ЗАСІДАННЯ    ЧОТИРНАДЦЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  15  л ю т о г о  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      Шановні  депутати,  доброго ранку, доброго ранку

 інші  учасники  нашого  засідання.  Шановні депутати,

 Сьогодні    виповнюється    річниця   виводу   військ

 колишнього Радянського Союзу з території Афганістану.

      Під час тих подій трагічних склали голови більше

 3 тисяч громадян України.

      Пропоную  вшанувати  пам'ять  про  них  хвилиною

 мовчання.

      Прошу сідати.

      Перелік питань, які ми розглянемо сьогодні у вас

 на руках.

      Вчора  ми  проголосували  порядок роботи за яким

 зареєструватися   потрібно  так  так  вибачте.  Прошу

 увімкнути систему проводиться реєстрація.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ ДЕПУТАТІВ.

 

      Так, як і вчора. я 
 я                           - 2 - я 

 

      "

      Зареєстровано  320  депутатів, тому що в мене не

 працював...

      Будьте уважні. Ми розберемося згодом.

      Оголошується  для  розгляду  питання "Про проект

 закону України про надання статусу і (....) населеним

 пунктам  України".  Друге читання. Михайло Васильович

 Парасунько  -Голова підкомісії Комісії з питань агро-

 промислового комплексу. Прошу уваги.

 

 

      ПАРАСУНЬКО.

      Шановні  народні  депутати! Після схвалення вами

 цього  Закону  в  першому  читанні,  Комісія з питань

 агро-промислового   комплексу   звернулася   до  всіх

 постійних   комісій   з   проханням   надіслати  свої

 зауваження-пропозиції  до прийнятого Закону в першому

 читанні . І безпосередньо , від всіх депутатів.

      Зауваження,  які надійшли до цього законопроекту

 від  комісій  і  депутатів,  внесені  до порівняльної

 таблиці , яка вам  роздана  на минулому тижні.

      Ви  мали  змогу  ознайомиться,  зважити свої, як

 кажуть,  думки  і  таким  чином  прошу  вас, значить, я 
 я                           - 3 - я 

 Олександре Олександровичу, дати змогу приступити

 приступити до розгляду цього питання.

 

      ГОЛОВА.  Іване  Васильовичу,  шановні  депутати,

 йдемо оза процедурою другого читання, Чи є зауваження

 до назви і преамбули закону?

       До  статті 1 "Визначення та критерії віднесення

 населених  пунктів до категорії міських. Тут є багато

 зауважень  від  депутатів  від  Чернівецької області,

 сені  здається.  І  я  так  бачу, що вони враховані в

 основному , крім деяких.

      До першого у вас, так ? Будь ласка, Кияк.

 

      КИЯК, Чернівці. Шановні колеги, добре володіючи,

 знаючи  ситуацію,  знаючи Карпати я можу констатувати

 той факт, що дуже мало населених пунктів мають висоту

 600 і вище, обов'язково зачіпають якимось кінцем села

 більшу низину. Крім того, якщо подивитись, дуже часто

 високорозвинені   чи   села,   що   мають   містечка,

 розташовані  вище  чим  600  метрів, але мають чудосу

 інфраструктуру,  транспортне  сполучення, залізничне,

 автомобільне, скажімо, Ясіня Закарпатської області. А

 є  села  значно  нижчі  від  600  сетрів, які Богом і

 людьми забуті - це Коцюбинське. я 
 я                           - 4 - я 

      Якщо   взяти   Потильський   район  Чернівецької

 області,  то  він  весь,  по  суті,  ізольований  від

 України, хоча там є села і нижче  600 метрів.

      Тому ми запропонували вам, здається, поліативний

 варіант.  Якщо не менше половини даного села проживає

 на висоті 600 і вище метрів.

 

      ГОЛОВА.  Я просив би шановних депутатів, коли ви

 даєте якийсь пункт для голосування, посилатись на те,

 що  ваші зауваження тут є роздані, отака-то сторінка,

 я пропоную проголосувати такий-то текст.

      Тому,   будь   ласка,   я   думаю,  що  депутати

 підтримають вас. Тільки чітко сформулюйте, на чому ви

 наполягаєте голосувати?

 

      ___________.   Після   слів,   ми   роздали   ці

 зауваження,   стаття   1,   абзац   2,   після   слів

 "розташування  населеного  пункту " доповнити словами

 "або  його  частини, на якій проживає більше поливини

 його мешканців".

 

      ГОЛОВА.     Зрозуміла     пропозиція?    Михайло

 Васильовичу!

 я 
 я                           - 5 - я 

      ___________.  Я  можу сказати шановному депутату

 Кияку   і  його  колегам,  які дали пропозиції, що їх

 пропозиція  не міняє суті самого визначення населених

 пунктів,   тому   що  у  всіх  статтях  цього  Закону

 передбачено  по всіх критеріях, які ви запропонували.

 Якщо  депутати  підтримають  вашу  пропозицію,  ми не

 маємо заперечень.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміла  пропозиція депутата Кияка? Я

 ставлю   її   на   голосування.   Як  бачте,  Михайло

 Васильович теж не заперечує, можна було б підтримати.

 Прошу.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Ще до 1 статті є зауваження? Немає.

      Манчуленко, ваша пропозиція є тут? Прошу.

 

      МАНЧУЛЕНКО Г.М.

      Георгій  Манчуленко, 435 Заставленський виборчий

 округ, Чернівецька область.

      Шановний   Олександр   Олександрович!   Шановний

 доповідачу!  У нас тут є пропозиція до частини шостої

 статті 1. Викласти в такій редакції "Населені пункти, я 
 я                           - 6 - я 

 що  розташовані повністю або частково на висоті 600 і

 більше  метрів  вище  над  рівнем моря і відповідають

 деяким  іншим  умовам  даної статті набувають статусу

 гірських".  І  тут  є  обгрунтування,  я не буду його

 зачитувати,  я  би  просив поставити цю пропозицію на

 голосування.

      Дякую.

 

      ___________.   Комісія   також  розглянула  вашу

 пропозицію  вчора,  і ми вважаємо, шановні депуттати,

 за    доцільне    залишити   запропоновану   комісією

 формуліровку,   тому   що   це  не  повні  явища,  не

 прогнозовані.  Вони бувають раз у п'ять, десять років

 на  висоті  600  і  більше  метрів над рівнем моря за

 даними   Інституту  географії  (..........)  Академії

 наук. Потенційна присутня можливість силових явищ для

 кожного  населеного пункту. Але я ще раз повторюю, що

 це  під час або з періодом раз у 10 -12 років. А тому

 це   передбачено   у   програмах,   які  складаються,

 регіональні програми по боротьбі з цими явищами.

 

      ГОЛОВА.  Ще...  Я  до  Манчуленка  звертаюсь. Ви

 наполягаєте   на   своїх...?   Наполягає.   Я  ставлю

 пропозицію Манчуленка на голосування. я 
 я                           - 7 - я 

 

      "за"

 

      Рішення  не  прийнято. Частина депутатів (98) не

 голосували.  Я  ще  раз підкреслюю: за Регламентом ми

 повинні  голосувати,  будьте  уважні. Голосуйте за чи

 проти  -це  ваша  справа, -чи утримуйтесь, але беріть

 участь у голосування.

      Будь ласка, Лупаков.

 

      ЛУПАКОВ.

 

      Депутат Лупаков - 433-ій Вижнецький виборчий округ.

      От  якраз  в  вашій редакції населені пункти, що

 відповідають   всім  цим  умовам,  набувають  статусу

 гірських.  Ну, не можна всі! Якщо хоча б один, одна з

 умов  буде  не відповідати -це буде підстава не дати,

 не надати статусу гірським.

      Тому  я  ще  раз  прошу,  враховуючи  те,  що 98

 депутатів не проголосували, у деяких не спрацьовують,

 як  і  у  вас Олександре Олександровичу, машина наша,

 тому  я  прошу  нашу  пропозицію  ще раз поставити на

 голосування,  тому  що  не можна в такій формуліровці

 залишати цю норму. я 
 я                           - 8 - я 

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Євгене Олександровичу, в мене машина вже

 працює нормально.

 

      ЛУПАКОВ Є.О. А в мене - ні в цей раз.

 

      ГОЛОВА. Орест Дмитрійович, прошу.

 

      _______________

 

      Дякую.  Шановні колеги народні депутати, я хотів

 би  звернути  вашу  увагу  на те, що в умовах гірських

 населенних  пунктів,  часто  саме поселення, або саме

 сільрада  так би мовити розташована на якійсь висоті,

 але  господарство  ведеться  на  всіх  горах, які є в

 оточенні,  тому  пропонував би викласти це у редакції

 яка  викладена  на  сторінці  5  під  номером  20,  є

 доповнення,  є  варіант  який би дозволив вирішити це

 питання.  А  саме останній абзац викласти в наступній

 редакції населенний пункти, в яких житло і угіддя, що

 розташовані  на  висоті 410 метрів і вище на д рівнем

 моря,  і  підпадають  не  менше  ніж під два інших із

 наведенних  критеріев,  набувають  статусу  гірських, я 
 я                           - 9 - я 

 справа  в  тому  що  там є десь 6 різних крітеріїв, і

 фактично  жоден населенний пункт не може підпасти під

 всі  6 відразу. Тому я пропонував би в такій редакції

 погодитись і просив би народних депутатів підтримати.

 

      ГОЛОВА Що скаже Михайло Васильович?

 

      ___________.  Значить  ця  пропозиція  шановного

 депутата  Клімпуша  і інших депутатів досить ретельно

 вивчалася і комісією разом з міністерством економіки,

 міністерство   фінансів  і  пришли  до  висновку,  що

 сьогодні   є  стільки  населенних  пунктів  260,  які

 значить   підлягають  всім  крітеріям,  визначення  і

 надання  їм  статусу,  і  захисту  цих  людей які там

 проживають,  якщо ми зразу зменшимо як каже планку на

 400  метрів,  ми  удвічі збільшуем, значить витрати з

 бюджету, а тому при сьогоднішних економічних значить,

 становище  нашої  країни  не  можливо,  тому  я прошу

 зважити на цю умову і підтримати пропозицію комісії і

 уряду.

 

      ГОЛОВА   шановні  депутати.  Я  прошу  уваги,  я

 зрозумів свою не вилику помилку в цьому відношенні, я

 давайте  буду  так  іти  за пропозиціями які вносили я 
 я                           - 10 - я 

 депутати,  тоді  не  буде  повернення до тих чи інших

 пропозицій,  Депутат Гончар наполягає на тому, щоб по

 одному  з  слідуючих  критеріїв  (і дальше називались

 такі-то  критерії)...  Як,  Михайле Васильовичу, ви з

 цього приводу скажете і чи депутат Данча наполягаєте?

 Прошу, депутату Данчі дайте слово! Будь ласка!

 

      ДАНЧА  М.  Д.,  175  виборчий округ, Закарпаття,

 аграрники України.

      Шановні народні депутати!

      Я  переконливо прошу вас проголосувати за цю мою

 пропозицію,  адже у гірських умовах ці категорії може

 не  попасти,  як  сказав  Михайло  Васильович, із 250

 населених пунктів тільки 20. Є розташована... селищна

 Рада,  сільська  Рада.  Вона розташована на території

 550  метрів. А її землі розташовані на території 600-

 700  і  вище  метрів  над  рівнем моря. Я переконливо

 прошу  аграрників,  всіх інших проголосувати народних

 депутатів за мою пропозицію.

 

      ГОЛОВА.  Михайло Васильович!

 

      ___________.  Я  хочу  звернути  вашу  увагу  на

 статтю  п'яту,  де  це  все  враховано: що якщо самий я 
 я                           - 11 - я 

 адміністративний    центр    (тобто   сільська   Рада

 розташована  нижче  600 метрів -а такі випадки є) там

 записано,  що  статусом  захисту  гірського поселення

 користуються,   за   виданням,  як  каже,  документів

 органів   місцевої  влади  ті  хутора,  ті  невеличкі

 поселення,   які  входять  до  цієї  адміністративної

 території,  але  розташовані  і живуть вище рівня 600

 метрів.  Так  що  воно  враховано,  тут  немає ніякої

 потреби...

 

      ГОЛОВА.  Ви наполягаєте на голосуванні? Я ставлю

 пропозицію Данчі на голосування.

 

      "За" -

 

      Рішення не пройшло.

      Рябець.  Замість  600-350... Рябець є? Так? Будь

 ласка!

 

 

      РЯБЕЦЬ М.М.

      Шановні народні депутати!

      На  територіїї мого виборчого округу розташовано

 два   гірських  района.  І  щоб  прийняти  пропозицію я 
 я                           - 12 - я 

 комісії  та  Кабінету  Міністрів  у  нас  у  багатьох

 населених   пунктах   цей   закон  викличе  неприємні

 враження, соціальну напругу.

      Наприклад, на території моєї сільської ради де я

 народився три села, два села підпадають під дію цього

 Закону,  а моє село, де розташована центральна садіба

 колгоспу  і  сільська  Рада не підпадає під дію цього

 закону. І таких випадків на території двох районів ми

 налічуємо десь 8.

      Я  маю  багаточисленні  звернення  і  телеграми,

 просити    народних    депутатів    підтримати   нашу

 пропозицію.  І  якщо не 350, то хоча б 500 метрів над

 рівнем   моря,   що  дасть  можливість  послабити  ту

 социальну  напругу  в населених пунктах, де вона може

 виникнути.

      Я   прошу  народних  депутатів  підтримати  нашу

 пропозицію.  В  частині 3 статті 1 цифру 600 замінити

 цифрою  хоча б 500.

 

      ГОЛОВА. Михайло Висильйович.

 

 

      _______________  Я  б просив, шановних депутатат

 Рябець  і  інших  депутатів  ще  раз зважити. У вас є я 
 я                           - 13 - я 

 обгрунтування   умов   комісії,  які  ще  раз  говорю

 прораховані.  І те, що в ваші села окремі розташовані

 низче   600   метрів,   то  вони  не  підлягають  тим

 критеріям,  вони  не живуть в тих суворих кліматичних

 умовах.  І  давайте  ми  врахуєм,  що  якщо ми тільки

 знизимо цю планку, нас зразу трічі, значить, виростає

 потреба у виділенні коштів.

      Я  хочу наголосити, що тільки, якщо 600 метрів і

 вище,   для   заробітної   плати  працівникам  тільки

 бюджетної  сфери на 30 відсотків необхідно підвищити,

 значить,   заробітну  плату.  Це  вже  становить  170

 мільярдів  карбованців.  А  якщо  врахувати все, весь

 комплекс  так сказать заходів, то це будуть трильйони

 карбованців.

      Шановні мої колеги, я розумію...

 

      ГОЛОВА. Михайло Сергійович, ви ясно обгрунтували

 свою   позицію,   але   є  пропозиція  депутата,  він

 наполягає  на  голосуванні,  він  просить понизити до

 500. Ставлю на голосування.

 

      Йде голосування    ЗА   -

 

      Рішення   не   прийнято.  Костицький  від  групи я 
 я                           - 14 - я 

 депутатів прошу, теж саме прохання тільки 400 метрів,

 і ще є будь ласка.

 

      Василь КОСТИЦЬКИЙ 195 округ

 

      Шановні   народні   депутати!  Шановний  Михайло

 Васильовичу !

      Я   хотів,   щоб  при  вирішенні  цього  питання

 закликати вас врахувати кілька обставин.

      Перша.  В  розвинутих державах виплачують людям,

 які проживають в гірських населених пунктах і в першу

 чергу  -це  мається  на  увазі  Європейські  держави,

 держави Америки.

      Друге.  В Ріо-де-Жанейро був прийнятий документ,

 який   поширює,   який   є  загальний  і  там  дійсно

 установлено є 600 метрів, але у нас є специфіка своя.

      Третє.  Йдеться  про українські Карпати, якщо ви

 не знаєте, я вам хочу сказати, що цей регіон хронічно

 страждає віками безробіттям.

      Друге. Що там спосіб життя -це є ліс, переробка,

 заготівля,  посадка  -це  є  праця  людей,  і  він  є

 вирубаний.

      Третє.  Те,  що  ми  приймаємо  зараз це не є на

 сьогоднішній  рік,  на  теперішній  рік  і це не є на я 
 я                           - 15 - я 

 наступний рік цей Закон є навелику перспективу.

      І  тому  я думаю, що та проблема, яку ви ставите

 Михайло  Васильович,  може бути врахована в постанові

 Кабінету Міністрів двома шляхами.

      Перше.   Гірські  населені  пункти  можуть  бути

 розбиті  на  дві  зони,  і для одних можуть бути вищі

 пільги, а для других нижчі.

      І  друге.  Можна поступово вводити ці пільги для

 населених  пунктів,  але  Закон  передбачити, який би

 діяв на тривалу перспективу.

      Тому я закликаю всіх. Шановні народні депутати,.

 давайте  все-таки  прислухаємося до інтересів жителів

 Карпат,   жителів   Кримських   гір   і  приймемо  ту

 пропозицію,  яка  записана  від  групи депутатів, щоб

 принаявності  двох,  хоча  б  двох із трьох цих ознак

 можна було давати Статус гірського населеного пункту.

      Дякую.

 

 

      ГОЛОВА.Будь ласка.

 

      КОСТИЦЬКИЙ В.

 

      Я  ще  раз  звертаюся  до  того,  варіанту  який я 
 я                           - 16 - я 

 підготовлений на наукові і практичній основі з участю

 півроку  готовився  Закон  в першому читанні. Ще раз:

 Національна    Академія    наук,    її   інститутами,

 Міністерством   економіки,   Міністерством  фінансів,

 Аграрною  Академією  наук,  Міністерством  сільського

 господарства  і Комісією разом. І все ж обра... вано:

 сьогодні  створювати  полеміку з цих питань, я думаю,

 недоцільно.  Але,  ви  правильно  кажете,  що в інших

 державах,  можливо,  кращі,.... каже, умови створення

 для  проживання  і  життя цих людей в гірських.......

 ких територіях.

      Но  наша  економічна ситуація визначена сьогодін

 таким   становищем,   що   ми   можем  притримуваться

 дотримуваться    таких   критерій.   Давайте   і   ми

 порадимося,  можливо  ми  його  на  два роки приймем.

 Покращиться  економічний  стан нашої держави, значить

 ми  тоді будем мати кращі умови.

      Ну  комісія  розглядала ретельно ці пропозиції і

 прийшла   до  такого  висновку,  який  запропонований

 комісією.

 

      ГОЛОВА. Голосувати?

      Ну   давайте   так:  ми(.............),  на  500

 запинемося  і дві ознаки. Тобто, ще з мотивів? Ви вже я 
 я                           - 17 - я 

 говорили.   Устич.  Устич  просить  слова  з  цього

 приводу.    Він    записаний    в   списку.(........)

 Закарпатська обласна Рада.  Будьте увадні .

      Прошу   уваги!   Шановні  депутати,  вирішується

 важливе  питання  про  забезпечення  виконання  цього

 закону,  а  то  залежить  від тих критеріїв, котрі ми

 закладаємо в  Закон.  Прошу

 

      УСТИЧ.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 народні   депутати,   я   тут   представляю   область

 Закарпатську і як народний депутат дуже хотів би, щоб

 ви з розумінням віднеслись до дуже серьйозних проблем

 соціальних  і економічних нашого гірського села. І ті

 його  ознаки,  про  які  зараз  йде  мова,  ми чудово

 розуміємо,  що  економічна  ситуація складна. Чи є...

 Немає достатніх умов для введення в повному, можливо,

 обсязі  зразу закон. Але мова йде про принцип. І якщо

 цей  принцип  буде  незадовільно  сформульований, я з

 відповідальністю  хочу  вам  сказати,  що  це замість

 позитивної реакції гірських населених пунктів і людей

 може викликати якраз глибоке невдоволення, тому що ми

 розшаруємо  і  диференцюємо  за  формальними ознаками я 
 я                           - 18 - я 

 людей.

      І  знову  ж  таки  ця проблема породить комплекс

 обставин, з яких дуже важко буде виходити. То я прошу

 вас   пидтримати   пропозицію,   яку  вніс  Олександр

 Олександрович  -500  метрів  і не менше 2 ознак з тих

 критерієв, які вносяться.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Ставлю   на   голосовання   пропозицію

 депутатів   500   і   дві   ознаки  як  критерії  для

 визначення. Будьте уважні, прошу увімкнути систему.

      "За"    "проти"    , рішення не прийнято.

      Ну,   я  думаю,  Сергію  Івановичу,  можна  буде

 повернутись  у  постанові  до перегляду цього закону,

 скажемо,   протягом   двох  років.  Тоді  можна  буде

 врахувати цю обставину.

      У    першому   так,   Дончак,.............   вже

 прогололосовано.  Процев'ят,  450, то вже ми і 500 не

 пройшли.   Глухівський,   пропозиція   та  ж  сама  і

 проголосована вже.

       Коршинський 400 метрів, уже не пройшли на 500.

      Так само Дем'ян, пропозиція.

      Знову  ж  група...  Це одна із ознак... Тобто ми

 пройшли  одну  з  ознак  -це  висота,  розміщення над я 
 я                           - 19 - я 

 рівнем моря. Залишається в редакції "600".

      Номер який? Номер округу. 174 .Прошу.

 

      КОРШИНСЬКИЙ І.Ю.

 

      Коршинський, 174.

      Шановний  Олександр Олександрович, щіро дякую за

 слово.  Дякую  вам за ту пропозицію, яку ви внесли. А

 тепер  перед  тим,  як висловити пару слів щодо цього

 критерії,   у  менен  питання  до  шановного  Михайла

 Васильовича.

      Скажіть,  будь  ласка, як то могло трапитися, що

 мій найбільший район не лише на Закарпатті але й всій

 Україні,   який  простягаєть  від  гребта-перевалу  з

 Півночі  аж  до  Півдня  до  Румунії,  і  чомусь  так

 трапилося  Іячівський  район,  що  ні  одне  село  не

 потрапило під ці критерії, під Закон гірських.

 

      ГОЛОВА. прошу.

 

      ___________.  Я  розумію  вас, шановний народний

 депутат   Корчинський,   якщо  це  стосується  тільки

 Тячівського  району, що не потрапив, тоя пропоную вам

 додатково  зустріться  і вирахувати всі критерії, які я 
 я                           - 20 - я 

 єсть  в  наших матеріалах і таким чином ми з вами, як

 кажуть,   побачимо  чи  ввійшли  населені  пункти.  Я

 сьогодні  ще звертаю вас на той перелік критерій, які

 визначенім  державою,  державою.  А  ми, як державний

 орган,  також  повинні розуміти свою роль у виконанні

 чи   прийняті  цього  Закону.  Давайте  ми  додатково

 зустрінемося і подивимося матеріали всіх цих відомств

 наукових,  розумієте,  практичних,  економічних і так

 дальше.

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати! Я розумію невдоволення

 тих  чиї  ознаки  не  враховані,  але  ми  теж  маємо

 виходити  сьогодні  з  такої, з двох обставин. Одна з

 них   полягає   в   тому,  що  ми,  справді,  давайте

 передбачимо   в  проекті  постанови  про  те,  що  ми

 повернемося  до перегляду цих норм згодом і визначимо

 термін. А з іншого боку повинні враховувати, що краще

 якісь  пільги  передбачити  цим  Законом  записати  і

 виконати,  ніж  записати  і не виконати. Тому ви самі

 розумієте  добре,  наскільки  це  ризиковано.  Ми вже

 маємо досвід гіркий із цього приводу.

      У ще? Манчуленко, прошу.

 

      МАНЧУЛЕНКО. я 
 я                           - 21 - я 

 

      Георгій  Манчуленко  -435 Заставницький виборчий

 округ Чернівецька область.

      Шановний   Олександр   Олександровичу,  шановний

 доповідачу,  я  би  хотів  привернути  вашу  увагу до

 наступної проблеми.

      Ми приймаємо закон заради закону чи закон заради

 того,  щоб  він діяв і давав якісь реальні пільги тим

 людям, які живуть в дуже складних кліматичних умовах.

      Шановні колеги, я звертаюся до всіх вас. Я бував

 часто в Карпатах, зокрема на Путинщині в Чернівецькій

 області -якби ви бачили навіть в літніх умовах в яких

 жахливих умовах проживають люди, то це просто страшно

 стає!  Немає муки, немає найнеобхідніших речей, немає

 в що вдягнутися, в що взутися.

      Люди   добрі!   Я  вас  всіх  закликаю,  що  оця

 (..........),  яка  тут закладена, наслені пункти, що

 відповідають   всім   цим  умовам  набувають  статусу

 гірських,  є  абсолютно  неприйнятними.  Тому що якщо

 одна  умова  не підпадає під ці дані, які закладені в

 проекті  Закону,  значить,  населений пункт не набуде

 статусу гірського.

      І  я  дуже прошу вас підтримати нашу пропозицію,

 Чернівецької депутації, яка вам всім роздана на руки. я 
 я                           - 22 - я 

 Тому  що  ті  люди,  які  живуть в горах, вони просто

 обездолені.  Їм  немає  за  що  на  сьогоднішній день

 прожити. Тому я просив би, щоб цей Закон дав якісь їм

 реальні пільги.

      Дуже дякую.

 

      ГОЛОВА. Прошу.

 

      _______________

      Шановний  народний  депутат  Манчуленко, я також

 стурбований,  як  кажуть,  становищем  тих горян, які

 сьогодні живуть у цих умовах. Але хочу і їм (хай вони

 чують)   сказати,   що  ці  пільги,  які  передбачені

 проектом Закону, вони є реальні на сьогоднішній день.

 Інші  збільшення  пільг, тобто зняти планку, щоб цими

 пільгами  користувалися  ті,  які  живуть  нижче  цих

 критеріїв  або поза цими критеріями, значить, ми тоді

 наносим,  ущемляєм  тих,  що  живуть  справді  в  тих

 умовах,  в  тих  холодних,  так  сказать,  вітрових і

 бездоріжних  умовах. Але  хочу  звернути вашу увагу,

 шановні    колеги,    зокрема    шановного   депутата

 Дончеленко(?). В розробці державна программа розвитку

 Карпатського  регіону,  де  передбачено, і постачання

 товарами    народного    споживання,   і   продуктами я 
 я                           - 23 - я 

 харчування  вона  в  розробці, і там участь беруть як

 раз органи влади, Закарпатської, Івано-Франківської і

 Чернівецької  областей. Тому як раз там всі форми, як

 раз  ці  норми  забезпечення продовольством, товарами

 народного  споживання  палива,  соціального  розвитку

 регіону  і  передбачаеться цією програмою. Вони ідуть

 поза закону, або під цей закон.

 

      ГОЛОВА Василь Васильович Костицький.

 

 

      КОСТИЦЬКИЙ.   Василь  Костицький  195,  шановний

 Олександр  Олександрович,  мені  здається,  що  у нас

 треба   повернути,   мені   здається  що  є  все-таки

 невідповідність  між голосуванням регламентом. Справа

 в  тому,  що коли депутат вносить пропозицію, то вона

 голосується,  ми  не  задаєм доповідачу питань, а він

 нам   потім   відповідає,  ми  ставим  пропозицію  на

 голосування,  і депутат ставить пропозицію після того

 як доповідач спростовує її. Я думаю, що це впливає на

 результати голосування. Це перше.

      Друге,  наша  пропозиція,  від  групи депутатів,

 десь   чоловік   більше   10  вносились  про  те  щоб

 враховувалося  дві  ознаки  із  трьох.  І  я хотів би я 
 я                           - 24 - я 

 просити  вас  Олександр  Олександрович  поставити  цю

 пропозицію  на  поіменне  голосування. Тому що інакше

 цей  закон  просто  не потрібен, він буде стосуватися

 там дуже обмеженного числа людей.

 

      ГОЛОВА  Я до Носова звертаюсь, якщо не помиляюсь

 ми   тут   діємо   за  правилами  аналогії  поскільки

 вносилась   пропозиція   і   буває  так  що  частково

 врахована   тоді   іде  мотивація  у  комісії,  чи  у

 розробників   закону   і  часто  ми  навіть  під  час

 обговорення   такого  доходимо  до  згоди.  А  просто

 сьогодні   будувати  роботу  за  принципом  таким  що

 поіменне   голосування   примусить  голосувати  таким

 чином.  А  це  не  враховує  реальність мі можливості

 задоволення потреб, передбачених цими критеріями. Це,

 мабуть,  теж  не  краще.  Мені  здається, що депутати

 зацікавлені  в  тому,  щоб об'єктивно відреагувати на

 ситуацію. І, можливо, той варіант, що Сергій Іванович

 пропонував  -він  ефективніший  був  би.  Я  не...  Я

 поставлю  так,  як ви скажете! Носова увімкніть, будь

 ласка, на секунду!

 

      НОСОВ В.В.

      Шановні депутати! я 
 я                           - 25 - я 

      Згідно  з  Регламентом, коли виникають суперечки

 при   постатейному  голосуванні,  то  має  відкритися

 скорочене  обговорення.  Ініціатор  пояснює,  що  він

 хотів,    доповідач   відповідає   рішення   Комісії,

 коментує. Потім 2 "за", 2 "проти" - йде голосуавння.

 

      ГОЛОВА.   Тоббто,   ви   вважаєте,  що  ви  "за"

 проголосували,  Манчуленко -"за", Комісія... ніхто не

 проти!...  от  в  тому  і  своєрідність ситуаціі, але

 розуміють  проти  обставин  реальних...  Так  вважаю,

 що...  Так що, якщо ви наполягаєте, я ще раз поставлю

 на голосування!

      (Шум в залі)

      Тобто,  мова  йде,  що  дві  ознаки. А ми... хай

 залишається 600.

      (Шум в залі)

      Михайло Васильович, будь ласка, ще раз з'ясуйте.

 

 

      ___________.  Я,  шановний  Василь  Васильовичу,

 хочу   сказати,  що  була  можливість  у  нас  плідно

 працювати  на протязі півроку. Я заропшував, до речі,

 депутатів  із  цих  областей,  щоб  ми з карандашом в

 руках  ___________...  Я  не можу особисто підтримати я 
 я                           - 26 - я 

 шановного  Василя  Васильовича в тому, що одним дати,

 хто  нижче  500  метрів,  400...  10%  пільг,  а тим,

 значить,  дати  20%  пільг.  Я ще раз говорю: ми оцим

 методом  або  цим варіантом залашамо без об'єктивних,

 без реальних пільг тих, що дійсно проживають на... за

 цими критеріями, у цих умовах. А розпилимося і, таким

 чином, дійсно, буде ...

 

      ГОЛОВА.   Дякую.   Остання   пропозиція  Михайла

 Товта, прошу. Михайло Мийлович Товта.

 

 

      ТОВТА М.М.

      Шановні   колеги-депутати!  Шановний  Олександре

 Олександровичу! (..........) 169 виборчий округ.

      Я  розумію, яка бездушність або байдужість колег

 до  цього  питання.  Воно  торкається  безумовно лише

 деяких  виборчих  округів.  Мій виборчий округ хоча й

 Закарпатський не торкається, бо я низемний.

      Олександр  Олександрович,  я б просив в зв'зку з

 тим,  що більше як 100 депутатів постійно не голосує,

 просив би проводити голосування поіменно.

 

      ГОЛОВА.   Прошу,   хто   за  те,  щоб   поіменно я 
 я                           - 27 - я 

 голосувати.  Увімкніть  систему. Проголосуйте, хто за

 те, щоб голосувати поіменно.

 

      "за"

 

      Рішення не прийнято.

      Шановні  депутати, будь  ласка,  не прид'являйте

 претензії  мені.  Я  за  всіх  голсувати  не  можу. Є

 регламент,     зобов'язані    голосувати    депутати,

 зобов'язані.  Так  передбачається регламентом. Але...

 да  ну що не працює? Ви там предмети зайві прийміть і

 буде голосувати все як слід.

      Ще   раз   ставлю   на   голосування  пропозицію

 депутатів, про залишення 600 метрів і двох ознак.

      Василь Васильйович тільки що сказав 600 метрів і

 дві  ознаки  -це  більш компромісний варіант. Я прошу

 бути уважними. Голосуйте.

 

      Йде голосування    ЗА   -    Рішення не прийнято.

 

      Йдемо далі, давайте таке компромісне рішення, ми

 прийдемо  до  кінця, в кінці повернемося, якщо ми всі

 ознаки пройдемо, можливо потім. Так.

      Інша  ознака,  про  кількість  землі, ріллі, яка я 
 я                           - 28 - я 

 припадає на одного жителя, мова йде про 16 сотих було

 раніше 10, немає заперечень? Немає.

 

      ___________. Врахована пропозиція.

 

 

      ГОЛОВА.Врахована ця пропозиція , далі.

      Пропозиція   Глухівського   відхилена   він   не

 наполягає,  Рябець  в частині 5 замінити цифрою на 20

 градусів,   а   це   вже  інша  ознака,  20  градусів

 температура.

 

      ___________.  Враховано.

 

 

      ГОЛОВА.   Врахована.  Дальше.  Пропозиція  Рябця

 відносно,  того, які ознаки визначають статус, він не

 наполягає зараз , я так розумію. Не наполягає.

      Климпуш,   ми  вже  проголосували  цю  поправку,

 Глухівський,  про  передгірський, але це не враховано

 тут мова йде про статус гірських, Глухівський порядок

 надання статусу теж відхилено.

      Тобто  перша  стаття  голосується  в редакції із

 одним  зауваженням,  яке  ми  прийняли  раніше. Прошу я 
 я                           - 29 - я 

 визначитися  шляхом голосування .

 

      Будь ласка. Голосується перша стаття .

 

      Йде голосування    ЗА   -

 

 

      Що? Не зрозуміло, про що йдеться?

      (Шум у залі)

      Я  ще  раз  ставлю  на голосування. Хоч я не маю

 права  робити  за регламентом, але поки мовчить Антон

 Денисович,   то  я  ставлю  на  голосування  і  прошу

 підтримити. Перша стаття ставиться на голосування.

 

      "  "

 

      Рішення прийнято.

      Другий.    друга    стаття.   "Порядок   надання

 населенним  пунктам  статусу ", тобто це вже юридична

 процедура  виписується  тут.  Враховані  пропозиції в

 основному,   деякі  відхилені.  Глухівський,  ну,  це

 зв'язано було з редакцією і гірських і передгірських,

 тому він не наполягатиме.

      Крошинський   і   Климпуш.  Уточнюється  рішення я 
 я                           - 30 - я 

 (.... конкому). Ви наполягаєте, чи ні на голосуванні?

 

      ___________. Ні.

 

 

      ГОЛОВА.  Друга  стаття ставиться на голосування.

 Друга  стаття  в  редакції  від  комісії ставиться на

 голосування.

      Я прошу голосувати.

 

      "  "

 

      Прийнято рішення.

      До  третьї статті є поправки? Є. Тоді підемо по-

 порядку.

      Климпуш,  наполягаєте  на своїй поправці? Ні. А,

 вона врахована.

      Ну,  Глухівську  я  пропускаю,  оскільки  вона з

 самого початку вже визначена.

      Рябець не наполягає.

      Вовковицький  і  Костицький,  наполягає? А, вона

 врахована.

      Далі,  знову  ж  передбачено  в  інших  статтях.

 Глухівський   редакційно   визначено   і   так  далі, я 
 я                           - 31 - я 

 Коршинський.

      Данча,  він  погоджується.  Те  ж  саме  знову ж

 редакційно,   до   іншого   статусу.  Рябець...  Одну

 хвилинку...  Вовковицький,  Круцик,  Мулява,  життєво

 наобхідної  продукції  відхилено,  так  є тлумачення.

 Якщо ви не наполягаєте.

      Знову ж Глухівський. Манчуленко, прошу.

 

 

      МАНЧУЛЕНКО,   435   Заставницький,   Чернівецька

 область.

      Шановний   Олександр   Олександрович,   шановний

 доповідачу,   шановні   народні   депутати,   в  мене

 складається   таке   враження,   що  проблема  Карпат

 стосується  тільки  Чернівецької, Івано-Франківської,

 Закарпатської,    Львівської   областей.   Це   ж   є

 Рекреаційна  зона  для  всієї України, люди добрі, не

 будьмо   такими  пасивними  при  голосуванні.  90-100

 чоловік  не  голосує,  і важливі рішення, які повинні

 бути прийняті, не приймаються.

      Ми  приняли  таку  норму, що якщо одна з умов не

 підходить  до  населеного  пункту,  то він не набуває

 статусу   гірського.   Хіба  це  є  нормально?  Це  є

 абсолютно  путий закон. я 
 я                           - 32 - я 

      Тому  я  звертаюсь  до  всіх вас, щоб оцей пункт

 перший, який ми пропонуємо від чернівецьких депутатів

 в  статті  3  викласти в редакції, яка вам роздана на

 руки.  Давайте  ми  не будемо приймати путих законів,

 які не будуть діяти реально і не будуть давати нічого

 тим  людям,  які  проживають  в  надзвичайно складних

 кліматичних  умовах.

      І  давайте  подумаємо  ще над тим, що ми повинні

 розвивати  інфраструктуру  в  гірському регіоні нашої

 держави,  а  саме  в  Карпатах.  Тому що це може бути

 реальне  надхождення  валютних коштів до нашої казни,

 якщо  і  туризм  і  таке інше ми поставимо на належну

 основу.  А  якщо  ми  будем  таким чином підходити до

 вирішення  проблем через прийняття пустих статей і не

 дієздатного закону, то нічого ми зробити не зможем.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Григорій  Михайлович,  голосувало  232

 чоловіки, ви вважаєте байдужі. Це не так. До 1 статті

 ми ще повернемось. Я прошу бути уважними тут.

      Зауваження  було  від  депутата  Мішури  Валерія

 Дмитровича   відносно   того,   щоб  називати  номури

 поправок. Це дуже слушне зауваження, я так і буду ним

 керуватися. я 
 я                           - 33 - я 

      Тобто  до  46  поправки  теж  немає  зауваження,

 оскільки  там ішло уточнення пізніше. Ви наполягаєте?

      Орест Дмитровим, прошу.

      Климпуш.

 

 

      КЛИМПУШ О.Д.

      Климпуш, 172 виборчий округ.

      Шановні  народні  депутати!  Я  хочу спростувати

 ситуацію,   яка   складається,   дійсно,   намітилася

 нормальна  конструктивна  робота і прошу продовжувати

 так, як ми працюємо. Оце перше.

      Але  друге.  Тут  на сторінці сьомій є таке, ну,

 пропозиція  конкретна.  Моя пропозиція, яка викладена

 на   сторінці   сьомій,  під  33  номером  запису.  І

 написано,  що  воно  передбачено  в  статті 1 і 2. Не

 передбачено.   Там  є  випущені  два  слова  "дорожнє

 господарство".  Є пасажирський транспорт, а є дорожнє

 господарство.   Воно   стосується... " це  є  дорожнє

 господарство та пасажирський транспорт". Я думаю,  це

 буде правильне формулювання ..................

 

      ГОЛОВА. Не заперечуєте, Михайло Дмитрович?

 я 
 я                           - 34 - я 

 

      ___________.  Я  хочу  звернути  увагу  шановних

 депутатів  МАнчуленко і Клімпуша про їхні пропозиції.

 Власне,   шановні   народні   депутати   і  Олександр

 Олександрович,  вони  не  міняють  суті,  от, того що

 пропонує  комісія.  Я  з  ними погоджуюсь, можна їхні

 пропозиції  прийняти,  вони  дещо розширять, як каже,

 просто  комплекс заходів, які преба провести. Комісія

 не заперечує. Я думаю, що...

 

      ГОЛОВА.  Таким  чином  поправка 33, яку, на якій

 наполягали  депутати, депутат Климпуш, зокрема, щоб у

 пункті 1 статті 3 залишити додатково "бази дорожнього

 господарства".

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Охоплює?

 

      _______________

      Пункт 1 статті 3 охоплює це, охоплює.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  колеги, я вас прошу: якщо ваша

 охопить  і  буде  проголосована, то ввійде і ця, якщо я 
 я                           - 35 - я 

 ваша  не увійде, то тоді ця випаде. То ми повернемося

 до того і редакційно відпрацюєм потім.

      Ставиться  на  голосування  пропозиція  депутата

 Климпуша,  яку  підтримує  комісія  в  особі  Михайла

 Васильовича.

 

      "за"

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.  Теж  саме більш у широкому трактуванні,

 який  номер  поправки, скажіть. На окремому листочку.

 Депутат Манчуленко, у вас на руках ця поправка.

 

      _______________

      Пункт перший стаття 3.

 

      ГОЛОВА.  Пункт  1  стаття 3 ставиться у поправці

 чернівчан.

 

      _______________

      Просимо підтримати, вона заслуговує...

 

      ГОЛОВА. Я дам зараз. Просимо підтримати. я 
 я                           - 36 - я 

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Будь ласка, номер? 369-ий.

 

      АЛЕКСЄЄВ В.Г.

 

       Уважаемый  Александр  Александрович,  уважаемые

 коллеги,  я  не  ставлю  под  сомнение  необходимость

 придания  льгот горным населенным пунктам. Но давайте

 подумаем,  что  мы  сейчас делаем. Поставлен вопрос о

 лишении  льгот пенсионеров, чернобыльцев, целого ряда

 категорий.  Бюджет  пустой. Мы сейчас предлагаем дать

 льготы. Читаю.

      "Виділення      бюджетних     коштів".     Далі.

 "Встановлення       доплат,       забезпечення      в

 централізованному  порядку,  ми  примем  закон, у нас

 есть   средства   для  этого,  и  за  счет  чего,  за

 счет..........  мы  это  будем  делать.  Ответьте мне

 пожалуйста на этот вопрос, как вы...

 

      ГОЛОВА  Я прошу, коли ми розглядали це питання в

 першому  читанні,  відповідь  на  нього  була,  на це я 
 я                           - 37 - я 

 питання і мова йде про те, що якщо ми не приймемо цей

 закон,  то  просто  втратимо  населнні  пункти  там і

 залишаються  там  і  так  сьогодні  лише, пенсіонери,

 треба  враховувати  цю обставину. І справді, при всій

 дефіцитності   нашого  бюджету,  треба  шукати  кошти

 будуть  в ньому ділитися з іншими регіонами, для того

 щоб врятувати ці населенні пункти і цю територію.

      Тому  я  думаю  відповідь така, коли ми підем до

 відповідних  положень, тим паче зверніть увагу на те,

 що  завізовано  тими  людьми,  до  яких ви задаєте це

 питання.  Це передбачається бюджетом. Так, ми пройшли

 46  поправку,  47  не  наполягає,  стаття  3 в цілому

 ставиться   на  голосування.  Стаття  3  в  цілому  з

 прийнятою поправкою.

      Будьте   уважні.   Будь   те   уважні   щоб   не

 переголосувати.

 

      Рішення є.

 

      Пільгове кредитування є зауваження одну хвилину.

 Врахована пропозиція і реакція інших 49 поправка, 50,

 Дончан  не наполягає, 51 Процев'ят ні, 52 Глухівський

 то  ясно.. Грушинський так само. моначаленко яка ваша

 пропозиція. я 
 я                           - 38 - я 

 

      МАНЧУЛЕНКО.      Георгій     Манчуленко,     435

 Заставницький  виборчий  округ,  Чернівецька область.

 Наша пропозиція від Буковинських депутатів роздана на

 окремому листочку. Я би просив колег-депутатів уважно

 подивитися до нашого зауваження, що стосується статті

 четвертої   "Пільгове  кредитування".  Ми  пропонуємо

 після  слова "будівництва", ось, де йдеться: "... для

 розвитку     промисловості,    сільськогосподарського

 виробництва,  будівництва..."  доповнити  словами  "в

 тому  числі  і індивідуально торгівлі в зв'язку інших

 галузей  економіки,  в  тому  числі й перерахованих в

 пункті  1  статті  3  у  населених пунктах" і далі за

 текстом.

 

      ГОЛОВА.  Михайло Васильович, прошу.

 

      ___________.  Я хочу пояснити шановному депутату

 Манчуленко,  що  в  Законі  про пріоритет соціального

 розвитку  скла  є  спеціально  стаття  про пільги для

 індивідуального  будівництва  на  селі.  І  державним

 бюджетом  і  1994  року, і 1995 року передбачено такі

 кредити  або,  вірніше,  проценти  по...  за  рахунок

 бюджету   погашення  цих  кредитних  ставок.  Т  тому я 
 я                           - 39 - я 

 недоцільно  його  ще  раз, значить, уточнюватиь -це є

 Закон  на це про пріоритет соціального розвитку села.

 Я прошу це зважити, і не треба лишні слова і...

 

      ГОЛОВА.  Є дві думки. Отже, є дві позиції: одна,

 іна  котрій  наполягають  група  депутатів  (у  вас є

 пропозиції),  інша  -на  котрій  стоїть Комісія (вона

 зводиться  до  того, що одну й ту ж саму норму в двох

 законах повторювати не слід).

      (Шум в залі)

      Тому,  будь ласка, Кияк, ще раз ваша пропозиція.

 І буду ставить на голосування.

 

      КИЯК Т.Р.

      Шановні колеги!

      Я  хотів  би  для  даного Закону (як і для інших

 випадків)  іти  не  шляхом одностороннього дотування,

 просто   видаючи  гроші  як  воду  в  пісок,  але  за

 принципом:   допомога   задля  самодопомоги  -принцип

 субсидіарності.  І  він  тут  якраз,  і в цій статті,

 функціонує.

      Дійсно,   можна   погодитися  з  шановним  паном

 доповідачем,     що    можна,    зрештою,    вилучити

 "...індивідуального       будівництва,      торгівлі, я 
 я                           - 40 - я 

 зв'язку...",  але  оцю частину тиради, в тому числі і

 перерахованих пункті 1 статі 3 "населених пунктах" це

 треба!    Оскільки   справа   стосується   рекреації,

 туристики,  бальнеології  -те,  що дає нам потенційно

 для держави прибуток. Це треба нагадати тут!

 

      ГОЛОВА.  Я поставлю на голосування. Прошу.

 

      ___________.  Я  поясню?  Я ще раз хочу нагадати

 шановному  депутату Кияку, що уряд розробляє Державну

 Програму  розвитку Карпатського регіону, де саме це є

 питання  одним  із головних. Рекраційні, туристичні і

 там  все  буде  передбачено.  Це  не норма закону, це

 норма  державної програми, вона міняється на 5 років,

 а потім знов в залежності від потреби і можливості.

 

      ГОЛОВА.   Михайло   Васильйович,  одна...  чи  є

 пропозиція,  пропозиція  цікава,  слушна. Я ставлю на

 глосування  на  додатковому матеріалі, на додатковому

 документі, чи проекті документів внизу стаття 4 після

 слова   "будівництва"   і  так  далі,  на  пропозицію

 депутатів   із   Чернівецької  області  ставиться  на

 глосування ця пропозиція. Будьте уважні.

 я 

                         - 41 -

      "за"

 

      Рішення не прийнято.

      Стаття  4,  ще  зауваження які є? Можна ставитит

 четвурту   статтю  на  голосування?  Ставлю  четверту

 статтю на голосування в цілому. Іван Сергійович, будь

 ласка, стаття 4.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Стаття 5, є зауваження. Заперечень немає. Є, да,

 одну хвилинку, Манчиленко.

 

      МАНЧУЛЕНКО.      Георгій     Манчуленко,     435

 Заставницький виборчий округ, Чернівецька область.

      Шановний   Олександре  Олександровичу,  шановний

 доповідачу,  шановні  колеги депутати.

      Я  ще  раз  прошу  вашу  увагу  звернути  на той

 додатковий  аркуш  паперу на якому роздані пропозиції

 від  Чернівецької  депутації.  І  тут на цьому аркуші

 викладені  наші  пропозиції,  пункти  1.  2 статті 5,

 викласти в такій редакції.

      Я  би попросив вас, хто ще не ознайомився з цими я 
 я                           - 42 - я 

 пропозиціями  уважно їх прочитати, продумати і просив

 би вас підтримати наші пропозиції. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Іншими  слова  йде  питання  про термін

 проживання на цій території 10 років, який дає статус

 жителя   гірського   регіону,   так.   Іван,  Михайло

 Васильович , можна голосувати, чи ви будете.

 

      ___________.  Я  хочу  звернути  увагу шановного

 депутата  Манчуленка і його колег, які підготовили цю

 пропозицію  і шановних депутатів в залі, що цей пункт

 абсолютно    суперечить   правам   людини.   Чому   я

 направлений  туди  на  роботу,  чи  женився  там,  чи

 вийшов, вийшла заміж.

 

      ГОЛОВА.Не дай бог, як сказав. Так.

 

      ___________.  5  років  живу  і  не  користуюся,

 розумієте  тими  мізерними  пільгами  захисту, чому я

 повинен чекати 10 років, якогось особливого статусу.

 

      ГОЛОВА.   Так   він   і   про  це  каже.  Молоді

 спеціалісти прийшли на роботу так правильно.

 я 
 я                           - 43 - я 

      ___________.  Я здивований такою пропозицією.

 

      ГОЛОВА.Давайте залишимо в редакції від комісії?

      Можна  від  комісії,  чи Філіпчук наполягає все-

 таки.

      Григорій Григорович Філіпчук ви краще сидіть тут

 всеодно буде звітуватися від Президії, так тут будете

 сидіти.

 

      Григорій ФІЛІПЧУК.Місто Чернівці.

 

 

      Я   б  хотів  би  абсолютно  сказати  те,  що  я

 погоджуюся з вашою саме позицією, шановний доповідач,

 оскільки  ситуація  може  виникнути  така,  що  ми  в

 гірських   районах,   хочемо   підняти  рівень  життя

 добробутом,      практично     знижчимо     соціальну

 інфраструктуру,  оскільки  ні  медик,  ні  лікар,  ні

 працівник   культури   ніхто  інший  не  поїде  туди.

 Практично  будуть  відсутні  всякі стимулятори, всякі

 соціальні  пільги.  Тому  ми знімаєм цю позицію. Я би

 хотів...

 

      ГОЛОВА.  Ясно. Григорій Григорович, я вас прошу: я 
 я                           - 44 - я 

 не  передайте(...........)  Я  прошу вас підтримати 5

 статтю  в  редакції  від комісії. Будь ласка. Потім я

 вам дам слово ще.  Уже використані дві за .

 

      "За "

 

      Рішення прийнято.

      Стаття  6.  Нема  зауважень. Ну, тоді, якщо нема

 зауважень   -то   можне...  Але  це,  мені  здається,

 остання.

      Шоста стаття ставиться на голосування. Прошу.

 

      "За "

 

      Рішення прийнято.

      Є ще пропозиція пропозиція повернутися до першої

 статті,  і пропозиція групи "Закарпаття". Послухайте,

 вона,  мені здається, дуже розумна пропозиція. Будьте

 уважні.  Мова йде про те, щоб 600 метрів і три ознаки

 були   критерієм   при  визначенні  статусу  гірських

 населених пунктів.

      Я  ставлю  на  голосування.  Ну, я читаю, що тут

 написано.   А,  500  і  3.  Я  вибачаюсь.  500  і  3.

 Розрахунки  показують,  що  можна,  озрахунки Михайла я 
 я                           - 45 - я 

 Васильовича.

      Прошу  уважно,  прошу  підтримати, все-таки мова

 йде про багатьох людей.

      "За"    "проти"    , рішення прийнято.

      Одну хвилинку.

             (Шум у залі)

      Три  ознаки  в  законі завжди пишуть, а той, хто

 користується, він визначає, якими він керується.

             (Шум у залі)

      Які є. Весь закон можна голосувати?

             (Шум у залі)

      Яка,    совьма?    Шоста?   Так   ми   ж   шосту

 проголосували.

             (Шум у залі)

      Манчуленку дайте слово, бо він пропустив момент.

 

 

      МАНЧУЛЕНКО,   435.   Шановні   колеги  депутати,

 шановний     Олександр     Олександрович,    шановний

 доповідачу,  я  ж  вас  просив,  звертайте  увагу  на

 додатковий  аркуш  паперу,  на  якому  викладені наші

 пропозиції, від Чернівецької депутації.

      Взяли,   проголосували   статтю  6,  а  на  наші

 пропозиції  зовсім  не звернули уваги. Ну, не можна ж я 
 я                           - 46 - я 

 так!

      Шановні   друзі,   тут  є  пропозиції,  пункт  6

 викласти  в тій редакції, яку ми пропонуємо, пункт 2,

 статтю   6   доповнити   пунктом  2.  Давайте  уважно

 подивіться    ці   пропозицію,   вони   є   абсолютно

 нормальними, і значно ширше міністерства пропонується

 на сьогоднішній день від комісії.

      Я  би  попросив вас підтримати наші пропозиції і

 всі ці зауваження.

 

      ГОЛОВА.   Михайло Васильович, прошу.

 

      ___________.  Я  хочу  пояснити  знову шановному

 депутати  Манчуленко,  що  питання  умов оплати праці

 працюючих    встановлюється    Кабінетом   міністрів,

 виходячи  з  соціально-економічного стану держави. Ми

 будемо приймати Закон про оплату праці. Це раз

      Друге.  Ви тут вносите пропозицію, що стосується

 пенсійного забезпечення -це норма не цього Закону. Ми

 обраховували   і   консультувалися  досить  плідно  з

 відповідними  органами,  вирішення цього питання може

 бути  тільки  передбачено  у  законодавчому  акті, що

 стосується  пенсійного  забезпечення. Тому я прошу це

 врахувати,  щоб  наш  Закон  не  перетворився в якусь я 
 я                           - 47 - я 

 попульську,  так  сказать,  програму. Я думаю, що цей

 Закон,  який  ми приймемо, дасть можливість захистити

 справжній .......................................

 

      ГОЛОВА.  То в іншому Законі, так поянює комісії.

 Так?

      Тарас  Кияк,  останній  вираз  з  цього приводу,

 висловлювання останнє.

 

 

      КИЯК Т.Р.

      Дякую, шановні колеги.

      Кияк, Чернівці.

      Дійсно  я з вами погоджуюсь, пане доповідачу, ці

 окремі   деталі   повинні  узгоджуватися  постановами

 Кабміну. Але хочу запропонувати, щоби ці  доповнення,

 наші пропозиції були передані ждо Кабінету Міністрів.

 Чернівецька    депутатація   проголосила   всеобласне

 обговорення  цього  проекту  Закону, і воно раивало в

 пресі.   Це  наші  висмоктані  з  пальця  пропозиції.

 Просимо врахувати.

      І  ще  одне.  Ви на початку казали, що хотіли би

 залучення..........    обговорення.   Нажаль,  я   ту

 пропозицію давав. Ми подавали доповідні записки, вони я 
 я                           - 48 - я 

 запрошували  нас.  І взагалі, чимало колізій сьогодні

 виникло  тому,  що  в  першому  читанні  даний проект

 Закону практично не обговорювався.

 

 

      ГОЛОВА.    Тарасе    Романовичу,    ми   ще   не

 проголосували  вцілому  за  Закон, а ви вже докоряєте

 розробникам,  а  не  дай бог не підтримають депутати.

 Його  ж  треба  ще  вцілому проголосувать. А тоді вже

 будете робить зауваження.

      Будь  ласка,  я в цілому... Евген Васильович, та

 ми передамо ваші пропозиції.

      (Шум в залі)

      Ну, будь  ласка, Лупаков.

 

      ЛУПАКОВ

      Депутат Лупаков, 433 .................округ.

      Ви  кажете,  що  питання  пенсій  і все інше -це

 Кабінету  Міністрів.  Але  вже в цьому Законі в вашій

 редакції  забито  пенсії  збільшити  на 20 відсотків.

 Справа  в  тому,  що  в гірських районах нема великих

 підприємств,  немає  там  нічого.  Там люди отримують

 копійки.  І  якщо  середня  заробітна  плата  там 700

 тисяч,  на  20  відсотків.  Порахуйте  на  скільки ви я 
 я                           - 49 - я 

 збільшуєте?  Це  що насмішка? На............ хліба ви

 збільшуєте? Це що насмішка? Ну хоча б на 30 відсотків

 збільшити  потрібно.  Ну,  не можна ж так насміхаться

 над людьми! Кабмін уже наш, коли ми приймемо 20%, уже

 не хможе змінити. Чи не так?

      Дякую.

 

      _______________

      Я   хотів   би   відповісти  шановному  депутату

 Лупакову, що не гірше знаю і відчуваю життя горян, ви

 там  тільки  депутатом,  а всі шановні депутати також

 знають,  як  важко  проживати в гірських умовах. Тому

 давайте  ми  не  будемо  докоряти насмішками, держава

 виходить  з  реальних  можливостей,  обраховано увесь

 Закон. Ще раз говорю, що комісія працювала на користь

 жителів гірських районів і більше можливостей немає.

      Прошу ставить на голосування.

 

      ГОЛОВА. Ставлю весь Закон на голосування. Прошу.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Ставиться проект Закону -за основу, про введення я 
 я                           - 50 - я 

 цього  Закону.  Прошу.  Постанови  про введення в дію

 Закону.

 

      "за"

 

      Була  пропозиція  включити в проект Постанови, у

 Постанову   пункт,   який   дає   доручення  Кабінету

 Міністрів  через  2 роки внести пропозицію щодо зміни

 критеріїв статусу гірських населених пунктів.

      Ставлю на голосування це доповнення.

 

      "за"

 

      Ставиться на голосування вся Постанова в цілому.

 Прошу.

 

      "за"

 

      Дякуємо,  Михайло Васильовичу, і всім депутатам,

 хто працював над постановою.

      Збір  на полонині, ясно. Так. Слухається питання

 про  проект  закону України про внесення доповнень до

 статті   4   Закону   про   підприємництво,   що   до

 ліцензування    діяльності    в    електроенергетиці. я 
 я                           - 51 - я 

 Олександру  Михайловичу,  мова  йде... у вас на руках

 цей  документ.  Мова йде про те, що оскільки сьогодні

 не    тільки    державні    підприємства   займаються

 реалізацією електроенергії, і енергією в цілому треба

 записати,   як   предмет   ліцензування   і  цей  вид

 діяльності,  там  доповнюються  тільки  три  слова. Є

 потреба   обговорювати?   Підтримаемо  це  доповнення

 ставлю на голосування. Не дякуйте ще.

      Будьте уважні. Голосуйте.

 

      За

 

      Рішення    прийнято.   Дякую   за   обгрунтовану

 доповідь. Сідайте.

      Про проект закону України про донорство крові та

 її компонентів, Юрій Прокопович Спіженко, прошу.

 

      СПІЖЕНКО.   Шановний   Голово,  шановні  народні

 депутати.   Вашій  увазі  представлен  підготовленний

 комісією  питання  охорони  здоров'я  материнства  та

 дитинства  в  порядку  законодавчої ініціативи проект

 закону    України   про   донорство   крові   та   її

 компонентів.     З    метою    опрацювання    данного

 законопроекту,  в комісії було утворено робочу групу, я 
 я                           - 52 - я 

 до складу якої війшли народні депутати, члени комісії

 кандидат   медичних   наук  Сергій  Пасько,  кандидат

 юридичних    наук    Василь    Костицький,   головний

 консультант  Секретаріату  Володимир  Рудий, директор

 київського  науково-дослідного  інституту гематології

 та  переливання  крові  професор Петро Перехрестенко,

 завідуюча  відділом  цього інституту Ядвіга Федорова,

 головинй  лікар Київської міської станції переливання

 крові  Людмила  Заневська,  головний  лікар  Сумської

 міської  станції  переливання  крові  Віктор  Любчак,

 референт гуманітарного відділу Національного Комітету

 "Червоного Хреста" України Жанна Шнуренко.

      Фінансові  розрахунки можливих бюджетних витрат,

 пов'язаних    з    цим    законопроектом,   проведено

 Міністерством фінансів України.

      Юридичну   експертизу  його  здійснено  науково-

 експертним відділом Секретаріату Верховної Ради.

      Проект   завізований  також  юридичним  відділом

 Секретаріату Верховної Ради України.

      При   опрацюванні  даного  проекту  Закону  було

 вивчено   та   більшістю   враховані   пропозиції  та

 зауваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим,

 обласних,  Київської  та Севастопольської міських Рад

 народних   депутатів,   органів   Управління  охорони я 
 я                           - 53 - я 

 здоров'я  адміністративних територій Національного та

 обласних   Комітетів   "Червоного   Хреста"  України,

 міністерств   та   відомств,   причетних   до  справи

 організації донорства, а також окремих громадян.

      Були  також  розглянуті  і  переважно  враховані

 зауваження   та   пропозиції   Міністерства   юстиції

 України, Міністерства фінансів України.

      Комісія  вдячна всім, хто надіслав їй ті чи інші

 пропозиції   -вони  суттєво  допомогли  у  формуванні

 остаточної редакції законопроекту.

      Прийняття   такого   Закону   вкрай   необхідне,

 роскільки  ситуації  із  забезпечення  потреб охорони

 здоров'я   донорською  кров'ю  та  її  препаратами  в

 Україні   є   незадовільною.  Кількість  заготовленої

 донорської  крові та її компонентів протягом останніх

 кількох  років  постійно  знижується.  Зменшується  і

 кількість самих донорів.

      За    даними    Київського    науково-дослідного

 інституту  гематології  та  переливання крові потреби

 охорони   здоров'я   держави   в   плазмі,  крові  та

 еритоцитарній  масі  забезпечується  лише на 40%. А у

 препаратах  крові, таких як: альбумін, кріопеципітат,

 фібріноген,   імуноглобулін   -на   50%.   За  даними

 Національного Комітету товаристтва "Червоного Хреста" я 
 я                           - 54 - я 

 України  кількість  їх за останні 5 років скоротилась

 більш,  як  на  1  мільйон  чоловік. Тобто, майже у 2

 рази.  Забезпеченність  донарскою  кров'юь на одиницю

 населення  в  Україні  майже  у  два  рази  нижче ніж

 скажимо в такій країні, як Штати, Сполучені Штати.

      Заміна  крові  будь-яким  іншим  синтетичним або

 навіть   природним  продуктом  при  лікувнні  хворих,

 виготовлення імуно-біологічних препаратів, в наукових

 дослідженях   и   абсолютній  більшості  випадктів  є

 неможливою.

      За  таких  умов заклади охолрони здоров'я можуть

 бути  уже  найближчим  часом поставлені у надзвичайно

 скрутне  становище, пов'язане з неможливосттю надання

 повноціної  медичної допомоги населенню, в тому числі

 невідкладної.

      Однією  з  основних причин такого стану  справ є

 відсутність  належних  правових актів, спрямованих на

 стимулювання  розвитку  донарства.  Що за визанченням

 всесвітньої організації охорони здоров'я складає одну

 з  найважливіших  функцій будь-якої держави в галузях

 охорони здоров'я.

      У  зв'язку з цим комісія Верховної Ради з питань

 охорони  здоров'я,  материнства  і  дитинства  вважає

 вкрай   необхідним   прийняття  Закону  України  "Про я 
 я                           - 55 - я 

 донарство  крові  та  її компонентів". Запропонований

 проект  Закону  містить  норми,  що  на  нашу  думку,

 дозволять   ефективно  врегулювати  основні  принципи

 організації  донарства  та  її  компонентів. Права та

 обов'язки  донарів, установ, організацій та об'єднань

 громадян  у зазначеній сфері. Забезпечення безпеки та

 якості   донарскої   крові   та  виготовлення  з  неї

 препаратів,  він  передбачає певні економічні важелі,

 що  сприятимуть  здешевленню  препаратів з донарською

 крові  та  більш  повному  забезпеченню  ними  потреб

 охорони здоров'я.

      До них зокрема належить норма про надання деяких

 пододаткових пільг неурядовим організаціям, установам

 та   закладам   охорони  здоров'я,  підприємствам  та

 громадянам,    прибутки    яких    спрямовуються   на

 фінансування програм розвитку донарства.

      Удосконалення   технологічної   бази  заготівлі,

 переробки   та  зберігання  донарскої  крові,  про...

 гування  донарства серед населення тощо. Даний проект

 закону   містить   рад   соціально   правових   норм,

 спрямованих   на   державне   стимулювання   розвитку

 донарского  руху  в  цілому  і безоплатного донарства

 зокрема.

      Так,  для всіх донарів в цілому цей законопроект я 
 я                           - 56 - я 

 передбачає  надання  таких  пільг,  як звільнення від

 роботи  в  дні медичного обстеження та давання крові,

 чи   її   компонентів   із   збереженням   середнього

 заробітку,  надання  додаткового дня відпочінку після

 кожного давання крові, або її компонентів. Важливою з

 точки  зору  є  норма  про  забезпечення відповідного

 безоплатного  харчування  донарів, що має забезпечити

 відновлення   нормального   фізіологічного  стану  їх

 організму.

      Для донорів, які систематично і безоплатно дають

 кров  та  її  компоненти  передбачено  ряд додаткових

 пільг,  що полягають в стопроцентній виплаті допомоги

 по    тимчасовій   непрацездатності   в   зв'язку   з

 захворюванням незалежно від стажу роботи.

      Наданні   права  на  першочергове  придбання  за

 місцем  роботи  або  навчання  путівок для санаторно-

 курортного  лікування,  на  першочергове  лікування в

 закладах охорони здоров'я, що перебувають в державній

 власності.

      З метою залучення до систематичного безоплатного

 давайння крові та її компонентів студентської молоді,

 пропонується встановлення грошової допомоги в розмірі

 25  відсотків  від  розміру стипендії донорам з числа

 учнів професійно-технічних училищ, студентів Вузів та я 
 я                           - 57 - я 

 технікумів,  які  протягом року безоплатно даватимуть

 їх в сумарній кількості, що дорівнює двом максимально

 допустимим дозам.

      Крім  того  законопроектом  передбачено,  що для

 донорів,  які  безоплатно  і систематично здаватимуть

 кров  та її компоненти, органами державної виконавчої

 влади  на  місцях  можуть  надаватися  інші додаткові

 пільги.

      Досить ефективно і вдало на нашу думку в проекті

 врегульовано  особливості  правового  статусу донорів

 військовослужбовців,    що   має   сприяти   розвитку

 донорського  руху  і  серед  цієї категорії населення

 представлені в основному здоровими, молодими людьми.

      Важливим  моментом  законопроекту  є  те, що він

 передбачає    можливість    нагородження   державними

 нагородами України донорів, які безоплатно дають кров

 та  її  компоненти  у  особливо  великій кількості. А

 також  пропонує  встановлення  звання  почесний донор

 України  для  таких осіб, визначає їх правовий статус

 (перебиває Голова)

 

      ГОЛОВА.  Юрій Прокопович, на секундочку, шановні

 депутати, чи доводилося вам коли -небудь, кому-небудь

 з ваших близьких шукати донорів для переливання крові я 
 я                           - 58 - я 

 або-що?

      Доводилося  на  жаль,  послухайте,  як  це треба

 робити,   щоб   не  було  зайвих  клопотів,  коли  це

 трапляється у сім'ї , чи рідних ваших і так далі.

      Будьте  уважні. Ті, хто не хотів слухати -вийшли

 із  залу.  Вони  прийдуть  на голосування. А ви, будь

 лака, послухайте: принаймні, не заважайте доповідачу.

 Будь ласка.

 

      ___________.  Значуший  з цих норм законопроекту

 полягає  в  тому,  що  вже нині в Україні налічується

 близько  150  тисяч  осіб, яким раніше було присвоєно

 звання  "Почесний  донор  СССР",  але  в даний момент

 держава  ніяк не віддячує цим донорам за те, що кожен

 з   них  ціною  своєї  крові,  в  прямому  розумінні,

 врятував життя та здоров'я  десятків інших людей.

      Крім  того, за роки існування незалежної України

 в  державі  є  і  були  люди,  які  б  продовжували і

 продовжують  систематично і безоплатно здавати кров у

 великій  кількості.  Але звання "Почесний донор СССР"

 їм  з 1991 року з відомих  причин  не присвоюється.

      Комісія  сподівається  на  те,  що Верховна Рада

 підтрумає необхідність запровадження звання "Почесний

 донор України". я 
 я                           - 59 - я 

      А також той правовий статус, який передбачається

 анадти цим особам  проектом Закону.

      Слід  сказати,  що  подання цього законопроекту,

 який  в  принципі був готовий ще кілька місяців тому,

 на  розгляд  Верховної  Ради  затримався  саме  через

 пільги,   передбачені  правовим  статусом  "Почесного

 донора  України".  Намагаючись  хоча  б не зруйнувати

 того  позитивного,  що було досягнуто раніше, Комісії

 довелося,  в  прямому  розумінні,  витримати  війну з

 Міністерством фінансів України, яке постійно вимагало

 вилучення  з  законопроекту  цілого  ряду  пільг,  що

 пропонується надати цим донорам.

      Після  неодноразових  консультацій  і проведення

 ретельних  розрахунків  додаткових  бюджетних витрат,

 пов'язаних  з  реалізацією цього законопроекту в разі

 його  прийняття, нам, як ми вважаємо, вдалося досягти

 розумного   компромісу   по   самих   високозатратних

 пільгах.  Насамперед  мова  йде  про  норму статті 12

 законопроекту,    якою    почесний    донор   України

 передбачається  надати  право  на отримання пільгових

 позик   на  індивідуальне  житлове  будівництво.  При

 загальній   вартості   законопроекту   близько   двох

 трильйонів карбованців в орієнтовних цінах цього року

 вартість   їх   складає   близько  півтора  трильйона я 
 я                           - 60 - я 

 карбованців.

      Враховуючи складну економічну ситуацію і великий

 дефіцит  державного  бюджету,  а  також  в  надії  на

 покращення ситуації в економічній та фінансовій сфері

 в    майбутньому,   комісія   дійшла   висновку   про

 доцільність  відкладення  терміну введення в дію цієї

 норма   на  більш  віддалені  страки,  принаймні,  до

 наступного  року.

      Це  знайшло  відбраження  в  запропонованому нам

 проекті  Постанови Верховна Рада України про введення

 в  дію  Закону  України  про  донорство  крові  та її

 компонентів.

      Таким  чином  принаймні  в цьому році додаткових

 витрат  з  бюджету  на  цю  пільгу  не  буде. Комісія

 вважає,  що  повна  відмова  від надання такої пільги

 означатиме  втрату  одного  з  найважливіших стимулів

 розвитку   систематичного   безоплатного   донорства.

 Зберезення  ж  її  в перспективі сприятиме формуванню

 когорти  так  званих  кадрових  донорів, що дозволить

 отримати  переважну  кількість н еобхідної донорської

 крові   від   меншої   за   обсягом,   але   морально

 підготовленої   і   матеріально   зацікавленої  групи

 населення.  Це  в  свою чергу дасть змогу полегшити і

 здешевити  забезпечення  контролю  безпеки  та якості я 
 я                           - 61 - я 

 крові,     підвищити     ефективність    профілактики

 трансфузійного     зараження     населення     такими

 небезпечними  хворобами  як СНІД та вірусний гепатит,

 венеричні хвороби тощо.

      Враховуючи  ті  ж  мотивації,  комісія відхилила

 пропозицію  Мінфіну  про  необхідність  вилучення  із

 татті   12  норми,  що  стосується  надання  почесним

 донорам  України  права  на  отримання  20-процентної

 надбавки  до  мінімальної пенсії, що призначається за

 віком. Підкреслюю, що мова йде про мінімальну пенсію,

 тобто,  про  однакову  для кожного суму. З урахуванням

 нинішнього   розміру   мінімальної   пенсії   ці   20

 відсотків   -всього   навсього  пару  деситків  тисяч

 карбованців  на  місяць.  Але  для 150 тисяч почесних

 донорів,  серед  яких  переважну  більшість  сьогодні

 становлять   пенсіонери,   це   все-таки   хоч  якась

 підтримка.   І   з  іншого  боку  певний  стимул  для

 залучення  систематичної безоплатної здачі крові, яка

 буде  знати,  що  держава  хоч якось подбає про неї в

 старості.

      З  тих  же причин нами було відхилено пропозицію

 Мінфіну   до   статті  9  законопроекту  про  те,  що

 безкоштовний обід в день здавання крові слід надавати

 лише безоплатним донорам. Прийняття її не вважаємо за я 
 я                           - 62 - я 

 можливе,  особливо  за  тих  умов,  у  яких наші люди

 живуть  зараз.  Адже переважна більшість їх давно вже

 не  може дозволити собі повноцінного харчування. Воно

 ж,   як   вже   говорилось  вище,  є  необхідним  для

 відновлення    нормального    фізіологічного    стану

 організма донору.

      Разом з тим комісією прийнято пропозицію Мінфіну

 України  до  статі  9  проекту  Закону  щодо  порядку

 відшкодування  середнього  заробітку  донору  в  день

 медичного   обстеження   і  давання  крові.  Це  буде

 здійснюватись  за  рахунок  підприємств,  установ  та

 організацій, де працюють донори.

      Теж   стосується   і   зауваження   Міністерства

 фінансів  щодо  забезпечення почесних донорів України

 та інших донорів, що систематично і безоплатно здають

 кров, путівками для санаторно-курортного лікування  -

 статті 10 та 11 Законопроекту.

      На  пропозицію  Мінфіну  вони будуть забезпечені

 ними за повну вартість, але в першочерговому порядку,

 тільки    це   дозволить   заощадити   893   мільярди

 карбованців.

      Я  навмисне  заосрю  увагу на всіх цих моментах,

 щоб   зняти  можливі  непорозуміння  щодо  фінансових

 можливостей    реалізації    даного    Законопроекту. я 
 я                           - 63 - я 

 Викладення  свідчить про те, що фактично ми не вийшли

 за  рамки  цих  можливостей  визначених Міністерством

 фінансів  України.

      Крім  того  хочу  звернути  вашу увагу на те, що

 серед  розданих  документів  є  два  варіанти проекту

 постанови    Верховної    Ради   з   приводу   даного

 Законопроекту. Один з них про схвалення Законопроекту

 в першому читанні. Другий - про введення в дію Закону

 України "Про донорство крові та її компонентів".

      Комісія   вважає,  що  цілком  доцільно  було  б

 проголосувати   за   даний   Законопроект,  як  Закон

 вцілому.  Втім  остаточне  рішення в цьому питанні за

 Верховною Радою.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.    Запитання    до   доповідача.   Прошу

 запишіться на запитання.

      Дякую.  Я  дивлюсь,  ми  можемо  вкластися  в 10

 хвилин,  якщо  дамо  можливість  виступити  тим,  хто

 записався. Анісімов, Манчуленко,......... будь ласка.

      Прошу  Анісімов.  Запитання.  Коротко запитання,

 коротко  відповідь.

 

      АНІСІМОВ Л.О. я 
 я                           - 64 - я 

      178, город Запорожье, Анисимов.

      Ну,  я поддерживаю предложеный нам Законопроект,

 и   обращаюсь   к   народным   депутатам,   его  надо

 поддержать,  потому  что  жизнь  человека,  все-таки,

 дороже   всяких  просчетов,  которые  делает  сегодня

 Министерство финансов.

      У  меня один вопрос. Все-таки что будет являться

 критерием  определения  той  структуры, которая будет

 пользоваться  льготным  налогообложением, связанным с

 координацией действий по сдаче крови?

 

      _______________

 

      Справа  в  тому,  що  це  передбачено, що будуть

 підзаконні  акти  і постанова Кабінету Міністрів, яка

 буде  передбачати  ряд  пільг.  Тут,  в Законі, ми не

 виносили цього. Да, Кабінет Міністрів.

 

      ГОЛОВА.    Тобто   дозвіл   Кабінету   Міністрів

 визначати ці пільги.

      Манчуленко.

 

      МАНЧУЛЕНКО.

 я 
 я                           - 65 - я 

      Георгій    Манчуленко    -435-ий   Заставницький

 вибюорчий округ, Чернівецька область.

      Шановний   Олександр   Олександровичу,  шановний

 доповідачу, в мене є декілька запитань до вас.

      Перше.   Відносно   статті  3  -"Національна  та

 місцеві  програми  розвитку  донорства  крові  та  її

 компоненти".  Тут  кажеться, що "Національна програма

 розвитку   донорства  крові  та  її  компонентів  при

 (..........)  розробляється і затврджується Кабінетом

 Міністрів  України". І далі йдеться про те, що нижчий

 рівень   -Автономна   Республіка  Крим  і  області  -

 розробляються     виконавчими     структурами,    але

 затверджуються  відповідними  радами. Я вважав би, що

 тут   доцільно   було   б   записати:  "Розробляється

 Кабінетом   Міністрів   і  (все-таки)  затверджується

 Верховної Ради України". Це перше.

      Стаття 6. "Обов'язки власників підприємств...,"- і

 так далі по тексту. Ну, власники підприємств -це якщо

 приватні  підприємства. А якщо державні підприємства,

 де  є  директори цих підриємств? Тобто тут цю колізію

 треба усунути, треба сказати: "директори та власники".

 

      ГОЛОВА. Керівники.

 я 
 я                           - 66 - я 

      МАНЧУЛЕНКО.

      "Керівники та власники".

      Стаття 8 -"Захист державою прав донора". Частина

 друга,  відносно  посадових осіб, що вони зобов'язані

 проінформувати донора про умови та порядок здійснення

 донорської  функції.  А  якщо не поінформували? То що

 далі буде?

 

      ГОЛОВА. Григорій ... Михайлович...

 

      МАНЧУЛЕНКО.

      Манолійович. Манолійович.

 

      ГОЛОВА. А, Мануїлович, Мануїлович.

 

      МАНЧУЛЕНКО. Манолійович!

 

      ГОЛОВА. Манойлович, я зрозумів.

 

      МАНЧУЛЕНКО.

      Манолійович!

 

      ГОЛОВА.  Давайте  перенесемо це на недолік нашої

 акустики  в залі. Я сприйняв так само неправильно вас я 
 я                           - 67 - я 

 по  батькові,  як і ви мене, як і ви мене почули. Так

 що я краще буду говорить "депутат Манчуленко".

 

      МАНЧУЛЕНКО.  Олександр  Олександрович,  але я не

 закінчив.

 

      ГОЛОВА  Я  не  проте  ви запитання задайте. а не

 виступаете, ви маете змогу виступити.

 

      ___________.  Я  задав запитання, але хочу зараз

 пропозицію   внести,   що  цей  закон  є  надзвичайно

 потрібний,  але  є  невеличкі  правки які потрібно до

 нього  внести,  тому  я  пропонував  його  прийняти в

 першому  читанні,  і  якомого  швидше,  через тиждень

 винести   його  на  друге  читання  для  прийняття  в

 отсаточному варіанті.

      Дякую.

 

      ___________. Я можу відповідати. Відносно першого

 запитання  депутата Манчуленко я думаю, що ми приймем

 рішення чи на Верховній Раді чи в Кабінеті Міністрів,

 я  вважав  би  щоб Верховну Раду не треба завантажити

 такою роботою, стаття 6 я повністю погоджуюсь з вами,

 тут  треба  ставити  після  обов"язків  керівників. І я 
 я                           - 68 - я 

 відповідальність  посадовою  особою,  в установленому

 порядку  буде інструкція адміністративна, і друга яка

 передбачаеться. Яка буде передбачаться інструкцією.

 

      ГОЛОВА Ще запитання. Степенко Василь Іванович.

 

      СТЕПЕНКО.  Дякую.  Я  підтримую  своїх  колег, і

 вважаю  що  закон  надзвичайно серьозно опрацьований,

 тут  навіть є така пропозиція Олександр Олександрович

 сьогодні  проголосувать  за  цей  закон взагалі як за

 закон.  Ну  якщо  там  есть  якійсь  просто в другому

 читанні прийняти закон. І в мене Юрій Прокопович таке

 запитання.   повірте   мені  така  доля  звела  наших

 підприємства  чи  колгосп,  що  як тільки починаеться

 задача  крові,  приїзжають  ліхтари,  мені якось даже

 зовсім  якось  не  ловко  відчувать коли вони просять

 організуйте   там   харчування,   там  видайте  якусь

 допомогу,  я  думаю,  кожний  здравомислящій чоловік,

 допоможе, якщо керівник. Яка гарантія щоб дійсно було

 це  в  законі,  щоб  лікарь,  не  іздив  він знав, що

 приходе   донор,   ви   з   міністерством   фінансів,

 обговорювали це питання, дійсно після прийняття цього

 закону,   фінансові   проблеми,   а   вони  я  счітаю

 найважливіші, будуть повністью вирішені. Дякую. я 
 я                           - 69 - я 

 

      ___________.  Василь  Іванович. Спасибі за такий

 вступ дійсно, тут немає людини якої не торкнулось або

 її  сім'ї  проблема донорства, їх виборців, я вдячний

 за  таку підтримку, але гарантія якщо ми проголосуемо

 за  це  то  слідуючого  року  ми розуміємо, що вже ми

 перейшли  до  формування бюджету і цей рік добиватись

 яких-небудь  пільг,  ну,  навіть не зовсім коректно),

 слідуючого року цих 1, 5 трильйони -вони не вирішують

 проблеми  в  цілому  для такої проблеми, скажем, коли

 нічим   не   замінеш:   ні   штучним  препаратом,  ні

 біологічним,  а  тільки кров, від якої залежить життя

 людини.  І  від  того,  якщо  вона  є або її немає на

 протязі  5-10  хвилин, людини не стає. Я думаю, що цю

 проблему  треба  вирішити.  І якщо ви підтримаєте, то

 будете, мабуть, вдячні...

 

      ГОЛОВА.  І  потім, мабуть, керівнику ніхто докір

 не  зробить,  якщо  він  на  ці потреби якісь потрати

 зробить, витрати... Чурута, Луганська область.

 

      ЧУРУТА М.І.

      Уважаемый докладчик!

      Закон   очень   хороший,  и  я  думаю,  что  его я 
 я                           - 70 - я 

 принимать.  Но  я  для  себя  хочу выяснить несколько

 моментов и внести, может быть, некоторые предложения.

      Статья   6,   там,  где  говорится  о  том,  что

 бесприпятственно  отпускать с места работы или службы

 работника.  Я хочу, как говорится, внести дополнение:

 по его заявлению. Чуть позже я скажу почему...

      Статья  9.  Не  совсем понятно, значит... Дается

 один  день  для  медицинского  обследования  и второй

 день  -для  сдачи  крови. Я так понимаю... Хотя нужно

 четко   и   конкретно   записать,   что   медицинское

 обследование  и сдача крови производится в один день,

 вот.

      И  следующее. Значит, в шестом пункте.. в статье

 9, значит, вот второй пункт, где говорится о льготах:

 что  предосталяется  один день дополнительный отдыха,

 который  предоставляется  в  любое  время.  Значит, я

 предлагаю  записать, что сразу, непосредственно после

 сдачи крови, либо к отпуску.

      И  теперь вот возвращаюсь... идем дальше, статья

 14  "Обязанности  донора". Значит, здесь, этот... эту

 статью   необходимо   дополнить   следующим  пунктом:

 вменить в обязанности донора письменно, не позже, чем

 за  3  дня  до  сдачи  крови,  уведомить руководителя

 предприятия,    организации   ___________   о   своем я 
 я                           - 71 - я 

 намерении    с    указанием,    когда    предоставить

 дополнительный   день   отдыха.  Зп  исключением  тех

 случаев,  которые  указаны в пункте 1 статьи 19. Если

 такого  заявления не поступило, то за эти дни средний

 заработок  не  выплачивается.  Я  обкясню  почему.

      На  крупных  предприятиях, на заводах, на шахтах

 бывают  случаи,  когда  рабочие  всей  бригадой  идут

 сдавать  кровь.  Этот  день они на работу не выходят.

 Завтра  они берут второй дополнительный день отдыха и

 предприятие  от  этого  несет большие убытки, так как

 бригада полностью не является на работу.

      Чтобы  избежать  такие  случаи,  вот как раз я и

 предлагаю  записать "по заявлению". И в статье 9, там

 где  говорится,  что выплата средней зароботной плате

 производится  за  счет  собственника  предприятия.  Я

 предлагаю  эту  строчку  вычеркнуть,  а на писать "за

 счет   госбюжета".  Почему?  Потому  что  как  только

 появятся    такие   донары    на   предприятиях,   то

 собственник  предприятия найдет способы, чтобы убрать

 донаров с работы.

 

      ГОЛОВА.   Я   дуже   вибачаюся,  ви  мали  змогу

 виступити,  а  ви  власне кажучі не задали запитання,

 виступили,  внесли  цілком  слушні міркувння, тільки, я 
 я                           - 72 - я 

 пропозиції   вірніше,   але  це  не  запитання.  Мені

 здається Юрій Прокопович може відповісти, або...

 

      _______________  Ну, вот за два дня дайте ответ.

 Медицинское обследование...

 

      _______________  Ні,  це  один  день, один день,

 день медичного  обстеження і здачі крові.

 

      _______________То   треба  чітко  записати  в  9

 статті.

 

      ГОЛОВА. Добре, запише комісія. Хвильовий.

 

      ХВИЛЬОВИЙ.

 

 

      У   меня   вопрос  следующего  порядка.  Значит,

 законопроект  получили буквально накануне, расмотреть

 его     фактически,    посоветоваться    со    своими

 избирателями,    те,   кто   действительно   является

 донорами,  мы  фактически  возможности не имели. Я не

 знаю  почему  нарушается  регламент.  Это  и к сленам

 Президиума  Верховного  Совета  и  к  вам  тоже.  Ну, я 
 я                           - 73 - я 

 почему,   я  не  против  этого  закона,  у  меня  его

 спрашивали  уже,  хотели  люди  посмотреть,  а  я  им

 показать не могу.

      Сегодня  мы приймем, а у него возможности учесть

 (..........)  замечания, которые не будут учтены.

 

      _______________    Приймається,   але   відносно

 существенних  замечанійй  я  думаю  іх  не  будет. Бо

 практично  ми  попрацювали з усіма обласними лікарями

 станцій  переливання  крові,  головними  лікарями. Ми

 дуже  довго  м'яли  і  так, і так, і так. Я думаю, що

 якщо ви порадитесь, то не буде существених замечаній.

 

      ГОЛОВА.  Анатолій петрович, не буде, вам виборці

 вірять,  вони  ж  вас  і поставили на те, щоб ви свою

 думку  висловлювали. Справа в тому, що у п'ятницю був

 цей Закон, хто хотів працювати, хто міг працювати, то

 міг працювати над ним, будь ласка, Сокерчак.

 

      СОКЕРЧАК В.М.

 

 

      Шановний Юрій Прокопович!

      Я  підтримую  цей  Закон  в першому читанні, але я 
 я                           - 74 - я 

 хотів  би запитати таке вас, в статті 10 де визначено

 додаткові  пільги  донорам  в зв'язку з систематичним,

 безкоштовним  зданням  крові,  сказано  таке,  що  ці

 пільгиш   надаються  тим  хто  здає  дві  максимально

 допустимі  дози,  я  хотів би визначити, що таке доза

 для  дорослого,  і  для учня середнього, технічного і

 вищого закладу? Дякую.

 

      ___________.  Середня  максимальна  доза  -це430

 грамів.

 

      ГОЛОВА. А дві це 860 так що там можна визначити.

 

      ___________.  Справа  в  тому.,  що  кров  можна

 здавати  через  56  днів  і у нас дуже багато десятки

 тисяч людей, сотні, які це регулярно здають і роблять

 і  практично  почесним  донором  можна  стати після 8

 років  регулярної  здачі  крові  і ми надіємося що ці

 пільги,  якщо  ви  їх  підтримаєте,  вони  дійсно про

 стимулюють питання донорства крові і їх компонентів в

 Україні.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Мішура.

 я 
 я                           - 75 - я 

      МІШУРА.

 

      Шановний Юрій Прокоповичу!

      Як  ви  дивитесь  на  те,  щоб все-таки програму

 розвитку донорства затверджував не Кабінет Міністрів,

 а  Верховна  Рада  і  щоб  ця  програма називалася не

 національною,  а  державною, але справа в тому, що це

 національна  де потрібно і де не потрібно вставляємо.

 Мені здається, що державна більш відповідає тому, чим

 ми займаємося.

 

      ___________. Можливо я можу і погодитися, але я,

 наша  комісія  виходила з того, що це чисто виконавчі

 питання,  які  повинен  робити  Кабінет Міністрів -це

 його  прерогатива.  Ми  повинні робити більш серйозні

 речі.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Писаренко.

 

      ПИСАРЕНКО.

 

      Уважаемые народные депутаты!

      Проект  закону  Украины"  Про донорство крови та

 его компоненты" крайне необходим сегодня. я 
 я                           - 76 - я 

      Поэтому  я  прошу  поддержать  и  принять  его в

 первом  чтении, а комиссию попросить, чтобы как можно

 быстрее  доработать  и  принять во-втором чтении. Как

 можно быстрее.*

 

      ГОЛОВА. Ващук.

 

 

      ВАЩУК. 69 , Ващук.

 

      Я  теж  підтримую прийнятття того Закону, знаючи

 на  власному  досвіді  скільки  людей  спас (......),

 завдяки  тому,  що була донорська кров. Але хотіла б,

 щоб в статті 6 цього Закону було, все-таки, включений

 пункт  про  попереднє повідомлення керівників. Так як

 ми  завжди  сприяєм  тому, щоб було побільше донорів;

 навіть  встановлюємо  додаткові заохочення, додаткову

 оплату    до   того,   що   даються   пільги   згідно

 законодавству,  багато  господарств  собі  може  таке

 дозволити:   додатково   доплачувати   донорам,   аби

 заохочити  заохотити.  Але  часто  буває  таке, що ми

 просто  не знаєм. Приїзжають люди брати кров, а ми не

 готові  до того.  Тут десь то треба записати.

      Тепер  у  мене  ще  таке  запитання.  Освідчення я  
 я                           - 77 - я 

 донора   про   присвоєнння   звання  "Почесний  донор

 України". До того часу ми жили трохи в іншій державі,

 а  люди  кров  здавали.  І є багато донорів, які не є

 Почесними  донорами  України, але вони були Почесними

 донорами  СССР.  Як це буде відображено по відношенню

 до  них? Пільга до пенсії? До одержання квартир і всі

 інші пільги.

      І  ще  таке  запитання.  З  якого  віку, ніде не

 оговорено:  з  якого  віку  можна  брати кров. Ми всі

 знаємо,  що  в наш скрутний в економічному відношенні

 час,    часто   тим   користуються   мололітні   учні

 професійно-технічних  училищ,  молоді  студенти, яким

 то,  може, і шкодить для здоров'я. Як це... Яке є тут

 обмеженння?

 

 

      ___________.    Відносно    першого   запитання,

 попереднє   повідомлення   керівника.   Ну,   давайте

 подумаємо  чи  треба  завантажувати  цей  закон, цц ж

 знову  з  таки  можна  в інструкції. Ми передбачали в

 інструкцію  Кабінету міністрів обов'язково внесемо.

      Почесні  донори.  Так, передбачаються всі пільги

 людям,  які  є  почесними  донорами  Союзу,  що  вони

 автоматично  переходять. Це теж передбачається. я 
 я                           - 78 - я 

      І кров здається з 18 років.

 

      ГОЛОВА.   Час  перебраний  вже,  відведений  для

 запитань.

      Одна,   правда   Олександра   Володимирівна   не

 сказала,  тому  ще  давайте дамо їй можливість задати

 запитання, Кужель.

 

       КУЖЕЛЬ, 181,  Запорожская область.

      У  меня  такой  вопрос  к  вам.  Дело в том, что

 столкнулась  так  волей судьбы действительно со всеми

 украинскими институтами и поликлиниками, связанными с

 кровью. Что я могу вам сказать, я была потрясена тем,

 что  зона  Чернобыля,  это Киевская область и Украина

 абсолютно  не  обеспечена  не  то что кровью, а всеми

 препаратами, связанными с кровью.

      Когда  мы  начали  выяснять,  оказалось, что все

 оборудование  ля  переработки  крови ыбло оставлено в

 России.  Поэтому я поддерживаю предложение о том, что

 должна  ыть  именнно  державна  програма  по крови. И

 сегодня не поздно пересматривать бюджет, потому что у

 ас  600  детей  по  последним  сведениям,  600  детей

 ежегодни мы пересылаем за границу.

      На  что  я  обратила внимание? Когда речь идет о я 
 я                           - 79 - я 

 лечении  одного  человека,  сразу находятся спонсоры,

 мы,   вообщем-то,   люди  милосердны,  украинцы,  где

 лечение  в  течении 4 недель одного человека стоит 70

 тысяч  долларов. А когда я посмотрела стоимость ттого

 аппарата,  который  бы  здесь  человек  100 впасло бы

 жизнь, стоит он  50 тысяч долларов.

      Поэтому  я  думаю,  что  тут  должна  и окмиссия

 обратить внимание, и больше поднять вопрос агитации и

 пропаганды.   Наши  люди  милосердны.  Повысьте  роль

 донора, повысьте его авторитет, расскажите, насколько

 важно это сегодня, сколько детей болеют.

      Я  думаю, что очень многие люди откликнулись бы.

  Это надо обязательно  отметить и сделать.

 

      ГОЛОВА.   Давайте   ми   вас   запишемо,  не  як

 запитання,  а як виступ, Олександра Володимирівна. Не

 будете наполягать на відповіді?

 

      ___________.  Александр  Александрович, я просто

 не  закончила, я просила бы принять этот закон сразу,

 не в первом чтении, а стразу, потому что он необходим

 в работе,  его ждут завтра.

 

 я 
 я                           - 80 - я 

      ГОЛОВА.  Ми  порадимось  з депутатами. були інші

 думки.  Сідайте,  будь  ласка, Ілья Прокопович, дякую

 вам.

      Чи є потреба співдоповіді. Будь ласка.

 

      ___________. Олександр Олександрович, звернутись

 до  депутатів.  Зараз  буде йти блок законів по обігу

 наркотиків.   Немає   ніякого   різнобою   між  двома

 комісіями, я просив би підтрамати ........

 

      ГОЛОВА.  Так, так, уже узгоджено, все узгоджено.

 Дякую. Сідайте, будь ласка.

      Є потреба у співдоповіді? Є? Немає.

      Ну, просто щоб показать, що є у  нас,  вибачте,

 голова  Республіканського  "Червого хреста". Декілька

 слів буквально, 30 секунд.

 

      ___________.

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні  депутати! Основна причина, що спонукала мене

 вийти на цю поважну трибуну, це глибока стурбованість

 за  критичний  стан  донорстава,  крові,  що   стався

 останнім   часом  в  нашій  країні.  Як  сказав  Юрій

 Прокопович  в  своїй доповіді, за п'ять минулих років я 
 я                           - 81 - я 

 кількість   донорів   скоротилась  майже  на  мільйон

 чоловік.  Одним  із  важливих кроків розв'язання цієї

 проблеми  стане прийняття вами цього Закону, який вже

 багато років чекають тисячі донорів.

      Дозволю собі звернути увагу лише на деякі спекти

 проекту  Закону.  Насамперед  це  визначення місця  і

 ролі товариства "Червоного хреста" в його реалізації.

 За  всеь  період  існування  масового  руху тариторів

 крові  "Червоний  хрест  України"  був  і  є фактично

 єдиною  громадською  організацією,  яка забезпечувала

 шарокомасшабну    цілеспрямовану   організаційну   та

 інформаційну  роз'яснювальну роботу з метою залучення

 широких  верств  населення  в донори крові. Доречі, в

 більшості   країн   світу  ця  функція  теж  належить

 "Червоному хресту".

      Тому пропоную, по-перше, статтю 7 Закону назвати

 "Участь  товариства  "Червоного хреста" в організації

 та пропаганді донорства крові та її компонентів серед

 населення".   А  зміст  прийняти  у  такій  редакції:

 "Товариство  "Червоного хреста України" бере участь у

 виконанні  національної  та місцевих програм розвитку

 донорства крові та її компонентів разом з органами та

 закладами   охорони   здоров'я,  здійснює  роботу  по

 залученню  громадян  до  лав  донорів, пропагує серед я 
 я                           - 82 - я 

 населення безоплатне донорство крові".

      По-друге,  необхідно,  нарешті, вирішити питання

 про  надання  пільг  донорам,  і  особливо,  опчесним

 донорам.  Хочу  підкреслити,  що  для  одержання цієї

 нагороди  людина має дати безоплатно більше 16 літрів

 своєї  крові.  За  нинішніми  цінами  це  коштувало б

 державі близько 53 мільйона карбованців.

      Тому від імені працівників та активістів Червого

 хреста,  всіх  донорів  України  прошу  вас неодмінно

 зберегти   пільги,   передбачені   проектом   Закону.

 Прийняття  їх,  безумовно,  стане важливою підтримкою

 всім  тим, всім тим, хто дає свою кров в ім'я життя і

 здоров'я людей. І прийняти його сьогодні.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую вам, сідайте, будь ласка. Тут все

 ясно?   У   вас...   Бажаєте   виступити?  З  мотивів

 голосування?   Я   бачу   тільки  два  бажаючих.  Три

 бажаючих.  73-ій  давайте. Раз, два, три, я так би...

 Далі Свято і Пасько.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. 83-ій, будь ласка, 83-ій.

 я 
 я                           - 83 - я 

      БАЙРАК М.В.

 

      Дякую.

      Ну, враховуючи необхідність цього Закону (ми все

 це  розуміємо),  друге, що майже одностайна підтримка

 сьогодні  у  депутатів. І те, що зауваження були, ну,

 несуттєві,     я    підтримую    Кужель    Олександру

 Володимирівну,  яка  казала  за  те,  що  ми  повинні

 прийняти  цей  Закон  сьогодні  вже  як  Закон,  не в

 першому   читанні.   Там  всі  ті  помарочки,  які  є

 маленькі,  вони  потім  будуть  доопрацьовані. Тому я

 настоюю на тому зауваженні, на тій пропозиції.

 

      ГОЛОВА. Дивно тільки, чому ви не підтримали Юрія

 Прокоповича  з  такою  пропозицією, а саме Олександру

 Володимирівну. Ну, ясно: запам'яталася пропозиція.

      Прошу: Василь Петрович Свято.

 

      СВЯТО В.П.

 

      Дякую.    Шановний   Олександр   Олександровичу,

 шановні колеги-депутати!

      Цей   Закон   в  дійсності  потребує  нагального

 прийняття: він являється дуже актуальним. Але я хотів я 
 я                           - 84 - я 

 би зробити акцент на слідуючому.

      З  точки  зору  обліку  і  контролю  за запасами

 крові,    які   ми   при   цьому   будемо   мати,   і

 відповідальності   за   порушення   закону   в  плані

 використання  звичайного запасів крові як такої. Мені

 хотілося  щоб  в  цьому  законі  було  передбачено, і

 щоб...  найбільш  така жостка строга відповідальність

 за це. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА Дякую. Пасько.

 

      ПАСЬКО.    Шановний   Олександр   Олександрович.

 Шановні  депутати.  До  обрання  народним депутатом я

 працював    анастезіологом-реаніматологом,    і   моя

 професійна   діяльність  була  постійно  пов'язана  з

 забезпеченням   наших   паціентів   кров'ю.  Ситуація

 погіршувалась ізо дня в день, однією з причин цього є

 що  відсутність цього по закону, і потреба якого є на

 протязі   кількох   років. Цей  закон  кілька  разів

 повертався  з  Мінфіну, через стійку позицію мінфіну,

 повертався,  з  комісії  з питань охорони здоров"я та

 міністерства  охорони  здоров"я  на доопрацювання, в

 зв'язку  для  того  щоб  скасувати  пільги.

      Все-таки  комісія наполягає на цих пільгах, тому я 
 я                           - 85 - я 

 що  наші  люди звикли, причин багато, в цьому і вкрай

 важке  становище економічне і бідність наших людей, і

 цей    законопроект,   пройшов   неодноразово   через

 професійні   очі   експертів,  юристів,  економістів,

 неодноразово  повертався  до них і він відпрацьований

 надзвичайно,  досконало.  Тому  я  просив би народних

 депутаів  підтримати цей законопроект і проголосувати

 за  нього,  як  за  закон  в  цілому,  щоб  він  став

 працювати, найближчим часом дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Тобто,  була одна пропозиція, вибачте я

 дам  вам  слово. Була одна пропозиція поки що, ні дві

 пропозиції,  в першому читанні варіант такий і проект

 постанови,  і  друга:  приймати  його остаточно. Хоч,

 мені  здається,  було  дуже  багато  зауважень. І від

 представників   з   Луганська,  з  Кіровограду,  і  з

 Чірневців  і  так далі. І, тим більше, на Президії ми

 вносили  цілий ряд суттєвих зауважень, в тому числі і

 редакційного    характеру.    Але    все   це   треба

 відпрацювати,  як передбачено це процедурою. Ми могли

 б...   Я   дам   слово   Середі.  Почекайте,  Михайло

 Дмитрович!

      Я хочу запропонувати такий варіант, щоб, якщо ми

 приймемо  в  першому  читанні,  то до другого читання я 
 я                           - 86 - я 

 підготувати тільки порівняльну таблицю в тих статтях,

 які  будуть  змінені.  Такм  чином  ми б зекономили і

 папір,  і  роботу, і це мало... ми б дали змогу через

 тиждень затвердити цей Закон остаточно.

      Сирота.

 

      СИРОТА М.Д.

 

 

      Шановний Голово! Шановні народні депутати!

      Без  сумніву,  Закон  потрібен, і його в першому

 читанні  приймати  треба.  В той же час існують деякі

 моменти цьому Законі, на які я хотів би звернути вашу

 увагу.

      Зокрема, стаття 15 "Установи, заклади, які мають

 право    реалізації    донорської    крові".   Другий

 параграф...   Другий  пункт...  абзац:  "Переробка  і

 зберігання   донорської   крові  та  її  компонентів.

 Реалізації  та  виготовлення  з них препаратів можуть

 здійснювати   об'єкти  підприємницбької  діяльності".

 Це  -сумнівний,  на мій погляд, пункт і бажано було б

 виключити  цей  другий  абзац взагалі із цієї статті,

 переклавши реалізацію донорських препаратів тільки на

 державні структури. я 
 я                           - 87 - я 

      Статя  23  "Порядок  обміну донорською кров'ю та

 вивезення її за межі України". Тут передбачається, що

 донорська  кров та її компоненти можуть бути вивезені

 за  межі України для олдержання з них препаратів, які

 в  Україні  не  виготовляються  чи  виготовляються  в

 недостатній  кількості. Але не вказано, що це повинно

 бути  для  України! А останній абзац цієї статті "...

 компоненти та препарати донорської крові дозволяється

 реалізовувати за межами України лише за умови повного

 забезпечення  ними  потреб охорони здоров'я населення

 України".  Хто  сьогодні  може визначити, чи повністю

 задоволені  потреби в крові нашої охорони здоров'я чи

 ні?  Таким  чином,  Закон  дозволяє  торгівлю  кров'ю

 народу України за кордоном. Все-таки кров людська -не

 водиця  і  торгувати,  очевидно,  нею  за  кордон  не

 годиться. Повинні ми прийняти Закон у першому читанні

 із відповідними доповненнями. Дякую!

 

      ГОЛОВА.  Михайло Дмитрович: як ви відноситесь до

 того,  щоб  купувати  кров  як  приходиться?!  Теж не

 годиться?!

      Будь ласка, номер? 369!

 

      ___________. я 
 я                           - 88 - я 

 

      Уважаемые  коллеги,  я  считаю,  что  этот Закон

 крайне  необходим  и  принимать  его  надо. Но на мой

 взгляд   он  не  совсем  полно  отражает  ситуацию  в

 донарстве.  Вель  кроме  донарства  крови,  бывают  и

 другие   виды   донарства.   например,  хотя  и  мало

 распространенный,   но   тем  не  менее  к  сожалению

 очевидно  требующийся  все  более  и  более донарство

 костного мозга.

      Эта  категория донарства никак не защещина, хотя

 это донарство намного сложней.

 

      ГОЛОВА. У нас є закон, Володимир Григорович, про

 трансплантацію  органів. А донарство, тут називається

 Закон "Про донарство крові і її компанентів".

 

      _______________  И  к  органам тоже не подходит,

 Александр Александрыч.

 

             (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Давайте  домовимося  так,  я  прошу вас

 Борис  Йосипович,  ви  ж  все  одно підтримаєте. Свої

 пропозиції внесете потім. я 
 я                           - 89 - я 

      Я  ставлю  на  голосування  проект Постанови про

 прийняття цього Закона у першому читанні. Прошу.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято, дякую.

      Я  прошу  тоді,  якщо  ви  даєте  дозвіл,  я так

 зрозумів  не  проти  того, щоб за спрощеною програмою

 підійти   до   другого  читання.  Мається  на  увазі,

 поправки  тільки  до тих статей порівняльної таблиці,

 котрі будуть піддані редакції відповідної, зміни.

      У  нас  8  хвилин  є  ще. Олександр Миколайович,

 скільки  вам  для  доповіді  треба.  Вистачить.  Будь

 ласка,  слухається  питання  про  порушення виборчого

 законодавства  під час голосування підрахунку голосів

 на  виборах  Голови  Черкаської міської Ради народних

 депутатів   і   при   визнанні  його  повноважень  та

 порушення  порядку скликання, проведення першої сесії

 цієї Ради. Стешенко Олександр Миколайович, прошу.

 

      СТЕШЕНКО О.М.

 

 

      ___________. Дякую. я 
 я                           - 90 - я 

 

      Шановна Президія! Шановні колеги!

      Питання  яке  сьогодні внесено на порядок денний

 має   не  аби  яке  значення  і  цілком  пов'язане  з

 дотриманням,  а  точніше  ігноруванням  законів нашої

 держави,  які  були  напрацьовані, як Верховною Радою

 попереднього  скликання  так  і нами з вами за період

 спільної роботи після нашого обрання.

      Як  ви добре розумієте з матеріалів, що отримали

 на  минулому  тижні, Президія Верховної Ради 30 січня

 цього  року  підтримала  не  тільки  думку  комісії з

 питань   державного   будівництва  діяльності  Рад  і

 самоврядування  та  відповідного відділу Секретаріату

 Верховної  Ради,  але й те рішення, яке члени комісії

 прийняли  одноголосно  на  своєму засіданні, 17 січня

 1995 року.

      Скажу   відверто,   що  це  питанння  ми  досить

 грунтовно  вивчали, не тільки за матеріали перевірок,

 що надійшлі до комісії, але й особисто брали участь у

 вивченні  цієї  справи  на  місці. Тобто виїзджали до

 місця   подій   в   місто   Черкаси   де  мали  змогу

 спілкуватися з людьми причетними до цієї справи.

      Окрім  цього  на засідання комісії запрошувалися

 Голова   Черкаського  міськвиконкому,  члени  міської я 
 я                           - 91 - я 

 виборчої  комісії,  окремі  довірені  особи на посаду

 Голови міської Ради, зазначу, що спілкування з Головою

 Черкаської міської Ради -Олійником не відбулося, не з

 нашої ініціативи.

      До  цього  додам,  що  ми  стримано  стежили  за

 розглядом  цієї  справи в судових інстанціях і тільки

 після відповідних їх рішень прийняли рішення комісії,

 які   фактично  ініціювали  розгляд  цієї  справи  на

 засіданні Верховної Ради сьогодні в пленарному режимі.

      Тепер  дещо  по  справі, я розумію, що ви змогли

 ознайомитися,  але  я  тільки  віхи обозначу 10 липня

 1994 року при повторному голосуванні на посаду Голови

 Черкаської  міської  Ради  балотувалося Литовський та

 Олійник,   які   працювали   відповідно   Головою  та

 заступником  Голови  зазначеної  Ради. Підсумки цього

 туру  голосування  за  Олійника  віддали голоси 33, 9

 відсотків виборців, що взяли участь в голосуванні, за

 Литовського  -26,  8.  І питання, як кажуть, вичерпне

 вичерпане, але з цього все і почалося.

      Літовський,  в установленому Законом порядку, 11

 липня,  тобто на другий день після голосування, подав

 заяву   до   міської  виборчої  комісії  з  проханням

 перевірити факти можливої фальсифікації голосування.

      Виборчи комісія ігнорує цю заяву і в цей же день я 
 я                           - 92 - я 

 11  липня  підписує  протокол про результути в вибори

 Голови Ради.

      Попри це, 12 липня комісія приймає рішення, все-

 таки, про звірку кількості бюлетенів за списками, але

 ця  перевірка  була  зірвана  у  зв'язку  з  відмовою

 виконати   цю  перевірку  з  боку  5  членів  міської

 виборчої комісії.

      Цього   ж  дня  12  липня  комісія  без  відома,

 підкреслюю,  і  участі  в  засіданні  Голови  комісії

 Літасевича   та   секретаря  комісії  Білик,  приймає

 рішення  про визнання повноважень Голови та депутатів

 Черкаської міської Ради  народних депутатів.

       Звертаю  вашу  увагу ще на одне деталь, яка має

 надто   принципове   значення.   На   час  проведення

 голосування,   міська  вибоча  комісія  залишилась  у

 складі 7 чоловік. Закон передбачає не менше 9 осіб. А

 в  засіданні бере участь всього 5 членів, тобто менше

 2 третин складу. Хотя і ті рішення приймає, я вам уже

 повідомив.

      В  цей самий час мені з 11 на 12 липня 1994 року

 з  порушенням  процедури визнання повноважень голови,

 кабінет  голови міськради займає Олійник при допомозі

 невідомих охоронців.

      15  липня  1994  року Литовський подає скаргу до я 
 я                           - 93 - я 

 суду.  Суд встановлює численні порушення і констатує,

 що   вони   могли   суттєво  вплинути  на  результати

 голосування7

      Зупинятись  на  цих  фактах не буду, бо вони є в

 довідці,  яку  ми  отримали.  Зазначу головне, що суд

 констатує:   у   виборах   голови   взяли   участь  у

 голосування  всього  42  відсотки  виборців, і визнає

 рішення  міської  виборчої  комісії від 11 і 12 липня

 1994  року не законними.

      Президія  Черкаського  обласного  суду 28 жовтня

 1994  року залишила без змін рішення районного суду в

 частині  визнання незаконним рішення міської виборчої

 комісії  від  12 липня 1994 року про підсумки виборів

 голови Черкаської міської Ради.

      І останнє, на що я хотів би звернути вашу увагу.

 При вивченні цього питання було встановлено серьйозні

 порушення  законів при скликанні та проведенні першої

 сесії   міськради.  Олійник  12  липня  проводить  за

 власною   ініціативою   так  звану  робочу  нараду  з

 новообраними депутатами, яка потім трансформувалась в

 першу  сесію.  Рішення  про  скликання  першої  сесії

 повинна  приймати міська виборча комісія -це виключно

 її  компетенція.  Такого  рішення в природі не існує,

 чим  порушено  статтю  20  закону  про  місцеві  Ради я 
 я                           - 94 - я 

 народних   депутатів   та   місцеве   і   регіональне

 самоврядування.

      Сесію  відкривав  так  званий новообраний голова

 Олійник,  а не голова міської виборчої комісії, як це

 передбачено  статею 21 зазначеного закону.

      Ця  ж  сесія  розглядає  питання  про кількісний

 склад  міської  виборчої комісії і доводить її склад

 до  11  осіб.  Не сформувавши, як передбачено законом,

 нового  складу  міськвиконкому,  Рада приймає рішення

 про   припинення   повноважень  виконкому,  який  був

 утворений старою Радою, чим порушено статтю 31 Закону

 "Про місцеві Ради". Пленарні засідання третьої сесії,

 на  якій  утворюються  постійні  комісії,  виконавчий

 комітет,   формуються   інші  структурні  підрозділи,

 відбувається  при  явці  32  депутатів  з 50 в умовах

 відсутності кворуму.

      Прошу  розглянути  і підтримати проект Постанови

 Верховної  Ради,  який запропонований нашою комісією,

 погоджений  з юридичним відділом та головою Комісії з

 питань правової політикі.

      І  ще  один  документ, який ми отримали 9 лютого

 1995  року  -це  третє  рішення  суду,  яке  повністю

 підтверджує ті висновки, до яких дійшла наша комісія.

      Дякую за увагу. я 
 я                           - 95 - я 

 

      ГОЛОВА. Поки... Одну хвилиночку, я оголошу зараз

 запис  на виступи з місць, на запитання, а тим часом,

 поки  буде  про  це  запит,  він  відповість  на таке

 запитання.  Чи  не  можна  було б у проекті Постанови

 пропустити  там два слова "депутатів і"? Поскільки до

 депутатів,  виборів  депутатів там немає претензій, а

 тільки до Голови, то, можливо, залишати було б це.

      Прошу.

 

      ___________. Олександр Олександрович! Я розумію,

 про  що йде мова, але це надто делікатне питання. Ми,

 якщо  розглянути  зараз,  повернутися до того, до тої

 редакції  Закону,  який  був прийнятий 28 червня 1994

 року "Про порядок формування місцевих органів влади і

 самоврядування",   ми   чітко   визначили,  за   яких

 обставиназ  може  розпуститись Рада. Підкреслюю: Рада

 сама провела чотири пленарних засідання, особливо  на

 першому  і  на  третьому  грубо  порушені  закони. Не

 тільки  процедурні,  а  й  ті,  які  визначають,  так

 сказать,  і окремі положення, і норми  і Конституції,

 і  діючого  Закону  і про місцеві Ради, і про порядок

 формування місцевих органів влади.

      Тому  я вбачаю, що відокремлювати зараз Раду від я 
 я                           - 96 - я 

 голови  і  виконавчого  комітету,  ну, неможливо. І з

 таким  висновком  погодилися  всі  ті,  хто вивчав цю

 делікатну справу.

      До цього додам, бо в залі така, ну, піднімається

 таке питання про те, що якось вибірково підійшла наша

 комісія.  Я  доповідаю  і  хочу зазаначити одну надто

 важливу  обставину,  що перше рішення, перший розгляд

 цього  питання відбувся 31 жовтня. Але коли в комісію

 був  представлений  документ, який повідомляв про те,

 що   ця  справа  знаходиться  на  судовому  розгляді,

 повторне  засідання  і  розгляд  відбулося  тільки 17

 січня  1995  року,  пройшло  більше  двох з половиною

 місяців.

      Тому  ці  обставини, вони дозволили нам всебічно

 вивчити  цю  справу  і  дійти  до того висновку, який

 викладений в проекті зазначеної постанови.

 

      ГОЛОВА.   Дякую.   Віктор   Федорович  Шевченко,

 Віталій  Федорович проси півтори хвилини. Оскільки ми

 розпочали пізніше на хвилину, для заяви невеличкої ви

 хотіли там відносно...

      Будь ласка, включіть.

 

      ШЕВЧЕНКО В.Ф. я 
 я                           - 97 - я 

 

      Дякую.

      Шановні  депутати,  (Шевченко,  213  Фастівський

 округ)  сьогодні  поміж вас поширилась інформація про

 результати   розслідування   за   запитом   народного

 депутата Україну Алексєєва, яку підготувала Комісія з

 законодавчого  забезпечення свободи слова і т. д., там

 ідеться про мій виступ, виступ депутата Шевченка, про

 перенацілення  російських ядерних ракет на Україну. І

 далі  констатується,  що  проведена  перевірка,  якою

 встановлено,  що  ця  моя  інформація  базувалася  на

 публікації  в  "Універсальній  газеті", про існування

 якої  я  тоді  не  знав, і з посиланнями на свідчення

 якось  військовослужбовця  в  поїзді,  про  що  я  не

 здогадувався.

      Прошу  не мати мене за наївну людину, яка робить

 депутатські  запити  з  приводу, посиланнями на такі,

 ніби-то,  джерела.  Однак  я хочу ще загострити увагу

 ось на чому.

      То  був  не  виступ, а депутатський запит, і про

 результати   перевірки   якої,  якого,  до  речі,  не

 інформували.  Однак  другий  запит  на  запит  широко

 поширився  в  формі цієї інформації. Зі мною ніхто не

 говорив, якими насправді джерелами я користувався, і, я 
 я                           - 98 - я 

 більше того, я є членом тієї комісії, яка поширила цю

 інформації.  І  про існування цієї інформації також я

 абсолютно нічого не знаю. Ну, і що в подальшому, такі

 речі  якось  серйозніше готувати, і цю інформацію, не

 вважати за дійсну.

 

      ГОЛОВА.  Добре  я  думаю  ніхто  не  знав про цю

 інформацю,  тепер  будуть  уже  знати.  Ніхто  вас не

 вважає  і  тепер  приймаеться  до  відома  ніхто  вас

 невважає  наівною  людиною  я  просив би комісію чи з

 цього  приводу,  чи з іншого дуже уважно підходити до

 розслідування  подібних фактів чи інофрмації, підстав

 до  інформації,  після  перерви6  ви  зможете  задати

 запитання   до   Стешенко   і   одержати   відповіді.

 Оголошуеться   перерва  на  півгодини  до  двенадцяти

 тридцяти.

 я 

                       - 99 -

 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА.  Скільки часу відповідемо на запитання і

 відповіді?  15 хвилин. Ну 15 хвилин давайте висвітить

 на моніторі, Поровський прошу.

 

      ПОРОВСЬКИЙ.  Шановний доповідачу, пане стешенко,

 шановні   колеги-депутати.   В   своему   виступі  ви

 зауважили  про  те що суд визначив, начебто у виборах

 взяло  всього  навсього 44 відсотки виборців, скажіть

 будь  ласка, яким чином суд зміг порахувати кількість

 виборців,  які  взяли  участь  у  виборах?  Це  перше

 запитання.

      І  наступне.  Хоча...  я  його задам після вашої

 відповіді.

 

      ___________.   Дякую   за  запитання.  Я  тільки

 уточнюю, що суд своїм рішенням авизначив, фактично, в

 ході  слухання цієї справи, що в голосуванні прийняло

 участь  не  44,  а  42% виборців. Яким це чином? Були

 дослідження,  вивчалася  справа.  Це,  мабуть,  не до

 Комісії і до мене, бо я до суду ніякого відношення не

 маю.  А ми керувалися тільки тому, що в трьох судових я 
 я                          - 100 - я 

 інстанціях  розглядалася ця справа, тому в мене немає

 підстав  для  того,  щоб  ставити  під сумнів рішення

 суду.

 

      ГОЛОВА.  Ви не задоволені відповіддю?

 

      ___________.   Я  хотів  би  уточнити.  Далі  ви

 зауважили  про  те,  що  із  п'ятидесяти  депутатів в

 голосуванні  брали  участь  32  і,  мовляв, засідання

 відбувалося  при  відсутності  кворуму. Наскільки, як

 кажуть, існуюче законодавство регламентує кворум, то,

 як  кажуть,  можуть  почати роботу при половині, а...

 рішення  -2/3,  але  почати  роботу  вони  могли  при

 половині! Це по-перше.

      По-друге. Чи не наслідують в цьому нашу Верховну

 Раду,  яка  регулярнор  працює  і...  точніше,  часто

 працює  при  відсутності  кворуму  і  навіть  приймає

 закони...

 

      ___________.   Ну,   мені  б  не  дуже  хотілося

 відповідати  на  другу  частину  вашого запитання про

 участь   як   народних  депутатів,  так  і  депутатів

 Черкаської  міської  Ради на пленарних засіданнях. Це

 по-перше. я 
 я                          - 101 - я 

      По-друге.  Да,  дійсно,  з окремих питань міська

 Рада  могла  проводити засідання при кворумі не менше

 50%,  але  при  умові,  що затверджено це відповідним

 регламентом. Йде мова про, так сказать, конституційні

 положення,  де  передбачено  2/3  (не  менше)  участі

 депутатів,  бо мова на цих пленарних засіданнях йшла,

 по-перше,   про   утворення  виконкому,  як  робочого

 органу,   про   затвердження   структури   управління

 відповідною  територією,  про утворення і призначення

 відповідних голів комісії.

      Тому  тут  і  мови не може йти про 50 відсоткову

 участь у пленарному засіданні.

 

      ГОЛОВА.  Вибачте,  будь ласка, я дам за списком,

 так  як  записалися  депутати. Хочу уточнити для тих,

 хто  задає запитання мова йде про конкретну ситуацію,

 не  про  Верховну  Раду,  а  то  у  Миколи  Івановича

 складається  враження,  як  він відсутній, то ніби то

 тут   нема   засідань.  Треба  просто  бути  всім  на

 засіданнях.

      Вітович, прошу.

 

      ВІТОВИЧ.

 я 
 я                          - 102 - я 

      Олександр  Олександрович, я хотів би перш за все

 нагадати, ви в свій час казали, що ми проведемо запис

 на виступ з місця. Я все такі записувався на виступ з

 місця:  а... Я маю на увазі, що я все такі вас просив

 би,   щоб  була  надана  можливість  взяти  участь  в

 обговоренні.

 

      ГОЛОВА. Є списки я кажу, але поки...

 

      ВІТОВИЧ. Нє, ви самі сказали, що запис на виступ

 з  місця,  але  оскільки  зараз  ідуть  запитання, то

 користуючись  нагодою,  я  хотів  би задати запитання

 пану Стешенку.

      Ну,  перш  за  все  чи  вважаєте ви доречним ваш

 вислів,  вибачаюсь,  якщо я зацитую не дослівно, щодо

 того, що так званий Мер місця Черкаси розпочав сесію.

 Оці  слова "так званий" і взагалі давати оцінку ту чи

 іншу,   тій  чи  інший  особі  може  лише  суд,  пане

 Стешенко. І я хотів би вам нагадати цю норму все такі

 закону.  І закликати вас дотримуватись, перш за все у

 цьому  залі  норм  закону,  а  не  керуватися тими чи

 іншими симпатіями або антипатіями.

      Відносно запитання, чи відомо вам, що, наскільки

 я  занаю,  один  із депутатів Верховної Ради, депутат я 
 я                          - 103 - я 

 Масенко,  в  свій  час,  вже  некажучи про пересічних

 мешканців  міста  Черкаси  мали  змогу переглянути, в

 Черкасах  це  йшло по місцевій телестудії дуже цікаву

 відеокасету де фіксовано цікаві події, які сталися 11

 липня  в  першій  годині  ночі,  коли цікаві хлопці в

 шкірянках  з  бригади  Литовського почали захоплювати

 мішки  з  бюлетнями,  черкасчанам  було відомо, що це

 була  за бригада, що це були за хловці і хто стояв за

 Марком   Литовським   і   його  дуже  цікавою  жінкою

 заступницею Голови міськвиконкому.

      Це  все  зрозуміло  і  ми знаєм, що це за методи

 ведення  передвиборчої  кампанії, і цілком зрозуміло:

 чому  пізніше не змогли дорахуватися ні голосів. Була

 відеокасета, де зафіксаваний факт захоплення мішків з

 виборчими  бюлетнями. І, чи знайомі ви з цим фактом і

 чи ваша комісія все-таки враховувала під час розгляду

 цього  питання  саме  оцей  факт?  Тобто, факт терору

 морального  морального  і  фізичного  терору  і проти

 членів виборчої комісії і проти судів і, скажімо так,

 відверто  проти  громадськості міста Черкас. Якщо ні,

 то чому?

 

      ___________.  На перше питання відповідаю чітко.

 Чому я вжив такий термін, на який ви посилаєтесь? я 
 я                          - 104 - я 

      Ім'ям  України  9  лютого  1995 року Соснівський

 районний   суд   міста   Черкаси   вирішив:   рішення

 Черкаської  міської  територіальної  виборчої комісії

 від  17  серпня  (це  вже  вона в новому складі) 1994

 року,  а  8  вересня  1994  року  в  частині визнання

 повноважень  Голови  Черкаської міської Ради анродних

 депутатів  визнати незаконними і скасувати .

      Це третє рішення.

      Перше  рішення  прийняв Черкаський районний суд,

 друге    рішення   прийнято   Президією   Черкаського

 обласного  суду, третє -за поданням Прокурора, на яке

 я  зараз посилаюсь, це 9 лютого 1995 року Соснівський

 районний  суд  міста  Черкас. Тому я вважаю, що є всі

 сьогодні  підстави  саме вести про це мову, і тому я,

 мабуть, вживав таку термінологію.

      Окрім   цього   ми   дійсно  вивчали  цю  справу

 делікатну  з  приводу  того,  що  зникли билетені. Ви

 знаєте,  що  порушувалась  карна  справа, але на жаль

 вона не доведена до кінця, винуватці не притягнуті до

 відповідальності,  але це дещо інше, як мені воно, це

 не стосується діяльності нашої комісії. Це по-перше.

      По-друге.  Мене  в  цій  ситуації  абсолютно  не

 цікавить, хто, в якому одязі і які мітинги проводив і

 під  якими  праворами  і таке інше. Ви тільки, мабить я 
 я                          - 105 - я 

 навмисне,  одну  деталь опустили. А вона зводиться до

 того,  що напіввійськово одягнуті особи в ніч з 11 на

 12,  коли комісія прийняла рішення в неповному складі

 при  відсутності  голови  і  секретаря, яким фактично

 підтвердила    повноваження   голови,   який   зайняв

 незаконно  свій  кабінет, і не реагував ні на рішення

 суду,  ні на які подання прокурору. Це теж дійсно має

 місце,   дійсно,   ми  звертались  і  до  Генеральної

 прокутатури,  але  я ще раз наголошую, що, мабуть, ми

 ведемо  мову  зараз  дещо  про  інше. А правоохоронні

 інстанції,   судові   інстанції,   прокуратура,  вони

 повинні  дати  вичерпну  відповідь,  мабуть,  і на ті

 питання, які ви  поставили.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я просив би тих, що зададають питання і

 Олександра Миколайовича  відповідати лаконічніше.

      Осадчук.  Шановний  Петре  Іллічу,  написано  на

 моніторі, ваш мікрофон не включено. ...

      Ви на перерві не забирайте, ніхто ж не забирає.

 

      ОСАДЧУК. Я перепрошую.

      Шановний  Олександр Миколайович Стешенко. Я кажу

 Стешенко,  бо  є  ще один Олександр Миколайович, який я 
 я                          - 106 - я 

 теж, кажуть,  причетний до цієї справи.

 

 

      ГОЛОВА. Ви маєте на увазі  Карпова?

 

      ___________.   Чи  знаєте  ви  оте,  що  за  час

 виборної  кампанії  в  Черкасах,  аж  до установлення

 остаточних результатів голосування, до територіальної

 виборчої   комісії  не  надійшло  жодної  скарги  про

 порушення  виборчого  Законодаства.  А в другому турі

 голосування випрали не тільки мера міста Черкаси, а й

 Президента  України,  та  окремих  депутатів місцевих

 Рад.  І знаєте, що сумнівів щодо чинності цих виборів

 не  було. Другий тур виборів у Черкасах, у місті, від

 першого   відрізнявся  хіба  що  тим,  що  на  вимогу

 виборців   Литовський   М.   З.  своє  справжнє  ім'я

 поставив, не Марк, а Маркс, і вся різниця була.

      Чому зараз Черкаси сидять, як на вулкані? Хто це

 все   організовує?   Мені   здається   і....   ви  це

 підтверджуєте,  що  ми  сьогодні  маємо  черговий тур

 політичних  ігрищ  подібних  тим,  які  були  навколо

 Лук'яненка,  які  були  вчора.  І чи знаєте ви, що на

 ім'я  Верховної  Ради  з Черкас надійшло звернення за

 підписом  Черкаської  організації Спілки письменників я 
 я                          - 107 - я 

 України,  Черкаської  організації  Спілки  художників

 України,  Спілки  народних  майстрів України, краєвої

 Ради  українського  козацтва,  Черкаського  обласного

 об'єднання  товариства  "Просвіта",  редакції  газути

 "Тарасові  джерела".  І взагалі що це все означає? Що

 це  задумано?.......................  плучень, які ми

 колись  зробили  щодо Київської Ради і Косаківського,

 чи як це розуміти?

      Дякую за увагу.

 

      ___________. Я вам дякую за виступ ваший. Але ви

 розумієте, мене в даній ситуації чомусь дивуюсь, чому

 такі  поважні  організації,  і  саме  беруть  на себе

 відповідальність    щодо   тих   правопорушень,   які

 відбувалися   під   час   проведення   другого   туру

 голосування  в місті Черкасах, які відбулися 10 липня

 1994 року. Я ще раз наголошую -це питання вивчалося в

 трьох  судових  інстанціях.  При  чому  тут звернення

 письменників, других фахівців? Я їх дуже поважаю. Але

 яке  відношення вони мають до порушення Закону? Ми що

 хочемо    порушення    Закону    прикривати   якимись

 зверненнями  громадських  організацій, чи що? Я цього

 не розумію.

 я 
 я                          - 108 - я 

      ГОЛОВА. Пронюк.

 

      _______________

      (..........)(..........)(..........)(..........)І

 на це ніхто не звертав уваги.

 

      ГОЛОВА. Пронюк, прошу.

 

      ПРОНЮК.

 

      (..........)(..........)205-ий  Євген  Пронюк  -

 група   "Державність",   Українська   республіканська

 партія.

      Шановний   доповідачу,   у   мене  до  вас  одне

 запитання    і    звернення    до   шановних   колег.

 (..........)  (..........)  (..........) (..........)

 Я  прошу  вас  обгрунтувати, на підставі якого закону

 Верховна Рада має взяти це питання до розгляду.

      А щодо (..........)(..........) своїх колег, то,

 шановні  колеги, я хотів би дуже, щоб ми подумали над

 тим,  що  ми  хочемо перетворити Верховну Раду у суд,

 тобто  у виконавчий суд. Тобто ще якусь гілку судової

 системи.  Це  неприпустимо.  У  розгляд цього питання

 (..........)  прециндент,  що  ми  змушені будемо цим я 
 я                          - 109 - я 

 займатися. Я вас дуже прошу не допустити цього.

      Крім     (..........)(..........)     політичної

 доповіді,     яку    ми    вислухали    на    користь

 (..........)(..........)  тут  є  делегація  з іншого

 боку,    є    серед    них    Вакуленко    -заступник

 (..........)(..........)    комісії    виборчої,    є

 урядовці,  член комісії. Тоді треба їх вислуховувати.

 Для чого нам влаштовувати з Верховної Ради трибунал?

      Я  просто прошу вас і шановного Голову Верховної

 Ради  поставити питання про доцільність цього питання

 розгляду  і  зняти  його  зараз  з розгляду. Не можна

 цього  допускати.  Є судова система -хай вона в цьому

 розбирається.  Я  дуже  вас  прошу зняти це питання з

 обговорення.

 

      _______________

      Я  дякую  вам  за  запитання, за запитання надто

 серйозні,  але  я  вам  співчуваю:  у вас, мабуть, не

 вистачило   часу  (ну,  з  різних  причин,  з  різних

 обставин),  щоб  ознайомитися з тими матеріалами, які

 наша комісія підготувала.

      Я  тільки  повторю,  на які законодавчі акти йде

 посилання:  на  Конституцію  України(97  статтю),  на

 Закон  від 28 червня "Про порядок формування місцевих я 
 я                          - 110 - я 

 органів  влади  і самоврядування" та закон в редакції

 від  92  го року про місцеві ради народних депутатів,

 місцевого  регіонального  самоврядування,  ось про що

 сейчас йде мова при вивченні цього питання.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Степенко.

 

      ___________.  І чітко це визначимо в документах.

 

 

      СТЕПЕНКО.   Олександр  Миколайович,  в  мене  до

 Олександра  Олександровича тоже є просьба: знаєте, не

 надо  от вам, Голові Верховної Ради, оправдовиваться,

 тому  сейчас  безпереспективна  справа.  Ви розумієте

 кожне  питання, політику хотять нашить. Я вважаю так,

 що  є  рішення суду. Ми що, над судом стоїмо чи як. І

 згідно  чинного законодавства, генеральна прокуратура

 рішення  не приймає. Я відповідаю колегам, є суд який

 примає  рішення.  Надо  все-таки  чинне законодавство

 знати.  В  мене  до  вас,  Олександр Миколайвич, таке

 запитання.  Олександр  Миколайович, я вас поважаю, як

 Голову   комісії,   але  вот  я  вам  претензію  таку

 висказую, чому ви особисто не проявляете ініціативу і

 не  несете  у  відповідне законодавство положення про я 
 я                          - 111 - я 

 відповідальність  кримінальну  голів і членів комісій

 за свідому фальсифікацію.

      Мені  приходилось  втручатись,  коли вибирали по

 нашому  виборчому  округу  повірте  просто  порушення

 закону,  а зухвало ведуть себе ці люди. І говорять ну

 і що не буду я на слідуючий раз головою комісії. тому

 я  вас  прошу  проявіть  ініціативу  внести конкретні

 зміни   щоб   примав   рішення  кінцевий  суд,  і  до

 кримінальної  відповідальності,  за свідоме порушення

 так що це надзвичайна важлива справа. Дякую.

 

      ___________.  Я  дякую  василь  Іванович  дійсно

 після  рішень  трьох  судових  інстанцій,  ну  будемо

 говоритит  двуцх  судових  інстанцій,  і  відповідних

 поданню    прокурора   ніхто   комісія   так   і   не

 відреагувала,  на  все  це ми зараз працюємо над ну я

 думаю  найбільш  досконалою редакцією закону, проекту

 майбутнього  закону  про  вибори  до органів місцевої

 влади  який  буде  поданний  на  ваш розгляд у квітні

 травні цього року.

      І   я  думаю  це  максимум  буде  враховано  тих

 пробілів які мали на цих виборах.

 

      ГОЛОВА Дякую сідайте будь ласка. я 
 я                          - 112 - я 

      Записалося   на   виступ   9  депутатів  скільки

 відведем  часу.  9,  5,  27 -півгодини... Так, по три

 хвилини?  А6  ще  й від фракції? Крім того... Ну, тут

 записалися  від  двох  фракцій.  Ну, давайте, в межах

 півгодини на все разом. Прошу, Сирота, на трибуну. За

 ним,  Яворівський,  Мулява,  Ковтунець,  Пейгелайнен,

 Масенко,  Чиж,  Степанов,  Корнелюк.  Такі записалися

 депутати.

 

      СИРОТА М.Д.

      Олександр Олександрович, я як од фракції ЦЕНТР і

 ях депутат із цього округу - 5 хвилин.

 

      ГОЛОВА.  Ну,  депутати  округу  у  нас  не мають

 переваги - од фракції, будь ласка,  5 хвилин. Прошу.

 

      СИРОТА  М.  Д.  Шанвоний Голово! Шановні народні

 депутати!

      В народі є така приказка: як сироті жениться, то

 й  день  малий.  Мало  того, що потрапив я у Верховну

 Раду,  то  ще  й  від  міста  Черкаси, де такі цікаві

 позиції... події відбуваються.

      Я,   без  сумніву,  знаю  всіх  учасників  цього

 виборчого   процесу   -і   пана   Олійника,   і  пана я 
 я                          - 113 - я 

 ___________,  який був до нього. Розмовляв і з ними з

 цього   приводу,  і  з  головою  обласної  Ради.  Без

 сумніву,  місто  сьогодні  цікавить  на  протязі семи

 місяців  ця проблема, і воно розколото на два лагері:

 одні  підтримують  одних,  другі  -других.  Я не хочу

 оцінювати    чисельність    цих   лагерів...   Я   не

 користувався  підтримкою під час виборчої кампанії ні

 тих,  ні  інших,  хоча знаходжуся з ними в нормальних

 умовах. І вважаю, що сьогодні і моя позиція, і наша з

 вами  позиція  повинна  бути,  перш  за  все, на боці

 виборців,  які сьогодні живуть у місті Черкасах, і на

 боці закону. Тепер що стосується самої Постанови.

      Без   сумніву,   з   багатьма  пунктами  я  дещо

 незгодний,   виходячи   саме  з  такого  принципу:  з

 принципу законності і принципу інтересів виборців.

      Стосовно   пункту  першого  статей  Закону  "Про

 формування   місцевих   органів"  статті  5,  6.  Тут

 сказано,   що   розпускається  міська  Рада  народних

 депутатів в тому разі, коли порушені були закони. Які

 ж закони порушені ними?

      Перше.  З  відкриття  першою  сесії  повинна, на

 думку авторів Постанови, проводитися головою виборчої

 міської комісії. Але Закон цього не передбачає!

      Закон  передбачає,  що вибори тільки організовує я 
 я                          - 114 - я 

 виборча  комісія. А відкриває, законом не регулюється

 хто відкриває. Тим більше, що відкривав член виборчої

 міської  комісії Горобецб. І друге порушення закону -

 це    те,   що   була   спочатку   розпущена   старий

 міськвиконком,  а  потім в той час сформований новий,

 хоча за законом це повино бути навпаки.

      Таким чином, дві підстави для розпуску депутатів

 міської  Ради.  Як  це  впливне на ситуацію в окрузі?

 Можна  проаналізувати таким чином. Постанова пропонує

 здійснити   керівництво  під  час  організації  нових

 виборів,   керівництво  міськвиконкомом  покласти  на

 облвиконком.  Але чи погодиться облвиконком на це, чи

 буде  це  законо,  чи  відповідає  це  певним  нормам

 закону.

      Друге,   чи   погодяться  апарат  міськвиконкому

 працювать  у таких не визначенних для себе умовах. Чи

 не підуть вони звідси.

      І  третє,  чи  є  в  нас впевненість, що виборці

 прийдуть  іще  раз на вибори і проголосують за це. Ми

 маємо  Соснівський  виборчий округ, коли обиралися по

 ньому  тричі  депутати Верховної Ради. І жодного разу

 вибори не відбулися. Виборці на вибори не прийшли.

      Таким чином, якщо ми приймем рішення про розпуск

 депутатів  міської  Ради, то можемо створити колізію, я 
 я                          - 115 - я 

 коли   практично   місто  буде  напівпаралізоване  чи

 паралізоване    в    рамках   виконавчої   влади.   А

 відповідальність   вся   буде   лежати  на  депутатах

 Верховної Ради. Тим більше, що ми створюєм прецидент,

 коли  Верховна  Рада  буде  втягуватись в розгляд цих

 питань на всіх містах і теренах України.

      Тобто  ми  створюємо  прецедент,  за  яким  може

 виникнути  ситуація коли до нас будуть звертатися всі

 незадоволені  результатами  вибори,  якщо  ми ставимо

 питання в площині порушення Закону то є судові органи

 і   є   виконавча   влада,  яка  повинна  забезпечити

 виконання цього Закону.

      Тому   я   вважаю,   що  Верховна  Рада  повинна

 розглядати   цей   проект  постанови  і  взагалі  цей

 випадок,  лише  в  одному напрямку, у внесенні змін і

 доповнень  до  існуючого  законодавства  про вибори і

 формування   місцевих   органів   влади  з  тим,  щоб

 недопустити більше цього, а закінчуючи, дякую, а якщо

 ми  повинні  розбіратися  в  іншому,  то я вважаю, що

 потрібно звернутися до адміністрації Президента і хай

 він,   як  гарант  Конституції  вирішує,  чи  вводити

 Президентське правлінням там чи ні, дякую.

 

      ГОЛОВА.  Яворівський.  Будь  ласка,  від фракції я 
 я                          - 116 - я 

 "Державність"

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ В.О

 

      Шановні колеги!

      Розглядаючи  це  питання,  я хочу запропонувати,

 може  дещо інший підхід до його розгляду. Моя на жаль

 покійна мама ділила людей на дві категорії: розумних,

 а  других  вона  називала  їм"  пороблено", або їх" з

 урочили"  От  у  мене  постійно, даруйте мені, от моя

 така  інтуіція і спостереження мої на те, що нам дуже

 часто  буває  всім  тут,  як  колективному органу, як

 колективному розуму, дуже часто буває "як пороблено".

 Що я маю на увазі, от давайте поміркуємо, от сьогодні

 ми  працювали  до  обіду,  прийняли  вважаю,  що дуже

 добрих і актуальни Закони.

      І  я  переконаний,  що тут би не було часто тих,

 якихось  таких  страшних  наших,  які іскри виділяють

 проблеми,  коли б ми не влізали б в абсолютно не свої

 питання.

      Згадайте  "Бласко", скільки ми тут, скільки було

 пару  пристрастей  випущено, а що треба було зробити.

 Треба  було  просто обрати комісію, яка власне кажучи

 зробила найголовніше, що треба було зробити. я 
 я                          - 117 - я 

      Вчарашнє питання. Даруйте, але прямої трансляції

 немає і ми тут, власне кажучи, майже в таких домашніх

 умовах.  Вчорашнє питання. Та якби ми сіли, нормально

 домовились: ну хто такий Табачник? 450 депутатів, які

 сидять тут. Що ми вчора зробили? Ми Табачника зробили

 національним героєм.

      Люди,  які  нас  слухали:  уявіть ту бабцю, яку

 голова  колгоспу  не  приймає  для  себе  (я не проти

 головів  колгоспу,  я  умовно  кажу)  не приймає, щоб

 виписати  олії,  як вона слухала про наші плачі отут.

 Що  ми  тут  такі  ображені.  Я вчора казав: уявіть в

 наших  округах  як люди нас жаліють і кажуть: нам тут

 так хорошо на місті, а вони, бідні, так мучаться, так

 мучаться.

      Сьогодні  я  абсолютно  переконаний в цьому: нам

 знову   підсовують  безнадійне  питання.  Що  за  ним

 стоїть?  Ну, давайте відкинемо... зараз тут ще будуть

 виступати  люди, будуть аналізувати, наводити факти і

 таке   інше.   Є   мер   міста,  який  відповідає  за

 проведенням  виборів. Він відповідає. Ну, давайте, ми

 ж  тут  не  діти і не будемо лукавити. Ми ж прекрасно

 розуміємо, що мер міста він же формував, в основному,

 і свої виборчі комісії. Це ж усе зрозуміло.

      Давайте  повернем  питання  інакше. У нас з вами я 
 я                          - 118 - я 

 закінчилися вибори. Хто пройшов у першому турі, хто -

 в  другому турі. Наш соперник... Хто задоволений був з

 нашої  перемоги?  Хоч один наш соперник? Ну, то ясно,

 що ніхто не був.

      Завтра  бере  і  звертається, скажімо там, чи до

 суду,  до  комісії  і  каже,  що  ви  знаєте, там, чи

 Яворівський,  чи там будь хто Моцпан, чи будь хто -от

 він  сякий-такий,  він  це  все.  І  шо?  І  шо далі,

 скажіть?  Ви  що,  хочете,  щоб  нам  аплодували наші

 соперники?  Та ніколи в житті.

      Хто  повинен  розв'язати  цю проблему? Звичайно,

 повинен  розв'язати  суд. Елемертарне питання. Чи міг

 це  питання  розглядати  суд Черкаський. Та в ніякому

 випадку,  тому  що всі ж судді були виборцями. Якщо я

 голосував за, скажімо там, за Літовського, чи там за,

 як  його там, Олійника, чи що, яке ж це має, я ж буду

 все  одно  свої  якісь  ристрасті.  Було  ж нормальне

 рішення  -перенести суд до Кровограду, і давно було б

 це питання вже закрите. Ви подивіться, як намотується

 оцей  якийсь моток, і нас з вами перетворюють, я хочу

 на  це  звернути увагу, ви подивіться: хтось постійно

 нам  підсовує  питання  і  з  нас роблять так, то 450

 суддів,  які  тут  сидять,  то 450 прокурорів, то 450

 засідателів.  Ми  здатні  це  питання  розв'язати? Це я 
 я                          - 119 - я 

 питання на Президії буквально проковзнуло, треба його

 було зупинити ще там і не виносити до цієї зали. Я ще

 раз  кажу,  побачити,  може  я можу помилитись і таке

 інше,  це  безнадійне  питання,  в  яке  ми  сьогодні

 втручаємось.  Є  місто,  де  вже працює влада, є суд,

 зараз хай цим питанням займається суд.

      Я  просто,  закінчуючи, хочу сказати: дорогі мої

 колеги,  ну  колись  же  треба  зупинитись, нас несе,

 несе,  несе,  хтось нам підсовує ці питання для того,

 щоб  ми  тут  чубились,  щоб нас тут колоти, ділити і

 таке інше. Ми всі від цьогод втрачаємо, ніхто з нас з

 цього не виграє.

      Через  те  я  хочу  сказати  і  Стешенкові: ви ж

 зрозумійте,  люди  це  відразу, довкола цього питання

 преса   вже   починає  крутити  це  все.  Я  пропоную

 найрозумніше:  зняти  його  сьогодні,  ми не судді. Є

 закон,  є суд, який повинен вирішити в тому чи іншому

 варіанті.  Чого нам в це питання сьогодні втручатись?

 Якщо  ми  підемо  сьогодні  і почнемо голосувати, або

 якщо  ми  приймемо  це  рішення,  ми з цієї ситуації,

 повірте, не виліземо ніколи.

      Я  вам  дякую за увагу, і абсолютно переконаний,

 що ми відкинемо будь-які там наші амбіції, і все-таки

 сьогодні  покажемо,  що  ми люди мцдрі і ми не хочемо я 
 я                          - 120 - я 

 втручатись  в  те,  що  нас  хтось підсовує з якихось

 мотивів  чи  політичних, чи амбіційних, чи дуже часто

 навіть і мафіозних.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Справа  в  тому,  що  зняти  питання  з

 порядку дня затвердженого треба 270 голосів. Я боюсь,

 що ми не зберемо.

      Тому Володимир Олександрович, прошу слово.

      Володимир   Олександрович   Мулява   від  Івано-

 Франківської області, прошу.

 

      МУЛЯВА.

 

 

      197 виборчий округ.

      Тут,  біля  Верховної  Ради знаходяться фактично

 всі  члени територіальної виборчої комісії, і логічно

 було   б,   якщо  ми  шукаєм,  звичайно,  істину,  їх

 послухати.   ле   я  приєднуюся  до  попередніх  двох

 виступаючих  і  хочу  сказати, що справа ця створена,

 абсолютно,  штучно,  маса  підтасовок і фальсифікацій

 для   того,  щоби  зняти  голову  законного  обраного

 Олійника і розпустити міську Раду народних депутатів. я 
 я                          - 121 - я 

 От  кажімо  так:  говориться,  що  немовби-то не було

 кворуму   територіальної   виборчої  комісії.  Але  є

 протоколи   і   є   свідчення   і,  абсолютно,  точно

 встановлено,  що  з 9 було присутніх 6, а отже 2/3 їх

 було на місці.

      Територіальна   виборча  комісія  звернулася  до

 Верховного  суду аби міський, районні суди і обласний

 суд  Черкаський не розглядали цього питання, бо судді

 є  виборцями і навели ще п'ять позицій, по яких чітко

 аргументували   чому   не   може  розглядати  суди  в

 Черкаській  області  і  просила  в будь-який інший. І

 заступник   голови  Верховного  суду  України  Шевчук

 зробив таке заключення:

      "Верховний  суд  України, розглянувши клопотання

 Черкаської  територіальної виборчої комісії про зміру

 підсудності    по   цивільній   справі   за   скаргою

 Літовського  про  визнання  виборів від 10. 07 голови

 Черкаської  міської  Ради  не  дійсними, на  підставі

 статті  133 Цивільного процесуального Кодексу України

 находить   доцільним   витребувати   цивільну  справу

 спроваджену  Черкаського народного суду і передати її

 для   розгляду   в   один  із  судів  Кіровоградської

 області", визнаного головою обласного суду.

      Але  тисли  до  тих  пір  поки  не повернули для я 
 я                          - 122 - я 

 розгляду у черкаських суда. Окрім того, суд прийняв в

 провадження  справу  із  простроченим  терміном. Вони

 зобов'язані  були  розглянути  або  подати  той,  хто

 скаржився  на  протязі  трьох  діб.  З 11 по 18 ніхто

 нічого  не  оскаржував.  Тільки  18 липня була подана

 заява  про суд розгдяду в судовому порядку.

      Все  це  наштовхує  ще  і  ще раз на одну думку:

 шановні,   якщо   ми   справді,   щоб   тут  панувала

 демократія,  а  не так, як учора визначив тут Конгрес

 українських націоналістів -"димократія", то шануймося

 і не компроментуймо саму Верховну Раду.

      Я хотів би, щоб праві і ліві поважали закон і не

 перетворювали   нашу   Верховну  Раду  (ще  раз  хочу

 наголосити)  в  партійні  ігрища.  Пропоную  зняти  з

 розгляду це питання.

 

      ГОЛОВА. Ковтунець від Руху, прошу.

 

      КОВТУНЕЦЬ.

 

      Володимир   Ковтунець,   фрація  Народного  руху

 України.

      Шановні    колеги-депутати,   сьогодні   комісія

 необачно  поставили  перед  нами у вигляді одного два я 
 я                          - 123 - я 

 різних питання.

      Перше  -про  законність  самих  виборів, і друге

 питання  -про  порушення  законів  Черкаською міською

 радою, які треба розділити.

      Стосовно    першого    питання.    Закон   чітко

 регламентує,  що  скарги  на рішення виборчої комісії

 можуть подаватися протягом трьох днів після прийняття

 такого  рішення.  Рішення  прийнято  11 липня, скарга

 опдана  15  липня.  Отже  після цього жоден суд нашої

 держави не в праві розглядати цю скаргу.

      І   таким  чином,  перше  питання  знімається  з

 розгляду.  Але  навіть  якщо йти по суті поставленого

 питання,  то також виникає правомірність тих чи інших

 рішень судових.

      Зокрема,   як   судам   вдалося   перевірити  чи

 встановити  факт,  що  20  тисяч  виборців  не  брали

 фактично   участі   в  голосуванні,  а  їхні  підписи

 підроблені?   Адже   для   цього   потрібно  провести

 графологічну  експертизу,  і для 20 тисяч підписів це

 буде коштувати недешево. Виявляється, що цю перевірку

 робили особисто судді "на око".

      Скажіть,  будь  ласка,  чи  можна довіряти таким

 фактам?

      Друге.  Стверджується,  що  засіданнякомісії  12 я 
 я                          - 124 - я 

 липня  відбувалося  за  відсутності  кворуму.  Але це

 також неправда, оскільки голова комісії Літісевич був

 присутнім  на  засіданні,  відмовився брати участь, у

 голосуванні  і  підписати  протокол.  Таким  чином на

 засіданні   брали  участь  6  членів  комісії,  і  це

 засідання   було  правочинним.  Таким  чином  виникає

 питання  що  нам подали не всі документи, і є потреба

 заслухати  в  цій  справі  другу  сторону.  Тепер, що

 стосуеться,   діяльності  ради.  друге  питання,  так

 очевидно  були  деякі порушення, але чому комісія яка

 подала   на  розгляд  це  питання  не  врахувала  всі

 положення  закону за якими дещо с того що вона вважає

 порушеннями  на справді порушеннями не було. Зокрема,

 діючий  на сьогодні закон про місцеві ради, і місцеве

 регіональне   самоврядування   передбачає6   що  коли

 частина  депутаів  відсутня  на  засіданні з поважних

 причин,  рада  може  в  кожному  конкретному  випадку

 прийняти рішення про роботу меншим складом тобто коли

 присутня  не  менше половини складу ради. У нас немає

 відповіді  на  це питання. Чи приймалося таке рішення

 чи  була законною робота сесії міської ради, у складі

 32  депутатів,  тобто  це зосередження також викликає

 сумнів.

      Далі  що  нам  пропонує  комісія, якщо порушення я 
 я                          - 125 - я 

 закону  були  то  на превеликий жаль комісія пропонує

 усувати ці порушення знову протизаконними методами, з

 порушенням    закону   адже   пропонуеться   доручити

 проведення  виборів,  обласній  раді,  що  суперечить

 закону  про вибори депутатів голів місцевих рад. Яким

 чином  Верховна Рада може приймати таке рішення, адже

 ми  тим самим підриваем свій авторитет. Усуваючи одне

 поршення закону породжує інше порушення закону.

      Адже  виникає  ще  одне  питання,  чи  тільки  в

 Черкасах   були   ці   порушення,   чому  комісія  не

 проаналізувала ситуацію по всій Україні чи була в неї

 інформація,  даруйте  така  інформація  була, але тут

 комісія  виявила певну однобокість що вказує на певні

 політичні  симпатії  адже,  на  виборах в Київі до...

 порушення коли непередбачені законом формування деякі

 робочі  групи  в районних радах займалися підрахунком

 голосів,   що   є   грубим  порушенням  Закону.  Коли

 иормування  виконавчого комітету відбулося одноосібно

 головою,  а не сесією. І якщо йти за Законом, то ми з

 вами  повинні  б були розпустити Київську міську Раду

 як   таку,   що   протягом  двох  місяців  не  зуміла

 зформувати  виконавчі  структури.  Але  це  порушення

 законів, як відомо, відбулося з благословління голови

 Комісії  Олександра  Стешенка  і  так  на  сесію,  на я 
 я                          - 126 - я 

 розгляд сесії питання не потрапило. Отже, очевидним є

 політичний   підтекст   цього   питання.   Знову  нас

 штовхають в політичні чвари.

      ККоли  вже йти таким чином, то давайте згадаємо,

 що   10  липня  відбувалося  голосування  по  виборах

 Президента.  І  також  є  порушення аналогічні! Також

 виявлено 4 тисячі бюлетнів по виборах Президента, які

 не  були  вчасно  погашені.  То  що -відмінемо вибори

 Президента   в   місті  Черкаси  і  залишимо  Леоніда

 Макаровича   Президентом  в  Черкасах?!  Врешті-решт,

 Комісія  Олександра  Миколайовича  поставила нас в не

 дуже  зручне  становище...  В  будь-якому разі, яке б

 рішення   ми   з   вами  сьогодні  не  прийняли,  -ми

 втручаємося  в третю, судову владу. Або підтверджуємо

 рішення   суду,  або  це  рішення  відхиляєсо,  що  є

 недопустимо.

      Тому  мої  пропозиції:  Постанову  не  приймати,

 заслухати   третю   сторони   -представники  виборчої

 комісії присутні біля Верховної Ради...

 

      ГОЛОВА.  Я прошу - сідайте.

 

      ___________....      а      Комісії     доручити

 проаналізувати дотримання законності в масштабі всієї я 
 я                          - 127 - я 

 держави. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Я  шановних депутатів... привертаю вашу

 увагу  до того, що в регламенті не передбачений у нас

 розгляд  в  судовому  порядку  якихось питань. Тобто,

 третя сторона запрошуватися не може на засідання...

      Будь ласка, Пейгалайнен.

 

      ПЕЙГАЛАЙНЕН А.В.

 

 

       Уважаемый  Александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги-депутаты!

      Я   внимательно   послушал   ранее   выступавших

 депутатов  и  не  могу  с ними согласиться. Опять нам

 предлагается,    понимаете,    здесь    быть   только

 штамповщиками  законов  и никакие контрольные функции

 не   выполнять.   Но   мы  с  вами  знаем,  что  есть

 Конституция,   есть   четкие  положения  Конституции,

 которые  нам  дают  право  контролировать  именно все

 решения, которые принимаются, и в нижестоящих местных

 Совета,  так  и в исполнительной структуре власти. Но

 давайте  мы  вспомним  сегьдня  Россию, там ведь тоже

 такие  же  процессы  шли.  Когда  контрольные функции я 
 я                          - 128 - я 

 забрали  у  представительных  органов  власти.  И что

 результат?  А  результаты  сегодня  не возвращаются к

 этим контрольным функциям, они без них не могут никак

 существовать.

      Поэтому  сегодня  мы  вами  одну  из контрольных

 функций  как  раз  и выполняем. Кто может еще принять

 решение  по  той  позиции,  по  той ситуации, которая

 сложилась  в  Черкасах.  Да, никакая другая инстанция

 просто принять не может.

      Судовая ветка власти четко свое решение приняла.

 Три   судовых   практически   инстанции   дали   свои

 заключения.  Четкие  нарушения  Закона  "О  выборах".

 здесь  очень  четко  было  показано. И более 20 тысяч

 приписаных  избирателей и другие нарушения, заседания

 комисий  неправомочно  однозначны. И когда пан Мулява

 говорит,  что  6  членов  комиссии присутствовали. Мы

 считаем  с  вами  5  всего  лишь, а не шесть. То есть

 меньше чем 2,3.

      Опять  таки  товарищи нас хотят сегодня ввести в

 политическое   русло.   Поэтому   мы  должны  с  вами

 руководствоваться  сегодня  именно  теми документами,

 которые нам дала "судова вітка влади".

      А  поэтому  исходя из этих документов, мы с вами

 четко видим, что нарушение на лицо. Если мы с вами не я 
 я                          - 129 - я 

 дадим   оценку  этим  нарушениям,  то  они  же  будут

 множиться - это однозначно.

      И мы сегодня уже такие прициденты знаем. Поэтому

 нужно  положить  конец тому, чтобы такой шквал, таких

 нарушений  не продолжался. И однозначно я считаю, что

 мы должны сегодня принять это постановление и на этом

 наверное  будет  хороший  урок  для  других и местных

 Советов  и  тем  более  председателей  Советов,  ведь

 председатель  Совета смотрите, он практически сегодня

 не  исполняет,  что  ему  преписывает  судовоя  ветка

 влады.   Поэтому  я  призываю  вас  проголосовать  за

 постановление, которое предложила комиссия.

 

      ГОЛОВА. Дякую Масенко.

 

 

      МАСЕНКО О.М.

 

      Шановний Голово! Шановні депутати!

      Як  на мене так сьогодні цього питання може було

 б  і  не варто було б обговорювати на сесії Верховної

 Ради  і мені дивно коли виступають, хто б не виступав

 в  цьому  сесійному  залі так всі говорять за те, щоб

 тільки  дотримуватися  законності, а коли доходить до я 
 я                          - 130 - я 

 того, кому це вигідно, а кому це не вигідно зараз тут

 включається в політичні аспекти.

      Мені  здається,  що  тут  якби  це  в нормальній

 ситуації  так  тут  немає  про що говорити, є рішення

 Суду   згідно   Закону  "Про  вибори",  територіальна

 виборча  комісія  повинна  скасувати  своє  попереднє

 рішення  і прийняти рішення про незаконність виборів.

 І все.

      Але іменно, що тут такий перецедент складається,

 що   комісія   так   сформована,   що  вона  була  не

  законна  то  це  факт,  а  що вона й потім доповнена

 незаконно    такими    членами,    які    категорично

 відмовляються  скасувати  своє  попереднє  рішення  і

 прийняти відповідно до рішення суду нове рішення, яке

 б  відповідало Закону. То тому це питання і вийшло на

 сесію   Верховної   Ради   коли   воно   готовувалося

 першочергово  то  ніхто  про  це  й  не думав, хотіли

 іменно домогтися того, що це все питання вирішилося в

 судовому  порядку,  але  виявився  конфлікт такий і я

 вважаю  це  правильно,  що  іменно це питання повинно

 сьогодні вирішувати Верховна Рада. Чому? Адже це і ще

 раз   підтвердження,   що   наші   законодавство   не

 досконале,  якби в законі було все так відрегульовано

 чітко  то  нам  би не довелося сьогодні розглядати це я 
 я                          - 131 - я 

 питання  і  комісія  я  думаю  прийняла  б відповідні

 рішення .

      Я  багато,  шановні  депутати,  не  хочу з цього

 приводу говорити, наводити оті приклади, які наводили

 попередні депутати, що там приходили і в кожанках і в

 інших... А я знаю і показували мені відеозапис там, і

 які  приходили  і  в  п'ятнистих  маскхалатах, там, і

 інші.  Там  його  багато  і це дуже велика війна. І я

 вважаю, що це непотрібно сюди виносити іменно оці всі

 інсенуації. Хай вона там розберуться самі. Наше, наша

 справа сьогодні -це іменно стати на стороні Закону. Є

 рішення  суду  і нам треба прийняти таке рішення, яке

 могло сприяти тому, щоб воно було втілене в життя.

      Щоб,    Олександре   Олександровичу,   я   вношу

 пропозицію  таке:  постанову ту, яка, або який проект

 запропонований,   прийняти   і   голосування  по  цій

 постанові  проводити тільки поіменно. Щоб було видно:

 хто  у  нас  тут  за  законність,  а хто за політичні

 інсенуації.  Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Залишилося  6 хвилин тому представникам

 від фракції.  Чиж і Карпов, прошу.  Чиж.

 

 я 
 я                          - 132 - я 

 

      ЧИЖ.

      Шановні    колеги!   Ми   розбираємо   абсолютно

 конкретну правову ситуацію 6 тому нам, скажімо, нашій

 фракції на зрозуміло політичний підтекст того, про що

 тут йдеться.

      Питання  не  в  особах, не в політиці, питання в

 тому,    чи    ми,   нарешті,   змоземо   реалізувати

 задекларовану  тут  суть  нашої  робти  про  те, що

 правити в................. нашій державі буде закон.

      Я  не  буду  чіпати  абсолютно за браком часу ті

 факти,  які  сказани  в довідці, вони всім відомі, ми

 читали. Але є дин момент, який ми якось так проходимо

 дотично.   Ступив  у  дію  суд,  може  вперше  хробив

 прецедент  правовий,  коли  судова влада як незалежна

 влада  заявила  про  себе.  Я хочу запитати, маємо ми

 право   зараз  нашим,  скажімо,  політичним  рішенням

 відміняти   рішення   суду?  Безперечно,  ми  повинні

 підтримувати  в  тому розумінні, щоб реалізовувалось,

 бо  якщо  ви  уважно  знайомились  з  матеріалами6 то

 дальше   і   Прокуратура   включалась,  але  не  може

 забезпечити виконання рішення суду.

      Я  вважаю,  що  кожен  факт,  от ми, фракція, не

 проводили  якогось  незалежного  розслідування, ми не я 
 я                          - 133 - я 

 викликали  якісь сили, які б стояли зараз, пікетували

 під    Верховною    Радою.   Ми   користуємось   тими

 матеріалами,  що  подала  комісія  депутатів,  яку ми

 глибоко  поважаємо,  бо  це  депутати.  Але,  на  наш

 погляд,  кожний  факт  цієї  історії дихає якимось аж

 смакуванням потоптання законів.

      Якщо   ми   будуємо  правову  державу,  повинні,

 нарешті,  поставити,  над  усім, ще раз підкреслюю, і

 над  усіма  закон.  Україна,  як  вам  відомо, подала

 заявку  на  вступ  до  Ради  Європи.  І  якщо ми таку

 колізію  загонимо  в  середину,  то  ми ніякі процеси

 демократичні,  перед  усім  світом покажемо, що в нас

 нема  нормального  демократичного волевиялвлення пр и

 виборах,  а  це  -основа  демократії,  що  ми  і далі

 послуговуємось  постулатами  пропагандиськими, беручи

 на   поруки,   так   як   сьогодні   отут  звучала  і

 більшовицьку цілесообразність  запроваджуємо.

      Я  закликаю  вас  від  імені  фракції підтримати

 рішення  комісії,  яке запропоновано, поставити закон

 над  усе. І може це буде все-таки уроком для тих, хто

 хоче  пройти  чи  то  в  депутати, чи то в якісь інші

 органи  влади  через тиск, через гроші, через підкуп,

 через потоптання законів.

      Дякую. я 
 я                          - 134 - я 

 

      ГОЛОВА. Карпов, прошу.

 

      КАРПОВ О.М.

 

      Шановні колеги! Я хотів би зупинитися на декікох

 питаннях.  Питання  перше.  Я  не з одним ні з другим

 претендентом   не   знайомий,   і  не  той  Олександр

 Миколайович,  на якого послався Голова Верховної Ради

 теж Олександр, але Олександр Олександрович.

      Друге.  Шановний  пан  Осадчук, коли він задавав

 питання,    переліковував    ряд   організацій,   які

 звернулися  до  Верховної Ради з свого боку, на що не

 менш  шановний  голова комісії сказав так: "А чого це

 ці поважні організації лізуть не в свою справу?". Так

 я   хочу  запитати:  "А  чого  це  ще  більш  поважна

 організація  -Верховна  Рада,  теж  лізе  не  в  свою

 справу?".  Посилання  на  документи,  я  тільки  один

 момент  беру,  бо  юридична  процедура  і  закон  -це

 процедура, яка стоїть вище всього і, якщо посилаються

 на одну сторону, забувають про іншу. То вибачаюсь -це

 якраз і є те, що   називається політичною грою, проти

 якої тут закликали і одна, і інша сторона.

      Що може вирішити суд? Тільки приняти рішення про я 
 я                          - 135 - я 

 невизнання   дійсним   протоколу,   а   не   виборів.

 Невизнання  не дійчними виборів відбувається рішенням

 виборчої комісії.  І тільки тоді і постільки, коли на

 протязі  однієї доби подається відповідна заява. Нема

 цього - нема.

      Ще  одне питання. Вибачте, це питання правове чи

 яке?  Кажуть  всі  правове.  І  розують,  що  повинен

 займатися  Суд.  Кажуть,  що Суд і Прокуратура погано

 цим   займаються.   Але   у  нас  у  Верховной  Раді,

 вибачаюсь,  є  комісія і по соціальному захисту, вона

 тех  могла  розглянути  питання з приводу соціального

 захисту  того,  кого  дуже  обідили  там. Вона цим не

 займалась.  Цим  повинна була займатись, якщо вже так

 чисто  формально,  правова  комісія,  а  не Комісія з

 питань рад і керівництва. Вибачте, питання правове, і

 повинен займатися той, хто повинен цим займатися. Але

 не про це мова йде.

      Моя пропозиція з цього приводу. Якщо вже питання

 включене,  воно  включене,  то  я  пропоную постанову

 відхилити,  взяти  до  відома ту інформацію, яка була

 тут, і вдруге зробити застереження комісіям Верховної

 Ради  з приводу того, щоб надалі вони, використовуючи

 вислів пана Стешенко, не лізли не в свою справу.

 я 
 я                          - 136 - я 

      О п л е с к и.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Наполягає  на слові Вітович від

 групи "Незалежних".

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.   Час   вичерпаний,  одначе  я  не  можу

 обмежувати право фракції, тому...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.   Ні,   ні,   він   у   групі  Гетьмана.

 "Незалежні", так? Ну, так пояснив він мені. Прошу.

 

      ВІТОВИЧ.

 

      Шановні депутати, я багато вашого часу не займу.

 Я  хотів  би  підтримати  пропозицію депутата Носенка

 відносно  поіменного  голосування. Мало того, я хотів

 би  висунути ще одну чисто процедурну пропозицію, щоб

 трансляція  розгляду цього питання була передана все-

 таки повністю.

      Я  не  хочу  наводити  тут  зараз ще раз ці самі

 аргументи,  які  вже звучали. Поясніть мені одну річ, я 
 я                          - 137 - я  

 яким  чином  дійсно  одні  й  ті  самі члени виборчих

 комісій  рахували результати виборів у першому турі і

 в другому турі.

      Шановні  колеги, я перепрошую, давайте не будемо

 вандерлогами,  а  дотримуватись  спокою  і  нормально

 вислуховувати думку один одного.

      Яким чином ці самі люди дійсно в одному турі і в

 другому  турі підраховували голоси, ці самі люди були

 свідками  того,  що  відбувалися  ще вибори депутатів

 місцевих  рад  і  вибори  Президента? Ці відбулися, а

 ці -не відбулися.

      Дійсно,  здавалося,  що підозріла ситуація, якщо

 не  врахувати один факт, а факти свідчать про таке: 6

 було дійсно. 11 липня о першій годині ночі бригадними

 з  групи  (............)  захоплені мішки з виборчими

 бюлетнями,  і  це  не  секрет ні для кого в Черкасах.

 Були  люди  із  команди  саме Маркса Литовського і ви

 знаете...  ще  однієї  дуже  цікавої  жінки, яка тоді

 займала  посаду  керуючою  справами  місьвиконкому  і

 безпосередньо керувала цією бригадою.

      Так  вот,  виявляється,  що  справа  ще  тісніше

 переплетена,   якщо   нам   починають   тут  сьогодні

 доводити,  що  ніякої  політичної  підоплеки під цією

 справою немає. В команді Маркса Литовського працює ще я 
 я                          - 138 - я 

 і Ткаченко Анатолій Миколайович, який працював раніше

 заступником     голови    облвиконкому    Констянтина

 Пилиповича,  якщо я не помиляюсь, Яструба. Я не хотів

 би  зараз опелювати до Олександра Миколайовича, що ми

 свої  дійсно в своїй діяльності повинні керуватись не

 родинними    якимись   симпатіями,   не   політичними

 симпатіями  чи антіпатіями тим більше, а законом перш

 за все.

      Хто сьогодні Маркс Литовський? Щоб пропихнути цю

 справу  дійсно  не зовсім етично виглядає людина, яка

 все-таки програла на виборах і факти про це свідчать.

 Опелює  до  лівих  сил,  у  українському  парламенті,

 шановні  депутати,  з  лівого боку повірте мені Маркс

 Литовський  такий само комуніст, як я балетмейстер, і

 не  треба  тішити  себе ілюзіями, треба називати речі

 своїми іменами.

      Поіменне голосування, сьогодні потрібно, хоча би

 для   того,   щоб   ми   побачили,   хто  на  справді

 прикриваючись політичними симпатіями мафією під якими

 вивісками  і  кольорами вона не ховалася, а хто проти

 цих  ганебних  явищ. І підтримуючи слова мого колеги,

 Черепкова, що дивлячись на мере і не знаеш, де пахан,

 а де, дійсно, губернатор, де мер.

      Я  хотів  би,  дійсно,  щоб ми сьогодні прийняли я 
 я                          - 139 - я 

 нормальне   рішення.  Тобто,  відклали  розгляд  цієї

 Постанови.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу завершувати виступ.

 

      ___________.   Тут   доповідачі   вже   до  мене

 говорили, що 2 пункти із цієї Постанови, панове, - це

 будь-який юрист буде сміятися над ними...

      Дякую!

 

      ГОЛОВА.  Сідайте, будь ласка, дякую. Обговорення

 завершено. Було 3 варіанти пропозицій.

      Перша: взяти за основу проект Постанови.

      Друга: відхилити.

      Третя: зняти з обговорення.

      Зняти ми не можем, бо ми вже її обговорили. Тому

 є 2 варіанти: відхилити або... тобто, взяти за основу

 або   відхилити.   Ставлю,   в  порядку  надходження,

 прийняття  Постанови....  А! Відносно поіменного була

 пропозиція    теж.    Хто   за   те,   щоб   поіменно

 розглянути....

 

      З ЗАЛУ. Стешенко просить...

 я 
 я                          - 140 - я 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Доповідач?  За  процедурою? Будь ласка!

 Стешенко. Коротко, прошу.

 

      СТЕШЕНКО О.М.

      Шановні народні депутати!

      Я  дуже  вам  вдячний  за  те,  що  ми  сьогодні

 принципово  підійшли до надто важливого питання. Якщо

 говорити  відверто  і  по  великому  рахунку,  то  ми

 сьогодні,  як  мені  здається,  тільки започатковуємо

 виконання однієї з таких функцій, як функція контролю

 нашої  Верховної Ради і рахую, що якщо ми сьогодні не

 приймем  ніякого рішення, то ми взагалі при подальшій

 нашій  роботі  таким  же  чином будемо відноситись до

 наших складних питань.

      Ми  виходили,  колди  вносили  ці проопзиції, по

 крайній мірі, з п'яти обставин.

      Перша  обставина  -порушив був Закон при виборах

 голови чи ні? Так, в судовому поярдку це доведено.

      Друге.  Як  буіти з Радою? Тут окремі виступаючі

 говорили,  що  а  що  Радою порушено? Радою нічого не

 порушено!  Нічого!  Окрім  основного  -окрім того, що

 незаконно     затверджена     структура    управління я 
 я                          - 141 - я 

 відповідною    територією,   незаконно   затверджений

 виконком,   незаконно   обрані   постійні  комісії  і

 незаконно  припинені  повноваження  виконкому  старої

 Ради.  Оце  так мабуть і нічого не відбулося. І далі,

 чотири   проведено   пленарні   засідання  Черкаської

 міської  Ради.  Як  бути  з  тими  актами,  які  вона

 прийняла? І на це теж дає відповідь та Постанова, яку

 запропонувала наша комісія.

      Я   рахую,   що  перш  чим  натиснутина  кнопку,

 відхилити  чи  не відхилити, ще раз уважно подивитися

 на  всі  ті  запропоновані  пункти,  визначитись, щоб

 потім нас завтра не мучила совість. Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Хто  за  те, щоб голосувати  поіменно,

 ставлю    на   голосування.   Пропонується   поіменно

 голосувати, будь ласка.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Голосується  поіменно. Проект Постанови у вас на

 руках, за основу цей проект. Прошу проголосувать.

 

      "за" я 
 я                          - 142 - я 

 

      Рішення не прийнято.

      Пропозиція  відхилити,  іншими словами направити

 на  доопрацювання,  тому  що  в  нас  іншого варіанту

 немає.  Зняти  з  обговорення  взагалі?  Ми  не можем

 зняти,  ми  вже  обговорили.  Де Носов?

      Значить  одну  хвилинку,  заспокойтеся.  Я, одну

 хвилинку,  знавці  будь  ласка  Регламенту  де Носов,

 подивіться будь ласка, Марченко.

 

      МАРЧЕНКО В.

 

      Александр Александрович!

      Для того, чтобы снять с рассмотрения.

 

      ГОЛОВА.Надо 270 голосів треба.

 

      МАРЧЕНКО.  Надо  две-трети голосов, то есть двух

 третей нет.

      Я   думаю,   что   выйти  из  ситуаци  можна  те

 замечания,  которые были проекту постановления просто

 учесть,  а  следовательно  взять и в данном случае по

 результатам голосования направить на доработку.

 я 
 я                          - 143 - я 

      ГОЛОВА. Ну власне кажучи за аналогією ми не один

 раз  користувалися цим прийомом в тому числі і вчора,

 при розгляді питання точно така була ситуація, ми два

 варіанти  не  прийняли  і направили на доопрацювання.

 Можливо  там  справді  діюче  сьогодні  законодавство

 дозволить,  а  мені  здається, що може так, бо статус

 депутатів  був під час виборів визнаний, щоб ми могли

 не  руйнувати  саму  Раду,  а тільки вирішити про тих

 прізвтцях порушення законодавства.

      Тому  є  пропозиція все-таки направити постанову

 на доопрацювання. Прошу.

 

      Голосується  поіменно.  Я  зараз  і  вам дам, на

 доопрацювання.

 

      Йде голосування    ЗА   -     Рішення не прийнято.

      Хвилинку, що хотів Кармазін?

 

      КАРМАЗІН.

 

      Шановний Олександр Олександрович!

      Мені  здається,  що от бачите не треба нам, якщо

 воно  не  проходить  то  його пропускати треба, що не

 тільки  одна  комісія  з  цим  визначилася, є правові я 

                    - 144 -

 комісії,  які  повинні  були  розглянути. Є комісія з

 питань  Регламенту.,  яка працює теж з цим питанням і

 можете  треба  було  з  цих  комісій  зробити,  якусь

 відповідну  групу.  Хай  вивчить  це питання. І потім

 скажуть,  що треба його ще вносити, чи не треба. Тому

 що,  на  мій погляд, воно винесено сьогодні не зовсім

 добре  підготовлене. І це зрозуміло. Ви чули сьогодні

 аргументи Карпова, сьогодні їх не можна було відбити.

 Це  блискучий  аргумент.  Тому  тут  треба  не просто

 сидіти  працювати над цими документами, а треба взяти

 доручити   цим  комісіям  і  вони  хай  довивчать  це

 питання.  Якщо треба буде (........), значить так вже

 воно і буде. Дякую.

     

      ГОЛОВА.   Я   зрозумів.   Короче,   пропонується

 доручити   Комісіям  з  питань  і  рад  законності  і

 правопорядку  і  Правовій  комісії  доопрацювати  цей

 законопроект. Ставлю  на голосування.

       Та  не  до  вас  це  ставлю.  Ваша  комісія  не

 записується. Прошу.

      Голосується поіменно.

     

      "За"

       я 
 я                          - 145 - я 

      Що,   (............)   Володимирович?   І   вашу

 пропозицію поставимо.

      Одну хвилинку. Говорить Шейко. Член Президії.

     

      ШЕЙКО.   Шановний   Олександре   Олександровичу!

 Шановні колеги-депутати!

     

      Відповідно   до   частини   5  статтї  3.  2.  1

 пропозиція,   або   проект  акта,  який  не  отримали

 енобхідної  більшості голосів на підтримку вважаються

 відхиленими.  Такі відхилення проекту акта заносяться

 до   протоколу   Пленарного   засідання   як  рішення

 Верховної  Ради  і  в  разі необхідності оформляються

 відповідною  постановою  Верховної  Ради,  якщо інший

 спосіб відхилення  не вимагається законом.  Дякую.

     

      ГОЛОВА.   Так   який  спосіб  в  даному  випадку

 пеердбачається?

       Тобто,  приймається постанова, там вже написано

 про   відхилення.  Ану  ще  раз  прочитайте.  Ще  раз

 прочитайте.

     

      ___________.  пропозиція  або  проект акта, в нс

 там  є  акти  і  проекта закону і постанови Верховної я 
 я                          - 146 - я 

 Ради  необхідної  більшості  голосуі напідтримку, а в

 нас    був   проект,   вважається   відхиленим.   Так

 евідхилення  проекту  акту  заноситься  до  протоколу

 пленарного  засідання  як  рішення Верховної Ради і в

 разі необхідності оформляється відповідною постановою

 Верховної  Ради,  якщо  інший  спосіб  відхилення  не

 вимагається законом.

     

      ГОЛОВА. Так от, наскільки наш регламент розумни,

 мені  здається,  він  на  всі питання дає відповідь з

 різних   боків,   таким  чином,  щоб  не  можна  було

 забезпечити.   Я   прошу,  петре  володимировичу,  оц

 езакінчення   виясніть   відповідно   до  інших  норм

 регламенту,  щоб  ми тоді перевиконались, чи то так А

 тим часом я припиняю розгляд цьогод питання.

             (Шум у залі)

      Ставлю   на   голосування   пропозицію  депутата

 Карпова взяти до відома. А потім і вашу поставлю.

      "За"    "проти"    , рішення взяли до відома.

      Ваше, будь ласка.

      

     

      ___________.  Олександр  Олександрович,  шановні

 народні  депутати  аналогічна  ситуація була в Івано- я 
 я                          - 147 - я 

 Франківську.  Сторому  меру  не подобалось, що виграв

 вибору  інший.  І так само пішов на порушення міський

 суд,  який не мав право брати справу до впровадження,

 тому  що  пройшов  визначений  термін заяв подачі про

 порушення.  Справа дійшла до Верхоного Суду, аж потім

 було   перекинуто   в   обласний   суд   і  на  цьому

 закінчилось.

      І   тут,   мені  здається,  нам  би  треба  було

 б  рекомендувати  Верхоному  суду переглянути рішення

 міського  Черкаського  суду  і  обласного і поставити

 крапку,  направивши справу в іншу область і вирішити.

 Бо  в  нас  дійшло  до  такого  абсурду,  що Прокурор

 порушив  кримінальну  справу  і  викликав  виборців і

 запитував   їх,   за   кого   ти  голосував,  навіть,

 порушувалась  таємниця  виборів.  І  у  нас тут знову

 пропонують  таку  справу,  тут  Стешенко посилався на

 Конституцію,  на ряд інших законі, але не послався на

 те, що порушений Закон "Про вибори". Порушений судом,

 який  не  мав  права визнавати вибори  недійсними. Це

 прерогатива  тільки  комісії.  Тому треба направити в

 Верховний суд для перегляду.

     

      ГОЛОВА.  Тут  можна  уточнити,  ви  коли казали:

 "Старий  мер", мається на увазі Івано-Франківська, це я 
 я                          - 148 - я 

 до 39 року було чи тепер вже?

      СМІХ В ЗАЛІ.

      До  17  року, так. Я прошу пробачення, пробачити

 мене.

      Будь ласка, Чиж і Шевченко, потім вам.

      А  мені  здається,  ми  зараз приймемо нормальне

 рішення.

     

      ЧИЖ

     

      Олександр  Олександрович! Ну, я не знаю як там в

 Івано-Франківську  демократично  вибирали, я маю масу

 інформації  саме  навпаки,  але  те, що однозначно не

 можна   давити  на  Верховний  суд  щоб  він  задавив

 районний,  це  не  викликає  ніякого  суніву.  Ми  не

 повинні такі речі робити.

      Є  пропозиція.  Власне,  ми  тут її говорили. Ми

 сьогодні    повинні    доручити    (може   зараз   не

 голосуванням, тому що питання бачимо, воно блокується

 там  70  чоловік),  але комісіям, і  раз  питання  не

 дотягнуто  і  по  ньому  не  можна  прийняти  жодного

 рішення,  є  правові  комісії, впринципі, протокольно

 доручити хай доопрацьовують.

      Більше того, може це питання більше і не стане в я 
 я                          - 149 - я 

 порядок  денний,  і  якщо  Президія  відхилить.  Но в

 даному випадку іншого зараз не бачу.

     

      ГОЛОВА. Шевченко, а потім ...

 

     

      ШЕВЧЕНКО

      Шевченко, Фастівський округ.

      Шановні  колеги!  Я  давно  піднімаю руку, хотів

 сказати  приблизно  те,  що  сказав  депутат  Круцик.

 Нагадую всім вам, як ми рік тому раділи із того, що в

 нас, нарешті, демократичним шляхом вирішуються спори,

 пов'язані  з  виборами  виключно  через  суд.

      Ви  це  вважали  великим здобутком демократії. І

 тепер  сьогодні  виявляється, що знову ми виходимо на

 круги своя.

      Я  підхоплюю  оту  пропозицію,  про  що  говорив

 доповідач  основний,  що Верховна Рада справді мусить

 займатися  контрольними якимись функціями своїми. Оце

 і є її контрольні функції. Вона сьогодні повинна дати

 поради  чи  рекомендації  Верховному  суду,  і все це

 повинно розв'язатися виключно судовими методами, так,

 як  і  передбачено.  І  нема  чого зверху розмахувати

 нам... я 
 я                          - 150 - я 

     

      ГОЛОВА.   Віталію   Федоровичу,   сьогодні   тут

 задавалося  питання  про  те, якими нормами керувався

 суд,  коли  визначав  там,  хто  не проголосував, хто

 проголосував.  Суд користувався тими законами, які ми

 писали.  Так  що  давайте... У нас справді сьогодні є

 багато  недосконалостей,  але  однією з них є право і

 обов'язок  Верховної Ради вирішуватися стосовно таких

 порушень, котрі ми сьогодні розглядаємо.

      Тому  я  розумію:  це  не  подобається  мені, не

 подобається вам, але це наш обов'язок. Що тут робити?

      Прошу, номер? 443-ій.

     

      ЧУМАК.

     

      Виборчий  округ  ь443, (..........)(..........),

 депутат Чумак.

      Шановні товариші, сьогодні в нашій країні досить

 мало  толку.  І  якщо  ми питаєм: "Чого мало толку?"-

 говорять,  що  недостатня  правова  база  і застаріла

 економіка.

      Так   от,   я  хотіб  би,  щоб  мене  вислухали.

 Заслухавши  стан  справ  у  Черкасах,  все  тут ясно.

 Засідало  три  суди, прокуратура, винесли одне і те ж я 
 я                          - 151 - я 

 рішення,  але  сьогодні ми на Верховній Раді, мабуть,

 не  можем  прийняти  не  тому  рішення,  що  воно  не

 визріло,  а тому, що певна кількість депутатів блокує

 це.

      Я  пропонував  би рішення одним пунктом. Звісно,

 що  сьогодні  не виконуються, не виконуються Основний

 Закон нашої держави -Конституція України, стаття 114-

 а,  пункт  5.  Зверніть  увагу,  по-моєму,  на 119-ій

 сторінці.  Я  б  запропонував  таке рішення: звернути

 увагу  виконавчої  влади  виконувати свої обов'язки і

 окремо пункт 5 сторінку, вірніше статтю 114.

     

      ГОЛОВА Ще раз повоторіть, бо не зрозуміло, за що

 голосувати.

     

      ___________.  Значить, звернути увагу виконавчої

 влади  на  виконання  пункт  5 статті 114 конституції

 України.  Про  те,  що  Президент  являеться гарантом

 виконання  Конституції і законів України, а тут вирок

 суду  винесенний,  прокуратура  згодна  з  цим ділом,

 остається   за   виконавчою  владою  виконать  закон,

 виконать  вирок суду і поставить все на свої місця. І

 переносить в сесійний зал 400 депутатів тут де ми над

 судом. я 
 я                          - 152 - я 

     

      ГОЛОВА.   Тобто,  є  пропозиція,  звернутися  до

 Президента    із   рекомендацією,   стосовно   вжиття

 необхідних заходів до порушників закону, що визнано в

 судовому порядку, немає заперечень?

      Все,   голосується   поіменно.   Звернутися   до

 Президента  з  рекомендацією,  на  основі  статті 114

 пункт 5. Все поіменно голосується.

      За

      Не прийнято.

     

      Все, знімається питання з обговорення сьогодні.

      Президія  визначиться  щодо його долі наперед на

 основі Регламенту і Конституції.

      Бо її за регламентом вона зобов"язана ці питання

 розглянути. Так я прошу уваги.

      Володимир   Олександрович,   я   до  Яворівського

 звертаюсь,  я  переконаний,  що ви недосконало знаете

 регламент,  так  як мабуть і я. Але справа в тому, що

 Петро  Володлдимирович це зараз вичитав одну норму. А

 пізніше  він ще прочитає іншу. І ми тоді побачимо, що

 буде...  І  він  доповість на Президії. Якщо Президія

 вважатиме інакше, значить, буде інакше.

      (Шум в залі) я 
 я                          - 153 - я 

      Про  проект  Закону  України "Про обіг в Україні

 наркотичних  засобів  проти  психотрофних речовин, їх

 аналогів  і  прекурсорів".  Омельченко, який повністю

 згоден  із  Піженком,  з  тими  нормами...  Я  прошу,

 Григорій Омелялович, хвилинку уваги! Як ви подивитесь

 на  цней  Закон.  Я  маю  на  увазі:  ті,  що вносили

 пропозииції...  Чи  будуть  наполягати на шолосуванні

 окремих пунктів?

      (Шум в залі)

      До  цього  питання?  Будь ласка. Яворівський, до

 процедури.

 

     

      ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

      Шановні колеги!

      Ми цей пакет законів (три закони), ми їх знаємо,

 прочитали.  Я  думаю, що було б дуже доречно для нас,

 можливо,  одне  принципове  питання,  бо  за цей час,

 мабуть  ви  від  своїх  виборців  так  само,  як і я,

 відчули цю ___________ проблему. Я б дуже хотів, щоби

 Григорій Омелянович зараз просто коротко сказав, який

 варіант  ми  приймаємо (щоби заспокоїти депутатів), а

 решта,  я  думаю, статей там не викликатимуть якихось

 заперечень     -ми     можемо    швидко,    Олександр я 
 я                          - 154 - я 

 Олександрович, пройти це... Дякую.

     

      ГОЛОВА. Він це скаже зараз. Він це скаже. Прошу.

 Коротко.

     

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Дозвольте?

      Шановні колеги!

      Це   невеличке  непорозуміння,  яке  виникло  на

 минулому  тижні,  воно  легко знялося -було засідання

 двох комісій разом із профільною комісією, яку очолює

 народний  депутат  Юрій  Спіженко  -Комісія  з питань

 охорони  здоров'я  материнства і дитинства. Фахівців,

 які  були  запрошені з Міністерства охорони здоров'я,

 фахівці-медики  находяться  у  відповідних комісіях і

 абсолютно всі питання були зняті.

      Ці  незначні  зауваження,  які  єсть  до другого

 Закону  "Про  заходи  протидії"  (я  вам  зачитаю  ці

 декілька речень, коли будете ___________ голосувати).

      Що  торкається взагалі того питання, про яке щас

 підняв  шановний  народний  депутат  Яворівський,  то

 враховано ті пропозиції (до речі, це у законопроекті,

 що  торкається посіву маку). Щоб тільки було державне

 замовлення.  Так я к були пропозиції Голови Верховної я 
 я                          - 155 - я 

 Ради Мороза і цілого... що, що... вислухайте, шановна

 моя, і це питання урегу...

      На   сьогоднішній   день   по   нинічи   діючому

 законодавству  у  нас заборонено посів любого маку по

 нині   діючому  законодавству.  Законами  заборонено,

 шановні мої депутати,...

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу вас, Григорій Омельянович, іде

 розгляд  питання  у  другому  читанні, будь ласка, не

 вступайте  в  дискусію,  тим  більше,  що депутати не

 мають права без дозволу говорити. Прошу.

     

      _______________  І  тому,  враховані  пропозиції

 народних депутатів, щоб нам був дозволений посів мака

 тільки   на   державному  замовленні.  Це  відповідає

 нинішньому    діючому    законодавству    України   і

 міжнародним конвенціям Організації Об'єднаних Націй.

      І тому це питання у статті 7 викладено слідуючим

 чином,  будь  ласка,  прослухайте,  бо  це  найбільша

 спірна   стаття,   яка  викликала  його  при  першому

 читанні.

     

      ГОЛОВА. Прошу.

       я 
 я                          - 156 - я 

      _______________  "Обіг   наркотичних  заходів  і

 психотропних  речовин,  занесених до таблиці один, на

 території    України    забороняється   за   винятком

 культивування  снотворного  маку і конопель, яке може

 здійснюватись   тільки   на   підставах   і   обсязі,

 передбаченому  державним замовленням".

      Це єдиний  вихід у цій ситуації, шановні народні

 депутати,  щоб не порушувати наше чине законодавство,

 яке  існує  уже  не один рік і друге, щоб виконати ті

 зобов'язання,  які  взяла  на себе Україна підписавши

 відповідні  кониенсії  Організації  Об'єднаних  Націй

 пов'язаних з боротьбою незаконних обігів наркотиків.

     

      ГОЛОВА.  Так зрозуміло, будемо проходити по всіх

 стаття  чи  може  тих  хто  вносив  свої  пропозиції,

 відстоюють,  Смірнов,  яка сторінка ваша, 7 сторінка,

 прошу, яка поправка.

     

      ___________. Олександр Олександрович!

      Я хотів би навести декілька цифр, значить річний

 обіг наркотичної сировини...

     

      ГОЛОВА.  Вибачте  будь ласка, ваша де пропозиція

 тут. я 
 я                          - 157 - я 

     

      ___________.  Олександр Олександрович! Дозвольте

 сказати  про  7  статтю,  яку  обговорюють так. Можна

 мені.

      

      ГОЛОВА. 7 стаття, чи 7 сторінка?.

     

      ___________. Стаття 7.

     

      ГОЛОВА. Ага, так і кажіть, на якій сторінці це ?

     

      ___________.  Сторінка 9, частина 2 і 3.

      Так от зараз.

     

      ГОЛОВА. Поправка яка у вас.

     

      ___________.  Там  в мене немає поправки, я хочу

 на підтримку цього тексту виступити.

     

      ГОЛОВА. Та він і так піде. Ну чого ви...

     

      ___________.  Можна це зробити.

     

      ГОЛОВА. Ну говоріть. я 
 я                          - 158 - я 

     

      ___________.    Отже    на    сьогодні   в   рік

 правоохоронними  органами  вилучається тридцять вісім

 тонн наркотичної сировини в обігу знаходиться 550-650

 тонн  наркотичної  сировини  з  них  95 відсотків -це

 макова соломка на жаль.

      Далі. Те що вилучається, коштує за сьогоднішніми

 цінами  76 мільярдів карбованців те, що знаходиться в

 обігу  біля  двох  трильйонів карбованців за оптовими

 цінами чорного ринку.

      Далі.   Подвох   напрямках   йде  ця  наркотична

 сировина  з  закордону України і в межах України вона

 розповсюджується .

      Друге. Динаміка зросту наркоманії в Україні, яка

 базується,  в  основному,  на  обізі макової соломки.

 Зараз  зареєстровано  47 тисяч наркоманів. Насправді,

 за  оцінками  фахівців,  їх  400-700 тисяч. При такій

 динаміці,  яка існує сьогодні, до 2000 року їх буде 2

 мільйони  100 тисяч  чоловік.

      Через  це  я  переконливо  прошу колег-депутатів

 підтримати  редакцію комісії 7 статті цього Закону.

     

      ГОЛОВА.   Євген  Петровичу,  я  вас  переконливо

 прошу:  не  втручайтеся  в  процедуру. Ви дуже хороші я 
 я                          - 159 - я 

 знайшли  аргументи,  але  це не аргументи для першого

 читання.  Або для доповіді  Голови комісії.

      Оскільки   немає  інших  зауважень,  я  прошу  у

 другому  читанні поставити весь закон на голосування.

 Нема   заперечень?   Хто   за  цю  пропозицію,  прошу

 визначитися.

      Голосуйте, голосуйте.

     

      "За"

     

      Оголосіть,  будь ласка, щоб зайшли... Оголосіть,

 будь  ласка,  щоб  зайшли  до  залу.  Та  ні, я зараз

 ставить не буду.

      Що тут не зрозуміло? Іде проект Закону у другому

 читанні.  Зауваження: частина врахована, частина -ні.

 Пояснення  дані  теж.  Теж  зрозуміло? Є пропозиція -

 проголосувать,  прошу  вас. Поіменно... хто тут проти

 маку?

      Тут людей нема, тут депутати.

             (Шум у залі)

      "За"    "проти"    , рішення

      Я  до  керівників  фракцій,  які активні під час

 обговорення  бувають,  а тепер я їх самих не бачу. Що

 засідання проводять чи що? я 
 я                          - 160 - я 

             (Шум у залі)

      Прошу зареєструватись.

 

      (Йде реєстрація)

      Ставиться закон на голосування в другому читані.

 Поіменно, прошу.

      "За"    "проти"    , рішення

      До  другого  закону  і постанова до цього закону

 ставиться на голосування.

      З  дорученням до Кабінету міністрів внести зміни

 до  підвідомчих  актів,  які  зв'язані з цим законом.

 Ставиться на голосування.

      Все голосується поіменно.

      За теж саме .

     

      "за"

      Про  проект  Закону України "Про заходи протидії

 на  законному  обіг  наркотичних засобів психотропних

 речовин  і  прекурсорів  та  зловживання ними". Друге

 читання. Все враховано так, як і...

       Будь ласка.

     

      ___________. Дозвольте........ дві фрази, які ми

 з Комісією по охороні здоров'я ..................... я 
 я                          - 161 - я 

 ...........................

      (Шум в залі)

      Все, да?

     

      ГОЛОВА.  Ви помітили, чим менше ви говорите, тим

 скоріше, тим точніше голосуємо.

      Ставиться на голосування.

     

      "за"

      Постанова до цієї...

     

      ГОЛОС  З  ЗАЛУ.  З  таким же уточненням Кабінету

 Міністрів.

     

      ГОЛОВА.   Так,   так.   З  таким  же  уточненням

 голосується.

     

      "за"

      Про  проект  Закону України "Про внесення змін і

 доповнень  до  деяких законодавчих актів України щодо

 посилення  боротьби  з  незаконним обігом наркотичних

 засобів   психотропних   речовин  і  прекурсорів".  Є

 зауваження?  Є,  у  Смірнова.  У  вас...  ваші  тут є

 доповнення? Яка сторінка, прошу. я 
 я                          - 162 - я 

      Увімкніть Смірнова.

     

      СМІРНОВ

     

      Олександр Олександрович! Тут не одне доповнення,

 а  ілий  ряд,  але  вони  зводяться  до двох основних

 речей. Виключення положення про   "с конфіскацією або

 без  такої". Я  пропоную  у  всіх  випадках злочинів,

 пов'язаних  з наркотиками виключити "або без такої".

      І друге. Я пропоную запровадити по шести статтях

 смертну кару. Зокрема, стаття 70 прим. частина третя.

 Чому? Я обгрунтую.

      Пересічний  торговець  наркотиками  за один день

 заробляє  200  долларів, себто за рік він заробляє 72

 тисячі  долларів.  Його шеф -кити наркомафії -мають в

 день  пересічно  1-2 тисячі долларів, за рік -360-720

 тисяч  долларів. При тому, що у нас скорумповані (ну,

 я  не  хочу  висловлюватись)  всі прекрасно знають до

 якої   міри  і  хто,  при  тому,  що,  наприклад,  за

 найтяжчий  злочин  в  царині зловживання наркотиками,

 обігу  наркотиків,  продажу  дадуть  15 років, він не

 буде сидіти там і півтора. Він все купить і ...

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, пропозиція ваша. я 
 я                          - 163 - я 

     

      _______________

      Пропозиція,  я пропоную поставити на голосування

 мої пропозиції щодо запровадження смертної кари.

     

      ГОЛОВА. Прошу.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

     

      Шановні колеги-депутати, мабуть, мене не можна і

 членів  нашої  комісії віднести до якихось лібералів,

 пов'язаними з тяжкими злочинами.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, по суті.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

     

      По  суті, шановний Олександру Олександровичу, ми

 дискутували    це    питання   з   шановним   Євгеном

 (..........) -членом аношої комісії і спеціалістами -

 фахівцями   кримінального   права,  експертним  нашим

 науковим  відділом і юридичним відділом, і прийшли до

 висновку,  що  там,  де  мова  йде  по  тим  чи іншим

 статтям,  даже  починаючи  з  першої,  зразу  -тільки я 
 я                          - 164 - я 

 конфіскація  і  т.  д.  без...  або -це не відповідає

 цілосній  структурі  кримінального кодексу. Тому що є

 злочини  значно  м'якші,  не  такі тяжкі, і за них ми

 передбачаємо (..........) конфіскацію.

     

      ГОЛОВА.  Григорій  Омельянович,  зрозуміло.  Яка

 стаття це була? Стаття Закону яка?

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

       Семидесята.

     

      ГОЛОВА.   Семидесята.  Пропозиція  Смірнова  про

 введення смертної кари, ставлю на голосування. Ставлю

 на   голосування   доповнення  депутата  Смірнова  до

 семидесятої статті.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО.

      Дозвольте сказати про смертну кару, люди ж добрі!

     

     

      ГОЛОВА  Одну  хвилиночку. Під час голосування не

 можна говорить. Прошу.

     

      ___________.  Ну дайте, ну смертну кару, ну люди я 
 я                          - 165 - я 

 добрі да я ж.

     

      ГОЛОВА  Рішення  не прийнято. Ще які пропозиції,

 будь ласка, 88 округ.

     

      ___________.  Враховані  твої пропозиції. Что ты

 имееш в виду.

     

      ___________.   Шановний   головуючий,   шановний

 Григорій   Омельянович.   стаття   229.  8  незаконне

 виробництво,   виготовлення   придбання,   зберігання

 перевезення,  пересилання  наркотичних  засобів і так

 далі,  караеться це сторінка 17 караеться позбавлення

 волі  на  срок  до 2 років, або штрафу від 100 до 300

 мінімальних   розмірів  закробітної  плати,  якщо  ми

 подивимось  то  це  сьогодні  складе  6  -18 міліонів

 карбованців,  відомо  6  що сьогодні цим займаються в

 основому  люди  які  вживають  наркотики6  чи є у нас

 механізм   утримання  цих  грошей  у  таких  сумах  з

 наркоманів  чи  немає.  Вот якщо не маемо, тоді треба

 викреслити   о   цей   штраф,   і   залаишити  тільки

 позбавлення волі. Дякую.

     

      ГОЛОВА Омельянович прошу. я 
 я                          - 166 - я 

     

      ОМЕЛЬЯНОВИЧ.  Шановні  колеги  депутати.  Ще раз

 уважно  у  кого  є на руках прочитайте, статтю 229 со

 значком вісімь. Де маеться на увазі пересилання і так

 дальше  наркотичних  засобів або психотропних речовин

 без  мети збуту у невиликих розмірах і встановлюється

 відповідне       відповідальність      у      розмірі

 адміністративного     штрафу,     а    потім    після

 адміністративного  кримінальне покарання. І тому і ця

 міра    покарання    врахована,    цією   структурою,

 адміністративною  кримінальною  відплвідальністю  яка

 існує  для скоенних цих злочинів, і тут це виважено у

 цій  ситуації.  І  не можна убирати гораздо невеликий

 розмір  якогось  наркотику,  скажем, людину чи особу,

 яка ___________, кидати зразу за грати.

      (Шум в залі)

      Да, механізм, звичайно, єсть.

     

      ГОЛОВА.  Не наполягаєте на голосуванні?

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО    Г.    О....    Він    передбачений

 Адмінісмтративним      кодексом,     кодексом     про

 адміністративні правові порушення.

       я 
 я                          - 167 - я 

      ГОЛОВА.    Я    до    депутата___________    -ви

 наполягаєте, Віктор Петрович? Залишається. Ясно.

      Моцпан.  Ваша  пропозиція  де, на якій сторінці?

 Яка поправка? Номер?

     

      МОЦПАН А.Ф.

      Увважаемый  Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!

      К  данному  законопроекту  мною  было внесено 28

 предложений.  11  отклонено,  12 учтено частично, а 5

 учтено полностью.

      Я  хочу  сказать  следующее: каким образом я был

 убежден?   Я   был   убежден   экспертами   из  числа

 представителей  Генеральной  прокуратуры,  Верховного

 суда,  Министерством  здравоохранения, МВД. Поверьте,

 уважаемые  коллеги,  что  шел  весьма  принципиальный

 разговор!  Единственное,  я  с  чем не согласился и я

 голосовал  в  данном  случае  за предложение депутата

 Смирнова  о  введении  смертной  казни.  Поэтому есть

 следующее предложение.

      Если  все  предложения,  которые учитывались -не

 учитывались   ставить  на  голосование,  если  нет  -

 голосовать полностью.

      Спасибо за внимание. я 
 я                          - 168 - я 

     

      ГОЛОВА. Ні, та я голосував вашу пропозицію... Чи

 ще є ваша? Будь ласка, Смірнов.

     

      СМІРНОВ Є.Л.

      Поправки 17, 39, 45, 52 -вони типолві, однакові.

     

      ГОЛОВА.  Який номер? Будь ласка...

     

      СМІРНОВ   Є.   Л.   В   тексті,  запропонованому

 Комісією, сказано...

     

      З ЗАЛУ. Яка стаття?

     

      ГОЛОВА. Який номер поправки?

     

      СМІРНОВ Є.Л. Та я ж і кажу: 17, 39, 45, 52...

     

      ГОЛОВА. Ну, по одній давайте -ми ж по одній...

     

      СМІРНОВ  Є.  Л.  Сімнадцять.  Це  сторінка  4. Я

 пропонував   вилучити  слова  "або  без  такої"  щодо

 конфіскації.   Не  можна....  Знову  таки  така  сама

 мотивація.  Ця  категорія людей повинна бути покарана я 
 я                          - 169 - я 

 максимально.  Якщо відхилена пропозиція щодо смертної

 кари,  то  хай у них майно вилучають. Конфіскація має

 бути обов'язкова! Я прошу поставити на голосування!

     

      ГОЛОВА.  Зрозуміло. Прошу.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

      Шановні колеги-депутати!

      Не    дозволяється   в   Кримінальному   кодексі

 категорична  така  міра  покарання6 коли йде мова про

 різну  кваліфікацію  скоєних  злоченів. І якщо стаття

 складається  з  3  або  4  статей, і перша частина по

 (..........)  все  меньш тяжкяй злочин і законодавець

 передбачає  конфіскацію або (..........), а по дальше

 уже  йде  конфіскація (..........), то це значить, що

 за  меньш  тяжкий  злочин,  який скоїться, представте

 ситуацію,  що  крім  скажем вилученого наркотику нема

 чого конфісковувати.

      Що можна конфіскувати? Більше того є затверджені

 Верховною  Радою  положення  про речі, які взагалі не

 можуть  бути  конфісковані. Це може бути пов'язано із

 предметами їжи, побуту і так далі. І тому вклади...

      

      ГОЛОВА.  Дякую, все, ясно. Григорій Омельянович, я 
 я                          - 170 - я 

 ви  викликаєте  велику  повагу  тим, що ви так любите

 свій   предмет   своєї   роботи,  тобто  закон,  який

 підготували.

      Але   не   треба   так  багато  переконувати,  є

 процедура  другого  читання.  Якщо  депутат   Смірнов

 наполягає на голосуванні його пропозиції, я ставлю на

 голосування. Ставлю  на голосування пропозицію... Все

 поіменно голосується.

     

      "за"

     

      Не пройшла пропозиція.

      Будем     далі    голосувати?    Є    пропозиція

 проголосувати  весь  Закон  у  другому  читані. Ви не

 проти?  Ні. Тоді ставлю на голосування всю редакцію в

 другому читанні, прошу. Будьте уважні.

     

      "за"

      

      Рішення  прийнято. Проект постанови ставиться на

 голосування  з тими доповненнями, які стосувалися тих

 двох проектів прошу.

 

       за я 
 я                          - 171 - я 

      Рішення  не  прийнято дякую за хорошу підготовку

 доповіді, сідайте будь ласка.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г.  О.  Я  хочу  всім  подякувати за

 прийняття всіх трьох важливих законів.

     

      ГОЛОВА.   Про   проект   Закону   України   "Про

 ратифікацію  угоди  про  дружбу і співробітництво між

 Україною  і Канадою є потреба обговорювати це питання

 ви  всі ознайомилися ставлю на голосування цей проект

 Закону.

     

      Прошу. Йде голосування    ЗА   -    Дякую.

      Про   проект   Закону  України  про  ратифікацію

 протоколу  про введення нової статті 83, до конвенсії

 про міжнародну цивільну авіацію.

      Немає заперечень? Ставлю на голосування.

     

      Йде голосування ЗА -Дякую. Рішення прийнято.

     

      Про  проект  Закону України "Про внесення змін і

 доповнень  до  деяких  законодавчих актів у зв'язку з

 прийняттям   Закону  про  міжнародних  і  комерційний

 арбітраж    Побірченко    Ігор   Гаврилович   -Голова я 
 я                          - 172 - я 

 міжнародного   комерційного   Арбітражного  Суду  при

 торговій   палаті,  при  торгово-промисловій  палаті,

 документ взагалі у вас на руках.

      Я знаю, що ви з ним ознайомилися, тим більше, що

 це  короткий документ. Можна його приймати? Може так?

 Чи  треба  обговорити?  Комісії,  прошу,  будь ласка,

 коротенько.

     

      ___________.        Вельмишановний       Голово!

 Вельмишановні народні депутати!

     

      На ваш розгляд подається проект Закону. Він дуже

 невеликий  за  обсягом, але дуже важливий за змістом.

 Справа  в  тому,  що  рівно  рік тому -20 лютого 1994

 року,  Верховна  Рада прийняла Закон "Про міжнародний

 комерційний   арбітраж"  і  доручила  комісії  внести

 пропозиції  про доповнення  діючого законодавства.

      В  цивільному  процесуальному кодексі України, в

 бутність Радянського Союзу було 3 статті, в яких мова

 йшла  про  міжнародний  арбітражний  суд при Торгово-

 промисловій  палаті  Союзу  РСР. В зв'язку з розпадом

 Союзу  РСР,  ці  статті  15 грудня 1992 року Верховна

 Рада     України    своєю    Постановою    Цивільного

 процесуального кодексу  вилучила. я 
 я                          - 173 - я 

      В зв'язку з тим, що у нас в Україні тепер є свій

 Український міжнародний комерційний арбітраж, виникає

 потреба   в   тому   поновленні   статті  цих  статей

 Цивільного  процесуального Кодексу через те, що деякі

 країни не виконують рішення українського міжнародного

 комерційного  арбітражу,  посилаючись  на  те,  що  в

 Цивільному  процесуальному кодексі нема статті, яка б

 визначала,  що  рішення  нашого  арбітражного  суду є

 виконавчим документом.

      Але  більшість  іноземних  партнерів і іноземних

 державних  судів в примусовому порядку виконують наші

 рішення, за цей час ми повернули Україні вже понад 20

 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки.

      В  законі  про  зовнішньо-економічну  діяльність

 ставилось  прохання  внести  доповнення для того, щоб

 наші  господарники,  і  не  лише  господарники,  а  й

 бізнесмени,   які   займаються  зовнішньо-економічною

 діяльністю  скоріш  за  все знали про цей закон через

 те,   що   пишуть   в  своїх  контрактах,  що  справа

 розглядається  в Стокгольмі або в Парижі, або у Відні

 в той чай, як на  Україні існує і діє цей  арбітраж.

      Я дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.  Ігор Гаврилович, дякую вам. Є запитання я 
 я                          - 174 - я 

 до    Ігора    Гавриловича?   Здається,   переконлива

 аргументація, дякую.

      Є  пропозиція  прийняти  цей  закон про внесення

 змін  і  доповнень  до  деяких  законодавчих  актів в

 зв'язку   з   прийняттям   Закону   про   Міжнародний

 комерційний  арбітраж.  Давайте відразу його приймемо

 як  остаточний  документ. Хто за цю пропозицію, прошу

 проголосувати,  хто підтримує цю пропозицію, прошу. Я

 не   підказую,   але   голосуйте   "за".,  воно  буде

 надійніше.

      "За"   "проти"   , рішення прийнято. Дякую за

 Добре підготовлений документ.

      Про  факти  порушення прав народних депутатів. У

 вас  на  руках  новий  проект  Постанови.  Редакційне

 уточнення  одне  є. Тільки в пункті 3, дивіться, будь

 ласка, оручити Генеральному прокурору  України Дацюку

 провести  перевірку  фактів  порушення  прав народних

 депутатів  України  30  січня та вирішити питання про

 притягнення   до   відповідальності  осіб,  винних  у

 зазначених порушеннях".

      Ставлю відразу, як наш документ, прошу.

      Будьте уважні, голосуйте і закінчуєм розгляд.

     

      "за" я 
 я                          - 175 - я 

      Рішення прийнято.Дякую вам.

      Я  хочу  привернути  вашу...  Так  вцілому,  я ж

 сказав.  Ще  доповнення  є?  Ну вже проголосували, як

 документ. Нехай буде.

      (Шум в залі)

      Шановні депутати! Я хочу, я хочу привернути вашу

 увагу  до  того,  що  завтра...  Будь  ласка, уважно,

 Анатолій  Федорович, прошу. Колегі, я вас дуже прошу.

 Завтра  у  нас  на  розгляді  надзвичайно  складні  і

 важливі питання.

      Перше питання -це концепція податкової політики.

 Я   переконливо  прошу  всіх,  по-перше,  забезпечити

 активну  роботу під час засідання. А по-друге, уважно

 підійти   до   розгляду   тих   норм,   котрі  будуть

 пропонуиватися Кабінетом Міністрів.

      ГОЛОСУ З ЗАЛУ. Не розбірливо.

      Хто  каже?  Олександр  Миколайович, я прошу. Хто

 сказав, що він буде концепції ..........?

     

      ГОЛОС З ЗАЛУ. ...... не готова концепція.

     

      ГОЛОВА.  Я  вчора  говорив із прем'єр-міністром.

 Все буде доповідатися, як слід.

      (Шум в залі) я 
 я                          - 176 - я 

      Одну  хвилину.  Я  вчора  мав  розмову ввечері з

 прем'єр-міністром, так що буде завтра, так.

      (Шум в залі)

      Оголошується перева до 10 години завтра ранку.

     

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку