ЗАСІДАННЯ СОРОКОВЕ                            

Сесійний зал  Верховної     Ради України.    12 квітня     1995   року. 16    година.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ 0.0.

 

ГОЛОВА. Шановні депутати, прошу підготуватися до реєстрації.

Увімкніть, будь ласка, систему.

 

У залі зареєстровано 334 народних депутати. Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

До перерви ми домовилися про те, що голосуванням, без обговорення, визначимо процедуру розгляду подальшого питання.

 

 Аде потім я зустрічався з багатьма представниками різ­них депутатських груп. І тут напрошується така аналогія. В одному селі, коли обирали голову колгоспу, привезли з району представника і кажуть, як треба голосувати. Але ви знаете про це.

 

Я хочу ось що сказати: наш Регламент визначав порядок, Якщо ми не доходимо згоди, то в Регламенті на цей вкладок записано: в порядку другого читання. Тобто ми розглядаємо норми, вносимо пропозиції, одержуємо результати. А потім ' визначаємося з того, що проголосували, і рухаємось далі.

 

Загалом усе зводиться до такої пропозиції: розглянути проект спочатку в другому читанні, а потім у третьому чи­танні. От і все.

 

 

3

 

Можна поставити таку процедуру на голосування? /Шум у  з а я і/.

 

Я дуже прошу без пропозицій, тому що ми це до обіду вже обговорювали. Ставлю на голосування.      

 

"За" - 176. Рішення не прийнято.

 

Які є пропозиції?

 

Депутате Носов, будь ласка.                                         

 

НОСОВ В.В., член Комісії Верховної Ради України з питань бюджету /0 к т я б р с ь к и й  в и б о р ч и Й округ,  Полтавська  область/. Шановні депутати, представники уряду, Адміністрації Президента! Регламент цей написаний на основі чинної Конституції з тією умовою, що всі закони їй відповідатимуть. А випадку, коли замість норм Конституції будуть норми простого закону, Регламентом не передбачено.

Хочу нагадати, як ми вводили інститут президентства. Коли було прийнято рішення ввести до Конституції посаду Президента, підвівся депутат Головатий /це було ще на засі-> даннї сесії минулого скликання/ і каже: "А я не Можу голо­сувати за«є, бо мені невідомо, які будуть усі повноважен­ня Президента. Давайте спочатку зробимо закон, розпишемо, а тільки потім введемо в Конституцію". Так і зробили. При­несли Закон про повноваження Президента, встає депутат Марченко і каже „А я не можу голосувати за цей закон, бо такої інституції немає в конституції ”. І тому в Регламенті вже передбачено двотактну схему : ті положення звичайного закону , я  

 

4

 

підкреслюю, - положення звичайного закону - які вищшвшоть із конституційних норм, можуть розвиватися в першому читанні,  в другому читанні, голосуватися простою більшістю. Але не  ті, які заміняють Конституцію. А потім ви в Конституцію вводите цю норму.

 

Наприклад, Закон про референдум проголосували, а в Конституцію ввели тільки одну фразу, що можуть проводитися референдуми з таких-то питань. От ці випадки охоплює Регламент,

А нам зараз що пропонується? Нам пропонується замість норм Конституції в простенькому законі визначити повноважен­ня Президента, повноваження Верховної Ради, визначити, хто, кого і як буде розпускати. То це ж чисто конституційні норми!

 

Хочу звернути увагу депутатів на те, що в цивілізовано­му світі внесення змін і доповнень до Конституції робиться досить ускладнено. Скажімо, в Сполучених Штатах Америки це

мають прийняти три чверті штатів. В інших країнах затверджують                                                                                    

 два  склади   парламенту.

 

У нас процедура внесення амін і доповнень до Конститу­ції дуже проста: двома третинами.

 

Тепер пропонується взагалі сповзти на невідоме: на про­сту більшість. Тобто це зовсім інше питання. Чи потрібна нам Конституція? Тобто ці люди повністю не розуміють, що таке Конституція, навіщо вона. І йде регрес. Не прогрес, а рег­рес: розмивання Конституції.

 

І саме в такому плані я ставив питання на попередньому розгляді і на цьому. Я пропоную проголосувати мою пропози­цію. Треба тільки внести поправку до першого пункту, від-

 

5

 

значити, що прийняття проекту конституційного Закону Украї­ни про державну владу і місцеве самоврядування у вигляді закону, який мав рівну юридичну силу з чинною Конституцією України, прямо суперечило б самій Конституції. Тобто ми не-можемо в закон закладати ті норми, які повинні бути в Кон­ституції. Ось у чому проблема.

 

ГОЛОВА. А який же висновок?

 

НОСОВ В.В. А висновок такий, що треба подавати зміни і доповнення до чинної Конституції. Оце й усе.

 

ГОЛОВА. Мені здається, дуже переконлива була аргумента­ція депутата Носова.

 

Одну хвилиночку. Я прошу вас, сядьте, будь ласка. Я все одно не чую, що ви говорите, бачу тільки, що говорите. 

 

Отже?ситуація така. Те, що сказав депутат Носов, безперечно, правильно. Але ми в першому читанні справді проголосували проект. І якщо ми маємо предмет обговорення у Вер­ховній Раді і приймаємо відповідне рішення певною кількістю голосів* то тоді до третього читання можемо підготувати За­кон про зміни до Конституції на основі матеріалів нашого об­говорення, де кожна з цих норм буде розглядатися як зміна до

Конституції.

 

Таким чином ми зможемо тоді привести все у відповідність, не буде того протиріччя, яким сьогодні грішить цей проект. Тобто він стає над Кнституцією, навіть якби він був проголосований простою більшістю.

 

6

     

Тому, якщо наполягаєте , .я можу постарити пропозицію депутата Носом ш голосування. Але від свого

варіанта я ж відмовився, бо він також дав напрям.

 

  Оскільки все-таки багато депутатів» підняли руку, щоб

вистудити, прошу, хто хоче висловитися - запишіться. Ще 5 хвилин відведемо для виступів, а далі будемо приймати рішення.                                          

 

Досить,усіх ив опублікуєте» зніміть... Далі ви просто не встигнете виступити.

 

Депутате Щербань Євгене Олександровичу.

 

АМПІЛОГОВ  В.Ф,, голом підкомісії Комісії Верховної Ради України а питань базових галузей та соціально-економіч-його розвитку регіонів /Пролетарський  виборчий округ, Донецька область/. Прошу передать «не слово.

 

 

ГОЛОВА. Будь ласка.

 

АМПІЛОГОВ  В. Ф . Александр Александрович! депутати! Считаю, что мы на єтой ситуации все-таки  должны выходить проще. То, что говори? депутат Носов,- правильно; многие депутаты говорят тоже как будто бы все правильно.

 

На сегодня мы обсуждаем проект аакона во втором чтении, то есть, хотим или не хотим, мы должны обсуждать его постатейно., Те статьи , которые  ми здесь не проголосуем, мы не будем сегодня обсуждать. Голосование покажет -"да" им "нет".

 

7

 

Вообще, чтобы снять напряжение, в принципе надо решить вопрос, будем мм обсуждать проект или не будем. Мы   уже решили: будем обсуждать. Давайте мы закончим сегодня этот разговор я начнем обсуждать проект закона по статьям. Те   статья, которые не проходят, мы отправляем на рассмотрение согласительной комиссии, а она представляет нем вариант, который будет согласован с комиссиями и фракциями.

 

ГОЛОВА. Депутате Петренко.

 

ПЕТРЕНКО А.А., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України в питань агропромислового комплексу.земельних ресурсів та соціального розвитку села /вЯов"ян-ський     виборчий     округ,     Донецька область/. Александр Александрович! У  меня к вам вопрос. Выя ли во время обеденного перерыва у вас разговор с Президентом по поводу сегодняшнего инцидента,   а также     о путях выхода ив такой ситуации, которая сейчас сложилась не зале, и в отношениях между президентской властью я Верховным Советом?

 

ГОЛОВА . В обідню перерву  я відповіде відразу/, я проводи» переговори   в російською делегацією, тому я не міг переговори з Президентом. Але, безперечно, після засідання я мряку а ним розмову, можете не сумниватися, і поінформую»' вед її

 

8

 

Ще одне. "Так" чм "ні", як пропонує депутат Ампілогов , ми  не можемо голосувати, бо вже сказали "так", включивши це питання до порядку денного.

 

Депутате Осадчук, будь ласка.

 

ОСАДЧУК П.1., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України а питань культури і духовності / Тлумацькмй    виборчий    округ,     Івано-Франківська     область/. Шановний Олександре Олександровичу! Щановкі колеги депутати! Те, що сказав знавець Регламенту і конституційних норм депутат Носов, справді теоретично дуже обгрунтовано. Але, виходячи в нашої нинішньої практики, а також практики попередніх років, ми все-таки діяли інакше. У нових умовах ми прий­мали закони, які потім   так чи інакше   впливали на перегляд Конституції і прийняття поправок до Конституції.              Я схиляюся до проповиції погоджувальної комісії" заклякав всіх вас прийняти її і розглядати законопроект про державну владу і самоврядування у другому читанні.

 

У той же час, паралельно   а депутатська групою "Державність", пропоную такий коротенький проект, який може бути прийнятий, якщо ми дійдемо цієї згоди.

 

Перше. Прийняти проект Закону України про державну владу та самоврядування в другому читанні.

 

Друге. Ввести Закон України про державну владу і місцеве самоврядування у дію шляхом підписання кон­ституційної угоди між законодавчою, виконавчою і судовою владами України терміном на два роки /а може і на півтора                                                                                                                                                                                                                     

 

9

 

 

року, треб» подумати/. Це в вихід із тієї тупикової ситуації, в якій ми опинились. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Шановний Петре Іллічу! Можна так зрозуміти, що ви інколи допускаєте відхилення від Регламенту? /Шум    у   з ал і /. Він сказав "так".

 

Депутате Пронюк, будь ласка.

 

ПРОНЮК  Є.Б., голова підкомісії Комісії  Верховної Ради України а питань прав людини , національних иенаян і міжнаціональних відносии / Т и с и в н иц ь к и й     виборчий     округ,     Івано-Франківська о б л а с ч ь /. Група "Державність", Українська респуб­ліканська партія.

Шановні колеги!  Ни сьогодні, на жаль, втратили багато часу і сил, але так і не зрушилися з місця.

 

Нені видається, що ми маємо працювати а режимі /це передбачено і Регламентом/ другого читання. Якщо не пройде голосування в цілому, пропоную голосувати законопроект по­статейно. Ті статті, які будуть набирати   просту більшість, так І залишаться, а ті, що набиратимуть конституційну більшість, натянуть... А вже остаточно вирішувати, як вводити прийняті норми в Конституцію, ми будемо після голосування. Ни вже знатимемо, які статті скільки набрали голосі. Ось така моя препозиція.

 

 

ГОЛОВА. Дякую. Депутате Красников. Що? Депутате Само-фалов. Останній виступ.        

 

10

 

САМОФАЛОВ  Г.Г., член Комісії Верховної Ради України з питаю» бюджету /Дзержинський     виборчий округ,     Донецька     область/. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что при подготовке и рассмотрении данного вопроса мы дважды нарушили Регламент. Приняв решение о рассмотрении вопроса, ооглаоно Регламенту мы должны были создать временную специальную комиссию и именно ей поручить разработку этого законопроекта. Кроме того, когда мы   сегодня приступали к рассмотрению данного вопроса, его должна была вести наша профильная комиссия, мы этого не сделали, а предоставили олово представителю временной комис­сии.

Ї меня есть предложение еще раз нарушить Регламент и принять этот законопроект во второй чтении бее постатейного голосования, потому что, сами понимаете, голосовать 900 по­правок очень о ложно. И потом, Александр Александрович /туг я поддерживаю ваше предложение, вернуться к конституционным  поправкам.

Спасибо.

 

ГОЛОВА. Уві пропозиції виловлені, завершуємо. Більше я нікому не надаю олова ні з яках процедур. А у відповідь на зауваження Геннадія Григоровича хочу сказати, що спеці­альну погоджувальну комісію нами було отворено. Розглядали це питання і вносили свої пропозиції і постійні комісії. Як і передбачено Регламентом, від комісії, яка готує законе» проект до другого читання, олово було надано Василю Васильовичу

                                                           

 

11

 

Дурдинцю. А оскільки були інші пропозиції , інші варіанти в проектів /і в процедурі в тому числі/, то від Комісії з питань державного будівництва слово для співдоповіді надано депутату Степанку.

 

Є ще пропозиція депутата Яценка Володимира Михайловича такого змісту :

 

„ 1. Визначити , що в Україні є і діють Конституція /Основний Закон /, Верховна Рада України – вищий орган законодавчої влади , Президент України – глава виконавчої влади і глава держави, закони України, що регламентують діяльність усіх гілок влади.

 

2. Виходячи з цього, заборонити посадовим особам будь якого рівня провокувати своїми діями протистояння гілок влади, неповагу до конституції, законів України” .

 

Дуже хороша пропозиція . Я ставлю її на голосування . Вона роздана депутатам ? /Шум у залі/ .

 

Вибачте , ще є пункт 3 : „ Зобов’язати всі органи влади , посадових осіб усіх рівнів зосередити зусилля на зміцненні держави, підвищенні  життєвого рівня людей”.

 

Для цього в Україні є всі умови, є достатньо влади для всіх гілок, треба працювати.

 

Член президії, народний депутат Яценко”.

 

Я прошу розмножити цей документ і роздати його депутатам. Я не проти того, щоб поставити його на  голосування . Але справа в тому , що ми зараз у середині процесу, тобто розглядаємо проект у другому читанні . Тому просто так ставити на голосування не можна. /Шум у залі/.

 

12

 

Миколо Федоровичу, якщо ми знову відкриваємо дебати, то це триватиме до безкінечності. Ми повинні йти далі.

Була пропозиція депутата Носова, проект у вас на руках . Якщо він наполягає , я поставлю на голосування. Оскільки він наполягає, ставлю проект депутата Носова на голосування.

 

„За” – 153. Рішення не прийнято .

 

Отже, ми використали всі варіанти , проголосували всі пропозиції. Не піднімайте руку, я більше не надаватиму слова.

Бо ми будемо піднімати руки до ночі , а толку від цього ніякого. У нас залишається один варіант  : у режимі, передбаченому Регламентом , поступово розглядати проект Закону про державну владу в другому читанні. Виконуючи, між іншим, постанову Верховної Ради , прийняту в грудні . /Шум у залі/.

 

Тому я просив би вашої згоди тільки стосовно одного: розглянути цей законопроект у другому і третьому читаннях.

 

Ставлю на голосування

 

„За” – 178.

 

Тоді ми керуємося Регламентом, бо це питання вирішується без голосування. Ми включили його до порядку денного для розгляду в другому читанні. Василю Васильовичу, будь ласка – на трибуну від погоджувальної комісії. Будемо діяти згідно з процедурою. /Шум у залі/.

 

У чому ж обман?   Василю Васильовичу , хвилинку.

 

Ви від погоджувальної комісії . У чому полягає обман? Будь ласка, ввімкніть мікрофон Миколи Федоровича Лавриненка. 

   

 

13

 

ЛАВРИНЕНКО М.Ф., член Комісії Верховної Рада України з питань правової політики і оудово-правової реформи /Г л у -х і в с ь к и Я  виборний  округ,  Сумська область/. Социалистическая фракция. Уважаемые народные депутаты и гости Я должен здесь уточнить, что согласительная комиссия работала очень долго, много. Но если бы в согласительное комиссии представители всех девяти фракций и групп были единогласны, тогда б не было вопросов.

 

Василий Васильевич В своем докладе не уточнил, как шло голосование. А голосование шло так: 7: 2, б: 4, было и 9 голосов "за". В том числе, когда я голосовал, скажем, за такое предложение депутата Головатого, что народные депутаты должны работать на постоянной основе и не занимать нигде никаких других должностей.

 

Но мне непонятно, почему с утра возникла вот такая коллизия. В представленном законопроекте написано, что автор -Президент. А я должен уточнить, что за основу брались позиции трех человек. Называю их: Буткевич - автор первой части, второй части - Сергей Головатый, третьей - Василий Васильевич Дурдинец. Фактически авторами этого проекта являются три человека/-Остальные позиции почти не принимались во внимание, считалось, что они в чем-то частично сходные и т«п.

 

Это абсолютно  новый   проект, а не тот, который вносился прежде Президентом. И я считаю, что надо обязательно постатейно голосовать и рассматривать именно в таком порядке, как было это подано. Куда мы гоним лошадей, чтобы потом нас снова обвиняли во всем? Какая цель преследуется? Если здесь

 

14

 

некоторые депутаты еще не догадываются, не успели разоб­раться, потому что есть такие, которые не читали этого законопроекта и голосуют либо дружно "за", либо воздерживаються,

и вообще не голосуют... Не перебивайте, пожалуйста... Я предлагаю, чтобы законопроект все-таки рассматривался согласно Регламенту, А не нужно забывать о том, что у нас есть такие документы, как Декларация о государственном суверенитете, Конституция и Регламент,

 

ГОЛОВА. Дякую.

 

Василю Васильовичу, одну секундочку... Василь Васильо­вич у своїй інформації, так мені вдалося, пояснив, що не всі норми погоджувалися, і це природно", у порівняльній таблиці • багато зауважень, вони записані в окремій колонці, а виз­начатимуться депутати шляхом голосування.

 

Василь Васильович стоїть на трибуні. Вудь ласка, щодо назви закону. У проекті було записано: конституційний Закон України про державну владу і місцеве самоврядування в Україні. Це те, що було проголосовано в першому читанні.

А в другій колонці написано те ж - без слова "конституційний", будь ласка, друга поправка.                                                          

Депутате Брит, прощу, в процедура другого читання...

 

15

 

БРИТ В.П., секретар Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики /Приазовський виборчий     округ,   3 а п о р і з ь к а     область/. Уважаемые коллега! Уважаемый Александр Алек-сандровичі Я вносил поправку относительно названий этого закона и предлагаю назвать его: проект Закону України про внесення змін і доповнень де Конституції /Основного закону/ України. В связи с тем, как уже здесь было неоднократно сказано, что этим законом будут внесены изменения,Пополнения существующую Конституцию. В другом варианте он не может проходить.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло. Ставлю на голосування пропозицію депутата Брита, яка внесена відповідно до Регламенту в л середню колонку. Будь ласка.

 

"За" - 104. Рішення не прийнято.

 

Ще які в зауваження до назви? Будь ласка, третя поправка. Депутат Товт не наполягав? Ні.

 

Депутати: Яровинський, Проник, Яценко, Коліушко? Це ми раз пройдемо.

 

,Депу|ат Яценко наполягав? Прошу.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Це те ж, що тільки-но проголосували.

 

ГОЛОВА. Я знаю

 

 

16                   

 

 

ЯЦЕНКО В.М., голова Комісії Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи   /Коро стенcький     виборчий     о к руг,   /Житомир-с ь к а     область/. Олександре Олександровичу, ну це те саме... Можливо, хтось не зрозумів... Там викладено поправку досить об"емно. У. моїй пропозиції питання сформульовано чітко. Прощу ще раз поставити її на голосування.

 

ГОЛОВА. Ставлю ще раз на голосування пропозицію депу­тата Яценка, яка збігається з пропозицією депутата Врита. Він наполягав і мав право. Тобто назва повинна бути така: Закон про внесення амін і доповнень до Конституції /Основ­ного Закону/ України. Ставлю цю пропозицію на голосування.

 

"За" - 149. Рішення не прийнято.

 

Ще в кого є зауваження? Депутат Угаров просив надати йому слово. Будь ласка.

 

УГАРОВ Г.Ю., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України 9 питань економічної політики та управління народ­ним господарством   /Мелітопольський    міський     виборчий     округ,   Запорі­зька    область/. Уважаемые коллеги І Хочу сказать относительно названия самого закона. Предлагаю назвать его так: Об основах государственной власти и основах мест­ного самоуправления» Хочу аргументировать ото тем, что уже в самом законе есть ссылка на те законодательные акты, которые будут специально регулироваться теми или иными законами.

 

17

 

Предлагаемый проект закона не охватывает полностью государственную власть и местное самоуправление. Поэтому я считаю, что так как есть ссылка и так как мы знаем,   что будут єще разрабатываться проекты законов относительно этого закона, то разумнее будет назвать именно: Об основах государственной власти и основах местного самоуправления -с тем, чтобы предоставить дальнейшее поле для работы. Потому что в проекте не исчерпаны полностью эти понятия.

Спасибо.

 

ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію депутата Угарова про таку назву закону: Про основи державної влади та основи місцевого самоврядування в Україні. Так, поясню­вати буде обов"язково .

 

 

"За" - 56. Не прийнято.

 

Є пропозиція депутата Чижа. Він наполягав на голосуванні, але ми це вже проголосували.

                                             

Депутат Головатий пропонує таке: Закон про організацію державної влади і самоврядування в Україні на перехідний період до прийняття нової Конституції,.№ пропозицію від­хилено. Василю Васильовичу, поясніть.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В., перший заотупник голови Координацій­ного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президенті України о б р й н є ц ь к и й в и б о р чий     о к р у г,     К і р о в о г р а д с ь к а о б л а о т ь/. Ми відхилили це, оскільки у самому законо-^, в розділі. "Заключні положення" де мова йшла

 

18

 

про те, на який період вводиться заков, це питання враховано. Та й сам автор побажав, щоб не отавили на головування навіть

під чао обговорення його в погоджувальній комісії.

 

ГОЛОВА, Цієї пропозиції просто не треба було запису­вати, якщо автор був згоден.

 

Пропозиція депутата Процев"яга  про основні засади організації

влади в Україні, Депутат наполягав на голосуванні?

 

ДУРДИНБЦЬ В.В, Я відповім. Депутат Процев"ят вніс системні дроповиції, і вони в у всіх розділах законопроекту. У даному разі ми не погодилися з пропозицією   депутате Процев"ята, оскільки він ставив питання у зовсім іншому аспекті, що це повинен бути конституційний заков про основні засади організації влади в Україні.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло. Депутат наполягав на голосуванні

поправки?

 

Одну хвилиночку! Питання процедури під чао розгляду питання не отавляться і а мотивів голосування теж. Є пропозиція депутата Процев"ята, Ви, я розумів, підтриму«тв його, наполягаєте на цьому.

 

Отже, ставиться на головування пропозиція депутата Процев"ята.        

 

"За" - 38, Рішення на прийнято.

 

 

19

 

Пропозиція депутата Процев"ята стосувалася преамбули. Але   я бачу, преамбули в цьому законопроекті і не було. Тоді це просто нова пропозиція: "Цей закон визначав основні засади і організації) державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції, в тимчасовим Основним Законом України".

 

Ставлю  її на голосування.

 

"За" -38. Рішаная не прийнято.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Є пропозиція поставити на голосування назву закону в тому варіанті, як прогону* погоджувальна комісія.

ГОДОМ. Тобто Закон України про державну владу і місцеве самоврядування в Україні. Ставя» на голосування. /Шум у залі /,

Ми ж  домовилися з самого початку... /Шум у залі / Зніміть голосування. Хто хоче записатися з мотивів . запишіться, /Шум у залі /,

 

Яка пропозиція? Депутата Саханя? Правильно, вона така: про державну вдалу, регіональне та місцеве самоврядування в Україні. Зараз поставлю її на голосування, а потім вернемося до пропозицій з мотивів голосування. /Шум у залі /,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

20

 

Повтори)! про державну владу, регіональне та місцеве самоврядування в Україні. Пропустили   ще й кому між словами "владу" та "регіональне"...

 

Василю Ваоильовичу, будь ласка, поясніть.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В, Сама назва не відповідав ідеології    ' законопроекту, який був внесений Президентом України. Тому ми і відхилили ці пропозицію депутата Саханя.

 

ГОЛОВА. Депутат Сахань наполягав. Будь ласка, вмотивуйте.

 

САХАНЬ І.Я., член Комісії Верховної Ради України з пи­тань бюджету /Ярмолинецький    виборчий округ,     Хмельницька     о б л а с ть/. Шанов­ні колеги! Як  ви пам"ятаете, до першого варіанта законо­проекту, запропонованого Президентом, узагалі не було вне-оено пропозиції про обласні і районні Ради. Тому якщо розглядати, скажімо, обласні Ради як місцеві /як місцеве  самоврядування/, то можна погодитися з цим варіантом. а якщо розглядати їх як дещо відмінне від місцевого самоврядування, тоді нам треба враховувати, що область -це не село і не селище.

 

Через те вношу пропозицію про регіо­нальне самоврядування, якщо ми визначаємо як частину дер­жавної влади і державної структури.

 

ГОЛОВА. У принципі, він слушно каже. Василь Васильович висловив думку комісії, а    він. від себе і наполягає на голосуванні. Прошу голосуванням визначитися.

 

ДУРДИНБЦЬ В.В. Нема   такої...

 

21

 

ГОЛОВА. Гояосуеться назва! Зйом про державну владу, регіональне та місцеве самоврядування в Україні.

 

"За" - 107.    Не прийнято.

 

Ставиться на голосування проект назви, який вноситься комісією...              Із мотивів? Запишіться, будь ласка. /Шум   у   залі/ Сядьте, будь ласка. Що я моху зробити, якщо в Регла­менті так написано? Яка мені рівниця, хто мене звинувачує порушені Регламенту - чи одні, чи інші?

 

Гаразд, три хвилини, по хвилині   кожному, хто ви­ступатиме.

Депутате Дем"ян, прошу.

 

ДЕМЯН Г.В., член Комісії Верховної Ради України а питань науки та народної освіти / Т у р к і в с ь к и й виборчий     о к р у г/ ,     Л ь в і в с ь к а    об -л а с т ь /. Дякую. Шановні панове депутати! Шановні виборці! Перебіг сьогоднішніх подій, у тому числі й цього голосування, свідчить про те, хто каверзує у нашому пар­ламенті і в нашій державі. Слухайте, запам'ятовуйте і робіть висновки, що робити далі.

 

Дякую.

                                                        

ГОЛОВА. На здоров"я! Депутат Вітренко.

 

22

 

ВІТРЕНКО Н.М., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України • пита»» економічної політики та управління народним господарством /Конотопський     ви­борчий     округ,     Сумська    область/. Дякую. Для того, щоб мені, молодому депутатові / С м і х у     а а л і /, тобто наймолодшому депутатові, з"ясувати ситуацію, скажіть, будь ласка, якою статтею Конституції я повинна керуватись, у якій було б   записано про норму прийняття конституційного закону?

 

ГОЛОВА. Василю Васильовичу, відповідайте на запитання депутат», /Шум     у     з а л і /. Це до мене? 8 зараз відпорім. Сядьте всі на місце, будь ласка. Я прошу ніколи не підходити до головуючих під час засідання. Я знав: розповідають легенди про одного чоловік», який міг пи­сати, говорити і слухати водночас. 0 до такої категорії не належу,

 

Василю Васильовичу, вале місце на трибуні, будь ласка, стійте, Якщо запитання до мене, то відповідаю; у Конституції такої норми не передбачено, аде якщо ми її туди введемо, то буде. От і вся ситуація,   /Шум  у    залі/.

 

Є ще аапитання? Депутат   Марченко, а потім депутат Наїда.

 

МАРЧЕНКО В.Р., член Комісії Верховної Ради України з питань економічної політики та управлінні народним господарством /Ромен с ь к и й     в и б о р ч и й о к р у г,     Сумська    о б л а ст ь /, Александр

 

23

 

Александрович!          я благодарю вас персонально за то, что

вы дали возможность высказаться по мотивам, хотя в прин­ципе надо было предоставить такую возможность до голосования, а не после. Вы говорили о том, что нормой Регламента предусмотрено после первого чтения голосовать проект во втором чтении. 6 этой связи Верховный Совет поставлен в условия обязательного принятия проекта во втором чтении» и как минимум два вопроса не определено.

 

Первое. Надо уточнить» каким количеством голосов принимается каждая статья .

 

И второе. Хочу обратить ваше внимание на главу 3.5 Регламента "Розгляд питань про неприйнятність, преюдиціаль­них та відкладальних питань". В статье 3.5 написаної "У ході обговорення революції, пропозиції, законопроекту та його структурних частин депутати... в будь-який час можуть порушити питання про їх   неприйнятність а таких підставі

І/ їх невідповідності ратифікованим міжнародним до­говорам і угодам ; / їх невідповідності Конституції або чинним законам., Далі. Статтями 3.6.4,а також 3.5.6   депутатам на­дається* право у будь-який час поставити   питання про зняття всього законопроекту чи Його частини з обговорення. Це рішення приймається однією третиною голосів. '     Щойно ви теж сказали, що в нині діючій Конституції немає норми, яка регламентувала би прийняття конотитуційного вакону. Василь Васильович не дав відповіді на це запитання. Тому я вношу пропозицію поставити це на   

 

24

 

голосування, оскільки прийняття цього проекту закону не відповідав нині діючій Конституції. Якщо буде набрано одну •третину голосів, відкласти проект для того, щоб ми уяснили чи він і справді не відповідав Конституції /а я саме так вважаю/ чи він їй відповідав. Тоді будуть аргументи. Дякую.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Шановні депутати і Шановні колеги! У такій обстановці обговорювати чи приймати надзвичайно серйозний законопроект неможливо. Це перше.

 

Друге.   Я відповідаю депутату Марченку.

 

У   чинній Конституції справді немає поняття про конституційний закон. Але Регламент Верховно! Ради, прий­нятий нинішнім складом Верховної Ради, ввів так* поняття, як конституційний закон.

 

Президент уніс проект конституційного закону. Але з огдяду на ту дискусію, яка відбулася в грудні,  тобто що ми не можемо приймати конституційного закону, погоджувальна комісія дійшла висновку, що в цій конкретній ситуації краще вийти з пропозиціє» про прийняття проекту цільного Закону про державну меду і місцеве самоврядування із наступним внесенням у парі в проектом Закону про засади застосування окремих положень Конституції /Основного Закону/України, що й зробила погоджувальна комісія.

 

25

 

Ми виходили з тих вимог, які ставляться до законопроекту, що вноситься на розгляд Верховної Ради. І тому ми вважаємо, що вчинили правильно, згідно із законом. /Шу м      у залі/.

 

ГОЛОВА. Прошу всіх заспокоїтися! Ну навіщо ви підні­маєте руки? Ми проголосували, записалися, відвали час. Не буду я більше надавати слова. Більше того, прошу вашої   -підтримки і згоди на те, щоб   з процедурних питань на нада­вати слова, оскільки вони врегульовані Регламентом. Ми керуємося процедурою, визначеною Регламентом. А ним перед­бачено, що обговорюватимуться пропозиції, включені до середньої колонки. Вони і будуть розглядатися.

 

Тому я прошу: не наполягайте. Нікому слова   з процедури я більше не надам, бо ми так ніколи не просунемося вперед. Ми вже   з процедури говоримо сьогодні шосту годину. /Шум у     залі/.

                                                                                                         

Не буду нікому надавати слова, сядьте. Відповідаю депу­тату Марченку, На підтвердження слів Василя Васильовича скажу, що, справді, у нас немає норм, які стосуються консти­туційного закону. А преюдиціальним правом ми скористалися, проголосувавши пропозицію депутата Носова. Там це було закла­дено   з посиланням на дану норму статті Регламенту, Пропозиція набрала 106 голосів. Тобто ми не дійшли згоди в цьому випадку.

 

Тому згідно   з Регламентом ставлю на голосування пропо­зицію погоджувальної комісії: проект Закону України про дер­жавну владу і місцеве самоврядування в Україні. Ставлю на    голосування.                                             

 

"За" - 197. Рішення не прийнято/

 

26

 

 

Таким чином, залишається така редакція; конституцій­ний Закон України про державну владу і місцеве самовряду­вання в Україні. /Шум     у залі/.   Так було записано в попередньому...

 

Слово мав депутат Носов.

 

НОСОВ В.В. Шановні депутати! Прийняття в першому читанні означав, що саме до цього законопроекту будуть подані поправки.

 

Голосування в першому читанні перекривав можливість подавати альтернативні законопроекти. Хоча це зовсім не означав, що якась стаття чи положення проголосоване  остаточно. Тому під час розгляду проекту в другому читанні треба ставити на голосування кокне положення, і воно повинно набрати необхідну кількість голосів. Якщо на набрало, то вважається відхиленим. Це передбачається в статті 3.2,І, /пункт 5/Регламенту,

 

ГОЛОВА, Оскільки мова йде про назву, то, вважати на пропозицію депутатів, я ще раз поставлю на голосування. Тільки назву, А потім якщо не будуть прийняті якісь статті, то вони стенуть предметом подальшої роботи погоджувальної комісії. Отже, ставлю на голосування назву в редакції комі­сії /права колонка/.

 

"За" - 218. Рішення прийнято,

 

Розділ І, стаття, ї.

 

27

 

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В.. Розділ І "Загальні положення".

 

ГОЛОВА. Стаття І.

 

                                                                                                                        

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Стаття І. Читав: "Україна в демократич­ною, соціальною, правовою державою, яка утворена на основі здійснення українським народом свого суверенного права на самовизначення, виражав волю   народу І захищав інтереси своїх громадян".

 

ГОЛОВА. Є зауваження до цієї статті? /Шум     у залі/. Є. Ідемо по поправках. Хто   з депутатів, які вносили пропозиції, наполягав? Я називав: Товт, Бутейко... Будь ласка, слово мав Товт Михайло Михайлович.

 

ТОВТ М.М., голова підкомісії Комісії Верховної Ради України а питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин берегівський     виборчий     округ,     Закарпатська      область/. Шановний Голово! Шановна Верховна Радо! У своїй поправці я   пропонував   вилучити всі п"ять статей І змінити редакцію. На мою думку, ні з теоретичного, ні з формального, ні з практичного боку прийняття цих перших статей, тобто розділу "Загальні положення') не мав сенсу. Якщо взяти суто формальну сторону, то вони повинні відображати мету, під­стави, необхідність, доцільність, тобто мотивацію самого

 

28

 

А з практичної точки зору прийняття кожної а цих статей потребує внесення змін до Конституції, Тобто ми даємо навантаження додатково до конституційного процесу.

 

Я вважаю, що "Загальні положення" мають відображати суть і мотивацію закону у формулюванні, яке не входить у суперечність із чинною Конституцію.

 

ГОЛОВА. Василю Васильовичу, прощу.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В, Внесений проект закону як цілісний законопроект про державну владу і місцеве самоврядування в Україні якраз у "Загальних положеннях" і передбачав визначання основних положень, які стосуються наступит розділів і статей, відображених у цьому документі.

 

Тому саме ці "Загальні положення" в концептуальними 1 потрібніми для ціліоного закону. Черев те я прощу   і комісія  так вважає -їх зберегти.

 

ГОЛОВА. Наполягаєте на голосуванні, Михайле Михайловичу? Товт Михайло Михайлович пропонує статті І - б узагалі вилучити  із законопроекту. Оскільки  іде мова про статтю І, то я поки що ставлю на голосування пропозицію про вилучення цієї статті, Пропозиція депутата Товта... Ви не опервчайте-оя один а одни» /це я до депутата Зарудного звертаюся, а слухайте, що вам кажуть.

 

"За" - 49. Не прийнята.

 

 29

 

ДУРДИННЕЬ В.В*   Є пропозиція  піти далі.

 

ГОЛОВА. підемо далі. Депутат   Бутейко                                  

 

ДУРДИНЕЦЬ В. В..   Депутат  Бутейко не наполягав.

 

ГОЛОВА.   Депутат   Головатий?

 

ДУРДИНЩЬ В.В.   Не наполягає.

 

ГОЛОВА.   На  пропозиції 17 наполягав депутат   Павлов-, ськийі. Будь ласка.

 

ПАВЛОВСЬКИЙ  М.А., голова Комісії Верховної Рада Україна » питаю ядерної політікн та ядерної безпеки /Центральніий   виборчій     округ,      Хмельницька о б л а с т ь/. Шановні народні депутаті! Справа в тому, поV статті І даються ознаки держави, в однією в таких характер­нії ознак в форма правління, тому я пропоную статтю викласти в такій редакції!                    

 

"Україна в демократичною, соціальною, правовою державою в превидентс ько- парламеитською формою правління", а далі за текстом.

 

ГОЛОВА. Василю Васильовичу, будь ласка.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В.   Ми вважали, що ця пропозиція в недоціль­ною саме стосовно цієї статті, в" тому відхилили її.

 

30

 

ГОЛОВА.. Депутате Павловський, ви наполягаєте на голосу­ванні? Поправка депутата Павловського ставиться на голосування. 

 

"За" - 45. Не прийнято.

 

На пропозиції 18 наполягав Черепков Володимир Федорович? Ні вже проголосували вилучення статті І.

 

ЧЕРЕПКОВ В.Ф., заступник голови Комісії Верховної Ради Україні і питань молоді, о порту і туризму /Артемівський    міській    виборчий      округ, Донецька      область/.   я объясню.

 

ГОЛОВА. Будь ласка.

 

 

ЧЕРПАКОВ В.Ф.  Я предлагал статью 1 оставить в конституционной редакции. Напоминаю , текст статьи ! : « Україна є загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси робітників селян і інтелігенції , трудящих республіки всіх національностей”.

 

В редакции, которую предлагает согласительная комиссия , есть ещк такие слова: « … здыйсненя украънським народом свого суверенного права на самовизначення ».  Это определено в Декларации , поетому предлагаю не смешивать два государственных документа, а оставить текст в конституционной редакции. И прошу поставить предлоржение на голосование.

 

ГОЛОВА. Пропозицію депутата Черпакова ставлю на голосування .

 

31

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В.   По-перше, немає цього тексту серед пропозицій. Де він?

 

ГОЛОВА. А пропозиція вносилася? /Шум      у залі/. Так, як в Конституції записано? Ставлю пропозицію депутата Черепкова на голосування.                                            

 

"За" - 84.

 

Поправка 19. Наполягає депутат Буткевич? Ні. Пропозиція 20 депутата Мусіяки: Наполягав? НІ. Пропозиція 21? 22? 23? 24?   Депутат   Яценко наполягав. Прощу.

 

ЯЦЕНКО В.М.   Я хотів би нагадати голові погоджувальної комісії про те, що Україна як держава була визнана в світі те задовго до всенародного референдуму, була членом Органі­зації Об'єднаних Націй, мала  власну Конституцію, вищі законодавчий 1   виконавчий органи влади. Тобто сам по собі такий запис абсолютно неправильний. Це перше.

 

Друге. Він абсолютно не поліпшує редакцію чинної статті І Конституції України. Абсолютно не поліпшує... Гадаю що, скажімо, навіть мій зайво - кращій, але,я думаю, крап сказати/ніж записано в статті І Конституції, не можна. І взагалі, який смисл воно йти цей дисонанс? І що тут принцип во нового внесено, Василю Васильовичу?

 

ГОЛОВА.   Василю Васильовичу, прощу.               

 

    ДУРДИНЕЦЬ В.В.   Внесено те, що   ця стаття відтворює за своїй,іміогом саме ті основні ідейні положення, які

 

32

 

 

 

сформульовані в Декларації про державна* суверенітет України. І ми вважаємо, що саме в редакції цієї статті відображено те, _ якою в Україна на даному етапі її розвитку. Тому ми вважаємо, що така редакція має право на існування,  і прощу її проголо­сувати.                                                                                              

 

ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні? Депутат Яценко наполягав на голосуванні такого положення:    'Україна є демо­кратичною, правовою державою, яка виражає волю народу і за­хищав інтереси своїх громадян".

 

Ставлю на голосування.

 

"За" - 101.   Не приймається.

 

Поправка 25, автор наполягав? Наполягав.

 

Депутат Дондик просить проголосувати таку поправку: "Україна в демократичною, парламентсько-цревидантською республікою". І далі за текстом. Ставлю на голосування поправку депутата  Дондика,

 

"За" - 75.   Не прийнято.

 

Поправка 26. Автор це наполягає.

 

Поправка 27. Наполягав депутат Чиж; статтю І зняти.  Ми це вже проголооували. Проголосували і не підтримали.

'  

Поправка 28. Депутат не наполягав.                                           

 

Поправка 29. Депутат пропонує підтримати   цю редакцію.

 

Поправка ЗО. Депутат не наполягав.

 

Поправка ЗІ. Депутат не наполягав,                                     

 

Поправна 32. Депутат не наполягав.

 

Таким чином, розглянуто вві пропозиції, Ставиться на голосування редакція від   погоджувальної комісії.

 

33

 

 

Стаття І: "Україна в демократичною соціальною правовою державою, яка утворена на бонові здійснвяня українським на­родом ового суверенного права на самовизначення, виражав волю народу і захищав Інтвреси своїх громадян".                                        

 

Ставлю на голосування.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В.   Ні, ні,  і далі: "В Україні діє  принцип верховенства права".

 

ГОЛОВА. "В Україні діє принцип верховенства права". Так, це в на   наступній сторінці.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В.   Дивіться сторінку 6. /Шум у     залі/.

 

ГОЛОВА. Стевиться на голосування... Я ще  раз вас прощу!.. Зніміть голосування.-Ми ровглядаємо  законопроект за процедурою другого читання. Після того буде трете читання, У третьому   читанні кожна норма голосуватиметься так, як ми визначимо. Якаю це будуть зміни до Конституції, то вони прийматимуться трьомастами одним голосом. Азараз ми голосуемо просто для того, щоб можна було передати цей законопроект на доопрацю­вання погоджувальнії комісії.

 

Я ще раз ставлю на голосування варіант        комісії. Він прийметься більшістю, простою більшістю. Будь ласка.

 

Я вам ще рев пояснюю. /Ш у м  у  залі/. Якщо ми приймаємо остаточну норму, як зміну до Конституції тієї чи їншої статті, тоді можна вводити цю норму тільки за однієї умови: двома третинами,або 301 голосом депутатів. Якщо це так..

 

34

 

Ви протестуете /я ввертаюся до депутата Ілюшина/?   Тоді постав питання: чому ми проголосували як конституційний закон у першому читанні, причому      простою більшістю,-1 де не викликало ніяких заперечень? /Шум     у    залі /. 220 голосів було. Усе. Припиняємо дискусію в цього приводу. Будь ласка, ви своїми голосами визначаєтеся щодо змісту цієї статті. Повторюю ще раз: "Україна б демократичною, соціальною, правовою державою, яка утворена на бонові здійснення українським народом свого суверенного права на самовизначення, виражав волю народу І захищав інтереси своїх громадян. В Україні діє принцп верховенства права".

Ставлю на голосуванння.

 

"За" - 210. Рішення прийнято.

 

Стаття 2. Поправка 38. Депутат Сахань наполягав? Ні.

Поправка 34? 36? Депутат Ярошинський  наполягає? Будь ласка.

 

ЯРОШИНСЬКИЙ  Б.Х., член Комісії Верховної Ради України у закордонних оправах і зв"язках в СНД /Гощанський виборчий       о к р у г,     Рівненська     область/.   Я вважаю, що поданий у такій редакції текст: "Ніхто не може привласнити право здійснювати державну владу" ~ невдалий. Хочу, щоб проголосували мій варіант,'який звучить так: "Жодна частина народу, політична партія, громадська організація чи окрема особа не можуть привласнювати право на здійснення державної влади".

 

35

 

ГОЛОВА. Василю   Васильовичу, яка ваша думка? 

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В.   Пропозиція депутата Ярошиноькото обговорювалася, але дійшли висновку, що вкрав речення "Ніхто яв привласнити право здійснювати державну владу" вміщує його проао8іцію і подає її лаконічніше і точніше.

 

Тому ми вирішили залишити варіант, запропонований пого­джувально» комісією.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло. Депутате Ярошинський, ви наполягаєте на   голосуванні? Наполягав.

 

Ставиться на голосування поправка депутата Ярошинського до статті 2 такого змісту: "Жодна частина народу, політична партія, громадська організація чи окрема особа не можуть привласнити право на здійснення державної влади". Надзвичайно демократична пропозиція.

 

"За" - 85. Не прийнято.

 

Поправка 37. Депутати   наполягать.

 

Депутате Пустовойтовоький, прощу.

 

36

 

ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ В.С, голова підкомісії Комісії Верховної Рвди України з питань бюджету / П є р в о м а й -оькнй      в и б ор чий     округ,     Харків- ь к а     о б л а с т ь /. В предложенной поправке раскры­вается механизм осуществления влести: "Він здійснює держав­ну владу через Ради народних депутатів, обраних ним голів Рад народних депутатів села, селища, району, міста, області та Автономної Республіки Крим, через референдум та через державні органи".

 

Эта поправка уточняет, каким образом осуществляется власть. Я настаиваю на ее голосовании.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Ми дійшли висновку, що така пропозиція не є доречною, тому і відхилили її.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло. Депутат Пустовойтовський наполягав  тому, щоб стаття мала таке навантаження відносно народу. "Він здійснює державну владу через Ради народних депутатів, обраних ним голів Рад народних депутатів села, селища, ра­йону, міста, області та Автономної Республіки Крим, через референдум та черва державні органи".

 

Ставлю це на голосування.

 

"За" - 43. Не прийнято.

 

Поправка 38. Депутат Діхтяренко не наполягає? Ні. Поправка 39. Депутат Ідьясевич не наполягав. Поправке 40. Депутат Яценко   не наполягає. Поправка 41 депутате Дондика. Він наполягає.Ставав на голосування поправку депутата Дондика, яка зводиться до такого... Шановні депутати! Василю Васильовичу,  вибачити,

 

37

 

Шановні депутаті! Будьте уважні. Миколо Федоровичу, сядьте, будь жаска І Леоніде Олександровичу, прощу заспо­коїтися!

 

Голосуються надзвичайно окладні корма проекту закону, які згодом будуть розглядатися нами і; очевидно, стануть поправками до Конституції.

 

Олександре Васильовичу, сядьте, будь ласка. Я всіх вас дуже прощу...

 

Юлію Яковичу, і вас прощу... Оскільки мі розглядаємо таке серйозне питання, зосередьтеся, будь ласка, голосуй* те "за" чи "проти", але яв заважайте один одному вдумува­тися в зміст того, що голосуется.

 

Мушу зачитувати текст поправок, оскільки відбувається трансляція передачі і слухачам незрозуміло, за що ж голосу­ють депутати.

 

Отже, ставиться на голосування поправка* депутата Дон-дика такого змісту: "Народ Україні в носієм суверенітету і единим джерелом державно! влади. Він здійснив державну вла­ду через систему Рад Україна на основі загального, рівного і прямого виборчого права яра таенному голосуванні". Ця пропозиція ставиться на голосування за наполяганням депу­тата.

 

"За" - 44. Не прийнято.

 

Поправка 42. Депутат Терещук не наполягав. Поправка 43. Депутат Угаров не наполягає. Поправки 44, 45, 46, 4?, 48. Як ви розцінюєте внесену мною пропозицію записати цю • норму таким чином /зачитую текст від погоджувальної комі-оії/:>"Воя повнота влади в України надушить народові..." /Як

 

38

 

всьому світі, до речі/."Народ в єдиним джерелом влади і здійснює її як безпосередньо - шляхом референдумів, так і черва систему державних...", а далі додати: "та представ­ницьких органів і органи місцевого самоврядування".

 

Ніхто не може привласнити право здійснювати державну владу".                                                                                                                                  

 

Зрозуміло? Іншими словами, ще рез ставлю на голосуван­ня пропозицію від комісії, оскільки представницькі органи -це теж система державної влади, вони входять в систему дер­жавної влади.

Ще раз зачитую: "Воя повнота влади в Україні належить народові. Народ Є єдиним джерелом влади і здійснює її як безпосередньо. - шляхом референдумів, так і через систему державних органів та органів місцевого самоврядування.

 

Ніхто не може привласнити право здійснювати державну владу". Ставлю на голосування.

 

"За" - 209. Прийнято.

 

Є зауваження до статті 3 від тих депутатів, які вно-оили свої пропозиції?

 

ДУРДИНВЦЬ В.В. Дозвольте сказати  кілька слів. Статтю З ми виклали дуже локанічно, оскільки в наступних розділах і статтях вона більш деталізується. Тому ми прийшли до такого лаконічного тексту: "Державна влада в Україні бу­дується на засадах її розподілу на законодавчу; виконавчу і судову".

 

39

 

ГОЛОВА. Будь ласка, не підказуйте.

 

Депутат Чиж наполягає на своїй поправці 55. Будь

ласка...

 

Він передав слово депутату Карчвиву? Прощу.

 

МАРЧЕНКО  В.Р. Уважаемый Александр Александрович! Я считаю,что все-таки будет правильно, еслі статья 3 бу­дет сформулирована так, как предлагает депутат Чиж: "Дер­жавна влада в Україні будується на єдності влади та засадах розподілу на законодавчу, виконавчу і судову функції влади".

 

Однако, Адександр Адаксандрович, хотел бы высказаться ся по поводу процедурного вопроса. Вы не поставши его на голосование, а в разудьтате получается коллизия. Дело в том, что мы принимаем  проект простого закона, і простом законе голосуются норми, которые есть в Констітуции, ныне действующей. Это антиконституционныйі акт вообще. Поэтому я предлагаю все-таки не нарушать Конституцию . Нужно поставить    на голосование предложен6ие, что мы отмалываем принятие  этого решения. Для того необходима одна треть голосов. Вопрос нужно отложить, пока мы не согласуем этот

законопроект с Конституцией в процедуру его принятая.

 

40

 

 

ГОЛОВА. Володимере Романовичу, відповідаючи на другу частину вашої пропозиції, нагадую, що це питання я ставив на голосування. Воно набрало 106 голосів.

 

МАРЧЕНКО В.Р. Александр Александрович, вы ставили на голосование предложение депутата Носова. Хотя мое предложение в чем-то о ним и схоже. Поскольку нарушена процедура обоуждения, поскольку проект не соответствует Конституции, я, напри­мер, не собираюсь участвовать в голосовании.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Прошу уваги, шановні депутати! Я бачу, що відбувається своєрідна спекуляція з передачею слова /як це у нас прийнято робити на розминках/, і наш колега депутат Марченко знову ставить питання, які вже вирішені голосуван­ням Верховної Ради. Тому я вас прошу: давайте не будемо розглядати по суті кожну статтю.

 

ГОЛОВА. Шановні депутати! Ну, чому ви кричите? Та помовчіть!

Василю Васильовичу, я веду засідання. Відповідайте, будь ласка,на зауваження депутата Чижа, яке в, по суті, пропозицією франції.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Депутат Чиж не просить слова. А якщо го­ворити по суті, то основний зміст його пропозиції враховано в редакції, запропонованій погоджувальною комісією. Так що частково ми врахували.

 

41

 

ГОЛОВА. Зняти цю колізію можна шляхом голосування - ін­шого механізму у нас немає,

 

Стаття 3, Державна влада в Україні будуетьоя на єдності влади та засадах розподілу на законодавчу, виконавчу і судо­ву функції влади". Звертаю увагу знавців Регламенту: у Регла­менті передбачено, що розглядаються і голосують пропозиції включені до середньої колонки. Там не сказано, що саме той, хто вніс, має наполягати на головуванні. Оскільки пропозиція надійшла, ставлю її на голосування. Вона надрукована ,під номером 55. Як і всі інші, це - розумна пропозиція.

 

"За" - 40. Не прийнята. 

 

Ще в зауваження? Немає. Тоді стаття 3 ставиться на голо­сування в редакції погоджувальної комісії: "Державна влада в Україні будується на засадах її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову". Здавться, так у Декларації записано. Прощу голосувати.

 

"За" - 198.

 

Одну хвилиночку і було уточнення депутата Яценка. Прощу.

 

ЯЦЕНКО В.М. Шановний Олександре Олександровичу! Шановні колеги!  Хотів би звернути увагу голови комісії Петра Володи­мировича Шейка на те, що голосування проводиться із грубим порушенням Регламенту. Перевірте, будь ласка, багато депутаті голосує за двох, за трьох своїх товаришів. Я наполягаю на то­му, щоби ви, Петре Володимировичу, в черговий раз проявили принциповість, перевірили і припинили цю ганьбу. /Шум  .у залі/

 

42

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, я звертаюся до тих депутатів, які залишають засідання. У вас в право, передбачене Регла­ментом: якщо вам потрібно зібратися для наради, ви подаєте  таку пропозицію, на підставі якої головуючий у будь-який чао припиняв засідання. А просто залишати сесійний зал ви не має­те права, це не передбачено Регламентом.

 

І ще раз прошу: не вискакуйте збоку, і не підказуйте, як вести засідання. Повірте мені.

 

Підкреслюю: всі голосування проводяться поіменно. Ми за це проголосували.

 

Ставиться на голосування з уточненням депутата Яценка ... ум  у  залі/.

 

Шановні депутати! Сергію Васильовичу, підніміться, не лежіть. Я До вас звертаюся. Юрію Олександровичу, ви ж наполя­гали на тому, щоб ішла пряма трансляція. Чого ж ми базар роби­мо із засідання? Не подобається - голосуй "проти". Один підказує, другий коментує, третій переконує сусіда, четвертий

піднявся і пішов із залу, бо голосують не так, як він хоче. Та, врешті-решт, ми ж депутати! Шляхом голосування висловлюй­те свою позицію, і рухаймося далі. Хіба ви не розумієте, що треба приймати законопроект у другому читанні, щоб дати поле для діяльності погоджувальної комісії, щоб прийти до результа­ту, який усіх задовольнив би?; Поясніть один одному, що треба приймати норми, які не викликають сумніву. /Шуму  залі/. І ви, будь-ласка, не викрикуйте, хто там - комуністи чи некомуністи. Ви ж так само виходили із залу. Чому ви лише тепер помічаєте, як хтось інший виходить? Мовчіть собі і працюйте. /Шум у  залі/.    Сядьте, будь ласка, на місце.

Ще раз - пропозиція депутата Яценка.

 

 

43

 

ЯЦЕНКО В.М. Олександре Олександровичу! Шановні коже-га! Я ввертаюся до вас із чіткою пропозицією. Не можна такий серйозний законопроект розглядати в такому безпорядку. Я пропоную ще раз... Василю Васильовичу, почекайте/

 

ДУРДИНІЩЬ В.В. Що    почекайте? Хто ви такий ? ! ГОЛОВА. Я вам слова не надавав, Василю  Васильовичу.

 

ЯЦЕНКО В.М, Є голова комісії, нехай перевірять. Проведемо поіменну реєстрацію депутатів, вияснимо, хто голосує за  двох і  трьох. Це грубе порушення Регламенту. Давайте припинимо цю комедію!

 

ГОЛОВА. У чому поручения Регламенту? /Шум.   у залі/.

 

ЯЦЕНКО В.М. Я ще раз кажу, що порушення Регламенту полягав в тому, що голосують трьома і двома картками. Ли­нв однієї» карткою можна голосувати,- підкреслюю це.

 

ГОЛОВА. Проводиться поіменна реєстрація. У заді зареєстровано 270 народних депутатів. Ва вимогу Соціалістичної фракції прошу зробити на 10 хвиле перерву. / Шум    у залі / . А потім ми продовжимо засідання.

 

Представників фракції прощу зайти до мене в кабінет.

 

44

 

 

/Після     перерви/

 

ГОЛОВА. Шановні депутвти! Відбулося засідання керівників фракцій і груп. Перша пропозиція - продовжити вечір­нє засідання, але треба погодити з вами час - на скільки продовжимо. Які будуть пропозиції? / Шум     у     з а лі/.. До 19 години? До 18.30?

 

Перше пропозиція від голів фракцій була така. Вони, один до одного звертаючись, говорили так: "Скажіть своїм депутатам, щоб вони не висловлювалися без дозволу". Тому передаю вам цю пропозицію: будь ласка, не говоріть, не взявши слова .

 

А друга пропозиція була про те, щоб продовжити засіпан­ая на півгодини -   до І$.ЗО. Потім ви ще подумаете вдома, порадитеся, і завтра вранці ми продовжимо цю роботу вже без цього надриву і так далі.

   Одну хвилиночку! Ми радилися а цього приводу, Іване Григоровичу, в головами фракцій, ви  ж довіряєте своїм, так? Тому, будь жаска, будемо працювати такім чином.

 

Ми  працюємо в режимі другого читання: розглядаються статті, голосуються поправки, на  яких наполягають ті депу­тати, хто внооив пропозиції.

 

Ставлю на  голосування пропозицію продовжити до 18.30 цю роботу. Будь жаска, прощу підтримати.

 

"За" - 178. Процедурне питання. Прийнято,

 

Якщо вирішили  голови фракцій, то це вже процедурне... /Шум    у залі /. Я прошу  уваги, будь ласка! Ми зупинилися на   такій редакції статті 3: "Державна влада в

 

45

 

Україні будується на засадах   її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову".

 

Ставлю на голосування цю статтю.

 

"За" -199.   Не  прийнято.       /Шум    у  залі / Я  прошу, сядете , будь ласка , усі на місця. 27 депутатів не голосували.

 

Будь ласка, проведемо ще раз поіменну реєстрацію. Будь жаска, не показуйте мені так, ну, я * сам добре бачу,

 

Прощу зареєструватися. Поіменна реєстрація.

 

У залі  зареєстровано 295 депутатів.

 

Дорогі депутата та інші учасники засідання!  Повірте мені, що за рік роботи за   цим пультом я можу з похибкою в 5 - 10 чоловік без монітора сказати, скільки депутатів у залі. У нас вараз у залі знаходиться мінімум 325 депутатів. Тобто ми можемо приймати будь-яке рішення, у тому числі й конституційне. І   це небажання ...

 

Я передаю думку голів фракцій: вони просять кожного депутата визначитися шляхом голосування з приводу прийняття чи неприйняття того чи іншого полонення. Але робити це тре­ба зважено, адже попереду в нас статті,, які справді мають надзвичайно принципове значення - у них ідеться про повно­важення структур влади тощо. Коли ми дійдемо до цих статей, то, оскільки до них було внесено багато пропозицій, дамо можливість кожному висловити свою позицію.

 

А поки що йде норма, яка повторює формулювання  Декларації про Державиний  суверенітет і яка є визначальною дія принципу поділу влади.   

 

46

 

Варіант, який пропонував депутат Чиж, не пройшов. Можливо, він точніший, але це теж точний, тому що засади поділу ті, які в в усьому світі. Я ще раз прошу вашої уваги,  стаття 3: "Державна влада в Україні будується на засадах її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову".

 

Ставлю статтю 3 на голосування.

 

"За" - 219. Прийнято.

 

У мене в прохання від двох фракцій, щоб дати депутату слово для короткої заяви. Я просив би вашої згоди виголоси­ти її завтра на початку ранкового засідання. Я обіцяю. А зараз давайте продовжимо роботу, залишилося буквально 20 хви­лин. Ще раз прошу вашої згоди.

 

До статті 4 в зауваження?

 

Депутате Сахань.

 

САХАНЬ І.Я. Шановні колеги! Я хотів би звернути вашу увагу на те, що наша комісія редакційно оформлювала статтю так, що з неї випали,області і райони як регіональні форми самоврядування органів влади. Тому наполягаю на тому, щоб, якщо приймати, то обов"язково вписати районні та обласні ланки, які випали з проекту закону, запропонованого погоджу­вальною комісією.                                                      

 

ГОЛОВА. Отже, ви наполягаєте на тому, щоб закінчити цю статтю словами "району, області"? Так? Ясно.

 

47

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Дозвольте пояснити. Передовсім в логі­ка формулювання кожної статті даного розділу. У статті 2 основоположним в принцип; "воя повнота влади в Україні нале­жить народові"; у статті 3 - "державна влада в Україні бу­дується на засадах її розподілу.:."; у статті 4 - "місцеве самоврядування здійснюється..." так-то.

 

Що стосується базового рівня, то він визначається міс­том, селищем і селом. Беручи до уваги загальні концептуальні положення цього розділу, ми виходили а того, які подальші пропозиції розвинуті в розділі УШ. Тому й була відхилена пропозиція депутата Саханя.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло. Однак, оскільки депутат Сахань наполягав, я ставлю на голосування Його поправку про те, щоб закінчити статтю 4 словами "району, області".

 

Ставлю на голосування.

 

"За" - 78. Не  прийнято.

 

Наступна поправка - моя. Пропоную статтю 4 викласти в такій редакції: "Україна визнав  і гарантує місцеве само­врядування, яке здійснюється у встановлених Конституцією та заковами України межах". Ця норма повністю відповідав міжнародним правовим документам. До речі, як автор цієї поправки я маю право на аргументацію.

 

Ми хочемо увійти до складу Ради Європи, а однією а вимог цього в дотримання принципів,, які закладено в міжна­родних документах.

 

48

 

Просив би поставити на голосування запропоноване уточнен­ня: "Україна визначав і гарантує місцеве самоврядування, яке здійснюється у встановлених Конституцією та законами України межах".

 

Будь ласка, Василю Васильовичу.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Олександре Олександровичу, дозвольте сказати кілька слів. Ми розглядали вашу пропозицію. 6 логіка викладення кожної статті конкретного розділу, тому ми дійшли висновку, що в даному контексті найбільш підходить те формулювання, яке записано у редакції статті від комісії.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло. Однак я ставлю на голосування поправ­ку в своїй редакції. Будь ласка, голосується поправка 88.

 

"За" - 126. Поправка не пройшла.

 

Поправка 89. Депутате Юхимчук, ви наполягаєте? Будь ласка.

ЮХИМЧУК А.П., член Комісії Верховної Ради України з пи­тань прав людини, національних меншин і міжнаціональних від­носин /Жмєринський  виборчий  округ, Вінницька  область/. Шановний Василю Васильовичу! Шановні депутати!На мою думку, якщо йдеться про ор­гани місцевого самоврядування, то доцільно викласти їх пов­ний перелік.

 

Я вніс цю пропозицію і наполягаю на голосуванні.

 

49

 

ГОЛОВА. Ви бачите цю поправку: "/Органами місцевого самоврядування в сільські, селищні, районні, міські Ради народних депутатів, збори /доходи/ громадян, сільські комітети і т. ін./"? Ставлю її на голосування.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Ми більш узагальнено виклали те саме але чітко визначили базовий рівень,

"За" - 39. Поправка 90.

 

Ви наполягаєте? Поправка 91? 92? Депутат Діхтяренко не наполягає. Поправка 93? Депутат Проник теж не наполягав. Депутат Яценко наполягає на поправці 94. Прошу.

 

 

50

 

ЯЦЕНКО В.М. Дякую. Хотів би, щоб народні депутати тро­хи задумалися над таким. Зміст статті 4, редакцію якої, запропонувала погоджувальна комісія, не несе практично ніякого змістового навантаження. Хотів би, щоб ми проголосу­вали і підкреслили, що органи державно! влади і місцевого самоврядування при виконанні своїх функцій діють у межах, визначених Конституцією і законами України. Підкреслюю, що це основоположний момент. Бо подивіться, що далі Йде: в межах, визначених невідомо ким. Я ще раз відкреслюю: всі без винятку органи повинні діяти в межах, визначених Конституцією і законами України. Якщо ми вищий законодавчий ор­ган, то за інше проголосувати просто не можемо. Зверніть на це увагу.

 

ГОЛОВА. Зрозуміло, Дуже подібна редакція до тієї, яку я зачитував, але  це дещо інша редакція. Ще раз повторюю:

"Україна визнає і гарантує місцеве самоврядування. Органи державної влади і місцевого самоврядування при виконанні функцій діють у межах, встановлених Конституцією і закона­ми України". Ставлю не голосування.

 

"За" - 77. Рішення не прийнято.

 

Депутат Дондик пропонує статтю вилучити. Ви наполягає­те на цьому? Не наполягаєте. Наполягають на поправці 96? 97? 98? 99? Прощу, депутате Боделан.

 

 

51

 

БОДЕЛАН Р.Б., голова Одеської обласної Раді народних депутатів /Кілікійський     виборчий     округ,     Одеська     область /.  Шановні колеги! Просив би ввернути увагу на мов пропозицію. Вона, як мені здається, відповідає поняттю, що таке регіональне самовря­дування. У ній сказано і про те, хто безпосередньо обирав ці органів. Прошу підтримати що поправку.

ГОЛОВИ. Зрозуміло. Поправка така: "Формой організації місцевого життя в територіальне самоврядування населення, яке реалізується черва територіальну самоорганізацію гро­мадян безпосередньо або черев органи місяцевого самовряду­вання.

 

Органі місцевого самоврядування обираються безпосе­редньо громадянами України, що проживають на території від повідно області, міста обласного  підпорядкування, району в місті .селища, села".

 

Василю Васильовичу, можне ставити на голосування?

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Та ставте. Ми частково врахували її.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ГОЛОВА. Вона частково врахована і але може пройти і цілком, якщо її підтримають депутати. Будь ласка.

 

Я прошу не диригувати голосуванням. Дьомін сидить струнко, в в мене не працює пульт...                       

 

"За" - 84. Рішення не прийнято.

 

Поправка 100. Наполягав депутат Симонвнко? Не наполяже. Є ще варіант, який пропонує юридичний  відділ, хоч він

 

52

 

і не оуб"ект законодавчої ініціативи. Просто я кажу це як коментар, щоб ви на нього вважили. /Шум у      залі/.

 

ДУРДИНЕЦЬ В.В. Комісія розглядала і відхилила цю ре­дакцій) юридичного відділу. Вона вбігається   а вашою пропо­зицією.

 

ГОЛОВА. Ну, значить,правильно, якщо збігається. Я за­читаю: "Місцеве самоврядування здійснюється через терито­ріальну самоорганізацію громадян безпосередньо або черев органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самовря­дування обираються громадянами України, що проживають на території відповідно міста, селище, села".

 

Я хочу, щоб ви таки проголосували цю норму. Це не поп­равка, це пропозиція комісії. /Шум     у     залі/. Ще  раз повторюю: це формула погоджувальної комісії. І хто

сумнівається  оскільки тут випали райони Й області, то право тем використовується в» допомого» державних органів. 1 тому ми цілком можемо передбачити це в інших статтях, в інших нормах розділу УШ. Просив би вес підтримати цю редакцію комісії. Ставлю на голосування.

 

"За" - 188. Не приймається.

 

Заспокойтеся! Василю Васильовичу, сідайте на місце.

 

Я прошу груп та фракції ще раз зібратися і порадитися відносно предмета обговорення і процедури головування. Ке­рівників груп та фракції о 18 голині 45 хвилин прощу ще раз зайти до мене.

 

Оголошується перерва до завтра, до 10 години. Будемо продовжувати розгляд цього законопроекту.

 

До побачення.

 

53

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку