.  Мухин,  Председатель  комиссии по

 обороне  государственой безопасности.

      Мовчану  розкясняю,  что  вопрос о национальной,

 концепции   национальной  безпекы  должен  доповидать

 Горбулин.  Горбулин  занимается  подготовокой  визита

 Клинтона  к  нам  в  Украину  и убывает в Соединенные

 Штаты.

      Поэтому этот вопрос будет расматриваться 15 мая.

 Так  что  не  переживайте,  без  концепции мы жить не

 будем.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Терещук, ще раз було піднято питання

 про  символіку,  я  думаю  шановні колеги, ми його на

 сесію виносити не будемо, люди вийдуть на святкування

 з цею символікою. Хто яку сповідає і хто під яку, що,

 захищав  нашу  Батьківщину  50  років  тому.  І ніхто

 нікому не заборонить цього.

      Щодо,  Швидкий,  по  порядку  введення  було  до

 Президії подано запитання.

      Щоб  з  однієї  як  кажуть  області не виступали я 
 я                           - 53 - я 

 підряд  декілька  депутатів  -це питання розглянуто і

 вирішено  в  такому  порядку, щоб дійсно підряд ми не

 включали  з  однієї  і  теї  самої  області  декілька

 депутатів, все питання вирішено.

      Про  вибори  у  Львові  розгляд цього питання на

 сесії,  я  сказав,  що  в  комісії  це доопрацюють ми

 оприділимося.

      По  бюджету.  По бюджету, я не хочу повторятися,

 так,  як  це  питання було висловлено головою комісії

 вчора  розглянуто  на  Президії  і рішення безперечно

 прийнято,  значить  Чорновіл  по  виступу і засіданні

 комісії   час   відсутності  Голови  комісії  -Косіва

 Михайла  Васильовича,  давайте ми доручимо комісії по

 Регламенту,   вони  розберуться  дійсно  і  кількість

 членів  комісії, яке рішення, яке питання розглядали,

 як  голосували і вони дадуть відповідну відповідь. Ми

 тут ні нащо не претендуємо.

      І  доручення  депутатської  комісії  Шейко Петра

 Володимировича   по   піднятому   питанню   депутатом

 Симоненком, безперечно це питання не просте, ми даємо

 таке   доручення   комісії,  комісія  його  розгляне,

 підготує  з  відповідними нашими архівними органами і

 безперечно ми тоді проінформуємо, таким чином шановні

 колеги,всі питання, які ми винесли розглянуті. я 
 я                           - 54 - я 

      (Шум у залі)

      Ми  будем працювать чи ми будем, Бутейко, шуміть

 на весь зал?

      (Шум у залі)

      Будь ласка, включіть депутата Бутейка.

 

      БУТЕЙКО А.Д., 70 виборчий округ.

      Шановні колеги!

      Я просив слова по порядку ведення -для того, щоб

 звернути вашу увагу на те, що порядок денний засідань

 Верховної    Ради    України,   який   нам   сьогодні

 розповсюджено   ніби-то  і  від  погоджувальної  ради

 депутатських  груп  і  фракцій не є таким, тому що на

 засіданні  Президії за участю представників фракцій і

 депутатських  груп  не було згоди щодо цього проекту.

 Чому?  Тому  що на Президії розглядались питання, які

 вносились  деякими  із депутатів, які не відповідають

 вимогам,   які  встановлені  Регламентом.  Пропозиція

 вносилась  народним  депутатом  України без дати, без

 номера  цієї пропозиції -це абсолютно ненормально. Ви

 можете  уявити: у нашій державі хтось прийшов би, щоб

 йому  дали  пенсію -заяву без належних документів. Це

 одне.

      Друге.  Сьогодні  я бачу, що головуючий стимулює я 
 я                           - 55 - я 

 виступи  виключно  активні,  щоби  я  йшов  туди,  до

 трибуни,  і  тільки після того він дасть слово, в той

 час,  коли  в мене було слово, за яким я записався за

 Регламентом.  А  всупереч цьому, головуючий дав слово

 депутату Чорноволу і депутату Симоненку, тому що вони

 голосніше  кричали.  Я  думаю, що це якраз стимул для

 того, щоби хто кричить більше, хто порушує Регламент,

 то  для  того  надається  слово,  щоб  він виступав і

 відстоював інтереси своїх виборців! Я протестую проти

 такого порушення Регламенту!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Значить,  я, так як це до

 мене   запитання   і  претензії,  то  я  дам  коротку

 відповідь.

      По  порядку  денному.  Ні  одне питання вчора на

 Президії   без   відому   тої  чи  іншої  комісії  не

 розглядалось. І по кожному питанню від кожної комісії

 піднімався  представник і давав відповідну інформацію

 і  відповідав  на  запитання.  І  лише після цього ми

 голосуванням   опріділялись.   Тому   сьогодні  вести

 розмову,  Антон  Денисович,  в  такому  плані,  як це

 ведеться,   це   не  коректно,  і  звинувачення  ваше

 некоректне. Це популізм.

             (Шум у залі) я 
 я                           - 56 - я 

      Ви маєте право, так як і я. Я вас выслухав, а вы

 выслухайте те, що я вам сказав.

             (Шум у залі)

      Всі   питання   на   Президії   розглядаються  з

 відповідними  документами і аргументацією.

       І друге питання про те, що головуючий дає слово

 лише  тим,  хто  приступом бере трибуну. Це далеко не

 так.  І якщо я дав слово голові від Руху чи Симоненку

 від  Комуністичної  партії,  я  їм  дав як керівникам

 даних двох політичних партій і рухів.

      Ви    знаєте,   що   вони,   безперечно,   мають

 відповідний  вплив  в  парламенті,  і те питання, яке

 розглядалось  про  святкування  50-річчя,  то  ці дві

 політичні  сили  найбільш,  як  кажуть, заявляють про

 себе.

      Тому  тут  нема  нічого  дивного.  І я нічого не

 порушив.

      А  тепер я хотів би по порядку денному. По 26-му

 всі питання, які ми з вами врегульовані. 26 число.

      По  27-му  по  червергу.  Вносилось питання, щоб

 зняти  перше  питання  про  символіку.  Але  вчора на

 Президії   це  питання  було  розглянуто,  і  внесена

 пропозиція,  щоб  воно  у  порядку  денному.  Я  хочу

 поставити   на   голосування.  Значить,  залишити  це я 
 я                           - 57 - я 

 питання у порядку денному? Я ставлю на голосування цю

 пропозицію.

      (Шум в залі)

      Будь ласка, включіть систему.

      (Шум в залі)

      Голосуєм,  чи  залишити  це  питання  у  порядку

 денному.

 

      "за"

 

      Залишаєм.

      (Шум в залі)

      Рішення   не   прийняте,  да?  Скільки  голосів?

 Значить,  111  голосів,  я  вибачаюсь,  я  просто  не

 подивився,   що   111  голосів.  Питання  знімається.

 Значить  по  Закону по бюджету, які єсть... Вносилось

 питання  про Закон по бюджету зняти з порядку денного

 і перенести на п'ятницю.

      Микола Янович, будь ласка.

      Я прошу до уваги.

 

      АЗАРОВ М.Я.

 

      Уважаемые   народные   депутаты!  Можно  конечно я 
 я                           - 58 - я 

 переносить  куда угодно, вот, но документ роздан. Тот

 кто  хочет  с  ним  познакомиться,  вполне достаточно

 имеет  времени  познакомиться,  мы, если будем дальше

 переносить,  мы  срываем  сроки представления бюджета

 1996  года.  Там  у  нас  расписаны  этапы, бюджетный

 процесс  15  мая, бюджетна резолюция, прошу прощения.

 15   мая   представляется   Президенту,   две  недели

 Президенту на то, чтобы рассмотреть. 1 июня бюджетную

 резолюция  возвращается  к нам на Верховный Совет. Мы

 представляем  ее  Кабинету  Министров.  Расписаны все

 сроки, и если мы в эти сроки не укладываемся, то мы с

 вами  начинаем  уже  срывать  бюджетный  процесс 1996

 года.

      Поэтому наша Комиссия настоятельно на Президиуме

 вчера  и сегодня просит вас поддержать, поставить его

 первым  в  повестке  дня  в четверг с тем, чтоб у нас

 было  достаточно  времени  рассмотреть  этот  Закон и

 завтра принять его.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   думаю,  що  єсть  необхідність

 погодитись  з  пропозицією  Голови Комісії Азарова. Я

 ставлю   на   голосування   порядок  денний  засідань

 Верховної Ради на 26 з тими поправками, 27-е і 28-е. я 
 я                           - 59 - я 

      Я  ставлю  на  голосування  затвердження порядку

 денного на 26, 27 і 28, будь ласка, з поправками, да.

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Порядок   денний  не  затверджено.

 Занчить,  одну  хвилину, одну хвилиночку, ну не надо.

 Значить,  я тоді ставлю на голосування порядок денний

 на 26-е.

      Будь ласка, включіть систему.

 

      "за"

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Рішення  прийнято.  А  завтра  тоді

 будем розглядать 27-е, порядок денний.

      Слухається   питання  "Про  проект  Закону  "Про

 перелік  товарів, на які встановлюється акцизний збір

 та  ставки цього збору. Доповідач, Евгенов Вітальовий

 Нікіфорович.

      Начальник    головної    державної    інспекції,

 заступник  міністра  фінансів.  Я  вибачаюся, Віталій

 Нікіфорович, одну хвилиночку, сядьте.

      Ви  криками  своїми...  Значить,  по  розпорядку

 роботи  на  травень  місяць.  У  вас  на  руках  є  і я 
 я                           - 60 - я 

 вноситься  така  пропозиція.  3-5,  11-12 працювать у

 виборчих  округах. Так як практично в квітні місяці у

 нас  такої  можливості  не  було.  І  вчора  над  цим

 питанням  ми  довго  дискусували  і більшістю голосів

 прийняли  і винесли сьогодні на розгляд сесії, 16-19,

 23-26  працюємо у пленарному режимі в травні місяці і

 безперечно  накатом  працюємо  30-2,  30  травня по 2

 червня  тоже  в  пленарному  режимі.  Є інші думки? Я

 ставлю  на  голосування.  Одну хвилиночку, давайте по

 іншим  думкам.  Грабар,  Мовчан і Моцпан. 3 чоловіки,

 будь ласка. Включить Грабар.

 

      ГРАБАР. 176, Микола Грабар, шановний головуючий,

 шановні народні депутати.

      Я  вважаю,  що  такий  режим  роботи не є зовсім

 прийнятним і нормальним. Вот подивиться на цей місяць

 ми   працюємо   практично  в  пленарному  режимі  4-й

 тиждень.  Знову  ж пропонується нам робота в виборчих

 округах   фактично   в  період  підготовки  до  свят,

 святкування самих свят, і таке інше. В мене конкретна

 пропозиція,  в  мене  є  регламент я просив би вас не

 перебивати  дати  можливість  мені  всловитися згідно

 регламенту.  І  час  установленний  для цього. Тому я

 вважаю,  що  нормальна  ефеткивна  робота  в виборчих я 
 я                           - 61 - я 

 округах  3-5  після свят перед новими святами, 11, 12

 фактично  не  буде. Якщо йти по шляху, що ми в квітні

 фактично   пропустили   роботу  в  виборчих  округах.

 Презідія   пропонує   нам   пропоустити  її  фактично

 нормальним чином згідно нашого діючого регламенту і у

 місячі червні. Тому що зміщається знов робота, тому я

 пропоную  30.  2  зробити  знову  роботу  у  виборчих

 округах  у  травні  і  перейти  на  нормальний  режим

 роботи,  той,  який  затверджений  Верховною Радою по

 Регламенту. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Мовчан. Зрозумів.

 

      МОВЧАН П.М.

 

      Шавноні колеги, шановний головуючий, я пропоную,

 теж   підтримую   цю   пропозицію   депутат  Грабара.

 Змістити,   якщо  3-5  ми  працюємо  на  округах,  ви

 прекрасно  розумієте,  що  роботи не буде, абсолютно.

 Ну,  зрозуміла  річ  з  багатьох  причин. Я вам зараз

 скажу чому. По-перше, що це поминальний тиждень.

      Я  думаю,  що  було б доречно нам явитись в свій

 приклад.  І  взагалі змістити оці во принципи, які ми

 вже  зробили,  порушивши в квітні місяці, воно буде і я 
 я                           - 62 - я 

 далі  працювати в цій енерції. Давайте ми повернемося

 до того режиму, в якому ми працювали раніше. Останній

 тиждень  в  округах.  І тому доречно перенести 3-5 це

 пленарні  засідання.  А  30.  2  це робота у виборчих

 округах.  Як воно було у нас. І до речі, я вважаю, що

 це нам надасть і надалі можливість струмкої роботи аж

 до канікулів.

      І  тому  немає нам потреби, якщо враховувати, що

 кримська  проблема  у  нас  над  нами вісить дуже, як

 кажуть,  обтяжуючи  нас,  ви  розумієте в цьому в цій

 паузі  від  третього  до  16 у Криму може розігратися

 абсолютно  непередбачений  сценарій  і нам треба бути

 тут. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю не надо нагнітать, а то ми

 більше балакаєм чим...

 

      МОВЧАН П.М. Я не нагнітаю, нагнітають в Росії.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Моцпан, будь ласка.

 

      МОЦПАН А.Ф.

 

      Уважаемый    Александр   Николаевич,   уважаемые я 
 я                           - 63 - я 

 депутаты,  как  известно  вначале  апреля  был принят

 известный нам порядок работы. Мы весь апрель работаем

 в  пленарном  режиме,  работа  в  комиссиях. Конечно,

 лучший   варинт  -это  строго  следовать  регламенту.

 Первые  три  недели  пленарных  заседаний,  работа  в

 комиссиях, четвертая неделя - работа в округе.

      Но  по известным причинам, и считаю правильно, в

 связи   с   пасхальными   праздниками,   предстоящими

 майскими  праздниками  было  принято  известное нам и

 правильное решение. Это первое.

      Второе.  После того, как было принято решение, я

 через районную газету в двух сельских районах сделал

 соответствующее   обьявление,   когда  я  буду  вести

 прийом.

      3,  10,  5,  12  мая,  и извените я не собираюсь

 теперь  менять. Поэтому коль уже было принято решение

 ранее  и  мы вынуждены были так или иначе планировать

 работу  в  округах  лично  мне  никакие  праздники не

 помещают провести прием с избирателями, дней до этого

 вполне достаточно и поэтому я предлагаю согласиться с

 предложением  Президиума  и с теми решениями, которые

 мы  принимали  ранее. С 1 по 12 мая работа в округах,

 дальше в пленарном режиме и поставить на голосование.

 Спасибо  за внимание. я 
 я                           - 64 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить, шановні колеги, я спочатку

 ставлю  на  голосування  те,  що  вчора  на  Президії

 розглянули  і  ми  вам  внесли  його, і я його так по

 порядку  і  поставлю, а потім ці пропозиції, які вніс

 Грабар,   Мовчан   і   Моцпан   не   заперечуєте?  Не

 заперечуємо.

      Значить  я ставлю на голосування, хто за те, щоб

 3,  5  травня 11 і 12 була робота в виборчих округах,

 прошу включити систему.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ  ЗА - Рішення не прийнято.

 

      Друга   пропозиція,   яка   була  внесена,  одну

 хвилиночку,  пропозиція,  щоб 3, 5 працювати в режимі

 пленарному,   чи  в  режимі  в  комісіях.  Ставлю  на

 голосування першу пропозицію, яка була внесена, що 3

 і  5  травня  працюємо в пленарному режимі будь ласка

 включіть систему.

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      Хто   за  те...  одну  хвилиночку!...,  щоб  3-5 я 
 я                           - 65 - я 

 працювать в комісіях? Прошу включить систему.

      (Шум у залі)

      Ну, така пропозиція була...

 

      "За" -

 

      Не прийнято.

      Тоді по більшості голосів... я вибачаюсь! ...

      (Шум у залі)

      Значить,  одну  хвилиночку -давайте ми все-таки,

 шановні  колеги, давайте тоді по тому, що у нас перша

 пропозиція   набрала   198,   я   ще  раз  ставлю  на

 голосування  цю  пропозицію, що 3-5, 11, 12 працюєм в

 округах,  16-19,  23-26 працюєм в пленарному режимі і

 30-го (те, що вніс Грабар) і 2-ге працюєм в округах.

      (Шум у залі)

      Оцю   пропозицію  ставлю  на  голосування.  Будь

 ласка, включайте систему.

      (Шум у залі)

 

      "За" -

 

      Ріщення прийнято. Спасибі.

      Товариш Ільїн, будь ласка. Я прошу до уваги! я 
 я                           - 66 - я 

 

      ІЛЬЇН

      Шановний    Олександре   Миколайовичу!   Шановні

 народні депутати!

      Вашій  увазі  пропонується  проект  Закону  "Про

 перелік  товарів,  продукції,  на  які встановлюється

 акцизний   збір  та  ставки  цього  збору".  З  метою

 стимулювання   вітчизняного  виробництва,  підвищення

 купівельного попиту та конкурентноспроможності деяких

 видів підакцизних товарів, а також враховуючи низький

 рівень  платежеспроможності  населення та високі ціни

 на споживчі товари, виходячи з існуючого рівня цін на

 окремі підакцизні продовольчі і непродовольчі товари,

 що  склались в Україні, в проекті Закону пропонується

 законодавчо    зотвердити   на   1995   рік   перелік

 підакцизних   товарів   та  ставки  акцизного  збори,

 передбачивши  при  цьому  зниження  ставок  акцизного

 збору   на   такі   товари,  як  спирт  етиловий,  що

 використовується    для   виготовлення   вітчизняними

 виробниками   парфумів,   на   вино,   виноматеріали,

 тютюнові    вироби,   тел-відеотехніку   вітчизняного

 виробництва,   як   це  було  встановлено  постановою

 Кабінету  міністрів  від  5.  08.  94  номер 526 "Про

 внесення   змін   до   переліку   продукції,  на  яку я 
 я                           - 67 - я 

 встановлюється акцизний збір та ставки цього збору".

      Пропонується    звільнення   від   оподаткування

 акцизним  збором  спирт етиловий, що використовується

 вітчизняними   товаровиробниками   для   виготовлення

 пектину,  есенції  харчових настоїв і оцту харчового,

 лікарських  засобів, ветеринарних препаратів, а також

 спирт,  який поставляється за міжнародними договорами

 України.

      Пропонується  не  встановлювати  акцізний збір з

 товарів  власного  виробництва  сільськогосподарських

 підприємств  та  організацій  в разі використання цих

 товарів   для  обміну  на  імпортні  пально-мастильні

 матеріали,    ліс,   гербіциди,   добрива   та   інші

 матеріально-технічні  ресурси, що споживаються ними.

      Враховуючи     падіння    реалізації    легкових

 вітчизняних    автомобілей    ЗАЗ-1102,   телевізорів

 кольорового    хображення   у   зв'зку   з   падінням

 купівельної  спроможності  населення  пропонується не

 встановлювати ставки акцизного збору з цих товарів. З

 аналогічних  причин  в проекті Закону пропонується не

 встановлювати ставки акцизного збору на цукор.

      Дещо   підвищені   ставки   акцизного  збору  на

 мікрохвильові    печі   та   відеотехніку   імпотного

 виробництва. я 
 я                           - 68 - я 

      Проведені  заходи роблять продукцію конкурентною

 на    внутрішньому    ринку,   сприяють   розгортанню

 вітчизняного виробництва, атакож дозволяють здешевити

 окремі  товари  масового споживання, зробивши ціни на

 них помірними.

      Запропоновані  в проекті Закону ставки акцизного

 збору  та  перелік підакцизних товарів, враховані при

 формуванні доходної частини бюджету на 1995 рік, який

 затверджено  Верховною  Радою  України. Загальна сума

 надходжень у розрахунку на рік складе 45, 7 трильйона

 карбованців.

      Прошу  вас  розглянути  цей  проект  та прийняти

 його.

      Дякую за увиагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі Віталій Нікіфорович.

      Скільки  ми  відведем  часу  на запитання? А? 30

 хвилин?  10  хвилин.  Хто  за  те,  щоб  10 хвилин на

 запитання, будь ласка, проголосуйте?

 

      "за"

 

      Рішення ....

      Будь  ласка,  включіть  систему  і запишіться на я 
 я                           - 69 - я 

 запитання.

      Достатньо. Висвітіть.

      Свято за ним Чернявський.

      Будь ласка.

 

      СВЯТО.

      Василь  Свято,  416  виборчий округ, Хмельницька

 область.

      Шановний доповідачу! Мене цікавить таке питання.

 вами  було  сказано,  що  дещо  підвищуєються  ставки

 акцизного  збору  на  імпортні  товари. На скільки це

 підвищення  і  на  саме які товари? З позиції захисту

 внутрішнього ринку і власного товаровиробника.

      І  тепер  друге  питання.  Якщо при  затверджені

 бюджету  на 1995 рік враховувалось в доходній частині

 бюджету  вже  встановлені  ставки акцизного збору, то

 наскільки доцільним є розглядання цього проекту, якщо

 це  вже  враховано  в  розрнахунках  бюджету, який ми

 приймали.

      Дякую за увагу.

 

      _______________   Я  почну  з  другого  питання.

 Загальна  сума  надходжень врахована, а ставки тільки

 пропонуються   і   перелік,   ще   не  затверджувався я 
 я                           - 70 - я 

 Верховною Радою. Тому потрібні затвердження Верховною

 Радою.

      Що  стосується підвищення на імпортні товари, то

 я  у  доповіді назвав, що це у нас мікрохвильові печі

 та відеотехніка імпортного виробництва.

      Якщо,   скажімо,   у  нас  на  мікрохвильо...  і

 сигарети     імпортного    виробництва,    вибачаюсь,

 відеотехніка і мікрохвильові печі.

      Якщо  у  нас  на  відеотехніку  (зараз  я назву,

 наскільки  підвищено),  мікрохвильові  печі підвищена

 ставка   на   15%,  була  в  минулому  році  20%,  ми

 пропонуємо  встановити  35  %.  Це  дає додатково при

 реалізації  десь  на мікрохвильову піч вартістю (одну

 хвилину,   я  назву  ціну)  десь  біля  вартістю  156

 доларів,  яка продається тут у нас на Україні, це дає

 підвищення,  це  дає  суму  акцизного  збору  біля  7

 мільйонів  карбованців в розрахунку, в перерахунку на

 карбованці.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Все у вас?

 

      _______________ Да.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чернявський. За ним -Драгомарецький. я 
 я                           - 71 - я 

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ О.П.

      Дякую. (Депутат Чернявський, Сумщина)

      Шановний  Віталій  Никифорович,  ми при розгляді

 цього   питання  на  Комісії  з  вашими  працівниками

 домовлялися, що будуть розглянуті питання про те, щоб

 сільскогосподарські  виробники  мали право звільнення

 від  акцизного  збору  на товари власного виробництва

 при  обміні на пальне, незалежно від того: чи це воно

 імпортне, чи своє.

      Таким  чином,  щоб  дати  можливість і сільскому

 господарству  забезпечувати пальним, за рахунок оццих

 бартерних  операцій.  Так  взагалі  я думаю, що це ми

 підтримуємо, а треба це питання відреагувати. Дякую.

 

      ___________. Добре я в своїй доповіді сказав, що

 таке передбачається.

      Мається  на  увазі  стимулювання ввозу пального,

 пального  та  пально-мастильних,  а якщо на території

 України  обмін  прозводити,  то  від цього на Україні

 пального не добавиться.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть, будь ласка, ще Чернявський.

 я 
 я                           - 72 - я 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

 

      ....України,  візьміть допустім пальне із-за

 кордону,  в межах України проходив обмін цей. Тому що

 якраз  на  це  направлена  ця  постанова  про  те,  щоб

 звільнити  за  імпортнє  пальне. Ну коли ввезли вже в

 Ураїну його, ми обміняти не можемо. Ось в чому справа.

 

      ___________.  Я зрозумів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Драгоморецький, за ним Тютін.

 

      ДРОГОМОРЕЦЬКИЙ. Я прошу слово передати 309,

 Немировському.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ.   В   проекті  закону  передбачено

 сільськогосподарські  товаровиробники проводять обмін

 спирту  на пальне, то вони звільняються від акцизного

 збору.  Передбачено  в  проекті. Ставиться питання, що

 розповсюдити  це не тільки на імпортне пальне, а і на

 те  пальне,  яке  раніше  було  завезено в Україну. Я

 зрозумів питання.

 

      ___________.  Время  идет,  Виталий Никифорович, я 
 я                           - 73 - я 

 один   вопрос,   есть   виноординарные  столовые,  10

 процентов  отчественной и импортной 200. Мы все знаем

 что  сегодня  у  нас  2-х годичный запас столовых вин

 которые  не  идут в реализацию. Есть необходимость 10

 процентов  устанавливать.  По всей вероятности, надо

 увеличить  эти  двести,  потому  что  сегодня  импорт

 контрабанды  заполонил  полностью весь наш рынок, это

 один  вопрос.  Второй,  на  табачные изделия у нас на

 импорт  было 150 процентов почему то здесь 100, кроме

 того   есть   одна   деталь,  там  где  отечественное

 производство  40 процентов. Из 13 фабрик сегодня 11 -

 это  совместные предприятия из иностранным капиталом,

 который  будет  пользоваться  льготами. Как вы на это

 смотрите? Это второй вопрос.

      Третий   вопрос.  Легковые  автомашины  ЗАС  -10

 процентов.  Есть  необходимость  это вводить или нет,

 так  сказать,  как  запасы  там  сверхнормативное уже

 превышает  любые допустимые размеры.

      И       последнее.       Ковровый       изделия.

 Машинопроизводство.   Написано   -40.   Но  здесь  не

 указано:  это  импорт  или  отечественное. Потому что

 отечественную  практически почти не имеем. Она только

 зарождается.  Надо  наверное  уточнить.  Прошу,  если

 можно,  кратко ответить на эти вопросы. я 
 я                           - 74 - я 

 

      ___________. Перше питання. 10 і 200 процентів -

 на  столові  вина.  Така ставка існувала в 1994 році.

 Вона  була  погоджена  з товаровиробниками і ми її не

 рухаємо.  Тобто,  залишаєм в такому  ж розмірі.

      Що   стосується   нелегального   ввозу   лікеро-

 горілчаних  виробів  та тютюнових виробів на Україну,

 то  для  цього  ми  запропонували  проект  Закону про

 введення акцізних марок на лікеро-горілчані вироби та

 тютюнові...  І  якщо  ці  марки  передбачають  сплату

 акцізного  збору  і  якщо  цих марок не буде, то вони

 просто не будуть продаватись на території України без

 марок  акцизного збору.

      Що   стосується   по   табаку   зниження  ставки

 акцизного  збору  з  імпортних  сигарет.  Дійсно,  ми

 запропонували  із  150 встановити 100 процетів. Це за

 поданням  Міністерства економіки і тих, хто контролює

 ці  процеси.

      Я  можу  назвати  ціни, які складаються у нас на

 імпортні  сигирети  з  урахуванням  ставки  акцізного

 збору  150 процентів  і 100 процентів.

      Скажімо,   сигарети   "Мальборо"  з  урахуванням

 ставки акцизного збору 150 процентів. Ціна реалізації

 складає  десь  біля  двох  сот  тисяч  за одну пачку. я 
 я                           - 75 - я 

 "Вест" теж 200 тисяч, "Симфонія" там 124 тисячі. Наші

 сигарети,    вітчизняного    виробництва,    ціна   з

 урахуванням   ставки  акцизного  збору,  скажемо,  на

 сигарети  2  класу  "Столичні" в розмірі 40 процентв.

 Ціна  складає роздрібна 13 тисяч карбованців. Першого

 класу типа "Дипломат" 15 тисяч 600 карбованців. Тобто

 різниця  в  ціні  досить  така  велика, щоб запобігти

 витесненню наших сигарок.

      Що  стосується наступного питання про автомобілі

 "Зас".  Чи є необхідність встановлювати 10 процентів?

 Ці    ставки   узгоджені   з   об'єднанням   автозас.

 Пропонується  об'єднанням  і  ми погодилися з цим. на

 основі  розрахунків,  які  були проведенні, звильнити

 базову модель 11. 02 від акцизного збору зовсім. А на

 моделі  11. 05 встановити ставку акцизного збору, яка

 запропонована  у  проекті  закону.  Це  задовольняє і

 товаровиробників  і  знижує ціни на базову модель 11.

 02 значно, що задовольняє і покупців.

      Що  стосується  коврів.  Да, дійсно у нас тільки

 народжуються   виробництво,  коврове  виробництво.  І

 ставка  40  відсотків  запропонована у проекті Закону

 для  всіх  коврових  виробів  незалежно  вітчизняного

 виробництва   або   це   коврові   вироби  імпортного

 виробництва. я 
 я                           - 76 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Тютін.

 

      ТЮТІН

 

      Уважаемый Виталий Никифирович!

      Когда составлялся перечень на товары, подлежащие

 акцизному  сбору,  мы подавали в ваше Министерство, в

 Кабинет  Министров,  в Министерство промышленности,

 чтобы  шины  для  легковых  автомобилей звільнили від

 податку  на акцизний збір, потому что украинские шины

 в  цене...  Доля  налогов  составляет 55 процентов. И

 цена  их,  коллеги,  от  40 до 46 долларов, а средняя

 цена  российских  шин  и импортных в которых нет этих

 налогов  она колеблиться от 30 до 35 долларов, мы что

 хотим   остановить   полностью  шинное  промышенность

 Украины по выпуску легковой шины или как?

 

      ____________.    Мы    не    хотим    остановить

 производство  шин для легковых автомобилей и акцизный

 сбор  существует  и  в России в тех же размерах какой

 предлагается  и нами в нашем проекте закона. Все шины

 для  легковых  автомобилей  в  России тоже облагаются

 акцизным сбором. я 
 я                           - 77 - я 

      Что  касается  шин, которые идут на комплектацию

 выпускаемых  автомобилей  у нас, то они освобождаются

 от  акцизного сбора и налога на добавленную стоимость

 это  все идет уже в целом, налог этот идет в целом на

 автомобиль укомплектованный этими шинами. Мы считаем,

 что  было  бы  не  целесообразно  освободить шины для

 легковых  автомобилей  от  акцизного  сбора посколько

 большая  часть  этой  продукции  идет на комплектацию

 автомобилей   выпускаемых   так   сказать  в  ближнем

 зарубежье .

      И  мы  тогода  потеряем  большие доходы бюджета,

 сегодня  наши  шины идут на комплектацию и в Россию и

 реализуются за пределы Украины в больших колличествах.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть, будь ласка, ще раз Тютін.

 

      ТЮТІН.

 

      Я  же  понимаю,  о чем я говорил, я еще один раз

 говорил  это  не зависимо от комплектации..... кто на

 Украине может купить шины за 40 долларов.

      А если мы снизим уберем акцизный сбор для старых

 шин  для диагональных и оставим 15 процентов для.....

 это  будет  мы  подавали расчеты это будет тоже самый я 
 я                           - 78 - я 

 налог  бюджет,  сумма  будет  таже,  только  за  счет

 увеличения обьема производства вы понимаете или нет.

 

      ____________.  Вы  гарантируете, что сумма будет

 таже.

 

      ____________.  Если  бы  я  гарантировал, я бы с

 вами  вообще  бы  не  разговаривал  вы  понимаете,  я

 конечно гарантирую.

      Я  же  подавал  и  мы  же обоснование делали, вы

 понимаете, мы же вам  подавали обоснование.

 

      ___________.  Это  обоснование рассматривалось и

 не только нами рассматривалось, понимаете, поэтому мы

 предлагаем то, что записано в проекте Закона.

 

      (Шум у залі)

 

      ___________.  Оно  не  учтено,  потому  что  нет

 достаточных обоснований для того, чтобы освободить.

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   думаю,   шановні   колеги,  ми

 розглядаєм  даний  законопроект  у першому читанні. І я 
 я                           - 79 - я 

 ваші  зауваження,  безперечно,  будуть враховані -тут

 все воно зрозуміло всім...

      Час  відведений  ми  використали.  Сідайте, будь

 ласка, Віталій Нікіфорович.

      Від  Комісії  слово  надається заступнику голови

 Комісії Рябченко. Будь ласка. Як співдоповідачу.

 

      РЯБЧЕНКО О.В.,  75 виборчий округ.

      Уважаемые депутаты!

      Комиссия   считает,   что   законопроект   можно

 принимать   в  первом  чтении.  И  необходимость  его

 принятия  обусловлена  тем,  что,  как вы помните, мы

 прошлым  летом  делегировали право Кабинету Министров

 на  полгода устанавливать ставки акцизного сбора. Эти

 полгода  истекли  1  января  и на сегодняшний день мы

 должны  принимать сами свое решение. По представлению

 Кабинета  Министров  мы  в  незначительной степени по

 сравнению   с   прошлогодним  постановлением  Кабмина

 меняем  ставки  акцизного  сбора, в основм это защита

 отечественного  товаропроизводителя,  и  немного есть

 специфика  по  импорту  табака  и  табачных  изделий,

 которая попадет на ледующий закон.

      Мне  кажется,  что  закон  достаточно  простой,

 Единственное, что между первым и вторым чтением, если я 
 я                           - 80 - я 

 кто-то   из   депутатов,   рационально  работающих  в

 отраслях  производства, подверженных акцизному сбору,

 имеет  какие-то представления, замечания, разногласия

 с  тем,  что  представлено  в  законопроекте, давайте

 между первым и вторым чтением встретимся и поработаем

 с  Кабинетом  Министров,  утановим, какие должны быть

 действительно  справедливые ставки акцизного сбора, и

 тогда  через  две  -три  недели мы сможем принять

 Закон во  втором чтении. Все,  спасибо.

      Через  две недели это положено по Регламенту как

 минимум.  Если  мы  решим по-другому, этом ожно будет

 быстрее.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі, сідайте.

      Скільки  мі  відведемо  часу  на обговорення? До

 перерви, да?

      У   нас   два  чоловіки  -Шеховцов,  Анісімов  і

 Назаров.  Три  чоловіки.  До  перерви,  ну,  я думаю,

 давайте ми, якщо прийняли.

      Шеховцов,  будь  ласка,  за  ним Анісімов, потім

 Назаров.

 

      ШЕХОВЦОВ.  Уважаемые  коллеги, в этом зале часто

 звучит  опрос,  где  взять  деньги  на  те  или  иные я 
 я                           - 81 - я 

 социальные  программы. Вот я сейчас попытаюсь вкратце

 сказать  , где  немножко можно взять.

      Если посмотреть перечень подакцизных товаров, то

 разделе  "Продовольствие"  мы  увидим  шоколад, кофе,

 икра   осетровых,   лососевых,   деликатесная   мясная

 продукция.  По  какому  принципу  вот эти товары стали

 подакцизными?  Очевидно, по тому принципу, что они не

 являются  товарами  первой  необходимости  и основная

 масса населения без ущерба для здоровья обходится без

 них.  А  кроме  того  основной массе населения в силу

 высокой  цены эти товары недоступны.

      У  меня  возникает  вопрос: а разве только этими

 товарами исчерпывается перечень вот таких товаров, то

 есть,  товаров,  которые  потребляют, в данном случае

 продовольствие,  потребляют  только 10, может быть 15

 процентов наиболее обеспеченных граждан Украины? Плюс

 еще  от случая к случаю процентов 10-20. Очевидно, же

 нет.   То   есть  масса  скедобных  вещей,  например,

 цитрусовые,    тропические   фрукты,   сейчас   много

 понавезено   к   нам   даже  безалкогольных  напитков

 импортных,  сладости  всевозможные импортные. то есть

 все  это  доступно  и  регулярно  потребляется только

 богатыми.  У  меня  такое  впечатление создается, что

 все-таки  можна  сделать  подакцизными гораздо болеен я 
 я                           - 82 - я 

 широкий  перечень  товаров. Мы этим никоем образом не

 обидем они торгующих, ни потребляющих. У потребляющих

 этих  денег  столько,  что у них хватает, ну, скажем,

 так  50-100  долларов  за 1 обед заплатить. Если мы с

 каждого такого обеда возьмем 10-20 процентов в пользу

 государства,  в  пользу  неимущих,  в  пользу  тех, в

 конце-концов  за  чей  счет кушают так сладко вот эта

 часть  населения,  что все будут довольны. Для бедных

 появятся деньги, а у богатых будет больше уверености,

 что  их богатство не ведет к социальному взрыву, а им

 есть   что   терять.  Они  должны  это  поддержать  с

 удовольствием,  они же люды не жадные, у них, еще раз

 говорю, на обед 100 долларов есть.

      Ну,  это  касается  и  многих  других товаров не

 продовольственных,  промышленных, большей частью речь

 идет  об импортных товарах, потому что они по качетву

 и соответственно по цене превосходять соответствующие

 отечественные. И я считаю, что коль скоро мы не можем

 взять налог с прибыли, с личных доходов, коль скоро у

 нас  значительная  часть,  ну,  по  разным оченкам от

 трети  до  половины  экономики ушла в тень, мы должны

 брать  налоги  с  того,  что  мы  видим.  Вот все что

 продается,  мы видим, с него взять можна.

      И   поэтомы   я   бы  предложил  такой  вариант. я 
 я                           - 83 - я 

 Принмиать в первом чтении, но комиссии, которая будет

 дорабатывать,  иметь  четкое  задание  от  Верховного

 Совета  в каком направлении дорабатывать. Для этого я

 предлагаю  добавить  в Постановление третий пункт. Он

 звучит так:

      "Доручити   Комісії  Верховної  Ради  України  з

 питань  фінансів  і  банківської діяльності подати до

 другого читання проект ставок акцизного збору до всіх

 без  винятку  товарів,  продукції,  які  споживаються

 переважно    заможніми    верствами   населення".   І

 відповідні розрахунки.

      А  пункт  четверттый...  пункт третий розданного

 проекта  Постановления сдедать соответственно пунктом

 четвертым.

      Вот  если  Верховный Совет такую идею поддержит,

 то  ко  второму  чтению Комиссия финансово-банковской

 деятельности  обязана  будет  подготовить обоснованый

 весь  перечень  и  сказать, что вот это действительно

 потребляется  только  богатыми.  Мы  это  вводим, это

 престижные    товары,   здесь   можно   взять   казну

 государства.

      Спасибо за внимание. Я передаю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. я 
 я                           - 84 - я 

      Значить, Анісімов. За ним- Азаров.

 

      АНІСІМОВ.

 

      Уважаемые народные депутаты, уважаемый Александр

 Николаевич,  сегодняшний  вопрос  вынесен  на  сессию

 Верховного  Совета  не  случайно.  Мы все: и депутаты

 Верховного  Совета, и правительство, -ищет, где взять

 деньги, для того, чтобы пополнить казну государства.

      Ну,   я   хотел   бы,   так,   как   мы  сегодня

 рассматриваем  этот  вопрос  в  первом  чтении,  чтоб

 представители  правительства  все-таки  задумались. И

 прослушав  наши ви вопросы, и высказывания здесь, все

 учли  и  предложили  нам  во  втором чтении, чтобы мы

 безоговорочно приняли этот документ.

      Ну, первое, возвращаюсь снова к шинам.

      Так,  как я сегодня занимаю позицию председателя

 подкомиссии  по металлургическому комплексу и химии с

 базовых отраслей, поэтому мне не безразлично, в каком

 состоянии    будет    сегодня    работа    химической

 промышленности,  которая очень много делает для того,

 чтоб выпускать сегодня шины в нашем государстве.

      Поэтому  не  случайно  был задан сегодня вопрос.

 Ну,   я   думал,   что  докладчик  не  доконца  понял я 
 я                           - 85 - я 

 задаваемый вопрос, я хочу еще на нем остановиться.

      Сегодня вопрос идет вот о чем. Да, и в России, и

 в  других  государствах бывшего Советского Союза, СНГ

 есть  акцизный  сбор  там,  где  производят  шины. Но

 сегодняшние  налоги  и  покупаемая  продукция  для их

 изготовления  сделала  цену  наших  шин золотыми. Они

 стоят 40-45 долларов. Если Россия на сегодняшний день

 имеет  эту цену в пределах 30-35 долларов. Вот, о чем

 идет  речь.  А если мы еще 10% накинем сюда акцизного

 сбора,   то   мы   становимся  неконкурентноспособным

 государством,  мы не в состоянии даже то, что сегодня

 вывозим,   и  правильно  здесь  было  сказано,  много

 сегодня   мы   торгуем  со  странами  СНГ  и  дальним

 зарубежьем    этим   продуктом,   и   надо   наоборот

 способствовать развитию этой отрасли, способствовать,

 чтоб  наша  казна  пополнялась  и  долларовой массой,

 которую дает сегодня химическая промышленность.

      Поэтому  я  предлагаю и прошу учесть замечания и

 комисии и представителей правительства, чтоб акцизный

 збор  который на сегодняшний день задавал Генеральный

 директор товарищ Ютин, акцизный збор был снят.

      Вторая  позиция. "Таврия", да на сегодняшний день,

 11  02  мы  уже  затовариваемся этой машиной, которая

 только  появилась в нашем государстве, тоже надо дать я 
 я                           - 86 - я 

 производителю  немножко  развернуться  и продавать ее

 для того, чтобы обеспечить наших жителей Украины этим

 видом  товара  "Таврии".  Их много модификаций, здесь

 "Таврия"  сегодня,  и для ветеранов, и для инвалидов,

 сегодня   "Таврия"  и  грузопассажирский  автомобиль,

 поэтому   рассматривать   как   сказано   было  здесь

 докладчиком,  "Таврия"  10  процентов акциза, а новая

 модификации  мы  не  будем  вводить,  я  тоже  считаю

 сегодня  не  существенно  и  неправильно,  потому что

 акцизная  цена,  доларовой  масы  на сегодняшний день

 подходит  к  стоимости  практически  жигулей,  это не

 выход  с  положения  мы  этим  самым  пополняем казну

 государства другой стороной обрубываем производиетля,

 и  заставляэм  двигаться в нашу сторону и ввозить эти

 товары,  заканчивая  хочу, чтобы на сегодняшний день,

 акцизный  збор, и те предложения которые прозвучали и

 прозвучать  еще  были учтены и комисией, и чтоб мы во

 втором  чтении  сделали два хороших дела. И пополнили

 бюджет  и  дали возможность нормально работать нашему

 производителя. Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановний  колега,  ще  три депутати

 бажають виступити.... тому оголошується перерва на 30

 хвилин. я   я 

                         - 87 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Продовжуєм роботу. Запрошуйте, будь

 ласка, в зал депутатів.

     

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  А  до  трубуни  запрошується Азаров

 Микола Янович.  За ним буде  Ямковий.

      Щось поріділи ряди. Ще до празника далекувато, а

 вже так... Підготовка?

      Будь ласка, продовжуєм роботу.

      5  хвилин  просить  Голова  Комісії  по бюджету.

 Дозволимо?  Будь ласка.

     

      АЗАРОВ.

      Уважажаемые  народные депутаты! К сожалению мы в

 докладе начальника налоговой инспекции не слышали то,

 что  я  ждал  услышать  и  наверное  вы  тоже. Почему

 акцизный  збор  составляет  среди  прочих  налогов  и

 зборов  в  нашем бюджете всего-навсего 2, 3 процента.

 Называю данные по  первому кварталу.

      Почему  он занимает 9 место, когда в большынстве

 стран,  на которые мы сейчас равняемся, акцизный збор

 является   одним  из  самых  значительных  источников я 
 я                           - 88 - я 

 поступления в бюджет?

      Я  размышляю  над этим, думаю вот почему. Вот на

 этой трибуне докладывать этот важнейший вопрос должен

 был  не  начальник  Налоговой  инспекции,  а  министр

 економики.  И  мы  с  вами, принимая Постанову, да не

 один  уже  раз,  говорили, что Министерство экономики

 должно  наконец  дать  следующие  обоснования, Какие?

 Прежде всего, акциз -это налог на потребление. Я ниже

 несколько  слов  скажу  об  этом.  Так,  Министерство

 экономики  должно  проанализировать влияние акциза на

 потребление основных товаров. Определить под акцызную

 руппу товаров  на основе анализа.

      Дать  связь и проанализировать влияние акциза на

 ценовою   политику,   на  поступление  в  бюджет,  на

 производство.  Вот  здесь  поднимаются  вопросы, но я

 хотел  бы  сказать, что если мы на каждый вид налогов

 будем  наешивать  несвойственые  ему  функции,  то мы

 сломаем  и  без  того  не  очень  хорошо  действующую

 экономическую систему.

      Что  я  имею  в  виду?  Ну,  прежде  всего, если

 акциз -это налог на потребление. То есть он выполняет

 функцию  регулятора потребления, так зачем мы на него

 навешиваем  еще ценовую фукцию? Если подоходный налог

 являет   собой,  регулирует  функцию  дохода  каждого я 
 я                           - 89 - я 

 человека. То есть по идее своей работает на то, что б

 не    было   сверхбагатых,   сверхбедных.   То   есть

 сверхбагатых   должны   не   пропорционально   больше

 отчислять.  Если  ПДВ работает как регулятор оборота,

 если  плата за землю должна регулировать рациональное

 использование  земли.  То  почему  мы на акциз должны

 навешивать  несвойственый  функции  и  говорить,  что

 акциз задавил  цену.

      Я   спрашиваю,   почему,   если  мы  возмем  два

 предприятия  и  посмотрим  производительность  труда,

 посмотрим  себестоимость.  И  увидим,  что  на  одном

 предприятии  себестоимость  продукции  100 единиц, на

 втором 300 единиц. При чем здесь акциз?

      Более   того,  сейчас  когда  у  нас  перекошена

 ценовая  политика, сейчас, когда у нас не понятно из-

 за  каких  причин снижается курс доллара, искуственно

 занижается.  То  есть  создаются  условия для импорта

 товаров, для ввоза товаров, для того, чтоб собсвенный

 товаропроизводитель   задавить,  а  чтоб  собственный

 экспорт   уничтожить.   Вообще  говорить  об  акцизе,

 который  давит  на  цены,  кучитывая  его  общую, так

 сказать,  будем говорить величину суммарную, всего 2,

 3 процентов. Конечно, не совсем логично.

      И   наконец,   последнее  о  чем  я  говорил.  К я 
 я                           - 90 - я 

 сожалению  нашей  комиссии  не удалось добиться ни от

 Минэкономики,  ни  от  Минфина  ответов  на  вот  эти

 элементарные   вопросы,   без   которых  обсуждать  и

 принимать  эти  законы  нельзя.  Но тем не менее и не

 принимать их нельзя.

      Поэтому   наша  комиссия  рекомендует  в  первом

 чтении  принять,  а  ко  втрому чтению потребовать от

 Кабинета   Министров  дать  необходимое  обоснование.

 Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Спасибі. Ямковий, за ним Мовчан.

     

      ЯМКОВИЙ.

     

      Шановні депутати!

      Я  підтримую  Миколу  Яновича, що закон потрібно

 прийняти в першому читанні, прошу вибачення. І в мене

 є такі дійсно до цього проекту доповнення, от якщо ви

 в  руках  тримаєте проект закону, то написано, ставки

 акцизного  сбору  у  відстотках  до  вартості товарів

 продукції.

      У  відпускних  цінах,  але ж ціни бувають різні,

 ціни бувають і в магазині роздрібні і оптововідпускні

 на підприємстві. Тому треба добавити, що це і в цінах я 
 я                           - 91 - я 

 підприємств товаровиробників.

      Ну, якщо брати у нас напої, лікерогорілчані напої

 спирт,  коньяк,  то  акциз  сьогодні  не  береться  з

 вартості  посуди,  в  той  же  час  береться акциз із

 вартості етикетки.

      Тому  тут  треба  продумати, щоб цю деталь також

 відмітити в проекті закону.

      Друге.  Нам  потрібно  все-таки  захистити свого

 товаровиробника.  Сьогодні  спиртова промисловість на

 Україні, її потужності може виготовляти в рік біля 70

 мільйонів декалітрів спирту.

      І в той  же  час  ці  спиртові  заводи, цистерни

 повністю   стоять  і  немає  реалізації,  а  імпортна

 продукція ви бачите і по якій ціні реалізується, і не

 завжди відповідної якості в наших кіосках.

      Тому в мене пропозиція: підняти акциз на імпортні

 товари,  мається на увазі, от напої -коньяк, горілка,

 спирт,  імпортні   вина,  пиво  в  середньому  на  50

 процентів   проти   цих,  проти  цих  процентів,  які

 запропоновані  в  проекті  Закону.  І  підійти  більш

 правильно  до визначення  розміру  акцизного збору по

 товарам  вітчизняного  виробоництва.  От,  наприклад,

 горілка  -85 процентів, а спитати депутата, як це, до

 якої  ціни,  то,  очевидно, ніхто не знає, або 90% не я 
 я                           - 92 - я 

 знають,    що   потрібно   по   спеціальній   формулі

 вираховувати.  Фактично  до оптово відпускної ціни за

 воду  це  не  85  процентів,  а  660%.  Якщо сьогодні

 бутилка   коштує,  допустім,  горілки,  без  вартості

 посуду  на  заводі  10  тисяч, то акцизний збір треба

 платити  йому 660 тисяч. Тоді відпускна ціна фактично

 з  акцизним  збором  вже  магазину  буде  не 10, а 76

 тисяч. От це друге.

      І   третє.   При   пересіченні  митного  кордону

 сьогодні  платиться  тільки  мито,  а  от акциз варто

 брати  тоді.  Тоді буде і контроль. А так получається,

 імпортні товари зачастую поступають до нас без сплати

 акцизного  мита.  От  тому  такий  низький процент. А

 налогова  інспекція  не  зможе проконтролювати всі ці

 кіоски.   Тому   при   пересіченні   митного  кордону

 необхідно крім мита брати  і акцизний збір.

      Я  вважаю,  що в першому читанні його прийняти і

 доопрацювати.

      Спасибі.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Мовчан.

     

      МОВЧАН

       я 
 я                           - 93 - я 

      Шановні      колеги!     Шановний     олександре

 Миколайовичу! Здавалось би цей Закон є другорядним, а

 насправді,  чкщо  вчитатися  в нього і осмисліти його

 глибоко, то це одна із формуючих нашого бюджету. І не

 випадково  голова  Комісії  бюджетної Азаров, якраз і

 звертає   нашу  увагу  на  те,  що  все  мусить  бути

 прораховано,  і  все  мусить  бути  спрогнозовано. Та

 довільність   з   якою   ми  можемо  виходити  тут  і

 пропонувати кожен свій відсоток чи на імпортні, чи на

 вітчизняні  вироби -це абсолютно все свідчить про те,

 що  до  цього  Закону  підходять дещо легковажно. Яка

 мета  цього Закону? Та зрозуміла річ, щоб стимулювати

 вітчизняне  виробництво. Які є заходи для цього? Чому

 ми  вдаємося  саме  із  запізнення  до  того, що було

 допущено  ще  Верховною Радою попереднього скликання,

 що   ми   попільгували   митний  збір.  Це  своєрідне

 надолуження  того,  що  мусила  б робити і виконувати

 митна  служба. І цілком слушно Ямковий підтверджує ті

 наші  висновки, що цим способом ми не стимулюватимемо

 виробництво  ні  вітчизняне, ні піднімати на належний

 рівень  вітчизняне виробництво і будемо притлумлювати

 більше того його.

      В  переві  я  розмовляв  із своїми колегами, які

 сказали  про  те,  що сьогодні оцим Законом ми можемо я 
 я                           - 94 - я 

 припуститься  ще  більшого  піднесення  цін. Чому? Та

 тому  що  вітчизняний  товар,  який іде із державного

 виробництва,   не   може   потрапляти   у  комерційні

 структури.

      Якщо  згортається  сьогодні державна торгівля, а

 більше  того,  розширюється  комерційна  торгівля, то

 зрозуміла   річ,   що  можливості  реалізації  нашого

 вітчизняного товару будуть зменшені. Через комерційні

 структури  сьогодні вони не будуть потрапляти. І тому

 потрібно  нам  прорахувати,  яка  дійсна  величина  у

 загальному бюджеті від цього ЗАкону.

      Свого  часу  (я  вам наведу приклад із турецьким

 товаром  і  тютюновим),  коли фірма "Кемел" відкупила

 все виробництво турецького тютюну і всього тютюнового

 виробництва.  Акцизним  збором  було задавлено, хтось

 підсовує   такі,  очевидно,  рекомендації.  Задавлене

 вітчизняне виробництво, фірми збанкрутували турецькі,

 були   перекуплені   американськими,  два  роки  вони

 абсолютно  простояли,  потім,  як  кажуть,  були нові

 вивиски і нові ціни, і абсолютно уже контрольована ця

 сфера  американським  виробництвом. Теж саме пережила

 Греція із винними своїми, із виновиробництвом.

      Мені  здається,  що  можна  приймати,  очевидно,

 треба  приймати,  тому  що  залагоджувати цю ситуацію я 
 я                           - 95 - я 

 треба,  враховуючи,  що  бюджет  наший  на  нулі. Але

 обрахунки  вкрай  необхідні.  І  я  підтримую позицію

 Азарова,  що  треба,  щоб  з цим питанням виходили на

 державному  високому  рівні,  а  не скидали просто на

 другорядних  осіб,  хоча  я  дуже  глибоко  пошановую

 Ільїна.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Нема   більш  бажаючих?

 Безсмертний, будь ласка. І на цьому завершуєм.

     

      БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.

     

      220-ий   виборчий   округ,   депутатська   група

 "Державність", Безсмертний.

      Шановні колеги народні депутати, ні в кого тут в

 залі немає сумніву в тому, що політика протекціонізму

 повинна  стати  на даному  етапі основною політикою в

 відношенні  нашої  вітчизняної економіки. Але разом з

 тим, я  б хотів би задати собі і вам декілька питань,

 які стосуються поданного нам проекту.

      Чи   відповідає   даній   концепції   проведення

 політики  протекціонізму данного законопроекту. Але в

 той  же  час  зверніть  увагу, як кореспондуються дії я 
 я                           - 96 - я 

 уряду  нашого.  З  одного  боку ми подаємо проект про

 підняття  акцизів  і це можливо вірно, з другого боку

 ми знімаємо мита на цілий перелік товарів. Я хочу вам

 сказати,  що  питання  підняття  акцизів,  і проблеми

 застосування  мита,  щодо  скажем сприятливих умов до

 вітчизняної  економіки,  повинно  застосовуватися, як

 правило  у  комплексі, регулюватись, скажем внутрішнє

 середовище,  для вітчизняної економіки повинно більше

 за  рахунок мита. Тому що я не бачу відповідності між

 поданим проектом і тими міжнародними нормами ГАТ, які

 встановлені  на  сьогоднішній  день щодо внутрішніх і

 зовнішніх ставок акцизного збору.

      Ще  одне,  мені  здається, що необхідно сьогодні

 прорахувати   ті   наслідки,   які   відбудуться  від

 полярізації цін.

      Адже   сьогодні  вже  згадувалась  ця  постанова

 минулої  Верховної  Ради,  яка заборонила комерційним

 структурам  збувати  продукцію,  яка  виробляється на

 державних підприємствах. А це саме лікеро-горілчана і

 тютюнова   продукція.   Ще   одне,   лікеро-горілчана

 продукція,   не  просто  термін,  вона  має  декілька

 окремих  видів  продукції, і мені здається, на ті які

 не  виробляє, або в малих об'ємах виробляє вітчизняна

 промисловість, все-таки акцизи піднімати не можна. я 
 я                           - 97 - я 

      Тепер ще, що я хотів би сказати................

 Я  думаю,  що та Постанова, яка вчора розглядалася на

 Президії  щодо  зняття  пунку  6, де йде заборона про

 збут   торгівлі  комерційним  структурам  вітчизняним

 виробництвом,   які   виробляються,   треба  все-таки

 вносити.  Паралельно  з рогзглядом цього Закону, тому

 що  ми приймемо даний проект, але поліпшення ситуації

 із  збутом  цієї  продукції вітчизняної не наступить.

 Із-за  того,  що,  скажем,  джерело  його  збуту буде

 обмежуваться,  а  надходження до, скажем, комерційних

 структур -заборонено.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Таким   чином,  шановні

 колеги,   і   проект   Постанови   від   Комісії,   і

 співдоповідач, і виступаючі в обговоренні зійшлись на

 єдиній думці - прийняти даний Закон в першому читанні

 і  направити  його  на  доопрацювання на двонедільний

 строк.  І  внесена  до   проекту  Постанови  поправка

 депутата Шеховцова, тобто третій пункт. І єсть його в

 письмовій формі відредагована поправка.

      Які  єсть  думки  щодо  того, щоб дану Постанову

 прийняти за основу?

      Азаров? Будь ласка. я 
 я                           - 98 - я 

     

      АЗАРОВ  М.Я.

      Я  очень  простое  вносил  предложение: Кабинету

 Министров   при   рассмотрении   во   втором   чтении

 представить необходимые расчеты и обоснования.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. То єсть, ви як доповнення до проекту

 Постанови?

     

      АЗАРОВ М.Я. До Постанови...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ще  єсть?  А?  Ну  єсть  виконуючий

 обов'язки.  Тоді  я  ставлю на голосування, щоб даний

 проект  з  доповненнями Шеховцова і Азарова прийняти.

 нема  інших думок? Ставлю на голосування. Будь ласка,

 включіть систему.

     

      "За" -

     

      Приймається Постанова.

      Слухається  питання  про  проект  Закону України

 "Про  акцизний  збір  на алкогольні напії та тютюнові

 вироби".   Ільїн   Віталій   Никифорович,   начальник

 Головної   державної  інспекції,  заступник  міністра я 
 я                           - 99 - я 

 фінансів. Будь ласка.

     

      ІЛЬЇН.  Шановний  Олександр Миколайович! Шановні

 народні  депутати!  Вашій  увазі  пропонується проект

 Закону  "Про  акцизний  збір  на  алкоголні  напої та

 тютюнові вироби". Необхідність прийняття цього Закону

 викликана  потребою  вдосконалення існуючою в Україні

 системи   контролю   імпорту  алкогольних  напоїв  та

 тютюнових  виробів, недопущення нелегального ввезання

 із-за   меж   митних  кордонів  вказаних  виробів  та

 реалізації їх на території України.

      Досконалення   системи  оподаткування  і  сплати

 податків,   забезпечення   стабільності   і   повноти

 стягнення  до бюджету акцизного збору.

      Діючий  порядок  справляння  акцизного  збору  з

 товарів,   які   ввозяться  в  Україну,  не  повністю

 забезпечує  належного  контролю  за  повнотою  сплати

 цього податку до бюджету. Існують проблеми, пов'язані

 з  ввезанням  в Україну товарів низької якості -це те

 про  що  сьогодні  говорили  депутати, щодо стягнення

 акцизного збору при перетинанні митного кордону.

      Запропонований    проект   передбачає   поетапне

 запровадження  в  порядку  сплати  акцизного збору по

 алкогольних   напоїв   та   тютюнових   виробах.   Як я 
 я                          - 100 - я 

 іноземного  так  і  вітчизняного  виробництва, шляхом

 придбання   марок   акцизного   збору    встановлених

 зразків.

      Передбачається реєстрацію імпортерів алкогольних

 напоїв  і  тютюнових  виробів  та реалізацію їм марок

 акцизного   збору.   Заборонити  ввезенння  на  митну

 теритрію   України  імпортних  алкогольних  напоїв  і

 тютюнових  виробів,  на  якіх  немає  марок акцизного

 збору  і  реалізацію імпортних і алкогольних напоїв і

 тютюнових виробів без наявності таких марок.

      У  зв'язку  з  відсутністю  можливостей  з  ряду

 причин проводити наклеювання акцизних марок на товари

 вітчизняного  виробництва  передбачається  введення в

 дію  Закону  України  в частині запровадження порядку

 стягнення  акцизного  збору  з  алкогольних напоїв та

 тютюнових   виробів,   ввезених  на  митну  територію

 України   з   1   липня   1995  року,  а  по  товарах

 вітчизняного виробництва  з 1 січня 1996 року.

      Проектом  Закону  платниками  акцизного збору на

 алкогольні   напої   та   тютюнові  вироби  визначено

 суб'єкти    підприємницької   діяльності,   включаючи

 громадян,   що   виробляють   або  ввозять  на  митну

 територію   України   алкогольні  напої  та  тютюнові

 вироби. я 
 я                          - 101 - я 

      Запропонований  проект  передбачає,  що суб'єкти

 підприємницької  діяльності,  включаючи громадян, які

 займаються  підприємницькою  діяльністю без створення

 юридично  особи  і  які  уклали контракт з іноземними

 виробниками  на поставку в Україну алкогольних напоїв

 та   тютюнової   виробів,   підлягають  реєстрації  у

 продавця  марок  акцизного  збору,  як  імпортери,  з

 одержанням посвідченння за установленою формою.

      Відповідно   до   положень   цього  закону  суми

 акцизного  збору,  що  підлягатимуть  сплаті,  будуть

 визначатись  платниками самостійно виходячі з обсягів

 реалізованих   або  ввезенних  на  територію  Україну

 адлкогольних   напоїв   та   тютю  нових  виробів  за

 встановленими   Верховною  Радою  ставками  акцизного

 збору.

      Продаж   марок  акцизного  збору  виробникам  та

 імпортерам  алкогольних  напоїв  та тютюнових виробів

 буде  здійснювати Міністрество фінансів України через

 державні  податкові  інспекції  України відповідно до

 положення  про  виробництво  зберігання  видачі марок

 акцизного  збору і маркірування алкогольних напоїв та

 тютюнових   виробів.   Придбані   платниками   марки,

 акцизного    збору    наклеюватимуться    в   процесі

 виробництва,  я  підкреслюю  в процесі виробництва на я 
 я                          - 102 - я 

 кожну  пляшку  упаковку  алкогольних  напоїв.,  та на

 кожну  пачку  упаковку  тютюнових  виробів. Наявність

 марки  акцизного  збору  на вищезгаданих товарах буде

 підставою для митного оформлення та ввезення на митну

 територію України для реалізації їх споживачами.

      З метою запобігання відволікання обігових коштів

 вітчизняних підприємств виробників алкогольних напоїв

 та  тютюнових  виробів  при  одержанні  першої партії

 марок  акцизного  збору,  у зв'язку з введенням в дію

 цього закону, або при створенні нових підприємств, їм

 в  разі  необхідності  буде  надаватися відстрочка на

 сплату  акцизного збору для імпортерів передбачається

 можливість   сплати   акцизного  збору  із  імпортних

 алкогольних   напоїв  та  тютюнових  виробів,  шляхом

 видачі   простого  векселя  з  відстрочкою  платежів,

 платежу на термін до ввезення від акцизних товарів на

 території  України.  Але  не  більше, як на 60 днів з

 моменту подачі заявки,розрахунку на одержання марок.

      В  разі  порушень порядку маркірування імпортних

 алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів, товар не

 буде    допускатись    до    митного   оформлення   і

 недозволятиметься   ввезення   його  митну  територію

 України.

      Проект    закону    передбачає   надання   права я 
 я                          - 103 - я 

 начальникам державних податкових інспекцій України та

 їх  заступникам  виносити  постанову  про  проведення

 конфіскації  алкогольних напоїв та тютюнових виробів,

 що   реалізуються  торгівельними  підприємствами  без

 наявності на упаковці пляшці , марок акцизного збору.

      Виконання  постанови  про проведення конфіскації

 алкогольних   напоїв   та   тютюнових   виробів  буде

 здійснюватися органами внутрішніх справ.

      Прийняття  Закону України "Про акцизний збір" на

 алкогольні напої та тютюнові вироби сприятиме повному

 надходженню  до бюджету сум акцизного збору, від цих,

 від  реалізації  цих  товарів, яка ввозяться на митну

 територію  України і таким чином виключити можливість

 не  легального  імпорту  товарів,  оскільки ввезти їх

 зможе  лише  зареєстрований  імпортер. Це захищзатиме

 нтереси  вітчизняних виробників алкогольних напоїв та

 тютюнових   виробів,   дасть   можливість   виявлення

 контрабандних  товарів,  отриманих доходів та повноти

 сплати податку від реалізації цих товарів.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки відведем часу на запитання?

 10  хвилин?  Не  заперечуєте?  Виставье  10 хвилин. І

 запишіться, будь ласка. я 
 я                          - 104 - я 

      Достатньо. Висвітіть.

      Будь ласка, Кочерга. За ним Заварзін.

     

      КОЧЕРГА В.Г., 122 виборчий округ.

      Уважаемый Виталий Никифорович!

      Вот в вашей обкяснительной записке сказано (да и

 вы  сейчас  в  своем выступлении говорили) о том, что

 проект   Закона  предусматривает,  что  плательщиками

 акцизного  сбора  на  алкогольные  и табачные изделия

 определены субкекты предпринимательской деятельности,

 включая   граждан,   которые  производят  или  ввозят

 алкогольные и табачные изделия.

      Значит  ли  это,  чбо  будет  разрешена торговля

 самогоном в данном случае? Это первое.

      И  второе,  мы  знаем  о  том,  что  и  табачные

 изделия,   и  винноводочные  изделия  различаются  по

 качеству.  Если  есть высокие технологии производства

 алкогольных  апитков,  что возможно только в условиях

 государственных  ликеро-водочных  заводов,  тогда они

 лучше  и  по качеству, ну, естественно, и дороже. Так

 вот,  будет  ли  предусмотрено  этим законом какой-то

 дифференцированный подход, скажем, в уплате акцизного

 сбора?  Скажем,  для  предприятий,  которые  высокого

 качества,  чтобы  дать  дорогу  этим  изделиям и этим я 
 я                          - 105 - я 

 товарам  и  не травить народ, будут какие-то льготы в

 части уплаты акцизного сбора. А тем, которые суррогат

 производят,  из,  может  быть,  надо  давить акцизным

 налогом или сбором.

      Вот такой подход предусматривается или нет?

 

       ___________. Понятно, Виктор Герасимович.

      Что  касается  самогона,  то  мы этим законом не

 регулируем   те   положения,   которые  действуют  на

 сегодняшний  день  - как  было  запрещено производство

 крепких  спиртных  напитков, в том числе и самогона,

 для  реализации,  так  оно  и остается. Этот закон не

 вносит  никаких  изменений  в  это положение, которое

 действует  сегодня на Украине.

      Что касается дифференцированных ставок акцизного

 сбора,  исходя  из качества алкогольных напитков, то в

 предыдуцем  законе,  который мы сейчас рассматривали,

 предусматриваится  единая ставка акцизного сбора, -на

 коньяк  -одна,  на водку -другая, на слабоградусные -

 третья,  а  крепленые  вина  -четвертая.  Это  уже  и

 подразделение по качеству.

      Этот   закон   предусматривает  только  механизм

 взыскания акцизного сбора.

       я 
 я                          - 106 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Спасибі.

      Заварзін,    за   ним  Юхновський.

     

      ЗАВАРЗІН.

      Спасибо, Александр Николаевич.

      В  своем  докладе  вы  сказали  одну  такую вещь

 интересную. Что все коммерческие предприятия, которые

 ввозят из-за границы табачные и вино-водочные изделия

 по  своему  усмотрению  платят акцызный сбор. Как это

 понимать?

     

      ___________.  Нет, я не так сказал.

     

      ___________.  Вы еще раз подчеркнули, я уточняю.

 Именно надо было, наверное, расшифровать.

     

      ___________.  Немножко неправильно вы поняли. Не

 имеется ввиду по своему усмотрению. Я сказал, что они

 самостоятельно   делают   расчет  величины  акцызного

 сбора, исходя из ставок  утвержденных на данный товар

 Верховным Советом. Расчеты они делают самостоятельно.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Юхновський, за ним  Левченко.

       я 
 я                          - 107 - я 

      ЮХНОВСЬКИЙ

      Шановний  Віталій  Нікіфорович!  Відомо, що одна

 тона  зерна,  переведена  в  голілку, дає 800 доларів

 чистого прибутку.

      Перше   питання.  Введення  акцизу  на  іноземну

 горілку  дуже  важливе.  але  чи покриває виробництво

 власної горілки ринок України? Це перше питання.

      І  друге  питання.  Чи  не приведе такий великий

 акциз  на  іноземну  горілку до сильного росту цін на

 місцеву горілку власного виробництва?

     

      ___________.   Зрозуміло.  Ігор  Рафаїлович,  ви

 знаєте,   що   потужності,  виробничі  потужності  на

 Україні  для  виробництва  і спирту, і горілку значно

 перевищують  ту  кількість,  яка  може споживатися на

 Україні.  Україна  спирт завжди вивозила і вивозить в

 цей   ас.   Що  стосується  чи  буде  наша  продукція

 конкурентноспроможною,  то  я  на це питання відповім

 так,  що при затверджені тих ставок, що запропоновані

 в  попередньому Законі, конкурентноспроможність нашої

 продукції  витримується.  Я  наводив  цифру, що однин

 літр,    скажемо,    Смирновської    буде   коштувати

 півторамільйони  при  тих  ставках,  а  то  один літр

 Столічної горілки буде коштувати десь 230 тисяч. я 
 я                          - 108 - я 

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Левченко, за ним Безсмертний.

     

      ЛЕВЧЕНКО

     

      Уважаемый Виталий Никифорович, ну, для контроля,

 значит,  будут введены наклейки марок акцизного сбора

 на   каждую   бутылку   и   пачку  сигарет.  Как  это

 практически  можна  осуществить  при таком количестве

 ввоза водки и сигарет в нашу державу?

     

      _______________     Практически     это    будет

 осуществляться следующим образом.

      Импортер  должен  зарегистрироваться в налоговой

 инспекции как импортер ликеро-горилчаных выбробив або

 тютюнових виробів, должен будеит выкупить в налоговой

 инспекции   по  стоимости  эти  марки,  направить  их

 товаропроизводителю  согласно заключенных договоров и

 контрактов на производство для ввоза на Украину водки

 или  табачных изделий. Товаропроизводитель в процессе

 производства,  как  он  делает по своей отечественной

 сейчас,  производит  наклейку  этих  марок  акцизного

 сбора.  На  границе  покупатель-поставщик  от Украины

 выплачивает  акцизный  сбор,  и таможенная служба при я 
 я                          - 109 - я 

 уплате пропускает этот товар через границу Украины.

      То  есть,  поставщик  или  покупатель украинский

 должен   будет  согласно  контракту,  заключенному  с

 производителем   иностранным,   поставить  ему  марки

 акцизного  сбора для того, чтобы они были наклеены на

 продукцию.   Иначе   через   границу   согласно   вот

 предлагаемому  варианту  проекта  Закона  этот  товар

 пропущен не будет.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, це складне питання, враховуючи,

 що це все автоматизовано.

     

      _______________   Ми  провели  з  цього  питання

 опробірування,  так  сказать, -можливості наклеювання

 марок  акцизного збору, і це не визиває, так сказать,

 якихось технічних ускладнень.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Безсмертний.   За  ним-

 Соболєв.

     

      БЕЗСМЕРТНИЙ.

      Шановний  Віталію Никифоровичу, ми всі прекрасно

 розуміємо,   що   наш   підприємець   -це   особливий

 підприємець.  Тому  в  мене  перше питання буде таке: я 
 я                          - 110 - я 

 наскільки можливо підроблення таких марок. Це перше.

      І  друге.  Ви  відповіли  тільки що на запитання

 Ігоря  Рафаїловича з приводу різниці в цінах. Віталію

 Никифоровичу, різниця технологій, яка сьогодні існує,

 різниця навіть сьогодні на сировину, яку переробляють

 ці  підприємства,  мені  здається,  вона  вирівняє ці

 ціни,  як  би  ми  того  не хотіли. Це перше, і друга

 тенденція  в  збуті.  Ніколи  внутрішній  збувач цієї

 продукції  не  піде  на  те  що він буде продавати цю

 горілку  в  3-4  рази  дешевше. Він буде її будь яким

 шляхом підіймати, накручуючи ціну. Дякую вам.

     

      ___________.  Що  стосується  наскільки  можливо

 підроблення  марок акцизного збору то ці марки будуть

 виготовлятися   особливим,   на   особливій   бумазі,

 особливим  методом і ми рахуємо що підробити їх буде

 неможливо, там  включено 5 видів захисту від підробки

 цієї марки.

      Що  стосується  в  різниці  в цінах, то і зараз

 ціни на горілку вільні, але вони не піднімаються вище

 цін, які запропонував ринок.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Соболєв, Павловський.

       я 
 я                          - 111 - я 

      СОБОЛЄВ. Соболєв, Запоріжжя.

      Шановний  доповідачу. У мене питання стосується,

 пов'язано   з   двома   законами   які   ви  сьогодні

 представляєте.  Чи  не  вважаєте ви, що спроба ввести

 марки  не  регулюючи, не контролюючи порядок цін, які

 проставляються  при ввозі, в продукції саме тютюнових

 виробів  і  алкогольних  виробів, приведе до того, що

 фактично  збирати  ми  будемо  в  данному  випадку за

 рахунок  марок.  Але  заниження  цих цін наприклад на

 горілчані  вироби,  чи  тютюнові  вироби  приведе  на

 нівець   фактично  спроби  держави  дійсно  поповнити

 бюджет, які ви пропозиції подали в цьому випадку.

     

      ___________.  Питання  дуже  слушне,  і сьогодні

 існує  механізм,  за  яким  митні  органи контролюють

 ввізну ціну, тобто, ціну, митна ціна так називаєма.

      Тобто  якщо  ця митна ціна, значно відрізнюється

 від  звичайної  ціни,  то митні органи не пропускають

 такий  товар  на  територію  України. Цей же механізм

 буде   діяти  і  при  введенні  механізму  стягування

 акцизного податку через акцизні марки.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Павловський.

       я 
 я                          - 112 - я 

      ПАВЛОВСЬКИЙ.

     

      Шановні народні депутати! Я хочу повернути увагу

 до   такої   проблеми.  Я  буквально  в  перерві  мав

 консультацію з фахівцями в цій галузі і хочу сказати,

 що  проблема  цю  значно складніша, ніж здається, чим

 нам здається на перший погляд.

      Справа   в   тому,   що  вже  сьогодні  завезено

 алкогольних  напоїв  (вин,  горілки)  на півтора року

 вперед. І отже, ми можемо зупинити все виробництво, а

 на  півтора  року  завезли.  Тому  треба  обов'язково

 продумати  механізм:  як  оцю горілку і вина, які вже

 завезли,   які   є   сьогодні  -як  на  них  накласти

 відповідний  акцізний збір для того, щоб ми зовсім не

 зупинили свого  виробника. З одного боку.

      З  другого  боку  все-таки ми повинні виходити з

 того,   і   врахувати   пропозиції  фахівців-все-таки

 стумулювати  своє  виробництво.  Якщо  треба  піти на

 регулювання  цін  своїх  виробників,  то  треба на це

 піти.  Але  ми  не  можемо зупиняти своє виробництво,

 тому  що  я  в  цьому залі вже казав відносно якості.

 Щоб, скажем, наші вина мають 400 золотих медалей і 13

 призів  Гран-прі.  Це більше як всі французські разом

 взяті. І отже..., але цю галузь ми сьогодні довели до я 
 я                          - 113 - я 

 того,  що  вона  ледь  жівотіє  і  тільки  ентузіасти

 цим займаються. Дякую за увагу.

     

      ___________.  Що стосується тих товарів, лікеро-

 горілчаних  та  тютюнових,  які  вже  завезені -то ви

 абсолютно   праві   в  тому,  що  треба  дати  якийсь

 (..........)   на   те,   щоб   або  ці  товари  були

 реалізовані  за  цей  період,  або  закуплені марки і

 сплачено акцизний  збір  по цих товарах.

      Ми  з  вами  згодні  і  це  буде  передбачено  в

 механізмі.

      Що  стосується  регулювання цін, то цим Законом,

 який  я  зараз  доповідаю ціни ніяк не регулюються. Я

 повторюю,  що  це механізм стягнення акцизного збору,

 який встановлено вже у нас.

      Ми   не   змінюєм   ставки   акцизного  збору  і

 (..........)  ми  не  змінюєм,  ціни  теж не змінюєм,

 механізм змінюється.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. І останнє запитання Дьомін.

     

      ДЬОМІН О.О.

     

      Віталій  Нікіфорович,  повертаючись  ще  раз  до я 
 я                          - 114 - я 

 запитання  з яким звернувся до вас депутат Соболєв, я

 хотів  би  все-таки  знати  вашу  думку ось з приводу

 чого.  Існує  світова практика, наскільки мені відомо

 формування  акцизу не на ціну, а на кількість товару.

 Тобто  на  тисячу цигарок там скажемо 5-6 доларів. Це

 дає  можливість  дійсно  збирати  цей акциз з усіх. І

 тоді  дійсно  будуть  ці  гроши надходити до бюджету,

 незважаючи  на ціну, яку може встановити при ввозі на

 цей товар. Як ви вважаєте?

     

      _______________  Такі  форми  існують і введення

 марок   акцизного   збору   не   виключає  можливості

 встановлювати  ставки  акцизного  збору по сигаретам,

 або на тисячу сигарет, або на пляшку. Це може бути.

     

      ГОЛОВА.  Спасибі.  Сідайте,  будь ласка. Скільки

 відведем  часу  на обговрення? 10 хвилин. Я вибачаюс,

 давайте   ми   вісвітем,   хто   записався,  а  потім

 опреділімся по часу, будь ласка, на виступ.

      Павловський,  будь  ласка, тоді ми регламент вам

 дозволяєм. Просто якісні підготовлений проект Закону.

     

      ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.

       я 
 я                          - 115 - я 

      Для  того,  щоб весь регламент вичерпати  треба,

 щоб були відповідні напої. Я постараюсь дуже коротко.

 Я  хотів  би  продовжити  ту  думку,  яку я задавав в

 питанні,  що  це  дуже  серйозна  проблема,  оскільки

 якість  виробів,  які  завезені, ну ні кудишня тільки

 гарні  пляшки  і  отже  я хочу привернути увагу нашої

 податкової  інспекції, що потрібно все-таки її трошки

 розширити  свої функції і ставити питання про те, щоб

 організовувати виробництво в себе в дома.

      Отже  мені  дуже  не  сподобалося  відповідь, то

 давайте  почекаємо поки ми реалізуємо те, що завезли,

 а потім будемо ввозити.

      Тоді   ми  зупинемо  дійсно  на  два  роки  своє

 виробництво зовсім. Тобто треба не відкладати, а дати

 можливість  розвивати  своє  виробництво  і  оскільки

 будемо  вводити  відповідні  марки.,  маркіровку,  то

 треба  теж  подумати, щоб ми це організували в себе в

 дома  виробництво,  електроннокасові апарати все-таки

 до  цього  часу  не  ввели, а їх треба ввести, хочу я

 сказати.,  що налогова інспекція хоч один раз хочу її

 похвалити,    що   все-таки   вона   ідею   створення

 електроннокасових  автоматів підтримала і ми сьогодні

 маємо  приклад,  організації  виробництва конкурентно

 спроможної продукції. я 
 я                          - 116 - я 

      Я знаю конкретні вже пропозиції по вдосконаленню

 цих   електроннокасових   апаратів   і   вони  будуть

 оригінальні їх можна буде продавати.

      Сьогодні   можу   сказати,  що  електроннокасові

 апарати,  які  виробляються у нас на Україні за своєю

 якістю  кращі ніж ті, що виробляються скажемо у наших

 конкурентів в Росії.

      Отже ми маємо можливість відкрити для себе ринок

 в інших державах.

      І  потрібно і в інших напрямках теж ставити таке

 завдання  вирішуємо  якусь проблему зразу дивитися як

 ми будемо стимулювати своє виробництво.

      Навіть  налогова  інспекція  вирішуючи  проблему

 інформатизації  сьогодні  все-таки  робить  ставку на

 закупку   іноземної   компьтерної   техніки,  а  своя

 залишається на обочені.

      Так,  що  я  думаю, якщо Верховна Рада візьме на

 себе щей завдання більш детально доопрацювати, а я от

 сказав  з фахівцями і попросив їх, щоб вони розробили

 свої   пропозиції,   що   потрібно,  щоб  ожило  наше

 виробництво.  І  як  вплинути  на  вплив на наш ринок

 іноземної   продукції?   Якщо   ми  підтримаєм  наших

 виробників,  то це, мабуть, буде одна із перших спроб

 вітдродження нашого виробництва. я 
 я                          - 117 - я 

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Шановні  колеги,  таким

 чином,  і  в  запитаннях,  і у виступі Павловського і

 доповідачу   одна  пропозиція  -прийняти  цей  проект

 Закону  у  першому  читанні.  Немає інших думок? Єсть

 пропозиція  прйняти за основу Проект Постанови. Прошу

 включить систему.

     

      "За" -

     

      Прийнято.

      Які  єсть  доповнення?  Зауваження?  Немає? Тоді

 ставлю  -в цілому прийняти проект Постанови, Закону в

 першому читанні. Будь ласка, включіть систему.

     

      "За" -

     

      Прийнято. Спасибі.

      Ось  до  вашого  відому:   для горілчаних напоїв

 отакі будуть марки, а це - для тютюнових.

      (Шум у залі)

      Чотирикратний захист!

      Слухається    питання   про   проект   Постанови я 
 я                          - 118 - я 

 Верховної   Ради   України   "Про   надання  Кабінету

 Міністрів    гарантій   щодо   звільнення   іноземних

 юридичних  осіб  від  цивільної  відповідальності  за

 ядерну  шкоду". Павловський Михайло Антонович, голова

 Комісії з питань ядерної політики та ядерної безпеки.

 Будь ласка.

     

     

       ___________. Шановні народні депутати, оскільки

 на тому тижні в самому кінці запитання розглядалось і

 не було кворуму, я теж не хотів затримати вашу увагу,

 я  хочу  підкреслити,  що  прийняття цієї постанови є

 дуже важливою для України. В першу чергу з точки зору

 підвищення безпеки атомних електростанцій.

      Якщо  ми  не  приймаємо таку постанову, то в нас

 сьогодні недостатньо законодавчих актів для того, щоб

 співробітничати з іноземними фірмами. І я перераховую

 тільки  ті  проекти,  які сьогодні зависають, і ми не

 можемо їх реалізувати.

      Наприклад,      надання     допомоги     комісії

 Європейського співтовариства за програмою ТАСІС 91-94

 на загальну суму 66 мільйонів доларів.

      Зависає проблема, пов'язана з закупкою запчастин

 для   ремону  обладнання  АЕС  на  суму  52  мільйони я 
 я                          - 119 - я 

 доларів.

      Робиться    проблематичним    надання   допомоги

 Німеччиною для підвищення безпеки Рівненської атомної

 станції   на   суму  20  мільйонів  доларів.  Надання

 допомоги  в рамках Лісабонської ініціативи на суму 30

 мільйонів  доларів  інвестиції  Урядів  та  фірм  для

 створення   в   Україні  підприємств  по  виробництву

 ядерного палива та інше.

      Отже,  суть  відповідальності полягає в тому, що

 нашим  законом  передбачено  створення  експлуатуючої

 організації.    На    сьогодні   немає   експлуатучої

 організації,  і  цю  функцію  на  себе  і  відповідну

 відповідальність  повинна взяти  держава.

      Ми    другим   пунктом   відповідної   постанови

 зобов'язуємо Кабінет Міністрів провести все необхідне

 для  створення робочої групи для того, щоб цього року

 Україна  приєдналась  до Віденської конвенції, і тоді

 всі   проблеми   будуть  зняті,  і  нам  відповідних

 повноважень Урядом не потрібно буде надавати.

      Отже  якщо  зрозуміло  те,  щоя кажу, то я прошу

 підтримати  цю  Постанову  для  того,  щоб  підвищити

 безпеку  атомних  електростанцій, тому що ця проблема

 сьогодні  є  надзвичайно  актуальною  і критичною тим

 більше,   що   я   сьогодні  про  це  говорю  в  день я 
 я                          - 120 - я 

 Чорнобильської  катастрофи.  А  нам потрібно, щоб про

 такі  катастрофи, і, взагалі, про серьйозні аварії ми

 мову не вели зовсім.

      Так. Я закінчив.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Запитання  до Анатолія Михайловича,

 будь   ласка.   Михайла   Антоновича, я вибачаюсь.  Є

 запитання? Пожалуста. Акімов. Анісімов, я вибачаюсь.

      Анісімов.

     

      АНІСІМОВ.

      178, город Запорожье, Анисимов.

      Александр  Николаевіч,  я  думаю тут убедительно

 было  сказано  выступающим, и мы с вами рассматривали

 этот вопрос, поэтому подчеркнул он еще раз об этом, я

 хотел бы и прошу народных депутатов поддержать нашего

 докладчика,  давайте  проголосуем.  И все-таки в этот

 трагический сегодня день сделаем шаг вперед для того,

 чтобы   на   нашей   территории   больше   такого  не

 повторялось. И это одним из шагов, который подтвердил

 и докладчик. Прошу проголосовать за этот Закон.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нема  більш запитань. Сідайте, будь

 ласка. я 
 я                          - 121 - я 

      Єсть  запитання, будь ласка.

      Ну,  одну  хвилиночку. Тоді давайте ми встановим

 скільки...  10   хвилин   достатньо   на   запитання?

 Запишіться, будь ласка. Висвітіть.

     

 Кочерга, будь ласка. За ним - Конелюк.

     

      КОЧЕРГА.

     

      122-ой   избирательный   округ,   Кочерга.   Мне

 немножко   непонятно,   как  мы,  освободив,  скажем,

 поставщиков    оборудования   ядерного,   технологий,

 исполнительных   работ  строительных  от  гражданской

 ответственности, тем самым усилим безопасность наших,

 значит,    усилим    безопасность    наших    атомных

 электростанций.

      Дело  втом,  что  во  всем  мире,  в гражданском

 частности праве, существует понятие вины. Если кто-то

 виноват   в   чем-то,  он  должен  нести  обязательно

 ответственность.  Это первое. Такие же нормы заложены

 в международном частном праве. Это первое. Второе.

      Кто  может  гарантировать, что будет проводиться

 качественная  приемка этих технологий, оборудования и

 т.  д.? Если это Кабинет Министров, так мы знаем, что я 
 я                          - 122 - я 

 они меняются у нас почти каждый год или еще чаще. Как

 можно  доверять  того, скажем, ну, любому работнику в

 даном   случае?  Где  гарантия  того,  что  эти  люди

 поступят  добросовестно, давая заключения по качеству

 и  оборудованию,  и по его комплектности, и по другим

 параметрам?

      Спасибо.

     

      _______________ Я вдячний вам за запитання. Все,

 що   ви   сказали,   все  відноситься  до  цивільного

 законодавства  в  повному  обсязі. Але є, і ми з вами

 вже  розпочали приймати ядерне законодавство. І якраз

 особливість ядерного законодавства полягає в тому, що

 виробник   обладнання  не  несе  відповідальності  за

 якість  виготовлення.  Всю  відповідальність  бере на

 себе   експлуатуюча  організація,  той,  хто  купляє.

 Більше  того, скажемо, в Віденській конвенції, на яку

 я  посилався,  яка  є основою для співробітництва при

 наявності внутрішнього законодавства, якраз і полягає

 в   тому,   що  навіть  якщо  не  прийнята  Віденська

 конвенція,  не  прийняті  оці  умови  і  немає  свого

 законодавства  внутрішнього, то ніяке співробітництво

 не реалізується.

      Ми  з  вами вже прийняли перший етап. І в нашому я 
 я                          - 123 - я 

 Законі  "Про  ядерну  енергію  та радіаційну безпеку"

 якраз і закладено оці міжнародні норми, не звичні для

 цивільної  відповідальності, більше того, особливість

 ядерного законодавства полягає в тому, що якщо якийсь

 інцендент  відбувся, то це треба доказувати вину. Без

 вини  треба  відшкодовувати  всю  цю шкоду. Так що ми

 якраз входимо в це правове поле, міжнародне.

      В нас його не було зовсім, а тепер ми його творим.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Михайло  Антонович,  я  думаю,  що

 Віктор   Григорович  мав  на  увазі  про  якість  цих

 матеріалів,  продукції,  техніки  та  обладнання, яке

 відправляється. Відповідальність за нього.

     

      ___________. Вся відповідальність лягає на того,

 хто купляє.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   То   есть,  проводиться   серьозна

 експертиза. Корнелюк, за ним Чапюк.

     

      КОРНЕЛЮК.  Дякую.  Шановний Михайло Антонович. Я

 хочу   продовжувати  те  занепокоєння,  яке  висловив

 попередній колега, народний депутат Кочерга.

      Цікаво   поставлений   сам   проект   постанови, я 
 я                          - 124 - я 

 звільняти  іноземних  юридичних  осіб  від  цивільної

 відповідальності  за  ядерну шкоду. Це взагалі якийсь

 нонсен  постановки  питання,  але я не про це. Раз ви

 сказали,    що    ми    напрацьовуємо   лише   ядерне

 законодавство  і  не все там передбачено, в мене таке

 питання.

      Чому  це  ми  не  розглядаємо  паралельно,  якщо

      наприклад  ваша  комісія  вносить  якийсь проект

 закону   щодо   ядерного   законодавства,   якщо  там

 передбачено  те  про  що  тут  говориться  то  це має

 вноситься  паралельно. А не те що прийняли рік назад,

 півроку,  а тепер оце заднім числом починаємо вносити

 зміни в існуюче чи... законодавство.

      Дякую.

     

      ___________.  Справа  в тому, що ми не так давно

 прийняли  закон  і  тільки 10 днів тому назад він був

 підписаний  Президентом  і  почав діяти. Але проблема

 полягає  в  тому,  що процедура приєднання скажем той

 жеь  Віденської  конвенції,  теж вона є передбачена в

 відповідній  процедура в часі. І нами заплановано, що

 в   вересні   Україна,   приєднається  до  віденської

 конвенції,   створені   робочі   групи,   ми  все  це

 напрацьовуємо.  Але  потрібен час. я 
 я                          - 125 - я 

      А  для  того,  щоб я перерахував оці проблеми, а

 ремонт  атомних  станцій  заплановано,  в  основному,

 проводити   літо,   коли   спадає   (..........)   на

 використання  електороенергії.  І  отже  ми  до  літа

 повинні  усі  ці  запчастини, все це купити для того,

 щоб  підготуватись для роботи наступною зимою. Тобто,

 це є невідкладна частина. А вони нам відповідні... от

 я перераховував...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чапюк, Лук'яненко.

     

      ЧАПЮК.

      Дякую.  Шановний  Микола  Антонович, ви якраз...

 Михайло Антонович. Прошу вибачення. Ми якраз сьогодні

 обговорюємо  і приймаємо ваш законопроект в 9 річницю

 Чорнобильської катастрофи.

      Ви   розумієте,  кожного  непокоїть:  чи  це  не

 призведе  до  ще більшої безвідповідальності поставки

 нам  матеріалів  ядерного  характеру.  Чи всі держави

 сьогодні  отаке  законодавство примінили і коли мають

 вони  кращу  ядерну  безпеку?  Будь  ласка.  Бо ви не

 переконали в доповіді.

     

      ___________. Я б сказав: на сьогоднішній день із я 
 я                          - 126 - я 

 таких, я б сказав, великих держав, які використовують

 атомну   енергетику,  не  приєднались  до  Віденської

 конвенсії -Україна. Всі інші держави, які є, вони вже

 приєднались.  Да. І мають відповідне законодавство. І

 ми  з вами робимо рішучі кроки для того, щоб ввійти в

 правове  поле, яке  є в світі.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чапюк мав на увазі, що ми входили в

 це  правове  поле  не просто не продумавши до кінця і

 знявши з себе відповідальність. І з себе і з тих, хто

 поставляє обладнання і сировину. Він це мав на увазі.

      Тому  що, мабуть, нам нада відповідну експертизу

 таку встановити, яка б дійсно відповідала міжнародним

 стандартам. Будь ласка, Лук'яненко, за ним Павленко.

     

      ЛУК'ЯНЕНКО.

     

      Шановний   Микола  Антонович,  я  хотів  би  два

 моменти  зачепити.  Ну, по-перше, що все-таки звучить

 якось   оце  не  нормально,  ніби,  що  звільняються,

 значить,  іноземні поставщики обладнення звільняються

 від ядерної шкоди. Можливо краще було б зформулювати,

 що  відповідальність  за поставку, за якість поставки

 технологічного  обладнення  із-за  кордону  лягає  на я 
 я                          - 127 - я 

 українських  покупців. Бо звільняти просто від шкоди,

 то  це якось психологічно не сприймається. Бо значить

 іноземних  звільняємо  від  шкоди, а кому, на кого та

 шкода   лягає.  Просто  психологічно  воно  розумієте

 відділає  іноземців  в ту сторону, що звильняє їх від

 відповідальності.   Нам   важливо,   що   хтось  бере

 відповідальність  за  оце технологічне обладнення, за

 його якість. То я пропнував би змінити саму формулу.

      І  друге  питання.  Усе-таки ось, значить, у нас

 сьогодні  день,  який такий сумний день тої трагедії.

 Хотілося  б  почути  відповідь таку. З одного боку ми

 знаємо,   що   дуже   багато   іноземних  специальних

 делегацій  їде  і  в Чорнобиль, і на ніші наші атомні

 електростанції.  Здається,  що все вони провірили і з

 всього  мають  добру  інформацію.  І виглядає так, що

 техніка  безпеки  на  наших  атомних  електростанціях

 цілком нормальна. Добре.

      З  другого  боку  до нас доходять інформація про

 те,  що  в результаті малої заробітної плати на наших

 атомних  електростанціях,  скажем  і  з  тої  ж самою

 Чорнобильської         електростанції,         багато

 вискокваліфікованих  фахівців знімається і кудись їде

 геть.  І  це створює знову ж небезпечну обстановку на

 самій Чорнолбильській електростанції. я 
 я                          - 128 - я 

      Поясніть, будь ласка, у якому стані це є?

     

      _______________  Відносно першого питання логіка

 зрозуміла,  але для того щоб на основі цієї постанови

 співробітначати  з  іноземними  фірмами,  то ми взяли

 термінологію   і   формулювання  прямо  з  Віденської

 конвенції.  Це  норма  така  є,  ми цю норму, а тепер

 відносно  другого  питання,  то я хочу сказати, що ми

 правильно  замітили  і  навіть  є  така  цифра, що 60

 відсотків  безпеки  на  атомній  станції залежить від

 рівня  кваліфікації  кадрів  і  тому  це  дуже гостра

 проблема,  але я хочу сказати, що якраза і подякувати

 людей,   які   працюють   на  Чорнобильській  атомній

 станції,  що  там  залишилися  і  працюють патріоти і

 багато  експортів  західних відмічають високий рівень

 кваліфікації людей, які там працюють і завдання нашої

 держави  полягає в тому, щоб ці, цю різницю в оплаті,

 треба  її  вирівняти.  І  закріпляти кадри, розробити

 систему  підготовки  наукового  супроводу,  тобто все

 потрібно  зробити  для  того,  щоб  дійсно,  ми могли

 гарантувати безпеку цих станцій. І наша комісія якраз

 цим і займається.

      Ви   знаєте,   що   створені   нові  факультети,

 фізикотехнічні.,    зокрема,    в    фізикотехнічному я 
 я                          - 129 - я 

 інституті,  створені  наукові центри, тобто ця робота

 ведеться  якраз  для  того,  щоб ми могли зберегти цю

 галузь,   тому  що  ви  правильно  з  самого  початку

 замітили, що я це відчув на багатьох конференціях, що

 західні  фірми  вони  б не заперечували, якби ми нашу

 атомну  енергетику зовсім зупинили і тоді б вони мали

 можливість продавати нам свою енергію.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ . Спасибі

      Начную , я Павленка  оголосив , будь ласка.

     

      ПАВЛЕНКО

     

      Александр   Николаевыч,  я  передаю  свое  слово

 Пилипенко Николаю Васильевичу 29 избирательный округ.

     

      ПИЛИПЕНКО.

     

      Уважаемый Михаил Антонович!

      Я вынужден опять вернуться к тем цифрам, которые

 я  называл  прошлый  раз  по  этому  вопросу,  а  она

 заключается главное в тому, что на сегодняшний день 9

 областях  Украины 520 детей из каждый 10 тысяч больны

 заболеваниями    крови   кроветворных   органов.   По я 
 я                          - 130 - я 

 рассчетам  всемирной  организации  здравохранения  25

 летней  давности нация в которой 11, 3 процента детей

 рождаются физически или умственно не полноценными....

 на рождение в экологической системе Украине сейчас

 разбросано   около   700  трансплутониевых  изотопов.

 Каждый  килограмм -это миллиард смертельных токсодоз.

 И  вот  в сегодняшний трагический день я вынужден вам

 вот  задать  вопрос.  Имеем  ли  мы  моральное  право

 освобождать  здесь, на Украине, кого бы то ни было от

 ответственности  за  ядерный  ущерб? Тем более, что в

 проекте  Постановления, который нам роздан, говорится

 не  просто  о  поставках  оборудования, которые будут

 идти на Украину и с которыми может произойти какой-то

 ядерный  инциндент, а эксплуатация, в том числе... То

 есть  иностранные  юридические и физические лица -они

 тоже  будут  участвовать  в эксплуатации, в испытании

 этого  оборудования, и могут быть и надежные какие-то

 образцы  оборудования здесь испытываться, на Украине.

 И мы еще более будем усугублять ту опасность, которой

 подвергается народ здесь, на Украине, так? Да. И в то

 же  время  -мы  их  освобождем...  Тем  более,  я так

 понимаю,    это    -временная   мера,   так?   Данное

 Постановление?  Но  все равно, в нынешней ситуации, я

 считаю,   что   со  всех  точек  зрения,  неоправдано я 
 я                          - 131 - я 

 принимать   вот   такое   Постановление.  Пожалуйста,

 ответьте на этот вопрос.

     

      ___________.  Я  хочу  сказати таке. Що все-таки

 (мені як не прикро, але я хочу сказати), що я (це моє

 особисте  бачення)  я  відчуваю,  що багато іноземних

 фірм  спекулюють  на  нашій трагедії не для того, щоб

 нам  допомогти,  не  для  того, щоб вирішити проблему

 і четвертого блоку, і ті проблеми, які були породжені

 чорнобильською  катасрофою, а для того, щоб заовювати

 нас  як ринок, щоб згорнути нашу енергетику. І, отже,

 якщо  ми  сьогодні  не приймемо таку Постанову, то ми

 дамо  їм в руки ще одну карту. Скажуть: дивіться, яка

 у  вас  небезпечна станція -ви їх негайно закривайте.

      Ми  повинні враховувати і їх думки, їх висновки.

 Але   ми   повинні   (у   нас  держава  несе  кінцеву

 відповідальність),   ми   повинні   робити   все  для

 підвищення  безпеки  наших станцій, для того, щоб це,

 дійсно,  не  повторилось. Для того, щоб ми мали кошти

 розробити  відповідні ліки, дати допомогу тим, хто її

 потребує  внаслідок  чорнобильської катастрофи. А для

 цього   нам   потрібно   не   згортати   нашу  атомну

 енергетику,  не  виконувати  безоглядно умови великої

 сімки,   а  ставити  свої  умови  в  інтересах  нашої я 
 я                          - 132 - я 

 держави.

      І  отже  висновок  кінцевий,  який  є, полягає в

 тому,  що  ми повинні якраз таке рішення прийняти для

 того, щоб дійсно зберегти свою енергетику.

     

       ГОЛОВУЮЧИЙ.    Дякую.

       Я  думаю, що Пилипенко задав запитання, Михайло

 Антонович,  в  тому  плані,  щоб  ми  не  породжували

 безвідповідальність  іноземних поставциків, і він мав

 а   увазі,   як  в  тих  іноземних  державах,  де  їм

 поставляється  обладнання,  твели і все необхідне, як

 там ця законодавча база трактується?

      А  то  ми  під  такою  егідою,  що  ми все время

 стараємось когось не обідить, тільки  обідить себе.

     

       ___________.  Справа  в тому, що якщо ми будемо

 ідстоювати  свою  енергетику,  то  ми  трошки  її там

 обідемо. Але будемо дійсно відстоювати інтереси нашої

 держави.   Якщо  ми  згорнемо,  то  ми  обідемо  нашу

 державу, підемо їм на зустріч.

      А   законодавство   ми  дійсно,  ви  пам'ятаєте,

 проводили  і міжнародні конференції, ми взяли все, що

 є  краще  в  світі  для  того, щоб зробити нормальний

 закон. А тепер робимо закон непрямої дії. я 
 я                          - 133 - я 

     

       ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не убідили, думаю, не тільки мене,

 а й інших.

      Пилипенко ще просить, будь ласка.

     

      ПИЛИПЕНКО.  Такая  ответственность  в зарубежных

 странах есть, и вот в справке, которую нам представил

 Уманец,  об  этом  же  и  говорится,  понимаете? А мы

 принимаем решение напротив.

     

      ___________. Ми приймаємо в повній відповідності

 з  іноземним  законодавством.  І я ж вам казав, що ми

 навіть   взяли   формуліровки   оці,  які  тут  є,  з

 Віденської конвенції для того, щоб не було протиріч в

 тлумаченні оцих понять.

      Але  ядерне  законодавство,  воно незвичне, воно

 нестандартне.  Воно  в  багатьох  позиціях протилежне

 цивільному   законодавству.  До  цього  треба  просто

 звикнути.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

       Є бажаючі прийнять участь  в обговренні?

      Єсть  да?  Значить, давайте висвітіть хто бажає,

 щоб  ми  час  тоді  опреділили. Юхновський, Ілясевич. я 
 я                          - 134 - я 

 Будь  ласка,  Юхновський  перший  руку підняв. За ним

 Ілясевич,  Анісімов.  10 хвилин достатньо? Достатньо.

 Давайте 3 чоловіки виступить.

     

      ЮХНОВСЬКИЙ

     

      Шановний    Олександр    Миколайович!    Шановні

 депутати!   Я  одразу  хочу  в  перших  своїх  словах

 підтримати    цей    Законопроект   і   просити   вас

 проголосувати  за  нього. Відповідальність за безпеку

 на  ядерних  електростанціях  України  несе  виключно

 Україна   і   той   колектив,   який  працює  на  тих

 електростанціях.  Чим  більш ці елекростанції  будуть

 відкриті,  тим більше безпека буде для них. Для того,

 щоб   вони  були  відкриті,  інші  іноземні  фірми  і

 Захінді,   і   Російські  мають  мати  можливість  на

 конкурентних    засадах    поставляти   різноманістні

 пристрої  і  запасні  частини  до  тих елекростанцій.

 Безумовно,   що   кожний   такий  пристрій  має  мати

 відповідний  сертифікат. Тобто фірма, яка представляє

 даний  пристрій  має  мати  пристрій  сертифікований,

 тобто   нічого  неякісного  впринципі  не  може  бути

 поставлене на тій станції. В кітнці-кінців ми повинні

 зрозуміти, що ні одна країна в світі не є зацікавлена я 
 я                          - 135 - я 

 в  тому,  щоб десь в якомусь місці на землі відбулась

 ядерна катастрофа.

      Тому  я  вважаю,  що  Україна повинна себе вести

 так,  відносно цієї справи, як ведуть себе усі країни

 світу.  Тому я ще раз звертаюсь до вас підтримати цей

 Законопроект.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Ілясевич, за ним Анісімов.

     

      Ілясевич

     

      Шановні  депутати,  обранці  народу!  Дійсно,  я

 згоден  з  словами  одного  з  виступаючих  тут, який

 сказав, що дуже цікаво, що саме в день Чорнобильської

 катастрофи  ми  розглядаємо  це дуже важливе питання.

 Питання  дійсно  важливе, і не тільки тому, що воно в

 цей  трагічний  день  у  нас тут в парламенті стоїть,

 воно  цікаве  ще  також  з  такої  точки зору, що цей

 проект  дещо  насторожує в цьому відношенні, показує,

 що  в нашому уряді, в наших можновладних структурах є

 цікаві  люди,  які дбають не стільки про захист своїх

 людей,  як про інтереси тих сил, які давно стараються

 завоювати  Україну  як  ринок  збуту,  як  сировинний

 придаток. я 
 я                          - 136 - я 

      Мене  цікавить таке питання: доповідач нічого не

 сказав,  коли  вів мову про експертизу, чи є гарантії

 нормальної  експертизи  в сьогоднішні дні на Україні,

 коли все безвідповідально, коли відверто кажуть, якщо

 не  вирішив питання -просто мало дав або не тому дав,

 чи   є   гарантії  для  нормальної  експертизи,  коли

 корумповано  все від низу до верху, коли обкрадається

 все в своїх кишенькових інтересах.

      Я  вважаю, що такої гарантії в нас немає, що тут

 пов'язані   величезні   гроші,   на   величезні  суми

 поставки,  і  взятки  будуть дуже великими. І ніхто з

 іноземних  фірм  не  дбав  і не дбає і не буде ніколи

 дбати про нужди нашого народу. Кожна фірма буде дбати

 про те, як би набити свої кишені, а не то, щоб ми тут

 благоденствували.  Занадто  великі суми навколо цього

 крутяться.

      Крім  цього, мені здається, що цей Закон замість

 посилення  безпеки  фактично пропонує нам послаблення

 безпеки.  Якби  ми зараз вийшли до тих людей, які у 6

 годині  збираються  на  мітинг,  у Києві, я думаю, що

 вони  нас  заплювали би с таким проектом закону, вони

 нас  просто  прогнали  би,  коли, діти хворі і навіть

 тоді  коли  ще відносний порядок був у державі, ніхто

 не  міг гарантувати порядку, тепер в такому хаосі, це я 
 я                          - 137 - я 

 просто не тощо послаблення це знущання.

      Крім цього, в мене є підозра, що цей закон, знову

 вносить якийсь лоббіський характер.

      Мене цікавить питання, коли ми тут в парламенті,

 перестанемо взагалі розглядати лоббіські закони. Якщо

 вже  лоббістський  закон,  то  хай був би в інтересах

 нашого  народу, нашої  держави.  Ви  дивиться  на  ці

 проекти законів які нам пропонують.

      Що не закон, то в яких-то чужих інтересах.

      Знову   ми   звільняємо   від   відповідальності

 іноземних. Що вони так про нас дуже дбають? Ви про це

 маєте приклад?

      Я таких прикладів не маю.

      І  крім  цього в мене, ну дозвольте закінчити, я

 ще   маю,   дозвольте  закінчити.  Це  таке  питання,

 відносно відповідальності уряду. Що зацікавить термін

 уряд,  коли в нас уряд за що відповів? Та не за що не

 відповів.

      Я  хотів  би,  щоб  доповідач,  я  не  міг  дати

 запитання,    тут   пояснив.   Хто   конкретно   буде

 відповідати  за черговий Чорнобиль, який нам готують.

 Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Спасибі. Анісімов, за ним Костенко. я 
 я                          - 138 - я 

     

      АНІСІМОВ. Уважаемые народные депутаты, уважаемый

 Александр  Николаевич,  я  хотел  чтоб  мы  немножко

 успокоились и убрали свои эмоции.

      Я  прекрасно  понимаю,  что  в  этот трагический

 день, у каждого есть определенная настороженность. Но

 вы  поймите  правильно докладчика и давайте приймем и

 поймем правильно существующие нормы в мире.

      Это   можно   привести  так  к  примеру.  У  вас

 поламался  велосипед,  а у меня есть у нему запчасти.

 так  вот  я  могу  вам дать эту запчасть, я могу дать

 запчасть,  что я не буду отвечать, что вы поставив ее

 или   приломав   еще   сильнее   и   можете  получить

 определенную  травму.  Так  на  сегодняшний  день  вы

 знаете какой имеет износ оборудование наша энергетика

 и в данном случае атомная электростанция.

      Вы думаете что, к примеру, и у меня, как жителя,

 будем   говорить,   региона   и  жителя  Украины  или

 председательствующего,     который     нам    сегодня

 информировал,   не  болит  в  душе,  что  есть  такая

 формулировка?  Но  есть  международное правило и есть

 международная  норма:  если  мы  не  гарантируем тому

 человеку  и  наши  здесь  експерты пропустят какой-то

 недочет  или  при  установке  этого  оборудования его я 
 я                          - 139 - я 

 поставят, будем говорить, не на букву А, а на букву Б

 и  получит какую-нибуть аварийную ситуацию, не должен

 тот  человек  нести ответственность. Иначе он не даст

 это  оборудование  в  Украину. Он не даст той помощь,

 в которая сегодня нуждается  наша энергетика.

      Износ  оборудования -это естественный процесс. И

 этого  избужать  никому не удавалось и не удастся. Но

 мы  стоим  перед выбором: или закрывать часть атомных

 электростанций   или   модернизировать   и  развивать

 атомную энергетику.

      Сегодня  надо  поставить  по  другому вопрос, из

 популиских  соображений.  Что  скажут  люди,  которые

 выходят  на  митинг?  А  что  скажут те люди, которые

 выходят  на  митинг,  если  полностью в осенне-зимний

 период  будет  отключена  электроенергия от колхозов,

 совхозов,  дворов,  улиц,  поселков и так далее. Мы ж

 здесь рассматривали с вами вопрос в декабре, в январе

 месяце. Помните?

      Как  с одной и со второй и с третьей стороны все

 время   звучали   высказывания   и   требования  и  к

 Правительству,  и Верховному Совету, и к Президенту -

 там  не  включается  улица,  там отключили ферму, там

 что-то сделли другое.

      Поэтому,  я думаю, я не хочу, чтоб наши жители в я 
 я                          - 140 - я 

 Украине  попали  под  такое, будем говорить, страшное

 бедствие,  которое  мы пережили, начиная с 1986 года.

 Но  я  не  хочу  и  второго.  Чтоб  наш народ Украины

 вернулся  к  лучине.

      Поэтому    я    предлагаю   поддержать   сегодня

 законопроект, который предложен нам.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Костенко   і  Яценко  і  на  цьому

 завершемо.

     

      КОСТЕНКО  Ю.І.

     

      Шановні  народні  депутати, я хочу виступити від

 імені нашого міністерства, що здійснює на сьогднішній

 день   функції   органу  регулювання  і  контролю  за

 діяльністю ядерної енергетики.

      Річ  утому,  що  у  світі  після  ряду серйозних

 аварій   на  атомних  станціях,  чітко  відпрацьовані

 міжнародні    системи,   що   забезпечують   безпечне

 функціонування ядерної галузі.

      Однією  із  таких  систем  є  чітке розмежування

 функцій і управління використанням ядерної енергетики

 і функцій, що покликані регулювати її використання, а

 також контролювати. В нашому базовому законі, який ми я 
 я                          - 141 - я 

 нещодавно  прийняли,  Закон "Про використання ядерної

 енергії  і  радіаційний  захист"  у  перше  у  нашому

 законодавстві  чітко  поставлено  усе  на свої місця.

 Органи, що здійснюють експлуатацію атомних станцій на

 сьогоднішній   день   відповідають  за  стан  безпеки

 використання  ядерної  енергії.  І для цього це норма

 записана  нашим законом. І для того, щоб вони могли у

 повній   мірі   здійснювати   свою   відповідальність

 юридичноь  закріплену  і експлуатуючу організацію, їм

 ми  повинні  дати  можливість технологічно і технічно

 оснащувати   атомні   електростанції  всімт  тим,  що

 необхідно для безпечного використаня ядерної енергії.

      На  сьогоднішній день відсутність цієї постанови

 гальмує  можливість  закуповувати  те обладнення, яке

 необхідне   в  першу  чергу  для  підтримки,  безпеки

 використання ядерної енергії. Я приведу лише декілька

 прикладів.  Сьоголдні  всі  наші пристанційні споруди

 переповненні   відпрацьованим   паливом   з   атомних

 електростанцій.  На... Росія не приймає відпрацьоване

 паливо і якщо ми не вирішемо цю проблему у найближчий

 час,  ми змушені будемо зупинити діяльність практично

 усіх  наших  атомних станцій. Що за цим далі буде, ви

 всі   чудово   розумієте,  бо  ми  переживаємо  зараз

 надзвичайно  велику  енергетичну  кризу.  Так от сухі я 
 я                          - 142 - я 

 сховища, які можуть зберігати відпрацьоване паливо на

 сьогоднішній  день  готові  продавати  нам  цілий ряд

 західних компаній, але вони не можут нам поставити ці

 сухі  сховища, тому що немає оцього рішення Верховної

 Ради   в   той   же  час,  як  тут  багато  депутатів

 хвилюються,   щодо   відшкодування  ядерної  шкоди  і

 збитків  то  я  хотів  би  відзначити, що якраз нашим

 законом  чітко  визначено,  що  все, що трапиться при

 функціонуванні ядерної енергетики повністю всі збитки

 будуть відшкодовані експлотуючою організацією.

      Тобто    тією    організацією,    яка   здійснює

 використання  ядерної  енергії і це є основний захист

 наших  громадян,  що стосується експертиз, то якби не

 звинувачували  Кабінет  Міністрів  і урядовців тим не

 менше  інсують  досить жорсткі процедури застосування

 того чи іншого обладнання.

      І  ми  ніколи  не  дамо  дозвіл  на використання

 обладнань,  яке в тій чи в іншій мірі викликає сумнів

 щодо  її  якості  і  щодо  можливості  в наших умовах

 працювати,  але  з  іншого боку я знову хотів навести

 практичний    приклад,    реактор   ВВР   -440,   які

 виготовлялися  колишнім  Радянським Союзом, Фінляндія

 їх на сьогоднішній день вдосконалила і вони на згідно

 данних  МГТ  на  сьогоднішній  день відповідають всім я 
 я                          - 143 - я 

 вимогам,  ядерної  і радіаційної безпеки. Чому? Тому,

 що   Фінляндія   ті  реактори  укомплектувала  своїми

 системами захисту і контролю. Теж саме можна сказати,

 про Чехословаччину, я закінчую, отже ми не прийняттям

 цієї   постанови   просто   на  просто  будемо  різко

 поглиблювати   кризу   ядерної   галузі,  і  що  саме

 небезпечне.  Дійсно  рівень,  ядерної  і  радіаційної

 безпеки  на  наших  станціях  буде понижуватися, а не

 підвищуватися.

      Виходячи   із  цього  я  переконливо  просив  би

 народних  депутатів підтримати проект цієї постанови.

 Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Яценко В.М. Голова комісії.

     

      ЯЦЕНКО В.М.

     

      Шановні колеги!

      Я   розумію,  що  є  повні  побоювання  відносно

 прийняття  цієї  постанови  оскільки  і Уряд у нас не

 стабільний  і  начеб-то  Уряд весь тимчасовий..... на

 нього  відповідальності викликають сумніви в багатьох

 народних депутатів. я 
 я                          - 144 - я 

      Але  ця постанова повністю відповідає Віденській

 конвенсії і міжнародним правилам.

      Крім  цього,  ми  повинні  надати  таку гарантію

 іноземним  юридичним  особам,  які  будуть виконувати

 роботи   по   ліквідації   наслідків   чорнобильської

 катасрофи   взагалі   і   по   четвертому  розривному

 енергоблоку, зокрема.

      Зрозумійте, що якщо ми не зробимо такий крок, то

 будь-яка  іноземна  фірма, будь-яка іноземна юридична

 особа відмлвиться взагалі брати участь в цих роботах.

 Тобто,  ми  змушені прийняти саме, зробити саме такий

 крок.   Ми   повинні  відпрацювати,  дати  можливість

 працювати  зацікавленим  організаціям,  установам  по

 всіх атомних об'єктах.

      Врешті-решт,  хотів  би відповісти на запитання:

 що  відповісти  людям,  що сказати нашим людям в День

 чорнобильської   катастрофи?   Сказати,  що  якщо  не

 приєднаємось,  то зробимо ще гірше для людей: знизимо

 рівень   безпеки  наших  атомних  об'єктів,  посилимо

 вірогідність  можливих  негативних  подій  на атомних

 об'єктах України.

      Є  у  нас  Мінприроди,  є  у  нас його частина -

 Держкоматом  (нагляд  бувший),  є відповідні фахівці,

 які  повинні проводити належний експертний аналіз тих я 
 я                          - 145 - я 

 проектів,  які  будуть здійснюватись в Україні, брати

 відповідальність.  Або  ми  рухаємося  далі  в галузі

 підвищення  безпеки  наших  ядерних  об'єктів, або ми

 залишаємося  на  тому  самому рівні, оскільки у нас в

 Україні  недостатньо  ні  свого  наукового,  ні свого

 технічного потенціалу.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Лук'яненко. І завершуємо...

     

      ЛУК'ЯНЕНКО Л.Г., 68 виборчий округ.

      Шановні депутати!

      Я  зразу  отів  би  закликати  вас підтримати цю

 Постанову. Справа в тому, що ніколи в історії людства

 те технічне відкриття, яке одного разу було зроблено,

 ніхто  ніколи  не  закрив. І наше майбутнє не в тому,

 щоби  закривати  атомну енергетику, а в тому, щоби її

 освоїти.  Вона  має  бути безпечною і, безперечно, це

 завдання   українських   інженерів  і  нас - створити

 законодавство,  яке  би  гарантувало нормальну роботу

 для наших інженерів.

      Труднощі нашої енергетики полягають ще і в тому,

 що  раніше  керували  цією енергетикою з Москви, і на

 Україні  не  було  комплексу  управління цією галуззю я 
 я                          - 146 - я 

 промисловості.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не  трогайте  Москву, ми давайте за

 себе говорити.

     

       ___________. І тепер поступово це створюється і

 Україна має цим всім оволодіти.

      Звичайно,  що  це  є  нелегке  завдання.  Є  два

 аспекти  цією  проблеми.  По-перше, необхідність, по-

 друге,  технічний стан. Ми не можемо зараз закрити цю

 атомну  енергетику,  тому  що  нічим  її  замінити. І

 тенденція    в    світі    є   така,   що   кількість

 елекстроенергії,      яку      виробляють      атомні

 електростанції,  весь  час  збільшується.  У  Франції

 атомні   електростанції  виробляють  більше  половини

 електроенергії.  Нам на Україні також нічим її просто

 замінити.   І  ми  находимось  не  у  стані  вільного

 вибору, -що краще -то зробимо,-ми знаходимось в стані

 крайньої  нужди,  крайньої потреби. Через те, що наше

 вугілля  дороге,  в нас немає нафти, у нас не витачає

 газу,  ми  змушені шукати якісь альтернативні джерела

 електроенергії.  Доки  інженери  і учені не навчились

 розщепляти  атом  водню,  і  доки  не  винайдені інші

 джерела  електроенергії,  атомна  енергетика -це наше я 
 я                          - 147 - я 

 майбутнє   і необхідно її далі розвивати.

      Наше  завдання,  я  думаю,  полягає  в тому, щоб

 доповнити  атомний  комплекс,  і  як  можна більше її

 складових  компонентів  виробляти  в нас на Україні і

 зменшити   нашу  залежність  у  цьому  від  іноземних

 поставщиків.

      Що   стосується  шкоди,  яку  атомна  енергетика

 завдала  і  Чорнобильська  електростанція Україні, то

 хотів  би  звернути  вашу  увагу  на  те,  що  на наш

 генетичний  стан  і  на  стан  здоров'я  шкода більше

 завдана  від  хімії, а не від атомної електростанції,

 не від Чорнобильської електростанції.

      Я був на семінарі, спеціально присвяченому стану

 здоров'я  і  генетичному стану української нації. Там

 наводилися  явні  дані  про  те,  що  до  1985 року і

 народжуваність,  і  кількість поширення раку та інших

 захворювань   уже   була  більше  ніж  у  наступному,

 тенденції   великої.  Вона  була  виклакана  хімічним

 впливом    на    наш    організм,    а   не   атомною

 едлектростанцією. Отже цього боятися не треба, а слід

 удосконалювати і удосконалювати наше законодавство.

      Я  закликаю  вас  проголосувати за цю Постанову,

 хоча  назву  її  бажано  було б змінити відповідно до

 нашого  сприйняття,  бо  та  формула, яка зараз дана, я 
 я                          - 148 - я 

 трохи  не  сприймається,  бо  все-таки  звучить вона,

 починається    від    того,   що   звільняються   від

 відповідальності.   Оце   психологічно   пока   важко

 сприйняти, тому цю саму назву треба якось змінити.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. На цьому будем завершувать

 обговорення. ......................

      Таким чином... З місця?

      (Шум в залі)

      Єсть  пропозиція прийнять за основу даний проект

 від  Комісії по ядерній безпеці. Будь ласка, включіть

 систему.

     

      "за"

     

      Прийнято.

      Які  єсть доповнення? Лукьяненко вніс пропозицію

 відредагувать  саме поняття "звільнення іноземних..."

 Я  думаю,  що  комісія попрацює над цим. Які ще єсть?

 Прийнять вцілому? Ставлю на голосування.

     

      "за"

     

      Постанова прийнята.

      Спасибі, оголошується перерва до 16 години.

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку