ЗАСІДАННЯ  П'ЯТЕ

   c е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

    У к р а ї н и  24  с і ч н я   1995  р о к у

                     10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О. О.

 

      ГОЛОВА.   Доброго   ранку,   шановні   депутати,

 журналісти та гості Верховної Ради!

      Прошу депутатів підготуватися до  реєстрації.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ ДЕПУТАТІВ.

 

      Увімкніть будь ласка систему.

 

      Зареєструвалося 285 депутатів, ранкове засідання

 оголошується відкритим.

      Порядок дня на нинішній тиждень проголосований у

 нас  минулого  тижня, чи є потреба використовувати на

 так звану розминку.

      (Шум у залі)

      Є потреба?

 

      З ЗАЛУ. Є! 
                           - 2 -

 

      ГОЛОВА.    Хто    наполягає    на    тому,   щоб

 використати... Це Регламентом передбачено, тому, будь

 ласка, запишіться, хто хоче виступить.

      (Шум у залі)

      Виставте на моніторі час і список.

      (Шум у залі)

      Будь ласка, Осадчук.

 

      ОСАДЧУК  (   виборчий округ).

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 колеги-депутати!

      Я  так  зрозумів,  що  ми  зараз  не  обговорюєм

 порядок  денний,  а  ставимо  ті питання, які, на наш

 погляд,  треба  було  б порушити в різних формах. І я

 хочу  звернути  вашу увагу на те, що в зв'язку з тими

 великими розмовами, які мали ми про земельну реформу,

 виникає   в  округах  багато  проблем  про  межі  між

 колективними   господарствами,  між  селами.  Про  ту

 землю,  яка  колись  належала селам, а зараз відійшла

 десь в інші села.

      Я  ставлю  питання  про те, щоб повернутися до 6

 статті  земельного  кодексу і або її закріпити в тому я 
 я                           - 3 - я 

 варіанті  в  якому  вона є, або поставити питання про

 те,   як  це  порушується  на  місцях  в  селах,  щоб

 переглянути  кордони  між  колгоспами  та  тому рівні

 скажімо  які  склалися в 52 чи в якомусь іншому році.

 Щоб не було земельних війн.

      І  ще  одне.  Ми  часто  тут говоримо про те, що

 десь,  щось  горить  згоріли  збереження в ощадкасах,

 дещо  горить  щось  в  інших  сусідніх країнах, зараз

 горить  страхування і ті ставки на страхування майна,

 хати  там  будівель,  які  закріплені давно, сьогодні

 мізерні,  якщо  в людини не дай господь згоріла хата,

 чи  там клуня то йому сьогодні заплатять десь в межах

 2 тисяч карбованців.

      Я ставлю питання про те, щоб ті компетентні наші

 структури,  які цим займаються, чи може через рішення

 Верховної Ради було переглянуто т і ставки, ті засади

 страхування.  Тому  що  люди  дуже  нарікають  на  ці

 прикрощі, які їх чекають.

      І  Останнє.  Ми  прийняли свого часу рішення про

 оплату...............  це  дуже  справедливе рішення,

 але  воно  не  виконується  на місцях, треба до цього

 питання  повернутися так само, як ми повинні прийняти

 рішення,  я  вже  писав  листа  на ваше імя Олександр я 
 я                           - 4 - я 

 Олександрович  про  те, щоб заложників минулої війни,

 якось  поставити  на  правову  основу,  щоб вони були

 зараховані якось, як люди, що постраждали чи загинули

 і   відповідно   це   відбилося   на   їхніх  родича,

 спадкоємцях.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Данча.

 

      ___________.  Немає, відмовився.

 

      ГОЛОВА. Кияшко. Танюк, я вибачаюсь.

 

      ТАНЮК

 

 

      Олесь Танюк, Дрогобич, виборчий округ 267.

      Шановний  пане Голово! У соєму червневому запиті

 щодо  кукурудзяної  справи  Олександра  Ткаченка йшла

 мова   крім   усього  іншого  про  придбання  двохсот

 комбайнів  фірми  "Джон  Дір" за завищеними цінами на

 чому держава втратила тоді понад 10 мільйонів доларів

 США. я 
 я                           - 5 - я 

      Як  стало відомо сьогодні в Україні повним ходом

 іде робота по підписанню контракту с США на закупівлю

 вже  не  двухсот,  а двух тисяч комбайнів фірми "Джон

 Дір".  До  того  ж  ціною не 90 і не 143, а понад 200

 тисяч  доларів  кожен.  Крім  того  проект передбачає

 купівлю   відповідної   кількості   оприскувачів   та

 зерносівалок.  Сумарна вартість проекту сягатиме  500

 мільйонів   доларів   США.   Деякі   організації  вже

 завізували     цей     проект,    реалізація    якого

 передбачається   у   залік   можливого  кредиту  США.

 Пропагандисти  ідеї  готуються  одержати  свої  шість

 відсотків не формальних комісійних.

      Звичайно, наш парк зернокомбайнів залишає бажати

 багато кращого, але наші вітчизняні комбайнові заводи

 "Тернопіль",   "Херсон"   на   межі   знищення.  Їхня

 модернізація обійшлася б нам набагато дешевше. Завод-

 оприскувач  у  Львові  майже  в  простої,  без роботи

 Кіровоградський  завод  по виготовленню сівалок, крім

 того  комбайни  ціною  в  200 тисяч долларів сьогодні

 колгоспи придбати не здатні.

      Отже  витрати,  як  і  в  справі Ткаченка, знову

 ляжуть  мертвим  вантажем  на  бюджет  держави. Прошу

 поставити   це  питання  на  розгляд,  і  прошу  пана я 
 я                           - 6 - я 

 Президента, відповідних урядовців дати мені відповідь

 у цій важливій для України справі.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Кияшко.

 

      КИЯШКО.

 

 

      Кияшко, 108-ой, социалистическая фракция.

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 коллеги,  социалисты не один раз уже ставили вопрос о

 комплексном  подходе  к решению различных проблем и к

 усилению  контрольных  функций  Верховного  Совета за

 исполняемыми решениями.

      Хорошо,   что   в  повестке  дня  сегодня  стоит

 информация  уряду  на  четверг  о концепции налоговой

 системы.  Хотя,  может  быть,  надо  было  не  просто

 информацию,   а  заслушать  вообще  концепция  уряда,

 концепцию  Президента  о  том,  что  же мы собираемся

 делать  в  этом  году и в рамках налоговой системы, в

 рамках  развития  производства,  в  рамках сокращения

 либо уничтожения государственного сектора. я 
 я                           - 7 - я 

      Но  вот  более  того,  вы помните, все принимали

 Постановление    по    733   Постановлению   Кабинета

 Министров.  И  до сих пор ничего у нас не выполнено с

 точки зрения социальной защиты населения. После этого

 пошла  уже  настоящая  либерализация цен, а не просто

 повышение  цен.  К  чему  это приведет, какие расчеты

 Кабинета    Министров,    что    собирается    делать

 Президент,  -не  известно.  Поэтому  вот  в возможном

 заседании Верховного Совета закрытом с правительством

 и с Президентом, хотелось бы эти вопросы поставить. И

 второе,  в  нашем  обществе,  особенно через средства

 массовой   информации,   к   сожалению,   начинаеться

 мусироваться   вопрос,   о   наиболее   благоприятном

 варианте   выбора  политике  Украины  это  Чиллийский

 вариант,   издаються  целый  ряд  указов  Президента,

 которые  находяться  в  противоречии  из существующим

 законом,  вспомните  указ  о  земле,  мы так его и не

 рассматрели,  и  на  тормозах пустили как-будто его и

 нет.

      Готовиться  еще  более  200  указов.  Необходимо

 проссматреть  этот  вариант  предупредить,  что такой

 вариант  который  был в Чили диктатура, которую могут

 навызать кто нам , нам не подойдет. я 
 я                           - 8 - я 

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Анісімов.

 

 

      АНИСИМОВ. Уважаемые народные депутаты, уважаемый

 Александр   Александрович,   с   повесткой   дня   на

 сегодняшнюю  неделю  можно  согласиться тем более что

 внесен  вопрос  на  котором  я  настаивал,  будем  его

 рассматривать в среду. Я вношу предложения уже в этом

 зале  звучали  о  том, что приближаеться 50-летие дня

 побды в Великой Отечественной войне. Комисия з пытань

 базовых  галузей та социально-економического розвитка

 регіонів,   подготовила   проект   постановления  про

 додаткові  заходи  в зв"язку з відзначенням в Україні

 50-річчя  перемоги  в Великій Вітчизняній війні 1941-

 1945 років, сейчас він находиться на согласованії, на

 следующюю  неделю его включить в повестку дня, вопрос

 стоит    о    финансировании   этих   мероприятий   и

 государственными    предприятиями   и   частными   и,

 конкретно, личностями.

      И  следующий  вопрос.  Я не могу о нем умолчать.

 Наверно,   наступило   уже   такое  время,  Александр я 
 я                           - 9 - я 

 Александрович,  хоть не наше это дело, как говорится.

 Есть  исполнительная  власть, во главе с Президентом,

 на  сегодняшний  день экономическое состояние в нашем

 государстве  катастрофическое.  Я привожу только один

 пример.  За  ноябрь  и  за  декабрь  месяц выплавлено

 колличество  чугуна в Украине всеми метеллургическими

 комплексами сколько выплавлял один Криворожсталь. Нет

 оборотных    средств.    Формулы,   которая   сегодня

 предлагается  и  из  команды  Президента и из команды

 правительства,  не  срабатывает.  Есть знаменитое 726

 Постановление,  когда в кризисном положении была наша

 економика,  где  направлялись  только  эти  деньги на

 пополнение  оборотных  средств  и экономика задышала.

 Если  мы на сегодняшний день не сдвинем это с мертвой

 точки  и не поймут сегодня исполнительная власть, все

 деньги, те которые даются сегодня в долларовой массе,

 для  того,  чтобы  стабилизировать  нашу економику мы

 проедим и с протянутой рукою будем стоять у разбитого

 корыта.  Поэтому  надо  дать протокольное поручение и

 все-таки   пускай   правительство  еще  раз  трезвыми

 глазами  взглянет,  что  економика  в развале. У меня

 все, спасибо за внимание.

 я 
 я                           - 10 - я 

      ГОЛОВА. Редько.

 

      РЕДЬКО.  Олександр Олександрович, я передаю своє

 слово  Чернявському, 353 округ.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Чернявський.

 

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ.   Шановний  Олександр  Миколайович,

 шановні   колеги,  я  розглянув  порядок  рорботи  на

 нинішню  неділю  і в ньому нема надзвичайно важливого

 питання, яке ми домовилися на минулій неділі, що буде

 розглянуто,  доповідь  Уряду  з питання підготовки до

 веснянно-польових робіт.

      Я  ще  раз  підкреслюю  наскільки це важливо для

 незалежної   України,   буде   Україна   з  хлібом  і

 продуктами   харчування   чи  ні.  Тому  що  зараз  у

 господарств   коштів   не   має,  ремонт  техніки  не

 ведеться,   навіть  на  наукові  установи  не  можуть

 реалізувати  ліпне  насіння  із-за відсутності коштів

 господарства,  а  не  з  за відсутності потреби. Я не

 говорю  про  пальне і інші матеріали. Це сталося перш

 за  все,  що з трибуни Верховної Ради і інших заходів я 
 я                           - 11 - я 

 масової   інформації   Пензеник   обіцяв,   що   буде

 індексація  втрат  сільсько-господарських  виробників

 від  прийняття  Постанови  733, але на жаль Указ є, а

 коштів немає.

      Третє   питання.   Без   вирішення   питань  тут

 говорилося   про  металургію,  без  вирішення  питань

 роботи   сільськогосподарського   машинобудування,  я

 вважаю, що комплекс польових робіт 1995 році буде під

 надзвичайною   загрозою.   Це   питання  треба  також

 розглянути.  Я  не  говорю про те, що наші виборці не

 знімають   питання   про   індексацію   вкладів  і  є

 надзвичайно    таке    важливе    питання   Олександр

 Олександрович  напевно  і  ви  знаєте  про це. Багато

 ветеранів  війни  про 50-річчя яких війни ми говоримо

 не  отримали  ні  палива за минулий рік, та не тільки

 ветерани  війни,  а  й ветерани праці. Ні так сказати

 компенсації  від цього, хотя бюджетом на 1994 рік -це

 було  передбачено.  Я просив би розглянути ці питання

 включивши   їх   відповідним  чином  в  повістку  дня

 нинішньої , нинішнього тижня. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.

 я 
 я                           - 12 - я 

      ___________.

 

      Олександр Олександрович!

      Замість   мене,   прошу  надати  слово  депутату

 Смірнову 61 виборчий округ.

 

      ГОЛОВА.Смірнов.

 

 

      СМІРНОВ  61  виборчий округ, спілка українського

 народу.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні  депутати!

 

      Я знаю, що вчора відбулося засідання Президії на

 якому  серед  інших  питань  при розгляді питання про

 орієнтовний  перелік  питань  на  тиждень, і на лютий

 розглядався    проект    постанови,   підписаної   27

 депутатами  про  включення до порядку денного питання

 про запровадження в Україні надзвичайного стану.

      Президія  не  прийняла такого рішення. Це справа

 Президії. Але я дуже прошу: згідно із Регламентом і з я 
 я                           - 13 - я 

 статтями  2.  4.  4., пункт 1 і пункт 5, як ініціатор

 цієї  пропозиції,  поставити  на  голосування (це тут

 потрібна  більшість  голосів  від обраних депутатів),

 поставити  це  питання  на поіменне голосування. Я ще

 раз  повторюю  -не питання про введення надзвичайного

 стану,  а  питання  про  введення  до порядку денного

 розгляду цього питання.

      Перепрошую,  в  мене  ще  є  час - я  виступав і

 аргументував,  чому я наполягаю на цьому, а зараз цей

 час  дозвольте... ще один мазок такий емоційний. 1903

 року  Олександр Блок написав вірш, в якому є три такі

 останні строфи:

      "...Кто же поставлен у власти?

       Власти не хочет народ.

       Дремлют гражданские страсти,

       Слышно, что кто-то идет.

       Кто ж но, нарожный смиритель?

       Темен и зол, и свыреп,

       Инок у входа в обитель

       Видел его и ослеп.

       Он к неизведанным безднам

       Гонит народов стада,

       Посохом гонит железным. я 
 я                           - 14 - я 

       Боже, бежим от суда!"

  У нас, шановні депутати, є приблизно місяць (як мені

 здається)  для  того,  щоб  ми прийняли мудре рішення

 принаймні у порядок денний цього питання. Я боюсь, що

 потім буде пізно.

      Дякую за увагу!

      Наполягаю на поіменному голосуванні!

 

 

      ГОЛОВА. Марченко.

 

 

      МАРЧЕНКО   (   виборчий округ). ___________.  Уважаемый  Александр  Александрович. Я в

 целом    поддерживаю    выступление   и   предложение

 Чернявского  из  нашей  делегации,  о рассмотрении на

 этой  неделе вопроса о подготовкуе сельского хозяйства

 к  посевной.  Однако,  используя  процедуру  или  нам

 данные  конституционные полномочия, я прошу заслушать

 или  поставить его в порядок таким образом: заслушать

 отчет  Министра  Карасика по подготовке этой работы в

 порядке  контрольной  функции.  Прошу  это сделать на

 этой  неледе.  Потому  что  в округе положения крайне я 
 я                           - 15 - я 

 сложны.

      Второй  вопрос.  Постановление  ь733.  Олександр

 Олександрович!  Я  хочу  напомнить  вам  о  том,  что

 прошлая  сессия  проголосовала  216 голосами включить

 этот  вопрос  для  рассмотрения. Этот вопрос, скажем,

 комплексный.  Там есть и минимальная заработная плата

 и    проблемы   минимального   прожиточного   уровня,

 минимального физиологического уровня и так далее.

      Мы  знаем  обещания Правительства, что в связи с

 отпуском    цен   будет   проведена   соответствующая

 инждексация.   Индексации   нет,   жизненный  уровень

 постоянно  падает,  и  избиратели  на  приеме  больше

 ничего   не   могут   как...( незащищенные  слои,  не

 спекулянты) кроме как плакать, не говорить, как можно

 за  это  жить.  Поэтому, я не соглашаюсь с тем, чтобы

 этот  вопрос  был рассмотрен на закрытом заседании. Я

 прошу,   чтобы   оно  было  рассмотрено  на  открытом

 заседании.  Пусть идеолог либо Пинзеник, либо Митюков

 выйдет  на  эту  трибуну  и  расскажет  о  социальных

 последствиях принятой либерализации цен. А более того

 пусть уже на закрытом, я соглашусь, посмотрит, что же

 дала  либерализация  в  сфере  бюджета  пополнения, в

 сфере   работы,   скажем, промышленных  предприятий и я 
 я                           - 16 - я 

 сельского хозяйства.

      Поэтому,  Александр  Александрович, прошу вас не

 коментировать этот вопрос, а поставить таким образом,

 как  я прошу: вопрос открытым, доклад либо Пинзеника,

 либо Митюкова по 733 Постановлению.

      И  последнее.  Мне  представляется,  что не надо

 Верховному Совету закрывать глаза на ту ситуацию, что

 вот     получается     правовая     колизия     между

 законодательством  Верховного  Совета и теми указами,

 которые выпускает Президент.

      Вопрос  есть.  Чем  дальше мы будем закрывать на

 это  глаза, тем больше дальше у нас будет разрываться

 вот это поле правовое.

      И  одним из важных вопросов, я думаю, и на лютый

 или   там   февраль   необходимо  включить  программу

 правительства,  потому  что программа такая есть, она

 работает,   это  программа  Международного  валютного

 Фонда,  ее  выполняют,  выполняют  без согласования с

 Верховным Советом, а нам вот пытаются закрыть глаза.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.Ніколаєнко.

 я 
 я                           - 17 - я 

      НІКОЛАЄНКО.

 

 

      Шановний    Олександр   Олександрович,   шановні

 депутати,  користуючись  тим,  що більше такої нагоди

 сьогодні  не  буде  я оголошу невеличкий депутатський

 запит від великої групи депутатів.

      21  січня  кілька  разів  в  програмі  УТ-1 було

 передано інформацію про проведення в неділю 22 січня,

 так  званого,  "єднання" Західної і Східної України -

 злуки.   Керівництво   Держтелерадіокомпанії   надало

 протиправно  представникам, так званих, демократичних

 сил   -панам  Чорновілу,  Драчу  і  іншим  -закликати

 громадськість  до  проведення  свого вузькопартійного

 заходу.  Падає  в вічі те, що більш ніяким політичним

 силам   телебачення,  засоби  масової  інформації  не

 надаються   для   таких  рекламних  пропагандистських

 цілей.

      Просимо  розглянути  цей  запит і проінформувати

 про  заходи  по недопущенню більш подібних політичних

 ігрищ   на   телебаченні,  про  прийняття  винних  до

 відповідальності  і заслухати керівництво компанії на

 сесії  із  цих  питань,  ми  адресуем,  запит  голові я 
 я                           - 18 - я 

 державної   телерадіо  як  він  називаеться  комітету

 Зінов"їву-Кулику.

      Тут багато підписів.

 

 

      ___________.   Шановні   колеги!  Шановний  пане

 голове! Тарас Кияк, Чернівці. Державність, дем. партія.

      В  грудні  двічі  Секретаріат  подавав  на  стіл

 президії   двічі   мій  запит,  стосовно  Молдовської

 залізниці,   на..  Чернівецької  області,  але  запит

 чомусь не було запитано.

      Як    виявлено    мною   згодом,   ситуація   ще

 парадоксальніше  чім  я  думав.  на противагу сусіда,

 Україна  не  лише  немає закону про кордони, але і у

 нас  не проведена деліметизація, деморкація кордонів,

 а   між  тим  по  потенцінйій  угоді  між  Росією  та

 Україною,    наріжним   каменем   виступає   проблема

 недорконасті кордонів, отже яких.

      Згідно  з  угодою  між  урядом України та урядом

 республіки Молдова від 3. 11. 94 року цей процесс мав

 би  розпочатися,  але  в  перелікові  питань  третьої

 сесії,  проект  закону про кордони не згадується. В п

 "ятницю  наша  фракція  зустрічалася  з президентом і я 
 я                           - 19 - я 

 йому   дуже  сподобалася  подібна  ініціатива,  я  би

 просив,  наші  юридичні  комісії  розглянути проблему

 створення   подібного  закону,  я  готовий  за  нього

 доручитися.

      Друге  питання  стосується виступу представників

 Кабміну у нас на сесію у нас через 2 дні. Я би хотів,

 щоб   вони  теж  проінформували  нас  про  можливість

 розмороження  коштів  в Внешекономбанку колишнього, а

 також  проблему  облігацій. До мене звертаються  дуже

 багато   людей.   Остільки   одна  невеличка  цитата.

 Дослівно:   "сколько   можна  патріотізма  от  нашего

 поколенія.  Когда  же  пожить  нормальной жизнью? Уже

 скоро   73   года.  Я  не  прошу  мілостиню,  раз  не

 положено -так і бить. Но прошу отдать мне мое. За что

 я заплатіл в 1990 году за трі года вперед."

      Невже  ми  спокійно  сприймемо нині факт обману.

 Винних слід покарати і створити механізм компенсації.

      І  ще  одне.  Я повернувся вчора із Криму, де із

 зацікавненням знайомився із ситуацією. Я перебував на

 другому  з'їзді  Українського громадянського конгресу

 Криму.  Не будемо обговорювати політичний аспект цієї

 проблеми,  я  би  хотів заострити увагу потенційно на

 економічній   стороні,   оскільки  керівництво  Криму я 
 я                           - 20 - я 

 звернулося  до  Президента  Росії  стосовно  майнових

 своїх  інтересів.  Вони  відмінили  всі  накази Фонду

 державного   майна  України.  Українські  сертифікати

 будуть  проходити через фірму російську (..........),

 а  трастова  кампанія "Арбат" буде розповсюджувати ці

 сертифікати  теж  (..........)  Росії  і так далі. Це

 лише   кілька  аспектів  цих  проблем.  І  я  передаю

 звернення  цього  з  "їзду  Президії  де  це  питання

 конкретизуєтьтся. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Понамаренко.

 

 

      ПОНАМАРЕНКО.   422   виборчий   округ,   депутат

 Понамаренко.

      Шановний  Олександр  Олександрович,  я підтримую

 депутата  Чернявського  в  тій  частині,  що потрібно

 внести   на   розгляд  Верховної  Ради,  питання  про

 підготовку  до  веснянно-польових  робіт. Але разом з

 тим   ми   вже  кілька  раз  переносили  питання  про

 концепцію    розвитку    агропромислового   комплексу

 України.

      Сьогодні  селянин  не  знає  як  буде називатись я 
 я                           - 21 - я 

 виробництво,  які  будуть взаємовідносини з державою,

 яке  буде держзамовлення і чи буде воно взагалі. І чи

 будуть   і  в  яких  розмірах  забезпеченні  державні

 потреби  на  нафтопродуктах. Тобто селяни сьогодні не

 мають  стратегії  і  розвитку  сільськогосподарського

 виробництва. А йде весна, тому я просив би це питання

 поставити найближчим часом. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Білоус.

 

 

      БІЛОУС.   317   виборчий  округ,  голова  спілки

 офіцерів України.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні депутати!

      Я  пропоную,  щоб  на  цьому тижні все-таки було

 розглянуто  в  другому  читанні  Закон  "Про постійні

 комісії  Верховної  Ради " ми вже працюємо більше ніж

 півроку,  а  ми  й  досі  не  маємо  цього Закону і в

 комісіях  ми  не  можемо  прийняти свої положення про

 комісії Верховної Ради України.

      Тобто  маленький Регламент постійних комісій. Це я 
 я                           - 22 - я 

 визиває  дуже  великі  негаразди  при розгляді тих чи

 інших питань.

      Друге.  Події  в  Чечні,  а  також  в Думі Росії

 останній  вояжі Глушкова в Севастополь, заява остання

 Верховної  Ради  Криму  стосовно міста Севатосполя, я

 передам їх в Президію Верховної Ради.

      А також так зване Севастопольське віче, компанія

 по  зібранню  підписів  за  відновлення  СРСР. Приїзд

 товариша  Зюгалова в будинок Верховної Ради України -

 це  є  всі події, які повязані між собою і направлені

 на  дистабілізацію  політичної  ситуації в Україні. З

 огляду  на  це  пропоную  відмінити рішення Верховної

 Ради  Криму, припинити вивіз ядерної зброї з України,

 зміцнити   кордони   з  Російською  Федрацією  і  тим

 офіцерам, які за три роки не змогли вивчити державної

 мови,   які   необачно,  з  меркантильних  інтересів,

 прийняли присягу на вірність народу України, створити

 цивілізовані  умови  і  відпустити  їх  на  історичну

 батьківщину. Ввести на території України надзвичайний

 стан,  тому що рівень інфляції й злочинності такий за

 розмірами,  як  у воюючих держав. Якщо мої пропозиції

 не будуть сприйняті, хочу зробити запити з питань: як

 сторони,  які причетні до підписання ДНЯЗ (особливо у я 
 я                           - 23 - я 

 виділенні коштів), виконують свої обов'язки?

      Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВА. Кендзьор.

 

 

      КЕНДЗЬОР Я.       (   виборчий округ,   Сокаль,

 Львівщина).

      Шановний Олександре Олександровичу!

      Переглядаючи   перелік  питань,  які  планується

 розглянути  і  на  цей пленарний тиждень, і на лютий-

 місяць, можна завважати якусь абсолютну безсстемність

 планування роботи Верховної Ради. Я пропоную, щоби чи

 Президія   Верховної  Ради,  чи,  можливо,  на  цьому

 пленарному засіданні чітко визначити перелік питань в

 логічному...  в  логічній  послідовності,  які  мають

 творити    оце    правове    поле    для   реалізації

 президентської Програми економічних реформ в Україні.

 І тоді вона роботою Верховної Ради буде якось сприяти

 оздоровленню ситуації у нашій державі.

      Я  пропоную,  Олександр  Олександрович,  Щоб  ви

 сьогодні поставили, повернулись і переглянули питання

 трансляції   засідання   Верховної   Ради   принаймні я 
 я                           - 24 - я 

 радіотрансляції і будьте ласкаві, поставте це питання

 на голосування.

      Я  пропоную  вже  третій раз готове питання ваше

 доручення, яке ви давали комісії з питаняь доховності

 і  комісії  Стретовича  щодо  порушення Конституції і

 Закону   Луганської  обласної  Ради,  надавши  статус

 російській  мові  офіційний,  винести  сьогодні чи на

 цьому  пленарному  тижні  розглянути. Питання готове,

 проект  рішення підготовлений.

      Прошу,  Олександр  Олександрович, ще питання, як

 на мій погляд, яке не може чекати, -це питання Криму.

 Уже  тут  згадувалось,  не  буду  далі  розгортати це

 питання.

      Це    одне   питання,   яке   мене   надзвичайно

 стурбувало.      Слухаючи     ваше     інтерв'ю     у

 Дніпропетровську,     де    ви    висловили    велику

 стурбованість    діями   правих   крайніх   сил,   чи

 телебачення,  Так  би  мовити,  вирізало  продовження

 вашої  думки,  вашої  розмови  про вашу стурбованість

 можливу діяльністю лівих крайніх сил. Якщо вас турбує

 діяльність  тільки  тих  сил, то це дуже прикро, коли

 Голова  Верховної Ради  не бачить  іншої загрози.

      І  на  остаток,  Олександр  Олександрович, треба я 
 я                           - 25 - я 

 якось   зусиллями   Верховної  Ради,  можливо  Голови

 Верховної   Ради   роздобути   якісь   лекарства  для

 манкуртів-яничар,  так  званих депутатів Українського

 Парламенту (..........) Ніколаєнко, щоб вони більше з

 такими   промовами   в   Українському  Парламенті  не

 виступали.

      Дякую.

 

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА. Кірімов.

 

      КІРІМОВ.

 

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 народні  депутати!  Є таке українське прислів'я:"Не в

 тім  справа,  що  кобила  сіва,  а  в тім, що воза не

 везе".  Ось  у мене складається враження, що депутати

 всі  ми  живемо  одним  життям, а наші виборці живуть

 іншим    життям.    Чому   так?   Достатньо   поїхати

 тролейбусами  по  місту  Києву,  чи  по іншому місту,

 достатньо подувати в селі, щоб побачити, що транспорт я 
 я                           - 26 - я 

 не  працює як слід, сільське господарство в занепаді,

 якого  ще не було до цього часу, селяни не знають чим

 будуть  сіяти, які мінеральні добрива будуть вносити,

 де   їх   взяти,   де   взяти  техніку  і  так  далі.

 Збільшується  кількість  не  працюючих  людей,  тобто

 безробітних. І все це не просто насторожує, а ставіть

 перед  фактом,  що  куди  ж  ми  йдемо  і  що  тут  у

 Парламенті робимо.

      І  далі. Я хотів би вас запитати, яка ваша точка

 зору з оцих питань, про які я говорив?

      І  далі.  Ось  тут  депутат  Кияк  зазначав,  що

 необхідно  повернутися до питання Криму. Я вважаю, що

 це  питання  також  вузлове  і  на  нашому Парламенту

 необхідно  перейти  ось  цей  рубікон  для  того, щоб

 визначитися остаточно.

      І  останнє,  що я хотів би вас спросити і почути

 вашу  думку -це щодо пропозиції депутата Кендзьора. Я

 вважая,   а  як  ви  скажете,  що  радіомовлення  або

 транслювання по радіо  сесії необхідні?

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Дякую вам, час вичерпаний.

      Частина була питань, які потрібно голосувати, ті я 
 я                           - 27 - я 

 я поставлю на голосування. Ті, що стосуються щзапитів

 або   що,   будь   ласка,   оформляйте  -вони  будуть

 підписані.

      Стосовно    моєї    особистої   думки   стосовно

 радіотрансляції,  я  голосував  "за", але Регламентом

 передбачено  визначати це перед початком сесії. Перед

 початком лютневих засідань давайте ми ще раз поставим

 це питання на голосування, а поки що я... Регламентом

 не передбачається інша процедура.

      Дальше.  Відносно  справи з купуванням комбайнів

 тощо,  будь  ласка,  оформляйте запити депутатські до

 Кабінету Міністрів, я буду їх візувати як потрібно. А

 оскільки мова йде про експортно-імпортні операції, то

 у  нас у лютому місяці це питання стоїть у плані. Там

 поставити його так, як слід.

      Відносно засідання з участю Кабінету Міністрів і

 Президента,  про  що  ми говорили, в нас це питання в

 переліку  стоїть. Це я відповідаю на запитання Кияшка

 Сергія  Миколайовича.  А  розмову я мав з Президентом

 вчора  і  сьогодні  також  з  цього  приводу: питання

 підготовки  до  весни,  ситуація  в  агропромисловому

 комплексі   і  в  цілому  в  народному  господарстві,

 ситуація  в зв'язку з виконанням 733 Постанови, нашої я 
 я                           - 28 - я 

 постанови   на   виконання  773  постанови  тощо.  Це

 передбачається в тому засіданні. Звіт Президента, або

 доповідь Президента, буде як передбачено регламентом,

 у  нас  до  31 березня, а питання, що турбує сьогодні

 депутатів,  це  буде  у  інформації,  чи  в  доповіді

 Кабінету  Міністрів, це питання передбачено в порядку

 дня, сьогодні, завтра прем"єра не буде. Вони в Москві

 працюють.  Завтра,  післязавтра  не  буде Президента,

 тому в процедуру розгляду цього питання, він в Москві

 теж буде. Тому в процедуру розгляду цього питання ми,

 Володимир Михайлович, не зовсім, ви як в том анекдоті

 ви  ж знаете куди хто полетів. Так що ці питання ми в

 процедуру розглянемо в четверг. Відносно інших питань

 я  ще раз повторюю, будь ласка, запити, доручення все

 це   буде   оформлено.   Є  питання,  які  потребують

 голосування.

      Мова  йде про проведення засідання про включення

 у  порядок  дня  питання  про  проведення  в  Україні

 надзвичайного  стану, так ставив депутат Смирнов і 27

 депутатів.

      Отже,  я   ставлю  на  голосування  питання,  що

 переплутав, я сказав депутат за регламентом має право

 наполягати  на  включення  в  порядок дня питання про я 
 я                           - 29 - я 

 введення в Україні надзвичайного стану.

      (Шум в залі)

      Будь ласка, Смірнова включіть.

 

      СМІРНОВ.

 

 

      Шановні  колеги  депутати!  Я  пропоную зараз не

 вводити  надзвичайний  стан в Україні, а зараз шляхом

 голосування  поіменно  визначитись  щодо включення до

 порядку  денного  розгляд  питання  про можливість чи

 введення  надзвичайного  стану в Україні. Введення до

 порядку   денного.   Це  моє  право  як  депутата.  Я

 наполягаю, щоб таке голосування....

 

      ГОЛОВА.  Саме  таким  чином  я і буду ставить на

 голосування.

      Будь  ласка,  прошу  визначитися, хто за те, щоб

 поіменно голосувати.

      Зобов'язаний   вас  проінформувати  про  те,  що

 Президія  вчора  розглядала  це питання і одноголосно

 відхилила  таку пропозицію.

 я 
 я                           - 30 - я 

      "За"

      Рішення   не   прийнято.   Ставиться   звичайним

 голосуванням.  Хто  за те, щоб включити в порядок дня

 питання  про  введення в Україні надзвичайного стану.

 Прошу  ставити на голосування.

      Є закон, правильно, але є... але треба включати

 питання перед тим, як його розглядають.

 

      За -

      Рішення не прийнято.

      Відносно  звіту  Зам.  Міністра  Карасика, даємо

 таке  доручення і під час засідання з участю Кабінета

 Міністрів,  я  думаю  що,  не  я думаю, а його виступ

 буде.   Тому   даємо   таке   протокольне  доручення,

 Секретаріат  підготуйте,  будь  ласка,  щоб  під  час

 засідання    з    участю   Кабінета   Міністрів   був

 передбачений   виступ   Карасика  про  підготовку  до

 веснянно-польових    робіт.   У   відкритому   режимі

 безперечно.

      Теж  саме  стосовно пропозиції депутата Марченка

 про  виконання  Постанови Верховної Ради на Постанову

 733.  Ви  пам"ятаєте  наше  рішення. Теж у інформації

 Кабінета Міністрів, якщо є потреба окремо голосувати, я 
 я                           - 31 - я 

 то   давайте   окремо   проголосуєм,    поставим   на

 голосування.  А  в цілому це питання є в порядку дня.

 Я, тоді формулюйте, як його голосувати. Будь ласка.

 

      МАРЧЕНКО.   Я   предлагаю   и   прошу  депутатов

 поддержать     вопрос     рассмотрения,    выполнения

 постановления  Верховного  Совета,  на  постановление

 Кабинета  Министров  номер  733.  Рассмотреть  это  в

 четверг, прошу, чтобы с докладом выступил либо Виктор

 Михайлович Пинзеник,либо Митюков. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Тобто  ставиться  на голосування виступ

 питання  про  інформацію  Кабінета  Міністрів в особі

 віце-Прем'єра,  про хід виконання постанови Верховної

 Ради  України  на,  я  прошу  уваги  не заважайте, на

 постанову  Кабінета  Міністрів  номер  733, ставлю на

 голосування.

 

      Йде голосування    ЗА   -

 

      Рішення не прийнято.

 

      (Шум в залі) я 
 я                           - 32 - я 

 

      Володимир   Романович,   це   не  процедура - це

 включення    у    порядок   дня   питання,   яке   не

 передбачено...  Одну  секундочку!  Я  прошу  вас... Я

 прошу вас уваги!

      Будь ласка, Марченко, для процедури.

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

      Уважаемый Александр Александрович!

      Если   посмотреть  наш  Регламент,  то  до  того

 момента,  пока  не  утвержден порядок денный, вопросы

 вносятся  одной  третью голосов. Сегодня (сегодня) мы

 вносим   в  соответствии  с  нашим  Регламентом  этот

 вопрос.  Я  подчеркну:  тот  вопрос,  который уже был

 проголосован.  Тот  вопрос,  который  по  случайности

 либо,  не знаю, по чьему-то упущению не был включен в

 порядок   дня   и   не   дали   возможность  за  него

 проголосовать   на   той  неделе.  Более  того,  этот

 выступал  наш...  как  это?...  Теребков, депутат. Он

 вносил  это  предложение.  Вы  своим комментарием его

 изменили,  вы его поставили: о минимальной заработной

 плате. И сессия проголосовала. То есть, и даже на той

 неделе  этот  вопрос  был  проголосован.  Поэтому мне я 
 я                           - 33 - я 

 представляется:   эти  188  голосов,  которые  сейчас

 проголосовали, - это  просто  процедура для включения

 уже проголосованого вопроса.

      Спасибо!

 

      ГОЛОВА. Володимире Романовичу, справа в тому, що

 це  не  процедурне  питання.  А  порядок  дня  на цей

 тиждень  затверджений  вже.  Це внесення питання, яке

 вноситься  в  затверджений  порядок. А те, що говорив

 Черепков минулого разу і те, що ви зараз говорите -це

 може  бути  розглянуте  питання  і  тоді  його  можна

 справді  розглядати як доповнення під час виступу тут

 або    прем'єрміністра    в   день,   який   сьогодні

 передбачений  в нас у порядку дня. Тобто, подивіться,

 у вас запиасано під 27 січня, п'ятниця під зірочками,

 засідання  Верховної  Ради  приучасті  Президента  та

 Уряду  України.  Тоді  ми  можемо  включитит і виступ

 віце-прем'єра.

      А  якщо  так  наполягати,  то  тоді  давайте  ми

 ставимо  це питання на лютий місяць інакше ми його на

 цей тиждень вставити в порядок дня не можемо.

      Є  потреба  переголосувувати? Я ставлю ще раз на

 голосування.  Хто за те, щоб поіменно ставити питання я 
 я                           - 34 - я 

 на голосування?

      "За"     "проти"     , рішення  прийнято.

      Ще  раз формулюю питання. Голосується пропозиція

 про  звіт  Уряду,  кого  він  визначить там, на рівні

 віце-прем'єрів  про хід виконання постанови Верховної

 Ради  прийнятої  щодо  постанови номер 733. Зрозуміло

 всім? Ставлю на голосування.

      "за"

      Рішення  не прийнято.

      Секретаріат   підготуйте   терміново   доручення

 Кабінету Міністрів з цього приводу.

      Секундочку,  я  ще  не закінчив. Я прийду, потім

 буду.

      Відносно  урядової  програми  -це питання лютого

 місяця,  вносте  пропозиції, будем включати в порядок

 дня.

      Відносно   концепції  розвитку  агропромислового

 комплексу,  Кравчук Володими Іванович від комісії. Ви

 можете інформацію зробить з цього праводу?

      Будь ласка. Кравчук, Київська область.

 

      КРАВЧУК В.І.

 я 
 я                           - 35 - я 

 

      Дякую.  Концепція розглянута на комісії і подана

 до Президії Кабінету Міністрів, але на вчорашній день

 Президія...  немає рішення Президії і в середу винесу

 це питання посторно на завідання комісії.

 

      ГОЛОВА.  Тобто  конценція на комісії розглянута,

 затверджена,  а  Президія  Кабінету  Міністрів  ще не

 розглядала.   Воно   буде   включено,   я  бачу... на

 перспективну  програму  на  перспективний  перелік це

 питання є в порядку дня.

      Пономаренко,   відповідаю  на  ваш  запит,  будь

 ласка, в комісії уточніть.

      Відносно Закону про постійні комісії. Це питання

 є в порядку дня на цій сесії.

      І  запитання  Кендзяра відносно логіки тривоги з

 приводу  правих  і  лівих, я висловлював цю тривогу у

 Дніпропетровську.   У   "Голосі  України"  про  це  є

 інформація,  правда  там  деякі  речі не зовсім точно

 подані.  А в принципі, треба сьогодні творити злагоду

 у  суспільстві  і ніякі екстремістські прояви з будь-

 якого  боку не повинні проходити поза увагою влади, є

 виконавчі  структури,  є  прокуратура, яка повинна за я 
 я                           - 36 - я 

 тим слідкувати.

      Будь-які  військові  формування  неконституційні

 повинні  бути  заборонені в України, під якими б вони

 прапорами не ходили.

      І  те, що там розмови йдуть про референдум, хто,

 де розглядав це питання? Так, будь ласка, звертайтеся

 до  прокуратури  з  цього  приводу  з  запитом: нехай

 слідкують, якщо порушується закон.

      Керимов.    Думка   моя   відносно   транспорту,

 (..........)  безробіття  і  куди  йдемо, будь ласка,

 зустрінемося, це не питання для сесії, я вам розповім

 про свою думку.

      Все, ми розглянули питання, які передбачені були

 на цей час.

      Слухається   питання   про  орієнтовний  перелік

 питань   порядку   денного  на  пленарних  засіданнях

 Верховної  Ради  в лютому. Які уточнення і доповнення

 цього порядку будь ласка.

      Хто бажає висловитися з цього приводу запишиться.

      Я прошу пробачення, нам потрібно виставити прошу

 вибачити  правильно  казати треба, я давайте уточнимо

 регламент, скільки часу ми відведемо на уточнення цих

 пропозицій,  які  розглядалися в усіх комісіях, тричі я 
 я                           - 37 - я 

 на президії і надруковані так, як у вас зараз є, крім

 того  у комісіях є уже блоками зібрані питання так як

 ви  того вимагали. Я маю на увазі пропозицію в данном

 випадку  Кіндера.  Відносно  логіки і тому подібне. І

 тут логіка чітко дотримується 20 хвилин досить.

      Досить.  Ствалю на голосування, хто за те щоб 20

 хвилин відвести на це питання.

 

      "За"

      Рішення прийнято. Будь ласка, Пустовойтовський.

 

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ.

 

 

      Пустовойтовский,   384   округ,  город  Харьков.

 Харьковский (..........).

      Такой вопрос. Семь месяцев бюджетная комиссия не

 имеет   председателя.  Азаров  исполняет  обязанности

 председателя первый (..........). Пора ж с этим делом

 когда-то закончить. Однако, и в лютому в повестку дня

 о  избрании председателя Бюджетной комиссии вопрос не

 внесен.  Я  пердлагаю  внести этот вопрос и решить, в

 конце концов, нормальную работу Бюджетной комиссии. я 
 я                           - 38 - я 

      Все у меня, спасибо.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Смірнов.

 

      ___________. Решение принято.

 

      СМІРНОВ.

 

      Шановний  Олександр Олександрович! Пропонуючи ще

 раз  вже  не  на  цей  тиждень,  а на лютий ввести до

 порядку  денного  питання  про  розгляд  питання  про

 надзвичайний   стан  прошу  передати  слово  депутату

 Моцпану.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка. Який округ? 146.

 

      МОЦПАН.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!

      Я   предлагаю  ввести  внести  на  повестку  дня

 февраль  1995  года  вопрос  о  введении  на  Украине

 чрезвычайного положения. Я хотел бы мотивировать свою я 
 я                           - 39 - я 

 позицию  следующим. Один из тех 27 депутатов, который

 поставил   свою  подпись  под  предложением  депутата

 Смирнова  о  расмотрении на повестке дня нашей третей

 сессии  вопроса  о введении на Украине черезвычайного

 положения.

      Чем   лично   я   хотел   бы  пояснить  депутату

 мотевировал  свою  позицию,  ставя  подпись.  Первое.

 сегодня  мне на Украине депутату и гражданину не одно

 должностное  лицо,  включая  Президента,  не отвечает

 положительно  на  вопрос:  готовы  ли мы на март 1995

 года   обеспечить  наши  сельские  хозяйства  горюче-

 смазочными    материалами,   удобрениями,   запасными

 частями.

      От  запада  до  востока,  от  севера до юга наше

 сельское  хозяйство сегодня лишено всех этих факторов

 обеспечения  нормального  проведения  весенне-полевых

 работ.  Ну,  что  идет голод, так об этом нужно прямо

 сказать населению.

      И  второе,  еще  в  августе  прошлого 1994 года,

 Президент,  выступая  перед  работниками Министерства

 внутрених  дел,  заявил  о том, что мы имеем реальную

 угрозу  захвата  власти так называемой пятой властью,

 мафиозными структурами на Украине. я 
 я                           - 40 - я 

      Я   убежден,  что  если  мы  депутаты,  вдумчиво

 подойдем  к  разработке  Постановления  "О   введении

 черезвычайного положения на Украине" в соответсвиит с

 Законом Украины, принятым в июне 1992 года, прошедшим

 составом Верховного Совета, мы сможем определиться по

 каким направлениям, ради чего с какой целью мы вводим

 черезвычайное положение.

      Уважаемые  депутаты, извените, но большинство из

 вас  в силу тех или иных причин, не знакомы с Законом

 "О  черезвычайном  положении".  Я  советовал  бы  его

 прочитать  и в конечном итоге разобраться. А там есть

 следующее    положение:    черезвычайное    положение

 вводиться  с  целью  защиты  конституционных  прав  и

 свободы граждан.

      Я  убежден,  что  на  сегоднешний  день реальная

 угроза в частности моим изберателям 146 округа есть.

      Идет  повальное  обнищение  народа,  если  мы не

 обеспечим   весеннеполевые   работы,   если   мы   не

 мобилизуем  и  не  сконцинтруем  срествам для решения

 (..........)  этой  координальной как и многих других

 задач  в  экономики работы промышенности и в конечном

 итоге  мы  посягаем с вами убежден на конституционной

 права  и свободу граждан вот в этом я вас убедительно я                           - 41 - я 

 прошу  еще  раз подойти к рассмотрению этого вопроса,

 не надо этого боятся. Кое-кто заявляет о том, что это

 будет  использовано  поводом  для  Президента,. чтобы

 распустить парламент.

      Извините  уважаемые  депутаты,  мы  с  вами если

 чего-то   должны  боятся,  то  только  лишь  потерять

 доверие своих изберателей . Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.Дякую , Бутейко від  "Центру".

 

 

      БУТЕЙКО.  Дякую,  я  вибачаюся  перед  Верховною

 Радою  в  мене  картка  тут, а я перейшов до колеги.,

 вибачте.

 

      БУТЕЙКО 70 "Центр".

 

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні депутати!

 

      Наша    депутатська   група"Центр"   розглянувши

 питання  про  орієнтовний  перелік  питань  на  лютий я 
 я                           - 42 - я 

 вважає,  що його потрібно значно спростити. Поставити

 лише   ті   питання,   які   дозволять  нам  вирішити

 координально наші справи, що я маю на увазі.

      Як  відомо  не  викликає  сумніву  той факт., що

 протягом  двох  минулих  сесій Верховна Рада схвалила

 таку  кількість  законів  і  внесла  скільки  змін до

 чинного  законодавства,  які  парламенти інших держав

 нормальних умов приймають протягом багатьох років.

      Але  безперечно є також і те, що через помилки в

 організації  роботи  Верховної  Ради  серед прийнятих

 документів   немає   всіх   тих,   які   мають  стати

 визначальними для виходу економіки з кризи. Ключовими

 тут,   на   нашу   думку,   є   комплекс  податкового

 законодавства,  актів,  що  встановлюють справедливий

 баланс   цін  на  сільськогосподарську  і  промислову

 продукцію,  оплату праці, соціальний захист, бюджетну

 систему.

      Без   прийняття   таких   законів  і  визначення

 структурних  змін  в  економіці  неможливо сформувати

 реалістичний    бюджет    нашої    держави.   А   без

 збалансованого    бюджету,    без   чіткого   бачення

 перспектив  реального  використання наявних в державі

 коштів  плодяться  зловживання, створюються умови для я 
 я                           - 43 - я 

 корупції,  тяганини.  Представники  місцевих  органів

 влади   змушені   проводи  значну  частину  часу  для

 вибивання  коштів у вищестоящих замість автоматичного

 одержання  того,  що  їм  належало  б  при  існуванні

 нормальної бюджетної дисципліни.

      І  за  таких умов ми вносимо пропозицію, щоби до

 порядку  денного  на  лютий  були...  розгялдались  і

 вносились лише питання про закон про... про концепцію

 податкової   політики;   про  Закон  про  прибутковий

 податок з громадян; про податок на майно підприємств;

 про акцизні збори; про пільги платникам податків; про

 валютне   регулювання;   про  оподаткування  об'єктів

 незавершеного    будівництва;    про    оподаткування

 діяльності  на  ринку  цінних паперів; про податок на

 нерухоме  майно  громадян;  про податок на землю; про

 уонцепцію  розвитку  агро-промислового комплексу; про

 справедливий  баланс  цінностей  між  господарською і

 промисловою  продукцією;  про  ціни і ціноутворення в

 промсиловому комплексі; про оплату праці та соціальне

 забезпечення;  про  бюджетну  систему.

      Окреме   питання  стосується  енергетики.  і  ми

 вважаємо    -обов'язково    поставити   питання   про

 продовження   порушення  Верховною  Радою  Автономної я 
 я                           - 44 - я 

 Республіки  Крим законодавства України і, відповідно,

 наслідків.

      Ми  вважаємо,  що  пленарні  засідання необхідно

 вкликати  лише  по  мірі готовності перерахованих вще

 законопроектів для їх розгляду і прийняття відповідно

 у першому та другому читанні.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Білоус.

 

 

      БІЛОУС, Полтава.

      Шановний  Олександр Олександрович, я вам передав

 пакет  зконодавчих актів Криму, які приймають рішення

 щодо   ереділу   кордонів.  Це  є  загроза  небезпека

 територіальної  цілосності  України. Тому я наполягаю

 теж, щоб в порядок денний на лютий було включено

 питання  про  скасування  цих  рішень нашою Верховною

 Радою.

      Друге.  Ми  говоримо,  що  в державі, і це факт,

 кризова  ситуація,  тому  ми  повинні  теж  свої  дії

 адекватно впроваджувати. Тому я пропоную все-таки теж

 поставити  на голосування ще раз питання в лютому про я 
 я                           - 45 - я 

 введення надзвичайного стану.

      І,  шановні  колеги,  ви повинні зрозуміти, що в

 нас  згідно  регламенту, і це може підтвердити Носов,

 передбачена  робота  Парламенту в умовах надзвичаного

 стану. Єдинне, що до Закону про назвичайний стан, про

 його  введення повинні ми зробити одне доповнення, що

 вводиться  надзвичайний  стан і з економічного хаосу,

 тобто,  коли  рівень  інфляції  такий, як і в воюючих

 держав. Вже не говорячи про те, що рівень злочинності

 перевищує всі  допустимі норми.

      Слідуюче.   Я  вношу  також  пропозицію,  щоб  в

 лютому  розглянути  питання  "Про  внесення  змін  та

 доповнень до Пенсіонного законодавства", тому що люди

 дуже  багато пишуть і звертаються, що несправедливо є

 те,  що  хто  проробив  20  років,  хто  30,  хто  40

 отримують одинакову пенсію.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Черепков.

 

      ЧЕРЕПКОВ В.Ф.

 

 я 
 я                           - 46 - я 

      Уважаемый   Александр   Александрович!  Согласно

 Конституции    мы    должны    утвердить    программу

 деятельности  Правительства на скор своих полномочий.

 Поэтому  прошу  включить  на  февраль  месяц вопрос о

 программе  деятельности  Правительства  на  срок  его

 полномочий, Это первый вопрос.

      Второй   вопрос.   Зима  показала  необходимость

 рассмотрения    вопроса    о    развитии    топливно-

 энергетического комплекса на Украине.

      Затем,   страница   первая   прошу   переставить

 местами,     сначала     заслушать     отчет    Фонда

 государственного имущества, а затем уже раасматривать

 Государственную    программу    приватизации,   чтобы

 посмотреть на эффективность работы.

      И  затем  на  странице  червертой прошу вопрос о

 формировании  Конституционного суда Украины перенести

 не здесь, где они могут быть рассмотрены, а перенести

 в  обязательное  рассмотрение, потому что этот вопрос

 кочует из одной сессии на другую.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Кендзьор.

 я 
 я                           - 47 - я 

      КЕНДЗЬОР

 

 

      Ярослав Кендзьор, (..........),Львівщина.

      Олександр  Олександровичу, я цілком погоджуюся з

 пропозицями,   які   висловив  депутат  Бутейко,  це,

 зрештою, те, що я в попередньому своєму слові сказав.

      І  якби  Президія  Верховної Ради десь на своєму

 найближчому  засіданні  ось  такий  логічний  перелік

 питань,    які    першочергово    треба   розглянути,

 затвердила, згодила його із відповідними підрозділами

 Кабінету    Міністрів    чи    президентської   нашої

 адміністрації,  і  це  би,  по-перше, підштовхувало і

 наші   комісії   Верховної  Ради  активно  працювати,

 готувати  ці  закони у цій послідовності, в якій вони

 мали би розглядатися.

      Я  розумію, згоджуся з вами, ми не раз говорили,

 що  неважливих  питань,  неважливих  законопроектів в

 Верховній  Раді  не  буває.  Це  справді  так.  Але є

 законопроекти,  які  можуть ще почекати і можуть бути

 прийняті через кілька місяців чи у наступному році, а

 є   ті  питання,  які  треба  розглядати  надзвичайно

 терміново, від котрих залежить реалізація економічних я 
 я                           - 48 - я 

 реформ у нашій державі. І прошу це врахувати.

      Далі. У розділі переліку питань, які можуть бути

 розглянуті  в  міру  готовності  (це на сторінці 6) є

 питання,  яке  звучить  так:  "Про розподіл активів і

 пасивів колишнього Радянського Союзу". Я гадаю, що цю

 інформацію  Кабінет Міністрів мав би подати Верховній

 Раді  якнайшвидше,  тому  що  питання  дуже важливе в

 зв'язку  з  підписанням  цієї  угоди про, так званий,

 "нульовий  варіант",  де  по  суті,  для  України цей

 варіант  цілковито  невигідний.  І треба було би мати

 чітку  інформацію, скільки наших пасивів і активів, і

 в  якому  ми  плюсі чи в мінусі і відповідно до цього

 приймати  якесь  рішення. Чи наполягати перед Росією,

 перед  іншими  якимись організаціями, які ю допомогли

 нам  те що належолося при розподілі Радянського Союзу

 отримати Україні, значить це треба робити.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА Головатий.

 

 

      ГОЛОВАТИЙ. Шановний пане Голово, шановні народні

 депутати.  В  мене  є  пропозиція  стосовно включення я 
 я                           - 49 - я 

 одного  питання  в  порядку  денного  в позачерговому

 режимі   його   розгляду.   Я   маю  про  продовження

 невиконання  Українського  законодавства  на  частині

 території  Україна,  яка називається Крим. Я не знаю,

 чому Верховна Рада України зволікає з розглядом цього

 питання,  я  Олександр Олександрович не розумію, чому

 голова  Верховної ради сам особисто наполягає на тому

 що   президія   Верховної   Ради   внесла  питанне  в

 позачерговому порядку, я розумію що президент України

 соромиться  ходити  з  своїми  пропозиціями  стосовно

 розгляду питання. Але я не знаю, хто чекає цього і чи

 ми будемо чекати варіанту Чеченських подій.

      В  Криму  продовжуються  порушення  українського

 законодавства,   приймаються  Верховною  Радою  Криму

 питання   стосовно  майна  і  інші  порушення  нашого

 законодавства.  Відповідно  прекрасно  ви розумієте і

 знаете  опитування  населення які говорять що в Криму

 влада  належить  мафії,  що будемо чекати, поки мафія

 розв"яже   українсько-кримський  конфлікт,  цивільний

 конфлікт  на  території  Криму,  тому  я  пропоную  в

 позачерговому   порядку   внести   це   питання   для

 обов'язкового  розгляду  в  лютому  місяці  і якомога

 раніше,  доручити,  можливо,  Прокурору, Генеральному я 
 я                           - 50 - я 

 Прокурору України виступити з доповіддю про виконання

 законодавства   України   на   території   Криму.  І,

 відповідно,  прийняти  вже з цього приводу рішення. Я

 думаю,  що це та ситуація, коли це питання відкладати

 надалі  неможливо,  тому  що,  дійсно, коли стриляють

 кримські мафіозні структури в Борисполі, то, можливо,

 ми   діждемось,   що  і  будуть  стріляти  вже  й  на

 Хрещатику. Чи на Грушевського.

      Тому  я  прошу ще раз, наполягаю на тому, щоб це

 питання  було  сьогодні  проголосовано  в  поіменному

 режимі  і  дуже вибачаюся, що не зможу бути присутнім

 на   голосувані,   бо   з   11  години  щодня  працюю

 Узгоджувальна комісія по закону про влади я мушу йти,

 бо  мене  9 9 представників депутатських груп чекають

 на  продовження праці, прошу мій голос при поіменному

 голосуванні  зарахувати "за". Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Ну  оскільки  ви дуже спішите, то я вам

 відповім  відповідь  зразу  дам  в  присутності. А то

 потім  ще  хтось  неправильно  передасть.

      Ми  вчора  на Президії розглядали це питання і є

 доручення  комісіям, з інформацією виступав Кармазін.

 Є  доручення  комісіям,  у  себе  розглянути  проекти я 
 я                           - 51 - я 

 документів з цього приводу, і тільки воно буде готови

 відразу включемо і розглянемо.

      Крім  того,  я  дав доручення від себе з приводу

 акцій  окремих  депутатів  Криму, крім Верховної Ради

 Криму,   які   йдуть   в  розріз  із  статтями  нашої

 Конституції.    Це    відносно   ініциативи.   Навіть

 голосувати не потрібно, воно буде включено, як тільки

 буде   готово   питання.   Ми   його   розглянемо   в

 позачерговому порядку.

      Омельченко.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО.

 

      Шановні  колеги  депутати,  я хочу звернути вашу

 увагу  на  сьогоднішній  порядок дений, друге питання

 про   затвердження  кандидатури  для  призначення  на

 посаду  голови Державного комітету у справах

 

      ГОЛОВА.  Григорій  Омельянович,  ми  обговорюємо

 зараз  питання  перелік на лютий місяць, а це питання

 включено, якщо ви хочетет висловитися з цього приводу

 під  час  його  розгляду візмете слово і висловите.

 я 
 я                           - 52 - я 

      ОМЕЛЬЧЕНКО.  Дякую,  обов"язково прошу дати мені

 слово.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

 

      Ковтунець.

 

      Володимир КОВТУНЕЦЬ місто Рівне 333 округ.

 

      Я  хочу підтримати пропозицію депутата Бутейко і

 давайте  визначимося  ось  так  поставимо перед собою

 завдання  на  лютий  сформувати  податкові  Закони  і

 сформувати державний бюджет.

      Тобто  вирішити  питання  без  якого,  без  яких

 функціонування  нашої  економіки  просто неможливо. А

 вже  далі  вирішувати  всі  інші  питання  в  міру їх

 важливості.

      Зокрема,  я  хочу  звернути  вашу увагу, що такі

 питання,   як   концепція  податкової  політики,  про

 розподіл  активів  і  пасивів колишнього союзу та ряд

 інших,  які  сьогодні  сказано буде розглянуті в міру

 готовності вони мають бути перенесені в число питань, я 
 я                           - 53 - я 

 які   обов'язково  мають  бути  розглянуті  у  лютому

 місяці, як надзвичайно важливі.

      Такий розбухлий порядок денний на лютий свідчить

 про  не  ефективну роботу Президії, оскільки Президія

 не докінця може планувати роботу Верховної Ради .

      Тому.,  я  вважаю,  що  в лютому слід розглянути

 питання  звіту Президії про роботу Президії Верховної

 Ради,  де  має  бути  та інформація про роботу кожної

 комісії  і  тоді у нас будуть підстави провести деяку

 ротацію   членів   Президії   таким  чином  поліпшити

 ефективність її роботи.

      Підтримую  також  пропозицію депутата Головатого

 про   те,   що   питання   Криму   має   бути   серед

 перешочергових на лютий місяць. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Скіпальський.

 

      СКІПАЛЬСЬКИЙ.

 

 

      Шановний пане Голово! Шановні колеги!

      Я  б  хотів  би  звернути увагу на те, що навіть

 сьогодні  в  період  переговорів  нашого Президента з я 
 я                           - 54 - я 

 Єльциним,   буде  ставитись  питання  щодо  тиску  на

 Україну   при   підписанні   торговельної   угоди   з

 вирішенням  проблеми  Чорноморського  флоту.  Ні один

 договір, ні одне рішення з Росією не буде прийнято до

 тих   пір,   поки   не   буде  вирішена  проблема  по

 Чорноморському   флоту.  Тому  я  пропоную  в  лютому

 розглянути   Закон  про  статус  іноземних  військ  в

 Україні.  І тільки на підставі прийняття цього Закону

 ми можемо вирішити проблему по Чорноморському флоту.

      Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВА. Дем'ян.

 

 

      ДЕМ'ЯН  Г.  В.  (281  ___________виборчий округ,

 Конгрес українських націоналістів).

      Шановний пане Голово!

      Друге   читання   Закону   про  надання  статусу

 гірських районів України пропоную перенести із таких,

 які  ймовірно  можуть  бути  розглянуті  у  такі, які

 обов'язково вирішуватиме наша Верховна Рада у місяці,

 у  лютому.  Тим  більше,  це  питання про ратифікацію

 Угоди   про   співробітництво   в  галузі  оформлення я 
 я                           - 55 - я 

 авторського  права  у нас заплановано і на п'ятницю в

 січні, і заплановано на лютий.

      І  третє  питання.  Наша неформальна депутатська

 група  "30 червня" наполягає, щоби ввести питання про

 відновлення повної радіотрансляції пленарних засідань

 Верховної  Ради. Цього вимагають люди з усіх регіонів

 України. Хай наш народ, до речі, знає, яких депутатів

 послав  до  парламенту.  Маю  на  увазі  сьогоднішній

 "феноменальний"   виступ  депутата  Ніколаєнко,  який

 виявив  повне  нерозуміння історичних подій 1919-1920

 років  і  відверту ворожість до об'єднання Західної і

 Східної частини нашої Батьківцини.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую вам.

      Я  буду  ставити  на голосування ті питання, які

 потрібно  ставити  на голосування, які передбачаються

 регламентом.

      (Шум в залі)

      Я  вибачаюсь.  Ну,/Миколо  Іванович,  я  не можу

 тому6 що ми використали 20 хвилин часу. Ну погляньте,

 и  вже говоримо вже годину і 13 хвилин про важливість

 включення тих чи інших питань. я 
 я                           - 56 - я 

      (Шум в залі)

      Одну секундочку, давайте я таку загальну справу,

 вам  інформацію  таку дам, що з тих навіть, що на цей

 тиждень включені питання, повністю готових відповідно

 до  регламенту є чотири питання, а про лютий місяць і

 говорити  зараз не доводиться. І прекрасна пропозиція

 депутат  Бутейка,  прекрасна, тільки він не враховує,

 що більшість з тих питань, про які він говорить, вони

 включені  в  перелік, а мова йде про те, що з тих, на

 котрі   він   посилається,   ні   одного   питання  в

 остаточному варіанті нема готових. Тому тут говорити,

 я  і  Дем'янову  відповідь  даю, і Колєушко так само.

 Будь   ласка,   и  вчора  ці  питання  розглядали  на

 Президії,  у  вас  є цей перелік на місті, ви знаєте,

 які профільні комісії, вимагайте їх розробки з участю

 Кабінету  Міністів, бо тут треба відверто сказати, що

 виконавчі  структури  не дають тих матеріалів вчасно.

 Якщо  є  потреба,  давайте  будемо  викликати  сюди і

 слухати  відповідні  Міністерства, звільняти з роботи

 тих,  хто  не  справляється  з  цими  обов'язками і з

 нормами,  передбаченими  Конституцією,  Регламентом і

 іншими  законами  і дальше будемо працювати. А просто

 на  засіданні  Президії  кожен  голова  комісії,  і я я 
 я                           - 57 - я 

 дивуюся,  чому  вони  тут  мовчать. Кожен намагається

 викинути  питання  із  переліку,  а всі тут кидають у

 сесійному  залі.  От  ми  у  такій  волейбол і граємо

 замість того, щоб розглядати конкретні справи.

      Тому,  безперечно,  якщо  ми  протяго  лютого не

 розглянем  податкові  питання  і  питання пов'язані з

 формування  бюджету,  то  нам  тут нічого робити. Так

 само  як нічого там робить у Кабінеті Міністрів. Тому

 я  ще  раз повторюю, я буду ставить на голосування ті

 питання,  які  обов'язково  повинні  бути  включені і

 відповідно до регламенту.

      (Шум в залі)

      Одну секундочку, потім.

      (Шум в залі)

      Ну  це  не  я  даю,  дає  зал,  регламент,  ми ж

 проголосували, я вас прошу.

      (Шум в залі)

      Ну я не винен, натискуйте раніше кнопку.

      (Шум в залі)

      Про  голову  Бюджетної  комісії,  і  у нас є дві

 вакансії  -голова Бюджетної комісії, Комісія з питань

 законності і правопорядку.

      По-перше,  якщо  говорити  про посаду - це квота я 
 я                           - 58 - я 

 фракціі,  будь  ласка,  я вже говорив  багато разів з

 цього приводу: вносьте  пропозиції, я буду ставити на

 гологування, все. В будь-який час, окремо включати це

 питання  немає потреби, можем це визначити будь-якого

 дня.

      Я  не маю права, за положення ви самі вносите ці

 пропозиції.

      Далі.  Про  надзвичайний  стан  в економіці, про

 включення  на  слідуючий  місяць питання про введення

 надзвичайного  стану в економіці, я так зрозумів. Але

 в  нас  немає,  не  передбачено  законом,  просто про

 надзвичайний стан в Україні. Так, пропозиція Анатолія

 Федоровича Моцпана і інших депутатів.

      Я   ставлю   на   голосування  це  питання.  Про

 включення   в  порядок  дня  на  лютий  місяць  цього

 питання про надзвичайний стан.

 

      "за"

 

      Рішення не прийнято. Відносно пропозиції Бутейка

 я  вже  говорив:  даємо доручення комісіям розглянути

 сьогодні-завтра   графік  розгляду  питань  на  лютий

 місяць  відповідно  до  того  графіку і відповідно до я 
 я                           - 59 - я 

 вимог  Регламенту  (стаття  6.  1), ми складемо такий

 графік, а перелік проголосуємо сьогодні.

      Пропозиція    депутат    Черепкова    Володимира

 Федоровича,  теж  саме  Карпов  Олександр Миколайович

 пропонує  -про перенесення слухання програми Кабінету

 Міністрів  із  питань,  що  будуть  розглянуті в міру

 готовності,  до  основного  переліку. Я вважаю цілком

 слушне  зауваження що проходить відповідний час після

 формування,  уже  давно  він до речі пройшов треба це

 питанне розглянути.

      Прошу проголосувати.

 

      Рішення прийнято.

 

      Так  само  ставлю  на  голосування,  питанне про

 ратифікацю  угоди  щодо  нульового  варіанту та інших

 договорів між Україною і Росією.

      Так   ставили  депутати,  і  таке  ставилося  на

 Президії, так Борис Ілліч.

      Так, він не заперечує, прошу проголосувати.

 

      Рішення прийнято.

 я 
 я                           - 60 - я 

      Скіпальський . Звіт  про  Чорноморський флот, я не

 зрозумів запитання, а про статус іноземних військ в Україні.

      Готове це питання до розгляду.

      Давайте у розділ питань, які будуть розглянуті в

 міру  готовності. Питанне про статус іноземних військ

 на території України, прошу проголосувати.

 

      "За"

 

      Рішення прийнято.

      Це   внесення   пропозиції   до  незатвердженого

 переліку.  Пропозиція,  пропозиція  Дем'яна  відносно

 радіотрансляції  я вже говорив про це і ми голосували

 на  початку  сесії.  Відносно  нерозуміння подій 1919

 року   депутатом,   ви,   будь  ласка,  підійдіть  до

 депутата, розскажіть  йому,  а  він вам розкаже. І на

 тому  порозумієтеся. Це не питання для сесії.

      Таким  чином  ставиться  на  голосування перелік

 питань  на лютий місяць з тими доповненнями, котрі ми

 вже проголосували.  Прошу проголосувати.

 

      "За"

 я 
 я                           - 61 - я 

      Перелік затверджений.

      Кравчук  з процедури і Терещук з процедури, будь

 ласка.

 

      КРАВЧУК.

 

 

      Дякую,  Олександр  Олександрович, я думаю, що ті

 питання,  які  ми  практично  не встигли розглянути в

 січні,  вони  актуальні  питання, що вони автоматично

 ввійдуть на лютий місяць по мірі готовності.

      А  крім  того, хотів би щоб ми, якщо це потрібно

 сьогодні  проголосували.  Ви  знаєте,  що питання про

 Указ "По землі", ми дійшли до загальної згоди в тому,

 що   зараз  розробляється  доповнення  до  земельного

 Кодексу. І таким чином будуть вирішенні деякі питання

 і по цьому Указу.

      Таким  чином я попосив би, щоб у світлі того, що

 ми  вже  розглядали  на  лютий місяць, якщо воно буде

 підготовлено.  А  таку  ідею мабуть через днів десять

 буде   повино   бути   підготовлено,  щоб  воно  було

 автоматично  теж  включено. А якщо ні, то зараз треба

 проголосувати   про   те,   щоб  дане  доповнення  до я 
 я                           - 62 - я 

 земельного   Кодексу   було   включено,  поставлено в

 повістку дня. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Мені так здається, що я десь зустрічав в

 це  в  переліку  питання  про  земельний Кодекс. Є це

 питання?   Є.  В  переліку  тих,  що  будуть  в  міру

 готовності  є  це  питання.  По  земельному Кодексу є

 пропозиції.

      Це  вчора  розглядалося  на  нараді у заступника

 Голови.  Будь  ласка,  на восьмій сторінці є питання.

 Будь ласка, хто, який номер? 101?

      141? Ви там підкажіть рядом.

      Я так сподіваюся , що це останнє буде.

 

      ___________.

 

      Олександр Олександрович!

      Вы  пропустили  один  вопрос.,  депутат Черепков

 предлагал  внести  в  повестку  дня  на  лютий місяць

 вопрос  о развитии топливно-энергетического комплекса

 на Украине.

      А  вы  этот  вопрос не поставили на голосование.

 Среди всех своих предложений он вносил и этот вопрос. я 
 я                           - 63 - я 

 

      ГОЛОВА. Про розвиток.....

 

      ___________. катастрофическое положение угольной

 промышлености  его  надо  немедленно  рассматривать и

 депутат Черепков ставил, предлагал внести на .....

 

      ГОЛОВА. Де Кожушко.

 

      ___________. Да не надо Кожушко.

 

      ГОЛОВА. А ну покличте. Зараз ми візьмемо.

 

      ___________. Положение катастрофическое я только

 приехал с округа, шахты становятся, угля не будет. Мы

 ж трижды летом кричали...

 

      ГОЛОВА.  Не  аргументуйте,  ясно,  зараз  Леонід

 Олександрович,  я  прошу  вас  зараз  підійде Кожушко

 дасть відповідь на ваше питання, будь ласка Поровський.

 

     Микола ПОРОВСЬКИЙ.

 я 
 я                           - 64 - я 

 

      Шановний Головуючий!

      По   процедурі   розгляду  питань  на  лютий,  я

 пропоную  в  руслі про державну програму приватизації

 розглянути питання про передачу сільськогосподарським

 колективам   та   фермерським   господарствам,  майна

 державних підприємств переробної промисловості.

      Сьогодні   на   кожній  літрі  молока  переробна

 промисловість  заробляє  у 8, 10 разів більше ніж той

 хто  корову  доглядає, годує і виробляє це молоко, це

 те  саме  і  в  м'ясній промисловості пропонується це

 питання  обов'язково  включити.

      І  в  руслі питань про статус іноземних військ в

 Україні  пропоную  заслухати  на  сесії  командуючого

 Чорноморським  флотом, адмірала Балтіна, оскільки він

 виступав  на Державній Думі Росії із своїм звітом, де

 заявив,   що   Чорноморський  флот  підпорядковується

 Росії. Я гадаю, ми повинні обов'язково послухати його

 про  виконання  всіх  міжнародних  угод  в Україні. А

 також  прийняти  рішення  про  виведення  з території

 України   126-ї  дивізії  берегової  оборони  і  81-ї

 бригади морської піхоти, які стоять... Чорноморського

 флоту,  які  стоять  під  прапорами  Росії, керуються я 
 я                           - 65 - я 

 командами  із  Міністерства Збройних Сил України і не

 виконують законодавства України.

 

      ГОЛОВА.  Так,  все, досить. Справа в тому, що ми

 продовжуємо  обговорення  переліку.  Ми проголосували

 перелік!   Я  даю  інформацію  про  те,  що  розвиток

 паливно-енергетичного     комплексу     (я    Леоніду

 Олександровичу  Камінському  відповідаю) включений як

 складова  енерегтичної  програми.  Вона розробляється

 зараз,   і   Комісія  готова  внести  її.  Вона  буде

 розглянута  у  березні.  Так  Кожушко  пояснює,  що в

 березні  буде в переліку. В переліку на півріччя є ця

 Програма.

      (Шум у залі)

      Ну,   послухайте,  шановні  депутати...  Давайте

 документи  так,  як  передбачено Регламентом, і будем

 розглядать.   Ну,   немає  ж  цих  документів,  а  ви

 наполягаєте   включити...  Ну,  я  прошу  вас...  Хто

 наполягає ще з процедури? Запишіться!

      Будь  ласка,  5 хвилин виставляємо, ми не можемо

 більше  витрачать,  ви погляньте, дві години говоримо з

 приводу  процедури, кому це потрібно? П'ять звилин.

      Будь ласка, Олєксєєнко. я 
 я                           - 66 - я 

      Прошу економить час.

 

 

      ОЛЄКСЄЄНКО.   Олександр   Олександрович,  це  на

 сторінці  8  мається  на  увазі  зміни  до Земельного

 кодексу  у зв'язку з законом про плату за землю. А то

 стоїть  окремо  питання  про  зміни  і  доповнення до

 Земельного  кодексу  в зв'язку з цм Указомі. Це друге

 питання і його  треба обов'язково включити.

 

      ГОЛОВА.   Ну,   внесете  зміни  одночасно  і  ці

 внесете.

      Терешук.

 

 

      ТЕРЕШУК.  Шановний  Олександр  Олександрович,  я

 хочу, щоб регламент у нас виконувався. Справа в тому,

 що по питанню по обговоренню переліку питань на лютий

 місяць  я о записався в Секретеріаті на виступ. Слово

 мені  не було дано. І я хотів би, щоб на майбутнє, що

 якщо бу де запис,то його треба використовувати.

      Тепер   все-таки  ще  одне  процедурне  питання.

 Справа  в  тому,  що  ми  зараз  затверджуємо перелік я 
 я                           - 67 - я 

 питань на лютий місяць і процедуру подання цих питань

 потрібно, мабуть, теж сьогодні голосувати. А я маю на

 увазі  питання про транслюцію засідань Верховної Ради

 України.  Справа  в  тому, що приводять три аргументи

 проти  трансляцій.  Перший, що Верховна Рада виглядає

 як  говорильня  на  відміну від Кабінети міністрів та

 Адміністрації  Президента.  Друге,  що суперечності у

 Верховній Раді вносять розлад в суспільство.

      І  третє,  що люди не грамотні не розуміють, про

 що йде мова.

      Так   от   по   перешому  питанню.  Різниця  міє

 Верховною Радою, Кабінетом Міністрів і адміністрацією

 в  тому,  що тут люди виюрані народом, і вони повинні

 не ховатися від свого народу.

      По другому запереченню. Що тут все перевернуто з

 голови на ноги, тому й суперечності в Верховній Раді,

 що є суперечності в суспільстві, що є рівні суспільні

 прошарки,  які  мають  протилежні  інтереси.  Тому  є

 суперечності   в   Верховній   Раді,   що  вони  є  в

 суспільстві.

      І по третьому. Коли кажуть, що люди не грамотні,

 то   за  цим  ховається  те,  що  Президент,  Уряд  і

 більшість  Верховної Ради готують антинародні рішення я 
 я                           - 68 - я 

 в   результаті  яких  більшість  бідніє,  а  меншість

 багатіє.  І  хочеться  сховати  від  народу, і тому я

 нагадую,  що за припинення голосує мовчазна більшість

 в  Верховній Раді і, якщо ми народні депутати України

 ми не повинні ховатися від свого народу.

      Я пропоную радіотрансляцію відновити.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Ставимо на голосування це питання.

      (Шум в залі)

      Відносно  режиму роботи на лютий місяць. Під час

 розгляду  цього  питання  ми проголосували, ми з вами

 домовилися  шляхом  голосування, що затверджено режим

 на  січень,  а на лютий окремо. Тому, оскільки багато

 уже  було  з  цього  приводу  пропозицій, я ставлю на

 голосування,  на  поіменне  голосування,  на поіменне

 голосування  про  відновлення  трансляцій засідань на

 лютий місяць.

 

 

      ГОЛОВА.  Одну секунду, одну секунду, я ще раз...

 Давайте  ми  так  проголосуємо, що не було суперечок,

 оскільки  це  питання  потребує  обговорення,  то  ми я 
 я                           - 69 - я 

 давайет  -про включення цього питання в лютому місяці

 перед  початком  засідань,  так?  Домовилися так: про

 включення цього питання на першому засіданні в лютому

 місяці  при  визначенні  режиму  трансляції засідань.

 Ставлю  на  голосування.  Не можна говорити, коли вже

 голосується.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Про  режим роботи. Вчора на Президії пропонували

 таким   чином:   перший   тиждень  роботи  -робота  в

 комісіях, три наступні - в сесійному режимі.

      Я  не  розумію.  Я вибачаюсь, перша -в комісіях,

 дві  наступні,  тому що вирахував, у нас же п'ять там

 виходило,  п'ять  тижнів впідряд роботи. Хто за такий

 режим, прошу проголосувати.

      Ще раз повторюю (зніміть із голосування): перший

 тиждень  лютого,  тобто  наступний тиждень працюємо в

 комісіях,  два  наступних  за  тим  тижні в сесійному

 режимі, а наступний тиждень в округах.

      Ставлю на голосування.

       Рішення   прийнято.   Ставиться   питанне   про я 
 я                           - 70 - я 

 затвердження  кандидатури  для  призначення на посаду

 голови   державного   комітету   в   справах  охорони

 державного   кордону   України,   доповідач  Мухін  в

 відрядженні, за ним Чикало Антон Васильович.

      Будь   ласка   заступник  голови  комісії.  Адам

 васильович я вибачаюсь.

      Ідіть сюди я хочу знать.

 

      ЧИКАЛ.  156  избирательный округ город Бердичев.

 Заместитель председателя комисии по вопросам обороны,

 и государственной безопасности.

      Уважаемые  народные  депутаты,  вашему  вниманию

 предлагаеться  кандидатура,  товарищ  Банных  Виктора

 Ивановыча,  для  назначения на должность председателя

 государственного    комитета    по    делам    охраны

 государственной   границы  Украины,  Виктор  Иванович

 родился  в 1949 году на Хмельнычыни, украинец, в 1970

 году  окончил  Московский высшое командное училище. В

 1979   году  -Высшую  школу  КГБ  СССР.  Оба  учебных

 заведения    окончил    с   отличием.   Представление

 Президента   Украины  и  другие  документы  по  этому

 вопросу  у  вас имеются на руках. Кандидитура Виктора

 Ивановича  Баны  рассмотрена на заседании 10 комиссий я 
 я                           - 71 - я 

 Верховного  Совета,  8  комиссий из 10, в том числе и

 наша  Комиссия  по вопросам обороны и государственной

 безопасности,    поддержали    кандидатуру    Виктора

 Ивановича  Баны;  две  комиссии  не  поддержали.  Это

 Комиссия   по   вопросам   борьбы   с  организованной

 преступностью   и   коррупцией.   Своим  большинством

 голосов  выссказались  "против". Комиссия по вопросам

 культуры   и   духовности  воздержалась  в  отношении

 поддержки этой кандидатуры.

      Виктор   Иванович   Бана   начал    свою  службу

 курсантом   Высшего  пограничного военного командного

 училища, после его окончания офицером отдела разведки

 погран   отряда.   Прошел   все  должности  служебной

 лестницы  до  начальника  штаба,  первого заместителя

 председателя   Госком   границы   Украины.  Награжден

 медалью за боевые заслуги и другими наградами.

      Ему   присущи  высокий  проффесианилизм,  глубое

 знание  дела, внимательное отношение к людям. Работая

 в  должности  начальника  штаба,  первого заместителя

 председателя  Госком  границы  Украины,  командующего

 пограничными  войсками Украины, внес заметный вклад в

 дело строительства государственной границы Украины.

      Именно в это важное государственное дело вложено я 
 я                           - 72 - я 

 много   его  лисчного  труда,  проявленны  достойного

 внимания, настойчивость и инициатива.

      Комиссия  наша  просит  вас,  уважаемые народные

 депутаты,  поддержать  и  утвердить Виктора Ивановича

 Бана   для   назначения   на  должность  Председателя

 государственного    комитета    по    делам    охраны

 государственной границы Украины. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Ще є запитання до доповідача? Немає. Є.

 Хто хоче запитання задати запишіться.

 

      Досить.  Скільки  часу відведемо на запитання 10

 хвилин.

      Прошу дуже короткі запитання і короткі відповіді

 по військовому. Мовчан

 

      МОВЧАН.

 

      Шановний доповідачу!

      Я  хотів  би  запитати  це правдиві чутки, чи це

 дійсно  чутки  про  те,  що  він  притягнутий той хто

 претендує   на  це  високе  місце.  У  нашій  державі

 притягнутий до криміналу і його справа розглядаєтться я 
 я                           - 73 - я 

 про прокуратурі.

 

      ___________.

 

      Отвечаю  на  ваш  вопрос  я  должен сказать, что

 вчера  присутствуя на Президиуме Верховного Совета, я

 там поднял этот  вопрос.

      Президиум    поручил    мне    после   окончания

 переговорить     с    Генеральным    прокурором,    с

 администрацией   (..........)  и  еще  переговорил  с

 Маликовым  Валерием  Васильевичем, могу пояснить, что

 разговаривая  с Маликовым Валерием Васильевичем вчера

 по   телефону  он  сказал  "Да,  мы  подали,  но  мои

 работники  докладывают,  что  криминала  в  отношение

 Виктора   Ивановича   Банык   нету".  Разговаривая  с

 Горбулиным   Владимиром   Павловичем,   который   мне

 ответил,  и  я довожу до вашего сведения, что лично с

 октября-месяца   ему  поручалось  уточнить  некоторые

 вопросы.  Он  расследовал  и  сказал  так: "Это такая

 политическая  игра,  как в отношение Шмарова, которую

 до  сегодняшнего  дня не могут доказать". Второе, что

 он  сказал:  что провокационные публикации в газете -

 больше ничего сегодня он увидел. я 
 я                           - 74 - я 

 

      ГОЛОВА. Ясно. Дякую. Білоус.

 

      ___________.     Разговаривая     с     Дмитрием

 Владимировичем Табачником, он также....

 

      ___________. Алло!

 

      ГОЛОВА.  Адам  Васильович...  Адам Васильович! Я

 прошу!  Одну хвилиночку! Будь ласка, з місця коректно

 ведіть себе стосовно щодо колеги!

      Будь ласка!

 

      ___________. Шановний Олександре Олександровичу!

 Я прошу надати слово колезі Єрмаку. Анатолію Єрмаку.

 

      ГОЛОВА. Єрмак, будь ласка, запитання.

 

      (Шум у залі)

 

      ЄРМАК А.В.  (193 виборчий округ).

      Шановний доповідачу!

      Я  запитував  вас:  чи враховувала ваша Комісія, я 
 я                           - 75 - я 

 коли розглядала кандидатуру Банниха, такі питання, як

 незаконну  видачу  цією  особою бойової зброї людині,

 службовцю    Прикордонних    військ,    який   не   є

 військовослужбовець  службовець  і  не  має  права на

 носіння  зброї,  а також посвідчення на право носіння

 зброї,  комерсанту,  фактично,  яке  йде  поза межами

 закону.  Чи  розглядала  ваша  комісія  запитання про

 видщачу  цій  же  особі,  але  коли він знаходився на

 службі  у  прикордонних військах нетабеельної бойової

 зброї   "Вальтер",   яка   примінялась   в  розборках

 міжкланових  мафіозних.  Чи  розглядала  ваша комісія

 питання   про  придбання  цією  особою  в  1993  році

 будівельних матеріалів за пільговими цінами 1991 року

 будівництво дачі і багато інше. Чи отримання в якості

 подарунків    орогостоячих    мечів,   кортиків   від

 комерційних  структур.  Чи взагалі ви керувались цим,

 приймаючи  рішення, що собою ця особа представляє. Це

 до вас запитання.

 

      ___________. Спасибо.

      Наша  комиссия  рассматривала  и утверждала и не

 приняла  решение, чтобы утвердить кандидатуру Виктора

 Ивановича.  Она  рне располагала такими данными. И я, я 
 я                           - 76 - я 

 чтобы   выходя   на   эту   трибуну   сегодня,  вчера

 переговорил с Генеральным Прокурором и с теми лицами,

 которые я уже назвал.

      Если    где-то    имеется,    надо   доказывать,

 представлять, кроме того, тчо разговоры в кулуарах, я

 больше нигде ничего не слышал.

 

      ГОЛОВА.  Хмара.

 

      ХМАРА, 261.

      У  мене  не  запитання,  репліка.  Я  хотів  би,

 шановні  депутати,  довести  до вашого відома, що від

 членів  Комісії  з  питань  оборони і безпеки з  вини

 голови комісії пана Мухіна були приховані інформації,

 якими володіє Комісія з питань боротьби з корупцією і

 організованною  злочинністю.  На  передодні засіданні

 голова  комісії  пан  Омельченко проінформував Мухіна

 про   ті   факти   зловживань  і  про  те,  що  проти

 керівництва    прикордонними    військами    порушена

 кримінальна   справа  за  зловживання,  за  нанесення

 збитків   (цифрф   досить   серьйозні),   цілий   ряд

 зловживань.  Але  ще  раз  підкреслюю,  що  пан Мухін

 приховав від депутатів, членів комісії цю інформацію. я 
 я                           - 77 - я 

 Якщо  би  ця  інформація  була  відома  депутатам,  я

 вважаю,  що Комісія з питань оборони і безпеки навряд

 чи  проголосувала  за  те, щоб підтримати кандидатуру

 пана  Баннниха  на  посаду командуючого прикордонними

 військами.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Адам Васильович, остання відповідь, будь

 ласка.

 

      ------------ Я  не  знаю,  уважаемые народные

 депутаты,  насколько  правдиво  и в том, что прыховав

 или не прыховав Мухин, у меня таких данных нету. Но я

 посторяю,  вчера,  перед тем, как сегодня выходить на

 эту трибуну подошел к народному депутату Павловскому,

 который    сказал   следующее:   "Что   "Державнисть"

 обратилась официально к Президенту поскольку есть вот

 эти   разговоры.  Президент  дал  ответ,  что  ничего

 подобного  нет.  Я  не  хочу повторяться, с кем я еще

 разговаривал.  Сегодня  должны,  Дацюк  утром со мной

 разговаривая,  сказал,  что  его заместитель принесет

 справку  по  этому  делу.  Я  ждал  -до  сих  пор  не

 дождался,  вышел  на  эту трибуну без этой справки. Я я 
 я                           - 78 - я 

 больше  ничего  не  могу сказать то, что имею, и скем

 разговаривал.

 

      ГОЛОВА.  Адам  Васильович,  дякую  вам, сідайте,

 будь ласка.

      Прошу   уваги.  Президент  вніс  кандидатуру  на

 розгляд Верховної Ради. Пройшло два тижні, ми повинні

 визначатися   відповідно   до   Регламенту.  Відносно

 зауважень  і... Ні, ми дамо слово ще і претенденту, і

 хто  хоче  висловитися, це право депутатів. Так от, з

 цього  приводу у мене була розмова з президентом теж.

 Він  говорить,  що  це  все  слухи  чи  плітки абощо,

 підтверджених   документів  нема.  Тому  він  вносить

 пропозицію, а воля Верховної Ради визначатися.

      Я   прошу   генерал-полковника   Банних  Віктора

 Івановича  на  трибуну.  Будь  ласка,  що  ви  хочете

 сказати,   скажіть.   А   якщо  просто  відповіді  на

 запитання, можна й такий варіант. Будь ласка.

 

      БАННИХ  В.  І.  Шановний Голово, шановні народні

 депутати,    враховуючи   те,   що   основні   засади

 внутрішньої  та  зовнішньої  політики чітко окреслені

 Верховною   Радою   і   Президентом   україни,  а  на я 
 я                           - 79 - я 

 держкомкордон  покладається  їх  реалізація в частині

 прикордонних  питань,  дозвольте  доповісти  вам стан

 справ та перспективне бачення наших завдань.

      Сьогодні  абсоютно  безперечно  є факт утворення

 існування  та  разбудови  нашої держави, вона визнана

 нашими  сусідами  та  світовим  товаріством.  А раз є

 держава,  то мають бути визначені її кордони. На нашу

 думку  дружні  стосунки  можуть  бути безмежними і не

 знати корднонів, але держава без кордонів інсувати не

 може,  яка  наша  позиція  з  цього питання. По-перше

 державний кордон який був виключений Верховною радою,

 в серпні 91 року, має бути договірне оформленний.

      Це  аксіома,  на  цей багато плановий і тривалий

 процес  впливають,  як  об"єктивні  так і суб"єктинві

 фактори.   Він   потребує  матеріальних,  фмінансових

 затрат   дипломатичної  активності,  однак  має  бути

 завершенним.

      По-друге кордон із східно-европейськими крайнами

 та  державами  СНД не є припонами для цивілізованного

 спілкування    людей   не   перешкоджає   підтриманню

 економічних,   культурних   та   інших  відносин  між

 державами.

      Він  має  бути  не  приступним  для  тих  хто не я 
 я                           - 80 - я 

 виявляє  дружніх  намірів  до  нашої  держави свідомо

 зневажає  його закони, або розкрадає його національне

 надбання.

      По-третє,  щоб  кордон не був причиною митарств,

 щоб  там  не  створювалися  черги,  щоб  від цього не

 страждали   люди,  та  економіка  необхідно  створити

 цивілізлваний  режим  кордону на підставі міжнародних

 договорів, а також зробити розвинуту мережу пропусків

 з відповідальною сервісною інфраструктурою.

      В     четвретє,     необхідно    як    найшвидше

 доопрацювання,      прийняття     пакетів,     пакету

 законопроектів    інших    нормативних    актів,   що

 ро(..........)     та     забезпечують     діяльність

 прикордонних військ.

      Слід  зазначити,  що  у  межах своєї компетенції

 Держкомкордоном  виконана  певний  обсяг  робіт  щодо

 реалізації    вищезазначених    аспектів    державної

 прикордонної політики.

      Виконуючи  рішення Верховної Ради та Президента,

 що  диктувалися  обстановкою,  за короткий строк було

 організовано  охорону  державного кордону з Молдовою,

 створено      мережу      пунктів     пропуска     та

 організовано   прикордонний  контроль  на  кордоні  з я 
 я                           - 81 - я 

 Росією  та  Білорусією,  розроблено концепцію охорони

 державного   кордону  на  нових  умовах.  За  участтю

 центральних  і  місцевих органів Державної виконавчої

 влади  та  науковців  було підготовлено і затверджено

 Комплексну   програму   розбудови   кордону  України.

 Відповідно   до   Законів   з   прикордонних  питань,

 напрацьована  нормативну базу. Згідно з поставленними

 завданнями, створено організаційно-штатну структуру і

 систему     управління     Сухопутними,    Морськими,

 Авіаційними та спеціальними з'єднаннями і з'єднаннями

 і  частинами.  Започатковано  підготовку національних

 кадрів  в Інституті прикордонних військ. Необхідність

 охорони   державного   кордону,   протяжність   якого

 збільшилася  у  2,  5  рази  і є найбільшою в Європі,

 змусила  нас розгорнути нові частини на необоснованих

 ділянках кордону.

      На  жаль  значні  ознаки  необлаштованості  досі

 залишаються  супутниками  прикордоних  підрозділів на

 цих   ділянках.  Не  сприятлива  социально-економічна

 ситуація  в  державі  безумовно відбувається на стані

 боєздатності  з"єднанні  і частин прикордоних військ,

 які  за  своїм  рпризначенням  є  військами постійної

 боєготовності. я 
 я                           - 82 - я 

      Не   зважаючи   на   вкрай  обмежені  можливості

 фінансів та матеріально-технічного забезпечення, беру

 на  себе  відповідальність  доповісти,  що формування

 постановлення   військ   закінчено  і  вони  в  змозі

 виконувати  завдання по охороні державного кордону та

 виключної морської економічної зони України.

      Зверну   вашу   увагу   на   деякі   цифри,   що

 характеризують   діяльність   військ.   За  три  роки

 прикордоними   військами  затримано  понад  40  тисяч

 порушників  кордону,  60  відсотків з них  нелегальні

 емігранти, майже з усього світу.

      Викрито  десятки  каналів  нелегальної переправи

 через  кордон,  а  також  сотні  пунктів виготовлення

 підробних  документів, припинено незаконе вивезення з

 України  товарів,  матеріалів  та  сировини  на сотні

 мільярдів   карбованців.   затримано  декілька  тисяч

 одиниць    вогнепальної   зброї,   значну   кількість

 вибухівки,   декілька   тон   наркотичної   сировини.

 Попереджені   численні  спроби  пограбування  морских

 богатств.

      За  цими показниками стоїть дійсно наполеглива і

 нелегка  служба  солдаті  та  офіцерів.  Разом з тим,

 критично  оцінюючи  стан  справ,  зазначу, що Держком я 
 я                           - 83 - я 

 кордоном   зроблено  далеко  не  все  для  реалізації

 положень прикордоного законодавства, виконання рішень

 Президента,  Верховної  Ради  та Уряду з прикордонних

 питань.

      Не   використані   всі   наявні  можливості  для

 вдосконалення  процедури прикордонного та інших видів

 контролю  в пунктах пропуску. Не відповідає сучасному

 вимогам  стану,  боєготовності  деяких  сухопутних та

 морських   підрозділів.   Рівень   підготовки  деяких

 командних  (..........). Потребує значного поліпшення

 технічного обладнання пункту пропуску.

      Рівень     спеціальної    підготовки    фахівців

 прикордонного  контролю  та  культури  обслуговування

 громадян.  Серйозні  недоліки  (..........)  в роботі

 окремих   командирів   та  органах  управління,  щодо

 зміцнення  дисципліни  в війсках. На жаль мають місце

 факти  зловживань  в службовому становищі кримінальні

 злочини.

      Оскільки  вирішення  цих  проблем  значною мірою

 залежать   від   організованості,  компетентності  та

 сумлінності    командирів    усіх    рівнів   колегій

 держкомкордону  сплановані  і в живаються заходи щодо

 зміцнення   правопорядку   в   війска.  Пріоритетними я 
 я                           - 84 - я 

 напрямками роботи прикордонних військ (..........)

      Перше. Активізацію правого оформлення кордонів з

 метою        договірного       закріпленя(..........)

 територіальної  цілосності  та недоторканості держави

 на суші і на морі.

      Напрацювання   пакетів,   договорів   з   нашими

 сусідами  про режим кордону. Який би сприяв створенню

 умов  для  вільного  спілкування населення збереження

 історичних культурних і радильних зв'язків громадян.

      Друге.  Вдосконалення  чинного  законодавства  з

 прикордонних   питань,   на   напрямках  боротьби  зх

 нелагальною  еміграцією та організованою злочинністю.

 У   часті   по  захисту  споживчого  ринку,  вживання

 режимних заходів у прикордонні та пунктах пропуску.

      3.  Підтримка  тісних  контактів  та взаємодії з

 прикордонними структурами держав Європи, СНД. У першу

 чергу с нашими сусідами Росією, Білорусією, молдовою.

      4.  Оптимізація  форм  та  способів  оперативно-

 службосої   діяльності   з'єднань  і  частин  військ;

 удосконалення   організаційної  структури  військ  та

 органів  управління,  в  тому чилсі зменшення апарату

 управління.

      5.   Перенесення   в   площину   практичних  дій я 
 я                           - 85 - я  

 реалізацію  комплексної програми розбудови кордонів.

      6.  Розвиток  соціальної  сфери військ, правовий

 захист  військовослужбовців, пошук шляхів у вирішенні

 житлової роблеми, особливо болючої  для військ.

      7.   Удосконалення  системи  підготовки  кадрів,

 зміцнення  правопорядку,  забезпечення  законності  в

 діяльності   військ,   покращення   виховної  роботи,

 відродження   та  наповнення  новим  змістом  бойових

 традицій  військ,  віднослення  шефських  стосунків з

 установами та підприємствами прикордоння.

      Шшановні народні депутати, я добре усвідомлюю ту

 відповідальність,  яка  покладається  на  мене в разі

 затвердження,  і готовий докласти усіх зусиль, занння

 та  досвід  для  забезпеченя  недоторканості кордонів

 Української держави.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Запитаня  до  претендента є? До Віктора

 Івановича. Є, запишіться, хто хоче задати запитання.

      Осадчук.   Кендзьор,   Левченко,  Кияк,  Дем'ян.

 Мабудь, більше не встигнемо.

 

      ОСАДЧУК. я 
 я                           - 86 - я 

      Шановний   петендент   на   посаду  командуючого

 прикордонними  військами.  Скажіть, будь ласка, як ви

 ставитеся  до  знаменитої  формули  Єльцина  про, так

 звані,  "прозорі  кордони"? Мені здається, що прозорі

 кордони  потрібні  тим, кому потрібні прозорі стіни в

 спальнях  і  прозорі  замки  до  чужих квартир. Як ви

 думаєте?

 

      БАННИХ.  Я  как  офицер-пограничник  пограничных

 войск   Украины   считаю,   что   таких  понятий  как

 "прозрачные  границы",  "пористые  границы", "внешние

 границы"  государств  СНГ,  такого  понятия нет. Есть

 государственная   граница   Украины,   которая  имеет

 одинаковый   стату   на   всем   ее  протяжении,  как

 государственная граница.

 

      ГОЛОВА. Кендзьор.

 

      КЕНДЗЬОР.

      Шановний  Вікторе  Івановичу!  Я  в  продовження

 запитання  депутата  Осадчука з приводу наших Східних

 кордонів.  Адже,  справді,  статус  кордону на Заході

 нашої  держави і на Сході абсолютно різний, а держава я 
 я                           - 87 - я 

 ж  то  одна. І очоливши таку відповідальну службу, на

 яку  ви  претендуєте,  чи  кордони,  державні кордони

 України за вашим сприянням будуть от такі, про які ви

 щойно  сказали,  що кордон держави має бути державним

 кордоном?

      Дякую.

 

      БАННИХ В. І. Спасибо. Все зависит от того, какой

 режим   на   границе   мы   с   вами  определим.  Да,

 действительно вопрос очень правильный. На сегодняшний

 день мы в среднем задерживаем 18-20 тысяч нарушителей

 границы.   Из  них  до  70%  нелегальные эммигранты,

 которые  следуют  с  регионов  Азии  через территорию

 России  в  Украину. И остановить этот вал нелегальной

 эммиграции    можно    только    путем    организации

 квалифицированной  пограничной  и  таможной службы, в

 том числе и на восточном направлении.

      Поэтому   вчера  на  заседании  совета  регионов

 Президентом  была поставлена задача, в том числе и по

 принятоию   дополнительных  мер  по  усилению  охраны

 границы, пограничного контроля на этом участке.

 

      ГОЛОВА.  Левченко,  будь ласка, 252-ий. Восьмий? я 
 я                           - 88 - я 

 Уланов, будь ласка.

 

      УЛАНОВ.

 

       Уважаемый  претендент,  у  меня  такой вопрос к

 вам.   Скажите  пожалуйста,  почему  часть  депутатов

 упорно  не  хотят,  чтобы  вы  были  назначены на эту

 должность?

      Благодарю.

 

      БАННИХ  В.  І.  Вопрос,  конечно,  исключительно

 сложный  -отвечать  за этих депутатов, но я бы сказал

 следующее.  Два  года,  практически два года назад 25

 февраля  93-го года, на заседании Совета Безопасности

 в  присутствии  Президента,  выступая  от  комисии по

 вопросам  борьбы  с  организованной  преступностью  и

 коррупцией я имею ввиду прошлого созыва, председатель

 этой  комисии  народный  депутат  Виктор  Слесаренко,

 сделал  заявление  о  том,  что  комисия  располагает

 конкрентной  достоверной  и полной информацией о том,

 что     руководством     государственного    комитета

 утсановлены связи с преступным миром.

      За   эти   два   года,   постоянно  проводились, я 
 я                           - 89 - я 

 внутриведомственные прочие проверки этой информации и

 не одного факта подтверждающего что-то близкое вокруг

 этой  информации  не  получено,  поэтому  я насколько

 понимаю, сейчас наступила вторая волна этого процеса,

 насколько  мне  понимаеться, что отдельными народными

 депутатами  о  которых  вы  говорили  не  понятно по-

 крайнее  мере  для  меня  с  какой  целью собраны все

 мыслемые и не мыслемые доводы против.

      Я   скажу   так  начиная  от  пресловутой  тойты

 Чичиватого,  которого  лично  я  никогда  в  глаза не

 видел,  и кончая нанесением государственного ущерба в

 размере 73 милиардов карбованцев.

      Упреками в намерении создать заставу имени героя

 Советского   Союза   Бабанского   депутата   прошлого

 Верховного   совета,  до  установления  и  подписания

 каких-либо   преступных   договоров   с   фирмами   и

 компаниями.  Начиная  от  плаща кожанного, пошитого в

 мастерской  и  за  который заплачены личные деньги, и

 кончая  незаконным  строительством дома. Я скажу, что

 на  Комиссии Григория Омельяновича Омельченко все эти

 вопросы  задавались  в  самой  разной форме. Я скажу,

 что,  конечно,  надо  иметь  очень  крепкие нервы для

 того,     чтобы    присутствовать.    К    сожалению, я 
 я                           - 90 - я 

 присутствующий  на  этой  Комиссии  народный  депутат

 Бобринев, хотя и офицер -у него даже, по-моему, нервы

 не  выдержали  и он должен был сделать заявление, что

 он   покидает   заседание   этой  Комисии,  не  может

 присутствовать при этой экзекуции.

      Я  скажу,  что  в  ряде  случаев то, о чем здесь

 говорил  народный  депутат Ермак, перечисляя какие-то

 позиции,  все  они  собраны,  на мой взгляд, по... из

 арсенала  царской военной контрразведки, начиная, так

 сказать,   с   отбора  слухов,  домыслов,  телефонных

 звонков  соседям, шантажа, побуждению к даче заведомо

 ложных показаний.

      Таким  образом,  собирается  в ком все в надежде

 создать фон, общественное мнение. Подключается пресса

 с голословными обвинениями.

      Я вам хочу доложить, что по всем этим вопросам в

 начале ноября я информировал Генерального Прокурора -

 компетентный   орган.  Тот  вопрос,  если  разрешите,

 который  задавался  заместителю председателя Комиссии

 по  обороне  и  безопасности  в  отношении уголовного

 дела.

      Да,  действительно  20  октября, то-есть более 4

 месяцев  назад,  возбуждено  уголовное дело по фактам я 
 я                           - 91 - я 

 злоупотребления должностными лицами Пограничных войск

 своего положения.

      Но я хочу вам доложить, что я, как личность, как

 начальник  штабы,  к тем фактам, которые упоминаются,

 те  эпизоды,  которые  упоминаются  в постановлении в

 возбуждении  уголовного  дела,  никакого отношения не

 имеют.

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович,  сідайте, будь ласка.

 Одну хвилиночку. Оголошується перерва до  12.30. я                           - 92 - я 

 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА.  Продовжуємо розгляд розпочатого питання

 чи   є   ще   потреба   відводити  час  для  запитань

 доповідачу.   Регламентом  передбачаються  зраза  для

 обговорення

 кандидатури.  В  зв'язку  потреби  економити  час,  я

 просив  би  вашого  дозволу  за  15  хвилин  провести

 обговорення. Так.

      Хто  за  це  прошу  проголосувати, за такий час,

 ставиться на голосування 15 хвилин.

 

      Йде голосування    ЗА   -    Рішення прийнято.

      Будь ласка запишіться на виступи.

 

      ЙДЕ ЗАПИС НА ВИСТУП.

 

      Опублікуйте будь ласка.

 

      Досить.

 

      Хто  там  перший,  в  мене  записано Кризький на я 
 я                           - 93 - я 

 виступ  з трибуни, одну хвилинку, я пропустив там, як

 було опубліковано, подивіться будь ласка.

      Панасовський.

 він знімає свою... Наступну включіть!

      (Шум у залі)

      Анісімов.

 

      АНІСІМОВ   Л. О.   (178   виборчий  округ,  м.

 Запоріжжя).

      Рассматривая   этот  вопрос,  мы  сегодня  много

 услышали  и  "за" и "против", и выяснили для себя тот

 вопрос,  и  каждый  уже,  наверное, определился: быть

 этому   человеку   во   главе  такого  нужого  нашему

 государству   органа,  как  органа  по  охране  нашей

 границы.

      Передо  мной  послужной  список  этого человека.

 Он -практически ровесник мне, и нигде (когда смотришь

 на  этот список) не видно, что он пытался на какой-то

 то ли политической, то ли коньюктурной волне пройти и

 достичь   такого   в  послужном  своем  списке.  Стал

 генерал-полковником  и определенное время возглавляет

 Генеральный  штаб.  Обычно  всегда,  кто прикасался к

 структурам   управления  - то   ли   военным,  то  ли я 
 я                           - 94 - я 

 государственным   (если   руководители   Генерального

 штаба,  а что касается производственных структур, так

 это  на первом -заместители генеральных директоров; а

 что    касается    ниже    еще   структур,   то   его

 заместителей)  -всегда  сконцентрированы всякие дела,

 которые  очень  иногда бывают поворачиваются и против

 него,   потому   что   ему   надо   этот  весь  ворох

 перевернуть...

      Я  для  себя сегодня сделал один вывод: что если

 мы,  народные  депутаты, поддержим предложение нашего

 Президента  (а  я  думаю,  что над рассмотрением этой

 кандидатуры  много  работала и президентская команда,

 потому что ему в большей степени придется прикасаться

 к  этим  структурам.  И  она  сказала сегодня "да". Я

 останавливаюсь  на  позиции,  что надо поддержать эту

 кандидатуру  и  призываю  вас проголосовать для того,

 чтобы  в  нашем  государстве,  выйдя  сегодня из стен

 Верховного  Совета  был  человек,  на  которого будут

 положены  все функции по охране нашей государственной

 границы. Просьба поддержать.

 

      ГОЛОВА. Омельченко.

 я 
 я                           - 95 - я 

      ОМЕЛЬЧЕНКО.  Шановні  колеги  депутати, я не маю

 особисто  проти  Баник  Віктора Івановича, я вперше з

 ним  познайомився  і  побачився,  коли  він прибув на

 засідання    комісії    і   тому,   як   то   кажуть,

 ніяких неприязних чи інших стосунків у мене абсолютно

 немає.  Я  не  маю  ніякого відношення до тих якихось

 перетинань  шляхів, які були в минулій комісії, на що

 посилався  Банник.  Заява  генерала Банника з приводу

 якоїсь  екзекуції,  яку  устроїла  нашажкомісія, мені

 було  дивно  це слухати. Ніхто не підняв, не підвисив

 тону.   Задавались   запитання   депутатів   те,   що

 торкалось.

      Тепер відносно деяких моментів. Вирішувати вам -

 призначати  чи не призначати Віктора івановича Банник

 на  цю  посаду.  З  нашої комісії не проголосували за

 затвердження його кандидатури і ось чому, я доведу до

 відома думку нашої комісії.

      Ще  одне.  Я  не  ставлю під сумнів, особисто як

 військовий,   його   професійні   якості.   Але  хочу

 нагадати.  У нас є Закон про державну слуббу. В цьому

 Законі  єсть  дні статті: "Етика поведінки державного

 службовця",  де  записано:  "Державний  службовець не

 повинен  допускати  дію  вчинків, які можут негативно я 
 я                           - 96 - я 

 вплинуть  на  репутацію  державного службовця". І ще:

 "Державному  службовцю забороняється, вчиняти дії, що

 можуть   бути   розцінені,   як   використання  свого

 службового  становища  в  корисних  цілях  у  власних

 інтересах".

      Стаття  31 "Відставка посадової особи державного

 службовця":  "Підставою   для   відставки   є  етичні

 перешкоди для перебування на державній службі".

      Шановні  колеги! У мене на руках, і ці документи

 я  передав  у  Комісію  по  обороні.  Постанова  "Про

 порушення   кримінальної  справи",  де  є  факти  про

 зловживання   службовим   станом,   в  тому  числі  і

 кандидатурою, яку ми розглядаємо. Я не берусь судити,

 не   хочу   робити  допитів  -це  справа  Генеральної

 прокуратури.   Тут   стверджується,   що   будівельні

 матеріали  генералом  Баннихом  для  будівництва були

 щакуплені  по  старим  цінам.  У  мене  єсть  довідка

 офіційна  із  Служби  безпеки  України  де говориться

 також  про  зловживання службовим станом Баннихом при

 видачі  зброї.  Єсть справка про створення фонду і до

 його  створення  мав  причетність і Банних с колишнім

 і  командуючим Губенком, і про протиправну діяльність

 (..........)  цього фонду. Це все офіційні документи. я 
 я                           - 97 - я 

 Є   виводи   ревізії  про  нанесенням  цим  фондом  і

 керівницвом  прикордонних військ державного збитку на

 суму  понад  70  мільярдів  карбованців. Винний чи не

 винний   в   цьому  Банних,  підкреслюю,  це  не  моя

 прерогатива  -скаже  оцінку  суд.  Але ще є морально-

 етичні  норми,  які  записані  в  Законі. Будь ласка,

 кожний робіть свій вибір, як голосувати.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Білас.

 

      БІЛАС І.Г.

 

 

      Шановний  Голово,  шановні колеги, сьогодні ми з

 вами  обговорюємо  надзвичайно  важливе  в державному

 плані  питання,  і вирішення про затвердження Віктора

 Івановича  на  цій  посаді,  вирішувати безпосередньо

 нам.

      Але  в зв'язку з цим хочу звернути вашу увагу на

 слідуючих важливих напрямках. Зараз в умовах нехватки

 енергоносіїв  ми,  наші  бивці,  боремось за економію

 електроенергії.  Яке  це  має  відношення  до охорони я 
 я                           - 98 - я 

 державного кордону?

      Мій  виборчий  округ  228 -прикордонний виборчий

 округ, і я в процесі спілкування постійно з виборцями

 постійно  зтикаюся  із  проблемою  охорони державного

 кордону.   І   вирисовується   надзвичайно   тривожна

 картина,  коли  у  газетах друкують погодинні графіки

 виключення  електроенергії  в  прикордонних районах і

 коли  протягом  двох-трьох годин виключають електрику

 на  прикордонних  заставах,  то  керівнки цих застав,

 командири кажуть, що кордон можна переїхати трактором

 не  те  що перейти пішки. Доповідач, претендент на цю

 кандидатуру,   сказав,   що   західний  кордон  це  є

 осоновний,  основна  зона  нелегальної міграції до 70

 відсотків,  в  зв"язку з цим я хотів би запропонувати

 Віктору  івановичу  в  разі  його затвердження на цій

 посаді  негайно  порушити  хлопотанья  про  вирішення

 цього  негайного  і  важливого питання, яке має пряме

 відношення   до  охорони  державного  кордону.  І  не

 підходити   надзвичайно  бездумно  начебто  вирішуючи

 добрі питання про економію електроенергію.

      Друге,  я  хотів  би  щоб  державний  комітет по

 охороні  державного  кордону,  підійшов  в  притул до

 вирішення  питання  про прикордонну смугу, яка колись я 
 я                           - 99 - я 

 була   визначена   чинним   законодавством  і  давали

 надзвичайно позитивні результати в охороні державного

 кордону, на жаль на превиликий жаль зараз такої смуги

 не   існує,   насеелення   не   залучено  до  охорони

 державного   кордону,  і  це  в  цій  ситуації,  коли

 прикордонні  застави  є укомплектовані в більшості на

 70, а то і 70 відсотків.

      Спасибі за увагу.

 

      ГОЛОВА Будь ласка, Степанов. Петро Степанович.

 

      СТЕПАНОВ.   Уважаемый  Александр  Александрович,

 пожалуйста передайте слово Прускому Юрию Алексеивичу.

 

      ГОЛОВА Криський будь ласка.

 

      ___________.  Я від комісії з трибуни.

 

 

      ГОЛОВА. Кризський Юрій Олексійович, додайте йому

 ще 20 секунд,  поки він добіжить.

 

      КРИЗСЬКИЙ.   Шановний  Олександр  Олександрович! я 
 я                          - 100 - я 

 Шановні колеги!

 

      Сегодня мы рассматриваем с вами непростой вопрос

 утверждения  на  одну  из  высших должностных посад в

 нашем государстве.

      Что  я  могу сказать о Банных? Я его знаю с того

 момента, как меня избрали Председателем подкомиссии с

 прикордонных  мытных  пытань  та национальной гвардии

 Украины.    Это   высокопорядочный   интеллектуально-

 подготовленный  специалист  и человек. Прошел сложный

 путь  от  курсанта до Першого заступныка командующего

 погранвойсками.

      Прошу обратить внимание. Постанова про порушення

 крыминальнои  справы,  яка  в  мене ось в руках, була

 надруков    прийнята   20   жовтня,   спустя   месяц,

 фактически,  а  именно,  16  грудня  Президент вносит

 представление   на   Верховной  Совет  по  назначении

 данного    человека   командующим   и   Председателем

 Держкомитету.

      Постанова   не  проты  Бана.  Я  цитирую,  здесь

 записано:   перше,  порушити  кримінальну  справу  за

 фактами   зловживаннь   службовим  станом  посадовими

 особами  Держкомкордону  України. Фамилии, что против я 
 я                          - 101 - я 

 Банык  порушена  она  тут  нема його, ось вона можете

 пидийты почытаты.

      Дали,  что  ж  получается,  здесь  вот  зачитали

 Кодекс  чести  государственного служащего, и сказано,

 что  нужно  сымать  и  идти  в  отставку, а Президент

 подает.    так    что    Президент   оказывается   не

 проинформирован,   не   знает   сути  проблемы?  Нет,

 Президент  знает  все.  В  данном конкретном вопросе,

 вопросе назначения Банны на столь высокую должность у

 меня  нет  оснований  не  верить  Президенту  Украины

 Леониду Даниловичу Кучме.

      Уверен,   что   верят   Президенту   и  депутаты

 межрегиональной  депутатской  группы,  центра, других

 групп  Верховного  Совета,  лично  я как человеку ему

 верю.

      Уважаемые коллеги, я понимаю, вам не посвященным

 в   тонкости   всей  этой  политической  игры  вокруг

 кандидатуры  на посаду головы Держком кордону, трудно

 разобраться сразу вот так.

      При  этом я скажу, вместе с тем, передергиваются

 факты,    желаемое    выдается   за   действительное,

 применяются откровенные наговоры и клевета.

      Приведу   несколько   таких   вот   примеров,  я я 
 я                          - 102 - я 

 знакомился с документами, в которых написано, значит,

 на   имя  Генерального  Прокурора,  что  дочь  Баннык

 отправлена  за  кордон  и  заробляе  там гроши. Когда

 начинаешь  разбираться -а дочери Банник, оказывается,

 всего-навсего  10  лет,  и  она поехала за кордон как

 пострадавшая  от Чернобыльской аварии лечиться вместе

 со всеми детьми.

      Начинаем  разбираться  дальше. Говорят: а вот на

 каком  основании  у  вас  спортклуб  или  спортрота в

 Прикордонных  войсках?  Так,  а  что - молодым людям,

 которые  идут  на  2  года  служить  в армию, значит,

 прекратить  жить,  заниматься спортом?! Нет. Но в чем

 здесь вина Баннык - тоже непонятно.

      Говорят  так:  Банник,  на  каком  основании вам

 подарили  меч? Начинаем разбираться. Меч превращается

 в  кортик,  талисман - один  товарищ, значит, подарил

 ему. Вместе служили...

      И вот так везде и всюду.

      Уважаемые  товарищи!  Як  Голова  пидкомисии  из

 прикордонных,  мытных  пытань та Национальнои Гвардии

 Украины,  я  обращаюсь  к  вам  и предлагаю утвердить

 кандидатуру  Банника  Виктора  Ивановича на должность

 Головы   Державного   Комитету   у   справах  охороны я 
 я                          - 103 - я 

 державного кордону Украины.

      Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВА. Говорун Володимир Пилипович.

 

 

      ГОВОРУН В.П. (    виборчий округ).

      Шановні народні депутати!

      Мій виборчий округ - прикордонний. За характером

 попередньої   роботипостійно   приходилося  займатися

 проблемами  охорони  кордону.  Невирішених питань тут

 досить багато, і в тому числі - на урядовому рівні.

      Висловлюю свою думку, думку багатьох працівників

 міліції,  прикордонників:  Банних -достойний кандидат

 на   посаду  голови  державного  комітету  у  справах

 охорони   державного   кордону   України  і  я  прошу

 підтримувати голосуванням пропозицію Президента.

      Що  стосується різного роду обвинувачень, то всі

 вони  лише  на  рівні  розмов, нічим не підтверджені.

 Хто-хто, а депутати-бристи, ті, хто причислює себе до

 борців  з  організованою  злочинністю  не  можуть, не

 повинні  на  підсвердження  своїх  доводів  оперувати

 неперевіреними  слухами  і  фактами. А останнім часом я 
 я                          - 104 - я 

 деякі  епутати  нерідко  намагаються підміняти слідчі

 органи   і суд. Це тільки на шкоду справі.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      У нас це одна хвилина. Довгань....

      (Шум в залі)

      Якщо  він не наполягатиме...

 

      ДОВАГАНЬ. Шановні депутати, я якраз одну хвилину

 сказу.  Призначення Віктора Івановича Банника головою

 комітету   обговорювалось   сьогодні   на   засіданні

 депутатської  групи"Аграрники  України" і ми вирішили

 підтримати даного кандидата на цей пост.

      З  чого ми виходили? Всі обвинувачення зводяться

 до  простої  схеми  -обливати  брудом  людей,  які не

 поділяють  погляди певних політичних організацій. Для

 цього  використовуються  сумнівні  факти,  які  після

 перевірки   не  підтверджуються,  але  сьогодні  вони

 можуть  спрацювати.  І  про ціни тут і про комерційні

 структури  ви  чули.  Як  сказав  один з наших колег:

 винний  чи  не  винний  -я  не  знаю,  але якщо треба

 завалити  кандидата,  то  ми  приводимо  той  факт як я 
 я                          - 105 - я 

 доказ.

       Тому  я пропоную підтримати цю кандидатуру і ті

 проблеми,   які  є  сьогодні  в  організації  охорони

 державних   кордонів   України,   думаю,   що  будуть

 вирішуватись.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  дякую  вам. Давайте ми будем виходити з

 такого.  Призначення  чи  не  призначення  людини  на

 посаду    не    означає   припинення   чи   підтримку

 кримінальної  там якоїсь справи. Сьогодні висловилися

 ми  з  цього  приводу.  Є  пропозиція  Президента, ми

 задали запитання, я більше не буду, я буду ставити на

 голосування.

      За регламентом передбачено це робити. Тому у вас

 є на руках Постанова, проект Постанови...

      (Шум в залі)

      З   мотивів   голосування  під  час  обговорення

 кандидатури  -це  обговорення  кандидатури.  Тому  ми

 проголосуємо, а потім з мотивів висловитесь.

      (Шум в залі)

      Є   проект  Постанови,  своє  ставлення  до  неї

 висловлюйтесь   шляхом   голосування.   Ставиться  на я 
 я                          - 106 - я 

 голосування  проект  Постанови, який є у вас на руках

 стосовно  призначення  голови  Державного  комітету у

 справах охорони кордону.

      Будь ласка.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

 

       (ОПЛЕСКИ)

 

      Привітаємо    Віктора    Івановича   Банних   із

 призначенням  на  таку  високу посаду, побажаємо йому

 успіхів  в  організації  захисту державних кордонів і

 побажати  також,  щоб  до  нього  не було і натяку на

 якісь претензії, а тому нехай він теж підключиться до

 розгляду  цих  питань  із, так би мовити, свого боку,

 відносно  чого турботу висловлювали деякі депутати. А

 службам   відповідним,   будь  ласка,  продовжити  цю

 відповідно  до  процедури роботу, котра їм за законом

 передбачена.

      Дякую.  З  процедури?  А, з мотивів, будь ласка.

 Єрмак я 
 я                          - 107 - я 

      у дайте слово із мотивів.

 

 

      ЄРМАК.

 

      193 виборчий округ, Анатолій Єрмак.

      Я   хочу,  звертаючись  до  народних  депутатів,

 засвідчити, що в Постанові про порушення кримінальної

 справі,   яку   там  продемонстрував  виступаючий  із

 трибуни  Кризський,  йде якраз мова про те, що в 1991

 році   прикордонними   військами   України  закуплені

 матеріали для будівництва двох 16-квартирних будинків

 в  Пущі-Водиці.  Один  із  запланованих  будинків був

 побудований.   Матеріали,   необхідні   для   другого

 будинку,  напротязі 1991-1993 років продані лише за 1

 мільйон  459.  198  карбованців відповідним посадовим

 особам    прикордонних   військ:   генерал-лейтенанту

 Банних,   Клешні  та  іншим.  Так  що  постанова  про

 порушення  кримінальних справ відносно посадових осіб

 держкордону  якраз  і  мала  на  увазі причетність до

 цього генерал-лейтенанта Банниха.

      Але  в  мене  було  запитання,  яке  не  вдалося

 озвучити  інше.  Генерал-полковник  Банних,  який все я 
 я                          - 108 - я 

 життя  працював  розвідником,  я  йому  хотів  задати

 питання як фахівцю:

      На якій підставі людина використовуючи агентурні

 здібності  свої  направляє  зусилля,  не на виялвення

 противників  нашої держави, а зусилля ці аправленні в

 комісію  Верховної  Ради  відносно депутатів для того

 щоб  отримати  інформацію який же компромат маж місце

 відносно   нього,   шановні   депутати  я  просив  би

 задуматись   над   цим   коли  людина  використовуючи

 службове  положення,  агентурні  зусилля  направляє в

 комісію  Верховної  ради  для  вияснення  що відносно

 нього,  чи  буде  вона захищати державу дякую всім за

 увагу.

 

      ГОЛОВА  Слухається  питання  про внесення змін і

 доповнень  до  постанови  Верховної  Ради України про

 право власності на деякі види майна стосовно зброї.

      Заступник  міністра,  перший  заступник міністра

 Оборонич Леонід Максимович, прошу слова.

 

      ОБОРОНИЧ.   Шановний  Олександр  Олександровичу,

 шановні народні депутати.

      Останнім  часом  на  Україні  значно  поширюлось я 
 я                          - 109 - я 

 неконтрольоване  і неврегульоване в правовому порядку

 розповсюдження  різних  вищдів  ручної  та  метальної

 холодної  зброї, кинжалів, штиків, мисливських ножів,

 арбалетів, луків, тощо.

      Пневматичної    зброї,    пістлетів,   винтівок,

 єлектрошокових пристроїв.

      У    цьому   зв"язку   слід   відмітити   що   у

 відповідності з уже діючим законодавством та світовим

 досвідом  до  холодної  зброї  відносяться пристрої і

 прилади,   що  конструктивно  призначені  і  технічні

 придатні   для   враження  живої  чи  іншої  цілі  за

 допомогою   м"язевої   сили   людини  чи  механічного

 пристрою.   Вони   можуть  бути  холодною  ручною  та

 холодно-метальною зброєю і призначатися для особового

 складу  державних військових формувань і Міністерства

 внутрішніх   справ.   А   також  для  використання  у

 спортивних  і  мисливських  цілях.  Всі  інші, так би

 мовити,  ріжучі  і  колючі  предмети, виготовлені без

 відповідного    дозволу    повинні   відноситись   до

 саморобної  холодної  зброї  або  ж  призначатись для

 використання   у   господарських   цілях.   У   цьому

 відношенні  слід  відзначити,  що  в  проекті  Закону

 України  "Про  зброю",  який  внесений у орієнтований я 
 я                          - 110 - я 

 перелік  законодавчих  актів,  що  пеердбачається для

 розгляду  на  третіф  сесії  Верховної  Ради України,

 передбачення  обмеження  щодо виготовлення саморобної

 як вогнепальної так і холодної зброї.

      Що   стосується   пневматичної   зброї,   то  це

 пристрої,  у  яких снаряд куля оримує направлений рух

 за рахунок енергії стуснутих газів.

      Ви,  мабуть,  знаєте  що  такі  види  холодної і

 метальної   зброї   як   арбалети,  наприклад,  мають

 вражаючу  силу  на  відстані  до  500 метрів. Не менш

 вражаючу    силу   зараз   маї   пневматична   зброя,

 застосування  електрошокових  пристроїв,  як свідчить

 світова  практика,  не  рідко призводить до трагічних

 випадків.  Потребує  відповідного  контролю  і  ручна

 колодна зброя.

      Значна   частина   такої   зброї   та  пристроїв

 ввозиться  до  України  з  за кордону, в тому числі і

 нелагально,  що  не рідко призводить до кінфліктів на

 митних та контрольно-пропускних пунктах на державному

 кордоні України.

      Однак  органи  МВС України та інші правоохоронні

 органи  не  мають можливості контролювати ці питання,

 оскільки вони не врегульовані чинним законодавством. я 
 я                          - 111 - я 

      Враховуючи    ступінь   громадської   небезпеки,

 неврегульованого   виробництва,   розповсюдження   та

 застосування    зазначеної    холодної    зброї    та

 пневматичної зброї, електрошокових пристроїв, а також

 відсутність  законодавчих  актів  з  цих  питань, МВС

 України  за  погодженням  з  іншими Міністерствами та

 відомствами,   а  зокрема  з  Міністерством  юстиції,

 службою  безпеки,  Генеральної  прокуратурою,  внесло

 відповідні   пропозиції   до  Кабінету  Міністрів  та

 Верховної Ради  України.

     Ми пропонуємо встановити право власності громадян

 з  відповідного  дозволу  органів внутрішніх справ на

 холодну зброю військових зразків в якості нагородної,

 та  холодну зброю, що призначається для спортивних та

 мисливських цілей.

      У  зв"язку  з цим пропонується внести відповідні

 доповнення  до  додатку  2  Постанови  Верховної Ради

 України  від 17 червня 1992 року "Про право власності

 на окремі види майна".

      Одночасно ми вносимо пропозицію в другому абзаці

 пункту  з  доповненню  до пункту а додатку 2, цифри і

 слова  150 метрів за секунду змінити на цифри і слова

 100 метрів за секунду. я 
 я                          - 112 - я 

      Така   пропозиція   грунтується   на   тому,  що

 проведені  подальші  випробування  та  дослідження як

 вогнепальної  так  пневматичної  зброї  показують, що

 початкова  швидкість  кулі на нижній границі враження

 людини постійна і складає 100 метрів за секунду.

      Що   стосується   електрошокових   пристраїв  то

 пропонується    доповнити   додаток   один   вказаної

 постанови  Верховної  Ради  і  таким чином заборонити

 використання їх населенням, як це зроблено в багатьох

 країнах  світу,  відповідний проект постанови з цього

 питання  у  вас  мається,  слід  також  відмітити, що

 зазначені  правові норми, щодо контролю за холодну та

 пневматичну  зброєю  заборони  використання населення

 електрошокових  пристраїв  уже  передбачені в проекті

 Закону України "Про зброю".

      Про  який  я  уже говорив він також погоджений з

 міністерствами  та  відомствами. Тому є таке прохання

 розглянути і прийняти його , як зміни.

 

      ГОЛОВА.  Запитання  до  доповідача є. Запишіться

 будь ласка.

 

      ЙДЕ ЗАПИС ДЕПУТАТІВ. я 
 я                          - 113 - я 

      10  хвилин  на запитання. 5 хвилин так. 5 хвилин

 дуже короткі запитання і відповіді.

      Це питання чисто професійне Шейко.

 

      ШЕЙКО.

 

      Шановний Леонід Васильович !

      Скажіть   будь  ласка  тут  є  проект  постанови

 Верховної  Ради, схвалити в першому читанні винесений

 Кабінету  Міністрів  проект  постанови.  Я вважаю, що

 матеріал   відпрацьований  нормально.  Ви  не  будете

 заперечувати,  якщо  я  запропоную  прийняти його, як

 зміни   до  закону  без  першого  читання,  а  заразу

 прийняти , як  зміни до закону. Дякую.

 

 

      ___________. В мене нема заперечень.

 

      ___________. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  То справа в тому, що вноситься поправка

 до Постанови, тому Законом до Постанови не вноситься.

 Треба залишити Законом. я 
 я                          - 114 - я 

      Яблонський. Треба Постановою його оформлять.

 

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ   (виборчий округ)

      Шановний доповідачу!

      Скажіть,  будь  ласка,  чи  у  вас  є  дані  про

 розповсюдження серед населення України згаданих видів

 зброї? Неофіційне, незареєстроване.

 

      ___________.  Да,  така  інформація є у нас, але

 вона не відповідає дійсності, тому що ми не володіємо

 в  повному  обсязі  тією  інформацією,  якою  повинні

 володіти.  Це  у  зв'язку з тим, що ми якраз не маємо

 змоги  контролювати  цю  зброю, тобто її реєструвати.

 Для  цього  сьогодні  і  вноситься ця пропозиція щодо

 зміни   Постанови   Верховної...  або  доповнення  до

 Постанови   Верховної  Ради.  Якщо  це  питання  буде

 контролюватись,  тобто  зброя  буде реєструватись, ми

 тоді, відповідним чином, будемо мати в повному обсязі

 ту  інформацію,  яку  сьогодні  ви  хочете  від  мене

 почути.

 

      ГОЛОВА.  Тобто  мова  йде  про  зброю саме цього я 
 я                          - 115 - я 

 класу?

 

      ___________. Так.

 

      ГОЛОВА. Саме цього класу...

      Прошу, Кравчук Володимир Іванович.

 

 

      КРАВЧУК В.І.

      Дякую.

      Шановний доповідач!

      Мотивацією  до  мого  питання являлось запитання

 депутата Яблонського. Я хочу продовжити питання.

      Чи   не   вважаєте  ви,  що  заборона - офіційна

 заборона - утримання  електрошокової зброї приведе до

 ще  більшої нелегальної її примінення і придбання. То

 чи  не  варто  в  даному  випадку  Кабінету Міністрів

 прийняти  Постанову з відповідним переліком осіб, які

 мають право на користування цією зброєю.

 

 

      ___________.  Ну,  це  що  електрошокова збороя,

 вона  повинна  матись  в  тих підрозділах, які ведуть я 
 я                          - 116 - я 

 боротьбу з правопорушеннями і злочинністю і так далі.

 Що  стосується  особистості  окремо,  то  я думаю, що

 цього  не потрібно робити. А чого ви говорите про те,

 що  за  цим  піде  якраз  той момент, якого ми хочемо

 сьогодні уйти, тобто ці електрошокові пристрої будуть

 нелегально  завозитись  і  зберігатись, то відповідно

 чинним   законодавством   по   цьому   дбуде  вестись

 боротьба, які будуть зберігати або завозити ць зброю,

 будуть притягнуті до  кримінальної відповідальності.

 

      ГОЛОВА. Масел Сергій Олександрович.

 

 

      МАСЕЛ. Уважаемый докладчик, я бы хотел, чтобы вы

 ответили  на  вопрос  откровенно,  поскольку  сегодня

 любое   такое   ограничение,   которое   вводиться,  и

 ввводиться  по  вашему предложение, оно направлено на

 законополушных   граждаг.   Кто   раньше   имел   эти

 устройства, будет их иметь, не сдаст никогда, и будет

 вооружаться,  различные  банд  формирования,  которые

 сегодня   есть   на   территории  Украины,  отдельные

 преступники,  а  гражданину  любому из нас зацититься

 будет нечем, кроме своих рук, головы и я не знаю, что я 
 я                          - 117 - я 

 там  еще можно. Да, ноги можно еще применять. Значит,

 или  всем надо идти осваивать каратэ, то, что сегодня

 не  запрещено, или, действительно, поднимутся цены на

 чорном   рынке,  как  вы  говорите  правильно,  будет

 нелегальный завоз это приведет только к тому, что все

 эти  устройства будут стоить гораздо дороже, опять же

 их никто не сможет приобрести.

      Поэтому,  пожалуйста,  ответьте  на  вопрос. Как

 сегодня   в   такой   ситуации,   исходя   из  нашего

 законодотельства,  каждый  из нас может себя защитить

 от нападения любого хулигана или бандита на улице?

 

      ___________.  Уважаемые депутаты! Речь идет не о

 запрещении       хранения      холодного      оружия,

 пневматического,  речь  идет о регистрации. Наоборот,

 этим    Постановлением   или   изменением   к   этому

 Постановлению   разрешается   и  расширяется  круг  и

 перечень   того   оружия,   которое   может   сегодня

 нормальный,  вернее  гражданин хранить дома у себя. И

 самый    вопрос,    который    здесь    мы    сегодня

 рассматриваем  -опрос  регистрации.  Тоесть чтобы все

 проходило учет. Если эти учеты будут, ну, легче будет

 контролировать   ситуацию,   вы  сами  это  прекрасно я 
 я                          - 118 - я 

 понимаете,  и  даст  сегодня, все-таки, много сегодня

 людей,  которые  не  знают  законодательства,  носят,

 хранят  оружия  и  попадают  под  действие Уголовного

 Кодекса.  Так  это,  как  раз,  исключить те вопросы.

 Человек,  который  будем иметь это оружие, официально

 его  зарегистрирует,  будет защищен и Законом и будет

 иметь  способность самозащититься.

 

      ГОЛОВА. Ковальчук.

 

      КОВАЛЬЧУК.

      Ніякими   заборонами   ніколи   ніхто  не  зумів

 добиться         того,         що        переслідував

 (..........)(..........)  заборони.  У св'язку з цим,

 питання.  У  нас  на  українському  ринку  немає  цих

 засобів  у  вільній  продажі  -вони  є  за  границею.

 Звичайно,  що  привозяться вони сюди або комерційними

 структурами   або   ну,  нелегально,  як  ви  казали,

 поступають.  Який  спосіб пропонує міністерство ваше,

 щоб  людина  могла,  будучи  за  границею,  купить  і

 привезти  його  на  Україну  відповідно  з  наступною

 реєстрацією?

      І  друге.  Колекційна  холодна  зброя,  яка  є у я 
 я                          - 119 - я 

 деяких  громадян,  і  іменна  зброя  чи вона підлягає

 також реєстрації?

 

      _______________

      Дякую.   Ну,   визнаєте,   що  зброя  завозилась

 холодна,  пневматична,  яка купувалась в магазинах за

 кордоном,  вона підлягала, вірніше, вона не підлягала

 реєстрації.  Зараз  питання  йде не за заборону ввозу

 цієї зброї, а знову ж таки за її реєстрацію.

      А  що  стосується іменної зброї, (я так зрозумів,

 ви  говорили?)  то  я  вважаю,  що  яка б то зброя не

 була  -іменна  або  не  іменна  -вона  здатна вразити

 людину і лишити її життя, вона повинна реєструватися,

 з  нею повинно бути відповідне, сам процес збереження

 цієї  зброї, право нею володіти, тобто... Ну, все те,

 що   підлягає   під  норми  холодної  зброї,  повинно

 реєструватись,  така...  Чому  б її не зареєструвати,

 хто цього боїться?

 

      ГОЛОВА  Двуручний  м"яч  наприклад  з  ним же на

 вулицю  не вийдеш, а зареєструвать треба. Так. Ну тут

 немає  заперечень.  Так  запитання час відведенний на

 запитання завершен, використанний. Прошу сідайте. я 
 я                          - 120 - я 

      Чи хтось хоче висловитися з цього приводу.

      Треба, можна ставить на голосування?

      Пропонується  проект постанови, за основу, або в

 першому    читанні    проголосувати,   ставиться   на

 голосуванне це питанне.

 

      Рішення   прийнято,  але  оскільки  я  не  точно

 поставив   питання,   то   треба   голосувати  проект

 постанови  Верховної Ради України про внесення змін і

 доповнень  до  постанови  Верховної  ради України про

 право  власності  на окремі види майна. Тому я ще раз

 попрошу  мене вибачити з одного боку, а з іншого боку

 проголосуйте за цей проект, не за цей а по цей проект

 проголосуйте. Будь ласка. Постанова тепер голосується.

 

      Рішення прийнято.

 

      Про  проект закону про органи і служби у справах

 неповнолітних  і  спеціальні  установи неповнолітніх.

 Доповідач   Черепко  Володимир  Федорович,  заступник

 голови  комісії  з  питань молоді і спорту і туризму,

 будь ласка.

 я 
 я                          - 121 - я 

 

      ___________.  Уважаемый  Председатель! Уважаемые

 народные депутаты!

 

      В   Украине   проживает   более   13   миллионов

 несовершеннолетних.  Каждый четвертый гражданин нашей

 страны.  Мне  бы  очень хотелось, чтобы, рассматривая

 поставленный  Комиссией  законопроект  "Про  органи і

 службу   у   справах   неповнолітніх"  и  специальные

 установы  для  неповнолитних,  вы, уважаемые анродные

 депутаты,  все-время  помнили  об  этой  ст  об  этом

 статистическом   факте.  Каждый  четвертый  гражданин

 нашей страны  - несовершеннолетний.

      Процессы,   происходящие  в  нашем  обществе,  и

 економические  и  политические, привели наших детей и

 подростков  к  такому положения, которое никак, кроме

 катастрофическим, назвать нельзя.

      Несовершеннолетние,  их  положение,  их судьба -

 особый  государственный вопрос. Это не только будущее

 нашего  государства,  это  его настоящее. А, говоря о

 настоящем,   мы  вынуждены  констатировать:  в  нашем

 государстве,  практически, роспалась система работы с

 несовершеннолетними.  Все  мы прекрасно понимаем, что я 
 я                          - 122 - я 

 существовавшая      ранее      форма     работы     с

 несовершеннолетними,  изжили себя. Но как и во многом

 другом,  здесь  разрушая мы по сути ничего не создали

 взамен.  Распалась система работы по месту жительства

 детей  и  подростков,  большинство  детских помещений

 передано  коммерческим  структурам.  Происходит слом,

 создаваемой  десятилетиями культурной инфроструктуры,

 снижение   интереса   детей   к   книге,   исскуству,

 культурным ценностям.

      В  тоже  время растет экспансия средств массовой

 информации,     пропогандирующей    секс,    насилие,

 жестокость,  мистицизм.  Крайне  сложная ситуация и в

 семейной  сфере. Родители все меньше и меньше уделяют

 внимание воспитанию детей, заботясь в лучшем случае о

 том, чтобы накормить их.

      Вместе    с   тем   сегодня   каждое   четвертое

 преступление  совершается несовершенолетними в группе

 со   взрослыми,   в   том   числе   с   родителями  и

 родствениками.  На  учете  в  органах  внутрених  дел

 состоят   сегодня   22   тысячи  родителей  негативно

 влияющих   на  собственных  детей,  около  100  тысяч

 подростков   ежегодно,   в   течении   последних  лет

 доставляются в органы внутрених дел. я 
 я                          - 123 - я 

      В    сложившихся   условиях   не   в   состоянии

 реализовать свой воспитательный потенциал школа. И не

 педагоги  в  этом  виноваты.  Они и так в большинстве

 своем  работают двежимо совистю и долгом не благодаря

 тем  условиям  в  кавычках,  которые  созданы  для не

 государства, а вопреки этим условиям.

      Существующая    сегодня    комиссия   по   делам

 несовершеннолетних   члены,  которых  выполняют  свою

 работу  практически на общественных началах, отдельно

 сохранившиеся  далеко  не  везде клубы, кружки другие

 организации     формирования    работают    благодаря

 интузиазму   их   руководителей,  а  проблема  кадров

 обеспечения   организаций   и  учреждений  призванных

 заниматся  детьми  несовершеннолетними  стоит  крайне

 остро.

      В     отдельных     регионах    Украины    часть

 несовершоннолетних,  которые  негде  не  учатся  и не

 работают достигают 50 процентам. И не в одной области

 Украины  не  опускаются  ниже  20 процентной отметки.

 Заметим  практически  каждая  четвертое  преступление

 сегодня  совершается  не  совершеннолетними,  которые

 нигде не работаю и не учатся.

      Сегодня  не  одна  государственная, не говоря об я 
 я                          - 124 - я 

 общественных  организациях  не  имеют  даже  данных о

 трудоустройстве 9,11 классов.

      А  проблема  трудоустройства  выпускников школ и

 ПТУ   стоит  крайне  остро  только  впрошлом  году  в

 результате  выборочных  проверок  выявлено  более  30

 тисяч выпускников, которые не смогли найти работу или

 продолжить образование, но даже эти цифры не отражают

 истинного  положения  дел.  Не  выполняет  по  нашему

 мнению  своей  роли в решении проблемы и существующих

 системы    трудоустройства.    Самой   небольшой   по

 численности   населения   -960   тысяч   человек,   в

 Черновицкой  области  более  трех  тысяч неработающих

 несовершеннолетних.   Даже   из  семиста  подростков,

 обратившихся  за  помощью в Службу занятости области,

 устроено  лишь 220, а статус безработного получили 37

 человек.

      Рост     преступности    несовершеннолетних    в

 значительной степени -результат такого положения дел,

 такого  отношения  к  проблемам несовершеннолетних со

 стороны государства.

      Уважаемые    депутаты!    Вдумайтесь:    сегодня

 практически   каждое  шестое  преступление  в  стране

 совершается  несовершеннолетними.  Пятая  часть  всех я 
 я                          - 125 - я 

 грабежей,  разбойных нападений и изнасилований. Почти

 на     треть     выросло     количество    судимостей

 несовершеннолетних.

      Милицейская  статистика сообщает такие ужасающие

 факты:    ежедневно   подростками   совершается   104

 преступления,   в   том   числе   одно  убийство  или

 преступление    с    нанесением    тяжелых   телесных

 повреждений;  2-3 разбойных нападения; 8 грабежей; 70

 краж    личного    и    государственного   имущества;

 изнасилования. И это (повторяю)  - ежедневно.

      В  1993  году  подростками  совершено  38  тысяч

 преступлений. А в 1994 году их уже около 41 тысячи...

 То  есть,  на  7%  больше!  Более 22 тысяч подростков

 совершают  преступления  в  группах.  На  22% выросло

 количество преступников-школьников.

      Обострилась  проблема праступности среди девочек

 подросткового  возраста.  в некоторых регионах каждое

 десятое    преступление,   совершенное   подростками,

 преступление,    севершенное    девочками.   Поражает

 распространение  подростковой проституции, поражает в

 неменьшей  степени,  чем то, что наше общество начало

 привыкать к этому факту и чуть ли не пропогандируется

 соответствующий  образ жизни. Не случайно школьницы и я 
 я                          - 126 - я 

 студенты,    как    сыидетельствует   социологическые

 исследования,  стали относить проституцию к профессии

 и  к престижной профессии. В 1993 году по сравнению с

 1992   годом  количесво  девочек,  больных  сифилисом

 возросло  почти  в  три  раза.  В  два  раза возросло

 количество  больных  этой болезнью девочек в возрасте

 до    14    лет.    Каждая    четвертая    из   числа

 несовершеннолетних девочек, переболевших гонореей, не

 достигла    четырнадцатилетнего    вораста.   Кстати,

 лечаться  эти  несовершеннолетние  в  тех  же  кожно-

 венерических  диспансерах,  что  и  взрослые больные,

 что,  как  вы понимаете, не способствует социальной и

 психологической реабилитации.

      И  в  этой  ситуации в нашей стране нет ни одной

 специальной  школы  для  таких девочек-подростков, не

 достиглих четырнадцатилетнего возраста.

      Распространенным явлением среди подростков стало

 пьянство,  наркомания.  Почти  каждый  пятый учащийся

 пятого  класса, каждый четвертый из восьмого и каждый

 второй одиннадцатого склонен к употреблению алкоголя.

 А  1019  юношей  и  девушек, умерших за последние два

 года  от передозировки наркотиков. Ломать не строить.

 Нарушено    взаимодействие    инспекции    по   делам я 
 я                          - 127 - я 

 несовершеннолетних,           воспитательно-трудовыми

 учреждениями    органов   внутренных   дел,   учебно-

 воспитательными   учреждениями  образования,  система

 реагирования  на  правонарушение  подростков  в нашей

 стране,  по  сути, отсутствует. Создался определенный

 правовой    вакуум    в    этом   вопросе.   Согласно

 существующему  порядку  теперь этим должен заниматься

 исключительно   суд.   Раньше   же,  и  как  показует

 практика, это бюыло целесообразным. Этим занимались и

 местные комиссии по делам несовершеннолетних.

      Существующий порядок привел к тому, что комиссии

 по делам несовершеннолетних уже не ведут рассмотрение

 материалов  на несовершеннолетних правонарушителей, а

 суды  еще  не рассматривают подобных дел, несмотря на

 инструктивные  письма  Верховного  суда. Нужен закон,

 который разрешил бы и это противоречие.

      Предлагаемый  проект  Закона может разрешать эти

 противоречия.     Анализ     следственной    практики

 показывает,    что   среди   причин   противоправного

 поведения несовершеннолетних - сегодняшняя социально-

 экономическая нестабильность в обществе, в конкретной

 ситуации  условий  воспитания  в  семье, недостатки в

 организации  досуга  и  воспитания  по  месту учебы и я 
 я                          - 128 - я 

 работы,     негативное    влияние    антиобщественных

 элементов.   Проектом   Закона,  внесенного  на  ваше

 рассмотрение,  предусмотрено  создание единой, четкой

 структуры     органов     и     служб     по    делам

 несовершеннолетних. Определены специальные учреждения

 для несовершеннолетних.

      Обкединение   существующих   органов   и   служб

 позволит  образовать  единый  орган  -службу по делам

 несовершеннолетних,   который  устранит  существующий

 парализм,   занимается  всеми  жизненными  проблемами

 несовершеннолетних,      требующих      вмешательства

 государства от дня рождения до совершеннолетия.

      Проектом    предусмотрено    обкединение    всех

 существующих     сегодня     органов     по     делам

 несовершеннолетних     в    единую    систему.    Для

 профилактической    работы6   оказания   медицинской,

 комплекса  педагогической  и  психологической  помощи

 несовершеннолетним   предусмотрено   создание  центра

 медико-социальной      реабилитации,      специальных

 общеобразовательных  школ  и  профессиональных училищ

 социальной        реабилитации.       Работой       с

 несовершеннолетними   будет  заниматься  криминальная

 милиция по делам несовершеннолетних, на которую будет я 
 я                          - 129 - я 

 возложена организация работы по профилактике и борьбе

 с  правонарушениями  в подростковой среде. Специально

 уполномоченный   судья   или   состав   судей   будут

 рассматривать  дела несовершеннолетних. Аппелировая к

 мировому   опыту,  можно  привести  пример  Китайской

 Народной  Республики, где уже более 10 лет существуют

 специальные суды для несовершеннолетних более 3 тысяч

 по  стране.  В  отличие от суда для взрослых эти суды

 проводятся   за  закрытой  дверью,  и  основной  упор

 делается на сознание совершенного преступления.

      У  вас,  уважаемые народные депутаты, имеется на

 руках  экономическое  обоснование  проекта Закона. Вы

 видите,  что дополнительных средств на его реализацию

 на  местах практически не потребуется. Мы совместно с

 Кабинетом     Министров     Украины    пошли    путем

 перераспределения  концентрации уже выделенных на эти

 цели    средств    в    системе    служб   по   делам

 несовершенолетних, необходимость выделения вообщем-то

 небольших  по  сравнению  с  важностью задач средств,

 довольно  убедительно  аргументировано  по статейно в

 приложении   в   законопроект,   но   даже   если  бы

 потребовалось сегодня больше средств учитывая детскую

 трагедию,  наше государство просто обязано было бы их я 
 я                          - 130 - я 

 выделить,  предложенный  законопроект  был рассмотрен

 Верховным Советом прошлого созыва в первом чтении. Он

 доработан с учетом внесенных замечаний и дополнений и

 вноситься    комисией   на   ваше   рассмотрение,   с

 нстоятельными просьбами о скорейшем введении закона в

 действие  к Верховному Совету обратились вице-прем"эр

 правительства,  минитсерство внутренних дел, молодежы

 и  спорта,  образования,  законопроект  согласован  с

 Министерствами  економики, финансов, юстиции, с нашей

 точки   зрения   на   обсуждаемый   вопрос  поддержал

 президент страны.

      Уважаемые  народные  депутаты, комисия надееться

 на  ваше  понимание  этой проблемы, надееться на вашу

 поддержку,  от  имени  комисии прошу проголосовать за

 закон  в  целом,  чтобы  как можно скорее ввести егов

 действие   и   заполнить   этот  вакуум,  потому  что

 повторяю, это связано с детьми.

 

      ГОЛОВА  Дякуемо  вам Олександру Федоровичу. ми в

 принципі  можемо порадитись з депутатами для того щоб

 опублікувати  ваш  виступ  у  пресі  тому  що  аналіз

 хороший  і  такий  зважений,  який  стурбат...  ну  з

 тривогою  говорить  про  ситуацію  із неповнолітніми, я 
 я                          - 131 - я 

 привертає,   мабуть,   увагу   громадськості.   Треба

 привернути  увагу громадськості до цієї проблеми. Але

 то ми поставим ще пізніше на голосування.

      В  першому  читанні  цей  Закон прийняти минулою

 Верховною  Радою.  Чому ви пропонуєте знову в першому

 читанні  розглядати  цей  матеріал,  ми  вже  його за

 процедурою в другому читанні треба. Будь ласка.

 

      ___________.

 

      Дело  в  том,  что  предидущим Вреховным Советом

 этот Закон был принят в первом чтении и был отправлен

 на доработку и на согласование с Кабинетом Министров.

 и   он   уже  был  подготовлен  и  был  предложен  на

 рассмотрение  в  марте  месяце,  но,  как  вы знаете,

 Верховному  Совету  уже  в  марте  месяце  было не до

 этого, потому что уже, практически, начались выборы и

 просто  вот  по  такой  технической  причине осталось

 неправовое  поле.

      Но,  согласно  это  согласно положению, согласно

 это...  регламенту  согласно статьи 6 2. 2 приходится

 его вносить  вот таким образом.

      Но   мы   показали   работу   предыдущего  всего я 
 я                          - 132 - я 

 Верховного   Совета   о   том,   что   это  серьйозно

 дорабатывалось,  учитывая  учтены  все,  практически,

 пожелания  всех комиссий и поэтому сейчас этот вопрос

 вот  таким  образом (..........). И поэтому я и прошу

 его проголосовать в целом  и принять как Закон.

 

      ГОЛОВА.  Тут я читаю... Прошу уваги. Читаю норми

 регламенту.  Там передбачається так: Голова Вреховної

 Ради   попереднього   скликання   подає   новообраній

 Верховній   Раді   перелік  питань  порядку  денного,

 розгляд яких не було завершено прийняттям остаточного

 рішення  щодо  них  на  останній сесії Верховної Ради

 попереднього скликання. Цей матеріал є.

      До  переліку  додаються  пояснювальна  записка з

 даними   про   виконану  роботу  щодо  підготовки  до

 розгляду   цих  питань,  а  також  справи  завершення

 законопроектів.   Є  це  у  процедурі  в  статті  6-7

 виписано.

      Дальше,  законодавчі пропозиції законопроекти не

 прийняті  Верховною  Радою  попереднього  скликання у

 першому   читанні   вважаються   відкликаними,  а  це

 прийнято.  Тобто  вже розглянуто це питання у першому

 читанні. я 
 я                          - 133 - я 

      Дальше,  прийняті  Верховною  Радою попереднього

 скликання   в   першому   чи   в  подальшому  читанні

 законопроектів  що  до  яких  не прийнято рішення про

 ведення  їх  в  дію,  вважаються  внесеними Верховною

 Радою   нового  скликання  і  підлягають  розгляду  у

 загальному  порядку, з початку законодавчої процедури

 установлюється в регламенту, тобто у першому читанні.

      Але  оскільки  це  надзвичайно  важливе питання,

 можливо  відразу  б  його  розглядати  як  у  другому

 читанні?

 

      ГОЛОВА.  Тобто  давайте  ми  так,  поставлю я на

 голосування  про  перше  читання,  а потім відразу ми

 його  розглянемо  у  другому  читанні, якщо буде така

 потреба.   Нема  заперечень?  Хоч  там  теж  є  певна

 регламенту  визначена  процедура  і час на розробку і

 внесення  пропозиції,  і  розгляд  у  комісіях і тому

 подібне.

      Однак  справді  такий  законопроект  три роки не

 може лежать у Верховній Раді.

      Запитання  до  Володимира  Федоровича  є? Немає.

 Бажаючи висловитись з цього приводу є? Є. Запишіться.

 Опублікуйте.  Ми  з вами домовилися під час відкриття я 
 я                          - 134 - я 

 сесії,  що  буде записи з місць проводити, голосувало

 за  це, якщо не помиляюся 270 чоловік. Тому я не можу

 потім  звестви  два  записи, будь ласка записуйтеся з

 місця.

      Слово має Верхогляд Василь Карпович, прошу.

 

      ___________.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні депутати!

 

      ГОЛОВА.  Я прошу вибачити, я потім додам вам час

 скільки відведемо на обговорення часу.?

      15 хвилин так? Не буде заперечень, прошу.

 

 

      ___________.   Сьогодні   ми   розглядаємо  дуже

 (..........).  Тим  більше в такий час, як сьогодні в

 такому  і  раніше  коли  ми  були багатші, таких явищ

 негативних було багато у нас. А сьогодні тим більше в

 такий  злиденний час ці явища ще більше поглиблюються

 і от прийняти Закон це всі (..........) нашої держави

 не  дбати(..........)  через  те я вважаю педагог, що я 
 я                          - 135 - я 

 такий Закон потрібен, який би сьогодні Регламентував,

 як  поступати  нам в правовому полі (..........) і до

 самого  совершенноліття  коли  людина  буде готова на

 самостійний  шлях  вжитті.  Через це пропонують такий

 закон прийняти який би почав діяти і утверджував нашу

 державу. Кріпшою і міцнішою.

 

      ГОЛОВА. Дякую,слово має Пономаренко.

 

      ПОНОМАРЕНКО 422 виборчий округ.

 

 

      Шановний Олександре Олександровичу!

      В статті 5... я вибачаюсь!... в статті 5 сказано

 наступне: що кримінальна міліція з прав неповнолітніх

 підпорядкована  начальнику УВС. Нинішній стан веде до

 того,  що  ці  інспекції  часто виконують функції, не

 властиві  їм,  які  не  записані  у їх функціональних

 обов'язках.  Тому  я  пропоную  доповнити  цю  статтю

 наступним:    "...   кримінальна   міліція   з   прав

 неповнолітній   не   повинна   виконувати   накази  і

 вказівки,   що   не  відповідають  їх  функціональним

 обов'язкам". я 
 я                          - 136 - я 

      Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВА.  Дякую. Камінський Леонід Олександрович,

 прошу.

 

 

      КАМІНСЬКИЙ Л.О. (141 виборчий округ).

      Шановні колеги!

      Сьогодні   можна   костантувати,   що   проблеми

 неповнолітніх   в   Україні  залишились  поза  увагою

 держави. До чого це призвело -  ви чули  з   доповіді

 заступника  голови Комісії у справах молоді, депутата

 Черепкова.   Дуже   страшні  цифри  називалися.  Вони

 свідчать про трагедію наших дітей. Старі форми роботи

 з  неповнолітніми вичерпали себе, до розробки нових у

 державних  мужів руки не доходили. В результаті такої

 неуваги   до   проблем  неповнолітніх,  висловлюючись

 крилатою  фразою колишнього Президента, "Маємо те, що

 маємо!".  Тому,  щоб  більше не вживати цей вислів, і

 якщо  ми  справді, на ділі, а не на словах вболіваємо

 за майбутнє України -  а ї майбутнє саме за дітьми  -

 пропоную   прийняти   цей  Закон  в  цілому,  і  якщо

 потрібно - навіть поіменним голосуванням. я 
 я                          - 137 - я 

      Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВА. Шестаков Віктор Петрович, прошу.

 

 

      ШЕСТАКОВ В.П. (    виборчий округ).

      Уважаемые   Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!

      Докладчик сказал, что разрушать -не строить. Все

 так:    порушено   много,   а   что   создано   новым

 демократическим  государством взамен Дворцов пионеров

 и Домов техников6 клубов юных моряков и пограничников

 и  тому  подобное.  Где  лагеря  труда  и  отдыха для

 старшеклассников,   спортивно-оздоровительные  лагеря

 для студенчества? К чему все это привело?

      Я  постараюсь сейчас вкратце уважаемым депутатам

 рассказать  на  примере того уголовного дела, которое

 заведено  по факту моего избиения. Там присутствовали

 вообщем-то,  молодые люди, но кто за ними стоял, пока

 что  не  известно.  Хотя  власти  городсткие пытаются

 свалить  всю  вину  на  одного парня, сына из простой

 рабочей   семьи,   хотя  другой  -сын,  так  сказать,

 комерсанта,   которые   откупили   своего   сынка  от я 
 я                          - 138 - я 

 уголовной  ответственности,  хотя  этот сынок являлся

 провокатором  и  он  спровоцировал все это нападение.

 Вот   к   чему   привело  разрушение  того,  что  уже

 государством  было  построену.  А  посему  я со своей

 стороны  целиком  и  полностью  поддерживаю Владимира

 Федоровича  Черепкова  о необходимости принятия этого

 закона,   поскольку   дальше  уже  общество,  которое

 игнорирует     свое     молодое     поколение,    оно

 бесперспективно,  оно  обречено на вымирание. Поэтому

 наша святая обязанность как людей старшего поколения,

 здесь, практически, сидят все отцы и матери, зацитить

 своих етей от  произвола нынешней демократии.

      Благодарю за внимание.

 

      ГОЛОВА. Чиж Іван Сергійович.

 

      ЧИЖ, 114

 

 

      414  Латичівський  виборчий  округ,  Хмельницька

 область, соціалістична фракція.

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 народні   депутати!   Доповідь,   яку   щойно  зробив я 
 я                          - 139 - я 

 заступник  голови  комісії, член нашої соціалістичної

 фракції  Олександр  Федорович Черепков, говорить сама

 за себе. Ситуація, дійсно, непроста, мої колеги щойно

 про  це сказали. Практика  така, що там де в областях

 (і це я знаю по нашій Хмельницькій області), де попри

 все,  намагалися зберегти, скажімо, Комісію у справах

 непонолітніх.  Утримати  ситуацію  хочо  б  від  того

 розвалу, який валом на нас накотився, все-таки, в тих

 регіонах,  в  тих  районах,  де такі комісії були, де

 вони  працювали,  ситуація дещо краща. Бузперечно, що

 криміналізація   суспільства  - це страшний  наслідок

 не  продуманої  політики соціально-політичної, рішень

 економічних.  Але в даному випадку йдеться про Закон,

 який врегульовує правові відносини, так би мовити, от

 саме,  в  політиці  молодіжній.  І  я  вважаю, що це,

 мабудь,  перший  був  би Закон, який ставить в основу

 саме  правиові  норми  і це, мабудь, перший підхід до

 нормального    формування,    нормальної   молодіжної

 політики в нашій державі.

      Фракція    наша    детально    обговорила    цей

 Законопроект.  Ми  підтримуємо  саме такий підхід про

 те,  щоб голосували зараз, як перше читання, і тут же

 його   проходили   постатейно  в  другому  читанні  і я 
 я                          - 140 - я 

 приймали, як Закон. Повірте, це надзвичайно важливо і

 це  дуже  потрібно,  я думаю, що ми, дійсно, приймемо

 серйозний  документ,  який  чекає   наше суспільство,

 який так потрібен.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Сизенко.

 

      СИЗЕНКО Ю.П.

      177    Жовтневый    округ,    Сызенко,   фракция

 "Коммунисты".

 

 

      177    Жовтневый    округ,    Сизенко,   фракция

 коммунистов.   Уважаемый   Александр   Александрович,

 уважаемые   коллеги,   я   не   просто  призываю  вас

 проголосовать за этот Закон, я хотел бы, чтобы каждый

 из  нас  задумался  о  том,  что в ходе непродуманной

 молодежной, прежде всего, политики нынешнее поколение

 перестало   мечтать  быть  летчиками,  архитекторами,

 учеными,  а  прежде  всего  заботиться  о  том, чтобы

 решить  вопросы:  доллары,  коммерческие  структуры и

 многое   другое.   А   это   приводит   к  тому,  что я 
 я                          - 141 - я 

 криминагенная    обстановка   все   более   и   более

 усугубляется,  и  малолетние стараются обкединяться в

 различные  кланы,  стараются  решать,  прежде  всего,

 коммерчески е вопросы.

      Государство  отстранилось.  И  то,  что  сегодня

 Комиссия  по  проблемам  молодежи,  спорта  и туризма

 пытается ввести этот Закон, пытается сделать максимум

 для  того,  чтобы изменить положение -это важно. Но в

 то   же  время  я  хотел  бы  заострить  внимание  на

 примерах,  связанных,  скажем,  с  моим  округом, где

 сегодня  в  мощнейшей  поддержке нуждаются спортивные

 школы,   различные   легкоатлетические   колубы,  где

 сегодня   молодому   человеку  все  меньше  и  меньше

 находится  места,  где  можно заниматься спортом, где

 основным  становится улица местом проведения, где уже

 и  так  дошедшие  до  крайности  семьи,  которые не в

 состоянии  сегодня  нормально прокормить своих детей,

 не  имеют  возможности  сдать деньги в платные кружки

 различные,    на    занятия   спортом,   на   занятия

 художественными  видами  теми же танцами, то есть 50,

 80,   120,  200  -такие  суммы  называются,  которые,

 естественно,  сегодня нормальная семья не в состоянии

 выделить. я 
 я                          - 142 - я 

      Я  бы хотел коротко остановиться на том, что наш

 спорт   сегодня  находится  в  тяжелейшем  состоянии.

 Сегодня  фактически государство не достаточно средств

 приделяет  на  проведение спортивных соревнований, на

 проведении  и  поддержку  спортивных  школ  и секций.

 Поэтому  я  хотел  бы  пользуясь  этим случаем прежде

 всего подчеркнуть если мы не будем заботиться о нашем

 будущем   поколении,   то   фактически   Украина  как

 государство  надееться  на молодежь будет обречена. Я

 призываю  проголосовать  за  этот  закон и призываю в

 дальнейшем  поддерживать  начинания  и законы которые

 будут  выдвигаться молодежной комисией, так как мы их

 будем  прежде  всего  обосновывать,  на  той  роботе,

 которая   проводиться   и   на   местах   и  связи  с

 министерством молодежи и спорта.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА Жулинський Микола Григорович.

 

 

      ЖУЛИНСЬКИЙ.  Жулинський  Микола,  виборчий округ

 номер  64  Луцк,  шановний  Олександр  Олександрович,

 шановні колеги. я 
 я                          - 143 - я 

      Я   мав   на  жаль  гіркий  досвід  переконатися

 працюючи  у  уряді  про  те  що відсутність державної

 політики,  щодо  неповнолітних,  це  є велике для нас

 соціальне  зло  і  це накладає сьогодні на нас безліч

 дуже складних проблем, які вирішити дуже важко.

      І  тому  я дуже підтримую і цю ініціативу про те

 що  цей  закон  прийняти  у прискоренному так сказати

 регламенті, тому що ми сьогодні маємо ще ініціаторів,

 ще  людей,  які займалися свого часу і багато зробили

 для  того  щоб цю роботу з неповнолітними провести на

 місцях,   в  містах,  районах  областях.  І  якщо  ми

 сьогодні  не  створимо  цієї  служби.  Чіткої системи

 органів  і служб від комітету у справах неповнолітних

 при  Кабінеті  Міністрів України, і не доведемо їх до

 місцевого  рівня, ми можемо втратити непоправно те що

 справді   свого   часу  накопичили  багато  ціного  і

 позитивного.

      Я   також   дуже  хочу  висловити  своє  приємне

 враження   від  доповіді  заступника  голови  комісії

 Володимира   Федоровича  Черепкова,  тому  що  аналіз

 зроблений  безжалістний, але справедливий. І нам нема

 чого   сьогодні   приховувати,   тому   що   ситуація

 загрозлива і ми сьогодні не маємо ні єдиної державної я 
 я                          - 144 - я 

 політики   щодо   социального  статусу,  правового  і

 социального  захисту  неповнолітніх.  І ми по суті не

 можемо  найти  механізм  щоб  змінити цю терміногенну

 обстановку, яка склалась в нашій державі.

      Тому  я вважаю, що ми сьогодні у цій ситуації не

 повинні  дивитися на цей досить скромний бюджет, хоча

 наші  проблеми,  наші  тривоги щодо фінансів дуже, як

 кажуть,   зрозумілі.   А  ми  повинні  передбачити  і

 створення  цього комітету у справах неповнолітніх, ім

 дати  законодавчу  основу  для  діяльності на місцях,

 тому  що  сьогодні це є проблемою надзвичайно великої

 державної ваги. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Чепюк.

 

      ЧЕПЮК.

 

      Дякую, шановні колеги, всі ми розуміємо, що мова

 йде  про  наших  дітей, про дітей всієї України, яким

 зараз  як і всім громадянам доводиться жити у  досить

 кострубатому  правовому полі. І ми дійсно маємо те що

 маємо.

      Я  хотів  би  дійсно підтримати думку про те, що я 
 я                          - 145 - я 

 враховуючи  значимість  цього  нашого  сьогоднішнього

 рішення,  прийняти  його  без особливих зволікань і в

 доброзичливому   плані,   максимально  доброзичливому

 плані.  Тому  що  дійсно  мова йде про майбутнє нашої

 держави. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Худомака.

 

      95 виборчий округ ХУДОМАКА Віктор Петрович.

 

      Значить   закон   дуже  важливий  і  його  треба

 приймати   терміново   тим  більше  з  того  слушного

 приводу,  щоб  не  розгубити  тих кадрів людей, які і

 зараз працюють з цим контенгентом молоді.

      Тому  в мене було декілька запитань і пропозицій

 до цього Закону. Значить по постанові до цього Закону

 не ясно яким статусом будуть користуватися працівники

 комісій  в  справах  не  повнолітніх з першого лютого

 цього року і по-перше червня.

      По-друге.  Мені  здається, що в третьому розділі

 суди треба більше диталізувати і склад цих судів і їх

 повноваження тому, що на теперішній час ми знаємо, що

 в  даний  період  суди завалені безліччю справ і не в я 
 я                          - 146 - я 

 змозі  розглядати  ті  моменти  про  які говоряться в

 розділі третьому стаття 6 суди. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую . Степанов  Михайло Володимирович.

 

      СТЕПАНОВ.

 

      Уважаемый Председатель! Уважаемые коллегы!

      Я  пресоединяюсь  высказанным  предложениям, что

 этот  Закон  нужно  принимать  и принимать немедленно

 жизнь  этого  требует,  но  я  хотел  бы  и высказать

 отдельные  замечания.

      Значит  если  сохраняются  прежнее  структуры те

 сами  колонии, как мы называли или инспекции по делам

 не  совершеннолетних,  то  по новому закону создается

 фактически  4  новые  структуры это и государственный

 комитет  и  службы  по  делам  не  совершеннолетних и

 общеобразовательные    школы,   ПТУ   по   социальной

 реабилитации,  и  приюты,  и центры медико-социальной

 реабилитации.  И все здесь идет по старому методу: по

 подчинению  тем же самым ведомствам... По существу, у

 Комитета  по делам несовершеннолетних остаются только

 приюты. Общеобразовательные школы уходят, и когда они я 
 я                          - 147 - я 

 будут   созданы   Министерством  просвещения;  центры

 медико-социальной  реабилитации  -в  Минздраве  и так

 далее.  Я  скажу,  что эти ведомства -они очень будут

 "рады"  вот такой добавке к своей работе при нынешней

 ситуации,  при нынешнем бюджете и так далее.

      Конечно,  Закон  надо  принимать,  но  уже  надо

 думать  о  том,  что  коль  создается новая структура

 (есть   Государственный   Комитет),  то  пусть  он  в

 перспективе  берет  эти  общеобразовательные школы по

 реабилитации,     эти     центры    медико-социальной

 реабилитации  себе.  Если,  например, железная дорога

 может  содержать и больницы, и поликлиники, то почему

 нельзя вот такие центры (если это единственная только

 вот,  в  области  по  одному...)  именно  отдать этой

 структуре. Вот такое вот замечание.

      И  последнее.  О  деньгах, которые пойдут на все

 эти  нужды.  Конечно,  госбюджет - это  основа, но, в

 конце   концов,   и   родители   тоже   должны  нести

 ответственность  за  воспитание своих детей! Нужно не

 только, чтобы они там компенсировали - нужно в статье

 13  написать,  что "... родители платят за содержание

 своих   детей".   Как там  уже  - это  пусть  Кабинет

 Министров  определяет  конкретно.  Но ответственность я 
 я                          - 148 - я 

 такая должна быть и не надо родителей уводить от нее.

      У меня все!

 

 

      ГОЛОВА.  Дякую.

      Ми  вичерпали  час,  відведений  для обговорення

 цього питання. П'ять депутатів ще хотіли висловитись,

 будь ласка, можете дати свої письмові пропозиції.

      Є  у  вас  проект  Постанови  щодо  прийняття  в

 першому   читанні   цей   законопроект.   Ставлю   на

 голосування  проект Постанови.

      "За"     "проти"     , рішення   прийнято,

      В  мене запитання до Володимира Федоровича як до

 доповідача.

      На  цьому тижні ви могли б підготувати документи

 дл  ядругого  читання?  Якщо  ви можете, то тоді б ми

 могли  проголосувати  доручення  таке,  щоб  на цьому

 читанняі прийняти його в другому читанні.

 

      ___________.  Александр Александрович, я думаю,

 что я  отвечу на несколько вопросов , и тогда будет...

 я                          - 149 - я 

 

      ГОЛОВА.  Відповіді  ви  вже  давали,  не  треба.

 Просто  на це запитання, чи можна його на цьому тижні

 розглянути, тобто, підготувати до другого читання цей

 закон  на цьому тижні ?

 

      ___________. Здесь вопросов не было существенных

 замечаний,   которые  отодвинули  бы  принятие  этого

 закона. И поэтому я хотел бы сказать, дело в том, что

 плата  родителей,  но  какая  там  плата  будет у тех

 родителей  для  детей, у которых вообще нет родителей

 или  которые  пьют  и  ихолированы?  То, что касается

 разных  структур,  они  будут уполномочены комитетом.

 Есть  хороший  пример  Міністерства  освіти и молоді,

 которые  заключают  договора  и  передают  друг другу

 определенные   полномочия.   Точно   также  в  рамках

 передачи  договорных  полномочий будет выришен и этот

 вопрос  и  то, что касается судей, и то, что касается

 работников    криминальной   милиции.   Просто   идет

 переквалификация в тех же кадровых единицах.

 

      ГОЛОВА. Що ж ви пропонуєте?

 я 
 я                          - 150 - я 

      ___________.  Я  пропоную  зараз проголосовать и

 принять его, как Закон.

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  А  потім ви будете мене звинувачувать в

 тому, що я регламент порушую чи ні?

      (Шум в залі)

      Хто за те, щоб... Є думка? Марченко, будь ласка.

 

      МАРЧЕНКО

 

      Уважаемый     Александр     Александрович!    Я,

 действительно,  думаю, что процедуру нельзя нарушать,

 но и важность этого Закона также велика. Я думаю, что

 мы  не  потреряли бы, если бы потратили пять-семь или

 десять  минут и если в зале у кого-то есть конкретные

 дополнения к этому Закону, он бы сейчас сказал, мы бы

 проголосовали и после этого проголосовали бы его, как

 основу.  Если  таких  конкретных замечаний нет, мы бы

 могли проголосовать его, как Закон в целом.

 

      ГОЛОВА.   Ну,   ми   вже   в   першому   читанні

 проголосували.   Тепер   в   мене   виникає  питання. я 
 я                          - 151 - я 

 Давайте... приймаєм таку процедуру? Немає заперечень?

 Хто   за   те,  щоб  за  таку  ізпрощеною  процедурою

 розглянути це питання, прошу проголосувати?

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Михайло  Володимирович  Степанов не наполягає на

 тому,  щоб  голосувати його пропозицію? Не наполягає.

 Хто ще вносив конкретну пропозицію? Хтось один вносив

 з  депутатів уточнення, я пропустив хто, бо думав, що

 буде  слідкувати  за  тим  автори,  розробники будуть

 слідкувати.   Не  наполягає?  А,  будь  ласка.  Борис

 Йосипович.   Прошу,  включіть  його,  ввімкніть,  хай

 повторить,  ми  проголосуємо.  Пономаренко, здається,

 так?

 

 

      ПОНОМАРЕНКО.

      Я  вносив  пропозицію  (я  вибачаюсь)  внести до

 статті  5  таке  доповнення:  "Кримінальна  міліція у

 справах  неповнолітніх не повинна виконувати накази і

 вказівки,   що   не  відповідають  її  функціональним я 
 я                          - 152 - я 

 обов'язкам".  На  сьогодні  ситуація якраз інша: дуже

 часто  ці  сили, які підпорядковані УВС, виконують не

 властиві їм функції.

      Дякую за увагу.

 

      _______________

 

       Инструкцию согласно функциональным обязанностям

 утверждает  Кабинет  Министров. И поэтому там все это

 будет учтено.

 

      ГОЛОВА. Давайте так, я не хочу обговорювати текс

 сам, але слушне тут міркування Володимира Федоровича.

 Мова  йде про те, що (уявімо собі) в районі є комісія

 в  справах  неповнолітніх, є там працівник, але немає

 ні  одного порушення, всі неповнолітні живуть так, як

 слід,   і  в  нього  нема  сьогодні  роботи.  І  його

 попросили   виконати   якесь   доручення   у  відділі

 внутрішніх  справ.  Здається, тоді не можна йому тоді

 працювати,   чи   як?  Давайте:  є  процедура,  є  це

 визначено Кабінетом Міністрів, є положення про службу

 і   мені   здається,   що  можно  було  б  довіриться

 розробникам в данному випадку, тим паче і розробникам я 
 я                          - 153 - я 

 минулого складу Верховної ради, які працювали над цим

 законопроектом.

      Не  наполягайте  Борис  йосифович, знімає він цю

 пропозицію. є ще конкретні зауваження. Немає.

      Оскільки  я  зрозумів  до  всіх  статей  не було

 зауважень  і  тому  можно  голосувати  за прийняття в

 другому  читанні  цей  законопроект.  тоді  я  ставлю

 питанне  так,  хто  за  те  щоб прийняти цей закон як

 закон   у  другому  читанні  прошу  проголосувати.  В

 цілому.

 

      Рішення прийнято.

 

      Хто за те щоб постанову про ведення цього закону

 прийняти прошу проголосувать.

 

      Рішення прийнято. Дякую вам.

 

      Хвилинку.   Хто  за  те  щоб  дати  протокольне

 доручення газеті "Голос України" опублікувати доповідь

 з цього приводу прошу проголосувати.

      Вносилась     така    пропозиція.    Протокольне

 доручення. Нехай. я 
 я                          - 154 - я 

 

      "за"

 

      Рішення   прийнято.   Будь  ласка,  (..........)

 Федорович, ви просили слово.

 

      ___________.

 

      Уважаемые   коллеги,   большое  спасибо  вам  за

 совместную  работу. Я думаю. Мы сделали сегодня очень

 хорошее дело  на перспективу. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Спасибі  вам.  Побачимо,  яке  ми  діло

 зробили,  якщо  будуть нормально працювати відповідні

 служби, передбачені цим Законом.

      А,  в  цілому,  треба  подякувати  Комісії, яка,

 справді,  активно попрацювала над тим законопроектом,

 над  яким  працювала минула Верховна Рада.

      Слухається    питання   про   обрання   народних

 депутатів   (..........)  членами  Постійних  комісій

 Верховної  Ради.

      У  вас  на  руках  є  проект Постанови  з  цього

 приводу.   Мова  йде  про  Будулана,  про  депутатів: я 
 я                          - 155 - я 

 Будулана  Руслана  Борисовича  у  в  Комісію з питань

 державного   будівництва.  Це  Голова  обласної  ради

 Одеської.  І  Лупаков Евген Олександрович в Комісію з

 питань  оборони.  Він  он ще не купив собі цивільного

 костюма. Бачте, так і сидить...

      Нема заперечень?

      У вас є? Прошу.

      Який номер? 104, будь ласка.

 

 

      _______________        Шановний,       Олександр

 Олександрович,  мені  не  зрозуміло чому відхиляється

 заява  депутата  Літвіна,  який висунутий від фракції

 "Єдність"   по   нашій   квоті  у  комісію  з  питань

 міжнародних  відносин  та  в  справах  СНД уже більше

 місяця.

 

      ГОЛОВА.  Я  вибачаюсь,  не можу відповісти на це

 питання  бо  просто  не  знаю є Борис Ілліч чи хто із

 фракції   "Єдність".   Хто   може   з  цього  приводу

 висловитись?  Борис Ілліч прошу.

 

      _______________  Це  за  квотою?  Ну,  там треба я 
 я                          - 156 - я 

 очевидно  із інших комісій, із інших фракцій вилучить

 з  відти  депутатів,  бо  там  перебрані видно іншими

 фракціями (..........). Або треба домовитися.

 

      ГОЛОВА.  Слово  має  Борис Ілліч Олійник, голова

 комісії у закордоних справах, прошу.

      Борис  Ілліч,  будь  ласка, йдіть на трибуну хай

 вас побачать.

 

      ОЛІЙНИК

 

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!

      Всі  заяви  ми  передаємо  на  Президію, а як ви

 помітили,  що  тільки доходить до нашої комісії ніхто

 не  проходить  тим  паче я вам повинен пояснити, що у

 нас  немає приміщення я не можу теж проконтролювати і

 не  маю  морального  права,  як  працює наша комісія.

 Оскільки не вирішено питання із приміщенням і тимпаче

 я  знаю,  що у вас особливе ставлення до комісії, але

 всі  заяви  передані  у  Президію  Верховної Ради. На

 вирішення ми не маємо, ні яких заперечень. я 
 я                          - 157 - я 

 

      ГОЛОВА.   Справа  в  тому,  Володимир  Марченко,

 справа в тому, що з вашої комісії мені здається дехто

 пішов , збирається йти вірніше.

      Будь ласка, Марченко.

 

      МАРЧЕНКО.Спасибо.

 

      Уважаемые    депутаты!    Уважаемый    Александр

 Александрович!

      Я думаю, что сегодня можна было бы утвердить.

 

      ГОЛОВА.   Було   вімкнуто,  ще  раз  будь  ласка

 повторіть початок.

 

      МАРЧЕНКО.  Я  думаю, что сегодня было бы имелась

 возможность   утвердить   не  только  этих  депутатов

 переход   в   комиссию.   Если   бы  Верховный  Совет

 проголосовал  о том, чтоб в комиссию по экономической

 политике сегодня утвердили докторы экономических наук

 Наталю  Ветренко  и  перевели  бы  меня  из  комиссии

 закордонных   справ   в   эту   комиссию.  То  же  по

 экономической политике, как раз бы освободилось место я 
 я                          - 158 - я 

 и там  бы сели и мы проголосовали и все было б.

 

 

      ГОЛОВА.  Варіант  зрозумілий?  Немає заперечень?

 Давайте  ми зробимо так - ми спочатку проголосуємо за

 цих  двох,  а  потім вирішим питання відносно єдності

 Марченко - Вітренко. Нема заперечень?

      (Шум у залі)

      Ставлю  на  голосування  дві кандидатури так, як

 записано в проекті Постанови. Прошу проголосувати!

      Борис   Ілліч,   дякую  вам  за  дуже  грунтовну

 доповідь!

      ЗА -

      Рішення прийнято.

      Тепер, для того, щоб звільнити місце для Комісії

 з єдності, треба двох депутатів перевести в Комісію з

 економічних  реформ.  Мається  на  увазі  Вітренко  і

 Марченко.  Хто  за  те, щоб обрати народних депутатів

 Вітренко  і  Марченко  членами  постійної  Комісії  з

 питань економічної політики - прошу проголосувати!

      (Шум у залі)

      Прошу. Я потім дам вам слово!

      ЗА - я 
 я                          - 159 - я 

      (Шум у залі)

      Хто не голосував?

      (Шум у залі)

      Наполягаєте на голосуванні?

      Я  ще  раз  пояснюю:  хто  за те, щоб Марченко і

 Вітренко, депутатів, обрати членами постійної Комісії

 з  питань  економічної політики -прошу проголосувати.

 Будь ласка, голосуйте.

 

      "За"     "проти"     , рішення   прийннято.

      Запитання  було відносно того, заяви всім чи все

 це  розглянуто  і є підписи і я резолюцію написав ще,

 по-моєму, в неділю.

      Тепер,  прізвище депутата як ви назвали? Литвин?

      Хто  за  те, щоб депутата Литвина, на якого дтеж

 докумендти  оформлені відповідно, перевести в комісію

 обрати  членом комісії з питань зовнішньої політики і

 зв'язків з СНД, ставлю на голосування.

      "За"     "проти"     , рішення

      Я  не зрозумітв чи хтось не зрозумів? Де депутат

 Литвин?   Ми  спеціально  під  квоту  комісії  вивели

 депутата  Марченка.  Тепер  це  місце,  квота за цією

 комісією  є  у  фракції  "Єдність".  І  вона  просить я 
 я                          - 160 - я 

 депутата  Литвина обрати в цю комісію на місце, котре

 звільнилося.  Ми  під таку умову робили перестановку.

 Тому я прошу підтримати цю пропозицію.

      Я  ще  раз  ставлю  на  голосування.  Прошу вас,

 підтримайте цю пропозицію.

 

      "за"

 

      Буль  ласка, в Комісії у закордонних справах і у

 фракції  ще раз обговоріть це питання і ставить треба

 на голосування. Треба вирішувать. Я чому про це кажу?

 У  нас  є  ще  декілька  депутатів, які до цих пір не

 визначили своє місце в комісіях. Я хочу звернутися до

 керівників  фракцій  і  до  керівників  комісій, якщо

 депутат  не  працює  в  комісіях та ще й не ходить на

 сесійне  засідання,  тоді  виникає  питання:  де  він

 працює?  Тим  паче,  якщо  він  ще  одержує заробітну

 плату, як постійний працівник. Але хто ж його фіксує,

 прихід  на  роботу? Адже ми заробітну плату депутатам

 видаємо лише на основі документів комісій.

      А  хто не визначився, нехай напише заяву про те,

 що  він  не  хоче бути і складає повноваження. Це теж

 передбачено регламентом. я 
 я                          - 161 - я 

      Депутат  Заєць  наполягає  на тому, щоб протягом

 тижня  дати  доручення  визначитись в цьому питанні і

 закінчити  роботу  по  формуванню  комісії. Доручення

 головам  комісій  і  фракцій.  Прошу  проголосувати з

 цього   приводу.   Вже   десять  днів,  бо  тижня  не

 вистачить.

 

      "за"

 

      Рішення   прийнято,.   Протягом  тижня  я  прошу

 визначитися.

      У  порядку дня зараз різне, але я прошу вашої...

 дати мені одну чи 30 секунд часу на те, щоб попросити

 вас  сьогодні в комісіях поряд з тими питаннямиц, які

 передбачені  для  розгляду  на завтра і наступні дні,

 особливу   увагу   звернути   на  підготовку  графіку

 розгляду  питань  у лютому місяці. Щоб потім ніхто не

 говорив про те, що логіки немає в тому, що ми в такій

 чи іншій послідовності ставляться питання.

      А  тепер,  будь ласка, запишіться для виступу на

 різне.  Я  вибачаюсь. Одну хвилиночку, Секретаріат, у

 вас   там   запис  проводився  на  різне?  Але  ж  ми

 голосували про всі питання. я 
 я                          - 162 - я 

 

      ___________.  Ми  на  початку  сесії голосували,

 питання  записуються  з  місця, проголосували про це.

 

     ГОЛОВА.  Тому  я  прошу запишиться спочатку.

 Записались. Висвітлить будь ласка список.

      Так будь ласка. Слово надається депутату Гаманюк

 за ним виступає Поровський.

 

      ГАМАНЮК. Гаманюк, 84 Дніпровський виборчий округ

 Дніпропетровська область група Едність.

      Шановний  Олег  Олександрович, в цьому залі нами

 депутатами   неодноразово   ставилось   питанне,  про

 незадовільне   виконання  глави  8-3  регламенту  про

 депутатський  запит.  До  цього  часу  ні  нами  ні в

 Верховній  Раді, ні тими до кого ці запити стосуються

 порядку немає, запит від 14 грудня на адресу міністра

 зв"язку  відповіді  я до цих пір не получив, а приказ

 міністра  про  розподіл обласних управлінь зв"язку на

 зв"язок і почтовий зв"язок уже виконується.

      Проект  закону,  який  22 вересня направлений на

 доопрацювання, до  цього  часу  ми  не  розглядали  в

 первому читанні. По відомим нам причинам. Я просив би я 
 я                          - 163 - я 

 з  цього питання, все-таки, прийняти такі заходи, щоб

 навести порядок в питаннях депутатського запиту, що є

 основним  у нашій роботі.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить  я  попрошу  секретаря,  я,

 дійсно, я пам'ятаю цей випадок. Я, до речі, ваш запит

 тоді  оголошував.  Тому  я прошу проконтрулюйте, будь

 ласка,   де   відповідь   змін  зв'язку  чи  Кабінету

 Міністрів,  куди він був адресований і ми розберемось

 обов'язково  з причинами, чому не своєчасно була дана

 така  відповідь. Хто у цьому винен.

      Поровський. За ним Шейко.

 

      ПОРОВСЬКИЙ.    Микола   Поровський,   Українська

 республіканська партія , Рівенщина.

 

      Шановні  народні  депутати! Я хочу звернути вашу

 увагу  на  те,  що  ситуація  в Кримській автономії з

 кожним  днем набирає все загрозливішого характеру для

 Української державності.

      Після  утворення  Кримської  автономії  Верховна

 Рада України попереднього і нинішнього скликання була

 вимушена  періодично розглядати питання про порушення я 
 я                          - 164 - я 

 Конституції  і  законодавства України Верховною Радою

 автономної Республіки.

     Зокрема, це введення посади Президента автономії,

 його   численні  спроби  підпорядкувати  собі  органи

 внутрішніх   справ,   службу   безпеки  на  території

 півострова,   збройне   блокування   міліціонерів   і

 підрозділів   збройних   сил   України,   цілий   ряд

 антизаконих  антиконституційних Указів.

      Причиною  нагнітання  політичної  комфронтації в

 Криму   є   намагання   корумпованого  чиновництва  і

 мафіозних    кланів   не   допустити   всеукраїнської

 приватизації державного майна, що знаходиться в Криму

 і   привласнити  його  собі:  найкращі  підприємства,

 санаторії, узбережжя Чорного моря.

      Ускладнює  ситуацію  і те, що військовослужбовці

 Чорноморського  флоту,  зокрема 126 дивізії берегової

 оборони,  котрі не мають громадянства України, беруть

 участь   у   виборах  Рад  всіх  рівнів,  і  фактично

 виступають як окрема політична сила.

      22  січня  в  Криму  відбувся З"їзд Українського

 громадянського   конгресу   Криму, де  були  присутні

 делегати  з  усіх  районів  Криму,  які звернулися до

 Верховної   Ради   із  зверненням. З'їзд  з  тривогою я 
 я                          - 165 - я 

 костантував,  що протягом  4 років в автономії значно

 поглибилися кризові явища в промисловості, сільському

 господарстві.   Незважаючи  на  законні  неодноразові

 вимоги  центральних  органів  державної влади України

 про    проведення    Кримського    законодавства    у

 відповідність Конституції, владні структури автономії

 продовжуть їх ігнорувати.

      На сесії Верховної Ради прозвучало... прозвучала

 заява    про    те,   що   Верховна   Рада  не здатна

 запроваджувати законодавство  на  своїй  території і,

 мовляв, всі  рішення  Верховної  Ради  -  це   всього

 навсього   тисячу   (.............)  для   автономної

 Республіки Крим.

      Більше  того. Верховна Рада продовжує ухвалювати

 законодавчі  акти,  що  призводять  до дестабілізації

 ситуації   в   автономній  Республіці  і  загострення

 стосунків  між  Києвом  і  Сімферополем. Переконливим

 прикладом  цього є постанова Верховної Ради автономії

 про  оголошення  всього  загальнодержавного майна, що

 знаходиться   на   півострові,   власністю  Криму -це

 протизаконне  рішення  спрямовано на ізоляцію кримчан

 від   участі  всеукраїнської  приватизації,  а  також

 звернення   до  Президента  Російської  Федерації  де я 
 я                          - 166 - я 

 висловлюється  впевненість  про  те, що мовляв настав

 час і Росія поверне Крим в склад Російської Федерації

 про  те, що Севастополь і Крим повинні знову отримати

 російський  федеральний  статус.  І звертається увага

 Президента  Російської  Федерації  і ставиться вимога

 про те, щоб кримчанам надати російське громадянство.

      Відповідно    до    цього   з'їзд   українського

 громадянського  конгресу  Криму вимагає від Верховної

 Ради  ліквідувати  інститут Президентства в Криму, як

 антиконституційний.

      Скасувати  Конституцію  Криму  в  редакції від 6

 травня 1992 року і запровадити на територію Криму дію

 Конституції та законів України в повному обсязі.

 

      (Лунає дзвоник).

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Закінчуйте!

 

      ПОРОВСЬКИЙ М.І. Завершую!

      Негайно вирішити питання з Російською Федерацією

 про розподіл Чорноморського флоту і вжити заходів для

 негайного   виведення   за   межі  Криму  підрозділів

 Збройних  Сил  Росії: 126-ї дивізії берегової оборони я 
 я                          - 167 - я 

 (це  3,  5  іисячі військовослужбовців); 81-ї бригади

 морської  піхоти;  авіаційних  частин  Чорноморського

 флоту  та інших частин, які контролюють в'їзд у місто

 Севастополь абсолютно незаконно.

      Делегати  з'їзду впевнені, що чітка державницька

 позиція   Президента,   Верховної  Ради  та  Кабінету

 Міністрів  забезпечить  законність,  мир  та спокій в

 Криму, як невід'ємної частини території України.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Іванович, я перепрошую. Хотів

 використать  частину і вашого часу для того, щоб дати

 вам  відповідь,  але  у  мене  вже немає. Можу тільки

 сказати,  що  вчора,  на  засіданні  Ради  регіонів у

 Президента  якраз теж обговорювалось це питання. Перш

 за  все, питання про Фонд державного майна у Криму. І

 там, я думаю, що була досягнута договореність про те,

 щоб вийти з цього положення так, як потрібно.

      А те, що відноситься до вашого питання -я думаю,

 що  у нас працює зараз Комісія по Криму. Хай дає свої

 пропозиції.

      Шейко. За ним Красняков.

 

      ШЕЙКО  (    виборчий округ) я 
 я                          - 168 - я 

      Шановний Олег Олексійович!

      Працюючи  на своєму виборчому окрузі і приймаючи

 виборців, я звернув увагу (особливо - протягом січня)

 на  багато  звернень громадян-моїх виборців з приводу

 забезпечення населення паливом. Ситуація загострилася

 останнім часом з двох причин.

      По-перше,  це  відсутність  такого палива, а по-

 друге,  висока  ціна  на нього. Согодні для того, щоб

 придбати   одну  тону  вугілля,  громадянинові  треба

 заплатити  близько  чотирьох  мільйонів  карбованців.

 Враховуючи  низький  рівень  пенсії  і ту напругу, що

 склалась  в  вугільній  галузі, я як депутат розумію,

 але  немає  аргументів  для  пояснення моїм виборцям.

 Особливо  шкода тих людей, які залишились одинокими і

 ті, які уже пенсійного віку і в глибокій старості.

      Тому я просив би доручення Уряду тим структурам,

 з якими я вже спілкувався для того, щоб ми пом'якшили

 цю  ситуацію  в  своїх  двох  районах  і результатів,

 практично,  не досяг, розглянути цю проблему, тому що

 вона  сьогодні,  особливо  в  цей  час,  хвилює наших

 громадян.

      Є   друге   питання.  Ви  знаєте,  що  в  нас  є

 відповідне   аконодавство,   яке   регулює  виділення я 
 я                          - 169 - я 

 на   пільгових  умовах  певної  частини  бензину  для

 використання   інвалідами,   які   мають  відповідний

 спеціалізований   транспорт.   Сьогодні,   практично,

 місцева  влада  виділяти  не  може. І знову ж таки до

 мене звертаються мої виборці, яких ця проблема хвилює

 і  засоби,  автомобіль, наприклад, є єдиним, по суті,

 засобом пересування цих громадян. Я старався вирішити

 цю проблему з місцевими органами влади, але ж знову ж

 таки  дефіцит палива не дозволяє вирішити цю проблему

 на місцевому рівні. Я знову ж таки просив би сьогодні

 дати  доручення  Уряду,  відповідним  органам з наким

 розрахунком, щоби вони поновили існуюче законодавство

 і гарантували цій категорії громадян виділення в 1995

 році відповідної кількості палива.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Списибі.  Я пам'ятаю, що по першому

 вашому   питанню   ми   таке   доручення  давали,  по

 забезпеченню  паливом.  Тому,  мені  здається,  треба

 повторити  чи  уточнити  як  воно  виконується.

      А  що  відноситься до другого доручення, мабудь,

 це треба, дійсно, подивитись. І дати таке протокольне

 доручення   Уряду:   вияснити,  що  до  чого  і  чому я 
 я                          - 170 - я 

 сьогодні, дійсно, це паливо не видається, тому що для

 багатьох інвалідів це єдиний засіб для пересування.

      Депутат Красняков, за ним Матковський.

 

      КРАСНЯКОВ.

 

      Уважаемый Олег Алексеевич! Уважаемые депутаты! Я

 хотел  бы  сделать  депутатский  запрос на имя нашего

 Вице-прем'эра   Пинзеныка.   Я   обращаюсь  от  имени

 Донецкого  авиаотряда,  хотя сам представляю Горловку

 Донецкой  области,  но  так  как  депутат Звягильский

 находится,  в  общем-то,  в  отпуске,  неограниченном

 отпуске,  избиратели от Донецка обратились ко мне.

      Сегодня  мы  знаем, что перекос в пенсиях очень,

 очень   жесткий.   Сегодня  наши  пенсионеры-летчики,

 которые  отлетали  в  небе  20-25 лет, получают точно

 такую  же  пенсию,  как  неквалифицированный рабочий.

 Скажем,  та  же  стюардесса. Но вот вопрос возникает:

 справедливо ли это?

      Второй   вопрос.   Мы   поднимали  и  давали  на

 позапрошлой  неделе,  давали  протокольное  поручение

 Кабинету  Министров  о  том,  как  относится  Кабинет

 Министров  по отношению к предоплате. Мы сталкиваемся я 
 я                          - 171 - я 

 с такой ситуацией, когда у нас сохранены еще магазины

 для   льготных  категорий  населения  -для  инвалидов

 войны, интернационалистов, воинов-интернационалистов,

 участников  ЧАЭС ликвидации, многодетные и т. д. и т.

 д.  Но  эти  магазины  сегодня  по  Донецкой  области

 закрываются  так, ак нет денег, за что приобрести эти

 продукты питания.

      И  второе.  Мы  в  Горловке  столкнулись с такой

 проблемой  -с  той  же предоплатой, когда приезжают к

 нам  на  (..........)  приезжают  за  удобрениями.  И

 сегодня  колхозы  вынуждены  (от  же Генический район

 Херсона)   вынуждены   вырезать  все  стадо  крупного

 рогатого  скота, чтобы получить каких-то 5 тысяч тонн

 удобрений.  Поэтому  вобщем-то  не  понятна  политика

 правительства. Мы завтра будем покупать этот же хлеб,

 сегодня  свой хлеб вырастить или не желаем, или кому-

 то это все-таки выгодно.

      И  самое последнее. Снова к нашему первому вице-

 премьеру,  который говорил нам месяц назад о том, что

 уровень  жизни  все-таки  у  нас  как-то  повышается.

 Хотелось  бы  спросить,  как  выжить женщине, которая

 находится  в  декретном  отпуске при ее декретных 216

 тысяч, если три литра молока стоит 86 тысяч? Поэтому, я 
 я                          - 172 - я 

 ну, не знаю, мы сегодня принимаем какие-то решения, а

 по этим не получаем никаких ответов.

 

      ГОЛОВА.  Іван  Васильович,  я  зрозумію,  що  ви

 озвучали  свої  депутатські  запити,  які мабуть були

 оформлені  в  їх,  я  бачу  вони  фактично всі в одну

 адресу.  тому  оформляйте і направимо їх... Слово має

 мотковський за ним Заєць.

 

      МОТКОВСЬКИЙ.  Шановний  головуючий.  Я  хочу вам

 пригадати,  що  19 жовтня минулого року, 94 я подавав

 депутатський  запит  на  ім"я Голови Верховної Ради з

 приводу  долі  певної  категорії учасників військових

 дій  у Другій Світовій війні, а саме -воїнів Червоної

 Армії, які через бездарне командування ними потрапили

 у  німецький  полон, і за сумно звісними указами 252,

 253  Йосифа  Сталіна  були визнані зрадниками народу.

 Потім відбували в Латки табори і так дальше. На жаль,

 відповіді  до цієї пори я не отримав. Мова не йде про

 якісь  матеріальні  пільги,  а  про відновлення чисто

 справедливості,  моральної  реабілітації людей хоча б

 на  50-му році після закінчення війни про слідкування

 якої  так  багато  ми  ведемо  розмов у цьому залі. Я я 
 я                          - 173 - я 

 просив  би  вас, щоб через Секретаріат Верховної Ради

 довідатись   про  долю  цього  запиту,  передати  цей

 матеріал певній комісії. І, відповідно, внести якийсь

 законопроекти  до  законів, які ми будемо розглядати,

 на  майбутнє, хоча б до літа цього року реабілітувати

 цих людей.

 

      ГОЛОВА.  Олег  Богданович,  я  пам"ятаю,  що ваш

 запит   був  оголошенний.  Тому  даємо  відповідь  на

 доручення і повернемся до цього питання. Слово Зайцю.

 За ним Єрмак.

 

      ЗАЄЦЬ І.О.

      Шановні  депутати!  Мене  сьогодні дуже цікавить

 проблема  економічних   реформ.   Мені  здається,  що

 сьогодні одна ставка на монитарний засобі, а так само

 на   ліберизацію   зовнішньої  торгівлі  ні  до  чого

 абсолютно  не  приведе.  І  в  мене  складається таке

 враження,  що  ні  в  нас  на  Верховній  Раді,  ні в

 Кабінеті  Міністрів  не  розуміють ще одної серйозної

 складової     успішних     реформ.    Це    створення

 сомодостатньої  повноструктурної економічної системи.

 Мова  йде  про  те,  щоб  мати  план,  за яким будуть я 
 я                          - 174 - я 

 закільцьовуваться   наші   виробництва,  (..........)

 створюватися   цілістна   проблема.   Бо   без  такої

 економіки,   ми  не  будемо  мати  конкурентноздатної

 продукції.  Немає  розуміння  і іншого, що внутрішній

 свій  ринок  він  завжди  найоб'єдніший для будь-якої

 економіки.  Економіка  будь-якого  відкритого типу на

 80,   на   90   відсотків   обслуговує  потреби  саме

 внутрішнього ринку.

      Тому  я  (..........)  у  нас на Верховній Раді,

 все-таки,      розглянути      питання     формування

 повноструктурної цілістної самодостатньої економічної

 системи.  Я  би  хотів  би,  щоб Кабінет Міністрів по

 своїх   відомствах   і   міністерствах  подав  нам  в

 програмі,  де чітко обумовлено обо сказано про те, що

 такі  відомства будуть такі і такі технологічні цикли

 творити,  будуть  випускати  таку  і  таку продукцію.

 Тобто,  у нас немає технологічного баченя цих реформ.

 Без цих реформа ми не вирішимо не питання позитивного

 платіжного балансу, нічого цього зроблено не буде.

      Друге  питання.  Мене  турбує, все-таки, питання

 Криму.  Річ  в  тому,  що  і  так  то ставим його, то

 відводимо із порядку денного. А мені здається, що так

 само сьогодні уже прийшла пора провести парламентські я 
 я                          - 175 - я 

 слухання.   Закликати   Міністра   оборони,  Міністра

 внутрішніх   справ,   СГУ,  Марчука  і, врешті  решт,

 розглянути цю ситуацію з усіх боків.

      Я  знову  ж  таки дуже і дуже побоююсь, що Росія

 через   Черноморський   флот  буде  втягувати  нас  у

 конфлікти,  які  розгораються  на  територію Росії. І

 зараз  ви  знаєте  така  небезпека  можлива,  але  ця

 небезпека  можлива  і  в майбутньому. Тому так само я

 пропонував би такі парламентські слухання провести із

 цього питання.

      Останнє  -це те що стосується збору підписів про

 відновллення   Радянського   Союзу.   Коли   ми   тут

 розглядали  питання затвердження повноважень пана Лук

 "яненка,  дуже  багато депутатів говорили, що пан Лук

 "яненко  своїми  лістівками  збурює  людей і розколює

 суспільство - це велика небезпека і тому подібне.

      Я  думаю, що ви, народні депутати, розумієте, що

 сьогодні   відтворення   Радянського   Союзу   -це  є

 найбільша небезпека, яку можна придумати. Тому що вже

 серед українського народу найдуться десятки мільйонів

 людей,   які  ніколи  не  погодяться  втратитит  свою

 державу  і  будуть  її  захищати всіма можливими і не

 можливими методами. я 
 я                          - 176 - я 

      Тому  я  вважаю,  що  збір  ціх  підписів, він є

 абсолютно   шкідливий,   завдає   шкоди  національній

 безпеці України. І необхідно із цим так само питанням

 розібратися.

      І   останнє,   я   пропную  все  такі  відновити

 трансляцію  Верховної  Ради,  тому  буде  меньше  тут

 усякого крику, буде більше позитивності. Сьогодні нам

 дзвонять  із  усіх  усюд люди з тим, що вони не мають

 ніякої  абсолютно  інформації.  Радіо, телебачення не

 встигає  за  ціми  речами, тому я прошу і це  питання

 розглянути. Дуже вас дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми сьогодні вже поверталися до цього

 питання декілька разів давайте не тратити часу.

 

      ЗАЄЦЬ І.,О.Ну про економіку...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. А що відноситься до економіки так, я

 вам  скажу.,  що  це  питання  на  скільки  я розумію

 сьогодні  розглядається в комісії по базовим галузям.

 Тому  вам повинно мабуть треба попрацювати з Валерієм

 Івановичем,  а якщо будуть питання, що треба виносити

 на сесію, то тоді винесуть через комісію. я 
 я                          - 177 - я 

      Що  відносно  парламентського  слухання по Криму

 мабуть  ще будемо повертатися до цього питання і коли

 будемо  порядок денний майбутнього роздивлятися, тоді

 розглянемо, будь ласка Єрмак,. за ним Білоус.

 

      ЄРМАК 193 виборчий округ.

 

      На  початку жовтя минулого року комісія з питань

 боротьби  з  організованою злочинністю і корупцією на

 своєму  засіданні  прийняла  рішення  про  здійснення

 перевірки   прокуратурою  і  МВС  України  законності

 надання   житла   депутатам  попереднього  скликання,

 апарату   Верхвоної   Ради   України  і  на  Кабінету

 Міністрів України.

      Рішення до цього часу не виконане. Не виконане з

 слідуючих  причин  Голова  Верховної  Ради  і  перший

 заступник    Голови    Верховної    Ради   -Олександр

 Олександрович  Мороз і Олександр Миколайович Ткаченко

 загальмували це рішення і не Генеральна прокуратура і

 МВС на сьогоднішній день не можуть отримати документи

 в  Верховній Раді для здійснення грунтовної перевірки

 законності  це питання піднімалося не раз на Президії

 Верхвоної     Ради,    стверджували    і    Олександр я 
 я                          - 178 - я 

 Олександрович і Олександр Миколайович, що 80% квартир

 народними депутатами отримані з порушенням законів. Я

 хотів   би  нагадати  шановним  депутатам,  що  житло

 передбачається  для  депутатів  як службове житло. На

 якій же підставі ці квартири приватизовані, а деякі і

 продані  за  валюту?!  Я  хотів  би,  щоб  ми  всі це

 підтвердили  бажання -здійснити перевірку законності,

 і  тоді б нам довго не довелось чекати тим депутатам,

 які  приїхали з виборчих округів і... залишивши сім'ї

 на попередньому місці, проживають в готелях. Щоб вони

 бистріше  отримали  житло. І тоді у нас зникне і таке

 питання:  чому  в  областях  чи  регіонах самозахвати

 відбуваються? І як правоохоронні органи повинні діяти

 в  тих  ситуаціях,  коли  не  наведена дисципліна, не

 наведений порядок у вищому законодавчому органі, коли

 вищий  законодавчий  орган,  а  також  вищі структури

 виконавчої влади самі ігнорують питання законності?!

      І  друге  питання, яке хотів би я підняти. Група

 народних  депутатів  в кінці минулого року, 24 грудня

 подала   депутатський   запит,   який  пройшов  через

 сесійний   зал.   Це  - стосовно   надання  кредитів,

 фінансування  в  регіони,  позичок.  Запит стосувався

 Прем'єр-міністру, голові Національного банку Ющенко і я  
 я                          - 179 - я 

 міністру  фінансів  Германчуку.  До цього часу -минув

 місяць, - але  відповіді  не  надійшло.  Я  хотів  би

 запитати: чи будемо ми слідкуавти за виконанням наших

 депутатських запитів?

      Дякую!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Я можу тільки одне сказати,

 що це питання піднімалось і на Президії. До речі, і я

 сам  говорив,  і по-моєму, зі мною всі погодились, що

 нам   треба  сьогодні  подумати,  як  розробити  таке

 законодавство, акий закон, який би дійсно дозволяв би

 на   законних   підставах  надавати  житло  тим,  хто

 приюжджає  з  переферії  і  в Кабінет Міністрів чи ще

 куди  і буде тут працювати, тому що фактично всі, хто

 приїздить  в  Київ з периферії, вони отримують житло,

 якщо  так  дивитись  наш житловий Кодекс з порушенням

 цього кодексу.

      Значить,  це  перше  за  все треба вирішувать, а

 потім всі інші питання.

      Що   відноситься   запиту,  я  просив  би  більш

 конктретно  назвати, Анатлію Олексійовичу, які це там

 були кредити і тоді давайте ми через Секретаріат...

      (Шум в залі) я 
 я                          - 180 - я 

      Добре, добре.

      Будь ласка, Білоус, за ним Ващук.

 

      БІЛОУС.  Хотів би звернутись, це вже я звертаюсь

 тричі, що 10 листопада, не маючи ніяких підстав, коли

 було  зупинено  рішення  Полтавського районного суду,

 бульдозером  зруйновано  будинок,  в  якому проживала

 сім'я  підполковника  Лазепи.  Мені  ніяк  не  дадуть

 відповідь,  я ще раз говорю, що доручено було комісії

 Бородича,  підписали це звернення і запит 50 народних

 депутатів.  Якщо  ми  не поважаємо себе, то як же нас

 будуть  поважати  ті виконавчі структури, які кажуть,

 що  ми  даємо  людям  газ,  ми  виконуємо  ті чи інші

 справи,  а  скажу людям, що вони дійсно приїхали сюди

 до  Верховної  Ради  і поселилися в будинку Верховної

 Ради.   Їм   немає   де  проживати  з  10  листопада,

 зруйновано їхній будинок без всяких підстав.

      І  ще  одне.  Я  хотів би звернутися до Президії

 Верховної Ради, щоб, все-таки, дали роз'яснення, куди

 діваються  гроші,  які  були виділені для будівництва

 житла  військовослужбовцям від продажу техніки.

      Зараз  буде  розглядатись  бюджет, і я хотів би,

 щоб народні депутати знали, що такі генерали, як Іван я 
 я                          - 181 - я 

 Штопенко,   передав   мільйон   доларів  Фонду  "Нове

 покоління".  Передали  также  ще  2  мільйона доларів

 Фонду  "(..........)". То по розрахункам можна було б

 побудувати  574  квартирі для військовослужбовців. Це

 по матеріалам преси, і ці факти всі знають, але ніхто

 не   приймає   ніяких   мір.   Тому  я  звертаюсь  до

 Генерального Прокурора, щоб, все-таки, відповідь була

 надана.

      Дякую  за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  просив би Вячесла Олександрович.

 Оформити запитом це  вашу вимогу.

      Катерина   Тимофіївна,   будь  ласка.  І  будемо

 радитись з того, що в нас час вже використаний.

 

      ___________.

      Я   хотіла  б  звернутись  сьогодні  ще  раз  до

 Кабінету   Міністрів   і,  зокрема,  до  Міністерства

 фінансів.  У  кінці  минулого  року  я  занесла  туди

 депутатський  запит, і так до сьогодні не вирішується

 питання фінансування лікарняних, освітянських і інших

 закладів   таких,  які  знаходяться  на  бюджеті.  На

 сьогодні   склалась  така  дуже  складна  ситуація  в я 
 я                          - 182 - я 

 медичній  службі всієї Волинської області. Зокрема. в

 нашому окрузі уже забули, що таке постачання лікарень

 харчуванням  з державного бюджету. Ми звозимо мішками

 крпу, муку, м'ясо, усе керівники господарств взяли це

 на   безплатне  харчування.  Ну,  скільки  таке  може

 продовжуватись!  Невже вже настільки бідний державний

 бюджет, що безкінечно це попрошайство. Мені прийшлось

 відвідувати  хворого  перед,  оце  з  нового  року  в

 лікарні,  так стид, що ми тут в парламенті... Якби ми

 подивились,  що сьогодні люди їдять у наших лікарнях!

 На  сніданок  якийсь  легенький  суп  без  нічого  не

 засмачений, ні зірочки не видно, на обід такий же суп

 і  друге  без  м'яса,  і  на  вечір знову який-небудь

 легенький суп -вода. Це просто стидно сьогодні.

      Я  вважаю,  що  це  питання випущено, так пущено

 нами   якось   на   безконтрольність  після,  як  тут

 поговорив   заступник  голови  Кабінету  Міністрів  з

 питань  гуманітарних  запевнень, що все буде добре. І

 до   сьогодні  ми  не  контролюємо  фінансування  цих

 установ.  Тому я пропоную, щоб на цьому зібранні, яке

 у  насбуде  закрите, і на якому буде доповідати хтось

 із Кабінету Міністрів, питання фінансування бюджетних

 установ,   зокрема   лікувальних   і  освітніх,  було я 
 я                          - 183 - я 

 поставлено.  Так  не може бути, щоб з місяця в місяць

 люди  не  одержували  зарплату,  бідували  хворі, і у

 школах не харчувались діти.

 

      ГОЛОВА  Спасибі.  Значить, давайте порадимось: у

 нас  час вже використаний, але в мене тут есть ще два

 депутатські запити і оглошення.

      По-перше,  депутатський  запит відносно заборони

 переробки  зерна  на...  цих  операцій  від акцизного

 збору.  Я знаю, що питання ставилося уже, я просив би

 ще    раз    провірити,  як   іде   виконання   цього

 декпутатського   запиту.   І  якщо  ні - так  давайте

 прискоримо  цю  роботу.  І  є питання  щодо боргів за

 сплату  зерна, яке продавалось за валюту. Я просив би

 тут від депутата Ткаченко: давайте оформимо це дійсно

 депутатским  запитом  для  того, щоб  можно було б це

 питання поставити. Я думаю, воно варте того.

      Оглошення  такого  плану.  Мабуть, всі фракції і

 групи  знають,  що  сьогодні  у  нас розпачала роботу

 навчання   тих   груп,   які   будуть  проходити  тут

 підготовку,  а  також  виїздити  депутатські групи до

 Великобританії для ознайомлення з роботою парламента.

 Сьогодні таке засідання. Заняття вже проводяться, і в я 
 я                          - 184 - я 

 цьому занятті приймає участь Лорд Лоусен. Це колишній

 міністр  фінансів уряду Тетчер. Людина дуже цікава і,

 на мій погляд, з ним дійсно було б цікаво зустрітись.

 Таку  зустріч  ми  організували  для бажаючих, і тому

 сьогодні  о  15-й  годині,  в  кімнаті  номер  11, на

 Грушевського 18/2 із лордом Лоусеном бажаючі депутати

 (хто  цікавиться,  перш  за  все,  питанням фінансів,

 банківської   діяльності,   бюджету   і   так   далі)

 запрошуються на цю зустріч.

      Спасибі. Оголошується  перерва  до  завтра, до 10

 години ранку.

     (Шум в залі)

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку