ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

    У к р а ї н и  24  б е р е з н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      Доброго  ранку  шановні  депутати  та  інші

 учасники нашого засідання!

      Я  прошу  депутатів  підготуватися до реєстрації,

 вставте   картки  правильно.  Умімкніть  систему  для

 реєстрації.

      /ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ/

      В  залі зареєструвалося 323 депутати. Хоч на вид

 дещо  більше.  Одначе, ранкове засідання оголошується

 відкритим.

      Нам  потрібно  порадитися  про  порядок розгляду

 питань,  і тому я прошу вас три хвилини слова з цього

 приводу.

      Нам   потрібно   прийняти  і  завершити  розгляд

 питання про Закон "Про оплату праці". Ви за проханням

 групи  фракції  мали  можливість  порадитися  з цього

 приводу,   і  тому  ми,  я  думаю,  зможемо  прийняти

 відповідне  рішення.  Я  маю  на  увазі,  перш за все

 голосування за Закон в цілому. я 
 я                           - 2 - я 

      Дальше.  Ну  скажемо,  через  півтори-дві години

 ми   заслухаєм   інформацію  Кабінету  Міністрів  про

 вчорашнє  засідання  з  приводу  комунальних  послуг,

 платежів,  цін,  тарифів  і  тому подібне.

      Виконуючий  обов'язки прем'єр-міністра пообіцяв,

 що  за  цей  час  вони  дооформлять  документи всі, а

 рішення   вцілому   прийнято   відповідно   до  нашої

 Постанови.

      Дальше.   Питання,  що  стосується  законодавчих

 актів  щодо врегулювання політико-правової ситуації в

 Криму.  Ми  назначили  розгляд  цього  питання, як ви

 пам'ятаєте,   і  є  потреба  заслухати  інформації  і

 визначитися зокрема із питанням про перенесення чи не

 перенесення  виборів.  Про введення на території Криму

 виборів на основі  Закону України.

      У  нас на засіданні присутня делегація Верховної

 Ради  Криму  начолі  із  заступником Голови Верховної

 Ради...................  Володимиром Миколайовичем. Я

 думаю,   що   це   питання   розглядаючи,   заслухаєм

 представника    нашої    комісії   Степанюка   Дмитра

 Петровича. І дамо змогу і представникам від Кримської

 Верховної Ради виступити, а потім приймемо відповідне

 рішення.  Комісія  працювала,  проекти документів вам

 роздані. я 
 я                           - 3 - я 

      Дальше.  Нам потрібно розглянути проект   Закону

 про   внесення   змін  і  доповнень  до  Закону  "Про

 приватизацію майна державних підприємств". І зв'язані

 із  цим  інші проекти документів, у вас в переліку на

 сьогодні вони передбачені.

      Я просив би завершити розгляд питання про проект

 Закону "Про постійні комісії" у другому читанні, тому

 що  від  того випливає ще цілий ряд інших документів,

 пов'язаних  із  цим  Законом,  і  я  хотів би, щоб ви

 підтримали.

      Потрібно  заслухати звіт Генеральної прокуратури

 і  Закон  "Про музей і музейну справу". Ну, а також і

 звіт  Президії.  Я  готовий, давайте і звіт Президії,

 будь ласка.

      Я  наполягав  на  цьому  вже  не один раз. Мені,

 чесно  кажучи,  обридло,  що  це  використовується як

 політичне  якесь,  знаєте,  тягар.  Давайте  включимо

 сьогодні  питання про звіт Президії і розглянемо його

 теж. В будь-якому порядку, в будь-якому порядку. Так?

      Я ставлю на голосування: хто за те, щоб сьогодні

 розглянути   звіт   Президії?  Будь  ласка,  включіть

 систему.

 

      "за" я 
 я                           - 4 - я 

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.   Я   розумію,   що  аплодують  ті,  хто

 голосував   проти,  що  виграли  тим  самим.  Давайте

 поіменно.

      Хто за те, щоб поіменно проголосувать? Прошу.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

     ГОЛОВА. Ну, наполягають. Я не можу. Будь ласка.

      Я  розумію,  що  це  потрібно.  Будь ласка, будь

 ласка, щоб не було спекуляції з цього приводу.

 

      "за"

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Я... Одну хвилиночку! Будь ласка, сядьте

 на місце! Не заважайте працювать, будь ласка!

      Я  вважаю,  що радіють найбільше з цього ті, хто

 боїться,  щоб звіт Президії відбувся сьогодні. Так що

 давайте припинемо це обговорення. Це спекуляція, вони

 не потрібні абсолютно.

      Іван Сергійович, прошу, сідайте, будь ласка. я 
 я                           - 5 - я 

      Прошу.

      Слухається питання про проект закону "Про оплату

 праці".

 

      ___________. Шановні колеги. Учора ми розглянули

 постаттейно   проект  закону  "Про  оплату  праці"  і

 Верховна Рада підтримала цей проект.

      Верховна  Рада  постаттейно  розглянула проект

 закону   "Про  оплату  праці"  і  підтримала  його  в

 постаттейному голосуванні.

      Є  була  пропозиція  Антона Антоновича Бутейко з

 приводу того, щоб порадитися з фракцією і визначитися

 в  голосуванні.  Я  думаю,  вони встигли порадитися і

 визначитися,  варіативність  введення  самого  закону

 зберігається  тим,  що  є постанови, проекти постанов

 варіативні с веденням в частині певній, з виключенням

 певних  статей  в  силу  економічної  ситуації. Це ми

 будем  голосувати  вже  як  варіант  після  того,  як

 приймемо закон в цілому.

      Єсть  одне  уточнення  (і народний депутат Стоян

 його  подав) з приводу того, що ми прийняли норму про

 погодинну оплату, так сказать, врахування погодинної.

 Але  в  інших  статтях (6, 9, 11, інші статті закону)

 говориться  про місячну заробітну плиту і тому ми оту я 
 я                           - 6 - я 

 просили б... той варіант, який пропонувався місячна в

 дужках  година,  так  би  мовити, може переголосувати

 якраз   в   цьому   контексті.   А   загалом   статті

 відповідають  тому, що ми проголосували.

      Тому є пропозиція  прийняти закон в  цілому.

 

      ГОЛОВА.  Іван  Сергійович!  Шановні  депутати! Я

 прошу заспокоїтися.

 

      _______________  Значить, є пропозиція, Валентин

 Іванович просить повторити, бо не всі чули. Можна?

 

      ГОЛОВА.  Не  треба все повторювать. Мова йде про

 те,   що  ми  проголосували  в  передостанній  статті

 проекту    Закону,   передбачивши   там   гарантовану

 погодинну  оплату,  а  в  інших статтях записали інші

 норми.  Тобто  треба привести у відповідність із цією

 статтею інші норми.

      Тому  статтю  третю.  В  статті  третій добавити

 слово   замість  "місячної  годинної  оплату  праці",

 "місячно і годинно".

      Будь  ласка,  зачитайте  цю  тезу,  яку ми зараз

 проголосуємо.

 я 
 я                           - 7 - я 

      _______________   Буде   так  звучати.  Значить,

 "Мінімальна    заробітна    плата   -це   законодавчо

 встановленний  розмір  заробітної  плати за просту не

 кваліфікованну працю, нижче якого не може проводиться

 оплата за виконанну працівником місячну годинну норму

 праці". Пропозиція Ландика, вона власне  вбирає...

 

      ГОЛОВА.   Зрозуміло,  так?  Тобто  приведення  у

 відповідність  до інших статей цього закону. Так, там

 32 стаття і 6, 9, 11 і стаття 3.

      Ставлю   на   голосування.   Слухать   треба   і

 голосувать "за".

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Тепер  відносно постанови. Вірніше голосування в

 цілому.  Я  вчора  вносив  пропозицію.  І ви радилися

 перед  тим,  як  голосувати.  Про  те,  що  ми  зараз

 проголосуємо  в  цілому  закон,  а  постанову  будемо

 голосувати. Про те, що ми зараз проголосуємо в цілому

 Закон,  а  Постанову будемо голосувати після бюджету,

 після прийняття бюджету. Тому що там треба дати дору-

 ченням  Кабінету  Міністрів  щодо  механізму введення я 
 я                           - 8 - я 

 цього  Закону,  бо ясно, що з цим законом ув'язується

 ціла  маса інших документів, зв'язаних із ціновою по-

 літикою і так дальше. Тому я прошу в цілому поставити

 на голосування проект Закону, всі статті якого прого-

 лосовані.

      Зніміть  голосування,  будь  ласка, Юхновський з

 порядку процедури чи з мотивів.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ

 

      Шановний  Олександр Олександрович! Шановні депу-

 тати!

      Я хочу звернути вашу увагу на одну суттєву стат-

 тю  на  яку  ви не звертаєте увагу. Будь ласка, поди-

 віться  4  статтю цього Закону. Олександр Олександро-

 вич, подивіться 4 статтю.

      "Джерелом  коштів  на  оплату  праці працівників

 госпрозрахункових  підприємств  -є  частина доходу та

 інші кошти одержані внаслідок господарської діяльнос-

 ті".  Якщо  ми  тепер візьмемо, що заробітна плата не

 може  бути  ніжча  цього прожиткового мінімуму, то це

 означає, що підприємства не матимуть грошей для того,

 щоб всім працівникам виплатити зарплату не нижче про-

 житкового мінімуму. І ми моментально прийнявши Закон, я 
 я                           - 9 - я 

 робимо масове безробіття в середині країни, через те,

 що  маса людей буде викинена на вулицю, бо їм не буде

 що виплатити.

      Тому  я вас дуже прошу, ми можемо ввести Закон в

 силу,  крім 9 статті. Інакше буде масове безробіття і

 ви берете на себе страшну відповідальність

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Ми вцілому розглядаємо закон.

 А  під  час  прийняття  постанови  ми можемо прийняти

 рішення  аж до зупинення дії статті або незастосуваня

 статті  9,  тому  що  сам Закон як концепція в цілому

 механізму формування оплати праці закладається такий.

 А  відносно процедури ввждення, то вже інше питання -

 це документ Постанови.

 

      (Шум у залі)

 

      Я ставлю на голосування проект Закону в цілому.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Ставиться  на голосування пропозиція про розгляд

 Постанови   "Про  введення  в  дію  Закону..."  після я 
 я                           - 10 - я 

 прийняття бюджету.

      Ставлю на голосування.

 

      (Шум у залі)

 

      Одну  секундочку.  Ну,  не можна, коли оголошено

 голосування... Будь ласка.

 

      "За" -

 

      Я не розумію...

      Будь ласка, Стоян.

 

      СТОЯН О. М., 62 виборчий округ, голова Федерації

 профспілок.

      Шановні  народні  депутати!  Шановний Олександре

 Олександровичу!

      Безумовно,   якщо   ми  зараз  не  приймаємо  цю

 Постанову, то Закон взагалі не діє. А в ньму є багато

 норм,  які  вже  можуть діяти. Інша справа... я прошу

 вас  звернути  увагу  на  проект  Постанови,  який ми

 трошки  доопрацювали  -ми  тут  ідемо  на дуже великі

 компроміси.  Сьогодні  ми  мали  розмову  з  Віктором

 Михайловичем   Пинзеником,  ми  кажемо,  що,  дійсно, я 
 я                           - 11 - я 

 виходячи  з  кризового  стану, сьогодні другу частину

 статті не будемо застосовувати, тобто "... мінімальна

 зароьітна  плата  дорівнює  межі...".  А застосовуємо

 десяту статтю. А десята стаття -це шляхом переговорів

 ми  визначаємо на цей рік мінімальну заробітну плату.

 А  далі, коли будем розглядати бюджет на 1996 рік, то

 введемо  (або  не  введемо)  другу  частину  дев'ятої

 статті.  Тому  я просив би прийняти оцю Постанову. Ця

 Постанова  (який  проект  у вас є) дає можливість уже

 сьогодні  працювати  цьому  Закону. Всі статті можуть

 працювати,  крім  другої  частини  дев'ятої статті. А

 друга   частина  дев'ятої  статті  буде  регулюватися

 десятою  статтею.  А не приймати взагалі, до розгляду

 бюджету,  це  значить не приймати взагалі, не вводити

 взагалі закону.

 

      ___________.    Олександр   Олександрович,   цей

 проект,  внесений  узгоджувальною Комісією, він у вас

 є, варіант перший.

 

             (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА. Ясно, ясно, Олександр Миколайовіч, ясно.

      У  вас на руках є проект Постанови, який звучить я 
 я                           - 12 - я 

 так:

      1.  Ввести в дію Закон України "Про оплату праці"

 в   місячний  термін  після  затвердження  державного

 бюджету України  на 1995 рік.

      2.  Встановити,  що  при визначенні мінімального

 розміру  заробітної  плати  у 1995 році друга частина

 статті 9 цього закону  не застосовується.

      До  затвердження  державного  бюджету України на

 1996  рік мінімальна заробітна плати встановлюється у

 порядку, визначеному в статті 10 цього  Закону.

      Тобто,  на  основі  договорів між профспілками і

 Урядом.

      3.  Кабінету Міністрів України внести на розгляд

 Верховної  Ради  України  до прийняття Закону України

 "Про державний бюджет України на 1995 рік" пропозиції

 щодо  встановлення з першого квітня 1995 року розміру

 мінімальної  заробітної  плати, вироблений відповідно

 до статті 10 Закону "Про  оплату праці".

      У  двомісячний  термін пропозиції про проведення

 законодавчих  актів  України  у відлповідь із Законом

 України  "Про  оплату  праці".  Це  мається там у нас

 декрети  і тому подібне. У місячний термін привести у

 відповідність  цим  Законом  рішення  Уряду  з питань

 оплати   праці  та  розробити  нормативні  акти,  які я 
 я                           - 13 - я 

 вибувають з цього Закону.

      Черверте.  Визнати  таким,  що  втратив чинність

 Декрет  Кабінету Міністрів України "Про оплату праці"

 від 1993 року (там є посилання на нього) з наступними

 змінами.

      Будь ласка, Пинзеник.

 

      ПИНЗЕНИК В.М.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 депутати!  Не  можна вводити в дії ні 9, ні 33, ні 34

 статтю. Я б знову нагадав вам не теорію, а досвід наш

 власний.  1993  рік. Ми три рази протягом року хотіли

 зробити   людям   краще.  Трі  рази  людям  піднімали

 мінімальну   заробітну   плату.  Протягом  року  ціни

 піднялись  в  110 разів. Найбільше зниження реального

 рівня життя людей відбулось в 1993 році -у 2, 5 рази.

      Друге.  В  1992  році  ми застосовували механізм

 індексації доходів. Яку ми мали ситуацію? Шість-вісім

 місяців  у нас били періоди, коли зовнішні фактори на

 ціни  не  впливали,  тому  ще  в  цей  період ціни на

 російсікі  енергоносії не змінювались. Але механізмом

 індексації    маховик    інфляції    (можна   підняти

 статистичні  дані) постійно розкручувався. Крім того, я 
 я                           - 14 - я 

 підприємства  сьогодні  не обмежені в виплатах коштів

 фондів споживання. Чому ж вони не виплачують сьогодні

 більше?  За  рахунок чого вони будуть виплачувати? Їм

 потрібен   ресурс,  їм  потрібно  продати  продукцію.

 Альтернатива   одна:   або   підняти  різко  ціну  на

 продукцію,  або друга альтернатива -вивільнити людей.

 Справа в тому, що при механізмі індексації до базової

 інфляції,  коли  піднімається  зарплата, то розкрутка

 інфляції  іде  три-чотири місяці. Піднімаються ціни в

 одній  галузі, продукція переливається по вищих цінах

 в  інші,  в  третю і так далі. Вона триває три-чотири

 місяці.

      Так  от, на кожному єтапі ми добавляємо інфляцію

 ще   й   попереднього  місяця.  І  наступна  інфляція

 наростає.

      І останнє. Господарники! я до вас звертаюсь!

      Сьогодні   заводи   не   можуть   виплатити   14

 трильйонів  заборгованість  по зарплаті. Ну, запишем,

 індексуєм   заборгованість.   Що   це  змінить,  крім

 соціального  напруження?  Не  можуть  базову зарплату

 підприємства    наші    виплатити.   Крім   серйозних

 соціальних  конфліктів на підприємствах, ми нічого не

 зробимо.

      А  бо  є  інший варіант. Давайте до цього Закону я 
 я                           - 15 - я 

 приймаємо  рішення,  ми можем зробити підрахунки, про

 емісію у розмірі 100-200 трильйонів карбованців.

 

      _______________

      Дозвольте 2 слова.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      _______________

      Я    хотів   би   запитати   шановного   Віктора

 Михайловича,  от  і  народні депутати хотіли б знати,

 яка  питома  вага  заробітньої  плати  у собівартості

 продукції вмп.

      І,  вибачте  мені,  ну,  я  слова  не  можу  так

 м'якшого  підібрати,  те,  що ви вчора мільйонним, так

 сказать,  мільйонним кидком ціновим тут лякали, це не

 що  інше,  як  спроба  просто  залякати  депутатський

 корпус.

      Справа  ось яка. Уряд і сам у своїй записці, яка

 прийшла  сюди,  у Верховну Раду, стосовно того, що це

 викличе  квадрильйон,  визнає, що мінімальна, реальна

 мінімальна зарплата далеко вища від 60 тисяч, і ми це

 знаємо.  А  вона наближається, в принципі до тої, які

 ми ставимо. я 
 я                           - 16 - я 

      Безперечно,  що  певною  мірою  уніфікація всієї

 системи,  бо  ми  ж  в  Постанові записуємо, що треба

 переглянути  і  тарифну  систему,  вже  привести її в

 співвідношення відповідні нормальні, приведе до того,

 що  не умре людина, яка заробляє мозолями: жирний кіт

 мусить  з цією людиною поділитися. От і весь механізм

 треба приводити.

      Якщо  ж  закласти  цей  мінімум  на всю систему,

 безперечно, це буде певний кидок і і т. д. І я ще раз

 кажу,  от дивіться, як штовхають: давай негайно банки

 і  банківську  діяльність Закон штовхай! Оплату праці

 не  можна. Ціни лібералізуй! Так Президент же сказав:

 лібералізуємо,    передусім,   зарплату,   щоб   була

 мотивація до праці, щоб людина...

      І  питання,  я вчора його ставив, просто ніхто ж

 не  відповів,  і  сьогодні.  Ми об'єктивно прийшли до

 того,  що  за  газ  треба платити 4 мільйони. Скажіть

 мені,  скажімо,  це  місячна  з  якої  ціни?  З  якої

 заробітньої  плати?  Ну,  ми ж повинні, це об'єктивна

 необхідність підняти.

      Я  переконаний,  навіть, якщо ми підемо на певну

 емісію,  це  буде,  а  не зло в цій ситуації, тому що

 разблоковано виробництво. Я мотивів уряду не розумію.

 я 
 я                           - 17 - я 

      ГОЛОВА.   Будь  ласка,  шановні  депутати,  одну

 секунду я прошу.

 

      ___________.  тим  більше, що ми і вартісну межу

 повинні   розглядати.   І  ми  повинні  затверджувати

 Верховною   Радою   рівень  мінімальної  заробітної

 плати,  я  думаю,  що  можно  було  б  варіант  такий

 компромісний.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Носов з процедури.

 

      НОСОВ.  Шановні  депутати,  я змушенний звернути

 вашу  уваги  на питання незалежно від яких аргументів

 Регламент   передбачає   в   цьому   випадку  жорстку

 процедуру. Спочатку знайдіть гроші в бюджеті, а потім

 голосуйте  зав  закон.  І  тому  пункт:" ввести в дію

 через   місяць  після  введення  в  дію  бюджету"  не

 годиться. Бо ще не відомо, чи буде там щось в бюджеті

 чи  ні. Я просив би вас це підтримати, бо ми фактично

 самі  себе намагаємося дурити. Воно нам вилізе боком,

 тобто незалежно від аргументів найдіть гроші в бюджет

 ставте, а потім вводьте в дію.

      Дякую.

 я 
 я                           - 18 - я 

      ГОЛОВА. Віктор Тимофійович. 78.

 

      ___________.  Я  хочу  задати  запитання,  чи до

 Віктора   Михайловича,   чи   до  Івана  Сергійовича.

 Відносно  9  статті  в  мене  є  повний, нема ніякого

 сумніву,  що  сьогодні  її  вводити не можна. Бо цієї

 статті,  що  стосується  компенсації  в  мене  тоже є

 впевненість,  що  її можна сьогодні вводити, але щодо

 статті,  яка  говорить  про  компенсацію, в мене таке

 питання,  по  тому закону, який ми прийняли в повному

 обсязі  іде  індексація мінімальної заробітної плати,

 чи  це установлює порядок Кабінет Міністрів, що я маю

 на  увазі.  Наприклад, на 1 процент Кабінет Міністрів

 може  індексувати і на якійсь коефіціент о, 5, о, 8 і

 так далі. Як буде проводиться ця індексація?

 

      ГОЛОВА. Це функція Кабінету Міністрів.

 

      ___________.  Це функція Кабінету Міністрів.

 

      ___________.  Ми  затверджуєм,  с  затвердженням

 бюджету,   с   затвердженням  мінімальної  заробітної

 плати, в цей механізм включається.

 я 
 я                           - 19 - я 

      ГОЛОВА. Віктор Михайлович що відповість, бо може

 він інакше.

 

      ___________. Відповідно до певного росту цін. І,

 до  речі,  меморандум  Міжнародного валютного фонду 1

 процент зростання 0,8 процента...

 

      ___________.  Так  як  і зараз є, фактично. Ми ж

 ідем, піднімаєм заробітну плату...

 

      ___________.  А там написано: відповідно чинного

 законодавства.  І  це не зрозуміло.

 

      ___________.  Є закон про індексацію. Він правда

 зараз  не  діє.  Ми  тому й норми інші не записували.

 Відповідно того закону, де це передбачено.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати!  Пропонується  такий

 варіант  Постанови. Будь ласка, увага! Я прошу уваги.

 Перше: розглянути Постанову про введення в дію Закону

 України "Про оплату праці" після прийняття бюджету на

 1995 рік.

      Друге:  Кабінету  Міністрів  України  внести  на

 розгляд  Верховної  Ради  України  доприйняття Закону я 
 я                           - 20 - я 

 "Про   державний   бюджет"...   вибачте,   довведення

 Закону... доприйняття Закону "Про державний бюджет на

 1995  рік",  пропозиції  щодо встановлення з 1 квітня

 цього  року  розміру  мінімальної  заробітної  плати,

 вироблені  відповідно до статті 10 Закону "Про оплату

 праці".

      У  двомісячний  термін пропозиції про проведення

 законодавчих  актів  України  (..........) з законами

 України про  оплату  праці.

      У  місячний  термін  провести  відповідні  з цим

 Законом  рішення  Уряду  з  питань  оплати  праці  та

 розробити  нормативні  акти,  які  випливають з цього

 Закону. Вони внесуть на розгляд Верховної Ради всі ці

 пропозиції,  а  потім  ми  розглянемо  Постанову  про

 введення  в дію Закону.

      (Шум в залі)

      Можна голосувати?

      (Шум в залі)

      30 секунд Мостицькому прошу.

 

      МОСТИЦЬКИЙ.  Олександр  Олександрович,  справа в

 тім, що два дні назад ми прийняли рішення про те, щоб

 винести  бюджет через 2 тижні. І тому в цій Постанові

 терміни  не  зовсім  витримані,  адже  в  цей  термін я 
 я                           - 21 - я 

 Кабінет Міністрів не зможе дати нам пропозицій.

 

      ГОЛОВА. Ми винесли питання про розгляд бюджету у

 другому  читанні.  Ще  не  значить  це,  що  він буде

 прийнятий остаточно. Тому одне другому не заважає.

      Я  прошу  проголосувати проект, запропонованний,

 тобто  про  те,  що  ми  Постанову  "Про введення..."

 розглянемо після прийняття бюджету. А тим часом даємо

 доручення   Кабінету  Міністрів,  щоб  підготував  на

 розгляд   Верховної   Ради   всі  ті  схеми,  всі  ті

 розрахунки,  про які говорив Віктор Михайлович і Іван

 Сергійович.

      Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято. Сідайте, будь ласка.

      Я  так  зрозумів,  Олександр  Миколайович, я так

 зрозумів,  що  і  межу  малозабезпеченості тоді треба

 буде розглядати разом уже і з тим документом.

      Юрій  Олександрович,  прошу. Тільки, будь ласка,

 не виховуйте, а зарзу по суті.

 

      _______________  Ясно. Шановні колеги, я спробую я 
 я                           - 22 - я 

 голосніше хоча це...

 

      ГОЛОВА. (..........) сядьте, будь ласка, сядьте.

 

      _______________  Шановні  колеги, з приводу межі

 малозабезпеченості.   Ну,  ви  знаєте  це  питання  є

 питанням   державної   гарантії.  Державної  гарантії

 наскільки  держава  взагалі  б...  я  перепрошую дуже

 важко,  колеги  з  перших  рядів,  я не хочу називати

 прізвища. Ну, мені важко говорити.

 

      ГОЛОВА. Говоріть голосніше і тоді все буде в по-

 рядку.

 

      ____________. Іване Олександровичу, я прошу. Дя-

 кую.

      Верховна  Рада  в  жовтні  місяці прийняла Закон

 "Про  межу малозабезпеченості". Хочу зразу поінформу-

 вати  Верховну Раду, що це є нижчим соціальним норма-

 тивом  ніж той, що раніше діє. Раніше діяв Закон "Про

 мінімальний споживчий бюджет". Але оскільки Уряд при-

 зупинив  дію  свого  Закону  31  грудня  1992 року, в

 зв'язку  з  важиким економічним станом, Уряд розробив

 Закон  про межу малозабезпеченості, який був внесений я 
 я                           - 23 - я 

 на першій сесії, на розгляд Верховної Ради України, в

 жовтні він був прийнятий.

      На жаль, неодноразові звернення до Уряду про те,

 щоб  він надав розрахунки щодо межі малозабезпеченос-

 ті,  закінчилися нічим. Я тільки зацитую останній аб-

 зац листа від Кабінету Міністрів, де говориться, лис-

 та від 15 лютого за підписом Прем'єр-міністра Масола,

 де  говориться: "Детальні розрахунки та обгрунтування

 з цього питання, відповідно до частини 1 статті 4 За-

 кону  України  "Про  межу малозабезпеченості", будуть

 подані разом з проектом Державного бюджету України на

 1995 рік".

      Вже  в  першому читанні Державний бюджет прийня-

 тий, межі малозабезпеченості на сьогоднішній день не-

 має.

      Комісія  неодноразово зверталася до Кабінету Мі-

 ністрів. Останнє звернення було 15. 03 буквально тиж-

 день тому, де йшлося все-таки до виконуючого обов'яз-

 ки  Прем'єр-міністра  України про те, щоб Кабінет Мі-

 ністрів  все-таки надав розрахунок щодо величини межі

 малозабезпеченості.

      Вчора нам був розданий...

 

      ГОЛОВА. Юрій Олександрович, одну хвилинку. я 
 я                           - 24 - я 

      Шановні  депутати,  я  вас  прошу, потрібно буде

 приймати  рішення, рішення важливе чи про визначення,

 чи  про  перенесення, чи якось інакше. Послухайте, що

 говорить  голова комісії, який займався конкретно цим

 питанням. Будь ласка

 

      БУЗДУГАН Ю.О., 438 виборчий округ.

      Вчора   нам   був   розданий   проект  Постанови

 Верховної   Ради   України   про   розмір   сукупного

 середньомісячного  доходу  на  одного члена сім'ї, що

 дає  право  непрацездатним  громадянам  на  отримання

 допомоги.  Тобто  йдеться  мова про третій соціальний

 норматив,   ще   не  ввівши  в  дію  Закон  про  межу

 малозабезпеченості,  нам  пропонується  взагалі  його

 відкинути  і ввести третій норматив -розмір сукупного

 середньомісячного доходу. Що це за норматив?

      Цей  норматив  був  запропонований  згідно Указу

 Президента  від 18 листопада 1994 року. Читаю пункт 1

 цього Указу: "Кабінету Міністрів України запровадити,

 починаючи   з   1  листопада  1994  року,  щомісячний

 перегляд  розмірів  среедньодушового сукупного доходу

 та   цільової   грошової   допомоги  малозабезпеченим

 громадянам  відповідно  до  індексу  споживчих  цін".

 Дійсно,  Кабінет Міністрів вже робив своєю Постаровою я 
 я                           - 25 - я 

 від  20... Постановою від 20 січня він ввів з 1 січня

 величину  оцього  доходу -1мільйон 100 тисяч. І від 8

 лютого  Постановою  -1  мільйон 730 тисяч. Тобто, нам

 пропонується  сьогодні, 23 березня просто провотувати

 вже  те рішення Кабінету Міністрів, яке він прийняв 8

 лютого  (тобто  більше місяця тому) і назвати ту саму

 цифру.

      Вибачте,  ну,  я  не  ввжаю  себе  зовсім  вж за

 дурня!..  Що  це  таке -сказати, що Верховна Рада теж

 приймала в цьому участь і щоб вона заспокоїлася?! Щоб

 Верховна   Рада   підтвердила   той  норматив,  який,

 відповідно   до   Указу  Президента,  є  компетенцією

 Кабінету  Міністрів,  який  він вже зробив саме в тій

 самій  цифрі?  Ви знаєте, місяць тому, 28 лютого наша

 Комісія  розглядала  це питання і прийняла Постанову,

 рішення  з  трьох  пунктів.  Ці  пункти  абсолютно не

 застаріли.

      Перший  пункт.  Вважати,  що доручення Верховної

 Ради  України  від  7  лютого 1995 року щодо внесення

 матеріалів     про     величину     вартості     межі

 малозабезпеченості Урядом не виконано.

      Другий  пункт.  Визнати  за  необхідне заслухати

 інформацію  Уряду  з зазначеного питання на Верховної

 Ради  України . я 
 я                           - 26 - я 

      Третій   пункт.  Звернутись  до  Верховної  Ради

 України з пропозицією про недовіру Кабінету міністрів

 та його відставку.

    Що   я   хочу   добавити.  Ви  знаєте,  з  великим

 здивуванням і не менш великим задоволенням я все-таки

 знайшов  тих матеріалах, які нам роздав Уряд величину

 межі  малозабезпеченості. Серед розрахунків. На жаль,

 без   підписів   я   не  можу  це  вважати  офіційним

 внесенням.  Оця  величина  в  розмірі  3 мільйони 684

 тисячі і сім  десятих.

      До  мене вже зверталась депутати, ображаючись на

 дуже невиважені розрахунки, які були зроблені з цього

 питання.  Я їм пояснив, що, відверто кажучи, я до цих

 розрахунків,   по-перше,   відношення   не  маю.  Ну,

 наприклад,  коли  на  отримання  житла  і енергоносії

 пропонується  виділяти  612,  8  т исячі карбованців.

 Піля  отого  підвищення  цін,  яке  ми  розглядали  у

 вівторок.  Але  я  вважаю,  в  принципі,  за можливо,

 прийняти аку межу малозабезпеченості.

      Останнє,  що  я  хочу  сказати.  Ситуація із цим

 соціальним  нормативом мені нагадує анекдок, вибачте,

 1986 року, пам'ятаєте, про радіацію? Що це таке, чого

 немає,  але  весь час стає ще менше і менше? Так само

 нам  кажуть  і про гроші, що грошей в Уряду немає. Ви я 
 я                           - 27 - я 

 знаєте,  гроші,  не те що немає, гроші є. Вони просто

 неефективно використовуються. Віктор Михайлович вчора

 наводив   приклад,   що  випущено  товарів  народного

 споживання  на  74,  7  трильйони, а в населення є 84

 трильйони.  Здаєтся,  ми  б  мали  пусті  полички, як

 наслідок. Але вибачте, місяць тому я був на засіданні

 Кабінету  Міністрів (ну, випадково так оказався там),

 де розглядався звіт різних міністерств, де говорилося

 про  те,  що,  от  скажемо,  в  легкій  промисловості

 товарів  лежить  на  7  трильйонів на складах. І нема

 бажаючих  їх  придбати. Пояснення досить таке просте:

 ці  кошти розподіляються дуже неефективно. Розумієте?

 На  користь багатих іде... Ну об'єктивних даних немає

 скільки  іде  багатим,  скільки іде бідним.  Але одне

 пояснення:  багаті  наших товарів національних ніколи

 не придбають - вони не куплять телевізори  "Електрон",

 вони  куплять (я  знаю) "Панасонік",  вони не куплять

 холодильники  не  те, що  "Дніпро" або "Харків", вони

 навіть  "Норд"  отой  спільний  теж  не куплять. Вони

 куплять американські холодильники.

 

      ГОЛОВА.  Не  може бути,............ куплять. Так

 що, я прошу уваги. Не ображайте колег.

 я 
 я                           - 28 - я 

      (Шум в залі)

 

      ___________.  Дякую,  я  закінчую.  Я... Шановні

 колеги!  Я хочу поздоровлити вас з прийняттям проекту

 Закону  "Про  оплату  праці",  тому  що, на жаль,  за

 останні  чотири  роки система оплати праці була вкрай

 зруйнована.   Коли   співвідношення   між   середньою

 мінімальною  зарплатною нормою є на рівні двох-двох з

 половиною,  а  в  нас  тільки за офіційними даними за

 минулий  рік,  ця  цифра  піднялась з чотирнадцяти до

 п'ятидесяти  п'яти. Коли реальна мінімальна заробітна

 плата   відрізняється   від   реальної   максимальної

 заробітної  плати  не в сім-вісім разів, як в країнах

 із сталою економікою, а в тисячу разів, то відповідне

 і розгалудження по доходах населення.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Шановний  Юрію  Олександровичу! Шановні

 депутати!

      Юрій Олександрович! Ви не зовсім були в доповіді

 своїй   переконливі.   Справа   в  тому,  що  важливо

 безперечно  хто  з чим до вас звертався, але, мабуть,

 це  цікаво  не  всім  депутатам.  Нам  важливо в суті

 питання   розібратися.   Що  ви  пропонуєте  по  межі я 
 я                           - 29 - я 

 малозабезпеченості,   яким  чином  це  відіб'ється  в

 цілому  на  фінансовій  ситуації  в  державі на рівні

 інфляції,  тощо? Коли потрібно вводити цей норматив і

 з якими інституціями в державі ці принципи погоджені?

 Це  надзвичайно  важливе питання, і тому претензії до

 Уряду,  до  груп, до комісій і т. п. -це важливо, але

 це не предмет нашої сьогоднішньої розмови.

      Я  просив  би:  ми повинні чітко вести соціальну

 політику. Ви відповідаєте, Комісія ваша відповідає за

 здійснення  соціальної політики, а не за те, що там з

 кимось ви там не домовилися про щось.

      Будь ласка, в нас буде час і на...

 

      _______________

 

      Дякую. Я готовий відповісти.

 

      ГОЛОВА.... дайте відповідь на ці питання.

 

      _______________

      Перше  питання:  щодо  соціального  нормативу. Я

 вважаю,  що цей соціальний норматив ми можемо вводити

 вже сьогодні.

 я 
 я                           - 30 - я 

      Друге.   Я   вважаю   це  не  тільки  соціальним

 нормативом, я вважаю це економічно необхідним.

      Пояснюю.  Як на мене, головне завдання Уряду -це

 проведення  збалансованої  політики. На жаль, балансу

 міжгалузевого   і   внутрішньогосподарського   ми  не

 спостерігаємо. І це є головною причиною кризи.

      Я  вважаю,  що  якщо ми розглянемо найпростіший,

 найпростішу  схему кругообігу капіталу: виробництво -

 ринок  товарів  -людина  -ринок ресурсів, -то з ринку

 ресурсів   до  людини  практично  не  поступає  зараз

 заробітньої   плати,   що  є,  як  наслідок, є  криза

 неплатежів і зупинка виробництва.

      Я вже сказав: конкретно я пропоную оцю межу, яку

 запропонував нам Уряд ввести вже сьогодні.

 

      ГОЛОВА. Чи є запитання до Буздугана? Я вимушений

 поставити  на  голосування  пропозицію  про  зняття з

 розгляду цього питання як непідготовленого.

 

      _______________

 

      Я  перепрошую.  Прошу  надати  слово  Олександру

 Стояну.

 я 
 я                           - 31 - я 

      ГОЛОВА.  Я...  Я  прошу.  Ще  раз  повторюю свою

 пропозицію:    зняти    з    розгляду    питання   як

 непідготовлене. Ставлю на голосування.

 

      "за"

 

 

      Рішення не прийнято.

 

      Стоян, прошу.

 

      СТОЯН .

      Шановні    колеги-народні   депутати,   шановний

 Олександр Олександрович!

      Я   хочу  повторити  те,  що  сказав  вчора.  Що

 сьогодні  в  Україні  діють  2  закони,  що  визначає

 гарантію  прибуткового  мінімуму громадян. Закон "Про

 мінімальний споживчий бюджет" (1991 рік) і Закон "Про

 межу  малозабезпеченності", який ми з вами прийняли у

 1994   році,  який  становлює  (цей  останній  закон)

 гранично   допустимий  нижній  рівень  фізіологічного

 споживання.  Ви  пригадуєте, що ми з вами відмовилися

 від   дій   сьогоднішнього  Закону,  про  мінімальний

 споживчий  бюджет.  Домовилися:  виходячи з кризового я 
 я                           - 32 - я 

 стану,   будемо   користуватися   Законом   про  межу

 малозабезпеченності, тобто відзначаємо..... граничний

 рівень  мінімальних  соціальних  гарантій  для  людей

 непрацюючих,  який  дозволяє  фізіологічне вижити. Ви

 бачите,  про це казав Бездуган -сьогодні уряд вносить

 інші поняття. Сукупний середньомісячний дохід на одну

 людину.   І   дає   такі  розрахунки.  Це  розрахунки

 офіційні,  які  подав  Міністерство охорони здоров'я.

 Розрахунки,   що  сьогодні  межа  малозабезпеченності

 складає  3  мільйони  684  тисячі  на  одну  людину в

 місяць,    непрацюючих.   Ми,   профспілки,   з   цим

 погоджуємося,  це  дійсно  так.  Але  далі  уряд  дає

 сукупний  дохід  на  одну  людину,  яка  має право на

 допомогу.  Тобто,  сукупний  дохід покриває тільки 48

 відсотків межі малозабезпеченності.

      Дивіться,  ми тільки спочатку скотилися до межі,

 а  тепер урізаємо на половину межу, йдемо на сукупний

 дохід в 1 мільйон 700 тисяч.

      Скажіть,  будь  ласка,  людина  чи сім'я, в якій

 сукупний дохід -мільйон 700 тисяч, при тій квартирній

 платі,  при  тих  продуктах  вартості  -чи  вона може

 прогодувати людину?

      Ні,  не може! Тому ми наполягаємо, щоб ми з вами

 сьогодні   прийняли   межу  малозабезпеченності,  яку я 
 я                           - 33 - я 

 пропонує  Уряд.  Більше  того,  я  хочу зачитати один

 момент   на  підтвердження  з  Пояснювальної  записки

 урядової. Дивіться що пише Уряд.

      "Вартісна   величина   межі  малозабезпеченності

 розрахована    відповідно    до   Закону   про   межу

 малозабезпеченності   на   підставі  норм  споживання

 продуктів    харчування,   розроблених   (підкреслюю)

 науковими організаціями Міністерства охорони здоров'я

 та  прогнозних роздрібних цін на березень 1995 року".

 Тобто, подається межа, розроблена на основі науки, на

 основі цін. І це треба приймати. Іншого не може бути.

      Однако  Уряд каже, що не можна приймати цю межу,

 тому   що   бачите   ми   їмо  м'ясо  і  молоко,  яке

 виробляється  на присадибних ділянках. І приписується

 до  межі.  Ну  пробачте,  це  зовсім інші підходи, бо

 пенсіонер  в місті, він не має можливості ні картоплі

 виростити  (може має присадибний участок), ні м'яса і

 все  інше.  Тобто,  я  що  пропоную, щоб закінчити? Я

 пропоную:  виходячи  з  того,  що  дає  Уряд,  3, 684

 затвердити  межу.  Більше  того, відповідно до Закону

 (це  останнє)  межу  малозабезпеченності Уряд повинен

 був  подати на розгляд Верховної Ради до бюджету. А в

 бюджеті закласти  вартість цієї величини.

      Уряд  не подав розрахунків і не заклав в бюджет. я 
 я                           - 34 - я 

 Якщо  ви  погоджуєтесь з таким підходом, тоді давайте

 взагалі не будемо приймати межу як соціальну гарантію

 для  людей не працюючих. Але я наполягаю на прийнятті

 межі   малозабезпеченності   як   норми   для  людини

 працюючої. Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Одну  хвилиночку.  Будь  ласка,  чітко

 сформулюйте: за що ми повинні  проголосувати.

 

      ___________.  Пропоную  затвердити подану Урядом

 межу  малозабезпеченності  на  1995  рік  в розмірі 3

 мільйони 684,7 тисячі.

      Це рохрахунки Уряду.

 

      ГОЛОВА.  Маючи  на  увазі,  що  після  прийняття

 Постанови  "Про ведення Закону "Про оплату праці"" ми

 тоді будем користуват...

 

      _______________   Ні,  ні,  ні.  Це  одно  до...

 рішення  стосується.  тепер  я  можу сказати. тепер я

 можу  сказати  так,  що  може  дійсно  треба нам було

 починати  з розгляду межі, а потім визначати. Ми ж не

 вводим  сьогодні  9 статтю. Це не означає, якщо зараз

 приймемо  межу,  що  ми  схватимося  за нею і почнемо я 
 я                           - 35 - я 

 розглядати мінімальну заробітну плату. Ми домовились,

 що мінімальну заробітну плату, як це записано у нашій

 Постанові  ми  будемо  узгоджувати  з  Урядом  шляхом

 переговорів.  Це  може бути і 30 відсотків від межи і

 40 і все інше.

      Це  вже  інше. Це норматив для людини працюючої.

 Зараз,  Олександр  Олександрович,  мова  йде...  межа

 малозабезпеченості   -це  для  людини  не  працюючої:

 пенсіонера, інваліда і все інше.

 

      ГОЛОВА.  Але  це означає, що ми з сьогоднішнього

 дня  тоді  змінюємо  розміри пенсії і все інше, що не

 передбачено  в  нашому  бюджеті.  І ми не маємо права

 голосувати те, що не передбачено у бюджеті.

 

      _______________ Якщо ми сьогодні приймаємо, а ми

 повинні  були від Уряду все-таки отримати цю межу. Бо

 по  закону  Уряд  повинен  був  подати  вартісну межу

 малозабезпечоночті  до прийняття бюджету. І коли б ми

 затвердили  цю  межу,  ця  межа повинна була закласти

 бюджет.

      Це  й  пенсії і всі інші виплати і таке подібне.

 Тому  якщо  ми  сьогодні  приймаємо цю межу, ми даємо

 доручення  Уряду  і  нашої комісії з питань бюджету і я 
 я                           - 36 - я 

 комісії  соціальної  політики  обрахувати  скільки це

 треба  закласти  в  наш  бюджет,  щоб люди отримували

 пенсії,   доплати   і   все   інше   на   рівні  межі

 малозабезпеченості.

 

      ГОЛОВА. Олександре Миколайовичу, я не в дискусію

 вступаю...  Я  просто,  давайте  порадимося  з  вами.

 Справа втому, що якщо ми сьогодні затвердимо цю межу,

 а   завтра  її  не  забезпечимо.  І  воно  прозвучить

 безперечно в ефірі. То післязавтра нас сюди просто не

 пустять ті люди, якіне можуть звести кінці з кінцями.

 

      _______________    Шановні   народні   депутати,

 шановний  Олександр  Олександрович,  на  сьогодні, на

 1995  рік  у  нас  зовсім немає ніякого нормативу для

 людей не працюючих. Він не діє. Є якісь певні пенсії,

 якісь  доплати.  Межа малозабезпеченості, підкреслюю,

 відповідно до нашого Закону, який ми з вами прийняли,

 це  отой  нормативний законодавчий акт, який визначає

 рівень пенсії, виплат для (..........)  виживання.

      Давайте  встановимо інший рівень, давайте будемо

 виходити з того, що в державі нічого немає. І скажемо

 якщо  в  державі  нічого  немає будемо людині платити

 півмільйона.  Від  цього  людина  краще жити не буде. я 
 я                           - 37 - я 

 Треба  визначати норматив, а цей норматив виходить із

 розрахунків   фізіологічного  виживання  потреб  в  5

 грамах хліба, масла і всього іншого. Ми не придумаємо

 нічого  іншого,  це  і  міжнародна  практика,  це наш

 досвід.  Давайте  затвердимо  цей  норматив,  а потім

 затвердимо вартість і величину цієї межі.

      Прошу вас.

 

      ГОЛОВА. Я зрозумів. Запитання є до співдоповіда-

 ча?  Будь  ласка. Яблонський, прошу. Дайте можливість

 сказати.

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ

 

      Я  згіден  з вашим трактуванням, але згідно кон-

 цепції  профспілок  в межу малозабезпеченості входить

 не  лише  вартість  22  продуктів харчування, але й і

 непродовольчих  товарів, і оплата комунальних послуг.

 А  нині плата комунальних послуг обходиться біля 3, 5

 мільйонів.

      Отже,  прийнявши ту запропоновану вами цифру, ми

 зможемо  лише  оплати комунальні послуги, а на харчу-

 вання залишеться ноль. Так?

 я 
 я                           - 38 - я 

      ____________. Я відповідаю на ваше запитання. Це

 не конспекція профспілок, межа малозабезпеченості -це

 норма та, яка визначена Урядом перш за все, відповід-

 но  до  нашого Закону. І передбачається, межа малоза-

 безпеченості включає в себе набори 22 продуктові, які

 необхідно.  І 15 відсотків на комунальні послуги і на

 продовольчі  товари.  Тобто вона не може включати всі

 100  відсотків. Тобто треба шукати, дійсно, компенса-

 ції за квартиру малозабезпечених, це Уряд робить, він

 робить індексацію.

      Межа  малозабезпеченості,  ще раз підкреслюю, це

 продуктові набори, і 15 відсотків витрат на комуналь-

 ні послуги і таке інше. Тобто, це все обраховано Уря-

 дом  і закладено в ці 3 мільйони 684 тисячі.

 

      ГОЛОВА. Косів.

 

      КОСІВ

 

      Олександре  Миколайовичу,  я  хотів  би запитати

 вас,  що  ми сьогодні розглядаємо. Якщо прийняти ваші

 підходи, що межа малозабезпеченості для людей, які не

 працюють,  3,5  мільйони,  то  ви  б мали нам сказати

 сьогодні,  яка  кінцева,  яка  абсолютна  цифра  оцих я 
 я                           - 39 - я 

 витрат, що ми маємо закласти в бюджет. Це перше.

      А  друге  -чи знаєте ви, що якщо ми введемо  3,5

 мільйони  для непрацючих, то в нас сьогодні виявиться

 напевно, набагато більше людей, які працюють, але тих

 3,5  мільйона  не  одержують.  Як  узгодити  ці

 соціальні проблеми між собою?

      Дякую.

 

      ___________.  Дякую. Ну, перш за все, дійсно, 3,

 5   ільйони,  ще  раз  скажу,  це  не  ми  закладали,

 підкреслюю, це розрахунки Уряду, і ми погоджуємось. В

 нас  трошки  інші  розрахунки, я їх не хочу називати,

 тому   що   вони   значно   більші.   Якщо  нормально

 організувати  життя людей не працюючих. Тому можна на

 це..............   з   оплатами,   з   іншими.   Якщо

 врахувати,   скажімо,   що  в  сім'ї  може  бути  два

 пенсіонери,  якось викрутяться, образно кажучи.

      А  ви  тепер кажете для працюючої людини. Чому ж

 ми  пропонували  в  Законі  "  Про лоплату праці", що

 треба  визначити  межу  малозабезпеченості для людини

 непрацюючої  і  це  ота база, на якій ми далі будуємо

 тарифну сітку........ для людини працюючої. Тобто, ми

 дійсно,  наполягали на тому, щоб мінімальна заробітна

 плата  людини  працюючої  не  могла  бути  нижче межі

 малозабезпеченості.

     

                      -40-

      Ви  бачите,  тут  викликали  дебати,  і  тому ми

 кажемо,  якщо  не  приймається це сьогодні, ми підемо

 через  10  статтю,  відрегулюємо.  Я  думаю, що менша

 заробітна  плата, чим межа малозабезпеченості не може

 бути  навіть  мінімальна.  І  це ми врегулюємо шляхом

 переговорів.  А оця межа, це дійсно, ну, самий-самий,

 я би сказав, низький рівень, який ми повинні сьогодні

 дати людині, пенсіонеру для  виживання.

     

      ГОЛОВА.   Я   прошу   уваги.  Черепков,  за  ним

 Горобець, потім Кужель.

      Ще  5 хвилин виставте на моніторі для загального

 обговорення.

 

      ЧЕРЕПКОВ, 117 округ, фракция "Социалистов".

      Уважаемый  Александр  Николаевич,  я  полностью

 разделяю вашу позицию. У меня к вам следующий вопрос.

 Дело в том, что мы постоянно настаивали на том, чтобы

 эти  опросы  рассмотреть  в  следующем порядке: черту

 малообеспеченности,  Закон  "Об оплате труда" а потом

 бюджет. Потому что после бюджета там останется только

 на  похоронные,  а  не  на  те 3 миллиона, которые вы я 
 я                           - 41 - я 

 сейчас предлагаете.

      Поэтому  у  меня  к  вам  вопрос:  мы  постоянно

 поддерживаем  профсоюзы,  но  почему  профсоюзы  и вы

 лично  не  настояли  на  том, чтобы сначала утвердить

 черту  малообеспеченности,  а  потом  уже  работать и

 закладывать это в бюджет?

 

      ___________.   Дякую.   Шановні  колеги- народні

 депутати!

      Я  хочу  більше  послатися  на  те. І в програмі

 Президента  є  пріоритети  соціальної  політики,  і в

 Копенгагені,    де   був   Всесвітній..........,   де

 зібралося   160   керівників   всіх   країн.  Питання

 соціальної  політики  стояло  на  першому  плані.  На

 привеликий  жаль  в нашому бюджеті питання соціальної

 політики  відкинуто  на  задворки.  І  в мене взагалі

 виникає  питання:  "Для  кого  ми  чи для держави, чи

 держава   для  людей?".  Таке  враження,  що  ми  для

 держави,   для   окреми  чиновників.  Тому  дійсно  я

 погоджусь    з    вами,   треба   визначити   систему

 оподаткування,   яка   буде;   визначити,   яка  межа

 малозабезпеченості; визначити, яка оплата праці; і це

 все закласти в бюджет. Де найти кошти? Подивитись.

      Олександр   Олександрович   вчора  казав,  що  і я 
 я                           - 42 - я 

 Комісія  з питань фінансів, і Комісія з питань бороби

 з  злочинністю  да  і  бюджетна  пропонували 20 чи 30

 моментів,  як  можна  це зробити. Є й нас пропозиції.

 Можна  найти можливість.

      Тобто  я  за  те,  об  наш  бюджет був соціально

 зорієнтований. Щоб він працював на соціальний захист,

 а  не невідомо на що. Чому ми ставили так питання? Ми

 ставили   це   питання.  Ми  ставили  це  питання  по

 переговорам  з  Урядом,  наполягали.  Ну  а так як на

 мене, то тут немає великої біди. Ми розглянули Закон,

 Закон провинен працювати на стабілізацію виробництва,

 а  сама  система  оплати  праці... Ми можемо провести

 зараз, коли ми затвердимо межу малозабезпеченості. Це

 для   нас   буде   нормативом  для  того,  щоб  потім

 відпрацьовувати   мінімальну   заробітну  плату.  тут

 великої біди немає.

 

 

      ГОЛОВА. Олександре Миколайовичу! Дякую.

      Оробець,  потім  Кужель.  Ще дві хвилини, прошу.

 Швидко .............

 

      ОРОБЕЦЬ Ю.М. 15 округ, Промисловий, місто Київ.

      Я  хотів  би  звернуться  до  саме тих слів, які я 
 я                           - 43 - я 

 сказав   Олександр   Олександрович.   Є   причина,  є

 наслідки.  Причина  нашої  катастрофи  -це,  з  одної

 сторони,  недієздатність  Уряду  (це  ви всі бачите),

 бачите важкий розвал економіки -це також ясно. Отже є

 причини,  є наслідки. Ви знаєте в старі застойні часи

 був  такий  лозунг: "Надоїмо від  корови на два літри

 молока, більше ніж вона може дати". Але це не смішно.

      Годувальник   справжній,   хазяїн   годує   свою

 годувальницю,  розумієте,  напуває її, а не смикає за

 дійки.

      Якщо  ви так сильно вболіваєте за долю трудящих,

 віддайте  ті  надходження профспілок вільні, що у вас

 є,   на  долю  обездолених  людей.  Саме  на  останнє

 відповісти.

 

      _______________

 

      Дякую, значить, дійсно, корову, якщо дьоргати за

 дійки,  вона  молока  не  дасть, її треба годувати. І

 вона тоді може багато молока давати, бо корова інколи

 схожа на козу.

      А  гроші, які є, сьогодні гроші мають профспілки

 1%  від  внесків.  Якщо  вам  назвати цифри: сьогодні

 Федерація  профспілок,  яка  працює  на  всю  Україну я 
 я                           - 44 - я 

 отримує  в місяць 300 мільйонів. І маємо майно, маємо

 оздоровчі санаторії для людей.

      І   далі.   Всі  кошти,  які  мають  профспілки,

 віддають або на оздоровлення, або на допомогу, або на

 організацію оздоровлення дітей.

      Приведу  один  приклад: в січні місяці Федерація

 профспілок  з  підтримкою  Уряду,  за  що  ми вдячні,

 організувала відпочинок дітей-сирот, дітей-інвалідів,

 багатодітних   сімей   десять   днів  безкоштовно  за

 рахунок профспілок.

      Так   що,  пробачте,  в  мене  немає  ні  однієї

 копійки,  яку я собі поклав в карман. І моя заробітня

 плата  сьогодні  менше половини депутата: 5 мільйонів

 200  тисяч.  Ви  не  можете  мені  закинути  в те, що

 профспілки сьогодні набивають кишені. Пробачте, це не

 те питання, яке ви поставили, шановний добродію!

 

      ГОЛОВА.  Я  просив би всіх запитання задавати по

 суті,  не  перетворювати  їх в політичну дискусію. Це

 абсолютно не потрібно.

      Кужель, прошу. Останнє запитання.

 

      КУЖЕЛЬ О.В.

 я 
 я                           - 45 - я 

      Уважаемый  Александр  Николаевич,  у  меня такой

 вопрос.

      То,  что  вы  говорили, -вопрос очень важный. И,

 действительно, межа малозабезпечености зараз не менеш

 як 3 з половиною мільйони.

      У меня возникает такой вопрос. Не считаете ли вы

 правильным,  чтобы  такая  межа была принята вместе с

 методикой  или  концепцией  адрессной помощи? Ведь вы

 согласны, что сегодня существует масса людей, которые

 работают   2   дня   в   неделю,  ездят  за  границу,

 показывают -доход маленький -и получают с бюджета еще

 дотацию.  А  учительница  по  12-14  часов находясь в

 школе,   получает  действительно  маленький  доход  и

 получается не сравнимо... То есть, мы помогаем: битый

 небитого везет.

      Считаете  ли  вы, что нужно вот эту межу вводить

 только  с  четко  разработанным  реестром.  И  мог бы

 профсоюз  подключиться,  для того чтобы действительно

 обойти  квартиры,  и составить нормальную систему или

 картину доходности граждан.

 

      ___________.  Дякую.  Я  хочу  ще  раз  сказати,

 шановна колега, що межа в нас малозабезпеченності -це

 для  людини  непрацюючої,  це пенсіонер. Пенсіонер не я 
 я                           - 46 - я 

 їздить   за  кордони,  він  їздить  в  пригород,  щоб

 картоплину виростити... Тому це -для непрацюючих, для

 інвалідів і таке інше. То єсть, це не та норма.

      Але  дуже  правильно  поставили питання: адресна

 допомога.  І  ми за те, щоб сьогодні з урядом сісти і

 розглянути, які люди потребують адресної допомоги. Це

 можуть  не  тільки  непрацюючі,  а це і вчителі, це і

 лікарі, це інші. Адресна допомога визначається (тут я

 підтримую  те,  що  пропонує  уряд  -сукупний дохід):

 рахуємо,   скільки   сьогодні   треба   заплатити  за

 квартиру,  за  продукти  харчування і дивимось на цей

 сукупний  дохід.  Якщо  цей  сукупний дохід на одного

 члена  сім'ї  не  відповідає  цьому,  робимо  адресну

 допомогу.

      Методику, реєстр, хто підпадає під ці категорії.

 Але  хочу  сказати  відверто:  сьогодні  під  адресну

 допомогу  підпадає 70 відсотків населення працюючого.

 Ось  в  чому наша біда. Тому ми кажемо, щоб не давати

 всім,  щоб у нас держава не була собесом і ми не всім

 давали допомоги. Давайте через закон про оплату праці

 будемо  стимулювати  виробництво,  щоб людина повинна

 заробляти.  Заробить  людина  -буде  збільшення фонду

 оплати  праці,  відрахування в бюджет. А з бюджету, а

 якщо  буде  більший  бюджет,  ми поможемо пенсіонеру, я 
 я                           - 47 - я 

 інваліду, і адресну допомогу вчителю дамо.

 

      ГОЛОВА. Сідайте, будь ласка.

      Шановний депутате, я

 думаю,   що   висловлюю  міркування  тут  переважної

 більшості депутатів: ми не готові сьогодні розглянути

 це  питання.  І тут я, може, не зовсім коректно сказав:

 при  доповіді  Бездуган  і комісія, і уряд не готові

 сьогодні  це  питання  на  голосування.  Тому  в  тому

 механізмі  який  закладений  при розгляді закону про

 оплату  праці, передбачено: пропозиції, інші розробки

 заходів Кабінету Міністрів. Розробка заходів Кабінету

 Мінітрів  таким чином, щоб розглядаючи Постанову "Про

 введення  Закону  "Про  оплату  праці  " ми одночасно

 визначилися   стосовно   мінімальної...   мінімально-

 споживчого рівня. Бо інакше, якщо ми вводимо сьогодні

 цей   показник,  то  ми  завтра  ж  розвалимо  багато

 виробництв,  де  люди  одержують оплату меншу і мають

 всі підстави: або вийти на пенсію, або просто перейти

 в   розряд   непрацюючих.   І   таким   чином  ми  ще

 навантаження  дамо  на бюджет, який ні... якого нічим

 буде  покрити ці витрати. Я дуже прошу прийняти зараз

 таку  постанову:  перенести  розгляд питання про межу

 забезпеченності  одночасно із постановою про введення я 
 я                           - 48 - я 

 Закону  "Про  оплату  праці".  Бо  сам  по  собі  цей

 документ  не  потрібен.  Він повинен в зв'язку з усім

 комплексом оплати праці.

      Ігор  Федорович,  ви не заперечуєте проти цього?

 Не  заперечує. То давайте ми проголосуємо, а тоді вже

 я вам дам  слово.

      Ще  5  хвилин  треба  для  узгодження? 5 хвилин.

 Юхновський, Чиж, Донченко, будь ласка.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ.

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  я  хочу

 зауважити дві  речі Олександру Миколайовичу.

      Перше:  що  він  не  серйозно підійшов до Закону

 "Про  оплату праці ", не зрівнявши між собою четверту

 і 9  статті, про які ви зараз тільки що говорили.

      Друге.        Коли       визначається       межа

 малозабезпеченності  і  скільки  припадає  на  одного

 чоловіка,  не  можна  прийняти  до уваги той факт, що

 зараз в державі відбувається масова роздача земельних

 ділянок  для жителів міста. Одержати земельну ділянку

 безплатно  -це  є велике благо, яке ми зараз все-таки

 даємо  і  це треба... і доход з тої ділянки теж треба

 враховувати  в доход  при визначенні межі

 малозабезпеченості. я 
 я                           - 49 - я 

 

      ГОЛОВА.  То  вже  інше  питання, то про введення

 межі...   можна   коефіцієнти   вводить,   враховуючи

 реальний споживчий бюджет, так.

      Чиж прошу. Потім Донченко.

 

      ЧИЖ І.С.

 

      Шановні  колеги, Олександр Олександрович, я хочу

 нагадати   про   те,   що   в  нас  Закон  "Про  межу

 малозабезпеченості" прийнятий.

      Постановою    передбачено,   що  він   вводиться

 одночасно  з  прийнняттям  бюджету.  Тому  він  і  не

 вводився.  Тому  відносити  просто  і ув'язувати його

 тісно з Законом "Про оплату праці" не доцільно.

      Закон  "Про бюджет" прийнятий в першому читанні.

 І  якщо  ми  приймемо взагалі бюджет і не передбачемо

 розрахунків бюджетів, то ми ніколи не визначемо межі.

 Бо скажімо  в бюджеті немає.

      Тому я пропоную: Уряду треба чи протокодльно, чи

 рішенням Верховної Ради дати доручення на отчислення,

 на  передбачення в бюджеті, як межа, яка фізиологічно

 тут  у  визначена.  А  постанову  його  скажімо можна

 дійсно   одночасно   з  прийняттям  бюджету.  Але  не я 
 я                           - 50 - я 

 ув'язувати  з  Законом  "Про  оплату  праці".  Бо  ми

 зобов'язанні разом з бюджетом.

      Поскільки  бюджет  в першому читанні прийняттий,

 треба  цифру  хоча б ви значити, щоб вони закладали і

 працювали в цьому... Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Я  згоден,  Іване  Сергійовичу,  ми  в

 постанові  попередній  прийняли,  що  ми  розглядаємо

 Закон  "Про  введення  Закону  "Про  оплату праці"" і

 одночасно з прийняттям Закону "Про бюджет".

      Тобто в часі це не один і той же час. Донченко.

 

      ДОНЧЕНКО Ю.Г.

 

      Спасибо, Александр Александрович, я обращаюсь ко

 всем  дупутатам  и к вам Александр Александрович, как

 Председателю. И хотел бы напонить, что введение черты

 малообеспечености было письмо Масола, который просил,

 что    разом    с    бюджетом    переглянути    черту

 малоообеспечености.

      Вот  к  сожалению  мы не увидели, мы в настоящем

 бюджете  величину  черты  малоообеспечености.  В этом

 виноват  в  первую  очередь  не Буздуган, которого вы

 скзали,  что  комиссия  не подготовила. А виноват по- я 
 я                           - 51 - я 

 моему  Виктор  Михайлович,  потому  что  он  является

 первым  вице-премьером. Масол сегодня в отпуске, пока

 він не працює.

      Поэтому  я  считаю, что при принятии бюджета  на

 второе   чтение,  обязательно  надо  учесть  величину

 минимальную  черты малообеспечености и там это все

 заложить.

      Цифру сегодня сказал Стоян, потому что она исхо-

 дит из той минимальной потребительноской черты, к ко-

 торой отступать дальше нельзя, иначе смерть. А то что

 говорят,  кто-то,  куда-то ездит и так дальше, это не

 довод.

      Мы должны сегодня исходить из тех решений и пос-

 тановлений,  которое  само  правительство  предлагало

 нам.  Они сами предлагали нам на сегодняшний день по-

 дойти  к  рассмотрению этой величины при рассмотрении

 бюджета.  Бюджет  мы  рассматривалы два дня назад, об

 этом разговора не было. Давайте вернемся к этому раз-

 говору на второе чтение.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Віктор Михайлович, слова просить.

 

      ____________.  Я погоджуюся з висновком Олексан- я 
 я                           - 52 - я 

 дра  Миколайовича,  що людей треба годувати. Але я ще

 ніколи на бачив того, що людей можна нагодувати гріш-

 ми.  Давайте приймемо межу 100 мільйонів карбованців.

 Чому 100 мільйонів не прийняти, набагато краще будуть

 жити наші люди.

 

      ГОЛОВА.  Віктор Михайлович, вибачте, ви запропо-

 нували і він назвав цифру ту, що Уряд назвав, 3 міль-

 йони. Ось про що йдеться.

 

      ____________.  Олександре  Олександровичу,  наша

 пропозиція  є  з розрахунками. Ми не в стані сьогодні

 забезпечити  межу  малозабезпеченості. І навіть прий-

 нявши  3  мільйони 400, ми її не забезпечемо, тому що

 негайно  піднімаються  ціни,  і просто по нових цінах

 межа уже буде не 3 мільйони 400, а 10 мільйонів.

      Я  назву  вам  ще одну цифру. По межі 3 мільйони

 400 сьогодні, давайте приймайте. Треба доплатити кож-

 ному пенсіонеру 2 мільйони карбованців. На 15 мільйо-

 нів  пенсіонерів -це 30 трильйонів карбованців. Одно-

 часно затверджуйте, видати людям, дати завдання Наці-

 ональному банку надрукувати 30 трильйонів карбованців

 і видати їх грошима.

 я 
  я                           - 53 - я 

      ГОЛОВА. Вікторе Михайловичу, вибачте мені.

 

      ____________.  Олександре Олександровичу, пропо-

 зиція Уряду викладена в листі з розрахунками. Встано-

 вити величину середнього доходу, яка дає право на от-

 римання  доходу 1 мільйон 730 тисяч карбованців, як і

 закладено в розрахунок до бюджету.

       І останнє, я просив шановних колег ознайомитись

 з  двома  інформаціями -одна по Білорусії і по Росії.

 Може  наші колеги, їх досвід нас навчить. Білорусія -

 мінімальна  заробітна  плата  30  тисяч  карбованців,

 мінімальний  споживчий кошик -  270 тисяч.

 

      ГОЛОВА.   У співставленні.

 

      ___________.   Росія  -десять  до  одного.  Одна

 десята до ......

 

      ГОЛОВА.   Переводьте на купони, будь ласка.

 

      ___________.   Мінімальна   заробітна   плата  в

 Росії  -20  тисяч  500,  межа  малозабезпеченості 201

 тисяча     400.    Десять    відсотків    від    межі

 малолзабезпеченості. А ми хочемо чудо зробити. я 
 я                           - 54 - я 

 

      ГОЛОВА.   Я   прошу   уваги,  шановні  депутати.

 Використаний  час для цієї дискусії. Одну хвилиночку,

 Юрій  Александрович, я звертаюсь до всіх депутатів, я

 прошу, сядьте, будь ласка.  Потім.

      Шановні  депутати,...  Ви  віхьмете  потім  одну

 хвилину, сядьте, будь ласка,,,

      Шановні    депутати,   за   всіма   теоретичними

 розрахунками  сьогодні  переважна  більшість людей не

 можуть  прожити,  і тим часом живуть. Це говорить про

 те,  що ми не маємо аналізу, не маємо розрахунків, ми

 погано  працюємо  перш за все як виконавча влада. Нам

 треба дати ці розрахунки, щоб ми на чомусь зупинились

 і  сказали:  оця  цифра,  нижче  якої  не можемо ні в

 Законі "Про оплату праці", ні в складанні бюджету, ні

 при    персональній    там   підтримці   чи   захисті

 індивідуальному  людей.  Але  цих  розрахунків  ми не

 маємо.  І  ми  можемо  сьогодні  зобов'язати Уряд про

 одне:  під час розгляду бюджету вкладіть в розрахунки

 оці  цифри,  які  ми і.. і аргументуйте ці показники.

 Тоді  ми  будемо  на  них  зважати  і ми приймемо наш

 документ як гарантія, нижче якої опускатись не можна.

      Але  ж  сьогодні, ви ж бачите, що скільки думок,

 скільки  позицій -за всі проголосувать не можна. Я ще я 
 я                           - 55 - я 

 раз  прошу  вас: давайте розглянемо це питання на той

 час,  коли  будемо розглядати бюджет, затверджувати і

 вводити Закон "Про оплату праці".

      Нема заперечень?

 

      (Шум в залі)

 

      Одну хвилину Буздугану як доповідачу.

 

      БУЗДУГАН Ю.О.

 

      Дякую.   Шановні   колеги!   Йшлася   мова   про

 економічні    розрахунки.   Цей   Закон   "Про   межу

 малозабезпеченості"    буде    коштувати   за   моїми

 розрахунками 610 трильйонів карбованців. З цих грошей

 є  380  в  Персійному  фонді.  Тобто  ще  мінімум 230

 трфльйонів  треба буде закласти в державному бюджеті,

 проти  68 на соціальний захист, які є зараз. Тобто як

 мінімум  13  відсотків  державного бюджету треба буде

 закласти   на   компенсації   для   доплат   до  межі

 малозабезпеченості.

      Я  пропоную  зараз,  дійсно, не приймати ніякого

 рішення, але дати доручення Бюджетній комісії разом з

 нашою  комісією закласти відповідні розрахунки під ту я 
 я                           - 56 - я 

 межу, яку підготує Уряд в державний бюджет.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Тобто вам і разом запропонувати. А потім

 запропонуйте,   а  Уряд  не  виконає  цю  пропозицію.

 Сформулюйте ще ....

 

      ___________. Але обов'язково закласти ті гроші в

 бюдет, тому що  зараз копійки немає в бюджеті.

 

      ГОЛОВА.   Ви,  будь  ласка,  сформулюйте, за  що

 голосувать потрібно. Скажіть ще раз.

      Будь ласка.

 

      ___________. Я пропоную.

      Перше. Сьогодні це питання відкласти.

      Друге.  Дати  доручення  Уряду закласти в бюджет

 необхідні    ошти    для    покриття    отієї    межі

 малозабезпеченості.  Тому  що  в  бюджеті  там  немає

 копійки.  Це  беду за моїми підрахунками приблизно 13

 відсотків від державного бюджету.

 

      ГОЛОВА.   Пропзиція  зрозуміла.  Шибко.   Шибко,

 Бондаренко,   Корнелюк  і  закінчемо  це  обговорення я 
 я                           - 57 - я 

 питання в будь-якому разі.

 

      ШИБКО В.Я.

 

      Шановні      колеги!      Шановний     Олександр

 Олександрович! Я хотів би нагадати вам таке прислів'я

 або    таку    мудрість:    "Що    не   притяють   до

 відповідальності  того,  хто немає слуху, його просто

 не допускають до оркестрової ями". Тому мені набридло

 слухати якісь речі, чи я на знаю як це назвати, якісь

 лекції з  вуст Буздугана, насіпані з чужого воза.

      І  я  тому  пропоную сьогодні другі питання там,

 або    другий   пункт   сьогодні   нашої   Постанови:

 рекомендувати  відповідній фракції чи групі (не знаю,

 хто  додумався  його  видвинути!)  з  тим,  щоб  вони

 розглянули пропозицію про увільнення від цієї посади.

 Нам  стидно  сьогодні,  головна Комісія, яка... У нас

 сьогодні претензії до Уряду, а самі не можемо до ладу

 прийти в своїй Комісії.

      І  проголосувати  сьогодні. І наполягаю на тому,

 щоб пропголосувати сьогодні на цьому.

 

      ГОЛОВА. Корнелюк. А потім - Бондаренко.

 я 
 я                           - 58 - я 

      КОРНЕЛЮК В.М.

      Дякую.

      Шановний  Олександру Олександровичу, я підтримую

 вашу пропозицію про те, що не можна розглядати більше

 таких    питань,    коли    немає   цифрових   даних,

 підтверджених    Кабінетом  Міністрів   і   Бюджетною

 комісією.  І це словоблудство треба просто припинити,

 зняти з обговорення.

      До  речі,  така  домовленість  в  Верховній Раді

 була, коли ми перший раз це питання розглядали.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Бондаренко.

 

      БОНДАРЕНКО В.С.

 

      Бондаренко, 252 округ.

      Уважаемый   Александр  александрович,  уважаемые

 члены Правительства, уважаемые депутаты!

      Мы  очередной раз пытаемся поставить воз впереди

 лошади.  Значит,  для  того,  чтобы правильно сделать

 бюджет  и  сформировать  его мы с вами должны сегодня

 уже  принять  Закон  о  труде  и  Закон о минимальной

 заработной  плате,  чтобы залодить эти цифры во вновь я  
 я                           - 59 - я 

 формируемый бюджет.

      А  мы  сейчас стараемся с вами отложить, принять

 бюджет  и  потом  начинать его сразу же перекраивать.

 Так, разве же, вконце-концов, так можно?

      И еще одно. Постоянно у нас любые вопросы всегда

 сводятся  к  политике.  До  каких  же  пор  мы будем,

 рассматривая  экономические вопросы, ставить во главу

 политические страсти?

      Уважаемые  товарищи  депутаты!  Или господа, или

 паны!

      Мы  с  вами  здесь  собраны  не только для того,

 чтобы  решать  чисто  политические вопросы, а собраны

 для  того  чтобы  жилось  лучше  народу. И решать для

 этого  нужно  экономические проблемы. Так я вот прошу

 сегодня   проголосовать   за   закон   тот,   который

 предложен,  о  труде,  а дальше уже рассматривать то,

 что мы с вами рассмотрели раньше по вопросу бюджета.

 

      ГОЛОВА..  Було  будь  ласка,  прошу  уваги. Була

 чітко сформульована пропозиція депутатом Корнелюком і

 іншими  депутатами відносно того, щоб це питання, як

 таке,  що  ми його розглядати не готові, сьогодні би не

 можемо  розглядати  питання про мінімальний бюджет на

 основі   пропозиції   Кабінету   Міністрів,   а  його я 
 я                           - 60 - я 

 пропозиція  в  параметрі які прорезувала наша комісія

 не   вкладається,  і  ми  можемо  тільки  зобов'язати

 Кабінет Міністрів, при розрахунку бюджету відобразити

 параметри,  мінімального споживчого рівня, і дати нам

 ці розрахунки. І тоді одночасно розглянути закон "Про

 мінімальниц  споживчий  рівень"  і про ведення закону

 про  оплату  праці,  Ось  за  цю  пропозицію, вона не

 зовсім  чітко сформульована зміст зрозуміло. Я ставлю

 її на голосування. Будь ласка.

 

      Рішення не прийнято.

 

      Я знімаю питання з розгляду як не підготовлене.

      Пропозиції  відносно  кадрових  там  питань я не

 ставлю  зараз  на  голосування  тому  що  передбачена

 процедура  розгляду  цього  питання.  І  не  може так

 просто  з  голосу  ставити  це  питаннчя про недовіру

 голові   комісії.   Хоч  претензія  серьозна  і  вона

 обгрунтована.  У  вас  було  з мотивів Шеховцова будь

 ласка.

 

      ШЕХЛВЦОВ.   алексей  Шеховцов,  я  от  бюджетной

 комисии,  я возьму на себя смелость сказать, что я от

 Бюджетной  комиссии. я 
 я                           - 61 - я 

      Уважаемые коллеги! Наше поручение Правительству,

 которое  не  проголосовано,  в  общем  то, и не имело

 смысла   голосовать.   Правительство   свой   вариант

 бюджетной  политики  на  этот  год  нам представила и

 Президент одобрил такой подход. Теперь мы имеем право

 внести изменения в бюджет, проект бюджета и утвердить

 его. И заставить Правительство исполнять этот Закон.

      Таким   образом   любая  Комиссия  (и  в  первую

 очередь    конечно    же    Комиссия,   возглавляемая

 Буздуганом)  имеет  право и обязана подать в Комиссию

 по    (..........)   бюджета   поправку   о   дотации

 Пенсионному    фонду    на   сумму   расчетной   межи

 малозабеспеченности.   При   этом  поправки  точно  с

 цифрами,   указав   за   счет   каких  дополнительных

 источников  доходов,  либо  за  счет сокращения каких

 расходных    статей,   представленного    Президентом

 проекта,    произвести   эту   дотацию.   проголосует

 Верховный  Совет  за  эту  поправку, значит мы сможем

 ввести     в     действие     Закон     "Про     межу

 малозабеспеченности" в той редакции и с теми цифрами,

 на которых настаивает Комиссия Буздугана, профсоюзы и

 так  далее.  Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам,  Олексій Дмитрович. Хочу ще я 
 я                           - 62 - я 

 нагадати, що сьогодні останній день подачі пропозицій

 до  бюджету.  Тому  будьте добрі, Юрій Олександрович,

 Олександр Міколайович, Іван Сергійович, підготуйте ці

 пропозиції,  аргументацію  до  них і здайте у Комісію

 Азарова.

      Тому  що  вони  будуть  розглядатися  потім  при

 підготовці  бюджету до другого читання. Все.

      Само   собою,  в  письмовій  формі,  так  як  це

 передбачено регламентом.

      Наступне   питання...   Уряд   ще   не   готовий

 інформацію  зробить?  Відносно  вчорашнього засідання

 чи...

 

      ___________.  Вчора  засідання  до  9 завершено.

 Прийнята    постанова,   але   є   й   уточнення   до

 інформації...

 

      ГОЛОВА.  Значить,  я говорив з Марчуком. Значить

 буде сама Постанова, потім інформацію з цього приводу

 Він   говорив  доручить,  очевидно, призвітнику цього

 питання -Кальнику, щоб він проінформував про прийняте

 рішення.

      Про проекти законодавчих актів щодо врегулювання

 політико-правової  ситуації  в Криму. Степанюк Дмитро я 
 я                           - 63 - я 

 Петрович, прошу попередню інформацію.

      Дмитре  Петровичу, я прошу вибачити вас, ви поки

 що підготуйтся до обговорення цього питання. Сідайте,

 будь  ласка, поки що. Справа ось у чому.

      В  нас  на  цей тиждень було затверджено питання

 одне,  яке  ми  можемо  шляхом голосування швидко дуж

 вирішити.  Але  воно  надзвичайно гостре, бо сьогодні

 знаходиться багато десятків судових справ, пов'язаних

 із  працевлаштуванням  колишніх працівників державної

 адміністрації.  Мова  йде  про  тлумачення  статті  8

 Закону   України  "Про  формування  місцевих  органів

 влади".  І  депутат  Моісєєнко, і Стротович Володимир

 Миколайович, і інші депутати пропонують проголосувати

 той  проект,  який  у  нас  є  на  руках. І цим зняти

 колізію.

      Я цей проект ставлю на голосування, прошу.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Дмитро   Петрович,   будь   ласка,  на  трибуну.

 Слухається питання по ситуації в Криму.

 

      _______________Уважаемые   депутаты   Верховного я 
 я                           - 64 - я 

 Совета  Украины,  депутаты  Верховного  Совета Крыма,

 присутствующие  здесь!

      Я  с  19  по  23  марта  этого  года находился в

 Семфирополе   совместно   с   вице-премьером  Украины

 Плетиным.   Поэтому   хочу  дать  краткую  информацию

 политикоправовой  ситуации, сложившейся на сегднешний

 день.

      После  принятых  Верховным  Советом  Украины  17

 марта  пакет о постановлении Законов "О регулировании

 нормативных  документов  по  Крыму".  На  полуострове

 спокойная  ситуация. Никаких возмущений населений или

 трудовых  коллективов  в связи с принятием документов

 нет.  Есть  только  небольшие  группы  пожилых людей,

 зачастую  больных,  собирающихся  у Верховного Совета

 Крыма.

      Политические  партии,  движения по-разному отно-

 сятся к решению Киева, однако, призывов к беспорядкам

 или неповиновениям или так дальше, нет.

      Состоялось  совещание  директоров  предприятий и

 организация  Крыма,  а также встречи с председателями

 горрайисполкомов полуострова. Директора и председате-

 ли поддерживают Верховный Совет Украины, и обращають-

 ся  к Верховному Совету Крыма с требованием не втяги-

 вать правительственные и хозяйственные меры в полити- я 
 я                           - 65 - я 

 ческие  разборки и амбиции. Не трогать правительство,

 которое  наконец взяло ситуацию в Крыму под контроль,

 и  начало  решать вопросы в этой непростой переходный

 период.

      Об  этом  начали заявлять и трудовые коллективы.

 Однако  22 марта в повестку дня сессии Верховного Со-

 вета  Крыма  был включен вопрос о правительстве. Нес-

 мотря  на то, что Гранчук находится в больнице, вице-

 премкер  Сенченко  был  вызван  сюда в Киев на сессию

 Верховного  Совета по вопросам бюджета. Верховный Со-

 вет  Крыма без заслушивания отчета правительства, ос-

 вободил их от занимаемых должностей.

      Минюст  Украины  оценил  эту  акцию незаконной и

 распространил  заявление, и думаю, что Верховному Со-

 вету Украины нужно сегодня определиться по этому воп-

 росу.

      Сергей  Павлович  Цеков,  настаивая на включении

 вопроса  о  правительстве  сказал: "Вчера в Верховном

 Совете Украины дважды инициировался вопрос о перепод-

 чинении  правительства Крыма Президенту Украины. Поэ-

 тому  мы  должны сегодня обязательно рассмотреть воп-

 рос".

      Из  этого  следует,  что стремление освободить и

 Сенчука  и  Сенченко -это политическая акция. Имеется я 
 я                           - 66 - я 

 стенограмма,  депутат,  например,  Круглов  в связи с

 тем,  что  Франчук проявляет действия против государ-

 ства Крыма, его надо за это за это снять. Это легло в

 основу всей позиции, за что снимался Премьер-министр.

      В знак протеста правительство подало в отставку,

 хотя  оставка  пока  не  принята, сложился правитель-

 ственный кризис.

      18  марта  состоялась  сессия  Верховного Совета

 после  нашей  сессии,  которая  приняла  заявление, в

 частности говорится: "Верховный Совет Крыма заявляет,

 что  никогда не смирится с потерей скоей Конституции.

 Мы  обращаемся  К  Президенту и Федеральному собранию

 Российской  Федерации  с  настоятельной  просьбой  не

 заключать  договор между Россией и Украиной без учета

 интересов республики Крым и его граждан.

       Из  приведнных  цитат обращения очевидно, что в

 пределах   55   человек  из  98  депутатов  нынешнего

 Верховного  Совета  Крыма  не настроены конструктивно

 работать  в правовом поле Украины, пытаются столкнуть

 200-миллионыый    народ   России   с   50-миллионными

 гражданами  Украины,  ухудшить  как  их,  так  и свою

 нелегкую  жизнь во имя амбиций и интриг.

      Договор между Россией и Украиной нужен и России.

      Президент   Крыма   Мешков,   говоря   о   своей я 
 я                           - 67 - я  

 нейтральной  позиции,  заявляя о ненужности волнений,

 лукавит,   и   обратился   к   Президенту  Российской

 Федерации  Ельцину,  в  Министерство оброну Грачеву с

 секретным  письмом  за номером 13-76, 13-77 держать и

 наращивать   в  Крыму  военное  присутствие,  обвиняя

 Украину в различных , так  сказать, вопросах.

      В  заявлениях  Российской  Федерации  тоже  идет

 ссылка на обращение Мешкова и надежда на Черноморский

 Флот.

      Руководство   Верховного  Совета  Крыма  готовит

 Мешкову  должность  высшего должностного лица Крыма и

 об  этом прямо заявляют на пресс-конференциях во всех

 средствах массовой информации. Что за должность -пока

 не  понятно,  но из различных источниках говорят, что

 при этом назначаемый, так сказать, на должность вице-

 премьера  Дроботов  будет  использован тактически для

 смены правительства всего.

      Неблаговидную   роль   в   Крыму  начало  играть

 российское посольство на Украине. Несмотря на то, что

 Украина  разрешила посольству России для обслуживания

 своих  гаждан  выездные консульства в Симферополе, не

 столо  обслуживать  своих  граждан  так,  как  было в

 договоренности,   и   желающих   получать  российское

 гражданство,  начало  заниматься  скрытой вербовкой и я 
 я                           - 68 - я 

 скрытым  референдумом  через  опросные листы. По всем

 этим   вопросам   в   Симферополе   проведена  Пресс-

 конференция МИДа Украины, Министерства Внутренних дел

 с  разкяснением  этих всех неправомерных действий. Не

 проводилось  освещение  ситуации в Крыму телевидением

 Останкино, показ кикихто транспортеров, деструктивная

 политика   Верховного   Совета   сегодня   Крыма   по

 дестабилизации    управления    народно-хозяйственным

 комплексом     неприменно     приведет     к    срыво

 оздоровительного  сезона  в Крыму, может привести и к

 срыву  строительно-монтажных  работ на водоводах и по

 водоснабжению Ялты, Алушты, Севастополя и так дальше.

      В  ноябре  1994  года мы говорили, что Верховный

 Совет  Крыма еще ничего не натворил, чтобы с ним, так

 сказать,  принимать  радикальные решения. Сегодня уже

 многое  говорит  о  том,  что  такого говорить уже не

 приходится.

      Большынство депутатов этого Верховного Совета не

 конструктивно  работает  на  разрушение. Я отдаю дань

 уважения  СЕргею  Павловичу Цекову, как мужественному

 человеку,    талантливому   Председателю   Верховного

 Совета, одновременно уважая его, глубоко и сочувствую

 ему,  что  его  талант  уходит на интриги на борьбу в

 инстригами  и  создает  неблагоприятные  условия  для я 
 я                           - 69 - я 

 економических условий Автономной Республики Крым.

      Верховный     Совет    Крыма    из-за    низкого

 профессионализма   не   не   способен  сегодня  вести

 конструктивную  обкединительную  работу  ни  в пользу

 России,  ни в пользу Украины, тем более Крыма. В этой

 политической    ситуации   требуется   исполнительная

 власть,  спов=собная  выполнять законы Украины. Видя,

 что   Правительство   Франчука   (хотя   его   я   не

 идеализирую)  способно  эти  задачи  решать   и ведет

 смещение   Правительства,  создан   Правительственный

 кризис  искусственно. Имеется обращение Правительства

 Крыма к Верховному Совету Украины с просьбой отменить

 решение  Верховного  Сорвета Крыма за по политическим

 этим всем мотивам.

      Какий выход из создавшейся ситуации?

      Первое.    Верховному    Совету   Украины   есть

 предложение  защитить нинешнее Правительство Крыма от

 расправы  и  политических  интриг  Верховного  Совета

 Крыма  за  решением  Киева  от  17  марта  1995 года,

 принятого  в  этом  зале. Принять сегодня нормативные

 документы, которые у вас на руках.

      Второе. О выборах в местные Советы. На заседании

 Правительства    Крыма   с   участием   председателей

 горисполкомов  и директоров крупных предприятий стало я 
 я                           - 70 - я 

 очевидным,  что  по  Закону  Украины  "По  выборам  в

 местные  Советы"  Крым  не  вписывается в сроки до 29

 апреля.

      Поэтому  руководство Верховного Совета Крыма уже

 само  заговорило  в  средствах  массовой информации о

 переносе  срока выборов, если Верховный Совет Украины

 не изменит свое законодательство.

      однако  думаю,  что  Верховному  Совету  Украины

 подстраивать  свое законодательство под каждый регион

 в  то  время,  когда  на  Украине по законоам Украины

 прошли  выборы  в  местные  Советы,  в  том  числе  и

 Севастополя, сегодня нецелесообразно.

      Считаю,   что  выборы  необходимо  проводить  по

 Украинскому   законодательству,   по   срокам   нужно

 смотреть  и  самому  Верховному Совету Крыма, который

 обязан  обеспечить  проведение этих выборов вместе со

 своим Правительством.

      И   последнее.  Исходя  из  того,  что  нынешний

 Верховный Совет Крыма -55 депутатов -это большинство,

 способны создавать только кризисные ситуации, то есть

 были  и  президентский,  был уже и законодательный, а

 сейчас     еще     и     правительственный,     ведут

 целенаправленную    дестабилизационную    работу,   в

 открытую  действую  и  заявляют, что никогда не будут

 я                           - 71 - я 

 работать  в  правовом поле Украины. А также, учитывая

 мнение уже сегодня и избирателей Союза, и коммунистов

 Крыма,  и  начавшиеся  заявления трудовых коллективов

 полуострова,  которые  поступают  в адресс Верховного

 Совета Украины, очевидно, что перед Верховным Советом

 Украины  после  и станет вопрос, и другие могут стать

 вопросы.

      Поэтому   я   искренне  бы  рекомендовал  Сергею

 Павловичу  Цекову  и  той  делегации, которая сегодня

 присутствует  от Верховного Совета Крыма здесь, на, у

 нас  по  вопросам выборов, так сказать, здесь, вместе

 со  своей  командой  в количестве 55 человек заняться

 Конституцией  Крыма  и  другими  законами и не мешать

 исполнительной власти исполнять эти законы.

      Незаконные  акты  Верховного  Совета  Крыма нам

 постоянно нужно в этом зале привыкать уже отменять. И

 в  этом трагедии нет никакой. Мы определили стратегию

 в этом вопросе, значит, как совершенствовать правовые

 все нормативные документы Украины по отношению... Эту

 стратегию мы ведем с мая месяца прошлого  года,  и  я

 прошу проголосовать за предложеное сегодня решение.

 

      ГОЛОВА.  10  хвилин на запитання вистачить. Будь

 ласка, запишиться  на  запитання. Прошу. Гармаш, потім я 
 я                           - 72 - я 

 Олійник, Тима, Омельчук, Безсмертний, Довгань.

 

      ГАРМАШ.

      Пожалуйста,  у меня будет такого порядка вопрос.

 Будьте  добры,  ответьте,  пожалуйста,  вот  что:  вы

 сегодня  привели  пример  о  том, что население Крыма

 выражает  недовольство по поводу своего парламента. И

 то, что мы сегодня скажем, депутаты, и выразили такое

 недоверие этому составу. Есть у нас правовая база для

 того, чтобы сказать, что парламент, выбранный народом

 республики  Крыма, вы имеет право это заявлять как вы

 сейчас  сказали?  Пусть избиратели определят значение

 депутата  и  в целом парламента. У меня такой вопрос:

 имеет ли вы право?

 

      ___________.   Я   думаю,   что  по  Конституции

 Украины,  в которую мы в этом зале вносили изменения,

 Верховный Совет Украины имеет...

      Второе,  другое  дело  -стоит  ли это делать? Мы

 даем   сегодня  возможность  законодательному  органу

 Крыма   Верховному   Совету  еще  раз,  так  сказать,

 рассматривать  в новом, так сказать, подхода с новыми

 законами Украины, и, значит, возможность пиводить все

 в  соответствие.  На сегодняшний день уже проявляется я 
 я                           - 73 - я  

 недовольство  в  Крыму Верховным Советом и все больше

 это нарастает и должны законодатели Крыма учитывать.

 

      ГОЛОВА. Олійник, прошу.

 

      ОЛІЙНИК Б.І.  Запоріжський округ.

      Шановний  доповідачу,  чи не розтиковуються наші

 попередні   рішення   про  підтвердження  повноважень

 нинішнього  Кримського парламенту і про те, що вибори

 мають  відбутися  в установлений термін і з нинішньою

 пропозицією  ці вибори перенести, тому що ми знімаємо

 вже повноваження -то тоді хто буде керувати в Криму?

      То   просто  чи  було  офіційно  від  Кримського

 Парламенту  внесено  запит щодо перенесення виборів в

 Україні?

      _______________Этот   вопрос   выносился  уже  в

 Парламенте.   Если  проекты  постановлений  Крымского

 Праламента,  я не в курсе сейчас приняли они или нет,

 но  здесь  обсуждалсь  этот  вопрос, так сказать, уже

 будируется.   И   Сергей  Павлович  Цеков  на  пресс-

 конференции  публичное, значит, заявление сделал, что

 стоит вопрос, возможно, о переносе сроков выборов.

 

      ГОЛОВА. Піменова. я 
 я                           - 74 - я 

 

      ПІМЕНОВА Н.П.

 

      У   меня   два  вопроса.  Первое.  Я  хотела  бы

 уточнить:   вы   по  позиции  коммунистов  Крыма  по

 отношению  к Верховному Совету?

      И   второй   вопрос.   О  незаконности  отставки

 правительства.  В  чем  эта  незаконность? И решал ли

 когда   нибуть   Верховный  Совет  Украины  насколько

 правомочно  или  не  правомочно  в  областях избирали

 руководителей  исполнительной  власти? Что мы сегодня

 решаем прав или не прав Верховный Совет Крыма.

 

      _______________   Законы   принималися  здесь  и

 принимаются  нами  с  вами.  Поэтому  исходя  из  тех

 законов,  трактуется  и  Минюстом  и  соответсвующими

 службами.

      Значит,  правомочно  или не правомочно. Сегодня,

 значит,  в заключении Министерства юстиции о правовом

 решении механизма вирішення вопроса этого в Крыму при

 расмотрении, квалифицируется как незаконно.

      Сегодня...   и   вот  пресс-служба  Министерства

 юстиции, вы заставляете меня тогда читать это.

 я 
 я                           - 75 - я 

      ГОЛОВА.  Я  прошу одну хвилинку. Будь ласка, тут

 задавали  питання у перерві з цього приводу, я думаю,

 що  і  міністр  юстиції може відповісти. Бо тут можна

 висновок  такий  зробити.  Якщо  Міністерство юстиції

 чітко  підтверджує,  що  порушенні  закони  і  все це

 зрозуміло.

      То  тоді виникає питання чому вони не виконанні?

 І  хто  контролює  виконання законів? Виконавча влада

 повинна   проконтролювати   і  відповідно  відповідне

 подання прокуратури повинно бути за порушення законів

 і так дальше. Тому, будь ласка.

      Омельчук, будь ласка, запитання.

      Вибачте, Піменова, друге питання.

 

      ____________.  В газетах, в прессе опубликовано,

 в крымской прессе заявление республиканского комитета

 Крыма,  как негативное к тем решениям, который принял

 Верховный Совет Украины.

      Рядом опубликовано заявление русской партии Кры-

 ма, тоже негативное.

 

      ____________. У меня к вас вопрос, вы не ответи-

 ли  ни  на первый, ни на второй вопрос. Очень неточно

 вы  дали позицию республиканского комитета Крыма, по- я 
 я                           - 76 - я 

 тому  что я являюсь секретарем республиканского коми-

 тета  Крыма  и была на заседании президиума, когда мы

 принимали это решение. Поэтому вы не совсем правильно

 и точно здесь информируете депутатов о позиции комму-

 нистов.

      Да, мы против той конфронтации, которая нагнета-

 ется у нас в Крыму между отношениями Крыма и Украины,

 но  мы  против тех решений по ликвидации Конституции,

 это несвоевременно и очень резкое. Это первое.

      И второе. Я хочу вернуться к тому вопросу, кото-

 рый  я  вам  задавала  по законности. Министр юстиции

 даст  ответ, но скажите, насколько это правомочно се-

 годня  высшему законодательному органу власти за ночь

 решить  правомерно  или не правомерно принято решение

 Верховным  Советом  Крыма. Может оно и не правомерно,

 ночью решили, сегодня мы должны принять решение.

      Я  считаю, да, к нему надо вернуться, может быть

 к этому решению, но извините, не за ночь, и не сегод-

 ня впопыхах принимать такое решение по отмене решения

 Верховного  Совета  Крпыма.  Наверное  направить туда

 нужно комиссию с того же Министерства юстиции.

      Заец,  я  прошу вас не перебивать. Заец я вас не

 перебиваю...

      И  разобраться  серйозно.  Извините,  мы столько я 
 я                           - 77 - я 

 здесь  нарубили  здесь  в  пятницу, я просто не хочу,

 чтобы мы дорублевалы здесь на ходу, извините, шашками

 по-красноармейски, если так хотите.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  я прошу, з місця ніхто не

 говорить,  не  коментує  і  не  намагається  керувати

 засіданням.  Будь  ласка, Іване Олександровичу. Потім

 ви  з1ясуєте,  в перерві. Що захочете і скажете. І як

 захочете, а зараз помовчіть. Омельчук, будь ласка.

 

      ОМЕЛЬЧУК

 

      Омельчук,  фракція "Народний Рух України", місто

 Рівне.  Шановний  доповідачу.  В  своїй  доповіді  ви

 сказали,  що  практично  з травня місяця ці рішення і

 дії  Верховної  Ради  Автономної Республіки Крим були

 спрямовані    на    дестабілізацію    обстановки    і

 конфронтацію з влажними структурами  нашої України.

      Це  підтверджується тими прийнятими документами,

 про  які  сьогодні йшлося. То питання таке, Чому вами

 не  пропонується  єдине правильне сьогодні рішення, а

 саме,  розпуск  Верховної  Ради Автономної Республіки

 Крим  і скасування автономіїяк такої.  Дякую.

 я 
 я                           - 78 - я 

 

      ___________.   Я   сторонник   был   планомерных

 взвешенных  решений,  и на сегодняшний день мы, я еще

 повторяюсь,  думаю,  что Верховному Совету Крыма есть

 возможность работать в конститтуционном поле Украины.

      Те   сроки,   разрабатыать   нужно  Конституцией

 которые   определены,  и  есть  время,  так  сказать,

 установить в законодательстве Украины  работу.

 

      ___________.   Шановний  Дмитре  Петровичу.  Ви,

 очевидно,   знаєте   про  те,  що  сьогодні  Україною

 вивчається  питання  про  ратифікацію Конвенції номер

 169  Міжнародної  організації праці, яка говорить про

 права  корінного і депортованих народів. Тому питання

 перше  таке.  Як кореспондується ця Конвенція і закон

 "Про вибори  України" .

      Друге  питання.  В Законі "Про статус Автономної

 Республіки   Крим   стаття  8  говорить  про  те,  що

 призначення  виборів  -це  компетенція Верховної Ради

 Криму.   Чи   Верховна   Рада  Приймала  рішення  про

 проведення  виборів  на  підставі Закону України "Про

 вибори"?

      Дякую.

 я 
 я                           - 79 - я 

      ___________.  Верховный  Восет Крыма, находясь в

 эйфории  от  многих  решений, которые мы приняли, еще

 начал уже сегодня предметно этим вопросом заниматься,

 и    делегацию,    которую    он   полномочил   здесь

 присутствовать  во  главе  с заметителем Презседателя

 Верховного  Совета  Крыма  Клычниковым, находится как

 раз по урегулированию этих вопросов.

 

      ___________.  Уважаемый Дмитрий Петрович, у меня

 к ам три вопроса.

      Вопрос  первый.  Считаете  ли вы нормальным, что

 Верховный  Совет Крыма, чью легитисность и полномочия

 мы  подтвердили  с  вами не имеет возможности сделать

 то,  тчо  может любой областной Совет -поменять главу

 своей исполнительной  власти?

      Второй  вопрос.  Считаете ли вы, что тот силовой

 путь,  на  который вы сегодня нас толкаете, и который

 ведет  к тому, чтобы защиты Франчука мы поссорились с

 нашим северным  соседом...

             (Шум у залі)

      Просьбы  тредящихся в вашей речи вызывают у меня

 умиление.  Скажите  мне,  вы считаете, что такой путь

 действительно  в  интересах  Украины,  ли  иже  будут

 аплодировать   этому  решению  те,  кто  стремится  к я 
 я                           - 80 - я 

 дестабилизации  в  нашей стране и, быть может, даже к

 полному уничтожению нашей  государственности.

      Спасибо.

 

      ___________.  Я  отвечу  на  ваш  вопрос,  как я

 понимаю.

      Решение   Верховного   Совета  Украины,  которые

 принимались  здесь,  в  этом зале, я не считаю нужным

 комментировать - оно принято.

      Второе. Что касается вопросов взаимоотношенийь и

 силовом  пути,  то  я  мог  бы  сказать,  что как раз

 Верховный  Совет Украины очень взвешенно и решает все

 проблемы  законодательного урегулирования не силовыми

 приемами,  без  введения  силы,  войск  и  другое,  а

 политическими методами.

 

      ГОЛОВА.  Сідайте, будь ласка. З вашого дозволу я

 хотів  би  надати  слово  заступнику Голови Верховної

 Ради        Криму...................       Володимиру

 Миколайовичу     -повноважному     керівнику    групи

 представників  Верховної  Ради  Криму  для  роботи  в

 Україні.

      Я  просив  би  дуже  дотепних  коментаторів

 прикусити  трохи  язик,  коли обговорюється серьйозне я 
 я                           - 81 - я 

 питання, не потрібно абсолютно все це робити.

      Для  співробітництва  із комісією Верховної Ради

 України  і  для співробітництва в Парламенті України.

 Для  налагодження... Будь ласка, не піднімайте крику,

 тому  що  я вам не давав слова. Помовчте. Регламентом

 не передбачено з місця кричать, будь ласка.

      Немає   заперечень?   Хто   за  те,  щоб  надати

 слово..............., прошу проголосувати?

 

      "за"

      Будь ласка, Володимире Миколайовичу.

 

      ___________В.М.

 

      Спасибо.   Уважаемый   Председатель!   Уважаемые

 народные  депутаты!  Я вкратце хотел бы познакомить с

 той  ситуацией, с нашей позиции она более обкективна,

 потому   что   я  не  совсем  согласен  с  предыдущим

 докладчиком...

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, уваги.

 

      ___________. В. М.... Уважаемые коллеги, я хотел я  
 я                           - 82 - я 

 бы познакомить вас с той ситуацией, которая сейчас...

 в какой ситуации сейчас Республика Крым.

      Действительно,  здесь  я  согласен  с предыдущим

 выступающим,  что спокойствие в Республике Крым есть,

 нет  никаких  оголтелых  выступлений  и  заявлений. В

 целом  и  Верховный  Совет  воспринял  ситуацию после

 принятых  вами  решений от 17 марта в законодательных

 актах  неоднозначно,  но кроме, скажем так, заявления

 больше  (вот  эта  неделя подтвердила) в принципе все

 остальное  было  принято  с  пониманием. Мы назначили

 полномочную  делегацию,  во главе которой назначен я,

 для  урегулирования,  для  договоренности по вопросам

 правовым   с   вами,  по  Конституции,  по  остальным

 законодательным актам.

      И   в   этом   отношении,  я  бы  не  хотел  вас

 обманывать,  мы не строим иллюзий, да, действительно,

 есть   и   какая-то   часть   радикально  настроенных

 депутатов,   есть   не  меньшая  часть  умеренных.  И

 сутуация в какой-то степени, мы тоже учимся, и прежде

 всего  на  своих ошибках, тем не менее ситуация, есть

 возможность   на  выправление,  на  исправление  этой

 ситуации.

      Вы таковую возможность нам 17 марта, может быть,

 жестко,  но  тем  не менее мы восприняли это за то... я 
 я                           - 83 - я 

 ситуацию,  которая  была до этого, когда она доходила

 вплоть  до  обмана,  вплоть неконструктивных диалогов

 наших,  мы  ее  восприняли, тем не менее, нормально и

 умеренно,    действительно    в    большей    степени

 согласившись с вами.

      И  поняли, и я, присутствуя 17 марта в этом зале

 18  числа,  донес до наших коллег, у нас был жесткий,

 откровенный   разговор,  что  так  строить  диалог  с

 Верховным  Советом  Украины, как мы строили до этого,

 нельзя.

      Но  нас  совершенно в какой-то степени поразила,

 конечно, ситуация по предлагаемым сегодня вещам. Дело

 в  том,  что  с точки зрения правовой, и ближе всего,

 законодательства Украины, и тех законодательных актов

 согласно  17  марта  Крыма,  который  не противоречит

 законодательству  Украины,  мы  полность  в  правовом

 режиме освободили премьер -министра и вице-премьера и

 здесь  никакой  политической ситуации я не согласен с

 предыдущим   выступающим.   Потому   что  это  мнение

 субьективно,  нет.  Этот  вопрос  не становился не за

 день  не  за два и до 17 марта он стоял за два месяца

 до  того. Вчера мы неприняли отставку правительства в

 большыинстве  своем  правительство достаточно розумно

 ведет  свою  политику,  действительно  на  практике с я 
 я                           - 84 - я 

 большим  опытом, но с точки зрения тех фактов которые

 были  предложены,  было  обозначено до этого комисией

 Верховного  Совета  Крыма  по  проверке деятельносчти

 правтильства,   мы  обращаемся  к  вам  не  принимать

 поспешных   решений,  а  наоборот  обращаемся  к  вам

 попросить    Генеральную   Прокуратуру,   контрольные

 комисии  разобраться  с  тем,  что происходит. Дело в

 том,  что  здесь  политики никкакой нет. Здесь просто

 напросто  мы  защищаем,  государственные  интересы  и

 економические    интересы    Крыма,    а   значит   и

 государственные  интересы  економические  и  Украины.

 Никакой  политики здесь нет. И я хотел бы вас к этому

 тоже  прислушаться  в  том отношении сегодня говоря о

 премьере  и  вице-премьере.  чтобы не получилось так,

 что   верховный   Совет   украины  сегодня  какими-то

 поспешными   действиями   ситуациями   сославшись  на

 заключение Минюста, а вчера оно к нам тоже поступило,

 оно   совершенно   не   обосновано,  с  точки  зрения

 правовой.   И   сегодня  мы  не  одого  аргумента  не

 услышали.  На  каких  статьях основываеться Минюст на

 основе  своего  заявления.  Поэтому  у  меня  большая

 просьба  к вам, спокойно разобраться в этой ситуации,

 с  точки  зрения  еще  раз  повторить,  действительно

 спокойно  подошли  к этому. И не отправидли, чтобы не я 
 я                           - 85 - я 

 ызывать  кризис  правительственный,  я тоже с этим не

 согласен.

      У    нас    нет    правительственного   кризиса,

 правительство  работает. К этому отнощение спокойное,

 насчет  трудовых  колективов  у  нас  вообще еволюция

 интересная сработала с рабочим классом. в кои то веки

 рабочий  класс начал поддерживать чиновников. Это так

 сегодня   прозвучало.  Я  был  на  собрании  трудовых

 коллективов, совершенно другая оценка. Да, я понимаю,

 есть   определенный   трудовые   коллективы   которые

 поощрялись  с точки зрения исполнительной власти. Вот

 они  и  высказываються в поддержку. Есть определенные

 трудовые   коллективы,  которые  поощрялись  с  точки

 зрения    исполнительной    власти.    Вот    они   и

 высказываются...

      Что  касается  в  целом и мы с большим уважением

 обращаемся   к   вам  создать  группу  или  делегацию

 депутатскую.  Мы  назначили со своей стороны длятого,

 чтобы  приступить буквально с начала следующей недели

 к оценке тех решений, которые мы приняли от 17 марта,

 начиная  от  Конституции и дальнейших законодательных

 актов.

      Для  того,  чтобы мы вырабатывали какие-то общие

 взаимоприемлимые    решения,   спокойно,   взвешенно, я 
 я                           - 86 - я 

 уравновешенно.

      Что  касается выборов в Верховный Совет Крыма, я

 извеняюсь   выборы   в   местные   Советы.  Здесь  мы

 действительно  и  это  прозвучало,  приняли решение о

 переносе  сроков  выборов.  Но  тем не менее мы здесь

 тоже  вместе с вами должны определиться, нужны ли нам

 выборы.

      Мы  считаем,  что  нужны.  Перед теми процесами,

 которые  идут, срокитем более законченны, мы считаем,

 что  нужны.  И  также согласовав с вами просили бы их

 перенести  и  назначить  на  28  мая  в соответсвии с

 Законом Украины.

      По   всем   остальным  вопросам,  повторюсь,  мы

 настроенны,   хотя   и  не  делаем  илюзий,  какая-то

 горячность  в  определенной  части депутатов есть. Но

 тем не менее их ситуация где-то меняется.

      Что  касается отсылок на Президента. Я просил бы

 не, в какой-то степени не дразнить депутатский корпус

 Украины  Президентом  Крыма.  Ведь  вы  приняли  свои

 решения.  Верховный  Совет  Крыма  в  противовес этим

 решениям  ничего не принимал. И те заявления, которые

 делает Президент Крыма Мешков -это заявления Мешкова,

 а не Верховного Совета Крыма.

      Поэтому  не  надо  совершенно,  как  говориться, я 
 я                           - 87 - я 

 связывать одну ветвь власти с другой, одну должносное

 лицо  с другим. Поэтому еще раз я с большим уважением

 отношусь к вашему собранию и прошу: не воспринимать и

 не  накалять  эту ситуацию, а с точки зрения права, с

 точки зрения законодательства все в соответствии.

      И   если  вы  разберетесь  в  вопросах  с  нашим

 законодательством,  с Законом "О правительстве" и так

 далее.  У  нас действительно сточки зрения прав здесь

 никаких вопросов нет.

      Если есть политическая воля вашего собрания. Тем

 не  менее,  отменить  наши  решения по правительству,

 тогда возникает в принципе, вопрос и вот то, что раз-

 дается  сегодня,  нужен ли вам вообще Верховный Совет

 Крыма. Если не нужен, тогда наверное так надо ставить

 вопрос.

      Спасибо большое за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Є  запитання,  Володимир Миколайович? Є

 запитання.  Будь  ласка, 10 хвилин вистачить на запи-

 тання.  Запишіться, будь ласка, на запитання хто хоче

 висловитися.  А  я перед цим попросив би вас, шановні

 депутати, те що сказав Володимир Миколайович, комісія

 створюється не для того, щоб оцінювати те, що прийня-

 то 17, те що прийнято 17 пізніше його виконувати тре- я 
 я                           - 88 - я 

 ба,  нам нічого оцінювати просто. І я просив би брати

 зразу це за основу.

      А  дальше,  рішення  трудових колективів та інші

 думки громадян і тих, хто там мітингують або трудових

 колектівів, це не правова категорія. Ми його не бере-

 мо в розрахунок зовсім. В нас є Закон, є правова база

 і можемо вирішувати так.

      І  в цілому, хотів би щоб ви зразу зорієтувалися

 до  того,  як будуть задаватися запитання, ми повинні

 кілька  конткретних  питань розглянути. Перше з них -

 вибори в Криму, а потім інші питання.

      Будь ласка, Гармаш.

 

      ГАРМАШ.

      375 , город Харьков.

 

      ГОЛОВА. 10 хвилин на моніторі.

 

      ГАРМАШ.  Я  глубоко уважаю Конституцию Украины и

 считаю  ее,  защищаю  всеми  средствами,  которые мне

 достепны   как   лепетату  Верховного  Совета.  И  те

 обвинения,  которые иногда говорят в мой адрес, что я

 выступаю  против.  Но когда говорят о конституционном

 поле,   я   хотел  бы  спросить  у  вас.  Две  статьи я 
 я                           - 89 - я 

 регламентирующие конституционное поле, две строчички.

 Дальше,  как  вы  от  считаете, если ваши действия не

 противоречат  Конституции или противоречат, вы готовы

 обратиться   в   Конституционный  суд  с  тем,  чтобы

 отстоять  свою  позицию  или  нет?  И  готовы  ли мы,

 Верховный  Совет,  наконец то избрать Конституционный

 суд,  который  бы смог решать все правовые вопросы, в

 соответствии с Контитуцией. Вот такой у меня вопрос.

 

      ___________.  На счет обращения в Контитуционный

 суд  по  любым спорным вопросам, конечно же мы готовы

 обращаться,  но  действовал  бы этот суд. Мы готовы в

 него обращаться.

 

      ГОЛОВА. Дякую.  Донченко.

 

      ДОНЧЕНКО.  Уважаемый  Владимир  Николаевич, я бы

 хотел   вам   задать  такой  вопрос.  Чем,  все-таки,

 вызвано?  Ведь  выборы вначале вы назначали на апрель

 месяц,  теперь вы перекладываете практически на конец

 мая месяца. То есть на 28 мая.

      В  чем  первопричина?  В  чем источники переноса

 практически  на месяц проведения выборов? Хотя, я так

 понял,  что  вы  согласны сегодня выборы проводить на я 
 я                           - 90 - я 

 законодательном  поле  Украины.  Не на своем. Так или

 нет? Два вопроса. Пожалуйста.

 

      ___________.  Спасибо.  Вызвано  это целым рядом

 причин,  в  виду  того,  что вы отменили наш Закон "О

 выборах". Мы должны проводить выборы в местные Советы

 согласно  Закона  Украины.  И  поэтому  у нас масса и

 неправильно  скажем  поделены, начиная, я ж говорю, с

 причин    таких   организационных:   с   округов,   с

 количества,  с процесса выдвижения и так далее и тому

 подобное.

      Поэтому,  просчитав  всю  эту ситуацию, согласно

 Закона  Украины,  мы  не  укладаваемся  в  срок на 29

 апреля.   Но   тем  не  менее,  необходимость  выбора

 действительно  есть  и  поэтому  вот срок просчитаный

 наиболее  приемлемый,  потому что лето -это, конечно,

 же срок выборов на 28 мая. Вот, в силу этого...

 

      ГОЛОВА. Швидкий.

 

       ШВИДКИЙ

 

      Чи  признає  Верховна  Рада  Криму  верховенство

 заонів України? Це перше питання, і якщо так, то чому я 
 я                           - 91 - я 

 тоді  вони  не  виколнали до сих пір і чому було таке

 строкате     голосування,    50    депутатів    Криму

 проголосували  проти  оцього,  що  ми  прийняли 17-го

 числа?  Дякую.

 

      ___________.  Спасибо. Сразу со второго вопроса.

 18  марта  было  достаточно эмоциональное выступление

 многих  дерутатов, но постановлений и законодательных

 актов  Верховный  Совет  не принимал, Это было только

 заявление.   И  ситуация,  с  моей  точки  зрения,  я

 подчеркну,   она  меняется.  Скажем  так,  в  сторону

 разумную и спокойную.  От эмоций отходя.

       Что касается первого вопроса, то, конечно же мы

 признаем,  что законы, законодательство Крыма конечно

 же  должны  соответствовать законодательству Украины.

 Мы в правовом единов поле работаем и находимся.

 

      ГОЛОВА. Гмыря, прошу.

 

      ГМИРЯ.

      Уважаемый  коллега.  Мы  сегодня  должны принять

 очень  вадные решения, от которых во многом зависит и

 дальнейшая судьба Крыма и, ну и Украины, естественно.

 Вот  эти  решения нужно принимать взвешено. В связи с я 
 я                           - 92 - я 

 этим  я  хотел  бы  у  вас  спросить,  как  вы  лично

 прогнозируете  ситуацию,  развитие  ситуации в Крыму,

 если   вот  тот  пакет  решений,  который  нам  будет

 предложен , будет принят?

 

      ___________.  Спасибо.  Откровенно  говоря, ни в

 коем  случае  я  не  хотел бы вас обидеть или, скажем

 так,  чем_то  напугать,  значит,  откровенно  говоря,

 после  принятия  вот  тех  предлагаемых  проектов,  в

 какой-то степени вы нам не оставляете совершенно поля

 для   компромисса   и,  скажем,  для  того,  чобы  мы

 набрались  где-то  опыта и разума.

      Дело  в  том,  по  большому  счету,  здесь  речь

 ведется  и об отмене выборов в Верховный Совет Крыма,

 это   однозначно   будем   говорить,  о  легитивности

 Верховного Совета Крыма, и зачем, повторюсь, отменять

 Закон  "О/правительстве"  с таком случае, зачем нужен

 Верховный совет Крыма, если вы забираете все это дело

 а себя?

       Поэтому   здесь,   кожнечно  же,  после  данных

 решений  я  считаю,  с  моей точки зрения, повторюсь,

 потому  что  у  нас есть аргументы и факты касательно

 освобождения  и  премьера  и вице-премьера достаточно

 серьезные экономические, а не политические. Поэтому в я 
 я                           - 93 - я 

 какой-то  степени  я  считаю,  что  ни  для интересов

 Крыма,  ни  для  интересов Украины ничего хорошего, в

 принципе, это не принесет.

 

      ГОЛОВА.   Михайленко.

 

      МИХАЙЛЕНКО.    Уважаемый   докладчик,   скажите,

 пожалуйста,  ы говорите, что Верховный Совет Крыма не

 принимает    никаких    постановлений,   которые   бы

 противоречили   тем   постановлениям,   которые  были

 приняты  нами.  Но  в  то же самое время Презседатель

 Верховного   Совета   Цеков,   а  не  только  Мешков,

 постоянно  ыступают  в средствах массовой информации,

 по телевидению, в газетах крымских с заявлениями, что

 Конституция действует, Президент есть  и так далее.

      Как  вы  можете обкяснить этот момент.? И что он

 продолжает  сидеть  в сессионном зале и, так сказать,

 на своем месте. обкясните,  пожалуйста.

 

      ___________.  На счет сессионного зала, это было

 в субботу, больше этого не продолжалось.

      Что  касается  заявления Председателя Верховного

 совета,  я  буквально 15 секунд отвлекусь, наверняка,

 кто следит за ситуацией в Крыму, вы знаете, что у нас я 
 я                           - 94 - я 

 длительное время -декабрь-январь, и только в феврале,

 скажем,  произошли  изменения в Президиуме. Я, скажем

 так,   достаточно   свежий  заместитель  Председателя

 Верховного Совета.

      Но  тем не менее у нас во многих вопросах, и это

 нормально,  есть  расхождения  и  мнение Председателя

 Верховного  Совета -это личное время депутата Цекова.

 У  меня,  например,  отличное  мнение  по поводу этой

 ситуации.

 

      ГОЛОВА.   Тіхонов.

 

      ТИХОНОК Ю.Т.

 

      Слово  передаю, 78 округ Меркушову.

 

      МЕРКУШОВ В.Т.

 

      Я,   уважаемый   длокладчик,   хочу   продолжить

 предыдущий  вопрос  в  том плате, что вы сказали. Что

 Верховный  Совет  Крыма  сегодня нормиально реагирует

 адексатно  на Постановление Верховного Совета Украины

 от 17 марта. И никаких действие не предпринимает. Вот

 как все-таки можна вот это совместить с заявлением  и я 
 я                           - 95 - я 

 высказыванием,  я цитирую 22 марта "Крымская проавда"

 заявление  Цекова, что "На территори Крыма продолжает

 действовать  Конституция  от  6  мая,  никаких других

 решений  Верхорвный Совет не принимал и не примет..."

 и так далее.

      Получается  так, правильно ли я понял, что вы не

 совсем  четко  сегодня  обрисовали  ту  ситуацию и ту

 картину, которая сложилась сегодня в Верховном Совета

 Крыма и вцелом в Крымской автономии.

 

      ___________.    Спасибо.   Действительно,   если

 ссылаться на средства массовой информации, то есть (я

 еще  раз  подчерну,  что  это  мнение  лично депутата

 Цекова)  а  в  подтверждение  своих слов скажу, что я

 адекватно оцениваю ситуацию в Верховном Совете Крыма.

 И  мы  уже  моздали  рабочую  комиссию  по подготовке

 проекта  Конституции.  Одно  дело  средства  массовой

 информации, другое дело практические дела.

 

      ГОЛОВА. Єрмак.

 

      ЄРМАК А.В.

 

      Шановний  Володимире Миколайовичу! Скажіть, будь я 
 я                           - 96 - я 

 ласка,  на  підставі  яких  статей  Закону Автономної

 Республіки  Крим  ваш представницький орган мав право

 знімати прем'єр-міністра?

      А  також  на  якій  підставі  призначати рішення

 про дату виборів?

      Дякую.

 

      ___________. Спасибо. Начиная со второго вопроса

 про  дату  выборов.  Не  было принято решения в плане

 части  постановляющей,  а  было  решение обратиться к

 Верховному...   Вчера  это  произошло.  Обратиться  к

 Верховному  Совету Украины рассмотреть срок ваыборов.

 Там  было названо 14 мая. Затем мы собрали Президиум,

 рассмотрели  еще  раз  этот  вопрос, и было такое мне

 поручение:  обратиться   на   счет   28  мая.  Тоесть

 категоричности никакой не было.

      Что  касается  отсылок,  на каком основании было

 принято  решение  по отставке премье-министра и вице-

 премьера,  на  основании  Закона  "О  правительстве",

 который    ни    в    коей   мере   не   противоречит

 законодательству Украины, принятые вами решения от 17

 марта  четко говорят, что в Республике Крым работают,

 действуют  законодательные  акты  как  Крыма,  Крыма,

 которые не противоречат законодательству Украины. я 
 я                           - 97 - я 

      На  основание  этого,  на  основании  Закона  "О

 правительстве",  который  полность  легитивный,  мы и

 совершили ...

 

      ГОЛОВА. Дякую, сідайте, будь ласка.

      Голів фракцій прошу зайти до мене.

      Оголошується перерва на півгодини.

 я                           - 98 - я 

 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      Початок   стенограми   втрачений  у  зв'язку  із

      відсутністю звуку на моніторі

 

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Корнелюк,  Мусіяка,  Мирошниченко,

 Бобриньов, Кравчук і Гармаш.

      Я  думаю,  що  давайте  тоді спочатку по списку,

 тому  що  до  перерви  дійсно  так.  Слово  надається

 Лавриновичу за ним Пономаренко.

 

      ЛАВРИНОВИЧ.  Шановний  пане  головуючий, шановні

 народні  депутати.  Вам  сьогодні  запропоновано, три

 проекти  із  постанови  Верховної  ради  України, які

 вносяться  з  питань  правової  політики  та  судово-

 правової реформи.

      З  цього  питання,  які  ми з вами обговорювали.

 Перше  питання,  яке  в  цьому залі ми маємо сьогодні

 розв'язати  щодо  виборів  Голів і депутатів місцевих

 Рад  в Автономній Республіці Крим.

      Оскільки  Закон  Автономної Республіки Крим "Про я 
 я                           - 99 - я 

 вибори  місцевих  Рад" ми скасували 17 березня, Закон

 України  "Про вибори Голів і депутатів місцевих Рад",

 які  регламентує  тепер  проведення виборчої кампанії

 вимагає відповідного часового графіку їх проведення і

 як ви чули сьогодні вже і від представників Кримської

 Верховної  Ради  постала  проблема  з  переносом дати

 виборів.  Оскільки  проблема  виборів має комплексний

 характер  щодо  дотримання  всіх  норм процесуального

 характеру  і  в  тому  числі  врахування ососбливості

 Кримської  автономної  Республіки  щодо  депортованих

 народів (..........) Респудліки Крим і інших проблем,

 які   виникають,   Комісія   пропонує   прийняти   ту

 Постанову,  які  ви маєте в себе на руках. З тим, щоб

 була   можливість   визначитись  з  датою  проведення

 виборів  тут  в сесійному залі на пропозицію Президії

 Верховної  Ради  України  і  провести  ці  вибори  чи

 влітку,  чи  в  інший  термін,  який буде випливати з

 нашого  чинного  законодавства. Оскільки посилання на

 те,  що влітку вибори не можна буде провести, я думаю

 не  дуже  серйозні,  бо  ми  знаємо,  що всі депутати

 місцевих  Рад  в  Україні  і  Голови  місцевих  Рад в

 Україні і Президент України обрані влітку. Саме в той

 термін,  в  який можна провести вибори і (..........)

 Республіці Крим. я 
 я                          - 100 - я 

      Друга  проблема, яку ми з вами обговорюємо і яку

 маємо вирішити, стосується деяких законодавчих актів,

 які  залишились  в  Автономній  Республіці  Крим і не

 приведені у відповідність законодавством України.

      Це  стосується  конституційного Закону "Про Уряд

 Криму", Постанови Верховної Ради Республіки Крим, яка

 стосується  військової служби. Згідно з якою всі, хто

 проживає   на   території  Криму,  можуть  служити  у

 зброєних   силах.   Виключно   тільки  на  Кримському

 півострові, що суперечить законодавству України.

      І  Закон "Про вибори Верховної Ради Криму", який

 суперечить   і   Конституції   і   Законам   України.

 Пропонується,  щоб  ми  могли розглядати ту проблему,

 яка  залишилась  не  розв'язанною після принятих нами

 низки  Постанов  і  Закону  "Про автономну Республіку

 Крим".

      Остання   проблема,   яка  виникла  в  стосунках

 виконавчої  влади,  в  автономії, її представницького

 органу,  який прийняв рішення у відповідності з своїм

 конституційним    Законом    "Про   Уряд   Автономної

 Республіки Крим".

      Але  всуперич  Закону  "Про Автономну Республіку

 Крим",  який  ми  прийняли  з  вами  у  цьому залі 17

 березня.   Повноваження   Верховної  Ради  Автономної я 
 я                          - 101 - я 

 Республіки  Крим,  які  виписанні  в цьому законі, не

 дозволяли  приймати  те  рішення,  яке прийнято. І 40

 стаття Кодексу Законів "Про працю в Україні" також не

 дозволяла приймати таке рішення.

      Тому  у  відповідності  з прийнятими раніше нами

 рішеннями   і  законодавством  України,  пропонується

 скасувати  ті  рішення,  які  прийняті  з  порушенням

 чинного законодавства.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Час.  Спасибі.  Пономаренко, за ним

 Безсмертний.

 

      ПОНОМАРЕНКО

 

      Шановний Головуючий! Шановні народні депутати!

      Я  не вважаю себе звичайно великим знавцем проб-

 лем  Криму  і зовсім не думав брати слово. Але ситуа-

 ція, яка сьогодні накручується навколо цього питання,

 розкол,  що намітився в нашому залі, змусив піднятися

 на трибуну.

      Я  впевнений, що в п'ятніцю ми прийняли потрібні

 рішення,  але  цим зробили лише перший крок до повер-

 нення Криму в правове коло України.

      Акцентую  вашу увагу на тому, що в світі з розу- я 
 я                          - 102 - я 

 мінням сприйняли логічні дії парламенту України. Уря-

 ди ряду сусідніх країн, в тому числі, і Росії, заяви-

 ли, що питання пов'язані з Кримом, то внутрішні проб-

 леми України.

      Тобто світ нас зрозумів, бо кожна держава мусить

 зберігати  свою  територіальну  цілісність і спокій в

 своєму  суспільстві, в межах звичайно, чинного націо-

 нального законодавства і міжнародних норм.

      Наші  рішення  відповідають і чинному законодав-

 ству,  і міжнародним нормам. А ми прийняли рішення, і

 відразу  самі  злякалися  своєї рішучості. І наслідки

 того  переляку уже відчуваються в нашій роботі на по-

 чатку цього тижня.

      Швидко  впівмавши  такі  настрої,  Верховна Рада

 Криму пішла на нові порушення українського законодав-

 ства, аж до розпуску Уряду Криму.

      Шановні  народні депутати, я не прихильник сило-

 вих заходів і поспішних дій, і не вірю в агресивність

 і  сеператизм  жителів Криму як громадян України. Але

 розмазування цього питання, його довготривале обгово-

 рення,  лише загострює проблему і робить її більш бо-

 лючою.

      Тому пропоную без істерики і звинувачень, пам'я-

 таючи  про те, що кримчани -це часточка народу Украї- я 
 я                          - 103 - я 

 ни,  тож не будемо самі себе вимазувати брудом, схва-

 лити  запропоновані  рішення, і закрити це болюче пи-

 тання.

      Закликаю  самим  поважвти  свої  закони  і  тоді

 будуть поважати нас як народ.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Безсмертний.   За   ним

 Старовойтова.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П., 220 виборчий округ.

      Шановний    Олександре   Миколайовичу!   Шановні

 народні депутати!

      Беззаперечно, що є цілий ряд аргументів і фактів

 і    економічного,    і    зовнішньополітичного,    і

 внутрішньополітичного   характеру,   які  дозвооляють

 твердити,  що  вибори в Криму необхідно переносити. І

 переносити   на   більший   строк,   ні   той,   який

 запропонований   в  декількох  варіантах  розданий  у

 вигляді проектів. Чому?

      Я хочу звернути увагу лише на один аргумент і на

 один  факт,  про  який сьогодні і на протязі розгляду

 кримської проблеми ніхто уваги не звертав. Безперчно,

 що  в  Криму  є та особливсіть, якої нема ніде і ні в я 
 я                          - 104 - я  

 якій  частині  України. А насамперед, це -присутність

 великої  кількості  (я  ще  раз кажу!) найактивнішого

 населення,  це  кримських  татар. тому не враховувати

 цей  фактор  у  виборчому  процсі  в Криму ми не маєм

 права.   Я  розумію,  що  єсть  політичні  кола,  які

 налякані   гаслом   про   активність  мусульманського

 фактору  у  світі. Вони хочуть його нейтралізувати по

 прикладу  того,  як  це  було  зроблено в Чечні. Але,

 шановні  колеги,  єсть  інший  спосіб  вирішення цієї

 проблеми,  це  піти на зближення, піти на взаємодію і

 використати   цей   фактор   як   у  внутріполітичній

 перебудові,  так  і  в зовнішньополітичній. Тому мені

 здається,  що,  перенісши  вибори  на пізніший строк,

 необхідно  внести  поправки  в Закон "Про вибори...",

 узгодивши їх із кримсько-татарським Менждлісом.

      Я  хотів  би  звернути вашу увагу на той фактор,

 який  вже звучав сьогодні. А саме: прийняття Україною

 Конвенції  N169  Міжнародної  організації  праці "Про

 права  корінного  і  депортованого народів" дозволить

 цей  фактор  не  поширити на всю територію України, а

 замкнути  його  в  межах  Кримського півострова. Дати

 можливість  вирішити  тут  цю пролему. Це проблема не

 тільки внутрішньоукраїнська. Я хочу нагадати вам, що,

 наприклад, Президентом Узбекистану дано наказ про те, я 
 я                          - 105 - я 

 щоб  не  випускали  за  межі  Узбекистану  дано наказ

 проте,  щоб  не  випускали  за  межі Узбекистану саме

 Кримсько-татарське  населення.  А  це означає, що цей

 фактор   використовується   серьйозно  в  міжнародній

 політиці.

      Наступним   фактором,  який  сорьйозно  дозволяє

 говорити  про  необхідність  внесення  змін  є те, що

 останнім   часом   кримські   татари  активізувались,

 заявили про можливість бойкотування цих виборів, якщо

 ми   не  врахуємо  їхніх  аргументів  -а  це  занадто

 серьйозний  фактор, на якций ми не можемо не звернуть

 увагу.

      Шановні  колеги,  Я хотів би звернути також вашу

 увагу   на   деякі   нормативні   юридичні   н  орми,

 запропонованих  проектів. Справа в тому, що для того,

 щоб   переносити   Ці  вибори,  необхідно  продовжити

 повноваження  депутатів  і  голів  місцевих Рад. А це

 норма закону. Тому що за законом вони обирались.

      То  му  мені  здається,  що додаток до того, щоб

 буоло  запропоновано, хотів би звернути вашу увагу на

 проект,  який закону вноситься "Державністю", де саме

 це положення стверджується, а також додатковий пункт,

 який    би   говорив   про   необхідність   розпочати

 активізувати  роботу  по  ратифікації конвенції номер я 
 я                          - 106 - я 

 169  і внесення поправок в Закон "Про вибори" стосовно

 кримських татар.

      Дякую.

 

   ГОЛОВУЮЧИЙ.  Старовойтова. За нею Ратушний.

 

        СТАРОВОЙТОВА.        Уважаемые       коллеги., межрегиональная депутатская группа...................... по    этому   вопросу изложить наши соображения.

      Нам   сегодня   утром   раздали  документы,  что

 касается крымской проблеммы. Мы бы хотели высказаться

 по   вопросу  о  выборах  депутатов  и  председателей

 местных Советов в Автономной Республике Крым. Давайте

 исходить  из той ситуации, которая сложилась в Крыму.

 Выборы  назначены. Прошло выдвижение. Значит те люди,

 которые  аботают  в  местных  Советах, в определенной

 мере    они   уже   утратили   активность   в   своей

 деятельности.   Вспомните   в  каком  положении  была

 Украина,  когда  были  назначены  выборы  в Верховный

 Совет  Украины, и когда оказвалось противодействие им

 выборам.  Никто  не знал, кто будет владеть властью в

 Украине.

      Точно в такой же ситуации окажутся наши  районы,

 если  на неопределенное время будут перенесены выборы я 
 я                          - 107 - я 

 в  Крыму.  Не  секрет,  что  в  этом зале обсуждается

 проблема  того, что давайте мы пока отложем выборы на

 неопределенный  срок,  а  тогда неизвестно  когда они

 вообще   состоятся.   Тоесть  те  люди,  которые  там

 работают   будут  в  состоянии  неопределенности  те,

 которые   выдвинули   свои   кандидатуры, тоже  будут

 находиться в такой же ситуации.

      Я  думаю,  такое  положение  сохранять  на долго

 нельзя.  Выборы  в  Крыму нужно проводить и Верховный

 Совет должен однозначно высказаться по этому вопросу.

      Другое  дело,  что нужно определиться со сроком.

 Когда  проводить  эти выборы? Здесь называются разные

 даты.   Мы   подтвердили  в  этом  зале  легитивность

 Верховного   Совета  Крыма.  Верховный  Совет  Крыма,

 значит,  с  учетом  принятых нами законопроектов, сам

 выходит  с  предложением  перенести  срок  проведения

 выборов  на  1 месяц. Они заверяют нас, что в течение

 этого   срока   они  сумеют  организовать  выборы  на

 легитивной   основе   -полностью   в  соответствии  с

 законодательством Украины.

      Если мы, так сказать, пойдем по другому пути, не

 согласимся   с   мнением   Верховного  Совета  Крыма,

 получится,  что  мы  в  какой-то  мере будем, значит,

 какие-то   санкции  осуществлять  в  отношении  этого я 
 я                          - 108 - я 

 Верховного  Совета  по  этому вопросу, высказываем им

 заранее  недоверие,  что они не сделают того, что нам

 обещали.  Это  люди, которые стали вообщем-то на путь

 соблюдения законодательства Украины.

      Поэтому  я  предлагаю,  поскольку  у  нас есть 2

 варианта ЗАкона, Постановления, что касается выборов,

 это   проект,   предложенный  Комиссией  по  вопросам

 государственного строительства деятельности Советов и

 самоврядування   и  политики,  правовой  политики  и

 судово-правовой  реформы, отдать предпочтение проекту

 первому, который принимает такое взвешенное решение -

 поддержать вот это проект, проголосовать за него.

      Что  касается  остальных  проектов,  которые нам

 предложены,  эти  проекты  заслуживают того, чтобы их

 изучить. Нам они розданы утром, мы их не обсуждали ни

 во  фракциях  своих, не обсудили, не дали им правовую

 оценку сами внутреннюю.

      Поэтому  я  предлагаю  все-таки обсуждение этого

 вопроса  по  этим  проектам  перенести  на  следующую

 неделю.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Ратушний. За ним Корнелюк. я 
 я                          - 109 - я 

 

      РАТУШНИЙ М.Я.

      Шановні   виборці!  Шановні  народні депутати!

      Українські       націоналісти       неодноразово

 попереджували,   що   затягування   вирішення  Києвом

 (офіційним Києвом) проблем Криму призведе до того, що

 ці проблеми буде щораз важче врішувати.

      Ми  свідомо не йшли на напруження ситуації. Тому

 що  знали, що дехто в Криму, а точніше в Москві, саме

 чекає  якнайактивніших  дій з боку націоналістичних і

 патріотичних  оранізацій.  Але  після  того, що зараз

 відбувається,  я  думаю, ситуація вже виходить цілком

 з-під контролю і не тільки націоналіст, а і нормальна

 людина  не  може  мириться з такими фразами, які собі

 допускає сусідня держава. Процитую на мові оригіналу.

      "Выражаем    надежду,    что    личный    состав

 Черноморского  флота  будет способствовать сохранению

 стабильности жителей Крыма."

      Це  саме те, до чого призвела політика Києва, що

 вже  відверто.  Держава,  а саме Россія втручається у

 внутрішні справи України. Тому я вважаю, наша позиція

 є однозначною: якщо ми ступили на шлях послідовний на

 ведення правового спокійного врівноваження, наведення

 порядку  в  Криму, ми повинні йти тим шляхом далі. Не я 
 я                          - 110 - я 

 підтверджуючи банальний стереотип, який вже склався і

 в  Криму,  і  в  Україні,  що  Верховна  Рада приймає

 рішення,  але  офіційний  Київ не може забезпечити їх

 виконання.

      Наша  позиція  стосовно  виборів  -вибори  можна

 перенести.  Наша  позиція  стосовно того, що повиннна

 бути   врахована   квота   представництва   корінного

 населення  Криму  і  яке  було  депортовано совесткой

 властью.  Я  думаю,  саме  законодавчий орган повинен

 розпрацювати  цей  механізм  і  зробити, щоб інтереси

 кримсько-татарського  народу  було  представлено  -це

 буде    справедливість.   Разом   українськими,   без

 сумніву  -в  тому  ми твердо переконані. От, щоб були

 представлені, тому що, якщо ми не врахуємо того,  то,

 власне, та  сила,  яка  завше  виступала прихильником

 унітарності  і  Криму - Криму  як  складової  частини

 України.  Вона може бути відторгнута. Закінчуючи свій

 виступ,  я  хочу  сказати  то  що  давав пропозицію в

 п'ятницю, коли головував тут Олександр Мороз.

      Ми попереджували і тоді, що не прийняття рішення

 про    виконавчу    владу   забезпечення   діяльності

 виконавчої  влади призведе до тог, що виконавча влада

 (що  і  сталося)  прем'єр-міністр,  Уряд  Криму  буде

 усунутий  Верховною... обласною Радою  Криму. я 
 я                          - 111 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Час.

 

      ___________.  Я  думаю  і  тут  ми також повинні

 втрутитися,  якщо  не  хочемо,  щоб  ситуація  і далі

 виходила з-під контролю. Я... До чого закликають інші

 заступники  Голови  обласної  Кримської обласної Ради

 Мельників,  який зайшов зразу після прийнятого нашого

 рішення.  Зайшов  в  приміщення обласної Ради в формі

 російського  військового офіцера і сказав:"Я не знаю,

 що   тут   робити.   Я   пішов   приймати   російське

 громадянство."

      Я хочу звернутися до українського Уряду, до НЗС.

 Хто дав дозвіл проводити  реєстрацію  громадян...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Час. Я вас прошу закінчуйте.

 

      ___________....  проводити в приміщенні обласної

 Кримської   обласної  Ради.  Прошу  вважати  це  моїм

 депутатським зверненням.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Спасибі.   Но   ми   ще   повинні

 враховувати  і строки завершення повноважень місцевих

 органів,  які  обрані  там,  ведучи  розмову  за дату я 
 я                          - 112 - я 

 проведення і перенесення.

      Я  просив би перед тим, як надати слово... Петро

 Олександрович,  Петро  Миколайович,  і решта товариші

 депутати,  ну,  дайте ж послухать кримським депутатам

 те, за що ведеться мова. Ну, так же не можна.

      Слово  надається депутату Корнелюк. За ним... ми

 порадимся.

 

      КОРНЕЛЮК В.М.

 

      Шановний    Олександре   Миколайовичу,   шановні

 народні   депутати!

      Безперечно,  не  розв'язавши 17 березня до кінця

 проблем,  що виникали із Автономною Республікою Крим,

 ми  змушенні знову сьогодні до них повернутися. І так

 буде   безкінечно,   поки  ми  не  розв'яжемо  раз  і

 назавжди.

      Що   я   можу   сьогодні   сказати?  Я  пропоную

 підтримати  проект  Постанови Верховної Ради України,

 що   "Про   скасування   Постанови   Верховної   Ради

 Автономної  Республіки  Крим від 18 січня 1995 року",

 що мається на увазі про призначення виборів депутатів

 голів  місцевих  Рад  Республіки  Крим.

      Я  пропорную  підтримати  проект цієї Постанови. я 
 я                          - 113 - я 

 Так  само  пропоную  підтримати проект Постанови, яка

 голосить   про   скасування   деяких  правових  актів

 Верховної Ради  Автономної Республіки Крим.

      І  третю  Постанову  чи  проект  Постанови,  але

 замість  "скасувати"  записати слово "призупинити дію

 Постанови Верховної Ради" і далі по тексту. Чому?

      Оскільки  зараз,  особливо  через засоби масової

 інформації відверто ідуть різні інсенуації про те, що

 там   нібито   Уряд  і  його  керівництво  Автономної

 Республіки Криму десь замішанний в якохось справах.

      То  щоб  нашу Верховну Раду не звинувачували, що

 ми   знову   когось   покриваєм.  Тому  до  вияснення

 Генеральною Прокуратурою треба просто призупинити дію

 цього акту, і покласти цьому край.

      Крім того, шановні колеги, я хочу висловити такі

 три  пропозиції.

      Оскільки    тут    є   представники   Уряду   чи

 Адміністрації  Президента,  мені здається, є логічним

 все-таки  ще раз сказати про доручення, яке було дано

 Уряду   України  про  розробку  комплексної  програми

 соціального   і   економічного   розвитку  Автономної

 Республіки   Крим.   Треба   надати   цій  Республіці

 Автономній  всіляку допомогу у соціально-економічному

 розвитку. я 
 я                          - 114 - я 

      Друге. Треба сказати про ту інформаційну блокаду

 щодо української політику чи політики України офіцій-

 но,  яка твориться на території Автономної Республіки

 Крим. Треба дати і матеріальні кошти, і засоби зв'яз-

 ку, і засоби, які давали б можливість проводити укра-

 їнську політику на цій території України.

      І третє. Оскільки Верховна Рада України поперед-

 ного  скликання  дарувала  населенню Криму автономію,

 нам  треба бути готовим до того, що очевидно Верховна

 Рада  Автономної  Республіки Крим працювати над новою

 Конституцією  не  буде,  давайте ми паралельно будемо

 працювати над проектом Конституції Автономної Респуб-

 ліки Крим, і в разі потреби даруємо її.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Шановні народні депутати,

 ми  з  вами відвели час і його використали. Але в нас

 ще  записано  10  депутатів, які хочуть висловитися з

 цього  приводу від фракцій, від груп. Всім надамо від

 фракцій і груп, хто має бажання.

      Слово  надається  від  комуністів -Мусіяко. Будь

 ласка. За ним буде виступати Юхновський -від "Держав-

 ності".

 я 
 я                          - 115 - я 

      МОІСЕЄНКО,  фракция "Коммунисты Украины", Комис-

 сия по государственному строительству

 

      Уважаемые депутаты!

      В  соответствии  с вашим поручением, Комиссия по

 вопросам государственного строительства, деятельности

 Советов  и самоуправления рассмотрела вопрос о прове-

 дении выборов депутатов и председателей местных Сове-

 тов  в  Автономной  Республике Крым, и внесла на рас-

 смотрение сегодняшнего пленарного заседания, соответ-

 ствующие проекты документов, они у вас имеются.

      Как  известно,  выборы депутатов и председателей

 Советов  Автономной  Республики  Крым  были назначены

 Верховным  Советом  автономии  на  29 апреля текущего

 года.   Что   вобщем-то   соответствовало  по  срокам

 проведения   законодательства   Украины.   Входе   их

 подготовки   на  основании  соответствующенго  закона

 Автономной  Республики  Крым  было  образовано четыре

 тысячи сто восемдесят два избирательных округа, в том

 числе национальных -12 процентов, 310 территориальных

 избирательных  комиссий,  в  работе которых принимает

 участие  более  3, 5 тысяч человек. Прошло выдвыжение

 андидатов   в  депутаты  на  должность  председателей

 Советов.  Всего  выдвинуто  кандидатами 5427 человек. я 
 я                          - 116 - я 

 Большая    часть   из   них   уже   зарегистрирована.

 Изготовлена соответствующая печатная продукция. Всего

 по   предварительным   поддсчетам   уже   сегодня  на

 подготовку  выборов  затрачено  более  23  миллиардов

 карбованцев.

      17  марта  текущего года Верховный Совет Украины

 отменил  Закон Автономной Республики Крым " О выборах

 депуттатов   и  председателей  сельских,  поселковых,

 районных,  городских,  районных  в  городах Советов с

 изменениями и дополнениями к нему. И обязал Верховный

 Совет  автономии,  местные Советы и их исполнительные

 комитеты,     избирательные    комиссии    обеспечить

 проведение выборов в соответствии с законодательством

 Украины.  При  этом  дата проведения выборов осталась

 прежней,    что    и    стало   точкой   преткновения

 законодательной базы и реальной действительностью.

      Изучение  состояния дел показало, что проведение

 выборов в соответствии с законодательством Украины 29

 апреля  невозможно.  При этом необходимо учистьт, что

 избирательный  процесс  в  Крыму идет полным ходом. А

 главное,  что  полномочия местных Советов истекаеют в

 апреле  текущего  года. Исходя из этого, дату выборов

 необходимо  перенести.

      В то же время, назначение даты выборов на летние я 
 я                          - 117 - я 

 месяцы  мы считаем нецелесообразным. Здесь необходимо

 учитывать   специфические   факторы  Крыма   -  период

 массового   отдыха  трудящихся,  сельскохозяйственные

 работы и так далее.

      Учитывая это, а также то, что ряд мероприятий по

 подготовки  к выборам в Астономной Республике Крым, о

 которых  я  уже  говорил,  проведены,  и  ряд  из них

 соответствует   законодательству   Украины,  комиссия

 решила   внести   на   ваше   рассмотрение  следующее

 предложение:  принять  специальный  Закон  "О  сроках

 проведения   некоторых   мероприятий   по  подготовке

 выборов  депутатов  и председателей местных советов в

 Автономной Республике Крым  в 1995 году".

      Принятие  этого закона позволит войти в правовое

 поле законодательства Украины избирательному процессу

 в  Крыму  и  провести выборы в мае текущего года. При

 этом мероприятие, которое уже проведены по подготовке

 выборов  и  не  противоречат законодательству Украины

 следует  считать  правомерными. Следует отметить, что

 вчера  Верховный  Совет  Автономной  республики  Крым

 обратился к нам с предложением перенести дату выборов

 на  14  мая текущего года, а сегодня, вы уже слышали,

 нет возражений и по дате 28 мая.

      Внимательно  рассмотрев все возможные варианты и я 
 я                          - 118 - я 

 четко    придерживаясь    законодательства   Украины,

 комиссия   предлагает  назначит  выборы  депутатов  и

 председателей  местных  Советов Автономной Республики

 Крым на 28 мая 1995 года.

      Хотелось   бы   дополнить  единственное,  что  в

 выданном    вам    проекте   Постановления   допущена

 техническая опечатка и 17 сичня надо исправить на 18

 (имеется  ввиду  по  Постановлению, по принятию этого

 документа).

      Теперь   два   слова   о   предложенном  проекте

 Комиссией  по  правовой  политике  и судовой реформе.

 Здесь в пункте втором говорится о том, чтобы Президия

 Верховной Рады опять внесла на розгляд. Но мы сегодня

 уже  рассматриваем  этот  вопрос и вряддле есть смысл

 возвращаться  к этому пункту.

      И  второй момент. Пункт третий. Сказано, что "до

 обрання  у  відповідності  з  законодавством  України

 депутатів  голів  вважати  правомірним  діючі місцеві

 Ради  народних депутатів Автономної Республіки Крим".

 Согласно  констультациям,  полученным  в  юридическом

 отделе  Верховного Совета, значит, мы можем сказать о

 том,  что  правовой  базы  для  продления полномочий,

 конституционной базы, у нас к сожалению нет.

      Благодарю  вас  за  внимание  и прошу поддержать я 
 я                          - 119 - я 

 предложение нашей комиссии.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Юхновський за ним Дурдинець.

      Фракція "Державність".

      І вам попаде слово.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

 

      Шановний    Олександре   Миколайовичу!   Шановні

 депутати!  Україна вкладає і вкладала величезні кошти

 в Крим. Прийміть до увагі: ми подаємо в Крим воду, ми

 подаємо  в  Крим  електрику,  ми  розбурили на шельфі

 Чорного  моря  газові свердловини і газ направляємо в

 Крим. Все це йде в Крим. Я вас хочу запитати. Нащо ми

 тратимо  такі  величезні  гроші на Крим? З Криму були

 вивезені  татари  і  інше місцеве населення. Ми єдина

 держава,  яка  бере на себе всі видатки по поверненню

 цих людей назад до Криму.

      Ми і в цьому бюджеті на 1995 рік записали великі

 гроші  для того, щоб допомогти тим людям вернутись до

 Криму.

      Я  вас знов запитую: нащо ми тратимо ці гроші? І

 що  нас  повинно  керувати,  коли  ми  сидимо  тут, у я 
 я                          - 120 - я 

 Верховній   Раді   України?   Нас  повинні  турбувати

 виключно інтереси держави Україна.

      І  з цієї точки зору ми повинні переходи до всіх

 подій, які мають відбуватися всередині нашої держави.

      Отже, безумовно, були сигнали в січні місяці про

 те,  що  в  Криму  визначені  вибори,  що  ці  вибори

 незаконно  визначені.  Але ми тоді не могли настояти,

 щоб  це  питання  розглянулися. І події розвернулися.

 Тепер  ми  бачимо,  що  наша  нереакція  на незаконні

 різноманітних  місцевих  органів  приводить  лише  до

 дестабілізації всередині держави.

      Я  хочу  всіх  вас просити, щоб ми в майбутньому

 таких  помилок не допускали, в якому би місці України

 такі помилки не виникали.

      Я  вважаю,  я  фракція  "Державність" вважає, що

 вибори  в  Криму  треба  провести  строго  по  Закону

 України.  Цей  Закон  вимагає,  щоб  з дня оголошення

 вибори  були  проведені  через  90 днів, і цей термін

 потрібний на підготовку виборів.

      Що означає -підготовка виборів в Криму? Майте на

 увазі,  що в половині округів, які зараз є розроблені

 в Криму, не висунутий не один кандидат в депутати.

      Прийміть  до  уваги  і те, що серед кандидатів є

 негромадяни  України і т. ін. На все це треба навести я 
 я                          - 121 - я 

 порядок. І ми повинні наводити цей порядок спокійно і

 достойно, згідно з нашою державністю.

      Тому  фракція "Державність", група "Державність"

 пропонує скасувати Закон Криму, Автономної Республіки

 Крим  "Про  проведення  виборів"  і провести вибори в

 Криму згідно з законодавством України. Перше.

      Друге,  я хочу вам нагадати, що в п'ятницю я мав

 зустріч   з   Президентом,   де   йому  говорив,  про

 необхідність  вжити  заходи  щоб підкорити уряд Криму

 Урядові   Кабінетові   Міністрів  України.  Президент

 сказав,  що  це  конче  необхідно зробити. Але, що це

 повинна зробити Верховна Рада, ане він.

      Коли     я     це     запропонував    Олександру

 Олександровичу,  він  сказав,  що верховна Рада це не

 буде  робити,  бо  він  договорився з Президентом, що

 Президент  це  зробить. В результаті ні ми не зробили

 це  в  п'ятницю,  ні  Президент  цього  не  зробив  в

 п'ятницю.

      І  знову  таки  я  хочу звертатись до вас, як ми

 повинні  поступати.  Шановні  депутати,  якщо ми щось

 почали  робити,  то  все  треба робити до кінця. Люба

 зупинка   по   середині   робить  велицезну  шкоду  і

 величезну   помилку.   Тому  я  вважаю,  що  поряд  з

 переносом   виборів  в  Криму,  ми  повинні  сьогодні я 
 я                          - 122 - я 

 скасувати   рішення  Кримської  Верховної  Ради  "Про

 зміщення   голови   і   заступника   голови..."   Або

 призупинити,   о,   так   як   депутат  Корнелюк  тут

 пропонував  "призупинити рішення Верховної Ради Криму

 "Про   зміщення  голови  Ради..."  чи  якто  прем'єр-

 міністра  Криму і заступника прем'єр-міністра Криму з

 їхніх посад.

      Ці  дві  Постанови ми повинні прийняти зараз. Що

 відноситься  до продовження депутатських повноважень.

 Ми  повинні  сьогодні прийняти Закон "Про продовження

 депутатських повноважень депутатів місцевих Рад Криму

 до закінчення виборів до місцевих Рад". Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Василь Сергійович, одну секундочку.

 Я  тільки...  Ігору Рафаїловичу в додаток до того, що

 він сказав.

      Ігор  Рафаїлович,  коли  ми мали з вами розмову,

 відбулося   вже   голосування,   визначення   зробила

 Верховна Рада. Я двічі ставив на підтримку пропозицію

 вашу на голосування. Ви пам'ятаєте?

      А  те,  що  з  Президентом  так  не узгодженість

 вийшла,  то  це  ж по секрету між мною, Президентом і

 вами тільки. А ви про все це говорите, будь ласка.

 я 
 я                          - 123 - я 

      _______________    Шановні   народні   депутати,

 ситуація,  яка  складається  в  Автономній Республіці

 Крим,  протиправні дії і рішення Верховної Ради Криму

 змусили   сьогодні   Верховну   Раду   України  знову

 повернутися до розгляду невідкладних питань, зокрема,

 щодо  проведення  виборів  депутатів і голів місцевих

 Рад автономії.

      Внесений  на сьогоднішнє обговорення проект Пос-

 танови  Комісії  з питань правової політики і судово-

 правової реформи, група "Центр" повністю підтримує. І

 на це є вагомі підстави.

      Насамперед, призначення виборів депутатів місце-

 вих Рад, згідно пункту 7 статті 97 Конституції Украї-

 ни  належить,  як уже це підкреслювали, виключно Вер-

 ховній  Раді України на підставі цього. Та відповідно

 до пункту 31 статті 97 Конституції, нам слід скасува-

 ти  Постанову Верховної Ради Криму від 18 січня цього

 року  як  таку,  що прийнята з порушенням Конституції

 України. Це перше.

      І  друге. Слід зважити і на звернення голів міс-

 цевих  Рад  народних  депутатів Криму, яке вчора було

 опубліковано у газеті "Голос України" щодо перенесен-

 ня  строків проведення виборів депутатів і голів міс-

 цевих  Рад  в  Автономній Республіці Крим. І провести я 
 я                          - 124 - я 

 їх, ми підтримуємо це, відповідно до Закону України і

 з урахуванням інтересів національних меншин.

      Третє. Фінансування виборів -це не справа Прези-

 дії  Верховної Ради України, що також суперечить Кон-

 ституції України, це повинен робити Уряд.

      Четверте. Важливо у Постанові записати все-таки,

 що  до  обрання у відповідно з законодавством України

 депутатів  і голів місцевих Рад Автономної Республіки

 Крим,  вважати  правомочними  діючі нині місцеві Ради

 народних депутатів Автономної Республіки Крим.

      Таким  чином, ще раз наголошую, що нам слід сьо-

 годні  прийняти  проект  Постанови щодо виборів, який

 запропонований  комісією  судово-правової політики, а

 також  ці  проекти  постанов,  які  вручені  народним

 депутатом,   що   стосується  змін  у  складі  уряду,

 автономної  республіки  Крим,  так  скасування деяких

 інших правових актів, Верховної Ради республіки Крим.

 Як  раз  це  і  буде  відповідати  загально-державним

 інтересам,   а   також  інтересам  народу  автономної

 республіки Крим. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.   Слово   буде   мати   Соболєв   Сергій

 Владиславович   фракція   "Реформа",  я  тільки  хочу

 уточнення  одне  зробити. Уряд видає фінансує виборчу я 
 я                          - 125 - я 

 компанію   будь-яку   на   основі   рішення  Президії

 Верховної Ради України. Це Василь Васильович знає.

      Будь ласка.

 

      СОБОЛЄВ. Шановні колеги у нас зараз на руках є 4

 проекти постанови. Я звертаю вас саме до них, тому що

 буквально  через  декілька хвилин ми будемо працювати

 саме  по  цих  проектах,  я  хотів  би  дуже  коротко

 зупинитися   саме  на  цих  всіх  чотирьох  проектах,

 показати їх вади на думку нашої фракції і переваги.

      Приймати рішення цьому залу остаточне.

      Перше  за все проект постанови, який стосується,

 перенесення чи скасуваня дати виборів в місцеві ради.

 Рішення комісії з питань праовової політики, фактично

 в  данному випадку не співпадає з рішенням комісії "З

 питань  державного  будівництва  і діяльності рад". В

 чому неспівпадання і які аргументи приводились тут як

 однією  так  і  іншою  стороною,  тому що ми вже мали

 змогу почути аргументи двох комісій.

      якщо  це  стосується аргументів комісії з питань

 державного  будівництва,  то  фактично  це  мжливість

 првести  закон, який вже почав діяти і який ми на пів

 дорозі зупинили і ввели відповідні в наше законодавче

 русло. До тих термінів до тих процедур, які визначені я 
 я                          - 126 - я 

 нашим  законодавством.  Мені  здається, що це взагалі

 безпрецендентний  акт,  який  ми  пробуємо.  Окремо з

 законодавчим  актом,  тільки на данний період. Тільки

 на   данні   вибори,   тільки   в  данній  місцевості

 проведення  виборів  саме з порушення нашого Закону і

 пробуємо  це узаконити. По іншому шляху пішла Комісія

 з  питань  правової  політики.  Вона  вимагає чіткого

 дотримання  законодавчих актів, прийнятих як останніх

 стосовно   Кримських   подій  нашим  Парламентом  так

 попередніх  законодавчих  актів, а саме нашого закону

 про вибори Голів і депутатів місцевих Рад.

      Оскільки  відбувався  процес висунень і згідно з

 Кримським    законодавством    від    вже   практично

 завершений,  відбулися цілий ряд висунень в порушення

 з  нашим  діючим законодавством, оскільки є цілий ряд

 порушень  і  невідповідностей між термінами між аншим

 Законом  і  Законом, який діяв в Криму, ми пропонуємо

 скасувати  Постанову  про  призначення  цих виборів і

 згідно  з  Законом  "Про статус Автономної Республіки

 Крим"  це  право  тепер наледить Україні. Призначення

 дати виборів.

      Для  того,  щоб  тут  не  проявляти  знову  таки

 можливості    поспішного   рішення,   ми   пропонуємо

 визначення  дати  виборів (а вона може бути назначена я 
 я                          - 127 - я 

 не  раніше,  ніж  за  90  днів;  я  нагадую  з  нашим

 законодавством) це визначити Президією Верховної Ради

 і далі внести  розгляд  нашої сесії.

      Щойно  на  Узгоджувальній Раді било, як на мене,

 узгоджена  і  позиція  стосовно  водповідності нашого

 законодавства  міжнародним  правовим  актам,  а  саме

 стосовно   відповідності   нашого   законодавства  по

 можливості   андання   квот  тим  народам,  які  були

 насильно депортовані з території Криму .

      Таким   чином   це  дає  змогу  внести  зміну  і

 доповнення  в  наш  Закон,  а  далі,  призначивши  ці

 вибори,  діяти  в руслі цього закону. В разі, якщо ця

 зміна  не  вноситься, то вибори проходять на підставі

 нашого Закону так чи інакше.

      Другий  дуже принциповий момент -це момент, який

 стосується   скасування   правових  актів  Автономної

 Республіки   Крим.  А  саме:  Постанови  "Про  вибори

 Верховної  Ради  в  Криму",  а саме -Закону "Про уряд

 Криму",  конституційного  Закону. І окремо -Постанови

 кримської "Про проходження строкової служби".

      Наша   фракція   наполягає   на  прицнятті  цієї

 Постанов,  що  дасть  змогу  нам,  фактично, вирішити

 питання  і  дати  можливість виконавчій владі діяти в

 рамках Конституції. я 
 я                          - 128 - я 

      Останній  проект, який внесений Комісією судово-

 правової  реформи  фактично  надає  змогу  виконавчій

 владі,  призупифнивши або (це одна з пропозицій була)

 або так, як це є в проекті Постанови -скасувавши дані

 поатснови  щодо  відставки  Прем'єра  і Першого віце-

 прем'єра,  надати  змогу  виконавчій  владі  діяти  в

 рамках знову-таки Конституції.

      Наша  фракція  наполягає  на  тому, щоб всі ці 3

 проекти  Постанови,  внесені  від  Комісії  з  питань

 правової  політики, були проголосовані і підтрамає ці

 постанови.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Заєць.  Відмовляється  від  виступу? А,

 ні... Будь ласка.

 

      ЗАЄЦЬ І.О., 18 виборчий округ.

      Ви  б  дуже  хотіли,  щоб  я  відмовився,  ну не

 відмовлюся...  Ви  блокуєте мене гірше, ніж українців

 блокують у цьому самому Криму...

      Шановний Голово! Шановні депутати!

      Якщо  ми  хочемо  забезпечити  стабільність  і в

 Криму,  і  в  Україні,  то ми повинні обов'язково іти

 далі.   Тобто  дотримуватися  того  плану,  який  був я 
 я                          - 129 - я 

 розроблений раніше.

      Всі  сьогоднішні  проекти постанов, які винесені

 на  наший  розгляд,  вони  не  є  сьогодні продуктами

 сьогоднішнього  дня чи реакцією тільки на ті дії, які

 зробила  Верховна  Рада  Автономної  Республіки Крим.

 Вони, ці всі постанови, окрім однієї, планувались для

 прийняття  нас  і 2 дні тому. Тому я би не хотів, щоб

 тут  було  багато  спекуляцій,  неначе,  знаєте,  це

 просто  реакція  на  те,  що  відправили  у відставку

 прем'єр-міністра.   Нічого   подібного,   це   просто

 підчищаємо   у   помилку,   яку   ми   допустили   на

 попередньому  засіданні  не  без  допомоги Олександра

 Мороза.    Бо    якщо    ви   відповідли,   Олександр

 Олександрович,  Юхновському, тоя вам нагадував раніше

 про  те,  що  треба  було  ці  постанови  обов'язково

 прийняти.

 

      ГОЛОВА.  Но ви ж .....

 

      ___________.  Що  ж  стосується  позиції фракції

 "Рух"  щодо  виборів.  Вона  повинна  відбуватись  за

 законами   України,   але   ми  не  повинні  сьогодні

 призначати  дату  виборів  і ось чому. Треба створити

 механізм  контролю проведення цих виборів. Ви знаєте, я 
 я                          - 130 - я 

 що  не  тільки  люди голосують негромадяни України, і

 обриються  негромадянами  України  до представницьких

 органів,   що   абсолютно  недопустимо  ні  за  нашим

 законодавством,  ні  за  законодавством  міжнародним.

 Тому треба дуже багато для цього часу.

      По-друге,  тут  уже  багато говорили аргументів,

 для чого не можна сьогодні ставити конкретну дату. Ви

 пам'ятаєте,  було  подання  Президії  Верховної  Ради

 Автономної  Республіки  Кирм  до  нас  з  тим, щоб ми

 виділили  кошти на проведення цих виборів. Це питання

 так  само  не  було  розв'язане.  Тому  є дуже багато

 питань,  які  треба  сьогодні  узгодити і в правовому

 плані,  і  в  фінансовому плані, і в плані створення,

 будемо  говорити,  механізму  контролю  за  виборами.

 Тобто,  наша позиція полягає в тому, що ми повинні це

 все  перш за все узгодити, що ми не повинні усуватись

 від  виборчого  процесу  в  Криму,  бо  Крим  -0 це є

 складова  частина  України і ми відповідаємо так само

 за  стабільність  в  Криму,  як  і відповідає місцева

 влада в Криму.

      Що   стосується  аргументів  того,  що  там  уже

 відбулись  вибори,  висунення  і  інші речі, то на це

 запитання Соболєв, я думаю, дав вичерпну відповідь.

      Отже,  треба  довести справу до кінця. Для того, я 
 я                          - 131 - я 

 щоб   довести   справу   до   кінця,   нам  необхідно

 обов'язково  прийняти  ту  постанову  Верховної  Ради

 України  про  скасування  деяких  законодавчих актів,

 яких ми тоді не прийняли на попередньому засіданні, і

 цим  створити  необхідну  правову базу для активної і

 законної ії виконавчих органів влади.

      Але  ми  мусимо зреагувати і ті вже рішення, які

 прийняла  Верховна  Рада  Автономної  Респуюліки Крим

 після  17  березня,  і  ви  бачите, що там так само є

 антизаконні  дії.  ТОму  ми  повинні  прийняти  і  цю

 Постанову,   що   стосується   скасування   Постанови

 Верховної Ради Автономноїї Республіки Крим.

      І якщо брати конкретно по тексту цієї Постанови,

 то  ми  бачимо, що тут не вистачає в останній частині

 цієї   Постанови   ще  посилань  на  кілька  постанов

 Верховної  Ради Автономної Республіки Крим. Тут треба

 дописати   ще  про  те,  що  повинна  бути  скасована

 Постанова  про  віце-прем'єра  Уряду Крима Сенченко і

 про  прем'єр-міністра  Уряду  Крима.  Річ  в тому, що

 Верховна  Рада Автономної Республіки крим прийняла не

 дві  повтанови  з  цього  приводу,  а  прийняла п'ять

 постанов,  із  них  чотири постанови стосуються долі,

 будемо  говорити,  Франчука  і Сенченко. Одна про те,

 щоб  дати  дозвіл,  а  друга  про  те,  щоб висловіти  я 
 я                          - 132 - я 

 недовіру.     Так     що    обов'язково,    Олександр

 Олександровіч,  треба  звернути  увагу і дописати тут

 про  скасування  Постанов  про  віце-прем'єра  і  про

 прем'єр-міністра у цій Постанові.

      Оце і все що я мав вам сказати. Я думаю, шановні

 депутати,  що  ми  повинні  сьогодні  не ховатися, ми

 повинні  спокійно  довести справу до кінця, і це буде

 найкраща  запоручка  стабільності, як в Криму так і у

 нас.  Тому  що  ми підводим правову базу для законної

 діяльності,   як   виконавчої   влади,  так  і  нашої

 діяльності.

      Дуже дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я просив би виступаючих або не зачіпать

 мене,  коли  ви  говорите,  або  дать мені можливість

 відповісти на запитання.

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ.            Не чути.

 

      ГОЛОВА.  Ні  а  ви тоді говорите про те, що це я

 коментую.  Ну  ви  ж  самі  вносите  пропозицію зараз

 доповнити  чимось,  якимось пунктом. А це означає, що

 незавершений  документ.  А  говорите,  що  все так як

 треба. я 
 я                          - 133 - я 

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ. Це технічна помилка.

 

      ГОЛОВА. Ну причому тут технічна помилка.

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ.        Не чути.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка.  Слово  має  Мармазов  від

 комуністів, від фракції комуністів.

      Заявка від  фракції комуністів, Мармазов.

      (Шум в залі)

 

 

      ГОЛОВА.  Та,  виступав  Моісеєнко від Комісії по

 місцевому самоврядуванню.

      Меркушов, будь ласка, від фракції своєї.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Не зрозумів.

 

      -----------

 

      Уважаемый Председатель, уважаемые депутаты! я 
 я                          - 134 - я 

      17  марта этого года Верховный Совет Украины, на

 наш  взгляд,  впервые  принял решения, которые вводят

 отношения  между  Украиной  и Автономией Крым в русло

 правовых норм, которые сегодня существуют в Украине.

      Поэтому   если   говорить   о  тех  предложениях

 Комиссии,  которые  сегодня  нам  предложены,  мнение

 нашей  группы  состоит  в  том,  что  Верховный Совет

 Укрины  должен  четко  выдержать  вот это свое лицо и

 действовать  только  в правовом поле, которое сегодня

 существует.

      Что  это значит? Это значит, что если мы говорим

 сегодня  о  выборах  в  местные  Советы  в Автономной

 Республике  Крым,  то их нужно проводить в сроки и по

 правилам,  предусмотренным  Законом  Украины.  А  это

 значит, что на апрель месяц, ни 28 мая в эти сроки не

 входят.

      Поэтому  предложение нашей группы состоит в том,

 чтобы  дать возможность Президиуму нашему, согласовав

 предварительно    дату    проведения    с    крымским

 парламентом,   может  быть,  вот  с  делегацией:  она

 сегодня  правомочна,  -даже  сегодня  определить дату

 проведения выборов.

      Это могло бы быть 24 июня, а ще лучше, это может

 второе уже июля. Почему? я 
 я                          - 135 - я 

      Потому   что,   принимая  решение  о  проведении

 выборов  по  законам  Украины,  мы  все-таки ущемляем

 сегодня    депортированные    народы,    а   Крымское

 законодательство по выборам предполагало эти квоты.

      Поэтому  будет возможность нашей Комиссии за эту

 неделю   зазора,   о   котором   я   говорил,  внести

 предложение   по  учтению  интересов  депортированных

 народов.  И,  рассмотрев это предложение на Верховном

 Совете,  принять  его. Таким образом, стабилизировать

 ситуацию  в  Крыму,  если  это относится к проведению

 выборов.

      Менять  дату  на  более близкую не в коем случае

 нельзя,  потому  что  сегодня  проведены  выдвижения,

 сегодня составлены списки. И если мы каким-то образом

 будем   вмешиваться   в  это  дело  каким-то  образом

 поправлять,  изменять  то  это только дестабилизирует

 ситуацию  в  Крыму.  Это  касаеться  первого вопроса.

 Теперь,  относительно  того  решения,  которое принял

 Верховный  Совет  отправив  правительство в отставку,

 правительство  Крыма.  мы  считам,  что  опять должны

 действовать только в рамках права. Что это значит, мы

 не  в  коем  случае  не  должны сегодня опуститься до

 каких-то  персоналей,  толи  это  Франчку,  толи  это

 другой какой-то претендент. я 
 я                          - 136 - я 

      А   для   того   чтобы  дать  возможность  нашей

 исполнительной власти Украины, в частности президента

 украины,   мы   должны   приостановить  действие  тех

 законов,  которые  сегодня предложены в постановлении

 нашей комисии по судово-правовий реформы.

      Я   их   не   буду  перечислять  у  каждого  это

 постановление есть.

      Если  мы  преостановим  действие этих законов мы

 дадим возможность нашей исполнителньой власти четко в

 рамках  закона,  ничео  не преувеличивая, не изменяя,

 выполнить  свою  функцию  и  привести  таким образом,

 привести ситуацию в Крыму более стабильно.

      Благодарю за внимание.

 

      ГОЛОВА. Мармазов Іван Васильович прошу.

 

      МАРМАЗОВ.  Уважаемые  товарищи.  Прежде  всего я

 хотел  бы  сказать,  чтоб вы никогда не забывали, что

 Крым  это  особый  регион. И к нему должен быть у нас

 пожход  осторожный.  Который мы проводили уже не один

 год.  И сдерживая там ситуацию. Конечно мы приняли по

 Крыму  ряд координальных решений. Которые трудно было

 раньше    представить.    Ну    во-первых    отменили

 Конституции,  устранили  Президента,  это уже большие я 
 я                          - 137 - я 

 так сказать решения. Уже координальные решения, и уже

 то  что  сейчас  такая  ситуация  в  Крыму откровенно

 говоря  даже  не  ожидал  так отреагируют и Верховный

 совет  и  жители Крыма. То есть это решение созрело и

 правильно  в  принципе абсолютное большинство на него

 отреагировало.

      Это  хорошо,  но  нужно  знать меру посколько мы

 приняли  такие  решения.  Я  бы считал сейчас разумно

 заморозить  вот  эту  планку.  Заморозить  планку, не

 нагнетать ситуацию по Крыму. Поэтому я считаю...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Васильйович, без натяків прошу.

 

      _______________  Поэтому  я  считаю, если в этом

 плане...  Что?  Нет,  я  вас не имел в виду. Поэтому,

 если  здесь  расмотреть  основные вопросы товарищи по

 выборам.

      Ну,  вот  давайте  проставим,  вот  здесь  у нас

 вносится  предложение  выборы  отложить.  При том вот

 выступал  мой коллега Лавринович, говорит чи на лето,

 чи вообще куда-то.

      Ну, представте себе, что уже выдвинуты кандидаты

 в   депутаты   свыше  3  тысяч  человек.  Утвержденны

 избирательные   комиссии.  Уже  затраченны  там,  вот я 
 я                          - 138 - я 

 приводил  пример,  значит,  23 миллиарда карбованцев.

 (..........)  механизм.

      Представте,  что  вы  боролись  бы, выступали со

 своей  платформы. Остается несколько дней до выборов,

 вам  говорят, что выборы отменяются на неопределенный

 срок.  Поэтому,  что  касается  выборов,  я бы считал

 разумно  здесь вносит комиссия. Передвинуть выборы на

 месяц, максимум на месяц. Но  их провести.

      Если  же мы сейчас выборы отменим, не забывайте,

 что    сейчас   все   политические   силы   в   Крыму

 сосредоточенны   на  выборах.  Мы  перенесем  выборы,

 политические  силы  развернут  работу в другом плане.

 Поэтому  не  нужно вот здесь тоже нагненатать. Выборы

 должны в Крыму состоятся. Это первое.

      Что  касается  "скасування  Закону".  Ну,  здесь

 разумно  поддержать скасування закона при прохождении

 строкой   службы   громадян   Республики   Крым.  Это

 правильно.

      Что   касается   скасуваты   закон  "Про  выборы

 Верховної  Ради".  Мы  счас  скасуэм,  завтра  скажем

 подождите   так   Верховная  Рада  не  легативна,  не

 соответствует.

      Если  мы  счас  скасуэм  закон "Про Уряд" и тоже

 самое  скажем: не надо это тоже счас нам перегибать в я 
 я                          - 139 - я 

 этом  планку.  Вот  я  бы сейчас поддержал бы вот это

 третий  пункт  скасуваты.  Остальное  оставить пока в

 силе.

      И  по правительству. Что касается правительства,

 вы  прмните,  был  там (..........), страсти былибудь

 ласка,. Избирали Франчука, кстати надо вспомнить, кто

 его   еще  и  рекомендовал  там.  Через  полгода  уже

 Франчук, значит, не устраивает.

      Я   прочитал   вот  стенограмму,  как  проходила

 Верховный  Совет. Там конечно товарищи базар. Там про

 одних  Франчука  защищают, другие обвиняют. Сказать в

 чем  серьезном его обвинили, я не нашел. Вот говорят,

 что  он  не правильно выдавал кредиты, так в этом еще

 разобраться  надо.  Но  тем не менее, Верховный Совет

 принял  решение. Если сейчас мы отменим этом решение,

 то те силы, которые между собой в Крыму боряться одни

 за Франчука, другие против, они опять же обкединяться

 против Верховного Совета Украины.

      Я считаю, товарищи, дело правительства -это Вер-

 ховного  Совета  Крыма.  Давайте уже не опускаться до

 вот этого уровня, чтобы мы Премьер-министра регулиро-

 вали, какой там должен быть Премьер-министр. И даже в

 областном Совете, утверждает областной Совет и испол-

 ком, который Конституции не имеет. Зачем же мы сейчас я 
 я                          - 140 - я 

 в  Крыму, Верховный Совет Крыма не имеет права решать

 вопрос по правительству. Не надо здесь перегибать.

      Поэтому  заканчивая свое выступление, я хотел бы

 еще  обратить  внимание, товарищи, не надо горячиться

 нам.  Да,  Крым  сейчас переживает трудное время, они

 переваривают  вот те решения, которые мы приняли. Да-

 вайте не провоцировать их на какие-то действия, кото-

 рые потом сложно будет остановить.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Хто ще? Я пропозицію вашу зачитаю. Уточ-

 нення Андрія Мостиського стосовно виборів. Пропозиція

 зводиться до того, щоб провести вибори після того, як

 будуть вручені українські паспорти в Криму громадянам

 України.

      Є пропозиція підвести риску під обговоренням.

      (Шум в залі)

      Я прошу уваги. Міністру слово прошу.

      (Шум в залі)

 

      ____________. Шановні народні депутати!

      Я, очевидно, не в перший раз тут, в цьому залі,

 але  я  ніколи  не  був таким спокійним, як сьогодні,

 хоча,  здавалося би, є всі підстави хвилюватися разом

 я                          - 141 - я  

 з  вами.  Але, з другої сторони, я ніколи не відчував

 такої  відповідальності,  як  я відчуваю сьогодні теж

 перед вами.

      Я  тут  (як міністр, як юрист, як суддя, який має

 стаж  більше  20  років  і  роботи  в  тому  числі  у

 Верховному  суді)  міг би помилитися за тої чи певної

 ситуації.  Але ви знаєте, що вже в перший же день, 22

 березня  від  Міністерства  юстиції на засоби масової

 інформації  поступило повідомлення про те, що рішення

 Верховної  Ради  Криму  є  грубим  порушенням чинного

 законодавтсва  України.  І  це було зроблено в той же

 вечір.   На   другий  день  ви  отримали  роз'яснення

 Міністерства     юстиції,    де    було    відповідне

 обгрунтування.

      Я  хочу  підкреслити,  що над цим роз'ясненням я

 працював  особисто.  І  тому  (тут  прозвучали  різні

 думки,  різні оцінки, різні емоції) я хочу і призиваю

 вас   звернутися  до  нашого  законодавства,  яке  ви

 приймали ось в цьому залі.

      Перш  за все, не так давно, 17 березня 1995 року

 ви  прийняли  Постанову  Верховної  Ради України "Про

 порядок скасування введення в дію Закону України "ПРо

 скасування  Конституції  і  деяких законів Автономної

 Республіки  Крим". В пункті другому цієї Постанови ви я 
 я                          - 142 - я 

 записали:   "...   До   прийняття  нової  Конституції

 Автономної    Республіки   Крим   статус   Автономної

 Республіки  Крим  визначається  тільки Конституцією і

 законами України". Ви записали!

      Дальше,  в  пункті  4  ви записали: "... Вважати

 правомочними  діючи  Верховну  Раду Автономної і уряд

 Автономної  Республіки  Крим".  Тоді  ж,  17  березня

 Постановаою Верховної Ради України було прийнято "Про

 порядок  введення в дію Закону України "Про Автономну

 Республіку  Крим"  і зокрема сам Закон "Про Автономну

 Республіку  Крим". Не всі, очевидно, ви маєте його на

 руках,   то  ж  дозвольте  нагадати  про  деякі  його

 положення. Саме цим Законом "Про Автономну Республіку

 Крим" ви визначили повноваження, які передає Верховна

 Рада України Верховній Раді Криму. Стаття 8.

      Я не буду перераховувати всі повноваження, там є

 18  таких повноважень, а я як перерахую пункт 3 цього

 повноваження.  там  сказано:  "Передається  в відання

 Автономної  Республіки Крим в особі її органів влади,

 тобто  Верховної  Ради  Республіки  Крим  підлягяють,

 пункт  3, визначення повноважень і порядку діяльності

 Республіканських  органів і органів місцевої влади та

 об'єднань   громадян.   Визначення   повноважень,   я

 підкреслюю, і порядку  діяльності. я 
 я                          - 143 - я 

      Скажіть,  це є формування Уряду, чи є щось інше?

 Тут не треба бути юрчстом, тут треба просто слухати і

 мати  бажання  слухати, і мати бажання бачити, що тут

 написано.

      Дехто посилався на Уряд, на конституційний Закон

 Криму...

     

      ГОЛОВА.    Висиль    Васильович,   будь   ласка,

 розшифруйте   свою   тезу  детальніше,  щоб  не  було

 двозначності.

     

      ___________.  Добре, я це зроблю.

      Дехто    посилався   на   конституційний   Закон

 Республіки Крим "О правительстве Крыма". І казали, що

 Верховна  Рада Криму має право приймати таке рішення,

 оскільки  це  передбачено Законом "Про Уряд Криму". Я

 зачитую  цей  Закон,  він  дійсно, не скасований, він

 скасований тільки частково вами.

      Стаття  2.  "Порядок  формирования  правительсва

 Крыма".   "Правительство  Крыма  фомируется  премьер-

 министром,  правительство  Крыма  по  согласованию  с

 Верховным Советом Крыма. Кандидатуру премьер-министра

 правительства    Крыма   для   его   назначения   или

 освобождения вносит на рассмотрение Верховного Совета я 
 я                          - 144 - я 

 Крыма Председатель Верховного Совета Крыма".

      Якщо  подивитися зовні і неглибоко то  здається,

 що  Крим  поступив  вірно,  бо  він керувався ось цим

 Законом. Але це тільки зовні, бо цей Закон находиться

 в   протиріччі   з  Законом  України  "Про  Автономну

 Рувпубліку  Крим".  Я  задаю  питання, сьогодні тут є

 юристи, є професори, які і навчали мене. Яка юридична

 сила  якого  закону  має  вищу юридичку силу Криму чи

 України?   Я   думаю,  що  тут  і  не  юристи  дадуть

 відповідь, що Закон України має вищу юридичну силу, а

 тому  він  повинен застосовуватись в даній конкретній

 ситуації.

      Я йду дальше по Закону "Про Автономну Республіку

 Крим".  Ви  тут  записалі  після  пункту 18 "Законами

 України   Автономній   Республіці  Крим  можуть  бути

 делеговані   і   інші   повноваження".  Ви  делегуєте

 повноваження Верховній Раді Криму. Що тут   не  ясно.

 Мені  здається,  тут  абсолютно  все  ясно.

      Якщо ми називаєм себе правовою державою, якщо ми

 говоримо  що  в цій державі повинно бути верховенство

 закону,   верховенство   право,   то   Верховна  Рада

 поступила абсолютно правильно в даній ситуації. Я вже

 не  кажу,  що  прем'єр-міністр  і  віце-прем'єр Криму

 звільнені  з  роботи  з  грубим  порушенням трудового я 
 я                          - 145 - я 

 Кодексу  Закону  "Про  працю".  Я вже не кажу, що він

 хворів  в той час. Що при такому звільнені треба було

 б  послухати  пояснення,  що ця людина повинна бути в

 залі, її вислухати. Я вже про це не кажу.

      Тут  прозвучали  різні  бумки.  В  тому числі що

 робити   з  Постановами  (я  їх  називаю),  які  були

 прийняті Верховною Радою Криму. В тому числі (мене це

 здивувало)  пішла  пропозиція  від комісії Стретовича

 про  те, щоби призупинити відповідні законодавчі акти

 Криму.

      Я  звертаюсь  до юристів, вони тут є. А, навіть,

 не  юристів.  Якщо  ми  визнаємо, що є незаконний акт

 прийнятий, як його можна призупинити? Його можна лише

 скасувати  або  не  скасувати.  Але це воля Верховної

 Ради.  Це  ситуація,  яка  мені нагадує: коли є вирок

 суду  про  смертну  кару  людині,  а  виявляється, що

 засудили до смерті не ту людину. Тоді Верховному Суду

 пропонують:  призупиніть  вирок на якийсь час. Але це

 дещо абстракція.

      Сьогодні   я   вважаю,   що   незаконні  рішення

 Верховної   Ради   Республіки   Крим   повинні   бути

 скасовані.

     

      ГОЛОВА.  Запитання  Василю  Васильовичу є? Треба я 
 я                          - 146 - я 

 задавать питання.

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.   Тоді   маленьке,   Василь  Васильович,

 маленьке  одне  запитання.  Оскільки  воно  звучало у

 виступах.  Будь  ласка,  там від кримчан вам зададуть

 запитання,  але  перед  цим:  на  основі якого Закону

 можна сьогодні формувати Уряд Криму?

     

      _______________

      Я думаю, що рано плещити.

     

      ГОЛОВА. Я прошу, не робіть зауваження депутатам.

     

      _______________

     

      Добре, я вибачаюсь.

      На  основі  того  Закону,  який ви тут приймали,

 Олександр  Олександрович,  і  який  я називав: Закону

 "Про статус Автономної Республіки Крим".

     

      ГОЛОВА. Там немає цього визначення.

       я 
 я                          - 147 - я 

      _______________

     

      Ну,  так  тоді...  Будь  ласка, це ваше право, я

 кажу про незаконне рішення...

     

      ГОЛОВА. Я ще раз повторюю запитання, тому що від

 цього ми приймаємо рішення. На основі якого Закону (я

 вже  не  буду  говорити,  там,  України  чи Кримської

 Автономії)...  Що  там написано? Там немає категорії,

 яка торкати...Уряду Криму.

     

      _______________

     

      Олександр  Олександрович, тоді я прошу, щоб мене

 правильно зрозуміли, дати мені Конституцію України чи

 прочитати   статтю   97.  Наберіться  часу, і  ми  її

 протлумачимо.

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  Василь Васильович, Василь

 Васильович, Василь Васильович, будь ласка.

     

      ___________.  Давайте ми зробимо так.

     

      ГОЛОВА.. Не треба. я 
 я                          - 148 - я 

     

      ___________.  Давайте  зробимо так, якoо виникає

 питання  такого  характеру,  то  я би не хотів робити

 експертні  виступи,  я  тут  перед  вами  виступаю. Я

 захищаю  експертний  висновок там, де ми вже зробили,

 якщо  у  вас  є запитання, поставте його, будь ласка,

 перед Міністерством юстиції, і через один ми вам його

 принесемо.

     

      ГОЛОВА.  Дякую. Запитання є. 10 хвилин вистачить

 на запитання. Запишиться на виступи.

      Будь ласка, 10 хвилин. Гармаш.

     

      ГАРМАШ.  Пожалуйста,  вопрос  следующий товарищ,

 министр.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, говоріть, Гармаш.

     

      ГАРМАШ.  У  нас  следующий  вопрос  к  вам точно

 будет.  Итак,  вы  говорили  о  несоответствии законов

 Крыма  к  Конституции Украины. Я спрашиваю, почему вы

 как министр юстиции, до сегодняшнего дня не добились,

 чтоб    Верховный   Совет   ............  привел   все

 законодательтство    Украины    в    соответствие   к я 
 я                          - 149 - я 

 конституции.  Это  одна  половина.  Или  наоброт, 171

 статья,  и  наоборот  сделать  внести соответствующие

 изменения  в ее конституцию и вторая. Конституционный

 суд,  который  мог  внести нам сегодня ясность в наши

 противоречия, тоже нет сегодня. и последнее 31 статья

 97  статьи  говорит  о  том, что все что это мы можем

 сделать, годда не соответствует нашей Конституции. Мы

 заганяем себя немного в тупик. Если последнее, вопрос

 в  отношении вас. Как (..........) можете возглавлять

 партию в соответсвии с тем, что...

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу,  я  прошу.  Перше  и  останнє

 питання  не  відповідайте.  Воно  не  стосується теми

 розмови.  І не функція Міністерства юстиції приводити

 закони  в  відповідність  до  Конституції. Це функція

 Верховної Ради.

      (Шум в залі)

     

      ___________.  А  на  те,  що  я очолюю партію, я

 повинен відповідать.

     

      ГОЛОВА.  Не  треба.  Я  говорю: це не стосується

 суті питання.

       я 
 я                          - 150 - я 

      ___________. Спасибі. Але жаль.

      Так  от  що  я  хочу  сказати.  Що  як міністр і

 Міністерство,  яке  я  очолюю 2, 5 роки підряд давало

 роз'яснення  і  експертні оцінки, ми перші зробили до

 речі  без  всяких  доручень,  щодо  ситуації правової

 ситуації    і   відповідності   законодавства   Криму

 законодавству  України. Якщо ви читаєте газети, то ви

 могли   читать   десятки   моїх  статей,  куди  пливе

 Республіка Крим, півострів Крим і інші. Я бив тривогу

 ще  тоді  і не мовчав. Але не в функціях Міністерства

 юстиції  мінять Закони.  Це ваші функції.

      (Шум в залі)

      Ініціатива є.

     

      ГОЛОВА. Піменова, прошу. Бобриньов, прошу.

     

      БОБРИНЬОВ.  Уважаемый  Александр  Александровыч!

 Уважаемые депутаты! Вот тот результат в нашей пятнице

 голосования,  когда  бигом и мы принимали этот  Закон

 Украины.  Поэтому  я  задаю  вопрос министру юстиции.

 Если  вы видите противоречия как главный инспектор...

 експерт, я считаю, Украины по юстиции, что здесь ни в

 этом   законе,  ни  в  Конституции  Украины  нет  как

 формировать  правительство Крыма. Почему вы не внесли я 
 я                          - 151 - я 

 и не сказали: мы не правильно приняли закон?

      Потому  что, специально это было сделанно. Такой

 закон  был  сделан, чтобы сохранить это правительство

 Франчука.  Идет четко (..........) в Верховном Совете

 Украины, чтобы (..........). Поэтому я... ответьте на

 вопрос.

     

      _______________Я    вам    відповім.    В   мене

 складається  враження,  що  ніби  де, вибачте за таке

 слово,  я розмовляю з тими, хто де німий просто. Я не

 сказав,  що є протеріччя. Я сказав інше. Я сказав, що

 сила  Закону України є юридично вища за юридичну силу

 законів Криму. І це є...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Василь  Олексійович,  я дуже прошу,

 будь  ласка,  конкретно  відповідайте на запитання. І

 вас  і  депутатів  прошу.  У нас все-таки такий запас

 слів  в  українській  мові,  а  в  юридичній  мові не

 меньше,  що  треба  використовувати  такі,  яки  б не

 викликали  протидію.

      Я  прошу  дуже  коректним бути у висловах. У нас

 всі  добре  говорять,  чують  прекрасно і так дальше.

 Будь  ласка,  відповідайте на запитання Бобриньова по

 суті. я 
 я                          - 152 - я 

     

      _______________ Ясно. Питання було таке чому він

 не  вніс. Це не було, не входило в його обов'язки. Ми

 готовили  комісію,  ми  прийняли рішення. І ми можемо

 оцінювати  ситуацію тільки, так би мовити, виходячи з

 прийнятих  рішень.  І не більше. Тому, будь ласка, не

 задавайте йому запитання, на які він не мусить давати

 відповіді.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Колотенко. там 10 хвилин відведено.

     

      КОЛОТЕНКО.

     

      Василій  Васильйовичу, у меня к вам вопрос. В 24

 областях  Украины  рядовой обласной Совет имеет право

 высказать  недоверие своему исполнительному органу. В

 Крыму вы почему-то лишили Верховный Совет Крыма такой

 функции.  На  каком  основании?  На  основании  какой

 статьи, какого закона?

      И  второе  вопрос. Что такое совесть тогда, если

 вы считаете, что это все в порядке вещей. Все у меня.

     

      ____________.  Давайте  якось домовимося, я йшов

 сюди з обгрунтуванням і роз'ясненням Міністерства юс- я 
 я                          - 153 - я 

 тиції  щодо  незаконного  звільнення Прем'єр-міністра

 Криму і віце-прем'єра. Якщо ми сьогодні пішли в іншо-

 му  руслі,  то давайте якось домовимося, бо зараз бу-

 дуть багато інших питань, пропозицій.

      Я вважаю, що якщо є позиція Мінюсту, вона викла-

 дена щодо цього, будь ласка, задавайте запитання.

     

      ГОЛОВА. Трояковський.

     

      ____________.  Уважаемый  Министр, скажите пожа-

 луйста,  вы привели пример с приговором. Мы понимаем,

 что приговоры в порядок приведения приговора в испол-

 нения регулируются другим законодательством.

      Но вы сегодня поддали критике комиссия Стретови-

 ча,  которая  вышла  с  предложением о том, чтобы "не

 скасовувати, а зупинити дію тих актів Крима, які про-

 тирічать Конституції України".

      Но  мы,  как Верховный Совет, должны действовать

 по  Конституции  в соответствии с Конституцией. Мы не

 можем  действовать по аналогии закона или других, так

 сказать, по целесообразности.

      И как вы считаете, вот его предложение, в комис-

 сии  Стретовича, и то что Верховный Совет своим реше-

 нием,  незаконным  решением  я  считаю, потому что мы я 
 я                          - 154 - я 

 должны  действовать  в  соответствии с Ко нституцией,

 отменили решение и "скасували" Конституцию Крыма. Это

 законо или нет?

      И те решения, которые нам предлагает сегодня ко-

 миссия  "скасувати"  решение  по проведению выборов у

 Верховный  Совет,  о том, чтобы "скасувати" решение о

 правительстве  Крыма.  Скажите, в соответствии с Кон-

 ституцией они законны или не законны.

     

     

      ГОЛОВА.   Борис  Семенович,  я  дуже  прошу  -не

 задавайте  риторичних  запитань.  Якщо  ВЕрховна Рада

 прийняла рішення, значить законно!

     

      ___________.     Нет,     извините,    Александр

 Александрович,   мы   должны   дествовать   в  рамках

 Конституции. И то, что мы нарушили Конституцию...

     

      ГОЛОВА.  Ну...  це  ми тлумачить можем тільки ми

 Закон - не Міністерство юстиції...

     

      ___________. Я понимаю. Но мы должны действовать

 в  соответствии  с  Конституцией... А мало что другие

 предложения  будут...  Но  в  статье  97-й,  пункт 33 я 
 я                          - 155 - я 

 вызначени  полномочия  наши по отношению к Крыму, что

 мы можем сделать. Мы можем сделать... зупинити дію...

 А  если  Верховный  Совет  Крыма не примет, не внесет

 изменения  -тогда мы можем скасовать это ришення. И в

 Конституции точто написано...

     

      ___________.  Олександре Олександровичу! Я прошу

 все-таки,  шановні  депутати,  ось  в цьому разі дати

 мені відповісти.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка.

     

      ___________. Я дуже вдячний за те, що я маю таку

 Конституцію,  яку  мені Олександр Олександрович прямо

 подарив в такий історичний момент...

     

      ГОЛОВА. Це на час, я не....

     

      (Шум у залі, сміх)

     

      ___________....   і   зачитати   пункт  31  цієї

 Конституції,  статті  97, бо дехто підходив до вас на

 перериві,  показував пункт 31 з старого варіанту, де,

 дійсно,  не було це передбачено. Тобто 31 йде мова... я 
 я                          - 156 - я 

 в пункті 31-му статті 97 Коснтитуції україни мова йде

 про   те,   що   Верховна   Рада  України  має  право

 скасовувати  правові акти (скасовувати -не зупиняти!)

 правові  акти  Верховної  Ради  Автономної Республіки

 Крим.

     

      (Шум у залі)

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, будьте уважні!

      Целих з запитанням.

     

      (Шум у залі)

     

      З ЗАЛУ. Вы сначала начните читать!

     

      ГОЛОВА. Так що?..

     

      З ЗАЛУ. Там во всех статьях...

     

      ___________.  Зупиняти дії і скасовувати, але це

 право Верховної Ради...

     

      (Шум у залі)

       я 
 я                          - 157 - я 

      ___________. Давайте зачитаю, якщо треба...

      Зачитати, Олександре Олександровичу?

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  читатйте,  тільки не всю,

 безперечно - вона дуже велика...

     

      ___________.

     

     

      Когда   могут   быть   приостанлены   полномочия

 Верховного  Совета  Крыма,  где  записано: "В случае,

 если  на  протяжении  двух  месяцев после избрания не

 менее двух третей депутатов общего состава Верховного

 Совета  Автономной  Республики  Крым  они  не  смогут

 сформировать Правительство Республики Крым".

      Значит, если мы в этом Законе даем им полномочия

 формировать  правительство Крыма. Если они формируют,

 мы их распускаем...

             (Шум у залі)

     

      ___________. Ну, как нет. Значит, таким образом,

 и  возникает ситуация, что Верховный Совет Республики

 Крым   имеет  право  заниматься  формированием  своей

 исполнительной власти. я 
 я                          - 158 - я 

      И  второй вопрос. Не кажется ли вам, что все эти

 вопросы,  регулирующие взаимоотношения исполнительной

 власти  на  сегодняшний день должен решать Президент.

 Если  он  видит, что идет нарушение конституционности

 формирования    власти,,   пусть   он   подчиняет   и

 правительство   Крыма  себе  напрямую,  как  подчинен

 председатели  областных Советов, и распоряжается.

     

      ГОЛОВА.    Будь ласка, .....

     

      ___________.       Олександр      Олександрович,

 відповідати мені?

     

      ГОЛОВА.   Ну, будь ласка.

     

      ___________.   Шановні   депутати,   ми   в  тій

 ситуації,  коли,  на  мою думку, ви заставляєте мене,

 вибачте  за  це слово, проводити юридичний лікбез. Ви

 задали питання по статті 13,  я вам відповідаю.

      Я  до  цього  вам  сказав,  що повноваження, які

 передані  Україною  і  Верховною  Радою  України вами

 Верховній  Раді  Криму, записані в статті 8, не 13, в

 статті  8  -18  пунктів.  Знайдіть мені там, де... Це

 зовсім  інша тема, ви розумієте, це інші положення. Я я 
 я                          - 159 - я 

 вам про Фому, а ви мені про Гаврила.

     

      ГОЛОВА.  Все, дякую, сідайте, будь ласка.

      Шановні депутати! Я прошу уваги. Я хотів би все-

 таки   озвести   обговорюване   питання  на  конретні

 підпункти, з яких ми повинні приймати рішення.

      Перше рішення. Стосовно виборів в Криму,   і  ми

 обов'язково його приймемо сьогодні, бо без того ми не

 можемо дальше рухатися.

      Друге.  Те  що  стосується  актів стосовно Уряду

 Кримського. Так от не випадково було  непросто Василю

 Васильовичу пояснювати, і не випадково  непросто було

 коментувати  ту чи іншу позицію іншим депутатам. Тому

 що  правове  поле  сьогодні таке, яке дозволило Уряду

 Криму зробити такий крок. Але...

      Прошу  вас не піднімайте рук, я закінчу думку. Я

 ж маю теж право.

      Так  от я пропоную сьогодні відповідно до нашого

 рішення  щодо скасування Конституції Криму, скасувати

 ті  підзаконні  акти  або  Конституційні  закони, які

 випливають  з тієї Конституції, яку ми скасували. І в

 цьому  відношенні  пропозиція  щодо скасування Закону

 "Про  Уряд Криму" теж мають правові підстави. Якщо ми

 приймаєм аке рішення, не опускаючих до персоналей, це я 
 я                          - 160 - я 

 не  фукція  Верховної  Ради  України.  Тоді виконавча

 влада в особі Президента і Кабінету Міністрів (а вона

 підпорядкована  Президенту  указом  його  ще в серпні

 минулого року) що хочуть те й роблять................

 кого  хочуть  там  прем'єром, призначає іншого. Це не

 наша  справа,  ми  цим не повинні займатися. І того й

 зводилася  та  розмова у нас із Леонідом Даниловичем,

 про  що  інакше прошки сказав Ігор Рафаїлович. Але це

 функція  Верховної  Ради,  і  наша  Постанова в цьому

 відношенні  не  має  зворотньої  сили.  Ми  приймаємо

 принципове  рішення.  Тоді  ми  працюємо  в правовому

 режимі,  в  правовому полі, чке створюємо, регулюємо,

 коригуємо,   для   того  створена  Верховна  Рада.  А

 виконавча влада забезпечує виконання.

      Бо   якщо   сьогодні  Міністерство  юстиції,  як

 представник  виконавчої  влади, коментує ситуацію, то

 тоді  винікає  питання,  якщо  виконавчій  владі  все

 зрозуміло,  то чому вона не вживає заходів відповідно

 до цього Закону і цієї зрозумілої ситуації?

      Але  перше  питання  -вибори. Давайте розглянемо

 питання  про  вибори.  Пропозиція вносилася чітка: на

 основі   Закону   про  України.  Представники  Уряду,

 Верховної  Ради  Криму теж розуміють, що це треба так

 робити. я 
 я                          - 161 - я 

      Оскільки ми говоримо про вибори на основі Закону

 про Україну, то там першою нормою передбачено 90 днів

 до  виборів. І саме тому ми повинні вводити цю норму.

 Тобто  і не відкладати на потім, бо це означає, що ми

 взагалі    затягуємо   в   невідь,   як   каже   один

 із(..........)  наших  питання про вибори у Криму. Бо

 ми  можем прийняти рішення про дату, яка є відправною

 точкою  через  10  днів,  а  потім ще виникнуть якісь

 ситуації по уточненню самого Закону. І це ще відтягне

 дальше вибори. А це означає, що в середині курортного

 сезону   в  Криму  вибори  не  відбудуться.  Тоді  ми

 створюєм  взагалі  колізію.  Незрозуміло,  хто  ж там

 відповідає за місцеву владу.

      Тому,    мені   здається,   ми   повинні   чітко

 визначитись   сьогодні:  дата  виборів,  скажімо,  25

 червня.  Дальше  відтягувать  не  можна, але й ближче

 ставити   не  можна.  І  принципове  рішення:  вибори

 проводяться на основі Українського Закону.

      Я   не  буду  тут  в  деякі  колізії  вдаватися,

 пов'язані, там, із депортованими тощо. Мені здається,

 як  люди, які переживають за цілісність держави, вони

 можуть,    так   би   мовити,   вибачити   цю   певну

 невідповідність,  бо є Закон, який сьогодні вже діє в

 Україні.  А  якщо  ми  почнемо  проводити доповнення, я 
 я                          - 162 - я 

 зміни,   то  це  означає  -відсовуємо  знову  вибори.

 Значить,  вони  не  відбудуться.  Ми  теж  не повинні

 підігравати на таку ситуацію.

      А  друга  ситуація  -про  уряд. Ми її теж будемо

 вирішувати так само, як і Закон про військову службу.

 Я думаю, що там ніяких заперечень не буде.

      Зрозуміла логіка пропозиції?

      Таким  чином,  я  ставлю  на  голосування, не на

 голосування,  а на зараз розгляд питання про вибори в

 Криму.

      У  вас є на руках два варіанти постанови, які ми

 повинні  брати  за  основу. Власне кажучи, ми могли б

 його  по  пунктам  розглядати,  скомпонувавши потім в

 цілому саму постанову.

      Тобто  мова йде про дату виборів і про вибори на

 основі   якого  Закону.  А  якщо  ми  ці  два  пункти

 проголосуємо  то  ми  тоді  редакційно  узгодемо, і в

 йілому  проголосуємо  постанову. Прошу вас. Олександр

 Володимирович.  Ну  вирішується  принципово правильне

 питання.

      Так я бачу по реакції.

      Будемо обговорювати цю ситуацію?

      Хто  за  те  щоб  припинити  обговорення.  прошу

 визначитися. я 
 я                          - 163 - я 

     

      Рішення прийнято.

     

      У  вас  є  на руках дві постанови: постанова від

 комісії   з   правової  реформи,  про  яку  доповідав

 Лавринович,   і  постанова  яку  пропонувала  комісія

 стешенко  і  про яку доповідав. Будь ласка найдіть цю

 постанову.

      І пропозиція Мостиського будь ласка.

      Я прошу Вас я не маю права 267 голосів припинити

 обговорення проголосували. Я не маю права.

      Та я про закон і кажу, я не так висловився закон

 україни  про  вибори депутатів і голів місцевих рад в

 народні депутати в автономній республіці Крим.

      Я  ставлю  на голосування, давайте так вирішуємо

 принципові питання, а потів сформуєм  документ.

      Перше   принципове   питання.   Про  призначення

 виборів.  Дати  були,  називалися  там 28 травня, але

 воно  не відповідає Закону "Про Україну" і 25 червня.

 Неділя 25 червня.

      (Шум в залі)

      Ну  а ще одна позиція, поки не втрясемо, то це я

 не  можу ставить. Бо такого нема, категорії втрясемо,

 юридичної категорії. Давайте по датах визначимося. я 
 я                          - 164 - я 

      (Шум в залі)

      Яке? Дату на голосування  я так...

      (Шум в залі)

      Так. 25 червня я ставлю на голосування цю дату.

      (Шум в залі)

      Так.  Обговорюється  питання  про дату 5 хвилин.

 Запишіться на виступ. 5 хвилин.

      (Шум в залі)

      Є   пропозиція  висловлюватися  протягом  однієї

 хвилини , не більше. Нема заперечень?

      Так  я...  Всі  розуміють це прекрасно. 5 хвилин

 (..........) Пронюк слово.

     

      ПРОНЮК.

      205, Пронюк. "Державність", УРП.

      Шановний    пане    Голово!    Шановні   колеги!

 Справді....... Закон "Про вибори".

      Що  стосується 25 червня, ви назвали другу дату.

 Шановний  пане Голово, це викликає заперечення з мого

 боку  тому,  що це вже літо, це вже курортний сезон і

 жнива, це ж Крим південь України.

      І тому я пропоную, дату виборів визначити уже на

 осінь.  Можна  зараз  назвати,  або  доручити комісії

 внести пізніше. я 
 я                          - 165 - я 

     

      ГОЛОВА.  Ясно.  Пропонується  на осінь. Уточняю,

 курортний сезон через тиждень розпочинається в Криму.

      Будь ласка, Корнелюк.

     

      КОРНЕЛЮК

     

      Олександр  Олександрович,  ми  так ні до чого не

 домовимося.  Я пропоную перейти на голосування, почи-

 нати першу дату, другу і пішли.

     

      ГОЛОВА. Ясно. Головатий.

     

      ГОЛОВАТИЙ

     

      Шановні народні депутати! Я не пропоную конкрет-

 ної  дати, ні 25, ні 26, ні 27, ні 28, ні 31. Я прошу

 вас  звернути  увагу, що ця дата має відповідати пов-

 ністю  нашому Закону про вибори. І це має бути не ра-

 ніше ніж через 90 днів після призначення виборів.

      Отже,  яка є найближча дата до цього, я пропоную

 за це проголосувати. А про це каже Олександр Олексан-

 дрович, що це дата 25 червня, вона найбільше відпові-

 дає  нашому  Закону  про вибори. Отже давайте ми її і я 
 я                          - 166 - я 

 встановимо.

     

      ГОЛОВА.  Безсмертний.  Другий раз за п'ять років

 Головатий погодився зі мною. Будь ласка.

     

      БЕЗСМЕРТНИЙ

     

      Шановний Олександр Олександрович! Шановні народ-

 ні депутати!

      Дійсно,  Сергій  Головатий даючи свою пропозицію

 абсолютно  правий.  Але разом з тим, Олександре Олек-

 сандровичу,  я не приймаю ваше зауваження щодо депор-

 тованих  і корінних народів. Ми повинні врахувати цей

 фактор,  не може законодавство України діяти саме че-

 рез цей фактор.

      Тому мені здається, разом з цією датою необхідно

 доповнити Закон про вибори України стосовно кримських

 татар і інших депортованих народів Криму.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Я  відразу  відповім, додам ще потім 30

 секунд. Ви правильно говорите, але оголошуючи сьогод-

 нішню дату, ми включаємо в дію Закон і починаємо фор-

 мувати округи, висування тощо. Послухайте уважно. я 
 я                          - 167 - я 

      Ваша  поправка  передбачає зовсім іншу географію

 виборів.   А  це  означає,  що  ми  не  зможемо  тоді

 вкластися тоді в цей Закон і в 90 днів не вкладемося,

 бо  вже  буде  інша  ситуація.  Таким чином, ми потім

 повинні  витягувати  в  той  період,  коли  вибори не

 відбудуться,   а   в   квітні   місяці   закінчується

 повноваження місцевих органів влади...

      Будь ласка, 30 секунд Безсмертному.

     

      БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П., 220 виборчий округ.

      Олександре Олександровичу!

      Тоді,  в  такому  разі  треба  визнати існування

 національних  округів.  Іначе, якщо ми зараз підем за

 нашим  Законом  -ми  їх  ліквідуємо!  А  це додаткові

 диструктивні сили породамо в Криму.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.   Округи   такі   створені   на   основі

 законодавтсва  кримського...  Я  просив би і кримчан,

 присутніх  тут представників і Менждлісу, і кримсько-

 татарського  населеня  я  просив  би  зважити  на  цю

 обставину,  що  ми  мусимо  провести вибори. Потім ми

 внесемо    зміни    для    всієї    України,   яка...

 стосуватиметься  депортованих  народів.  І  проведемо я 
 я                          - 168 - я 

 наступні  вибори вже з урахуванням оцієї обставини...

 А сьогодні треба просто провести вибори!

      Будь   ласка,   Євген  Васильович,  нехай  Рифат

 Чубаров  висловиться  на  вашому  місці.  Будь ласка,

 сядьте. Увімкніть Мармазова, будь ласка.

      Я додам потім... Мармазова увімкніть, прошу.

     

      ЧУБАРОВ Р.

      Уважаемые народные депутаты Украины!

      Здесь   приводились   аргументы,  почему  нельзя

 выборы далеко переносить. И втом числе был аргумент в

 том,   что   как   же   так,   ведь   кандидаты   уже

 задействованы  -люди выступают со своими программами,

 идет  расходование определенных средств... Ведь то же

 самое  происходит  и  с крымско-татарскими округами и

 округами  там  по  армянам, болгарам, грекам, немцам.

 Этот  фактор  у  нас  брался как "депортированый". То

 есть,  по всем этим округам уже произошло выдвижение!

 И в этой ситуации, когда сейчас, если мы не делаем то

 дополнение, о котором говорил депутат Бессмертный, то

 получается так, что часть кандидатов идет дальше, она

 вписывается  в украинский закон. А другим мы говорим:

 стоп ребята извените, произошла ошибочка.

      Какое  будет  настроение  у  целого народа. Хотя я 
 я                          - 169 - я 

 конечно  он составляет не такое большое количество. Я

 хочу   сказать   -это   мнение   (..........),   если

 дополнения  не  будет  внесенны,  которые...  Это  не

 условия  вы  поймите.  Вы  в  Крыму нет иначе условий

 крымским  татарам  или  другим  депортированным  быть

 избранным.

      Мы  это  экспериментировали  в  ходе  выборов  в

 Верховный  Совет  Украины.  Верховный  Совет Крыма по

 одномандатным округам. Ну, такое общество сегодня. То

 есть  я  хочу  сказать,  что если такого механизма не

 будет,  мы заранее знаем, что для нас дорога закрыта,

 разумеется  мы  официально  байкотируем  этии выборы.

 Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  пояснюю ще раз ситуацію і Рефата

 Чубарова  це  теж  стосується.  Нам  конче  необхідно

 провести вибори на основі Українського законодавства.

 Бо сьогодні у списків включенни не громадяни України.

 ні  де  в світі таког немає, щоб в виборах в державні

 органи  чи в органи місцевої влади вибори проводилися

 громадянами інших держав.

      Таким  чином  це  вже відсікає оцю ситуацію про,

 скажем,  специфічний  характер саме тих поправок, які

 прийнято.  Тому  якщо ми хочем провести вибори, то ми я 
 я                          - 170 - я 

 повинні провести на основі українського закону.

      Я  розумію  також,  що тут є колізія певна, я до

 (..........) звертаюся, повторюючи те, що ми говорили

 з  ами  два  тиждні  тому. Ми у Верховну Раду Криму і

 може  розробимо  доповнення про вибори, що стосуються

 Верховної Ради України. Передбачемо обов'язково квоти

 депортованним народам. І тоді справедливість стосовно

 держави буде забезпеченна.

      А  сьогодні  оскільки  округи виборчі невеликі і

 кількість  фактичного населення, яке перебуває на цих

 округах,   дає   змогу   відстояти   інтереси   цього

 населення.   Ми   могли   б   сьогодні   скористатися

 українським    законодавством   і   вибори   все-таки

 провести.

      Бо  інакше  ми  просто  відсторучуємо  вибори. Я

 розумію,  що  тут  є  якась,  ну, певної мірою навіть

 утиск  інтересів багатьох виборців. Але треба зробити

 так,  щоб  вибори  відбулись  просто.  А в нас іншого

 виходу немає, ми мусимо на основі українського закону

 проводити вибори.

      Отже дата тим визначається і зміст визначається,

 бо   це   по-іншому  зовсім  формується  вся  система

 виборча.

             (Шум у залі) я 
 я                          - 171 - я 

      Я,  одну  хвилинку.  Квоту  -це  округ,  це інша

 географія,  ви ж проводили вибори, ви ж знаєте, що то

 таке.

      Леонід Макарович Кравчук, будь ласка, ні, там ще

 дві хвилини було, я ....... А потім вже ..............

     

      ___________.  Олександр  Олександрович,  шановні

 народні  депутати,  я  був в Криму, коли вирішувалось

 питання  про національні округи або квоти. Воно двічі

 розглядалось  тут,  в  нас,  в  Києві.  І я абсолютно

 переконаний,  і  це,  мабуть  всі добре розуміють, що

 якщо  ми,  маєчи  можливість  провести перші вибори в

 Криму   за   нашим   законодавством,   то   ми  маємо

 обов'язково  доповнити  наш  Закон  "Про  національні

 квоти  у  Криму".  І там у нас є час, і повинні ми це

 хробити. І це буде свого роду відповідно полігон для

 відпрацювання  цієї  проблеми в Криму, і по-друге, ми

 будемо   мати   250   тисяч   людей,  які  не  будуть

 конфронтувати  з Верховною Радою України.

      Тому  я  запропонував  так:  провести  вибори на

 основі  Закону України, це цілком зрозуміло, іншого і

 бути  не може, але 25 червня. В нас є час внести одну

 поправку до нашого Закону щодо національних округів.

             (Шум у залі) я 
 я                          - 172 - я 

     

      ГОЛОВА.  Жовтяк.

     

      ЖОВТЯК.

      Шановний  Олександр  Олександрович!  Я  пропоную

 подумати  над  таким  варіантом.  А  чому  б  нам  не

 перенести  вибори, скажемо, на 29 жовтня і до то часу

 вирішити    питання   із   квотами   в   Українському

 законодавстві   і   про  проведення  цих  виборів  по

 Українському законодавстві.

      Чому саме до  відпусток треба це вирішувати.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Пояснюю.  Евген  Дмитрович, пояснюю. Ми

 домовились  перед  розглядом  цього  питання говорити

 відразу  те,  що  думає  кожен.  Так.  Тому те, що ви

 сказали  це одне, а те що ви думали при тому, я знаю,

 але коментувати не збираюся.

      Тому  давайте  так.  Виборчий процес розпочався.

 Політична   ситуація   тому  відповідає.  Статус  Рад

 сформованих завершується. Тому вибори треба провести.

 Оскільки    Закон    вводиться    Український   треба

 відстрочити  на  90 днів. Бо можна, якщо на те пішло,

 можна  провести  вибори у травні місяці, внісши певні я 
 я                          - 173 - я 

 корективи  Закон  або вірніше, зобов'язавши виконавчу

 владу вичистити списки і все інше і все.

      (Шум в залі)

      А чому ні, напрклад?

      (Шум в залі)

      Так все одно це ж буде вже не Закон Український.

 Іван Васильович - представник...

      Будь ласка. Попеску.

     

      ПОПЕСКУ І.В.

     

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги!     Я     председатель     подкомиссии    по

 межнациональным  отношениям, представитель румынского

 национального меньшынства в Украине.

      Если  сейчас  ввести  квоты  только для крымских

 татар,  армян и других департированых народо, значить

 необходимо   ввести  такие  же  квоты  и  для  других

 коренных  народов,  которые  проживают  на территории

 Украины.

     

      ГОЛОС З ЗАЛУ.         Не чути .

     

      ПОПЕСКУ  И.  В.  Коренных, я еще раз подчеркива, я 
 я                          - 174 - я 

 поскольку   мы   живем  на  той  территории,  где  мы

 родились  там, где проживали наши предки.

      Я  предлагаю  провести  выборы  в соответствии с

 законами  Украины, определить дату, а до того времени

 ввести  квоты.  На  сегодняшний день это для крымско-

 татарского  народа, а на будущее на следующих выборах

 и  для  остальных  национальных  меньшин,  с которыми

 проживает  компактно  на  своей  территории в составе

 Украины.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА. Іван Васильовичу, справа в тому, що ми в

 даному   випадку   користуємося,   керуємося   нормою

 міжнародного   права,   яка  стосується  депортованих

 народів.  А  ви розумієте, про що йдеться. Зрозуміло,

 ваша пропозиція. Будь ласка. Ще раз(..........)

 І я буду ставити на голосування.

     

      ПОПЕСКУ І.В.

     

      Уважаемые    коллеги!    Если    речь   идет   о

 депортированных народах, то румуны Черновицкой оласти

 тоже  были  депортированы.  Вы забыли, что с 13-го на

 14-ое июня были депортированы 13 тысяч семей. О том я я 
 я                          - 175 - я 

 говорил,  и  весь  парламент  почтил минутой молчания

 тех,   кого   там  тогда  депортировали.  Из  одного-

 единственного села Махаланово селицкого района (округ

 Буздугана) за одну ночь только было депортировано 579

 человек.   И  так  в  каждом  селе,  если  пройти  по

 Черновицкой  области, можно убедиться, сколько оттуда

 не  вернулось:  по  100, по 200, по 300. Мы тоже были

 депортированы.

     

      ГОЛОВА.  Іване  Васильовичу,  ну, ви ж розумієте

 прекрасно,  що  і  інші,  і  ваша національна меншина

 повагою  користуються...  І  тому підтвердженням ваша

 присутність в нашому залі. Все. Виключіть Попеску.

      Будем   вирішувать   питання   голосуванням.   Я

 прошу... Є... Будь ласка! Я прошу уваги! Не піднімайте

 руки,  я  все  одно  нікому  слова не дам! Тому що ми

 проголосували   вже  підвести  риску.  І  якщо...  Ми

 повинні  завершити  це  питання.  Обов'язково. 2. 30.

 Будь ласка!

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.    Наполягають    кримчани,    наполягає

 Пилипчук. Давайте ще 2 хвилини. Будь ласка. я 
 я                          - 176 - я 

      Будь ласка, Коген.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.Ну, він же виступав уже.

     

      КОГЕН Ю.Б.

     

      Уважаемые товарищи депутаты, коллеги!

      Александр Александрович, я как раз поддерживаю...

     

      ГОЛОВА.  Ну, підійдіть до Пилипчука, скажіть, що

 треба сказати!

     

      КОГЕН Ю.Б.

 

      ___________.  Я  как  раз  выступаю  в поддержку

 вашего предложения. Значит дело вот в чем закони ваши

 нарушенались давно. В 24 году, когда выселялся народ,

 и  сейчас  есть ряд нарушений закона я предлагаю ваше

 предложение   Арександр   Александрович  провести  на

 голосование кто есть. Действительно выборы назначить,

 я  например считаю 28 мая их затягивать нельзя потому

 что  сейчас  в  конце  концов  вообще  уже  у нас нет

 никакой  власти  на  местах.  Я  вам это откровенно и я 
 я                          - 177 - я 

 чесно  заявляю,  так.  И во-вторых, действительно для

 крымских  татар,  которых  250 тысяч человек я был ну

 уже  округа созданы. уже списки есть одномандатные то

 есть  внести  сейчас как сказал, Леонид Макарович все

 правильно  для  них  специально  для  крымских  татар

 внести  прямо  тут сейчас. вот эту квоту, и выборы 28

 мая провести. И все проблемы снимуться спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Пилипчук.

 

      ПИЛИПЧУК.Є  ще  один  варіант як ви на

 нього   подивитесь.   вибори   провести  за  кримском

 законодавством, але нашою постановою зупинити дію тих

 статтей   де   може  бути  обирати,  або  обраний  не

 громадянин України.

     

      ГОЛОВА. Лавринович.

 

      ЛАВРИНОВИЧ.  Дякую,  пане  голова, за можливість

 внести пропозицію. Насамперед будь ласка з точки зору

 процедурного, для того щоб ми могли прийняти рішення.

      У нас запропоговано два проекта і я дуже просив,

 щоб   ви   процедурно  визначилися,  який  проект  ми

 обговорюємо.  І  потім  в  його  контексті вирішувати я 
 я                          - 178 - я 

 наступнє  питання  частково це стосується дати. І на

 узгоджувальній  раді яка відбулась в нашому кабінеті,

 ми  говорили  про  те  як  можна  розв'язати проблему

 провести вибори на основі Кримського законодавтсва, і

 уникнути   тих   негараздів,   які   будуть  якщо  ми

 проігноруємо  існуючи сьогодні квоти для депортованих

 народів.  Ми  можем  це  зробити в установлений срок,

 якщо ми призначимо вибори сьогодні, скажімо десь на 9

 липня  чи  навіть на 2 липня, і будем мати можливість

 українським  законом  прийняти  відповідні норми, які

 стосуються депортованих народів в Україні і ввести їх

 в  дію  і  так  провести вибори, щоб вони відповідали

 українському    законодавству   і   відповідали   тій

 політичній ситуації, яка є сьогодні в Криму.

     

      ГОЛОВА.  Ясно.  Таким  чином,  я  прошу уваги. Я

 більш не дам слова. Опустіть руки. Проголосовано вже,

 все.

      Нікому. Тому.

      Можна  в  такій  послідовності.  Я,  будь ласка,

 поставлю,  але  я  знаю  який  буде результат. Я тому

 хочу... Нам треба рішення прийняти. Рішення.

      Тобто,   вносилась  пропозиція:  25  червня,  на

 основі  Українського законодавства провести вибори. З я 
 я                          - 179 - я 

 доповненням  пропозиції  Кравчука  Леоніда Макаровича

 відносно  внесення  доповнень до Закону.

      Була   пропозиція   Пилипчука   і   Когана,  які

 співпадають:  провести  вибори  у  визначений  строк,

 вилучивши із норм Кримського законодавства або просто

 забезпечивши   вибори  на  основі  норм  Українського

 закону.   Тобто,   громадяни  України  і  громадянами

 України.

      (Шум в залі)

      А  чому:  ні?  Тому  що це Пилипчук сказав, а не

 він?  Ну ви подивіться.

      Тому,   будь   ласка,  я  постивлю  і  ту  і  ту

 пропозицію.   А  тоді  ми  від  того  почнемо  дальші

 визначатися   стосовно   механізму   і   який   треба

 відобразити у цій Постанові.

      (Шум в залі)

      Ясно.

      Я   ставлю  на  голосування.  За  основу  проект

 постанови, внесений депутатом  Лавриновичем.

      Будь   ласка.  Комісією,  вибачте.  (..........)

 доповів Лавринович.

     

      "За" -

       я 
 я                          - 180 - я 

      Будь ласка, голосуйте акуратно.

      Рішення не прийнято.

      Комісія  Стешенка, тобто за основу проект внесе-

 ний комісією Стешенка. Ставлю на голосування.

     

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/

      "За" -

      Рішення не прийнято.

      Тоді по частинах. Я ставлю на голосування пропо-

 зиції Пилипенка, Когана... А по черговості, я вибача-

 юся.

      Провести вибори 25 червня на основі українського

 Закону  України  з  доповненнями, які стосуються квот

 депортових  народів у Криму. Будь ласка. Я зараз пос-

 тавлю на голосування.

     

      ____________. Уважаемые товарищи депутаты! Пони-

 маете, потому что письменно подал заявку поэтому либо

 я сейчас попрошу тогда, чтобы дали возможность в этой

 ситуации,  это  действительно, решение надо принимать

 очень  ответственно. Сделать перерыв тогда попросить.

 Потому я попросил сейчас мне предоставить слово.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка. я 
 я                          - 181 - я 

     

      ____________. Но Александр Александрович, ...

     

      ГОЛОВА. Ми ж хочемо рішення прийняти люди добрі,

 будь ласка. Зараз дам вам виступити. Будь ласка.

     

      ____________. Я немного хотел би привлечь внима-

 ние депутатов к следующей проблеме. Понимаете то, что

 депортированные  народы,  так  скажем, беда это наша.

 Надо экономически решить все эти проблемы, культурные

 восстановить.

      Мы сейчас породим процесс точно такой же по всей

 Украине. Но почему мы национальный признак вносим сю-

 да  для  того, чтобы определять имеет он право или не

 имеет право. Все же граждане Украины.

      Так  мы  и говорим об этом, пожалуйста, вот туда

 переселяется, решаем все его проблемы, культурные ре-

 шаем, защищаем его. Но не так же ставить.

     

      ГОЛОВА.  3  хвилини виставте на тому... Бутейко,

 прошу.

     

      БУТЕЙКО А.Д., 70 виборчий округ.

      Дякую, шановний Олександре Олександровичу. я 
 я                          - 182 - я 

      Шановнний... шановні колеги!

      Я  хотів  би  привернути  вашу  увагу  до одного

 питання.  І  в  проекті  Постанови, яку запропонувала

 Комісія  з  питань  правової  політики,  і  Комісія з

 питань   державного   будівництва   є   пункт,   який

 одинаковий,  а  саме: що перше, що нам треба зробити,

 як  приймати  рішення  про вибори, треба скасувати ту

 Постанову Верховної Ради Криму від 18 січня...

     

      ГОЛОВА. Скасуємо...

     

      БУТЕЙКО   А.   Д....   тому  я  б  запропонував,

 Олександре   Олександровичу,  щоби  було  б  спочатку

 скасувати,  оскільки  це  було  і в одній, і в другій

 постанові  (я  думаю,  що  буде  єдність), а тоді вже

 брати далі.

      Дякую. Вибачте.

     

      ГОЛОВА. Скасуємо - нема заперечень.

     

      З ЗАЛУ. По процедурі!

     

      ГОЛОВА.  Тут  є  ще  пропозиція така, щоб окремо

 розглянути   дату   спочатк,  а  потім  квоти  окремо я 
 я                          - 183 - я 

 розглянути. Але вони зв'язані................... Так.

 Ми приймемо рішення сьогодні?

      Ну,   я  ж  знаю:  Василь  Миронович,  ви  зараз

 скажете,  що  я  порушую  регламент...  І...  і... це

 буде... І буде правильно!

      (Шум у залі)

      Я прошу уваги!

      Значить,  ставиться  на  голосування  пропозиція

 провести  вибори  25  червня  на  основі українського

 законодавства  з  доповненнями,  внесеними  депутатом

 Кравчуком. Ставлю на голосування.

      (Шум у залі)

     

      Йде голосування.

      "За" -

      Рішення прийнято.

     

      (Оплески)

     

      ГОЛОВА.  Будь  ласка, рішення прийнято. Вибори в

 Криму  у  місцеві  органи влади відбудуться на основі

 українського законодавства 25 червня 1995 року. Закон

 буде  доповнений нормами, передбаченими для кримсько-

 татарського і інших депортованих народів. я 
 я                          - 184 - я 

 Зрозуміло.

      Тепер  треба  скасувати  рішення  Верховної Ради

 Криму про проведення виборів в Криму від 18 січня. Це

 те,  що  нагадував  Володимир  Миколайович. Ставлю на

 голосування цю пропозицію.

     

      "За"

     

       Треба   проголосувати   доручення   Комісії   з

 місцевих  Рад...  Почекайте..  Доручення  підготувати

 зміни  до  Закону  "Про  Україну" і постанову з цього

 приводу,  яка  стосуватиметься організації виборів до

 місцевих  органів влади в Криму для розгляду в першій

 декаді квітня. Зрозуміло.

      Відредагувати   -це  ми  доручимо  в  юридичному

 відділі   комісії   Стешенка   зокрема.   Ставлю   на

 голосування.

      Будь ласка, мовчіть, я прошу вас.

      "За"      "проти"      , рішення прийнято.

      І  я  ще  хочу  підкреслити:  в Україні ніхто не

 займається  організацією  влади  на  місцях  і в тому

 числі виборами, крім нашого відділу Верховної Ради по

 роботі з Радами місцевими. І тому всі, коли посилають

 на  те,  що  ось  там  ми  прийняли,  що  хтось  буде я 
 я                          - 185 - я 

 займатись  отих  два  десятки  людей,  більш ніхто не

 займається,  щоб ви це знали. І тому більше надіються

 на  те, що там, скажемо, якась структура, чи партійна

 чи  інша  все  це  приведе до порядку. Нема, крім нас

 ніхто не вирішить.

      Тому, будь ласка, це чітко треба розмити, і коли

 визначаємо в часі якесь доручення.

      Яке ще треба до....

      (Шум в залі)

      Продовжити до виборів до 25...  до   виборів  до

 місцевих  Рад  термін  повноважень  місцевих  органів

 влади в Криму.

      Ставлю на голосування.

      (Шум в залі)

      Ну зрозуміло -до обрання місцевих органів влади.

     

      "за"

      Рішення прийнято.

      Ви оборежніше, а то стане конституційною нормою,

 слухайте.   Ну   хоч  вона  в  Конституції  доречі  і

 передбачена, так що можна було б і не голосувать.

      Одну   хвилину.   Зничить  це  ми  визначили  це

 питання.   Тепер  у  вас  є  проект  Постанови,  який

 стосується   скасування   Закону   "Про   проходження я 
 я                          - 186 - я 

 строкової служби громадянами Республіки Крим". Окреме

 питання.  Я  ще  раз...  Треба прийняти Постанову про

 скасування  цієї  Постанови Верховної Ради Автономної

 Республіки Крим.

      Почекайте.  Я  ставлю  на  голосування проект...

 рішення про скасування Постанови Верховної Ради Криму

 від  20  травня  1994  року  ь34.  1 "Про проходження

 строкової  служби  громадянами  Республіки  Крим", як

 такої що суперечить Конституції, законам України.

      Ставлю на голосування.

     

      "за"

      Рішення прийнято.

      І   ставиться   на  голосування  Постанова  "Про

 скасування    Конституційного    закону    Автономної

 Республіки  Крим  від  21 вересня 1994 року "Про Уряд

 Криму""  з дня опублікування цієї Постанови Верховної

 Ради України.

      Треба   обговорювати   це   питання?  Ставлю  на

 голосування.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Рішення не прийнято. я 
 я                          - 187 - я 

      Ви  балакайте  менше  -і будете розуміть, про що

 голосується.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилину. Закон... А, Закон ми про

 вибори проголосували.

      Я прошу, я прошу вас! Будемо переголосовувати?

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА. Хто за те, щоб переголосувати, ставлю на

 голосування. Хто за те, щоб переголосувати.

      Я  не  хочу,  щоб  Верховну  Раду  розділяли  на

 патріотів  і  антипатріотів.  Тому  голосувати  треба

 свідомо всієї Верховною Радою.

     

      "за"

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      ГОЛОВА. Та, голосувалося питання: хто за те, щоб

 переголосувати. Це процедурне питання.

      Хто за те, щоб поіменно голосувати? Прошу.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.  Голосуйте  проти, ну, про що мова? Будь я 
 я                          - 188 - я 

 ласка.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА.    Будь   ласка,   прошу   уваги.   Одну

 хвилиночку! Спокійно, спокійно!

      Де  Носов?  Прошу.  Як  передбачено Регламентом?

 Будь  ласка. Я можу ставити на переголосування, бо чи

 так  я  буду  винен,  чи  так  так  я  буду  винен. Я

 прекрасно розумію.

      Будь ласка, визначіться на основі Регламенту.

     

      НОСОВ.

     

      Регламент   передбачає,   що...   Ну,  Регламент

 передбачає так, що якщо з якогось питання не прийняли

 рішення,  а  рішення  все  ж  таки приймати треба, то

 можна   зробити   повторне   голосування,  але  після

 скороченного  обговорення  щоб  були  висказані які ж

 мотиви.

      Будь  ласка,  скорочене  обговорення два за, два

 проти. І голосувати.

     

      ГОЛОВА.Хто буде висловлюватися за, я прошу. я 
 я                          - 189 - я 

      Доручаєте соболєву і Богданову. Хто буде проти?

      Голдирєв і Кияшко, прошу.

      Будь ласка.

      Соболєв.

     

      СОБОЛЄВ.  Соболєв,  Запоріжжя. Депутатська група

 "Реформа".  Я  хочу  звернути увагу6 що запропоноване

 рішення скасувати не ті рішення Верховної ради Криму,

 відносно не довіри відносно прем'р-міністру і першому

 віце-прем'єру, а стосується голосування по скасуванню

 закону  автономної  республіки  Крим, конституційного

 про  статус  уряду. саме тому наша депутатська група,

 наполягає на тому щоб проголосовано було в поіменному

 режимі  за скасування, цього закону. Ми повинні діяти

 логічно,  скасували конституцію автономної республіки

 Крим,  і  конституційний  закон,  про  уряд  Криму ми

 повинні  скасувати.  всі  інші рішення які стосуються

 регулювання  позиції  по уряду, повинно приймати наша

 виконавча влада. Дякую.

     

      ГОЛОВА. Бойко, я сказав.

     

      БОЙКО.  Шановні  депутати. богдан Бойко народний

 рух України. я 
 я                          - 190 - я 

      ми повинні діяти логічно у посдлідовності до тих

 рішень  як4і  прийняті.  Нами  скасоване в попередній

 постанові   дія   конституції   республіки   Крим.  В

 відповідності до цього, повинна бути скасована і дія,

 логічний  крок  впередж,  дія конституційного закону.

 Тому  це  логічний  крок  вперед,  який  повинен бути

 зроблений.

      Разом  з  тим із дією скасування дії Конституції

 Конституційного  закону  не  є  провомірним приймання

 Верховною  Радою  Криму  питання про відставки Уряду.

 Оскільки   Уряд   уже  підпорядкований  безпосередньо

 Верховній Раді України.

      Тому, враховуючи... я... Президенту, Президенту.

 Тому,  враховуючи  ту  ситуацію, яка в нас склалася і

 надзвичайну відповідальність, яку ми зараз... рішення

 якого  ми  повинні  прийняти  треба,  щоб український

 народ,  громадяни  України  знали: які політичні сили

 сприятимуть  дестабілізації  ситуації. А ті конкретно

 дерутати,  які  проголосують за те, щоб війшов в Крим

 правове  поле України і щоб потім не говорили до чого

 буде   доведена   ситуація,  якщо  не  буде  прийнято

 відповідні рішення.  Дякую.

     

      ГОЛОВА.   Я   просив  би  не  робити  політичних я 
 я                          - 191 - я 

 рикошетів  із  нашого  рішення.  Бо  і  так може бути

 дестабілізація,  і так може бути дестабілізація. Тоді

 хто зна , кого звинувачувать.

      Я  якраз і хотів, щоб ми не поіменно голосували,

 щоб  не  було  спекуляції  довкола  позицій  того, чи

 іншого депутата.

      Болдирєв, прошу.

     

      БОЛДИРЄВ.

      Уважаемый  Председатель!  Уважаемые  депутаты! Я

 хочу  поддержать своего коллегу Бойка, который только

 что  совершенно  справедливо  заметил, что это вопрос

 исполнительной  власти. Мы достаточно сделали уже для

 того,  чтобы  исполнительная власть могла разобраться

 на созданном нами измененном правовом поле. Поэтому я

 считаю,   что   мы   не   должны   сейчас  голосовать

 предложенное  нам  Постановление,  а дать возможность

 Президенту  разобраться  в  той  ситуации  и  принять

 соответствующее  решение.  В рамках его полномочий. Я

 еще раз благодарю и поддерживаю депутата Бойко.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто  ще  буде?  Симоненко чи Заєць?

 Будь ласка, Симоненко. я 
 я                          - 192 - я 

     

      СИМОНЕНКО

     

      Уважаемый Александр Александрович!

      Я  понимаю,  насколько  вам  сегодня и сейчас, в

 данной   ситуации   очень  трудно,  потому  что  явно

 просматривается  психологическое  давление  и попытка

 все время прессинговать...

      Было  проголосовано,  было  принято  решение  по

 данному  вопросу. Но почему я попросил у вас все-таки

 разрешения высказаться по данному вопросу?

      Уважаемые   народные   депутаты,   но   ведь  вы

 понимаете  насколько  ответсвенно  сейчас  решение по

 данному  вопросу.  Ну,  не  надо  нам  власть. Мы уже

 приняли  это  решение.  И  пускай далее все структуры

 исполнительной  власти  занимаются, уточняют какие им

 полномочия   теми   решениями,  которми  мы  приняты,

 переданны.

      Сегодня   принятие   этого  решения  вновь,  так

 скажем,  предоставит право отдельным людям заниматься

 спекуляциями.  И  я  поддерживаю  сейчас  предложение

 крымской    делегации,   которая   ушла,   и   сейчас

 представители  фракций  подошли.  И  если  мы  сейчас

 будем,  секундочку,  части, извентите, части крымской я 
 я                          - 193 - я 

 делегации.  Мы  также  их поддержим и не будем, когда

 будет оказываться давление на переголосование и уйдем

 тогда  покинем  зал. Ну, нельзя так работать, в таких

 условиях.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги.  Я зрозумів так, що ви

 заперечуєте необхідність голосування взагалі.

     

      (Шум в залі)

     

      Значить,   так  питання  ставиться  на  поіменне

 голосування, прошу.

     

      "за"

     

      Рішення не прийнято.

      Прошу  уваги. Сідайте  на  місце,  уже не  треба

 виходити.  Сідайте, будь ласка, на місце. Будь ласка,

 прошу.  У  вас на руках є перелік питань для розгляду

 на квітень місяць і перелік питань, які розглянути на

 перший  сесійний  тиждень. Я прошу вашої підтримки на

 один і другий перелік.

      Тобто  ставиться  питання про схвалення переліку

 питань на квітень місяць. Будь ласка. я 
 я                          - 194 - я 

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      На перший тиждень квітня, прошу.

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/

     

      "За" -

     

      Я  прошу  вас  проголосувати в цілому ті пункти,

 які  ми  проголосували  по виборах в Криму, як окрема

 постанова,  бо  ми  в  цілому не проголосували. Прошу

 поставити на голосування. По виборах.

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/

      "За" -

     

      Бажаю вам успішної роботи в округах. До побачен-

 ня.

       Я  прошу вибачити, інформація про виконання на-

 шої Постанови Урядом. Хто в нас є від Уряду? Де Каль-

 ник.

      Давайте так, будь ласка, інформація

 буде сьогодні в засобах масової інформації! я 
 я                          - 195 - я 

     

      (Шум у залі)

     

      Так?! Немає заперечень? Все! До побачення!

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку