ЗАСІДАННЯ  ТРИДЦЯТЬ  П'ЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  6  к в і т н я  1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ.

 

      ГОЛОВА.  Зареєстровано  346  депутатів.  Вечірнє

 засідання   оголошується   відкритим.  Прошу  відразу

 вибачити  за  затримку по банальній причині, годинник

 зупинився  на  без  трьох  чотири,  я думав, що все в

 порядку, виявляється, що запізнення......

      Значить ми проголосували з вами за основу проект

 Постанови   "Про   бюджет".   Тепер   члени  Кабінету

 Міністрів  і  наша  комісія,  дві комісії порадилися,

 обрахували  ве, що тепер випливає із проголосованого,

 із  того,  що ми скасували податок стабілізаційний, і

 всі   обрахунки  ведуть  до  того, що не вистачає чим

 перекрить  видаткову  частину, причому так у солідних

 параметрах, у солідних цифрах. І я гадаю, що виходячи

 з  цього  або  Микола  Янович, так, або Петро Кузьмич

 може сказати деякі корективи, маються не корективи, а я 
 я                           - 2 - я 

 ті  пропозиція,  які ми, я гадаю, зробим таким чином:

 доопрацюємо   і  проголосуємо,  скажемо,  завтра  вже

 остаточно   вцілому   всю    Постанову,   але   треба

 врахувать деякі  пропозиції.

      Будь ласка.

 

      ___________.

      Я зрозумів, що поки ми були на обідній переві, є

 деякі непорозуміння. Я ще раз вам на цифрах, щоб було

 всім зрозуміло. Так, да, мабудь?

      Значить,   у   нас   всього  видатки  в  бюджеті

 складають  на 1995 рік -2 квадрильйони 400 трильйонів

 карбованців.

      Якщо  зняти  з  них соціальний захист населення,

 Пенсійний   фонд,  Чорнобильський  фонд,  якщо  зняти

 капітальні  вкладення,  про  які  ми казали, то у нас

 видатки,  які підлягають скороченю на 4%, складуть 1,

 5  квадрильйона  карбованців.  Це  складає порядку 60

 трильйонів карбованців.

      В  зв'язку з відміною стабілізаційного податку у

 нас  в  видатках бюджету за рахунок цього податку, як

 доходного  джерела,  було  передбачено  50 трильйонів

 карбованців   на   видатки   в  зв'язку  з  передачею

 соціальної   сфери   до  місцевих  Рад,  підприємств, я 
 я                           - 3 - я 

 значить, виробничої сфери.

      Враховуючи,  що  нема такого джерела, ці видатки

 скорочуються:  буде 110 трильйонів карбованців. У нас

 податок  складав  всього,  як  джерело  доходів, 160.

 Тобто у нас різниця 50 трильйонів карбованців.

      Крім   того,   ми   мову   вели  про  капітальні

 вкладення.  У  нас  в бюджеті закладено 95 трильйонів

 карбованців.  Крім  того,  з погодженням з Комісією з

 питань  аграрного сектору, з питань бюджету, значить,

 податок з землі запропонований 3 варіанти: один -в 20

 разів, один -в 50 разів. Комісія з питань, аграрії не

 погоджується  з  таким  підходом  і  вважає, що самий

 оптимальний  варіант  можливий тільки -в 30 разів. Це

 ще  плюс  35  трильйонів  карбованців.  Виходить,  що

 капітавльні  вкладення нам корегувати треба тільки за

 рахунок   бюджетної  позички,  яка  є  в  капітальних

 вкладеннях на 15 трильйонів карбованців.

      Тому тут немає ніякої проблеми. Якщо ви скажете,

 а  що  з місцевими бюджетами? Ще раз ми кажемо, що по

 першому  кварталу,  по  підсумках  роботи  за  перший

 квартал  у  нас  уже  практично є відпрацьований план

 регулювання, план розгалуження видатків і доходів між

 всіма рівнями бюджетів там все це буде враховано. Все

 це  буде  видно,  кожна копійка і ви будете по кожній я 
 я                           - 4 - я 

 області бачити, як це відобразилося на її нормативах.

      Тому я не вбачаю ніякої проблеми в цьому.

      Інша справа, частина депутатів, і ми пропонували

 також  такий варіант, він не є виключенням якимось, і

 в  Уряді  ми  говорили  про цей варіант, і в принципі

 також  виносили  його  на  ваш  розсуд,  що  залишити

 починаючи  з 1 квітня чи з 1 травня, як ви затвердите

 податок   на   добавлену   вартість,   в  розмірі  28

 процентів.

      Крім того, земля, плата за землю в 30 разів, так

 як  я  раніше  казав.  Но  крім того, нам треба ще не

 хватає  там 50 трильйонів карбованців, або за рахунок

 капітальних  вкладень,  або  за  рахунок  тих  десяти

 пунктів, яких ви також проголосували, що ви вважаєте,

 що  збільшувати  ставку оподаткування на 10 процентів

 неможливо.

 

      ГОЛОВА. Не можна.

 

      ___________.  Тому  було запропоновано... Ви всі

 проголосували  про відміну стабілізаційного податку і

 сказали  про  варіант,  який  я висловив. Я не бачу в

 цьому  ніякої  проблеми,  як  би ми не рахували. І це

 єдиний  сьогодні  вихід,  як  би  ми  не  збільшували я 
 я                           - 5 - я 

 сьогодні  податки  в  сторону  збільшення,  не  маючи

 нормативної    бази,    і    треба   всім   суб'єктам

 оподаткування    треба   повністю   переробити   свої

 розрахунки,  а  ПДВ  -це  тоже ціна і таке інше. Будь

 ласка,  дивіться як можна залишити...

 

      ГОЛОВА.   Петро  Кузьмич,   давайте  так:  будем

 дивиться   разом.   Скажимо   так:   до   перерви  ми

 проголосували,  зіславшись  на вашу одностайність і з

 позиції Комісії Азарова.

      Одну хвилиночку, прошу.

      (Шум в залі)

      Я   вибачаюсь,  почекайте...  от  зараз  давайте

 відразу  будемо  говорить.  Хай  зараз  ми  закінчимо

 розмову з одним, а потім почнемо далі.

      (Шум в залі)

      Та я не за вас кажу. Я за Даниленка.

      (Шум в залі)

      Так,  так.  Так от. 8 відсотків ПДВ -це складає,

 якщо я не помиляюсь, десь 0, 7 трипроцентного податку

 на стабілізаційний фонд. Так? Десь у такій пропорції.

 Тобто,  це,  все-таки,  менший тиск на виробника, ніж

 передбачався   у   проекті  бюджету.  Це  так?  Петро

 Кузьмич, так? я 
 я                           - 6 - я 

      Таким  чином  ми могли б вийти на цей параметр і

 закрити питання стосовно...

 

      _______________ Будь ласка, я не заперечую. Будь

 ласка,  давайте...  Будь  ласка,  якщо  ви відміняєте

 чотири  проце...,  якщо  ви  вводите податок на пдв у

 розмірі  на  28  процентів,  ви  замінюєте скорочення

 видатків  по бюджету на 4 проценти. Це сума практично

 відповідає  цій сумі.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміла пропозиція?

 

      _______________  Я  не  розумію  чому так, знову

 виникло  питання.  Тим  більше,  що  ми  все це будем

 переглядати  ще  раз... Я не розумію, що тут ще можна

 корегувати.

 

      ГОЛОВА. Значить, шановні депутати, заспокойтеся,

 зараз  почекайте.  Я  прошу запитання, якщо будуть до

 Петра   Кузьмича  абсолютно  конкретні,  тому  що  ми

 виробляєм   зараз  пропозицію,  яка  піде  в  проекті

 Постанови.  Але,  щоб не починати з слів: "Я ж казав,

 що не так."

      Будь  ласка,  Бобриньов, а потім Драгомарецький. я 
 я                           - 7 - я 

 Ні,  це  не  з  мотивів,  це  запитання до... з цього

 конкретного пункту.

 

      БОБРИНЬОВ О.В.

 

      Уважаемый   Петр   Кузьмич  и  уважаемый  Виктор

 Михайлович,  когда  создавали  группу  по  подготовке

 налогообложений  системы,  все здесь, а куда здесь не

 посмотришь   каждый   второй  экономист  и  профессор

 говорили:  "Чем  ниже ставка налога, тем больше денег

 посыпется в бюджет".

      Что-то  сейчас  приняли  20  процентов,  и вдруг

 выходит не сыпятся деньги. Это что все менялись и так

 далее.  Почему  сейчас  ставят  вопрос? Почему они за

 (..........)  квартал  не  посыпались?  Обкясните мне

 Петр Кузьмич.

 

      ГОЛОВА.   Ми   зараз   говоримо,   я  вибачаюсь,

 Олександр Васильйович.

 

      ____________.   Я  вам  запропонував  пропозицію

 особисту,   яку   я  вважаю  доцільніше  прийняти,  і

 запропонував вона проголосована. Якщо ви вважаєте, що

 зараз  ви приймаєте Постанову Верховної Ради. Якщо ви я 
 я                           - 8 - я 

 вважаєте,  що  замінити  потрібно через 28 процентів,

 будь ласка.

 

      ГОЛОВА.  Олександре Васильовичу, я відповім, хоч

 я  теж  не професор. І Петро Кузьмич поки що міністр,

 але ще не професор.

      Так  от мова йде проте, що якщо стабільно працює

 економіка  тоді  закономірність  та  спрацьовує,  а в

 кризовому  стані  або  в  перед катастрофічному стані

 треба виходити з конкретної ситуації.

      Все,  все  уже він відповів, так. Даниленко будь

 ласка що?

      Запитання до Петра Кузьмича, зараз включать.

 

 

      ____________.  Олександр  Олександрович спасибі,

 що ви мені надали можливість задавати запитання.

      Перше,  що  Петро  Кузьмич  до  вас, мені тільки

 сьогодні  стало відомо про те, що ми разом з вами і з

 Комісією    з   питань   агропромислового   комплексу

 проводили  обрахунки  і  дійшлі  згоди в 30 раз, це я

 тільки що прийшов і уточнив.

      Друге.   Петро   Кузьмич  суть  не  в  тому,  ми

 говоримо,   що   податок   на  сільськогосподарського я 
 я                           - 9 - я 

 виробника  повинен бути єдиний, а у нас його сьогодні

 немає єдиного, а є ціла низка.

      Тому,   виходячи  з  цього,  не  можна  сьогодні

 ставити у 30 раз.

      І наступна пропозиція, Петро Кузьмич. Якось я до

 депутатів  звертався,  до своїх колег. Мені здається,

 що  було  б правильно, якби ми статтю 10, 13, 36, 37,

 39, 42, 44, проголосували окремою Постановою.

      Спасибі за увагу.

 

      ГЕРМАНЧУК  П.  К.  Я  вам  відповідаю по першому

 питанню. Ми дуже довго на Комісії з питань бюджету, в

 тому  числі  і  шановний  ваш  міністр, і члени ващої

 Комісії,   і   неодноразово   в   Кабінеті  Міністрів

 обраховували  статтю 50 разів 20. Оптимальний варіант

 був  30.  Уряд  запропонував 20, Комісія -в 50. Я вам

 виносив як пропозицію, що, будь ласка, що рівноважено

 вважають   ваш   даже   депутат,  заступник  міністра

 сільського  господарства  присутній  був  на останній

 комісії  і пітдтвердив, що да, аграрії вважають, що в

 30 разів -це оптимальний варіант. Так що, будь ласка,

 якщо ви присилаєте в Комісію когось для повноважень -

 це інша справа...

 я 
 я                           - 10 - я 

      ГОЛОВА.   Петро Кузьмич, одну секундочку!

 

      ГЕРМАНЧУК П.К. ... І друге...

 

      ГОЛОВА.  Мова йде... Петро Кузьмич, мова йде про

 доповнення  до  Постанови,  прийнятої за основу. Тому

 пропозиція  Даниленка  дуже  цікава -відносно окремої

 Постанови  про  введення в дію статті 10. 13. 36. 37.

 39.  42.  44 (я так запам'ятав, що він говорив). Мені

 здається,   що   це   слушна  пропозиція.  А  те,  що

 стосується   нормативу.   то  треба  сказати,  що  це

 відносно  первинного проекту -збільшення в стільки-то

 разві.  Це  не  сьогодні...  да,  не  можна  говорити

 відносно  реальної  ціни абощо... Це все говориться в

 пропорції відносно того, що пропонувалося спочатку.

 

      ГЕРМАНЧУК   П.  К.  І,  крім  того,  про  єдиний

 податок.  Я  за єдиний податок, але ж на сьогоднішній

 день   законодавством  єдиного  податку  не  визнано.

 Тому...

 

      ГОЛОВА.  Все.  Одну  хвилинку! Поки що поступила

 пропозиція  відносно введення в дію окремої Постанови

 і кількох статей Закону по бюджету. я 
 я                           - 11 - я 

      Угаров, потім Вінський, потім Манчуленко.

      Я дам і вам теж...

 

      УГАРОВ Г.Ю., 186 виборчий округ.

      Уважаемые коллеги!

      Безусловно,   доходную   часть   бюджета   путем

 распределения налогов -это можно делать, но это будет

 борьба  хорошего  с прекрасным: где-то больше, где-то

 меньше и так далее.

      Я  подавал предложение не касательно налогов, но

 которое  может  очень  существенно пополнить доходную

 часть  бюджета. Это предложение о поступлении средств

 от  продажи  за  рубеж  военной техники, вооружения и

 имущества.  Это очень серьезные валютные резервы, и в

 кратце  я  готов  пояснить  почему.  Стоимость  одной

 единицы   военной  техники  -танка,  самолета  -сотни

 миллионов  долларов.  У нас было 40 бомбардировщиков,

 которые  мы  сейчас  заключили договор с Россией. Там

 какие-то  паритетные  начала.  У  нас очень много той

 техники,  которую  с успехом продают страны Восточной

 Европы  -Польша,  Словакия,  чехия -это старые танки.

 Министерство  обороны  поставило  цифру 48 миллионов,

 это  не  просто маленькая цифра, это нулевая цифра по

 сравнению  с  тем,  что может быть, но я хочу учесть, я 
 я                           - 12 - я 

 что    техника    производится   на   государственных

 предприятиях,   а   деньги   от  ее  продажи  идут  в

 специальный   фонд,  учрежденный  Президентом,  не  в

 бюджет, а в специальный фонд.

      Изучало  ли  Министерство  финансов этот вопрос?

 Каковы реальные доходы от продажи этой техники, а они

 составляют  не десяток, а сотни миллионов долларов по

 самым приблизительным подсчетам?

      И  у меня второе предложение: 8 статью из пункта

 постановления  о  том,  что бюджетная комиссия имеет,

 так  казать,  полномочия  на  согласование  кредитно-

 .............   исключить,  потому  что  это  функции

 управленческие,  это функции министерства.

 

      ГОЛОВА.   Я  ще  раз  прошу,  шановні  депутати,

 пропозиції  до  Постанови. Те, що ви сказали, Генадій

 Юрієвичу,  я  не буду його ставити на обговорення, і,

 мабуть  , не труба, щоб міністр відповідав...

 

      __________ .  Я відповім...

 

      ГОЛОВА.   Ну, будь ласка.

 

      __________.  Я відповім на ваше питання. Дійсно, я 
 я                           - 13 - я 

 Указом Президента був створений фонд. На жаль, щоб ви

 знали, що самий тяжкий ринок-це ринок зброї і воєнної

 техніки, і ніхто нас в обіймах не жде на цьому ринку,

 тому   що  він  давно  розподілений  і  влізти  туди,

 просунутись  туди  дуже  тяжко.  І якщо ви кажете про

 якісь сотні мільйонів доларів, то ви помиляєтесь -там

 сума  дуже незначна, і дуже тяжко реалізовувати будь-

 яке наше імущество і техніку.

 

      ГОЛОВА. Вінський.

 

      ВІНСЬКИЙ Й.В.

 

      Шановні колеги!

      Вінський, 411 виборчий округ, Хмельниччина.

 

      ГОЛОВА. Так ви ж другий раз.

 

      ВІНСЬКИЙ   Й.  В.  Ми прийняли  Закон,  прийняли

 компромісний  варіант,  і  я  думаю, інший варіант не

 був  би  прийнятий, тому зараз повертатись назад нема

 ніякого   смислу.  Давайте  будем  йти  по  Постанові

 конкретно   і    вирішувати,   а  зара  ми  поставили

 Германчука   і  вертаємось  назад.  Давайте  приймати я 
 я                           - 14 - я 

 Постанову   про   введення   в  дію,  а  ми  начиниєм

 обговорювати знову бюджет.

 

      ___________. Я пібтримую абсолютно.

 

      ГОЛОВА.   Йосип   Вікентійович,  все  правильно.

 Тільки треба зразу з'ясувати, які будуть параметри.

 

      ___________.   Олександре   Олександровичу,   ну

 параметри  я  назвав,  я  розумію, що кожен має право

 взяти   олівець   і   підрахувати.   Ну,  якщо  нашим

 параметрам не довіряють, якщо ........

 

      ГОЛОВА.   Петро  Кузьмич,   вам  всі  довіряють,

 давайте не говоріть.

      Манчуленко.

 

      МАНЧУЛЕНКО Г.

      Георгій  Манчуленко,  435 Заставницький виборчий

 округ, Чернівецька область.

      Шановний  Петре  Кузьмичу!  У  мене  є  декілька

 питань такого плану, оскільни мова ....

 

      ГОЛОВА. Не питань, пропозицій, будь ласка. я 
 я                           - 15 - я 

 

      МАНЧУЛЕНКО  Г. Пропозиції також є. Але спочатку,

 оскільки  мова  зайшла  про  ПДВ  -28 відсотків, то я

 хотів  би уточнити у вас, на які речі. Скільки грошей

 на   сьогоднішній   день   обертається   в   тіньовій

 економіці,  і чи сприяє тому ж підвищення податкового

 тиску,  для  того щоб ці гроші повернулися з тіньової

 економіки  в  ту економіку, яка працює на державу? Це

 перше.

      Тепер відносно проекту Постанови. Значить, пункт

 2  частина  2 "При  підготовці  пропозицій  про зміну

 законодавства  з питань соціального захисту населення

 виходити з умов щодо недопущення погіршення життєвого

 рівня  інвалідів,  пенсіонерів,  дітей",  а  учасники

 Другої  Світової війни і всі ті, хто боролися за волю

 України.

      Я  думаю,  що тут це треба доповнити також, тому

 що не можна обходити цю категорію людей.

      І  частина  третя  цього ж пункту: що стосується

 тільки  пільг за електроенергію та проїзд на міському

 пасажирському  транспорті.  Але  ж  ми тут випускаємо

 село.  Як  бути тоді з селом, з паливно-енергетичними

 ресурсами і т.д.

      Дякую. я 
 я                           - 16 - я 

 

      _______________

      Ну,  по  першому  питанню.  Сьогодні в необліку,

 або,  так сказать, готівкому обігу ходить десь більше

 120  трильйонів  карбованців. Да, дійсно, це проблема

 залучення цих коштів або через цінні папери або (хоча

 їм  довіри  сьогодні  дуже мало), або через посилення

 податкового,  податкової відповідальності за несплату

 податків, за безготівковий обіг.

      Зараз    такі   міроприємства   відпрацьовуються

 податковою     інспекцією,     Кабінетом  Міністрів,

 Мінекономіки, Міністерством фінансів.

      В  частині  пільг,  то по кожній пропозиції, яка

 буде    запропонована,   і   додаткові   витрати   на

 забезпечення  цих  пільг повинно чітко бути визначено,

 за  рахунок  чого  ці  пільги забезпечувати. А просто

 так - це неможливо і неправильно.

 

      ГОЛОВА.  Петро  Кузьмич,  дякую  вам, сідайте на

 місце.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.  Одну хвилиночку, справа в тому, що ви ж

 помітили,  як пішло обговорення: конкретна пропозиція я 
 я                           - 17 - я 

 з розрахунку, який зробив віце-прем'єр і він пояснив,

 що  це означає. Треба певні корективи внести у проект

 Постанови. Замість цього почались запитання, які, там

 тіньова  економіка  і все... Якби вони знали, то вона

 не була б такою тіньовою.

      Ага,  так  отож.  Тому,  будь  ласка,  Постанову

 вносила  Комісія  Азарова. Микола Янович на трибуну і

 по  Постанові  пропозиції.  Тільки по Постанові, так.

 Коліушко зараз буде вносить пропозиції.

      Так по Постанові! Не записувався ніхто.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. А! З самого початку, я вибачаюсь. Точно,

 я  винен.  Навіть  Керимов  перший,  так.  Але  я вже

 Коліушка оголосив, він скаже слово.

      Будь ласка, Микола Янович. Все зрозуміло, проект

 ми прийняли.

      Коліушко, будь ласка, пропозиції до Постанови.

 

      КОЛІУШКО

 

      Я   прошу  передати  моє  слово  голові  фракції

 "Реформи" Соболєву. я 
 я                           - 18 - я 

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка.  Так  Коліушко  не  з цієї

 фракції.  Ви  з  "Реформи"?  Ясно. А я думав, що ви з

 іншої. Будь ласка.

 

      СОБОЛЄВ,   м.   Запоріжжя,   депутатська   група

 "Реформи"

 

      На   жаль,  зараз  матеріали  розмножують  через

 Секретаріат,  я  зачитаю.  Це  ті дві пропозиції, які

 були висловлені у виступах членів нашої фракції.

      Перша  пропозиція.  Пункт  12  викласти в такому

 вигляді:   "Комісія   з  питань  бюджету  і  Кабінету

 Міністрів України в тижневий термін подати на розгляд

 Верховної  Ради України пропозиції щодо закріплення в

 межах  нормативів  відрахувань  до бюджетів обласного

 рівня,  частки  податків  або  окремих  податків,  що

 закріплюються    за    бюджетами    міст    обласного

 підпорядкування   та   районів,   сільких,  щоб  було

 зрозуміло яких".

      І   пункт   15  додатковий,  де  його  поставити

 визначать  комісії.  "Скасувати пільги всім юридичним

 особам, щодо звільнення від сплату податків на додану

 вартість   акцизного   збору  та  митного  збору  при я 
 я                           - 19 - я 

 імпортній   продукції,   як  доручення  для  розробки

 Кабінету  Міністрів  по  тим актам, які вони приймали

 окремо, і по внесенню для нас на Верховну Раду".

 

      ГОЛОВА. Микола Янович, поясніть, будь ласка.

 

      ___________.  Я  хочу  сказать  по  12 пункту, в

 принципе таких особых возражений нет, надо продумать.

 И  такое  положение  оно  назрело,  его надо вместе с

 Минфином сделать в недельный, или в двухнедельный. Но

 я  думаю,  что давайте в двухнедельный, более реально

 просто.

      Теперь  по  пункту 15, я прошу фракцию "Реформы"

 посмотреть  пункт 3. В пункте 3 данного Постановления

 говориться,  что  мы  должны  с вами при "затверджені

 бюджета,   змін   і  доповнень"  пересмотреть  ставкі

 акцизного  сбора  на  импортные товары, ввести ставки

 "в'їздного"  мита, переглянуть ставки, размеры ставок

 (..........)  бартера  и так  далее, и так далее. Там

 подробно  перечислено то, о чем говорил Соболев. Вот.

 Если  это  необходимо,  давайте мы пункт 3 дополним и

 расширим.

      (Шум в залі)

 я 
 я                           - 20 - я 

      ГОЛОВА. Соболєв, ще раз.

 

      ___________. А, по пильгам? Ну давайте...

 

      ___________.   Я  уточнюю  свою  пропозицію.  Це

 стосується   тільки   пільг.   Порядок,   збільшення,

 зменшення - це... нас влаштовує  третій пункт.

 

      ГОЛОВА.  Тобто  він не говорить про те, там, хто

 оподаткується...

 

      ___________.  Ну  давайте так: в письменном виде

 посмотрим.  Так?  Посмотрим,  изучим  и  тогда  будем

 говорить. Трудно на слух воспринимать, чесное слово.

 

      ГОЛОВА. Ясно... ясно.

      (Шум в залі)

      Кірімов.

      (Шум в залі)

      Ну я ж вам давав слово - ви відмовилися.

      (Шум в залі)

      Голосування...  Одну секундочку. Давайте в такій

 послідовності тоді: щоб ми рухалися скоріше, ідемо по

 статтях  Закону.  Тоді  буде  якесь...  так  сказать, я 
 я                           - 21 - я 

 просування.  По  назві...  Давайте  не про реалізацію

 Закону  України, а все-таки про введення в дію Закону

 так,   як   класично   в   нас  рередбачається.  Нема

 заперечень?

 

      ___________. Нема.

 

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Тепер  пропозиція  така:  по першому пункту вона

 стосується  тих же статей, які згадані і в пропозиції

 Комісії  Суслова,  зокрема головою комісії, Сусловим.

 Слово Суслову, будь ласка. Будь ласка.

 

      СУСЛОВ В.І.

 

      Уважаемые депутаты, мы должны работать строго по

 документам. У нас есть писменое обращение Президента.

 Это  предложение учтено насколько я понимаю по закону

 и  проголосовано.  Кроме того, в таблице, которая нам

 была  роздана,  записано,  что,  например,  врахована я 
 я                           - 22 - я 

 статья  13,  37, 39, что они видминени. Но нигде ни в

 тексте,   предложенном   Президентом,  ни  в  проекте

 Постановы, об этом не говорится.

      Поэтому для ясности, в частности по этим статьям

 и  по некоторым другим, там, где не все понятно, я бы

 считал  мы  не  можем  их вводить в действие сегодня,

 надо     поанализировать    дополнительно    механизм

 реализации этих статей.

      Я готов дать более подробные пояснения по каждой

 статье,  почему необходимо посмотреть на последствия.

 Ну, там есть допустим отмена... изменения в Закон "По

 обложению   прибыли",  в  части  льгот  допустим  для

 сельхозпроизводителей   по   44  статье  и  некоторые

 другие.  Если есть необходимость я расскажу по каждой

 статье  подробно.  Но  я  бы предложил поработать над

 этими  статьями,  посмотрите сейчас на эти статьи. Их

 нужно  все-таки, так сказать, понять до конца мехинзм

 реализации, с какого числа их вводить.

 

      _______________  Александр  Александрович, ну, я

 хочу   сказать,   что  все  то,  что  говорит  Виктор

 Иванович,  содержится  вот  в этой таблице, о которой

 министр говорил в своем докладе. И мы проголосовали с

 учетом  предложенных  изменений и дополнений. Если мы я 
 я                           - 23 - я 

 начнем  возвращаться  к этому снова, тогда давайте мы

 пересчитаем  доход  государственого консолидированого

 бюджета  от  прибыли и так далее, и так далее. Потому

 что  все  расчеты  велись  с учетом 44 статьи. Теперь

 совершенно  четко  было  сказано,  что если в таблице

 ставится "враховано"  на предложение исключить статью

 13, значит она исключена из Закона.

 

      ГОЛОВА.  Тобто  мова йде  про  те,  щоб ці зміни

 внести в проект Постанови.

 

      ____________.  Я  согласен,  давайте внесем. Нет

 вопросов,  таблица  же  у всех под руками и все могут

 посмотреть.

 

      ГОЛОВА.  Таким  чином,  та  про  що  ви говорите

 Олексій  Дмитрович,  мова  йде  про  порядок введення

 статей закону. А не про відміну їх, це ж передбачено,

 ми  в  законі  пишемо,  що він вводиться з 1 січня, а

 природно,  що  деякі  норми його не можна вводити з 1

 січня,  тому і водводиться окремо цілий ряд положень,

 котрі  вводяться  спеціальною  постановою бо з іншого

 строку.

      ____________.  Александр  Александрович  это  не я 
 я                           - 24 - я 

 совсем  так,  Алексей  Дмитреевич Шеховцов совершенно

 справедливо  замечает,  что  постанова  из  закона не

 исключается  статьи,  мы  их уже проголосовалы, когда

 голосовали закон и статьи эти исключены, а постановой

 только  вводятся  в  действие  или приостанавливаются

 отдельные статьи, вот что постанова определяет.

      Ну пусть знаток Регламента Носов нам расскажет.

 

      ГОЛОВА. Микола Янович. Іншими словами у проекті,

 який записаний у вас в першому пункті, все враховано.

 

      ____________.Да все враховано, абсолютно верно.

 

      ГОЛОВА. Кірімов все враховано у вас? У кого є до

 цього  пункту  зауваження?  У  Кірімова  не  до цього

 пункту,  будь ласка Анісімов.

 

      АНИСИМОВ

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 народные депутаты.

      Я  думаю  самое  приемлимое будет на сегодняшний

 день,   если   мы   согласимся  с  проектом  поданный

 Сусловым.  Это особенно касается 42 статьи, здесь она я 
 я                           - 25 - я 

 не  несет  никакой цифровой нагрузки, но мы 7 пунктом

 своего  постановления  заставляем  Правительству даем

 поручение  включить  ее  в  реализацию с надбавкой на

 себистоимость продукции.

      Поэтому  без  рассмотрения  и  что  она несет за

 собой, нельзя выходить и принимать это решение.

      Я  говорю,  самое  правильно,  вы сразу сказали,

 Александр    Александрович,    вот   роздали   проект

 Постановления,  эти  статьи,  которые не несли, будем

 госорить,  цифровой  нагрузки  и  не  просчитывались,

 вводить после рассмотрения в Верховном Совете.

 

      __________. Значит, Александр Александрович, или

 депутаты  не поняли, тогда я еще раз возвращаюсь: все

 те   изменения,   которые  внесены  в  Закон,  Леонид

 Александрович,   я   к   вам  обращаюсь,  посмотрите,

 пожалуйста  вот  эту  четырехстраничную табличку, там

 указаны  все  статьи,  которые  претерпели какое-либо

 изменение к Закону. И мы их с вами приняли. 42 статьи

 в   этой   таблище  нет.  Значит,  она  остается  без

 изменений.

 

             (Шум у залі)

 я 
 я                           - 26 - я 

      ГОЛОВА.   Ще раз Анісімов.

 

      АНІСІМОВ.  Уважаемый  Николай  Янович, уважаемые

 народные  депутаты,,  если следовать букве закона, то

 помнит  Александр  Александрович,  когда  вы  ставили

 вопрос на голосуование и мы приняли, без утверджения

 концепцию о налогообложении, и ни один закон не может

 рассматриваться  и  вводиться  в  действие.  Мы такое

 решение   приняли.   Поэтому,   для  того,  чтобы  не

 возвращаться   назад   и  не  отменять  свое  прежнее

 решение,   я   думаю,  что  Суслов  дал  компромисный

 вариант:   все   статьи,   которые  несут  удорожание

 продукции  и  давление  через цену на жителя Украины,

 надо  рассмотреть  в  Верховном  Совете и ввести их в

 действие,  не отменяя.

 

      __________.  Александр  Александрович, я попрошу

 слова тогда на две минуты для подробной справки.

      Уважаемый    Леонид   Александрович,   уважаемые

 депутаты,  вы  интересным  образом противоречите сами

 себе:  мы  только  что  исключили  из  состава закона

 стабилизационный  податок,  не  рассматривая  никакой

 концепции,  взагали  не  имея никаких расчетов. Я вам

 должен  доложить  тогда,  что,  если  уж возвращаться я 
 я                           - 27 - я 

 теперь   к  сокращению  расходых  статей  бюджета,  о

 которых  мы  с  вами говорим, то давайте взвесим, вот

 возьмите карандаш и листик бумаги, я вас очень прошу,

 и   запишите:  социальная  защита  в  государственном

 бюджете  65  триллионов  -трогать  нельзя, социальная

 культура, соцкультбыт точнее -195 триллионов -трогать

 нельзя,  Чернобыль  -84  триллиона  -трогать  нельзя,

 внешний  долг -273 -тоже нельзя, пенсионный фонд -369

 триллионов  -тоже  нельзя,  субвенция областям -48, и

 соответственно бюджетам областей -720 триллионов тоже

 тронуть нельзя; взаимоотношения з Национальным банком

 трогать  нельзя  и того трогать нельзя -1 квадриллион

 172 триллиона, а что же можна трогать, чтоб снять 160

 триллионов   с   бюджета.   Рассказываю:  капитальные

 вложения  всего  80,  жилье  дл  явоеннослужащих -20;

 народное  хозяйство  -227;  экология  -7 там вместе с

 крымскими  там  татарами;  оборона  -110;  ликвидация

 стратегических   вооружений   -2;  правоохранительные

 органы -96; законодательная и исполнительная власть -

 17,  5;  Прокуратура -3, 5; компенсация селу, которая

 уже  давным давно выплачена -14 и внешне-политическая

 деятельность  -39.  Итого  -623. Вот с 623 надо снять

 160  триллионов.  Ну,  давайте  вдумаемся сколько это

 процентов?   26.  Начнем  снимать.  Вместе  со  мной, я 
 я                           - 28 - я 

 давайте,  так  сказать,  вместе на бюджетной комиссии

 будем снимать.

 

      ГОЛОВА. Микола Янович, я ..........на комісії...

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Одну минуту, прошу нет, нет -это

 принципиально важное решение.

      Вот  снимаем  по  25  процентов,  по 26 с каждой

 статьи.

 

      ГОЛОВА.  Микола  Янович він же говорить про те,

 що...

 

      ГОЛОС  З  ЗАЛУ.      42  какую  несет  смисловую

 нагрузку? ................

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,...........  Олександрович,

 Микола Янович!

      Пропозиція  Суслова  зводиться до того, що треба

 ці  норми  окремо  обрахувати,  а  ви  починаєте всіх

 утягувати в рахунок. Цього не треба робити.

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Александр Александрович!  Положем

 подсчет   прибыли,  прибыли  Министерством  финансов, я 
 я                           - 29 - я 

 пусть Петр Кузьмич скажет, как обчислялся, исчислялся

 исходя из 30 процентов...

 

      ГОЛОВА.  Я  ще  раз  прошу,  Микола  Янович,  не

 вдавайтесь   в  подробиці  рахунку,  бо  не  можна  у

 чотирьохсот  порахувати  гроші,  яких  ще й нема крім

 того. Тому, будь ласка, Петро Кузьмич.

 

      АЗАРОВ М.Я. Я знаю там же еще по 42 статье...

 

      ГОЛОВА.  Ну, почекайте, Петро Кузьмич має слово,

 будь ласка.

 

      ___________.

      Значить,  шановні  народні  депутати! Я хочу...,

 ми,  дійсно,  зовсім,  ну,  якось заплутались в цьому

 питанні.

      Ну, по-перше. Микола Янович правильно каже, що в

 1  статті  Поставнови  Верховної Ради чітко записані,

 які   статті  у  нас  будуть,  в  дію  входять  не  з

 моменту..., з моменту прийняття цього Закону. Це раз.

      Інша  справа  в  частині  те,  що говорив Віктор

 Іванович.  Так.  Але  я  у своєму виступі і в таблиці

 чітко   сказав,  які  статті  взагалі  знімаються  за я 
 я                           - 30 - я 

 пропозиціями  депутатів  або  за пропозиціями комісій

 Верховної  Ради. Вони чітко підкріплені, і є висновки

 Комісії з питань бюджету.

      Всі   відповідні   корективи   я,   можна  взяти

 стенограму  і  подивиться  про  ці статті, які зняті,

 вилучені з бюджету.

      Мова  може  йти  і  є  питання  стосовно  42 -44

 статті.  В  частині  44-ої статті, там йде мова, мова

 йде про оподаткування сільськогосопдарського сектору.

 І  інша  -це  42-а  стаття  -там,  де  йде  мова  про

 стабілізаційний  фонд. Але без... Ми ж всі казали, що

 ми повинні підтримати енергетику і на всіх рівнях, на

 всіх  комісіях  ця  стаття проходила, не було ніякого

 сумніву в плані необхідності введення цієї статті.

      Якщо  мова йде тільки про 44-у статтю, вона несе

 фінансову  нагрузку  в  порядку  десь 10, 2 трильйони

 карбованців  -та  пільга,  яка  була  передбачена для

 сільгоспвиробників.

      Будь  ласка,  третій  абзац  цієї  статті  можна

 проголосувати і зняти взагалі всі ці питання.

      Дякую.

 

      _______________

      Нет, я просто хочу, что тогда 10 триллионов надо я 
 я                           - 31 - я 

 на минус, на расходы государственного бюджета.

 

      _______________

      Так точно, за рахунок тіх джерел, які я казав.

 

      ГОЛОВА.  Досить, є пропозиція, яка влаштує всіх:

 доручити  Миколі  Яновичу, Віктору Івановичу Суслову,

 головам   комісій   Верховної  Ради  з  участю  Петра

 Кузьмича  на  ранок  подати  нам допрацьований проект

 Постанови.  Ми його проголосуємо і не будемо рахувати

 гроші всі.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.   Так,   так.  І  текст  проголосованого

 бюджету.  Ясно.  Тому  що  за  обідню перерву явно не

 встигли підготувати документ до голосування.

      Немає заперечень?

      І якщо, і якщо виявиться, що для покриття витрат

 всіх  потрібно буде, скажемо, пдв підняти на 5% -25 -

 оді ми проголосуємо. Але повинно це все бути зроблено

 абсолютно переконливо.

      Якщо   плюс   5   по   ПДВ  -це  приблизно  буде

 рівнозначно   півтора  по  стабілізаційному  податку. я 
 я                           - 32 - я 

 Тобто ми вдвічі скорочуємо навантаження на виробника.

 Ясно, так?

      Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати?

 

      ___________.   Олександр  Олександрович,  але  я

 тільки  прошу,  що  не  Закон ми дамо таблицю змін до

 кожної статті, щоб це було зрозуміло.

 

      ГОЛОВА.  Так,  це  буде правильно. Проголосуємо,

 потім з мотивів будете.

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Дякую. Ідіть працюйте.

      Тепер,   нам   потрібно  проголосувати  документ

 зв'заний  зі  звітом про виконання Державного бюджету

 за 1993 рік. Така процедура затвердження.

      Не   по  статтях,  а  голосувати  за  Постанову.

 Встигнете,  якраз  так,  як  воно планується. Якщо не

 встигнуть  на самий ранок, значить чуть-чуть пізніше,

 на дві години. З ранку буде завтра.

      Петро Кузьмич, ви тільки подивіться ще бюджет не

 затвердили,   а  вже  кругом  нього  депутати  ділять

 окремі. я 
 я                           - 33 - я 

 

      ___________.  Шановні  народні  депутати! На ваш

 розгляд   подається  звіт  про  виконання  Державного

 бюджету за 1993 рік.

      Я  декілька  слів  скажу пояснення, чому за 1993

 рік,  а  не  за  1994  рік, як передбачено процедурою

 Верховної  Ради  від  27  серпня  1994  року.  Там ми

 повинні  представити  31  березня Звіт "Про виконання

 державного   бюджету"  уже  за  1994  рік.  Весь  час

 бюджетний  рік у нас, у нашій державі, обраховується,

 співпадає  з календарним роком. І завжди при розгляді

 проекту  бюджету на слідуючий рік, розглядається Звіт

 за попередній рік.

      В  зв'язку  з  тим я хотів би звернутись до вас,

 першим  перейти до звіту 1993 рік. Що в процедурі те,

 що  записано  31  березня, дуже хороша процедура, але

 вона  розрахована, коли календарний рік неспівпадає з

 бюджетним. Наприклад, як у Франції, звідки було взяте

 це тлумачення.

      Тому   ми   хотіли  б  зразу  звернути  увагу  і

 попросити  дуже  вас,  щоб  цей був перенесений на 31

 квітня,  оскільми  ми  не  зможем  просто виконати цю

 процедуру, і  знову  у  нас  будуть  з  цього приводу

 неполадки. я 
 я                           - 34 - я 

      (Шум в залі)

      31   квітня.   Так.  Тепер  стосовно  звіту  про

 виконання  бюджету  за 1993 рік. Законом України "Про

 держаний  бюджет  на  1993  рік",  який було прийнято

 Верховною   Радою  9  квітня  1993  року,  затверджен

 Державний  бюджет  по  доходах  у сумі 4, 6 трильйона

 карбованців  і видатка 5, 6. Перевищення видатків над

 доходами на 983 мільярди карбованців.

      Ви  всі  знаєте,  що,  керуючись статтею 21 "Про

 Державний  бюджет  України" Кабінет Міністрів уточнив

 всі  показники  бюджету,  виходячи  із  реальних змін

 макроекономічний  показників  і  виходячи  з реальних

 змін,  які  відбули  в  народному господарстві в 1993

 році.   Вказаний  проект  бюджету  був  винесений  на

 Верховну Раду 13 грудня 1993 року. Президія Верховної

 Ради  прийняла  Постанову  в  січні  1994  року, якою

 підтримала пропозицію Комісії Верховної Ради з питань

 планування  бюджету  фінансових цін про недоцільність

 перегляду  показників  Державного бюджету за 1993 рік

 до закінчення  бюджетного року.

      Відповідно   до   змін,   які   запропоновані  і

 відповідно    до    закінчення    бюджетного    року,

 розрахунковий обсяг державного бюджету був визначений

 по  доходах  в сумі 33, 6 трильйонів карбованців і по я 
 я                           - 35 - я 

 видатках  43, 1 з перевищенням видатків над доходами,

 тобто  дефіцитом бюджету 9, 5 трильйонів карбованців.

 Я  не буду вам обраховувати і говорити про показники,

 які були в народному господарстві за 1993 рік, тільки

 відмічу  деякі.  Річна  інфляція  в 1993 році досягла

 межі  10 тисяч 256 відсотків це в 103 рази перевищоло

 інфляцію 1992 року.

      Враховуючи  всі  показники  і звіт про виконання

 державного  бюджету  ща  1993  рік  по  доходах  його

 виконано  в  сумі  27  трильйонів карбованців, або 80

 процентів  і 6 десятих до призначень, які визначені в

 обрахунках  і  по  уточнених видатках 37, 3 трильйони

 карбованців  тобто  з  дефіцитом  в  10,  3 трильйони

 карбованців.

      Верховна Рада постановою від 17 червня 1993 року

 про  виділення  додаткових кредитних ресурсів і від 1

 липня  про  порядок  розрахунків  у  липні  вересні з

 постачальниками  серовинної м'ясо-молочної продукції,

 згідно  з  цього  рішення  Кабінет  Міністрів отримав

 банківський  кредит  для розрахунків на загальну суму

 11 трильйонів 746 мільярдів карбованців.

      Перше в 1993 році рішенням Верховної Ради від 18

 червня,   який  діє  і  по  сьогоднішній  день.  було

 прийнято,  порядок виконання державного бюджету, який я 
 я                           - 36 - я 

 починаючи  з  1 липня впроваджено новий порядок, яким

 передбачається фінансування видатка у міру надходжень

 коштів   на   рахунок  Міністерства  фінансів,  тобто

 кредитування фактично видатків зверх надходжень, було

 припинено  з  1  липня 1993 року і в такому режимі ми

 працюємо і сьогодні.

      Якщо сказати декілька слів з звіту про виконання

 державного  бюджету, то всі доходні джерела, які були

 обраховані   Міністерством   фінансів  вони  фактично

 виконані по всім позиціям стосовно податків.

      Якщо за виключенням прийнятого рішення Уряду про

 надходження  коштів від здійснення додаткових заходів

 по  мобілізації  доходів  бюджета, згідно цієї статті

 було реалізовано, відпущено із резервів держави спирт

 для  виробництва горілчаних виробів, масло, м'ясо для

 того,  щоб реалізувати, мобілізувати додаткові доходи

 в  бюджет. Таких доходів передбачалось більше, чім на

 7  трильйонів карбоваців. Фактично отримано тільки 1,

 1   трильйона   карбованців.  Ця  сума  -розрив  в  6

 трильйонів  -і пояснює невиконання доходів бюджету за

 1993  рік.  Бюджет за 1993 рік по доходам виконано, я

 сказав,  на  80, 6%. Крім того, кредити банків склали

 11,   46   мільярда   карбованців,   в   тому   числі

 Національного   банка  11  трильйонів  109  мільярдів я 
 я                           - 37 - я 

 карбованців.

      Якщо  говорити  про  видатки  бюджету,  якщо  ви

 уважно  знайомились  із  звітом про виконання його за

 1993  рік,  то виникає, всі видатки бюджету практично

 не  профінансовані  в межах, які визначені в бюджеті.

 Вони  профінансовані згідно з надходженнями, які були

 в  державному  бюджеті  на підставі рішення Верховної

 Ради   тільки   в  межах  надходжень.  Самий  більший

 різнобій,це складає регулювання різниці цін на худобу

 і  молоко.  Якщо  в  контингенті  було  заплановано 8

 трильйонів  329  мільярдів  карбованців,  то фактичні

 витрати  склали 2 трильйони 58 мільярдів карбованців.

 Це  я  вам  нагадую  і пояснюю, що фінансування решти

 коштів  в  розмірі  більше  6  трильйонів карбованців

 здійснювалось   за   рахунок  надходжень  податку  на

 добавлену    вартість    на    спеціальний    рахунок

 Міністерства   сільського  господарства.  Тобто,  був

 відкритий  спеціальний  рахунок  як джерело погашення

 цих витрат і повністю профінансовані ці видатки.

      В  цілому,  якщо  говорити  про видатки, то вони

 профінансовані  у  сумі  34  трильйона  686 мільярдів

 карбованців.

      Кабінет  Міністрів  двічі  розглядав  звіт  про

 виконання   державного   бюджету   за  1993  рік  при я 
 я                           - 38 - я 

 опрацюванні   бюджету  на  1994  рік.  Є  протокольне

 рішення.  Але  для  того, щоб відтворити всі видатки,

 доходи  державного  бюджету  1993  року,  ми  ще  раз

 розглянули  його  на  засіданні  Кабінету Міністрів 3

 березня   поточного року  і  прийнята  Постанова  про

 схвалення звіту про виконання державного бюджету.

      Кабінет  Міністрів  постановляє:  схвалити звіт

 "Про  виконання державного бюджету України 1993 року"

 по  доходах  у  сумі  38  трильйонів 843 мільярда 497

 мільйонів   карбованців  і  по  видатках  у  сумі  37

 мільярдів    305,993   мільйонів   карбованців   з

 перевищенням  доходів над видатками в сумі 1 трильйон

 537 мільярдів 504 мільйони карбованців.

      І  другий  пункт. Просити Верховну Раду України

 розглянути    питання    віднесення    заборгованості

 державного  бюджету  Національному банку по кредитах,

 одержаних  в  1993  році,  у  сумі  11 трильйонів 109

 мільярдів  687  мільйонів  карбованців  на  державній

 внутрішній борг.

      Ці  кошти,  ці  кредити Центрального банку я вам

 вище  сказав, що були надані згідно рішення Верховної

 Ради для розрахунків з сільгоспвиробниками.

      В   проекті,  який  поданий  вам,  по  структурі

 державного внутрішнього боргу і який подавався 4 рази я 
 я                           - 39 - я 

 попередній  Верховній Раді і при складанні бюджету, і

 окремо,   ці   суми   враховані  вс  структурі  цього

 внутрішнього   боргу.   На   жаль,  він  поки  що  не

 прийнятий.  Він  на  сьогоднішній  день знаходиться в

 комісіях  Верховної  Ради.  Я  готовий, хоч сьогодні,

 доповісти з цих питань, якщо буде це питання включено

 в порядок денний.

      В  мене  все.  Будь  ласка,  які  є запитання, я

 готовий відповісти.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Чи  будуть  запитання  до

 Петра   Кузьмича?   Я   попрошу:  включіть  запис  на

 запитання.

      Будь  ласка,  висвітліть.  Скільки  відведемо на

 запитання?  10  хвилин.  Немає  заперечень? Давайте в

 такому   темпі,  за  запитання  хвилину,  не  більше.

 Давайте  спробуємо  так  спрацювати,  я думаю можна в

 такому режимі попрацювати.

      Будь ласка, Ващук Катерина Тимофіївна.

 

      59 виборчий округ, ВАЩУК

 

      Петро  Кузьмович!  Мене  все-таки  цікавить таке

 питання,  як виглядає сьогодні заборгованість по тому я 
 я                           - 40 - я 

 виконанню бюджета де стосується фінансування закладів

 освіти  і  охорони  здоров'я.  Тобто  по оплаті праці

 вчителів  і  медиків  по  Україні. Бо на моєму округу

 остання заробітна плата заплачена за січень тільки.

 

      ___________.  Я розумію, що ваше запитання не до

 1993  року,  а  запитання  поточного  року. Ми бюджет

 поточного року вже розглянули.

      Я  вам  скажу  так,  у  нас на сьогоднішній день

 заборгованість  по  соціальній  сфері складає реально

 більше 3,5 до 4 трильйонів карбованців.

      Так,  я  розумію  вас,  сьогодні  згідно  з тими

 макроекономічними показниками, ринкові показники, які

 відпрацьовані  на  1995  рік  і які є з поквартальною

 розбивкою,  які є на другий квартал, ми будемо з вами

 розглядати   емісію   випуску   грошей   у  обіг  для

 забезпечення  тих  макроекономічних  показників,  які

 складуться в другому кварталі.

      Я  вважаю, в зв'язку з прийняттям Зкону сьогодні

 за  основу,  і  той борг, який я вам називав стосовно

 областей,  ми  здатні  будемо  повність розрахувати з

 місцевими    бюджетами   по   взаємних   розрахунках,

 забезпечити  їх  фінансовими джерелами, з тим, щоб на

 слідуючій неділі розрахуватись повністю із соціально- я 
 я                           - 41 - я 

 культурною сферою по заробітній платі.

      Прийнаймні, ми  дуже,  дуже  це бажаємо і будемо

 робити  усе,  щоб  дотримати  свого  слова. Але це не

 бюджет 1993 року.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Байрак.

 

      БАЙРАК М.В.

 

      Вопрос   такого   порядка.   Еще   в  1990  году

 сельскохозяйственные  предприятия  здавали  зерно  за

 валюту.  Сегодня  эти деньги валютные средства нашего

 государства   находятся   на  счетах  Внешэкономбанка

 России.  Я обращался в банк "Украина", который должен

 расчитаться  с сельскохозяйственными предприятиями за

 эту  валюту,  и  получил  ответ, что расчет возможен,

 если  Правительство  Украины  примет Постановление  о

 возмещении   убытков  банку "Украина"  для  расчет  с

 держателями    этой    валюты    за    счет    долга,

 государственного  долга Украины. Возможно ли принятие

 такого  Постановления  в  ближайшее  время  и решение

 этого  вопроса,  потому  что  эти средства, очевидно,

 будут   не   последними   для   того,  чтобы  сегодня

 поддержать  сельскохозяйственные  предприятия в такое я 
 я                           - 42 - я 

 трудное время.

 

      ___________.  Я  розумію  ваше  питання.  Діло в

 тому,    що    коли,   будем   так   казать,   лопнув

 Зовнішекономбанк,  у  нас  ви знаєте банк, який робив

 операції з іноземними країнами, з іноземними фірмами,

 в  тому  числі  по зерну, у нас тільки проходив облік

 відділень  Зівнішекономбанка  колишнього  Союзу  РСР.

 Коли, ви знаєте, що були прийняті відповідні рішення,

 тільки  по суб'єктам, по фізичним особам дещо питання

 врегульовано.  Стосовно заборгованості по розрахунках

 і  по тим боргам, які сьогодні винен Зовнішекономбанк

 РСР для суб'єктів господарювання тепер уже країн СНД,

 питання до цього часу не вирішено. І якщо якийсь банк

 каже  вам,  що  якісь  затрати  відшкодувати -це він,

 мабуть,  мову  веде що держава повинна взяти повністю

 на себе всі борги суб'єктів господарської діяльності,

 виплатити.  Так  для  чого тоді банк? Які затрати він

 тоді  понесе? Просто (..........) візьме за те, що ми

 перерахуєм  як...  У  держави сьогодні таких валютних

 коштів немає.

      І  це  питання,  наскільки  я  розумію,  буде ще

 додатково розглядатися при розподілах активів пасивів

 колишнього Союзу РСР. я 
 я                           - 43 - я 

      Докищо   питання   по   суб'єктам  господарської

 діяльності  не вирішено.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Будь ласка, Швидкий.

 

      ШВИДКИЙ.

 

      276 виборчий округ, Швидкий.

      Шановний  Петро  Кузьмич,  скажіть,  будь ласка,

 самий  більший  борг  Росії Україна мала якраз саме в

 1993 році за енергоносії. Як відомо, при договорі там

 покриття  витрат  плати  за  енергоносії повинні були

 здійснюватися  поставкою  сільгосппродукції. Зокрема,

 м'яса  і  цукру.  Нам  було  в  цей  час дуже вигідно

 поставляти  продукцію м'яса, оскільки м'ясо коштувало

 в  Росії  щось в 3 чи 4 рази дорожче, ніж на Україні.

 Чому  саме так сталося, що не була здійснена поставка

 цієї  продукції в 1993 році і хто винен у цьому і яку

 відповідальність  він поніс за це?  Дякую.

 

      ___________.  Ну  ви  дуже  правильно  сказали в

 частині того, що раніше борг Росії частково погашався

 за рахунок прямих валютних коштів, а також за рахунок

 натурального товарного  постачання. я 
 я                           - 44 - я 

      Дійсно,  було  недопоставлено...  Ну дві причини

 цього.  Це не тільки сільгоспвиробники в цьому винні.

 Вони взагалі не винні. Вона свою продукцію здали, але

 за  неї  треба  било розрахуватися, треба заплатити і

 відправити в  Росію.

      На жаль, я вам скажу, що тут велику вагу в цьому

 процесі  відіграло накладка значних темпів інфляції і

 неспівставляння  внутрішніх і зовнішніх цін. На жаль,

 на  всіх цих операціях ми мали дуже величезні збитки.

 Ви  пам'ятаєте,  що  Україна  була  змешена  прийняти

 відразу  2,  5 мільярди доларів боргу, який рахувався

 практично  за  всіми  суб'єктами  нашої  господарскої

 діяльності.

      Я  вам  скажу,  що  в  цьому  році  ситуація  ще

 складніша,  тому  що підписано угоду, якою визначено,

 що   єдиним   розрахунковим  моментом  між  Росією  і

 Україною  є  прямі розрахунки в валюті. Це дуже тяжко

 для  України. Але ми все робимо для того, щоб газ був

 своєчасно.

      Але  все це питання не 1993 року. Я просив би по

 питанню,  які  ми обгворюємо. Ні, я відповів вам, да,

 дійсно так, ви правильно сказали.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Будь ласка, Манчуленко. я 
 я                           - 45 - я 

 

      МАНЧУЛЕНКО  Г. М. Георгій Манчуленко, 435 округ,

 Чернівецька область.

      Шановний  Петре Кузьмичу, знайомлячись із Звітом

 "Про  виконання  державного  бюджету  за 1993 рік", я

 звернув  увагу  на  такі  факти.  Проводилися  широкі

 перевірки  державною податковою службою господарських

 органів, які мали би сплачувати податки. І з того, що

 було   проведено  перевірку,  установлено,  що  у  72

 відсотків   перевіренних   було   виявлено  порушення

 податкового законодавства.

      Чи  аналізувалися  причини  ухилення  від сплати

 податків,  і  які  вживалися  санкції  до  порушників

 податкового законодавства? Це переше.

      Друге.  Написано:  "Тривало  фінансування  робіт

 довгострокової  програми  розвитку  авіопромисловості

 України".  Йдеться  про  АН-70, який уже знищений. Це

 окрема  тема для розмови АН -180, АН -218 і де ці всі

 розробки  і  де  ці всі так би мовити кошти, які туди

 вкладалися і що зроблено конкретно в цьому напрямку.

      Наступне.      Фінансування      централізованих

 капіталовкладень   проводилося   згідно  з  державним

 контрактом   і   так   далі,   на   створення  різних

 потужностей, написано в 1993 році введенні потужності я 
 я                           - 46 - я 

 з  виробництва  1  тисячі  міні-тракторів  на  ХТЖ, 3

 тисячних  тракторних причепів на заводі Рівнесільмаш,

 але  наш  аграрний  сектор  як  потерпав,  так  і  на

 сьогоднішній   день   потерпає,   від  нехватки  цієї

 техніки.  Я  вже  не  кажу  про  те,  що  ми сьогодні

 затвердили  бюджет  і  тенденція яка була в 1993 році

 недофінансування     соціально-культурних    заходів,

 зниження    фінансування   соціального   забезпечення

 проглянулася  і  в  затвердженні бюджету на 1995 рік.

 Дякую.

      ____________.  Ну  по першому питанню, дійсно ви

 знаєте, що ця цифра, яка була у 1993 році 72 проценти

 від  перевірених  виявлено  порушень  в законодавстві

 податковому,  вона  на  жаль  лишається стабільною на

 протязі 1994-1995 року.

      Я  вам  скажу, що тільки за два місяці поточного

 року  із  перевірених  підприємств  більше  ніж  у 66

 процентів  виявлені порушення більше ніж 7 трильйонів

 карбованців.

      До  порушників застосовується безперечно санкції

 згідно з діючим законодавством це накладання штрафів,

 це  передача  в слідчі органи, але на наш погляд все-

 таки  штрафні  санкції,  які сьогодні є, які сьогодні

 визначені  законодавством  досить  малі, і ми вносимо я 
 я                           - 47 - я 

 відповідні  пропозиції, щоб посилити відповідальність

 посадових     осіб     за    порушення    податкового

 законодавства, а виникаюать вони, я вам скажу один із

 факторів  такого  не стабільної сплати податків, це і

 незнання самої технології сплати, нерозуміння законів

 тих,  які  ми приймаємо і до речі те, що ми приймаємо

 щороку  нові  закони,  а  інколи  на  протязі року по

 декілька  нових  законів,  змінюємо,  міняємо ставки,

 міняємо  мови,  об'єкти оподаткування, порядок сплати

 пільги  то  вносимо,  то не вносимо, це для того, щоб

 платник  зрозумів. Я кажу не тільки платник, даже наш

 податківець  зрозумів  -і то треба час. Я не кажу вже

 про...  Я  вважаю, що одним з головних факторів -це є

 недостатня  інформація  і  недостатнє  роз'яснення  в

 плані   нашого   законодавства  податкового.  Я  дуже

 підтримую  пропозицію народних депутатів, які кажуть,

 що  дійсно,  нам  уже треба формувати свій податковий

 кодекс,  щоб  чітко було визначено на якийсь період з

 податками.  Ми кожного року їх міняємо. Скільки ми їх

 будемо  міняти  -стільки  у  нас буде непорозумінь із

 сплатою податків. Частині коштів нам 70, і таке інше.

 Да,  дійсно, ці кошти виділялись, і як ефективно вони

 використовувались, створені ці машини, але є висновки

 комісії  державної.  Я  не  маю,  я  не фахівець цієї я 
 я                           - 48 - я 

 справи,  наскільки вони дуже надійні і хороші. Тому я

 не в курсі сказать.

 

             (Шум у залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Петро   Кузьмич,  час  закінчився,

 дякую, сідайте, будь ласка.

      Шановні народні депутати , будемо обговорювати?

             (Шум у залі)

      Пропозиція   прийняти   Постанову,  вона  в  вас

 роздана.

      Давайте так: формально за  основу ................

             (Шум у залі)

      Ви хочете виступити? З цього приводу?

      Одну секунду, по Регламенту давайте так: шановні

 народні  депутати, якщо хто в нас настоює на виступі,

 і  по  Регламенту передбачено, то давайте ми все-таки

 дамо  змогу.  Я  прошу, висвітліть, будь ласка, хто з

 цього приводу записався?

             (Шум у залі)

      Ну, тим більше.

      Будь ласка.

 

      __________.   Уважаемые   коллеги,   мне   очень я 
 я                           - 49 - я 

 прискорбно,  что  мы  все  так  относимся  к бюджету.

 Давайте, я понимаю настроение: 1993 год ушел, что там

 было  -никому  это  не интересно. Напрасно. Напрасно,

 потому  что проект бюджета в условиях, когда огромная

 инфляция - это гадание на кофейной гуще.

      А  от  отчет  -это  реальные цифры, это реальные

 деньги. И тут стоит посмотреть. Обращаю ваше внимание

 на   такие   мелочи.   По  Конституции  отчет  подает

 Президент,  точно  также  как и проект, тоесть должен

 быть лист, на котором стоит герб государства, фамилия

 Президента  и  подпись. Нет такого листа. Нам розданы

 какие-то  цифры,  только  сегодня мы узнали, что все-

 таки  утверждался  на Кабинете Министров 3 марта, а в

 том  что  нам  подано,  этого  не  сказано. Неспроста

 подается  вместе  с  бюджетом.  Я  так  думаю, расчет

 такой:  вот  в  этом  каламбуре,  в этой буре чувств,

 когда  утверждается  бюджет  на  текущий год, пройдет

 незамеченным   отчет   за  непредыдущий  даже,  а  за

 предшествовавший  предыдущему. И хотя отчет был готов

 еще  осенью прошлого года, подали его только вместе с

 бюджетом. Делается это неспроста.

      И   мое   предложение  сводится  к  тому,  чтобы

 учитывая тот факт, что Комиссия бюджетная была занята

 не  этими  вопросами,  и она конечно не готова сейчас я 
 я                           - 50 - я 

 сказать,   так   действительно  ли  Закон  1993  года

 выполнен или не выполнен, сейчас она не скажет этого.

 Не  утверждать  сегодня  отчет.  Давайте  закончим  с

 бюджетом 1995 года, пусть Комиссия бюджетная спокойно

 разберется  и  доложет,  а подумать есть над чем. Вот

 прозвучало,  что 1993 году, оказывается, были собраны

 больше  доходов  на  полтора  триллиона,  чем сделано

 расходов,  4  процента всех расходов бюджета -это был

 год  гиперинфляции.  И  мы, оказывается, свели бюджет

 с.............,   тоесть  с  превышением  на  полтора

 триллиона.  За  счет  чего?  За  счет того, что взяли

 кредит  у Национального банка и у коммерческих банков

 10,  7 триллиона карбованцев, при том что дефицит был

 10, 2,   тоесть  на  полтора  триллиона  больше взяли

 кредитов.  Зачем и   кому   их брали, и куда они были

 использованы?

      Теперь  мы утверждали цифры абсолютные расходной

 части.   Вцелом   расходы  бюджета  в  силу  инфляции

 превысили  утвержденные  в  6  раз,  но  по отдельным

 статьям,  почему-то в основном по социальным -в 1. 6;

 в  2;  в  3;  а  по  отдельным, вот например по такой

 статье,   как  кредиты  предприятиям  на  преодоление

 временных   финансовых   трудностей  в  16  раз.  Так

 выполнен  Закон  или не выполнен? При том, что статья я 
 я                           - 51 - я 

 21  Закона  гласила  исполнить бюджет с учето индекса

 инфляции.

      То  есть,  она  все-таки  гласит  исполнять  его

 пропорционально,  а  не  произвольно,  и с этим стоит

 разобраться.

      Ну,  и есть еще ряд моментов, над которыми стоит

 посидеть  подумать: были ли законными эти расходы или

 они  были  незаконными,  при  том,  что четверть всех

 расходов в том году вообще не утверждалась в бюджете,

 а  возникла  в ходе исполнения самого бюджета то ли в

 силу  решений Верховного Совета, то ли в силу решений

 Кабинета Министров. С этим надо разобраться.

      Вот  то,  что мы сегодня наголосовали с бюджетом

 1995 года, когда мы проголосовали скопом, не зная, за

 что   голосуем,   теперь   в  Постановлении  пытаемся

 исправлять  статьи  Закона.  Нельзя  так. Я вас очень

 прошу:  давайте  не  будем  торопиться.  Ведь если мы

 отчет  не  утвердим,  ничего не произойдет страшного,

 абсолютно ничего.

 

      _______________

      Я    разрешите   отвечу   господину   Шеховцову.

 Во-первых,  он   абсолютно,   во-первых,  информацию,

 которую    он   дал,   абсолютно   не   соответствует я 
 я                           - 52 - я 

 действительности.

      Мы  подали  бюджет в январе месяце текущего года

 20  экземпляров  в  Комиссию по вопросам бюджета. Это

 один вопрос.

      То, о чем вы говорите, вы берете бюджет, который

 был   утвержден  в  размере,  там,  4  миллиарда,  он

 увеличился  до 38 триллионов -вы правильно сказали -в

 соответствии  с гиперинфляцией. Это два. И он уточнен

 в декабре месяце 1993 года. Это три.

      И  Президент  представил,  и  его  есть подпись,

 когда  он представлял Закон о бюджете на 1995 год, он

 представил отчет об исполнении бюджета за 1993 год. И

 кредит  банка,  о котором говорите, полтора триллиона

 плюс-минус,  его надо разделить на две суммы кредита:

 кредит  Центрального  банка -11 триллионов, и кредиты

 коммерческих  банков,  с  которыми  мы  с  процентами

 рассчитались  на протяжении до 15 января 1994 года. И

 не    по   одной   статье,   пожалуйста,   посмотрите

 внимательно,  у  вас  есть материалы, мы не допустили

 перерасхода в расходах.

      Наоборот,  все статьи профинансировали в размере

 от 75 до 90%. Поэтому не нужно об этом говорить.

      Если  вы  хотите  анализировать,  подвергать это

 сомнению, пожалуйста, нет вопросов. я 
 я                           - 53 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  Одну хвилинку, я оголошував

 запис  а  виступ, записався тільки Олексій Дмитрович.

 Тому  якщо  в  когось  є  по  мотивам голосування? По

 процедурі? М'ясковський, будь ласка, по процедурі.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ

 

      Уважаемый    Алексей    Дмитриевчи!    Уважаемые

 товарищи!

      У  меня  есть такое предложение, никто ни в коей

 мере  здесь  не  подозревает состоителей отчета. Но я

 думаю,  что нужно согласиться с депутатом Шеховцовым,

 и  чтобы  выводы  по  этому документу были даны нашей

 бюджетной  комиссией.  Мы  такых  выводов  сегодня не

 имеем.  И  думается, что ничего не случиться, если мы

 действительно     утвердим     этот    очет,    после

 окончательного принятия бюджета на 1995 год.

      У  меня  есть конкретное предложение, голосовать

 за это предложение.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   поставлю   на  голосування,  я

 розумію,  що  у вас по процедурі. Якщо є з приводу... я 
 я                           - 54 - я 

 По  процедурі,  будь  ласка,  Манчуленко  і  Болдарєв

 потім.

 

      Георгій    МАНЧУЛЕНКО,   435   виборчий   округ,

 Чернівецька область

 

      Шановний  Олег Олексійович! Ми дуже багато речей

 приймаємо галопом, так і сьогодні ми працювали, так і

 цей  звіт  слухаємо,  і  не  отримуємо  відповідей на

 багато  запитань.  Я  вважаю,  що  це  практика  є не

 нормальна.  Ми  завтра будемо повертатися до розгляду

 Постанови  про  введення  в дію Закону "Про Державний

 бюджет  України  на 1995 рік", я пропоную питання про

 звіт  виконання  Державного  бюджету  України за 1993

 рік,  перенести  на  завтра.  Але  щоб  до цього часу

 бюджетна  комісія  підготувала  відповідні висновки і

 зробила  певні  аналізи,  чому  там по деяких речах і

 конкретно   по  тих  питаннях,  що  я  задавав  Петру

 Кузьмичу,  не  виконувалися  ці  речі.  Які вживалися

 заходи  до  порушників,  які не сплачували податків і

 тому подібне?

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви знаєте, я вас щиро підтримав би, я 
 я                           - 55 - я 

 але  я  розумію,  що  сьогоднішній  ночі мабуть нашій

 бюджетній  комісії  не  вистачить, щоб підготувати те

 питання.  І  якщо ми, як нагрузим на завтра додатково

 ще  це,  мабуть,  буде  неможливо.  Тому  я  прошу, я

 оголосив Болдирєва. Будь ласка.

 

      БОЛДИРЄВ

      Уважаемые депутаты!

      Уважаемый председательствующий!

      Мы  уже  столько раз нарушали Регламент во время

 принятия  бюджета,  что  я  не  вижу оснований нам не

 нарушить  еще  один  раз.  И не проголосовать отчет о

 бюджете    1993   года.   Повторяю:   не   голосовать

 предложение   Шеховцова   перенсти,   а   голосовать:

 утвердить  отчет 1993 года. И проголосовать "против".

 И   тогда   автоматически   он  должен  поступить  на

 доработку в бюджетную Комиссию. Бюджетная Комиссия, в

 соответствии  с действующим Регламентом, выскажется и

 выставит его второй раз. Вот так надо сделать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Списибі.

 

      ___________... А нынешнее правительство ...

 я 
 я                           - 56 - я 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну,  все ясно. Все зрозуміло. Я вас

 зрозумів,  і  я  ставлю  на  голосування.  Ставлю  на

 голосування проект Постанови, який вам розданий.

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте  проголосуєм.  Якщо...  все

 буде  ясно.  Якщо  не  підтримують депутата, значить,

 тоді піде по тій процедурі, яка є по Регламенту.

      Ставлю на голосування. За основу!

 

      "За" -

 

      Рішення    не    прийнято.   Тобто,   згідно   з

 Регламентом,  це  питання  повертається  до бюджетної

 Комісії на доопрацювання. Зі всіма тими пропозиціями,

 які були висловлені депутатами.

      По  мотивам  чи  що  у  вас?  По процедурі? Будь

 ласка, Носов.

 

      НОСОВ

      Шановні депутати! я 
 я                           - 57 - я 

      Я хочу звернути увагу, що нам же не законопроект

 подали,  а  звіт...  І  по  звіту  ми  поправок там і

 пропозиції   вносити  не  можем  -ми  можемо,  тільки

 Комісія  може  зробити висновок на відповідність його

 законності     там,     доцільності,     економності,

 ефективності. То на оце й треба спрямувати в комісії.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Правильно.   Я   так  і  сказав  -

 Постанову. постанову в Комісію.

      У вас те ж саме? Бобриньов.

 

      БОБРИНЬОВ

      Уважаемые товарищи!

      Ну,   конечно,   мы  можем  отправить  и  искать

 виновных. Но кого? Президентом был наш товарищ. Сидит

 Леонид  Макарович  здесь. Премьер-министром тогда был

 ваш  уважаемый  нынешний  Президент.  Вице-премьерами

 были  -здесь  все депутаты... Кто э отвечать? Министр

 финансов  не  тот  тоже был... Кто же будет за что-то

 отвечать? Хотят разбираться...

      Вот я одно не пойму - что нужно разобраться?

 

      (Шум у залі, сміх)

 я 
 я                           - 58 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дякую.  Дякую  за  зауваження.  Ми

 проголосували.  Ми...  Давайте...  у  нас  мало  часу

 залишилося, давайте попрацюємо.

      Шановні   народні   депутати!   Я   якраз   хочу

 притримуватись  процедури, яка в нас є.

      Слухається питання про внесення змін і доповнень

 до  Постанови  Верховної  Ради України про введення в

 дію   Закону   України   "Прооподаткування   прибутку

 підприємств".   Доповідає   Суслов  Віктор  Іванович,

 Голова   Комісії  з  питань  фінансів  і  банківської

 діяльності. Будь ласка.

 

      СУСЛОВ.

      Уважаемые   народный   депутаты!   По  поручению

 Президиума  Верховного  Совета,  Комиссия по вопросам

 финансов   и   банковской   дияльности,  совместно  с

 Комиссией  Таранова,  рассмотрела  вопрос  о внесении

 изменений  и  дополнений  в  Постановление Верховного

 Совета   о  введении  в  действии  Закона  Украины  о

 налогообложении     прибыли    предприятий.    Проект

 Постановления   вам  роздан.  Необходимость  внесения

 изменений  и  дополнений  вызвана следующей. Принятый

 нами  28  декабря  является  новым  и  очень сложным.

 Постановлением  о  вводе в действие этого Закона было я 
 я                           - 59 - я 

 дано  поручение  Кабинету  Министров -в двухнедельный

 срок  представить  на  утверждение  Верховного Совета

 правила  использования  Закона.  Потому  что без этих

 правил  по  многим статьям Закона этот Закон не может

 быть использован.

      Однако  до  сих пор правила использования Закона

 не   представлены  в  Верховный  Совет.  Мы  получили

 очередное  письмо  из  Кабинетов Министров с просьбой

 отложить срок представления правил до 12 апреля.

      Между  тем  до  15  апреля  должня  быть поданны

 квартальные отчеты предприятий. И надо прямо сакзать,

 что   они   уже   не  могут  быть  поданны  в  полном

 соответсвии с законом, хотя бы даже потому, что формы

 отчетности  не  были  разосланы  по предприятиям. И в

 связи с  этим возникает необходимость перенести ввоод

 некоторых  статей  закона  с тем, чтобы, так сказать,

 реально этот закон мог быть реализован.

      Кроме  того,  в  процессе  последуещей  работы с

 законом,    выявилось   целый   ряд,   так   сказать,

 необходимость  уточнения ряда статей, о чем вы знаете

 очевидно  из  обращений  промышленных  предприятий  и

 многочисленных публикаций в прессе.

      Юридечески  в связи с тем, что статьей 11 закона

 установлено,  что  в  него нельзя вносить изменения и я 
 я                           - 60 - я 

 дополнения  до  начала  нового  бюджетног года, мы не

 можем  сейчас вносить измениня в закон. Но юредически

 мы  можем  внести  изменения  в постановления о вводе

 действия  закона  и перенести ввод действия некоторых

 статей на более поздний период.

      В  процессе подготовки этих предложений работали

 не  только  депутаты  двух комиссий, но и специалисты

 рабочей  группы  по вопросам налогообложения, которые

 были...  группой,  которая  была  создана  по решению

 президицма, под руководством заместителя председателя

 Верховго Совета Демина.

      И  так, что предлагется сделать. Первый вопрос -

 вопрос  о  сроке,  о  переносе  срока  вводаотдельных

 статей.  Обсуждалось  два  возможных варианта. Ввести

 эти    статьи   с   момента   опубликования    правил

 использования   закона.   Либо   установить  какой-то

 фиксированный срок в будущем, например, первое января

 1996 года.

      Мнения  депутатов  разошлись.  И в комиссии было

 найдено  компромисное  решение:  определиться  с этой

 датой  при  утверждении правил принятия закона, что и

 предлагается в проекте постановления.

      Статьи    вводяться    в    действие   в   сроки

 предусмотренные постановление Верховного Совета и про я 
 я                           - 61 - я 

 утверждение    правил    использования   закона.   Мы

 расчитываем,  что  в  ближайшее  время мы эти правила

 сможем рассмотреть и ввести в действие.

      Теперь  конкретно  по  содержанию  статей. У Вас

 есть  здесь  копии этих статей, значит по пункту 1. 1

 не   ясно   как   трактовать   дату   передачи  права

 собственности это не следует из самого текста закона,

 это  будет  детально разкяснено правилами, до тех пор

 пока  это  не  разкяснено  применение  данной  статьи

 вызывает  затруднение, кроме того надо учитывать, что

 ввод  этой статьи с 1 января затруднен в связи с тем,

 что  договора  соответствущие  заключались до ввода в

 действие  закона  и  таким  образом субкекты, которые

 заключали  эти  договора  не  были  готовы  и не были

 готовы даже к той дате или к тому тлумаченню, которое

 будет дано правилами.

      Далее  подпункт  3.  1.  1  так  же предлагается

 ввести дату ввода этого подпункта, но в данном случае

 цель этого подпункта, у вас отмечены абзацы о которых

 идет   речь,   это   попытка   присечения   ухода  от

 налогообложения  и  это  правильная цель, увеличения,

 налогооблагаемая   прибыль   увеличивается  на  сумму

 средств  в  соответствии  с  этими  пунктами, средств

 полученных на собственные потребности безплатно или в я 
 я                           - 62 - я 

 виде  безвозвратной  финансовой помощи, таким образом

 все  сводится  к  трактовке этих собственных средств,

 что   такое   бесплатно  и  безвозвратная  финансовая

 помощь,  но  поскольку  здесь вводиться разница между

 обычной  процентной ставкой фактически оплаченной, то

 нужна  трактовка,  что  такое обычная ставка, как это

 использовать,  что  такое  разница и сам текст закона

 недостаточен    для    того,    чтобы    эта   статья

 непосредственно действовала.

      Кроме того, говорится о средневзвешенной учетной

 ставке  Национального  банка.  К сожалению, видимо мы

 вынуждены  будем  в  будущем  этот термин технический

 признать ошибочным, потому что, как расчитывать такую

 ставку,  не  знают  у  нас ни налоговая инспекция, ни

 Национальный  банк  и технически этот термин не может

 быть использован.

      Подпункт  3.  4. 4, предложение перенести ввод в

 действие   этого   подпункта   связано   с  понятиями

 товарного   и  коммерческого  кредита,  которые  были

 введены  подпунктами  1. 4. 1 и 1. 4. 2. В результате

 использования этих определений и данного подпункта, в

 создавшейся  ситуации  практически любой неплатеж или

 авансирование становится кредитом, на них начисляются

 проценты,   и   они  налогооблагаются,  хотя  рельной я 
 я                           - 63 - я 

 прибыли  нет.  Поэтому  здесь нам понадобится вносить

 уточнение.

      Дальше,  что  касается  подпункта  3. 4. 5, этот

 подпункт, безусловно, был верен, и мог бы действовать

 до индексации основных средств. Но после индексации у

 нас   завышается   налогообложение   аренды,   и,  по

 видимому,  плата  за  аренду  должна быть привязана к

 амортизации   основных   фондов,  а  не  к  стоимости

 основных  фондов,  поэтому  нужно  перенести  ввод  в

 действие этого подпункта.

      Подпункт   9.  9.  В  этом  подпункте  есть  ряд

 неточностей.   В   частности,  вы  можете  прочитать,

 например,   что   оплаченные   проценты,   уплаченные

 проценты   уменьшаются   на  ежемесячный  официальный

 индекс инфляции. Но уплаченные проценты, естественно,

 рассчитываются  в карбованцах, а индекс инфляции есть

 относительная  величина,  и  что такое разница между,

 допустим,   карбованцами   и   процентами,  не  очень

 понятно.  И  здесь  нужно уточнение и разкяснение без

 правил  применения  закона  этот  подпункт  не  будет

 действовать.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу  уваги.  Це те питання, по я 
 я                           - 64 - я 

 якому   всі   на   округах  отримали  дуже  багато  і

 заперечень,  і,  ви знаєте, недовольств і так далі. Я

 попросив  би  все-таки  уважно  слухати,  тому  що це

 дуже принципове питання.

 

      ___________.  И  что касается подпунктов 19. 2 и

 19. 5 перенос ввода в действие этих подпунктов связан

 с понятием средневзвешенной учетной ставки, о чем уже

 говорилось,   но  само  содержание   этих  подпунктов

 предлагается  оставить  в  действие  путем ( если  вы

 обратите  внимание) в проекте Постановление во второй

 части написано "встановити..... введення в дію правил

 застосування  Закону"  испозьзуется  ставка,  учетная

 ставка    Национального    банка   Украины,   которая

 действовала на "день стягнення  пені" або "повернення

 суми податку платнику" .

      Комиссия просит пожддержать эти предложения.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так,  будуть  запитання? Я попрошу,

 включіть  запис  на  запитання,  відведемо 10 хвилин.

 Будь  ласка, включіть систему. Висвітіть, будь ласка.

 На   счот   10   хвилин   ніхто   не  заперечує.  Ні?

 Приймається.

      Будь ласка, Болдирєв. я 
 я                           - 65 - я 

 

      БОЛДИРЄВ Ю.О.

 

      Уважаемый  Виктор  Иванович!  Мы приняли сегодня

 Закон  "О  бюджете",  который  предусматривает, что с

 этого  налога  в  местные  бюджеты  будет отчисляться

 только  70  процентов, в то время как в самом  Законе

 мы  приняли  100  процентов.  Необходимо  привести  в

 соответствие,   видимо,   вот   этим  Постановлением,

 которое  сейчас  обсуждается, привести в соответствие

 ставку   той,   которая  предусмотрена  в  Законе  "О

 бюджете".

 

 

      _______________

      Это  можно  сделать  одним  способом: добавить в

 Поставление,  если  так  решит  Верховный  Совет, так

 сказать,  приостановку  действия 13-ой статьи Закона.

 Но   Комиссия   считает,   что  13-ая  статья  должна

 действовать, так как она принята Верховным Советом.

 

      _______________

      Виктор  Иванович,  ну,  дело  в  том,  что жизнь

 показала,  что  на  деле  области  борятся за ндс, а я 
 я                           - 66 - я 

 совсем  не  за  этот  налог.  И  этот налог, будет ли

 получаться,  зависит  скорее  от центральных властей,

 чем   от   местных.  Поэтому  действительно  логичней

 поделить  этот  налог  между центром и регионами. Это

 будет справедливее и более соответствует смыслу этого

 налога.

 

      _______________

      Хорошо,  таким  образом  можно  считать,  что вы

 вносите   предложение   приостановить   или,  скажем,

 пренести  ввод в действие 13-ой статьи в связи с тем,

 что  остановить  ее  мы  не  можем, и Верховный Совет

 должен по этому предложению определиться.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрій  Олександрович, я хотів би вам

 нагадати,  що ми, коли розглядали тільки що Постанову

 по   реалізації   бюджету,   була   пропозиція  групи

 "Реформи" якраз відносно того, щоб ще раз повернулись

 до  закріплення  в  межах  нормативів  відрахувань до

 бюджетів  обласного  рівня  чи  частки  податків  або

 окремих податків.

      Тобто  те  питання, що ви вносите, воно сьогодні

 вже  в  роботі  в  бюджетній  комісії  нашій  і  буде

 розглядатись   тоді,   як  ми  будем  повертатися  до я 
 я                           - 67 - я 

 Постанови по бюджету.

      Тому,  мені здається, це більш має відношення до

 тієї Постанови.

      Будь ласка, Корнелюк.

 

      КОРНЕЛЮК В.М.

 

      Дякую.

      Шановний доповідачу, я хотів би, щоб ви пояснили

 таке  положення.  Друге: " Кабінету Міністрів України

 внести  до  12  квітня 1995 року на розгляд Верховної

 Ради   України   проект  правил  застосування  Закону

 України..." і далі по тексту.

      У  нас  є  Закон,  є  Постанова. Які ще потрібні

 правила   для   того,   щоб   виконувався   закон.  А

 Міністерство   фінансів   буде   видумувати  ще  свої

 інструкції, і т.д. і т.п.

      Дякую.

 

      _______________

      Я   поясняю.  Дело  в том,  что  Верховный  Совет

 Законом,  который он принял 28 декабря, установил, что

 Кабинет Министров должен представить на утверждение

 я 

                         - 68 - я 

 Верховного  Совета  правила использования Закона. Это

 установлено  самим  Законом. И было поручение сделать

 это в двухнедельный строк.

      В  связи  с  тем,  что  Кабинет  Министров такие

 правила  не  представил,  и  обратился  к  Верховному

 Совету официально с просьбой перенесты строк до 12, в

 проекте    Постановления    предлагается    депутатам

 согласиться  с  просьбой Кабинета Министров, с учетом

 того, что мы можем принять решение о приостановке или

 скажем,  о  перенесении  ввода в действие указанные в

 проекте Постановления статей.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Чапюк.

 

      ЧАПЮК

 

      Дякую.  Віктор  Іванович,  повністю  підтримуючи

 вашу  пропозицію і закликаючи до цього самого і наших

 шановних  колег,  я  хочу все-таки уточнити у вас, що

 мається  на  увазі,  прийняти заходи щодо термінового

 виконання  положень. Можливо не термінового, все-таки

 визначити  конкретний  строк.  Бо  терміново  можна і

 місяць,  і  декілька  днів,  це  нікого ні до чого не

 зобов'язує. Будь ласка. я 
 я                           - 69 - я 

 

      ___________.     Я    поясняю.    Постановлением

 Верховного  Совета "Про введення в дію Закону України

 "Про оподаткування прибутку підприємств" кроме правил

 использования Закона, Кабинету Министров поручалось в

 месячный  срок  подать механизм индексации балансовой

 стоимости, проект Закону "Про благодійну діяльність",

 проект  Закону  "Про  страхову діяльність в Україні",

 проект  Закону  України "Про амартизацію" это не было

 сделано.

      То  есть,  в Постановлении, которое предлагается

 принять  мы  требуем  от  Кабинета Министров все-таки

 срочно  то  Постановление  ранее  принятое 28 декабря

 выполнить.

      Конкретную  дату?  Ну,  давайте  вызначимо такую

 дату еще, скажем, две недели.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Це слушна пропозиція, я також в себе

 поставив знак питання.

      Будь ласка, Катерина Тимофіївна Ващук.

 

      ВАЩУК

 

      Шановний Вікторе Івановичу! я 
 я                           - 70 - я 

      Я  хотіла би уточнити все-таки: як пропонуєється

 в  остаточному  варіанті  відносно  того,  що  там ми

 записували  про  особливості оподаткування АПК, тобто

 прибутковий   податок.   Ми   так   тут  і  чітко  не

 відповідаєм  на  його  -чи  це  вже відповімо чітко в

 Постанові  "Про  бюджет". Інакше в нас вийде два види

 податку:  промислових  підприємств  -один,  тільки на

 прибуток,  а  в сільському господарстві вийде два -на

 прибуток і на землю.

      Це  буде  утвердження на ділі того пріоритетного

 розвитку, про який проголошено у доповіді Президента.

 

      ___________.  В  данном  проекте эта проблема не

 затрагивается  и  не должна затрагиваться. Это вопрос

 проекта  Постановы  "Про  введення  в  дию  Закона "О

 госбюджете на 1995 год". В той час. Это, по-моему, 44

 статья  Закона. Это мы будем обсуждать с вами завтра.

      А сюда не нужно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Степенко. Будь ласка.

 

      СТЕПЕНКО.

 

      Віктор   Іванович,   в  мене  до  вас  конкретне я 
 я                           - 71 - я 

 запитання.   На   сторінці   4  Закону  України  "Про

 оподаткування " стаття 3, 11 "Об'єкт оподаткування" -

 тут    написано.   Я   зачитую.   Суму   збитків   по

 товарообмінних   бартерних  операцій  при  реалізації

 продукції,   здійснених   за   цінами   нижчими   від

 звичайних.

      Я  вам задаю питання: що значить -"ціни, нижчими

 від  звичайних"?  Хто  собі в убиток, наприклад, буде

 робить товарообіг, якщо сейчас нема ні державних цін,

 ін  закупівельних цін. Це ж дається простір, що... ну

 як  мені  заманеться, так я можу нарахувати ці збиткі

 так називаємі. Це перве.

      І  друге дуже коротесеньке. Все-таки ви скажіть,

 в  якому  стані  у  нас  податковий кодекс? Ну щоб ми

 також  нігде  не  міняли  ці Закони.. ви ж краще мене

 розумієте,  що  це  страхіття  для економіки України.

 Дякую.

 

      ___________.  ну  что  касается упомянутого вами

 пункта,    то   Комиссия   не   считает   необходимым

 приостанавливать  действия  этого  пункта,  но  а что

 касается  вопроса  определения  звычайной  цены, то в

 тексте  Закона  это  определение  есть. Вы можете его

 прочитать. я 
 я                           - 72 - я 

      Теперь   о  податковом  кодексе.  Как  извествно

 принятие    Закона    "Про   опадаткуванню   прибутку

 підприємству",    затем    затем    принятие   правил

 исспользования   закона  это  и  есть  первый  шаг  к

 созданию налогового кодекса, который я думаю мы будем

 иметь может быть не в этом году так в следующем.

      Спасибо.

 

      ____________.   Василь   Іванович   це   одна  з

 принципових  завдань  із  Комісії Суслова і для інших

 комісій,  в  тому  числі  і робочої групи, яка працює

 сьогодні    над   цим,   давайте   Регламент   будемо

 притримуватися, будь ласка Немировський.

 

      ____________.   Виктор   Иванович  будьте  добры

 скажите   не  считаете  вы  нужным,  чтобы  по  таким

 трактовкам  этого  закона,  как  коммерческий кредит,

 финансовый  кредит,  товарный  кредит  были  отдельно

 разработанные  предложения  и можно скажать и законы,

 чтобы  можна  было  четко и понятен механизм действия

 этих терминов .

 

      ____________.  Безусловно  это так, именно так и

 должно быть сделано в правилах использования законов, я 
 я                           - 73 - я 

 однако   в   тексте  постановления  есть  определения

 коммерческого  кредита,  товарного,  финансового. Эти

 определения остаются пока, и они будут более детально

 разкяснены в правилах использования закона.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так,  час  у  нас вичерпано, дякую,

 Вікторе  Івановичу, сідайте, будь ласка.

      Давайте  домовимось,  чи  будемо  ми обговорення

 проводити?  Одну хвилину, я просто хотів би пояснити,

 ще  Віктор  Іванович  сказав,  я  повинен сказати, що

 працювала  дуже  велика  група народних депутатів над

 цим   питанням.   Дійсно,   були   розбіжності.  Були

 розходження,  знайшли  компроміси, але прийняття цієї

 Постанови конче потрібно, і відкладати не можна ні на

 хвилину, ому що треба звітувати підприємствам.

      Тому є пропозиція.

             (Шум у залі)

      Наполягає хто-небудь на виступі?

             (Шум у залі)

      Давайте    проголосуємо,    будемо   обговорення

 проводити чи ні.

             (Шум у залі)

       Я   прошу.   Вергій  Анатолійович,  у  вас  що,

 принципові розходження? я 
 я                           - 74 - я 

   Ну,  давайте  тоді  так,  якщо  Сергій Анатолійович

 Терьохін, який приймав участь у цій роботі, і в нього

 принципове  розходження,  давайте  дамо йому все-таки

 три хвилини, а потім проголосуєм.

      (Шум в залі)

 

      ТЕРЬОХІН С.А.

 

      Я   дуже   дякую,   шановні  колеги,  дійсно, цю

 Постанову  треба приймати, тому що в нас немає правил

 застосування    податку    і   на   місцях   виходить

 різночтіння.   Не  можна  сформувати  податкову  базу

 сьогодні.  Але це не є провина Верховної Ради, ви всі

 знаєте про це.

      Я  хотів  сказати  про  інше.  Дивіться, що було

 запропоновано.  Якщо дійсно треба призупиняти функції

 стосовно кредитних відносин підприємств -це безумовно

 треба    вводити    після    введення    правил   про

 оподаткуванню. Але ні в якому разі не можна відносити

 на вирішення правил такі чіткі питання як пункт 1. 3,

 який   встановлює,   що   дата,  приславута  ця  дата

 реалізації -це дата списання з балансу підприємства.

      Для  чого  це  зараз лобується? Я вам можу чітко

 відповісти. Єдиний інтерес -фінансовий. Бо це питання я 
 я                           - 75 - я 

 зачипає  питання нарухування прибутку для банківських

 установ:   чи   нараховані   проценти,   чи  сплачені

 проценти.  і  це  чітко  треба  розуміти,  більше тут

 підгрунтів ніякого немає.

      І пункт 9. 9. 1. Пункт 9. 9. 1 не такий вже собі

 легенький.  Якщо  9.  9.  2 треба дійсно відносити на

 правили  і  зупиняти  сьогодні.  То  9. 9. 1 каже про

 формування структури собівартості. Якщо його зупиняти

 він    передбачає    індексацію    пасивної   частини

 підприємства.   Тоді  ми  маємо  зупинити  відповідну

 індексацію    активної    частини,   тобто   зупинити

 необкладання  податком  на  прибуток дооцінки товаро-

 матеріальних  цінностей,  зупинити  процес індексації

 основних  фондів і збільшення амортвідрахувань, тобто

 зменьшення податкової бази.

      Якщо  ми  цього  не зробимо, тоді ті розрахунки,

 які  покладені  в  основу затвердженого сьогодні нами

 бюджету  по доходах від податку на прибуток, луснуть.

 І тому в мене є пропозиція приймати цю постанову, але

 ні в якому разі не чипати пункт 1. 3 і пункт 9. 9. 1.

 Я дуже прошу.

      Єдине,  що  є  особливості  по  пункту  1. 3 для

 організацій,  які  мають  стосунки  з  бюджетом. Це в

 першу  чергу  енергетики  наші.  Тому для енергетиків я 

                         - 76 - я 

 просто  виписати  пункт  наступного  змісту.  Замість

 зупинки   пункту   1.   3.  Пункт  має  звучати  так:

 "Встановити,  что  датою передання права власності на

 продукцію,   роботи,   послугі,   що  реалізуються  з

 опрлатою   за   рахунок   бюджетних  коштів,  є  дата

 зарахування  зазначених  бюджетних  коштів на рахунки

 платників  податку".  І  тоді  ми знімемо всі питання

 наших енергетиків по заборгованості комунальної сфери

 перед   ними.   Я  дуже  прошу  проголосувати  за  цю

 Постанову, але без пункту 1. 3 і без пункту 9. 9. 1.

      Дякую.

      Це тільки банковські інтереси..........

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА.  Я  просив  би  не сперечатись, маючи на

 увазі,   що   цю  Постанову,  проект  цією  Постанови

 готувало  дві комісії, я... Від комісії Таранова хто?

 Будь  ласка, Гергій Едуардович, будь ласка, вам слово

 від комісії Таранова.

      Сюди, будь ласка, на трибуну.

      Микола Янович, ви слова. Я дам вам, дам.

     

      ___________.

       я 
 я                           - 77 - я 

      Мы  действительно с  комиммией Суслова работали и

 обсуждали  этот вопрос сегодня на комиссии, я не могу

 согласиться  с  коллегой  Терьохиным, надо пункт 1. 3

 включать, оставлять, как предложила комиссия Суслова,

 потому  что  это касается не только банка. Я отгрузил

 продукцию -вы говорите списать с баланса. И тут же вы

 считаете  сразу,  что  продукция  отгружена, переданы

 права  собственности.  Поэтому  я считаю, что то  что

 предложил   Виктор   Иванович,  и   комиссия  сегодня

 проголосовала, нужно голосовать Постановление в таком

 виде, как предлагает комиссия.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, Азаров.

     

      АЗАРОВ М.Я.

     

      Не загорается.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Азаров,  потім  Суслов  відповість.

 Можливо, .......... будуть питання.

     

      АЗАРОВ М.Я.

     

      Уважаемые  народные депутаты! Мы очень, конечно, я 
 я                           - 78 - я 

 быстро  можем  голосовать -это мы все знаем.

      Я  хотел  просто  спросить  и  задать вопрос. Я,

 конечно,  знаю  эти  изменения,  так  в  целом за эту

 Постанову  при одном только условии, чтобы кто-нибудь

 мне  привел  рассчеты,  если  они  смогут это сделать

 завтра,   то  завтра  давайте  проголосуем,  как  это

 отразится  на  поступлениях  в  бюджет  по  налогу на

 прибыль.  Никто пока нам ни одного слова не сказал. А

 в  целом  я  поддерживаю эту Постанову и прошу, чтобы

 дали  нам  рассчеты, чтобы мы с ними познакомились, а

 завтра проголосуем.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Є   пропозиція.   Шановні  народні

 депутати,  є  пропозиція.  Я  надам слово Суслову для

 того, щоб він відповів на запитання, а потім поставлю

 на голосування - приймем за основу, а там будем бачити.

      Будь ласка.

     

      СУСЛОВ.

     

      Уважаемые   депутаты,   действительно  есть  уже

 разные  трактовки,  что уже лишний раз говорит о том,

 что   нужно  все-таки  дать  четкое  тлумачення  этих

 определений в правилах использования Закона. я 
 я                           - 79 - я 

      Значит, что касается пункта 1-3. В нем говорится

 о   передаче   права  собственности,  так  ведь,  как

 определение момента реализации. Но в банковской сфере

 выдача   кредита   не   связана   с  передачей  права

 собственности, тем более, к этим правилам "Инкатэрмс"

 финансовая  деятельность вообще не имеет отношения. И

 в  то  же  время  в  Законе  есть  пункт 3-6, который

 определяет порядок налогообложения прибыли банков.

      Поэтому, так, как я, например, понимаю, пункт 1-

 3  вообще  к  банкам  никакого отношения не имеет. Но

 лишний раз все это указывает на то, что нужно все это

 более  детально  проверять  в  правилах использования

 Закона. Пункт 1-3 имеет отношение к предприятиям.

      Кроме того, было замечание по пункту 9-1. В этом

 случае надо... справедлива абсолютно мысль о том, что

 нужно все-таки сбалансировать актив и пассив баланса.

 И   если   мы   индексируем   одну  часть,  то  нужно

 индексировать и вторую.

      Но  с  другой стороны, ведь методика переоценки,

 она  тоже до сих пор не введена в действие. И поэтому

 можно   приостановить  этот  пункт  до  момента,  так

 сказать,   ввода   в  действие  правил  использования

 Закона.

      Спасибо. я 
 я                           - 80 - я 

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, я хотів би

 ще  раз звернути вашу увагу на те, що правила, які до

 цього   прогресивного  Закону  дуже  об'ємні  і  дуже

 складні,  сьогодні закінчуються розроблятися, скажемо

 так. Вони будуть подані до Верховної Ради. Ці правила

 ми  будемо  вивчати,  і  вони  будуть,  я хотів би це

 особливо  підкреслити, опробуватися на місцях. І ми з

 вами  вводити  будемо  ці  правила  тоді як порахуємо

 потрібним.  Тобто тоді, коли в нас буде і інформація,

 і  зміст, і зворотній зв'язок, зворотня інформація. І

 по  кожному з цих пунктів ми зможемо опробувавши їх і

 провіривши   на   місцях  ці  правила,  зможемо  тоді

 прийняти нашу Постанову.

      Тому  мені  здається,  що  можна було б сьогодні

 погодитися  з  пропозиціями двух комісій, прийняти цю

 Постанову,  і  потім  повернутися до цього питання на

 протязі  цього  року,  не  чіпаючи  самого  Закону, а

 працюючи   в   рамках   нашого   Регламенту  і  наших

 можливостей.

      Тому я ставлю на голосування, прийняти за основу

 Постанову  запропоновану  двома  комісіями.  Включіть

 систему, будь ласка.

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/ я 
 я                           - 81 - я 

      "За" -

      Приймається.

      Тепер давайте по пунктам.

     

      ІЗ ЗАЛУ. В цілому давайте.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. В цілому? Анісімов, що по процедурі?

     

      АНІСІМОВ

     

      178 избирательный округ, г.Запорожье, АНИСИМОВ

      Уважаемые   народные   депутаты,   я  прошу  вас

 успокоится.    Давайте   все-таки   будем   соблюдать

 процедуру,  поступила поправка Терехина, надо за него

 проголосовать.  Но  я  вас прошу проголосовать за то,

 что  предложил  Суслов.  И  навожу  аргумент: если на

 сегодняшний   день  начинает  срабатывать  те  нормы,

 которые   мы   приняли,  при  неплатежеспособности  и

 неотработанной  схеме  работы  народного хозяйства...

 Привожу   на  одном  предприятии.  Когда  был  у  нас

 установлен  налог  на доход, то от балансовой прибыли

 предприятие  металлургическое  платило  до  30%.  Был

 налог  22...  Мы установили 30% налога на прибыль. От

 при   этой   не...   неразберихе,   недочетов  и  нет я 
 я                           - 82 - я 

 инструкций по их использованию, от балансовой прибыли

 металлургическое  предприятие  платит 87%. Потому что

 включается  налог  с  убытка  по бартерным операциям,

 налог  с  суммы процентов по коммерческому кредиту, о

 котором  мы  говорили.  Теперь:  налог  по  товарному

 кредиту... И это выходит на 87%, а не 30%, которые мы

 заложили.   Поэтому   у   меня   просьба:  поддержать

 предложение Суслова и принять этот Закон.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре.  Я  іще раз кажу: ми йдем по

 процедурі,   голосуєм   кожний   пункті  окремо  і  у

 депутатів  буде  змога  висловитись  при постатейному

 голосуванні.

     

      (Шум у залі)

     

      Олександра  Володимірівна,  нц,  ми  зараз будем

 голосувати  перший  пункт.  Ви  скажете, що ви хочете

 сказати.

     

      (Шум у залі)

     

      По   першому   пункту   у  нас  були  зауваження

 Терьохіна, і я бачу, іще є зауваження. У вас? я 
 я                           - 83 - я 

      Кужель  Олександра Володимирівна. Включіть, будь

 ласка, Олександру Володимирівну.

     

      КУЖЕЛЬ О.В., 181 виборчий округ.

      Уважаемые коллеги!

      Я  считаю,  что имеет право каждая из позиций на

 слушание.  Но  я  хотела  бы  высказаться в поддержку

 Терехина. Я прошу внимание обратить на один момент.

      Мы  с  вами  постоянно поднимаем здесь вопрос, в

 парламенте,   о  кризисе  неплатежей.  И  эта  норма,

 которую  мы  с  вами  заложили  в  Закон  -это  норма

 мировая,   что   всегда   является   момент  передачи

 собственности как списание с баланса предприятия. Эта

 же  норма  нами  с  вами  внесена в Закон об МТС и во

 многие другие законы.

      Здесь  можно  было  бы  внести  регулирование по

 предприятиям  энергетическим, но с другой стороны, вы

 не  забывайте, что мы с вами должны думать о бюджете.

 Сегодня  масса  тех  же  предприятий,  за  которые мы

 ратуем, отдает продукцию, торговля деньгами крутит -а

 предприятию не отдает.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Так,   спасибі.   Я   ставлю   на

 голосування поправку Терьохіна. я 
 я                           - 84 - я 

      ДО  першої  статті.  Зняти 1. 3 і зняти 9. 1. 1,

 будь ласка , голосуємо.

      "За"

      Поправка  не пройшла. Бмльше пропозицій не було.

 Ставлю перший пункт на голосування.

             (Шум  у  залі)  Одну хвилинку, у нас були

 тільки  відносно  другого  пункту,  ну,  скажемо так,

 редакційні  поправки,  замість терміново закласти два

 тижні.

             (Шум у залі)

      Іще  є по 2 пункту? Тоді голосуємо перший пункт.

 Хто  за  1 пункт, який викладений в тій редакції, яка

 запропонована комісією, прошу голосувати.

      "За"

             (Шум у залі)

      Я просив би, у нас 50 депутатів не голосувало. Я

 просив би все-таки, давайте проголосуємо. Тим більше,

 от  тут  мені  показують, не буду говорить, депутати,

 які не голосували. Ще раз ставлю на голосування

      "За"

      Рішення прийнято.

      По другому пункту, будь ласка, Єльяшкевич.

     

 я 
 я                           - 85 - я 

      ЕЛЬЯШКЕВИЧ О.С.

     

     

      Ельяшкевич,     Херсон,    депутатская    группа

 "Реформы".

      Здесь   в  Постановлении  второй  абзац  второго

 пункта там, где "термінове виконання положеннь пункту

 четвертого  Постанови  Верховної  Ради" изменять ни в

 коем   случае   нельзя.  Почему?  Потому  что  в  том

 Постановлении  были  указаны  четкие сроки, к которым

 должны  были  быть  направлены  документы в Верховный

 Совет.  Они  не  выполнены.  Каждый  день  отсутствия

 нормативных  документов,  которые  должен  утверждать

 Верховный Совет, создает сложности в применении этого

 Закона. И  поэтому оттягивать еще на две неделе - это

 значит дать возможность исполнительной власти еще две

 недели   затянуть.   Проект  уже  практически  готов,

 правила  применения,  и  поэтому  надо оставить в той

 редакции, которая  предлагает комиссия.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, але відносно правил, у

 нас  стоїть  дата  123  квітня.  А терміново  і те що

 пропонувалось   2   тижні  -це  відносно  Закону  про я 
 я                           - 86 - я 

 благодійну  діяльність  і так далі, і так далі, і так

 далі.  Я знаю, що цей Закон майже готовий, але він не

 готовий  завтра  буде.  Так  точно, як і про страхову

 діяльність  в  Україні  і так, і так далі. Я, доречі,

 боюсь  за  цей термін два тижні, що в ці два тижні не

 вкладеться  знову.  Тому  давайте ми все-таки залишим

 "терміново"  і дамо протокольне доручення відповідним

 комісіям,  хай  вони  все-таки попрацюють з кабінетом

 Міністрів,  і якщо треба, на своє засідання запросять

 тих,  хто  розробляє  і  спитають  чому,  і, можливо,

 навіть зроблять якісь висновки.

      Нема  заперечень? Ставлю другий пункт у редакції

 комісії на голосування.

     

      "за"

     

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Рішення   прийнято.   Ставлю   всю

 Постанову в цілому на голосування.

     

      "за"

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну хвилину. Ми свій час, пленарне

 засідання,  вичерпали,  але  в  нас  сьогодні був, ви я 
 я                           - 87 - я 

 знаєте,  дуже  прикрий  інцендент,  і є у нас... Одну

 хвилинку,  давайте  так, давайте так: тут буквально 5

 хвилин  питання.  І  я думаю, що ми можемо дати слово

 Голові Комісії Шейко Петру Володимировичу для того...

 Вона   у   вас  на  руках.  Давайте  все-таки  ми  її

 розглянемо і приймемо рішення.

      По цьому питанню?

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ШЕЙКО П.В.

     

      Шановна  Президія,  шановні  колеги-депутати, за

 дорученням  Голови  Верховної  Ради  України  Комісія

 сьогодні  о  15-ій  годині  на  своєму  засіданні  із

 запрошенням народних депутатів України Олега Вітовича

 і  Юрія  Тими,  а також Голови Комісії з прав людини,

 національних   меншин   і   міжнаціональних  відносин

 Володимира  Буткевича, якого ми запросили для аналізу

 і  правової оцінки, що склалася, розглянула поведінку

 у залі народних депутатів Вітовича і Тими.

      На  Комісії  народні  депутати  Тима  і  Вітович

 пояснили свої дії таки чином. Вчора понад 60 народних

 депутатів, в тому числі Тима і Вітович, звернулись до я 
 я                           - 88 - я 

 Голови  Верховної Ради України з проханням розглянути

 факт  глумління  над  державним  прапором  України  в

 Державній Думі Росії.

      На  їх думку, реакція керівництва Верховної Ради

 не  була  адекватною і не сприяла виробленню належної

 оцінки антиукраїнських дій в залі Державної Думи.

      Виходячи  з  рішення  керівництва  УНА  УНСО, до

 речі,  яке  було вручено сьогодні багатьом депутатам,

 депутатом  Ільясевичем,  що  в  разі неадекватних дій

 Верховної  Ради  України  на  антіукраїнську акцію, і

 далі  цитую  по  тексту:  "Олегу Вітовичу, Юрію Тимі,

 Ярославу   Ільясевичу  демонстративно  знищити  трьох

 кольорове  полотнище..." і так далі по тексту, кінець

 цитати.

     "Депутати   Вітович   і  Тима  демонстративно  це

 зробили сьогодні на ранковому засіданні".

      Члени   комісії  нашої  засудили  поведінку  дій

 народних  депутатів  України і відзначили, що подібні

 акції  носять  правокаційний  характер,  не  сприяють

 утвердженню   України,   як  демократичної,  правової

 держави,  принижують  авторитет  народного депутата і

 парламента в цілому. Підкреслювалось, що їх дії нічим

 не  відрізняються  від вчинку депутата державної Думи

 Лисенка, який відбувся вчора. я 
 я                           - 89 - я 

      Той  публічно надглумився над державним прапором

 України,  а  наші депутати ще й порушили Кримінальний

 кодекс  України,  стаття  187 частина 2, яка зокрема,

 закріплює,    що    публічний   глум   над   офіційно

 встановленим   або   піднятим   Гербом  або  прапором

 іноземної  держави,  карається  позбавленням  волі на

 строк до двох років або виправними роботами на той же

 строк,  або  штрафом  до  30  офіціально встановлених

 мінімальних розмірів заробітної плати.

      На  засіданні  комісії  народні депутати України

 Вітович  і Тима не визнали своєї вини, заявили, що їх

 дії,  це лише початок здійснення акцій по утвердженні

 суверенної  незалежної української держави. Саме тому

 комісія  звернула  увагу  на повідомлення прес-центру

 УНА  УНСО, я теж цитую із документу, який нам сьгодні

 роздано,   це  повідомлення  прес-центру  Української

 націонаольної  асамблеї.  Тут  є абзац такого змісту:

 "Керівництво  УНА  УНСО  дало  доручення  трьом своїм

 агентам  у  Верховній Раді, депутатам Олегу Вітовичу,

 Юрію  Тимі, Ярославу Ілясевичу демонстративно знищити

 трьохкольорове полотнище, яким кремлівські узурпатори

 покривают  свої  злочини  проти  загальнослов'янських

 інтересів.

      Виходячи    з   цього,   ми   прийняли   рішення я 
 я                           - 90 - я 

 запропонувати  Верховній  Раді  доручити Міністерству

 юстиції  і Генеральному прокурору дати правову оцінку

 дій   і   самої   організації   УНА   УНСО   стосовно

 відповідності   Законам   України  і  зокрема  Закону

 України про об'єднання громадян від 16. 06. 92 року.

      В  результаті  обговорення Комісія прийняла таке

 рішення.  Перше.  Взяти  до  відому, що відповідно до

 частини  2  статті  3.  8.  5  Головою Верховної Ради

 України Морозом дано доручення Генеральному прокурору

 України  з'ясувати  про  наявність  в  діях  народних

 депутатів України Вітовича і Тими  ознак злочину.

      Друге.   Відповідно  до  вимог  частини  першої,

 статті  4.  1.  9  Регламенту  Верховної Ради України

 оголосити  народним  депутатам Вітовичу і Тимі сувору

 догану  з  доступним  повідомленням  в  газеті "Голос

 України",   внести  на  затвердження  Верховної  Ради

 України.

      Третє.  Рекомендувати  Головам Постійних комісій

 обговорити  на  своїх  засіданнях  поведінку  окремих

 народних  депутатів, які в залі Парламенту на робочих

 місцях    виставляють    і   використовують   прапори

 неіснуючої держави та іншу символіку.

      Ми  з розумінням поставились до висновку окремих

 депутатів  Комісії  Володимира  Буткевича, розглянути я 
 я                           - 91 - я 

 поведінку   депутатів   Вітовича  і  Тими  на  своєму

 засіданні.

      Вважаємо   за   доцільне   рокемондувати   іншим

 комісіям  обговорити  у себе норми поведінки народних

 депутатів,   про   недопущенню  подібних  випадків  у

 сесіоному залі.

      Мова  йде  не тільки про глумління і неповагу до

 символів  іноземних  держав.  А що особливо прикро до

 зневаги  сімволіки української держави та ще й в залі

 Верховної Ради  України.

      Вам,  шановні  народні депутати, розданий проект

 Постанови.   Я   для   телеглядачів  і  радіослухачів

 зачитаю,   він   коротенький.   Перше.  Засудити  дії

 народних  депутатів  України  Вітовича  і  Тими,  які

 проявилися  під  час  пленарного  засідання Верховної

 Ради  України  6  квітня  1995  року  у глумлінні над

 прапором іноземної держави.

      Друге.  За  вчинення дій, несумісних з правилами

 депутатської   етики,  оголосити  народним  депутатам

 України  Вітовичу  і  Тимі  сувору догану з наступним

 повідомленням в газеті "Голос України".

      Третє.    Доручити    Міністерству   юстиції   і

 Генеральному Прокурору України розглянути питання про

 відповідні   (..........)  УНА  УНСО  вимогам  Закону я 
 я                           - 92 - я 

 України "Про об'єднання громадян".

      Четверте.     рекомендуватипостійним    комісіям

 Верховної Ради України обговорити на своїх засіданнях

 поведінку  окремих народних депутатів щодо відношення

 їх до державних символів.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю,  що  доцільно  буде, одну

 хвилинку,  можливо  будуть  якісь  запитання.  Чи все

 ясно?  Я  хотів  би  тільки  додати,  шановні народні

 депутати,  ось  у  мене  депутатський запит підписали

 більше  60  народних  депутатів. Де запит до Міністра

 юстиції  України,  де  йде  мова  якраз  про дії цієї

 організації УНА УНСО, вірніше йде мова про реєстрацію

 УНА  і  піднімається клопотання розглянути це питання

 на  відповідність нашому, дії цієї організації нашому

 законодавству  і  можливість  про заборону діяльності

 данної організації.

      В  третьому  пункті  це  є. А депутатський запит

 піде  як  йому  належить.  Будуть запитання до голови

 комісії. Давайте приймаєм. Ну, так це ж не  до  нього.

      Сідайте,  будь  ласка.  Я ставлю за основу, будь

 ласка голосуємо.

       я 
 я                           - 93 - я 

      "ЗА" -

     

      ____________.   Рішення  прийнято,  я  хотів  би

 тільки  сказати, чому запитання тут не зовсім можливо

 доречні,  тому  що  все  витримано  в  рамках  нашого

 регламенту,  запитання можна було тільки по процедурі

 чи  по  формі подачі цього можна було задати, а не по

 суті питання, воно все вкладається в Регламент.

      По пунктам в цілому.

      Давайте  так,  якщо  не  пройде  в цілому будемо

 голосувати   по   пунктах.   Ставлю   в   цілому   на

 голосування, давайте голосуємо.

     

      "ЗА" -

     

      ____________. Йдемо по пунктах. В першому пункті

 є зауваження? Будь ласка Кузьменко.

     

      КУЗЬМЕНКО

     

      Спасибі  Сергій Кузьменко 179 Комуністи України,

 я  вважаю,  що  в  першому  пункті замість слова "над

 прапором   іноземної   держави"   потрібно  конкретно

 вказати  над прапором якої держави було вчинено глум, я 
 я                           - 94 - я 

 над прапором Російської Федерації.

     

      ____________. Я хотів би дати маленьке пояснення

 з  цього  приводу,  тут Петро Володимирович мабуть це

 може  сказати,  справа  в  тому, що всі ці дії так чи

 інакше  пояснюються  нашим законодавством і там якраз

 витримано в цьому режимі, тому я вашу поправку ставлю

 на голосування, вона прозвучала. Голосується поправка

 Кузьменка.

     

      (Шум у залі)

     

      "За" -

     

      Рішення не прийнято.

      Тоді ставиться редакція Комісії. Голосуйте, будь

 ласка,   голосуйте   -була  одна  поправка,  вона  не

 пройшла.

     

      "За" -

     

       Рішення прийнято.

      По другому пункту нема зауважень?

       я 
 я                           - 95 - я 

      З ЗАЛУ. Є!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте дамо слово Марченку, він

 відсутній був...

     

      (Шум у залі)

     

      МАРЧЕНКО

      Спасибо.

      Я   считаю,   что   действие   пункта   2  этого

 Постановления  окажет  такую  реалию,  как, простите,

 прилепить  горчичник... еще раз прошу прощения!... на

 одно место покойнику! Я предлагаю его выключить.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  перепрошую. Я не знаю, яке місце

 ви маєте на увазі...

      (Шум у залі, сміх)

 ...  але  я  хотів  би  вам сказати, що це відповідає

 буква в букві нашому Регламенту.

     

      ___________. Олег Олексійович! Олег Олексійович,

 шановні народні депутати!

      Ну,  ви знаєте, що останнім часом Марченко у нас я 
 я                           - 96 - я 

 не  був  на засіданнях Верховної Ради і трошки відвик

 від  норм  депутатської етики... А, в принципі, такий

 Регламент  для нього характерний, і така поведінка...

 Ми вийшли виключно із статті 4. 1. 9 Регламенту, який

 дає   нам   право   реагувати   на   порушення   норм

 депутатської етики народними депутатами України.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ви  мені  пробачте  -я  реагую  на

 більшість   залу.   Ставлю  на  голосування  редакцію

 Комісії.

     

      (Шум у залі)

      Ну,   в   Регламенті   так  сказано...  Тому  що

 Регламент...

     

      "За" -

     

             (Шум у залі)

      Будь  ласка, 118. Я тільки просив би, давайте ми

 не  будемо  нагнітати,  як  кажуть, страстей, давайте

 будемо  спокійно  діяти в рамках нашого регламенту. У

 російському  регламенту  лишають на місяць, у нас на 5

 днів  і  то  не  за це. Погляньте, будь ласка, ще раз

 кажу. я 
 я                           - 97 - я 

      Красняков.

     

      КРАСНЯКОВ,    фракция    коммунистов,   Горловка

 Донецкой области.

      Я  предлагаю  2  пункт,  хотя  понимаю,  что мое

 предложежние внесет какую-то сумятицу, мы должны дать

 смелую,  норамльную  оценку  законодательного  органа

 Украины.  Мы ранее здесь свою легитивность утверждали

 в  этом  Верховном  Совете  голосованием. Я предлагаю

 второй  пункт  лишить  депутатских  полномочий Тыму и

 Витович. Я понимаю, на сколько этот сложен вопрос, но

 я говорю потому, чтобы слышали радиослушатели, что мы

 понимаем, какой акт сегодня сделан  в этом  здании.

     

   __________ . Шановний колега, я відповім вам, я хотів

 би,   щоби   в   цьому  залі  не  порушувалось  діюче

 законодавство  нашої  держави.  У нас є всі абсолютно

 норми, які пердбачені діючим регламентом. Тим більше,

 у  нас сьогодні дано доручення головаю Верховної Ради

 Генеральній    прокуратурі   розглянути   факт   цієї

 поведінки  відносно  кримінального  Кодексу  України.

 Коли  ми  з  вами приймемо закон про відхов народного

 депутата,  ми можемо знеціювати тоді перед виборцями

 про   порушення   питання  про  відкликання  народних я 
 я                           - 98 - я 

 депутатів.  Сьогодні я може і підтримав би пропозицію

 свого  колеги  Краснякова,  але, на жаль, у нас немає

 законодавчої норми.

     

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є ще пропозиції, які теж звучали.

      Зняти  другий  пункт,  а замість нього записати:

 прийняти  до  відома,  що  згідно  з  Регламентом, не

 посилаючись   на   Регламент,   було   звернення   до

 Генеральної прокуратури з тим-то, тим-то і тим-то.

      (Шум в залі)

     

      ___________.  Олег  Олексійович,  цього не можна

 робити,  тому  що Регламент стаття 3. 8. 5 передбачає

 усне  доручення  Голови  Верховної  Ради Генеральному

 прокурору,  що  він, доречі, і зробив. Воно зроблено,

 цого сюди в Постанову писати не можна. А наша комісія

 на  основі  статті  4. 1. 9 вийшла з пропозицією, яка

 чисто є регламентною нормою.

      Я  вважаю,  що  треба  поставити другий пункт на

 голосування.

     

      (Шум в залі)

       я 
 я                           - 99 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  І ще раз посторіть свою пропозицію,

 Красняков.

     

      КРАСНЯКОВ Є.В.

     

      Сформулировать    следующим   образом:   "Лишить

 депутатских полномочий..." и далее по тексту...

      (Шум в залі)

 ...Тыму и Витовича.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  не  можу  цього поставити -це не

 відповідає нашому законодавству. Так.

      Байрак, будь ласка, і Алексеєв, ну, і Коліушко.

     

      БАЙРАК

     

      Уважаемый Председательствующий! Дорогие коллеги!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ........  тільки рекламу сьогодні цією

 подією  робимо.

      Будь ласка.

     

      БАЙРАК.

      Значит,  уважаемые коллеги, я бы просил чтобы мы я 
 я                          - 100 - я 

 не  позорили себя. Почему? Потому что мы сейчас очень

 много  времени  тратим сегодня на разборы в отношении

 депутатов   своих,  мы  совершенно  не  отреагировали

 практически  на  те  действия, которые были там, и вы

 знаете,  я думаю, нас не совсем поймут, почему это мы

 вот  сейчас  уперлись,  а  на них где-то можна понять

 действия, хотя понимая, мы должны осудить. Ну, тоесть

 не  правильно  конечно поступили. Поэтому я предлагаю

 все-таки   учитывать  и  те  действия,  которые  были

 приняты Российской Думой к своему депутату, учитывать

 причины   почему   это   сделал   Витович  со  своими

 коллегами,   и   это  Постановление  я  предлагаю  не

 затягивая,  не  убивая  время.  Если мы будем тратить

 стролько  времени сейчас, то я как депутат выношу еще

 требования,  что давайте приймем нормальное заявление

 по действам в Российском Парламенте. На что мы тратим

 время.

     

      ___________.  Я  повністю  згоден  з  колегою  і

 пропоную так поступити, як він нам  пропонує.

     

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, Алексєєв.

       я 
 я                          - 101 - я 

      _______________

      Давайте це зробимо. Колеги, Державна Дума...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми сьогодні ж прийняли рішення щодо

 Лисенка.

     

      _______________

      Олег   Олексійович,   Державна   Дума,   колеги,

 Державна  Дума  Росії  відмежувалась від дій депутата

 Лисенка,  ми  відмежовуємся  від дій депутатів Тими і

 Вітовича  і  виносимо  рішення  відповідно до діючого

 законодавства.

     

      _______________ Уважаемый Петр Владимирович, мне

 слово предоставлено.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, будь ласка. Будь ласка.

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      АЛЕКСЄЄВ.

      Перш,  ніж  приймати  рішення,  як голосувати по

 цьому  пункту, я хотів би, щоб ви внесли ясність. Ось

 у  документі  УНАУНСО названо, що це доручили зробити я 
 я                          - 102 - я 

 Тимі,  Вітовичу  та  Ілясевичу.  А в вашому документі

 два:  Тима  та  Вітович.  Що, пан Ілясевич не виконав

 доручення  своєї організації чи якимось чином запобіг

 покарання?  Дайте  мені, будь ласка, відповідь, щоб я

 знав, як голосувати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Генадійович, зверніться до

 тієї  організації,  яка  дала  доручення  і  вона вам

 пояснить. Будь ласка, Коліушко.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, і голосуєм. Останній виступ.

 

      КОЛІУШКО.

     

      Шановні  депутати!  Шановні депутати, я прошу не

 перетворювати  все-таки  засідання  Верховної  Ради у

 фарс. Обговорюється досить серйозне питання.

      Я   б  хотів  нагадати,  що  після  вчорашнього,

 вчорашньої  події  в парламенті Росії Росія виглядала

 дуже  в  непривабливому  світлі  в  очах  міжнародної

 громадськості.  В нас знайшлися люди, які постаралися

 зробити те саме з нашою державою.

      Тому  я  пропоную  проголосувати ще раз, причому я 
 я                          - 103 - я 

 поіменно,   щоб  всі  побачили  тих  комуністів,  які

 захищають свій бойовий загін УНСО.

     

      (о п л е с к и)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я просив би дійсно не перетворювати

 наше засідання у фарс, шановний депутат Коліушко.

      Тому  я  ставлю  на  голосування  другий пункт і

 просив би вас підтримати.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   По   третьому.   Давайте  так:  по

 третьому є зауваження?

      Нема.  Ставлю  другий  пункт  на  голосування  в

 редакції  Комісії.  І  давайте  не  будем доходити до

 поіменного   голосування.   Якби   так   ми   активно

 обговорювали оцю податкову нашу ситуацію!

     

      "за"

     

      Рішення прийнято.

      Я  незнаю,  які є доповнення до третього пункту,

 але  я сказав, що є депутатський запит, який повністю

 вбирає   мабуть   всі   ті   доповнення,  які  можуть я 
 я                          - 104 - я 

 прозвучати.  І  цей  запит  буде  послано офіційно на

 Міністра  юстиції.  Тут  все  сказано, що ви маєте на

 увазі, я вас запевнюю, тут підписало 70 депутатів.

      Тому  я  просив би все-таки, ставлю третій пункт

 на голосування.

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Може   ми  проголосуємо  четвертий  пункт?  Будь

 ласка, по процедурі. 225.

     

      Фракція "Комуністів" МІШУРА, 225 виборчий округ

     

      Я  прошу  вас,  Олег Олексійович, як Головуючого

 зробити     зауваження    депутату    Коліушко,    за

 розповсюдження  брехні  в  цьому залі про те, що УНСО

 являється бойовим загоном Компартії України.

      Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажемо так, я попросив би депутатів

 всіх,  і  впершу  чергу, дійсно, депутата Коліушко не

 користуватися  в  цьому  залі  якимись  домислами  чи

 якимись не зрозумілими аналогіями.

      По  процедурі, я просив все-таки, якщо є? Заєць, я 
 я                          - 105 - я 

 будь ласка.

     

      ЗАЄЦЬ

     

      Шановні  депутати!  Я  думаю,  що  справді треба

 проголосувати  четвертий  пункт  і  я  пропозицію даю

 проголосувати поіменно.

      (Шум в залі)

      А  затем. А те, що стосується, наприклад, УНСО -

 чи  є  боєвим  загоном  Комуністичної партії, то якби

 Олександр   Олександрович  Мороз  справді  захотів  з

 самого  ранкку поставити питання про те, що трапилося

 в  Думі  (а я був в Москві вчора і я бачив, як засоби

 масової  інформації  вчора  розкручували  в Москві цю

 проблему)...

      (Шум в залі)

      ...ніхто  навіть  не  осудив  фактично  дії того

 депутату,  то  сьогодні  він  би  не провокував би ці

 крайні сили.

      (Шум в залі)

      А  так виходить, що наша бездіяльність страусина

 позиція,  самобичування,  а  не  реакція на дію інших

 людей  приводить  до  того,  що  в  нашому Парламенті

 справді  активізуються  праві  сили.  Це  УНСО.  І це я 
 я                          - 106 - я 

 Комуністична партія  України.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Олександрович,  вашу...

      (Шум в залі)

      Значить,   я  ставлю  на  голосування  четвертий

 пункт.

      (Шум в залі)

      Прошу уваги і прошу підтримати  думку Комісії.

      (Шум в залі)

     

      "За" -

     

      (Шум в залі)

      Я   прошу   заспокоїтись.  Чесно  кажучи,  чесно

 кажучи,  у  нас  стільки  енергії.  Я  тут... до мене

 депутат Карнаух підходив, щоб ми обов'язково сьогодні

 ще   розглянули  нашу  цю  злополучну  Постанову  про

 тарифи.  Так  я  думаю з цією енергією ми все-таки її

 розглянемо сьогодні.

      (Шум в залі)

      Я    просив   би.   Була   пропозиція   поіменно

 голосувати.

      (Шум в залі)

       Давайте  проголосуємо... Я не від Регламенту... я 
 я                          - 107 - я 

 відходити  не  буду.  Була  пропозиція  поставити  на

 поіменне  голосування четверти пункт. Будь ласка, хто

 за те, щоб голосувати  поіменно.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Четветий    пункт    ставиться    на    поіменне

 голосування.

     

      "за"

     

      Рішення не прийнято.

      Четвертий  пункт  знімається. В цілому постанова

 ставиться  на голосування. З мотивів голосування, ну,

 що  можна зробити, я перепрошую, Сергій (..........).

 Я  поставлю  на  голосування в цілому, тому що ми вже

 нічого  внести  не  можемо.  А  з мотивів я вам надам

 слово.  Будь  ласка,  ставлю  в  цілому. Ставиться на

 голосування в цілому постанова.

     

      "за"

     

      Рішення прийнято. я 
 я                          - 108 - я 

      А  тепер, будь ласка, депутат Соболєв по мотивах

 голосування.

     

      СОБОЛЄВ  С.  В.  Соболєв,  Запоріжя, депутатська

 група "Реформи".

      Мені  здається,  що  перед останнім голосуванням

 стосовно  поваги до символів своєї власної держави ми

 підтвердили  ще  більший  глум над цими символами ніж

 те, що було зроблено у Державній думі Росії.

      Саме тому я підтверджую, щ я не приймав участі в

 голосуванні в цілому, хоча засуджую ті акти, які були

 створенні і в Державній думі і в цьому залі. Дякую за

 увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Шановні народні депутати,

 була,  у  нас  є  у порядку денному. Давайте не будем

 повертатись  до  цього питання. Я перепрошую, я ще не

 закривав  засідання.  У  нас є в порядку денному все-

 таки   Постанова   "Про   інформацію   Уряду".  Будем

 розглядати  сьогодні  чи  завтра? Тоді допобачення до

 завтрішнього дня.

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку