ЗАСІДАННЯ  СОРОК  ТРЕТЄ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

     У к р а ї н и  14  к в і т н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.   Доброго   ранку,  шановні  депутати  і

 недепутати!  Будь  ласка, підготуйтесь до реєстрації.

 Увімкніть систему! Прошу зареєструватися.

 

      Йде реєстрація.

 

      В  залі  зареєстровано  339  народних депутатів.

 Ранкове засідання оголошується відкритим.

      Ми   вчора   пройшли   13   статей  (якщо  я  не

 помиляюся...),  так... до Закону. Вірніше, 17 статей.

 До  17-ї  дійшли  статті, так? Василь Васильович, га?

 Чотирнадцята?   Одну  хвилиночку.  Ага,  так,  так...

 Закінчили  те,  що  стосується  роботи  депутатів  на

 постійній основі.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.  Олександре  Олександровичу,

 дозвольте,    тільки   маленька   редакційна   правка

 тринадцятої   статті:   після   слів   "...  з  іншою я 
 я                           - 2 - я 

 оплачуваною  роботою..."  і  далі за текстом, це дуже

 важливий.....

 

      ГОЛОВА.  Тоді треба проголосувати це уточнення.

      Прочитайте всю статтю.

 

      __________ . Дозвольте   прочитати.

      Стаття  13.  Народні депутати України процюють у

 Верховній Раді України на постійній основі.  Вони не

 можуть  поєднувати  депутатську  діяльність  з  іншою

 оплачуваною  роботою,  крім викладацької, наукової та

 іншої творчої роботи.

      Це   було   зауваження  юридичного  відділу,  не

 комісії.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  давайте  подумаємо,

 ставлю  на  голосування,  верніше,  те,  що  пропонує

 комісія, а тоді будемо визначатись.

 

      "За"

 

      Рішення  не прийнято. Але давайте так, в порядку

 коментаря,  може  і  добре,  що не прийнято, тому що

 тоді з'являється така ситуація, він ніби робить тут і я 
 я                           - 3 - я 

 робить ще десь. Там він каже, я роблю за депутатський

 кошт,  а фактично очолює якусь там ...

             (Шум у залі)

      Із чого?

      Ану,   будь   ласка,   включіть   систему,  Ємця

 поставте.

 

 

      ЄМЕЦЬ.  260 округ.

      Я  прошу звернути увагу там написано:"Поєднувати

 депутатську діяльність з іншою". "Іншою" йде до слова

 діяльність  -це  означає, що ніякою іншою діяльністю,

 роботою   не   можна  займатися.  А  отже,  не  можна

 займатись   політичною  діяльністю,  профспілковою  і

 далі.  Тут  доповнення юридичного відділу обов'язково

 потрібно прийняти, інакше нам завтра всім треба вийти

 із членів партії і тим хто працюють у Парламенті.

 

      ГОЛОВА. Тоді треба записувати не "з діяльністю",

 а "з роботою" просто або "посадою".

 

      ___________. Хоча б роботою.

 

      ГОЛОВА. Мішура. я 
 я                           - 4 - я 

 

      МІШУРА.

 

      225, Мішура.

      Олександр Олександрович! Значить, немає тут же ж

 поправки пана Ємця. То давайте ми для того, щоб ми не

 витрачали  час,  давайте  давати  слово лише тим, чиї

 поправки  тут є, а коли немає, то не потрібно давати.

 Бо тоді я хочу виступити, і ще інші.

 

      ГОЛОВА.  Приймається. Але в окремих випадках, де

 будуть   абсолютно  принципові  положення  ми  можемо

 проводити  короткі,  дуже  короткі дискусії. В даному

 випадку,  мені  здається, ми тут, вибачте мені, город

 городимо. Послухайте ще раз.

      "Народні  депутати  України працюють у Верховній

 Раді  України  на  постійній  основі.  Вони не можуть

 поєднувати   депутатську   діяльність  з  іншою  крім

 викладацької, іншої творчої роботи".

      Так що ми проголосували.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.  Комісія  не  вносила  іншої

 редакції крім проголосованої.

 я 
 я                           - 5 - я 

      ГОЛОВА.  Тоді  в  третьому  читанні повернемося,

 можливо    уточнемо    ще,    попрацюємо.    Я   кажу

 проголосували. Все.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В. Так. Стаття 14. Стаття 14 вона

 торкається депутатської недоторканості недоторканості

 і   мотивів   притягнення  депутата  до  кримінальної

 адміністративної відповідальності.

      Комісія розглянула ті пропозиції, які вносились,

 і  з  огляду  на  те,  що  норми  цієї  статті  чітко

 сформульовані  у статтях 27-ій і 28-ій Закону України

 "Про    статус   народного   депутата"   пропонується

 виключити.

 

      ГОЛОВА. Так чи не так?

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Інші...    Прошу,    Перша,    Буткевич,   207-а

 пропозиція...  Ви  наполягаєте  на своїй? Голосувати,

 так?

      Мова йде про те, що, наприклад, депутат Буткевич

 говорить  таким  чином:  "Народний депутат України не

 може     бути     притягнутий     до     кримінальної

 відповідальності,  заарештований або підданий заходам

 адміністративного   стягнення,   що   накладаються  у я 
 я                           - 6 - я 

 судовому  порядку,  без  згоди  Верховної  Ради,  а в

 період між сесіями -без згоди Президії Верховної Ради

 України.   Право   депутатської   недоторканості   не

 поширюється  на випадки, коли депутата було затримано

 на місці вчинення ним злочину".

      Він наполягає на голосуванні.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В. Тоді я пропоную так до порядку

 по Регламенту.

      Ставиться на голосування пропозиція від Комісії,

 а  потім,  якщо  не  проголосовано  це, ставляться на

 голосування поправки.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилинку. За регламентом спочатку

 поправки  голосуються (одну хвилинку)... Ще раз прошу

 всіх: не деригуйте засіданням! Хвилиночку!

      Відповідно до Регламенту голосується поправка, а

 потім  стаття. Поправка Буткевича чітка, зрозуміла, я

 її ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Не приймається ця поправка.

      Депутат Мусіяка, 208-а: наполягаєте? Наполягає. я 
 я                           - 7 - я 

      Тобто  без згоди Верховної Ради поставити крапку

 після того. Так?

      Тобто   в  редакції,  в  лівій  колонці  і  далі

 ставиться  крапка, щоб не надавати надзвичайно великі

 повноваження Президії. Зрозуміло?

      Шановні  депутати,  одну  хвилинку.  Стешенко  і

 Іоффе,  я  вас прошу, одесити -Сергій Дмитрович. Я не

 хочу     прізвищ    називати.    Шановні    депутати,

 заспокойтеся.  Ви  можете  пропустити  важливу норму.

 Пропонує  депутат  Мусіяка,  у варіанті лівої колонки

 після  слова  "Верховна Рада" поставити крапку. І він

 має  слушність  з  цього  приводу. Я прошу підтримати

 його пропозицію і ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Дякую.

      Таким  чином,  приймається текст лівої колонки з

 крапкою після слова "Верховна Рада".

      Решту   ми   не   розглядаємо,  так  Регламентом

 передбачено.

      Стаття 15. Василь Васильович, прошу.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Стаття 15 "Право законодавчої я 
 я                           - 8 - я 

 ініціативи у Верховній Раді України належить:народним

 депутатам  України, постійним комісіям Верховної Ради

 України, Президенту України, Верховному суду України,

 Вищому арбітражному суду України і оскільки Верховною

 Радою   нещодавно   прийнятий   Закон   "Про   статус

 Автономної Республіки Крим " доповнити Верховній Раді

 Автономної Республіки Крим.

      Мотивація.  Мотивація.  Комісія виходила з того,

 що  реально  на  законодавчу  ініціативу  як  правило

 сьогодні   виступають   народні   депутати   України,

 Постійні  комісії,  Президент України і Уряд України.

 Але   оскільки   виникали   проблеми   в   зв'язку  з

 неузгодженостю  окремих законопроектів, які вносились

 Кабінетом  Мінстрів,  президент  погодився  з тим, що

 надалі  законопроекти будуть вноситись від виконавчої

 влади  Президентом України. Це перше.

      Друге.   Підняти   роль   Постійних  комісій  як

 основних  суб'єктів  законодавчої  ініціативи і через

 Постійні  комісії,  міністерства  і  відомства можуть

 ініціювати    рост    прийняття    тих    чи    інших

 законопроектів. Тому що багато членів комісії якраз і

 висловлювали  це побажання, що мимо Постійних комісій

 вносяться  і потім тут виникають  колізії.

      Третє.    Якщо    розширити    коло    суб'єктів я 
 я                           - 9 - я 

 законодавчої    ініціативи,   то   буде   безсистемне

 розширення... тобто, безсистемне розширення суб'єктів

 збільшить  поступлення  до Верховної Ради другорядних

 законопроектів  і  в цей час, коли сьогодні Верховній

 Раді слід зосередити свою увагу на прийнятті найбільш

 важливих,   потрібних   для  реформування  економіки,

 виходу  з  економічної  кризи,  то  нам  здається, що

 іменно  такий  перелік  суб'єктів  більш  порядкує цю

 систему.

      І  останнє.  Крім  того, і у світі парламентська

 практика, що коло суб'єктів законодавчої ініциативи є

 обмеженим. Вносились цілий ряд таких пропозицій, будь

 ласка...

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло.  Василь  Васильйович, ви так

 довго агітуєте, вже можна було проголосувать.

      226  поправка, Сахань  наполягає  на  своїй?  Не

 наполягає.  227,  Стоян?  Не наполягає. 228 Буткевич?

 Стоян наполягає, будь ласка.

 

      СТОЯН  О.  М.  Олександр Стоян, голова Федерації

 профспілок України.

      Шановний Олександр Олександрович, шановні колеги

 народні  депутати,  я  безумовно розумію, якщо надати я 
 я                           - 10 - я 

 право  профспілкам, це  розширить  трошки  поле.  Але

 повірте,  сьогодні  профспілки  об'єднують  більшість

 людей. До профспілок  входять  і  представники різних

 політичних  партій  і  сил.  Сьогодні  вони,  мабуть,

 найбільше  відбивають  інтереси трудящих. І те, що ми

 зараз  через  депутатів профспілкових деякі положення

 вносимо  -це  тільки  завдяки  тому,  що  сьогодні  є

 профспілкові депутати. Їх може й не бути. Тому я дуже

 просив  би, як би ви підтримали пропозицію і все-таки

 записали би, що всеукраїнські профспілкові об'єднання

 право законодавчої ініциативи.

      Більше    того,    якщо    подивимось   програму

 Президента,  він  також  про це сказав, що треба дати

 право  законодавчим  (..........)  профспілкам. Прошу

 вас  підтримайте.  Я  розумію зараз скажуть всі інші.

 Ну,   прошу  вас  підтримайте  цю  пропозицію.  Дайте

 можливість, щоб профспілки дали право  вносити...

 

      ГОЛОВА.    Шановні   депутати.   Депутат   Стоян

 користуючись  правом  законодавчої  ініціативи цілком

 слушно   наполягає   на   представлені  такого  права

 Всеукраїнським  об'єднанням профспілок і Національної

 Академії профспілок. Національної Академії.

 я 
 я                           - 11 - я 

      ____________.   Тим   більше  тут  є  пропозиції

 Дондика,  Терещука,  є  пропозиції  інших  депутатів,

 дивіться 234 пропозиція...

 

      ГОЛОВА.  Я  вас  дуже  прошу,  не  втручайтеся в

 дискусію, я ставлю на голосування пропозицію депутата

 Стояна,  сядьте будь ласка. І будь ласка не кричіть з

 місця .

 

      ЗА -

 

      ГОЛОВА. Рішення не прийнято.

      Депутат  Буткевич,  Буткевичу слово, ми йдемо за

 поправками, я прошу уваги.

 

      ____________.  Шановний Олександр Олександрович,

 всі   поправки,   які   тут   записані  від  депутата

 Буткевича, то є поправки узгоджувальної комісії.

      А   значить  я  немаю  просто  морального  права

 знімати  їх,  тому  скрізь де є ці поправки і вказано

 від   депутата   Буткевича,  то  перша  узгоджувальна

 комісія, я хотів би , щоб за неї голосували.

 

      ГОЛОВА.  Ще раз тоді озвучимо цю поправку, прошу я 
 я                           - 12 - я 

 вашої уваги. Будь ласка.

      Право  законодавчої  ініціативи в Верховній Раді

 належить   народним   дедутатам   України,   Президії

 Верховної   Ради   України,   Голові  Верховної  Ради

 України,  постійним  комісіям Верховної Ради України,

 Президенту  України,  Конституційному  суду  України,

 Кабінету   Міністрів   України,  Національному  банку

 України, Верховному суду України, Вищому Арбітражному

 суду   України,   Генеральному   прокурору   України,

 Верховній    Раді    Автономної    Республіки   Крим,

 Національній Академії Наук України.

      Президент   України  виходячи  з  невідкладності

 законодавчого  врегулювання  певної  сфери суспільних

 відносин,   може  ставити  питання  про  позачерговий

 розгляд внесених ним законопроектів.

      Такі   законопроекти   включаються   до  порядку

 денного  засідань  Верховної  Ради  України,  зразу ж

 після   їх   внесення,   і   розглядаються  згідно  з

 Регламентом  Верховної  Ради  України.  Як... вибачте

 мені!...  як суб'єкт тої Узгоджувальної комісії, можу

 сказати,  що  нам  не  загрожує  розширення суб'єктів

 законодавчої   ініціативи   -нам   загрожує   дефіцит

 законопроектів.   Ставлю...   тоді   депутат   Мовчан

 пропонує  ще Комітет по боротьбі із СНІДом, але то ми я 
 я                           - 13 - я 

 окремо  поставимо на голосування. А поки що ставиться

 пропозиція депутата Буткевича. Прошу.

 

      Йде голосування.

 

      "За" -

 

      Не вистачило голосів - 153.

      Мусіяка наполягає, 229-та? Ні.

      230-та, Болдирєв, прошу.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Це  після  слів "Національній

 Академії  наук..."  добавити "обласним Радам народних

 депутатів".

 

      ГОЛОВА.   Він  сам  скаже.  Тому  що  він  скаже

 російською мовою...

 

      БОЛДИРЄВ Ю.О.

      Уважаемый Председатель! Уважаемые депутаты!

      Я  думаю,  что  мы  совершенно напрасно отвергли

 поправку   депутата  Буткевича.  Совершенно  напрасно

 отвергли    поправку   депутата   Стояна.

      Уважаемые депутаты, мы имеем прецедент того, как я 
 я                           - 14 - я 

 профсоюзы  предложили  принять  Закон  о коллективных

 договорах.  Он  был  принят.  и  сегодня  этот  Закон

 является  мощным  стабилизирующим  фактором  в  нашем

 обществе.  Причем,  если  подавали  этот  Закон новые

 профсоюзы,   независимые   профсоюзы   горняков,   то

 обкединение Стояна активно поддерживало этот Закон, и

 это было фактором, обкединяющиы как общество в целом,

 так и профсоюзное движение.

 

      ГОЛОВА.  Закон про оплату праці...

 

      БОЛДИРЄВ  Ю.  О....  Что  касается моей поправки

 относительно  областных  Советов. Уважаемые депутаты,

 давайте  не  плодить  кризисные ситуации. Дело в том,

 что  ластной  Совет,  имея  возможность  выступить  с

 законодательной   инициативой,   будет  находиться  в

 конституционном  русле.  Не имея такой возможности он

 удет   вынужден   делать  неконституционные  шаги.  Я

 предлагаю вам поддержать эту поправку.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.     Зрозуміла    пропозиція    депутата

 Болдирєва?  Тобто, він пропонує до поправки Буткевича

 додати ще обласні Ради і Національну академію наук. я 
 я                           - 15 - я 

      Це не з голосу, це все записано тут є.

      Він  має  право  наполягати  на  голосування і я

 ставлю  на  голосування, підтримуючи його пропозицію.

 Прошу.

 

      "За"

 

      Рішення не прийнято.

      231, Пронюк, не наполягає.

      232, поправка Верховного суду України відхилена,

 але  вона врахована фактично, в іншій редакції. Ви що

 Верховний  суд представляєте? Ні. Я дам вам слово, як

 дійдемо до вас.

      Терещук, будь ласка,  133 поправка.

 

 

       ТЕРЕЩУК, фракція комуністів.

      Я  пропоную в тексті даної статті вилучити слова

 "Президенту  України". Зробити це потрібно тому, що ..

             (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.  Мікрофон  у  вас  не працює, видно, там

 хтось закрив рукою, подивіться.

      Переставте  картку, картка не так стоїть, картку я 
 я                           - 16 - я 

 поставте правильно, скористайтесь карткою сусіда.

 

 

       ТЕРЕЩУК.

       Це  трапилось  тому,  що  в результаті введення

 інституту президентства, вже два роки це існує у нас,

 ми  бачимо,  як  дестабілізувалось  законодавче  поле

 України.  ми  бачимо,  що  за  остатанній  рік  Указа

 Президента   дестабілізували  економічну  ситуацію  в

 Україні.  Тому  я  пропоную  для зміцнення виконавчої

 влади,  для зміцнення законодовчого процесу України і

 в зв'язку з тим, що Інститут президентства суперечить

 політичній   системі,   існуючій   в  Україні,  слова

 "Президента України" вилучити.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.    Зрозуміло.   Василь   Васильович,   є

 аргументи.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. Аргуманти тут, я думаю, самі по

 собі,   вчора   ми   голосували   поправку,   верніше

 пропозицію  депутата Терещука, який пропонував зовсім

 іншу  модель.  Верховна  Рада, так, без Президента. А

 оскільки  є  у  нас  конституційний Президент, так, і я 
 я                           - 17 - я 

 обраний  відповідно  до  Закону,  то  пропонується цю

 пропозицію відхилити.

 

      ГОЛОВА.     Зрозуміло.     Василь    Васильович,

 наполягаєте на голосуванні?

      Я   ставлю   пропозицію   депутата  Терещука  на

 голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Рішення  не  підтримане.  Пропозиція не

 підтримана.  Дондик  не  наполягає? Дондик наполягає,

 щоб  перший  абзац  доповнити словами: "Всеукраїнські

 федерації профспілок". Ставлю на голосування.

      Ваші пропозиції немає, не може...

      Підтримайте його.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Підтримали  недостатньо.  Коршинський -

 235-а, наполягаєте? Не наполягає.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Наполягаєте?

 я 
 я                           - 18 - я 

      ГОЛОВА. Ні, ні. Угаров не наполягає.

      237-а. Не наполягає.

      238-а, теж ні.

      239-а - теж не наполягає.

      240-а - наполягає.

      А,  Симоненко  Петро  Миколайович  наполягає  на

 тому, щоб додати Раду федерацій незалежних профспілок

 України.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я  прошу не виховувать мене. Справа в тому, що є

 це,  це  предмет  першого читання, дискусія. В даному

 випадку дискусії не потрібно.

      Наполягає   від   фракції?   Ставлю  ще  раз  на

 голосування.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Сядьте, будь ласка!

 

      "За" -

 

      Рішення не підтримано.

      Я   прошу   представників   фракцій,   у   нашій

 Конституції  і в положенні, дуже поважне ставлення до

 фракцій,  але  фракції  не  мають  права законодавчої

 ініціативи. я 
 я                           - 19 - я 

      Тому  депутат  може відстоювати цю позицію. Або,

 скажімо, інший депутат, який підтримує цю позицію.

 

      ДУРДИНЕЦЬ    В.    В.    До    речі,   Олександр

 Олександрович, одне слово тільки. Якраз ми і включили

 прізвище  Симоненка Петра Миколайовича, який вніс від

 фракції,   щоб   це  відповідало  нашій  сьогоднішній

 поправці.

 

      ГОЛОВА. Я зрозумів.

      Процев'ят,    він    не   наполягає   на   своїх

 пропозиціях.

      Таким чином, стаття в редакції від комісії...

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Дозвольте її зачитати?

 

      ГОЛОВА. Я вже зачитав її.

      Ще  раз  ставлю  текст  на  голосування:  "Право

 законодавчої  ініціативи  у  Верховній  Раді  України

 належить   народним   депутатам   України,  постійним

 комісіям  Верховної  Ради України, Президенту Уркїни,

 Верховному  Суду  України,  Вищому  Арбітражному суду

 України".

      І що ви казали додати? І конституційному. я 
 я                           - 20 - я 

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.  Верховній  Раді  Автономної

 Республіки Крим.

 

      ГОЛОВА.   "...   і   Верховній  Раді  Автономної

 Республіки Крим".

      Ставлю на голосування.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Ні, далі. Друга частина.

 

      ГОЛОВА.   Прошу  вибачити.  Дальше.  "Президенту

 України   виходячи  з  невідкладності  законодавччого

 врегулювання  певної  сфери суспільних відносин, може

 ставити питання про позачерговий розгляд внесених ним

 законопроектів.

      Такі   законопроекти   включаються   до  порядку

 денного  засідання  Верховної  Ради  України, зразу ж

 після   їх   внесення,   і   розглядаються  згідно  з

 Регламентом Верховної Ради України".

      Я ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято. я 
 я                           - 21 - я 

      Одну  хвилиночку. В кого є з митивів голосування

 з цього приводу, запишіться , будь ласка.

      За  скороченою схемою. Хто -"за", запишіться. За

 таку  редакцію, а потім два: хто -"проти". Перші два.

 Так як ми вчора з вами домовилися відносно узгодження

 процедури.   (..........)  і  Хвильовий  буде  -"за".

 Дякую.

      Тепер  хто "проти" буде виступать? Або вноситиме

 нові уточнення?

      Шейко,  Кияшко.  Ясно. Ну повірте, що це так. На

 моніторі  видно.  Будь  ласка,  можете  передать один

 одному. То ваша справа.

      Перший   "за"   виступає.  (..........),  прошу.

 (..........) Петрович.

 

      КОЧЕРГА.

      Уважаемые   коллеги!  122  избирательный  округ,

 Кочерга, фракция "Коммунисты Украины".

      Тот  перечень,  который  предлагается в качестве

 субкектов   законодательной   инициативы...   Давайте

 посоветуемся. Все-таки необходимо дополнить Кабинетом

 Министров.  Ведь Кабинет Министров сейчас очень много

 законодатеньных актов подготовил. В часности, в нашей

 Комиссии есть такие крупные законопроекты, как скажем я 
 я                           - 22 - я 

 проект Уголовного Кодекса.

      Как  можно лишать права Кабинет Министров, права

 законодательной инициативы.

      И  еще  раз  попрошу  поставить на голосование в

 следующем   добавть   все-таки  Федерацию  профспилок

 Украины.

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги. Давайте ми зараз серйозно

 подивимося   на   цю   проблему.   І   вияветься,  що

 правосуб'єктність     Кабінету     Мінісрів    цілком

 обгрунтована.    Особливо,   використовуючи   нинішню

 практику   нашої  діяльності.  Тому  я  просив  би...

 давайте ми по частинах.

      Кабінет Міністрів  включити  в перелік суб'єктів

 законодавчої ініциативи. Так можна говорити? Я ставлю

 на голосування. Будь ласка, не галасуйте з місця.

 

      "за" -

 

      Є  пропозиція  разом  із профспілками, так? Я не

 можу  так...  Будь ласка, другий за Долженко кто був?

 Ага. Я зрозумів.

 

      ХМЕЛЬОВИЙ   А.   П.   140,   Хмелевой,   фракция я 
 я                           - 23 - я 

 "Коммунистов Украины".

      Если  мы голосуем за Кабинет Минисров, мы должны

 одновременно  голосовать  за  Федерацию профсоюзов. И

 тогда  органы,  которые компенсируют друг друга. А мы

 исключаем такой важный орган из законодательной сети.

 

      ГОЛОВА. Не піднімайте рук, ви не записалися...

 

      ХМЕЛЬОВИЙ   А.   П.  Я  настаиваю  на  повторном

 голосовании,  только совместно, чтоб внести и Кабинет

 Министров, и Федерацию профсоюзов Украины.

 

      ГОЛОВА. Нек наполягайте, будь ласка. Я зрозумів,

 пропозиція   Хмельового  така:  Кабінет  Міністрів  і

 Федерація  разом  голосуються. Ставлю на голосування.

 Будь ласка, підтримайте.

 

      "за" -

 

      ГОЛОВА.  Я прошу окремо, не добивайтеся слова, я

 теж  член  профспілки вже 36 років, ну що з того, так

 записано,  я  відстоював  постійно право законодавчої

 ініціативи  від  профспілок,  ну не спріймається воно

 сесійним залом сьогодні. я 
 я                           - 24 - я 

      Тоді є ще одна. Будь ласка сядьте, не галасуйте,

 далі.

      Є  ще  одна  прополозиція, Кабінет Міністрів без

 автономії,   зрозуміло,   так?  Окремо  лише  Кабінет

 Міністрів,   додати,  ставлю  на  голосування.  Прошу

 підтримайте.

 

      ЗА -

 

      ГОЛОВА. У кого не працює. 4 чоловіки піднімають,

 що не працює пульт.

      В   порядку   виключення,   ще   раз  ставлю  на

 голосування, в порядку виключення, посилаючись на ...

      Будь ласка. Це не Конституційний орган.

 

      ЗА -

 

      ГОЛОВА. Спасибі.

      З  доповненням, що стосується Кабінету Міністрів

 можна   ставити   на   голосування?   Чи   ще  будуть

 пропозиції? Одну хвилинку, хвилиночку, у нас було там

 записано два проти Шейко, Кіяшко.

      Будь ласка Шейко, я вибачаюся.

 я 
 я                           - 25 - я 

      444 Бобровицькиц округ, ШЕЙКО.

 

      Шановні  колеги, мені здається, що редакція цієї

 статті,   перша   її   частина   була   досить  вдала

 викладена...

      Мені  здається, що редакція цієї статті перша її

 частина  була  досить вдало викладена в законопроекті

 по...  на  перше  читання. Ви почитайте: там ця норма

 абсолютно  узгоджується  з  103-ю статею Конституції.

 Притому  є  і  добавка до того, що право законодавчої

 ініціативи  надається  Автономній  Республіці Крим. Я

 вважаю,  що в нинішній ситуації це абсолютно доречно,

 тим  більше,  що  ми  вже  в законодавче поле внесли,

 значить, суттєві зміни в цьому плані. Тому я пропоную

 проголосувати   за   редакцію   першої   частини   із

 законопроекту  по  першому читанні, а другу частину -

 таку,   як   викладена  у  правій  колонці.  Це  буде

 абсолютно  коректно  і  нормально.  І  узгоджується з

 діючою Конституцією.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Ставлю  пропозицію  Кіяшка...  Шейка на

 голосування.  По  частинах.  Першу  частину  -з лівої

 колонки. я 
 я                           - 26 - я 

 

      "За" -

 

      Тоді відпадає друга. Кіяшко.

 

      КІЯШКО С.М., 108 виборчий округ, Донецьк.

      Уважаемые коллеги!

      Я  поддерживаю  то,  что  сказал  Шейко, с точки

 зрения того, что в первом чтении статья 115...

 

      ГОЛОВА. У вас не працює мікрофон. Будь ласка, ще

 раз  говоріть. Говоріть! Ще раз натисніть кнопку там!

 Ага.. І говоріть тепер голосно.

 

      КІЯШКО С.М. Работает? О, нормально...

      Значит,    уважаемые   депутаты,   статья   115,

 изложенная  в  первом  чтении  у  нас,  очень  хорошо

 работает  на  всех нас с точки зрения законодательной

 инициативы.  десь  и  Верховный  Совет,  и постоянные

 комиссии, и Кабинет Министров, и Конституционный суд,

 и  Арбитражный  суд,  и в том числе и Верховный Совет

 Республики  Крым, который имеет право законодательной

 инициативы.  Поэтому  я  бы, добавив сюда профсоюзные

 организации,  проголосовал  бы  вот эту левую колонку я 
 я                           - 27 - я 

 полностью.  Вот в этой части. Это пятнадцатая статья,

 левая колонка.

 

      ГОЛОВА.  Шановний, ви чіткіше ставте пропозиції,

 тому  що так не можна, ви проголосували, профспілкові

 організації,  уявляєте,  про що виговорите? Якщо мова

 йде,  от,  наприклад,  вносять  депутати,  наприклад,

 пропозицію    про    раду,   як   воан   називається,

 національного партнерства. Це ще можна зрозуміти, хоч

 це дещо неконституційне (...........)

 

      __________.  Я  вам предложил следующим образом:

 право  законодательной  инициативы в Верховном Совете

 принадлежит  народным  депутатам  Украины, Президиуму

 Верховного  Совета  Укарины,  председателю Верховного

 Совета   Украины,   постоянным  комиссиям  Верховного

 Совета  Украины, Президенту Украины, Конституционному

 суду    Украины,    Кабинету    Министров    Украины,

 Национальному банку Украины, Верховному Суду Украины,

 Высшему   арбитражному   суду   Украины,  Генеральной

 прокуратуре  Украины,  Верховному  Совету  Автономной

 Республики  Крым,  Национальной  академии  Украины  и

 Федерации профсоюзов Украины.

 я 
 я                           - 28 - я 

      ГОЛОВА.  Ставлю на голосування.

 

      "За"

 

      Рішення  не прийнято.

      Ще раз ставлю на голосування статтю від редакції

 з  доповненням  проголосованим про право законодавчої

 ініціативи   за   Кабінетом   міністрів.   З  мотивів

 голосування  хочу  сказати  таке,  і  добре, що ми не

 проголосували,   ми  же  перечислили  те,  наприклад,

 Презиція,   Голова,   вони   ж   охоплюються   словом

 "депутат". І кожний має право як депутат скористатись

 правом  законодавчої ініціативи.

      Я  не  можу давати з мотивів просто так, якщо ви

 не   записані   в   середній  колонці.  А  под  вами,

 домовиличь, одержавли два за, жва проти, все.

      В  редакції  від  комісії  зміст  такий:  "Право

 законодавчої  ініціативи  в  Верховній  Раді  України

 належить   народним   депутатам   України,  постійним

 комісіям  Верховної Ради України, Президенту України,

 Кабінету міністрів України, Верховному суду України,

 Вищому арбітражному   суду  України.

      Президент  України,  виходячи  з  невідкладності

 законодавчого  регулювання  певної  сфери  суспільних я 
 я                           - 29 - я 

 відносин,   може  ставити  питання  про  позачерговий

 розгляд    внесених    ним    законопроектів.    такі

 законопроекти включаються до порядку денного засідань

 Верховної   Ради  України  зразу  після  ж  після  їх

 внесення   і   розглядаються  згідно  за  Регламентом

 Верховної Ради України".

      Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      16-а  виключена, нема зауважень? Вона стосується

 Регламенту.  Оце справід не потрібно було записувати.

 Нема заперечень?

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Немає.

 

      ГОЛОВА. 17-а стаття.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.  В.  Тут  дозвольте  кілька  слів

 сказати.

 

      ГОЛОВА. Коротко тільки.

 я 
 я                           - 30 - я 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  17-а  стаття  доопрацьована з

 урахуванням   пропозицій   і   зауважень   юридичного

 відділу.    Тому    дозвольте    зачитати   погоджену

 Узгоджувальною комісією цю статтю в такій редакції.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В. В. "Верховна Рада України розглядає

 і  вирішує питання державного і суспільного життя, що

 потребують  врегулювання  законами  України,  а також

 здійснює установчі та контрольні функції, передбачені

 Конституцією України та цим Законом.

      Верховної  Рада України, крім законів України, в

 межах  своїх  повноважень  приймає  постанови, заяви,

 декларації, звернення".

 

      ГОЛОВА.   Ну,  мені  здається,  немає  зауважень

 ніяких?   Ставлю   на  голосуванння.  17-а  стаття  в

 редакції,  прочитаній тільки що Василем Васильовичем,

 голосується правильно.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято, дякую. я 
 я                           - 31 - я 

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В. Дозвольте 18-у статтю також із

 зауваженнями і пропозиціями юридичного відділу. Тут є

 цілий ряд зауваджень.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу вашої уваги. Шановні депутати,

 будь ласка!

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Я зачитаю...

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу вашої уваги, шановні депутати,

 будь ласка. Василь Васильович, одну секундочку.

      Шановні    депутати,    будь    ласка,   уважно.

 Розглядається  одна  з  найважливіших  статей  Закону.

 "Повноваження  Верховної Ради України". Я в зв'язку з

 цим  дуже  прошу  вас,  тут  можна буде розглянути за

 схемою скорочення, навіть невелику дискусію якщо буде

 потреба.  А  цілком  зараз  Василь Васильович зачитає

 проект  з  зауваженнями  юрвідділу. А потім ми будемо

 переходити до голосування.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.  Крім  зауважень  юридичного

 відділу,   було  внесено  народними  депутатами  дуже

 багато  цільних  пропозицій якраз, що торкаються цієї я 
 я                           - 32 - я 

 статті.

      Тому   пропозиція   від  узгоджувальної  комісії

 звучить   так:   "Верховна   Рада   України   приймає

 Конституцію  України,  закони України, вносить до них

 зміни  і  доповнення,  дає  їх  офіційне  тлумачення.

 Здійснює  контроль за виконанням Конституції України,

 законів  України  та постанов Верховної Ради України.

 Здійснює   контроль  у  сфері  захисту  прав  людини.

 Розглядає  програму діяльності новосформованого Уряду

 України.  Затверджує  за  поданням Президента України

 державний бюджет України та здійснює контроль за його

 виконанням.  Затверджує найважливіші загальнодержавні

 програми  економічного,  соціального  і  національно-

 культурного    розвитку,   а   також   щодо   охорони

 навколишнього природного середовища.

      Призначає  вибори Президента України, проголошує

 акт  про  його  обрання, приймає відставку Президента

 України.  Розглядає  щорічні  та позачергові доповіді

 Президента України про внутрішнї і зовнішнє становище

 України.   Ратифікує,  денонсує  міжнародні  договори

 України  чи  оголошує про їх укладення або приєднання

 України  до  них.  Приймає рішення одночасно про свій

 саморозпуск   та   призначення   дострокових  виборів

 народних    депутатів    України,    крім    випадку, я 
 я                           - 33 - я 

 передбаченого   статею  25  цього  Закону.  Призначає

 вибори  до  місцевих  Рад народних депутатів України.

 Затверджує структуру, чисельність та визначає порядок

 використання   Збройних   Сил  України,  Прикордонних

 військ  України, Національної гвардії України, Служби

 безпеки    України,   інших   військових   формувань,

 утворених   відповідно   до   законодавства  України.

 Оголошує за поданням Президента України стан війни, а

 також   затверджує   Укази   Президента  України  про

 запровадження   воєнного  чи  надзвичайного  стану  в

 Україні, або в окремих її місцевостях про загальну чи

 часткову  мобілізацію. Утворює Раду оборони України і

 визначає  перелік  посадових  осіб, які входять до її

 складу.  Затверджує  за  поданням  Президента України

 склад    Центральної    виборчої   комісії   України.

 Призначає,  за  поданням  Президента  України  Голову

 Конституційного   суду  України.  Призначає  половину

 складу    суддів    Конституційного   суду   України.

 Призначає,  за  поданням  Президента  України, Голову

 Верховного  суду  України, Голову Вищого арбітражного

 суду  України,  Голову  Правління Національного банку

 України   та  звільняє  їх.  Призначає,  за  поданням

 Президента України, суддів Верховного Суду України та

 Вищого арбітражного суду України та звільняє їх. я 
 я                           - 34 - я 

      Повторно  розглядає закон на який було накладено

 "вето"  Президентом України. Приймає рішення з питань

 адміністритивно-територіального  устрою України. Може

 оголисити   вотум  недовіри  усьоому  складові  Уряду

 України  чи окремим його членам, що тягне за собою їх

 відставку.    Відкриває   процедуру   парламентського

 розслідування  імпічмен  Президенту  України  у  разі

 визнання  конституційним  судом  України  за поданням

 Верховної  Ради  України вчинення Президентом України

 тяжкого злочину.

      Рішення  про  імпічмент  щодо Президента України

 приймається  Верховною  Радою України двома третинами

 голосів  від  її  конституційного  складу. Приймає за

 власною  ініциативою або з ініциативи не меньш як три

 мільйони     виборців    рішення    про    проведення

 всеукраїнських    референдумів.    Оголошує   рішення

 прийняті за результатами Всеукраїнського Референдуму.

      Здійснює  контроль  за  наданням  Україною позик

 економічної  та  іншої допомоги іноземним державам, а

 також  за  укладенням  угод  про  державні  позики  і

 кредити   та   за  використанням  позик  і  кредитів,

 одержанних Україною від іноземних держав.

      Скасовує  правові акти Верховної Ради Автономної

 Республіки Крим у разі їх невідповідності Конституції я 
 я                           - 35 - я 

 і   Законам  України.  Скасовує  "вето"  щодо  Указів

 Президента  України у разі, вибачте, застосовує вето,

 щодо Указів Президента України у разі невідповідності

 їх   Конституції,   Законам   України,  з  одночасним

 звернення до Конституційного суду України.

      Верховна   Рада  України  передає  прийняті  нею

 закони   на   підпис  Президенту  України  і  для  їх

 обнародування.

      Верховна  Рада  України  немає  права,  приймати

 закони і постанови, що суперечать Конституції України

 цьому  закону, чи підлягають вирішенню Всеукраїнським

 Референдумом.   Втручатися  у  вирішення  питань,  що

 згідно з цим законом віднесені до компетенції органів

 державної   виконавчої,  чи  судової  влади,  або  до

 компетенції  органів  самоврядування. Делегувати свої

 повноваження  іншим  державним органам, крім випадків

 передбачених частиною 2 статті 28 цього закону.

       Тут  була  репліка  відносно  23  пункту, ми по

 логіці  перенесли  23  пункт  у  2  пункт на початок,

 логічно  приймає, а потім контролює.

      А   26   за   пропозиціїю  Юрвідділа  виключено,

 оскільки   дійсно   слушне   зауваження,  що  вирішує

 питання, які Регламентом, це питання регламентне і ми

 погодилися. я 
 я                           - 36 - я 

 

      ГОЛОВА.  Я  запропонував  би шановні депутати цю

 статтю  розглядати  по  пунктах,  тому  що  в  цілому

 охопити  просто неможливо, тому по пунктах і рухатися

 вперед,  і  поправки,  які будуть стосуватися того чи

 іншого пункту. Зрозуміло так?

      Таким чином, стаття 18, Верховна Рада України:

      1.  Приймає Конституцію України, Закони України,

 вносить  до  них  зміни і доповнення, дає їх офіційне

 тлумачення, є зауваження?

      Яка добавка? Василь Васильович, яка там добавка?

 Контролює їх виконання.

 

      ____________. Ця 23 перейшла і йде 2 пунктом.

 

      ГОЛОВА. То в другий пункт піде.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Це вже другий пункт. Я ж казав.

 

      ГОЛОВА.  До  першого  пункту є зауваження? Можна

 ставить   на   голосування?  Ставлю  на  голосування.

 Проголосуєм - і дам по процедурі.

 

      Йде голосування. я 
 я                           - 37 - я 

 

      "За" -

 

      Прийнято.  Алексеєв Віктор Григорович. Володимир

 Григорович.

 

      АЛЕКСЕЄВ В.Г.

      Александр Александрович!

      Я  по  процедуре 2 слова буквально... То, что мы

 видим  перед  глазами  и то, что нам прочитал Василий

 Васильевич  -тут  несколько  разные  вещи.  Посему мы

 должны  либо  эту  статью  отложить и получить полный

 текст,  либо, как минимум, перед тем, как голосовать,

 Василий  Васильевич  должен  каждый пункт нам читать,

 чтобы мы не проголосовали за "кота в мешке".

 

      ГОЛОВА.  Так  ми  так  і  робимо!  Тільки  що  я

 користуюся тим, що в мене краще мікрофон працює, то я

 читаю... А так все...

      До  пункту 2: "здійснює контроль у сфері захисту

 прав людини...", а далі...

 

      ДУРДИНЕЦЬ В. В. Ні, ні! Дозвольте. Із 23-й пункт

 перенесено:    "здійснює   контроль   за   виконанням я 
 я                           - 38 - я 

 Конституції  України,  законів  України  та  постанов

 Верховної Ради України".

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло, так? Ставлю на голосування. Є

 доповнення   у   тих,   хто   вносив  пропозиції?  Є?

 Кризський, будь ласка.

 

      КРИЗСЬКИЙ Ю.О.

      У  мене є таке доповнення: "здійснює контроль за

 виконанням  Конституції України та також законодавчих

 актів,   які   видаються   іншими  органами,  маючими

 законодавчу ініціативу".

 

      ГОЛОВА.  У  нас  немає...  Тільки  Верховна Рада

 видає закони, а ініціатива і закон -це різні речі. Я,

 з вашого дозволу, не буду ставити на голосування вашу

 пропозицію.

      Ще  є  зауваження?  Немає. Ставлю на голосування

 цей  пункт у редакції, яку прочтав Василь Васильович,

 прошу.

 

      "За" -

 

      Прийнято. я 
 я                           - 39 - я 

      Далі. Третій пункт - це відносно програми, так?

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.  В.  Ні.  третій  йде,  наступний

 другий.

 

      ГОЛОВА. А, контроль у сфері захисту прав людини.

 Зрозуміло, можна ставить на голосування? Ставлю.

      Далі  ми  підемо,  якщо  не  буде  зауважень, то

 будемо  по кілька пунктів разом голосувать. А поки що

 треба  втягнутись в роботу.

      "за"

       Настуупний  пункт розглядає програму діяльності

 Уряду  України.  Я з вашого дозволу випустив би слово

 "новосформованого".  Буває,  що  і  того,  який раніш

 працює, треба розглядати. Так чи ні?

      Будь   ласка,   номер?   Сидоренко,  я  знаю  що

 Сидоренко....

 

      СИДОРЕНКО.

         Розглядає  програму  діяльності новотвореного

 Уряду  України.  Розглянули,  ну  і  дальше  що? Мені

 здається,  що  треба  записати  слово  "розглядає  і

 затверджує програму".

             (Шум у залі) я 
 я                           - 40 - я 

      Якщо розглянули програму...

 

      ГОЛОВА.   Одну   хвилиночку,   розгляд   питання

 регулюється  Регламентом  Верховної  Ради  України. А

 якщо, бо він може не затвердити, може відхилити, може

 взяти  до  відома і тому подібне, схвалити може. Тому

 тут    написано    правильно:   "Розглядає   програму

 діяльності Уряду  України".

             (Шум у залі)

      Ще хтось наполягає на змінах?

      Шевченко.

 

      ШЕВЧЕНКО.  Шановні  колеги, я би просив залишити

 все-таки  слово "новосформованого". Справа в тому, що

 програму  треба  один  раз  розглянути,  а  далі  йде

 контроль  за її виконанням і все таке інше.

      То   всі   процеси,   вони   передбачені  іншими

 пунктами,  що  Верховна  Рада  і  контролює,  і  свої

 постанови  проводить і так далі.

      Мабуть все ж таки вона була сформульована точно,

 і  відпадуть  такі усякі інші сумніви, які викликають

 зараз  дискусії.

             (Шум у залі)

      Кожного  нового, правильно. Якщо сформують, один я 
 я                           - 41 - я 

 раз   розглядається   програма,  далі  виконується  і

 контролюється.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Федорович, Віталій Федорович, а

 якщо  це  (я  не  втручаюся  в  дискусію),  а якщо це

 програма  якогось напрямку, яка Урядом розглядається:

 розвитку галузі, пріоритетного напрямку тощо. Ми ж не

 тільки про комплекс говоримо, ми говорим про програму

 Уряду.

 

      ___________.  То  вже  йдуть галузеві програми і

 всілякі  інші.  З  цього  приводу  Верховна Рада можу

 приймати  постанови і їх контролювати.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Я поставлю вашу пропозицію на

 голосування, обов'язково.

      Коліушко піднімав руку. Він не хоче говорить.

      Стешенко, прошу.

 

      СТЕШЕНКО

 

      Дякую.   Шановні  колеги!  Треба  звернути  дуже

 важливу  увагу  на  обставини.  Мова йде про юридичну

 норму найвищої сили, про  конституційну норму, і тоді я 
 я                           - 42 - я 

 ми   знову   ввійдем   в  колізію:  розглядає,  а  чи

 затверджує.  Тому  посилання на Регламент рахую зараз

 недоцільно.  пропозицію,  яку  попередник  мій вносив

 "розглядає і затверджує" треба ставити на голосування

 і її підтримати.

      Дякую.

 

 

      ГОЛОВА.   Розумно.  Ну,  давайте  ми  тоді  так.

 "розглядає  і  приймає  рішення щодо програми". Можна

 так?

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Так. Це буде вірно.

 

      ГОЛОВА.   "Розглядає   і  приймає  рішення  щодо

 програми   діяльності   Уряду   України".  Дойдем  до

 Кабінету ще, поки що про Верховну Раду говоримо.

      Яценко.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Я прошу одне слово. Олександр

 Олександрович.

 

      ГОЛОВА. Зараз, зараз.

      Яценко, я сказав ........ я 
 я                           - 43 - я 

 

      ЯЦЕНКО

      Дякую.  Шановний  Василь Васильович, все-таки, я

 думаю,  ми  повинні  з'ясувати  чи  в  нас  є  Уряд в

 Україні,  чи  є  у  нас  Кабінет Міністрів в Україні.

 Здається,  все-таки оці одні і тіж речі, якщо ми далі

 розглядаємо  все-таки  повноваження  Президента,  там

 йдеться  про  Кабінет Міністрів України. Так все-таки

 чи  це  команда, яку очолює Президент, зветься Урядом

 України.

      Так   все-таки,   чи   це  команда,  яку  очолює

 Президент,   зветься   Урядом  України,  чи  все-таки

 йдеться   про  команду,  яку  очолює  прем'єр-міністр

 України  і  йдеться про Кабінет Міністрів України? Я

 хотів би уточнити.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. Шановний Володимир Михайловичу,

 я  би  просив все-таки дотримуватись логіки розгляду,

 ми  в даному арзі ведемо розмову про Уряд -легітивний

 Уряд  України  -Кабінет  Міністрів.  Будем розглядати

 наступний розділ про Президента і Кабінет Міністрів,

 ми ці питання будемо уточнювати.

      А в даному разі мова йде про Уряд України і мова

 йде  (дозвольте на це акцентувати увагу) про програму я 
 я                           - 44 - я 

 діяльності  новосформованого  Уряду Україну, а не про

 інші окремі урядові програми.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу... Я прошу вашої уваги. Шановні

 депутати! Будь ласка, не з місця, Павло Сергійовичу!

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Тоді треба (..........) інше.

 

      ГОЛОВА.   Василь   Васильович,  не  розпочинайте

 дискусії, доки я не дав на це дозвіл.

      Павло    Сергійович,   будь   ласка,   Стешенко,

 замовкніть!

      Володимире  Михайловичу, Володимиру Михайловичу,

 ми  мову  ведемо  про розгляд і прийняття рішень щодо

 програми  діяльності Уряду: чи він буде безпосередньо

 очолюваться  Президентом, чи окремо буде як структура

 влади  існувати,  вибачте  мені,  це не має значення.

 Верховна   Рада   зобов'язана   розглядати  програму

 діяльності. Я ще раз повторюю: Кабінету Міністрів.

      І  незалежно від... Уряд України, який має назву

 Кабінет  Міністрів. Ну яка різниця?! А хто очолює, це

 немає значення, це  вже інше питання.

      Я  ще раз повторюю: дискусія вимагає голосування

 (я  зараз  дам  слово),  проголосувати таку редакцію. я 
 я                           - 45 - я 

 "Розглядає і приймає рішення щодо програми діяльності

 Уряду  України".  Ставлю  на  голосування.  Ставлю на

 голосування.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Віталій   Федорович,   наполягаєте   на   вашому

 формувані,  слово  "новосформованого"?  Не наполягає.

 Дякую вам.

      П'яте  тепер. "Затверджує за поданням Президента

 України   державний   бюджет   Укораїни  та  здійснює

 контроль його виконання".

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. За його виконання.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Азаров.

 

      АЗАРОВ

 

      Азарова  поправка рассматривалась комиссией, это

 раз.

      А во-вторых, была распространена среди депутатов

 два   дня   тому   назад,   как   только   мы  начали я 

                         - 46 - я 

 распространять Законе. Поэтому поднимите, пожалуйста.

      Я   выступаю  от  имени  комиссии,  и  от  имени

 депутата  Носова,  который  сейчас  отсутствует, но в

 этом    пункте    неоправдано,   Василь   Васильевич,

 ограничено  функция  Верховного  Совета  по  внесению

 "змін",  рассмотрению  и утверджению государственного

 бюджета.

      Поэтому предлагается изменить редакцию комиссии,

 изложить ее в следующем виде: "Рассматривает, вносять

 змины   и  утверджает  поданный  Президентом  Украины

 государственный   бюджет  Украины,  кто  осуществляет

 контроль за его исполнением".

 

      ГОЛОВА.   Українською   мовою  це  звучить  так:

 "Розглядає,  вносить  зміни  і  затверджений  поданий

 Президентом   України  державний  бюджет  України  та

 здійснює  контроль  за  його  виконанням". Так? Немає

 заперечень? Ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Дякую.

      Наступне    норма.    "Затверджує   найважливіші

 загальнодержавні  програми економічного, соціального, я 
 я                           - 47 - я 

 національно-культурного   розвитку,   а   також  щодо

 охорони навколишнього природного середовища".

      Зачитав я правильно так, Василь Васильович?

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Так, правильно.

 

      ГОЛОВА.  Є  зауваження  якісь?  Немає. Ставлю на

 голосування. А потім доповнення.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Є  доповнення  у  Свята  Василя  Петровича. Будь

 ласка.

 

      СВЯТО.

      Дякую.    Шановний   Олександр   Олександровичу!

 Шановні колеги- депутати!

      Слово "найважливіші", "затверджує найважливіші".

 Це  є  суб'ективна  категорія  і  можна  під це слово

 "найважливіші"  не пропустити або навпаки привести ті

 програми,    які   будуть   не   класифікуваться   як

 найважливіші.

      Не треба слова "найважливіші". я 
 я                           - 48 - я 

 

      ГОЛОВА.    Ясно.    Ставиться   на   голосування

 пропозиція:  вилучити  слово  "найважливіші". Розумна

 пропозиція. Будь ласка, голосуйте.

 

      "За" -

 

      Прийнято рішення.  Дякую.

      Наступна.  Призначає  вибори Президента України,

 проголошує  акт  про  його обрання, приймає відставку

 Президента України.

      А   була  ще  пропозиція  така.  Вона  зліва  є.

 Присягу.  Приймає  присягу.  Конституційну присягу та

 відставку Президента України.

      (Шум в залі)

      Та  я  не  зрозумів:  чому  (..........).  Хтось

 вилучив. Василь Васильович, ану поясніть.

 

      ДУРДИНЕЦЬ.  Ми  сформулювали  так, що приймає...

 якщо  Верховна  Рада  України проголошує акт про його

 обрання.   Це  формулювання  після  обговорення  було

 прийнято  Комісією.

      Це   на  засіданні...  на  пленарному  засіданні

 Верховної Ради проголошено. На Верховній Раді... я 
 я                           - 49 - я 

 

      ГОЛОВА.  Все-таки  у  Конституціях  всіх  держав

 право Паралменту приймати присягу Президента, давайте

 запишемо. Так? Яворівський прошу.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ  В.  О.  Яворівський,  Світловодськ,

 Онуфрієвка, Демократична партія України.

      Шановні    колеги,   я   прошу   підтримати   цю

 пропозицію.  Я  думаю, що це безпідставно випала саме

 ця фраза. Це дуже важливий акт. І я... перед ким тоді

 Президент  повинен  приймати  присягу,  в присутності

 кого:  обранців  народу.  Це  дуже нормально, давайте

 поставимо  на  місце  оцю  фразу і проголосуємо за цю

 статтю.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло.  Федір Глібович, будь ласка,

 ваша думка. Там, там он сядьте далі і увімкніть.

 

      _______________   Президент   приносить  присягу

 народу у Верховній Раді. Його обирає народ і він йому

 приносить  присягу  у  Верховній  Раді  в присутності

 депутатів.

 

      ГОЛОВА. А ми говоримо, що приймає присягу. Це не я 
 я                           - 50 - я 

 означає, бо волю народу виражає тільки Верховна Рада.

 Тому  це  цілком слушно, давайте, добре. Таким чином,

 пропозиція  групи  суб'єктів  законодавчої ініциативи

 відносно  того,  що  тут  ці норми треба передбачити,

 призначає  вибори  Президента України, проголошує акт

 про   його  обрання,  приймає  присягу  та  відставку

 Президента України. Не так... Приймає від...

      Одну  секундочку.  Є пропозиція дати доручення з

 урахуванням   прийняття   присяги  у  Верховній  Раді

 відредагувати   цей   пункт   і  до  3  читання  його

 підготувати. Так? Ставлю на голосування.

 

      ЗА -

 

      ГОЛОВА.  Ви  наполагаєте, щоб Президента обирала

 Верховна Рада, ні. Будь ласка. Шевченко, що хотів.

 

      ____________.  Шановні  колеги, я прошу звернути

 увагу, у нас є розділ, Президент, якщо виникають такі

 непередбачені  якісь  нюанси,  давайте ж дивитися, що

 далі йде по тексту обговорюваного законопроекту, а то

 ми весь час затіваємо дискусію, а потім з'ясовується,

 що  ми  не  туди  утискуємо якісь спонтанні поправки.

 Прошу. я 
 я                           - 51 - я 

 

      ГОЛОВА.  Саме  враховуючи  цю  пропозицію, ми не

 приймали  остаточної  редакції,  а  доручили  комісії

 надалі  підготувати редакцію до третього читання, але

 передбачити  там  складання  присяги чи приведення до

 присяги  Президента у приміщенні Верховної Ради.

 

      Зрозуміло, так? Наступний пункт такий.

      Розглядає   щорічні,   та  позачергові  доповіді

 Президента  про  внутрішню  і  зовнішню,  він сказав,

 Василь  Васильович ситуацію, а було написано політику

 України.

 

      ____________.  Ні,  ні, Олександр Олександрович.

 Розглядає  щорічні та позачергові доповіді Президента

 України, про внутрішнє і зовнішнє становище України.

      Це Юридичний відділ так пропонував.

 

      ГОЛОВА. А політика була краще.

 

      ____________. Ну так було, будь ласка.

 

      ГОЛОВА.   Є  пропозиція "становище" замінити  на

 "політику". я 
 я                           - 52 - я 

      ____________.  Про зовнішню і внутрішню політику

 України.

 

      ГОЛОВА.  Я  ставлю  пропозицію  про заміну слова

 "становище" на "політику".

 

      ____________. Голосуйте.

 

      ЗА -

 

      Дякую.  Тим паче, що становище сидить  всередині

 слова "політика"...

      Ще  які  до  цього  пункту  пропозиції? Терещук,

 прошу.

 

      ТЕРЕЩУК  В.  В.,  138  виборчий  округ,  фракція

 комуністів України.

      Я  пропоную  цей  пункт дати в іншій редакції. В

 наступній   редакції:  "вирішує  питання...  визначає

 основні  напрямки  внутрішньої  і зовнішньої політики

 України".   Вилучити  доповідь  Президента,  тому  що

 інститтут    Президента   не   відповідає   інтересам

 українського народу.

 я 
 я                           - 53 - я 

      ГОЛОВА. Василь Васильович, цей пункт записаний у

 статті  19-й.  Доповіді  ми  слухаєм, а Верховна Рада

 визначає їх. То наступний пункт, будь ласка.

      Кияк, потім Найда.

 

 

      КИЯК Т.Р., 341 виборчий округ, Чернівці.

      Шановні колеги!

      Мені   здається,   що   тут   варто   було   бьи

 диференціювати політику і становище. Якщо становище -

 то  це внутрішнє становище України. А якщо політика -

 то це зовнішня політика.

      Отже,   пропоную:  про  внутрішнє  становище  та

 зовнішню  політику  України.  Тоді  все  стає на свої

 місця.

 

      ГОЛОВА.  Тарас Васильович, я не можу сумніватися

 у   вашій  компетенції  в  цьому  відношенні,  але  і

 внутрішня  поітика така може бути, що вона приведе до

 такого   становища,  що  й  зовнішня  не  допоможе...

 Давайте     все-таки     запишемо    політику.    Вже

 проголосували.

      Григорій Іванович, будь ласка.

      (Шум у залі) я 
 я                           - 54 - я 

      Ми  за одне слово проголосували поки що, а не за

 статтю...

 

 

      НАЙДА   Г.   І.,  396  виборчий  округ,  фракція

 комуністів.

      Я предлагаю: "... розглядає і затверджує щорічні

 та  позачергові  доповіді  Президента про внутрішню і

 зовнішню політику".

 

      ГОЛОВА.   Ставлю   на   голосування   пропозицію

 депутата Найди.

      (Шум у залі)

 

      "За" -

 

      Є пропозиція всю статтю поставити в цілому. Тоді

 з   уточненням,   яке  ми  зробили,  замінивши  слово

 "становище" на "політику".

      "за"

      Прийнято.

      "Ратифікує, денонсує міжнародні договори України

 чи  оголошує  про їх уладення або приєднання до них".

 Годиться? Є зауваження? Є, я не можу... я 
 я                           - 55 - я 

      Будь ласка, Ємець.

 

      ЄМЕЦЬ.  Я  взяв,  Олександр Олександрович, слово

 тільки  для  одного,  щоб  попросити слово більше, бо

 моїх  там  зауважень письмових немає, і всім іншим, в

 кого письмових зауважень.

 

      ГОЛОВА.  Вимкніть  Ємця,  будь ласка, біьлше вам

 слово не даю.

      Ставлю на голосування пункт, прошу.

      "За"

      І  пояснюю  при  тому, що ми на початку розгляду

 цієї   статті,   що   йде  за  специфічним  порядком,

 ураховуючи  важливість цієї статті. І за кожний пункт

 потім висловлюються думки.

      Далі , ухвалює рішення про  ....

 

      __________.  Ні,  ні,  інша  редакція:  "Приймає

 рішення одночасно про свій саморозпуск та призначення

 дострокових  виборів  народних депутатів України крім

 випадку,   передбаченого   статею  25  цього  закону;

 призначає вибори до місцевих Рад в  Україні.

 

      ГОЛОВА.  Є  інші  думки?  Це не з голосу, це є в я 
 я                           - 56 - я 

 лівій колонці.

             (Шум у залі)

      І вибачте, шановні депутати, я прошу: з місця не

 вигукуйте.  Мова йде про те... Одну хвилиночку. Це не

 з голосу.

      (Шум в залі)

      Да  в кінці  ж  кінців - я  можу  сказати  слово

 голосніше  ніж  ви!  Я  пояснюю. Пояснюю, що ця норма

 лежить  у вас на столі у редакції юридичного відділу.

 Подивіться,   будь  ласка.  На  неї  зіслався  Василь

 Васильович,  вона у кожного депутата є. Я, Володимире

 Миколайовичу,   роблю  вам  зауваження.  Будь  ласка,

 ведіть  себе стримано  і не змушуйте мене підвищувать

 голос, мені незручно це робить.

      Григорій Іванович, прошу.

 

      НАЙДА

      396  округ, Херсон, найда.

      Я  вношу  предложение все оставить, кроме "крім

 випадку, передбаченого  статтею 25  цього Закону". А

 остальное все согласиться.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. А де ваша пропозиція є письмова?

 я 
 я                           - 57 - я 

      ГОЛОВА. Ні.

 

      НАЙДА.

      Вы  по  ходу дописываете, Василь Васильевич, вот

 этих  предложений  вы  нам не читали, крім випадку 25

 этого, не надо об этом тоже говорить, надо честно все

 расказывать.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В. Ви, будь ласка, не робіть мені

 зауважень, а, будь ласка, перед вами є текст.

 

      НАЙДА

      У нас с левой стороны нет текста.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу, сідайте, будь ласка, сідайте,

 будь ласка, сідайте.

      Значить,  Василь Васильович в даному випадку був

 некоректний,  роблячи зайваження депутату, бо у лівій

 колонці,  тобто в першому варіанті передбачалося дещо

 інше, і на тому наполягає депутат Найда. Мова йде про

 те,  і  що  статтю 25 ми можемо виписати конкретніше,

 точніше і тоді цього пункту не треба записувать.

      Депутат   Найда   наполягає   крім  фрази  "крім

 випадку, передбаченому в статті 25". я 
 я                           - 58 - я 

      Ставлю  на голосування. Ставиться на голосування

 поправка  депутата  Найди:  викласти  цю  статтю  без

 закінчення, без останньої фрази.

 

      "за"

      Рішення не підтримано.

      Ще є зауваження до цієї статті, до цього пункту.

      Будь ласка, номер назвіть. Номер, номер назвіть.

 Номер, номер. Та, то, що Гмиря, я знаю, номер ...

      Будь ласка, терпіння.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Та,  нічого, так дехто ще з травня минулого року

 голосує  - і нічого.

      Ну, будь ласка, він відмовляється від слова. Він

 передав слово Мухіну. Будь ласка, Мухін.

 

      МУХІН В.В.

      37-ый, Мухин.

      Александр   Александрович,  у  меня  предложение

 есть:  отложить  эту  статью  на  третье  чтение.  Мы

 пройдем  по  25-ой  статье,  опсмотрим,  что  там,  и

 вернемся опять к этой статье.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 я 
 я                           - 59 - я 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка, ще раз повторіть, поки вас

 не вимкнуто.

 

      МУХІН В.В.

      Я   предлагаю  отложить  эту  статью  на  третье

 чтение,  пройтись  по  25-ой  статье, посмотреть, что

 там,   а  потом  вернуться  назад  к  этой  статье  и

 утвердить ее.

 

      ГОЛОВА.  Давайте компромісне рішення: поврнемось

 до  цього  пункту  після  розгляду 25-ої статті. Нема

 заперечень?

      Ставлю на голосування пропозицію: повернутися до

 розгляду  цієї  статті після 25-ої статті. Пункту, до

 цього пункту після пункту 25.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Прийнято рішення.

      Наступний    пункт:    "Затверджує    структуру,

 чисельність,  визначає  порядок використання Збройних

 Сил України, прикордонних війсь України, Національної

 гвардії   України,   Служби   Безпеки  України  інших

 військових   формувань,   утворених   відповідно   до я 
 я                           - 60 - я 

 законодавства України".

      Є пропозиції? Шевченко.

 

      ШЕВЧЕНКО, 340 виборчий округ

 

      Я  пропоную, в кінці десятого пункту цією статті

 доповнити  такими  словами:  "За  поданням Президента

 України    розглядає    і    затверджує    начальника

 Генерального штабу України, Міністра оборони України,

 Міністра  внутрішніх  справ, голову Митного комітету,

 голову   Служби   безпеки,   Національної  гвардії  і

 прикордонних  військ".  І  як  тут  сказано: "І інших

 військових формувань".

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Справа в тому, що це норма до 19 статті.

 Давайте  там до неї повернемося. Там де є призначення

 посадових осіб, тоді туди повернемося.

 

      ШЕВЧЕНКО. Я згоден.

 

      ГОЛОВА.  Узгодили. Тому, будь ласка, тут питання

 стосується армії, я зверну увагу, хто служив в армії,

 той  не так високо піднімає руку. А хто піднімає дуже я 
 я                           - 61 - я 

 високо,  то  підозру  викликає,  що  він  в  армії не

 служив.

      Я прошу, будь ласка, Поровський. Він відмовився.

      Терещук, будь ласка.

 

      ___________.

      Шановні  колеги  депутати!  Шановний  Олександре

 Олександровичу!

      Справа   в   тому,  що  те,  що  говорив  колега

 Шевченко,   стосовно  призначення  міністрів  силових

 відомств,   я  говори  про  це  у  своєму  виступі  з

 центральної   трибуни,   в   ході  обговорення  цього

 законопроекту.  Але  з  незрозумілих  мені  причин, в

 порівняльну  таблицю  законопроекту мої пропозиції не

 включені.

      Тому,  якщо  ви  до 19 статті це відносите, я не

 маю  нічого  проти,  але  прошу  включити.  Більшість

 депутатів пам'ятає про те, що я говорив.

 

      ГОЛОВА. Ясно, зрозуміло. Правильно. Ви слідкуйте

 уважно, внесете пропозиції свої до 19 статті.

      Терещук.

 

      ТЕРЕЩУК,   м.   Маріуполь,  138  округ,  фракція я 
 я                           - 62 - я 

 "Комуністів"

 

      Я   пропоную   цей   пункт   доповнити  в  кінці

 слідуючими словами.

      "Приймає    рішення   про   розпуск   незаконних

 військових формувань".

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.   Я  ставлю  на  голосування  пропозицію

 Терещука.

      (Шум в залі)

      У нас все голосується  поіменно.

 

      "За" -

 

      (Шум в залі)

      Шановні депутати! Одну хвилиночку. У нас не може

 бути  незаконних  військових  формувань.  А якщо вони

 створюються,   то  тоді  Верховна  Рада,  контролюючи

 виконання  Конституції,  приймає відповідне рішення.

      Бо  як  ми таким чином записуємо. то це означає,

 що  ми  передбачаємо  створення незаконних військових

 формувань.

      (Шум в залі) я 
 я                           - 63 - я 

      Григорій Іванович!

 

      ДУРДИНЕЦЬ.  Ну  і  це  не функція Верховної Ради

 України, а це виконавчих структур. А там... Це окремі

 Закони.

 

      НАЙДА.

      396 округ, фракция коммунистов, Найда.

      Я  понимаю, что, Александр Александрович, что мы

 вроде как предусматриваем  незаконные. Но воны е.

      Сегодня  Червоний на конях розганяе Рады. Издыть

 кругом. Чего мы, вот это, стесняемся говорить правду?

      (Шум в залі)

      То  козак, то пидкозак. У них козаков никогда не

 было.  Они  сегодня  подкозачеством ездят и розганяют

 (..........).

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ДУРДИНЕЦЬ.  Шановні  народні  депутати! Верховна

 Рада  минулого  скликання  прийняла відповідний Закон

 щодо  недопущення створення військових формувань, які

 непередбачені  законодавством  України.  І  там чітко я 
 я                           - 64 - я 

 визначено  дії  відповідних  структур  в державі, які

 повинні  робитися,  якщо вони на стадії формування чи

 створення.  Контроль  Верховної  Ради  за  цим.  Будь

 ласка,     контрольні    функції    Верховної    Ради

 передбачаються.

 

      ГОЛОВА.  Ну,  наполягаєте  на голосуванні чи ні?

 Ну,  наполягає  на  голосуванні  Найда,  я  ставлю на

 голосування. Я прошу не голасуйте, а краще голосуйте.

 Я зараз дам, дам, дам слово.

 

      "за" -

 

      Рішення не прийнято.

      Лавринович.

 

      ЛАВРИНОВИЧ О.В.

 

      Шановний  пане  Голово,  шановні депутати, у нас

 зараз  (..........)  цього  закону стало системою, що

 ставляться  на повторне голосування декілька разів ті

 норми,   які   не   набирають   потрібної  кількості.

 Надається  сслово  для  мотивації  депутатам,  які не

 вносили  ніяких поправок. Це стало системою. А тому в я 
 я                           - 65 - я 

 порядку виключення з системи я просив би зараз ще раз

 поставити  на голосування прийняття в другому читанні

 цього закону в цілому.

 

      ГОЛОВА. Я приймаю ваші зауваження що до того, що

 не всі врахованні зауваження. От Поровський тільки що

 говорив  про  це.  І  треба  справді враховувати. Але

 оскільки  ми вже йдемо в режимі розгляду постатейно і

 за це вчора проголосовано було, так само, як за друге

 і  третє читання, тому ми від цеї процедури відходити

 не будемо.

      Є  пропозиція  пункт 10 проголосувати у редакції

 від  комісії.  Ставлю на голосування. Це вже фактично

 11 пункт, ну прочитаний.

 

      "за" -

 

      ГОЛОВА. Прийнято рішення.

      Наступний пункт. Оголошує за поданням Президента

 України   стан   війни,   а  також  затверджує  Укази

 Президента  України  про  запровадження  воєнного  чи

 надзвичайного  стану  в  Україні,  або  в  окремих її

 місцевостях,  про  загальну або часткову мобілізацію.

 Так зачитав? Є зауваження? я 
 я                           - 66 - я 

      Сидоренко.

 

      СИДОРЕНКО

 

      Шановні колеги Сидоренко 162.

 

      Ми  поки  збиремося  і оголосимо стан війни, так

 нас  окупує  сама маленька держава світу. Я рахую, що

 тут треба  цю формуліровку поміняти.

      Затверджує  рішення  Президента  про  оголошення

 стану війни інша справа.

 

      ГОЛОВА.   Ви   Георгій   Володимирович  говорите

 слушно, але абстрактно дещо.

      Давайте  все-таки  керуватися  цими нормами, які

 прийняті  у всьому світі. Тому що ми маємо приклади і

 недавньої і не зовсім давньої історії, коли Президент

 робить помилки в цьому відношенні.

      Треба,  я  гадаю  записати  як тут пропонується,

 ставлю    на   голосування   редакцію   запропоновану

 комісією.

 

      ЗА -

 я 
 я                           - 67 - я 

      ГОЛОВА. Прийнято рішення.

      Наступна  стаття. Утворює Раду оборони України і

 визначає  перелік  посадових  осіб, які входять до її

 складу.

       Я  пригадую,  що  я пропонував Раду безпеки, бо

 безпека ширше, ніж оборона.

 

      ____________. Можна пояснити.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ____________.  Це  юридичний  відділ  робив таку

 пропозицію, оскільки в проекті Концепції Національної

 безпеки      України     передбачається     створення

 Конституційної  Ради  національної  безпеки. Оскільки

 Верховна Рада не розглядала цю концепцію і є все-таки

 Постанова  Верховної  Ради  України "Про Раду оборони

 України" і перелік посадових осіб, які входять.

      Коли    розглянемо    концепцію,    тоді   можна

 повернутись   до   питання   щодо  Ради  національної

 безпеки.

      Однак,  ми  ж  не можемо посиласить, скажімо, на

 незовсім  досконалу  Постанову,  коли приймаємо такий

 важливийй закон. я 
 я                           - 68 - я 

      Давайте,  пропозиція  вносилась  "Рада безпеки".

 Ставлю  на  голосування  замінити  слово "оборона" на

 "безпека", національна  безпека.

      А потім це й вашу поставимо.

      "за"

      Прийнято рішення.

      Шевченко.

 

      ШЕВЧЕНКО.  я  хотів  би  доповнити це так: "Раду

 безпеки  і  під  час війни Раду оборону". Це, мабуть,

 все-таки  уде  слушно  внести  на  розгляд  концепції

 безпеки  цю  пропозицію і називати вже надалі її так,

 як  воно  є у всіх державах світу. Під час війни вона

 перетворюється  Раду оборону. І тому ми зараз повинні

 це і врахувати.

 

      ГОЛОВА.   Ви наполягаєте на своїй пропозиції.

      Того шевченка, а потім вашу.

      "за"

      Все-таки  більшість  депутатів надіється, що нам

 ніколи  не  доведеться  воювати,  дай Баже, щоб так і

 було.

      Безсмертний.

 я 
 я                           - 69 - я 

      БЕЗСМЕРТНИЙ.

      Шановні  колеги  -народні  депутати, питання про

 Раду  оборони  і  Раду національної безпеки ставиться

 вже   неодноразово.  Рада  національної  безпеки  -це

 постійний   орган   при   Президенті   України.  Рада

 оборони   -це  орган,  який  створюється  на  випадок

 якихось подій. Тому це різні речі. Сплутувать їх ні в

 якому  разі  не  можна.  До тих  пір,  поки  не  буде

 визначено   статус   Ради   оборони   окремо  і  Ради

 національної безпеки, заміняти ці терміне не можливо.

 Рада національної безпеки -це управлінська структура,

 яка  діє  сьогодні  при  Президенті України. Тому тут

 мається на увазі Рада оборони, тільки Рада оборони. І

 ніщо інше.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я  ще  раз  прошу вашої уваги. У вас не

 руках  у  всіх є формулювання юридичного відділу, яке

 обгрунтовує  пропозицію,  яку  ми  вже проголосували.

 Якщо   ви   наполягаєте,   я   ще   раз  поставлю  на

 голосування   поміняти  слово "безпеку" на "оборону".

 Ставлю  на голосування.

 

      "за" я 
 я                           - 70 - я 

 

      Не вистачило голосів.

      Таким  чином  ставлю  на  голосування  текст  із

 зміною, котру  ми  внесли: "Утворює Раду національної

 безпеки  України  і  визначає перелік посадових осіб,

 які входять до її складу". Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      Рішення прийняте.

      Наступна    норма.   "Затверждує   за   поданням

 Президента України склад Центральної виборчою комісії

 по  виборах  народних депутатів України та Президента

 України".

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.   Ми  запропонувли  редакцію

 "Затверджує  за поданням Президента склад Центральної

 виборчої комісії" крапка.

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  А  хто затверджує по виборах Президента

 комісію, хто?

 я 
 я                           - 71 - я 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Все Верховна Рада.

 

      ГОЛОВА.  То  чому ж крапку ми ставимо? А мається

 на увазі, що то його функції?

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Да, що це є якраз...

 

      ГОЛОВА. Які є зауваження прошу. Є зауваження?

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В. Комісія взгалі вважає зберегти

 той  текст, який є у вас на руках:" По виборах народних

 депутатів України та президента України".

 

      ГОЛОВА. Мовчан.

 

      МОВЧАН.

 

      Шановні      колеги,     шановний     Олександре

 Олександровичу,   на   мій   погляд,  ця  норма,  яка

 закладається  тут,  вона передбачає певний самозахист

 Президента при повторних виборах.

      І  тому,  я хотів би, щоб був той, та норма, яка

 була в попередньому формулюванні і в конституційному:

 "Затверджує  склад Центральної виборчої комісії не за я 
 я                           - 72 - я 

 поданням".  В  такому  випадку ми уникнемо тенденції,

 яка може виникнути...

 

      ГОЛОВА. Зрозуміла пропозиція. Пропозицію Мовчана

 ставлю   на   голосування:  "Без  подання  затверджує

 склад". Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.   Рішення   прийнято.  Може,  всю  норму

 ставить на голосування? Всю норму з поправкою Мовчана

 ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Наступна  норма:  "Призначає  за  погодженням  з

 Президентом   України   Голову  Конституційного  Суду

 України  та половинного складу суддів Конституційного

 Суду України". Є думки інші?

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В. "Приймає  присягу  в  суддів

 Конституційного Суду України".

 я 
 я                           - 73 - я 

      ГОЛОВА.     "І     приймає     присягу    суддів

 Конституційного Суду".

      Запитання? Шейко, будь ласка, потім - Кияшко.

 

      ШЕЙКО П.В.

 

      Шановний   Василь   Васильович,   "призначає  за

 погодженням  з  Президентом  половину  складу  суддів

 Конституційного Суду України". А хто іншу частину?

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. А по Закону "Про Конституційний

 Суд"половина призначається Президентом(..........).

 

      ШЕЙКО П.В. Вибачаюсь, дякую.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Що?  Так  є ж Закон. Половину

 ризначає  Верховна Рада України, а половину призначає

 Президент України Президент України.

 

      ГОЛОВА.  Ні  не так. Половину вносить Президент,

 половину -Голова Верховної Ради, а призначає Верховна

 Рада. Ось про що йдеться. Правильно чи ні? Тут не так я 
 я                           - 74 - я 

 написано, треба писати точно.

      Кіяшко.

 

      КИЯШКО,   108   избирательный   округ,   фракция

 социалистов

 

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги!

      Вот  здесь записано, что Верховный Совет Украины

 назначает  по  согласованию  с  Президентом  Украины,

 Председателем   Конституционного   суда,  и  половину

 состава судей Конституционного суда.

      Возникает  ситуация  такая,  что Президент и сам

 назначает 50 процентов состава Конституционного суда.

 И   оказывается,   что   мы   свою   половину  должны

 согласовывать с Президентом и тогда назначать.

      Поэтому  я  предлагаю, чтобы вот этот пункт, это

 предложение о том, что согласовывает или назначает по

 согласованию  с  Президентом  половину  состава судей

 Конституционного суда исключить.

      Тоесть, самостоятельно должны назначать половину

 судей Конституционного суда.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Запорожець. я 
 я                           - 75 - я 

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ, 286 избирательный округ, г.Николаев

 

      Мы   рассматривали  по  этому  пункту  замечания

 юридического  отдела и четко обратили внимание на то,

 что  коллега Кияшко подчеркнул. Но мы просто-напросто

 уточнили  редакцию,  она  должна  звучать: "Призначає

 свою   половину   складу   цього  суду,  а  потім  за

 погодженням  з  Президентом".  Тобто  змінили, щоб ця

 половина  складу не погоджувалась з Президентом. Така

 була позиція узгоджувальної комісії.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  Ємцю  я не даю, він

 відмовився  від  слова.  Я прошу уваги, будь ласка, є

 компромісна   пропозиція,  послухайте.  Прощу  уваги,

 можливо ми таку підтримаємо.

      Мова   йде   ось   про   що.   У   Законі   "Про

 Конституційний  суд " передбачений порядок формування

 Конституційного  суду. А тут ми повинні закласти одну

 норму.   Що   за  погодженням  з  Президентом  Голову

 обираємо    тільки.    А    обираються    всі   члени

 Конституційного  суду  в  Верховній  Раді. Тому можна

 було  б  записати  так.  Послухайте  уважно.  "Обирає

 Конституційний   суд  України  та  за  погодженням  з я 
 я                           - 76 - я 

 Президентом Голову Конституційного суду".

      Нормально? Шейко каже: нормально. І Стретович.

      Ставлю на голосування.

      (Шум в залі)

 

      "За" -

 

      Не підтримана пропозиція.

      Бурчак Федір Гліпович.

 

      БУРЧАК.

 

      Шановні   депутати!  Формування  Конституційного

 суду повинна провадитись від всіх гілок влади. В свій

 час,  коли  пропонували,  щоб 3 гілки влади формували

 Конституційний суд. З цим не погодились.

      Але сьогодні за Законом "Про Конституційний суд"

 половина   складу   суду   призначає  Верховна  Рада.

 Половину  складу  суду  призначає Президент, а Голову

 спільна  Верховна Рада і Президент.

 

      ГОЛОВА. Тут ще така є пропозиція. Від юрвідділу.

 Розбити на два підпункти.

      Перший.  Призначає  за  спільним поданням Голови я 
 я                           - 77 - я 

 Верховної  Ради  України і Президентом України Голову

 Конституційного суду .

      А другий підпункт: обирає половину складу суддів

 Конституційного   суду   України,   приймає   присягу

 Конституційного   суду   України.   Так?   Ставлю  на

 голосування   ці   два   підпункти   в  редакції  від

 юридичного відділу, які в вас всі на руках є.

 

      "за" -

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Ідем  далі.  Призначає  за  поданням  Президента

 України голову Верховного Суду України, голову Вищого

 арбітражного    суду    України,   голову   правління

 Національного  банку  України  та звильняє її. Є інші

 думки? Їх багато. Мовчан.

 

      МОВЧАН П.М.

 

      Шановні      колеги,     шановний     Олександре

 Олександровичу, на мою думку доречніша інша редакція:

 призначає   за   погодженням   з   Президентом.  Мені

 здається,  що  це доцільніше, тому що дещо ми бачимо,

 ну,   тут   закладається   такий   небажані  рецидиви я 
 я                           - 78 - я 

 авторитаризму.  Їй  богу,  коли  і головний верховний

 суддя,  і Головний суд, і Вищий арбітражний, і голова

 правління Національного банку за погодженням.

 

      _______________  Є система противаг, хто подає -

 вносить  і  хто  розглядає  -затверджує. Це закладена

 ідея.

 

      ГОЛОВА. Значить, Мовчан пропонує слово "подання"

 замінити на слово "погодження". Ставлю на голосування

 пропозицію Мовчана. Є в лівій колонці, читайте.

 

      "за" -

 

      Рішення не прийнято.

      Сідайте, будь ласка.

 

      ____________.  Ви скажіть Мовчану, його поправки

 немає пропозиції, вашої поправки немає.

 

      ГОЛОВА. Ще які пропозиції у тих, хто вносив їх.

 

      ____________. Я чітко зачитав позицію комісії.

 я 
 я                           - 79 - я 

      ГОЛОВА. Тихо не сперечайтеся Іван Олександрович.

 Хто вносив пропозиції, ви вносили так? З процедури ми

 проголосували не будемо вносити.

      Говорун.

 

      ГОВОРУН

 

      Шановні  народні  депутати.  Зверніть  увагу  на

 статтю  42  про  призначення  Генерального  прокурора

 Президентом,  досить  багато  зауважень  про  те, щоб

 Верховна  Рада  призначала  Президента,  Генерального

 прокурора  за  поданням  Президента,  я  просив би 15

 пункт  після голови Вищого Арбітражного суду України,

 записати Генеральногоа прокурора України.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Є ваша пропозиція тут?

      Будь ласка ще раз повторіть свою пропозицію.

 

      ____________.    Шановні    народні    депутати!

 Пропозиція   15  пункт,  після  слів  "голови  Вищого

 Арбітражного  суду  України"  записати  "Генерального

 прокурора  України"  і  далі  по  тексту.  Ми  з вами

 останній  час переконалися, що одноособово, навіть на я 
 я                           - 80 - я 

 вищій    посадовій   особі   Генерального   прокурора

 призначати не можна.

 

       ГОЛОВА.   Зрозуміла  пропозиція,  щоб  вставити

 сюди, я проголосую, а потім іншу дам пропозицію.

      Ставлю   на   голосування   пропозицію  депутата

 Говоруна.

 

      ЗА -

 

      Рішення прийнято.

      Пропозиція  депутата Зайця зводиться до того, як

 я   зрозумів,   що   Президент  запропонував  взагалі

 Генерального  прокурора щоб призначала Верховна Рада.

 Тобто,  уточнення  таке, що була пропозиція така, щоб

 Генерального рокурора призначала  Верховна Рада .

      Не так?

      Зайцю, будь ласка.

 

      ЗАЄЦЬ.  Я навпаки вважаю, що треба було діяти за

 схемою  узгоджувальної  комісії,  де  до  повноважень

 Президента  входили  призначенння  Прокурора, тому що

 прокурорська,   гілка  або)(.........)  буде  мо  так

 говорити,   має  бути  складовою  виконавчої  системи я 
 я                           - 81 - я 

 влади.  Оце  моя позиція, а не в тому, щоб призначати

 її кремо.

 

      ГОЛОВА.   Ясно.

      Корнелюк.

             (Шум у залі)

       Ми  проголосували одну позицію цієї норми, а не

 всю норму.

 

 

      КОРНЕЛЮК.   Шановний   Олександр  Олександрович,

 шановні народні депутати! Я підтримую пропозицію мою,

 яка  зводиться  до  слідуючого,  що,  і  тим  більше,

 Президент   на   зустрічі  з  депутатами  аграрниками

  що  він  підтримує  пропозицію  тих  депутатів,  які

 виступають   слідуючим,   що  Генерального  прокурора

 призначає   Верховна   Рада  за  поданням  Президента

 України.  Але  я  пропоную це зробити, не змішувати з

 суддями,  а  окремо,  пункт  15,  зробити  окремо, що

 призначає    Генерального   прокурора   за   поданням

 Президента окремо, 15-а.

 

      ГОЛОВА. Я прошу, це редакційне уточнення про те,

 щоб  розвести  ці  норми,  а  зміст ми проголосували. я 
 я                           - 82 - я 

 Ставлю  на  голосування редакційне уточнення, а потім

 Довженко.

 

      "за"

 

      Є    пропозиція   дати   протокольне   доручення

 відредагувати  це абсолютно слушно, тут немає потреби

 голосувати. Долженко.

 

      ДОЛЖЕНКО Г.П.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 депутати!

      Долженко, фракція "Комуністи України".

      Є  пропозиція  замість  слова  "призначає"  дати

 "обирає", удрать "за поданням Президента".

 

      ГОЛОВА.  Пропозиція  зрозуміла.  Давайте  ми  по

 частинах.  Спочатку замінити "призначає" на "обирає".

 Я  ще  раз  прошу  не втручайтеся в процес. Ставлю на

 голосування, замість слова "призначає" "обирає". Будь

 ласка, не диригуйте голосуванням.

 

      "за" я 
 я                           - 83 - я 

      Пропозиція не пройшла.

 

      Тепер    пропозиція:    викреслити   слова   "за

 поданням". Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      Не прийнято рішення.

      Залишається  ця  редакція.  Ще  є  уточнення  до

 статті?  Стефанюк, будь ласка, представник Верховного

 Суду, заступник голови Верховного Суду, будь ласка.

      58  поправка.  А  58  карточка,  увімкніть, будь

 ласка, 58.

 

      СТЕФАНЮК

      Олександр Олександрович і шановні депутати!

 

      ГОЛОВА.  Почекайте,  почекайте, ще ніхто не чує,

 що ви говорите!

      58-му картку! Чуть? Гоовріть!

 

      СТЕФАНЮК.

 

      Олександре  Олександровичу  і   шановні  народні я 
 я                           - 84 - я 

 депутати!

      Верховний  суд вносив пропозиції про те, що 15 і

 16  пункти  можна  погодити з редакцією, але добавити

 "... та звільняє їх в установленому Законом порядку".

 Значить,  в  кінці  речення.  Тому  що  призначення і

 звільнення      проходить      по      Закону,     по

 статусу кваліфікаційної (?) комісії.

 

      ГОЛОВА.   Зрозуміло.   "...  та  звільняє  їх  у

 встановленому Законом порядку". Ставлю на голосування

 пропозицію.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. Комісія не підтримала. Юрвідділ

 не підтримав...

 

      ГОЛОВА.   У   встановленому   Законом   порядку.

 Ставиться на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      Є ще? Алексеєв. Е... Михайленко.

 

      МИХАЙЛЕНКО я 
 я                           - 85 - я 

 

      Уважаемый   Председатель!   Уважаемые   коллеги-

 депутаты!

      У     нас,     вы     знаете,    какая    сейчас

 ситуация   с  приватизацией  во  всех  странах,  Фонд

 державного  майна, его голова -он подчинен парламенту

 по   действующему   законодательству.   Поэтому  надо

 проголосовать: "... призначає голову Фонду державного

 майна та антимонопольного Комітету також".

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. А де ваші пропозиції?

 

      ГОЛОВА.  Давайте,  це  норма 19-ї статті, ми там

 запишемо.  То  19-та  стаття.  Якщо  виключне відання

 Верховної  Ради  -це  представлять інтереси народу, а

 він  є власник загальнонародного чи державного майна,

 то  тоді  і  Фонд  там  повинен  призначаться. Да, не

 забудьте свою пропозицію.

      Корнелюк ще раз, будь ласка.

 

      КОРНЕЛЮК В.М.

      Дякую, Олександре Олександровичу.

      Я  хочу звернути, шановні народні депутати, вашу

 увагу,  що  все-таки термін призначення і обрання -це я 
 я                           - 86 - я 

 різні   навіть  мають  юридичні  толкування.  Тому  і

 Генерального  прокурора,  і  Голову Верховного Суду і

 суддів   не  призначає  Верховна  Рада,  а  все-таки

 обирає. Це різне тлумачення і різна процедура.

 

      ГОЛОВА. Василь Васильович, прошу.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Голову обирає верховного.

 

      КОРНЕЛЮК В.М. І Генерального прокурора обирає.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Нічого подібного.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Василь  Миронович, це питання вже голосувалось і

 в  Комісії  дебатувалось  і  прийшли  до висновку, що

 цього не треба робити, а "визначає".

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      А це вже процедура.

 

      ГОЛОВА.  Василь  Миронович, сідайте, будь ласка.

 Можна   було   б   записати  так:  "Призначає  шляхом

 обрання".  Але  не  будемо  уточнювати:  то процедура

 призначення. Нехай буде так, Василь Миронович.

      Є пропозиція, Олег Олексійович. я 
 я                           - 87 - я 

 

      _______________

      Я  хотів би зауважити, що ми посилаємся зараз на

 19-у  статтю,  але  там  вона  у  нас  іде в редакції

 "виключно законами визначаються", тому, мабуть...

 

      ГОЛОВА. Будьте уважні.

 

      _______________

      ...всі    ці   питання,   які   відносяться   до

 призначення  чи  обрання, все-таки треба розглядати в

 цій статті.

 

      ГОЛОВА.  Так,  так. Тобто пропозиція і Шевченка,

 до  речі,  я  тут  винен,  що  його  дезорієнтував, і

 пропозиція  Дьоміна  в  даному  випадку  зводиться до

 того,  що повинно бути прерогативою Верховної Ради чи

 правом  її при призначенні кандидатур посадових осіб,

 повинно бути відображено в 18-ій статті.

      В  даному  випадку пропозиція Корнелюка відносно

 Фонду  Державного  Майна,  вірніше,  Михайленка, вона

 повинна бути тут відображена, якщо це так.

      Тобто  мова  йде  про те, щоб у підпункті 15-ому

 крім названих посадових осіб, повинно бути ще названо я 
 я                           - 88 - я 

 Голову Фонду Державного Майна.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. Але де ж ці письмові пропозиції

 є?

 

      ГОЛОВА.    Будь    ласка,   Василь   Васильович,

 подивіться мою пропозицію.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Ваша  є,  але  ця, що депутат

 вносив...

 

      ГОЛОВА.   Ні,   вони   записані  в  порівняльній

 таблиці. Фонду державного майна.

      Ставлю   на   голосування  приєднання  до  цього

 підпункту  посадової  особи  голови  Фонду державного

 майна.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Володимир Олександрович Яворівський.

 

      Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Світловодськ, Онуфріївка,

 демократична партія України

 я 
 я                           - 89 - я 

      Шановні колеги!

      Ми  повинні пам'ятати, ми ж самі забули те, чого

 ми  хочемо. Після таких великх наших протистоянь самі

 віддаємо те, що належить від господа бога.

      Я  прошу  обов'язково, це я кажу те, що належить

 нам,  чому  ми віддаємо Антимонопольний комітет, який

 не  повинен  бути  залежний  від Уряду, який сьогодні

 утримує   всю   державну  власність.  Антимонопольний

 комітет -це наше святе, і давайте заберемо те, що нам

 належить.

 

      ГОЛОВА.  Тоді  тут треба передбачити пункти, які

 визначаються, власне без погодження, просто Верховною

 Радою  України.  І  голова  Антимонопольного комітету

 повинен бути саме там і записаний.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.  Олександре  Олександровичу,

 оскільки  такі  є пропозиції, може нам попрацювати ще

 по цих пропозиціях і додатково внести.

 

      ГОЛОВА.  Давайте доручимо узгоджувальній комісії

 до  третього читання розглянути пункт 15 з урахування

 нинішнього   обговорення.   І   виходячи   з  потреби

 визначитися   щодо   призначення   на  посади  голову я 
 я                           - 90 - я 

 Антимонопольного  комітету,  і  інших посадових осіб.

 Можливо деякі пункти записати без погодження, деякі з

 погодженням.

      Точніше,     висловитися     стосовно    способу

 призначення.  Чи призначення, чи обрання. Щоб це було

 все юридично точно.

      Тобто,  ставиться  на голосування... Тому що вас

 тут  не  було, коли обговорювалася процедура. А тепер

 ви прийшли  і не знаєте - чому.

      Значить,  ставиться  пропозиція  така.  Доручити

 Комісії до третього читання... будь ласка, визначтися

 точно   в   формулюваннях   і   посадових   особах  і

 запропонувати  Верховній  Раді до третього читання цю

 пропозицію.  Ставлю на голосування.

 

      ДУРДИНЕЦЬ. Я вже все про це говорив.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка.  Доручення  Узгоджувальної

 комісії.

 

      "За" -

 

      Я це ще вдень придумав, а ви кажете: серед ночі.

      Рішення прийнято.

 

      ДУРДИНЕЦЬ. Що ви кричите?

 

      ГОЛОВА. Оголошується перерва  на півгодини.

 я 

                         - 91 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА.  Я прошу депутатів зайняти місця в залі.

 Будь   ласка,  оголосіть,   щоб  зайшли  ті,  хто  не

 скористався часом обіднім для того, щоб покурити.

      Будь ласка.

      Зараз  визначемося.  Будь ласка ще раз оголосіть

 терміново.

      Прошу  зареєструватись  поіменно. Прошу поіменно

 зареєструватись.

 

      Йде реєстрація.

 

      Тут   ситуація  ось  яка.  Я  прошу  уваги!  При

 поіменній     реєстрації     кількість     депутатів,

 зареєстрованих  в  залі,  визначається  картками, які

 вставлені  там,  голосував чи не голосував депутат...

 Тому   тільки  поіменне  голосування  визначає  потім

 фактичну  наявність  депутата.  Але  те, що у нас 334

 зареєстрованих  (і  на  моніторі  є  ці депутати) дає

 можливість  працювати  ефефктивно,  продуктивно.  Але

 перед  цим  нам  треба порадитися з приводу процедури

 розгляду питання цього надалі.

      Мова йде ось про що. Ви самі бачите, що документ я 
 я                           - 92 - я 

 складний,  і  його  так "з кондачка" (вибачте мені за

 таке  слово)  не візьмеш. Треба поступово, послідовно

 працювати,   рухаючись   вперед.  І  тому  вже  зараз

 складається  враження, що ми не встигнемо за сьогодні

 розглянути  цей законопроект. А ми з вами домовилися,

 що   ми   інших   не   розглядаємо,  поки  цьогод  не

 розглянемо.  Тобто, ми його повинні все-таки дійти до

 кінця,  визначитись,  дать доручення комісії готувати

 його до третього читання.

      Треба  визначитись стосовно роботи завтра або на

 наступному тижні.

      Були  пропозиції такі працювати завтра, а інша з

 вівторка  наступного  тижня  розпочинати в пленарному

 режимі.

      Я  б  просив  киян  не  пропонувати, з якого дня

 працювати,  тому  що одна справа єити дома, а друга у

 готелі  місяць  буть.  І  треба поєхать хоч шкарпетки

 привезти, якщо у кого є.

      Тому  я  ставлю  спочатку  на  голосування першу

 пропозицію працювати завтра. Ставлю на голосування.

      "за"

      Пропонується  у  вівторок  з 10 години розпочати

 пленарне засідання.

      Ставлю на голосування. я 
  я                           - 93 - я 

      А  що  там у вівторок? А, Катерина Максимівна не

 хоче, ну, будь ласка, без неї.

      Ставлю.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Таким   чином   наступний   тиждень  працюємо  в

 сесійному  режимі. Закінчим Закон, тоді можем зробити

 перерву,  бо  в  нас  ще  з  26  по  28  є ще сесійні

 завідання.  Зрозуміло  так?  Тому що треба надолужити

 погаяни.

      У  вас  щось  з  процедури?  Та,  ні  для  об'яв

 час.........  Ну, будь ласка, скажіть......

      Одне   секундочку,  зніміть  із...  Будь  ласка,

 зніміть із інформації .......

      Мова  йде про те... Я вибачаюсь. Тому що я скажу

 те,  що  ви  сказали на більш достовірній інформації.

 Будь ласка.

      Шановні  депутати!  Мова  йде  ось про що. прошу

 вашої уваги. Дайте слово Жеребецькому, будь ласка.

      Нормально робим сьогодні.

 

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ я 
 я                           - 94 - я 

 

      270 округ, Жеребецький.

      Ну,  я  взагалі, чесно кажучи, дивуюсь Олександр

 Олександрович!  Ви  в  кінці залу там Ємця бачите, за

 спиною  членів  президії,  тут  дереш руку котри дні,

 слова не дістанеш.

      Шановні  колеги!  Годину  тому в Російській думі

 Голова  Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим

 Цеков  виступив  і  сказав,  що,  значить,  ми, тобто

 Верховна  Рада  України,  звела статус Верховної Ради

 Криму   до  статусу  звичайної  області.  Ну,  і  він

 відповідно  звернувсь  за  допомогою  до  товаришів з

 Думи,  щоб  вони помогли цю ситуацію виправити. На що

 товариш Жиріновський з пропозицією там відгукнулися -

 це включено в порядок денний.

      Тому пропозиція виглядає таким чином. Я попросив

 би    Олексанлра    Олександровича   доручити   нашим

 відповідним   службам,   щоб  вони,  так  би  мовити,

 проінформували  нас  про  цю власне доповідь Цекова і

 про  реакцію  там.  І  відповідно  нам треба приймати

 якесь рішення.

      Я вважаю, що пора припиняти ці ігри з Автономною

 Республікою  Крим,  і  пора її розпускати. Ми повинні

 сьогодні це зробити, не чекати до вівторка. я 
 я                           - 95 - я 

      Дякую.

 

 

      ГОЛОВА.    Перша    частина   вашої   пропозиції

 приймається  повністю,  а  друга,  то  вже  процедура

 обговорення або предмет обговорення.

      Давайте ми не будемо робити поспішних висновків,

 а  зробим  зараз  таким  чином.  Депутат  Кармазін як

 спеціаліст,  який  працював  і  в  Криму довгий час у

 складі  узгоджувальної  комісії,  і ніші представники

 нашої  Комісії з питань правової політики Стритовича,

 Буткевич  тощо, вони визначаться щодо тих пропозицій,

 які  внесуть нам. Ми їх розглянемо і, безперечно, без

 реакції  жоден  крок  не  залишиться. Але ми приймемо

 правильне  рішення  таке, як завжди приймала Верховна

 Рада.

      Тому,  будь  ласка, інформація ваша приймаєтьбся

 до  відому, вона відома, я саме хотів з цього приводу

 зробити інформацію, але так трапилось.

      Одну хвилиночку. Тепер, Володимир Сергійович від

 суду  вносив  пропозицію Василь Васильовича, а він її

 може передати, так?

      Будь ласка, Василь Васильович. А потім -Моцпан.

 я 
 я                           - 96 - я 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В.

      Тут   пункт   16-ий:   "Призначає   за  поданням

 Президента  України суддів Верховного Суду України та

 Вищого  арбітражного  Суду  України  та звільняє їх у

 встановленому Законом порядку", так?

 

      ГОЛОВА.  Так, так. Одну хвилиночку, ще раз прошу

 Івана  Олександровича  (не називаю прізвище) не вести

 засідання, не заважати.

      Так,  будь  ласка,  будете  ще раз шуміти, назву

 прізвище.

      Зрозуміла  пропозиція,  іде  мова  ось  про  що:

 тільки  Василь  Васильович обгрунтував це і Верховний

 Суд  теж  це  пропонує. Мова йде про найвищі посадові

 особи в гілках влади, які повинні бути незалежними.

      Так ось, щоб зробити їх незалежними вони повинні

 звільнятися  з  роботи  тільки  на  основі Закону. Бо

 інакше  тоді  буде діяти або волюнтаризм однієї гілки

 влади чи іншої гілки влади.

      Тому  пропозиція Василя Васильовича і Володимира

 Васильовича  в даному випадку цілком слушна. І додати

 цю   норму   треба   словами:   "На   основі  чинного

 законодавства у встановленому Законом порядку".

      Я   прошу   підтримати   цю  розумну  пропозицію я 
 я                           - 97 - я 

 голосуванням. Будь ласка.

 

      "За" -

 

      Кармазін, з цього ж приводу.

 

      КАРМАЗІН

 

      Шановний   Олександр   Олександрович!   Шановний

 доповідач!

      Я не можу зрозуміти одного, ми домовились, що ті

 зміни  де  ми  будемо  вносити зміни в Конституцію це

 одне   питання.   А  тут  же  ці  статті,  які  зараз

 поставлені,  і  що  стосується  суду, і що стосується

 прокуратури,   і   так   далі,   вони   визначені   в

 законодавстві,  порядок  призначення  цих  осіб і так

 далі.  Ми зараз повнісю порушуємо все що визначено. І

 Законом про прокуратуру, і Законом про статус суддів,

 і   про  Конституційний  суд,  ми  все  хочемо  зараз

 порушити.  Що  ми  робимо?  Це  треба  дуже добре тут

 думати.

      Я  не  впевнений зараз, що Узгоджувальна комісія

 мала  достатній  факт  до  того,  щоб так влізти в ці

 питання    молотком,    і   так   як   сьогодні   нам я 
 я                           - 98 - я 

 запропонували,  фактично  робиться.  Я не розумію, ми

 зараз всі закони...

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, ще раз його увімкніть.

 

      КАРМАЗІН  Ю.  А. Я хочу продовжити думку, я хочу

 сказати,  що  ми  вносимо  сум'ятицю зараз. Вже ідуть

 запити. Вже телефонують люди і говорять: то що ж буде

 з формуванням і так далі.

      ми  обов'язково  повинні  тут  обговорювати: як,

 коли. Нас  слухають люди.

      Василь  Васильович,  Олександр Олександрович, ну

 не можем ми порушувати Конституцію, так розглядати це

 питання.  Зовсім  роблячи  вигляд, що нема нічого. Не

 можем ми цього робити.

 

      ДУРДИНЕЦЬ.   Я   відповідаю  вам.  Узгоджувальна

 комісія  не  бездумно підходила до формулювання любої

 статті. І тим більше таких  надзвичайно  важливих.

      Ці  ж  пропозиції,  які ми зараз оюговорюємо про

 призначення  керівного складу Верховного суду, Вищого

 арбітражного  суду. Вони узгоджені із Верховним судом

 України  і підтримані.

      Узгоджувальна   комісія   також   розглянула   і я 
 я                           - 99 - я 

 підтримує і просить Верховну Раду їх розглянути.

 

      ГОЛОВА. Шевченко. Із Рівненської області.

 

      ШЕВЧЕНКО.

      Шеченко. 340 округ, Костопель.

      Я  пропонував  до 18 статті пункт 10 доповнення.

 Те,  яке  ми  хотіли  в 19. Але там воно не входить і

 логічно  було  б, все-таки, доповнити до 10 пункту цю

 мою  пропозицію.  ту,  що  ми  говорили.  А саме. "За

 поданням  Президента  України  розглядає і затверджує

 начальника   Генерального   штабу  України,  міністра

 Оборони  України,  міністра  Внутрішніх справ, голову

 Служби безпеки, голову Митного комітета, Національної

 гвардії,   Прикордонних   військ   і   інших  силових

 структур."

      Я  думаю,  що  тільки  в  цю  статтю ми можем це

 ввести. 18 і до  пункту 10.

 

 

      ГОЛОВА.    А   (..........)   загально-державної

 цілової структури, тому що інакше...

 

      _______________  Так, загально-державних цілових я 
 я                          - 100 - я 

 структур. Так.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміла пропозиція? Ваша пропозиція є

 десь тут, записана?

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Здається ваша пропозиція є.

 

      _______________ Я  зараз тільки її даю.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.   Будь  ласка,  скажіть  яка

 сторінка, яка стаття.

 

      _______________  Значить,  18  стаття, пункт 10,

 сторінка  42.  Внизу  вона,  праворуч, внизу. Ще може

 прочитати, як воно буде.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, ще раз прочитайте.

 

      _______________  Значить, за поданням Президента

 України    розглядає    і    затверджує    начальника

 Генерального штабу України, міністра оборони України,

 міністра  внутрішніх  справ  України,  голову  Служби

 безпеки,   митного  комітету,  Національної  гвардії,

 прикордонних  військ і інших військових формувань. я 
 я                          - 101 - я 

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.  Де  це,  я  такої  не  бачу

 пропозиції?

 

      _______________ Це нова.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Так де нова, де вона є?

 

      ГОЛОВА.  Ну, Василь Васильйович, будь ласка, вона

 де що... Я прошу уваги.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  В  порівняльній  таблиці цієї

 пропозиції немає. Ми таку пропозицію не розглядали.

 

      ГОЛОВА.  Крім  того,  на  сторінці  50...  прошу

 уваги, будь ласка... на сторінці 50 є мої пропозиції,

 окремо виписані, де це майже буквально повторюється.

      В  мене  є  пропозиція  ще раз давайте ми окремо

 пропозицію   Поровського,   Шевченко   поставимо   на

 голосування. А потім повернемося до доручення комісії

 до   третього   читання  підвести  ці,  врахувати  ці

 рекомендації.

      Ставлю  на  голосування  пропозицію Поровського,

 Шевченко. я 
 я                          - 102 - я 

 

      "за" -

 

      Не  підтримана  пропозиція.  В  мене  пропозиція

 остання Моцпана.

 

      ____________. Уважаемый Александр Александрович!

 Уважаемый Василий Васильевич!

      Согласно  действующей  Конституции  названы  два

 субкекта  власти,  которые  имеют  право инициировать

 вопрос о введении чрезвычайного положения.

      Согласно  статьи  97  пункт  26. 1 это Верховный

 Совет  согласно  статьи 114 пункт 12. 2 это Президент

 Украины.

      В  рассматриваемом  нами  законопроекте  Василий

 Васильевич  уважаемый,  право  Верховного  Совета  на

 инициирование    и    принятие    решений о  введения

 чрезвычайного положения исключается.

      Поэтому  уважаемые  коллеги я прошу это право за

 вами  оставить,  а  следовательно  и  с  Конституцией

 статью 97 пункт  26.1 полностью перенести.

      Цитирую.    Введення    в    разі   необхідності

 надзвичайного стану на теріторії України. Дякую.

 я 
 я                          - 103 - я 

      ГОЛОВА.  Ставлю  пропозицію  депутата Моцпана на

 голосування,   оскільки   вона   відображена   тут  у

 рекомендаціях, прошу.

 

      ЗА -

 

      ГОЛОВА. Не пройшла пропозиція.

      Я   ще   раз   повторюю   пропозицію,  яка  була

 проголосована,  а  щоб  точно  її відредагувати, будь

 ласка.

      Я пропоную дати доручення узгоджувальній Комісії

 до  третього  читання  внести пропозицію щодо порядку

 призначення і обрання кандидатур названих Поровським,

 Шевченко,  і тих кандидатур, які вносили Яворівський,

 Кармазін,   Шейко   і   інші,   а   вони  точніше  ще

 сформульовані  на сторінці 50 у моїй пропозицію пункт

 13 про обрання і призначення цих кандидатур включаючи

 і антимонопольний комітет.

      Те  що  пропонував, так я ж і кажу, враховуючи і

 ваші  пропозиції,  і Комісії з питань оборони, так. Я

 просив  би  Михайла  Дмитровича  не  заважати  голові

 Комісії, який сидить зараз не на свому місці.

      Будь  ласка.  Про  доручення Комісії до третього

 читання  при...  підготувати  пропозиції щодо порядку я 
 я                          - 104 - я 

 обрання й призначення кандидатур, названих депутатами

 Поровським,   Шевченком,   Мухіним   від  Комісії,  і

 Яворівським,  іншими  (Кармазіним) і викладених, крім

 того, на сторінці 50 у пункті 13 поправок, які вносив

 я. Нема заперечень? Там все це охоплено. А потім я ще

 вам  дам  слово. Ставлю на голосування. Про доручення

 Комісії  щодо  підготовки  до  третього  читання  цих

 пропозицій.

      А  їм  скажіть,  хай  голосують...  Будь  ласка,

 голосуйте всі!

 

      "За" -

 

      Мені   незрозуміло,  101   чоловік,  що  порушує

 Регламент... На якій підставі ви порушуєте Регламент?

      (Шум у залі)

      Всі   зрозуміли?   Я   останній  раз  ставлю  на

 голосування, у порядку виключення, цю пропозицію: про

 доручення  до  підготовки до третього читання порядку

 призначеня  і обрання ряду кандидатур, які називалися

 тут  ряду  посадових осіб, які називалися депутатами.

 Будь ласка. Будьте уважні! Голосуйте.

 

      "За" - я 
 я                          - 105 - я 

 

      Рішення прийнято.

      Будьте  уважніші,  щоб ми не зупинялися на таких

 питаннях.

      Пункт  такий:  повторно розглядає Закон, на який

 було   накладено   вето  Президента.  А,  призначення

 суддів? А, так, так... Будь ласка, Василь Васильович.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В. В. Я... Шановні колеги, я зачитував

 і   вношу   на   розгляд  від  Комісії  пункт  16-ий:

 "Призначає  за  поданням  Президента  України  суддів

 Верховного  суду  України та вищого Арбітражного суду

 України   та  звільняє  їх  в  установленому  Законом

 порядку".

 

      ГОЛОВА.  Ми  вже  проголосували  "додати", тепер в

 цілому ставлю на голосування.

      Прийнято рішення.

      Яценко  прошу.  Його пропозиція, власне, по всіх

 статтях.

 

      ЯЦЕНКО . Є пропозиція,  дякую.

      Я все-таки хотів би, щоб ми перенесли норму нині

 діючої Конституції України про затвердження Президією я 
 я                          - 106 - я 

 Вищого    арбітражного   суду   України   і   колегії

 Генеральної прокуратури  України.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Ще раз повторіть, будьте уважні.

 

      ЯЦЕНКО.  Я  хотів  би,  щоби  ми  до компетенції

 Верховна  Рада  України  перенесли  норми нині діючої

 Конституції    ро    затвердження   Президії   Вищого

 арбітражного   суду  України  і  колегії  Генеральної

 прокуратури  України.

 

      __________ .  А де це така пропозиція ваша?

 

      ЯЦЕНКО.  Є  пропозиція така, Василю Васильовичу,

 коли  я  казав, щоби ви перенесли замість статті, яку

 ми  сьогодні розглядаємо, норми статті 97 Конституції

 України.

 

      __________ .  Це загальне ваше зауваження.

 

      ГОЛОВА.  Ні, ні, ні, він зіслався на цю норму, і

 не  переписуючи (..........)

      Володимир Михайлович, ми цю статтю проголосували я 
 я                          - 107 - я 

 вчора,   коли   дали   доручення  узгодити  ці  норми

 відповідно   до   тих   норм  Конституції.  Ми  вчора

 проголосували  вашу  пропозицію.  Тобто,  до третього

 читання  повинна  бути врахована редакція цієї статті

 Конституції.

      Ставлю  наступне,  у редакції від узгоджувальної

 комісії, повторно.

 

      __________.  Так,  повторно  розглядає закон, на

 який  було накладено вето Президентом  України.

 

      ГОЛОВА.   Тут немає заперечень?

      Стіавлю на голосування.

      "за"

      Дальше.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Наступне. "Приймає  рішення з

 питань     адміністративно-територіального     устрою

 України" з врахуванням зацважень юрвідділу.

 

      ГОЛОВА.   Ставлю   на   голосування.   У  вас  є

 заперечення? Нема. Ставлю на голосування.

 

      "за" я 
 я                          - 108 - я 

 

      Дальше.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Дальше  "Може оголосити вотум

 недовір'я  усьому  складові  Уряду України чи окремим

 його членам, що тягне за собою їх відставку".

 

      ГОЛОВА.  Ставлю  на  голосування. Ні, нормально.

 Тут після двох крапок, так що правильно.

 

      "за"

 

      Прийнято.

      Валентина Петрівна.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Можна.

 

      ГОЛОВА. Далі.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.  В.  Далі.  "Відкриває  процедуру

 парламентського   розглідування, емпічмент Президенту

 України,   в   разі   визнання  Конституційним  судом

 України  за поданням Верховної Ради України, вчинення

 Президентом  України  тяжкого   злочину.  Рішення про я 
 я                          - 109 - я 

 емпічмент   щодо   Президента   України   приймається

 Верховною  Радою  України двома третинами голосів від

 її конституційного складу".

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Зауваження прошу, Брит, потім Долженко.

      Номер поправки скажіть, який номер поправки?

 

      БРИТ

      Номер поправки 314 на странице 56. Именно к этой

 статье этого Закона.

 

      БРИТ В.П.

 

      Депутат Брит, Запорожская область.

      Уважаемые     коллеги,    уважаемый    Александр

 Александрович,  я  считаю,  что  в  той  редакции,  в

 которой  записан  этот  пункт,  это попытка увести от

 процедуры  импичмента. Записанное в пункте 20 понятие

 "тяжкого  злочину"  включает  нарушение Конституции и

 Закона, или это, скажем, только убийство, грабеж и т.

 д.?  Мне  трудно предположить, чтобы Президент на это

 пошел.   А   вот   нарушение  Конституции-это  вполне

 вероятно. я 
 я                          - 110 - я 

      Поэтому я считаю, что этот пункт надо уточнить и

 конкретизировать.  И  моя поправка заключается в том,

 чтобы изложить его в следующей редакции: "Відкриваючи

 процедуру  парламентського  розслідування,  імпичмент

 Президента  України  в  разі  визнання Конституційним

 Судом  України  за  поданням  Верховної  Ради України

 порушення Президентом України Конституції України або

 вчинення іншого тяжкого злочину", -а далее по тексту.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміла пропозиція?

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Одну   хвилинку.   Депутат   вніс  пропозицію  в

 установленому порядку, вона записана.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я  прошу  вашої  уваги,  Юрій Анатолієвич, Євген

 Васильович, заспокойтеся, сядьте, голосуйте.

      Ще раз повторюю: депутат вніс пропозицію, вона є

 записана  в  тексті,  зводиться до того, що питання в

 порядку   імпічменту  може  розглядатися  тоді,  коли

 Президент  порушує Конституцію або вчинив злочин (він

 говорив  ще  про  зраду.  Ну,  про  зраду говорити не

 будемо   зараз.   Зрозуміло,   бо  це  теж  категорія

 злочину).

      (ШУМ У ЗАЛІ) я 
 я                          - 111 - я 

      Одну  хвилинку,  я  поставлю  його, а потім вашу

 пропозицію.

      Таким  чином,  ще  раз  повторюємо  пропозицію в

 редакції від Брита, вона буде звучать так: "Відкриває

 процедуру   парламентського  розслідування  імпічмент

 Президенту  України  в  разі  визнання Конституційним

 Судом  за  поданням  Верховної Ради України порушення

 ним  Конституції або вчинення іншого тяжкого (давайте

 без  "тяжкого",  просто  "злочину". Тому що...). Так?

 Ставлю на голосування.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      "За" -

      Не проходить пропозиція.

      Будь  ласка,  Федір  Глібович.  Ви там і сидіть,

 ближче буде говорити.

 

      БУРЧАК  Ф.  Г. Справа в тому, що написати просто

 "порушено  Конституцію" не можливо. Тому що порушення

 Конституції  може  бути  і з боку Верховної Ради коли

 приймається    Закон,   і   коли   приймається   Указ

 Президента - це все порушення Конституції.

      Може    йти    мова   про   злочинне   порушення

 Конституції.  Тоді  можна  буде  питання  ставити про я 
 я                          - 112 - я 

 імпічмент.  Скажемо,  коли імпічмент Ніксону -то було

 злочинне  порушення  Конституції, проникнення в штаб-

 квартиру іншої партії, яка балотувалася, брала участь

 в   голосуванні.  І  тут  повинен  бути  кримінальний

 злочин.

      Тому  що  порушення  Конституції  може  полягати

 просто,  звичайне порушення Конституції може полягати

 в  тому,  що  буде  прийнятий  Закон чи Указ, який не

 відповідає   Конституції.   Для  того  й  створюється

 Конституційний суд, щоб скасувати такий Закон.

 

      ГОЛОВА.   Ясно.   Таким  чином,  Федір  Глібович

 доповнив,   мабуть   таке   можна   зрозуміти,  грубе

 порушення Конституції. Так? Можна так сказати.

      А,   злочинне  порушення  Конституції.  Так?  Ви

 знаєте, порушення Конституції це вже...

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Ще раз повторіть.

 

      БУРЧАК  Ф.  Г.  Мова  йде  про те, що для того й

 створюється  Конституційний  суд -це суд над Законом,

 який  має  привести  законодавство у відповідність до я 
 я                          - 113 - я 

 Конституції.

      Тобто  інакше  кажучи,  порушення  саме  по собі

 Конституції, тобто прийняття акту, який не відповідає

 Конституції  не  може  розглядатися,  як підстави для

 імпічменту.

      Є  механізм -Конституційний суд, який повинен це

 скасувати.  Може  мова  йти  про імпічмент тоді, коли

 вчиняється  злочин.  Так і в інших країнах.

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Номер. Матковський.

 

      МАТКОВСЬКИЙ.

      Шановні  депутати!  Я  хочу  звернути вашу увагу

 іменно  до  об'єкту  порушення,  яке  можливо  з боку

 Президента.  Таке  порушення  може визначатися тільки

 кримінальним   судочинством.  Тобто,  де  чітко  буде

 визначено , що  це є  злочин.  Кримінальний злочин.

      Більше   того,   я   настоюю,   щоб  було  чітко

 визначено:  тяжкий  кримінальний  злочин.  Тому  що в

 Кримінальному  кодексі  є  стаття,  яка  передбачає і

 визначення  тяжких кримінальних злочинів.

      Уявіть  собі,  що  є  інші  злочини. Є злочини з

 необережності,  припустим. Стаття 215. Це автодорожна я 
 я                          - 114 - я 

 подія. Тобто, де мена причетності до конкретно якоїсь

 тяжкої  слочиннної дії.

      Я  настоюю  на тому, щоб іменно поняття "тяжкого

 злочину"  фігурувало  в цьому.

 

      ГОЛОВА.  Грабар.

 

      ГРАБАР.

      176 (..........) виборчий округ, Микола Грабар.

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні  депутати!  Я  гадаю,  що  я  не можна писати

 "кримінальне    порушення   Конституції"   чи   якесь

 "злочинне   порушення".  Тому  що  такого  юридичного

 терміну  взагалі немає.

      Якщо  ми  говоримо, що мова про кримінал іде при

 порушенні  Конституції,  то  можливі  прояви  які?  У

 вигляді  службового  підлогу,  перевищення  службових

 повноважень  і  таке  інше.  Тобто,  це  мова йде про

 звичний кримінальний  злочин.

      Ми  повинні  говорити  про те, якщо ми заклали в

 цьому  Законі  про те, що всі ми рівні перед Законом.

 Починаючи   від   рядового   громадянина,  закінчуючи

 Президентом.   То   відповідальність   повинна  також

 наступати  відповідно  до діючого законодавства. Тому я 
 я                          - 115 - я 

 ми  повинні  говорити  про  те,  що,  я згодний тут з

 Мотківським  тому,  що  не  можна говорити про те, що

 Президента  можна  зсунути з посади у випадку скоєння

 не обережного... злочини по необережності.

      Давайте  напишем  так:  не  важкого  злочину,  а

 умисного  злочини.  Щоб  було  чітко  зрозуміло, раз.

 Перше.

      Друге.   Зняти   ці  всі  предостороги  стосовно

 Конституції.  Можна  вийти в такому випадку, оскільки

 ми  підключаєм до механізму інпіжменту конституційний

 суд,   то   записати   так:  систематичного,  грубого

 порушення  Конституції.  А  конституційний  суд потім

 визначить  є система чи ні. І чі грубі були порушення

 Конституції.

 

      ГОЛОВА.   Зрозуміла   пропозиція   Матковського,

 Грабара?  Зрозуміла.  Тобто  доповнення їхні ставимо,

 редакційно потім відпрацює комісія узгоджувальна, про

 доповення    Грабара,    Матковського.    Ставлю   на

 голосування.   Обидві   хороші  пропозиції.  Поправка

 Матковського, Грабара. Так і увійде в Конституцію.

 

      "за" -

 я 
 я                          - 116 - я 

      Моісеєнко.

 

      МОІСЕЄНКО   В.   М.   Александр   Александрович,

 спасибо. Передайте, пожалуйста, слово Терещуку.

 

      ГОЛОВА. Терещук.

 

      ТЕРЕЩУК В.В.

 

      Дякую Олександр Олександрович. Шановні депутати,

 я  звертаю  вашу  увагу  на те, що ми зараз приймаємо

 законодавчий  акт  тимчасової  дії до прийняття нової

 Конституції.

      Я  наголошую  на  тому,  що на цей період не має

 ніяких  підстав  чекати обрання Конституційного суду.

 Тому  потрібно  закласти  у  цей  закон  норми, які б

 дозволяли контролювати виконання Президентом України,

 які є гарантом Конституцій цієї Конституції.

      Для  того,  щоб  витримати  юридичні  терміни, я

 пропную використати поняття систематичного порушення.

 Тому записати так: у випадку систематичного порушення

 Конституції України. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Таким чином, це власне кажучи повторення я 
 я                          - 117 - я 

 прйнятого  в  першому  читанні  варіанту, так же, тут

 говориться  так.  Відкриття процедури парламентського

 розслідування  імпічмент,  щодо  Президента України в

 разі   визнання   Конституційним   судом  України  за

 поданням  Верховної Ради України вчинення Президентом

 України  державної зради, або іншого тяжкого злочину,

 а  ні  це  трохи  не  не  так.  Який номер пропозиції

 скажіть.

      Василь Васильович поясніть будь ласка.

 

      ____________. Тут немає тих, що пропонується.

 

      ГОЛОВА. Тут все є, все можемо знайти.

 

      ____________. Так все, і тому можемо повернутися

 до варіанту по-перше пропонує узгоджувальна комісія в

 разі  вчинення  Президентом  тяжкого  злочину, про що

 говорили  депутати,  це  обіймає,  і  що торкається і

 Конституції, і іншого чинного законодавства.

      Або  якщо  це не пройде, пропоную повернутися до

 проекту схваленого в першому читанні.

      Відкриття        процедури       парламентського

 розслідування  імпічмент,  щодо  Президента України в

 разі   визнання   Конституційним   судом  України  за я 
 я                          - 118 - я 

 поданням  Верховної Ради України вчинення Президентом

 України  державної зради, або іншого тяжкого злочину.

 Рішення  про  імпічмент  щодо  Президента приймається

 Верховною  Радою України, двома третинами голосів від

 її Конституційного складу.

 

      ГОЛОВА.   Ставлю   пропозицію   від  комісії  на

 голосування. Почекайте.

 

      ЗА -

 

      ГОЛОВА.Рішення не проходить.

      Шановні депутати, однако багато пропозицій, одну

 секундочку. Можливо влаштує компромісне рішення Петро

 Володимирович, зараз. Погляньте, ми майже зійшлися на

 тому  відредагувавши  категорію злочину, як вини щодо

 причини імпічменту. Якщо ми тут через кому поставимо:

 в тому числі систематичне поручшення Конституції.

      (Шум у залі)

      А  так:  не  тяжкого  -умисного  злочину, в тому

 числі систематичного...

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Ні, умисного тяжного злочину.

 я 
 я                          - 119 - я 

      ГОЛОВА.  Так,  так...  Ще  раз. Почекайте, я дам

 слово. Прошу уваги!

      Умисного  злочину,  в  тому числі систематичного

 порушення дисципліни. Ну, повторного. В тому числі...

 Ну,  систематично,  це  і є повторно... Зараз. Ну, не

 проголосуйте, а тоді будем іншу ставить пропозицію. Я

 сатвлю на голосування цю. Тим більш, що вона у мене є

 у доповненнях.

      Поки   що   не   ставте  на  голосування.  Федір

 Глібович, прошу.

      Сідайте,   сідайте.   Там   і  сидіть,  чого  ви

 відходите?

 

      ___________.  Я  хочу  навести  просто  приклад.

 Тричі було прийнято Указ Президента, на який Верховна

 Рада наклала  вето в зв'язку з тим, що він (тричі -це

 система)...  В  зв'язку  з  тим, що він не відповідає

 Конституції.  Є це підставою для імпічменту чи ні? Не

 думаю!  Не  думаю...  Справа  в  тому,  що для того і

 створюється  у  нас Конституційний суд. Для того, щоб

 скасовувати  такі рішення. То без... не може Верховна

 Рада   присвоювати   собі  право  слідчих  і  судових

 органів!  Тоді, якщо нема Конституційного суду, можна

 доручить це тимчасово Верховному суду, але не вирішує я 
 я                          - 120 - я 

 так. Це перше питання.

      Друге питання. Чи можна писати "умисний злочин"?

 Скажемо, виступаючи десь в запалі, Президент висловив

 образливе  слово щодо когось. Ця особа порушує справу

 щодо Президента за образу. Образа -це умисний злочин.

 Чи  є  це  підставою?  Тому  мова  і йде про вчинення

 тяжкого  злочину.  І  так,  як  пропонувала  Комісія,

 мабуть, і треба записати.

 

      ГОЛОВА.  Федір  Глібович, дякуєм за роз'яснення.

 Ми  ж  всі прекрасно розуміємо, що пишеться Закон для

 розумних  людей.  І  ні у кого не виникає сумніву, що

 джерелом... почекайте!... джерелом виникнення підстав

 для  імпічменту є Верховна Рада і Конституційний суд.

 І   ніхто  не  сумнівається,  що  там  будуть  (як  і

 сьогодні) розумні люди. Тому...

      Москаленко, прошу. Дніпропетровськ, будь ласка.

 

      МОСКАЛЕНКО А.І., 104 виборчий округ.

      Олександр    Олександрович!    Шановні   народні

 депутати!

      Давайте   все-таки   домовимось,   що   якщо  ми

 розглядаємо   принципове   питання,  не  сприймати  з

 голосу,  тому що це можна тут на скору руку записати, я 
 я                          - 121 - я 

 а  потім  будемо самі думати, що робити. Ніхно нас не

 підганяє.  Ну,  давайте  понаписуємо,  ну  це  ж дуже

 важливо!  Розглядається  дуже  важливе  питання,  яке

 стосується  Конституції,  це  конституційне  питання.

 Чому ми торопимся?

 

      ГОЛОВА.  Ясно,  приймається,  Анатолій Іванович,

 ваша   пропозиція,   але  мова  йде  про  те,  що  ми

 розглядаємо   і  пункти  у  специфічному  порядку,  і

 пропозиції до них рознесені по багатьох сторінках 7 І

 все  те,  що  ставиться  на  голосування, все є тут в

 пропозиціях, в середній колонці. Тому це не з голосу,

 жодна  пропозиція. Наприклад те, що ми починали тут з

 пропозиції   Буткевича,   потім   є  мої  пропозиції,

 пропозиції,  з якими виступав Поровський і інші. Тому

 це не з голосу.

      Але  я  з вами повністю згоден, що в поспішності

 не  можна  приймати.  Я,  можливо, навіть запросив би

 вашої  згоди на те, щоб цю норму віднести до третього

 читання, щоб уже всі зауваження і ці сумніви були там

 відображені, так?

      Ставлю на голосування цю пропозицію.

             (Шум у залі)

      Ні,  то  само  собою,  стаття піде з цим пунктом я 
 я                          - 122 - я 

 разом.

      Перенести   на   третє   читання   цей  пункт  з

 урахуванням всіх зауважень депутатів, висловлених під

 час її обговорення.

      "за"

      Хто не зрозумів?

      Ще раз ставлю на голосування виключно з того, що

 розмовляє  частина  депутатів  і  не бачать, окли йде

 голосування.

      Будь ласка.

      Зараз дам слово.

      "за"

      Пронюк, прошу.

 

      ПРОНЮК

 

      Тисменецький  205,  Євген Пронюк, "Державність",

 УРП.  Шановний  Голово!  Шановні  колеги!  Ви знаєте,

 просто  доводиться  вдаватися до якогось протесту. Ми

 маємо  в  Регламенті  порядок  другого  читання. Ви ж

 подивіться  чим  ми  займаємося?  Ми порушуємо власне

 Регламент  під керівництвом Голови Верховної Ради. Ми

 вдаємось  до  дискусій  за  кожним  пунктом. Я просто

 закликаю   Голову   Верховної   Ради   не  порушевати я 
 я                          - 123 - я 

 Регламент,  а йти суворо за порядком другого читання.

 Інакше  ми  не  приймемо цього Закону,........ просто

 топцюємо на місті, так не можна працбвати.

 

      ГОЛОВА.  Приймаю  ваше  зауваження, як приймають

 його  і  всі  депутати,  що  разом  з  вами порушують

 Регламент.

      Справа  в  тому,  що  інакше  цей пункт не можна

 розглянути.   Ви   подивіться.   Будь  ласка,  стаття

 складається  з  26  позицій, кожна позиція самостійне

 має  значення  і  всі  в середній  колонці пропозиції

 депутатів  стосуються  кожної з цих статей. Тому якщо

 ми  будемо йти за процедурогою другого Регламенту, то

 ми  тільки цю статтю будум розглядати два дні. А тому

 вибираються   лише   ті   пропозиції  депутатів,  які

 наполягають на них. От  і вся процедура.

      Зрозуміло. Ніяких дискусій. Вперед. 21 пункт.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  21  пункт "Приймає за власною

 ініціативою  або  з ініціативи не менш як 3  мільйони

 виборців   рішення   про   проведення   Всеукраїнских

 референдумів,    оголошує    рішення,   прийняті   за

 результатами  Всеукраїнського Референдуму".

 я 
 я                          - 124 - я 

      ГОЛОВА.  Нема заперечень? Редакційно тільки може

 точніше  було  б,  Петро  Ілліч, сказати: "Не менше 3

 мільйонів  виборців",  так? Так чи ні? Ну, це можна в

 редакційному  плані,  в редакційному відношенні, так?

 Ставимо  на  голосування.  А потім... Будь ласка. Ну,

 якщо  є  редакційні  правки,  їх можна внесит в будь-

 якому випадку.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Приймається.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. Наступне. "здійснює контроль за

 наданням   Україною   позик,   економічної  та  іншої

 допомоги  іноземним  державам, а також з а укладенням

 угод   про   державні   позики   і   кредити   та  за

 використанням  позик  і  кредитів, одержаних Україною

 від іноземних держав".

 

      ГОЛОВА. Можна.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Сидоренко  протестує,  будь  ласка.  У  нього  є

 пропозиції   там,  будь  ласка.  Кажіть,  який  номер

 поправки. я 
 я                          - 125 - я 

 

      СИДОРЕНКО Г.В.

      Шановні  колеги, справа в тому, що позики можуть

 буть  різні: може бути позика міждержавна і може бути

 позика між суб'єктами господарської діяльності. І тут

 контроль,  якщо  буде  здійснювати  Верховна Рада за

 позиками  або  кредитами між суб'єктами госопдарської

 діяльності, я думаю, що це буде недоречно.

 

      ГОЛОВА.  Тут  цього  не  написано. Тут написано:

 "Україною",  -а  Україна  якраз  є  суб'єкт -держава.

 Тобто синонім "держава" в даному випадку.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Держава від держави.

 

      ГОЛОВА.  Можна ставить на голосування? Ставлю на

 голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. А ви тим часом позик окремо іноземцям не

 надавайте.

      Прийнято. 23-ій в нас вилучений був.

 я 
 я                          - 126 - я 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Ні, він перенесений.

 

      ГОЛОВА. Перенесений в другий.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Другий проголосований.

      24-ий   скасовує  правові  акти  Верховної  Ради

 Автономної  Республіки Крим у разі їх невідповідності

 Конституції і законам України.

 

      ГОЛОВА.Нема зауважень?

      Ставлю на голосування.

 Є   зауваження?   Будь   ласка,   зніміть   поки   що

 голосування.

      Лук'яненко.

 

      ЛУК'ЯНЕНКО

 

      Шановний Голово! Шановні депутати!

      Я  пропоную  добавити  до  цієї  статті ще таке:

 "Скасовує  правові  акти  Верховної  Ради  Автономної

 Республіки    Крим    у   разі   їх   невідповідності

 Конституції,  законам  України або розпускає Верховну

 Раду Автономної Республіки Крим". я 

                        - 127 -

       я 

      ГОЛОВА. А є це десь інакше? А де ваша поправка?

 

      ЛУК'ЯНЕНКО. Я не давав.

 

      ГОЛОВА.    Давайте   так,   будемо   голосувати?

 Наполягає депутат.

      Ставлю на голосування пропозицію Лук'яненка.

 

      "За" -

 

      У редакції від комісії ставиться питання.

 

      "За" -

      Приймається.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. Наступне. "Застосовує вето щодо

 указів  Президента  України у разі невідповідності їх

 Конституції і законам України з одночасним зверненням

 до Конституційного суду України".

 

      ГОЛОВА. Немає заперечень? Алексєєв.

 

      АЛЕКСЄЄВ

 я 
 я                          - 128 - я 

      Александр   Александрович!   У   нас   ведь  нет

 Констатуционного  суда и скорее всего его в ближайшем

 обозримом   будущем   не   будет.  Посему  это  норма

 получается  мертвой.  Мы  не сможем ничего скасувать.

 Поскольку   мы  не  сможем  одночасно  звернутыся  до

 Конституционного суду.

      Тому   я   пропоную  вилучити.  Після  "Україна"

 поставити крапку  а далі вилучити.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Григорович,  справа  в тому, що

 одне  другого  не  заперечує.  Вето  вже діє. А потім

 звертаються до Конституційного суду.  Так же?

      (Шум в залі)

      Ясно. Пропозиція... поставте крапку.

 

      ДУРДИНЕЦЬ. А де пропозиції є?

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.   Ставлю   на   голосування   пропозицію

 Алексєєва  щодо  того,  щоб поставити крапку. А потім

 інша пропозиція.

      (Шум в залі)

      Ну так тут...

 я 
 я                          - 129 - я 

      "За" -

 

      Не приймається.

      Ще є?  Будь ласка, Райковський.

 

      РАЙКОВСЬКИЙ.

      Прошу  дополнить  данные пункты еще такой тезой,

 значит : "и Постановой Кабинету Министрив".

      Мы  все  знаем  вот, как издаются Постановления,

 который  противоречат,  вот.  И..  и будем говорить и

 наказы министров ... Кабинета Министров.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло.

 

      ДУРДИНЕЦЬ.  Так,  а  де  ваша пропозиція? Де? Де

 ваша поправка?

 

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку, Василь Васильович. Це я

 запитую, а він... Є , Борис Семенович ваша поправка?

      Тобто   ви  пропонуєте  додати  слова:   "...та

 Постанова Кабінета Міністрів". Ставлю на голосування.

 

      "за" -

 я 
 я                          - 130 - я 

      Не приймається.

      Від   комісії   ставиться   на   голосування.  Я

 вибачаюсь,  Михайло  Михайлович, прошу, М'ясковський.

 Потім Вітович.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ М.М.

 

      Поправка була від фракції, Василь Васильйович. Я

 вношу знову пропозицію: вилучити слово "з одночасним"

 і все інше. Просто зверненням до Конституційного суду

 України, а "з одночасним" вилучити.

 

      ГОЛОВА. Тобто вилучити два слова "з одночасним".

 Пропозиція  фракції,  яка  тут зафіксована. Ставлю на

 голосування. Вилучити слово "з одночасним".

 

      "за" -

 

      Вітович прошу.

 

      ВІТОВИЧ О.В.

 

      Олександр   Олександрович,   в  мене  пропозиція

 здійснити    невелику    редакційну   правку.   Слово я 
 я                          - 131 - я 

 "одночасним"   замінити  на  "наступним",  "наступним

 звереннням".

 

      ГОЛОВА.  Ага. Розумна дуже пропозиція. Ставлю на

 голосування. Зараз скажу, я її повторю.

 

      "за" -

 

      Ємець   Олександр   вважає,  що  це  не  розумна

 пропозиція.  Але  186 депутатів вважають, що розумна.

 Оскільки  більшість  вважає, що розумна, то вона таки

 розумна,  то вона таки розумна, але не проголосована,

 так що давайте.

      ____________. Так від комісії прошу тоді.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка варіант від комісії ставиться

 на голосування.

      А як вона справді розумна, то чого ж не дати, ну

 добре я не буду, і протилежного змісту не буду давати

 оцінок, ну що робити як вона справді хороша.

 

      ЗА -

 

      ГОЛОВА. Далі. я 
 я                          - 132 - я 

 

      ____________. Наступне.

 

      ГОЛОВА. Верховна Рада України...

 

      ____________.  Передає  прийняті  нею закони, на

 підпис Президенту України для їх обнародування.

 

      ГОЛОВА.  Редакційне,  будь ласка. Почекайте будь

 ласка  хвилиночку,  зараз Гаманюк дамо слово вірніше,

 щоб усі чули .

      Гаманюк. Дніпропетровська область Гаманюк Леонід

 Юхимович, здається.

 

      ГАМАНЮК

 

      Я пропоную такий текст другого абзацу.

      Верховна Рада України передає Президенту України

 прийняті   нею   закони   на   підпис   та   для   їх

 обнародування.

 

      ГОЛОВА. Можна так, ставлю на голосування.

      Немає  заперечень  від  комісій,  ну  як  тут не

 сказати, що розумна пропозиція. я 
 я                          - 133 - я 

 

      ____________. Це редакційна правка.

 

      ЗА -

 

    ____________.    Ми    з    редакційним   відділом

 попрацюємо.

 

      ГОЛОВА.  Попрацюють  з  редакційним  відділом, в

 мене  запитання,  а  де  ми  вилучили  питання  було,

 вирішує    питання,   вирішує   питання   в   порядку

 передбаченого Регламентом Верховної Ради України.

 

      ____________.   Я  доповідав  це  на  пропозицію

 юридичного   відділу,   оскільки   юрвідділ  пропонує

 вилучити,  що  питання,  які  в  порядку  передбачені

 Регламентом не треба  записувати в цій статті.

      Немає  заперечень.  Запорожець  протестує,  будь

 ласка.

 

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ  Ю.М., 286 виборчий округ, Миколаїв.

      Справа  в  тому, що ми роозглядали це зауваження

 Юридичного   відділу   на  Узгоджувальній  комісії  і я 
 я                          - 134 - я 

 виявили,  що  запис,  який  є  зараз  у  порівняльній

 таблиці, він є трохи неточним. І це технічна, мабуть,

 неточність,  бо  попередній текст звучав... такий мав

 зміст:    "розглядає    інші   питання,   передбачені

 Регламентом  Верховної Ради". Тому, якщо вважаєте, що

 можна  розглядати  такий  текст, то я би запропонував

 його розглянути.

 

      ГОЛОВА.  Справа  в  тому, ящо ви не заперечуєте,

 Регламент  (ми ще згодом до нього колись повернемося)

 він  розглядає  тільки процедуру. Це внутрішній Закон

 Верховної  Ради,  тому  все,  що  там  записано, воно

 розглядається.........   Так?   Тому,   якщо   ви  не

 наполягаєте, я хотів би не ставити. Він не наполягає.

 Ідемо далі.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Далі:

      1. Верховна Рада не має права: приймати закони і

 постанови,  що  суперечать Конституції України, цьому

 Закону   чи   підлягають   вирішенню   всеукраїнським

 референдумом.

      2.  Втручатися  у  вирішення питань, що згідно з

 цим   Законом   віднесені   до   компетенції  органів

 державної,  виконавчої   чи   судової  влади  або  до я 
 я                          - 135 - я 

 компетенції органів самоврядування.

      3.  Делегувати свої повноваження іншим державним

 органам,   крім  випадків,  передбачених  частиною  2

 статті 28 цього Закону.

 

      ГОЛОВА. Які... Ні, питань тут нема -є пропозиції

 тільки. Друге читання! Тому давайте так. Прошу уваги!

 

      (Шум у залі)

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Накінець  треба  нам визнати,

 шановні  колеги,  що  якраз  і мається на увазі чітке

 розмежування функцій і повноважень між гілками влади.

 І  це  якраз  передбачає  робити  те,  що передбачено

 конкретними   повноваженнями.   І   не  втручатися  в

 повноваження іншої гілки влади!

      (Шум у залі)

 

 

      ГОЛОВА.  Мається  на  увазі, Михайло Михайлович,

 М'ясковський  обурювався  терміном  "не  має  права".

 Мається   на   увазі,   що  і  в  розділі,  яка  буде

 стосуватись Президента, ми теж напишемо те, що не має

 права Президент. я 
 я                          - 136 - я 

      Так же? І тоді врівноважаться позиції.

      Є  по  суті,  Михайло Михайлович, будь ласка, не

 сперечайтесь а місці.

      Як  це  кореспондується зі правом Верховної Ради

 змінювати  норми  Конституції? Це передбачено в нас і

 ми   вже   проголосували,   щоби   вносить   зміни  в

 Конституцію, а тут не має права.

      Василь Васильович, будь ласка.

 

      __________.  Не  маєп  рава в тих випадках, коли

 приймаються   кони   і   постанови,   що   суперечить

 Конституції...

             (Шум у залі)

      Почекайте,  в цьому закону ще підлягає вирішенню

 всеукраїнським   референдумом, це чітко визначено.

             (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.   Мовчан, потім  (...........)

 

      МОВЧАН,   Шановні   колеги,  шановний  Олександр

 Олександрович!  Мені  здається, що приймаючи закон чи

 Конституцію і ті норми, які існують уже регламентують

 нашу   діяльність,   і  нема  чого  застосовувать  цю

 тавтологію.  Це звучить тавтологічно. Нормами, які ми я 
 я                          - 137 - я 

 закладаємо   в   цей   Закон   "Про  владу"  якраз  і

 передбачена наша  регламентація.

      Навіщо  ми,  якщо ви кажете, що саме цим пунктом

 другим втручатись у вирішення питань, що згідно з цим

 законом   віднесені  до  компетенції  ролі  державної

 виконавчої  та  судової  влади,  якраз і відбувається

 розмежування.  Та  нічого  подібного!  Ми  попереднім

 своїм ухваленням цих статей, які виключно належать до

 Верховної Ради якраз і зазначаємо, а навіщо це, просто

 ще  одне  наголошення  робити?  Мені  здається,  воно

 абсолютно  недоречне.  І  я  підтримую в цьому пункті

 М'ясківського.

 

      ГОЛОВА.   Довженко,  будь ласка.

 

       ДОВЖЕНКО.  Дякую,  Олександр Олександрович .

      Я  підтримую свого колегу Мовчана, що не може цю

 статтю,  як член узгоджувальної комісії теж, не може

 цю   статтю   залишати  в  тексті,  вона  дискреминує

 Верхоину  Раду  і  в ніякій Конституції, і ні в одной

 країні  немає  того, чого не може робити законодавчий

 орган.

      Зняти потрібно цю статтю.

 я 
 я                          - 138 - я 

      ГОЛОВА. В мене є пропозиція, яка, мені здається,

 вас влаштує всіх. Послухайте уважно.

      Наприклад.  Ми  проводимо  Референдум  з приводу

 такого-то  питання,  ми  відносно  цього  Референдуму

 повинні  прийняти постанову, записати пункти, які там

 передбачені, тобто прийняти акт Верховної Ради. А тут

 написано  "  немає  права  з  питань,  віднесених  до

 Референдуму".

      Шейко.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Там  є ж. "... які підлягають

 вирішенню Всеукраїнським Референдумом".

 

 

      ШЕЙКО.

      Шановні колеги!

      Шейко, 444.

      Ми  у  першій  частині  цієї  статті прийняли 25

 пунктів, які дають право Верховній Раді діяти тим чи

 іншим  чином. Все інше  Верховній Раді забороняється.

 Тому  я  пропоную  другу частину цієї статті викласти

 так: "Верховна Рада України немає права..." і далі по

 редакції другого пункту. Все інше виключити.

 я 
 я                          - 139 - я 

      ГОЛОВА. Соболєв. Я поставлю.

 

 

      СОБОЛЄВ

      Соболєв, Запоріжжя.

      Шановні  колеги!  Я  звертаю  вашу  увагу на сам

 текст  попередніх  двадцяти  шести  пунктів.  Якщо ми

 вважаємо,  що це вичерпний  перелік, то друга частина

 тоді   не  потрібна.  Якщо  ми  вважаємо,  що  це  не

 вичерпний   перелік,  то тоді треба його доповнювати.

 саме  тому я пропонував би. Якщо це дійсно  вичерпний

 перелік  Верховної  Ради  так  само як буде вичерпний

 перелік   повноважень   Президента,   то  тоді  друга

 частина не потрібна.

 

      ГОЛОВА.  А оскільки ніхто не може дать гарантію,

 що  це  вичерпний, то тут треба сумнівне питання. Тому

 ще одна компромісна... Я дам. Я просто проголосую все

 те, що пропоновано.

      Дивіться, компромісна пропозиція така. "Верховна

 Рада України немає права приймати закони і постанови,

 що підлягають вирішенню Всеукраїнським референдумом".

 По першому пункту.

      (ШУМ У ЗАЛІ) я 
 я                          - 140 - я 

      Можна так? Тобто, є предмет відання референдуму,

 безпосереднього  права  суб'єкта  влади.  Давайте цю,

 уточнення проголосуєм, а потім інші.

      Уточнення ще є...

 

      _______________

      Я перепрошую. Я згоден з тим, що дійсно, "не має

 права" звучить дещо, ну скажімо так, принизливо. Мені

 здається,  було  б  краще,  якби  було  сказано  так:

 "Верховна Рада України не приймає".

 

      ГОЛОВА.   Так,   так.   "Не   приймає  закони  і

 постанови,  що  підлягають  вирішенню  Всеукраїнським

 референдумом".

 

      _______________

      І не втручаються потім і т.д.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Ставлю на голосування.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Тоді все редакційно треба...

 

      ГОЛОВА. Поправка Мороза-Дьоміна голосується.

 я 
 я                          - 141 - я 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Не  проходить,  може,  через  те,  що я

 оглосив так.

      Голосується   поправка   Долженка,   Мовчана   і

 Мясковського відносно вилучення пункту 1 із цього, із

 цієї другої частини взагалі. Ставлю на голосування. І

 Шейко.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Прийнято.

      Є пропозиція взагалі це й другу частину викласти

 в  такій  редакції:  "Верховна Рада України не може

 делегувати свої повноваження іншим державним органів,

 крім випадків, передбачених частиною другою статті 28

 цього Закону".

 

      ГОЛОВА. Яценко.

      А другий пункт, справа в тому, що ми хочем чи не

 хочем, то мусимо втручатися у порядку контролю.

 

      ЯЦЕНКО В.М.

      Олександр  Олександрович,  дякую  за те, що мені я 
 я                          - 142 - я 

 надали слово.

      Є у нас стаття 97-а Конституції України, є у нас

 другий  абзац,  де  чітко  записано:  "Верховна  Рада

 України  правомочна  розглядати і вирішувати будь-яке

 питання,  -можна добавити, -будь які інші питання, що

 не  входять згідно Конституції до компетенції органів

 державної,  виконавчої чи судової влади, а також не є

 такими,   що   вирішуються   виключно  Всеукраїнським

 референдумом".

      Ми   закладаємо   що   Верховна   Рада   є  поле

 діяльності,  яке  не  визначено, яке не втручається в

 поле  діяльності  виконавчої  влади,  судової влади і

 Всеукраїнським  референдумом.  Все,  і  це  нормально

 звучить.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло.  Пропозиція  ця була, вона є

 викладена в діючій Конституції. Немає заперечень, він

 має право наполягати на голосуванні.

      Василь Васильович, хоче щось зауважити.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.   Я  хочу  не  зауважити,  а

 звернутися  до  вас.  Я хочу поставити на голосування

 другий пункт, пропозиції від комісії.

 я 
 я                          - 143 - я 

      ГОЛОВА.   Я  поставлю,  але  вже  ця  пропозиція

 прозвучала.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Ні, це не голосувалось.

 

      ГОЛОВА.  Тоді  давайте.  Ясно. Я спочатку ставлю

 на голосування пропозицію комісії, а потім пропозицію

 Яценка.

      Ставлю на голосування пропозицію комісії.

 

      "За" -

      Не проходить.

      Ставиться  на  голосування  пропозиція  Яценка в

 редакції,  в  якій  він  тільки  що  прочитав. Ще раз

 повторіть, будь ласка.

 

      ЯЦЕНКО  В.  М.  Верховна Рада України правомочна

 розглядати  і вирішувати будь-які інші питання, що не

 входять згідно з Конституцією України до ккомпетенції

 органів  державної,  виконавчої  чи  судової влади, а

 також   не   є   такими,   що   вирішуються  виключно

 Всеукраїнським референдумом".

      Дякую.

 я 
 я                          - 144 - я 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Конституцією та цим Законом.

 

      ГОЛОВА.   Давайте   так,   Конституцією  та  цим

 Законом.

 

      ЯЦЕНКО  В.  М.  Я сказав те, що я сказав, Василь

 Васильович.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку. Я прошу редакція, яка

 прочитав  Яценко  ставиться  на голосування -це норма

 діючої Конституції. Ставлю на голосування.

 

      "за" -

 

      Не прийнято.

      Ні. Шановні, я пропную тоді те, що сказав Яценко

 з  доповненням  таким: делегувати свої, та делегувати

 свої   повноваження,   та  не  може  делегувати  свої

 повноваження  іншим державним органом, крім випадків,

 передбачених  частиною другою статті 28 цього закону.

 Можна? Найда. Ваш номер поправки?

 

      НАЙДА Г.І.  396 округ.

 я 
 я                          - 145 - я 

      Александр  Александрович,  у меня не поправка. А

 вот   давайте  прочитаем  28  статью,  вторую  часть.

 Президент    Украины   издает   Указы   по   вопросам

 экономичесчкой   реформы   неврегулированных   чинным

 законодавством,  які  діють  до прийняття відповідних

 законів.  Он  издаст  Указ  "О финансово-промышленных

 группах",  продаст  Украину  пока  приймем  следующий

 закон.  О  чем  мы  говорим?  Это  же 20, нельзя 28 и

 второй части.

      Поэтому   ставить   точку,  никому  не  передаем

 никакие функции. А потом вернемся.

 

      ГОЛОВА.  Так  може  записати  так:  (..........)

 іншим  органам,  крім  випадків,  передбаченних чиним

 законодавством. Так?

      Тоді  я  ще раз ставлю на голосування. Редакція,

 прочитана  депутатом  Яценком,  діючої  Конституції з

 доповненням:   "...   та   не  може  делегувати  свої

 повноваження  іншим державним органам, крім випадків,

 передбачених чиним законодавством.

 

      _______________ А де ця поправка є?

 

      ГОЛОВА.  Ставлю  на  голсування. Ось тут вона є. я 
 я                          - 146 - я 

 Будь ласка.

 

      "за" -

 

      Прийнято рішення.

      Далі йдем.  Стаття 18а.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В. Голова Верховної Ради України.

 перше,   здійснює  загальне  керівництво  підготовкою

 питань, що розглядаються Верховною Радою України.

      2.   Представляє   Верховну   Раду   України   у

 відносинах  з посадовими особами, державними органами

 і об'єднаннями громадян в Україні та за кордоном.

      3.    Представляє    Верховній    Раді   України

 кандидатури  для обрання на посади заступників Голови

 Верховної  Ради  України,  головного редактора газети

 Верховної Ради України.

      4.  Веде  засідання Верховної Ради України та її

 Президії,  підписує акти Верховної Ради України та її

 Президії і  видає розпорядження.

      5.   Здійснуює   загальне  керівництво  Апаратом

 Верховної  Ради  України. Заступники Голови Верховної

 Ради  України  виконують  за  його  дорученням  певні

 функції,  один  з  них  заміщає  Голову  в  разі його я 
 я                          - 147 - я 

 відсутності,  або  неможливості  здійснення ним своїх

 обов'язків.

 

      ГОЛОВА.  Слово "певних функцій" звичайно не дуже

 до Конституції стосується.

      Одну хвилиночку. От ми тільки що проголосували в

 статтю   18,   де   чітко   записали   вже  процедуру

 призначення  тих чи інших посадових осіб, хто повинен

 вносити ці кандидатури на розгляд Верховної Ради.

      Там  розглядає  Верховна  Рада,  там  не  всі за

 погодженням, наприклад Голова Конституційного суду за

 погодженням  і  так  далі.  Тобто  мені  є пропозиція

 пункт,  проголосувати  статтю  в цілому, крім розділу

 підпункту  3,  який окремо до 3 читання узгоджувальна

 комісія запропонує.

      Процедура, якщо є уточнення будь ласка.

      Давайте по пунктах йдемо буде скоріше. Так?

      Давайте  так, якщо так, тоді розглянемо спочатку

 19,  а  потім  доберемося до цього, немає заперечень?

 Він  так  і  передбачався  у  редакції. Значить, 18-а

 пропускаєм,  ми  розглядаєм його після 19-ї. Можливо,

 там знімуться всі питання.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.  Так,  стаття  19:  виключно я 
 я                          - 148 - я 

 законами визначаються:

      1.

 

      З ЗАЛУ. Не логічно................................

 

      ГОЛОВА.  Та  ми  не можем проголосувати в цілому

 те,  в якому... Почекайте, Вячеславе Максимовичу, ви,

 будь  ласка,  з  самого  початку сидіть на засіданні.

 Тому  що  ми  частину  пунктів  віднесли  його вже до

 третього  читання і в цілому нема чого голосувать. Ми

 не   можемо   голосувати   в   цілому  те,  що...  Ми

 проголосуємо   потім   в   цілому  Закон...  вірніше,

 дорученя на доопрацювання.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Так. Можна?

 

      ГОЛОВА.   Спокійно. Прошу.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.  Так....  виключно  законами

 визначаються:

      1.  Регулювання  питань  про  права  та  свободи

 людини  і  громадянина, про громадянство, статус осіб

 без   громадянства,  біженців  та  іноземців,  засади

 зовнішньої  політики,  оборони  та державної безпеки, я 
 я                          - 149 - я 

 основи   соціального   захисту   і  охорони  здоров'я

 громадян, виховання, освіти, культури, шлюбу і сім'ї,

 права   національних  меншин,  питання  демографії  і

 міграції,  про статус.........., діяльність об'єднань

 громадян, засобів масової інформації.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Ні, ні -ми по пунктам так і йдемо.

 Мова   йде  про  виключно...,  що  виключно  законами

 вирішуються    питання.    Тобто,   Верховною   Радою

 безпосередньо.  Одне  моє доповнення було, і воно є в

 середній  колонці  -мова  йде  не  тільки в зовнішній

 політиці,  а внутрішноьї та зовнішньої політики. Так?

 Зрозуміло?   Редакційне   уточнення:  внутрішньої  та

 зовнішньої  політики.  Ставлю  на  голосування.  І це

 якраз  буде  кореспондуватися  з  тим,  що  ми  раніш

 проголосували - про функцію......

 

      "За" -

 

      Прийнято рішення.

       Можна  весь  пункт ставити на голосування? Будь

 ласка,  Найда,  потім  Запорожець.  Чомусь моряки тут

 стурбувались .

 я 
 я                          - 150 - я 

       НАЙДА.  Уважаемый,  Александр  Александрович, а

 мне  больше  нравятся  вот  ваши предложения, которые

 написаны  по  статье  9  в  средней  части.  Здесь  и

 яснее...  Зачем,  статью  19  только  начали. Здесь и

 яснее  и  четче  написано,  внесены  предложения ваши

 былм,   почему   они  в  согласительной  комиссии  не

 рассмотрены или отстранены? Это другой вопрос, пускай

 они обкяснят.

      Я  же  предложил  бы,  чтобы мы ваши предложения

 проголосовывали  по  пунктам -первый, второй, третий,

 они  четко  регламентируют  работу  нашего Верховного

 Совета.

 

      ГОЛОВА.  Дякую,  але  ми це вже проголосували це

 точно втакій редакції вже.

      Справа в тому, що це доповнення попало тут проти

 статті  19,  хоч воно віднесено до відання статті 18,

 ми там так і проголосували.

 

      __________.   Олександр   Олександрович,   я   і

 відповідаю  депутату  Найді,  що  були  пропозиції не

 тільки   Олександра   Олександровича,   а   і   інших

 депутатів,  і  ми  їх по кожному пункту розглянули. І

 відібрали    все,    що    зараз    сформульовано   в я 
 я                          - 151 - я 

 запропонованій статті.

 

 

      ГОЛОВА.   Я   цей   перший   пункт   просив   би

 проголосувати.

      Ви    будете   наполягати?   Запорожець,   потім

 Чорновіл.

      Уже він зняв. А Чорновіл хоче.

 

       ЧОРНОВІЛ.  Шановний  Олександр Олександрович, я

 хочу  вам  нагадити,  що рішення про третє читання ми

 так  і не прийняли. Ми ніякого рішення не прийняли, і

 ви  почали в режимі звичайного обговорення проводити.

 Так  що  ви  мені зауваження не робіть і не вводьте в

 ошуканство моїх виборців. Якщо не тут, то сзаді сиджу

 на   тому   місті,   я   добре  дивлюсь  за  тим,  що

 відбувається  в залі. Ми рішення про третє читання не

 приймали, то ваше вольве рішення.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка, увага. У зв'язку з тим, що

 ми   вже   приблизно  8  пунктів  Постановами  рішень

 Верховної  Ради  віднесли  до  третього  читання,  це

 автоматично  означає, що ми будемо розглядати Закон у

 третьому читанні. я 
 я                          - 152 - я 

      Якщо    ви   сумніваєтесь,  то  давайте  ще  раз

 проголосуємо,   щоб   частину  пунктів,  весь  проект

 розглядати... Ну, в цьому нема потреби ніякої.

      (Шум в залі)

      Я  ставлю  на  голосування  пункт  1 статті 19 в

 редакції від комісій в тій редакції з тим уточненням,

 яке ми вже проголосували. Ставлю на голосуивання.

 

      "за"

 

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Другий пункт. "Вида податків,

 зборів  і  платежів,  фінансове,  цінове  і  кредитне

 регулювання,  митна справа. Правовий режим власності,

 засади    правового   регулювання   економічного   на

 соціального  розвитку  держави. Питання видів, типів,

 вартості  і карбування монет, затвердження державного

 бюджету  України,  а  також  звіт про його виконання.

 Державний    кредит,   статут   спеціальних   вільних

 економічних  зон.  Випус  державних  цінних  паперів,

 валюта   та   проба".   Це  з  врахуванням  зауважень

 юридичного відділу.

 

      ГОЛОВА. Азаров. я 
 я                          - 153 - я 

 

      АЗАРОВ М.Я.

 

      Уважаемые  наролные  депутаты!  Поскольку  мы  в

 статье   18  пункт  4  внесли  такие  изменения,  как

 рассматривает,  вносит  змины и затверджует, то эдесь

 предлагается  дополнить  перед словом "звіт" добавить

 слово   "зміни".   Тоесть   в   редакции   получится:

 "утверждение и изменение" - это первая добавка.

      И  вторая.  Изсключить  слово "види податків", а

 вместо слова "види" вставить слово "общедержавные".

 

      ГОЛОВА. Загальнодержавні. Так, так.

      У  вас  у  всіх  на  руках це доповнення є. Воно

 уточнює  редакцію,  я  дуже  прошу  вас підтримати ці

 пропозиції,   ну,  я  не  порушую  Регламент,  просто

 переконую, що це потрібно.

      Будь  ласка, ставиться доповнення редакційного і

 не  тільки  редакційного  змісту Комісії фінансової і

 бюджету.  У пункті 2 статті 19 перед "податки" додати

 слово   "загальнодержавні",  а  перед  словом  "звіт"

 додати "зміни та", і далі за тестом.

      Ставлю   на   голосування.  Будь  ласка,  уважні

 будьте. я 
 я                          - 154 - я 

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Прийнято. Далі. ще чиї пропозиції були?

 Нема  пропозицій.  В цілому другий підпункт статті 19

 ставиться на голосування.

      Другий.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Рішення  прийнято.  Я  просив  би, коли

 будете  до  третього  читання  готувати,  подивіться:

 спеціальні  вільні -це і є спеціальні (вільні), тобто

 одне слово  треба пропустить.

      Ну,  юрвідділ інколи теж помиляється. Ідем далі,

 третій пункт.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.   Третій  пункт.  "Прийняття

 кодексів  та  кодифікаційних  актів,  організація  та

 діяльність  Верховної  Ради  України, статус народних

 депутатів  України,  органів державної влади, основні

 засади  державної  служби,  судоустрою,  судочинства,

 адвокатури,   нотаріату,   прокуратури   та   органів

 виконання покарань". я 
 я                          - 155 - я 

 

      ГОЛОВА. Так? Є зауваження?

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Вилучається  слово "Регламент

 Верховної Ради".

 

      ГОЛОВА. Тобто розширення трактування. То і є...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ми  вже  проголосували  в  першій  частині цього

 Закону  про  те,  що  внутрішнеє життя Верховної Ради

 регламентується  Регламентом/Законом України/. Так що

 тут все слушно, Петро Миколайович.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  А  в  дужках  було  написано,

 Регламентом Верховної Ради України.

 

      ГОЛОВА.  Тут  було  доповнення, яке я вносив і є

 воно  в  лівій  колонці.  Воно зводиться до того, щоб

 закінчити таким пунктом.

      Зараз     скажу     номер,     шановний    Іване

 Олександровичу,  треба тільки зараз знайти його. Тому

 що  воно  по  всій  книжці. Є воно, якщо не вірите, я

 чесно вам кажу.

      Тобто  визначення  діянь,  які  є  злочинними, я 
 я                          - 156 - я 

 адміністративними   і   дисциплінарними   порушеннями

 встановлення   відповідальності  за  них.  Це  тільки

 Законом може визначатися.

      Згоден,    Василь    Васильович?   Якщо   юристи

 заперечують...

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Не заперечують.

 

      ГОЛОВА. І Іван Олександрович також згоден.

      Тобто,   визначення  діянь,  які  є  злочинними,

 адміністративними   і   дисциплінарними  порушеннями,

 встановлені  відповідальності  за  них".  Після слова

 "покарань".

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.  Це  тільки  та  норма,  яка

 приймається Верховною Радою.

 

      ГОЛОВА.  Так,  так, це тільки та норма, яка може

 прийматися  Верховною  Радою. Ставлю це доповнення на

 голосування.

 

      "За" -

      Прийнято.

 я 
 я                          - 157 - я 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. В цілому я прошу.

 

      ГОЛОВА. В цілому можна? Наполягають, ні.

      Симоненко, прошу.

 

      СИМОНЕНКО

 

      Шановні народні депутати!

      Я  все ж таки хотів би повернутися до цієї фрази

 "Організація    та    діяльність    Верховної    Ради

 Регламентом  -як  Законом". Ми ж маємо з вами досвід,

 який вже сьогодні дає нам всі підстави сказати, що ні

 одного закону ми з вамі не приймемо тут.

      Бо  якщо  сьогодні  Регламент введено Постановою

 Верховною Ради і кожне наше голосування тут у залі, в

 принципі   вирішує  питання  тієї  чи  іншої  позиції

 проекту Закону, то тоді ми повинні посилаючись на те,

 що  Регамент  -це  Закон України. Ми ні одного Закону

 тут не приймемо.

      Ну   не  можна  так  же.  Що  ж  ми  зараз  собі

 закладаємо   міну,   яка   зірветься  при  першому  ж

 розгляді.

      Ми  як  Постанову  приймали. Постанова Верховної

 Ради  була. я 
 я                          - 158 - я 

 

      ГОЛОВА. Я прошу. Василь Васильович відповідайте.

 

      ДУРДИНЕЦЬ. Шановні депутати!...

 

      ГОЛОВА. А ви не диктуйте!

 

      ДУРДИНЕЦЬ. Відповідати?

 

      ГОЛОВА. Ви відповідайте.

 

      ДУРДИНЕЦЬ.  Шановні  депутати!  Ця норма повинна

 бути  обов'язково  в  цьому Законі, адже мова йде про

 принципи,      процедури,      організації     роботи

 законотворчого процесу у вищому законодавчому органі.

      І  Регламент  якраз  і  визначив, коли ми з вами

 приймали  Регламент,  ми написали в Постанові, що він

 має силу Закону. Що ті,...

      (Шум в залі)

      Як убрали?  Будь ласка, читайте.

      (Глос із залу. Не чути)

      Хто вас обманював?

      Тому  я  вважаю, не тільки я, Комісія вважає, що

 ця норма  повинна бути... я 
 я                          - 159 - я 

      (Шум в залі)

      Потім подивіться  статтю 7.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу уваги! Петро Миколайович, будь

 ласка,   не   влаштовуйте   дискусію.  І  ви,  Василь

 Васильович.

      Справа   в  тому,  що  ми  проголосували  норму.

 "Верховна   Рада   України   працює   відповідно   до

 Регламенту  Верховної  Ради  України,  який  має силу

 Закону".

      (Голос з залу. Не чути)

      Сьома стаття.

      Тому   тут,   в  даному  випадку  мова  йде  про

 законодавче  оформлення  організації роботи Верховної

 Ради. Це не протиріччя. Я думаю, що треба голосувати.

 Наполягаєте на  своєму ...

 Депутат    Симоненко    наполягає   -вилучити   фразу

 "організація  та  діяльність Верховної Ради України".

 Ставлю на голосування.

 

      "за" -

 

      Не прийнято.

      Ну,  якщо  так, то я тоді оприлюднюю пропозицію, я 
 я                          - 160 - я 

 одну  хвилинку, оприлюднюю пропозицію депутата Біласа

 Івана  Григоровича, який пропонує організувати заліки

 депутатів  по знанню Регламенту. Що власне кажучи, не

 зайве.  Треба  продумати процедуру. Є пропозиція, щоб

 заліки  приймав  Голова  Верховної  Ради. Будь ласка,

 пункт... до цього пункту ще є зауваження?

      З   проголосованим  додатком  можна  ставити  на

 голсування?  Ставлю  підпункт  3  з  доповненням  уже

 проголосованим, ставлю на голосування.

 

      "за" -

 

      82   не  голосує.  Треба  доопрацьовувати  третє

 читання?  Ставим...  Що?  Якщо  хто не зрозумів, я ще

 прочитаю,  будь  ласка. "Прийняття  Кодексів та інших

 кодифікаційних   актів,   організація  та  діяльність

 Верховної  Ради  України,  статус  народних депутатів

 України,  органів  державної  влади,  основні  засади

 державної     служби,     судоустрою,    судочинства,

 адвокатури,   нотаріату,   прокуратури   та   органів

 виконання   покарань.   Визначення   діянь,   які   є

 злочиними,     адміністративними,     дисціплінарними

 порушеннями, встановлення відповідальності за них".

      Ставиться на голосування. я 

                        - 161 - я 

     

      ЗА -

     

      ГОЛОВА. Приймається.

     

      ____________.   4  пункт.  Порядок  використання

 природних    ресурсів,   енергосистем,   усіх   видів

 транспорту та зв'язку, освоєння космосу.

     

      ГОЛОВА. Юхимчук.

     

      ЮХИМЧУК

     

      Дякую, Шановний Олександр Олександрович і Василь

 Васильович,  я пропоную тут після природніх ресурсів,

 добавить   ще  з  питань  екології,  або  екологічних

 питань.  Надзвичайно  важливо,  ми  не  можемо  цього

 упустити. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Пропозиція  Юхимчука  додати  слова, та

 питань  екології.  Так?  Ставлю на голосування слушну

 пропозіцію.

     

      ЗА - я 
 я                          - 162 - я 

     

      ГОЛОВА.   Потім   комісія  до  третього  читання

 підготує  редакцію, бо вона не зовсім кореспондується

 запис з тим, як записано філологічно не точно.

     

      ____________.   5  пункт.  Встановлення  одиниць

 ваги,  міри,  часу,  стандартів,  і  засади державної

 статистики та інформатики.

     

      ГОЛОВА. Є зауваження? Ставлю на голосування.

     

      ЗА -

     

      ГОЛОВА.   Не   заважайте  будь  ласка.  Прийнято

 рішення.

     

      ____________.  Наступне.  6 пункт. Організація і

 порядок проведення виборів і референдумів.

     

      ГОЛОВА.     Законодавчо    регулюється,    немає

 зауважень. Наступний пункт.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В. В. Наступний пункт: статус столиці,

 міст загальнодержавного значення та органів місцевого я 
 я                          - 163 - я 

 сомоврядування.

     

      ГОЛОВА. Нема зауважень? Восьмий пункт.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Правила...

     

      ГОЛОВА.  Є?  Хвилинку.  До  сьомого  у  вас?  До

 сьомого. Шостий ставиться на голосування.

      До  шостого  є?  Будь ласка, до шостого. Зніміть

 голосування.

      (Шум у залі)

      Та  не  горить,  тому знято голосування. А як не

 знято, то горить...

     

      ___________.

      Я  думаю,  что  то,  что дается шестым пунктом -

 Верховному    Совету    полномочия   по   организации

 референдума, мне представляется совершенно урезанным.

      Я   предлагаю,  что  организация  и  порядок  не

 проведення,  а  призначення  референдума  -це повинно

 бути повноваженням Верховної Ради.

     

      ГОЛОВА.   Поясніть, будь ласка.

       я 
 я                          - 164 - я 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Володимир  Іванович,  це  вже

 визначається...    якраз    ці    положення,    норми

 визначаються тільки законами. Конкретними законами. А

 у  повноваженнямх Верховної Ради якраз про проведення

 референдумів і виборів - це є обов'язково записано.

     

      ГОЛОВА.  Те,  що  ви  говорите  про призначення,

 приймає   рішення  Верховна  Рада  -записано  у  18-й

 статті. А мова йде про те, що законодавчо регулюється

 процедура.   Вона   розпочинається  з  призначення  і

 настутних дій.

      Шостий пункт ставиться на голосування в редакції

 від Комісії.

     

      "За" -

     

      Прийнято рішення.

      Сьомий пункт.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.

      7.   Статус   столиці,  міст  загальнодержавного

 значення та органів місцевого самоврядування.

     

      ГОЛОВА. Долженко. я 
 я                          - 165 - я 

     

      ДОЛЖЕНКО Г.П., 450 виборчий округ.

      Є     пропозиція     не    "органів    місцевого

 самоврядування", а "органів державної влади".

     

      ГОЛОВА.   Органів державної влади?

      Ми  це  вже проголосували вище трохи, погляньте,

 ми проголосували "органи державної влади".

     

      __________ .  Це пункт  3, в пункті 3 є.

     

       ГОЛОВА.   Болдирєв.

     

      БОЛДИРЄВ.    Уважаемые    депутаты,    уважаемый

 председатель!  Мы постоянно работаем над уничтожением

 местного  регионального  самоуправления, обращаю ваше

 внимание  на это. Здесь явно выпало слово "местного и

 регионального".

     

      ГОЛОВА.  Так,  ясно, зрозуміло, депутат Болдирєп

 пропонує, в нього є пропозиція така, щоб додати слово

 "та регіонального", тобто, місцевого та регіонального

 Все одно треба законом його регулювати, так же?

      Ставлю на голосування. я 
 я                          - 166 - я 

      Наприклад  район у Женевській Конституції це так

 з0аписано.

             (Шум у залі)

      Будь    ласка,    не   коментуйте,   голосується

 пропозиція Болдирєва.  додається "та регіонального".

      "за"

      Не приймається.

      Довженко.

             (Шум у залі)

      Ні,  ви запропонували "органів державної влади",

 але  в  третьому  пункті,  я ще раз повторюю "органів

 державної   влади",  де  проголосовано,  вище  трошки

 трьома  рядкуми. Тому я не можу ставити повторно те ж

 саме.

      Номер ваш? 95.

     

      __________ .  І  яка ваша поправка номер?

     

      __________.  Василь  Васильович, поясніть, будь

 ласка,  міста  загальнодержавного  значення.  Так що,

 інших міст не буває?

     

      __________.  Звичайно  є,  но  є  міста,  ну, от

 конкретно місто Севастополь. я 
 я                          - 167 - я 

 Так?    Він    по    підпорядкуванням   безпосередньо

 центральним органам влади.

     

      ГОЛОВА.   Давайте   слово   "значення"   заміним

 "підпорядкування".

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. "Підпорядкування".

     

      ГОЛОВА.  Тому  що  в  нас немає, навіть село має

 загальнодержавне  значення,  а  "підпорядкування" -це

 інша справа.

      Є   пропозиція   замінить  слово  "значення"  на

 "підпорядкування".

       Перший раз погодився депутат.

     

      "за"

     

      Приймається.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Так. 8 пункт. "Правила...

     

      ГОЛОВА.  Ні,  ні. Ми одне слово проголосували. 7

 пункт ще не голосували. Ще зауваження є? ...........

 Рябець. Закарпаття. я 
 я                          - 168 - я 

     

      РЯБЕЦЬ М.М.

      Шановні  колеги  народні  депутати! Я пропоную у

 пункті   3   після  слів  "органів  державної  влади"

 доповнити  "... та органів місцевого та регіонального

 самоврядування". Тут як ніже якраз входить  ця норма.

 У  3  пункті  після  "органів державної влади..." "та

 місцевого і регіонального самоврядування".

     

      ГОЛОВА.  Пропозиція розумна, але вже я ставив на

 голосування. Вона не пройшла, на жаль.

      Терещук.

     

      ТЕРЕЩУК

     

      Дикую,    Олександр    Олександрович.    Шановні

 депутати!  В  зв'язку з тим, що ми вже дещо порушуємо

 регламент  і працюємо в обідню перерву, я думаю треба

 проголосувати про продовження роботи.

     

      ГОЛОВА.  Дякую. У режимі, у п'ятницю ми працюємо

 в   режимі   до  15  години.  Тому  я  не  ставив  на

 голосування.  Якщо  ви  будете  наполягати  на іншому

 режимі,   давайте.   Можна   так?   Тобто  в  тій  же я 
 я                          - 169 - я 

 послідовності так? Будь ласка.

      Жеребецькому слово.

     

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ Є.

     

      Шанвоні  колеги,  я пропоную добити цю статтю до

 кінця,    зробити    перерву    і    продовжити    до

 шостої.(..........)    На   голосування   просто   це

 поставити. До 18-ої години.

     

      ГОЛОВА. Зрозуміло, пропозиція Жеребецького така,

 будьте    уважні,    шановні   депутати,   пропозиція

 Жеребецького  така:  цю статтю розглянути до кінця, а

 потім  зробити  перерву  до 16-ої, а потім з 16-ої до

 18-ої працювати далі.

      Пропозиція Жеребецького ставиться на голосування.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Пропозиція Жеребецького підтримана мною,

 не  підтримана  сесією,  але  норма  Регламенту,  яка

 передбачає  працювати  до  15-ої  години за порядком,

 який  ми  проголосували  раніше.  Працюємо  в  такому

 режимі. я 
 я                          - 170 - я 

      Нехай, це до пункту пропозиція, будь ласка.

      Ставиться...   Можна   ставити   7-ий  пункт  на

 голосування  в  цілому?  Я  тим,  хто сумнівається, я

 прошу,  Василь  Васильович  і  інші депутати, коли ми

 говоримо   про   органи   державної   влади,   то  ми

 передбачаємо,  що органи керівництва місцевої влади у

 районі  і  області  є  структурами  державної влади з

 різними  повноваженнями.  Ми  до  цього ще підійдемо.

 Якщо   там   будуть   спірні   питання,  ми  їх  тоді

 відрегулюємо. Так?

      Ставиться  на  голосування пункт 7-ий в редакції

 від Комісії, будь ласка.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА.  Щось не зрозуміло комусь. Я прочитаю ще

 раз.  Будь  ласка.  "Виключно  законами  (будь ласка)

 виключно  законами  визначаються статус столиці, міст

 загальнодержавного    підпорядкування    та   органів

 місцевого самоврядування".

      Ставлю на голосування.

     

      "За" -

      Приймається рішення. я 
 я                          - 171 - я 

      Пропонується  доручення  Узгоджувальної  комісії

 редакційно  розвести  ці  два пункти. Оскільки статус

 столиці  і  органів  місцевого  самоврядування  -це з

 різних  категорій  права.  Не те що права, а це норма

 окремих законів.

      Тобто,  розвести  треба їх по різних підпунктах.

 Правильно?

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Пункт  8  "Правила здійснення

 дипломатичних   і  консульських  відносин,  укладення

 денонсації, приєднання до міжнародних договорів".

     

      ГОЛОВА. Немає зауважень?

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  9  "Правовий режим державного

 кордону".

     

      ГОЛОВА. Немає.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В. 10 "Статус іноземних військ на

 території  України. Використання Збройних Сил України

 за межами України".

     

      ГОЛОВА. Є зауваження? Є. я 
 я                          - 172 - я 

      8, 9 ставиться на голосування.

     

      "За" -

     

      Манчуленко.

     

      Георгій  МАНЧУЛЕНКО, 435 Заставнівський виборчий

 округ, Чернівецька область

     

      Шановний доповідачу!

      Пункт  10  "Статус іноземних військ на території

 України".   Ми   є   позаблокова  держава,  всі  інші

 військові  формування,  які  можуть бути на території

 України,   мені   здається,   регулюються  міжнародно

 правовими нормами, в тому числі, нормами ООН. Про які

 війська   можуть  іноземні  держави  (..........)  на

 територію України. Якщо ми позаблокова держава.

     

      ДУРДИНЕЦЬ.  Я  відповідаю  вам, що ця пропозиція

 була  внесена і депутати наполягали. Оскільки питання

 розміщення  частини Чорноморського флоту на території

 України -це вже дає нам підстави прийняти відповідний

 Закон.

      (Шум в залі) я 
 я                          - 173 - я 

     

      ГОЛОВА. Жеребецький.

     

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ.

      Шановні   колеги!   Ну   не   секрет,  що  зараз

 відбувається розподіл  Чорноморського флоту.

      Якщо  ми  не  будемо регулювати статус, скажімо,

 рісійської  частини  флоту  на нашій території, ну то

 відповідно  будуть  це  робити виконавські структури.

 Давайте це візьмемо  під свою компетенцію.

      Я пропоную голосувати  -"за".

     

      ГОЛОВА.   Зрозуміло.  Ставлю  десятий  пункт  на

 голосування.

      Вибачте.  Зніміть.  Заєць  має  поправку,  яка в

 нього записана.

      Зніміть,   зніміть   голосування.  Говоріть.  18

 виборчий округ.

     

      ЗАЄЦЬ.

      Шановні  депутати! Тут треба дуже добре подумати

 над  цим пунктом. Річ от у чому.

      Наші  завдання як позаблокової держави -це вивід

 російських  військ,  які будуть на нашій території. А я 
 я                          - 174 - я 

 не  створення бази російської на нашій території, так

 як   це,   власне,   сьогодні  і  робиться  у  нас  у

 переговорному процесі.

      Замість   того,   щоб   підписати   документ  на

 виведення російської частини Чорноморського флоту, ми

 підписуємо  документ  про  дислокацію  Чорноморського

 флоту як головної бази  у Севастополі.

      Тому мені здається цей переговорний процес пішов

 в  зовсім  іншому  напрямку.  І,  якщо ми його будемо

 законодавчо   тут  закріплювати,  то  ми  справді  не

 вирішувати  проблему для України позбутися чужеземних

 військ  -а  навпаки їх зафіксувати. Одже я вважаю, що

 цю  поправку  можна  голосувати без першої частини до

 крпки  з  комою.  Ми  і  так визначимо, але визначимо

 умовою  виводу  цих  військ  із нашої території, а не

 умови їх перебування.

      Тобто  ми  перший документ пишемо, що ці війська

 виводяться   протягом   трьох  років,  і  дає  графік

 виведення  цих  військ. І це треба, щоб було головним

 предметом переговорів з Росією.

      А  другий  документ  підписуємо,  як вони будуть

 виводиться  і  на  яких  умовах.  Тобто  ми не статус

 будемо визначати, а порядок виведення із України...

       я 
 я                          - 175 - я 

      ГОЛОВА.  Ставлю  пропозицію  депутата Зайця, дві

 крапки з комою, на голосування. Прошу.

     

      "за" -

     

      Не пройшла пропозиція, на жаль.

      Мухін,  у  вас інша думка, ніж та, що в редакції

 записана?

     

      МУХІН  В. В. Да. Мухин, председатель комиссии по

 обороне.

      Я  понимаю  конечно,  что  Заец  очень   большой

 специалист  по  обороне  у  нас,  там  он НАТО всегда

 коментирует.  Но  здесь  ситуация  такова,  что любой

 цивилизованный    Парламент,   любой   цивилизованной

 страны только исключительно он решает эти вопросы.

      И  поэтому  абсолютно  правильно здесь записано.

 Если  мы  хотим  быть  европейским  парламентом,  то,

 пожалуйста, проголосуйте за эту, так сказать, статью,

 пункт, раздел.

     

      ГОЛОВА.   Так,  хто  за  Европейский  Парламент,

 підтримайте пропозицію десятого пункту в редакції від

 комісії. Ставлю на голосування. я 
 я                          - 176 - я 

      Ще  зауваження? Знімаєм голосування. Будь ласка,

 Яворівський, потім Яценко.

     

      ЯВОРІВСЬКИЙ  В.  О.  Яворівський,  Світловодськ,

 Онуфрієвка.

      Шавновні  колеги,  я думаю, що є уже готове таке

 рішення,  яке  нам  дає  таку  можливість, щоб і вовк

 цілий,  і  заєць  ситий. Я що маю на увазі: нам треба

 перед  усім, буде потрібно нам, скажімо, приймати цей

 закон,  ми  його  приймемо.  Не  буде  потреби  ми не

 приймемо.  Але  сьогодні  є реальність. І я думаю, що

 треба  проголосувати  за  це,  Іване,  ти  просто тут

 трошки   переляк   більший,  ніж  потрібно.  Я  прошу

 проголосувати.

     

      ГОЛОВА. Є право. Яценко, потім Буткевич. Прошу.

     

      ЯЦЕНКО

     

      Дякую,  в  першій частині, я абсолютно підтримую

 Мухіна   і   Яворівського,  але  до  другої  частини.

 Використання  збройних сил України за межами України.

 Я пропоную останні два слова викреслити.

      І  ось  чому. Ми повинні регулювати використання я 
 я                          - 177 - я 

 збройних сил законодавчо. Як в середині України так і

 за  межами України. Оскільки за будь-яких умов, деякі

 головнокомандуючі,  або скажімо керівник відповідного

 підрозділу  дає  команду  і  використовує  незаконним

 шляхом збройні сили України.

      То  ми повинні використання збройних сил України

 законодавчо  відрегулювати,  і  в Україні і за межами

 України.

     

      ГОЛОВА. Є пропозиція за межами України вилучити.

 Він   має   право  на  цю  пропозицію,  я  ставлю  на

 голосування. Хвилиночку. Василь Васильович потім.

     

      ЗА -

 

      ГОЛОВА.   Не  приймається,  Буткевич  уточнення,

 потім Шевченко.

     

      БУТКЕВИЧ

     

      Шановні народні депутати, мені здається, що коли

 ми  розглядали питання про статус іноземних військ на

 території України, ми плутали дві речі.

      Перше.  Дійсно  перебування  іноземних військ на я 
 я                          - 178 - я 

 території    іншої    держави    вирішується   згідно

 міжнародних договорів.

      І  в  даному  випадку  згідно  нашого  договору,

 нашого  Закону про міжнародні договори, такі договори

 стануть  Законами  нашої країни, але тут мова йде про

 статус!   Цивільна,  кримінальна  відповідальність  і

 інше.   Тому  це  повинно  вирішуватись  так,  як  це

 запропоновано  у пункті 10. Воно не протирічить тому,

 про що говорили депутати перед цим.

      (Шум у залі)

     

      ГОЛОВА. Шевченко. Я там оголосив його. Останній.

 Фастівський виборчий округ, будь ласка.

     

      ШЕВЧЕНКО

      Так,   я   підтримую   попереднього  промовця  і

 пропоную   колегам   ще  з  іншого  боку  глянути.  В

 принципі,    чи    можлива    обставина,    за   яких

 перебуватимуть  іноземні  війська  у нас? Звичайно, ж

 можливі:  спільні  маневри, стихійні лиха і допомога,

 виведення  14-ї чи N-ї якоїсь Армії звідкілясь кудись

 через  територію. Можливі будь-які. Тому я повертаюся

 до  того,  що  ця  запропонована  пропозиція  повинна

 обов'язково  зберегтися  в такій редакції... Це якраз я 
 я                          - 179 - я 

 буде   на  наших  правах.  Ми  завжди  можемо  задать

 питання:   який   статус   цих   збройних  формувань?

 Звичайно, ж тільки "за".

      

      ГОЛОВА.  Будь  ласка, ви повторили те, що сказав

 Яворівський. І мені здається, досить точно повторили.

 Ставлю на голосування.

      (Шум у залі)

      А хіба він від Руху? Я думав, що він від цих...

     

      "За" -

     

      Віталій  Федорович,  спасибі за хороше уточнення

 218...

     

      ДУРДИНЕЦЬ   В.  В.  11  пункт:  "Правовий  режим

 воєнного і надзвичайного стану".

     

      ГОЛОВА.   Нема заперечень? Дванадцятий.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  12-й: "Встановлення державної

 символіки  та її використання. Встановлення державних

 нагород,  військових,  почесних тіа інших спеціальних

 звань". я 
 я                          - 180 - я 

     

      ГОЛОВА.  Нема  заперечень? Будь ласка, Худомака.

 Потім Заєць.

     

      ХУДОМАКА В.П., 95 виборчий округ.

      Шановний Олександре Олександровичу!

      У    мене    просто    редакційна   правка.   Не

 "встановлення державних нагород" - "заснування..."

     

      ГОЛОВА.   Не встановлення, а заснування.

      Редакційна  правка,  нема  заперечень? Ставлю на

 голосування  едакційну  правку,  не "встановлення", а

 "заснування".

      "за"

      Не   вистачило   кілька   голосів.  Ну,  значить

 встановлення.

      Заєць.   В Зайця все є.

     

      ЗАЄЦЬ.    Шановні   депутати,   я   попрошу   не

 обурюватись,   будьте  справедливі  стосовно  кожного

 депутата.

      Я  пропоную  в  12 пункті викинути "встановлення

 державних  нагород". І для чого я це кажу? Ви знаєте,

 що ми вже маємо від 1991 року, вже, слава Богу, вже 4 я 
 я                          - 181 - я 

 роки  існує і та Верховна Рада, і ця Верховна Рада, і

 до   сьогоднішнього   дня   ми  не  створили  систему

 державних  нагород.  І  ми  її  не створимо при такій

 політичній   спрямованості   певної   частини   нашої

 Верховної Ради, зокрема лівої частини.

      От  ми  товчемося сьогодні дуже багато по ордену

 Богдана  Хмельницького, щоб нагородити тих людей, які

 брали  участь  у  Вітчизняній війні своєю українською

 нагородою.  І  Верховна Рада вже черговий раз блокує.

 Дійшла навіть до того, що наш абсолютно християнських

 хрест,  ви  можете переконатись, депутати із півдня і

 схода  України,  он на тих хрестах, які с тавились на

 розпуття,  вони  є  в  усіх історичних музеях, що він

 отакий  цей  хрест,  що він поставлений саме тут, вже

 кажуть,  що  цей хрест Мальтійський! Поняття не мають

 про Мальтійський хрест, і вже говорять такі всі речі!

      Тому  для  того,  щоб не поставити перешк оду для

 власної системи нагород, а держава існує тільки тоді,

 коли  є  ці  нагороди,  я  пропоную це вилучити і хай

 Президент  хробить цю систему нагород.

     

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  я уточнюю, що ми не

 обговорюємо про питання про Мальтійський хрест, а про

 предмет відання закону. Тому, будь ласка, нагороди. я 
 я                          - 182 - я 

      "Встановлення    державної   символіки   та   її

 використання,    встановлення    дежарних    нагород,

 військовий,  почесних  та  інших  спеціальних  звань"

 разом з 11 пунктом. Нема заперечень?

      (Шум в залі)

      Є. Моісеєнко, прошу.

     

      МОІСЕЄНКО

     

      Спасибо, Александр Алесандрович.

      Моисеенко,  фракция  коммунистов, 131 Макеевский

 округ.

     

      Я по митивам голосования хочу внети предложение.

 Дело в  том, что "становлення державної символіки" на

 сегодняшний   период  показало  то,  что  большинство

 населения   не  воспринимает  сегодняшнюю  символику,

 установленную законом.

      (Шум в залі)

      Поэтому   я  предлагаю,  установление  державной

 символики   оставить  на  прерогативу  Референдума  и

 только  Референдума, потому что  навязывать... Причем

 норма этого Референдума должна быть даже не половина,

 а,  наверное,  больше  процентов 60-70 населения чтоб я 
 я                          - 183 - я 

 поддерживала   его.   Иначе  трудно  заставить  наших

 людей,  особенно солдат погибать за флаги, которые им

 мало, так сказать, дороги.

      Спасибо вам за внимание.

     

      ГОЛОВА. Шановні депутати! Я прошу уваги. Я прошу

 уваги. Є  пропозиція  така.  Мова   йде  про те, що є

 предметом відання законодавчим. Ми можем Референдумом

 визначити  систему  символіки,  але    законодавством

 всеодно  треба  відрегулювати  цей процес. Тому, якщо

 ви    наполягаєте   вилучити  цей  пункт  11.  Із  11

 пункту...   З   12  пункту  слів,  будь  ласка,  слів

 "державної символіки", а потім вам дам слово.

      Я ставлю пропозицію Моісеєнко на голосування.

     

      "за"

      Рішення не підтримане.

      Прошу... Мухін, потів Чорновіл.

     

      МУХІН.

      ...голосование. Александр Александрович, я очень

 прошу  поставить  этот  пункт  так,  как он есть. И я

 прошу всех депутатов за это проголосовать, потому что

 нам  нужны  законы  о символике, законы об орденах, и я 
 я                          - 184 - я 

 только  мы  можем это принять. Прошу проголосовать за

 12-ый пункт.

     

      ГОЛОВА.  Володимир  Васильович, я прошу вас: те,

 що ви сказали -це право головуючого. Я його поставлю,

 безперечно.  Якби  ви  про  це  не  сказали,  я б уже

 поставив.

      Чорновіл.

      А ви просто сидите не на тому місці, і вони поки

 призвичаються...

 

      ЧОРНОВІЛ В.М.

     

      Шановні  колеги  (чути, так?), шановні колеги, я

 прошу  звернути  увагуі головуючого на те, що активно

 беруть  участь  в  пропозиціях,  обговреннях  ті, які

 заявили, що не беруть участі, дійсно не беруть участь

 у голосуванні.

      Отже йде навмисне затягування розгляду для того,

 щоб  зірвати  хоч  один  пункт,  і  для  того, щоб не

 проголосувати  його в цілому, і для того, щоб зірвати

 друге читання.

      Тому  я  на  місці  Президента  припинив  би  це

 знущання  над  Законом  "Про  владу" і зняв би його з я 
 я                          - 185 - я 

 обговорення. Але це його право.

      Що  ж  торкається  цього  пункту,  то  я повинен

 сказати,  що  треба  його зняти, тому що ця Верховна

 Рада абсолютно не здатна на те, щоб прийняти державні

 нагороди  будь-які,  тому  що тут багато, хто держави

 нашої  не хоче. І потрібно зняти цей пункт і передати

 Президенту  право  на  введення  як  символіки, так і

 державних нагород.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Я  просив  би не політизувати ситуацію.

 Справа в тому, що і я, Вячеслав Максимович, і я, і ви

 мали  змогу  бути  Президентом,  але не стали. Так що

 давайте будем виходити з того, що є.

      Будь  ласка,  є  можливість,  є  що  й Президент

 робить, тут передбачено, що робить. Прошу.

      11...   Вибачаюсь  перед  вами.  11-12-ий  пункт

 ставиться на голосування в редакції від Комісії. Будь

 ласка. За голосуйте.

     

      "за"

     

      244 - за.

      Одну  хвилиночку.  Моя поправка на сторінці 43 в я 
 я                          - 186 - я 

 середній  колонці,  фраза  така,  будь ласка, уважно.

 Прошу  уваги. "Ніякі акти не можуть підміняти закони.

 До  законодавчого  регулювання  можуть бути віднесені

 також  інші  питання визначені Конституцією України".

 Зрозуміло?

      Ще раз повторюю. "Ніякі акти не можуть підміняти

 закони.  До  законодавчого  регулювання  можуть  бути

 віднесені  також інші питання, визначені Конституцією

 України".

      Ставлю на голосування.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Яка це сторінка?

     

      ГОЛОВА.  Сторінка 43, середня колонка. Ставлю на

 голосування.

     

      "За" -

      Не приймається.

      Хто не зрозумів, слухайте уважніше.

      Смірнов.

      Я  повторюю  ще  раз,  сторінка  43, я помилився

 сказав 48, бо без окулярів погано видно. Тут написано

 так:   "До   законодавчого  регулювання  можуть  бути

 віднесені  також інші питання, визначені Конституцією я 
 я                          - 187 - я 

 України". Це норма діючої сьогодні Конституції. Це 43

 сторінка   середня   колонца.  До  речі,  ця  позиція

 узгоджена  і  депутатом Буткевичем  повторена  у його

 редакції.

      Давайте  тоді  ми не записуємо перший пункт, що

 ніякі  акти не можуть підміняти закони -це пропозиція

 юрвідділу. А залишимо тільки те, що передбачено тут.

      "До   законодавчого   регулювання   можуть  бути

 віднесені  також інші питання, визначені Конституцією

 України". Ставлю на голосування скорочену редакцію.

      43 сторінка. Читайте  Вячеслав Максимовичу.

      Будь ласка, голосуйте.

     

      "За" -

     

      Прийнято рішення.  Спасибі.

     

      ДУРДИНЕЦЬ. Так. Повертаємся до 18а.

     

      ГОЛОВА.     Повертаємося    до    статті    18а.

 "Повноваження Голови Верховної Ради".

     

      ДУРДИНЕЦЬ. По пунктам ідем.  Перше.

       я 
 я                          - 188 - я 

      ГОЛОВА.  Зауваження є? Щоб все голосувать разом?

 Кочерга.  Потім Смірнов.

     

      КОЧЕРГА.

      122 избирательный  округ, Кочерга.

      Уважаемые  коллеги  и  Александр  Александрович!

 Есть  предложение вот в этом месте специальную статью

 посвятить  Президиуму Верховного Совета.

      Вот то, что мы с вами говорили  - сюда все...

     

      ГОЛОВА.    Віктор    Герасимович.    Ми    вчора

 проголосували  редакції статті... статей Конституції,

 за    пропозицію   депутата   Яценка   як   доручення

 Узгоджувальної  комісії  -відрегулювати  ці питання і

 викласти  їх  так,  як  там передбачено для того, щоб

 повноваження  і статус  Президії були  визначені.

      Тому  повертатися  окремо до цього питання немає

 потреби. Це одне.... Я прошу  уваги.

      Далі.  Які  є пропозиції до 18а? До цієї статті.

 Смірнов оголошений.

     

      СМІРНОВ.

      Шановний   Олександр  Олександрович!  У  мене  з

 порядку ведення 30 секунд на репліки. З приводу того, я 
 я                          - 189 - я 

 що  деякі  депутати  постійно  нападають  на Верховну

 Раду.  З приводу цього цитата. Що краще -воювати проти

 Парламенту  зовні, чи  увійти  в  нього  з метою його

 розвалити?  Звісно  останнє.  Більше  шансів.  Адольф

 Гітлер, "Mein Kampf",  сторінка  83,  видання  199..

 року.

     

      ОПЛЕСКИ.

     

      ГОЛОВА.  Ну, це не пропозиція до 18 пункту я так

 зрозумів. Будь ласка, Заєць.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Він  сьогодні ще не виступав,

 треба виступити.

     

      ЗАЄЦЬ І.О.

     

      Шановні  депутати, нічого дивного, що такі бурні

 оплески,  плещуть комуністи, ті, хто базуються на цій

 теорії. Так що немає нічого дивного.

      А  тепер  по...  Я збираюся, я звертаюся до вас,

 шавноні  депутати, щоб ви були надзвичайно уважні при

 голосуванні.  Те,  що  зробив  у  принципі  Олександр

 Олександрович,  протягнувши  свою тільки що поправку, я 
 я                          - 190 - я 

 206 голосами до законодавчого регулювання можуть бути

 віднесені  також інші питання визначенні Конституцією

 України.

      Це  той  самий засіб, який застосовувся протягом

 всього  голосування, щоб таким чином торпедувати оцей

 закон. Мова ось про що йде.

      Ми говорили, коли обговорювали 17 статтю, що або

 стаємо  на  принцип  вичерпного  переліку питань, які

 розглядає Верховна Рада. Або записуємо те, що вона не

 може    робити.   Одначе,   ми   вродіби   погодились

 голосуванням,   що   записуємо,   що   ми  стаємо  до

 вичерпного переліку цих питань.

      Таким  чином,  як  ми  проголосували  те, що дав

 Олександр  Олександрович. Це означає, що поряд із цим

 документом  ще  буде  діяти  певна  ніша зформована у

 Конституції. І таким чином, ми вийшли на те з  чого і

 почали.

      То я вас шановні депутати дуже із цим вітаю.

     

      ГОЛОВА.  Шановний  Іван Олександровичу, я думав,

 що  в мене такі ж права, як і у вас, депутата. І свою

 поправку  я  вніс  своєчасно, вона опублікована, я на

 неї зіслався.

       я 
 я                          - 191 - я 

      ЗАЄЦЬ І.О  Я до депутатів звернувся.

     

      ГОЛОВА.  А  до  депутатів?  Ну, тоді звертайтеся

 державною  мовою.  Бо  не вродіби, а все-таки нібито,

 треба так говорити. Будь ласка, я прошу.

      І  Симоненко,  якщо він буде російською, то, щоб

 чисто   російською,   а  якщо  українською  то  чисто

 українською, будь ласка.

      Які  до  18.  А зауваження, ті хто писав, Моцпан

 будь ласка.

     

      МОЦПАН

     

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 депутаты.  Когда  в законопроекте о власте суживается

 на   мой  вгляд  полномочия  Председателя  Верховного

 Совета,  то  я  считаю,  что так или иначе суживаются

 полномочия и мои, рядового депутата.

      Согласно  Конституции статья 108, читаю пункт 6,

 Председатель  Верховного  Совета  Украины зупиняє дію

 актів   Кабінету   Міністрів   України,   міністерств

 України, інших підвідомчих Кабінету Міністрів України

 органів у разі їх невідповідності Конституції України

 і  законам  України.  З  одночасною постановкою перед я 
 я                          - 192 - я 

 Верховною   Радою   України  або  Кабінету  Міністрів

 України питання про скасування цих актів.

      Я  предлагаю  ввести  это  положение  в  Закон о

 власте. Спасибо.

     

      ____________.   Дозвольте   відповісти,   що  ця

 поправка  була  внесена Верховною Радою УКраїни, тоді

 коли  не  було  інституту  Президента,  щоб  ви знали

 шановний   колега.   А   зараз   чітке   розмежування

 повноважень.

     

      ГОЛОВА. Євген Пронюк вимагає номер поправки, 491

 подивіться, 491 на сторінці 88.

      Ні але вона стосується цієї норми, є так?.

     

      ____________. А де ваша пропозиція письмова?

     

      ГОЛОВА.  Він  зіслався  на  цю пропозицію, що є,

 491,  моя  поправка,  але вона стосується цієї норми,

 просто  дуже велика стаття, тому вона розтягнута тут.

 Найшов уже Пронюк, все в порядку.

      Тому ставиться пропозиція доповнити статтю 18 а,

 нормою,  скасовує акти Кабінету Міністрів, міністрів,

 керівників   інших   центральних   органів  державної я 
 я                          - 193 - я 

 виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної

 Республіки   Крим,   голів  та  виконавчих  комітетів

 місцевих  Рад у разі невідповідності їх Конституції й

 законам України".

      (Шум у залі)

     

      ___________.Так я ж говорю! Я ж заявил уже..

     

      ГОЛОВА.  Та  вам простіше проголосувати "проти",

 ніж   галасувати   з  місця!  Я  прошу...  Ні,  ми  з

 мотивів... проголосували, що не будем з мотивів ...

     

      ДУРДИНЕЦЬ   В.  В.  Це  повноваження  Президента

 України.

      (Шум у залі)

      Він же глава держави.

     

      ГОЛОВА.  Є потреба з мотивів?

      Марченко  і Осадчук. Один "за" і один "проти". Я

 думаю, що Марченко "проти" буде, а ви - "за".

     

     

      МАРЧЕНКО

      Александр  Александрович, на этот раз вы приятно я 
 я                          - 194 - я 

 ошиблись - я буду "за".

      Дено   вот   в   чем.  Мне  представляется,  что

 поскольку у нас существует институтпрезиденства и нет

 Конституционного   суда,  и  более  того,  мы  делаем

 систему  противовесов,  более  того  -Президент имеет

 право  накладать вето на те законы, которые принимает

 Верховный  Совет,  мне  представляется,  что в рамках

 законов  и Конституции Председатель Верховного Совета

 может   приостановить  действие  тех  актов,  которые

 противоречат   Конституции  и  законодательству.  Мне

 представляется   -это   балансировка  полномочий  как

 исполнительной  власти, так и законодательной, в лице

 которого  выступает  Председатель  Верховного Совета.

 Поэтому  я предлагаю депутатов поддержать эту норму -

 это будет правильно.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Осадчук.

     

      ОСАДЧУК

      Шановний Олександре Олександровичу!

      Якщо ця поправка буде прицнята, то я наперед вас

 поздоровляю  як  другого  главу  держави.  А  поки що

 мотивація. я 
 я                          - 195 - я 

      Я думаю, що як ми серйозні люди і скільки пороху

 спалили навколо проблеми Закону "Про державну владу і

 місцеве  самоврядування...",  то ми повинні розуміти,

 що  йдеться  про розмежування між тими гілками влади,

 які,  звичайно,  повинні  взаємодіяти  між собою і на

 підставі закону бути взаємозалежними.

      Але  в  цих умовах, коли Олександр Олександрович

 повів, так демакратично повів наше засідання, що було

 пропущено  спеціально  18  статтю а, для того, щоб до

 неї  повернутись,  і свою таку скромну поправку номер

 491,   яку  озвучили  його  спільники  спочатку,  він

 пропонує  включити  і  надати собі повноваження глави

 держави,   то   це  фактично  надзвичайно  інтересний

 випадок у всій правовій практиці останніх десятиліть.

      Тому  я  пропоную  вибір, це взагалі контрапункт

 нашої   дискусії,  нашої  роботи.  Якщо  ми  сьогодні

 приймаємо  цю поправку, ми зараз всі встаємо, вітаємо

 Олександра  Олександровича  і  знімаємо  питання  про

 Президента.   Або  продовжуємо  цю  бесіду,  дискусію

 іншими  методами.  Я  думаю,  що ми мудрі люди і цієї

 поправки не приймемо .

     

      ГОЛОВА.    я,   шановний   Петре   Іллічу,   маю

 відповісти,  бо  це  до  мене запитання зараз, будьте я 
 я                          - 196 - я 

 спокійні, прошу.

      Я,  до  речі,  нічого  ж не придкмав, я повторив

 статтю  108  пункт  6  Конституції  діючою.  Якщо  ви

 помітили,   то   дія  цієї  Конституції  не  завадила

 Президенту  ути  главою  держави  і  здійснювати свої

 функції глави держави. Це перше.

      По-друге, ми ж закон не для МОроза пишемо чи для

 Кучми,  ми  пишемо для держави. Якщо, скажемо, завтра

 буде   Осадчук  Головою  Верховної  Ради,  а  Кабінет

 Міністрів   буде  порушувать  Конституцію,  приймаючи

 якісь акти, в чому ми вже не один раз переконувались,

 то,   скажемо,   якщо   не  "скасувати"  записати,  а

 "призупинити"  до визначення цього пункту Президентом

 вирішення,  то  це  було б правильно. Щоб не стручати

 Верховну  Раду  в  процес виконавчої, в процедуру дії

 виконавчої  влади.  Ось про що йдеться, щоб захистити

 Верховну Раду від втручання.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Дозвольте від комісії.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, від комісії.

     

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.   Комісія   вважає,   що   є

 неприйнятним    така   пропозиція,   оскільки   чітко я 
 я                          - 197 - я 

 розмежовуються  функції  і  повноваження  між гілками

 влади.  Якщо  ми  з  вами  сформулюивали і записали в

 статті  18 2 пункт, що Верховна Рада України здійснює

 контроль  за  виконанням Конституції України, законів

 України  та  постанов Верховної Ради України. І це, я

 вважаю,   що   є   правильним,   коректним   оскільки

 здійснюється  контроль  за цими діями, які. скажем, і

 документами, приймаються Верховною Радою.

     

      ГОЛОВА. Теж правильно.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. А що торкається одноособово, то

 я  вам  пояснив  історію  виникнення цього питання, і

 включення в Конституцію і залишилось до цих пір.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка. .....................

     

      ___________.

     

      Дякую,  Олександр  Олександрович. Власне кажучи,

 депутати  вже  за це питання проголосували. Мова йшла

 тоді,  коли  пропонували,  що можна накладати вето на

 укази   Президента.   Поставлено   було  питання  про

 накладання  ветів  на постанови Кабінету Міністрів, і я 
 я                          - 198 - я 

 депутати  це  питання відкинули. Це теж саме питання.

 Призупинення...

      (Шум в залі)

      Пробачте...

      (Шум в залі)

      Верховна  Рада  не  може  призупинити,  накласти

 вето, і Голова не може накласти.

      І   потім   друге   питання,  ящо  продовжувати.

 Оскільки  є  струнка  система  виконавчої  владу, яку

 очолює  Президент,  то це буде втручання в діяльність

 виконавчої влади.

     

      ГОЛОВА.   Ясно.   Все.   Шановні  депутати!  Тут

 аргументація  може  визначатися шляхом голосування. Я

 знаю,  який  буде  результат,  і просто процедурою ми

 його   повинні   завершити.  Таким  чином  пропозиція

 вносилася,   вона   ставиться   на   голосування,  як

 доповнення. А ви...

      (Шум в залі)

      Так. Долженко, Чорновіл, будь ласка. Долженко.

     

      ДОЛЖЕНКО

     

      Спасибо,  Александр  Александрович.  Весь вопрос я 
 я                          - 199 - я 

 заключается   в   том,   что   если   будет  нарушена

 Конституция   каким-то   одним   из   актов  Кабинета

 Министров,  и  мы  не будем иметь право отменить, так

 это  будет,  ну,  нелогично,  понимаете?  Мы  об этот

 говорили в согласительной  Комиссии,  мы  тоже  имели

 особое  мнение  по  этому  вопросу.  Не  надо  за всю

 Комисссию  расписываться, Василий Васильевич. Поэтому

 тут   ничего   страшного  нет,  если  мы  запишем  те

 законодательные  акты,  которые  входят  в противовес

 действующей  Конституции  или  как-то  по-другому там

 выразить мысль.

      Но надо это обязательно указать здесь.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Так це з право Верховної Ради

 України, а не одноосібно Голови.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.  Спокійно, він зобов'язаний коментувати.

 Будь ласка, Чорновіл. Остання пропозиція Чорновола. Я

 буду ставить на голосування.

     

      ЧОРНОВІЛ В.М.

      Шановні  колеги,  я  вважаю,  що  491-у поправку

 Олександра  Олександровича можна розширити і поправка я 
 я                          - 200 - я 

 Мороза  буде  так: "Скасовує акти Кабінету Міністрів,

 міністрів,   керівників,  робить  мене  розпорядником

 фондів, скасовується посада Президента...

     

      ГОЛОВА. Виключіть, будь ласка, мікрофон.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я  ставлю  на  голосування  цю поправку, яка вже

 прочитана.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Будь  ласка,  будь  ласка, ставлю на голосування

 поправку.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Ваша до 27-ої статті.

     

      ГОЛОВА.  Ну,  тоді  назвіть  її  487-у, вона є в

 редакції Буткевича. Ну, про що ми говоримо?

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Рішення не прийнято. Спасибі.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ставиться  в  цілому.  А...  По пунктах ще, будь

 ласка.

       я 
 я                          - 201 - я 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Перший пункт.

     

      ГОЛОВА.   Перший  пункт.  "Загальне  керівництво

 підготовкою  питань, що розглядаються Верховною Радою

 України". Ставлю на голосування.

     

      "за"

      Прийнято.

      Представляю Верховну Раду України у відносинах з

 посадовими особами, державними органами і об'єнаннями

 громадян в Україні та за кордоном.

      Немає заперечень? Ставлю на голосування.

     

      "За" -

     

      Представляю  Верховній  Раді України кандидатури

 для  обрання  на  посади заступників Голови Верховної

 Ради  України,  головного  редактора газети "Верховна

 Рада України".

      Дальше,   ми   проголосували  ті  поправки,  які

 стосуються  прерогативи  Верховної Ради при визначені

 кандидатури,  її хтось повинен вносити. Тому я вносив

 свою    пропозицію,    щоб    цей    пункт   доручити

 Узгоджувальній комісії доопрацювати і внести на третє я 
 я                          - 202 - я 

 читання з урахуванням пропозицій і вже проголосованих

 пунктів.

      Можна  поставити  цю  пропозицію на голосування?

 Ставлю  на голосування. Доручити комісії доопрацювати

 цей пункт з урахуванням попереднього обговорення.

     

      "За" -

      Прийнято рішення.

      Пункт  4 "Веде засідання Верховної Ради України,

 підписує акти /крім  законів Верховної Ради України/,

 видає розпорядження і веде засідення Президії".

      Прочитайте.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В. "Веде засідання Верховної Ради

 України та її Президії, підписує...

      Ви помовчіть.

      "Підписує  акти /крім   законів  Верховної  Ради

 України/ та її Президії, видає розпорядження".

     

      ГОЛОВА. Акти Президії, ви тут лишнє прочитали.

      "Веде  засідання Верховна Рада України", я цитую

 дальше,  "її  Президії,  підписує  акти (крім Законів

 Верховної Ради України) , видає розпорядження".

      Ставлю на голосування. я 
 я                          - 203 - я 

      Крім Законів України, в дужках. Так.

      (Шум в залі)

     

      "За" -

     

      Будь ласка, Іван  Олександрович. З мотивів.

     

      ___________.

      Олександр  Олександрович, я, все-таки, вимушений

 черговий   раз  зробити  вам  зауваження  як  депутат

 депутатові. А не як Голові.

      Що  ви  врешті  решт  бачите  і  не  даєте  мені

 висловитися з мотивів  голосування по  цьому пункту.

     

      ГОЛОВА. Так ви ж  робите це.

     

      ___________.   Справа   в   тому,  і  ви  чудово

 пам'ятаєте, що ми вчора статті 7, 8, 9, 10, 12, те що

 стосується Президії ми повідкидали його для того, щоб

 узгодити  це  питання і винести на третє читання. Тут

 ви  вводите  при допомозі Василя Васильовича, вводите

 знов   сюда  Президію  для  того  щоб  завтра  на  це

 голосування  спертися  і ввести Президію. Президія не

 потрібна Верховній Раді. Потрібні Голови Комісій, які я 
 я                          - 204 - я 

 відповідають  як  перед  своїми  депутатами  і  перед

 своїми  виборцями.

      Одначе  ви знову, я ж кажу, обманюєте депутатів.

 А  чому  обманюєте?  Тому  що  немає  такого запису у

 правій   колонці.   І   хай...   признайтеся   ви   і

 признайтеся,  Василю  Васильовичу.  Чи є такий запис?

 Нема його. Звідки ви взяли?  З голови його  взяли .

      То  для  чого  ж ми починаємо ці всі маніпуляції

 робити...

     

      ГОЛОВА.   Будь   ласка,  заспрокойтеся.  Зачитав

 Василь  Васильйович  від  самого разу, посилаючись на

 пропозицію юридичного відділу. І, будь ласка, вони не

 є   суб'ктами  законодавчої  ініциативи,  але  Василь

 Васильйович - суб'єкт законодавчої ініциативи.

      Мулява,  будь  ласка,  Володимир  Савелійович, а

 потім  Вітренко.  І по регламенту юр. відділ офіційно

 має  право  на внесення таких уточнень. Але цю статтю

 один з депутатів не дочитав, будь ласка.

     

      МУЛЯВА В.С.

     

      Олександр Олександрович, уже проголосували те по

 чому  я мав сказати. Я був першим на черзі, але слово я 
 я                          - 205 - я 

 дали Марченко, а мені не дали.

     

      ГОЛОВА. Володимир Савелійович, справа в тому, що

 ми  ще  не  закінчили  голосувати  цю статтю. Це одни

 пункт тільки, будь ласка.

     

      МУЛЯВА    В.    С.   У   тому   доповненні   вже

 проголосували.

     

      ГОЛОВА. А, ну, я тоді вибачаюсь. Вітренко.

     

      ВІТРЕНКО Н.М.

     

      Шавновний   Олександр   Олександрович,   я  хочу

 скористатись правом депутата законодавчої ініциативи,

 щоб на третьому читанні обов'язково ми повернулись до

 цієї  поправки.  Про  ваше  право,  сьогодні  ваше, а

 завтра   ще   іншого  Голови  Верховної  Ради,  право

 зупиняти  дію  актів Кабінету Міністрів. Тому що у 26

 статті     закону     передбачається    такі    права

 Президенту:  право  накладеання  "вето" на всі закони

 Верховної Ради. До того він вимагає, щоб скасовувалсь

 це право тільки двома третинами голосів, тобто втягує

 всіх нас постійно в конституційний процес. І виводить я 
 я                          - 206 - я 

 це  на  неможливость  скасувати  "вето" ні по жодному

 питанні.

      І  якщо  ми  хочемо  якусь  демократичну державу

 правову   будувати,  то  оці  рівноваги різних "гілок

 влади"  ми повинні передбачити. Дуже настоюю на тому,

 щоб  це  було  передбачено  у  третьому  читанні.  На

 доробку повернути всю цю статтю - 18а. Дякую.

     

      ГОЛОВА. Володимир Савович прошу, Мулява.

     

      МУЛЯВА В.С. Мулява, Каминський округ номер 197.

      Такою постановкою питання, яку зараз пропонують,

 ми  фактично  закладаємо у Закон на майбутнє постійну

 можливість  протистояння  конфронтацій, якби навіть і

 Президент,  і Голова Верховної Ради, і Верховна Рада,

 і  Кабінет  Міністрів, і всі три гілки були в сто раз

 гіршими,  ніж вони є сьогодні, все рівно протистояння

 конфронтація,  не  потрібні ні українському народові,

 ні  українській  державі,  вони приносять дуже велику

 шкоду.

      Суть  і завдання цього закону я бачу в тому, щоб

 настільки  розмежувати  повноваження  і функції гілок

 влади, щоб не була можливою втручання один до одного,

 і  таким  чином, я категорично проти того, щоб Голова я 
 я                          - 207 - я 

 Верховної  Ради  міг  накладати  вето призупиняти, чи

 зупиняти постанови Кабінету Міністрів, Президента.

     

      ГОЛОВА.   Дякую,   шановний  Володимире  Савичу,

 шановна  Наталія  Михайлівна  це  вже  проголосовано,

 пропозиція не пройшла і тому питання відпадає само по

 собі,   а   у   попередній   статті  18,  передбачена

 прерогатива  Верховної  Ради контролювати ці питання,

 накладати  вето, якщо вони будуть не такі, і як Федір

 Глібович правильно сказав в тому числі і на постанови

 Кабінету  Міністрів. Так що це само по собі відпадає,

 тут не буде ніякого одноосібного протистояння.

      Тому  я  прошу  вас,  іще одне уточнення, бо тут

 була не точна трактовка одним з депутатів, який зараз

 сварку  затіяв  там біля Кіровоградської депутації, я

 прошу вас.

      Тут   написано   у   пункті   6.   6.   2   Іван

 Олександрович,  Анатолій  Миколайович послухайте будь

 ласка,   пункт   6.   6.  2  Регламенту  Законопроект

 підготовлений  до другого повторного читання, повинен

 бути завізований керівниками юридичного і редакційно-

 видавничого  відділу  Секретаріату  Верховної  Ради і

 підписаний Головою Головної Комісії, в даному випадку

 узгоджувальної,   якщо   законопроект  завізований  з я 
 я                          - 208 - я 

 зауваженнями,   вони  додаються  до  матеріалів,  які

 поширюються серед депутатів разом з законопроектом.

      Таким  чином  ви були б зовсім не праві, тому що

 він якраз зіслався на доповнення Юридичного відділу.

      Роздані.  Це  було. І у вас на руках є розданий,

 ува  на  руках  -відкрийте  папку, ви не там читаєте!

 Будь ласка.

      Я  прошу  вас...  Таким чином, четвертий пункт в

 редакції:  "веде  засідання  Верховної  Ради України,

 підписує  акти  (крім  законів  України)..."  Ще раз:

 "веде   засідання   Верховної   Ради  України  та  її

 Президії, підписує акти (крім законів України), видає

 розпорядження". Ставлю на голосування.

      (Шум у залі)

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Ну  я  прошу вас... Володимир Михайлович, прошу.

 Яценко.  А потім Стоян. Яценко, Стоян, прошу. Та його

 поправка є, то він тому  й наполягає...

     

      ЯЦЕНКО В.М.

      Дякую. я 
 я                          - 209 - я 

      Олександре    Олександровичу,   все-таки   треба

 ставити   до  того,  як  проголосовано.  Є  конкретна

 пропозиція.  Президія  Верховної  Ради  приймає якісь

 рішення  -треба,  щоб ваш підпис був. Закон України в

 якому вигляді, від чийого імені ми подаємо Президенту

 України на підпис? То я думаю, що під законом України

 повинен  стояти підпис Голови Верховної Ради України.

 Ну,  навіщо  робити  це  виключення?  Будь-яка  особа

 приносить закон, незавізований Головою Верховної Ради

 України на підпис Президенту -від чийого імені? Я вас

 запитую...  Тому  "крім  законів"  обов'язково  треба

 викреслити! Інакше ж буде нонсенс юридичний!

     

      ГОЛОВА.  Василь Васильович, пояснюйте.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Шпновні  депутати,  Володимир

 Михайлович,  є  встановлений  порядок, яким керується

 Голова  Верховної  Ради,  направляючи документи, ьякі

 прийняті  Верховною  Радою.  Мова  йде  конкретно про

 закони.  Ось.  Так  направляється  і  підписує Голова

 Верховної Ради!

      Ось  дві  сторінки!  І  направляє  Президенту на

 підпис.

       я 
 я                          - 210 - я 

      ГОЛОВА.  Я  прошу,  коли  ми госоримо про випуск

 закону обнародування, там стоїть підпис Президента. А

 все   інше   регулюється,   і   сьогодні  Регламентом

 визначено, навіщо це в Конституції писать? Я пропоную

 закінчити розгляд цієї статті і завершити засідання.

             (Шум у залі)

      Стоян з порядку ведення останнє зауваження.

     

       СТОЯН.  Шановні народні депутати, подивіться на

 цей  купол,  Виключіть світло, тому що світить сонце,

 наступила весна.

      Я    протестую(..............)    проти   режиму

 народних депутатів, пора відпочивати, йти на перерив,

 але  Олександр  Олександровичу  Морозу  і  Дурницю за

 їх(..............)   роботу   видати  безкоштовно  по

 склянці молока.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.   Дякую  вам,  мені  не  можна  приймати

 молока. Але то інша справа.

      5 пункт. "Здійснює загальне керівництво апаратом

 Верховної Ради України" , нема  заперечень? Нема.

      Заступники   Голови   Верховної   Ради   України

 виконують  за  його дорученням певні функції, один із я 
 я                          - 211 - я 

 них  заміцає  Голову  в  разі  його  відсутності  або

 неможливості  здійснення  ним  своїх обов'язків. Нема

 зауважень?

      Із  зауваженням,  яке  прийнято по третій статті

 окремо,  а,  я  вибачаюсь,  ми  ж главу не голосуємо,

 четвертий,  п'ятий, а четвертий проголосований, 5-й і

 завершення  ставиться на голосування. З 5 і після....

 А, власне, це 5-й пункт ставиться на голосування.

      "за"

      Дякую, Василь Васильович, сідайте, дякую.

    У  вас на руках є перелік питані, які пропонуються

 на  розгляд  наступного  сесійного  тижня.  Тобто,  я

 вибачаюсь,  26 -28, а наступний... Я ще раз пропоную.

 Розгляньте  цей  перелік у комісіях, а на Президії ми

 його   затвердимо.  А  потім  дамо  вам  на  розгляд.

 Зрозуміло.

      Тепер.    Є   пропозиція   продовжити   наступне

 засідання  у  вівтором з 10 ранку. Нема заперечень? Є

 заперечення.

      Жеребецький прошу. Марчунко і Лавринович.

      (Шум в залі)

      Ну, в нього інші питання. Ми проголосували це. Я

 голосувати більше не буду, може ми щось пропустили.

      Прошу. я 
 я                          - 212 - я 

     

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ

     

      Шановні  колеги,  я  напочатку  після    перерви

 вносив пропозицію про те, щоб ми розглянули ситуацію,

 яка  в Російській Думі, там виступав Цеков, все-таки.

 На  ці  речі  треба  реагувати.  Що  буде до вівторка

 невідомо.

      Чути.  Переді мною сидить Кармазін -член фракції

 "Реформи",   він   займається   ціжєю   проблемою.  Я

 пропоную,    щоб    він..........   інформацію,    що

 відбувається  там,  і  я  вважаю,  що  треба приймати

 рішення.  Я  говорив  про  те,  що ми попереджували і

 Цекова  і Верховну Раду. Треба цю Верховну раду Криму

 розпускати.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу, ви сказали цю, маючи на увазі

 яку?

     

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ.

      Верховну Раду Автономної Республіки Крим........

 .............

     

      ГОЛОВА.   Тому   є  пропозиція.  Дати  доручення я 
 я                          - 213 - я 

 комісії   умовно   Стретовича  і  комісії  Кармазіна,

 робочій  комісії,  підготувати матеріали про ситуацію

 довкола,  пов'язану із відповідним виступом Цекова, а

 потім ми її розглянемо на наступному тижні.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ясно.    Хто    за    таке    доручення,   прошу

 проголосувати.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ставлю  на  голосування  доручення двом комісіям

 для  підготовки до розгляду цього питання, інформації

 Верховної Ради.

 

      "за"

     

      ГОЛОВА.  Приймається протокольне доручення. Будь

 ласка,  Марченко,  а  потім Лавринович. Дуже коротко,

 прошу.

     

      МАРЧЕНКО.

      Уважаемый  Александр  Александрович,  я понимаю,

 что за власть можно бороться каждый день и целый год,

 Александр  Александрович,  за  власть,  говорю, можна

 бороться  целый  год  и годами6 а кушать нужно каждый

 день. И даже несколько раз. я 
 я                          - 214 - я 

      Верховный  Совет  принял  решение на этой неделе

 выслушать     и     решить     вопрос    "Про    межу

 малозабезпеченості".

      Я  прошу,  давайте  мы  этот  вопрос рассмотрим,

 примем  решение,  а после этого все остальные вопросы

 будем рассматривать. Невозможно ж в округ поехать.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Я згоден: важливе рішення, но просто ми

 зараз його не проголосуєм, ви самі....

     

      МАРЧЕНКО.

      Оно  уже проголосовано, Александр Александрович,

 было принято решение.

     

      ГОЛОВА.    Одну   хвилину:   ми   проголосували,

 Александр Александрович. Было принято решение.

     

      ГОЛОВА.  Одну  хвилинку,  ми проголосували що до

 розгляду   цього  Закону  інших,  крім  нагальних  не

 розглядаємо.  Хоч  це є нагальним, безперечно. Я можу

 поставити на голосування.

     

      ___________.  Александр  Александрович,  не надо я 
 я                          - 215 - я 

 ставить  на  голосование, уже решение принято. У меня

 процедурный   вопрос  перед  рассмотрением  Закона  о

 власти  перед  ним  потратить 10 или 20 минут, решить

 вопрос   о   "межі   малозабезпеченості",  установить

 уровень этого и будем продолжать все что будет дальше

 решаться.   Хотя   в   этом  Законе  о  власти  и  не

 принимаются...

     

      ГОЛОВА.  Я прошу вашої згоди на такий крок, будь

 ласка,   прошу   уваги,  шановні  депутати.  Якщо  ми

 поставимо  на голосування і не буде прийнято, значить

 не  буде  прийнято.  Тому  що  не ризикувати, я прошу

 вашої  згоди  у вівторок перед розглядом цього Закону

 віддати   15   хвилин  на  розгляд  Закону  про  межу

 малозабезпеченності. Так? Приймається протокольно.

      Лавринович, прошу.

     

      ЛАВРИНОВИЧ

     

      Шановні народні депутати! Шановний Голово!

      Ми  з  вами  перед тим, як почати розглядати цей

 законопроект  прийняли  рішення  не тільки розглядати

 інші питання поки ми його не завершемо, а працювати в

 сесійному режимі повний день. І не переносити його на я 
 я                          - 216 - я 

 наступний  тиждень,  із-за  роботою  в  комісії  чи в

 округах потім ми його не розглянемо.

      Отже, я   пропоную,  щоб  ми на виконання  своєї

 Постанови,  в  понеділок  продовжили  роботу о 10. 00

 годині ранку.

     

      ГОЛОВА.  Пропозицію Лавриновича відносно початку

 роботи  у понеділок  зранку  ставлю на голосування.

      (Шум в залі)

     

      "За" -

     

      Засідання закінчене. До вівторка до 10 ранку. До

 побачення.

      

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку