ЗАСІДАННЯ  ТРИДЦЯТЬ  ПЕРШЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  4  к в і т н я  1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  прошу  зайняти свої

 місця і підготуватися до реєстрації. За той час, поки

 ви  будете це робити, я хочу вибачитись перед вами за

 затримку  вечірнього  засідання,  яке  сталося  через

 зустріч парламентської нашої делегації Верховної Ради

 із  працівниками Західно-Європейської Асамблеї, котра

 через  наші  порушення  регламенту сталася пізніше. І

 тому раніше її просто не можна було завершити.

      Будь ласка, увімкніть систему "Рада".

 

      Йде реєстрація.

 

      В   залі  зареєстровані 333 народних  депутати.

 Вечірнє засідання оголошується відкритим.

      Нам потрібно, ну, так  би... підвести риску під

 доповіддю  Президента.  У  нас немає інших варіантів,

 ніж  взяти доповідь Президента до відома. Я ставлю це

 питання на голосування.

 

      Йде голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Ми   до  обіду  перервали  розгляд  питання  про

 інформацію  Кабінету  міністрів  щодо виконання нашої

 постанови,  пов'язаної  з  комунальними  платежами, в

 тому  числі  з  платежами  за газ. Власне кажучи, від

 фракції  частина бажали висловитись, але я так гадаю,

 що зводились пропозиції, власне кажучи, до оцінки дій

 Уряду  в  цьому  відношенні.  Оскільки  ми  прийн6яли

 рішення  комплексне щодо позиції Уряду, то, очевидно,

 відпадає  потреба сьогодні детальніше обговорювати цю

 проблему.

      Чи  є  потреба?  Немає.  Я  вам зачитав до обіду

 проект  Постанови  з  цього приводу, яка говорить про

 незадовільну  оботу Кабінету міністрів над виконанням

 нашої останови і про прийняття до відома інформації і

 доручення  Кабінетові міністрів в цьому відношенні. Я

 просив  би  погодитись  з таким проектом. Або зробити

 таким  чином, якщо не заперечуєте. Прошу вашої уваги,

 оскільки це питання стосується комісії кількох наших, я 
 я                           - 3 - я 

 зокрема,  комісії  Кожушко  і  Буздугана, доручити їм

 підготувати короткий проект постанови з цього приводу

 і завтра  ми його проголосуємо.

      Немає заперечень? Немає. Хто за те, щоб доручити

 Комісії  з  соціальної  політики і праці та Комісії з

 питань  транспорту,  енергетики і зв'язку підготувати

 на завтра на ранок для голосування проект Постанови з

 розглянутого питання.

      Нема заперечень?

      Завтра на ранок для голосування проект Постанови

 з  розглянутого  питання. нема заперечень? Є. Олексій

 Пилипович Чернявський.

      Хвиланочку, поки вас увімкнуть.

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ О.П.

 

      Дякую, Олександр Олександрович, шановні колеги і

 Олександрович Олександрович і Петро Трохимович я бачу

 єсть.  Оскільки ми записали четвертий пункт в проекті

 Постанові  про те, що Уряд продовжує вої обов'язки до

 сформування нового, я хотів би чи сьогодні, чи завтра

 все-таки  отрамати  інформацію,  наскільки я знаю, що

 дуже тяжке становище, но як воно буде покращуватись у

 відношенні  забезпечення  весняно-польових  робіт  і, я 
 я                           - 4 - я 

 можливо,  вже  навіть і збиральних. Я б оце хотів щоб

 інформація,  не  дивлячись на те, що Уряд у відставку

 пішов,  щоб  інформацію  селяни  отримали і не тільки

 селяни, весь народж України.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Прошу  вибачити. Давайте ми спочатку це

 питання  проголосуємо,  а  потім  вернемося  до вашої

 пропозиції. Добре?

      Доповнення,  будь  ласка,  Георгій  Манолійович,

 будь ласка.

 

      МАНЧУЛЕНКО Г.М.

      Георгій    Манчуленко,   435   виборчий   округ,

 Чернівецька область.

      Шановний  Олександр Олександрович! Я би все-таки

 пропонував,   незважаючи   на  те,  що  зараз  досить

 пікантна  ситуація  є:  з  одного боку Уряду немає, з

 другого боку він ще діє, то все-таки не брати на себе

 відповідальність  за  ту  ситуацію,  яка  склалася  з

 підвищенням  тарифів на житлово-комунальні послуга та

 паливно-енергетичні   ресурси  на  Верховну  Раду,  а

 вказаним  комісіям  разом з Урядом підготувати проект

 Постанови   чи   навіть  Уряду  це  питання  доручити я 
 я                           - 5 - я 

 розглянути,  тому  що він ще діє. Розумієте? І так це

 вони  повинні  нести  відповідальність.  А  зараз  ми

 візьмемо  цю  відповідальність  на  себе. Хай би вони

 поїхали  позустрічалися з пенсіонерами, які отримують

 мізерну  пенсію,  і послухали, за які кошти вони мали

 би  платити,  значить, за газ. А питання розглядалося

 тільки  газу.  А  в  нас  Постанова  від  21  березня

 стосується  і  електроенергії,  і  вугілля  і т. ін.,

 розумієте?

      Тому  тут  говорити,  що тільки 2 комісії хай це

 готують,  я  з  цим  не  згоден, треба, щоб і Уряд до

 цього залучить.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Це я для радіослухачів скажу: це говорив

 Манчуленко  депутат  із Чернівецької області, але він

 торкнувся  предмету  самої  Постанови.  Я  думаю,  що

 комісії врахують вашу пропозицію і завтра ми матимемо

 в Постанові, в змісті її передбачено ваші пропозиції.

      Хто  за  те,  щоб  доручити комісіям підготувати

 проект Постанови на завтра, прошу проголосувати.

 

      "за"

 я 
 я                           - 6 - я 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято. За - 265.

      Тепер відносно пропозиції депутата Чернявського.

 Ми вже вранці домовилися і власне визначилися про те,

 що  присутній тут  Петро  Трохимович  Саблук, -перший

 віце-прем'єр,  який  веде  агропромисловий  комплекс,

 розпорядиться стосовно інформації з приводу виконання

 Постанови  Верховної  Ради щодо забезпечення весняно-

 польових   робіт.  І  на  цьому  тижні  зробить  таку

 інформацію чи він, чи той, кому він доручить, так?

      Будь  ласка,  до  мікрофону  сядьте  і скажіть з

 цього приводу, коли ви це зможете зробити.

      Ні, ні бо там сідайте. Ну будь ласка.

 

      ___________.   Шановні   народні   депутати.  Ви

 знаєте,  і  ваша  постанова і ряд указів Президента і

 рішення   рад   регіонів  про  забезпечення  весняно-

 польових  робіт  в значній частині не виконується. Не

 виконуються  по різних причинах не дивлячись на те що

 є    розробленні   затвердженні   конкретні   заходи,

 відповідальні  кроки. Десь вони блокуються об'єктивно,

 а десь суб'єктивно.

      Но   наприклад,   ми   повинні   з  вами,  взяли

 зобов'язання  до  1  квітня  компенсувати  витрати на

 соціально-економічний  захід.  Це  14  трильйонів. На я 
 я                           - 7 - я 

 сьогодні  не компенсовано 5,1 трильйона.

 

      ГОЛОВА.   Петро   Трохимович,  одну  секундочку,

 справа  ось у чому, мова йде про те, що Верховна Рада

 доручає вам, звертається до вас з пропозицією, щоб ви

 доручили  компетентним  представникам  уряду  зробити

 всебічну інформацію про виконання цієї постанови.

      Це  питання  не включено сьогодні у порядок дня,

 тому  вам  не  треба зараз стосоно цього висловлювати

 свою  позицію.  Я  прошу  вибачити,  у  нас є перелік

 питань, які сьогодні затверджені.

      Тому  будь  ласка,  якщо  можна  чи завтра, чи у

 четверг, нехай хтось зробить конкретну інформацію про

 виконання пунктів постанови Верховної Ради.

     Добре?  Домовилися.

     (Голос з залу. Не чути)

      Будь  ласка, на завтра підготуйте цю інформацію.

 Немає заперечень?

 

      ___________. Будь ласка, завтра до обіду.

 

      ГОЛОВА. Я ставлю тоді на голосування питання про

 те,   щоб  включити  на  завтра  інформацію  стосовно

 виконання  цієї Постанови. я 
 я                           - 8 - я 

      Ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. Дякую вам.

      Просив  би  тільки завтра прийняти цю інформацію

 без   широкого   обговорення,  бо  ми  вже  її  добре

 обговорили.  Само собою. І Національного банку. Бо це

 одне комплексне питання.

      Про   проект   Закону   України   "Про  Постійні

 комісії".     В    другому    читанні    слово    має

 Стецьків (..........),   член   Комісії  з  питань

 правової  політики  судовоправової  реформи. В режимі

 другого читання прошу уваги.

 

      ___________.

      Шановні    народні    депутати!    Вашій   увазі

 пропонується  для  розгляду  в другому читанні проект

 Закону України  "Про Постійні комісії".

      Ну,  оскільки  Закон  був розданий вже більше як

 місяць   тому,   я  думаю  -всі  бажаючі  малі  змогу

 ознайомитись  з  його змістом. Переходячи до розгляду

 його,  я  хочу сказати що перші чотири сторінки -це є

 зауваження  депутатів  загального  порядку. Вони були я 
 я                           - 9 - я 

 частково    враховані,    частково    відхилені   при

 опрацюванні  конкретних статей.

      Тому  є пропозиція зразу розпочати з сторінки 5,

 із статті 1 данного законопроекту.

 

      ГОЛОВА.  Йдемо  за процедурою другого читання. Я

 прошу   вашої   уваги  і  зібраності.  Щодо  назви  і

 приамбули,  приамбули  тут,  власне кажучи і немає, є

 зауваження? Немає. До назви? Так тут приамбули немає.

      Будь ласка, Сирота Михайло Дмитрович.

 

      СИРОТА М.Д.

 

      Шановні  народні  депутати, безсумніву тут якраз

 третя  моя  поправка  доповнення  потрібно  до  цього

 закону  вже  в  другому  читанні можливо розглянути в

 третьому читанні.

      А  саме:  у  нас  є,  на  жаль,  багато порушень

 Регламенту   під   час   сесійних   засідань.  І  для

 оперативного  реагування на ці порушення треба було б

 в   законі  передбачити  окрему  статті,  щодо  нашої

 комісії з питань Регламенту і забезпечення діяльності

 депутатів та депутатської етики. Щоб ця комісія могла

 оперативно впливати на порушення Регламенту. я 
 я                           - 10 - я 

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Я ще раз прошу працюйте в режимі другого

 читання,  дотримуйтесь Регламенту. Будь ласка. А коли

 дійдемо  до  тієї  статті,  яка пов'язанна із змістом

 того,  що  ви  кажете, тоді поставите на голосування.

 Якщо  ви  вносили  цю  пропозицію,  вона  є  середній

 колонці, будь ласка.

 

      СТЕЦЬКІВ Т.С. Є, є...

 

      ГОЛОВА.  Голосується  назва  Закону.  Ставлю  на

 голосування.

 

      Йде голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Розділ  1  "Загальне  положення", стаття 1. Чи є

 зауваження  до  першої  статті?  Тих,  хто вносив від

 Комісії і так далі? Немає.

      Стаття 2? Немає.

      Стаття 3 "Організація роботи постійних комісій"? я 
 я                           - 11 - я 

 Немає.

      Стаття  3  "Постійні  комісії..." і т. д. "... є

 відповідальними  перед  Верховною  Радою України і їй

 підзвітні". Немає заперечень.

      Перший  розділ  голосується...  У  вас  до  якої

 статті?   До  першої?  Ну,  вибачте,  я  ж  з  самого

 першого...   Який  номер  поправки  вашої?  Валентина

 Андріївна, будь ласка.

 

      ___________.

      Олександре  Олександровичу,  значить, в свій час

 група  аграрників  України  вносили  пропозицію,  яка

 чомусь   тут  нема...  Письмово,  і  не  врахована...

 Оскільки Регламентом... за Регламентом не може група,

 фракція  ніякого  впливу  мати на свого голову -потім

 можуть  створюватись  всякі революційні ситуації типу

 зміни  всеєї  Президії і т. д., нікому не потрібного,

 ми  пропонували  зробити  таку  поправку: значить, до

 другої    -"Порядок    створення,    скасування   або

 реорганізації   постійних   комісій   Верховної  Ради

 України": "... обрання та відкликання голів постійних

 комісій   визначається   Регламентом  Верховної  Ради

 України".  Далі  тут  крапка. "... Відкликання голови

 постійної   комісії,   який   висувався   на   посаду я 
 я                           - 12 - я 

 депутатською  групою,  фракцією  за  рахунок її квоти

 пропорційного  преставнийтва може здійснюватись за її

 рішенням.   Така  була  письмова  пропозиція  внесена

 групою  аграрників  україни.  Вона  тут  в  чомусь  і

 врахована. Я прошу поставити на голосування.

 

      ГОЛОВА.    Будь ласка...

 

      __________.   Я  дам  пояснення.  Така  поправка

 дійсно  була  внесена  в  нашу комісію. Пояснення тут

 просте:  дана поправка була відхилена нашою комісією,

 не  включена  в  цю  таблицю, оскільки стаття 1 чітко

 визначає,  які правові відносини регулює надий закон.

 А  даний  закон  регулює повноваження і компетенцію і

 внутрішній порядок діяльності постійних комісій. Все,

 що  стосується  порядку  обрання голови комісії, його

 відкликання  відноситься до регламенту і до положення

 депутатської  фракції  і  групи.  І  вам це положення

 просто  треба подавати до цих законопроектів, а не до

 даного закону.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги,  у  нас  в регламенті,

 здається мені, передбачена ця норма.

 я 
 я                           - 13 - я 

      __________.  В  регламенті передбачена процедура

 обрання  і  відкликання голів постійних комісій. Тоді

 поправку треба вносити до регламенту.

 

      ГОЛОВА.  Валентина  Андрієвна,  якщо  говорити з

 точки  зору  юридичної  техніки,  ми  маємо  в одному

 законі  передбачати  ті  норми,  які стосуються цього

 предмету  закону.  Якщо ми вносимо поправки до іншого

 закону,  то давайте її окремо розглянемо і внесемо цю

 пропозицію.    Якщо    можна,   не   наполягайте   на

 голосуванні.

      Вона  згодилась.  Таким  чином, перший розділ не

 має  більше інших  зауважень.

      Я ставлю на голосування статті першого розділу в

 цілому, будьте уважні.

     "За"    "проти"    , рішення прийнято.

       Другий  розді "Функції і повноваження постійних

 комісій". Стаття 5 є зауваження? Немає.

      Стаття 6.   Немає.

      Стаття  7.  "Постійні  комісії  мають право". До

 сьомої є.

      5, 6 стаття ставиться на голосування.

 

      "за" я 
 я                           - 14 - я 

      Рішення прийнято.

      До   7   статті,   будь  ласка,  Сирота  Михайло

 Дмитрович.

 

      СИРОТА М.Д.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні  депутати! Третій пункт 7 статті передбачає:"

 Укладати   в   межах,   виділених   комісіям  коштів,

 договори..."  і  далі  за  текстом.  Але хто видіяляє

 колшти,  хто затверджує кошторис для кожної конкретно

 комісії,  і  скільки  цим  кошторисом нам передбачено

 коштів,  Закон  не врегульовує це положення. Очевидно

 його   потрібно   чітко   врегулювати,  щоб  не  було

 напруження  всередені  комісій  і Верховної Ради. Тут

 потрібна чіткість. Дякую.

 

      ___________.   Ну,  пояснення  може  бути  таке.

 Насправді  стаття  26  даного  Законопроекту визначає

 таке  поняття,  як  право комісій мати свій кошторис.

 Кошторис   складає   голова  і  подає  в  Секретаріат

 Верховної  Ради.  У  нас  передбачені  статті  витрат

 кошторису   і   в   тому  числі  і  кошти  на  оплату

 різноманітної праці спеціалістів, консультантів і так я 
 я                           - 15 - я 

 далі.

      Що стосується конкретного розміру коштів, то, як

 ви розумієте, це не може бути такий розмір писатися в

 Законі,  оскільки  це залежить від реальних розмірів,

 які  щорічно  затверджуються  в  бюджеті  на  потреби

 Верховної Ради.

      Тому  стаття 26 дає той мінімальний врегулювання

 поняття кошторису, який можна дати в Законі.

 

      ГОЛОВА.  Тарасе  Степановичу,  якщо  я правильно

 зрозумів, можна так пояснити: що право тут визначене,

 а   конкретно   вирішує   це  питання  відповідно  до

 Положення про Секретаріат і про функції розпорядників

 бюджету.  Якщо це так, ви наполягаєте на голосуванні,

 Михайло Дмитрович? Він погоджується.

      Таким чином 7 стаття заперечень не вукликає.

      Стаття 8.

      Тоді  7  стаття  ставиться  на голосування. Будь

 ласка.

 

      "за"

 

      Прошу уважно голосувати.

      Рішення прийнято. я 
 я                           - 16 - я 

      До   8   статті  у  вас  є  в  середній  колонці

 зауваження,  так?  Яка  поправка  ваша?  Яка? Так тут

 нема, в цій статті, 80-ої поправки.

      Ми  поки  що  йдемо по восьмій статті. Ага, одну

 хвлилиночку. Вибачте, вибачте.

      25  сторінка,  80-та  поправка, Комісія з питань

 екологічної політики, будь ласка.

      Сирота.

 

      СИРОТА.

 

      Шановні   народні  депутати,  тут  п'ятий  пункт

 статті    восьмої,   останнє   речення:   "Результати

 перевірки   повинні   бути  належним  чином  письмово

 оформлені і доведені до відома відповідних органів".

      Комісія   пропонує  додати:  "...  та  посадових

 осіб", тобто "доведення до відома відповідних органів

 та посадових осіб".

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Тарас Степанович.

 

      _______________

      В принципі це можна таке доповнення внести, нема я 
 я                           - 17 - я 

 жодних таких принципових заперечень.

 

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

      Одну секундочку: ми проголосуєм цю пропозицію, а

 потім вашу.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Рішення  не прийняте. Ще які зауваження

 до цієї статті?

      Будь ласка, Пейгалайнен. 143-ій, Пейгалайнен.

 

      ПЕЙГАЛАЙНЕН А.В.

 

       Алескандр  Александрович,  у  меня  здесь  есть

 замечания  по  восьмой и по девятой сразу статье. Это

 касается   терминологии   вобщем-то   наших   органов

 государственной   власти.  Здесь  упоминается  только

 "місцеве самоврядування", а у нас еще в Конституции с

 вами пока еще никто не заменил органы государственной

 власти - "місцеві Ради народних депутатів".

      Тому я настоюю, щоб це було враховано.

 

      ГОЛОВА.  Як  ви дивитеся на те, щоб ми записали: я 
 я                           - 18 - я 

 "орагни місцевої влади" .

 

      ___________.  Наша комісія, коли доопрацьовувала

 закон  менше  всього  хотіла вникати і застрявати над

 термінологією.    Наше    завдання    було   виписати

 повноваження   і  функції  постійних  комісій.  Ввели

 термінологію   відповідно  до  дій  на  сьогодняшній

 момент, законодавство про місцеве самоврядування.

      Якщо   сесія   вважає,   що   треба  написати  в

 відповідності до Конституції, написати .

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку  я  прошу,  з місця не

 викрикувати,   а  по-друге,  посилатися  і  на  норми

 конституції.  Де чітко записані структури влади, якщо

 ми   потім   змінемо   ці  структури,  змінимо  норми

 конституції  ми  внесемо  в усі заколнодавства зміни.

 Тому  пропозиція  депутата  Пейгалайнена ставиться на

 голосування, прошу.

 

      За

 

      Рішення не прийнято.

 

      Я  просив  вашої  згоди  щоб  зняти протиріччя в я 
 я                           - 19 - я 

 цьому  відношенні  замінити  цей  термін з категорією

 місцевої влади.

 

      ___________.  Ми відкоректуєм.

 

      ГОЛОВА.  Це  майже  редакційна  правка,  я прошу

 підтримати цю пропозицію і вона зніме протиріччя.

      Одну   хвилиночку   не  ставте  на  голосування.

 Просить Носов уточнення будь ласка.

 

      НОСОВ.  Шановні  депутати, шановний доповідач. Я

 давав  комісії,  но  щось  випала  така пропозиція, я

 прошу  вибачення,  що  нема в письмовій, но я комісії

 давав.   Значіт   є  ще  функція  комісії  не  тільки

 перевіряти   на   відповідність  законам  нормативним

 актам,  а і треба здійснювати контроль за законністю,

 економічності,  ефективності  витрат, що здійснюються

 за  рахунок  державного  бюджету, це на зразок нового

 законопроекту приходиться такі уточнення робить. І на

 20-й  сторінці  перед останнім реченням, треба було б

 поставити   кому   сторінка  20,  там  ідуть  функції

 комісії,  я  зачитую, перша частина:"постійні комісії

 здійснюють   з  питань,  що  належать  до  їх  відома

 контроль за виконанням конституції та я 
 я                           - 20 - я 

 Законів  України  і інших нормативних актів Верховної

 Ради   України,  органами  місцевого  самоврядування,

 підприємствами  і  організаціями,  незалежно від форм

 власності".    Кома."Контроль    за    законністю   і

 економічністю,  ефективністю  витрат, що здійснюються

 за   рахунок   Державного  бюджету".

      Тобто, поняття "економічність і ефективність" ми

 ж  в закон їх не записуєм, а виходить так, що Заклали

 побудувати  міст,  потім приходимо -міст вздовж річки

 побудований. Закладено побудувати завод, а вийде як в

 Росії  -внутрі  вулкану  побудували.  Тобто, закон не

 порушений, але доцільність і економічність випадає.

 

      ГОЛОВА. Ви, будь ласка, аргументи приводьте менш

 страшними.

 

      ___________.  Ну  поправка  є  доцільною. Єдино,

 чисто  технічно:  вона  поступила в Комісії вже після

 встановленого терміну. Ми її внесли. Доцільність цієї

 поправки є.

      Ну, якщо сесія не заперечує, ми просимо...

 

      ГОЛОВА.  Одначе.  Одна  поправка  поглинає зараз

 іншу. Ми голосуємо інше питання. А потім вернемося до я 
 я                           - 21 - я 

 вашої пропозиції.

      Тобто,  є  пропозиція  і в цьому місці і по всіх

 статтях  Закону,  де буде траплятися редакція в назви

 місцевих  органів  влади  просто  записати -"місцевої

 влади".

      Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Прошу

 підтримати, щоб зняти  потім протиріччя.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Тепер   доповнення   Носова   теж  ставиться  на

 голосування.   Щодо   контролю   за  витратами...  за

 бюджетними витратами.

      В редакції Носова ставлю на голосування. Комісія

 згодна.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Ідем  далі.  Ще  до  цієї  статті  є зауваження?

 Зауважень  немає.  Є,  так? Будь ласка Кочерга Віктор

 Герасимович.

 я 
 я                           - 22 - я 

      КОЧЕРГА В.Г. 122 избирательный округ, Кочерга.

 

      Вот  85 поправка, она просто делает более точной

 формилировку  комисии.  Речь идет о том, что державні

 органи,  значит,  должны реагировать на те документы,

 которые  направляют в постоянные комиссии. ну, не все

 же  органы,  а  только  те,  которым  высылаются  эти

 документы постоянных комиссий.

      Поэтому    наша    комиссия   по   законости   и

 правопорядку   предлагает   вот  такую  более  точную

 формулировку. Я прошу поставить на голосование.

 

      ГОЛОВА. Тарас Степанович.

 

      _______________  Наша комісія просто вважала, що

 норми  цієї  статті  і  так  передбачають реакцію тих

 органів, яким вони надсилаються. Адже комісія не може

 прийняти  рішення і не надіслати його. Якщо вона його

 не надіслала, відповідно орган не реагує.

      Тому ми вважали це просто зайвою деталізацією.

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Герасимович  наполягає на тому,

 щоб    проголосувати   це   доповнення.   Тобто   про

 відповідальність  цих органів, яким документи комісії я 
 я                           - 23 - я 

 надсилаються.  В  редакції це визначено точно. Ставлю

 на голосування. Увага.

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.  Я  просив  би  помічати  увесь час, хто

 голосує,  а хто не голосує. І не таким способом, а за

 сусідами  подивіться.  І  хто  не голосує -підкажіть:

 голосуй! Зрозуміло, так?

      Ще  до  восьмої статті зауваження? Немає. Восьма

 стаття  ставиться  на  голосування.  В цілому, восьма

 стаття.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Стаття  9.  Є  зауваження?  До  дев'ятої  статті

 зауважень...  Є!  Степенко. Яка поправка? Номер? Який

 номер?

 я 
 я                           - 24 - я 

      З  ЗАЛУ.  Він  її  не  вносив письмово... Це він

 щас...

 

      ГОЛОВА.   Не вносив, значить, немає поправки...

 

      СТЕПЕНКО В.І., 331 виборчий округ.

      Ну, Олександре Олександровичу, зачем такі шутки?

 Тут аграрна Комісія... До чого тут цей...

 

      (Шум у залі, сміх)

 

      СТЕПЕНКО    В.    І.    Я   понімаю,   що   надо

 конструктивно...  Значить,  поправка  N 92, Комсіія з

 питань  агро-промислового  комплексу. Тут ось в кінці

 вилучити  слова  "... та постійними комісіями". За що

 йде...   Або   ви   мені   поясніть...  Дивіться,  що

 получається:    "...    перелік    таких   документів

 визначається  законодавством України..." Прошу уваги!

 І  поставити точку! А ми дописуєм: "... та постійними

 комісіями". Це ж, знаєте, може буть якийсь беспредел,

 що  комісія  захоче  -такі документи буде вимагать. Я

 вважаю, що це потрібно буть зачеркнуте.

      Дякую.

 я 
 я                           - 25 - я 

      ГОЛОВА.   Будь ласка.

 

      СТЕЦЬКІВ Т. С. В частині другій статі 9 мова йде

 про те, що постійні комісії мають право заслуховувать

 посадових  осіб,  яких  призначає або обирає Верховна

 Рада.  В  зв'язку  з  чим  постійні  комісії  повинні

 володіти   правом   витребовувати   певні  документи.

 Законодавство    встановлює    мінімальний    перелік

 документів,   які   можуть  надаватися  для  розгляду

 комісіям.   Це  -Кодекс  законів  про  працю.  Однак,

 законодавство    недостатньо    встановлює.   Комісія

 виходила  з  того,  що  постійна  комісія,  коли вона

 розглядає   кандидатуру  для  затвердження  Верховною

 Радою,  має  право  на  свій  розсуд  витребувати  ті

 документи,  які  вона  вважає  за  потрібне для більш

 повного і всебічного вивчення професійних і особистих

 якостей  кандидата, який йде на призначення на судову

 посаду,  на прокурорську чи на якусь іншу. Є прохання

 підтримати і лишити в тій редакції, яка є.

 

      __________. Тарас Степанович, як би виподивились

 на  таку редакцію: "Визначається постійними комісіями

 віповідно о чинного законодавства". Можна так?

 я 
 я                           - 26 - я 

      __________.  Можна,  тільки тоді прийдеться дуже

 активно  попрацювати  з  чинним  законодавством,  щоб

 розширити  перелік таких вимог і документів, які може

 витребовувати комісія, оскіль/ки є проблема. Зараз, в

 основному,  депутатам комісіями роздається довідка на

 півсторінки і пропонується за таку людину голосувати.

 Це  ж  явно  не  повно  і  недостатньо для всебічного

 розгляду кандидатури.

 

      ГОЛОВА.  Це  абсолютно  не  міняє,  але я ставлю

 пропозицію  Степенка  на  голосування, потім комісія.

 Якщо  не  пройде,  залишиться в редакції від комісії.

 Але  слушна  пропозиція була. Мені здається, що треба

 голосувать.

      Пропозиція  комісії, яку оголосив Степенко.

      "За"    "проти"    , рішення не прийнято.

      Залишається в редакції від комісії.

      Ще,  Кочерга,  до якої статті, до якої поправки?

 92 поправка, дивіться. Ні,  93 поправка.

 

      КОЧЕРГА.   93  поправка.  Здесь  просто  я  хочу

 сказать,   что  редакция  комиссии  в  данном  случае

 редакция  докладчика не совсем лаконичная опять-таки.

 "Для   об'єктивного   обговорення"   -это   язык   не я 
 я                           - 27 - я 

 юридический,   не   правовой.   Поэтому   есть  такое

 предложение   нашей  комиссии:  начинать  в  связи  с

 рассмотрением   кандидатур   должностных  лиц  и  так

 дальше, ачинать вот в такой редакции.

 

      __________. Тут в данной ситуації в комісії були

 різні  думки з приводу цієї трактовки. Ми включили ту

 поправку,  ту  редакцію,  яка  набрала більшість. Моя

 особиста   думка,   я  б,  наприклад,  підтримав.  93

 поправку.    Однак    комісія    більшістю    голосів

 визначила........

 

      ГОЛОВА.   Ставиться  на  голосування  пропозиція

 депутата     Кочерги,     котру    підтримує    Тарас

 Степанович........ Будь ласка.

 

      "за"

      Рішення прийнято. Дякую.

      Ще зауваження є, ще поправки? Чернявський.

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ О.П.

 

      Дякую,   Олександр   Олександрович   за   надану

 можливість  сказати,  але  я  не  відносно  Закону, а я 
 я                           - 28 - я 

 відносно   розгляду  питання.  Я  думаю,  що  питання

 другого  і третього читання не треба трансляцію. Тому

 поскільки   получилось,   що   я   ранком  вносив  за

 трансляцію,  давайте  ми домовимось, що друге і третє

 читання не передається в прямій трансляції.

 

      ГОЛОВА.  Пізно,  пізно. Отже я вас увіх закликаю

 до конструктивної і оперативної роботи. Тоді все буде

 нормально  сприйматися  і  глядачами. Наша робота, ви

 самі  розумієте,  те  тільки  політичні  питання,  не

 тільки  життєво  важлива  -це  теж  процедура, яку ми

 мусимо пройти.

      А на завтра, будь ласка, переглянемо потім, якщо

 ви будете не заперечувати. Бо це теж ускладнює роботу

 і  засобів інформації. Так.

      Тому 9 стаття ставиться на голосування вцілому.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      10  стаття. Кочерга. Поправки номер? 94 поправка

 від Комісії з питань законності.

 

 

 я 
 я                           - 29 - я 

 

 

      Поправка   94.   Уважаемые   коллеги,   если  вы

 внимательно прочитаете статью 10 в редакции Комиссии,

 то  получается, что здесь вносится такое предложение:

 установить  со  стороны  Комиссии  контроль  и  право

 постоянных    комиссий    заслушивать    не    только

 представителей    органов,   скажем,   исполнительной

 власти,  но  и общественных организаций, в том числе,

 надо  так понимать, и политических партий руководящие

 органы.

      Я  предлагаю  своей  поправкой убрать из перечня

 "профспілкові  органи",  а також "об'єднань громадян,

 органів...", а дальше  уже по тексту можна оставить.

 

      _______________ Тут необхідне пояснення.

      Справа  в  тому,  що  постійні комісії Верховної

 Ради  є  достатньо  специфічними органами -це органи,

 які  обслуговують  інтереси  найвищого  законодавчого

 органу нашої держави, подаючи окремі законопроекти.

      Другий  момент.  Постійні  комісії здійснюють не

 поточний  контроль,  а  лише  вибірковий. І, скажімо,

 якщо   при   розгляді   Закону   "Про  оплату  праці"

 заслуховуються представники профспілкових органів, то я 
 я                           - 30 - я 

 що  тут  поганого,  адже  вони  лише  заслуховуються,

 визначається  їхня точка зору остільки, оскільки вони

 не можуть виступити на пленарному засіданні Верховної

 Ради і аргументувати свою позицію.

      Тому ми вважали за потрібне залишити таку норму:

 при  розгляді питань, які стосуються профспілкових чи

 громадських   організацій,   їхня   думка  може  бути

 заслухана  Комісією, для того, щоб вона була прийнята

 до відома.

 

      ГОЛОВА.  Ви  наполягаєте  на  голосуванні з цієї

 пропозиції, Віталій Герасимович?

      Будь ласка, Кочергу ще раз увімкніть, поставте.

 

      КОЧЕРГА.

       Дело в том, что поточный контроль, о котором вы

 говорите,  может  превратиться  в  террор постоянный,

 понимаете,  и  профсоюза  и  политических обкединений

 граждан.

      Я настоиваю на голосовании.

 

      ГОЛОВА. Ви наполягаєте. Ставиться на голосування

 пропозиція   Віктора   Герасимовича   Кочерги,   вона

 викладена у 94-ій поправці, будь ласка. я 
 я                           - 31 - я 

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Не пройшло рішення.

      Ще є зауваження до 10-ої статті?

      Носов. Номер поправки?

 

      НОСОВ.  Це  та  сама  поправка,  про контроль за

 законністю  економічності витрат державного бюджету в

 першій  частині.  Я зачитаю і буде видно, що воно там

 потрібно.  "Постійні  комісії  при  здійсненні  своїх

 функцій,   мають   право,   в   порядку  контролю  за

 додержанням конституції і законності законів України,

 і  інших  правових  актів  прийнятих  Верховною Радою

 України"  і  тут  вставити  контроль  за  законністю,

 економічністю  та  ефективністю  витрат  з державного

 бюджету і далі за текстом.

 

      ГОЛОВА. Немає заперечень?

 

      ___________.   Погодились   у   третій   статті,

 поправка вона доречна і тут.

 

      ГОЛОВА.  Ставлю  на  голосування. Слушна поправка я 
 я                           - 32 - я 

 Носова, з котрою згодна комісія.

 

      За

 

      Рішення прийнято.

 

      Зауважень немає, 10 стаття ставиться в цілому на

 голосуваня.

 

      За

 

      Рішення прийнято.

 

      До 11 статті зауваженя які? Зауважень немає.

      До  12  статті теж немає. До 13, немає, до 14 є.

 Статті  11-13  ставиться  на голосування від реадкції

 від комісії.

      За

 

      Рішення прийнято.

 

      До статті 14, Степенко.

 

      СТЕПЕНКО. 121. Шановний Олександр Олександрович. я 
 я                           - 33 - я 

      Я,  все-таки,  пропоную,  шановні  колеги...  Ми

 трошки  спішимо.  Ось давайте почитаємо, третій пункт

 тут пропонується вилучити.

      Постійні комісії в межах свієї компетенції мають

 право   у  своєму  рішенні  давати  роз'яснення  щодо

 застосування   положень  чинних  Законів  України  за

 погодженням  з  Комісією  з питань правової політики.

 Роз'яснення   Постійних   комісій  не  мають  статусу

 офіційного   тлумачення   і   не   можуть   змінювати

 встановлені чинним  Законом норми.

      У  нас, Олександр Олександрович, пам'ятаєте була

 колись практика, коли Коцюба почав тлумачить закони і

 видавать. Ми такого там  напутали.

      Я  вважаю,  що такий пункт взагалі не потрібний.

 Комісія  може  свою думку висказать, але коли вона...

 це  роз'яснення не має статусу офіційного тлумачення,

 то навіщо ж таке тлумачення.

      Просто  це  ясно,  що  Комісія  має  право,  ну,

 роз'яснити  там,  направити, з чого вона ісходила, що

 прийнято  таке  чи  інше  Законодавство.  Але  ж коли

 Комісія  подала  і цей офіційний документ становиться

 Законом,   то  яке  ж  тоді  вже  має  право  Комісія

 тлумачити  його і брати на себе ці функції. Я вважаю:

 це нада викреслити. я 
 я                           - 34 - я 

 

      ГОЛОВА.   Василь   Іванович,  яку  це  ви  номер

 поправку, яку...

 

      ___________.  121, Олександр Олександрович.

 

      ГОЛОВА. 121, Тарас Степанович.

 

      ___________.  Ну  тут  пояснення меже бути таке.

 Комісія,  дійсно,  вважає,  що  пункт  3 даної статті

 треба  залишити.  І ось з яких міркувань.

      Ну, по-перше. Право тлумачення законодавство має

 тільки  Верховна  Рада.  І тлумачення строго юридично

 означає , як трактувати ту чи іншу  норму.

      Роз'яснення     юридичне    відрізняється    від

 тлумачення,  оскільки  воно  стосується  застосування

 Закону. Це перший момент.

      І   другий.    Коли   народні   депутати  будуть

 голосувати  я  просив би врахувати той факт, що в нас

 цілий   ряд  виконавчих  органів,  зокрема  податкова

 інспекція,   Міністерство   соціального  забезпечення

 володіє   правом   роз'яснення  тих  чи  інших  актів

 Верховної   Ради,   тих   чи   інших  актів  Кабінету

 Міністрів.  Згадайте роз'яснення податкових інспекцій я 
 я                           - 35 - я 

 і так далі.

      Виникає  питання,  чому  в  такому разі постійна

 комісія  Верховної  Ради  не  повинна володіти правом

 роз'яснити як застосовувати той чи інший акт?

      Тому  ми  і  вважаємо,  що  пункт  третій данної

 статті повинен залишитись.

 

      ГОЛОВА.   Василій  Іванович,  ви  відмовляєтесь,

 мабуть,  так  від  свого  голосування. Бо справді, ви

 зверніть  увагу, що в нас є багато законів прямої дії

 і  на  них буває комісії, фахівці знають як відіслати

 ту чи іншу справу до відповідної норми, а звертається

 чи  організація,  чи  громадянин  і  не  володіє  цим

 матеріалом.  Тому  треба такі роз'яснення зробити. Це

 не   тлумачення   закону   -це   відсилка   до   норм

 законодавства.

      Він  не наполягає на голосуванні.

      Осадчук. Позиція, поправка.

 

      ОСАДЧУК П.І.

 

      124  позиція.  Тут  є  поправка, яку писала наша

 комісія,  власне  я писав. Я в данному разі підтримую

 Степенка,  вперше  через  багато  років.  І думаю, що я 
 я                           - 36 - я 

 можна піти на компроміс.

      Тут   треба  дописати  такі  слова:  роз'яснення

 постійних   комісій   не   мають  статуса  офіційного

 тлумачення  правового  акту Верховної Ради України. У

 нас   були   такі   випадки,  коли  комісії  все-такі

 підміняли  собою  Верховну  Раду.  І якщо дописати до

 того, що тут залишилося отаку фразу, тоді ми залишаєм

 право за комісією тлумачити.

      Але  той  папір,  який виходить від комісії не є

 вище за норму закону.

 

      ГОЛОВА.  Більш  якщо (..........) зараз Стецьків

 пояснить.

 

      СТЕЦЬКІВ Т.С.

 

      Ну,  не тлумачити, а роз'яснювати. Чесно кажучи,

 я  не бачу специальної різниці між поправкою 124, яку

 вносить  комісія  і  тим  текстом, який запропонувала

 наша  комісія.  там  різниця  тільки  в  двох словах.

 Доповнення правового акту, ну, можна врахувати.

      Ми  лише  принципово  стоїмо на тому, що комісія

 має  право  роз'яснити як застосовувати акт, звичайно

 не міняючи його суті. Це однозначно. я 
 я                           - 37 - я 

 

      ГОЛОВА. Ще раз... Ви наполягаєте на голосуванні?

 Одну секундочку! Я проголосую, а потім вашу дам...

 

      (Шум у залі)

 

      Осадчука поправка ставиться на голосування.

 

      "За" -

 

      Не пройшла.

      Вибачте,  є  категорія "роз'яснення" і категорія

 "тлумачення".  Дальше  є  норма, яка пояснює, що таке

 тлумачення, і  що  Комісія  має  право вносити проект

 тлумачення. Так що тут сесія не помилилася...

      Пейгалайнен, 125-а, будь ласка. А потім ваша...

 

      ПЕЙГАЛАЙНЕН А.В., 143 виборчий округ.

      Александр     Александрович,     Комиссия     по

 государственному  строительству  вносила  предложение

 именно   из  этой  статьи  изкять  такой  текст,  где

 касается "... погодження з Комсіії по питань правової

 політики...".  Дело в том, что когда мы вносим данное

 положение,   то   мы,  практически,  вносим  здесь  и я 
 я                           - 38 - я 

 определенный,  будем  говорить,  ну, такой... жесткий

 контроль,  который  нам  абсолютно  не  нужен. Ну, то

 есть,  у  нас  получается,  что  в других комиссиях и

 специалистов   нет  -только  в  одной  Комиссии  есть

 специалисты...  Поэтому  такой  контроль нам не нужен

 совершенно. И погоджуваты с этой Комиссией, наверное,

 нет   совершенно   никакой   целесообразности...  Все

 комиссии равны!

 

      ГОЛОВА.   І... Кочерга, прошу, доповнення.

 

      КОЧЕРГА В.Г., 122 виборчий округ.

      Наша    Комиссия    тоже    (по   законности   и

 правопорядку)   возражает   против   такой  редакции,

 которую   предлагает   докладчик.  Она  аналогична  с

 позицией   Комиссии   по   вопросам  государственного

 строительства.

      Мы возражаем против того, чтоб у нас была какая-

 то  элитарная комиссия, которая бы правила всеми. Для

 этого есть Президиум Верховного Совета!

 

      СТЕЦЬКІВ   Т.   С.   Ну,  побоювання  з  приводу

 претензії   Комісії  з  правової  політики  на  якусь

 виключну  роль,  очевидно, є безпідставні. Дана норма я 
 я                           - 39 - я 

 записана   була   тільки   з  одних  міркувань  -щоби

 роз'яснення  Комісії  були  більш  юридично точними і

 виваженими. Тільки для цього і ні для чого іншого!

 

 

      ГОЛОВА. Ну, я гадаю, і одна позиція правильна, і

 інша    позиція    правильна.    Визначаться    треба

 голосуванням.   Мова   йде   про  те,  що  якщо  буде

 неправильне  роз'яснення,  то тоді Верховна Рада буде

 коректувати  позицію  тієї  чи іншої комісії. Навіть,

 якщо це буде  правова комісія.

      Ставиться   на   голосування  доповнення  125  в

 редакції  депутатів  Пейгалайнена і Кочерги. Комісія з

 питань  державного  будівництва,     яке зводиться до

 рівноправності  всіх  комісій  щодо  роз'яснення норм

 законодавства, прошу. Відповідних норм законодавства.

 Будь ласка.

      "За"    "проти"    , рішення   не прийнято.

      Залишається  вредакції від комісії.

      Ще зауваження. Носов.

 

      НОСОВ.  Шановні  народні  депутати,  я  хотів би

 поставити  питання  по  процедурі,  щоб третю частину

 проголосували  прямо. Справа в тому, що тут є ще одна я 
 я                           - 40 - я 

 сторона.  Ці  роз'яснення потім суд бере і вставляє в

 свої  рішення. І ми мали ці епізоди, коли арбітражний

 суд  такі роз'яснення вставляв в рішення, а по закону

 він  не має права цього робити. Інші органи, скажімо,

 відмовляючи   в  чомусь  громадянину,  з  роз'яснення

 комісії  вставляють  як нормативний акт. І тому, якщо

 ми це приймемо, то це буде дійсно погано.

      Ми  вже  це  пройшли.  Я прошу, щоб ви поставили

 проголосувати  саме  цю  частину  окремо, а депутатів

 прошу не підтримати...

 

      ГОЛОВА.  Що саме?

 

      НОСОВ.  Третю  частину  поставити на голосування

 окремо, а депутатів прошу не підтримувати її.

 

      ГОЛОВА.  Тобто,  ви хочете, щоб зняти її? Так не

 можна  ставити. За регламентом ні...

 

      НОСОВ.  Можна, можна...

 

      ГОЛОВА.  Тоді треба  зняти третю частину.

 

      НОСОВ. Можна просити поставити окрему частину на

 голосування.  От  я  і  прошу  поставити її окремо на

 голосування  "за",  а  депутатів  прошу,  щоб вони не

 підтримали.  Не про вилучення.

     

      ГОЛОВА.   Так   тоді   станеться  так:  якщо  не

 підтримають,  то залишається редакція перша, те, що в

 лівій колонці, а вона  там записана.

 

     

      ___________.  Якщо  ми постатейно голосуємо, то

 ми  повинні  прийняти  більшість  голосів  "за", якщо

 зараз   більшість  голосів  "за"  не  буде,  то  вона

 відхилена.

     

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Будь ласка.

     

      ___________.  Ну,  в  даному випадку, тут просто

 юридична  казуїстика.  Те  що  арбітражні  суди коли-

 небудь  в  який момент приймали роз'яснення постійної

 комісію  до впровадження, то це біда тільки юридичних

 судів, тільки, перепрошую, арбітражних судів. Тому що

 в  судовому  порядку  роз'яснення  комісії  не  мають

 жодного, жодного значення. Так що... А цей момент -це

 не  є  аргументом.  В  даному випадку, я вважаю, я не

 погоджуюсь з такою трактовкою.

     

      ГОЛОВА. Дякую. Степенко з процедури.

     

      СТЕПЕНКО В.І.

     

      Олександр  Олександрович!  Шановні  колеги!  Тут

 немає ж ніяких порушень. Які порушення?

      Стаття  14 має три пункти. Давайте по пунктах за

 неї проголосуємо.

      Пункт   первий  проходить,  пункт  другий,  якщо

 третій набере більшість, він проходить, не набере він

 не проходе. Ну це абсурд, Олександр Олександрович.

       Я дякую.

     

      ГОЛОВА. Я прошу... Я прошу уваги, я прошу уваги.

 Та   не   консультацію...   Він   має  право  вносити

 пропозицію  так  як  інші. Я не можу прослідкувати за

 всіма, хто вносив, хто не вносив пропозицію.

      Просто була пропозиція, я потім вам дам слово.

      3  статтю  проголосувати  "за" чи "проти" окремо

 третю частину цієї статті. Ставлю на голосуванння.

      Зараз я .....

     

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Тобто  відхиляється?  Таким  чином третя частина

 статті відхиляється за регламентом.

     

      ___________.  Ні,ні.

     

      ГОЛОВА. Так?

     

      ___________.   А   ми...  Там  не  точно  трошки

 голосування було.

     

      ГОЛОВА. Соболєв з процедури.

     

      СОБОЛЄВ.

      Соболєв, Запоріжжя, депутатська група "Реформи".

      Я  якраз  і  хотів  би  звернутись  до колег, що

 користуючись  тим,  що  не  було  такого  запису ні в

 попередньому  Законі  про  постійні  комісії, якраз і

 були  і  продовжуються зловживання, які ідуть саме за

 підписами  голів  комісій,  які  інколи,  не збираючи

 навіть   комісії,   інколи   при  підтримці  комісії,

 фактично  дроблять  роз'яснення  як тлумачення статей

 законів.

      Одне  з  таких  роз'яснень  вчора  розглядали на

 Президії,  яке  обійшлось,  вірніше,  могло  обійтись

 бюджету в 31 трильйон, коли 4 голови комісій підписали.

      Так  от,  саме  для того, щоб цього не сталося і

 записується норма третьої статті, що ні в я кому разі

 вони не можуть мати статусу тлумачення.

      Якщо  хтось не розуміє чогось, нехай виносить на

 верховну  Раду  -і  Верховна  Рада протлумачить ту чи

 іншу статтю закону.

      В  разі,  якщо  цього запису не буде, я розумію,

 там  погоджують,  щоб  не  було  елітарної комісії, -

 давайте  це  знімемо,  якщо  хтось  так боїться цього

 запису  стосовно  окремої  комісії.  Але це настільки

 принципове питання, щоб зняти ці зловживання.

     

      ГОЛОВА.  Я  ще  раз прошу. Шановні депутати, йде

 процедура  другого  читання,  і  чи  від  фракцій, чи

 просто  депутати  в  даному  випадку  мають  право на

 участь у дискусії, якщо вони вносили ці пропозиції.

      Тому,  будь  ласка, те, що ви тільки що сказали,

 слушно   цілком,   але   воно   вже  пояснено  і  вже

 проголосовано.

      Тому, будь ласка, не витрачаємо час на абсолютно

 зрозумілі  речі. Сказав Стицький, Тарас Стицький дуже

 правильно сказав, що якщо роз'ясненням Комісії судові

 органи  користуються  як  тлумаченням, то це проблема

 самих органів, вони за це несуть відповідальність.

      А  що  немає  права  комісія  тлумачити, це всім

 зрозуміло,  бо  в  Конституції визначено, що це право

 надається лише виключно Верховній Раді.

     

      _______________

      Тут    є    пропозиція    все-таки   статтю   14

 проголосувати  в  цілому, оскільки, мені здається, що

 не всі зрозуміли, за що вони голосували попередньо.

     

      ГОЛОВА. Є зауваження ваші?

      Будь  ласка,  131-ий  округ, Моїсеєнко Володимир

 Миколайович.

     

      МОІСЕЄНКО В.М.

     

      Значит,  от  Комиссии  125-ая поправка и мы все-

 таки  настаиваем  (Моисеенко,  фракция коммунистов) о

 том, что при этой ситуации (я хочу зачитать редакцию,

 вы  прочитайте,  третий  пункт:  "Постійні  комісії в

 межах  своєї  компетенції, в межах своєї компетенції,

 мають  право своєму рішенні давати роз'яснення, що до

 застосовування  положень  чинних  законів  України за

 погодженням  з комісії з питань правової політики". Я

 хочу  задать  вопрос  зачем  тогда  юридический отдел

 Секретариата   Верховного   Совета,   который   может

 юридически  проконсультировать любую комисию, зачем в

 Секретариате   всех  комисий  работает  консультанты,

 которые  готовят  эти  материалы вместе с депутатами.

 Для  чего  тогда  это  все.  По этому я категорически

 настаиваю  на  том,  чтобы каждая комисия имела право

 сама  давать  роз'яснення  соответственно  со  своими

 полномочиями.  Поэтому  я прошу либо учесть то, чтобы

 этот   пункт   выключен   вообще,  либо  вернуться  к

 голосованию  поправки  125,  от комисии по державному

 будівницту. Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Ми поряшення деякі порушення процедури,

 запропонуємо стретовичу щоб він сам запропонував, щоб

 цього  не  було.  бо  кожна комісія в нас 24 комісії,

 кожен  день  дає роз'яснення, до тих чи інших норм, і

 комісія з правової політики буквально захлинеться від

 цих погоджень, тому  будь ласка стретович має слово.

 

      ___________.  Шановні  колеги,  голосуючи  проти

 зміни  тетьої частини, ми позбввляємося взагалі права

 постійної    комісії    даваит   роз'яснення,   Тарас

 Степанович    аргументував,    що   державні   органи

 Конституції   мають   право,   щодо  роз'яснення  тих

 положень  які  вони приймають, положення закону мають

 право  роз'яснити  комісією,  мова  йде про конкретні

 факти,    наприклад.   Про   застусування   трудового

 законодавства.     при    звільненні    занести    до

 адміністарції,  чи за власною ініціативою, по кожному

 конкретному випадку, яку норму тут застосвувати. Мова

 йле  не  про  тлумаяення закону. Тому я вас просив би

 зняти   частину,  що  стосується  комісії  з  пиьтань

 правової політики, яка була сюди закладена свідома да

 і  юридичної  чистоти забезпечення юридичної чистоти,

 юридичної   редакції   і  витримання  так  би  мовити

 казуістики,  юридичних правил побудови тієї, чи іншої

 мови, що видає в своєму роз'ясненні будується.

      Враховуючи   думку   Олександра  Олександровича,

 дійсно  ми  після  цього  захлинемось  я прошу зняти,

 предмет  спору,  предмет  дискусії  і  викласти  її  в

 редакції   щодо   запропоновувалакомісія   з   питань

 державного    будівництва.   А   саме,   питання   за

 погодженням  з  Комісією  з  питань правової політики

 виключити  і  проголосувати  за  третю  частину даної

 статті.

     

      ГОЛОВА. Зрозуміло всім. Ставиться на голосування

 ще  раз  ця  норма,  з  редакційною правкою, вневеною

 Комісією  з питань державного будівництва. Тобто, без

 погодження з  Комісією  з правової  реформи.

      Ставлю  на голосування. Будь ласка, підтримайте,

 щоб ми зняли  дискусію... припинили дискусію.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято. Дякую.

      Можна  всю  14  статтю  ставить  на голосування?

 Ставлю на голосування.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      15  стаття  не викликає заперечень? 16? Теж. 17?

 Є.

      15,   16   ставиться   на  голосування.  15,  16

 ставляться на голосування.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

 Стаття 17, Осадчук Петро Ілліч, номер поправки.

     

      ОСАДЧУК  П.  І. 145, комісія з питань культури і

 духовності.

     

      ГОЛОВА. 145 поправка.

     

      ОСАДЧУК  П.  І.  Мені  здається  це  надзвичайно

 суттєва поправка, яку чомусь проігнорували.

      Починається  стаття  так: основною формою роботи

 постійних  комісій  є  засідання. Дороге товариство і

 шановне,  засідання можна проводити кожен день, можна

 оформляти   протоколи,   а   можна   і  не  проводити

 засідання,  і не оформляти протоколи і так далі.

      Я  вважаю,  що  це чисто бюрократична формула. І

 треба   написати   так,   щоб  якоси  визначити  коло

 обов'язків  усіх  членів  комісій і комісії в цілому.

 Тому  я  пропоную від нашої комісії з питань культури

 таку  поправку,  вона тут записана. "Постійні комісії

 здійснюють  систематично  законотворчу  роботу. Кожен

 депутата,  член  постійної  комісії, вивчає, аналізує

 законопроекти,    вносить   до   них   зауваження   і

 пропозиції,   які   обговорюються  і  приводяться  до

 спільного  знаменика на засіданнях постійної комісії,

 яка  є  основною  офіційною  формою  роботи постійних

 комісій".

      Власне    засідання   -це   вже   є   вивершення

 конкретної,   чорнової,   щоденної  роботи.  Я  прошу

 подумати  над  цим. Може якісь інші формули, але суть

 таку зберегти.

     

      ГОЛОВА. Слушна пропозиція. Тільки що знаменик це

 з  математики, а не з юриспруденції. Все-таки... Будь

 ласка.

     

      _______________  Ну,  тут  два моменти. Чому був

 запис,   що   основною  формою  роботи  у  комісій  є

 засідання.  Тому  ще  є  інші  форми роботи постійних

 комісій   а  саме:  слухання,  засідання  підкомісій,

 робочих груп.

      Тепер  другий  момент. Так як пропонує комісія з

 питань   культури  -це  можливо  гарно  звучить,  ну,

 літературно, але це є не мов закону все-таки.

      І  третій  нарешті  момент.  Право  члена кожної

 постійної  комісії  -вивчати,  аналізувати і т. д. Це

 його   право.   Його  обов'язок  -бути  присутнім  на

 засіданнях постійних комісій як депутата-представника

 виборчого   округу.   І   ми  ці  права  й  обов'язки

 постаралися  розвести  в наступних статтях. А в даний

 момент треба лаконічно записати, що є основною формою

 роботи   комісії   -засідання.   А   там,   далі  йде

 розписування інших форм. Так лаконічно і краще.

     

      ГОЛОВА.   Петро   Ілліч,   не   наполягайте   на

 голосуванні... Не наполягає. Ясно.

      Кочерга. Кочерга, номер..?

     

      КОЧЕРГА В.Г., 122 виборчий округ.

      У меня 142-я поправка.

     

      ГОЛОВА.   142-га поправка...

     

      КОЧЕРГА  В.  Г.  Здесь,  уважаемые коллеги, речь

 идет   о   кворуме,   пры  котором  может  состояться

 заседание  комиссии.  Я считаю, что несколько неточно

 опять   обозначен   кворум...  Комиссия  и  докладчик

 предлагают, что "... більше половини від встановленої

 Верховною  Радою  України  кількості її членів...". Я

 думаю,    что    можно    даже    рассчитывать,   что

 предварительно может Верховный Совет определить...

      Я  же  предлагаю: "... від затверджеої Верховною

 Радою  складу її членів...". То есть, от действующего

 состава членов данной комиссии.

 

     ГОЛОВА.  А  як  би  ви  подивилися,  якби  просто

 написать: від її складу?..

     

      КОЧЕРГА В.Г. Від її складу! Наявного...

     

      ГОЛОВА.   І все...

     

      СТЕЦЬКІВ Т. С. Ну, можна... Чесно кажучи -можна.

 Але,  якщо я не помиляюсь, така сама термінологія і в

 Регламенті... Встановленого складу.

     

      ГОЛОВА.  Там не "встановленого..." -ми кількість

 не  проголосовуємо.  Ми  голосуємо  за депутатів, які

 включаються,   а   тоді  набирається  там  відповідна

 кількість.

     

      СТЕЦЬКІВ Т.С. Ну, можна, можна записати...

     

      ГОЛОВА.  Добре? Можна проголосувати? Будь ласка,

 підтримайте цю пропозицію. Всі на тому згоджуються.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Ще? Моісеєнко, потім Носов. Номер поправки?

     

      МОІСЕЄНКО  В.  І.,  131  виборчий округ, фракція

 комуністів.

      147-я  поправка.  Комісія  з  питань  державного

 будівництва, діяльності Рад і самоврядування.

      Мы   вносим   предложение   количество   кворума

 комиссии  поднять  до двух третей. Почему? Потому что

 комиссии  у  нас есть многочисленные, которые по 30 с

 лишним человек, а есть малочисленные, которые по 5-6,

 иногда  9-10  человек.  У  нас в комиссии 12 человек.

 Поэтому   если  за  комиссию  будет  выступать  шесть

 человек,    мы   считаем,   это   в   данном   случае

 недостаточно.    И   поэтому   просим   проголосовать

 увеличение кворума комиссии  до двух третей.

     

      __________. Ви знаєте, це є таке питання, яке як

 і  в  свою  користь,  так  і  рпоти може знайті рівну

 кількість  аргументів.  Це  є питання, як визначиться

 Верховна  Рада.  У  нас  склалась  така  практика, що

 кворум   зостається   більше  половини.  Якщо  ми  це

 міняєсо,  то  це можна змінити. Тому що це є питання,

 скажемо так, питання волевиявлення  Верховної Ради .

     

      ГОЛОВА.    Володимир    миколайович,   може   ви

 подумаєте, щоб не голосувать? Справа в тому, що...

     

      __________.  Головне, щоб цей кворум просто був,

 коли ви проголосуєте дві третини.

     

      ГОЛОВА.  Це  типова  норма,  яка  в  цсіх  наших

 структурах працює.

      Ні,  ні,  не  треба, зрозуміло, ви правильно все

 обгрунтували.  Для  того,  щоб  більшу  продуктивність

 забезпечити  роботі комісіїї....

      Ставлю на голосування.

      "За"    "проти"    , рішення не прийнято.

      Носов.

     

      НОСОВ. Шановні депутати, на сторінці 42, в лівій

 колонці  була  четверта  частина, яка зникла в правій

 частині.  Я  хотів би, щоб проголосували і підтримали

 цю   частину.  Який  зміст?  На  засіданні  постійної

 комісіїї  її  підкомісія  під  час обговорення питань

 можуть  ставитись  запитання виступаючим, проводитись

 діалоги  за  умови,  що  одночасно говорить не більше

 одного  промовця.  Слово  для  виступів  надається за

 усним  зверненням бажаючих виступити.

      Я  хочу  сказати,  що на пленарному засіданні ми

 з'ясовуємо  волевиявлення  депутатів,  а на засіданні

 комісії  і  на  засіданні Президії  шукаємо істину,

 коли   щось   готуємо   до   засідання.  І  тому  тут

 виступаючим  запитання  не  задаються, а на засіданні

 комісії  можна  задавати, але тільки діалоги. Дія -це

 тільки  двоє  виступає,  щоб  не... Ця сама норма є в

 Регламенті   щодо   Президії.  Я  просив  би  щоб  її

 підтримали,  і вона була, тому що тут зроблений такий

 запис,  що:"У  робочих  засіданнях  постійних комісій

 застосовуються   ті   ж  норми,  що  передбачені  для

 Верховної  Ради, за винятками", то це і є виняток, що

 можна   задавати   запитання   виступаючому  і  вести

 діалоги.

     

      ГОЛОВА.    Пропозиція    Носова   ставиться   на

 голосування.

     

      "за"

      Рішення, нажаль, не прийнято.

      Стаття  17  ставиться  повністю  на голосування.

 Вцілому.

     

      "за"

      Рішення прийнято.

      С  таття  18. Чи є зауваження? Я закликаю вас до

 оперативності, бо багато ще статей, а часу мало.

      До 19 статті? Немає зауважень.

      До 20? Теж немає.

      До 21? Не бачу.

      До 22? Теж немає.

      До 23 статті? Є.

      18  -22 статті ставляться на голосування вцілому

 в редакції від комісії. Прошу.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

       23   стаття   -Осадчук,   номер  поправки?  214

 поправка,  будь  ласка,  на  сторінці  58,  на  57-ій

 стрінці.

     

      ОСАДЧУК.

     

      207-ий округ, Осадчук.

      Шановний  Олександре Олександровичу, тут мається

 на  увазі частина чи підпункт 10: "Голова Комісії дає

 доручення  заступнику  Голови  і  т. д". Різні можуть

 бути  доручення  і  різні обсяги роботи, і я пропоную

 уточнити  все-таки:  "Дає доручення заступнику Голови

 Комісії    та   головам   підкомісій,   пов'язані   з

 підготовкою   законопроектів   та  інших  нормативних

 актів,   здійсненням  контрольних  функцій  постійної

 комісії  щодо виконання Конституції, законів України,

 інших   нормативних  актів  Верховної  Ради  України,

 розглядом листів громадян, що стосуються здійснення і

 удосконалення  законодавства".  Тому  що можна давати

 різні  доручення  і  листи, які не стосуються тебе, а

 які  має  розглядати  апарат  і  т.  д..  Я  пропоную

 уконкретизувати доручення, які дає голова комісії. Це

 буде на користь справи.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА. Тарас (..........)

     

      _______________

       Дана   дискусія  в  принципі  виникала  ще  при

 розгляді  у  тому парламенті при розгляді питання про

 статус народного депутата.

      В  даному  випадку  наша  Комісію  притримується

 наступного  погляду: народний депутат, в першу чергу,

 є представником свого виборчого округу, і вже в другу

 чергу,  членом  постійної  комісії, який на постійній

 основі   працює   у  Верховній  Раді.  Його  основний

 обов'язок -це бути присутніми на пленарних засіданнях

 Верховної   Ради,   засіданнях  постійних  комісій  і

 голосувати.

      А  питання  розробки законопроектів чи виконання

 доручень  -це  його  право.  і  тому  ми записали, що

 доручення  члену  комісії  може даваться виключно (чи

 заступнику)  з  організаційних  питань.  З усіх інших

 питань   -це   моє   право   як  депутата  -розробити

 законопроект,  прочитати його, але мій обов'язок бути

 присутнім на засіданні. Саме тому ми притримуємся, що

 10  пункт мусить бути записаний. Так як він викладенй

 у правій колонці.

     

      ГОЛОВА.  Ви  наполягаєте  на  голосуванні  вашої

 поправки?  Без  дискусій. Я зрозумів. Наполягає Петро

 Ілліч на голосуванні його поправки. Розумна поправка.

 Ставиться на голосування.

     

      "За" -

     

      Поправка не підтримана, на жаль.

      Ще зауваження до цієї статті. Будь ласка, Шейко.

     

      ШЕЙКО.

      Шейко, 444 округ.

      В 11 пункті 23 статті є запис такий: "забезпечує

 керівництвом  відділом Постійної комісії". Як відомо,

 у  нас  є  Секретаріати  Постійних комісій. Якщо це з

 перспективою,  що в Постійних комісіях будуть відділи

 (що  я  абсолютно  підтримую),  то  тоді  такий запис

 абсолютно доречний.

      Я  хотів  би,  щоб  ми за нього проголосували. І

 стректурно змінили  наші Секретаріати. Дякую.

     

      ___________.  Ну, дана норма краще... Я пропоную

 розглянути  її  при  розгляді  статті  29,  яка прямо

 унормовує  таку  річ. І я так само підтримую цю точку

 зору.

     

      ГОЛОВА.  Шановні депутати, ми не можемо в нормах

 Закону   передбачати   ті   категорії,  котрі  інакше

 визначені  в інших діїчих законодавчих актах. Якщо ми

 змінемо  Комісії, чи Секретаріати комісій на відділи,

 тоді  внесемо  редакційну  правку. Тобто, приведемо в

 відповідність.  Сьогодні такого немає. Є секретаріати

 комісій.  Тому  тут  слово  відділ  треба замінити на

 слово Секретаріат.

     

      ___________.  Можна  невеличке  ще  уточнення. В

 тому  законі,  ми взагалі вже пропонуємо секретаріати

 комісій  поміняти  на  відділи.  Тому давайте приймем

 таку  процедуру.  9,  35 де про відділи йдеться. якщо

 Верховна  Рада підтримає перетвореня в Секретаріаті в

 постійній  комісії  у  відділи,  значіт в пункті один

 залишиться  відділи.  Якщо  не  підтримує  залишиться

 секретаріат.

     

      ГОЛОВА.  Давайте  ми  замінимо слово відділом на

 апаратом   сесійної   комісії   так.  Все  нормально.

 Апаратом  постійної  комісії.  А  буває  та ні голова

 комісії теж так працівник все штат.

      Давайте  замінем  сьогодні на секретаріат так як

 є,  дійдемо  до норми проголосуємо впринципі якщо так

 повернемося , заміним тоді слово.

 

      ___________.  Якраз  в  29  статті це прийдеться

 голосувать.

 

      ГОЛОВА.Давайте  забігаючи  наперед щодо дискусії,

 слово відділ і секретаріат має принципове значення. Я

 відразу  скажу, що сьогодні відкрито ще 24 відділи, в

 секретаріаті  Верховної  Ради,  не по карману, не під

 силу  бюджету,  тому  ми  не  зможемо  цього зробити.

 Запишить  секретаріатом,  тому  я пропозицію депутата

 Шийка  ставлю на голосування. Замінити слово відділом

 на секретаріат, ставлю на голосування.

      Будь ласка.

     

      Рішення  не  прийнято.  Ми  повернемося до цього

 питання у відповідних статтях.

     

      Хто  не  зрозумів?  90  не  голосує  я  нагадую,

 депутатам що ви зобов'язані голосувати це передбачено

 Регламентом.   Голосуйте  як  хочте,  але  голосуйте.

 Інакше   я   змушенний   буду   керуватися  принципом

 поіменного  голосування,  щоя  не хочу робити, тут не

 має предмету для поіменного голосування.

      Ще  раз  ставлю  на  голосування. Замінити слово

 "відділом"    на    "Секратаріатом".    Будь   ласка,

 підтримайте.

     

      "за"

     

      Рішення прийнято. Дякую.

      Зауважень  немає  більше.  є.  Мосіеєнко.  Номер

 поправки.

     

      МОСІЕЄНКО В.М.

     

      Поправка   215  к  этой  статье.  Статья  23  от

 комиссии     по     государственому     строительству

 деятельности Советов.

      Есть  предложение,  пункт  10 дополнить словами:

 "дає  доручення  заступнику голови постійної комісії,

 головам  підкомісій,  секретарю  та  членам комісій".

 Прошу поддержать.

     

      _______________ Я вже це аргементував, ми вже за

 це  голосували.  Ми  виходимо  з  того,  що доручення

 заступникам   і   секретарю   може   бути   тільки  з

 організаційних    питань.   Щодо   доручення   членам

 комісії - це є нонсенс.

     

      ГОЛОВА.   Відповідаю.   Можна  я  доповню?  Член

 комісії  пропускає засідання. З організаційних питань

 дали  розпорядження секретарю, а крім того каже члену

 комісій, будь ласка, у нас засідання післязавтра, щоб

 ти  був  на засіданні. Це організаційне питання. Чому

 він члену комісії не може дати таких розпоряджень?

     

      _______________  Е  ні, це не доручення. У нас в

 Регламенті  записано:  "обов'язок  члена комісії бути

 присутнім на засіданнях комісії".

      Це  йогл  прямий обов'язок. За невиконання цього

 обов'язку йому потрібні знімати зарплату і там є інші

 заходи   (..........).   Доручення  це  зовсім  іншої

 категорії.

     

      ГОЛОВА.  Ну,  а  якщо,  наприклад,  я прошу вас,

 шановні  депутати,  сходити  в міністерство таке-то і

 з'ясувати  в  тому відділі таку норму, котра потрбіна

 нам для законодавства. Це розпорядження, доручення?

     

     

      З ЗАЛУ. Це прохання! Це прохання!

     

      (Шум у залі)

     

      ГОЛОВА.   Ясно. Я поставлю...

     

      ___________. Александр Александрович! Я бы хотел

 все-таки  сказать  о  том,  что  раз  мы  работаем на

 постоянной  основе, то есть работаем профессионально,

 то  отношения  у  нас  должны  быть в работе комиссий

 несколько  все-таки  регламентированы...  Вот простой

 пример:  нужно  послать  депутата  в командировку для

 выяснения   жизненно   важного   вопроса.  Пониамете?

 Депутат  будет,  предположим, отказываться. Так что -

 председатель  комиссии  не имеет права организационно

 на него воздействовать?

      Я  хочу...  Я хочу сказать еще об одном. Простой

 вопрос.  У  нас  есть элементарный регламент, порядок

 посещения -то, о чем вы сказали. У нас предусмотрено,

 что   первая   функция,   которая  у  нас...  значит,

 контрольная.   Это   задача   лежит  на  председателе

 комиссии.  И мы здесь, в зале даем ему поручение это,

 чтоб   проконтролировать.   И  получаем  из  комиссии

 информацию: кто ходити -кто не ходит, кто участвует -

 кто    не   участвует.   Получается,   что   и   этот

 организационный момент лишается...

      И  еще  один  момент.  Почему  в таком случае...

 последний!...  почему  в таком случает неравенство по

 отношению между секретарем комиссии, председателем...

 зампредседателя комиссии, председателем подкомиссии и

 рядовым  членом  комиссии?  Что  за  дискриминация  к

 руководящим органам комиссии?!

     

      СТЕЦЬКІВ  Т.  С.  Ніякої дискрімінації немає і в

 помині.   Заступники   голови   комісії  і  секретарі

 зобов'язані,   по   Регламенту,   готувати  засідання

 комісії.  Відповідно  до  цього  їм  можуть  даватися

 доручення.  Що стосується членів комісії, то я ще раз

 підкреслюю:  це  їх обов'язок -ходити на засідання! В

 усіх  інших  випадків вони мають лише право... Голова

 комісії  може  попросити.  Це так. Для доручень існує

 Секретаріат.

     

      ГОЛОВА.  Я  поставлю  зараз  на  голосування  це

 питання.   Маю  право  з  досвіду  роботи  в  комісії

 агітувати  в  цьому  відношенні,  хоч  я не маю права

 перед  голосуванням...  Але моя позиція така: і члени

 комісії    (як   працівники   постійні)   зобов'язані

 підтримувати дисціпліну і режим роботи комісії. Якщо,

 наприклад,  у  відрядження  потрібно  для  з'ясування

 якоїсь  ситуації,  де  не може працівник Секретаріату

 справитись  з  цим  обов'язком, чи підготовки якогось

 законопроекту або постанови, або редакційної правки -

 голова  комісії може дати розпорядження члену комісії

 так  само, як і з орагнізаційних питань і секретарю і

 заступнику.  Доручення.  Я  ставлю  на голосуванни, а

 потім я вашу... Носову, будь ласка.

     

      ГОСОВ.  Шановні  народні депутати, я повинен вам

 повідомити,  о  це  гра  йде ще з минулого скликання.

 Апарат  ажає,  щоб  депутати,  мовляв,  ви  обрані на

 професійній  основі  -ви  і  розробляйте.  І  дається

 доручення  розробити якийсь документ. А депутат-то не

 фахівець,  він  тільки  представник народу. І тому ми

 працюємо не на фаховій основі, а на постійній основі.

 Як  ми  зараз  проголосуємо  про доручення, то і буде

 виходити,  що  депутат має складати документи і інше.

 Це  повинен  робити, коли ми аналізували, що доручити

 депутату,  то доручати нічого. Має робити все апарат,

 а  депутат  тільки  перевіряє  на  відповідність  цих

 документів.   А   секретар,  і  заступник,  і  голова

 комісії  -це посадові особи, і вони надбавочку за це,

 за  організаційну роботу отримують надбавочку. І тому

 організаційні  питання  йому  йдуть  в  обов'язок і в

 цьому суттєва різниця.

     

      ГОЛОВА.  Вячеслав  Васильович,  якщо  ви  голова

 комісії,  а  я член комісії, ви кажете: перевір, будь

 ласка  те, що підготовив Секретаріат на відповідність

 його, скажемо, предмету цього закону. Це доручення чи

 не доручення?

      Це   прохання.  Давайте  запишемо,  прохання  та

 доручення.  Хрозуміло,  і припиняємо дискусію з цього

 приводу.

     

      __________.  Шановні  народні депутати, шановний

 голово, справа в тому, що проблема трудових стосунків

 професійно  діючого  парламенту, і проблема стосунків

 членів    парламенту   в   середені   діючого   цього

 представницького  органу  -це  одна  з  найскладніших

 проблем,  яка  до сьогоднішнього часу не врегульована

 нашим  законодавством. І ми дійсно робимо перші кроки

 в цьому плані.

      Єдине,   що   є   загальний   принцип:  в  інших

 парламентах  те,  що  загальне  трудове право, кодекс

 Законів "Про працю" не поширюється на постійну роботи

 члена  Парламенту  в представницькому органі, тому що

 він   обирається   населенням.  Він  не  перебуває  у

 трудових стосунках адміністративної підпорядкованості

 працедавача,  як праценаймач. І тому тут не може бути

 адміністрування  дачі  доручень  вищого  нижчому, тут

 специфічний статус правових стосунків, які нам... які

 ми  визначаємо  не через Кодекс Законі "Про працю", а

 через   Закон  "Про  статус  народного  депутата",  і

 відповідно тут, " Про статус постійних комісій". Тому

 це  дуже  делікатна  річ  і так не можна зразу якимсь

 чином  визначати  чи  давати доручення, чи маєш право

 давати  доручення, чи не маєш право давати доручення.

 Одне, головне те, що ми, навіть, коли пишемо заяви...

      Олександр  Олександрович,  я  не  знаю як писали

 заяву  депутати цього склакання: "Прошу мене прийняти

 на   роботу"  чи  "Довожу  вас  до  відома  про  свою

 готовність перейти на постійну роботу",.............

 відпустку чи "Довожу довожу до відома взяти відпустку

 з  такого-то  числа  по  таке-то  число",  "Прошу вас

 дозволу  на те-то" чи "Довожу вас до відома про те-то

 й те-то". Розумієте? Це дуже делікатні речі.

      І  тому  я  просив  би  тут  підтримати  позицію

 комісії  і надалі так само всі ситуації враховувати і

 надалі  про  спеціфічний  статус народного депутата у

 ділянці   його   трудових   стосунків,   працюючи  на

 постійній основі у виборному органі.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.   Ставиться   на   голосування  поправка

 депутата  Моісеєнко, комісії і, вірніше, яку оголосив

 депутат  Моісеєнко про доповнення цієї норми позицією

 "...та членів комісії".

      Ставлю на голосування.

     

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Володимире  миколайовичу,  ви, так би мовити, не

 втрачайте  оптимізму.  Справа  в тому, що в сесійному

 залі  більше членів комісій, ніж голів. Так що було б

 дивно, якби ця норма пройшла.

      Будь ласка.

      Стаття 23 в цілому можна ставить на голосування?

 Ставлю на голосування.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      224-та, є зауваження. Шийко, сторінка, скажіть.

     

      ШИЙКО. 59-та.

     

      ГОЛОВА. Сторінка 59-та.

     

      ШИЙКО.

      Шийко,  44-ий  округ.  Те  ж  саме,  що я вносив

 поправку до статті 23, четверта позиція статті 24-ої,

 де йде мова про відділ постійної комісії, я просив би

 привести її теж в редакції статті 23-ої.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Четверта.  Будь  ласка,  яка це, ще раз

 скажіть, який це пункт.

     

      _______________

      Це мова йде про відділи і секретаріати, просто...

     

      ГОЛОВА. Ну, про приведення у відповідність, так?

     

      _______________ Так.

     

      ГОЛОВА.    Про   заміну   слова   "відділи"   на

 "секретаріати". Ми вже раз проголосували, підтримайте

 ще раз. Прошу, ставлю на голосування.

      Будьте   уважні,   будьте   уважні,   тут   нема

 заперечень.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Стаття...  Ага,  всю  статтю  можна  ставити  на

 голосування?  Ставлю  224-ту  статтю  в  редакції від

 Комісії на голосування, прошу, із поправкою Шийка.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА.   Стаття   двісті...  Рішення  прийнято.

      Стаття  225,  є  зауваження.  Ой  я вибачаюсь 25

 стаття,  поправка 225. Стаття 25 немає зауважень. 26,

 теж немає. 25,26 на голосування ставимо, прошу.

      Рішення прийнято.

      Стаття 27. Пейгалайнен.

     

      ПЕЙГАЛАЙНЕН.  Пейгалайнен,  фракція  комуністів.

 Наша  комисия  по  государственному  строительству  в

 деятельности  советов  внесла  поправку,  она  231  и

 касаеться  секретаря  постоянной  комисии мы считаем,

 что  секретарю  постоянной  комисии  может быть любой

 депутат,  независимо,  к какой он депутатсткой группы

 или фракции, поэтому мы предлагаем, слова:" і не може

 бути  членом депутатської групи фракції, куди входить

 голова комісії, єто вираженію оттуда ізьять.

      Так   как  она  дискриминирует  практически  нас

 депутатов,  а  если  сегодня депутатская група скажем

 одна,  или  фракция  одна  из  нее состоит вообщем то

 постоянная комисия.

     

      ГОЛОВА.Давайте ми запишемо, як правило.

     

      ___________.  Ні,  ні  тут  треба  пояснення.  в

 данному   випадку   український   парламент   другого

 скликання  на превеликий щастя уже структурузованний.

 У нас є відповідні групи, депутатські фракції.

      В  залежності  від кількості цих груп фракцій ми

 визначали  тільки голів комісій, яка належить до тієї

 чи  іншої фракції. Це є політичний принцип, політичний

 підхід   і  він  був  відображений  в  положенні  про

 депутатські   групи   і   фракції,   для   того,  щоб

 забезпечити  в  кожній  постійний комісії паритет, ми

 записали норму згідно якої секретар постійної комісії

 не  може  належати  до  тієї фракції, чи депутатської

 групи до якої належить і голова.

     

      ГОЛОВА.  Це  зрозуміло  не  будуту наполягать на

 голосуванні.   Наполягає,  ставиться  на  голосування

 поправка  Пейгалайнен.  Я  доповню.  Ну  а потім вашу

 поправку. Ну нічого. Зараз -цю, а потім ще раз вашу.

     

      "За" -

     

      Моісеєнко,     прошу.     Моісеєнко    Володимир

 Миколайович.

     

      МОІСЕЄНКО.

      Дорогие  товарищи! Я еще раз хочу вас возвратить

 к  Комиссии  поправки, предложеной нашей Комиссией по

 державному будивныцтву.

      Дело в том, что у нас получается так, что мнение

 депутатов,  входящих  в  Комиссию,  которые  доверили

 избранием  своим  голосованием руководить и выполнять

 обязанности     Секретариата    Комиссий,    человеку

 независимо  от  его  политической принадлежности. Это

 мнение   игнорируется.   Я   понимаю,   что   у   нас

 структурирован  Парламент. Но он у нас структурирован

 на   уровне   Президиума.   И   остальные  органы  не

 оговорены.  Поэтому  я  прошу вернуться к предложению

 нашей Комиссии, учитывая то, что мне не дали вытупить

 по  мотивам  голосования.  И  переголосовать еще раз.

 Поддержать  предложение  Комиссии о том, чтобы изкять

 вот это вот ограничение по Секретарю Комиссии.

     

      ГОЛОВА. Тарас (..........).

     

      ___________.   Ми,  звичайно,  можем  і  10  раз

 голосувати,  тим  більш тут поправок 5, що стосується

 цього  положення. І кінець кінцем можна і додавити. Я

 тільки  прошу  врахувати  -це  нормально,  якщо  ми в

 підборі   і   визначенні  Голів  Комісій  підійшли  з

 політичної  точки  зору.  То  і  в питанні Секретарів

 треба   підійти   так   само.   І   че   буде  просто

 розповсюдженням   політичного   принципу,   по  якому

 ділиться  Верховна  Рада  і  на  внутрішню  структуру

 Постійних комісій. Тут нема нічого страшного і чогось

 надзвичайного.

     

      ГОЛОВА.   Я  прошу  вас  поправка  розумна.  Але

 роз'яснення   розумне.   Я  пояснюю,  будь  ласка,  в

 доповнення  до  того,  що сказав Тарас Степанович. Ми

 закон   пишемо   не   на   сьогодні   тільки,   а  на

 багатопартійній  основі  будуть  проходити  наступні,

 скажем, вибори.

      Голова  і  секретар комісії підписують протоколи

 комісії.  Щоб  не  було  домовленості щодо змісту цих

 протоколів, треба щоб політічно були різні позиції. А

 записується в протоколі те, що проголосувала комісія.

 Подобається це голові чи секретарю чи не подобається.

 Тому тут треба виходити з цього принципу.

      Будь  ласка,  в конкретному випадку можна окремо

 розглядати  таким  чином: закон не має зворотної дії.

 Якщо  це  вирішенораніше  було,  значить,  так воно і

 буде.  Є  інший вихід, вас можна зробити  заступником

 голови комісії, а заступника -секретарем, якщо він...

 А, ну, то  до секретаря.

     

      _______________  В  данному  випадку  тільки  ви

 зрозумійте одне.

     

      ГОЛОВА.  Ми  проголосували  це  питання.  Віктор

 Семенович, я прошу не кричіть через зал.

     

      _______________  Це  є  зброя  обоюдо гостра. Бо

 одні  комісії очолюють представників лівих сил, другі

 комісії  -представники  правих  сил.  І  тому  там де

 представники  звітом,  то  їхні  секретарі  будуть  з

 протилежного блоку. Ну це ж абсолютно зрозуміло. Це є

 взаємний контроль і взаємний поаритет.

     

      ГОЛОВА.  Будь ласка, депутат Пасько.

     

      ПАСЬКО С.О., 425 виборчий округ.

      Олександре  Олександровичу,  давайте...  ми ж не

 проголосували за вашу, більш ловкішу поправку, що, як

 правило, не може бути членом... та іншої депутатської

 групи,  що й голова комісії. На сьогодні, я думаю, що

 ця   поправка  буде  добра.  Ну,  наприклад,  в  моїй

 комісії...  Тому  що  це  -пропозиція трьох комісій і

 трьох  народних  депутатів!  Я вважаю, що цю поправку

 можна  на  сьогодні  внести...  З  вашою, більш такою

 гнучкою, значить, формуліровкою. Будь ласка.

     

      ГОЛОВА.  Голосується  пропозиція  вставити слова

 "... як правило..."

     

      ___________.   Тут  є  один  момент,  Олександре

 Олександровичу! Ну, оця оціночна категорія, якщо вона

 буде занесена в закон, то скажіть мені, будь ласка, а

 хто це правило визначатиме? Що таке "... як правило"?

 Де  ви  в  законі  знаєте  "...  як  правило"?  Краще

 записати  чітку  норму.  Або  так,  або ні! Бо будуть

 тільки вічні суперечки. Так, "... як правило" в цьому

 випадку, а в цьому не "як правило", чи як?!

     

      ГОЛОВА.  Я ставлю на голосування пропозицію "...

 як правило..." А ви голосуйте, як вважаєте потрібним.

 Ставлю на голосування! Навіть в Конституції було...

     

      "За" -

     

      Не прийнято. Значить, визначилися...

      Ще зауваження? Будь ласка, Шейко.

     

      ШЕЙКО П.В., 444 виборчий округ.

      Я  вносив  пропозицію до 27=ї статті, але чомусь

 вони  сбди  не  попали,  в  таблицю. В чому річ? Ми в

 статті  26 проголосували процедуру обрання заступника

 голови  комісії на пропозицію її голови. В статті 27,

 де мова йде про секретаря комісії, який обирається із

 членів комісії, цієї процедури немає.

      Я  пропонував  і  тут  вставити  таку  ж  норму:

 "Секретар постійної комісії обирається за пропозицією

 голови  комісії  з числа членів комісії..." і далі за

 текстом.

     

      СТЕЦЬКІВ  Т. С. Ну... Це неможливо хіба тому, що

 якщо ми встановлюєм, що секретар комісії має належати

 до іншої депутатської депутатської групи, ніж голова,

 то  не  треба  ставити  голову  в положення, коли він

 повинен  пропонувати  секретарем  іншу людину. Це має

 визначити  кломісія  -оце  й уся специфіка є: обрання

 секретаря.  Якщо  він  належить  до іншої фракції ніж

 голова,  то  його  повинні пропонувати члени комісії.

 Тобто,  заступник  -це одна процедура, а секретар -це

 інша процедура.

     

      ГОЛОВА.   Зрозуміло.

       Можна ставити всю статтю на голосування? Ставлю

 всю статтю на голосування в цілому.

      "За"    "проти"    , рішення прийнято.

      До 28 статті немає  зауважень? Є,  Носов.

 

      НОСОВ.  Шановні депутати, я хочу звернути увагу,

 що  на 67 сторінці є 3 підпункт, що депутат має право

 викласти   свою  окрему  думку  та  обгрунтування  на

 пленарному  засіданні.  Це стара норма ще з тих часів

 залишилась,  коли  не  було  регламенту.  Врегламенті

 передбачено, що депутат може виступити, але за умови,

 якщо  його  письмова  думка  не була поширена разом з

 висновком  комісії. Бо якщо ми запишемо так, як зараз

 записано  в  Законі "Про постійні комісії", то кожний

 буде  виступати  в комісії з окремою думкою і це буде

 право  виступу на пленарному засіданні. Ми будемо 450

 окремих думок і 450 виступаючих на кожному засіданні.

 Тобто,  цей  третій  підпункт треба вилучити. Я прошу

 депутатів не голосувати за нього .

      І  так  само не голосувати за підпункт "Залучати

 до  виконання  доручень постійної комісії працівників

 відділів   інших   постійних   комісій".  Працівником

 відділу  керує  голова  іншої  комісії,  і тут раптом

 депутат   приходить  і  забирає  його.  "  Має  право

 озалучати" -  це нікуди не годиться.

      Так  що  її треба поставити як голосування "За",

 але дупутати не підтримають.

      І  таким чином буде відхилено.

     

      __________.  Що  стосується  пункту  3,  то  він

 дійсно  дещо  суперечить  регламенту,  і  його, чесно

 кажучи, можна було  б вилучити.

      А  що  стосується  пункту 4, мені здається, що з

 ситуації   можна   було   б  вийти  наступним  чином,

 доповнивши  його  "за  згодою  з  головою відповідної

 постійної   комісії".   Право  залучити  представника

 секретаріату  іншої комісії -це її право. Якщо голова

 цієї  комісії  не  заперечує,  то  чому людина, яка є

 фахівцем  в  розробці того чи іншого законопроекту не

 залучити до робочої групи, якщо голова не заперечує.

     

      ГОЛОВА.  Тарас  Степанович,  давайте ми все-таки

 зведемо  до  функції комісії. Справа в тому, що ми не

 можемо передбачити всі дії кожного члена і працівника

 комісії.  Хіба  він  тільки  можу залучити працівника

 іншого,  він  можу будь-кого залучити, якщо від цього

 користь є, і він матиме на те можливість.

      Давайте   погодимось   з   пропозицією   Носова,

 поставим  пункти 3 і 4  на сторінці 87 на голосування

 "за",  а  Носов просить, щоб не підтримали. Тоді вона

 випадає із цього тексту.

      Ставлю   пропозицію  Носова  пункти  3  і  4  на

 сторінці   87   "за".   Прошу.  А  він  просить,  щоб

 голосували проти.

      Будь ласка.

     

      "за"

      Дякую.

      Стаття залишається буз цих двох пунктів.

      Ще  зауваження будуть. Можна всю статтю вцілому.

 У вас є? Осадчук. Прошу.

     

      ОСАДЧУК.

     

      Так. Шановний Олександр Олександровичу! Шановний

 і  дуже  послідовний доповідачу! Я звертаю увагу всіх

 депутатів.   перша   частина  "Члени  всіх  постійних

 комісій  зобов'язані...".  І  що  ж вони зобов'язані?

      Бути  присутніми  на  засіданнях,  брати участь,

 дотримуватись   порядку  на  засіданнях,.........  не

 дивитися   у   вікно   і  не  позіхати.  І  четверте:

 виконувати   доручення.  Це  знаєте  обов'язки  нижче

 обов'язків учня у правилах шкільних. І ми у статті 17

 через тлумачення доповідача не прийняли коло головних

 обов'язків  члена  комісії,  які  тут випливають дуже

 природньо.

      І  тому  я  пропоную:  найголовніше  чим депутат

 повинен   займатися,   член   постійної  комісії  -це

 займатися   законотворчою   діяльністю.   Через   усі

 комісії,   незалежно   від   профілю,  проходять  усі

 постанови,  проекти,  усі законопроекти. І дуже часто

 вони лежать там нечитані, не аналізовані.

      Отже,   я   пропоную   таку  поправку:  значить,

 зобов'язаний   член  комісії  вивчати  законопроекти,

 проекти   інших   нормативних  актів  Верховної  Ради

 України,   вносити   до   них   письмові  зауваження,

 пропозиції  і  доповнення,  готувати законопроекти до

 розгляду  на  сесії Верховної Ради України, працювати

 над створенням нових законопроектів та інших правових

 актів  для  подання  їх постійною комісією на розгляд

 Верховної Ради України. І далі за текстом.

      Інакше  ми  в  жодній  статті  не  говоримо  про

 найголовніше.

      Дякую за увагу.

     

      _______________

      Ми  вже  тричі  тут  дискутували вже сьогодні, і

 позиція   Комісії,  моя  особиста  позиція  лишається

 незмінною.  Право  депутата  вивчати  закони,  писати

 самостійно,    представляти   чи   не   представляти.

 Обов'язок писати закони повинен бути не за депутатом,

 інакше  ми  нічого тут не напишемо. Обов'язок писати,

 творити  закони  мають,  ну,  є  за  апаратом  або за

 дорученням, за науковцями.

      Депутат  лише,  і  це  правильно  було  сказано,

 контролює.  Тому,  ну  я  не згідний з тими, пропоную

 цього не підтримувати.

     

      ГОЛОВА. Тарас Степанович, ми завжди говоримо про

 парність  категорії. В даному випадку ми говоримо про

 права,  але  треба  писать  і  про  обов'язки. А це є

 святий  обов'язок  депутата,  тому  мені здається, що

 пропозиція  депутата Осадчука слушна цілком. Але я не

 агітую  і  не коментую, так же? Я тільки підтримую цю

 пропозицію.

      Тому  ще...  у  вас  є?  Давайте проголосуємо, а

 потім вам слово з мотивів.

      Будь  ласка,  пропозиція Осадчука (він наполягає

 на  голосуванні,  так?) і вона запчсана тут, тільки в

 іншому пункті, ставиться на голосування.

      Будь ласка.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Рішення не прийнято. Ясно. Залишається в

 редакції від Комісії.

      Вся стаття ставиться на голосування.

      Будь ласка.

     

      "за"

      Рішення прийнято. 29 стаття є зауваження, Шейко.

     

     

      ШЕЙКО.  444,  округ, в мене власно пропозиція до

 пункту третього статті 29, аналогічно тій пропозиції,

 у  вас  там був аргумент належності секретаря комісії

 до  партії  чи фракції, чи групи. Голів підкомісій ми

 знову  не початкуємо процедуру, значить пропозиції на

 його  обрання. Я хотів би щоб ми зробили знову ж таки

 по  аналогії  з  статтею  37,  я  к  це передбачено з

 заступниками голів комісій.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ___________.  Це  можна  так  зробити,  хоча  ми

 пропонуємо   де   що  інший  механізм  обрання  голів

 підкомісій.    Голову   підкомісій,   найкраще   якби

 пропнувала    для   голосування   на   комісії   сама

 підкомісія.

      Комісія    ділиться   на   підкомії   збираються

 визначають  собі  голову, і пізніше це затверджується

 на  засіданні,  постійної  комісії. І це краще всього

 записати  в  положення на кожну постійну комісію, яка

 яке буде затверджуваьтися тут на верховній Раді.

      Така точка зору нашої комісії.

     

      ГОЛОВА.  коротке  уточнення, дуже коротке. Прошу

 Шитова.

     

      ШИТОВ. Ми повинні зважувати на те про що говорив

 депутат  моісеенко  інші  мої колеги. Про чисельність

 сьогоднішньої  комісії.  Про  фактичний  стан.  На ті

 підкомісії,  в  особі  одного  голови підкомісії яким

 чином   там  будуть  пропонувати,  обрання  народного

 депутата  на  цю  посаду,  коли там один чоловік, або

 два.  Уявіть  собі  ситуацію, потенційно один і інший

 претендує.  Давайте  все-таки делікатна ситуація, щоб

 все-таки  за  поданням голови комісії було записано в

 цій статті. Дякую.

     

      ___________.  Це  можна  прийняти  чесно кажучи,

 хоча   ми   тут   стараемось   записати,  що  взагалі

 підкомісія   в   склоаді   одного   чи  двох  чоловік

 утворюватися  не  може. Якщо менше трьох то то уже не

 підкомісія.

     

      ГОЛОВА.   Я  ставлю  на  голосування  пропозицію

 депутата   Шейка.   Про   те  щоб  доповнити  с  вами

 пропозицію комісії. Будь ласка.

     

      "За" -

     

      Рішення не прийнято.

      Можна  всю статтю ставити на голосування? Ставлю

 статтю  29  на  голосування  в  редакції від Комісії.

 Будьте уважні.

      Ніна Іванівна, голосуйте.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      30  стаття.  Потребує  уточнень?  Ні. 31 стаття.

 Нормально.  32  стаття.  Теж. 33? Немає. 34? Є. Таким

 чином, 30 -33 статті в редакції від Комісії ставиться

 на голосування. Будь ласка.

     

      "За" -

     

      Стаття  34. Шибко Віктор Якович, прошу. Поправка

 номер говоріть. Дніпропетровська область.

     

      ШИБКО.  Я  хотів  би,  щоб  все-таки ви звернули

 увагу на підпункт...

     

      ГОЛОВА. Поправка, номер?

     

      _______________  35 стаття, так? Я перепрошую це

 35 стаття.

     

      ГОЛОВА. А до 34 нема?

     

      _______________ Нема. 35.

     

      ГОЛОВА.  І  в інших нема депутатів зауважень? 34

 стаття ставиться на голосування, будь ласка.

     

      "за"

     

      Стаття 35 Шибко Віктор Якович.

     

      ШИБКО В.Я.

     

      Олександр   Олександрович,   я   все-таки   хочу

 повернути  вашу  увагу до назви Секретаріат чи відділ

 постійних  комісій.  Ви  дуже  слушну  думку сьогодні

 сказали,  що  закон  приймається на перспективу. А ми

 все-таки  відштовхуємося  від  того, що сьогодні нема

 коштів  і  тому  подібне. Нема коштів, їх і ніколи не

 буде.

      А  все-таки я думаю тут треба повернутися, що це

 відділи   повинні   бути   постійні   комісії,  а  не

 секретаріати.

     

      _______________  Я  крім того спробую роз'яснити

 дещо, оскільки справді це питання уже заторкувалось.

      шановні народні депутати, я прошу з максимальною

 серьйозністю  віднестися  до  цього питання, оскільки

 воно стосується всіх без винятку постійних комісій.

      Одже  наша  комісія пропонує в статті 35 змінити

 Секретаріати, які обслуговують зараз постійні комісії

 на відділи постійних комісій. При чому, розуміючи, що

 на  данному  етапі,  с  сьогодні на завтра це зробити

 важко,  ми  в  Постанові  "Про порядок введення цього

 закону",    в   пункті   другому   прямо   записуємо:

 встановити,    що   формування   структури   відділів

 постійних    комісій   має   бути   проведено   після

 затвердження  Верховною  Радою  України  положень про

 відповідні постійні комісії.

      Ми  розуміємо,  що  при  тепершніх структурах це

 зробити  важко.  Тобто  ми  робимо  відсилушну норму.

 Тепер наступний момент.

      Зараз  основна  нагрузка  по  роботі  і розробці

 законопректів   лежить   на  Секретаріатах  постійних

 комісій.  Вони є неодоукомплектовані і вони не можуть

 реально переварити всі ті законопроекти.

      Нарешті  наступний  момент.  Якщо ми хочемо мати

 систему   єдиного   управління  з  боку  Секретаріату

 Верховної  Ради,  то ми повинні цю систему поширити і

 на  апарати  постійних  комісій. І саме для того ми й

 хочемо   придати   їм  статус  відділів  Секретаріату

 Верховної    Ради.    Щоб    була   сквозна   система

 законопроектної роботи і система контролю.

      Крім  того,  якщо  ми  формуємо в кожній комісії

 підкомісії,  то  кожна  підкомісія  повинна  мати  не

 секретаріат, а бодай одного штатного працівника, який

 обслуговуватиме її інтереси.

      І  нарешті  останнє.  Дане питання -перетворення

 секретаріатів  на  відділи -ми все одно рано чи пізно

 до   нього   прийдемо.   Наша  комісія  запропонувала

 максимально  компромісний  варіант  і в Постанові про

 порядок  ведення,  і  в самому Законі -записати норму

 про  відділи  постійних комісій, але формування самих

 відділів провести після перегляду структури постійних

 комісій,  після затвердження положень про ці постійні

 комісії.  І,  відповідно,  коли  ми будемо знати, яка

 кількість  підкомісій  у  кожній  комісії є. Зрештою,

 кінець    кінцем,    це    є   питання   ефективності

 законотворчої  роботи  Верховної  Ради.  Все одно нам

 прийдеться    посилювати    секретаріати    постійних

 комісій...

     

      ГОЛОВА.  Шановні депутати! Тарасе Степановичу, я

 прошу   -у  вас  3  хвилини  було  на  пояснення,  ви

 використали  більше...  Це  не перше читання, а друге

 читання....

     

      СТЕЦЬКІВ  Т.  С.  Ну,  є  пропозиція  підтримати

 варіант Комісії.

     

      ГОЛОВА.    Тепер.    Будь    ласка,    ми    вже

 проголосували   -в  кількох  статтях  замінили  слово

 "відділи"  на  "секретаріати". Якщо ми приймемо зараз

 слово  "відділи" -це розначає, що тоді відділ комісії

 стане   управлінням...   Ми  ще  більше...  збільшимо

 витрати бюджетні, бо це повинна відповідати і система

 оплати праці... одну хвилиночку! ..., і так далі.

      Я  прошу  вас  -буде  у  нас збільшена кількість

 працівників, стане держава багатшою -переглянемо тоді

 цю  норму.  чи  ті, хто будуть, переглянуть цю норму.

 Поки  що  можливості такої нема і не треба записувать

 того,  що  ми  не  зможем виконати. Тому я прошу: і в

 цьому  випадку,  і в інших редакційно виправити слово

 "відділи"   на   "секретаріати"   -так,   як  ми  вже

 проголосували.

     

      СТЕЦЬКІВ  Т. С. Якщо ми цього не запишенм, то ми

 цього ніколи не введем!

     

     

      ГОЛОВА.   Будь   ласка,   ще  раз  повторюю  "на

 секретаріати".  Прошу  підтримати,  так,  як  ви  вже

 проголосували.

      "За"    "проти"    , рішення прийнято.

      Дякую.  МАється  на  увазі і в цьогму і в іншому

 випадках.

      Стаття  34 ставиться в цілому. ЩШе є зауваження?

 А, це була 35. Є в вас? Кочерга Віктор  Герасимович.

     

      КОЧЕРГА.  Уважаемые  коллеги, я понимаю, что все

 устали,  я  прошу  обратить  внимание на поправку 272

 Комисси  з  пытань законости и правопорядку. Я думаю,

 что  здесь  опять вкралась неточность в той редакции,

 которую  предлагает  Комиссия  с  правовой  политики.

 Организацийно-методичне,   технічне,  інфомраційне  і

 матеріальне   обслуговування   діяльності   постійних

 комісіцй   Верховної   Ради,   а  також  забезпечення

 законодавчої    діяльності.   Справа   в   тому,   що

 законеодавча  діяльність -це функції Верховної Ради.*

 Треба     слово     "законодавчої"     замінити    на

 "законотворчої"   і тоді буде правильно.

     

      ГОЛОВА.   Тарас Степанович.

     

      __________.   Найбільш   правильно  буде,  чесно

 кажучи,   було   би  ввести  термін  "законопроектної

 діяльності".  Бо законотворчістіь -це трошки поетично

 звучить.  Хай  тоді буде, давайте введемо загально по

 всьому закон термін "законопроектна діяльність".

     

      ГОЛОВА.   А якщо "функціональної" , можна?

      

      __________ .  Можна і так.

     

      ГОЛОВА.       Давайте       замінемо      словом

 "функціональним".* Те, що передбачено Положенням "Про

 комісію  "  -оце  і є функції, і це є правильно. Нема

 заперечень?

      Ставлю  на  голосування.  Ставлю  на голосування

 заміну   слова   "законодавчої"   на  "функціональної

 діяльності".

      "За"    "проти"    , рішення  прийнято.

      Стаття 35 вцілому ставиться на голосування. Будь

 ласка.

     

      "за"

      Є  пропозиція  закінчити розгляд цього Закону, а

 потім  зробить  перерву.  Так?  Я  не буду ставить на

 голосування.

      36 стаття? є? Носов прошу. Номер поправки.

     

      НОСОВ.

     

      Шановні  депутати! Я прошу вибачення, я не встиг

 письмово  подати, вже просто редакційно хочу звернути

 увагу.

      "Постійні комісії подають на розгляд   Верховної

 Ради  та  її  Президії свої висновки, рекомендації на

 підготовлені  ними  законопроекти".  І треба б додати

 "...чи   проекти   інших   актів".  Бо  це  випало  і

 виходить..........

     

      ГОЛОВА. Так.

     

      ___________. Можна  погодити.

     

      ГОЛОВА.  Нема  заперечення.  З  поправкою Носова

 стаття 36 ставиться на голосування. Будь ласка.

     

      "за"

      Рішення прийнято.

      Стаття 37. Немає заперечень.

      Стаття 38. Теж немає.

      Стаття 39. Нема. Є? Так?

      37,  38  на  голосування  ставиться. Будь ласка.

 Уважно.

     

      "за"

      Рішення прийнято.

      Стаття  39.  Зауваження Кочерга. Номер поправки?

 Віктор Герасимович.

      Поправка 288.

     

      КОЧЕРГА В.Г.

     

      Поправка 284, 122 округ, Кочерга.

      Я   предлагаю  редакции  статьи  39  значительно

 сократить.

      Дело   в   том,  что  в  той  редакции,  которая

 предлагается   Комиссией  с  правовой  политики,  ну,

 просто  рождается,  рождается бюрократизм. Понимаете?

 Здесь  полностью,  значит,  предлагаются, требования,

 которые  должны  быть  предкявлены  до "висновків або

 рекомендацій   постійних   комісій   щодо  кандидатур

 посадових осіб для обрання, призначення і т.д.

       И  обязательно  здесь  приводится перечень всех

 этих  требований.  В  ряде  случаев  для  того, чтобы

 принять  такой  документ,  не  обязательно  соблюдать

 полностью весь этот перечень.

      И получается, что если мы проголосуем в редакции

 Комиссии  с  правовой  политики  и в том случае, если

 этот  перечень не будет полностью полностью соблюден,

 тогда    рекомендации   Комиссии   могут   признаться

 неправильными.

      я   просто   предлагаю,   чтоб   "висновок   або

 рекомендація   постійної   комісії   щодо  кандидатур

 посадових   осіб   для   обрання,   призначення   або

 затвердження   на   Верховній   Раді   повинен   бути

 мотивованим" - і все. Без переліку оцих всіх вимог.

     

      ГОЛОВА.  Ставиться  пропозиція  депутата Віктора

 Кочерги на голосування.

     

      _______________  Ні, ні, ні, треба залишити так,

 як є у нас.

     

      ГОЛОВА.  Ну, Комісія свої пропозиції висловила в

 тексті.  Там  є  якраз мотивація. Але Кочерга Віталій

 Герасимович наполягає.

      Я ставлю на голосування.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Рішення  не прийнято.

      В  редакції  від  Комісії  ставиться  стаття  на

 голосування. Будь ласка, 39-та.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Розділ V заключне положення, стаття 40-а.

      А, то в порядку введення, так?

      Ні вже проголосовано.

      Ставиться  на голосування проект закону в цілому

 Носова зауваження будь ласка.Прошу.

 

      НОСОВ.  Шановні  депутати.  Я  б дуже вас просив

 звернути  увагу  на 51 сторінці відкрийте будь ласка.

 Доповнити  20  статтю,  частина яка знаходиться внизу

 зліву,   зачитую:"  протоколи  стенограмма  засідання

 комісії,  є  офіційними документами, що підтверджують

 процес  обговорення  і прийняття рішення рекомендації

 висновку  комісії.  Це  у  нас  загльна  норма  є для

 протоколів   і   стенограмм  Верховної  Ради,  що  це

 офіційні  документи,  для Президії, було зроблено для

 комісії,  але  чомусь головна комісія, це відхилила.

 Тепер   у  нас  виходить,  що  нема  документа,  який

 підвтерджує прийняття рішень комісій.

      Я  прошу  вас  проголосувати доповнити 5 частину

 статті 20.

     

      ___________.  в  цілому  зауваження  є  слушним,

 комісія  на  своєму  засчіданні  не  підтримала,  але

 слушність в ньому є . Тому варто його підтримати.

     

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію слушно,

 як сказав Тарас Стицький, Носова. будь ласка.

     

      Рішення прийнято.

     

      Ще у вас є.

      Віктор Петрович будь ласка.

      Запорізьська область.

     

      БРИТ.     Запорізська     область.     Олександр

 Олександрович,  перед  тем  как  голосовать  закон  в

 целом,  я  предлагаю  в  тех статьях, где мы заменили

 слова  отделы  на  Секретариат, в скобках записать на

 правах отдела.

     

      ГОЛОВА.  Такої  пропозиції  не  було.  Є  зараз.

 значить  я  не можу ставити того, чого за регламентом

 не було записано в середній колонці.

      Ставиться  в  цілому...  Закон  на...  З мотивів

 Пейгелайнен.

     

      ___________.

      Уважаемые     коллеги!    Уважаемый    Александр

 Александрович!  Я смотрю на нашу Конституцию и статью

 109.  И  в статье 109 четко говорится, что Постоянные

 комиссии  Верховного  Совета  имеют право контроля за

 деятельностью    только    "державних    органів    і

 організацій".  Так  что  наша  статья  10, которую мы

 тогда   не   набрали   голосов,  она  требует  именно

 пеерголосования.   Чтоб  она  соответствовала  именно

 статье  109 Конституции.

      Если  мы примем в той редакции, как она записана

 у  нас,  в  нашем  проекте,  то оно не будет отвечать

 Конституции.

      Поэтому я еще раз настаиваю, чтобы вопрос о том,

 чтобы  Постоянная  комиссия  имела  право заслушывать

 наше  обкединение  граждан,  чтоб  это положение было

 изкято  из данного проекта  нашего Закона.

     

      ___________....  в Законі не знайдете запису про

 те,   що  Постійна  комісія  має  право  контролю  за

 об'єднаннями    громадян.   В   даному   випадку   ви

 пересмикуєте   поняття.  Ніякого  права  контролю  за

 об'єднаннями громадян  ми в Закон не записували.

      (Шум в залі)

      Право  заслуховувати  представників, вибачте, це

 не право  контролю.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  прочитайте  ще раз статтю

 Конституції.

      (Шум в залі)

      Пейгалайнен,  увімкніть  мікрофон.  Будь  ласка,

 прошу уваги.

     

      ПЕЙГАЛАЙНЕН. Статья 109 Конституции говорит, что

 Постоянные  комиссии Верховного Совета и дальше читаю

 "контроль   за   діяльністю   державних   органів   і

 організацій   об'єднань   громадян"  здесь  нет.  Это

 нарушение   Конституции,   поэтому  надо  изкять  это

 положение.

      (Шум в залі)

      Мы   не   имеем   права   их   слушать.   Да.  И

 контролировать.

     

      ГОЛОВА. Черепков.

     

     

      ЧЕРЕПКОВ  В.  Ф.  117  округ,  Черепков, фракция

 "Социалистов".

      Александр   Александрович,  прошу  предусмотреть

 вопрос,  чтобы  председателем  постояной комиссии был

 только   депутат,   работающий   на  проффесиональной

 основе.

     

      ГОЛОВА.  У нас всі депутати повинні працювати на

 постійній основі.

     

      ЧЕРЕПКОВ В.Ф. Нет, а у нас же есть...

     

      ГОЛОВА.   В   якій  статті  записать,  Володимир

 Федорович,  будь ласка, в якій статті? Подумайте поки

 що. Носов прошу.

     

      НОСОВ В.В.

     

      Шановні   депутати,   (..........)   що   дійсно

 постійні    комісії   не   здійснюють   контроль   за

 діяльністю.  Але  ми  в законі "Про постійні комісії"

 записали,  що за дотримуванням законів і конституцій.

 Це дещо інше.

      Саму діяльність ми не контролюємо. А перевіряємо

 тільки  коли  є  порушення  законів і Конституції. Це

 різні речі.

     

      ГОЛОВА.  Таким  чином  ставиться  на голосування

 пропозиція,  яка  була  внесена відповідною комісією,

 поправка  94,  відносно  того...  Тут  записано  так:

 "Постійні  комісії при здійсненні своїх функцій мають

 право  в порядку контролюза додержанням Конституції і

 законів  України  і  інших  правових актів, прийнятих

 Верховною  Радою. Заслуховувати першого Віце-прем'єра

 і  так  дальше  відомств,  інших  державних органів і

 організацій,  профспілкових  органів, а також органів

 місцевого   самоврядування   і   об'єднань  громадян,

 окремих громадян".

      Тобто  вилучені  слова  "об'єднань  громадян"  і

 "окремих громадян".

      Ставлю  на голосування про вилучення цих норм із

 статті  10.  Ставлю  на  голосування,  будь ласка. Як

 такі, що перевищують норми Конституції.

     

      "за"

     

      Рішення не прийнято.

     Тоді  прошу  уванги, тоді працює в даному випадку

 юридичний  відділ,  який зобов'язаний звірити закон з

 діючою  Конституцією.  І якщо будуть розбіжності, він

 внесе  відповідні  корективи. А якщо буде потреба, ми

 їх переголосуємо  в сесійному залі.

      Ставиться в цілому закон на....

      Давайте  доручимо це комісії Буткевича, оскільки

 тут  зачіпаються права громадян.

            (Шум у залі)

      Так я про ща і кажу.

       Я  зрозумів. Мова йде про, давайте тоді в іншій

 редакції  поставимо  питання:  хто  за залишення цієї

 норми   в   цій   статті,   оскільки   мова  йде  про

 конституційну норму.

     

      __________.    Та   не   суперечить   ця   норма

 Конституції,  шановні, почекайте. Давайте узгодимо цю

 норму з юридичним відділом.  Давайте.

     

      ГОЛОВА.  Даємо доручення комісії Буткевича разом

 з   юридичним   відділом  Верховної  Ради  редакційно

 узгодити  норми  цього закону з діючою Конституцією і

 проінформувати  про  це  Верховну  Раду.  Якщо будуть

 принципові пропозиції, які треба буде переголосувать,

 ми поставимо на переголосування.

      Ставлю   на  голосування  в  цілому  Закон  "Про

 постійні комісії".

      "За"    "проти"    ,

       Проект  Постанови ставиться за основу, у вас на

 руках.

      "За"

      Рішення  прийнято.

     

      __________.   Якщо  можна,  я  зразу  внесу  два

 доповнення.

     

      ГОЛОВА.    Одну    хвилиночку,    від   Президіє

 доповнення.  Обговорювалась  на  Президії  пропозиція

 така:  пункт  4  викласти  таким  чином:  "Привести у

 відповідність  з  цим  Законом  всі  Закони України і

 положення,  які  регламентують  діяльність  постійних

 комісій Верховної Ради.

      Ставлю на голосування.

     

      "за"

      Ще?  Будь ласка, Стецьків.

     

      СТЕЦЬКІВ.

     

      Треба   вилучити   пункт   2,   оскільки  ми  не

 проголосували  відділи постійної комісії, і додати ще

 один   пункт:"Вважати  таким,  що  втратили  чинність

 положення  про  постійні  комісії Верховної Ради УРСР

 від 25 травня 1980 року".

     

      ГОЛОВА.  Ставлю  на  голосування  цю пропозицію,

 доповнення.

     

      "за"

      Більше нема зауважень?

      Вцілому  ставиться Постанова "Про введення в дію

 Закону".

     

      "за"

      Дякую за увагу і за роботу добру.

     

      ___________.  Я  в свою чергу хочу подякувати ще

 групі   сприяння   Парламенту  України,  яка  активно

 допомогала у розробці і  доводці цього Закону.

     

      ГОЛОВА.  Всім  спасибі.  До  ранку, до 10 години

 перерва.

      Прошу.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку