ЗАСІДАННЯ  ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  11  к в і т н я  1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.   (не чути)

      ................................................

      ................................................

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ ДЕПУТАТІВ.

 

      В   залі   329   депутатів   вечірнє   засідання

 оголошується відкритим.

      Питання  "Про  державну  програму приватизації на

 1995 рік", Єхануров Юрій Іванович, прошу.

 

      ЄХАНУРОВ Ю.І.

 

      Шановні  народні  депутати!  Шановний Олександре

 Олександровичу!

      Кабінетом   Міністрів  України  на  ваш  розгляд

 виноситься  проект Державної Програми приватизації на

 1995   рік.  Проект  Програми  розроблено  на  основі я 
 я                           - 2 - я 

 проектів  законодавчих  актів,  що  вами  прийняті  в

 першому  читанні на минулому тижні, указів Президента

 України  та  інших  діючих  нормативних актів. Проект

 Ппрограми    спрямований    на   виконання   завдань,

 передбачених   у  доповіді  Президента  України  "Про

 основні  засади  економічної та соціальної політики",

 схваленою Верховною Радою України.

      Проект  Програми  схвалено на засіданні Кабінету

 Міністрів  України,  розглядався  комісіями Верховної

 Ради.

      Сруктурно  проект програми практично не відрізня

 ться від державної програми приватизації на 1994 рік,

 але  по  суті  має  певні  особливості.  До  них слід

 віднести  те, що уточнені пріоритети приватизації, до

 яких  відноситься завершення приватизації в основному

 об'єктів   групи  малої  приватизації,  з  переважним

 застосуванням   конкурентних  способів  приватизації.

 Приватизація  об'єктів  великої  приватизації  шляхом

 продажу  акцій  відкритих  акціонерних  товариств  за

 майнові  сертифікати. Спрямування грошових коштів від

 приватизації  голосним  чином до місцевих бюджетів на

 розвиток   виробництва  та  створення  нових  робочих

 місць,    демонополізація   економіки   та   розвиток

 конкурентного  вередовища. я 
 я                           - 3 - я 

      Механізм    приватизації,    який   передбачений

 проектом   програми   спрямований   на  спрощення  та

 прискорення роцесу приватизації на України. Відкритий

 продаж  акцій  громадянам  України  за приватизаційні

 папери  буде  здійснюватитись  виключно  через центри

 проведення сертифікатних аукціонів.

      При  створення  відкритих  акціонерних товариств

 органи  приватизації  з відповідними місцевими Радами

 народних  депутатів вирішують питання про передачу до

 комунальної   власності   або  приватизації  об'єктів

 соціально-культурного   або  побутового  призначення.

 Приватизація  майна, зданого в оренду здійснюється за

 згодою  орендаря, але організаціям орендарів об'єктів

 малої   приватизації   надається   право   на   викуп

 орендованого  майна  без його дооцінки, якщо орендарі

 подали заяву на приватизацію до 1 чевня цього року.

      Проектом  програми  передбачено, що приватизація

 підприємств  агропромислового  комплексу здійснюєтся

 згідно  з  Декретом Кабінету Міністрів від 17 травня

 1993 року "Про особливості приватизації майна в  ОПК"

 та   відповідно   до  порядку,  встановленому  Указом

 Президента  України  від  19  січня  1995  року  "Про

 прискорення     приватизації    в    агропромисловому

 комплексі". я 
 я                           - 4 - я 

      Приватизація     підприємств,    які    займають

 монопольне    становище    на   регіональному   ринку

 здійснюється     за     погодженням     з    органами

 Антимонопольного комітету України та за учатю органу,

 уповноваженого    управляти   відповідним   державним

 майном.

      Органи   приватизації   при  затверджені  планів

 приватизації,   тобто  планів  розміщення  акцій  цих

 об'єктів,  визначають  пакет акцій в розмірі не менше

 30  відсотків, який тимчасово залишається у державній

 власності.

      З  метою  забезпечення широкої участі громадян в

 процесі  приватизації  органи  приватизації 100 акцій

 відкритих  акціонерних товариств, які сворені на базі

 об'єктів   групи   "Б",  не  менше  як  80  відсотків

 відкритих акціонерних товариств, які створені на базі

 об'єктів   групи   "В"   та  до  70  відсотків  акцій

 відткритих  акціонерних  товариств,  які  створені на

 базі  об'єктів  групи  "Г"  продаються зі збереженням

 передбачених  законодаством  пільг  їх працівникам та

 керівництву,   а  також  на  сертифікатних  аукціонах

 громадянам    України   за   приватизаційні   майнові

 сертифікати.

      Згідно   з   проектом   програми   у  1995  році я 
 я                           - 5 - я 

 передбачено  приватизувати  31 тисячу 650 об'єктів, в

 тому  числі  22 тисячі 450 малих підприємств, 8 тисяч

 середніх  і великих підприємств, а також 1 тисячу 200

 об'єктів   незавершеного  будівництва.  Тобто  обсяги

 приватизації середніх та великих підприємств, а також

 об'ектів   незавершеного  будівництва  передбачається

 зберегти на рівні 1994 року.

      В  програмі  визначені заходи з метою покращення

 організації   виконання   завдань   з   приватизації,

 взаємодії  державних органів приватизації і державних

 органів  управління. Визначені умови участі в процесі

 приватизації  іноземних  інвесторів, при цьому оцінка

 об'єктів   приватизації,   що  приватизуються  шляхом

 викупу,      здійснюється      експертним     шляхом.

 Встановлюється  перелік  об'єктів,  що  не підлягають

 приватизації в 1995 році.

      Запропонований  проект Програми дозволяє зробити

 процес  приватизації  більш  керованим,  прозорим,  а

 також врегулювати нормативно неврегульовані питання.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Запитання    до   доповідача   є?

 Запишіться.  Поки  запис  проводиться, Юрій Іванович,

 скажіть, будь ласка, програма складена на нормативній я 
 я                           - 6 - я 

 базі   діючої   чи  там  передбачі  проекти  законів,

 вірніше,  нормативні  акти,  які  не  урегульовані ще

 діючим законодавством.

 

      _______________

      Олександр  Олександровичу,  закладено  в  проект

 програми  закладені  проекти  законодавчих актів, які

 схвалені  Верховної  Ради на минулому тижні в першому

 читанні. Тільки вони ще не прийняті.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Заварзін.

      15  хвилин  досить чи 10 хвилин? 10 хвилин, будь

 ласка.

 

      ЗАВАРЗІН.

 

      Спасибо.    Заваризн,   129-ый,   Красноармейск,

 "коммунисты Украины".

      Значит,  у  меня  два  вопроса.  Первый.  Как вы

 считаете:  можно  ли  проводить приватизацию, не зная

 положения  вещей  в  государстве, то есть, не проведя

 инвентариазцию  государсвенного имущества. Это первый

 вопрос.

      И  второй  вопрос.  Как  вы  считаете,  есть  ли я 
 я                           - 7 - я 

 необходимость   на   сегодняшний  день  приостановить

 приватизацию до полной инвентаризации?

      Спасибо.

 

      _______________

      Згідно    чинного   Українського   законодавства

 приватизація   проводиться,   і   ви   делегували  ці

 повноваження  щодо  визначення переліку об'єктів, які

 підлягають приватизації, Кабінету Міністрів України.

      Кабінет  Міністрів  України цими днями випустить

 свою  постанову щодо об"єктів, які обов"язково будуть

 приватизовуватись  в  1995 році, цец буде зроблено на

 основі   цієї   програми   і   перелік  цих  об"єктів

 знаходиться на обговоренні.

      Що  стосується  проведення  інвентаризації, то я

 вважаю,  що  такий  захід  потрібен, тому що, коли ми

 почали    працювати   по   інвентаризації   державної

 власності  в  Криму, то ми побачили, що дуже є багато

 питань,  пов"язаних  із  інвентаризацією власності. Я

 вважаю, що треба це зробити, але не бачу необхідності

 поєднання  його з процесами приватизації. Це моя така

 думка.

 

      ____________  Я  не  удовлетворен ответом только я 
 я                           - 8 - я 

 лишь  потому, что если мы не проведем инвентаризации,

 а  вы  с ней согласны, мы снова пустим на распыл наше

 государственное   достояние.   Поэтому,  приватизацию

 необходимо остановить, провести инвентаризацию, потом

 решить  вопрос дальнейшей приватизации. Согласны вы с

 этим или нет?

      ______________  Значит так, я так вважаю, що ви,

 як народний депутат, маєте право на особливу думку.

      Я  вважаю,  що  ці розмови, високо політичні, не

 для  мене.  Як  представник  виконавчої  структури, я

 виконую  закони,  які  ви  прийняли.  І  вони  будуть

 виконуватись.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі,  Юрій  Іванович.  Не треба

 спорити. Шевченко, за ним Семенюк. Моцпан, будь ласка.

 

      МОЦПАН 146 округ

 

      Уважаемый   Юрий  Иванович,  как  специалист  вы

 прекрасно понимаете те процесы, которые происходят по

 программе  приватизации,  скажите  мне пожалуйста, вы

 лично  верите  в  то,  что в процессе приватизации мы

 получаем конкретно реального собственника. Спасибо.

 я 
 я                           - 9 - я 

      ___________.  Да.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ . Семенюк, а за ним Марченко.

 

      СЕМЕНЮК. 159 виборчий округ.

 

      Шановний Юрій Іванович!

      Декілька  раз ми з вами вели розмову про те, щоб

 провести  інвентеризацію  і розмежування власності на

 державну,  комунальну  і  муніципальну.  Ви  зі  мною

 погоджувалися.

      І,  до  речі,  відповідно до положення "Про Фонд

 Державного  Майна",  яке  було затверджено 1992 року,

 пункт  6  розділ  2-ий  такі  повноваження  вам  були

 надані.

      Скажіть,  будь  ласка,  яка  робота  зроблена в

 цьому   плані,   тому   що   сьогодні   згідно  Указу

 Президента,  яке  ви записуєте, на виконання якого ви

 записуєте  в  другому  розділі  третій  пункт,  що ви

 будете  виконувати  укази  Президента про прискорення

 процесу малої приватизації.

      Адже  згідно  цього  Указу, не провівши розподіл

 комунальної  власності,  не  провівши інвентаризацію,

 фактично   ліквідовується   комунальна  власність  на я 
 я                           - 10 - я 

 місцях,  яка  підлагає  приватизації,  не  враховуючи

 інтереси   того   регіону,   які  проживають  на  тій

 території і не мають економічних обгрунтувань.

      Це  я  говорю  тому,  що  сьогодні, не сьогодні,

 декілька  неділь  назад,  ми  розглядали  питання про

 забезпечення   лікарських   засобів.   А  всі  аптеки

 належать   до  комунальної  власності  районів.  Вони

 являються на відповідній території монополістами.

      Скажіть, будь ласка, чому не проведена ця робота

 і  що  ви  плануєте  в  цьому  плані?  Я  розумію, що

 відповідати вам дуже важко, у вас кадрів дуже мало. А

 тим   більше,   що   фактичних  повноважень  по  тому

 положенні,  яке  затверджене  в  1992 року, мало. Але

 все-таки сьогодні, розглядаючи програму приватизації,

 ми   повинні   враховувати   і  інтереси  відповідних

 регіонів. Дякую за увагу.

 

      _______________  Я можу відповісти на це питання

 таким  чином. Що стосується власності комунальної, то

 Фонд  державного  майна не має права втручатись в всі

 рішення, які пов'язанні з цією власністю.

      І сьогодні включаємо в плани приватизації згідно

 чиному  українському законодавству тільки ті об'єкти,

 які  затверджені  на сесіях відповідних місцевих Рад. я 
 я                           - 11 - я 

 Та критика, яка була з боку народних депутатів, що до

 того,  що  в  праграми  приватизації,  взагалі органи

 приватизації  неспівпрацюють  з  місцевими  органами,

 нами була максимально врахована.

      І  всі керівники обласних регіональних відділень

 Фонду  державного майна призначені після затвердження

 відповідною  сесією  обласної  Ради.  Я вважаю, що ми

 дійсно  в цьому напряму ще не достатньо відпрацювали,

 тому що дуже є багато звернень з боку місцевих рад по

 передачі  комунального  майна. Я сьогодні говорив про

 це, про автотранспортні підприємства і так далі.

      Але,   знову   ж   таки,   ми   не  маємо  таких

 повноважень,  щоб  туди втучатись, ми можемо говорити

 тільки  про процес передачи від загально-державної до

 комунальної і навпаки.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Марченко, за ним Лупаков.

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

 

      Уважаемый  Юрий  Иванович,  Марченко.... слышно,

 да? Да, не слышно ему. Слышно, нет.

 

      _______________Слышно, слышно. я 
 я                           - 12 - я 

 

 

      МАРЧЕНКО.

 

      Уважаемый Юрий Иванович!

      Перед тем, как принимать программу приватизации,

 я  хотел  бы,  чтобы  вы  разьяснили  или ответили на

 несколько вопросов.

      Первый   с   них  имет  ли  экономический  смысл

 ваучеризация.

      Второй.  Решен  ли  вопрос  взаимной конвертации

 земельных  боннов, квартирных чеков и сертификатов на

 иммуществу  и  последний  вопрос.  Вы выбрасываете на

 рынок   ценных  бумаг,  огромное  колличество  чеков,

 боннов,  сертификатов  и вот всех документов, которые

 связанный  с  приватизацией,  сделали великолепнейшую

 компьютерную  сеть,  знаете  ли вы, что на спекуляции

 ценными   бумагами,   а   также   вторичными  ценными

 бумагами,  которые  выходят  на  основании  этих были

 разрушены  за  счет создания спекулятивно, реализации

 спекулятивного  капитала,  финансовой  системы  таких

 стран,  как  Мексика,  Боливия,  Чили,  сегодня  идет

 девольвация  доллара.  Не  считаете  ли вы, что благо

 намерения  создать  компьютерную  сеть для свободного я 
 я                           - 13 - я 

 вкладывания   сертификатов  в  любое  предприятие  вы

 решайте   не  эту  задачу,  а  создание  условий  для

 массовой спекуляции ценными бумагами, для того, чтобы

 людей сделать или оторвать или решить собственности и

 розвалить  нашу  промышленость  и финансовую систему.

 Спасибо.

 

      ____________.   Щодо   економічної   доцільності

 ваучеризації  у  нашій країні, я вважаю, що в данному

 випадку  Верховна  Рада  коли  приймала  рішення  про

 введення  сертифікатів  мова  йшла  про розподіл, про

 справедливий  розподіл майна між громадянами України,

 шукати тут якусь економічну доцільність це напевно на

 слідуючому витку історії коли мова буде йти про нових

 власників.

      Що стосується конвертації, я цілком погоджуюся з

 вами,  що це питання, ще не вирішене, але є доручення

 Кабінету   Міністрів   зараз  житлові  чеки  вже  цей

 механізм  розглядається  і  найближчим часом він буде

 представлений.

      Що  стосується  земляних бонів, то це питання ще

 навіть  і  не  розглядалося.  І  цим  питанням я хочу

 сказати:  шановні  народні депутати, питаннями землі,

 фермерства Фонд державного майна не займається -це не я 
 я                           - 14 - я 

 його прерогатива.

      І  третє  питання. Щодо комп'ютерної мережі. Ну,

 по-перше, ми  ще  дуже  далекі від того, щоб створити

 єдину  комп'ютерну  мережу,  про  це говорив сьогодні

 депутат  Новіков.  Разом  з  тим, мережа сертифікатів

 (центрів), яка створюється -це замкнута мережа тільки

 для  сертифікатних  центрів. На ринку цінних паперів,

 на  загальному  ринку  вона  працювати  не  буде.  Це

 внутрішня система мережі сертифікатних центрів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Лупаков.

 

      ЛУПАКОВ

 

      ЛУПАКОВ Є.О., 433 виборчий округ.

      Шановний доповідачу!

      Перше  питання. Ми знаємо, що частина державного

 майна   вже  приватизована  на  Україні  так  званими

 "закритими"  акціонерними товариствами. І це найбільш

 прибуткова   частина,   на  жаль.  Чи  не  розроблено

 механізм   відкриття  цих  товариств,  щоб  всі  люди

 України  мали  можливість вкласти свої ваучери, бо ми

 знаємо,  що  у нас кількість ваучерів випущено значно

 більше, ніж маємо майна? я 
 я                           - 15 - я 

      Друге  запитання.  В  Законі  передбачено, що не

 підлягають     приватизації     підприємства,     які

 виготовляють спирт, вина, горілчані вироби та інше. А

 ті, які вже приватизовані - що з ними робити?

      І третє. Чому Законом не передбачається заборона

 приватизації залізничного транспорту?

      І останнє. В Законі є багато термінів, час яких,

 як  кажуть,  уже  пройшов.  Що з ними робити? І як ми

 будемо їх змінювати?

      Дякую.

 

      ХАНУРОВ Є.

      Щр  стосується  об'єктів,  які.... Вірніше, так:

 закритих  акціонерних  товариств,  якім  створені, як

 правило, шляхом викупу трудовими колективами. З цього

 приводу   я  можу  сказати  слідуюче.  За  дорученням

 Кабінету  Міністрів нами підготовлені пропозиції щодо

 того, щоб на протязі цього року відкрити ці "закриті"

 акціонерні  товариства.  Такі пропозиції нами надані.

 На  жаль,  туди  вже  ніяких  сертифікатів  провадити

 неможливо,  бо  це  є  власність  конкретних  людей в

 Україні.

      Що     стосується     об'єктів,     якіт     вже

 приватитизовані,  то  єдиний  механізм вилучення цієї я 
 я                           - 16 - я 

 власності є суд, інших процедур не може бути.

       Питання  залізниці.  Це  було  рішення народних

 депутатів,  таке  рішення  винесено,  вони включені в

 об'єкти,  що  не  підлягають  приватизації.  І тому я

 сьогодні  е  можу  відповісти  на  це  питання.  Є  в

 списках,   які   заборонені   до  приватизації,  весь

 залізничний комплекс.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Час  завершено.  Сідайте,

 будь ласка.

      Скільки  ми часу відведемо на обговорення даного

 питання?

      Є бажаючі прийнять участь у обговоренні?

      А, співдоповідь, будь ласка.

 

 

      УГАРОВ.

 

      Уважаемые  коллеги,  на своем заседании комиссия

 рассмотрела  представленный  проект  приватизации.  В

 целом комиссия предлагает его принять в первом чтении

 с  теми предложениями и поправками, которые поступили

 от нашей комиссии.

      Сразу  хочу  сказать,  что на заседании комиссии я 
 я                           - 17 - я 

 депутаты  Ветренко  и  Марченко  выразили свое особое

 мнение,   коим   было   предложено   отразить  его  в

 альтернативном   проекте   программы.   Было  сделано

 обещание,   но   почему-то   проекта   альтернативной

 программы нет.

      Я хочу сказать вот что по данной программе.

      Программа   приватизации   на   1995   год  -это

 своеобразный план работы, а как любой план, он должен

 прежде всего иметь реальное задание и реальные сроки.

 К  сожалению,  как  здесь  уже  многимы отмечалось, в

 частности  и  многими  членами  нашей  комиссии,  эта

 программа   имеет   несколько   нереальные   сроки  и

 нереальные  адания. Также требования к программе, она

 не  должна дублировать закон и, безусловно, не должна

 противоречить   тому  законодательству,  которое  уже

 есть. Что касается предложений по поводу дополнений и

 изменений,   то,    естественно,    они   все   могут

 рассматриваться  во  втором  чтении  тем  более,  что

 комиссия   сейчас   работает  уже  над  параллельными

 концепциями  приватизации.  Тоесть  процесс наработки

 идет достаточно сильно. Ну, например, вот этот пункт,

 который  вызывает, так сказать, законное недоумение у

 части    депутатов,   касается   Украинского   центра

 сертификационных  аукционов  и  его отделений. Это то я 
 я                           - 18 - я 

 чего  не  отражено  в  этой  программе, хотя вот этот

 Центр,  он  не предусмотрен законом, содержание этого

 Центра,   его   создание,  содержание  и  последующее

 расформирование   влечет   за   собой  денежные,  так

 сказать,  средства,  и  нет ответа на главный вопрос:

 почему  Кабминный фонд в данном случае не использовал

 свою  законодательную  инициативу  и  не внес никаких

 предложений  по  поводу создания Украинского фонда  в

 приватизационные  законы, работа над которыми  сейчас

 продолжается,  а пошел по пути создания, так сказать,

 структуры  не предусмотренной законами Украины?

      Поэтому  внимательно,  так  сказать,  отнесясь к

 рассмотрению  этого  вопроса,  я  предлагаю  все свои

 замечания  и  предложения направить в нашу комиссию и

 принять предложеную  программу  приватизации в первом

 чтении. Это предложение нашей комиссии.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   У   нас  записалось  на

 обговорення  18  депутатів. Скільки ми відведем часу?

 Пів години? Годину?

      Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб відвести

 півгодини  на обговорення, прошу проголосувати?

 я 
 я                           - 19 - я 

      "за"

 

      Прийнято.

      Моцпан, за ним Марченко.

      По 3 хвилини.

 

      Нема Моцпана? Марченко Володимир Романович, будь

 ласка. За ним - Квятковський.

      Я просив би по 3 хвилини.

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

 

      Уважаемые   депутаты!   Я  думаю,  что  принимая

 программу   приватизации   на  1995  год,  нам  нужно

 немножко  осмотреться,  а  как  же  такие же процессы

 прошли, например, в России, которую ставили в пример.

      Я   зачытаю   несколько   выдержек   из   отчета

 российского Фонда Государственного Имущества.

      Первое.    "500    крупнейших    приватизируемых

 предприятий  Россиии  с  реальной стоимостью не менее

 200  миллиардов  долларов  были фактически проданы за

 бесценок:   за   7,   2  миллиарда  долларов".  Россия

 фактически   констатирует   о   потере   национальной

 экономики. я 
 я                           - 20 - я 

      Второе.  "Скупая,  перепродавая  крупные  партии

 ваучеров,  чековые  инвестиционные  фонды  фактически

 обеспечили   передачу  государственной  собственности

 новым  владельцам  за бесценок". Это тезис о том, что

 мы  через  сертификаты  каждого  из нашего гражданина

 делаем  собственником -абсолютно ложный. Идет процесс

 захвата  собственности,  и  прежде  всего,  лучшей, и

 прежде  всего,  прибыльной  и  уникальной  в отдельно

 взятые частные руки.

      Третий   пункт.  То,  что  чековая  приватизация

 создала численную массу неимущих собственников. И я в

 этой  связи  констатировал  бы  еще  один  факт,  что

 быстрый     передел     собственности     последовал,

 преследовал,  в  первую  очередь,  не  экономические,

 политические   цели.   И   пользуясь   случаем,   что

 проводилась  международная  конференция в Пуще-Водице

 по  разделению властей, я хотел бы сказать о том, что

 именно завтрашнее продавливание Верховного Совета под

 Закон   о  власти  будет  преследовать  прежде  всего

 создания  условий  для  того,  чтобы навязать Украине

 процессы    либеральной    экономики,   чтобы   через

 неограниченную   власть  одного  человека  Президента

 навязать   Украине  нынешний  процесс  реформирования

 экономики. Является ли этот процесс законным? Считаю, я 
 я                           - 21 - я 

 что нет, и не имеет конституционной основы.

      И  первое,  в  этой  связи.  Глава  вторая нашей

 Конституции  Украины  преостановлена.  А в этой главе

 было  написано, что "держава охороняє власніть свою і

 створює  умови для її примноження, ніхто не має права

 використовувати  власнісь з метою особистої наживи та

 в   інших  корисливих  цілях".  Поэтому  преостановив

 действие  главы  Конституции,  наших  граждан  лишили конституционных  прав на собственность. И в этой связи

 идет  передел  безприцендентный  в  истории6  передел

 собственности   в  интересах  частных  лиц,  а  не  в

 интересах большинства граждан.

      И   последнее,  зачитаю  пункт  декларации  прав

 человека,  статья  17"Кожна людина має право володіти

 майном  як  одноособова,  так і іншими. Ніхто не може

 бути безпідставно позбавлений свого майна".

      Более   того,   посколько   процессы  показывают

 инвестиционные  фонды, трасты, воруют вот эти ваучеры

 у  населения,  перепродают  и  иэти деньги собирают и

 улетают  за  границу, обеспечивают себе там безбедное

 жилье, наших людей, в противоречии с ныне действующей

 Конституцией  Украины.  С  декларации  прав  человека

 насильственно   лишают   права  на  собственность.  Я

 голосовать  за  эту программу не буду, тем более, она я 
 я                           - 22 - я 

 основана  не  с наших законов, даже если плохых, а на

 Указах Президента.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Моцпан, за ним Кияк.

 

      МОЦПАН

 

      Уважаемые  депутаты,  я  не случайно задалвопрос

 Юрию  Ивановичу,  верит  ли  он  в то, что в процессе

 приватизации    государственной    собственности   мы

 получаем  реального  конкретного  собственника.  Ну я

 понимаю, это личное мнение Юрия Ивановича, но я с ним

 конечно не согласен.

      На   сегодняшний  день  в  ходе  государственной

 программы   приватизации,  которая  осуществлялась  в

 нашем  государстве в 1992 годе, 1993-95 гг. Я глубоко

 убежден,    что    никакого   конкретного   реального

 собственника   над   государственными   предприятиями

 государственную  собственность мы не получаем. И если

 ранее  мне  приходилось  говорить  о том, что никогда

 Украину  так  не грабили, как сейчас грабят и как раз

 результат данной приватизации.

      Мне  трудно было, уважаемые коллеги, заметить...

 я  по  всем  вопросам,  связанным  с  осущестивлением я 
 я                           - 23 - я 

 приватизации,  голосовал  всегда  -"против". И буду и

 впреть  голосовать -"против".

      Я  абсолютно  согласен  с выступлением Владимира

 Романовича   Марченко,   уважаемые  депутаты,  с  его

 положениями   подхода  к  Программе  приватизации.  И

 считаю,   что   на   сегодняшний  день  осуществление

 программы  приватизации  в том виде, по той схеме, по

 той  методике  есть  елементарное преступление против

 собственного народа.  Елементарное преступление.

      И  то,  что  мы сегодня имеем значительную часть

 населения на гране выживания -это тоже результат этой

 Программы  приватизации.

      Жизнь  поставила  вопрос  ребром.  И  мы на него

 должны ответить.

      Уважаемые  коллеги,  во  все  времена можно было

 врать  в  той  или  в меньшей степени. Скажем, лет 15

 назад   можно   было   обманывать   себя,  товарищей,

 государство.  Но наступает периоды в истории развития

 общества,  я  в  этом  глугоко  убежден, когда правду

 нужно говорить до конца. какая б ни была эта правда -

 приятная,  неприятная  -(..........) убежден: сегодня

 правду    нужно   говорить   до   конца.   И   только

 (..........) научимся правду говорить до конца, что у

 нас  происходит  в  економике, и на основании этого - я 
 я                           - 24 - я 

 второе,  главное -принимать верное взвешенное решение

 мы выйдем из  этой ситуации.

      Мы ничего не получаем положительного, я убежден,

 в  процессе  приватизации.  Мы  получаем елементарное

 разграбление  государственной собственности. И нечего

 обманывать  народ,  что что-то получит какую-то часть

 собственницы...         собственники.         Никакой

 собственности...  В  хорошем  понимании  этого слова.

 Народ,  подавляющая  масса не получит. А получает эту

 собственость мафиозно-бюрократическая элита.

      Мне недавно приходилось быть участником дискусии

 с  рядом  представителей  амереканского бизнеса. Я им

 прямо  сказал:  у  нас  до  1985  года,  до известной

 Горбачовской    перестройки,   была   бюрократическая

 собственость   -основа   экономики.   Это   не   было

 собственостью  ни  народа, ни  государства, в хорошем

 понимании этого слова.

      Сегодня  мы  имеем, уважаемые коллеги, мафиозно-

 бюрократическую  собственость.  Это гораздо страшнее,

 гораздо  опаснее для государства, чем то, что было до

 1985   года.  Вот  вам  результаты  той  перестройки,

 которая  когда-то начиналась в нашей стране и которую

 мы   теперь  продолжаем  по  известным  рекомендациям

 западных   кругов,   в  том  числе  и  международного я 
 я                           - 25 - я 

 валютного фонда.

      Я   убежден,   если   мы  не  пересмотрим  схему

 приватизации,     принципы    приватизации,    ничего

 положительного  мы  не получим. Кстати, мне пришлось,

 будучи в Соединенных Штатах Америки, имел возможность

 задать   вопрос,  мне  известно,  что  есть  народное

 предприятие  в (..........). Как они работают? Оценка

 была  положительная.  Вот  это  и  есть  тот путь, по

 которому мы можем пойти. Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Депутат  Кияк,  за  ним від фракції

 "Єдність" Рябченко.

 

      КИЯК  Т.  Р.

 

      Тарас   Кияк,   Чернівці,   Демократична  партія

 України.

      Шановні колеги, склалася парадоксальна ситуація.

 Вітрильник приватизації розігнався, а ми ще не зуміли

 його   а   ні  нормалізувати,  а  ні  цілоспрямувати.

 Тактичні  кроки  видно,  а  от стратегічних етапов не

 простежуємо.    Одже    немає   суцільної   концепції

 розрахованої на кілька років наперерд.

      Президент  у своєї доповіді тут підкреслював про я 
 я                           - 26 - я 

 необхідність корекції в процесі приватизації. Слушно.

 Мовилося   також  про  незворотність  приватизаційних

 процесів. То не заперечно. Адже альтернативи творенню

 господаря нема. Це є вимога часу.

      Але   якім   шляхом   іти  нині  Україні.  Невже

 відійшовши   від  псевдосоціалістичного  диктату,  ми

 повинні йти в обійми всіх кроків, тому хибних кроків,

 нині  передових,  капіталістичних  нехай,  країн.  Ми

 немаємо права, немаємо часу, немаєм можливості на це.

 У  нас є своя ментальність, у нас є свої традиції. Не

 слід   також   і   копіювати  Росію,  де  невменяемые

 реформаторы  за  висловом  Солженіцина,  а  дальше як

 продовжує  Максимов"  не  только  выплеснули с купели

 дитя, но и разбили корыто и разбросали щепки. "

      В той же час за 4-річне реформування ми створили

 один  ринок  суцільнубазаризацію  України.  Про  який

 ринок можна говорити в умовах повальної спекуляції де

 немає  товарного  насичення ринку. Немає забезпечення

 грошової  маси і фактично грошової одиниці -є грошова

 одиниця  іншої держави.

      Депанує     трьохсот    відсоткове    банківське

 кредитування   та   шахрайські   трасти,  котрі  ніби

 підтверджують вічте бажання людини бути обманутою. До

 речі  ми пропонуємо розробили статут народного трасту я 
 я                           - 27 - я 

 своєрідного   який   би   охоплював  приватизаційними

 процесами   соціально   незахищених  людей  бюджетних

 працівників,  це  своєрідне  товариство  покупців  за

 місцем   проживанням  на  громадських  засадах  котре

 гуртується  в  регіональні  об'єднання  товарист,  ми

 подамо  цей статут до нашої комісії, але, які головні

 й конкретні принципи приватизації нам бачать виходячи

 з   того,   чого   немає  в  програмі,  перше,  кожен

 громадянин  України  повинен  отримати рівно з іншими

 громадянами  реальну частку державного майна і тут не

 повинно бути поділу на малу чи велику приватизацію чи

 приналежність, чи не приналежність до колективу.

      Друге.  Слід оцінити загальну вартість майна, що

 підлягає  приватизації  не в умовних карбованцях, а у

 твердій  валюті,  до  того  ж громадянин повинен мати

 право  вкладати  свої приватизаційні кошти в декілька

 об'єктів, щось на зразок купонної книжки в Чехії.

      Третє. Вкладення коштів повинно бути адресним, а

 не  через посередництво трастових компаній, в кращому

 разі щось на зразок народних трастів, котрі я кажу, .

      Четверте.  Громадянин  повинен  мати  об'єктивну

 інформацію  та  консультацію  про  об'єкти  не тільки

 свого регіону, але всієї України.

      П'яте.  Не  зрозуміло  чому  до майна України не я 
 я                           - 28 - я 

 зараховано кошти колишніх державних банків.

      Шосте.  Треба  слідкувати  за  одинаковістю  для

 кожного  громадянина  сумми  в  грошовому  виразі від

 реалізованих  4 основних категорій приватизації мала,

 велика  приватизація,  житловий  фонд, земля. Про дві

 останні форми у Програмі взагалі нічого не сказано.

      Сьоме.       При      приватизації      об'єктів

 агропромислового     комплексу    слід    передбачати

 можливість  приватизації громадянами за майнові кошти

 і на аукціонній основі сільськогосподарської техніки,

 яка може бути вилучена.

      Восьме.   В  наших  умовах  процес  приватизації

 мусить  бути  соціально  орієнтованим,  керованим  та

 контрольованим    хоча    б    присутністю    певного

 контрольного   пакету   акцій   державних  на  великі

 підприємства.

      Я виступаю від фракції...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Передайте,  будь  ласка, до Комісії

 свої пункти - вони будуть враховані.

 

      КИЯК

 

      ...Дев'яте. Кожен крок Постанова -Закон стосовно я 
 я                           - 29 - я 

 приватизації    повинні   попередньо   повідомлятися,

 коментуватися через МАС-МЕДІА, так як робив це батько

 ринкової  економіки,  Людвіг  Ерхард, залучаючи таким

 чином до співвідповідальності всі маси.

      Десяте.  Слід  домовитися  про  обсяг  акцій для

 іноземних  інвесторів.  Цього там немає. Про взаємини

 між  керівництвом  та  колективом.  Слід  реалізувати

 приватизацію як фактор взаємного погашення боргів між

 підприємствами,  пов'язати  цей процес із структурною

 перебудовою економіки.

      Отже, якщо внормуємо, врегулюємо, проконтролїємо

 цей  процес  -буде  порядок,  буде  результат, будуть

 справжнеі  кредити.  Бо нині маємо ті, про котрі мені

 відомий     економіст,     ректор....................

 університету профенсор Блюм сказав: "Німецькі кредити

 України  -це  проценти від вивезених з України коштів

 та вкладених у німецькі банки".

      Отже,  подумаймо, як зупинити вивезення щомісяця

 з  України  200  мільйонів доларів та як повернути ці

 мільярди  з-за  кордону.  Може,  навіть шляхом певної

 легалізації тіньового капіталу...

      Весь   процес   вимагає   від  нас  рішучості  і

 послідовності.  І  не  реформи, а відсутність їх може

 погубити Україну. я 
 я                           - 30 - я 

      В цілому підтримуючи Програму, депутатська група

 ДЕРЖАВНІСТЬ вимагає врахувати ці серйозні упущення.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Рябченко, ЄДНІСТЬ. За ним

 Квятковський.

 

 

      РЯБЧЕНКО О.В., 75 виборчий округ.

      Уважаемые коллеги!

      Я    думаю,    что   каждый   год   формирования

 законодательства  по  приватизации должно происходить

 таким  образом,  что  оно  формируется  из  различных

 вопросов  законодательства.  Это: законы, принимаемые

 Верховным  Советом,  указы Президента и постановления

 Фонда  майна. Но в конце года все эти законодательные

 акты  должны  быть  подобраны и сформированы в единое

 законодательство  и  все  они  должны  быть оформлены

 путем  принятия  закона  Верховным Советом Украины. И

 тем  более  программа  приватизации  не может вносить

 изменеия  в  эти  законы,  она  должна  действовать в

 рамках закона.

      Хотелось  бы,  чтобы  мы  при принятии программы

 приватизации  имели именно такой пакет предложений по я 
 я                           - 31 - я 

 законодательсву,   что   сначала   все  приводится  в

 состоянии  закона, а затем во исполнении этих законов

 и  в  их рамках принимается программа приватизации на

 текущий год.

      На  сегодняшний  день  есть  Указ  Президента об

 индексации вкладов в сберегательном банке, который не

 вписывается  в  законодательство  по приватизации, на

 сегодняшний   день   работают   центры  сертификатных

 аукционов,  которые  не вписаны в законодательство по

 приватизации,  в  законы  приватизационные.  И  мы не

 имеем  Законопроект от Фонда гомайна с предложениями,

 какие  законы  и  что  нужно  принять,  чтобы сделать

 действие  этого Указа и этих центров соответствующими

 тому,  что  предусмотрено  в  законе  о  приватизации

 госпредприятий.

      Второе,  сто  я хотел бы сказать. В программе по

 приватизации  принимается  очень  резкое  решение  по

 арендным  предприятиям.  Мы считаем, что такие резкие

 решения  должны быть приняты законодательными актами,

 а не путем принятия абзаца в программе приватизации.

      Мы  очень  надеемся,  что  ко второму чтению все

 указанные замечания нашей фракции будут устранены, мы

 будем голосовать за принятие программы приватизации в

 первом чтении. я 
 я                           - 32 - я 

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Квятковський, за ним Вітренко.

       Від "Реформ".

 

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ.

 

      Я  не буду дискутувать приводу народних трастів,

 бо  при  відсутності  законодавчої  бази  про довірчу

 власність  це абсурд, я не буду дискутувати з приводу

 спекуляцій  на  фондовому  ринку,  бо  ті  країни, де

 розвинута  спекуляція на фондовому ринку забезпечують

 утримання   безробітних  щонайменше  900  доларів  за

 місяць.

      Я   не  буду  дискутувати  з  приводу  того,  що

 приватизація   не  створює  реального  власника,  бо,

 навіть,  досвід Росії показує, що реальний власник є,

 який він і хто це, то вже інша справа.

      Я  хотів  би  сказати,  що  якщо  ми не приймемо

 програму приватизації, то приватизація буде йти і без

 нашої   програми.

      Депутатська  група  "Реформи" буде голосувати за

 прийняття  програми  приватизації  в першому читанні, я 
 я                           - 33 - я 

 тим  більше,  що  всі  зауваження,  які ми подавали з

 приводу  розгляду  попередніх питань, які стосувалися

 приватизації,  ми  вже  висловили.  Тому  я  пропоную

 депутатам  підтримати програму приватизації в першому

 читанні   і   докласти  всіх  зусиль  для  того,  щоб

 попрацювати   над   її  вдосконаленням  перед  другим

 читанням.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Вітренко  -соцфракція, за

 нею Драгомарецький.

 

      ВІТРЕНКО Н.М.

 

      Шановні  колеги!  Нам  запропоновано  розглянути

 державну   програму  приватизації.  Я  хочу   відразу

 сказати,  що  тричі на Комісії з економічної політики

 ми її розглядали. І ми намагалися відстояти думку про

 те,  що  державна програма приватизації повинна  перш

 за  все  переслідувати економічний ефект, економічний

 та  соціальний,  а  не політичний. В цій програмі, що

 нам  вона надана  для розгляду, (а Фонд майна залишив

 всі  наші  зауваження  без  уваги) тут переслідується

 тільки політичний ефект - відразу форсовано і спрощено я 
 я                           - 34 - я 

 закінчити  перерозподіл  власності  в  країні.  І нам

 пропонується  оця  цифра -8 тисяч середніх і великих,

 15 тисяч малих підприємств. Таке питання з'являється.

 Звідки це взялося? Чому 8, а не 7, 5 не 8, 2, тому що

 8   тисяч  замовив  Міжнародний  Валютний  Фонд.  Хто

 замовляє,  той  потім  і контролює. І цей Міжнародний

 Валютний   фонд   не   дає  навіть  нам  отямитись  і

 подивитись,  що  ж воно діється з цими вже об'єктами,

 що  приватизуються.  І  під  цей Міжнародний Валютний

 Фонд  і  все  ладнається в нашій країні. І щоб ми нів

 якому  разі  не  збавили  темпи,  ось  дивіться,  вже

 наступне   запрошення   отримало  керівництво  країни

 вАнгілю,  бо  Міжнародний  Валюний Фонд звідти діє, В

 Ангілю  Інститут Адама Сміта запрошує на конференцію,

 ну  кого? Головних реформаторів нашої країни. Перелік

 такий:  Леонід  Кучма, Віктор Пензеник, Сергій Осика,

 Роман  Шпек,  Петро  Германчук,  Юрій  Ехануров, Юрій

 Карасик,  Віктор Ющенко, Вадим гетьман. Я вже не кажу

 про те, що їм пропонується внести 1870 доларів тільки

 за  каву і участь в конференції, а оплата готелів -це

 все  буде  інше,  це  знову  -таки  на нас і на наших

 виборців,: хай все за все платять.

      Але мене дивує питання: ми з вами дали відставку

 Уряду  чи  не  дали? Чому це знову-таки їх запрошують я 
 я                           - 35 - я 

 продовжувати   оці   ж   реформи?   Тому   що   треба

 прискорювати приватизацію.

      Коли  ми  на  Комісії відстоювали свої погляди і

 дійсно  запропонували, сказали, що будемо виходити на

 свою  альтернативну програму приватизації (тут тільки

 сили  не  рівні, розумієте?). Наша Контрольна комісія

 по  приватизації  (там,  я і Володимир Романович) нге

 може порівняти свої можливості з Фондом Майна. Але ми

 свою програму разом з Комісією, Контрольною комісією,

 зробили - альтернативну програму приватизації.

      Тому   я   дуже  прошу  вас  сьогодні  відхилити

 запропоновану  Президентом  і Фондом Майна програму і

 дати можливість потім нам надати вам альтернативну -і

 робити вибір.

      Чому  не  можна  оцю програму приймати? Я вже не

 кажу,  що вона порушує законодавчу базу України. Вона

 дійсно зроблена під укази Президента, і тут все чітко

 так і заявлено.

      Не  тільки в цьому її недоліки. Недоліки в тому,

 що  тут  гамузом  і  загальнодержавна,  і  комунальна

 власність.  Нам  потрібно  це  розділити. Хай місцеві

 органи влади відповідають за приватизацію комунальної

 власності.   І   хай   з  них  питають,  їх  депутати

 відповідають,   їх   виборці   питають.   Нам  досить я 
 я                           - 36 - я 

 приватизацію розглядати загальнодержавної власності.

      Далі.  Як  можна далі проводити приватизацію без

 того,  щоб  не  закласти  в державну програму, бізнес

 плани,   контроль   за   їх  виконанням,  санкції  за

 невиконання  бізнес-планів, і звідси, націоналізація,

 тобто,   так  реприватизація,  якщо  так  виконуються

 бізнес-плани. І ми повинні в своїй державній програмі

 приватизації,  ми  повинні  її  зробити, відстоювати,

 перш  за  все, державні інтереси. Тому, дуже обережно

 треба  підійти до іноземних інвесторів і тростинецька

 фабрика, це дійсно яскравий на сьогодні приклад, коли

 трошки  погралися,  а  зараз  все,  немає власності в

 Україні.  І  так  буде  з  іншими підприємствами. Нам

 потрібно  захистити в цій програмі наше населення від

 ошукання грошима. Бо ви дивіться, наші всі закони про

 те,  що  буде приватизація за сертифікати, а програма

 вже  про  що,  про  те, що грошима будуть викупати об

 "єкти,  дійсно,  хто  буде  викупати  об"єкти.  Тому,

 давайте  так,  як  ми  проголосили  гасло,  що це для

 народу  України,  дайте  змогу  всьому  народу  брати

 участь,  дайте  змогу всьому народу контроль бачити і

 здійснювати  за  цими  процесами  і  ми  тоді  будемо

 відповідати перед своїми виборцями.

      Ну  і далі. Ми повинні переглянути саму програму я 
 я                           - 37 - я 

 приватизацію  у відношенні пріоритетів, бо пріоритети

 державні приватизації державної власності, це перш за

 всезбиткові пїдприємства і не завершено будівницство,

 от  де  ми  не  можемо  навести  порядок.  А найкращі

 підприємства давайте залишимо народові України.

      Тому,   я   сподіваюсь,   що   народні  депутати

 підтримають   соціаліістичну   фракцію  і  контрольну

 комісію з питань приватизації. Дякую!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Замість    Драгоморецького,   Семенюк,   фракція

 комуністів. За ним Анісімов.

 

      СЕМЕНЮК

 

      Шановні   колеги-депутати!   Шановна   Президія!

 Шановні виборці і журналісти!

      Говорять,  Маргарет Тетчер була не просто мудрою

 жінкою, а мудрим політиком. Вона відстоювала інтереси

 свого    народу.   Розглядаючи   і   готовлячись   до

 приватизації  в  Англії,  вона  розробила 10 заповіде

 приватизації.  Основна  яка  із  них -це не проводити

 приватизацію  в  період  інфляції.  А  тим  більше -в

 гіперінфляції,  яку  ми  сьогодні маємо. Не проводити я 
 я                           - 38 - я 

 приватизацію поспішну.

      А  ми  сьогодні...  Програма  приватизації,  яка

 подана  нам  на  1995 рік -це питання поспішності, це

 Програма,   яка   не  виважена,  не  має  економічних

 прорахунків.  Я  не  буду  повторюватись  про  те, що

 говорили  попередні  виступаючі.  Я  хочу  сказати  і

 почати  з того, що ми 29 липня призупинили діяльність

 органів   приватизації.   Для  чого?  Для  того,  щоб

 провести  підготовку  законодавчої бази.

      Але   у   нас   наша   Комісія,   шановний  Олег

 Володимирович,  вибачте  мені,  не  Комісія  з питань

 управління,    а   неуправління.   Вона   не   зуміла

 підготовити до цього часу законопроекти. Це, зокрема,

 і ті, які я вносила пропозиції і в письмовому виді, і

 через пресу, і через телебачення .

      Все-таки   якщо   ви   прийшли   в  орган  такий

 законодавчий  -Верховну  Раду, будьте добрі виконуйте

 ті  завдання, які  покладаються на вас.

      Я  розумію,  вам  сьогодні  мало  часу,  тому що

 потрібно  встигнути  побувати  в  різних  Комісіях: у

 Президента,    у    Кабінеті   Міністрів.   А   своєю

 законотворчою  роботою,  яка  дійсно  повинні  яку ви

 виконувати, не виконуєте.

      Друге.   Згідно  Постанови  від  29  липня  було я 
 я                           - 39 - я 

 записано.  І  до  речі  це вимагає положення про Фонд

 державного  майна,  провести інвентарізацію об'єктів.

 Що  зробив  у  цьому  плані  Фонд  державного  майна?

 Шанований  Юрій  Іванович,  я  дуже  вас  поважаю, як

 земляка,  але даруйте ви мені, ви почали працювати не

 з  того.  І я голосуючи за вас, як за керівника Фонду

 державного   майна,   сьогодні   хочу   сказати,   ви

 неоправдали  довірря тих депутатів, які проголосували

 за   вас.  Ви  почали  займатися  підготовкою  Указів

 Президента  і,  немаючи  законодавчої бази, розпочали

 приватизацію.  Я  хочу  сказати, що я, як депутат, не

 несу відповідальності за те, що ви сьогодні, не маючи

 законодавчої  бази,  пустили ваучер у приватизацію на

 мою рідну Житомирщину. До речі, де ми вчора побували.

 Хватить  нам  на  нашій Житомирщині нашого Чорнобилю,

 піску.   А   тепер   ви   пропустили   ще  беззаконну

 приватизацію.

      І  ще одне, що я сьогодні хотіла б сказати. Юрій

 Іванович,   ви  проводили  прес-конференцію  у  місті

 Житомирі і не дали відповіді, жаль, що ви сьогодні на

 трибуні  о тут не відповіли, я вам задавала питання у

 письмовому  виді.  Як поступити тим, 487 пенсіонерам,

 з  Баранівського  фарфорового заводу, в яких взято 50

 відсотків вартості приватизаційного сертифікату, а 50 я 

                         - 40 - я 

 відсотків  лишено.  По  якому  закону  до  них  можна

 сьогодні   звернутись?   Адже   цивільний  кодекс  не

 передбачає і не захищає інтересів громадян.

      Тому  я  пропоную  в  програмі приватизації слід

 окремо  ввести  розділ  по  захистьу прав і інтересів

 громадян,  провести зміни в цивільному кодексі, чітко

 розмежувати   повноваження   по   управлінню   Фондом

 державного  майна.  Все  те, що сьогодні через закони

 розмежовується  і  закладаються повноваження Кабінету

 Міністрів,  а  закону  самого  про  Кабінет Міністрів

 немає  і розробити закон по Фонду державного майна, в

 якому     чітко     записати    навіть    кримінальну

 відповідальність  за ту приватизацію і розтягування в

 Україні в цьому законі.

      Також пропоную: без економічного обгрунтування в

 результаті  того,  що  сьогодні  йде  приватизація  і

 закладена  в  даній  програмі швидка приватизація без

 альтернативної,  як  ми  її  називаємо,  не приймати.

 Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі,   Анісімов.  Від  Комісії

 базових галузей. За ним Судницин.

     

      АНІСІМОВ. я 
 я                           - 41 - я 

     

      Уважаемые народные депутаты! Уважаемый Александр

 Николаевич!

      Сегодня мы на протяжении дня слушаем практически

 один и тот же вопрос.

      Я  очень внимательно выслушал и Госкомиммущество

 и  моих  коллег  по  Верховному  Совету, озабоченость

 явная и об этом тут  прямо говорилось.

      И сегодня, наверное, не столько надо предьявлять

 притензии   Госкомиммуществу,   потому   что   мы  не

 определились,   это   следствие  Госкомиммущество.  А

 причины очень далеко и глубоко. Это развал Советского

 Союза,   это   порванные   экономические  связи.  Это

 энергетический  голод  Украины  на сегодняшний день и

 как следствие появился Госкомиммущество.

      Как  палочка выручалочка, которая на сегодняшний

 день,  конечно,  не  выручит  и  не  наростит  обьема

 производства.  Я  вернуся  к  позиции  и предложению,

 которое сегодня нам подсказывает и говорят и пытаются

 навязать, здесь звучал Международный валютный фонд.

      Я  с  этими  предложениями  был знаком еще 5 лет

 тому    назад.    Действительно,   об   эффективности

 производства не шла речь, шла речь совсем о другом на

 сегодняшний  день,  (а  тогда,  вы помните, такой был я 
 я                           - 42 - я 

 промежуток  времени, когда появились излишние деньги,

 а  производство падало, было сделано предложение: так

 как  товара  нету,  давайте  сделаем товаром основные

 фонды).  Поэтому  сегодня,  Юрий  Иванович, наверное,

 правду  надо  сказать  всем,  что  это -один из путей

 предотвращения  резкой  гиперинфляции,  а за ним уже,

 будем  говорить, некоторые только элитные предприятия

 могут выйти на эффективность производства. Но сегодня

 бомбить     и     разбивать     здесь    председателя

 госкомимущества я не буду.

      Много  высказано  в адрес его коллег. И я думаю,

 сделана  будет определенная корректировка.

      Я  назову  некоторые цифры. И задаю себе вопрос:

 где  выход?  Сегодня  из  пятидесяти доменных печей в

 металлургическом   комплексе   остановлено   23;   из

 шестидесяти  пяти  мартеновских печей остановлено 37;

 из шестидесяти девяти прокатных станов стоит 39. Мы в

 СССР  и  в  странах  СНГ производили металлургической

 продукции    50%.   И   имели   пятое   место   между

 государствами  мира!  Впереди только были Соединенные

 Штаты  Америки,  Япония, Россия, Китай. И шла за ними

 Украина.  Сегодня что мы имеем? Я вам назвал цифру...

 Где  выход?  И  вот,  наверное,  госкомиуществу  надо

 сделать приостановку, проанализироать то, что сделано я 
 я                           - 43 - я 

 для   того,  чтобы  ускоеренным  шагом  пойти  дальше

 вперед.  Если  мы  этого не сделаем и не дадим анализ

 (потому  что депутаты все время требуют анализа), что

 имеем  положительного,  что отрицательного -мы дальше

 не   продвинемся.  Сегодня  появляется  корректировка

 курса,  и надо корректировать. Мы сегодня столкнулися

 и  с  группой  РЕФОРМ,  рассматривали  вопрос утром о

 приватизации такого огромного предприятия как "Мотор-

 Сич"  мирового  масштаба. Нет оборотных средств и нет

 инвестиционных  средств.  И  государство  не дает для

 запуска  новых серий моторов. Где выход? Предлагается

 другая   форма,  но  она  законодательно  сегодня  не

 подкреплена. И здесь надо, Юрий Иванович, смотреть на

 это!   И   не   стесняться,  и  находить  делать  эту

 корректировку,  вы правильно здесь сказали. Если даже

 возьмем Россию, она шла по трем моделям приватизации,

 и   то  они  наломали  дров  там  ой-ей-ей!  Не  хочу

 останавливаться.

      Поэтому  возвращаюсь  к  тому, что я уже сказал.

 Давайте  все-таки  реально смотреть на эти вещи. Между

 прочим,  и промышленно-финансовыке группы и проект, и

 то, что мы с мы с вами тут рассматривали, не случайно

 появился.   Потому   что   надо  выходить,  выход  из

 сложившейся ситуации. Надо идти или завоевать хотя бы я 
 я                           - 44 - я 

 или  вернуться  не  те  рынки  сбыта,  где мы имели в

 странах  СНГ.  Не  будет  движения  товара,  не будет

 денег, и тут можно много говорить о социальной защите

 и обо всем остальном, но этого не произойдет.

       Я     хотел     бы     пожелать    председателю

 Госкомимущества,  его команде не принимать это, будем

 говорить,  так,  как будто мы вас хотим здесь избить,

 принять  все  замечания  критические,  прозвучавшие в

 этом  зале  для  того, чтобы скорректировать курс. Он

 действительно  сегодня  не  оправдывает  того, что мы

 ожидали от приватизации.

      Поэтому,  заканчивая, еще хочу сказать, что надо

 и конкретно и постатейно, и обкяснить и нашим жителям

 и народным  депутатам,  что  мы  закладываем и что мы

 получим. И сегодня, наверное, спорный факт, но, может

 быть,  приватизационным  чекам  и  сертификатам  надо

 вернуться,  и,  может  быть,  определенной категории,

 которая  стоит  за  уровнем  уже  60  лет отдать им в

 денежном выражении. Это спорный вопрос, но на приемах

 народных  депутатов он уже звучит: куда я  понесу эту

 бумажку,  дайте мне хоть оставшееся время отоварить и

 получить  хоть  определенные деньги. Это тоже спорный

 вопрос,  и  мы  будем  рассматривать  его и принимать

 конкретно план приватизации. я 
 я                           - 45 - я  

      Спасибо за внимание.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Шановні   колеги,   ми   з   вами

 проголосували за регламент відведення півгодини. Але в

 нас  ще  записаний  Судицин,  я  вибачюсь,  йому  вже

 оголошено. Зараз, одну хвилиночку.

      Від   фракції   "Рух"  Ковтунець,  "Державність"

 Яворівський, група аграрників Степунко і МДГ Гуров.

      Всім давати, да?

      А?

      Судницин,  будь  ласка,  вас  оголосили, а потом

 ми...

 

     

      СУДНИЦИН Ф.С.

     

      Судницын, город Запорожье, 184 округ.

      Я    хотел    бы   остановиться   на   программе

 приватизации  предприятий группы "Г". Это хорошо, что

 в      государственной     программе     приватизации

 предусмотрено  за государством 30 процентов акций. Но

 этого  мало. Вы посмотрите как произошла приватизация

 предприятий  Моторсечь.  Фонд  госимущества бесплатно

 под  инвестиционное  обязательство  передал  обществу я 
 я                           - 46 - я 

 покупателей Моторсечь 27 процентов. В результате чего

 в  казну  не  поступили  деньги,  само предприятие не

 получило  реального  стратегического инвестора. Кроме

 того  из-за  отсутствия  гласности  нереализовано  34

 процента,  которых  осталось  за государством. Тоесть

 как    раз    та    норма,   которая   предложена   в

 государственной программе приватизации -30 процентов.

      Но что же дальше. Оказывается в уставе Моторсечь

 нет   ни   слова  каким  образом  госудасрство  будет

 получать   свои   дивиденды.   Каким   образом  будет

 использована  прибыль  и  дивиденды, полученные от 27

 процентов  акций,  переданых  бесплатно. Поэтому Фонд

 госимущества должен однозначно при утверждении устава

 предприятий  оговаривать  долю  поступления  в бюджет

 дивидендов  и  прибыли  от  принадлежащих государству

 процентов.  Эти  дивиденды не должны идти на покрытие

 дефицита  бюджета,  как  произошло  это  в 1995 году,

 потому  что  в Законе "О приватизации государственных

 предприятий"   это   делать   запрещено.  Как  равный

 акционер,  эту прибыль и дивиденды государство должно

 направлять на расширение производства.

      И  еще.  Я хочу остановиться на  ответственности

 должностных  лиц,  которые будут возглавлять Комиссию

 по  приватизации,  которые  должны четко и однозначно я 
 я                           - 47 - я 

 выполнять   законы  о  приватизации.  Тут очень часто

 обращаются  к  опыту  приватизации  России или других

 стран.  Я  бы хотел в этой части остановиться к опыту

 приватизации  Восточной Германии. В течение короткого

 времени   -полтора  года  -там  прошла  приватизация.

 Притом  должностные  лица в основном были из Западной

 Германии, но за самое незначительное нарушение закона

 более  4  тысяч  должностных лиц были оштрафованы или

 привлечены к уголовной ответственности.

      Может  быть, пора и нам более жестко подходить в

 этой  системе,  и  тогда контроль за приватизацией не

 надо  буде  создавать целые комиссии контрольные и т.

 д. Он автоматически будет выполняться.

      В целом же я поддерживаю программу приватизацию,

 но необходимо четко выполнять те предложения, которые

 поступили от депутатов.

      Спасибо за внимание.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Шановні   колеги,   від

 чотирьох  груп  і  фракцій  у  нас  ще  записано  для

 виступів 4 чоловік. Дамо всім висловитись? Нема інших

 думок?

      Від  фракції  Рух  Ковтунець, будь ласка. За ним

 виступить від фракції "Державність" Яворівський. я 
 я                           - 48 - я 

      

      КОВТУНЕЦЬ.

     

      Шановні  народні  депутати, Народний Рух України

 як політична партія правоцентристської орієнтації мав

 би  виступати  проти  такої програми приватизації, як

 програми    нажзвичайно   обережної,   яка   страждає

 популізмом.

      По   суті,   програма   перебачає   не   стільки

 приватизацію  в розумінні появи ефективного власника,

 скільки передбачає колективізацію чергову.

      Але  в ситуації, коли в парламенті ми моємо ліву

 більшість,  ми  вважаємо,  що  навіть  така  обережна

 програма  приватизації  має  бути  в  даному  випадку

 підтримана  як  максимум  того,  що  може зробити наш

 парламент для проведення економічних реформ.

      Тепер щодо конкретних зауважень.

      По-перше,   в   програмі,  а  також  в  проектах

 законів, які приймають, ми будемо приймати, необхідно

 передбачити    індексацію    основних    фондів   для

 приватизаційних  процесїв.  Адже, основі зловживання,

 на які ми так нарікаємо, вони наслідком того, що ціна

 державного  майна  надзвичайно  занижена і ніякі інші

 заходи,    крім   індексації,   крім   проведення   у я 
 я                           - 49 - я 

 відповідність   із   курсом   національної   грошової

 одиниці,  ніякі  заходи  інші не дозволять уникнути у

 масу зловживань у сфері приватизації.

      Тому,   сьогодні   ми  потребуємо  індексації  і

 основних  фондів не в 50 раз, а як мінімум раз в 200.

 А  далі  протягом року, відповідно до темпів інфляції

 має  бути щомісячна або бодай поквартальна індексація

 основних фондів.

      Далі.  Ми повинні передбачити право Рад базового

 рівня  на формування конмунальної власності у процесі

 приватизації. Адже сьогодні місцеве самоврядування не

 має  економічної  основи  для свого функціонування. І

 тому  поряд  з формуванням класу приватних власників,

 ми   повинні   передбачити   цей   процес  формування

 комунальної власності. А це означає, що крім функцій,

 які  записані  в  програмі  треба  передбачити  право

 місцевих  Рад,  затвердити  списки  тих об"єктів, які

 надзвичайно важливі для функціонування місцевої влади

 і які у зв"язку з цим не підлягають приватизації.

      І  нарешті  третя  наша  пропозиція.  Є  частина

 людей,   які   вже   дуже   важко,  наврядчи  зможуть

 скористуватися   своїм   правом   власника,  це  люди

 похилого  віку,  це  інваліди. Ми пропонуємо, щоб для

 людей  старших  70-ти  років,  для інвалідів 1-2 груп я 
 я                           - 50 - я 

 передбачити   право  обміну  сертифікатів,  які  вони

 отримали в обмін в їхні заощадження в ощадбанку,. щоб

 цим  людям  було надано право обміняти сертифікати на

 гроші  за  номіналом,  десь  відповідно індексації. З

 цією  метою,  в програмі приватизації треба збільшити

 обсяг   приватизації   за   гроші   і  на  відповідну

 компенсацію  спрямувати  частину  грошей, які отримує

 Фонд  майна  при  продажу  грошей... продажу об'єктів

 державної власності не за сертифікати, а за гроші.

      Таким   чином,  ми  з  вами  зможем  вирішити  і

 проблему  соціальної  справедливості. Хоча б в такому

 різаному варіанті.

      Я  думаю,  якщо  ми  реалізуємо  оцей задум 1995

 року,  ми  будемо  мати деякий досвід, а це буде дуже

 невелика  кількість  людей, які отримують таке право.

 Ми  отримаємо  деякий  досвід  з тим, щоб у 1996 році

 розширити  коло  громадян,  які  зможуть  таким чином

 компенсувати  свої  заощадження,  які були втрачені в

 Ощадному банку. Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.       (..........)      Яворівський,

 "Державність".  Немає? Степенко, група аграрників. За

 ним Буров.

       я 
 я                           - 51 - я 

      СТЕПЕНКО.

     

      Шановні  товариші!  Ми  сьогодні не тільки цілий

 день  обговорюєм  це  питання, ми вже повертаємось до

 його  декілька разів.

      І  знаєте, якось диву даєшся. Тут виступав один

 із  моїх колег і говорив: у всякого починання повинна

 буть якась мета. Тобто, що ми хочемо від цього мати.

      Якщо   ми   приватизуєм  підприємства,  то  вони

 повинні  більш  ефективно  працювати.  Ми  їх повинні

 вивезти на той рівень, який сьогодні хочемо, щоб вони

 відповідали.

      А  в  нас  получаються дивні речі. Виступає Юрій

 Іванович...   я   абсолютно  симпатизую  цій  людині.

 Просто,  ну ситуація така, що попав цей чоловік у цей

 Фонд...   Любий   би  з  вас  туди  попав  -назад  би

 нормальним не вернувся.

      (Шум в залі)

      Тому  тут  критикувать  цю людину немає за що. Я

 просто  хочу  деякі  моменти  сказать.  От  дивіться,

 приватизовано  буде.  Це  ж  не  він  придумав,  це ж

 державна  програма, 31650 об'єктів. Ну, люди добрі ми

 ж  уже  робили  колективізацію, тепер навпаки. А якщо

 31649 так, що план не виконаєм, чи як? Ну, не можна ж я 
 я                           - 52 - я 

 так  поступать. Ну, ми ж тут розумні люди, хіба можна

 так складати отаку програму.

      Я  думаю,  що  о  те порівння яке було. І всі ми

 кажем:    а   ну   порівняй   державні   і   порівняй

 приватизовані?  Да кто ж так рівняє, це ж... сьогодні

 оцій   трибуні   понятно,   що  приватизовують  кращі

 підприємства,  а  гірших ніхто приватизувати не буде.

      І   ми   начінаєм   тут  порівнювать.  І  то  це

 порівнення  не  йде ні в яке зрівння, що б переконать

 нас у тому, що приватизацію потрібно проводити.

      І   іще   одне   питання.  Приватизація  в  АПК.

 Особливості.  Скільки  му  тут  проводимо, що давайте

 підприємства,  які  переробляють продукцію сільського

 господарства,  щоб  був  особливий  вид приватизації.

 Тобто  виробник  повинен  мати  контрольний пакет. Де

 він? Скільки ми не говоримо, все рівно приватизовують

 той же м'ясокомбінат, молокозавод. Тільки мають право

 юридичні  особи.  Фізичні особи,  а юридичні особи не

 мають права мати цих акцій.

      Я  задаю  всегда  собі  запитання, це немає мого

 опонента,   де   це  він,  Яворівського,  і  не  можу

 зрозуміти,   ми   всегдагордилися   деякими   речами,

 сособливо   те,  що  величезний  потенціал  науки  на

 Україні.  Олександр  Миколайович,  де  цей потенціал? я 
 я                           - 53 - я 

 Чому  ж  вони  нам не дадуть розрахунків? Чому ж вони

 нам  на  науковій  основі  не  докажуть,  що потрібно

 тільки  отак діяти, а не в іншому напрямку. Але цього

 нічого немає.

      І   ще   одне.   (..........)   товариства,  які

 акомулюють  гроши,  акомулюють  сертифікати. На цьому

 наживаються  різні  структури.  Я  вважаю, що якщо ми

 підемо  цим  шляхом приватизації, то це буде авантюра

 віку.

      І  останнє. Нада не розуміть, (сьогодні слухають

 нас  виборці)  що  Верховна  Рада  проти приватизації

 призупинила  приватизацію ну що як призупенила, що це

 відключили від підприємства електроенергію чи воду чи

 тепло  ви  працюйте ще краще і краще приватизуєте чим

 було сьогодні.

      А  ми  розберемося  і дамо вам законодавчу базу,

 тому  я  вважаю,  поки  не  буде  розрахунків  чітких

 економічних  поки  не  буде  законодавчої бази і саме

 головне  я  на  цьому  хочу  закінчити  поки  не буде

 гласності.

      Мені  не  зрозуміло чому ми не розказуємо людям,

 що   воно   таке   приватизація,   що  таке  майновий

 сертифікат,  ми  провидимо тут Росія не получилося, а

 як   там  же  получиться,  я  вже  це  говорив,  коли я 
 я                           - 54 - я 

 запитання,  що таке сертифікат дехто каже, що це нова

 порода собак.

      Так, якщо ми будемо так розуміти, то ви повірте,

 що  треба  наш вождь і учитель казав ідея становиться

 матеріальною  силою тоді, коли нею оволодівають маси.

 Так давайте ми зробимо так, щоб народ зрозумів, що це

 таке і ми планами 31 тисяча 650, а дійсно коли є така

 потреба, коли народ захоче цього і тоді із цього діла

 буде  толк, тому я вважаю, що праграми ці приймати не

 можна.  Поки  не  буде  всіх  розрахунків,  і не буде

 підведена  законодавча база. Все, що не буде зроблено

 не  на  основі законодавчої бази, повірте, що воно до

 добра не приведе. Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Гуров від МДГ

     

      ГУРОВ.

     

       Крывбасовский   90  Межрегиональна  депутатская

 группа.

     

      Я  вынужден  был  выйти на эту трибуну только по

 одной  причине,  я  не  хочу давать рекомендации куда

 укладывать  ваучеры,  не  хочу  давайть  рекомендацию я 
 я                           - 55 - я 

 конкретно  как  приватизировать, что делать, я думаю,

 все, которые дают рекомендации, ну не буду оскорблять

 в этом зале тоже, я думаю далеко не ушли от меня.

      Я  хотел  бы  сказать и поставить акценты на той

 промышленности,  в которой я немножко разбираюсь. Это

 горнорудная  металлургическая промышленность Украины.

 Понимаете,   если   внимательно  следили  вы  вот  за

 выстеплением,   бросается   в  глаза  одно  -что  наш

 парламент за последнее время все запрещает. Сидим как

 собака на сене, так?... и не моги: и сасм не "гам", и

 другому   не   дам...   Смотрите,   предложено   было

 Президентом  Указ о промышленнофинансовой группе. Да,

 были  недоработки.  Мы  сразу  -вето:  а  вдруг у нас

 марнтеновские  печи  украдут?!  Да  их 50% уже стоит!

 Вместе  с  доменными.  Так?  Нет, это не подходит. На

 второй день нам дали уже не Указ, а Закон. И говорят:

 парламент,  а ну ка покажите мастерство и отработайте

 этот  Закон!  Сколько прошло после этого? Уже полтора

 месяца,  а  он лежит у нас как в архивах, и мы еще не

 приторкнулись  до  этого.  Так спрашивается: что ж мы

 тогда  хотим? Где ж неаша работа, нашего парламента?!

 Что  ж мы пытаемся всех критиковать и не посмотрим со

 стороны  на  себя?! Неужели непонятно, что выше этого

 купола  -у  нас  просто  на Украине никого нет! Мы же я 
 я                           - 56 - я 

 выше   всех!   Так   это   ж  не  дает  права  только

 критиковать,  а  надо  ж  начинать  и  делать, что-то

 делать...  Что ж мы только критикуем?! Вы посмотрите,

 сейчас  приватизация:  8  месяцев назад мы запретили.

 Запретили,  собака  лает, караван идет (по выражениям

 наших  отдельных,  так  сказать,  депутатов). Мы хоть

 один  закон  в  этом вопросе переработали и привели к

 норме?!  Ни  одного!  Сейчас опять пришло на повестке

 дня,  говорят нет! Так нельзя. А как? Мв не знаем, но

 так  нельзя...  А  вдруг  нас обворуют?.. Кто это нас

 обворует?!  Если  мы  хозяева  на этом деле. Мы сами,

 своим интеллектом воруем...

      (Шум у залі)

 Поэтому я хочу сказать одно: ...

      (Шум у залі)

 ...Я  прошу  не  перебивать меня. В Японии есть такой

 порядок  в  парламенте  (коль  вы  все  ссылаетесь на

 него),  что  если выступает человек с трибуны, то что

 он мыслит, то и говорит.

      Вот   за   пределами   и  в  газете,  там  можно

 воздержаться,  а  здесь,  слушайте внимательно. Я вам

 хочу  сказать  следующее,  что  мы,  утверждая сейчас

 концепцию   развития   металлургической   отрасли  на

 двухтысячный  год,  слушайте  внимательно,  планируем я 
 я                           - 57 - я 

 выплавку  стали всего 20 миллионов. А помните, что мы

 говорили,  50  мы  можем плавить, когда создавали это

 дело.  А  Россия в это время, в 1994 году сделала то,

 что  в  1993  и  пошла  раскручивать металлургическую

 отрасль.  Международный  институт  стали  и чугуна на

 сегодняшний  день дал прогнозы до двухтысячного года.

 Посмотрите,  вырастет  производство  стали за 5 лет в

 мировом   масштабе   на   100   миллионов  тонн,  100

 миллионов.   А   украина   стоит  на  том  же  месте.

 Естественно  вопрос:  почему  нас  вытесняют с рынка,

 почему  превращают в сырьевую базу? На эти вопросы мы

 должны  ответить,  ведь  мы  орган,  который  диктует

 закон. Над этим вопросом мы не думаем и не собираемся

 думать.

      И  в  очередной  раз  мы пытаемся все на Украине

 прекратить.  Я думаю, что жизнь просто так прекратить

 нельзя,  она естественна, и то, что мы опять голосуем

 против, то  жизнь покажет, что это надо.

       Другое  дело надо нам с вами как профессионалам

 вмешаться  в  это дело, так сказать, откорректировать

 оответственно, так? И пустить в дело. Другого входа у

 нас просто нет. Если будем дальше топтаться на месте,

 то  грош  нам  цена  в  базарный день. Мы не те люди,

 которые  дожны  действовать  вот  так,  как  пытаются я 
 я                           - 58 - я 

 здесь.  Я  представляю,  что  завтра  будет  то  же -

 критика, критика и критика. Нужны действия.

      Поэтому   я  предлагаю  все-таки  с  поправками,

 которые  уже  вносили  депутаты,  а все-таки в первом

 чтении принять программу приватизации.

      

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Шановні  народні  депутати! Практично в нас єсть

 два  проекти  Постанови.  Я  прошу  до  уваги. Василь

 Іванович!  Нам  потрібно  під  цим  питанням підвести

 риску.

      Перший  проект  від Комісії економічної політики

 та    управління   нарозним   господарством   внесена

 пропозиція   -схвалити   в   першому  читанні  проект

 програми приватизації.

      Друга пропозиція після виступів від комісій, від

 груп,   від   фракцій  -відхилити  і  направити  дану

 програму, ку ми прослухали сьогодні на доопрацювання.

      В  порядку поступлення, я ставлю на  голосування

 проект  постанови,  який  вам  роздано, про схвалення

 програми приватизації в першому читанні.

      У вас по мотивах? Депутут Семенюк, будь ласка.

      Смірнов,  я  вибачаюсь.  Включіть,  будь  ласка, я 
 я                           - 59 - я 

 дупутата Смірнова.

     

      СМІРНОВ Є.Л.

     

      Євген  Смірнов,  61  виборчий  округ,  Комісія з

 питань боротьби з оргзлочинністю і корупцією.

      Чи   відомо   шановним   колегам  депутатам,  що

 абсолютна   більшість   об'єктів   приватизації   від

 кримських   курортних   комплексів  до  металургійних

 комбінатів  і  великих  заводів  вже  розподілені між

 майбутніми,       так званими,      приватизацторами,

 кримінальниками і підстаними особами. І вже визначено

 за  яку  ціну  вони  будуть  придбані. За сміховинну.

 Наприклад,  деякі  дані. Металургійний комбінат за 16

 тисяч  доларів.  І  чи  не  є це все свідомою спробою

 знизити   Україну  як  державу  і  переворити  її  на

 сировинний  додаток  до, так званих, розвинених країн

 за  чітко  розробленим  планом Міжнародного валютного

 фонду та інших добродіїв.

      І чи не випливає звідси, що процеси приватизації

 мають   бути  негайно  припинені,  крім  приватизації

 певної  частини  торгівельних  закладів  та  об'єктів

 побутового  обслуговування  населення,  а частину вже

 приватизованих       об'єктів      негайно      треба я 
 я                           - 60 - я 

 націоналізувати.

      Тому закликаю депутатів проголосувати проти цієї

 програми.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Таран, 180-ий, будь ласка.

     

      ТАРАН.

     

      Уважаемые депутаты, уважаемый Президиум! Сегодня

 рассматривается  очень  горячий  вопрос. Я хотел бы в

 порядке  поправки  и  в  постановление  высказать два

 слова   в  продолжение  разговора.....  ницина  Петра

 Семеновича.

      Дело   в   том,  что  по "Мотор-сечи"  27%.  Есть

 предложение  такое:  кроме "Мотор-сечи" таких крупных

 предприятий  сегодня  не  приватизируется  ни  одно и

 меняет форму собственности. Это эксперимент.

      27%  акций  -эта  та  же  самая  инвестиция  для

 разработки      двух      двигателей     для     трех

 самолетостроительных  предприятий  нашей Украины. Это

 национальная программа развития авиации.

      Сегодня   трудовой   коллектив   взял   на  себя

 обязанность в течение я 
 я                           - 61 - я 

       2-ух  лет  разработать 2 двигателя на "Руслан",

 которые  идут  на  заграницу,  и  на "АН-70", который

 потерпел крушение. Мы знаем эту трагедию. Сегодня эта

 программа   обойдется   в  140  с  лишним  миллиардов

 карбованцев украинских. А для разработки с ноля или с

 чистого   листа   одного  двигателя  на  "Руслан"  за

 границей  он будет стоит 1 миллиард долларов. а у нас

 он  обходится  (два  двигателя  в  течение  2-ух лет)

 за  счет  рук,  за  счет средств предприятия, средств

 рабочих всего 140 миллиардов карбованцев.

      Поэтому    я    прошу    от   имени   коллектива

 многотысячного  предприятия  "Мотор  -сечи", от имени

 "Запорожстали",    других    предприятий   Запорожья,

 трансформатроного,   титано-магниевого,  алюминиевого

 комбината  все-таки  включить в сегодняшнюю программу

 приватизации  на этот год те вопросы, которые сегодня

 не сняты по "Мотор-сечи".

      Комиссию   эту   мы   сегодня   утром   создали,

 добровольно  туда вошли депутаты, представитель фонда

 госиммуещства,  представитель  кабмина,  как-то  дать

 протокольное   поручение   или   внести   сегодняшнее

 решение. Этот вопрос насущный очень, пока он не будет

 снят,   будет   практически  остановлена  практически

 праиватизация крупных предприятий. я 
 я                           - 62 - я 

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

     

      ЧАПЮК

     

      Дякую.  Шановні  колеги,  треба  нам  признатись

 відверто,  що  ми  в  силі невдосконалості доложеного

 Єхануровим   програми  приватизації  появився  другий

 проект. А в силу, скажемо так, політичної установки і

 вічних  устрімлінь.  Одна  частина за, друга проти. І

 тому,  скажу відверто, скільки б не було поліпшено ця

 програма,  вона  прийнята  певною  частиною депутатів

 просто не хоче бути.

      Я   хотів   би  послатися  на  одне,  що  сказав

 аристотель  про  сьогоднішній стан в Україні. Держава

 де  всі  блага  будуть  спільними, не зможе існувати.

 Люди  позбавлені  вартості,  будуть  старатися  менше

 трудитися, щоб пройти за рахунок інших. Лінтяї будуть

 притендувати на долю суспільного багатства.

      Кінчаю.  Поля  покриються бур"янами, виробництво

 скоротиться  і  держава  розвалиться.  Щоб держава не

 розвалилася  наша  з  вами,  я  пропоную  прийняти  в

 першому читанні запропонований проект приватизації, з

 усїєю   мудрістю,  котрий  має  добавити  до  другої, я 
 я                           - 63 - я 

 договору, як кінцевий документ.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Чечетову і на цьому будемо

 завершати, будемо голосувати.

     

      ЧЕЧЕТОВ

     

      Уважаемые   коллеги!   На   сегодняшний  день  в

 обществе  существует  4 точки зрения на приватизацию.

 Эти  же 4 точки зрения существуют и в зале, поскольку

 депутатский корпус представляет собой социальный срез

 всего общества.

      Первая точка зрения. Люди, которые стоят на этой

 позиции,  полностью  отрицают  приватизацию,  частная

 собственность   и   видят  экономику,  господствующую

 только     на     государственной    собственности...

 базирующейся только на государственной собственности.

      Вторая    позиция.   Это   сторонники   народной

 приватизации,  который  видят  приватизацию только на

 путях   или   безплатной   или   передачи   за  чисто

 символическую    цену    предприятий   тем   трудовым

 коллективам,  хто на них работает.

      Третья    позиция.    Это    сторонники   равной

 приватизации: все  поровну переделить и отдать. я 
 я                           - 64 - я 

      И   четвертая  позиция.  Это  отдать...  продать

 только за деньги.

      Так   вот  концепция  приватизации...  Программа

 приватизации,   которая   выносится,   она   как   бы

 охватывает  все  4  позиции.  И  вы смотрите. С одной

 стороны  мы отсекли часть предприятия государственной

 собственности,   которые   ввиду  общегосударственной

 значимости  не подлежат приватизации.

      С  другой  стороны. Те предприятия, которые были

 на  аренде  и которые реализовали право выкупа, стали

 так   называемыми,   народными   предприятиями.   Эта

 собственность     стала    собственностью    трудовых

 коллективов.

      С  третьей  стороны.  (..........) каждый из нас

 имеет  право,  получив  приватизационный  сертификат,

 реализовать  право  собственника.

      И с четвертой стороны. Малая приватизация пойдет

 только  за  деньги,  причем 80 процентов суммы денег,

 полученная   от   малой   приватизации,  останется  в

 бюджетах    городов.    Непосредственно   они   будут

 использовать  эти деньги  на свои социальные нужды.

      Поэтому,   я  еще  раз  говорю,  что  вынесенная

 Программа приватизации, она имеет какие-то изкяны, но

 в  то  же  время  (..........) все 4 точки зрения. Мы я 
 я                           - 65 - я 

 никогда не подойдем к общему знаменателю, если каждый

 будет стоять только  на своем.

      Поэтому  я  предлагаю  принять  в  первом чтении

 данную программу, для того, что бы потом с учетом тех

 замечаний принять ее во втором чтении. Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Давайте  ми  на  цьому,

 мабуть,  завершим. Ми достатньо уділили уваги питанню

 розгляду програми приватизації. Тому в такому порядку

 я й ставлю на голосування.

      Від  комісії по економічній політиці... Я ставлю

 на  голосування  той  проект  Постанови,  прийняти чи

 схвалити  в першому читанні, які внесла комісія. Будь

 ласка,  включіть  систему.  Я  прошу  голосувати. Про

 схвалення в першому читанні.

     

      "за"

     

      Рішення   не  прийнято.  Друга  пропозиція,  яку

 внесли  від фракцій, груп, від комісій про відхилення

 запропонованого   проекту  програми  приватизації  на

 доопрацювання. Я ставлю цю пропозицію на голосування,

 включіть систему. Відхилити на доопрацювання.

       я 
 я                           - 66 - я 

      "за"

     

      Тоже не прийнято.

      Одну  хвилиночку.  Хто  за те, щоб проголосувати

 поіменно.  Прошу включіти систему. Поіменно, а ми так

 і так поставим.

     

      "за"

     

      Рішення прийнято.

      Я ставлю на поіменне голосування про схвалення в

 першому  читанні,  на  поіменне  голосування. Я прошу

 включити  систему.  Вона  в комісії, ми ж від комісії

 голосуємо.

     

      ЗА -

      Не прийнято.

      І  ставлю  на  голосування  другу пропозицію про

 відхилення   на   відправку  на  доопрацювання  даної

 програми.

      Доопрацювання, прошу включити систему.

     

       ЗА-

       я 
 я                           - 67 - я 

      Я прошу голосувати.

      Від комісії слово надається  Кужель О.В.

     

      КУЖЕЛЬ О.В.

     

      Уважаемые коллеги!

      Я   прошу   одну  минуточнку  внимания  если  вы

 вспомните  29  июля  я  стояла возле того микрофона и

 просила  вас  не останавливайте приватизацию потому.,

 что  будут  идти, я прошу минутку внимания будут идти

 другие  способы  изменения  собственности  без  учета

 трудового колектива и многие с вас в этом убедились.

      Когда  остановлена  приватизация действует закон

 банкротства   где   остается  трудовой  колектив  вне

 приватизации сонация совместный договора и другое.

      Я  прошу  вас почему поддержать в первом чтении,

 там  мы  с  вами  можем  работь  и  учесть  все  ваши

 пожелания  в  той программе, если сегодня оно уйдет в

 комиссию, то тот кто готовил с этим и придет.

      Давайте  вместе,  если  мы хотим навести порядок

 поддержим  в первом чтении вместе наконец то сделаем,

 то  что  от  нас  ждут  наши  избератели. Я вас очень

 прошу,  давайте  примем  в  первом  чтении и наведем

 порядок наконец-то порядок в приватизации. я 
 я                           - 68 - я 

      (Шум у залі)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   М'ясковський.  Я  прошу,  двавайте

 відведем 5 хвилин на пропозиції.

     

      М'ЯСКОВСЬКИЙ М.М.,

 

      310 виборчий округ.

      Уважаемый    Александр   Николаевич!   Уважаемые

 коллеги!

      Я   думаю,   что  если  мы  проголосовали  и  не

 прошло...  не  прошел  первый  вариант, то само собой

 разумеется,  что Программа возвращается на доработку,

 на доопрацювання. И мені здается, что... это согласно

 Регламента! І мені здається, що не треба було ставити

 на   голосування,  Олександр  Миколайович...  Тому  я

 пропоную  прийняти  до  відома  про  те,  що Програма

 приватизації    на    1995    рік    відправлена   на

 доопрацювання.

      Дякую.

     

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Анісімов.

       я 
 я                           - 69 - я 

      АНІСІМОВ Л.О.,

 

      178 виборчий округ, Запоріжжя.

      Уважаемые народные депутаты!

      Я   выступаю   с   трибуны.  Сказал  и  еще  раз

 повторяюсь.  Сделанные  основные фонды на сегодняшний

 день  (и надо об этом правду сказать: товарам -да), и

 я об этом соглашаюся и это, будем говорить, подводный

 камень.  Эффективность  получим  или  не получим -под

 сомнением?  Но  третье,  самое  важное  -если  мы  не

 принимаем  сегодня,  государство  не  в  состоянии ни

 пополнить оборотные средства, ни инвестировать для...

 новые технологии. А если мы не примем впервом чтении,

 мы  снова отбрасываем те трудовые коллективы, которые

 делают  определенную  наработку,  пытаются  выйти  из

 сложившегося  состояния... Поэтому мы дальше и дальше

 загоняем  нашу экономику! Можно вернуться к Госплану,

 к  Госснабу,  но  дело  в том, что нас окружают уже с

 другой  соственностью и никто не будет вести разговор

 с  государственными  структурами!  Поймите вы! У меня

 душа,    может,   больше   болит,   что   остановился

 металлургический  комплекс!  Но  выход  -в  этом! По-

 другому ничего не получится!

      (Шум у залі) я 
 я                           - 70 - я 

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Шейко.

     

      ШЕЙКО П.В.,

     

      444  виборчий  округ.  Шановна Президія, шановні

 народні депутати, очевидно абсолютно в цьому залі, що

 пролблема економічна перейшла в проблему політичну. І

 ми вже рік з вапми не можемо прийняти ніякого рішення

 з  прводу процесів приватизації. І не приймемо їх. По

 розкладці  політичних  сил  в парламенті це абсолютно

 видно.

      І  процеси  ці,  як  правильно говорив і дупутат

 Анісімов,  йдуть самі по собі. Ми вже чули з вами, що

 50  %  державних  фондів  уже  не належать державі. І

 значну  частину  з  тих,  що  залишились  в  державі,

 держава не спроможна їх утримувати. Патова ситуація -

 не приймається ні одне, ні інше рішення. Прав депутат

 М'ясковський  відносно  того,  що  проект  в принципі

 повертається   на   доопрацювання,  але  я  абсолютно

 впевнений,  що він ще довго буде доопрацьовуватись, і

 рішення  в цьому плані прийнято не буде.

      Я  хотів  би  вам  нагадати наше законодавство в

 тому  плані, якщо воно не відрегульоване законами, це я 
 я                           - 71 - я 

 дає  право  Президентові проводити економічні рішення

 своїми указами.

      І  я  думаю, що сьогодні парламент прийняв якраз

 рішення   в   цьому   плані,   щоби  Президент,  який

 проголосив  економічні  реформи,  які  ми,  до  речі,

 підтримали,   повинен   сам   проводити   ті  процеси

 приватиз0ації, які вважає сьогодні за потрібне.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вітренко .

     

      ВІТРЕНКО.

 

       Дякую.

       Я  прошу  депутатів сьогодні не підтримувати цю

 державну програму приватизації. І не треба нас лякати

 тим,  що  якщо  ми його не приймемо сьогодні, то такі

 підуть  руйнівні  процеси,  і  буде приватизація поза

 законом.

      Якщо  вона  поза законом, то повинен бути закон,

 який  потім  поверне  її  на  нормальні  рейки. А наш

 проект альтернативний уже готовий двадцятисторінний.

       Тому я прошу дати змогу нам його розповсюдити в

 залі,  щоб  депутати  з ним ознайомились, і ми будемо я 
 я                           - 72 - я 

 працювати  над  рішенням,  яке  дійсно  буде захищати

 інтереси  народу  України.  І  не треба нам кожен раз

 підстроюватись  під  когось,  хто  нам  замовляє  яке

 рішення і які терміни треба приймати.

      Дуже прошу підтримати нашу пропозицію.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну  хвиланочку.  Ще  два чоловіки

 виступить. Терьохін і Олійник.

      Терьохін, будь ласка.

      Ми час відвели.

     

      ТЕРЬОХІН  С.А.

     

      Шановні   колеги!   Давайте   подивимось  на  цю

 проблему з іншого боку. Ми нещодавно прийняли бюджет.

 І ви всі знаєте, що асигнування, державні асигнування

 на економіку у нас зрізані. Ми прийняли про зменшення

 на  4  відсотки  всі  статей  бюджету паритетне, крім

 соцзахисту,  а це приблизно 30-35 відсотків зменшення

 асигнувань і в народне господарство.

      Так  ось я хочу запитати. За рахунок яких коштів

 і  яких  фондів ми сьогодні будемо утримувати держані

 підприємства?  Сьогодні  програма  приватизації надає я 
 я                           - 73 - я 

 реальну   змогу   залучити  стратегічних  інвесторів,

 держава буде забезпечувати контроль через свої акції,

 через свою долю.

      Шановні  колеги! Давайте все-таки проголосуємо в

 першому  читанні,  і не будемо приймати екзальтованих

 виступів  про те, що це нічому не допоможе. Допоможе.

 Бо бюджет не може витримати це навантаження.

      Дякую дуже.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Олійник Борис Ілліч.

     

      ОЛІЙНИК Б.І.

     

      190, Запорізький.

      Шановний  Олександре Миколайовичу! Вельмишановні

 колеги!  Я  з  радістю проголосую в першому і сьомому

 читанні,  якщо  буде  зноска,  що  після  цього  буде

 введений  особливий  режим  в  економіці,  і  нарешті

 прийнятий Закон "Про декларацію доходів".

     

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить,  шановні  колеги, я ставлю

 внесену  поправку  Бориса  Ілліча Олійника до проекту я 
 я                           - 74 - я 

 від  комісії,  якою  передбачено  схвалити  в першому

 читанні... Ставлю цю поправку на голосування.

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      Постанову, Постанову разом з поправкою, внесеною

 Борисом Іллічем Олійником. Я зачитую, я зачитую.

      Одну  хвилиночку."Постанова  Верховної Ради "Про

 проект державної Програми приватизації на 1995 рік".

      Перше.   Верховна   Рада  постановляє:  поданий

 Кабінетом Міністрів України проект Державної програми

 приватизації  на  1995  рік  з  урахуванням зауважень

 Комісії  з  питань економічної політики та управління

 народним  господарством  схвалити в першому читанні".

 Це перший пункт.

      Другий пункт.

      "Доручити  Кабінету Міністрів спільно з Комісією

 з  питань економічної політики та управління народним

 господарством   доопрацювати   зазначений   проект  з

 урахуванням  зауважень,  пропозицій Комісії Верховної

 Ради  та  народних депутатів України і внести його на

 розгляд  Верховної  Ради в двотижневий термін". І тут

 же  добавити  ту  поправку, за яку сказав Борис Ілліч

 Олійник. я 
 я                           - 75 - я 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Значить, поправка, Борис Ілліч....

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Одну  хвилиночку,  Борис  Ілліч, повторіть, будь

 ласка.

     

      ОЛІЙНИК Б.І.

      Так,  ще  раз  повторюю, проголосую за будь-який

 проект  з  умовою, що буде введений особливий режим в

 економіці і прийнятий Закон "Про декларацію доходів".

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Борис  Ілліч  вніс  поправку,  якою

 передбачається,  щоб  ми прийняли спочатку Закон "Про

 особливий  режим"  і друге -"Про декларацію доходів".

 Тому воно, як кажуть, сюди, ну, ніяк не вписується.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Тому я, шановні народні депутати, я думаю, що ми

 достатньо  з  вами обговорили даний проект програми і

 дійсно,  для  того, щоб не зупиняти і дати можливість

 працювати в комісіях, і врахувати всі ті зауваження і

 пропозиції,  які  були  висловлені, нам потрібно його

 схвалити   в   першому   читанні.  І  доопрацювати  в

 двотижневий строк і винесті потім в другому читанні з я 
 я                           - 76 - я 

 урахуванням  цих  поправок  і зауважень, які тут були

 внесені,  і  в тому числі ту поправку, про яку сказав

 Борис Ілліч Олійник.

      Я    ставлю   на   голосування.   Ми   той   раз

 проголосували   за   поіменне  голосування.  Я  прошу

 включити систему, голосуємо.

      (іде голосування)

      Рішення не прийнято.

      Тому,  так  як говорив М"ясковський, направляємо

 на   доопрацювання.  Шановні  колегі,  нам  необхідно

 прийняти  постанову  про звіт фонду державного майна.

 Ми  з  вами  до  вечірнього засідання розглянули дане

 питання,   доопрацювали   проект   постанови  з  тими

 зауваженнями  і  пропозиціями, а зараз є необхідність

 по  пунктах  проголосувати і прийняти дану постанову.

 На  руках вона у вас є. До 1 пункту проекту постанови

 є зауваження? Немає. До 2 пункту? Немає. До 3 пункту,

 Манчуленко, будь ласка.

     

      МАНЧУЛЕНКО    Г.   М.,   435   виборчий   округ,

 Чернівецька область.

      Шановний   Олександре  Миколайовичу,  в  мене  є

 пропозиція,  щоб  в  третьому пункті все-таки вказати

 термін.  До  коли  Комісії  розробити  разом з Фондом я 
 я                           - 77 - я 

 держмайна   проект   цього   Закону.  Бо  його  можна

 розробляти, знаєте, і до кінця року.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. До 12 травня.  Тут єсть...

     

      МАНЧУЛЕНКО. В третьому пункті немає цього.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нє,  ну  сьогодні в нас один... тут

 написано  до  12  травня.  Тобто,  в місячний термін.

 Двохмісячний.

     

      ___________. В тому, що нам роздали, тут немає.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, зрозуміло.

      (Шум в залі)

      Манчуленко,  ваша  пропозиція  що в двохмісячний

 термін доопрацювати. Так?

     

      МАНЧУЛЕНКО.  Нє,  нє,  нє.  Я перепрошую, третій

 пункт, де Комісія разом з Фондом держмайна "подати на

 розгляд Верховної Ради України проект Закону про Фонд

 державного  майна,  я  пропоную в місячний термін. Бо

 цей  проект  Закону  можна  розробляти до кінця цього

 року.  Розумієте? я 
 я                           - 78 - я 

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Товариш...  депутат  Таранов,  будь

 ласка.

     

      ТАРАНОВ.

      Я  прошу  установить  в двухмесячный термин, так

 как  в разработке сейчас находится 46 законопроектов.

 И  Комиссия  просто  физически  не  в  состоянии  все

 Законы...   все  законопроекты  выпустить  в  течение

 месяца.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування третій пункт

 з поправкою - в двохмісячний термін.

      Прошу включить систему.

      (Шум в залі)

      Голова    Комісії    просить.    Третій    пункт

 доопрацювати:  в двомісячний термін.

     

      "за" -

     

      Не прийнято.

      Манчуленко  вніс  в  одномісячний термін,  прошу

 проголосувати.   Включіть  систему.  Як  поправка  до я 
 я                           - 79 - я 

 третього пункту.

     

      "за" -

     

      Рішення прийнято.

      По  четвертому пункту. Є зауваження? По п'ятому?

 Є?  По четвертому Хмара, будь ласка.

     

      ХМАРА С.І.

     

      Додати  до  4 пункту ще таке. Розробити методику

 визначення  реальної власності, вартості, перепрошую,

 виражену  в еквіваленті в твердій валюті. Щоб не було

 спекуляції навколо...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  поправку  до  4  пункту,

 внесену   депутатом   Хмарою.  Будь  ласка,  включіть

 систему.   Хто  за  те,  щоб  внести  таку  поправку.

 Розробити    методику   реальної   власності,  оцінки

 власності в валюті.

     

      "за"

     

      Поправка не прийнята. я 
 я                           - 80 - я 

      До 5 пункту які зауваження є? Шейко, будь ласка.

 По 5, да?

     

      ШЕЙКО П.В., 444 виборчий округ.

     

       Шановні колеги !

      Тут  5  пункт. Комісією  Верховної Ради з питань

 економічної   політики:  прискорити  розробку  всього

 пакету  законів  по  приватизації.  Ну по-перше це ми

 визначенням  всього  пакету абсолбтно абстрактне і ви

 бачите   яким  чином  приймається  один  законопроект

 приватизації можна уявити, якщо сюди комісія нам кине

 весь  пакет  приватизаційних  законів  ми  його  буде

 розглядати  до кінця наших повноважень, тому оскільки

 цей  5 пункт не несе прямого навантаження, я б вважав

 би його за небхідне виключити  з цього проекту. Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить, хто  за  те, щоб врахувати

 поправку  по  5  пункту  депутата  Шейко,  будь ласка

 включіть систему.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

     

      "ЗА" - я 
 я                           - 81 - я 

     

      Не прийнято, я ставлю з поправками в цілому дану

 постанову, я прошу включити систему.

     

      Ми  ж  пройшли по пунктах, включіть систему будь

 ласка, голосуйте.

     

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ

     

      "ЗА" -

     

      Рішення прийнято. Спасибі.

     

      Шановні  товариші, від  комісії  лічильної слово

 надається депутату Сироті.

     

      СИРОТА.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви сядьте, будь ласка, і не шуміть.

     

      СИРОТА.

     

      Шановні народні депутати!

      Дозвольте  зачитати  протокол номер 12 засідання я 
 я                           - 82 - я 

 лічильної комісії Верховної Ради України.

      Слухали  про  підсумки  таємного  голосування по

 виборах суддів Верховного Суду України.

      В  бюлетень  для таємного голосування по виборах

 суддів   Верховного   Суду   України,  були  включені

 кандидатури   Малюка   Миколи  Івановича,  Барсукової

 Валентини Михайлівни, Гуменюка Василя Івановича, Жука

 Вячеслава     Григоровича,    Кісельова    Олександра

 Антоновича,   Колесника   павла  Івановича,  Косарєва

 Валентина     Івановича,     Кравченка     Костянтина

 Тимофійовича, Кривенка Віктора Васильовича, Леванчука

 Олексія      Миколайовича,     Маринченко     Віктора

 Лаврентійовича,    Мойсика   Володимира   Романовича,

 Пивовара   Володимира   Федоровича,   Самсіна   Ігора

 Леоновича,  Титова Юрія Георгійовича, Філатова Василя

 Миколайовича.

      На  підставі  результатів  таємного  голосування

 лічильна   комісія   встановила:  загальна  кількість

 народних депутатів України, обраних на час проведення

 сесії  -405  чоловік.  Кількість  народних  депутатів

 України,  повноваження  яких  визнані Верховною Радою

 України  -405. Кількість народних депутатів  України,

 які  одержали бюлетені для таємного голосування -284.

 Кількість   народних  депутатів  України,  які  взяли я 
 я                           - 83 - я 

 участь   у   голосуванні  -274.  Прізвище,  ім'я,  по

 батькові   кандидата   та   кількість   поданих  "за"

 кандидата   і  кількість  поданих  "проти"  кандидата

 голосів:

      Балюк Микола Іванович - "за" 253; "проти" - 15;

      Барсукова   Валентина   Михайлівна  -"за"  -249;

 "проти" - 19;

      Гуменюк Василь Іванович -"за" -257; "проти" -11;

      Жук Вячеслав Григорович -"за" -258; "проти" -10;

      Кисельов   Олександр   Антонович   -"за"   -246;

 "проти" - 22;

      Колесник Павло Іванович -"за" -257; "проти" -11;

      Косарєв  валентин Іванович -"за" -250; "проти" -

 18;   Кравченко  Костянтин  Тимофійович  -"за"  -250;

 "проти" - 18;

      Кривенко Віктор Васильович -"за" -251; "проти" -

 17;

      Леванчук   олексій   Миколайович   -"за"   -247;

 "проти" - 21;

      Маринченко   Віктор  Лаврентійович  -"за"  -258;

 "проти" - 10;

      Мойсик Володимир Романович -"за" -255; "проти" -

 12;

      Пивовар    Володимир   Федорович   -"за"   -257; я 
 я                           - 84 - я 

 "проти" - 11;

      Самсін Ігор Леонович - "за" - 251; "проти" -17;

      Тітов Юрій Георгійович -"за" -249, "проти" -19.

      Філатов Василь Миколайович -"за" -232, "проти" -

 36.

      Відповідно  до  статті 97 Конституції України та

 пункту  2  статті  3.  7. 3 і пункту 3 статті 3. 7: 7

 Регламенту  Верховної  Ради  України лічильна комісія

 вирішила  вважати  обраними  суддями  Верховного суду

 України  Баляка Миколу Івановича, Барсукову Валентину

 Михайлівну, Гоманюка Василя Івановича, Жука Вячеслава

 Григоровича,    Кисельова    Олександра   Антоновича,

 Колесника   Павла   Івановича,   Косарєва   Валентина

 Івановича,    Кравченка    Костянтина   Тимофійовича,

 Кривенка   Віктора   Васильовича,  Леванчука  Олексія

 Миколайовича,   Марянченка   Віктора  Лаврентійовича,

 Мойцека  Володимира  Романовича,  Пивовара Володимира

 Федоровича,  Самсіна  Ігоря  Леоновича,  Тітова  Юрія

 Георгійовича,  Філатова  Василя Миколайовича.

      І    підписи:  голови,   заступника,   секретаря

 лічильної  комісії.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Запитання   до   голови  лічильної я 
 я                           - 85 - я 

 комісії? Нема запитань? Голосуємо за всіх списочно чи

 за кожного  окремо?

      За всіх списочно.

      У  вас  у  всіх  на  руках є постанова. Я ставлю

 проект   постанови,  щоб  прийняти  як  постанову  по

 затвердженню  суддів  Верховного суду України. Прошу,

 включіть систему.

      "за"

      Постанова приймається.

      Таким чином, ми вас сердечно поздоровляємо.

      (ОПЛЕСКИ)

       І  бажаємо судить тільки по справедливості і по

 законам.

             (Шум у залі)

      Шановні  колеги,  в  нас  є  прохання,  декілька

 хвилин.  У нас є такі постанови буквально по хвилині.

 З вашого дозволу.

      У  вас  єсть  на  руках  порівняльна  таблиця до

 проекту Постанови Верховної Ради про інформацію Уряду

 України  щодо  виконанн Постанови Верховної Ради "Про

 незадовільний соціальний захист населення в зв'язку з

 підвищенням  тарифів  на житлово-комунальні послуги".

 Єсть? Пропозиція прийняти дану Постанову? Немає інших

 думок? я 
 я                           - 86 - я 

      (Шум в залі)

      Ставлю  на  голосування.  Включіть,  будь ласка,

 систему. Я прошу голосувать, Сидоренко, голосуй.

      Нада було тей раз вносить пропозиції.

     

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Друга...  У  вас  єсть на руках проект Постанови

 про  порядок  введення  в  дії  Закону  України  "Про

 внесення  змін до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів

 "Про   систему   валютного  регулювання  і  валютного

 контролю". Єсть у вас на руках?

      До Суслова... Єсть тут дві невеличкі, як кажуть,

 одна  невеличка  правка  по 7 статті. Єсть питання до

 Суслова? Немає.

      (Шум в залі)

      Голосуєм?  Ставлю  на  голосування.  Будь ласка,

 включіть систему.

     

      "за"

      Не прийнято.

      Не зрозуміли?

      (Шум в залі)

      А? я 
 я                           - 87 - я 

      (Шум в залі)

      Одна  хвилиночка,  ну,  одна  хвилина.  Значить,

 Суслов, хай дасть пояснення. Ну, не можна ж так.

     

      СУСЛОВ.

     

      Уважаемые депутаты! Вам роздана таблица к Закону

 Украины  "Про  внесення  змін  до  статті  7  Декрету

 Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання

 і валютного контролю".

      Суть  дела  очень проста, она в одно предложение

 сводится. Как известно, действующим законодательством

 декретом    разрешается    нерезидентом,    то   есть

 посольством,  представительством  и  т. д., в Украине

 платить   зарплату   резидентам,  то  есть  гражданам

 Украины в валюте.

      Поскольку  все  мы  согласны  в  том, что оборот

 иностранной  валюты  нужно  ограничивать  в  Украине,

 предлагается   заменить  эту  фразу  на  другую,  что

 нерезиденты  оплачивают труд резидентов исключительно

 в  валюте Украины в наличной или безналичной форме. И

 тем  самым,  оплата  этой  категории трудящихся будет

 осуществляться  в  алюте  Украины, как это, то есть в

 национальной  валюте,  как  это  и  принято  во  всех я 
 я                           - 88 - я 

 странах.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Єсть   запитання  до...

 Голосуєм?  Голосуєм.  Будь ласка, включіть систему. Я

 прошу голосувати.

     

      "за"

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. І два наші колеги-депутати:

 про  обрання  до  складу комісій. Депутата Лук'яненка

 Левка  Григоровича  членом  Комісії  Верховної Ради з

 законодавчого  забезпечення  свободи слова та засобів

 масової інформації.

      Ставлю на голосування.

     

      "за"

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Не прийнято.

      Обрати    народного    депутата    Оробця   Юрія

 Миколайовича  членом постійної Комісії Верховної Ради

 у  закордонних  справах  і  зв'язках з Снд. Ставлю на

 голосування. Голосуєм. Корнелюк, голосуєм.

       я 
 я                           - 89 - я 

      "за"

     

      Рішення не прийнято.

      Вечірнє   засідання  оголошується  закритим.  До

 побачення. Завтра працюємо о 10 годині.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку