ЗАСІДАННЯ  ДВАНАДЦЯТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  10  л ю т о г о  1995  р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

 

         Добрий  ранок, шановні народні депутати, і не

 депутати теж шановні, прошу підготуватися до реєстрації.

 

      ГОТУЮТЬСЯ ДО РЕЄСТРАЦІЇ.

     Увімкніть,  будь ласка, систему.

 

      ЙДЕ  РЕЄСТРАЦІЯ  ДЕПУТАТІВ.

      В   залі  зареєстровано  324  депутати,  ранкове

 засідання  оголошується  відкритим,  не  працює, каже

 лампочки   не   горять.  Так  мені  вчора  повідомила

 технічна  служба,  що багато може перегоріти взагалі,

 якщо маталічні предмете ставити туди.

      Тому   я   просив   би   бути  дуже  уважними  і

 користуватися   правильно   в  тому  числі  правилами

 техніки  безпеки.  Ще раз ставлю на голосування, будь

 ласка .

 я 
 я                           - 2 - я 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ ДЕПУТАТІВ.

 

      Карнаух,  скоріше,  так у мене теж не горить між

 іншим 329.

 

      Значить  давайте ми проголосуємо процедуру таку,

 ну  в  мене є звертань до двох, чи трьох десятів, щоб

 повернути у попередній режим голосування)...

      (Шум у залі)

      Не треба?

      (Шум у залі)

      Значить,   давайте  ми  домовимся  таким  чином:

 доручимо  Президії,  щоб  розглянула  це  питання  на

 Президії і на ваш розгляд далі внесла пропозицію.

      (Шум у залі)

      Так,  так...  Прошу  уваги!  Одне  питання  поза

 нинішнім  порядком дня із учорашнього перейшло. Прошу

 уваги!  Фракція  "Єдність",  керуючись  Регламентом і

 положенням, яке ми затвердили при формуванні керівних

 органів  Верховної  Ради,  вносить  пропозицію обрати

 головою  Комісії  з  питань законності й правопорядку

 депутата  Жира  Олександра  Олександровича.  Вчора ми

 чули  зауваження  відносно  того,  що  він інженер за

 освітою, але мене це не ображає, бо я теж інженер і я я 
 я                           - 3 - я 

 переконаний,  що  це, таке застереження бути не може.

 Повинна  бути,  перш  за  все,  порядна людина і мати

 досвід  відповідної  роботи.  Тому  я  прошу  Жира на

 трибуну.

      (Шум у залі)

      Зараз... я дам вам слово, да...

      Прошу!

 

      ЖИР О.О. (93 виборчий округ)

      Уважаемые коллеги-народные депутаты!

      Я   понимаю,   какая   ответственность   сегодня

 возложена  на Верховную Раду в целом. И, в частности,

 на Комиссию по законности и правопорядку.

      Поскольку   вокруг   вопросов,  которые  сегодня

 предстоит  решать  этой Комиссии -это жизненно важные

 вопросы,  от  которых, действительно, сегодня зависит

 сама...   во   многом  зависит  независимость  нашего

 государства.

      Мне знакомы эти проблемы не только из учебников,

 книг - они мне знакомы по своей практической работе в

 течение  двенадцати  лет  в органах безопасности, и в

 последние    годы  -  в    Службе   безопасности,   в

 подразделении     по    борьбе    с    организованной

 преступностью. я 
 я                           - 4 - я 

      Я   понимаю,   что  кого  избрать  председателем

 (поскольку   возникла   эта   коллизия)  -это  решать

 депутатам. А то, что я хочу сказать...

 

      ГОЛОВА.   Які  запитання  будуть  до  Олександра

 Олесандровича?

      (Шум в залі)

      Голосування.   Сідайте,   будь   ласка.   Дякую.

 Голосуйте за себе, будь ласка, теж. Сідайте. Дякую.

      Гетьман,   будь   ласка,   з   місця.  Увімкніть

 Гетьмана.

 

      ГЕТЬМАН В.П.

 

      Шановні  народні  депутати! Я абсолютно не проті

 того,  щоб  шановний  депутат  Жиров  мав  право бути

 представленим в нашому Парламенті у Президії, якось і

 такої  надзвичайно  високої  посади,  як  питання  по

 законності  і правопорядку. Але мова йде про фракцію,

 яка організувалася із практично із числа нововибраних

 депутатів,  а  це більше 62 депутатів, які мають такі

 самі   права,   як   і  ви,  і  які  не  можуть  бути

 представлені  і не використали свої квоти, а їх квоти

 перебрали інші депутатські фракції. я 
 я                           - 5 - я 

      Вчора в  мене  була розмова згідно із дорученням

 Голови  Верховної Ради, розмова із колегою по фракції

 "Єдність".  Звичайно,  ми  одне  одного розумієм, але

 порозуміння  якогось  конкретного ми не знайшли. Тому

 єсть   депутат   Носов   -один  із  тих  людей  мають

 відношення    до   процедури   і   прийняття   нашого

 регламенту.  Я хотів би послухати, щоб запропонувати,

 щоб  ви послухали депутата Носова про те, що в даному

 випадку   ми   порушуєм  регламент,  не  давши  право

 депутатській фракції, яка сьогодні налічує 29 чоловік

 використати  своє  конституційне  право  і інше. Я не

 проти  колеги  Жирова, але я проті того, щоб сьогодні

 на  посаду  такої  фахової  комісії  був  вибрани  не

 професіонал.  Нам  потрібно  готовить професіональний

 Парламент, повинний мати професійних фахівців.

      Прошу   вислухати   депутата  Носова,  Олександр

 Олександрович, я дуже просив би вас.

 

      ГОЛОВА. Він не хоче.

 

      _______________ Ну, як він не хоче?

 

      ГОЛОВА.   Я  прошу,  давайте  так.  Я  керувався

 Регламентом,  причому  Регламентом  строго.  Вчора  я я 
 я                           - 6 - я 

 зачитував   статті   Регламенту,   які   дають  право

 Верховній  Раді  вирішувати  це  питання. Фракція має

 право  вносити  цю пропозицію. І я просив ьби зважити

 на  цю  думку  фракції.  Тому  я зобов'язаний ставити

 питання на голосування, що і роблю.

      Будь  ласка,  ввімкність  систему  (..........).

 Голосується питання про обрання Жира головою Комісії,

 депутата  Жира  головою Комісії з питань законності і

 правопорядку.

 

      "за"

 

      Рішення   не   прийняте.   Фракції,   між  собою

 домовляйтеся, працюйте далі над кандидатурою.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Фракція, думайте, вносьте іншу пропозицію.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Носов, будь ласка, на трибуну.

 

      НОСОВ.

 

      Шановні   депутати,   я   хотів  би  вам  просто я 
 я                           - 7 - я 

 висвітлити  ідеї і принципи, закладені в Регламенті з

 цього  питання.  Ідея  була  закладена така, що кожна

 депутатська    група,    фракція   має   свої   квоти

 пропорційного  представництва.  Квота  вираховується,

 вона  одержується  автоматично.  Скільки  людей  є  у

 фракції,  відношення  до  всього  складу  наявного  в

 Верховній   Раді,   і   вона  Верховною  ж  Радою  не

 затверджується.

      Регламент передбачає, що незалежно від того, що

 за  депутатською  групою  зберігаються посади в межах

 квоти.  Якщо,  скажімо,  якась  група  перебрала свою

 квоту   (в   даному   випадку   34   чолоовіки  мають

 представництво  три  персони  в президії. А претендує

 інша  група,  де  29 чоловік, не мають жодної персони

 представництва,  в  одних  квотах два, у других квота

 два,  але  одні  чогось  хочуть,  щоб  у них було три

 чоловіка.   А   тим   нічого.   Регламент   цього  не

 передбачає,  передбачається  навіть  так, якщо внутрі

 квоти  було внутрі квоти групи відкликали голову, або

 він  там  помер,  чи  він  вийшов, то внутрі квоти за

 групою  зберігається,  а  зверх квоти то це є питання

 погодження.   То   тому  тут  вірно  ставить  питання

 депутатська  група  " Незалежність", хоча до неї я не

 належу,  але я змушений відображати у нас є стаття 4, я 
 я                           - 8 - я 

 4-3,  яка  говорить, що депутатські групи, фракції, в

 розрахункову квоту, представництво яких не порушені в

 бік  її  зменшення,  не  можуть  заперечувати  просто

 домовленності   інших  депутатських  груп.  Тобто  та

 група,  фракція  яка  повністю використала свою квоту

 вона,  навіть  участі  не  бере в той розмові, так що

 питання  треба ставити, так що, чи хтось із президії,

 чи   секретаріат  складе  список  квот  по  президії,

 обговорюється  з  тими  депутатськими групами, які не

 використали  свої,  а  не  з  тими які використали, і

 перевикористали,  за  рахунок того що склад верховної

 ради  не  був  на одну третину обраний.

      Тому  ситуація  тут  така, і так само прийдеться

 робити   при  розподілі  міст  у  комісіях,  там  теж

 виникали  суперечки.  Це  стаття 4, 4-3 регламенту і,

 будь  ласка, з ним треба діяти, ще раз будь ласка, що

 реглаент     зберігає    за    депутатською    групою

 представництво  в  межах її квоти, що за межами то це

 інше питання.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА Питання прошу.

 

 я 
 я                           - 9 - я 

      Віктор  Тимофійович, Дніпропетровськ. 68 округ.,

 78 округ. Я хочу запитати шановного пана Носова де це

 ви  вичитали,  та  стаття  яку  ви  аргументували цей

 виступ  відноситься  до  комісії,  до  груп  де едина

 стаття.

 

      ____________

      Давайте  прочитаємо, реорганізація та формування

 нових  депутатських  груп, фракцій можуть проводитися

 протягом  повноважень Верховної Ради із збережнням їх

 пропорційного   представництва,  тобто  вашої  квоти.

 Далі,  крім  в  органах  Верховної  Ради  за винятком

 Президії  Верховної  Ради  чи  з відступом від нього,

 відповідно  до рішення прийнятого Верховною Радою. То

 ставте  зараз  питання  не  так,  що оберемо того, чи

 іншого,  а  ставте  питання,  що у нас одна група має

 таку  квоту,  інша  має  таку квоту. І Верховній Раді

 пропонується  відступити від цієї квоти, 34 чоловікам

 дати  три  місця,  а  29  бублик  дати  ви ж і ставте

 питання про відступ від квоти - це інше питання.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати, в мене є пропозиція,

 доручити  головам  фракцій  із  Носовим розглянути це

 питання окремо. я 
 я                           - 10 - я 

 

      Ну, будь ласка, включіть.

 

      ___________.  Я  просив би вибачити. Я хотів би,

 щоб все-таки ми підійшли до цього питання комплексно.

 Справа  в  тому, що в нас дійсно по деяким групам, по

 деяким  фракціям  квоти  перевершені. Я хотів би, щоб

 якщо  розглядати це питання, то треба його розглядати

 компплексно,  тому  що в нас є такі групи, де замість

 двох  по  квоті,  чьогодні  4 місця в Президії. І так

 далєє.

      Тому  давайте,  мабуть, Олександр Олександрович,

 розглянемо   це   окремо,  тим  більше,  що  тут  від

 незалежних, їх не було ще групи, але одна людина все-

 таки в Президії представлена, це Буздуган.

 

      ГОЛОВА.  Є  пропозиція  знять це питання зараз з

 обговорення.

      Нема заперечень?

      Я ставлю питання проприпинення обговорення цього

 питання на обговорення.

      "За"    "проти"    , рішення прийнято.

      Процедурне питання.

      Болдирєва включіть з процедури. я 
 я                           - 11 - я 

 

      БОЛДИРЄВ Ю.О.

 

 

      Уважаемый   председатель,   уважаемые  депутаты,

 депутат Носов все правильно рассказал нам в теории за

 исключением  того, что он повидиму перепутал название

 фракций.

      На  сегодняшний  день  Едность  будет  иметь три

 места,  если  считать  Демина, но этот вопрос, как вы

 помните,  того  когда мы выбирали Президиум выносился

 за скобки, то заместителя, то Председателя Верховного

 Совета.  Если сегодня считать, что это третье место у

 Едности,  то  тогда  Едность  просто  уравнивается  в

 правах   с  Центром,  потому  что  довыборы  не  дали

 прибавки  имено  Центру,  которые  имеют  три места и

 Социалистам,   которые   имеют   два   места,  но  по

 Социалистам   тогда,  вы  помните,  что  председатель

 сказал,  ну  я  прошу,  он  сам попросил Социалистов,

 чтобы они не просили второе место.

      Таким  оборазом,  Незаависимые  должны  получить

 место в Президиуме за счет Независимые могут получить

 второе  место,  то  есть свое место за счетЦентра или

 Социалистов, но никак не за счет Едности. я 
 я                           - 12 - я 

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Ну  я ще раз кажу, тут буде кожна думка

 правильно,  ми уже дискусію з цього приводу припинили

 шляхом  голосування,  це  він  з  процедури, попросив

 слов,  але що він говорить ми не з процедури, то я не

 винен, що він не з процедури.

      А у вас з процедури. Бутейко прошу.

 

      БУТЕЙКО А.Д.

 

 

      Дякую. Шановний Олександр Олександрович, шановні

 колеги,  питання  є і ми мали його вирішувати його за

 процедурою  таким  чином. Оскільки за статею 4. 2. 1.

 пунктом  6 говориться, що реорганізація та формування

 нових  депутатських  груп, фракцій можуть проводитися

 протягом повноважень Верховної Ради із збереженням їх

 пропорційного   представництва  в  органах  Верховної

 Ради.   І   далі  підкреслюю,  за  винятком  Президії

 Верховної Ради. І далі підкреслюю, чи з відступом від

 нього  відповідно  від  рішення, прийнятого Верховною

 Радою, що до такого представництва.

      Для  того,  щоб було таке відповідне рішення про я 
 я                           - 13 - я 

 відхід  потрібно  щоб і була пропозиція законодавча і

 вона  має  подаватись до Верховної Ради відповідно до

 регламенту.  Така  пропозиція була? Ні. Як вона буде,

 будем розглядати, от і все. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Антон  Денисович, я так зрозумів, що ви

 підтримали  мою  пропозицію,  щоб  керівникі фракцій,

 Носов,  керівництво  Верховної  Ради мається на увазі

 розгялнули   питання   окремо,   внесли   пропозицію,

 Верховна  Рада  вирішить.  Так  чи  ні?  Припиняєм це

 обговорення, все.

      Василій   Іванович,  20  секунд  Степенко,  будь

 ласка.

 

      СТЕПЕНКО В.І.

 

      Олександр  Олександрович, учора ми не прийняли у

 першому читанні два проекти "По оплаті за землю" і не

 чітко  було  сказано  по  рейтингу  більшість  набрав

 проект    академіка   Юхновського.   Тому   я   дайте

 протокольне   доручення,  щоб  та група,  яку очолить

 Ігор  Рафаїлович,  представила  на  перше читання уже

 доопрацьоване.  Це  ж  абсурд получається від комісії

 меньше     набрали    голосів    і    комісія    буде я 
 я                           - 14 - я 

 доопрацьовувать. Я прошу вирішить це питання.

 

      ГОЛОВА.  Ви  не  зовсім  точно  говорите  Василю

 Івановичу,  учора, підніміть  стенограму, я добре пам

 "ятаю   голосування.  Було  доручення  відправити  на

 доопрацювання  варіант  комісії. На доопрацювання там

 було   більше   246   голосів,  проголосувало  за  цю

 резолюцію,  так що та пропозиція може бути в статті 5

 відображена  повністю,  будь  ласка. ні та пропозиція

 може  бути  в  статті  5  відображена  повністю, будь

 ласка, ні хвилинку, я прошу уваги.

      Заспокойтеся  будь ласка. Все. Оскільки документ

 про  інформацію  Уряду  про  проведення розрахунків з

 товаровиробниками  ще  не  розданий,  він буде хвилин

 через  15  розданий,  ми  розглянемо  це питання дещо

 пізніше.

      Є  готове  повністю  питання,  зараз  поки  ми в

 відемо  в  режим  робочий,  а потім ми повернемося до

 інших  питань.  Про проект Закону України "Про обіг в

 Україні  наркотичних засобів, психотропних речовин їх

 аналогів і прикурсорів" - Омельченко на трибуну прошу.

      Що  саме, будь ласка, одну секундочку. Маркевич,

 47 округ Ніна Степанівна Марковська.

 я 
 я                           - 15 - я 

      МАРКОВСЬКА Н.С.

 

      Шановні народні депутати!

      Ми   сьогодні   маємо  розглядати  дуже  важливе

 питання  відносно  обігу  цих законів, пакету законів

 відносно  наркотичних  засобів.  Але  я  звертаюся до

 вашої уваги, що комісія охорони здоров'я, материнства

 та  дитинства  розглядала це питання і вносила більше

 ніж  20 пропозицій, які не внесені ні одна пропозиція

 в   порівняльну   таблицю,   ці   питання  стосуються

 слідуючого , я тільки зупинюся на деяких фактах, перше.

      Перше.  Це  відносно  того  яке  йде оприділення

 наркотичних   засобів   тут  йде  оприділення  сугубо

 юридичне,  а  не  медицинське.  Тобто  всі хворі, там

 говориться,   що   довго   люди,   які  систематично,

 вживають,  а  до  цих  людей  відносять  і хворі, які

 онкозахворювані,   нирковими   захворюваннями,  тобто

 психічно  хворі.  Тобто  ми  розширяємо всю схему цих

 людей,  які  потрібно  взяти на учот. Крім того в цих

 документах,  іде  в  основному  це  відносно  опію  і

 коноплі  та  їх  похідних, але не говориться про такі

 заходи,  як  ___________,  галюциногени,  психотропні

 речовини.  Тобто,  ці  закони... кокаїна... ці закони

 дають змогу употребляти в нашій державі ці наркотичні я 
 я                           - 16 - я 

 засоби.    Крім   того,   тут   говориться   відносно

 принудительного  лечения. По Закону... і це -в ЛТП...

 хворих...  такіх  хворі  повинні  лікуватися до 12-ти

 місяців.  Ви  подумайте:  12  місяців  що з ним можна

 робити   в  наркодиспансерах,  а  також  в  ЛТП?!  Це

 розширяється   тільки   для   тих   працівників,  які

 працюють.  Це  і  обмундированіє,  це  харчування, це

 лікування  цих  хворих...  Яка  держава  витримає  їх

 лікувати 12 місяців?

      І,  крім  того,  шановні  колеги, я звертаюсь до

 вас,   що  тут  стосується  і  примусового  лікування

 підлітків.  А  ми  тільки  що прийняли Закон відносно

 того,  що  підлітки йдуть на добровільне лікування. І

 таких...  От  зараз я буду говорити все це з голосу -

 порівняльної  таблиці  нема.  Тому  я  пропоную зняти

 сьогодні  з  обговорення  ці  законопроекти,  дати на

 опрацювання  в  цій  Комісії,  особливо з врахуванням

 Комісії  з охорони здоров1я, і тоді тільки розглядати

 на сесії.

      Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВА.  Ніна  Степанівно,  дуже  вдячний вам за

 таку  грунтовну  інформацію,  але  справа  в тому, що

 треба було своєчасно, через Комісію... я 
 я                           - 17 - я 

      (Шум у залі)

      Подавали?

      Давайте,  він  зробить  інформацію, а потім дамо

 вам слово, на трибуні висловитись...

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. (322 виборчий округ)

      Шановні колеги-депутати!

      Три   законопроекти,   які  вносяться  на  друге

 читання  в  сесійний  зал, були відпрацьовані з усіма

 тими  зауваженнями  і  пропозиціями,  які поступили у

 нашу  Комісію.  Скажу ще одне: термін останній був -9

 січня.  Ми  відпрацювали зауваження і пропозиції, які

 поступили  до нас навіть 16 січня, тому що треба було

 скаладати  ці  таблиці,  так  як  на  26  січня  було

 заплановано    в    порядку   денному   слуханя   цих

 законопроектів.

      З   Комісії   з   питань   охорони   здоров'я  і

 материнства  у  нашу  комісію зауважень не поступило.

 Перед вами от документ 21 січня. Але в зв'язку з тим,

 що  в  комісії працював спеціаліст, головний нарколог

 Міністерства  охорони здоров'я, то ті зауваження, які

 йшли  від  комісії  материнства  охорони здоров'я, не

 були  внесені  і  вони  майже  повністю  враховані  в

 законопроектах. я 
 я                           - 18 - я 

      Якщо  у  представників  комісії з питань охорони

 здоров'я,   материнства   і   дитинства  лежать  їхні

 зауваження    і    вони    подивляться...............

 законопроекти   були   внесені,   то  вони  враховані

 Верховна Рада

      Ще  одне,  підкреслюю,  зауваження поступило від

 цієї  комісії 21 січня, а 26 у нас уже було в порядку

 денному. Ми зауваження приймали навіть до не 9 січня,

 а  до  16.  І  зауваження,  які  викладені,  -хоч і з

 запізненням,  вони  враховані  в цих законопроектах з

 урахуванням   спеціалістів   і  редакційного  відділу

 Верховної Ради України.

      І   тому   я  вважаю,  що  потрібно  слухати  ці

 законопроекти  у  другому  читанні  і  приймати їх як

 закон.

 

      ГОЛОВА.   Я прошу пробачити.

      Висловилось  з  процедури,  в  порядку процедури

 Ніна   Степанівна  Марковська,  яка  підтверджує,  що

 пропозиції комісії не враховані були.

      Я не маю права не вірити Омельченку, так само як

 не  маю  права  не вірити і Ніні Степанівні. Тому тут

 треба визначатись чітко - або ми йдемо , або ...

      А  де  Юрій  Прокопович?  Це  від вашої комісії? я 
 я                           - 19 - я 

 Увімкнить Скиженка, прошу.

 

      СКИЖЕНКО.    Я   посністю   підтримую   депутата

 Морковську   в   цьому   питанні,  і  на  комісії  ми

 розглядали  і  доручили їй виступити як професіоналу,

 спеціалісту, щоб були враховані саме медичні аспекти.

 Тому   тут   чисто   юридичні   тільки,   боротьби  з

 наркотиками і так дальше. Медичні аспекти випадають.

 

      ___________.  Та  якраз  не  випадають,  шановні

 народні депутати. Працював представник з Міністерства

 охорони  здоров'я  -головний  нарколог.  І  зараз він

 голосний   нарколог   Міністерства  охорони  здоров'я

 України. Із зауваженням його про позицій складалися і

 медичні терміни.

 

      ГОЛОВА.  У  мене  є  пропозиція  така.  Доручита

 Спіженко  і  Омельченко розібратися в цьому питанні і

 не  виносити  на  Верховну  Раду  суперечки  з  цього

 приводу.

      (Шум в залі)

      Є  пропозиція  зняти  питання  з  обговорення на

 сьоголдні.  Тобто  перенести розгляд цього питання на

 наступний тиждень. я 
 я                           - 20 - я 

      (Шум в залі)

      Ставлю на голосування, а потім дам вам слово.

 

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Смірнов.

      (Шум в залі)

 

      СМІРНОВ

 

      61 виборчий округ, Смірнов, Вінницька область.

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні  депутати! Я з усією пошаної ставлюся до Ніни

 Степанівни,   уважно   слухав   її   зауваження,   її

 протекції,  то  з  них  можна  прийняти хоча б тільки

 одну.  Всі  інші  не відповідають дійсності. Зокрема,

 вона каже, що тут немає ні слова  про  галюціногенні,

 про  психотропні  препарати.  Та  хай  почитає  назву

 Закону...................    Закон   відроблений   до

 останньої  коми.  Не  треба  його нікуди відправляти.

 Якщо  шановна  Ніта  Степанівна  чи шановний Спіженко

 депутат   не   згодний   з   якимось  положенням,  то

 у  постатейному  розгляді  хай  висловляться  з цього

 приводу,  і  шлахом  голосування Верховна Ради прийме я 
 я                           - 21 - я 

 рішення. Не можна його черговий раз відкладати.

 

      ГОЛОВА. Це не в черговий раз, він вперше попадає

 на друге читання. Причому ви говорите, що в  черговий

 раз?  Не можна його в черговий раз відкладати. Ну, це

 не  в  черговий  раз.  Він  вперше  попадає  на друге

 читання.  Причому  ви  говорите,  що  черговий раз? І

 ніхто  його  не  відкладає  в  принципі.  Я  хотів би

 просто,   щоб   голови   комісій   не   створилося  з

 принципових  питань,  які  можна  владнати  в  тексті

 Закону.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.  Оскільки  рішення про перенесення цього

 питання   на   наступний   тиждень  не  прийнято,  ми

 зобов'язані розглядати його в другому читанні.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги. Будь ласка, номер? 84-ий.

 

      ГАМАНЮК Л.Ю.

 

      Шановний  Олександр  Олександрович,  ми ж так не

 приймемо  ніякого  рішення.  Ви  дивіться, той раз не я 
 я                           - 22 - я 

 голосувало  60  депутатів,  зараз -130. 134. Ну що це

 за  робота!  Або система чи порозходились, але так же

 працювати ми не зможемо і  хороше діло погубимо.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Я повторно ставлю на голосування питання

 про  те,  щоб доручити Омельченку і Спіженку узгодити

 ті  пункти, які викликають якусь суперечку сьогодні і

 провести  розгляд цього питання, скажімо, у вісторок,

 на тому тижні, коротше кажучи.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО.

 

      Дивіться, 21 січня направлють...

 

      ГОЛОВА.   Так   чи  не  так?  Можна  ставить  на

 голосування?

      Ставлю на голосування.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО.

 

      Спеціалісти ж приймали, не я приймав. Давайте їм

 передамо, у їхню комісію.

 я 
 я                           - 23 - я 

      "за"

 

      ГОЛОВА.   Ви  мені  не  показуйте  на  табло,  а

 показуйте  на своїх сусідів. Все, ідем за процедурою.

 До  назви  Закону є зауваження? Сядьте, будь ласка. Я

 не  маю  права  давать за процедурою коли на трибугні

 стоїть доповідач.

      Я знаю.

      Тому ми і міняемо.

      Назва   закону   і   преамбула,  викликає  якісь

 заперечення у депутатів?

      Немає. Перша стаття. Заперечень немає.

      Стаття  друга,  третя,  четверта,  до четвертої.

 Сідайте  будь  ласка.  Увімкнить  будь ласка. Перша -

 третя. Стаття ставиться на голосування. Прошу.

      До першої?

 

      Не прийнято.

 

      До   першої  будь  ласка.  Увімкнить  будь  ласка

 Лавриненко Микола Федорович.

 

      ЛАВРИНЕНКО.      Лавриненко,      347      округ

 социалистическая   фракция,   5   поправка,  я  прошу я 
 я                           - 24 - я 

 пояснения   почему   она   отклонена.  насколько  мне

 известно   Украина  не  подписывал  такую  Конвенцию.

 Подписывла   Украинская   Советская  Социалистическая

 республика. Но мы не принимали этого.

 

      _______________  Шановний  колего, Україна стала

 правонаступнецею  всіх  тих  конвенцій Організацію Об

 "єднанних  Націй,  які  була ратифіковані Українською

 Радянською Соціалістичною республікою.

      Єсть відповідна Постанова Верховної Ради України

 від  версня,  по-моєму  9  чи 11 вересня 1992 року. І

 тому  всі  зобов"язання, які на себе взяла Українська

 Радянська  Соціалістична  республіка, ці зобов"язання

 перейшли і на Незалежну Україну.

      Приамбула,  яка  тут  викладена,  яка замішана з

 тим,  що  Україна  бере  на  себе  ці зобов"язання, і

 приамбула  покаже, який предмет регулювання в зв"язку

 з прийняттям цього закону.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу короче відповідати, будь ласка,

 Ніна Степанівна  Марковська.

 

      МАРКОВСЬКА Н.С.

 я 
 я                           - 25 - я 

      Шановні  народні  депутати,  але в цій конвенції

 говориться,  що  алкоголь це теж наркотична речовина.

 Наша   країна   не   рахує,   що  алкоголь  являється

 наркотичною  речовиною. То включати в це положення ми

 не можемо.

 

      _______________ А де тут алкоголь?

 

      МАРКОВСЬКА  Н.  С.  І  так  ми будемо цілий день

 сьогодні  працювати,  по  кожній  статті ми так будем

 працювати.

 

      ГОЛОВА.  Я  ще раз звертаюся до здорового глузду

 Верховної Ради. Я розумію прекрасно, що тут може бути

 спірне  питання.  Але  ми  маємо  досвід   уже,  коли

 депутат  один чи інший, чи комісія переконана в тому,

 що  її позиція не враховується. Ми будемо спотикатися

 на  кожній букві, тільки через те, що частина не може

 порівняти  бо  скажемо,  що  фахівці в цій галузі, чи

 іншій, а частина буде прислухатися до того, чи іншого

 депутата.   Тому   я   прошу   дві   комісії  сядьте,

 розберіться  і  запропонуйте  варіант,  який  не буде

 викликати суперечок в депутатів.

      Я   прошу  перенести  це  питання  на  наступний я 
 я                           - 26 - я 

 тиждень,  прошу  ще  раз проголосуйте., двома руками,

 щоб  не  забували,  яку  кнопку  натискати, увімкніть

 систему.

 

      ___________.  Голосуй за.

 

     Йде голосування    ЗА   -    Рішення прийнято

 

      ГОЛОВА.  Рішення  прийнято,  сідайте будь ласка.

 Гармашу дайте слово.

 

      ГАРМАШ.

 

      Александр Александрович!

      Я  хочу  обратить  низкий  поклон  Президиуму  и

 нашему  Секретариату, что наконец найдена форма когда

 депутат    не    может    увильнуть   от   исполнения

 Конституционого долга голосовать персонально в зале и

 Регламент.  Поэтому  те  депутаты,  которые  пытаются

 саботировать это мероприятие, система работает четко,

 но надо нажать кнопку тогда, когда на экране появится

 то , что положено.

      Зажать ее чем угодно(перебиває Голова).

 я 
 я                           - 27 - я 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Так ніхто не наполягає один, ви

 турбуєтеся,

 

      ГАРМАШ. Я знаю що я говорю,Олександр Олександрович.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

      А  як із іншими законопроектами це теж саме. Ну,

 я   думаю   логічно   не   будемо  ставити  зараз  на

 дискутувати  з  цього  приводу віднесемо на наступний

 тиждень, а ви будь ласка Юрій Прокопович, чи Григорій

 Омельянович домовтеся і уладнайте всі ці протиріччя.

 У  вас  на  руках проект документів з приводу рішення

 Одеської  обласної  Ради  народних  депутатів  від 10

 січня  1995  року  "Про порядок фінансування видатків

 обласного бюджету у 1995 році".

      Прошу уваги!

      Доповідачем   з   цього   питання   затверджений

 Лавринович  Олександр Володимирович, заступник голови

 Комісії  з питань правової політики й судово-правової

 реформи.  З  об'єктивних  причин  він  не  може брати

 участь сьогодні у засіданні. Іншого доповідача немає.

      У вас також в документах є 2 варіанти постанов з

 цього приводу.

      Ставити    на    голосування    без    доповіді, я 
 я                           - 28 - я 

 обговорення, мабуть, було б не зовсім доречним. Хоч я

 розумію  турботу  і  одного голови, і голови обласної

 Ради,  і голови міської Ради з приводу розгляду цього

 питання.  Я  просив  би  тих,  хто  чує нас, в даному

 випадку,   передати   депутатам  і  міської  Ради,  і

 обласної   Ради,   щоб   вони   не  робили  поспішних

 висновків,   узагальнюючих   якихось   заяв  з  цього

 приводу.   Верховна   Рада   розгляне   це   питання,

 розставить   крапки   над  "і".  І,  будь  ласка,  не

 вдавайтесь  до  самоуапрвства  -я  звертаюся тут і до

 Гурвіца,  і  до  керівника  обласної  Ради  Будулана.

 Тобто,  функціонуйте  в  межах  Закону  і  не спішіть

 поперед  батька  в  пекло!.. Я хотів би так підказати

 тим,  хто  наполягає  про  передачу  всіх повноважень

 міській  Раді.  Будьте  дуже обачні, тому що мова йде

 про  збереження  держави  при використанні Закону про

 бюджет.

      І ще раз звертаюся до Миколи Яновича Азарова. Ми

 на  тому  тижні  обов'язково повинні розглянути Закон

 про  бюджетну  систему і зняти всі ці протиріччя, щоб

 ми  їх  не  вирішували  потім  в кожному разі тут, на

 Верховній   Раді.  Це  питання  повинно  регулюватися

 Законом, а не волею того чи іншого депутата.

      Я  прошу  вашого дозволу перенести це питання на я 
 я                           - 29 - я 

 наступний тиждень до розгляду. Є інші думки? Донченко.

 

      ДОНЧЕНКО Ю.Г. (259 виборчий округ)

 

 

      Александр Александрович, насколько мне известно,

 что   у   нас   есть  комиссия  специальная,  которая

 занимается  діяльністю  Рад.  Это  комиссия,  которую

 возглавляет Александр Ныколаевич Стешенко.

      Почему  мы  сейчас  не рассматриваем предложения

 этой  комисии,  а  только комиссии Стретовича, только

 Лавринович должен доповидаты? Там люди разобрались.

      Поэтому  я  предлагаю  предоставить сейчас слово

 Стешенко,  пусть  он  выскажеться.  Они рассматривали

 этот  вопрос.  Пусть  он  выскажет свои прадоложения,

 замечания  по  данному  вопросу,  и  мы  примем тогда

 решение.

      Мпасибо.

 

      ГОЛОВА.   Стешенко.

 

      СТЕШЕНКО. Дякую.

      Шановні  народні  депутати, дійсно, в комісії

 така  думка була, але, на жаль, офіційно рішення ми з я 
 я                           - 30 - я 

 цього приводу не прийняли.

      але  я  дещо  хочу  сказати про інше. Я цю думку

 висказував  на  минулому засіданні Президії6 і рахую,

 що  з  цим би можна було сьогодні погодитись, якби ми

 це  питання в понеділок знову розглянули на Президії,

 і  прийняли звернення до обласної Одеської Ради після

 затвердження  бюджету  на  1995  рік.  Розумієте,  ми

 ведемо  мову про те, чого взагалі не існує в природі.

 І   ми   не   знаємо,  як  буде  прибутковий  податок

 розподілятись  з  громадян  взагалі.  Тому  не  треба

 ставити воза попереду коня. давайте погодимось на це,

 і я підтримую Олександра Олександровича Мороза, але з

 такими  оговорками,  на  таких  умовах.  І  все  буде

 вирішено добре.

 

      ГОЛОВА.   Боделан.

 

      БОДЕЛАН,     390.    Олександр    Олександрович,

 Враховуючи  те,  що  вже  зараз  в  області і в місті

 напруга така, що вже витримати її фактично неможливо,

 я  просив  би,  адже  в  свому  проекті  рішення я не

 відхиляю  цілий  ряд питань, яка ставить міська Рада,

 щоб   всі  ці  питання  розглядались  в  контексті  з

 прийняття  Закону  про  бюджет на 1995 рік. Це єдиний я 
 я                           - 31 - я 

 шлях  вирішення  цього  питання  і  цієї  проблеми. Я

 прочив  би  своїх  колег  депутатів  підтримати  таку

 постановку цього рішення.

 

      ГОЛОВА.  З  місця,  будь  ласка. Ну, там ідіть і

 говоріть, Коліушко.

 

      КОЛІУШКО І.Б.

 

      Шановні   депутати!  Це  питання  було  доручено

 розглядати  Комісії  з  питань  правової  політики  і

 власне,  тому  в  авральному  порядку,  виконуючи  це

 доручення,  комісія  розглянула його і підготувала це

 питання.    Нажаль,    доповідати    його   визначено

 відсутньому     сьогодні    Лавриновичу,    і    тому

 запропоновано  питання  перенести.  Якщо питання буде

 доручено  розглядати  і готувати іншій комісії, ми не

 маєм  нічого  проти.  Але  давайте  не  вирішувати ці

 питання  з   бухти-барахти  прямо в сесійному залі, а

 робити   се  згідно  попередніх  доручень.  Прошу  це

 питання перенести на наступний тиждень.

 

      ГОЛОВА. Ігор Борисович, ви зверніть увагу на те,

 що  коли  в  Верховній   Раді  в  сесійному залі щось я 
 я                           - 32 - я 

 розглядається,  то це вже не з бухти-барахти. Я прошу

 вас.

      Будь ласка, Чиж.

 

      ЧИЖ І.С.

 

 

      Шановні      колеги!      Шановний     Олександр

 Олександрович!  Сьогодні  на  фракції соціалістів був

 присутній  і  голова  міської  Ради  Одеської.  Ми  з

 розумінням   поставилися  до  тих  проблем,  які  він

 поставив.  Але  ми також розімієм проблеми цієї цілої

 області.  Тому  і  крім  того ця проблема виходить на

 проблему  вседержавну. Таких ситуацій конфліктності є

 чимало, я знаю це і по своїх проблемах нашої обрасті.

      Тому я підтримую пропозицію, що його треба довго

 вчити  це  питання.  Більше  того,  те тільки комісії

 одній,   мабудь,  треба  глянути  Комісії  бюджетній,

 економічним  нашим комісіям, тим більше коли ми зараз

 формуємо  систему  бюджетну.  Нам  здається,  що сюди

 виносити    в    зал    треба   абсолютно   достатньо

 аргументовану  і  чітку,  так  би  мовити,  з  чітким

 баченням  виходу  з  цієї  проблеми. Тому я підтримую

 позицію, що його треба питання довивчити і розглянути я 
 я                           - 33 - я 

 вже  в  такому  контексті,  щоб  ми  могли і биджетну

 відповідно  ситсеми формувати. Тобто цей конфлікт має

 принципове значення і для всієї держави.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. 118.

 

      КРАСНЯКОВ Є.В.

 

 

       Уважаемые    народные    депутаты,    уважаемый

 Александр Александрович, вобщем-то, вопрос переносить

 надо. Я хотел бы просто заострить внимание на одном.

      Знает  сегодня депутат Лавринович, что он должен

 докладывать сегодня. И мы вдруг узнаем, что его нет в

 зале.  В чем причины? И надо Петру Шейко тоже об этом

 подумать.

 

      ГОЛОВА.  Причина об'єктивна, я потім поясню. Він

 справді  звернувся  вчора  увечері,  і відмовити йому

 було... не було ніяких підстав.

      Якщо   наполягає  Драгомарецький,  я  можу  дати

 слово, але суть-то зрозуміла. Треба перенести розгляд

 цього  питання,  бо  буде  виникати  конфлікт. Нам не я 
 я                           - 34 - я 

 потрібні  ці  конфлікти, ми повинні визначити. Так чи

 ні?

      Тому  я просив би, давайте ми перенесем. І тут є

 пропозиція  зокрема  одночасно розглянути з розглядом

 Закону про державний бюджет.

      Хто  за перенесення прош проголосувати. Прошу. Я

 зараз дам. Будь ласка. Зараз дам. Увімкніть систему.

 

      "за"

 

      Рішення   не   прийнято.  Ми  все  одно  повинні

 переносити його, мабуть...

      Гурвіц просить слова, прошу.

 

      ГУРВІЦ Е.Й.

 

       Уважаемые     депутаты,    проблема,    которая

 представлена   на   ваш,   к   вашему   вниманию   не

 политическая,  она всего лишь юридическая. Она в том,

 что  нужно строго выполнить Закон о местных советах и

 местном  региональном  самоурпавлении.  Я  согласен с

 тем,  что  решение  можно и нужно даже в связи с тем,

 что комисия, сегодня выступать перенести на следующую

 неделю,  но никак невозможно это увязывать с понятием я 
 я                           - 35 - я 

 бюджета, потому что бюджет будет приниматься нами еще

 не скоро, а в Одесе нет денег, чтобы заплатить врачам

 и  учителям,  созданы  стачкомы,  которые собираються

 обьявить   забастовку,   и   поэтому  я  очень  прошу

 Верховный  Совет перенести рассмотрение этой проблемы

 на следующую неделю рассматривать этот вопрос.

 

      ГОЛОВА.  Ну, Едуард Йосипови, це слушно говорить

 про  те,  що  закон  про бюджет може бути розглянутий

 пізніше,  але  закон,  скажем,  про бюджетну систему,

 який врегулює все це, буде розглядатись на наступному

 тижні  і треба було його одночасно розглянути, щоб не

 було цих протиріч.

      Я прошу підтримати потребу перенести, з мотивів.

 Ну будь ласка Юрій Анатолійович Кармазін.

 

 

      КАРМАЗІН.  299  округ  Кармазин. шановні народні

 депутати.  Шановний  Олександр  Олександрович,  Я вас

 прошу  ну  не зловживайте правом головуючого, чому ви

 одночасно сказали поставити зв"язати ці дві проблеми,

 мене   дивує,   як   сьогодні  народні  депутати,  не

 дивляться  які документи, їм представлени, там є лист

 міністерства  юстиції, міністерства фінансів, вибачте я 
 я                           - 36 - я 

 будь  ласка,  від  10  січня, який адресується главам

 державних  адміністрацій, і так далі, і так далі, цей

 лист  підминив, нас всіх з вами сидячих в цьому залі,

 цей  лист  фактично це визначив як будуть формуватись

 видатки  і  так  далі,  чому не реагує президія, чому

 ніхто  не  реагує,  мене  просто це дивує, і ми зараз

 зводим  питання до цінності і законності, і ставим їх

 на один рівень, Олександр Олександрович, ну вам цього

 ніяк не можна робити.

      Шановні  народні  депутати.  Я  згоден, з тим що

 треба  питання ставити скажимо на вівторок, якщо нема

 сьогодні  Лавриновича,  нема  кому  доповідати, але я

 прошу  вас  звернути  увагу  на ці документи, я прошу

 подивитись,  що  є  напруга цю напругу треба зняти, у

 всіх містах, не тільки в Одесі, вона є.

 

      ГОЛОВА.  Дуже правильне, до речі, зауваження, ми

 на   Президії  це  питання  обговорювали  і  справді,

 Міністерство  фінансів  у  даному випадку перевершило

 свої  повноваження.  Тому я ще раз повторно ставлю це

 питання  на голосування про перенесення це питання на

 наступний  тиждень.  Будь  ласка.  Прошу.  Будь ласка

 голосуйте уважно і не відлікайтесь.

      Йде голосування. я 
 я                           - 37 - я 

      Рішення прийнято.

      Тепер,  у  вас  на  руках є проект постанови, ну

 почекайте  хвилиночку.  З  процедури з якого питання?

 Так  я ще не оголосив, а він вже з процедури. Тому я,

 будь  ласка,  у  вас  на  руках  є  проект  Постанови

 Верховної   Ради,   який   дороблявся   комісією   за

 дорученням   вашим   і   називається  він  "Про  стан

 підготовки  та  створення  сприятних економічних умов

 для проведення весняно-польових робіт у 1995 році".

      Розгляд цього питання треба завершити безперечно

 постановою. Документ у вас  на руках підготований. Ви

 ознайомилися з ним? Ознайомилися.

      Володимир Іванович прошу. Кравчук від комісії.

 

      КРАВЧУК В.І.

 

      Дякую. Шановний Олександр Олександрович, шановні

 депутати,  оскільки  сьогодні як правило (..........)

 проводив розминку, і не було розминки такої. У мене є

 за дорученням комісії заява від комісії.

      Прошу  вас  перше чим розглядати це питання дати

 слово і виступити з цією заявою.

 

      ГОЛОВА.  Вона  зв"язана  з  цим  питанням, я так я 
 я                           - 38 - я 

 розумію. Прошу на трибуну, будь ласка. Я прошу уваги.

 

      _______________  Дякую.  Шановні колеги, шановна

 Президія,  я  прошу  уваги  в  зв"язку  і прокоментую

 заяву.  Заява  підготовлена  до  Президії,  але  я її

 прокоментую.

      В  зв"язку  із  тим,  що ми вчора по відповідних

 причинах  не  прийняли  в  першому,  чи відхилили, до

 прийняття  в першому читанні Закону "Про зміну Закону

 України  "Про  плату  за  землю та земельного Кодексу

 України"  на  сьогодні продовжує дію Закон попередній

 Закон  про  оплату  за землю прийнятий третього липня

 1992 року.

      Згідно  з цим Законом по статті 5 плата за землю

 середня  ставка  земельного  податку  за  один гектар

 ріллі  становить  18 тисяч карбованців, згідно статті

 23   нормативна   ціна   землі,   земельної   ділянки

 встановлюється   в   стократному  розмірі  земельного

 податку на неї . Тобто 1,8 мільйона карбованців.

      Згідно  земельного  Кодексу  стаття 18 придбання

 земельних  ділянок  у  власніть  проводить  на основі

 договору  купівлі  -продажу з відведенням в натурі. І

 згідно  з  земельним  Кодексом  стаття  35  плата  за

 придбання  землі проводиться за нормативою визначеною я 
 я                           - 39 - я 

 цією  статею  23,  що  я  вам  тільки що називав 1, 8

 мільйонів за гектар.

      Таким  чином ми дали повністю повід продовживши,

 не  прийнявши  в  першому  читанні  даний  Закон.  Ми

 відстрочуємо   його  розгляд,  але  даємо  можливість

 сьогодні купляти землю за 1,8 мільйонів карбованців.

 

      ГОЛОВА. За гектар. Тобто безплатно.

 

      ___________.   Тобто   не   безплатно,   а  якщо

 виступала  Алла  Пугачова  то  ходив  на концерт, той

 заплатив її 5 гектарами ріллі. Отже я вас переконливо

 прошу,   сьогодні   у   нас   може  бути  вихід  один

 призупинити  пока  буде  розроблена методика, я прошу

 всіх  депутатів, особливо всіх керівників господарств

 і  вчених наших прошу, щоб вони трошки організованіше

 працювали  по цьому питанню і конкретніше.

      І прошу вас всіх сьогодні, поки буде опрацьована

 методика   грошової  оцінки  землі,  пока  вона  буде

 опробована  в  різних  регіонах  нашої  держави, дати

 згоду  ходатайствовать  перед Президією про термінове

 прийняття  Закону про внесення змін чи... у Земельний

 кодекс. То єсть призупинення дії статті 18 і 35. Таку

 доповідну,  такий  проект  Закону  ми  підготовили  і я 
 я                           - 40 - я 

 просимо  найближчим  часом, у вівторок розглянути цей

 Закон.

      Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВА. Я прошу, якщо ви підготували цей проект,

 то  ви  його  розмножте  і,  може,  ми  встигнем його

 сьогодні  проголосувать.  А  якщо  ні,  то  тоді  -на

 наступному  тижні.  Але  в цілому питання надзвичайно

 важливе.

 

      КРАВЧУК В.І. (215 виборчий округ)

      Олександре  Олександровичу, справа в тому, що ми

 підготовили,  але  ж  ви  знаєте: процедура, юридична

 служба  і  так  далі, і так далі. І треба зважати, що

 сьогодні   п'ятниця,   через  те...  А  програти  цей

 варіант...

 

      ГОЛОВА. Давайте на вівторок, на той тиждень...

 

      КРАВЧУК  В.  І....  ну  просто  неможливо. Я вам

 скажу,   що  за  січень-місяць  у  Київській  області

 продано   227   гектарів  за...  я  взяв  виписку  із

 Нотаріальної обласної контори. Каждий день продвється

 земля...  Я  вас прошу, шановні колеги, віднесіться з я 

                         - 41 - я 

 розумінням   до  цього  питання.  І  у  вівторок  (ми

 підготовим  все),  і  у вівторок призупинити дію двох

 статей Земельного кодексу.

     

      ГОЛОВА.  Володимир  Іванович,  дякую.  Одначе ви

 надзвичайно   важливе   питання   порушили,   але  ми

 розглядали зараз інше питання... Тому я прошу вас...

     

      КРАВЧУК В.І. Я прошу вибачення, що трошки....

     

      ГОЛОВА...  Є пропозиція - проект Постанови, який

 у   вас   розданий,  взяти  за  основу.  Так?!  Прошу

 проголосувати!

      Ви  держите  ___________? Так, так -оцей проект.

 Незрозуміло?  Голосуйте,  а потім я поясню... Я зараз

 поясню...  Так. Я ще раз поставлю на голосування, бо,

 справді,  частина  депутатів не зрозуміла. Я пояснюю!

 Хвилинку!

      (Шум у залі)

      Будь  ласка... Не той, що говорив Кравчук, ні...

 Будьте уважними!

      Проект  Постанови  Верховної  Ради України, який

 підготувала  Комісія  за  дорученням  Верховної Ради,

 який підготувала комісія за дорученням Верховної Ради я 
 я                           - 42 - я 

 при розгляді два дні тому питання про стан підготовки

 до...   Сядьте,  будь  ласка  і  голосуйте.  Анатолій

 стапанович,    ви    голосніше   говорите,   ніж   ві

 мікрофону....   Про   стан  підготовки  та  створення

 сприятливих  економічних  умов для проведння весняно-

 польових  робіт.  Проект  на  руках в вас, його треба

 прийняти  за  основу,  а потів внесемо зміни,, які ви

 пропонуєте.

      Прошу  проголосувати... Ну, з мотивів я дам вам,

 і з процедри дам.

      Будь ласка.

      "За"    "проти"    , рішення прийнято.

      Які зауваження? Ілляшевич,  будь ласка.

      Пропозиції , зміне і тому подібне....

      Скільки   часу   відведемо?  15  хвилин  досить?

 Виставте 15 хвилин.

 

 

      ІЛЛЯШКЕВИЧ, Херсон, депутатская группа "Реформы".

      Уважаемые  коллеги,  что мы добиваемся принятием

 настоящего  Постановления  по  его  тексту?  Ну,  во-

 первых,  мы  нарушаем  действующее  законодательство,

 потому  что  постановлением  нельзя  ни освобожать от

 налогов, ни давать какие-либо льготы. Мы вторгаемся в я 
 я                           - 43 - я 

 налоговое  законодательство.  То  есть,  юридического

 смысла  это постановление не имеет, пункт 5 вообще ни

 имеет никакого смысла.

      Далее. Рассматриваем пункт 7, например, где идут

 поручение Национальному банку ми коммерческим банкам.

 Здесь  четко  записано,  что  просроченные  суммы  по

 льготным  и  нельготным  кредитам,  а  также  разница

 относяться  за  счет  уменьшения  платежей  в  бюджет

 коммерческих банков. А при их недостатке эти средства

 финансируются  из  государственного бюджета. Мы опять

 затрагиваем государственный бюджет.

      Порядок  рассмотрения  таких  вопросов,  которые

 относяться   к   ведению   государственного  бюджета,

 установлен в нашем регламенте.

      Бюджетная    комиссия   это   постановление   не

 рассматривала, комиссия по  финансам также.

      Теперь  дальше,  пункт  2,  например,  там,  где

 говориться    о    компенсации   фактических   затрат

 сельскохозяйственных      товаропроизводителей     на

 строительство  в 1994 году обкектов социальной сферы.

 Это  тоже затраты с бюджета и так далее, и так далее.

 Поээтому    я   не   согласен,   например,   с   этим

 Постановлением в концептуальном плане. Оно юридически

 не  верно, и поэтому я прошу за него не проголосовать я 
 я                           - 44 - я 

 в  даль=нейшем,  а направить его на доработку. Такими

 постановлениями,    мы    уже    принимали   в   июле

 Постановление  по  сельскому  хозяйству,  которое  не

 только  не  помогло  сельскому хозяйству, а еще более

 усугубило кризис в нашей экономике. Давайте принимать

 законодательные  акты,  которые действительно помогут

 сельскому хозяйству.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА. Чернявський.

      Я  прошу,  одну  хвилиночку.  Я  прошу

 дискусію   не   вести   з  місць.  Бо  якби  так  всі

 добивалися,  коли вчора за емісію наполягали, так всі

 добивалися.    Сьогодні,   коли   конкретне   питання

 розглядається,  вже  проти.  не  можна зрозуміти. Ви,

 будь  ласка,  дослухайтесь  один  до одного. При тому

 спирайтейся на Закон.

     

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ О.П.

     

      Дякую, Олександр Олександрович.

      Чернявський, Сумщина.

      І  відповідь  на... заклик ваш і відповідь члену

 одної   зо   мною  комісії,  я  хотів  би,  все-таки, я 
 я                           - 45 - я 

 депутатів  привернути  увагу  до  цього  проекту. Він

 підготовлений   досить   добре,   і  просив  би  всіх

 підтримати,  всіх  хто  ранком  в обід і вечором щось

 споживає.

      Але хотів би добавити слідуюче: у другому путкті

 останній   абзац   доповнити  конкретною   цифрою  -в

 розмірі 14, 5 мільйонів, трильйонів, мається на увазі

 відшкодувати на будівництво соціальних   об'ектів,  в

 першому кварталі 1995 року. Це одне.

      Друге. Ви пам'ятаєте, я в своїх виступах говорив

 про   те,   що   паралельно   з   вирішенням   питань

 сільськогосподарського      виробництва      потрібно

 вирішувати       питання       сільськогосподарського

 машинобудування.  Тобто  я  пропонувавс  би доповнити

 Постанову  пунктом  14 про те, щоб створити необхідні

 умови   сільськогосподарському   машинобудуванню  для

 виробництва необхідних запасних частин для проведення

 весняно-польових і збуральних робіт.

      І  14  пункт  -це  про  виробництво  мінеральних

 добрив.  Аналогічно.  З доповіді міністра, ви знаєте,

 ми   знаємо,   що   надзвичайно   складний   стан   з

 забезпеченням  мінеральними  добривами. Якщо ми зараз

 не   створимо  відповідні  умови  промисловості,  яка

 виробляє  мінеральні добрива, то це теж буде не повне я 
 я                           - 46 - я 

 вирішення    питань,   пов'язаних   з   забезпеченням

 населення продуктами харчування.

      Я  такі пропозиції вносив, не знаю, чому вони не

 враховані.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА.  Я, щоб мене не звинувачували в тому, що

 я  даю  тому  чи іншому голос. Я дав з різних комісій

 тільки  що слово, а, будь ласка, запишіться на виступ

 з мотивів голосування.

      Дякую. Опублікуйте список. 12 у нас хвилин ще є.

 Петренко, прошу, Донецька область.

     

      ПЕТРЕНКО.

     

      Уважемый  Александр Александрович, здесь, в этом

 Постановлении,  в  поручении  Кабинету  Министров  не

 предусмотрен   пункт   о   санации,   о  выделении  в

 государственном  бюджете  на  1995  год  средств  для

 санации специализированных предприятий. И кто-то его,

 так   сказать,   увел   из   этого  Постановления.  В

 обязательном   порядку,   поскольку   большая   часть

 специализированных  хозяйств  находится в критическом

 состоянии, этот пункт надо бы было предусмотреть. я 
 я                           - 47 - я 

      Кроме  того, Александр Александрович, я вам хочу

 сказать,   что   по   поручению   Кабинета  Министров

 соответственно   нашему   Постановлению  должно  быть

 принято  решение Кабинета Министров уже с конкретными

 цифрами  по количеству минеральных удобрений, которые

 будут   поставлены  в  феврале-марте,  по  количеству

 грорюче-смазочных   материалов   и   по   координации

 поставок   техники   и   запасных   частей   заводов-

 изготовителей  на  Украине.  Потому  что  и в докладе

 допустим, министра сельського хозяйства, Карасика и в

 информации  вице-прем"эра Мензеныка, эти цыфры упорно

 обходяться  и  в  практически материальные ресурсы на

 село  не  поступают  и цыфры которые должны прийти на

 село не предусмотрены.

 

      ГОЛОВА  Я  вас  прошу  конкретно  назвіть, що де

 записать. Я повинен поставити на голосування.

     

      ___________.  Значит  Кабинету  Министров  пункт

 два,  передбачити  в державному бюджеті України на 95

 рік   кошти   на   санацію   сільгоспідприємств,  які

 опинились в кризисному стані.

     

      ГОЛОВА  я  ж  тільки  що  про  інше говорили, ви я 
 я                           - 48 - я 

 говорили  про  спецілізоване  державне  підприємство,

 мова  іде  про  те  що  в  другому  пункті після коми

 поставити,   та   кошти   на  санацію  приватизованих

 державних підприємств.

      Так Петр Трохимович.

     

      ___________.  Так.

     

      ГОЛОВА  Віце-прем"єр,  підтримує  цю пропозицію.

 Ставлю на голосування доповнення.

     

      ___________.  Олександр Олександрович.

     

      ГОЛОВА  Ну  почекайте  я поставлю на голосування

 доповнення Петренко до пункту два, другий абзац.

     

      Рішення   не   прийнято.

 

      Я  вас прошу он є керівництво служби, подивиться

 може спалили, вже свою секцію. Моцпан.

     

      МОЦПАН.   Уважаемый   Александр   Александрович,

 уважаемые депутаты. Ни в коей мере, не отказываюсь от

 своего    предложения   и   депутата   Смиронова,   о я 
 я                           - 49 - я 

 необходимости  введения чрезвычайного положения, одна

 из  причин  чем мы мотивировали ведения чрезвычайного

 положения,  это решения вопроса в сельском хозяйстве.

 Я прошу вас поддержать данное предложение.

      Уважаемые депутаты, данное постановления, я не ....

      себя  иллюзией  данное  постановление  ни в коей

 мере не уводит нас от инфляции, а возможно еще больше

 раскручивает.  Но сегодня нужно решать. Сегодня нужно

 давать   средства,  чтобы  наше  село  получило  ГСМ,

 минудобрение,  запчасти  и  т. д. Поэтому я прошу вас

 поддержать  данное  постановление  Верховного Совета.

 Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Дякую. Горбатюк. Ви запишіться. Ну, ну,

 ви  керуєте,  Анатолій Степанович. Я вам слово дам як

 голові комісії.

     

      ГОРБАТЮК

     

      Дякую. Шановній Олександр Олександрович, шановні

 колеги,  зрозумійте  ще  раз,  нас  аграрників. Прямо

 обідно  і  жалко  сьоггодні  робиться,  що  ми тільки

 рішаєм  питання сільського господарства, судьбу нашої

 землі і начінаєм щось тут шукати, якісь причини. я 
 я                           - 50 - я 

      Я до всіх вас звертаюся, підійдіть об"єктивно до

 цієї  постанови.  (..........) грамотно підготовлена,

 розумно  все  це  зроблено і ця постанова повина була

 вийти  не  сьогодні,  а  вийти  місяц  назад.  Ми вже

 втратили більше місяця часу.

      Я  вас  усіх  прошу проголосувати як один і дати

 можливість     працювати    товаровиробникам.    Дати

 можливість    сьогодні   завести   запасні   частини,

 мініральні  добрива,  паливно-мастильні  матеріали. І

 дати  працювати  селу, щоб земля... Ви ж знаєте, що з

 осіні багато не досіяно. І якщо ми ще сьогодні  будем

 тормозити  зараз  і  якусь розмову вести, ми втратимо

 час.   Авжеж  на  півдні  посівна  йде.  Я  вас  усіх

 призиваю  підтримайте  хоч раз аграрників. Спасибі за

 увагу.

     

      ГОЛОВА. У вас є зауваження до  цієї Постанови?

     

      _______________ Немає.

     

      ГОЛОВА.  То  навіщо  ви  берете  слово.  Це ви з

 мотивів голосування. Спасибі. Ківшик.

     

      КІВШИК. я 
 я                           - 51 - я 

     

      Шановні  депутати,  прошу  підтримки. До цієї ще

 постанови   багато  постачальницьких  організацій,  а

 також  сільхозхімії  закуповували ресурси на поставку

 тут на  весняно-польові роботи.

      Тому  затрати  проведені  були, кредитні ресурси

 взяті.  А  змінюється  форма  (..........) контрактів

 (..........)  вже  на  продукцію.  Тому просив би в 7

 пункті,  на  3  сторінці, в другому абзаці, після "та

 підприємств   переробної   промисловості  усіх  форм

 власності"  добавити  "підприємства,  які забезпечили

 поставку  ресурси під державні контракти. Включити це

 добавку.

     

      ГОЛОВА. Ще раз повторіть.

     

      ___________.    Підприємства,   які   поставляли

 ресурси під державні контракти.

     

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

     

      Йде голосування    ЗА   -    Рішення не прийнято.

      Степенко.

       я 
 я                           - 52 - я 

      СТЕПЕНКО.

     

      Шановні   товариші,  шановні  колеги,  Олександр

 Олександрович, ну шум такий не можна говорити.

     

      ГОЛОВА. Я прошу уваги.

     

      СТЕПЕНКО . Шановні товариші.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу уваги говорить Василь Іванович

 Степенко, прошу.

     

      СТЕПЕНКО  В.  І.  Шановні товариші сьогодні мова

 іде  не  просто  за сільське господарство, а мова йде

 посіємо,  чи  не  посіємо весняно-польові роботи 1995

 року  і тоді хоть 300 раз буде.............. Міністра

 сільського господарства ми з нього нічого не виб'ємо.

      Тому   що   недавши   за  продану  продукцію  ні

 матеріально-технічних  ресурісв,  ні  коштів,  ми  не

 маємо  сьогодні  можливості  працювати  в  сільському

 господарстві.   Я   вас  дуже  прошу,  підтримати  цю

 постанову  і  Олександр  Олександрович  в 11 пункті я

 вважаю  цей  пункт взагалі абсурдний, первий і другий

 абзац    взагалі   пропоную   викреслити,   тому   що я 
 я                           - 53 - я 

 добровільно   міцні   господарства  ніхто  ніколи  не

 помагатиме.

      А  на  четвертій  сторінці написати, зобов'язати

 Кабінет   Міністрів   дальше  по  тексту  забезбечити

 погашення  і в кінці з урахування інфляції, виробивши

 відповідний механізм., що я маю. Що якщо мені винні 3

 мільярди,  то  щоб Кабінет Міністрів був зобов'язаний

 мені повернути, щоб я мав гарантію їх одержати. Дякую.

     

     

      ГОЛОВА.   Тобто  мова  йде,  щоб  замість  такої

 загальної  фрази,  яка  стосується  місцевих  органів

 влади,    написати:    "...    зобов'язати    Кабінет

 Міністрів...".  У  пункті  11-му, так? І ці доручення

 зробити   Кабінету   Міністрів.   Хто  за  пропозиції

 Степенка - прошу проголосувати!

     

      "За" -

     

      (Шум у залі)

     

      Одну  хвилину!  Ну, давайте так... Я прошу! Одну

 хвилиночку!

       я 
 я                           - 54 - я 

      (Шум у залі)

     

      Одну хвилину!

     

      (Шум у залі)

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу вас: не вимагайте з голосу те,

 що  повинно  голосуватися  спокійно! Ну, по-перше, ми

 використали час для внесення доповнень. Доповнення, в

 основному, не пройшли.

     

      (Шум у залі)

     

      Тому, що не вистачило голосів!

     

      (Шум у залі)

     

      Ну,  це  так...  А  чому  не голосують -запитать

 треба  того,  хто  не  голосує... Я про... Ну, я ж не

 можу - я з ним говорю...

      (Шум у залі)

      Я  дам  слово... почекайте!... я дам слово всім,

 хто  захоче  висловитися  з процедури. Ось... Я прошу

 вашої уваги! я 
 я                           - 55 - я 

     

      З ЗАЛУ. Слово давайте!

     

      ГОЛОВА.  А  мені  можна слово?!.. Не заважайте -

 коротко скажу.

      Ви   одержали   на   руки  Постанову,  над  якою

 працювали  Комісія, спеціалісти, перший Віце-прем'єр,

 який  тиждень тому призначений Президентом (тобто він

 висловлює   волю  і  Президента  в  даному  випадку),

 Кабінет Міністрів -міністр тут знаходиться... І от ми

 зараз  починаєм - вірить  чи  не вірить їм, чи вірить

 нашим  спеціалістам  і  так  дальше... Треба приймать

 Постанову,  але  треба, з іншого боку, треба уточнить

 деякі позиції, ті, що викликають якийсь сумнів.

      З  процедури.  Запишіться,  будь ласка, хто хоче

 висловитися з процедури.

      (Шум у залі)

      З процедури.   Ну, наполягають, я дивлюся, сім

 рук, я не можу вибірково робить.

 

      ГОЛОВА.  Опублікуйте, чи обнародуйте....

      Кияшко, Вашук і так далєє.

      Слово має Кияшко.

       я 
 я                           - 56 - я 

      КИЯШКО.   Уважаемый   Александр   Александрович,

 уважаемые  коллеги,  дело в том, что постановление по

 ситуации  подготовки весенне-полевых работ, оно очень

 важное и принимать его надо.

      С  дрыгой  стороны, вы всапомните наш вчерашний,

 позавчерашний день, когда наша вторая палата заседала

 на  галерке  так дружно. А потом, когда голосовали за

 Лук'яненко,  все  спустились дружно в зал. Сегодня их

 нету на своих рабочих местах.

      Поэтому    я    предлагаю    это   постановление

 проголосовать  поименно, чтобы наши избиратели знали,

 ко  заботиться  о  нашей  экономике,  а  кто только

 занимается политическими играми.

      Прошу поставить  вопрос на голосование.

     

      ГОЛОВА.  Вашук.

     

      ВАШУК,  69.  Я  хочу звернутись до усіх тих колег

 депутатів,   і   зокрема  до  пана  Ілляшкевича,  які

 посилались на існуюче законодавство і невідповідність

 тому, що  записано в постанові.

      Це є такий факт, ми розуміємо його, що тут треба

 буде діяти, доповнення якесь зробити. Тому я пропоную

 так:  сьогодні  без  цієї  Постанови  правду  село не я 
 я                           - 57 - я 

 посіє  -її  прийняти  треба.  І  підтримую Кияшка, що

 голосування  треба провести поіменно, щоб видно було,

 хто наскільки любить свій  народ.

      А   друге.   Для   того,   щоб  не  було  у  нас

 невідповідності  законодавству,  просто доручити далі

 комісії  аграрній допрацювати з Мінфіном ті положеня,

 які  десь  суперечать  існуючому  законодавству,  з

 державним  митним  комітетом,  і внести туди, коли ми

 будемо  приймати Законо про ПДВ, коли будемо приймати

 і інші закони, ту поправку на певний період для того,

 щоб ця постанова мала силу закону, і справді діяла як

 закон. І не було тої невідповідності, що закон виший,

 постанова нижче, і вона не діє.

      І  ще  раз звертаючись до своїх колег депутатів,

 хочу   просто   попросити,   давайте  не  будемо  тут

 емоціиними,  будемо рахувати справді гроші наявні, ті

 гроші,  кі  ми втратимо, коли сьогодні не підтрамаємо

 село.    На   сьогодні   немає   нафтопродуктів,   не

 ремонтована техніка, немає насіння, зовсім немає сілі

 ніякою,  ні  мінеральних добрив, ні гербицидів. А еже

 березень.   І  тому  я  дуже  прошу  підійти  до  тої

 Постанови відповідально.

      Дякую.

       я 
 я                           - 58 - я 

      ГОЛОВА. Черепков.

     

      ЧЕРЕПКОВ В.Ф.

     

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги  народные  депцутаты!  Ну,  во-первых, раньше

 было   модно   слово   "судьбоносная",  я  сказал  бы

 смертоносное значение имеет эжо Постановление, тоесть

 процес  выживания,  выжевем  или  нет. Она уже должны

 былы   быть   принята   месяца  бва  назад  и  сейчас

 запаздывает.  Поэтому, мне хотелось бы, чтобы не ушло

 предложение   Петренко  о  сонации  специализированых

 предприятий.   Не   надо  бояться  то,  что  касается

 финансовых  вопросов,  потому  что  мы  уже утвердили

 эмиссию,  и  это  учтено. Мне кажется, что необходимо

 решение  Кабинета  Министров  механизма  на основании

 этого  Постановления.

      Поэтому   прошу  проголосовавть  за  немедленное

 принятие  этой  Постановы  и  голосовать  поименно. И

 ненадо  ничего  бояться,  потому что выжевем или нет.

 Это грамотно подготовленное решение.

     

      ГОЛОВА. Степенко .

       я 
 я                           - 59 - я 

      СТЕПЕНКО.

      Олександр  Олександрович!  Я  деже коротенько. Я

 прошу  і підтримую поставить на поіменне голосування,

 і також поставить мою пропозицію. То що цей абсурдний

 загальний такий пункт. Просто в залі не було людей, я

 думаю,  що  всі  зрозуміють і розберуться.

      І якщо єсть якісь у когось сумніви, ну, ........

 наприклад, сьомий пункт. Давайте без 7,  а  7  окремо

 проголосуємо.   Але   проголосуєм  зараз  поіменно  і

 давайте припинемо обговорення.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА. Кравчук Леонід Макарович. Прошу уваги.

     

      КРАВЧУК Л.М.

     

      Шановний   Олександр   Олександрович,   у   мене

 пропозиція  є.  Я так розумію, що багато депутатів не

 голосують  тільки  тому,  що ми все ж таки не знаємо,

 які з цих пунктів може виконати Кабінет Міністрів без

 Верховної Ради.

      То  я  пропоную,  щоб  вийшов  на  трибуну віце-

 прем'єр  і  сказав,  чому  і які пункти він не може з

 цієї  Постанови виконати без нашого рішення. Це перша я 
 я                           - 60 - я 

 пропозиція.

      І  друга. Щоб ці 150 мільйонів долларів пішли не

 в  різні  структури,  то  я пропоную дописати їх: "на

 рахунки товаровиробників".

     

      ГОЛОВА. Який пункт це?

     

      КРАВЧУК Л. М. Пункт третій. Ттобто доллари дати,

 але  не  Міністерству, а на рахунки товаровиробників.

 Ми   знаєм,   як  ці  доллари  крутяться  тут,  як  і

 карбованці.

      І  далі.  Пункт  7, пункт 7 тут друга частина не

 всіх   пролонгувати  погашення,  а  тільки  тим,  які

 підпали під засуху господарств.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Я  поставлю  теж це на голосування. Тут

 було   запитання  до  комісії,  як  підготувалося  це

 питання.  Одну  секундочку,  будь  ласка, на трибуну.

 Так, так, швидко. Голова Комісії.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА. Я прошу з місця не вигукувать будь-кого.

       я 
 я                           - 61 - я 

      _______________

     

      Шановні народні депутати, дорогі друзі, у вас на

 руках  проект  Постанови,  яку ми прийняли за основу.

 Над  цими всіми пунктами наша комісія працювала разом

 з   Кабінетом   Міністрів.   Конкретно:   з  Віктором

 Михайловичем  Пензеником  -першим  віце-прем'єром,  з

 Петром  Трофимовичем  Саблуком,  з міністром фінансів

 Петром  Кузмичем  Форманчуком,  з міністром економіки

 Шпеком  Романом  Васильовичем, з міністром сільського

 господарства   та   продовольства   Карасиком   Юрієм

 Михайловичем,   а  також  з  керівниками  відомств  і

 міністерств  які безпосередньо відповідають за справи

 в  агропромисловому  комплексі і в нашій державі, так

 що  виступ інформація тих депутатів, які говорять, те

 що  ця постанова не підтверджена і не опрацював разом

 Кабінет  міністрів,  вони, безпідставні6 ми працювали

 разом  і  тільки разом і прошу проголосувати, тому що

 ситуація,  вона  Сергій  Анатолійович  не в селі, а в

 державі6 як не буде хліба6 то не буде і в державі.

     

      ГОЛОВА. Кириченко.

     

      КИРИЧЕНКО. я 
 я                           - 62 - я 

     

     

      Спасибі,   329,   виборчий   округ,   Полтавська

 область, Кириченко. Шановний Олександр Олександрович,

 я    вношу    конкретну   пропозицію   від   фракції.

 Соціалістичної фракції. В пункті другому до тих трьох

 абзаців.  які  стосуються  Кабінету Міністрів України

 доповнити  четвертим  абзацем  таке6  взяти  на  борг

 держави   безкоштовний   виділення   для   виробників

 сільськогосподарської  продукції  мінеральних добрив,

 пестицидів, інших заходів захисту рослин у 1995 році.

      Я  вважаю, що цей механізм, уже був опробований

 в  Російській  федерації,  там  уряд пішов на те і ми

 повинні   піти  тим  же  шляхом  для  того  щоб  дати

 можливість      виробникам      сільськогосподарської

 продукції, посіяти зібрати урожай, прошу поставити на

 голосування.

     

      ГОЛОВА  Прочитайте  ще  раз тоді, і подайте її в

 письмовому  вигляді пропозицію, я не можу так ставити

 наголосування. Будь ласка Марченко.

     

      МАРЧЕНКО.     Александр     Александрович.    Ну

 предложение  Кириченко  зачитал  от  нашей фракции, я я 
 я                           - 63 - я 

 тоже   поддерживаю6   чтоб   оно   было   включено  и

 проголосовано,  и  просто  прошу  чтобы  регламент не

 нарушался   для  того  чтобы  депутаты  могли  как-то

 планировать  свои выступления значит решать вопросы и

 последний  момент,  там когла была политические когда

 решались  вопросы,  и  председатель  комисии по етике

 выбегал  и  говорил,  что  не  принимали,  участие  в

 голосование   не   действительно  а  100  человек  не

 голосует.  И  он сидит и молчит. Пусть выйдет скажет,

 пусть  сделает  организационные  вопросы и предлагает

 первым заслушать его работу, когда будет отчитываться

 Президиум. Валятся вопросы по селу. Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Спасибі  і  вам  за  коментар, тільки я

 прошу  всіх  депутатів  де скажіть мені в Регламенті,

 написано,  що  з місця, так сказати, корегувалися дії

 головуючого, я не встигаю сказати слово, тому що мені

 всі  підсказують як треба дотримуватися Регламенту. Я

 дотримуюся  Регламенту  і  справді  одну  хвилину  ми

 витратили  на те, щоб Голова комісія дав відповідь на

 запит  з  місця,  але  я  іду  далі  за  Регламентом.

 Останній виступ Дудченка.

     

      ДУДЧЕНКО М.П. я 
 я                           - 64 - я 

     

     

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 депутаты,  мы  сегодня  принимаем  важное необходимое

 постановление.  Сразу  скажу, что я проголосую за это

 постановление,  но  вместе  с  тем когда мы несколько

 дней    тому   назад   рассматривали   проект   этого

 постановления,  я задавал вопрос. Из каких источников

 и в каком обкеме будут покрыты расходы 249 триллионов

 карбованцев   на  проведение  весенье-полевых  работ?

 Ответа  в  постановлении  нет.  Поэтому я поддерживаю

 леонида  Макаровича,  чтоб  Премьер-Министр  вышел на

 трибуну  и  сказал  из  скольких источников и в каком

 количестве  будут  покрыты  эти  расходы.  И чтоб эти

 цифры  были согласованы Кабинетом Министров, тогда мы

 можем принимать постановление, в противном случае оно

 работать как всегда не будет. Спасибо.

     

      ГОЛОВА.   Дуже   правильна   пропозиція.  В  нас

 регламент  для  процедури закінчився, але є Віце-Прем

 "єр, прошу, перший Віце-Прем"єр Петро Трохимович ваше

 слово.

     

      _______________ Шановні народні депутати, я перш я 
 я                           - 65 - я 

 за  все  хотів би вам подякувати за ту стурбованість,

 яку  ви  проявляєте  в зв"язку з станом до підготовки

 весняно-польових   робіт.  Чеснов  вам скажу,  що  за

 останій  тиждень  об"їздив  всю  Україну.  Не  меньша

 стурбованість  у  людей,  в  областях  і  всіх з цієї

 ситуації.

      Тому прийняти таку Постанову, чи то на Постанову

 Верховної   Ради,  чи  то  Указу,  чи  всіма  владами

 структури це сьогодні питання номер один.

      Друге,  Леонід  Макарович  каже: "де кошти, чого

 Уряд  не  може виконувати?" Ви тоже прекрасно знаєте,

 що    в    нас    є   різні   схеми   розрахунків   з

 товаровиробниками.  І  ми  до ціх пір користуємся тою

 централізованою  схемою,  коли  ми  видаємо кошти тут

 різним   структурам  і  вони  до  товаровиробника  не

 доходять.

      Тому  ми  відпрацювали  механізм і сьогодні ночю

 розіслали,  щоб  кошти,  які будуть виділені доходили

 безпосередньо  в  райони,  і щоб товаровиробники самі

 уже   вибирали   варіанти   розрахунків  ви  він  мав

 відношення  цими  централізованими  структурами  чи з

 райфінвідділом   чи  з  комерційними  структурами.  В

 умовах  ринку  по-моєму нормальний хід дій. На кінець

 третя  з  цього  блоку  питань, ми не можемо сьогодні я 
 я                           - 66 - я 

 вірішити деякі питання.

      Перше.  Про компенсацію за 1994 рік здорожчуючих

 факторів.  Мова  йде  про  31  з чим то десятих 31, 6

 трильйона  ми повинні дооцінити наявну продукцію, яка

 у  нас  є  і  тоді  виходячи  із  дооцінки цю різницю

 направити товаровиробникам.

      Правильно  ставиться  питання,  питання  сонації

 великих  підприємств,  птахофабрик, спецгоспів до тих

 пір  поки  бюджет  буде затверджений таку сонацію уже

 треба робити.

      Ми  повинні  ставити  питання про держконтрак ми

 сьогодні  ще визначилися з державним контрактом, якщо

 говорити  закуповувати  три  мільйони  тонн хліба, 10

 мільйонів    тонн   хліба   -це   повинно   визначати

 керівництво держави, Верховна Рада.

      Я  вважаю, що в цей переломний в цій ситуації ми

 повинні  десь  незагубити розумне й старе і входити в

 нове.  І  через це в цей переломний період я повторюю

 ми повинні приймати такого роду постанови і на кінець

 останнє,.  щоб  я вас просив би. Сьогодні є багато не

 узгоджених  питань. Дуже багато не узгоджених питань.

 Я  надіюся,  що  ми їх відпрацюємо, узгодимо, але нам

 сьогодні   треба   забезпечити   ресурсами,   коштами

 сільсько-господарського  товаровиробника, щоб посіяти я 
 я                           - 67 - я 

 в  травні-червні  ми найдемо ці механізми, поправимо,

 від  шліфуємо,  вирівняємо, но сьогодні треба зробити

 все  для  того,  щоб весняно-польові роботи пішли ось

 коротко,   що   я   можу   сказати  експронтом,  якщо

 запитання, будь ласка.

     

      (Шум в залі)

     

     

      ГОЛОВА.  Про  джерела  фінансування вам задавали

 питання...

     

      ___________. Джерела фінансування різні.

      Перше  джерело  фінансування  той, що я сказав -

 дооцінка  ресурсів,  які ми закупили в серпні-місяці.

 Представте  ситуацію:  якби  ці...  це  зерно  було в

 господарстві,   він   би  сьогодні  його  продавав  і

 сьогодні  купував.  А  так  -він  продав  у серпні, а

 сьогодні мусить купувати добрива... Перше.

      Друге    джерело    фінансування  - аванси   під

 держконтракт.  Якщо ми визначимся: нам треба зерна 10

 мільйонів  тонн, по 10 мільйонів - це 100 трильйонів;

 50% процентів забезпечується - 50 трильйонів.

      Третє джерело фінансуавння -відщкодування витрат я 
 я                           - 68 - я 

 на соціально- культурні заходи - 14 трильйонів.

      Четверте джерело фінансування -санація з бюджету

 під операційні витрати.

      П'яте  джерело  фінансування, я би вважав, що на

 місцях -місцеві бюджети не повинно найти долю і найти

 кошти   в   промислових   виробництв  для  того,  щоб

 направить на сільське господарство.

      І,   накінець,   ті   кошти,   які  в  нас  є  в

 господарствах,   в   ресурсах.  Перекидка  внутрішніх

 ресурсів внутрі району.

 

 

      ___________. Я вибачаюсь...

      

      ГОЛОВА. Люди добрі, ну я ж не можу слухать там і

 тут...  Я  прошу уваги! Будь ласка, сядьте... Сядьте.

 Я...   Була  пропозиція:  по-перше,  ставити  все  на

 поіменне  голосування.  По-друге,  одне питання Петру

 Трохимовичу,  яке  з залу... воно витає -от перший ви

 назвали  фактор.  Він  приведе до здорожчення ціни на

 хліб, наприклад? Роздрібних цін і так дальше?

     

      ___________.  Я  вам  скажу... Це ___________? А

 це - ми  повинні  з вами прийняти рішення: якщо це за я 
 я                           - 69 - я 

 рахунок  споживача - це  одна  ситуація,  за  рахунок

 бюджету -  інша  ситуація.  Но  то,  що  компенсувати

 товаровироюнику  треба - тут для мене це безспорно! А

 шукати  джерела  покриття давайте... чи на бюджет, чи

 на  нас з вами оце й розкладем цю... Я тільки кажу це

 через  те,  що  і  хліб,  і житлово-комунальні, і всі

 остальні  кошти  - це то  саме, що треба компенсувати

 здорожчуючі фактори...

      Можна і за рахунок емісії, я не заперечую.

 

 

      ГОЛОВА. Я проголосую. Сідайте на місце, дякую.

      Шановні депутати, ми перевикористали той час, що

 був  відведений.  Я  прошу уваги. Щоб ніхто не думав,

 ніби Верховна Рада дає тут доручення випускати емісію

 або  що.  Ви,  будь  ласка,  сядьте,  в регламенті не

 написано, щоб хтось з місця перекрикував головуючого.

      Тому  мова  йде  про  те,  що ми даємо доручення

 відповідно Кабінету Міністрів, а він шукає механізми,

 як це все робити. Це  його право, виконавча влада.

      Коил  ми  обурюємось  про  те, що передбачається

 одне  з  джерел  -це  повернення  витрат на соціальну

 сферу,  це  ж законом передбачено. То ми там мовчимо,

 що це закон, а в іншому випадку ми за закон згадуємо. я 
 я                           - 70 - я 

      Я поіменно ставлю на голосування в тому числі ті

 пропозиції,  котрі  вносились  і котрі записані тут і

 подані  в  стіл  головуючого. Хто за те, щоб поіменно

 голосувати, проголосуйте.

      "За"    "проти"    , рішення прийнято.

      Працює система, якщо голосувать  уважно.

      Пропозиція    була    к   пункті   2   доручення

 Кабінетуміністрів,    в    другий   абзац   до   слів

 "передбачити  в державному бюжеті України на 1995 рік

 кошти  для  закупівлі  необхідної кількості зерна для

 державних  потреб",  була  через  кому  "для  санації

 державних  спеціальзованих підприємств".

      Ставлю на голосування.

 

      "за"

      Рішуння прийнято.

      Юрій   Михайлович,  до  мікрофона.  По  третьому

 пункту  Леонід  Макарович давав конкретну пропозицію,

 вона  викликає  сумнів  у  Кабінеті  Міністрів.  Будь

 ласка, якщо ... Я поставлю на голосування. Прошу.

      Увімкніть  мікрофон  на  трибуні. Ідіть сюди. То

 вмикається  автоматично, якщо Леонмід Данилович сідає

 там, а так ...

       я 
 я                           - 71 - я 

      ___________.  Дія  в  тому,  що  в  заяві Леонід

 Макаровича  вже... Я думаю Леонід Макарович володіть,

 повинен  володіть  тим  питанням,  що ніде не літають

 гроші по  міністерству.

     

       ГОЛОВА.  Він  володіє  питанням,  він  про інше.

 Кажіть...

     

      ___________.  Але  тут  записано  чітко,  що  ці

 долари  ніякому  міністерству  не  перераховуються, а

 прихначено  написано  і  кількість.  А  потім Кабінет

 Міністрів вирішить питання, кому направити ці долари,

 і яка його зворотня основа.

      (Шум в залі)

     

      ГОЛОВА. Леонід Макарович, прошу.

      Будь   ласка,   скажіть   на...  Я  поставлю  на

 голосування потім. Леонід Макарович, прошу.

     

      КРАВЧУК Л.М.

      

      Олександр  Олександрович, я прошу в майбутньому,

 навіть  коли  Мініств  виходить на трибуну, то він не

 може  робить  зауваження, хто що знає. Міністр зробив я 
 я                           - 72 - я 

 відповідну  заяву  і  ясно,  що  він знає вже всім. Я

 прошу зробити одне, щоб гроші пішли товаровиробнику і

 все.

     

      ГОЛОВА.  Значить,  давайте  в  якому пункті... Я

 поставлю зараз на голосування?

     

      КРАВЧУК  Л. М. Третій пункт, написано: "Каьінету

 Міністрів   України,   Національному   банку  України

 забезпечить  надання в лютому-квітні ватної позички в

 сумі  150 мільйонів доларів США з........... кредиту"

 і далі "на рахунки товаровиробників".

     

      ГОЛОВА. А "на рахунки товаровиробників".

      Ставлю   на   голосування   пропозицію   Леоніда

 Макаровича.

     

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Рішення прийнято. Пропозиція Степенка до

 чого зводилася? Я забув, не ставив на голосування.

      Я прошу вибачити, дві письмові, прошу уваги. я 
 я                           - 73 - я 

     

      _______________

     

      Шановні  колеги,  пункт  11,  тут він такий, ну,

 довільний,   загальний:  просити  там...  Я  пропоную

 перший  і другий абзац написати: "Зобов'язати Кабінет

 Міністрів запезпечити погашення, -далі по тексту. І в

 кінці,  -з  урахуванням  інфляції".  Тобто щоб, якщо в

 мене продукцію забрали...

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Василій  Іванович.  11  пункт розпочати

 словами:  "Зобов'язати Кабінет Міністрів України...",

 а далі за текстом. Ставлю на голосування.

     

      "за"

     

      Рішення  прийнято.  Одну  хвилиночку,  я  ще  не

 пргоголосував, почекайте.

      Далі.   Була   пропозиція   групи  депутатів,  а

 точніше, соцфракції взяти на борг держави безкоштовне

 виділення  для  виробників с/г продукції, мінеральних

 добрив,  пестиців  та  інших засобів захисту рослин в

 1995  році.  Я можу поставити так на голосування. Але я 
 я                           - 74 - я 

 є, я б так сказав, лаконічніша і точніша формулювання

 такого  змісту:  "Кабінету Міністрів вирішити питання

 поставки  селу без оплати в лютому-квітні мінеральних

 добрив   і  пестицидів  з  послідуючими  розрахунками

 товаровиробників, з товаровиробниками". Можна так?

      Ставлю  на  голосування.  Це  пункт  2, абзац 4,

 пункт  2  абзац  4  доповнити текстом, який тільки що

 прочитаний.

     

      "за"

     

      Рішення прийнято.

     

      Я  прошу  увагу.  Виділити  пропозицію  депутата

 Павловського   виділити   для  виділення  коштів  для

 придбання техніки, запасних частин мінеральних добрив

 та  для  захисту  рослин,  повинні  бути направляти в

 першу  чергу  на  підприємства  України,  кожний факт

 закупки   засобів  за  кордоном  має  затверджуватися

 Кабінетом Міністрів, розглядатися.

      Ставлю на голосування. Це пункрт 10 -а.

     

      Рішення не прийнято.

       я 
 я                           - 75 - я 

      Ставлю  весь проект на голосування. А де воно те

 що   ви   давали,   почекайте.  Є  точно,  пропозиція

 Чернявського,  пункт  2  останній  абзац  доповнити в

 обсязі  14,  5 тріліонів протягом першого кварталу. Я

 прошу  уваги  ми  це  питання  будемо  розглядати при

 розгляді бюджету, ми не можемо зараз, Азаров, що може

 сказати прошу.

      Я  Степенку  давав  два  рази слова він два раза

 записанний  був,  він  же  опублікованний список був.

 Кого   вас   пропустив  не  може  бути,  номер  який?

 почекайте хвилину, 315 будь ласка.

      Можливо справді пропустив, але повірте це було...

     

      СУШКО.

     

     

      Депутат  Сушко,  315. Я член Комиссии финансов и

 баков,  тот  же  аграрий.  Предалагаю.  У  меня  тоже

 конкретное предложение. По 5 пункту неосвобождать вот

 от  мыта никого. Потому что и НДС, почему. Потому что

 перевозят  все  посредники  и  нам  производителям от

 этого  ничего  не меняет. Лучше нам поставить нулевую

 ставку  НДС  и  будет  возврат конкретный. А если это

 осовобождение,     то     это     не    осовобождение  я 
 я                           - 76 - я 

 товаропроизводителя.

      И по 7 пункту пожалуйста.

     

      ГОЛОВА.  Почекайте  5  пункт,  як  вы пропонуєте

 редакцію.  Я  ж  не можу так просто записати сюди, що

 депутат Сушко говорив розумні  речі.

     

      ЦУШКО  Звильнити від сплати державного мита -это

 можна,   а   податок  на  добавленную  стоимость  это

 отрегулировано,  от  вчера представлял аграрий и я, и

 товарищ   Парасунько   и   мы  это  отрегулировали  в

 законе,  а  постанову  примем,  закон  же  все  равно

 отменит. Снять этот пункт.

     

      ГОЛОВА. Можливо так давайте запишемо "встановити

 нульову  ставку  сплати  державного  мита  і  податку

 надбавлену вартість".

     

      _______________   Это   законом  отрегулировано,

 Александр  Александрыч,  мы  вчера  с Парасунькой это

 отрегулировали  на комисси, на рабочей группе по МДС.

 По МДС (..........)  ставить можна.

     

      ГОЛОВА.  Ставилася  пропозиція зняти 5 пункт. Не я 
 я                           - 77 - я 

 зрозумів.  Я  прошу  уваги,  заспокойтеся.  Справді є

 слушні пропозиції і ця теж слушна. Але й слушна й та,

 що  Закон  "Про  надбавлену вартість" ще не прийнятий

 взагалі.  І треба приймати його скоріше. І посилатися

 на  закон,  який  не  існує  теж  не доречно. Це я до

 депутата Сушко звертаюся.

      Петро  Трохимович, до мікрофона, будь ласка, про

 5  пункт. Сідайте, будь ласка. Ідіть на трибуну сюди,

 прошу.

     

      _______________  Я  згоден, що треба узгоджувати

 попередньо  прийнятий  і  послідуючі  закони  з  цією

 постановою.  Але яка тут проблема. Ми завозим ресурси

 для села і на границі обкладається 20 процентів і так

 дальше.  Воно йде в село і не стимулюється та нафта й

 той бензин, що ми завозимо. І це ускладнює позицію.

      Через  це  б  я хотів по відношенню до села, щоб

 був  якісь  особливий  підхід  чи  тут,  чи  в  інших

 документах.  От  в  чому  проблема.  Хоча я прекрасно

 розумію,  що  може  тіньова  економіка під видом села

 туди  залазити.  Це  я  розумію,  але  давайте  найти

 механізм,  який  би  дав  селу  якісь  льготи в цьому

 плані.

       я 
 я                           - 78 - я 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати. Ну я, пропозиції був

 час  відведений, одну хвилинку. Був час відведений на

 пропозиції. Він використаний в основному на агітації,

 щоб  треба  голосувати,  а пропозиції не вносилися, а

 тепер    коли   голосувати   виявляються   пропозиції

 появляються. Треба вносити тоді коли час відводиться.

      Була  пропозиція  депутата  Цушко  про  зняття 5

 пункту, я ставлю на голосування.

     

      Йде голосування    ЗА   -    Рішення не прийнято.

      Депутат   Климпуш  радив  цей  пункт,  розпочати

 словами  дозволити  Кабінету  Міністрів звільнити від

 сплати державного мита і податку на добавлену вартісь

 цю пропозицію.

      Пропозицію ставлю на голосування.

     

      Йде голосування    ЗА   -    Рішення не прийнято.

      Я  прошу уваги, кожне наше рішення позитивне, чи

 негативне.  Тобто  ми за проголосували, чи проти може

 викликати  посмішку  в  одних,  і сум в інших. Тому я

 просив би достойно себе вести.

      Пункт   13.   Кабінету   Міністрів  України  -це

 пропозиція   депутата   Чернявського,  щодо  запасних

 частин  ми  вже  проголосували його, як доповнення до я 
 я                           - 79 - я 

 пункту   10"а".  Була  пропозиція  в  другому  пункті

 відносно  передбачено в державному бюджеті України на

 1995  рік кошти для закупівлі не необхідної кількості

 зерна,  а  10  мільйонів тонн зерна. Це найменша межа

 яку може дозволити держава закупляти.

     

      САБЛУК     Це межа!

     

      ГОЛОВА.  Це  найменша  межа,  яку може дозволити

 сьогодні держава закупляти.

     

      (Шум у залі)

     

      Не   менше   10-ти   тонн   зерна.   Ставлю   на

 голосування!

     

      (Шум у залі)

     

      Я дам слово...

     

      "За" -

     

      Є рішення. Азаров, прошу. Будь ласка, уважно!

       я 
 я                           - 80 - я 

      АЗАРОВ М.Я. (115 виборчий округ)

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!

      Значит,    на   нашей   Комиссии   принципиально

 рассматривался    вопрос   финансирования   сельского

 хозяйства,  поэтому,  значит,  я  не  брал слово и не

 выступал.

      Так  сказать,  концепция этого документа -она, в

 принципе,   соответствует   концепции  того  решения,

 которое  было принято Комиссией. Но! Я вас прошу, ну,

 нельзя   принимать   такие  решения  с  голосва,  без

 расчетовЕ без анализа финансовых ресурсов державы! 10

 миллионов,  9  миллионов,  5  миллионов...  Как можно

 голосовать за это? Мы завтра-послезавтра будем с вами

 рассматривать  бюджет и увидим, что таких средств нет

 в государственном бюджете!..

      Дальше  что?  Второй момент: как можно с голоса,

 без   обоснования,   без   всего  принимать  решения,

 которые,  по  сути, нарушают концепцию всей налоговой

 политики?   Уважаемые   депутаты,   я   за  поддержку

 сельского  хозяйства.  И  поэтому  я  высказываюсь за

 принятие этого решения в целом, но никаких конкретных

 цифр  в нем сейчас стоять не должно! Работа над этими

 конкретными  цифрами  Кабинетом  Министров  сейчас  и я 
 я                           - 81 - я 

 нашей  Комиссией  ведется.  Поэтому  давайте  в целом

 примем   это   Постановление,   не  добавляя  никаких

 дополнительных пунктов.

      Спасибо за внимание!

     

      (Шум у залі)

     

      ГОЛОВА. Шейку дайте ще, останнє доповнення.

     

      ШЕЙКО П.В. (444 виборчий округ)

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 колеги-депутати!

      У  вересні-місяці  минулого  року, коли отут, на

 цій трибуні стояв уряд, я задавав питання, яке хочу й

 сьогодні повторити.

      У   другому   пункті,  третя  частина  написано:

 "Провести      компенсацію      фактичних      витрат

 сільськогосподарських товаровиробників на будівництво

 в  1994  році  об'єктів соціальної сфери". Я говорив:

 коли  повернуться  гроші?  Говорили, що скоро... І до

 цього часу ніяких дій уряд в цьому питанні не зробив,

 колгоспам  нічого  не компенсовано. Тому я прошу дати

 термін конкретний по цьому підпункту або до 1 березня

 або до 15 квітня розрахуватись з тим, що господарства я 
 я                           - 82 - я 

 затратили  за  рахунок  своїх  коштів  на будівництво

 соціальної  сфери,  яка практично в 1994 році держаою

 не фінансувалась.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги. Одну хвилиночку. петре

 Володимировичу, вчора, коли ми голосували питання про

 емісію, вас не було якраз в залі, позавчора, вірніше.

 Це  передбачено,  і  врок  відведений  і  сума навіть

 виділена.

      Я прошу уваги.  Будь ласка, спокійно.

      Від банківської комісії Гетьман Ведим Петрович.

     

      ГЕТЬМАН.   Шановні  народні  депутати,  звичано,

 питання надзвичано актуальне, ми повинні підтримати в

 цілому проект.

      Але  я  проти  тих  проектів,  які, по-перше, не

 дадуть   змоги   реалізувати   його,   по-друге,  які

 порушують  інші  закони. В даному випадку питання про

 податок на добавлену вартість зараз доопрацьовується.

 Ми  прийняли  з  вами  єдину  концепцію.  Всі питання

 податків  повинні  бути  в одному законі -Податковому

 кодексі.  Не  потрібно  тут  вирішувати,  це  питання

 вирішено.   На   оці   всі,  так  би  мовити,  уже  є я 
 я                           - 83 - я 

 відповідь  -нульова  процентна  ставка.  Тобто,  нема

 питання,  його просто треба зняти. Ми не проголосуємо

 закон, якщо знову вступимо в колізію. Це перше.

      Друге.  Проголосували  ми  пропозицію  шановного

 Леоніда  Макаровича.  Я  абсолютно, так би мовити, не

 проти  того, але дивіться, реабілітаційний кредит йде

 на  центральзований  рахунок,  Міністерства сільського

 господарства  проплачує  його через валютну біржу для

 того,   щоб   можна   було   закупити  централізовано

 ядохімікати   і   засоби   захисту   рослин.   А   ми

 проголосували  направити  їх по рахункам колгоспів, а

 потім що, будемо збирати і

 похоронимо врожай. Я просив би до здорового глузду.

      По-перше.  Пятий  пункт  виключити, пункт третій

 переголосувати  в редакції, який запропонував Кабінет

 Міністрів.

     

      ГОЛОВА.  Є  в мене пропозиція така, якщо не буде

 заперечувать  Леонід Макарович, він зразу вказав так:

 не на рахунки, а та користь товаровиробників.

      (Шум в залі)

      На користь товаровиробників.

      (Шум в залі)

      Він...  Тут була некоректність. Є слово замінити я 
 я                           - 84 - я 

 не   "на   рахунки",   а   "на  користь".  Ставлю  на

 голосування.

      (Шум в залі)

      Ну, навіщо ви мене переконуєте.

      "На користь" голосуйте.

     

      "за"

      Ну, зробили ми помилку разом всі, давайте будемо

 відвертими. Гетьман в даному випадку повністю прав. І

 в    першій   пропозиції,   коли   Леонід   Макарович

 обгрунтовував,  він  і  говорив про те, щоб не гуляли

 вони    десь    ці   кошти,   а   йшли   на   користь

 товаровиробника.  Оскільки  ми  вже проголосували, то

 говорити   "на   рахунки"   -це   ж  по  100  доларів

 перерахувати на господарство не серьйозно буде. А "на

 користь"  товаровиробників -це буде правильно. Так чи

 не  так?  Он  говорить  Михайло  Васильович,  що так.

 Цільового призначення...  Або  цільвим  призначенням.

 Давайте  цільвовим  призначенням. Не заперечує Леонід

 Макарович?  Не  заперечує. Замінити "на рахунок" -"за

 цільовим призначенням".  Прошу проголосувати.

      Я прошу підтримайте.

     

      "за" я 
 я                           - 85 - я 

     

     

      Та, не треба пояснювать!

     

      _______________

      Це з неправильно, не можна так.

     

      ГОЛОВА.   Спокійно.  Тепер,  останнє  уточнення.

 Десятий  пункт:  "Сільськогосопдарська  продукція  та

 продукти   її   переробки..."   У   десятому   пункті

 подивіться.  Написано:  "...  сільгосппродукція,  яка

 продана  на  аукціонах  і  т.  д., продається разом з

 квотами  і  ліцензіями. Копія контракту прирівнюється

 до   реєстраційної   карти   і   т.   д."   Так   от,

 "сільськогосподарська   продукція   та   продукти  її

 переробки" - так пропонується депутатами.

      Прошу  ставити  на  голосувати. Це не редакціна.

 Про що ви говорите?

     

      "за"

     

      Рішення прийнято.

      Ставиться...

      (ШУМ У ЗАЛІ) я 
 я                           - 86 - я 

     

      ГОЛОВА. Шановні! Ага, п'ятий пункт я не поставив

 на голосування ще раз. Пропозиція Гетьмана вилучити з

 Постанови пункт 5.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА. Ще раз поставимо, комісія наполягає.

     

      "за"

     

      Хлопці,  що ще? Донченко, я дам зараз. Донченко,

 я сказав, подивіться, ви записані, а ви піднялись.

     

      ДОНЧЕНКО.

     

       Уважаемые народные депутаты, пункт 11 последний

 абзац   дополнить   словами:   "...   без  збільшення

 роздрібних   цін".  Потому  что,  если  мы  этого  не

 напишем, это все ляжетновыми ценами на эти продукты и

 пойдет инфляция.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ДОНЧЕНКО.

      Ничего,  ничего,  потому что там будет очередной я 
 я                           - 87 - я 

 виток.

     

     

      ГОЛОВА   Я   розумію,   ставлю   на  голосування

 пропозицію Донченко прошу.

     

      Рішення не прийнято.

     

      Леонід Макарович прошу.

     

      КРАВЧУК.  Я  маю  пропозицію до 7 пункту другого

 абзацу.    Пролангувати    погашення   заборгованості

 починаеться, там був депутатський запит, підписало 35

 депутатів,  щоб дали довідку, як використані 60 з чим

 то  тріліонів  карбованців з цього пункту, і знову ми

 сприймаемо для всіх тіх господарств хто здавав зерно,

 хто  не  здавав, хто підклав під засуху, хто потрапив

 під  повень, хто використали, ті хто під кришей, то я

 пропоную   поки   нема  цієї  інформації  цю  частину

 вилучити з 7 пункту.

     

      ГОЛОВА Ставлю на голосування.

     

      Рішення не прийнято. я 
 я                           - 88 - я 

     

      Ставлю всю постанову як документ на голосування.

 Голосуеться по іменно, а потім я дам слово з мотивів.

 Ну вже подивиться перерва.

     

      Рішення  не  прийнято.  Я прошу уваги, ми можемо

 прийняти два рішення. Або залишаеться як за основу ми

 прийняли,  поіменно,  ми  одну  хвилинку,  не  буду я

 ставить  так  як  хтось  хоче,  щоб  його  пропозиція

 пройшла. Або голосуйте в цілому. Або не голосуємо.

      Ще раз повторюю хто не зрозумів ставиться з... Я

 дам  з  мотивів  голосування,  запішіться, хто хоче з

 мотивів  голосування.  Користуйтеся правом передавать

 голоси   один   одному.   Є   коли   хто  надзвичайно

 (..........),    а   пропозиція   треба   дать   йому

 можливість.  Опублікуйте.  Будь  ласка.  П"ять хвилин

 досить для мотивів? Прошу Звертяй.

     

      ЗВЕРТЯЙ.

     

      Шановні  колеги,  я з мотитвів голосування хотів

 би сказати таке. Ця постанова нам роздана за 5 хвилин

 до  голосування.  Ми,  ніхто не встигає вчитатися, що

 тут закладено і давайте галопом голосувати. Ну так же я 
 я                           - 89 - я 

 не   можна   робити.   Давайте  розглянем  в  комісії

 фінансовій,  давайте  в бюджетній комісії розгляномо.

 Шановні  колеги,  я  стверджую,  що 5 пункт ми з вами

 цілий  тиждень  обговорювали  емісію 25 трильйонів. Я

 стверджую,  що  5  пункт  потягне  за  собою  дефіцит

 бюджету  плюс  200 трильйонів. Так давайте думати, що

 ми робимо.

     

      ГОЛОВА. На основі чого ви говорите про 200?

     

      ЗВЕРТЯЙ.  На  основі  того,  що  під  податок на

 добавлену   вартість  це  імпорт,  і  це  імпорт  під

 сільськогосподарські  потреби  попаде  весь імпорт. І

 потім   ми   будем  шукати,  який  з  них  пішов  під

 сільськогосподарські   потреби,   а   якій   не   під

 сільськогосподарські.  І  ніколи ми не знайдемо, а це

 половина  всього,  всіх  надходжень  від  податку  на

 добавлену   вартість.   Треба   пропрацьовувати  такі

 документи.

     

      ГОЛОВА.Єльяшкевич.

     

      ЄЛЬЄШКЕВІЧ Херсон. Депутатская группа "Реформы"

       я 
 я                           - 90 - я 

      Уважаемые коллеги!

      Кто   ответит   на  вопрос,  сколько  стоит  это

 постановление,   которое   противоречит  действующему

 законодательству,  где министр финансов, где премьер-

 министр  или  вице-премьер  отвечающие  за финансовые

 вопросы.  Рассматривался ли этот вопрос Министерством

 финансов,  в  бюджетной  комиссии  не рассматривался.

 Комиссией по финансам не рассматривался. И я еще хочу

 сказать,  что кроме того, что здесь уже говорилось. 7

 пункт  очень опасен для принятия -это очень бо льши е

 полномочия даются для злоупотреблений и для громадных

 потерей   бюджете   говорил   вдумайтесь   считайтесь

 особенно третий абзац 7 пункта.Спасибо.

     

      ГОЛОВА. Парбок.

     

      ПАРУБОК.

     

      11  пункт  записати так після товаровиробника не

 крапка, а кома, без збільшення роздрібних цін.

     

      ГОЛОВА.  Ми  вже  проголосували  це.  На жаль не

 підтримали депутати 146.

       я 
 я                           - 91 - я 

      (Шум в залі)

      ГОЛОВА. Я прекрасно розумію про що йдеться.

     

      (Шум в залі).

     

      ГОЛОВА.   Ну   давайте   ще   раз  поставимо  на

 голосування,  якщо  наполягаєте.  Воно  поіменно  все

 голосується, все.

      

      Йде голосування    ЗА   -   Рішення не прийнято .

      Ващук.

     

      ВАЩУК К.Т. 69 Волинь .

     

      Я  хочу  ще  раз звернутись до всіх депутатів, і

 щобкожен  спокійно тут подумав. Нас озакликають зараз

 порахувати   гроші,   нас  закликають  зараз  ще  раз

 направити  цю Постанову у комісії, це значить, просто

 її похоронити.

      Хто   уважний   з   фінансистів,  економістів  ї

 аналізує,  то він лукавить, коли говорить, що це дуже

 дорого   коштує  державі.  Тому  що  практично  нових

 якихось капітальних вкладень тут немає, окрім тих 150

 мільйонів  доларів,  які будуть направлені все одно в я 
 я                           - 92 - я 

 народне  носподарство.  Я  хочу  просто  сказати:  та

 продукція,  яка  буде  індексуватись,  вона ж лежить,

 вона  ж  забрана в товаровиробників за безцінь, і ви,

 шановні  колеги,  прекрасно  знаєте,  що  до сьогодні

 цукрові  заводи  ще  не  розрахувались з колективними

 господарствами,  а  продукція торгується вже на повну

 вилу державою.

      За  хліб  нам  заплатили  знаєте  коли  і  як, а

 сьогодні  він  у  кілька  разів дорожче, держава його

 продає..............         розрахованість         з

 товаровиробником.  чого ми робимо вигляд, що це якісь

 нові гроші? Всі  прекрасно розумієте, які це гроші.

      І ще я хочу сказати за оці славнозвісні кредити,

 які  так  бояться  пролонгувати.  ці  ж  кредити були

 направлені  в  області  і  в  райони,  і розділені на

 місцях  органами місцевої влади. І я не думаю, що там

 допущена    несправедливість,    бо   всі   керівники

 господарств  брали участь в розподілі тих кредитів. І

 вони   розподілялись   не  кількість  продукції,  яку

 господарство продавало державі.

      Так що , це найсправедливіша основа.

      Тому  сьогодні, звертаючись до колег, я все-таки

 прошу:  ми всі поїдемо в сільські райони. До людей не

 можна  їхати. Люди просто стривожені. Люде не знають, я 
 я                           - 93 - я 

 що робити завтра. Давайте приймет ту Постанову і дамо

 людям  можливість  допрацьовувати  те,  що відповідає

 існуючому  законодавству.  Ми  його  доголосуєм,  але

 сьогодні  упустимо якісь моменти, люди просто зможуть

 працювати.  І якщо судити про приняття рішень тільки,

 що  ми  робимо...........  до  комерсантів,  то у нас

 немає  такого  закону,  яким  ми  не даємо можливості

 робити якісь лазєйкі. І......................... були

 лазєйкі  і  відміна  валютного  регулювання..........

 лазєйкі,  і  скількі законів ми тут не приймаємо, всі

 дають якісь лазєйкі.

      Для   того   існує  велика  система  контрольних

 органів,  щоб  це перевіряти. Інакше тоді жити теж не

 безопасно, вчора в кіно казали.

      Закликаю прийняти цю Постанову.

     

      ГОЛОВА. Пилипчук.

     

      ПИЛИПЧУК

      Депутат Пилипчук.

      Я  голосував  за  прийняття  Постанови  цієї  за

 основу.  Але  після того, коли було внесено поправку,

 що  закупити  10  мільйонів  тон зерна, а сьогоднішні

 біржові  торги  показують,  що це 100 доларів десь за я 
 я                           - 94 - я 

 тону -це буде 1 мільярд або 1 трильйлн, 1 квадральйон

 300 трильйонів -це 30 відсотків від витратної частини

 бюджету і майже половина доходної частини бюджету.

      Давайте   задумаємся.   Ми   можем   на   сім'ї,

 наприклад,  прийнять рішення: купить криголам, але за

 що.  У  зв1язку  з  ци, я буде голосувать проти, я не

 голосую за фантастику і прошу всіх тих, хто керується

 розумом  і елементарними розрахунками знять цю цифру.

 За   те,  як  було,  проголосувать  за  те,  як  було

 прийнято,  погоджено  із  Кабінетом  Міністрів,  і  в

 комісіях,  було  прийнято,  не  називаючи  конкретної

 цифри.

     

      ГОЛОВА. Олександр Миколайович.

     

      ТКАЧЕНКО  О.  М.  Шановні колеги, я хотів би вас

 попросити  вдуматись.  Тут  можемо  задавати  ми один

 одному  багато  запитань, погоджуватися з відповідями

 чи  не  погоджуватись.  Комісія,  яка  працювала  над

 підготовкою    даного   проекту,   його   обрахування

 економічної  доцільності виходила з потреб держави. А

 я її хочу коротко напомнити.

      1995  рік  повинен  нам  дати  40 мільйонів тонн

 зерна,  35  мільйонів  тонн  цукрових  буряків,  2, 3 я 
 я                           - 95 - я 

 масла,  соняшника  і  т.  ін.  Розробка і погоджено з

 усіма міністрествами. Ви вдумайтесь в ті цифри, які я

 назвав  і  ті  цифри,  які були в 90 чи в 91 році, ті

 цифри  на 40 процентів нижчі, друге, недобір урожаю з

 минулим  роком,  коштує сьогодні державі нашій, 10-12

 міліардів  доларів,  я  не  хочу ті цифри нагадувати,

 коли  з 53 міліонів, зійшли на 33 міліони тонн зерна.

 І  в  94  році. Я не хочу нагадувати, що з 5 міліонів

 тонн  цукрц зійшли на 3-4 міліони, ось де наші гроші,

 це   не  для  міністра  потрібно,  не  для  зампреда,

 потрібно,  нам  з вами, тому я хотів би що до тих хто

 задає  запитання,  скільки це коштує я дав відповідь,

 це коштує 10-12 міліардів недобору тих які ми зробили

 за  попердні  три  роки. Тому я думаю нам не підсумок

 ставити, а нам потрібно проголосувати і всім закачать

 рукава і працювать над цим. Тому прошу проголосувати,

 і  дати  можливість працювати тим хто займається тими

 питаннями.

     

      ГОЛОВА Це була пропозиція депутатав пилипчука ми

 час  використали,  відносно того щоб із пункту, я дав

 Пилипчуку  до  речі,  а не вам. Так. Було ваше слово,

 але я в цей час дав слово Пилипчуку, оскільки він, та

 ні,  ну  подивітся  мінус  3,  це  було  вже  за  тим я 
 я                           - 96 - я 

 Регламентом  я міг припинити раніше обговорення. Я ще

 раз прошу, Ємець прошу, включіть Ємцю.

      Я поставлю пропозицію Пилипчука на голосування.

     

      ЄМЕЦЬ

     

      Я  передаю  від групи депутатів слово Терьохіну,

 320 округ.

     

      ГОЛОВА.  Будь ласка.

     

      ТЕРЬОХІН

     

      Шановні   колеги,   пррийняття  такої  постанови

 потрібно   для   села,   нема   питань.  Але  давайте

 подивимося  як не охайно вона зроблена. Тут є пункти,

 які треба приймати сьогодні.

      Але давайте подивимося, перший пункт, ви знаєте,

 що   Кабінет   Міністрів,  Прем"єр-Міністр  Масол  не

 наважився   взяти   на   себе   відповідальність   по

 проводенню  дооцінці зерна, олійних культур і олії. І

 перекладає    зараз   всі   проблеми,   пов"язані   з

 збільшенням цін на Верховну Раду.

      Друге,  я  погоджуюся з депутатом Пеліпчуком, що я 
 я                           - 97 - я 

 вразі,  якщо  буде  порушено  Указ  Президента,  який

 передбачає 3 мільйони тон і ми приймаємо 10 мільйонів

 тон.  По  коштах  це значить повністю доходна частина

 бюджету, повністю вся -1, 4 квадрільони карбованців.

      Далі,  давайте  подивимся  на  5  пункт.  Тільки

 сьогодні  ми  говорили  з  колегами  з Соціалістичної

 фракції,   що  машинобудування  українське,  програма

 створення    українського    комбайну,    припустимо,

 знаходиться  під страшеною загрозою. Але ми приймаємо

 рішення,  що матеріальні ресурси запчастини, техніка,

 яка  буде  імпортуватися,  буде  не  мати ПДВ в своїй

 ціні,  але  українська  аналогічна продукція ПДВ буде

 мати. Для кого це робиться і хто хоче закупувати таку

 техніку  давайте подумаємо і хто її закуповував. Далі

 пункт  7,  якщо  перший, якщо перша половина 7 пункту

 дійсно  може  бути зробленим ми можемо дати доручення

 Національному   банку   то   два   наступних   абзаци

 призведуть до абсолютно зворотніх реакції комерційних

 банків.  Вони  не  дадуть  не  копійчини в село після

 таких  рішень коли ми змушимо їх пролонгувати кредити

 або  зняти проценти за ці кредити. Тому в мене є така

 пропозиція давайте відділемо, зерно(..........)

      Давайте приймемо дуже корисні пункти стосовно, а

 бартерного  обміну по, я перепрошую акцизу по спирту. я 
 я                           - 98 - я 

 Давайте   приймемо  доручення  до  органів  державної

 виконавчої    влади:    для   забезпечення   посівної

 Міненерго.  Мінтрансу  і  так  далі. Давайте приймемо

 десятий  пункт,  який  дуже  важливий  для  того, щоб

 розвивати біржу. Але по цих пунктах, по яких я сказав

 перше, ми маємо ще раз зробити перерахунки, захистити

 це   перед,  я  перепрошую,  українським  народом!  І

 пояснити йому, чому півтора квадрильйони карбованців,

 які  мають  іти  на  соціальний захист, будуть іти на

 закупівлю   зерна,  яке  незрозуміло  потім  як  буде

 розподілятися...

      Дякую!

     

      ГОЛОВА.    Я    хотів    би   підказати   Сергію

 Анатолійовичу  Терьохіну,  як недавньому працівникові

 Кабінету   Міністрів,   що   ці   питання,   які   ви

 висловлюїте,  вони  мають  слушність, безперечно, але

 мені  здається,  що  до  сьогоднішнього  дня ніхто не

 сумнівався    в   тому,   куди   розподіляється,   як

 використовується  хліб  заготований.  І  ми  сьогодні

 інколи   буваємо  розумні  саме  через  те,  що  хліб

 закуплений...  Але  то...  я  прошу  уваги!... але то

 справа  така...  Я  ще  раз,  зважаючи  на зауваження

 депутатів Пилипчука, Терьохіна і інших ставлю питання я 
 я                           - 99 - я 

 про  вилучення  із  пункту  2 цифри 10 мільйонів тонн

 хліба.

     

      З ЗАЛУ. Цього не можна робить!

     

      ГОЛОВА. Я прошу проголосувати.

     

      ___________. Ми людей голодними оставим. Дев'ять

 областей ___________.

     

      "За" -

     

      Рішення не прийнято.

      Була   пропозиція   і   така:  доручити  Комісії

 Азарова, Даниленка і Суслова узгодити всі пункти цієї

 Постанови і проголосувати її у вівторок.

      (Шум у залі)

      Я ставлю на голосування цю пропозицію.

      (Шум у залі)

     

     "За"

      "проти"    , рішення не прийнято.

      Я ставлю Постанову як документ Верховної Ради на

 голосування. я 
 я                          - 100 - я 

      Все голосується поіменно.

      В цілому документ.

      "За"    "проти"    , рішення не прийнято.

      Тоді  працює  документ,  прийнятий  за основу як

 документ, прийнятий Верховною Радою.

      А   як   інакше   ви...?  У  нас  процедурою  це

 передбачено,   регламентом   так.   Де   Носов?   Хто

 сомнівається  в  тому? Тоді я ставлю ще раз те, що за

 основу  було  прийнято, ставлю ще раз на голосування,

 як документ. Прошу.

     

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Таким  чинолм  на  доопрацювання  направлять цей

 документ,   у   вівторок   в   ранці  я  поставлю  на

 переголосування. Доручення протокольне даємо згаданим

 комісіям на доопрацювання.

      Оголошується перева на півгодини.

       я 

                        - 101 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

 

 

      ГОЛОВА. Прошу сідати всіх на місця.

      Юрій Анатолійович, Ярослав Михайлович!

      Сідайте, будь ласка.

 

      ГОЛОВА.  Шановні депутати, я, на жаль, не бачу в

 залі  економістів, які аргументацію вводили з приводу

 цифри.  Таке  склалося  враження, що їм, декому з нас

 треба  носить рахівницю з собою в зал, щоб можна було

 не  помиляться,  приводячи  аргументацію.  Я в даному

 випдаку  кажу  не  про Володимира Мефодійовича, а про

 Терьохіна,  оскільки...  Я  прошу  уваги! Так, так! Я

 прошу  -сядьте,  будь  ласка,  на  місця....  Тому що

 передбачення  в  бюджеті  з  умовами 50% ававнсування

 відповідної  кількості зерна означає 60 трильйонів, а

 не  півтора квадрильйона чи 1, 6 квадрильйона. Про це

 треба  взяти  олівця  і  порахувать  -тоді вийдемо на

 цифру.

      (Шум у залі)

      Я  про  що  й  кажу!  Ну!..  Тому я думаю, що на

 вівторок вони дадуть нам ці розрахунки всі, і не буде я 
 я                          - 102 - я 

 ніяких заперечень.

      (Шум у залі)

      Але    рішення    ми   прийняли:   на   вівторок

 переноситься це питання.

      Стешенко,   що  хотіли?  Олександр  Миколайович!

 Прошу!   Будь   ласка!  Ідіть  на  трибуну:  поки  ви

 розберетесь з системою, час пройде...

 

      СТЕШЕНКО О.М.

 

 

 

      ___________.  Шановні народні депутати, шановний

 Олександр  Олександрович,  я  дуже  вдячний за надану

 мені  можливість.  Я  хочу дещо з процедурних питань.

      Ну,  по-перше, в нас залишились надто принципові

 питання.  В  залі  в  нас,  я  бачу, не так-то багато

 депутатів. Тому з різних причин ми можемо не прийняти

 ніякої  постанови, як те, що відбулось зараз, коли ми

 розглядали  надто  важливе питання для нашої держави,

 що стосується питань агро-промислового комплексу.

      Тому   я  зараз  пропозицію  таку  вношу:  зараз

 провести поіменну реєстрацію, і ми це підтвердимо, на

 о  ми  здатні дальше приймати, потім об'явити, в якій я 
 я                          - 103 - я 

 послідовності  будуть  переноситись  питання  з цього

 тижня  на  послідуючий.  І  на цьому підвести риску і

 закінчити нашу роботу. Дякую і прошу підтримати.

 

      ГОЛОВА.  Ви  вимагаєте  працювати за регламентом

 завжди,   так?  Правильно.  Так  от,  за  регламентом

 передбачається  еєстрація  перед  початком  засідання

 біля столу і в залі. Ми це провели.

      Ще, я бачу, сидить триста депутатів.

             (Шум у залі)

      Про  проект  Закону  України  про  поводження  з

 радіактивними відходами.

      Доповідач  Холоша Володимир Іванович, заступник

 Міністра  України  в  справах  захисту  населення від

 наслідків     аварії.     І    співдоповідачі-Яценко,

 Павловський.

      Будь ласка, Володимир Іванович, на трибуну.

      Прошу увагі.

 

      ХОЛОША В.І.

 

      Шановна Президія! Шановні депутати! Після аварії

 на  Чорнобильській  АЄС  минуло вже майже 9 років. За

 цей  час  стало  абсолютно  зрозумілим,  що  проблема я 
 я                          - 104 - я 

 захисту населення від шкідливого впливу радіоактивних

 відходів   у   тому  числі  тих,  які  утворюються  в

 результаті  проведення  робіт по ліквідації наслідків

 цієї  аварії  -є національною проблемою, і вирішувати

 ми   її  повинні,  спираючись  на  власні  сили.  Від

 вирішення  цієї  проблеми  залежить  майбутнє не лише

 людей,   які   постраждали   від  аварії,  а  й  доля

 нинішнього   та   пройдешніх   поколінь   і  об'єктів

 навколишнього природнього середовища України.

      Одним   з   найважливіших   досягнень   науково-

 технічного  прогресу  є використання атомної енергії.

 Разом  з  тим,  використання  атомної енергії має ряд

 проблем, які потребують особливого ретельного підходу

 до  їх  вирішення.  Одним  із  них  є  утворення  та

 накопичення  радіоактивних  відходів  шкідливий вплив

 яких  на  природу  і людину зумовлений не лише рівнем

 небезпеки,  а  й  досить значним часом існування цієї

 небезпеки.

      Сьогодні  ми  маємо  досить  складну  ситуацію з

 радіоактивними відходами в Україні.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу уваги, шановні депутати. Я дуже

 прошу:   слухається   питання   надзвичайно   важливе

 особливо  для  України.  І  я  з  декого,  з  окремих я 
 я                          - 105 - я 

 депутатів,  я не хочу називати прізвища, чую репліки,

 шум,  не  слухають.  Мені  соромно робить зауваження.

 Тому  я  все-таки  прошу  вас:  слухайте, що говорить

 сьогодні виконуючий обов'язки міністра. Прошу.

 

      _______________

      Продовжується     накопичення     відходів     у

 непристосованих  належним  чином  місцях,  при  цьому

 радіоактивні   відходи,   що   утворюються   під  час

 проведення  робіт  по мінімізації наслідків аварії на

 ЧАЕС, є лише частиною всіх відходів у країні.

      Зараз навіть якщо не розвивати атомну енергетику

 та  радіаційні  технології, на Україні вже накопичена

 така  кількість радіоактивних відходів Чорнобильської

 катастрофи,   відвали   по  переробці  уранових  руд,

 використані   джерела  іонізуючого  випромінювання  в

 промисловості, медицині, науці -це мільйони тонн, -що

 це  стало  однією  з  найпершочерговіших національних

 проблем для вирішення.

      Тому  для забезпечення необхідного рівня безпеки

 при    поводженні    з    радіоактивними   відходами,

 забезпечення  основ державної політики в поводженні з

 радіоактивними   відходами   за   дорученням  Комісії

 Верховної   Ради   України  з  питань  Чорнобильської я  
 я                          - 106 - я 

 катастрофи   та   ядерної   політики  робочою  групою

 підготовлений  цей  проект  Закону  по  поводженню  з

 радіоактивними відходами.

      У роботі над проектом прийняли участь фахівці та

 експерти  Комісії з питань Чорнобильської катастрофи,

 Комісії   з  питань  ядерної  політики,  міністерства

 природи,    Мінчорнобилю,    міністерства    юстиції,

 міністерства   охорони   здоров"я,   Держатомнагляду,

 Держкоматому,  та провідних наукових центрів. Під час

 підготовки  проекту  закону було вивчено та враховано

 велика  кількість  документів  міжнародної  комісії з

 радиаційного   захисту,  наукового  комітету  ООН  по

 впливу    атомної   радіації   МАГАТЄ,   законів   та

 законодавчих актів найбільш розвинутих індустріальних

 держав  світу  в  тому числі і Росії. Робоча групапід

 час  розробки  та доопрацювання цього проекту закону,

 доклала  максимум  зусиль  для  того  щоб  закон  був

 законом прямої дії. Більшість внесенних заважень було

 враховано.  Метою проекту закону є всатновлення основ

 регулювання,    правових   економічних,   соціальних,

 суспільних    відносин,    що    до    погодження   з

 радіоактивиними  відходами, за умови дотримання права

 громадян  України, на екологічне і безпечне для життя

 і  здоров"я  навколишнє  середовище,  а  також  право я 
 я                          - 107 - я 

 вільного  доступу  до  вірогідної інформації про стан

 природного середовища, умов життя та праці. Звертаємо

 увагу  на  деякі  положення закону, одним із ключевих

 питань,  ми  вважаємо  питання  фінансування робіт по

 поводженню  з  радіоактивними  відходами, проголошені

 вер=ховною  Радою  та  Президентом  України,  курс на

 побудову   ринкових   відносин,   закладен   нами   у

 пропонованому  законі.  На  базі принципу забруднювач

 навколишнього    середовища    повинен   платити   за

 знешкодження  такого забруднення у статті 5 викладено

 механізм  фінансування. Необхідні кошти накопичуються

 за   рахунок   переодичних   внесків   всіх  установ,

 підприємств   чи  фізичних  осіб,  що  використовують

 ядерні  технології  у спеціальному фонді погодження з

 реактивними   відходами.   За   рахунок   цих  коштів

 забезпечується     випереджаюче    проектування    та

 будівництво  сховищ  радіактивних  відходів  та всієї

 необхідної інфраструктури.

      Положення про такий фонд, порядок надходження та

 використання   фондів   з   нього   буде  затверджено

 Кабінетом Меністрів України.

      Існування    такого   фонду   дозволить   значно

 скоротити,  а  в  майбутньому  повністю  зняти  тягар

 витрат на ці цілі з державного бюджету. я 
 я                          - 108 - я 

      Іншим надзвичайно складним і важливим питанням є

 проблема  розміщення  національного  та  регіональних

 сховищ радіактивних відходів.

      Проблема    розміщення    нових    об    "єктів,

 призначенних    для    зберігання   або   захоронення

 радіактивних    відходів    надзвичайно   складна   і

 надзвичайно   проблематична.   Нам   відломо   багато

 прикладів  як у нашій країні так і за її межами, коли

 діючи  підприємства  пікітуються  населенням і навіть

 закриваються в наслідок негативного ставлення до них.

      Разом   з  тим  досить  кран,  що  мають  широке

 використання  ядерної  енергії, переконливо свідчить,

 що  за певних умов забезпечення вичерпоної інформації

 про  такі  об"єкти,  правові  та  фінансові гарантії,

 фінансова   допомога   місцевим   органам  влади  -ці

 проблеми вирішуються.

      У  поданому  проекті  Закону  детально  викладно

 механізм погодження всіх етапів прийняття рішення про

 розміщення    сховища   радіактивних   відходів,   їх

 проектування,  будівництво, ліквідацію, або виведення

 з    експлуатації,   а   також   взаємовідносин   між

 організаціями  власниками  таких об"єктів і місцевими

 органами влади та населенням.

      Зважаючи   на   надзвичайну  важливість  питання я 
 я                          - 109 - я 

 розміщення     сховищ     довгоіснуючих     відходів,

 необхідність   прийняття   політичного   рішення,  що

 стосується   національної   безпеки,   такі   рішення

 пропонується приймати на Верховній Раді.

      Законом  передбачено  створення єдиної державної

 системи    обліку    радіактивних   відходів.   Когда

 (..........) зберігання, або захоронення радіактивних

 відходів.  Введено такі поняття, як довго так коротко

 існуючі  відходи,  які раніше не було в діючих нормах

 із  ядерною та радіаційної безпеки, але як і є у всіх

 міжнародно визнаних документах. Під час доопрацювання

 проекту  Закону  була визначена його остаточна назва,

 прийняття  запропонованого проекту крайнє обхідно для

 нашої  держави,  для забезпечення Конституційних прав

 людини   жити   в  екологічно  безпечних  умовах  для

 забезпечення     благополуччя    сьогоднішнього    та

 майбутнього поколінь. Спасибі за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Ще є запитання до Володимира Івановича,

 є, запишіться будь ласка на запитання.

 

      ЙДЕ ЗАПИС НА ЗАПИТАННЯ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА.

 

      Петро Ілліч Осадчук. я 
 я                          - 110 - я 

 

      ОСАДЧУК П.І.

 

      ГОЛОВА. 10 хвилин відведемо на запитання.

 

      ОСАДЧУК.

      Шановний Володимире Івановичу!

      Питання   моє   традиційне  скажіть  будь  ласка

 скільки   цей   Закон   буде   коштувати,  якщо  його

 впровадити в життя . І друге питання коротеньке.

      Ми  недавно  прийняли Закон про ядерну безпеку і

 наскільки я пам'ятаю там експлуатація і поховання так

 би  мовити радіоактивних відходів знаходиться в одних

 руках,.   чи   гарантує  нам  населенню  безпеку  від

 радіоактивного   зараження  те.,  що  в  одних  руках

 знаходиться експлуатація і поховання. Дякую.

 

      ___________.   Спасибі.   На   перше   запитання

 відповідь така цей проект Закону, який запропонований

 він  і  передбачає  зменшення  фінансового  тягаря  з

 бюджету,  з  плеч  з держави і покладення поступового

 фінансового  тягаря  над  ті господарчі суб'єкти, які

 використовують    ядерні    технології,   радіаційні

 технології і таке інше. я 
 я                          - 111 - я 

      Тому  додаткових  витрат  з  бюджету,  прийняття

 цього Закону, основ цього Закону не потребує.

      Що  стосується  другого  запитання,  то  якраз у

 Законі про використання ядерної енергії і радіаційний

 захист,  який  був  прийнятий декілька днів тому -там

 якраз   і   закладений   теж   принцип,   що   якраз,

 використовуючи цих атомної енергії чи цих технологій,

 він   не   займається   похованням  цих  радіактивних

 відходів,  які свторюються внаслідок його діяльності.

 То  єсть,  якраз  ці  сфери чітко розділені: той, хто

 забруднює   не   ховає   те,  що,  так  сказать,  він

 напрацював  і  наробив.  Так  що тут ніяких протирічь

 немає.  І  принцип  цей  реалізований  у  Законі  про

 використання ядерної енергії.

 

      ГОЛОВА. Так. Сирота.

 

      СИРОТА М.Д. (418 виборчий округ)

      Шановний доповідачу!

      Скажіть,  будь  ласка,  як з цим проектом Закону

 регулюється  питання  ввезення в Україну радіактивних

 відходів з інших країн світу?

      Дякую!

 я 
 я                          - 112 - я 

      ___________.  Цим  проектом  Закону  ввезення  в

 Україну  радіактивних відходів з інших країн світу не

 визначається,  тому  що  в  тому  Законі,  який  було

 прицнято   ("Про   використання   ядерної  енергії  і

 радіаційний захист") і в тих міжнародних документах і

 міжнародних  угодах,  які  підписані Україною, там це

 передбачено.  Це  окремі  повинні бути положення. Цей

 Закон  направлений  не на регулювання оцих відносин -

 він...  записано  однією  строчкою, що це регулюється

 нашими міжнародними угодами.

 

      ГОЛОВА. Дудченко.

 

 

      ДУДЧЕНКО М.П. (408 виборчий округ)

      Владимир Иванович!

      Несколько  дней  тому  назад  принят  Закон "Про

 використання  ядерної енергії та радіаційну безпеку".

 Предлагаемый вами Закон содержит очень много повторов

 по отношению к этому Закону. Чем это вызвано?

      И  второй  мой  вопрос. Какие меры предусмотрены

 вашим Законом для того, чтобы обязать предприятия, на

 которых образуются радиактивные отходы, принимать все

 меры  по  уменьшению  их  количества  и своевременной я 
 я                          - 113 - я 

 переработке и сохранению?

 

      ___________. Що стосується цього проекту Закону,

 то   ви   знаєте,  що  колмісії,  робочі  групи,  які

 працювали  як  над  проектом  Закону про використання

 ядерної  енергії,  так  і  над  проектом  Закону  про

 поводження  РАО,  навіть  деякі  спеціалісти за нашою

 спільною   домовленістю   входили   в  ці  комісії  і

 працювали  разом. Тому деякі положення дійсно ввійшли

 в  проет  закону  про використання ядерної енаргії. Я

 думаю,  що  коли  будемо  розглядати  закон в другому

 читанні,  ми  потім,  так би мовити, деякі положення,

 може, поправимо.

      Відносно  того, що дублюється. Тіло цього закону

 не було, так би мовити, вихолощено.

      Що    стосується   обов'язків   підприємств   по

 зменшенню  цих  радіактивних відходів. То ті принципі,

 які  закладені  в  закон,  вони  і  будуть  змушувати

 виробника  радіактивних  відходів  оптимальним  чином

 працювати,  щоб  цих  реактивних відходів було менше,

 тому  що  забруднювач  буде платити за ці радиактивні

 відходи, які утворюються.

      Так  що,  фактично економічна ситуація і шлях до

 тієї  ринкової  економіки  змусять  забруднювача мати я 
 я                          - 114 - я 

 менше  радіактивних  відходів.  Або переробляти їх до

 такого рівня, щоб їх було все менше.

 

      ГОЛОВА.    Ясно.

      Безсмертний.

 

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ.   Шановний   Володимиру  Івановичу,

 закон  ередбачає  створення  державного об'єднання по

 поводженню  з  радіактивними  відходами. При нинішній

 структурі  наявності Мінекології, Мінохорони здоров'я

 чи  слід  передбачати  ще  іншу  структуру?  Це перше

 питання.

      Друге   питання.   Політика   в  галузі  ядерної

 безпеки,  мені  здається,  має  бути  єдиною  на всій

 Україні.  Тому  чи  доречно  передбачати повноваження

 Верховної Ради  Криму і Уряду Криму в цьому законі?

      І   останнє.   1994   рік  в  окрузі,  звідки  я

 депутатом,    був    ознаменований    тим,   що   (це

 Бородянський,   Макарівський,   Причорнобильські  два

 райони)   що   там  ходили  чутки  про  підготовку  і

 будівництво сховища для ядерних відходів на території

 цих двох районів. я прошу вас, будь ласка, спростуйте

 офіційно  ці  чутки,  тому  що  вони  продовжуються і я 
 я                          - 115 - я 

 донині.

      Дякую.

 

      ___________.   Ну,  по-перше.  Ні  на  території

 Бородянського,  ні  на території Макарівського району

 не   передбачається   ніяких   сховищ  для  поховання

 радіоактивних  відходів.  Ну,  і  коли ми приймемо цю

 законодавчу  базу,  то  це  і не можливо буде зробити

 якимсь  вольовим  рішенням  якихось  певних посадових

 осіб,  тому  що  тут  регламентується  відповідно цих

 питань.

      Що  стосується  об'єднання,  то  у цьому проекті

 Закону  якраз  вже не ставиться питання про створення

 об'єднання,   просто  говориться  про  спеціалізовані

 підприємства    по    поводженню   з   радіоактивними

 відходами.  Вони  вже  існують  ці  підприємства, які

 займаються цією роботою. І тому мета цього Закону -не

 створювати   об'єднання,   а  просто  врегулючати  їх

 діяльність,  щоб  вони  відповідали за певні напрямки

 роботи.

      І  те,  що стосується повноважень Верховної Ради

 Республіки  Крим  і  державних  адмінітрацій.  Ну, ці

 повноваження   повинні  бути,  вони  в  цьому  законі

 окреслені,  так  сказать, компетенція, а от уточнення я 
 я                          - 116 - я 

 цих повноважень, мені здається, що це можна зробити в

 другому читанні, якщо комісії дійдуть до згоди, що ці

 повноваждення   треба   зменшити.   А   впринципі  ми

 розуміємо,  що  місцеві  органи  виконавчої  влади  і

 державні обласні  Ради, і Республіка Крим теж повинна

 бути певна відповідальність за ці напрямки роботи.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Свято.

 

      СВЯТО В.П.

 

      Дякую.   Шановний   Володимире  Івановичу!  Мені

 цікавлять такі питання.

      Перше.  Діючі  в  Україні  норма  і  правили  по

 ядерній  і  радіаційній  безпеці  багато  в чому вони

 відповідають  тим  складеним  вимогам  міжнародним  і

 сучасним  суспільно-економічним  відносимнам, які є в

 Україні. Мене цікавить питання конкретне. В якій мірі

 проект  Закону,  який  ми  сьогодні обговорюємо, буде

 відповідати  тим нормам і правилим, які передбачені в

 міжнародному законодавстві?

      І друге питання з точки зопру стелістики. Стаття

 20. Я говорю, як спеціаліст, як ядерник. Зниження доз

 можливо низького рівня. я 
 я                          - 117 - я 

      Це,  розумієте,  невизначеність і невизначеність

 така,  що  тут  не  можна нічого сказати. Можливо, до

 мінімально можливого рівня.

      І    ще   одне   питання.   Що   це   за   слово

 "затвердження",     "отвердження",     вірніше?     В

 затверділому стані радіоактивних відходів.

      І   тепер   ще.   З   позицій   короткоіснуючих,

 довгоіснуючих   радіоактивних  відходів  є  поняття  в

 ядерній  фізиці:  короткоживучих,  довгоживучих,  час

 життя    радіоактивних    відходів,   чи   час   життя

 радіоактивного  ядра. Це з точки зору стилістики, але

 я хочу на кінець підкреслити одне єдине. Що цей Закон

 дуже  важливий,  так  само, як той, що ми кілька днів

 тому  прийняли  про використання ядерної енергії. І в

 зв'язку  з  тим,  що  є  нагальна необхідність в його

 прийнятті,  ми повинні його підтримати, незважаючи на

 ті недоліки, які є.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Вікторе Петровичу, якщо не помиляюся, ви

 в   Комісії   з  ядерної...  Так?  То  треба  в  часі

 підготовки...  звертайте  увагу,  ви  дуже  важливі і

 слушні  робите  зауваження, одначе треба своєчасно їх

 вносити в тексті. я 
 я                          - 118 - я 

      Будь ласка, Володимир Іванович.

 

      _______________

 

      Спасибі.  Те, що стосується зауважень конкретних

 по  стилістиці  деяких положень, тут навіть, я би так

 сказав,   невідредаговані  деякі  помилки,  є  навіть

 орфографічні. І це, звичайно, треба буде врахувати не

 тільки ті зауваження, які Василь Петрович говорить, а

 й інші, які поступили від Комісії по екології і т. д.

 у  другому читанні. Тому що є тут, звичайно, і навіть

 редакційні  помилки. Але те, що стосується по першому

 питанню норм і правил по ядерній безпеці, то дійсно є

 в   нас   певна   недосконалість  норм  і  прав,  які

 стосуються нашого ядерного законодавства.

      І,  я  думаю,  з  прийняттям  цих  законів,  які

 прийняли    по    використанню    ядерної    енергії,

 радіоаційний  захист,  з  прийняттям цього Закону, це

 дасть можливість нам деякі положення і деякі ці норми

 і  правила переглянути. Потім на основі законодавства

 вже переглянути, затвердити нові.

      Те,   що   стосується   принципів   радіоаційної

 безпеки,  зауваження  слушне,  і  ми,  може,  навіть,

 враховуючи   те,  що  принципи  радіаційної  безпеки, я 
 я                          - 119 - я 

 зауваження  слушне і ми можемо навіть, враховуючи те,

 що  принцип  радіаційної  безпеки  війшли в закон про

 використання  ядерної енергії, ми можем навіть просто

 цього закону вилучимо це про що говорив пан Дудченко,

 що тут є якісь дублюючі положення, ще є так сказать в

 проекті закону.

      Я не бачу тут проблем.

 

      ГОЛОВА Дякую останнє запитання Яворівський.

 

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ.    Шановний   Володимир   Іванович,

 депутат  Яворівський,  має  по-перше одну пропозицію,

 нам  треба  її  пустити  при  роботі  над законом для

 другого   читання,   є  багато  моментів,  які  після

 прийняття  закону  про  ядерну  безпеку  нині  уже не

 кореспондуються  і  з  положеннями  їх  треба  просто

 привести  відповідність  нам  просто не прогавати цей

 момент.   Ви   прекрасно  знаете,  бо  ви  досі  крім

 виконуючого   обов"язки   міністра   Чорнобиля,  були

 головним  так  би мовити адміністратором і господарем

 30-ти  кілометрової  зони. Сьогодні в зоні є біля 800

 тимчасових  поховань,  вже  небезпечних,  які  власно

 кажучи  нині  підтоплені,  плюс...  і  таке  інше. Ще я 
 я                          - 120 - я 

 чимало  таких самодіяльних як би я назвав поховань, є

 на   території   України,   Росія  сьогодні  фактично

 відмовилась,   згідно   свого  законодаства  приймати

 відпрацьоване пальне із наших ядерних станцій.

      Хаяти  наших ядерних станцій сховище, ви знаете,

 переповнені  і  буквально вже десь на якійсь такій на

 останній  межі  вони  стоять.  Роман  Безсмертний  це

 питання надкусив, я чекав що ви його продовжите, його

 цікавило,   що  на  території  його  округа  не  буде

 будуватися сховище довготривале на століття, а може і

 набільше,   все-таки  відтуліть  нам  завісу,  і  для

 депутатів  це  буде  також  цікаво  і  розрізі  цього

 закону,   все-таки   якщо   ми  на  території  округу

 Безсмертного  то  десь  ми  повинні  думати  про таке

 сховище , що робиться в такому плані.

 

      ГОЛОВА Спасибі.

 

      ___________.    Володимир    Олександрович   тут

 ситуація  така,  ми  на  Україні  маємо відпрацьоване

 ядерне  паливо від наших атомних електростанцій, поки

 не  буде  прийняте рішення на рівні держави, що ми це

 відпрацьоване    ядерне   паливо   далі   не   будемо

 переробляти,  що  корисніше з нього видобувать, то ця я 
 я                          - 121 - я 

 категорія відпрацьованого ядерного палива попадає під

 категорію  ядерні  матеріали.  Це  не радіоактивні ще

 відходи  і  я думаю, що найближчим часом ми не будемо

 приймати, це моя суб'єктивна як фахівця, так сказати,

 точка зору, ми не будемо приймати рішення про те, щоб

 перевести     це    відпрацьоване    ядерне    паливо

 урадіоактивні  відходи.  Що стосується, тому що потім

 його  можна буде використати так сказати, регоренацію

 провести і т. д. і т. д.

      Що  стосується проблеми з відпрацьованим паливом

 і  переповнення пристанційних сховищ, то в принципі в

 технічному  плані  у  світі не існує цієї проблеми, є

 мобільні  так сказати і модельні ці сховища робляться

 і навіть повітряного, не водяного, а повітряної такої

 конвенції  і  т.  д.  і  т.  д.  Тому  це просто буде

 приймати    експлуатуюча    організація   в   кожному

 конкретному  випадку  своє  рішення,  будувати ці так

 сказать  додаткові об"єми для зберігання цього палива

 і  зберігання там, ну, очевидно десятки років.

      Ця  проблема  в  принципі  в технічному плані не

 має,  так  сказать  ніяких  проблем  тут не існує. Що

 стосується   тих   поховань,  які  виникли  800  оцих

 напівстехійних  поховань  в  зоні  відчуження,  то це

 проблема   дійсно  існує  на  сьогодні.  На  сьогодні я 
 я                          - 122 - я 

 проведена   їх   інвентарізація.  Ми  знаєм  де  вони

 знаходяться, в яких місцях, вони оконтурені.

      Є  ряд  уже  рішень по цих похованнях, що з ними

 робити,  тому  що  три можливі рішення будуть. Перше,

 перезахоронювати  ті,  які  не  відповідають вимогам.

 Друге  рішення,  для  більшої  частини  буде все такі

 локалізація   і   ізоляція   в  тих  місцях  де  вони

 зняходяться,   враховуючи   те,   що  більш  меньш  в

 екологічних   умовах   вони   відповідають.  І  третє

 рішення, так сказать, може бути в якійсь так сказать,

 аварійній  ситуації  підтоплення  там чи повень і так

 далі,  якась  аворійні роботи, або роботи пов"язані з

 їх ізоляцією додатковою.

      Ця  робота  ведеться,  вона  ведеться  і  нами в

 плановому  порядку  і  навіть  по  програмі технічної

 допомоги  ми маємо, по програмі "Тазіс" цей проект ми

 замовили   на  нього  отримали  певні,  так  сказать,

 валютні кошти від комісію Європейських співтовариств.

 Я думаю, що найближчим часом ми будемо мати достатньо

 інформації для того, щоб навіть приймати оці рішення.

      Попередня    інформація,   що   більшість   оціх

 поховань, які є, 800 поховань, все такі не потребують

 перезахоронення.  Це  дуже  важливе  рішення для нас,

 тому що це потребує дозові витрати і об"єм додатковий я 
 я                          - 123 - я 

 і так ділі і так далі.

      Але  є  дійсно такі поховання, які знаходяться в

 критичному    стані,    підтопленні,    є    міграція

 радіонуклідів і так далєє, що потребує втручання.

 

 

      ГОЛОВА. Дякую сідайте будь ласка.

      Є записані навиступи? Сирота будь ласка.

      О   я   прошу   вибачити,  Яценко  співдоповідь.

 Павловський прошу.

 

      ЯЦЕНКО В.М.

 

      Спасибі.

      Я  хотів  би  підкреслити  нагальну необхідність

 прийняття  цього Закону, а для цього для аргументації

 такого  висновку  декілька  цифр  і  деякі матеріали.

 Основними   виробниками   радіоактивних   відходів  і

 місцями  іх  концентрації  на  сьогодні  в  Україні є

 атомні  електространції накопичено 64 кубічних метрів

 відходів,  урана  добувна  і переробна промисловість,

 приблизно  50  мільйонів  кубічних  метрів,  медично-

 наукова   промисловість   та   інші   підприємства  і

 організації  4, 5 тисячі кубічних метрів, виробництво я 
 я                          - 124 - я 

 та  використання  деяких  сировинних  ресурсів, які в

 результаті   їх  концентрації  по  обйому  в  процесі

 переробки    використання    можуть   перетворити   в

 радіоактивні відходи  немає данних.

      П'яте військово-промисловий комплекс немає даний

 точних. Шосте. Це 30-кілометрова зона і території, що

 зазнали  радіоаційного  забруднення в наслідок аварій

 на Чорнобильській атомній станції.

      Буквально   в   цих  галузях  є  певні  проблеми

 положення  з  радіоактивними  відходами. Наприклад по

 АЕС  з  установками  типа  ВВР  цитую мовою оригіналу

 "накопилось около 46, 2 кубичных метров радиоактывных

 отходов  в  том  числе  твердых  18 тысяч кубометров,

 жидких  27 тысяч. основные проблемами на АЕС являются

 превышение  нормативных  показателей  по  образованию

 трапных,    основного    источника    жидких.........

 техническое   не   совершенство,  недостаточное  либо

 отсутствие установок, по утверждению жидких отходов.

      Не    проработаность   проектных   АЕС   вопроса

 безопасного  обращения  с крупногабаритными отходами.

 Отсутствие   в  Украине  специализированых  проектно-

 конструкторских организаций изготовителей обородования.

      По,  гостро  стоит вопрос обращения с........ на

 горнодобывающих  и  рудоперерабатывающих  предприятия я 
 я                          - 125 - я 

 восточного...........    комбината,    а   также   на

 производственое обьединение Преднипровский химический

 завод,   где  сосредоточено  значительное  количество

 отходов        представленых.........       породами.

 Забалансовыми  рудами  и........  и  переработки  руд

 содержащими   изотопы   радия,  тория,  урана.  Общая

 площадь  территории  промплощадок этих предприятий, в

 той   или   иной  степени  подверженных  радиактивных

 загрязнениям,   оценивается   в   8  тысяч  гектаров.

 Ориентировочно  суммарная  активность  превыгшает 140

 тысяч  кюри.  Обращение  с  РАО  в  промышленность  и

 сельское   хозяйство   в   науке,  медицине  вызывает

 наибольшие опасения.

      В связи с отстутствием замкнутой системы учета и

 государственной регистрации возможно образование РАО,

 которое  нигде  не  регистрируется и выбрасываются, в

 лучшем случае, на обычные городские свалки.

      Серьезной  и  плохо  изученной является проблема

 обращения   с   РАО,   образовавшимяя   в  результате

 Чернобыльской  катастрофы. Большинство хранилищ РАО в

 30-километровой зоне представляют собой траншеи до 4-

 х  метров  глубиной  и  2-х  метров шириной, покрытия

 слоем  условно  чистого грунта, толщиной до 1 метра и

 не  имеющего  специальных  защитных  барьеров.  Общее я 
 я                          - 126 - я 

 число таких хранилищ в 30-километровой зоне по разным

 подсчетам  составляет от 600 до 800. Пункты временной

 локализации,  пункты  захоронения  в  30-километровой

 зоне  содержат  около  100  Килокюри  и  200-220 кюри

 активности соответственно. Обкем составляет более 300

 тысяч кубометров.

      Обращение  РАО  в  30-километровой зоне также не

 соответствует   действующим   в  Украине  нормативным

 документам,   отсуствует   научное   сопровождение...

 необходимое научное сопровождение работ.

      В  цілому  в  Україні налічується більше 5 тисяч

 підприємств,  які  в тій чи іншій мірі використовують

 ракетні  відходи,  джерел іонізуючого випромінювання,

 не враховуючи підприємства атомної промисловості.

      В Україні створені деякі... зроблені деякі кроки

 на  шляху  створення  державної  системи  регулювання

 положення  з  РАВ,  але  відсутність централізованого

 обліку  РАВ  і  джерел  іонізуючого випромінювання не

 дозволяєпланувати   об'єми   та  термін  захоронення,

 створює  в  необладнаних  для цього місцях потенційну

 можливість    накопичення    РАВ,    який   ніде   не

 реєструється.

      Зараз    в    Україні,   в   галузі   поводження

 використовується   нормативна   база,   яка  діяла  в я 
 я                          - 127 - я 

 колишньому     СРСР.     Згідно     із     висновками

 Деркоматомнагляду    діючі   норми   і   правила   не

 відповідають      сучасним      суспільно-економічним

 відносинам  в  Україні  та  рекомендаціям міжнародних

 організацій  і  стали  відповідним  гальмом  на шляху

 підвищення   т   навіть  збереження  існуючого  рівня

 безпеки.   Тому   й  пропонується  вам  для  розгляду

 сьогоднішній  законопроект. Він передбачає і правові,

 і  фінансові,  і  організаційні  засади  цієї галузі.

 Концептуально  хакон повністю відповідає затвердженою

 Верховною   Радою   України   попереднього  скликання

 концепцію    державного   регулювання   безпеки,   то

 управління   ядерної   галузі   в  Україні,  а  також

 прийнятому закону, нами, цим складом про використання

 ядерної енергії та радіаційну безпеку.

      Під  час розляду законопроектів комісій з питань

 чорнобильської  катастрофи і комісії з питань ядерної

 політики  надійшло  близько  50  пропозицій від майже

 всіх  постійних  комісій  Верховної  Ради  і  окремих

 народних  депутатів.  Ці пропозиції значно покращують

 законопроект,     не     змінюючи,    одначе,    його

 концептуально,   і   тому,   практично,   всі  будуть

 враховані  при  доопрацюванні його перед внесенням на

 друге читання. я 
 я                          - 128 - я 

      Законопроект  не  вимагає  бюджетних  коштів для

 створення     функціонування     галузі,    як    уже

 підкреслювалось,  і  всі  ці  витрати  повинні  нести

 виробники  відходів.

      Найбільші     суперечки     викликає     питання

 розмежування    повноважень    сфери   поводження   з

 радіоактивними  відходами  і  їх  вироблення.  Ми вже

 затвердили  з вами, що цим питанням повинні займатись

 окремі  органи. Але для цього ще декілька аргументів.

 По-перше,     таке    розмежування    поводження    з

 радіоактивними    відходими    на   стадії...........

 зберігання та захоронення створює умови для надійного

 контролю  за  функціонуванням  сустеми  поводження  з

 радіоактивними   відходами   на   всіх   стадіях   їх

 виникнення.

      Ну  і  щодо міжнародного досвіду. Я вам приводив

 дані   по   законодавству   Росії,  по  законодавству

 Сполучених   Штатів   Америки.   І   ще   один  факт.

 Национальная ......................................

 в   области   обращения   с  РАО  является  важнейшим

 фактором,  определяющим основные направления работ по

 переработке  и  удалению  РАО  в  ходе снятия ядерных

 установок с эксплуатации. В большинстве стран -членов

 МАГАТЭ  созданя  специальные  государственные органы, я 
 я                          - 129 - я 

 регламентирующие  и  контролирующие  эти работы. Опыт

 Франции,  прынятый во Франции, разрабатывает комиссия

 по   атомной   энергии,   утверждает   правительство.

 Ответственность   за  окоднательное  захоронение  РАО

 возложено   на  специальное  ведомство  -Национальное

 агенство по удалению радиоактивных отходов, созданное

 решением правительства.

      Недоліки  в  нашому  законопроекті  є,  але вони

 будуть, підкреслюю, будуть уточнені і ліквідовані при

 другому чинанні.

      Пропоную  даний  Законопроект прийняти у першому

 читанні  і  передати  на доопрацювання із врахуванням

 пропозицій винести на друге читання.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.    Чи    є   запитання   до   Володимира

 Михайловича? Є. Будь ласка, Мішура.

      225.

 

      МІШУРА В.Д.

 

      В  мене таке  запитання. Тут у статті 1 "Основні

 терміни  поняття  та  їх  визначення". Есть виробники

 радіоактивних  видходів,  есть  класифікація  їх.  Не я 
 я                          - 130 - я 

 сказано  лише,  що  ж  таке радіоактивні відходи? Ну,

 наприклад,    у   нас   в   Кіровоградській   області

 добувається  уран.  Уранова руда, там есть у нас.....

 такі великі, хвости так звані, з яких потім починають

 будувати фундаменти, починають будувати дороги і таке

 інше.  Потім  виявляється,  що  там дуже ведикий, так

 сказать,   радіоактивний   фон.  То  це  радіоактивні

 відходи,   чи   не   радіоактивні   відходи?   Як  це

 класифікувати.

 

      ___________.  Ну,  є тут поняття....... існуючих

 радіоактивних    відходів,    прийнятому    нами    в

 законопроекті  попередньому,  ми  також  визначились.

 Питання  викликає  інше, запитання викликає інше. Які

 норми  затвердження,  скаже,  гама  ізлученій  і  так

 далі  -оце  визначається згідно нашого законодавства,

 допустимі   норми   комісії,   Національної   комісії

 радіаційного     захисту    населення    України    і

 Міністерством  охорони  здоров'я  України. Такі норми

 існують  сьгодні  в  Україні.  Вони не встановлюються

 даним  Законом,  а  встановлюються тими органами, про

 які я сказав.

      Пробачте  мені,  записати  сьогодні  в  Закон не

 можливо.  Ми  записуєм  ті  органи,  які затверджують я 
 я                          - 131 - я 

 норми  і  нормативи.  Ці  органи  сьогодні  існують в

 Україні.    Вони   в   певних   промежутках   времені

 пережатверджуються   згідно  із  змінами  ситуацій  у

 світі,  згідно  із  зміною нормативних актів, скажем,

 Міжнародного   агентства   по   використанню  атомної

 енергетикиІ І за останні п'ять років, здається, тричі

 ці  норми  встановлювались більш хорстокими. Так що в

 єдиному акті затвердити їх практично не можливо.

 

      ГОЛОВА. Ще є запитання? Немає. Дякую, сідайте.

 

      _______________ Спасибі.

 

      ГОЛОВА.  Павловський. Співдоповідь від Комісії з

 питань    ядерної    безпеки    -Михайло    Антонович

 Павловський.

 

      ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.

 

      Шановні народні депутати, шановна Президія, наша

 комісія  теж  активно  працювала  над розробкою цього

 Закону,  і  я  хочу  привернути увагу до того, що цей

 рік  -це  рік  створення ядерного законодавства, рік,

 коли  в  нашій країні системно, створюється системний я 
 я                          - 132 - я 

 підхід до використання ядерної енергії, до поводження

 з радіоактивними відходами.

      Першим  кроком  на  цьому  шляху  було прийняття

 концепції    про   радіаційну   безпеку   попередньою

 Верховною Радою.

      Другий   крок   -Закон,  який  ми  прийняли  про

 використання ядерної енергії та радіаційну безпеку.

      І  сьогодні  ми  робимо третій крок, розглядаючи

 цей  Закон. І вже сьогодні ми відчуваємо, що для, щоб

 дійсно  цей  підхід  був  системний,  в нашій державі

 повинна    бути   розроблена   національна   програма

 використання   ядерної   енергії   та   поводження  з

 радіоактивними відходами.

      Ми  повинні  чітко  знати  на якому етапі, що ми

 маємо  робити з радіоактивними відходами, починаючи з

 тих проблем, які сьогодні є і з четвертим блоком, і з

 чорнобильською  зоною  для  того, щоб дійсно в нас не

 виникало колізій і ускладнень на кожному етапі.

      Тепер безпосередньо відносно цього Закону я хочу

 сказати  таке,  що  Закон,  який  ми  розглядаємо про

 радіоактивне   поводження,   безпечне   поводження  з

 радіоактивними  відходами  і  попередній  Закон  "Про

 використання  ядерної  енергії", їх розробка почалася

 паралельно  в  двох  групах,  але  ми їх обговорювали я 
 я                          - 133 - я 

 разом.  І  на  томуе  тапі,  коли  ми почали приймати

 перший   закон,   цей  Закон  залишився  в  такому  в

 незмінному  вигляді.  І  тепер  ясно, що дуже доречна

 пропозиція  Яворівського,  депутата Яворівського. Для

 того,  щоб  провести у повну відповідність ці закони,

 тому  що  в  першому  законі  ми  врахували  біля 300

 зауважень народних депутатів по його вдосконаленню, я

 не  хочу,  наша комісія якраз таку роботу провела, на

 18  сторінках  оці  зауваження для того щоби провести

 таку  повну  відповідність,  я не буду забирати, вашу

 увагу,  зачитувати  ці  зауваження,  я  думаю  ми  їх

 врахуемо  і  все-таки  дасть  нам  можливість  досить

 швидко  і  ефективно використати ваши зауваження6 які

 були  в  попередньому законі, для того, щоб цей закон

 зробити   досконалим   з   врахуванням   міжнародного

 досвіду,  який ми отримали, коли проводили міжнародну

 консультативну раду кращих юристів Европи, Америки та

 України,   ядерного  законодавства,  і  я  думаю,  що

 сьогодні  в нас є всі підстави для того щоб, прийняти

 цей закон у першому читанні і врахувати ці зауваження

 про  які  я  кажу,  а  також  прошу вас з врахуванням

 досвіду    попереднього   не   зволікати   з   вашими

 зауваженнями  та пропозиціями, для того щоб ми згідно

 регламенту,    своєчасно   могли   їх   врахувати   і я 
 я                          - 134 - я 

 обговорити.   І  я  закликаю  до  плідної  співпраці,

 особливо  комісію  з  питань  екології.  тому  що  ці

 питання  торкаються  і цієї комісії і я думаю, що нам

 вдасться  ближчим  часом  прийняти  цей  закон  і  це

 відкриє нам можливість для вступу України, приєднання

 України  до  Віденської  конвенції,  для  розгортання

 міжнародного співробітництва. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА Дякую Вам. Сирота.

      Михайло   Дмитрович  Сирота,  комісія  з  питань

 екології.

 

      СИРОТА.   Шановний   голове,   шановні   народні

 депутати, без сумніву такий закон сьогодні необхідний

 нашій  державі.  І  ми  зобов"язані  його  прийняти в

 першому  читанні  в  той  же час є деякі доповнення і

 поправки про які я хотів би сьогодні сказати. Зокрема

 стаття  6  повноваження  Верховної Ради. До виключної

 компетенції Верховної Ради прийняття рішень, належить

 прийняття   рішень   щодо   розміщення   сховищ   для

 захоронення   довгоіснуючих  радіоактивних  відходів,

 тобто,  тих,  що  зберегаються  10  тисяч років. А от

 короткоіснуючих  300  років,  вони  теж на мій погляд

 повинні  регламентуватися  виключно  Верховною Радою, я 
 я                          - 135 - я 

 тому  що  загроза  для здоров'я однакова буде, що від

 цих, що віддовготривалих сховищ.

      Стаття    12.    Тут   передбачається   державне

 регулювання    безпеки    в    сфері   погодження   з

 радіоактивними   відходами   здійснюється   Державним

 комітетом України з ядерної та радіакційної безпеки і

 Міністерством   охоронни   навколишнього  природнього

 середовища   України.   Ми   знаємо,   що   відбулася

 реорганізація  цих двох комітетів і їх треба привести

 у відповідність.

      Стаття   15.   Спеціалізовані   підприємства  по

 погодженню    з   радіоактивними   відходами   несуть

 відповідальність  за  забезпечення безпеки персоналу,

 населення та навколишнього середовища.

      Пукт абсолютно справедливий.

      А наступний каже, що спеціалізовані підприємства

 обов'язково   повинні   мати   страхові   фонди   для

 відшкодування збитків у випадку радіоакційних аварій.

 Тобто в самому законі ми закладаємо можливість тогго,

 що  такі  аварії  будуть  і  навіть повинні ми мати

 кошти на їхні ліквідації.

      Я вважаю, що нонсенс і такого в статті закону не

 повинно бути.

      Далі.    Стаття    23.    Контроль   за   станом я 
 я                          - 136 - я 

 навколишнього   середовища   в  районах  розташування

 сховищ  радіоактивних відходів здійснюється силами та

 за  рахунок власника сховищ радіоактивних відходів. А

 якщо   в  результаті  своєї  неправильної  діяльності

 власник   допустив  певне  підвищення  радіоактивного

 випромінювання  і  захоче приховати це від наточення,

 від населення? Очевидно повинен бути якісь незалежний

 компетентний  орган,  скажімо  теж  саме Міністерство

 охорони  природи,  яке б допомогало здійснювати такий

 контроль.

      І  останнє,  на  мій  погляд,  найбільш важливе.

 Розділ  13, стаття 35 "Міжнародне співробітництво". Я

 вважаю,  що  те,  що в законі не передбачення питання

 можливості   ввезення   радіоактивних   відходів   на

 територію України - це  небезпека для самої України.

      Сьогодні    маючи   ядерну,   маючи   катастрофу

 Чорнобильської     ядерної    елктростанції,    маючи

 надзвичайно  еликі  наслідки  всього цього ми повинні

 заборонити  ввезення на територію нашої держави будь-

 яких  ядерних відходів. Тому я вважаю, що повина бути

 ще  одна  стаття,  в  якій чітко повино бути сказано:

 "забороняється  ввезення  на тіериторію України будь-

 яких радіактивних відходів з інших країн".

      А  так  я вважаю, що з такими доповненнями закон я 
 я                          - 137 - я 

 ми сьогодні повинні прийняти в першому читанні. Дякую

 за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Ще  є  бажаючі  виступити? Будь

 ласка. Номер?  Дудченко.

 

      ДУДЧЕНКО.  Дудченко,  408  избирательный  округ,

 Славута.

      Зборпереработка     и     временное     хранение

 долговременно    захоронение   радиактивных   отходов

 является  неотемлемой  частью  действености в области

 использования ядерной энергии.

      Принятый  на этой неделе Закон "Про выкорыстання

 ядерної енергії та радіаційну безпеку" был разработан

 с  учетом этого и является базовым законом, который в

 том  числе регулирует отношения в области обращения с

 радиактивными отходами.

      Однако,   параллельно   этому   Мин.  Чернобылем

 разрабатывается   Закон  Украины  "Про  поводження  з

 радіоактивними  отходамі".  Можно  было  ожидать, что

 основным  назначение  этого закона будет установление

 таких  условий  деятельности  в области использования

 ядерной  энергии,  которые  вынуждали бы физических и

 юридических  лиц  уменьшить количество возникающих на я 
 я                          - 138 - я 

 производстве  отходов  и  вкладывать  средства  в  их

 переработку,  например,  введение  налога  на отходы,

 применяющиеся на предприятиях.

      Закон,   предложенный  к  расмотрению  положений

 конкретизирующих  обращение  с радиактивными отходами

 как  раз  не  содержит. Предлагаемая плата за отходы,

 она  не  стимулирует  передачи  на  переработку, онеа

 наоборот  будет  заставлять  предприятия  уходить  от

 передачи на переработку и хранить отходы у себя.

      Законом         предусмотрено         разделение

 государственного  управления  в  сфере  использования

 ядерной  энергии, обращение с радиактивными отходами.

 Вокруг   этого   вопроса   были   большие  споры  при

 подготовке  базового Закона "Про выкорыстання ядерноё

 енергиё  и  радиацийну  безпеку".  Победили  те,  кто

 рабовал  за  создание  двух  органов государственного

 управления, сделали форму государственного управления

 в  области  использования ядерной энергии и в области

 обращения с радиактивными отходами.

      Совершенно  необосновано и надумано создается на

 мой   взгляд  лишняя  чиновьечья  структура.

      Обращаю   внимание,  что  в  статья  5,  которая

 предусматривает    финансирование......    структуры,

 обеспечит    ей    безсуществование   независимо   от я 
 я                          - 139 - я 

 результатов  деятельности.  То  есть будет она или не

 будет  перерабатывать  отходы. Ну и уже было сказано,

 что  Закон  вомногом повторяет предыдущий Закон имеет

 от  него  много  отступлений,  а  поэтому считай, что

 Закон     требует     принципиальной     переработки,

 концептуальной  его нельзя принимать в первом чтении.

 Необходимо направить надоработку . Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Ще є бажаючі виступити. Свято з

 місця, ну просить , Віктор Петрович, прошу з місця.

 

      СВЯТО В.П. Дякую Олександре Олександровичу.

 

      416   виборчий  округ.  Хмельниччина.  Заступник

 Голови  комісії  з питань ядерної політики та ядерної

 безпеки.

      Я  хочу  сказати,  що  Михайло  Антонович,  дуже

 влучно  сказав,  що  цей рік -це є роком законодавчих

 актів  області ядерної політики та ядерної безпеки ми

 вийшли з союзу, як держава ядерна, а з другого боку у

 нас  немає до цих пір цілісної законодавчо-норматиної

 бази  області  ядерної  політики  та ядерної безпеки.

 Одну  частину, одни Закон ми вже прийняли надзвичайно

 важливий   другий  цей  Закон  -це  є  також  Законом я 
 я                          - 140 - я 

 концептуальним   стратегічним.   З  точки  зору  його

 досконалості   і   недосконалості   нічого  зразу  не

 твориться рівні високому досконалості.

      Будемо  в  другому читанні його розглядати, буде

 доповнення вносити, шліфувати, але то вже питання, як

 кажуть  часу,  зараз нам головне прийняти цей Закон в

 першому  читанні,  я  скажу  чому,  тому що прийняття

 цього  Закону  воно  є  важливим тим, що ми цим самим

 відкриває  собі  можливість взаємодії на міжнародному

 рівні  нам надавалася велика консультативна допомога,

 науково-технічна  допомога, але вона тільки можлива в

 тому   випадку,   коли   буде   прийнята   відповідно

 законодавча  нормативна  база,  як така, як Закон про

 використання  ядерної  енергії  і радіаційної безпеки

 так   і   законопроект,   який  ми  розглядаємо  -про

 поводження  радіоактивними речовинами. Це є реакторні

 закони,  це  є  фундамент області ядерної політики та

 ядерної безпеки.

      Я  дуже  вдячний  вам  за  увагу.  Вибачаюсь, що

 зайняв у вас певний час.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Можете  не вибачатись, бо у вас ще була

 хвилина часу. Кірімов Іван Захарович, будь ласка. я 
 я                          - 141 - я 

      Я   так   зрозумів   -останній   із   тих,   хто

 записався...

 

      КІРІМОВ І.З.

      Шановний  Олександре  Олександровичу! Спасибі за

 те, що ви мені надали слово.

      Шановні колеги-депутати!

      Сьогодні  (як  ви  чули  вже) багато слів добрих

 сказали про те, що у нас будуються закони, які будуть

 захищати  населення  від радіаційної безпеки. Це дуже

 важливо. І я би хотів лише вас всіх попросити ось про

 що.  Справа  в  тому,  що  у  світі вчені наші фізики

 говорять  про  те... ядерники, що немає технологій по

 демонтажу  атомних електростанцій. І, напевне, якби в

 нас  ось такі закони були років 10 тому, то, можливо,

 і не було б подібної аварії, яка сталася в Чорнобилі.

      Тому  я  сьогодні  прошу  вас,  шановні  колеги-

 депутати, підтримати і прийняти цей у першому читанні

 Закон  про  поводження з радіоактивними відходами. Це

 буде  крок  до  нашої  спільної  безпеки і до безпеки

 усього світу.

      Дякую!

 

      ГОЛОВА.   Отже,   було   дві   пропозиції:   від я 
 я                          - 142 - я 

 розробників  Закону  і  двох  комісій  (навіть  трьох

 комісій)  -прийняти  Закон  у першому читанні. І була

 одна  пропозиція  депутата  про те, щоб не розглядати

 його  сьогодні  -направити  на доопрацювання. Тому, у

 порядку   надходження,   я   ставлю   на  голосування

 пропозицію,  яка  виражена  у вас у Постанові. Тому я

 ставлю  на  голосування Постанову з приводу прийняття

 Закону у першому читанні.

      Будь  ласка, зосередьтеся. Увімкніть систему. Не

 забувайте,  що  йде  голосування  за новою методикою:

 двома руками. Чи, принаймні, хочби двома пальцями...

 

      "За" -

 

     Леоніде   Івановичу!  Леоніде  Івановичу,  вашого

 голосу не вистачило - ідіть проголосуйте!

 

     "За"

      Вашого голосу не вистачило, йдіть проголосуйте.

      Ну,  старий  метод  не  можна, це треба буде дві

 години, щоб перейти на старий метод.

      Едуард   Йосипович,  сядьте  і  голосуйте,  будь

 ласка, бо часу нема.

      Прошу, голосуйте. я 
 я                          - 143 - я 

      "За"    "проти"    , рішення прийнято.

      А ви казали!

      Так, я прошу  уваги.

      У   вас  на  руках  проект  закону  про  туризм.

 Надзвичайно важливий для економіки теж.

             (Шум у залі)

      Хто в нас доповідач там записаний?

             (Шум у залі)

      Я  прошу  вибачити, я не так оголосив. Про проек

 Закону   України   про  наукову  та  науково-технічну

 експертизу.  Друге  читання. Ми його вже багато разів

 розглядали  тит,  виносився  він,  і,  мені здається,

 грунтовно вже попрацювали над ним депутати.

      Ігор Рафаїлович, прошу.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 депутати!  Розглядається у другому читанні Закон "Про

 науково-технічну   експертизу".  Закон  має  на  меті

 поставити  на нормальні законодавчі рамки експертизу,

 всі   проекти   в   якій   проводяться   в   державі.

 Відбувається  друге  читання,  і я готовий до другого

 читання. я 
 я                          - 144 - я 

 

      ГОЛОВА. Прошу вашої уваги.

      Як  ви  бачите  у  документі  враховані,  власне

 кажучи,  всі  майже  пропозиції.  Тому  за процедурою

 другого читання... Давайте спочатку так, я перевіркою

 такою  зроблю.  Є  зауваження  у кого, хто вважає, що

 треба  переголосувати  саме  його  пропозицію? Та тут

 майже  все...  Це точно, десь 95 відсотків враховано.

 Які  будуть  пропозиції? Вцілому проголосувати? Ніхто

 не наполягатиме, що це його думка не врахована? Ні.

      Я  ставлю  вцілому Закон "Про наукову і науково-

 технічну   експертизу"   на   голосування  в  другому

 читанні.

       (Шум в залі)

      Так  він  же  висловився.  Ігорь  Рафаїлович, ви

 заперечуєте?

      (Шум в залі)

      Що,  що?  А. А хто йому не вірить? Ви що? Тому я

 ставлю на голосування, прошу. В другому читанні Закон

 вцілому.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

 я 
 я                          - 145 - я 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р. Я вам дякую за довіру.

 

      ГОЛОВА.  У  вас  на  руках проект Постанови "Про

 введення   в   дію  про  наукову  і  науково-технічну

 експертизу". Ставлю на голосування цей проект.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Рішення прийнято. Дякую розробникам від

 імені Президії і себе особисто.

      Про проект Постанови Верховної Ради України "Про

 прапори  і  вимпели державних органів, організацій та

 їхніх посадових осіб". Михайло Васильович Косів.

 

      КОСІВ М.В.

 

      Ну,  тут  розглядається питання (бачу, що не всі

 почули) про прапори і вимпели державних органів та їх

 посадових осіб. Вам розданий проект Постанови з цього

 питання.

      Це  питання  розглядалося  в  Комісії  з  питань

 державного     будівництва,    діяльності    рад    і

 самоврядування.  Це  рецензія,  яку видала ця комісія

 схвалює  цей  проект  в  цілому.  Тут є тільки окремі я 
 я                          - 146 - я 

 редакційні правки. Скажімо, слово "їхніх" замінити на

 "їх", чи, скажімо, замість прапори і вимпели написати

 "зразки  прапорів і вимпелів". Ну, і я думаю, що такі

 зауваження  можна було б залишити просто редакційному

 відділові.  А  от  зауваження  цієї комісії з приводу

 того, що треба внести сюди ще крім "державних органів

 і  їх посадових осіб" також "громадські організації",

 то  я  вважаю,  що  це  недоцільно  робити  до пункту

 третьому.  Тому  що згідно із Законом "Про громадські

 організації"  там  є  передбачено,  як затверджуються

 їхні, ну, прапори, вимпели, якісь там значки.

 

      ГОЛОВА. Символи, символи.

 

      _______________

      Отже,  я  гадаю,  що  можна,  якщо  ви вважаєте,

 приступити до обговорення по окремих пунктах їх тут є

 5,  а  якщо  ви  ознайомилися  і  згодні з тим що тут

 викладено, то можемо прийняти проект в цілому.

 

      ГОЛОВА   Запитання  є  до  Михайла  Васильовича.

 Запитань немає. Михайло Васильович дякую вам є Леонід

 Іванович, бо прошу.

 я 
 я                          - 147 - я 

      ___________. 375 город Харьков, мы на комисии по

 обороне  и  безпеке рассматривали данную проблему, мы

 поставили    основной    вопрос,    как    соотносить

 государственные  знаки, государственного флага герба,

 мы  говорили  отложыть  до  вопроса  когды  мы примем

 наконец  то  по  конституционной  норме  флаг и герб,

 тогда  нормально будет, пожалуйста как вы тномитесь к

 этому предложению.

 

      ___________.   Справа   в   тому  що  ми  ще  не

 приступили  до  обговорення  постанови  про  державні

 нагороди і ваше запитаннє очевидно більше стосувалося

 саме  цієї  постанови,  а  що  стосуеться прапорів, і

 вимпелів  державних  органів та їх посадових осіб, то

 вони  і  сьогодні  і  ви  очевидно  знаете із засобів

 масової    інформації,    вони    створюються,   вони

 створюються,  але  вони  створюються  так  би  мовити

 самодіяльно.  Я  би  все-таки  вважав,  в цьому треба

 навести  відповідний законодавчий порядок і визначити

 скажімо  структуру  в  Кабінеті Міністрів, яка би при

 наймі   затверджувала  ці  ескізи  і  пропозиції  про

 прапорів і вимпелів, посадових осіб, а то що їх треба

 затверджувати, то це неодмінно, скажімо такі посадові

 особи  як  навіть  президент  чи  хтось інший немають я 
 я                          - 148 - я 

 своїх  прапорів  і  вимпелів, чи скажімо ті структури

 які  працюють  на митниці на кордони, скажимо, окремі

 школи  які  утворює  от міліцейські школи які утворює

 Кабінет  Міністрів,  чому  уже  зараз  нема  ти своїх

 прапорів.

 

      ГОЛОВА   Зрозуміло   відповідь   я  справді  про

 конкретну  справу,  і  стосуеться вона органів як раз

 державних,  а  не  в  цілому державних символів. Тому

 мені  здається  Леонід  Іванович,  ви дещо не по темі

 задали запитання, Мішура Володимир Дмитрович.

 

      МІШУРА.  Михайло Васильович, скажіть будь ласка,

 чим   о   ця   постанова   відрізняється  від  закону

 української   РСРС   1981  року.  Яку  ви  пропонуете

 скасувати.

 

      ___________.    Ну    ця    постанова   очевидно

 відрізняється тим, що в 1981 році не було дуже багато

 тих державних структур, які існують сьогодні. Бо тоді

 і  держави не було і державних органів в тому вигляді

 в якому існує держава Україна сьогодні.

 

      ГОЛОВА.  І  навіть  у  редакції, то було у назві я 
 я                          - 149 - я 

 було іншій  текст, тому це теж має значення.

      Валентина Петрівна, будь ласка.

 

      159 виборий округ депутат СЕМИНЮК.

 

      Шановний доповідачу!

      Народна   мудрість   говорить,   що   від  зміни

 головного утбору, розуму недобавляється.

      Я  як  економіст  хочу  вас запитати, кожний раз

 коли  приймається  якийсь  законопроект я ставлю собі

 запитання, в що обійдеться для моїх виборців для мого

 населення та чи інша постанова, чи Закон.

      Я  вам  приведу  приклад., коли було в 1992 році

 прийнято    Закон   "Про,   вірніше   прийнято   таке

 компромісне  рішення  "ПРо  символіку"  я  порахувала

 фінансові   затрати  в  районі  від  зміни  символів,

 вивісок,  табличок  і  совокупність затрати обійшлися

 мені   в   районі  40  тисяч  населення  сума  затрат

 становила  би  таку кількість грошей, що можна було б

 побудувати 55 кілометрів доріг твердим покриттям.

      Скажіть мені будь ласка в скільки обійдеться для

 держави  прийнята постанова. Тому що я проаналізувала

 бюджет  1994 року і детально побачила, скільки нашому

 бюджету   обійшлося   перерахування  коштів  в  різні я 
 я                          - 150 - я 

 закордонні  організації  для  зміни  атласів, вивісок

 табличок,   скільки   обійдеться   для  бюджету  дана

 постанова. Дякую за увагу.

 

      ___________.  Я  звісно  не  буду  сперечатися з

 народною мудрістю, бо народна мудрість -це річ так би

 мовити заперечна. Але що стосується цієї постанови то

 вона  не  фінансується  з  бюджету  насамперед,  вона

 фінансується  тими  органами,  які  будуть створювати

 свої   вимпели.  А  по-третє  (я  не  знаю,  чому  ви

 смієтеся?..)..,  а  по-третє,  ну колись же ж сталася

 така  ситуація,  що  виникла  нова  держава.  І  нова

 держава  без  своїх  знаків існувати не може. Один із

 найосновніших  прерогатив існування держави -це також

 є  і  державні  символи.  І  вони  мусять існувати. А

 обрахувати,  скажімо,  точно  скільки  буде коштувати

 виготовлення  прапора (ну, скажімо, для тих структур,

 які   я   називав  тут:  для  митної  служби  чи  для

 прикордонної  служби) -тут обрахувати дуже трудно. І,

 очевидно,  неможливо  -звичайно,  що  це будуть якісь

 витрати. Але я вважаю, що без них обійтися не можна.

 

      ГОЛОВА.  Валентино  Петрівно, все в порядку. Вам

 ще  шось  не  зрозуміло?  Увімкніть  ще  раз  її, щоб я 
 я                          - 151 - я 

 з'ясувать.

 

      СЕМЕНЮК  В. П. Олександре Олександровичу, я дуже

 чітко зрозуміла.

      Сьогодні  ми  дуже  довго  спорили: скільки дати

 селу,  скільки  зробити  емісії...  І  в  мене просте

 жіноче  запитання: скажіть мені, будь ласка, ви своїй

 дружині  купите  плаття  шикарне,  якщо  діти  будуть

 голодні?  Напевне,  ні... Треба подумати спочатку, на

 що тратити гроші. Дякую!

      (Оплески).

 

      ГОЛОВА.   Мова  йде...  давайте  так...  шановні

 депутати!  Валентино  Петрівна,  чи дешеве плаття, чи

 дороге  плаття,  але  воно  повинне мати якусь форму.

 Якщо це плаття на якомусь... державній структурі. І в

 даному  випадку  ми  даємо  дозвіл Кабінету Міністрів

 визначати  форму,  пропорції, тощо. Це не означає, що

 треба   негайно  шити  всім  плаття  -можна  поки  що

 походити  без того... Ви розумієте?! Але мова йде про

 те, що як шити прийдеться, то за певними процедурами,

 за певними правилами.

 

      ___________.  Олександре  Олександровичу,  я  би я 
 я                          - 152 - я 

 додав  до  цього ще... що, ну, ви ж, напевно, знаєте:

 ось недавно показували навіть у Кіровограді, утворили

 герб міста. Це вам. Ну, запропонували проект міста, і

 там  є  якісь  букви, скажімо, "Є", бо коллись то був

 Єкатиринбург,  і ще щось там є. І те ж саме, скажімо,

 йде  зараз  в Києві. І воно все одно йде. тже ми цією

 постановою,  я хочу сказати те ж саме, що і Олександр

 Олександрович,  ми  цією  постановою просто доручаємо

 Кабінету Міністрів якось врегульовувати цей процес.

 

      ГОЛОВА.   Дозволяємо.

 

      ___________.  Дозволяємо,  так.  Щоб він не йшов

 стихійно і все. А він все одно йде.

 

      ГОЛОВА.   Є пропозиція підтримати варіант.

      Ставлю на голосування проект Постанови.

      За основу, голосуйте "за".

      Я не підказую.

      "За"    "проти"    , рішення

      Шановні депутати, не зрозумів хтось?

      Переголосувать з такої от.....

      Я прошу вас, воно не настільки принципово, що...

 Ми проголосуємо все одно  цю постанову. я 
 я                          - 153 - я 

      Тобто,  ми  розглянули  цей  проект. Ну, давайте

 так,  я  прошу  вашої  уваги. Просто не зайшов Степан

 Ількович,  то ми не проголосували. Зараз проголосуємо

 разом з ним.

      Будь  ласка,  зосередьтесь.  Йде сова про те, що

 порядок   визначення   символів   державних  установ,

 посадових   осіб   і  так  дальше  у  державі  мисуть

 існувати.  Якщо  ви хочете для своєї структури ввести

 якусь символіку, то ви повинні узгодити її в Кабінеті

 міністрів.  І  не більше, і не менеше. Тут же мова не

 йде  про  конституційну норму якусь. Ви зрозуміли про

 що   йдеться.   Тому   я   прошу   вас   переконливо,

 проголосуйте "за", я не підказую як, але проголосуйте

 "за".  Будь  ласка,  прошу  вас. Ну, що тут поіменно,

 люди проголосують. Я прошу вас.

 

      "за"

      Я  прошу  голів  комісій... Я прошу уваги. Прошу

 голів комісій і голів фракцій поясніть депутатам, про

 що  йдеться,  прочитайте  уважно  самі  Постанову,  і

 проголосуйте   за  підтримку  її,  тому  що  мені  не

 зрозуміло, чому ви так реагуєте.

      Михайло  Васильович, дякую вам, ви все правильно

 доповіли. Михайло Васильович, у вас там, здається, ще я 
 я                          - 154 - я 

 одне питання. Про державні нагороди.

      Я  прошу  вашої  уваги.  Про  державні  нагороди

 України.

 

      ___________.

      Шановні  колеги народні депутати! Це питання має

 давню історію.

 

      ГОЛОВА.  Михайло  Васильович, дозволите мені два

 слова?  Як  ви  на  таке  подивите,  на  таку справу?

 Шановні  депутати!  Володимире Григорович, Володимире

 Григорович,  робіть  зауваження колегам так, щоб я не

 чув.  Ну,  далеко дуже звідти, а все одно чую, про що

 ви говорите. Навіть лексікон чути.

      Я  прошу  вас, шановні депутати! Депутат Дем'ян.

 Переконливо рошу.

      (Шум в залі)

      Прошу  вас. Ми розглядали питання "Про нагороди"

 ще в минулому складі Верховної Ради.

      Питання до цих пір не вирішено. Сьогодні комісія

 знову  ж  пропонує  варіант  постанови.  З реакції на

 попереднє,   під   час   попереднього  голосування  я

 зрозумів,  що ви не глибоко вивчили ці питання. Майте

 на  увазі,  що  держава,  котра  існує і вже має свою я 
 я                          - 155 - я 

 новітню  історію  повинна відзначати людей, які мають

 заслуги перед державою.

      І  тому  для  відзначення  цих  заслуг  потрібні

 державні  нагороди  різного  виду.  До  цих пір у нас

 існує тільки одна ногорода -це "Відзнака Президента".

 Цього  надзвичайно  мало  і  це не робить честі нашій

 державі.

      Тому  я  вас прошу, у комісіях і фракціях уважно

 роздивіться цей законопроект з таким розрахунком, щоб

 ми  на  тому  тижні  могли  прийняти  з цього приводу

 постанову.  І Закон про державні нагороди.

      І я б дуже хотів би, щоб ми не передавали комусь

 право  визначати ці нагороди, щоб це була прерогатива

 Верховної Ради України.

      Тому  так  чи  інакше  ми  повинні  прийняти цей

 документ.  Прошу  вас:  уважно  подивіться  на  зміст

 проекту, котрий у вас є на руках. Голосувати зараз...

 Я   ставити   не   буду   на   голосування,   щоб  не

 дискредитувати  ідею  цього документу. Добре, Михайло

 Васильовичу?

 

      _______________

 

      Олександр  Олександрович,  я тільки додам, що 14 я 

                      - 156 - я 

 комісій   розглянули,   і   13   із   них   позитивно

 відгукнулися  на  цей  проект.  Одна  заперечує з тих

 самих  мотивів,  які  вже  тут  сьогодні лунали. То я

 просив би і інші комісії, теж їх цей проект розглянути.

 

      ГОЛОВА.  Тобто  додайте протоколи своїх комісій,

 оскільки  стосується це всіх. Добре? Домовилися. Тому

 я не буду ставити на голосування це питання.

      Тепер.  У  вас  на  руках  є орієнтовний перелік

 питань  для  розгляду  на  наступний  тиждень.  Прошу

 уваги.   Ви   подивіться.  Та  роздали  всім,  що  ви

 говорите.

      В  цьому переліку не визначені дні, розгляду тих

 чи  інших  питань, але сам перелік досить насиченний,

 то я просив що у когось є зміни до переліку можете їх

 розказати,  а  можете  внести  потім через комісію на

 президію в понеділок.

      Хто хоче висловитися з цього приводу запишиться.

      Само  собой  що будуть розглянуті ті питання які

 ми  не  встигли  розглянути на цьому тижні. 10 хвилин

 досить я думаю6 опублікуйте список.Прошу, Пронюк.

     

      ПРОНЮК.   Шановні   колеги,  205  євген  Пронюк.

 Безперечно  добре,  що  ми  маем таку вже можливість, я 
 я                          - 157 - я 

 сьогодні одержати цей перелік питань. А мені здаеться

 що  ось  тут  друге  названий звіт президії Верховної

 Ради  України, мені здаеться, що на наступний тиждень

 це  неареально  і неможливо, бо по-перше, в контексті

 він має розданий в комісії, ми маемо познайомитися, і

 іначе  це  буде  чист  формальний бік. А нам потрібно

 думати   про   вдосконалення   парламенту   і   нашої

 діяльності.  Тому я вважаю його требе перенести через

 тиждень. А вилучити із 14 і 17. Так в мене все, дякую

 за увагу.

     

      ГОЛОВА.  Безсмертний.

     

     

      БЕЗСМЕРТНИЙ

     

      Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 колеги  народні  депутати,  я  повністю  підтримую те

 питання  яке  поставлено  17 лютого про парламентські

 слухання  про  стан освіти в Україні і мені здається,

 його обов'язково треба поставити і розглянути.

      І  ще  одне  невелике  зауваження.  Закінчується

 робота    над    Законом   про   державну   владу   і

 самоврядування  в  Україні.  Через  тиждень ми підемо я 
 я                          - 158 - я 

 працювати в округі, для того, щоб прискорити введення

 закону  і  дати  грунт для роботи в Комісії по Закону

 "Про  Ради"  мені  здається,  що  слід  на наступному

 тиждні  зарезервувати місце за цим законом. Для того,

 щоб не гальмувати цей процес. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Ніхто  не  заперечує проти резервування

 такого    часу.    Проте   процедури   треба   строго

 дотримуватися.  Цей  закон  надзвичайно складний, щоб

 його  поспхом  приймати.  ви  самі  розумієте  добре.

 Черепков, Шевченко прошу.

     

      ШЕВЧЕНКО.

     

      Шановний Голово і шановні колегі, ми запланували

 на  наступний  тиждень  звіт Президії Верховної Ради.

 Однак,  не  врахували  один  нюанс  і  не  було змоги

 винести  цю  пропозицію  тоді,  коли  ми  це  питання

 приймали,  поскільки  не  відкривалися  дебати  і  не

 обмінювалися ми думками.

      Ми не виконаємо, повністю не справимося зі своєю

 місією,  заслухавши  лише  звіт  Президії, якщо ми не

 зробимо  ще  однієї речі. Ми повині розглянути бюджет

 Верховної Ради, те що не робилося кілька років. Що це я 
 я                          - 159 - я 

 означає?   До   цього   питання  мають  бути  роздані

 відповідні  документи, щоб всі депутати ознайомилися,

 як же ми працюємо і що робиться в нашій кухні.

      Якщо,  ви  Головуючий,  Голова  Верховної  Ради,

 згодні  з цією пропозицією, прохання це зробити. Якщо

 ж  ви  не  згодні,  чи бачите розгляд цього питання в

 іншій формі, то я знаючи, що в цьому мене підтримають

 дуже  багато  депутатів  змушений буду (..........) і

 проситиму  так  само і їх, щоб вони поставили питання

 про  винесення  на голосування цього доповнення, коли

 коли   говоритемемо,  коли  обговорюватимемо  порядок

 денний на вівторок. Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВА. Черепков.

     

      ЧЕРЕПКОВ.

     

      Уважаемый  Александр Александрович, прошу раздел

 питання,   які   можуть   бути   розглянуті   в  мірі

 готовності.  Вопрос Закону проект закону про постійні

 комісії  перенести  вопросы  для  розгляду  пленарних

 засіданнях  є  основні.  ПОтому  что  этот проект уже

 давно  готов  и  он  очень  важен, он очень важен для

 работы - это первое. я 
 я                          - 160 - я 

      Второе.  Чтобы  сделать  облегчыть  работу наших

 консультантов-референтов, а люди на местах ждут -этот

 проект  тоже  на  местах подготовлен. И поэтому прошу

 включить в число основных вопросов.

      И  третье  последнее.  Учитывая  то, что у нас 4

 фракции   отсутствовали   не   принимали   участие  в

 голосовании,  а  был  вынесе вопрос про проект Закону

 України  про  внесення  і  доповнень  до кримінально-

 процесуальго  Кодексу  України. То есть по статье 94,

 то  что предлагал Генеральный прокурор Украины. Прошу

 и этот вопрос включить когда будет полон зал, потому,

 что   уже  пологода  Закон  Президента  по  борьбе  з

 организованной  преступностью  и коррупцией, а за эти

 полгода не одын из жирных котов не только не похудел,

 а и не помыслел худеть о чем говорил Президент.

      И  второе.  Когда  приезджаеш  на  места,  то не

 поймеш часто где............ начальник, а где........

 сидит.  ПОэтому  этот  вопрос,  я  следую  необходимо

 рассмотреть .

     

      ГОЛОВА.    Хороша    пропозиція,   я   не   буду

 коментувати, але справа в тому, що я 4 рази ставив це

 питання  на  голосування  при чому поіменно. А хто, а

 вибачте,   а  хто  не  хотів  голосувати  то  той  не я 
 я                          - 161 - я 

 голосував  чи  був  він  в  залі,  чи не був, були за

 реєстровані.   Тому   треба   опублікувати  списки  і

 продовжити роботу над цим законопроектом.

      Порадимося  на  Президії само собою, я звертаюся

 до Секретаріату за стенограмою всі пропозиції внесіть

 на  розгляд  Президії,  щоб  ми їх... з цього приводу

 визначилися.

      Моцпан.

     

      МОЦПАН

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!

      Я     принципиально     поддерживаю    последнее

 предложение Воадимира Федоровича Черепкова.

      8  февраля,  как известно, по некоторым причинам

 депутаты ряда групп  и  фракций - ЦЕНТР, РЕФОРМЫ - не

 присутствовали  на  пленарном заседании. У меня есть,

 уважаемые  депутаты,  основание полагать, что если бы

 эти  члены фракций, депутатских групп присутствовали,

 мы  могли  бы набрать бы дополнение к пункту 6 статьи

 94 Уголовно-процессуального кодекса. Это первое.

      Второе.   Я   понимаю,   уважаемые  коллеги,  (в

 особенности  -юристы)  -вас  смущает  начало  шестого

 пункта  статьи 94, где речь идет об образе жизни. Это я 
 я                          - 162 - я 

 философская категория -не правовая. И тем не менее, я

 вас  прошу:  если  в понедельник Президиум рассмотрит

 наше  предложение  и  внесет к этому времени изменить

 соответствующее начало шестого пункта статьи 94.

      И  последнее. Уважаемый Александр Александрович,

 после  того,  как  я записался на выступление, вы уже

 дали ответ, что все вопросы, не рассмотренные на этой

 неделе, переносятся на следующую.

     

      ГОЛОВА. Да.

     

      ...И   тем  не  менее,  я  пользуюсь  случаем  -

 приглашаю  все  депутатов  (я, правда, не уполномочен

 председателем  Комиссии  -я думаю, он простит!), в 10

 часов  утра в понедельник будет расширенное заседание

 нашей    Комиссии    по   борьбе   с   организованной

 преступностью и коррупцией с привлечением, с участием

 видных    специалистов   Верховного   суда   Украины,

 Генпрокуратуры,  Министерства здравоохранения по трем

 законопроектам  по наркотикам. И, пожалуйста, примите

 активное  участие,  чтоб  потом уже, при рассмотрении

 вопроса  на  пленарном  заседании  мы не трепали друг

 другу нервы.

      Спасибо за внимание! я 
 я                          - 163 - я 

     

      ГОЛОВА.Кармазін.

     

      КАРМАЗІН Ю.А. (299 виборчий округ)

      Дякую.

      Шановний Олександре Олександровичу!

      Я  прошу  і  вас,  і  шановних  членів  Президії

 визначитись   чітко   і  зараз  поставити,  може,  на

 голосування,  що  те питання, яке ми переносили вчора

 (про  порушення  прав  народних  депутатів),  щоб  це

 питання  ми  заслухали  у  вівторок у першій половині

 дня.  І щоби з цим зараз визначились голосуванням. Це

 перше.

      По-друге. Передивившись цей орієнтовний перелік,

 я  запитую,  а  де  ж  матеріали  до  нього? Тут дуже

 серьйозні  питання.  Звіт Фонду державного майна, про

 державну  Програму  приватизації і так далі. Згідно з

 регламентом,  ми  повинні були отримати ті матеріали.

 Їх нема.

      Далі.  Чотири  рази я ставив питання на Президії

 Верховної  Ради.  Ставлю його зараз тут, в залі перед

 всіми  народними депутатами. Може, так воно не пройде

 повз  вашу  точку зору, Олександр Олександрович. Коли

 нам  Президія забезпечить належні умови для роботи? Я я 
 я                          - 164 - я 

 маю на увазі, що кожен депутат має право законодавчої

 ініціативи.  А як він буде його використовувати, коли

 ми  не  знаємо, які Укази Президента публікуються? Ми

 не  знаємо  цього. Будь ласка, забезпечте нам, щоб ми

 їх  бачили. Тоді ми будемо допомагати Президії. І це,

 я вибачаюсь, не прохання, це вимога.

      Далі. Я думаю, що треба поставити на голосування

 також і  питання, щоб в звіті Президії було присутній

 аналіз  конституційності  Указів. Президія мла робити

 цю роботу згідно статті 106. Я маю... Ми звернулись з

 депутатським    запитом,   чомусь   вони   зараз   не

 оголошуються  на сесії, перестали оголошуватись, це є

 порушенням  і  регламнту і закону, -ми звернулись про

 те,  що  порушено Конституцію Президентом і Президією

 Верховної  Ради  при  прийнятті  Кодексу  про торгове

 мореплавство.  Йде відверте лобіювання, це зрозуміло.

 Конституція вимагає, що якщо в десятиденний термін не

 підписав  Президент, будь ласка, закон вступає, і ви,

 Олександр  Олександрович,  його повинні підписати. Ви

 прикрились  за  діями  Президії, за незаконними діями

 Президії.

      Далі.  Я  вважаю,  що ці всі питання нам повинні бути   дані   письмово.  Чому,  скажіть,  будь  ласка,

 продовжується  порушення  закону?  І ми писали до вас я 
 я                          - 165 - я 

 звернення  до Президії, група народних депутатів, про

 ненадання  звіту  Верховній  Раді з боку Генерального

 прокурора.  Скільки  це може продовжуватись? Скільки?

 Треба   дати   сюди   нам  матеріали,  винести,  сюди

 добавити.  Якщо  є потреба, давайте проголосуємо. Але

 закон вимагався від нас ще півроку тому.

      Крім того,, ми поставили питання про звіт Служби

 безпеки.  Ви подивіться, що робиться. Два заступника,

 призначені  Президентом України, на порушення чинного

 законодавства   України,   що   ж  ви  робите,  члени

 Президії,  я  вас  запитую.  Ви  не  виконуєте  своїх

 обов'язків.

     

      ГОЛОВА.  Я відповідаю. Шановний Юрій Антоновичу,

 ви  час  використали.  Я  прошу  вас. Ви, будь ласка,

 перед  тим,  як  пред'являти  претензії  до Президії,

 уважно почитайте також повноваження Президії. І це до

 тих, доречі, хто наполягав на звіті, цілком слушно, я

 теж  вважаю, що треба звіт цей зробити. Звіт цей буде

 зроблено  у  строгій  відповідності  із регламентом і

 виконанням  обов'язків, які передбачені за Президією.

 Тому  багато  чого  з  того,  що  ви  зараз  сказали,

 відноситься  до  компетенції  Верховної  Ради,  а  не

 Президії. Це одне. я 
 я                          - 166 - я 

      А   друге.  Звіт  Прокуратури  передбачається  і

 включений  в  перелік  питань,  які винесені на третю

 сесію.   Рішення   з   цього  приводу  Верховна  Рада

 прийняла.

      Я прошу, Петро Володимирович, я прошу вас. Петро

 Володимирович,   прошу,   ви  відвлікаєте  увагу  від

 пропозиції Кармазіна.

      Тепер.  Питання про розгляд справи із порушенням

 Конституції  і  Закону  "Про статус депутата", про що

 сказав Юрій Анатолійович, потрібно слухати у вівторок

 зранку,  в  першій  половині  дня. Ну ми всі проводим

 засідання  у першій половині дня. Я вважаю, що цілком

 слушна  пропозиція,  і  ми  таким чином в порядку дня

 передбачимо це у пропозиції від Президії. Я думаю, що

 ви не будете заперечувати проти цього.

      Більше  того, вносилась пропозиція розглядати це

 питання  відкритим  слуханням,  мається  на  увазі із

 трансляцією,  повною  трансляцією.  Я  думаю,  що теж

 треба підтримати цю пропозицію. Немає заперечень?

      Президія  з  цього  приводу визначиться і прийме

 відповідне  рішення,  тобто вам запропонує відновідне

 рішення. А що до інших пропозицій Юрія Анатолійовича,

 вони  слушні  в  тій  мірі,  в  якій  відносяться  до

 компетенції  Президії,  а  що  стосується компетенції я 
 я                          - 167 - я 

 Верховної Ради - це буде вирішувати Верховна Рада.

      Відносно  указів.  Всі  укази,  які тим чи іншим

 шляхом,  тим  чи іншим чином торкаються законодавства

 діючого  (прошу  уваги)...  Я,  розглядаючи ці укази,

 розписую,    даю   доручення   комісіям,   щоб   вони

 визначалися щодо відповідності їх законів.

      Але,   крім  того,  всі  укази,  які  стосуються

 госопдарського життя, не всі навіть ідуть на Верховну

 Раду.

      Тому   давайте   домомвимося   таким  чином.  Ми

 створили  зараз  відповідну структуру в Секретаріаті.

 Даємо  доручення  Секретаріату відносно того, щоб всі

 укази  надходили  до  Верховної  Ради.  І  всі ті, що

 найменшим чином торкаються сфери діяльності Верховної

 Ради,  щоб вони розповсюджувалися для депутатів. Всі,

 абсолютно    всі,    абсолютно    всі    укази,   щоб

 розповсюджувалися серед депутатів. Зрозуміло? Давайте

 проголосуєм за таке доручення Секретаріату. Прошу.

     

      "за"

     

      Рішення не прийнято.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

       я 
 я                          - 168 - я 

      ГОЛОВА. Даємо протокольне доручення Секретаріату

 з цього приводу. А? Наполягаєте на...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.   Ану,   вставте   картки   назад,   хто

 повитягував.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

     

      ГОЛОВА.  Ану,  давайте  поіменно зареєструємося,

 хто в нас є тут. Прошу зареєструватися.

     

      Й д е  р е є с т р а ц і я.

     

 271  в кого не працює, напишить заявки в Секретаріат,

 бо хто не добіг до реєстрації, напишіть я лампачки не

 запалюю,  так  що  будь  ласка  мені  не пред"являйте

 претензій.  хто  зараз в залі будь ласка підійдете до

 Секретаріату  і  залиште  заявку,  що  ви тут є, тому

 давайте  не  будемо,  я  не  будуд  ставити, зараз на

 переголосування,  мова  йде  про  те  що потрібно всі

 укази, які виходять, всі укази президента, щоб з ними

 ознайомилися  депутати.  Форму  цього  ми передбачимо

 яким  чином,  тому  що дехто може не знає якщо є такі

 укази, які множити дорожче буває ніж сам указ, бо він я 
 я                          - 169 - я 

 з  конкретного питання приймаеться, і вони всі будуть

 введені   в   комп"ютери   наші   будьласка  назвіть,

 натисніть кнопку , прочитайте те що потрібно.

     

      Я  переголосувувати  просто  не буду, ставить на

 голосування.

      Остання  пропозиція, група депутатів, звернулася

 з  проханням,  звернути  увагу  на  те що йдеться про

 важливе  дуже  питання, про державного, до бюджету не

 доходять колосальні гроші, і треба терміново приймати

 заходи  Каминський  просив  слова доручення від нього

 прошу, і Бездогану так само.

     

      КАМИНСЬКИЙ.  Шановні  колеги  ми  сьогодні  були

 свідками  того,  як  скубли один одного за чуба, чи є

 гроші,  чи  нема гроші. Я хочу оголосити депутатський

 запит від групи депутатів який покеаже, що гроші є їх

 тільки треба брати, і це ще один доказ ви пам"ятаете,

 як   комісія   з   паливно-енергетичного   комплексу,

 транспорту та зв"язку, тут наполягала н тому щоб фонд

 державного  майна не виконував ролі хозяіна державної

 власноті, це теж доказ того, як він хозяйнує.

      Отже  депутатський  запит.  Донецька регіональна

 відділення  фонду державного майна України, 1993 році я 
 я                          - 170 - я 

 дало   дозвіл   на   передачу   Азовського  морського

 пароплавства  в  аренду,  зазначене  питання  не було

 погоджено  із Міністерством транспорту України. Таким

 чином було укладено договір оренди, номер називається

 від  2.  6.  1993  року  між  Фондом державного майна

 України    та   Організацією   орендарів   Азовського

 морського пароплавства.

      Супереч  постанові  Кабінету  Міністрів  України

 номер  923  від  12.  11. 1993 року Фондом державного

 майна  України не було переглянуто зазанчений договір

 оренди,  а  також  не  переглянуто  і розмір орнедної

 плати   відповідно  до  діючої  методики  розрахунків

 іпорядку використання плати за оренду майна державних

 підприємств   і   організацій,  що  затверджено  цією

 постановою.

      За час існування орендного підприємства Азовське

 морське пораплавство збоку його керівництва припущено

 порушення  фінансової  дисципліни.  Так  в  1993 році

 балансовий  прибуток  орендного підприємства Азовське

 морське   пароплавство   становив  97  мільярдів  141

 мільйон  карбованців, а орендна плата, що сплачена до

 державногобюджету  становила  лише  26,  5  мільйонів

 карбованців  або  3  сотих  відсотки.  Поряд з цим на

 девіденти   фактично   спрямовано  39  мільярдів  985 я 
 я                          - 171 - я 

 мільйонів   карбованців   або   41,   2  відсотка  за

 розрахунка і належало відрахувати всього 20 мільярдів

 і 388 мільйонів карбованців.

      За  9  місяців  1994  року  балансовий  прибуток

 аренднрого     підприємства     "Азовське     морське

 пароплавство"  становив  371  мільярд  карбованців. З

 якого   до   державного  бюджету  як  арендної  плати

 надійшло   3,  2  мільярда  карбованца,  або  дев"ять

 десятих відсотка.

      В  той  час,  як  на заохочення спрямовано 62, 7

 мільярда  карбованців,  або  16, 9 відсотка. І все це

 тоді,  коли  відповіднод  до  методикі  розрахунку  і

 порядку  використання плати за аренду майна державних

 підприємств  гарантії підприємства повинні сплачувати

 розмір  арендної плати за цілісні майнові комплекси в

 межах 30 відсотків балансового прибутку.

      А за відсутністю балансового прибутку в межах 30

 відсотків  в  фонду  споживання.  на 1. 09. 1994 року

 вартість  зданогов  оренду державного майна становила

 171  мільярд 838 мільйонів карбованців. І збільшилась

 порівняно  з  тим, що було на 1. 06. 1993 року на 130

 мільярдів 351 мільйон карбованців.

      За  той  же  час  вартість майна, що є власністю

 орендаря   і  знаходиться  на  балансі  підприємства, я 
 я                          - 172 - я 

 створеного  орендарем  зросла  до  972  мільярда  328

 мільйонів   карбованців.   На   1.   06.   1994  року

 перевищення   інвалютних   доходів   над  інвалютними

 витратами   становило   35  мільярдів  205  мільйонів

 карбованців і було державним.

      на   1.  09.  1994  року  зазначене  перевищення

 досягло вже 492 мільярдів 437 мільйонів карбованців і

 належить орендареві, а державногов вже нема.

      Виходячи  з  наведеного,  ми,  народні депутати,

 пропонуємо    Генеральній    прокуратурі    здійснити

 перевірку  використання державного майна на орендному

 підприємстві   Азовське  морське  пароплавство.  Дати

 відповідну  оцінку  договору  оренду  провести оцінку

 вартості  державного  майна  пароплавства, виходячи з

 світових    цін    провести    перевірку   законності

 використання   і   валютних   надходжень  зазначеного

 підприємства   своє  висновки  просимо  надіслати  до

 комісії  Верховної  Ради  України  з  питань паливно-

 енергетичного   комплексу   транспорту  і  зв'язку  в

 установлені   сроки.  Народні  депутити:  Камінський,

 Климпуш, Семенюк і так далі.

      Я   адресую   депутатський   запит  Генеральному

 прокурору.

       я 
 я                          - 173 - я 

      ГОЛОВА.  Ми  надішлемо  цей  запит  у відповідні

 інстанції   для   забезпечення   перевірки   і  ви  у

 встановленому  законопроекті одержати інформацію щодо

 результату  цієї  перевірки,  остання інформація Юрія

 Олексійовича,   мається  на  увазі  сьогодні  остання

 інформація.

     

      ___________.  Дякую. Шановні колеги!

      Шановні колеги!

      Я  просто звертаю вашу увагу до порядку денного:

 сторінка  2,  пункт  5  зверху, про величину вартості

 межі   малозабезпеченості - планується  на  наступний

 тиждень зробити розгляд цього питання.

      Я   хочу   зробити   інформацію,  що  згідно  до

 Постанови   Верховної   Ради   України  "Про  порядок

 ввдення  Закону  "Про  межу  малозабезпеченості"  цей

 Закон  вступає  в дію з прийняттям бюджету 1995 року.

 Тобто, ми не можемо цього питання розглядати, поки не

 приймемо  бюджет.  І  Кабінет Міністрів тут записаний

 першим  доповідачем  -___________  ніяких відповідних

 документів  подати  просто не міг. Тому я прошу зняти

 це питання.

     

      ГОЛОВА.  Давайте  -ви  член Президії, вносьте на я 
 я                          - 174 - я 

 Президію:  розглянемо,  а  потім (шляхом голосування)

 затвердимо. Дякую вам.

      (Шум у залі)

      Шановні   депутати!   У   понеділок  відбудеться

 засідання  Президії,  яка  розгляне  графік  розгляду

 питань, запропонованих на наступний тиждень. Я просив

 би  ваші  зауваження,  через  комісії,  направити  до

 Президії  і щоб ми потім не витрачали часу у вівторок

 на розгляд процедурних питань.

      Якщо   нема   заперечень  з  цього  приводу,  то

 наступне  засідання  відбудеться  о  10 годині ранку,

 пленарне засідання, оголошується перерва.

Повернутись до публікацій

Версія для друку