ЗАСІДАННЯ  ТРИДЦЯТЬ  ШОСТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  7  к в і т н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.   Доброго   ранку,   шановні   депутати,

 журналісти та гості Верховної Ради!

      Депутатів  прошу  підготуватися  до  реєстрації.

 Увімкніть систему.

 

      ( Й д е  р е є с т р а ц і я)

 

      ГОЛОВА.   В   залі  зареєстровано  336  народних

 депутатів. Ранкове засідання оголошується відкритим.

      В  порядку  дня сьогоднішнього засідання у нас є

 важливі   питання,  але  перед  цим  я  зобов'язаний,

 відповідно   до   Регламенту,  зробити  коротенькі...

 відповідно  до Регламенту, повинен зробити коротенькі

 повідомлення щодо депутатських запитів.

      Значить,  є  депутатський  запит  Паламарчука  і

 Боженка     відносно    відкритого    листа    членів

 Миколаївської           обласної          організації

 Загальнодемократичного      об'єднання      приватних я 
 я                           - 2 - я 

 підприємців  і власників на сесії. Про що йдеться? Я,

 взагалі то, уникав би таких оголшень, але йдеться про

 надзвичайно,  мені  здається,  корисну справу. Про що

 йде?  Про  що  тут говориться? Є звернення, відкритий

 лист  Президенту,  Голові  Верховної  Ради і Кабінету

 Міністрів України. Зміст такий. Тут російською мовою,

 тому   вибачте,   я...   ну,  давайте  я  українською

 прочитаю.

      "В  дні  наближення  свята Великої Перемоги нам,

 підприємцям,  в  першу  чергу, громадянам і патріотам

 своєї  Батьківщини, особливо боляче відчувати, що те,

 кому  ми  все...  що  ті,  кому  ми  всім зобов'язані

 можливістю будувати  сьогоднішню незалежну... правову

 державу -  Україну, наші  діди  і  батьки -інваліди і

 учасники  тієї  страшної народної війни знаходяться у

 вкрай  злиденному  становищі.  На  межі  виживання, а

 часто  і  за цією межею існують і найбільш обездолена

 частина   нашого   суспільства   -інваліди   праці  і

 дитинства.

      Вважаємо необхідним у найкоротші строки прийняти

 ряд  законодавчих  і  адміністративних  заходів, суть

 яких  зводиться  до того, перше: зобов'язати юридичні

 особи,   госпрозрахункові   підприємства   всіх  форм

 власності,  починаючи  з  першого  квітня  цього року я 
 я                           - 3 - я 

 здійснювати    доплату    всім   працюючим   на   цих

 підприємствах  учасникам  війни  в розмірі 3 мільйони

 карбованців (щомісячно, мається на увазі).

       Вищевказані доплати включити в склад виробничих

 затрат  і  виключити  їх  з  частини фонду споживання

 підприємств.

      Третє,  частину прибутку комерційних підприємств

 всіх   форм   власності   і   приватних  підприємців,

 юридичних  осіб  в розмірі до 7% від валової величини

 цього   прибутку  з  урахуванням  4%  згідно  діючого

 законодавства спрямувати на додаткові адресні виплати

 відповідним   громадянам   України,   звільнивши  від

 оподаткування.  При  цьому установити суму додаткових

 адресних  виплат  в розмірі від одного до 3 мільйонів

 карбованців  на  людину, в першу чергу для інвалідів,

 непрацюючих  учасників  війни  і  прирівняних  до них

 категорій  громадян  у відповідності зі списками тих,

 що  отребують  допомоги,  які  визначаються місцевими

 органами  влади.  Вони  ж визначають і конкретні суми

 виплат.

      Ми  глибоко  переконані, що, не дивлячись на всі

 складнощі,  пов'язані  з реалілзацією цих пропозицій,

 моральний,  соціальний  і  економічний  ефект від них

 важко  переоцінити. я 
 я                           - 4 - я 

      Підписали    Шайкевич    -президент   корпорації

 "Міськіндустрія",  Міщенко  -підприємець,  Руденко  -

 президент акціонерного об'єднання "Поступ", Жиляева -

 віце-президент  концерна  "Іскра", Корнєєв -Президент

 концерна    "Іскра",    Карнаух    -директор   малого

 підприємства   "Можливості   комерції",  Локомотив  -

 директор   ЧМП   і   Носенко   -генеральний  директор

 Розінвестор.

      Я зачитав цього листа, і думаю, що ми розглянемо

 на  Президії.  Є пропозиція до місцевих Рад, щоб вони

 розглянули,   зустрілися,  мабуть, із  підприємцями -

 людьми,  які  працюють безпоседедньо в сфері бізнесу,

 виробництва  і  тому  подібне.  І,  мабуть,  в кожної

 області,  в  кожному  районі  можна  було  б створити

 відповідні  фонди  і  за  рахунок цих фондів все-таки

 компенсувати   той  дефіцит,  який  є  в  можливостях

 держави  для  відзначення,  причому неодноразового, а

 такої  систематичної  підтримки ветеранів війни і так

 дальше.

      Я  думаю,  що  в  кінці-кінців  це наші люди.  І

 підприємці це теж у нас працюють сьогодні. Ми... ще є

 поки  що таке, знаете, упереджене ставлення до них, і

 це природньо теж можна зрозуміти, але, мені здається,

 це   буде   теж  той  місточок,  який  буде  зводити, я 
 я                           - 5 - я 

 консолідувати суспільство.

      І, мабудь, треба передбачити тут і вдів загиблих

 воїнів і так далі.

      Дальше.  Є депутатський запит депутата Моісеєнко

 відносно  того,  що  Кабінет Міністрів, що стаття 116

 Конституції  передбачає, що Кабінет Міністрів України

 утворюється  в складі прем'єр-міністра, першого віце-

 прем'єра,  віце-прем'єр  міністра  України, міністрів

 України,  міністра  Кабінету Міністрів України, голів

 Служби  безпеки, Правління Національного банку, Фонду

 державного  Майна  України, Антимонопольного комітету

 України,   Державного  комітету  по  справах  охорони

 державного  кордону і державного таможенного, митного

 комітету України.

      Президент  може  ввести  і  в  склад  Кабінету і

 других   керівників   Центральних  органів  державної

 виконавчої  влади.  І  пропозиція  як запит: доручити

 Секретаріату   Верховної   Ради   довести  до  відома

 народних   депутатів,  як  роз'яснення  до  названної

 Постанови  Верховної  Ради  від  4.  04, персональний

 склад   відправлених   у  відставку  членів  Кабінету

 Міністрів  з  посиланням  на їх посади і опублікувати

 Постанову  і список в газеті "Голос України" і других

 республіканських виданнях. я 
 я                           - 6 - я 

      Я  вважаю,  що слушна пропозиція. Я думаю, що ми

 це через Секретаріат обов'язково зробимо.

      Також   від  депутата  Поровського  депутатський

 запит   з   претензією   до   того,   що   в   газеті

 соціалістичної  партії  "Товариш"  за  ь8  в лютому є

 полемічна   стаття,   яка  називається  "Символіка  в

 кольорах",  і  там  депутат  розцінює  це,  як злочин

 перед...  Я  читаю: "Як це співвідношується з тим, що

 офіційний орган партіїї, вашої партії, чинить злочин,

 не  передбачений статтями Кримінального Кодексу, і ви

 в  той  же  час залишаєтесь до офіційно..." Ну, ту не

 зовсім  чисто  написано.  "Чи  це  не фарисейство?" -

 запитує Микола Іванович.

      Я  вважаю,  що ні -це не фарисейство. А мова йде

 про    справді    статтю   науковців.   Будь   ласка,

 проаналізуйте.  Якщо  там  буде щось виходити за межі

 Кодексу  кримінального  чи цивільного, то тоді будете

 вносити свої пропозиції.

      Дальше.  Відповідно  до  вимог  статті 12 Закону

 "Про статус народного депутата України" та глави 8. 3

 Регламенту  Верховної  Ради, надійшли запити народних

 депутатів   Шевченка  Віталія  Федоровича  до  голови

 Комісії  з  питань  Регламенту  депутатської етики та

 забезпечення      депутатів     щодо     спростування я 
 я                           - 7 - я 

 недостовірної інформації поданої від імені комісії. І

 Гармаша  Леоніда Івановича до Президента України щодо

 порушення    Постанои    Кабінету    Міністрів    про

 компенсаційні виплати населенню.

      Ми  доручаємо  Секретаріату направити запити для

 реагування  відповідно до чиного законодавства, і всі

 матеріали, що стосуються цих запитів тут додаються.

      Тепер,   на  сьогоднішнє  засідання  передбачено

 розглянути  такі питання. Про хід виконання Постанови

 Верховної  Ради України від 21 березня "Про тарифи на

 житлово-комунальні  послуги"  з прийняттям Постанови,

 вона   вже   в   роботі   вже   двічі   була,  тільки

 проголосувати потрібно.

      Про   проект  Постанови  "Про  Державний  бюджет

 України  на  1995  рік".  Ми  дали доручення комісії,

 зоркема,  Азарова і іншим комісіям. Прохання було від

 Миколи  Яновича  Азарова  це питання поставити на 12.

 30,   оскільки   вони  не  встигають  дооформити  всі

 матеріали. І Комісія з питань банківської діяльності,

 в  особі  голови  комісії  Суслова  просить також там

 уточнення   внести   в   37   статтю   бюджету,  щодо

 почерговості  платежів, оскільки цей Закон регулює цю

 почерговість,   а   ми   повинні   встановити  її  на

 законодавчому рівні. я 
 я                           - 8 - я 

      Про  звіт  Генерального  прокурора  України; про

 звіт  Фонду  державного  майна; про Державну програму

 приватизації на 1995 рік; про звіт Президії Верховної

 Ради   України;  інформація  Тимчасової  депутатської

 Комісії  для  перевірки використання Україною кредиту

 США;  про  обрання народних депутатів України членами

 Постійних    комісій   Верховної   Ради;   інформація

 Тимчасової  депутатської комісії для перевірки фактів

 діяльності  посадових  осіб  та  народних  депутатів,

 пов'язаних  з виготовленням українських грошей; і про

 заснування ордена Богдана Хмельницького.

      Якщо   буде   така   потреба,  ми,  підходячи...

 почекайте...  підходячи  до  розгляду  того чи іншого

 питання,   ми   зможемо  робити  пеерстановки:  якісь

 питання  поставити  раніше, якісь пізніше -це не суть

 важдливо і це дозволяється  нашим регламентом.

      Як  ви  пам'ятаєте,  вчора  ми проголосували, що

 вчора  і  сьогодні  будуть  розглядатися  питання без

 розминки  півгодинної.  Те,  що  я  зробив  зараз -це

 передбачено регламентом.

      (Шум в залі)

      З  порядку  ведення?  Будь  ласка,  дайте  слово

 Чорноволу,   порядку ведення.

 я 
 я                           - 9 - я 

      ЧОРНОВІЛ.

      Шановний  Президія!  Шановні  колеги!  По-перше,

 прохання включити трансляцію, там на вулиці люди.

      По-друге,  Олександр  Олександрович,  ми  завжди

 маємо.... далі з порядку ведення.

      Ми  завжди  практикуєм таким чином: питання, які

 залишилися  і  попередніх  днів  ідуть, а потім, якщо

 встигаємо, - сьогоднішнього дня.

      Ви    знову    питання    по    ордену   Богдана

 Хмельницького,  яке  мало розглядатися вчора, ставите

 на  самий  кінець. Тобто, прирікаєте його на поразку.

 Цього  робити не можна. Ви розумієте, що сьогодні іде

 масово...  іде  масові  протести проти того, що ми не

 маємо  своєї  нагододи  в  зв'яку  з  Днем Перемоги в

 другій світовій війні. Це одне.

      Друге.  Я  не розумію включення в порядок денний

 пунктів, які не пройшли належним чином через комісію.

 Наприклад,  Звіт  Генеральної  Прокуратуру.  Я вже не

 кажу про моральний аспект розгляду цього питання. Але

 він  не  пройшов  необхідні депутатські комісії. І як

 він  опиняється  знову  в порядку денному? Це ж грубе

 порушення Регламенту.

      Тому  я  прошу  відновити  той  порядок, який ми

 постійно  робимо.  (..........) розглянити питання, а я 
 я                           - 10 - я 

 потім  питання  сьогоднішнє.  І  вирішити  питання  з

 виключеннням    порядку    дня    Звіту   Генеральної

 Прокуратури.

 

      ГОЛОВА.  Я  зрозумів. Значить, я дам, я відповім

 на  ваше запитання. Ну, по-перше, там справді люди є,

 да, перед... 150 чоловік. Ясно. Будь ласка, уключіть,

 може  справді  у кого нема радіоприймача дома, або не

 принесли. Включіть, нехай буде.

      Та  навіщо  -це процедурне питання, визначається

 воно  Секретаріатом  просто. Нехай слухають люди, ну,

 про  що  мова. Увімкніть, будь ласка, там трансляцію,

 нехай буде.  Наполягають же.

      Далі.  Звіт Генеральної Прокуратуру включенний в

 порядок  дня  16 січня. Тоді ж прокурор підписав Звіт

 письмовий. І всі комісії, які хотіли розглянути, його

 розглянули.  Данне  доручення,  а  якже.  Так як це і

 передбачено  Регламентом,  доречення данне своєчасно.

 Якщо  з якоїсь причини, ну, там чи прокурор хворий чи

 щось  інше,  якщо  вияснеться,  то,  будь  ласка,  ми

 перенесем оцей розгляд цього питання.

      Відносно  Ордена  Богдана  Хмельницького,  можна

 раніше  розглянути, я не заперечую. Поставимо раніше,

 розглянемо.   Я   ж  відповідаю  на  ваше  запитання, я 
 я                           - 11 - я 

 Анісімов, прошу.

 

      АНІСІМОВ

 

 

      Уважаемые  народные  депутаты,  я просил бы всех

 успокоиться  и  поддержать предложенный нам Регламент

 сегодняшней  работы  потому,  что  сам  перечень  его

 говорил,  что  можна сегодня сносить и переносить, но

 мы не справимся с поставленной задачей.

      Ведь вы сейчас сами убедитесь, когда мы подойдем

 к  вопросу  о  постановлении  по принятию бюджета, мы

 очень много потратим на это времени.

      Поэтому  я  Александр  Александрович поддерживаю

 ваше  предложение,  прошу  поставить  на голосование,

 прекратить прение и приступить к повестке дня.

 

      ГОЛОВА.   У   мене   є   пропозиція  така,  одну

 хвилиночку.  Давайте  ми чітко визначемо, що о 12. 30

 ми  розглянемо  питання  бюджету  його відтягувати не

 можна.   Так.  А  до  того  часу  ми  поприймаємо  ці

 постанови, про які я говорив.

      Далі   поставимо   питання   про  орден "Богдана

 Хмельницького" і  розглянемо  звіт Президії Верховної я 
 я                           - 12 - я 

 Ради.

      Ну  давайте  так  і звіт Генерального прокурора.

 Тому  я  ставлю про хід виконання Постанови Верховної

 Ради   України   від  21  березня  про  незадовільний

 соціальних  захист  населення у зв'язку з підвищенням

 тарифів на житлово комунальні послуги.

      У   вас   є  на  руках  проект  цієї  постанови.

 Враховані  так  здається  всі зауваження від комісії,

 оскільки,   одну   хвилину,  зміст  такий  постанови.

 Верховна Рада України постановляє:

      1. Взяти до відома інформацію Міністра економіки

 України   Шпека  про  виконання  пункту  2  Постанови

 Верховної  Ради  України про незадовільний соціальний

 захист  населення  у зв'язку з підвищенням тарифів на

 житлово комунальні послуги.

      2.  Визнати,  що  Кабінет  Міністрів  України не

 виконав у повному обсязі вимоги, зазначені Постановою

 Верховної  Ради  України  щодо забезпечення належного

 соціального  захисту населення при підвищенні тарифів

 на    житлово-комунальні   та   роздрібних   цін   на

 енергоносії.

      3.   Рекомендувати  Кабінету  Міністрів  України

 питання  щодо  визначення  рівня цін для населення на

 газ,  електроенергію та вугілля віднести до виключної я 
 я                           - 13 - я 

 компетенції уряду України.

      4.  Кабінету  Міністрів України вжити термінових

 заходів  щодо  повної  сплати  компенсаційних  виплат

 населенню  та  удосконалення системи надання субсидій

 для   відшкодування   витрат   на   оплату   житлово-

 комунальних  послуг,  а також... з таким розрахунком,

 щоб   розмір  цієї  оплати  не  перевищував  15%  від

 сукупного  доходу сім'ї. Запровадження і.... Кабінету

 Міністрів  запроваження  в  побуті  лічильників газу,

 тепла і води.

      Ось   такого   змісту   були...  був,  є  проект

 Постанови.

      Я просив би опустити руки! Почекайте...

      (Шум у залі)

 ...Тому,   що  вчора  ми  дали  доручення  Комісії  з

 розрахунком  на  те (і пропозиція була така), що всі,

 хто  хоче  внести  пропозиції  -хай вносять. І будуть

 розглянуті.   Он   сидить   доповідач   -йому  ставте

 запитання, якщо в когось є якісь сумніви. Всі питання

 проголосовані були раніше.

 

      З ЗАЛУ. За основу!..

 

      ГОЛОВА. За основу прийнято! Проголосовано навіть я 
 я                           - 14 - я 

 окремий  пункт,  який  тут про виключне відання уряду

 стосовно  визначення цін, вчора проголосовано... Тому

 є можливість голосувати в цілому.

      (Шум у залі)

      Можна ставить на голосування?

      (Шум у залі)

      Не  можна?  Хто  хоче  висловитися - 10  хвилин,

 запишіться на висловлення...

      Будем голосувать постатейно причому...

      (Шум у залі)

      Опублікуйте список.

      10 хвилин на моніторі виставте.

      Що?

      З  процедури Костюченко щось не зрозумів, дайте

 йому слово.

 

      КОСТЮЧЕНКО,77,  Дніпропетровськ.

       Александр  Александрович, я не понял, мы сейчас

 говорили     или     заговорили,    какая    все-таки

 последовательность   рассмотрения   вопросов?   Сидит

 Ехануров,  наши  вопросы,  которые  мы должны принять

 сегодня  чисто  экономические, и отчет Президиума или

 отчет Генерального  прокураро все-таки первый идет?

 я  
 я                           - 15 - я 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, у вас  закритий  мікрофон.

 

 

      КОСТЮЧЕНКО.

      Не  слышно?  Александр Александрович, я все-таки

 говорю, что есть смысл сегодня закончить и мы уезжаем

 домой,    есть    смысл    закончить   вопросы   сути

 экономической.  Послушать отчет Президиума, для того,

 чтобы мы приняли решение.  Его надо осмыслить.

      И  хотел  бы  от  своего  имени,  наверное, меня

 поддержавт  коллеги,  все-таки  не  смешивать  в один

 день,  вы  теряете  свой  авторитет и лицо Верховного

 Совета.  У  нас  связан  сегодня  отчет Прокуратуры И

 Президиума.    Поэтому   я   хотел   бы,   чтобы   мы

 проголосовали       все-таки,       какая       будет

 последовательность  выступлений  в  обсуждениях  этих

 вопросов.

             (Шум у залі)

      Непонятно   было,   заговорили,  в  зале  кто-то

 крикнул, вы сказали, будем так или не так. Надо четко

 проголосовать.

 

      ГОЛОВА. Власне кажучи, для мене не має значення,

 я  можу  звітувати,  виступити з доповіддю про звіт у я 
 я                           - 16 - я 

 Президію,  проект  Постанови у вас є з цього приводу,

 розглянути  питання в комісіях так, як це передбачено

 регламентом.  Можна ставити звіт Прокуратури, це тежє

 уже  питання  стоїть  у  порядку дня третій місяць. І

 мене це абсолютно не цікавить, так чи так, у такій чи

 такій  послідовності.

      Давайте ми поки що до цієї постанови пропозицію,

 а потім ми вернемось до цього питання.

      Юхимчук.

 

      ЮХИМЧУК,  Жмеринський, 50.

      Дякую. Шановний Олександр Олександрович, шановні

 колеги,   на   мою   думку,   наші  дії,  кроки  щодо

 компенсації   виплат   за   ціни  житлово-комунальних

 послуг   -це  цілком  вірний  крок.

      Однак,  шановний  Олександр Олександрович! У нас

 же  була  практика по 733 Постанові. Ми неоднозначно,

 неодноразово  до  неї поверталися, однак дії Уряду не

 були  призупинені.  Ціни  росли,  і  ми  бачили, що у

 багатьох   були  допущені  грубі  порушення  стосовно

 підвищення  цін.  І  на  сьогодні з цією ж Постановою

 получається  та  сама  картина. Ми приїдемо в виборчи

 округи і до нас знову ж таки будуть йти виборці, тому

 що  в  багатьох областях і районах ціни на комунальні я 
 я                           - 17 - я 

 послуги  зростають. Тому нами була введена пропозиція

 щодо  призупинення  дій Постанови Кабінету Міністрів,

 щоб    ціна    на   житлово-комунальні   послуги   на

 сьогоднішній  день в умовах кризового стану економіку

 не підвищувалися.

      Тому, шановний Олександр Олександрович! Ми знову

 ж  таки виносим пропозиції, щоб врахували нашу думку,

 щоб  на  сьогоднішній  день призупинити дію Постанову

 Кабінету  Міністрів  щодо  підвищення цін на житлово-

 комунальні послуги.

      Я вважа, что все-таки наші заходи: так терміново

 вжити, там провести компенсаційні виплати -це один із

 шляхів.  Однак  більш  чіткіші  повинні  бути з нашої

 сторони    -призупинення   дій   Постанови   Кабінету

 Міністрів.

 

      ГОЛОВА.   Татаринов.   Йдіть,   будь  ласка,  на

 трибуну.

      Пропозиція  стосовно  відображення  Постанови  і

 призупинення   Постанови   Кабінету  Міністрів.  Будь

 ласка, дайте відповідь.

 

      ТАТАРИНОВ А.А.

 я 
 я                           - 18 - я 

      Уважаемые коллеги! Я прошу внимательно выслушать

 меня,  если удастся мне вас убедить,......... принять

 Постановление   вот   в  таком  варианте,  в  котором

 предлагает комиссия.

      Вы  знаете   почему мы отказались от предложения

 приостановить   действие  Постановления?  Ведь  пошли

 выплаты   компенсационные   за   оплату  за  жилищно-

 коммунальные услуги. По информации Кабинету Министров

 и   Министерства   экономики   выплачено  порядка  80

 процентов населению эти компенсационные выплаты. Толи

 приостанавливать  нужно  и  выплаты раскручивать... Я

 говорю  по информации Кабинета Министров. Ни вы, ни я

 лично  не  участовали в проверке этих мероприятий. Но

 самое   главное  в  другом,  что  есть  Постановление

 Кабинета  Министров.

      Я  вам  зачитаю  буквально  два  пункта,  и оно,

 наверное,  снимет  напряжение.  С  1 мая меняется сам

 подход  к  оплате  и  схема,  значит,  компенсации за

 жилищно-коммунальные  услуги.

      Постановлением Кабинета Министров 4 февраля "Про

 надання насленню субсидій для відшкодування витрат на

 оплату житлово-комунальних послуг". "Установити, що з

 1  травня  1995  року  сім'ї  сплачують  за  житлово-

 комунальні  послуги не більше встановленого Кабінетом я 
 я                           - 19 - я 

 Міністрів  України  прозміру  свого середньомісячного

 сукупного  доходу  у межах санітарної норми володіння

 чи  користування загальною площею житла та нормативів

 користування    комунальними    полсугами".   Дальше.

 "Міністерству    економіки,    Міністерству    праці,

 Міністерству   фінансів,   Міністерству   статистики,

 Міністерству соціального захисту наслення, Державному

 комітету   по   житлово-комунальному  господарству  в

 місячний  термін  визначити  економічно обгрунтований

 розмір  витрат  сім'ї  на  оплату житлово-комунальних

 послуг".

       Прошел  месяц.  Норму  эту они не установили. Я

 разговаривал  с  Министерством  экономики  и  лично с

 Пинзеныком  Виктором Михайловичем, чтобы заложить эту

 норму в нашем Постановлении -15%. Это так, как и было

 предусмотрено  в программе Президента. Он согласился6

 что  давайте,  эту  норму  устанавливайте,  хотя  они

 думали  установить  или  15  или  20%. Мы рекомендуем

 установить 15%.

      Дальше.   Разработано   положение  "Про  порядок

 надання  населенню  субсидій для відшкодування витрат

 на   оплату  житлово-комунальних  послуг".  Положення

 визначає  умови  призначення  та  надання  громадянам

 щомісячної   адресної   безготівкової   субсидії  для я 
 я                           - 20 - я 

 відшкодування  витрат на плату за користування житлом

 або його утримання та комунальні послуги.

       Этим  Положением  предусмотрено,  как население

 будет  защищать себя и как будут так компенсироваться

 его,   так   сказать,   затраты  на  оплату  жилищно-

 коммунальных услуг.

      Это   означает,   что   если   семья,  допустим,

 проживает  и  соответствует,  так сказать, санитарным

 нормам  площадь  ее  проживания,  получает заработную

 плату  полтора  миллиона карбованцев, то общая сплата

 за  жилищно-коммунальные  услуги  не должна превышать

 225  тысяч  карбованцев.  А  остальное -это субсидии,

 "безготівкові  субсидії".  Поэтому  не  "дотации",  а

 "субсидии".

      3  документа подготовлены Кабинетом Министров по

 этому вопросу. У меня есть предложение, и кроме того,

 созданы   дополнительные   структуры.   Смотрите, что

 записано  в  Постановлении Кабмина: "Уряду Автономної

 Республіки    Крим,    облвиконкому,   Київському   і

 Севастопольському     міськвиконкомам     забезпечити

 створення    відповідними    виконавчими   комітетами

 спеціальних  служб  для надання населенню субсидій на

 оплату  житлово-комунальних  послуг та організації їх

 роботи". я 
 я                           - 21 - я 

      Такие   подразделения   созданы   уже  и  начали

 работать. Я предлагаю, мы абсолютно правильно оценили

 в   Постановлении  действие  Кабинета  Министров,  мы

 заслушали  информацию Шпека, мы делаем вывод, что это

 Постановление   выполнено   не   в  полном  обкеме  и

 предусматриваем,   что   Кабинету   Министров  "вжити

 термінових  заходів щодо повної сплати компенсаційних

 виплат  і  удосконаленню  системи  для  відшкодування

 витрат на оплату житлово-комунального господарства".

      Я  считаю,  что  в  этом  заключается полномочие

 Верховного Совета. Сам механизм разрабатывать я бы не

 стал,  потому  что  это не наши функции, и как сказал

 Александр  Александрович,  в  заключении рассматривая

 вопросы  позавчера,  что мы должны принять решение не

 входя в функции исполнительной власти.

      Те  предложения,  которые  Донченко  давал, дать

 предложения  Президенту  кого брать, Шпека, Пинзеника

 брать  при формировании нового правительства или нет,

 это функции Президента.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Юхимчук.

 

      ЮХИМЧУК

 я 
 я                           - 22 - я 

      Жмеринський виборчий округ, депутат ЮХИМЧУК

      Шановний колега!

      Ви  дуже  вірно  говорите,  но ви же працювали в

 системі  обласної Ради, ви знаєте яка розворотливість

 у  наших  працівників,  по  три місяці компенсацію не

 отримують.

      Скажіть,  будь  ласка,  коли вона віддає останню

 свою  пенсію  і через три місяці отримує компенсацію,

 це вихід з положення сьогодні?

      Ми  знаємо,  що  сьогодні  механізм  компенсації

 виплат особливо, вкрай недосконалий. Сьогодні це не є

 реальним   виходом   з  того  положення  про  яке  ми

 говоримо.  Терміново вжити заходів ми не знаєм, що це

 є ефективний механізм.

      Тому  я  наполягаю і наполягають мої колеги, щоб

 ми  підійшли  до  призупинення дій Постанови Кабінету

 Міністрів. Дякую.

 

      ___________.   Уважаемый  коллега!

      Я  так  же  как и вы понимаю, что сегодня и этим

 постановлением  мы  не  снимем  все  острые вопросы и

 проблемы  от...  в  рассматриваемом  вопросе.  Но  мы

 рассматривали   и  сегодня  надо  идти  вперед,  надо

 оказывать   населению   адресную   помощь.   Уйти  от я 
 я                           - 23 - я 

 оплаты...   от   цены   оплаты   за  жилье  для  всех

 одинаковой,   а  оказать  адресную  помощь  тем,  кто

 сегодня   не   в   состоянии  выплатить  за  жилищно-

 коммунальные услуги. И наша функция...

 

      ГОЛОВА. Шановний депутате!

 

      ___________....    мы    сегодня    не    зможем

 приостановить  действие  этого Постановления. Оно уже

 работает.

 

      ГОЛОВА. Антон (..........)

 

      ___________....   надо   находить   или   другой

 механизм,  или разрабатывать новое. То что мы сегодня

 рекомендуем. То, что, кстати,  и предусмотрено...

 

      ГОЛОВА. Все. Ми не в першому читанні розглядаємо

 документ. Ми прийняли документ, проголосували його за

 основу,    проголосували   деякі   доповнення.   Ідем

 постатейно.  Доповідач  на  трибуні.  Будь  ласка, до

 назви нема зауважень? Нема.

      До першого пункту? Є. Стоян.  Будь ласка.

      Олександр  Миколайович,  я вибачте. Кузьменко до я 
 я                           - 24 - я 

 першого пункту.

 

      КУЗЬМЕНКО.

 

      Сергій Кузьменко, "Комуністи України".

      У  мене  декілька  пропозицій.  Ну, по-перше, не

 міністр  економіки,  а  виконуючий обов'язки міністра

 економіки, тому що ми Уряд відправили у відставку. Це

 перше. Це редакційне, так би мовити.

 

      ГОЛОВА. Він доповідав,  міністр....

 

      КУЗЬМЕНКО.   Ну   не   перебивайте,   не   треба

 коментувати.  Я  сам  скажу  все, що хочу сказати. Це

 перше.

      По-друге,  я  вважаю,  що  взяти  до  відома -це

 беззуба фраза, якою ми ще раз розписуємося в безсиллі

 перед  виконавчою  владою  і наполягаю на голосуванні

 тієї  пропозиції,  що  Юхимчук  переді  мною  сказав,

 призупинитит   дії  цієї  постанови  до  виконання  в

 повному   обсязі   виплат   і   всього  зв'язаного  з

 соціальним  захистом.  Поки  цього  не  буде зроблено

 ніякого підвищення цін не повинно бути. Це друге.

      І   третє.   Я   перепрошую,  але  тут  шановний я 
 я                           - 25 - я 

 доповідач  дещо  перекрутив  факти.  Це не пропозиція

 Донченка була щодо прохання до Президента не включати

 дискредитувавших  себе  Пензеника і Шпека до Уряду, а

 це  була пропозиція комісії. І я прошу відноситись до

 неї  не  як до персональної пропозиції депутата, а як

 до пропозиції комісії з питань соціального захисту.

      Ці   люди   з   якими   пов'язано   для  кожного

 громадянина  України  все  те  неподобство з цінами і

 рівнем життя, які зараз творяться.

 

      _______________ У нас подписано только Донченко,

 народный депутат Украины Донченко.

 

      ГОЛОВА.  Я за те, щоб голосувати пропозиції всі,

 але  вони  повинні  бути офрмленні як слід. Подавали.

 Антоне  Арефійович,  де  ці пропозиції? Давайте будем

 ставити на голосування.

      Мова  йде ось про що. Депутат Донченко на основі

 рішення  комісії  запропонував  пункт:  рекомендувати

 Президенту  України  не  включати в новий склад Уряду

 Віктора  Пензеника,  Романа Шпека і ще... і все, двох

 чоловік. Була пропзиція. Я сказав, що це не зв'язано,

 ми у відставку відправили. Але пропозиція є, я ставлю

 її на голосування. я 
 я                           - 26 - я 

 

      "за"

 

 

      ГОЛОВА.  Рішення не прийнято. Заспокойтеся, одну

 хвилиночку, сядьте будь ласка.

      Смірнов, прошу.

 

      61   виборичий  округ,  Олександр  Олександрович

 дайте час,..

 

      ГОЛОВА.   Я   дам   після  того,  як  розглянемо

 Постанову. Сядьте будь ласка.

      Будь ласка.

 

      СМІРНОВ

 

      61 виборчий округ СМІРНОВ Вінницька область.

      Олександр Олександрович шановний, ну що це таке?

 

      ГОЛОВА. Говоріть, говоріть, сядьте на місце, або

 ви  сядете  на  місце,  сядьте  на місце, ви одержете

 слово,  не  підвищуйте голос. Я ще раз кажу сядьте на

 місце, ... я 
 я                           - 27 - я 

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Будь ласка Смірнов, я додам.

 

      СМІРНОВ

 

      Шановний   Олександр   Олександрович,  я  5  раз

 виступаю  з  цього  питання, тричі я подавав письмові

 пропозиції, тут вони не відображені.

      В мене зауваження до пункту 4, я пропоную ввести

 частину    2    такого    змісту,   призупинити   дію

 розпорядження   щодо   введення   нових   тарифів  на

 електроенергію,  електроносії  та  побутові  послуги,

 доповнення виплати такої компенсації.

      Те  що  нам  тут  сказали  про  80  відсотків, в

 дійсності  аж  ніяк не відповідає, відсотків 30-40 не

 більше.

      Олександре      Олександровичу...     Олександре

 Олександровичу,    я   на...   прошу   поставити   на

 голосування  -це  моє  право  -цей  пункт. Письмово я

 тричі  його  подавав:  призупинити  дію розпорядження

 уряду.

      Іще одне, останнє. я 
 я                           - 28 - я 

 

      ГОЛОВА.   Євгене Леонідовичу...

 

      ___________. Щодо лічильників...

 

      ГОЛОВА.  Євгене  Леонідовичу,  одну  хвилиночку!

 Євгене Леонідовичу, зараз іде постатейне обговорення.

 До  четвертого пункту дійдем -я вам ще раз дам слово.

 Ви тоді його дасте, і ми проголосуєм...

 

      ___________. Гаразд. Гаразд, домовились...

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА. До першого пункту...? Це ж саме говорить

 Смірнов!   У   четвертому   пункті!   Я  поставлю  на

 голосування    ваші    пропозиції...   Пропозиція   ж

 Юхимчука  -взагалі  окремий  пункт,  і  поставим його

 п'ятим пунктом і проголосуєм! Ну, що ви хвилюєтеся?!

      Перший пункт можна ставить на голосування?

      До вас, Стоян, будь ласка, до першого пункту.

 

      СТОЯН О. М., 62 виборчий округ, голова Федерації

 профспілок України. я 
 я                           - 29 - я 

      Шановний Олександре Олександровичу!

      Я  думаю, що треба... були пропозиції депутатів,

 що  нема  чого  брати до відома, тому я пропонував би

 перший  і  другий  пункт  об'єднати в такій редакції:

 "Заслухавши  інформацію  міністра  економіки  України

 Шпека  про виконання Постанови Верховної Ради України

 "Про  незадовільний  соціальний  захист  населення  у

 зв'язку  з  підвищенням тарифів на житлово-комунальні

 послуги"  визнати,  що  кабінет  Міністрів не виконав

 її".  І  все!  Перший  і  другий пункт об'єднати і не

 треба там тавтології! Редакційно. Прошу проголосувати

 в такій редакції. Я подавав, до речі,...

 

      ГОЛОВА.   Можна ставити на голосування?

      Ставлю на голосування.

 

      ___________.  У  нас нет возражений... Мы с вами

 говорили...

 

      ГОЛОВА.   Ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення  не  прийнято.  Залишається в попередній я 
 я                           - 30 - я 

 редакції. Все!

      (Шум у залі)

      До другого пункту які будуть..? Є до другого? Є.

 Байрак, будь ласка. Почекайте...

 

      БАЙРАК М.В., 97 виборчий округ.

      Шановний головуючий! Шановні колеги!

      В мене є зауваження і до другого пункту (я потім

 на  цьому  зупинюсь), і до доповідача, скажемо так...

 Ну,  він  дав нам інформацію про те, що на місцях вже

 отримані  гроші  і,  мабуть,  вже  отримані гроші, і,

 мабуть  вже,  що  вони  видані.  Так  я вам скажу, що

 сьогоні  ще  нема  відділу  субсидій,  сьогодні  нема

 грошей  на  пенсії,  і  нема  тих  грошей, про які ви

 казали.  Так  що  не  треба вас дурить. І, мабуть, їх

 скоро не буде, ми знаємо, скільки не виплачують людям

 заробітну плату. Тепер, що стосується другого пункту,

 я  хотів  би  додати,  що  якщо  ми  визнаємо,  що ця

 Постанова   Кабінет  Міністрів  не  відповідає  нашим

 вимогам,  то я думаю, її не треба, як мертвонароджену

 дитину,  ще  носити  і пеленати. Ми її повинні зовсім

 відмінити,  накласти  на  неї  вето,  і нехай Кабінет

 Міністрів  готує  нову  Постанову,  не оті всі, що ми

 пишемо,  що зауважити і ще щось, хай вони готують, як я 
 я                           - 31 - я 

 цього   вимагає   регламент,   з   урахуванням   всіх

 соціальних  проблем. І виносять Постанову. А цю треба

 відмінити  зовсім, не треба по ній більше топтатись і

 нічого з нею робити.

      Тобто, я перепрошую, я прошу додати про те, що

 визначити,  що  Кабінет  Міністрів  не виконав, і по-

 друге, накласти   вето  повністю.

 

      ГОЛОВА.  Ми  на Постанови Кабінет Міністрів вето

 не накладаємо, ми можемо їх просто відміняти.

      Ще раз повторюю...

      Будь   ласка,...  Та  все  маємо  право,  що  ви

 говорите,  не  маємо  права?  Якщо  Постанова Кабінет

 Міністрів порушую діючу Конституцію, або йде в розріз

 з   Законом,   або   таким   чином   відбивається  на

 соціальному  стані  населення, то її можна відмінити,

 і    нелише    Постановою   Верховної   Ради,   і   і

 розпорядженням Голови  Верховної Ради .

 

      __________.   Уважаемые   коллеги,  у  вас  есть

 информация   Кабінету  Міністрів  щодо  выконання  от

 нашого    постановления.   Кабинет   Министров   тоже

 отмечает,  что  сегодня  самая  большая  проблема  -с

 выплатой  компенсаций, то, что мы с вамы говорим. И я я 
 я                           - 32 - я 

 ведь не скрываю то, что ни вы, ни мы не можем сегодня

 цифру,   за   сколько   выплачено,   сколько  еще  не

 выплачено.  Вот  что  они отмечают, що в той же час у

 більшості   областей   виникла  проблема  з  виплатою

 пенсій,  компенсацій та заробітної плати, що рпизвела

 до посилення соціальної напруги в суспільстві. Станом

 на  23 березня цього року 8 областей ще не приступили

 до компенсаційних виплат.

      И  здесь же Кабинет министров намечает меры, где

 взять  деньги...  10  дней,  мы  еще  раз  можем, так

 сказать   сделать,  они  сами,  своим  Постановлением

 решают  эту  проблему  -откуда взять деньги, и чтобы,

 так сказать, обеспечить выплату пенсий и допомог.

 

      ГОЛОВА. Антон Арефійович! Я прошу уваги. Замість

 того,  щоб  сісти  вчора  і  записати  все  те, що ви

 наполягаєте, ви хочете, щоб я ставив на голосування з

 голосу ваші пропозиції. Ну, думайте, що ви примушуєте

 робить Верховну Раду.

      (Шум в залі)

      Я прошу з місця не втупайте в дискусію.

 

      ___________.    Александо   Александрович,   все

 двенадцать   замечаний   письменных,  которые  к  нам я 
 я                           - 33 - я 

 поступили.    Веди   не   я   это   рассматривал,   а

 рассматривали  комиссии  совместно с министерствами и

 ведомствами.  Мы  обсудили,  то  что смогли принять и

 считали в постановление записать, мы записали. То что

 отклонили,  я  сказал,  то  что мыотклонили и почему.

 Если  вы  настаиваете на, так сказать, своей позиции,

 давайте  ее проголосуем и все. Ведь таков порядок. Мы

 две-три   позиции  отклонили,  о  которых  я  сегодня

 сказал.  Поставим на голосование и приймем, толи этот

 вариан, который  в Постановлении который записан, так

 сказать,  за  основу  принят, то ли ваш вариант. И на

 этом закончим с этим документом.

 

      ГОЛОВА.  До  другого пункту є... Давайте... Одну

 хвилинку.  Я... Знімаємо ми список. До другого пункту

 в  кого  зауваження,  запишіться.  По  пунктах будем,

 інакше  немає  виходу. До другого пункту. Опублікуйте

 список.

      Мовчан, прошу.

 

      МОВЧАН

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!  Мені  здається,  що  вся справа зводиться до я 
 я                           - 34 - я 

 двох   можливих  варіантів  розгляду  цієї  проблеми.

 Одна   -або   ми   наполягаємо  на  попередній  нашій

 постанові,   на   виконанні  її   або  приймаємо  той

 варіант, який запропонований Кабінетом Міністрів щодо

 компенсаційних  виплат. І в цьому випадку, якщо це не

 приймаємо,   то   ми   повинні   прорахувати,   що  є

 доцільнішим  чи повернутися до старих тарифів, і тоді

 шукати   можливості   компенсації,  чи  цей  механізм

 конпенсації, який абсолютно ускладнює ситуцацію.

      Якщо   в   кожній  районній  Раді,  при  кожному

 виконкомі  буде  сидіти  людина,  яка  буде займатися

 прорахунками   і   саме  компенсаційними  операціями,

 збитки державні будуть набагато складнішими.

      Далі. Я хотів би ще одне, пане доповідачу

 Татаринову.  Я  хотів  би  запитати  вас  ось про що:

 відомо,  що  на комунально-господарчі йде всього 20%.

 Чому ми цю проблему зациклили тільки на цьому пункті?

      Виробництво  впало на 60%, хай на 40%, так? Чому

 якраз   за  рахунок  комунальних  послуг  ми  повинні

 компенсувати  зангальнодержавні  витрати?  Ми ставимо

 питання  сьогодні  дещо  інакше,  підмінюючи  взагалі

 ефективність  використання  всіх  наших можливостей у

 цьому пункті.

      І  тому я наполягаю і підтримую позицію Байраки, я                           - 35 - я 

 що  нам  треба,  щоб дійсно відмінити ті тарифи. Мені

 здається,  нам  підкидають  (..........) сьогодні цей

 пункт,  для того, що, по-перше, наставити населення і

 проти  влади  виконавчої,  і  проти нас. Ми абсолютно

 єдиновірно підійшли до цього.

      Далі.  У  цьому 4 пункті є єдиний можливий ценз,

 помічений   в  тих  ділянках,  де  були  запроваджені

 лічильники,  заощадження  були  в  3-в  4  рази.  То,

 можливо, це - єдиний спосіб загально.

      Далі.  Ще одне. Відомо, що за, ну, перегони газу

 через  Україну,  транзити  ми  беремо не за світовими

 цінами.  Це нас дурять! 0, 6 долара, а не 2 долари за

 світовими цінами.

      Потім: на вході, на виході в України лічильників

 немає, і невідомо, скільки Росія переганяє через наші

 транзити. І це теж є важливим пунктом.

      І   тому  вся  проблема,  яка  зведена  сьогодні

 виключно  до  цього -побутових послуг -мені здається,

 невірною.  Ми повинні стояти на своїй позиції, на тих

 тарифах,  які  дають  можливість  насленню  нормально

 існувати.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Павле   Михайловичу,   де  те,  що  ви я 
 я                           - 36 - я 

 говорите,  написано?  Друге  читання, другий пункт...

 Ні,  тоді ви правильно все висловились, але я його на

 голосування ставить не буду.

 

      ___________. У другому пункті його взагалі треба

 зняти. Він не потрібен.

 

      ГОЛОВА. Гаманюк.

 

      ГАМАНЮК

 

      Уважаемые народные депутаты!

      Вчера  многие депутаты предлагалы второго пункта

 слова "в повному обсязі" убрать.

      Александр  Александрович,  вы  сегодня говорите,

 что не давали таких предложений. Это первое.

      Раз  оно  не  выполнено,  то  какая  разница  "в

 повному обязі чи трошки і так дальше".

      И   второе   у   меня   такое  предложение.  Это

 Постановление  оно  не готово к принятию сегодня. Как

 принималось оно еще правительством, так оно и сегодня

 предлагается.

      К примеру, по Днепропетровской области, субсидии

 должны   быть   7  триллионов  карбованцев,  бюджетом я 
  я                           - 37 - я 

 предусмотрено  1 триллион. Оно не будет выполнено это

 Постановление, даже если мы его сегодня одобрим.

      Я  считаю,  что  этот  вопрос  необходимо  снять

 сегодня, доработать и поставить доработанный.

 

      ___________. Уважаемые коллеги! Я хочу ответить,

 Павлу Михайловичу Мовчану...

 

      ГОЛОВА.  Ні,  Мовчану  не  треба,  ми  не будемо

 голосувати  цю  пропозицію.  Він  правильно сказав по

 своєму, там можливо щось переконливо, щось ні, то вже

 інша справа.

 

      ___________.  Если мы возращаемся к старым ценам

 на  газ  и  на  оплату  жилищно-комунальных услуг, мы

 должны  заложить  эту  разницу  оплаты  в  бюджете. В

 принятом бюджете она не заложена.

      С   1   мая   текущего   года  меняется  система

 компенсаций   за   жилищно-комунальные   услуги.   От

 уравниловки  мы  переходим  к  адресной помощи. Такое

 предложение  Кабинета  Министров.  Те кто в состоянии

 сегодня  платить  по  высоким  ценам  за  газ, у кого

 совокупный доход сегодня  позволяет это сделать они

 будут  платить  в  полном  обкеме,  у кого совокупный я 
 я                           - 38 - я 

 доход  не  позволяет,  и  они не вкладываются в те 15

 процентов,  от  совокупного  дохода  семьи, остальную

 часть будут компенсировать субсидиями.

      А это вопрос правительства.

 

      ГОЛОВА.  Я ще раз прошу, Анатолій Арефійович, не

 вступайте в полеміку з місця.

 

      ___________.   Они   приняли  документ  Кабинета

 Министров и они за него будут отвечать.

 

 

      ГОЛОВА.  Все.  Інакше  я буду змушений виключати

 трибуну.   Навіщо  з  місця  без  мікрофона  говорить

 людина,  а ви вступаєте в дискусію. не зрозуміло, про

 що йдеться.

      Була   конкретна   пропозиція:  зняти  слова  "у

 повному обсязі".

      Я ставлю на голосування цю пропозицію.

 

      "За" -

 

      Я  ще  раз  наполягаю  -115  чоловік  у  залі не

 голосує.  Голосуйте. я 
 я                           - 39 - я 

      Зняти   слова  "у  повному  обсязі".  Ставлю  на

 голосування.

      Ви  "проти"?  А  я  вибачаюсь. Я прошу вибачити.

 Було   дві   пропозиції   депутатів  -голосувати  все

 поіменно.

      Всю  Постанову  поіменно. Ставлю на голосування.

 Хто за те, щоб  поіменно голосувати?

 

      "За" -

 

      (Шум в залі)

      Я  прошу!  Шановні  депутати! Дія Верховної Ради

 завжди  здійснюється  як дія законодавча. А Закон, як

 знаєте, не має зворотної сили.

      Тому,  будь  ласка,  з  цього  моменту голосуємо

 поіменно.  Не  наполягайте,  будь  ласка.  У  повному

 обсязі ставиться на голосування. Зняті оці два слова.

 Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      Була  пропозиція  депутата  Гаманюка про те, щоб

 зняти    повністю   з   розгляду   цю   постанову   і

 доопрацювати  її з урахуванням реальних платежів і... я 
 я                           - 40 - я 

 Пропозиція  була,  я  мушу ставить її на голосування.

 Хто за цю пропозицію прошу голосувати.

 

      "за"

 

      Не прийнято рішення.

      Я  не  дам слова з криком. Будь ласка, Степенко.

 До другого пункту ще.

 

      СТЕПЕНКО   В.   І.   Шановний  доповідачу,  331,

 Степенко, Полтавська область.

      Олександр  Олександрович,  по-перше,  давайте ми

 так  домовимось, коли ми розглядали цю постанову, так

 сказать,   у  першому  читанні,  ви  знаєте,  я  вніс

 пропозиції   конкретні,  тобто  виключити  у  повному

 обсязі  це,  що  сьогодні  проголосували  і  інші. Ви

 сказали  все  зафіксовано,  розгляне  комісія  і буде

 враховано.

      Тому   може  дійсно  якусь  порівняльну  таблицю

 робить,  коли  такі складні постанови, як сьогодні. Я

 ще раз прошу, шановні колеги, вас усіх, по-перше, щоб

 я   більше   не   брав   слова,  ну,  друге  тут  уже

 проголосували.   І  дописати  тут  те,  що  я  вносив

 (..........):    розрахунки   за   житлово-кумунальні я 
 я                           - 41 - я 

 послуги  провести  за  тарифами, що діяли до підняття

 тарифів на ці послуги і ціни на енергоносії. Що я маю

 на  увазі  Олександр  Олександрович, там де виплачені

 компенсації  нехай  люди  заплатять  і  потів  все це

 відкоректується.

      Але  ви  мені  скажіть  я  не  знаю  де  в  селі

 виплатили   компенсації,   я   такою  інформацією  не

 розполагаю, люди просто не можуть сьогодні заплатити,

 а   треба   ж  платити  заробітну  плату  працівникам

 комунальних  служб  і  так  далі. Тут абсолютно ми не

 вміщуємось  в  бюджет,  тобто  ми по старих розцінках

 заплотимо,   а   коли  компенсація  виплачена  будуть

 підняті,  де  не виплачена і Кабінет Міністрів прийме

 відповідне рішення.

      Я  прошу  дуже  уважно до цього віднестися у нас

 просто другого виходу немає. Олександр Олександрович,

 люди не заплатять не тому що не хотять, тому що у них

 просто немає коштів.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Василь Іванович я не вступаю в суперечку

 з  вами,  щоб  ви  не  зрозуміли, але ваша пропозиція

 якраз  і  вимагає  витрат  із  бюджету.  Бо  потрібно

 забезпечити  покриття,  а  кожен  розрахунок Верховна я 
 я                           - 42 - я 

 Рада   немає   голосувати  без  розрахунку  бюджетних

 витрат.  Немаї  права. І ви не можете і я не можу, це

 Уряд  тільки  може внести пропозицію з цього приводу,

 що це буде складати таку-то суму.

      Василь Іванович, ще Степенка.

 

      ____________.    Олександр    Олександрович,   я

 вибачаюся  може  воно  знаєте  емоційно все це справа

 йде,  от давайте подумаємо, все рівно ж не заплатять,

 поки  буде  компенсація.  Ми розраховуємося по старих

 розцінках,  які  діяли  тоді,  все оплачуємо, пеня не

 береться,  а  потім  коли  компенсація  ще  в дорозі,

 комусь  завтра,  комусь,  і ми цим паралізуємо роботу

 комунальних    служб,   потім   через   місяць   коли

 компенсацію  люди получили ми проведемо розрахунки. Я

 не  бачу,  а  якщо  не  буде  компенсації  то  так  і

 залишиться,  як  було, або буде піднято на невеличкий

 рівень, те що тут 15 відсотків, це розумна пропозиція.

      Просто  це  як вихід і я його пропоную поставити

 на голосування, дякую.

 

      ГОЛОВА.  Ну  пропозиція  розумна  безперечно і я

 тепер  зрозумів  про що йдеться, він не втручається в

 бюджетні витрати, а вони будуть пізніше повернуті. я 
 я                           - 43 - я 

      Анатолій  Арефійович,  що  ви  скажете  з  цього

 приводу.

 

 

      ___________.  Уважаемый  Василий  Иванович,  во-

 первых, вашего письменного предложения не было здесь,

 в Комиссию не поступило, хотя Александр Александрович

 просил  всех  дать  письменно...  С  вашей  записи, с

 вашего   выступления   -действительно,   у  вас  были

 предложения  убрать,  не  в  полном  обкеме выполнять

 выполнять Постановленеи. Да, мы обсуждали, и Комиссия

 именно оставила так. Мы сегодня проголосовали, и ваше

 предложение (одно из предложений) принято, да.

      Уважаемые   колеги,   мы  можем  вернуться  и  к

 расценкам  оплаты за жилищно-коммунальное хозяйство и

 к  пятилетней  давности.  Давайте  найдем  в  бюджете

 деньги. И весь вопрос будет решен. Я с вами абсолютно

 согласен,  что  надо  сначала компенсировать, а потом

 пререходить    на   новые   цены.   Да,   упреждающая

 компенсация...

 

      ГОЛОВА.  Анатолій ...............

 

      ___________....  Поэтому  мы  в  третьем  пункте я 
 я                           - 44 - я 

 пишем:  "Кабінету  Міністрів України вжити термінових

 заходів  щодо  повної  оплати  компенсаційних  виплат

 населенню".   И  это  уже...  Постановление  Кабинета

 Министров 23 марта, они сами поручают соответствующим

 министерствам   и   ведомствам  найти  эти  деньги  и

 выплатить  компенсации.  Это  самый  главный  вопрос,

 который  не решен. Я абсолютно с вами согласен в этом

 вопросе.

 

      ГОЛОВА.  Все, я прошу заспокоїтися.

 

      ___________.а 1-го мая будет  другой принцип.

 

      ГОЛОВА. Я вас дуже прошу... Я прошу вас, чому ви

 з  місця  кричите?  Кожен же отримує слово. Я виключу

 мікрофон.  Кожен  отримає  слово  по  пункту другому.

 Записалося  тут  майже 50 чоловік. Ні, він з місця не

 кричить,   а  реве  буквально.  Василь  Іванович,  до

 четвертого пункту свою пропозицію чітко сформулюйте і

 йдемо   проголосуємо.   А  вона  до  другого  пункту,

 вибачте, не зовсім підходіть.  Марченко,будь ласка.

 

      МАРЧЕНКО В.Р., 348 виборчий округ.

      Спасибо. я 
 я                           - 45 - я 

      Уважаемый Александр Александрович!

      Вот  та  проблема, когда большинство наших людей

 не могут оплатить за жилищно-коммунальные услуги, она

 не    снимается    этим    Постановлением.   И   этим

 Постановлением   даже  не  даются  ни  временные,  ни

 количественные,  скажем, цифры, гарантии, когдла этто

 можно  будет  выполнено и когда люди перейдут в новое

 качество, чтобы могли оплатить. Но, к сожалению, нет.

      Я   думаю,   что  и  Верховный  Совет  голосовал

 предварительно  другую  конструкцию  Постановления, а

 именно:  обратить  внимание Президенту Украины о том,

 что  не выполняется часть доклада, с которой он здесь

 выступал  о  том, что выплаты по комунально-жилищному

 услугам не превышали 15 процентов бюджета семейного.

      И  мне представляется, что тогда Верховный Совет

 нашел   хорошую  конструкцию,  поддержав  предложение

 Носова.  И  мы  его проголосовали. И в согласительной

 комиссии, когда и я участвовал, это также предложение

 было проголосовано.

      Поэтому  мне  представляется,  вот  этот  момент

 должен   был  здесь  отражен,  а  именно:  Президент,

 который    назначил   себя   руководителем   Кабинета

 министров    Указом   своим  от  6  августа,  который

 выступил  здесь с докладом, в котором были социальные я 
 я                           - 46 - я 

 гарантии, даже  это не выполняется7

      Мне  представляется, вот эта конструкция была бы

 правильной   здесь,   тем  более,  она  проголосована

 Веховным Советом.

      И   последнее.   Александр   Александрович,   вы

 сказали,   что   закон   не   имеет   обратной  силы.

 Действительно, если закон. Но по первому пункту -взяти

 до  відома  -не  принимали  участие в голосовании 111

 депутатов.  И депутат Шейко выступал на этой трибуне,

 и  сорвал  Постанову  из-за  того,  что  там  2 или 3

 человека   не  принимало  участие  в  голосовании.  А

 сегодня 111 по этому пункту.

      А что такое "взяти до відома"?

      Так  вот  я  хотел  бы  министру экономики Шпеку

 предложить  такую  конструкцию: когда он садится,- или

 исполняющему   обязанности,-  садится   кушать,   ему

 поставили  блюдо, а потом забрали, и сказали: "Прийми

 до  відома то, что ты покушал!" И я посмотрел бы, что

 бы  через  неделю  с  ним  было. И мне представляется

 такие  конструкции  Верховный  Совет  и такие формы -

 взяти до відома -  не дожен принимать.

      Поэтому  я поддерживаю депутата Стояна, чтобы мы

 переголосовали  поименно  первый  пункт, и сняли это,

 вместо "взяти до відома" сказать, что "дії Кабінету я 
 я                           - 47 - я 

 Міністрів  визнати незадовільними".

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Прошу уваги.

      Анатолій  Арефійович  на  це питання туту він не

 відповідає.

      Володимир  Романович, ви праві. Але у Регламенті

 передбачені  норми голосування стосовно інформації. І

 погляньте,   те  що  ви  говорите,  ще  незадовільно,

 сказано  в другому пункті, а він робив цю інформацію.

 Взяли  до  відома,  що  він  її робив. Тому тут немає

 протиріччя  між  першим  і другим пунктом. Ми визнали

 незадовільною роботу Кабінету Міністрів. Більше того,

 ми   відправили  його  у  відставку.  Власне  кажучи,

 починаючи  ці  пропозиції  були  при  розгляді  цього

 питання.  Тому об'єдневати зараз, можна об'єднанти, я

 і хотів так, щоб об'єднати перший і другий пункт, але

 оскільки не підтримали, давайте будем йти далі.

      До  другого пункту ще зауваження є? Є? Безуглий.

 до другого пункту у вас?

 

      БЕЗУГЛИЙ.

 

      До другого. я 
 я                           - 48 - я 

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      БЕЗУГЛИЙ.   Спасибо.  398  округ  Новокаховскый,

 Безуглый.

      Александр  Александрович!  Я  до  другого пункта

 вносил  и  там  предложения и сдесь. Вот говорят, что

 нет механизма, чтоб оплачивать всем. Во-первых, у нас

 21  марта  было  Постановление, там, "призупинити дію

 того",  оно  уже  есть  это  Постановление. А здесь я

 внес:  "брать  диференциьровано по  этим тарифам тем,

 кто  имеет  доходы  до  5  миллионов  на члена семьи,

 оставить  в старых ценах. Кто имеет выше доход -брать

 по  новым тарифам, а ток кто имеет свыше 15 миллионов

 на  члена  семьи  брать  вдвойне". Этот механизм даст

 возможность компенсировать все те покрытия и вытраты.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ___________.    Уважаемый    народный    депутат

 Безуглый!  Вы  абсолютно  правы.  И  с  1  мая именно

 дейсствует  такой  принцип: если у вас среднемесячный

 совокупный   доход   будет   составлять,  к  примеру, я 
 я                           - 49 - я 

 п'ятьдесят   миллионов   карбованцев,   возьмите   15

 процентов  от  пятидесяти  миллионов, если вложитесь,

 так  сказать, в эту сумму по оплате, будете платить в

 полном  обкеме.  Здесь дифференцировано.  Если  у вас

 заработная  плата  полтора  миллиона  карбованцев или

 пенсия,   вы  естественно  не  вложитесь,  вы  будете

 платить   только   225   тысяч,   а  остальное  будет

 компенсироваться.     Это     предусмотрено.    Дайте

 Правительству  внесты вот эти механизмы в действие, а

 потом  мы посмотрим, будут проблемы еще раз вернемся,

 все нормально будет - пойдем дальше.

      Вот  это идет дифференциация: высокооплачиваемые

 слои  будут  за  все платить, низкооплачиваемые будут

 дифференцировано платить только часть.

 

      ГОЛОВА.  Прошу  уваги. Ще відповідь на запитання

 Степенка Василя Івановича. У пункті шостому Постанови

 Кабінету Міністрів передбачено.

      Зміст  такий: установити, що пеня за несвоєчасне

 внесення плати за житлово-комунальні послуги за лютий

 і    квітень   1995   року,   передбачена   правилами

 користування    приміщенням   житлових   будинків   і

 прибудинковими  територіями,  затвердженими Постновою

 Кабінету   Міністрів   від   8   жовтня   ь  572,  не я 
 я                           - 50 - я 

 нараховується.  Це відповідь на те, що сказав він.

      Кериченко, у вас до другого пункту є зауваження?

 До другого, будь ласка.

 

      КИРИЧЕНКО С.О.

 

      329-ий Лохвицький виборчий округ - Кириченко.

      Шановний    доповідачу,   шановний   доповідачу!

 Шановний  доповідачу! Я звертаюся до вас і вважаю, що

 ті  колізії,  які  сьогодні виникають при обговоренні

 даного  питання,  вони викликані тим, що порівняльної

 таблиці  Комісія  не подала сьогодні. І ми не бачимо,

 які  пропозиції  були  подані,  відхилені  вони  -які

 аргументи,  що  вони  відхилені,  чому відхилені, які

 прийняті.

      Тому  виникає  сьогодні...  Ваш  підхід  Комісії

 такий,   що   поданий  тільки  текст,  відредагований

 Постанови,  він і спричинив те, що сьогодні діється у

 нас при обговоренні.

      А тепер конкретно до другого пункту.

      Шановні  колеги  і шановний доповідачу! Хотіли б

 цього чи не хотіли, але рішення чи наказ Міністерства

 економіки,   яке   підписав  заступник  міністра,  не

 виконуватиметься.  Єдине,  що ми доб'ємося до травня, я 
 я                           - 51 - я 

 що   житлово-комунальні   служби   не  отримуватимуть

 відповідних доходів.

      Тому я пропоную продовжити другий пункт, і там є

 подані   пропозиції   про  те,  що  ми  вже  прийняли

 (..........),  що  Кабінет  Міністрів України вимоги

 зазаначеної  Постанови  Верховної  Ради  України щодо

 забезпечення  належного соціального захисту населення

 при  підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги

 та  роздрібних  цін  на  енергоносії,  не  виконав  і

 призупити  в зв'язку з цим дію відповідного наказу до

 1 травня,  тобто до того часу, коли Кабінет Міністрів

 змінить  умову,  сплату  по новому за енергоносії. До

 цього  часу  ми констатуємо. Якщо ми навіть такого не

 приймемо, шановні  колеги, то однак люди це зроблять,

 але   ми  їх  поставимо  в  умови,  що  вони  стануть

 закононепослушними.  Давайте ми не ставити свій народ

 в  такі  умови,  щоб  він був закононепослушним. І цю

 поправку   щодо   1   травня   призупити  дію  наказу

 відповідного  про  який  іде  мова,  доповнити другий

 пункт нашої Постанови.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Анатолій Арефійович, відповідайте.

 я 
 я                           - 52 - я 

      ТАТАРИНОВ   А.  А.  Уважаемый  народный  депутат

 Кириченко!  Во-первых, вашего письменного предложения

 не  было здесь. Было сказано Председателем Верховного

 Совета,  что  подайте все письменные, что подайте все

 письменные  замечания  и  предложения.  Мы работали в

 комиссии вас тоже не было там, вы не подошлы. Поэтому

 мы бы рассмотрелы эти ваши предложения.

      По  существу,  я  абсолютно  с вами согласен, за

 последние  две недели Кабинетом Министров принято три

 документа  по  этим  вопросам.  Я еще раз всех прошу,

 дайте  возможность  Кабинету Министров реализовать те

 свои  постановления,  которые уже приняты. На них еще

 чернила  не  высохли  на  этих документах, мы сегодня

 начинаем делать ревизию этим документам.

      С  1  мая,  еще  раз повторяю, меняется система.

 Если  записать до 1 мая здесь, я согласен с вами. Оно

 и  предусмотрено  до  1  мая,  с  1  мая переходим на

 субсидии.

 

      ГОЛОВА.   Ще   раз   привертаю  вашу  увагу,  не

 піднімайте  руки,  хто  записався  той  може одержати

 слово, хто не записався я не буду давати слово.

      І   ще  раз  прошу  вашої  уваги.  Розглядаються

 пропозиції,   які   вносились   депутатами.  Якщо  не я 
 я                           - 53 - я 

 вносилися не будемо розглядати, все.

      Анатолій  Арефійович, що ставити на голосування?

 Будь ласка.

 

      ТАТАРИНОВ   А.   А.  Относительно  сравнительной

 таблицы, я сказал, что мы многие замечания учли, и не

 учли  только  три или четыре предложения, о которых я

 сказал и сказал почему.

      Я    четко...    Вы   не   сформулировали   свое

 предложение,   давайте   сформулируйте  -поставым  на

 голосование.  Вы наговорили... я смысл... какой пукт,

 какую   строчку,   что   заменить?  Давайте,  внесите

 предложение. Конкретно.

      (Шум в залі)

      Его не было. Я не могу так, как... с голосу... Я

 не могу четко очертить ваше предложение.

 

      ГОЛОВА.  Гмиря.  Скільки  ще  будем другий пункт

 обговорювати?  Тут  іде  оцінка  -незадовільна робота

 Кабінету Міністрів. Що ми тут ще обговорюємо?

 

      ГМИРЯ.

                    Александ Александрович, получаются

 у   нас   удивительные   дела.   Мы   сами   в  своем я 
 я                           - 54 - я 

 Постановлении   признаем,   что   Кабинет   Министров

 выполнил        наше       Постановление       крайне

 неудовлетворительно.  Что,  по  существу, в отчете, в

 информациях  Кабинета Министров была не информация, я

 дезинформация и Парламента и народа Украины. И в тоже

 время  мы капитулируем по всем статьям. Фактически мы

 говорим  о том, что те документы, которые разработаны

 Кабинетом  Министров,  пусть  они  действуют, а мы за

 этим будем, каким-то образом, следить.

      Да  не будем обманывать себя. Если будут введены

 новые  тарифы,  то  мы  никак  не проконтролируем то,

 что...  ту ситуацию, которая сложится. Нужно отменить

 тарифы  и  пусть  Кабинет  Министров представит новые

 документы,  которые удовлетворят нас и народ. Другого

 пути нет. Спасибо.

 

      ___________. Уважаемий депутат Гмиря! Во-первих,

 оценку  работы  Кабинета Министров мы уже сделали. Мы

 его  отправили  в  отставку.  Это  оценка  и  главным

 фактором  и  главным,  так  сказать,  момонтом в этом

 плане было то, что не выполнено и это  Постановление

 наше.

      Если  мы  сегодня, давайте возвращаться обратно,

 если  не  компенсации, тогда давайте другой механизм. я 
 я                           - 55 - я 

 Другого   механизма   у   Кабинета   Министров   нет.

 Предусмотрен  новый  механизм  с первого мая текущего

 года.  Старый  механизм  работает.  Приостановить его

 сегодня, (..........) как, я не представляю механизма

 приостановки  сегодня. Это значит, чтонадо забрать те

 компенсации,   которые  уже  сегодня  уже  выполнены,

 неизвестно   сколько   процентов.   Надо  доработать.

 Давайте  доработаем  апрель по этому механизму. А с 1

 мая будет работать новый механизм.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  да не буду я більше

 давати слово. Справа в тому, що пропозиції не писали,

 а тепер виступають депутати, частина депутатів, я маю

 на  увазі, і доводять необхідність розгляду саме його

 міркування. Ні, одну хвилиночку.

      Так  от, щоб не виникало таких протерічь більше,

 я  пропоную  слідуюче.  Доручити  комісії підготувати

 порівняльну  таблицю так як треба перед документом до

 другого   читання.   І   тоді   по   цій  таблиці  ми

 проголосуємо  всі поправки. А так це буде обговорення

 по  кожному  пункту. І ми всі будем тоді виступати як

 захисники  інтересів  людей.  Так не потрібно робити.

 Треба конкретно працювати над конкретним документом.

      Було   сподівання,   що  документ  не  настільки я 
 я                           - 56 - я 

 складний,  його можна було б прийняти і простіше. Але

 оскільки  так  трапилося  тому  я  пропоную перенести

 розгляд  цього  питання  на  вівторок.  А  зараз дати

 змогу  комісії  підготувати  порівняльну  таблицю, де

 були  б враховані всі пропозиції депутатів. Ставлю на

 голосування.     Пропозиції     приймаються    тільки

 сьогоднішні  ті,  що  будуть  сьогодні надані, інакше

 вони не встигнуть підготуватись.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Візьміть,   будь   ласка,  значить,  пропозиції.

 Соболєв,  ви  хотіли  з  мотивів   голосування,  будь

 ласка.  Соболєва  поставте,  дайте  йому  слово, будь

 ласка.

 

      СОБОЛЄВ

 

      Соболєв, Запоріжжя, депутатська група "Реформи".

 Я з мотивів голосування щодо двох питань.

      Перше питання, яке голосувалося в залі, стосовно

 неожливості  участі  в  новому  Уряді двох виконуючих

 обов'зків   нині,  першого  Віце-прем'єр-міністра.  Я я 
 я                           - 57 - я 

 хотів  би  нагадати  шановним колегам, що рішення про

 підняття  цін  733  постановою  було  підписано вашим

 лідером,  якого ви обирали, прем'єр-міністром Масолом

 і тому списувати на когось головний біль не треба.

      Друге  питання. Стосовно взагалі зняття питання

 про  підвищення  цін  і  тарифів. Звертаю вашу увагу.

 Принаймні   я   маю   моральне  право  голосувати  за

 призупинення  цієї  постанови,  бо  я  не голосував в

 цілому   за   бюджет.   Більшість   з   вас     вчора

 проголосувала за цей бюджет, заклала дефіцит бюджету,

 визначила   фактично   з  існуючих  тарифів  існуючий

 бюджет, тепер ви призупиняєте, пропонуєте призупинити

 дію  цієї  постанови  не  пропонуючи  нічого  в замін

 подоходній частині.

      Тому  я  звертаю  увагу,  що  на  вівторок треба

 врахувати  і це. Бюджет принаймні в той ч ас вже буде

 прийнятий  і  в  плані  постанови  про його введення.

 Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам  за  цікаву  інформацію.  Її

 мабуть  коментувати  не  треба  733 постанова і даний

 документ   зв'язані   побіжно  ми  розглядаємо  інший

 документ,  а  щодо  неможливості  голосування,  бо ви

 робили  зауваження,  що це не вносилося, вносилося це я 
 я                           - 58 - я 

 під   час  обговорення  минулого  разу,  питання  про

 недовіру двом членам Кабінету Міністів.

      Я  вважав,  що ми відправили Кабінет Міністрів у

 відставку  і  повертатися  окремо  до  персоналій  не

 коректно,   будемо   розглядати  його  своєчасно,  ви

 висловили  свою  думку.  Бачте, і не треба було брати

 штурмом трибуну. Дякую за пере...........

      Тепер. Ну, не треба... Вже мотиви... -ми півтори

 години мотиви розглядаємо... Навіщо?

      Я  прошу вас. Я просив би вашої згоди зараз, щоб

 не  було  спекуляцій політичних, які ми чули впродовж

 останніх днів, заслухати звіт Президії.

      (Шум у залі)

      Прошу надати слово мені для цього питання.

      (Шум у залі)

      Це питання - в порядку дня!

      (Шум у залі)

      Це не голосується питання!

      (Шум у залі)

 

      МОРОЗ О.О., Голова Верховної Ради України.

      Шановні народні депутати!

      Згідно  з  Регламентом,  ви  одержали  письмовий

 звіт, тексту звіту Президії Верховної Ради. я 
 я                           - 59 - я 

      Він   підготований  з  врахуванням  попереднього

 обговорення  в  комісіях Верховної Ради, в ході якого

 висловлено  немало слушних зауважень і міркувань щодо

 вдосконалення  законотворчої  діяльності, організації

 роботи як Верховної Ради, так і її апарату.

      Сподіваюсь,  що  багато  раціональних  ідей буде

 запропоновано і під час сьогоднішнього обговорення.

      Найважливішим,   з   моєї  точки  зору,  було  б

 розглядати   зроблене,   виходячи   з   державницької

 конструктивної  позиції,  не лише фіксуючи недоліки і

 прорахунки  в  нашій  спільній  роботі, а прагнучи її

 докорінного поліпшення.

      Хочу висловити і свої думки з деяких принципових

 питань.   На   мій   погляд,   для  того,  щоб  краще

 розібратися   в   ситуації   з   організацією  роботи

 Верховної Ради, глибше зрозуміти суть проблем і шляхи

 їх вирішення, необхідно:

      по-перше, охарактеризувати вихідні умови, в яких

 розпочала свою діяльність новообрана Верховна Рада;

      по-друге,  з'ясувати,  які внутрішні та зовнішні

 об'єктивні     обставини    супроводжують    сьогодні

 організацію управління законодавчим процесом.

      І  по-третє, врахувати те нове, що вже зроблене,

 або   озпочато   в   діяльност   Верховної  Ради,  її я 
 я                           - 60 - я 

 корівництва,  Президії,  постійних комісіях, народних

 дептуатів.

      Не  можна  не  бачитит  того,  що  Верховна Рада

 попереднього    скликання,    започаткувавши   процес

 законодавчого  забезпечення розвитку України як нової

 сувереної   держави,   в   силу   і   об'єктивних   і

 суб'єктивних  причин  не  могла  налагодити  стрункої

 системи законотворення.

      Верховні   Раді  нинішнього  скликання  довелось

 розпочати   роботу   за   відсутністю  впорядкованого

 законопроектного  матеріалу, обгрунтованого нормування

 та   раціональної,  тим  більш  наукової  організації

 законодавчого процесу в державі і у Верховній  Раді.

      Недосконалим   було   і  нормативне  регулювання

 законодавчої  діяльності,  не  було регламенту роботи

 Верховної   Ради,  не  кажучи  вже  про  цілий  пакет

 необхідних    законодавчих    актів    так    званого

 парламентського права.

      Не  дивлячись  на  вкрай  суперечливу, буквально

 пошматовану  на  частини Конституцію України, було по

 суті  зупинено  на півшляху конституційний процес, не

 був   сформований   Конституційний  суд  України,  що

 суттєво  впливало  на хід демократичних перетворень у

 державі,  розподіл  повноважень  між  законодавчою  і я 
 я                           - 61 - я 

 виконавчою  і судовою гілкою влади.

      А  якщо  до  цього  додати  загальну надзвичайно

 складну,  на  межі некерованості соціально-економічну

 ситуацію  в  Україні,  відсутність в Уряду продуманої

 програми  дій  виходу  з кризи, що нерідко об'єктивно

 вимагало від Верховної Ради необхідності оперативного

 втручання у вирішення гострих проблем життя, то стане

 зрозумілим,  яким  напруженим  і  важливим  був  етап

 роботи, звіт про який  ми сьогодні обговорюємо.

      Аналізуючи   внутрішні  та  зовнішні  об'єктивні

 обставини,   які   визначають   сьогодні  організацію

 управління  законодавчим  процесом  у Верховній Раді,

 слід    насамперед    відзначити,   що   з   багатьма

 внутрішніми  проблемами організаційного характеру нам

 доводиться стикатись взагалі вперше.

      Що   мається   на   увазі?  По-перше,  політичне

 структурування    Верховної   Ради   на   фрукції   і

 депутатські  групи  та  пов'язане  з  цим  формування

 відповідних організаційних форм і процедур узгодження

 рішень,   яке   до  того  ж  було  значно  ускладнене

 недосконалістю  існуючого Закону "Про вибори".

      Очевидно, що  і на сьогоднішній день залишається

 гострою  необхідність уточнити і деталізувати функції

 комісій   і   фракцій   Верховної   Ради,  рівень  їх я 
 я                           - 62 - я 

 повноважень.  Нині склалася ситуація, коли фракції не

 несуть  практично  відповідальності  за  головне  -за

 своєчасну підготовку законопроектів, як, доречі, і за

 порушення    парламентської    дисципліни   і   етики

 депутатами. В той же час окремі фракції, зосереджуючи

 свою  активність  на  політичному  зведенні рахунків,

 перебрали або намагаються перебрати під свій контроль

 діяльність окремих комісій, займаються політиканством

 на  шкоду законодавчому процесу, авторитету Верховної

 Ради  вцілому.  Про  це  треба  говорити  відверто  і

 принципово, виходячи з державотворчої позиції.

      Маю  надію, що в ході обговорення будуть внесені

 конкретні пропозиції щодо виріщення цієї проблеми.

      По  друге.  Перехід більшості народних депутатів

 на  роботу  у Верховній Раді на постійній основі. Вже

 ці  дві  обставини вимагають істотних змін у підходах

 насамперед     до     організаційного,     кадрового,

 матеріально-технічного,       інформаційного       та

 фінансовового    забезпечення    діяльності   кожного

 народного   депутата   окремо,  постійних  комісій  і

 Верховної  Ради вцілому. Якщо говорити про об'єктивні

 зовнішні   обставини,   що   істотно   впливають   на

 організацію  роботи Верховної Ради, то серед них слід

 назвати: поглиблення економічної кризи; відсутність у я 
 я                           - 63 - я 

 державі організованої політичної сили, відповідальної

 за  здійснення  внутрішньої  і  зовнішньої  політики;

 глибокий   розлад   механізму  державної,  насамперед

 виконавчої, влади і відсутність системи сбалансованої

 координації  різних  функцій  влади;  нарешті,  вкрай

 деформовану   і   неорганізовану  правову  базу,  яка

 утворилися,  утворювалиса в останні кілька років. Є й

 інші  фактори об'єктивного і суб'єктивного характеру,

 зокрема, пов'язані з організацією діяльності Уряду та

 адміністрації Президента, паралелізмом і дублюванням,

 а  отже  і  безвідповідальністю  в  деяких структурах

 виконавчої влади, нейтралізація яких далеко не завжди

 залежить від  Верховної Ради, але не може не впливати

 на її роботу.

      Навіть  цього  переліку досить, щоб зрозуміти на

 скільки  ускладнена  об'ективними  умовами діяльність

 вищого законодавчого органу України, отже і Президії,

 які  відповідають  за  організацію  роботи  Верховної

 Ради.

      Виходячи  з ситуації, що склалася, Верховна Рада

 України  нового скликання розпочала свою діяльність з

 абсолютно  необхідних кроків: оперативного формування

 її робочих органів та прийняття Регламенту її роботи,

 розробки  і  затвердження  основних засад, здійснення я 
 я                           - 64 - я 

 економічної  політики  в  кризовий період, формування

 дієздатного Уряду.

      Сьогодні   кожному   тверезомислячому   політику

 зрозуміло,   що   безсистемний  перехід  до  ринкової

 економіки,    відсутність   чіткого   концептуального

 бачення    всього   комплексу   соціально-економічних

 проблем, наукових прогнозів можливих наслідків деяких

 радикальних  рішень  у  сфері  економіки коштують нам

 занадто дорого.

      Найбільшою  стратегічною  помилкою першого етапу

 ринкового   реформування   була   спроба   директивно

 обвальної  заміни  державного планування економіки на

 чисто   монітарні  інструменти  її  регулювання,  які

 прийнятні  лише для сформованих і стабільних ринкових

 систем.

      Як  наслідок,  тільки  в 1994 році було втрачено

 24, 5% національного доходу, у 1993 -теж 18, 8, що за

 світовими    стандартами    вважається   національною

 катастрофою.

      Багато   наших   бід   зумовлено  тим,  що  була

 проігнорована   одна   з   головних   вимог  ринкової

 трансформації,   а   саме,   що   система   ринкового

 регулювання   і   державного   контролю  за  ринковим

 середовищем  повинна  сформуватись  упереджувально по я 
 я                           - 65 - я 

 відношенню  до  процесу  створення ринкових відносин,

 внаслідок   чого  на  економічний  простір  вирвалась

 жорстока    стихія    з   масштабними   кримінальними

 наслідками,  що  суттєво  вплинуло  на втрату значної

 частини населення віри у доцільність реформ взагалі.

      Регульована  ринкова  економіка,  перш  за  все,

 потребує наявності ретельно відпрацьованої досконалої

 правової   бази,   яка  спроможна  забезпечити  чітку

 взаємодію,   взаємозв'язок  і  взаємовідповідальність

 всіх   суб'єктів   ринкових   структур,   і  ринкових

 структур.

      Гра  в  ринок  без відповідних правил гри, тобто

 проведення  ринкового  реформування  без відповідного

 створення   комплексної   і  забалансованої  правової

 інфраструктури  веде  тільки до соціально-економічної

 анархії,   створює   середовище   для   зловживань  і

 злочинності, що ми й маємо сьогодні на практиці.

      Саме  виходячи  з  реальної  оцінки стану справ,

 Верховна Рада розробила і затвердила основні засади і

 напрями  становлення  економіки  України  у  кризовий

 період. І хоч позавчора чути було в цьому залі докори

 Верховній Раді за прийняття цього документу, я ще раз

 проаналізувавши  його  вчора  прийшов до висновку, що

 той хто критикував цей документ просто його не читав. я 
 я                           - 66 - я 

      Багато  положень  з цього документу знайшли своє

 продовження  і розвиток у доповіді Президента України

 "Про   основні   засади   економічної  та  соціальної

 політики", проголошений  у жовтні минулого року.

      Зрозуміло,     що    законодавче    забезпечення

 реформування  економіки,  соціальної  сфери,  захисту

 населення в умовах перехідного періоду, знаходилися в

 центрі увагі Верховної Ради.

      Як  вам  відомо,  ми  зіткнулися  з  труднощами,

 пов'язаними  насамперед  з відсутністю концептуальної

 проробки    пакетів   найважливіших   законопроектів,

 несвоєчасне  їх  надходження від виконавчих структур,

 неузгодженістю   дій   між   Урядом,   адміністрацією

 Президента  та парламентом. І далеко не завжди з вини

 Верховної Ради та її керівництва.

      Більше  того, ініціюючи концептуальний підхід до

 законотворчого  забезпечення  реформ,  саме  Президія

 Верховної   Ради   України  14  листопада  1994  року

 прийняла    Постанову    "Про   орієнтовний   перелік

 законодавчих   актів   щодо   правового  забезпечення

 економічних реформ", виходячи з доповіді Президента.

      Цей  документ  став важливою підставою для того,

 щоб  перевести  процес економічного законотворення на

 комплексно цільову і планову реформу, навести в ньому

 я                           - 67 - я 

 організаційний   порядок,  підвищити  якісь  піднятих

 законів,  що  забезпечить  правові  реформи ринкового

 реформування.

      Орієнтовний  перелік  був  покладений  в  основу

 затверженого  порядку  денного другої сесії Верховної

 Ради  України.  На  жаль,  деякі важливі питання, які

 були    передбачені   переліком   до   цих   пір   не

 реалізовуються.

      Це  перш  за  все  стосується черговості подання

 законопроектів    за    їх    важливістю;    розробки

 законодавчих   акті   з  питань  створення  надійного

 правового  поля  у сфері функіонування і розмежування

 державного   і   приватного  секторів  економіки,  її

 структурної    перебудови;    забезпечення   принципу

 соціальної  справедливості  в  процесі приватизації і

 роздержавлення  власності;  в  системі оподаткування,

 створенні    кредитно-банківської    та    фінансової

 інфраструктури.   У   кінцевому   рахунку   головного

 законодавчого   забезпечення   розвитку  виробництва,

 захисту і підтримки власного товаровиробника.

      Розуміючи  невідкладність  цих завдань, Президія

 Верховної  Ради нещодавно ініціювала для їх вирішення

 створення  спільної  робочої  групи  з  представників

 Верховної  Ради, Адміністрації Президента та Уряду. І я 
 я                           - 68 - я 

 очолює  цю  групу  заступник  Голови  Верховної  Ради

 Дьомін Олег Олексійович.

      Саме в цей напрям діяльності, на важливість якої

 наголошував   і  Президент  України  Леонід  Кучма  у

 зверненні до Верховної Ради, законодавчо забезпечення

 реформ  повинні  бути  і  надалі пріоритетами у нашій

 роботі.

      Це   вимагає   вдосконалення  організації  всієї

 діяльності   Верховної   Ради.   Треба  переосмислити

 напрямки   роботи   економічних  Комісій,  їх  склад,

 проблеми можливого укрупнення, злиття. Або, навпаки -

 скорочення   нових...   створення   нових  Комісій  і

 спеціалізованих підкомісій.

      З   цього   приводу   багато  пропозицій  є  від

 депутатських  груп, фракцій. Я переконаний, що ми всі

 їх  повинні  уважно розглянути і поставити на розгляд

 Верховної  Ради для того, щоб справді були ці питання

 вирішено   як слід.

      На  мій  погляд  очевидна необхідність створення

 спеціальної   міжвідомчої   Комісії  по  контролю  за

 процесами   приватизації,   а   також  парламентської

 контрольної палати за використанням бюджету держави.

      І   я  особливо  на  першому  питанні  хотів  би

 зосередить вашу увагу. я 
 я                           - 69 - я 

      Сьогодні  процеси приватизації, які здійснюються

 в  наш  час, і є колізія, котра постійно дестабілізує

 ситуацію    у   суспільстві,   бо   вона   опирається

 на    несправедливість,    на    майнове   колосальне

 розчарування населення. І нам треба сьогодні контроль

 за  цим  процесом  установити  жорсткий.  І  контроль

 міжвідомчий,  нетільки  з  боку  Верховної  Ради, а й

 структуру  виконавчої  влади.  Але під контролем і на

 чолі,  я  переконаний, представника Верховної Ради, я

 думаю  у  нас  найдеться серед депутатів спеціалісти,

 які  глибоко  володіють цим процесом. І будуть стояти

 на   засадах   державності,   на  засадах  соціальної

 справедливості.

      Багато  слушних думок з цього приводу висловлені

 в   ході   обговрення  письмового  звіту  Президії  в

 комісіях   Верховної   Ради.  Давайте  продовжемо  цю

 розмову   і   все   раціонально   врахуємо  і  будемо

 невідкладно проводити в життя.

      Слідуюча   група  проблем.  Починаючи  з  другої

 сесії,  як  відомо,  відновлено  конституцій  процес.

 Сформована  нова  конституційна комісія. Одначе я щоб

 не  повертатися до цієї теми ще раз закид собі і вам,

 і виконавчій владі зроблю.

      П'ять  разів доводилось Презвидії Верховної Ради я 
 я                           - 70 - я 

 і   Голові  Верховної  Ради  звертатися  у  структури

 виконавчої   влади   відносно   подання   на  розгляд

 Верховної  Ради  законопроектів,  які  випливають  із

 доповіді Президента.

      І  відверто  кажучи, протягом кількох місяців ми

 не  одержували  жодного законопроекту. І це теж треба

 знати  тому що довкола цього зараз ведуться у пресі і

 засобах масової інформації спекуляції.

      Зараз   накопичилася   частина   законопроектів,

 приблизно 35 законопроектів. Аналіз детальніший можна

 зробити.  І  протягом  останнього  місяця  ви  бачили

 наскільки  напружено  працювала  Верховна  Рада,  щоб

 опрацювати, опанувати цим  законодавчим масивом.

      Одначе  ми  сьогодні,  я  повертаюся до сказаної

 тези  раніше,  ми повинні сьогодні реєстр відповідний

 відпрацювати.  За пріоритетами що з чого випливає, що

 в  першу  чергу  потрібно  розглядати,  так  от в цій

 послідовності   законодавча   проектна   робота,  яка

 ведеться    ініціаторами    суб'єктами   законодавчої

 ініціативи,  ще  не  відповідає вимогам, бо ми можемо

 сьогодні  прийняти уже частину поданих законопроектів

 вони  будуть  потім  йти в розріз з тими котрі будуть

 йти пізніше, але мають більш принципове значення.

      Яскравий   приклад   в   цьому   відношенні,  це я 
 я                           - 71 - я 

 концепція    податкової   політики.   Ми   розглянули

 законопроект  про  оподаткування прибутку підприємств

 недосконалий   чи  досконалий  то  інша  справа,  але

  навіть  з  вчорашньої  інформації  Леоніда Анісімова

 видно було як на конкретному прикладі, на конкретному

 підприємстві   здавалось   би  програсивний  документ

 розвалює в щент виробництво, таким чином концепція, а

 потім  набір  тих  документів, які розвивають і дають

 можливість    системно    працювати    у    народному

 господарстві.

      Одначе  до  Конституційного  процесу, відновлено

 Конституційний  процес, сформована нова Конституційна

 Комісія  і  зараз  ведеться  робота  над  завершенням

 розробки  проекту  Нової  Конституції  України, яка я

 певен  може  бути  прийнята  в  цьому році. Ми окремо

 можемо розглянути механізм прийняття її, зміст її, ви

 б  бачили  як  зараз  багато  політичних  організацій

 вносить   свої   варіанти,   все   це   повинно  бути

 відслідкована  комісія  на  мій  погляд,  продуктивно

 зокрема  ряд секцій цієї комісії і ми можемо прийняти

 такий  найважливіший для Верховної Ради і для держави

 правовий документ.

      Вважаю     абсолютно    необхідним    проведення

 широкомасштабної  державно-правової  реформи.  В тому я 
 я                           - 72 - я 

 числі  реформування законодавчої діяльності. Президія

 розглянула    і   схвалила   пропозицію   керівництва

 Верховної    Ради    України    щодо    удосконалення

 законодавчого    процесу.   Підвищення   рівня   його

 організацій та науково-юридичного забезпечення.

      Зокрема    проведено    часткову   реорганізацію

 структури   Секретаріату   Верховної   Ради  Україна,

 кадрове зміцнення його провідних підрозділів. Активно

 впроваджується  інформаційно-комп'ютерні технології в

 законодавчий процес.

      Президія  своїм  рішенням від 7 жовтня 1994 року

 на  виконання Постанови Верховної Ради України ще від

 1992  року  утворила  нарешті  Інститут  законодаства

 Верховної  Ради  України,  який  у  короткий  термін,

 здійснивши  організаційні  кроки,  розпочав практичну

 роботу.    Треба   сказати,   що   інститут   ще   не

 укомплектований   -в   ньому   працює   близьк  30-ти

 співробітників  (всіх  мається  на увазі: і технічний

 персонал,  і  так  далі). Зокрема, вже укладені угоди

 про  співробітництво  з  майже  30-ма вітчизняними та

 зарубіжними    науковими    установами   і   учбовими

 закладами   для   опрацювання   найбільш   актуальних

 науково-дослідних   проблем.   Укладено   договір   з

 Інститутом держави і права Національної Академії наук я 
 я                           - 73 - я 

 України    про    розробку   концепції   і   розвитку

 законодавчої    системи   України.   Вже   розроблена

 методологія   планування   законотворчої   діяльності

 Верховної  Ради  України,  на  основі  якої  Інститут

 законодавства,   разом   із  Секретаріатом,  формують

 проект плану законодавчих робіт на 1995 рік.

      Підготовано   проект   Закону   про   закони  та

 законодавчу  діяльність  в  Україні.  На  мій погляд,

 надзвичайно  глибокий, з науковою підготовкою широкою

 документ,  якого не було навіть у попередньому Союзі.

 А документ -надзвичайно важливий і об'ємний документ.

      Здійснюються  інші  актуальні дослідні розробки.

 Для  залучення  до законодавчою роботи, законотворчої

 роботи   в   додаткових   наукових  силах  сформовані

 консультативні  ради  з  питань  правової  політики і

 державного   будівництва   та   соціально-економічних

 питань   при  Голові  Верховної  Ради  України,  куди

 увійшли    провідні    науковці-юристи,   економісти,

 практики із нашої... з міст нашої держави.

      Проробляється  питання створення парламентського

 видавництва.

      Таким  чином,  попри  всі  об'єктивні  труднощі,

 поступово  нарощуються  позитивні зміни, закладаються

 основи    майбутньої    планомірної    і   ефективної я 
 я                           - 74 - я 

 законодавчої  діяльності  на сучасній інформаційній і

 науково-методичній основі.

      Здійснено   ряд  конкретних  кроків  щодо  більш

 широкого  відображення діяльності Верховної Ради в її

 друкованих органах -газеті "Голос України" та журналі

 "Віче".   Висвітлення   роботи   Верховної  Ради,  її

 комісій, депутатських фракцій і груп на телебаченні і

 радіо.  Ви  свідки цієї роботи, бо ви і учасники цієї

 роботи.

      Підсумовуючи сказане, вважаю за необхідне ще раз

 наголосити,  зроблено  лише  перші кроки встановлення

 професійного парламенту сувереної  України.

      Зрозуміло,   що   визначальним  критерієм  нашої

 роботи  буде  зупиння  кризових  процесів, поліпшення

 соціально-економічної  ситуації, створення нормальних

 умов  для  життя  кожної  людини. Звідси найголосніше

 наше  завдання,  шляхи  вирішення  яких  треба, на мій

 погляд, сьогодні обов'язково обговорити.

      Перше, життєва необхідність визначення, а отже і

 законодавчого    забезпечення    концепції   розвитку

 держави,    її   політичного   устрою,   формулювання

 прийнятою  абсолютною більшістю населення об'єднавчої

 національної   ідеї,   закріплення   цих  положень  в

 Конституції - Основному  Законі  України. я 
 я                           - 75 - я 

      Друге,   переосмислення  і  внесення  необхідних

 корективів  у  реформування економіки, враховуючи при

 цьому  всі аспекти від національної безпеки держав до

 інтересів кожної окремої людини.

      Третє,  очевидно,  що  вирішити  всі ці проблеми

 можна    лише,    розвиваючи    власне   виробництво,

 підтримуючи  і  захищаючи  власного  товаровиробника,

 здійснюючи структурни перебудову економіки, прорив на

 світові ринки на основі нових технологій, що можуть і

 повинні  базуватись на вітчизняному  інтелектуальному

 науково-технічному   потенціалі.   Все   це   вимагає

 невідкладного законодавчого забезпечення і орієнтації

 на  таке  забезпечення  діяльності Президії Верховної

 Ради.

      Четверте,  світовий  досвід  підказує -треба йти

 шляхом   створення   спеціальних   державних  програм

 підтримки  ключових, визначальних для держави галузей

 виробництва:   фундаментальна   наука,  аеро-космічна

 галузь,  суднобудування,  електроніка,  агрокомплекс.

 Треба  невідкладно  створити спеціальні парламентські

 робочі  групи,  які б підготували і внесли на розгляд

 Верховної  Ради  пакети законодавчих документів з цих

 питань,     спеціальне    законодавче    забезпечення

 вирішальних для держави проектів. я 
 я                           - 76 - я 

      Я  сказав  би  тут навіть більше: спілкуючись із

 підприємцями,  наприклад,  в  Кореї,  в  останній, на

 минулому,  ну, днів декілька тому, ми обговорювали цю

 проблему,  і  я  хотів  би одержати вашу підтримку, я

 думаю,  що  таку  підтримку  можна  одержати.  Що ряд

 солідних  проектів,  важливих  для розвитку проривних

 галузей  нашої  економіки,  ми  могли  б  покласти на

 спеціальне  законодавство.  тобто  чи це можна було б

 розглянути  питання  про,  скажем,  спеціальні  точки

 економічної   зони   абощо   або  окремо  який-небудь

 законопроект,   який   стосується,   наприклад,   або

 аерокосмічної   галузі   чи   спільного  використання

 можливостей   двох  держав,  чи  кількох  держав,  чи

 розвитку,  наприклад, автомобілебудування покласти на

 окрему    законодавчу    основу,   маючи   на   увазі

 тимчасовість  дії цих законопроектів, погодивши їх із

 суб'єктами  такої  діяльності. Коло цих проблем можна

 подовжити.

      Переконаний,  що  в  ході  обговорення  це  буде

 зроблено.

      П'яте.   Розробляючи,  обговорюючи  і  приймаючи

 правову  основу  реформування суспільства, ми повинні

 постійно  тримати  в  полі  зору основну мету: в ім'я

 чого  розпочиналася і проводяться всі перетворення -в я 
 я                           - 77 - я 

 ім'я  демократії.  Це  є  стрижнем  і  самим  змістом

 існування   вищого   законодавчого   органу  України.

 Забувати  про  це  члени  Парламенту  не мають права,

 оскільки  врата  демократичних  здобутків  означатиме

 кінець  нашого поступу до цивілізованого суспільства,

 до   вхадження   повноправним  і  визнаним  членов  в

 Європейській    світовій    політичній    економічній

 структурі.

      Декілька   зауважень   щодо   суто   внутрішньої

 проблеми.  Будь які зрушення на краще неможливі, якщо

 в постійних комісіях  наших, образно кажучи, основних

 цехах  законотворчого  процесу  не буде елементарного

 порядку, не буде втримуватись технологія підготовки і

 опрацювання   законопроекту,   поки  всі  комісії  не

 запрацюють  на  повні оберти. Нажаль, мусимо визнати,

 що   і   сьогодні  в  багатьох  комісіях  робота  по-

 справжньому   не  налагоджена.  навіть  матеріали  до

 законопроектів  не  обліковуються  і  не формуються в

 окремі справи, як то вимагає Регламент. В  результаті

 іноді   неможливо  визначити  хто  і  коли  подав  до

 Верховної  Ради  і  яку  законодавчу  ініціативу, які

 рішення  по  ній  були прийняті тощо. Але ж очевидно,

 для  того  щоб  навести порядок у діловодстві комісії

 достатньо  організаційних  повноважень голови комісії я 
 я                           - 78 - я 

 та керівника її секретаріату.

      У  діяльності  Верховної Ради минулого скликання

 акцент  був  зміщений  в  бік невиправданої автономії

 комісій,  адміністративно  та виробничої незалежності

 їх апарату від загального Секретаріату Верховної Ради

 та  його  функціональних  служб.  Цей  розрив єдиного

 законодавчого    механізму   Верховної   Ради   треба

 якнайшвидше ліквідувати.

      І   я  хотів  би,  щоб  це  не  сприймалося,  як

 посягання   на   автономію  чи  самостійність  роботи

 комісій.   Ми  повинні  зважити  на  одну  обставину:

 Верховна  Рада  не тільки вищий законодавчий орган в

 складі   депутатського   корпусу,  це  ще  й  одна  з

 найважливіших у державі установ державних, де оці дві

 складові  -апарат  і  представницький  орган -повинні

 працювати узгоджено, монолітно, як один організм.

      І  тому  служби  Секретаріату,  які  зобов'язані

 забезпечувати такий зв'язок між структурами Верховної

 Ради,  повинні  діяти  і діяти сильно, і в тому числі

 підпорядковуючи    собі    функціонально   в   деяких

 повноваженнях  секретаріати  комісій,  що  дехто хоче

 цього,  розумієте,  відкинути  і  вважати,  що  кожна

 комісія працює автономно.

      Секретаріат,  Президія Верховної Ради дала змогу я 
 я                           - 79 - я 

 сформувати   секретаріати   залежно   від   переконь,

 уподобань  того чи іншого керівництва комісій, але це

 не  означає,  що  різні,  скажем,  політичні  погляди

 означають  різну  законодавчу  політику. Вона повинна

 бути  єдина  й  працювати  на єдину державу. Ось що є

 визначальним,   і   я   думаю,   що   у  реформуванні

 Секретаріату  й далі ми будемо виходити саме із таких

 підходів.

      Керівники  секретаріатів  комісій  повинні чітко

 усвідомити: вимоги керівництва Секретаріату Верховної

 Ради   щодо   методології   організації   їх  роботи,

 виконання  загальних  планів законотворчої діяльності

 та  подання  всієї  необхідної  інформації  в порядку

 контролю    відповідним    структурним    підрозділам

 Секретаріату  підлягають  безумовному  виконанню, тим

 паче, що це вимоги нашого Регламенту.

      Що  стосується відповідальності голів комісій за

 організацію   роботи   комісій,   то   це  справа  їх

 громадянського обов'язку, посадового статусу і просто

 честі керівника.

      Я  не  хочу  зараз перетворювати звіт Президії в

 аналіз роботи тих чи інших комісій. Я скажу так, що в

 мене   є  претензії  до  кожної  комісії,  починаючи,

 скажем,  від  Комісії  з  питань оборони, банківської я 
 я                           - 80 - я 

 діяльності  і  т.  д.. Я можу сказати, в чому вони не

 допрацьовують.

      Але  мені  здається,  ми  повинні  ввести були б

 практику,  що  через Президію, а краще через Верховну

 Раду   проводити   раз   у  місяць,  можливо  закрите

 засідання,  про звіт комісій. Чим займається комісія,

 як  працює,  яка  перспектива і яка ефективність буде

 від  цієї роботи. І тоді, під час розгляду звітів, ми

 могли б вирішувати те питання, яке порушують сьогодні

 частина    фракцій    і    депутатів   про   зміцення

 організаційно  тих  чи  інших  комісій.  Тоді  була б

 об'єктивна  підстава для того, що це треба робити, бо

 ми  інколи  сьогодні  суб'єктивно  вирішуємо питання.

 Подобається мені чи не подобається ця людина.

      А   фактично,   є  за  що  критикувати  сьогодні

 буквально  всіх  голів  комісій.  Хоч і допомогати їм

 треба  в роботі треба, це теж і моральний обов'язок і

 взагалі обов'язок, і право кожного депутата.

      Якщо     коротко    характеризувати    найближчі

 перспективи    щодо    удосконалення   законотворчого

 процесу, то вони на мій погляд такі.

      Перше.  Протягом  квітня  повинна бути завершена

 інвентаризація      і     офіційна     перереєстрація

 законопроектів    і   законодавчих   пропозицій,   що я 
 я                           - 81 - я 

 знаходяться на доопрацюванні у Верховній Раді. Всі ці

 законопроекти  вводяться  в комп'ютер, в єдину мережу

 Верховної Ради і кожен депутат може скористатися цією

 мережею,  не  ставлячи питання про розмноження тих чи

 інших документів. Вони є вже сьогодні.

      Більше  того,  у  нас  введені  законодавчі акти

 Сполучених  Штатів  Америки,  Росії  і  інших держав.

 Тобто, ми  війшли в єдине поле, світове  інформаційне

 поле, законодавче, правове. І це колосальний здобуток,

 який    зроблений    впродовж    останнього   періоду

 Секретаріату  Президії  і  Верховної Ради в цілому. А

 розпочата   ця   робота  була  раніше  контактами  на

 міждержавного рівні, зокрема, з дослідницькою службою

 Когресу  США.  І  з  цією  метою видано розпорядження

 Голови, яким затверджена також відповідна інструкція,

 розпочато  формування  справ,  законопроектів  та  їх

 реєстрацію.

      Друге.  На  розгляд  Президії  подані пропозиції

 щодо  методології планування законодавчої діяльності.

 На  основі яких за умови їх схвалення буде розроблено

 і   затверджено   Президією   Положення  про  порядок

 оперативно-календарного  планування  та  контролю  за

 проходженням законопроектів в Верховній Раді України.

      Одночасно   розробляеться   відповідні  програми я 
 я                           - 82 - я 

 Центром  комп'ютеризованих  інформаційних  систем для

 автоматизації управління  данними процесами.

      Третє.    На    основі   проведеної   реєстрації

 законопроектів та з урахуванням додаткових пропозицій

 суб'єктів    законодавчої   ініціативи,   за   участю

 Інституту      законодавства      у     квітні-травні

 передбачається   розробити   і   подати   на  розгляд

 Верховної  Ради  України  методологічно обгрунтований

 план  законодавчих робіт на  1995 рік.

      Четверте.  У квітні-травні планується опрацювати

 Інститутом законодавства із залученням інших наукових

 юридичних  установ  розроблено  Інститутом  держави і

 права  Націолнальної  Академії наук України концепцію

 розвитку  законодавчої  систему  України на найближчі

 10-20   років.  З  тим,  щоб  подати  її  на  розгляд

 Верховної Ради  на пізніше як  у вересні-жовтні.

      прийняття  такої  концепції  при наявності нової

 Конституції   України   дозволило   б  нам  розробити

 конкретні  програми  законодавчих робіт на весі строк

 повноважень  Верховної  Ради і щорічно планувати свою

 роботу.

      не  викликає  сумніву,  що нові умови і завдання

 діяльності Верховної Ради вимагають посилення ролі її

 Президії.   З   одного   боку   -розширення   прав  і я 
 я                           - 83 - я 

 можливостей у вирішенні поточних проблем, з іншого -у

 звільненні  Верховної  Ради  або  сесії  від розгляду

 дріб'язкових питань, які можна врегулювати в робочому

 порядку.

      Я  знаю, що це дискусійне питання. Знаю, що воно

 по-різному    сприймається   у   нашій   депутатській

 аудиторії. Одні кажуть так, що Президія -це, вибачте,

 не  Політбюро.  Це орган, який забезпечує організацію

 засідань.  Саме так вона сьогодні і діє. І не більше.

 Повноваження  вкрай обмежені.

      З    іншого   боку,   структура,   яка   повинна

 відповідати  за  організацію  роботи,  могла  би бути

 сформована  за  рахунок Голів фракцій і груп. Це було

 б... відповідало міжнародній практиці. Але це можливо

 зробити  тоді,  коли буде Верховна Рада сформована на

 пропорційній основі при виборах на партійній основі.

      Поки   цього   немає,  ми  мусимо  шукати  такий

 перехідний  варіант, і отаки перехідний варіант якраз

 є у посиленні функцій Президії. Особливо стосовно тих

 питань,  які  нераціонально виносити на сесійний зал,

 бо вони тільки відбирають безкінечно багато часу.

      Лише  один  приклад  я  приведу. Навіть зміни до

 статуту або   кадрові    питання,    що    стосуються

 парламентських   видань:  газету  "Голос  України"  і я 
 я                           - 84 - я 

 журналу  "Віче"  треба затверджувати Верховною Радою.

 Статут    журналу,    уявіть    собі,   оскільки   ми

 (..........)   журналу   треба   розглядати  тут.  ми

 спробували  розглянути  на  Президії. І виявилося, що

 треба все-таки відносити на сесійний зал.

      На  мій  погляд, доцільно повернутися до питання

 розширення   повноважень   і   компетенції   Президії

 Верховної   Ради.  Наприклад,  прийняття  нормативних

 актів,  тлумачення  законів і так дальше. Це тільки б

 сприяло   загальній  справі  підвищення  ефективності

 роботи законодавчого органу країни.

      І  на  закінчення. Безумовно я не міг зупинитися

 на   всіх   питаннях  роботи  Верховної  Ради  та  її

 Президії.     Починаючи    від    окремих    напрямів

 законодавчого     процесу,     діяльності    комісії,

 Секретаріату   та   Управління  справами  включно  до

 забезпечення умов для роботи народних депутатів.

      Зроблено  тут  немало.  Ще більше треба зробити.

 Думаю   про   все  це  буде  сказано  в  обговоренні.

 Достатньо  інформації  в  письмовому звіті. У вас, до

 речі, там є звіти Управліннями справми і Секретаріату

 з аналізом, цифрами і тоу подібне.

      Ну,  справді так трапилося, коли минулого разу в

 1990  році  розпочинала  свою  роботу, ми жили в дещо я 
 я                           - 85 - я 

 іншій  економічній  социальній ситуації. І тоді можна

 було  зробити  і  вплив  тоді  був  інший і процедура

 впливу  того була інша, коли можна було і забезпечити

 житлом  депутатів  скоріше  і  так  дальше.  Зараз це

 питання  наближається  до  врішення, але ми перед цим

 обов'язково записати собі, що це буде службове житло,

 що  не  буде  більше  тих  спекуляцій,  які  ведуться

 сьогодні  стосовно  дій депутатів минулого скликання.

 Що  от  бачте вони порушили і так дальше. Порушили не

 порушили,  вони  діяли  на  основі  рішення Верховної

 Ради,  на  основі  тих  нормативних  актів,  які були

 прийняті в той час. І повертатися до цієї справи я не

 хочу,  і хотів би щоб і ви не поверталися. Ми повинні

 зараз   прийняти   закон,   який  передбачає  надання

 депутатам  службового житла, маючи на увазі, що після

 припинення  їх  обов'язків депутатських це житло буде

 віднесено  до  міського  житлового  фонуд. Або іншому

 складу Верховної Ради буде передано.

      Звичайно  говорячи  про  недоліки,  упущення,  і

 прорахунки   у   роботі  Президії  Верховної  Ради  я

 розумію,  що  це  і  мої власні недоробки, як Голови,

 заступників  Голови  і  членів  Президії.  Про це теж

 треба  говорити  відверто, критики ні я, ні впевнений

 ні  мої  колеги  не  боїмося.  Головне  аби вона була я 
 я                           - 86 - я 

 справедливою   і   спрямованою  на  поліпшення  нашої

 спільної роботи.

      Не  можу  сказати  і  про  слідуюче. За активної

 участі    деяких    депутатів   розгорнута   компанія

 політичного  шельмування,  наклепів на адресу не лише

 Керівництва  Верховної Ради, а і вищого законодавчого

 органу  в  цілому.  Мене  не  так  цікавить  сьогодні

 шельмування,  мене  чи  когось іншого з керівників чи

 заступників,  чи  членів  Президії,  я розумію я можу

 дати   політичну  оцінку  цьому  явищу,  я  знаю,  що

 правоохоронні органи розберуться з усім, що зводиться

 сьогодні у ступень високий і так далі.

      Від  себе  можу  сказати  тут  де завгодно можна

 сказати,  що  це  суща  дурниця,  що це наклеп, що це

 брехня,   яка   використовується   сьогодні  з  метою

 політичної   спекуляції,  зведення  рахунків  і  тому

 подібне.  Все  стане  на свої місця, і так як опадало

 вже протягом починаючи з минулого серпня, викидається

 якась  інсенуація, а потім бачиться, що нічого з того

 немає, інше нав'язується, інше. Я, ініціатори ті, хто

 втілюють  в життя таку стратегію навіть не знають, що

 вони держать завдання ще по кількох темах, які будуть

 навішуватися,  я  їх знаю ці теми, і знаю про що буде

 говоритися,  і  всеодно  я  робив  і робитиму так, як я 
 я                           - 87 - я 

 вимагає  того статус Голови Верховної Ради. І вибачте

 мені  абсолютно мене це не хвилює, і не турбує і я не

 боюся  тих наклепів, бо я знаю, що вони відметені, бо

 я  чистий   перед  людьми,  перед  державною,  перед

 Верховною Радою і перед своєю совістю.

     (Оплески)

      Верховна  Рада  є  така,  яким  є  сьогодні наше

 суспільство.  І  треба, врешті-решт, зрозуміти, що ті

 політичні  сили,  які  намагаються  ганьбити Верховну

 Раду,  свідомо  чи  ні  в кінцевому підсумку працюють

 проти нашого суспільства і проти держави!

      Давайте  скажемо  тут  іще  таке. Сьогодні часто

 чути   спекуляцію:  от  була  Верховна  Рада  хороша,

 сильна,  а  прийшли, мов, слабаки... Це, я скажу, по-

 перше,   ніяких   немає   підстав.   Склад  нинішньої

 Верховної  Ради  сильний.  Він  не слабший, ніж склад

 минулої  Верховної  Ради -у мене є з чим порівнять! І

 багатьом,  хто  тут  є, є з чим порівнять... І я хочу

 сказати,    що    робиться    це    спеціально,   щоб

 здискредитувати  Верховну Раду як орган законодавчий,

 як   тільки   єдиний  орган,  який  може  забезпечити

 демократію  в  Україні!  І я скрізь відстоював і буду

 говорити,  що мені як голові Верховної Ради авторитет

 Верховної Ради -це біль моя! Я не можу на це спокійно я 
 я                           - 88 - я 

 дивитися і знаю, нащо це робиться. І тому я хотів би,

 щоб  і  ви  з  того виходили, що якщо ми не збережемо

 Верховну  Раду,  яка б вона не була різна... І тому я

 так  настирливо домагався до того, щоб і повноваження

 депутатів  були  визнані  (ви  знаєте про кого...), і

 скрізь... мене не цікавить в даному випадку політичні

 міркування  чи  політична  позиція  того  чи  іншого:

 авторитет депутата для  мене -  це  свята справа. І я

 хотів  би,  щоб  всі депутати так само дорожили честю

 Верховної Ради!

      І я хочу сказати на завершення: давайте довіряти

 один  одному, давайте шукати спільну мову в інтересах

 народу,  в  інтересах  держави!

      Безперечно,   Верховна  Рада  віддзеркалює  стан

 нашого   суспільства  з  усіма  його  протиріччями  й

 недоліками  перехідного  періоду. Отже, консолідація,

 громадянське  порозуміння  й  злагода,  а  значить, і

 вихід  з  кризи  мають  започаткуватися тут, у нашому

 залі.  Я  в цьому глибоко переконаний! Вірю, що так і

 буде і дякую вам за увагу.

      (Бурні оплески, вигуки "Браво!").

      Я згоден відповісти на запитання.

 

             (Шум у залі) я 
 я                           - 89 - я 

 

      __________.   Шановні   депутати,  є  пропозиція

 відвести 20 хвилин  на зипитання і відповіді.

             (Шум у залі)

      Перерва, да?

 

      ГОЛОВА.  Я  пропоную  так,  давайте  ми  зробимо

 перерву  на  півгодини, ви порядьтеся, тоді поставимо

 на голосування.

 

      __________. Оголошується перерва на півгодини.

 

 я                           - 90 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

     

     

    ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да, записуватись, я прошу сідати,

 зараз ми все поставимо на свої місця.

      Леонід Єгорович, оголосіть, будь ласка, щоб люди

 жвавіше заходили.

      Давайте   порадимось,   враховуючи  те,  що  нам

 сьогодні  в  обов'язковому  порядку потрібно прийняти

 документ  по  бюджету  і  розглянути це питання, тому

 вноситься  пропозиція  для запитань надати 20 хвилин,

 для виступів десь  півгодини і на цьому завершити.

             (Шум у залі)

      Ну, сядьте, не шуміть...

      Маєте... Регламент  читайте.

      Хто   за  те,  щоб  20  хвилин  на  запитання  і

 півгодини на виступи, прошу голосувати.

     

      "За"

     

      Це  процедурне  питання. Я прошу висвітіть, будь

 ласка, всіх тих хто записався на запитання.

      (Шум в залі)

      Висвітіть, будь ласка. Достатньо. Виставте, будь я 
 я                           - 91 - я 

 ласка, 20 хвилин.

      Слово   надається  депутату  Болдирєву,  за  ним

 Чернявський.

     

      БОЛДИРЄВ

     

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги!   Александр   Александрович,  у  меня  очень

 простой  вопрос. Какие вы видите для себя перспективы

 улучшения   организационной  работы  Парламента  -это

 главное,  что  я  хотел  от  вас услышать и увидеть в

 вашей работе.

      Пожалуйста.

     

      МОРОЗ О.О.

      Шановний   Юрію   Олександровичу,  я  цієї  теми

 торкався   у   своєму   виступі   і  переконаний,  що

 поліпшення  роботи  Парламенту вцілому залежить на 90

 відсотків  від  забезпечення  плановості законодавчої

 роботи.  Якщо  ми будемо мати перед розглядом кожного

 питання, яке стоїть в плані, принаймні два місяці або плані, принаймні, 2 місяці або хоч би 2

 тижні   перед  розглядом  цього  питання  для  роботи

 депутатам    над   суттю   цього   документу,   тоді, я 
 я                           - 92 - я 

 безперечно,  ми матиме ефективність в цілому в роботі

 Верховної Ради .

      А  все  інше,  тут  є багато об'єктивних причин:

 матеріальне  забезпечення законотворчого процесу і т.

 д.,  -це  не  просто  рішиться,  ми  сьогодні його не

 зможемо вирішити.

      От, я вважаю, це -основа основ. Ну, і все те, що

 стосується   поліпшення   роботи   Президії  в  цьому

 відношенні,  -це  теж  одна  із  причин суб'єктивного

 порядку,  яке  залежить  власне від членів Президії і

 від Голови Верховної Ради, безперечно.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чернявський, за ним - Ніколаєнко.

     

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

     

      Дякую.

      Шановний  Олександре Олександровичу, ви ж знаєте

 добре стан справ на селі. Ви знаєте, що те становище,

 яке склалося з фінансовим забезпеченням села, я добре

 розумію    і    ви    розумієте,   що   не   з   вини

 товаровиробників. Чому?

      Вони   залишилися   ошуканими   просто.  З  ними

 своєчасно не розраховуються за ту продукцію, яку вони я 
 я                           - 93 - я 

 виробляють і продають, а точніше, здають державі, так

 сказать,  ресурси,  із-за того, що своєчасно не йдуть

 платежі,  вони  змушені  брати  кредити,  за  кредити

 платять проценти і потім виявляються банкрутами.

      Я хотів би почути від вас, як Верховна Рада, не

 дивлячись  на  те, що це госопдарське питання, планує

 все-таки  (ну,  я  маю на увазі, не Верховна Рада, а

 Президія),  як  вс-таки  поліпшити фінансовий стан на

 селі.  Тому  що  без  цього  вирішення,  я  думаю, що

 надзвичайно тяжке становище буде.

      Ви   були   ініціатором   прийняття   Закону   і

 розробником  Закону "Про пріоритетний розвиток села".

 Ми це добре пам'ятаємо і хотіли б, щоб цей Закон все-

 таки, відновити його в дію.

      І  друге  питання. Враховуючи, що я очолюю групу

 депутатів,  Сумщина,  ми  знаємо  що  по  Охтирці, як

 багатому   (...)   засобах   масової  інформації  там

 криміналу  зовсім  ніякого  немає,  навпаки охтирчани

 дуже  вам  вдячні  за  ту  допомогу,  яку ви надали у

 будівництві лікарні та інших закладів у цьому місті.

      Я  хотів  би,  щоб ви особисто відповіли і перед

 депутатами  і  перед  народом,  що там є у тій справі

 охтирській.

      Дякую. я 
 я                           - 94 - я 

     

      МОРОЗ  О.  О.  По  першому  питанню.  Поліпшення

 фінансового  стану на селі, це складова загалії нашої

 проблеми  в  економіці. Але з точки зору Президії, що

 потрібно   було   зробити,   я  скажу  так,  посилити

 контрольні функції комісії, зокрема, Комісії з питань

 агропромислового   комплексу   і  створення  все-таки

 контрольної  палати,  яка  б  контролювала  виконання

 бюджету.

      А  Комісія  аграрна  і  Президія  теж, включаючи

 питання    на    порядок   дня,   повинна   відстояти

 необхідність   передбачення  в  бюджеті  тих  коштів,

 використання яких не ставало б предметом докору селу,

 що  воно  нібито  користується  емісійними кредитами.

 Якщо ми це зробимо, то тоді я переконливий, зніметься

 назавжди це питання.

      І  треба  теж  зважати  на те, що в усьому світі

 держава  дотує  сільгоспвиробника,  і не думати що ми

 найрозумніші   і   можемо   якось   хитро  обійти  цю

 обставину.

      Відносно  охтирського  питання,  там  займається

 зараз  прокуратура.  На  жаль,  в  мене таке склалося

 переконання  цілком я маю на те підстави говорити, що

 це  питання  спеціально  не  розглядається,  що  було я 
 я                           - 95 - я 

 підвішеним,  щоб  можна було якимось чином через кому

 писать  там,  звинувачуючи Мороза, або що. Там ніяких

 звинувачень  немає,  тим  більше  що питання вирішено

 було  то  того, як я був Головою Верховної Ради. Ще в

 тому минуломи складі Верховної Ради.

      І   мені   здвється,   нехай   розбируться,  хай

 розставлять крапки над і. Бо якби хотіли розібратися,

 то  ніяких немає причин для того, щоб тягнуть його до

 цих пір. Там абсолютно ніякого порушення немає і сама

 ж   Прокуратура   дала   в   своїй  інформації  (була

 опублікована  в газеті). Я ж не просив і не наполягав

 на  тому.  Це  ще  було  десь  4  місяці  тому. А так

 (..........)  вже  всі  забулися і знов починають теж

 саме  писать.  Я  просто  не  хочу  до тих питань, що

 стосуються особисто мене, бо це питання для Президії.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні   депутати!  Я...  давайте

 порадитимось.  Може  по  одній  хвилині.  Щоб не були

 щзапитання  як  виступи. По одній хвилині виставимо і

 тоді ми  бистріше дамо. Нема заперечень? Немає.

      Будь   ласка,   по  одній  хвилині  виставляйте.

 Ніколаєнко, за ним  Довгай.

     

      НІКОЛАЄНКО. я 
 я                           - 96 - я 

      Ніколаєнко, 402, Херсонщина.

      Олександр   Олександрович,  мені  доповідь  ваша

 сподобалася.  Скажіть,  будь  ласка,  якою  ви бачите

 схему  місцевої влади на місцях.

      Друге.  Чи  не  вважаєте  ви  за потрібне, чи не

 виступите    ви   в   якості   ініціатора   створення

 координаційної державної... координаційної ради, де б

 входили  б Голова, Президент, Прем'єр-міністр, які б,

 скажімо,  кожну  неділю  планували, координували свою

 роботу.

      І   останнє  маленьке.  Чи  не  вважаєте  ви  за

 потрібне  створити  посаду  секретаря  Верховної Ради

 України,  який  би  займався  б чисто організаційними

 питаннями. Дякую.

     

      МОРОЗ.  Ну  відносно  схеми  місцевої  влади  на

 місцях,   дозвольте  я  не  буду  відповідати  на  це

 запитання,  оскільки  воно  не  входить в компетунцію

 Президії.  І  не є предметом обговорення. Це Верховна

 Рада  вирішить.  Є  Комісія  Стешенка,  яка може свої

 пропозиції   з   цього   приводу   внести.   Відносно

 ініціативи  щодо  формування Державної координаційної

 Ради.  В  нас  була попередня розмова з Президентом з

 цього  приводу . я 
 я                           - 97 - я 

      Я  гадаю,  що  слушність  у  вашій пропозиції є.

 Потрібно  було б створити такий орган, який би знімав

 ті  природні протеріччя, які можуть виникати сьогодні

 між  "гілками влади". А крім того питання, пов'язанні

 з економічним реформуванням сьогодні, уже регулюється

 створеною такою міжвідомчою Радою. Від Верховної Ради

 туди  входить Дьомін Олег Олексійович. Підписано мною

 і Президентом ця робоча група або Рада.

      Відносно   секретаря,   який  би  займався чисто

 організаційними  питаннями.  Ці  функції віднесені до

 Секретаріату  Верховної Ради. Тобто є кому виконувати

 цю  місію  і  зокрема Леонід Єгоригорович як керівник

 Секретаріату  відповідає  за  цю  роботу.  А розподіл

 обов'язків  між головою і заступниками зроблені теж і

 ви з ним можете познайомитися.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Довгань, за ним Ніколай Вітович.

     

      ДОВГАНЬ  С. В. Так, слово передаю Снігачу Андрію

 Прокоповичу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Снігачу, будь ласка.

     

      СНІГАЧ А.П. 399 округ. я 
 я                           - 98 - я 

     

      Олександр    Олександрович,    дійсно   доповідь

 змістовна,  і  конструктивна,  і  мобілізуюча.  З чим

 погоджуються зі мною тут усі мої сусіди-депутати.

      Я  хотів би все-таки запитати вас... і запитання

 і  побажання  таке.  Все-таки  потрібна  більш тверда

 позиція   від   вас,  як  від  Голови  до  депутатів,

 депутатаського  корпуса,  і  підняти  цю  вимогу  від

 працівників Верховної  Ради, апарату. Я маю на увазі,

 деякі   депутати  сьогодні  зловживають  вашою  такою

 порядностью,   значить,   людиністю,   добротою.  Ну,

 приміром   4,  8,  7  місяця  1994  року  від'їжджала

 делегація  Урядова  на  парламентську  асамблею  і на

 прохання    до    складу    цієї    організації   був

 запропонований  вже Чорновіл Вячеслав Михайлович, вже

 після   всього,  чи  Максимович,  я  вибачаюся.  Який

 знаходився   там   у  Відні  за  кошти  Європейського

 демократичного  союзу,  але попросив, щоб йому видали

 договір,  для того, щоб якоби їхати звідтиля. Отримав

 тоді   748   доларів   і  до  сьогоднішнього  дня  не

 відрахувався.  Бухгалтерія  попросила,  все  ж таки з

 зарплати  відраховувати,  так  він  замість того, щоб

 навести  порядок сьогодні вже... Я просив би все-таки

 ці питання... я 
 я                           - 99 - я 

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Відключіть будь ласка.

     

     МОРОЗ О. О. Відносно домовленності працівників, я

 скажу після обрання мене Головою, я тричі зустрічався

 з   працівниками   Апарату,   я  прошу  уваги.  Тричі

 зустрічався   з  працівниками  Апарату,  вимогливість

 забезпечується   і  в  даному  випадку  це    питання

 виходить   дещо  за  межі  функції  Президії  це  мої

 особисті  функції,  тому  я вважаю, якщо була з цього

 приводу  недостатня  вимогливість,  я  думаю, що вона

 буде посилюватися.

      Відносно факту з Чоноволом, було справді так, ми

 їхали  спецрейсом  летіли,  він  попросився,  щоб  не

 добиратися  інакше,  ми з ним давно друзі, ви знаєте,

 то взяли його в склад делегації, все було нормально.

      А  відносно  того, що оплатили йому поїздку, так

 він  депутат же, був за кордоном, там кошти не великі

 витрачені, але другим разом будемо дивитися уважніше,

 щоб   витрачалися   ці   кошти   справді   на   цілі,

 передбачені...  ну,  планом роботи Президії Верховної

 Ради.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітович. За ним Кириченко. я 
 я                          - 100 - я 

     

      (Шум у залі)

     

      ВІТОВИЧ О.В., 275 виборчий округ.

      Шановний Олександре Олександровичу!

      У мене до вас 3 коротких запитання.

      Коментуючи   в   свій  час  факт  вбивства  мого

 референта-консультанта   Ігора  Лисака-Кучеренка,  ви

 заявили наступне. Що, на відміну від...

     

      МОРОЗ О.О. Я прошу вибачити - я не чую...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  вибачаюсь!  Шановні  колеги!  Ми

 заслухали  звіт.  Слухаєм запитання й відповіді. Хіба

 не можна тихенько посидіти в залі?!

      Будь ласка.

     

      ВІТОВИЧ   О.   В.   Олександре  Миколайовичу,  я

 надіюся, що цей час буде враховано...

      Отже, у мене до вас кілька запитань.

      Коментуючи   у   свій  час  факт  вбивства  мого

 референта-консультанта   Ігора  Лисака-Кучеренка,  ви

 заявили  наступне:  що, на  відміну  від  моїх,  ваші

 помічники  і  референти  -це  люди пристойні. І чи не я 
 я                          - 101 - я 

 могли  б  ви,  з огляду на справу Боженара, повторити

 свої слова зараз?

      Друге  запитання. Чи може, на вашу думку, Голова

 Верховної  Ради України брати на себе функції судової

 влади? Вчора, даючи доручення Генеральній прокуратурі

 України і зацитувавши відповідну статтю Кримінального

 кодексу  України,  ви,  фактично, винесли вирок, що є

 виключною функцією і прерогативою суду...

      І  третє  питання.  Наскільки  відомо,  у  вашій

 безпосередній  присутності, з приводу вчинку депутата

 Державної  Думи  Росії Лисенка депутат Верховної Ради

 України  Бобриньов  заявив  наступне  (цитую):  "Я бы

 сделал  то  же  самое!".  З  точки зору захисту честі

 Верховної Ради України, про що ви говорили тільки що,

 цікаво: якою була ваша реакція?

     

      МОРОЗ  О.  О.  Відповідаю  на  ваші  запитання в

 послідовності.

      Я  в  присутності  тут  всіх  можу  сказати,  що

 переконаний   в  порядності  свого  референта-радника

 Боженара,   який   надзвичайно   багато  робив  (і  я

 переконаний  -буде  робити) для зміцнення української

 державності.  У  мене  є досить для цього аргументів.

 Але  я  не  хочу, щоб це зараз спрймалося як вплив на я 
 я                          - 102 - я 

 судові  органи, тощо. Більше того, я принципово зараз

 не  втручаюся  в  цей...  в  ці  питання,  оскільки я

 розумію,  що  кожен  би  крок в цьому відношенні буде

 сприйматись як привід для якихось спекуляцій, що ми і

 спостерігаємо зараз в пресі.

      І  більше того, я хочу сказати, що, звичайно, не

 причина   затримання  людини - арештували  людину  за

 зловживання  службовим  становищем. В Україні не було

 ще  випадку,  щоб  за  такий  привід арештовували, бо

 виявлено, що більш нема за що зачепиться.

      Так  от,  все  буде  з'ясовано, хай, Прокуратура

 взяла  собі  клопіт,  чи  хто  там  займається, нехай

 розбираються  і  виходять  з цієї ситуації самі. Це ж

 треба придумать тепер, як виправдать такий крок.

      А  причина  в  іншому. Буде час, я скажу, в чому

 полягає ця причина. І це, до речі, ніяка не політична

 причина,  це,  ми  просто  ввійшли  в  таку ситуацію,

 коли... Ну, я потім поясню.

      Далі,  судова  влада.  Доручення  Прокуратури, я

 діяв  чітко за Регламентом. Підготували спеціалісти,і

 комісія регламентна може це підтвердити, я діяв точно

 за    Регламентом,    даючи   доручення   Прокуратурі

 розглянути питання, а не звинувачення. Я буквально 15

 хвилин тому підписав це доручення. я 
 я                          - 103 - я 

      Відносно "Бобринев сделал бы" -у юриспруденції є

 положення,  яке говорить про те, що намір -не є факт

 порушення чи злочину, тому...

             (Шум у залі)

      Так от, мене запитав Вітович, який, виявляється,

 настільки  чітко, що мені тлумачів не потрібно з боку

 Зайця і інших, я зрозумів, що він питає.

             (Шум у залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іван Олексійович, ви мішаєте.

      Будь ласка, Кириченко, за ним Шейко.

     

       КИРИЧЕНКО ,  329.

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 колеги,  по-перше,  я підтримую своїх колег, народних

 депутатів Ніколаєнко, Снігача в оцінці і доповіді і в

 цілому  вашої роботи. Я скажу так, що робота Президії

 під  вашим  керівництвом  -це  не є особисте бачення,

 це.............   законотворчості,  нові  підходи  до

 організації    роботи   Верховної   Ради,   намагання

 Верховної  Ради  до  поліпшення соціально-економічної

 ситуації  в країні, а значяить і поліпшення життєвого

 рівня громадян.

      В  той  же час турбує мене і моїх колег багатьох я 
 я                          - 104 - я 

 вирішення  важливих  питань  держави,  в тому числі і

 криміналізація   суспільства,   про   що   говорив  і

 Президент,  і інші питання. То у мене запитання таке.

 Частина  голів комісій не перейшли на постійну роботу

 і  працюють  і  головами комісій, і інших. Як же ж чи

 нормально  це,  і як ви вважаєте чи ротацію потрібно,

 як Верховна Рада повинна реагувати на це?

      Далі.  Звіти  комісій  -це  дуже  добре,  що  ви

 запропонували.  Але  треба  змінити регламент, хто не

 голосує,  хто  не  приймає  участь в роботі Верховної

 Ради, тому повинні записуватися прогули .............

 .................і в пресі, і зарплату не платити.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Час.

     

      ___________.   Я   завершую,  одну  секунду.  Ми

 цчекажмо    також    від   вас   активізації   роботи

 секретаріатів  комісій,  Олександр  Олександрович,  і

 упорядочення   закордонних   поїздок.  Що  ви  можете

 запропонувати в цьому плані.

      Дякую.

     

      МОРОЗ  О.  О.  Відносно  того  що  дехто з голів

 комісій  не  перейшов  на  постійну роботу у Верховну я 
 я                          - 105 - я 

 Раду.  Це питання стосується не тільки голів комісій,

 взагалі....  голів  комісій,  безперечно вони повинні

 приклад  показувати  в  цьому відношенні, тут сумніву

 нема.  Але  якщо  не помиляюся це стосується виключно

 одного члена  комісії,  я  думаю, що ми ближчим часом

 з'ясуємо   з  ним  цю обставину, і, мабуть, вона буде

 вирішена  правильно.  Відносно інших депутатів, у нас

 близько  дев'яти десятків депутатів не перейшли ще на

 постійну роботу. Я з цього приводу, особливо стосовно

 тих  що  входять  у  структури виконавчої влади,  які

 призначаються   Указом   Президента,   звертався   до

 Президента  і  одержав  відповідь, ну, власне кажучи,

 негативного характеру. Що постільки є розбіжність між

 Законом  "Про  вибори"  і  Конституцією,  то в даному

 випадку   він,   поважаючи   Конституцію,   керується

 Конституцією.

      Тому  ті,  що  не  Президентом,  вони тут в залі

 сидять, і це рішення Президія відносно них, позбавити

 їх  депутатських  повноважень  -не  може,  я  не можу

 виходити  за  межі  своїх  повноважень.  Ви  самі  це

 прекрасно  розумієте.  Треба  працювати  конкретно  з

 депутатами,  головами Комісій, сесійному залу і т. д.

 Але  мені  здається,  був би приклад позитивний, якщо

 вирішиться   це   питання  стосовно  урядовців.  Тоді я 
 я                          - 106 - я 

 елементарно вирішувалися б питання і інші.

      Свою  позицію  з  цього приводу я висловлював не

 раз. Я ставив на голосування - ви її знаєте.

      Відносно  зміни  Регламенту. Будь ласка, вносьте

 пропозиції  і розглянемо їх відповідно до процедури, і

 я буду підтримувати кожну розумну поправку.

      У   упорядкування  закордонних  поїздок,  ми  це

 питання  вже  двічі  розглядали  на  Президії, і воно

 зараз уже більш-менш, я скажу так, спорядковано, хоч,

 безперечно,  ще  недоліків  є  багато,  але  це так -

 життєві колізії, треба їх враховувати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шейко, будь ласка.

     

      ШЕЙКО.

     

      Шейко 444-ий, Бобровицький виборчий округ.

      Шановний  Олександр  Олександрович,  я  хотів би

 роз'яснити деяку процедуру по розгляду сьогоднішнього

 питання.

      У  нас  є  офіційний  звіт  про  роботу Президії

 Верховної  Ради, підписаний першим заступником Голови

 Верховної Ради. Він навіть вами чомусь не підписаний.

      Наскільки  я  пам'ятаю, а я не пропустив жодного я 
 я                          - 107 - я 

 засідання  Президії,  ми  цей  звіт  не розглядали на

 Президії.

      Занчить,  на  основі  якого документу ми взагалі

 сьогодні поставили це питання. Це перше.

      І,  по-друге.  Ви  знаєте,  що в засобах масової

 інформації деякий час спекулюється проблема житлова в

 Верховній  Раді.  Вже  й ми квартири отримували майже

 всі  по пресі. І наша Комісія вже протягом десь двох-

 трьох місяців офіційно поставила питання про те, щоби

 нам  надали інформацію про розподіл житла в Верховній

 Раді за 1994-1995 рік.

      Чомусь  така  офіційна  інформація не дається, і

 запит  Комісії  ігнорується.  Я хотів би, щоб ви все-

 таки  офіційне  доручення,  щоб  такі  матеріали  нам

 надали   для   того,  щоби  все-таки  спростувати  ті

 нападки, які йдуть сьогодні на Верховну Раду.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Дякую,  Петре Володимировичу за важливі

 справді запитання. Відповідаю таким чином.

      Моє  питання  до  розгляду поставили сьогодні на

 основі  рішення  Верховної  Ради  і на основі діючого

 Регламенту.

      Звіт   з   цього  приводу  Президії,  підписаний я 
 я                          - 108 - я 

 заступником  Голови,  в зв'язку з тим, що я в цей час

 не  був  у Києві, але заступник Голова Верховної Ради

 за розподілом обов'язків має право на це, він виконує

 обов'язки Голови за його відсутності.

      Розгляд звіту на Президії був, по-перше.

      По-друге,   комісії   розглядали   цей  звіт,  і

 висновки  є  усіх комісій. Так що говорити про те, що

 якась  процедура  порушена  -це  по  крайній мірі, не

 зовсім коректно.

      Я  не  до вас це кажу, це я даю просто пояснення

 на ваше запитання.

      Відносно житла, я хочу сказати, ми це питання не

 розглядали,  бо  житла не було ще. А Комісія з питань

 депутатської етики буде обов'язково і на її чолі буде

 розподіл  житла  здійснюватися. Завершується введення

 220  квартир,  кошти  на  це перераховані, і все буде

 строго по страведливості зроблено під контролем вашої

 комісії.   Я   не  збираюся  навіть  брати  участь  у

 розподілі   цього  житла.  Я  думаю,  що  це  повинна

 громадкість наша забезпечити.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Час  вичерпаний. Сідайте,

 Олександре Олександровичу.

       я 
 я                          - 109 - я 

      ГОЛОВА.  Записалися  там  на виступ так? Сирота,

 будь ласка, від  Центру.

      Це  не  той  список  так, подивіться будь ласка.

 Поки  дійде  в порядку введення, Чорновіл хоче слова,

 від фракції.

      Давайте  зробимо  так,  щоб  не  було повторень,

 комісії свої відношення до роботи Президії висловили.

 Так?  Фракції  мають  інші  думки.  Це  природньо, це

 протиріччя, які ми заклали, але це об'єктивність. Так

 і повинно буть.

      Тому   є   пропозиція   така:   коротко  фракції

 висловляться  з приводу  роботи. Нема заперечень?

      (Шум в залі)

      Дайте Чорноволу слово, він ясність внесе.

     

      ЧОРНОВІЛ.

      Голова  фракції  "Народного  Руху"  -Чорновіл  в

 порядку ведення.

      (Шум в залі)

      Я виступлю ще і від фракції. Там в мене право на

 5 хвилин  від фракції.

      ;  депутатські  фракції ініціювали співдоповідь.

 Ми,  до  речі,  добивалися,  коли  не була призначена

 розгляд   звіту   Президії   в  законні  терміни,  ми я 
 я                          - 110 - я 

 добиваляся звіту Президії.

      Ми  маєм  право на співдоповідь. Чому це питання

 ваш   заступник   Ткаченко  обійшов,  навіть  не  дав

 можливості    з   цього   приводу   висловитися.   Ми

 претендуємо  на співдоповідь. Хай буде почута і друга

 сторона.  Це  кілька  депутатських груп і фракцій. Це

 велика  кількість  депутатів Парламенту. Ми вимагаємо

 співдоповіді.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА.   Я   прошу   уваги.  Шановні  депутати!

 Заспокойтеся. Заспокойтеся.

      Є список виступаючих. Захоче фракція виступити -

 так, вона одержить слово. Якщо інша фракція передасть

 (..........) слово, якщо буде записана і вкладемося в

 цей регламент. ...додасть собі часу.

      Немає  тут  заперечень?  Сирота,  будь ласка, на

 трибуну.

      Від  фракції? Давайте так: Сирота оголошений. На

 трибуну прошу. 3 хвилини в нього.

      (Шум в залі)

      Він  від себе виступає. Я оголосив його. А потім

 будем від фракції. Так.

       я 
 я                          - 111 - я 

      СИРОТА.

      Шановні народні депутати!  Шановний Голово!

      Михайло Сирота, депутатська група "Центр", місто

 Черкаси.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, говоріть.

     

      _______________  Хочу  відзначити,  що  сьогодні

 Верховна  Рада  має  незадовільну  організацію роботи

 пленарних  засідань,  і  це  ми  можемо бачити по ось

 сьогоднішньому  веденню  і  поведінці  наших народних

 депутатів.   Очевидно,  це  зв'язано  ще  з  тим,  що

 недостатньо  з боку керівництва рішучості в наведенні

 порядку  і  допускаються  порушення норм Регламенту в

 роботі виконавчої влади.

      Недвличись  на  те, я хотів би запропонувати від

 себе  основні заходи по поліпшенню організації роботи

 Верховної  Ради.  На  основі  доповіді  Президента ми

 повинні  визначитися  які  ж основні законопроекти ми

 повинні  сьогодні  в  першу чергу прийняти. Розробити

 план таких заходів, зробити координаційну Раду, в яку

 б   війшли   частина  народних  депутатів.  Структури

 Кабінету Міністрів і Адміністрації виділили б тьакому

 комітету по розробці законопроектів необхідні кошти і я 
 я                          - 112 - я 

 встановили приорітетність. На підставі такої програми

 можна  було б чітко побудувати роботу наших постійних

 комісій по узгодженому, єдиному плану.

      Більш   того,   сьогодні  очевидна  необхідність

 реорганізації   кількості   постійних  комісій.  наші

 постійні  комісії  здебільшого  сьогодні зроблені під

 особистостей,  а  не  під  те,  що  потрібно сьогодні

 Верховній Раді.

      Вважаю,  що  таких  комісій  повинно бути (або ж

 комітетів)  не  більше  7.

      1. Комітет  з питань економічної  політики.

      2. З питань галузевої і міжгалузевої політики.

      3. Правової політики.

      4. З питань державної безпеки.

      5. З соціальної політики.

      6. Гуманітарної політики.

      7. Охорони життя.

      Крім  того  необхідно  створити  два контрольних

 комітети:

      1.  Комітет  з  питань  контролю  та організації

 діяльності   Верховної   Ради.  Основними  напрямками

 роботи   якого  мають  бути,  загальний  контроль  за

 впровадженням   та   дією   законі,   що  приймаються

 Верховною Радою, планування роботи Верховної Ради. я 
 я                          - 113 - я 

      Третє,  контроль за підготовкою питань комісіями

 для  розгляду  Верховною  Радою  та  їх відповідність

 Регламенту.

      Організація  та  забезпечення  роботи тимчасових

 контрольних   депутатських   комісій,   контроль   за

 використанням  Бюджету  Верховної  Ради,  контроль за

 діяльністю  Верховної  Ради. Крім того конче потрібно

 створення комісії по використанню бюджету, ми повинні

 щомісячно  контролювати  надходження  і  використання

 статей бюджету.

      Оскільки  вибори  народних депутатів проводилися

 не  на  партійній  основі,  то  обрання  голів  таких

 комітетів чи комісій повинно проводитися не тільки за

 фракційним принципом, а в першу чергу за професійними

 ознаками, за узгодженням голів фракцій.

      При  чому Голова Верховної Ради, його заступники

 і  голови  комісій на час виконання своїх повноважень

 не повинні бути членами партій.

      Президія  Верховної  Ради  повинна складатися  з

 голови  та кого заступників, голів комітетів та голів

 депутатських фракцій і груп.

      Голови   депутатських  груп  і  фракцій  повинні

 виконгувати  в  Президії  перш  за все організаційно-

 інформаційну роль. Оперативно... я 
 я                          - 114 - я 

      Шановні  колеги,  зараз закінчую. В мене півтори

 хвилини  не  давали  мені  нічого  сказати, якщо так,

 дякую  за  увагу,  дякую за поведінку, сподіваюся, що

 далі буде краще.

     

      ГОЛОВА. Дякую вам, слово має депутат Гетьман від

 фракції "незалежних депутатів". П'ять хвилин.

     

      ГЕТЬМАН

     

      Іван  Олександрович сядь заспокойся, послухай.

 Послухай, послухай, я записаний перший там...

             (Шум у залі)

      Шановні    колеги,    шановний    голово,   наша

 депутатська  група  "Незалежні" розглядає сьогоднішнє

 питання  не як проблему Голови чи Президії, а як звіт

 всієї  Верховної  Ради перед народом України за майже

 річну свою діяльність.

      Тому  буде  справедливим,  щоби  кожен, хто буде

 виходити  на цю трибуну, і, як то кажуть, розпалювати

 в  пух  і  прах  діяльність  Президії,  перш  за  все

 поставить  перед  собою питання, що власне він зробив

 для того, щоб  удосконалити нашу спільну справу.

      Маючи  можливість  порівнювати свою діяльність у я 
 я                          - 115 - я 

 Верховній  Раді минулого і теперішнього скликання, за

 себе  скажу:  на  жаль,  в  тій  Верховній  Раді мені

 працювалось  цікавіше,  і  головне,  моя  робота була

 плодотворнішою.

       Що  ж  нам  заважає  робити,  як  зробити  нашу

 діяльність більш досконалою?

      Щонайперше,  я  вважаю,  що  ми  повинні,  як то

 кажуть,    мирним    шляхом    здійснити   каридальне

 розмежування    повноважень    між    виконавчою    і

 законодавчими  владами,  прийняти Закон "Про владу".

 Адже,  коли  в  Україні  і  так  склалась ненормальна

 ситуація,  коли  з  функціями,  функціонуванням  двох

 паралельних     структур     виконавчої    влади    -

 президенстської і адміністрації Кабінету міністрів, а

 крім  них  частину  цих  фукцій постійно перебирає на

 себе  ще  й Верховна Рада, то погодьтесь, що в такому

 випадку   державний   автомобіль,   за   кермо  якого

 одночасно  тримається  три  водія,  неминуче попаде в

 катастрофу.

      На  жаль, наш автомобіль поки що якраз рухається

 в цьому небажаному напрямі.

      Як  перший  крок в цьому напрямі я вважав би, що

 нам треба чітко визначити регламент нашої діяльності і

 не   порушувати   його,  якраз  іменно  розглядаючи я 
 я                          - 116 - я 

 господарські питання.

      Друге,  Верховна  Рада  повинна  стати  для всіх

 прикладом   поваги   до  своїх  Законів.  Хіба  не  є

 абсурдним  парадоксом той факт, що приблизно в один і

 той же час, коли Верховна Рада накладала вето на Указ

 Президента    про   фінаново-промислові   групи,   за

 порушення   законів,   трьох   законів,  які  ми  там

 передбачали,  і  тут  же  навіть  без  висновку свого

 юридичного  приймає свою Постанову про весняну сівбу,

 якою  не  тільки безцеремонно втручається у виконавчу

 владу  прерогативу,  а й порушеє норми трьох законів,

 то  я вважаю, що це якраз та двойна мораль, з якою ми

 не   повинні  погодиться  і  рано  чи  пізно  повинні

 закінчити.

      Третє.   Необхідно   признати,   що   КПД  нашої

 діяльності    занадто    низький.   В   законотворчій

 діяльності  Парламенту  відсутній будь-який системний

 підхід.  Сесії Верховної Ради працюють, як то кажуть,

 з коліс, не то що потрібно для економіки, а те що є в

 даний  момент  під рукою. Тому створення законодавчої

 бази  для економічних реформ у нас значно відстає від

 потреб часу.

      У мене складається враження, що у нас відсутній,

 як  то  кажуть,  головний диригент з цього питання, і я 
 я                          - 117 - я 

 тому   ми   би  просили  керівництво  Верховної  Ради

 подумати, як закріпити на цьому участку людину, яка б

 постійно  тримала  пульс  на  цьому...  руку на цьому

 пульсі.

      Наша   депутатська   група  пропонує  прискорити

 створення   в   Верховній  Раді  контрольно-лічільної

 комісії,  яка б в першу чергу забезпечила контроль за

 прийняттям  рішень,  на  нашу думку, які ми приймаємо

 тут  і  рішень  виконавчої  влади.  І поскільки ми не

 представлені  сьогодні  в  Президії,  я вважаю, що цю

 комісію  мог  би  очолити один із членів нашої групи.

      Найбільш  суттєвих  змін  потребує вдосконалення

 роботи   постійних   комісій.  Я  не  хочу  приводити

 приклади,  коли  в  нас уже єсть одно міністерство із

 екології де з'єднали Комприроду і ядерну безпеку, а в

 нас  іще  єсть  дві  комісії. Я не буду приклади коли

 комісії    не    підготовили   за   рік   ні   одного

 законотворчого  акту,  але  комусь  це влаштовує.

      Але найголовнішим недоліком Верховної Ради є те,

 що  більшість комісій створені не по функціональному,

 а  по  галузевому принципу. Хотілось нам цього чи ні,

 але в житті це призводить до лобірування в парламенті

 інтересів  певної  галузі,  що  не  завжди відповідає

 інтересам держави. я 
 я                          - 118 - я 

      Скажу   більше,   галузевий  принцип  формування

 депутатських  комісій  постійно збиває нашу Верховної

 Раду  на  розгляд  господарських  питань,  що створює

 небажане  протистояння  між виконавчою і законодавчою

 владами.

      І, врешті-решт, Верховна Рада повинна позбутися

 комплексу  доброго  Санта-Клауса.  Ділити давно у нас

 нічого,  а  ми все штампуємо нові закони і постанови,

 що вимагають додаткових коштів.

      Останнє  рішення  щодо  оплати праці -скоріше це

 наше  бажання,  чим реальність, адже ми, люди чекають

 від нас якогось чуда, а чуда (то ви знаєте) не буде.

      Трагедія  бувшої  Верховної  Ради,  що успадкова

 нинішньою,  -це  авантюристичний  популізм  і бажання

 доказати народу свою безмежну щедрість.

      Дещо за український карбованець. Я закінчую.

      Сьогодні, через два з половиною роки після того,

 як ми вийшли з карбованцевої зони, сьогодні дають три

 знецінені  російські  копійки. Це результат і нашої з

 вами "законотворчої діяльності".

      Шановні   народні  депутати!  Критично  оцінюючи

 діяльність  керівництва  і  Президії Верховної Ради і

 пропонуючи   на  ваш  розгляд  свій  варіант  проекту

 рішення,  депутатська  група  "Незалежні" разом з тим я 
 я                          - 119 - я 

 осуджує   надмірну   політизацію   цього   питання  і

 неприкриті спроби компроментації Голови і заступників

 Голови  Верховної  Ради  -все  це не дає честі нашому

 парламенту.

      В  цей  складний  період  в  житті нашої молодої

 держави  ми  закликаємо  наших,  депутатський  корпус

 стати  вище  фракційних  амбіцій  і  перетворити  наш

 парламент    в   фактор   стал=більності   в   нашому

 суспільстві.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА. Дякую.

      Слово  має  депутат  Чорновіл  від фракції Руху.

 Вячеслав  Максимович,  будь  ласка. Беріть тези, будь

 ласка.

     

      ЧОРНОВІЛ

     

      Шановні колеги-депутати!

      Від  фракції  Народного  Руху  України -Вячеслав

 Чорновіл.

      Я,  по-перше,   зауважую,   що   не  голосувався

 скорочений Регламент - у мене 10 хвилин. Крім того, я

 наполягаю  на  тому, щоб спільний виступ від чотирьох я 
 я                          - 120 - я 

 фракцій  мав, він до речі пропонує не 20, а тільки 10

 хвилин Сергій Соболєв. Ми на цьому будемо наполягати,

 якщо  хтось  хоче  зірвати  засідання  парламенту, то

 беріть це на себе.

      Я  почну  свій  виступ  з  того,  що  мені  було

 страшено  прикро,  соромно  з  того, що відбувалося в

 цьому  залі  під  час звіту Голови Верховної Ради. Із

 того   вставання,  аплодування  ще  тільки  бракувало

 Інтернаціонал  заспівати. З чого ви тішилися? З того,

 що  протягом  року  наша  Верховна Рада була як ялова

 корова,  що  навіть  порівняно  із  минулою Верховною

 Радою не спромоглася прийняти найнеобхідніші закони.

      Ви  тішилися  з  того,  що  ми  як  телята сліпі

 микалися  при затверджені бюджету, не маючи прийнятих

 найнеобхідніших  податкових законів. Ви цим тішилися?

 Чи   тішилися  тією  надругою  над  Регламентом,  яка

 тривала в цьому залі постійно, щодня, в тому числі, і

 сьогодні. Ви з цього тішилися?

      Ви  тішилися  з  того,  що в закамарках Президії

 Верховної   Ради   вироблялися  якісь  свої  потаємні

 партійні рішення, і потім відбувалося грубе втручання

 у формування порядку денного, в розповсюдження різних

 документів  і  матеріалів  і  так  далі.  Ви  з цього

 тішилися,  що перетворили Верховну Раду у свого роду, я 
 я                          - 121 - я 

 центральний   комітет  якоїсь  там  комуністичної  чи

 соціалістичної партії.

      Я  вважаю,  що  найбільшою  нашою  помилкою,  що

 трагедією нашою було те, що в травні минулого року ми

 обрали партійне керівництво Верховної Ради. Я нагадую

 свій  виступ у травні минулого року, коли я пропонув,

 що  в  зв'язку  з тим, що більшість членів парламенту

 безпартійні не давати ніякого партійного зафарбування

 парламенту,   обрати  безпартійного  центриста,  а  з

 лівого  і з правого флангу -по заступниках. Це єдине,

 що   могло   ще   нормалізувати   ситуацію   в  цьому

 Парламенті. Чому тоді ви до цього не прислухалися?

      До  речі, сьогоднішнє керівництво Верховної Ради

 не легітивне. Обраний Голова Верховної Ради, якщо він

 має  честь  і  совість  повинен поставити питання про

 підтвердження   його  легітивності,  бо  він  обраний

 всього 171 голосом.

      Я вважаю, що за заступники Голови Верховної Ради

 (як   я  там  до  них  не  ставився)  обрані  взагалі

 незаконно  і ви знаєте, як це відбувалося. Ви знаєте,

 як  формувалася  Президія Верховної Ради. Чи відбиває

 вона  розкладку  і  політичних  і  різних  інших  сил

 в  сьогоднішньому  Парламенті,  співвідношеннями  між

 фракціями  і  так  дальше?  Не  відбиває.  Відбивався я 
 я                          - 122 - я 

 просто  тиск безперервний тиск для того, щоб створити

 саме таку Президію, яка вигодна була тим лівим силам,

 які   прорвалися   до   керівництва  Верховною  Радою

 України.

      Я  вважаю,  що Президія Верховної Ради працювала

 вкрай   погано.   Хто  був  присутній  на  засіданнях

 Президії  знає,  що  це  був  -постійний  бедлам.  Що

 постійне   нав'язування  якоїсь  своєї  думки  однією

 частиною,    абсолютне    ігнорування    передбаченої

 регламентом    Узгоджувальної   ради   з   керівників

 депутатських груп і фракцій. При найменшому заперенні

 з  боку  хоч  когось  із  керівників  груп  і фракцій

 повинна  була скликатися  Узгоджувальна рада.

      Олександр  Мороз  робив  це  тільки  тоді,  коли

 заходив в повний тупик. Разів 2 чи 3 кликав до нас до

 себе у кабінет.

      Підготовка  законопроектів,  формування  порядку

 денного  -все  це  робілося  чисто з інтересів іднієї

 політичної   сили.   Постійне   намагання   в   обхід

 регламенту  прийняти  рішення на користь комуністів і

 соціалістів. Спроба посилити функції Президії про, що

 зараз  пропонує  Олександр Олександрович, -це значить

 взагалі  перетворити Президію Верховної Ради у ЦК там

 комуністичної   чи   соціалістичної   партії,  надати я 
 я                          - 123 - я 

 невластивих їм функцій.

      Я  вважаю  взагалі, що треба поставитит питання,

 щоб   привести   у  відповідність  діяльність  Голови

 Верховної   Ради   до   Конституції.  Після  введення

 Інституту   Президента   було   обмежено  прерогативи

 Президії  і  її  голови.  Це всього навсього за нашим

 законом  спікер,  який  формує  і  узгоджує прийняття

 законодавчий   процес,   а  не  роз'їзжає  по  світах

 представляти державу.

      Що  це за результативно нульова поїздка в Корею,

 де  навіть  не було підписано міжпарламентської угоди

 по  (..........)  співпрацю.  Постояти за спинами при

 подписанні  третьорядних  документів.  І  це  десятки

 тисяч доларів із народного бюджету.

      Я  вважаю,  що сьогодні ми маємо повний розвал в

 організаційній  роботі  Парламенту. Треба в найближчі

 дні  ставити,  чи  найближчим часом ставити питання і

 про  ротацтію  Президії  Верховної  Ради  і про зміну

 структури  Президії  Верховної Ради. І нічого, нічого

 Гетьман  говорив  шість з половиною хвилин. І про те,

 щоб переобрати керівництво Верховної Ради, бо якщо ви

 хочете,  а де хто дуже приріс до цих крісел і вже має

 з  того  користь.  Якщо  ви  хочете  залишитися в цій

 Верховній  Раді,  то  змініть  керівництво  і давайте я 
 я                          - 124 - я 

 узгоджувати  всі дії: ліві, праві і середні. Ось що я

 пропную.   Я   пропную   все-таки  надати  слово  для

 співдоповіді   від  4  депутатських  груп  і  фракцій

 Сергію Соболєву. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Бутейко  буде  виступати  від "Центру"?

 Бутейко  від  "Центру"  прошу.  Я  кажу  Бутейко  від

 "Центру" виступає зараз, я оголосив.

     

      БУТЕЙКО  А.  Д.  Бутейко,  70 Камінь-Каширський,

 "Центр".

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги,  я  хотів  би  запропонувати наступне. Перше.

 Наша   депутатська  група  "Центр"  вважає,  що  Звіт

 Президії  Верховної  Ради,  це  є нормальна акція яка

 передбачена Конституцією і нашим регламентом, тому не

 потрібно робити з неї, якусь політичну акцію.

      Наступне.  Звіт  Президії  має  слугувати  якраз

 причиною,  поштовхом для серйозного тверезого аналізу

 нашої  роботи  і  знаходження  конкретних  шляхів  по

 поліпшенню  нашої  роботи  для того, щоб віддача була

 найбільше ефективнішою.

      Так ми відзначаємо, що завдання які стояли перед

 Президієї є виключно складними, виключно важкими, але я 
 я                          - 125 - я 

 чи   зуміла   Президія   і   зокрема  її  керівництво

 справитися  з  цими завданнями. Чи можна було зробити

 ліпше, ніж це робило нинішнє керівництво?

      У  депутатській  групі  "Центр" вважають, що той

 текст  звіту  Президії,  який  подано,  це є на рівні

 довідки,  яку  дає  піонервожата  про свою роботу, це

 перелік акцій, там немає тверезого критичного аналізу

 нашої  роботи,  на  відміну від тієї доповіді, з якою

 виступив  сьогодні Голова Верховної Ради, де є аналіз

 і де є конкретні пропозиції.

      Якраз   подання   звіту   Президії   передбачено

 Конституцією  і  Регламентом  і  цей  текст  звіту  є

 абсолютно  не прийнятним не нормальним і він свідчить

 про   недостатню   організацію   роботи   керівництва

 Верховної  Ради,  а  саме  я  думаю,  що конкретним з

 прикладів  цього на далі не повинно, щоб воно було, є

 навіть   розпорядження   Голови  Верховної  Ради  про

 розподіл   обов'язків   між  заступниками,  який  був

 підписаний  лише  25  січня, практично 8 місяців наше

 керівництво працювало без розподілу обов'язків. Це не

 нормально.

      Далі,  ми  вважаємо,  що  наступна  робота нашої

 Верховної  Ради  має  вестися за Регламентом, тому що

 багато  бід  було  якраз  від  того, що робота велась я 
 я                          - 126 - я 

 якраз  не  за  Регламентом,  кожен  день  на  кожному

 засіданні Регламент порушувався, і яскравим прикладом

 цього  порушення  є сьогоднішні речі, коли ми бачимо,

 що  рішення  було  прийнято  що  о  12. 30 у нас буде

 бюджет,  ми  зараз  маємо  розгляд іншого питання.

      Ми    мали   також   багато   інших   прикладів.

 Керівництво   Верховної   Ради   не   належним  чином

 організувало   роботу  законотворчу.  Ми  не  зуміли

 зробити   законодавства  податкового,  ми  не  зуміли

 зробити   законодавства   про   ціни  нормальне,  про

 заробітну плату і про бюджет.

      Тут  Олександр  Олександрович  якраз говорив про

 те,   що  так,  була  складність  стосовно  того,  що

 виконавча    влада   не   належним   чином   з   нами

 співробітничала.  Так не було подано проекту бюджету.

 Однак з нашого боку, з боку центру, була на мою думку

 дуже  твереза пропозиція, а саме: внести в Закон "Про

 бюджетну  систему"  зміну, яка б зобов'язала  Уряд і

 Президента  подати ці пропозиція вчасно. Якщо вони не

 подаються, то і Президент і команда, і Уряд і команда

 зупиняються  виплати  їм  заробітної плати. Це був би

 поштовх.   На  це  не  пішли,  не  було  організовано

 належного розгляду цієї пропозиції.

      Далі, я думаю, що наступна робота нашої Президії я 
 я                          - 127 - я 

 і керівництва має бути, вестись, ще раз підкреслюю, в

 відповідності з Регламентом, і Голова Верховної Ради,

 і   наша  Верховна  Рада  має  демонструвати  приклад

 правової  держави  для  всіх органів державної влади,

 які  є  внизу. А хіба може цьому сприяти заяви нашого

 керівництва  і  Голови, і його першого заступника про

 те,  коли  робиться  зауваження  з  місця:  "Шановні,

 порушення  Регламенту, порушення Конституції", а вони

 кажуть:  "Я  це  знаю,  але  є  доцільність". Не буде

 правової держави, якщо такий підхід  буде у нас.

      Далі,   я   думаю,  що  Голова  Верховної  Ради,

 головуючі в Верховній Раді не повинні ні коментувати,

 ні  давати  оцінок. Своїми коментарями вони забирають

 більше часу, ніж виступи народних депутатів.

      Я  думаю  також,  що значною мірою у Президії, і

 зокрема,   у   керівництва  Верховної  Ради  було  не

 належним чином використано їх повноваження, проявлено

 волюнтаризм, а одночасно і нерішучість. За статею 108

 Конституції   Голова   Верховної  Ради  вповноважений

 зупиняти   дію   актів  Кабінету Міністрів  та  інших

 підвідомчих   Кабміну   органів   у   разі  прийняття

 постанов,   які   не   відповідають   Конституції   і

 законодавству.  Голова Верховної Ради не користувався

 цим,  а  виносив на засідання нашої Верховної Ради ті я 
 я                          - 128 - я 

 питання,   які  відносяться  виключно  до  виконавчої

 влади,  не  було  спілкування з виконавчою владою -це

 абсолютно ненормально, ми повинні викинути із...

      (Шум в залі)

      10   хвилин   за  регламентом.  У  нас  не  було

 голосування за те, що ми маємо по скороченні.

      (Шум в залі)

      Далі.  Я хотів би зауважити також. на мою думку,

 надалі   на   Президія  і  головним  чином  від  кого

 залежіть,   від   керівництва  Верховної  Ради,  вона

 поавинна  була  би активно співпрацювати з виконавчою

 владою.  Цього  не  було.  Якими конкретними мотивами

 керувались   наші   керівники  Верховної  Ради,  коли

 встановлювали    розгляд   питання   "Про   оподакову

 концепцію"  в  той  час,  коли  не  було  ні  жодного

 представника  Кабінету  Міністрів  у нас тут, а в той

 час   Кабінет   Міністрів   розглядав   питання  "Про

 оподакову   концепцію".   Це   можна   було   зробити

 елементарно  -підняти  телефонну трубку і домовитись.

 Це  показує також демонтрація того, що неорганізовано

 велася наша робота.

      Далі. Я вважаю, що ми повинні також...

      (Шум в залі)

 ... повинні розвивати наші стосунки міжнародні. І тут я 
 я                          - 129 - я 

 Голова  Верховної  Ради має на це повноваження, однак

 ми  повинні ефективно використовувати наші кошти і це

 абсолютно  ненормально  (я  тут  погоджуюсь із ти, що

 говорив  попередній  виступаючий)  не  можна  їхати у

 державу   іншу,   для   того   щоби  асистувати  двом

 заступникам  міністрів  у підписанні угод  в той час,

 коли  там був голова виконавчої влади, Президент, він

 міг  заїхати  у  ту  державу,  якщо  це потрібно було

 зробити.

      Наша  депутатська  група вважає, що повинна бути

 зміцнена  координація роботи постійних комісій. Цього

 до  цього часу не було. Якоюсь мірою Голова Верховної

 Ради  висловлюючи  дуже  розумні думки і пропозиції у

 своїй  доповіді,  одночасно виглядав як людина збоку,

 він  повинен  був  це  все робити як Голова Верховної

 Ради.  Це  не можна говорити, що це треба робити, він

 мав це робити.

      Далі. Я вважаю що...

      (Шум в залі)

      ...Наша  депутатська  група  пропонує  щоби  при

 розгляді   звіту   (хоча  звіту  як  такого  не  було

 Президії   -був   звіт   першого   заступника  Голови

 Верховної Ради), перше: узяти цей звіт до відома.

      Друге.  Визнати роботу керівництва, саме, Голови я 
 я                          - 130 - я 

 і  заступників  по  організації роботи Верховної Ради

 незадовільною.

      Третє.  Проголосувати підтвердження легітимності

 обрання Голови і заступників Верховної Ради.

      І  четверте.  Оскільки  нам  роздано  зараз  три

 проекти  постанов,  створити  узгоджувальну  групу  і

 підготувати єдиний проект постанови і розглянути його

 на наступному тижні.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА. Шановний депутат, перед початком Третьої

 сесії   ми  проголосували  порядок  розгляду  питань,

 домовившись  про  те, що будемо розглядати питання за

 скороченою схемою, а окремі...

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА. А окремі питання...

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  не  кричіть, в Регламенті

 ніде не записано, що треба кричать з місця так.

 я 
 я                          - 131 - я 

      Будь ласка, тому якщо є потреба проголосувати по

 повній  схемі,  тоді я можу поставити на голосування.

 Але  я  просив  би  вас не зловживати Регламентом. Ви

 бачите,  я  не  перебиваю нікого, хто говорить навіть

 які б він не хотів речі.

      Будь  ласка, тому було наполягання про те, щоб з

 співдоповіддю виступив Соболєв. Одну хвилинку.

      Регламент  передбачає,  якщо  фракції  передають

 голоси,  можуть  об'єднувати  голоси  чи  фракції, чи

 депутати,  свій  голос записаний передає іншому. Якщо

 фракції   передають,   будь   ласка.  Фракція  Рух  і

 "Державність"  використали  свій  ліміт  часу.  Тобто

 "Центр"  і...  Я про "Державність" помилився, вибачте

 мені, помилився.

      "Центр" і Рух використали. Будь ласка, 10 хвилин

 Соболєв можете виступити від двох фракцій, прошу.

      Будь ласка.

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      СОБОЛЄВ.

     

      Шановні  колеги,  шановний  Головуючий!  Я  хочу

 звернутися  з  процедурного  питання.  Те, що я хотів я 
 я                          - 132 - я 

 поставити  о 12. 30. Якщо ви за це не проголосуєте, я

 буду виступати з такого процедурного питання.

      Ми  вранці  сьогодні проголосували за те, щоб не

 обговорювати  ніякі  питання  і  в  12.  30 розпочати

 розгляд  бюджету.  Саме  з  цим  я  хотів  виступити:

 припинити  незакінчене  питання,  ми сьогодні його не

 закінчемо так чи інакше, 13. 28.

      Я  пропоную  підтвердити  це  рішення,  а  зараз

 припинити  розгляд  цього  питання. Є у нас Постанова

 про  бюджет.  Закінчимо  цю Постанову, повернемося до

 розгляду  цього питання. Якщо ви мене не підтримаєте,

 я  буду  виступати.  Тим  більше, за це голосувати не

 треба,  ми прийняли рішення вранці. А потім 191 голос

 чомусь це переголосовує.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу уваги, ви використали уже одну

 хвилину. Будь ласка, виступайте.

     

      ___________.   Я   прошу,   щоб   Верховна  Рада

 визначилася. Прошу.

     

      ГОЛОВА. Виступайте.

     

      ___________.   Я   прошу,   щоб   Верховна  Рада я 
 я                          - 133 - я 

 визначилася.

     

      ГОЛОВА.  Вам дали слово для виступу, говоріть. А

 потім я поставлю на голосування вашу пропозицію. Будь

 ласка.

     

      ___________.  Я не хочу використовувати свій час

 і  зловживати. Поставте, щоб зараз був бюджет. Прошу.

 І прошу поставити це на голосування.

     

      ГОЛОВА. Тоді сідайте на місце.

      Я  ще  раз  кажу,  ви  взяли  слово для виступу,

 говоріть. Будь ласка, говоріть.

      Бюджет сьогодні буде прийнятий обов'язково.

     

      ___________.  Добре. Оскільки не ставиться це на

 голосування, я буду виступати.

      Шановні колеги!

      Я хотів би провести аналіз звіту роботи Президії

 за  даний  термін,  виходячи з відповідної 106 статті

 Конституції України і глави 4. 5 Регламенту Верховної

 Ради України.

      Саме   тому   є  чітко  визначені  конституційні

 повноваження  Президії.  Я  хотів би пройтися саме по я 
 я                          - 134 - я 

 цих   конституційних   повноваженнях   з  аналізом  і

 баченням нашої фракції по їх роботі.

      Відсутність   генерального   плану  законодавчої

 роботи Верховної Ради України у нас пробують постійно

 компенсувати  переліком  законодавчих актів, що мають

 бути розглянуті на черговій сесії Верховної Ради, або

 в  наступному місяці. Відсутня система пріоритетів, і

 бодай  схематичної  єрархії  законів.  Які  закони ми

 мусимо  негайно  розглянути,  які  закони  можуть  ще

 полежати?  Все  це  приводить  до  повної відсутності

 ритмічності в роботі Верховної Ради.

      В одних випадках -ми для розгляду законопроектів

 використовуємо години, в інших -для розгляду найбільш

 важливих законопроектів, у нас не вистачає часу.

      Це  приводить  постійно  до  вимушених  перерв в

 роботі  Верховної  Ради,  до  вимушених перерв роботи

 сесії.

      Ще  більшим  і це є вже небезпечним стало те, що

 практикою  роботи  Президії  є  включення  в  порядок

 денний питань, які абсолютно не готові і не витримані

 згідно з нашим Регламентом. А саме. Я вже не кажу про

 те, що вони повинні бути завчасно роздані. Я кажу про

 сам порядок  їх розгляду  в цьому пленарному залі.

      Внесення  на  розгляд  сесії  документів,  що не я 
 я                          - 135 - я 

 мають  відповідних  висновків профільних Комісій, які

 вимагають  багатомільярдних  видатків  з бюджету. А я

 тільки  нагадаю  за  останній  час: Закон "Про оплату

 праці",   про   лікарські   препарати,  про  споживчу

 кооперацію,  які  навіть не мали висновків профільний

 Комісій   були   внесені   в   цей  зал  і  пробивали

 продавлювати,  не  дивлячись  на  те,  що  рішення не

 приймалося.

      Другий     принциповий    момент.    Координація

 діяльності  Постійних  комісій.  Аналіз роботи ви всі

 отримали, комісій. Я маю на увазі перелік розглянутих

 питань,  перелік прийнятих рішень і порядорк внесення

 цих   питань.  Давайте  подивимось  і  відверто  собі

 скажемо: на що ми пішли в травні, коли створили 23, а

 потім  ще  24  комісії?  Фактично на сьогодні у нас є

 Комісії   весільних   генералів,  які  розглядають  в

 найкращому  випадку за період сесії одна-два питання.

 І то, зверніть увагу, є питання, які повторюються для

 цих  Комісій  із сесії в сесію. А є такі Комісії... Я

 за  браком часу на можу їх всі назвати, але хоча б по

 переліку.  Подивіться:  агро-промислового  комплексу,

 базової  галузі, правової політики, фінансів і банків

 і  так  далі і так далі. Які розглядають не в 10, а в

 десятки  разів більше питань. А статус Голів Комісії, я 
 я                          - 136 - я 

 статус  абсолютно  всіх депутатів є рівний. Хіба це є

 використання  повноважень,  можливостей депутатів, їх

 наукового потунціалу, практичної роботи?

      Саме  тому  ми  вважаємо  в  своїх пропозиціях і

 подали  це  -треба  негайно  повертатися до розгляду:

 перше,  переліку  питань і функціональних обов'язків,

 які   сьогодні   повинні  бути  закладені  за  кожною

 Комісією.   Більше   того,   такі  пропозиції  подані

 конкретно   депутатом  Коліушко  в  Комісію  правової

 політики.   Я   бачив   відповідні  пропозиції  групи

 "Центр",  особисто  Сироти  і багатьох-багатьох інших

 депутатів.

      Наступне. Це досить суттєве питання використання

 трибуни  Верховної  Ради,  використання посади Голови

 Верховної Ради саме в вузько партійних інтересах.

      Я  приведу  лише  один випадок. Це випадок, коли

 група  народних  депутатів,  що  називається  взяла з

 полічним.   Як   тут   в  приміщенні  Верховної  Ради

 роздруковувались    по   проханню   Петра   Симоненка

 матеріали З'їзду Компартії. Працівники Сектератаріату

 підтвердили  це,  що  це  було  по  праханню  першого

 Секретаря ЦК Компартії України, голови фракцій.

      Я  не маю  нічого проти, якщо це роздруковуються

 матеріали  прес-конференцій  фракцій, роботи фракцій, я 
 я                          - 137 - я 

 але  ж  не  З'їздів  Компартій.  І  в  цей  час,  ви,

 Олександр Олександрович, виходите на прес-конференцію

 і  стверджуєте,  що  це  робиться по вашому завданню,

 ніби  то  для  того, щоб знайти запис вашого виступу.

 Ну,  як  так  можна  робити.  Чи  треба  свідків сюда

 викликати,  працівників  Секретаріату,  які це будуть

 підтверджувати.  Це  тільки  один  штрих використання

 службових своїх повноважень.

      Наступне  питання.  Взагалі  подивіться  у що ми

 перетворили  засідання  Верховної  Ради.  ми  шукаємо

 якихось політичних карників, ми шукаємо якісь сімейні

 чи  інші питання членів Президії, ми будь що шукаємо,

 тільки   не   розглядаємо  конкретні  питання  роботи

 Верховної Ради.

      Досить   суттєвим   є  питання,  яке  стосується

 сприянню роботи народних депутатів Україн. Я хотів би

 буквально   два  слова  сказати.  Зверніть  увагу,  є

 рішення  про  збільшення Секретаріату до 800 чоловік.

 Подивіться,   проаналізуйте,   у   кого  збільшується

 кількість  робочих  місць?  В  ваших комісіях? Да, ви

 подивіться    і   проаналізуйте   кількість   реально

 зменьшилась  працівників  комісій за цей час, хоча на

 300  чоловік  збільшився  штаб  посадовий. Кому дають

 місця?   Якийсь  інститут  законотворчсті  -70  міст. я 
 я                          - 138 - я 

 Підніміть   руку   чия   комісія   вже   скористалася

 пропозиціями  цього  інституту.  А я можу сказати, що

 наша   місія   з   правової   політики,   і  я  готов

 підтвердити,    що    це    інші   комісії   постійно

 викорстаються    висновками    відповідних   правових

 інституцій    державного   Київського   університету,

 Харківського, Одеського і інших наукових установ.

      Чи  це  не  краще використовувати в кого є різні

 думки,  які  висловлюються безпосердньо в комісіях, а

 не  створюється  одна монопольна інституція, яка буде

 нав'язувати,  більше того -хоча б почала нав'язувати,

 а це 70 чоловік.

      Подивіться,   за   рахунок   чого   відбувається

 збільшення штатів Секретаріату. Збільшується будь-які

 штати, тількц не штати працівників, які безпосередньо

 працюють на кожного з вас, як депутата, як працівника

 Комісії,  як  того хто веде той чи інший законодавчий

 акт, наступне питання.

      Це  питання тих матеріалів, які розповсюджуються

 у  Верховній Раді за підписами вас, як Голови, і вас,

 як першого заступника. Подивіться, які це питання.

      Нам  роздають  звернення про псевдореформаторів,

 про  так  званих  реформаторів і так далі і так далі,

 ось   загальний  мотив  цих  звернень,  немає  дійсно я 
 я                          - 139 - я 

 конкретної   оцінки,   а  інформаційне  забезпечення.

 Підніміть руку в цьому залі, хто отримує в цьому залі

 постійно  бюлетні,  які  на наші гроші, за наш бюджет

 видаються  у Верховній Раді, я маю огляд преси, огляд

 найважливіших інституцій і так далі і так далі.

      Я розумію, що їх готують для Першого заступника,

 для  Голови,  для  заступника,  але кожен депутат має

 право,  ми піднімали питання ще в тій Верховній Раді,

 без  достатньої  кількості  інформації  ми  не можемо

 приймати тут рішення, наступне питання.

      Контроль  за  додержанням Конституції. Я не хочу

 зараз  зупинятися  на  тих  порушеннях,  безперервних

 Регламенту,   які  відбуваються  в  цьому  залі.  Але

 порушення    Конституції,    пригадайте,    одне    з

 найважливіших  пинать  приймається  в  залі,  в якому

 реєструється    менше    необхідної    конституційною

 більшості,  то що нам повертатися тепер до скасування

 цього питання.

      Як ми виглядаємо взагалі перед нашим населенням.

      Наступне  питання,  це  питання,  яке стосується

 безпосередньо  підготовки  і розробки документів, які

 готуються  на  сесію.  Я  буквально  тезами  спробую.

 Давайте  подивимося,  висновки  відповідних  комісій,

 висновки  юридичного відділу, фінансові обгрунтвання, я 
 я                          - 140 - я 

 скільки разів вноситься в цей зал чисто лоббіські при

 чому  лоббіські  я використовую не в поганону, хай це

 буде,  треба  лоббіювати  якісь  інтереси,  ну  чисто

 лоббіські пропозиції, які в кінці кінців абсолютно не

 розглядаються   саме   з   точки   зору   фінансового

 обгрунтування.  І  це  вноситься  в зал, ставиться на

 голосування і голосується без будь-яких підтверджень.

      Наступне  питання  принципове,  це  питання, яке

 стосується  взагалі нашого Регламенту сьогоднішнього,

 давайте  визнаємо,  ми  ще  не  готові  для  роботи в

 даному...

      (Шум у залі)

 ... Я вибачаюсь! Я закінчую..Я вибачаюсь.

      (Шум у залі)

 ...Ми  ще  не  готові для роботи в такому Регламенті.

 Сумніву  немає.  Але  давайте  тоді  чесно  для  себе

 скажемо:   треба   внести   відповідні  зміни  в  цей

 Регламент і працювати таким чином. За браком часу вам

 роздано  всім  проект Постанови. Я не хочу зараз, щоб

 цей  проект  Постанови  кимось  розглядався  як чисто

 політичний. Я хочу єдине щоб ми зрозуміли.

      Зараз   стоїть   питання:  чи  зможе  вижити  ця

 Верховна    Рада    і,    принаймні,   свою   річницю

 відсвяткувати?  Чи  вона  повторить  той  же шлях, по я 
 я                          - 141 - я 

 якому проходила попередня Верховна Рада? Саме тому ми

 пропонуємо:  негайно  зараз  розглянути  питання  про

 розгляд  структур комісій, затвердження цих структур,

 відправити   у   відставку   Президію  і  сформувати,

 виходячи  з  того,  що у нас є 10 депутатських груп і

 фракцій,  пропорційно  (як  це є по Регламенту) новий

 склад  Президії,  виходячи  з  кількості комісій, які

 будуть  не  для  того,  щоб закрити всім місця, а для

 того, щоб це була дійсно робота Верховної Ради.

      Дякую за увагу.

     

      (Оплески)

     

      ГОЛОВА.  Шановні депутати, я просив би вас, тих,

 хто і на місцях сидить, і хто висловлюється з трибуни

 утримуватись  від  занадто  різких виступів, оскільки

 сьогодні  Благовіщення,  і  не  можна  якимось  чином

 порушувати  той  принцип  християнський,  який  давно

 закладений.

      Ну,  і  користуючись  нагодою,  хотів  би  і вас

 привітать,  і,  мабуть,  наших  радіослухачів  із цим

 справді великим   святом.

      А  тим  часом  слово  надати  Чижу  від  фракції

 "Соціалістів". я 
 я                          - 142 - я 

      Я прошу, вкладайтесь в регламент 5 хвилин.

     

      ЧИЖ.  Шановний  Олександр Олександрович, шановні

 колеги  народні  депутати!  Для чого стільки зроблено

 ажіотажних  кроків  деякими нашими колегами з приводу

 цілком  зрозумілої  буденної процедури звіту Президії

 Верховної  Ради, абсолютно зрозуміло. Колись я з цієї

 трибуни  казав,  ще  раз  повторюю, як древні римляни

 говорили,.................... -"розумному достатньо".

      Але, безперечно, це не просто звіт Президії, тут

 корінь криється далеко глибше.

      Ті,   хто  достроково  розпустив  Верховну  Раду

 минулого   скликання,   таку  ж  мету  ставлять  щодо

 нинішньої  Верховної  Ради,  і це треба прямо казати.

 Для  цього і людей скликали під стіни Верховної Ради,

 правда, чекав парочку бензовозів -нема, очевидно, при

 комуняках це було простіше рішати.

      Для  чого  розпускати, зрозуміло абсолютно всім.

 Перше, є амбітна думка, що інших, наших, тобто, їхніх

 прийде на цей раз до цієї зали більше. Хоча, як казав

 дядько  з мого села, "глібоко  сумліваюсь в цьому".

      Друге,  а  може  і  перше,  що без законодавчого

 органу   легше  буде  довести  до  кінця  свій  намір

 "виловити  золоту рибку у мутній воді". Верховна Рада я 
 я                          - 143 - я 

 об'єктивно  є останньою загатою на шляху антинародних

 дій,  про що свідчить наше рішення по Уряду буквально

 нещодавно.

      Головне  протистояння  сьогодні  абсолютно  всім

 зрозуміло  по  лінії  багаті  і бідні. Бідних не буде

 кому  захистити,  якщо  буде розігнана Верховна Рада,

 багаті  тут на цій трибуні абсолютно чітко лобують їх

 і це все теж зрозуміло.

      А  тепер  давайте спробуємо на Парламент глянути

 трохи  під інишим кутом зору. Є хоч одна демократична

 країна  в  світі,  де  б не нарікали на Парламент? Ні

 одної  не  назвете. Але скажіть мені, як би розцінили

 там  в  демократичному  світі  людину, особбливо який

 вважає  себе  політиком, який висловлювався за розгін

 Парламенту.  Ну,  його  б, м'ягко скажу, бо   ожна  і

 різкіше,  цого  б  просто  не дуже здоровим вважали в

 цьому випадку.

      Тепер     Верховну     Раду    звинувачують    у

 консерватизмі,  але ж Верховна Рада України, в даному

 випадку   як  і  кожен  Парламент  світу,  відображає

 суспільні процеси. Вона набагато більша ніж, скажімо,

 президентська   чи  урядова  стурктура  залежить  від

 суспільних  настоїв,  вимог свого.......... Наші люди

 що?    Аж    мліють    від    бажання    прискорювати я 
 я                          - 144 - я 

 реформи,............,  значить,  дослідження останніх

 чи  передостаннього листопад 1994 року. Реформи... за

 прискорення   реформ   висловлюються  24  відсотки  -

 це   репрезентативна   виборка  по  всій  Країні.  За

 поступове  -30,  8  відсотків,  за те, щоб непотрібно

 зачіпати,  так  би мовити, основи тих що були -7, 3 і

 відновити  орушені  устої  майже  20  відсотків. Отже

 справа  не у Верховній Раді, а у позиції народу, який

 такі  реформи, які він ототожнює злиденністю, не хоче

 прискорювати.  І повинні ми зрозуміти Верховну Раду у

 цьому випадку.

      То  хіба  можуть  народні  депутати,  як вони ще

 справді  народні не реагувати на це? Ні не можуть, бо

 у всьому світі депутати виражають інтереси людей, які

 їх  обрали,  і  це  не  популізм -це святий обов'язок

 депутата, кий називає себе народним.

      Тепер  щодо  тих,  хто  хоче  вождя посадити над

 законом.  Влада  не  може  спиратися  силу, вона не є

 явище    агресії,   а   легітимності,   легітимності,

 підкреслюю.  Влада  -це  внормована  дія  авторитету.

 Авторитет же засновується на дії, співзвучні чеканням

 людей.

      Правити   -це  процес  не  захоплення  влади,  а

 утримання  стабільності,  рівноваги.  І це зрозуміло. я 
 я                          - 145 - я 

 Для чого це кажу?

      Шанувальникам  і  викохувачам  думки  про розгін

 парламенту,  мовляв,  через  нього  не йдуть реформи,

 треба затямити: не йдуть, підкреслюю, бо такі реформи

 антинародні,  такі реформи ніколи й не підуть. Підуть

 інші, де в центрі буде робоча людина.

      ( о п л е с к и)

      І на закінчення, оскільки я регламентопослушний,

 2 секунди.

      Я  не  буду  вдаватися  до  10  хвилин,  і 15, і

 співдоповідь...  Я  скажу тільки одне. У нас є проект

 Постанови  Верховної Ради, Президії, я її підтримую і

 Комісії  ту,  яку  внесена.  Є  й Постанова підписана

 "тройкою".

      Я  розумію  і, до речі, що цікаво: всі ці люди з

 минулого  кликання.  Тобто є певний досвід, як це все

 робити.

      Я  не проти, нехай керують, якщо ми оберемо, але

 повторюсь знову: глібоко сумліваюся.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  ми використали час,

 відведений  на  обговорення.  Одначе  наполягає група

 "єдність" і деякі ніші групи, комуністи, зокрема. я 
 я                          - 146 - я 

      Я  просив  би вашої згоди тільки ось на таке. Ми

 працюємо  сьогодні  в нормальному режимі, в звичному,

 тобто   тому   режимі,   який   затверджений  ще  був

 напередодні  другої  сесії. В п'ятницю ми без перерви

 працюємо до 15-ої години.

      Якщо ви згодитеся на такій підхід, то ми давайте

 за  таким  режимом і будем. Виходячи з того, що як би

 ми  зараз  не сварилися, не сварилися, відстоювали ту

 чи   іншу   позицію,   ми  повинні  проголосувати  цю

 Постанову   і  повинні  проголосувати  Постанову  про

 бюджет сьогодні.

      Тому, так  як  ми  з  ранку встановили, що після

 перерви  розглянемо  ці  питання,  так ми їх і будемо

 розглядати.

      Слово   від   комуністів   має  М'ясковський  чи

 Симоненко.  Будь  ласка, Симоненко. Потім Меркушов. А

 потім будемо радитися.

     

      СИМОНЕНКО

     

      Уважаемые народные депутаты!

      Сам   вопрос,   который   вынесен   сегодня   на

 рассмотрение,  он  естественно,  я  поддерживаю здесь

 своего  коллегу  Бутейку  в части того, что мы должны я 
 я                          - 147 - я 

 анализировать,  мы  должны изучать свою деятельность,

 мы  должны ее совершенствовать. И с каждой ошибки или

 тех   или  иных  просчетов  может  быть  недоработок,

 извлекать    надлежащий    урок   для   того,   чтобы

 совершенствовать нашу деятельность.

      Поэтому,   я  думаю,  что  как  бы  мы  критично

 сегодня, это наиболее правильно, оценкой не подходили

 к  своей  деятельности,  следовало  бы отметить и тот

 факт,   что  за  практический  год  работы  в  стенах

 Верховного  Совета  мы  прошлы сложный, ответственный

 путь  и  период  своей  работы.  Вместе с тем, он был

 характер  и  тем,  что  действительно  здесь  с  этой

 трибуны,    и   в   этом   зале   решались   проблемы

 государственные,  они  решались  в  интересах  нашего

 народа.  И  самое  главное,  как  бы мы не хотели, но

 именно   политическая,   самая   высшая  политическая

 трибуна нашего государства, обеспечила их решение или

 рассмотрение в интересах большинства нашего народа.

      Поэтому  я  думаю,  что  говоря  об отчете здесь

 Президиума Верховного Совета, мы должны рассматривать

 и такие аспекты деятельности Верховного Совета...

     

      ГОЛОВА.  Петро  Миколайович,  одну хвилиночку. Я

 роблю  зауваження  депутату  Танюку  за  його грубу і я 
 я                          - 148 - я 

 нетактовну   поведінку   на  засіданні.  Будь  ласка,

 замовкніть.   Це  передбачено  Регламентом,  слухайте

 уважно. Прошу з місця не кричати.

     

      СИМОНЕНКО  П. М. Я думаю, что в большей мере это

 действительно преобрело сегодня политический характер

 этот   вопрос  и  связано  только  с  продолжающимися

 попытками  и  нападками очень, так скажем, изощренных

 своей  деятельности,  к  сожалению,  и  имеющих  опыт

 достаточный   в   предыдущем   Верховном  Совете,  на

 разрушительные  процессы, и на развал организационной

 стороны деятельности Верховного Совета.

      Я  думаю,  что те, кто стремился к этому отчету,

 кто  делал  все,  чтобы  сегодня через фальсификации,

 через   непродуманную   и   необкективную  информацию

 попытаться    унизить   честь   и   достоинства   как

 Председателя и заместителей Президиума, так и каждого

 из  нас,  сегодня  должны задуматься и над другим: во

 имя чего и для чего они это делают.

      Я   думаю,  что  те,  кто  очень  даже  критично

 относится,   сегодня   должны   бы  с  благодарностью

 отнестись к нашему Председателю, что не звучат в зале

 больше  слова: "депутат Заєць не плигайте по залу". А

 це  дуже  виважена  людина,  це  дуже,  так  скажемо, я 
 я                          - 149 - я 

 розумна  постійно  працююча  над собою і координуююча

 деятельность, так скажемо, всиэё Верховної Ради.

      Я  хотел бы пожелать, что бы и все многие из нас

 присутсвующие здесь как раз такой мерой ответсвености

 относились к организации нашей работы.

      Далее.  Я хотел бы, уважаемые народные депутаты,

 что  мы  слушаем  отчет Президиума Верховного Совета.

 Это коллегиальный орган. И я имею право здесь сегодня

 заявить,   что  присутствуя  постояно  на  заседаниях

 Президиума,   я  вижу  эту  простите  мышиную  возьню

 отдельных  политиканов,  которые  через деструктивное

 предложение,   через   постоянные  упреки.  Обвинения

 мешают просто нормальной организации работы.

      Ведь   мы   должны   сегодня  задуматься  почему

 председатели  комиссий тех или иных не выполняют свои

 обязаности?   И   это   их  обязаность.  Они  за  это

 государственные    деньги    здесь   получают   наших

 налгоплательщиков.

      Мы  должны  сегодня  подумать почему в угоду тех

 или иных кругов, о чем здесь говорил мой коллега Иван

 Сергеевич  Чиж, решается проблема и лабируется та или

 иная проблема. Мы должны сегодня себе отдавать отчет,

 что  именнопо  их  вине  отдельных  председателей  не

 решаются   проблемы   государственого   значения,   а я 
 я                          - 150 - я 

 решаются проблемы "денежного мешка".

      Я  могу  этих  примеров  на анализе, так скажем,

 деятельности  и Президиума много привести. Я хотел бы

 только  проинформировать. Многие из вас не бюывают на

 Президиуме.  Но  мне  симпатична  позиция,  с которой

 отстаивает интересы государства и Азаров, и Суслов, и

 Яценко,   и  Олийнык,  и  Кожушко  и  еще  целый  ряд

 товарищей.

      Но    некоторые   наши   члены   Президиума,   я

 персонально    называю,    как    Шейко,   занимаются

 политиканством     там    постоянно.    Не    вопросы

 совершенствования   деятельности,   а   политканства.

 Поэтому   мне   видится,   что,   говоря  сегодня  об

 организации   нашей   работы,   мы   должны   сегодня

 задуматься  серьезно  над  тем, как помочь каждому из

 нас выполнить эту обязаность.

      Представляется то, что допустим сегодня одной из

 тем  для  разговора  на Президиуме, должна стать тема

 персональной  ответсвености,  как  и  каждого  из нас

 народных  депутатов.  За  организацию  работы и зату,

 какую задачу он решает.

      Думаю, что, Александр Александрович, здесь я уже

 свою  точку  зрения  выскажу. Это действительно как и

 вам  пожелание.  На вопросы, так сказать, организации я 
 я                          - 151 - я 

 коллективных  органов  работы  -это  вопросы  учета и

 контроля. И нам, хоть я понимаю, в какое вас неловкое

 положение  постоянно  ставят  вас  там, что вы нам не

 мешайте,  мы  такого же статуса народные депутаты, мы

 то   и  то,  представляем  такие  интересы,  но  надо

 спрашивать,  как  вы  правильно предложили в докладе,

 кое  кого  из  председателей комиссий продолжая отчет

 Президиума Верховного Совета, здесь послушать.

      Ну  и  некоторые  вопросы действительно, которые

 требуют  особого  так  сказать,  мне кажется для всей

 организации  работы  Верховного  Совета,  я  разделяю

 точку зрения, что аналитичность и глубокое так скажем

 изучение  той  или  инной проблемы, отчетности, может

 быть  действительно  практика,  которую  ввели  здесь

 парламентских слушаний.

      Практика  так  скажем более глубокого изучения с

 привлечением специалистов. Но я категорически сегодня

 Александр  Александрович,  против, я настаивал и буду

 требовать  от  Президиума,  чтобы  все-таки отчитался

 Президиум, что у нас за консультативно-дорадча рада и

 чьи  интересы  она  здесь  представляет  в  Верховном

 Совете.  Что это за специалисты финансируют отдельные

 зарубежные  поездки народных депутатов, давайте тогда

 уже честно, стоя на этой трибуне перед нашим народом, я 
 я                          - 152 - я 

 отчитаемся за это.

      И последнее. Я хотел бы, чтобы мы каждый отдавая

 себе   отчет   подумали   над   тем,  что  во  многом

 организация  работы  зависит от нас по постановлению.

 Мы  на  фракции  обсуждали  и  целиком  и  полностью,

 простите  за  такое  словосочитание  разделяем  точку

 зрения,   что  отчет  можна  принять  к  свединью,  а

 организация    и    совершенствование   этой   работы

 продолжать.

     

      ГОЛОВА.   Дякую.   Слово   має  Меркушов  Віктор

 Тимофійович, від фракції "Єдність" за ним виступатиме

 Душейко.

     

      МЕРКУШОВ

     

      Шановні  колеги  груга  "Єдність" висловлює свою

 позицію  з  приводу  розгляду  цього  питання  і вона

 сьогодні зводиться д о того, що ми ні в якому разі не

 можемо перетворити це ми таке приймали рішення, коли,

 та  нічого  там  змінять назву, добавлять часу. Що ми

 немали   права   з  вами  ніколи,  ні  в  якому  разі

 перетворити  оцей  сьогодні звіт в політичне шоу і до

 зведення  рахунків  між окремими членами Президії, на я 
 я                          - 153 - я 

 жаль  сьогодні  цього  не сталося.

      І  ми  по  попереднім  політичним,  я  б сказав,

 виступам, все ж таки, прийшли до того, сьогодні у нас

 політичні  питання  стоять  над здоровим глуздом. І я

 сьогодні...  і  ми  сьогодні  не  погоджуємось з тими

 обвинваченями,  які  м  почули  сьогодні  в  доповіді

 Голови  Верховної  Ради Олександра Олександровича, що

 сьогодні  групи  і фракції (ну може він не всі мав на

 увазі,  займається  тільки  політиканством.  І  нічим

 практично   більше   не  замається  і  ні  за  що  не

 відповідає.

     Це  не  відповідає  дійсності.  Я  знаю  декілька

 виважених  груп, котрі сьогодні кажуть одне: сьогодні

 нам  треба  робити конкретне діло, нам сьогодні треба

 працювати  над законодавчою  базою наших реформ.

      По-друге, головною метою цього розгляду має бути

 сьогодні  єдине.  Це  -покращення  роботи Президії. а

 значить і Верховної Ради в цілому. На основі усунення

 тих  недоліків,  які  сьогодні висказані були в цьому

 залі, а їх було висказано дуже багато.

      Я  сьогодні  згоден, і ми підтримуємо думку, яка

 була  доповідід висказана, що сьогоднішня розмова, що

 яка  б  вона  не  була  готрою,  яка  б  вона не була

 неприємною   для   деяких,  вона  повинна  дати  один я 
 я                          - 154 - я 

 результат,   іще  один  результат  -все-таки  підняти

 авторитет  нашої Верховної Ради. Це тільки буде діяти

 на користь всієї нашої  України.

      Виходячи  з  цього,  я хочу зупинитись тільки на

 окремих  недоліках,  на  наш  погляд, гловних, які ми

 повинні з вами повсякденній роботі своїй уникати.

      Цілий  блок  порушень  -це порушення регламенту.

 Але  я  хочу  тільки один останній приклад, який може

 хто  і  не  знає,  який  сьогодні  існує  недолік  по

 послідньому  прикладу.  Ви  знаєте,  що Верховну Раду

 довгий  час  звинувачували,  що  ми з вами зволікаємо

 процес  приватизації,  що  ми  ніяк  з вами не можемо

 прийнят  список  тих  підприємств,  які не підлягають

 приватизації.   Так   от,  декілька  тижнів  тому  ми

 прийняли цей список, і казалось би, все повинно піти,

 але,  на  жаль,  не  знаю, як сьогодні вранці, але ще

 вчора  цей  список не був підписаний. Він сьогодні не

 знаходиться  на місцях, не можуть сьогодні укладатись

 договори  купівлі-продажу. Тим самим те, що ми довгий

 час  з  вами  тут балакали, розмовляли, обговорювали,

 воно не діє ніяк.

      Хто  за  це  буде  нести  відповідальність,  хто

 здійснює   контроль   за   цим   ділом?   Згідно,  за

 Конституції  України статті 105, 106 Президія повинна я 
 я                          - 155 - я 

 забезпечувати організацію роботи Верховної Ради. Яким

 же  чином  це здійснюється? Не один раз на сесіях, на

 Президії     ставилось    питання    щодо    розгляду

 законопроектів   в   комплексі.  Це  дало  можливість

 працювати  над  ними  ефективно, а головне, сприяло б

 підвищенню качества законів. Але, практично, Президія

 нічого конкретного з цього приводу зроблено не було.

      Перш   за   все,   теж  один  з  таких  яскравих

 прикладів,   перш   за  все  пропонувалось  прийняти,

 наприклад,  концепцію  податкової  політики. І тільки

 потім   розглядати  кожний  закон  про  оподаткування

 окремо.  На ділі ж все робилось навпаки, що приводить

 до  нерозбірихи,  заплутування  і  без того жахливого

 становища  в  нашій економіці. Всі розуміють, що така

 ініціатива  не повинна була б іти від Уряду. Але якщо

 Уряд неспроможний цього зробити? То це повинна була б

 бути  наша  ініціатива, а ми пливемо, нажаль, в руслі

 тих  неоправданих,  м  тих  поганих,  я б сказав так,

 некомпетентних   дій   нашого   Уряду,   керівництвом

 Президії,  перш  за  все  першим  заступником. Перший

 заступник  не зміг найти сьогодні взаємопорозуміння з

 Кабінетом  Міністрів,  не  організував  взаємодії  та

 співпрацю.  І наслідки я вам не буду розсказувати, ви

 всі   знаєте.   Практично   сьогодні  не  виконується я 
 я                          - 156 - я 

 Президією  функція  по  організації  Верховної  Ради,

 комісіями,   контролю   за   виконанням   законів  та

 Конституції  України.  Це  дає  сьогодні підстави для

 поширення  в  державі  неповаги  до  Конституції,  до

 законів,  практичного повсякденного їх невиконання на

 місцях і в Центрі.

      Дуже   мало,   практично   нічого   не  робиться

 Президією для створення умов для роботи депутатів. Це

 і  робочі  місця,  і  житлові умови. Я не буду робить

 весь  перелік.  Я  одне скажу, щоб сьогодні зібратись

 деяким  фракціям, треба їхати чи на Лесі Українки, чи

 йти  на  Банкову, при чому відведена одна кімната, де

 треба,  ну,  взагалі  ввійде  10-12 чоловік стоячи. А

 сьогодні   при  тому  що  розростається  парад  нашої

 Верховної  Ради,  створені  чудові  умови. Я не проти

 цього.  Але паралельно треба було б турбуватись і про

 створення умов і для депутатів.

      Президія  сьогодні  не  турбується за об'єктивне

 висвітлення   діяльності  Верховної  Ради  в  засобах

 масової  інформації, де постійно йдуть необгрунтовані

 обвинувачення   її  в  затримці  економічних  реформ,

 нерозуміння обставин і так далі. Причому для того щоб

 цього  не  було,  все у нас є, є апарат, є фахівці, є

 відповідна   комісія,   але   ситуація   сьогодні  не я 
 я                          - 157 - я 

 міняється.

      Іще  одне  побажання,  яке  висловлювали  багато

 депутатів   нашої  групи,  воно  стосується  особисто

 Голови  Верховної  Ради Олександра Олександровича -це

 все   ж   таки   відійти,   навіть,  від  формального

 очолювання вами політичної партії - це пішло б тільки

 на користь нашому Парламенту.

      Чому  все-таки  таке  сталося? Може, цей перелік

 недостатній, ще можна було б продовжувати.

      Ми  вважаємо,  що  це сталося внаслідок того, що

 керівництвом  Президією,  особливо  Головою Верховної

 Ради,    його    заступниками   відбувається   слабке

 координування керівництвом дій самої Президії.

      Ми  не  відчуваємо сьогодні розподілу обов'язків

 між  заступниками. Слабий контроль за діями всередині

 самої Президії.

      І ще одна така єтеза. Я вже закінчую.

      Я  не  відношу  це  до всіх членів Президії, але

 сьогодні,  знається,  таке  уявлення,  що деякі члени

 Президії відчувають, що те крісло, яке їм досталось в

 цьому  залі внаслідок голосування, воно закріплено за

 ними,  як  казали:  "У нас земля за колхозом на всі 4

 роки".

      І  тому  і  не  така відповідальність, і не така я 
 я                          - 158 - я 

 віддача,  і  не  одинакове завантаження обсягом робіт

 різних комісій.

      Виходячи   з   цього,   наша  депутатська  група

 пропонує підтримає, як за основу взяти, це той проект

 рішення,   який   пропонувала  група  "Незалежні".  І

 головне  в  цьому проекті -це створити комісію, яка б

 попрацювала  над  реорганізацією  структури Верховної

 Ради   і,   головне,  ввести  щорічно  ротацію  голів

 постійних   комісій.   І  тільки  після  цього  можна

 говорити  про посилення ролі Президії, про розширення

 її функцій.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА. Петро Григорович Душейко від аграрників.

 А?

      Хто? Від "Державності" вже виступали. Ви віддали

 своє слово. Все. Прошу.

      Будь ласка. Говоріть!

     

      ДУШЕЙКО П.Г.

     

      Шановні   колеги,   шановна   Президія,  шановні

 радіослухачі!

      Нічого  дивного  немає,  що  в нас, здавалося б, я 
 я                          - 159 - я 

 звичайне  питання  звіту Президії Верховної Ради, яке

 повинно  мати на меті дальше удосконалення діяльності

 нашого  законодавчого органу, переходить у політичну,

 і  це  закономірно.  Якби  хто  там  не  говорив, але

 парламент  орган  законодавчий  і в той же час він не

 віддільний  від  політики,  він  являється політичним

 органом. А політика за словами Шевченка, здійснюється

 по принципу, що у кожного своя доля, той мурує, а той

 руйнує.   І   нічого  дивного  в  цьому  немає.  Одні

 вирішують  питання  як  змурувати  будинок, змурувати

 його  підвалини,  звести  стіни, і все-таки щоб був у

 нас   власний  будинок,  наша  власна  Україна.  Інші

 шукають  засоби  про  те,  як  не дати це зробити. Це

 закономірно,  така  діалектика  життя, була вона є, і

 буде залишатися надовго.

      Я  хочу  зупинися  на суттєвих недоліках, які на

 мій погляд, і я думаю на погляд багатьох членів нашої

 групи мають місце в роботі Президії Верховної Ради. І

 перш  за  все,  ми  вважаємо,  це  те, що не створено

 належних   умов   по   використанню  інтелектуального

 потенціалу  депутатського  корпусу. Це на наш погляд,

 найбільш найсуттєве. Що ми маємо на увазі?

      Перш  за  все,  режим  роботи,  який  не  сприяє

 виявленню  цього  потенціалу.  Я  маю на увазі, в нас я 
 я                          - 160 - я 

 надмірна  кількість  пленарних  засідань, і дуже мало

 роботи  в комісіях. Внаслідок чого, багато матеріалів

 виносяться  на пленарні засідання сирими і відповідно

 через   те,  не  можна  приймати  по  них  нормальні,

 обгрунтовані рішення.

      Прийняття,  на  наш  погляд,  не  досить вдалого

 Регламенту   роботи   Верховної   Ради,   що   сприяє

 перетворенню    цього    залу    із   залу   засідань

 законодавчого   органу   у   мітинговий  зал.  Як  це

 спостерігається і зараз.

      Недостатня   кількість  робочих  місць  народних

 депутатів,   про   що   вже   відмітили.  Я  не  буду

 зупиняться.  Але,  дійсно, це також важлива умова для

 нормальної   організації   праці.   Це  і  зв'язок  і

 оргтехніка,  тобто все те, що повинно бути під куками

 народного обранця.

      Не  досить  ефективно  використання такого... не

 такого вже й малого апарату Верховної Ради, зокрема -

 Секретаріату,    секретаріатів    окремих    комісій.

 Незадовільне    вирішення   житлово-побутових   умов,

 забезпечення   транспортом,   відсутність   достатньо

 чіткої  системи  планування  роботи  Верховної  Ради.

 Зокрема й пленарних засідань. Хоча б ми чітко повинні

 мати на тиждень (..........) чітко визначений перелік я 
 я                          - 161 - я 

 питань.  Щоб не виходило так, щоб на вівторок частина

 депутатів  приїзжає з округів і починають обговорення

 питань,  матеріалів  про яких вони хоч і мали, але на

 сьогоднішній  день  вони  не  знали,  що  ці  питання

 будуть.

      Недостатньо  тісний  зв'язок депутатів Верховної

 Ради  з виборцями. Тут я не знаю як хто розуміє мене,

 але  вірно відмічалось уже в виступах, що все-таки як

 би  ми  не хотіли, поряд з законодавчим в якійсь мірі

 являемось  і  представницьким  органом  влади.  І  ми

 повинні  виражать  інтереси людей. А для того, щоб їх

 виражать,    ці    інтереси,    потрібно   з   людьми

 спілкуваться.

      Ми  часто  порушуєм Регламент і останній тиждень

 роботи   в  виборчих  округах  переносимо  мотивуючою

 якоюсь   зайнятостю,   невідкладностю  питань  і  так

 дальше. А це порушує встановлений режим, встановлений

 графік,  і те що люди знають, коли з нами зустрться і

 це  теж  ненормальна  річ.  Бо можна відірваться і це

 буде  голова,  яка  не  стикується з тілом. Не завжди

 вірно  обраний  шлях,  контроль  за  дотриманням  або

 виконанням  прийнятих законів і недостатнє здійснення

 взагалі  Верховною  Радою  своїх контрольних функцій.

 Зокрема  і  над  півзвітніми  тільки  Верховній  Раді я 
 я                          - 162 - я 

 органами.  Я  маю  на увазі і Національний банкі Фонд

 державного майна, Генеральна Прокуратура та інші.

      Невміння  знаходити  часто-густо  компроміси при

 прийнятті  рішень  Президії Верховної Ради. Не зовсім

 етична  поведінка  окремих  членів Президії Верховної

 Ради.  Я  маю  на  увазі  в  якому  плані. Рішення на

 Президії  голосується, приймається. А потім на другий

 день  раптово один член Президії, а може і у той день

 міняє свою позицію і заявляє про свою особливу думку,

 коли  в той же час проголосував на засіданні "так". Я

 був присутній і цю картину спостерігав.

      Відсутність  таких  форм  проведення, як закриті

 засідання,  на  яких  ми  настоювали  і  вони не були

 проведенні,  на  яких  би ми обговорили деякі питання

 відверто і поговорили дійсно так можливо, як говорили

 сьогодні.  Бо  там,  де треба поставити питання і про

 роботу  голів  деяких  комісій  і  про роботу окремих

 депутатів. І це було б дуже вірно.

      Але  сьогодні, я вважаю, що це про нас люди, які

 слухають  сьогодні, скажуть дуже багато. А ми повинні

 все-таки  сказати  щось  і  позитивне.  І  тому група

 аграники  України  має  ще  ряд суттєвих зауважень до

 діяльності  Президії  Верховної  Ради  і зокрема його

 Голови. я 
 я                          - 163 - я 

      Про  те  справедливості  ради  ми  бачимо багато

 позитивного  в роботі Президії. І перш за все в тому,

 що  в такій складній обстанівці, як політичній, так і

 економічній, вона зуміла спрямувати роботу депутатів,

 які  виражають  такий  широкий  політичний  спектр на

 більш меньш конструктивну роботу.

      І  по  при  всі  негаразди  вважаємо, що в цьому

 значна  заслуга  голови  Верховної Ради, який чітко і

 неухильно  проводить  лінію  по  підняттю  авторитету

 найвищого законодавчого органу, по спрямуванню роботи

 Верховної Ради в конструктивне русло.

      Ясно,   що   помиляється  Президія,  помиляється

 Голова  Верховної  Ради,  помиляємося  всі ми з вами.

 Але,   я   вважаю,   що   ми   повинні  займатись  не

 самобичуванням  і  бичуванням,  а  думати  про  шляхи

 поліпшення  роботи  і  підняття  авторитету Верховної

 Ради.

      І  на  закінчення.  Всі  ми  мудрі,  так само як

 мудрий і я, і порушую Регламент уже, але я ось просту

 паралель,  літературний  критик,  життєву, потрібний,

 дуже  важлива професія, але ця професія важлива тоді,

 коли є автор і є літературний твір. Так само і робота

 нашої  Верховної  Ради. Ми можемо її критикувати, але

 це  наша  Верховна  Рада  і  ми  повинні дбати про її я 
 я                          - 164 - я 

 авторитет  і  тому  часто  густо,  давайте не спішити

 говорити  на  себе  погані  речі,  бо нас, про нас це

 зуміють  сказати  і без нас. Давайте думати, як в цій

  складній політичній обстановці зберегти монолітність

 Верховної Ради, дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати від фракцій виступили

 всі  хто  записувався, Степан Ількович, заспокойтеся,

 відносно державності написано, фракції та депутатські

 групи,  які  нище підписалися, як ініціатори внесення

 на розгляд сесії звіту, вибачте не ініціатори, я мушу

 про  це  говорити,  це  в  Регламенті  записано  і  я

 наполягав  з  січня  місяця,  ще  на  цьому внесенні.

 Президія  Верховної Ради України доручити виступити з

 співдоповіддю   депутату   Соболєву,  за  Регламентом

 передбачається,  що  якщо є потреба об'єднати виступи

 фракції чи окремих депутатів тоді передаються голоси.

      Під цим зверненням є підпис Ігоря Рафаїловича, а

 ви  тут пишете, що вашої згоди тут не було, теж тут є

 підписано,  тому  слово надається Степану Ільковичу і

 будемо завершувати обговорення. Будь ласка.

      Він від позафракційних.

     

      ХМАРА С.І. я 
 я                          - 165 - я 

     

      Шановні   народні   депутати.   Дуже  добре,  що

 сьогодні  так  багато критики пролунало в цьому залі,

 бо будь яка критика це є стимул до покращення роботи.

      Я  переконаний,  що абсолютна більшість народних

 депутатів,  які  є  в  цьому залі бажають добра своїй

 країні і хотіли б щоб краще жило наше суспільство.

      Я не буду повторюватись, бо вже пролунало чимало

 критичних  зауваг  до  організації  роботи  Верховної

 Ради.   Тобто,   на  адресу  керівництва  і  Президії

 Верховної  Ради.  Я  думаю,  до  цього  треба... дуже

 уважно прислухатись і не сприймати це як образу, а як

 наказ  для  все-таки  мобілізації  сил,  інтелекту  і

 збільшення    відповідальності    за    державу,   за

 суспільство.  І,  таким чином, зробити все. Все (як і

 членів  Президії, і народних депутатів) для того, щоб

 Верховна  Рада  свій авторитет все-таки підвищила. Бо

 доля  парламенту  буде  залежати  від ефективності (і

 авторитет його) від ефективної роботи.

      Я   хотів  би  сказати,  що  ми  завжди  повинні

 пам'ятати,  на  нас  лежить  конституційний обов'язок

 визначати напрямки зовнішньої і внутрішньої політики.

 Це  має  втілюватися  в  таких  головних  принципах -

 ефективній   законотворчості,   участі  у  формуванні я 
 я                          - 166 - я 

 повноцінної  виконавчої влади, а також, насамперед, і

 це   є   найголовнішим  на  даний  час,  контроль  за

 виконанням Законів, прийнятих рішень.

      Чи  завжди  Верховна  Рада справлялась із своїми

 функціями  основними?  Ні.  Тому  що не завжди закони

 були  повноцінними.  Я  вважаю,  що  ми  пішли хибним

 шляхом, що  в основному нам проекти напрацьовують нам

 структури виконавчої  влади.  Я  вважаю,  що  це не є

 нормально,   ми   повинні   мати   потужний  науковий

 потенціал,    також залучати інтелект нашої держави,

 це  як діючі інститути, наукові заклади для того, щоб

 виробляти відповідні закони.

      Ви  розумієте,  ми в парадоксальній ситуації: ми

 кажемо,  раз за разом посилаємо Уряд у відставку, і в

 той же час, ми приймаємо оці, розглядаємо і приймаємо

 оці законопроекти, які напрацьовує нам ця неефективна

 виконавча  влада.  Так ми ніколи з цього парадоксу не

 виберемось. Оце головне моє зауваження.

      Потім,  чи  завжди  ми приймали розумне рішення?

 Ні,  ми  часто не витримували тиску з боку виконавчої

 влади,  в  тому  числі  Президента.  Я  вважаю, що, і

 глибоко   переконаний   в   тому,  що  Верховна  Рада

 допустила  величезної  помилки,  прийнявши відповідне

 рішення  про  ліквідацію  ядерної зброї, як тактичної я 
 я                          - 167 - я 

 так  і  стратегічної.  Ну,  правда, це  Верховна Рада

 відносно  тактичної  не  приймала, але стратегічної -

 так.  Ми  прийняли  нерозумне  рішення про передчасне

 приєднання,  передчасне  приєднання  до  Договору "Про

 нерозповсюдження  ядерної  зброї", і ми заднім числом

 зрозуміємо цю свою помилку.

      Я б хотів теж звернути увагу на те, що, скажімо,

 сьогодні  ні  в  кого  це не є таємницею, що головним

 злом  в  державі  це  є  організована  злочинність  і

 страшенна корупція на різних рівнях влади.

      Але,   шановні   народні   депутати   і  шановна

 Президія, чому ж ми досі не прийняли розумного Закону

 про   декларацію,   персональну  декларацію  майна  і

 доходів  -це  було  б  величезним перепоную якраз для

 цієї корупції і організованої злочинності.

      Це  говорить  про те, що ми не завжди визначаємо

 пріоритетність прийняття найнеобхідніших законодавчих

 актів.  Потім  теж, шановні народні депутати, хіба ми

 не  несемо вина за якість виконавчою влади. Я не буду

 називати  багато прикладів, одни назву приклад.  Хіба

 не   ми  тут  в  цьому  залі  затверджували  міністра

 оборони   товариша  Шмарова, який  розвалив ВПК, який

 розвалить  армію,  і  повторно  ми будем в цьому залі

 розглядати,  як  ми дальше підем на поводу в тих сил, я 
 я                          - 168 - я 

 які   нині   керуються   певними,   так   би  мовити,

 лобістськими  міркуваннями.  Якщо ми це зробимо, то в

 нас  не  буде  Збройних  сил.  А  це  означає,  що ми

 підставим  під  страшну  загрозу  нашу державу. І так

 можна  ще  більше  прикладів  приводити.

      І  я  хотів  би  сьогодні  все-таки теж сказати.

 Критика  була  різна  сьогодні. Прекрасний був виступ

 шановного депутата Соболєва, і в той же час я не можу

 зупинитися  від того, що б все-таки не кинути репліку

 в    адресу   Петра   Симоненка,   який   зухвало   і

 несправедливо  кинув  докір  в  члена  Президії  пана

 Шейка.  Це  порядний  депутат, людина чесна, яка хоче

 сумлінно  і  працює  для України. А чим керується пан

 Симоненко,  контрий  навіть  з трибуни Верховної Ради

 ігнорує   Закон   "Про   мови  України",  і  виступає

 іноземною  мовою. Це ганьба. Ті хто кричать за нароб,

 я  хочу  побачити, як вони будуть голосувати за Закон

 "про  персональну декларацію доходів і майна". От там

 ми  побачимо, там не буде по спектрах ліві і праві, а

 там  про  громадянські  позиції,  про їх порядність і

 людські  і громадянські. Там буде видно цю позицію. І

 я  просив  би,  щоб  все-таки  Президія і керівництво

 Верховної  Ради зробили все, щоб найближчим часом цей

 Закон прийняти. я 
 я                          - 169 - я 

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА. Дякую.

      Шановні  депутати,  для  підсумків обговорення я

 маю  за  Регламентом  для  заключного  слова.  Я дуже

 коротко   зупинюсь,  дуже  коротко  зупинюся  на  цих

 питаннях.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      По-перше,  я найперше щиро вдячний всім тим, хто

 ивступав   сьогодні   із   тривогою   і  говорив  про

 необхідність   поліпшення  роботи  Верховної  Ради  і

 Президії.

      Я вважаю, що в кожному виступі були дуже корисні

 пропозиції. Вони, безперечно, повинні бути враховані.

      Деякі  моменти,  скажем, очевидно, інформації не

 вистачало  у  виступаючих.  Я мушу уточнення зробити,

 зокрема   про   розподіл  обов'язків  між  Головою  і

 заступниками.

      Ми   керувалися   Положенням  тим,  що  існувало

 раніше,  а потім, коли процедура роботи самої і зміни

 ті,   що   є   сьогодні  в  суспільстві,  вимагали  б

 перерозподілу  цих  повноважень, то був підготовлений

 інший документ, який замінив той, що працював раніше.

 Так що без розподілу тут не було. Це Антон Денисович, я 
 я                          - 170 - я 

 просто він не знав про це і тому так висловлювався, я

 так думаю.

      Дальше.  Інститут  законодавства,  створений  за

 рішенням  Верховної Ради у 1992 році. Його треба було

 робити.  Він  сьогодні  ще  працює  недосконало, так.

 Тільки  30  чловік з усіма співробітниками і технічні

 працівники, в тому числі, набрані.

      Але зрушення є і я переконаний, що ближчим часом

 люди,  депутати  будуть  перш  за  все  відчувати, що

 системність  у  законотворчості  є.  І  я тут поділяю

 тривогу  Сергія  Соболєва  відносно  того,  що це нам

 надзвичайно потрібно, що це найбільша вада нинішнього

 парламенту.    Вона,   ця   влада,   викликається   і

 об'єктивними   умовами.  Адже  ми  держава  нова.  Ми

 законодавство  творимо по-новому, і тому, безперечно,

 ця    спрорадичність    у    появі   тих   чи   інших

 щзаконопроектів  -це  теж  є  якась характерна ознака

 нинішнього перехідного періоду.

      Відносно   чисельності  додаткової.  Не  на  300

 чоловік  збільшилося,  а  на 100 чоловік. І рішення з

 цього приоду прийнято, це за штатами, але штати ці не

 використані,  я  можу  по пунктах, і у вас на руках є

 документи,  за  рахунок чого зростання відбулося. Так

 що, безперечно,  є це відносне зростання працівників, я 
 я                          - 171 - я 

 але  і  умови  змінилися,  адже  на  постійну  роботу

 перейшли   люди   і  так  далі,  не  буде  детальніше

 говорити.

      Відносно  матеріально становища і умов для того,

 щоб  працювали  депутати.  Я не буду говорити про всі

 компоненти матеріального забезпечення, я хочу сказати

 про  те, що не можна закривати очі на те, що у нас не

 виконуються  приблизно  на  50  відсотків виконуються

 планові  витрати  на утримання Верховної Ради, просто

 тому,  що  немає  коштів.  Але зверніть увагу, на 100

 відсотків   використовуються   кошти  передбачені  на

 капітальне  будівництво.  І  те, що робиться сьогодні

 створюється  більш-менш  пристойні  умови  для роботи

 комісій,   депутатів.  Хоч  це  не  задовольняє  нині

 потреби,  але  це  нове явище, професійний парламент,

 його  не  можна  відразу  забезпечити,  що  так  його

 намалювали на папері, і ось воно відразу збудувалося,

 зробилося, відведено місце, телефони поставлені і так

 дальше,  це не так просто. Але не можна закривати очі

 на   те,   що  зроблено  надзвичайно  багато.  І  хто

 сумнівається,  пройдіть  по Садовій, на Банковській в

 других   місцях,  ви  побачите,  що  робота  в  цьому

 відношенні ведеться.

      І безперечно, я розумію, що буває інколи образа, я 
 я                          - 172 - я 

 буває якісь інколи пікіруються депутати і тут в залі,

 і  те,  що Вячеслав Максимович говорив відносно того,

 де  я  стояв, коли договір підписувався. Ви знаєте, я

 де  завгодно  буду  стояти, якщо буде щось на користь

 України  щось  підписуватися,  мене  це  абсолютно не

 хвилює, де в якому місці і так дальше.

      Я  б знайшов зараз чимало моментів, коли ми були

 в  1991  році в Сполучених Штатах, хто де тоді стояв,

 яке  це  має значення. Так ось скажемо, один знайомий

 чоловік Збігнєв Пжежинський запросив тільки Вячеслава

 Максимовича,  а мене не запросив. А я був у 1994 році

 в  Америці,  вже  він мене запросив. Тому я думаю, що

 хто  в чому сумнівається не треба на це дивитися. Нам

 треба вчитися у сусідів: як і що робити. І я б навіть

 сказав  так,  пам'ятаєте,  Шевченко говорив:

      "якби ми вчились так, як треба,

      то й мудрість би була своя.

      А то залізимо на небо,

      і ми -  не ми, і я -  не я."

      (Шум в залі)

      (О п л е с к и)

      І  нарешті.  Всі  пропозиції були дуже слушними.

 Всі пропозиції. І від групи незалежних, і від фракції

 "Реформи", і від "Руху" і так дальше. Всі пропозиції. я 
 я                          - 173 - я 

 Але вони охоплюються, охоплюються такою потребою.

      Ну,  по-перше,  звіт  (хочем  ми,  чи  не хочем)

 його  треба  брать  до відома, бо він вже прозвучав і

 був.

      А друге. Треба доручити Президії узагальнити всі

 пропозиції, зауваження, висловлені в ході обговорення

 звіту  Президії  в  Постійних  комісіях  і  народними

 депутатами  на пленарному засіданні. Розробити заходи

 по  їх  реалізації і поінформувати народних депутатів

 України. А основне, зробіть так, як пропонується. Щоб

 справді  і  Президія  і  вся  Верховна Рада працювала

 ефективніше.  Тому  ви  маєте  на  руках цей проект і

 маєте інші  проекти.

      Я  думаю,  що  Президія  узагальнить  і  все це,

 особливо те, що в групі незалежних і я там під кожною

 буквою    можу   підписатися.   Це   справді   хороша

 пропозиція.

      Але отакі короткі Постанови ви могли б прийняти,

 давши   доручення   Президії  яка  потім  перед  вами

 проінформує .

      І   ще   один   є  ньюанс,  який  вже  зв'язаний

 (..........)  не  з  заключним  словом,  а скільки із

 процедурою розгляду цього питання.

      Група  фракції,  три фракції, здається 3 фракції я 
 я                          - 174 - я 

 звернулася  з  проханням  дати  їм перерву на те, щоб

 порадитися.  Вони  мають  право  на  це.  Все... я не

 заперечую.

      З  іншого  боку, ми обов'язково ще раз повторюю,

 ми  обов'язково  повинні  прийняти  бюджет, так як ми

 домовилися на ранковому засіданні.

      І  не вина Головуючого в тому, що ми питання про

 тарифи  не могли  вийти з цього питання.

      Я  гадав,  що  ми за 15 хвилин справимося з цією

 проблемою. Так не вийшло.

      Тому  я  пропоную  таким чином: три фракції, які

 записалися - нехай підуть порадяться на  15 хвилин.

      Решта  депутатів залиштеся в залі. Не припиняємо

 засідання   і   почнемо  обговорювати  ті  моменти  з

 бюджетом   зв'язанні.  Одну  хвилинку.  І  не  будемо

 голосувати  до  тих  пір,  поки ви вернетеся. А потім

 продовжуємо роботу.

      Ні.  Зробимо  так...  таким чином. Давайте на 15

 хвилин  оголошується  перерва.  О чотирнадцятій сорок

 збираємося для продовження роботи.

 

                         -175-

     

                 ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ (15 ХВ.)

      

      ГОЛОВА. Шановні депутати, продовжуємо засідання,

 прошу  сісти  всіх  на  місця.  Будь ласка сідайте на

 місця, Іване Олександровичу, йдіть сюди.

      Таким   чином   звіт   був  обговорений  у  всіх

 комісіях,   представники   фракцій   висловили   свої

 міркування,  проект пропонує звіт про роботу Президії

 взяти до відома.

      І   друге,   Президії   Верховної  Ради  України

 узагальнити пропозиції і зауваження висловлені в ході

 обговорення  звіту  Президії  в  постійних комісіях і

 народними    депутатами   на   пленарному   засіданні

 Верховної  Ради розробити заходи по їх реалізації, та

 поінформувати народних депутатів України.

      Ставлю за основу.

      Будемо поіменно, так.

     

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Є   доповнення,  сідайте  будь  ласка.  Поіменно

 хочете,   будь  ласка  заспокойтеся.  Які  доповнення

 будуть, в цілому будемо голосувати поіменно.

      Доповнення є, запишіться будь ласка.

      В  цілому?  На  поіменне голосування. Хто за те,

 щоб поіменно? Будь ласка, ставлю на голосування.

      Хто за те, щоб поіменно голосувать?

     

       "За"

     

      Прийнято рішення.

      Які доповнення будуть? Запишіться для доповнень.

      Дякую,   буде  голосуваться  все  поіменно,  все

 проголосуємо.

      10   хвилин  вистачить?  5  хвилин  виставте  на

 моніторі.  Будь  ласка,  перший,  хто перший? Кияшко,

 прошу.

     

      КИЯШКО. 108,  Донецк, Соцфракция.

      Уважаемый  Александ  Александрович,  вот у нас в

 проекте  Постановления есть и третий пункт, о котором

 все говорили, о том, чтобы превратить Президиум в тот

 орган,  который имеет какие-то определенные функции с

 точки  зрения  наведения  контроля  за  той  работой,

 которая идет в Верховном Совете.

      А  то  недаром,  когда  мы бываем на Президиуме,

 очень часто председатели комиссий не готовы к решению

 тех  или иных вопросов, а более того, иногда говорят:

 "Мы  этот вопрос ставим с повестку дня", когда доходит

 до  рассмотрения  этого вопроса, оказывается, вопросы

 не готовы.

      Значит,  Презедиму  надо  дать какие-то функции,

 которые  позволили  бы  каким-то  образом управлять и

 председателями  комиссий. То есь, записать этот пункт

 о   том,   чтобы   изучить  и  дать  на  рассмотрение

 Верховного  Совета  предложения  по изменению статуса

 Президиума,    укрепления    его    вот    этих   вот

 функциональных обязанностей.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Сергій  Миколайович,  справа в тому, що

 другий  пункт  охоплює  цю пропозицію. Тобто Президія

 може   розглянути   це   питання,   якщо   ви  будете

 наполягать, я поставлю на голосування. Але я хотів би

 щоб..., Президія самостійно може питання це вирішить.

 Тим   більше   другий   пункт   це   передбачає.   Не

 наполягаєте? Ні.

      Смірнов.

     

      СМІРНОВ.

      Євген Смірнов, 61 виборчий округ.

      Шановний  Олександр Олександрович! Я пропоную...

 я  пропоную  припинити  обговорення  і  поставити  на

 голосування вцілому.

     

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА.    Дякую.   Х   порядку   ведення   хоче

 висловитися Бутейко. Будь ласка.

     

      БУТЕЙКО А.Д.

     

      Дякую. Шановний Олександр Олександрович! Шановні

 колеги!  Згідно  за Регламентом ми маємо приймати всі

 документи,  проекти яких подані в письмовому вигляді,

 ми маємо три проекти, і пропозиція нашої депутатської

 групи  була: створити  робочу групу по узгодженню цих

 двох  проектів.  Зараз,  зараз  було  зачитано проект

 Постанови  із  голосу. Ми не можемо приймати, тому що

 за Регаламентом...

      (Шум в залі)

      

      ГОЛОВА. Ясно.

     

      БУТЕЙКО  А. Д. Чекайте, чекайте. Значить, справа

 в  тому  що  ставляться на голосування за Регламентом

 проекти  у  порядку  їх  надходження.  Цей проект був

 останнім,  а  він  поставлений  першим. У нас не було

 домовленості, що це має бути першим. Якщо приймається

 рішення  із порушення Регламенту, воно є недійсними.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Антоне  Денисовичу,  цей проект перший.

 Він     розповсюджений    відносно...,    згідно    з

 Регламентом   -це   справді   перший   проект.  І  не

 відкидаються  ним  зовсім  інші  проекти,  які будуть

 узгоджені,  оброблені,  опрацьовані Президією, будуть

 вам...  Доповідь  вам  з цього приводу буде зроблена.

 Які ще доповнення є?

      Чукмасов.

     

      ЧУКМАСОВ.

     

       Александр Александрович, просьба к вам большая:

 сейчас  мое  слово  Соболеву передать. И очень прошу,

 чтобы  сейчас  поскорей мы прекратили это обсуждение,

 поскольку нужно более важное принять постановление по

 бюджету.

     

      ГОЛОВА. Соболєв, прошу. Ще хвилина в нас є, я не

 маю права.

     

      СОБОЛЄВ.

     

      Соболєв, Запоріжжя, депутатська група "Реформи".

      Ми  від  нашої  групи  внесли  конкретний проект

 постанови.   У   нас  прохання  в  поіменному  режимі

 проголосувати  кожен  пункт  нашого  проекту, а саме,

 визнати   роботу   Президії  незадовільною,  виразити

 недовір'я,      прийняти      відставку     Президії,

 узгоджувальній  раді  в  трьохденний термін роздати і

 внести...   У   вас   це  на  руках.  Проголосуйте  в

 поіменному режимі.

     

      ГОЛОВА. Ясно. Пропозиція...

      Справа в тому, що вже проголосована постанова за

 основу. За основу.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА. Ще доповнення до цієї є Постанови.

      Мельник, прошу. Ще 2 хвилини.

      Будь ласка.

      Немає. Черепков.

     

      ЧЕРЕПКОВ.

     

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 народные  депутаты,  мы  сейчас только что вели очень

 серьезный  разговор  о том, чтобы организовать работу

 Президиума Верховного Совета.

      И  поэтому  Президиум Верховного Совета отвечает

 за     организацию     работы.    Мы    проголосовали

 постановление,  подготовленное Президиумом Верховного

 Совета  за  основу,  поэтому  прошу  отбросить третий

 пункт  и  в  поименном режиме, что тоже проголосовано

 поставить Постановление в целом.

     

      ГОЛОВА. Дякую. Степенко, ще одна хвилина, прошу.

     

      СТЕПЕНКО

     

      Олександр Олександрович!

      Тому що Степенко удачно кнопочку нажав, як ви не

 зрозумієте, уже потрібно вміти нажимати. Я вибачаюсь.

      Олександр Олександрович, при всій повазі до вас,

 я   розумію,   що  сьогодні  велика  напруга,  но  ви

 порушуєте   Регламент.   Була   пропозиція   внесена,

 поставити   на   поіменне   голосування,   в   цілому

 Постанову.  І  давайте  це  шоу  припинемо,  воно  не

 припинеться. Ми нічого цим, людям не докажемо.

      Я  прошу,  рахуйте  це моя пропозиція, я як член

 парламенту  маю право на це. Поставте на голосування,

 припинити  обговорення і поставити в цілому Постанову

 на поіменне голосування.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Дякую. Справа в тому, що відведений час

 використаний,  так що так чи інакше співпадає з вашою

 пропозицією.

      Ставлю  на  поіменне голосування в цілому проект

 Постанови.

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/

      "За" -

      Рішення прийнято. Дякую.

      /О п л е с к и/

      Азаров, на трибуну прошу.

      Слухається  питання  про  Постанову  зв'язану  з

 введенням бюджету. Будь ласка, увага.

     

      АЗАРОВ

     

      Уважаемые  народные депутаты! Давайте мы сегодня

 поедем   по  своим  округам  действительно  с  благой

 вестью.  Примем  Постанову  про введение в дию Закона

 украины   про  Державный  бюджет  на  1995  год.  Эта

 Постанова... Ну господин Черновол! Я к вам обращаюсь.

     

      ГОЛОВА.   Микола   Янович,   хвилиночку.  Микола

 Янович, Микола Янович. Я прошу.

     

      АЗАРОВ. Я 10 раз обращался к Голове и так далее.

 Так что  давайте  уж начнем обсуждать.

     

      ГОЛОВА. Давайте почнемо обговорювать це питання.

 І  причому  не  обговорювать,  а прийняти обов'язково

 рішення . І приймемо. Прошу. Заспокойтесь. Сядьте.

     

      АЗАРОВ. У вас у всех роздан проект, согласованый

 нашей  Комисией и рабочей группой, которая была вчера

 создана.  Чтоб  его  не  зачитывать,  я только обращу

 внимание.  Возьмите  его  на  те небольшие изменения,

 которые  были  внесены.

      Значит, я прошу обратить внимание, что нумерация

 статей  11,  18,  21,  22, 38, 40 соответствует новой

 нумерации  статей Закона.

      Абзац   последний   на   первой   странице,  где

 говорится о том, что до 15 травня 1995 року розробити

 механизм до принятия решения по замене системы пильг,

 добавлено одно слово. После платы за электроениргию.

     

      ГОЛОВА. Я прошу не заважайте вести засідання, до

 всіх   депутатів,  спокійними  будьте.  Ну  попереднє

 питання  завершене до нього не буде повернення у час,

 який  передбачений  Регламентом,  тому  слухайте нове

 питання, надзвичайно важливе. Прошу.

     

      ____________.    Александр   Александрович,   ну

 говорят, что не слышно в зале,

     

      ГОЛОВА.  Микола  Янович  ви  говоріть голосніше,

 воно завжди не чути.

     

      ____________.  Я и так на всю мощность голосовых

 связок говорю, больше...

      Еще  раз  повторяю, на первой странице, в статье

 первой   постановы  дана  нумерация  статей,  которые

 соответствуют   новым   нумерациям  статей  закона  о

 бюджете,  а  именно  11,  18,  21,  22,  38,  40  она

 соответствует аналогичным статьям закона.

      Идем далее по тексту. Последний абзац по тексту,

 где  говориться  о  том,  что  необходимо разработать

 механизм  принятия  решения  при замене системы льгот

 после  слова  электроэнергия,  это третье предложение

 снизу, добавляется слово газ.

      На второй странице пункт 3. На первой странице в

 конце, теперь переворачиваем страницу номер 2 смотрим

 последний  абзац  третьего  пункта.  Есть предложение

 выделить  отдельным  пунктом данное постановление, ну

 все правильно и у меня такой же, точно такой же.

      Называется  пункт.  Скасувати  пільги  юридичним

 особам,   щодо  звільнення  від  сплати,  добавляются

 слова,  та  зменшення  ставки  податку  на  добавлену

 вартість,  акцизного..." добавляется слово "... збору

 та..."  добавляется  "... в'їздних (імпортних) мит та

 зборів".

     

      ГОЛОВА.   Зрозуміла пропозиція? Ідем дальше.

     

      АЗАРОВ  М.  Я.  Третья  страница.  Пункт шестой:

 "Кабінету  Міністрів  України  передбачити  заходи та

 внести..."   добавляются   слова   "...   та   внести

 законодавчі   зміни  для  переведення  міністерств  і

 відомств..."  имеется  в  виду, что Кабинет Министров

 должен  подготовить соответствующие нормативные акты.

 Далее,   после   слов   "...   що  знаходяться  в  їх

 веденні..." исключается, а добавляется"... в сфері їх

 діяльності,  незалежно від форми власності". То есть,

 расширяются...

      (Шум у залі)

 ...то есть расширяется круг предприятий, которые ...

     

      ГОЛОВА.  Микола  Янович, шановний Микола Янович,

 ви не дивуйте... тому що... ну, скажем так: доповідач

 не зовсім досконало володіє українською мовою. Тому є

 пропозиція   -ви   все   говоріть   російською.   Всі

 розуміють.  Тому,  що  краще говорити російською, ніж

 неправильно   говорити   українською...  Прошу.  Будь

 ласка.

     

      АЗАРОВ  М. Я. Пунтк 8. Пункт 8, после слов: "...

 установить,    что    предоставление   бюджетных   из

 Державного  бюджета..."  добавляется  фраза:  "... до

 принятия ответственности по обязательствам, гарантиям

 и  другим  видам  обеспечения,  которые  вызывают или

 могут  вызвать  расходы  с  государственного бюджета.

 Имеется  в виду вот что, что помимо бюджетных позычок

 мы  с  вами должны взять под законодательный контроль

 парламента  предоставление  государственных  гарантий

 под займы, договора и так далее и так далее, чтобы не

 было  такого,  как  получилось  в этом году, когда мы

 обязаны  расплачиваться  по государственным гарантиям

 за   1992-1993   год,  неизвестно,  как  выданным,  и

 неизвестно,  так сказать, почему предоставленным. Это

 законодательное   право   всех  парламентов  мира,  и

 поэтому добаляется вот такая фраза.

      Страница  4,  пункт 12, третье предложение этого

 пункта,   которое  говорит  про  другие  обязательные

 платежи  между  областными  бюджетами  та  бюджетами,

 здесь  добавляется слово "районов та міст". Имеется в

 виду  отрегулировать  взаимоотношение не только между

 городами,   но  и  районами.  Это  пункт  12,  третье

 предложение  в  этом  пункте. Добавляется "районів та

 міст обласного підпорядкування".

      В   статье   14   пропущено  просто  техническая

 помислка  сделано,  просто машббюро пропущено, статья

 35,  которая была, содержалось предложение Президента

 по  удалению вот этой статьи. Статья 14, второй абзац

 раскрывает  редложение  Анисимова  депутата  и других

 депутатов, которые говорили о необходимости уточнения

 пункта,   связанного   со   стабилизационным   фондом

 топливно-энергетического комплекса.

      Вот    кратко    все   те   изменения,   которые

 принципиально не меняют смысла данной Постановы.

     

      ГОЛОВА. Ясно. Одне...Одну хвилиночку почекайте.

      Петро Кузьмич, ці правки задовольняють?

     

      ___________.     Да,     они    согласованы    с

 Правительством,  у  нас  нет  вопросов.  Я не понимаю

 почему  аграрии  там,  по  аграриям мы тоже учли этот

 вопрос.

     

      ГОЛОВА.  Постанова  вже проголосована за основу,

 ви маєте на увазі. Її треба голосувати вцілому.

      Дайте,  будь ласка, мені свій документ. З вашого

 дозволу  я  хотів  би,  щоб депутати дали змогу зараз

 зачитати для тих хто слухає, за що ми голосуємо, і ми

 виходили  з  того,  що  недосконалий  бюджет  - це ми

 розуміємо,  але  ми  вчора  це  питання обговорили, і

 будуть  зміни  відповідні  зроблені, а сьогодні треба

 прийняти цей документ.

      Будь ласка, я читаю. Одну хвилинку.

      "Верховна Рада постановляє:

      1.  Закон України "Про державний бюджет  України

 на  1995  рік"  ввести  в  дію з 1 січня 1995 року, а

 статті  11,  18,  21,  22,  38, 40 цього Закону з дня

 опублікування.

      Показники державного бюджету України на 1995 рік

 підлягають перезатвердженню Верховною Радою України з

 урахуванням   наслідків   його  виконання  за  кожний

 квартал  1995  року  не  пізніше  20 числа наступного

 місяця.

      2. Кабінету Міністрів України разом з постійними

 комісіями    Верховної    Ради   України   розглянути

 зауваження  і  пропозиції,  внесені  під час розгляду

 проекту  державного  бюджету України на 1995 рік та з

 врахуванням  підсумків  виконання  державного бюджету

 України 1995 року за 1 квартал поточного року, подати

 інформацію  Верховній  Раді  України  у  квітні цього

 року.

      При     підготовці    пропозицій    про    зміну

 законодавства  з питань соціального захисту населення

 виходити  з  вимог  щодо  недопущення життєвого рівня

 інвалідів, пенсіонерів і дітей.

      До  15  травня  1995  року розробити механізм та

 прийняти   рішення   по   заміні  системи  пільг,  що

 надаються громадянам по оплаті за електроенергію, газ

 та  проїзд на  міському  пасажирському транспорті, на

 субсидії  у  вигляді  встановлення адресної підтримки

 малозабезпеченим громадянам і сім'ям.

      Розробити  механім застосування відповідальності

 юридичних осіб за самовільне відчуження використання,

 реалізацію  матеріальних ресурсів, державного резерву

 та  подати  проект Постанови з цього приводу, з цього

 питання.

      Третє.   З   метою  забезпечення  збалансованого

 формування  бюджету  України,  підготовки  узгоджених

 заходів   по   зміцненню  його  доходної  частини  та

 приведення  счинного  законодавства у відповідність з

 фінансовими  можливостями  держави Кабінету Міністрів

 України  разом  з постійними комісіями Верховної Ради

 України  внести  пропозиції про зміни і доповнення до

 законодавчих  актів  з питань збалансування доходів і

 видатків державного бюджету України на 1995 рік.

      Зокрема,  переглянути  ставки акцизного збору на

 імпортні  товари,  ввести  ставки  в'їздного  мита на

 вугілля,  на  товари,  що відносяться до некритичного

 імпорту  та  заставного  мита  за  транзит  імпортних

 товарів через територію України.

      Переглянути    розміри    ставок   оподаткування

 бартерних    операцій.    Передбачити   оподаткування

 бартерних  операцій,  які  виконуються з метою завозу

 товарів  некритичного  імпорту. Збільшити надходження

 від  реалізації  об'єктів  незавершеного  будівництва

 госопдарюючим суб'єктам незалежно від форм власності.

      Уточнити  розрахунки  по  надходженню коштів від

 приватизації  майна,  а  також  від передачі в оренду

 державних підприємств, нежитлових приміщень.

      Провести  інвентаризацію  усіх раніше наданих за

 рахунок  бюджету  кредитів  та  пільг  по банківських

 кредитах щодо доцільності подальшого їх обслуговування

 за рахунок бюджет.

      Питання одне, яке дискутувалось. Будь ласка.

      Переглянути,   можна   в   такій   редакції,  не

 скасувати, а переглянувати пільги й...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.  Почекайте!  Одну хвилинку, мова йде про

 благодійні  фонди,  Чорнобильський  фонд  і  інше. Ми

 даємо доручення Кабінету Міністрів переглянути пільги

 юридичним  особам,  може,  це  буть і скасовано. Одну

 хвилиночку!  Щодо  звільнення  від сплати та змінення

 ставок податку на добавлену вартість акцизного збору,

 ввізного та імпортованого мита та митних зборів.

      Четверте.   Установити,   що  ставки  і  розміри

 податків,  зборів  до  бюджету, економічних санкцій у

 вигляді   штрафу,   що   накладаються  та  стягуються

 державними      податковими      інспекціями,     які

 обраховувалися   у   співвідношенні   з   мінімальною

 заробітною  платою, обраховуються у співвідношенні із

 розміром неоподаткованого мінімума доходів громадян.

      5. Міністерствам, відомствам і іншим центральним

 органам  державної  виконавчої  влади  України,  Раді

 Міністрів  Автономної Республіки Крим, облвиконкомам,

 Київському    і   Севастопольському   міськвиконкомам

 забезпечити розробку та здійснення конкретних заходів

 щодо   поліпшення   фінансового   стану  підвідомчого

 господарства, скорочення державних витрат, припинення

 реалізації    раніше   принятих   програм,   які   не

 забезпечуються джерелами фінансування.

      6. Кабінету Міністрів України передбачити заходи

 та   внести   законодавчі   зміни   для   переведення

 міністерств,   відомств,   інших  органів  дрежавної,

 виконавчої  влади  на  фінансування за рахунок коштів

 госпрозрахункових    підприємств   іорганізацій,   що

 знаходяться в сфері їх діяльності, незалежно від форм

 власності.

      7.  Кабінету  Міністрів  України  при підготовці

 проекту   змін  і  доповнень  до  Державного  бюджету

 України,   за  наслідками  його  виконання  за  перше

 півріччя   1995   року  врахувати  в  складі  бюджету

 надходження  та  випадки,  що здійснюються за рахунок

 стабілізаційного      фонду     паливно-енергетичного

 комплексу.

      8.  Встановити,  що  надання бюджетних позичок з

 державного       бюджету      України,      прийняття

 відповідальності   та  зобов'язань  гарантіям,  інших

 видів   забезпечення,   які   викликають  або  можуть

 викликати  видатки з державного бюджету, здійснюються

 за  попереднім  погодженням з Комісією Верховної Ради

 України   з  питань  бюджету  у  кожному  конкретному

 випадку.

      9. Комісії з питань соціальної політики та праці

 разом   з  Кабінетом  Міністрів,  підготувати  проект

 Закону України щодо величини межі малозабезпеченості.

      10.  Національному  банку  України  за  поданням

 Кабінету   Міністрів  України  надавати  Міністерству

 фінансів  України  на  договірних  засадах,  в  межах

 первинної   емісії   розрахованої   на  основі  зміни

 показників  валового  внутрішнього  продукту  на 1995

 рік;   внутрішньо  річний  кредит  в  розмірі  до  10

 відвотків від квартального обсягу видатків Державного

 бюджету  України  на покриття планових витрат, які не

 покриваються   доходами,  що  обумовлюються  сезонним

 характером  сільськохосподарського виробництва.

      11.   З   метою   раціонального  і  еферктивного

 використання коштів на надання населенню субсидій для

 відшкодування  витрат  на  оплату житлово-комунальних

 послуг   рекомендувати   Верховній   Раді  Автономної

 Республіки     Крим,     обласним     Київській     і

 Севастопольській  міським  Радам  народних  депутатів

 централізувати  зазначені  кошти  в республіканському

 бюджеті    Автономної   Республіки   Крим,   обласним

 Київському і Севастопольському бюджетах.

      12.  Установити,  що  у  1995  році розмежування

 частин із загальнодержавних податків, зборів та інших

 обов'язкових  платежів  між  обласними  бюджетами  та

 бюджетами  районів  та міст обласного підпорядкування

 визначається,   виходячи   з   розрахунку   нормативу

 мінімальної   бюджетної   забезпеченності  на  одного

 жителя області. Додаткові видатки, встановлені Радами

 народних  депутатів  міст  обласного  підпорядкування

 стосовно   своїх  бюджетів  покриваються  за  рахунок

 надходжень  від місцевих податків і зборів у порядку,

 зазначеному  в  статті 8 Закону "Про Державний бюджет

 України   на   1995  рік".  Прийняття  рішень  Радами

 народних   депутатів   вищого  рівня  щодо  зменшення

 доходів  бюджетів  рад народних депутатів нищогорівня

 від   загальнодержавних   податків   і  зборів  понад

 встановлені     нормативи    мінімальної    бюджетної

 забезпеченності  не дозволяється.

      Прийняття   рішень   Радами  народних  депутатів

 вищого  рівня  щодо  збільшення видатків бюджетів Рад

 народних   депутатів   нищого   рівня   без   надання

 відповідних упереджувальних субвенцій або відповідної

 компенсації не дозволяється.

      Тринадцяте.   Заборонити   органам  державної  і

 виконавчої   влади   України  проводити  перерозподіл

 асигнувань передбачених у державному бюджеті України,

 який затверджено у законі України.

      Чотирнадцяте.  Погодитися  з  висновками комісії

 Верховної   Ради   України   з  питань  бюджету  щодо

 вилучення  із  проекту  Закону  "Про державний проект

 України  на  1995 рік", поданого Президентом України,

 на  розгляд  Верховної Ради України статей 9, 13, 35,

 37, 39 та абзацу 3 статті 44.

      Доповнити статтю 42 Закону "Про державний бюджет

 України  на 1995 рік" абзацом такого змісту: Кабінету

 Міністрів України у двотиждневий термін підготувати і

 погодити  з комісіями Верховної Ради України з питань

 базових   галузей  і  социально-економічного розвитку

 регіонів  і з питань паливно-енергетичного комплексу,

 транспорту  і  зв'язку  положення про стабілізаційний

 фонд паливно-енергетичного комплексу.

      П'ятнадцяте.  Контроль  за виконанням державного

 бюджету  України  на  1995  рік  покалсти  на комісію

 Верховної Ради  України з питань бюджету.

      Тут ще приписка, це вона така для пояснення була

 у вас, так я розумію.

      Завізували.   Уряд  згоден  з  цими  поправками.

 Комісія   з   питань   бюджету,   комісія   з  питань

 банківської  діяльності  і  причепні  інші комісії до

 цього проекту.

      За  основу  проголосовано.  Ми  можемо йти двома

 шляхами.  Я  прошу  з голосу... опустіть всі руки. Не

 буде...  Ще  раз  прошу.  Базару не буде. Буде тільки

 постатейне голосування, якщо будете наполягати.

      Тому  до  Постанови  і до назви є зауваження? До

 першої  статті?  Нема.  До другої статті? Є до другої

 статті.   Назва   і   перша   стаття   ставиться   на

 голосування, все голосується поіменно, прошу, Азаров.

     

      "ЗА" -

     

     ГОЛОВА. Прийнято.

      ДО  другої  статті  зауваження  роблять  ті, хто

 вносив пропозицію. Є зауваження?  Пасько прошу.

      Яворівський.

     

      ____________.  Шановний Олександр Олександрович,

 шановний  Микола  Янович,  депутат  Сергій ПАСЬКО 425

 округ, Черкаська область.

      В  мене  є  доповнення  до  останнього абзацу на

 першій  сторінці  постанови.  На  мій  погляд  ми  не

 враховуємо  інтересів  сільських  жителів. Тому треба

 після   слів  та  проїзд  на  міському  пасажирському

 транспорті  таке  доповнення  зробити.  А в сільській

 місцевості  в  автобусах місцевого сполучення. І далі

 по тексту.

      На  субсидії  у  вигляді  встановленої  адресної

 підтримки малозабезпеченим громадянам і сім'ям.

     

      ГОЛОВА.  Тобто пропозиція зводиться до того, щоб

 вилучити  слово на міському, тоді ясно на транспорті,

 буде видно на якому.

     

      ____________. Можна і так.

     

      ГОЛОВА. Так. ХТо за те, щоб вилучити цю...

     

      ____________.  Мабуть  не  дуже  зрозуміло буде,

 ОЛександр  Олександрович  тут треба краще у сільській

 місцевості   у   автобусах  місцевого  сполучення  бо

 пасажирський  транспорт  це  і  міжобласний,  на який

 пільги не розподіляються.

     

      ГОЛОВА. Ви вносили цю пропозицію?

     

      ____________.  Не  вносив,  я  її побачив тільки

 зараз.

     

      ГОЛОВА. Я прошу вашої згоди.

     

      ____________. Це дуже важливо.

     

      ГОЛОВА.  Почекайте, почекайте, хвилинку. Якщо ви

 будете  наполягати  на слові вилучити міському, маючи

 на  увазі, що Кабінет Міністрів розгляне це питання і

 внесе  пропозицію  щодо  міського  чи  міжміського чи

 сільського, то тоді це буде предметом.

     

      ____________. Треба врахувати інтереси сільських

 жителів, які мають право на пільги на проїзд у цьому.

     

     

      ГОЛОВА. Ну, я ще раз хочу вам сказати, ви тільки

 зачепили  тему,  яка  входить  і  в  багато інших там

 категрій  підпадає. ЯКщо просто на транспорті, тоді є

 категорії  транспорту,  а  те,  що  ви  сказали, адже

 перевезення  між  населеними  пунктами  і в сільській

 місцевості,  воно  охоплює  і міжміський транспорт, і

 тренспорт,  який  йде  в  пригородний і так дальше, і

 електрички,  і  автобусне  сполучення.  Ви  йього  не

 сформулювали сьогодні. Тоді може, будь ласка...

 

      __________.  Я  хочу,  може,  ви не зрозуміли цю

 статтю.  Тут  мова  йде  про  підпорядкування з метою

 зменшення пільг, а не навпаки. Тому що в нас сьогодні

 всі їздять безплатно. Тільки з цього приводу записано

 роздивитись цю статтю.

     

      ГОЛОВА. То як голосуємо, без слова "міських", ак

 я пропонує комісія?

      Ставлю  на голосування пропозицію комісії.

      "За"

      Рішення прийнято.

      Яворівський  давав  доповнення  до цього пункту,

 будь ласка.

     

      ЯВОРІВСЬКИЙ.

       Шановні  колеги,  ми  у  третьому пункті другої

 статті,  яку ми проголосувала, це нормально, що ми за

 неї   проголосували,   вона   цього  варта.  Але  ми,

 практично,  робимо  абсолютно  новий,  так би мовити,

 підхід до соціального захисту, робимо його адресним.

      Через  те  я вносив пропозицію, і хочу зараз її,

 переконаний,  що  ви  підтримаєте,  щоби вона звучала

 так:  добре,  що  ми  механізм  хочемо мати і адресно

 підтримувати людей, але це знову буде, так би мовити,

 який масив людей цього потребує? Через те пропоную до

 15  травня 1995 року скласти реєстр Кабінету Міністрів

 малозабезпечених і розробити механізм методів, з вами

 будемо чітко знати, кому нам потрібно допомагати, яка

 це буде  сума.

     

      ГОЛОВА.   Слово....Я зрозумів....

     

       ЧОРНОВІЛ.  Отже, до 15 травня скласти реєстр, а

 далі за текстом.

     

      ГОЛОВА.    Я...,    вибачте    мені.   Володимир

 Олександровичу,  щоб  не  порушувати  і  регламент  і

 врахувати вашу думку є пропозиція така.

      Я   це   прекрасно   розумію.  Слово  "розробити

 механізм"   включає  якраз  це  "розробить  реєстр  і

 передбачити".

     

      ___________. Тоді хай буде протокольно.

     

      ГОЛОВА. Протокольне доручення Кабінету Міністрів

 даємо з цього приводу. Домовилися.

      Третій  пункт.  Які  зауваження? Є  зауваження в

 терьому  пункті?  Одну хвилиночку. Запишіться. Тількі

 ті хто вносив пропозиції. Третій пункт. Опублікуйте.

     

      ___________.  Тут половина не вносили письменные

 предложениія.

     

      ГОЛОВА.   Ті  хто  вносив.  Як  хто  не  вносив,

 відмовиться.  Ще  раз  попереджаю,  якщо  не вносили,

 промовчіть краще.

 

      ___________.  Александр  Александрович,  я прошу

 слово   мое   передать   руководителю  нашей  фракции

 Симоненко Петру Николаевичу.

     

      ГОЛОВА. Симоненко. Прошу.

     

      СИМОНЕНКО П.М.

     

      Шановні  народні депутати! Я хотів би привернути

 вашу   увагу   до   останнього  абзацу  цього  пункту

 Постанову,  бо  микола  Янович  його в новій редакції

 запропонував,   сказав,   що.....  доручити  Кабінету

 Міністрів,   а  не  розбиратися  з  тим,  які  пільги

 юридичним  особам  будуть  надаватися щодо звільнення

 від сплати податку на добавлену вартість.

      Я думаю, що все ж таки нам треба враховувати, бо

 у  нас є фонди сприяння культурі, понастворювали, які

 горілкою  спекулюють  і  так  далі. Так що ми всіх їх

 звільняти будемо так? Так давайте хай чи комісія тоді

 перелік вцілому дасть, чи хто там буде займатися, але

 чому ми віддаємо тоді Кабінету Міністрів цю страву?

     

      ГОЛОВА.  Петро Миколайович, ви не зрозуміли. Там

 мова  йде  про  доручення  Кабінету Міністрів разом з

 постійними  комісіями Верховної Ради.

     

      СИМОНЕНКО П. М. Я вибачаюсь, бо це ж ми з голосу

 слухали.

      

      ГОЛОВА.  Ні,  ні  не  з  голосу,  там написано в

 тексті.  Я ще раз повторюю:

      "У   відповдність   з  фінансовими  можливостями

 держави   Кабінету   Міністрів   разом  з  постійними

 комісіями  Верховної Ради внести пропозиції про зміни

 і  доповнення".  Тобто  не  вони вирішукють, вони нам

 вносять пропозиції.

      Зрозуміло так? Терьохін, прошу.

     

      ТЕРЬОХІН С.А.

     

     

      Шановні  колеги,  я  хочу звернути вашу увагу на

 останній абзац третього пункту.

      Голова   Комісії   бюджетної   пропонував   його

 виділити  як  окремий  пункт  і не як доручення, а як

 норму Постанову.

      Йде мова про те, що Кабінет Міністрів, надавши

 сам  собі  право  Декретом  в 1993 році встановлювати

 пільги  або  зменшувати  податкові ставки, дуже часто

 користуєтьсяч цим правом.

      Я  передавав в Комісію Азарова цікаві документи,

 які,  наприклад,  не  скасовують  пільги,  тому що ми

 заборонили  це робити, а встановлюють імпорте мито на

 рівні 0,01%.

      Я  думаю,  що  нікому  не  потрібна  ця  гра між

 Верховною  Радою  і  Кабінетом  Міністрів.  Тому  дуже

 велике  прохання  виділити  цей пункт в окремий пункт

 Постанови  і  написати  імперативу:  скасувати пільги

 юридичним   особам  щодо  звільнення  від  сплати  та

 зменшення  ставок  податку.  І  далі  по  тексту,  як

 пропонував колега Азаров.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА. Семенюк.

      Я поставлю на голосування.

      Семенюк.

     

      СЕМЕНЮК.

      159-ий виборчий округ, депутат Семенюк.

      Шановний   Олександре  Олександровичу,   шановні

 колеги,  декілька  неділь назад ми приймали Постанову

 по  агропромисловому  комплексу. І для того, щоб дана

 Постанова  діяла, там були закладені норми щодо пільг

 завезення товарів для системи АПК.

      Я     пропоную    все-таки    записати    слово:

 "переглянути".  І  даний  пункт  щоб  діяв  для  тією

 Постанови, яку приймала Верховна Рада.

     

      ГОЛОВА.  Ясно.  Зрозуміло.  Тобто  вона пропонує

 змінити перше слово: не скасувати, а переглянути.

     

      СЕМЕНЮК. Так, так.

     

      ГОЛОВА.  Я...  Одну  хвилиночку!  я  поставлю на

 голосування.

      Будь ласка, Пензеник.

     

      ПЕНЗЕНИК.

     

      Шановні колеги, мова йде про нонсенс, який у нас

 відбувається і приносить до великих втрат.

      Я може знайти тут документи і зачитати вам деякі

 матеріали. Мова не йде по товарних позиціях, мова йде

 про  інше, що одні горілку, скажімо, везуть без мита,

 а інші з митом.

      І  от  в  мене  є  матеріали  про  те,  як  одна

 структура тільки в зоні ужгородської митниці провезла

 за  3 місяці 400 тисяч декалітрів алкогольних напоїв.

 Цигарки йдуть без сплати мит.

      Тобто,  якщо  по  товарній  позиції є мито, його

 повинні  платити  всі.  Якщо немає, в даному випадку,

 якщо для села возиться продукція, і то. Тому є велика

 прохання,  підтримайте це рішення, це величезна дірка

 в бюджеті, якою користуються окремі структури.

     

      ГОЛОВА.  Микола  Янович,  можна  в окремий пункт

 висунути?

     

      АЗАРОВ М.Я. Да, давайте висунемо.

     

      ГОЛОВА.   Валентино   Петрівно,   ви  не  будете

 наполягати?   Давайте   тоді  так,  в  редакції,  яка

 прочитана  була Азаровим на зовсім чітко, і не зовсім

 чітко  мною, бо тут не зовсім так гарно написано, але

 зміст  такий,  в  окремий  пункт виділити таку норму.

 "Скасувати  пільги  юридичним  особам щодо звільнення

 від  оплати  та зменшення ставки податку на добавлену

 вартість  акцизного  збору  та в'їздного і імпортного

 мита  та  митних  зборів  при імпорті продукції". Так

 написано?

      Записані  ще тут Кузьменко, Шестаков, Кириченко,

 Олександра Володимирівна і так далі.

      Ні,   давайте   зразу  визначимо  чітко,  що  ми

 голосуємо. Ще раз, будьте уважні.

      "Скасувати   пільги   юридичним   особам,   щодо

 звільнення  від сплати та зменшення ставок податку на

 добавлену  вартість  акцизного  збору  та в'їздного і

 імпортного мита і митних зборів".

      Кузьменко, прошу.

     

      Сергій КУЗЬМЕНКО, м. Запоріжжя

     

      У мене три пропозиції, відносно третього пункту.

      По-перше,   я   вважаю,  що  все-таки  треба  не

 скасувати  пільги,  а  переглянути  пільги  юридичним

 особам,  що надані їм всупереч діючому законодавству.

 Це перше.

      По-друге.  Я подавав пропозицію, вона на жаль не

 врахована,  і я прошу включити її до третього пункту.

 Пропозиція  приблизно  такого  змісту,  цей  текст  у

 голови  комісії,  я  цитую так може не зовсім так, як

 подавав.  "Кабінету  Міністрів  врахувати  в доходній

 частині  бюджету  надходження  від  державної  частки

 власності в формі девідентів абощо підприємств різних

 форм   власності.  Сьогоднішнього  бюджету,  який  ми

 прийняли... хвилинку, не перебивайте мене... бюджету,

 який ми прийняли, ці надходження розраховані як нуль.

 Я цього не розумію.

      І   по-третє.   Третій   пункт  у  нас  не  буде

 працювати,  якщо  ми  не  встановимо конкретні строки

 виконання пропозицій , які в цьому пункті включені.

      Тому я вважаю, що  срок потрібно встановити.

     

      ГОЛОВА. Микола Янович, прошу.

     

      АЗАРОВ.    Уважаемый   депутат   Кузьменко,   мы

 рассмотрели   ваше   предложение.   В  конце  декабря

 подписан  Указ  Президента, который направляет доходы

 от  дивидентов  на  пополнение  собственых  оборотных

 средств  предприятий.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА. Шановні депутати!

     

      АЗАРОВ.  А  что  касается  "переглянуты",  ну вы

 видите    абсолютное   большинство   зала   прекрасно

 понимают,  что  такое  -"скасуваты"  и  что  такое  -

 "переглянуты".

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА.    Олександра   Володимирівна,   остання

 пропозиція.

      Ну жінка піднімає руку...

     

      ___________.

     

      Уважаемые коллеги! Пример, который привел Виктор

 Михайлович  Пензенык  показал  то,  что  они не знают

 наших   Постанов.   Мы  с  вами  еще  весной  приняли

 Постанову,  не дающию права Кабинету Министров давать

 какому-либо  из предприятий  права на льготу.

      Пожалуйста,   выполняйте  наши  Постановления  и

 квоты не давайте. Кто нарушает  - наказывайте.

      Суть  этого пункта совсем в другой. Если сегодня

 мы   примем  в  такой  редакции,  которую  предлагает

 Азаров,  это  -скасування тех занонных пильг, которые

 мы  с  вами  здесь с болью приняли. По инвалидам  это

 ввод  оборудования  для  ВУЗов  и  по Чернобыльцам. Я

 прошу еще секундочку.

      (Шум в залі)

      Послушайте,  пожалуйста,  еще одну секундочку. Я

 предлагаю  пересмотр  пильг, пересмотр пильг, который

 дал    Кабинет    Министров   в   нарушение   чинного

 законодавства.  То  есть, те кому они дали нарушая те

 Законы,  что  мы  с  вами  приняли. А пильги мы здесь

 настолько  болезнено принимаем, что их пересматривать

 уже  не  надо. Мы их уменьшили в налоге на прибыль на

 самый минимум.

      

      ГОЛОВА.  Шановні депутати, є... будьте уважні. Я

 прошу.  Хвилиночку,  Петро  Кузьмич.  Зараз ви будете

 задоволені,  я  прокоментую і ми проголосуємо так, як

 ви хочете. Послухайте, будь ласка.

      Значить,  справа  ось  про  що йде. Є принципова

 позиція   Верховної  Ради,  яку  висловив  в  данному

 випадку  Терьохін  і  деякі  інші  депутати. Тобто ми

 ставим  всіх  на рівні умови. Ніяких пільг, крім тих,

 що визначені законодавством. Так, всі з цим згодні.

      З  іншого  боку  під цей хід ми можемо "із водою

 дитину  десь  виплиснути".  Це  про те, що говорить в

 данному  випадку Олександра Володимирівна. Я хотів би

 вам  запропонувати  такий компромісний хід. По-перше,

 будьте   уважні.   Ми  можем  записати  тут  так.  Не

 скасувати,  бо  якщо  скасувати,  то  це  вже рішення

 остаточне.  А  якщо ми запишемо в контексті доручення

 комісіям  і  Кабінету Міністрів, ми могли б записати.

 Послухайте  уважно,  я закінчу думку, я ж теж депутат

 ще.

      Тому  переглянути до 20 квітня пільги юридичним,

 а  потім  і окремо приймемо законодавчим актом. Можна

 так ставить? Міністр слово має.

     

      _______________ Шановні народні депутати, те, що

 казав  Віктор  Михайлович,  це  абсолютно  точно  і є

 дійсно  у  нас  ці  матеріали  і ми можемо вам про це

 сказати.   Але   те,   що  зараз  виступають  народні

 депутати.  Справа  в  тому,  що пільги, які згідно із

 законодавством,  тим  же Законом "Про пдв". Ви будете

 приймати,   там   визначити  категорію,  (..........)

 пільгуватись.

      І  точно  также по акцизу, по закону. Тому це не

 стосується, так як ви трактуєте всі ці питання. Треба

 приймати  в  тій редакції, яку сказав Терьохін. Треба

 ставити на голосування. Це дуже важливе питання.

     

      ГОЛОВА.  Ясно.  Ставлю  пропозицію  Терьохіна як

 окремий  пункт  нашої  постанови на голосування, будь

 ласка. Правильно звучить, я вже її зачитав. Ще раз...

 зніміть голосування. Ще раз... Будь ласка, ще раз

      Хочу,  поки  буде (....) зверніть вашу увагу, це

 питання  стосується  скоріше  всього  юридичних осіб,

 читаю,   читаю  окремий  пункт.  Будь  ласка.  Ми  не

 голосували.

      Скасувати    пільги   юридичним   особам,   щодо

 звільнення  від сплати та зменшення ставок податку на

 добавлену  вартість  акцизного  збору,  та ввізного в

 дужках імпортного мита та митних зборів.

      Ставлю на голосування.

     

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Тепер  добавка  Кузьменка  до цього ж пункту, не

 передбачених    законодавством,    тобто   пільг   не

 передбачених законодавством, ставлю на голосування.

      Не передбачених законодавством, голосуйте хороша

 пропозиція.

     

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА. Рішення не прийнято.

      Одну   хвилиночку.   До   четвертого  пункту.  З

 процедури Стретович, прошу.

      З процедури.

     

      СТРЕТОВИЧ

     

      Шановні  народні  депутати,  шановний  Олександр

 Олександрович.

      В своєму виступі, коли ми обговорювали бюджет, я

 пропонував   збільшити   ставки  державного  мита  за

 надання  нотаріальних  і  судових  послуг. Я пропоную

 додати до третього пункту такий пункт.

      Переглянути  в сторону збільшення розміри ставок

 державного  мита  за  надання нотаріальних та судових

 послуг, що поліпшить доходну частину бюджету.

 

      ГОЛОВА.  Давайте  так, я прошу уваги, пропозиція

 була  під  час обговорення він говорив про це. Але це

 не цей пункт, це третій пункт пропозиції.

      Третього  ми  ще  не  проголосували,  це окремий

 пункт ми проголосували, який вносив Терьохин. Тому до

 третього   пункту,   одну   хвилиночку,   дам  слово,

 пропозиція Стретовича ставиться на голосування.

             (Шум у залі)

      Ввімкність   систему.   Голосується   пропозиція

 Стретовича цілком слушна до третього пункту.

      "За"

      Рішення не прийнято.

      Одну  хвилиночку, я проголосую внесення, а потів

 вже дам з процедури. Є пропозиції вже внесені.

             (Шум у залі)

      Та не в кінці, потерпіть.

      Була  пропозиція Кузьменка, третій пункт повинен

 мати  ствок.  Мова  йде  про те, що у тексті записати

 так:  разом  з  постійними  комісіями  Верховної Ради

 України  в  квітні місяці внести пропозицію, і те, що

 записано далі. Зрозуміло, будьте уважні, визначається

 строк,  щоб  ці  зміни  були внесені в квітні місяці.

 Ставлю  на  голосування, пропозиція Сергія Кузьменка.

 Прошу підтримати.

      "За"

      Прийнято рішення.

      Суслов, прошу, до третього пункту.

     

      СУСЛОВ.  Уважаемые  депутаты, нам полезно знать,

 за  что  мы  проголосовали. Значит, было сказано, что

 "скасувати  пільги"  ставится отдельным пунктом. Если

 так,  то это меняет все то что здесь было. Здесь было

 поручение  Кабинету  Министров  вместе  с постоянными

 комиссиями  внесты  пропозиции.  Но если это ставится

 отдельным   пунктом,   то   мы  не  можем  Постановой

 скасуваты  все,  что  предусмотрено  нашими законами.

 Поэтому  я хочу, чтоб было внесено уточнение, что это

 не  отдельный  пункт,  а подпункт пункта 3 для полной

 ясности.

      Спасибо.

     

      ___________.    Уважаемые   народные   депутаты!

 Уважаемый  Виктор  Иванович!  Говорится  о  том,  что

 Декреты  Кабинета  Министра,  в  котором представлено

 право  Кабинету Министров устанавливать всякие льготы

 и  так  далее.  Вот  что  Постановой отменяется, а не

 законы.

     

      ГОЛОВА. Носов.

     

      НОСОВ В.В.

     

      Шановні  депутати!  На  мій  погляд, було трошки

 невірно    поставлене    питання    на   голосування.

 Не "Непередбачені законодавством", а   "непередбачені

 Законом".  Бо  до  законодавства  відносяться і Укази

 Президента, і Постанови Кабінету Міністрів, а от якщо

 "непердбачені  законом"  -то  це  тільки  ті,  що....

 Парламенту буде.

     

      ГОЛОВА.  Зрозуміло. Шановні депутати! Пам'ятаєте

 як  Кузьменко  вносив  цю  пропозицію,  не  вистачило

 кількох   голосів.   І   ця,   Ольга...,   Олександра

 Володимирівна Кужель так само пропонувала. І   теж  і

 Суслов  говорить,  про що йде мова, щоб ми постановою

 закон не відміняли. Так от і Терьохін з цим згоден, і

 комісія,  що  якщо  ми запишем тут до пункту окремого

 "непередбачених   законами",   "пільг   непердбачених

 законами". Тоді буде все правильно так?

     

      ГОЛОС З ЗАЛУ. Так.

     

      ПИНЗЕНИК  В.  М. Олександре Олексанлровичу! Мені

 дуже  прикро,  але,  нажаль,  дуже  багато  пільг цих

 передбачені  законодавчими актами. А назву вам цифру,

 шановні  колеги.  Вся, весь алкоголь, цигарки -все це

 ввезено   труктурами,  більшістю,  які  не  сплачують

 податки.   ми   говорим   про   зазхист  вітчизняного

 виробника,  чому  у  нас  такі  дешеві  цигарки? Чому

 алкогольні напої дешевші ніж наша власне виробництво.

 Я   дуже  прошу,  ми  10  мільйонів  всього  отримали

 імпортного мита за рахунок існування от таких пільг.

     

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати! Вікторе Михайловичу!

 Ну,  я  з  повагою ставлюсяч до вас, ви знаєте, як до

 віце-прем'єра,  але  ви  депутат  все-таки  не зовсім

 дисциплінований,  бо  ви  рідко буваєте на засіданнях

 Верховної Ради. І тому не зважаєте на одну обставину,

 що постановою закон не можна відмінять.

      Одну  хвилину.  Тому  це  питання  можна  було б

 вирішити, якби ми об'єднали цей пункт із попередніми.

 Тоді  ми б просто... Ів такій редакції "скасувати..."

 і все інше.

      Але  оскільки  це  все  прийнято таким чином, то

 тоді  ми  повинні вийти з цієї колізії: "непердбачені

 законами".   Або...  А  ви  внесете  протягом  квітня

 пропозицію,  як ми проголосували -250 чоловік, і тоді

 ми в ці зміни внесемо.

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.  Тобто  включити  цей пункт в Закон прог

 бюджет, тоді це інша справа.

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА. Так?

      Якщо  включати  в  Закон про бюджет, то це треба

 приймати,  включати  в порядок дня, сьогодні поправки

 до  Закону про бюджет. Ми не можемо цього зробить. Ми

 його затвердили вже.

      А  це Постанова Про введення чи про організацію

 виконання цього Закону.

      Ще раз Суслов, а потім Грабар.

     

      СУСЛОВ.

     

      Уважаемые  депутаты,  все-таки  нельзя принимать

 сразу    решения    огульно,    не   разобравшись   с

 законодательством и льготами.

      Поэтому    предложение   внести   пропозиции   и

 действительно    отменить   максимальное   количество

 льгот  -это  абсолютно  правильно. Но принимать сразу

 отмену, не разбираясь, кому давались, когда, на каком

 основании  и  почему,  -неосторожно.  Мы  потом очень

 долго будем из этой ситуации выпутываться.

     

      ГОЛОВА.   Шановні   депутати,   Грабар  -остання

 пропозиція з цього приводу.

     

      ГРАБАР.

     

      176-ий, Грабар.

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 народні  депутати,  саме тому, що я хотів виступити з

 процедури роботи над цією постановою, у нас в проекті

 Постанови,  який  ми  розглядаєм,  в чотирьох статтях

 закладені  норми, які несуть прямо норму закону. Це і

 ця,  про  яку  ми  сперечаємося,  це і четверта, це і

 чотирнадцяті  пункти. Тобто мова в нас іде про те, що

 ми  хочемо чи не хочемо, зараз повинні повернутися до

 уточнення бюджету, який в цілому проголосований.

      Я  вважаю,  що  оскільки  остаточного завершення

 питання   про   бюджет   немає,  бо  ми  не  прийняли

 Постанову,  ми  в будь-який момент до введення його в

 дію  можемо  до  нього повернутися і внести необхідні

 зміни, які в процесі роботи виникли.

      Тому  моя  конкретна пропозиція, яку я хочу, щоб

 ви    проголосували.    Цей    пункт,    який   щойно

 проголосований  перенести  в Закон про бюджет, щоб це

 була  норма Закону, окремий пункт. Щоб не брати знову

 слова  я  прошу  пункт  4,  там де державні податкові

 інспекції  і  штрафи міняються розміром обрахування з

 мінімальної    на    неоподаткований   мінімум,   теж

 встановити це як норму Закону.

      І   пункт  14  вилучити,  оскільки  вчора,  коли

 доповідав  Германчук  -Міністр фінансів він казав, що

 узгоджувальна   група   погодилася   з   пропозиціями

 депутатів  і  є  порівняльна  таблиця  про  те, що ці

 пункти  вилучаються.  То  не  зрозуміло, чому комісія

 Азарова  вважає,  що  вони  залишились  в бюджеті. Я,

 наприклад, голосував і вважав що їх немає. Тому прошу

 звідси   вилучити,   і   просто   вам,   як   Голові,

 проконстатувати, що їх немає.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.   Ясно,  дякую  вам.  Шановні  депутати,

 Едуард Йосипович, будь ласка.

      Ось   ми  зараз  повинні  трохи  заспокоїтися  і

 зважаючи  на те, що ми проголосували термін перегляду

 всіх норм, що тут є доручені вони Кабінетом Міністрів

 і  так  дальше,  і  ми повинні в кінці-кінців поважати

 своє  рішення  стосовно затвердження бюджету і Закону

 про   бюджет,  який  ми  вчора  зробили.  Якщо  ми  з

 сьогоднішнього  дня  починаємо правки в нього вносити

 чи  такі,  чи позитивні, чи якісь, це не робить честі

 цьому документу, інформація стосовно якого є у пресі,

 в усіх засобам масової інформації.

      Я розумію, що якщо ми окремо виносимо пункт, так

 як  ми  його  тільки  що  проголосували, то це тільки

 Постановою   відміняються   закони,  цього  не  можна

 зробити,  будьте  уважні.  Тому я просив би і якщо ми

 записуємо  там,  які  не  передбачені законами, то ми

 тоді  входимо  в  колізію,  про яку говорив тільки що

 Пинзеник,  ми  не відміняємо тих пільг, які нібито на

 законній основі або на законній основі працюють.

      Тому в мене є така пропозиція. Будьте уважні.

      В  тій  редакції,  в  якій  ми проголосували, що

 пропонував Терьохін. І так, як пропонувала комісія як

 підпунктом  третього  пункту,  розуміючи,  що  до  20

 квітня  ми  остаточно визначимося, якщо то ми окремим

 законом  приймемо  або  що.  Я  просив би розробників

 погодитися  на  це.  Об'єднати  окремий  цей  пункт в

 редакції    проголосований   з   третім   пунктом   і

 проголосувати як третій пункт.

      Я  ставлю  на  голосування  цю пропозицію. Прошу

 підтримайте.  І тоді ми вийдемо із оцієї, ну, з цього

 протеріччя.

     

      "за"

     

      Рішення прийнято. Дякую.

      До  4  пункту  є?  До  третього у вас ще був? До

 четвертого...  Хвилиночку.  Запишіться до 4 пункту. У

 кого?  Він  сказав  до  четвертого.  А в вас, вибачте

 мені.  До  третього  пункту  прошу. Номер скажіть. 98

 округ.

     

      МАГДА І.І. 98, Магда.

     

      Шановні   депутати,  зверніть  увагу  на  третій

 абзац,  трітього  пункту. Тут написано: ввести ставку

 ввізного  мита  на  вугілля.  Я  розумію, що потрібно

 захищати   нашого  виробника.  Але  в  балансі,  який

 затверджений  в  паливному балансі, який затверджений

 Кабінетом   Міністрів,  Міністерством  економіки,  ми

 повинні  в  цьому році завезти тільки для енергетики,

 десь 10 мільйонів тон вугілля.

      Якщо  ми  вводим це мито, то ми підвищуєм тариф.

 Дальше йде підвіщення тарифу, а підвищення тарифу йде

 на,  лягає  тягарем  на  громадян.  Тому  я  пропоную

 вичеркнути вугілля.

     

      _______________   Уважаемые  народные  депутаты,

 уважаемый  заместитель  министра  энергетики, если вы

 действительно  думаете  о  том,  чтобы сохранить нашу

 угольную промышленость, то не понятно как вы можете с

 таким предложением вообще выступать.

      Теперь  второй момент, как вы заметили в проекте

 постановления  говориться  о  том, что мы рекомендуем

 Кабинету    Министров   рассмотреть   предложение   и

 представить  их нам на рассмотрение. Так что же здесь

 нарушаем,  посмотрим топливно-энергетический баланс и

 посмотрим  сколько  мы сможем обеспечить собственного

 угля и посмотрим сколько можно завезти.

 

 

      ГОЛОВА.  Шановний Іване Івановичу ми розглядаємо

 проект  постанови  в другому читанні, це перше. А по-

 дгуре   ми   до  20  квітня  будемо  мати  можливість

 проаналізувати  те,  що  ви говорите, пропонують інші

 депутати,  бо  може  статися  так,  якщо  ми цього не

 запишемо  і  не  зробимо,  то ми будемо купувати тоді

 половину вугілля за кордоном. Цього не можна робити.

      Давайте    оскільки    немає   вашої   письмової

 пропозиції,  я  не  буду  ставити  вашу пропозицію на

 голосування взагалі. Вибачте мені.

      Гурвіц Едуард Йосипович прошу.

 

      ____________.    Ну    п'ятий    пункт,   ми   ж

 проголосували тут.

     

      ГОЛОВА. У вас до чого?

     

      ____________. По введению.

     

      ГОЛОВА.   Ми   в   цілому  ще  третій  пункт  не

 голосували, ми об'єднали але не проголосували.

     

      ____________.   К   повестке  дня,  которая  нам

 роздана на следующую неделю.

     

      ГОЛОВА.  Ви  папір  зніміть  із  мікрофона. Будь

 ласка.

     

      ____________.   К   повестке  дня,  которая  нам

 роздана   на  следующую  неделю,  есть  дополнения  и

 изменения  в  бюджет, который мы приняли, поэтому все

 неурегулированные   вопросы   могут  быть  решены  на

 следующей неделе.

      Предлагаю сейчас поставить Постановление в целом

 и только если это решение не пройдет, тогда обсуждать

 его так, как мы это делаем.

      Поставте в целом.

      На голосование.

     

      ГОЛОВА.  Можна  ставити  на  в цілому? Ні не всі

 згодні.

      Четвертий  пункт,  є  зауваження  до  четвертого

 пункту.  Четвертий пункт ставлю на голосування.

     

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА. До 5 пункту є? Є. Череп будь ласка.

      Стійте на трибуні. Череп, будь ласка.

     

       ЧЕРЕП.

      Шановні  колеги! Я просив би 5 пункт роздивиться

 ще раз. Не ще раз, а взагалі.

      Ми   тут   створюєм   для   себе  колізію.  Якщо

 розглянути  5  пункт,  де  ми  пишемо: міністерствам,

 відомствам  і  іншим  центральним  органам  і далі по

 тексту..."скорочення  державних  витрат,  припинення,

 реалізацій  раніше  прийнятих програм". Наприклад, ви

 знаєте,   що  згідно  з  Указом  Президента  програми

 реалізації  по  Чорнобилю ми записали 1995 рік. В той

 же  час  в  бюджеті закладаємо коштів набагато менше.

 Тобто,  вже  ми  знаємо,  що  реалізувати Програму по

 Чорнобилю  в 1995 році нам не вдасться. З урахуванням

 того, що ми з вами маємо право по підсумкам роботи за

 перший  квартал  і  перше  підріччя ререглянути потім

 вкладення  капітальні я просив би, щоб ми записали не

 так   категорично,   що  припининення  реалізації.  А

 записати  більш  м'яко:  переглянути  реальність  цих

 програм,  тобто,  щоб  ми  з  вами  мали змогу інколи

 корегувати  виконання  таких програм, як "Чорнобиль",

 "Чернівці" і так далі.

      Це  перше. І друге. З врахуванням того, що в нас

 (..........) програми...

     

      ГОЛОВА.  Валерій  Іванович,  Валерій Іванович, я

 вам дам, ви продовжите слово.

      Давайте  тут,  він  має  слушність,  давайте тут

 проголосуємо одне слово, заміну одного слова.

      Тут  звучить  так:  "переглянути ряд заходів щодо

 фінансового   стану",-а  тоді  так  "щодо  реалізації

 раніше  прийнятих  програм". Тобто слово "припинення"

 замінити  на слово "щодо". Нема заперечень? Ставлю на

 голосування.

     

      _______________

       Александр    Александрович,    у    меня   есть

 заперечення. почему я как розробник не имею...

     

      ГОЛОВА. А, ви, ну, будь ласка.

     

      _______________

      Ну,   так   вот.   Значит,   уважаемый  депутат,

 уважаемый Валерий Иванович.

     

      ГОЛОВА. Зніміть, зніміть.

      Говоріть.

     

      _______________  Значит,  именно так, а не иначе

 надо  ставить  вопрос:  нет денег -никаких програм не

 будет.  И  не надо заваливать этот пункт, ссылаясь на

 Чернобыль и на все остальное. На Чернобыль, если есть

 деньги, эти программы надо проводить - нет вопросов.

      Но    нечего    планировать    какие-то    замки

 маниловские:    нет   денег   -припиняем   реализацию

 программы.

     

      ГОЛОВА. Продовжуйте, Валерій Іванович.

      Череп.

     

      ЧЕРЕП В.І.

      Я  пробачаюсь,  я  пробачаюсь,  шановні  колеги,

 Микола Янович, я ж не заперечую проти цього.

      Я   тільки  хочу,  щоб  ми  з  вами  мали  змогу

 напротязі   року   інколи  корегувати  всі  соціальні

 програми.  Імєємо  -дамо  гроші,  не  буде грошей -не

 будемо    корегувати.    Але    категорично   писати:

 "заборонити",-це  буде  з  нашої  сторони  не  зовсім

 добре.

      Я  не  проти того, але пом'якше записати, щоб ми

 мали змогу коригувати.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.   Валентина  Петрівна.  Германчук,  будь

 ласка.

     

      ГЕРМАНЧУК.  Я перепрошую, але, Валерій Іванович,

 ммова  йде  не  про  ті  і  тим більше -Чорнобильську

 програму.

      Чорнобильська програма у нас визнані джерела і є

 фінансування  в  бюджеті  чітко визначено.

      Є  програми  соціального захисту, які авизначено

 за рахунок коштів Державного бюджету. І в межах того,

 що   передбачено   в   бюджеті,  ми  повинні  все  це

 забезпечити.

      Мова  йде  про  ті  програми,  які  виникають на

 місцях,   які   виникають   в  міністерстві  -які  не

 забезпечені   реальними  фінансовими  джерелами,  які

 йдеть  без  Закону.  Я  вам  назову тисячі прикладів,

 коли,   наприклад,  люба  міська  Рада  приймає  свою

 програму там: забезпечення додаткової оплати або таке

 інше.  Тільки в межах -якщо є кошти, але не йтф сюди,

 дор   Кабінету   Міністрів,   до   Верховної  Ради  з

 проханням, що ми програму прийняли, коштів не було, а

 тепер,  будь  ласка,  ви  забезпечте  виконання  цієї

 програми.  Тільки  з  цієї  позиції  йде.  А  те,  що

 Чорнобиль,   так   це   зрозуміло,   що   ми  повинні

 фінансувати!

     

      ГОЛОВА.   Можна   голосувати?   П'ятий...   вашу

 пропозицію треба...?

     

      (Шум в залі)

     

      ___________.  Шановний Петро Кузьмич, я ж за те,