ЗАСІДАННЯ  СОРОК  ДРУГЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  13  к в і т н я  1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.   Прошу   депутатів   підготуватися   до

 реєстрації. Будьте уважні! Проводиться реєстрація.

 

      Йде реєстрація.

 

      В  залі  зареєстровано  330  народних депутатів.

 Вечірнє  засідання оголошується відкритим. Так, як ми

 й домовлялися до обіду, що фракції ще раз порадяться,

 і  ми  скористаємось  правом  визначитися остаточно з

 приводу процедури і порядку розгляду цього питання. Я

 діяв не зовсім коректно, не поставивши на голосування

 пропозицію депутата Мусіяки, який посилався на статтю

 3.5.6.  Тому  для  того, щоб всім зрозуміло було, про

 що  будемо  ми  голосувати,  я  прочитаю цю статтю, а

 потім  поставлю  її на голосування і сподіваюся і вас

 запрошую   до  того,  щоб  ми  проголосували  те,  що

 пропонується.

 

      Одну хвилиночку! Сядьте, будь ласка.

 

      Стаття  3.5.6. говорить таке.    Будьте уважні!

 Якщо  питання  про  неприйнятність, або преюдиціальне

 тиання  пов'язане  з тим, що обговорювана пропозиція,

 документ  чи його структурна частина можуть бути лише

 після  прийняття  рішення  референдумом,  то, що вони

 суперечать Конституції, або чинним законам, або іншим

 актам Верховної Ради, Верховна Рада більшістю голосів

 депутатів  від  їх  фактичної кількості може прийняти

 рішення  про  доцільність  продовження їх розгляду, в

 тому  числі  і  постатейного,  абе  без голосування в

 цілому м без введення акта в дію.

      В  цьому  разі  голосування  в цілому і введення

 акта  в дію здійснюється після прийняття відповідного

 розділу  референдумом чи внесення змін і доповнень до

 КОнституції,  а  також постатейного прийняття закону,

 іншого  акту  Верховної  Ради  про  внесення  змін  і

 доповнень  до  чинних  законів, інших актів Верховної

 Ради  в разі необхідності.

      Якщо  під  час прийняття рішення референдумом чи

 відповідного внесення змін і доповнень до Конституції

 або  чинних  законів,  інших  актів Верховної Ради їх

 буде  відхилено,  то  вважається відхиленим початкове

 питання, що розглядається.

      Зрозуміло. я 
 я                           - 3 - я 

      Цю  пропозицію вносив від узгоджувальної комісії

 депутат  Мусієнко.  Я  прошу  вашої  згоди на те, щоб

 підтримати  цю  пропозицію.  І  в  такій  формі  хочу

 поставити,  дь  те  уважні,  це  буде  в  стеновграмі

 відображено:  ставиться на голосування пропозиція про

 розгляд  питання  про  Закон "Про владу", ну і дальше

 про  місцеве  самоврядування на основі статті 3. 5. 6

 Регламенту,  передбачаючи його продовження розгляду в

 третьому  читанні,  а  у  самій статті, як ви бачите,

 передбачено,  що  ми  після другого читання загальної

 постанови  не приймаємо, тобто продовжуємо розглядати

 його до третього читання. Зрозуміло всім.

      Ставлю на голосування. Голосування поіменне.

 

      "за"

      Спасибі.

      Таким  чином ми продовжуємо розгляд постатейного

 у другому читанні проекту Закону...

      Тепер  я  ще  хочу поставити на голосування таку

 пропозицію.  Що ми інших законопроектів і інших актів

 крім  нагальних  в  часі  до розгляду цього Закону не

 розглядаємо.

      Ставлю  на  голосування.  До  розгляду в другому

 читанні. я 
 я                           - 4 - я 

      (Шум в залі)

      Я дам зараз по мотивам.

 

      "за"

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      З мотивів, будь ласка, в кого є?

      Будь ласка, Марченко, Шевченко потім.

      Тоді  я  знімаю.  Будь  ласка, прошу. Хто хоче з

 мотивів,  запишіться.  5  хвилин  з мотивів. По одній

 хвилині   на  слово.  Прошу.  Шейко,  Пронюк,  Стоян,

 Єльяшкевич,  Піменова,  Степенко.  Більше, мабуть, не

 встигнемо.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Так,  всі  ініціатори  тут.  Хто  записався, той

 ініціатор.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      _______________

      Я прошу передати слово Соболєву.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка. я 
 я                           - 5 - я 

 

      СОБОЛЄВ.

      З  мотивів  голосування.  Я  цілковиту підтримую

 пропозицію,   яка   викладена  саме  в  цьому  пункті

 Регламенту,  але  я  хочу звернутив ашу увагу, що там

 згадки про третє читання немає. Це окреме голосування

 прозміни  і  доповнення  в  Конституцію,  а  не третє

 читання.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Це  якраз  і  означає,  що  ми в такому

 режимі будемо розглядати це питання.

      Будь ласка, Пронюк.

 

      ПРОНЮК.

      Я прошу передати слово пану Осадчуку.

 

      ГОЛОВА. Осадчук.

 

      ОСАДЧУК.

      Шановний  Олександр Олександрович, я думаю, що у

 тому  зауваженні,  яке  зробив  депутат Соболєв, була

 своя  слушність.  Може,  у  нас  так  піде  розгляд у

 другому читанні, що ми дійдемо згоди, ми приймемо всі я 
 я                           - 6 - я 

 статті  запропоновані  і  не  буде потреби розглядати

 його в третьому читанні. Ми забігаємо вперед.

 

     ГОЛОВА. Якщо так пройде, тоді ще раз проголосуємо.

 

      ____________ Ще одне, по ходу роботи. Я пропоную

 Верховній  Раді  працювати  доти, поки ми не приймемо

 цього  закону.  Отже,  можливий варіант, що ми будемо

 працювати в суботу цілий день. І треба це прийняти.

 

      ГОЛОВА.  Це  ми  проголосуємо.  Це я поставлю на

 голосування. Будь ласка, Стоян.

 

      СТОЯН О.

 

      Шановні  народні депутати, шановні колеги, я від

 імені  Федерації  профспілок  України  дуже прошу вас

 зосередитись   на   тому,   щоб  прийняти  цей  закон

 постатейно. Це перше.

      Повірте,  сьогодні  ми  не  можемо  жити  в тому

 безвладді,  яке  є.  І  нам потрібно сильна виконавча

 влада на місцях.

      Друге по процедурі. Я підтримую Пронюка і інших,

 які кажуть, що треба стільки проводити сесію, поки не я 
 я                           - 7 - я 

 приймемо  закону.  Ми  два  дні  тут  промітенгували,

 досить,  треба  працювати. Пропоную, поки не приймемо

 закон, проводити сесію. Дякую!

 

      ГОЛОВА. Єльяшкевич.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ         Херсон

 

      Александр    Александрович!   Было   предложение

 Лавриновича  от  согласительной комиссии о том, чтобы

 сначала  проголосовать  принятие этого закона в целом

 во  втором  чтении.  Это совершенно не отрицает того,

 что  мы приняли. Если это не принимается, дальше идем

 постатейно.  И  хочу повторить те, что сказал депутат

 Соболев.  Что статья регламента, за который мы сейчас

 проголосовали   подтердить,  совершенно  не  означает

 третье  чтение.  Просто  там  записано, что в случае,

 если   мы   принимаем  статьи,  которые  противоречат

 действующей  Конституции,  они  вводятся  в  действие

 только  после  принятия  соответствующих  изменений в

 Конституцию   Украины.  И  это  необходимо  принимать

 конституционным большинством в 300 голосов.

      Я  считаю,  что  таким образом мы можем выйти из

 сложившейся  ситуации.  Но  перед этим надо поставить я 
 я                           - 8 - я 

 все-таки на голосование предложение Лавриновича. Если

 оно  пройдет, мы просто ускорим процесс рассмотрения,

 потому   что   тогда  мы  начнем  уже  голосовать  за

 изменение  в действующую Конституцию. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Саме  так і розуміється. Я прошу уваги.

 Шановні  депутати!  Мабуть  дехто не звернув уваги на

 те,  що я казав. Ми сьогодні цілий день визначали, як

 ми  будем  розглядати.  Так  от, на основі, тобто для

 цього  розгляду застосовується процедура статті 3. 5.

 6.  навіть не враховуючи те, що вона в іншому розділі

 Регламенту.  Процедуру  ми  використовуємо,  яка всіх

 влаштовує.   Яку  вносив  представник  Узгоджувальної

 комісії.

      (Шум в залі)

      Піменова.

 

      ПІМЕНОВА.

      Пименова,  42  избирательный  округ,  Республика

 Крым.

      Александр  Александрович, в конце... вот к концу

 после  двух  дней  мы  приняли...  пришли к какому-то

 общему  решению.  Я  считаю, что нужно все прекратить

 или  продолжать  работу. я 
 я                           - 9 - я 

 

      ГОЛОВА. Дякую. Ще одна хвилина.  Степенко.

 

      СТЕПЕНКО.

      Олександр   Олександрович,   я   дякую.  Шановні

 колеги!  Я поняв, що йде якесь обговорення. В мене по

 процедурі, Олександр Олександрович, єсть пропозиція.

      Я   повністю   підтримую   те,  що  ми  сьогодні

 проголосували,  але  в  мене  є  така  пропозиція. От

 бувають  складні питання і ви говорите: по скороченій

 процедурі  -два  "за",  два  "проти".  Я  вважаю,  що

 потрібно  записатись: два ті, що -"за" перші, два, ті

 що   -"проти".   Так  не  зрозуміло  взагалі  -як  ви

 вибираєте  виступаючих  із  залу.  Тобто  порушується

 демократія.  Я  вважаю, що ви як демократичний голова

 Парламенту повинні прислухаться до моїх порад.

 

      ГОЛОВА.   Таким   чином,  якщо  будуть  виникати

 ситуації,  які  вимагають  процедури  -два  "за", два

 "проти",  я  буду  записувати  спочатку два "за", хто

 перші  два,  а  потім  хто проти, два перших "проти".

 Нема заперечень, так?

      Тепер  іще  одне,  одна хвилинка. Те, що говорив

 депутат  Еляшкевич  і  Лавринович. Вашу пропозицію ми я 
 я                           - 10 - я 

 вчора  проголосували  -155  голосів.  Повторення я не

 буду  робити.  Перед... будь ласка, за вашим рішенням

 ми   доручили   комісії   Олійника   перед   вечірнім

 засіданням   проголосувати   поправку   до  заяви  до

 звернення до Верховної Ради, до Державної думи Росії.

 Це прийняти треба зараз. Прошу вашої уваги.

      Верховна  Рада  України  занепокоєна  діяльністю

 частини депутатів Державної думи Російської федерації

 щодо   кримського   питання.   Поскільки  справи,  що

 стосуються  Криму,  як це однозначно визнано в рамках

 ООН  світовим співтовариством і керівництвом Росії, є

 виключною,   внутрішньою   справою  України.  Рішення

 Державної   думи  про  внесення  до  порядку  денного

 питання  про  неправомірну передачу міста Севастополя

 Україні,  прийняття  федерального  закону  Російської

 федерації,  про  мораторій на одностороннє скорочення

 Чорноморського  флоту.  Запрошення  до  Москви Голови

 Верховної Ради Автономної Республіки Крим для виступу

 в    Державній   думі   суперечіть   загальновизнаним

 міжнародноправовим     нормам    та    принципам    і

 зобов'язанням    Російської    федерації   в   рамках

 двухстороніх російсько-українських домовленостей.

      Верховна   Рада   України   констатує,  що  такі

 рішення,  на  жаль, не сприяють поліпшенню російсько- я 
 я                           - 11 - я 

 українських  відносин.  Їх  можна  характеризовати як

 недружні  акти,  спроби  втручання у внутрішні справи

 України.

      Закликаємо  депутатів  Державної думи Російської

 Федерації   з  належними  їм  політичною  мудрістю  -

 .......   утриматися  від  кроків  здатних  викликати

 напругу у відносинах між нашими дружніми країнами.

      Ставлю на голосування за основу, будь ласка.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

      ЗА -

 

      За 302 голоси . Рішення прийнято.

 

      Прошу.

      Тобто текст погоджений.

      Продовжується  в другому читанні розгляд Закону.

 Будемо  по  процедурі  розглядати питання, хто за те,

 щоб    припинити    виступи    з   процедури,   прошу

 проголосувати.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

      ЗА -

 я 
 я                           - 12 - я 

      Рішення  прийнято.

      Ми статтю 4 проголосували вчора.

      Василь Васильович, на трибуну будь ласка.

      Ми 3 проголосували, йде 4 стаття. Одну хвилинку.

 Стаття  в вредакції місце самоврядування здійснюється

 через    територіальну    самоорганізацію    громадян

 безпосередньо     або    через    органи    місцевого

 самоврядування.   Органи   місцевого   самоврядування

 обираються  громадянами  України,  що  проживають  на

 території    відповідного   міста,   селища,   села".

 Зауваження  щодо  цього  пункту ми вчора пройшли всі.

 Тепер  треба визначитися тільки шляхом голосування по

 змісту  самої Постанови. Я ставлю пункт 4, статю 4 на

 голосування.  В  тому  варіанті, який прочитав тільки

 що.

 

      Йде голосування.

 

      "За" -

 

      Стаття 5, прошу.

 

      ГОЛОВА.   Стаття 5, прошу.

 я 
 я                           - 13 - я 

      __________. Стаття 5. Всі органи державної влади

 і  органи  місцевого  самоврядування  здійснюють свої

 повноваження, виходячи з пріоритетності прав і свобод

 лядини.  Забезпечення  цих  прав  і  свобод,  охорона

 життя, честі і гідності людини - обов'язок держави.

      Суспільне  життя  України  базується  на засадах

 політичної,      економічної      та     ідеологічної

 багатоманітності.

      Власність  в  Україні  є державною, комунальною,

 колективноїю   і  приватною.  Закон  гарантує  рівний

 захист  усіх  форм власності, соціальну спрямованість

 ринкової економіки.

      Це редакція від комісії.

 

      ГОЛОВА.  Василь  Васильович,  від юрвідділу було

 зауваження відносно того, що комунальна власність -це

 є форма  державної власності.

 

      __________.  Є  різновидом  державної власності.

 Тому,  Олександр Олександрович, може бути пропозиція,

 яка  є  у  пропозиції  депутата  Лавриновича,  це 105

 пропозиція на сторінці 16.

      Там   є   власність  в  Україні  є  приватною  і

 суспільною.  Таким  чином  вона  вбирає в собі всі ці я 
 я                           - 14 - я 

 поняття.   Тому   можна  погодитись  із  зауваженням

 юридичного відділу,  це є зауваження правильне.

 

      ГОЛОВА. Я все-таки не так трошки ставлю питання,

 буквально,  як  ставить  юридичний  відділ.  Тобто, у

 фразі "Власність в Україні є державною, колективною і

 приватною", тобто пропутсти  слово "комунальною".

      Ставлю на голосування цю пропозицію.

      Розуміючи,  що  комунальна -це є форма державною

 власності. Є різновид державною власності.

 

      __________ .  Ця пропозиція підтримується комісією.

 

      ГОЛОВА.   Тобто,  є  пропозиція  вилучити  слово

 "комунальної".

      Будь ласка,  Мусієнко......

 

      __________ .  Одну хвилиночку,  я прошу уваги....

 

       ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку,  ВАсиль  Васильович,

 давайте  приймемо  таку процедуру: кожну статтю, крім

 тих   зауважень,   які   ми   переголосовуємо,  перед

 остаточним  голосуванням  два  за,  два проти. Якщо є

 потреба, може 1 -за, 1 -проти. Так? я 
 я                           - 15 - я 

      (Шум в залі)

      Мусіяка, слово. Його пропозиція є тут.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В.

      Є і Мусіяки і Лавриновича депутата.

 

      МУСІЯКА В.Л.

 

      Шановні  депутати!  Я хочу звернутися вашу увагу

 на  Положення  про  "власністю в Україні є...", треба

 писати   "загальнодержавною"   залишити   обов'язково

 "комунальною,  колекстивною  і  приватною",  тому  що

 державна    має    дві    такі    своєрідні    форми:

 загальнодержавна   і комунальна. І   треба... це буде

 відповідати   і  Закону  "Про  власність",  не  треба

 суперечності вводити між законами.

 

      ГОЛОВА.  Ясно.  Тобто  редакційно  уточнити,  що

 "є загальнодержавною,   комунальною,  колективною   і

 приватною".

      Ставлю на голосування.

 

      "за"

 я 
 я                           - 16 - я 

      Рішення прийнято.

      Вцілому  ми  не  будем  голосувать.  Ми ж тільки

 проголосували процедуру, постатейно розглядається.

      А?  Правильно,  правильно,  то  ми  цю  поправку

 проголосували.

      Тепер я прошу... 106 Буткевич наполягує? Ні.

      107?

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Юхимчук. Ні.

 

      ГОЛОВА. 108? 109? Ніхто не наполягає із...

      (Шум в залі)

      Яценко 110, будь ласка.

 

      ЯЦЕНКО

 

      Дякую. На привеликий жаль ні у нікого з народних

 депутатів України нема цих самих узгоджених положень.

 Але  вони  зводились  до того, що... Я прошу з самого

 початку на сторінці 16. "Всі органи державної влади і

 органи   місцевого   самоврядування  здійснюють  свої

 повноваження    в   межах   Конституції   і   законів

 України..." і далі за текстом. Це перша пропозиція.

      І друга пропозиція. я 
 я                           - 17 - я 

 

      ГОЛОВА.   Почекайте.   Давайте  ми  спочатку  цю

 пропозицію проголосуємо.

 

      ЯЦЕНКО     Я думаю вона цілком  природня.  Прошу

 підтримати.

 

 

      ГОЛОВА.  Але,  Володимир  Михайлович, ви вносили

 таку пропозицію?

 

      _______________ Ні, немає.

 

      _______________

      Я ще раз підкреслюю: почитайте 110-у пропозицію,

 редакцію   узгоджених   положень.  Нам  були  роздані

 узгоджені  положення.  Ви  їх  не  маєте  сьогодні на

 руках,  але  я  підкреслюю: зміст цієї пропозиції, що

 всі  органи  державної  влади  діють  не  за велінням

 якогось  керівника,  а  в  межах Конституції, законів

 України.

      Якщо ви проголосили Декларацію про незалежність,

 те,  що Україна є незалежною, демократичною державою,

 так   давайте  ж  підтримаємо  це.  Як  же  ви  проти я 
 я                           - 18 - я 

 Декларації?

 

      ГОЛОВА.  Я прошу уваги! Володимиру Михайловичу і

 депутати!  Ця  пропозиція  в  нього викладена в 94-ій

 поправці.

      Потім  в  узгодженому варіанті, який розглядався

 спочатку,   а  він  на  нього  посилається.  Це  було

 записано.

      Таким   чином,  треба  голосувати  так,  як  він

 пропонує.   Тобто  його  поправку  можна  ставити  на

 голосування,  бо  вона тут є. Мова йде про те, що всі

 органи    державної    влади   і   органи   місцевого

 самоврядування здійснюють свої повноваження, виходячи

 з Конституції України, дальше з пріоритетності прав і

 т.   д.  Зрозуміло:  вставити  слово  "з  Конституції

 України".

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В.

      Він  ставив це питання в іншій статті, а до цієї

 статті у нього такої поправки немає.

 

      ГОЛОВА. Василь Васильович, я ще раз вас повертаю

 до доповнення 110.

 я 
 я                           - 19 - я 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Та я бачу, в мене є тут.

 

      ГОЛОВА.  Так  там  написано,  я прочитаю, Яценко

 говорить:   стаття  5  додаткова,  треба  викласти  в

 редакції узгоджених положень, а там було це записано,

 і   дальше  там  відносно  органів.  Але  поки  що  в

 узгоджених  передбачається на основі Конституції. Так

 вкінці ж то кінців, ви що, проти Конституції?

      Я  ставлю  на голосування пропозицію Яценка. Він

 право  наполягати  на  тому:  "виходячи з Конституції

 України" і далі. Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення не прийнято.

      Далі. Друга ваша пропозиція.

      Ні, ні він ще не закінчив. Яценко, прошу.

 

      ЯЦЕНКО

 

      Дякую!  Михайло  Антонович, мій колега підказує,

 що зараз працює психологія несприйняття, не розуму, а

 не сприйняття.

      Так  давайте  подивимось  останню частину, Закон я 
 я                           - 20 - я 

 гарантує  соціально...  рінкової  економіки.  Якщо ми

 приймемо  це положення, то реформу, яку ми здійснюємо

 сьогодні  в  Україні,  треба  припинити, Президента у

 відставку,  і т. д. Поновлювати абсолютно новий Уряд,

 абсолютно  нового Президента, оскільки, суть реформ -

 антисоціальна, це ми приймаємо.

 

      ГОЛОВА. Я ще раз, будь ласка.

 

      ЯЦЕНКО      Виключити її.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ЯЦЕНКО   Завтра колізія створиться правова.

 

      ГОЛОВА.   Я   ще   раз   прошу,   не  дерегувати

 засіданням.   Навіть,  тих,  хто  близько  сидить  до

 трибуни.  А  функція того, хто веде, мається на увазі

 представника  узгоджувальної  комісії, не коментувати

 зауваження.

      Будь  ласка.  Він  вніс пропозицію. Наполягаєте,

 щоб вилучати слово"орган".

 

      ЯЦЕНКО  Олександр  Олександрович, зрозумійте ви, я 
 я                           - 21 - я 

 що  завтра  створиться правова колізія, суть ринкових

 перетворень   антисоціальна,  а  в  законі  закладена

 соціальна  направленність.  Що  завтра будемо робити?

 Пропоную  викреслити  це,  оскільки  це не відповідає

 абсолютно нічому.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В. В. З цією пропозицією погодитись не

 можна,  адже  в  такій  редакції, як говорить депутат

 Яценко, його пропозиції немає і вона не розглядалась.

 

      ГОЛОВА. Я не ставлю це питання на голосування.

      Ще зауваження в кого є? 112,113, 114. Немає.

      Ставиться стаття в редакції із тими уточненнями,

 які  зроблені  відносно загальнодержавної власності,

 ставиться на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

 

      ДУРДИНЕЦЬ. Розділ другий."Верховна Рада України-

 Парламент   України".  Це  пропозиція  Узгоджувальної

 комісії.

      Ми  виходили  з того, що нинішня назва Верховної я 
 я                           - 22 - я 

 Ради    є    Верховна    Рада.   Зберегти   її.   Але

 загальноприйнята  світова  практика  про те, що вищий

 законодавчий орган називається і Парламентом. І ми це

 весь  час вживаємо.

      Тому    пропонуємо    офіційно   зараз   Законом

 визначити,   що  "Верховна  Рада  України  -Парламент

 України".

      (Шум в залі)

      А  тому  що,  візміть  назви.  У різних державах

 світу...  Наприклад,  Національні  Збори  Франції -це

 парламент держави. Взяти...

 

      ГОЛОВА.  Василь  Васильович,  а  чому  ви ведете

 агітацію? Ми...

      (Шум в залі)

      Будь  ласка, з місця ніяких запитань. Прошу... І

 не  голосуємо, а йдемо зараз по поправках. Прошу. 115

 врахована.  116. Мармазов? Наполягаєте? Будь ласка.

 

      МАРМАЗОВ.

 

      Уважаемые  народные  депутаты, мы на старнице 6,

 статья  вторая,  приняли решение, что народ Украины э

 носием   суверенитету  і  єдиним  джерелом  державної я 
 я                           - 23 - я 

 влади.  Так  якщо...  выходить  с этой концепции, что

 народ   э   державна  влада,  джерело  влады  и  якщо

 парламент    уособлював    в    себе   представныцьку

 демократию,  то  народ,  обравшый паламент, делегував

 своїм  представникам  повноваження  державної  влади.

 Звідси випливає, що не Президент, а Парламент повинен

 формувати  Уряд  України  или  Кабинет  Министров  за

 поданням Презыдента.

 

      ГОЛОВА.  Ще  раз  прошу  говоріть  відносно  116

 поправки, до назви розділу.

 

      _______________ До назви розділу ця поправка, ці

 роздуми  депутата  Мармазова  відношення  не мають. Я

 прочитав  і  не  тільки  я, вся узгоджувальна комісія

 уважно розглянула, Євген Васильйович.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  ще раз Мармазова пустіть.

 Говоріть. Я сказав Мармазова поставте.

 

      МАРМАЗОВ   Є.   В.  Александр  Александрович,  я

 прошу...  это  было  предложение  мое.  Значит,  если

 Дурдинец с этим не согласен, то это ничего не значит.

 Кстати,  то,  что вносит Дурдинец, вы посмотрите, все я 
 я                           - 24 - я 

 предложения  проходят.  То,  что  внес  Головатый все

 проходит.    Я   настаиваю   на   своем   предложении

 поставить  на  голосование,  чтоб проголосовал зал. И

 пускай  это  обкяснит  Дурдинец, почему узгоджувальна

 комиссия отклонила это предложение?

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.  В.  Тому,  що  я  вам  відповів,

 шановний  депутате  Мармазов, що ваші ці роздуми, які

 ви зачитали, я не хочу їх читати до даної якраз назви

 Верховної   Ради,  як  парламенту  не  мають  прямого

 відношення.

 

      ____________. Та ми ж говоримо про 115 поправку,

 ви вернулися до 115 поправки.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.   Я   пропоную   ставити  на

 голосування.

 

      ГОЛОВА.  Василь  Васильович,  Микола  Федорович,

 сядьте будь ласка.

      Шановні депутати!

      (Шум в залі)

      Шановні  депутати, паузу зробіть, будь ласка. Ну

 я  розумію  прекрасно,  що  кожен  з вас переживає за я 
 я                           - 25 - я 

 ефективність  роботи  Верховної  Ради. І от здається,

 якщо  я  пораджу,  чи  той  порадить,  то  воно  буде

 найкраще,  радьте  кнопками,  голосуйте  так,  як  ви

 переконані.

      Але   з  повагою  ставтеся  до  кожної  внесеною

 пропозиції.  Депутат  Мармазов на полягає на тому, що

 не  треба в дужках писати, а залишити просто Верховна

 Рада України., так я розумію?

      116 правка говорить таке , будь ласка.

      Та він  не зачитав?

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Він читав.

      Повністю читав.Так вони там

 

      ГОЛОВА. Так не зрозуміло за що голосувати .

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Так я говорив про це.

 

      ГОЛОВА.   Ви   наполягаєте  на  голосуванні  116

 правку,  голосую  116  правку  в  редакції Мармазова,

 прошу вас не коментуйте коли оголошена.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА-

 я 
 я                           - 26 - я 

      117.  Хто  наполягає,  ні  118,  119-та? 120-та?

 Терещук? Не наполягає. Наполягає Яценко. Прошу.

 

      ЯЦЕНКО В.М.

 

      157  виборчий округ. Шановні депутати! Я іще раз

 звертаюсь  до вас. І щоб ви подумали над тим, що все-

 таки  ви -народні депутати України, обрані от за цієї

 Конституцією  України... Я пропоную виключити взагалі

 розділ  другий, оскільки питання діяльності Верховної

 Ради  України  абсолютно чітко, ретельно і з більшими

 повноваженнями,   нормально  відпрацьовані  в  діючій

 Конституції  України.  Я ще раз підкреслюю: подумайте

 про це! Проголосуйте за виключення розділу номер два.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В.

 

      Дозвольте   відповісти   депутату   Яценко.   Що

 торкається  його пропозиції - вона складається з двох

 частин.

      Перша  частина:  ото,  що чим він закінчив -щоби

 розділ  2 виключити взагалі. То не можна погодитись з

 тим,   оскільки   якраз   і  мета  внесення  цільного

 законопроекту   "Про   державну   владу   і   місцеве я 
 я                           - 27 - я 

 самоврядування..."  і  спрямовано  на  те,  щоб чітко

 виписати   розмежування  повноважень  і  функцій  між

 трьома гілками влади! Якраз це є головне!

      Що   торкається   другої   частини  його,  то  є

 логічним.  Ми  запропонували,  що Регламент достатньо

 охоплює  ці питання, пов'язані з процедурою Верховної

 Ради України. Тому ми другу частину його підтримуємо.

 

      ГОЛОВА.  Наполягаєте на голосуванні? Яценко щось

 там...

 

      ЯЦЕНКО.  Олександр  Олександрович,  я не розумію

 взагалі   суті   відповіді.  Завжди,  коли  вноситься

 пропозиція,  йде  якесь звинувачення. То я звинувачую

 Василя  Васильовича про те, що він не читав відповідн

 і  розділи  Конституції  України,  де в цей раз пішло

 більш  (..........) Я це підкреслюю. Подивіться, будь

 ласка.

 

      __________. Я би просив все-таки депутата Яценка

 бути  більш  коректним,  хто більше або менше читав і

 знає  Конституцію, то, мабуть, це є недоцільним. То я

 рпошу ставити на голосування це питання.

 я 
 я                           - 28 - я 

      ГОЛОВА.  Я  прошу уваги. Будь ласка. 119 стаття,

 поправка,  яку  вносить  депутат  Яценко зводиться до

 того, що в статті 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18,

 19  і  20  треба  виключити  із  проекту, оскільки ці

 питання  більш  ретельно  викладені в статтях 97, 99,

 101,  104,  105,  109  Конституції України і детально

 відрегульовані Регламентом  роботи  Верховної Ради .

      Іншими  словами,  щоб  замість  цих статей можна

 було  б  їх  записати  в  редакції статей Конституції

 України.

      Ставлю на голосування пропозицію Яценка.

      "За"

      Рішення не прийнято.

      120-та. Будь ласка.

 

      ТЕРЕЩУК

 

      Депутат Терещук, фракція "Комуністи України".

      Я  пропоную  вказану,  вказаний розділ доповнити

 статтею    21    такого    змісту:"Голова   Верховної

 Ради України  є  главою  держави  в  Україні.  Голова

 Верховної  Ради  України  за своїм підписом обнародує

 закони  України,  які  були прийняті Верховною Радою.

 Представляє Україну у зовнішніх відносинах". я 
 я                           - 29 - я 

      Прошу мою пропозицію поставити на голосування.

 

      ГОЛОВА. Ставиться на голосування...

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В.

      Дозвольте відповісти.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка. Василь Васильович.

      Я  прошу не махать руками, з місця не корегувать

 цю    роботу.    Будь   ласка.   Василь   Васильович,

 відповідайте.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В.

      Шановні    депутати!   Комісія   розглянула   цю

 пропозицію  і  вважає,  що главою держави в Україні є

 конституційно  обраний  Президент України і відхилила

 цю пропозицію.

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Терещук ще раз.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Тут,  где  вам  выгодно,  тут

 менять, а там не надо менять, да?

 я 
 я                           - 30 - я 

      ТЕРЕЩУК

 

      Шановна  Президія!  Шановні  депутати!  Шановний

 Василь  Васильович!  Я  думаю ви чули, як сьогодні до

 обіду  депутат Ландик, виступаючи наголосив, що існує

 протиріччя  в  діючій  Конституції  між статтями, які

 характеризують  обов'язки керівництва Верховною Радою

 і  Президентом.  Я  якраз  пропоную ту статтю, яка це

 протиріччя ліквідує.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. Ні в якому разі. Нів якому разі

 то,  що  пропонує  колега  Ландик, воно зовсім носить

 інший  характер.  Це  буде  розглядатися  в наступних

 статтях, де мова йде про Президента і Уряд України.

 

      ГОЛОВА. Ви наполягаєте....

 

      ТЕРЕЩУК  Я ........ ставить на голосування.

 

      ГОЛОВА.   Я  ставлю  на  голосування  пропозицію

 депутата Терещука. Будь ласка.

 

      "за"

      Хто  там  радіє  дуже.  Ще  пригадаємо тоді, хто я 
 я                           - 31 - я 

 радіє там. Я прошу... Будь ласка.

      Я прошу... Будь ласка. 121-а поправка.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Немає.

 

      ГОЛОВА. 122-а? 123-я?

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Це  не має відношення до цієї

 статті.

 

      ГОЛОВА. 124-а, то до іншої.

      Я прошу уваги, не голосувалася пропозиція...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Я  ставлю  на  голосування  пропозицію  депутата

 Дурдинця.  115-а  пропозиція.  Проголосувати  так:  "

 Верховна  Рада України -Парламент України". Ставлю на

 голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Ставлю,  будьте  уважні. Ставлю скромну

 назву:   "   Верховна   Рада   України".  Ставлю  на

 голосування.

 я 
 я                           - 32 - я 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято. Дякую.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Є  пропозиція  від Комісії, є

 пропозиція  від  Комісії. Комісія пропонувала назвати

 так: " Верховна Рада України -Парламент України". Це

 моя пропозиція була.

 

      ГОЛОВА. Вже проголосовано.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, ставимо від Комісії.

 

      "за"

 

      Стаття 6. Поправка 124 є, наполягаєте на голосуванні?

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Лавринович.

 

      ГОЛОВА. Ненаполягають.

      125 ненаполягаєте?

      126. Буткевич. Ненаполягає.

      127.   128.   129,  Бутейко  не  наполягає.  130 я 
 я                           - 33 - я 

 Симоненко  пропонує погодитись із цією редакцією. 131

 ненаполягають. 132 і 133.

      Тому,  стаття  звучить  так,  я  зачитую, Василь

 Васильович,  бо  скарги йдуть, що коли ви читаєте, то

 не чути в залі. Тут в мікрофони кращі.

      Стаття  6.  "Верховна  Рада  України  -є  єдиним

 органом  законодавчої  влади  України до складу якого

 входить  450  (300)  народних  депутатів,  обраних на

 чотири  роки  на основі загального, рівного і прямого

 виборчого  права  при  таємному  голосуванні. Чергові

 вибори  народних  депутатів  України  відбуваються  в

 першу  неділю квітня після закінчення чотирьохрічного

 терміну  повноважень  попереднього  складу  Верховної

 Ради  України.  Наступні  вибори  народних  депутатів

 проводяться за змішаною міжоритарною системою"

      І   22  сторінка.  "Порядок  проведення  виборів

 народних  депутатів України визначення їх результатів

 та  визнання  повноважень  здійснюється відповідно до

 закону України про вибори народних депутатів України.

 Статус   народного   депутата   України  визначається

 законом   України   про   статус  народного  депутата

 України.

      Я  тут  ще не проголосував 135, 134 поправку. Не

 наполягають депутати?  Не наполягають. я 
 я                           - 34 - я 

      Є пропозиція у депутата Шейка і Яценка. Прошу.

 

      ШЕЙКО.

 

      Шановні колеги-депутати! Шейко, 444  округ.

      (Шум в залі)

      На  сторінці  21...  На  сторінці  21  написано:

 "наступні  вибори  народних  депутатів..."  і далі за

 текстом.

      Значить,  ми початкуємо в Законі тільки наступні

 вибори  узаконити.  А  потім  через вибори, начеб-то,

 немає. Тому я прошу слово "наступні" зняти. А просто:

 "вибори  проводяться  таким-то чином". Це якраз норма

 законодавча.

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги. Це редакційна правка.

 

      ДУРДИНЕЦЬ.   Це   не  стільки  редакційна...  як

 суттєва.

 

      ГОЛОВА. Як суттєва.

 

      ДУРДИНЕЦЬ.   Може   мова  йде  про  те,  шановні

 депутати,  що ми з вами обрані по одному Закону. Так? я 
 я                           - 35 - я 

 А  наступні вибори, якщо будуть відбуватися, народних

 депутатів  України,  то  повинні  вже  проводитися за

 змішаною  мажоритарно-пропорційною  системою.  Інакше

 тут буде  дисбаланс  в самому підході до  виборів.

      Так слово "наступні"  - це не редакційне.

 

      ГОЛОВА.   Шановні  депутати.  Будь  ласка.  Одну

 секундочку. Є... На ваш розгляд вноситься компромісна

 пропозиція. Будьте уважні.

      Я прошу уваги. Справа в тому, що ми у закінченні

 першої  частини  статті  і  початком наступної статті

 заклали протиріччя.

      Ми    тут    визначили   мажоритарно-пропорційну

 систему,  а  там пишемо -"на основі Закону". А якщо в

 Законі  буде визнана тільки пропорційна система? Тому

 виникає безперечно  протиріччя.

      Я  думаю,  що  досить  того,  що  ми проводим на

 основі  Закону  "Про  вибори". Тоді останнє речення в

 першому   варіанті   можна   зняти  повністю.  А  тим

 більше...  Я  прошу  уваги.  Тим більше, що восени ми

 проводимо  вибори до Верховної Ради, довиборя. І якщо

 буде  діяти  ця  норма,  якщо ми приймемо, то тоді ми

 входимо   в   протиріччя  із  тим  законом,  який  ми

 приймали,  куди  не можна зміни вносити. я 
 я                           - 36 - я 

      Тому  я  прошу  вашої  згоди. Редакційна правка.

 Останнє   речення  першої  частини  "наступні  вибори

 народних    депутатів    проводяться    за   змішаною

 (..........)-пропорційною системою" вилучити як норму

 конкретного  закону. Я маю право на... Прошу уваги. Я

 поясню ще зараз, а потім ви скажете.

      В   данному   випадку   я  користуюся  середньою

 колонкою  пропозицій Будкевича, це виражено там. Будь

 ласка. Маю право. Василь Васильйович, прошу.

 

      _______________  Шановні депутати, це пропозиція

 дупутата  Лавриновича.  І  я просив би вас, Олександр

 Олександрович, дати йому слово для обгрунтування.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Лавринович.

 

      ЛАВРИНОВИЧ О.В.

 

      Шановні  народні  депутати, пан головуючий зараз

 не  врахував  одну обставину. Те, що буде відбуватись

 восени   у  нас  називаеється  довибори,  але  вибори

 замість  тих,  хто  вибули,  або  вибори  там  де  не

 відбулися.  Тут  мається на увазі -загальні вибори. І

 загальні  вибори  наступні  можуть відбуватися за тою я 
 я                           - 37 - я 

 системою, якка буде визначена в цьому законі.

      Що   стосується   інших   норм.   Тут  не  треба

 турбуватися.  Оскільки ми вихначаємо зараз систему. і

 в  нас  згідно  Постанови Верховної Ради на наступний

 місяць  в плані роботи сесії стоїть Закон "Про вибори

 народних депутатів".

      Очивидно, що ми повинні були приймати його норми

 у  відповідності  з  цим законом, який ми приймемо, у

 відповідності з цією нормою. Так що тут все узгоджено

 і проблем ніяких не існує.

 

      ГОЛОВА.  Ви  наполягаєте окремо вашу  пропозицію

 голосувати, чи всю статтю?

 

      ЛАВРИНОВИЧ  О.  В.  Я  наполягаю на тому, щоб ми

 голосували  в  варіанті, який узгоджений і узгоджений

 причому конценсусом, узгоджувальної Комісії.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Я прошу дозвольте сказати.

 

      ГОЛОВА.Будь ласка Василь Васильович.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Дійсно,  шановні депутати, ця

 пропозиція  дебатувалася  і була конценсусом прийнята я 
 я                           - 38 - я 

 узгоджувальною  Комісією, тому просив би поставити цю

 статтю на голосування.Від комісії.

 

      ГОЛОВА. Я вибачаюся, я оголосив, Яценко В. М., а

 потім ви.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Тут немає пропозиції Яценка.

 

      ГОЛОВА.Будь ласка, спокійніше.

 

      ЯЦЕНКО  В.  М.  Василь  Васильович,  нагадую моя

 пропозиція викладена на сторінці 19, 119 номер, я маю

 право  наполягати,  щоб  окремо  голосувати по кожній

 статті, які я пропонував виключити.

      По-перше  ми  абсолютно не обговорювали, що таке

 можаротарна пропорційна система в якому вигляді і так

 далі вона буде викладена.

      Закон  відповідний  "Про  зміни  і доповнення до

 закону  про  вибори народних депутатів України" ми не

 внесли.   Тому  перша  частина  пропозиції  абсолютно

 протирічить    другій    частині   пропозиції,   якщо

 викреслити    взагалі   положення   про   можаротарну

 пропорційну   систему,  то  абсолютно  нічого  нового

 стаття 6  не вносить в існуючу систему. я 
 я                           - 39 - я 

      Я  пропоную  її виключити, яка не несе абсолютно

 ніякого змістового навантаження. Дякую .

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати, номер скажіть.

      Будь ласка 284, просто 84, а Гаманюк, ну так.

 

      ГАМАНЮК.

 

      Шановний Олександр Олександровичу!

      У  нас є три колонки редакція прийнята в першому

 читанні, зауваження та пропозиції висновки і четверта

 редакція запропонована комісією. Ну для чого ми гаємо

 час? Голосуємо за чи проти.

 

      ГОЛОВА.   Ясно,  правильно,  гаємо  час,  Леонід

 Юрійович, бо складний закон.

      Бо   треба,   ні-ні,   а   ця   пропозиція   яка

 голосувалася є у варіанті Буткевича.

      Ми її не голосували.

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.  Треба  спочатку  голосувати

 пропозицію депутата Лавриновича, яка є першою тут.

 

      ГОЛОВА.  Василь  Васильович, ви уважно слухайте, я 
 я                           - 40 - я 

 що   пропонує  Лавринович.  Лавринович  пропонує  всю

 статтю голосувати в редакції від Комісії.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. Правильно! І він має пропозицію

 внесену.

 

      ГОЛОВА.  А  за  Регламентом  спочатку голоуються

 поправки.

      (Шум у залі)

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Так  у нього є поправки: його

 перша, 124-та. Будь ласка.

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка.  Будь  ласка, в кого ще із

 тих,   хто   посилається   на   середню   колонку,  є

 зауваження?

      (Шум у залі)

      Зняти речення?

      Ставлю  на  голосування  пропозицію  Яценка  про

 зняття шостої статті в цілому. Прошу.

      (Шум у залі)

      Ця пропозиція внесена раніше. Будь ласка.

 я 
 я                           - 41 - я 

      "За" -

 

      Рішення    не    прийнято.    Відповідаю,   Іван

 Олександрович,  -щоб побачив, сядьте на своє місце. А

 ви  сидите  на  першому  -вам  треба на вісімндцятому

 сидіть.  Тоді ви трошки дальше будете -я буду бачить.

 Будь ласка, прошу.

      Заєць просить слова.

 

      ЗАЄЦЬ І.О., 18 виборчий округ.

      Олександре Олександровичу!

      Тут  не пронумеровано, так що прошу не вводить в

 оману депутатів і виборців.

      А  тепер  щодо  пропозиції  Яценка,  тому що він

 пропонує  голосувати  як  мінімум 8 чи 9 статей. Його

 пропозиції.  Ми  у 119-й пропозиції голосували за всі

 його  статті:  шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята.

 Якщо ми... і так далі. Якщо ми хочемо втрачати багато

 часу,  то  ми  ще  повинні  по  Яценку  іще конкретно

 голосувати    за   сьому,   за   восьму...   Ми   вже

 проголосували. І я прошу головуючого берегти наш час.

 проголосовано - і до побачення.

 

      ГОЛОВА.  Я  вас теж прошу всіх берегти час, і це я 
 я                           - 42 - я 

 буде  тим  скоріше  йти,  чим  будемо враховувати всі

 зауваження.  А зауваження... депутат Яценко має право

 наполягати  на  своєму, а я не маю права відмовлятись

 від голосування.

      Будь ласка, не кричіть з місця -це буде скоріше!

 

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.  Олександре  Олександровичу,

 дозвольте  два  слова  з приводу цього. Ну, дійсно ми

 пропозицію    Яценка,    я    довів    обгрунтування,

 проголосували,  відхилили.  Ви  знову повертаєтесь до

 тих же статей, на які він посилається, і знову лслово

 йому і знову розсування.

      Я вважаю, що неправильно.

 

      ГОЛОВА.   Чупахін.

 

       ЧУПАХІН.   Александр  Александрович,  Уважаемые

 коллеги,  на  основании  статьи  3.  5.  1  Регламнта

 Верховного  Совета  я  поднимаю  вопрос  о непринятии

 предложения  "  Наступні  вибори  народних  депутатів

 України    проводяться   за   смішаною   мажоритарно-

 пропорційною системою".

      И  в  этом  случае  мы  должны руководствоваться

 статьей  3.  5.  5, где говорится о том, что если это я 
 я                           - 43 - я 

 предложение поддерживается одной третьей депутатов от

 их   фактической   численности,   то  соответствующее

 предложение  отправляется на доработку до відповідної

 голосної комісії.

 

      ГОЛОВА.  Олександр Михайловіч, справа в тому, що

 ми  проголосували  лзагальну процедуру розгляду цього

 питання, 5. 3. 6. Це інша норма. Тому, коли ми будемо

 розглядати  в третьому читанні, спрацює та норма, про

 яку ви говорите.

      3.5.6 проголосовано 219 депутатів.

      Прошу.

      Все-таки,   ми   не   проголосували   пропозицію

 Буткевича   так?  Відносно  того,  щоб  другий  абзац

 записати  ак:  "Порядок  проведення  виборів народних

 депутатів   України,  визначення  їх  результатів  та

 визнання повноважень депутатівздійснюється відповідно

 до Закону  України "Про вибори депутатів  України".

      Ставлю на голосування.

      "за"

      Рішення не  прийнято.

      Тепер,  в  нас  є колізія, записано 450 в дужках

 300.

 я 
 я                           - 44 - я 

      __________.  Це  не  колілзія, це пропозиція від

 комісії.

 

      ГОЛОВА.  Ну,  це  і є колізія, це визначається в

 чисельності.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Це вже  Верховна Рада нехай...

 

      ГОЛОВА. Виникає... Одну хвилиночку. Запитання до

 голови  комісії  узгоджувальної.  Уявімо  ситацію. Ми

 прийняли   Закон,   записали   -300.   Прошу.  Закон,

 безперечно,  зворотної  дії  немає.  Але тоді виникає

 питання. Ми будем дообирати решту чи не будемо.

      Василь Васильович, відповідайте.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Я  відповідаю. Узгоджувалдьна

 комісія  визодила  з того, що в цьому за неодноразово

 вносились  пропозиції  про  те,  що  кількісний склад

 Верховної   Ради   повинен  бути  значно  коротший, і

 називались  різні  цифри  -250,  300, 350 і так далі.

 До  речі  Верховна  Рада минулого скликання, і я тоді

 був  доповідачем  проекту Закону "Про вибори народних

 депутатів",  ми  вносили  пропозиції  щоби  наступна,

 тоєсть  нинішній  склад  Верховної  Ради  обирався  в я 
 я                           - 45 - я 

 кількості   350   народних  депутатів,  але  тоді  ця

 пропозиція  не  була  прийнята. Ми вважаємо, що (і ви

 про це говорите) що застуговує на увагу розгляд цієїю

 пропозиції.

 

      ГОЛОВА.  Василь  Васильович,  ви не відповіли на

 запитання.   Та   заспокойтеся,   хто   дуже  спішить

 голосувати,  ви  знаєте  куди  треба  спішить і коли.

 Тому, будь ласка.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Я відповідаю, що.....

 

      ГОЛОВА.  Ні,  ні. Якщо це буде прийнято -300, то

 чи  не  буде  це  підставою для того, щоб недообирати

 депутатів.

      Будь ласка.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Мова  йде про те, що нині є в

 Конституції  визначено  450  народних депутатів. Так?

 Тому   право   нинішнього   складу   Верховної   Ради

 визначитись   чи   доцільно   дообирати  до  450  або

 зупинитись  на  тій  кількості,  яка  сьогодні є -405

 народних депутатів.

 я 
 я                           - 46 - я 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Заспокойтеся.  Прошу.  Опустіть руки. Я

 зараз... Будь ласка.

      Пропонується    компромісний   варіант,   будьте

 уважні,  будьте  уважні:  треба вставити кілька слів,

 щоб  зняти  це протиріччя, на яке сьогодні навіть сам

 Василь Васильович не може відповісти.

      А   потрібно   записати   так,   що...   Але  ми

 проголосуємо   кількість.  Якщо  буде  не  450,  тоді

 пропонується   проголосувати   так:  "Верховна  Рада

 України  є єдиним органом законодавчої влади України,

 до   складу   якого   (почитаючи   з  XIV  скликання)

 обирається  300 депутатів". Так? Якщо ми зійдемось на

 300, а якщо 450, то не треба цього робити.

      Тому  спочатку треба проголосувати цифру: 300 чи

 450.

      Будь ласка, Мовчан, а потім (..........)

 

      МОВЧАН.

 

      Шановний   Олександре  Олександровичу,   шановні

 колеги,  я  хочу  вам  нагадати, я хочу вам нагадати,

 звідки виникла ця цифра 300. я 
 я                           - 47 - я 

      Коли  обговорювали  Закон  "Про вибори" і склад,

 структуру наступного цього, цієї Верховної Ради, тоді

 йшла  пропозиція про двохпалатну Верховну Раду. І 150

 депутатів   пропонувалося,  передбачалося  у  верхній

 палаті. І звідси ця 150, як кажуть, є блукаючими.

      І  тому  я  хотів би, щоб ми або закладаємо собі

 власні,  як  кажуть,  міни  і  проголосуємо 300, тоді

 залишиться  низка  округів  без  депутатів докінця. І

 тоді  ми  забуваємо,  що  цей Закон носить тимчасовий

 характер,   а   буде   постійний,  і  вносимо  це  як

 конституційну норму.

      І  саме  тому я хотів би наполягати на тому, щоб

 була  збережена  цифра  450,  бо це Закон перехідного

 періоду.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Я прошу. Оскільки піднято у залі 12 рук,

 а  пропозиції  щодо  цього не було жодної, тільки від

 Комісії,  тому я поставлю на голосування 300, а потім

 450, а якщо ні, то тоді якщо буде прийнята цифра 300,

 то  тоді  зробимо  редакційно  доповнення.  Те,  що я

 говорив.  Тобто, якщо 300 то з доповненням. Починаючи

 з  14  сесії. Ставлю на голосування. 300, починаючи з

 14 сесії, вибачте, 14 скликання. я 

                         - 48 - я 

     

      (іде голосування)

     

      450, без редакційної поправки.

     

      (іде голосування)

     

      Прекрасно.

      Я прошу уваги, будьте уважні. Опустіть руки всі.

 Ця  норма  врегульована  законом  про вибори. Але, це

 конституційна  норма. Якщо ми розглядаємо закон, який

 будемо  у третьому читанні розглядати, як поправки до

 Конституції,  які  замінюють,  треба  передбачити.  З

 іншого  боку,  ми,  власне  кажучи,  можемо  обійтися

 цифри,  бо  закон  дії  до прийняття Конституції, а в

 Конституції ми запишемо.

      Тому,  я  прошу вашої згоди на таке. Я ставлю на

 голосування  текст  весь, будьте уважні, де цифра 450

 іде в контексті. Ставлю на голосування.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Так, редакція від комісії.

      

      (іде голосування)

 я 
 я                           - 49 - я 

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Стаття 7. Зміст її такий. "Верховна Рада України

 проводить   роботу...   свою  роботу  сесійно.  Сесії

 Верховної  Ради  України скликаються... складаються з

 пленарних  засідань  Верховної  Ради України, а також

 засідань Постійних та інших Комісій, що проводяться у

 період  між  пленарними  засіданнями.  Верховна  Рада

 України  працює  відповідно  до  Регламенту Верховної

 Ради  України, який має силу Закону". Чи є зауваження

 у тих, хто вносив пропозицію?

     

      ДУРДИНЕЦЬ. Нема. Тут два слова дозвольте.

      Шановні   депутати!   Приймаючи   статтю  7,  ми

 врахували  і  те,  що пропонуємо вилучити в наступній

 статті.  8,  9, 10, 11, 12, оскільки друге речення...

 третє  речення  сьомої  статті  говорить  про  те, що

 Верховна   Рада   працює   відповідно  до  Регламенту

 Верховної  Ради,  який  має  силу  Закону  і  цим все

 сказано.  Всі  процедурні  питання  там є. І не треба

 приймати  інші статті.

      (Шум в залі)

       я 
 я                           - 50 - я 

      ГОЛОВА.   Стаття  7  ставиться  на  голосування.

 Стаття 7... Є зауваження?  Будь ласка, Яценко.

     

      ЯЦЕНКО.

      Дякую. Олександр Олександрович, я вимушений весь

 час  підвищувати голос.

     

      ГОЛОВА. Я зрозумів.

     

      ЯЦЕНКО.   Відкрийте,   будь  ласка,  Конституцію

 України. Стаття  101. Читаю дослівно.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка.

     

      ЯЦЕНКО.    "Сесія    Верховної    Ради   України

 складається  з  пленарних  засідань Верховної Ради, а

 також з засідань Постійних та інших Комісій Верховної

 Ради, що проводяться в період  між ними". Все.

      Фактично  стаття  101  і  ця  стаття  -геніальну

 роботу   провела   узгоджувальна  комісія,  абсолютне

 повторення   того   ж  самого.  Єдине  що,  що  сесія

 (..........)  визначен  порядок скликання сесії. От і

 все.  Який  смисл  взагалі вносити цю дурницю, Василь

 Васильйович. я 
 я                           - 51 - я 

      Повторення повне 101 статті Конституції України.

 Ну, навіщо робити роботу там, де її не треба робити.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В.   Шановний Володимир Михайловичу,

 якраз  ми  і  підтримали  вашу  цю  думку,  я  про це

 говорив,  що  ми  запропонували  вилучити  4 наступні

 статті, якраз регламентують порядок роботи процедури,

 роботи, що чітко визначено в принципі в Регламенті.

      А  сьома пропонується, яка визначає в цілому. Із

 101...

     

      ГОЛОВА. Депутат Яценко вніс свою пропозицію, яка

 зводиться  до  того,  що  не треба записувати в норму

 закону  те, що є в Конституції, оскільки ми будем все

 одно робити уточнення  Конституції.

      Пропозицію   Яценко   я  ставлю  на  голосування

 про вилучення 7 статті  з цього тексту. Прошу.

     

      "за" -

     

      Рішення не прийнято.

      Я   роблю   зауваження,  поки  що  не  називаючи

 прізвище,  одному депутату, що якщо він повторно буде

 з  місця  дерегуавти  засіданням,  то  я  тоді в ефір я 
 я                           - 52 - я 

 зроблю зауваження. А наступним рішенням попрошу вашої

 згоди  на те, щоб його випроводити за стіни сесійного

 залу. Прошу.

      Так,  стаття  8, 9, 10. А сьому статтю в цілому.

 Ставлю на голосування.

     

      _______________ Сьому статтю від комісії.

     

      "за" -

     

      Рішення прийнято.

      9,10, .

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  8,  9,  10,  11. Є пропозиція

 комісії виключити і 12 виключити.

     

      ГОЛОВА.  Це  норми Регламенту. Немає наполягань,

 ніхто не наполягає на тому, щоб їх залишити, є Найда,

 прошу.

     

      НАЙДА.

     

      396 фракция "Коммунистов" Херсон.

       я 
 я                           - 53 - я 

      Уважаемый Василь Васильевич!

      Я  так  не  юрист  и не работал в узгоджувальній

 Комісії.  Так как и Президент, и тоже собираюсь уйти,

 там  где  слово каснулось Президиум Верховного Совета

 вы  все  статьи  взяли  и  выбросили, так наверное не

 годиться,  давайте  Александр  Александрович, прошу 8

 статью  есть  замечания,  есть  правки, есть какие-то

 предложения  и  изменять не будем, потому что это тот

 нюанс где Василь Васильевич затаскивает нас в то, что

 мы  действительно станим карманным парламентом. У нас

 есть  Президиум  у  нас есть Регламент работы и мы по

 нему  должны  работать  у нас есть Конституция. А вот

 все  эти  игры  юридические  их  не  надо  вот сейчас

 применять, не надо нас обманывать.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В. Там де, відсутнє, скажемо мова

 йде  про Президію Вепрховної Ради, ті статті, які є в

 Конституції   ви  не  побачите,  що  пропонується  їх

 зупинити,  так що тут будь ласка, не треба заводити в

 оману депутатів.

      Президію ніхто не ліквідує.

     

      ГОЛОВА.  Чи  можна  вважати  таким чином, що при

 приведенні  у  відповідність Закони і Конституцію всі я 
 я                           - 54 - я 

 норми,    що   стосуються   функціонування   Президії

 залишаться в редакції від Конституції.

     

      (Шум в залі)

     

      Тому... або якщо ми виписуємо все, то тоді треба

 виписувати  функції Президії. А якщо не виписуємо, то

 тоді повинні десь чітко в Постанові записувати це.

      Найда ще раз.

     

      НАЙДА Г.І., 396 виборчий округ.

      Василий  Васильевич! Ну, я понимаю, что долго вы

 работали в органах МВД. Ну, какой-то должен быть один

 подход:  или мы полностью придерживаемся, что все то,

 что  говорил Яценко Конституции есть -мы выбрасываем.

 Или по-новому все верстаем. Поэтому вот так ходить не

 надо!  Потом  только  коррупция рождается. Понимаете?

 Должен быть один подход.

      (Сміх у залі)

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. Так. Тому й пропонується! Я вам

 дав  відповідь.  То,  що нема в цьому проекті Закону,

 залишається  у  чинній  Конституції. І є в Регламенті

 Верховної Ради. Крім того! Додатково! я 
 я                           - 55 - я 

      (Шум у залі)

      Так  є  в  Конституції.  Є  в Конституції, є й в

 Регламенті. А це - Закон. Да.

      (Шум у залі)

      Так  що  не  треба так питання ставити, шановний

 депутате Найда...

      Я тому пропоную ... Тут у вас були пропозиції?

     

      ГОЛОВА.   Будь ласка, Мовчан.

     

      МОВЧАН П.М., 198 виборчий округ.

      Шановні колеги і Олександре Олександровичу!

      Ми   щойно   проголосували   сьому   статтю,  де

 зазначено:  "Верховна  Рада України працює відповідно

 до  Регламенту  Верховної Ради України, який має силу

 Закону".   І,   таким   чином,   ми  забезпечили  всі

 функціональні  обов'язки  Президії.  І  нема чого нам

 займатися товтологією. І тому треба йти далі.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Одне... Розумна пропозиція, тільки одна

 неточність:   спочатку  Конституція  визначає  статус

 Президії, а потім Регламент пише, що робить Президія.

 Тому  Регламент  пише,  що робить Президія, а що таке я 
 я                           - 56 - я 

 Президія тут не сказано...

      Красняков.

     

      ДУРДИНЕЦЬ    В.    В.   Я   сказав,   Олександре

 Олександровичу,  тих норм, яких немає в проекті цього

 Закону, значить ці статті Конституції залишаються.

     

      КРАСНЯКОВ Є.В., 118 виборчий округ.

      Василий     Васильевич!     Уважаемый    Василий

 Васильевич!

     

     

      ГОЛОВА.  Я  дуже  прошу  бути  уважними і Василя

 ВАсильовича як голосу комісії .

             (Шум у залі)

      Стаття  56  цього  закону  передбачає  не те, що

 говорить Василь Васильович, вона передбачає тільки ті

 статті,  які  не  суперечать  цьому закону. А якщо це

 так,  то  це  означає, що Президія зникає з кругозору

 правового.

     

      __________ . Ми ще не дійшли до цієї статті 56.

     

      КРАСНЯКОВ .    Василий    Васильевич    я   тоже я 
 я                           - 57 - я 

 поддерживаю  предложение  и  фразой.....  И  також же

 фразой  говорю, как Найда. Я не юрист, но, понимаете,

 в ваших рассуждениях совершенно нет логики. Вы только

 сейчас  говорите,  Яценко  поставил  перед вами прямо

 вопрос,  что  статьи  6,  7,  10,  11, 12 и так далее

 совершенно  соответствуют Конституции. Зачем мы здесь

 выписываем, если в Конституции  есть?

      Другую  посылку,  там,  где  мы будем говорить о

 Президиуме,  вы  говорите это есть в Конституции. Где

 же логика?

      И   статья   56,   о  которой  сказал  Александр

 Александрович.

      

      __________.  Я ще раз вам відповідаю, я прошу не

 підказувати...

     

      ГОЛОВА.  Я  роблю  зауваження  депутату Зайцю за

 постійне   втручання  в  роботу  сесії  доповідача  і

 головуючого. Будь ласка, ведіть себе стримано.

     

      __________.  Що  ті положення законопроекту, які

 внесені  і  які розглянуті узгоджувальною комісією, є

 вони   на   ваш  розгляд.  Ті  норми,  які  в  чинній

 Конституції  і  не  є включеними до законопроекту, це я 
 я                           - 58 - я 

 логічно,  що  залишаються  в  силі нормою нині чинної

 Конституції.

             (Шум у залі)

       Так   ви   ж  подивіться,  будь  ласка,  другий

 законопроект, які пропонуються статті, зупинити, якщо

 буде  прийнятий в цілому  цей закон.

      

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  оскільки пропозиція

 119  Яценка  стосується  і цієї норми і інших норм, і

 зводиться вона до такої формули, будь ласка, до такої

 формули,  що  ті  статті  Закону "Про владу", проекту

 Закону  "про  владу",  які повністю повторюють статті

 діючої   Конституції   викласти   в  редакції  діючої

 Конституції.

      Так?

      Так ви пропонуєте?

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В. Так. Я вже... Дозвольте. Я вже

 пояснював,  що  не  можна  викласти в редакції чинної

 Конституції,  ьтому  що  інакше  не  було  би потреби

 вносити цілісного Закону "Про державну владу" і чітко

 розмежувати повноваження між гілками влади.

      (Шум в залі)

       я 
 я                           - 59 - я 

      ГОЛОВА.   Одну  хвилиночку.  Я  ще  раз  пояснюю

 ситуацію.  Ці  норми  будуть  вписані  в  Закон  "Про

 владу",  але в редакції, яка є в Конституції, бо вони

 не змінюють її - це пропозиція Яценко.

      Можна ставити на голосування?

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Такої пропозиції немає.

     

      ГОЛОВА.  Це  119  пропозиція. Процедури ми зняли

 голосування, не даються, тільки по змісту.

      По статті Мостицький прошу.

     

      МОСТИСЬКИЙ

      Шановні депутати! Звертаю вашу увагу на те, що в

 першщому читанні, як ми прийняли цей Закон, стаття 8,

 9,  10,  11  і  12 були виключені. отже відповідно до

 Регламенту   ми   сьогодні   поваинні  голосувати  за

 включення   цих  статтей  у  Закон.  Тому,  Олександр

 Олександрович,  по процедурі ми повинні... В  першому

 читанні  ми  ці  статті  виключили.  Їх немає. Так що

 зараз  ми повинні голосувати за включення цих статтей

 в даний Закон.

      Но ми ж проголосували вцілому.

       я 
 я                           - 60 - я 

      ГОЛОВА.   Андрій  Борисович,  Андрій  Борисович,

 Мостиський  звертаюсь, ми в першому читанні нічого не

 виключили,  ми  проголосували  все  за...  в  першому

 читанні взагалі, не розглядаючи цих норм.

      Шановні  депутати,  Василь  Васильович, дискусія

 виникла   не   випадково,   я  пояснюю.  Будь  ласка,

 привертаю вашу увагу до першої сторінки документу, де

 передбачається  призупинення  статей  таких,  таких і

 таких. В тому числі, призупиняється стаття 106. А тут

 написано: "Президія  Верховної  Ради  скликає  сесії,

 організовує підготовку, забезпечує аналіз " і т.п.

      Таким  чином, виходить, що пропонується зупинити

 ці  статті,  а  ми  все  говоримо,  що  ми  тоді його

 відрегулюємо.

      Пояснюйте, будь ласка.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Я  пояснюю  так,  що  як буде

 проголосовано   і  прийнято  цільний  Закон  і  ті...

 Почекайте.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      І  ті  статті,  які  не  включені до Закону "Про

 владу",  вони  не  будуть  пропонуватись у наступному

 законопроекті про те, щоб їх зупинити дію.

      (ШУМ У ЗАЛІ) я 
 я                           - 61 - я 

      Тоді 106-а не буде вилучатись.

     

      ГОЛОВА.   Так,   складне   питання.   З  мотивів

 голосування прошу записатися на 10 хвилин.

      Предмет, власне, дискусії -це пропзиція депутата

 Яценка  про відновлення ряду статей в редакції від...

 Яка  викладена  сьогодні  в  Конституції.  Питання не

 процедурне, це - суттєве питання.

      Десять хвилин. Татаринов.

     

      ТАТАРИНОВ А.А.

      Уважаемый Василий Васильевич, должна быть логика

 построения вашего подхода к принятию статей. Я с вами

 мог  согласиться,  когда  говорили,  что  мы статью 7

 переписали   один   к   одному   с   формулировкой  с

 Конституции Украины действующей.

      Дальше  о  статье  восьмой вы говорите, що мы не

 голосуем,  потому  что  она  в  такой же формулировке

 остается  в Конституции. Зачем мы принимали статью 7,

 если  она  точно  повторяет  Конституцию действующую.

 Давайте мы повторим все статьи, чтобы это был цельный

 документ,  чтобы мы прослеживали все стрктуры и ветви

 власти,  тогда  перепишем  все статьи с Конституции в

 этот  документ,  и тогда не будем отменять те статьи, я 
 я                           - 62 - я 

 которые  вы  предлагаете.  Здесь  подход  должен быть

 такой,  или  мы  все  переписываем,  тогда не понятНо

 почему  статью  7  мы  оставляем,  или  мы  меняем те

 статьи, которые нужно менять в Конституции.

     

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.   Тому   що   стаття   7   є

 концептуальною,  а  далі ідуть статті, які визначають

 регламентну роботу організації роботи Верховної Ради,

 тому   ми   запропонували,  оскільки,  це  торкається

 організації рроботи, це є включено в регламент роботи

 Верховної Ради, як закон України.

     

      ГОЛОВА. Гармаш.

     

      ГАРМАШ

     

      По   процедуре  вопрос.  Я  хотел  обратиться  к

 народным  депутатам Украины, сидящих в этом зале. Для

 меня  закон  -Конституция, Конституция и Конституция.

 Поэтому, я бы хотел...

     

      ГОЛОВА. Леонід Іванович, секундочку, пазу зробіть.

      Чернівчани    і   херсонці,   я   прошу   увагі,

 представники  чернівецької  і  херсонської депутації, я 
 я                           - 63 - я 

 заспокойтесь. Будь ласка, Леонід Іванович.

     

      ГАРМАШ  Я  обращаюсь  к каждому депутату, народу

 Украины,   для   нас,  для  каждого  гражданина  этой

 независимой   Украины   есть   единственный  закон  -

 Конституция.  К депутатам обращаюсь. Первое. Откройте

 закон    "О   статусе   депутата",   я   читаю   ваши

 функциональные обязанности.

      "При виконанні своїх функцій повноважень народні

 депутати  України користуються Конституцією, законами

 України,  постанови  Верховної  Ради,  а  також своєю

 "совістю"."

      Сегодня  я  хочу  народу  Украины  сказать,  что

      преступники -народные депутаты, которые нарушают

 собственную   Конституцию  и  здесь  попирают  Законы

 страны.

      Вернемся  в  конституционное поле. Конституция и

 только   она.  Другого  пути  у  нас  нет.  170,  171

 страница. Той статья. Пожалуйста.

      И не обманывайте народ, пожалуйста.

     

      ГОЛОВА. Чурута.

     

      ЧУРУТА. я 
 я                           - 64 - я 

      251, Чурута.

      Уважаемый  Александр Александрович. Я, наверное,

 выражу   мнение,   вот  вокруг  здесь  сидящих  меня,

 депутатов  о  том,  что  Василий  Васильевич Дурдинец

 грубо...   вернее   мягко,  мягко  говоря,  виляет  и

 проявляет    свою...    показывает    нам   словесную

 эквилибристику.   Поэтому   я   беру  на  себя  такую

 ответственность как выразить ему недоверие и заменить

 докладчика. Это первое.

      И второе. Что касается непосредственно статьи 8.

 Поправка  150. Симоненко от фракции. Здесь предложено

 согласиться   с   существующей   редакцией.   Поэтому

 настаиваю  на том, чтобы эту поправку проголосовали и

 оставили 8 статью так, как она была записана в первом

 чтении. Принята.

     

      ГОЛОВА. Ясно. Севрюков.

     

      СЕВРЮКОВ В. В.

      Севрюков, Одесса.

      Александр  Александрович,  у вас есть процедура,

 (..........)  Узгоджувальна комиссия приняла решение,

 что  необходимо  исключить  8, 9, там 10 и так далее,

 Верховный  Совет,  судя  по  всему,  не соглашается с я 
 я                           - 65 - я 

 этим  -необходимо  рассматривать  первую  колонку,  а

 также   те  замечания,  которые  внесли  депутаты.  И

 двигаться дальше.

      И  это  будет  законно,  в соответствии со всеми

 нормами.

      Предлагаю рассматривать 8, 9, 10. С учетом левой

 колонки   и   предложений,   которые   былы   как  мы

 договорились  постатейно.

     

      ГОЛОВА. Вишнєвецький. Кому.

     

      _______________ Петру Николаевичу, 150 округ.

     

      ГОЛОВА. Симоненко.

     

      СИМОНЕНКО І. П.

     

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 народные  депутаты,  я  думаю,  что  как  раз вот эта

 ситуация,  возникшая  у  нас, для раиослушателей дает

 четкое  представление,  почему  фракция "Коммунистов"

 занимала   до   этого   и  требовала  принципиального

 разрешения вопроса, касающего следующих предложений.

      Надо  для  того, чтобы этой не было неразбирихи, я 
 я                           - 66 - я 

 надо  вычленить  те,  которые  нашли  уже отражение в

 Конституции,  и  те,  которые новые, отдельно ставить

 тогда  на  голосование.  Если  речь идет о целосности

 документа,  которым  нам здесь все время, так скажем,

 предлагают  голосовать.  Значит,  надо тогда только в

 последствии,   когда   мы   разберемся  с  какими  мы

 дополнениями приймем Конституции, значит, тогда будут

 вносить.

      Но  вот  данная  ситуация еще раз наталкивает на

 то,  что  у  нас  втаскивается в отдельных случаях до

 конца  не  продуманая, а в данной ситуации, я смотрю,

 что  умышленно,  целенаправлено  разрушается  система

 конституционого поля. И к сожалению, на трибуне стоит

 юрист  с  многолетним  опытом  и  таким  образом,  не

 обижайтесь,  Василий  Васильевич,  вы нас заставляете

 сегодня голосовать  против своей воли.

      Зачем  такие  предложения?  Я  поддерживаю,  что

 здесь  нарушается этика депутата, о чем скаазл сейчас

 передо  мной народный депутат. Поэтому только... либо

 новую   узгоджувальною   комиссию,   если   вы  такие

 предложения   вносите,   значит,  не  проффесионально

 работала  предыдущего созыва узгоджувальная комиссия,

 которую  мы  утверждали. Давайте новую утвердим, чтоб

 подобных вещей не было. я 
 я                           - 67 - я 

     

      ГОЛОВА. Моіисеєнко.

     

      МОІСЕЄНКО В.М.

     

      Уважаемые   народные   депутаты,   я   хотел  бы

 поддержать  в своем выступлении фракцию "Коммунистов"

 от  которой сейчас выступил Петр Николаевич Симоненко

 и  сказать  о  том,  что  тот  порядок расмотрения, к

 которому мы сейчас пришли, заводит нас в тупик.

      И  я  приношу,  вношу  предложение  о том, чтобы

 действительно   высказать   недоверие   той  комиссии

 узгоджувальной,  которая работала, докладчику создать

 новую  комиссию, которая бы пропорционально учитывала

 состав Верховного Совета и наверное смогла бы вывести

 с  тупиковой  ситуации  принять этого закона. Я хотел

 бы,   чтобы   это   предложение  было  поставлено  на

 голосование.

     

      ГОЛОВА. Алексеенко.

     

      АЛЕКСЕЕНКО.

     

      Шановни коллеги! я 
 я                           - 68 - я 

      Я  поддерживаю, уважаемые коллеги, я поддерживаю

 предложение  депутата  Гармаша  о  том,  что  если мы

 говорим,  что  Конституция  -это  основной закон, так

 давайте жить по Конституции - это первое и второе.

      И   поддерживаю  предложение  о  том,  что  если

 узгоджувальная     комиссия    выносит    разночтивые

 предложения   то  она  дает  первый,  второй,  третий

 вариант   и  тогда  решать  путем  голосования  пусть

 депутаты  определяться  какой вариант им выбирать, но

 так,  как  сегодня  нам  и  загоняет  нас  в тупик, я

 считаю,   что   надо   прекратить  и  перейти  к  тем

 предложения, что прозвучали здесь в зале.

     

     

       ГОЛОВА. Лантух.

     

      ЛАНТУХ.

     

      Шановні колеги депутати! Шановний Головуючий !

      Я  також  вношу пропозицію припинити сьогоднішнє

 обговорення  тому, що воно зовсім противорічить нашій

 Конституції. Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА. Соболєв. я 
 я                           - 69 - я 

     

      СОБОЛЄВ, Запоріжжя депутатська група "Реформи".

     

      Я  розумію,  що  питання Президії так стривожило

 Олександра Олександровича і членів Президії, але я не

 думав,   що   воно  таким  жвавим  буде  в  залі  для

 обговорення.

      Я  звертаю  вашу увагу на концепцію побудови тих

 повноважень,  які  виписані дійсно в 106 статті нашої

 Конституції  і безпосередньо в перенесенні відповідно

 статтю  закону  "Про владу" де визначені повноваження

 Верховної  Ради  і Голови Верховної Ради, саме тому я

 пропоную  для того, щоб ми йшли по етапам голосування

 зараз     поставити     пропозицію,    яка    внесена

 узгоджувальною  комісією.  Якщо  вона не проходить то

 тоді   поставити  пропозицію  про  підтвердження  тих

 статей,  які  внесені  в  лівій  колонці.  Якщо  вони

 проходять,  то  все залишається. Якщо ні, то ми йдемо

 далі, по етапу голосування.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Шановний  Сергію  Владиславовичу,  будь

 ласка, не проникайте глибоко в думки інших депутатів.

 Кожен  за  свою  думку відповідає сам... І тому, що я я 
 я                           - 70 - я 

 думаю  (чи  мене  тривожить  це, чи не тривожить) -ви

 повірте,  мене цього менше всього тривожить. Так І ви

 ж   це  добре  відчуваєте.  Так.  Тому,  будь  ласка,

 заспокойтеся і дозвольте мені самому думать за себе.

      Піменова. Що вона скаже? Останнє зауваження.

     

      ПІМЕНОВА Н.П., 42 виборчий округ.

      Ну,  я  хочу  сказать...  Во-первых,  мне  очень

 стыдно как представителю Крыма, когда здесь несколько

 недель  тому  назад говорили о том, что мы выходим за

 правовое  поле  Конституции  Украины. Мне стыдно, что

 сегодня    председатель    Согласительной    комиссии

 (извините  за  грубое  выражение)  "протаскивает"  те

 статьи,    которые    очень    удобны    определенным

 политическим  силам,  и  выхолащивает  полностью суть

 работы  Верховного  Совета  и  его рабочих органов. И

 сотавляет  те статьи, которые, в общем-то, упраздняют

 нас  как  Верховный  Совет,  как  вот  с контрольными

 нашими функциями.

      Я    предлагаю   все-таки   сегодня   прекратить

 дальнейшее  обсуждение, которое еще раз подтверждает,

 что   нам  вручили  документ,  которые  до  конца  не

 отработан,  в  котором  очень  противоречий.  И  даже

 сегодня те депутаты, которые ратовали за рассмотрение я 
 я                           - 71 - я 

 этого Закона, в конце концов пришли к тому, что очень

 много   статей,   которые   сегодня   заставляют  нас

 прекратить   обсуждение,  передать  этот  документ  в

 Согласительную  комиссию,  доработать  его,  а  потом

 возвращаться   к  этому  документу  как  следует.  И,

 наверное,  подумать  о  смене  и  руководителей  этой

 Узгоджувальной  комиссии, и пропорциональным ее новом

 составе.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Ми  мали  змогу  з  мотивів голосування

 вислухати думку багатьох депутатів. Зводиться суть...

      Будь ласка, опустіть руки!..

 ... суть цих пропозицій зводиться до того, що в цьому

 Законі  потрібно  відобразити статус Президії і інших

 структур  Верховної  Ради,  які  пропущені.  Але вони

 передбачені  у  статтях  97,  99,  101, 104, 105, 109

 Конституції, діючою Конституції. Тому ми можемо вийти

 з  цієї  колізії  таким чином: зараз проголосувати як

 доручення узгоджувальної комісії до третього читання,

 прошу уваги, викласти статті 8-12...

             (Шум у залі)

      ...Шановному    Івану    Олександровичу    Зайцю

 повтороно роблю зауваження. я 
 я                           - 72 - я 

             (Шум у залі)

      Ще   раз  пояснюю,  я  поставлю  на  голосування

 відповідно до процедури, спочатку пропозицію комісії,

 а отім ту пропозицію компромісну, яку і пропоную.

      Тобто,  будь  ласка,  уважно.  Вона  викладена в

 поправці   119   депутатом   Яценко.   Тобто,  що  ми

 передбачаємо  зараз, доручення узгоджувальної комісії

 до  третього  читання статті 8-12 викласти в редакції

 діючої  Конституції,  передбаченої  в статтях 97, 99,

 101, 104,  105, 109 діючої Конституції, так?

             (Шум у залі)

      Ще   роблю   зауваження   СЕргію  Владиславовичу

 Соболєву за намагання заважати вести засідання.

             (Шум у залі)

      Посторно роблю зауваження Соболєву.

      Я пропоную ...

             (Шум у залі)

      Ставлю на голосування пропозицію про позбавлення

 Соболєва слова, оскільки він заважає вести засідання.

 Ставлю на голосування.

             (Шум у залі)

      "за"

      Пропозиція  не  пройшла. Продовжуйте голосувати.

 Будь ласка. Ставлю на голосування варіант від комісії я 
 я                           - 73 - я 

 спочатку, а потім ту пропозицію. Будь ласка.

      (Шум в залі)

      З мотивів 10 хвилин говорили і ви теж.

     

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Тому  я  ставлю  компромісну  пропозицію ще раз,

 будь ласка. До третього...

     

      ГОЛОС З ЗАЛУ.          Не чути.

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка.  Є  пропозиція Яценко, яка

 пропонує... Будь ласка, обгрунтовуйте, Яценко.

     

      ЯЦЕНКО

     

      Шановні   народні   депутати!   Я  черговий  раз

 звертаюсь  до  вас з проханням. НУ, я вже благаю вас,

 все-таки   прочитати   і  вдуматись  про  те,  що  ви

 голосуєте. Фактично, якщо ми приймемо в тій редакції,

 що  пропонується  Василем  Васильовичем, ми залишаемо

 вищий  законодавчий  орган Верховної Ради України без

 керівняицтва.    Він   залишаєтся   некерованим.   Ми

 виключаємо  фактично  питання  про Президію Верховної я 
 я                           - 74 - я 

 Ради   та.............,   що   Сергій   Владиславович

 претендує.  Будь  ласка, ніхто ж не заперечує, щоб ви

 тут сиділи. Залишаємо без керівництва, ми позбавляємо

 його  права  керувати Верховною Радою, організовувати

 роботу.   Фактично   розлагоджується   робота  вищого

 законодавчого органу владу.

     

      Тому  суть  пропозиції  моєї  зводиться до того,

 щоби  викласти  все, зміст цих пропозицій, викласти в

 редакції Конституції України, узгодити всі ці статті.

 От  і  весь зміст моїх пропозицій. Якщо ви... І ще, і

 ще  раз  благаю до вас, залишись депутатами Верховної

 Ради,  так,  будь  ласка,  підтримайте. Проти чого ви

 голосуєте?

     

      ДУРДИНЕЦЬ   В.  В.  Шановні  депутати,  оскільки

 пропозиція  від Узгоджувальної комісії не пройшла, то

 є  пропозиція повернутися до проекту Закону, який був

 схвалений  в  основному  в  першому  читанні  до  цих

 статей.   Є   пропозиція   Олександра  Олександровича

 доручити  Комісії  до  третього  читання  ці  питання

 підготувати  і  внести на розгляд Верховної Ради. Оці

 статті:    восьма,   дев'ята,   десята,   одинадцята,

 дванадцята. я 
 я                           - 75 - я 

     

      ГОЛОВА.    Я    прошу    уваги,    заспокойтесь,

 заспокойтесь.  З процедури ми проголосували не давати

 слово. З мотивів голосування тільки дається.

      Тому  йдемо послідовно. стаття 8 поправка 140-а,

 вона передбачена у редакції від Комісії. Тому якщо не

 наполягає Лавринович, я її... Наполягає.

      Будь ласка, Лавринович пропонує статті 8, 9, 10,

 11,  12, 16 вилучити з тексту, як такі, що повторюють

 положення Регламенту Верховної Ради.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Так вона є врахована!

     

      ДУРДИНЕЦЬ   В.   В.   Так  вона  врахована,  але

 проголосували,  її  не  прийняли. Я прошу йому надати

 слово.

     

      ГОЛОВА. Добре. Лавринович має слово.

     

      ЛАВРИНОВИЧ.

      Шановні  народні  депутати,  в  даному  Законі в

 цьому  розділі,  який  стосується парламенту України,

 виписані  всі  норми  матеріального  права, які чітко

 вказують   права,   обов'язки,  функції,  які  будуть я 
 я                           - 76 - я 

 виконуватися   Верховною   Радою   України.   Питання

 процедури, процесуальні питання, які в нас викладені

 в  Регламенті,  пропонується,  щоб  в цьому Законі не

 були,   оскільки   це  є  норми  різних  порядків.  Є

 процесуальні  норми,  а  є  матеріальні.  І щоб їх не

 змішувати  разом.  Всі побоювання, які тут виникли, і

 дискусія,  яка  спалахнула,  вона  не  має  під собою

 предмету,  тому  що  все,  що  стосується організації

 роботи  Верховної  Ради, органу, який вона буде мати,

 вони  передбачаються  зовсім  в  інших статтях. А тут

 передбачається  процедура  скликання сесії, процедура

 розгляду  питань, і тому, ці питання вони викладені в

 регламенті,  їх  ніхто  не  збирається скасовувати, а

 навпаки,  записано,  що  ці норми є в регламенті, які

 мають  силу  закону  і  ними  користуються.  Виключно

 тільки з цих позицій, пропонується, щоб вони присутні

 в даному тексті.

     

      ГОЛОВА.  Голосується  пропозиція  Лавриновича. Я

 не можу коментувати його виступ, але мова іде тут про

 суть,  а  він  говорить  про  процедуру,  але він має

 право. Наполягає на тому.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Поправка 140. я 
 я                           - 77 - я 

     

      ГОЛОВА. Поправка 140 Лавриновича.

      (іде голосування)

      Поправка 141 депутата Буткевича. Статтю викласті

 в  редакції,  щорічно  проводяться дві чергові сесії:

 весняна і осіння. Чергові сесії скликаються Президією

 Верховної  Ради України в строки, визначені Верховною

 Радою    України.   Позачергові   сесії   скликаються

 Президією Верховної Ради України з власної ініціативи

 або   на   пропозицію  не  менше  як  третину  складу

 Верховної   Ради   України,   а  також  з  ініціативи

 Президента України.

      Ставлю  на  голосування.  Це, до речі, норма яка

 була узгоджена до першого читання.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Раніше була узгоджена.

     

      ГОЛОВА.  Проголосуємо, бо вже оголошена. А потім

 Степенко з мотивів.

     

      "За" -

     

      Єдуард Григорович.

      Рішення не прийнято. я 
 я                           - 78 - я 

      З мотивів - Степенко.

     

      СТЕПЕНКО.

     

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!  331  виборчий  округ,  Степенко,  Полтавська

 область.

      Я   хочу,   щоб   ви   мені  поснили,  Олександр

 Олександрович.  Вноситься  Закон  "Про владу". Тобто,

 для того, щоб була чітка структура управління "зверху

 донизу і знизу доверху".

      Якщо   вноситься   Закон   "Про   владу",   мені

 зрозуміло,   що   потрібно  передбачить  повноваження

 Президента(..........) йому не вистачає.

      Вищестояща  рада,  наприклад,  відміняє  рішення

 нищестоящої.  То  єсть, відсутність чіткої фіксованої

 влади  в  Україні.  Тобто,  ті  пробели, яких немає в

 Законі.

      А  тепер  от дивіться, поясніть мені, пожалуста.

 Ми  розглядаєм  нову Конституцію, чи розглядаєм Закон

 "Про  владу"?  Ну яким чином впливає на владу ось оці

 що  ми  сьогодні  спорям.  Чергова  сесія скликається

 Президією.  Позачергові сесії скликаються тоді-то. Ну

 логіки ж немає. я 
 я                           - 79 - я 

      Тому я підтримую Яценка. Давайте це виключим (це

 чітко  визначено)  і  не  будем  тут ламати списи. На

 тому, де їх не потрібно.

      Я  іще  говорю,  Олександр Олександрович, я хочу

 вашу  думку почуть. Ну яким чином ось оце все впливає

 на те, що  влади  сьогодні немає?

      Ну  це  просто (..........) затягнуть це діло не

 м(..........),  так  катанням  рішить  з Президією, з

 Верховною  Радою  України.  Або  дійсно я тут щось не

 розумію.  Розумієте?  Ну  ми скільки тратим часу, яке

 абсолютно не впливає  на систему  влади.  Дякую.

     

      ДУРДИНЕЦЬ.   Так.   Дозвольте  відповісти  якраз

 Василю  Івановичу. І Узгоджувальна комісія погодилась

 з  цією думкою і пропонує не вклячати їх в цей Закон.

 "Про владу".

     

      ГОЛОВА.   Василь  Васильйович,  я  прошу  уваги.

 Василь Іванович сказав не про тільки ці три статті, а

 він  сказав про всі ті статті, які вносив Яценко, які

 не  стосуються  вертикалі  влади  будь-якої і системи

 влади,  а  стосується  діючих  норм Конституції, якій

 абсолютно  не  заважають  і  не  є  перерозподілом чи

 пригаритивою   тої   чи  іншої  влади,  і  стосується я 
 я                           - 80 - я 

 організації роботи  саме Верховної Ради.

     

      _______________  Так  якраз я це розумію і ми це

 розуміли і виходили з цього. Ми залишаємо, пропонуємо

 на розгляд ті статті, які потребують уточнення: чітке

 повноваження  Верховної Ради, Президента, Уряду. А що

 торкається  Регламенту,  я  пршу  вас...  так  що тут

 розбіжності немає.

     

      ГОЛОВА.  Так,  так,  будь  ласка.  Таким  чином,

 шановні  депутати,  ми  можемо  вийти із цієї колізії

 двома шляхами.

      Перший.  Або  ми  будемо  знову під кожну статтю

 повертатися    до    пропозиції   Яценка   і   будемо

 переголосовувати потім так, як він пропнував. Я зараз

 поставлю  ще  на  голосування  його  пропозицію,  він

 виступав уже з цього приводу.

      Або ми даємо відразу зараз постановить доручення

 комісії  в підготовці до третього читання передбачити

 норми,  відзначенні  в  статті 97, 98, 101, 104, 105,

 108  діючій  Конституції,  як  такі,  що  обов'язково

 повинні бути предметом цього закону.

     

      _______________  Но може бути інший варіант. Є в я 
 я                           - 81 - я 

 лівій  колонці  проголосовані  в  першому  читанні, є

 пропозиції депутатів, ми можемо йти по цьому шляху.

     

      ГОЛОВА.   Не,   так   це  теж  з  лівої  клонки.

 Зрозуміло.   Я   спочатку   ставлю   на   голосування

 пропозицію  Яценка.  А  потім  будемо  інші  ставити.

 Повторюю.  Пропозиція така: виключити статті 6, 7, 8,

 9,  10,  11,  12, 16, 17, 18, 19, 20 з проекту Закону

 оскільки  всі  ці  питання більш ретельно викладені в

 статтях 97, 99, 91, 104, 105, 109 Конституції України

 і  детально відрегульовані Регламентом Верховної Ради

 України.

      Ставлю на голосування.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В. В. Не можна голосувати, тому що це

 одна із ключових статей Закону.

     

      (Шум в залі)

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА -

     

      Рішення не  прийнято.

      Тоді  я  пропоную,  поставити  і  всі пропозиції

 поставлю  на  голосування,  свою  пропозицію доручити я 
 я                           - 82 - я 

 Узгоджувальній  Комісії,  так,  як  пропонував Василь

 Васильович до третього читання підготувати норми, які

 стосуються статусу Президії інших струлктур Верховної

 Ради.  Передбачені  в  статтях 97, 99, 101, 104, 105,

 109 діючої Конституції.

      Ставлю   на  голосування  пропозицію.  Доручення

 Узгоджувальної Комісії будь ласка.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ ЗА -

     

      (Шум в залі)

     

      Ну наполягають на тому, що не працює система.

     

      (Шум в залі)

     

      Будь  ласка.  Центр наш., були зауваження там, я

 ще  раз  ставлю  в  порядку виключення на голосування

 свою пропозицію, через технічні причини будь ласка.

     

      "За" -

     

      Прийнято рішення. Дякую.

      Ідемо за іншими поправками. 142-га не проходить, я 
 я                           - 83 - я 

 тому що попередня не пройшла депутата Буткевича.

      143-тя.  Наполягає  Дондик? Ні.

      Старовойтова -як доручення проголосовано.

      145-та. Угаров: замість 100 150 там днів. Ну, це

 не   суттєво,   буде   викладено   у...  при  доробці

 документу.

      146-та.

      (Шум у залі)

      Це все є в предметі доручення, так? Ясно.

      Ідемо  до статті 13-ї. "Народні депутати України

 працюють   у  Верховній  Раді  України  на  постійній

 основі.   Вони   не   можуть  поєднувати  депутатську

 діяльність  з  іншою, крім викладацької, наукоавої та

 іншої творчої роботи".

      (Шум у залі)

      Є зауваження?

      Ставлю  на.... Прошу, Стоян наполягає. У нього є

 пропозиція тут.

     

      СТОЯН О.М., 62 виборчий округ.

      Шановні колеги-народні депутати!

      Ви  знаєте,  як  я  просив  всіх проголосувати і

 просив,  щоб  голосували. Зараз, коли читаю ці статті

 (от  до  13-ї  дійшли і далі), пробачте мене, я задаю я 
 я                           - 84 - я 

 собі  запитання  і всім: чи дають ці статті додаткові

 повноваження  Президенту?  Місцевим органам влади? Чи

 зміцнюють  владу?  Поки  що  ні  одна стаття цього не

 робить!  То  чому  ми  зараз  похапцем  приймаєм такі

 статті,  які треба розглядати спокійно? Чому ми зараз

 уже  закладаємо нові вибори, з новою кількістю людей,

 з новим Регламентом і все інше? Це все можна спокійно

 зробити в додатку до Конституції!

      Я  би  пропонував  зараз взяти тільки ті статті,

 які,  скажем,  на півтора-на два роки дають підсилить

 владу  Президента, за чку він просить. Ті статті, які

 підсилюють  владу місцевих органів. Все інше -потім в

 Конституції.

      А  відповідно цієї статті, то давайте визначати.

 не можна закладати зараз цю норму похапцем...

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, себто Стоян, Олександр Стоян

 пропонує зняти цю статтю.

     

      СТОЯН Вона протирічить Конституції, яка сьогодні

 діє.

     

      ГОЛОВА.  Ставлю  цю  статю,  його  пропозицію на

 голосування. я 
 я                           - 85 - я 

     

             (Шум у залі)

     

      ГОЛОВА. Олександр Стоян пропонує зняти цю статтю.

      Ставлю його пропозицію на голосування.

             (Шум у залі)

      Зняти цю статтю.

      "за"

      Прошу уваги, я ще раз звертаюсь до своїх колег і

 до  колег  інших  депутатів, ведіть себе коректно, не

 висловлюйте  бурхливо  свою радість з приводу того чи

 іншого голосування.

      Які  ще  зауваження  будуть,  із  тих,  що  є  в

 середній   колонці?  Лавринович  враховано,  Буткевич

 враховано,   197   відхилена  віносно  імперативності

 депутатського мандата.

      Наполягаєте, Юхимчук  Анатолій Патрович?

     

      __________ .  Це не до тієї статті відноситься.

     

      ГОЛОВА.   Та чого ж ,  13 стаття.

     

      __________ . Ну, якраз по змісту.

       я 
 я                           - 86 - я 

      ГОЛОВА.   Вже не можна з мотивів.

     

             (Шум у залі)

     

      __________ .  Юхимчук зараз має, а потім...

     

       ЮХИМЧУК.   Шановний   Олександр  Олександрович,

 шановний  Василю  Васильовичу,  на мою думку все-таки

 треба  врахувати  і  внести  в  закон  імперативність

 депутатського  мандату.  Ми  повинні  мати  зв'язок з

 нашими виборчими округами. Тому наполягаю на те, щоби

 все-таки   врахувати   імперативність   депутатського

 мандату.

     

      ГОЛОВА.   Може не всі чули, будь ласка, уважно.

      У  лівій  колонці  передбачено те, що пропонував

 депутат  Юхимчук,  тобто,  народні  депутати  України

 процюють у Верховній Раді України на постійній основі

 за  імперативним  мандатом своїх виборців. І так далі

 за текстом. Прошу , Василь Васильович.

      Василь  Васильович,  я вам допоможу, оскільки ми

 проголосували  мажоритарно-пропорційну систему, то це

 означає,  що  частина  депутатів  будуть обиратися за

 пропорційною   системою  і  не  можуть  користуватися я 
 я                           - 87 - я 

 правом  імперативного  мандату.  Це  треба  просто не

 вводити   притиріччя  в  самих  нормах  Закону.  Тому

 мажоритарний   принцип  може  зберігати  імперативний

 мандат, але це - норма окремого закону. Ми не повинні

 закладати це в Конституцію. Я з вашої згоди, Анатолій

 Петрович, не буду ставити на голосування.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.......................  до них,

 коли  приймали  таку  статтю  13  в  цій редакції від

 комісії.

     

      ГОЛОВА.  198?

      199,  якраз  тут  пропонує цілком слушно депутат

 Симоненко   виключити   за   імперативним   мандатом.

 Враховано.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Головатий, також враховано.

     

      ГОЛОВА.  Головатий  пропонує статтю 13 вилучити.

 Відхилено.

      Процев'ят,  його  пропозиція  відхилена, і ві не

 наролягає.

      Лавринович   пропонує   другий  абзац  вилучити.

 Враховано. я 
 я                           - 88 - я 

      Дурдинец відхилив свою пропозицію.

      Пронюк, ну, частково враховано.

      Врахована   і   пропозиція   Петра  Миколайовича

 Симоненко.

      І всі решта. Бо стаття 14 далі виключена.

      Тому,   шановні  депутати,  з  мотивів  Степенко

 наполягав і Заєць Іван Олександрович.

     

      СТЕПЕНКО В.І.

      Олександр  Олександрович,  я  вам  дякую. Василь

 Васильович, в мене до вас як до голови узгоджувальної

 комісії  є  запитання.  Я  і група депутатів, які тут

 біля мене сидять, уповноважили мені запитать вам таке

 запитання.  Якщо  ми  проголуєм статтю 13, що народні

 депутати  працюють  у  Верховній  Раді  на  постійній

 основі,  або  не  приймем. Так як це вплине на те, що

 Президента  будуть  слухать, наприклад, в Полтавській

 області?

      Дякую.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В. Не зрозумів, ще раз, будь ласка.

     

      СТЕПЕНКО.  Я  ще  раз  повторюю. Я вам ширше. Ви

 голова узгоджувальної комісії. Ми говорим, що приймем я 
 я                           - 89 - я 

 Закон  "Про  владу...",  тобто  щоб верхи підчинялись

 низам,  а  низи  понімали  верхи.  Я до того й казав:

 оттуда  сюда  і  отсюда  туда.  А тепер дивіться, для

 того,  щзоб  надо внести зміни, дать повноваження або

 Президенту,  або  Кабінету Міністрів, або вищестоящій

 Раді,  щоб  вона  могла відмінити рішення нищестоящій

 Раді.

      А  тепер стаття 13. Ви на Узгоджувальній комісії

 і  говорите:  ми  там  все пропрацювали. Як стаття 13

 вплине  на  те,  щоб  була цілісна і сильна виконавча

 влада?

      Дякую.

     

      ДУРДИНЕЦЬ В.В.

       Василь   Іванович,  при  чому  тут...  чому  ви

 зводите  тільки  питання  про сильну виконавчу владу?

 Мова  йде  про  цілісний  Закон "Про державну владу і

 місцеве   самоврядування   в  Україні".  Це  є...  Ця

 стаття -одна із складових питань, які торкаються цієї

 проблеми.

      Тому   ми   й   включили   цю  статтю  до  цього

 законопроекту.

     

      ГОЛОВА. Ясно. Заєць. я 
 я                           - 90 - я 

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  І тут дуже багато спекулюють,

 чому  дехто  не працює на постійній основі. Тут чітко

 записано про народних депутатів України, які можуть і

 повинні працювати на постійній основі.

 

      ЗАЄЦЬ І.О.

      Василь Васильович, ви берете мій час забираєте.

      Шановні  депутати,  це досить серйозна стаття, і

 ми   мусимо  досить  відповідально  підійти  до  цієї

 статті.  Мова  йде  про те, чи справді ми хочемо, щоб

 Верховна Рада була на постійній основі чи справді ми

 хочемо  виконати Закон про вибори народних депутатів,

 за яким ми обиралися?

      Якщо   в  нас  не  хватило  політичної  мудрості

 застосувати  цей  Закон у повному обсягу для себе, то

 давайте  хоч застусуємо його після тих, хто, для тих,

 хто прийде після нас.

      Тому я вас обов'язково закликаю проголосувати за

 цю  13-у  статтю.  Я  дивуюся, чому Стоян -преставник

 профспілок не хоче голосувати за цю статтю.

      І  останнє.  Олександре Олександровичу,  ви мені

 робили  зауваження,  але,  вибачте,  я  вам  так само

 зроблю зауваження. я 
 я                           - 91 - я 

      Мова  про те, що стаття 119-а та поправка 119-а,

 яку   вніс   пан   Яценко,  він,  коли  виступав,  її

 спотворив.  То  він  саме  говорив за те, що треба ви

 ключити ці всі статті. Ви ж взяли більше і пішли далі

 пана   Яценка   і   взяли  замісь  того,  щоб  почати

 голосувати із 7, 8, 9 і 10 статті, ви зачитали, 6, 7,

 8  і т. п. Ввели в обман всіх депутатів. Тому і вас і

 Яценку  я  оголошую недовіру, як людям, які тут же на

 місці  один  одному  кажуть  неправду.  Пропоную  вас

 позбавити вас голосу.

     

      ГОЛОВА.  Шановні депутати, я сприймаю зауваження

 Івана Зайця з корекцією на те, що він мені теж робить

 зауваження.  Це  трошки  сумнівно,  бо  я  не порушую

 регламент.  І  з  місця  не  кричу,  а  виконую норми

 регламенту,  як це передбачено. Я веду засідання так,

 як там написано.

      Прошу, Марченко. І, будь ласка, ви можете робити

 мені  зауваження,  Верховній  Раді,  будь  ласка,  не

 робіть. Вона проголосувала 216 голосів. Дякую!

 

      МАРЧЕНКО

     

       я 
 я                           - 92 - я 

      Уважаемые  депутаты!  Я  считаю,  что  Верховный

 Совет,     действительно,    обязан    работать    на

 профессионаной  основе.  И  сомнений здесь нет, и те,

 кто  голосуют  или  втянулся  в  голосование по этому

 закону,  я призываю проголосовать за профессиональный

 парламент. Это первое.

      Однако,  я  хочу  зачитать  96  ныне действующей

 Конституции,  где  депутат"зобов"язаний  звітувати за

 свою  роботу,  і роботу Ради перед виборцями, а також

 перед  колективами та громадськими організаціями, які

 висунули його кандидатом у депутати".

      Депутат,  який  не  виправдав  довір"я виборців,

 може  бути  в  будь-який  час  відкликати за рішенням

 більшості виборців у встановленому законом порядку. Я

 хочу  обратить внимание вас Александр Александрович и

 уважаемых депутатов, что в нас готовится правильный и

 нужный  закон  по  отзыву депутата Верховного Совета,

 который   ее   оправдал   своего   или   доверия  или

 предвыборной программы перед избирателями.

      Поэтому, я не могу согласиться с вами, Александр

 Александрович, с вашим утверждением, что это не норма

 Конституции.

      Какая   избирательная   система   -мажоритарная,

 пропорциональная или смешанная -безусловно, это может я 
 я                           - 93 - я 

 быть   предметом   рассмотрения   Конституции.   И  я

 предлагаю,   чтобы   депутат   был  пидзвитный  своим

 выборцам,  избиратели  могли  его  отозвать  в  любой

 момент, когда он не оправдал своего доверия.

      Поэтому,   мне   представляется:   те  поправки,

 которые были внесены об императивном мандате депутата

 необходимо  принять.  Иначе  это будет нарушение ныне

 действующей Конституции.

      И   последнее.   Александр   Александрович,  мне

 предсталяется,  что,  простите,  вы  не  поставили те

 предложения,   которые   я   в  часности  подавал  на

 голосование.  Исковеркали  процесс  принятия  Закона.

 Поставили  его  не в конституционное русло. И вина за

 это лежит лично на вас. Спасибо.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА.  Прошу  уваги.  Будь  ласка. Будь ласка,

 запитання  поставлено  конкретно.  Норма,  про яку ви

 проговорили  тільки  що  як  норма Закону, котрий має

 стати  нормою  Конституції  проголосована.  Ви просто

 неуважними  були.

     

      ДУРДИНЕЦЬ. Ще  дозвольте...

       я 
 я                           - 94 - я 

      ГОЛОВА. Василь Васильович, прошу.

     

      ДУРДИНЕЦЬ. Ще, шановні колеги. Навколо 93 статті

 нині чинної Конституції тут виникало чимало критичних

 зауважень.   І   тому   якраз  ця  стаття  93  діючої

 Конституції  чітко викладена в новій редакції проекту

 Закону,  де говориться що народні депутати працюють в

 Верховній  Раді  на  постійній  основі.  Тобто,  і це

 питання  чітко відрегульовано  цим законопроектом.

     

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати!  Прошу  уваги!  Одну

 хвилинку.  Одну  хвилинку.  З  мотивів голосування ми

 використали час більше, ніж передбачено Регламентом.

      Стаття  13: "Народні депутати України працюють у

 Верховній  Раді  України на постійній основі, вони не

 можуть  поєднувати  депутатську  діяльність  з іншою,

 крім викладацької, наукової та іншої творчої роботи".

 Ставиться на голосування. А потім дам слово.

      

      "за" -

     

      Дякую, прошу слово. Після того буде, будь ласка,

 прошу вас.

       я 
 я                           - 95 - я 

      _______________  Уважаемый Василий Васильевич, я

 хочу вам задать один вопрос. Председатель агрофирмы -

 это  что, не творческая работа? Без горючего посеять,

 убрать  и  все  остальное?! Уважаемой  комиссии  была

 бумага,  были  ручки,  все было, все законодательство

 было в руках -вы не могли сделать нормальный закон. А

 нас  обвиняете,  что  мы  не  творчески  работаем без

 всего.

      Меня  избирали  избиратели,  понимаете?  И  я  в

 программе  это  говорил,  что я не буду на постоянной

 основе,  что  все  не  могут  работать  на постоянной

 основе профессионально. И вы все равно это... И вы же

 сами сегодня не работаете на профессиональной основе.

     

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  Василь Васильович,

 прошу.

     

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Дозвольте відповісти, шановні

 народні  депутати,  дозвольте  відповісти. Прийняттям

 цієї   норми   ми   повністю  вирішили  питання  щодо

 конституційності  Закону України "Про вибори народних

 депутатів  України", яким передбачено, що всі народні

 депутати України працюють на постійній основі. Ось це

 і відповідь. я 
 я                           - 96 - я 

     

      ГОЛОВА.  Василь  Васильович,  сідайте.

 Шановні   депутати,  треба  порадитися. Будемо  зараз

 продовжувати розгляд?

     

      ____________.Ні.

     

      ГОЛОВА.  Тоді  я  прошу  одну  хвилину  часу, чи

 півтори  хвилини  часу, а Василь Васильович тим часом

 сяде.  Ви  всі... я прошу уваги! Шановні депутати, ви

 всі,   так  само  як  виборці,  котрі  слухають  наше

 непросте  засідання, переконалися  в  тому, наскільки

 складний предмет обговорення, яке ми ведемо.

      І  тому  я  дуже  прошу  всіх депутатів, а также

 фракції  і  групи:  уважно проаналізуйте кожну норму,

 яка пропонується до розгляду -це конче необхідно, щоб

 вони  пропустили  якусь  позицію,  котра повинна бути

 відображена  чи  в  цьому  Законі,  чи в Конституції.

 Тобто і в Конституції, бо ми вже проголосували, що це

 буде  предметом  третього читання за нормами 5, 3, 6,

 тобто  за  нормами, фактично, конституційного змін до

 Конституції.

      Це перше.

      По-друге.  Нам потрібно визначитися відносно, як я 
 я                           - 97 - я 

 говорить  Віктор  Шевченко, відносно роботи в суботу.

 Тому я гадаю, що ми можемо вирішити це питання завтра

 після  того,  як  розглянемо  Закон. Ми проголосували

 тільки  одне: що ми цей Закон безперерви розглядаємо.

 Поки  ми  його  не  розглянемо, не розглядаємо іншого

 питання.   Пропозиція   Шевченка така:  проголосувати

 роботу  в суботу, незалежно від того,  розглянемо  чи

 не  розглянемо  Закон. Так? Тобто незалежно від того,

 розглянемо  чи  не  розглянемо  Закон  -це пропозиція

 Шевченка.   А   моя   пропозиція   така:  безперервно

 працювати, доки  не  розглянемо Закон. Так пропозиція

 Шевченко ставиться на голосування.

     

      "За" -

     

      Тепер  моя  пропозиція,  яка  охоплїє пропозицію

 Шевченка:  розглядати  Закон до тих пір, поки ми його

 не розглянемо. Ставлю на голосування.

      (Шум у залі)

      По часу це завтра буде. Прошу уваги!

     

      "За" -

     

      Процедурне   питання   прийнято.  Дякую.  Всього

 доброго!  До 10 ранку!

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку