ЗАСІДАННЯ  ДВАДЦЯТЬ  ТРЕТЄ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  17  б е р е з н я  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

    ГОЛОВА.    Доброго    ранку    шановні   депутати,

 представники  виконавчої  влади,  журналісти  і гості

 Верховної Ради.

      Я  прошу  депутатів підготуватися до реєстрації.

 Ставте картки.

      Увімкніть, будь ласка, систему.

      Йде реєстрація.

      В   залі  зареєстровано  331  народний  депутат.

 Ранкове  засідання  оголошується  відкритим. У роботі

 пленарного   засідання  Верховної  Ради  бере  участь

 Президент України Леонід Данилович Кучма.

      Шановні  депутати,  у вас на руках є порядок дня

 на  сьогодні.  В  ньому  внесені  зміни відносно того

 варіанту, який ми проголосували у вівторок. За згодою

 керівників  фракцій  відповідно  до  регламенту  Рада

 фракцій   пропонує   першим  розглянути  питання  про

 політико-правову  ситуацію  в  автономній  республіці

 Крим.  І  так,  як  це  було  передбачено  постановою я 
 я                           - 2 - я 

 Верховної  Ради  про  розгляд цього питання 16 числа,

 але  з відомих причин 16 ми його розглянути не могли,

 тому  Рада  фракцій  рекомендує це питання розглянути

 сьогодні.

      Тому  нам  потрібно  проголосувати про включення

 цього  питання  до  розгляду  сьогодні.  Я  ставлю це

 питання на глосування.

 

      За

 

      Рішення  прийнято.  Відносно  процедури розгляду

 цього  питання  і  взагалі сьогоднішнє засідання... Є

 пропозиція   передбачену   Регламентом   розминку  не

 проводити. Заперечень немає, так? І керівники фракцій

 сказали...

      Далі.  Дати  змогу  сьогодні  зробити доповідь з

 цього   питання   від   комісії,  яка  була  створена

 Верховною  Радою  України ще піроку тому, і заслухати

 думку,  позиції  від  груп депутатів, від дфракцій і,

 безперечно,  від  окремих депутатів, якщо буде в тому

 потреба особлива.

      Хочу  повідомити вас і про те, що в роботі сесії

 беруть  участь  представники  Верховної Ради Криму на

 чолі  із  головою  Верховної  Ради Сергієм Павловичем я 
 я                           - 3 - я 

 Цековим   і  представники  Кабінету  Міністрів.  Так,

 наскільки  я  проінформований,  повинен  бути  голова

 Кабінету міністрів Республіки  Крим.

      Отже,  приступаємо  до  розгляду  цього питання.

 Слово  надається  народному  депутату  Кармазіну Юрію

 Анатолійовичу. Прошу.

 

 

      КАРМАЗІН  Ю.  А. Шановні народні депутати, пешр,

 ніж  розглядати це питання, я просив би вас поставити

 і  розглянути,  Олександр  Олександрович, питання про

 трансляцію  чи нетрансляцію цього засідання. На думку

 комісії, трансляція повинна бути, щоб ніхто не думав,

 що  тут  робиться  щось  тут  за закритими дверями чи

 робиться   щось   незаконне.  Я  прошу  поставити  цю

 пропозицію від комісії на головування.

 

      ГОЛОВА.  Ми це питання тільки що обговорювали на

 засіданні  Ради Фракцій і... Я прошу уваги.. І дійшли

 до  висновку  про  те,  що  ми  всі  будемо працювати

 конструктивно  і,  залежно від того, наскільки нам це

 вдасться зробити, а в нас присутні всі журналісти, ми

 ведемо  засідання  у  відкритому  режимі. То ми після

 закінчення  цього  засідання проголосуємо про те, щоб я 
 я                           - 4 - я 

 на   телебаченні   потім   повністю   повторити  наше

 засідання.  Але це повинно спонукати вас усіх до саме

 конструктивної роботи.

      Немає заперечень? Добре. Дякую.

      Будь ласка, говоріть.

 

      КАРМАЗІН

 

      Шеновний   Леонід   Данилович!  Шановний  Голова

 Верховної   Ради!  Шановні  народні  депутати!  Народ

 України!  На  виконання  рішень Верховної Ради від 15

 вересня,   22  вересня  та  17  листопада  1994  року

 тимчасова  депутатська  група  продовжує систематично

 вивчати  ситуацію, яка складається в Криму та навколо

 нього   з   позиції  діючої  Конституції  та  законів

 України.

      Як  і  раніше  в  свладі  комісії  працювалі  14

 депутатів,   які   представляють   різні  фракції  та

 депутатські   групи  Верховної  Ради  України.  Майже

 постійно  в  роботі  комісії  приймав  участь  перший

 заступник Голови Верховної Ради Ткаченко. Як і раніше

 за  цей  період в Автономній Республіці Крим побували

 дев'ять  членів комісії. Це після 17 листопада. Майже

 постійно  знаходився  в  Криму  член комісії народний я 
 я                           - 5 - я 

 депутат Степанюк.

      З 5 лютого комісія брала участь такою у спільній

 роботі  з  робочою  групою  Президії  Верховної  Ради

 Автономної Республіки Крим, направленої на приведення

 законодавства    Автономної    Республіки    Крим   у

 відповідність із законодавством України.

      Тимчасова  комісія  відмічає,  що  після того як

 Верховною   Радою  Автономної  Республіки  Крим  було

 сформовано  Уряд  начолі з Франчуком, на півострові в

 основному  відновлено управління народногосподарським

 комплексом,  яке  в свій час розвалив Президент Криму

 Юрій Мішков.

      Своєчасно  проводяться  виплати заробітної плати

 бюджетним  організаціям,  пенсії,  допоміжні  виплати

 пенсіонерам,   малозабезпеченим   і   громадянам,  що

 потребують  фінансової  допомоги.

      Якщо  в  жовтні  1994-го залишалось незасіяними

 більше  650  тисяч  гекторів  землі,  то за станом на

 теперішній  час  залишається  тільки  біля  50.  Це є

 результатом  великої  праці  і хліборобів, і Кабінету

 Міністрів  Автономної  Республіки  Крим. Стабілізації

 соціально-економічного  стану в Автономній Республіці

 сприяли  постанови  Кабінету Міністрів України від 10

 грудня   про   заходи   по   стабілізації  соціально- я 
 я                           - 6 - я 

 економічного  стану  в  Автономній  Республіці  Крим,

 Розпорядження   Президента   України   "Про   надання

 фінансової допомоги Автономній Республіці Крим в 1995

 році"  від  23  січня  1995  року,  Протокол Кабінету

 Міністрів  про  продовження  строку  дії договору про

 бюджетні   взаємовідносини   між   Урядом  України  і

 Республікою Крим на 1994 рік.

      Документи,  які  прийняті Президентом, Верховною

 Радою України,   урядами   України   та   Автономної

 Республіки  Крим,  відповідають  проханням  Верховної

 Ради  Автономної  Республіки  Крим,  які  викладені в

 зверненнях  і протоколах консультаційних процесів між

 Верховною Радою України та Верховною Радою Автономної

 Республіки Крим.

      Налагоджуються  взаємовигідні економічні зв'язки

 з  центральними  органами  і  окремими  регіонами  як

 України,  так  і  Російської Федерації. Продовжується

 будівництво водоводів на місто Ялту та інших об'єктів

 соцкультпобуту,  які  передбачені Постановою Кабінету

 Міністрів  України  ь  719  в  розвиток вже прийнятих

 постанов Верховної Ради.

      Разом  з  тим,  економіка  Автономної Республіки

 Крим, як і всієї України, знаходиться в важкій кризі.

 Переживає наслідки посухи також також агропромисловий я 
 я                           - 7 - я 

 комплекс Криму.

      Незважаючи  на прийняття Верховною Радою України

 постанов  про  політико-правову ситуацію в Автономній

 Республіці  Крим,  від  22  вересня, та про виконання

 постанови Верховної Ради України про політико-правову

 ситуацію   в   автономній   республіці  Крим  від  17

 листопада  1994  року,  жодних  кроків  по проведенню

 Конституції  і  законів  автономної республіки Крим у

 відповідність з Конституцією і законодавством України

 не зроблено.

      І  ці  постанови  ігноруються,  як  і сама назва

 республіки  "автономна",  більш того, Верховною Радою

 автономної  республіки Крим прийняті нові законодавчі

 акти,  які суперечать Конституції та законам України.

 Як  відомо,  створення регіонального відділення Фонду

 державного майна України в Криму весь час блокувалось

 Верховною Радою та урядом автономної республіки Крим.

 В  Республіці Крим існує фонд державного майна Криму,

 створенний  в  91  -му році Верховною Радою Кримською

 РСР. Указом президента республіки Крим у травні 94-го

 року   Фонд   був   підпорядкований  уряду  Криму  та

 підзвиітний Верховній Раді. 14 квітня 94-го Кабінетом

 Міністрів  України, була прийнята підготовлена Фондом

 державного  майна  України постанова про розмежування я 
 я                           - 8 - я 

 державного   майна   України  між  загально-державною

 власністю,  та власністю республіки Крим. А 29 серпня

 підготовлена  міністерством  економіки  постанова про

 передачу  майна,  яке  перебуває у загально-державній

 власності,  власності  республіки Крим. Прийняття цих

 постанов,   надало   можливість   визначити   перелік

 об'єктів,  загально-державної власності, розташованих

 на    території   республіки   і   розпачати   процес

 приватизації, цих об'єктів.

      Наказом Фонду державного майна в Україні від 16

 грудня  було  створено  регіональне  відділення Фонду

 державного  майна  України  в  автономній республіці

 Крим.

      Виконуючому  обов'язки  начальника регіонального

 відділення   було  призначено  Головізина.  Ці  кроки

 зроблені  не  без допомоги Тимчасової комісії. Однак,

 12   січня   1995   року   Верховна  Рада  Автономної

 республіки  Крим  прийняла Постанову "Про регіональне

 відділення   Фонду   державного   майна   України   в

 Автономній  республіці  Крим",  якою  призупинено дії

 вищеназваного наказу Фонду державного майна України і

 визнано    доцільним   покласти   виконання   функцію

 регіонального   відділення   Фонду  державного  майна

 України  на Фонд державного майна Криму. Таке рішення я 
 я                           - 9 - я 

 суперечить  Закону  України  "Про  приватизацію майна

 державних  підприємств"  та  Указу Президента України

 від  19  лютого  1994 року "Про єдину систему органів

 приватизації  в Україні". Також Верховною Радою Криму

 12  січня  1995  року прийнята Постанова "Про об'єкти

 державної  власності  Республіки Крим та (..........)

 загальносоюзних громадських організацій, розташованих

 на території Республіки Крим".

      Цією  Постановою  призупинено дію вищезазначених

 постанов  Кабінету  Міністрів  України N238 та 594, а

 також    визнані   власністтю   Криму   усі   об'єкти

 загальнодержавної     власності,    які    підлягають

 приватизації.  Голова  Фонду  державного  майна Криму

 Котельников   на   сесії  Верховної  Ради  Автономної

 республіки Крим заявив: не воспользовавшись моментом,

 мы  вынуждены  будем  оглядываться в след шагающим по

 Крыму  украинской  приватизации.  Республика Крым, не

 став   собственником,   по   сути,   лишается   своей

 государственности, - я цитую  мовою оригінала.

      Прийняття  незаконної Постанови ініціалізувалось

 листом    Голови   Фонду   державного   майна   Криму

 Котельникова  від  5  січня  на ім'я Голови Верховної

 Ради   автономної  Республіки  Крим  Цекова,  де  він

 мотивував   свою  позицію  тим,  що  Постанови  Уряду я 
 я                           - 10 - я 

 України  "лишь  частично  учли предложения Верховного

 Совета   Крыма,  то  есть  протокольное  требование",

 пидкреслюю  "  требование,  а  наделение  Крыма такой

 структурой  составом  собственности, которая могла бы

 обеспечить   решение   всех   вопросов,  связанных  с

 развитием   экономики   Крыма,   Кабинетом  Министров

 Украины выполнено не было".

      Голова   Фонду   держмайна  Котельников  другого

 грудня   1994  року  заключив  договір  з  Російським

 акционерним товариством "Кон.........". Згідно  якого

 цій   фірмі   надано  виключне  право  на  здійснення

 допомоги  в реалізації процесу приватизації власності

 в  Криму,  в  створенні  фондового  ринку  та  єдиної

 телекомунікаційної  мережи  в  розробці та реалізації

 інвестиційних проектів. В тому числі по будівництву і

 об'ємам енезавершеного будівництва.

      При    здійсненні    "Кон.........."    допомоги

 товариство   має  намір  залучити  своїх  міжнародних

 партнерів.  Питання  власності  взагалі  мають велика

 значення для законодавців автономної Республіки Крим.

      Так,   маючи   на   руках  документ  про  статус

 особистого  представника Голови Верховної Ради Криму,

 депутата  Кирілов  підписав від імені республіки Крим

 договір    з   Білгородською   областю,   гарантуючий я 
 я                           - 11 - я 

 виділення земельних ділянок. Про які ділянки йде мова

 комісія поки що встановити не змогла.

      Восьмого   липня  1994  року  в  листі  на  ім'я

 Міністерства  палива  енергетики Російської федерації

 Шафраника  член  Президії Верховної Ради Криму голова

 постійної    комісії    по   державному   будівництву

 законодавству  і  законості  і  правопорядку  Нікулін

 зазаначив.    "Республика    Крым    признает   право

 федеральной  собствености на пансионат "Медвеженок" в

 Судаке    за    Минэнерго    Российской    федерации.

 Согласование данного с органами Украины не требуется.

 Прошу  сообщить  за  каким юридическим лицом указаная

 собственость закреплена.

      Пунктом  2  Постанови Верховної Ради України від

 22  вересня  1994  року  Верхоанва Рада зверталась до

 Президента України, як гаранта додерження Конституції

 і  законів  України  з пропозицією вжити заходів щодо

 приведення    актів   виконавчої   влади   Автономної

 Республікі  Крим  у  відповідність  з  Конституцією і

 законами України.

      Зокрема,    указів    Президента    Криму    про

 призупинення   діяльності  Верховної  Ради  Криму  та

 місцевих  Рад  усіх  рівнів, що ведуть до ліквідації

 народовластя  в автономії. я 
 я                           - 12 - я 

      Президент   України   Леонід   Данилович   Кучма

 відповідно до пункту 7. 2. статті 114. 5. Конституції

 України  12 січня 1995 року скасував чотири постанови

 уряду Автономної Республікі Криму.

      Указом  Президента  України  від  21 лютого 1995

 року   визнана,   що   укази   Президента  Автономної

 Республікі  Крим  Мишкова  про затвердження положення

 про  постійне  представництво  Республікі  Крим,  про

 затвердження    положення   про   службу   Президента

 Республіку  Крим  з безпеки та міждержавних зв'язків,

 про призначення керівників державної виконавчої влади

 в районнах та містах Республікі Крим, про організацію

 державного  правління  в  Республіці  Крим  в  період

 підготовки  проведння   референдуму   з   проекту

 Конституції   Рес   публікі   Крим   про   референдум

 Республікі    Крим    та   про   глав   адміністрації

 суперечить статті 5.1.  Конституції України, главі 14

 Конституції   України,   яка   визначає   організацію

 уторення   і   діяльності   місцевих   Рад   народних

 депутатів,  а також Законом України "Про місцеві Ради

 народних   депутатів   та  місцеве  самоврядуваня"  і

 форомування  місцевих  органів влади і самоврядування

 ведуть  до  ліквідації  в  Автономній Республіці Крим

 демократичних засад побудови влади в Україні. я 
 я                           - 13 - я 

      На  цій  підставі  Президент  України і скасував

 незаконні укази. Комісія вимушена констатувати, що до

 цього   часу  залишаються  чинними  укази  Президента

 Автономної Республіки Крим Мєшкова від 11 квітня 1994

 року "Про банки та банківську діяльність на території

 Республіки  Крим"  та  "Про  валютне  регулювання  та

 валютний  контроль",  які  суперечать  Конституції  і

 законам  України.  Так,  указом  Президента Автономії

 "Про  банки  та  банківську  діяльність  на території

 Республіки    Крим"   Республіканський   банк   Криму

 переданий  у  власність  Республіки Крим. Проголошена

 його  автономія  від  Національного  банку України та

 наданий  ряд  прав, характерний лише для центрального

 банку  держави.  Зокрема,  право  емісії,  реєстрації

 банків,  право  визначати структуру і обсяги грошової

 маси в обігу тощо. Ці положення указу не відповідають

 статтям  1,  8 Закону України "Про банки і банківську

 діяльність", згідно з яким банківська система України

 скаладається   з   Національного   банку   України  і

 комерційних  банків - існування автономних банків від

 Національного  банку  України не передбачено.

      Функції    центрального   банку   покладені   на

 Національний  банк України, який є емісійним центром,

 проводить  єдину державну політику в галузі грошового я 
 я                           - 14 - я 

 обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує

 міжбанківські    розрахунки,   координує   діяльність

 банківської   системи   в  цілому.  Згідно  з  діючим

 законодавством  України  Автономна Республіка Крим не

 може   мати   власної,   відокремленої  від   України

 фінансової  і кредитно-банківської системи, а її вищі

 органи  не  можуть самостійно вирішувати тих чи інших

 питань,  віднесених  до  виключно  державних  органів

 України.   Створення   Національним  банком  дочірніх

 банків   не   передбачено   чинним  законодавством  в

 українському  законодавстві  -взагалі відсутнє навіть

 таке поняття як "дочірній банк".

      Система,  що  створюється, суперечить статтям 8,

 12,  16,  18,  48  та  51 Закону України "Про банки і

 банківську  діяльність",  Дикрету  кабінет  Міністрів

 України   "Про   систему   валютного   регулювання  і

 валютного контролю".

       Зауважити  також і те, що Республіканський банк

 Криму  як  установа  Національного  банку  України  є

 загальнодержавною  власністю  і  згідно  із статею 32

 Закону  України "Про влвсність" суб'єктом цьогодправа

 загальнодержавної   власності   є   держава  в  особі

 Верховної  Ради  України, яка і може приймати рішення

 про зміну статусу цієї власності. я 
 я                           - 15 - я 

      Невідповідність  Конституції, Законів Автономної

 рРеспубліки   Крим   Конституції  і  Законам  України

 дестабілізує  політичне  життя  на півострові. Як вже

 відзначалось,    цьому   сприяють   і   президентські

 структури  Криму,  які із моменту створення абсолютно

 не впливають на соціальноекономічне життя півострова,

 але   ведуть  марнотратні  витрати  бюджетних  коштів

 автономії  на  утримання  апарату  охорони, супроводу

 поїздок  і  неодноразово викликали глибоко небезпечну

 обстановку в Криму.

      В останній час Президентом Автономної Республіки

 Крим  прийнято  ряд  указів популістського зарактеру,

 направлених на торпедування дій Автономної Республіки

 Крим   по   нормалізації   економічної   ситуації   в

 республіці.

      Так   Указом   від   19  січня  1995  року  "Про

 забезбечення  громадян  Криму  мінімальним  споживчим

 бюджетом  на 1995 рік Президент Автономної Республіки

 Мєшков,  посилаючись  на мінімальний споживчий бюджет

 на  душу  населення  в  сумі 4 мілліона 940 тисяч 700

 карбованців,  вирахуваний держкомітетом по статистиці

 доручив  Уряду при формуванні бюджету керуватись саме

 цим споживчим бюжетом.

      Указом   від  5  грудня  1994  року  про  строки я 
 я                           - 16 - я 

 проведення  реєстрації і перереєстрації підприємств і

 структурних  підрозділів підприємств, розташованих на

 території  Республіки  Крим, зобов'язувались установи

 банків,    розташованих   на   території   Автономної

 Республіки Крим закрити з 1 березня 1995 розрахункові

 рахунки. Це стосувалось, зокрема, і закриття рахунків

 колгоспів,   радгоспів  напередодні  весняно-польових

 робіт.

      Ряд  незаконних  Указів вида Президен Автономної

 Республіки  Крим  Мєшков  і в березні 1995 року. Ними

 відміним  ряд  постанов  Уряду,  на  що  не має права

 згідно з прийняти кримським  законодавством.

      Виконання   цих   постанов   привело  до  повної

 дестабілізації  обстановки  в Криму. Зокрема, відміна

 Постанови   "Про  порядок  розрахунків  за  сільсько-

 господарську  продукцію, продовольство могла привести

 до   штутчних,   підкреслюю   до   штучних   збоїв  в

 забезпеченні    жителів    хлібом,   молоком   іншими

 продуктами харчування.

      Комісія вважає, що далі таке брутальне порушення

 Констітуції і законодавчих актів України неприпустиме

 і  вважає  за  необхідне  відміну  Законів Автономної

 Республіки   Крим,  які  стосуються  президентства  в

 автономії. я 
 я                           - 17 - я 

      Треба    об'єктивно   відмітити,   що   допускає

 порушення  законодавства  України  і  Уряд Автономної

 Республіки  Крим.  Так Постановою Уряду від 15 грудня

 ь259   з   1  листопада  по  1  січня  було  зупинено

 застосування  економічних  санкцій  з  водо-,  газо-,

 тепло-та  енергоспоживання  підприємствами  всіх форм

 власності    та   енегропостачаючими   організаціями.

 Вказана  Постанова  суперечить  вимогам законодавства

 України   оскільки   згідно  з  Законом  України  про

 власність,    власник   на   свій   розсуд   володіє,

 користується  і розпоряжається належним йому майном і

 має   право   вчиняти   щодо   нього   будь-які  дії.

 Повноваження  про обмеження цього права Уряд Криму не

 наділено.  З  цих же причин не може залишатися у силі

 Постанова  Уряду від 15 грудня щодо заборони у 199495

 роках  вивозу  за  межі  Криму зерна, великої рогатої

 худоби,      свиней,     рибопродуктів,     продуктів

 тваринництва, насіння соняшнику, олії, овощів.

      суперечить  законодавству  України  і  Постанова

 Ради  Міністрів  Автономної  Республіки  Крим  від  5

 грудня  ь245  та  ь306  від  29  грудня  "Про  ставки

 акцизного  збору", якими з 1 січня встановлені ставки

 акцизного  збору  на  імпортні  товари,  що ввозяться

 суб'єктами   господарської  діяльності  Криму  та  на я 
 я                           - 18 - я 

 горілчані вироби.

      Згідно  статті  14  Закону  України "Про систему

 оподаткування",   статті  1  та  4  Декрету  Кабінету

 Міністрів  України  від  26  грудня  1992  року " Про

 акцизний  збір"  акцизний  збір належить до державних

 податків, його ставки єдині на всій території України

 і  затверджуються  Верховною  Радою  України. Ні Уряд

 Криму,  ні  інші  органи  влади Автономної Республіки

 правом   встановлення   ставок   акцизного  збору  не

 наділені.

      Підлягає  скасуванню Постанова Уряду ь288 від 22

 грудня    про   ставки   земельного   податку,   якою

 передбачено,  що  розрахунки  платежів  у  1995  році

 проводяться у вільноконвертованій валюті.

      Згідно  статтям 5, 6 Закону "Про плату за землю"

 право   затвердження  ставок  земельного  податку  за

 користування    землями    сільськогосподарського   і

 несільськогосподарського   призначення   надано  лише

 Верховній Раді Автономної Республіки Крим, а не Уряду.

      Крім   всього,   згідно   з   Декретом  Кабінету

 Міністрів України про систему валютного регулювання і

 валютного контролю єдиним законним засобом платежу на

 території  України  є  її валюта, яка приймається без

 обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань. я 
 я                           - 19 - я 

      Тому  встановлення  плати за землекористування у

 вільноконвертованій    валютіє   порушенням   чинного

 законодавства України.

       Не  відповідає  Закону  України  і  частина  18

 пункту  4  Положення  "Про  Державний комітет Криму у

 справах  національностей  та  депортованих громадян",

 затвердженого  Постановою  Уряду  17 листопада ь 234,

 згідно  якому  на  Комітет  покладено  обов'язок щодо

 контролю  за  рішеннями  з питань департацї осіб, які

 незаконно прибули до Криму.

      Згідно  до  Закону  України "Про правовий статус

 іноземців"    вирішення   питань   щодо   примусового

 видворення   іноземців   з   України   покладено   на

 правоохоронні  органи. Контроль за такими рішеннями з

 боку інших органів державної виконавчої влади, у тому

 числі і Автономної Республіки Крим, не передбачений.

      Крім  цього, видворення іноземців проводиться не

 з  території  окремого  регіону  країни, а в цілому з

 України.  Тому,  наділивши  Комітет  Криму  у справах

 національностей   та   депортованих  громадян  правом

 контролю  за  рішеннями з питань департації осіб, які

 незаконно   прибули   до   Криму,   Уряд   Автономної

 Республіки Крим порушив знову законодавство України.

      Комісія   вважає   за  необхідне  звернутися  до я 
 я                           - 20 - я 

 Президента  України  з  проханням  про скасування цих

 незаконних   постанов   на  підставі  статті  114.  5

 Конституції   Україюни   та   інших   актів  Уряду  і

 виконавчої  влади,  які  протирічать  Конституції  та

 законам України.

      Доповідь    про    політико-правову    ситуаціюв

 Автономній  Республіці  Крим була б неповною, якщо не

 доповісти про деякі кроки з боку державних органів та

 посадових осіб російської федерації. 23 листопада 94-

 го  року  в  Державній Думі Російської Федерації було

 розглянуто   так   зване   Кримське   питання.  Заява

 Державної   думи  федеральних  зборів,  в  зв'язку  з

 постановою   Верховної   Ради   про  політико-правову

 ситуацію  в  автономній республіці Крим була прийнята

 285 голосами.

      Викликає здивування, що Державна Дума розглядала

 питання,  яке  не  відноситься до її компетенції, а є

 виключно компетенцією України.

      В  заяві депутати Держдуми призвали депутатів, "

 всех граждан Украины отнестись к надеждам и проблемам

 республики  Крым  с той же терпимостью и уважением, с

 которыми  в  России отнеслись к созданию независимого

 украинского государства".

      Де  по тексту заяви автономна республіка Крим не я 
 я                           - 21 - я 

 іменувалась як автономія, іменується республіка Крим,

 що  протирічить дійючій конституції України, свідчить

 про фактичне невизнання конституції України.

      Ще  більше  здивування  викликає  те положення в

 заяві,  де  йдеться  про  шляхи розв'язання Кримсько-

 українського  конфлікту,  це так назва у заяві. Так у

 заяві відмічено.

     " Без   компромиссного  решения  крымско-татарского

 конфликта    по    нашему    мнению    не   достижима

 договоренность  о  будущем  Черноморского  флота  его

 стоянка,   и   базирование,  а  значит  и  подписание

 ратификации  договора  о  дружбе,  сотрудничестве,  и

 партнерстве между Россией и Украиной.

      Государственная  Дума  рекомендует  Министерству

 иностранных   дел,   Российськоё   Федерации  в  ходе

 переговоров,  при  обсуждении  с украинской стороной,

 выслушать представителей самого Крыма". Цитата.

      Продовжується   спроба   втручання  в  політичні

 процеси  окремих представників політичних сил Россії,

 так  некоректні  заяви  які  граничать з втручанням у

 внутрішні  справи,  України  мали  місце  з боку мєра

 москви,  Лужкого  під час його візиту в Севастополь в

 кінці 94-го року.

      Депутат держдуми Россійськой Федерації Барсуков, я 
 я                           - 22 - я 

 помічник  лідера  ЛДПР 10 січня зі згодою зам. голови

 Верховної   Ради   республіки   Крим  Мельникова  був

 присутнім   на   засіданні  Президії  Верховної  Ради

 автономної республіки Крим, передав пакет документів,

 які   мають   пропозицію,  про  відкриття  постійного

 представництва Верховної Ради в Автономній республіці

 Крим при Державній думі Російської федерації.

      23  грудня  Верховна  Рада Автономної республіки

 Крим  на пропозицію депутата Грача ухвалила так звану

 Декларацію  про  денансацію  Біловезької   угоди,  де

 йдеться  про  те, що лідери України, Росії, Білорусії

 не  мали  мандатів  від  народу  на підписання угоди.

 Фактично   цією  Декларацією  поставлено  під  сумнів

 державну    незалежність   України.   Члени   комісії

 однозначно  оцінюють  дії  Верховної  Ради Автономної

 республіки  Крим  та Президента Автономної республіки

 Крим  як  такий,  що  порушує законодавство України і

 свідчить   про  те,  що  вони  не  мають  намірів  до

 проведення  його  у  відповідність із Конституцією та

 Законами України.

      Міністерство  закордонних  справ України в нотах

 від  3  лютого та від 24 лютого дало згоду Посольству

 Російської  федерації  в  Україні  на використання їм

 виїздної   форми   консульського   обслуговування   в я 
 я                           - 23 - я 

 Автономній  республіці  Крим.  Проте,  застерегло, що

 співробітники Посольства Російської федерації у своїй

 діяльності  мають  дотримуватись законодавства країни

 перебування  відповідно  до  Віденської конвенсії про

 консульські  зносини  1963  року.  На жаль управління

 кадрів   Чорноморського  флоту  та  інші  організації

 порушують   цю   конвенсію.  Оскільки  вона  визначає

 консульські   функції   як  представництво  та  захід

 інтересів  громадян  тільки  своєї  держави.  Тобто в

 даному випадку -Росії. І покладає їх виконання тільки

 на  дипломатичних  представників.  Слід зазначити, що

 недосконалість  Закону  України  "Про  громадянство",

 зокрема  відсутність  в  пункті  1  статті  2  Закону

 "Визначення   сроку   6   протягом  якого  особи,  що

 проживали   в  Україні  на  момент  набуття  чинності

 вказаного  закону, які не є громадянами інших держав,

 повинні  були  підтвердити належність до громадянства

 України призвела до появи в Україні значної кількості

 осіб,  які  не визначили з належністю до громадянства

 України, але й не заперечили проти його набуття.

      Ситуацію  значно  ускладнює  агрисивне  по  суті

 законодавство    Російської    федерації   з   питань

 громадянства.   Оскільки,  як  відомо  після  внесеня

 поправок   17   червня   1993  року  до  Закону  "Про я 
 я                           - 24 - я 

 громадянство  Російської федерації". Дія цього закону

 поширилась  на  все  населення,  підкреслюю на все, в

 тому  числі  і  громадян  нових незалежних держав, що

 утворились в результаті розпаду колишнього СРСР.

      Таким   чином  Росія  в  одностороньому  порядку

 фактично  створила  юридичні  підстави  для утворення

 подвійного  громадянства. 19 січня 1995 року Верховна

 Рада автономної Республіки Крим прийняла звернення до

 Президента   Російської   федерації   Єльцина  такого

 змісту: "Верховный Совет Крыма выражает благадарность

 Российской   федерации  за  предоставления  крымчанам

 возможности получения российского гражданства. Однако

 непосредственное  обращение в Российское консульство,

 расположеное  в городе Киеве, для большинства жителей

 Крыма  затруднено  из-за  высокой  стоимости проезда.

 Учитывая  многочисленные обращения граждан Республики

 Крым  и  города  Севастополя  по вопросу приобретения

 российского  гражданства,  просим вас в соответсвии с

 международным   правом   направить   в   Севастополь,

 Симферополь и другие города Крыма выездное Российское

 консульство  в  Украине  для  оформления  российского

 гражданства   всем  желающим  его  обрести.  Правовые

 основы  и механизмы осуществления этого мероприятия в

 конце  минувшего  года  были  обсужденны  депутатской я 
 я                           - 25 - я 

 Верховного   Совета  Крыма  в  комиссии  по  вопросам

 гражданства при Президенте Российской федерации".

      Значно  ускладнює  ситуцію  те,  що командування

 Чорноморського  флоту на порушення Ялтинської і інших

 угод  між  Україною  і  Росією, не використані флотом

 об'єкти   землю  з  інфраструктурою  не  передає  для

 військово-морських  сил  України,  а  продає,  здає в

 оренду   і   відчужує  іншими  способами  на  користь

 комерційних    структур    місцевих   Рад   і   інших

 неправрмірних власників.

      Такі   дії   командування  Чорноморського  флоту

 заздалегіть  заважають  формуванню  і забезпеченності

 військово-морських    сил   України   і   ведуть   до

 необгрунтованого    одностороннього   збагачення   за

 рахунок  України Росії яка є Росії за рахунок України

 яка  є  законним  власником своєї долі Черноморського

 флоту.

      Більше  того,  руйнуються  і  демонтуються різні

 об'єкти,  які  мають  значення  для життєдіяльності і

 вирішення   задачі   оборони  військово-морських  сил

 України.

      Наприклад,  йдеться  про  радіотехнічні пости та

 пости  спостереження  зв'язку,  фактично,  знищується

 інфраструктура Балоклавської.бухти. я 
 я                           - 26 - я 

      Розпродаються  короблі,  автотранспорт, вироби з

 кольорових  металів  і  т.  д.  Сховища  ГСМ, склади,

 причали  абобудинки  і  будови,  або віддані в оренду

 комерційним структурам або просто невикористовуються.

      В  той жєе час Міністерство оборони України було

 відмовлено сховищах, що пустують для загрузки паливом

 на   зимовий   період   для   цілого   району   міста

 Севастополя.

      В    кінці    грудня    1994   року   командувач

 Чорноморським   флотом   адмірал   Балтівн,  в  обхід

 законнного  власника  -Міністерства оборони України -

 надіслав   голові   Севастопольської   районної  Ради

 народних   депутатів  Семенову  лист  про  безоплатну

 передачу  у  фонди  міста казармено-житлових фондів і

 комунальних об'єктів військових містечок у Балаклаві.

 Севастопольська   міськрада,  в  свою  чергу,  видала

 розпорядження  від  12 січня про створення комісії по

 прийому  вказаних  об'єктів. Це явно зроблено з ціллю

 створення   конфліктної   ситуації   між   Військово-

 морськими  силами України і населенням міст. На жаль,

 по  зверненню командуючого Військово-морськими силами

 України  ні  уряд  України, ні Генеральна Прокуратура

 України  дієвих  заходів  не  вжили.

      На  ускладнення політичної ситуації в Автономній я 
 я                           - 27 - я 

 Республіці   Крим   серйозно   впливає   також  важка

 криміногенна  ситуація.  У минулому році те території

 Республіки   зареєстровано   30,  8  тисяч  злочинів.

 Кількість  тяжких злочинів збільшилась у порівнянні з

 1993  роком  на 57, 5% Значно більше, ніж в цілому по

 Україні  -майже  на  30%  -зросла  кількість  умисних

 вбивств, на 28% -тяжких тілесних ушкоджень, розбійних

 нападів  -на  11%,  на  17%  -згвалтувань.  За даними

 Генпрокуратури  кількість нерозкритих тяжких злочинів

 збільшилась  (у порівнянні з 1993 роком) на 52, 6%. В

 тому    числі:   умисні   вбивстава   -на   43,   7%,

 згвалтування - на 25%.

      Пасивно   діяли  спецпідрозділи  по  боротьбі  з

 організованою злочинністю -за заключенням Генеральної

 прокуратури.

      Зареєстровані по даним Міністерства  внутрішніх

 справ   України   51   факт   вчинення   вбивств  "на

 замовлення".  Міністерство  внутрішніх справ України,

 враховуючи  таку  гостру ситуацію, додатково виділила

 763  штатні  одиниці  і матеріально-технічні ресурси.

 Для   надання   допомоги   кримській   міліції   було

 відряджено  з  ряду  областей  України  більше тисячі

 працівників  підрозділів  "Беркут",  200  оперативних

 працівників та 120 чоловік з апарату Міністерства. До я 
 я                           - 28 - я 

 проведення  окремих операцій залучалось до 2, 5 тисяч

 військовослужбовців  Національної гвардії та Збройних

 Сил.

      Вжиті   заходи  сприяли  знищенню  темпів  росту

 злочинності.    З   початку   посточного   вже   року

 зареєстровано   зниження  на  6  відсотків  загальної

 кількості   злочинів.   А  тяжких  на  12  відсотків.

 Покращилось розкриття злочинів.

      Разом  з  тим  особливо дестабілізуючий вплив на

 стан  правопорядку останнім часо справляють вибухи на

 вулицях,  біля  офісів  та  магазинів.  В  цьому році

 зафіксовано  вже  17 вибухів. З них у Сімферополі 12,

 Євпаторії  2,  в  містах  Керчі,  ялті  і Феодосії по

 одному.  Дійшло  до  замаху  на  життя  віце-прем'єра

 Уряду,  погроз на адресу прем'єр-міністра, які плідно

 в  останній  час  працюють для стабілізації економіки

 України і Криму.

      Як відомо, Постановою Верховної Ради України від

 20 травня зупинена дія прийнятого 20 травня 1994 року

 Верховною  Радою  Автономної  Республіки  Крим Закону

 "Про  відновлення  конституційних  основ  державності

 Республіки    Крим",    яким   відновлено   положення

 коституції  Автономної Республіки Крим в редакції від

 6   травня   1992   року  як  такого,  що  суперечить я 
 я                           - 29 - я 

 Декларації  "Про  державний  суверенітет  України",

 вимогам   статей Конституції  України.

      Не  зважаючи  на це цілий ряд законодавчих актів

 Автономної   Республіки   продовжував  прийматись  на

 підставі  недіючою  Конституції,  з  грубим порушення

 Конституції  України.  Фактично  ці  законодавчі акти

 мали мету ще більше вивести Автономну Республіку Крим

 з  правового поля України, створивши правову базу для

 існування  самостійної  держави, тобто, направлені на

 порушення    територіальної    цілісності    України.

 Характерним  прикладом  до  такої  політики являється

 внесення  в  Конституцію  змін, що стосуються виборів

 суддів  Конституційного  Суду  Автономної  Республіки

 Крим,  голови і суддів Верховног суду, голови і судді

 Арбітражного  суду  Автономної  Республіки  Крим.  20

 вересня  1994  року  на  зустічі з членами тимчасової

 комісії в Автономній Республіці Крим Голова Верховної

 Ради  Цеков  заявив, що Закон "Про Конституційний суд

 Республіки Крим" розглядався тільки в першому читанні

 і  не  прийнятий.  Між  тим,  мін  був надрукований в

 "Відомостях  Верховної  Ради Криму" як конституційний

 закон,   підписаний   Головою  Верховної  Ради  ще  8

 вересня, тобто за 12 днів до нашої розмови і до того,

 як нас завіряли, що він не прийнятий згідно Постанови я 
 я                           - 30 - я 

 Верховної Ради з моменту опублікування.

      Перебрання на себе функцій по формуванню органів

 Судової  влади  є  прямим порушення статтей 149 і 150

 Конституції  України  і перевищенням повноважень, які

 надавались Автономній Республіці Крим Верховною Радою

 України.   Очевидно,  що  в  разі  збереження  статус

 автономії   за   який  висловились  більшість  членів

 комісії  виникла  нагальна  потреба  внести  зміни до

 чинної   Конститції  України,  які  б  конкретизували

 правовий   статус  автономії.  Також  в  такому  разі

 підлягає   скасуванню   Закон   України  "Про  статус

 Автономної Республіки Крим", прийнятий 29 квітня 1992

 року  та Закону України "Про розмежування повноважень

 між  органами  державної  влади  України і Республіки

 Крим"  від 30 червня, який раніше визнаний Постановою

 Верховної Ради таким, що не був введений в дії.

      Для  більш   чіткого  функціонування  автономії,

  зняття  напруження,  яке  виникло у взаємовідносинах

 між   Україною   та   Автономної   Республікою  Крим,

 пропонується  прийняти  одночасно  із скасуванням цих

 Законів   Закон   "Про  Автономну  Республіку  Крим".

 Оскільки   зупинення   дії   Конституції   Автономної

 Республіки  Крим  в редакції від 6 травня фактично не

 відбулося  через ігнорування Постанови Верховної Ради я 
 я                           - 31 - я 

 України  Верховною  Радою Автономної Республіки Крим,

 вона  повинна  бути  скасована  у  повному  обсязі, а

 прийняті  на  її основі законодавчі акти можуть діяти

 тільки   в  тій  частині,  якій  вони  не  суперечать

 Конституції і Законам України.

      На   думку   членів   комісії,   прийняття   цих

 пропозицій (а вам роздані проекти законодавчих актів,

 узгоджених  правовими  комісіями, вам роздані проекти

 від  комісії)  буде  сприяти  стабілізації  політико-

 правової   ситуації   в   Криму,  дозволить  зберегти

 унітарну   державу,  розвивати  регіональну  політику

 України  на  підставі чинного  законодавства і покаже

 нарешті,  що в нас в країні є влада, є Верховна Рада,

 є виконавча влада в особі Президента України.

      Дякую за увагу.

 

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  чи  є  запитання до

 доповідача? Немає запитань.

       (ШУМ У ЗАЛІ)

      ГОЛОВА.   Є  запитання?  Будь  ласка,  хто  хоче

 запитати,  запишіться.  Відведемо,  ну,  здається, ми

 багато  разів поверталися вже до цієї проблеми, і тут я 
 я                           - 32 - я 

 все,   мені   здається,  зрозуміло  тим,  хто  уважно

 цікавився   ситуацією.   Тому  давайте  відведемо  10

 хвилин..  Можливо,  якісь є уточнення, котрі потрібно

 вияснити  і  відповісти  на це... Опублікуйте список.

 Відповісти зможе доповідач. 10 хвилин.

      Прошу.  Короткі запитання, будь ласка, і короткі

 відповіді.

 

      _______________

 

      Вельмишановний   Голово,   ваша   доповідь   про

 соціально-політичну  ситуацію  в  Криму відзначається

 сьогодні  грунтовним  аналізом,  і я дякую вам за цей

 аналіз.  Проте вона має і істотний недолік, і я хотів

 би в зв'язку з цим задати вам питання.

      Факти  не  просто  порушень,  а  нахабного і, на

 жаль,   безкарного   попирання   Президентом   Криму,

 Верховною   Радою   Криму,  виконавчою  владою  Криму

 Конституції  та  законів України кричущі, карколомні,

 незбагненні для державницького мислення. А таким воно

 повинно  бути, шановні колеги-депутати Верховної Ради

 України і державці всіх державних органів, попирання,

 порушення   Конституції   України,   законів  України

 супроводжується  і  стимулює наростання злочинності у я 
 я                           - 33 - я 

 Криму, розвиток у геометричній прогресії корумпованих

 мафіозних структур.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу,  Воломиру  Савичу,  10 хвилин

 відведено, ви вже другу хвилину говорите.

 

      _______________

      ...розгул організованої злочинності.

 

      ГОЛОВА. Прошу вас дуже!

 

      _______________

      Рекету,    бандитських    груп    і   незаконних

 воєнізованих формувань. Але...

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      _______________

      Є запитання, не заважайте.

      Але   в  якісних  і  кількісних  характеристиках

 соціально-політичної  ситуації  у Криму, як результат

 вищемовленого,  є дикий сплеск російського шовінізму, я 
 я                           - 34 - я 

 цькування ...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  виключити мікрофон, слово має

 Жовтяк, прошу.

      Володимир Ісайович, вибачте, я виключу мікрофон,

 поскільки  ви  використовуєте час не за призначенням.

 Прошу, давайте запитання.

 

      ЖОВТЯК.  В  мене  таке  запитання.  Чи тимчасова

 депутатська    група    глибоко    вивчала   проблеми

 Чорноморського  флоту,  зокорема,  наскільки все-таки

 флот  фінансується  Україною  чи  Россією, яка частка

 України, Россії, і який вплив України на фінансування

 на  Чорноморський  флот,  мається  на  увазі спільний

 Чорноморський флот.

      Дякую.

 

      ___________. Дякую за запитання. Запитання надто

 складне,  щоб  на  нього  так швидко відповісти за ті

 хвилини,  що  даються,  але в цілому я вам скажу так.

 Так  ми  навіть  від'їжджали  туди, фахівці, і я хочу

 сказати,  що  свої  військово-морські  сили  Україна, я 
 я                           - 35 - я 

 більш  того,  тому проект який ми пропонуємо, ви його

 уважно   подивитесь,   ми   пропонуємо   визначитись,

 фінансування  до  державного  бюджету,  за  те  що ми

 фактично дотуємо всіх громадян інших держав, я маю на

 увазі   і  Росію  в  тому  числі.  Які  не  являються

 громадянами,  коли  даємо  всі  пільги які ми подаємо

 своїм громадянам, то тут чатска, дуже велика, є різні

 підрахунки, хто кому зараз винен і так далі.

      Я  б  сказав  би  так,  що нема нормальної змоги

 фінансувати  флот  як у Россії, так і важко це робити

 Україні,  але  саме  виникає, необхідність наблизити

 рівень  фінансування  наших військовослужбовців, які

 працюють  пліч  о  пліч там поряд з російськими, до

 їхнього рівня оплати праці.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка короче.Корнелюк.

 

 

      КОРНЕЛЮК.

      Дякую.  Шановний  Юрій  Анатолійович,  в мене не

 стільки  питання  до  вас,  як,  можливо,  до  Голови

 Верховної Ради Олександра Олександровича Мороза.

       Скажіть,  будь  ласка,  чи  не  вважаєте ви, що

 прийнявши  сьогодні  відповідні  проекти Постанови як я 
 я                           - 36 - я 

 Постанови  і Закони України, чи не доцільно припинити

 діяльність  тимчасової  депутатської  комісії,  а  на

 томість створити в складі Комісії постійної Верховної

 Ради   з   питань  анціональних  відносин  спеціальну

 постійну  підкомісію,  яка  би  постійно  займалася б

 усіма проблемами, що виникають в зв'язку з існуванням

 Автономної  республіки Крим? Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я відповідаю на це питання таким чином.

 Мені  здається,  що  у Верховній Раді доцільно було б

 створити  Постійну  комісію  з регіональної політики,

 яка б охоплювала  і цю проблему.

 

      ___________.  Якщо цікавить моя думка, то я можу

 сказати,  що в Тимчасовій комісії є представники всіх

 без винятку фракцій і це саме на мій погляд анйкраще.

 Тому що вони спілкуються із фракціями і таке загнання

 тільки  в  одну  якусь  комісію, де буде думка якоїсь

 одної  певної  групи . Воно не буде...

 

      ГОЛОВА. Юрій Анатолійович, задавалося питання до

 Голови , а я ще Голова Верховної Ради .

 

      ___________. Ні, ні.  І до мене... я 
 я                           - 37 - я 

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, (..........)

 

      ___________.

 

      Шановний    Юрію   Анатолійовичу!   Серед   всіх

 проектів, які подані нам на розгляд сьогодні стосовно

 ситуації  в  Криму, в усіх них пропонується відмінити

 цілий  ряд  законодавчих  актів,  прийнятих Верховною

 Радою  республіки  Крим  і  серед них, зокрема, Закон

 "Про  вибори Голів і депутатів в міських" і так далі,

 місцевих  Рад.  Че не вважаєте ви, що саме з відміною

 цього   законодавчого  акту  ми,  по-перше,  втрачаєм

 найміцнішого  і  найактивнішого  союзника  України  в

 Криму -це кримських татар? Це по-перше.

      По-друге,  втрачаємо  вплив  татар  на ситуцію в

 Криму, зокрема, в структурах влади. Дякую.

 

      _______________ Дякую за запитання. Я вважаю, що

 існування    законодавства,    яке    не   відповідає

 законодавству  України, далі просто терпіти не можна,

 не  можна його терпіти. Його треба скасовувати так чи

 інакше.

      Що   стосується  кримських  татар.  Можуть  бути я 
 я                           - 38 - я 

 розглянуті  пропозиції,  вони  можуть  бути внесені і

 прийняті  в  законодавство  України.  Не  тільки  річ

 повинна  йти  про  кримських  татар  в  Криму. І я не

 говорю   про  союзників.  Союзники  там  кругом  наші

 громадяни  України.  Чи  кримські  татари,  чи  німці

 депортовані,  чи  греки,  чи  болгари.  Я  так ставив

 питання.

      Тому  його  треба  ставити більш широко. Надання

 переваг якомусь одному народу депортованому воно не є

 відповідним     нашої     діючої    Конституцію    та

 законодавства.

 

      ГОЛОВА.  Я  звертаюсь  до  Романа  Безсмертного,

 справа  в тому, що права татарського населення, татар

 народу   не  утискується  зовсім,  бо  виборче  право

 реалізується  залежно  на  кожному, у кожному регіоні

 залежно від кількості їх там, що проживають.

      Навпаки, можливо саме застосування універсальног

 українського закону, який повністю дає реалізувати це

 право,  дасть  змогу зосередети більше, або дає змогу

 реалізувати право цього населення повніше ніж за тими

 квотами,  які  передбачені  у  Законі  "Про вибори до

 місцевих органів у Криму".

      Будь ласка, Осадчук. я 
 я                           - 39 - я 

 

      ОСАДЧУК П.І.

 

      Шановний  Юрію Анатолійовичу, з вашої грунтовної

 доповідівипливає,  що  замість численого переліку тих

 Кримських   законів,   які   невідповідають   чинному

 законгодавству   і  Конституції  України  певно  було

 простіше  рішення  Верховної  Ради  України  записати

 кількома  рядками  -скасувати  Закон  Верховної  Ради

 України    про   відновлення   Кримської   Автономної

 Радянської Соціалістичної Республікі від 12. 02. 1991

 року.  Чому  ми не  можемо так написати. А якщо ми не

 можемо  так  написати,  то  скажіть, будь  ласка, які

 застереження,  які  небезпеки, який ваш прогноз, чому

 ми  так  не можемо записати, а вже таке рішення певно

 давно визріло. Дякую.

 

      ---------------Дякую.   Шановний  пане  Осадчук,

 шановні  народні депутати. Я б хотів, щоби керувалися

 не  тільки  тим,  що  ми  можемо  зробити.  Ми можемо

 зробити  багато.  Але  доповідь  моя  називалася "Про

 політико-правову  ситуацію".  З правової точкизору ми

 можемо  це зробити. З політико-правової точки зору це

 робити   недоцільно.   Ще   можливості,   які  надані я 
 я                           - 40 - я 

 автономії  не  використанні  повному  обсязі,  ще,  я

 вважаю,   я   говорю   від   комісії,   що  поки  що,

 врегулювавши  ці питання законодавчим шляхом -так, як

 пропонує  зараз  Комісія,  скасувавши  їх законодавчі

 акти і прийняті ті міри, які ми пропонуємо (почитайте

 в  Постанові)  -якщо  ми  їх  виконаємо, за допомогою

 виконавчої   влади,   вони  дозволять  зберегти  мир,

 стабільність  в  регіоні.  Вони дозволять поступовому

 входженню  України  в  Європейське  Співтовариство  і

 покажуть,  що  в  Україні  є  стабільність.  один раз

 визначила, що єсть Автономія -хай наведе там порядок!

 А  приймати,  шарахатись  в  різні  сторони  -нас  не

 зрозуміє  ніхто!  Ми  самі  себе перестанемо поважати

 тоді!

 

      (Шум у залі)

 

      Я  такі  аргументи наводжу. Я думаю, що вони вас

 переконають, як і інших депутатів.

 

      ГОЛОВА. Василь Іванович Степенко.

 

      СТЕПЕНКО В.І. Шановний Юрій Анатолійович!

      Ну,   по-перше,   може  я  під  враженням  вашої я                           - 41 - я 

 доповіді від групи тут товаришів... повірте, що чисто

 по-людські  ми  вам  вдячні  за  таку  доповідь.  І я

 вважаю,  що  таке питання... не потрібно викрикувать:

 "Регламент!",  "Кінчай!"...  Я вважаю, що надо до тих

 пір  обговорювать,  поки, дійсно, все стане ясно. Тут

 же  ж  неможливо так -давайте ж подумаєм, яке питання

 ми вирішуєм!..

      Але  у  мене  до вас питання. Ви знаєте, коли ви

 перший  раз  доповідав,  я  вам  задав питання: чи ви

 особисто,  як людина, -не як юрист і політик вірите в

 те, що будуть скасовані незаконні рішення і все стане

 у  правове  поле,  так  сказать,  України? Ви з такою

 приємною  посмішкою  сказав,  що  да,  я вірю. Так ви

 просто  поступив  як політик, який має великий розум,

 щоб   скрить  свої  почуття  чи,  дійсно,  були  такі

 підстави  -надіяться  ще  на  те,  що  здоровий глузд

 переможе?

      Дякую.

      Чи може там щось змінилось за цей час?!

 

      КАРМАЗІН   Ю.  А.  Я  дякую  за  запитання.  Да,

 змінилося. Все змінилося в Криму, по-перше. По-друге,

 ви  знаєте,  нас  запевняли і депутати Верховної Ради

 Криму,  і  сам  Юрій  Олександрович Мєшков про те, що я 
 я                           - 42 - я 

 вони внесуть зміни, що вони виконають і так далі. Щоб

 ми не загострювали ситуацію (коли ми давали їм термін

 до  1  листопада).  Нас  переконували.  Я вам навів в

 доповіді  випадок,  коли  нас  просто дурили, скажімо

 так...  Може,  не  зовсім парламентсько воно звучить,

 але це -правда, от.

      Тому  в  нас були підстави вірити в те, що буди.

 Тепер  вже  зараз  створена  нова Президія, ми робимо

 нову   равову   базу,   яку  я  прошу  підтримати  ті

 пропозиції,  які  є.  І якщо буди тут затверджуватись

 тут  вами,  всіма  депутатами  Конституція Автономної

 Республіки  Крим,  я  не  думаю,  що там будуть якісь

 норми,  які  б суперечили нашій Конституції. І отут я

 не  бучу небезпеки ні для державності України, ні для

 її   законодавства.  Я  вірю,  що  все-такце  питання

 вирішиться. Але не  можна його рубати просто так.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, увімкніть Муляву Володимира

 Савелійовича. Коротеньке запитання, будь ласка. Я вас

 перервав  тоді,  не дав висловитись, але.............

 запитанням, будь ласка.

 

       МУЛЯВА. Дякую, Олександр Олександрович, якраз я я 
 я                           - 43 - я 

 перейшов до постановки питань.

      Я  хотів  би запитати вас як юриста, хто повинен

 зупинити   процес   і   хто  повинен  відповідати  за

 антидержавну  антиукраїнську вакханалію в Криму, яка,

 до  речі,  проявляється  ще  й  у  тому,  що ми маємо

 сьогодні  там  дикий  сплеск  російського  шовінізму,

 цькування і переслідування в Криму української мови....

 

      ГОЛОВА.  Відповідайте...

 

      ___________.  Я зрозумів запитання....

 

      МУЛЯВА.  Почекайте, почекайте. Дайте ...........

 

      ГОЛОВА.  Вимкніть  його, хай відповідає, а потім

 ще раз.......

 

      МУЛЯВА.   Я щойно був.....

 

      ГОЛОВА.   Відповідайте, будь ласка.

 

      ___________.  Володимир  Савович,  ми в доповіді

 чітко визначили хто, а в постанові, яку ми пропонуємо,

 в  пункті  9  ми  показуємо  як  повинен  відповідати я 
 я                           - 44 - я 

 Президент  Криму  згідно  того,  що Президент України

 визнав   його   дії  такими,  що  фактично  являються

 свавіллям. Там ми чітко пишемо.

      Тепер я далі говорю: нам треба чітко усвідомити,

 що   поки   не   перебудується  світогляд  і  окремих

 представників   равоохоронних  оргмнів  зокрема  і  у

 вищенаглядовій   інстанції   Прокуратури,   якої   ви

 візьмете   бланк  Прокуратури  Автономної  Республіки

 Крим,  а  там  нема  навіть  герба  України. Там герб

 Криму. Написано "Прокуратура Республіки Крим".

 

      ГОЛОВА.    Зрозуміла   відповідь.   Оце   звідси

 починається дотримання законодавства.

 

       ГОЛОВА.  Зрозуміла відповідь. Час використаний,

 сідайте, будь  ласка.

      Ігор  Анатолійович, дякую вам, сідайте. Питання,

 але вони будут іще. Сідайте.

      Шановні   депутати!   Зараз   ми  обговоримо  цю

 проблему  і ті проекти документів, котрі вам роздані.

 Але  при цьому я хотів би, щоб і керівники фракцій, і

 голови комісій і просто депутати виходили саме і мали

 такі,  ну, співставляли значення фактів, явищ і своєї

 позиції,  своєї  поведінки. Бо я дивлюся по настроях, я 
 я                           - 45 - я 

 дехто   вважає   так:   безперечно  питання  Криму  і

 державності  України  -це важливе питання, но білєт у

 кармані,  понімаєте.  Співставляйте  значення,  я вас

 дуже прошу.

      У  нас досить... скільки депутатів, як ніколи не

 було  на  засіданні.  Будь  ласка,  ми  вирішимо  всі

 питання  винесені  сьогодні  на  розгляд,  а потів ви

 будете  займатися  іншими  справами. Тому від фракції

 "Єдність"  слово  просить  народний  депутат Степанюк

 Дмитро Петрович, прошу.

      За ним виступатиме Поровський.

 

      СТЕПАНЮК Д.П.

 

      Уважаемые  депутаты! Уважаемые граждане Украины!

 Население  Крыма!  Уважаемый  Президент!  По  заданию

 временной  комиссии я находился в Крыму и часто бываю

 и  хочу  подчеркнуть несколько мыслей для понимания и

 необходимости принятия предлагаемых решений сегодня.

      Первое.  Верховный Совет Крыма и Сергей Павлович

 Цеков   взяли  на  себя  ответственность сформировать

 Правительство  в  сентябре  прошлого  года во главе с

 Анатолием  Романовичем  Фрончуком. Была  востановлена

 управляемость    народно-хозяйственным    комплексом, я 
 я                           - 46 - я 

 значить, отстранен Юрий Александрович Мешков от права

 быть  главой  исполнительной  власти.  И  этим  самым

 Верховный   Совет   Крыма   сделал   первые  шаги  по

 приведению  законодательства  Крыма в конституционное

 поле   Украины.   Однако  сразу  же  испугался  своих

 решений,  значить,  и начал торпедировать собственное

 Правительство.

      Второе.   Активизировались   военные   лобби   в

 Верховном  Совете  Крыма, которое избрано в нарушение

 законодательства  Украины. Деструктивные силы в самом

 парламенте   начали  вести  работа  и  против  Сергея

 Павловича  Цекова,  и  он стал сам сегодня заложником

 интриг, конфронтаций и различного рада политиканов.

      Господин Мешков сегодня тоже рассчитывает свести

 счеты  с  Верховным  Советом  Крыма.  И  если  кто-то

 верить,    что    сегодня   Верховный   Совет   Крыма

 самостоятельно     приведет     к    законодательству

 конституционное  поле  Украины,  я  думаю, что это не

 так.   Здоровым   силам   в  Верховном  Совете  Крыма

 необходимо  большинства,  но его на сегоднчяшний день

 нет.  И  это  делать  должен Верховный Совет Украины,

 пользуясь  своим  правом: совершенствовать Украинское

 законодательство,   нарабатывать   правовую  базу  по

 отношению к Крыму. я 
 я                           - 47 - я 

      Третье. Выступающий в крымском Верховном Совете,

 я     говорил,     что    они    нарабатывают    свое

 законодательство,     но     основы    приостановлены

 Конституцией,  Верховным  Советом Украины Конституция

 Крыма.  А  это  полнейший  правовой нигелизм, который

 приведет   хозяйственную   и  политическую  жизнь  на

 полуострове   в   тупик   и   позволит   порождать  и

 использовать противоречия, которые возникают.

      Однак ни руководство Верховного Совета Крыма, ни

 сам   Верховный   Совет   не  захотели  услышать  мои

 замечания  и  сегодня зашли в прововой тупик. И какой

 выход с этого дела, мы сегодня видим.

      Считаем,  что  необходимо  четко  в  Конституции

 Украины  определить  правовой статус Крыма. Об этом я

 говорил здесь, в парламенте, 17 ноября.

      Второе.    Мы    считаем,   что   должен   быть

 последовательным  в  своих  действиях  сам  Верховный

 Совет.  Мы  говорили,  что  мы будем и дальше идти на

 отмену   нарушающих   Украинское  законодательство  и

 Конституцию действий Верховного Совета Крыма. Что это

 значит?

      Необходимо  сегодня,  мы  ж  говорим,  скасувать

 Конституцию  Автономной Республики Крым от 6 мая 1992

 года  полоностью,  отменить  законодательство Крыма о я 
 я                           - 48 - я 

 Президенте  Крыма,  о  выборах  Президента  Крыма,  о

 конституционном  суде  Крыма  и другие законы Крыма в

 хозяйственной  области  и  т.  д.,  которые приняли и

 сегодня дестабилизуют жизнь на полуострове.

      Считаем,  что  Верховный  Совет  Украины  должен

 пользоваться   своим   правом  об  отмене  незаконных

 решений  Верховного  Совета. Это следует и ждут тысячи

 крымчан,    хозяйственный   и   государственный   мир

 полуострова.

      Третье,  крымчане  ждут  введения  полномочий  и

 четкого  закона  об  автономии республикы Крым, такой

 закон  необходимо  будет принять на основе которго, в

 основу   которого   положить   закон  о  размеживании

 полномочий  раннее  принятой еще тем старым Верховным

 Советом.  И  полседнее,  предлагаю Кабинету Министров

 Украины   проследить,   чтобы   все   исполнительные,

 исполкомы,  советы  в Крыму привели печать и штампы в

 соответствии с требованиями Украины, чтобы везде было

 указано  "Автономная  Республика  Крым",  если это не

 будет    сделано,   в   Крыму   учреждением   банков,

 правоохранительной   системе   не   вести   операции,

 регистрации  со  старыми  печатями  и  штампами и так

 дальше.

      Что  касается выборов в местные советы, их можно я 
 я                           - 49 - я 

 ввести на основе украинского законодательства, и дату

 их проведения сегодня не переносить.

      Но хочу обратить внимание, сепаратисты Верховного

 Совета  Крыма,  что  если захотят выборы использовать

 для  изменения териториальной целостности Украины, то

 это  поставит Верховный Совет Украины перед задачей о

 скасуваннии автономии Крыма вообще, приведение выборов

 не  только  местных советов, но и совета Крыма. Из-за

 недальновидности   политики  Крым  потеряет  тогда  и

 автономию.

      За   предлагаю   значит  предложенный  комисиями

 временной  комисией различные законодательные проекты

 и   законы  принять.  И  призываю,  населения  Крыма

 понять,  что принятие таких решений Верховного Совета

 Украины   сохраняет  автономию  Крыма,  укрепляет  ее

 статус,   и   будет   способствовать  наробтке  опыта

 развития региональной политики на Украине.

      Учитывая  важность  обсуждаемого вопроса, группа

 еднисть   предлагает  руководству  Верховного  совета

 администрации   Президента   по   принятых  Верховным

 Советом     Украины    сегодня    решения    провести

 соответствующие  пресс-конференции разьяснять позицию

 верховного  Совета  исполнительной  власти Украины по

 данному вопросу. я 
 я                           - 50 - я 

      В   министерство   иностранных   дел  предлагаем

 направить соответствующий документ в ООН, Посольства,

 представительства за рубежем для разкяснения политики

 Украины.

      И  третье.  Если  будет  принят, значит, вот эти

 законодательные  акты,  предлагаем  Леонид Даниловычу

 Кучме,  как  Президенту Украины, исходя из гуманных и

 чисто     человеческих    позиций    решить    вопрос

 трудоустройства  и  Администрации и самого Президента

 Крыма.

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА.   Я  прошу  уваги.  Я  прошу  всіх  бути

 стриманими,  тому що підходить час, коли кожен той чи

 інший  період  думає про своє працевлаштування. Тому,

 будь   ласка,   спокійно   реагувати   треба  на  всі

 пропозиції.

      Поровський, за ним Сирота.

      Від групи "Державність" Поровський.

 

 

      ПОРОВСЬКИЙ.

      Шановний  пане Президенте! Пане Голово Верховної

 Ради!  Шановні колеги-депутати! я 
 я                           - 51 - я 

      Важко   щось   суттєве   додати   до  змістовної

 доповіді,  яка  звучала  з  цієї  трибуни. Але я хочу

 звернути  вашу увагу на кількох моментах, які були не

 зовсім   висвітдені.   Ситуація  в  Криму,  політична

 напруга,   сепаратиські   рішення   й  дії  депутатів

 Верховної  Ради автономної республіки Крим, зумовлені

 кількома    факторами.    Передусім,   діяльністю  на

 півострові  організацій  антидержавного  спрямування,

 програма  яких  побудована  на відторгненні Криму від

 України (і  це  програмні  завдання цих організацій),

 розміщення   на   території  Криму  військ  іноземної

 держави,      чисельністю      біля      70     тисяч

 військовослужбовців.  А разом із членами їх сімей -це

 біля 300 тисяч виборців, які беруть участь у виборах,

 не  будучи громадянами України, і відповідно до своїх

 інтересів,  формують  своє лоббі на всіх рівнях Рад у

 Криму .

      Втручання  військових  у  політичну  діяльність,

 політичних  організацій  антидержавного спрямування у

 Криму.  Зокрема,  листівки  республиканского движения

 Крыма,  русской  партии  і  їхні  газети друкуються у

 типографії Чорноморського флоту Криму.

      Цілий    ряд    антиукраїнської,   антидержавної

 літератури  у  Криму  друкується у друкарнях та інших я 
 я                           - 52 - я 

 засобах    Чорноморського   флоту.   Зокрема,   флот,

 Чорноморський флот виступає як окрема політична сила,

 зацікавлена в нестабільності ситуції у Криму.

      Поскільки   офіцерський   корпус  Криму  отримує

 зарплату  в російських рублях, а в порівняні до курсу

 України  це  в  4  рази вища сума за зарплату офіцера

 України.  Не  бажаючи  служити  в  інших  регіонах на

 Тихому  океані,  на  Північному  Льодовитому  океані,

 звичайно,  що  ці  вийськові  зацікавлені як кажуть в

 напруденій   ситуції   в  Україні  з  тим,  щоб  вони

 залишалися  на  місці  і  їхні  майнові  інтерси були

 достережені.

      Зокрема,   на   території   України,   в  Криму,

 абсолютно   законно,   підкреслюю,   проводять   свою

 діяльність  російські  спецслужби, базованні в центрі

 Чорноморського   флоту.   Вони   проводять  агентурну

 роботу.  Значить,  роботу  в політичних структурах. І

 таким  чином  все  це  приводить  до  стабілізації на

 півострові.

      Командуючий  Чорноморським  флотом Едуар Балтін,

 виступаючи  на  сесії  Державної  думи  Росії заявив.

 Цитую  мовою оригіналу: "С точки зрения Севастополь с

 его  ярко выраженным российским менталитетом является

 последней возможностью России укрепить свои позиции в я 
 я                           - 53 - я 

 Крыму".   І   закінчує   свій  виступ  заявою:  "Флот

 подчинен, Черноморский флот подчинен России".

      20   червня,   пробачаюсь,   20  січня  Президія

 Верховної Ради у своєму офіційному друкованому органі

 "Крымськие известия" заявила.

      "  Последние 4 года были временем упорной борьби

 сил   отстаивающих   государственность  Крыма  против

 властей  Украины  и  внутренних противников Крымского

 государства."

      Отож  така  позиція,  така настанова Президії та

 офіційних  органів  в  Криму  вони  і  спричинили  до

 нагнітання політичної ситуації.

      Об'єктино  займаючись політичною діяльністю були

 упущені  цілий  ряд  питань економічної, економічного

 життя півострова.

      Ви   знаєте,   що   до   підготовки   зими  було

 заготовлено  в  Криму  всього  навсього  12 відсотків

 паливних ресурсів.

      Влада  в  Криму, і зокрема, так званий Президент

 Криму  Мишков  діють  за  принципом,  чим  гірше, тим

 краще.  Сподіваючись  на  те, що доведенний до відчую

 економічними   негараздами   населення   Криму   буде

 підтримувати їх сепаратиських антиукраїнських діях.

      Зорема,   я   вам   тільтки  нагадаю,  що  діями я 
 я                           - 54 - я 

 Президента, так званого Президента Криму Мєшкова було

 вчинено  ряд  провокацій, коли озброєні міліціонери о

 22  годині ночі із зброєю в руках блокували військові

 підрозділи  32-го  армійського  корпусу  в  Криму.  І

 такими  діями керівництво Криму поставило, як кажуть,

 в  останню  грань  спокій і мир на території Криму. Я

 вам заявляю, що наше завдання, звичайно, не допустити

 цих виборів, які будуть в Криму. Але прошу зауважити,

 що  в  кримському  законодавстві  не передбачено... в

 українському законодавстві не передбачено національні

 квоти  для  кримських  татар  та  інших  національних

 меншин,  як  це  зроблено в кримському законодавстві.

 Тому  я  хочу  зачитати  звернення  до  вас  Менжлісу

 кримсько-татарського   народу,  які  зазначають...  Я

 перекладу.  Вони  просять  включити  до  українського

 законодавства   квоти   для  кримсько-татарського  та

 українського   населення  інакше,  тому  що  сьогодні

 кримсько-татарське   населення   має   свою  квоту  у

 Верховній  Раді  і  тому  вибори  треба  проводити  з

 урахуванням національних квот.

      Дякую за увагу.

 

      (Шум у залі)

 я 
 я                           - 55 - я 

      ГОЛОВА.  Слово має Сирота -депутат від "Центру".

 За ним буде виступати Стецьків від "Реформ".

 

      СИРОТА М.Д., 418 виборчий округ.

      Шановний  Президенте!  Шановний  Голово! Шановні

 народні депутати!

      Депутатська  група  "Центр" відмічає надзвичайно

 складну політичну і соціально-економічну ситуацію, що

 склалася зараз в Криму.

      До  основних причин, що виклакали таку ситуацію,

 слід  віднести  систематичне  порушення Конституції і

 законів  України Верховною Радою Криму. І Президентом

 Криму також. Прикладів цьому більш чим достатньо було

 приведено  в доповіді голови тимчасової Комісії нашої

 Верховної Ради.

      Верховна   Рада   України   проявляла  достатньо

 зваженості у вирішенні цього питання, сподіваючись на

 розуміння і добру волю політиків Криму.

      На  жаль,  порушення  законів  України Верховною

 Радою   Криму   переросло   уже   в   систему,  стало

 традиційним. Не сприяло поліпшенню ситуації в Криму і

 введення посади Президента Криму.

      Адже  територія  України єдина, єдиний її народ,

 єдина  Конституція  і  повинен  бути  один всенародно я 
 я                           - 56 - я 

 обраний  Президент.  Очевидно, Верховній Раді разом з

 Президентом труба вирішити це питання.

      Депутатська  група  "Центр"  підтримує  всі  три

 проекти  останови,  винесені  тимчасовою  комісією  і

 проект  Закону.  Рішучих, послідовних і виважених дій

 ждуть  наші  люди.  В  тому числі, і ті, які живуть в

 Криму.  Адже  народу потрібна стабільність політичної

 ситуації  і  нормальні  умови  життя,  а  не  активно

 політичне  протистояння,  яке  нав'язують  нам окремі

 кримські  олітики,  які наврядчи виражають волю своїх

 виборців.

      Можна  вважати,  що  розгляд  цього  питання -це

 останній  дзвоник автономії Криму. Адже Верховна Рада

 України  не  може  постійно  займатись  розглядом цих

 питань і тільки те і робити, що відміняти закони, які

 прийняті  всупереч нашій Конституції і законодавству.

 Верховна  Рада  України  повинна  зосередити всі свої

 сили на прийнятті необхідних економічних і соціально-

 політичних законів по реформуванню нашої держави.

      Тому  ми,  депутатська група "Центр", закликаємо

 наших  колег  депутатів  підтримати  всі  три проекти

 постанов, прийняти проект закону зразу ж, повністю, і

 проголосувати за все це.

      Дякую. я 
 я                           - 57 - я 

 

      ГОЛОВА.  Слово  має  Стецьків  Тарас  від  групи

 "Реформи", за ним  Степенко.

 

      СТЕЦЬКІВ.

      Шановний  пане  Президент, Голово Верховної Ради

 Україн шановні народні депутати !

      За  доручення  депутатської  групи  "Реформи " я

 висловлю   позицію   нашої   групи  з  обговорюваного

 питання.

      Політика  України по відношенню до Криму має два

 чітко  виражені  і  нерівні етапи -етап компромісів і

 етап  попереджень.  Апогеєм  політики компромісів був

 закон  від 30 червня 1992 року, в якому з статті 6 по

 11  прямо  суперечить  Конституції  України. Останнім

 попередженням,  яке  Верховна  Рада  адресувала вищим

 органам державної влади в Криму була Постанова від 11

 лістопада   1994  року,  де  скасовувався  цілий  ряд

 законів Криму, які суперечать Україні.

      Політика   вищих   органів   влади  в  Криму  по

 відношенню   до   України   завжди   була   однією  і

 полідовною.  Це  було  політика вічного переговорного

 процесу,  затягувань і відсутності будь-яких реальних

 кроків  назустріч  Верховній Раді Україні. Ми повинні я 
 я                           - 58 - я 

 визнати,   що   обидва   підходи,  які  застосовувала

 Верховна Рада України успіху не досягли. І тому слід,

 очевидно,  перейти  до третього етапу -етапу рішучих,

 конституційних дій.

      На    думку    депутатської    групи   "Реформи"

 необхідними елементами такої політики повинні бути:

      перше.  Скасування  Конституції  Криму у повному

 обсязі,   як  такий,  що  не  відповідає  Конституції

 україни   і  не  приведено  у  відповідність  з  нею.

 Паралельно з цим Верховній Раді Криму слід доручити у

 місячний, а можливо у двохмісячний термін, приступити

 до  розробки  такого верховного акту, який відповідає

 Конституції  України і представити її на затвердження

 у наш Парламент.

      Паралельно  з  цим  хочу  звернути вашу увагу на

 пункт  другий  Постанови  "Про порядок введення в дію

 Закону  України  про  скасування  Конститції і деяких

 законів Автономної Республіки Крим", який гласить. Що

 до   прийняття   нової   Конституції   Криму,  статус

 Автономної  Республіки Крим визначається Конституцією

 і  законами  України.  А  після  прийняття?  Це пункт

 юридично неточний, його слід вилучити.

      Друге. Необхідно скасувати Закони про президента

 Криму  і  про  вибори  Президента  Крими,  які  прямо я 
 я                           - 59 - я 

 суперечать  Конституції  України, особливо враховуючи

 той   факт,  що  Президент  Криму  зараз  є  основним

 дестабілізуючим чинником в Криму.

      Третє. Скасування Закону "Про вибори до місцевих

 органів  влади".  Але  тут  є  один момент, який слід

 врахувати -це питання кват для національних меншин. І

 очевидно  в  законодавство  України  слід буде внести

 необхідну поправку.

      Четверте.    Негайно    прийняти   поправки   до

 Конституції  України,  глава  7.  1,  яким  визначити

 правовий статус Криму, як адміністративної автономії.

      Четверте.  Прийняти  до  розгляду  проект Закону

 "Про  Автономну  Республіку  Крим",  який розроблений

 Комісією з питань правової політики і робочою групою.

 Але  внести  до  статті 16 доповнення, яке, очевидно,

 чисто  технічно  випало,  яке  голосить,  що  Україна

 виступає   гарантом   правового   статусу  Автономної

 Республіки  Крим,  передбаченою  Конституцією  і  цим

 Законом.

      П'яте.  Питання  громадянства.  Ми повинні чітко

 давати   собі   звіт,  що  законодавством  Росії  уже

 узаконено  подвійне  громадянство. Там дано право, не

 виходячи  з  громадянства України, набувати російське

 громадянство.  І  в  даному  випадку навіть майбутній я 
 я                           - 60 - я 

 договір України і Росії не вирішить цієї проблеми.

      Тому тут необхідно здійснити два моменти.

      Перше.   Прийняття   поправки   до  Закону  "Про

 громадянство  України",  де  написати,  що  підставою

 виходу  з громадянства України є набуття громадянства

 іншої  держави.  Будь ласка, бажаючі виходьте! Але ви

 тоді  втрачаєте громадянство України. І це відповідає

 світовій європейській практиці.

      Сьоме. Привести у відповідність з законодавством

 України бюджетні відносити. Стаття 5 бюджету, проекту

 бюджету,  який  ми  розглядаєм, голосить, що бюджетні

 взаємовідносини  України  і Криму будуються на основі

 договору.  Але  договору  депутати і в очі не бачили.

 Очевидно, Уряд мав би показати депутатам цей договір.

 Натомість,  пропонує  розглянути  ту  пропозицію, яку

 депутатська  група  "Реформи" висуває в проект Закону

 про  бюджет.  А  саме:  закріпити  за базовим рівнем,

 селом   і   місто,   необхідні  податки  і  необхідні

 відрахування.  І, очевидно, цим ми назавжди ліквідуєм

 будь-яку основу спаратизму в нашій державі.

      Восьме.  Питання  флоту.  Я  хочу  нагадати,  що

 законодавство   України   передебачає  недопустимість

 використання  території  України для іноземних баз чи

 інших  об'єктів  без згоди Верховної Ради. Така норма я 
 я                           - 61 - я 

 є. Немає лише механізмів.

      Очевидно,  правомірною  є постановка питання про

 те,  що  необхідно  розробити  окрему  угоду,  яка  б

 регулювала   імовірну   в   майбутньому   присутність

 іноземних  військових  баз  на  території  України, і

 умови, які відповідають європейським нормам.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Слово  має  депутат  Степенко.  Він був

 першим  записаний. Я так зрозумів, що від аграрників,

 але   він   від  себе  виступає,  бо  від  аграрників

 виступатиме інший. Одначе, він оголошений, тому будь

 ласка. За ним буде виступати...

 

      ___________.  Шановний  Олександр Олександрович,

 шановна  президія,  колеги,  і  гості,  які  сьогодні

 присутні.   Задаючи,   перший   Карамзіну  запитання,

 повірте мені що я Кармазіну, Кармазіну, що я знав, що

 він так відповість, хоч я був переконанний і ми потім

 говорили, що ніхто і ніколи тих законів не відміне. І

 думав,  що  я  тоді був правий, коли пропонував зразу

 прийняти  відповідне рішення, але сьогодні я від душі

 вам  кажу,  що  подумавши,  що  я  тоді  помилився, і

 мудрість     ваша,     шановні    колеги,    мудрість я 
 я                           - 62 - я 

 президентської  команди в тому, що це рішення не було

 прийнято.  В  тому, що все пізнається в порівнянні, і

 коли  прийшов  відповідний  період  часу,  тоді б нас

 могли  не зрозуміти деякі громадяни України, особливо

 в  Криму,  коли  під єйфорію всі за народ в Криму, що

 все  буде  хорошо, деяка частина шла і за Мешковим, і

 за  Верховною  Радою Криму. але час, дав відповідь на

 те  хто  був  прав.  І  я  думаю, що сьогодні, вже не

 тільки  на  оцій трибуні, а тому стільцю, який стоїть

 при  вході  в  верховну  Раду,  зрозуміло, що час для

 прийняття  рішення  сьогодні прийшов і що дальше таке

 відбуватись не може.

      Адже  саме страшніший іспит який є для керівника

 це  іспит  владою,  і цього іспиту керівники Криму не

 витримали.  Але  страшна  та  хвороба  тоді,  коли  є

 безконтрольність, і коли є вседозволенність.

      І  заважав  президенту  Криму,  такий  орган, як

 Верховна  Рада,  і давайте на хвилинку задумаємось як

 тоді6  дехто пропонував і добивався, давайте приймем,

 щоб  були  свої  військові  підрозділи  в Криму і так

 дальше.

      Чим  би  то  закінчулось  я  думаю,  що сьогодні

 нікого  переконувать  не  потрібно.  Я  думаю  що час

 сьогодні  прийшов  прийняти  відповідне  рішення, Але я 
 я                           - 63 - я 

  на  відміну  від  свого  попередника, який виступав,

 який  говорив:  прийшов  час  рішучий дій. Рішучі дії

 сильної   людини,  сильного  органу  тільки  тоді  на

 користь,    коли    вони    підкріплені   Законом   і

 Конституцією.   Тому   давайте  проговоримо,  давайте

 приймемо  рішення  так,  щоб  самі  зрозуміли і, саме

 головне, нас  зрозумів народ.

      І  не  нада ось оцих, ну таких рішучих дій, коли

 якусь   комісію   призначаєм,   чи   веде  переговори

 Президент  по  Чорноморському флоту. Якщо хтось такий

 розумний,  хай на себе возьме відповідальність, поїде

 і  домовиться  за  один  день.  Там силою не візьмеш.

 Навіть    козаками    Василя   Червонія.   Там   діло

 (..........).

      (Шум в залі)

      І   не   того,   шановний  Червоній,  що  козаки

 слабуваті, а  того, що  питання серйозне.

      (Шум в залі)

      Я  закінчую  свій  виступ  і  говорю:  Олександр

 Олександрович,  Леонід  Данилович, нада звернуться до

 засобів   масової  інформації,  роз'яснити  людям  це

 питання  і  прийняти ваідповідне рішення. Я думаю, що

 час  дав  відповіді  на  друге  питання:  що сьогодні

 потрібно  прийняти  Закон "Про владу". Давайте, щоб у я 
 я                           - 64 - я 

 нас   не  було  других  Кримів.  Я  закликаю  вас  до

 зваженності ,  розумних дій. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Я нагадую, що ми обговорюємо питання про

 ситуацію в Криму.

      Будь   ласка,   Чорновіл   має   слово.  За  ним

 виступатиме  Єськов.

      Ще  раз  повторюю:  виступає Вячеслав Максимович

 Чорновіл.

 

      ЧОРНОВІЛ.

      Просто  погано  чути.  Так. Шановний Президенте!

 Шановна Президія!  Шановні колеги!

      Я  належав  до  тих  людей,  що  вважав,  що  ми

 забарилися з вирішенням питання з Кримом.

      Але,  ви  знаєте,  я  й  зараз  вважаю, що деякі

 рішення треба було прийняти раніше. Але думаю, що має

 в чомусь рацію і колега Степенко, коли каже, що чіряк

 повинен  був  дозріти  і  ситуація повинна була дійти

 того становища, в якому вона знаходиться сьогодні.

      Кілька   днів   тому   значна   група  депутатів

 Верховної  Ради  побувала  в Криму. ми зустрічалися з

 усіма,  в  тому  числі  з громадянами і російської, і

 української   національності.   І  ми  зрозуміли,  що я 
 я                           - 65 - я 

 справді люди вже стомилися отим політиканством.

      Все  більше починають розуміти, що за цією ніби-

 то   політичною   боротьбою  стоять  інтереси  певних

 кланів.  І  що  люди  просять  від нас: приймайте вже

 нарешті  якісь  нормальні  тверді  рішення  і вводьте

 ситуацію у законнне русло.

      ви  знаєте для того, щоб зрозуміти проблему і не

 повторяти   помилок   трішечки  треба  зупинитися  на

 історії  цього  питання. Мабуть, найбільшою помилкою,

 одної з трагічних помилок попередньої Верховної Ради,

 особливо  її  керівництва.  Згадайте  хто продавлював

 найбільше  тоді  питання про кримську автономію, було

 саме встановлення територіальної автономії Криму.

      Кажуть ми відновлювали історичну справедливість.

 Але  ж це насправді не так. Згадайте, всі автономії в

 колишньому   Радянському  Союзі  бодувалися  на  базі

 корінної нації, навіть якщо вона була у меньшості. Ми

 зовсім не питали корінної нації і корінних націй і не

 думали про їх інтереси.

      Ми  створювали  ще  не  бачене  у  тій  колишній

 державі "чудо-юдо" територіальну автономію. Для кого?

 Навіть,  корінного населення Криму не так багато, там

 лишилось яке було до 1944 року.

      В  основному  для  емігрантів з Росії і України, я 
 я                           - 66 - я 

 для   людей   частина   з  них  і  то  значна  навіть

 переселилася  в  Крим  уже  1954 року, коли Крим став

 територією, війшов у склад України.

      То   для  кого  ж  ми  робили  цю  територіальну

 автономію?  І ми заклали міну з повільненої дії. Далі

 ми   робили  одну  поступку  за  іншою.  Спочатку  ми

 орієнтувалися    на    Багрова.   Вважали,   що   він

 поміркованніший  чоловік.  І  що  з  ним  можна  буде

 домовитися.  Але  не  подумали  про  той  перехід від

 Багрова до Мішкова, який стався так дуже швидко.

      Політика,  це  була  страусова  політика  нашого

 керівництва,  нашої  Верховної  Ради,  нашого  Уряду,

 попереднього  Президента,  адже  зверталися  з самого

 Криму, згадайте виважену політику колишнього, до речі

 секретаря   Ялтинської   міської  Компартії,  нашого

 колеги   попередньої   Верховної   Ради   Спис,  який

 пропонував   створити  спеціальну  структуру,  яка  б

 аналізувала  ситуацію  у  Криму,  проробляла  її,  що

 небудь  прогнозувала  на майбутнє, упереджуючи заходи

 робила,  скільки  разів ми зверталися і до колишнього

 Президента  і  до  Уряду,  що давайте все-таки трошки

 займатися Кримом. Нічого ми тоді не робили.

      До  речі, і таку ж структуру і мабуть треба було

  і  зараз ще не пізно створити і сьогодні у нас. Тому я 
 я                           - 67 - я 

 що    проблема    сьогоднішніми    нашими   рішеннями

 нерозв'яжиться.

      Отже   ми   утратили   абсолютний  контроль  над

 пропагандиськоінформаційним   полем  Криму.  Ми  дали

 невеликій  групі,  адже  починалося з 50 таких знаєте

 запеклих  хлопців  у  Криму.  Я  пригадую  1991 рік і

 Президентську  компанію, і хто мене там зустрічав, це

 була  група  крикунів  і  ми дали можливість повністю

 віддавши  їм  Крим  опанувати їм ситуацію в Криму. Це

 була наша велика помилка.

      Я думаю, що сьогодні нам треба прийняти потрібні

 рішення,  що  не  можна  ситуацію  в Криму розглядати

 позаситуацією  в Севастополі. Севастополь -це частина

 Криму,  хоч  він  безпосередньо підлягає Києву і дуже

 динамізує  певною  мірою, особливо Чорноморський флот

 ситуацію там, у Криму.

      Ми дещо радикальніший проект розповсюдили вчора,

 як  ви  знаєте. У своєму проекті Народжного Руху (він

 був   розданий)  ми  пропонуєм  не  тільки  скасувати

 Конституцію  -ми  там  питали  призупинити,  сьогодні

 вранці  ми  зробили  попправку -скасувати Конституцію

 Автономної Республіки Крим. Але і розпустити Верховну

 Раду Автономної Республіки Крим.

      З  чого  ми  виходимо?  Я не думаю, що люди, які я 
 я                           - 68 - я 

 вперто  і  послідовно  не прислухалися до нас з вами,

 постійно   робили   все  всупереч  нашим  рішенням  і

 продовжують  робити, раптом зміняться! Дай Бог! Але я

 про це не думаю -я думаю, що ми будем мати ще клопоти

 і в подальшому.

      Що торкається Президента Криму -тут наша позиція

 збігається  з  тими  проектами,  що  були роздані. Ми

 вважаємо,   що   назріло   питання   й   про  розпуск

 Севастопольської міської Ради народних депутатів, яка

 й  сформована  з  порушенням Закону -згадайте, як там

 вибори  проходили  щодо  громадянства  і  так далі. І

 приймає  рішення  про  перехід  в іншу державу. Треба

 ввести Президентське пряме правління в Севастополі, а

 адміністрацію  Президента  Криму,  з  посади якого ми

 скасовуємо,  треба  прямо  підпорядкувати Президенту,

 представнику  Президента  у  Республіці Крим. Щоб нас

 зрозуміли  кримчани  -треба...  ще  буквально  кілька

 секунд!...  не  пошкодувати, можливо, коштів (я знаю,

 як  нам бідно живеться, але дотепер все, що ми кидали

 в  Крим  -згадайте  як  ми  зараз вирвали, буквально,

 посівну  в  Криму,  яка допомога була решти України!)

 і...  так,  так...  Але...  так, так -ви це прекрасно

 знаєте.  І  треба  допомогти  й  далі Криму. Не треба

 забути  кримських  татар  -те,  що  ми  їм 1 трильйон я 
 я                           - 69 - я 

 всього  (не  тільки  для  них, а на всіх переселенців

 даємо)  абсолютно недостатньо!

      І от про ці квоти, про які говорив Поровський. Я

 думаю,  що  такі  заходи...  я  кінчаю... і виділення

 коштів  допоможе  том, що нас зрозуміє (наше рішення)

 керівники  Криму.  Ми  вимагаємо  більшого, але будем

 голосувати    за    ті    мінімальні    рішення,   як

 запропоновані.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Валентин  Андрійович Єськов від фракції

 комуністів, прошу. За ним виступатиме Довгань.

 

      ЄСЬКОВ   В.  А.,  241  виборчий  округ,  фракція

 "Комуністи".

      Уважаемый Леонид Данилович, Уважаемый Президиум,

 уважаемые   коллеги   и  гости"  Крымский  вопрос  не

 снимается  с  повестки  дня Верховного Совета Украины

 уже  более полугода. Я надеюсь, что он предельно ясен

 всем.  Не  смотря  на принятое ранее Верховны Советом

 Украины   Постановление   "О  приведении  Конституции

 Автономной   Республики  Крым  и  законодательства  в

 соответствие   с   Конституцией  и  законодательством

 Украины,  ни  одно  из  них  на  сегодняшний  день не я 
 я                           - 70 - я 

 выполнено.

      Со  стороны  крымского  руководства продолжаются

 попытки  выйти из конституционного и законодательного

 поля   Украины.   При  переговорах  крымская  сторона

 делает    попытки    занять    позицию   равновеликой

 договаривающейся   стороны,  тем  самым  не  принимая

 предложения  Верховного  Совета  Украины. Мы считаем,

 что   одним   из  дестабилизирующих  фактов  в  Крыму

 является  антиконституционный  институт  президенства

 Крыма.

      Президент   Крыма   в   предвыборной   программе

 поппулистскими лозунгами ввел в заблуждение население

 Крыма, для примера, обещая платить пенсию российскими

 рублями.     Принцип     формирования     Президентом

 Правительства,  возглавленного  Сабуровым, и действия

 этого   правительства   только  усугупили  социально-

 экономическое  положение  в  Крыму накануне зимы 1995

 года. Резко обострилась криминогенная обстановка.

      В  сложившейся  ситуации  мы  считаем единствено

 возможным  выходом  -это  принятие  Верховным Советом

 Украины    Постановления   по   ряду   принципиальных

 вопросов.   Первое:   выборы   в   местные  Советы  в

 Автономной   Республике   Крым   должны  состоятся  в

 установленный  срок,  но  на основе Закона Украины "О я 
 я                           - 71 - я 

 выборах".  Хотя  мы  понимаем,  что  и он нуждается в

 совершенствовании.

      Во   имя   торжества   закона   и   нормализации

 общественно-политической и экономической обстановки в

 Автономной  Республике  Крым мы предлагаем упразднить

 прездидентскую  структуру  в  Крыму, отменив Закон "О

 выборах   Президента   Автономной  Республики  Крым",

 отменив  Закон  "О  Президенте  Автономной Республики

 Крым",   отменив   Закон   "О   Конституционном  суде

 Автономной   Республики   Крым"   как  противоречащие

 Конституции Украины.

      От  себя  лично  скажу, что работая во временной

 комиссии  Верховного Совета Украины и будучи в Крыму,

 мы   встречались   с  населением  Крыма,  в  трудовых

 коллективах,   и   это   мнение   не  только  фракции

 коммунистов  в  Верховном Совете Украины, но и мнение

 населения Крыма.

      Ситуация  в  Крыму действительно сложная, и в ее

 возникновении  сегодня  повинны  все субкекты и ветви

 власти  кто  меньше, кто больше. мало того, она еще и

 исскуственно   подогревается.  Мы  против  разжигания

 ненужных трастей.

      Поэтому  я  обращаюсь  и к вам Леонид Данилович,

 как  к Президенту -гаранту Конституции, чтобы и вы со я 
 я                           - 72 - я 

 своей  стороны  принимали  меры  к  прекращению  этой

 вакханалии,  в  том  числе  и  в  средствах  массовой

 информации.  Мы  считаем,  что  сегодняшний Верховный

 совет  Крыма  и Правительство Крыма, выполнив решение

 Верховного   Совета   Украины   способный   и  должны

 работать.  А  для  приведения  Конституции Автономной

 Республики    Крым   и   законодательства   Крыма   в

 соответствие   с   Конституцией  и  законодательством

 Украины  надо  установить  еще раз срок и потребовать

 беззаговорочного его выполнения.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Слово  має  депутат Довгань від

 групи   аграрників,  Сергій  Васильович  Довгань.  За

 ним...  Порадьтеся  між  собою,  бо  є дві заявки від

 незалежних  депутатів. Хмара і Ратушний. Ви між собой

 домовтеся. Хмара буде виступать? да.

 

      ДОВГАНЬ С.В.

 

      Ситуація,  яка  сьогодні  склалась  в  Криму і в

 нашій   державі  має  свою  передісторію.  Прецендент

 сепаратизму  створений  був ще 1991 році, так званими

 націонал-демократичними   силами,  коли  створювалася

 Галицька  асамблея. Ви  пам'ятаєте,  як вони  сиділи, я 
 я                           - 73 - я 

 обставившись  іконами,  хоругвами і іншими атрибутами

 політичного    шаманства    і    проголошували    про

 самостійність,   про   вихід   з  України. ..........

 нагадати  ще  й те, що тоді у Львівській області було

 понад   п'ятьсот   порушень  Конституції  України  та

 Законів України.

      Дальше.  організація  різних  походів  на Крим з

 Західної   України,   потім   створення   різних  там

 утворень  таких,  як  Крим  з  Україною  і таке інше,

 звичайно  не предросполагали народ Криму до того, щоб

 бути  в  такій  Україні.  Тому  що  форма та, в якій,

 поліцайська  форма  форма  часів  Великої Вітчизняної

 Війни,  в  якій  приїжджали  туди  оці,  так сказать,

 українські,   потріоти   України,   ніяк   не   могла

 предрозполагать народ Криму до того, щоб жити в такій

 державі.

      Я думаю, те, що ми сьогодні дуже багато говоримо

 про те, що в Криму треба допомагати, допомога повинна

 бути  не  в  тому,  щоб,  скажем,  якщо взять крейсер

 "Гетьман    Сагайдачний"   -його   обвішали   всякими

 прапорцями  різного кольору, а моряки їдять консерву,

 яку  вже треба викидать на свалку, яка пропала. Рядом

 стоять  кораблі  Російського  флоту,  яким  привозять

 свіжі  овочі,  більшу  зарплату  і т. ін., а ми носим я 
 я                           - 74 - я 

 туди  прапорці і всяки лозунги про незалежну Україну.

 Це  один із таких прикладів того, чому все-таки народ

 Криму   удалось   так   легко   повернути  в  сторону

 сепаратизму, так скажем.

      Але,   зважуючи   на   ситуацію,   яка  сьогодні

 склалася, епутатська група "Аграрники України" вважає

 за  необхідне  підтримати  ті  проекти  постанов, які

 сьогодні нам роздані, для того, щоб ситуацію все-таки

 в Криму привести до відповідності з діючими законами.

 І,  звертаючись  до депутатів, які присутні сьогодні,

 Криму  і  товаришів, які тут сидять з Крима, я думаю,

 що   рішення   сьогоднішньої  Верховної  Ради  будуть

 правильно  зрозумілими  для  жителів  Криму,  і  Крим

 залишиться тим мостом непорушньої братньої російсько-

 української дружби.

      Ще  хотілось  мені  б сказати такі пару слів про

 слідуюче.  Що  приймаючи  рішення,  депутати сьогодні

 повинні  бути  впевнені  в  тому, що все-таки Україна

 володіє  ситуацією  в  Криму,  і тому я хотів би, щоб

 сьогодні  тут  було декілька виступів або хоч би один

 виступ  з  боку Уряду нашого, Кабінету Міністрів, щоб

 вони  розказали,  якими,  так  сказать,  можливостями

 розполагаємо в Криму.

      Дякую за увагу. я 
 я                           - 75 - я 

 

      ГОЛОВА.  Я  допустив технічну помилку оголошуючи

 наступного  виступаючого  від  фракції  незалежність,

 справа  втому, що в нас є група незалежні депутати. Я

 знаю,  я  пояснюю,  а  він  із  под  фракційних.  Від

 незалежних виступить Карпочова, я просто вибачаюся за

 неточність. Будь ласка Хмара має слово. За ним Кияшко.

 

       ХМАРА. Шановні пане Президенте, шановні народні

 депутати.  Шановні члени уряду.

      Питання  яке  ми  сьогодні  розглядаємо, отрібно

 все-таки  його  розглянути  лущинні  першопричин  які

 призвели до тих наслідків які ми маємо сьогодні треба

 хоч,  сьогодні  чесно  і  відверто  сказати, чим було

 викликано  створення автономної так званої республіки

 Крим,  чи  це  було природня необхідність в інтересах

 народу Криму, чи щось інше.

      Я хочу ще раз повторити те що не раз вже казав в

 попередньому складі Верховної Ради.

      Тодішній  голова Верховної Ради Леонід Макарович

 Кравчук   діяв   дуже  енергійно  коли  намагався  як

 найшвидше  створити  цю  нікому  не  потрібну я маюна

 увазі  якщо  мати  народну  автономію. Але вона конче

 була   потрібна   якщо   брати  насамперед  мафіозним я 
 я                           - 76 - я 

 структурам і апаратній номенклатурі.

      І сьогодні життя підтвердила це.

      Створивши  автономію  і ставши потім президентом

 України леонід Макарович як президент, проявив еталон

 бездіяльності  в контексті забезпечення елементарного

 правопорядку  на  Кримському  півострові,  покращення

 життя громадян. Так я хотів... До чого я це все веду?

 Для  того,  щоб  не повторювати помилки попередників.

 Шановний  Леоніде  Даниловичу!  Які  б ми сьогодні не

 приймали  рішення,  які  б  ми  не приймали постанови

 (якщо їх потрібно приймати), але якщо виконавча влада

 не  забезпечить  елементарний  правопорядок,  безпеку

 громадян  Криму, якщо виконавча влада не проконтролює

 виконання бюджетних коштів -ситуація на краще не буде

 мінятися.  І  на  такому тлі соціальної несприятливої

 обстановки   знов   будуть   знаходити   грунт  всякі

 авантюристи, сепаратисти і бог знає які комбінатори.

      Я думаю, що і глибоко переконаний, що ми повинні

 усунути   першу   причину:   ліквідувати   цю  штучну

 автономію  через скасування  Закону  "Про відновлення

 Кримської  АССР".  І  революції  не  буде, бо простим

 людям  вже,  як  то  кажуть  в народі, осточортіли ці

 політичні   інтриги   як   внутрі   і   з  зовні  які

 скеровуються  (..........).  Але  ще  раз підкреслюю: я 
 я                           - 77 - я 

 потрібно чітко навести елементарний правовий порядок.

 Адже в близкучій доповіді депутата Кармазіна ви чули:

 наскільки  криміногенна  ситуація  гірша  порівняно з

 Україною. Хоч в Україні вона теж страшна. Ось що люди

 хочуть, люди хочуть нормальних умов життя і праці.

      І   вони   це  зрозуміють.  Якщо  дехто  боїться

 скасувати  цей  закон.  І думає, що беззубі постанови

 приймаючи, когось задобрити. Але навпаки непокращивши

 умови життя людей, то  нічого з цього не вийде.

      Я   ще   раз  звертаюся  і  ще  раз  вношу  свою

 пропозицію,  що  все-таки  подумати  і прийняти Закон

 "Про  скасування  Закону  "Про  відновлення Кримської

 автономної  Республіки"". І взятись за роботу навести

 нарешті лад в Криму.

      І  я хотів би сказати, що через два роки можливо

 теж  будем  згадувати  цей виступ сьогоднішній мій. Я

 пригадую,  що  у попередньому складі Верховної Ради я

 вісім  разів  виступав на Президії Верховної Ради. на

 жаль  Іван  Степанович  не  хотів прислухатись. Ще за

 дового  до  виборів так званого Президента в Криму. І

 доказував, що це антиконституційний  абсурд.

      Нині  всі це зрозуміли і вже скасують. Та хіба ж

 треба було чекати півтора року? Чи навіть більше, щоб

 це  зробити.  Так давайте будем вчитись на помилках і я                           - 78 - я 

 поступати більш раціонально і більш прогнозовано.

      Я  ще  раз закликаю Президента навести порядок в

 Криму,    забезпечити    правопорядок,    забезпечити

 діяльність Законів України на всій території, зокрема

 в Крима. Дякую за  увагу.

 

      ГОЛОВА.   Слово   має   депутат   Кияшко  Сергій

 Миколаєвич,   від   фракції   соціалістів.   за   ним

 виступатиме Цеков.

 

      КИЯШКО С.М.

 

      Уважаемый   Президент,   уважаемые   депутаты  и

 уважаемые   гости,  я  наверное  продолжу  ту  мысль,

 которую  сказал Степан Илькович Хмара и как нестранно

 может быть для многих соглашусь с его оценкой.

      Да,    несомненно,    Крымскую    карту   начали

 разыгривать  уже  давно.  Уже не первый год различные

 политические   силы  пытаются  разыграть  ситуацию  в

 Крыму,  пытаються использовать ее в своих собственных

 интересах.

      Кому нужна была Крымская Автономия, а более того

 Президент Крыма. Только тому, кто выступал на позиции

 сепаратизма,       который       разрушал      единый я 
 я                           - 79 - я 

 нарорднохозяйственный  комплекс  и  был заинтересован

 использовать   свои   полномочия  для  удовлетворения

 амбиций,   так   называемых,  криминальных  мафиозных

 структур.

      С  другой стороны, не было бы наверное Крымского

 вопроса  если  бы  ряд  депутатов  Верховного  Совета

 прошлого  созыва  и  ряд политических сил не пытались

 использывать  эту карту.

      В  частности,  если  б  не было поездки Хмары со

 своими друзьями в Крым наверное обострение обстановки

 такой тоже не было.

      На   сегодняшний   день   политическая  ситуация

 практически  не  меняется.  Крымскую карту продолжают

 разыгривать.  Из  этой  позиции  социалисты  отмечают

 следующее.

      Да, необходимо, чтобы на всей территории Украины

 действовали  единые  законы,  чтобы не было ни одного

 региона,  ни одной области либо автономии республики,

 законы которой противоречили бы Конституции Украины и

 законам Украины.

      Мы,   социалисты,   выступаем   за  региональную

 самостоятельность,  выступаем  за  то, чтоб как можно

 больше  полномочий  имели  регионы  для решения своих

 социальных,  экономических,  политческих проблем. Но, я 
 я                           - 80 - я 

 тем  не  менее,  соответствуя законодательству должно

 было быть.

      Верховный    Совет    Украины   довольно   долго

 занимается  вопросом  решения Крфмской проблемы, и, я

 скажу,   что   работая  и  в  комиссиях  по  Крымской

 проблеме,   и   работая   над  законом  Украины  "Про

 автономную   Республику  Крым",  я  убедился,  что  в

 основном  депутаты,  работающие над этими проблемами,

 проявляют взвешенный характер.

      Мы много раз пытались договориться и с Верховным

 Советом  Автономной  Республики  Крым  о приведение в

 соответствие тех или иных законодательных актов.

       И  мы  больше  всего  убедились, что в нынешней

 ситуации история уже показала, что президентство, как

 таковое,  это  дело  "нонсенс",  и в Крыму Президент

 показал,  что Президент не нужен.

      Социалисты  выступали  за  Советскую  власть, то

 есть   за   то,   чтобы  власть  находилась  в  руках

 демократических   ил,   в   руках   народа,  и  чтобы

 избиратели определяти ту или иную структуру.

      Я  приведу только пример один, касающийся Закона

 Украины  "Про Автономную Республику Крым, которая вам

 роздано.  Я участвовал в разработке этого закона, но,

 к  сожалению,  комиссия  Стретовича,  на  мой взгляд, я 
 я                           - 81 - я 

 наверное,   в   большей   степени   под  руководством

 Лавриновича взяла не тот проект, который нарабатывала

 рабочая  группа,  которую я возглавлял. Часть пунктов

 отсюда выброшена, которые в какой-то степуни ставят в

 дискриминационные отношения Республику Крым.

      Я  приведу один пункт. Статья 13. Когда на нашей

 группе    рассматривался    вопрос,   каким   образом

 Республика  Крым  должна  издавать и фиксировать свои

 законы,   было   записано   очень   четко,  что  есть

 представитель  Президента  в  Крыму,  есть  Верховный

 Совет,   который   издает  законы,  он  должен  этому

 представителю  Президента  дать их на ознакомление. И

 только  в  том  случае, если представитель Президента

 видит,  что  Законы,  принятые  крымским парламентом,

 противоречат  Конституции Украины, он направляет свои

 замечания  в Верховный Совет Украины било Президенту.

 И   уже   Верховный   Совет  Украины  либо  Президент

 принимает те или иные решения.

      Здесь  же  записано,  что представник Президента

 должен завизировать их на протяжении 15 дней, и закон

 публикуется  после визирования и набирает чинности не

 раньше 10 дней после публикации.

      Получается,   какой-то  чиновник,  нелигитивный,

 назначенный неизвестно кем,     неизвестно, по какой я 
 я                           - 82 - я 

 функции  структуры,  начинает руководить вот этой вот

 системой  законодательной  власти. Такой прецедент не

 должен  быть.  Если мы проведем через этот закон этот

 прецедент  в Крыму, следующий шаг будет, прецедент, -

 это  по Верховному Совету Украины, когда руководитель

 Администрации  Президента  будет  визировать  указы и

 законы,  принятые  Верховным Советом, и которые будут

 соответственно действовать.

      И  скажу последнее. Когда мы говорим о наведении

 порядка  в  законодательном  поле, когда мы говорим о

 стабилизации экономической и политической в обществе,

 мы  должны  очень  четко понимать, что все идет из-за

 того  курса  реформ,  которые  проводились  3-4 года.

 Когда курс экономической политики идет не в интересах

 народа,    он    вызывает   соответственно   усиление

 конфронтации  в  политическом  плане.  Если  бы у нас

 экономические  реформы шли в интересах трудящегося, в

 интересах  производителя,  то  никаких сепаратистских

 тенденций в Крыму в сторону России, либо в Закавказье

 в  сторону там разных государств, Румынии в Румынской

 стране, их бы не происходило.

      Поэтому    те    законы,    которые   мы   будем

 рассматривать,  те  законы,  которые будем принимать,

 и   должны   быть   направлены   на  изменение  курса я 
 я                           - 83 - я 

 экономического,     то    позволит    стабилизировать

 обстановку   и   навести  порядок  во  всех  регионах

 Украины.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Дякую. Слово надається Голові Верховної

 Ради   Криму   Сергію   Михайловичу  Цекову.  За  ним

 виступатиме Карпачова.

 

      ЦЕКОВ С.М.

 

      Уважаемые  депутаты! Уважаемый Президент! Должен

 сказать,   что   обсуждение  всерьезнейшего  вопроса,

 Крымского  вопроса,  застало нас врасплох. Мы ожидали

 обсуждение  этого вопроса 23 марта, как  было принято

 решение на заседании Президиума.

      Я  считаю, что конечно же нельзя обсуждать столь

 серьезный вопрос фактически без всякой подготовки. Ну

 документы   мной,   Председателем  Верховного  Совета

 Крыма,  были получены буквально за 10 минут до начала

 этого заседания. Предлагаемое в проекте Постановление

 по  своему  содержанию, на мой взгляд, имеет огромное

 историчесмкое  и  политическое значение. Не скрою, их

 принятие  в данном виде могут привести, на мой взгляд я 
 я                           - 84 - я 

 опять  таки,  к  непредсказуемым последствиям. Откуда

 такая...............  в  ситуации,  когда  наметилась

 явная тенденция к стабилизации обстановки в Крыму и в

 отношении между Верховными Советами Крыма и Украины.

      Все  говорило  о том, что сложности, возникшие в

 наших  отношениях  (а  я  считаю,  что  во многом эти

 сложности   можна   отнести  за  счет  неопытности  и

 Верховного   Совета   Крыма,  и  в  какой-то  степени

 Верховного  Совета Украины) так вот все эти сложности

 можна было, на мой взгляд, разрешить все-таки более

 спокойно и цивилизовано.

      Сегодняшний вопрос имеет прдысторию, перечислять

 этапы  ее  развития  нет смысла, хотя кое-что сказать

 необходимо.

      Статус Республики Крым, как вы знаете, возник из

 итогов   Референдума   20  января  1991  года.  Затем

 узаконено  вот  соответствующим  решением  Верховного

 Совета   Украины.   Закон   "О   статусе   Автономной

 Республики  Крым" и Закон о разграничении полономочий

 создал    фундаментальную    правовую    основу   для

 функционирования  Республики. Эти законы тоже приняты

 Верховным  Советом  Украины.  Проекты, постановления6

 предлагаемые   сегодня  для  обсуждения,  значительно

 урезают  права  Республики,  и  я  согласен с мнением я 
 я                           - 85 - я 

 последнего  выступающего  передо мной, что в какой-то

 степени,   а,  может  быть,  в  большой  степени  они

 действительно дискриминационны.

      Необоснованность  такой линии, вероятно, в Крыму

 откроет  дорогу  процессам,  о  которых  мы  все-таки

 доконца еще не подозреваем.

      С нового года Верховный Совет Крыма, по сути, не

 принял   ни   одного   решения,   чем-то  нарушающего

 конституционное    поле   Украины.   Месяц   работает

 делегация   крымского   парлаента,  которая  получила

 строгий  наказ  руководства  и  депутатского  корпуса

 Верховного Совета работать в Верховном Совете Украины

 по   согласованию   спорных   правовых   положений  и

 ликвидации    разкеденительных   факторов   в   наших

 взаимоотношениях.

      Здесь,  в  Верховном  Совете, мы получили немало

 одобрительных  отзывов  о  конструктивной работе этой

 группы.

      Задачей  и неизменной позицией Верховного Совета

 Крыма  было  внедрения  во  взаимоотношения принципов

 доверия, доброжелательности, отсутствия ультимативных

 требований  и  предварительных  условий. Хотя, опять-

 таки повторюсь: на первых этапах нашей работы ошибки,

 конечно, допущены были. я 
 я                           - 86 - я 

      Мы хотели бы, чтобы Верховный Совет Украины ввел

 в действие Закон "О разграничении полномочий", создав

 таким образом надержный правовой фундамент Республике

 Крым в составе Украины.

      Мы  предполагаем  представить свой вариант новой

 Конституции  Украины,  еще  один  раз подчеркнув наше

 непреходящее   желание  работать  вместе  для  общего

 блага.

      Верховный  Совет  Крыма  не  получил из Киева ни

 сравнительной  таблицы,  ни  экспертного  заключения,

 вообще  ни  одной  официальной бумаги в одностороннем

 порядке  внес  серьозные изменения в крымский закон о

 выборах  тот  закон  о  выборах, о котором вы сегодня

 говорили, ливкидоровав большую часть техники, которые

 имелись  на  доставшиемися  положениями. Продолжается

 конструктированная  работа и в этом плане мы можем не

 теряя   поправок,   которые  вызывают  разногласия  и

 недоумения,   в   наших  взаимоотношениях,  повторюсь

 срочность  обсуждения.  В  ходе подготовки которой мы

 имели   возможность  познакомиться  ни  с  одним,  из

 предпологаемых   документов,   чтоб   высказать  свое

 мнение,  предложить  поправки  согласовать наконец те

 или иные положения, вызывает гораздо больше вопросов,

 чем на них можно получить ответы. Уважаемые депутаты, я 
 я                           - 87 - я 

 Крымскую  проблему  не  могли  решить  на  протяжении

 столетия.  И  каждая  ошибочное  решение,  лихарадило

 целый политические материки.

      Неужто  солидарная  экспортная  подготовка этого

 решения,    согласование    его    обеими   сторонами

 предварительное  обсуждение  на  Президиум Верховного

 Совет   Крыма   и   на   парламентских   слушаниях  в

 Симфереполе,  повредило  качеству  этого документа. я

 думаю,  что  этого  бы  не  было. Теперь по некоторым

 выступлениям  которые  здесь  прозвучали,  я  конечно

 понимаю,  я  не  укладываюсь  в регалемнт, но я думаю

 александр александрович вы мне добавите.

      Здесь  много  говорили  о  президенте республики

 Крым,    можно   относиться   по-разному   Президенту

 Республики  Крым  сидящие  в зале прекрасно понимают,

 что с президентом Республики Крым у меня складывались

 очень  сложно,  но  я  хочу  сказать  сидящим в зале,

 депутатам,  о  том  что  президент... не было никаких

 возражений   при   принятии   закона   о   Президенте

 Республики  Крым.  Не  было  никаких  возражений  при

 принятии закона о выборах республики Крым. Не было по

 сути  никаких  возражений при проведении предвыборной

 компании  репсублики  крым,  вы прекрасно, что первая

 встреча  официальная  встреча,  которая  состоялась с я 
 я                           - 88 - я 

 Президентом  Республики  крым,  это  была  встреча  с

 Президентом   украины   ,   разве  это  не  являеться

 признанием  Президента Республики Крым, признание его

 легитивности.

      Кроме  того  надо  помнить  о том, что Президент

 Крыма   избран   народом   Крыма.   Сложная  ситуация

 складывалась  у  нас  в  период сентябрьских событий.

 Стоял вопрос о ликвидации Института Президента. Но мы

 не  пошли  на это решение. Почему? Только потому, что

 он был избран всенародно. В этой ситуации вопрос, как

 вы  понимаете,  должны  решать  в  первую очередь те,

 которые его избирали.

      Уважаемые  депутаты!  В  связи  с серьйознейшыми

 нарушениями  украинского  законодательства в вопросах

 определения  статуса  Крыма,  в  связи  с  абсолютной

 неподготовленностью  обсуждаемых  вопросов. Во всяком

 случае мы не подготовлены совершенно. Факт, когда нам

 представляют  документы за 10 минут до обсуждения, на

 мой взгляд, все-таки вопиющий.

      В  связи  с  предложением  об отмене Конституции

 Республики   Крым,   отмене   закона   Президента  "О

 Президенте  Республики  Крым",  понимая,  что эти три

 решения   приведут,  опять  таки,  к  непредсказуемым

 последствиям,  я  как  Председатель Верховного Совета я 
 я                           - 89 - я 

 заявляю   решительный  протест  и  требую  подойти  к

 обсуждаемым   вопросам   спокойно  и  взвешено.  И  я

 надеюсь,  что  это  мое  выступление,  я понимаю -это

 выступление  сложное. К сожалению, выдержка депутатов

 иногда  отказывает,  они не дают возможность спокойно

 выступить Председателю Верховного Совета в этом зале,

 перебивая  его  абсолютно  не коректорными репликами.

 Но,  тем не менее, я надеюсь на ту часть депутатского

 корпуса,  которая  понимает и подходит взвешено к тем

 проблемам,  сложнейшим  проблемам, которые между нами

 имеются  и  которая  на  мой  взгляд, можно разрешить

 совершенно  другими  методами  и способами. Блягодарю

 вас за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам.  Шановні  депутати,  є така

 пропозиція  зробити  виключення із процедури розгляду

 такого  питання.  Маючи  на  увазі  не  йти  зараз на

 перерву,  закінчити обговорення. А потім надати змогу

 порадитися у фракціях перед голосуванням. Так?

      Тому  я не буду ставити на голосування, оскільки

 я  не  бачу,  щоб  були  заперечення.  І  продовжуємо

 обговорення.    Слово   має   Карпачова   від   групи

 Незалежність.

      Будь ласка, не поспішайте. я 
 я                           - 90 - я 

 

      КАРПАЧОВА Н.І.

 

      Уважаемый     Президент    Украины,    уважаемый

 Председатель  верховного  Совета  Украины,  уважаемые

 коллеги,  уважаемые  коллеги  депутаты  из Верховного

 Совета  автономной Республики Крым.

      Сегодня   расматривается  найсложнейший  вопрос,

 который   связан   прежде   всего  с  геополитическим

 статусом  автономной  Республики Крым. Я хочу еще раз

 это  подчеркнуть.  Потому что вопрос геополитики -это

 сегодня вопрос номер один.

      Сегодня, к сожалению, мы практически не касались

 этой   проблематики.   Но   именно   эта  проблем  на

 протяжении  нескольких  столетий, я хочу подчеркнуть,

 нескольких  столетий  делает крымский вопрос одним из

 самых болезненных вопросов, которые расматриваются на

 протяжении долгого времени.

      Павло (..........) когда-то сказал, что Крым как

 орден  на  планете  Земля.  Так  вот  сегодня  вопрос

 Крыма  -это  вопрос  не  просто  взаимоотношений двух

 ветвей   власти.   Это  не  просто  вопрос  наведения

 порядка,  связанное с проблемой преступности, которая

 сегодня  захлестнула  не только автономную Республику я 
 я                           - 91 - я 

 Крым,    она    захлестнула    все    геополитическое

 пространство  бывшего Советского Союза. Это вопрос не

 только   подачи   воды,   это   вопрос   поддержки  в

 критические  моменты  ситуации  связанны с санитарно-

 эпидемической обстановкой.

      Сегодня  вже  только  в  Крыму  уже известны три

 случаи  холеры.  И  заметьте,  что  это еще не начало

 курортного сезона.

      Уважаемые  коллеги, я хочу обратить сегодня ваше

 внимание на то, что вопрос взаимоотношения наших двух

 ветвей  власти  парламента Украины и парламента Крыма

 это надзвычайной важности вопрос.

      И  я  бы хотела сегодня остудить горячие головы,

 так  как сделала сегодня весна на улицах Киева. Мы не

 ришим  сегодня с вами здесь блок вопросов связанных с

 Республикой  Крым.  И  тем  патче не нужно делать это

 таким методом, которым мы сегодня пытаемся  это сделать.

      Я   работаю   во   временной  комиссии,  которая

 работает  вот  уже  напротяжении  почти  полугода, по

 взаимоотношениях    Верховного   Совета   Украины   и

 Верховного Совета Автономной Республики Крыма.

      Сегодня  до  трех  часов  ночи, я открою вам эту

 тайну,  безумную  совершенно  мы  нарабатывали вот те

 документы,  которые  вам сегодня розданы и с которыми я 
 я                           - 92 - я 

 сегодня  не  только  вы,  но и наши коллеги из Крыма,

 естественно,   не   имеют   возможности  ознакомиться

 должным образом.

      Я   бы   хотела   обратиться  к  вам,  уважаемый

 Александр  Александрович, чтобы все-таки сегодня, вот

 в  такой  обстановке  какое-то однозначное решение не

 принималось!

      У меня  есть конкретное предложение. Давайте эту

 проблему   продолжим   рассматривать   на   следующей

 неделе - у  нас будет время посовещаться в комиссиях,

 во  фракциях,  глубоко вникнуть еще раз в современную

 ситуацию   в  Крыму.  Но,  в  рамках  возможности  -я

 понимаю,  что  они  очень  ограничены  с точки зрения

 переноса,  потому  что  горячность  наверняка сегодня

 восторжествует  среди многих депутатов... я бы хотела

 внести ряд конкретных предложений.

      Предложение первое. Быть ли выборам в Крыму? Мое

 предложение сводится к следующему: выборы в Крыму уже

 назначены по легитивному Закону Автономной Республики

 Крым  на  29  апреля.  Я  предлагаю  своим  коллегам-

 депутатам    поддержать   проведение   в   Автономной

 Республике   выборов  29-го  апреля.  И  более  того,

 просила  бы  вас  учесть,  что Верховный Совет Крыма,

 наконец-таки, входя в конституционное поле Украины (к я 
 я                           - 93 - я 

 чему  мы  давно  их  уже  призывали)  начал приводить

 именно этот Закон в соответствие с Законом Украины по

 выборах.  По  10-ти пунктам внесены в прошлую пятницу

 конкретные изменения и дополнения! Как сегодня сказал

 Сергей  павлович  Цеков,  что они продолжают работать

 над  этими конкретными предложениями по изменению, по

 приведению   в   соответствие.   Давайте   дадим  эту

 возможность  -закончить эту наработку правовую. Итак,

 первое  предложение:  выборы проводить и проводить их

 по Закону Автономной Республики Крым.

      Я   скажу  вам  откровенно:  я  была  бы  готова

 рассматривала   вопрос   о   проведении   выборов  на

 основании  Закона  Украины,  как  было  сделано уже в

 Севастополе год назад, но! Уважаемые коллеги, иногда,

 вы  знаете, несмотря на весь критический момент, надо

 сказать,  что наши коллеги из Крыма здесь сделали шаг

 вперед,  введя  квоты  в  Закон Автономной Республики

 Крым  для  депортированных народов. Я бы очень хотела

 вас   попросить,   понимая  важность  этой  ситуации,

 понимая,  что  как  временные  меры  стабилизирующие,

 квоты для депортированных должны  .................

 будет получение  такой же легитивной базы, если решат

 вопрос об отмене президенства в Крыму.

      Второе  предложение  сводится  к  следующему: во я 
 я                           - 94 - я 

 время  выборов  в  местные  Советы депутатов провести

 референдум о целесообразности института президентства

 в  Крыму  и  получить  конкретный ответ народа Крыма,

 который  делал  свой  выбор,  а мы как цивилизованное

 государство  все-таки  должны  с  вами  уважать выбор

 народа  Крыма.  И, получив для этого легитивную базу,

 дабы  не вызвав антиукраинсткие настроения в Крыму. Я

 прошу вас об этом.

      И  последнее. Я просила бы своих коллег вопрос о

 целесообразности Автономной Республики Крым вообще не

 поднимать  и  не  касаться  этого вопроса. Это вопрос

 демократических завоеваний государства Украины.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Шановні депутати, у нас записалось ще 7

 депутатів на виступ.

      Може, будемо  підводити підсумки?

      Тоді  я  як  Голова  Верховної Ради зобов'язаний

 свою   позицію   висловити   з  цього  приводу.  Мені

 здається,    ви    дозволити    виступити    мені   і

 потім..........  якщо  Леонід  Данилович хоче сказати

 слово -теж скаже. Нема заперечень? Тоді, дозвольте, я

 коротко скажу.

       Шановні  депутати, шановний Леонід Данилович, я я 
 я                           - 95 - я 

 гадаю,    що    сьогоднішнє   обговорення   засвідчує

 стурбованість  Верховної  Ради  України  про  нинішню

 ситуацію  в  Україніі,  зокрема  в  Криму. І при чому

 приємно   відзначити   те,  що  учасники  обговорення

 думають  не  лише  про  сьогоднішнє,  як про майбутнє

 нашої  держави.  І це говорить про зрілість Верховної

 Ради.  Я  думаю,  що  вона  має всі підстави прийняти

 зважене , серьйозне рішення.

      Сьогодні   багато   хто  повертався  до  історії

 питання,  до  голосування стосовно автономії Криму. Я

 розумію,   що   думка   моя   може   комусь   здатися

 непереконливою,  або  спірною,  одначе  я ще раз хочу

 підкреслити,  що  тоді  Верховна  Рада  приняла єдино

 правильне  рішення.  Бо  вирішувалося питання в трьох

 варіантах:  чи  бути  автономії  з іншим статусом, чи

 бути   автономії   таким,  як  є  сьогодні,  чи  бути

 автномією   Криму   в   складі  іншої  республіки.  І

 вирішення   було   зроблено   правильно,   і  позиція

 тодішнього   Голови  Верховної  Ради  була  абсолютно

 обгрунтованою. Тому я хотів би, щоб це знали всі, хто

 приймає рішення сьогодні.

      Одначе   невизначеність  правового  поля,  котра

 забезпечується  фнкціонуванням  нинішньої Конституції

 Криму  із  тими  доповненнями, які були прийняті, які я 
 я                           - 96 - я 

 викликали   в  минулому  році  таку  гостру  дискусію

 вцілому в Україні, в нашому суспільстві і у Верховній

 Раді,  і ця невизначеність, яка привела до формування

 Інституту  Президента  Криму, (і тут якраз і Верховна

 Рада   минулого   скликання   і   Президент,  мабудь,

 своєчасно  не відреагували на цю ситуацію) привела до

 того,  що  Президент обраний. І він має сьогодні, хоч

 ми говоримо з точки зору Української Конституції його

 статус   неконституційни,   але  він  легитивний,  ми

 повинні  поважати  думку  тих людей, які проводили ці

 вибори, тобто вони свою позицію висловили.

      І  мені  здається,  що  своєю  безпосередністю і

 імпульсивністю Юрій Мєшков зробив зрозумілою для всіх

 недосконалість   та   загрозливість,   невизначеність

 і правового поля. Можливо нам, треба сказати, повезло

 на  те,  що  саме  Мєшков  був обраний Президентом. І

 вибачте   за  неоригінальність  тези,  можна  було  б

 сказати,    що   він   сьогодні   є   дзеркало   цієї

 невизначеності.

      Тому, безперечно, це загострювало ситуацію, і ми

 змушені  робити висновки сьогодні, вносити відповідні

 корективи, як би це подобалося кому чи не подобалося.

      Треба  ще зважити на те, що Верховна Рада Криму

 і   Президент   обиралися   у   ситуації   політичній я 
 я                           - 97 - я 

 специфічній.  І  на  тій  хвилі політичної орієнтації

 виборців, яка могла привести до владних структур саме

 нинішніх депутатів і саме такого Президента.

      Тому  ми  повинні  зважати  на те, що позиція їх

 стосвно України нібо-то і не визначена або визначена,

 викликає  критику  з нашого боку, але за цими людьми,

 за  депутатами  стоять  маса  виборців. Правда, після

 того  ситуація  змінювалася.  І  настрої (..........)

 змінилися,  а  Верховна Рада часто і впродовж довгого

 часу продовжувала ту ж саму політику, яка визначалася

 виборами   і  тими  настановами,  які  звучали  перед

 кандидатами   в   депутати   під   час  передвиборних

 зустрічей.

      В  такому  випадку  мені  здається,  що і Сергій

 Павлович,  і багато хто з депутатів стали заложниками

 попередньої   політичної   ситуації,  яка  змінилася,

 змінілися  настрої  людей,  але тенденція, орієнтація

 залишилася  попередньою.  І  треба допомогти сьогодні

 Верховній  Раді  Криму  вийти із отакого, позбавитися

 отакої інерції розвитку.

      Суть настроїв тих, які забезпечували вибори саме

 нинішнього  складу  Верховної  Ради Криму, мабуть, не

 треба  пояснювати,  він  добре  зрозумілий:  це  було

 розуміння  сприйняття багатьма виборцями у Криму, ну, я 
 я                           - 98 - я 

 скажем,   бажання   через   Крим,   через   автономію

 забезпечити   відтворення   Союзу.   Це   в   мене  є

 переконання відносно того, що це не так, бо я не один

 раз  був  в  Криму,  починаючи з 91 року. Не один раз

 виступаючи  в  різних  аудиторіях,  говорив про те що

 історія  не робить зворотніх кроків, і треба виходити

 із  цієї об'єктивності, яка є в данний час і приймати

 рішення,  справді  конкретно  виходячи  із  нинішньої

 ситуації і думаючи про переспективу. Мені здається що

 Верховна  Рада  України  аналізуючи,  відслідовуючи і

 корегуючи ситуацію в Криму, діяла дуже виважено.

      Ми  рідко  де  можемо знайти приклади того що ми

 продовж  року ведемо цю ситуацію сприяючи її розвитку

 на  демократичних  засадах  і мабуть не може Верховна

 Рада  Криму  сьогодні робити заходи, в Верховній Раді

 України  стосовно  не розуміння ситуації, стосовно не

 підтримки  її позицій. Ми ще раз підкреслюємо, давало

 змогу, турбувалося про захист демократичного розвитку

 усіх процесів у Криму.

      Тому  те  що  ми  пропонуемо  сьогодні,  це  теж

 своєрідна  і  допомога,  і  підтримка,  і утвердження

 позицій  Верховної Ради і в цілому влади в криму. Про

 що   йдеться  якщо  схематично  говорити,  про  зміст

 документів   котрі  є  у  вас  на  руках  і  примаючи я 
 я                           - 99 - я 

 заостереження,   чи  зауваження  стосовно  деякої  ну

 скажем так порушуючи регламент процесу підготовки цих

 документів,  чи  в  процесі їх розгляду, зводиться до

 того,  що  посялюється  роль  Верховної  Ради Криму і

 уряду   Криму,  скасовується  інститут  Президента  В

 Криму,   і  вибори  до  місцевих  рад  проводяться  і

 проводяться  вони  на основі законодавства України. Я

 розумію,  що  там  є  один  нюанс,  про який говорили

 сьогодні,  ряд  депутатів,  але  мені  здається, якщо

 об'єктивно  проаналізувати,  що  йдеться як будуеться

 округи виборчі.

      То я більш ніж певен і присутні тут представники

 і   кримських   татар   можуть   це   підтвердити,  я

 зустрічався  з  деким  із  них, що їхнє право виборче

 буде   реалізоване   повністю   і   тут  нема  ніяких

 застережень.  Більше  того,  якщо буде потреба надалі

 внести  відповідні корективи навіть і в наш закон, то

 це  можна  буде  зробити стосовно не тільки кримських

 татар,  а і інших. Особливо депортованих народів. Але

 тут  утисків  ніяких нема. Більше того, як ви знаєте,

 міжнародне право рідко, наскільки я знаю, вдається до

 таких  норм  у виборчих законах. Вони якраз є ознакою

 недемократичності   виборів,   бо   ми  говоримо  про

 рівність   всіх   громадян   перед   Законом,   перед я 
 я                          - 100 - я 

 Конституцією.

      Так  от, форма внесення цих змін. Вона здається,

 на  преший  погляд,  некоректною  і  дискримінаційною

 стосовно  Верховної  Ради  Криму.  Коли  говорити про

 скасування Констутуції Криму. Але найдіть іншу форму.

 І   ви  побачите,  що  шляху  іншого  нема.  Навпаки,

 Конституція Криму на сьогодні, власне кажучи, і текст

 готовий  на 99 відсотків. Це є той текст, який був до

 тих  змін,  котрі  були  внесені  в минулому році. Ми

 закладаємо  механізм  єдності  правового  поля,  який

 полягає  в тому, що ми будемо... що Конституція Криму

 буде   затверджуватися  Верховною  Радою  України.  Я

 думаю,  що тут немає ніякого дискримінаційного кроку,

 (..........)  але  Верховна Рада Криму зможе сьогодні

 підготувавши    на   основі   уже,   власне   кажучи,

 попереднього матеріалу підготувати той текст, який ми

 через  місяць  буквально  затвердимо тут на верховній

 Раді України.

      І  ці ж депутати Верховної Ради матимуть право і

 можливість  здійснювати  всі  свої  повноваження, які

 забезпечують   оригінальний  статус  нашої  кримської

 автономії.

      Бо  сьогоднішня  структура влади і правове поле,

 визначене  Конституцією  автономною Республікою Крим, я 
 я                          - 101 - я 

 об'єктивно.  Одже  неминуче (..........) протистояння

 "гілок влади" і напруження у стосунках між автономією

 і   органами  державної  влади  в  Україні,  неминуче

 вестиме до втручання функції влади криміналітету.

      І   це   можливо   найбільша  загроза  інтересам

 держави, інтересам громадян України, населення Криму.

 Я   хотів   би,   щоб  роблячи  висновок  сьогодні  і

 голосуючи,  ми  зважали  ще  і  на  оцю  обставину. І

 можливо  меньше ніж в іншій час зважали на процедурні

 питання.

      Я  вірю, що нам усім вистачить мужності прийняти

 рішення проекти яких вам запропоновані. Але успіх цих

 рішень залежить не стільки від прийняття сьогоднішніх

 актів,   скільки   від  змін  найперше  в  економіці,

 державі, в добробуті громадян. Про що йшлося сьогодні

 під час попередніх виступів.

      Багато  тут  залежить  від виконавчої влади, від

 Президента  і Уряду України, від узгодженості дій між

 "гілками  влади"  у  нашої держави. Я знаю, що по при

 всі наші політичні уподобання ми, тобто Верховна Рада

 України,  представляє  своїм  складом людей дежавних,

 думаючих,  які  відповідають  і  за сьогоднішній стан

 суспільства і за перспективу набагато років наперед.

      Тому  я просив би вас всіх зараз по фракціях під я 
 я                          - 102 - я 

 час  перерви  ще  раз порадитися і виходячи, я про це

 кажу,   тому   що   є   пропозиція  від  фракції,  за

 Регламентом я зобов'язаний давати перерву, для того і

 щоб  ми  все-таки  шляхом  голосування прийняли єдино

 правильне  рішення,  а  проект у вас є на руках і від

 послідовності яку вимагає ця процедура я буду ставити

 їх на голосування. Дякую вам за увагу.

      Слово має Президент України Леонід Данилович КУЧМА.

 

      КУЧМА Л.Д.

 

      Дякую.

      Шановні  народні  депутати,  я  кілька  слів  як

 кажуть з місця.

      Ну по-перше я дуже радий тоєї єдності, однакової

 оцінки   і  політичної  і  економічної  ситуації  яка

 склалась в Криму  тут в цьому залі.

      Я  хотів сьогодні закликати вас, щоб ми і надалі

 так  працювали,  коли  йде питання про... взагалі про

 Україну.

      Я  думаю,  що ні виконавчу, ні законодавчу владу

 ніхто  у  нас  не  може  звинуватити в тому, що ми не

 робили   багато   спроб  піти  назустріч  керівництву

 Криму...  Багато  спроб!  І  ми  всі  також  це добре я 
 я                          - 103 - я 

 знаємо.  І  якщо  би Верховна Рада Криму і Президент,

 шановний Сергій  Павлович,  працювали в законодавчому

 полі  України  -ми  б  з  вами  тут  не розглядали це

 питання.

      А,  на  великий  жаль, сама велика хвороба кінця

 XIX віку -сепаратизм -стоїть на першому плані у ваших

 діях.  І неприйняття й надалі рішень з боку Верховної

 Ради і далі -Президента може, дійсно, привести до тих

 непередбачених  подій,  про  які  ви  також  сьогодні

 кажете,  шановний  Сергій  Павлович.  Бо  ми з вами є

 свідками,  на  території  колишнього  Союзу які події

 відбуваються.  І тільки з-за того, що ніхто своєчасно

 дій таких не приймав! Далі тягнути з цим не можна!

      Ніхто сьогодні (я також розумію) не збирається в

 цьому  залі скасувати рішення щодо автономії Криму. Я

 думаю,  ні  в  якому  разі  не треба це робити. Але я

 також  хотів би звернутись і до Верховної Ради Криму:

 давайте,  як  кажуть,  сьогодні  ми  з  вами  ще  раз

 вирішимо,  що  з сьогоднішнього дня ми почнемо дійсно

 робити спробу нормально працювати  в одній державі, в

 Україні!

      І ви знаєте, що я також був прихильник того, щоб

 як  можна  більше  давати  можливості  працювати  вам

 самостійно з точки зору економіки. я 
 я                          - 104 - я 

      Але  досить  нам  уже  польових командирів, як я

 колись  сказав. Я також підтримую пропозиції, які тут

 були   з   боку  комісій  і  з  боку  практично  всіх

 виступаючих депутатів. І це рішення треба обов'язково

 сьогодні приймати. Я також підтримую думку Олександра

 Олексанровича,   що   все-таки   на   фракціях  треба

 порадитись,  щоб  нас  також  не звинувачували, що ми

 занадто............

      Дякую вам.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  керівників  фракцій  провести

 засідання   фракцій  і  о  13  годині  ми  продовжимо

 засідання

      Прошу.

 я                          - 105 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

 

 

      ГОЛОВА. Прошу депутатів зайняти свої місця.

      Будь  ласка,  прошу  уваги.  Продовжуємо ранкове

 засідання.

      Шановні    народні    депутати!    Будь   ласка,

 серйозніше і спокійніше.

      Юрій  Антонович, сідайте, будь ласка. Коротенька

 інформація.  В  час  перерви  відбулося  засідання  і

 наради  фракцій, обмінювалися думками депутати. В той

 же  час коротенька відбулася зустріч між Президентом,

 мною  і  Сергієм  Павловичем Цековим. Сергій Павлович

 пропонує  і  Президент просить, щоб ви теж зважили на

 цю  обставину  відносно  того,  щоб  якщо ми зупинимо

 сьогодні Конституцію Криму, то щоб розглянути питання

 про введення Закону "Про розмежування повноважень між

 Кримом  і...  Конституція.  Я  думаю,  що  ми могли б

 розглянути це питання таким чином.

      Ми  розглянемо  всі  ці  документи,  а  потім  в

 постанові  передбачимо,  що  наступного тижня ми тоді

 обговоримо це питання. Немає заперечень?

      Тому  за  процедурою  розгляду  цього питання, я я 
 я                          - 106 - я 

 прошу   уваги,   вноситься   на  розгляд  ваш  проект

 постанови   Верховної  Ради  України  "Про  виконання

 постанов Верховної Ради України, про політико-правову

 ситуацію  в Автономінй Республіці Крим. Про виконання

 Постанови Верховної Ради України про політико-правову

 ситуацію  в  Автономній  Республіці Крим та зупинення

 дії   Закону   Республіки   Крим   "Про   відновлення

 конституційних основ державності Республіки Крим".

      Цей  проект у вас є на руках, є пропозиція взяти

 його  за  основу.  Я  прошу вибачити. Голова фракції,

 групи  "Незалежних"  Гетьман  Вадим  Петрович передав

 записку,  в якій уточнення робляться стосовно виступу

 Ніни  Іванівни  Корпачової, оскільки на фракції чи на

 групи   були   неузгоджені   її  трактовка,  була  не

 узгоджена її трактовка, стосовно виборів у республіці

 Крим, тобто підходи групи "незалежність" зводились до

 того,  що  треба  проводити  на  єдиному українському

 законі вибори, а не так як Ніна Іванівна коментувала.

 Вона висловила свої думку, на що вона має право.

      Немає  заперечень,  щодо  того,  щоб  ставити на

 голосування   за   основу  проект  постанови,  Проект

 постанови ставиться на голосування за основу.

      Постанова  Верховної Ради України "Про виконання

 постанови Верховної Ради України про політико-правову я 
 я                          - 107 - я 

 ситуацію в автономній республіці Крим". Про виконання

 постанови Верховної Ради України про політико-правову

 ситуацію  в  автономній  республіці  Крим  -це  друга

 назва,  та  про  зупинення дії закону республіці Крим

 про   відновлення   конституційних   основ  державної

 республіки Крим.

      Постанова  з  12  пунктів,  ви з нею ознайомлені

 обговорювали у фракціях ставлю на голосування.

 

      Рішення прийнято.

 

      Я   прошу   вибачити   мене, я  не  поставив  на

 голосування  пропозицію  депутата  Болдирева змісту

 такого:  "  не  имея  возможности  высказать  мнение,

 отличное от других (так можна сказать, да?), звучащее

 с  трибуны,  прошу  все  голосования по вопросу Крыма

 провести в поименном режиме.

      (Шум в залі)

      Хто за те, щоб поіменне вести голосування, прошу

 проголосувати.

      (Шум в залі)

      Хто   за   те,   щоб   поіменно,   визначить  це

 голосування.

      (Шум в залі) я 
 я                          - 108 - я 

      Просили,   щоб  Дьомін  сидів  струнко  в  такій

 ситуації.

 

      "За"

 

      Рішення не прийнято.

      Я  прошу  уваги.  Я  прошу  уваги.  Ну  може  не

 зрозуміло,  але  однак  я ще другий раз голосувати не

 буду.

      Тепер  відносно  змін  і доповнень. Є зауваження

 юристів,  юридичного  відділу  Верховної  Ради,  який

 пропонує.  Я  коротко  тільки  скажу:  зняти 9 пункт,

 оскільки це пряма функція Прокуратури і ми не повинні

 зобов'язувати її про конкретні речі. Хай залишається?

      Одначе,  я  ще раз, зважаючи на позицію фахівців

 ставлю  на  голосування  пропозицію про виключення із

 проекту Постанови 9 пункту.

      Зміст  такий,  хто може не знайомий. Але є в вас

 документ.  Я  ставлю  на  голосування  пропозицію про

 виключення  цього  пункту.  Тому  що  це безпосердній

 обов'язок Прокуратури і не треба робити дублювання.

 

      "за"

 я 
 я                          - 109 - я 

      Рішення не прийнято.

      Ставиться    пропозиція   про   прийняття   цієї

 постанови в цілому.

      Пропозиції є ще, будь ласка.

      У кого є? Бобриньов, будь ласка.

 

      БОБРИНЬОВ

 

      Уважаемые    товарищи    депутаты,    посмотрите

 пожалуйста  5  пункт,  здесь предлагается разработать

 угоду   между   Украиной   и  Российской  Федерацией,

 что........    статусу   прыбывания   на   Украинской

 территории  Черноморского флота. Сейчас идет Комиссия

 работает, я предлагаю его исключить.

      И  второй момент, минуточку послушайте, и второй

 момент,  8  пункте,  где  предлагается только в Крыму

 убрать  военные формирования, а там их нет, дописать,

 и в том числе УНА УНСО на Западной Украине.

 

      (Шум у залі, сміх)

 

      А, нє, на Україну! На Україну!

 

      (Шум у залі) я 
 я                          - 110 - я 

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу, шановні депутати! Будь ласка!

 Павло  Михайлович!  Заварзін!  Будь  ласка.  Я  прошу

 уваги!  Рябченко!  Рябченко!  Я  закликаю всіх вас до

 зваженості.  Мова йде зараз про прийняття надзвичайно

 серйозних документів і тут пікеровка між депутатами -

 вона  властива  і  можлива в інший ситуації, а тут не

 треба цього робити. Тому, пункт 5 справді важливий, і

 пропозиція   Бобриньова   важлива.  Я  ставлю  її  на

 голосування.  Про  виключення  пункту 5, оскільки він

 врегульовується не Постановою, а іншими нормами. Будь

 ласка.

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      Ну,  я  думаю, що по восьмому пункт ви не будете

 наполягать  на  голосуванні?  Не  будете. Будь ласка,

 Юрій... Донченко. Юрій Григорович, здається так?

 

 

      ДОНЧЕНКО Ю.Г., 259 виборчий округ.

      Спасибо, Александр Александрович.

      Александр Александрович! я 
 я                          - 111 - я 

      У  нас  есть  на руках еще Постанволение, проект

 Постановления,  который вносится Комисссией Верховной

 Рады  з питань державного будівництва, діяльності Рад

 і   самоврядування.  Там  первые  2  пункта  касаются

 конкретно проведения выборов в місцеві Ради.

 

      ГОЛОВА. А ми дійдем до нього! Ми до нього...

 

      ДОНЧЕНКО  Ю.  Г.  Нет,  так  мы  э эту Постанову

 дополняем этими пунктами! И все...

 

      ГОЛОВА.   Ні,  ні  -ми  дійдемо  туди  і  будемо

 голосувать окремо.

      (Шум у залі)

      Можна  в  цілому  голосувать?  Василь Миронович?

 Будь ласка, Корнелюк.

 

 

      КОРНЕЛЮК В.М.

      Дякую.

      Олександре  Олександровичу, я би просив вас все-

 таки в одинадцятому пункті якимось чином відобразити,

 що  Верховна  Рада  має сформувати постійну комісію з

 питань  регіональної  політики, де має бути комісія з я 
 я                          - 112 - я 

 питань  роботи  по  Криму, те, що ви говорили, коли я

 вам  останнє  запитання.  Тому  що тут говориться, що

 тимчасовій  комісії Верховної Ради України продовжити

 роботу, але треба сформувати конституційну комісію чи

 підкомісію в складі постійної конституційної комісії.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Василь Миронович, я прошу пробачення. Я

 гадаю,  що  ми  на Президії розглянемо це питання про

 включення  в  порядок  дня.  І  в  цілому  це  окреме

 питання.

      Нема   заперечень?   Можна   в   цілому  ставити

 наголосування?

      Ставлю   на   голосування  проект  як  Постанови

 Верховної Ради. Прошу в цілому.

      "За"    "проти"    , рішення прийнято.

      Закон  України "Про внесення змін і доповнень до

 Конституції - основного Закону  України".

      Будь ласка.

      Бабриньов.

 

 

      БАБРИНЬОВ.  Уважаемый  Александр  Александрович,

 уважаемые  депутаты, любой законопроект или изменение я 
 я                          - 113 - я 

 в  Конституции  к  другим  законам  должно  проходить

 регламент,  где проводится через комиссии. Ни в одной

 комиссии,  кроме  комиссии Лавриновича, уже сейчас ее

 почему-то  так  называют, ну, ее уже так называют, он

 не  проходил.  Поэтому  я  предлагаю  все те проекты,

 которые  розданы  этой  комиссии  по  законам снять с

 голосования   и   перенести   после   рассмотрения  в

 комиссиях.  Это будет нормальное решение.

 

             (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги, заспокойтесь.

      Пропозиція  важлива,  крім  одного н'юансу, який

 зараз  депутат  Бобриньов  не  назвав. Цей проект і в

 цілому  вся ситуація обговорюється в Верховній Раді з

 травня  минулого  року.  Тому  говорити про те, що ці

 норми  не знайомі для депутатів не можна. Текст можна

 змінювати  редакційно  правити  або що, але суть його

 зрозуміла.

      Мармазов,  будь ласка. Я поставлю на голосування

 вашу пропозицію.  За ним Бандурка.

      Зніміть,  що  ви  голосуєте. Мармазов, Мармазов,

 Кіровоградська область.

      Та ніхто не голосує, заспокойтесь. я 
 я                          - 114 - я 

      Прошу.

 

      МАРМАЗОВ Е.В.

 

      Уважаемый     Александр     Александрович!    Мы

 внимательно    обсудили   эти   законы   на   фракции

 "Коммунисты   Украины"   и   приняли  решение,  чтобы

 обратиться с просьбой (все-таки этот проект Закона по

 Республике    Крым    и    приостановления,   значит,

 Конституции  Крыма) сейчас перенести, для того, чтобы

 рассмотреть  его  на  следующей неделе, а внимательно

 изучить его действительно по комиссиям и во фракциях.

 Это   серьоезный,   вы   же  сами  говорите,  это  же

 серьоезный документ.

      Дали  нам  утром  важнейший  документ,  начинаем

 голосовать.  Мы  должны  все  это сопоставить с нашей

 Конституцией   и  так  далее.  Прошу  поддержать  это

 предложение.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  На  Раді  фракції  вранці ми це

 питання  порушували,  обговорювали,  і  ви мали змогу

 обмінятися  думками  під  час перерви тепер. І я тоді

 говорив  і  зараз кажу, що в нас є майстри Регламенту

 такі,  що не дадуть змоги прийняти ніякого рішення. Я я 
 я                          - 115 - я 

 в даному випадку це не відношу до Евгена  Васильовича

 бо  знаю,  що він завжди принципово розгядає питання.

 ТОму  я просив би вас сьогодні, ну, менше акцентувати

 увагу  а  процедурі.  Важлива  суть  документу.  Суть

 зрозуміла  всім,  і  всі  виступи  (а було дванадцять

 виступів,   якщо  не  зважати  ще  на  виступ  мій  і

 Президента,    було   чотирнадцять   виступів),   які

 зводилися до цих пропозицій.

      Тому я просив би зважити на цю обставину.

      (Шум в залі)

      Я   поставлю  на  голосування.  Була  пропозиція

 Бобриньова  про  те,  щоб  не  розглядати сьогодні це

 питання. Ну, конкретне: про Закон про внесення змін.

      Я  ставлю  на голосування пропозицію Бобриньова.

 Будь ласка, уважно!

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Не ламайте систему.

      Рішення не прийнято.

      Шановні   депутати!   Будь   ласка,  будь  ласка

 Кармазін.  Я  ще,  поки  його  наберуть, я хочу от що

 сказати. Будьте уважні!

      Ми розглядаємо одне питання, але в цьому питанні  я 
 я                          - 116 - я 

 є багато рішень. І тому, щоб це не викликало в когось

 якогось  заперечення,  як бачите, ми розглядаємо одне

 питання,  а  тут  приймається цілих 5 документів. Ну,

 вони випливають із суті цього питання.

      Кармазіну дайте слово.

 

      КАРМАЗІН.

 

      Шановні  народні  депутати,  шановний  Олександр

 Олександрович,  я  хочу  повернути  вас  до Постанови

 Президії  Верховної  Ради  від  1  березня,  яка тоді

 призначила і розгляд питання 16 числа, на що сьогодні

 некоректно виразився Сергій Павлович, що він не знав,

 що питання розглядається. Знав! І питання, воно 16-го

 повинно було бути і запрошені були всі. Це, по-перше.

      По-друге.  По-друге, було доручено всім комісіям

 без  винятку  розглянути ці питання. І ось Комісія по

 транспорту  розглядала,  запрошувала мене; Комісія по

 законності    розглядала    питання,   інші   комісії

 розглядали.  То  якщо якась комісія не розглянула -це

 інше питання.

      Тепер я хочу повернути до Регламенту тих, хто не

 хоче  його  читати.  Згідно  статті 6-5-5 Регламенту,

 якщо  в  ході  першого  читання  Верховна Рада визнає я 
 я                          - 117 - я 

 поданий    законопроект   таким,   що   не   потребує

 доопрацювання, вона може прийняти рішення про перехід

 відразу  до  його другого читання. Це перший момент я

 хочу зауважити.

      І  другий  момент.  До  Конституції  зміни можна

 прийняти  зараз  у  першому  читанні і розглянути їх.

 Вони обговорювались дуже багато разів.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Бандурка.  Думка  юристів,  будь ласка.

 

 

      БАНДУРКА.  Шановні  депутати, мої пропозиції від

 групи   "Центр".   В  зв'язку  з  тим,  що  автономна

 республіка   Крим   є  теріторіально-адміністративною

 одиницею,  пропонується в проекті закону України "Про

 внесення  змін  і доповнень до Конституції України" в

 статті  75  пункт 4, слово "законодавчі", замінити на

 "нормативні"  акти.  Закони  мусять  приймати  тільки

 Верховна  Рада України. В статті 75, пункт 5, органом

 "законодавчої"     влади     змінити     на     слово

 "представницької"  влади.  Органом законодавчої влади

 України є Верховна Рада України, закони якої діють на

 всій  території  України  в тому числі і в Криму. Всі я 
 я                          - 118 - я 

 остальні виборні органи є представницькими.

      Ми  повинні  діяти  в  межах  законів, прийнятих

 Верховною  радою  України  і  таким  чином стаття 75,

 пункт  5  буде  звучать  так: органом представницької

 влади  автономної  республіки  Крим  є  Верховна Рада

 автономної Республіки Крим.

      І  користуючись  нагодою,  щоб більше не просить

 слова, про питання про вибори в автономній республіці

 Крим провести за законом України "Про вибори", який є

 чинним  для  всієї  території України, в тому числі і

 для Криму який є складовою частиною держави України.

      Дякую за увагу, прошу поставити на голосування.

 

      ГОЛОВА. Олександр Маркович. Я прошу уваги, ми не

 витрачаємо   час  на  аплодисменти,  краще  голосуйте

 правильно.

      Олександр   Маркович,   внести  зміни  в  перелік

 закону,  треба  спочатку  прийняти в першому читанні,

 тому  я  посталвю  на  голосування  в  свій час. Є ще

 потреби?. Соболев, і Кузнецов  будь ласка.

 

      СОБОЛЕВ.  Соболев,  Запоріжжя. Депутатська група

 "Реформи".  Я  пропонував  би зараз подальший розгляд

 всіх питань, які потребують необхідності 300 голосів, я 
 я                          - 119 - я 

 поставити останніми. А зараз про ті питання у розгляд

 цієї  постанови  яка  вже  проголосована, тобто зараз

 негайно    розглянути    питання    про    скасування

 конституції,   і   деяких   законів   які  стосуються

 президента6   які   потребують   більшості  звичайної

 голосів,   для   того  щоб  підтвердити  той  пунк

 постанови який ми проголосували, стосовно президента,

 наступний пункт стосовно Президента, наступний пункт,

 стосовно  проведення виборів в Криму і далі поставити

 останнім   питання   про   зміни   і   доповнення  до

 Конституції   пеерд   розглядом  Закону  "Про  статус

 Автономної Республіки Крим". Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.    Я,    оскільки    оголосив   питання,

 проголосуєм.  Якщо... то вернемося ще раз до нього. Я

 прошу  уваги.  Кузнєцов. Кузьменко. Я прошу вибачити.

 Сергій...

 

      КУЗЬМЕНКО.   Спасибі,  Олександр  Олександрович.

 Кузьменко, Запоріжжя, "Комуністи України".

      Фракція  "Комуністи України" в цілому аж ніяк не

 заперечують  проти  внесення оцих змін в Конституції,

 які  нам  пропонуються.  Але  з  огляду  на те, що це

 Конституція  і  до  неї  треба відноситись з належною я 
 я                          - 120 - я 

 увагою,   а   також   керуючись   статтьою  6.  5.  1

 Регламента,  про  яку  чомусь  забув  шановний колега

 Кармазін,  я  пропоную те, що стосується Конституції,

 зробити    згідно   Регламенту.   А   тут   написано:

 законопроект,   підготовлений  Головною  комісією  до

 першого  читання,  такий,  що стосується Конституції,

 або  конституційних законів, не пізніш, як за 14 днів

 до  розгляду Верховної Ради вноситься. Тобто, дайте ж

 якийсь   термін, щоб вивчити  його.

      Чого ми будемо порушувати Регламент?

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Справа в тому... Дуже слушне зауваження.

 Тут  нема чого заперечити. Йому, крім тільки того, що

 це...  Ні, ні це не порушення регламенту. Будь ласка,

 Носов ще. З місця.

 

      НОСОВ.

      Шановні  депутати!  Справа в тому, що Закон "Про

 зміни  і  доповнення до Коституції" можна приймаьти в

 першому   читанні   і,   згідно  з  регламентом,  він

 приймається  простою  більшістю. Що це буде означати?

 Що  саме  цей  проект  буде  основним  до  якого  всі

 подадуть  свої  поправки. Тобто більше альтернативних я 
 я                          - 121 - я 

 не  буде.  (..........)  можна  окрему статтю подати,

 можна додаткові статті подати, поправки до нього. Вот

 і  все,  що  це  буде означати зараз. Тобто це проста

 більшість у першому читанні.

 

      ГОЛОВА.  Одже  я ставлю на голосування у першому

 читанні  проект  Закону  України "Про внесення змін і

 доповнень  до  Конституції основного Закону України".

 Будь ласка.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Зміни  зараз  будем  розглядати?  Які  в  кого є

 пропозиції  щодо  змін?  Зараз?  Будь ласка, хто хоче

 внести    зміни   запишіться.   Дякую.   Опублікуйте.

 Почекайте, не треба.

      Прошу,  Лавринович.  Десять  хвилин досить? Будь

 ласка. Коротко тільки.

 

      ЛАВРИНОВИЧ О.В.

 

      Шановний  пане голово, шановні народні депутати,

 я  пропоную  зміни до проголосованого  нами в першому я 
 я                          - 122 - я 

 читанні проекту Закону "Про внесення змін і доповнень

 до Конституції України" проводити після того, коли ми

 розглянемо  весь  пакет документів, оскільки ці норми

 стосуються  якраз  всіх  тих  питань, які вкладаються

 конституційні  статті,  якщо  ми  з  вами  розглянемо

 наступний  закон  про  скасування  і  про  вибори,  і

 постанову  про  введення, стане зрозумілим, які норми

 сьогодні ми маємо........

 

      ГОЛОВА.  Нема заперечень  проти цього.

      Тоді,  за  вашою згодою, я не буду ставити зараз

 це питання на обговорення, а підемо далі.

      Закон   України  про  скасування  Конституції  і

 деяких  законів  Автономної Республікі Крим. Проект у

 вас  є,  лаконічний,  тут  нема  чого  дискутувати. Я

 ставлю на голосування цей проект.

      Йде голосування.

 

      Рішення прийнято.

      Доповнення, зміни, уточнення є якісь.

 

      З ЗАЛУ. НЕМАЄ.

 

      ГОЛОВА. В цілому я ставлю на голосування як документ. я 
 я                          - 123 - я 

      Прошу.

 

      "За" -

 

      У  вас є 2 варіанти Постанови Верховної Ради про

 порядок  введення в дію Закону України про скасування

 Констітуції  і  деяких  законів Автономної Республіки

 Крим. Перший варіант...

 

      З ЗАЛУ. Першого варіанту немає...

 

      ГОЛОВА.  А,  у  вас  цей варіант... Ага! Вірніше

 так:  перший  варіант  у  вас  перед  очима.  З трьох

 пунктів.  А  другий -з п'яти. Він відрізняється двома

 пунктами, які я зараз зачитаю.

      Будь ласка, вся ця Постанова такого змісту:

      1.  Ввести  в  дію Закон України "Про скасування

 Конституції  і  деяких  законів Автономної Республіки

 Крим", з дня його прийняття.

      2.  До  прийняття  нової  Конституції Автономної

 Республіки  Крим  статус  Автономної  Республіки Крим

 визначається Конституцією і законами України.

      3.  Встановити,  що  законодавчі  акти, прийняті

 Верховною Радою Автономної Республіки Крим відповідно я 
 я                          - 124 - я 

 до  Конституції  Автономної  Республіки  Крим діють в

 частині,   що   не  суперечить  Конституції,  законам

 України.

      4.    Вважати   правомочними   ниннішній   склад

 Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим і уряду

 Автономної Республіки Крим.

      5.  Доручити Кабінету Міністрів України та уряду

 Автономної   Республіки  Крим  зупинити  фінансування

 органів  виконавчої влади Автономної Республіки Крим,

 які  створені на базі законодавтсва, що не відповідає

 Конституції, законодавству України.

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.  Хто...  Давайте так: за основу, а потім

 зауваження.

      (Шум у залі)

      Можна?   Ставлю   на   голосування  "за  основу"

 пропозицію.

 

      "За" -

 

      Будь ласка, запишіться на зауваження.

      Опублікуйте список. я 
 я                          - 125 - я 

      Будь ласка, Марченко.

 

      МАРЧЕНКО.  Уважаемый  Александр Александрович, в

 соответствии  с  регламентом Верховного Совета, когда

 дептута   выражает  свое  несогласие  по  какому-либо

 вопросу,   котоорый  голосуется,  он  поднятием  руки

 заявляет  о  своем  несогласии.  И  в  этой связи ему

 дается  слово для того, чтобы он высказался, почему.

      Вот предыдущее голосование, ну, я скажу, не дали

 такого права, а я просил по содержанию выступить. Это

 первое.

      Второе,  я  считаю,  что  нужно было голосование

 делать поименно, обязательно.

      И  третье.  Не  такой  простой  вопрос по Крыму,

 чтобы  его  так  быстро и так с голоса его принимать.

 Поэтому    я    отказываюсь   принимать   участие   в

 голосованиии  по  такому  сложнейшему вопросу в таком

 темпе.

      Спасибо.

 

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги тих особливо, хто аплодує,

 будьте уважні. я 
 я                          - 126 - я 

       Володимир  Романович  не знав просто про те, що

 питання   ро   поіменне   голосування   ставилось  на

 голосування, пропозиція, і вона була не підтримана. І

 просто  воно не проводиться в той спосіб, на якому ви

 наполягаєте.

      А  дальше,  а те, що пов'язано... Будьте уважні,

 будьте уважні...

      В   те,   стосується   пропозиції,   я   справді

 хобов'язаний  давати,  коли,  ну,  скажемо,  одна-дві

 руки,  і  я можу керувати цим процесом, а коли багато

 рук піднімається, то тоді я буду суб'єктивно діяти, я

 не  маю  права. Регламентом передбачається записатись

 на ви ступ з місця. І я це й роблю.

      Тому  я просив би, я з повагою ставлюсь до того,

 що ви говорите, але в даному випадку це було так.

      Білас.

 

      БІЛАС І.Г.

 

      Прошу    передати    моє    слово    керівникові

 депутатської  групи "Реформи" Соболєву.

 

      ГОЛОВА.   Соболєв.   На   все  разом  10  хвилин

 вистачить, я думаю. Будь ласка. я 
 я                          - 127 - я 

 

      СОБОЛЄВ С.В.

 

      Я  хотів  би звернути увагу чисто на стилістичну

 помилкку саме другого пунтку, який ви  запропонували,

 Олександр  Олександровичу.  В разі, якщо ми запишимо,

 що  до прийняття нової Конституції, це буде означати,

 що    після   прийняття   нової   Конституції,   наша

 Конституція  і закони не діють. Саме тому  я хотів юи

 запропонувати,  щоб  другий  пункт  не включався, був

 виключений.

 

      ГОЛОВА.   Це   треба  п'ять  років  працювать  у

 Верховній    Раді,    щоб    таке   здалося,   Сергій

 Владиславович.  Мені здається, я читаю... Ану уважно,

 будь  ласка,  шановні  депутати. "До  прийняття нової

 Констітуції   Автономної   Республіки   Крим   статус

 автономної  Республіки Крим визначається Конституцією

 і законами України". Ну давайте так.

      Плюща включіть.

 

      ПЛЮЩ І.С.

 

      Треба     йти     за    процедурою,    Олександр я 
 я                          - 128 - я 

 Олександрович.  Ми  прийняли  за  основу,  а тепер по

 пунктах проголосуєм: за перший пункт, потім за другій

 і за третій і все.

 

      ГОЛОВА.   Ну   давайте   так.   Давайте  так.  Є

 пропозиція  в  другому пункті "визначається..." після

 слова   "визначається  тільки",  тобто  до  прийняття

 тільки, а пізніше...

      Не   заважайте,   ну,  я  вас  прошу.  Тобто  ми

 вставляємо одне слово "До прийняття нової Конституції

 Автономної    Республіки   Крим   статус   автономної

 визначається тільки Конституцією, а після прийняття і

 цією Конституцією і Конституцією Криму". Можна так? І

 по пунктах ідемо зараз.

      До  першого  пункту  нема  зауважень?  Ставлю на

 голосування перший пункт.

      Будь ласка...

 

      "за"

 

      Прийнято.

      До другого пункту поправка -слово "тільки" після

 слово "визначається". Із такою поправкою ставиться на

 голосування. Або "лише". я 
 я                          - 129 - я 

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Рішення  прийнято.  До  інших пунктів є

 зауваження. Бандурка, будь ласка. До третього пункту.

 Текст   такий:   "Встановити,  що  законодавчі  акти,

 прийняті  Верховною  Радою Автономної Республіки Крим

 відповідно  до Конституції Автономної Республіки Крим

 діють   в  частині,  що  не  суперечить  Конституції,

 законам України". Тобто, щоб ми не ліквідували зовсім

 правове  поле,  в  якому  діє  сьогодні законодавча і

 виконавча влада в Криму.

      У вас до цього є зауваження? Немає, так?

      Бандурка, будь ласка, слово. Я зараз дам.

 

      БАНДУРКА О.М.

      Шановні депутати!

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.  Я дам Бандурко і вам дам, ну, про що ви

 говорите! Будь ласка.

 

      БАНДУРКА О.М. я 
 я                          - 130 - я 

 

      По    третьому    пункту.    Ми    підтверджуємо

 провомочність нинішнього складу Автономної Республіки

 Крим  і  Уряду  Автономної  Республіки  Крим.  Іншими

 нормативними актами, які ми сьогодні приймаємо, чітко

 визначаєм   компетенцію   Верховної  Ради  Автономної

 Республіки  Крим,  наголошуючи,  що  їхня компетенція

 витікає  з Конституції України, чинним законодавством

 України.

      Тому  ще раз повторювати це, десь підкреслювати,

 що  вважати  правомочним  нинішній  склад, ніхто ж не

 ставить   питання   про   енправомочність!  Це  масло

 масляне!   Я   пропоную   пункт   третій  вилучити  з

 Постанови.

 

      ГОЛОВА.  Це  ви  про  інший  пункт  говорите.  Я

 зачитав  пункт, а ви посилаєтесь на пункт четвертий в

 тій  редакції,  яку  я  зачитав.  Тому..  Ми до нього

 веренемось.

      Старовойтова, прошу. Старовойтова.

 

      СТАРОВОЙТОВА.

 

      Александр  Александрович,  мы  сейчас голосуем с я 
 я                          - 131 - я 

 голоса, у нет этих документов, нет Постановления.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ___________.  Нету.

 

      ___________.  Нет документов.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

      По-перше,  ніяких  видумок,  і вона говорить теж

 правильно,  будь  ласка,  сідайте, я дам відповідь на

 запитання,  почекайте. У вас на руках, Ніна Іванівна,

 не шуміть, у вас на руках є проект постанови із трьох

 пунктів.  Ці  три пункти повторені тому, що я сказав,

 крім   двох   доповнень,   яка  група,  що  працювала

 вносилась,  якщо  ви наполягаєте, давайте проголосуєм

 тільки три пункти.

      Але  в 3-му пункті говориться про те, що вважати

 правомочними нинішній склад Верховної Ради Автономної

 Республіки  Крим,  і  уряду. Я вважаю, обов'язково ми

 повинні   проголосувати,  підтримавши  їхній  статус,

 авторитет  і  давши  пояснення  людям  про  те, що ці

 органи влади діють.

      Ми  проголосуєм його, тому я ще раз, щоб не було я 
 я                          - 132 - я 

 нарікань, відносно, того, що голосується невідомо що,

 як, зачитую пункт будь ласка.

      Я  прошу  вашої уваги встановити, що законодавчі

 прийняті  Верховною  Радою автономної Республіки Крим

 відповідно до Конституції автономної Республіці Крим,

 діють в частині, що не суперечить Конституції законам

 України,  абсолютно  потрібні  поправки  будь  ласка,

 проголосуйте.

 

      Рішення прийнято.

 

      Тепер  той  пункт,  про який говорив Бандурка, 4

 вважати  правомочним  нинішній  склад  Верховної ради

 автономної   республіки  Крим,  і  уряду,  автономної

 республіки Крим. Мусіюк.

 

 

      МУСІЮК.

 

      Шановні  колеги! Я, все-таки, вважаю, що нам цей

 пункт треба зберегти, тому що там, ви знаєте, в Криму

 є ще і інший орган влади. Такий як Президент. Тому ми

 повинні  підтвердити  легативність  саме цих двох цих

 органів   влади.   Але   редакційно   викласти,  мені я 
 я                          - 133 - я 

 здається,   точніше   було  б  таким  чином:  вважати

 правомочними  органами  влади  Автономної  Республіки

 Крим.  І  далі  -по  тексту: нинішній склад Верховної

 Ради  автономної  Руспубліки  Крим і Уряду Автономної

 Республіки Крим.

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Значить,  якщо  правильно,  тоді  треба

 писати  тільки так. Одну хвилиночку.

      Вважати правомочними органами влади в Автономній

 Республіці  Крим -Верховну Раду Автономної Республіки

 Крим у нинішньому складі і Уряд Автономної Республіки

 Крим.

      (Шум в залі)

      Давайте  так.  Шановні  депутати! Я прошу уваги.

 Мусіяка   вніс   хорошу   пропозицію,   тільки   вона

 недоречна.  Чому?  Тому що ми не саксовували Верховну

 Раду Криму. А значить вона правомочна. Але ми говорим

 про  те,  що  саме  нинішній  склад правомочний. Тому

 треба  підтвердити...  прийняти  в  тій редакції, яка

 була запропонована.

      Так? Можна ставить на голосуавння? Будь ласка.

      (Шум в залі)

      Борис  Дмитрович,  може  ви  передумали вже? Нє? я 
 я                          - 134 - я 

 Будь ласка.

      (Шум в залі)

 

      ___________.

 

      Шановні  колеги!  Шановні  народні депутати! Тут

 звичайно   доповнення   колеги   Мусіяки   було  дуже

 справедливим.

      Справа в тому, що ми аж ніяк не повинні сьогодні

 своїм рішенням підтверджувати повноваження нинішнього

 складу.  Нами  тут  в  було в доповіді Кармазіна було

 сказано,  що  сьогодні до складу Верховної Ради Криму

 входять  громадяни,  не  громадяни  України.  І ми це

 питання не обговорювали.

      Тому  я  б  вважав,  що було не правильно, що ми

 підтверджуємо  (..........)  органу  Верховної  Ради,

 який   є,   він   є  повноважним.  І  є  (..........)

 повноважним.   А   що   до   складу,  ми  не  повинні

 підтверджувати  сьогодні,  у нас немає підстави цього

 підтверджувати.  А є швидше навпаки підстава говорити

 про це.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло. Орест Дмитрович пропонує цей

 пункт   викласти  так:  "вважати  правомочними  діючу я 
 я                          - 135 - я 

 Верховну  Раду  автономної  Республіки  Крим  і  Уряд

 автономної Республіки Крим". Так?

      Ставлю      на     голосування.     Голосуванням

 визначайтесь.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Пункт... Білас прошу. Я поставлю...

 

      БІЛАС І.Г.

 

      Олександре  Олександровичу, мені здається, що ми

 допустили сттєву хибу. Я цілком підтримує сумніви тих

 депутатів,  які  ставлять  під  сумнів правомочність.

 Правомочність визнана. А ми повинні зараз записати...

 Не  вважати,  а  просто повноправними органами є такі

 то.    Тобто    ми   підтверджуємо,   визнаємо   їхню

 повноправність.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку,  справа в тому, що ми

 проголосували,   ми    можемо    і    цю   пропозицію

 проголосувати,  вона теж розумна як і всі, що були до

 цього. я 
 я                          - 136 - я 

      Я  прошу  уваги,  можливо  так  би записати, щоб

 підтвердити   правоможність.  Уже  проголосовано.  Ну

 одначе була пропозиція, я ставлю пропозицію Біласа на

 голосування. А потім Бандурка поставлю на голосування

 пропозицію.

 

      ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 

      ГОЛОВА.   Пропозиція   Бандурко   ставиться   на

 голосування,   про  вилучення  пункту  4,  ставлю  на

 голосування, ну те, що тілько, що голосували вилучити

 просто, все мається на увазі. Така була пропозиція.

      Йде голосування.

 

      Не прийнято рішення.

      Пункт 5.

      Доручити  Кабінету  Міністрів  України  та Уряду

 Автономної  Республікті  Крим  зупинити  фінансування

 органів  виконавчої влади Автономної Республікі Крим,

 які    створенні    на    базі    законодавства,   що

 невідповідають Конституції і законодавства України.

 Пропозиція  Мусіяки.  Будь  ласка, назвіть її ще раз.

 Мусіяка.

 я 
 я                          - 137 - я 

      МУСІЯКА В.Л., 378 виборчий округ.

      Я прошу вибачити.

      Вважати   (це  пункт  четвертий,  ми  просто  не

 проголосували...)...  вважати  правомочними  органами

 влади   Автономної  Республіки  Крим  нинішній  склад

 Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим і уряду

 Автономної  Республіки  Крим.

      (Шум у залі)

      Ну,  ми тоді просто не проголдосували, товариші!

      (Шум у залі)

      Не голосували!

 

      ГОЛОВА.  Ви  помилилися,  я  просто... Володимир

 Леонтійович,  ви  помилилися, бо ми цей проголосували

 просто  вже...  І  в редакції проголосували: "Вважати

 правомочними    діючу    Верховну   Раду   Автономної

 Республіки  Крим  і уряд Автономної Республіки Крим".

 П'ятий пункт, я ще раз...

      Будь  ласка,  які пропозиції? Хто? Мухін, прошу.

 Я,  справді,  в  президії  не  звернув  увагу, що там

 активно працюють...

 

      МУХІН В.В., 370 виборчий округ.

      Александр Александрович! я 
 я                          - 138 - я 

      Ну,  по  существующим законоам, значит, все-таки

 Верховный  Совет Крыма решает, какое правительство...

 Мы  сейчас  примем  решение,  что  оно  повноважно, а

 завтра  его  уберут  в  отставку  -что это получится?

 Пусть  решает  Верховный  Совет Автономной Республики

 Крым какому быть правительству!

 

      ГОЛОВА. Ваша пропозиція яка?

 

      МУХІН В.В.

      Убрать      повноваження...     так     сказать,

 правительства... и, так сказать, поправку ввести такую.

 

      ГОЛОВА. Справа в тому... Ясно....

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА. Кіяшко.

 

      КІЯШКО С.М., 108 виборчий округ, Донецьк.

      Спасибо.  Значит,  Александр  Александрович, во-

 первых,  тот  пункт,  который  Мухин  говорит, мы уже

 проголосовали  -давайте к нему не возвращаться. А что

 касается  пятого  пункта, я предлагаю его не ставить, я 
 я                          - 139 - я 

 потому  что мы уже один раз принимали постановление о

 том,  чтоб  не  финансировать  то,  что  противоречит

 законодательству. Может, записать здесь, что Кабинету

 Министров  проконтролировать  выполнение нашего этого

 Постановления     о     прекращении    финансирования

 этих................

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, я прошу уваги!

      Оскільки багато рук -запишіться. Запишіться, хто

 хоче   висловитися   з  цього  приводу.  І  5  хвилин

 відведемо на ваші пропозиції.

       Я  тим  часом  повторю  пропозицію Кияшка. Вона

 зводиться  до  того, що цей пункт нами проголосований

 по  попередній  постанові і діє. І її можна цей пункт

 просто вилучити  як зайвий.

      5 хвилин . Іллясевич, будь ласка.

 

       ІЛЯСЕВИЧ. Значить, зняти цей пункт.

       Шановні колеги, тут є така думка, що оцей пункт

 третій,  де ми по-новому буде 4, по цьому, що вважати

 правомочними   органами   влади   нині  діючий  склад

 Верховної  Ради  і  Уряд, зняти взагалі його. Так, ми я 
 я                          - 140 - я 

 проголосували.  Но є така думка, що зняти його варто,

 щоб там не сіяти ще  розборки на місці.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло, я ставлю пропозицію депутата

 Ілясевича на голосування.

             (Шум у залі)

      Ну,   він   не   важний   був,  а  наполягає  на

 голосуванні.

      "За"    "проти"    , рішення не прийнято.

      Савченко , будь ласка, Віктор Григорович.

 

      САВЧЕНКО.

       Олександр  Олександрович,  я  дякую,  я  знімаю

 слово.

 

      ГОЛОВА.   Дякую, Заєць.

 

        ЗАЄЦЬ.   Шановний   Голово,   шановні  народні

 депутати, пропоную все-таки за цей пункт голосувати і

 залишити  його.  Він  логічно  випливає із прийнятого

 нами  попереднього  закону.  І  ми зараз голосуємо за

 постанову. І постанова повинна запровадити процедуру.

      Що стосується тих висловлювань, що раніше уже ми

 голосували,  то  раніше  ми  не  ліквідували інститут

 я                          - 141 - я 

 президентства.   І   тому  попереднє  голосування  не

 охоплює ситуацію, не прив'язано до цієї ситуації, яку

 ми створили цим законом. Тому такий запис обов'язково

 повинен   бути  присутній  в  цій  Постанові.  Бо  це

 Постанова  "  Про  введення  Закону  у  дію". І тут є

 ліквідований Інститут президентства в Криму.

 

      ГОЛОВА.  Дуже  правильна пропозиція. Доречі вона

 повторювалась  і  розробниками  про  те,  що  в новій

 правовій  ситуації  треба відслідковувати всі аспекти

 її.  І  якщо  структура створена була, скажем, тим же

 указом,  а  не  законами  іншими,  то вони повинна не

 фінансуватися з державного бюджету.

      Я  ставлю  пункт  п'ятий,  ще раз прочитаю його.

 Будьте  уважні.  "Доручити Кабінету Міністрів України

 та   Уряду   Автономної   Республіки   Крим  зупинити

 фінансування   органів  виконавчої  влади  Автономної

 Республіки  Крим,  які сворені на базі законодавства,

 що не відповідає Конституції законодавства України".

      Ставлю на голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Ставиться   весь   Закон,  як...  Постанова,  як я 
 я                          - 142 - я 

 Постанова   Верховної   Ради.   Прошу. ..............

 голосуйте, всі зауваження враховані.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Постанова Верховної Ради України "Про проведення

 виборів  депутатів  і  голів  місцевих  Рад  наробних

 депутатів   в   Автономномній   Республіці  Крим".  Є

 пропозиція    голосувати   за   основу.   Ставлю   на

 голосування.

      Ну  під  час  голосування  я не маю право давать

 слово.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Які уточнення будуть? Юхновський.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

 

      Ми  вже  проголосували, і мої уточнення вже є ні

 до  чого.  Мені  здавалося,  що якщо ми скасували дію

 Конституції   Кримської  Республіки  і  ввели  закони

 України,  то  цей  пункт є автоматично вже включений.

 Але  я  думав,  що  ми  повинні  продумати, що можуть я 
 я                          - 143 - я 

 викликати  наші  в Криму, які будуть дії Мєшкова і т.

 д. І мені...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

      Почекайте! І мені здавалося б...

 

      З  З А Л У. Та, не наша це справа!

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

      Наша справа.

 

      З  З  А  Л  У.  Та,  не наша це справа, а справа

 виконавчих органів.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

      Почекайте,  почекайте!  І тому мені здавалося, і

 тому тому мені здавалося, що якщо...

 

      ГОЛОВА.   Не  заважайте  говорити!  Будь  ласка,

 говоріть.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

 я 
 я                          - 144 - я 

      І тому мені здавалося, якщо ми вирішили провести

 вибори  29  квітня, то, безумно, можуть бути навішані

 різноманітні  форми  референдума  відносно  цих наших

 дій.

      Тому   я   б  зробив  би  так:  я  б  вважав  би

 правомочним  поки  що цю владу місцеву, яка зараз є в

 Криму, а вибори з 29 квітня перенести на більш пізній

 термін.  І  впевнитися,  що  результати  цих  виборів

 будуть корисні для держави.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

     ГОЛОВА.  Пропозиція зрозуміла: про перенесення на

 інший   термін.   Ми   її   дискутували   із   Ігорем

 Рафаїловичем  в  перерві.  Справа  в тому, що дата 29

 квітня, там дальше відтягувать нікуди просто. Ви самі

 розумієте, що таке в Криму травень місяць.

      Тому, Ігор Рафаїлович, я вас прошу: зніміть свою

 пропозицію.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Дорошевський.

 

      ДОРОШЕВСЬКИЙ М.В.

 я 
 я                          - 145 - я 

      Уважаемые      коллеги     (народный     депутат

 Дорошевский),  я  очень  благодарю всех, что все-таки

 мудрости  у  нас  хватило  и мыподдержали этот Закон.

 Практически при подготовке постановления их было два.

 Мы  детально  обсуждали  на Президиуме в понедельник.

 Причем,   были  руководители  всех  фракций.  И  было

 поддержано это решение единогласно. Были как раз и те

 варианты, которые вы предлагаете.

      При  подготовке  материалов  к  нашему заседанию

 трижды  просматривались  все  варианты. И я считаю, у

 нас  есть  реальная возможность при любых отклонениях

 принять      меры,     предусмотренные     предыдущим

 Постановлением.

      Я  прошу  всех  депутатов  поддержать  решение и

 принять  постанову  про  проведение  выборов. Процесс

 пошел.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Ви зняли, так, я бачу?

      Редакційна правка, будь ласка.

      Заєць.

 

      ЗАЄЦЬ.   Шановні   депутати,   якщо   взяти   цю

 постанову,  то  я  би  запропонував у пункті першому, я 
 я                          - 146 - я 

 слово  "запропонувати" викинути, а просто написати: "

 Верховній  Раді  автономної республіки Крим, місцевим

 Радам  народних депутатів автономної Республіки Крим,

 провести  призначення  виборів в відповідності нашого

 законодавства.  Тому  що  якщо  не  виконати це слово

 "запропонувати",  то  другий  пункт таки знову ж таки

 все  ліквідовує  те,  що  написано в першому пункті і

 таким   чином   ми   робимо   нормальний   припис,  в

 відповідності  до  нашого законоадвства, і тоді немає

 абсолютно   ніяких  кривотолдків.  Таке  формулювання

 позбавляє  можливостей  сірих зон, де може бути знову

 напруга   і   неточність.   Так,   так  запропонувати

 абсолютно  правильно,  мені  підсказують  тут  тому я

 пропоную    Олександр    Олександрович,    де   слово

 запропонувати в 1 пункті, оглосувати цю постанову.

 

      ГОЛОВА. Я прошу.

 

      ЗАЄЦЬ. Так для однозначності.

 

      ГОЛОВА.    Він    не   зрозумів,   про   що   ми

 проголосували.  Тому тут є два пункти, я перший Заєць

 не  прочитав.  Перше,  в  Верховній  Раді  автономної

 республіки  Крим,  місцевим  Радам  та  їх виконавчим я 
 я                          - 147 - я 

 комітетам,  виборчих  комісіях  автономної республіки

 Крим,  забезпечити  проведення  виборів  депутатів  і

 голів  місцевих  рад відповідно до закону України про

 вибори  народних  депутатів  голів селіщних, міських,

 районних у містах, і у областних рад.

      Друге, Президія Верховної Ради України, вирішити

 питання,  щодо фінансування виборів депутатів і голів

 місцевих Рад автономної республіці Крим.

      Заєць зняв.

      Ставлю на голосування в цілому як документ, будь

 ласка.

 

      Рішення прийнято.

 

 Прошу. Бобриньов. З мотивів голосування.

 

      БОБРИНЬОВ. Уважаемые товарищи! Нужно внимательно

 посмотреть.  Два  постановления  было.  Одни Комиссии

 Лавриновича,  то  бишь  Стритовича.  А вторые Комиссии

 временные.  Так  вот  мы  проголосовали  вот  за  это

 постановление.   (..........)   Не,  не  то.  Давайте

 подумаем.

      (Шум в залі)

      Уточнить, уточнить. я 
 я                          - 148 - я 

 

       ГОЛОВА.  Будь  ласка, ми проголосували те, що я

 прочитав.  С  стенограмі  є  це, відбито. Постанова з

 двох   пунктів.   Абсолютно   конкретна,  точна.  Яка

 відкриває  можливість  провести  вибори  до  місцевих

 органів влади.

      Прошу. У вас на руках проект Закону України "Про

 Автономну  Республіку  Крим".  Є пропозиція в першому

 читанні проголосувати його. В першому читанні. Ставлю

 на голосування. Проект Закону...

      Є  зауваження?  Будь  ласка. Я вибачаюсь. Номер?

 Округу номер.  29 округ, прошу.

 

      ___________.  Александр  Александрович!  Мне  не

 понятно,  как вы стали вести заседание. Это вообще ни

 в  какие  рамки  не  входит.  В  этом Законе стоит 13

 статья,   в   соответствии  с  которой  в  республике

 вводится  статус  представителя  Президента.  Где она

 сейчас  есть? Это не конституционная норма. Почему вы

 идете  на  нарушение  Конституции?  И  таким порядком

 проводите  безоглядно.  Что  на сегодня творил в этом

 зале?

 

      ГОЛОВА. Я... я відповідаю. я 
 я                          - 149 - я 

 

      ___________.  Даете отчет: какие это последствия

 за собой повлечет?

 

      ГОЛОВА.  Будьте  уважні.  По-перше,  за діючим в

 Україні   законодавством,   у  Криму  існує  Інститут

 Президента  України.  Я прошу вас не підказуйте мені,

 ну,  невже  ви думаєте, що я не займався цим питанням

 перд тим, як його розглядати тут.

      Існує  інститут президента. Більше того інститут

 президента  не  скасованний  ще й в інших областях. І

 одноразовими Указами Президента сьогодні звільняються

 з  посади  представникі і всі служби Адміністрації по

 кожному   окремому  випадку,  який  вводився  або  де

 рішення прималося Указами Президента.

      Тому,  очевидно,  ви просто, я розумію, що ви не

 могли  ознайомитися  з  цим порядком. Але кожного дня

 буквально  в  почті  у  мене  від  Президента є Укази

 Президента  про  скасування  або   про  звільнення  з

 роботи тих чи інших посадових осіб.

      Стосовно  Криму  таких  рішень  не приймалося. І

 Указ,  вірніше  Закон "Про Президента" в тому числі і

 про  представництво  в Республіці Крим передбачено. І

 це  все не нововедення -це є підтвердження тої норми, я 
 я                          - 150 - я 

 котра діє в нинішньому законодавстві.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Микола Васильйович прошу.

 

      _______________Но  ведь с одной стороны мы целый

 день   сегодня   говорим   о   том,   чтобы  привести

 законодательство Крыма к Конституции. А тут же мы его

 нарушаем. Где логика у вас? Непонятно. Одной рукой мы

 делаем одно, другой совершенно другое.

 

      ГОЛОВА.  Микола Васильйович, ми будемо змінювати

 Конституцію   України   і   там   все   приведемо   у

 відповідність і визначимося в цілому.

      Справа  в тому, будь ласка, прошу уваги вашої. Я

 прошу  не нагнітайте ситуацію. Справа в тому, що Крим

 за  нашим  законодавством  і  діючим  і  тим,  що  ми

 пропонуєм  тут  має  специфічний  статус автономії. А

 регулювання відносин між державними структурами влади

 і  автономією  має  своєрідний  механізм, спецефічний

 механізм і тому цей механізм тут закладається. Тому я

 просив  би, я вважаю, що це потрібно записувати і тут

 нормально записано, я прошу вас підтримати цей абзац.

      Ще які будуть,  Антон Антонович, коротенько.

      Я дам вам слово. я 
 я                          - 151 - я 

      ...............

 

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 колеги,  стаття  13  цього закону аж ніяк не підказує

 нам,  що  треба рухатися вперед. Вона випливає мабуть

 із 12, але то вже така будемо, але скажіть будь ласка.

      Верховна  Рада  автономії  приймає одні чи другі

 законодавчі   акти   і  направляє  її  представникові

 Президента  на затвердження. Він скаже це гарно чи не

 гарно.

      То  чи нке ставимо представника Президента ми на

 одну  ступінь з Верховною Радою країни, країни, я маю

 на увазі держави.

      То як це має тут бути.

      А трактується воно ось як.

      Закони  та  інші  акти  прийняті Верховною Радою

 Автономної   Республіки  Крим,  негайно  надсилаються

 постійному   представникові   Президента   України  в

 Автономній  Республіці  Крим, який повинен завізувати

 її...  їх  протягом  15-ти  днів.  Закон публікується

 після візування і набирає чинності. Але не раніше ніж

 через  10  днів  після опублікування. То це що -новий

 Президент,  чи  що?  То  я прошу цю статю виключити з

 цьго Закону! я 
 я                          - 152 - я 

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги! Я прошу уваги! Почекайте!

 Будь  ласка,  виключіть  телефони. Я... дома із шести

 ранку  не  вгавають і ще й тут приносяться у сесійний

 зал!.. Будь ласка!

      Дуже   багато  рук  піднято,  я  запис  проведу,

 почекайте.   За   процедурою   -ми  проголосуємо  "за

 основою",   а  тоді  будемо  ставити  на  голосування

 пропозиції.  А  пропозиція  Коропенка  дуже  цікава й

 слушна   -мені   здається,  ми  до  неї  повернемось.

 Запишіться, будь ласка.

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.   Так,   записалися.   Це...  за  основу

 спочатку,  а  потім  будем  вносить  пропозиції, так?

 Ставлю проект Закону у першом читанні. На голосування

 в  першому...  про  прийняття  в першом читанні, будь

 ласка.

 

      "За" -

 я 
 я                          - 153 - я 

      Рішення прийнято.

      Пропозиція  Коропенка  про  вилучення  статті 13

 (будьте   уважні:   статті  13!)...  А  я...  і  вашу

 пропозицію   поставлю   на   голосування.  Ставлю  на

 голосування. Будьте уважними.

      (Шум у залі)

      З  мотивів?  Зніміть!  Зніміть...  Я прошу... За

 скороченою  схемою...  БЮудь  ласка,  два  "за",  два

 "проти". Я сказав, що б виключили.

      Прошу уваги.

             (Шум у залі)

      Будь ласка, я вас прошу.

      Пропозиція  Коропенка була така: зняти 13 таттю.

 Будь ласка, два "за", два "проти". Коротко. Підніміть

 руку,  хто  "за", за те, щоб зняти? Королюк і Михайло

 Васильович.  так?  Тобто,  Василь Миронович і Михайло

 Васильович. Не заперечують інші? Будь ласка, Корнелюк .

 

      КОРНЕЛЮК.   Підтримую   цю   пропозицію   Антона

 антоновича  від  імені  депутатської групи "аграрники

 України",  тому  що  ми  не  можемо  ставити ні одної

 посадової  особи,  якої.............  вище  Верховної

 Ради Автономної Республіки Крим. Не треба принижувати

 статус ієї державної інституції. я 
 я                          - 154 - я 

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Мені здається, дуже цікава пропозиція. А

 хто тепер проти?

      Соболєв і Ратушний.

      Не запересуєте? Ні. Прошу. Соболєв.

 

      СОБОЛЄВ, Запоріжжя, депутатська група "Реформи".

      Ми  досить довго обговорювали цю норму в комісії

 з  питань правової політики. Для того, щоб ні в якому

 азі  не  принизити  оргмн,  який  має  право,  ми  це

 зафіксували,  приймати  такі  законодавчі  акти, хоча

 була  пропозиція  нормативні.  Навіть  Верховна  Рада

 України  після  прийняття  своїх  законів  передає їх

 Президенту   України.   І   далі   Президент  їх  має

 завізувати.

      Інше  питання,  в  якій  формі  це  повинно бути

 знайдено.  Якщо  є  можливість  передавати нормативні

 акти,  або  законодавчі  акти  Верховної  Ради  Криму

 Президенту  України,  це  було б набагато краще. Чи є

 така  можливість  візувати  всі абсолютно акти? Немає

 такої  можливості.  Всі  це  реально  розуміють. Саме

 тому,  для  того, щоб саме не принизити Верховну Раду

 Крими,  а  для того, щоб підтвердити, що ті акти, які я 
 я                          - 155 - я 

 вони  приймають,  носять  статус  їх  законів в межах

 рамки  нашого законодавства і записана норма, яка діє

 на  території  України  стосовно законодавства вищого

 органу, тобто,  Верховна Рада  України.

      Знайти  форму  -це інша страва. Але виключати цю

 статтю не можна.

 

      ГОЛОВА. Я... Одну хвилиночку. Я не коментую. Але

 змушений  сказати, що прирівнювати Президента України

 до  представника  Президента за статусом не годиться.

 Тому  що  Президента  обирають  весь  народ на основі

 Закону,   а   то   він  призначає  чоловіка.  І  тому

 призначений не може бути вище обраного.

      От  про  що  мова.  І  в  даному  випадку,  мені

 здається,  що  в Законі "Про Верховну Раду України" в

 Конституції  передбачається  можливість  відміни  тих

 законодавчих   актів,   які   суперечать  Конституції

 України.  І  таким  чином,  мабудь,  процедурно немає

 протреби  визначати  ще  таку норму. Але, Ратушному я

 просив слово.

      Будь ласка. А, за... Михайло Васильович, прошу.

      За те, щоб зняти.

 

 я 
 я                          - 156 - я 

       _____________

      Дякую. Я вбачаю, що представник Президента, який

 призначається  не  може  візувать, значить, документи

 або  закон,  який  прийнятий  Верхновною  Радою,  яка

 обрана  всім народом Криму. Тому, якщо так іти по цій

 схемі,  то треба і нашого представника Верховної Ради

 України   там   тримати   і  також  погоджувати  всі,

 розумієте...

 

      ГОЛОВА. Іншими словами за те, щоб зняти.

 

      ___________. Зняти, да.

 

      ГОЛОВА. Ратушний.

      Почекайте, ми цю проголосуєм, а тоді нову.

      Ратушний відмовився? Ні.

 

      РАТУШНИЙ М.Я.

 

      Шановні  колеги!  Тут звичайно ця стаття Закону,

 вона  є  ключовою, і, напевно, в ставленні до нею тут

 сходяться   різні   позиції,  який  має  бути  устрій

 держави.   Але,   я  думаю,  що  ці  позиції  повинні

 сходиться  одному,  що  проблеми, які виникли в Криму я 
 я                          - 157 - я 

 великою мірою полягали в тому, що там не було якогось

 ефективного  важілю  -української, Київської влади. І

 хто  виступає  проти  того,  напевно, тільки виступає

 тому, що це  представник Президента.

      Але,  як сказав, Голова Верховної Ради Олександр

 Мороз, чи суперечить ця стаття чинному законодавству?

 Ні.  Вона  не  суперечить. Як давав пропозицію, давав

 депутат   Бандурка   про   те,   що   згідно  чинного

 Українського законодавства не може бути в Україні (ми

 її,  првда,  ще  не прийняли, але я десь в принципі з

 ним  солідарний),  не  може  бути  двох  органів, які

 приймають  законодавчі  акти.  Ми  можем говорити про

 нормотоврчі  акти.  Я  думаю,  як  ми  це затвердимо,

 голосування, покаже час.

      Тому  з  огляду  того,  що я скажу перед тим, ця

 позиція  є ключовою. Саме якщо ми знімемо цю позицію,

 то  ясно,  що далі в Криму буде тривати оцей правовий

 безпредєл,  я  дозволю  собі використати тут іноземне

 слово, або свавілля, правове свавілля. Це раз.

      Друге.  Чому  ця  стаття  повинна  бути? Вона не

 суперечить чинному законодавству - це два.

      Третє,    що    вона   не   суперечить   чинному

 законодавству,   і   такий   представник   Президента

 України,  він  є  в  Криму, і його ніхто не відміняв. я 
 я                          - 158 - я 

 Питання  полягає лише в тому, наскільки ефективно він

 діяв.

      От  я  думаю,  власне  такими,  керуючись такими

 міркуваннями,  ми  повинні  лишити цю статтю 13-ту, і

 вона  не  буде  заважати і Верховній Раді України, як

 органу  законодавчому,  впливати  на  ці  процеси, що

 відбуваються   в  Криму.  Але  оперативне,  ефективне

 реагування,  справді,  можливо  лише  в такий спосіб.

 Іншого оптимального варіанту я не бачу.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати, я прошу уваги! Михайло

 Ярославович,  я  до Ратушного звертаюсь і до депутата

 Бандурка.  Коли  ми  вводимо  статус автономії, то ми

 повинні  зважати  і на міжнародний досвід право і так

 дальше. Тоді пояснить чому у Америці є закони Штатів,

 і   в  нікого  не  викликає  сумніву,  що  так  можна

 працювати.

      Але   там  автономії  нема.  Давайте  не  будемо

 напругу,  я  прошу  уваги,  ми один за два проти було

 одначе  це  обійти  увагою  Крим  тут  не можна, Ніна

 іванівна  прошу, чи с ким ви домовитися в двох. Ольга

 Миколаївна? Корбачева будь ласка.

 я 
 я                          - 159 - я 

       КОРБАЧЕВА.  Корбачева,  108 избирательный округ

 автономная  республика  Крым.  Я  хочу  обратить ваше

 внимание,   что   именно   по  закону  об  автономной

 республики  Крым, который был позднее трансформирован

 закону  ограничения  полномочий  именно  это  явилось

 камнем   приткновения,  наших  взаимоотношений  между

 двумя  Верховными  Советами,  я хочу обратиться к вам

 сегодня  с  просьбой,  снять  сегодня  с рассматрения

 сложнейший  закон,  который  был  написан буквально с

 колен  что  называеться  и  дан  нам, закон о статусе

 автономной   республики  Крым.  Предыдущий  Верховный

 Совет   писал   три   года   закон  об  разграничении

 полномочий,  практически  значит  мы с крымчанами это

 закон  не коем образом не согласовали, они обратились

 к  нам  с  просьбой,  это  должно  быть двухстороннее

 наше практически соглашение в рамках законодательства

 Украины.

      Я   прошу  вас  в  соответствии  с  регламентом,

 александр александрович, мы за основу проголосовали к

 сожалению,   поэтому  я  бы  просила  вас  сейчас,  в

 соответствии  с  подпунктом  вернее  1,  статьи  5-4,

 видповидно   до  пункту  4,  ктороый  предусматривает

 соответствующую  комисиям  передать  на доработку это

 законопроект,  поступить в соответствии с регламентом я 
 я                          - 160 - я 

 и  передать этот законопроект на доработку в комисии.

 Спасибо.

 

      ГОЛОВА.    Пропозиція    зрозуміла.    Але    ми

 проголосували в першому читанні.

      Регламент  не  передбачає  прийняття  законів за

 основу. Не піднімайте рук, я ж відповідаю автору.

 Я прошу: не піднімайте рук. Ну я ж відповідая автору.

 І  ми  перед  цим  проголосували  -2,  2.  А потім, в

 порядку     виключення,    представникам    кримської

 депутації.  Ні..  встигнете  ще Івану Олександровичу.

 Будь  ласка.  Я  пояснюю  просто.  Що... помовчіть. Я

 пояснюю,  що  була пропозиція, відкоментована чотирма

 депутатами. Пропозиція депутата Коропенка. Про те, що

 немає  потреби  приймати  13  статтю,  тим  паче  що,

 очевидно,  в інших законах і, мається на увазі, Закон

 "Про  розмежування  (..........)",  якщо  будем  його

 розглядати.  І в інших. Не потрібно вводити цю норму.

 Була пропозиції "за" і були  пропозиції "проти".

      Я  ставлю  на  голосування  пропозицію  депутата

 Коропенко  про  виключення статті 13 із цього проекту

 Закону.  Ставлю на голосування.

 

      "За" я 
 я                          - 161 - я 

 

      Рішення не прийнято.

      Пояснюю  Григорію  Івановичу.  Я  не  амю  права

 давати слово по процедурі тоді, коли іде голосування.

      (Шум в залі)

      Н Е   Ч У Т И

 

      Увімкніть  Найду, будь ласка. Повторіть ще раз у

 мікрофон те, що ви сказали, бо не всі чули.

 

 

      НАЙДА   Г.   І.   396   округ,  Херсон,  фракция

 коммунистов Украины.

      Александр   Александрович  уважаемый,  уважаемые

 народные  депутаты,  я  прошу  вас  статью  12  и  13

 проголосовать поименно. Абсолютное большинство нас на

 своих...   во   время  своей  предвыборной  работы  в

 предвыборных      программах     выступали     против

 представителей Президента.

      Тем  не  менее мы поритетно вводим сегодня снова

 представителя   Президента   в   Крыму.   Это   будет

 прицидент.   Кругом   будут   введенны  представители

 Президента.

      Я  хотел  бы,  чтоб люди, наши избиратели знали, я 
 я                          - 162 - я 

 кто   отступил   от   своей  предвыборной  программы.

 Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Я ставлю на голосування пропозицію

 депутата  Найди  про  поіменне  голосування  12  і 13

 статтей. Будь ласка.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Оскільки,  шановні  депутати, оскільки позитивне

 голосування   по  статті  13  майже  автоматично,  на

 скільки  я розумію, знімає і 12 саттю.  То тоді треба

 голосувати,   мабуть,   спочатку   13   статтю.   Так

 передбачається  процедурою, визначенною в Регламенті.

 Я разом дві голосувати не буду.

      Леонід Макарович, будь ласка, прошу.

 

 

      _______________  Шановні  народні  депутати, тут

 вкралась,   мабуть,   помилка  або  не  точне  знання

 ситуації.    Представник    Президента   і   Державна

 Адміністрація були встановлені Законом України. І той

 Закон  України,  Законом  же  Укораїни відмінений. То я 
 я                          - 163 - я 

 була  Державна Адміністрація і представник Президента

 який виконував державні повноваження в регіоні.

      Постійне   представництво  в  Криму  встановлено

 іншим   Законом   Верховної   Ради   і  на  нього  не

 розповсюджується  повноваження представника державної

 влади у регіоні.

      Тому   тут   абсолютно  вірно  ставлять  народні

 депутати   питання,   що   не   можна  представникові

 постійному  Президента у Криму, який не має державних

 повноважень,  функцій  державних  надавати  державних

 повноважень.

      Тому для того, щоб це питання вирішити правильно

 ми  маємо  прийняти  закон  окремо про представництво

 Президента   в   Криму,  яким  надати  йому  державні

 повноваження   і   тоді   вже   він  буде  виконувати

 конституційні функції.

      ГОЛОВА.  Дякую.

      Я  думаю,  що це ще один дуже важливий аргумент,

 на  який не зважали багато депутатів, бо просто були,

 мабуть, не проінформовані достатньо, про необхідність

 12-ї, 13-ї статі зняти із цього проекту.

 

      (Шум у залі)

 я 
 я                          - 164 - я 

      ГОЛОВА.  Голосується поіменно питання про зняття

 12-ї і 13-ї статей. Поіменно!

 

      (Шум у залі)

 

      "За" -

 

      Рішення не прийнято.

      Одначе...  я  прошу  вас,  опустіть руки! Я буду

 давать  записуватися!  Не  можна, коли всі ведуть! Ви

 де-небудь  бачили,  щоб  що-небудь робилось, коли всі

 організовують  роботу?!  Я  прошу  уваги! Будь ласка,

 будь ласка... Одну хвилинку.

      Справа  в  тому, що в цілому Закон я не поставлю

 до  тих  пір,  доки  він  не буде знаходиться чітко в

 правовому полі, тому що... оскільки справді статус ми

 надаємо  зараз  повноваження  державної  влади  одній

 людині  та  ще  в  такій  формі,  то  цього робити не

 можна...

      Пропозиція. Плющ, будь ласка.

 

      ПЛЮЩ І.С., 445 виборчий округ.

      Олександре  Олександровичу,  ви  вірно  сказали,

 коли   сказали,   що   треба   відпрацювать  механізм я 
 я                          - 165 - я 

 узгодження  цих  документів.  Тому  зараз  пропозиція

 така:  12  і  13 не голосувати, а пройтись (якщо ще є

 зауваження  до  інших статей) і проголосувати без цих

 статей.   А   зміст  цих  статей  винести  в  окремий

 документ. Напрацює Комісія... І придумають механізм.

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміла  пропозиція  депутата  Плюща?

 Іван  Степанович  пропонує розглянути увесь Закон без

 12-ї  й  13-ї  статей,  а  ці  дві  статті виділити в

 окремий   Закон   і   розглянути  його,  скажемо,  на

 наступному тижні.

             (Шум у залі)

      Тобто,  ще  раз ставлю на голосування пропозицію

 Івана Степановича Плюща про винесення цих двох статей

 з цього проекту закону. Про вилучення цих двох статей

 з   проекту   закону  і  віднесення  їх  до  окремого

 законодавчого акту.

      Ставлю на голосування.

      "За"    "проти"    , рішення прийнято.  Дякую.

      До інших статей , Бобриньов.

 

 я 
 я                          - 166 - я 

       БОБРИНЬОВ.  уважаемый  Александр Александрович,

 уважемые  депутаты!  Втянувшысь  вот в этот закон, не

 приняв  за  основу  его,  мы  уже  начали  його,  да,

 вылучаты что-то, какие-то статьи.

      У нас мы отменили Конституцию 1992 года, но есть

 в Крыму Конституция, которая с изменением была, и она

 пусть  бы  действовала.  Почему  мы  вносим закон? Та

 Конституция  согласована  с  Конституцией  Украины на

 действие  до  определенного  времени,  пока Верховный

 Совет нынешнего состава не принял другую Конституцию.

      Поэтому  мы зря, я еще раз говорю, не нужно было

 вносить  эти  законы,  не  нужно  было этот закон про

 Украину.  Я предлагал Вам, Александр Александрович, и

 тем не менее , вы вносите.

 

      ГОЛОВА. Я ще раз прошу, ми обговорюємо.. Шановні

 депутати,  я  всіх  тих хотів би попросити, хто зараз

 якісь  свої  інтереси  сюжетні ставить вище інтересів

 держави.  Я  вас  дуже  прошу, менпі не зручно робити

 такі  зауваження, тим більше так широко, але увійдіть

 в   ситуацію.   Ми  розглядаємо  надзвичайно  важливі

 питання  -про долю держави, про її статус вцілому. Ну

 хто  цього не розуміє? Я прошу вас. Тому... Олександр

 Васильович Бобриньов висловив свою думку, але вона не я 
 я                          - 167 - я 

 стосовно   конкретно   цього  Закону,  не  конкретних

 статтей.

      Будь  ласка,  є які ще зауваження? Давайте йдемо

 так. 14 стаття є зауваження?

 

      ГОЛОСИ З ЗАЗУ.     Не розбірливо.

 

      ГОЛОВА.  У  вас  до  якої,  до  10?  Будь ласка,

 Севрюков.

      Запорожець, я вибачаюсь. Севрюков потім, але теж

 моряк.

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ Ю.М.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!  Значит  рассматривая  сейчас этот Закон мы

 должны  видеть  и  то, как он будет вписываться в тот

 проект,  оторый у нас вскорости будет лежать на руках

 во втором чтении Законо "Про державну владу и мисцеве

 самлврядування".    Значит    касательно    субкектов

 законодательной   инициативы,  там  предусматривается

 определенные,  так  сказать,  новые  формулировки.  Я

 полагаю,  что  все-таки  нужно  рассматривать вот эту

 статью  10, что "Субкектом законодательной инициативы я 
 я                          - 168 - я 

 в  Верховном  Совете Украины является Верховный Совет

 Автономной  Республики Крым" должет быть согласован с

 той  формулировкой,  которая есть в статье 15 проекта

 Закона    "Про    державну   владу".   Все-таки   мне

 представлось  бы  правильным  если  бы мы этот сейчас

 Закон  на  второе чтение вынесли, ну, как положено  с

 процедуры,  хотя  бы  в  скотороченом,  так  сказать,

 режиме  на  следующей  неделе,  но  собрать  все-таки

 предложения  по  статьям, не только по 10. Там еще по

 другим могут быть. И не делать это сейчас.

      Вот   у  меня  есть  предложение,  значит,  либо

 исключить статью 10, снять так, как она будет входить

 в   противоречие  с  проектом  Закона  "Про  державну

 владу" либо провести нормальную подготовку ко второму

 чтению.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Юрій Миколайович! Спава ось в чому, будь

 ласка. Ваша аргументація юрибично некоректна, тому що

 ми  не  модемо  посилатися  на  проекти  законодавчих

 актів. Є норми .........і є діючі закони. Одне.

      Друге.  Навпаки,  ми  статус підтримуємо, статус

 Верховної  Ради  Криму  в  даному випадку як суб'єкта

 законодавчої   ініціативи   для   загальних   законів я 
 я                          - 169 - я 

 України.

      А  інша  ваша  пропозиція  стосується процедури.

 Тому  я  її  просто  голосувати  зараз  не  буду.  Ми

 голосуємо конкретні пропозиції щодо статей Закону.

      Будь ласка, Закарпаття, номер? 83. Рябець Микола

 Миколайович.

 

      РЯБЕЦЬ М.М.

 

      Шановні  колеги  народні  депутати!  Я  хотів би

 привернути   вашу   увагу   до   статті  8  пункту  3

 законопроекту,  де записано: "Визначення повноваження

 і  порядку  діяльності республіканських, Автономної

 Республіки  Крим  і органів місцевої влади, місцевого

 самоврядування та об'єднань громадян". Зверніть увагу

 на  те, що сьогодні правовий статсу політичних партій

 і  рухів  визначений Законов Українів "Про об'єднання

 громадян і правоий статус політичних партій і рухів",

 визначений Законом України "Про об'єднання громадян".

      В  зв'язку  з  цим  вважав би за доцільним після

 слів  "об'єднань  громадян" доповнити "крім партій та

 рухів",  щоб  органи влади в Криму не могли визначати

 правовий  статус  і  діяльність  партій  та  рухів на

 території   Криму,   оскільки  у  нас  є  Закон  "Про я 
 я                          - 170 - я 

 об'єднання  громадян",  яким  регулюється  діяльність

 партій в Україні.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Ще раз повторіть пропозицію.

 

      _______________

 

      Я  пропоную  після слів, у пункті третьому після

 слів  "об'єднань громадян" через кому "крім партій та

 рухів".

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Я ставлю на голосування вашу пропозицію.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення не прийнято.

      Ще які пропозиції? Кияшко.

 

      КИЯШКО.

 я 
 я                          - 171 - я 

      Уважаемый   Александр   Александрович,  уважемые

 депутаты!

      Я  работал со своей рабочей группой над вот этим

 законопроектом.  И,  к сожалению, могу констатировать

 следующее,  что  Комиссия  Стритовича,  которая взяла

 этот законопроект,

 целый ряд пунктов,

 которые были обсуждены на робочей группе выключила, и

 поэтому  я считаю невозможным голосовать за него во

 второе чтение.

      Есть    предложение,    нормальной    процедуре,

 поработать  над  этим  законом,  на  следующей неделе

 допустим вынести.

 

      ГОЛОВА.  Тоді  я поставлю на голосування але вже

 уточню тоді цю пропозицію таким чином.

      Та  нічого  не вікидаємо, все проголосовано, все

 прийнято,   що   проголосовано,   все   прийнято.  За

 стенограмою,   це   враховано.   тепер  є  пропозиція

 депутата  Кияшко,  яка зводиться до того, що Верховна

 Рада  України приймає постанову про доручення тобто 2

 пункт до 1, ми прийняли у першому читанні і доручаємо

 комісії   з   питань   політики  та  судової-правової

 реформи,  доопрацювати  проект  закону  і  винести на я 
 я                          - 172 - я 

 друге  читання  скажемо  у  вівторок,  у  вівторок не

 пізніше.

      Так? до інших пунктів які ще будуть зауваження.

      Соболев прошу.

 

      СОБОЛЕВ.  Соболев,  Запоріжжя  депутатська група

 реформа.  Я  звертаю  вашу  увагу  на 16 статтю цього

 закону,  там  обов'язково  треба  додати,  що Україна

 виступає   гарантом   правового   статусу  автономної

 республіці  Крим  передбачено конституцією України, і

 цим законом додати цю фразу, щоб це було визначено. А

 стосовно  того,  що ми якщо зараз перенесимо на друге

 читання  ми  тким  чином  обмежуемо, повністю правове

 поле  автономної  республіки  Крим, цим законом ми їм

 надаємо  право  приймати  окремі  акти, визначегні, а

 также  зупинивши  їх  конституцією,  і  залишивши  їх

 взагалі без правого поля не відомо наскільки, це може

 закінчитись   тим  що  приведе  тільки  до  подальших

 конфліктів,  тому  я  пропоную голосувати в цілому за

 цей законопроект.

 

 

      ГОЛОВА.  Я  зрозумів.  Аргументація  слушна. Але

 окремо  її  ставим  на  голосування. Два слова. І цим я 
 я                          - 173 - я 

 Законом  закінчити  наш  проект  Закону  і  пункт  16

 зокрема.  Пункт 16 закінчити словами "і цим Законом".

 Ставлю на голосування.  Будь ласка, підтримайте.

 

      "За"

 

      Рішення  прийнято.  Тепер  відносно... Я справді

 знімаю свою пропозицію, бо ми можемо створити правову

 колізію,  коли  що  угодно можна робити -або так, або

 інакше. І, причому, посилатися притому на відсутність

 законів,  або  про  відсутність  обмежень  на  основі

 закону.  Тому  я  просив  би, Юрій Анатолійович, ви ж

 розробляли проект.

      Дайте Кармазіну слово.

 

 

      КАРМАЗІН.

      Шановний  Олександр Олександрович! Я хочу ось що

 сказати.  При  роботі Постійної комісії... Тімчасової

 комісії виникли такі складнощі. Ви про них дуже добре

 знаєте.  Оті,  про  які  я  говорив. Ще ми не знаємо.

 Верховна  Рада  України  не знає, які закони прийняті

 Верховною Радою Автономії. Хіба це є нормально? Це не

 нормально.  Тому:  чому  ж  ми  не  хочемо  послухати я 
 я                          - 174 - я 

 нормальне зауваження. До статті 13 викреслити там, де

 про  представника Президента. Це нормально. Не треба,

 щоб  він  контролював. Але залишити в такій редакції:

 закони   та   інші  акти,  прийняті  Верховною  Радою

 Автономної   Республіки  Крим,  негайно  надсилаються

 Верховній  Раді  України.  І  поставить  крапку. І це

 входить   в   правове  поле.  Ми  будемо  дивитись  і

 контролювати.   Це   перше.   А  по-друге,  це  норма

 зобов'язує.  Тепер,  щодо  вилучення норми 12, стаття

 12.

 

      ГОЛОВА.  Почекайте.  Одна пропозиція є. Давайте,

 Юрій Анатолійович, шановні депутати, ми проголосували

 про  вилучення  цих  двох статей, про віднесення їх в

 окрему  статтю.  І там ми це все запишемо, в окремому

 законі.

      А тепер друга пропозиція, будь ласка.

 

      КАРМАЗІН   Ю.  А.  Я  хочу  сказати,  що  слушно

 сказано,  якщо  ми  зараз  не приймемо цей закон. Він

 фактично  три  місяці  доопрацьовувався.  Три  місяці

 приймалось рішення Президії, була група.

      Сьогодні   уже  чоловік  50  тільки  розробників

 сидить  у  цьому  залі  цього  закону.  І  всі про це я 
 я                          - 175 - я 

 знають.  І  це  йде свідома дизінформація. Так я хочу

 сказати,  що якщо ми не приймем його можуть тоді бути

 погані наслідки.

      Щодо   пункту   12.   Як   ми   можемо  самі  не

 дотримуватись  свого  закону.  Поки  що  є Закон "Про

 представництво  автономної  Республіки  Крим". Леонід

 Макарович  дійсно  вірно  роз'яснив, що він діє. І це

 ніякі  інші  повноження  про представництво крім тих,

 які  визначенні законом.

      Чому ж  ми їх даруємо?

 

      ГОЛОВА.   Шановні   Юрій   Анатолійович  і  інші

 депутати,  коли  хто мав змогу і ще не був депутатом,

 то дивився фільм оцей мексіканський про Марію чи я не

 знаю про що, ну, там про багатьох жінок йшлося.

      Так от там сюжет вибудовується так: спочатку йде

 якась подія сюжет, а потім кожен зокрема розказує, що

 було  у  тому  сюжеті. Оце відносно вашої пропозиції,

 вибачте    мені,   з   приводу   пропозиції   Леоніда

 Макаровича.

      Там  же  все  ясно  було сказано. Навіщо ви його

 тлумачите,  він не потрубує тлумачення, всі правильно

 зрозуміли.  І вже й проголосували про те, щоб винести

 ці два  пункти в окремий закон. я 
 я                          - 176 - я 

      Юрій Анатолійович, ви так багато попрацювали над

 цим  проектом,  будь  ласка, не псуйте свою роботу. Є

 пропозиція   в  цілому  проголосувати  без  цих  двох

 пунктів із доповненням, які проголосованні.

      Ставлю   на   голосування   в   другому  читанні

 прийняття цього закону.

      В цілому.

     Йде голосування.

      Рішення прийнято.

      Прошу уваги, проект постанови про введення в дію

 Закону  України  про Автономну Республіку Крим, зміст

 короткий, я його прочитаю і в вас він теж є.

      Ввести   в   дію  Закон  України  про  Автономну

 Республіку Крим з дня його опублікування.

      Друге.

      Що,  Що.  А  з  дня його прийняття, также було і

 прочитано, то я  машинально не додивився.

      Значить ввести в дію Закон України про Автономну

 Республіку Крим з дня його прийняття.

      Друге.  Визнати  такими,  що  втратили чинність,

 Закон України "Про статус Автономної Республіки Крим"

 ("Відомості  Верховної  Ради України", 1992 рік, N30,

 сторінка  419)  і  Закон  України  "Про  розмежування

 повноважень  між  органами  державної влади України і я 
 я                          - 177 - я 

 Республіки  Крим"  ("Голос України" від 3 жовтня 1992

 року).

      Ставлю  на голосування. Зніміть з голосування -є

 зауваження. Носов за... є Конституцією... Прошу.

 

      (Шум у залі)

 

      Перейдіть сюди, будь ласка. Пересядьте сюди!

 

      НОСОВ В.В., 319 виборчий округ.

      Шановні депутати і шановний головуючий!

      Я   хочу   звернути,   що   "...   з   дня  його

 прийняття..."  не  можна  -треба робити тільки "з дня

 опублікування",  тому  що  є  п'ята частина статті 97

 Конституції,  яка  говорить:  Закон  набирає чинності

 після  10-ти  днів з моменту його опублікування, якщо

 інше  не передбачено самим Законом. Але не раніше дня

 його опублікування. І, таким чином, і той Закон, який

 ми  скасовували - Конституцію Криму,  і цей вступлять

 в один день в силу, але з дня опублікування.

 

      ГОЛОВА.  Я  розумію.  Дуже  слушне зауваження. Я

 думаю, ми не маємо права порушувать Конституцію, тому

 просто    замість   слова   "прийняття"   пишемо   "з я 
 я                          - 178 - я 

 опублікуваня".   Так?   З   таким   уточненням  можна

 голосувати?

      Бобриньов. Олександр Васильович, прошу.

 

      БОБРИНЬОВ О.В., 43 виборчий округ.

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!

      Я  понимаю, что раз мы приняли этот Закон, можно

 убрать  про  статус  Автономной  Республики  Крым. Но

 почему мы убираем про разделение полномочий? В Законе

 про  разделение полномочий -там более четко разделены

 и  экономические, и политческие, и судебные и т. д. И

 он  пусть  действует! Раз уже мы отменили Конституцию

 (потому что он тогда действовал), вводится в действие

 со дня приведения Конституции. А раз мы отменили -она

 автоматически вводится. Вот это я прошу убрать!

 

      ГОЛОВА.  Є  пропозиція  така, яка висловлювалася

 депутатами   (і   Бобринтовим,   і  іншими)  під  час

 обговорення  в  перерві,  яка  зводиться до того, щоб

 пункт  2,  його  закінчення,  викласти  таким  чином:

 "Винести  до,  ну,  скажемо, ам 25 березня на розгляд

 Верховної  Ради  України  проект  Закону "Про зміни в

 законі   України   про  розмежування  овноважень  між я 
 я                          - 179 - я 

 органами  державної влади України і Республіки Крим".

 Зрозуміла пропозиція?

             (Шум у залі)

      Те,  що він не діє, не означає, що не треба змін

 в нього вносити.

             (Шум у залі)

      Сядьте,  будь  ласка,  ви  візьмете  слово через

 мікрофон.

      Будь ласка.

      Бобриньов. Потім Степанюк.

 

 

      БОБРИНЬОВ.  Уважаемые  панове демократы, не надо

 лулклавить, тут закон вводиться в действие, написано,

 со  дня приведения Конституции Крыма в соответствие с

 Конституцией  Украины.  Раз  мы  отменили Конституцию

 Крыма,  то  есть  мы  привели с Конституцией Украины,

 значит он автоматически вводиться в действие.

             (Шум у залі)

      Давайте т ак... Правильно, правильно, правильно.

 И введен он будет автоматически. И там не надо ничего

 приводить,    там    все    нормально,   розмежевание

 польномочий.

 я 
 я                          - 180 - я 

      ГОЛОВА.   Я прошу уваги.

      Я просив би всіх емоції свої висловлювати потім.

      Будь  ласка,  ще  раз пропозицію, оскільки шум в

 залі  не  дав  змоги всім почути, що ви пропонуєте. Ще

 раз.   Будьте уважні.

 

 

      ___________.    Я    предлагаю    принять    это

 постановление  без  пункта  о том, что, ну, признать,

 что  утратили  чинность законы Украины про разделение

 полномочий.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло.

 

      ___________. А смену уже потом можно внести.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло, аргументація слушна, оскільки

 закон все одно не діє.

              (Шум у залі)

      Я вас прошу, в передньому ряду...

             (Шум у залі)

      Я  ставлю  на  голосування пропозицію Бобриньова

 про  зняття з проекту, але це ж треба після прийняття

 за  основу  голосувати.  Не  можна  до того. Степанюк я 
 я                          - 181 - я 

 Дмитро Петрович.

 

      СТЕПАНЮК Д.П.

 

      Уважаемые   депутаты!   Закон   "О  размеживании

 полномочий",  о  которых  мы  говорим,  лег  в основу

 разработки  этого  Закона.  И  кто внимательно сличит

 Закон,  который  мы  сейчас вот приняли об Автономной

 Ресбуплике   Крым,   он  увидит,  что  все  положения

 экономического  и  многих  других  характеров легли в

 основу этого Закона.

      Что   касается   замечания   Бобринева,  я  тоже

 предложил бы это поддержать.

 

      ГОЛОВА.  Ще раз повторіть, будь ласка, вибачіть,

 тому що...

 

      СТЕПАНОВ Д. П. Поскольку Закон не вступил в силу

 "О  размежевании полномочий" -это действительно можна

 было  бы  упустить.  А  что  касается  вот тревоги за

 законное  разделение  полномочий,  то  все  положения

 здесь  внесены,  они имеются в Законе и Постановление

 надо проголосовать.

 я 
 я                          - 182 - я 

      ГОЛОВА.  Я  думаю, що слушна пропозиція, давайте

 зважимо на неї.

      Є пропозиція прийняти за основу проект Постанови

 без  останнього абзацу. Ставлю на голосування. Ставлю

 на голосування.

 

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Ставлю за основу весь проект Закону.

 

      "за"

      Рішення  прийнято.

      Які поправки будуть, уточнення?

      (Шум в залі)

      Заєць хоче сказать.

 

      ЗАЄЦЬ І.О.

 

 

      Шановні депутати, я пропоную проголосувати зараз

 в   цілому  за  цю  Постанову,  але  те,  що  говорив

 Бобриньов,  хай  Олександр Олександрович протокольним

 рішенням  доручить, і потім будемо робити змірни в те

 законодавство.   І  таким  чином,  ми  вбиваємо  двох я 
 я                          - 183 - я 

 зайців.

 

      (Сміх у залі)

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги!  Я  нагадую, я нагадую

 депутату Зайцю, що він у новому складі парламенту, де

 тільки один Заєць, то в тому було два.

      Носов, будь ласка.

 

      ЗАЄЦЬ  І.  О.  Олександр  Олександрович, шановні

 депутати, я розумію, що це смішно, але...

 

      ГОЛОВА. Носов, Носов, Носов!

 

      ЗАЄЦЬ І.О. Смішно, але справді...

 

      ГОЛОВА.  Та  що тут смішного! Будь ласка, Носов.

 Ви сказали вже свою думку.

 

      НОСОВ.

 

       Шановні  депутати,  я прошу зважити на наступну

 обставину.

      Закон  "Про розмежування повноважень " ВЕрховною я 
 я                          - 184 - я 

 Радою був прийнятий, опублікований. Але не введений в

 дію  тільки  тому, що не виконані умови. Але умови не

 Верховною  Радою, а Кримом. Якщо ми тільки його зараз

 не  скасуємо,  то  вийде  так,  що  Крим приведе свою

 Конституцію у відповідність, і буде діяти два закони:

 той, що ми сьогодні прийняли, і той.

      Тому  тут треба скасувати той. І вилучати нічого

 не можна.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.  Ми проголосували за основу. Я думав, що

 він  щось  нове  говорить,  а  він говорить правильно

 просто, тільки те, що вже проголосовано.

      Є  пропозиція  в цілому проголосувати. Ставлю на

 голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      Шановні  депутати, ми визначилися стосовно майже

 всіх   документів,   які  ставилися  на  голосування.

 Залишився, одна норма залишилася конституційна. Тобто

 ми  в  першому  читанні  прийняли Закон "Про внесення

 змін до Конституції України". я 
 я                          - 185 - я 

      Відповідно   до   нашого  регламенту  ми  можемо

 остаточно  прийняти  цей  документ, а можемо прийняти

 його  після  обговорення у комісіях ще на наступному,

 відразу?

      Будь  ласка, прошу  вас  бути  уважними. Справа в

 тому,  що   ми  перенесли  розгляд  цього  питання  у

 остаточне  через  те що ми хотіли спочатку розглянути

 всі інші нормативні акти, і ми їх розглянули тепер ми

 бачимо, що прийняті нами нормативні акти відповідають

 змісту   того,  що  ми  передбачили  в  поправках  до

 Конституції України.

      Тому  є  змога  проголосувати  сьогодні  цю,  чи

 розглянути    все-таки    в    комісіях.    Я   прошу

 зареєструватись.

      Ну я бачу що є кому голосувать.

      У  кого,  коротка схема один за, один проти, хто

 хоче висловитись, Іван Степанович Плющ.

 

      ПЛЮЩ.   Я   счітаю,   що   все-таки   ці   норми

 проголосувати   в  вівторок,  тому  що  сьогодні  300

 голосів  ми  не  наберем  і  третини  їх. Усі глибоко

 зрозуміли   ми   не  голосували  пропозицію  депутата

 Бандурки  і зараз не будемо голосувать в цілому, а ми

 його   у   першому  читанні  проголосували  прийняли, я 
 я                          - 186 - я 

 доопрацюєм і в вівторок проголосуем.

 

      ГОЛОВА. Інша думка є у когось, немає. Ну давайте

 будем  діять  за конституцією, регалментом. Тому я не

 буду  ставити на голосування бо мова йде про поправки

 до  конституції,  тому  я  просив би в комісіях голів

 комісій   особливо,   розгялнути   це  питання  і  ми

 поставимо на голосування цей Закон, цей проект Закону

 у вівторок.

      Тепер,...   почекайте   ще.   Перше  питання  ми

 розглянули.  І  в  нас  у  порядку  дня є ще декілька

 питань.  Але  зрозуміло,  я прошу уваги. Є зрозуміло,

 всім  зрозуміло, що ми не зможемо зараз їх розглянути

 за часом.  Я прошу уваги.

      Але  серед  них  є  одне  питання,  яке потребує

 уточнення.  Тобто,  попередньої  підготовки.  Зокрема

 мова йде  про розгляд звіту  Прокуратури.

      Оскільки   сьогодні  у  пресі,  на  мій  погляд,

 тенденційно   і   необгрунтовано  розпочалася  велика

 кампанія   про,  ніби-то,  існуюче  протистояння  між

 Верховною  Радою і Прокуратурою. Причому робляться на

 стільки   голословні   заяви   і  виновки  деякого  з

 представників     Прокуратури,    причому    запитати

 конкретно:  в  чому  висловлюються  претензії.  Немає я 
 я                          - 187 - я 

 ніяких  аргументів,  а  тільки  от  нагнітання  є і я

 переконаний  воно  викликане  єдиною причиною. Тим що

 відповідно  до  регламенту  уключено  у  порядок  дня

 питання про звіт Прокуратури.

      Тому  в  процесі  підготовки  я  просив би вашої

 згоди  (у  вас проект на руках розданий) зробити такі

 доручення.

      Перше.  Комісіям Верховної Ради України з питань

 законності   і  правопорядку  та  з  питань  правової

 політики  і судово-правової реформи заслухати Першого

 заступника  Генерального  Прокурора України Даниленко

 про  стан  виконання Генеральною Прокуратурою України

 Закону України "Про прокуратуру України".

      Друге.  Розглянути дописьмовий звіт Генерального

 Прокурора  України  на пленарному засіданні Верховної

 Ради  України 21, 24 березня  1995 року.

      Третє.  Голові  комісії Верховної Ради України з

 питань  охорони  здоров'я,  материнства  і  дитинства

 Спіженко,    та   начальнику   лікувально-оздоровчого

 об'єднання  при  Кабінеті Міністрів України Возіанову

 поінформувати Верховну Раду України про стан здоров'я

 Генерального Прокурора України Дацюка.

      Четверте.   Доручити   комісії   Верховної  Ради

 України    з   питань   законності   і   правопорядку я 
 я                          - 188 - я 

 ознайомитися   з   ходом   розслідування  Генаральною

 Прокуратурою  України  кримінальних справ, які набули

 широкого  резонансу  в  засобах масової інформації та

 супільстві.

      Я    ставлю   проект...   Є   зауваження?   Одну

 хвилиночку. Я зрозумів є запитання. Я поясню спочатку

 запитань.

      Справа  в тому, я прошу уваги, будь ласка, я дам

 слово   почекайте.   Пояснення,   по-перше,   я  бачу

 викликають запитання пункт 3 відносно стану здоров'я.

      Протягом  двох  тижднів  прокурор хворіє, так як

 пояснюють в черговій приймальні. Одначе, фактично, як

 є достовірна інформація, він не в лікарні, ні дома не

 хворіє.  Тому  виникає  питання,  можливо він справді

 хворий.  Значить,  треба  доручити спеціалістам нехай

 з'ясують.  І  дадуть  доповідь,  інформацію Верховной

 Раді.

      Інакше складається враження, що тоді ми не можем

 розглядати  в  цілому  до безконечності такі питання.

 Оскільки   людина   конкретно   не   хоче,  щоб  його

 розглядали.

      Шейко.

 

      ШЕЙКО П.В. я                          - 189 - я 

     

      Шановний Олександр Олександрович, шановні колеги

 депутати,  зараз вам запропонованний проект Постанови

 Верховної  Ради  і  якщо ми його приймемо, то це буде

 взагалі  унікальним  випадком порушення законодавства

 яке  діє  в Україні і я думаю, що це тільки буде дуже

 доречно  пресі, взяти ще більше, нагнітати обстановку

 навколо Верховної Ради і Генеральної прокуратури.

      Другий  пункт, де ми доручаємо Даниленку зробити

 звіт про виконання Закону про прокуратуру є абсолютно

 не  прийнятним, тому що в Генеральній прокуратурі пан

 Даниленко ніхто.

      Тому  що  відповідно  до 10 частини 10 статті 97

 Конституції  члена  колегії  Генеральної  прокуратури

 затверджує Верховна Рада.

      Ми  Даниленка  не  затверджували  ні  на  посаду

 першого  заступника  Генерального  прокурора  ні  тим

 більше членом колегії Генеральної Прокуратури.

      Абсолютно  не  коректним  є пункт де є доручення

 Комісії з питань охорони здоров'я вияснити яким чином

 там  сімулює  чи  не  сімулює Генеральний Прокурор. Я

 вважаю,  що  це  неетично  абсолютно.  Можна  було  б

 активну  форму вибрати цього пункту: доручити Комісії

 допомогти виздоровіти Генеральному Прокурору!.. я 
 я                          - 190 - я 

      М  абсолютно  недоречним  є останній пункт, який

 доручає...  яким  дорчається  Комісії  з  правової  і

 судово-правової   реформи  втручатися  в  кримінальні

 справи,  які веде сьогодні Генеральна Прокуратура, і,

 тим  більше,  виносити  сюди,  на  розгляд  Верховної

 Ради   -це  є  прямим  порушенням  Закону,  процедури

 проведення  слідства.  І  я  вважаю,  що сьогодні цей

 проект Закону приймати ні в якому випадку не можна!

      Дякую за увагу!

     

      ГОЛОВА. Я не коментую. Хочу тільки сказати, що в

 другому  пункті  те, що говорить Шейко, не згадується

 зовсім.

      А   відносно  Даниленка  -є  доручення  Комісії:

 заслухати  в  Комісії  інформацію, а не розглядати на

 Верховні Раді.

      І  четвертий пункт ніяким чином не втручається в

 слідство! А дає доручення ознайомитися із, по суті, з

 процедурою  і  обгрунтованістю  тих  звинувачень, які

 сьогодні  ідуть  в  усіх  засобах масової інформації,

 причому    з    коментарями,    які    є    предметом

 розслідування...

      Комісії? Будь ласка, законодавство, Євдокимов.

      Будь  ласка,  Євдокимов,  говріть. Будь ласка, з я 
 я                          - 191 - я 

 трибуни. Ідіть на трибуну!

     

      ЄВДОКИМОВ В.О., 301 виборчий округ.

      Уважаемые народные дпутаты!

      Вопрос,  действительно,  очень  важный.  Вопрос,

 действительно,  очень  ответственный. И нужно принять

 взвешенное решение.

      Я  очень  коротко дам вам информацию, и тогда вы

 примете решение.

       На  протяжении  нескольких  месяцев, вы знаете,

 отчет   Генерального   Прокурора  стоит  давно,  а  в

 частновти  с 11 января текущего года, мы неоднократно

 приглашали Владислава Владимировича Дацюка в комиссию

 по  законности  для того, чтобы послушать его отчет и

 подготовить  вопрос по отчету на Президиум и затем на

 сессию Верховного Совета.

      Ни    одного    раза   на   комиссию   Владислав

 Владимирович  о  различным  причинам не явился. Таким

 образом, мы этот вопрос не смогли рассмотреть. Мы его

 приглашали  и на совместное заседание двух комиссий -

 наше  и по правовой политике. Туда также не явился ни

 Владислав Владимирович, ни его заместитель.

      В  Конституции  Украины четко записано, что мы с

 вами  должны слушать отчет Генерального Прокурора, ни я 
 я                          - 192 - я 

 Генеральной   Прокуратуры,   а   именно  Генерального

 Прокурора. И это правильно.

      Но  в  Конституции не записано, что отчет должен

 звучать  с  трибуны, с места или откуда. Сегодня мы с

 вами имеем писльменный отчет за подписью Генерального

 Прокурора, который розповсюджен среди всех депутатов.

 Этот   отчет  имеется.  И  мы  с  вами  вправе,  если

 Владислав   Владимирович   в  дальнейшем  сам  что-то

 рассказать,  мы  вправе  без  него  рассмотреть  этот

 отчет.

      Другой   вопрос,  скажем,  какое  решение  будет

 принято  по  этому  вопросу, но это вопрос второй. Но

 рассмотреть  этот отчет по Конституции и по закону мы

 сегодня можем.

      Мы  попали  сегодня  в  очень сложное положение.

 Сегодня  и заслушать нельзя, и отчет стоит в повестке

 дня,   а  слушать  мы  не  можем.  Вы  посмотрите,  в

 средствах   массовой  информации  нагнетаются  всякие

 сведения,  слухи  и  так  далее,  и  так далее, и так

 далее.  Мы с вами до сих пор еще не увидели ни одного

 приговора  суда  ни по одному конкретному делу, чтобы

 нам  кто-то  что-то рассказал. Мы сегодня хотим знать

 правду,  мы сегодня хотим знать, как работает сегодня

 Генеральная    Прокуратура.   Сегодня   положение   в я 
 я                          - 193 - я 

 Генеральной  Прокуратуре,  что  надзора, по существу,

 сегодня    нет.   Надзора   за   оперативно-розыскной

 деятельностью  нет.  Вы  посмотрите  на ту цифру одну

 хотя ы, которая стоит в отчете Генерального  Прокурора...

             (Шум у залі)

  ...Нет я заканчиваю. Значит вы посмотрите хотя бы на

 одну  цифру: возбуждено по линии общего надзора -2400

 дел...   Да.   Ну   хорошо.   Обговорення  не  будет.

 Поэтому...

      (Шум в залі)

      Давайте  не будем проводить обсуждение. Я ситаю,

 что   надо   поставить   звит,   вот   как   в   этом

 Постановлении, принять решение соответствующее.

     

      ГОЛОВА.  Валерій  Олександрович! Ваша пропозиція

 зрозуміла.  І  інформація  для  депутатів  корисна. Я

 почитав   проект  Постанови.  Щоб  ми  не  розглядали

 сьогодні  це  питання  оскільку,  ну,  і часу немає і

 немає  потреби  до  нього саме зараз повертатися, тим

 більше   і  кінець  робочого  дня,  п'ятниця  і  тому

 подібне.

      Тому  для  того,  щоб  розгялянути це питання на

 наступному  тижні,  але маючи достатньо інформації, в

 тому  числі  з  тих  пунктів, які відображені в цьому я 
 я                          - 194 - я 

 проекті   Постанови,   я   хотів   би   поставити  на

 голосування  таку  Постанову,  як доручення Верховної

 Ради щодо підготовки цього розгляду.

      (Шум в залі)

      Яка  пропозиція  у Чорновіла? Я сказав Чорновіл,

 хіба ви не чули?

     

      ЧОРНОВІЛ В.М.

     

      То  не я не чув, то машина не чула. Я вважаю, що

 ставити  питання  це  не можна до того часу, як ми не

 заслухаємо в нашому залі, може в закритому засіданні,

 інформацію  Прокуратури  про  ті  справи різні бо без

 того  можна  буде  витлумачити  спробу розправитись з

 Прокуратурою.  Я  думаю,  що  треба,  чому  би  ми не

 заслухали? Уже ж якийсь етап слідства йде і по справі

 "Землі  і  волі",  і  по  справі  Боженара і по інших

 якихось    справах.   А   після   цього,   заслухавши

 інформацію,  можна було б вернуться до цього питання.

 І взагалі оця спроба слухати без відповідача, заочно,

 мені  здається,  дещо  неетично.  Тому  давайте ми не

 спішимо з розглядом  цього питання.

      Дякую.

       я 
 я                          - 195 - я 

      ГОЛОВА. Процедура Носова, будь ласка.

     

      НОСОВ В.В.

     

     

      Шановні  депутати,  у  нас  є роділ в Регламенті

 "Здійснення    Верховною   Радою   та   її   органами

 контрольних  функцій  і повноважень". Є стаття 8-2-5,

 яка  саме  звіт  прокуратури описує. Звіт подається в

 письмовій  формі, ми його розглядаємо, а далі: у разі

 необхідності   їх  розгляду  у  письмовому  звіті  на

 засіданні    Верховної    Ради   відповідні   питання

 включаються до порядку денного сесії. Другий пункт це

 і пропонує.

      Якщо   ми   не  проголосуєм,  то  задовольнимося

 письмовим тоді звітом. Так що цей пункт вірний.

      Але щодо Даниленка, то вам вірно підкали: він не

 є членом колегії, і згідно з Законом він не може бути

 першим  заступником.  Але його всупереч Закону чомусь

 призначили.  Тому  тут треба зазначити якогось іншого

 заступника,  може,  даже  і  не  першого,  але який є

 яленом колегії, - тоді все буде відповідати Закону.

      Дякую.

       я 
 я                          - 196 - я 

      ГОЛОВА. Іншими словами, шановні депутати, щоб не

 вступати  в правову колізію, пов'язану із підготовкою

 звіту   прокуратури,  я  просив  би  вашої  згоди  на

 протокольне  доручення,  за  змістом  яке  відповідає

 тому, що тут запропоновано.

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.  Крім питання про Даниленка. Просто там:

 "Заступнику  генерального прокурора". І все. Я ставлю

 на голосування це протокольне доручення.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА.  Рішення  не  прийнято.  Тоді я даю усне

 протокольне  доручення з цього приводу для підготовки

 цього розгляду на Верховній Раді: дати Верховній Раді

 відповіді  на  ті  питання,  що  тут  поставлені.

      І  я звертаюся з проханням до тих депутатів, які

 вважають   себе   юристами,  які  матеріали  слідства

 коментують  на  всі  заставки  по  всіх газетах, і не

 тільки   газетах.   Ви   порушуєте  кілька  принципів

 основоположних  юриспруденції взагалі і права. І тому

 я просив би, щоб ви висновки для себе теж робили. я 
 я                          - 197 - я 

      Я  звертаюся  в  даному  випадку  і до Єрмака, я

 думаю,  що  він  це  чує. Тому я буду ми так все буде

 з'ясовано  я думаю, все буде з'ясовано, тому я просив

 би працювати точно дотримуючись законів.

      Номер скажить, 71.

     

      ___________.  Дякую.  Я вже пропонував доручити

 нашому  колегі  голові  комісії,  Омельченку Григорію

 Омельяновичу,  він розшукати внести нам ясності зняти

 ці питання.

     

      ГОЛОВА.  Я  просив би давайте не перетворювати в

 жарт,  я  можу дати інформацію де вчора наприклад був

 Омельченко і прокурор і це стане зрозуміле, але немає

 потреби в тому.

      Одну  хвилинку.  У  вас  на  руках є орієнтовний

 перелік  питань  для розгляду на пленарних засіданнях

 Верховної Ради. 21-24 числа. Є пропозиція схвалити.

      Я  ще  раз  прошу не кричіть з місця. Будь ласка

 Моісеенко.

     

      МОІСЕЕНКО.   Спасибо.   Значит   я  хочу  внести

 предложение   относительно  зоріентованого  переліка

 следующего   содекржанія,   здесь   у   нас  согласно я 
 я                          - 198 - я 

 регламента утвержденного Верховним Советом, ми должни

 до  рассмотренія бюджета расмотретл доклад презідента

 України про выконання державного бюджета за 1994 рик.

 Поэтому  я вношу предложение: до заслушивания вопроса

 о  бюджете,  заслушать  этот  доклад. На рассмотрение

 доклада  нам  дается  около 10 дней. Поэтому вопрос о

 бюджете предлагаю перенести на рассмотрение не раньше

 10  апреля,  що  также  предусмотрено  регламентом  и

 дается   на  его  изучение  20  дней.  Я  прошу  всех

 познакомиться  с соответствующими главами регламента.

 Кроме  этого,  я  предлагаю  убрать  из повестки дня,

 предложеной,   значыт   вопрос   про   звит  Кабинету

 Министьрив Украины про работу в 1994 роци и, согласно

 регламента,  утвержденного нами, поставить вопрос про

 видставку  всего  складу  Кабинету Министрив Украины.

 Что   будет   юридически   соответствовать  в  случае

 рассмотрения этого вопроса.

      Прошу   поставить   эти   мои   предложения   на

 голосование.  Спасибо.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА. Володимир Миколайович, я не можу ставити

 ан  голосування.  Особливо  друге  питання,  тому  що

 питання  про відставку -це наслідок розгляду питання. я 
 я                          - 199 - я 

 Наслідок  розгляду.  А якщо ставити про відставку, то

 тоді треба включати його в перелік питань, відповідно

 до  регламенту.  Обгрунтовуючи своєчасно, пропускаючи

 через  комісію  і  так  далі. І то, в нас є рішення з

 цього приводу, які зв'язані з постановами про бюджет.

 Постановами комісії про бюджет.

      Пропозиції внесені такі.

      (Шум в залі)

      Я   ставлю   пропозицію  депутата  Моісеєнко  на

 голосування.

      (Шум в залі)

      Його пропозицію.

     

      "за"

     

      Рішення не прийнято.

      І   все-таки  я  пропоную  за  основу  поставити

 перелік   питань,   орієнтовний  перелік  питань.  За

 основу,  а  потім  вилучемо або включемо. Будь ласка,

 ставлю на голосування.

     

      "за"

     

      Рішення прийнято. я 
 я                          - 200 - я 

      Я,    одну    хвилиночку,   я   пропустив   одне

 голосування.  Ми  повернемося  зараз  до  уточнень. Я

 прошу  уваги.  Опустіть  поки  що  руки.  Будь ласка,

 опустіть поки що руки.

      Вносилася   пропозиція  з  самого  ранку  групою

 депутатів   про  трансляцію  засідання,  про  розгляд

 кримського    питання,   про   трансляцію   його   на

 телебаченні, в вечері сьогодні.

      Оскільки ця пропозиція вносилася. І я попередив,

 що я поставлю цю пропозицію на голосування. Тому я її

 зараз   і   ставлю.  Про  трансляцію  на  телебаченні

 розгляду  питання  про  політико-правову  ситуацію  в

 Криму. Прошу визначитись.

     

      "за"

     

      Рішення не прийнято.

      Ще  раз  я  не  буду  ставити.  Хто  за  те, щоб

 ставити на поіменне голосування, будь ласка.

     

      Йде голосування.

      Можна.

      Ставиться на поіменне голосування.

      Йде голосування. я 
 я                          - 201 - я 

      Рішення не прийнято.

      Я  прошу  шановні депутати, не тисніть на кнопки

 до того поки пішла колонка, я вже пояснював 20 разів.

 Все, я більше не ставлю на голосування.

      Корнелюк. З процедури.

     

      КОРНЕЛЮК

     

      Дякую.

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 колеги-народні депутати!

      Ми  обов'язково маємо проголосувати за те, щоб у

 повному  об'ємі  ця  інформація  була в ефірі -будуть

 різні  інсинуації!  Більше  того, треба запропонувати

 виступити  ще  особисто окремо Голові Верховної Ради,

 ПРезиденту  України  по цих всіх питаннях і щоб зняти

 всі ці нашарування. Дякую.

     

      (ОПЛЕСКИ)

     

      ГОЛОВА.  Я  вважаю, що можна було б зробити... я

 прошу уваги!... що можна було б сьогодні, приблизно о

 17-й  годині зробити прес-конференцію для журналістів

 і  дати її в ефірі. І також можна було б зробити і цю я 
 я                          - 202 - я 

 інформацію... і трансляцію зробити.

      Вадим  Петрович,  ви  це  хотіли  сказати?  Будь

 ласка.

      Ніна Іванівно, в кого не працює система -сядьте,

 будь ласка, сюди. Ну, тут працює...

      (Шум у залі)

      Я кажу: із карткою своєю сядьте сюди!

      Будь ласка.

     

      ___________.

     

      Шановні народні депутати!

      Я  підтримую пропозицію про те, що якраз питання

 Криму  єсть  таким  питанням,  про  яке повинен знати

 народ.  Його  дійсно  треба  показати.  А  у нас була

 спокійна  обстановка,  конструктивна, і думаю, що нам

 тут чогось соромитись нашого народу нічого.

      І конкретно по порядку денному.

      Олександре   Олександровичу,  в  нашому  порядку

 денному  цієї...  засідання було питання про внесення

 змін  до  пункту  3 Постанови "Про стан підготовки та

 створення сприятливих економічних умов для проведення

 весняно-польових   робіт".  Було  доручення.  Комісія

 вивчала.    В   установленому   Регламентом   порядку я 
 я                          - 203 - я 

 Постанова внесена. Чому вона сьогодні не внесена, так

 сказать, у... у....порядок денний?

     

      ГОЛОВА.   Вадиме  Петровичу,  тому,  що  внесено

 питання  по Криму. Тому, що ми не встигли просто його

 розглянути. А розглянемо на наступному тижні.

      Ще  раз  ставлю  на поіменне голосування питання

 про трансляцію. Ще раз ставлю на поіменне голосування

 питання   про   трансляцію  засідання  щодо  розгляду

 ситуації в Криму! Прошу підтримати це голосування.

     

    " За"    "проти"    ,

      рішення   прийнято.

      ............... Все можна голосувати.

      Тепер  відноснопорядку  денного  в цілому, можна

 його   огодити?  Не  можна?  Хто  хоче  висловилтись,

 зипишіться.

      Шановні депутати, ми схвалили в першому читанні,

 тобто,  за  основу,  ми  будемо голосувати в вівторок

 порядок  дня. І там врахуємо ще деякі н'юанси, які ще

 будуть.   Крім   того,   на   Президії  розглянемо  в

 понеділок.

      Є  пропозиція  в  цілому  схвалити. Ставиться на

 голосування схвалити в цілому. я 
 я                          - 204 - я 

      "За"    "проти"    , рішення прийнято.

      Тепер,  я  прошу  уваги.  Від  фрації комуністів

 просять   надати   слово   за,   так  би  мовити,  за

 регламентом,  за межами засідання, бо, власне кажучи,

 ми  вже  четверту  годину  працюємо. Депутат Цебенко,

 прошу.

             (Шум у залі)

     

     

       ЦЕБЕНКО. Уважаемые коллеги, фракция коммунистов

 уполномочила  меня сделать следующее заявление.

      Заявление   фракции   "Коммунисты   Украины   за

 социальную справедливость  и народновластие.

      Четыре  года  назад на всесоюзном референдуме 17

 марта  1991  года  народ  Украины  вместе  с  другими

 народами   нашей   великой  многонациональной  родины

 высказался     за    сохранение    Союза    Советских

 Социалистических  Республик.  Тем самым он подтвердил

 готовность  сберечь  первую в мире страну социализма,

 созданную  трудом  и  гением  народа под руководством

 партии  Ленина.  Тем  самым  он подтвердил стремление

 жить   в   могучей   мировой   державе,   не  знавшей

 межнациональных  конфликтов  на  протяжении  десятков

 лет.   Преимущество  социализма  и  советского  строя я 
 я                          - 205 - я 

 дружбы  народов убедительно подтвердила наша победа в

 Великой  Отечественной  войне, 50-летие которой будет

 отмечать  все  прогрессивное  человечество.  Никто не

 может отрицать, что именно в Союзе ССР Украина обрела

 государственность,  обкединила  все свои исторические

 земли,  превратилась  в  высокоразвитую страну, стала

 равноправным членом Организации Обкединенных Наций.

      Однако  воля  народов, выраженная на Референдуме

 была  нагло  перечеркнурта  в Беловежской Пуще. Плоды

 этого     преступления,     глубочайший    социально-

 экономический   кризис,   стремительное   превращение

 страны  в  полуколонию,  невиданный упадок культуры и

 духовности,  вымерание  нации.  Люды  хорошо  помнят,

 какой  была  наша  жизнь  в  стране Советов, на своем

 горьком  опыте  убедились,  какой  она  стала теперь.

 Поэтому  идея  воссознания обновленного Союза находит

 все  больше  сторонников.  Коммунисты твердо уверены,

 что   без   возрождения   Союза   братских   народов,

 восстановление      социализма      и      советского

 народовластия выход из кризисного тупика невозможен.

      Мы   готовы   возглавить  борьбу  трудящихся  за

 достижение этой благородной цели, о чем принципиально

 заявила  на  II(XXX)  скезде  Коммунистической партии

 Украины.  И  первым  шагом  на этом пути должна стать я 
 я                          - 206 - я 

 денонсация Беловежского соглашения.

      Да   здравствует   добровольный   союз  братских

 равноправных народов.

      Спасибо.

     

      (ОПЛЕСКИ)

     

      ЧОРНОВІЛ.

     

      Фракція Народного Руху України уповноважила мене

 заявити,   що  останній  з'їзд  Комуністичної  партії

 України  проходив  під  антидержавними  гаслами,  під

 гаслами   повернення   до  Радянського  Союзу,  тобто

 фактично   було   порушено   елементарний   Закон   і

 Кримінальний   Кодекс  України,  що  кличе  за  собою

 кримінальну  відповідальність  і  зняття з реєстрації

 тієї політичної сили, яка вдається до таких заходів.

      Ми також хочемо, щоб ми всі разом відзначили 50-

 річчя перемоги над фашизмом у Другій Світовій війні.

      Але  ми вважаємо, що влаштування  помпезних свят

 і  виділення  для  цього  в  бюджеті  4 трильйони -це

 знущання  над  ветеранами  і  інвалідами  війни,  які

 сьогодні знаходяться у такому жахливому стані.

      І я думаю, що просто деякі політичні сили хочуть я 
 я                          - 207 - я 

 використати   перемогу  над  фашизмом  для  чургового

 пропогандистського шоу.

      Я  хочу, фракція Руху мене уповноважила заявити,

 що  ми  просимо  врахувати це при розгляді бюджету на

 цей рік.

      Дякую.

     

 

             

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку