ЗАСІДАННЯ  П'ЯТДЕСЯТЕ

     с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

        У к р а ї н и  21  г р у д н я   1994 р о к у

                        10.00 година

 

      Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.   Добрий  ранок,  шановні  депутати  і  гості

 Верховної Ради!

      Я  прошу  всіх  зайняти свої місця і підготуватися до

 реєстрації.

      Увімкніть, будь ласка, систему!

      В  залі зареєстровано 336 народних депутатів. Ранкове

 засідання оголошується відкритим.

     У нас сьогодні напружений день - ми повинні розглянути

 цілий ряд складних питань. Я їх зараз назву:

      про визнання повноважень новообраних народних депутатів;

      про Голову Верховного Суду;

      про Голову Митного Комітету України;

      про проекти положень щодо захисту прав споживачів;

      про  продовження  дії  Закону  України  про запобіжне

 затримання особи;

      про проект Закону України про боротьбу з корупцією;

      про   проект  Закону  України  про  внесення  змін  і

 доповнень    до   чинного   законодавства   України   щодо

 відповідальності посадових осіб;

      про   проект  Закону  України  про  внесення  змін  і

 доповнень   до  деяких  законодавчих  актів  у  зв'язку  з я 
 я                              - 2 - я 

 прийняттям Закону про боротьбу з корупцією;

      про внесення змін до Постанови Верховної Ради України

 про  порядок  введення  в  дію  Закону України про банки і

 банківську діяльність;

      про проект Закону України про оплату праці;

      про   державний   реєстрт  фізичних  осіб  -платників

 податків та інших обов'язкових платежів (друге читання);

      про  проект  Закону  України  про визнання такими, що

 втратили   чинність   деяких   положень  Декрету  Кабінету

 Міністрів України про оплату праці;

      про   надання   і  вилучення  земельних  ділянок  для

 несільскогосподарських   потреб  та  попереднє  погодження

 місць розташування об'єктів;

      про   обрання   народних  депутатів  України  членами

 комісій Верховної Ради.

      Передбачено  також  "різне" за умови, що ми встигнемо

 розглянути ці питання.

      Хочу  вас  повідомити,  вас проінформувати про те, що

 питання  про  визнання такими, що втратили чинність деяких

 положень  декрету  Кабінету  Міністрів  України про оплату

 праці,   мається  на  увазі  стаття  19  декрету  Кабінету

 Міністрів.  Президент  України  і Кабінет Міністрів просят

 сьогодні не розглядати а розглядати після прийняття Закону

 про  оплату  праці,  щоб  в  комплексі  розглядати  ці два

 питання.  Тому  я  при  підгохі до цього питання просив би

 визначитися   з   цього  приводу  і  зважити  на  прохання я 
 я                              - 3 - я 

 Президента.

 

      (Шум в залі)

 

      А?.  Ні він усно, не офіційно. В розмові сьогодні він

 зателефонував  і  попросив,  якщо  можна,  це  питання  не

 розглядати.

 

      (Голос з залу)

 

      Да, подивимося при підході до розгляду цього питання.

 Якщо  у  вас  немає заперечень, я просив би, ми затвердили

 цей порядок дня, я просив би не використовувати пів години

 з  ранку,  бо  ми  його  потім  не  знайдемо пів години не

 (..........).

      Я прошу, хто за те, щоб працювати зразу без розминки?

  Включіть, ввімкніть систему.

 

      "за"

 

      Рішення  прийнято.  Слухається  питання  про визнання

 повноважень новообраних народних депутатів України. Снігач

 Андрій Прокопович, прошу!

 

      СНІГАЧ А.П.

      (    виборчий округ). я 
 я                              - 4 - я 

      Шановний Голово! Шановні депутати та виборці!

      Відповідно   до  статті  100  Конституції,  Основного

 Закону  України,  тимчасова  Мандатна  Комісія  розглянула

 інформацію   Центрвиборчкому  про  результати  виборів  та

 визнання  повноважень  двох  народних  депутатів, які були

 обрані  відповідно 20 листопада та 4 грудня 1994 року. 20-

 го листопада 1994 року відбулися повторні вибори народного

 депутату  України  по  Московському  виборчому округу N374

 Харківської  області.  Народним депутатом України по цьому

 округу   обрано  Піхоту  Володимира  Юрієвича,  1939  року

 народження,   позапартійного,   віце-президента  державної

 будівелоьної  корпорації  Укрбуд.  За  нього подано 19 779

 голосів  виборців,  тобто  51,  03% тих, що взяли участь у

 голосуванні.  За  його  опонента  подано  37, 37% голосів.

 Повторним  голосуванням  4 грудня 1994 року по Вижнецькому

 виборчому  округу  ь  433,  Чернівецька  область, народним

 депутатом  України  обрано Лупакова Євгена Олександровича,

 1947    року    народження,   позапартійного,   заступника

 начальника  тилу  Військово-Морських Сил України. За нього

 подано  36  тисяч  979  виборців  що  становлять  55  і 36

 відсотків тих виборців, які взяли участь у голосуванні. За

 його опонента подано 41 процент голосів.

      До  Центральної  виборчої комісії з приводу порушень,

 допущених виборцями, надходили два звернення від суб"єктів

 виборчого  процесу  з  Московського виборчого округу номер

 374 та два з Вижнецького виборчого округу номер 433. я 
 я                              - 5 - я 

      Всі  звернення  перевіренні  комісією  на  місті і за

 результатами  перевірки  не  знайдено підстав для визнання

 виборів  в  зазначених  округах  недійсними.  До мандатної

 комісії  надійшли  звернення  також з Харковської області,

 які  розглядалися в Центральній виборчій комісії. Значить,

 Центральна  виборча комісія, Центрвиборчком, відповідно до

 статтей  14,  44  закону  про  вибори  народних  депутатів

 України   прийняв   постанову   про   реєстрацію  народних

 депутатів Піхоту, та Лупакова. Мандатна комісія вносить на

 розгляд   Верховної  Ради  України  проект  постанови  про

 визнання  повноважень  народних  депутатів  України Піхота

 Володимириа  Юрьевича,  від  Московського виборчого округа

 номер   374   Харківської   обласі,   та  Лупокова  Євгена

 Олександровича  від Вижінського виборчого округу номер 433

 Чернівецької   області.   Просим   підтримати   пропозицію

 комісії.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Чи є запитання до Андрія Прокоповича?

      Бойко. Тернопільська область. Зараз вас висвітлять на

 табло. Ні, ні, сидіть. Запитання. Прошу.

 

      ____________  Шановний головуючий! Шановний заступник

 Голови постійної Комісії!

 

      Сьогодні,   затверджуючи  новообраних  депутатів,  ми я 
 я                              - 6 - я 

 знову  ставимо  себе  в  таку ситуацію, коли Верховна Рада

 підмінює   волевиявлення  виборців.  Адже  з  незрозумілих

 причин  відкладається  затвердженя  повноважень  народного

 депутата Лук'яненка. В відповідності до логики подій, якщо

 там  є  порушення,  Лук'яненко  повинен бути затверджений,

 якщо   Прокуратура   знайде   порушення   і   притягнувати

 Лук'яненка  до  відповідальності ми повинні дати згоду або

 не  дати. А затверджувати повноваження чи не затверджувати

 ми повинні підтримати  волевиявлення виборців.

      Шановний  Олександр Олександровичу, тут, коли постало

 питання  про  те,  чи затверджувати повноваження народного

 депутата  України  Леоніда  Кравчука, ви сказали: "Якщо не

 буде  визнане його повноваження, я звернуся з законодавчою

 ініціативою  про  те,  щоб  позбавити  Верховну Раду цього

 анахронізму",  який  ми зараз маємо. Чи не звернетеся ви з

 такою ініціативою в питанні про Лук'яненка?

      Дякую!

 

      ГОЛОВА.  Я  зрозумів,  що запитання до мене йде. Хочу

 шановному  депутату  Бойко  відповісти про те, що в даному

 випадку  ми  діємо  чітко  за  Конституцією,  і  якщо буде

 вноситися питання Центральною виборчою комісією на розгляд

 Верховної Ради про визнання повноважень, тоді я буду діяти

 так, к я діяв відповідно до кандидатури депутата Кравчука.

 Але  сьогодні  в  нас  на  розгляді  питання це не стоїть,

 оскільки  Центральна  виборча  комісія  не вважає можливим я 
 я                              - 7 - я 

 сьогодні  вносити  цю  кандидатуру.  Бо  є  обставини, які

 потребують додаткового вивчення.

      Отже, я  ще  раз  повторюю,  що  діємо  ми  чітко  за

 Конституцією  і  коли  буде  внеснена  ця  кандидатура  на

 розгляд  сесії  я  потім  своє  слово скажу. Більше того я

 сказав,  що я поважаю волевиявлення виборців, я вважаю, що

 це  основне  в  принципі при тій умові безперечно, якщо не

 порушується Закон і Конституція в процесі виборів.

      Ще будь ласка, які запитання, Мулява.

 

      МУЛЯВА

 

 

      МУЛЯВА 197 виборчий округ місто Калуш.

      В  мене  запитання  до доповідача, до вас, Олександре

 Олександровичу.  Ми  провели  неофіційне  розслідування  з

 приводу   ситуації,   яка  склалася  навколо  кандидата  в

 депутати  Левка  Лук'яненка. Дійшли висновку, що претензії

 до  нього  абсолютно надумані, в зв'язку з цим я  хотів би

 запитати,  чи  можемо  ми  проявити  ініціативу і створити

 депутатську   комісію   для  розслідування  ситуації,  яка

 склалася з приводу виборів пана Левка Лук'яненка.

 

      ГОЛОВА.  Я  гадаю,  я відповідаю на це питання, таким

 чином,  оскільки  до мене воно поставлене. При відповідній

 ініціативі   з   вашого  боку  чи  з  іншого  боку - можна я 
 я                              - 8 - я 

 розглядати  це питання про створення Комісії, але в даному

 випадку  ми  розглядаємо  питання про визнання повноважень

 двох депутатів: Пєхоти і Лупакова.

      Правильно!  Значить,  з  боку  Верховної Ради ніякого

 затягування  з  питання признання повноважень кандидата чи

 депутата тепер Лук'яненка немає ніякого. Як тільки буде це

 питання  внесене  Центральною виборчою комісією у Верховну

 Раду,  воно  відразу  буде  розглядатися  в  установленому

 Конституцією порядку.

 

      ___________ Олександре Олександровичу, я хотів би...

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Ігоре.........

 

      ___________  Шановні  депутати!  Шановні  виборці!  Я

 хотів  би  сказати,  що  Центральна виборча комісія займає

 принципову  позицію, і ми, розглядаючи вчора на засіданні,

 ще  раз висловили те, що комісія працює згідно Закону і по

 трьох  кандидатах  чи  по трьох депутатах, які були обрані

 розглянули   по  двох  вони  визнали,  а  по  третьому  по

 Індустріальному  виборчому  окрузі  номер 7, вони признали

 вибори  такими,  що  не відбулися, в зв"язку з тим, що там

 була  фальсифікація  по  п"яти  округах.  На 1700 виборців

 збільшилось,  всі  матеріали  направили  до  органів,  які

 займаються перевіркою правоохоронних органів.

      Тому  я хотів би ще раз сказати, що давайте ми будемо я 
 я                              - 9 - я 

 дотримуватися  Закону, і займатися перевіркою тих, кому це

 потрібно   займатися  і  Центрвиборчком,  і  правоохоронні

 органи. А не створювати під себе які це комісії.

 

      ГОЛОВА. 225 виборчий округ. Потім Заєць.

 

      225   избирательный  округ,  г.  Кировоград,  Валерий

 МИШУРА, фракция "Коммунисты Украины"

 

       Я думаю, що і виборцям і всім нам дуже добре відомо,

 що будь-яке питання надає йому окраси політичної.

      Олександр  Олександрович,  я  звертаюсь  до Вас. Мені

 здається,  питання  абсолютно  зрозуміле.  Комісія  внесла

 пропозицію,  треба  за  неї  голосувати,  тому що будь-які

 виступи,  ви знаєте, який зараз буде носити характер. А до

 кандидатури  Лук"яненка, ми ще повернемося, нічого в цьому

 немає.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Дякую. Я прошу всіх вас зосередитися на

 тому,   що   ми  розглядаємо  питання  про  конкретні  дві

 кандидатури  і  інші  питання,  якщо ми хочемо розглядати,

 треба включити в порядок дня і розглядати.

      Заєць,   будь   ласка.   Степенко,  і  дальше  будемо

 завершувати.

 

      ЗАЄЦЬ я 
 я                             - 10 - я 

 

      Іван ЗАЄЦЬ, м.Київ

      Шановний  Голово!  Справа  в  тому,  що  ми вже мали,

 приблизно,  такі  самі  інценденти  із роботою Центральної

 виборчої комісії. Ви пам'ятаєте -це було й по Гриньову, по

 Кудюкіну  і  по  інших  речах.  Річ в тому, що вже пройшов

 місяць  від виборів, і можна вже визначитися(..........) є

 інформація  там  така  справа  обстоїть.  Вони  передали в

 прокуратуру,  прокуратура кілька днів то подання немала, і

 потім  починається  таке  футболення.  Тому  мусимо  чітко

 сказати Центральній Виборчій комісії, що ця робота повинна

 вестись  напружено  і  в  стислі  строки, а не так займати

 позицію  таку, що коли подадуть, тоді ми розглянемо. Вона,

 ця  комісія,  нами  сформована  і  ми хочемо, щоб бистріше

 депутатський  корпус  приступив  до роботи той, що лбраний

 народом.

      Тому  саме  так  ставлю  я питання, що ми зобов'язані

 зобов'язати комісію Центральну Виборчу, щоб вона це робила

 в стислі строки, а не  займалася політиканством.

 

      ГОЛОВА.  Ясно.  Ще раз повторюю, що аналогії нема, бо

 ті  кандидатури,  про котрі ви згадували тут, були внесені

 Центральною Виборчою комісією на розгляд Верховної Ради. А

 згадана  вами  кандидатура  не  вносилася. ТОму я згоден з

 тим,  що  ми  повинні  дати доручення Центральній Виборчій

 клмісії  прискорити розгляд цього питання. Це інша справа, я 
 я                             - 11 - я 

 але  вона не стосується до Лупакова, до депутатів Лупакова

 і Піхоти.

      Василь Іванович Степенко.

 

      СТЕПЕНКО В.І.

 

      Я  хочу,  шановні  колеги, підтримати виступаючого на

 трибені,   як   член  тимчасової  комісії,  яка  розглядає

 останній  час  надзвичайно  добросовісно всі ці питання. І

 повірте  мені,  що  тут  не  вина  комісії  нікого не хоче

 оправдовуватись,  але  коли  ми закликаємо: давайте бігом,

 бігом  -це  не  така  проста справа. Я вважаю, що сьогодні

 взагалі  це питання, яке піднімається, дискусії не повинно

 підлягати.    Внесені   конкретні   кандидатури,   давайте

 проголосуємо   "за"  чи  "проти".  Потім,  коли  внесуться

 слідуючі  кандидатури,  ми  все рівно будемо розглядати, і

 потім  все  це  обговоримо. Я думаю, не надо тратити часу,

 тим більше повістка сьогодні напружена.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Сідайте.(..........)(..........)

      Ставлю на голосування проект Постанови Верховної Ради

 про   визнання   повноважень  народних  депутатів  України

 Лупакова та Піхоти. Прошу, ввімкніть систему.

 

      "за" - 308; я 
 я                             - 12 - я 

 

      Рішення прийнято.

      Прошу   від   вашого   імені   привітати  новообраних

 депутатів  і  побажати  їм  успіхів у цій складній роботі.

 Давайте аплодисментами привітаємо.

 

      (О п л е с к и)

 

      Слухається   питання   про   Голову  Верховного  Суду

 України.   Щодо   процедури.  Я  хотів  би  одержати  вашу

 підтримку щодо процедури таким чином: ми будемо розглядати

 це питання, але Конституція передбачає обрання і Регламент

 наш  теж передбачає обрання Голову Верховного Суду таємним

 голосуванням  через  бюлетень.  Тому  ми розглянемо те, що

 маємо  розглянути  тут,  у  Верховній  Раді, що слухається

 відкритим  способом. А потім лічильна комісія, котра у нас

 є,  займеться  підготовкою  бюлетенів  і  поки буде йти ця

 підготовка,  ми  будемо  розглядати  інші  питання,  потім

 зробимо голосування через урни.

      Нема заперечень з цього приводу?

      Одну хвилиночку, я ще все потім ви доповнення зробите,

 я розкажу поки що суть питання, а потім з процедури.

      Так вот за конституцією кандидатуру голови Верховного

 Суду   вносить   голова   Верховної  Ради,  регламент  наш

 передбачає  також  розгляд  питання  відповідною  комісією

 Верховної  Ради.  В  зв"язку  із  потребою  давати  оцінку я 
 я                             - 13 - я 

 кандидатурі  на  таку  високу  державну  посаду, була нами

 укомплектована кваліфікаційна, вища кваліфікаційна комісія

 судів,  і  на  цю кваліфікаційну комісію були представлені

 три   кандидатур   на   голову   Верховного  Суду.  Голови

 Верховного  Суду  Стефанюк і Малеренко, А також теперішній

 посол  у республіці Молдавія Бойко Вімталій Федорович, всі

 три  кандидатури  одержали  високу  оцінку кваліфікаційної

 комісії  причому  всі  погодилися  на  тому що кандидатура

 Бойка  Віталія  Федоровича  має певні переваги за досвідом

 роботи і за іншими якостями.

      На   згідно   із  процедурою  нашою,  я  на  Президії

 позавчора  доручив  Комісіі  з  питань правової політики і

 запропонував  іншим  Комісіям,  які бажають взяти участь в

 розгляді  цієї  кандидатури  до розгляду кандидатуру Бойка

 Віталія  Федоровича.

      Учора  відбулося  засідання  Комісії  правової і вона

 рішення  свого  не  прийняла.  Хоч мала змогу для того, бо

 відповідна кількість  членів Комісії була  на засіданні.

      Однак,  дотримані  всі  елементи  процедури  розгляду

 цього  питання,  тому  у  нас  немає  ніяких підстав цього

 питання  сьогодні не розглядати. Я розумію прекрасно, що в

 даному  випадку  спрацьовує  ну  скажемо політичний фактор

 вирішення  цього  питання тому що частина членів комісій я

 так   розумію  була  під  впливом  депутатів  котрі  мають

 політичні  притензії  до  претендента.  Я  так розцінюю цю

 ситуацію  тому  що  утриматися  від голосування чи "за" чи я 
 я                             - 14 - я 

 "проти" не було ніяких власне кажучи причин.

      Поскільки  я  представляю  цю  кандидатуру я хотів би

 зараз ознайомити коротко із його списком не тому, що у вас

 він  є,  а  саме  тому  що мова йде про людину і про яку і

 інформацію з приводу розгляду цього питання зараз слухають

 радіослухачі  тому  я  скажу,  що  Бойко Віталій Федорович

 народився 30 вересня 1937 року в селі Крапивна Ніжинського

 району,   Чернігівської  області.  В  1963  році  закінчив

 Харківський     юридичний     інститут,    українець    за

 національністю ,одружений має двох дочок.

      З  1951  по  1953  рік працював був учнем Ніжинського

 технікуму підготовки культурноосвітних працівників, з 1954

 року   по   1956   -завідував   Рудківським  і  Сухівським

 сільськими клубами Чернігівської області з1956 по 1959 був

 служив строкову службу в Радянській армії.

      З   1959  по  1963  рік  був  студентом  Харківського

 юридичного  інституту. З 1963 по 1973 був народним суддею,

 Головою  Нижнєдніпровського районного народного суду міста

 Дніпропетровська .

      З  1973  по  1976 заступник Голови Дніпропетровського

 обласного   Суду,   з  1976  по  1986  -голова  Донецького

 обласного  Суду. З 1986 по 1990 -Перший заступник Міністра

 юстиції  України.  З  1990  по  1992  рік -міністр юстиції

 України.  З 1992 по 1993 -завідуючий відділом національної

 безпеки,   оборони   правопорядку,  надзвичайної  ситуації

 Кабінета  Міністрів  України.  І  з  1993 року, з березня- я 
 я                             - 15 - я 

 місяця  до  цього  часу  -надзвичайний і повноважний посол

 України в Республіці Молдова.

      Хочу  також  сказати, що і розгляд його, і співбесіда

 була  і  в  мене,  і  з іншими претендентами. І, знаючи ао

 минулому...  за  минулий час... під час роботи у Верховній

 Раді,  знаючи  Віталія  Федоровича, вважаю, що це -людина,

 спеціаліст найвищої кваліфікації, людина із своїм поглядом

 на  життя і чесно відстоює найперше закон при розгляді тих

 чи  інших  питань.  Звичайно,  це  комусь може подобатись,

 комусь  не  подобається,  але ми повинні виходити в даному

 випадку  із  фахового  рівня  претендента  і його життєвої

 позиції. Тому я просив би дати змогу розгялдати це питанне

 так, як це передбачено нашим регламентом, тобто я вношу цю

 кандидатуру  на  ваш розгляд і перед цим я просив би зараз

 за  процедурою я дам слово Яворівському, який наполягає, а

 потім  я запрошу на трибуну Віталія Федоровича. Ви зможете

 задати  йому  ті  запитання які вас цікавлять, виступить я

 прошу уважно, виступить стретович як голова комісії і далі

 ми підемо за процедурою розглядати е питанне.

      Будь ласка, Яворівський просив слово, по процедурі.

      За процедурою і Чиж, Бутейко так, будь ласка.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ

 

      __________. Світловодьський кіровоградської області.

 шановний  Олександр Олександрович шановні колеги за акцією я 
 я                             - 16 - я 

 яку  ми  повинні  виконати і справді повинні виконати дуже

 важливами  говорили  і не знаємо що таке голову Верховного

 суду.  Це людина якав принципі не приведе господе але може

 судити  і Президента і Мороза і Яворивського, і таке інше.

      І   ми   не  знаємо  як  депутати,  скільки  нарікань

 (Яворівського   і   багато  інших  -не  приведи  Боже!  -я

 повторюю).  Через  те,  Олександре  Олександровичу,  я  би

 запропонував зняти будь-який політичний наліт. Ми обираємо

 Голову, можливо, найвищої влади, над яким є тільки Господь

 Бог.  І  для  того,  щоб  ця  людина була обрана і пройшла

 достойно,   що   виникає,   які   виникають   заперечення?

 Олександре Олександровичу, давайте, треба таку кандидатуру

 пропустити  через фракції, через комісії. Ми повинні чітко

 знати  і  голосувати  обов'язково через бюлетені. Отоді ми

 оберемо голову влади, влади судової. І я думаю, жодна тінь

 на  цю людину ніколи не впаде. Давайте пройдемо нормальний

 оцей   шлях   і  проголовуємо.  А  ніяких  (ще  раз  кажу)

 політичних  н'юансів  нема і не може тут бути. Ми обираємо

 Голову Верховного Суду.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Я  уже  з  самого початку сказав, що

 будемо  голосувати  через бюлетені, через бюлетені, але ми

 повинні  дотримати  спочатку ту частину процедури, яка йде

 до голосування.

      Чиж, Хмельницька область. я 
 я                             - 17 - я 

 

      ЧИЖ.

 

      Депутат  Чиж,  Летичівський  414  округ,  Хмельницька

 область, соціалістична фракція.

      Олександр  Олександрович,  у  мене до вас питання. Ви

 дали   інформацію   про   те,  що  Комісія  Стритовича  не

 визначилася.  Я  знаю, що там кворум був, і голосували 3 -

 "за",  1  -"проти", 5 -утрималися. Я думаю, що це, мабуть,

 чисто  (абсолютно з вами згоден) чисто політичний підтекст

 такого  рішення,  бо  треба  було  чесно  визначитися,  чи

 кандидатура не підходить за своїми, скажімо, якостями саме

 фахівця.  Очевидно, з цього боку претензій не було. Якийсь

 є,  що "семь на ум пошло" (по Райкіну), "два пишем-семь на

 ум пошло". -знаєте?

      Я  хочу  вас  просто попросити абсолютно витримати ту

 процедуру,   яка   передбачена   Конституцією.   Це   ваша

 прериотива,  це  ваше  право, це обов'язок (..........). І

 закликаю   наших   народних  депутатів  підтримати,  треба

 вносити  в  бюлетень,  голосувати, дійсно, за процедурою -

 таємно.  І  я  не  думаю,  що  (..........) особливо треба

 дебутувати. Давайте витримаємо всі ці процедурні норми.

 

      ГОЛОВА.   Дякую.   Бойко,   потім   Бутейко.   Бойко,

 Тернопільська область, потім Бутейко.

 я 
 я                             - 18 - я 

      БОЙКО. Богдан Бойко, Рух.

 

      Шановний  Олександре  Олександровичу! Бажаючи, дійсно

 це  ваша  преригатива висування на Голову Верховного Суду,

 однак  ми  живемо  в  непростий  час. І в тих умовах, коли

 стільки  розмов про протистояння і Голови Верховної Ради і

 Президента  і  Президентських структур і Верховної Ради -і

 коли  це  протистояння  загострюється  було  би бажано нам

 знати,  чи  обговорювалося вами це питання з Президентом і

 яка точка зору Президента на дану кандидатуру, або на інші

 кандидатури, які ви обговорювали. Дякую.

 

 

      ГОЛОВА. Відповідаю на ваше запитання.

      У   розмові   з  Президентом  з  цього  приводу,  він

 висловився,   що   немає   ніяких   заперечень  щодо  цієї

 кандидатури.

      Бутейко, будь ласка!

 

      БУТЕЙКО А.Д.

      (70   Камінь-Каширський  виборчий  округ,  Волинська,

 депутатська група "Центр").

      Дякую, шановний Голово!

      Шановний Олександре Олександровичу!

      Наша депутатська група розглянула кандидатуру Віталія

 Федоровича  і  виходить  з  того,  що  у  нас  є конкретна я 
 я                             - 19 - я 

 позиція, і це - людина, яка має виключно гарну кваліфікацію

 правову. Але я хотів би звернути вашу увагу на таке.

      Ми  хотіли  би, щоби призначення було у відповідності

 із  Конституцією і щоби, якщо порушення буде якесь, щоб ми

 не зашкодили тому обраному голові. А як відомо, за статтею

 110 нашої Конституції "... обрання і призначення посадових

 осіб  до  складу  Конституційного  Суду  України, Кабінету

 Міністрів   України   і   (підкреслюю!)   Верховного  Суду

 України..."  (я  далі не цитую) провадяться (цитата): "...

 провадяться  при  наявності висновку відповідних постійних

 комісій  Верховної Ради України". Наскільки я зрозумів, ви

 поінформували,  що  висновків  Комісії  з  питань правової

 політики  немає.  Тут,  мабуть,  відповідною комісією може

 бути  і  Комісія  з  питань  законності  і  з прав людини,

 оскільки тут ці речі задіяні... Тому я би просив все-таки,

 щоби  потім  у нас не було проблем, щоби ніхто не поставив

 під  сумнів  легітивність  обрання  Голови Верховного Суду

 України,   врахувати   цю   вимогу   Конституції,   яку  я

 процитував. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Шановний  Антоне  Денисовичу,  Ви  правильно

 процитували  Конституцію  і  в  тій цетаті не було сказано

 позитивного  висновку. Тобто, комісія повинна розглядати і

 комісія  розглянула.  А  Верховна  Рада  приймає остаточне

 рішення.  Тому я сподіваюся, що буде змога вам визначитися

 щодо цієї кандидатури. я 
 я                             - 20 - я 

      Я  просив  би, тоді давайте так, якщо у вас є до мене

 запитання з процедури, то тоді відведемо ще 5-7 хвилин, не

 більше, бо ми вже витратили час передбачений на це.

      Будь  ласка,  висвітліть  на  моніторі  ще  7 хвилин.

 Кияшко, будь ласка. А потім я дам всім.

      Донецька область, Кияшко.

 

      КИЯШКО,  Донецкая область, зам. председателя Комиссии

 по правам человека

 

      Мы  на  комиссии  рассматривали,  согласно  процедуре

 данную  кандидатуру. Мы ее единогласно одобрили. И поэтому

 я  призываю  всех  прийти  к  голосованию,  вся  процедура

 соблюдена.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Кочерга, Донецька область.

 

      122 избирательный округ, КОЧЕРГА, фракция "Коммунисты

 Украины"

 

      Я хочу выступить не от фракции "Коммунисты Украины, а

 от  нашей  донецкой  депутации.  Многие из нас знают Бойка

 Виталия   Федоровича,  как  хорошего  специалиста  высокой

 квалификации специалиста, и как порядочного человека.

      Поэтому  мы  призываем,  от  имени донецкой депутации

 проголосовать за Виталия Федоровича. Спасибо. я 
 я                             - 21 - я 

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Давайте так. Це не процедура, це вже

 йде  обговорення,  тому я просив би, якщо є у вас потреба,

 давайте ми дамо слово Віталію Федоровичу...

      (Голоси з залу)

      Нема  заперечень?  Тоді  вибачте, будь ласка, Віталій

 Федорович на трибуну.

      Будь  ласка,  скажіть  те,  що  ви ввожаєте потрібним

 сказати  і  відповісти  на  запитання  на ті, які потрібні

 вважати... 10 хвилин, будь ласка.

 

      ___________.

 

      Шановний  Голово!  Шановні  народні депутати! Перш за

 все   я  щиро  вдячний  за  те,  що  мені  надана  реальна

 можливість    претендувати    на    надзвичайно    важливу

 відповідальну  і  високу  посаду  в  нашої державі -посаду

 Голови  Верховного  Суду  Україна.

      Відверто  кажучи  таке  рішення  -прийняти пропозицію

 стати  претендентом  було  для  мене далеко непростим, але

 думаю   його   можна   зрозуміти,   якщо   оцінювати   без

 упередженності  мій  життєвий  шлях.  Більше  половини,  а

 точніше  23 роки, мого трудового стажу пов'язане з роботою

 в  судових  органах,  конкретно  це  було  викладено в тій

 інформації, яку вам зробив Голова Верховної Ради.

      Отже  враховуючи  життєвий  досвід,  проблеми судової я 
 я                             - 22 - я 

 влади  повинен  знати  не  з  чужого  голосу, а насамперед

 стикаючись  з  ними в  процесі  роботи, як в самій судовій

 системі,  так  і  в  системи  органів державної виконавчої

 влади.  Тим  більше,  що  і  там робота багато в чому була

 пов'язана    з    організаційним   забезпеченням   судової

 діяльності:  законопроектне, кадрове, матеріально-технічне

 і таке інше.

      Напрямки     розбудови     Української    державності

 законодавчо   визначені.   Україна  має  бути  незалежною,

 демократичною,   правовою  державою.  В  якій  мають  бути

 створені  реальні  умови  для  забезпечення  прав і свобод

 людини.  Передбачено  і  необхідність  проведення  судово-

 правової  реформи,  складовою частиною якої є і перебудова

 судової  системи з тим, щоб судова влада заняла належне їй

 місце  рядом  з  законодавчою  і виконавчою стала гарантом

 стабільності в суспільстві.

      Після  затвердження концепції судово-правової реформи

 зроблен перші важливі роки стосовно становлення незалежної

 судововї влади. Приняті закони про конституційний суд, про

 статус судів, про органи судівського самоврядуваннята інші.

      Алек  процесс  іде  в  цьому напрямку надто повільно,

 міцна  ефективна  судова влада яка здатна захистити людину

 від  несправедливих  дійдержавних органів їх чиновників, у

 нас не створена.

      Немаючи   наміру   торкнутися  всіх  проблем  судової

 системи і я 
 я                             - 23 - я 

      напрямки свого бачення судово-правової среформи,

 хотів  би  висловити  свою думку щодо слідуючого, по-перше

 продовжуючи   роботу   по   створенню   реальних  гарантій

 незалежності  судів  зокрема  певне  коригування в системі

 формування судівського корпусу, створення реальних перепон

 проти   втручання   в   здійсненні   правосуддя  посилення

 соціального  захисту судових працівників належне фінансове

 і  матеріально-технічне  забезпечення  слід  в найближчому

 часі  визначитись,  яку  ми  хочемо мати судову систему її

 ланки можливо компетенцію  і таке інше.

      Це   надзвичайно   важливо   із  погляду  на  те,  що

 підвищення   ролі   судової   влади   прямо   пов"язано  з

 розширенням   судової   юрисдікції,   всі  або  майже  всі

 конфлікти  які  можуть  бути  в  суспільстві можуть знайти

 місце для свого вирішення саме в органах суду.

      Останнім часом поле діяльності суддів прийшло здалека

 не  прості  справи  всі  ви  їх  знаєте і право на страйк,

 мітинги, демонастрації конфесійні спори, спори основані на

 виборчому  законодавстві  та  інше. Чи може існуюча судова

 система  забезпечити  в  ціх  умовах  належне  правосуддщя

 висновок  може  бути  однозначним,  а  приклади  життя  це

 підтверджую , що ні не може.

      Пощ-друге.   Чи   тісно  зв'язане  з  вище  сказаним,

 визначивши  структуру  суддів  функції кожних із них можна

 буде   приступити  до  роботи  про  вдосконалення  діючого

 судочинства  та створення нового законодавства в цій сфері я 
 я                             - 24 - я 

 законодавства яке б більш вповній мірі забезпечувало право

 людини на судовий захист.

      Практика  діючого  судочинства  давно  вимагає певних

 суттєвих  змін  в  установленим  законом  порядку розгляду

 справ  та  оскардження прийняте по ним рішень зокрема слід

 суттєво   розширити   можливості  та  створити  умови  для

 змагальності   сторін,   суб'єкт   судової  влади  повинен

 займатися судово, суто правосуддям, а не проводити як це я

 на  практиці при підготовці до розгляду особливо цивільних

 справ   по  суті  попередніх  слідства  саме  життя  давно

 підказує  недосконалість  діючого  конституційного порядку

 розгляду   скарг   на   рішення   судів  по  цивільним  та

 кримінальним  справам.  Відсутність  нехай  навіть окремих

 елементів  аппеляційного  порядку  в розгляді справ. Тобто

 коли вищий суд має право перевірити певні докази по справі

 приводить  до  того,  що одні й ті же справи не одноразово

 скасовувати  прийняті  рішення  по  причині  недостатнього

 дослідження  доказів,  або  суд  їх  не  витрибував не дав

 оцінки,  дав  не  правильну  оцінку  і  таке  інше  все це

 приводить  до  того,  що  окремі  важливі  для громадянина

 можуть розглядатися і на жаль розглядаються роками. Все це

 забирає  багато  часу і не тільки в судових працівників, а

 на самперед і учасників судового процесу створює умови для

 відчуття   правової  незахищенності,  певного  безладдя  в

 державі.

      По-треті, ті процеси, які йдуть в нашому суспільстві, я 
 я                             - 25 - я 

 я  маю на увазі наше бажання здійснити економічні реформи,

 вимагає  оновлення правової бази в Україні, особливо такої

 надзвичайно важливої її галузі, як цивільне законодавство.

      Право,  як  всім  відомо, є і двигун прогресу, і його

 тормоз.  Суди,  як  органи державної влади, будуть належно

 виконувати  свою  функцію лише при наявності законодавчого

 врегулювання  таких  процесів.  Якщо політик може пояснити

 причину   прийняття   того   чи   іншого   рішення  певною

 доцільністю,   то  суд  в  основу  свого  рішення  повинен

 покласти   тільки  діючу  правову  норму.  В  цій  площині

 необхідно  знайти певні резерви і для впливу на формування

 правового поля і з боку судової влади. Що я маю на увазі?

      Згідно   Конституції   Верховний   Суд   є  суб'єктом

 законодавчої ініціативи. Виконуючи свою функцію нагляду та

 контролю  за діяльністю нижчих судів, вивчаючи в цих цілях

 судову   практику   розгляду  справ  окремих  категорій  і

 практику застосування діючого законодавства, Верховний Суд

 має можливість бачити, образно кажучи, ті вузькі місця або

 й  прогалини  в  законодавстві  і  реально  впливати на їх

 усунення  шляхом  внесення  відповідних  законопроектів до

 Верховної Ради.

      І, по-четверте. Авторитет у державній владі взагалі і

 судовій  зокрема  не  прибавляють  ті  вкрай  несприятливі

 умови,  в  яких  працює значна кількість судів і суддів. А

 найбільш   яскравим   прикладом   є   умови,  вірніше,  їх

 відсутність  для роботи вищого судового органу -Верховного я 
 я                             - 26 - я 

 Суду, де для того, щоб розгялнути справу, судді Верховного

 Суду  створюють  чергу на приміщення. Як мені повідомили в

 Верховному  Суді,  вакантними  є  більше  100  посад, край

 необхідних  для нормальної організації роботи суду, які не

 можуть  бути  заповнені  просто  по  одній  причині:  нема

 робочого місця.

      Хотів  би підкреслити, що коли мова йде про створення

 умов  для  судової  діяльності,  то  мається  на  увазі не

 стільки  надати  умови  для  судових  чиновникі, хоча і це

 треба,  а  більше  для  учасників судочинства. А стати ним

 може стати кожний громадянин, незалежно від рангів. Тобто,

 створити   умови,   при  яких  можна  реально  забезпечити

 змагальність  сторін  в  процесі,  інші  головні  чинники,

 необхідні для винесення законного рішення.

      Розумію, що ця справа -  далеко не проста. Особливо з

 урахуванням  того  економічного  стану  нашої держави. Але

 навіть  в  цих  умовах, думаю, слід мати державну програму

 про  створення  належних умов для судової влади; програми,

 належним  чином  обгрунтованої,  реальної,  виконання якої

 повинно бути обов'язковим для всіх.

      Шановні  народні депутати! В своєму виступі, з огляду

 на  Регламент,  я  торкнувся  далеко  не  всіх  і  не менш

 важливих  проблем, що стосуюються судової діяльності і які

 також   чекають   свого  вирішення.  Нема  сумніву,  що  і

 організаційна  структура  Верховного Суду, діяльність його

 підрозділів заслуговує на глибоке вивчення і вжиття певних я 
 я                             - 27 - я 

 заходів по їх вдосконаленню.

      Хотів  би ще зазначити, що недавно пройшов 2-ий з'їзд

 суддів  України (до речі, це також нова форма суддівського

 самоврядування),  де  були  розглянуті  декілька концепцій

 реформи   судової   системи.   Як   було  там  відзначено,

 представлені  концепції  збігаються  в  своїй основі, а по

 результатам   обговорення  доручено  Раді  суддів  України

 розглянути  розбіжності,  доопрацювати  проект,  на основі

 якого можна було б приступити до розробки проектів законів

 про  судоустрій,  інші законопроекти, які регулюють судову

 діяльність.

     Зміцнення судової влади - це не тільки бажання судових

 працівників.  Слід врахувати, що у людей не буде поваги до

 влади, яка не зможе їх захистити, поновити порушені права.

 Отже, в зміцненні судової влади повинні бути зацікавлені і

 законодавча,  і  виконавча  влада,  всі  ті,  хто бачать в

 майбутньому Україну, як правову державу. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.   Дякую   вам,   Віталію  Федоровичу.  Будемо

 задавати  запитання, я думаю. Так? Я прошу відвести хвилин

 15, досить буде. Як ви думаєте? Досить.

      Хто за те, щоб 15 хвилин, прошу проголосувати.

 

      "За"

      Рішення прийнято.

      Запишіться, будь ласка, на запитання з місць. я 
 я                             - 28 - я 

      Дякую. Опублікуйте список.

      Будь ласка, Горбаль, Тернопільська область.

 

      ГОРБАЛЬ

 

 

      159   виборчий   округ,   українська  республіканська

 партія, ГОРБАЛЬ

      В  мене,  власне,  до  вас  є  два, пане претенденте,

 запитання.  Як  ви  дивитеся на те, щоб суддів, щоб Голову

 Верховного  Суду  України  призначав  Президент?  Це перше

 питання.

      І ще одне запитання: чи в вашій судовій практиці, які

 ви  мали,  приходилося судити по статтях, які значуться як

 державні  злочини,  власне  по  62 статті. Чи було в вашій

 практиці   таке,   що  ви  приймали  рішення  засудити  за

 інакодумство?

 

      ____________ Дякую. Питання зрозуміло.

 

      ____________  Я  в своємо віступі сказав, що потрібно

 в   якійсь   мірі   переглянути   деякі  питання  стосовно

 формування  судового  корпусу.  Я  мав  на увазі, що зараз

 судді  всіх  рівнів обираються чи все місцевими радами, чи

 Веховною Радою. Є багато пропозицій, і на мою думку вони є

 слушні,   щоб   судді   першого   рівня,   народні   судді я 
 я                             - 29 - я 

 призначались  Президентом і можна й обговорити, враховуючи

 той спосіб, зараз є, можливо слід би призначати призначати

 судддів  і  середнього рівня. Але, судддів вищого судового

 органа  -Верховного  Суду  -це,  я думаю, преригатива може

 буди тільки  Верховної Ради України.

      І  друге питання. Судити державні злочини. Ви знаєте,

 що   стаття   62  і  інші  статті,  які,  так  би  мовити,

 відносились   до  злочинів  проти  держави  були  підсудні

 обласним  судам.  Отже перші 13 років працюючи в народному

 суді, такі справи в суд не потрапляли, але коли я працював

 в  Донецькому обласному суді, Дніпропетровському обласному

 суді я відав цивільними справами, в  Донецькому  обласному

 суді   поступали   такі  справи,  але  я  їх  особисто  не

 розглядав.   Розглядали  судова  колегія  по  кримінальним

 справам  з  врахуванням  тих,  так  би  мовити,  доказів і

 існуючої   судової  практики  і  того  законодавства,  яке

 існувало на той  час.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Слово Шибко.

 

      ШИБКО В.Я.

 

 

      Шибко, 82 виборчий округ, місто Дніпропетровськ.

      Шановний   Віталій   Федоровичу!  Ви  чули  який  був

 підтекст  і  запитання,  які були до того, як ви вийшли на я 
 я                             - 30 - я 

 трибуну. Тому я вас хочу запитати при всій Верховній Раді.

 Чу  здатні  ви сьогодні очолити ту гілку, яка є сьогодні в

 нашій державі, щоб могли ви протистояти законно і Верхоній

 Раді,  і  Президенту, якщо це потребеє Конститція і Закон?

 Це перше питання.

      І друге. Чи є в вас сьогодні наробки на те, щоб якось

 матеріальну  базу  зміцнити суддів. Я ось розповім вам про

 наш  Самарський  суд,  який  знаходиться  у пристосованому

 приміщенні  і  знаходиться  у  жахливому стані. Чи є якісь

 наробки на цей рахунок?

      Будь ласка.

 

      ___________.  Дякую.  Ну,  по-перше,  я  сказав вам в

 своєму  виступі, що це рішення балатуватись на таку високу

 посаду далось мені дуже нелегко.

      І  я  ще  сказав, що для працівника суду найвищий, як

 кажуть  бог  це  -закон.  Вся  робота  в  судових  органах

 привчила  мене  керуватись  тільки  законом  і (.........)

 доцільностю.  І  прийнявши  рішення  балатуватися в мене є

 упевненість,  те що працюючи на такій якщо ви окажете мені

 довір"я,  працюючи  на  такій  високій посаді, в мене буде

 можливість  забезпечити  виконання тих завдань, які стоять

 на сьогоднішньому етапі перед судовою владою.

      Це по першому питанню. І по-другому. Чи є нарубки для

 зміцнення  матеріально-технічної  бази, ну ви розумієте що

 працюючи  два  роки  за кордоном я в якійсь мірі цікавився я 
 я                             - 31 - я 

 тільки з точки зору, як це кажуть для мене рідне, а як там

 судова  система, як вона спрацьовує, як влада законодавча,

 парламент,  молдови,  уряд  Молдови  вирішує ці питання. В

 мене  таких  наробок  нема,  але  я  впевнений  щозараз  у

 Верховному  Суді,  тому  що  Верховний Суд також знає свої

 проблеми  Америки як кажуть не відкримаю в цьому плані але

 працівники  Верховного  суду,  керівники  Верховного суду,

 керівники  міністерства  юстиції,  які  таокж  мають певне

 відношення   до  цієї  проблеми  без  сумніву  мають  такі

 наробки.    Вірніше    необхідно   прийняти   рішенн   яке

 виконувалося,  тому  що  я  б  міг  вам  сказати  що  била

 програму,  з  моєю участю розроблена десь в 1990 році, але

 вона  залишилася  на  бумазі,  отже  я  вважаючи  якщо  це

 державна  програма повинна затвердитись таким органом який

 рішення якого було обов"язково для всіх.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка Чукмасов, Днепропетровська область.

 

      ЧУКМАСОВ. Уважаемые Виталий Федорович .

      Вы,   без   сомнения,  человек  мудрый,  разумный  и,

 конечно,  немножко  режет  слух,  когда  вы  говорите " за

 границей   в   Молдовии".  Опытом,  как-то  там  опыта  вы

 набрались,  наверно  нужно  где-то  поискать  более  такие

 места, где более есть такая практика имеет корни глубокие,

 тем  более вы работали в Днепропетровске. Это уже говорит,

 что  вы  человек  порядочный  и  люди самые мудрые от туда я  
 я                             - 32 - я 

 выходят.  Поэтому,  я  думаю, что все вас поддержат в этом

 зале.

      Мне  бы хотелось от вас получить ответ только на один

 вопрос.  Как  вы  относитесь к такому институту судебному,

 как суд присяжных.

 

      __________________ Багато йде розмов про необхідність

 введення  цього інституту "суда присяжных", хоча треба, як

 на    мій    погляд,   дуже   гарно   вивчити   можливості

 сьогоднішнього  дня,  сьогодення.  Тому  що  практика  дії

 такого  суду  100  років  назад,  має певні позитиви, а ми

 повинні вирішувати його дію в умовах сьогоднішнього дня.

      Як   на   мій  погляд,  в  концепції  судово-правової

 реформи,   яка   затверджена,   по-моєму,   в  1992  році,

 передбачається  в  перспективі введення суда присяжних. Це

 надто  складне  питання,  потрібно його дуже уважно ще раз

 вивчити. Я навіть хотів би, в якійсь мірі подивитися, а як

 працює  суд присяжних там, де він вже введенний в державах

 бувшого Союзу. Просто вивчитися, подивитися. Спілкуючись с

 судовими  працівниками,  я не посилаюсь на досвід Молдови,

 там  дійсно,  є певний досвід, але не такий, що можна його

 без сумніву запроваджувати, але подивитися... Я говорю, що

 спілкуючись,   вони   мені   повідомили,  що  ця  практика

 організація   роботи   суду  присяжних,  дуже  складна.  З

 великими  труднощами  стикаються. І отже, треба подивитись

 на  той  досвід,  який  жє  уже  в  державах,  як  кажуть, я 
 я                             - 33 - я 

 новостворених,  так  можна  сказати.  Але  в принципі я не

 викидаю таку можливість сворення суду присяжних і в складі

 судової системи України.

 

      ГОЛОВА. Радько, Сумська область.

 

      РАДЬКО.

 

      Олександр   Олександрович,   я  передкаю  своє  слово

 Марченко, 348 округ.

      ГОЛОВА. 348-ий, Марченко.

 

      МАРЧЕНКО.

 

       Уважаемый   Виталий  Федорович,  ваш  авторитет  как

 специалиста  довольно  высок,  о чем в частности говорит и

 признание,  и  выдвижение вас кандидатом как Председателем

 Верховного   Совета,   так   и  согласованием,  скажем,  с

 Президентом.  Но  у  меня  есть вопрос. Когдамы, депутаты,

 принимаем  изибирателей  по  личным  вопросам, очень часто

 приходится слушать жалобы людей на, так сказать, не совсем

 квалифицированное   решение  их  вопросов  судьями.  И  мы

 понимаем,   что  и  зарплата  недостаточна,  да  иногда  и

 квалификация  требуется,  и  опыт  требуется.  Как мы перед

 принятием  новой  Конституции,  мы, депутаты, должны иметь

 какую-то  форму контроля. Как в соответствии с Законом суд я 
 я                             - 34 - я 

 принял  это  решение  или  нет?  Как  вы относитесь, чтобы

 Прокуратура  при  принятии новой Конституции, отнести ее к

 законодательному  органу  и  дать  ей  право прокурорского

 надзора за решением суда?

 

      _______________

 

      Якщо якийсь орган створювати для контролю над судовою

 діяльність   то   тоді   пробачте   всі   ці  розмови  про

 незалежність  суду, про самостійну гілку влади буде просто

 пусті  розмови,  або  ми створюємо просто незалежну судову

 систему,  яка  підкоряється тільки Закону, а Закон приймає

 тільки  Верховна  Рада,  тільки  законодавчий  орган. Отже

 законодавчий  орган  може  впливати  на  дію судової влади

 через Закон.

      Я  далеко  від думки, щоб створити якусь корпоративну

 систему  яка  б  вирішувала  питання в межах так би мовити

 своїх інтересів.

      Я  цього  також, як і ви боюся тому потрібно і певний

 нагляд як учасника процеса не більше і прокуратури який би

 зміг  ставитит  питання  не  залежно  від того є скарга чи

 немає  скарги.  Для перевірки справ у вищому суді, якшо ми

 цього  не зробимо то ми залишемо як кажуть громадянина або

 і  суб'єкт  судової влади як сьогодні принято так говорити

 один  на  один з законом без всякого контролю і тоді суддя

 залишиться  незалежним не тільки від інших судових влад, а я 
 я                             - 35 - я 

 й від закону це дуже й дуже не гаразд.

 

      ГОЛОВА. Кириченко . Полтавська область.

 

      КИРИЧЕНКО 329 виборчий округ.

 

      Шановний  Віталій Федоровичу я як і багато моїх колег

 і суддів різних рівнів з якими приходилося говорити високо

 цінують  ваш  високий  професійний  рівень,  а це сьогодні

 питання яке ми обговорюємо, вважаю, головне.

      В мене є конкретне запитання.

      Шановний   Віталій  Федоровичу,  чи  є  рельні  шляхи

 найближчим  часом  досягнення  незалежності  судової гілки

 влади  від  інших  влад?  І  особливо,  що  небезпечно для

 демократів - від виконавчої влади. І як ви дивитеся на те,

 щоб  Голова  Верховного  Суду України обирався на відносно

 тривалий строк - 15-20 років?

      Дякую!

 

      ___________  Спасибі.  Реальні  шляхи незалежності...

 Ну,  по-перше,  зараз певні умови створені, але я хотів би

 зазначити,   що   багато   що  залежить  від  матеріально-

 технічного   забезпечення   суддів.  Якщо  Верховна  Ради,

 розподіляючи  бюджет,  буде  виділяти  (а  вона повинна це

 робити!)  судовій  владі  окремо,  строчкою, з урахуванням

 того  необхідного, що треба для нормального функціонування я 
 я                             - 36 - я 

 судової влади - це, як кажуть, перший чинник для того, щоб

 судова  влади була незалежною від інших гілок влади. Минув

 той  час,  коли  був  Госплан,  Госснаб,  була розподільча

 система  і від багато чого, від виконавчої влади залежало:

 отримати певні, так би мовити, матеріальні цінності чи ні.

 Ми  йдемо  від  цього!  І,  отже,  головне  (як  і в інших

 державах) - фінансування.

      І   друге.   Ну,   взагалі.   Судова   влада - гарант

 стабільності  в  тому,  що  вона  призначається  (суб'єкти

 судової  влади  призначаються) не на рік, не на два, не на

 п'ять (а, може, перший раз - на п'ять, щоб подивитися,  що

 він  собою уявляє), а а майбутне -чи досягнення пенсійного

 віку, чи може на первний тривалий строк, але це необхідно,

 щоб  дійсно  суддя  знав,  що є закон і над ним діє тільки

 закон і не боявся за своє майбутнє.

      Я  ще  відповім  на  одне  письмове  питання.  Как вы

 счатаете,  может  ли Верховный Суд Украины взять на себя и

 функции...

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  (..........)  давайте  мы  йдемо за записом,

 слово  має  Чернявський.  Тому він правильно хвилюється. Я

 просив   би,   той   хто   говорить,  піднімає  руку,  щоб

 телеоператор  не  шукав вас довго, а коли почнете говорить

 підняли руку, і вас включають тоді у кадр.

      Будь  ласка,  за  ним  Мулява  останнє запитання буде я 
 я                             - 37 - я 

 задавать. Прошу.

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ О.П.

 

      Дякую.  Шановній  Віталій  Федоровичу!  Я  знаю  вашу

 принциповість,  вашу  діяльність, працюючи в цьому залі ви

 не  раз  це  доказували  моїм  колегам.  Тому  я просив би

 підтримати вашу кандитатуру всіх своїх колег, але хотів би

 вам  задати  все-таки  запитання.  Тут уже звучали вони, я

 хотів  би  просто  уточнити.  Ви  знаєте, що є перехіждний

 період  до  справжньої  демократії,  і  суди у цьому плані

 мають  надзичайно  велике  значення. Але де ви бачите шлях

 припинення  тих  випадків,  коли  суди  все-таки порушують

 чинне  законодавство?  І  по  відношенню строків розгляду,

 багато мене скарг єсть від виборців, і по інших діях. Яким

 чином  не  цей  перехідний  період, коли буде створюватись

 справжня   демократія,   як  вплинути  на  судів,  які  не

 достимуються законів?  Чи не будуть органи прокуратури

 можливо якраз такими, ну посередником.

 

      __________   Ну,  по-перше,  я  б  хотів  спасибі  за

 питання.  Я  в  якійсь  мірі  і  сказав, що як на сьогодні

 заважає  судовій системі нормально ефективно працювати, це

 і  кадрова  проблема,  це  і  процесуальна  проблема, це і

 матеріально-технічна  проблема  і  умови  роботи. Це ми, я

 думаю, все це всім зрозуміло. Бачу цей перехідний період в я 
 я                             - 38 - я 

 майбуть  і  посилення контролю за діяльностю судів з точки

 зору   дотримання   сроків   розгляду   справи.   Бачу   і

 необхідність  оперативніше  вносити зміни в ті законодавчі

 акти,   які  не  сприяють  оперативному  їх  вирішенню  і,

 зокрема,   якості   розгляду   справи.   Це  і  підвищення

 кваліфікації,  це  цілий  ряд  організаційних заходів, які

 допомогали  повисити обороти в цій гілці влади, так скажу,

 але  на  переходному періоді, як кажуть на всіх сферах є і

 будуть певні недоліки головне щоб їх було менше і щоб було

 ефектинвіше впливати на їх попердження я б так відповів на

 ваше питанне.

 

      ГОЛОВА.   Останнє  запитанне  депутат  Малява  Івано-

 Франківська область.

 

      МАЛЯВА. Шановний Віталій Федоровичу. Володимир Малява

 197  виборчий  округ.  Я хочу переадресувати вам запитанне

 моїх  виборців. За умов майже тотального поглиблення кризи

 і зубожіння широкого загалу громадян України, йде злочинне

 розкрадання    й    одкрадання   Української   держави   і

 українського  народу в астрономічних цифрах. Розперезалася

 хабарникі.

      Чи  не вважаєте ви можливим повернутися на перехідний

 період  до  найвишої міри покарання за особливо небезпечні

 для  держави  та  народу  злочини,  в  плані хабарництва і

 розкрадання майна. я 
 я                             - 39 - я 

      І  друге питання в мене є. Як ви відноситесь до права

 української   нації   на  державність,  самовизначення?  В

 зв'язку  з  цим,  на процеси і виступи, які йдуть на шкоду

 саме державності України?

      І  чому  немає  жодного  процесу,  який  б  судив  за

 антидержавні виступи, за антиукраїнські виступи?

 

      ____________  Спасибі.  По  першому питанню -слід, чи

 слід  нам  повернутися  до ведення до мір покарання, вищої

 міри  покарання  за  такі  злочини, як розкрадання майна в

 особливо великих розмірах і за хабарництво при обтягчающих

 обставинах? Я вам повинен сказати, що ця стаття діяла десь

 з  1958  року. Недавно, по-моєму, два роки назад виключили

 із статей таку міру покарання. А за період дії цієї статті

 я  не  думаю,  що  ми  позбавилися цих злочинів на протязі

 останніх 40 років. Це перше.

      Я  хочу  сказати,  що, мабуть, злочини вирішуються не

 шляхом  встановлення дуже жорстких мір покарання, а певної

 зміни напруги в суспільстві.

      Тобто  можна  встановити,  можна  застосовувати,  але

 історія показує, що тільки суворим показаранням проблему в

 цій площині не вирішиш. Це перше.

      І  стосовно  права української нації, немає процесів.

 По-перше,  я  повинен  вам пояснити, що просто таких справ

 суд  не отримує. По таким справам, де певні дії направлені

 проти    української    державності,   повиненно   вестися я 
 я                             - 40 - я 

 розслідування. Так би мовити, всіх обставин цього злочину.

 І потім ця справа іде в суд для розгляду.

      Наскільки  мені  відомо  із  вашої  інформації, таких

 справ  суді  немає.  Будуть  порушені  справи, проведеться

 розслідування,   суди   будуть   розглядати  такі  справи,

 відповідно до того Закону, який сьогодні діє. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам, Віталій Федорович, сідайте, будь

 ласка.

      Слово   має   голова   Комісії   Стретович  Володимир

 Миколайович.

 

      СТРЕТОВИЧ В.М.

 

      Шановний  Олександре  Олександровичу! Шановні колеги!

 Шановні радіослухачі!

      Питання,  яке  сьогодні винесено в порядок денний має

 не  аби  яке значення для становлення державності України.

 Сьогодні  коли  йде гостра дискусія про розподіл влад, про

 розмежування  повноважень  між  законодавчою  і виконавчою

 владою,  ми  можливо  і  підсвідомо  випускаємо  те,  що в

 державі  існує ще судова влада, яка за своїм значенням, за

 своєю  вагою  в  суспільстві  повинна  бути рівнозначною з

 першими   двома  і  виступати  (..........)  стирманням  і

 противагами    заподіяння    всяких    антиконституційним,

 антизаконним  діям перших двох влад. Саме тому призначення я                             - 41 - я 

 керівника  органу  вищої  судової  влади  -Верховного Суду

 України, набирає актуальності.

      Наша  Комісія  за  дорученням Голови вчора розглянула

 кандидатуру Бойко Віталія Федоровича відносно рекомендації

 його  на  посаду  Голови  Верховного  Суду.  Ця пропозиція

 поступила в понеділок (я повертаюсь до історії питання) на

 засіданні  Президії, де були присутні всі голови комісій і

 фракцій,  де  було  чітко названо час проведення засідання

 нашої  Комісії.  В  зв'язку  з  цим  ми  навіть  перенесли

 засідання Комісії з нашого маленького затишного приміщення

 на вулиці Садовій і на вулиці Грушевського 18/2 з тим, щоб

 кожен  бажаючий,  кожен  депутат  міг  прийняти  участь  в

 обговоренні   цієї   кандидатури.  Але,  на  жаль,  це  не

 викликало  інтересу  чомусь  у  депутатів,  я  повинен  це

 констатувати.

      Разом  з  тим  Комісія  детально заслухала інформацію

 Віталія  Федоровича про його погляди відносно реформування

 судової   системи  і  забезпечення  їй  дійсного  місця  в

 суспільстві,  яке  вона  на  те  заслуговує. Виникла в нас

 гостра  дискусія,  в ході якої лунали думки, які, я думаю,

 пролунають  і  тут,  в  цьому  залі  при  обговоренні цієї

 кандидатури.  І  в  результаті  голосування по кандидатурі

 Бойка Віталія Федоровича Комісія не прийняла рішення, але,

 однак,  своїм  голосуванням,  яке  розподілилось слідуючим

 чином:  "за" рекомендацію Верховній Раді кандидатури Бойка

 Віталія  Федоровича  -3,  "проти"-1,  "утрималось"  -5. Це я 
 я                             - 42 - я 

 означає,   що   безпосереднє   вирішення   цього   питання

 залишається   за  Верховною  Радою.  І  Комісія  з  питань

 правової   політики   не  висловилась  за  підтримку  цієї

 кандидатури,  однак  і  не заперечила проти внесення її на

 розгляд сесії Верховної Ради. Разом з тим керуючись статею

 110 Конституції, як зазначив тут шановний депутат Бутейко,

 комісія  вважає  за  необхідне розглянути це у відповідних

 комісіях  і  після  цього  повернутися  до  розгляду цього

 питання  разом  з  тим  висловлювалася  думка  про  те, що

 необхідно розглянути всі три кандидатури і визначитися при

 цьому.  Я  зазначу,  що  Регламент  порядок розгляду цього

 питання  не перебачає, а комісія відповідна була визначена

 наша  на  Президії Верховної Ради, яка є робочим органом і

 про це рішення було відомо на Президії Верховної Ради, яка

 є  робочим  органом  і  про  це  рішення  було відомо всім

 головам комісій.

      Така інформація з цього приводу . Дякую з цьго привод.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  і  вам  отже  ви,  ми  дотримали всіх

 процедурних  вимог  і  оскільки саме Голова Верховної Ради

 вносить  цю  кандидатуру  я забов'язаний сказати два слова

 перед тим, як завершити попередній розгляд цього питання.

      Я  переконаний,  що  Віталій Федорович Бойко людина з

 таким, якостями характеру, які потрібні для такої найвищої

 посади в суді.

      Це   людина   не   кон'юктурна   виключно  порядна  і я 
 я                             - 43 - я 

 кваліфікована,  я  провів  зустріч з трьома претендентами,

 які  розглядалися вищими кваліфікаційоною комісією судів і

 з  ними  порадившись  переконався  теж, що в складі Бойка,

 Маляренка   і   Стефанюка  (це  перших  його  заступників)

 Верховний  Суд  може  працювати  ефективно.  Тому я ще раз

 утверджуюся  в  думці, що на сьогодні в Україні це справді

 найкраща кандидатура для очолювання Верховного Суду.

      Я  просив  би  своє  слово  з цього приводу висловити

 шляхом  таємного  голосування бюлетенями і просив би, щоби

 ви,  знаходячись  у  кабіні з бюлетенем, були там разом із

 своєю   совістю  і  не  керувались  більш  ніякими  іншими

 обставинами  чи  підставами. От я вважаю, що ми цю частину

 завершуємо.  Лічильна Комісія, будь ласка, зберіться зараз

 у...  там, де ви визначитесь. Вийдіть із залу, зберіться і

 (я  звертаюся  до  депутата Сироти), будь ласка, займіться

 цією   справою,   а  потім  доповісте  про  готовність  до

 голосування  тут.  А  ми  тим  часом  так,  як і раніше ми

 проголосували, будемо розглядати інше питання.

      (Шум в залі).

      Прошу!

      Лічильна Комісія - в кінозал, будь ласка, зайдіть!

      (Шум в залі).

      Чекайте! Що у вас? Цього? Та ми вже його розглянули...

      Ну, будь ласка, з місця. Номер? Прошу!

 

      ___________   Александр  Александрович,  я  хотел  бы я 
 я                             - 44 - я 

 обратить   внимание,   прежде  всего,  народных  депутатов

 Украины   и   граждан   нашей   славной   Украины   на  то

 замечательное явление, которое сегодня произошло в зале.

      Все  участники  этого  заседания активно ссылались на

 Основной  Закон  государства -Конституцию, левые и правые,

 уважая этот Закон, ссылались. Но однако, при назначении на

 должность,   этот  процес  происходит  очень  яро,  каждый

 сторонник   попасть  на  то  или  иное  кресло,  кричит  о

 Конституции,  но  как  только  он  избран,  он  забывает о

 Конституции   и   говорит,   и   культивирует  право,  что

 Конституции  в нашем государстве нет. Поэтому в этом плане

 я  говорю  вам,  26 декабря в Старокиевском суде состоится

 судебное   заседание,   где   Гармаш  подал  заявление  на

 Президента о нарушении конституционных прав его и Закона о

 депутате. Все у меня.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу, це ж питання не з процедури, тому я

 прошу вас...  Ну так ви просили ж  слово для процедури?

      (Шум в залі)

      Це оголошення просто. Тому я прошу використовувати на

 це  відповідний час. У вас з процедури? Скіпальський, будь

 ласка.

 

      СКІПАЛЬСЬКИЙ О.О.

 

      Шановний    пане    Голово!    Одне   із   небагатьох я 
 я                             - 45 - я 

 превілегій...

      Депутат Скіпальський, 66 виборчий округ.

 ...  які  ми  маємо  -це  можливість  виступити. І повинен

 сказати,  що  я  вже  на  протязі  багатого  часу  не можу

 висловити  свою  думку, навіть, в цьому Парламенті завдяки

 організації  нашої  роботи.  Я  записався  дев'ятим задати

 запитання, записався другим виступити, і я прошу пояснити,

 чому я не можу це зробити, маючи таке право?

 

      ГОЛОВА.   Ви  маєте  на  увазі  обговорення  провести

 зараз?

 

      СКІПАЛЬСЬКИЙ О.О. Саме так.

 

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

      Я  вибачаюсь  я  думав,  що запитів і відповідей було

 досить,  якщо  треба  обговорити  питанне, тоді скільки ми

 часу  відведемо,  я  хочу  все-таки зважити на той перелік

 питань, і режим його розгляду.

      15 хвилин вистачить.

      Будь ласка.

      А ну давайте спочатку так запишиться хто хоче виступити.

      А уже записані  2 чоловіки. будь ласка.

      Будь ласка даемо двом чоловікам.

      Степенко Василь Іванович, а потім Стебальський. я 
 я                             - 46 - я 

      Я вибачаюсь я справді зробив .

 

      СТЕПЕНКО.  Шановні  коелги.  Шановний  головуючий. Ви

 розумієте  яке  питанне,  сьогодні  ми розглядаемо, адже у

 багатьох  нашіх  вибьорців єдина надія найти якусь правду,

 єдина надія дійти до якоїсь істини це наш Верховний Суд. Я

 не  фахівець  у  судочинстві, але будучи депутатом першого

 скликання я хочу сказати таке коли приходили звертаться до

 нашого  Віталія  Федоровича  по любих питаннях які були ми

 завжди  отримували  таку конкретну відповідь, але я не для

 того  вийшов  на  трибуну. Я хочу ахрактеризувати з другої

 сторони, як людину.

      Коли  звільнили  віталія Федоровича з посади Міністра

 юстиції,  звільнили  не  просто порушивши закон, звільнили

 порушуючи  ну  елемантарні  людиські  правила, елементарну

 людську  мораль.  І  найшлися  сили в цієї людини, коли ми

 зібрали  підписи  і  настояли,  щоб  він  виступив  з цієї

 трибуни, він виступив як юрист, він виступив, як людина.

      І   тому   для   мене  особисто,  ця  характеристика,

 поєднуючи  з  тим, що цей високий фахівець говорить за те,

 що  сьгодні  кандидатура,  яка представлена на обговорення

 заслуговує увагу, і ми повинні цю кандидатуру підтримати.

      Я  чуючи викрики з залу, знаю, що у нас сформувався у

 Верховній  Раді  корпус,  який тільки тим і займається, що

 шукає  негативні  сторони  у  кожного  з претендентів, хто

 виходить  на цю високу трибуну, маючи право зайняти той чи я 
 я                             - 47 - я 

 інший пост.

      Тому  я  хотів  би,  щоб  сьогодні  ми поговорили про

 ділові  якості, поговорили про претендента, як про людину.

 А  я  вас  запевняю,  як  людина  цього всього бруду і тих

 запитань,   які   були,  він  не  заслуговує.  Тому  прошу

 підтримати цю кандидатуру. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Скіпальський.

 

      СКІПАЛЬСЬКИЙ

 

      Шановні   виборці!   Шановний  пане  Голово!  Шановні

 колеги!

      Я  попросив  слова  для  того, що привернути, перш за

 все,  увагу і вас, і нашого суспільства до важливості тієї

 структури,   яку  збирається  очолювати  шановний  Віталій

 Федорович.

      Я  приведу  приклад,  тільки  із  моїх  особистих  10

 депутатських   звернень  до  Верховного  Суду  України,  я

 отримав  8  формальних  відписок, які в абсолютній мірі не

 відображають  турботу  цього  органу заради людини. Це іде

 формальна  відписка. Я маю цілий ряд прикладів роботи суду

 у Волинській області під керівництвом Голови суду -Кирпіня

 і  Люльки,  які можуть з задоволенням розглянути справу на

 молодого  хлопця,  який  відібрав жувачку в свого колеги і

 тут  же випустити кримінального злочинця, який переховував я 
 я                             - 48 - я 

 зброю,  ограбив,  значить,  займався  грабіжництвам  і так

 далі.   Це   надзвичайно   важлива   страктура,  яка  може

 заспокоїти  суспільність  там,  в  суспільстві  стан, який

 пов'язаний   з  зростанням  злочинності.  І  тому  мені  б

 хотілося  б, щоб таке питання як обрання Голови Верховного

 суду   находило   майже   одинаковий  рівень,  як  обрання

 Президенти  чи  обрання  Голови  Верховної  Ради.  Адже ми

 стверджуємо,  що  це  третя  влада.  І  я б хотів би, коли

 натискав   кнопку,   задати   питання   шановному  Віталію

 Федоровичу, почути від нього одне -чи розуміє, який важкий

 тягар в нових умовах він бере на себе? Чи хватить у нього,

 значить,  внутрішньої  енергії  для того, щоб перестроїти,

 перебудувати  по-новому цю структуру? Бо, якщо ми цього не

 зробимо,  то  той  хаос,  який сьогодні є в суспільстві, в

 тому числі -боротьба з злочинністю і з організованою, вона

 буде зведена нанівець.

      Я  хотів  би  приєднатися  до  слів  пана Стретовича,

 голови  Комісії,  який  розглядав і сказав, що було б нам,

 напевно,  непогано,  щоб всі ми висвітили і розглянули тих

 трьох  претендентів,  які  є.  Можливо,  хтось із них буде

 кращим.  Я  особисто  знайомий  з  Віталієм  Федоровичем і

 нічого  не можу сказати проти нього як людини. Він дійсно,

 коли очолював Комісію в 1990 році виборчу, був поставлений

 в  нелегкі  умови,  але я пам'ятаю нашу дискусію по певним

 питанням,  де  він  сказав, що "... а я не можу тут нічого

 зробити". То за 4 роки, які пройшли, він сьогодні набрався я 
 я                             - 49 - я 

 внутрішньої  енергії,  щоб сказав: "А я зможу пересити той

 важкий  тягар,  який  сьогодні  склався  в  суспільстві! Я

 наведу  порядок  з  тими  чи  з  тою частиною корумпованих

 суддів, які сьогодні судять від того..., залежно від того,

 скільки  вони  отримують"...  І  це  питання  -надзвичайно

 важливе.  Тому  я  думаю, шановні депутати, коли ми будемо

 голосувати,  ми  ще раз подумаємо про ту важливу роль, яка

 нам  сьогодні  відводиться в формуванні саме третьої гілки

 влади, яка є однією з головніших в нашому суспільстві.

      Дякую вам за увагу!

 

      ГОЛОВА.  Дякую,  Олександре Олександровичу, я теж вас

 закликаю  всіх ще раз: коли будете голосувати, зважайте на

 всі  обставини  і  дійте  за  своєю  совістю і за статусом

 депутата.   Тому....  Комісія  лічильна  працює,  а  зараз

 слухається  питання  про  голову Митного Комітету України.

 Доповідає Мухін Володимир Васильович.

 

      МУХІН В.В.

 

 

      Уважаемые депутаты, уважаемый Председательствующий, в

 соответствии  с Конституцией Украины, відповідно до пункту

 7   статті   114/5   Конституції   України   пропоную   на

 затвердження  Верховної Ради України кандидатуру Кравченка

 Юрія  Федоровича  для  призначення його Головою Державного я 
 я                             - 50 - я 

 митного комітету України.

      Це  подання Президента, воно у вас є на руках у всіх.

 Всі  ознайомились. Я доповідаю, як це питання розглядалося

 в нашій комісії і інших комісіях.

      На  сегодняшний момент вопрос о кандидатуре на Голову

 Державного  митного  комітету рассмотрело 12 комиссий. Все

 12   комиссий,   так   сказать,   выразились  в  поддержку

 кандидатуры  Кравченка  на  посаду  Митного комитета. Одна

 комиссия,  Комісія по боротьбі з корупцією і організованою

 злочинністю,   представила   протокол.  Из  16  депутатов,

 которые   присутствовали   на   заседании   Комиссии,  где

 рассматривался этот вопрос, 7 депутатов проголосовали "за"

 кандидатуру,  3  -проголосовало  "против"  и  6  депутатов

 "воздержалось".

      В  Комиссии  по  обороне государственной безопасности

 всесторонне  были проанализированны все протоколы, которые

 поступили  от  других  комиссий,  был запрошен претендент,

 были  заданы  ему  все  вопросы  и  получены исчерпывающие

 ответы по всем вопросам.

      Мы,    Комиссия    по   обороне   и   государственной

 безопасности,  выносит  на  ваше  рассмотрение кандидатуру

 Кравченко и просит ее утвердить.

 

      ГОЛОВА.   Дякую  вам.  Я  гадаю,  немає  запитань  до

 доповідача.  Нема.  Сідайте  будь  ласка. Будь ласка, Юрій

 Федорович. я 
 я                             - 51 - я 

 

      __________   Шановний   головуючий,  шановні  народні

 депутати.  Зважуючи  можливості  роботи  на  цій посаді, я

 хотів  би перед вами викласти ряд думок або напрямків, які

 я  буду  реалізувати,  якщо  Верховна  Рада  підтримає мою

 кандидатуру.

      Перше.  Ви  розумієте про те, що митниця -це якраз та

 структура,  яка  презентує  державу,  наші кордони, і тому

 основна  проблема,  може одна із головніших проблем, які я

 бачу  на  сьогоднішній час і працюючи на посаді заступника

 міністра, володію інформацією, це -якість кадрів.

      Я  зовсім не хочу сказати, що в митниці працюють люди

 які  не  дотримуються  закону  які йдуть на перешкоді, або

 попирають  свободи,  права  громадян, але той стан який на

 сьогодні існує і мабуть ви були слідками не один раз, коли

 на кордонах наших мягко кажучи і починаючи від зовнішнього

 вигляду  кінчаючи виконання тих норм, того поправа маються

 безліч  порушень.

      Тому  одним  ізпитань які я якби буду затверджений на

 голову  митного  комітету.  Це  буду  просити про внесення

 певних   змін  структуру  державного  митного  комітету  і

 створення  управління  або підрозділи який буде виконувати

 контроль  за особовим скадом які працюють на митниці. Інше

 питння  яке  тісно  стикається  з цис про яке я проголосив

 виконання  певних  завдань  по  контролю  за  переміщенням

 грузу,  вантажів через кордони нашої держави вимагає також я 
 я                             - 52 - я 

 спеціальних   знань  або  навичок,  які  дають  можливість

 реалізувати тільки в оперативно-розшуковій діяльності.

      Тому   я   буду   просити   і   погоджувати  силовими

 міністерствами  служби безпеки та Міністерством внутрішніх

 справ,  щоб  певним підрозділом особливо, які займаються з

 боротьбою   з  контрабандою  була  надано  право  введення

 оперативно розшукової діяльності.

      Слідуюче  питання  на  мій  погляд  який повинні, які

 повинно  бути вирішено. Митниця, як відомо існує для того,

 щоб  були збереження економічні інтереси України і ось тут

 великі  інтереси  України.  І ось тут великий блок питань,

 які  повинні  бути  вирішені слідуючим чином. Я вважаю, що

 ті,   та  система  та  структура  митниці,  яка  існує  на

 сьогоднішній  день перш за все повинна захистити економіку

 держави   від   розтягування  енергетичних,  стратегічних,

 корисних    копалин    і   сприяти   всіляко   нормальному

 цивілізованому торговому обміну.

      За  таких  умов  я  думаю  можливо  зберегти всі наші

 національні  багатства,  а також ініціювати притіг держави

 валюти або інші кошти.

      Вважаю  також  основним  одним  із  основних  завдань

 митниці  -це реалізація максимальна міждержавних угод, які

 заключені Урядом держави, Урядом України.

      Тому  на цьому рівні буду добиватися такого механізму

 реалізації  ціх угод, щоб воно найбільш ефектівно впливало

 на нашу економіку, на збереження прав і свобод громадян. І я 
 я                             - 53 - я 

 ось  по  цьому  тезису  збереження прав і свобод громадян,

 вважаю, що цей пріоритет проголошений в нашій державі, він

 повинен бути реалізований і митницею перш за все.

      Абсолютно   не   нормальне  явище,  коли  особи,  які

 перетинають   кордон,   потенційно   попадають   під  таке

 пристальне   око  митниці,  і  потенційно  вже  вважаються

 порушниками  закону. Тому тут необхідно відпрацювати такий

 механізм,  який  би  в  повній  мірі  зберігав  ці права і

 свободи  і не давав можливість посадовим особам порушувати

 ці права і свободи.

      І останнє. Тезу, яку я хотів би виголосити, безумовно

 багато  проблем  виникає  із  самою  структурою митниці. Я

 розумію,   що  сьогодні  можливо  я  недосконало  знаю  цю

 систему,  але існуюча система митниць від районного рівня,

 включаючи  до  зовнішніх  наших  кордонів,  потребує свого

 перегляду і більш ефективного функціонування.

      Я  в  основному  виклав  ті  проблеми, або те бачення

 проблем, які при вашому затверджені, я буду намагатися при

 вашій підтримці вирішити.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую,  Юрію  Федоровичу.  Хто  хоче  задати

 запитання, запишіться.

      Опублікуйте   список.   Скільки   часу  відведемо  на

 запитання?  10  хвилин?  не маж інших пропозицій? Оскільки

 інших  пропозицій  не  поступало,  виставте  на  табло  10 я 
 я                             - 54 - я 

 хвилан. Слово має Марковська, вінницька область.

      Прошу.

 

      МАРКОВСЬКА.

 

      Шановний  Юрій  Федорович!  Я  хочу спитати вас, ваше

 ставлення до прозорого кодроду, насамперед з країнами СНД.

 Це перше питання.

     І  друге  питання.  Як ви дивитесь на те, щоб створити

 все-таки  учбові  заклади по вихованню і підготовці кадрів

 по митному контролю?

      Дякую.

 

      ___________.  Дякую.  Ну  моє ставлення до прозорого.

 Мабудь,  це  таки  не  прозорий, це якщо тільки видно, але

 через  нього  не  можна  пройти,  він  пористий. Через цей

 кордон  роникає  в  України  все,  починаючи  від  зброї і

 кінчаючи   таксичними  речовинами.  Наркоманійна  агресія,

 таксична агресія - все є через цей кордон.

      Моє  ставлоення  таке:  якщо  Україна незалежна, вона

 держава,  це  отрибут  державності.  Кордон  повинен  бути

 міцний, але мезанізм регулювання і віносини між дердавами,

 які  наші  сусіди,  повишен  бути  відпрацьований на рівні

 міждержавних  угод.  І тоді все стане абсолютно нормально.

 Через  кордон  повинно  переходити  тільки те, що легально

 спрайнято   в   суспільстві.  Тоді  будемо  мати,  мабудь, я 
 я                             - 55 - я 

 надзвичайно менше проблем ніж маємо сьогодні. Це перше.

      І  друге. Безумовно, я буду прикладати зусиль з вашою

 підтримкою    для    того,   щоб   генерувати   підготовку

 працівників, які повинні відповідати вимогам, в тому числі

 міжнародним, які будуть працювати на митниці.

 

      ГОЛОВА. Кияк, Чернівецька область.

 

      КИЯК Т.Р.

 

 

      (431 виборчий округ, Чернівці, "Державність").

      Часто  доводиться  стикатися  із  вашою службою. Мушу

 зазначити,  що  є безумовні покращення як за формою, так і

 за   змістом,   але...  Знаєте,  на  одному  міждержавному

 симпозиумі  один  чинник  державний  з  Угорщини  висловив

 незадоволенни  тим,  що Україна стала прохідним двором для

 кримінальних   елементів   зі   Сходу,  оскільки  об'єктом

 справжнього митного контролю є, по суті, лише наші західні

 кордони.  З  іншого  боку, на Схід, відбувається злочинний

 відплив  нашого багатства, товарів. Чи не здається вам, що

 митні  служби на сході держави повинні отримати чіткіші та

 більші повноваження?

      І  ще одне запитання дозвольте. Чи не можна проводити

 митний  догляд  диференційовано для "просто туристів" (я в

 "лапках"  ставлю  це  слово!)  та  для  осіб,  що їдуть до я 
 я                             - 56 - я 

 Вкраїни  з  метою допомогти нам і змушені весь день стояти

 на кордоні? Це робить нам сором.

      Дякую! Як це зробить?

 

      ___________   Дякую.  Перше  питання.  Безумовно,  ця

 проблема  існує,  і вона тісно пов'язана з тою відповіддю,

 яку  надавав  першому  депутату.  Дійсно, кордони пористі.

 Кордони   не   в  силах  контролювати  досить  жорстко  ті

 кримінальні (перш за все) процеси, які сьогодні протікають

 на  території  бувшого Радянського Союзу. Тому позиція моя

 така - дійсно, митниця повинна виконувати свої функції  по

 догляду,   контролю   та   отримувати  інформацію  по  тим

 процесам,  які  протікають  на території України. Тому я і

 вніс  таку  пропозицію про те, що певні підрозділи митниці

 повинні  мати право вести оперативну розшукову діяльність.

 А щодо чітких інструкцій - безумовно, я з вами погоджуюсь!

      І друге питання. Я думаю, що, безумовно, повинен бути

 такий  механізм,  який  би,  по-перше,  ефективно  надавав

 можливість  перетинати  кордон,  по-друге,  мати достатньо

 надійний контроль.

 

      ГОЛОВА. Цебенко, Луганська область.

 

      ЦЕБЕНКО.

 

      249,   Свердловский  избирательный  округ,  Луганская я 
 я                             - 57 - я 

 область, фракция коммунистов.

      Уважаемый  Юрий  Федорович,  сама  по себе таможенная

 служба  сегодня  очень непопулярна среди большинства наших

 избирателей. Тому есть обкективные и субкективные причины.

 Какая-то  часть  работников  службы  очень уж постаралась,

 чтобы создать именно такой иммидж у наших избирателей. Так

 вот, я сегодня о субкективном.

      Вряд  ли  кто сегодня станет отрицать то, что немалая

 часть  кадров,  которая  сегодня работает на таможне, люди

 случайные,  мягко  говоря,  по  своим  деловым и моральным

 качествам  далекие  от  идеала. И беда в том, что о службе

 судят именно по этим людям.

      Я   располагаю   сведениями   о  том,  что  в  период

 формирования  этой  службы неоффициальный конкурс на место

 доходил  до  50  человек. Так вот я хотел бы вас спросить:

 что  вы  готовы  сделать, как претендент на это место, а я

 думаю,   что  большинство  депутатов  вас  поддержат,  для

 оздоровления  кадровой  обстановки  службы? Ведь дело-то в

 том,  что  судят сегодня по этим людям не только о службе,

 но и о государстве в целом.

      Спасибо.

 

      _______________

 

      Спасибо. Ну, во-первых, я уже один элемент говорил: о

 том, что мы должны иметь информацию изнутри. Это первое. я 
 я                             - 58 - я 

      Второе.  Как  магистральная  позиция, я сказал о том,

 что кадры действительно должны быть надежные. Как механизм

 реализации  этой  позиции,  я  думаю, что необходимо будет

 включить  имеющеюся  информацию  в силовых министерствах в

 том  числе  оперативного  характера, провести внеочередные

 атестациии  и  безусловно контролироват. Один из елементов

 которыйпозволили все-таки навести порядок на нашей мытныци

 это  я  думаю  принятие  какого-нибудь нормативного акта и

 дисциплинарного устава, это люди в форме которые выполняют

 государственные  задачи  но  которые  к  сожалению  сейчас

 вообщем-то  их  деятельность регулируеться только трудовым

 законодательством.

 

      ГОЛОВА.Дякую, Кочерга Луганська область.

 

      КОЧЕРГА. 247 Луганська область Кочерга.

      Уважаемый   юрий  Федорович,  вы  в  настоящее  время

 возглявляете  оперативно-розыскную  службу  МВС Украины. У

 меня такой к вам вопрос. С мая текущего года не раскрыто я

 считаю очень тяжкое преступление против народного депутата

 Кукаине...  что  вы  можете  сказать  по даному вопросу. И

 второй  вопрос.  Сегодня  мы  в  9  часов  утра на комисии

 законности  и  правопорядка должны были с вами встретиться

 но  вы  не  явились и даже не позвонили какая -то причина,

 как это понимать. Спасибо .

 я 
 я                             - 59 - я 

      __________   По   первому  вопросу.  раскрытие  этого

 преступления    ведет    подразделение   по   боротьбе   с

 организованной  преступностью,  совместно  с прокуратурой,

 службой    безопасности.   У   меня   обще   криминальнаяч

 преступность.  Так  что  не  могу  сейчас  давать какие-то

 лекции по поводу раскрытия претсупления. И второй момент я

 прошу  извинить за то что я не прыбл на комисию я позвонил

 минут  7  девчтого  и  мне  дал  поручение министри и пока

 выполнил  7  минут  десятого  позвонил уже никого не было.

 Извините еня пожалуйста.

 

      ГОЛОВА. Сезенко Запоріжська область.

 

      СИЗЕНКО

 

 

      СИЗЕНКО.    177    Жовтневый   избирательный   округ.

 Запорожье. Сизенко. Фракция "Коммунисты".

      Уважаемый  Юрий  Федорович,  я  хотел бы вам привести

 пример    из,   так   сказать,   работы   государственного

 предприятия,  в  частности,  Запорожского електоремонтного

 завода.  Уникальное  производство, где ремонтируют чешские

 пассажирские   електровозы.   Оно   связаноузами   тесного

 сотрудничества с бывшими республиками Советского Союза. И,

 естественно,    те    грузы,   которые   и   комплектующие

 доставляются  на  этот  завод,  они  проходят таможню. Как я 
 я                             - 60 - я 

 правило, таможня -российская, белорусская и другие.

      Мы  очень  часто  сталкиваемся  с  тем, транспортники

 жалуются:  не  согласованы таможенные правила, то-есть одни

 правила   действуют   на   территории   России,  когда  же

 возвращаются   с  грузом  на  территорию  Украины  (а  это

 государственное предприятие) не состыковка идет, вплоть до

 возврата.

      А  это  связано  и  с  стратегическими материалами, в

 часности,  с  медью, которую, с трудом мы договариваемся с

 Россией, и  не можем завести нам же необходимое на Украину

 для ремонта и наших украинских електровозов.

      Вот   как   ваше   мнение,   как  согласовывать,  как

 состыковывать, и на чьем уровне это делаться должно?

 

      __________________  Спасибо.  Я  думаю,  что  посылка

 вообще  есть.  Есть  межгосударственные  договоры, которые

 определяют   определенное  правовое  поле  взаимоотношений

 государств.  А вот такие вопросы ведомственного характера,

 думаю, что как раз зависят от таможенного комитета.

 

      ГОЛОВА.   Останнє  запитання,  Ващук.  Якщо  встигне,

 Костюченко.

 

      ВАЩУК, Волинська область, округ 69

 

      В мене таке запитання. На сьогодні існує дуже складна я 
 я                             - 61 - я 

 система  розтаможування грузів. Коли ми отримуємо грузи із

 Росії чи то з Білорусії, вагони із паливом, із мінеральним

 добривом,  вони приходять на залізничну дорогу. Залізнична

 дорога  їх не дозволяє вигружати поки вони не розтаможені.

 А  таможеня  знаходиться  за  200 кілометрів звідти. Треба

 їхати  машиною  і  привозити  таможеників,  а  їх сьогодні

 немає, вони зайняті. І так 3-4 дні стоїть цистерна. За неї

 платимо великий штраф.

      В  той час, коли вона пройшла уже через нашу таможню,

 ці  грузи  входячи  в  державу, проходять митний контроль.

 Навіщо   додатковий   митний   контроль,   ще   на  кожній

 залізничній станції. Це одне запитання.

      І друге. Я не згідна з тим пунктом у вашій концепції,

 що  ви  хочете ще створити якусь додаткову пошукову службу

 на  митниці.  Ми  уже  тут  настворювали  стільки служб по

 розшуку  різних злочинців у державі, що по-моєму, злочинці

 помножились.

      То  чи  не  вистачає вам роботи просто на границі, як

 митному  котролю,  що  ви хочете ще додаткову митну службу

 створити в цьому плані.

 

      _______________Я  відповім  зразу на друге запитання,

 мова  не  йде про створення служби, а мова йде про надання

 функцій  існуючим  службам  ведення  оперативно-розшукової

 діяльності.   Преш  за  все  ті,  які  ведуть  боротьбу  з

 контрабандою.  І по-другому, чи по-першому питанню вибачте я 
 я                             - 62 - я 

 я не можу зараз на нього відповісти. Я не знаю чи потрібен

 цей   додатковий   контроль  чи  ні  тому  що  я  не  знаю

 досконалостей   цього  механізму.  Разом  з  вами  внесете

 пропозиції я думаю, що цей механізм ми  удосконалимо.

 

      ГОЛОВА.  Все  час  вичерпаний сідайте будь ласка Юрій

 Федоровичу.

      Чи  є бажаючи висловитися з приводу цієї кандидатури,

 від комісії ви хочете , так.

      Азаров,  Недригайло. Запишіться, ну добре я дам слово

 Азарову і Недригайло. Прошу.

      І досить буде, так, будь ласка.*Я думаю що кожен може

 висловитися шляхом голосування.

      Будь  ласка  ви  можете  з  трибуни підготуйтеся я до

 Недригайло звертаюся.

 

 

      НЕДРИГАЙЛО.

 

      Уважаемые коллегы народные депутаты!

      Представляет  эту  кандидатуру  комиссия  по вопросам

 безопасности  наша комиссия по считала очень важным так же

 рассмотреть   на   комиссии   кандидатуру   на   должность

 председателя мытного комитета.

      Мы  прежде  всего  интересовались  вопросом  почему в

 общей сумме поступление в бюджет на столько не значительно я 
 я                             - 63 - я 

 различные  мытные  зборы,  налоги.  Вот  в  этой связи нам

 представляется  достаточно  (..........)  отвыты,  которые

 Кравченко Виталий Федорович дал на комиссии.

      Я   не   буду   из-за  недостатка  времени  подбробно

 рассказывать  так  сказать  о  ходе обсуждения кандидатуры

 скажу  только  по  результатам,  что  комиссия единогласно

 поддержала  эту  кандидатуру  надеется, что с его приходом

 будет  наведен  должный  порядок и мы пожелали ему , чтобы

 мытные  зборы  все  так сказать поступления в бюджет с его

 приходом  увеличилится.  Поэтому  прошу вас поддержать эту

 кандидатуру решения комисии.

 

      ГОЛОВА. Недригайло.

 

      НЕДРИГАЙЛО.

 

      Шановний Олександр Олександрович! Шановні депутати! Я

 хочу  декілька  слів  по  організації  роботи. Нам з Юрієм

 Федоровичем   по   роду  служби  приходилось  дуже   тісно

 співпрацювати   із  митними  органами,  тому  я  тут  хочу

 підкреслити,  що  він  в  цій  справі  розуміється  і саме

 головне,  що  стосунки  були  нормальні і могли б сьогодні

 назвати дуже великі цифри затримання різних видів товарів,

 які  перевозилися  з України і затримання контробандистів,

 злочинців і таке інше.

      Так  що кандидатура, яка запропонована тут, вона не є я 
 я                             - 64 - я 

 якоюсь   несподіваною,   а  це  дуже  правильно.  Але  тут

 прозвучали  ці слова, що серед праційвників митниці буде є

 багато  недоліків.  Дуже  багато  не звучало так скоюються

 злочинів.  Приходять  молоді  люди,  і  от буквально через

 якийсь рік вони дуже й дуже збагачуються, і це нам виборці

 про це кажуть. Це перше.

      Друге.  Грубість,  безтактність і другі такі моменти.

 Так  ось  я вам хочу, шановні депутати, доповісти, що Юрій

 Федорович  якраз, ну, володіє сильною, чи має сильну волю,

 хватку  таку  офіцерську, не допускає зі свого боку якісь,

 так  не будем казати, лінощі чи других моментів, що можуть

 бути присутні в людині. Він зможе зробити цю роботу.

      З  другою сторони, я не можу тут погодитися, ми так з

 генералом  Скіпальським, про те, щоб розвивати оперативно-

 розшукову  діяльність.  І  депутат  Ящук  дуже права, бо є

 Слуюба   безпеки   (вона   там   працює),  є  Міністерство

 внутрішніх  справ,  і  доцільно.  А  ось  другі громадські

 формування, там воно б, робити це не завадило.

      Я  знаю  Юрія Федоровича ще по роботі (були колегами,

 він  працював  в  Кіровоградській  області),  а потім були

 колегами  тут  -він  керував  кримінальною  міліцією. Хочу

 сказати,  що  людина  дуже принципова, дуже грамотна, знає

 іноземну   англійську  мову,  інтелігентний  і  культурний

 чоловік  і  дуже  такий вічливий і добрий по відношенню до

 людей.  Я  думаю,  що  якщо ми проголосуємо за кандидатуру

 Юрія  Федоровича, то на митницях у нас буде більше порядку я 
 я                             - 65 - я 

 і наші громадяни будуть більш тепло відзиватися про роботу

 нашої митниці.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.   Дякую   вам,   Володимире  Михайловичу.  Ми

 закінчили   обговорення.   Мова   йде   про   (це   я  для

 радіослухачів),  мова йде про призначення на посаду Голови

 Митного   комітету,   генерал-лейтенанта   Кравченка  Юрія

 Федоровича,  43  років  народження,  який після закінчення

 технікуму  працював робітником. Після служби в армії знову

 працював  робітником,  після закінчення Вищої міліцейської

 школи пройшов щлях від , так

 би  мовити,  офіцера-оперативника  до  заступника міністра

 внутрішніх справ. Я ставлю на голосування проект постанови

 такий розданий вам, про затвердження кандидатури Кравченко

 юрія   федоровича  на  посаді  голові  державного  митного

 комітету  України.  Ставлю  на  голосування.  Я  вибачаюсь

 перевірніть картки.

      Персональні  голосування здійснюються шляхом таємного

 голосування . Переставте картки.

 

      Готові до голосування. Ще ні переставляйте картки.

 

      (Шум у залі)

 я 
 я                             - 66 - я 

      Можно  ставити  на  голосуваня  ввімкнить  будь ласка

 систему.

 

      ЗА - 264. Рішення прийнято. Вітаємо Юрія Федоровича!

 

      (Оплески).

 

      І будем сподіватися, що ми через певний період будемо

 вітати  його ще раз так само за високоякісну роботу митної

 служби!

      Так.  Тепер,  будь  ласка,  картки переставте так, як

 повинні  вони  стояти  для  звичайного  голосування. прошу

 переставити  картки.  Прошу  зробити  це  зараз, тому що я

 поставлю на голосування ще одне питання.

      Я прошу, Микола Федорович, проголосуйте зараз!

      Ми  не виконали одну процедурну норму. Для внесення в

 бюлетень   для   таємного  голосування  кандидатури  Бойка

 Віталія  Федоровича  треба проголосувати про внесення цієї

 кандидатури  в  бюлетень.  Тому я ставлю на голосування це

 питання. Прошу!

      ЗА -

      Рішення прийнято. Дякую вам теж.

      Слухається  питання про проекти Положень щодо захисту

 прав   споживачів.   Єрмаков   Владислав  Кузьмич,  голова

 Державного комітету в справах захисту прав споживачів.

 я 
 я                             - 67 - я 

      ЄРМАКОВ В.К.

 

 

 

      Шановний  головуючий!  Шановні народні депутати! Всім

 вам добре відомо для того, щоб запрацював закон, необхідно

 створити і задіяти чіткий та ефективний механіхзм втілення

 в життя всіх його норм. З цією метою приймається ряд інших

 законодавчих,  підзаконних,  нормавтивних актів. Це повною

 мірою  відноситься  до  Закону  про  зміни і доповнення до

 Закону   про   захист   прав  споживачів,  який  прийнятий

 Верховною Радою у новій редакції.

      Сьогодні  можна  доповісти Верховній Раді, що на його

 виконання  вже  прийнято  чотири законодавчих актів, шість

 постанов   Кабінету   Міністрів,   цілий   ряд   положень,

 інстуркцій  на  рівні  Державного  комітету  міністерств і

 відомств.

      Нагадаю,   що   статей  5  зазначеного  Закону,  якою

 визначені повноваження Дерспоживзахисту та його органів на

 місцях  передбачено,  що  порядок  тимчасового  припинення

 діяльності  підприємств торгівлі громадського харчування і

 послуг, які  систематично реалізують недоброякісні товари,

 порушують   правила   торгівлі  та  надання  послуг,  умов

 зберігання  і  транспортування  товарів,  а  також порядок

 вилучення  неякісних товарів, документів, інших предметів,

 що  свідчить  про  порушення  права  споживачів, і порядок я 
 я                             - 68 - я 

 припинення    господарюючими   суб'єктами   відвантаження,

 реалізації, виробництва товарів, виконання робіт і надання

 послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів,

 визначаються, виключно, законодавчими  актами України.

      В  св'язку  з  цим  Кабінет Міністрів вніс на розгляд

 Верховної   Ради   проект   постанови,   яким  передбачено

 затвердити   три   положення,   що  визначають  відповідні

 порядки, про які я щойно доповів.

      Шановні  народні  депутати.  Дозвольте  звернути вашу

 увагу  на ще одну надзвичайно важливу, з нашої точки зору,

 обставину,  прийняттям  цих положень фактично завершується

 створення     у    нашій    країні    державної    системи

 адміністративно-правового  захисту  споживачів.  Цим самим

 поряд  з  виконанням керівних принципів, захисту інтересів

 споживачів прийняті Генеральною Асамблеею Об"еднаних Націй

 Україна   ще   раз  засвідчила  свої  наміри  цівілізовано

 захищати  права  споживачів  як  це  робиться  у сучасному

 світі.  Звичайно  ця  система  може змінюватись виходячи з

 економічного   соціального  політичного  становища  нашого

 суспільства але фундамент на мій погляд закладено надійно.

 Крім  цього  хочу  звернути  вашу увашгу що прийняттям цих

 положень дають змогу провести нормативні базу в торгівлі в

 громадському харчуванні всистемі платних послуг до единого

 знаменника.  зараз  тут  діє десятки нормативних акцій які

 створюють хаос у цих системах.

      Шановні  народні  депутати.  Я  вважаю, що мені немає я 
 я                             - 69 - я 

 потреби  зараз  детально викладати зміст цих положень вони

 вам  роздані.  хочу  тільки  зауважити  що  з пропозиціями

 комісій  з  питань  соцільної  політики  і  праці  які вам

 роздані робоча група і в Кабінеті Міністрів цілком згодні.

 І  ми  з  вдячністю  їх  внемесо  в остаточну редакцію ціх

 положень.

      Але   якщо  є  потреба  в  цілому  прокоментувати  ці

 положення,   то  дозвольте  зупинитися  лише  на  основних

 аспектах, а рішення за вами. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам.  Ми  це  питання одного разу вже

 розглядали,   ви  пам"ятаєте,  дали  на  доопрацювання  ці

 документи, положення.

      Тому  в  той  час  запитань  було  багато,  і  на них

 доповідач  відповідав. Тому, якщо ви не заперечуєте, то ми

 може  не будемо йому задавати запитання? Немає заперечень.

 Сідайте, будь ласка.

      В  нас є співдоповідач від комісії, депутат Хімінова.

 Будь ласка.

 

      ХИМИНОВА, 42 избирательный округ, республика Крым

 

      Комиссия    по    социальной    политике   и   труду,

 действительно,   рассматривала  законопроект,  подзаконный

 акт,  о котором сегодня говорил товарищ Ермаков. И в целом

 комиссия  поддерживает все три положения, которые были вам я 
 я                             - 70 - я 

 розданы вчера.

      Вместе  с  тем, за это время от отдельных депутатов и

 от  потребительской  кооперации  пришли  новые дополнения,

 которые  мы  рассмотрелы  вчера в рабочем порядке у себя в

 комиссии,   и   требует  действительно  дополнения  в  эти

 положения.  Они  кардинальным образом не меняют сути самих

 положений всех трех. Поэтому комиссия предлагает, проект о

 положении   принять  в  первом  чтении,  все  предложения,

 которые  поступили  конкретно вчера от отдельных депутатов

 рассмотреть,  внести  их  и  окончательно затем принять. А

 рассмотреть  дополнения  нужно обязательно, потому что они

 касаются действительно защиты прав потребителя, и особенно

 на селе.

 

      ГОЛОВА.  Дякую,  Ніна  Петрівна.  Є запитання до неї?

 Немає. Сідайте, будь ласка.

      Ставиться  на  голосування Проект Постанови Верховної

 Ради   прозатвердження   Положення   щодо   захисту   прав

 споживачів.  Відповідно  до Закону України про захист прав

 споживачів Верховна Рада постановляє:

      затвердити з урахуванням пропозицій Комісії Верховної

 Ради України з питань соціальної політики та праці.

      І  далі  є  перелік  трьох  положень  про захист прав

 споживачів.

      Ставиться  на  голосування.  Я  вибачаюсь, зніміть. В

 першому читанні? Зніміть з голосування. Я повторю ще раз. я 
 я                             - 71 - я 

      Мається  на  увазі  голосування  про  затвердження  у

 першому читанні. Прошу включити ще раз систему.

 

      "за"- 281.

 

      Рішення прийнято, дякую вам. Шановні депутати, хоч ми

 і домовилися про те, що будемо працювати в такому стислому

 режимі,  одначе  я не можу обійти увагою звернення кількох

 депутатів,  які  стосуються  ситуації  в  окремих регіонах

 України.  І  викликані  ті  ситуації тим, що, наприклад, у

 місті   Біла  Церква,  звідки  прийшла  телеграмма  такого

 зміста:

      18  грудня  о  19  годині  без попередження практично

 відключено   газ   у   міста   Узин   і   навколишніх  сіл

 Білоцерківського  району.  В  місті Узин проживає 17 тисяч

 населення,   147   багатоповерхових   будинків,   які   не

 обігріваються.  На  сьогодні  не  працюють  школи,  дитячі

 дошкільні  заклади,  лікарні, установи харчування, заклади

 харчування.

      Створилось край небожне становище. Є беспосередньо по

 місту   Білої  Церкви,  де  приходиться  доводиться  зараз

 займатися розселенням деяких будинків і дитячих садків. Не

 працюють  дитячі  садки.  Немовлят  треба теж десь, дівати

 дітей сьогодні. Подібна ситуація депутат Кірімов звернувся

 в  його  окрузі  в  Іванківському  районі  де  третя  зона

 Чорнобильська  де  взагалі  не  можна користуватися іншими я 
 я                             - 72 - я 

 засобами  для забезпечення обігріву комунального сектору і

 приватного  сектору. І тому я гадаю, що ми з цього приводу

 звернемося  з  дорученням  до Кабінету Міністрів терміново

 вивчити  стан  справ  і вжити необхідних заходів для того,

 щоб люди не відчували такої біди особливо в таку погоду.

      Я  просив  би  і  звернути увагу і на те, що сьогодні

 треба  вжити  невідкладних заходів маючи на увазі, що може

 навіть  і  на шкоду виробництву треба забезпечити сьогодні

 комунальний сектор. Тобто місце проживання людей тепло для

 побутових  цілей при тому посиливши режим за економне його

 використання  по  всій  Україні  і  давайте  зробимо  таке

 доручення Кабінету Міністрів.

      Далі.  Ще  одни  запит,  який стосується оплати праці

 працівників  освіти.  Депутат Завалєвська говорить про те,

 що   декілька  місяців  не  виплачується  заробітна  плата

 працівникам освіти в її окрузі та й не тільки в її окрузі.

 Тому   адресується   це   питання  першому  віце-прем'єру,

 міністру   України   Віктору   Михайловичу  Пензенику.  Ми

 сподіваємося,  що будуть вжиті термінові заходи. Тим паче,

 що  він  недавно  доповідав  на  сесії,  і з цього приводу

 інформація вам відома.

      По  оплаті праці... Те ж саме з Стрийського району. Я

 вибачаюсь  - Острога,   Рівненської...  З  міста  Острога,

 Рівненської області.

      Тепер  теж  запит  стосовно...  Я вибачаюсь! Відносно

 взагалі ситуації в економіці і з приводу поліпшення роботи я 
 я                             - 73 - я 

 підприємств.   Пропонуються   конкретні  заходи  трудового

 колективу   Лисичанського  желатинового  заводу,  з  якими

 цілком  згоден  депутат  Анєнков,  котрий  і вносить такий

 запит.  Ми  теж його передаємо у Кабінет Міністрів саме як

 таку форму депутатської діяльності.

      Оголошується перерва на півгодини.

      Будь ласка!

 

      ___________.   Прохання   аграрників  зібратися  біля

 трибуни у перерві зараз.

 

      ГОЛОВА.  Голосування  буде після перерви, оскільки не

 готові ще бюлетені. я                             - 74 - я 

                       ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

 

      ГОЛОВА. Я прошу сідати всіх на свої місця!

      (Шум в залі).

      Прошу  сідати  всіх  на  місця!  Я ще раз повторюю: і

 новий уряд теж!

      (Шум в залі).

      Так...

      Прошу  уваги.  Слухається питання про продовження дії

 Закону  України  "Про  запобіжне  затримання особи". Слово

 надається Дурдинцю Василю Васильовичу.

      Хочу  звернути  вашу увагу на те, що у вас на руках є

 варіант  документу  з  цього  приводу  в  новій  редакції,

 замість виданого раніше. Там підкреслено червоним олівцем,

 подивіться.

      Василь Васильович, прошу.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В.

 

      Шановний  Олександре  Олександровичу! Шановні народні

 депутати!

      На  ваш  розгляд винесено питання про продовження дії

 Закону України "Про запобіжне затримання особи" до 1 липня

 наступного року.

      Дозвольте,  насамперед  доповісти вам, як на практиці я 
 я                             - 75 - я 

 застосовувались   правоохоронними   органами  норми  цього

 Закону.  За час дії Закону, а це чотири с половиної місяці

 всього,   проведено   понад   п'ять   з   половиною  тисяч

 спеціальних  операцій по знешкодженню злочинних формувань.

 У  їх  ході  викрито та ліквідовано біля 11 тисч злочинних

 угруповань,  серед яких 1869 з ознаками організованості, в

 тому  числі: озброєних 246, з міжнародними зв'язками -341,

 з міжнародними зв'язками -131 угруповання.

      Затримано    майже   дев'ять   тисяч   злочинців.   У

 правопорушників вилучено (..........) одиниць вогнепальної

 зброї,  654  автомобіля, майже 17 тон наркотичних засобів,

 валюту  на суму біля півтора мільйона доларів США та інших

 матеріальних   цінностей   на   суму   153,   5   мільярди

 карбованців.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  депутати, я прошу заспокоїтися.

 Давайте висулхаємо доповідача.

 

      _______________

 

      Особливу  роль  у  викритті  організованих  злочинних

 угрупувань, як показує аналіз, відіграє роль Закон України

 про запобіжне затримання особи. На його підставі станом на

 17  грудня  було  затримано  5608  осіб, які вже викриті у

 вчиненні 5347 злочинів, в тому числі 337 -вимагання, 351 -

 розбій,  271  -розкрадання  у  особливо  великих розмірах, я 
 я                             - 76 - я 

 735  -пов'язаних з наркобізнесом, 135 злочинів в кредитно-

 фінансовій  та  банківській  системах,  25  -у  зовнішньо-

 економічній діяльності, 93 -у сфері торгівлі. Із числа три

 тисячі  608 затриманих на підставі закону, утримувались на

 срок до 10 осіб 1572, або 28 відсотків на строк до 20 осіб

 1758,  або 31 відсоток, на строк до 10 діб -2288 або 40, 7

 відсотків.

      Без допобіжного затримання названі вище злочини могли

 бути   не   розкриті,   не  можна  не  відзначити  великий

 профілактичний  вплив  цього  закону,  який  не  піддаєтся

 статистичному  обчисленню.  Оперативні дані свідчать і про

 те,   що   велика   кількість   чинних   намірів  не  було

 реалізовано,  крім того, внаслідок запобіжного затримання,

 було  попереджено ще 397 особливо небезпечних злочинів, це

 вбивство  на  замовлення,  вимагання  тощо.  По матеріалах

 запобіжного затримання порушено 3771 кримінальна справа.

      2332  затриманих  невдовзі  були  заарештовані  та їм

 пред'явлені обвинувачення, інші були звільнені в зв'язку з

 обранням  їм інших запобіжних заходів. Напружено працювали

 слідчі   апарати,   щодо  осіб,  до  яких  застосовувалось

 запобіжне  затримання,  розслідувалось  1467  кримінальних

 справ  із  них досуду уже передано 252 кримінальні справи.

 Разом  з  тим,  на  місцях  мали  місце  факти  бездумного

 застосування  норм  цього  Закону.  65  осіб звільнено без

 притягнення до кримінальної відповідальності 199 затримано

 по  закінченню  термінів  затримання  без  притягнення  до я 
 я                             - 77 - я 

 кримінальної відповідальності.

      Із  числа  арештованих  мається на увазі 2136 осіб по

 кримінальних  справах  -23 звільнено за недоведеністю вини

 або  участі  у  вчиненому  по  всіх  ціх  фактах проведені

 службові розслідування винних покарано.

      За час дії Закон до органів внутрішніх справ надійшло

 78  скарг  з  яких  -5  підтвердилися, в суди поступило-22

 скарги підтвердилося одне.

      Прокурорами   розглянуто   -210   скарг   з  яких  30

 задоволені.  Наведені  дані  свідчать  про те, що органами

 прокуратури  не  повністю  забезпечено своєчасне виявлення

 порушень  і  усунення  помилок при застосуванні закону про

 запобіжне затримання особи.

      І   Міністерство   внутрішніх  справ  недивлячись  на

 проведену  значну  роботу  не  зробило  все необхідне, щоб

 виключити  на  місцях  факти  порушень  вимог  Закону.  Ми

 поділяємо тривогу і депутатів, і громадкості непоодинокими

 фактами  безвідповільного відношення як окремих керівників

 органів внутрішніх справ, які порушували перед прокурорами

 клопотання   про   дачу   санкції  на  затримання,  так  і

 прокурорів, які всуперечі вимогам Закону, не розібравшись,

 давали  на  це згоду. Хоча безпосередньо винні керівники і

 працівники  покарані,  такі факти дискридетують сам Закон,

 дають  підстави  до  його критики. Не слід нам піддаватись

 цим  настроям,  виходити з великої ефективності на протязі

 застосування  цього  запобіжного  затримання  в  інтересах я 
 я                             - 78 - я 

 вирішення   головного   завдання  -радикального  посилення

 боротьби   з   організованими,   насамперед,  бандитськими

 злочинними  угруповуваннями.  Своєчасного  попередження  і

 розкриття  тяжких  злочинів. Суворо дотримуючись при цьому

 законності і прав і свобод громадян.

      Генеральна    Прокуратура    України,    Міністерство

 внутрішніх   справ   України,   Служба   Безпеки   України

 звернулисб   до   Верховної   Ради   України  з  проханням

 продовжити  дію  Закону  України "Про запобіжне затримання

 особи",  адже  в  країні  відмічається  подальше зростання

 злочинності. Зокрема, значне - тяжких злочинів на 94%; у 24

 областях та Автономній Республіці Крим. Особливо непокоїть

 ріст  тяжких злочинів у Київській області -майже в 4 рази;

 в Харківській -у 2, 7 рази, в Херсонській -в 2, 6 рази.

      Продовжується  ріст  умисних вбивств, тяжких тілесних

 ушкоджень,  розбійних  нападів,  розкрадань  державного  і

 колективного  майна та крадіжки особистого майна громадян,

 угони авто, мототранспорту.

      Комісії   Верховної   Ради   з   питань   боротьби  з

 організованою   злочиністю   і   корупцією,  законності  і

 правопорядку,   проаналізувавши   норм   цього   Закону  і

 враховуючи   складну   криміногенну  ситуацію  в  державі,

 вважаємо  за  доцільне,  підтримати  звернення  керівників

 правоохоронних органів України.

      В   проекті   Постанови,  пропонується  зажадати  від

 Генеральної  Прокуратури,  Міністерства  внутрішніх справ, я 
 я                             - 79 - я 

 Служби  безпеки  України  забезпечити неухильне дотримання

 законності,  прав і свобод громадян в процесі застосування

 норм Закону "Про запобіжне затримання особи".

      Про виконання цієї Постанови доповісти Верховній Раді

 у  червні  наступного року. І визначитись чи вносити цю но

 рму  у  Кримінально-процесуальний кодекс або прийняти інше

 рішення.

      Я  звертаюсь  від  імені  наших постійних комісій, до

 вас,  шановні  колеги,  розглянути це питання і підтримати

 проект Постанови, який сьогодні вам роздано.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Є  запитання?  Для  запитань

 скільки відведемо хвилин? 10 хвилин. Так?

      Я  прошу  виставити на маніторі 10 хвилин, і записати

 бажаючих задать запитання.

      Спасибі. Висвітіть, будь ласка. Спасибі.

      Осадчук, за ним Васильєв.

 

      ОСАДЧУК П.І.

 

      Шановний  Василю  Висильовичу!  Ви  в  своїй доповіді

 переконливо  аргументували,  що такий Закон про затримання

 та   норму,   яку   ви   ввели,   помогає   у  боротьбі  з

 організованною  злочинністю. Але там ви обмовились про те,

 що  були  зловживання,  що, певно, затримували не тих, хто

 винен,   тобто   лінія  боротьби  була  спрямована  не  на я 
 я                             - 80 - я 

 справжні  суб'єкти злочинності, а на людей невинних. Ви не

 могли  б конкретніше по те сказати, а потім пояснити, як з

 тої  біди люди вийшли і, головне, як службові особи, винні

 у беззаконні, ну, м'ягко кажучи, були поставлені на місце?

      Дякую.

 

      ___________. Петро Ілліч, я з розумінням відношусь до

 вшого  запитання,  адже  в  такому ж дусі багато депутатів

 ставили   питання  при  прийнятті  цього  Закону  у  липні

 минулого  року.  Якщо  говорити конкретно і і ваше головне

 звинувачення6  і  думка  спрямована  на  те,  чи  туди  ті

 працівники    міліції,    прокуратури,    служби   безпеки

 спрямовували зусилля, адже наведені факти свідчать про те,

 що  не  було  витримано  вимогу  цього  Закону  про суворе

 дотримання  законності  і  гарантій  прав і свобод людини.

 Проте,  я  й  сказав  у  своїй  доповіді,  що  ми критично

 відносимось   до   таких   фактів   і  по  кожному  такому

 бездумному, безвідповідальному факту застосування цих норм

 доконкретної  особи  призвело  до  того,  що були допущені

 відступлення від вимог цього Закону.

      Тобто  я  назвав  кількість осіб, які звільнені з-під

 варти  без  пред'явлення,  тому  вважаю  це недопустимим .

 Проведені  службові  розслідування по кожному такому факту

 по  лінії  Міністерства  внутрішніх  справ  і  Генеральної

 прокуратури.   І  винні  в  цьому  персонально  працівники

 покарані,  покарані.  Але  це не знімає, якраз вашої думки я 
 я                             - 81 - я 

 про те, що таких фактів не повинно бути. І ми, розглядаючи

 це  питання  на засіданні постійної комісії так це питання

 поставили  перед  Генеральною прокуратурою і Міністерством

 внутрішніх справ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Васильєв, за ним - Сікало.

 

      ВАСИЛЬЕВ.

 

       Уважаемый Василий Васильевич, (Васильев, Донецк, 109

 избирательный   округ)   у   меня   не  вызывает  сомнения

 необходимость   пролонгации   Закона  о  предупредительном

 задержании.

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Немножко ближе к микрофону.

 

      ВАСИЛЬЕВ.

 

      __________.  Но,  вместе с тем, на практике возникает

 два  вопроса.  Первое, какие материалы являются основанием

 для  решения вопроса о предупредительном задержании, то ли

 просто это материалы, без заведения разыскного дела, то ли

 метериалы,  оформленные  в виде розыскного дела. Это очень

 существенно.

      И  седующий вопрос. Это не только мои предложения, но

 и  прокурору  Днепропетровска  и Запорожской, Луганской, и

 ряда   других  областей.  Действительно,  надо  продлевать я 
 я                             - 82 - я 

 закон, это эффективная мера предупреждения, но все сошлись

 на  том,  что  достаточно  установить срок до 10 дней. Это

 будет   созвучно   с  статьей  97  уголовно-процесуального

 кодекса,  где  речь  идет  о сроке проведения проверке. 10

 дней  -это  тот срок, в пределах которого необходимо будет

 решить  вопрос в том числе и о возбуждении уголовного дела

 в  отношении  лиц, которые находятся под предупредительном

 задержании.  Поэтому  я  счиатю вот эти два момента должны

 найти отражение в законе о предупредительном задержании.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ну,   по-перше,  ви  як  кваліфікований

 прокурор  знаєте,  що  не  можуть  бути  взяті до відома і

 представлені   вірніше  прокурору  на  дачу  санкцій  любі

 метаріли    тільки   отриманні   в   процесі   оперативно-

 розшукованої   діяльності,  які  чітко  визначені  законом

 країни про оперативно-розшукову діяльність.

      Але  ці  приклади,  про  які  нам відомо, і кількість

 осіб,  яка  звільнена  з-під  варти  без  пред'явлення  їм

 обвинувачення,  то  це  говорить  про  те,  що і начальник

 органу міліції чи Служби Безпеки на першому етапі підійшли

 безвідповідально  з  порушенням вимог Закону, і на другому

 етапі,  що  було  записано  у  цьому  Законі, що Прокурори

 должни  повинні  у  всій  совокупності  розібратися з цими

 матеріалами  перед  тим, як давати чи не давати санкцію на

 затримання  цієї особи. Тобто ви вірно ставите це питання,

 тільки так може в подальшому вирішуватись. я 
 я                             - 83 - я 

      Друге.  Відносно  строку, на який можна застосовувати

 цю  ному запобіжного затримання.

      Я   доповідав,   що  оскільки,  до  речі,  і  народні

 депутати,  коли  обговорювали проект і після, в дискусіях,

 кажуть,  чи  потрібно  було  до 30. Всі зрозуміли, що всіх

 затримують  до 30 діб. Тому цей аналіз свідчить про те, що

 більше  одна третина до 10 діб або 1572 особи, 31 відсоток

 або  758  до  20  діб  і  40  відсотків  -до  30 тобто йде

 дифіренціація  в  залежності  від обставин тих матеріалів,

 які пред'являються.

      Я би просив вас і депутатів прошу, що не потрібно нам

 зараз   вносити   корективи   зменшити   термін  запобіжно

 затримання до 10 діб дати можливість на протязі ще півроку

 подивитися  цю  практику,  яка є, але поки що ця 4 місячна

 практика свідчить про те, що йде процес диференціації.

      Не до 30, а до відповідно на певну кількість часу для

 того,  щоб  розібратися  із  цими  матеріалами,  які  є  у

 розпорядженні  прокуратури  чи  органів  Служби безпеки чи

 міліції.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Чикало, за ним Донченко.

 

      ЧИКАЛО.

 

      Я передаю свое слово Говоруну,311 изибрательный округ.

 я 
 я                             - 84 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка 311 включіть.

 

      ГОВОРУН. Іванівський виборчий округ.

 

      Шановний Василь Васильович!

 

      Я вважаю, що ви погодитесь, що жодного порушення прав

 людей  ми  не  можемо  виправдати (..........) боротьби із

 злочинністю  кільксть незаконно затриманих дуже значна. От

 навіть  із  довідки  видно,  що  це  десь  порядка  (ну, я

 підрахував) 293 чоловік. Це досить... Це протягом чотирьох

 місяців! Це досить значна цифра!

      Я  хотів  би  запитати вас: чи в Комісії не вивчались

 дійсні причини такого становища? Просто відповідальністю і

 безвідповідальністю  окремих посадових осіб це пояснити, я

 вважаю, не досить!

      І  друге.  Чи  не  слід  було  б нам в другому пункті

 Постанови  звернути  увагу  і  Генеральної  Прокуратури, і

 Міністерства  внутрішніх справ на ці порушення? В цілому я

 підтримую  проект  Постанови,  але  вважаю,  що  тут треба

 серйозну  увагу  звернути,  тому що нас можуть... наслідки

 будуть  ще  гірші,  і  ми скомпроментуємо оцей засіб, який

 приймаємо, виключний.

      Дякую за увагу!

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Шановний Володимир Пилиповичу, тут я 
 я                             - 85 - я 

 двох  думок не може бути, що ми повинні виходити не тільки

 з  інтересів  використання  норм  цього  Закону  на рішуче

 посилення   боротьби   з   організованою   злочинністю  і,

 особливо, з бандитськими угрупуваннями. Тут ніяких не може

 бути  двох думок щодо того, що допущені оці відхилення від

 вимог  Закону...  Жодна  людина  не  повинна  постраждати.

 Тобто,  ні  про  яке  поблажливе ставлення до цих порушень

 законності  не може бути! Я повністю з вами згоден. Тому я

 підтримую  вашу  думку,  щоби  у  другому  пункті  проекту

 Постанови   почати  так:  "Звернути  увагу  Генеральної  "

 Прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки

 на  допущені  порушення законності в процесі застосування.

 Зажадати від них..." і далі по тексту.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Донченко.

 

      ДОНЧЕНКО

 

      Александр  Николаевич,  я  попрошу передать мое слово

 Уланову, 258 избирательный округ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Уланов, 258 избирательный округ.

 

      УЛАНОВ

 

      Уважаемый Василий Васильевич! я 
 я                             - 86 - я 

      Я  поддерживаю  те  предложения,  которые  вы  сейчас

 вынесли  на обсуждение сюда у Верховный Совет. Но, в связи

 с этим у меня к вам вопрос.

      Согласно   сделаной  вами  информации  о  результатах

 борьбы  с  преступностью  в Украине, в связи с применением

 Закона  "Про  запобіжне  затримання  особи",  нагрузка  на

 оперативный и следственный аппарат работников МВД возросла.

      Вопрос  такого порядка. Как обеспечивается соблюдение

 законности,    я    имею   в   виду,   соблюдение   сроков

 разбирательств и расследование преступлений. Прежде всего,

 работниками   МВД.   Мне   известно,   что   нагрузка   на

 следователей без того была превышающей разумной нормы.

      Увеличилась ли численность этих работников, и есть ли

 в этом необходимость? Благодарю за внимание.

 

      ДУРДИНЕЦЬ  В.  В.  Я  вам  вдячний  за  це запитання.

 Оскільки   нагрузка   на   оперативних   працівників,   на

 безпосередньо  службу  кримінального  блоку,  на особливий

 склад  спеціальних  підрозділів  міліції  і Служби Безпеки

 значно  збільшився. Звичайно, дуже повільно йде збтльшення

 кількості  цих  працівників  за рахунок бюджету, тому що є

 тут  певні  труднощі, а особливо, особливо ми відчуваємо і

 по   лінії  мініції,  і  по  лінії  прокуратури  величезна

 нагрузка  на  слідчий  апарат. Не справляється, тому що на

 одного  слідчого, тридцять і більше справ, це (..........)

 хіба  можна  нормально,  фізично,  а  ми кажемо про суворе я 
 я                             - 87 - я 

 дотримання  законності, кваліфіковано розглядати, готувати

 ці  справи  на  попередньому етапі, як попереднє слідство,

 щоби   потім   у   суді   не  було  потреби  повертати  на

 дослідування.  Тому  ми розгладаючи це питання в комісіях,

 ми  ще  раз  будемо звертатися до Кабінету Міністрів, щоби

 привести   у   відповідність   кількістний  склад  слідчих

 особливо, але також є резерви щоби Міністерство внутрішніх

 справ    переглянуло    структуру    відповідних    служб,

 перерозподіл  чисельності  тих  чи інших, шукати внутрішні

 резерви.   Але   нагрузка   повинна  бути  нормальною  для

 нормальної   кваліфікованої   праці   кодного   працівника

 міліції, прокуратури і Служби Безпеки.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Василь Васильович. Сідайте, будь

 ласка.

      Шановні   депутати,   вам   розданий, замість  раніше

 врученого проекту постанови...

 

      (Шум в залі)

 

      Я  думаю,  М'ясковський,  знімаєте  свою  пропозицію.

 Вноситься  пропозиція,  щоб  обговорити.  Ми це питання, я

 повинен  вас  проінформувати, що ми це питання дуже уважно

 розглядали  на Президії. І були підходи різні. Але прийшли

 до  висновку,  що потрібно продовжити і винести на розгляд

 сесії. Тому вам вручений... я  
 я                             - 88 - я 

      Ну,  настаює  М'ясковський,  будь  ласка. Надаємо вам

 слово. Ще є бажаючі? Немає? Давайте... Єсть? Я прошу тоді:

 запишіться,  будь  ласка.  Включіть.  Скільки  ми відведем

 часу? Скільки? 20 хвилин? 15?

      Хто за те, щоб 15 хвилин, прошу включити систему. Вже

 я сказав 15 хвилин, будь ласка, включіть систему.

 

      "за"

 

      Рішення   прийнято.   Висвітіть,   будь   ласка,  хто

 записався на виступ. Записується ж у Секретаріаті.

 

 

      __________Уважаемые   колеги,   уважаемый   Александр

 Ильич.  Мы,  когда  принимали  это решение, я как и многие

 депутаты, агитировали за то и доказывали убедительно, как-

 будто  что  нужно принять такое решение,. И вот еще раз мы

 убедились  в  том,  что  критерий  истинны  -практика, как

 применяется этот закон на практике. Я лично сужу по-одному

 из  примеров. Я в результате того, что я изучал конкретную

 жалобу  заявителя  из города Одессы, в частности директора

 арендного  предприятия Пассаж, дал два запроса к прокурору

 генеральному и министру внутренних дел.

      К  сожалению,  ответ Министерства внутренних дел меня

 не  убедил,  что  приминено это постановление правильно, к

 сожалению,  какое  бы мы постановление хорошее не приняли, я 
 я                             - 89 - я 

 если  мы  не  будем наблюдать как на практике нарушается и

 жестко, не будет поставлен вопрос ответственности тех, кто

 нарушает   это  постановление  любой  закон,  тогда  будут

 извращения.

      И  мне  думается,  что  90  с  лишним человек, против

 которых  было нарушение этого постановления, мне думаеться

 их  гораздо  больше.  Просто  до нас не дошли эти цыфры, и

 яконкретный  пример  когда  привожу  по  Пассажу,  молодой

 человек  которого подозревают в воровстве или еще в чем то

 еще - маленький  ребенок,  трехмесячный.  Он  сам больной,

 должен  лечиться,  получает  уколы,  там, и так далее, его

 вместе с собой (и дает подписку, что он никуда не уедет) и

 он готов отвечать на все вопросы Прокуратуры и следствия -

 его  бросают в тюрму и вот уже более двух месяцев держат в

 тюрьме.  Мать  пишет  заявления-жалобы  слезные, коллектив

 Пассажа, где он работает пишет заявления-жалобы, проверяет

 Министерство  внутренних  дел и дает ответ. Все правильно,

 все  нормально. Я понимаю, что Владимир Иванович Радченко,

 министр  внутреннихдел  не  может  проверить  каждый факт.

 Однако,   наверное,  есть  и  попустительство  со  стороны

 министерства или тех работников, которые проверяют.

      Поэтому,  у  меня есть предложение и я для себя вывод

 сделал:  если  продлевать действие этого Постановления, то

 нужно  жестко  ограничить факторы. Я имею ввиду, допустим,

 то  что  касается  бандитских  групп  и  так  далее и тому

 подобное.  Потому  что  просто так его продлевать на меня, я 
 я                             - 90 - я 

 мне  кажется, что этого делать нельзя. Потому что милиция,

 ксожалению,  сегодня  еще не добросовестно его применяет в

 жизнь.  Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Поровський. За ним Матковський.

      Поровський Микола Іванович. Запрошуємо вас.

 

      ПОРОВСЬКИЙ.  Микола  Поровський.  Депутатська фракція

 "Державність".

 

      Шановні  колеги  депутати!  Я  вважаю без сумніву, що

 застосування  теміну  "затримання", продовженого терміну -

 "затримання"  дало  свої  позитивні результати, але уважно

 вивчаючи довідку, яка нам була дана надана я звернув увагу

 на   те,  що199  затриманих  по  закінченню  терміну  були

 звільнені без притягання до кримінальної відповідальності,

 а з них 23 звільнено за недоведеності вини.

      Тоді  дозвольте  вас запитата, а понад 160 чоловік за

 що  відбували  покарання  біля  30  день і в цій довідочці

 відповідно не вказано, а хто поніс відповідальність за те,

 що  ці люди перебували значить під арештом певний термін і

 виявляється,  що  ніхто  за  те,  що  були  порушені права

 громадянина  за  те,  що ті люди без вини відбули в місцях

 затримання  позбавлення  волі певній термін ніхто не поніс

 покарання.

      Тому  я  пропоную, щоб до цієї постанови ми одначасно я 
 я                             - 91 - я 

 прилучили  і  такий  додаток,  що  прокуратура  зобов'зана

 порушити  кримінальну  спрву  і  розглянути кожен факт без

 підставного   притягнення,   без   підставного  затримання

 громадян  і  перебування них у в'язненні. Тільки тоді це в

 якійсь  мірі  буде  виправдано,  тільки  тоді ті люди, які

 мають право застосувати значить спрощену дію цього Закону,

 оглядатися  все-таки  на  наслідки  своїх  дій. Мені також

 довелося   розглядати   скаргу   керівника   телевізійного

 підприємства  в Луцьку якого затримали, тримали під вартою

 кілька    день    лпогрожували    вимагаючи    від   нього

 фальсифікованих  даних  політичного  характеру  і  все  це

 творилося  руками міліції точніше працівників міліції, які

 намагалися  вибити з нього, значить, політичний компромат,

 посилаючись саме на цей Закон, який ми прийняли. Я вважаю,

 що  за  нього  можна  буде  проголосувати  тільки  з такою

 добавкою: щоб в кожному випадку безпідаставного затримання

 Прокуратура  порушила  кримінальну  справу по захисту прав

 громадян, прав особи.

      Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Депутат  Матковський, за ним -Костицький

 Михайло.

 

      МАТКОВСЬКИЙ О.Б.

      (339 виборчий округ).

      Шановний головуючий! Шановні депутати! я 
 я                             - 92 - я 

      Дмійсно.   Я   хочу   звернути   вас   буквально   до

 кількамісячної  давності,  коли  ми  приймали цей Закон, і

 ___________наголошували  на  певні  ситуації,  які  можуть

 бути,  так  сказати,  дуже  "слизькими"  і нестабільними в

 зв'язку  з  тим,  що  Закон  не  є,  так  сказати, якимось

 основним;   це  не  є  зміни  в  Кримінально-процесуальний

 кодекс, не є зміни в Кримінальний кодекс - це є тимчасовий

 Закон,  і  відповідно  будуть певні труднощі як в слідчих,

 так і в судових органів.

      Я вважаю, що тоді, виступаючи з такою позицією, ми не

 помилилися.  І  на  сьогоднішній  день  (я  знаю  з  своєї

 практики) дійсно такі прорахунки допущені в зв'язку... ну,

 з тимчасовою дією такого Закону.

      Хоч  і  сьогодні  тут  наводилися  цифрові дані і так

 дальше,  але  я  не вважаю, що навіть при таких даних це є

 Закон, який має право на дальше продовження в такий довгий

 строк  своєї  дії.  Ви  тільки  зверніть увагу на дві такі

 цифри,  затримано  5256  злочинців, чому злочинців поки ще

 також не ясно, поки суд не зробив, пишуть злочинців. З них

 проти  2136,  тільки  порушені  кримінальні  справи.  Люди

 добрі,  це  на половину, а що діялось з іншими. Це при тій

 статистиці,  яку дає міліція. А ми прекрасно знаємо, як ця

 статистика дається. Коли з одного затриманого робиться дві

 або три справи і тому подібне.

      Отже,  я вважаю, що дальше таку практику цього Закону

 і подібних законів, продовжувати не можна. На сьогоднішній я 
 я                             - 93 - я 

 день,  ми  маємо  всі  можливості  внести  зміни в існуючі

 кодекси, особливо в Кримінально-процесуальний кодекс, адже

 це,  як кажуть, норма, яка не існує на сьогодні. Запобіжне

 затримання,    такого   розділу   немає   в   Кримінально-

 процесуальному кодексі.

      Отже,  я  вважаю,  що  буквально ще якийсь невеличкий

 строк  можна продовжити дію цього Закону, і за цей період,

 а  цей строк, я думаю, що більше місяця не повинен бути, і

 негайно    внести    ці   зміни,   і   діяти   повноцінним

 законодавством,  а  не  короткочасними нормами закону, які

 породжують   нестабільність   в   діючій   практиці,   які

 породжують   порушення,   тут  і  називались  вони,  проти

 конкретних осіб, використовуються чисто політичні мотиви і

 тому   подібне,   і   дія   цього  Закону,  я  вважаю,  на

 сьогоднішній день не оправдана.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Костицький. За ним Уланов.

 

      Михайло КОСТИЦЬКИЙ, 201 виборчий округ

      Вельмишановний   пане   головуючий!   Шановні  колеги

 народні   депутати!  Ми  сьогодні  вирішуємо  питання  про

 продовження   непопулярного  нормативного  акту,  який  не

 зовсім  ідповідає  тим  документам  під  якими підписалася

 України,  і  не  зовсім відповідає чинному відповідальному

 процесуальному   законодавству.  Однак  вважаю,  що  це  є я 
 я                             - 94 - я 

 вимушений  наш  крок,  ми  мусимо думати про  оздоровлення

 нашого  суспільства,  в  тому числі і такими непопулярними

 діями.

      У  наших  сусідів, наприклад, у Литві, в кримінально-

 процесуальний  Кодекс введена норма  де аналогічне правило

 діє  постійно. Ми ставимо питання сьогодні про продовження

 чинності  такого  порядку запобіжного затримання тільки на

 півроку.

      Я  хочу  сказати,  що  це є форма самозахисту  нашого

 суспільства  і  ми вимушені йти на це. Що мені видається у

 контексті цієї довідки, документу, який нам представлений,

 і  реальної  практики  застосування  Закону  про запобіжне

 затримання.   Нажаль,  контакти  із  працівниками  міліції

 свідчать  про  те,  що ці люди не знають цього Закону і не

 знають не тільки цього Закону, а, взагалі, не знають своїх

 прав  і  обов'язків  достатньо.  Мені  видається,  що  пан

 Міністр  Радченко,  і ми його мусимо зобов'язати до цього,

 повинен  дати  каждому працівнику міліції книжечку де буде

 написано чорним по білому, що він має право робити, що він

 немає право робити.

      Ми  прийняли  такий радикальний Закон. Це надзвичайно

 сильний  засіб.

      Скажіть,  будь  ласка, хто з вас бачив, щоб працівник

 міліції  підійшов  і до людини явно підозрілої, попросив у

 неї  документ. Хоча не потрібно було цього Указу і Закону.

 Це можна було робити раніше. Я за півроку бачив це 2 рази: я 
 я                             - 95 - я 

 раз  -у  Києві,  раз  -у  Львові.  Чим  пояснити таку нашу

 цнотливу скромність працівників міліції? Незнанням Закону,

 а  чи же іще. Скажіть, будь ласка, скільки з вас, народних

 депутатів   України   затримувалися  на  дорозі  як  водії

 власного  транспорту чи коли ви сиділи в автомашині, і коли

 ви   пред'являли   посвідчення   депутата,   вам   казали:

 "Відкрийте багажник, ще щось, покажіть, що ви тут везете і

 т.  ін."  На підставі цього ж Закону. Скажіть, будь ласка,

 це люди -свідомі порушники Закону в міліції працюють? Вони

 просто  не знають, хто і коли підлягає контролю і якому, а

 хто  не  підлягає.  Ми не маємо змоги проводити навчання в

 органах  внутрішніх справ. Але ті люди, які там є, повинні

 роз'яснити, розтлумачити статус народного депутата хоча б.

 (Я маю ще дві хвилини Костицького другого. Він знімає свій

 виступ).

      Шановні  колеги  народні  депутати, мені здається, що

 те,  що  ми  заклали  в  Закон, і я працював тоді над його

 редакцією,    ми    заклали   боротьбу   з   організованою

 злочинністю,  з бандитизмом, з рекетом, з особливо тяжкими

 злочинами.  І  треба  ще  раз  підкреслити,  щоб у міліції

 знали:  проти цих людей ведеться боротьба. І цей Закон діє

 проти  цих  людей,  а  не  проти  інших.  І  ясно, що тоді

 відпадуть  звинувачення  про те, що використовується такий

 надзвичайно   тяжкий   засіб  проти  полагодження  якихось

 політичних стосунків.

      Мені  здається,  що не указано в цій довідці, нажаль, я 
 я                             - 96 - я 

 скільки  знешкодження  групп,  чи то іноземних, я знаю, що

 такі  групи  будуть знешкоджені. В місті Києві кілька груп

 не  з  міжнародними  зв"язками,  а  чисто  іноземні групи,

 кримінально  угрпованні  діють тут на Україні. Тобто, це є

 форма  захисту  і  державної  безпеки в якійсь мірі і тому

 здається  мені  треба  підтримати  законопроект  одночасно

 зробивши  органів  внутрішніх справ таке зостереження щоби

 люди  знали що вони мають право робити, а що вони не мають

 право  робити.  Тепер  останнє.  ми  продовжуемо дію цього

 закону  на  півроку і люди які працюють в службі безпеці в

 органах  внутрішніх справ, в прокуратурі повинні знаит, що

 це  іде,  ми  вимущені  на цю міру йти однако скажіть будь

 ласка,  а  матеріальне  забезпечення  того  закону який ми

 прийняли  півроку  тому  було,  а матеріальне забезпечення

 продовження  цього закону є сьогодні та немає. Ну немає ну

 скажем  ми...  видаємо  тки  надзвичайний  інструмент  для

 боротьби  з  злочинністю,  мафією  і  корупцією,  і  проти

 рекету, і інших тяжких злочинів, а фактично заезпечення не

 має.

      Тому  мені здається негайно повинно бути подготовлена

 довідка   про   матеріальне  забезпечення  цього,  міністр

 внутрішніх справ повиненпоказати що використали і що треба

 використати,  можон проголосити все що завгодно, якщо воно

 не  підтверджено  матеріальнимі  засобами,  воно  не  убде

 ефективно.  Я  би  звернувся  до  Василя Васильовича як до

 координатора цього напрямку Верховній Раді по крайній мірі я 
 я                             - 97 - я 

 комісіям  трьом  чи  чотирьом, повинен бути представленний

 матеріал, що треба, щоб цей закон був реально застосований

 пропоную  його  вам  підтримати  і  чітко  указати ми його

 продовжимона півроку і не більше.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Уланов.

 

      УЛАНОВ.   Уважемые   Александр  Николаевич,  уважемые

 коллеги.  Принятие  верховным  Советом  Украины  закона про

 запобижне  затриманя  особи - это вынужденая мера принятая

 государством.  Такие  действия  со стороны силовых органов

 вызваны  состоянием  преступности,  которое получило у нас

 большой размах и развитие.

      Безусловно.  Действие  этого  Закона  на первых порах

 допущена   нарушение  прав  человека.  Это  с  этим  нужно

 согласится с теми коллегамы, которые аргументировано здесь

 высказывали здесь с этой трибуны в пользу этого тезиса.

      А  вы  скажите  уважаемые  коллеги, выполнение какого

 закона у нас в Украине у нас обеспечивается в полной мере.

 Возьмите закон "О льготах" учасников Великой Отечественной

 и  инвалидов.  Значит он частично выполняется, однако не в

 полной   мере.   Это  нарушение  прав  человека?  Да,  это

 нарушение.  Но если рассуждать преминительно этот законо о

 котором  сегодня  идет разговор. То здесь значит нарушение я 
 я                             - 98 - я 

 прав человека значит допускается но не в такой мере как по

 тому  закону  какой я вам привел. На мой взгляд продолжить

 срок   действия  закона  про  запобіжне  затримання  особи

 необходымо это нужно более успешной борьбы с преступностью

 и  прежде  всего  тех  преступлений, которые направлены на

 розробление общенародного иммущества. Однако при этом надо

 принять   все   необходимые   меры  недопущения  нарушения

 законности  я  как  представитель комиссии по законности и

 правопорядка   это   очень   хорошо   понимаю   и   значит

 заинтересован   в  том,  чтобы  этот  Закон  действовал  в

 законных рамках, безусловно на первых порах его применения

 допускались  и значит отклонения в звязи с недопонимание и

 так   далее.   Сегодня   уже  накоплен  трехмесячный  опыт

 применения  этого Закона. Работники органов внутренних дел

 и,   прежде   всего,  оперативные  работники  следственной

 системы МВД, значит, знают, как применять этот Закон.

      Значит,  мое  предложение  следующее:  я  согласен  с

 выступлением    предшествующего    выступающего    коллеги

 Костицкого   о   том,  что  мы  постоянно  должны  держать

 выполнение   этого  Закона  в  поле  зрения.  Значит,  мне

 думается, что не позже, как через 3 месяца мы внось должны

 вернуться к тому, чтобы выслушать аргументированный анализ

 результатов  применения  этого  Закона.  В  связи  с этим,

 значит,   я   вот,  задавая  вопрос  Василию  Васильевичу,

 докладывающему  с  этой  трибуны о необходимости продления

 срока,  значит,  пришел к выводу тому, что, действительно, я 
 я                             - 99 - я 

 сегодня    нужно   посмотреть   и   вопрос   материального

 обеспечения.  То есть, прежде всего, в кадровом отношении.

 Сегодня  следователи  (а  я  прошел это, знаю) находятся в

 очень трудном положении. Особенно -в промышленных регионах

 Украины.  Там  у  них  и без того было множество уголовных

 дел - сегодня нагрузка увеличилась. Поэтому здесь, значит,

 министерство  внутренних  дел,  Кабинет  Министров  должны

 внести  какие-то предложения. И, значит, возможно, за счет

 внутренних  резервов.  Возможно,  значит,  даже  добавить,

 потому что Украина из бывших республик Советского Союза по

 нагрузке,  значит,  находится  на  одном из первых мест. И

 выполнять,  обеспечивать  законность при таком положении -

 невозможно.  Поэтому,  значит,  для того, чтобы этот Закон

 успешно  действовал и не допускались нарушения законности,

 нужно решать и вопросы кадровые.

      Благодарю за внимание!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Шановні    колеги,    час   відведений

 використано.  В  нас  ще  багато  питань,  тому  ми трошки

 розтянули.  Внесено  на  ваш розгляд проект Постанови і до

 даного проекту Постанови внесено дві поправки.

      До   пункту   2   звернути  увагу  "на  не  допушення

 Генеральною  Прокуратурою..."  і  далі  по тексту. І друга

 поправка  депутата  Поровського, значить, "за підпідставне

 затримання...",  так  було  сказано,  да, Микола Іванович?

 Значить,  "...  притягати  до  відповідальності  тих  осіб я 
 я                             - 100 - я 

 посадових,  які  затримали  цих  людей". Інших поправок не

 було,  але була інша думка. Одна думка те, щоб прийняти цю

 Постанову   із  віповідними  поправками,  інша  думка  -не

 приймати, тобто не продовжувати дію Закону.

      (Шум в залі)

      Ну,  будь ласка. Яка ще? Виборчий округ який скажіть,

 будь ласка? Гармаш, будь ласка.

 

      ГАРМАШ.

      375, Харьков.

      В  третей позиции, пожалуста, мы пропустили две очень

 важные комисии, которые надо все-таки включить по вопросам

 прав человека, которая контроль осуществляет, и Комисия по

 обороне  государственной безопасности. И еще добавить сюда

 следующую  мысль:  "Комисии  заслушать  отчет министров, я

 имею    ввиду    силовых,   о   ходе   реализации   Закона

 ежеквартально,  то  есть,  два  раза,  шесть месяцев и так

 далее.

      И  последнее.  Я  поддерживаю  Поровского,  привлеч к

 правовой   ответственности   лиц,   виновных  в  нарушении

 законодательства Украины, в размере тех...... 160 человек.

      И   еще  такая  ремарка  по  ходу.  Мы  не  выслушалы

 содоклады   Комиссии   по   правам  человека  и  Комиссии,

 связанной  с  правовой  реформой.  Надо  было послушать их

 точку  зрения.  И наверное, Минюст послушать тоже, что они

 думают по этому вопросу. я 
 я                             - 101 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. З мотивів, депутат Шишкін, будь ласка.

 

      _________________ Владимир Васильевич, там написано СБУ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь  ласка,  Віктор  Іванович.  Віктор

 Іванович,  говоріть.  Ну  ідіть  з  трибуни  скажіть, будь

 ласка.

 

      ШИШКИН В.И.

 

      Уважаемые депутаты!

      Правильно  сказал  наш коллега Мясковский, с одесской

 дупатиции,  что  нас  прошлый  раз уговорили, а сегодня не

 дали   нам  даже  проанализировать  ситуацию,  которая  на

 сегодняшний день есть после принятия такого Закона.

      И   правильно   кто-то  сейчас  из  депутатов,  прошу

 прощения,   не   обратил   внимание,   сказал,   что   нет

 соответствующих  выводов, по крайней мере трех комиссий, а

 вообще-то  могли  быть и больше, о именно мерах применения

 этого Закона.

      Ведь  мы  сегодня не проанализировали один момент: те

 задержания,   которые   произошли,   нужно   ли  было  для

 задержания  применять  условия этого Закона или достаточно

 были  нормы уголовно-процессуального законодательства. Эту

 разницу  нам  не  дали.  И  поэтому  я считаю, что сегодня я 
 я                             - 102 - я 

 голосовать   за   это  Постановление  нельзя,  "за".  Либо

 голосовать  против,  либо  отложить  этот вопрос для того,

 чтобы  соответствующие  комиссии  все-таки  высказали свое

 суждение по этому вопросу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  По мотивах 146-ий, будь ласка,

 включіть. Моцпан.

 

      МОЦПАН.  Уважаемый  Александр  Николаевич,  уважаемые

 депутаты,   я   внимательно   прослушал   выступление  тех

 депутатов,     которые    предлагают    отменить    данное

 Постановление  и  не  распространять  действие Закона до 1

 июля.   Я   понимаю  их  озабоченность  о  нарушении  прав

 человека.  Однако  в  настоящее  время в период, я считаю,

 развернувшейся  борьбы с преступность мы должны продолжить

 действие  этого  Закона до 1 июля.

      Я    предпологаю,    что    даже    среди   некоторых

 корумпированых работников милиции нашлись умельцы, которые

 незаконно  привлекли  наших граждан и 30 суток продержали.

 Все   это   может   быть.   Но  это  работа  кадровая.  Мы

 должны  работать  с кадрами, начиная с министра внутренних

 дел, предкявлять соответствующие требования в Прокуратуре,

 чтоб этот Закон выполнялся как следует.

      Конечно,   я   поддерживаю   предложение   уважаемого

 депутата  Поровского  о  привлечении к ответственности тех

 работников  милиции  и Прокуратуры, которые нарушили Права я 
 я                             - 103 - я 

 человека при выполнении данного Закона.

      И,  тем  не  менее,  убедительно  прошу,  в интересах

 борьбы    с    преступностью,   поддержать   Постановление

 Верховного  Совета  и  продлить действие Закона до 1 июля.

 Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  І останнє. По мотивам. Депутат

 Костицький. Будь ласка.

 

      КОСТИЦЬКИЙ. 195 виборчий округ. Василь Косицький.

 

      Я   думаю,   що   ми   не  можемо  сьогодні  прийняти

 остаточного  рішення по цьому Законопроекту, оскільки, по-

 перше,  немає  думки  інших  комісій, і я тут солідарний з

 депутатом Шишкіним.

      Друге.  Я  думаю,  що даючи таку велику владу органам

 міліції, треба там провести атестацію.

      Третє.  Треба враховувати не тільки матеріальні умови

 міліції, але  й умови затримання людей.

      І  четверте.  Враховувати  політичну  розстановку  на

 місцях,  тому що, в принципі, бувають випадки, коли органи

 міліції  використовуються  як  сили  політичного  тиску на

 опонентів. Що в наших умовах є дуже небезпечно.

      Тому  я  хотів би пропонувати перенести розгляд цього

 питання дякую.

 я 
 я                             - 104 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будем голосувать.

      Василь  Васильович, ви настоюте. Для заключного слова

 Василь Васильович будь ласка.

 

      ДУРДИНЕЦЬ. шановні депутати. Вислухавши острокритичні

 промови  депутатів  я  повністю  поділяю основний висновок

 кожного із депутатів які виступали. Повинно бути дотримано

 суворе,  тобто повинно бути забезепечено суворе дотримання

 законності,  кожним  працівником  органів внутрішніх справ

 служби   безпеки   і   в   ьцьому   відношенні  генеральна

 прокуратура  і  прокурор  на  місцях  повинні дуже чітко і

 прискітлво   слідкувати   за  цим  тобто  перший  висновок

 однозначний  усіх нас.

      Я  підтримую  також  думку  про  те  що по тим фактах

 затримані   особи,   були   випущені  без  притягнення  до

 відповідальності   тобто   не   було   жодних  підстав  їх

 затримувати нехай генеральна прокуратура по кожному такому

 факту  розбереться  і прийме відповідне од закону цього як

 раз  рішення  і  останне ті пропозиції, які ви пропонували

 вони   будуть   реалізовані,  і  постійними  комісіями,  і

 генеральною  прокуратурою, МВС і СБУ, в процесі реалізації

 на протязі наступного півроку.

      Я  також  поділяю  пропозицію, щоб ми щоквартально це

 питанне  розглядували  в  комісіях  і інформували Верховну

 Раду,  як  практично здійснюється закон, ті зауваження які

 сьогодні прозвучали. я 
 я                             - 105 - я 

      Прошу підтримати.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Таким  чином  давайте підведем

 підсумок,  що і доповідь, і запитання, і відповіді на них,

 і  виступи обговорені, і процедурні запитання ще раз перед

 нами   ставлять  одне  питання,  що  цей  проект  потрібно

 доопрацювати  в  трьох комісіях і завтра рано винести його

 на  голосування.  Тому з голосу всі формулюровки, які були

 сьогодні  внесені,  безперечно, буде невірно. Тому я хотів

 би,   щоб   ми  доручили  комісії  Стратовича,  Будкевича,

 Бородяча   зауваження,  які  були  внесені,  і  пропозиції

 доопрацювать   проект   Постанови   і   завтра   за   його

 проголосувати  в  тій  редакції  з  тими зауваженнями, які

 сьогодні були висловлені. Немає інших?

      Ставлю  на голосування. Включіть, будь ласка систему.

 Омельченко да, і Омельченка комісію, чотири комісії.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Зараз  давайте  порадимося.  Лічільна  комісія готова

 доповісти.  Тому  надається слово Голові лічільної комісії

 депутату Сироті.

 

      СИРОТА. я 
 я                             - 106 - я 

 

 

      Шановний   Головуючий,   шановні   народні  депутати,

 Личильна Комісія готова до проведення таємного голосування

 бюлетенями.  Для вас пропонується такий порядок проведення

 голосування.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу  до  уваги.  І  запросіть, будь

 ласка, кого немає в залі.

      Будь ласка.

 

      _______________

      Кожен  депутат  повинен підійти до столів реєстрації,

 там,  де  він  реєструється кожного ранку, пред'явити своє

 особисте  посвідчення  і  отримати  бюлетень. В бюлетені є

 одне прізвище кандидата -Бойко Віталія Федоровича.

      Якщо  ви  голосуєте "за" цю кандидатуру, ви залишаєте

 невикресленим  це  прізвище. Якщо ви голосуєте проти даної

 кандидатури, ви викреслюєте це прізвище. Це робиться, може

 робитися   в   кабінах   для   таємного  голосування,  які

 установлені  біля  столів  реєстрації в кількості чотирьох

 штук.

      Після того, як викреслили чи не викреслили кандидата,

 бюлетені  опускаються  до  урн. Урни стоять за кабінами -3

 штуки.

      Дякую за увагу. я 
 я                             - 107 - я 

 

      ГОЛОВА. Чи є запитання до доповідача?

 

      _______________ Пропонується тоді провести...

 

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку  є  запитання запишіться на

 запитання .

      (Йде запис на запитання)

 

      Дякую. Опублікуйте список.

      Жеребецький будь ласка.

 

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ 270.

 

      Шановний доповідачу!

 

      На  скільки  я  розумію  голосування  буде  таємне це

 означає, що ми повинні зайти в кабіну і там викреслити .

      І  там, якщо це таємне голосування повинно бути після

 прізвища"  так"  чи" ні "," за" чи" проти". Інакше це буде

 виглядати  таким  чином  ті  що  "За"  просто  йти минаючи

 Кабіни,  ті  хто  "проти"  викреслювати.  Яке  ж це таємне

 голосування де тут  свобода волевиявлення.

 

      _______________Дякую.     На     комісії    депутатов я 
 я                             - 108 - я 

 Єльяшкевичем  членом  лічильної  комісії  було  поставлене

 питання  про  те,  що після прізвища претендента поставити

 два  слова  "За"  чи  "Проти". І тоді викреслювати треба у

 відповідьності те чи інше.

      Результати  голосування  були такі за цю пропозицію 4

 чоловіка  проти  цієї  пропозиції  -8. Всі інші утрималися

 таким  чином  лічильна  комісія  прийняла  рішення,  що не

 потрібно  вносити  до  бюлетеня  слова  "За" чи "Проти", а

 користуватися  тим  принципом  за  яким  були  обрані  всі

 народні  депутати і в тому числі Президент коли в бюлетені

 були тільки прізвища без всіх інших слів.

 

 

      ГОЛОВА.  До  речі, цей принцип використовувався у нас

 під час обрання Прем'єр-міністра в попередньому скликанні:

 вносилась  одна  кандидатура  і,  власне кажучи, тут немає

 ніякого...  Всі будуть проходити через кабіну. І нікого не

 буде із тих, хто буде слідкувать: чи він затримався там чи

 не затримався.

      Римське, так. Ну, я так глибоко до Римського права не

 копаю...  А  я  кажу  про  ту  традицію, яка була у нашому

 парламенті.

      Чиж!

 

      КРИЗСЬКИЙ Ю.О.

      (    виборчий округ, фракція комуністів). я 
 я                             - 109 - я 

      Я предлагаю прекратить все эти разговоры и приступить

 к  незамедлительному  именно  голосованию.  Тот, кто будет

 голосовать  "против",  независимо  от  того,  будут за ним

 следить или  не будут - он убежден и проголосует "против".

 Кто  "за",  тот  будет  голосовать "за". Хватит заниматься

 пустопорожними разговорами!

 

      ГОЛОВА. Є пропозиція припинить запитання?!

      (Шум в залі).

      Хто   за   те,   щоб   припинить   запитання   -прошу

 проголосувати.

 

      ЗА -

 

 

      Сідайте, будь ласка.

 

      _______________ Ще одне, Олександре Олександровичу, півгодини.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      _______________  Лічильна  комісія  пропонує провести

 голосування  за  півгодини,  і  до другої години закінчити

 його. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Я прошу всіх зареєструватися ще раз. я 
 я                             - 110 - я 

      Одну   хвилиночку,   я  зараз  дам  команду  відносно

 включення  системи,  але  я  хотів би попросити вас, після

 того,   як   ви  проголосуєте,  ми  збираємося  в  залі  і

 продовжуємо   роботу   до   тих   пір,  поки  не  одержимо

 результатів  голосування.  У  нас  є  що розглядати, ми не

 встигаємо з цими питаннями. Зрозуміло, так?

      І  сьогодні  обов"язково  затвердимо результати цього

 голосування.  Я думаю, що все буде в порядку, просто треба

 розглянути ті питання, що є.

      Прошу  ще  раз  зареєструватись,  щоб  ми визначилися

 відносно  голосування,  хоч реєстрація остаточно буде біля

 столів. Прошу.

 

      ( Йде реєстрація)

 

      Зареєстровано  331  плюс члени лічільної комісії, які

 сидять  біля  столів,  а кінцевий результат нам дасть сама

 лічільна комісія. Прошу приступити до голосування.

 

                       ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА. Оголосіть по мікрофону, хай зайдуть до залу!

 

      Я прошу оголосити всім, щоб зайшли до залу!

      Прошу всіх сідать на місця!

      (Шум в залі). я                             - 111 - я 

      Слухається  питання  про  проект  Закону України "Про

 боротьбу  з  корупцією",  про  проект  Закону України "Про

 внесення змін і доповнень до чинного законодавства України

 щодо  відповідальності  посадових  осіб"  і  проект Закону

 України   "Про   внесення   змін  і  доповнень  до  деяких

 законодавчих  актів  у  зв'язку  з  прийняттям Закону "Про

 боротьбу з корупцією".

      Омельченко   Григорій  Омельянович  -доповідач.  Будь

 ласка.  Скільки  часу  вам  потрібно?  Це на все разом, 30

 хвилин?

      На  ці  три  питання  з  розглядом і обговоренням, 30

 хвилин.  Тому,  будь  ласка, доповідь зробіть коротку, тим

 паче, що через Президію депутати вже знають зміст цього. А

 разом одна година.

 

      _________________ О 15.00 годині Президія?

 

      ГОЛОВА.Так. Прошу.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

 

      Шановні колеги депутати!

      Я  хотів  би  з  вами  порадитися,  документи  які ми

 готовили для заслуховування в трьох законопроектах, які ви

 отримали сьогодні вранці, по них ми просили доповіді до 30

 хвилин.  Для  трьох  законопроектів, я вчора доповідав три я 
 я                             - 112 - я 

 законопроекти,  і  після  цього  відповіді і на запитання.

 Зараз  14.  00  годин,  без  двух  хвилин. О 15. 00 годині

 засідання Президії, як зараз повідомили членів Презідії.

 

      ГОЛОВА. Григорій Омельянович, я прошу вас...

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Порадитися з вами...

 

      ГОЛОВА.  Григорій  Омельянович, вибачте, це я повинен

 радитися  із  депутатами. А вас я хочу просто поставити до

 відома, що на розгляд цих трьох законопроектів відводиться

 одна  година.  Тому  півгодини для доповіді буде багато. Я

 просив би, якщо можна скоротитися.

      А   попередити   членів  Президії,  що  засідання  ми

 проведемо о 16.30.

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Я постараюся лаконічно викласти.

 

      ГОЛОВА. Прошу.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г.  О.  Шановні  виборці!  Шановні колеги

 депутати!  Сьогодні  на  ваш  розгляд  внесені три проекти

 Законів, спрямованих на боротьбу з корупцією, зловживанням

 посадових, в тім числі і виборних всіх рівнів і рангів. Як

 відомо,   Верховна   Рада   попереднього  скликання  двічі

 розглядала  проект  Закону  про  боротьбу  з  корупцією  і

 пов'язаний  з  ним  проект  Закону  про  внесення  змін  і я 
 я                             - 113 - я 

 доповнень    до   чинного   Законодавства   України   щодо

 відповідальності посадових осіб.

      Перший раз в кінці 1993 року ці проекти були прийнято

 у  першому  читанні,  другий  в лютому цього року. Проекти

 знову  були направлені на доопрацювання, і більше Верховна

 Рада  до  них  не  зверталася.  Чому?  Для цього знайшлися

 причини:  дехто  з  народних  депутатів минулого скликання

 наполягав  на  тому,  що  зазначені Законопроекти не можна

 приймати  до  того,  ніж буде прийнятий Закон про державну

 службу.  Дехто  ставив  під  сумнів, взагалі, необхідність

 прийняття  цих  Законопроектів вважаючи, що вони не будуть

 працювати, як і деякі інші законодавчі акти.

      Було внесено і конструктивні пропозиції, але, мабудь,

 не   вистачило  часу  минулій  Верховній  Раді  переробити

 Законопроекти  і  прийняти  їх, як Закони. Вважаю, що ще в

 лютому це можна було б зробити і Закон, можливо, з деякими

 недоліками  вже  працював, а сьогодні, маючи практику його

 застосування,   можна   було   б   вести   мову  про  його

 удосконалення.  Якби  діяв запропонований Законопроект про

 боротьбу  з  корупцією,  то  уже  сьогодні  були  зняті  з

 займаних   пасад   і   притягнуті   до   матеріальної  або

 адмінітратівної   відповідальності  понад  2000  посадових

 осіб,  у  тому числі і в вищих ешелонах влади, які в 1992-

 1993   роках   незаконно,   використовуючи  своє  службове

 становище,  купили  військові  бойові карабіни СКС, у тому

 числі  з  оптичними прицілами за сміхотворну ціну (400 або я 
 я                             - 114 - я 

 800  купонів).  Ці  посадові особи МВС і ОВС областей, які

 видавали   незаконні   дозволи   на  купівлю  цих  бойових

 карабінів,  десятки, якщо не сотні, посадових осіб апарату

 Кабінету   Міністрів,   міністерств,   депутатів   минулої

 Верховної  Ради,  які  незаконно отримали квартири у місті

 Києві   або   вибивали   ліцензії  для  своїх  комерційних

 структур,   сотні   посадових   осіб,   у   тому  числі  з

 генеральськими  лампасами,  які  за рахунок своїх посад за

 декілька  місяців  побудували  родові маєтки, палаци в 3-4

 поверхи з басейнами і ставками. Я вже не кажу про місцевих

 можновладців і вживання їх службовим станом.

      У серпні цього року в Комісію Верховної Ради з питань

 боротьби  з  організованою  злочинністю  та корупцією було

 створено робочу групу, до складу якої увійшли ряд народних

 депутатів,  а  також  фахівці Верховного Суду, Генеральної

 прокуратури,    Міністерства    внутрішніх   справ,   СБУ,

 Міністерства  юстиції,  Інститут держави і права, Академії

 наук України. Ними ретельно був вивчений досвід боротьби з

 корупцією,   що   викладений   в   документах  Організації

 Об'єднаних  Націй,  працях  науковців, а також матеріалах,

 нармативних  актах  та  законах, направлених на боротьбу з

 корупцією  та  організованою  злочинністю та зловживаннями

 посадових  осіб, які викладені в діючих законодавчих актах

 деяких країн та в проектах таких законів, що розробляються

 в країнах СНД. Виявилося, що підхід до проблеми боротьби з

 корупцією  фахівці всіх країн мають єдиний. Що ми вважаємо я 
 я                             - 115 - я 

 принциповим.

      Перше.  В  державі  повинен  діяти  окремий закон про

 боротьбу  з  корупцією,  яка  являє  собою коротко кажучи,

 розкрадання  державної  влади.  Я  не  обмовився.  Ще  раз

 повторюю,  розкрадання державної влади, яка дає можливість

 законно отримати матеріальні дивіденди.

      По-друге.  Політична корупція, до якої треба віднести

 протекціонізм,  підкуп  політичних  діячів,  преси, лобізм

 тощо,  та кримінальна корупція чи є стержнем організованої

 злочинності   в   умовах,   коли   країна  переходить  від

 тоталітарного  режиму  до  демократичних інститутів влади,

 від  планової  до  ринкової економіки. Якщо з корупцією не

 боротися   надзвичайними   заходами,   це   може  сприйяти

 виникненню    особливого   типу   кримінальної   ринокової

 економіки тобто такої, де діють не закони ринку, а закони,

 встановлені  жирними  котами на свою користь та на користь

 їх близьких та своїх мафіозних кланів.

      Тому   Закон  "Про  боротьбу  з  корупцією"  потрібно

 приймати   енвідкладно.   Про  що  Верховну  Раду  просять

 Генеральний  прокурор,  міністр  внутрішніх справ і Голова

 служби безпеки України.

      По-третє.  Закон  "Про  боротьбу  з  корупцією"  буде

 правовим  знаряддям  ефективної  боротьби з цим соціально-

 політичним   злом,  якщо  він  буде  прийнятий  в  пакеті,

 запропонованих вам законопроектами.

      Тому  проект цього Закону пропонується на ваш розгляд я 
 я                             - 116 - я 

 в  пакеті  з  проектами  Законів:  "Про  внесення  змін  і

 доповнень    до   чинного   законодавства   України   щодо

 відповідальності  посадових  осіб"  і "Про внесення змін і

 доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з

 прийняттям закону України "Про боротьбу з корупцією".

      Взаємозв'язок  тут такий: виконання функцій держави у

 більшості  випадків поєднаний чи з використанням влади, чи

 розпорядженням  державним чи колективним майном або правом

 на таке майно.

      Через  це  в  державних  службовців та інших осіб, що

 виконують  державні функції є багато спокус та можливостей

 для  особистого збагачення в непорядних чесних працівників

 ці  можливості  це  так  спокус набувають паритет в переді

 обов'язками та перед правами громадян.

      Адміністративні    цивільноправова   відповідальність

 посадових   та   деяких   інших   осіб,   що   передбачено

 законопроектом   про   боротьбу   з   корупцією  поставить

 (..........)   барьери   зловживань  посадовим  станом  та

 хабарництвом,  допоможе виявити посадових осіб схильних до

 таких  злочинів  та  відсторонювати  від виконання функцій

 держави  ще  на  тому  етапі  коли вони не встигли причини

 великої  шкоди державним та громадським інтересам законним

 правам та інтересам громадян.

      Кримінальна відповідальність за корупційні діяння яку

 в  проекті  посилено  буде застосовуватися як надзвичайний

 захід. я 
 я                             - 117 - я 

      Крім   того   притягнення   до   віпдовідальності  за

 корупційні  та  інші  діяння пов'язані з корупцією повинно

 мати  інші правові наслідки зокрема яке моральне право має

 держава  надавати  пільгові  пенсії  своїм  службовцям, що

 зловживали  посадовим  станом підриваючи авторитет держави

 та   порушуючи   права  громадян  за  рахунок  праці,  які

 державним чиновникам встановлені підвищені пенсії, шановні

 народні  депутати,  дехто  із  вас інколи висловлював такі

 бажання,  щоб  прийнятий закон про безумовне виконання всх

 законів  бажання  мати такий закон -небезпідставне. Бо вже

 неодноразово  відзначалося, що багато гарних законів у нас

 не  діють.  На  нашу  думку, проект Закону "Про боротьбу з

 корупцією"   спрямований  саме  на  вдосконалення  процесу

 виконання  всіх  інших  законів,  бо  він  створює реальні

 гарантії   сумлінного   та   чесного  ставлення  державних

 службовців  та  інших  осіб,  уповноважених  на  виконання

 державної   функції,   до   виконання   своїх  обов'язків,

 передбачених  насамперед  законами  та  принципами моралі.

 Зрозуміло,  що  у законопроектах, внесених сьогодні на ваш

 розгляд,   є  певні  недоліки.  Є  положення  дискусійного

 характеру,  на  які ви, шановні народні депутати, звернули

 увагу.

      Хочу відзначити,  що і  представники робочої групи не

 дійшли   до   одностайного  висновку,  коли  обговорювали,

 зокрема,  питання  про  поняття  "корупції"; щодо санкцій,

 тобто, до видів та меж стягнень і покарань, що можуть бути я 
 я                             - 118 - я 

 встановлені  за  посадові злочини та за корупційні діяння.

 Лунали  такі  пропозиції:  що  треба  встановити  ще більш

 жорсткі  санкції,  але  науковці  обгрунтовано  довели, що

 цього робити не слід.

      Залишилося  відкритим питання: чи необхідно збільшити

 до  10-ти  років строк, на який особа може бути позбавлена

 права,  в  порядку  кримінального покарання, займати певні

 посади чи займатися певною діяльністю. Чинним кримінальним

 законодавством  передбачено,  що  таке  покарання  не може

 перевищуватись на строк, більший як 5 років.

      Хотілося   б   почути   ваші   думки  про  можливість

 встановлення  відповідальності юридичних осіб, яка існує в

 деяких  країнах  світу.  Це  дуже  складне  питання,  воно

 дискутувалося  при  розгляді першого проекту законопроекту

 "Про  боротьбу  з  корупцією",  а  в  нашому  проекті було

 вилучено  за  голосуванням більшості членів Комісії. Але й

 тут  є  про  що  розмовляти.  Наприклад,  деякі рішення (і

 досить  принципові  і  важливі  рішення!)  згідно з чинним

 законодавством  можуть прийматися не посадовими особами, а

 лише  державним  органом. Що робити з таким органом у тому

 разі, коли всі особи, що до нього входять, були підкуплені

 (чи  більшість  із  них), чи з інших особистих чи групових

 інтересах прийняли незаконне рішення?

      Діюче   законодавство  не  передбачає  дисциплінарної

 адміністративної   або  кримінальної  відповідальності  як

 юридичної   особи,  так  і  її  окремих  представників  за я 
 я                             - 119 - я 

 прийняття   колективного   незаконного  ріщення.  Можливо,

 виникнуть  сьогодні  і  інші  питання.  Отже, я прошу вас,

 шановні   народні   депутати,   мої  колеги,  внести  свої

 зауваження,  пропозиції;  обговорити  всі важливі пункти з

 конструктивних   позицій  таким  чином,  щоб  ми  одержали

 можливість після схвалення запропонованих законопроектів у

 першому  читанні  протягом місяця, не більше, доопрацювати

 їх  і  внести  для  прийняття  остаточного рішення в кінці

 січня 1995 року.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Георгій  Омелянович,  спасибі.  Значить,

 скільки  ми відведем часу на запитання? Десять хвилин. Хто

 за  те, щоб 10 хвилин, прошу проголосувати? Включіть, будь

 ласка, систему.

 

      "за"

 

      Рішення  прийнято.  Включіть  систему і запишіться на

 запитання.  Спасибі.  Висвітіть,  будь ласка. Петренко, за

 ним Чернявський.

 

      ПЕТРЕНКО.

 

 

      230 виборчий округ, Кіровоградщина, Петренко.

      Шановні   колеги!   Шановний   Григорій   Омелянович! я 
 я                             - 120 - я 

 Корупційні  діяння  та  інші  правопорушення,  пов'язані з

 корупцією,  завдають великої шкоди інтересам нашої держави

 і  громадян.  Оперативні  працівники  різних відомств, які

 ведуть  боротьбу з організованною злочинністю і корупцією,

 з нетерпінням ждуть прийняття Верховною Радою цього пакету

 законів.  Є надія на те, що сьогодні в першому читанні цей

 пакет буде прийнятий.

      І  запитання  до вас, Григорію Омеляновичу, таке. Як,

 на  вашу  думку,  як  спеціаліста,  на  скільки  ми зможем

 ефективно  вести  боротьбу  з організованною злочинністю і

 корупцією,  коли  буде прийнятий цей Закон, і що, можливо,

 для цього ще потрібно? Спасибі.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО   Г.   О.  Шановний  Миколо  Івановичу,  в

 законопроекті  Закону  про  боротьбу з корупцією є поняття

 корупційних  діянь.  Це  частина друга статті першої. Я не

 буду  її  зачитувати,  цей законопроект знаходиться у вас,

 шановні депутати, перед вами, просто скажу коротенько.

      Тут   передбачено,   коли   посадова   особа  різного

 відомства  і рангу незаконно отримує від осіб, з якими не

 перебуває   у   трудових  відносинах,  а  також  незаконно

 одержане  державною посадовою особою від підлеглих чи інших

 осіб,  які  (..........)  у  сфері відання матеріальні або

 інші послуги і пільги і т.д.

      Тобто   в   законопроекті  ми  передбачили  два  види

 корупційних діянь. Пункти А і В. І в цьому ж законопроекті я 
 я                             - 121 - я 

 є  відповідальність  за  вчинення  корупційних діянь. Вона

 передбачає,  що в разі вчинення корупційних діянь посадова

 особа  притягується  до  матеріальної  відповідальності  у

 вигляді  штрафу у розмірі від 25 до 50 мінімальнихрозмірів

 заробітної  плати  і звільнення з посади або інше усунення

 від виконання функцій держави.

      Тобто   стоїть   питання   не   про   притягнення  до

 кримінальної    відповідальності,   а   в   разі   скоєння

 корупційних  діянь  посадова  особа  знімається з займаної

 посади.

      Ще  одне.  В нас розроблений законопроект, передбачає

 відповідальність   в   разі   порушення   статті   7,  яка

 називається    "Спеціальні    обмеження   щодо   державних

 службовців  та  інших  осіб,  уповноважених  на  виконання

 функцій держави, спрямовані на попередження корупцій".

      Я   не   буду  зачитувати  всі  ці  види  спеціальних

 обмежень, назву тільки буквально декілька, щоб і послухали

 наші радіослухачі, наші виборці.

      "Державний службовець або інша особа, уповноважена на

 виконання  функцій  держави не має права виявляти всупереч

 даним інтресам...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Григорій   Омельянович,   давайте   на

 запитання відповідати.

 

      _________________  Я  відповідаю  якраз на запитання, я 
 я                             - 122 - я 

 що  в  разі  порушення  вимог статті 7, також встановлення

 відповідальності.  Вона  передбачає,  що посадова особа, в

 разі порушення статті 7 законопроекту про корупції, на неї

 накладається  матеріальний  штраф,  і вона також може бути

 звільнена з займаної посади.

      Тобто,  принцип,  який закладений у цей законопроект,

 як  і  передбачено у багатьох країнах світу, коли державна

 чи  посадова  особа скоює ті чи інші порушення в зв"язку з

 виконанням своїх професійних обов"язків, вона повинна бути

 відсторонена  від займаної посади. Це витікає із статті 80

 частини третьої...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Цього не потрібно, Григорій Омельянович.

      Чернявський, будь ласка. За ним Матковський.

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ, Сумщина

 

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ.  Дякую  шановний доповідачу. чернявський

 сумшина 353 виборчий округ.

      Ми   вже   чимало  прийняли  законів  по  боротьбі  з

 корупцією   є   укази   відповідні  до  Президента,  а  не

 відповідність  діях  на  місцях  і де б не кинулись ми все

 більше і більше.

      То я задаю вам запитання що ми ще повинні прйняти для

 того  навести  на  кінець  порядок  у  державі, щоб молоко я 
 я                             - 123 - я 

 коштувало для селян і нафта приблизно однаково як у всьому

 світі, що для цього треба зробити ще.

      І  друге  питанне  я  вибачаюсь,  що нового ви можете

 сповісти по справі Звягільського.

 

      __________  Шановні  мої колеги. Дякую за питанне але

 хочу  вам  сказати у нас до цього часу не прийнято законів

 направлених   на   боротьбу   з   корупцією   і  посилення

 відповідальності  посадових  осіб.  В  минулому  році  був

 прийнятий  закон  про  державну  службу.  я  не  буду його

 коментувати будь ласка почитайте його і ви побачете що він

 носить декларативний характер. тому що тут понятія етіки і

 поведінки  державного  службовця,  що забороняеться роботи

 державному  службовцю.  Передбачаеться  щоб передбачити що

 таке  корупційні  діяння  але  закон  не  передбачає  саме

 головне,  яка  відповідальність  за  порушення  закону про

 державнуслужбу.

      На  жаль  цих  законів  ще  не  прийнято. Що потрібно

 зробити   перший   крок   прийняти  з  вашми  доповненнями

 зауваженнями оці три законопреокти, побачимо практика його

 застосування саме головне вони передбають відповідальність

 за конкретні дії досконалити те що нам підскаже практика і

 це в першу чергу тим барьром, який можно вам поставити, на

 зловживання  посадових  осіб і корупцієй державних органах

 влади і управління.

      Що  нового  по  справі  Звяільського  я  хотів трошки я 
 я                             - 124 - я 

 утриматися від цього але скажу тільки одне на президії, на

 засіданні  яке  було  у  понеділок,  я звернувся до членів

 Президії   с   такою   пропозицією  як  голова  тимчасової

 депутатської  комісії,  яка  займається  розслідуванням  і

 (..........)  до  цієї  кримінальної  справи. Оскільки уже

 пройшло  більше  місяця  з  того  дня,  як  Верховна  Рада

 констутаційною   більшісттю   дала  згоду  на  притягнення

 народного  депутата  Юхими  Звягільського  до кримінальної

 відповідальності,  я звернувся особисто, як Голова Комісії

 через іноземні засоби масової інформації з проханням явити

 Звягільскому   в  Україну,  з'явитись  до  слідчого,  дати

 (..........)   пред'явити  документи,  які  він  має,  щоб

 об'єктивно проводити розслідування. Це не зроблено. І тому

 я  сказав на Президії. Тепер уже це буде звучати офіційно.

 Я  звертаюся  зараз  до  Генерального прокурора України: в

 зв'язку з тим, що народний депутат, якому ми дали згоду на

 притягнення  до  кримінальної...  Щоб  мені  з  подання  в

 Верховну Раду, на розгляд сесії Верховної Ради про обрання

 запобіжного  заходу  народному  депутату  Звягільського  -

 арешт.

      Це моя думка, як я сказав на Президії.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Матковський. Ну цього не потрібно тут. Ну

 це так, якби засвітиться.

      Матковський, будь ласка.

 я 
 я                             - 125 - я 

      МАТКОВСЬКИЙ.  Шановний доповідачу!

 

      Я  підтримую  ваші  наміри боротьби з корупцією, але,

 повірте, на сьогоднішній день ми не можемо перетворитися в

 органи слідства, прокуратури і так далі.

      Мова  йде  проте  як-то  кажуть виконуємо законодавчу

 чисту  функцію  пишемо  закони.  І от на сьогоднішній день

 дійсно  ми  маємо  корупцію, як явище так само як явище ми

 мали  у  свій  час  груповість  вчинення в стані сп'яніння

 розмежування  службового  злочину  і  так сказати фізичної

 особи.  Тобто  це  є  своєрівдні  обтягуючі обставини, які

 можна примінити до любої статті Кримінального Кодексу де є

 по  дві  три  частини, які так сказати кваліфікують стан і

 значить міру вчинення цього злочину.

      Чи не вважаєте? Ну я знаю, що не вважаєте ви, але моя

 пропозиція   така  прийняти  зараз  постанову  про  заходи

 боротьби  з  корупцією,  а  відповідно  в цій же постанові

 внести    всі    інші   законодавчі   норми   кримінально,

 адміністративного  іншого права яке є питання корупції, як

 явища  і  відповідно  там  визначити  відповідальність  за

 нього, а не відривати цей окремий закон, окему постанову.

 

      _______________Відповідаю на ваше запитання.

      У  нас  також з цього приводу разом з науковцями була

 дискусія якому бути закону?

      Чи розпорошити його знову по всіх законодавчих актах, я 
 я                             - 126 - я 

 чи  наприклад,  як  у нас є митний кодекс, який передбачає

 відповідальність як Кодекс, як Закон прямої дії.

      Враховуючи   стан   в  якому  ми  зараз  знаходимося,

 враховуючи   досвід  деяких  країн  світу  ми  прийшли  до

 висновку,  що  повинен  бути  окремий  цільний  закон  про

 боротьбу  з  корупцією,  в  якому було б написано, що таке

 корупція,  що таке корупційні діяння, суб'єкти корупційних

 діянь,  обмеження посадових осіб, відповідальність осіб за

 вчинення  корупційних  діянь  і  порушення, скажем, статті

 сьомої, державні органи, які ведуть боротьбу з корупцією і

 порядок  застосування цього Закону. І коли це буде єдиний,

 компактний  комплексний Закон, представте собі, він лежить

 на  столі у слідчого, оператівного працівника в суді. Йому

 не  потрібно  буде  шукати  в  десятках інших законодавчих

 актах,   якщо  ми  деякі  положення  (..........),  навіть

 виходити  з  такої  практичної точки зору. І ми прийшли до

 переконань  до  того,  більшість  і  наукових фахівців, що

 приймали  участь,  що  потрібно  окремо приймати Закон про

 боротьбу  з  корупцією.  Більше  того, ми з вами являємося

 правонаступниками сесії Верховної Ради минулого скликання.

 І  цей  Законопроект  був  там  запропонований,  він двічі

 приймався в першому читанні і зараз ми його доопрацьований

 виносимо  на  ваш  погляд.  Це  моя, також, особиста точка

 зору -окремий Закон.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.  Сідайте,  будь  ласка.  Слово я 
 я                             - 127 - я 

 надається співдоповідачу Дурдицець Василь Васильовичу.

      Будь   ласка.   Член  комісії  з  питань  боротьби  з

 організованою преступністю і  корупцією.

      П'ять хвилин, Василь Васильович. А потом порадимся по

 обговоренню.

 

      ДУРДИНЕЦЬ В.В.

 

      Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Шановні  народні

 депутати!  Верховна  Рада  України,  прийнявши в  минулому

 році  Закони про організаціно-правові основи по боротьбі з

 організованою злочинністю, про державну службу, затвердила

 державну  програму  боротьби  зі  злочинністю,  визнала за

 необхідне  розробити і прийняти окремий Закон про боротьбу

 з  корупцією  в пакеті ще з двома законопроектами, про які

 щойно доповідав Голова Комісії Григорій Омельченко.

      Це  дійсно  складний  законопроект  "Про  боротьбу  з

 корупцією".    Не   всіма   депутатами   і   правознавцями

 сприймається.  Ми  старалися  в  процесі  роботи  над  ним

 прислухатись,   враховувати   всі   слушні   пропозиції  і

 міркування. І сьогодні ми розраховуємо на спільний пошук і

 підтримку,   щоб  ці  закони  сприяли  рішучому  посиленню

 боротьби  з корупцією, з усіма негативними явищами в сфері

 державної  служби, щоб відновити у людей віру до посадових

 осіб, народних депутатів всіх рівнів, до влади в цілому.

      Прийнявши   Закон  "про  боротьбу  з  корупцією",  ми я 
 я                             - 128 - я 

 прискоримо  розробку  загально-національної  програми  під

 гаслом    "Чисті    руки",   реалізація   якої   сприятиме

 оздоровленню    атмосфери   у   суспільстві,   запобіганню

 зловживань  владою,  зміцненню  законності  і дисципліни і

 наведенню порядку в державі.

      Корупція  -це,  шановні колеги, це не наше українське

 явище. Це загальносвітова проблема.

      В   червні   минулого  року  на  Європейській  нараді

 міністрів  юстиції  було прийнято рішення про необхідність

 розроблення  загальноєвропейської  програми  під  дервізом

 "Чисті руки".

      Не  чекаючи  прийняття такої програми, Координаційний

 комітет   по   боротьбі   з   корупцією  і  організованною

 злочинністю   при   Президентові   України,   працює   над

 розробленням  нашої української програми. Правоохоронні та

 інші  державні органи, реалізуючи Указ Президента України,

 вимог,  законів  і  постанов  Верховної Ради України з цих

 питань,  всю практичну діяльність спрямовують на виявлення

 і  притягнення  до  відповідальності  осіб,  які  нехтують

 закони,  зловживають своїм службовим становищем в корисних

 цілях,  чи  наносять,  як матеріальну так і моральну шкоду

 своїй державі.

      Тільки   органами  прокуратури  по  фактам  корупції,

 хабарництва  зараз  розслідується  110 кримінальних справ,

 відносно поданд 160 посадових осіб.

      Крім  того, розслідується ще 60 кримінальних справ по я 
 я                             - 129 - я 

 фактам  зловживань  і  корупції  високих  посадових  осіб.

 Сьогодні, обговорюючи законопроект, норми якого спрямовані

 на  запобігання,  попередження корупційних діянь, лягає на

 нас,   народних   депутатів,  велику  відповідальність  чи

 підтримуємо ми концепцію Закону, як цілісного комплексного

 Закону.

      При  цьому  не  можу  не  висловити тривогу з приводу

 шаленної  протидії, намаганню дискредитувати законопроект,

 підготовлений  Комісією  з питань боротьби з організованою

 злочинністю   і   корупцією   при   активній  участі  усіх

 правоохоронних  та інших державних органів, ряду постійних

 комісій і окремих народних депутатів.

      Ніяк  не  можу зрозуміти, коли в складі робочої групи

 доручено   було   мені   очолювати  брали  активну  участь

 представники  Секретаріату  Верховної Ради, а їх керівники

 підготовили  висновки  протилежні  принціповій  позиції їх

 співробітників.  Більше  того  я  не знаю прикладу, щоб ці

 підрозділи    Секретаріату,   покликані   допомогати   нам

 депутатам постійних комісіям на цей раз робили все можливе

 щоб   не   допустити   до   розгляду  проект  закону  який

 підготовлений  у дусі, не в дусі їх бачення і позицій. всі

 ділові  зауваження  пропозиції, які були в цьому висновкі,

 які  були  вчора роздані, ми вчора, на спільному засіданні

 розглянули, і всі слушні врахували для того щоби доповісти

 вам на цьому пленарному засіданні.

      І  я хотів би сказати що після детального обговорення я 
 я                             - 130 - я 

 прийшли до висновку, що законопроект може бути прийнятий в

 першому   читанні.   Ми   готові  до  співпраці,  з  усіма

 депутатами  і  продовжимо  роботу  над  тим щоб дійсно був

 сприйнятий не тільки нами, але в цілому у суспільстві.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Спасибі. Васиь Васильович.

 

      ДУРДИНЕЦЬ.  Ну  ми  ж  на президії це обговорили і ви

 вносчили  запитання  задавали,  значить  я  думаю, що есть

 необхідність  обговорити.  Я...  Що? Не надо обговорювать?

 Будем  обговорювать?  Будем!  Хто  за  те,  щоб обговорити

 внесені проекти -прошу проголосувати!

      Я розумію, що не потрібно, но вносять...

 

      ЗА -

 

      Без обговорення приймать, да?

 

      (Шум в залі).

 

      Значить,  на  Президії,  шановні  колеги,  це питання

 обговорюється  довго  і  серйозно, як і кожне питання. Але

 було внесена така пропозиція, щоб ми мали заключення таких

 комісій:  правової,  по  національним  питанням,  то  єсть

 Стратовича,  Бородіча  і Буткевича. Сьогодні заключень цих

 ми  не  маємо.  Єсть лише в нас одне заключенни - воно вам я 
 я                             - 131 - я 

 роздано  на  руки,  я  не хочу його зачитувать, воно у вас

 єсть...  Тому давайте порадимся: чи ми його будем приймати

 в першому читанні, чи дамо на доопрацювання в комісії?...

      Одну хвилиночку! Дайте я висловлюсь, а потом...

      Чи  ми  його  повернем  на доопрацювання в комісії чи

 приймем в першому читанні?

 

      (Шум в залі).

 

      Значить,   внесена   пропозиція  прийняти  в  першому

 читанні.  Тому  я  цю першу пропозицію і проекти Постанов,

 які вам роздані, і ставлю на голосування.

      Хто  за те, щоб 3 ці законопроекти прийняти в першому

 читанні - прошу проголосувати. Включіть систему!

 

      ЗА -

      Рішення не прийнято.

 

      (Шум в залі).

 

      ВИГУКИ   З   ЗАЛУ.   Поіменне  голосування!  Поіменне

 голосування!

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Хто   за   те,  щоб  провести  поіменне

 голосування , прошу включити систему. я 
 я                             - 132 - я 

 

      ЗА -

 

      Рішення прийнято.

      Ставлю  на голосування, хто за те, щоб ці три проекти

 подані комісії прийняти в першому читанні , прошу голосувати.

 

      _______________Номер назовіть?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Який номер? 112 включіть будь ласка.

 

      _______________

 

      Уважаемый Председательствующий! Уважаемые коллеги !

      Я  не у всякого сомнения когда будет приниматься этот

 Закон  буду голосовать за него, но его роздали вчера, я не

 являюсь    специалистом    в    борьбе   с   организованой

 преступностью, я бы хотел приехать к себе домой встретится

 со  специалистами  с  правохранительными  органами, с СБУ,

 милицией  обговорить как я делаю всегда по всем вопросам и

 приехать  сюда  с  компетентным  мнением  и  внести в него

 соответсвующие  предложения и поправки не от себя лично, а

 от  специалистов. Поскольку, еще раз повторяю, я в борьбе,

 к  сожалению,  ничего  не  понимаю.  Поэтому я не понимаю,

 вообще,  ради чего происходит сегодня нарушение процедуры.

 Ради того, чтобы сделать славу определенным гражданам что- я 
 я                             - 133 - я 

 ли у нас?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

      ___________. Давайте по регламенту действовать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Яценко! Депутат Яценко!

 

      ___________. Спасибі. Шановний Олександр Миколайович!

 Шановні колеги! Я хотів би, щоб ви дуже серьйозно, я прошу

 уваги, дуже серьйозно віднеслись до цього Законопроекту. І

 до  того,  як  голосувати поіменно, кожен народний депутат

 має право висловити свою позицію, чому голосує так або по-

 іншому.   Вдумайтесь(..........),   що   цей  Законопроект,

 взагалі,  я  абсолютно не проти, я за нього і необноразово

 виступав,   що   в  нинішніх  умовах  ми  повинні  надійно

 відокремити державних службовців від всякого роду структур

 і,  виключно,  підпорядкувати  їх державним інтересам.

      Але  сьогодні  реалії такові, що мінімальний життєвий

 прожитковий  рівень складає 4 мільйони карбованців, так чи

 ні?  То  що  Пинзеник  дає 1 мільйон 600, він хай попробує

 прожити.  Чотири  мільйона,  тобто всі державні службовці,

 без виключення, живуть за межею бідності. Вдумайтесь в це.

 Я  це  заявляв  необноразово,  навіть  з трибуни Верховної

 Ради,  якщо  ми  сьогодні  поставимо їх в умови, коли вони

 змушені  жити  в  цих  умовах, повірте, навіть сьогодні ми я 
 я                             - 134 - я 

 спостерігаємо  явища,  коли  молоді, здатні, кваліфіковані

 працівники  залишають  державні  посадові  посади  і йдуть

 працювати   туди,   де,   скажімо,   заробітка  державного

 службовця  вистачає на один обід в ресторані. Такі реалії.

 Ми  вже  втратили досить багато фахівців, залишаються одні

 там  пенсіонери. Тому подумайте, чи не варто в комплексі з

 цими  документами  внести  відповідні  зміни  в  Закон про

 державного службовця, щоби державний службовець дійсно був

 підпорідкований  державним  інтересам і мав зацікавленість

 служити державі, а не комусь іншому. Подумайте про це.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. 146-ий, будь ласка.

 

      _______________

 

      Уважаемый Александр Николаевич, уважаемые депутаты, я

 прошу   обратить   внимание  на  последнюю  страницу  того

 материала, который вы получили, проекта Закона "о борьбе с

 коррупцией".   Данный   Закон   "О  борьбе  с  коррупцией"

 согласован  с  Кабинетом  Министров  Украины. Вице-премьер

 Марчук,    Генеральная    прокуратура    Украины,   Дацюк,

 Министерство   внутренних  дел  -Радченко,  Верховный  Суд

 Украины    -Маляренко,   Служба   Безопасности   -Маликов,

 Министерство юстиции Украины.

      Уважаемые  депутаты,  я, конечно, понимаю, что каждый я 
 я                             - 135 - я 

 из  нас  может  высказать  какие-то  замечания  по данному

 законопроекту,  который  принимается  в  пакете,  и другие

 законы.  Но  мы  сами  отказались  от  обсуждения. Однако,

 уверяю  вас,  как член Комиссии по борьбе с организованной

 преступность  и  коррупцией, Комиссии, которую возглавляет

 уважаемый  депутат  Григорий  Емельянович Омельченко, наша

 Комиссия  вполне демократична. И если в первом чтении этот

 законопроект будет принят, все ваши замечания в письменной

 форме  могут  оказаться  вполне  необходимыми,  будут нами

 учтены и записаны в сравнительной таблице.

      Я  считаю,  просто даже не как депутат, как гражданин

 госудраства.    Вы    обратите   внимание   на   некоторые

 существенные  положения  по боротьбе с корупцией. Мы берем

 на  себя мы депутаты госсудасртвенные служащие специальное

 ограничение,  специальные  требования,  где-в каком законе

 децствующем  нашем  законодательстве записано. Мы вместе с

 тем берем на себя жесткие требования и ограничеия.

      И  я  считаю,  что  даный  закон  на сегодняшний день

 необходим.  Я  даже  больше хочу сказать с принятием этого

 закона  наша Украина сделает еще один шаг на пути создания

 подлинно цивилизованого демократического государства.

      Спасибо за вниманеи.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Обговорюем. Депутат Хмара.

 

      ХМАРА.  Шановні  народні  депутати,  цей законопроект я 
 я                             - 136 - я 

 наруджувався дуже тривалий час і в великих муках.

      Я  пам"ятаю,  що  питанне  це  стояло  гостро і перед

 попереднім депутатським корпусом попереднього скликання. І

 ось  сьогодні  ми  прийшли  нарешті  щоб  прийняти  його в

 першому читанні. Я думаю6 що ті кто ьсьогодні усилються до

 такого  аргументу що якій жалюгідний рівень скажімо в тому

 числі  і  в  наших  службовцях  і  хотіли би якимось чином

 відсунути  прийнятття  його то я хотів би їй відповісти що

 саме   нині   ми   дожилися   до   того  що  корупція  яка

 сталаепідемією.  І  основною  організованою  злочиністю  є

 основною  причиною  о  цього  страхитливого стану, в якому

 опонилися Україна.

      Потрібно   починати.   Хоч   з   запізненням  нарешті

 поставити  крапку і цивілізовано боротися проти цього зла,

 яке загрожує нашій національній безпеці, нашій державі.

      Я   прошу   всіх  депутатів  проголосувати  сьогодні,

 проявити    мудрість,    здоровий    глузд,   чесність   і

 проголосувати за цей Законопроект в першому читанні.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.

 

      ____________  А  ті,  хто...  А ті, хто захоче внести

 поправки,  будь  ласка, ви зможете це зробити перед другим

 читанням.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставим  на  голосування.  Хто за те, щоб я 
 я                             - 137 - я 

 прийняти   ці   три   Закони   в   першому  читані  (а  ми

 проголосували  поіменно, що за поіменне голосування) прошу

 проголосувати? Включіть, будь ласка, систему.

 

      "За"

 

      Рішення прийнято.

 

      (ОПЛЕСКИ)

 

      У нас Комісія лічильна ще  не готова? Не готова.

      Переходим  до слідуючого питання. Про внесення змін і

 доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про порядок

 введення  в  дію  Закону  України  "Про банки і банківську

 систему".   Марков   Борис   Іванович.   Заступник  Голови

 Правління  Національного банку.

 

      МАРКОВ. Шановні депутати!

      Коли  в  1991  році  приймався  Закон  "Про  банки  і

 банківську  діяльність",  то  була  передбачена постановою

 плата  за  реєстрацію  банків  10  тисяч карбованців, а за

 видачу  ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті

 5 тисяч карбованців.

      В  наслідок  інфляції  це  вже  зараз  дуже  маленька

 величина  і  тому за узгодення з комісіями ми вносимо таку

 пропозицію  встановити  плату  за  реєстрацію  комерційних я 
 я                             - 138 - я 

 банків   змін   і   доповнень   до  установчих  документів

 комерційних   банків   в  розмірі  стан  не  оподаткованих

 мінімумів  заробітної  плати,  а  за  видачу  ліцензії  на

 здійснення операцій в іноземній валюті 55 не оподаткованих

 мінімумів  заробітної  плати. Це всі зміни, які ми просимо

 прийняти відповідно до цієї постанови.

      В мене все.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. До Бориса Івановича немає запитань?

     ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо, я прошу включіть систему.

 

      ЗА-

 

      Рішення прийнято.

      Слухається  питання  про  проект  закону України" Про

 оплату праці".

      ЧИЖ   Іван   Сергійович   заступник   Голови  комісії

 соціальної політики та праці.

 

      ЧІЖ І.С.

 

 ___________ Шановний головуючий! Шановні колеги!

      Я   боюсь,   що  не  вкладуся  в  той  регламент,  що

 висвітили, Олександре Миколайовичу. я 
 я                             - 139 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  депутати,  доповідач просить 15

 хвилин.

 

      ___________ В межах цього часу...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  В  межах  цього  часу.  Домовимся?  Будь

 ласка!

 

      ___________  В  орієнтовному переліку розгляду питань

 на пленарних засіданнях Верховної Ради 20-23 грудня, як ви

 бачите,  на  сьогодні  поставлено законопроект "Про оплату

 праці".  Але, на превеликий жаль, на руках цього документу

 у  вас  немає.  На  засіданні Президії Верховної Ради, яке

 відбулося позавчора, це питання обговорювалося і вирішено,

 щоб Комісія з питань соціальної політики і праці зробила з

 цього приводу інформацію на сесії.

      Йдеться,   передусім,   про   хід   підготовки  цього

 важливого законопроекту.

      І  в  цьому  зв"язку,  я приверну вашу увагу до самої

 хронології,  сказати  б історії народження у великих муках

 цього Закону.

      Питання  з "бородою" і то дуже солідною. Початок йому

 покладено   ще   за  діяльності  Верховної  Ради  минулого

 скликання. Відповідно до рішення Кабінету Міністрів від 30

 жовня  1993  року,  Міністерством  праці разом з науковими я 
 я                             - 140 - я 

 закладами,   було   підготовлено   пакет  документів  щодо

 подальшого  реформування  системи оплати праці в народному

 господарстві  України,  в тому числі, і проект Закону "Про

 оплату праці".

      Наші  попередники із комісії неодноразово розглядали,

 як  концепцію,  так  і  сам законопроект. Його навіть було

 опубліковано  у  засобах масової нформації, так би мовити,

 для всенародного обговорення.

      У   мене  в  руках  ось  стенограма  засідання  сесії

 Верховної  Ради  дванадцятого скликання. Це відбулося воно

 16   листопада   1993  року.  Доповідав  -Микола  Петрович

 Білоблоцький,   голова   комісії.  Ставилося  питання  про

 оплату, про підвишення розміру мінімальної заробіної плати

 до  рівня  межі  малозабезпеченості. Або ж про відновлення

 дії Закону "Про індексацію грошових доходів населення".

      Уряд  тоді, надіслав до Верховної Ради звернення, яке

 підписали   Зв"ягільський,   Стельмах,  Шпек,  П"ятаченко,

 Каскевич.   Цитую:   "Розглядається  запропоновані  Урядом

 антиінфляційні  заходи, які включають питання реформування

 оплати  праці,  підкреслюю,  в тому числі, встановлення її

 мінімальних  розмірів  на  рівні межі малозабезпеченості",

 кінець цитати. У связку з цим Уряд просив на той час зняти

 з обговорення питання щодо відновлення індексації грошових

 доходів.

      Іще   одна   цитата.  Це  з  виступу  міністра  праці

 Каскевича.  Отже  він  сказав  тоді  стосовно реформування я 
 я                             - 141 - я 

 оплати  праці:"  Передбачається,  що  мінімальна заробітна

 плата  -це  ставка  першого  тарифного розряду найнижчого,

 мінімальна      пенсія      прирівнюється      до     межі

 малозабезпеченості,  збільшується до шестидесяти відсотків

 тарифна частина заробітної плати. Сьогодні тарифна частина

 заробітної  плати  вже  нічого  не  варта", кінець цитати.

 Доречі,  умова  про  обов'язковість  прийняття  Закону про

 оплату  праці  була  закладена  в генеральну тарифну угоду

 1993 року. Уряд обіцяв профспілкам підготувати такий Закон

 і цієї обіцянки теж не дотримано. Як бачимо, минуло більше

 року,  ніякого  обіцяного  реформуваня оплати праці немає,

 мінімальний  її розмір і мінімальні пенсії, як вам відомо,

 з того часу не переглядалися.

      Висновок.  У  нас  на  рівні  Уряду,  як  було  так і

 залишається  повна  кругова  бездіяльність. І тут, дійсно,

 час,   мабудь,   і   Президенту  і  Верховній  Раді  владу

 застосувати.  За  великим рахунком нам не влади бракує, як

 сказав Президент, в на її отак, нам бракує вимогливості, а

 виконавціям   відповідальності.   І  доки  таке  буде,  ми

 матимемо те, що маємо.

      Тим  часом такий Закон вкрай необхідний, тому ми його

 включили  до  плану своєї роботи на першу, а потім і другу

 сесію нинішнього скликання.

      Ви ж дивіться, у нас регулювання зарплати йде, так би

 мовити,   від   настрою   чиновника.  Пан  Пензеник  своїм

 декретом,    розшматував    своїми   декретами   минулими, я 
 я                             - 142 - я 

 розшматував   в   минулому   правове   поле,   декрети  ці

 повиключали   закони.  Віце-прем'єр  Пензеник  і  сьогодні

 розповідає,  маніпулюючи  (..........), як наш народ гарно

 живе  і  зарплата майже добігає тих цін, які є. При цьому,

 звичайно  ж,  береться  середньостатистичний  показник,  і

 включає  того  ж  керівника  комерційного  банку,  у якого

 зарплата  160  мільйонів  200  була  ще  1993 року, і тієї

 людини, яка зараз живе взагалі за межею всякого виживання.

      Кому вигідно, щоб не було цього Закону? Зрозуміло, що

 при  такій  позиції  вигідно  тим,  хто  зволікає  з  його

 поданням сюди до Верховної Ради.

      Зважаючи,  що  справа  фактично  не  просувається,  у

 вересні   цього  року  Постановою  Верховної  Ради  Уряду

 доручалося  в строк до 1 листопада підготувати і внести на

 розгляд   Верховної  Ради  пропозиції  щодо  упорядкування

 оплати  праці,  маючи  на  увазі  перш  за  все підготовку

 законопроекту.  Пройшло понад півтора місяця -віз знову на

 тому ж місці.

      Правда,  повинен  сказати,  що  15  жовтня цього року

 Міністерством    праці   після   чергового   доопрацювання

 Законопроект офіційно було надіслано до Кабінету Міністрів

 і на наше прохання паралельно у Комісію, щоб ми мали час і

 змогу грунтовно над ним попрацювати.

      З того часу Комісія розглядала цей проект декілька разів

 усі  члени  комісії  подали  свої  письмові  пропозиції до

 Кабінету Міністрів. Крім того, 1 грудня ми у себе детально я 
 я                             - 143 - я 

 розглянули  пропозицію і зауваження до проекту, які подав

 до  Веорховної Ради від імені Федерації профспілок України

 і  її  голова  народний  депутат  наш,  член нашої комісії

 Олександр  Стоян,  також  прийняли рішення надіслати їх до

 Кабінету  Міністрів для врахування при остаточній редакції

 законопроекту.

      Знадобилося  понад  півмісяця, довговидать коридори в

 нашому уряді, длятого щоб віце-прем"єр перший віце-прем"єр

 наклав  резолюцію  вчинив  на цей законопроект 17 грудня і

 він  був спрямований на розгляд Кабінету Міністрів України

 але з припискою що його потрібно після розгляду відправити

 на   доопрацювання   із   залученням   профспілок  комісії

 Верховної Ради тобто з цього починали до того й прийшли.

      І  тепер  чітко  сказати  коли  він  вийде з урядових

 лабірінтів   просто  не  можливо  хоча  і  є  затверджений

 Президентом   підкреслюю   Президентом,   план  підготовки

 проектів законів, і там термін виконання щодо цього закону

 вказано   грудень   94-го   року.  Ну  будемо  сподіватися

 звичайно, саме закінчюємо другу сесію.

      Така  вот історія. Звичайно цей закон дуже непростий,

 існує  декілька концептуальних підходів до цого формування

 і   ми  це  розуміємо.  На  сьогодні  найбільш  принципові

 суперечності  викликають  ті  норми  які  визначають  суть

 заробітної плати її поділ на основну і податкову, рівень і

 процедуру  встановлення  мінімальної  заробітної плати, та

 гарантій  в  галузі праці, залежно від кваліфікації, певні я 
 я                             - 144 - я 

 неприйняття   викликаютьпитання   регулювання  коштів,  що

 зформовуються  на  споживання.  Це стосується і визначення

 сфери  державного  і  договірного регулювання оплати праці

 також,   самих   принципів   організації   оплати  праціна

 підприємствах,  захисту  реальної  заробітної  плати  і та

 інші.

       Ви  самі  прекрасно  розумієте,  шановні  колеги, що

 оплата  праці, якщо в такому контексті, якщо можна взагалі

 про  це  говорити, в нас повністю деформована, і термінові

 зміни  в  її  правовому регулюванні уже давно назріли. По-

 моєму,  більшої  руйнації,  аніж  ми  нині  маємо  у сфері

 заробітної  плати,  важко  й уявити. Хіба це не пародія на

 розмір  мінімальної  зароьбітної  плати,  який  має бути в

 основі  усіх  і  уся  грошових  виплат населенню, штрафів,

 надходжень  і  так  далі, коли за неї людина може придбати

 нині,  ну, як ви знаєте, максимум дві буханки хліба?! Я не

 думаю, що тут ще потрібна якась арфметика... Я вже не веду

 мови  про  роль заробітної плати як стимулятора підвищення

 ефективності виробництва, росту продуктивності праці і так

 далі...   Про   це   майже  забуто.  Словом,  розмову  про

 необхідність прискорення економічних реформ і усього, що з

 ними   пов'язано,  точиться  багатенько,  а  робиться,  як

 бачимо, далеко не так, як того вимагають обставини.

      Має  бути, звичайно, комплексний підхід. Ми прекрасно

 розуміємо, і Комісія висловлюється однозначно, що приймати

 цей  Закон,  безперечно,  слід.  В комплексі з податковими я 
 я                             - 145 - я 

 законами,    з    податковим    законодавством,   ціновими

 нормативними    документами,    Законом    про    ціни   і

 ціноутворення.  Бо  сам  по  собі  він  нічого не вирішує.

 Одначе,  дальше  відкладати  розгляд цих питань просто вже

 неможливо.

      Інформуючи  вас про реальний стан справ з підготовкою

 даного  законопроекту,  я водночас звертаюся і до урядових

 структур.  Щоб  ними  були,  нарешті,  зроблені  необхідні

 висновки.  До розгляду Законопроекту щодо оплати праці, ми

 повинні приступити, на мій погляд, буквально з перших днів

 роботи третьої сесії.

      До  кінця  другої  ми  вже  однозначно його не можемо

 розглянути.  І  на  завершення  мушу  сказати, що у разі і

 подальшого  зволікання з боку Уряду і з винесенням проекту

 до Верховної Ради, ми, Комісія соціальної політики і праці

 будемо  змушені виходити на сесію Верховної Ради із своїми

 проектами, тим більше, що вони  в нас є.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іван Сергійович. Ваша пропозиція.

 

      ____________  Так,  значить.  Сьогодні,  звичайно, ми

 проект не можемо  розглядати, бо  він невнесений  Урядом.

      Комісія  не  взяла  на  себе відповідальність внести.

 Оскільки  це  той  проект,  який  тягне за собою зміну всю

 систему,  системи  всієї,  зв'язаний з організацією оплати я 
 я                             - 146 - я 

 праці і економічними всіма механізмами.

      Тому  пропозиція.  Це  питання  "віднести  на початок

 третьої  сесії  і  дати  доручення  Верховною Радою -Уряду

 невідкладно це питання, так сказать, доопрацювати і внести

 сюди.

      Тим більше, що  Законопроект є.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   У   вас  запитання  до  Іван

 Сергійовича?   Будь  ласка,  включіть.  Марченко.  За  ним

 Стефенко.

 

      МАРЧЕНКО.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   За   ним  Степенко,  давайте  5  хвилин

 відведемо і надамо голові комісії слово.

 

      МАРЧЕНКО.

 

      Уважаемый  Иван  Стергеевыч!

 

      Но   после   доклада   Вице-Премьера   Пинзеника  как

 оказалось  у  нас  в  обществе  все хорошо рост зароботной

 платы в среднем доганяет рост цен.

      Однако проводя прием по личным вопросам ко мне пришла

 масса  людей  с  конкретным или с одним вопросом как можно

 прожить. я 
 я                             - 147 - я 

      Приведу  пример, Ровненский завод телефонных станций,

 муж  получает  600  тысяч  рублей,  а  супруга  работает в

 детском садеке подведомственным этого завода получает -410

 тысяч  рублей,  двое  детей  необходимо купить лекарства и

 прочее,  минимальные  прожиточный  минимум  таков  что  не

 позволяет выжить и оплатить н еобходимые скажем момент там

 электроенергия, газ и все прочее.

      Инвалиды  по зрению, которые не могут даже поработать

 или  выростив  себе на огроде, что либо получается прожить

 не  за  что,  в  сельском  хозяйстве не выплачивается и та

 мизерная  зароботная  плата,  доярка пришла в 20 градусный

 мороз  на ферму в резиновых спогах не за что купить, а сын

 в  школу не ходит потому что нет, не за что купить пальто.

 Не  считаете ли вы необходимым в результате своего доклада

 ставить вопрос конкретно об ответственности должностых лиц

 в  том числе Каскевыча. Потому что это вопрос не вынесен я

 утверждаю  в  прошлом  Верховном Совете водили за нос этот

 Верховный   Совет   как  минимум  два  года  и  ничего  не

 выносилось  и  ваши пердложения, что вначале сессии прочее

 оно  правильно. Не считаете ли вы, не выполняя это решение

 наше  они делают преступление по отношению к своему народу

 и   за   преступление  надо  просто  судить,  как  минимум

 освободив от должности.

      Может  мы  усилим  ваше  предложение и проголосуем за

 это7

      Спасибо. я 
 я                             - 148 - я 

 

      ______________   Володимир  Романович,  ви  абсолютно

 правильно поставили питання, і будь хто з депутатів, ще їх

 десятки  разів  може  посилити,  тут ви правильно сказали.

 Більше того, ми дожилися до того, я сказав, що від настрою

 чиновника  залежить яку оплату, чи ми тільки індексуємо, а

 за   рівні   мінімальні   взагалі  забули.  Закон  повинен

 правити - Закон.

      І  я  нагадав Президенту, щоб це він графік розробив,

 тобто  вже  урядова структура, виконавча безпосередньо під

 Президентом. Я гадаю, що він певні заходи повинен вжити.

      Я   абсолютно  підтримую  вашу  думку  про  посилення

 відповідальності  тих,  хто  за  це  відповідає.  В даному

 випадку,   якраз   мені  Міністерство  праці,  подало  цей

 законопроект.  Тобто  там уже йдеться про відповідальність

 структур Кабінету Міністрів. Я з вами згоден.

      І  я  ще  хотів  би  таку річ сказати, що в нас зараз

 немає,   не   розроблено   таких  градацій,  є  мінімально

 достатній  рівень,  але мінімально допустимий, коли людина

 вже  все, лежить. Я коли ішов сюди, готувався і подивився,

 у нас близько двох мільйонів, вже допустили рівень, що....

 не  можна,  а  ви  порахуйте,  яка  зараз  у  нас  середня

 заробітна  плата. Я згоден, якщо буде така пропозиція, щоб

 посилити. Я згоден.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Степенко. я 
 я                             - 149 - я 

 

 

      СТЕПЕНКО

 

      Я дякую.

      Іван  Сергійович, у мене в руках газета "Профспілкова

 газета" за 30 листопада. Проект Закону України "Про оплату

 праці".  Редакція  статей  запропонована Мінпраці України.

 Якщо  ви  знайомі  з  ним,  я просив би декілька слів, щоб

 висловити своє відношення.

      Стаття  5  "Джерела коштів на оплату праці -є частина

 доходу,   одержаного   внаслідок,   їхньої   господарської

 діяльності".  Що  це, як не знущання, я маю ввиду сільське

 господарство,  по п'ять, по шість місяців не виплачують за

 забрану  продукцію і написано, що єдиним джерелом, доречі,

 единим  -є  тільки частина доходу. За який доход, взагалі,

 навіть можна мать річь, і ні слова не сказано, навіть, ну,

 (..........)  частині, хотя би частину віддати натуральною

 оплатою в сільському господарстві.

      І  слідуюче  питаня  ще.  Як  ви дивитесь на те, що в

 цьому  Законі,  ну  я  його  не  беру за основу, просто ви

 говорите  у  вас  там  єсть  якийсь  проект, так щоб чітко

 розмежувать,  що  єсть оплата в бюджетних організаціях і є

 оплата  у  сфері виробництва, тобто у госпрозрахункових. І

 чи   ми  будем  тути  мішаться  скільки  він  там  платить

 заробітної   плати: працює  хорошо,  він  виплачує  хорошо я 
 я                             - 150 - я 

 заробітну   плату.   А   в  бюджетних  організаціях  чітко

 розробіть  і,  щоб не було я тут посністю вас підтримую, я

 підтримую  Марченко,  просто  в нас нема відповідальності.

 Один  160  мільйонів платить, а один 120 тисяч платить, чи

 800   (..........)   до   межі   доводим.  Так  щоб  чітко

 розмежувать   і  сказать:  на  оплату  праці  в  бюджетних

 доводиться  такий-то  процент,  більш  ніхно  немає  права

 заплатити  і  на  цій  основі  тільки в бюджет, якщо ми не

 передбачимо  в  Законі, тоді тільки можемо (..........) за

 скорочення   апарату    управління,  який  в  півтора раза

 виріс.  Як  ви дивитесь на ці проблеми, і я підтримую вас,

 щоб  напочатку  третьої  сесії надо обов'язково, детально.

 спокійно  розглянути  цей  Закон  і в кінці-кінців навести

 порядок?

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Я  думаю, що Василь Іванович і

 задав питання і дав відповідь.

 

 

      _______________

 

      Я  дуже коротко. Василій Іванович, на превеликий жаль

 ми  не  розглядаємо  конкретний  проект,  в  тому  числі і

 профспілковий.  На  Комісії  мийого в принципі підтримали,

 профспілковий,   а  там  є  порівняльна  таблиця.  Тому  і я 
 я                             - 151 - я 

 потрібно  багато  узгодити.  А стосовно того, що по різних

 формах  власності,  то  Закон  про  оплату  праці  повинен

 зачіпати  все  поле,  всі  форми власності, так би мовити,

 бути  регулятором.  на  те  він  і  закон. Але це, коли ми

 прийдемо до нього.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі,   я   думаю,   що   заслухавши

 інформацію  і  пропозиції,  ми  дамо протокольне доручення

 Кабінету  Міністрів  для підготовки даного питання, щоб на

 початку  роботи  третьої сесії в перших днях його винесли,

 проект Закону, для розгялду на сесію. Немає інших думок?

      Слово  надається  Голові  Лічильної комісії, депутату

 Сироті.

 

      СИРОТА.    Шановний   Головуючий,   шановні   народні

 депутати,   дозвольте  зачитати  протокол  ь  9  засідання

 лічильної  Комісії  Верховної  Ради  України від 21 грудня

 1994  року.  Присутні:  Голова  Лічильної комісії -Сирота,

 заступник  Голови Лічильної комісії -Павловський, секретар

 Лічильної  комісії  -Стритович,  члени  Лічильної комісії:

 Бобриньов,  Чукмасов,  Сидоренко,  Брит, Осадчук, Клінчак,

 Шаланський,   Левченко,  Запорожець,  Сокирчак,  Капустян,

 Ярошинський,  Бублик,  Єльяшкевич, Симоненко, Горбатюк. 19

 із 26 членів.

      Слухали: про підсумки таємного голосування по виборах я 
 я                             - 152 - я 

 Голови  Верховного  Суду  України. У бюлетень для таємного

 голосування по виборах Голови Верховного Суду України була

 включена кандидатура Бойка Віталія Федоровича.

      На підставі результатів таємного голосування Лічильна

 комісія  встановила: загальна кількість народних депутатів

 України,  обраних  на час проведення сесії -405. Кількість

 народних  депутатів  України,  повноваження  яких  визнані

 Верховною   Радою   Україною   -403.   Кількість  народних

 депутатів  України,  які  одержали  бюлетені  для таємного

 голосування  -307.  Кількість  народних депутатів України,

 які  взяли  участь  у голосуванні -273. Кількість голосів,

 поданих   за  кандидата  Бойка  Віталія  Федоровича  -210.

 Кількість  голосів, поданих проти кандидата -63. Кількість

 бюлетенів,  визнаних  недійсними  -немає. Лічильна комісія

 вирішила  вважати Бойко Віталія Федоровича обраним головою

 Верховного Суду України.

 

      (Оплески).

 

      ІЗ ЗАЛУ. Ми затверджуємо, да?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  на  голосування. Нам потрібно

 затвердити списки лічильної комісії. Протокол голосування,

 я   вибачаюсь.   Хто   за   те,  щоб  затвердити  протокол

 голосування - прошу включить систему!

      ЗА - я 
 я                             - 153 - я 

      Рішення прийнято.

      Хто  за те, щоб прийняти Постанову Верховної Ради про

 обрання Бойка Віталія Федоровича головою Верховного Суду -

 прошу проголосувати. Включіть, будь ласка, систему!

      Постанова Верховної Ради.

 

      "За"

      Рішення прийнято. Спасибі. Дозаольте від вашого імені

 поздоровить  Віталія  Федоровича з обранням на таку високу

 посаду  і побажати йому плідної роботи.

 

      (ОПЛЕСКИ)

 

      Шановні  колеги,  ми  з  вами не виконали сьогоднішнє

 завдання, яке ставилось на порядок денний, але, враховуючи

 те,  що счас всі Комісії будуть працювати і Президія -в

 16.  30,  я оголошую перерву до десятої години заврашнього

 дня.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку