ЗАСІДАННЯ  ДВАДЦЯТЬ  П'ЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

    У к р а ї н и  21  б е р е з н я  1995  р о к у

                      16.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати! Прошу підготуватися до

 реєстрації! Сідайте! Сідайте...

      Будь ласка, систему увімкніть!

      Йде реєстрація.

      В  залі  зареєстровано 299 (я рахую із... да, зі

 мною...).  Ну, будь ласка, сідайте -я ще раз поставлю

 на голосування.

      Скоріше,  скоріше...  Без  Буздугана не будем...

 Прошу. Прошу. Можна? Ще раз увімкніть!

      Йде  реєстрація. Ну, більше не будем голосувать.

 В залі зареєстровано 309 депутатів. Вечірнє засідання

 оголошується відкритим.

      Продовжується  розгляд питання про незадовільний

 соціальний  захист  населення в зв'язку з підвищенням

 тарифів   на   житлово-комунальні  послуги.  Комісія,

 вірніше...   ну,  да - Комісія,  котрій  ми  доручили

 підготувати  цей  документ, врахувала всі зауваження, я 
 я                           - 2 - я 

 котрі були висловлені під час обговорення, і пропонує

 вашій увазі варіант документа. Я його ще раз зачитаю.

 Третю колонку.

      "  Постанова про незадовільний соціальний захист

 населення в зв'язку з підвищенням тирифів на житлово-

 комунальні послуги.

      Кабінету Міністрів України з першого лютого 1995

 року  підвищено тирифи на житлово-комунальні послуги,

 зокрема,  на електроенергію в 7, 8 раза, на природний

 газ   у   9,  4  раза,  вугілля  в  12  разів.  Проте

 компенсаційні  виплати,  передбачені Постановою Уряду

 від 8 лютого 1995 року номер 106 "Про зміни в порядку

 грошових  виплат  населенню  для  покриття  витрат на

 оплату   житловокомунальних   послуг   у   зв'зку   з

 підвищенням    тарифів    на    них"   практично   не

 здійснюється,   що   викликає   соціальну  напругу  в

 суспільстві.    Рівень   компенсаційних   виплат   не

 відповідає росту цін.

      Перше. Верховна Рада України постановляє цим....

 пропущено...  перше: запропонувати Президенту України

 розглянути  незадовільні  дії  підпорядкованого  йому

 Кабінету  міністрів  України  по реалілзації положень

 програми  і  доповіді Президента України "Про основні

 засади  економічної  та  соціальної  політики, питань я 
 я                           - 3 - я 

 соціального  захисту населення.

      Друге.  Кабінету  Міністрів  України, враховуючи

 затримку  виплат  заробітної  плати та компенсаційних

 заходів   призупинити   на  лютий-квітень  1995  року

 стягнення   пені   за   несвоєчасну  оплату  житлово-

 комунальних послуг.

      Третє.   Призупинити   дію  наказу  Міністерства

 економіки  від 17. 02. 95 року "Про рівень роздрібних

 та  оптових  цін  на  паливно-енергетичні  ресурси" і

 опублікувати цю постанову в газеті "Голос України.

             (Шум у залі)

      З  мотивів? Хто хоче з мотивів, запишіться. Якщо

 буде  два  тільки,  можу  дать...,  якщо більше, будь

 ласка. Запишіться. П'ять хвилин на мотиви.

      Болдирєв.   Потім   ви  скажете,  хай  вже.  Він

 оголошений.  Так,  будь  ласка, Кожушко інформацію ще

 додатково  про  роботу  комісії. Ну взагалі ви можете

 вийти на трибуну, якщо простіше так.

 

      КОЖУШКО  О.М.

 

      Уважаемые  коллеги!  В соответствии процедуры мы

 проголосовали  с  вами  в  первом чтении и приняли за

 основу. Мы все те ваши просьбы, зауваження все внесли я 
 я                           - 4 - я 

 во    вторую    колонку.   Комиссия   работала   наша

 коллегиально, со всех фракций хто хотел подходил,   и

 решение  нашей  комиссии  последнее. Поэтому я просил

 бы,  не  надо  уже  голосовать,  а  просто по каждому

 пункту  поправки  голосовать,  если  она  проходит  -

 принимать,  не подходит, ее отклонять. Иначе мы снова

 будем............  тут  два  часа  говорить  по этому

 вопросу.

 

      ГОЛОВА.  Є...  Зрозуміла  пропозиція,  так? Так?

 Будь  ласка,  ви...  можна  запитання одне задать? Ви

 вилучили  пункт  про доручення доповісти про перегляд

 цього механізму спеціально чи так, випадково?

 

      _______________

      Не понял.

 

      ГОЛОВА. Ви вилучили пункт про доручення Кабінету

 Міністрів   доповісти   Верховній   Раді   про  зміну

 механізму компенсації і цін на...

 

      _______________

       В  связи с тем, что мы первым пунктом записали:

 "Запропонувати    Президенту    України    розглянути я 
 я                           - 5 - я 

 незадовільні   дії   підпорядкованому  йому  Кабінету

 Міністрів  України  про  реалізацію положень Програми

 доповіді   Президента  України  "Про  основні  засади

 економічної    та    соціальної    політики"   питань

 соціального захисту населення".

      Так  вот,  здесь все как раз уже есть: Президент

 должен решить. Зачем же мы второй будем пункт писать?

 

      ГОЛОВА.  Це  дещо  інше.  Тут  він  може комусь,

 вибачте  мені, голову відкрутить, а відносно того, що

 ж  залишиться, то треба було б нам подивиться. Ну, то

 така справа, вирішувать депутатам.

      Запитання.   Записалися.   Болдирєв  відмовився.

 Корнелюк, будь ласка.

 

      КОРНЕЛЮК.

 

      Дякую.  Шановний  Олександре Миколайовичу, чи не

 вважаєте ви, що в першому пункті треба, слід записати

 слідуючим   чином:   "Висловити   недовіру   Кабінету

 Міністрів  України і запропонувати Президенту України

 сформувати  новий Кабінет Міністрів України в зв'язку

 з   тим,   що  попередній  склад  Кабінету  Міністрів

 незадовільно   реалізує   положення  його  програмної я 
 я                           - 6 - я 

 доповіді, далі по тексту.

 

      ГОЛОВА.  Василь  Миронченко,  розумна  як завжди

 ваша пропозиція, тільки що ми вже її проголосували до

 обіду,   не   треба   так  ставить  питання.  Ми  вже

 проголосували.   Цей  пункт  проголосований.  Вибачте

 мені,  цей  проголосований окремо, як прийняття після

 того, як прийняли постанову за основу.

 

       (Шум в залі)

 

      Застерігаючись  від  такого  розгляду, від таких

 висновків,  хочу  сказати,  що  я  першим виступав за

 відставку  Кабінету  Міністрів  і  буду наполягать на

 тому.  Але  це  між  іншим.  А  сьогодні питання інше

 розглядається.

 

      ___________.  Коллеги,  у  нас  поправка  такая

 есть, мы давайте ее голосовать будем.

 

      ГОЛОВА. Ващук.

 

      ВАЩУК. Дякую. Я все-таки вважаю, саме правильно,

 що   ми  зняли  той  пункт  про  інформацію  Кабінету я 
 я                           - 7 - я 

 Міністрів  про  виконання  даного нами ось тут цього

 рішення. Чому?

      Тому   що   зважаючи   на   високу   виконавську

 дисципліну,  нашої сьогодні виконавчої влади, це буде

 тянутися  безкінечно.  І ця виконавча влада, яка буде

 контролювати  виконання  і це виконавча все-таки свої

 рішення.   Ми   зобов'язанні   контролювати  самі.  І

 пропоную таки цей пункт про контроль зберегти.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати. Олександр Михайлович

 не    так    часто    працював    над    документами,

 підготовленними   до  другого  читання,  і  тому  він

 очевидно  не  звернув  увагу  на  те,  що  оскільки в

 першому  читанні  за  основу  був прийнятий документ,

 проти  нього  не  висловлювалися депутати, то у праву

 колонку  треба  було  привнести  оці  два  підпункти.

 Кабінету   Міністрів  України  терміново  переглянути

 рівень  підвищення  цін на житлово-комунальні послуги

 та  рівень компенсаційних виплат для населення -і про

 наслідки  доповість  Верховній  Раді  23  березня.  І

 другий  підпункт:  враховуючи  затримку виплат,... це

 про  пеню.  Але  про  пеню  тут враховоно. Тобто один

 пункт  цей  треба було перенести в праву колонку. Так

 чи ні? я 
 я                           - 8 - я 

      (Шум в залі)

      Є пропозиція поставити на голосування пропозицію

 депутата Ващук. Зараз, зараз. Її пропозицію ставлю на

 голосування. Будь ласка.

      (Шум в залі)

 

      "За"

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Є   ще?   Поіменно   буде   голосуватися,  ми  ж

 продовжуємо   виконувати   прийняте   нами   рішення.

 Анісімов, прошу.

      Я вибачаюсь. Мусіяка записано. А потім Анісімов.

 

      МУСІЯКА.

      Шановні   колеги!   Ми   робимо  закид  Кабінету

 Міністрів  в  тому,  що  він  не виконує покладені на

 нього  зобов'язання. Стаття 119 Конституції, пункт 4.

 Тому,  ми повинні самі теж витримувати положення, які

 є  в  Конституції відносно наших прав. Я маю на увазі

 пункт   3   - призупинити   дію  наказу  Міністерства

 економіки  від  17.  02. 95 року про рівні роздрібних

 та  оптових цін на паливно-енергетичні ресурси. Це не

 рівень Верховної Ради. я 
 я                           - 9 - я 

      Пункт  29  статті  97  Конституції дає нам право

 накладати  вето  на  накази  Президента  і  Постанови

 Кабінету  Міністрів. А призупиняти дію отаких актів -

 це повинен робити Олександр Олександрович Мороз.

      Тому  я  пропоную  пункт 3 викласти таким чином.

 Доручити   Голові   Верховної   Ради  України  Морозу

 Олександру  Олександровичу  відповідно  до  пункту 6,

 статті  108  Конституції України, зиупинити дію і так

 далі, як це по тексту.  Це перше.

      І друге. Депутатська група "Реформи" пропонувала

 внести  тут  є,  виразити  недовіру.  Я  пропную дещо

 уточнити,  але  записати так. Внести в порядок денний

 питання про недовіру Кабінету Міністрів. Тому це буде

 відповідати  і Конституції статті 117, і пункту 5.3.1

 1. 2 нашого Регламенту.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.    Добре.   Я,   якщо   ви   не   будете

 заперечувати,   я   прошу   вибачити,   я  мушу  дать

 відповідь...  я  зараз, одну хвилиночку. Я відповідаю

 на пропозицію депутата Мусіяки.

      Оськільки  у  Конституції  записано право Голови

 вдаватися  до  таких  кроків.  Я  можу  без доручення

 Верховної  Ради  підписати  такі розпорядження. Але в я 
 я                           - 10 - я 

 данному  випадку,  давайте, коли воно йде в контексті

 загального   документу,  будь  ласка,  напишіть  таке

 доручення. Я підпишу Розпорядження.

 

      _______________Можно мне сказать?

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      _______________  Уважаемые  коллеги,  ну,  вы же

 все  присутствовали здесь в зале, когда расматривался

 этот  вопрос.  Вы  не вносили никаких предложений. Мы

 вышли  здесь,  сидели,  кто  принес  предложение, все

 записали.

      На  слух  сейчас  принимать  я  как председатель

 комиссии не могу. И давайте все-таки учится какому-то

 элементарному  порядку в этом вопросе. Вот мы посидим

 сейчас  и еще что-то вздумается хорошое. Оно хорошое,

 но   существует   порядок   принятия  соответствующих

 решений.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  всіх опустити руки, тому що є

 записано  на  моніторі  і було опубліковано кому буде

 надано слово, будь ласка.

      Анісімов. я 
 я                           - 11 - я 

 

      АНИСИМОВ

 

      178 город Запорожье Анисимов.

 

      Я   поддерживаю  полностью  изложенный  текст  в

 правой колонке, но хочу к третьему пункту, чтобы мы с

 вами  добавили, коль мы с вами сегодня ведем разговор

 о  приостановке  Кабинета Министров постановления, то

 возникает  вопрос у наших жителей Украины. А как быть

 дальше  и  тем  службам,  которые  будут собирать эту

 оплату,  поэтому  я  хочу чтобы после точки, чтобы мы

 добавили  с вами оплату производить по старым ценам и

 тарифам.

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги.

      Олександр Михайлович відповідайте.

 

      ---------------Уважаемый  коллега.  Ну мы в зале

 сейчас  был  представитель  Кабинета Министров Виктор

 Мартынович.  Он заявляет о том, что Кабинет Министров

 и  он  уже  подготовил документ немедленно рассмотрит

 наши  вопросы, поэтому вопросу бюджета в течение трех

 дней он не решит этот вопрос. я 
 я                           - 12 - я 

      Давайте   все-таки   взвешено  подойдем  и  ваши

 предложение, оно как говориться важное, но нельзя его

 принимать  на слух вслух, его нет здесь вашего такого

 предложения.

 

      ГОЛОВА. Степенко.

 

      СТЕПЕНКО

 

      Олександр   Олександрович,  шановні  колеги.  Ви

 знаєте  коли  ми  обговорюємо  такі питання ми завжди

 говоримо, давайте ми не втручатися в виконавчу владу,

 ми  повинні прийняти те що написано в правій колонці.

 Що це антинародна постанова, це ж уже всім зрозуміло.

      Ну,  хіба  це буде вірно, якщо ми призупинили чи

 призупините   ви,   Олександре   Олександровичу,  дію

 Постанови   Міністерства   економіки?!   І  ще  потім

 допишем,  що "... по старих тарифах брати оплату". Та

 це  ж  понятно  уже  оцьому  столу, що якщо відмінена

 Постанова, то по попереднім будем брати оплату...

      Я   вношу   пропозицію,   ще   раз   піддержуючи

 Олександра Михайловича. Давайте те, що єсть, поставим

 на  голосування. Якщо щось не пройде, будем дальше...

 У   нас   же   ж   скільки   роботи!  От,  Олександре я 
 я                           - 13 - я 

 Олександровичу... Дякую.

 

      ГОЛОВА.    Василь    Іванович,    уже   все   це

 проголосовано.

      Час  використаний  для  зауважень  і пропозицій.

      Будем   голосувати.   Відповідно  до  процедури,

 передбаченої для розгляду питання в...

      Будь  ласка.  Сідайте,  будь ласка, є зауваження

 щодо Регламенту, процедури? Будь ласка. Носов.

 

      НОСОВ В.В., 319 виборчий округ.

      Шановні депутати!

      Я  хотів би дати довідку щодо Конституції -не по

 Регламенту. Справа в тому, що стаття 114-5, пункт 7.2.

 говорить,   що   Президенте  скасовує  акти  Кабінету

 Міністрів   і  інших  органів,  які  не  відповідають

 Конституції,  законам  і  Указам  Президента.  Голова

 Верховної   Ради   може   призупиняти   ті,   які  не

 відповідають  законам  і  Конституції. А тут же ж іде

 питання  про  доцільність  і раціонаьність. Тобто, ці

 акти  має  скасовувати сам Президент, і ми до нього з

 цим звернулися.

      Щодо  відставки  уряду, то я хочу звернути увагу

 депутатів,  що  в повноваженнях Президента (та ж сама я 
 я                           - 14 - я 

 стаття,  пунтк  7.1.)   говорить,  що  Президент може

 звільнити будь-якого міністра, керівника центрального

 органу. Єдиний  виняток - що він вносить до Верховної

 Ради  України  пропозицію  про  звільнення  з  посади

 Прем'єр-міністра України, коли це треба зробити. Всіх

 інших  він  може  звільнити сам. Так от пускай он сам

 розбереться,   хто   як  спрацював,  звільнить  того,

 призначить  того  і  не  звинувачує  нас потім, що ми

 розбиваємо  йому команду і не даємо йому працювати. В

 нього такі можливості є. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Так,  я  буду ставити на голосування. Я

 прошу уваги!

      Можна я з процедури скажу?

      Я прошу уваги! Будь ласка!

      Для   того,   щоб   ми  не  створювали  колізію,

 викликану   им,   що   ми  будемо  перевищувати  свої

 повноваження,  або займатись не своєю справою, тобто,

 втручатись  в  дію  Міністерств  і відміняти рішенням

 Верховної   Ради   Постанову,  підписану  заступником

 міністра,  нашим колегою шановним, є пропозиція така,

 будьте  уважіні,  і  Носов  теж будьте уважні, щоб ви

 підкоректували мене, якщо я буду неправий.

      По-перше,   преамбула   і   перший   пунк   щодо я 
 я                           - 15 - я 

 пропозиції - все це залишається.

      В  другий  пункт  Кабінету  міністрів  ми  перше

 доручення робимо стосовно терміново тільки в редакції

 дещо  іншій,  подивіться,  я  тут  редакційно  правки

 вношу.  І  пропонував  їх  комісії,  але комісія, ну,

 просто  не дочитала, очевидно. Будьте уважні.

      Терміново  розглянути  рівень  цін  на  житлово-

 комунальні  послуги  та  рівень компенсаційних виплат

 для  населення  і  про наслідки доповісти в Верховній

 Раді  23-го. Ми знімаємо слово "підвищення", оскільки

 Уряд  може  знизити,  звідки ми знаємо. Просто рівень

 розглядає він одних і других виплат.

      Дальше,  другий  пункт,  підпункт другого пункту

 залишається  в  редакції  тій,  яка  є у вас у правій

 колонці. Тобто, враховуючи затримку виплат заробітної

 плати   та  компенсаційних  заходів,  призупинити  на

 лютий-квітень 1995 року стягнення пені за несвоєчасну

 оплату житлово-комунальних послуг.

      і  далі  є...  Будь ласка, послухайте... І далі,

 щоб  не  приймати  рішення  Верховної  Ради  з  цього

 приводу,  ввести  в  підпункт  як  доручення Кабінету

 міністрів:   призупинити   дію  наказом  Міністерства

 економіки і так далі.

      І все. А дальше публікувати, і залишається потім я 
 я                           - 16 - я 

 так, як слід.

      Нема   заперечень?   Ставлю  на  голосування  як

 документ. Прошу.

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Оскільки   документ   іде   у   засоби   масової

 інформації, я ще раз прочитаю його зміст. Будь ласка,

 за що ми проголосували. Будьте уважні.

      Постанова    Верховної    Ради    Ураїни    "Про

 незадовільний соціальний захист населення, у зв'зку з

 підвищенням тарифів на  жітлово-комунальні послуги".

      Кабінету  Міністрів України з 1 лютого 1995 року

 підвищено   тарифи   на  житлово-комунальні  послугі,

 зокрема:  на електроенергію в 7, 8 рази, на приробний

 газ   у   9,   4  раз,  вугілля  в  12  разів.  Проте

 компенсаційні  виплати, передбачені  Постановою Уряду

 від  8  лютого  1995  року ь106 " Про зміни в порядку

 грошових  виплат  населенню  для  покриття  витрат на

 оплату   житлово-комунальних   послуг   у  зв'язку  з

 підвищенням    тарифів    на    них"   практично   не

 здійснюється,   що   виклакає   соціальну  напругу  в

 суспільстві.    Рівень   компенсаційних   виплат   не

 відповідає росту цін.

      Верховна Рада України постановляє: я 
 я                           - 17 - я 

      1.  Запропонувати  Президенту України розглянути

 незадовільні   дії   підпорядкованого  йому  Кабінету

 Міністрів  України при реалізації положень програмної

 доповіді   Президента   України  про  основні  засади

 економічної    та    соціальної    політики,   питань

 соціального захисту населення.

      2.    Кабінету   Міністрів   України   терміново

 розглянути  рівень цін на  житлово-комунальні послуги

 та  рівень  компенсаційних виплат для населення і про

 наслідки  доповісти Верховній Раді України 23 березня

 1995 року.

      Враховуючи  затримку  виплат заробітної плати та

 компенсаційних  заходів, призупинити на лютий-квітень

 1995   року  стягнення  пені  за  несвоєчасну  оплату

 житлово-комунальних послуг.

      Призупинити  дію  Наказу  Міністра економіки від

 17. 02. 95 року "Про рівень роздрібних та оптових цін

 на паливно-енергетичні ресурси".

      Опублікувати   цю   Постанову  в  газеті  "Голос

 України".

      Це те, що ми проголосували, прийнято вже.

      Дякую.

      (Шум в залі)

      Уже проголосовано. я 
 я                           - 18 - я 

      (Шум в залі)

      Ніколаєнко, прошу.

 

      НІКОЛАЄНКО С.М.

      Ніколаєнко, 402, Херсонщина.

      Шановний  Олександр  Олександрович! Я не наполяв

 під  час  голосування  на  свою поправку, щоб її сюди

 доповнити до цієї Постанови. Чому? Тому що я розумію,

 що  вона напряму ніби і не пов'язана із цим питанням,

 підвищенням тарифів, -але, як можна сьогодні говорити

 про   соціальний   захист   людей,   перш   за   все,

 пенсіонерів  -найбільш  вразливих,-якщо  в  зв'язку з

 тим,  що  неправильний сьогодні порядок фінансування,

 першочерговість   фінансування   витрат  визначена  в

 Україні,  і обласні пенсійні фонди не збирають навіть

 п'ятої частини того, що вони повинні зібрати.

      Тому   я   прошу.   Оскільки   голосування   вже

 відбулось,  давайте  хоч  письмово ту поправку, яку я

 пропонував,   дамо  доручення  Кабінету  Міністрів  і

 Нацбанку  розглянути.  Тому що сьогодні так: зарплата

 платиться, електроенергія платиться, а пенсійний фонд

 без коштів. І ми ж будем оп'ять десять трильйонів ось

 у четвер голосувать, потім 20 трильйонів, а пенсійний

 фонд без коштів. я 
 я                           - 19 - я 

      Тому  я  просив  би підтримати мене. Протокольне

 доручення видати.

 

      ГОЛОВА.   Зрозуміла  пропозиція  Ніколаєнко?  До

 проптокольного    доручення,    щодо    протокольного

 доручення нема запереченнь?

      Дається таке протокольне доручення. Все, питання

 ми    розглянули.    Я    прошу    уваги.   Постанова

 проголосована.  Яка  поправка?  Будь ласка, почекайте

 хвилину.

      Соболєв, прошу.

 

      СОБОЛЄВ С.В.

 

      Соболєв, Запоріжжя, депутатська група "Реформи".

      Наскільки  мені  відомо, робоча комісія включила

 весь перелік пропозицій, які вона не проголосувала, і

 заявила, що це буде поставлено на вирішення Верховною

 Радою України.

      Тому,  виходячи  із Регламенту і виходячи з цієї

 пропозиції   робочої   групи,   я  вимагаю,  щоб  моя

 пропозиція,   а  саме:  в  третьому  пункті  виразити

 недовіру    Кабінету    Міністрів    України,   -була

 проголосована,  як цього вимагає Регламент, поіменно. я 
 я                           - 20 - я 

 Вимога   -тільки   поіменно  це  голосувати.  І  було

 поставлено  зараз  на  голосування  в цьому залі. І я

 прошу не відтягувати це питання.

 

      ГОЛОВА.  В  зв'язку  з  тим,  що  ця  пропозиція

 голосувалася, і...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      ГОЛОВА.  198 голосів проголосували. Голосувалася

 пропозиція.  Будь  ласка, візьміть стенограму. Якщо я

 після стенограми... подивимося ще раз. До обіду.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      (Шум в залі)

 

      Ми,  обговорювали  до  перерви вашу пропозицію і

 зіславшись на вимоги Регламенту, зійшлися на тому, що

 це  питання  можна  розглядати  тільки  включенням  у

 порядок дня, через 5 днів розглядати це питання.

      Так Регламент так вважає, ну що я можу зробити.

      Будь ласка не говоріть всі з мізця. Не говоріть.

 Була пропозиція депутата, Мусіяки про включення цього

 питання.

      Але і не Головатим же. Мусіяка висловлювався від

 імені групи. я 
 я                           - 21 - я 

      Будь ласка. Я поставлю на голосування.

 

      (Шум в залі)

 

      Чекайте.

      Там же не написано ніде. Ще раз поверніться будь

 ласка до статті 117.

      Як там написано. Читайте.Включить Заварзіна.

      Ну почекайте. Ви правильно скажете щось, він теж

 правильно скаже.

 

      ЗАВАРЗІН.  129,  Заварзін.  Согласно  статьи 117

 Конституции,   которая   гласит:  "Кабінет  Міністрів

 України  підпорядковується  Президенту  України, та є

 підзвітний і  відповідальний  перед Верховною Радою.

 

      ГОЛОВА. Так.

 

      ___________.   Дальше.   Новоутворений   Кабінет

 Міністрів України подає на розгляд Президенту України

 та   Верховній   Раді   України   Програму  наступної

 діяльності  на строк своїх повноважень.

      Теперь  дальше  абзац  отдельный:  Верховна Рада

 України   може  виразити  дедовір'я  прем'єр-міністру я 
 я                           - 22 - я 

 України,   окремим   членам  Кабінету  Міністрів  або

 Кабінету...

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Я прошу вибачення. Будь ласка, увімкніть

 ще  раз.  Вас  не  було  чути.  Ще  раз,  будь ласка,

 увімкніть.

 

      ___________.   Останній   абзац:  Верховна  Рада

 України   може  виразити  недовір'я  прем'єр-міністру

 України...

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Ще  раз.  Від  цього  місця.  Поміняйте

 місцями там... Так не працює, це ж точно не працює.

      (Шум в залі)

 

      НЕ РОЗБІРЛИВО.

 

      ___________. Верховна Рада України може виразити

 недовір'я  прем'єр-міністру  України,  окремим членам

 Кабінету  Міністрів  України,  або Кабінету Міністрів

 України  в цілому, що тягне за собою їх відставку. Це

 положення  117  статті  Конституції.  Поэтому  я этот я 
 я                           - 23 - я 

 вопрос поднимал две недели назад. То что опираются на

 Регламент всякие вопросы уже отпали.

      И  второе,  предложения,  которые  по  Постанове

 были,  которые  пошли по нашему, стенограмме, которая

 есть.  В  этом  Постановлении  в  табилце  не учтенны

 Александр Александрович.

      Поэтому  я  не  понимаю,  как  можно  вот  таким

 образом  принимать  документы.  И  настаиваю  вот  по

 статье  117  проголосовать  за  ту  статью  Соболева.

 Точнее  абзац  Соболева  -это  на  обороте  Соболева.

 Виразити недовіру Кабінету Міністрів України.

 

      ГОЛОВА.  Ще  раз  повторюю, будь ласка. Ніхто не

 відкидає  права  Верховної  Ради посилати в відставку

 або  висловлювати  недовіру  Кабінету Міністрів.

      Але  будьте  уважні.  Будь ласка. Але при наймні

 елементрана  процедура.  Треба  було послухати хоч би

 думку  Кабінету  Мінісрів. Ми розглядали це питання в

 іншому  режимі.  Я прошу... Я поставлю на голосування

 вашу пропозицію. Я прошу вас не кричіть з місця.

      Ще  раз  що до процедури, я звертаюся до Носова,

 щодо процедури розгляду цього питання, будь ласка.

 

      НОСОВ В.В. я 
 я                           - 24 - я 

 

      Шановні   депутати,  як  ви  почули  Конституція

 зв'язує  голосування. Якщо проголосують за недовіру -

 це  автоматична відставка. Тому в Регламенті ця глава

 так і називається "Відставка прем'єр-міністра", глава

 5.  3. Окремих членів Кабінету Міністрів або Кабінету

 Міністрів України в цілому.

      Я   просив  би  вас  прочитати  ці  статті.  Там

 заслуховується   саме   з   цього   питання  Кабінета

 Міністрів.  Дається  можливість виступити їх. І потім

 йде   голосування,   так  будь  ласка  дійте  по  цій

 процедурі.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  всіх,  депутат має точно таке

 право,  я  маю  на  увазі  депутат Носов точно таке ж

 саме,  як і депутат Головатий, і коли він говорить, я

 просив  би  щоб його криком не глушили, будь ласка на

 трибуну і скажіть своє слово.

     Сядьте будь ласка, сядьте.

 

      -------------Я   змушений  зачитати  цю  статтю,

 питання   про   відставку  Прем'єр-міністра,  окремих

 членів  Кабінету Міністрів або всього складу Кабінету

 Міністрів   України  підлягає  включення  до  порядку я 
 я                           - 25 - я 

 денного,  в тому числі і до затвердженого, якщо за це

 проголосували  не  менше однієї тритини депутатів від

 їх  фактичної кількості. Як бачите це право меншості,

 я  до речі підкреслюю це меншості, меншості але треба

 діяти  все  одно  за  процедурою,  але  воно підлягає

 розгляду  і  обговоренню. Не раніше 5 і не пізніше 10

 днів з моменту включення до порядку денного.

      Зрозуміло  навіщо це робіться, люди мають саме з

 цього питання  виступити, треба їх заслухати.

      Обговорення  цього питання здійснюється згідно з

 статею 3.4.1 тобто в повному обсязі.

      Під  час розгляду питання про відставку Прем'єр-

 міністра окремих членів Кабінету Міністрів або всього

 складу  Кабінету Міністрів України чи про довір'я їм,

 їм  повинно бути надано слово для виступу, тобто це ж

 теж   треба  робити,  далі  там  дійсно  здійснюється

 поіменне голосування.

      Якщо на цьому наполягають це треба робити, але я

 ще раз повторюю що з цього питання у Президента є всі

 можливості  грубо  говорячи  розправитися з тими, зто

 винен в цих недоліках, які ми сьогодні розглядаємо.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Таким чином ми з'ясували всі питання, я я 
 я                           - 26 - я 

 більше   слова   надавати  не  буду,  бо  ми  питання

 закінчили обговоренням і голосуванням.

      Тому  будь  ласка, ви можете навіть ще голосніше

 кричати,  все одно буде так як записано в регламенті.

 Будь ласка.

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  тому  я можу поставити на

 голосування  лише одне питання -про включення питання

 в     порядок     дня     про     недовір'я...    про

 недовір'я.............  Сядьте, будь ласка. Все! Будь

 ласка! Все!

 

      (Шум у залі)

 

      Будь  ласка,  я  ставлю  питаня  про включення в

 порядок дня питання про недовіру Кабінету Міністрів.

 

      (Шум у залі)

 

      Так  процедура  визначена, прочитана!.. Ну, кому

 давать слово?!

      Хто   хоче...   3   хвилини.   Хто  хоче  внести я 
 я                           - 27 - я 

 пропозицію, запишіться.

 

      (Шум у залі)

 

      Сядьте,  будь  ласка,  на  місце.  Ну,  чому  ви

 прийшли?   Ви   що,  виключення  маєте,  порівняно  з

 усіма?!.. Сядьте, будь ласка, на місце.

      3 хвилини. Жовтяк.

 

      ЖОВТЯК Є.Д., 270 виборчий округ.

      Шановний Олександре Олександровичу!

      Я   хотів   би   наголосити   на  тому,  що  при

 голосуванні   за   цю  Постанову  ви  грубо  порушили

 Регламент  і не були поставлені всі поправки, на яких

 наполягали  депутати,  на голосування. Якщо б це було

 зроблено,  то  не  виникло  б зараз цієї суперечки...

 Тому  я  пропоную  надати слово Соболєву все-таки для

 обгрунтування   своєї  поправки  (як  це  передбачено

 Регламентом)  і  так само всім іншим, хто записаний в

 порівняльній  таблиці.  І  цим  самим  ми  знімемо це

 протиріччя, яке зараз...

 

      ГОЛОВА.  Ясно!  Постанова  проголосована.  Як...

 будь  ласка,  увага! я 
 я                           - 28 - я 

      Відносно    Регламенту.   Регламент   передбачає

 розгляд  кожної  поправки шляхом голосування, якщо на

 тому  наполягають  ті,  що  вносили  ці пропозиції. А

 наполягання  такі...  одна тільки пропозиція... ми її

 обговорювали окремо тут же, в залі. Тому, будь ласка,

 претензій таких не прд'являйте.

      Моєсєєнко.

 

       МОЄСЄЄНКО.    Уважаемые    коллеги,   уважаемый

 Александр   Алексаднорович,   я   хотел  бы  все-таки

 остановиться  на  том моменте, что вопрос этот уже не

 новый.   Мы   его   поднимали   в  пятницу  по  моему

 предложению насчет отставки Уряду и недовіри. И отчета

 Президента выполнении бюджета прошлого года. Я вношу

 предложение  вернуться к этому вопросу почему? Потому

 что  отчет  Правительства  в  данном  случае уже нами

 всеми  изучен.  Мы  его  посмотрели,  и  слушать их в

 принципе необходимости никакой нет.

      В  связи  с  тем,  что  премьер-министр  ушел  в

 отставку   самостоятельно,   правительство   в  целом

 игнорирует  Верховный Совет и практически не являются

 первые  лица  для  беседы с нами. Поэтому картина для

 всех ясна, об отношении нашем к ним и их к нам.

      Поэтому  я  настаиваю  на  том,  чтобы поставили я 
 я                           - 29 - я 

 вопрос  о недоверии правительству на основании статьи

 117  Конституции.  А  не  пятой главы регламента. Это

 процедурно предусмотрено в самой Конституции. Спасибо

 за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Я додам наступному виступаючому хвилину

 часу,  а  хочу  сказати,  що стаття 117 не суперечить

 статті 5 регламенту.

      Тобто...

             (Шум у залі)

      Я прошу

      Ще  раз пояснюю, якщо ви будете кричати не своїм

 голосом6  це  все  одно не змінить позиції, тоіу що є

 регламент. Є регламент  і буде дотриманий.

      Тому  я  ще  раз  прошу роглянути пропозицію про

 включення  питання  про відставку Кабінету Міністрів.

 Іншого я ставити на голосування не буду.

      Смірнов, я  витратив час ваш.

 

      СМІРНОВ,  61.  Шановний Олександр Олександрович,

 ту є в таблиці дві мої пропозиції.

      Перша  -вважати  діяльність Уряду провокаційною,

 спрямованою  на виклик соціального вибуху і висловити

 недовіру Кабінету Міністрів. я 
 я                           - 30 - я 

 

      ГОЛОВА.  Ви затулили мікрофон...

 

      СМІРНОВ.  Тут є дві мої   пропозиції.

      Перша.  Вважати  діяльність Уряду провокаційною,

 спрямованою  на виклик соціального вибуху і висловити

 недовіру  Кабінету  Міністрів у повному складі. Це не

 перший  такий  вибрик  з  боку  Уряду.  Згадайте: 600

 Постанова,  733  Постанова,  бюджет,  який  не  можна

 приймати  і  так  далі.  Але я згоден з вами, давайте

 зробимо  так,  як  ви  пропонуєте. Введемо до порядку

 денного питання "Про недовіру Уряду".

      Що до другого пункту мого про... (я його  цитую)

 "поставити  питання  про  зміщення  з  посади  згідно

 статті  114. 9 Конституції України Президента України

 Кучми, як безпосереднього винуватця дій Уряду".

      Я  це  питання  зараз  змімаю,  тому  що воно не

 стосується цієї Постанови, але залишаю за собою право

 внести  це питання згідно вимог Регламенту, і вийти з

 цим питанням пізніше, в наступному місяці.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Таким  чином час використаний, прошу сідайте всі я 
 я                           - 31 - я 

 на місце, сядьте всі на місце.

      (Шум в залі)

      Будь  ласка,  уваги.  Вячеслав  Максимович! Будь

 ласка, заспокойтесь.

      Питання  котре  було  винесено  на  порядок  дня

 розглянуте, але окремо треба проголосувати, як окрему

 Постанову Верховної Ради "Про включення в порядок дня

 питання про відставку Кабінету Міністрів".

      Ставлю на голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Дякую за плодотворну роботу.

      Слухається  питання...  Прошу  уваги. Слухається

 питання   "Про  деякі  правові  акти  Верховної  Ради

 автономної  Республіки  Крим",  і  інші  питання,  що

 пов'язані  із  прийняттям  нами  документів  у минулу

 п'ятницю  стосовно  соціально-політичної  ситуації  в

 Криму.

      Кармазін, прошу.

 

      КАРМАЗІН Ю.А.

      Шановні народні депутати!

      (ШУМ У ЗАЛІ) я 
 я                           - 32 - я 

 

      ГОЛОВА.  Шановні депутати, якщо буде такий шум в

 залі,   я   змушений   буду,   керуючись   знову-таки

 Регламентом,  припинити засідання. Будь ласка, уважно

 слухайте,  інакше ми не будем розглядати зовсім цього

 питання.

 

      КАРМАЗІН Ю.А.

 

      Шановні  народні  депутати,  я прошу дуже уважно

 вислухати ті пропозиції, які будуть.

      По-перше, віднестись дуже спокійно і виважено до

 всіх пропозицій. І не звертати увагу, що зараз хочуть

 зірвати просто нашу роботу. Ви зрозумієте це по ходу,

 що  її  просто  хочуть  зірвати.  Тому  шум  у нас не

 випадковий сьогодні в залі.

      Вам  в  п'ятницю  чи  в  четвер минулу, 16 чи 17

 числа   були   роздані  проект  Закону  України  "Про

 внесення  змін  і  доповнень  до  Закону України "Про

 прокуратуру".  Цей  проект  має  на меті врегулювати,

 врегулювати     неврегульовані    питання    відносно

 повноважень як...

 

      ГОЛОВА. Юрій Анатолійович , одну хвилину. я 
 я                           - 33 - я 

      Шановні   депутати!  Ви  ж  просили  транслювати

 засідання! Слава Богу, що воно не транслюється!

 

      (Шум в залі)

 

      Я  прошу  вас надзвичайно серьозне питання, будь

 ласка,  всі справи потім можно вирішити. Потім, зараз

 питання держави вирішується. Будь ласка.

 

      ___________.  Я повторюю, що пропонується внести

 зміни  до  закону  про  прокуратуру.  Які  треба було

 внести  чесно  кажучи  ще  років  2  чи 3 назад, коли

 приймали  рішення  про  автономну республіку Крим, не

 визначились   з   тим,   що   повноваження  прокурора

 автономної  республіки  Крим, залишились такі самі як

 звичайного  прокурора  області. І він не мав права ні

 опротестовувати рішення уряду, ні ставити питання про

 визнання  не  діючими  тих  актів Верховної Ради, які

 потім нам треба було скасовувати і так далі.

      Це  звісно  була велика помилка, не скоросталися

 тут  своєю можливістю і Генеральна Прокуратура правом

 законодавчої   ініціативи,   тому  зараз  це  питання

 пропонується врегулювати.

      Пропонується  доповнити  закон  статтею  10.  1, я 
 я                           - 34 - я 

 такого  змісту,  вона  в вас є, але може у когось там

 загубився проект, я ще раз зачитаю.

      "  Повноваження прокурора, автономної республіки

 Крим,  щодо  правових актів Верховної Ради автономної

 репсбуліки  Крим  уряду  та  інших органів виконавчої

 влади,  яі суперечать конституції та законам України.

 Правові  акти,  уряду,  та  інших  органів виконавчої

 влади  автономної  республіки  Крим6  які  суперечать

 конституції   законам   України,   а   також  законам

 автономної  республіки  Крим,  що прийняті в межах її

 компетенції,  можуть  бути опротестованоі Прокурором6

 автономної  республіки Крим, про те сноситься до того

 органу  який  видав законний акт. А в разі відхилення

 протесту   автономної   Республіки   Крим,  аби  його

 заступники  звертаються  з  заявою до Верховного суду

 Автономної  Республіки  Крим  в порядку передбаченому

 законодавством  про  скасування незаконного правового

 акту.

      Прокурор    Автономної    РеспублікиКрим    може

 звертатися  до  Верховної  Ради Автономної Республіки

 Крим  з  поданням  про невідповідність Конституції та

 законів  правових  актів  Верховної  Ради  Автономної

 Республіки   Крим,   її  Президії  та  інших  органів

 Верховної Ради Автономної Республіки Крим. я 
 я                           - 35 - я 

      Прокурор Автономної Республіки Крим може вносити

 подання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 з питань що потребують тлумачення Закону. Отакі зміни

 до  статті  10.  1  пропонуються. Вони виходять з тих

 повноважень,   які   здійснює   Прокуратура  в  нашій

 державі. Вони органічно їй відповідають.

      І пропонується добавити, зміну зробити в частині

 3    статті   10,   де   розглядається   повноваження

 Генерального  Прокурора  добавляється  замість  слова

 "Уряду  Республіки  Крим  " замінити словами: правові

 акти,  прийняті Верховною Радою Автономної Республіки

 Крим,  її  Президії та іншими органами Верховної Ради

 Автономної  Республіки  Крим,  правові  акти Уряду та

 інших  органів виконавчої влади Автономної Республіки

 Крим.

      Далі.   Пропонується   у   тексті  Закону  слова

 "Республіки Крим " (там по старому написано) замінити

 словами "Автономної Республіки Крим".

      І  в  частині  2  статті  10 слова "правові акти

 Верховної  Ради  Республіки  Крим  та  її  Президії "

 вилучити.

      Я  прошу...  Як  будемо: зразу все доповісти про

 весь комплекс? Чи...

      (Шум в залі) я 
 я                           - 36 - я 

 

      ГОЛОВА.  Я прошу. Будь ласка, не спішіть відразу

 голосувати  Треба  розглянути,  очевидно,  спочатку в

 такій   послідовності.   Спочатку   розглянути  кожне

 питання  окремо. Кожну постанову окремо і прийняти...

 Ну  звідки  ви взяли, що одна. Ви ще не читали, а вже

 знаєте, що одна.

      Три  документи  в руках є, три постанови. Три  і

 треба  розглядать окремо.

      Тому   перше  питання,  перший  документ:  Закон

 України  "Про  внесення  змін  і  доповнень до Закону

 України "Про Прокуратуру".

      Запитання є до  Юрія Анатолійовича?

      (Шум в залі)

      За  основу...  Ставиться  на  голосування проект

 цього Закону  у першому читанні.

      (Шум в залі)

      Цей порект на руках був  у вас  з минулого тижня.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Зауваження,  поправки,  уточнення  до  нього.  Є

 про... Є. Будь ласка, Райковський. я 
 я                           - 37 - я 

 

      РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.

 

      Уважаемый    Александр   Александрович,   почему

 сегодня  не  докладывают  Закон  "О  прокуратуре"  ни

 комиссия наша, ни Генеральная Прокуратура. А поручено

 такой вопрос докладывать народному депутату.

 

      ГОЛОВА. Юрій Анатолійович, відповідайте.

 

      КАРМАЗІН Ю.А.

 

      Ну,  ставилося  питання  так.  По-перше, це було

 пропозиція  і  комісія  судовоправової  реформи. Воно

 було  розглянуто.  І  рішення  вам роздавалося у тому

 комплексі   проблем,   де  лежалоу  вас  в  п'ятницю.

 Подивіться  в себе. Там є підтримати це рішення і так

 далі. Оця Постанова варіант закону...

      Чому  Прокуратура  Генеральна в своєму листі, що

 як  вона  вважала  за необхідне вирішити проблеми щод

 політико-правової  ситуації.  Те  ж вважала, що треба

 змінити,  внести  зміни  і доповнення. Правда вони не

 дали свого варіанту. Тобто не було кому сісти звести.

      Наша  комісія  це все звела, узгодила з комісією я 
  я                           - 38 - я 

 судово-правової реформи, з правової політики, судово-

 правової  реформи,  узгодила з юридичним віддіом. І в

 такому вигляді подає вам проект Закону.

 

      ГОЛОВА. Ще пропозиції є? Бобриньов.

 

      БОБРИНЬОВ О.В.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 депутаты,   ну,   первое  я  бы  хотел,  чтобы,  если

 расматривался   вопрос   по   Крыму,   то  необходима

 трансляция. Это первое.

      Второе. Значит, почему то у нас Кармазин стал во

 главе   всех.  И  сам  лично  решает  вопросы  Крыма.

 Посмотрите,   только  сейчас  сделал  документы,  вот

 которые  два  выносятся.  Он  в  конце  только собрал

 комиссию, быстренько что-то согласовал. А ведь должна

 комиссия вырабатывать все эти вопросы.

      Поэтому  я  предлагаю  оставшиеся  два документа

 снять  с  рамотрения,  отправить в комиссию. И только

 после   этого.   Я   хочу   сказать,   что   Кармазин

 сознательно,  я  не  знаю  под  руководством вот этих

 национал-демократических сил, действует на обострение

 ситуацию в Крыму. я 
 я                           - 39 - я 

      Я могу выступить  и рассказать почему это так.

 

 

      -------------Шановні  народні  депутати я вважаю

 таке  звинувачення чисто провокаційним і скажу з яких

 приводів.

 

 

      ГОЛОВА.  Юрій  Анатолійович,  не  вживайте  будь

 ласка гострих слів, не треба. Будь ласка.

 

      ------------Не  треба,  я  не  буду  в політичні

 вдаватися ігри, в які вдається пан Бобриньов.

 

      ГОЛОВА. Камінський прошу.

      Пропозиції до  закону.

 

      ------------- Дякую Олександр Олександрович.

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 депутати,  на тому тижні ми по моєму прийняли важливе

 політичне  рішення  по  Криму.  Зараз  наступає  пора

 діяльності виконавчої влади, хай вона цим займається,

 вносить  свої  пропозиції, а ми будемо розглядати, ну

 чого  це  ми  будемо працювати за виконавчу владу, ну я 
 я                           - 40 - я 

 скажіть,  ми своє зробили на тому тижні і я гадаю, що

 цього достатньо.

 

      ГОЛОВА. Ну це запитання більше до мене...

 

      ------------Я  перепрошую,  ми зараз розглядаємо

 питання про внесення змін до прокуратури, ще про інше

 питання,   ще  не  набралися  терпіння  вислухати,  а

 говорите свій вердикт, ну ви ж вислухайте...

 

      ГОЛОВА.  Юрій  Анатолійович,  я не дозволяю собі

 робити  зауваження  депутатам,  як ви помічаєте, а ви

 берете на себе, не можна, не треба. Будь ласка.

 

      -------------- Я відповів на запитання.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка є пропозиція, Закон про зміни

 і   доповнення  до  Закону  України  про  прокуратуру

 прийняти, як Закон наш. Ставлю на голосування.

 

      ЗА -

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято. Дякую.

      Я  зараз  поставлю,  я поставлю. Я поставлю вашу

 я                           - 41 - я 

 пропозиція  про  трансляцію. Я маю на увазі, що зараз

 ми   з   середини   не  поставимо  його,  давайте  на

 телебачення, ми після закінчення поставимо.

      Ні,  ні  -в  минулий  раз ми ж його транслювали,

 засідання. І зараз проголосуємо це питання.

      Тепер.    Про   підготовку   нової   Конституції

 Автономної  Республіки  Крим.  Які  запитання до Юрія

 Анатолійовича?

     

      КАРМАЗІН  Ю.  А.  Я поясню, якщо можна... Кілька

 слів.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка.

     

      КАРМАЗІН  Ю. А. Шановні народні депутати, я хочу

 пояснити,  що  в  п'ятницю   в  тому  варіанті,  який

 пропонувався  Комісією,  ми ставили чітке питання про

 те,  що  треба визначити якийсь термін, згідно з яким

 Автономна Республіка Крим, Верховна Рада її прийме ту

 Конституцію,  правове поле собі створить і дасть нам,

 згідно    того    Закону,   який   ми   прийняли   на

 затвердження,  згідно  статті третьої. Значить, тоді,

 ну,  по  технічним  якимось  мотивам цей пункт не був

 проголосований.  Постанови. І тому... а цей термін... я 
 я                           - 42 - я 

 тоді  пропонувався місячний термін. Зараз порадилися,

 врахували, що - говорять - місяця мало: треба майже 2

 місяці. Ну, Бог з ним -2 місяці... Я, наприклад, щодо

 терміну  тут  не  маю  ніяких  застережень,  і  члени

 Комісії   не   мають  ніяких  застережень...  Тому  і

 пропонується  прийняти  Постанову таку, дуже коротку:

 запропонувати Верховній  Раді  Автономної  Республіки

 Крим прийняти і подати на розгляд Верховної Ради нову

 Конституцію   Автономної  Республіки   згідно  з  тим

 Законом,  який  ми прийняли.

      Ви  зрозумійте:  скасована Коснтитуція, зупинені

 багато  законів  -нема  правового  поля. Треба ж його

 створювати. І на підставі саме законодавства України!

 І ми... виходить так, що нібито ми винні в тому... Ви

 знаєте,  що  з  травня  минулого  року Конституція не

 приводилась  у відповідність... І тут слова не сказав

 ні  пан  Бобриньов,  ні  хто  інший,  що йшло свідоме

 ігнорування   Конституції!   Розумієте?!  На  всіх...

 кругом йшло ігнорування.

      А   тепер   пропонується   така  невеличка  дуже

 Постанова.

     

      ГОЛОВА.   Запитання   є   до...    Будь   ласка,

 Бобриньов. Потім Манчуленко, потім Поровський. я 
 я                           - 43 - я 

     

      БОБРИНЬОВ О.В., 43 виборчий округ.

      Скажите,  пан Кармазин, а откуда вообще возникла

 цифра   15   травня?  С  кем  это  вы  согласовывали?

 Возможно,  уже  она  готова,  Конституция.  Александр

 Александрович  сказал:  на 99%. Что это вы за ночь...

 переспали  и  говорите  теперь:  давайте  не  месяц -

 давайте   два!?   А  может  быть,  5  месяцев...  Как

 возникло? Расскажите, пожалуйста!

     

      КАРМАЗИН  Ю.  А. Я відповім. Я ще раз говорю, що

 термін  був визначений місяць. Про це говорив в своїй

 доповідід  Голова  Верховної  Ради,  про  цей  термін

 говори тоді і Президент Республіки. Але з урахуванням

 того,  щоб  не  ставити  в якісь чіткі рамки Верховну

 Раду Автономної Республіки Крим, щоб не заганяти її в

 кут  глухий,  визначили,  це буде довший термін. Якщо

 вони  зможуть  за  два тижні передати, чи за тиждень,

 хай дадуть, будь ласка, нма проблем. Та це ж навпаки,

 покращує  їх  ситуацію,  а  не  погіршує.  Тому  я не

 розумію,  чому  така  ворожість  і  до  терміну  і до

 всього. Треба ж подумати просто.

     

      ГОЛОВА.   Це   не  ворожість,  просто  запитують я 
 я                           - 44 - я 

 депутати.

     

      ___________.  Я  дякую, що це таке запитаня, але

 запитання так не подають.

     

      ГОЛОВА.   Манчуленко.

     

      МАНЧУЛЕНКО.  Шановний доповідачу, шановні колеги

 дептути,  я  хотів  би  до  вас  звернутись  з  таким

 запитанням: чи ми вже в решті решт наведемо порядок в

 Криму,  чи  ми  і  далі  будемо  спостерігати, як там

 твориться  вакханалія сама натуральна?

      І  тому  я  пропоную  в  цьому проекті постанову

 слово   "запропонувати"  вилучити.  А  Верховна  Рада

 України "постановляє" Верховній Раді і так далі. Чому

 ми   маємо   пропонувати  і  таке  інше?  Це  є  наше

 українське  правове  поле. Уе є наша складова частина

 нашої  держави.  І  тому  ми всі, всі питання повинні

 регулювати тут,  у Верховній Раді України .

      Дякую.

     

      ___________.  Я так відповім. Я доповідаю тільки

 те,   що   запропонувала   комісія.   Таку   редакцію

 запропонувати -запропонували. Якщо буде інший проект, я 
 я                           - 45 - я 

 тоді ви поставите і скажете замінити слово.

      І  я  хочу  ще,  відповідаючи  на ваші запитання

 сказати  так, що саме на те і поправлені ті акти, які

 ми зараз говоримо, щоб не було вакханалії. До речі, я

 скажу  особисто.  Я  вчора  виступив  на  Президії  і

 сказав,  що  треба  дати  якусь  оцінку  тій ганебній

 заяві,  яка прозвучала після нашого з вами засідання.

 Чомусь  ніхто  про  це  не  сказав -ні пан Бобриньов,

 ніхто.  Значить, там повністю заява, її треба роздати

 депутатам,  мабить спочатку, щоб вони знали про що. Я

 як  народний  депутат  маю право свою думку мати, маю

 право.  Я  говорю і треба роздати, і хай люди бачать,

 почитають  її  в  повному обсязі, як люди намагаються

 зробити,  звертаються до третіх країн, щоб зробити як

 найгірше. Закликають не підписувати угоди і так далі.

 Хай  буде  гірше  у країні, хай буде гірше населенню,

 яке  жіве в Криме, але щоб тільки вони протримались у

 владі.  Це  йде  мова  про Цекова, про Мєшкова, ну й,

 мабудь, ще про колег.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу,  Юрій  Анатолійович,  якщо ви

 будете  так вести, я буду шукати ішого члена комісії,

 щоб доповідав. Навіщо це робити?

      Поровський, потім Олійник, прошу. я 
 я                           - 46 - я 

     

      ПОРОВСЬКИЙ М.І.

      Микола Поровський, Млинів, Рівенщина.

      Шановний  доповідачу!  Доповнення  до  запитання

 мого товариша Бобриньова, я вас хочу запитати, а чому

 і   чим  ви  керувалися,  що  в  Кримській  Автономії

 Республіці взагалі потрібна Конституція? Як можу бути

 в  державі  дві Конституції? Я, наприклад, вважаю, що

 Конституція  автономії  непотрібна,  там повинен бути

 Закон    Автономної   республіки,   в   тому   законі

 передбачити    те    правове   поле,   яким   повинна

 користуватися   і   заповнювати  його  Верховна  Рада

 автономії. Чому ми пропонуємо, щоб у них взагалі була

 Конституція?

     

      ___________.   Шановний   Микола   Івановичу!  Я

 закликав  перед початком всіх, будь ласка, давайте не

 будемо   висловлювати,  по-перше,  крайніх  поглядів.

 Розумієте?  Я  розумію,  що  мій  голос не почують ті

 колеги,  які  зараз викрикували перед цим. Ну хіба ви

 не  розумієте  нормальної  української мови? Не треба

 загострювати  ситуацію на рівному місці. Визначились,

 є  в Конституції Автономна Республіка Крим. Вирішили,

 прийняли   закон,   для   чого  ми  це  будемо  зараз я 
 я                           - 47 - я 

 обговорювати?   Справа   в  тому,  що  якщо  буде  ця

 Конституція  відповідати інтересам тих людей, які там

 проживають,   якщо   вона   буде  відповідати  закону

 Конституції  України, тому нами прийнятому закону, то

 що  вона  кому заважає та Конституція. Хай вона буде.

 Не  треба на цьому робити... Я не хотів би щоб робили

 якісь спекуляції ні з одного боку, ні з іншого.

      Я  перепрошую,  може,  я  дещо  емоційно  це вам

 відповів.

     

      ГОЛОВА.  Шановний  Юрій  Анатолійовичу,  шановні

 депутати,  ми  зразу  встановимо ще час, скільки буде

 запитання  і відповіді. Одну... Почекайте, не спішіть

 голосувать.

      Але я хотів би всіх вас попросити зважити на те,

 яким   ми  небезпечним  інструментом  користуємося  -

 словом.  Будьте  уважні  до  того, що ми говоримо і в

 запитаннях, і в відповідях.

      Олійник, будь ласка.

     

      ОЛІЙНИК.

     

      190-ий, Запорізький, Борис Олійник.

       я 
 я                           - 48 - я 

      Юрій    Анатолійовичу,    справді,    не   треба

 загострювати  ситуацію, тим паче перед вступом у Раду

 Європи України, я просто хотів запитати по тексту.

      У зв'язку із скасуванням Верховною Радою України

 Конституції  Автономної  Республіки Крим від 6 травня

 1992   року  з  наступними  змінами  і  доповненнями,

 очевидно,    треба    додати    до   неї.   Тому   що

 провисає(..........) які доповнення, як такої.

      І в другій половині запропонувати Верховній Раді

 Автономної  Республіки Крим, ну, термін можна міняти,

 прийняти  і  подати  на рогляд Верховної Ради України

 нову    Конституцію   Автономної   Республіки   Крим,

 очевидно,  треба закінчити:"... яка б узгоджувалася з

 Конституцією  чи з чинним законодавством України". Бо

 можна прийняти нову, яка буде знову неузгоджуватися.

     

      ГОЛОВА. А ми під час розгляду визначимо.

     

      КАРМАЗІН.

     

      Я  дякую  за  запитання.  Я думаю, що доповнення

 ваше до неї, воно слушне, по тексту.

      Що  стосується  "...  яка б узгоджувалась", я не

 вважаю  потрібним  це приймати доповнення. Чому? Тому я 
 я                           - 49 - я 

 що  в  першій  частині  вже  сказано, що на підставі,

 відповідно  до  статті  третьої.  А вони її подадуть,

 якщо  вона  не  буде  узгоджуватись,  то то буде ваше

 право пропонувати: чи затвердити постатейно, чи ні. І

 все.  Кожного  депутата,  який присутній. І для цього

 зайві записи. Просто я не знаю, це можна поставити на

 голосування,  якщо...  Але  я  просто  відповів  свою

 думку.

      Яка   думка   комісії,   просто   так  лаконічно

 написати.

     

      ГОЛОВА.  На  моніторі залишилося 3 хвилини, будь

 ласка.  3  хвилини,  запитання Іван Григорович Білас,

 будь ласка.   Львівська область.

     

      БІЛАС І.Г.

     

      Шановний Юрій Анатолійовичу, скажіть будь ласка,

 чи   не   приходила  ваша  комісія  до  висновку,  що

 запропонований    проект   цієї   постанови   він   є

 незавершаний.  Що  мається на увазі. Як ви сприймаєте

 другий   пункт  цієї  постанови,  який  нам  здається

 повинен  бути  у  цьому  проекті,  тобто, зараз, коли

 відмінена  Конституція Автономної Республіки Крим, на я 
 я                           - 50 - я 

 території   Криму   функціонує   уряд   Криму.  Якими

 нормативними актами він повинен керуватися.

      Як ви дивитися на такий пункт, зокрема.

      Встановити,  що  до прийняття і набуття чинності

 Конституції  Автономної Республіки Крим відповідно до

 статті  3  Закону  України  про  Автономну Республіку

 Крим,    а    також    приведення   у   відповідність

 законодавство   України  Автономної  Республіки  Крим

 проуряд   Криму,   Уряд   Автономної Республіки   Крим

 підпорядковується  безпосередньо  Кабінету  Міністрів

 України  і  діє  на підставі Конституції України і її

 законів.

     

      ГОЛОВА. Іван Григорович, ви очевидно прослухали,

 що  ми  не  ту  постанову розглядаємо. Ми розглядаємо

 зараз постанову про Конституцію Автономної Республіки

 Крим , про підготовку.

      Тому  будь  ласка  час  використаний,  запитання

 прозвучали, відповіді одержані.

      Юрій Анатолійович, прошу уваги.

      Є   пропозиція  проголосувати  цю  постанову  за

 основу взяти. Нема заперечень.

      У  вас  є заперечення, Бутейко. Ні немає. Ставлю

 на голосування. я 
 я                           - 51 - я 

     

      "За"

     

      Рішення не прийнято.

      (Шум в залі)

      Будем   переголосовувать?   Ще   раз  ставлю  на

 голосування.

     

      "За"

     

      Рішення   прийнято.

      Доповнення   які  будуть?  Бутейко.  Ні.  Це  ми

 проголосували  із  погодженим  з  вами доповненням до

 неї.  Те,  що  виносив депутат Олійник. Ну стилістика

 так.  Ну  про  що  мова?  Бутейко.  П'ять  хвилин  на

 доповнення.

     

      БУТЕЙКО.

      Бутейко, 70, Камінькаширський.

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!  Мені здається, що тут редакційно бажано було

 би  внести  зміни  у  постановяючу  частину. Ми маємо

 запропонувати:   не  прийняти  і  подати  на  розгляд

 Верховної   Ради,   мабуть,  розробити  і  подати  на я 
 я                           - 52 - я 

 затвердження  Верховній  Раді.  Тому що в тому тексті

 Закону, який ми раніше приймали, то мова йшла про те,

 що Верховна Рада України має затвердити. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Зрозуміла  пропозиція?  Згодні  із  нею

 депутати?   Хто  за  те,  щоб  підтримати  пропозицію

 Бутейко,   прошу   проголосувати.   Вона   не  зовсім

 редакційна - це суттєва поправка.

     

      "за"

     

      Рішення прийнято.

      Ще?   Будь   ласка,  номер.  Який?  436.  Прошу.

 Довганець.

     

      _______________    Шановні    колеги,   шановний

 Олександр  Олександрович,  я  все-таки  наполягаю  на

 тому, що термін у данній постанові знято до 15 травня

 зовсім.  А  можливо депутати Криму вирішать, що їм не

 потрібно  своєї  Конституції  і будуть жити за єдиною

 українською Конституцією.

      А якщо вони не вкладуться в термін до 15 травня,

 захотять  Конституцію  вони  вкладуться.  Не  нада їх

 підганяти.   Коли   (..........),  тоді  будуть  мати я 
 я                           - 53 - я 

 Конституцію. Дякую.

     

      ГОЛОВА. Юрій Анатольйович, прошу.

     

      _______________ Ну, я сказав пропозицію комісії,

 я сказав мотиви. Я не можу погодитись з тим, що можна

 це  просто  пустити  так.  Ви  зрозумійте,  зараз  не

 врегульовано  багато,  багато  ситуацій, які виникли.

 Зараз  підуть  справи,  і судові справи в орбітражі і

 так   далі,   які  виникли  на  підставі  не  чинного

 законодавства. Ви розумієте?

      Я  за  те,  щоб термін якийсь був обмеженний. Не

 згодні  до  15,  до  першого.  Не  згодні до першого,

 ставте який завгодно. Пропонуйте.

      А   свою   думку  я  сказав,  а  ви  пропонуйте.

 Голосування вирішить хто правий.

     

     

      ГОЛОВА.   Ви  пропонуєте  зняти  термін.  Ставлю

 пропозицію Довганчина на голосування.

     

      ЗА -

     

      ГОЛОВА. Ще пропозиції які? я 
 я                           - 54 - я 

      Болдарєв.

     

      БОЛДАРЄВ

     

      Уважаемый   председатель,   уважаемые  депутаты,

 пользуясь  своим  правом,  я  хочу  еще раз попросить

 поставить   мое  предложение  поименным  голосованием

 Крымсокой  проблемы,  на  голосование. Я настаиваю на

 том,  чтобы  голосование было поименным. Народ должен

 знать всех своих героев, кто в конечом итоге приведет

 дело  к  тому, что Крым будет отторгнут от Украины, я

 хочу чтобы все все знали.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Прошу  уваги. Ми проголосували минулого

 разу,  про  те  що  всі  питання Кримські голосуються

 поіменно,  не поіменно. Ми не голосували. Не пройшло,

 пропоозиція  внесена, тому її ставлю поіменно, хто за

 те, щоб поіменно голосувати?

     

      ЗА -

     

      ГОЛОВА. Рішення не прийнято.

      Я  прошу  уваги, будь ласка, ми використали час, я 
 я                           - 55 - я 

 ще одна хвилина залишилася.

      Чорноволу  дайте  слово,  ну  від фракції я мушу

 давати.

     

      ЧОРНОВІЛ

     

      Шановна   Президія,  шановні  народні  депутати.

 Щойно  подзвонили з Криму, години дві тому була прес-

 конференція  Цекова,  на  якій він сказав, що рішення

 Верховної Ради України їм до лампочки, і що Крим живе

 за  Конституцією,  яка була прийнята у 1992, так? Ну,

 це...    від    травня    1992   року...   Це   свіже

 повідомлення...  Так  що  я  думаю,  що  нам треба це

 врахувати при наших голосуавннях. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу уваги! Будьте уважні... Будьте

 уважні. Час використаний...

      Абсолютно  нормальна  Постанова  -ми  пропонуємо

 Верховній  Раді  Криму дати на розгляд Верховної Ради

 України проект Конституції. На затвердження.

      Я   ставлю   на   голосування  цей  документ  як

 Постанову Верховної Ради.

     

      (Шум у залі) я 
 я                           - 56 - я 

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Я  прошу  вибачити Григорія Мануїловича відносно

 того,   що   я   не   поставив   його  пропозицію  на

 голосування.   Справа   в   тому,   що  він  не  дуже

 наполягав...  Наполягав... А по-друге, треба поважати

 депутатів  Верховної  Ради  Криму,  бо  вони  такі  ж

 депутати, як і ми...

     

      (Шум у залі)

     

      Тепер. Є...

     

      ___________. Я доповім про друге...

     

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку! Ви одержите слово для

 цього.

      Фракція  комунсітів  пропонує  перед  розглядом,

 перед   вирішенням   питання  наступного,  про  деякі

 правові  акти  Верховної  Ради  Автономної Республіки

 Крим перед голосуванням зібрати... зробити перерву на

 20 хвилин,  оскільки  вони  не  порадилися  з  приводу я 
 я                           - 57 - я 

 голосування. Тому, безперечно, ...

      (Шум у залі)

      Я  прошу  уваги! За Регламентом є... передбачене

 право фракції...

     

      ___________. Нельзя этого делать!..

     

      ГОЛОВА....  і  тому  ми,  так  само  як будь-яка

 фракція, можем ним скористатися.

     

      ___________.   Нельзя этого делать.

     

      ГОЛОВА. Прошу, розглядається зараз питання, юрій

 Анатолійович, будь  ласка, не вступайте  в дискусії.

      Розглядається  питання,  як воно було оголошено.

 Тому  що  в  середині я розривати його не можу. Тільки

 під   час   прийняття  рішень  відповпідних.  І  була

 пропозиція  депутата Бориньова. Прошу зовсім зняти цю

 частину  питання,  тобто,  питання  про деякі правові

 акти   Верховної Ради  Автономної Республіки Крим.

             (Шум у залі)

      Я  поставлю  зараз  це питання на голосування. Є

 пропозиція   депутата   Бориньова.  Питання,  частину

 питання  загального,  яке  зводиться до постанови про я 
 я                           - 58 - я 

 деякі   правові   акти   Верховної   Ради  Автономної

 Республіки   Крим  зняти  з  розгляду.  Я  ставлю  цю

 пропозицію на голосування.

     

      ___________.   А   по   мотивах   можна?  Ну,  є

 пропозиція,  я хочу по мотивах сказати.

     

      ГОЛОВА.   Я прошу уваги. Зніміть поки що.

      З мотивів , будь ласка.

     

      ___________.  Я  просто  хочу скористатись своїм

 правом  народного  депутата  сказати  з мотивів. Люди

 добрі,  що  ж  це  робиться,  вас  штовхають, а ви не

 розумієте, куди.

             (Шум у залі)

      Я  вибачаюсь, я не агітую, я роз'яснюю. Агітують

 десь на мітингах. Я хочу сказати свою думку. Сьогодні

 ситуація,  якщо  ви почитали документ, така ситуація,

 що  сьогодні  завис  Уряд,  зависло  все легітівність

 його.  Ми  підтвердили його повноваження, але на якій

 правовій  базі він буде працювати? Я дав закон, зараз

 він  по  залу,  мене  попросили  Закон "Про Уряд". Ви

 почитайте   його,   він  про  уряд  Криму,  про  уряд

 самостійної  держави.  Той  закон  не  може  бути  ні я 
 я                           - 59 - я 

 хвилини  діяти  далі.  Він  дає право заключати угоди

 міжнародні  все  і  так  далі.  Хто  тут  за  це? Ну,

 давайте,  тоді скажіть, якщо так, якщо є якісь мотиви

 серьйозні,   якщо   проти  України  вони  направлені,

 розімієте?  Давайте  ж  будемо  дивитись, чи може цей

 закон    далі   існувати,   чи   він   повинен   бути

 призупинений?

      Ми скасували пару статей, ми скасували Постанову

 Верховної  Ради Автономної "Про проходження строкової

 служби  громадянами  Республіки  Крим".!  7 листопада

 скасували,  а  25 грудня прийнята нова Постанова, яка

 називається  "про  хід  виконання Постанови Верховної

 Ради"   отої,   що   ми  скасували,  і  повністю  все

 підтвердила.  Скасували  інший закон, знову прийняли,

 знову  підтвердила. То це ж хоть дацйте можливість це

 вам  сказати.  Не  лишайте  себе  інформації, якщо не

 знаєте.

     

      ГОЛОВА.   Дякую.   Ще   хто   з   мотивів  хотів

 висловитися? Будь ласка, запишіться, багато рук.

      П'ять хвилин досить?

      Таким   чином   поступила   пропозиція  депутата

 Бобриньова  про  зняття  цього  питання з розгляду. З

 мотивів   голосування  висловився  Юрій  Анатолійович я 
 я                           - 60 - я 

 Кармазін  і  ще ряд депутатів, яким відводиться п'ять

 хвилин на обгрунтування позиції.

      Чумаченко.

      Будь ласка, швидко говоріть.

     

      ЧУМАЧЕНКО М.І.

     

      Значить я передаю слово Івану Степановичу.

     

      ГОЛОВА. Іван Степанович, будь ласка.

     

      ___________.

     

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!  Мені  здається,  що ми трошки відхилилися, а

 треба діяти за процедурою.

      Згідно   нашого  доручення  комісія  підготувала

 проекти, внесла їх відповідно до Регламенту. Голосуєм

 за  основу  і  по  пунктах, і так далі. Не проходить,

 відправляєм  на  доопрацювання і так дальше. А так ми

 відкрили  нове  обговорення весь час.

      Тому....  в  проект  Постанови про деякі правові

 акти   Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим.

 Постанова  з  трьох  пунктів.  Ставим  за основу і по я 
 я                           - 61 - я 

 пунктах голосуєм.

     

      ГОЛОВА. Іван Степанович, ви праві, але не зовсім

 в  даному випадку. Справа в тому, що ми не це питання

 поставили,  це  складова  частина питання і два з них

 уже  проголосовані,  і  прийняті рішення. А це один з

 елементів,  цей елемент, по-перше, перед голосуванням

 попросили  фракції,  ми  мусим  зробить перерву, якщо

 будем розглядати. А інша пропозиція, яку теж не можна

 проігнорувати,  про зняття цієї частини питання. Тому

 я не можу інакше діяти.

      А   тому  з  мотивів  голосування,  будь  ласка,

 Степенко ще.

      Я думаю, що депутати приймуть правильне рішення.

     

      СТЕПЕНКО.

     

      Олександр  Олександрович, шановні колеги, я дуже

 прошу,   і,   може,  за  своїх  колег  вибаюсь  перед

 доповідачем. Я вважаю, що доповідь була підготовлена,

 я  й той раз говорив і сейчас, добросовісно, порядно.

 І  про те, що ми спішимо, це зовсім неправильно. Тому

 що   я   вчора  дивився  прес-конференцію,  Олександр

 Олександрович,   і   як   там   дошкуляли   вас  цими я 
 я                           - 62 - я 

 запитаннями.   Я   думаю,  що  ми  повинні  набраться

 терпіння  і  по  кожному  пункту,  по кожному реченню

 давайте   всі   вискажемось,   і  потім  поставим  на

 голосування, тут я підтримую Івана Степановича, після

 тих  усіх,  хто  захоче  задать  по кожному пункту, і

 проголосуєм.

      Тому  все це правильно, і, я дума, що ми йдем по

 процедурі, нічого не порушуєм.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА. Байрак.

     

      БАЙРАК.

     

      Шановні      колеги,      шановний     Олександр

 Олександровичу,  ми  показали  з  вами  при прийнятті

 Постанови  одностайність повну, коли ми приймали тоді

 рішення  по  Криму.  Зараз  я вважаю, що Комісія наша

 попрацювала,  Комісія  Кармазіна,  дуже  плідно. І ті

 рішення,  які вони виносять, я думаю, що ми їм можемо

 довіряти,  як  фахівцям. А подальше обговорення таке,

 як у нас іде спонтанне дуже велике, я думаю, що воно,

 ну, справі тільки завадить.

      Тому  я пропоную підтримати рішення Комісії і не я 
 я                           - 63 - я 

 розводити   великих(..........),   ну,   проти  цього

 питання, скажем.

     

      ГОЛОВА. Жеребецький.

     

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ.

 

      Шановний Голово, шановні депутати, я думаю, хочу

 звернути  увагу вашу, Олександр Олександровичу, що ви

 використовуєте якось вибірковість при голосуванні.

      Річ  в  тому,  що  Бобриньов сказав, що не треба

 голосувати  обидві  постанови.  Тобто  мова  йшла про

 Закон про прокуратуру, а ці дві постанови не рухати.

      Значить,  одну  постанову ми розглянули, а другу

 раптом відкидаєм. Давайте будем послідовні. Це перше.

      Друге.  В  п'ятницю  ми  прийняли  дуже  важливі

 рішення.   Давайте   будем   послідовні.  Це  ми  вже

 конкретизуємо те, що ми зробили. Абсолютно зрозуміло,

 що  ті  люди,  які  в  п'ятницю  голосували проти цих

 речей,  вони  зараз  будуть  голосувати. Але весь зал

 достатньо  чітко  усвідомлює,  наскільки  це  важлива

 тема.

      Тому   я   пропоную   все-таки   розглядати  це,

 голосувати    в    цілому   відразу,   робити   якісь я 
 я                           - 64 - я 

 незначніуточнення і доводити цю справудокінця.

      Комісія працювала і працювала добре.

     

      ГОЛОВА.  Я  не  коментую не зрозумійте так, щоне

 коментую.  Я хочу сказати, що в п'ятницю за постанову

 проголосувало  316  депутатів.  Тому  будь  ласка  не

 кажіть  про  те,  що хтось там десь, хто що думав той

 думав  і  буде  думати, а хто переживає задержаву той

 голосував  правильно. Ітому, ну звичайно, кожен думає

 тим чи є. Чим має.Так прошу Соболєв.

     

      СОБОЛЄВ

     

      Шановні  колеги,  я хотів би звернути вашу увагу

 на   3   пункт   цієї  постанови.  Фактично  все,  що

 відбувалося  і  в  п'ятницю  і  сьогодні в цьому залі

 стосовно  питання  Криму,  ми  брали відповідальність

 саме на себе, на Верховну Раду України.

      І от 3 пункт постанови вперше, фактично розділяє

 цю відповідальність  разом  з Президентом.

      І  тому мені здається якщо ми зараз відкинемо це

 питання,  фактично  ми не будемо діяти в Криму єдиною

 командою.  Саме  тому  я вважаю, що це питання досить

 принципове. я 
 я                           - 65 - я 

      Без підключення президентських структур, де вони

 повинні  показати  свою  дієздатність  в Криму, ми не

 зможемо конкретно  вирішити ці питання.

      Я  хотів  би  всіх,  хто  вимагали  того, щоб це

 відкинути,  ще  раз  вчитайтесь  в третій пункт. Мені

 здається: він  найбільш принциповий.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА.   Так.   Час   використаний  і  я  прошу

 вибачити... Ну, будь ласка, ще дамо слово Бобриньову.

 Но він... Його пропозиція буде голосуватись зараз.

     

      БОБРИНЬОВ.

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!  Скажите,  пожалуйста,  кто-нибуть  из  вас

 видел  вот  те документы, которые перечисляют? Никто.

 Вы послушайте. Ну да, один, два  человека...

      Поэтому  я  и  хочу  сказать,  щоб перенести это

 пытання.   Посмотреть.   Пусть  размножат  документы.

 Почему  они  не подходят? Обкяснят. А то так: дают, а

 мы...

     

      ГОЛОВА.    Ясно.    Ставиться   на   голосування

 пропозиція  депутата  Бобриньова.  Про  зняття  цього я 
 я                           - 66 - я 

 питання з розгляду. Будь ласка.

     

      "За" -

     

      Рішення не прийнято.

      Розглядається    питання.   Які   запитання   до

 Кармазіна?  Марченко,  прошу. Потім Головатий. Десять

 хвилин давайте на запитання.

     

      МАРЧЕНКО.

      Спасибо.   Уважаемый   Александр  Александрович!

 важаемые  депутаты!  Я позволю напомнить о том, что я

 не  принимаю  участия  в  голсовании вместе с группой

 депутатов социалистов. Потому что считаю поспешными и

 непродуманными подготовленные документы.

      И последнее поросьба или штрих, Сан Саныч, когда

 то  вы  не  дали  Муляве  высказаться  до  конца.  Вы

 попросили извинения у него. А у меня сегодня было две

 письменных  поправки  к  законодательству,  вы  их не

 поставили на голосование. Ну, это так. Да, ни разу не

 извенился.

      Теперь по существу дела. Алекссандр Александрыч,

 по  третему  пункту.  Я  хотел  бы  обратить внимание

 депутатов на то, что третий пункт этого постановления я 
 я                           - 67 - я 

 не является конституционным. И в данном случае мотивы

 Соболева  совершенно не понятны.

      Если   мы   посмотрим  право  Президента,  то  в

 соответствии  со  статьей,  пункт 7. 4 соответсвующей

 статьи  Конституции,  він  тільки  має право видавати

 нормативні акти в сфері економіки.

      А  здесь  пунктом  3  мы  даем  право Президенту

 определить,    значит,    полномочия    Уряду   Крыму

 та  механізми  взаємовідносин  з  органами  державної

 виконавчої влади.

      То  есть мы даем право Президенту определить или

 выдать     Указы     нормативные,    которые    носят

 законодательный    характер,   которым   регулируется

 полномочия и исполнительной власти, и законодательной

 Республики    Крым.    Этот    пункт    не   является

 конституционным.

      Поэтому я перед голосованием депутатов прошу это

 учесть. Спасибо.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка.

     

      КАРМАЗІН   Ю.  А.  Якщо  це  запитання,  я  можу

 відповісти.  Я  відповім  так.  Згідно статті 97, яка

 визначає повноваження Верховної Ради, там є пункт 21. я 
 я                           - 68 - я 

 Шановний  пан  Марченко їх добре, мабуть, знає. І там

 написано,    що    визначення   порядку   організації

 діяльності   органів  державної  і  виконавчої  влади

 місцевого самоврядування і так далі. Вони відносяться

 до компетенції Верховної Ради.

      І    Верховна    Рада   може   делегувати   свої

 повноваження  і  Уряду, і Президенту. Тому ви бачите,

 ви   не   приймаєте  участі  у  голосуванні,  тут  ви

 зчиняєте,  не  хочете вислухати другої думки, тому ми

 можемо  в  іншій редакції зробити, ми могли написати,

 делегувти  право  Президенту  на  підставі  цієї саме

 статті і так далі.

      Але  мені  здається,  що слушна є пропозиція про

 включення  саме  виконавчої  влади  в  розгляд  цього

 питанн,  і  якщо  будемо говорити про 114 з значком 5

 про повноваження Президента, якщо будемо говорити, то

  там  є  визначення  порядку  функціонування  органів

 виконавчої  влади  в державі, не може бути такого, що

 на  якійсь території, хай то буде в Донецьку, в Одесі

 чи  десь  не  буде  врегульоване питання з виконавчою

 владою,  Президент  може  це питання врегульовувати і

 вже врегульовував ми це добре знаємо.

      Що  стосуєтьс, якщо кримські депутати не знають,

 закону   про   Уряд,  хай  підійдуть  тоді  до  іншіх я 
 я                           - 69 - я 

 депутатів, вони їм покажуть.

      Хоча повино бути навпаки, вони повінні були...

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу  Юрій  Анатолійович,  справа в

 тому, що питання було коротке власне кажучи, він свою

 позицію висловив, відповідайте коротко.

      Вячеслав Максимович Чорновіл.

      Головатий був оголошений, будь ласка Головатий.

     

      -----------Шановний   Голово,   шановні  народні

 депутати,  я  одне  запитання  до доповідача, скажіть

 будь  ласка,  чи  досить,  тут  є  таке  зупинити дію

 Конституційного  Закону  про  Уряду  Криму  чи досить

 тільки   цього   положення   для   того,  щоб  завтра

 наприклад,  для  того, щоб завтра Верховна Рада Криму

 не розігнала Уряд Криму і не кинула Крим у виконавчий

 хаос,   чи   нам,   адже   якщо  ми  навіть  скасуємо

 Конституційний  закон  про  Уряд  Криму,  то є раніше

 якісь  прийняті  положення,  які  дають можливість це

 зробити Верховній Раді  Криму.

      І  чи  не  з  цим  зв'язаний  третій  пункт, щоб

 тимчасово  зробити  до  прийняття відповідних Законів

 Конституції,  вертикаль  цю,  для  того щоб не настав

 завтра у Криму хаос у виконавчій владі. я  
 я                           - 70 - я 

      От  чи  третій  пункт доповнює. Потрібний він чи

 ні. Будь ласка.

     

      -------------Я  вважаю,  ще  знаєте, як говорили

 Римляни,  розумному  достатньо,  то  розумному було б

 цього   достатньо...   То   розумному  було  б  цього

 достатньо.  Але  якщо ми будемо справу з нерозумними,

 то обов'язково треба і третій пункт, і ще й четвертий

 пункт,  який  пропонував  Білас. Якщо ми говоримо про

 нерозумних...  Я  хотів  би  сказати,  що  для точної

 юридичної  техніки  документу...  ну,  як  ми  можемо

 сьогодні  з  вами,  Верховна  Рада  пройти  мимо,  не

 призупинити  Закон,  який  порушує Конституцію і наше

 законодавтсво?  Хто може до цього закликати? Хто може

 закликати?

     

      ГОЛОВА.  Я прошу не вести агітацію! Відповідайте

 на конкретне питання.

      Головатий. За ним М'ясковський.

     

      ГОЛОВАТИЙ С.П., 19 виборчий округ.

      Шановний доповідачу!

      У  мене  до  вас питання стосовно двох пунктів -

 перший і другий. Ви, зокрема, зазначили, що Закон про я 
 я                           - 71 - я 

 уряд  Криму грубо порушує нашу Конституцію. Фактично,

 передбачає  діяльність  уряду  незалежної самостійної

 Кримської держави. Це - до пункту другого.

      Крім того, ви знаєте, що ми прийняли рішення про

 вибори  до  місцевих органів влади в Криму на засадах

 нашого   національного...  законодавчої  системи  про

 вибори.  То  чи  не  вважаєте, що ці акти (чи закони)

 Республіки  Крим,  які  суперечать Коснтитуції, мають

 бути   скасовані?  Так  само,  які  і  дві  попередні

 постанови,  так  само,  як  і Конституція Криму? А не

 призупинена  їхня  дія... Чи ви не вважаєте, що у цій

 ситуації  точніше  було  би перший пункт об'єднанти з

 другим  і Закон про вибори Верховної Ради і Закон про

 уряд Криму скасувати.

      Дякую.

     

      КАРМАЗІН  Ю.  А.  Я хочу відповісти так. Звісно,

 можна  все  поскасовувати.  Але, але, але... Я просто

 закликаю вас до зваженості.

      У  нас  в Коснтитуції є право і скасувати зразу,

 без  призупинення.  Але практика нашої Верховної Ради

 пішла  по тому шляху, що ми, як правило, призупиняли,

 пропонували   привести  у  відповідність  те,  що  не

 відповідає.  Так  пішла  практика. Хоча... ваша воля, я 
 я                           - 72 - я 

 ваша  ласка!  Поставите  так  питання на голосування,

 пройде воно в такій редакції, то я скажу, що так воно

 вірно,  раз  вирішить  Верховна  Рада.  Хоча я ще раз

 кажу,:   мені   здається,   що   краще   призупинити,

 запропонувати  все-таки  зробити  відповідні зміни. І

 нічого  ив  цьому  страшного  немає,  тим  більше, що

 Конституція скасована.

     

      ГОЛОВА.  М'ясковський, за ним Корпачова.

     

      М'ЯСКОВСЬКИЙ.  У  меня  такой вопрос: почему вы,

 Юрий  Анатолиевич,  сходу  отметаете  все прделожения

 депутатов  из  Крыма  безоговорочно?  Посчему  бы вам

 действительно   не   обнародовать,   не   довести  до

 депутатов те законы, которые приняты в Крыму, которые

 вы  сегодня предлагаете отменить? Чтобы депутаты сами

 посмотрели.  Вы, по сути дела, сегодня не убедительно

 сказали о том, и довели, что их нужно отмести, или их

 нужно, так сказать, отменить. Пожалуйста.

     

      ___________.   Скажіть,  будь  ласка,  извините,

 Михаил   Михайлович,   а   вы  мне  дали  возможность

 аргументировать, хотя бы привести несколько доводов?

 Не дали.  Это во-первых. я 
 я                           - 73 - я 

       И  во-вторых  ваши  обвинения  в  том,  что все

 депутаты  от Крыма считают вот так, это просто громче

 всех  кричит  Бобринев,  его  слышно.  Но  не все так

 считают.  Отдельные знают прекрасно эти законы, знают

 нарушения   и   так   дальше.   И  вам  тоже,  Михаил

 Михайлович,  можно  было  бы  их почитать. Они есть у

 нас  и  в  юридическом  управлении  есть,  и  есть  в

 комиссии.  И их изучают полгода, и здесь талдычат они

 полгода, извините меня,  об этих законах.

     

      ГОЛОВА.   Юрій   Анатолійович,   я  ще  раз  вас

 закликаю,   будьте  стримані  у  відповіді,  по  суті

 відповідайте.

      Карпачова, останнє запитання.

     

      КАРПАЧОВА, 28  Алуштинский  избирательный округ,

 Автономная   Республика   Крым.

      Уважаемые коллеги!

      Уважаемый Председательствующий!

      Уважаемый Юрий Анатольевич, Скажите, пожалуйста,

 в прошлую пятницу наш Верховный Совет проголосовал за

 принятие  в  первом чтении Закона Украины "О внесении

 изменений и дополнений в Конституцию Украины". Почему

 мы   сегодня   сместо   того,   чтобы   действительно я 
 я                           - 74 - я 

 контитуционное  поле приводить в соотвветствие, в том

 числе  и  наше, мы не рассматриваем сегодня во втором

 чтении этот Закон? Это первый у меня вопрос.

      Мне представляется, Александр Александрович, что

 рассмотрение  во втором чтении этого Закона позволило

 бы  снять  очень многие противоречия, которые сегодня

 существуют  в  нашем зале между депутатским корпусом.

 Это первое.

      Второе.     Что    касается    второго    пункта

 Постановления, некоторых  правовых  актов  Автономной

 Республики  Крым. Я бы хотела сказать, что Закон "Про

 Уряд  Криму"  можно  было  бы  действительно каким-то

 образом    приводить    в    соответствие,    но   не

 приостанавливая,  ибо  третий  пункт  исключает  это.

 Третий   пункт,   который  предполагает  о  том,  что

 Президент   получает  дополнительные  полномочия  для

 того,    чтобы   определить   полномочия   Автономной

 Республики Крым.

      Так  вот возникнет правовой вакуум. Еще не решен

 вопрос  о Правительстве Крыма,...... мы таким образом

 рассматриваем  вопрос  о  полномочиях, которые должен

 решить сам Президент.

      Мне представляется, что нужно было бы предложить

 Автономной   Республике  Крым  и  Верховному  Совету, я 
 я                           - 75 - я 

 точнее  мы  могли  с  вами  это  сделать,  привести в

 соответствие  сам  Закон  "Про Уряд Криму", внести те

 необходимые  изменения  и  дополнения.  Но  для этого

 требуется  работа.  Работа  нас,  как  законодателей.

 Легче  всего скасуваты, ликвидировать, приостановить.

 Мы  совершенно лишаем Крым сегодня правового поля.

      Уважаемые   коллеги!   Здесь   в  кулуарах  было

 распространено  мнение,  что завтра в Крыму буквально

 будет   переворот,  которы  заключается  в  том,  что

 Верховный  Совет Крыма берет на себя полнмочия о том,

 чтобы    господина    Мешкова    сделать   во   главе

 Правительства Крыма. Так вот я разговаривала сейчас с

 Верховным  Советом  Крыма  и  передаю  их глубочайшую

 просьбу  к вам. Это провокационная утка, запущенная в

 Верховный  Совет  Украины.  Кандидатура  Мешкова ни в

 каком   качестве  в  состав  Правительства  Крыма  не

 рассматривалась.

      И  последнее. Уважаемый Юрий Анатолиевич! Мне бы

 очень  хотелось  вас  вновь  попросить  при всем моем

 добром  уважении  к  вам,  чтобы вот эти....... акты,

 которые   вы   подавали,   как   в   пятницу,  так  и

 сегодня,.......................                поряке

 рассматривались  в  комиссии,  чтоб  было бы время на

 осмысление  тех  Законопроектов,  которые  мы  с вами я 
 я                           - 76 - я 

 вносим.

      Я   вношу  еще  раз  предложение,  отправить  на

 доработку,      Александр      Александрович,     все

 постановления,   которые   сегодня   предлагаются.  И

 главное,   что  вынести,  надо  вынести  единственный

 вопрос:   о   внесении   изменений   и  дополнений  в

 Конституцию  Украины  об  Автономной Республике Крым.

 Ведь  посмотрите,  уважаемые  депутаты,  единственный

 пункт  в Конституции Украины, который касается Крыма:

 о  том, что Крым є складова составна частина України.

 І все.

      (..........) противоречит сегодня тому Закону по

 Автономной   Республике   Крым,  который  мы  с  вами

 приняли.  Я  призываю  вас  всех  работать  так,  как

 подобает   законодателям,   приводя   в  соответствие

 законодательство   Крыма,   приводить   и   в   своем

 законодательстве соответствие.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА. Зрозуміло.

     

      _______________

      Разрешите я на все вопросы отвечу.

       я 
 я                           - 77 - я 

      ГОЛОВА. Будь ласка, коротко тільки.

     

      _______________

      Я  вчера  на Президиуме ставил вопрос, уважаемая

 Нина  Ивановна,  плохо,  что  вы  об  этом не знаете.

 Хорошо отдыхать, но лучше работать, конечно.

      Так  вот,  я  ставил  вопрос  о  том,  что  надо

 рассмотреть сегодня вопрос по приведению Конститутции

 во втором чтении.

      К  сожалению,  Президиум  меня  не  поддержал. К

 сожалению,  не поддержал меня Стритович -Председатель

 Комиссии  политико-правовой.  К  сожалению, повторяю,

 потому  что  такое  же  и  мое мнение, такое же и мое

 мнение,  что  надо  приводить.  И там в связи с тем я

 поинтересовался,  сколько изменений, какие, насколько

 они  существенные  были поданы в Закон. Значит, и его

 можно было принимать сегодня без всяких вопросов.

      Значит,   и   я   думаю,   что  если  сейчас  мы

 протокольно,   как  угодно,  поручим  судово-правовой

 реформе   на  этой  неделе  внести  эти  изменения  в

 Конституцию, то мы правильно сделаем.

      Второе.  Я  считаю,  что  те  изменения, которые

 предлагаются  в Конституцию, которая принята в первом

 чтении,   они   не   заменяют   того,   что   сегодня я 
 я                           - 78 - я 

 предполагается.  Это  одно другое дополняет. Это, во-

 первых.

      Во-вторых,  что  касается  вывода  из  правового

 поля,  как  вы  говорите,  и так дальше, никого мы не

 выводим.   Вы   ж  знаете  прекрасно,  что  выводился

 наоборот,  выводился  Верховным  Советом Крыма все из

 правового поля.

      Значит,   и   то   предложение,   что  не  может

 существовать,  я  потому и говорю, что труд не должен

 пропадать.   Труд   по   принятию  Закона,  там  есть

 нормальные  положения, разумные про правительство там

 есть  нормальные положения, они могут быть сохранены.

 Поэтому я против того, чтобы скасоватьего его совсем,

 то  есть, отменить, я на это ответил. Я не знаю зачем

 так  сказать,  мы  конструктивизму  идем  с  какой-то

 агрессивностью,    мне    кажется,   она   не   нужна

 приобсуждении  этоговопроса.  И  я  призываю все-таки

 посмотреть   трезво,   разве  можут  существовать  те

 постановления   о   которых  я  говорю,  разве  могут

 существовать  незаконные  постановления, если мы идем

 на  пути к правовому государству, давайте их отменим.

 Если  нет,  то ваша позиция ясна кто, кто против, это

 другой вопрос.

       я 
 я                           - 79 - я 

      ГОЛОВА.Я прошу уваги.

      У  нас  немає  нерозумних  депутатів,  усі мають

 право  однакове на слово. Визначений час використали,

 все  зрозуміло.  Тепер,  є  пропозиція,  чи є потреба

 обговорювати  це.  Немає. То тоді треба переходити до

 рішення,  а  рішення  передбачається через 20 хвилин,

 оскільки  право фракції на перерву є. Тому оголошується

 перерва на 20 хвилин.
 я                           - 80 - я 

 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

     

     

      ГОЛОВА. Олександра Володимирівна! Прошу, сідайте

 на місце.

      Сідайте на місця.

      Я прошу уваги. Сідайте, будь ласка, на місця.

      Поки  заходять  депутати  до залу, я прошу, будь

 ласка...  Я  прошу...  Едуард  Йосипович, я хочу, по-

 перше,  пояснити і попросити вас пояснити інколи свою

 реакцію  на  пропозиції  депутатів, які звучать тоді,

 коли розглядається якесь питання.

      Я  не  здатний сприйняти, що говорять з залу, що

 несуть  тут  кладуть, а потім ще хтось паралельно дає

 ще  якусь пропозицію. І це ніхто не зможе зробити, як

 що  повагу проявляти до того, хто хоче висловити свою

 пропозицію.

      Тому  я  просив би, щоб ви не ображалися, коли я

 різко  реагую  на ці речі. Але і з іншого боку просив

 би, щоб не підходили, там не роздавали матеріали, або

 ще  не  заважали  вести  засідання. Це дуже не проста

 справа я вам відверто кажу.

      Тому ви зрозумійте, що коли я кажу, що я не можу я 
 я                           - 81 - я 

 ставити   таке   питання,  або  пропонувати  його  на

 розгляд,  то  ви  розумійте,  коли  треба  ставити це

 питання на голосування або на розгляд.

      Павло Сергійович, будь ласка, сядьте. Сідайте.

      Таким чином, всі зайшли до залу, порадилися. Ну,

 реєстрація не передбачена Регламентом. Ми підійшли до

 питання  про  прийняття  рішень з цього приводу. Тому

 Анатолій,  Юрій Анатольйович, сідайте, будь ласка, на

 місце.   Я  буду  ставити  на  голосування  і  будемо

 приймати рішення.

      У  вас  на руках проект Постанови Верховної Ради

 України   "Про  деякі  правові  акти  Верховної  Ради

 Автономної Республіки Крим".

      Юрій Анатолійович, сідайте, будь ласка.

      Проект   постанови   ставиться   за   основу  на

 голосування.

     

      ЗА -

     

      ГОЛОВА. Рішення не прийнято.

      З  мотивів голосування є потреба висловлюватися,

 Дорошевський будь ласка. Дам вам слово, дам.

     

      ДОРОШЕВСЬКИЙ я 
 я                           - 82 - я 

     

      Уважаемые  коллеги  я хочу вам сказать, что если

 мы  все  мудрые,  а  мы  наверное  такие  и есть, так

 давайте  посмотрим,  что  мы делаем в такой спешке. Я

 хочу  сказать,  что  ыот  мы... ссылается Кармазин на

 мнение  Комиссии,  и именно по данному вопросу мнение

 Комиссии   разделилось   пополам.   И  вопросы  были,

 действительно,  очень  серьезные. Да, есть там детали

 нужные,  но  можно...  разве можно серьезнейшие такие

 законы...  мы  заложили  такое  минное  поле и только

 осталось  зажечь  шнур,  и  мы его взорвем! Поэтому я

 считаю: вот результаты голосования -это все говорит о

 том, что наш парламент мудрый. И я думаю, что сегодня

 надо остановить этот вопрос, детально изучить и когда

 мы рассмотрим, тогда вынести на рассмотрение.

      Спасибо за внимание.

     

      ГОЛОВА.   Бондаренко.   5   хвилин  виставте  на

 моніторі. Чи 10? Ну, обговорим коротко це питання. 10

 хвилин.

     

      БОНДАРЕНКО В.М., 252 виборчий округ.

      Уважаемые товарищи!

      Вот я депутатом уже второй созыв. И второй созыв я 
 я                           - 83 - я 

 мы  мусолим  вопрос  Крыма.  Тот  раз,  в  том созыве

 говорили:  вот  если  вы сейчас проголосуете, что вот

 там  поднимется  буря,  мы значит вот... все будет не

 так.    Дождались!   Дождались   незаконного   выбора

 Президента,  дождались,  значит,  незаконно  изданных

 законов,  которые  противоречат  законам Украины... И

 сейчас,  когда,  в конце концов, решили все поставить

 на  свои  места,  начинаем  снова  разбираться.... Вы

 вспомните,     сколько     работала    согласительная

 комиссия,...........................................

 Как  было,  так  и  осталось все. Поэтому я предлагаю

 все-таки,  уважаемые  товарищи,  спешка  не нужна. Но

 нужна  все-таки...  нужно  поставить  точки  над "і".

 Проголосовать  и  принять  решение. И поддержать все-

 таки в конце концов нашего Президента.

             (Шум у залі)

     

      ГОЛОВА.  Я прошу уваги З мотивів госування мають

 право  депутати  за регламентом це передбачено. Номер

 округу який? Будь ласка,  Процев'ят.

     

      ПРОЦЕВ'ЯТ.  Шановні  колеги,  мені  здається, що

 якраз   затягування   голосування   по   цій   третій

 постанові,   вже   коли   значна   частина  депутатів я 
 я                           - 84 - я 

 розійшлась   після   6   години,   воно   показало  і

 вислвітлилось  на  табло. Мені здаєтьс, що це питання

 необхідно   проголосувати   без   обговорення  завтра

 вранці.  І  все  буде  в  порядку,  я  думаю,  що всі

 проблеми будуть вирішені.

     

      ГОЛОВА.  У  залі  зараз  депутатів  вистачає для

 прийняття  конституційних рішень. Тому я просив би не

 робити висновки безпідставні.

      Кіяшко, прошу.

     

      КІЯШКО. Уважаемый Президиум, уважемые коллеги, с

 точки  зрения  того, что надо наводить порядок, здесь

 никто  не  возражает.  И  вчера,  и  позавчера,  и на

 прошлой неделе мы эти вопросы решали. Но я думаю, что

 вчера   Президиум   Верховного  Совета  принял  очень

 разумное решение, что давайте мы не гнать лошадей. Мы

 сделали   очень   серьезный  шаг.  Теперь  мы  должны

 проанализировать,  к  чему  этот  шаг  привел,  какие

 последствия  тех  действий,  которые  мы  сделали. Вы

 посмотрите,  если  посмотреть  на  постановление, вот

 отменяем  мы  "Прохождение  срочной службы гражданами

 Республики   Крым",   к   чему  это  приведет?  Через

 несколько,  через месяц, через полтора у нас призыв в я 
 я                           - 85 - я 

 армию.   Это   новая  буча  в  рамках  Крыма.  Тоесть

 Крым.....  крымчан будет посылать на Западную Украину

 либо  Донбасс  и  наоборот.  К чему приведет, если мы

 сегодня  уберем  выборы  Верховной Рады Крыма? Значит

 вчера  мы подтвердили легитивность Верховного Совета,

 а сегодня ставим под сомнение эту легитивность.

      Неужели   у   нашего   Президента   не   хватает

 полномочий,  чтобы  навести  порядок,  если  его надо

 будет  наводить.  Мне кажется, у Президента полностью

 хватает  сил  для того, что принять конкретные нужные

 решения,    если    они    будут   необходимы.   Есть

 представитель  Президента  в  Крыму  с  определенными

 полномочиями.    Мы    поддержим   Президента  в  тех

 начинаниях,  которые  он будет делать с точкми зрения

 наведения  порядка.  И  поддержали.  Пусть  работает.

 Поэтому необходимо отложить этот вопрос на доработку.

     

      ГОЛОВА. Чорновіл.

     

      ЧОРНОВІЛ В.М.

     

      Шановна   Президія!   Шановні  колеги  депутати!

 Давайте  подумаєм,  що  ми  зробили. Ми прийняли дуже

 радикальні  рішення  пару  днів  тому,  а сьогодні не я 
 я                           - 86 - я 

 хочем  їх  розвинути....... значно меньшші радикальні

 постанови. Що сталося, що змінилося? Давайте подумає,

 що  ми  зробили. Ми сьогодні здали Уряд Криму. Завтра

 Уряд  Криму буде розігнаний, адже можна було б думати

 щось  інше,  якби  не  сьогоднішні  заяви  Цекова.  У

 перерві я дзвонив у Симферополь і дізнався, були дуже

 гострі  заяви  про  невизнання нас і наших рішень. Чи

 після   цього  нам  не  треба  продовжувати  спокійно

 вводити  Крим у наше конституційне правове поле. Отже

 ми,  здається, щось ми подумали, коли це робили, мені

 здається  ця  нарада  і  ця  перерва десь там не туди

 зорієнтувала  частину наших депутатів, можливо, треба

 подумати  про  те,  щоб просто знати, хто як голосує.

 Давайте  ми  проголосуємо поіменно це питання, щоб ми

 потім  бачили,  хто  як  голосує, і хто там стоїть на

 державних   позиціях,  хто  стоїть  на  антидержавних

 позиціях.   Я   пропоную  проголосувати  за  поіменне

 голосування і повторити голосування цього питання.

     

      ГОЛОВА. Ратушний.

     

      РАТУШНИЙ.

     

      Шановні   народні   депутати,  стосовно  питання я 
 я                           - 87 - я 

 послідовності  і  в  політиці,  і для органів влади є

 одне   із  ключових  питань.  Ми,  приймаючи  рішення

 минулого тижня по Криму, фактично сказали "а". Але ця

 справа  є  недовершена. Справді, коли не буде хтось в

 Криму здійснювати владу.

      Ми часто говоримо тут, що ми, сьогодні говорили,

 що  ми  своє  слово, Верховна Рада сказала. Зараз всі

 функції  повинна  здійснювати  виконавча влада. Такої

 влади  в  Криму  немає.  Немає такої влади в Криму. І

 зараз  ті  процеси  ведуться,  чи  там  чутки, чи як,

 ведуться  до  того,  щоб взагалі розпустити виконавчо

 Уряд Криму, який є в Криму.

      Тому  якщо ми після сказаного минулого тижня "А"

 не  скажемо  "Б", то практично справа, все позитивне,

 що   було  зроблено  минулого  тижня,  фактично  буде

 перекреслено.

      Тому,  я  вважаю,  що тут добра воля і розуміння

 цього  все-таки  візьме  гору,  і  ми,  справді, дамо

 можливість  виконавчій владі забезпечити, виступити в

 ролі  гаранта  Конституції  в  Криму. І це не ущемлює

 права ні тих громадян України, які живуть в Криму, ні

 законодавчої влади.

      Дякую за увагу.

       я 
 я                           - 88 - я 

      ГОЛОВА. Болдирєв. За ним, ви скажіть номер...

     

      БОЛДИРЄВ Ю.О.

     

      Уважаемый   Председатель,   уважаемые   коллеги!

 Уважаемый Председатель, уважаемые коллеги!

      Мы  принимаем на протяжении последних дней очень

 благородные  решения по Крыму. Но политика -это такая

 вещь,  в  которой  благородство  важно,  но  все-таки

 свтоит  не  на  первом  месте.  На первом месте стоит

 сила.

      И я бы хотел вам напомнить, что Донецкая область

 и  Харьковская область находяться на тупиковых ветках

 газопровода,  то есть, другими словами нельзя закрыть

 кран  всей Украине, потому что через нее идет транзит

 на Европу.

      Но  Донецкая область и Харьковская область можна

 закрыть кран, а к этому есть достаточно оснований, мы

 как  и  все  вы не платим за газ, ну 15 процентов как

 вам известно.

      Поэтому  я  бы  хотел,  чтобы вы понимали, что в

 политике   благородство  важно,  но  все  же  это  не

 решающий  аргумент.  И не нужно принимать те решения,

 которые  на  первый  взгляд  выглядят  сильными, но в я 
 я                           - 89 - я 

 действительности силой необеспечены. Спасибо за внимание.

      ГОЛОВА. Номер.

     

     (Шум в залі)

     

      ПАЛАМАРЧУК.

      291,   Паламарчук.  Александр  Александрович,  я

 считаю,  что  Кармазину  Юрию Анатольевичу необходимо

 было  бы  разкяснить  первый пункт Постановления, где

 сказано,  что  "Постановою  Верховної Ради Автономної

 Республіки  Крим  від  2  грудня 1994 року "Про деякі

 питання  формування  режиму  відкритої економіки". Це

 по-перше. Це перше, що  не так ясно для депутатів.

      А  второе.  И самое основное -то, что поддержать

 необходимо  даное  Постановление.  Потому  что сейчас

 должна  быть жесткая вертикаль исполнительной власти.

 Хотя   бы   на   время.   И  нам  эта  Конституция...

 Конституционный     закон    Республики    Крым    "О

 правительстве   Крыма",  где  статья  первая:  высшые

 органы  государственные  Крыма.  И статья Конституции

 номер  21  Украины не запрещает это сделать. То есть,

 это   самое   разумное  решение,  которое  необходимо

 принять.  И,  приняв  это решение, мы будем говорить:

 то,  что  мы  решили  на  прошлой  неделе  в пятницу, я 
 я                           - 90 - я 

 приняли,  мы  просто похороним заживо. Это необходимо

 сделать  нам  сегодня.  И я призываю депутатов просто

 здесь  и прийти как-то до "злагоды" в этом решении. И

 поименно проголосовать. Я прошу: поставьте пожалуйста

 вопрос на голосование.

     

     

      ГОЛОВА.  В  зв'язку з тим, я Хмельницьку область

 номер  скажіть.  417.  Він  скаже  і це буде останній

 виступ.  Але  перд  тим я хочу сказати таке. Ми двічі

 голосували  за поіменне гоосування. І, будь ласка, не

 робимо  політичної... Заспокойтеся. Ми голосували про

 розгляд всіх кримських питань поіменно двічі. І двічі

 не   підтримали   цю  пропозицію.  Виявляється,  коли

 хочеться,  то  треба,  щоб так і збувалося, а коли не

 хочеться, то не треба. Давайте будемо послідовними.

      Я   із  самого  початку  голосував  за  поіменне

 голсування.  Але  якщо  не  проголосували, значить, я

 більше ставить не буду.

      Будь ласка, 417.

     

      _______________  Шановні колеги, я приєднуюсь до

 тих  побажань,  які були сьогодні висловленні під час

 обговорення цього питання. Що треба послідовними бути я 
 я                           - 91 - я 

 в прийняттих рішеннях.

      Так  якщо ми хочемо бути послідовними, приймаючи

 рішення  по  Криму,  я  думаю  нам  перш за все треба

 виходити   з   того,  що  дійсно  ми  ж  логитивність

 Верховної Ради Криму підтвердили? Підтвердили.

      То приймаючи цей пункт про, значить, ліквідацію,

 про,  значить,  відміну,  значить, порядку про вибори

 Верховної  Ради  Крим.  Ми  таким  чином  ставимо під

 сумнів логетивність цього, значить, органу.

      І  друге  питання.  Якщо ми конституційний Закон

 Автономної  Республіки  Крим  про  Уряд  Криму  зараз

 призупинемо.  То таким чином ми взагалі поставимо під

 сумнів  існування  цього Уряду. І якби ми це зробили,

 то   треба  тоді,  значить,  слідучий  пункт  нам  не

 запропонувати  Президенту України тимчасово, значить,

 скажімо ввести порядок.

      А    навпаки   треба   прийняти   запропнованний

 Президентом  порядок. Тобто ми повинні готові бути до

 цього.   Ми  повинні  внести  пропозиції  на  розгляд

 Верховної  Ради про порядок діяльності Криму, скажімо

 на період, коли буде відмінено цю постанову.

     

      ГОЛОВА.  Всі  висловилися за той час, котрий був

 відведений.  З пропозицій можна було зрозуміти тільки я 
 я                           - 92 - я 

 одне,  що  треба  ще  раз  поставити на голосування

 питання   про   прийняття   за   основу.   Так.  Одну

 хвилиночку,  ставлю  на  голосування про прийняття за

 основу.

 

     

      ЗА -

     

      ГОЛОВА . Рішення не прийнято.

      Питання     відправляється    у    комісію    на

 доопрацювання.  А  щоб  не  було,  будь  ласка.  ОДну

 хвилиночку.  А  щоб  не  було там розпачу у депутатів

 котрі  вважають,  що  за  тим  втрачені  переваги від

 прийнятих  нами документів у п'ятницю, я хочу сказати

 таке, що я двічі сьогодні мав розмову з Президентом і

 так би мовити в порядку страхування цієї ситуації ми,

 він  висловив думку відносно того, що він прийме указ

 про вирішення цього питання  указом Президента.

      Мова  йде  про те, що підпорядкування виконавчої

 структури   це   входить  у  функції  Президента,  як

 керівника виконавчих органів.

      Одну хвилинку, прошу уваги, я прошу уваги.

 Уже я не буду ставить питання на голосування.

      Тобто,  ви  пригадуєте серпень-місяць. У серпні- я 
 я                           - 93 - я 

 місяці  Президент  своїм  указом  підпорядкував голів

 обласних  Рад  собі.  І  ми підтримали цю пропозицію.

 Якщо   він   прийме   таке  рішення  і  звернеться  з

 пропозиціями  до  Верховної Ради, ми розглянемо потім

 поправки  ті, що потрібно. Тому, будь ласка, трагедію

 з цього приводу не треба робити.

      Відносно...  я  прошу  вашої  уваги!... відносно

 питання  про  перенесення  виборів  у  Криму.  Є  тут

 Постанова, але я думаю, що ми маємо змогу ще в четвер

 розглянути   і   прийняти  рішення.  Тоді  ми  окремо

 розглянемо це питання.

      Сьогодні  Спіженко  не  наполягає  на  тому, щоб

 голосувати ваш пункт? Давайте ні!

      Оголошується перерва до завтра, до ранку.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку