ЗАСІДАННЯ  ТРЕТЄ

   c е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

    У к р а ї н и    19  с і ч н я  1995 р о к у

                      10.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О. О.

 

      ГОЛОВА.  Добрий  ранок, шановні депутати і гості

 Верховної  Ради,  а  також працюючі у нас журналісти.

 Підготуйтеся будь ласка до реєстрації.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ ДЕПУТАТІВ.

 

      У вімкніть систему будь ласка.

      Зареєструвалося  322 депутати, ранкове засідання

 оголошується  відкритим.

      Шановні депутати!

      Нам потрібно кілька , ще раз?

      Ну в порядку виключення, давайте ще раз увімкніть,

 попробуємо, сідайте будь ласка.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ ДЕПУТАТІВ.

      (Шум у залі)

      333.  Свята  цифра.  Я  хотів  з вами порадиться я  

 

                           - 2 –

 

 відносно організації роботи сьогодні. Прошу уваги! Ми

 сьогодні  повинні  розглянути  такі  документи:  "Про

 порядок  оформлення  та використання прав на винаходи

 та  корисні моделі"  - проект  Положення  затвердити;

 дальше:  проекти  законів "Про внесення змін до статі

 56 Конституції, Основного Закону" і "Про внесення змін

 до   статей  235,  236  та  глави  31. а.   Цивільно-

 процесуального     кодексу",     "Про     будівництво

 нафтоперевалочного   комплексу",  терміналу  Одеської

 області; про проект Закону "Про прибутковий податок з

 громадян";  про  уточнення окремих статей Закону "Про

 оподаткування   прибутків  підприємств";  про  проект

 Закону  України  "Про  внесення змін та доповнень, що

 стосуються Трудового  договору" - кодексу законів про

 працю;  про  проект  Постанови Верховної Ради України

 "Про  перенесення  термінів  розробки та затвердження

 деяких  нормативних  актів, передбачених кодексом про

 надра"  і  про  проект  Закону  "Про  внесення  змін,

 доповнень    до    Кодексу    "Про    адміністративні

 правопорушення".   Також   про   формування   комісій

 Верховної    Ради    і    питання    адміністративно-

 територіального  поділу.  Я зробив цей перелік і можу

 засвідчити  відразу,  що,  якщо ми будемо працювати в я    я                           - 3 - я 

 традиційному режимі, не зважаючи на думку своїх колег,

 які  працювали  в комісіях. А тільки розраховуючи, що

 ми тут дійдемо до істини, то ми не приймемо ні цих ні

 інших законів.

      Я  ще  раз  звертаюсь  до вас з проханням, треба

 інтенсивніше  працювати  в  комісіях  і треба кожному

 депутату  активніше  працювати  над законопроектами в

 процесі їх підготовки.

      Зокрема,  на  мій  погляд,  є  два найважливіших

 питання.  Це  про  прибутковий податок громадян і про

 нафтоперевалочний   комплекс,   які  ми,  безперечно,

 повинні  розглянути  поза  всяким  сумнівом.  А  інші

 закони  я  просив  би  вас  розглядати  за скороченою

 процедурою,  довіряючи колегам, які працюють у тих чи

 інших  комісіях  і  довіряючи  самі собі, адже ви всі

 зобов'язані працювати над тими законопроектами.

      Зрозуміло, так?

      І  ще хочу нагадати вам про те, що у вівторок ми

 повинні  затвердити перелік питань на лютий місяць на

 основі  вимог  регламенту,  тобто  розподіляючи їх за

 групами,  повністю  підготовлені  і так дальше, чітко

 визначивши, що у нас є у цьому відношеніі.

      І  ще один момент. Я хочу просити вашого дохволу я    я                           - 4 - я 

 зняти  з  порядку  дня  питання про уточнення окремих

 статей  Закону  України  про  оподаткування прибутків

 підприємств.  Чому?  Пропозицій  з  цього  приводу  є

 багато. І зауваження слушні і їх можна брати до уваги

 і  можна  включати  до  розгляду. Але існує нормальна

 процедура  підготовки законопроектів, яка передбачена

 нашим  регламентом.  І  коли  постанова  прийнята про

 введення  Закону, то тодлі поправки в нього вносяться

 на  основі  Закону  про поправки, про внесення змін і

 доповнень або, якщо виникає сумнів щодо якоїсь статті

 закону,  тоді повинна прийматись Постанова Верхорвної

 Ради  про  тлумачення тієї чи іншої статті. Цей Закон

 поза  взяким  сумнівом  в окремих статтях, а тут мова

 йде  про  статтю 13 Закону, вимагає або тлучамення, а

 точніше  змін  і  уточнень, оскільки в цій статті йде

 посилання   на   порядок   або  це  норма  стосується

 формування  бюджету  на  основі  рад  базового рівня,

 тобто  бюджети  базового  рівня,  тоді  як  статтею 9

 Закону   про   формування   місцевих   органів  влади

 місцевого  самоврядування,  прийнятою 29 червня 1994,

 внесені суттєві зміни до поняття базового рівня, і ця

 норма  розповсюджується на всі Ради сільські, селищні

 тощо,  включаючи  обласні. я    я                           - 5 - я 

      Таким чином ми закладаємо протиріччя у ці норми.

 Тому  потрібно вносити зміни до уже прийнятого Закону

 або  давати  тлумачення  чи  змінити  інші закони або

 прискорено  готувати  по  ряду  Закон про організацію

 дюбжету, або про бюджет України.

      Таким  чином,  оскільки  цей  Закон про прибутки

 підприємств  діє  з  1  січня  то  потрібно цю роботу

 треба,   безперечно,   прискорити.  Це  одна  сторона

 справи.

      Далі.  Під  час  прозгляду  переліку  питань тут

 розвернулася  дискусія відносно того, що хтось блокує

 введення   Закону   з   посиланням  і  якимось  чином

 підігріванням   цієї  ситуації,  ніби-то,  тут  якісь

 політичні  мотиви  тощо.  І  Голова Верховної Ради не

 хоче підписувать Закон.

      Так  от,  я  хочу  звернутися  до тих, хто цього

 вимагає  або  (..........)  такі  претензії, що треба

 керуватися   і   Регламентом,   і   положенням,   яке

 затверджене  і  діє  сьогодні у Верховній Раді, себто

 порядок  про проходження документів в Верховній Раді.

 А  ним  передбачено,  що  після  розгляду  у  другому

 читанні,  прийняття  постанови  про  введення  Закону

 головна  комісія  звіряє  цей  Закон  із стенограмою, я    я                           - 6 - я 

 робить  уточнення  відповідно до голосування, яке там

 відбувалося.   Цей  документ  уточнений  підписується

 головою  профільної чи головної комісії і передається

 до  протокольного  відділу, котрий разом із юридичним

 відділом готує цей документ на підпис.

      Так  от,  до  сьогоднішнього  дня  комісія у цій

 відповідності  документу  такого  не  представила  на

 підпис і в протокольний відділ.

      Я прошу вас: ви прискорте цю роботу, і в зв'язку

 з  тим,  що  ми  порушуємо  норму  статті  6.  10.  1

 Регламенту,  де передбачено всю цю роботу робити за 5

 днів,  я встановлюю вам строк -за сьогодні зробіть ці

 всі   документи   і  завтра  Закон  буде  підписаний.

 Зрозуміло, так? Кого стосується, я бачу, що зрозумів,

 а   кого   не   стосується,  закликаю  читать  уважно

 документи,  які  ми  голосуємо,  розглядаємо  тут, на

 Верховній Раді.

      Я скоростався  правом тим, яке передбачено нашим

 регламентом,   для   з"ясування   запитів   6   заяв,

 повідомлень,  і  так  дальше,  це  було  повідомлення

 правда  я  перевищував  регламент  на 6 хвилин, прошу

 вибачити  мене  в  цьому  у  нас є ще 20 хвилин треба

 відвести для обговорення. я    я                           - 7 - я 

      Да.

      Поставте  на  моніторі ще 20 хвилин і запишиться

 хто хоче висловитися з якихось міркувань.

      Ну  наполягають депутати.

      Зараз  побачим  може  справді  нема. Опублікуйте

 будь ласка. Вияаляються є.

 

      ___________.   61   виборчий   округ...  Смирнов

 Вінницька область спілка українського народу.

      Шановні  Олександр  Олександрович, Верховна Рада

 оскільки у нас сьогодні у порядку денному передбачено

 розгляд  двух  дуже  важливих  питань про прибутковий

 податок   з  громадян  і  про  термінал,  я  пропоную

 сьогодні   рішенням   Верховної   Ради,  вести  пряму

 радіотрансляцию. Це перше.

      Друге,  згідно  з  вашим дорученням я підготував

 проект  постанови  про  включення  до порядку денного

 питання   про   запровадження   надзвичайного  стану.

 Узгодив  його з комісією, але комісія Мухіна заявила,

 що  це  взагалі, не предмет розгляду цієї Комісії, що

 це має розглядати Комісія Стритовича. Я не сумніваюсь

 в  тому,  що  Комісія  Стритовича заявить аналогічне.

 Через  це,  я  дуже вас прошу роздрукувати той проект я    я                           - 8 - я 

 Постанови,   який   я  віддав  Мухіну,  роздати  його

 депутатам  і  поставити  просто  на  голосування  про

 включення  до  порядку  денного. Буде прийнято -я даю

 всі  інші документи, підготовлені. Вони в мене вже є.

 Не буде прийнято -значить "ні".

      Якщо  цього  не  буде  зроблено,  я  буду просто

 змушений  звернутися  до  засобів масової інформації.

 Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу вас -не звертайтеся до засобів

 масової інформації.

 

      ___________. (..........) ( не чути)

 

      ГОЛОВА.  Є процедура, визначена Верховною Радою.

 Будь  ласка.  Ви  підготували  альтернативний проект,

 законопроект.  Підійдіть  до  СЕкретаріату. Він... Ми

 даємо    доручення    Секретаріату   розмножить   для

 депутатів,  але  цей законопроект дайте і в Президію.

 Президія розгляне і винесе рішення про включення його

 до  порядку  дня.  Ми  потім поставим на голосування.

 Радько.

 я    я                           - 9 - я 

      ___________.

 

      Олександр Олександрович!

      Я прошу передати своє слово Драгомарецькому 295.

 

      ГОЛОВА.Драгомарецький.

 

      ДРАГОМАРЕЦКИЙ.

 

      Уважаемые коллеги!

      Сегодня мы рассматриваем вопрос в повестке дня о

 нефтеперерабатывающем  комплексе, который будет иметь

 прямое  не посредственное воздействие на жизнь страны

 в ближайшее время.

      Поэтому  во-первых, я поддерживаю  предложение о

 том,  чтобы трансляция цього питання была полная и по

 телевиденью и по радиовещанию- это во-первых.

      И    во-вторых   этот   вопрос   требует   очень

 тщательного обсуждения.

      Поэтому  я  предлагаю  для  того,  чтобы  фактор

 времени    не   давил   на   нас   и   решение   было

 скоропалительным.  Поставить  этот  вопрос в повестку

 дня первым. я    я                           - 10 - я 

      И еще следующий момент в нашей повестке дня есть

 вопросы,   которые   требуют  бдительной  подготовки,

 прохождения по комиссии в соответствии с Регламентом.

 Но  есть вопрос, который парламент уделил очень много

 внимания, который ушел из под нашего контроля. Вместе

 с  тем  он  не  требует очень сложного процесуального

 хода.  Это вопрос о "БЛАСКО", у меня есть предложение

 давайте   в   ближайшее   время  прослушаем  хотя  бы

 промежуточный    отчет   комиссии   по   "БЛАСКО"   -

 возглавляемой Кармазиным. Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Корнелюк.

 

      КОРНЕЛЮК. Дякую.

 

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні депутати!

      Я  підтримую  запропоновану вами повістку денну,

 але  хотів  би  просити вас в зв'язку з тим, що ми на

 перший  день  роботи  сесії не затвердили це питання,

 все-таки  на  завтра  на  п'ятницю винести інформацію

 Уряду    по    соціально-економічних    питаннях    і я    я                           - 11 - я 

 проголосувати  це сьогодні оскільки все-таки комусь з

 Уряду треба до цього підготовитися. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую.  Довгань.

 

 

      ДОВГАНЬ.   Шановний   Олександр Олександрович  ,

 згідно  до  нашого порядку роботу ми прийняли рішення

 проводити  день  Уряду. На січень місяць цей день, ця

 робота  в  нас  не планується. Але з огляду на те, що

 держава готується до проведення веснянопольових робіт

 і  зважуючи  на  ту  ситуацію, яка виникла сьогодні в

 агро-промисловому  комплексі,  я пропоную на вівторок

 включити до порядку денного питання про звіт Уряду по

 підготовці до проведення весняно-польових робіт.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Білоус.

 

 

      БІЛОУС,  317,  Полтава,  голова  Спілки офіцерів

 України.

       Олександр   Олександрович,   я   повторюю  який я    я                           - 12 - я  

 підтримали   50  народних  депутатів,  але  відповіді

 кваліфікованої до цих пір немає.

      10    листопада    був    зруйнований    будинок

 підполковника  Лазеби  в  місті Полтаві і зараз сім'я

 проживає  на  вокзалі  і  до  цього  часу нема ніякої

 відповіді. Я прошу вас все-таки затребувати відповідь

 від  комісії  Бородича,  щоб вона була кваліфікованої

 згідно  закону.  А  то  він  покинув  комісію,  пішов

 заступником міністра, а відповіді немає. Це перше.

      Друге.  Виборці  з  міста Полтави мого виборчого

 округу  телефонують  і запитують, що це Верховна Рада

 злякалась,   сховалась   і  боїться  показувати  свою

 роботу?

      І один виборець каже, що ще Конфуцій говорив, що

 якщо  влада  не  може нічого дати народу, то хай вона

 дасть  йому  волю  і  землю.  Тому  я прошу поставити

 питання   про  трансляцію  пряму  -це  вимагають  мої

 виборці,  сьогодні  в  порядок денний. Я думаю, що ми

 повинні  не  ховатися,  як страус в пісок, а хай люди

 бачуть, що ми тут робимо.

 

      ГОЛОВА. Снігач.

 я    я                           - 13 - я 

      СНІГАЧ.

 

 

      Я передаю слово Душейко.

 

      ГОЛОВА. Душейко. Черкаська область, будь ласка.

 

      ДУШЕЙКО.

 

 

      Шановні      колеги!     Шановний     Олександре

 Олександрович!  Я  в  якій  мірі, можливо, повторюсь,

 але,   все-таки,   можливо,  і  видхилення  від  теми

 сьогоднішнього обговорення -це те питання, яке стоїть

 на  сьогоднішній  день  перед  усіма  селянами  і  не

 тільни,  мабудь, селянами, а оскільки всі ми зв'язані

 з  сільськім  господарством  хоча б тому, що вживаємо

 продукти  харчування,  які виробляються на полях і на

 фермах  -це  питання  підготовки  до весняно-польових

 робіт.  Я  хочу  звернутися  до всіх депутатів. Ми не

 повинні  повторити  тієї  практики, яка була в нас 17

 червня,  коли  ми  прийняли  Постанову  про подолання

 кризи   в   агропромисловому  комплексі.  Ми  повинні я    я                           - 14 - я 

 прискорити   і  заслухати  негайно,  на  тому  тижні,

 мабудь,   не   відкладаючи,   інформацію   Уряду  про

 невідкладні   заходи   по  підготовці  до  проведення

 весняно-польових  робіт,  адже решта питань важливі і

 вони  дуже  важливі,  але  без  цього, якщо не будуть

 засіяні  поля,  незалежно від того, чи вони колгоспні

 чи   радгоспні,   чи  фермерські,  країну  жде  важке

 питання.

      Друге. Одночасно хотілося б заслухати інформацію

 уряду з питань ціноутворення. Я недавно ознайомився з

 порівняльною  таблицею  у журналі "Закон, бізнес", де

 за  1994  рік  якісь  мудрі  кореспонденти  (хай вони

 вибачать  мене)  з  подачі  дуже  мудрих  економістів

 показали  мені  і  всьому  українському народу, що за

 1994  рік  ціни  зросли менше, ніж доходи громадян. Я

 здивувався з цього, прийшов у Центральний універмаг і

 побачив, що я за свою заробітну плату (я отримую поки

 що  як  не  депутат, а голова колгоспу) купити нічого

 там  не  зможу.  Я  все-таки не розумію. Повинен дати

 уряд також інформацію по цьому питанню.

      І  останнє.  Все-таки,  Олександр Олександрович,

 давайте, мабуть, впорядкуємо розгляд питань. Сьогодні,

 можливо,   вже   ми   підем  по  тому  порядку,  який я    я                           - 15 - я 

 запропонований, а з наступного тижня, якщо не зуміємо

 з  завтрашнього  дня,  все-таки давайте згрупуємо і в

 першу  чергу  розглянемо  питання,  які  пов'язані  з

 податками,  точніше  пов'язані з формуванням бюджету.

 Щоб  ми бюджет у 1995 році не затверджували так, як у

 1994 році, коли вже треба було слухати інформацію про

 його виконання.

      Тому  ще  раз  переконливо  прошу  відкинути всі

 амбіції,  всі інші важливі закони (вони важливі всі),

 а  розглядати  закони,  які  пов'язані  з формуванням

 бюджету.

      Дякую за увагу.

 

 

      ГОЛОВА. Петро Григоровичу я не коментую я просто

 кажу,  що  немає  документів  не  готові,  можно  все

 сгрупувать, якщо  воно  є.  Робота  ведеться,  але не

 готові  нажаль. Прикро про це говорити, але це так. а

 ті  що  готові,  вони  частково  депутатів,  частково

 Кабінету  Міністрів.  Тому я теж приєднуюсь до вашого

 побажання,   закликаю  всіх  напружено  працюйте  над

 законопроектом, які попадають до вас у комісію.

      Юхновський. я    я                           - 16 - я 

 

 

      ЮХНОВСЬКИЙ. Юхновський, 253, парламентська група

 державність    до    складу    якої   входять   члени

 Республіканської   партії,   а   Левко  Лук"яненко  є

 почесною головою Республіканською партії. Вважає край

 несправедливим        ніхтування       комуністичної,

 соціалістичними    фракціями    парламенту   голосами

 виборців,  які  вибрали Левка Лук"яненка депутатом до

 Верховної Ради.

      Ми звертаємось до голови Верховної Ради України,

 с такими заявами, по-перше дозволити нам надрукувати,

 поширити   у   парламенті   заяву  групи  державність

 відносно  результатів  виборів  Левка  Лук"яненка  до

 Верховної Ради.

      По-друге, парламентська група державність вважає

 необхідним  створити  власну  парламентську групу яка

 поїде  в  Нововолинський район, для того щоб разом із

 пардламентською   групою   Верховної   Ради   України

 дослідити  питанне чи спрваді мали місце ті сінуації,

 які     інкременуються     Левку    Лук"яненку    при

 парламентських виборах.

      Ми   вважаем  необхідним  ще  раз  нагадати  про я    я                           - 17 - я 

 необхідність  повернення  до питання про вибори Левка

 Лук'яненка до Верховної Ради.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

      (ОПЛЕСКИ)

    Кириченко.

 

      КИРИЧЕНКО.   329   Лохвинський  виборчий  округ,

 Кириченко.

 

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 колеги!  По-перше,  я підтримую рпяму радіотрансляцію

 засідання  Верховної Ради сьогодні, піскільки питання

 дуже важливі.

      По-друге. Шановні колеги, ми з вами визначилися,

 що  кожного  дня  в  пленарному  режимі ми працюємо 4

 години.  Мене  турбує  те,  що з цих 4 годин в нас 30

 хвилин  кожного  дня  -розминка,  а вона, як правило,

 затягується до однієї години. Тому я хотів би, щоб ми

 якось прийшли до спільного знаменника і в цьому плані

 пропоную таку позицію: що на початку кожного тижня, в

 вівторок,   до  1  години  розминка,  а  кожного  дня

 включатися    в    роботу   зразу   на   (..........) я    я                           - 18 -  я 

 законопроектів.

      Ми  повинні  чітко регламентувати свою роботу, я

 підтримую  попередніх  виступаючих, що стосується тих

 законопроектів, які дуже важливі.

      По-друге.  Я просив би Секретаріат підготувати і

 роздати  нам списки народних депутатів по комісіях, в

 тому  числі  і  тимчасових,  які  створені  Верховною

 Радою.  Списки  депутатів, які без поважних причин не

 працюють   в   комісіях  і  на  пленарних  засіданнях

 Верховної    Ради,    я   хотів   би,   щоб   щоденно

 висвітлювалися  на  стенді  у  холі Верховної Ради. І

 давайте   ми,   так  сказать,  через  засоби  масової

 інформації  будемо  приводити  тих депутатів до тями,

 які не хочуть працювати.

      Слідуюче питання. Вчора й позавчора підійймалися

 питання  (я  підтримую моїх колег, особливо -депутата

 Чернявського)   про  те,  що  Указ  Президента,  який

 прийнято   24  листопада,  про  компенсацію  громадян

 України втрат від знецінення грошових заощаджень, він

 дуже,  так  скажемо,  "образив",  особливо  -громадян

 похилого  віку.  Тому  я  хотів би, щоб дати сьогодні

 доручення  відповідним  економічним комісіям, Комісії

 соціальної  політики  та праці на минулому тижні, ну, я    я                           - 19 - я 

 якось   підготувати   пропозиції   чи  звернутися  до

 Президента,  щоб чи він хай внесе якісь зміни, чи нам

 просити,   перш   за   все,  розглянути  це  питання,

 особливо  -по відношенню до людей похилого віку. Дуже

 багато  звернень  -думаю,  не  тільки до мене, а й до

 інших   депутатів.  Турбує  це  людей,  і  люди  дуже

 стурбовані цим.

      Дякую!

 

      ГОЛОВА. Швидкий. Може, хто відмовиться від слова

 в зв'язку з необхідністю економити час?

      (Шум у залі)

      Прошу, ви таки йдете...

 

      ШВИДКИЙ П.Є. (276 виборчий округ).

 

      ___________.   Шшановні   народні   депутати,  Я

 підтримую депутата Білоуса відносно підняття питання

 про  трансляцію  по  радіо  сесійних  засідань  нашої

 Верховної  Ради.  Люди,  які  мені  звонять вечіром і

 ранком  переконані  в  тому,  що  ми  просто  боїмося

 гласності нашої роботи. І це питання треба якось все-

 таки   поставити,   ввести   до   порядку  денного  і я    я                           - 20 - я 

 переголосувати. Це перше питання.

      Сьогодні  я  хотів  би  все-таки  виразити  своє

 незадоволення  тим,  що  порядок  денний якось штучно

 створюється. Я розумію, що ви погоджуєте його з нами,

 але  скажіть,  чому  питання про визнання повноважень

 народних  депутатів,  яке  планувалось  на  сьогодні,

 перенесено  було на вчора. Чому якраз ті питання, які

 сьогодні  ставляться  на  порядку  денному,  якось не

 узгоджуються  з  тим порядком денним, який нам видано

 на  руки.  Це  друге питання, яке все-таки не дає нам

 можливості   номально   підготуватись   до  пленарних

 засідань.

      І третє питання відносно нафтотерміналу. Я вчора

 з  такою  ознайомчою метою пішов на засідання фракції

 комуністів   побачити  ті  аргументи  відносно  якраз

 недоцільності  удівництва  терміналу. Ви знаєте, вони

 мене  якось  не переконали. Я просив би мені сьогодні

 дати можливість виступити по цьогму питанню.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Запвшитесь і виступите.

      Будь ласка, Кендзьор.

 я    я                           - 21 - я 

 

      КЕНДЗЬОР.  Щановний Олександр Олександрович, зай

 це  буде уже, можливо, другим чи третім повторенням. Я

 дуже  прошу,  щоб ви поставили на голосування питання

 про  те,  що сьогодні розгляд питання про будівництво

 нафтотерміналу  в Одесі і розгляд проекту Закону "Про

 прибутковий   податок   на  громадян"  транслювати  у

 повному обсязі. Чому? А тому що перше питання і друге

 торкається,  так би мовити, усіх громадян України і з

 рештою  долі,  перше питання -Одеський термінал, долі

 нашої   держави.   А   на   загал,   звичайно,  треба

 повернутися  до  питання  висвітлення  по  радіо,  по

 телебаченню    роботи    нашої    сесії,    принаймні

 радіотрансляцію треба відновити.

      Ще  одне,  Олександру  Олександровичу.  У  нас в

 практиці  роботи  Верховної  Ради  якась  така знаєте

 тенденція  в продовж і минулих чотирьох років, і вона

 продовжується зараз. Ми постійно чекаємо, спочатку не

 звертаємо  уваги,  коли  зароджується якась проблема,

 вона  досягає  свого апогею, ми тоді починаємо бити у

 летаври.  Маю  на  увазі  ситуацію,  яка  склалася  у

 Луганській   області.   Питання   грубого   порушення

 Конституції  і  законів  України  Луганською обласною я    я                           - 22 - я 

 Радою.  Факти формування озброєних робітничих загонів

 в  Луганській  області,  який йде, взагалі, в супереч

 здоровому глузду і Конституції законів нашої Держави.

 Чого ми чекаємо? До поки там створиться ситуація, яка

 вже не контрольована буде?

      Я прошу ці питання негайно, так би мовити, взяти

 до розгляду. Вже на наступний тиждень треба поставити

 питання  про  статус  російської  мови.  В Луганській

 області  готове підготовлене нашою комісією, комісією

 Стритовича.  Воно чекає виходу на Верховну Раду. Будь

 ласка, зважте на це.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Лупаков.

 

      ЛУПАКОВ.

      Передаю слово пану Кияку.

 

      КИЯК.

 

 

      Депутат Кияк, Чернівці, 431 округ. Дякую.

      Вся   депутатська  група  "Державність"  вимагає я    я                           - 23 - я 

 прямої трансляції стосовно проблеми терміналу, більше

 того,  ми  вимагаємо після дискусії провести поіменне

 голосування.  На  позитивне вирішення чекають виборці

 Чернівецької області.

      Я  особисто  вірю  ще в домінування порядності у

 нас в парламенті. І коли вчора дехто з колег попросив

 мене поставити поруч проблему Лук'яненка та Вітренко,

 я  цього  не зробив. Думаю, інтелігент має бути вищим

 над  помстою  і  не  рівнятися на злих людей, бо вони

 жертви.  Зрештою,  було гидко після того голосування,

 оскільки   ми   плюнули   в   вічі   в'язню  совісті,

 українському Сахарову.

      Вважаю,  що  це  піррова  перемога тих, хто

 голосував   проти   нього.   Народ  оцінить  це.  Нам

 телефонують  виборці  Чернівецької  області, обурені,

 вони шоковані.

      Я  хочу  і  пропоную:  сьогодні  щоби  ми обрали

 терміново  комісію, про котру ми вчора домовлялися, і

 нехай  негайно  виїде  на  місце,  щоб  ми у вівторок

 позитивно, безумовно, вирішили це питання.

      Я  прошу  вибачення  перед  розстріляним народом

 (..........) за гурт парламентаріїв України, що діють

 з  позицій морального кабичування вишлізму, надіючись я    я                           - 24 - я 

 на  політичні  середняки  півночі,  між іншим світ не

 дочекає    подібної    беспренципності.   депутат   с

 Чернивецької  області, проголошує депутатський запит,

 в  цьому  зв"ьязку.  Висловлюємо  наші  обурення,  та

 вимагаємо   від  посадових  осіб  пояснення  стосовно

 розповсюдження  в нашій державі, надто в Чернівецькій

 області  в  кожному  селі, а дітки голови ліберально-

 демократичної партії Росії Володимира Жереновського в

 вигляді  рекламних  черників,  з  надписом  нам нужна

 великая Росія.

      Та  московськими  контактними  телефонами данної

 партії , котрі антигуманні і антиукраїнські.

      Даруємо  пачку  таких  сірників керівникам нашим

 митних служб,вся депутація Чернивецької області.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА  Ясно.  Час вичерпний. Отже є питання про

 які   треба   проголосувати,   я   на  них  зупинюся.

 транслювати  термінал  документ і розгляд питання про

 оподаткування прибутку громадян в повному обсязі, хто

 за цю пропозицію прошу проголосувати.

      На телебаченні і радіо.

 я    я                           - 25 - я 

      Хтось не зрозумів. Треба голосувать чи ні. Ну ще

 раз давайте.

      (Шум в залі)

      Поіменно  ставиться  на  голосування. Хто за те,

 щоб поіменно, будь ласка.

 

      Йде голосування    ЗА   -

 

      Голосується    поіменно.   Питання   про   повну

 демонстрацію   на  телебаченні  розгляду  питань  про

 ТЕРМІНАЛ і про прибуток .

      (Шум в залі)

      І про податок на прибуток громадян.

      Ставлю на голосування.

      Увімкніть будь ласка, і радіо  так- так .

 

      Йде голосування    ЗА   -

 

      Рішення не прийнято.

      Все,  питання  працюємо  у затвердженому режимі,

 прошу уваги.

      (Шум в залі)

      Далі.  Я  прошу  уваги, я відповідаю на питання. я    я                           - 26 - я 

 Інформація  Уряду  про  соціально-економічну ситуацію

 про  підготовку  до  весни  виступ Президента тощо, я

 підписав,  за  вашим  доручення листа до Президента і

 Кабінету   Міністрів  переговорив  з  Президентом.  Я

 думаю,   що   ми   на   сьогодні  ще  зустрінемося  з

 Президентом...  я  сподіваюся,  що  ми  на наступному

 тижні   проведемо   засідання,  спеціальне  засідання

 Верховної  Ради з цього приводу. Точну інформацію про

 це  я  вам можу сказату, ну, принаймні, завтра або, в

 крайньому   разі,  -у  вівторок.  А  на  Президії  -в

 понеділок.

      Марченко?  Процедура?  Будь  ласка, з процедури.

 Марченко!

 

      МАРЧЕНКО  (   виборчий округ).

 

 

      Спасибо. Александр Александрович!

      Я  думаю, что часть депутатов, может, не считает

 нужным  какой-то  один  вопрос  в  полном эфире там в

 радио-или   телетрансляции...  Я  попрошу  -поставьте

 раздельно:  по терминалу, значит, в поименном режиме,

 значит, кто "за"; и по прыбутку - отдельно. Это первое. я    я                           - 27 - я 

      И  второе. Александр Александрович, я прошу вас,

 чтобы вы  переговорили с Деминым - он уже не в первый

 раз,  когда идет вопрос, как голосовать, головой либо

 так  крутит, либо вот так... И делает вид... пусть...

 не надо! не надо!

      (Сміх у залі)

      Пусть ведет себя достойно как заместитель!

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  пробачення.  Я  прошу... Будь

 ласка,  увага!  Так. Перед кожним голосуванням я буду

 говоорити:  "Олег Олексійович, сидіть струнко!" Так?!

 Володимир  Романович,  справа  в  тому,  що вносилися

 пропозиція так на голосування -я так і ставив. А це -

 процедура!  Якщо...  давайте, хто за те, щоб за такою

 процедурою голосувати  -  проголосуємо,  визначимось.

 Хто  за  те, щоб за такою процедурою голосувать, будь

 ласка, визначіться.

      ЗА -

      Рішення

       Ну,   це   процедурне  питання.  Ставиться  про

 термінал..  Хто  за  повну трансляцію терміналу, будь

 ласка, голосуйте. я    я                           - 28 - я 

      "За"         "проти"        , рішення

       Давайте   радіть  будемо  тоді,  коли  термінал

 збудують  і якщо він буде працювать куди слід.

      Дальше,  друге питання прооподаткування прибутку

 громадян. Надзвичайно важливий закон, до речі.

      "За"     "проти"   , рішення прийнято.

      Ві    дносно    розповсюдження    заяви    групи

 "Державність",  я  прошу  уваги,  Ігор Рафаїлович, на

 ваше запитання відповідаю. Будь ласка, ви маєте право

 згіднно  з  регламентом,  про  це  можна  було  і  не

 інформувати  Верховну  Раду.  А відносно поїздок, для

 вияснення  ситуації, ми доручили Мандатній комісії, а

 хто хоче ще, будь ласка, депутат може беплатно їздить

 по всій Україні і виясняти питання що його цікавлять.

      Відносно,  Микола  Олексійович  Кириченко,  щодо

 розминки   30  хвилин  і  інші  питання,  зв'язані  з

 регламентом,  регламент  -Закон.  Тому,  бедь  ласка,

 вносьте  пропозицію  про  зміни  до  Закону  і  через

 комісію   Шейка,   будь  ласка,  вносьте  на  розгляд

 Верхвоної Ради.

      Те  ж саме щодо указів Президента. Я говорив про

 це  на  засіданні з самого початку. Профільна комісі,

 будь  ласка,  готуйте  проект  того документу з цього я    я                           - 29 - я 

 приводу.

      Зайваження  Швидкого,  Білоуса  і  інших,  що ми

 боїмося трансляції, мені здається, не доречно просто,

 і  тут немає ніяких сумнівів.

      Да, і я просив би Ігоря Рафаїловича, якщо будете

 редагувати  заяву  від  групи "Державність", зверніть

 увагу на коректність там текстів, тому що у вас немає

 підтверджень   про  це,  що  комуністи  і  соціалісти

 голосували  проти. Депутати, коректніше буде -частина

 депутатів не зрозуміла, можливо.

      Відносно   озброєних   формувань   у  Луганській

 області   і  інших  регіонах  України,  дамо  давайте

 доручення  Службі  безпеки  України для того, що вони

 проаналізували ситуацію. Я одержую щодня інформацію з

 цього приводу не було такої інформації.

      Відносно  сірників,  які подарували якраз у мене

 немає  я дякую вам за сірники, бо Жириновському нужна

 велікая Росія, а нам потрібні сірники. В кінці кінців

 це  мабуть хтось із комерсантів завіз цю коробку, я не

 знаю хто, але тут нема ніякого замаху на суверенність

 України до речі.

      А   нам  велікая  України  давайте  будем  разом

 працювать. я    я                           - 30 - я 

      За сірники дякую.

      Так,   розглядається  питання  про  затвердження

 положення  про  оформлення  та  використання  прав на

 винаходи,  курільські моделі, і промислові зразки які

 містять  відомості,  що  становлять державну таємницю

 документ  у  вас  на  руках. В цьому документі є одне

 доповнення,  яке вносить комісія за рішенням президії

 і  воно  пов"язано із розміром компенсації яи вірніше

 стимулювання   фінансового   авторів,  інтелектуальні

 цінності, які потребують винагороду авторам, розробки

 яких  відносяться  до державної таємниці.

      Є   потреба   в   повному   порядку   в   повній

 послідовності  з доповіддю з запитанням розглядати це

 питання? Чи ви довіряєте розробникам?

      (Шум в залі)

      Давіряєте   розробникам.   Я   можу  ставить  на

 голосування  прийняття  цього  документу в редакції з

 поправкою від Комісії?

      Немає заперечень?

      Я ставлю на голосування цей  документ.

 

      "За"

 я    я                           - 31 - я 

      Рішення прийнято. Дякую.

      Я  тричі питав зауваження. Тричі питав, чи немає

 зауважень.

      Про  проекти  Законів України, про внесення змін

 до  статті  56  Конституції  Основного  Закону  і про

 внесення   змін  до  статей  235,  236  та  глави  31

 Цивільного  процесуального  Кодексу  України.  Віктор

 Іванович  Єшкін, будь ласка.

 

 

 

      Уважаемые коллеги !

      На ваше рассмотрение предлагается новая редакция

 главы  31."а"  Гражданского  Процессуального  Кодекса

 Украины.  Надо  отметить, что это долг не только того

 парламента,  но и парламента 85-90 года. В чем вопрос

 я  сейчас  несколько  обрысую  маленькую историческую справку для того, чтобы вам было понятно.

      Речь  идет  о  изменениях,  которые  вносились в

 действующее  союзное  советсткое  законодательство  в

 связи с принятием Конституции 77 года СССР.

      Речь  идет  о  58  статье Конституции Советского

 Союза,  и  речь  идет о 56 статье Конституции Украины я    я                           - 32 - я 

 аналогичной по своему содержанию.

      То   есть   это   право   граждан   на  судебное

 обжалование не правомерных действий должностых лиц.

      На  основании  принятой  в  78  году Конституции

 Украины,  и  аналогичной  статье Союзной Конституции,

 был  подготовлен в свое время и принят Закон, который

 назывался   следующим   образом  Закон  "  О  порядке

 обжалования в суд, не правомерных действий должностых

 лиц  ущемляющих  права граждан" -это Закон 30 июня 87

 года.

      На  основании  этого  Закона были подготовлены и

 разработаны     новые     предложения     гражданско-

 процессуальный  Кодекс  Украины,  который  нашли свое

 отражение  в главе 31 "а". Который называется "Жалобы

 на  не  правомерные  действия дожностных лиц, которые

 ущемляют  права  граждан.  В такой редакции эта глава

 действует до сегодняшнего дня.

      Однако,   надо   отметить  следующее,  почему  я

 сказал, что это долг двух предшествующих парламентов.

 Еще   в   1989   году  содержание  закона  1987  года

 подвергалось  критике в связи с тем, что данный закон

 не    содержал    серьезных   каких-либо   положений,

 обеспечивающих  право граждан на судебное обжалование я    я                           - 33 - я 

 действий  должностных лиц. Юридическая общественность

 Украины,  и  тогда  еще Советского Союза неоднократно

 обращала  внимание, законодательный орган и Украины и

 законодательный  орган  Советского  Союза, что данный

 закон  не полностью соответствует положению тогдашних

 конституционных статей.

      Отвечая  на  эту  критику, Верховный Совет Союза

 ССР  в 1989 году принял новую редакцию, то есть через

 полторо года после редакции 1987 года, новую редакцию

 о  порядке  обжалования  в суд неправомерных действий

 органов  государственного  управления  и  должностных

 лиц, которые ущемляют права граждан. Вот на основании

 этой  новой  редакции  1989 года еще должны были быть

 тогда внесены изменения в главу 31-а.

      Тот    парламент,   став   правоприемником   тех

 конституционных  положений,  которые  разрабатывались

 еще  в  недрах  парламента, 1985-1990 года подготовил

 эти  законоположения,  но  предыдущий  наш  парламент

 1990-1994  года не довел их до сессионного заседания.

 По каким причинам, это уже вопрос другой.

      Наша     Комиссия     на     сегодняшний    день

 усовершенствовала   тот   законопроект,  который  был

 предложен  еще  старому парламенту, и сегодня выносит я    я                           - 34 - я 

 вам на обсуждение.

      В чем здесь вопрос? Вы, наверно, все знаете, как

 страдают  наши  граждане от действий бюрократического

 аппарата по всем структурам, начиная от министерского

 и  кончая  исполкомовского  на уровне районов. Однако

 наши граждане остаются незащищенными и до сих пор.

      Чем  же  отличаются по своему содержанию эти две

 главы: та, которая действует на сегодня и та, которая

 предлагается?  Глава,  которая  действует  пока  еще,

 глава  31.  а  пока  еще  действующая  в  гражданском

 процессуальном  кодексе,  указывает  на то, что могут

 быть   поданы   жалобы   на   неправомерные  действия

 должностных только лиц.

      Исходя  из  этого,  надо считать, если толковать

 буквально  данное законодательное положения, то можно

 обжаловать  только единоличные, персональные действия

 конкретного    должностного    лица.   Если   решение

 принимается  коллегиально,  то,  исходя из формальной

 логики   данного  Закона,  такое  решение  обжаловать

 нельзя.

      Если  тот  или  иной  государственный  орган или

 должностное  лицо допускает бездействие, то исходя из

 формальной логики закона, его тоже обжаловать нельзя, я    я                           - 35 - я 

 поскольку   указано  только  на  то,  что  обжаловано

 действие    должностных    лиц.    Вот   именно   эти

 основополагающие  положения еще критиковались в конце

 80-х  годов.  И  тогдашний союзный закон, о котором я

 только   что   вам   говорил   89-го   года  расширил

 возможности судебного обжалования граждан, подвел под

 обжалование  и коллегиальные действия должностных лиц

 и  подвел  под  обжалование  в том числе надо было бы

 полагать   и   бездействие   хотя   закон  о  союзном

 бездействии не говорит.

      Поэтому  на  сегодняшний день, если мы все хотим

 решить  вопрос о том что мы обещали своим избирателям

 я  имею  ввиду вопрос о защите прав человека, которые

 мы   обещали   свои  избирателям  во  время  выборной

 компании, независимо от цвнета флага. Я еще обращаюсь

 ко  всем  депутатам то редакция, новая редакция 31 -й

 главы  а должна быть значительно усовершенствована, я

 обращаюсь сегодня ко всем депутатам независимо от....

 идеология    неполитизирована,   а   идеология   одна

 обеспечения  сегодня  защиты  прав  человека.

      И  вот  в такой конструкции в такой редакции как

 предлагается  это  сегодня,  то есть речь идет о том,

 что  должны  балатироваться решения, как обласных лиц я    я                           - 36 - я 

 так  и  колегиальных  органов  систем управления и их

 действия  и  их бездеятельность, кстати это не просто

 теоретический надуманный понятия, я вам могу привести

 пример  прошедшей  избирательной  компании, поскольку

 здесь  неоднократно в этом зале говорилось о том, что

 часть  наших  депутатов  не было утверждена в связи с

 тем,   что   они   во   втором   туре  проходили  без

 альтернативно,  кстати речь идет в том числе о округе

 300  в  городу Одессе где балатировался начальник ЧМП

 Кудюкин. Так вот, его конкурент, бывший наш в прошлом

 коллега   детутат   Горин,   директор  автосборочного

 предприятия,  он  был лишен права во втором туре быть

 допущенным  голос..  к баллатировке, поскольку он был

 третьим.  А  второй  кандидат  снял, остался первый -

 нужно   было   допустить  директора  Горина.  Его  не

 допустили. Он обжаловал эти действия, согласно нашему

 избирательному   Закону,   в  окружную  избирательную

 Комиссию,   а   потом   в  Центризбирком.  Наш  Закон

 предусматривал и возможность подачи жалобы в судебные

 органы,    то-есть,    в   Верховный   Суд.   Однако,

 Центризбирком  проволокитил  тогда  обращение Горина,

 то-есть,  допустил обыкновенную бездеятельность. И на

 основании  этого,  Верховный  Суд  отказал  в  приеме я    я                           - 37 - я 

 искового   заявления  кандидату  в  депутаты  Горину.

 Значит,  потому,  что  не  было  формального  решения

 Центризбиркома.  То-есть, не было акта, который могбы

 быть  обжалован.  А  вот  бездеятельность  по  нашему

 избирательному Закону обжаловать нельзя.

      Значит  и вот получается, что права человека вот

 в  этой  конкретной ситуации от того, что чиновничьий

 аппарат    допускает    вот    такую   вот   волокиту

 бездеятельность  нельзя  обжаловать,  но  ведь  такая

 бездеятельность   встречается   не  только  в  данном

 конкретном  случае,  она  встречается  фактически  во

 многих  ситуациях,  которые  возникают с каждым нашим

 гражданином .

      Поэтому   та   редакция,   которая  вам  сегодня

 предлагается  вы  можете  задать  вопросы  изучить ее

 самостоятельно,   она  на  много  продвигает  вопросы

 связанные с обеспечением прав граждан.

      На  ваше  рассмотрение  в  связи  с  этой главой

 одновременно    предлагается   внести   изменения   в

 Конституцию,  то есть в нынешнюю часть 56 статье, она

 звучит  следующим  образом,  вам  кстати  роздавалася

 сравнительная  таблица. Она звучит следующим образом,

 "дії службових осіб, які вчинені з порушенням Закону, я    я                           - 38 - я 

 перевищенням   повноважень,   які   ущимляють   права

 громадян  можуть  бути  установлені  Законом порядку,

 оскаржені до суду".

      Мы  предлагаем,  чтобы  эта  редакция 56 статьи,

 части  второй звучала несколько другим способом, чтоб

 звучала   так:"Громадянин  має  прав  в  установленом

 законом  порядку,  оскаржить  і  йти до суду, дії або

 рішення  дії,  або  бездіяльність  органів управління

 юридичних  чи  службових  осіб  в сфері управліньскої

 діяльності,  якщо  він  вважає,  що цим порушено його

 право і свободи ".

      То   здесь   мы   расширяем  всю  систему  сферы

 управления не только органы исполнительной власти, но

 и   органы   выполняющие  управленчиские  функции  на

 конкретных   предприятиях  учреждениях,  организациях

 причем не зависимо от формы собственности.

      Конечно,  я  понимаю, что сегодня очень сложно с

 конституционной     проходкой    того    или    иного

 законопроекта,   учитывая   неполный   состав  нашего

 парламента, и та редакция 31-й главы "а", которая вам

 предлагается,  фактически  может  существовать,  и  я

 нашел бы, ну, как говорится, юридическими выкрутасами

 обоснование,   чтоб   она  существовала  и  при  ныне я    я                           - 39 - я 

 действующей   норме  Конституции...  Но,  если  можно

 сегодня   улучшить   норму   Конституции,  то  лучше,

 наверное,   ее   все-таки  улучшить.  Я  думаю,  что,

 поскольку  именно  решения  по  этой  конституционной

 норме  может быть сегодня пробой для сплочения нашего

 Верховного   Совета,   поскольку   здесь   (еще   раз

 повторяю) -идеология одна: защита прав человека.

      Поскольку мне дали звонок, я ...

 

      ГОЛОВА.   Я  хотів  би  відразу  поставити  одне

 запитання. Спеціалісти-юристи, уважно проаналізувавши

 ці   законопроекти,  зробили  кілька  зауважень,  які

 стосуються,   влсане   кажучи,   редакції  цих  норм.

 Зокрема,  у  нас  прийнята в юриспруденції, наскільки

 мені   відомо  - я  не  вважаю  себе  юристом,  парна

 категорія:  "Юридичні  і  фізичні особи". Ви вживаєте

 "юридична" і "службова" особа, хоч на російській мові

 вживаєте  інший і точніший термін -"должностное лицо"

 або  "посадова  особа".  Тому,  можливо,  ми  б  таки

 перейшли і в конституційній правці, і в Законі самому

 "...юридичних чи посадових осіб у сфері управлінської

 діяльності...",  а  не  "...  юридичних  чи службових

 осіб...".  І те ж саме у тих нормах законів, поправок я    я                           - 40 - я 

 до   законів,   котрі   випливають   із   цієї  норми

 Конституції. Як ви дивитесь?

 

      ___________.  Александр Александрович, здесь мне

 судить  несколько трудновато только по одной причине:

 речь идет о этимологическом переводе, соответствующее

 лингвистическим   особенностям   русского   языка   и

 украинского.

      Я   бы   не   возражал,  ели  бы  мне,  допутим,

 лингвисты,   специалисты   в   области   украинистики

 докажут,   что   по  смысловому  выражению,  юридико-

 смысловому  выражению  это  лучше  выражение, я бы не

 возражал,  но  это  нужно  сегодня  именно говорить с

 лингвистами.

      Значит,  по-российски  это звучит для меня более

 просто  и  для  меня  это  понятно. Если то, о чем вы

 говорите,    действительно    будет   соответствовать

 етимологическому  значению  украинского  Языка, пусть

 оно так звучит.

      Я  думаю, что в принципе для нашего сегодня зала

 это    в    принципи    лингвистические   особенности

 принципиального  значения  не  имеют. Это можно потом

 решить,  проведя определенную консультацию лингвистов я                           - 41 - я 

 и  филологов, уже уточняя технологическую часть этого

 закона и после  проголосовке.

 

      ГОЛОВА. Справа у тому, що категорія, юридичні чи

 фізичні  особи,  вона  у  нас  йде  в  Конституції, в

 проекті  нової конституції. Мова не про те. Якби ми в

 окремих  статтях  не  торколись  юридичних осіб, тоді

 можна  було  б  говорити про службові особи. Але коли

 йде  мова  в  парі,  то тоді треба відділяти юридичну

 особу від фізичної.

      А  у  сфері  управлінської  діяльності, то ясно, що  це є посадова особа.

 

      ___________.  Нет, не совсем здесь.

      Речь идет, юридические лица, это как роз то, что

 у   нас  записано  коллегиальные  органы.  Что  такое

 юридическое   лицо?   Это  предприятия,  организации,

 учреждениея,  имеющие  постоянный  баланс, счет и так

 далее. То есть, это не физическое лицо. Юридидическое

 лицо - это организация.

 

      ГОЛОВА.  Я прекрасно розумію, але службова особа

 в  сфері  управлінської  діяльності  буває  суб'єктом я    я                           - 42 - я 

 правовідносин.  І  людина на неї скаржиться і повинна

 знати,  що до неї звертається вона, до неї пред'являє

 претензії, звертається до суду з цього приводу.

 

      ___________.  Теперь  я  тогда  разкясню  термин

 здесь  применяемый  нам  слежбовое  лицо.  Посмотрите

 248-1  часть  3 "До субкектов..." начинаэтся она так:

 "До суб'єктів зазначених частини першої цієї статті".

 Когда  вы  говорите:  "Должностное лицо", речь идет а

 органах, которые имеют право принимать управленческие

 решения. А когда речь идет о служебном лице, так  как

 здесь  написано  "Службова  особа",  речь идет именно

 тоже о тех должностных лиц, которые не имеют права на

 принятие  управленческих  решений,  но имеют право на

 принятие   распорядительных   решений,   связанных  с

 применением  Закона.

      Предположим  -постовой  милиционер  ГАИ.  Он  не

 управленец,    он    не    наделен   правом   принять

 управленческое   решение,  но  он  должностное  лицо,

 которое  может вас оштрафовать за то, что вы нарушили

 правила   дорожного   движения,   это  входит  в  его

 функциональные обязанности.

      Точно  так  мы  можем  прывести  целый  ряд  еще я    я                           - 43 - я 

 представителей  чиновничьего  аппарата  в исполкоме и

 так  далее,  других,  как  мы  здесь  написали,  "які

 виконують  обов'язки за спеціальними повноваженнями".

 То-есть,  это  работники  фининспекции,  предположим,

 налоговой  службы,  прокурорской  службы и так далее.

 Поэтому  здесь  понятие  "службової особи", оно более

 шыре чем "посадової особи", исходя из этой моей точки

 зрения, которую вам пытаюсь обкяснить.

 

      ГОЛОВА.   Ясно.  І  ще  одне  питання  тоді.  На

 сторінці у статті 235 ви вживаєте термін "вищестоящим

 службовим  особам",  а  в  інших статтях, пізніше "До

 органу  вищого  рівня" або до службових осіб, мабудь,

 вищого   рівня?   Ну,   ми   на  минулій  сесії  дуже

 критикували вищестоящі і боком лежащі, як казав...

 

 

      _______________

      Здесь вы совершенно правильно сделали замечание,

 с  этим  я  согласен.  Все  дело в том здесь по одной

 причине:   мы   работали  над  главою  31.  а,  и  та

 терминлогия     (вы    правильно    заметили)    есть

 несоответствие.  Та  терминология, которая изложена в я    я                           - 44 - я 

 главе 31. а, она действительно о том, о чем вы только

 что сказали. А вот эти две статьи, они оказались, как

 говорится,  уже в дополнении, поскольку их нужно было

 привести  в  соответствие с теми положениями, которые

 были  разработаны  по 31 главе а. И ими занимались не

 мы  или,  как  говорится,  мы  их  получили  в  самый

 последний  момент,  и  действительно,  вот  вы  здесь

 правы, просто технологическая неувязка получилась.

 

      ГОЛОВА. Треба відредагувать.

 

      _______________

      Да  редакцию,  терминологическую  редакцию  этих

 двух  статей,  в  том числе и 135-ой, надо привести с

 той  терминологией,  которая  изложена в нормах главы

 31. а.

 

      ГОЛОВА.  Я привертаю увагу депутатів до того, що

 ми  будемо тут двічі голосувати: один раз за зміни до

 Конституції,   а   потім   (я   пропонував   би  таку

 процедуру), а потім на основі внесеної зміни зміни до

 ряду норм цивільно-процесуального кодексу. Тому треба

 налаштуватися на 301 голос, по-перше, на 300 голосів, я    я                           - 45 - я 

 по-перше,  для  поправки до Конституції. Це я до тих,

 хто  в  буфет  побіг;  а розглянути питання (зараз ми

 розглянемо в комплексі, а голосування буде 2)...

      Запитання  є?  Прошу записатися на запитання. 10

 виставте  на  моніторі.  Я  зважаю  на  те, що ви всі

 уважно попрацювали над проектами законів в комісіях.

      Опублікуйте    Кочерга    будь   ласка,   Віктор

 Григорович так. Будь ласка.

 

 

      КОЧЕРГА. 122 избирательный округ Кочерга. Виктор

 Иванович у меня несколько вопросов. Как предлагаеться

 в данном случае принимать закон. Это превое.

      Мы  говорили  о  концепции  этого законопроекта,

 скажите   пожалуйста   не   заложена  ли  здесь  идея

 превышения власти судебной на исполнительной властью.

 Дело   втом,   что   в   данном  случае  планируеться

 рассматриваться   также   споры,   также   жалобы  на

 неправильные    действия,    скажем    исполнительных

 комитетов народных депутатов, и следующий момент, вот

 та  оговорка задействие или бездействие может вызвать

 значительный  поток  жалоб  народа  на  бездействие и

 служебных  лиц  и скажем сейчас, очень много вопросов я 
 я                           - 46 - я 

 связанных    с    непредставлением    жилья,   помощи

 материальной и так дальше.

      Так  вот  в  данном  случае  как  вы  предвидете

 прогноз,  может  быть  значительно  увеличиться обьем

 работ  наших  народных  судов,  а достаточно ли будет

 кадров,  судьев,  для  того чтобы рассматривать такой

 поток. Спасибо.

 

      ___________. Виктор Григорьевич. Следующий такой

 ответ,  вы  совершенно правильно предпологаете о том,

 что  наши  граждане  получат достаточно шырокие права

 связанные с возможностью обратиться в судебные органы

 на    действие   или   бездействие   органов   именно

 исполнительной  власти. но сегодня мы должны для себя

 концептуально  определиться,  неоднократно  заявляя о

 том6  что права человека для нас превыше всего, и что

 чиновничий  апарат нарушает права наших граждан, а мы

 депутаты  должны  их  защищать это так в этом зале во

 всяком случае звучало, не менее двух сесий, но мы все

 прекрасно  знаем,  что  мы  своими  методами и своими

 функциями  не  всегда  в  состоянии  обеспечить такую

 защиту   граждан,  для  этого  должно  быть  судебное

 решение,   должен   быть   судебный   исполнитель   и я 
 я                           - 47 - я 

 соответствующий   апарат.   Да   будут   обжаловаться

 бездеятельность  в  том  числе  и органов принимаемых

 через  исполком  и  районных  и  городских  и  других

 Советов  народных  депутатов,  которые  существуют на

 сегодняшний день.

      Да,   это   повлечет   определенный  поток.  Но,

 наверно,  не  так  как вы говорите. Ведь (..........)

 не  будет  просто обжаловано, там, не предоставления.

 Будут   отжаловаться   их   действия,   связанные   с

 непринятием  решения  по по енобкективным причинам, а

 по  рпичинам  субкективного  несправления  со  своими

 обязанностями,      функциональными     обязанностями

 конкретного чиновника.

      Ведь   мы   обжалуем,   в   любом   случае,   не

 обкективный,  а  субкективный  подход.  То-есть, речь

 идет   о   нарушении   субкективных   (..........)  и

 субкективное поведение конкретного чиновника.

 

      ГОЛОВА. Николаенко.

 

      ___________.  Поэтому,  это, именно этот Закон и

 предполагает  и  наличие такого. Но, между прочим, мы

 здесь не пионеры .... я 
 я                           - 48 - я 

 

      ГОЛОВА. Прошу короче відповідать

 

      ___________. Дело в том, что содержание союзного

 закона 1989 года, о котором я говорил, какраз тоже по

 своему  духу  нацелевало на это. И сегодня то, что мы

 сегодня  предлогаем  -это нужно было еще сделать 1989

 или,  в крайнем случае,  в 1990 году.

 

      ГОЛОВА. Ніколаєнко.

 

      НИКОЛАЕНКО.

 

 

      Віктор Тванович!

      Глибоко поважаючи вас і посади, які ви займаєте,

 скажіть  будь ласка, якщо не важко дуже коротко, коли

 ви володієте державною мовою.

 

      ___________.  Я  думаю,  что  это  вопрос не по-

 существу доклада.

 

      ГОЛОВА.  Він  по  суті Регламенту, але двайте ми я 
 я                           - 49 - я 

 його за дужками залишемо, Райковський.

 

      ___________.   А   державною   мовою  я  з  вами

 поспілкуюся майже десь в коридорах цього будинка.

 

      РАЙКОВСЬКИЙ.

 

 

      Уважаемый докладчик !

 

      ГОЛОВА. Прошу.

 

      РАЙКОВСЬКЫЙ.   Здесь   правильно   сделано  свое

 замечание   юридический   отдел   по  трактовке,  что

 представляет собой службова особа.

      Если  сегодня  записать  в  Законе  ту  посылку,

 которую  вы  предлагаете то под это действие попадает

 любой  государственный служащий, который находится на

 государственной  службе  в  соответствии с Законом "О

 государственной службе".

      Но    мы    знаем,   что   любой   так   сказать

 государственный  служащий  решения  сам не принимает.

 Если  он  составил  протокол и кстати не уместна ваша я 
 я                           - 50 - я 

 посылка на постанового милиционера, а потому что если

 постовой  милиционер  даже  любой  работник  милиции,

 который  составляет протокол его утверждает начальник

 милиции.

      И только начальник милиции несет ответственность

 за  это и к нему можна предявить иск за то, что он не

 законно  те  или  иные  действия. Или это другой, или

 инспектор  и  будем  говорить налоговая инспекция или

 кто   утверждает   этот   протокол  всегда  начальник

 налоговой инспекции.

      И   здесь   наверное   не   правильный   перевод

 должностное  лицо  на украинский язык. Наверное лутше

 было  бы  действительно  и  правильно было " посадова

 особа"   на  украинском  языке,  поскольку  она,  так

 сказать, имеет те полномочия, имеет распорядительную,

 организаторскую  там...  издавать приказы и выполнять

 другие,  будем говорить, управленческие функции, а не

 любой государственный служащий.

 

      ___________.  Если  есть необходимость сузить до

 того  значения,  о котором  вы  говорите, - это можно

 сделать.  Но дело в том, что это сузит (вы совершенно

 правильно   отметили)   ту   категорию   чиновничьего я 
 я                           - 51 - я 

 аппарата,   чьи   действия   сегодня,  действительно,

 нарушают  права человека. Давайте будем говорить так:

 ваша  посылка  на... вы говорите о том, что милице...

 посылка   моя   на  постового  милиционера  ГАИ  -это

 неэтично.   Ничего   подобного!   Вас   оштрафуют  за

 неправильную пропарковку, не начальник ГАИ выпишет, а

 сразу, на месте, штрафную санкцию. Значит, и здесь не

 нужно  будет,  чтоб начальник ГАИ утверждал тот... те

 действия,  которые  сделает  постовой милиционер ГАИ.

 Но,  кстати,  надо  отметить,  что такие уже действия

 сегодня могут быть обжалованы в соответствии с главою

 "Исковые     заявления,    которые    вытепкают    из

 административно-правовых    отношений    Гражданского

 кодекса", так что здесь я в этом своем примере далеко

 не новинку сделал...

      А  что касается того, о чем вы говорите... Я еще

 раз  повторяю:  сузить  можно,  но мне кажется, таким

 образом  мы  сузим возможность и граждан. Дело в том,

 что сегодня далеко не от начальника многое зависит. А

 тот   чиновничий  аппарат,  который  должен  готовить

 документы,  но их теряют, значит, или специально, или

 их    волокитит,   а   лицо   это   наделено   именно

 административно-распорядительными    функциями    или я 
 я                           - 52 - я 

 специальными  полномочиями,  связанными по подготовке

 этих    документов.    Вы   вспомните   классификацию

 государственных      служащих      по      советскому

 административному    праву.    Это   так   называемый

 подготовительный чиновничий аппарат.

 

      ГОЛОВА. Яворівський. Прошу коротше відповідать.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ.  Шановний  Віктор  Іванович., я від

 імені  комісії  із прав людини цілковито підтримую цю

 ідею,  це  справді появиться ще один фільтр у захисті

 прав  людини, хоч і хрозуміло, що ми влізаємо в права

 чиновників.

      Я  хотів би вас просто переконати у цей короткий

 час,  що  я  маю,  з  приводу  того, що тут Олександр

 Олександрович   Мороз   абсолютно  правий,  тому  що,

 повірте   моєму  знанню  української  мови,  службова

 особа   -це   і   прибиральниця.   Все-таки,   у  нас

 закріпилось  "Посадова особа", тим більше, що у нас є

 такі  юридичні поняття, як вища посадова особа. Через

 те я наполягаю і вважаю, що буде дуже грамотно, що ви

 капітулюєте  на користь того, що це все-таки посадова

 особа.  Я думаю, що це буде точніше. я 
 я                           - 53 - я 

      Тепер    щодо    нижчестоящого.   Звичайно,   що

 вищестоящий  набагато краций, ніж нижчевисящий. Але я

 думаю, що все-таки нам потрібно перейти на нормальний

 лексичний  варіант  -посадова особа вищого рівня. Але

 оскільки ми вже це запустили в попередніх законах, то

 давайте   все-таки   наберемось   мужності  і  будемо

 приводити  в  якусь  норму української мови "посадова

 особа вищого рівня".

      Я  вам  дякую,  можете  не  відповідати  на  моє

 запитання,   скажіть  тільки,  що  ви  погодились  на

 посадову особу.

 

      _______________

      Спасибо, депутат Яворивський следующий.

      Дело в том, что я вам пояснил: в нашем тексте 31

 главы нету, где это посылання вищого и нижчого ривня.

 Это опять же вы посмотрели 235-ую. Я б сказал, почему

 это     так     получилось.     Здесь    обыкновенная

 технологическая неузгодженость по именно нашей вине.

      А  что  касается  вашей трактовки чисто, уже еще

 раз  повторяю,  темологического  значения,  исходя из

 особенностей украинского языка, я сказал тогда, что я

 готов  согласится,  но  я  хотел  бы согласится после я 
 я                           - 54 - я 

 того,  как будут определены определенные консультации

 юристов   -знатоков   украинского  языка  и  знатоков

 лингвистических  особенностей  украинского  языка, то

 есть  филологов. Я вполне не отказываюсь от того, что

 я  могу согласиться с таким подходом, но мне хотелось

 бы   иметь   более   убедительные,   все-таки   более

 убедительные аргументы от специалистов того значения,

 о  котором  вы сегодня говорите. Хотя вот мой коллега

 Кармазин в принципе не очень соглашается.

 

      ГОЛОВА.  Дякую, сідайте.

 

      _______________  Он  как  юрист  и как владеющий

 почти  досконально  украинскою  мовою,  он  возражает

 против вашего аргумента.

      ГОЛОВА. ...Ще у нас 30 секунд на запитання.

 

      _______________

 

       Уважаемые   Виктор  Иванович,  вы  не  ответили

 кратенький  вопросик. Вам задал Кочерга вопрос о том,

 как предполагается принимать его сегодня. Это первое.

 я 
 я                           - 55 - я 

      ГОЛОВА.  Я  відповів  -у  першому  читанні. Крім

 Конституції.

 

      _______________

      Да,   в   першому.   Поскольку   это   не  новый

 нормативный акт, а это изменение в действующий акт, я

 хотел  бы,  чтобы  все-таки  он  был  принят в первом

 чтении,  я  имею ввиду, глава 31. Хотел бы, чтобы она

 все-таки   голосовалась,   Александр   Александрович,

 раньше,  чем  конституционная статья. Если не пройдет

 конституционная  статья,  я  еще раз повторяю я найду

 аргументацию,  что  это  закон  будет действовать, по

 ныне существующей конституционной норме.

      Значит  речь  идет  сегодня  только о том, чтобы

 действительно  разширить  обеспечить  права человека,

 что  касаеться  конституционной  нормы, значить мы ее

 можем  принимать  в  первом  чтении  если у депутатов

 будут  возражения,  пожалуйста,  мы  ее можем принять

 сразу окончательно. Если у депутатов будут возражения

 мы  можем принять в первом чтении еще поработать над

 ней.  Это  уже будет зависеть от аудитории я готов на

 эти два подхода.

 я 
 я                           - 56 - я 

      ГОЛОВА.   Дякую   сідайте  будь  ласка.  Шановні

 депутати,   в  ході  обговорення  більше  запитань  і

 відповідей  мені  здається  з"ясували  ситуацію, щодо

 норм  цього закону і зійшлися на тому що деякі із них

 потребують  уточнення редакційного і змістового, тому

 ми могли зараз йти за такою процедурою.

      Зробити  коротке обговорення, і хто наполягатиме

 на  виступі,  або  можно  прийняти в першому читанні і

 закон   до   конституційної  справки,  і  закон  щодо

 поправки  до Конституції і закон, і у першому читанні

 можна голосуватьи відразу чи обговорювати будемо.

      Хто бажає витсупити, будь ласка.

      Гарно Леонід Іванович будь ласка.

 

      ___________.  Я  очень  хочу  обратить  внимание

 депутатов   прохладнее   отнестись  к  очень  важному

 закону,  в  соответствии  со  статьей 21 вы являетесь

 гарантами  прав  граждан  нашей  Украины.  Сегожня мы

 говорим  одно  из  права  (..........)  защитить себя

 посредством   должностного   лица   в  суде,  и  если

 должностное    лицо   совершает  такие-то   действия,

 противоречащие Законам Конституции. Поэтому я считаю,

 что  напрасно  здесь  идет  шум, разговор, потому что я 
 я                           - 57 - я 

 масса  людей,  жалобы,  письма идет, а мы, в конечном

 итоге, отнеслись к этому вопрос, извените, прохладно.

 Я не имею ввиду Президиум, Президиум хорошо отнесся и

 говорит  о  том,  что  надо  поставить вопрос. Шишкин

 хорошо  изложил  позицию.

      Я  считаю,  что  на  эту  норму нам надо принять

 конституционно, сегодня же, проголосовать, потому что

 наши граждане пишут письма и не получают права защиты

 в суде. Маленький чиновник, не большой, всего-навсего

 может заставить человека годамы, десятилетиями писать

 опелиции в суд и не получает ответа.

      Я  думаю,  в  практике  каждого  из депутата это

 сегодня  есть. Я думаю, если сегодня слушала Украина,

 нас  бы  поддержала  в этом начинании. Право человека

 незыблемо  в данной конституционной норме.

      Дальше.  У  нас есть Закон о державной службе. У

 нас  же  он есть, но его почему-то приостановили. Там

 все  расписано  кто  как  должен  делать.  Давайте  ж

 вернемся к этому.

      Я  обращаю  ваше  внимание. Прошу всех депутатов

 поддержать  прекрасное решение по Конституции и самое

 главное   -давайте   начнем   с   действий,   сначала

 Конституция потом законы. Виктор Иванович сказал, что я 
 я                           - 58 - я 

 внесем  и в Закон. Не нормально это будет, потому что

 опять  будет  ссылка.

      Я   кратко   скажу.   Моя   судебная   тяжба   с

 Президентом,  я  ссылаюсь  на админитративные законы,

 Гражданский  процесуальный  Кодекс  и так далее, меня

 отсылают  к  Конституции.  А  между  ними вилка есть,

 каждый трактует как хочет. И получается, что ни я, ни

 другой  гражданин не может себя защитить. Конституцию

 надо   принять,  поправка  изумительная,  правильная,

 овечает межлународным стандартам и плюс к этому закон

 давайте приймем. У меня такое предложение.

 

      ГОЛОВА. Дякую, Леонід Иванович. Ще є зауваження.

 Потім Марченко. Будь ласка.

      225.

 

      ___________.

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 депутаты!  Я  думаю, что этот Закон нужно принимать и

 поправку  к  Конституции  нужно принимать. Это  очень

 важный,   который,   действительно,   защищает  права

 человека.  Но.  Мне  думается,  что  Виктор Иванович,

 нужно   очень  серьезно  подумать  над  тем,  как  не я 
 я                           - 59 - я 

 дискредитировать  вот  этот  Закон на эти поправки. О

 чем  идет  речь?  Вот  сегодня,  завтра и послезавтра

 будут   обращаться  в  суд,  скажем,  целый  дом,  не

 отапливается дом. ЖЭК обязан, скажем, отапливать.

      Вот  вы сказали там о субкективных и обкективных

 причинах.  Они  говорят:  "Там  нету угля, нету труб,

 значить,  нету  финансирования"  и  так  далее. И вот

 когда, скажем, такого рода жалобы в суд пойдут многие

 и будут не реализованы, то мы очень быстро этот Закон

 утопим и все поправки. Поэтому нужно здесь, наверное,

 предусмотреть более четкий механизм учета обкективных

 и  субкективных  причин,  о  которых вы говорите. А в

 принципе,   надо  этот  Закон,  конечно,  и  поправки

 принимать.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Дуже хороші зауваження. Марченко.

 

      МАРЧЕНКО

 

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 депутаты! я 
  я                           - 60 - я 

      Я  поддерживаю то предложение, которое говорит о

 том,  что  этот Закон нужно принять. Принять в первом

 чтении.   Наверное,   это  правильно  только  по  той

 причине,  что у нас все-таки недостаточное количество

 депутатов  в  зале.  Я думаю, вот этот Закон, который

 дествительно   становится   на   защиту   прав  наших

 избирателей  от  халатности  служебных,  занчит,  вот

 этих, должностых лиц. Но может провалиться только из-

 за вот этого - то, что нет людей. Поэтому я хотел бы

 перестраховаться    и    поддерживаю    здесь    ваше

 предложение.   Давайте,   может,   и  конституционную

 поправку...  Если  не  пройдет  сразу как изменение к

 Конституции, то сделаем в первом чтении, и Закон все-

 таки,  те изменения тоже нужно принять хотя бы первом

 чтении тоже. Призываю к этому депутатов!

 

      ГОЛОВА. Є ще? Будь ласка! Мусіяка.

 

 

 

      МУСІЯКА   (   виборчий округ).

      Уважаемые коллеги!

      Я  хочу  обратить  ваше  внимание вот на что. Мы я 
 я                           - 61 - я 

 сейчас  будем  решать  проблему,  касающуюся принятия

 Закона  о  власти  или  иным образом -будем расширять

 все-таки   права   исполнительных   органов...  Иначе

 говоря, наполнять большими правами лиц должностных. И

 в  этой  ситуации очень важно защитить права граждан,

 потому расширение прав должностных лиц может привести

 к  возможностям  все большего, скажем, нарушения прав

 гражд  - будут  возможности  больше.  Поэтому, в этой

 ситуации,  очень важно принять такой Закон. Причем он

 создает  механизм защиты прав граждан. И заметьте: не

 просто   от   действий   этих   лиц,  а  от  действий

 бездействия  принятия  ими  решений.  То-есть,  более

 широкий  спектр  тих возможных к обжалованию, скажем,

 действий бездействий дея.... деяний должностных лиц.

      И  второе.  Здесь  было  замечание  Яворивского,

 коллеги   Яворивского,   о   том,  что  нада  назвать

 "посадови особы". Действительно, обратите внимание на

 Закон   "О   государственной   службе".  Там  понятие

 должностного  лица  более  широко дано. Если бы чисто

 узко  -должностное  лицо,  то  это  бы  сужало  сферу

 применения  этого  Закона,  сферу защиты, возможность

 защиты.   Но   там   более   широко   дается  понятие

 "должностного лица". И собственно должностное лицо, и я 
 я                           - 62 - я 

 его  заместитель  и  лица,  которым корреспондируются

 дерегирубтся  эти  права.  Поэтому,  я  думаю,  здесь

 уточнение вполне возможно такое.

      И  последнее.  Я думаю, что мы, все-таки, должны

 здесь,   в  нашей  деятельности  продолжать  попытки,

 применять   попытки,   направленые   на   то,   чтобы

 законность   и   право   вот   здесь   прежде   всего

 укреплялось. И я здесь согласен с Гармашем в том, что

 необходимо   вначале  применить,  принять  измения  и

 дополнения  в Конституцию, а потом на основании этого

 уже применять изменения, точнее принимать 31."а".

      Потому,   что   она   будет  противоречит  потом

 Конституции,  давайте  это  сделаем, я просто уверен,

 что  мы  примем к изменении Конституцию, потому что я

 не  вижу  того, что нами препятствовало принятие этих

 изменений . Благодарю.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Більше  немає  зауважень і є ще

 Ільясевич будь ласка.

 

      ІЛЬЯСЕВИЧ.

 

 я 
 я                           - 63 - я 

      Ну,  в  мене  відверто  кажучи до доповідача, ну

 його  немає, тут таке питання є. У нас в українському

 державному  житті появилося нове явище це Президент і

 його структури.

      В цьому Законі на жаль про це нічого не говорить

 і це питання очевидно не зовсім відрегульовано справа

 в  тому,  що Президент очевидно є юридичною особою це

 напевно  всім  зрозуміло. Ну чи він є посадова особа,

 чи він є службова?

      І  це  треба  відрегулювати,.  тому  що  з одної

 сторони -це виборна посада, виборна людина і з другої

 сторони він знаходиться на посаді.

      І питання це немаловажне тому, що тут кругом йде

 мова про службові особи, якщо прийняти в тій редакції

 значить     Президент     взагалі     відпадає    від

 відповідальності,  як  державна  і особа, яка править

 цілою державою.

      Тому  я  вважаю,  що  ці  питання  повинні  бути

 юридично   відрегульовані   і   підтримую  пропозицію

 депутат  Марченко  про  те,  що  треба його вкрайному

 випадку,  хоч  в першому читанні приймати, а там буде

 видно.

 я 
 я                           - 64 - я 

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,...  я  дам зараз вам

 слово.

      Я просив би вас все-таки дати змогу скористатись

 правом  підготовки документу до другого читання вам і

 всім,  хто  хоче працювать над цим законопроектом. Ви

 маєте   змогу  внести  ці  пропозиції,  вони  будуть,

 безперечно,  враховані.  А  зараз  перейти  до іншого

 питання, якщо ви не наполягаєте. Давайте  так.

      І  ще  одне.  Можна  було б прийняти поправку до

 Конституції  зараз, в нас вистачить голосів, зараз ми

 зберемо,   піднімемо   наверх  людей,  і  з  третього

 поверху, буде все в порядку.

      Але мова йде про те, що тут закладається справді

 редакція  категорії,  визначення  певних категорій. І

 треба  було  б,  так,  як  і  говорив  Шишкін  Віктор

 Іванович,  потрібно  було б таку лінгвістично, ще яку

 можна  там  сказати?  Він  вже погодився? Одначе теба

 було  б точну редакцію, що ви на неї потім посилались

 і    вона   була   відправню   точкою   в   Цивільно-

 процесуальному  кодексі  і  не  тільки для норм цього

 Кодексу, а й для норм інших законодавчих актів.

      Тому    є    пропозиція    в   першому   читанні я 
 я                           - 65 - я 

 проголосувати  за  поправку до Конституції. Ставиться

 поправка  до  Конституції  до  частини 2 статті 56 за

 прийняття її в першому  читанні.

      Прошу проголосувать.

      Тут не треба конституційна більшість, поправка в

 першому читанні голосується простою  більшістю.

      "За"     "проти"     , рішення   прийнято.

      Все одно, в першому читанні.

      Далі.  Ставиться  на  голосування  постанова про

 прийняття в першому читанні Закону "Про внесення змін

 до  статей  235  і  236  та  главі  31.  а  цивільно-

 процесуального    Кодексу    України".    Ставлю   на

 голосування.

 

      "за"

 

      Дякую.

      Шановні   депутати,   оскільки  я  не  хотів  би

 розривати  розгляд  будь-якого  питання перевою, тому

 тут  є  такі  питання,  які ми могли б розглянути без

 витрати  на  них більшого часу, тобто ми б вклалися в

 відповідний  час.  І  в зв'язку з тим, я прошу вашого

 дозволу  розглянути  зараз питання "Про проект Закону я 
 я                           - 66 - я 

 України "Про внесення змін і доповнень, що стосуються

 трудового  договорудо  Кодексу  законів  про працю" -

 друге  читання.  Я  чому  так  кажу?  Бо  ви  над ним

 працювали  досить  ретельно,  і  він враховує, на мій

 погляд,  зауваження,  котрі ви давали під час першого

 читання.

      Тому  Чиж  Іван  Сергійович  доповідач  з  цього

 питання,  будь  ласка.  Теж  дуже  дуже  коротко  для

 доповіді.

 

      ЧИЖ І.С.

 

      Шановні  народні  депутати,  наприкінці минулого

 року,   точніше  24  грудня,  Верховна  Рада  України

 схвалила  в  першому  читанні  законопроект, про який

 йдеться, про внесення змін і доповнень, що стосуються

 трудового договору до кодексу законів про працю.

      Вмідповідно    до   вашого   доручення   комісія

 Верховної Ради України з питань соціальної політики і

 праці   разом   з  Кабінетом  Міністрів,  а  також  з

 профспілковими  обьеднаннями,  із  залеченням вченних

 юристів,  практиків,  фахівців  з ряду міністерств та

 відомств,  ретельно  опрацювала  цей  проект. Повинен я 
 я                           - 67 - я 

 сказати  відразу,  що  практично  у  всі  висловленні

 народними  депутатами  зауваження  за винятком одного

 пропозиції  щодо окремих положень законопроекту, а їх

 надійшло  23  враховані,  більше  того  в  результаті

 непростої   роботи   вдалося   также  знайти  розумні

 компромісні рішення із нашими профспілками.

      Загалом  пропоновані  зміни стосуються 22 статей

 чинного  кодексу  законів  про працю, які регулюються

 саме  норми трудового договору. суть і в тому, що по-

 перше   наша  національне  законодавство  привести  у

 відповідність   з   вимогами  ратификованих  Україною

 конвенцій   міжнародної   організації   і   праці   і

 висловленних  на  її  рекомендацію з цього приводу. А

 також  іншими  раніш  прийнятими нами законами. І по-

 друге  поліпшити  правовий  захист  людей  праці  і в

 одночас  трудові  відносини  що  задовольнятимуть  як

 працівників так работодавців.

      Ось  і  вся інформація тепер готовий до того щоб

 ми постатейно так би мовити перейшли.

 

      ГОЛОВА Слухаеться питаннє у другому читанні тому

 і процедура відповідна. Я мабуть це перше ми працюємо

 над  документом  у  другому читанні і де фактично всі я 
 я                           - 68 - я 

 зауваження враховані.

 

      ___________.  Як  би процедура била така, що там

 дає  вот скажимо депутати вносили і є неузгодженність

 но ми мусимо пройти.

 

      ГОЛОВА. Я бю не проходив так.

 

      ___________.  Щодо назви закону зауважень не дійшло.

 

 

      ГОЛОВА.  Це я... прошу уваги!... це я. Ви будете

 коментувать  тільки.  Значить,  до  назви і преамбули

 зауважень немає. Приймається.

      До  першої  статті.  Зауваження враховано. Немає

 більш доповнень, зауважень.

      Дальше. До статті другої - враховане зауваження.

      До статті третьої пропозицій не надходило.

      Стаття четверта - теж пропозицій не надходило.

      До  статті  п'ятої було зауваження Комісії, воно

 враховане в тексті, в третій колонці.

      Стаття шоста - враховані зауваження.

 я 
 я                           - 69 - я 

      ___________. Олександре Олександровичу, я тут...

 ну, ви називаєте так, як у вас є, но нумерація то тут

 інша статей...

 

      ГОЛОВА. Ні-ні, я це бачу, я це все бачу, да.

 

      ___________. Просто ви по порядку тут...

 

      ГОЛОВА. Так, так.

      Стаття 7 - теж зауваження враховане.

      Стаття 8 - враховані зауваження.

      9 - те ж саме.

      10 - теж враховано. Кілька зауважень...

      Одинадцята стаття - теж зауваження враховані.

      Дванадцята - так само.

      Бачу,  що  я  нагадую  собі  Попандупало, котрий

 ділив майно із скрині, пам'ятаєте?!

      Тринадцята стаття - враховані зауваження.

      Чотирнадцята - так само.

      П'ятнадцята - знову ж.

      Шістнадцята - враховано.

      Статті  45  і  46  враховані в тій редакції, які

 вносили депутати, зокрема, Стоян і Вернигора. я 
 я                           - 70 - я 

      Стаття 46 також.

      Далі пункт 17 статті 119 враховано.

      19  пункт  статті  199, це те, що в нас дискусія

 навіть гостіша була, враховано.

      Пункт 20 стаття 232, теж враховано.

      Стаття 240 прим. пропозицій не було.

      Стаття 241 прим. теж не ненадійшло пропозицій.

      Стаття 242 лишається в старій редакції.

      (Шум в залі)

      Все  зробили  так,  як  ви хотіли. Ми ж дивились

 перед  тим, як виносить на розгляд.

      І пункт 22 в тексті Кодексу посилання  народний

 суд  у  всіх  відмінках замінити на "посилання суду" у

 відповідних відмінках, що теж правомірно, бо мова йде

 про різні суди.

      Таким чином не надійшло зауважень, тому я можу у

 другому  читанні  ставити  як  прийнятий  Закон  пров

 енсення  змін  і  доповнень  що  стосується трудового

 договору до Кодексу законів про працю України.

      Будь ласка, Боженко.

 

      БОЖЕНКО.

 я 
 я                           - 71 - я 

 

      Боженко,  285  округ. У меня вопрос, куда делась

 200  статья.  То есть по 199 исключают все громадские

 организации,   (..........)   я  выступал,  Александр

 Александрович,  вы вспомните. 200 статьи зовсим нема.

 Громадські   організації  виключаються  зовсім  -199,

 профспілки, а 200(..........)(..........)(..........)

 сказати тоді немає.

 

      ГОЛОВА. Про який пунк ви ведете мову?

 

      БОЖЕНКО.

      Пункт 19, там...

 

      ГОЛОВА. Сторінка?

      БОЖЕНКО.  Сторінка  12.  Ви  в першому засіданні

 коли  обговорювали,  був мій виступ по 200 статті, по

 молоді.   199   статтьою   ми  виключаємо  громадські

 організації, а 200 статті зовсім нема. А пропозиція в

 першому                 засіданні                була

 пропозиція(..........)(..........)  зовсім виключити.

 Моя  пропозиція  була  замінити комсомол на молодіжні

 організації    і    т.   д.   Я   зовсім   не   бачу, я 
 я                           - 72 - я 

 (..........)(..........)(..........)     у    другому

 читанні. Хто пояснить?

 

      ГОЛОВА.  Регламент  передбачає  право  депутата,

 який  вносив пропозицію, які якимось чином не внесені

 в  порівняльну таблицю, відстоювати свою позицію. Так

 що   ви   тут  користуєтесь...  Ні,  ні,  я  кажу  ви

 користуєтесь  своїм правом на законній підставі. Будь

 ласка.

 

      _______________ На жаль, не було письмового, так

 би   мовити,   письмової  редакції,  вашої  письмової

 редакції не було стосовно цієї статті.

 

      ГОЛОВА.   Іван  Сергійович,  це  треба  брати  в

 стенограмі.

 

      _______________  Але  тут  є один момент, є один

 момент.

      По-перше,  громадські  організації зараз у нас в

 тому  законодавстві,  яке  є  в  нас,  є інший термін

 об'єднання  громадян.  Тут  впринципі  Комісія,  якщо

 наполягає депутат, не заперечує, щоб її лишити. Але в я 
 я                           - 73 - я 

 новій:   не   громадські   організації,  а  об'єдання

 громадян.

      ГОЛОВА.  Давайте зробим так: об'єднання громадян

 замість громадські організації.

 

 

      ___________.  І  це  туди  і  це буде вбирати і,

 звичайно,  і молодіжні структури  і так далі

 

      ГОЛОВА.  Тобто  залишити  в  тексті.  Ви  хочете

 "громадські організації", оскільки воно ще ...

 

      (Шум в залі)

 

      ___________. Дякую. Ви ука(..........). Була моя

 пропозиція,  ви  її  підтримали. Щоб слово "комсомол"

 замінити     "громадські    молодіжні    організації,

 установи". Окремо (..........) статті. Її зовсім нема.

 

      ГОЛОВА.   Ми   проголосували  це.  І  ми  доречі

 проголосували це.

 

      ___________. я 
 я                           - 74 - я 

      ................................................

 

 

      секретарю    комісії.    Є.........   стенограму

 дивитися..........................   Верховної  Ради,

 проголосували  депутати.................  я  не  бачу

 зовсім .

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло. Таким чином з вашого дозволу

 я  поставлю на голосування текст Закону із уточненням

 редакційним,  яке зіслався депутат Боженко. Та? Прошу

 проголосувати.

 

      "За"

 

 

      Рішення   прийнято.   Закон   приймається   мені

 здається  тут  постанову  треба  було б до нього, про

 введення   в  дію,  тоді  будь  ласка  підготуйте,  і

 поставимо на голосування.

      Так. Дякую вам.

      Тепер,  оскільку  у  нас в порядку дня є питання

 про  уточнення  окремих  статей  Закону  України  про я 
 я                           - 75 - я 

 оподаткування,  а я, мені здається досить переконливо

 виклав  суть цього питання одначе є формальна сторона

 справи треба зняти з обговорення це питання, оскільки

 з'явилися нові обставини.

      Я  ставлю  на  голосування  питання про зняття з

 порядку  дня  питання  про  уточнення  окремих статей

 Закону  України  "Про  оподаткування і виконання того

 доручення яке ми зробили протокольно, будь ласка.

 

      Йде голосування    ЗА   -

 

      Рішення прийнято.

 

      Про проект Постанови Верховної Ради України "Про

 перенесення термінів розробки, та затверджених деяких

 нормативних  актів  передбачених Кодексом України про

 надра " - Зарицький Олександр Ілліч, є Зарицький.

 

      Георгій Георгович, будь ласка.

 

 

      ___________. Шановні депутати!

      Відповідно  до  Кодексу  України  "Про  надра" - я 
 я                           - 76 - я 

 документ   був   прийнятий   27  липня  1994  року  -

 передбачалася    розробка   і   прийняття   Кабінетом

 Міністрів  України,  Державним  комітетом  України по

 геології    використання   надр   18-ти   нормативних

 документів,  які  би  обеспечили  реалізацію  Закону,

 прийнятого Верховною Радою.

      Відповідний  термін  був  до  1 січня 1995 року.

 Станом  на  теперішній  час урядом України прийнято 5

 відповідних постанов, 6 проектів постанов знаходяться

 зараз  на  підпису  і  6  проектів  нормативних актів

 перебувають  на стадії доопрацювання. Але 1 проект, і

 цей  проект називається "Положення про порядок видачі

 спеціальних   дозволів,   ліцензій   на  користування

 надрами", знаходиться в стадії розробки. Цей 1 проект

 є  один  із  найскладніших,  якщо  взяти сумацію всіх

 інших,   які  я  щойно  перерахував.  І  це  викликає

 необхідність  цей  документ прийняти, затвердити лише

 після    додаткових    науково-методичних,   науково-

 експертних   обгрунтувань,   вивчення   досвіду,   як

 застосовуються  подібні акти і документи в зарубіжніх

 країнах,  відпрацювання  правового режиму, якого поки

 що  немає  в плані реалізації цього документу. Тому є

 доцільним,   щоб   прийняти   це   Положення,   треба я 
 я                           - 77 - я 

 надзвичайно   виважено,   обгрунтовано   і  необхідно

 підтримати  пропозицію  Кабінету  Міністрів  в  плані

 того,   щоб   дати  йому  можливість  протягом  трьох

 найближчих   місяців   цей   документ  підготовити  і

 прийняти.  Тому  і  була  така  необхідність Кабінету

 Міністрів  звернутись  до Верховної Ради конкретно до

 нашої  комісії.  Ми розглянули, і просимо, власне, це

 клопотання і пропозиції Кабінету Міністрів, Олександр

 Олександрович, підтримати.

 

      ГОЛОВА. Дякую вам.

       Шановні  депутати, це питання обговорювалось на

 Президії  Верховної  Ради і Президія визнала можливим

 підтримати  пропозицію  комісії.  І  якщо у вас немає

 заперечень щодо цього, то я проет Постанови, котрий у

 вас є перед очима, ставлю на голосування.

      "За"     "проти"     , рішення   прийнято.

      Шановні депутати, ми перед цим проголосували про

 уточнення  окремих  статей  закону  про оподаткування

 прибутків  підприємств  як  про  зняття, набравши 260

 голосів.  Щоб  зняти, треба 270, не менше, або просто

 вважати це як перенесення. Тому, очевидно, там можуть

 бути  колізії  різні.  Тому  будемо  вважати,  що  це я 
 я                           - 78 - я 

 перенесене питання, добре? Немає заперечень? Немає.

      Тепер  про  проект  Закону  України про внесення

 змін    і    доповнень    до   Кодесу   України   про

 адміністративні  правопорушення Кримінального кодексу

 України  щодо посилення відповідальность пропорушення

 законодавства    про    працю    і   охорону   праці,

 доопрацьований  відповідно  до  пропозиції Президента

 України  Евдокима Валерія Олександровича, прошу.

 Будь ласка.

 

 

      ЕВДОКИМОВ. Верховна Рада України 15 грудня 94-го

 року  прийняла  закон провнесення змін і доповнень до

 кодексу  Украіни  про  адміністративні правопорушення

 Кримінального   кодексу   України,   щодо   посилення

 відповідальності   за   порушення  законодавства  про

 працю,  яким зокрема визначила компетенцію державного

 комітету  України  з  ядерної та радіаціонной безпеки

 щодо   розгляду   адміністративних   справ   у  сфері

 дотримання  вимог  ядерної  та радіаційної безпеки.

      У  зв"язку  з  тим  що  в  той  же  день  указом

 президента Украіни згаданний держкомітет ліквідована,

 з   віднесенням   його  повноважень  до  Міністерства я 
 я                           - 79 - я 

 охорони  навколишнього  середовища та ядерної безпеки

 України,   утворилася   колізія   норм,  що  потребує

 усунення з цієї нагоди Президент України звернувся до

 Верховної   Ради  України  з  поданням  про  внесення

 відповідних змін до прийнятого закону.

      Подаючи  при  цьому доопрацьований закон разом з

 поданням   президента   України,   комісія  з  питань

 законності та правопорядку, просить шановних народних

 депутатів розглянути.

      Я  доповню,  що  зміни  тут не значні. По статті

 188. 5 замість було Держкомнагляду зараз Міністерство

 охорони навколишнього природного середовища.

      І  стаття,  одну  хвилиночку,  стаття  242,  яка

 свідчить  про  нову  редакцію  -це орган Міністерства

 охорони   навколишнього   природного   середовища  та

 ядерної безпеки України.

      Тобто,  такі  зміни,  чисто  технічні  зміни.  І

 оскільки  ми  вже  розглянули  цей  Закон  і  він був

 прийнятий   сесією,  я  прошу  вас  шановні  депутати

 підримати.

 

      ГОЛОВА.  Ясно,  дякую,  Валерій  Олександровичу.

 отже  ви  зрозуміли  суть  проблеми.  Я  тільки хотів я 
 я                           - 80 - я 

 привернути   вашу  увагу  до  того  це  звертаюся  до

 Секретаріату   нашого,  ви  будь  ласка  проекти  або

 перелік  питань  давайте  своєчасно  до адміністрації

 Президента   і  в  Кабінет  Міністрів  беручи  звідти

 відповідні  документи  про розгляд тих питань, що там

 готується,  бо  трапилося  так,  що  ми  прийняли цей

 Закон,  якщо  не  помиляюся 19 числа, а в цей же день

 Указ був Президента"Про рефоромування деяких структур

 управління"  і  виявилося,  що до нас пред'являють ці

 притензії  з питання в якому абсолютно ми ніякої вини

 не  маємо,  бо  ми не знали про те, що хтось збирався

 реформувати   відомства.   Але  тепер  ці  зауваження

 враховані,  щоб надалі такого не траплялось, я просив

 би  в контакті працювати із відповідними стуктурами і

 службами    адмінітрації    Президента   і   Кабінету

 Міністрів.

      Тому,  якщо  у  вас немає  заперечень, ставлю на

 голосування  у  новій  редакції  цей  проект  Закону,

 вірніше  цей Закон у новій редакції з врахуванням тих

 змін  редакційного,  знову  ж  таки, характеру. Прошу

 проголосувати.

      Дякую. Сідайте.

 я 
 я                           - 81 - я 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Ставиться  на  обговорення  Постанова  Верховної

 Ради  "Про  обрання  народних  депутатів  України  до

 складу  постійних  комісій  Верховної  Ради України".

 Мова  йде про депутата Дехтяренко Григорія Юхимовича,

 якого  рекомендується ввести в склад Комісії з питань

 фінансів  і  банківської діяльності, Євтухова  Василя

 Івановича  -з  питань  економічної  реформи,  Єгудіна

 Володимира  Ілліча -з питань прав людини, Магди Івана

 Івановича    -з   питань   фінансів   і   банківської

 діяльності,  Ольховського  Бориса Івановича -з питань

 оборони   і   державної  безпеки,  Садька  Володимира

 Григоровича - з питань екологічної політики.

      Немає  заперечень?  Хто за цей проект Постанови,

 тобто ставиться проект Постанови на голосування. Будь

 ласка.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Рішення  прийнято.  Заодно я прошу всіх

 депутатів,  хто  ще не визначився з комісіями і голів я 
 я                           - 82 - я 

 фракцій визначитись теж. Бо якщо ви не працюєте та ще

 й  не  (..........)  пленарні  засідання,  то виникає

 питання,  де  ви працюєте. Це питання не риторичне. Я

 прошу вас: будьте з цього приводу дуже уважні.

      Питання  адміністративно-територіального поділу.

 У   вас  на  руках  є  документ,  який  стосується...

 Запорізької  області  (якщо  не помиляюся) Хортицький

 район  в  місте  Запоріжжі  за  рахунок  розгруплення

 Ленінського  району.  Є  обгрунтування,  є відповідна

 довідка.   Я   просив  би  підтримати  цю  пропозицію,

 депутація  Запоріжжя  просить дуже підтримати.

      Ставлю  на  голосування.  Всі  умови  створені і

 бюджет не буде перевищуватись.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      І    теж   саме   щодо   меж   міста   Дубровиця

 Добровицького  району  Рівненської  області. Мова йде

 там  про  300  га  землі,  які відвести до меж міста.

 Обгрунтування  всі є. Я мав розмову з цього приводу з

 головою  Рівненської  обласної  ради.  Він  теж  дуже

 просить   позитивно   вирішити   це   питання.  Прошу я 
 я                           - 83 - я 

 підтримати цей проект постанови.

 

      "за"

 

       Рішення  прийнято,  точно  теж питанне такого ж

 змісту.  про  зміну міста Хмельницького. Запитання до

 мене чи до того хто доповідає.

      Вноситься  Президії  Верховної  Ради, ну давайте

 мені тоді запитання.

      Будь ласка Шейко.

 

 

      ШЕЙКО.  Олександр  Олександрович я погоджуюсь із

 пропозицією  по  радіовиловів,  по...  по хмельницьку

 все-таки  мова йде про 3 тисячи гектарів землі, хто б

 мені  від  какої, на яку мету виділяється ця площа. І

 що  це  за землі, це мабуть забирається від колгоспу,

 від    радгоспу,    чи   від   колективного   якогось

 сільськогосподарського  підприємства, для якої мети я

 хотів би знати дякую.

 

      ГОЛОВА Я відповідаю, дякую.

      У  вас  з  другого  боку  є довідка де написано, я 
 я                           - 84 - я 

 пропонуеться  додатково  включити  в  межу  міста три

 тисячи гектарів земель з яких 752 заняти колективними

 садами  та  огородами, ну треба зрозуміти, що місцева

 влада  буру  на  себе  відповідальність  за автобусне

 сполучення  і  все інше так як це належить і в місці.

 Дальше.  630  іде  дальним житловими будинками, тобто

 там земля використовується сьогодні це вже разом буде

 більше  тисячи  гектарів.  1144  належить міністерству

 оборони  України  земель,  що  передаються  лише  139

 гектарів  є  сільськогосподарськими  угіддими, в тому

 числі:  74 -рілля, які розміщені черезсмужно окремими

 ділянками, від 2 до 49 соток. Навіть до 49, 5. Тобто,

 є   висновки   Держкомзему,   служб   землеустрою   у

 Хмельницьку.  Мені  здається,  що....  І  Хмельничани

 ставлять  питання  так.  Ви -за. Павловський просить,

 так тим більше. Тому, будь ласка. Алексєєв. Алексєєв.

 Харків.

      Будь ласка.

 

      ___________.    Александр    Александрович,   я,

 конечно,   не  смог  более  подробно  ознакомиться  с

 проблемой, но мне почему-то кажется, что коллективные

 сады  включают  в  состав  города  вовсе не для того, я 
 я                           - 85 - я 

 чтобы  там  автобусное  сообщение  наладить, а скорее

 всего, чтобы эту землю использовать. Вот. И вообще, у

 нас   очень   часто   встречаются  вопросы  изменения

 территориально-административного  устройства. Давайте

 возьмем  за  правило:  если  этот вопрос выносится на

 сессию    Верховного   Совета,   пусть   депутат   от

 соответствующего округа сначала ознакомиться, доложит

 нам всем, а уж потом мы будем голосовать, опираясь на

 полную и достоверную информацию.

      Спасибо!

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Григорович,  я  от  на  що хочу

 привернуть  вашу  увагу.  До  чого. Включення землі в

 межі  міста  не  означає  зміну  використання  землі!

 Цільового   використання   землі.   Тобто,   якщо  це

 колективний сад, на якому стоять будиночки і сади вже

 є  сьогодні, то включення в межу міста не означає, що

 там будуть будівництво вести. Я... хвилинку!... ось з

 округу   Хмельницького   Павловський  і  Чиж - можуть

 підтвердити, вони вивчали цю проблему. Прошу!

 

      ___________. Шановні народні депутати!

      Це - землі  якраз  мого  округу... Вони спочатку я 
 я                           - 86 - я 

 належали Міністерству оборони, там був полігон. Потім

 від  Міністерства оборони їх забирали під сади і інші

 призначення,  от.  І  тепер  ця розкладка там видна -

 залишили  під  полігон  для  танкової  дивізії там от

 тільки 1000 гектарів, а все інше -воно прилягає прямо

 до    міста.    От.    Так    що    безпосередньо   з

 сільськогосподарського обороту землі не вилучались, а

 навпаки, включаються. ___________прошу підтримать.

 

 

      ГОЛОВА.   Є  пропозиція  підтримати,  прошу  вас

 підтримати цей проет Постанови.

       Ставлю на голосування.

      "За"     "проти"     , рішення   прийнято.

      І  точно  так  пропозиція  тільки  про постанову

 меншої    площі   стосується   сеж   міста   Радивіла

 Радивідилівського  району  Рівненської  області. Олег

 Олексійович сидить струнко, і я прошу голосуйте "за".

      Я ставлю на голосування проет Постанови.

      "За"     "проти"     , рішення   прийнято.

      Переконливою більшістю.

      Будь  ласка, 255 округ. 255, Мішура

 я 
 я                           - 87 - я 

      МІШУРА.  Точно  такі  ж  питання  були  по місту

 Кіровограду на минулій сесії. Я не розумію, чому воно

 не  включено. Вже комісія розглядала і все. Про зміни

 меж міста Кіровограда.

 

      ГОЛОВА.   Наступного  тиждня  ми  розглянемо  це

 питання.

      Будь ласка, 233,

 

      ___________.  По  місту Кіровограду тільки що на

 Український  виборчий  округ  товариш Мішура говорив.

 Тільки  я  хотів  сказати,  що  воно  не  погоджено з

 округом  безпосередньо,  від  кого  ці  землі повинні

 відійти  до  міста.  Тому  я хотів би, щоб вивчили це

 питання повністю.

 

      ГОЛОВА.   Я   зрозумів.   Тобто  таке  доручення

 зроблено комісії. Отже підготують і тоді внесемо.

      Ще  у  нас  є  кілька  хвилин  часу. Є конкретні

 депутатський  запит,  який хвилює багатьох депутатів,

 особливо   Чернігівської,   Житомирської,   Київської

 областей,  та  і  не  тільки їх, бо це власне питання

 стосується всієї України. я 
 я                           - 88 - я 

      Мова  йде  про інформацію щодо нібито підготовки

 адміністрації   Президента   Указу   про   ліквідацію

 міністерства Мінчорнобиль.

      Я  мав з цього приводу розмову із Президентом, а

 вчора   ще  раз  спеціально  зв'язався  із  міністром

 Кабінету     Міністрів     Пустовойтенком    Валерієм

 Павловичем.  І  він  підтвердив те, що готується Указ

 Президента про призначення міністра. Але не готується

 указ про ліквідацію міністерства.

      Тому  я  відповідаю  на  ваше запитання в даному

 випадку  офіційно  про  те...  і ставив, і Киримов це

 питання   ставив,  що  не  передбачається  ліквідація

 Міністерства.

      Далі.   Я   прошу  пробачити.  А,  це  теж  саме

 Киримова  депутатський  запит.  Таким чином відповідь

 вам дана.

      Анісімов просив кілька хвилин.

 

      АНІСІМОВ.

 

 

      178, город Запорожье. Я, Александр Александрович,

 с  процедуры  обращаюсь  в первую очередь к вам как к я 
 я                           - 89 - я 

 руководителю  Верховного Совета и к членам Президиума

 и    также    к   руоковдителям   фракции,   согласно

 сушествующего  закона  и Конституции, согласно статьи

 104  на  наш закон, который мсы приняли с вами здесь,

 по  восстановлению  19  статьи  то  есть  было первое

 двидение  сделано  навстречу  человеку  производящему

 материальные   блага,  наложено  президентское  вето.

 Согласно  существующей  нормы  закона  процедуры6  по

 рассмотрению  повестки  дня  на  преыздыум верховного

 Совета  включить  этот  вопрос не позже среды для его

 рассматрения. мотивации как таковой практически нету,

 есть та самая мотивация, которая была дана Пензеныком

 для  рассматрения  этого  закона.

      Я   ней  говорил  и  аргументировал,  готовы  на

 сегодняшний  день  эту  аргументацию сдулать, в закон

 надо  существующих  норм  рассматреть и направить его

 перзидженту,  если  мы  на  сегодняшний день пытаемся

 отступать   от   простых   истин,   движение  сделать

 навстречу   предводителю,   то   есть   президентская

 команда,  и  сиполнительная  власть хочет это сделать

 немножко позже показать, что они благодетели, поэтому

 давайтке один хотя бы закон по нормальному проведем и

 отсаим  то что сегодня требует и трудовые колективы и я 
 я                           - 90 - я 

 человек честного труда. Спасибо.

 

      ГОЛОВА  Є  пропозиція  така  доручити комісії це

 Бездуган  готував. Комісія Бездугана як головна була.

 Доручити  комісії  ЧерепаВадерія  Івановича комісії з

 базових  галузей  з  питання  щодо  листа  президента

 відносно,  ну,  вето,  або  призупинення  дії  Закону

 України  про  визнання  такими,  що втратили чінність

 деяких  положень декрету Кабінету міністрів прооплату

 праці   і   внести   на  розгляд  Верховної  Ради  на

 наступному тижні.

      Прошу проголосувати.

 

      "За"

      Рішення прийнято.

      Так.  Оголошується  перерва на  півгодини. Після

 обіду   буде   іти  відкрита  трансляція,  а  ввечері

 трансляція по телебаченню. я                           - 91 - я 

                     ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

      ГОЛОВА.  Є  пропозиція прийняти рішення, про те,

 щоб  купити депутатам годинники, які б ходили точно і

 дзвонили у визначений час.

 

      Я прошу сідати тих , хто вже зайшов до залу.

      Ми  зараз  будемо  робити  засідання,  проводити

 засідання  в  прямій трансляції, його передаючи через

 засоби масової інформації.

      Тому  я відразу буду просити телекамери показати

 ті депутації і сказати в коментарі, чиї це депутації,

 котрі на словах добиваються розгляду цього питання, а

 насправді    не    хочуть   його   розглядати.   Тому

 продовжується ранкове засідання.

      Слухається      питання      про     будівництво

 нафтоперевалочного  комплексу  терміналу  в  Одеській

 області.

      (Шум у залі)

      А що з процедури неясно?

      Андрій, будь ласка, Мостиський.

 

      МОСТИСЬКИЙ А.Б. (67 виборчий округ).

 я 
 я                           - 92 - я 

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу!  Шановні

 депутати!

      Як  бачимо,  що  сьогодні  в  залі  людей не так

 багато.  І  мені  здається,  що  це  питання сьогодні

 вирішеним не буде. Давайте, хоч ми й проголосували за

 те,  щоб транслювати по радіо і телебаченню сьогодні,

 але  давайте все-таки, можливо, перенесемо це питання

 на вівторок. І першим щоб ми його розглянули, тому що

 дуже  би  не  хотілося, щоб в черговий раз це питання

 зависло в повітрі.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Це не процедура - ви взяли слово з

 процедури,  а  це  питання  -основне.  Перенесення...

 причому  не  таке  просте, ви самі розумієте... У нас

 досить  людей, тому що всі кращі депутати тут зараз і

 сидять. Тому я ... Прошу уваги!

      З процедури? Будь ласка!

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ    (   виборчий округ, Сумщина).

      Але я взяв це слово з приводу одного загального:

 сьогодні,  Олександре  Олександровичу, одному із наших

 депутатів,   аграрнику  України,  Омеляну  Никоновичу я 
 я                           - 93 - я 

 Парубку,  якого  знає  вся  Україна,  виповнилося  55

 років.  Я хотів би, щоб ми всі колеги його колективно

 привітали і хай народ України знає про цю Україну.

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА.  Дякую. Всі ті ж і Омелян Никонович.

      Я думаю, що треба йому побажать добра, здоров'я.

 Ми  робили  виключення  щодо  нього,  тому що ми ще в

 травні  місяці  ще  домовились,  що привітання з днем

 народження тощо, тому що це викликає певний дисонанс.

 Але,  безперечно,  людина,  яка заслуговоє найбільшої

 поваги.,  я думаю, що його дві зірки -це справді його

 життя,  покладене в ім'я народу і держави. Так що тут

 ніяких сумнівів немає про те, що ваші пропозиції....

      Ну, а хіба що приєднати до того поздоровлення із

 водохрещенням усіх, то це  теж буде правильно.

      Ну,   а  все-таки,  питання  про  термінал,  про

 будівництво  нафтоперевалочного комплексу терміналу у

 Одеській  області. Доповідач Валерій Іванович Череп.

      Поки  він йде до трибуни, я хочу привернути вашу

 увагу  до  того,  що  це  питання суто конкретне, яке

 стосується   нас   з  приводу  виділення  земель  для

 будівництва   цього   терміналу,   і   воно   надміру я 
 я                           - 94 - я 

 політизовано   в   нашому   суспільстві.  Ми  повинні

 розглядати  його  саме як професіонали, які вирішують

 конкретну    справу   про   відведення   земель   для

 будівництва   терміналу.   От  таким  чином,  давайте

 зосередемось в роботу і приймемо відповідне рішення.

      Будь ласка, Валерій Іванович.

 

      ___________.

      Шановні  народні  депутати! Шановні запрошені! Я

 пробачаюсь,  не  10  хвилин  там, як по регламенту, я

 просив би більше.

 

      ГОЛОВА.  За регламентом у вас до 30, але давайте

 за 20 вкладіться. Добре. 20.

 

      ___________.

      Будем   стараться.  Я  думаю,  що  самий  добрий

 подарунок  був би для нашого колеги Емел'яна Парубка,

 якщо  б на селі була нафта, а нафта буде тільки тоді,

 коли буде в нас термінал. За дорученням трьох комісій

 на  виконання  рішення  сесії  Верховної Ради України

 щодо   вивчення   і   опрацювання  комплексу  питань,

 пов'язаним   з  (..........)  і  будівництвом  нафто- я 
 я                           - 95 - я 

 перевального  комплексу в Одеській області, дозвольте

 доповісти,  шановні  колеги  вам,  кінцеві результати

 роботи комісії і останні висновки і пропозиції.

      Виконуючи  доручення,  члени  комісії  окреслили

 коло  питань,  які  вимагали  уточнення та детального

 вивчення.  Хочу  підкреслити,  в  своїй  роботі члени

 комісії   брали  за  основу  тільки  факти,  офіційні

 документи    і    проявляли   максимум   терпіння   і

 об'єктивності.  Тим  паче,  що  питання дуже складне,

 набуло,   як   кажуть,   історичного  забарвлення,  з

 економічної  точки  зору є одним із основних факторів

 економічної  безпеки нашої держави. Ажде ні в кого не

 викликає  сумніву  той  факт,  що  відсутність нафто-

 продуктів   власного   виробництва   є   на  сьогодні

 ахілесовою   п'ятою  нашої  економіки.  До  роботи  в

 комісіях   залучались  висококваліфікаційні  фахівці,

 незалежні  експерти, причому з полярними позиціями до

 об'єкту будівництва терміналу.

      Дозвольте   коротко   в  хронологічному  порядку

 нагадати  вам,  шановні колеги, про перебіг подій, що

 передували  Постанові  Верховної  Ради України від 21

 вересня, рішення якої ми і виконуємо.

      Питання  про  транспорт нафту в Україну морським я 
 я                           - 96 - я 

 шляхом  із  держав  Близького  Сходу  виникло  ще  (я

 підкреслюю)   у   1972   році,   коли  за  дорученням

 керівництва  колишнього  Союзу  розроблялось техніко-

 економічне  обгрунтування будівництва нафтового порту

 (тоді назва така була) для прийому імпортованої сирої

 нафти  в обсязі до 25 мільйонів тонн на рік в районах

 Іллічівська   та   Григорівського   лиману   Одеської

 області.

      До   речі,   розробляв   проектну   документацію

 інститут   Чорномордніпроект.   І   це   в  той  час,

 підкреслюю,  коли  проблеми  по забезпеченню нафтою в

 цілому  держави  бувшої  і (..........) її України не

 існувало.  Але  в  зв'язку  з  подальшою  орієнтацією

 зовнішньої  торгівлі  на  експорт нафти це питання не

 знайшло розвитку.

      З  часом, перебіг історичних подій примусив уряд

 України  знову  повернутись  до пошуку альтернативних

 варіантів  постачання  в  Україну нафти, адже світова

 практика  свідчить:  кожна  розвинена  країна повинна

 мати кілька, так би мовити, резервних джерел, якщо ця

 держава   в   економічному  плані  хоче  бути  дійсно

 незалежною.

      В  зв'язку  із  зміною  економічних відносин між я 
 я                           - 97 - я 

 державами  СНД всі нафтопереробні заводи на території

 України  будуть підпорядковані державному комітету по

 нафті  і  газу  сумарна  потужністю переробки заводів

 понад 62 міліона тонн нафти. Так склалося, що частина

 потужності  була  спрямована  на  переробку  нафти  з

 відвантаженням   продукції   за   межі   України.  За

 дорученням  уряду  92 році розроблені пропозиції щодо

 будівництва   нового   морського   нафтокомплексу  по

 прийому  імпортної  нафти для нафтопереробних заводів

 України, а в 1993 році розроблені технічні пропозиції

 прийому  нафти  з  використанням існуючих потужностей

 Одеської нафтогавані, та нафтопереробного комплексу.

      Як  бачите  варіанти  обгрунтувань  розроблялись

 альтернативно.  І  вже  постановою Кабінету Міністрів

 відж   15  лютого  93-го  року  за  піписом  прем"єр-

 міністром  Кучми  приймається рішення про будівництво

 нафтоперевального  комплексу,  де чітко визначається,

 що  з  метою умов для подальшого забезпечення України

 нафтою,  що надходить морським транспортом по імпорту

 Кабінет  Міністрів постановляє визначити за необхідне

 здійснити   будінвицтво   в   районі   міста   Одесси

 нафтоперевального  комплексу терміналу, потужністю 40

 міліонів  тонн на рік, з введенням в дію першої черги я 
 я                           - 98 - я 

 на 12 міліонів в 94 році.

      Хочу  підкреслити,  в  94  році  уже перша черга

 повинна  була  б  працювати. І далі в окремих пунктах

 постанови    було    доручення   багатьом   державним

 счтруктурам  по  вибору  площадки,  оцінки  впливу на

 навколишнє  природнє  середовище,  оформлення  до  10

 березня  1993  року,  акту  вибору  землі, проведення

 (..........)   на   будівництво  морської  частини  з

 залученням коштів за рахунок кредитів і інвестицій.

      В червні 1993 року (..........) було будівництво

 було  відкореговано.  За  зауваження  природоохороних

 органів  Одеської  області  та  Міністерства  охорони

 навколишнього  природнього середовища. Я вам доповів,

 щоб  тут  не  було, як кажуть, балачок навкруги цього

 хто    там   займався.   До   проведення   експертизи

 Міністерство   залучилоУкраїнський   науковий   центр

 екології  моря,  який  оцінював проект і матеріали за

 участю  науковців  та  спеціалістів Південного центра

 Українського   відділення   Всесвітньої   лабораторії

 Одеського  Державного  університета  імені Мечнікова,

 Одеської   Державної   морської  академії,  Одеського

 інституту  інженерів морського транспорту і так далі.

 Як  бачимо,  експертиза  не могла бути необ'єктивною, я 
 я                           - 99 - я 

 тому що приймали участь всі інститути і так далі, які

 і в Одесі знаходяться  і в Києві.

      При    порівнянні    екологічних,   економічних,

 географічних  та  гело(..........) тичних факторів, з

 урахуванням  існуючої  інфраструктури портових споруд

 та  наявності  магістральних нафтопроводівдо існуючих

 нафтопереробних   заводів,   приорітет   був  наданий

 варіанту  розміщення  терміналу в районі порту Южний.

 Хоча,  розглядались  варіанти Дніпробугського лиману,

 району  Очаково,  пуртів (..........), Херсона і тому

 подібне.

      Треба   визначити,   що  замовник  з  розумінням

 віднісся    до    тієї    настороженності,   з   якою

 громадськість   Одеси  сприйняла  рішення  уряду  про

 розміщенння       терміналу.       Техніко-економічне

 обгрунтування  Терміналу  в  розробці  якого приймали

 участь  близько  30  проектних  і наукових інститутів

 пройшло  державну експертизу і 22 листопада 1993 року

 затверджено Кабінетом Міністрів.

      Для   отримання  експортної  оцінки  екологічної

 безпеки  "Терміналу"  були  залучені такі авторитетні

 інститути,  як  український  науковий  центр екології

 моря Одеса,фірм(..........) Великобританія та інші. я 
 я                          - 100 - я 

      Я  вам  тут повинен сказати, коли деякі вчора ми

 зустрічалися на фракціях, деякі спеціалісти балакають

 про те, що там записано на 3 сторінці, що перша черга

 об'єктів    морської    частини   "Терміналу",   може

 розглядатися, як тимчасовий варіант на поставку нафти

 з терміном експлуатації не більше півтора року.

      Та   будівництва   другої   черги.   Я   повинен

 розчарувати   прихильників,   які  проти  будівництва

 "Терміналу",   що   треба  читати  і  7  сторінку  де

 записано: "розрахункові проектний термін експлуатації

 (..........) складає 20 років.

      Тобто. Якщо ми з вами приймемо рішення, або Уряд

 побудувати  тільки  першу чергу на 12 мільйонів, а до

 другої  черги  повернутися  коли  ми  будемо набагато

 багатші  то  тільки  треба змінити графік значить тих

 суден,  які  згодні сьогодні, як кажуть плавають і не

 більше.

      Тому  боятися цього не треба. Повторюю ще раз 20

 років технічні можливості.

      Повторюю   згідно   з   Постановою   Уряду,  при

 нормальному   розвитку  подій  сьогодні  перша  черга

 "Терміналу"  повинна була б уже працювати, ось тут же

 ми і підходимо , як кажуть до головного. я 
 я                          - 101 - я 

      Нагадаю,   що   Комінтернівська   районна   Рада

 народних  депутатів Одеської області прийняла рішення

 від  6 травня 1994 року про видачу державного акту на

 земельну  ділянку, виділену під будівництво терміналу

 на  території  Сичівської районної Ради сільської. На

 перший   погляд  - начебто  все  гаразд.  Розпочалось

 будівництво  терміналу, і сьогодні вже виконано робіт

 почти   на   1  трібйон  карбованців.  Але  перевірка

 показала,  що  будівництво  терміналу  розпочалось, з

 одног  боку, - згідно Постанови Кабінету Міністрів за

 окремими  кресленнями і кошторисами, що дозволяється;

 а з іншого - з грубим порушенням окремих пунктів тієї

 ж   Постанови,   пов'язаних  з  відсутністю  проектів

 екологічної  експертизи  як берегової, так і морської

 частини  комплексу.  Це  стало  привідом до зупинення

 виконання   рішення  Комінтернівської  районної  Ради

 народних  депутатів  з  боку  обласної Ради 17 червня

 1994   року.   Чим  же  мотивовано  рішення  Одеської

 обласної Ради?

      Як   встановлено   комісіями   в  ході  розгляду

 матеріалів,  вивчення обставин з виїздом на місце, на

 будівельний  майданчик,  а  також під час обговорення

 спірних  питань  з  представниками Одеської обласної, я 
 я                          - 102 - я 

 Комінтернівської   районної,   Одеської  міської  Рад

 народних    депутатів   основними   аргументами   для

 прийняття такого рішення були:

      1)  відсутність позитивних висновків екологічної

 експертизи;

      2)   не   зовсім   чітке  тлумачення  статті  33

 Земельного кодексу України;

      3)  відсутність гарантій надходження до бюджетів

 відповідних місцевих Рад певної частини прибутків:

      4)  не  зовсім  глибока й кваліфікована розробка

 альтернативних    варіантів   вибору   площадки   під

 спорудження терміналу та ряд інших зауважень.

      При  цьому  необхідно  підкреслити,  що  обласна

 Одеська  Рада  нардних депутатів, підкреслюю, жодного

 разу  не  схвалювала рішення про категоричну заборону

 будісництва нафтокомплексу на території області.

      В  той  же час наполягала на суворому дотриманні

 законодавства   при   вирішенні   комплексу   питань,

 пов'язаних  з  будівництвом такого важливого об'єкту,

 як нафтотермінал. І це правда.

      Наскільки ж важлива  постановка цих питань?

      Перше.     Наявність     позитивніх    висновків

 екологічної  експертизи.  Дійсно, на час призупинення я 
 я                          - 103 - я 

 обласної Радою дії рішення Комінтернівської Ради буди

 відсутні  проектні екологічні експертизи як берегової

 так і морської частини і це факт.

      За   вимогою   комісії   робота   над   проектом

 максимально  активізувалась,  що дало змогу 28 грудня

 1994  року,  ось буквально перед засіданням, отримати

 позитивні заключення експертизи проектів як лінійної,

 так  і  берегової  частини  комплекса в цілому на всі

 черги,   а   також   першої  черги  нафтокомплексу  з

 урахуванням морської частини.

      До    того    ж    Кабінет   Міністрів   України

 розпорядженням  від  22  грудня  1994  року  з  метою

 прискорення  введення  в  експлуатацію  першої  черги

 терміналу  виділив  в складі проекту потужність на 12

 мільйонів  тон  нафти, що треба було зробити набагато

 раніше  і  це  зняло  б  великі  напруги  в декількох

 питаннях.

      І взагалі можна задати таке питання, чи потрібно

 сьогодні  вести  мову про потужність терміналу на цей

 термін, на 40 мільйонів, на це я скажу нижче.

      Друге   -це  земельне  питання.  Проаналізувавши

 статтю  33 Земельного Кодексу України, де передбачені

 випадки вилучення особливо цінних продуктивних земель я 
 я                          - 104 - я 

 для  не  сільськогосподарських  потреб,  а  саме  для

 будівництва   трубопроводів   та  виробничих  споруд,

 пов'язаних  із  експлуатацією, комісії, в том чіслі і

 Комісія  з  аграрних  питань, прийшли до висновку, що

 порушень   Законодавства   при  вилучені  земель  для

 будівництва  комплексу  не  було  і  робити  зміни до

 статті  33  Закону немає потреби. Тлумачення статті в

 нас  є, ми можем його зачитати в комісії.

      Було  багато  нарікань  з  боку місцевих органів

 влади   на   недотриманість  своїх  обіцянок  з  боку

 державних   структур.   (..........)   приклади   при

 портовому заводу, який будувався декілька років тому,

 де  по  закінчені будівництва основних комплексів, не

 дивлячись  на  письмові  гарантії  Уряду,  так  і  не

 виконані   були   роботи  (доречі  роботи,  які  були

 затверджені  в (..........) комплексів по спорудженню

 транспортних  мереж, будівництва соціальних об'єктів,

 а   також   об'єктів,   пов'язаних   з   еконолічними

 вимогами).  Нажаль,  це стало дуже поганою традицією,

 не  доброю  традицією  з  боку  Уряду. підтвердженням

 цьому  є  Постанова  Кабінету  Міністрів за ь867 "Про

 заходи  щодо  зниження  забруднення Північно-Західної

 частини  Чоргого  моря  в  районі  міста  Одеси. Дуже я 
 я                          - 105 - я 

 серьйозна Постанова. Але як з'ясувалося, ця Постанова

 в  основі  своїй,  вирішуючи дуже важливі питання, як

 соціального  так  і  екологічного  плану, по багатьом

 найважливішим  питанням  є  зовсім  не  реальною  для

 виконання.

      Наприклад,  в  пункті 4 додаток передбачено,  що

 після  виведення нового терміналу на повну потужність

 Одеська  нафтобаза  і  нафтогавань будеть винесені за

 межі міста Одеси.

      Доречі,   варіанти   реконструкції   нафтогавані

 раніше   розглядали,  як  альтернативний  варіант  по

 прийому   нафти,   але  по  ряду  зауважень  він  був

 відхилений,  тому  що  він  знаходиться, як кажуть, в

 місті Одесі. Або згідно з генеральним розвитком міста

 Одеси планується цією ж Постановою уряду винесення за

 межі Одеси нафтопереробного заводу потужністю понад 4

 мільйони нафти на рік. Несерйозність цього прийняття,

 цього  рішення  підтверджується  тим,  що  на цьому ж

 заводі  у  минулому  1994  році  введена  в  дію нова

 технологія  італійського  виробництва  вартістю майже

 більше 100 мільйонів долларів американських. І всі ці

 рішення    урядом    приймаються    майже   одночасно

 (..........)   зовсім   не   дуже  продумано.  Спірні я 
 я                          - 106 - я 

 рішення.  Але  ми,  як  бачите,  там записуємо: уряду

 розібратися в цих питаннях.

      І, в-третє, встановлення відрахувань до місцевих

 бюджетів.   Тут,   по-моєму,  питань  немає.  Комісії

 вважають   за  вимогу  справедливою  і  доцільним  її

 задовольнити.  Думаю, що Кабінет Міністрів це питання

 розгляне і вирішить.

      Четверте.    Наявністьальтернативних   варіантів

 розміщення.  Під  час  вивчення  питання  Комісією ми

 з'ясовуємо, що рішення по розміщенню нафтокомплексу в

 цьому районі було прийнято як оптимальне.

      Окремої  і  дуже серйозної оцінки потребує вкрай

 негативна  система відповідальності окремих посадових

 осіб за виконання як постанов і розпоряджень Кабінету

 Міністрів, так і своїх галузевих рішень.

      На   засіданні   Комісії   ми   звернули   увагу

 керівництва  Кабінету Міністрів (Анатолій Дюба -віце-

 прем'єр) на недостатність контролю за ходом виконання

 прийнятих   ним   рішень  і  рекомендовали  додатково

 розглянути   стан   справ   по   реалізації  заходів,

 передбачених тією ж Постановою 867.

      Про  це говорять у пункті 4 постанови нашої якою

 ми рекомендуєм уряду це зробити. Підсумовуючи першу і я 
 я                          - 107 - я 

 основну   частину  можна  зробити,  висновок  роботи,

 Верховна  Рада  України має сьогодні всі підстави для

 прийняття рішення про включення земельної ділянки під

 будівництво  терміналу  де юридичну основу для зняття

 мораторію   прдовження   будітвництва   першої  черги

 терметалу, потужністю 12 міліонів. Було б сьогодні не

 об"єктивно  рекомендувати  уряду, дати правову оцінку

 діям  посадових  осіб, на яких зірвені сьогодні кроки

 такого важливого комплексу як Одеський термінал.

      Шановні  колеги,  якщо  продовження  будівництва

 першої  черги  терміналу на думку комісій, значить не

 викликає сумніву, то питання споруження в близький чи

 далекій  перспективі  другої  черги  потребує  деяких

 пояснень.

      Я  попросив  би  уважно послухати. З урахуванням

 інформації,  а  інколи  і просто чуток їх тут багато,

 чуток  навколо Верховної Ради, по комплексу вважаю за

 необхідне  проінформувати  сесію  повторно  тільки  в

 порядку  інформації  з  використанням  різних  джерел

 інформації  про стан справ на переспективу, повторюю,

 що  це  на  стадії проробок і обговорення а рішень не

 приймалося.

      З    урахуванням   геополітичної   ситуації,   в я 
 я                          - 108 - я 

 майбутньому   верогідно  виникне  потреба  і  варіант

 зростання  постачання  нафтопродуктов  в  Україну,  з

 країн Близького сходу. Комісії були надані матеріали,

 для    вивчення    цього   варіанту,   як   одно   із

 альтернативних,  точніше  це  комплекс  так  званного

 Евроазіатського   проекту  суть  якого  сводиться  до

 проблеми   транспортування   нафтопродуктів  з  країн

 Близького  Сходу  через  протоки Босфор і Дарданелли,

 які  на  сьогодні  є единним шляхом для входу в Чорне

 море.

      Треба  враховувати  і  прогнозувати, як політину

 так  і  економічну ситуацію в цьому регіоні. Сьогодні

 через протоки я для тих хто тут багато балакає як раз

 навколо    цього,    протоки    транспортуються    за

 відрахунками турецьких фахівців 5-8 мільйонів нафти і

 нафтопродуктів на рік.

      На  сьогодні  міжнародна  конвенція, яка регулює

 режим судноплавства в протоках Босфорд і Дарданела, а

 це  конвенція 36 року "Монтра" називається передбачає

 вільний  перехід  через  них  в  мирний час цивільних

 суден під прапором будь-якої країни.

      Тобто   не   Турція   там   координує  дії,  але

 інтенсифікація   міжнародного  торгового  судоплавста я 
 я                          - 109 - я 

 призвела   до   останніх   років,   до   пятикратного

 збільшення  щорічно  проходу  суден і вже в 1992 році

 через протоки пройшло біля 50 тисяч суден.

      Останнім часом в Туреччини почав ширитися рух на

 підтримку  перегляду  конвекції 36 року реально це чи

 ні  покаже певний час. Для нашої держави це може бути

 важливим  тільки  з  точки  зору, значить будівництва

 другої черги чі не будівництва.

      Тому   спеціалісти  комітету  розуміють  існуючі

 потреби  в  Україні забезпеченні нафтою, вважають, що

 могла   б   задовольнити  шляхом  підключена  вже  до

 існуючих  нафтопродуктів,  через,  які близько східна

 нафта  могла  б подаватися на Турецький берег Чорного

 моря,  а вже звідти при умові спорудження "Терміналу"

 танкерами   до   Чорноморського   узберіжжя   України

 повторюю,  що все це мова йде про теоретичні проробки

 і не більше.

      В  цій  ситуації  можливо  треба було б провести

 прямі переговори української і турецьких спеціалістів

 для  з'ясування  позицій  з  метою уникнення можливих

 непорозумінь  в  майбутньому,  раз назавжди поставити

 крапки над "і".

      Розрахунки показують, що цей проект буде явно не я 
 я                          - 110 - я 

 під  силу  кожній  окремій  державі.  Тобто, урядовим

 структурам  слід  всебічно  і дуже глибоко вивчити це

 питання,  тому  що  в  майбутньому до цього варіанту,

 можливо,  буде  потреба  повернутися.  Вивчити -це не

 означає  прийняти  позитивне  рішення!  Це  може бути

 тільки один із альтернативних варіантів.

      В  процесі роботи ми прийшли ждо висновку, що на

 сьогодні   було  б  реально  побудувати  першу  чергу

 терміналу  потужністю 12 мільйонів, провести незначну

 реконструкцію   Одеської  нафтогавані  з  урахуванням

 прийому  нафти до 4-6 тонн (там більше прийняти нафти

 неможливо),  плюс розглянути питання і задіяти окремі

 невеличкі  нафтоприйомні  пункти  на  березі  Чорного

 моря,  в тому числі і Міністерства оборони. Ми це все

 вивчили!  Тобто,  сумарно  ми  можемо  з  урахуванням

 першої  черги  приймать десь біля 20 мільйонів нафти.

 Свідченням  цього  є звернення виробничих колективів,

 громадських   об'єднань...  Я  пробачаюсь!  Однією  з

 причин   протидії  будівництву  комплексу,  за  іншим

 переконанням, є недостатня інформованість широких кіл

 громадськості і місцевих органів влади про результати

 техніко-економічних  розрахунків, інженерних рішень і

 геополітичне  значення  об'єкту.  Свідченням  цього є я 
 я                          - 111 - я 

 звернення    виробничих    колективів,    громадських

 об'єднань,  окремих  громадян.  Із звернень видно, що

 багато  хто,  більшість  - за будівництво  терміналу;

 дехто - проти;  дехто  згоден  за  умови  будівництва

 терміналу,  щоб  Одеса отримала якісь, як акжуть, теж

 для  себе  пільги  і  це  природньо. Як нам здається,

 причина  такої поляризації думок криється у недостачі

 вчасної   роз'яснювальної   роботи  з  боку  урядових

 структур,   відомчих   структур  та  засобів  масової

 інформації.

      І ще  деякі висновки дуже важливі.

      Перше.   Будівництво   терміналу   не  виключає,

 підкреслюю,  не виключає, а навпаки, ще стверджує той

 факт,  що  поставка  нафти  і газу з Росії, а також з

 інших  країн  СНД для України є одним з найважливіших

 питань в наших договорних  економічних відносинах.

      Реально  це  -12-15 мільонів тон нафти? На жаль,

 на  1995 рік, що б ми тут, якими б ми патріотами себе

 не  ставили,  підписується  тільки  8  мільйонів і не

 більше.

      На  превеликий  жаль  обсяг  виробництва нафти в

 Росії  з  кожним  роком зменшується, і цей фактор для

 України   небезпечний.  Тому  зволікати  і  надалі  з я 
 я                          - 112 - я 

 будівництвом   терміналу   в  Одесі  матиме  трагічні

 наслідки для економіки України.

      Дві цифри буквально фрагментально. в 1989 році в

 бувшому  Союзі  добувалось нафти 607 мільйонів, Росія

 556  мільйонів,  1995  рік Росія планує 252 мільйони,

 або  в  два  з  лишнім рази менше. Росії потрібно для

 себе для своїх потреб сьогодні не менше 280 мільйонів

 нафти,    з   урахуванням   ситуації   в   Чечні,   в

 Азербайджані,  ви розумієте, що це не просте питання.

 І не треба бути великим патріотом, щоб чітко уяснити,

 що  стійка тенденція зниження об'ємів видобутку нафти

 в  Росії,  підвищення  в  Росії цін на нафту до рівня

 світового,  зниження  експортних  можливостей в Росії

 хочемо   ми   чи   ні,   створює   умови  для  пошуку

 альтернативних варіантів. Це факт, це логіка.

      Тричі  ми  повертались  до  питання  будівництва

 терміналу  за  спільних  засіданнях.  не все було, як

 кажуть,  гладко.  Не  по  всім питанням члени Комісії

 були однієї думки. Але в головному ми були едині. Це,

 практично,   одностайне  схвалення  ідеї  будівництва

 першої   черги   терміналу,  як  економічної  безпеки

 України.

      При   голосуванні   тільки   5  наших  колег  не я 
 я                          - 113 - я 

 погодились,   або   частково  погодились  з  проектом

 постанови   в   повному   обсязі.  Це  їх  справа  як

 депутатів.  41  депутат  проголосували -за. Тим самим

 підтримавши ідею  будівництва термінала.

      І останнє. Члени постійних депутатських комісій,

 мабуть,  злукавили  перед своєю совістю, якби не дали

 об'єктивної   оцінки  діям  державних  структур,  які

 повинні  нести  відповідальність  за  зрив  в  сроків

 будівництва   терміналу   в   Одесі.

      Як  я  вам  уже доповідав, з боку депутатів було

 багато   питань,   які   не  були  відпрацьовані  при

 прийнятті  рішення  по будівництву терміналу. Перш за

 все,  не  було  вирішено  ряд  серьйозних питань щодо

 вартості  будівництва  комплексу,  шляхів  надходжень

 коштів,   вибору   оптимального   місця  розташування

 терміналу,   конкретних   інвесторів  в  будівництві,

 відсутність   дострокових   договорів  в  майбутньому

 сучасників  будівництва,  в  тому  числі   іноземними

 фінрмами    доцільність і   реалізацію   запланованої

 потужності терміналу.

      Бугато тут питань, як ви бачите і на всі питання

 повинні були, значить, дати чіткі відповіді урядовці.

 Всі  ці  критичні  зауваження  прозвучали  вчора і на я 
 я                          - 114 - я 

 засіданні фракції комуністів, де я був теж запрошений

 і  робив  інформацію. Тобто час пройшов не марно. Але

 слід   зауважити,  а  це  підтверджується  фактами  і

 документами,   що  урядові  структури,  перш  за  все

 Кабінет  Мінісірів,  і  Держнафтогазпром  на  першому

 етапі   підійшли   до   такої   важливої  справи,  як

 енергозабезпечення   країни,   вкрай  поверхово,  без

 глибокого  опрацювання  ряду важливих питань, а саме:

 як  ви пам'ятаєте, Урядом була розроблена і Верховною

 Радою    затверджена   концепція   розвитку  паливно-

 енергетичного  комплексу  до 2010 року. Конценція -це

 ідеологія,   яка   передбачає  вирішувати  потребу  в

 енергоресурсах,  перш за все за рахунок максимального

 використання   власних   ресурсів,  в  тому  числі  і

 вугілля,  а також передбачає в певній структурі зміни

 в народно-господарському  комплексі, пов'язаних з цим

 зміни  структури,  споживання  палива  і  інших видів

 енергії.

      В  структурі  еперебудови  економіки передбачено

 прискорений розвиток паливно-енергетичного комплексу,

 збільшення  обсягів виробництва конкурентноспроможної

 продукції,  скорочення  енергоємкості продукції, інші

 напрямки ефективного використання енергоресурсів. я 
 я                          - 115 - я 

      Одним   із  напрямків  ефективного  використання

 енергоносіїв    передбачалось    збільшення   глибини

 переробки   нафтопродуктів   до   70%,   модернізація

 реконструкцій   окремих  виробництв  з  впровадженням

 передових технологій.

      Як   наголошувалося,   концепція  повинна  стати

 основою для розробки національної програми здійснення

 енергетичної     політики    України.    Національно-

 енергетична  програма  -це десятки нормативних актів.

 На  превелики  жаль  (і ми це констатували) урядовими

 структурами  це питання до сьогодні не вирішено, що й

 було   підставою  для  прийняття  вільних,  часто  не

 виважених рішень.

      Які  висновки?  Ці  питання повинні вирішуватись

 урядовими   структурами.  Верховна  Рада  не  повинна

 втручатись в дії уряду, але конролювати хід виконання

 важливих    загальнодержавних    програм    -це   наш

 конституційних обов'язок.

      Для  будівництва морської частини передбачається

 залучення   іноземних  кредитів  або  інвестицій  під

 гарантії.  Просте  питання: де вони? Тут повинні бути

 не  обіцянки,  не  балачки, не побажання, а підписані

 міжнародні угоди. я 
 я                          - 116 - я 

      Слідуюче.    Чітко    не    визначено    систему

 взаємовідносин  відносно  танкерного  флоту  і багато

 інших   питань.  І  дуже  важливо,  щоб  ми  сьогодні

 прийняли рішення, щоб контрольний пакет акцій (про це

 вчора  говорилось  на  засіданні фракції) був в руках

 держави.  Тоді ми вправі будемо контролювати всі дії.

 Було  б  доцільно сьогодні протокольно доручити уряду

 прискорити    розробку   національної   програми   по

 енергозабезпеченню  і  терміново  розглянути комплекс

 питань,   пов"язанних   з   забезпеченням   народного

 господарства України в енергоносіях на 1995 рок.

      З  урахуванням  доповіді прошу підтримати проект

 постанови,   зняти   це   питанне  з  порядку  денної

 верховної  ради. На мою думку, після прийняття, я маю

 на  увазі,  на  мою  думку нам треба займатися своїми

 справами і не брати на себе питань які є прирегативою

 уряду6  а  ми їх дуже з вами багато на себе набрали.

 Дякую  за увагу. Готовий якщо потрібно дати відповідь

 на запитання. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА Дякую вам Валерій Івановичу.

      Шановні  депутати очевидно ви помітили, я не маю

 ніякого  права вносити корекцію в корективи доповідь, я 
 я                          - 117 - я 

 вона  добре  аргументована. Про те є мабуть запитанне

 яке хвилює багатьох.

      Так.

 

      ___________.  Я можу дать відповідь.

 

      ГОЛОВА Так тому перше питанне задам.

 

      ___________.  Я  вибачаюсь  тільки  я  просив би

 задавати питання нам, як комісії Верховної Ради.

 

      ___________. А якщо є якісь питання до уряду, то

 вони є, вони відповідь дадуть.

 

      ГОЛОВА  Все правильно. Я б хотів би при розгляді

 цього  питання  розмежувати  його політичну частину і

 конкретну юридичну частину.

      Юридична  це  наша  питанне,  а  політичне це за

 межами  парламенту. Чому я так ставлю це питанне тому

 що,   багато   було  спекуляцій  протягом  останнього

 періоду,  щодо того ніби верховна Рада заблокувала ті

 об"єкти.  Так  вот  в мене виникає питанне до Валерія

 Івановича.  Чи  Верховна  рада  заблокувала, чи якісь я 
 я                          - 118 - я 

 були інші причини будь ласка.

 

 

      _______________  Я  дуже слідкував хронологічно,

 коли   доповідав   вам   по   окремим   постановам  і

 розпорядженням  і  я  сказав,  як ви пам'ятаєте перша

 черга  повинна  була  побудована в 1994 році приймати

 нафту  уже.  А  ми тільки в середині 1994 року почали

 робити креслення і експертизу тут повна вина урядових

 структур,  які на рік загальмували підготовку проекту

 і  здійснення  в реалії його і обласна Рада, повторюю

 ще   раз  Одеська  не  приймала  б  заборону  вона  й

 незаборону написала припинити частково, припинити, не

 приймала,  якби на той час були всі ті документи, які

 потрібні для будівництва.

      Я   будівельників  добре  знаю,  що  в  той  час

 експертизи  берегової  частини  і морської частини не

 було,  тут обласна Рада зробила, ну будемо так казати

 виважено  і правильно. Так що Верховна Рада зовсім не

 винна, що на сьогоднішній день не було документів для

 відвода землі.

 

      ГОЛОВА.  Хто  хоче із процедури задати запитання я 
 я                          - 119 - я 

 прошу записатися.

      Валерій  Іванович  почекайте  вам  мабуть будуть

 запитання,  хвилиночку.  Вам мабуть будуть запитання.

 Ще  запис проводиться з процедури. З процедури ще раз

 підкреслюю.

 

      _______________ Я дякую.

 

      ГОЛОВА.   Ви   відповідати   зараз   будете   на

 запитання.

      Так, у нас немає там запис з процедури окремо не

 пишеться,  а від, а запис на виступ з місця. Мова йде

 про  процедуру виникло питання у М'ясковського і ще в

 кого?  в  Ратушного?  Бойка, ну будь ласка, я не можу

 так.,  я  мушу  керуватися  тоді  монітором бо будуть

 звинувачувати,  що я комусь даю перевагу, будь ласка,

 Шибко.  Десять  хвилин,  я вибачаюся, можливо це буде

 менше. Ну десять хвилин, на всякий випадок виставити,

 Валерій Іванович, ви тоді, а потім запитання, я потім

 ну повірте.

      Худормака,  Кармазін, Паламарчук, Найда, Уланов,

 Драгомарецький, Ратушний, Осадчук більше не встигнуть.

 я 
 я                          - 120 - я 

      ЧЕРЕП В. І. Я пробачаю, але я хотів, щоб зразу я

 відповіді дав на запитання.

 

      ГОЛОВА.   Давайте   можливо   я  прошу,  шановні

 депутати,  можливо  процедура це в процесі запитань і

 відповідей виясниться, немає заперечень.?

      Про  це  й  мова  йде короткі запитання, коротка

 відповідь.

 

      ЧЕРЕП В.І. Я про це й просив.

 

      ГОЛОВА.  Проведемо  запис  для запитань з місць,

 будь ласка.

 

      Скільки відведемо часу на запитання і відповіді?

      15 хвилин просять.

      Хто   за  те,  щоб  15,  прошу  проголосувати  ,

 увімкніть систему.

 

      ЗА -

      Запишіться на запитання з місця, будь ласка.

      Опублікуйте список.

      Чернявський, підготуйтеся говорити. я 
 я                          - 121 - я 

      Ну,   далі   не   публікуйте  -далі  там  нічого

 говорити...

 

      ___________. Це показує, що інтерес великий....

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ (   виборчий округ, Сумщина).

      Дякую!

      Шановний Валерій Іванович!

      Чи   є   в   Комісії   чи   в  уряді  економічні

 обгрунтування,   скільки  коштуватиме  цей  термінал?

 Скільки,   яка   економічна   вигода  буде  від  його

 будівництва?  Я,  допустім,  не  маю  сумніву, що він

 необхідний,  але потрібна тут (ви пам'ятаєте, як отам

 сидів  Масик  і  казав,  що давайте роз'єднаємось -на

 Україні  все буде!), а тепер дуля, якщо пройде, то що

 з  маком,  то  буде  з  маком!  А  я хотів би, щоб ви

 сказали: з терміналом не буде дуля нам також?!

 

      ЧЕРЕП В.І. Значить, надаю відповідь...

 

      ___________. Бюджетна Комісія чи дала заключення

 свої з цього приводу?

 я 
 я                          - 122 - я 

      ЧЕРЕП  В.  І.  Дякую.  Надаю відповідь. Вартість

 першої   черги   терміналу   по  розрахункам  уже  не

 приблизним, а точним - 19  трільйонів  17  мільярдів.

 Крім   того,   обладнання,  поставка  іноземних  фірм

 всього,  по заключеним договорам, і так далі іще плюс

 67 мільйонів американських доларів.

 

      ГОЛОВА.  А в доларах, просто для порівняння, що це

 таке все разом?

 

      ___________.  на  цей  рік  будівельники просять

 надати  порядка  18 трильйонів для будівництва першої

 черги  з  розрахунком побудувати першу чергу не за 22

 місяці по нормативу, а за 16-18. Тобто, ми можемо вже

 в  наступному  році  1996  влітку  мати потужність по

 прийому нафти.

 

      ГОЛОВА. Щвидкий.

 

      ГЛУХІВСЬКИЙ  Замість  депутата Швидкого депутат

 Глухівський, 277 виборчий  округ.

      Шановний  доповідачу  Валеріє Івановичу, чи ваша

 комісія має інформацію про те, в якому стані сьогодні я 
 я                          - 123 - я 

 будівництво  на  Чорному морі російського терміналу і

 яке  ставлення  до  цього  будівництва державної Думи

 Росії?  Чи  вона  теж  блокує  так,  як певна частина

 нашого  парламенту?  І  чи там також органам місцевої

 влади нехочуть виділяти ділянок під будівництво цього

 терміналу?

 

      ___________. Дякую, я надаю відповідь.

      Будівництво  в  Новоросійську  терміналу  іде, а

 якщо йде, то землю давно вже відвели. Це перше.

      Більш  того,  цей  термінал  будується, це можна

 дуже  довго  розказувати, я которко скажу. Колись був

 термінал,  як  ви  пам'ятаєте, Баку, Нахічевань і так

 далі,  нафтопроводів.  По  ряду  причин  він сьогодні

 заморожений,  тому  Росія  і  будує  нафтотермінал  в

 Новоросійську як одну із  резервних точок для нафти.

      І, доречі, перевірка показала, коли ми працювали

 в  Одесі,  що  у  нас в Одесі (..........) комерційні

 структури теж будують термінал на 6 мільйонів, тількі

 це буде перегрузка із танкера морського на річковий і

 піде по Дунаю вверх теж не в Україну. І ви знаєте там

 теж без Верховної Ради відвели землю, нормально все.

      Дякую. я 
 я                          - 124 - я 

 

      ГОЛОВА. Драгомарецький.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.

 

 

      Уважаемый  докладчик!  Вы  знаету,  что  сегодня

 Одесский  нефтеперерабатывающий комплекс, вот сегодня

 прямо,  может  принять  4,  5 миллиона тонн нефти. Ни

 одной  тонны,  ни  одного  литра  нефти до сих пор не

 принято.  В  связи с этим возникает вопрос, мы за что

 боремся  все-таки,  за нефть на Украине или только за

 терминал? Это первый.

      И  второй. Вы говорили, що произведено уже работ

 на новой площадке на 1 триллион карбованцев. Ну вы же

 прекрасно  знаете,  что  основная  масса этих денег в

 материалах, а собственно   работы   проведены  только

 земляные.

 

      ___________.  Спасибо. Отвечаю сначала на второй

 вопрос.

 

      ___________. Нет на первый вопрос. я 
 я                          - 125 - я 

 

      ___________.  На второй сначала. Я стоитель, и я

 вам вчера отвечал, что затраты, они не делятся -землю

 копаешь  или  получаешь  металл  и  трубы  и  платишь

 деньги.  Я  сказал: "Затраты  произведены на триллион

 рублей".  Это  правда.  Вы  в  Одессе живете,  можете

 приехать проверить.

      На   первый   вопрос.  Я  об  этом  сказыл,  вы,

 наверное,   не   очень   внимательно   слушали,   что

 нефтегавань  сегодня может принять 3, 5-4, 0 миллиона

 тонн  нефти и не больше. Но я вам, как житель Одессы,

 скажу  другое.  В прошлом году та же нефтегавань наша

 одесская  приняла  13,  2  млн.  т нефти -российской,

 других -и отправила за кордон.

       Я  не  знаю, що від цього мала Одеса і Україна.

 Тому,  бачите,  відправить  нафту  можна,  а прийняти

 тільки 4 мільйони.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

 

 

      _______________

      Я   пробачаюсь,  і  відповідь  іще.  Логічно  ви я 
 я                          - 126 - я 

 задаєте питання: а скільки сьогодні ми винні Росії за

 нафту і т. д. Я хотів би на відповідь вам надати таку

 саму  відповідь:  а яка сьогодні різниця, де купувати

 нафту, якщо ціни світові. Це перше.

      І, по-друге, чи буде валюта у нас, чи не буде, а

 нафти  Росія  може  дати  тільки  8  мільйонів, а нам

 потрібно 36.

 

      ГОЛОВА. Валерій Іванович...

 

      _______________  Я  пробачаюсь,  я  буду коротше

 казать.

 

      ГОЛОВА.   Валерій   Іванович,  я,  щоб  не  було

 пристрастей, так, будь ласка, стриманіше ведіть себе:

 Одеса наша, а не Драгомарецького, наша Одеса.

      Ратушний.

 

      РАТУШНИЙ.

 

 

      361,  Михайло Ратушний, (..........) українських

 націоналістів. я 
 я                          - 127 - я 

      Я,  власне,  мав  намір  виступити з процедури з

 такою пропозицією. Хочу її озвучити зараз.

      Питання  тут  чітке  і  зрозуміле,  напевне, для

 всіх.  З одного боку, ми бачим державницькі інтереси,

 з другого боку бачимо антиукраїнські інтереси. Тому я

 пропоную,   шановні   колеги,   нам   змінити   форму

 висвітлення  сесії  саме по цьому питанню, і сьогодні

 або    зробити    все-таки    вернуться   до   прямої

 радіотрансляції,  щоб  виборці,  я ще закінчив і дати

 цей  прямий  відеорепортаж  по  телебаченню  це  раз.

 Питанне до доповідача.

      Я   би   хотів  знати,  чи  під  час  роботи  по

 терміналу,   яи   на   вас,   як  на  голову  комісії

 спеціальної,  вчинився  тиск  якщо  чинився то з боку

 яких сил і в чому він полягав.

 

      ГОЛОВА  Я відповідаю на перше запитання, Михайло

 Ярославовичу,  не  запізнюйтесь  на  засідання  то ви

 будете  знать,  що це питанне вирішено. А тепер друга

 відповідь на друге питанне. Будь ласка.

 

      ___________.  На  друге  запитанне, я ну сказати

 чинився  чи не чинився тиск це як розуміти інформація я 
 я                          - 128 - я 

 була  різна, 10, 100 людей зі мной балакали, говорили,

 звонили,  писали  скажу вам чесно тиску не було, була

 робоча  атмосфера6  то  що  ви знаете там був тиск на

 директора  дирекції,  ви с преси знаете, там було він

 приїзжав до нас в комісію розказував ситуацію.

      Але  ж це діло прокуратури, і органів внутрішніх

 справ.  Щодо  голів комісії мене і інших тиск ніякого

 ніхто не провадив.

 

      ГОЛОВА Дякую. Запитання Манчуленко.

 

      МАНЧУЛЕНКО.      Георгій     Манчуленко,     435

 Заставницький  виборчий  округ  Чернівецька  область.

      Шановний   доповідачу,   я  прошу  назвати  всіх

 поіменно,  хто  винен  на  сьогоднішній  день у зриві

 будівництва  терміналу під Одесою. Перше.

      Друге.    Які    збиткі    нанесені    народному

 господарству України  зривом цього будівництва.

      І  наступне.  Які  доходи  буде  мати  Україна і

 Одещина, конкретно, якщо цей термінал буде збудовано?

 

                   Я вносив також пропозицію, що коли

 будемо  голосувати  це  питання, щоб голосування було я 
 я                          - 129 - я 

 поіменним по цьому питанню.

      Щоб люди і виборці знали -хто яку позицію займає

 на  сьогоднішній день і хто хоче, щоб нафта в Україну

 пішла  з  альтернативного джерела, а хто хоче, щоб ми

 були й надалі прив'язані до однієї труби. Я просив би

 вас  назвати,  чи  є  ще  такі країни у світі, які по

 енергоносіях   прив'язані  тільки  до  однієї  труби.

 Дякую.

 

      ___________.  Дякую.  Даю  відповідь  на останнє

 питання.  Таких країн немає, де б була одна труба, як

 ви  кажете,  і  яка  б  тримала  52  мільйони  і  всю

 промисловість (..........). більш того, те, що ми тут

 один  одного  на  ніч  пугаємо оцим терміналом, таких

 терміналів  працює  в  світі  501  і  ніде ще не було

 аварії. Більше того по проектним прорахункам гарантія

 йде  до  півтори  тисячі  років,  того,  що небезпека

 екологічна  значить тут забезпечується в тому плані в

 проектних розрахунках.

       Щодо  відносно  ви кажете поіменно назвати всіх

 героїв,   хто  сьогодні  винен  в  зриві  будівництва

 терміналу, ми з вами так часто міняємо цих керівників

 в  Уряді  на  жаль, що назвати це дуже великий список я 
 я                          - 130 - я 

 треба  і  довго,  я в своїй доповіді сказав, я просив

 би,   щоб  було  ваше  доручення,  доручити  Кабінету

 Міністрів   розглянути  це  питання  по  зриву  сроку

 будівництва  і посадових осіб винних в цьому привести

 до  відповідальності.  Я  про  це  казав, якщо є ваша

 згода, ми сьогодні протокольно це запишемо.

 

      ГОЛОВА. Таран, Запорізька область. Будь ласка.

 

      _______________  Уважаемые  депутаты,  уважаемый

 Валерий Иванович, я этот вопрос по просьбе моей через

 (..........)       деректора      моторостроительного

 предприятия  прорабатывал  вопрос  с  межрегиональным

 Советом.  И  есть несколько вопросов от их имени. Во-

 первых назовите пожалуйста срок службы этого обкекта,

 хотя бы в первой очереди. Это первый вопрос.

      Прорабатывался    ли   второй   вариант   Керчь,

 Феодоссия, это короче путь намного. Первое.

      И  второе,  это  разгрузка  Одесского региона от

 промышленных,  мы  знаем,  что  такое  Одесса  и близ

 лежащие районы.

      И  совместное предприятие с Россией, если мне не

 изменяет память... я 
 я                          - 131 - я 

 

      ЧЕРЕП  В.  І. Меньше пожалуйства вопросы потому,

 что трудно ...(перебиває ------------)

 

      ___________.  Здесь  подписанные  на много ранее

 договора  с  Россией  на  совместное производство или

 разработки  нефти.  Около  половины  нашего населения

 особенно   с   Западных  регионов  работали  фахтовым

 методом это нашими руками, руками наших людей.

 

      ЧЕРЕП  В.  И.  Я  вам отвечаю на этот вопрос тем

 более я его хорошо знаю этот вопрос.

      Как  вы  помните  в  свое  время Премьер-министр

 Фокин  отдельным  самолетом  с  группой  специалистов

 выезджали  дважды  в  Тюмень  для того., чтобы решить

 проблему  значит затомпанированых скважин привести их

 в  действия  оттуда брать нефть. Как вы помните Совет

 Министров принимал решение на 1993 год получить нефть

 из Тюмени за счет открытия старых скважин в обьеме 7,

 6 миллиона тонн.

      Я  в  то  время  выступал на заседаннии Кабинета

 Министров   и   сказал  -это  халтура,  абсурд  и  не

 реальность. я 
 я                          - 132 - я 

      К  сожалению,  я  не ошибся, нефти мы от туда не

 одной  тонны  не  получили.  Потому  что те скважены,

 которые   сегодня  закомпанированы  для  того,  чтобы

 привести  их  в действия больше затрат надо чем новые

 скважины.   Потому   что   вся  верхняя  масса  нефти

 выкачана,  а  чтоб взять снизу надо подкачивать воду,

 но это специалисты знают- первое.

      Второе.   Да   разрабатывались  варианты,  я  их

 называл  вам  и  Очаков,  и  Херсон,  и  другие точки

 побережья.  Но  все-таки  порт "Южный" выиграл потому

 еще,  что  нам  нужно  нефть  принять  с  танкера  на

 "Терминал",  а  потом  по трубам подать на все заводы

 Украины.  А  самый  короткий  путь  от  терминала  до

 нефтепровода  бывшего  "Дружба", как мы называли, -56

 километров. это как раз в районе порта Южного.

      И  еще  одно.  С  учетом  того,  что  у нас на 4

 миллиона  тонн  нефти  есть  завод в Одессе, с учетом

 того, что есть в Херсоне нефтеперерабатывающий завод,

 было  бы,  наверное, глупо не дать нефть прежде всего

 этим заводам, а с России - Кременчуг и все остальные.

 То есть, мы задействованы в общем потоке нефтепровода

 в  Украине.  Поэтому,  на  мой  взгляд,  этот вариант

 (может  быть, он не совсем удачный для Одессы, потому я 
 я                          - 133 - я 

 что  многие  подходили  и говорили: Валерий Иванович,

 так  давайте  в  Херсоне!  Давайте в Севастополе -где

 угодно!)...    Я   понимаю,   но   с   точки   зрения

 технической - это самый, будем говорить, технически и

 экономически   выгодный   вариант.  Он  и  выиграл  в

 процессе вот разбора.

 

      ГОЛОВА.  Дякую,  сідайте.  Шановні  депутати,  я

 хочу...

 

      ЧЕРЕП В.І. Я дякую за увагу!

 

      ГОЛОВА....  хочу  привернуть вашу увагу до того,

 що  ми  це  питання  не  перший  раз  розглядаємо.  А

 розглядаємо   другий   раз.   тому,   мені  здається,

 з'ясовані  вже  всі  нюанси...  Так  чи ні? Так! Крім

 того,   у  вас  на  руках  є  проект  Постанови  і  2

 доповнення  від депутата Павловського, голови Комісії

 з   питань   ядерної   безпеки,  ядреної  енергетики,

 вірніше; і депутата Луньова від себе. Він записав це,

 із Запорізької області, член аграрної Комісії. Ці...

      (Шум у залі)

      Ні,  ми  відвели... Там же і там обрахунок йшов, я 
 я                          - 134 - я 

 все було використано. Ви зверніть увагу -на моніторі,

 зліва  на  табло  йде  відлік  часу.  Якщо через нуль

 прохзодить,  тоді мінус. Ми перебарли 4 хвилини. Будь

 ласка.

      Тому я вашої згоди попросив би на таке: оскільки

 мова  йде  про  Одеську  область і є пропозиція групи

 депутатів   від   Одещини,  і  Одеська  обласна  рада

 розглядала   це   питання,   дати   змогу   висловити

 міркування і позицію свою... Ні, ні, одну секундочку.

 Чули,  чи  не  чули  -послухать треба. Боделан Руслан

 Борисович, будь ласка.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.  Коли?  Слово  надається  Боделану, будь

 ласка.  А  потім  будемо  обговорювати.  Це  йде поза

 межами виступу.

 

      БОДЕЛАН Р.Б.

 

 

       Уважаемый  Александр  александрович,  уважаемые

 коллеги, я прежде всего хотел бы отметить чрезвычайно я 
 я                          - 135 - я 

 обкективную   работу   комиссий   Верховного  Совета,

 которая  изучила  положение  дел  на  месте,  глубоко

 разобралась  в принятых решениях как местных советов,

 так   и  всех  тех  нормативных  документов,  которые

 принимались.  И  сегодня  на сессии Верховного Совета

 этот анализ доложен.

      Я еще раз хочу подчеркнуть, как я это и сделал в

 своем  прошлом выступлении, на некоторых деталях, что

 сессия областного совета постоянно требовала единого:

 четкого    исполнения    существующих    законов   по

 строительству подобных обьектов.

      Мы  можем  сказать,  что  сегодня  требование  о

 небходимости   иметь   екологическое   заключение   о

 вохможности такого сторительства имеется, хотя к нему

 я   убежден  будут  высказаны  немало  еще  серьозных

 замечаний  и  предложений, но можно ответить так. Что

 решение сесии или требование сесии выполнено. Поэтому

 по   воля   депутатов   Верховного   Совета   сегодня

 определяться в строительстве этого обьекта.

      Но  хотел  бы  обратить  ваше внимание только на

 некоторых моментах уже как гражданин своей Украины. Я

 подчеркивал в своем выступлении на прошлой сесии, что

 наличие    или    строительство    данного    обьекта я 
 я                          - 136 - я 

 предполагает и никогда ни я не сесия обласного совета

 не    утверждала,   что   альтернативных   источников

 поступления  нефти на Украину не должно быть, как это

 пытаються  некоторые  из авторов в целом ряде средств

 масовой   информации   нам   приписать,   речь   идет

 совершенно о другом.

      Речь   идет  о  том  каковы  эти  альтернативные

 варианты  могут  и  должны  быть на Украине, с учетом

 нынешнего   положения,   нашего   государства.   если

 учитывать  наше положение которым вы прекрасно знаете

 и  владеет, то по всей вероятности нужно вести работу

 так,   чтобы  нефть  поступала  уже  сегодня,  таковы

 возможности   имеються  и  технические  и  другие,  с

 использованием этих возможностей, а не с наращиванием

 обьемов которые на переспективу решаються.

      И  это  чрезвычайно  важно.  И  я  еще и еще раз

 повторяю,  что не самоцель создания такого комплекса,

 а  действительная  работа по поступлению нефти в нашу

 Украину  сегодня  полностью  отсутствует.  Поэтому  я

 остаюсь  на  своих  принципиальных  позициях,  что на

 нынешнем  этапе строительства данного обкекта просто-

 напросто не нужно.

 я 
 я                          - 137 - я 

      ГОЛОВА. Дякую.

      Виступ...  Запишіть  так:  у  нас....  Я  ще раз

 пробачаюсь

      (Шум в залі)

      Одну секунду.

      Я дам вам слово. Почекайте.

      Ви  четвертий  (..........)  У нас записалося на

 виступ  22 чоловіки від Секретаріату. Я дам, тобто...

 в   даному   випадку   тим   правам,   які  визначено

 регламентом  і  надаю  слово депутату Пономаренку від

 Черкаської області.

      За   ним   Степанов,   потім  Анісімов,  Гурвіц,

 Алексєєв і так далі.

      Скільки часу відведемо на обговорення?

      У  нас  ще одне питання на сьогодні, про податки

 на доходи громадян.

      Давайте    до    14   години,   це   продовження

 обговорення.

      Будь ласка, говоріть.

 

      ПОНОМАРЕНКО.  Шановний  голово,  шановні народні

 депутати,   обговорення  питання  побудови  Одеського

 терміналу  занадто  затягнулось.  Ми  ще довго можемо я 
 я                          - 138 - я 

 дискутувати,   потрібний   чи  не  потрібний  Україні

 термінал,   яка   його   екологічна  обгрунтованість,

 економічна  вартість,  необхідна  потужність  і чи не

 розгніває  це  могутніх  сусідів.  І  тут  противники

 будівництва висунули ще один аргумент: а чи не попаде

 той об'єкт в руки корумпованих структур? Тут ще можна

 назвати  ще  сотні  інших  питань, які були грунтовно

 розглянуті  в  комісії  з  базових галузей, комісії з

 питань  паливно-енергетичного  комплексу та комісії з

 питань  екологічної політики.

      Можна  тільки  подякувати тим нашим колегам, які

 надали  цій  проблемі  потрібної  гостроти.  Це  дало

 можливість реально подивитись на............. усунути

 недоробки,  зпрогнозувати наслідки, пов'язати питання

 терміналу  з  суміжними  питаннями, розглляду  інших

 альтернативних  джерел побудови нафтопроводу.........

 самсун,   питанням   фінансування  і  так  далі.  Але

 сьогодні треба приймати рішення.

      Багато   зауважень   вже  враховано  в  проекті.

 Очевидно,  вони виникнуть  і в процесі роботи.

      Але  приймати  рішення потрібно. І приймати його

 потрібно  саме сьогодні. Нам більше не можна втрачати

 часу.   Росія,   виходячи   з   власних  національних я 
 я                          - 139 - я 

 інтересів, будує нафтовий термінал в Новоросійську.

      Прибалтійські    держави   свій   термінал   уже

 побудували  і  тепер  мають можливість придбати нафту

 там,  де  їм вигідно. Та й шантажувати їх тепер ніхно

 не   зможе.  В  тих  країних  Парламенти  взагалі  не

 розглядали  цього  питання,  але  була  дія, а ми все

 дикотуємо.  Так,  ми надумано втягнуті в цю проблему,

 але сьогодні від неї нам нікуди не подітись. Бо тепер

 тільки  від  нас  залежить,  буде завтра Україна мати

 нафтопродукти чи ні. Зможе чи не зможе вона, зрештою,

 вести   політику,  чи  її  диктують  власні  державні

 інтереси.  І сьогодні "проти" буде голосувати не той,

 хто   сумнівається   в   якіхось   питаннях  побудови

 терміналу,  будемо  відверті, проти буде той, кому не

 потрібна    держава-України   з   власною   державною

 політикою,  сильною  збалансованою  економікою, що не

 боїться ніякого шантажу, ніяких випадковостей.

      Адже  сьогодні  люба  аварія  на  діючій системі

 подачі  нафти  може паралізувати народне господарство

 України.   То  чому  ми  такі  бузпечні,  чому  ждемо

 нещастя,  щоб  потім  безпорадно  розводити  руками і

 шукати  уявних ворогів? А вороги у нас намих, у нашій

 приниженій   свідомості,   почутті   меншовартості  і я 
 я                          - 140 - я 

 зневіри.  Недоліки  проекту  шукатимуть опоненти, а я

 підсумую переваги побудолваи терміналу.

      Перше. Швидка окупність проекту.

      Друге.   Можливість   забезпечення  енергетичної

 незалежності України і стабільність поставки палива і

 паливно-мастильних матеріалів народному господарству.

      Третє.    Можливість    завантажити   потужності

 нафтопереробних  заводів і часткового продажу світлих

 нафтопродукців за кордон.

      Четверте.    Можливість    розумно   використати

 зацікавленість Європи  поставки нафти через України.

      П'яте.  Можливість для Одеси вирішити комунальні

 на екологічні проблеми.

      Ну   а   щодо   залучення   терміналу   в   руки

 кримінальних  структур,  то  саме там де є монополія,

 там  і  є  модливість  погріти  руки, це всім відомо.

 Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств

 Черкащини  в  минулому  році  показав  таку  картину,

 тільки    біля   сорока   відсотків,   а   в   деяких

 господарствах десять-двадцять відсотків було отримано

 з   державних   ресурсів,   решта   через  комерційні

 структури і позначно вижчій ціні. То чого сьогодні це

 не лякає шановних опонентів. я 
 я                          - 141 - я 

      Минулого  тижня  я  зустрічався  з  виборцями  в

 багатьох  селах і на промислових підприємствах і вони

 запитують,   через  нестачу  нафтопродуктів,  народне

 господарство  України сьогодні балансує на лезі ножа,

 а  що  буде завтра, що тоді ми скажемо людям, що тоді

 ми  були  великими патріотами Черкас, чи Одеси, невже

 необхідність  побудови  терміналу  розуміють мудрість

 сільські  дядьки  і  не  розуміють балакучі і поважні

 депутати.

      Тому я пропоную проголосувати за проект внесений

 комісією з базових галузей, це відповідає інтересам і

 комуністів  і  рухівців і демократів і позапартійних,

 це відповідає інтересам держави України, інтересам її

 людей.   І   будувати   термінал   потрібно  саме  на

 40  мільйонів  тонн, бо хто ж нас назве мудрими, якщо

 вклавши  майже  ж ті кошти ми отримаємо вдвічі менший

 ефект.

      Прошу питання поставити на поіменне голосування.

 Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Ще  раз  прошу  всіх депутатів, зніміть

 політичний тиск при розгляді цього питання, тут немає

 політики,  ми вирішуємо питання про відведення землі, я 
 я                          - 142 - я 

 для будівництва терміналу.

      Будь ласка.

 

      _______________ Уважаемые коллеги, когда я слышу

 разговоры  о  терминале,  я  вспоминаю  судьбы многих

 престижных  проектов  во  всем мире, которые получили

 название белых слонов.

      Разговоров  много,  толку  от них мало. Я боюся,

 что  таким  белым  слоном  станет и наш "Терминал". Я

 понимаю  и  полностью  поддерживаю стремление уйти от

 нефтяной  зависимости  от  России,  но уходя из одной

 стороны   мы   уйдем,  придем  вернее  к  зависимости

 стратегической от той же Турции.

      Давайте   мы   посмотрим,   почему   та  же  вот

 упомянута,   уважаемым   докладчиком   была   принята

 конвенция  у "Монтре", которая регулировала режим тех

 же  самих  проливов.  Давайте  вспомним  историю, что

 вначале  века  Турция  все  время  закрывала  проливы

 врезультате  Балканских и прочих воин, страдала та же

 хлебная торговля в России давайте мы об этом вспомним

 и сделаем из этого определенные выводы.

      Когда  мы говорим о этом "Терминале", я все-таки

 не стал бы прятать Голову в песок и говорить, что это я 
 я                          - 143 - я 

 только  вопрос  о  (..........) земли. Здесь вопросов

 больше  чем  здесь  есть  ответов,  например, кто мне

 ответит  на  такой  вопрос, почему Украина фактически

 становится перевалочной базой, и как это экологически

 будет обосновано ведь пойдет все-таки нефть и в одну,

 и в другую сторону.

      Ответить  на такой вопрос. Что мы из этого будем

 в конце концов иметь и кто будет иметь и что из этого

 проекта .

      Значит, я все-таки прызваю к одному, много можна

 было  бы сказать здесь... Давайте посмотрим и взвесим

 все, в часности, вот я много слышал разговоров от той

 же   УРП   о  межморье...  Давайте,  неплохо  было  б

 посмотреть  -может быть, терминал, но получать эту же

 нефть  откуда-нибудь  из Балтики. Не опираться на эту

 дугу  кризисов,  которую...  о  которой  говорил  еще

 Бисмарк,  которая  упирается  одним  краем  в Балканы

 (опять  Сараево  у  нас звучит), а другой -на Ближнем

 Востоке. Поэтому нужно все четко взвесить.

      Я скажу, как я буду голосовать - я воздержусь.

 Я  воздержусь,  потому что (я еще раз повторяю) здесь

 больше  вопросов,  чем  ответов.  Ну,  а вот тем, кто

 сейчас,  только  что  мешал мне выступать, смеялся, я я 
 я                          - 144 - я 

 вот  приведу  цитату  из  книги  Эклезиаста, что смех

 глупцов - это  треск  тернового хвороста под котлом и

 все это суета...

      (Оплески).

 

      ГОЛОВА. М'ясковський від комуністів виступає.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ

      Уважаемый   Александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги!

      Вопрос   одесского   нефтетерминала   вновь   на

 повестке   дня.   Вначале,   как  оказалось,  он  был

 направлен  и вынесен несколько раз в Верховном Совете

 на  "авось  пройдет!". Без экспертизы, хотя нас здесь

 убеждали  в обратном, вы это помните. Посыпали голову

 пеплом  представители Кабинета Министров и пообещали,

 будет  экспертиза  морской части проекта. И именно ее

 недоставало.

      У  меня лично не было сомнения, что за это время

 сомневающихся  экспертов  попытаются  уломать, благо,

 было кому.

      Однако  опять  те  же  приемы: тогда, обманывая,

 потрясали  бумагой,  но  никакой  экспертизы не было, я 
 я                          - 145 - я 

 сегодня  же  потрясают выводами экспертизы, но какой?

 Разберемся. Эта экспертиза крайне низкого качества по

 мнению    многих    отечественных   экспертов.   Чего

 экспертиза,  зададимся  вопросом? Временные точки уже

 не  в  25  километров  от  берега,  а  4 километра на

 12  миллионов  тон  нефти ежегодно. И то с оговоркой,

 что  она  временная, не более двух лет существования,

 до  постройки  ее  уже  на  прием  40 миллионов тонн.

 Зададимся вопросом, который уже задавал здесь Депутат

 Драгоморецкий, что нужно Украине -нефть или терминал?

 Ответ  ясен -нефть. ее уже сегодня можно принимать на

 Украину,  4 миллиона тонн, я не буду останавливаться,

 об этом уже говорил здесь депутат Боделан.

      А   через  7  месяцев  начавшаяся  реконструкция

 нефтегавани  Одесской, которая приспособлена для этой

 цели   идеально,   между  прочим,  может  принять  13

 миллионов тонн нефти.

      Так  о чем идет речь сегодня? Идет речь именно о

 том,  чтобы  постоить  именно  в  той точке, где было

 заказано   без   никакой  экспертизы.

      Сколько   нужно   Украине   нефти?  Сегодня  нам

 отвечают:  28  тонн,  а  остальное  для переработки и

 продажи.  Здесь  депутат Пономаренко говорил. Так как я                          - 146 - я 

 мощности ее переработки на Украине более 60 миллионов

 тонн.   Нужно   сказать,   мощности   устаревшие,   с

 заниженным   выходом  светлых  нефтепродуктов.  А  мы

 хнаем, что это грязное производство. Так что, Украина

 будет превращаться в страну грязного производства? Мы

 к этому идем и этого хотим? Мне думается, что если мы

 покупаем  нефть,  и  у нас есть сегодня валюта, то мы

 можем  также  купить и светлые нефтепродукты, то есть

 продукты ее переработки.

      Однак  нет,  только  терминал,  и  там, где было

 сказано,  причем  на  берегу и так уже агонизирующего

 Черного моря.

      Напомню  слова Генри Форба (..........), который

 хаарктеризовал  мафиозные  структуры  в  начале века,

 захвативших   такие   рынки  торговли,  как  шерстью,

 сахаром  и  нефтью.  Сегодня  (нефтью) этот продукт и

 остался  центром  внимания мафиозных структур. Теперь

 подумаем,  почему  так  настойчиво  некто,  кто стоит

 горой  эмоционально  чисто  за  то,  чтобы  терминал,

 почему так ставиться вопрос?

      Кстати,  некоторые  разработчики  материалов для

 прокта   уже  сегодня  поменяли  место  жительства  с

 Украины  на  Германию,  как бывший директор Института я 
 я                          - 147 - я 

 биологии южных морей (..........). Я не говорю о тех,

 кто  подписывал эти документы, и сегодня или в бегах,

 или еще где-то. Кто следующий, задается вопрос?

      Давление  на  общественность, на Верховный Совет

 сегодня  в  спредствах  массовой информации по поводу

 терминала  достигло  небывалого размера. А скажите, а

 скто-нибудь  дал  слово  противникам терминала, чтобы

 они  четко  и  ясно сказали почему. К сожалению, нет.

 Сосотояние   разработанных   документов  вызывает,  у

 многих  специалистов не только большие опасения, но и

 иронию, в связи с их низким качеством, это относиться

 и   к   английским   фирмам,   здесь   назвали  "..."

 менеджемент  и  мушен  и  наших в том числе фирм тоже

 самое когда я разрабатываю, вдумайтесь, нас пытаються

 убедить  в  том,  что  в районе Одессы есть наличие в

 приливов,  с высотой подьема воды 8 метров. То есть в

 том,  что  ежедневно...  гуляет  слой воды толщиной 8

 четров,   я   бы  здесь  сказал  как  панове  депутат

 Юхновськый  и  Череп  мы с вами гуляли по побережью и

 смотрели все это дело.

      Значит   тогда   нам   нужны   были   водолазные

 скафандры,  или  еще  один шедевр, безопасность за их

 операции  на  терминале, не повлияет на лов меч рыбы, я 
 я                          - 148 - я 

 что равносильно сказать о том, что это не повлияет на

 вылов  китов в Черном море. И это качество еспертизы,

 за  к оторую  заплачено  с  кармана налогоплательщиков

 Украины, около 50 тысяч доларов.

      Товарищи  это материалы експертизы. Представлены

 документально   и   аргументации,   Верховный  Совет,

 Кабинет  Министров  позволяет  думать  о том, что нас

 обманывают.  И  мне  думаеться,  что  если  мы примем

 сегодня  такое  решение  о  строительстве,  то мы тем

 самым  скажем,  что  мы неквалифицированный Верховный

 Совет и нас можно провести на мякине.

      Поэтому  я  буду  голосовать  против... призываю

 всех  это  сдулать,  кто  поддерживает  наши взгляды.

 Кроме того я считаю, что нужно проводить это поименно.

 

      ГОЛОВА Анісімов.

 

    (Шум в залі)

 

 

      Уважаемые народные депутаты! Уважаемый Олександр

 Олександрович!

      Как     вы    не    призываете    нас    сегодня я 
 я                          - 149 - я 

 сконцентрировать  свое  внимание  и не политизировать

 его,  мы,  наверно,  не уйдем от этого. Но я хотел бы

 оратиться  к тем, кто будет вытупать после меня. Я об

 этом  говорил  и  на заседании трех комиссий, которая

 собиралась  три  раза. Мы сегодня народные депутаты и

 политический коллегиальный орган и должны определить:

 для  сегодня,  для  независимости  нашего государства

 нужны   дополнительные  источники  или  нет.

      Сегодня международная норма говорит о следующем:

 что  если  государство не имеет менее трех источников

 поступления  энергии  нефти  или  газа, оно все время

 будет  в  зависимости  и  сидеть  на крючке у другого

 диктатора.  И монополиста.

      Давайте мы сегодняшнее наше совещание не сводить

 к    техническому.    Валерий    Иванович   правильно

 предсказал.   То   что   сегодня  должно  разработать

 проектный  институты,  то  что сегодня должно сказать

 правительство, давайте не забирать этот хлеб у них.

      Как   строить,   какую   трубу   ложить,  какого

 деаметра,  на  каком  растоянии  от  берега  -это все

 лежить  в  функциях  исполнительной  власти.  Я  буду

 поддерживать  внесенный проект решения нашей комиссии

 с базовых отраслей. я 
 я                          - 150 - я 

      Мы  в принципе три разы прикасались к этому делу

 и  я  еще  сегодня  хочу вернуться сегодня к фаткорам

 историческим,   и   сказать   одно,  что  не  которые

 исторические факторы, нас фактически не чему не учат.

      Те,  кто  резко  выступал учитывая экологическое

 состояние  в  других  государствах  сегодня  вырубили

 лесопосадки,  парки  и  дел, сделали буржуйки у своих

 домах.

      Я  не  хочу,  чтобы  мы  пришли  к этому у нашем

 государстве.    Я   возьму   по   примеру   комбината

 "Запорожсталь"  поддавлением экологической среды, под

 крыками   эмоций   мы   взялись  за  строительство  и

 переустройку комбината "Запорожсталь" и строительство

 кислородно-конвертерного цеха, и уйдя на популистских

 высказываниях  и  мнениях мы сегодня сделали нульовой

 цыкл  и остановились.

      В  это  время  наши коллеги в Магнитке построили

 кислородно-конвертерный цех, модернизовали два цеха и

 включили в это дело  цех горячий прокат.

      Сегодня  Запорожье  не  имеет  моста, где мы его

 заболтали,   улюлюкали   экологическими  казалось  бы

 добрыми     пожеланиями    сберечь    для    человека

 (..........)   и   флору,   но  сегодня  (..........) я 
 я                          - 151 - я 

 Ленинский   район  и  Харьковской  жилмасив.  Поэтому

 предтем  конечно  как  мы  будем все нажимать давайте

 подумаем и о наших избирателях.

      И  последнее. Где взять доллары, на которые надо

 будет  закупать   сегодня   нефть?   Я   обращаюсь  к

 президентским  структурам  и  Правительству,  давайте

 инфрмаструктура,   которая   сегодня у   нас   должна

 развиваться  и  те  предприятия,  которые  сегодня  в

 состоянии  делать накопления долларовой массы, давать

 им жить и работать.

      Спасибо за внимание.

 

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА. Горвец, будь ласка, депутат від Одеси.

 

      ГОРВЕЦ

 

      Уважаемый   Председатель!   Уважаемые  депутаты!

 Доказывать    очевидное,   занятие   трудное   и   не

 благодарное.  Когда  в  этом  зале впервые обсуждался

 вопрос:  "Быть  или  не  быть  терминалу", в нем было

 (..........)  драмы. Сегодня это откровенно смахивает я 
 я                          - 152 - я 

 на трагикомедию. Потому, что, во-первых, у каждого же

 есть  незыблемая  позиция  и  ход  обсуждения зависит

 только от того, кого в зале больше.

      Во-вторых,   потому  что  не  царское  это  дело

 вообще.  Терминал  уже  давно  должна  была построить

 исполнительная   власть.   И   будь   она  в  Украине

 настоящая,  она  б  его  давно построила. Мы в глазах

 чесного  народа  выглядим  комедиантами еще и потому,

 что  всем  давно  понятно, что терминал это вопрос не

 политический, не экологический, а денежный.

      Наш коллега Юлий Иоффе, когда-то назвал в печати

 цифру:  на  каждой тонне, экспортируемой через Одессу

 нефти, российской нефти, деловые люди зарабатывают 6-

 7  долларов. Специалисты считают, что это не так, что

 это   в   2   раза  больше.  В  минувшем  году  через

 нефтегавань   из   Украины  ушло  13  миллионов  тонн

 нефтепродуктов.  Умножением  займитесь сами... И что,

 вы  хотите,  чтобы нефтемафия добровольно согласилась

 на  строительство  терминала?!  Чтобы  не вывозили, а

 ввозили  нефть?!  Я прошу обратить внимание на цифру:

 13  миллионов  тонн  нефти  работается  сегодня через

 старую,   приминитивную,   без  всякой  экологической

 защиты нефтегавань у подножия Потемкинской летницы. И я 
 я                          - 153 - я 

 никто  из экологически озабоченных депутатов слова не

 скажет  -будто  рот  смолой  замазали!  А  вот что 12

 миллионов  тонн  будут  поступать  в страну на первой

 очереди   ерминала,   причем  значительно  дальше  от

 Одессы, повод для истерики.

      Я  скажу  вот  что:  нефтегавань в центре города

 должна   быть   закрыта,   потому   что  она  и  есть

 экологический  гоноцид  для  Одессы.  Говорю  это  не

 первый   раз.   И   нужно   сказать,   реакция  нашых

 нефтемагнатов  была  любопытной.  Они  готовы строить

 очистные сооружения и вообще помагать городу, лишь бы

 нефтяная река не прекращалась.

      Мне  скажут,  что  Украине  сегодня  не под силу

 вынести за пределы города нефтеперерабатывающий завод

 и    нефтегевань.    Так   отдайте   в   коммунальную

 собственность  города,  чтобы  действительно  хотя бы

 знали,  за  что  они  страдают.  Мы в городе отложили

 принятие  окончательного решения до дня, когда высший

 законодательный   орган   продемонстрирует,  что  ему

 дороже,  страна  или  деньги  нефтемафии.  Нет в этом

 деле   более   заинтересованного  голоса  по  вопросу

 терминала,  чем  мой.  Я заинтересован в оздоровлении

 экологии  Черного  моря,  Одесского  залива  и  самой я 
 я                          - 154 - я 

 Одессы,  я  заинтересован,  чтобы  город  получил  на

 экологические  программы  деньги  от  новостройки,  я

 заинтересован,   чтобы   из   Одессы   были  выведены

 нефтегавань  и нефтезавод. Я, наконец, заинтересован,

 чтобы в Украине забыли, что такое голод на горючее, я

 заинтересован,  чтобы  терминал  строился  по  уму:

 сначала  -экологическая безопасность, потом -нефть. Я

 не хочу уподобляться известному римскому сенатору, но

 вынужден  сказать:  "Карфаген  нефтекоррупции  должен

 быть разрушен, а терминал построен".

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА. Драгоморецький

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ

 

  (...............................................)

 инвестировав   средства.  Создание  высокоэкономичных

 технологий, мы могли бы получить потребление нефти на

 уровне   10-12   миллионов  тонн.  Более  того,  Союз

 предпринимателей   и   промышленников,  возглавляемый

 народным  депутатом  Евтуховым,  говорит  о  проекте,

 который   он   готов  инвестировать  и  который  даст я 
 я                          - 155 - я 

 получение   нефти   Украины  за  счет  использования,

 высокоэффективного  использования  старых скважин -30

 миллионов тонн (посмотрите позавчерашнюю газету).

      Дальше  возникает  вопрос:  как  это  сделать  -

 получить нефть? Можно построить терминал, в частности

 в  Одессе. Но возникает у меня тогда проблема: а были

 ли  какие-нибудь,  раз  мы боремся с мнополизмом, так

 сказать)  альтернативные проекты и рассматривались ли

 они  детально? Не рассматривались детально. А заранее

 было принято решение о строительстве терминала.

      Хочу  заметить,  что  припортовый завод, который

 является  головной  болью Одессы на протяжении многих

 лет,    по   своей   (..........)   санитарной   зоне

 пересекается с терминалом.

      Следующий вопрос: сколько это будет стоить и кто

 будет  платить? Сметная стоимость проекта оценивается

 в  3,  5  миллиарда  долларов. Как известно, реальная

 стоимость от сметной отличается в 5-7 раз, 35, 5-7-15

 миллиардов   долларов.  Если  говорить  о  мафии,  то

 посреднический  процент  станет достаточно изветсным.

 (Время заканчивается)

      Вопросы экологиии.

 я 
 я                          - 156 - я 

      ГОЛОВА. Не заважайте, будь ласка.

 

      _______________Во-первых,  я  от  комиссии,  во-

 вторых,  я  уложусь(..........)  если  б  вы  меня не

 перебили, я б уже закончил.

      Так  я  хочу заметить, что документ, подписанный

 известной   (..........)   фирмой  "Моушен"  касается

 только  лишь  точки,  к  которой относится первая, то

 есть  на  2  года,  по  существу.  А  разлив  нефти в

 открытом пространстве Черного моря, где волнение выше

 50    см    практически   все   время,   а   большими

 заграждениями,  мы не как не оккупируем нефть, ставит

 в  безвыходное  положение  ситуацию,  с  точки зрения

 екологии.

      Во-вторых, у меня 5 минут, а не 3.

      Тогда   заканчиваю.   Петро   Евдокымовыч,   иду

 навтречу вашим требованиям, всегда возникают вопросы,

 вы  его  совершенно  правильно его поставил, кому это

 выгодно.  Мы достаточно опытные в хозяйственном плане

 люды,  чтоб  понимать  куда  кому идут посреднеческие

 проценты.  Но не наша задача ответить на это по имен,

 но   зато  ответить  кому  это  не  выгодно  очевидно

 народу  Украины  и  нашей  стране. Народу терминал не я 
 я                          - 157 - я 

 выгоден.

 

      ГОЛОВА Алексеев.

      А потім будем радиться.

 

      ___________. Покане началось мое время я попрошу

 председательствующего на сьезде обеспечить нормальное

 проведения  этого  обсуждения,  вы  избраны из Ивано-

 Франковской   области   идите  и  садитесь  и  оттуда

 кричите. Не следует перебивать оратора.

 

      ГОЛОВА  Я прошу. Ну чому ви вступаєте в дискусію

 ви   ж  заважаєте  виступати  депутату.  Я  додам  ще

 півхвилини. Прошу.

 

      ___________.  Итак.  Давайте решим сразу, что мы

 здесь   обсуждаем.  Вопрос  политический  или  вопрос

 економический.  Как  бы  нас  не  убеждали, что здесь

 лишь  вопрос  об  отведении участка земли, давайте не

 будем  прятать  голову  в  песок.  Все  мы знаем, что

 сейчас  идет бурное обсуждение.. Черноморского союза,

 вот  я  взял  и  затребовал  длкументы  прошлогодние,

 встречу  в  Минске, национал-демократических партий и я 
 я                          - 158 - я 

 организаций.   Под   Балто-Черноморский   союз  нужна

 инфраструктура.   То  бишь  нефтяной  коллектор.  Наш

 Одесский  терминал будет одной из ключевых точек. То-

 есть,   давайте   не  путаться,  прямо  здесь  чистая

 политика.   Но   я   прислушаюсь  к  предложению  -не

 обсуждать политику и перейду к экономике.

      Говорят: мы будем иметь еще один источник нефти.

 Я   себя   спрашиваю:   что   здесь   больше  в  этом

 утверждении.   Сознательного  самообмана  или  просто

 нежелание  мыслить?  (..........)  весь вопрос в том,

 что  нефть  на  терминале  не добывают, а разгружают.

 Что,  в  Одесском  заливе  аншли  залежи  нефти? Нет.

 Значит,  нефть нада привозить. Но, чтобы ее привезти,

 ее нада купить предварительно. И возникает вопрос: на

 какие  средства?  Ведь  до  сих пор, покупая в России

 нефть  по  ценам  ниже  мировых,  ым сотворили долг в

 несколько  миллиардов  долларов.  Что? Арабские шейхи

 нам будут продавать нефть  еще дешевле?  Сомневаюсь.

      Переходим  к стоимости "Терминала". Нам говорят,

 что  первая очередь 19 триллионов карбованцев, а весь

 не  говорят.  Но  почему  от  нас  скрывают,  что нам

 придется   строить  не  один  "Терминал",  два,  один

 "Терминал"  в Одессе для разгрузки, второй Терминал в я 
 я                          - 159 - я 

 порту  (..........)  для  погрузки  нефти. Ибо Турция

 думает о своей экологии и не хочет пропускать танкеры

 через  Босфорд и Дарденелы. Мало того, 430 километров

 вести провоза по Турции за счет Украины строить. Далее.

      Нефтепровод от Одессы 630 километров(..........)

 за  счет  Украины  для  экспорта  нефти в Европу и на

 конец  последние  чем  возить  нефть,  я  внимательно

 просмотрел стенограмму прошлого заседания. Есть у нас

 флот, а це коботажне плаванье.

      Так  есть у нас танкеры, а це коботажне плаванье

 простите  в  каботажном  плаванье, что в карманах или

 ведрах нефть возят, ну я уже говорю, что под Арабскую

 нефть   надо   перестраивать   заводы   наши  и  тоже

 капиталовложения делать.

      Тут  спекулировать Новороссийским терминалом, но

 не  кто  не  говорит,  что  он  строится для экспорта

 нефти, а не для импорта.

      Далее.    Обычно    говорится    о    том,   что

 первоначальная   стоимость,  а  в  прошлом  заседание

 называли  цифры  от двух до трех миллиардов долларов,

 превышают  в три, четыре раза. Давайте вспомним когда

 Леонид Макарович Кравчук увидел к чему ведет политика

 Украину  и  стал  изыскывать  деньги  на то, чтобы ее я 
 я                          - 160 - я 

 продолжить  он  решил  выпустить  товар для облигации

 заложив  все  наше  иммущество,  во  сколько оно было

 оценено  в 10 миллиардов долларов. То есть нас сейчас

 пытаются   втравить  в  проект,  который  измерим  по

 стоимости со всем национальным багатством Украины.

      Далее.   Далее.   Нам...   Два   года   назад  я

 опубликовал  статью,  в  которой прямо говорил: когда

 терминал  будет  построен,  неожиданно выяснится, что

 принять-то  нефть  можно,  а  купить - не  за  что, и

 единственный   способ  вернуть  деньги - это  принять

 предложение  о  транзите нефти в Европу. И нам выдали

 (вот,  пожалуйста!)  документы, и тут четко написано,

 что  этот  терминал  строится  для  транзита  нефти в

 Европу.  Но,  простите,  терминалы  в  Роттердаме,  в

 Триесте  полностью  справляются  с  нагрузкой!  Зачем

 тогда   в   Одессе   это   делать?!   Ответ  прост  -

 экологические  издержки  в  Европе  резко  возросли и

 переложить на Одессу это очень просто! Я понимаю, что

 сейчас___________   все   время.  Я  не  могу  никого

 обвинять, но дело в том (и это мировой опыт говорит),

 что   обычно   до   трех   процентов  стоимости  этих

 сооружений   идет   на   лобирование.   И   вот...

      (Оплески) я 
 я                          - 161 - я 

      ...   и   трехпроцентники,   конечно  же,  будут

 прикрываться национальными интересами Украины!

      Но  я хочу напомнить вам слова великого Шевченка

 перед  тем,  как  мы примем этот экологический ущерб:

 "... село неначе погоріло,

  неначе люди подуріли:

  самі на панщину ідуть

  і діточок своїх ведуть..."

      (Оплески)

      Я    знаю,    что   у   большинства   из   здесь

 присутствующих...

 

      ГОЛОВА. Я прошу завершувати!

 

      АЛЕКСЄЄВ    ....в зале нет ....

 и  нет  заграничных  счетов.  И давайте думать о том,

 какую  землю  мы  оставим нашим детям. И пусть нас не

 оставит    чувство    глубокой   ответственности   за

 принимаемые в этом зале решения!

      (Оплески)

 

      ГОЛОВА. Секундочку! Шановні депутати! Оріеєнтири

 такі  часові  кажуть про те, що ми не встигнемо друге я 
 я                          - 162 - я 

 питання розглянути. Якщо можна, давайте ми продовжимо

 регламент до двох тридцяти. Нема заперечень?

      Хмара, за ним Павловський.

      Слово    Має    депутат    Хмара   від   фракції

 "Незалежність".

 

      ХМАРА.  Шшановні  народні депутати, тут сьогодні

 багато   лунало  різних  питань,  до  якої  категорії

 віднести  питання побудови терміналу -до економічної,

 політичної?  Я  вважаю, що це питання, яке стосується

 національної  безпеки  України,  не  лише економічної

 безпеки,  національної  безпеки  України  і  в  ньому

 переплелися    всі    питання,   які   є   складовими

 національної безпеки.

      Тому  такий  шалений  опір  і  в  цьому  залі. І

 приводяться  абсурдні  аргументи.  Я не буду називати

 прізвища  шановного народного депутата, який говорив,

 що   не   розглядалось  альтернативних  проектів.  Ще

 задовго  як  цей  депутат став депутатом, я з першого

 дня  брав  участь  в  засіданні  комісії  в  Кабінеті

 Міністрів,  коли обговорювалось це питання вже з яких

 тільки  можна  точок  зору.  І  були різні варіанти і

 озупинились   на   найбільш  оптимальному.  І  кожний я 
 я                          - 163 - я 

 варіант  мав  свою  певну  проробку.  Тому  так довго

 тягнулось   вирішення   цього  питання.  Але  те,  що

 сьогодні  хочуть  загальмувати будівництво терміналу,

 безумовно,  тут  навітне ідеологічні причини, а чісто

 політичні.   Антидержавні  сили  ті,  які  стоять  на

 позиціях,   які   не   сприймають  нежалежну  Україну

 державу,  я  підкреслюю,  не  ідеологічну,  тому що я

 впевнений  є  частина  комуністів, які визначилися на

 користь  незалежності,  акі  є і, я думаю, що їх буде

 щораз більше, і все це нормально.

      А    п'ята   колона,   вона...   ій   нічим   не

 (..........).  Тому  я  не збираюсь переконувати, але

 хотів  би  нагадати,  що  сьогодні  вранці  Останкіно

 нагадало,  що  буде розглядатись в Парламенті України

 питання  дубівництва  терміналу.  Бачете, як їх пече.

 Мабудь,  це  був  сигнал  тим,  щоб нагадати, що саме

 сьогодні це питання..., які стояли біля кожного входу

 і  роздавали  тут  різні абсурдні папірці, де л'ються

 крокодилячі  сльози  на захист народу, екології і так

 дальше.  Хоча немає такого шуму, і зелені чомусь наші

 мовчать, як ці монстри, які  побудував  колись Арманд

 Хаммер,  і  ніхто в світі не хотів будувати, навіть в

 країнах  третього  світу,  в  Африці, а будувались на я 
 я                          - 164 - я 

 Україні.  І  такі об'єкти є в Одесі, і ті, так звані,

 захисники  народу  мовчать,  їх  не  тривожить  це, а

 бачите  термінал  їм  став поперед  горла.  Зрозуміло

 чому.  Вони,  навіть,  не  вболівають за своїх братів

 росіян, які в Новоросійську, в значно гірших умовах і

 складніших,  бо  дують  нафтовий  термінал,  який  по

 завершенню матиме потужність 60 мільйонів тонн.

      Нині  ніхто  не виступає і чомусь не цікавиться,

 що  в Чопі теж буде будуватися термінал, де братимуть

 участь  російські  компанії  і  угорські,  а  Україна

 тільки  виділити  землю,  чомусь мовчать. Тому що там

 немає  інтересів  України, а є дуже велика небезпека,

 при  чому  в  дуже  важливій  рекреаційній зоні нашої

 держави.

      Тому  я  не буду тут дуже займатися агітацією, я

 думаю  і  вношу  ще  раз  пропозицію обов'язково, щоб

 голосування  було  поіменним,  щоб  народ знав, хто з

 народних депутатів за державу, за її незалежність, за

 економічне процвітання, а хто проти.

      А  те,  що  термінал  буде  збудований я в цьому

 певний.  Якщо  парламент не захоче цього, то я думаю,

 що  здорового  глузду в нашого народу вистачить, який

 заставить  владу  поступати  так,  як це потрібно для я 
 я                          - 165 - я 

 національно-державних інтересів.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Слово має депутат Симоненко. З Одеси.

      Я   вибачаюся   Павловський  за  ним  Симоненко.

 Валентин  Костянтинович підходьте будь ласка блчже, я

 спеціально, щоб ви не запізнилися.

 

      _______________

 

      Шановні   депутати,  шановна  Президія,  шановні

 члени уряду!

      Сьогодні   дійсно   питання   і   політичне,   і

 стартегічне.  і  тому  ми повинні на нього дивитись з

 такої  точки зору: чи дійсно ми будемо думати про те,

 щоб  іти  пайщину,  щоб  перетворитись  в  сировинний

 придаток  іших  держав,  чи  ми  повинні  думати  про

 розвиток  власного  виробництва і розвиток незалежної

 України.

      І тому, дивлячись з цієї точки зору на термінал,

 ми  повинні дивитись на нафту не тільки як на джерело

 енергоносіїв,   як   ще   й   сировину  для  хімічної

 промисловості.  А  для  України  це  суттєво,  бо  на я 
 я                          - 166 - я 

 Україні   тільки  в  Міністерстві  промисловості  258

 підприємств    хімічної    промисловості,    які   не

 завантажені,  бо  не  вистачає сировини. А це -робочі

 місця, це -завантаженість наших людей. і от давайте з

 цього  дивитись:  потрібна нам чи не потрібна, Що, ми

 за  один  рік  перебудуєм, перепрофілюєм всі хімічні,

 всю хімічну промисловість?

      Я  розумію,  що  найбільшою  недоробкою  в цьому

 питанні  є те, що немає повної ясності. Сьогодні таке

 питання ставили. А кому це вигідно? Бо там, де пахте,

 тільки  пахне,  нафтою,  то  там  вже  гроші,  і отже

 повинні бути інтереси держави. А як це зробити?

      Вихід я бачу такий. Ми маємо в травні розглядати

 програму  розвитку паливно-енергетичного комплексу. І

 я  вважаю,  що  повинен  бути  один  з  головних  там

 розділів    про   нафтоперевалочний   комплекс,   про

 термінал,   і   там  в  цій  програмі,  повинна  бути

 відповідь на питання: яку частку акцій має держава, а

 вона   повинна  мати  не  менше  51  відсотку,  тобто

 контрольний    пакет    акцій,   хто   має   будувати

 використовувати  які  технології  і матеріали, і в зв

 "язку   з   цим  треба  переглянути  чи  маємо  деякі

 контракти,     щоб     забезпечити    роботу    наших я 
 я                          - 167 - я 

 будівельників,  використовувати  саме наші матеріали,

 бо я вам скажу по засобам захисту від корозії Україна

 займає   проведне   місце   в   світі  і  отже  треба

 використати доробки і також інші.

      Треба  подумати  про  те щоб в цій програмі була

 можливість бачити, як і коли Україна як держава зможе

 повністю   вихопити   акції   і   бути  повновластним

 власником терміналу.

      С  другого  боку треба ще раз звернути увагу, що

 ні  водній країні світу, розвинутій немає такого, щоб

 було  тільке  одне  джерело,  їх декілька, а в Польщі

 наприклад 5 джерел енергопостачання.

      І  отже  виходячи із інтересів держави ми робимо

 перший  крок,  для  її  незалежності,  і  я думаю, що

 сьогодні ми повинні відійти від політичних амбіцій, а

 виходити   із   стратегічного   питання  незалежності

 України,  при  голосуванні  кожен  повинен  мати свою

 позицію  і  не  підпадати  під вплив своїх лідерів. Я

 закликаю   всіз   підтримати   висновки   комісії   і

 підтримати  доповнити  мою  пропозицією про створення

 програми. Відповідна редакція є більш вдосконалена, в

 якій  я  хочу  зазначити  ставиться  питання так, щоб

 доповнень   до  того  що  там  є,  що.....  постійний я 
 я                          - 168 - я 

 контроль    Верховної    Ради   за   будівництво   та

 експлуатацію  комплексу,  як  доповнення  того, що є.

 Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.    Слово    має    Симоненко    Валентин

 Константинович.  Поки  він  дійде,  я  хочу попросить

 вашої згоди на те, щоб далі надать слово, трохи не за

 чергою,  Івану Степановичу Плющу. Поскільки він добре

 знає  ситуацію  із  минулого  скликання.  І  він біля

 джерела розгляду цього питання . Будь ласка.

 

      СИМОНЕНКО.

 

      Уважаемые  коллеги!  Я  хотел бы спросить -у вас

 один.... один вопрос задать вам. Сколько терминалов у

 нас   на   Украине?   Сколько   терминалов   нефтяных

 действующих у нас на Украине? И ответить: действующих

 у нас, морских терминалов -9, речных терминалов у нас

 2.  Которые  действуют,  функционируют. И в наши годы

 лихолетия  с энергетическими последние три года, эти

 треминалы   не   уменьшают   мощность,   а  постоянно

 наращивают   мощность  на  экспорт  нефтепродуктов  и

 нефтезарубеж  хотя  все  до одного из этих терминалов я 
 я                          - 169 - я 

 могут  принимать  нефть  на Украину, самый большой из

 них  это Одесский терминал. Который имеет мощность по

 приемке  4  миллиона  тонн  и  может  в  любую минуту

 принять эти начать приемку этих 4 миллионов тонн.

      И на экспорт около 7, 5 миллионов тонн. Но за 4,

 за  3  года которые мы с вами существуем и боримся за

 энергоресурсы не принято не одного, не одной тонны.

      Говорится  нам нужно наростить мощности, сколько

 это  стоит для того, чтобы довести мощности терминалу

 до  12  миллионов  тонн, на приемку и на экспорт до 8

 миллионов   на   нефтепродуктов,  нужно  22  миллиона

 рублей.

      22  миллиона  долларов  это  не мои расчеты, это

 расчеты  нашего  уважаемого  института,  почему мы не

 принимаем  нефть  с  зарубежа, с моря. Да потому, что

 она на 20 , 25 долларов дороже российской нефти.*

      Это  прежде  всег  о,  почему  мы не перекрываем

 потом  нефте  идущей  с России, а пытаемся заложит за

 уголом новый терминал.

      Потому  что  это вопросы большой политики, и они

 завязаны на сумму, да заткнись ты ради бога,(ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА.  Валентин....  я  роблю  вам зауваження, я 
 я                          - 170 - я 

 будь ласка.

 

      ___________.   С   вами  надо  разговаривать  по

 хамски.

 

      ____________  и  получат  одесситы  на  то,  что

 обещано постановленим Кабинета Министров.

 В  сводке  затрат  фигурируют  и  вопросы екологии, и

 вопросы  выноса  нефтяного  флота,  и  вопросы выноса

 завода. То есть, не получат ни копейки.

      Поэтому,  заканчивая,  я  могу сказать так: если

 нужна  нефть на Украину -точка приема есть. На четыре

 миллиона  тонн  и ровно через полгода на 12 миллионов

 тонн.   Сегодня   решается   вопрос   -терминал  ради

 терминала,  а  не ради того, чтобы Украину обеспечить

 нефтью.

 

      ГОЛОВА.  Слово має депутат Плющ Іван Степанович,

 за ним виступає  Філіпчук.

 

      ПЛЮЩ

    Шановн

 я  не  буду  вдаваться  у історичний екскурс або хочу я 
 я                          - 171 - я 

 тільки привернути вашу увагу до того, як у нас раніше

 робилось  і  переваги  в  нашому  суспільстві. Якби я

 запитав  усіх  нас, хто так довго радився з народом і

 хто так довго проводив експертизу, коли будували моря

 на  Дніпрі і Чорнобильську атомну станцію. Я хочу вас

 сказати,  що вниз по Дніпру від гирла річок Прип'ять,

 Десни і Дніпро, включаючи Київ, п'є воду 36 мільйонів

 з  52.  І  хто  тоді проводив таку експертизу і з ким

 радився?  Це  я міг би на цю тему прочитати лекцію. І

 тому,  коли  зайшла  мова  про  альтернативне джерело

 постачання    енергоресурсів   в   державу   Україна,

 знайшлися  зразу  вчені  на  різні  толки  і сказали:

 екологія.  Екологія  ніяк  не  вийшла, найшлись другі

 вчені-міжнародники  і  сказали:  турецькі  протоки не

 пропустять.

      Вийшов майже не міжнародний скандал  поки  посол

 України  в  Туреччині зайшов у Уряді до Президента, і

 ті  дали  заяви такі, що для України ми пропустим, не

 дивлячись  ні  на  які  протоки.  Тоді  вийшло  третє

 питання,  а що буде з того, як і скільки буде стоять.

 Так  от  я хочу підтримати Олександра Мороза, Голову,

 що   це  питання  не  політичне,  а  тільки  з  одним

 обмеженням,   що   якщо   буде  позитивний  результат я 
 я                          - 172 - я 

 голосування,  тоді  це  буде  питання не політичне. У

 дургому випадку це тільки політичне.

      Друге  питання.  Тут виступали Руслан Борисович,

 Сергій  Крамарецький  ті так далі говорили про те, що

 скільки  буде  стоїть  і як буде. То люди добрі, я не

 хочу  буть фахівцем, який підміняє двох президентів і

 три  кабінети  міністрів,  як  обраховували і вносили

 пропозицію, що треба будувати термінал. То невже ж ці

 люди можуть перекреслити всі академії нашої державної

 структури?

      І останнє. Я хочу підтримати депутата Анісімова,

 який  тут  сказав, що ніхто в світі на одній трубі не

 живе,  бо  на  одній  трубі  -це  дуже  важко. І хочу

 радити,  Олександр  Олександрович, якщо наша Верховна

 Рада  хоче  на  практиці,  на ділі показати, що ми за

 розмежування  повноважень,  що  ми  за те, щоб кожний

 виконував  свої функції, то ми сьогодні не будуєм тут

 термінал,   і  в  заголовку  неправильно  стоїть  про

 будівництво:  ми  сьогодні  повинні  дати  дозвіл  на

 відведення    земельної   ділянки   під   будівництво

 терміналу,  а  як  будувати,  кому  і  за скільки -це

 справа Президента і виконавчих структур.

      Дякую за увагу. я 
 я                          - 173 - я 

      О п л е с к и

      ГОЛОВА.  Пилипчук Григорій Григорович від Руху і

 від Комісії разом. Ні, ні - 5 хвилин.

 

      ПИЛИПЧУК Г.Г.

 

      Шановні  депутати,  члени  уряду,  я  гадаю,  що

 обмінявшись  сьогодні  думками  ізщ паном Хмарою щодо

 єдиної  інформації,  яка була передана з Останкіно на

 Україну, вона справді стосувалася проблем будівництва

 нафтотерміналу.   Я   не  хотів  би  власне  ситуацію

 політизувати,  бо  вона тут достатньо зрозуміла. Якщо

 буде задіяний принцип політично загіпсованої руки, то

 все рівно переконання один одного тут нічого не дають.

      Я  гадаю,  що апоненти на минулий раз 20 вересня

 виступаючи  заблокували  із  двох  моментів  як  вони

 вважають   економічного  фактору,  і  екологічного  і

 сьогодні   повинні   власно   пам"якшити  свій  опір,

 постільки за цей період була проведена значима робота

 з  точки  зору заходів щодо екологічної безпеки. Чи є

 сьогодні проблеми екологічні, так проблеми екологічні

 є   тому   що   вміст   нафтопродуктів,   сьогодні  в

 Дніпровсько-буськом  регіоні  складає  від  3  до  10 я 
 я                          - 174 - я 

 органично  допустимих  норм  коєфіціентів. підвищення

 всіх   форм   біогенних   елементів  характеризується

 сьогодні  Григорійський  лиман,  де  факт що викликає

 тривогу людей і ми повинні чесно дивитися один одному

 в  вічі.  Тому  захист сьогодні, екологічна безпека є

 один із найприоритетніших варіантів роботи і позиція,

 але   виділення  до  40  процентів,  сьогодні  фондів

 екологічної  безпеки,  я  думаю,  що  це  є  серьозні

 аргументи,  оскільки  жодний  проект  в Україні таким

 чином  до  цього  часу  не  вибудовувався,  то  можно

 ігнорувати  думку  одеситів,  особливо  вчених в тому

 числі,  з  інституту  Біології південних морів, але я

 абсолютно  не  підтримую  ту  думку,  що вона повинна

 стати   саме   відправною   точкою   для   того,  щоб

 заблокувати сьогодні термінал.

      друга  соціальна  проблема,  я  непогоджуюсь  із

 виступом  Сімоненко  в  тому  плані,  що  одесити, не

 отримують жодногокарбованця для екологічних заходів і

 для  соціальних  проблем,  і  ми  повинні  для  цього

 ставиться  надзвичайно  уважно  як  і навколо атомних

 станцій  так  і  навколо  таких  важливих об"єктів як

 нафтотермінал,   повинні  бути  включені  сьогодні  в

 важелі соціальних програм. І, власне, це тоді і зніме я 
 я                          - 175 - я 

 соціальну напругу, і в тому числі в Одесі, і, власне,

 не   дасть   можливість  багатьом  людям  спекулювати

 навколо цієї проблеми.

      Третє.  Економічна  проблема.  Ми  повинні чітко

 усвідомити   всю   трагедійність   ситуації  коли  ми

 відмовимся  і  сьогодні  від того, щоб дати дозвіл на

 будівництво  терміналу.

      Оськільки  ми  вважаємо  сьогодні,  що  нафта (і

 спеціалісти   підтверджують),   яка   іде   з   Росії

 зменшилася  в  минулому  році на 21, 2 проценти. І ця

 тенденція    буде    зберігатися.    Прослідковується

 набажання   росіян   сьогодніх   вкладати   в  нафто-

 промислові  комплекси  цінні папери і кошти. І лише 7

 процентів    цінних    паперів   паливно-промислового

 комплекса   підтримані  готівкою.  Західні  інвестори

 сьогодні   цікавляться   іншими  регіонами,  зокрема,

 Печорою,  звідки  вони  думають  викачувати  нафту  з

 Росії,  але  не  через даний напрям, а, власне, через

 той  регіон,  який  не  буде  зв'язувати ніяким чином

 Україну.

      І,  власне,  західні  інвестри  будуть грати тут

 свою гру за  своїми правилами.

      Головний  термінал  в  Новоросійську,  той який, я 
 я                          - 176 - я 

 власне,    сьогодні    є   і   який   реко....   буде

 реконструватися -це найближчим часом 7 мільйонів тон.

 Але  це  є  проблеми  Росії,  оскільки технологічно й

 фінансово сьогодні Росія не зможе вирішувати питання,

 не  зможе  під...  вирішувати питання щодо розширення

 можливостей  свого комплексу, тому ми вважаємо, що не

 зобов'язані  сьогодні,  правильно  тут підтверджували

 прив'язуватися до однієї труби.

      Я  хотів  би  сказати і те, що Україна повина на

 кінець  вирішити,  що на кінець вирішити з точки зору

 права  і  закону,  що ми повинні прийняти закон, який

 прийнятий  іншими  державами  після  73  року,  після

 енергетичної   кризи,   коли   кілька   джерел  зразу

 функціонують  на  конкретну  державу  і  не більше 25

 процентів з одного джерела.

      Власне я хотів би сказати і те, що не є проблема

 землі.  З 70 по 95 рік Україна втратила 1 мільйон 250

 тисяч  гектарів  землі, тоді ніяких дискусій не було,

 коли  сьогодні  проблема  суть  важлива  з точки зору

 терміналу   ми   власне  вважаємо,  що  аргументи  68

 гектарів  орної  землі,  і  на  кінець  з  точки зору

 інтересів  справді є загальнодержавні, є корпоративні

 інтереси є інтереси іноземних держав. я 
 я                          - 177 - я 

      Але  Рух,  від  якого я виступаю сьогодні не має

 сьогодні  ніяких  інтересів  корпоративних,  він  має

 сьогдні  лише  інтереси державницькі і власне фракція

 одноголосно  сьогодні,  як  не від комісії, комісія у

 нас має різні думки з цього приводу, фракція сьогодні

 виступає  одноголосно  за те, щоб термінал був і якщо

 сьогодні спрацює фактор розуму, ми власне приймемо це

 рішення,  якщо ми не приймемо це рішення, я вважаю що

 повинен  рішення це приймати Президент для того, щоб

 ми  не  блукалися  в цій ситуації так довго, як ми це

 робимо до цьго часу.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати, я хочу сказати, що час

 відведений для обговорення закінчився

      Я   порадився  з  кількома  керівниками  фракцій

 стосвно  того,  що чи може дати змогу ще порадитися у

 фракція   перед  голосуванням  вибачте,  але  я  бачу

 схиляється, що треба голосувати відразу .

      У вас на руках є проект постанови і є доповнення

 до  цього  проекту двох депутатів. А є альтернативний

 варіант  який я вам пропоную, від себе, він зводиться

 до  такого  пункту,  прошу  пробачення,  прошу уваги. я 
 я                          - 178 - я 

 Пропонується  проект  постанови  з  одного  короткого

 пункту.

      Дати  дозвіл  на  відведення земель передбачених

 для будівництва Одеського терміналу.

      А всі решту знять питання.

      Можна  так?  Можна  другий  варіант  ставити  на

 голосування.  Я  ставлю другий варінат на голосування

 на  поіменне  ми  ж домовилися з самого початку, дати

 дозвіл   на   відведення   земель   передбачених  для

 будівництва Одеського терміналу.

 

      Тобто  це  теж  саме,  що  записано у пункті 1 в

 другому постанови. Вилучити в Акціонерного товариства

 (..........)   68  га  землі  з  них  52  в  постійне

 користування   і   16  га  тимчасове  короткострокове

 користування  строком  на  3  роки.  Та земель запасу

 Сичавської    сільської   Ради   народних   депутатів

 Комінтернівського   району   Одеської   області   -10

 гектарів  земель  в  постійне  користування  і надати

 зазначені  землі  одеському підприємству по експорту-

 імпорту нафтопродуктів Державного комітету по нафті і

 газу  під  будівництво  нафтоперевалочного  комплексу

 терміналу.  Комінтернівській  районній  Раді народних я 
 я                          - 179 - я 

 депутатів  видати  державний  акт на право постійного

 користування  означених  земельних  ділянок одеському

 підприємству   по   експорту-імпорту   нафтопродуктів

 Державного  комітету  України  по нафті і газу. Можна

 так голосувать? Ставлю на голосування.

 

      "За"     "проти"     , рішення   прийнято.

      Тепер  я  прошу  вашої  уваги.  Редакційно треба

 уточнення зробити, тому що називається комітет не так

 тепер.

      Будь ласка, я депутата Дроня прошу на трибуну.

 

      ДРОНЬ.  Я думаю, що депутат Ковалко більше знає,

 але  Указом Президента той комітет, який ми записали,

 що  ліквідовано,  зараз  є  Комітет  по нафті, газу і

 нафтопереробці.  Тобто, потрібно більш точно....

 

      ГОЛОВА. Тобто, сідповідно до указу Президента.

      Ранкове засідання відбудеться о 10 ранку.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку