ЗАСІДАННЯ  СОРОК  ДЕВ"ЯТЕ

     с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

        У к р а ї н и  20  г р у д н я   1994 р о к у

                          10.00 година

 

      Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку,  шановні  депутати  та гості

 Верховної   Ради.   Прошу   депутатів   підготуватися   до

 реєстрації і зайняті свої місця.

      Прошу включити систему.

      В залі зареєстровано 297 депутатів. Ранкове засідання

 оголошується  відкритим.  Ще не всі взяли картки. Оскільки

 ми  проголосували на дві хвилини, ніж звичайно, давайте ще

 в  порядку  контролю  ще  раз  проголосуємо.  Будь  ласка,

 ввімкніть ще раз систему.

      305  зареєстровано.  Ранкове  засідання  оголошується

 відкритим.

      Шановні  депутати,  якщо  ви  не будуту наполягати на

 іншому, о я запропонував би такий порядок роботи сьогодні.

 Ми затвердимо орієнтовний перелік питань з-тим коментарем,

 який   я  зроблю  за  результатами  вчорашнього  засідіння

 Президії   і   керівників  фракцій,  потім  приймемо  один

 документ,  який  в  переліку не записаний, але ми вчора на

 Президії  прийняли рішення про необхідність схвалення його

 Верховною    Радою,   а   потім   почнемо   працювати   за

 передбаченийм  порядком,  який  є  у вас на руках. Це я до я 
 я                              - 2 - я 

 того веду, щоби ви дали згоду без розминки починати це...

      (Шум у залі)

      Значить, я зрозумів.

 Перед  цим  я  хочу від вашого імені привітати працівників

 міліції із їхнім професійним святом.

 

      (ОПЛЕСКИ)

 

      Побажати їм успіхів у роботі в такий непростий період.

      Оскільки,  я  розумію, що думки розходяться з приводу

 того,  що  моя, так би мовити, пропозиція не сприймається,

 тому  я поставлю на голосування свою пропозицію. Хто за цю

 пропозицію,  прошу  проголосувати? Тобто щоб працювати без

 розминки.

 

      "за"

 

      Прийнято,  чи  ні?  Це процедурне взагалі питання. Ну

 добре,  це зміни до регуламенту тому більше відхилення від

 регламету   прийнятого  нами,  так  що  це  не  процедурне

 питання, будь ласка, час відведемо на розминку. Скільки?

      (Голоси з залу)

      10 хвилин? 30 хвилин? Будь ласка, ставте 30 хвилин на

 монітор,  запишіться  хто хоче виступити. Оублікуйте, будь

 ласка, список. Будь ласка, слова має Пронюк.

 я 
 я                              - 3 - я 

       ПРОНЮК.

 

 

      Шановна  Президія!  Шановні колеги!

 Порядок   орієнтовний,   який   нам  запропонований,  мені

 видається   потребує   зміни.   Найсуттєвіші  найважливіші

 питання, які нам конче необхідно розв'язати до кінця цього

 року, перенесені, мені здається, безпідставно на п'ятницю,

 на  останній  день роботи. Тому я запропонував оці питання

 про  законопроект про оподаткування прибутків підприємств,

 проект закону Про зміни і доповнення до Закону "Про оренду

 майна  державних  підприємств  і  організацій. І ще ті, що

 перенесені  на  п'ятницю,  якщо  вони  готові,  то я прошу

 перенести  його, почати якомога раніше, може сьогодні, ні,

 то у всякому разі завтра. І, звичайно, на четвер, якщо вже

 так  запланово,  то  повністю  цей день віддати закону про

 влади  і  Закону  про  місцеве  самоврядування  і Ради, бо

 інакше  ми не зможемо виконати свою місію. Тому я пропоную

 саме  з  цього  почати нашу роботу звичайно прийняти заяву

 стосовно Чечні, сьогодні зробити.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Я додам, ви використали 30 секунд.

      Все-таки  повідомлю про те, що у вас на руках є текст

 заяви   ми  приймемо,  я  просив  до  цього  запитання  не Я повертатися  ми  першим  питаннем  це розглянемо, сьогодні я 
 я                              - 4 - я 

 першим питанням.

      Будь ласка Шевченко.

 

      ШЕВЧЕНКО.   Депутат  Шевченко  прошу  передати  слово

 депутату Омельчуку у нас загальне спільне питанне.

 

      ОМЕЛЬЧУК.  334  виборчий  округ  Місто Рівно Омельчук

 народний рух України.

      Шановний головуючий, шановні депутати, ось я пропоную

 переглняту  наш  порядок  деннй  с  тим  щоб  всі  важливі

 економічні  закони перенести на початок роботи на сьогодні

 на  завтра,  тому  що  у  нас  в практикі склалося так, що

 важливі  закони переносим на кінець тижня ми їх не сможемо

 так  як  слід  розглянути,  друге  ми сьогодні бачимо що в

 Чечні  у нас криваваі події, льеться кров, разом з тим, що

 давно  говорим  про  те  що  нам потрібно Україні вирішити

 питанне  спорудження  нафтотерміналу, як раз події в Чечні

 пов"язані з тим , що імперські зозіхання.

 

      ГОЛОВА. Я прошу виключити мікрофон.

 

      ОМЕЛЬЧУК. Ведуть

 

      ГОЛОВА.  Прошу  вибачите  мене  доповідачу, чи то хто

 говорить  я  ще раз прошу вас не робить від себе висновків

 про  подію  в  сусідній  державі, ми повинні зробити заяву я 
 я                              - 5 - я 

 відповідну   ми   її   зробимо.   Я  прошу  вас  не  треба

 використовувати  трибуну  Верховної  Ради чи зал Верховної

 Ради для своїх власних висновків.

      Вибачте,  будь  ласка,  продовжіть.  Я  звертаюся  до

 депутата Шевченка.

      Будь ласка.

 

      ШЕВЧЕНВКО.  Я прошу включити в повістку денну питання

 про (..........) і термінал.

      Третє.  Ми  були вже піднімали питання про те, що нам

 потрібно  негайно  роздати  документи  про переговори, які

 були проведені в Москві.

      Четверте.  Нам роздана довідка згідно якої наголошено

 на ті основні питання, які розглядались на Верховній Раді.

 Разом  з  тим там нічого не сказано про результати питань,

 які  ми  розглядали стосовно 500мільйонів кредиту і, як ви

 знаєте,   ме  не  прийняли  ніякого  рішення  щодо  нашого

 заступника - Голови Верховної Ради  пана Ткаченка.

      П'яте.  Нещодавно,  вчора,  вірніше,  відбувся  з'їзд

 робітничої   партії,  де  можна  сказати,  половина  нашої

 фракції  комуністи  була  присутня.  Всі  ми були свідками

 антидержавних  антіукраїнських  виступів  на мітингу, який

 був   проведений  після  цього  з'їзда.  Тому  я  пропоную

 розглянути  розглянути Комісії пана Шейка про їх, значить,

 їх діяльність як депутатів. Дякую за увагу.

 я 
 я                              - 6 - я 

 

      ГОЛОВА. Донченко.

 

      _______________Александр       Александровіч,       п

 согласованію  с  депутатом (..........) я ему передаю свое

 слово.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, 240-й.

 

      _______________Уважаемые  коллеги,  у  меня несколько

 замечаний, которые я считаю совершенно необходимым сегодня

 высказать.  Мы,  депутаты  от Луганской области только что

 приехали  из  округа  и  наблюдаем странную картину: резко

 возросли   цены,   поднялись   цены   на  предметы  первой

 необходимости:  на  масло  более  полумиллиона в Луганской

 области,  на  молоко  -это  произошло  в течении последних

 несколько  дней.  Я  хотел  бы  разобраться, все луганские

 депутаты хотели бы разобраться, что происходит и, я думаю,

 что  Верховный Совет должен этим заняться, санкционировано

 это  все или нет, и кем санкционировано? Как это связано с

 действием 733 Постановления. Это первое.

      Второй    момент.   Мы   систематически   откладываем

 рассмотрение   вопроса  о  земле.  Это  очень  важно,  это

 необходмо делать немедленно. Я твердо в этом уверен. Ну, и

 наконец,  третье. Мы живем в эпоху тяжелого экономического

 кризиса,  социального кризиса, и в этих условиях особеннол я 
 я                              - 7 - я 

 важно  является соблюдение законннолсти всеми должностными

 лыцами.  От  Президента  до  клнрка,  последнего  клерка в

 исполкоме.  Вот  в  этих  условиях, к сожалению, не всегда

 должностные   лица   соблюдают  так  как  нужно  закон.  В

 частности,  23  сентября нынешнего года Леониду Даниловичу

 Кучме  ни  одним, ни двум, ни десятью, а 152-мя депутатами

 был  подан  депутатскый  запрос о том, как и в какой форме

 собирается  он  реализовать  свои  предвыборные обещания о

 предоставлении  русскому  языку  статуса государственного.

 Прошло уже около двух месяцев, а ответа, к сожалению, нет.

 В  связи  с  этим  я  хочу  предложить  депутатский запрс.

 Уважаемый леонид Данилович, 23 сентября сего года от имени

 152  народных депутатов вам был подан депутатский запрс, в

 котором  депутаты  отметили,  что  избиратели  высказывают

 удовлетворение  вашими  намерениями  дать  русскому  языку

 статуса  государственного.  Выразили  готовность и желание

 оказать  вам  в  этом  вопросе  поддержку.  И обратились с

 просьброй,  сообщить  о  пердполагаемых сроках и механизме

 реализации данного пенкта в вашей предвыборной программе.

     В соответствии со статьей 12 Закона Украины "О статусе

 народного  депутата  Украины",  предусмотрено  направление

 ответа  в  течение  7  дней. Однако, до настоящего времени

 ответ  не  получен. Прошу дать ответ по существу вопроса в

 оговоренный действующим законодательством срок.

      Спасибо!

 я 
 я                              - 8 - я 

 

       ГОЛОВА.  Раєнко, прошу.

 

      РАЄНКО. Я прошу передати своє слово депутату Марченко

 330 виборчий округ.

 

      МАРЧЕНКО,   33О,   (..........)  Полтавська  область,

 Фракція Комуністи  України.

      Шановний  Олександр  Олександрович.  шановні  народні

 депутати!   Уже  неодноразово  в  цьому  залі  піднімальсь

 питання  про включення в повістку дня сесії розгляду Указу

 Президента   про   невідкладні   заходи  щодо  прискорення

 земельної    реформи    в   сфері   сільськогосподарського

 виробництва.  Але  ніякого  прискорення  з  боку  Президії

 Верховної Ради щодо включення цього питання в повістку дня

 сесії  не  спостерігається,  а навпаки, застосовуються всі

 засоби гальмування його розгляду.

      Складається враження, що з чиєїсь ініціативи робиться

 все,  щоб  Верховна  Рада  не  виловила своєї позиції і не

 змогла  дати  оцінку  цьому  антиселянському документу. За

 дорученням  депутатської  Фракції  "Комуністи  України  за

 соціальну  справедливість  і  народовладдя" я наполягаю на

 включенні  даного  питання  на  розгляді  на  цьому тиждні

 приміром,  сьогодні  чи  завтра.  В  разі невключеня цього

 питання  в  повістку  дня  розгляду  на  цьому  тиждні, ми

 офіційно заявляємо, що депутати -комуністи не будуть брати я 
 я                              - 9 - я 

 участь у затвердженні порядку денного, так як ми не можемо

 бути  учасниками  таємного  сговору певних політичних сил,

 спрямованого  на розвал колективної форми господарювання і

 подальшого  зубожіння  українського  народу. Ми закликаємо

 всіх реально мислячих депутатів підтримати нашу позицію. В

 контексті   цього   питання   я  також  настоюю  на  своїй

 пропозиції,  яку  я  висловлював в п'ятницю 16 грудня щодо

 включення   в  порядок  денний  заслуховування  інформації

 Кабінету  Міністрів про виконання Постанови Верховної Ради

 від 21 жовтня 1994 року про стан реалізації Постанови "Про

 подолання кризового стану в агропромисловому комплексі".

 

      Олександр Олександровичу, я просив би вас послухати.

      Олександру Олександровичу!

 

      МОРОЗ О.О. Я чую.

 

      ___________. Я просив би вас послухати. Я вам подавав

 депутатський запит. Так як окремі пункти цієї Постанови не

 виконуються,    а   сільськогосподарські   товаровиробники

 знаходяться  в  надто  скрутному становищі  тим більше, що

 тією  ж Постановою передбачалось заслухати таку інформацію

 не пізніше 1 грудня 1994 року. Прошу внести дане питання в

 повістку дня.

      Дякую за увагу.

 я 
 я                             - 10 - я 

      ГОЛОВА. Кірімов.

 

      КІРІМОВ І.З.

 

      Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні колеги

 депутати!

      218 виборчий округ, фракція "Державність", Кірімов.

      Насамперед,  я  хотів  би  попросити ось що: справа в

 тому,  що такі законопроекти, як про місцеві Ради народних

 депутатів та про державну владу і місцеве самоврядування в

 Україні,  на мою думку, варто було б розглядати не в кінці

 тижня а на початку нашого робочого тижня.

      По-друге.  Я роблю депутатський запит (..........). В

 Україні  є  дуже багато інвалідів праці, а також інвалідів

 дитинства.   Вона   немають  ніяких  пільг.  Тому  в  мене

 пропозиція,  щоби  інваліди праці, інваліди дитинства мали

 пільги:  на  єлектроєнергію,  на  проїзд, на паливо і таке

 інше.  Далі, що стосується сільського господарства. Я хочу

 зазначити, що нині сільське господарство України переживає

 дуже  важкі часи. Нема в звичайних магазинах куфаєк, немає

 галош,  немає  робочого  одягу.  Зараз  в день з вогнем не

 знайдеш сірники, немає інших товарів широкого вжитку, і це

 дуже   відбивається   на   роботі   сільськогосподарського

 виробництва,  сільськогосподарського  виробника.  Особливо

 важка  ситуація склалася з подачею електроенергії, тому що

 її постачання переривається, а в селах немає гасу. я 
 я                             - 11 - я 

      І  останнє,  що  я  хотів  би  сказати.  Я  підтримую

 народного  депутата Пронюка, який висловив свою думку щодо

 Чечні, і підтримую його в цьоіу. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Заєць.

 

      Іван ЗАЄЦЬ, місто Київ.

      Шановний Голово, я звертаюсь і з технічних справ, річ

 в  тому,  що абсолютно нічого не чутно у нашому секторі, і

 просимо  дати  звук,  щоб  ми  чули що говорить попередній

 доповідач.

      Що  стосується  попереднього  плану  розгляду порядку

 денного, то я вважаю, що у цьому порядку денному необхідно

 поставити  питання  про  новий  варіант розподілу боргів і

 активів.  І  ми  вже  це  питання  ставили на попередньому

 тижні,   і  була  Ваша  згода.  Бо  на  сьогоднішній  день

 абсолютно  невідомо,  на  яких  підставах було прийняте це

 рішення Прем'єр-міністром Масолом, невідомо які борги, які

 активи  Радянського  Союзу,  яка  частка  в  цих  боргах і

 активах   Радянського  Союзу,  де  вони  знаходяться,  яка

 структура  цих  боргів  і  активів,  все зводиться лише до

 кредитів   і   до   тих  грошей,  які  були  у  колишньому

 Радянському  Союзі.  А  майно дипломатичних служб, різного

 роду  спільних підприємств банки, риболовецькі зони це все

 абсолютно  виключено і коли ми прийшли на нульовий варіант

 це обозначає що Україна себе виключила фактично з світової я 
 я                             - 12 - я 

 системи коордінат і тому ми просимо все-таки поставити цей

 варіант  нехай  звітуюїться  і  нехай  повністю дадуть нам

 викладку  на підставі чого будуть прийеяті ці рішення, так

 саме  я  думаю  треба  поставити  питання  термінала,  уже

 очевидно що питанне енергозабезпечення, це перше питанне і

 люди вже розуміють як вчора був на заводі мікропроцесор, і

 люди  постійно  ставили  це питанне про те щоб мати кілька

 варіантів  постачання  енергогносіями інакше вони говорять

 це близорука позиція а той і позиція владних стркутур ячка

 діє против інтересів України.

      Третє  закони про бюджет і економінчі закони їх треба

 ставити  на  початку  тижня  і у перші гоидини роботи дня,

 тому що депутатів не вистачає, і в п"ятницю ці закони вони

 ніколи  не  будуть  прийняти тому я вважаю, що закон про в

 другому  читанні  про  прибуток підприємств про податок на

 прибуток,  треба  поставитити  на  четверг,  або навіть на

 середу,  що  стосується  ще  одного  питання,  я мав честь

 побувати   на   митінгу  представників  з"їзду  трудящихся

 України. Що я там побачив.

      Там  було  200-300  чоловік  антиукраїнські  лозунги,

 антідержавні  лозунгі і що характерно всі, майже в повному

 складі соціалістична і комуністична фракція депутатів була

 присутня   і   це  все  накручували  людей  під  лозунгами

 станілізма,  ленінізма,  просто накручували антиукраїнську

 компанію,  я  думаю,  що  це  блискуче  застусування нашіх

 комуністів   бо   вони   за   пів  року  не  дали  жодного я 
 я                             - 13 - я 

 законопроекту у Верховній Раді, не змінили ні ціни, нчого.

 Тому   я   просто  поставив  би  питання  про  позбавлення

 депутатських  мандатів  цих людей, хто накручує цих людей.

 Це  були  представники  фактично від комуністичної партіі.

 Тому   поставте  питання  так  само(..........)  Кияни  не

 прийшли,  молоді не було, були тільки члени цього з'їзду і

 представники від комуністів.

      Дякую!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Довганич.

 

      ДОВГАНЬЧИН Г.

      (436   Кільманецький   виборчий   округ,  Чернівецька

 область, "Аграрії України")

      Шановний Олександре Олександрович! Шановні колеги!

      Усі  ми  є  свідками  різкого  спаду  життєвого рівня

 переважної   більшості   населення,  особливо  сільського.

 Сьогодні  в  торгівлі  сільській відсутні найелементарніші

 товари  першої  необхідності: сірники, миючі засоби, гас і

 таке інше. Вношу пропозицію - включити у порядок денний для

 розгляду   у  цьому  тижні  питання,  на  якому  заслухати

 інформацію   Кабінету   Міністрів  про  стан  забезпечення

 населення  товарами  першої  необхідності  і  заходи,  які

 будуть вжиті найближчим часом для нормалізації становища в

 цьому   питанні.   Прошу   мою   пропозицію  поставити  на

 голосування. я 
 я                             - 14 - я 

      Дякую!

 

      ГОЛОВА. Ткаченко, Сумська область.

 

      ТКАЧЕНКО В.

 

 

      (місто Охтирка).

      Шановний Олександре Олександровичу! Шановні колеги!

      Я  хотів  би,  що  ми  уточнили  наш  порядок денний,

 Скажімо   в   тому  порядку  денному,  який  нам  розданий

 передбачається  на  22  грудня, на четвер час для розгляду

 Законопректів  про  місцеві  Ради  місцевих  депутатів,  а

 державну владу і місцеве самоврядування в Україні.

      Я  б  хотів би, щоб ми відразу визначилися. Я вважаю,

 що  проект Закону, поданий Президентом є набагато ширшим у

 своїй  дії  і  того  ми повиннні розглядати його першим, а

 Закон, підготовлений Комісією Сташенка, має набагато вужшу

 дію  і  повинен  розглядатися другим. Вже після визначення

 основоположних  концепцій побудови державного управління і

 влади в Україні.

      Також,  я хотів би сказати, що вже закінчується друга

 сесі. Ми припинили на цілий рік довибори і я думаю, що нам

 пора  розпочинати  підготовку  нового  Закону  про  вибори

 народних  депутатів  УКраїни.  Адже цей Закон показав свою

 слабкість.  Також  я хотів би, щоб ми звернули увагу, щоб, я 
 я                             - 15 - я 

 скажімо,  під  час  перебування  у  свому виборчому окрузі

 зустрічався   директорат   з  інвалідами.  І  дуже  гостро

 ставиться питання про дезоррієнтацію пенсій для інвалідів.

 Скажімо,  одні категрії від інших відрізняються в декілька

 раз.  І люди стоять на тому, щоб якось зрівняти ці пенвії.

 Щоб був розрив, скажімо, на 50 відсотків, а не в 3-4 рази.

      І  стане  питання  про, якщо ми, скажімо, я думаю, що

 нам  треба  дати  протокольне  доручення  Уряду щодо цього

 питання  і  особливо по догляду за інвалідами. На сьогодні

 плата  людям,  які доглядають за інвалідами це близько 100

 тис  карбованців.  Я  вважаю,  що  це надзвичайно мало, це

 треба переглянути.

      Дякую за увагу.

 

       ГОЛОВА.  Час  використаний,  я  так  зрозумів. Ще 12

 хвилин.

      Кочерга.

 

      КОЧЕРГА, 122, Фракция  "Коммунисты  Україны" .

 

     Уважаемый Александр Александрович и уважаемые коллеги!

 Вы  помните  при рассмотрении вопроса по Постановлению 733

 Кабинету   Министров   давалось   поручение   протокольное

 исключить  предоплату при расчетах с предприятиями. Однако

 в  своей  информации  Пинзенык ниичего по этому вопросу не

 сказал    вразумительного.    Из-за    этого   практически я 
 я                             - 16 - я 

 парализована  деятельность  многих  предприятий,  особенно

 торговли, государственного  и общественного питания.

      Просим  этот вопрос либо включить в повестку дня либо

 потребовать информацию в письменном виде чтобы дал Кабинет

 Министров.

      Спасибо.

 

       ГОЛОВА.  Тодоров.

        Анісімов замість Тодорова.

 

      АНИСИМОВ, 178, Запорожье.

      Александр  Александрович,  я согласен свашим тезисом,

 который  вы  всегда  говорите,  что нет неважных вопросов,

 рассматриваемых  Верховным  Советом,  но  все-таки обращаю

 ваше   внимание   как  руководителя  Президиума  и  членов

 Президиума,  что  всетаки  сегодня надо делать приоритеты.

 Все  остальное на сегодняшний день связано с экономикой -и

 добавление  заработной  платы,  и индексации, и социальное

 обеспечение.    Поэтому   экономические   вопросы,   когда

 чрезвычайная  ситуация  в  экономике,  должны  идти  у нас

 первыми.  Это  вторник,  среда,  четверг. На пятницу их не

 надо  сносить.

      И  следующий  вопрос. В четверг было роздано народным

 депутатом подготовленное подкомиссией по металлургическому

 комплексу  и химии законопроект, который касался отмены 19

 статьи Закона о госпредприятии для того, чтобы поставить в я 
 я                             - 17 - я 

 равные   условия   все   структуры   экономические   и  не

 замораживать  заработные  платы. Сегодня роздано в проекте

 Закона в повестке дня мы видим, что его нет.

      Я  прошу  включить  его  в  повестку  дня  на среду и

 народных депутатов поддержать  меня.

      Это будет первый шаг навстречу производителю там, где

 есть   сегодня   возможность   все-таки   не  регулировать

 заработную  плату предприятий и организаций.

      Поэтому просьба этот вопрос поддержать. Потому что на

 сегодняшний  день много высказываний, мнений и суждений на

 это   счет,  но  хотя  бы  первый  шаг  навстречу  сделать

 производителю  надо  сегодня  нам  с  вами  это выполнить.

 Поэтому  прошу  включить  его в повестку дня на среду, так

 как  экономические  вопросы  один  в  среду -это Закон про

 оплату труда, и следующие в черверг и пятницу.

      Спасибо за внимание.

 

       ГОЛОВА.    Кузьменко.

 

      Скргій КУЗЬМЕНКО, Запоріжжя, 179, "Комуністи  України".

      Я  вважаю  цілком  слушним  ті  зауваження,  які  вже

 зробили  депутати, що виступали переді мною і приєнуюсь до

 них, наполягаю на тому, щоб було поставлено на голосування

 згідно  регламенту,  пропозиція  про  розгляд  питання про

 накладення вето на указ президента щодо торговлі землею як

 товаром  і  на  включкення  в  порядок  денний  пропозицій я 
 я                             - 18 - я 

 депутата  Анісімова і підкеомімій яку він очолює про життя

 обмежень щодо оплати праці, прошу поставити на голосування

 ці питання.

 

      КУЗНЕЦОВ.  127  избирательный  округ  Павел Кузнецов,

 фракцыя комунистов Украины.

      Уважаемый Александр Александрович, уважаемые депутаты.

      Я  хотел обратить ваше внимание на порядок исполнения

 депутатских  запросов, в последнее время у нас становиться

 такой   нехорошей  практикой,  когда  депутатские  запросы

 повисают  в  воздухе,  но  вот как например мой был внесен

 депутатский  запрос по страхованию так сказать гражданской

 отвестсвенности  дорожно-транспортных происшествий, значит

 этот   депутатский   запрос   повис   в   воздухе   еготак

 предварительно  рассматрели,  а  срок  приближаеться  с  1

 января у людей начнут забирать права вместе так сказать со

 страховыми  полюсами  если  у них таковых не будет, значит

 это один пример.

      Второй   пример  хочу  привести  я  дважды  направлял

 депутатский  запрос  Роману  Степу,  министру економики, с

 просьбой  предоставить  мне текст договора к международным

 валютным   фондам  и  предоставления  кредитов,  дважды  я

 получал  просто  напросто  отписки в конце концов мне было

 сообщено  что  никакого соглашени подписано не было. Тогда

 не  понятно  нак  каокм  основании Украина получает сейчас

 кредит  отмеждународного  валютного фонда я прошу обратить я 
 я                             - 19 - я 

 ваше внимание, стараюсь (......*....), депутатские запросы

 повисают  в воздухе. Это прямое нарушение законодательства

 УКРАИНЫ о статусе народного депутата. Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Корнелюк

 

      КОРНЕЛЮК

 

      Сьгодні  кінчається  строк,  строк  повернення коштів

 Згідно  Закону про пріоритетний розвиток села за збудоввані

 об"єкти  соціально-побутового  призначення.  Було б добре,

 щоб  Уряд  проінформував  на  цю тему: як буде виконано це

 законодавство.

      Дякую!

 

      ГОЛОВА.  Може,  я відразу відповім... Пам'ятаєте, тут

 доповідав  віце-прем'єр  Саблук,  на  трибуні.  І  коли це

 питання  задав  йому, здається, Корнелюк, він відповів, що

 всі   кошти  будуть,  всі  витрати,  понесені  на  об'єкти

 соціальної   сфери   ___________   на  основі  Закону  про

 пріоритетність соціального розвитку села будуть повернуті,

 виплачені.  Я ще раз до нього звернувся, і він підтвердив,

 що це буде так. Так що більше я додать не можу нічого...

      М'ясковський.

 

      М'ЯСКОВСЬКИЙ М.М. я 
 я                             - 20 - я 

      (310   Великомихайлівський  виборчий  округ,  фракція

 комуністів України).

      Александ   Александрович!   У   меня  есть  несколько

 вопросов.  Во-первых,  стоит  в повестке дня на 22 декабря

 вопрос  будто  бы  о  местных  Советах.  Но  я  не понимаю

 формулировки:   "Передбачається  час  для  розгляду".  Мне

 думается,  что  это  какие-то  манипуляции  идут в течении

 трьох  недель  вокруг этого Закона. А вы знаете уже второе

 чтение. Поэтому нужно его рассмотреть в четверг, как здесь

 написано. Я поддерживаю депутатов, которые выступали здесь

 и  предлагали внести в повестку дня вопрос о президентском

 Указе  о  Земле. Тоже мы тянем не понятно почеиму время и,

 между  прочим,  избиратели  не  могут  понять,  что, какое

 отношение у депутов Верховного Совета к этому Указу.

      Следующий    вопрос.    Мне    думается,    Александр

 Александрович, что после встречи, которая состоялась между

 Президентом,  вами и Президиумом, и командой Президента, и

 администрацией Президента, мне думается, что хорошо былобы

 создана  какая-то  согласительная комиссия, хорошо было бы

 проинформировать Верховный Совет Украины.

      И  последнее.  Мне  думается также, что назрело время

 устроить   парламентские   слешания   о  положении  дел  в

 потребительской кооперации. Здесь вопрос был об изменениях

 в  Закон  о  потребкооперации.  Мне  думается, нужно очень

 глубоко изучить положение дел в кооперации, потому что там

 царит сегодня коррупция, заимство на высших эшелонах снизу я 
 я                             - 21 - я 

 довергу.  Мне думается, нужно очень серьезно присмотреться

 к вопросу о внесении изменений в этот Закон о кооперации.

      И  последняя  реплика  на  заявление  здесь  депутата

 Зайца.  Мне  думается,  что  то,  о чем вы говорите здесь,

 господин Заец, это говорит об отношении рабочих к депутату

 Зайцу,  а,  может  быть,  и  не  только к нему. Спасибо за

 внимание.

 

      ГОЛОВА. Ричагов, Одеська область.

 

      РЫЧАГОВ, 316 избирательный округ.

      Уважаемый председатель! Уважаемые коллеги! Независимо

 от  депутата  Мясковского,  я случайно совершенно хотел бы

 коснуться  той  же  самой  проблемы,  о которой только что

 говорилось.  Я  хочу  привлечь  ваше  внимание  к афере по

 закладу     собственности,    осуществляемой    аппаратом,

 контролирующим украинску потребительскую кооперацию. Одним

 из  многочисленных примеров беззпкония, творящегося в этой

 системе,   является  ликвидация  Одесского  кооперативного

 техникума.  Нет,  это  не  примитивное  закрытие  учебного

 заведения, которое вступило в противоречие с дейстрвующими

 законами.  Техникум,  преподавательский состав, коллектив,

 насчитывающий  свыше тысячи человек, формально переводится

 в  другой  город,  а  здание  в  центре города планируется

 передать    потребительскому   обществу,   состоящему   из

 нескольких  человек. Аренда здания техникума коммерческими я 
 я                             - 22 - я 

 структурами,  его продажа сулят грандиозные барыши. Кто-то

 увеличит  свои вклады в зарубежных банках, а преподаватели

 и  учащиеся  будут  выброшены  на улицу. Когда-то пайщиком

 потребительской  кооперации  было  все сельское население,

 собственность   создавалась   за   счет   паевых   взносов

 населения,  так  и на государственные средства. Считалось,

 что  деньги,  вкладываемые  в  потребкооперацию,  идут  на

 укрепление  аграрного  сектора.  Онако,  в  1993  году  из

 бюджета  Одесской  области  на эти нужды было выделено 250

 млн.     крб.     Отчисления     проводились     как    на

 общегосударственном  уровне,  так  и  на  уровне  районных

 Советов.   Серьезнвй   шок   руководство  потребкооперации

 пережило   несколько   лет  тому  назад,  когда  в  России

 государство   взяло   на   себя  инициативу  и  российская

 потребкооперация   была   преобразована.  Верховный  Совет

 предыдущего созыва отнесся к этой проблеме толерантно, был

 принят   Закон   "Опотребительской   кооперации",  который

 оставил   все   как   есть,   но   уже  в  новых  условиях

 бесконтрольного  накопления  капитала.  Был  дан  "зеленый

 свет" искусственному сокращению пайщиков, которые являются

 претендентами  на свою часть собственности потребительской

 кооперации.   Сокращение  пайщиков  путем  перерегистрации

 является  само  по  себе  преступной пкцией, которая могла

 быть проведена только при поддержке тогдашнего руководства

 страны.  Члены  потребительских  обществ  должны  были при

 перерегистрации  внести  новый  пай, который был настолько я 
 я                             - 23 - я 

 значителен,  что  они  не  в состоянии были его заплатить.

 Таким  образом  число  пайщиков потребительской кооперации

 резко  усилолось.  Пайщикам,  вносившим  свои  средства  в

 развитие  потребкооперации был и весь коллектив техникума,

 сегодня за стенами потребительской кооперации.

      Сегодня к вам, депутатам, обращаются родители и дети.

 Дайте   им   возможность  нормально  заниматься.  Вот  200

 подписей   поставлены   под  обращение  Верховному  Совету

 родителями   этих   детей.  И  просьба  к  вам,  уважаемые

 депутаты, приглядитесь к, так называемой, рыночной системе

 потребительской    кооперации.    Там   происходит   много

 незаконных действий. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.   Ясно.   Дякую   вам.  Час  використаний  на

 пропозиції.  Я  так  зрозумів  і дякую депутатам за те, що

 вони  цей  час  використали  для  обговорення порядку дня.

 Власне  кажучи,  я думав, що ми після того, як проголосумо

 якраз  перейдемо  до  цього  питання.  Ви скористалися цим

 правом.  Ще  раз,  думаю,  що  вчинили вірно. Значить, про

 перенесення питань тих, що (це пропозиція Пронюка) тих, що

 стосуються  питань  економіки  -ми це питання обговорювали

 вчора  на  Президії.  Дуже  прискіпливо. Кожен пункт, який

 внесений  сьогодні  в  перелік,  обгрунтований  профільною

 Комісією і ми зробили все можливе для того, щоб на початок

 тижня  підняти  ті  питання,  що  потребують обов'язкового

 розгляду на цій сесії. я 
 я                             - 24 - я 

      Тому,  якщо  в  кого виникають сумніви щодо розгляду,

 наприклад, питаня про прибуток на про податок на прибуток,

 зверніться  у  Комісію  відповідну  і ви одержите вичерпну

 відповідь,  чому це питання винесено не на понеділок чи на

 вівторок, а на п'ятницю.

 І  повітре,  що  саме з цього ми виходили. коли розглядали

 перелік  питань. Дальше. Теж саме говорив Шевченко і деякі

 інші  депутати,  тому  я  не буду повертатися дло цього, я

 хочу  сказати,  що  (Шум  в  залі)  Президія  дуже  уважно

 розглядала   ці  питання.  Відносно  нафтового  терміналу.

 Питання   буде   слухатися   на   наступній  сесії  і  яка

 інформація:   вчора   нп   Президії   це   питання   також

 обговорювалося  і інформація, власне кажучи готова, ще тут

 повинні  зроблені  бути  ти дії від Міністерства, до речі,

 Міністерства  охорони  природи  і  деякі інші які ставлять

 крапки  над  І  і ви одержите вичерпну інфорфмацію з цього

 приводу  на  початку  наступної сесії. Це негальмує самого

 процесу,  це  просто  виконання  вимоги  Верховної  Ради з

 приводу   аналізу   ситуації   щодо   терміналу.  Відносно

 документів   про  переговори  у  Москві,  я  звертаюся  до

 Секретаріату,  ви  давали  запит з цього приводу, Верховна

 Рада  давала,  будь ласка, проконтролюйте і дайте депутату

 Шевченку,   зокрема,   інформацію,   власне   кажучи  всім

 депутатам. Ми про це проголосували.

      Відносно  з*їзду  робітників,  участь там соціаліств,

 комуністів  там, це з кількох мікрофонів звучало, а членів я 
 я                             - 25 - я 

 фракції,  ви розумієте тут така ситуація, я не можу нікому

 нав*язувати свою думку і наврядчи мні повинні нав"язувати,

 кожен  стараеться  на ту соціальну силу на яку розраховує,

 ну  хто був на з"їзді комуністів, хто був на інших з"їздах

 чи це з"їзді робітників хто був на інших з "їздах ну це не

 можно  диктувати  ми  не  політичний орган ми орган влади,

 законодавчой влади.

      Ну  а  що  говорили,  навіщо  ви попелярезуєте тут на

 сесії  те що там гововрили, те що думали те і гововрили ну

 яка це має значення. Ми живемо в правовій державі.

      Депутат   Гмиря   збільшення   цін   на   молоко  кім

 санкціоновано. Давайте зробимо доручення або запит, або як

 хочете,  або  ви  підготуйте запит я його підпишу, щоб він

 мав  більшу силу, або давайте відразу дамо доручення зараз

 мінісерству економіки і нехай вони з"ясують обставину, хоч

 це  питанне  внесено до функцій регіонів зараз це не уряд,

 але   розібратись,   проаналізувати  будь  ласка.  Давайте

 зробимо,  або тут, або давайте виконком обласної ради дамо

 такий запит.

      Надрукуйте будь ласка я підпишу.

      Про  дотримання законності значить надання Россійскій

 мові  статусу  державного теж ви маєте право звернутися до

 президента  з  цього  приводу,  якщо  це можно говорити як

 звернення  до президента, давайте ми його оформим як слід,

 будь  ласка це ваше право. Указ пропозиція депутат Мошенко

 щодо  указу про земельну реформу, я хочу сказати ось таке, я 
 я                             - 26 - я 

 як   ми   і  прийняли  рішення  Верховної  Ради  доручивши

 звернутися  до  президента від комісії за моїм підписом на

 основі  зауважень  до  указа  які зроблять спеціалісти, це

 зроблено саме так як доручили. Президент запропонував указ

 про  внесення  змін  до  указу президента до 10 листопада,

 тобто  вніс пропонує певні зміни, причому він абсолютно, я

 б   сказал   толірантно   підійшов   в   цьому  відношенні

 запропонувавши  щоб  до  цього указу комісія ще раз внесла

 свої  зауваження  це проект мова йдеться про проект указу,

 комісія  сьогодні розглядає це питанне, Даниленко комісія,

 я маю на уавзі.

      І  власно  кажучи  вона  може погодитись з тим що тут

 пропонуеться  крім там деяких редакційних і я так вважаю і

 суттєвих  правок.  І  після  цього  цій проект, я можу так

 розуміти  на  основі  попредньої  домовленності цей проект

 указу   стане   документом   який  забезпечує  недопущення

 розтягування    чи   розвалу   господарства,   на   основі

 невиважених  дій  певних  структур влади. Тому я вважаю що

 давайте   будем  так  як  визначились  в  цьому  віношенні

 ддавайте, але якщо ви наполягете щоб голосувати це питанне

 я можу поставти на голосування

      Наполягаете.  Будь ласка. Тоді хто за те щоб включити

 у перелік питань указ про указ президента від 10 листопада

 94-го року про земельну реформу, прошу проголосувать.

 

      Рішення не прийнято. я 
 я                             - 27 - я 

      Я  вибачаюсь!  Одну  хвилиночку!  Включено!  Значить,

 включено -значить, включено!

      Одну хвилиночку...

      Значить,  Регламент  передбачає  (це  я  для  знавців

 процедури),    якщо   питання...   якщо   порядок   денний

 затверджений,  то  включення в порядок дня вимагає третини

 голосів.

      Пройшло...

      (Шум в залі).

      Я  вас  дуже  прошу:  не  коментуйте, я сам здатний в

 даному випадку зробити коментар!

      Так от, ви запитайте про це, Іване Олександровичу (до

 Зайця  звертаюся!)  стан  91-го  депутата,  яким  не  можу

 сказати... Я пояснив аргументацію, але включили. Значить -

 включено!

      Пропозиція  депутата  Кірімова про місцеві Ради і так

 далі.  Ми  (і  це  стосується  багатьох  інших пропозицій:

 М'ясковського  і  інших)  вчора  на Президії розглянули це

 питання  і,  оскільки зауваження було стосовно того, що не

 проінформовані  депутати  про  зміст  зустрічі Президента,

 Голови  Верховної  Ради  з  групої  від  Президента  і від

 Президії і фракції груп Верховної Ради, то я хочу сказати,

 що  доручено  там  учасникам зустрічі проінформувати через

 комісії  всіх  депутатів. Тому, будь ласка, претензії свої

 пред'являйте  головам  комісій,  керівникам  Фракцій. Вони

 повинні  були  проінформувати про те, про що йшлось на цій я 
 я                             - 28 - я 

 розмові.

      А  там,  до  речі, зроблений один важливий такий крок

 створена  робоча група, яка готує до розгляду на Верховній

 Раді   законопроект   про,   будемо   так   говорити,  про

 організацію  влади  в  Україні. Так от, ця група працює, в

 неї  входить 5 представників, які відстоюють інтереси, ну,

 скажемо  так,  умовно,  Верховної  Ради,  названі  мною  і

 внесені  Президентом,  і  5  представників, які відстоюють

 позицію   виконавчої   влади,   внесені   мною  і  названі

 Президентом.    Тобто,    ми   обмінялись   кандидатурами,

 висловлюючи довіру до  того складу.

      Група  працює, працює продуктивно. Презиція Верховної

 Ради  завтра  розгляне  результати  цієї роботи, і тоді на

 четвер  вона  визначиться  і  з  порядком  розгляду  цього

 питання, і з назвами, або формулюванням проектів законів і

 тому  подібне.  І тому ми у четвер з вами визначимось щодо

 розгляду  питання  саме на четвер. Тому ми сьогодні будеом

 затверджувати  порядок дня крім оцього пункту, по якому ми

 будемо проводити окреме  голосування.

      Я  зобов'язаний був вам доповісти і збирався з самого

 початку,   одначе   задали  питання  в  своїх  пропозиціях

 депутати. Тому я на ньому зупинився пізніше.

      Про  соціальні  умови  на  селі:  чоботи,  сірники і,

 посуті,  все,  що  сьогодні  визначає  рівень життя людей,

 безперечно, це питання болюче, вони випливає з усієї нашої

 економічної  ситуації, і тому, я думаю, пропозицію депутат я 
 я                             - 29 - я 

 Кірімова,   давайте   ми  звернемося  з  запитом  цим  або

 доручення  дамо с цього приводу і з приводу того, що давав

 Ричагов  депутат  і  М'ясковський  в  сільській кооперації

 Спепану   Григоровичу   Бабенко,   Станіславу  Григоровичу

 Бабенко.  Нехай  він  проінформує про рівень забезпечення,

 про  перспективи  і  так далі. І якщо з того виплаватимуть

 якісь  посилки  до  Уряду  чи  до  певних галузей, ми тоді

 бидемо  займатися  цим  питання.  Я  вас  просто прошу, ви

 сформулюйте  чітко  це питання і з пропозиціями Ричагова і

 М'ясковського  заодно, бо там і про кооперативний технікум

 і  так дальше -це теж питання цієї галузі. І ми звернемося

 до Бабенка нехай дасть конкретну відповідь для депутатів і

 для всього населення України.

      Тобто,  якщо ви не наполягаєте, ми не будемо включати

 це питання в порядок дня, воно не готове окремо.

      Пропозиції  Зайця  Івана  Олександровича про розподіл

 боргів  і активів. Ну, якщо ви наполягаєте на голосуванні?

 Хоча б наполягав на цьому в 1991 році, не підтримали тоді,

 але,  ну,  давайте тепер будемо голосувати. Хто за те, щоб

 включити  це  питання  в порядок дня, прошу проголосувати?

 Ніхто ж не вимагає ...

 

      "за"

 

      Рішення  прийнято,  чи ні. Прийнято. Третя частина є.

 Прийнято  рішення.  Будь  ласка,  готуйте  законопроекти з я 
 я                             - 30 - я 

 цього  приводу,  документи,  а тоді визначимося, у четверг

 визначимолся, коли будемо ставити це питання.

      Про  термінали  відповів.  Закони  про  економіку  на

 початок   тижня.   Теж   пропозиція   дуже   слушна,  Іван

 Олександрович,  я  дуже  шкодую,  що  вас вчора не було на

 Президії,  коли  ми  весь  час поверталися до необхідності

 розглядати це питання на початку тижня. Може через те вони

 пізніше випливли.

      Депутат    Довганеч   -спад   життєвого   рівня,   це

 перекликається  з  тим,  що  говорив  Кірімов  і  інші.  І

 включити  в порядок інформацію Кабінету Міністрів про стан

 забезпечення  села  товарами  масового попиту -це теж саме

 запит до потребкооперації, споживцої кооперації. Крім того

 хочу  казати,  що  23  числа  Президент  України проводить

 нараду   представників  агропромислового  комплексу,  десь

 близько  чотирьохсот,  наскільки мені відомо, запрошується

 представників  АПК, де будуть підняті ці питання і дані на

 них  відповіді.  Тому  я хотів би, щоб ви уважно, значить,

 прослідкували за такою роботою.

      Пропозиція  Ткаченко:  Закон  про  владу  ширший  від

 Закону  про  місцеві Ради. Ну, відносно того, що ширше, що

 вужче давайте ми про розгляді закону будем дивитись. Я

 відповів,  коли,  в якій послідовності ми будем розглядати

 ці  закони. В четвер буде голосування з приводу... тут, на

 Верховній Раді. І як ми будем його розглядати.

      Підготувати   новий   закон  про  вибори,  бо  цей  - я 
 я                             - 31 - я 

 складний...  Так  сказано  було депутатом. Я вважаю, що це

 питання,  безперечно,  важливе,  хоч воно сьогодні не таке

 нагальне,  бо  пече  сьогодні більше те, що говорив Заєць,

 М'ясковський, інші депутати -сьогодні закони про економіку

 треба  розглядати.  З іншого боку... Ну, бачте, нас з вами

 обрали...  Видно,  і  складним Законом можуть обрати, якщо

 складається так кон'юктура виборча! Але те, що такий Закон

 потрібно  -дано  таке  доручення, працюють над цим Законом

 лепутатська група правова... і не група, а Комісія. Тому в

 свій  час  він  буде  певно що розглянутий. Я думаю, що це

 важливий Закон, але сьогодні він не нагальний.

      Відносно  пенсії  інвалідам:  що  розрив у 3-4 рази і

 треба  зрівняти...  Це  теж  важливе  питання. Є у Комісії

 Буздугана    доручення   готувати   Закон   про   пенсійне

 забезпечення.  Він  не  може  без  всіх  законів економіки

 розглядатися.  Але  сьогодні  проблема ця теж важлива, хоч

 важливіша  інша -що зрівняли в пенсіях, яка взагалі нікого

 не  забезпечує, дуже багато категорій людей, незалежно від

 їхнього  стажу,  досвіду,  трудовго  вкладу у національний

 доход чи у добробут держави.

      Кочерга,  по  Постанові  733-й.  Ми  давали доручення

 Кабінету   Міністрів   виключити  передоплати.  Ми  давали

 доручення   Кабінету   Міністрів  (протокольне  доручення)

 розглянути  питання про можливість виключення передоплати,

 як  засобу господарської діяльності. І щоб Пензеник нічого

 з  цього  приводу  не сказав у своїй інформації. Тому я ще я 
 я                             - 32 - я 

 раз  звертаюся до Секретаріату: повторіть, будь ласка, цей

 запит - інформацію  з цього приводу від Кабінету Міністрів

 ми  повинні  взяти. І при розгляді питань про економіку ми

 повинні знову ж повернутися до цього питання. Я вважаю, що

 захід надзвичайно важливий.

 

      АНІСІМОВ.  Треба  розглянути Закон про відміну статті

 19  Закону  і включити його на середу. Давайте включимо, я

 не  проти. Не те, що я, вчора ми на Президії розглядали це

 питання.   Там   воно   було  зв'язано  з  дейкими  іншими

 обставини, одначе давайте його включимо. В кінці кінців ми

 можемо постановою відрегулювати тоді введення цієї норми в

 дію. Прошу проголосувати.

 

      "За"            "проти"      Рішення прийнято, на середу

      включено.

      Ще   один   депутат  Глух  звернувся  пись/мово,  щоб

 поставити роботу на голосування про те, щоб не треба пряму

 трансляцію  робити  з  засідання  сесії. Ми це голосування

 проведемо   перед   початком  третьої  сесії,  так  як  це

 передбачено регламентом.

      Пропозиція   Кузьменка   відносно  вето  на  Указ  ми

 проголосували. І інші  прийнять.

      Павло   Сергійович  Кузнєцов  про  порядок  виконання

 депутатських  запитів  про  страхові  поліси  водіям. Будь

 ласка.   Я   вас   прошу,   Павло  Сергійович,  зайдіть  у я 
 я                             - 33 - я 

 приймальну,   наберіть  телефон  Шпека,  наберіть  його  і

 запитайте про це. Це було простіше, ніж через мене питать.

 Але,  з  іншого  боку  я  згоден  з  вами,  що  дисципліни

 виконавчої  в  цьому відношенні немає. Тому я до Горьового

 Леоніда Єгоровича звертаюся ще раз. Будь ласка, контрольна

 группа, яка у відділі створена зараз у відділі загальному,

 будь  ласка,  дайте відповідь конкретно депутату Кузнєцову

 про  його  запити згадений і про міжнародний валютний фонд

 договір із міжнародним валютним фондом.

      Зміст договору.

      Про   пропозиції   депутата   Мсковського.  Вони  вже

 охопнені попередніми рішеннями. І те ж саме про пропозиції

 депутата  Ричагова.

      Таким  чином  ми  маемо  змогу затвердити оріентовний

 перелік  питань на 20, 23 грудня за виключенням чтеверга у

 тому  механізмі  який був запропонований чи в тому порядку

 який   був  запропонований  Президією  Верховної  Ради.  Є

 заперечення?

      Будь ласка, 330 включить.

 

      МАСЕНКО.   330   виборчий  округ  Полтавська  область

 Масенко,  щоб  включити  я  вам  писав  депутатський запит

 заслухати інформацію про хід виконання постанови 21 жовтня

 про   подалання   кризового   стану   в   агропромисловому

 комплексі,  там  як  раз є багато пунктів не вилкнуються і

 останнім пунктом передбачено що не пізніщше 1 грудня ось у я 
 я                             - 34 - я 

 мене ця постанова заслухати інформацію ми її не заслухали,

 а  пункти  не  виконуються.  Я  вважаю,  що хоті і коротко

 заслухати і задати це питанне.

 

      ГОЛОВА. Давайте ми в такій послідовності заслухали на

 тому  тижні це факт, те що це інофрмація не задоволняє нас

 це  теж  факт  тому  готуйте документ за яким треба з кого

 питати  як  слід  через  комісію внести цю прпозицію, якщо

 вона буде готова скажимо на цьому тижні розгянемо на цьому

 тижні. Треба грубо кажучи комусь голову відкрутити, давайт

 відкрутимо  про  сто  тому  я  би просив вас ви попрацюйте

 через   комісію  приготуйте  таку  пропозицію,  але  зараз

 гоосувати  просто  питанне  включити  і коли ми слухали на

 тому тижні цю інформацію мабуть не дооцінили.

      (Шум в залі)

      Це   порушення   закону.   Тоді   давайте   доручення

 прокуратурі6  сформулюйте  це  все  зараз  зробим дорученя

 прокуратурі  передамо нехай притягнуть до відповідальності

 тих, хто порушує Закон.

       Я  вас ще. Будь ласка, не сперечайтеся між собою. На

 це  є  відведений  час. Я прошу вас і коли є така потреба,

 звернемося  до  Прокуратури,  хай  займаються  своїм своєї

 справою. Це не наше питання. Марченко.

 

      МАРЧЕНКО.  Александр  Александрович,  Марченко.

      348, Рамны, Сумская область. я                             - 35 - я 

      Я письменно подал предложение для включения в порядок

 дня.  Вы  его  не зачитали. Я прошу включить в порядок дня

 вопрос  на  четверг  или на пятницу вместе с рассмотрением

 Законов   об экономике  - вопрос  о,  значит,  оплате,  по

 заработной   плате   по  уровню  в  сфере  производства  и

 минимальному  прожиточному уровню.

      Дело  в  том, что когда Виктор Пензенык докладывал на

 сессии,   в   прошлый   неделе  по  733  Постановлению  не

 представляется  он  ввел в заблуждение депутатский корпус.

 потому  что  оперировались  средними  цифрами  роста цен и

 заработной    платы,    понятно,    что   банки   утратили

 инвестиционные  фонды  у  них заработная плата растет, а в

 сфере производства заработная плата не соответствует росту

 цен  и  минимальный  или  набор  продуктовый  сейчас стоит

 миллион восемьсот восесьдесят одна тысяча.

      Министр  Каскевич  установил  минимальный прожиточный

 уровень  1  милн.  400 тысяч, откуда это все. Приезжаеш на

 завод,  приезжаешь в село, где люди не получает заработную

 плату,  поэтому  моё  предложение: дать поручение, чтобы в

 четверг  выступили  или  в пятницу и показали рост цент на

 основные  продукты  питания  и товары первой необходимости

 потребления  и  второе  рост  зараболтной  платы  в  сфере

 производства  в  сельском хозяйстве на рабочих местах и в,

 скажем,  в  бюджетной  сфере,  без этого, то что Верховный

 Совет утвердил, это является просто-напросто, пыль бросили

 людям  нашим,  людям  не  за что есть. Я прошу этот вопрос я 
 я                             - 36 - я 

 включить,  проголосовать  и  рассмотреть подробно по моему

 предложению.

 

      ГОЛОВА.  Володимире Івановичу, я не захишаю в данному

 випадку  уряд,  я хочу сказаит, що інформація така роздана

 депутатам   на  основі  аналізу  за  підсумками  листопада

 місяця.  Одну хвилиночку, не треба дискусії, розгортати, я

 пояснюю  на  ваши запітання даю відповідь, і хочу сказати,

 що   інформацію   з  цього  приводу  депутаті  одержали  в

 порівняльній   талиці   з   показніками   відповідними  за

 підсумками  лістопада  місяця,  за  підсумками грудня таке

 порівняння,   бо   статистичних   матетаілів  інших  немає

 сьогодні  буде  на  початку січня. Якщо є потреба включіті

 це,  я  ставлю  на голосування це питання на четвер. Прошу

 проголосувати.   Про   мінімальний   споживчий  рівень  та

 зарабітну плату в сфері виробництва.

      Рішення  прийнято.  Прошу  вас  і  з  членами комісії

 підготувати це питання до розгляду.

      Ємець   будь   ласка,  останнє  зауваження з процедури

 Ми ж не будемо увесь час говори про процедури.

 Сідайте, будь ласка.

 

      _____________  Я  маю наступне процедурне зауваження.

 Тільки  що  перед  цим було проголосовано про включення до

 порядку   денного   Закону   про   зміни   до  Закону  про

 підприємства.  В  мене є запитання, чи є висновок Кабінету я 
 я                             - 37 - я 

 Міністрів по цьому закону. Тому що це питання кілька разів

 обговорювалось в комісіях і я знаю, що його обговорювали в

 Кабінеті  Міністрів,  що  такі  зміни можна вносити тільки

 після прийняття Закону про прибуток з громадян.

 

       ГОЛОВА.   Олександре   Івановичу,  відповідаю  таким

 чином. Я вам точно зараз відповісти на це питання не можу.

 Але  питання  в  даному  випадку  стосується  того,  чи  я

 дотримуюсь  егламенту чи ні. Так от, регламент передбачає,

 щоб   було   таке  обгрунтування,  але  вимоги  регламенту

 стосуються не тільки головуючого, а й до всіх депутатів -і

 тих, хто вносить ці пропозиції,  і тих, хто голосує.

      Тому   при  розгляді  цього  питання  ви  задасте  це

 запитання  оповідачу,  і  коли  виявиться,  що немає таких

 матеріалів, ми знімемо питання з розгляду. А сьогодні воно

 включене.

      Я  ставлю  на  голосування  за виключенням четверга з

 того  риводу,  який  ми  обумовили,  перелік  питань,  які

 внесені   на  обговорення.  Прошу  проголосувати  із  тими

 доповненнями, які ми теж проголосували.

      "За"            "проти"       Рішення прийнято.

      Щось не так? Кирімова включіть, 218-й.

 

      КИРІМОВ.

 

 я 
 я                             - 38 - я 

      Шановний  Олександр  Олександрович.  Я вдячний вам за

 відповідь,  але  ще  один запит меніівін робив про надання

 пільг  інвалідам праці інвалідам дитинства. Які нині вкрай

 важкому  становищі.  І якщо це питанне не можна розглянути

 на  сесії  його  внести,  я  б  хотів  щоб  як небудь його

 протокольний  запис  щоб  однак  його  вирішувати.  Ось це

 питання.

 

      ГОЛОВА.  Добре.  Ну  ясно  що  ви  турбуетесь з цього

 приводу,  будь  ласка  готуйте  відповідні  законопроекти,

 працюйте  в  комісії  Бездугана  з цього приводу і готуйте

 пропозицію,  тому що просто включати разом я думаю ви самі

 згодні що його не можно.

      Який 269, остання пропозиція яку ми розглядаемо.

 

 

      РОСТАШ І.

 

 

      (269 виборчий округ, Стрийщина)

      Олександр  Олександровичу,  я  просив  би порушити ще

 одне    дуже    важливе    питаня   -це   питання   доплат

 малозабезпеченим  за  комунальні  послуги:  газ, світло та

 житло.  Фактично  рішення  готове, але чомусь затримується

 виплата  цих  грошей.  Можливо,  ми заслухаємо цього тижня

 також коротку інформацію Уряду з цього питання. я 
 я                             - 39 - я 

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Хто  готовий  відповідати за це питання? Хто

 відповідає  за  це  питання  з  комісій,  я  маю на увазі?

 Комісія  Буздугана?  Чи  Комісія  Черепа?  Про  доплати за

 комунальні послуги. Де Валерій Іванович?

      Я  просив  би  вас,  давайте так: рішення це було при

 прийнятті    Постанови   Верховної   Ради   стосовно   733

 Постанови...  Давайте  так: зараз ми проголосуємо, зробить

 інформацію  Валерій  Іванович  з  цього  приводу,  а потім

 будемо,   якщо   потрібно,  проголосуємо.

      Перелік   питань  затверджений.  На  сьогодні  першим

 питанням  пропонується  поза внесеними пропозиціями на ваш

 розгляд   текст-звернення   Верховної   Ради   України  до

 Державної  Думи і Ради Федерації Росії з приводу трагічних

 подій в Чеченській республіці. Прошу уваги.

      Цей   текст   розглядався   вчора   на   Президії   і

 рекомендується вам для голосування.

      Оскільки  радіослухачі  його  не мають перед собою, я

 прочитаю цей текст, а ви, будь ласка, ще раз послухайте.

      "За свідченням засобів масової інформації, зокрема, і

 російських,  в Чеченській Республці ведуться бойові дії із

 застосуванням важкої зброї, що призводить до масових жертв

 і  страждань  цивільного  населення. В трагічній ситуації,

 разо  з  представниками  інших  народів,  опинились і наші

 співвітчизники: українці, жителі Чечні. Глибоко стривожені я 
 я                             - 40 - я 

 їх  долею,  ми  закликаємо  вас  вжити  всіх  заходів  для

 припинення  пролиття  крові. Ми переконані, що розв'язання

 проблеми  силовими, збройними засобами призведе не лише до

 поглиблення  конфлікту,  а  й  може  негативно вплинути на

 безпеку в регіоні і у всьому світі.

      Не  маючи  сумніву  у  відданості  російського народу

 демократичним   цінностям,   закликаємо  вас  зробити  все

 можливе  для  того,  щоб  закріплені  в міжнародних пактах

 високі  стандарти  прав  і свобод людини, про необхідність

 дотримання   яких   неодноразово   наголошувало  російське

 керівництво,   були  застосовані  і  до  корінних  народів

 Кавказу.

      Сподіваємося,    що   кровопролиття   і   позбавлення

 священного  права на життя людини буде зупинено, і конфлік

 в цьому регіоні буде врегульовано політичними методами."

      Ставлю на голосування!

 

      ЗА -

 

 

      За - 290. Рішення прийнято.

      Про  обрання  та увільнення з посад суддів військових

 судів, доповідач Денисенко Володимир Васильович -заступник

 голови Верховного Суду України. Прошу.

 

      ДЕНИСЕНКО В.В. я 
 я                             - 41 - я 

 

      Шановні  народні  депутати!  На ваше рішення сьогодні

 вам   представляється  до  обрання  41  кандитат  у  судді

 військових   судів.   Із  них:  суддями  військових  судів

 регіонів  та  військово-морських  сил України -п'ять осіб,

 головами   військових   судів   гарнізонів   -дві   особи,

 заступниками  голів  військових  судів  гарнізонів  -шість

 осіб і суддями військових судів гарнізонів -двадцять вісім

 осіб.

      Раніше  із  них  працювали суддями -шістнадцять осіб,

 вперше  обирається на посаду судді -25 осіб, в тому часлі:

 військовослужбовців  -9  осів  і  16  осіб призивається із

 запасу. Всі ці люди уже майже більш як на протязі пів року

 проходили   провірку   здавали  кваліфікаційний  іспити  у

 кваліфікаційній  комісії,  військовій і вищій атестаційній

 комісії  пройшли  комісію  Верховної  Ради  на  засіданніі

 комісії були присутні депутати від 6 комісій.

      Прошу підтримати.

 

      ГОЛОВА. Чи є запитання до доповідача?

      Запитань  немає.  Я  ставлю  на голосування постанову

 Верховної  Ради  про  обрання  та увільнення з посад судів

 військових судів, прошу проголосувати.

 

      За 228. Рішення прийнято.

 я 
 я                             - 42 - я 

      Про   постанову   Верховної   Ради   про   припинення

 повноважень   деяких   судів  Верховного  суду  автономної

 республіки  крим  обласних та військових судів. Ставить на

 голосування.

 

      __________ Шановні народні депутати.

 

      Рішення прийнято.

      Ставиться на голосування потсанова Верховної Ради про

 обрання суддів міжобласного суду. У вас на руках є коротка

 постанова прошу.

 

 "За"            "проти"

 

      Рішення  прийнято.

      Слухається  питання  про  проект  Закону  України про

 внесення  доповнень  і  змін  до Кримінльно-процесуального

 кодексу України щодо розгляду в суді кримінальних справ.

      Доповідає  Володимир  Васильович Денисенко -заступник

 голови Верховного  Суду  України.

 

      ДЕНИСЕНКО. Шановні народні депутати! Ви знаєте, що 21

 вересня  цього  року Верховною Радою України був прийнятий

 закон  про  внесення  змін до деяких положень Кримінально-

 процесуального кодексу про підсудність кримінальних справ.

      Цим  законом,  який  ми просимо вас дуже прийняти, ми я 
 я                             - 43 - я 

 вводимо   тільки   одну   позицію,   щоб   обвинувачуваний

 знайомився   із   своїм   правом   на   колегіальний   або

 одноособовий  розгляд справи на ранній стадії процесу ще в

 період попереднього слідства по справі.

     Прош у підтримати.

 

       ГОЛОВА.  Чи  є  запитання  до доповідача? Немає. Тут

 чітка формула. Тмоу ставиться проект на голосування.

      "За"    "проти"    Рішення    прийнято.    Володимире

 Васильовичк,  дякую  за  змістовну доповідь, відайте, будь

 ласка.

      Слухається  питання  про  проект  Закону  України про

 ратифікацію  угоди  між Урядом України і урядом республіки

 Білорусь    проуникнення   подвійного   оподаткування   та

 запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків

 на  доходи  і  майно. Іліїн Віталій Никифорович -начальник

 головної   державної   податкової   інспекції,   заступник

 Міністра фінансів України. Хоч, власне кажучи, це питання,

 не  потребує додаткового...

      То  це  зрозуміло,  гранично,  у  вас  є документи на

 руках,  мова йде про угоду, яка вкрай потрібна і про це ще

 підтвердив візит прем'єр- міністра  України в  Білорусь.

      Нема заперечень? Хто за це прошу проголосувать.

      Хто  за  проект?  Голосується проект з цього питання,

 проект Закону вірніше.

 я 
 я                             - 44 - я 

      "за"

 

      За - 254. Рішення прийнято.

      Проект Закону України "Про обіг в Україні наркотичних

 засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Я вибачаюсь.

 Питання,  яке  перед цим стоїть, в св'язку із сьогодняшнім

 днем  і в зв'язку з тим, що фракція просить ще визначитися

 там  про  голову  комісії, я пропоную перенести на завтра,

 тобто  це  можна проголосувати, а можна просто домовитися,

 що...  Проголосувати?  Питання по голову комісії Верховної

 Ради я  прошу перенести на завтра за вашої згоди.

      (Шум в залі)

      Я  прошу  проголосувати  на завтра. Включіть систему.

 Підождіть.  Ну,  на  пйятницю,  корече  сьогодні не..., на

 п'ятницю переносимо.

 

      "за"

 

      Рінення прийнято.

      Омельченко Григорій Омел'янович на трибуну.

      Прошу. Тут три закони. Будь ласка, перший закон, який

 я оголосив.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

 

 я 
 я                             - 45 - я 

      Шановні  виборці,  шановні  колеги депутати, шановний

 Голово Верховної Ради!

      Проекти   законів   України   "Про   обіг   в  Україні

 наркотичних  заходів,  психотропних речовин, їх аналогів і

 прекурсорів",   "Про   заходи   протидії  незаконному  обігу

 наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та

 зловживання  ними"  та  "Про внесення змін та доповнень до

 деяких  законодавчих актів України щодо посилення боротьби

 з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів,  психотропних

 речовин  і прекурсорів" підготовлені Кабінетом Міністрів з

 участю   нашої   Комісії  та  зацікавлених  міністерств  і

 відомств  на  виконання  державної  Програми  боротьби  із

 злочинністю,   затвердженою   Постановою   Верховної  Ради

 України   від   25  червня  1993  року  та  Розпорядженням

 Президента  України від 13 травня 1993 року ь53-93 РБ "Про

 заходи   щодо   посилення   боротьби   з   розповсюдженням

 наркотичних  засобів  в  Україні".  Крім  того, необхідною

 умовою   вдосконалення  Законодавства  "Про  обіг  обіг  в

 Україні   наркотичних   засобів,  психотропних  речовин  і

 прекурсорів"   є  та  обставина,  що  Україна  є  стороною

 Конвенції Організації Об'єднаних Націй "Про боротьбу проти

 незаконного   обігу  наркотичних  засобів  і  психотропних

 речовин"   1988   року.   Виконання   її   для  України  є

 обов'язковим,  оскільки  вона ратифікувала цю Конвенцію 25

 квітня  1991  року  (дивіться  "Відомості  Верховної  Ради

 України"  за  1991  рік,  ь  24, стаття 277). "Зловживання я 
 я                             - 46 - я 

 наркотичними    засобами,   психотропними   речовинами   і

 прекурсорами,  їх  незаконний  обіг  за останній час стали

 однією з найбільш гострих соціальних проблем, яка викликає

 занепокоення у всьому світі.

      Шановні  депутати,  для  обьеднання зусиль боротьби з

 розповсюдженням  наркоманії  генеральною ассамблеєю ООН 23

 лютого  1990  року  було  прийнято політичну декларацію, і

 всесвітню  програму  дій  по  міжнародному співвиробництву

 боротьби   проти   незаконного   виробництва,   обсягу  та

 розповсюдження   наркотичних   засобів   та   психотропних

 речовин.   Вона  проголосила  1991-2000  роки  десятиріччя

 організації  обьеднаних  націй  в  боротьбі з зловживанням

 наркотиками,   за   пропонувала   усім   країнам  прийняти

 відповідні програми протидії наркоманії.

      В  Україні наркоманія, та пов"язані з нею зловживання

 набувають   все   більшого   масштабу,  стоють  серьезнимі

 соціальнимі  факторами які негативно впливають на розвиток

 суспільства.

      Сильно  зростає кількість осіб які вживають наркотики

 бех  призначення лікаря. Щорічно виявляється і береться на

 облік від 6-8 тисяч наркоманів, за станом на 1 жовтня 1994

 року зареєстровано понад 45 тисяч споживачів наркотиків за

 урахуванням  акцензу  цього  процесу  реальна їх кількість

 перевищує  400 тисяч чоловік, а до 2000 року прогнозуеться

 їх  збільшення  до  міліона.  Майже  дві  третинин тих які

 перебувають на обліку за зловживання наркотичними засобами я 
 я                             - 47 - я 

 особливо віком до 30 років. Із них половина неповнолітніх.

 За останні 5 років злочинність на грунті наркоманії зросла

 4  тисяч скоїних злочинів в 89 році до 25 тисяч у 93 році.

      У  поточному  році  кількість  злочинів, пов'язаних з

 наркотиками  збільшилась на 5, 5 відсотка і дорівнює 19, 3

 тисячі,   що  становіть  майже  6  відсотків  у  структурі

 загальної  злочинності  в  Україні.  Такого  ще  у  нас  в

 практиці не було.

      Наявність значної сировинної бази приваблює в Україна

 розповсюджувачів  наркотиків  з  інших країн СНД, втягує в

 наркобізнес  мешканців  села, які стають на злочинний шлях

 збагачення  за  рахунок  заготівлі  та  реалізації макової

 соломки.  Обсяги  вилучених  наркотичних  засобів  виросли

 майже  в  30 разів і становили у 1993 році більше чим в 28

 тон. За 9 місяців цього року илучено понад 22 тони. Більше

 як   70   процентів  наркотиків,  які  знаходяться  на  її

 території,   відсутність   надійно   захищених   кордонів,

 інтенсивна   міграція   населення   та   потоки  вантажів,

 історично  обумовлені культурні  зв'язки між державами СНД

 призвели   до   збільшення  надходження  наркотиків  через

 кордони з цими країнами. Поширення зловживання наркотиками

 та  різке  підвищення цін на них створюють спритливі умови

 для   виникнення   злочинних  угрупувань,  які  здійснюють

 організований   збут  наркотиків.  Так,  у  минулому  році

 викрито  823  таких групи, а за 9 місяців цього року -717.

 Збільшуються   обсяги  вилучених  наркотиків.  Посилюється я 
 я                             - 48 - я 

 інтерес  до  України  з  боку  міжнародного  наркобізнесу,

 зумовлений, в першу чергу, особливостями її геополітичного

 становища,     недосконалістю    чинного    законодавства,

 послабленням    (а   подекуди   -недосконалістю)   митного

 прикордонного  контролю.  Наркосиндикати  виношують наміри

 легалізації  відмивання  прибутків  від наркобізнесу через

 тіньові  і  легальні  структури.  В  цих  умовах  невжиття

 термінових  і ефективних заходів, незаконне розповсюдження

 наркотиків може стати реальною загрозою інтересам держави,

 здоров'ю та благополуччю населення України.

      Зловживання  наркотиками  і  зростання злочинності на

 цьому   грунті  вимагають  відпровідної  державно-правової

 політики  протидії  незаконному обігу наркотичних засобів,

 що  повинна  здобути надійну і міцну основу у відповідному

 законодавстві,  яке б регулювало законний обіг наркотичних

 засобів,    психотронних    речовин    і    їх   аналогів.

 Відповідальність  за  порушення, пов'язані з незаконним їх

 розповсюдженням, а також лікування наркоманів. Оскільки на

 найближчі  роки  загальний прогноз ситуації з наркотичними

 засобами   в  Україні  є  несприятливим,  то  встановлення

 запропонованих  законопроектних  вимог  до регламентування

 порядку  обігу  наркотичних засобів, психотронних речовин,

 їх   аналогів   на   рівні  Закону  є  для  нашої  держави

 надзвичайно важливим і необхідним.

      До     цього    часу    ці    питання    регулювались

 багаточисельними   ідомчими   гормативними   актами,  якіт я 
 я                             - 49 - я 

 потребують уніфікації і систематизації заходів, адекватних

 наявній   ситуації.   Єдиний  порядк  культування  рослин,

 виробництва,    виготовлення,    зберіганню,    розподілу,

 перевезення,  посилання,  торгівлі,  експорту,  імпорту  і

 використання  наркотичних  засобів, психотронних речовин і

 їх аналогів на рівні законодавчого акту посилить державний

 контроль.

      В  цих  трьох  законопроектах  передбачені норми, які

 регламентують    заходи    протидії    незаконного   обігу

 наркотичних    засобів,   психотронних   ресовин   та   їх

 немедичному вживанню. Вперше в національному законодавстві

 передбачається    дозволити    органам,   які   здійснюють

 оперативно-розшукову діяльність, проведення контрольованих

 поставок і закупок наркотиків, огляд транспортних засобів,

 вантажів, закриття об'єктів масового перебування громадян,

 в  яких  виявлено  систематичне вживання наркотиків, бари,

 кафе, ресторани, казино  тощо.

      Регламентується  порядок  виявлення медичного огляду,

 обстеження та  лікування осіб, хворих на  наркоманію.

      Пропонуються   відповідні   зміни   і  доповнення  до

 кримінального, кримінально-процесуального кодексу, Кодексу

 України  про адміністративні правопорушення Закону України

 про  підприємства та Закону України про приватизацію майна

 державних   підприємств.   Проекти  враховують  відповідні

 міжнародні   правові   норми  і  рекомендації  міжнародних

 організацій,  які  займаються  контролем  за  наркотичними я 
 я                             - 50 - я 

 засобами,   психотропними   речовинами   і   боротьбою   з

 назаконним обігом наркотиків.

      Шановні   колеги   депутати!   В   підготовці   цього

 законопроекту,   як   я  уже  сказав,  приймали  участь  і

 розробляв   законопроект   Кабінет   Міністрів   з  участю

 Міністерства охорони здоров'я України, головним наркологом

 міста   Києва,   Міністерства  внутрішніх  справ,  Службою

 Безпеки    України,   Міністерством   Закондонних   справ,

 Міністерством    юстиції,    Верховним    Судом   України,

 Генеральною   прокуратурою,  Державним  Митним  комітетом,

 Інститутом   держави   і   права  Академії  наук  України,

 Державний   комітет  по  сприянню  малим  підприємствам  і

 підприємництву,  Фонд  державного  майна,  Київська міська

 колегія адвокатів.

      Шановні   колегі!   Перехожу  до  невеликого  аналізу

 першого  запропонованого Законопроекту, який називається "

 Про  обіг  в  Україні  наркотичних  засобів,  психотройних

 ресовин  і  аналогів  і рекурсорів". У цьому Законопроекті

 вноситься  законодавчі юридичні закріплення таких термінів

 як  наркотичні  засоби,  психотройні речовини, рекурсори і

 так дальше. Ви їх бачите перед собою в Законопроектах, які

 находяться перед вами.

      Стаття 3 передбачає порядок обігу наркотични засобів,

 психотройних речовин і їх аналогів.

      Стаття  4  передбачає  наркотичні засоби, психотройні

 речовини  та  (..........),  що  підлягають  контролю і їх я 
 я                             - 51 - я 

 класифікація  відповідно  до  міжнародних  правових норм і

 перебачених резолюціями Організації Об'єднаних Націй.

      Стаття   5   передбаченого  Законопроекту  встановлює

 контроль за обігом цих препаратів.

      Зверніть    увагу   на   статтю   7   запропонованого

 Законопроекту,  яка  передбачає заборону обігу наркотичних

 засобів  і  речовин, препаратів, занесених до таблиць, які

 передбачені міжнародними правовими актами.

      Стаття  8 цього Законопроекту передбачає діяльність у

 сфері   обігу  (..........)  наркотичних  чи  психотройних

 речовин.

      Розділ   2   запропонованого   Законопроекту   "Умови

 здійснення   окремих   видів   діяльності  у  сфері  обігу

 наркотичних  засобів  і  психотройних  речовин". Обмеження

 обсягів  виготовлення та збереження наркотичних засобів чи

 психотропних речовин".

      Вперше  в нашому законодавстві встановлеюється стаття

 11,  яка передбачає імпорт, експорт та транзит наркотичних

 засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів; стаття 12

 регламентує   порядок   перевезення  наркотичних  засобів,

 психотропних  речовин  на  території  України. Розділ ІІІ,

 який   вводиться   до   цього  законопроекту,  -"Державний

 контроль  за діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів,

 психотропних  речовин". Стаття 17 передбачає звітність про

 діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних

 речовин,   інвентаризація  і  баланс,  які  передбачаються я 
 я                             - 52 - я 

 статтею  18.  Стаття 20 запропонованого вами законопроекту

 забороняє рекламу накотичних засобів, психотропних речовин

 і  відповідальність  за  порушення цього Закону. Стаття 22

 (остання)   цього   законопроекту   встановлює,   що  якщо

 міжнародними угодами України встановлені інші правила, ніж

 ті,   що   містяться   у  цьому  Законі,  та  інших  актах

 законодавства   України   про  обіг  наркотичних  засобів,

 психотропних  речовин і прекурсорів застосовуються правила

 міжнародного договору.

      Оце   коротенький   аналіз   і   довідка   до   трьох

 законопроектів,  і законопроект, аналіз, який я зробив вам

 "Про  обіг  в  Україні  наркотичних  засобів, психотропних

 речовин і прекурсорів".

      Шановний    Олександре    Олександровичу,    короткий

 зробився аналіз. Якщо будуть до цього законопроекту якість

 запитання чи зауваження?

 

      _______________Будь ласка.

 

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, поки ви запитшіть це на виступу я

 тим часом запитаю Грримлялича, у нас три проекти вашіх від

 комісії  і  три  проекти  від  кабінету  Мінітріс.  В чому

 принципова відміність цих законопроектів.

 

      ГРИМЛЯНИЧ.  Законопроет,  який був внесений Кабінетом я 
 я                             - 53 - я 

 Міністрів   України,   законопроект   який   був  внесений

 Кабінетом   Міністрів  України,  нашою  комісією  залучені

 відповідні  фахівці  які  я  вам сказав і був дуже суттєво

 доопрацьован.   І  був  доопрацьований  і  тому  окли  був

 представник  від  Кабінету Міністрів України, який приймав

 участь  у  роботи  разом  з  нашою  комісією  вносимо  уже

 доопрацьований проект Кабінету Міністрів України.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Яворівський.

      Опублікуйте список.

      Давайте  відведем  20  хвилин  на  запитання можно по

 трьох законах будемо виступати, цю розмову давать.

      Ну  давайте  тоді зробимо так нехай доповідач зробить

 аналіз  по  трьох  законах  і  по трьох же будуть робиться

 доповіді.  Будь  ласка.  Другий закон вибачайте, запитання

 задасте пізніше.

 

      __________    Шановні    колеги    депутати.   Другий

 законопроект який вноситься на ваш розгляд називаеться про

 заходи    протидії    незаконому    наркотичних   засобів,

 психотропних  речовин і прискурсорів і зловживання ними, у

 цьому  законопроекті  передбачаеться  встановити юридичний

 визначення  що таке незаконний обіг наркотчних засобів, що

 таке  наркоманія,  хворий на наркотики наркоман, незаконне

 вживання, медичний огляд, медичне обстеження, наркологічні

 заклади,  добровільне  лікування примусове лікування і так я 
 я                             - 54 - я 

 дальше,   стаття   3   внесено  законопроектом  передбачає

 встановлює  органи  що ведуть боротьбу з незаконним обігом

 наркотичних засобів, психотропних речовин і пескурсовів та

 зловживання ними.

      Розділ  другий  як  вказано  в законопроекті протидії

 незаконному обігу наркотичних засобів.

      Вводиться  в  статтю  4 поняття що таке контрольована

 поставка,   стаття   5   -контрольована  закупка,  стаття6

 передбачає  конфіскацію  наркотичних засобів, психотропних

 речовин  і  прескурсовів,  які  знаходяться  у незаконному

 обігу.  Стаття  7  важлива  стаття  засоби  правоохоронних

 органів  про  розміщення  коштів одержаних від незаконного

 обігу    наркотичних   засобів   психотрнних   речовин   і

 прескурсовів.  Сттатя 8 це дуже важлива огляд транспортних

 засобів  вантажі  особисті  речей вона збалансована тим що

 огляд  транспорту  засобу вантажу, що в ньому знаходиться,

 особистих  речей водія і рпасажирів, може бути здійсненено

 посадовими  особами  уповноважених  органів  зазначенних у

 стаття  3  цього  закону  але ще на підставі обгрунтованих

 заяв,   повідомлень   про   правопорушень   пов"язаних   з

 незаконним  обігом  наркотичних  засобів або при наявності

 про  це  іншх  достовміних інформацій компетентих органів.

 Частина   третя   цієї   статті   передбачає   що  у  разі

 безпідставного  огляду,  транспорту  вантажу,  що  в ньому

 знаходиться водія і пасажирів, а також

 я 
 я                             - 55 - я 

 безпідставного доставлення зазначених осіб і транспорту до

 правоохоронних   органів   -такі   особи  мають  право  на

 відшкождування у повному обсязі завданої їм матеріальної і

 моральної шкоди згідно з чинним Законодавством.

      Стаття,    наприклад,    11   передбачає   здійснення

 адміністративного  нагляду  за особами, звільнених з місць

 позбавлення  волі.  Важливий розділ третій -" Заходи проти

 дії,   незаконному   вживанню   наркотичних   засобів  або

 психотропних  речовин".  Виявлення  осіб,  що  зловживають

 наркотичними засоби або психотропними речовинами, медичний

 огляд та медичне обстеження цих осіб. Стаття 14 передбачає

 порядок добровільного лікування осіб хворих на наркоманію.

 Вишкодування   витрат   на   медичний   огляд  та  медичне

 лікування, що передбачено статтею 15.

      Стаття 16 передбачає примусове лікування осіб, хворих

 на наркоманію.

      17   стаття,   запропонована  Законопроекту,  шановні

 народні депутати, передбачає порядок розгляду матеріалів у

 суді  про  направлення  осіб  на  примусове  лікування від

 наркоманії.

      Єсть  стаття, яка передбачає дострокове звільненя від

 примусованого  лікування від наркоманії. продовження цього

 строку.

      Крім  того,  стаття  20  запропонованого  вам Закону,

 передбачає порядок збереження жилого приміщення за особами

 хворими за наркоманію. я 
 я                             - 56 - я 

      І стаття 21. На основі постанови суду про направлення

 особи,  хворої  на  наркоманію,  на  примусове лікування є

 підставою  для  звільнення  її  з  роботи  або  припинення

 навчання, (..........) в законодавчому порядку.

      І  третій Законопроект, який вноситься в пакеті з цим

 з  цими двома Законопроектами -це Законопроект України про

 внесення  змін  і  доповнень  до деяких законодавчих актів

 України,  щодо  посилення  боротьби  з  незаконним  обігом

 наркотичних засобів, психотропних речовин і препурсорів.

      Перше,  на  що  слід  звернути  увагу.  Кримінальному

 кодексу  пропонується  доповнити  статтями  71.  3  (це  -

 "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або

 прокурсорів) і статті 29 з значком 12, 13, 14, 15, 16, 17,

 18,    19    і    20,    де   передбачається   кримінальна

 відповідальність  за  незаконний обіг наркотичних засобів,

 психотропних  речовин  і  прескурсів. Вносяться відповідні

 зміни   і   доповнення   до  Адміністративного  кодекса  і

 Кримінально-процесуального кодекса.

      Шановні  колеги-депутати! Комісія пропонує розглянути

 запропоновані  законопроекти  в  комплексі і прийняти їх у

 першому    читанні.

      А   тепер,   шановний  Олександре  Олександровичу,  я

 готовий відповісти на всі запитання і зауваження.

 

      ГОЛОВА. Яворівський!

 я 
 я                             - 57 - я 

      ЯВОРІВСЬКИЙ

 

 

      (виборчий    округ,   Світловодськ,   Кіровоградської

 області. Демократична партія України).

      Шановний Григорію Омел'яновичу!

      Ну,  те  геополітичне  становище  в  Україні,  яке ми

 маємо,   десь  завтра,  післязавтра,  через  кілька  років

 повинно  нам  би  приносити  колосальну  вигоду  і  навіть

 колосальні  прибутки.  Поки що воно нам дає колосальні, на

 жаль, колосальні  збитки. Один із них - це те, що ми стали

 транзитною державою між Європою і Азією, де вільно, власне

 кажучи,  перекочуються  хвилі  і корупції, і бандитизму, і

 наркомафії.

      Я  маю  до  вас  таке запитання: як ви як професіонал

 все-таки  оцінюєте  сьогодні  витуацію після того, коли ми

 натиснемо кнопки і в першому читанні приймемо цей закон і,

 очевидно,   найближчим   часом  приймемо  його  у  другому

 читанні.  Чи  буде  він хоч якимось, по суті, фільтром? До

 чого  це  я веду, хочу, щоб ви мене зрозуміли? У Німеччині

 28  разів правився закон аналогічний. Тобто, це ті закони,

 які  завжди  залишають  якусь  дірку  і  їх потім потрібно

 латати.

       І друге запитання. Я хочу сказати, що комісія з прав

 людини цілковито підтримує цей закон, ми його дуже глибоко

 проаналізували,   зробили   вам  ряд  зауважень,  які,  на я 
 я                             - 58 - я 

 превеликий жаль, не враховані. Може, це сталось випадково,

 але   у   Законі  про  обіг  стаття  7  останній  абзац  -

 "зобов'язані  знищити  ці  рослини  в  разі  їх  виявлення

 негайно   або   в  термін  встановлений".  Ми  робили  вам

 зауваження -це значить знищити тільки в тому випадку, коли

 виявлено?  То  ви  собі  уявіть,  що  ми  закладаємо: якщо

 виявили, то треба знищити, а якщо не виявили, то може бути

 далі  і  далі.  Тобто,  якась  більш єорства форма повинна

 бути, заборонна передусім.

      Як ви це оцінюєте?

      Дякую.

 

      _____________Дякую,   шановний   колего.   Начну   із

 останнього вашого запитання.

      По-перше,  в  частині  1  статті  7  обіг  речовинних

 препаратів,  занесений  до  таблиці  номер  один,  а також

 культування   снотворного   маку   на   територіі  України

 забороняється.  Уже  є  заборона.  Так само, як і на посів

 конопель.

      Частина  друга.  "Культивування конопель дозволяється

 лише для промислових потреб на отримання насіння тільки на

 підставі   та   в   обсязі,   передбаченому  в  державному

 замовленні".  Решта  -заборона. Якщо ж виявляються от такі

 от посіви, то там, де виявлено, дається вказівка негайного

 знищення     чи     встановлюється     термін,    скажімо,

 правоохоронними  органами,  але на органи внутрішніх справ я 
 я                             - 59 - я 

 окремо покладається завдання по виявленню незаконних таких

 посівів.

      Тепер,  шановний  мій колего, відносно вашого першого

 запитання.  Це  перша  спроба  буде  нашого  законодавчого

 вищого   органу   втілити   у   форму  закону  ті  відомчі

 інструкції,  які  в  нас  були,  ле  дуже  серйозні  були,

 скажімо,  протиріччя  з  іжнародними  правовими  актами, з

 резолюціями Організації Об'єднаних Націй. І тоу, виконуючи

 рішення  тих  резолюцій Організації Об'єднаних Націй, тієї

 політичної   декларації,  на  яку  я  посилався  у  своєму

 виступі,  наша  Комісія  (..........)  більше  чим  8 чи 9

 зацікавлених    міністерств   чи   відомств,   привела   у

 відповідність  і  цю  термінологію,  і  (..........) і так

 дальше.

      Скажу  ще  більше,  шановний  пане  Яворівськи, що як

 тільки  у  нас  буде  конвертована  національна валюта, то

 виникає   дуже   велика   небезпека,   що   Україна  почне

 становитися  ринком збуту наркотиків. І тому та розроблена

 національна програма по боротьбі з наркоманією в зв'язку з

 прийняттям цих законів дасть в якійсь мірі бар'єр на шляху

 розповсюдження  цієї  білої  смерті  на  теренах  України.

 Прогноз  спеціалістів  я  вам сказав: до кінця 2000 року у

 нас  може  бути мільйон осіб, які вживають наркотики. Я не

 виключаю,  що, можливо, в 1995 році, десь в середині, це й

 ще  покаже  практика,  нам прийдеться з вами, як ви казали

 (..........)  добавляти  у  ці законодавчі акті відповідні я 
 я                             - 60 - я 

 зміни і доповнення.

 

      ГОЛОВА.   Шановний   Григорій   Омел'янович,   у  вас

 відбулась    дуже    цікава    розмова    із   Володимиром

 Олександровичем,  я  думаю,  що всі прислухалися до неї, я

 просив би все-таки короче відповідати на запитання. Добре,

 і  оскільки  пов'язане питання з тим, що задавав Володимир

 Олександрович,  ми  мак включаємо до переліку тих культур,

 які  не можна сіяти на України, крім держзамовлення. Так я

 зрозумів? Немає цього? Не  включається мак?

      ___________. Мак включається.

 

      ГОЛОВА. Включається в перелік...

 

      ___________.  Це не наша прихоть, шановний Олександре

 Олександровичу, це рішення, відповідне рішення Організації

 Об'єднаних   Націй   України.   Шановні   колеги!  І  тому

 заборонено посів будь-якого маку.

 

      ГОЛОВА.    Зрозуміло.   Треба   ставити,   щоб   було

 держамовлення солідними, можем маком торгувать тоді.

      Будь ласка, Анісімов.

 

      АНІСІМОВ Л.О.

 

      178 избирательный округ, город Запорожье, Анисимов. я 
 я                             - 61 - я 

      Ну,  важность принятия этого Закона на сегодня еще не

 назрела  в нашем государстве, и я очень рад, потому что на

 моем   избирательном   округе   есть  такой  район:  Левое

 Запорожье, наркомания на сегодняшний день расцвела во всем

 своем  обилии.  Поэтому,  я  думаю,  это один из факторов,

 который  сегодня  притормозит  это  действие,  и мы уже не

 прячем,  как  страус,  голову в песок и называем факты те,

 что есть.

      Я  вам  такой  хочу  задать  вопрос. От, вы коснулись

 вопроса, действительно, мака. Скажыте или у бабушки посеян

 этот  мак,  будем  говорить  3-5 головок, и здесь 1 статья

 "незаконний обіг наркотичних засобів" мы его отнесем туда,

 или  это плантация, надо зделать определенную в этом плане

 расшифровку,  может  быть под госзаказ он может высеваться

 на  территории  Украины, потому что каждый из нас когда-то

 пробовал и привык кушать пирошки с маком.

      И  второй  вопрос.  Изменение к Уголовному Кодексу, о

 которм   вы  говорили.  Он  будет  сразу  ж  включаться  и

 переплетаться  с  этими  нормативными  актами,  которые мы

 вводим   в   этот   Закон,   или  мы  будем  жополнительно

 рассматривать  изменения  к  Уголовному  Кодексу для того,

 чтобы   привязать   его   к   даному  Закону,  который  на

 сегодняшний день есть?

      Спасибо за ответ.

 

      ___________.   Дякую,  шановний  колего,  за  ці  два я 
 я                             - 62 - я 

 запитання.  Планується  прийняти  ці  три  Законопроекті у

 пакеті,  комплексно  так  сказать,  із доопрацюванням, щоб

 вони  почали  діяти  одночасно,  ну можливо в розриві може

 тиждень  чи  два, залежно від того прийтяння послідовності

 цих Законопроектів.

      Тепер  відносно першого вашого запитання: посів маку.

 Те,  що  у  нас  є  традиційно в селі, особливо в західних

 областях  нашої України, дуже була велика дискусія з цього

 приводу.  Навіть  пропонувалось  таке:  видавати  ліцензії

 людям,  які могли б засівати цей мак, але якщо тут станемо

 на  шлях отримання ліцензій, цей шлях буде, в певній мірі,

 до зловживань, тоді буде являться хто видаватиме ліцензії,

 в якому обсязі, так дальше. І контроль більше того, ще раз

 вам  сказав,  ми  отримали  на Законопроекти от заключення

 Міжнародної   організації   (..........),   де   записано,

 запропонували  нам відповідно до тих резолюцій Організації

 Об'єднаних  Націй "исключить из проекта Закона ь1...", про

 который  я сказал, "... разрешающую выращивание мастичного

 мака и дргих там видов конопли и так дальше".

      Державне якщо буде замовлення, тут буде під контролем

 держави,  так само як державне замовлення посів коноплі і,

 звичайно,   це   дозволити  можна,  але  тільки  державним

 підприємствам. Ми прийшли до такої точки зору.

 

      ГОЛОВА.  Григорій  Омелянович,  ще  раз  від Кабінету

 Міністрів України в своєму проекті він пропонував залишити я 
 я                             - 63 - я 

 мов для побутових потреб а ви...

 

      __________ Ми да.

 

      ГОЛОВА. Тобто ви викреслили.

 

      __________.   Олександр   Олександрович   я   розумію

 шановний ви мій.

 

      ГОЛОВА. Пасько.

 

      __________ Не було б резолюції Організації Обьеднаних

 націй шановний ви мій.

 

      ПАСЬКО.    Сергій    Пасько,   425   виборчий   округ

 Звенигородська, Черкаської області.

 

      ГОЛОВА. Я прошу увагу, одну хвилиночку.

      Пасько задає запитання.

 

      ПАСЬКО  Секретар  комісії  з питань охорони здоров"я.

 Шановний Григорій мельянович у мене є зауваження до частин

 першої  та  другої  статті  першого розділу закону про біг

 наркотичних  засобів  де  йдеться про визначення термінів.

 наркотичні  засоби та психотропні речовини. Мені здається,

 що  нечіткими  визначення  термінів  наркотичні  засоби та я 
 я                             - 64 - я 

 психотропні   речовини   де  говориться,  інші  рослини  і

 речовини,  які  становлять  небезпеку  здоров"я нселення у

 разі  зловживання  ними  і далі по тексту треба сказати що

 мабуть  всі  рослини  і  речовини  всі медичні препарати і

 навіть  сло як жартують є наркотиком для українців, у разі

 зловживання  ними  є  небзепечними  для  здоров"я  тому  я

 пропоную  таке  допопвнення  до  визначення цього терміну.

 Після   слів   які   становлять  небезпеку,  для  здоров"я

 населення і можуть формувати наркотичну заледжність у разі

 зловживання  ними.  По основної характеристиці наркотичної

 речовини  є її властивість формувати нароктичну залежність

 людни при зловживанні неї.

      Аналогічне  зауваження  і  до визначення психотропної

 речовини  де  після  які становлять небезпеку для здоров"я

 населення  і можуть формувати наркотичну залежність і далі

 оп тексту у разі зловживання ними.

      І  тоді  визначення  буде  звучати  так.  "Наркотичні

 засоби,   будь-які   рослини   і  речовини  (природні  або

 синтетичні),   класифіковані   як   такі   в   міжнародних

 конвенціях,   а   також   інші  рослини  і  речовини,  які

 становлять  небезпеку  для  здоров'я  населення  і  можуть

 формувати  наркотичну залежність у разі зловживання ними і

 віднесені   до   такої  категорії  Комітетом  контролю  за

 наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я".

      Прошу врахувати! Дякую за увагу!

 я 
 я                             - 65 - я 

      ОМЕЛЬЧЕНКО

      Шановні народні депутати!

      Я  дуже  вам  вдячний  за  це  редакційне доповнення.

 Просив   би   передати   ще   одне - я  зберу  фахівців  з

 Міністерства охорони здоров'я і, з вашої згоди, сядемо, ще

 раз  з  нею  попрацюємо, так сказать, щоб викласти кінцеву

 редакцію. Дякую за це доповнення.

 

      ГОЛОВА. Добре. Матковський.

 

      МАТКОВСЬКИЙ О.Б.

      (339 виборчий округ).

      Скажіть,   будь   ласка,   шановний   доповідачу:   в

 перелічених         законопроектах         перераховуються

 загальноприйняті   кваліфікуючі   ознаки  злочину.  Тобто,

 повторність,   вчинення  його  групою,  тяжкість  тілесних

 пошкоджень  і  так  дальше. Як ви дивитесь, на вашу думку,

 щоб  внести ще таке поняття, як "вчинення шляхом корупції,

 службових зловживань"? Це перше запитання.

      І  друге.  Дуже,  так  сказати,  приємно,  що  ми  на

 сьогоднішній   день   добиваємся   якогось   порівняння  з

 міжнародними     правовими     актами     приведення     у

 відповідність... В такому випадку - от скажіть, будь ласка,

 от  одна  з статей, зокрема, 184-а знову ж таки згадує про

 застосування  примусового  лікування.  Я думаю, вам відомо

 про   те,   що   світ   відмовляється   від   такої  форми я 
 я                             - 66 - я 

 застосування,  значить, примусового лікування без згоди на

 це  особи. Навіть в законопроектах нової Конституції, якщо

 ви  знаєте,,  які  вже  є  у  нас  надруковані,  це  є вже

 конституційною нормою.

      І  останнє  питання. Ви знаєте про те з тим маком. На

 сьогоднішіній    ень,    по   суті,   ніхто   не   одмінив

 адміністративної  відповідальность  за  посів  маку. Але в

 свій  час,  це буквально вже років три, це було своєрідне,

 так  сказати, поломництво, і воно приводило не до боротьби

 з маком, розумієте? А приводило до взагалі, так би мовити,

 боротьби   того   законодавства,  яке  є  з  тою  місцевою

 традицією,  яка вже породилась. Чому ми не можемо сьогодні

 навіть  на  міжнародному рівні захистити ті наші традиції,

 які  є і піддаємось на якісь вимоги міжнародного явища? Та

 згадайте, те ж саме вино, ту ж саму чачу і так далі, яка є

 прийнята  для середньоазіатських держав і вони відстоювали

 це,  чому  не  можемо  сьогодні  маку  відстояти для нашою

 держави?

      І  це  буквально останнє. Стаття 209-20, гляньте,

 будь   ласка,   ще   незаконне   виготовлення,  придбання,

 зберігання  і  переревезення, пересилання, про курсорів. В

 нас  є  така  сама  стаття  229 зі значком 6. "Наркотичних

 речовин"  добавте  ще  сюди  про(..........)  І  не  треба

 лишньої статті Кодексу.

      Дякую.

 я 
 я                             - 67 - я 

      _____________спасибі  вам,  шановний колего, за всі 4

 запитання з такими коментарями.

      Начну з останнього. Можливо, ви і праві, щоб поєднати

 ці   дві   статті.   А   ми  також  дивились  з  фахівцями

 Міністерства  юстиції,  Генеральної Прокуратури і все-таки

 вирішили  зробити  таку  розбивку.  Бо  там, як то кажуть,

 різні  наслідки  і відповідальність. Але це не означає, що

 можливо так буде, як ми сказали.

      Дуже  вас  прохаю:  відносно цієї статті підійдіть до

 нас  в Комісію, ще разом з вами вислухаємо, більш детально

 скажем   ваші   зауваження,   що  їх,  так  сказать...  це

 несуттєво.

      Тепер  відносно  знову ж таки посівів маку. Ви знаєте

 що:  я  також,  мабуть,  як  і  більшість із вас, зараз із

 задоволенням  з'їв  би  пиріжок  з  макомі хотів, щоб його

 вирощували.   І   можна   сказать,   це   якісь  навіть  і

 національне,  те,  що  у  нас  є. Але існують і міжнародні

 правові  норми,  на  яких  я  вам послався. Якщо дозволите

 вирощувати  мак,  я  також  за це, але це потрібно бути на

 державному  рівні,  державне  замовлення  і  під державним

 контролем.  Те, що отак наші бабусі, дідусі сіяли цей мак,

 адміністративну   відповідальність   накладали,  закривали

 очі  -це також гостре таке стоїть питання. І тому все-таки

 воно повинно вирішуватися з урахуванням діючих міжнародних

 правових  норм  і також з урахуванням і наших національних

 цих  особливостей. Як вийти з цього становища, я думаю, що я 
 я                             - 68 - я 

 краще  піти по шляху так, як пропонують міжнародні правові

 акти,  до  тих конвенцій, до яких приєдналася наша Україна

 як   незалежна  держава.  А  щоб  все-таки  можна  було  б

 куштувати  мак у нас на якісь святкові там дні і т. д. -це

 можна висіювати і з держаним замовленням.

      В мене є офіційна справка, на яку я можу посилатись і

 звернутися,  це  для  всіх:  "Площа посіву маку олінного у

 господарствах  суспільного  сектору".  Так от, у 1991-1992

 роках  у  нас  не  було  висіву  маку, скажем, на державне

 замовлення.  І  тільки  в  1993  році в Івано-Франківській

 області  було,  загальна  площа на всю область була лише 5

 га, де вирощувався, так сказать, цей мак.

      Тепер    відносно,    шановний    колего,   корупції,

 зловживання  і  т.  д.  Гарна  ідея,  що, можливо, коли до

 перевезення  чи  експорту,  скажем,  наркотиків  причасні,

 скажем,   посадові   особи,   але   в  нас  є  кримінальна

 відповідальність  за  посадові  злочини.  І  дії  ці можна

 кваліфікувати  і  за  вчинення  посадових  злочинів,  і за

 скоєння   злочинів,   пов'язаних   із   незаконним  обігом

 наркотиків.  А  взагалі  можна  подумати, і вас просив би,

 коли   будемо   враховувати  ці  зауваження,  сформулюйте,

 можливо,   скажем,   таку   конкретну  статтю  довідничого

 розділу.  Ми  розглянемо  на  Комісії  із  спеціалістами -

 проблем немає.

      Да,  примусове  лікування. Виходячи із стану, в якому

 знаходяться,  ці  цифри,  які я назвав, то, коли ви уважно я 
 я                             - 69 - я 

 почитаєте  "Примусове  лікування",то це  той крайній захід,

 коли можна застосувати лікування примусове, що ще можливо,

 як кажуть, врятувати людину. Більше того, розроблений нами

 законопроект   передбачає,   до   яких   осіб   не   можна

 застосовувати   примусове   лікування.  Якщо  це  виникне,

 скажем,  проблема  загального  такого  характеру, ну що ж,

 обговоримо  ці дві, скажем, пропозиції. Можна їх тоді буде

 поставити  в другому читанні, скажем, на голосування чи за

 ту  концепцію,  скажем,  за  вашу,  за  нашу комісію. Я не

 думаю, що тут якась є велика, велике протиріччя.

 

      ГОЛОВА.   Григорій   Ємельяновичу,  я  додам  час  на

 відповіді, але оскільки знову повернулося питання до маку,

 як  ви  дивитеся  на  те, чи не можна було б захистити тих

 бабусів,  які  не  читають  резолюції ООН і сіють все-таки

 мак,  таким  способом, що вони, наприклад, уклали угоди із

 споживчою  кооперацією про здачу їй, скажемо, в кінці року

 півкілограма  маку  за відповідною ціною, безперечно. Тоді

 це  буде  як  державне  замовлення,  опосередковане  через

 потребкооперацію.  І ми виведемо з-під удару Закону значну

 частину  людей,  певну  частину людей, бо інакше ми будемо

 тільки імпортні пиріжки з маком їсти, так же?

      Будь ласка, відповідайте.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г. О. Шановний Олександре Олександровичу,

 на  половину,  як  кажуть, уже погоджуюся з тим, щоб сіяти я 
 я                             - 70 - я 

 мак.  Мак  можна  і  не здавати. А потрібно що? Встановити

 тоді   контроль   за   знищенням  соломки  -ось,  що  саме

 небезпечне і страшне. Те, що ви сказали, ми обговоримо, це

 саме, щоб це зробити. Подцмаємо над цим.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  подумайте,  тому  що  там  є в

 проекті Кабінету Міністрів, ця норма передбачена.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО    Г.    О.   Олександре   Олександровичу,

 обов'язково продумаємо(..........)(..........)ситуації.

 

      ГОЛОВА. Сирота.

 

      СИРОТА.

 

       Михайло Сирота, 418 виборчий округ, місто Черкаси.

      Шановний  доповідачу,  стаття  11  Закону  про обіг в

 Україні    наркотичних    засобів   передбачає   транзитне

 перевезення  психотропних  речовин  через  територію нашої

 держави. А якщо на транспотрі, який перевозить психотропні

 речовини,  вчиниться  аварія,  які  механізми  передбачені

 Законом   про  недопущення  такої  ситуації  і  виникнення

 екологічної катастрофи в цьому плані.

      І  друге.  Стаття  229-3  Кримінального  Кодексу щодо

 цього   маку.   "Посів  або  вирощування  заборонених  для

 культивування   маку  чи  конопель"  кажеться:  "Незаконні я 
 я                             - 71 - я 

 посіви  або  вирощування  (..........)  маку  чи коноплів,

 вчинені   повторно   протягом   року,   після   накладення

 адміністративного стягнення, карається".

      Чи   можна  в  наших  кліматичних  умовах  вирощувати

 повторно  посіви  маку  і конопель? Таким чином, ця стаття

 практично не карає посіви маку.

      Дякую.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г. О. Дякую, шановний колего, відповідаю.

 Ви    розумієте,    мабуть,    неможливо   передбачити   в

 законопроекті   або  в  законі  нещасний  якийсь  випадок.

 Транзитом  буде летіти літак -дай Боже, щоб нічого, аварії

 не  було,  -але якщо щось трапилось, потерпів аварію і він

 упав.  Тут  нічого не зробиш із цим. Але зверніть увагу на

 те,  що  передбачено  в  цьому  законопроекті: якщо раніше

 через  територію України транзитом пролітав якийсь літак і

 віз  собі  на  законних  підставах в Англію чи в Швецію чи

 куди  наркотики(..........)  цілей,  то  нас тільки про це

 ставили  до  відома.  Зараз ми законом передбачаємо, щоб в

 Україні  відповідним службам був виданий сертифікат, копія

 сертифікату  і завірена цієї організацією чи державою, яка

 транзитним шляхом перевозить ці наркотики.

      Тепер  відповідно  повторного.  Ми  маємо на увазі не

 календарний,  скажем,  рік  (від  1 січня до 31 грудня), а

 мається  рік,  на  протязі якого ці були спроби, незаконні

 дії. Наприклад, посіяв у квітні, виявили, скажем, десь там я 
 я                             - 72 - я 

 у  травні у червні і на слідуючий рік це вкладається у цей

 проміжок  часу  в  рік, о це мається на увазі, більше того

 може  такий  випадок  що  мак дав сходи скажем рано посіяв

 особливо  в південних областях нащої України скажем кінець

 березня  вот  дав  сходи  були  накладені  адміністративні

 стягнення,  а  він  ще  посіяв  скажем в кінці десь травня

 тобто  передбачаеться,  я  думаю це не суттєве. Будь ласка

 слідуюче запитання.

 

 

       ГОЛОВА.  Останнє запитання задає Степенко.

 

      СТЕПЕНКО.    Шановні    колеги,   шановний   Григорій

 Омелянович!  Я  просто  хочу  сказать,  що  комісія дійсно

 ретельно готувала всі ці три закони. І вносяться в первому

 читанні  і  вносяться  відповідні  зміни  і  вони будуть в

 комісії враховані.

      Григорій  Омелянович,  ви  знаєте, що на комісії дуже

 серьйозно  бговорювалось  питання  присутності предавників

 правоохоронних  органів  про  те,  що  більш  жорсткий був

 порядок   в'їзду   і   перебування  на  Україні  іноземних

 громадян.  Тому  що  цей  порядок,  кияни ви  краще мене

 знаєте,  дає  можливість  сьогодні  завозити і наркотики і

 створювати   різні   злоочинні  організації  на  території

 України.

      То  чи  це питання ви просто упустили за браком часу, я 
 я                             - 73 - я 

 чи  воно  дійсно не знайшло відображення на Президії, коли

 розглядалось дане питання.

 

      _____________   Дяку,   шановний   Василю  Івановичу,

 питання,  прояке ви сказали, це буде передбачено абсолютно

 іншим законом, який розробляється Міністерством внутрішніх

 справ.  І  сюди,  просто,  як  кажуть,  ну,  не зовсім він

 підійшов  би, якби ми виділяли так, як визараз казали. Але

 такий  законопроект розробляється, він буде прийняти.

 

      ГОЛОВА.  Дякую, сідайте, будь ласка.

 

      _____________  Дякую,  шановні  народні  депутати  за

 увагу.

 

       ГОЛОВА.  Запитання? Тоді після перерви. Оголошується

 перерва на  півгодини.

 я                             - 74 - я 

 

                      ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

      ГОЛОВА.  Прошу  депутатів  зайняти  свої місця. У нас

 запитання  ще - просили депутати з місця: Масенко, Мішура,

 Ходомаха,  Семенюк,  Боженко та інші. Тому, будь ласка, на

 трибуну Масенко.

 

      МАСЕНКО

      Олександре   Олександровичу,   то   хтось   помилково

 натиснув - я не просив!

 

      ГОЛОВА. Добре. Мішура!

 

      МІШУРА В.Д.

      (225 виборчий округ, Кіровоград).

      Шановний доповідачу!

      Я  хотів  би  все-таки продовжити макову тему. Ну, ви

 мені  вибачте,  ви  або  такий  запеклий  атеїст, або ж не

 християнин,  або  не  знаєте,  що  батьки наші в усі часи,

 незважаючи,  так  сказать,  на  політичні  режими, пекли і

 паски,  і  посилали  завжди  хрещених  батьків  із вечерею

 вот...  То  я  не  розумію,  чтому ви так відштовхуєте оці

 пропозиції,  щоб  вирішити  цю  макову проблему. Щоб були,

 скажімо...   Ви   ввесь   час   ссилаєтесь   на  документи

 Організації   Об'єднаних   Націй.  Ну,  невже  Організація

 Об'єднаних  Націй повинна вирішати питання, щоб оця бабуся я 
 я                             - 75 - я  

 мала   3  макових  голівки  і  пішла,  скажімо,  на  свято

 Маковея?! Де їх їй взяти?

      То  я прошу вас, що треба уважно подивитись. Простіше

 заборонити,  простіше  відкинути  ті  пропозиції. Потрібно

 продумати  механізм. простіше, звичайно, вирубити оцей мак

 в   бабусі,   ніз,  скажімо,  спіймати  того  наркомана  і

 підлікувати.  Треба  ж  над  цим  питанням працювати, а не

 просто сказати, що от є документ і ми не можемо, не будемо

 і таке інше.

 

      _____________Дякую,  шановний  колего.  Як  ви бачили

 тричі  відповідаючи  на це питання я сказав, що особисто я

 не   проти,   щоб  якимось  шляхом  правовим  вирішити  цю

 проблему.  Гарну  пропозицію  зробив  з  цього  приводу  і

 шановний  Олександр Олександрович, є над чим подумати. Але

 я   просто  зауважую  те,  що  існує  міжнародна  угода  з

 уьогодприводу і в міжнародних актах.

      коли поступив цей законопроект з Кабінету Міністрів і

 ми  почали  його опрацьовувати, у жовтні цьогодроку у неас

 перебував   в  Україні  виконуючий  директора  комісії  по

 наркотичним  засобам  ООН Джоржо Джакомлелі, який підписав

 на  рівні  уряду  договори  про  надання Україні технічної

 допомоги  в  боротьбі  з  незаконним  обігом наркотиків. З

 нашої  сторони  цей  договір  підписав перший віце-прем'єр

 Євген   Кирилович   Марчук.  Ці  законопроекті,  які  були

 (..........)  ми  дали  йому  як  спеціалісту для правової я 
 я                             - 76 - я 

 оцінки. І були зроблені ці зауваження відповідно до діючих

 правових міжнародних норм.

      Шановні  мої,  це  вирішувати  нам. Якщо ми приймаємо

 рішення  про  те, щоб дозволити сіяти мак в любому обсязі,

 так  сказать,  індивідуальним  особа  та  колективам і так

 дальше,  тоді  ми повинні, як Україна, як член Організації

 Об'єднаних Націй, яка ректифікувала ту конкенцію про яку я

 вам  сказав,  звернутись до Організації Об'єднаних Націй у

 відповідну комісію, що ця комісія рареєструвала Україну як

 та, яка на своїй територіі вирощує мак. Я не буду говорити

 про інші, скажем, наслідки, якщо це рішення буде прийняте,

 (..........)  з  нашими  сусідами  держави,  що  від цього

 зв'язку буде.

      І  в  той же час, я не хочу ламати і відкидати те, що

 історично національні традиції, які склалися у нас, от. Як

 вийти  з цієї ситуації? Давайте ще разом подумаємо, з цими

 пропозиціями,  які  були  сказані  вами,  і  були сказані,

 запропоновані    Головою    Верховної   Ради   Олександром

 Олександровичем.  Але,  якщо тільки ми дозволяємо у нашому

 Законопроекті  посів  маку,  ми повинні будемо виконати цю

 процедуру,   яка   передбачена   резолюцією   Організацією

 Об'єднаних Націй.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Давайте до теми маку повертатись більш

 не  будемо,  якщо  є в кого які пропозиції, бидь ласка, їх

 внесіть у письмовій формі від комісії для дгуного читання. я 
 я                             - 77 - я 

      Худомака, Дніпропетровська область.

 

      ХУДОМАКА В.П.

      95  виборчий  Новомосковський округ, Дніпропетровська

 область, Худомака Віктор Петрович.

      Шановний  Григорій Омелянович! Значить, моє запитання

 стосується   статті   15   розділ   3   другого   варіанту

 Законопроекту.

      Ви  маєте  відомості  в  що  обійдеться  державі курс

 лікування  одного  хворого  на наркоманію? І чи розглядала

 комісія  ваша  не  тільки  варіант  покладання  витрат  на

 бюджет, а й інший варіант цього фінансування.

      І  друге  запитанння  стосується  статті  16  цього ж

 самого   законопроекту,   не  підлягає  другий  абзац.  Не

 підлягають  направлення  на примусове лікування особи, які

 страждають  на  хронічні,  психічні  розладі  а іншу тяжку

 хворобу.  Чи  не  є  це можливості вникнути лікування і що

 робити з цими особами. Дякую.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Відповідаю.

      Дякую  шановний  колега за запитання. Оці пропозиції,

 про   яку   ви  зараз  казали,  частина  друга  статті  16

 "Примусове  лікування"  і  перелік  категорій осіб, які не

 підлягають   направленню   на   лікування,   на  примусове

 лікування,   це,  як  кажуть,  рекомендації  представників

 Міністерства  охорони  здоров'я,  і  ми не могли до них не я 
 я                             - 78 - я 

 прислухатися. І вони дійсно відносно цього мають сенс. Тут

 не   тільки(..........),  ще  в  цей  перелік  відносяться

 інваліди першої та другої групи, вагітні жінки, матері, що

 мають  це,  тут не тільки цей перелік відноситься інваліди

 першої  та  другої  групи,  вагітні  жінки матері що мають

 немовлят,  також  чоловіки  віком  понад 60 років, і жінки

 віком  55 років. Тобто це все положення цієї статті другої

 статті  16  узгоджувалося  відповідними  міністерствами  і

 відомствами, ваши запитання що статі 15 скасування і втрат

 на  медичний  огляд,  медичне  обстеження  або  лікування.

 Дивиться  тут  за  рахунок  держави  в разі потреби додати

 медичних  послуг  за  рахунок  особи щодо якої проводилось

 медичне   обстеження   медичне  або  лікування.  Тобто  не

 виключаеться  що могуть буть якісь благодійні організацмії

 які   будуть   вносити  скажем  чи  то  до  державних  або

 лікувальних  заклад  за  лікування яке потрібно заплатити,

 лікування  цієї особи, але покладаеться в першу чергу весь

 цей тигяр на державу.

      Іншого виходу зараз немає.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Валентина Петрівна Семенюк.

 

      СЕМЕНЮК.  шановний  доповідачу  в  мене  до  вас таке

 запитанне,   і   пропозиція,   значить   стаття   70  якщо

 проаналізувати дію законодавства статі 60 і оце доповнення

 мені   на   мою   думку  кажетьсяйого  потрібно  докорінно я 
 я                             - 79 - я 

 реформувати  і  поставити і привести до одного знаменника.

 Свою пропрзицію до цієї статті я подам в письмовій формі.

      І  друге  запитанне немає потреби в доповненні статті

 229...  13  поскільки  ці  дії  зазначені в статті 194, це

 пропозиція  і  третє  що таке трекурси і чому його немає в

 примірці в розв"язанні по цьому пункту.

 

      ГОЛОВА. Є є там ви подивились не в тому законі.

 

      __________ Будь ласка.

 

      ____________Шановна   Валентина   Петрівна   відносно

 статті 70 прім можна сказати, що є в Кримінальному Кодексі

 стаття  70  просто контрабанда, але ми спеціально ввели цю

 норму  де  передбачена  посилена відповідальність за різні

 види  і обговорення і внесення цієї статті із фахівцями із

 Генеральною   прокуратурою,  Міністерством  юстиції  от  і

 Міністерством внутрішніх справ. Але це не значить, що ваша

 пропозиція так сказати повинна (..........) викладіть будь

 ласка свою редакцію прийдіть до нас подивимося і все.

      Друге ваше зауваження посилання на те, що у нас існує

 стаття   194.   Це  підробка  документів  і  так  далі,  і

 використання підроблених документів.

      А   тут   якраз  йде  мова  про  підробку  документів

 пов'язаних з отриманням незаконного обігу наркотиків і так

 дальше.  Коли ви подиветеся на санкції статті 194 і статті я 
 я                             - 80 - я 

 229  з  відповідним  значком  тринадцята там різні санкції

 відповідальності .

      Тому  спеціально  внесли  цю  статтю, щоб була значно

 посилена  відповідальність  за  підробку  документів,  які

 пов'язанні  із  не  законним  обігом  наркотиків.  Є такий

 варіант  Валентина  Петрівна,  можна  скажемо  статтю  194

 скажемо якусь там частину зробити, суть не в цьому, суть в

 тому, що віпдовідальність повинна бути значно посилена чим

 якась інша так сказать документальна підробка.

      Будь   ласка   дайте   ці  пропозиції  разом  з  вами

 подивимося проблем немає.

 

      ГОЛОВА. І про, а так -так, дякую.

      Слово БОЖЕНКО, Миколаївська область.

 

      БОЖЕНКО.

 

      Шановний Григорій Омельянович!

      Запитання  перше.  Немає  пояснювальної  записки,  чи

 передбачається,   нових  підрозділів  або  розширення  вже

 діючих  в  тих  структурах,  які  єсть  десь пропонуються.

 (..........)  для  безпеки,  Міністерства внутрішніх справ

 для  виконання  цих  всіх  законів.  Якщо  пропонуються чи

 созданіе  нових  підрозділів,  чи розширення діючих -то за

 які кошти? Це перше запитання.

      І  друге.  У  другому проекті Закона (у нас їх три) у я 
 я                             - 81 - я 

 другому  Законі  -стаття  18.  Достроково  звільнення  від

 примусового  лікування  від  наркоманії. Там дається право

 звільнювати достроково (..........) (..........) за місцем

 розташування лікувального закладу. Чи не буде це  приводом

 для яких зловживань, бо таких заходів в нас не багацько, і

 воні   зосереджені  в  определенних  місцевостях.  А  якщо

 знають,  що  наркомафія  в  нас  скрізь  є  по Україні, це

 підстава  для  зловживань.  Що  народний  суд В місті чи в

 рацоні,  тільки  за  місцем  розташування  закладу приймає

 рішення  про дострокове рішення від примусового лікування.

 Ці два запитання, будь ласка.

 

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО

      Дякую.  Друге  запитання  розчув,  а  перше  було так

 погано  чути...  Тому, шановний Олександре Олександровичу,

 ви повторите його, будь ласка...

 

      ГОЛОВА. Ні, він сам повторить!

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

      Або ви, будь ласка, повторіть.

      Начну,  так  сказать,  відповідь відповідно статті 18

 від  дострокового звільнення. Да, є у вас, скажемо, досить

 обгрунтована      підозра      про     те,     що     може

 бути___________зловживання,  як  ви  сказали,  чи то зло з я 
 я                             - 82 - я 

 боку суддів, коли буде вирішуватися питання про дострокове

 звільнення   і  примусове  лікування.  Але  тут  є  такий,

 скажемо,  гарант:  подання  на  дострокове  звільнення від

 лікування   примусового   буде   вносити  той  лікувальний

 закелад,   де   находиться   ця   особа  під  відповідними

 клопотаннями  органу  Міністерства  внутрішніх  справ.  Ви

 розумієте,   так   сказать,  що  це  буде  в  якійсь  мірі

 контролюватися. Хоча, я вам скажу, що практично не можна ж

 виключити,  скажемо, стопроцентно: який спосіб зловживання

 ___________.  Але  оця  процедура - вона  дасть можливість

 більш контролювати.

      І, будь ласка, повторіть перше запитання, бо так було

 погано чути, я просто не чув.

 

      ___________  Григорій  Омельянович, чи передбачається

 для   виконання  цих  законів  створення  Служби  безпеки,

 ___________,   Прокуратури___________  чи  розширення  вже

 діючих  підрозділів? Якщо планується, то за які кошти?  Це

 в  законах  не  передбачається  ніяк...  Якщо  планується,

 значить, розширення чи создання нових?

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Я зрозумів. Дякую.

      Значить,   так:   на   сьогоднішній  день  в  системі

 Міністерства   внутрішніх   справ   України   є  спецільні

 підрозділи,   які   займаються   проблемами   боротьби   з

 наркомафією   і   наркобізнесом.  Якщо  виникне  проблема, я 
 я                             - 83 - я 

 скажемо,  у  їх  розширені штатів чи матеріально-технічним

 забезпеченням - це  буде  окремо  вноситься в Міністерство

 внутрішніх   справ   для   вирішення   цього  питання.  На

 сьогоднішній день ці підрозділи діють, єсть.

 

      ГОЛОВА. Василів, Донецька область. Ні! Писаренко, Донецька область!

 Писаренко, Донецька область.  Не готовий.

       Брит, прошу.

 

      БРИТ, Запорізька область.

      Шановний  доповідачу,  стаття  229-16 Карного кодексу

 України.  Чому передбачається покарання тільки тих груп чи

 окремих  осіб,  які  вживають  наркотики у місцях масового

 перебування громадян? А якщо вони збираються десь у когось

 у  квартирі  і вживають там наркотичні засоби, вони що, не

 підлягають покаранню.

 

      _____________  Підлягають  пакаранню, подивіться чуть

 дальше,  відповідна  стаття.  Є покарання і за те і за те,

 шановний колего.

 

       ГОЛОВА.  Тобто, все у порядку.

      Лавриненко , Сумська. Немає.

      Святов просив, Хмельницька. я 
 я                             - 84 - я 

      Ну  ми  вже,  власне  кажучи, використали. Ще Святова

 включіть  і  ще одне запитання, і підводимо риску, тому що

 ми час використали відведений  за регламентом на ці.....

 

      СВЯТОВ. Спасибі, Олександр Олександровичу.

      Шановний  Григорію  Омеляновичу,  мене  цікавить таке

 питання.  Тільки  що говорив наш шановний колега Володимир

 Яворівський  про  можливі  дірки  в  Законі.  Так  от  я з

 точки  зору  дірок,  а  може  навіть  щілин  в  законі  по

 відношенню   до   проекту   Закону   про  заходи  протидії

 незаконному   обігу   наркотичних   засобів,  психотронних

 речовин(..........)(..........).   Стаття   4  "Контрольна

 поставка  і стаття 5 "Контрольна закупка", які передбачені

 з    ціллю    здійснення   оперативно-розшукової   роботи,

 діяльності.

      Згідно    цим   статтям   передбачається   можливість

 ввезення,   вивезення,   продажи,   закупки   психотронних

 препаратів   в   межах  України  і  перевезення  через  її

 територію.  Чи  не  будуть  оці  статті  отими  щілинами в

 законі,   які   будуть  давати  можливість  і  ввозити,  і

 вивозити, і зловживати відповідно цими препаратами?

 

      _____________Дякую за це.

      Сказав  би  так:  чисто  професійне запитання людини,

 яка, можливо, навіть не  працювала з цим.

      При  любому  законі  можна використати якусь щілинку. я 
 я                             - 85 - я 

 Для   цього   воодиться   ця   контрольована   поставка  і

 контрольована   закупка,   щоб   прослідити,   як   кажуть

 оперативні  працівники,  від  "А"  до "Я", тобто весь шлях

 виготовлення  наркотиків  і  виявити  всю мережу злочинних

 групіровок,  які  займаються незаконним обігом наркотиків.

 Ви  розумієте,  виключити  100  процентів,  щоб  хтось  із

 працівників   правоохоронних   органів   при   цьому  може

 зловживати  якось  службовим  станом неможливо це зробити,

 але все-таки надіюся на більшість, так сказать, чесність і

 порядних офіцерів, працівників правоохоронніх органів, які

 боряться  із наркобізнесом і наркомафією, що, так сказать,

 вони допускати цього не будуть.

      Уже  в  нашій  практиці  органів  внутрішніх  справ і

 Служби   Безпеки  України  єсть  проведені  такі  операції

 спільно  з  іншими  правоохоронними  органами, іншах країн

 Західної   Європи,   які   дають   дуже  великі  позитивні

 результати.  Коли були викриті повністю всі злочинні групи

 і  прослідковані  весь канал. І тому ця стаття буде тільки

 допомагати,  надіючись на чесність, порядність працівників

 правоохоронних органів, а їх значна більшість.

 

      ГОЛОВА. Номер. 88 включіть останнє запитання.

 

      КОЧЕРГА В.П.

      88 виборчий округ, Кочерга, місто Кривий Ріг.

      Шановний Григорій Омелянович! У статті 229 прим немає я 
 я                             - 86 - я 

 нижньої  границі  покарання.  До  десяти  років,  а  немає

 нижньої.  На сьогодні суди цим користуються і встановлюють

 покарання  нижче,  так  сказать,  границі  цієї.  Це перше

 питання.

      Друге питання. Стаття 229-4. Тут організація або "или

 содержание  притонов"  тут  немаэ, або надання приміщення,

 вот.

      И  ще  одне  питання.  Сьогодні  робітники Внутрішніх

 справ бідкаються з того поводу, що при вилучені наркотиків

 обов"язково  треба  мати  понятих.  Чи  ви  думали над цим

 питаннем  щоб  жовіряти  все-таки працівникам Міністертсва

 внутрішніх справ де серед ночі можна знайти понятих.

      Дякую за увагу.

 

      __________  Я  вам  повинен  подякувати за постановку

 такого  питання  і  зокрема  скажем пропозиція щоб в першу

 чергу  була  довіра  до  правоохоронних органів тому що як

 корлишній  слідчий оперативний працівник можно привести 10

 прикладів  коли  ночью  затримуєш  злочинця, забираешь там

 зброю  і  так  дальше, де ти візьмеш понятих при складанні

 протоколу  і  так дальше. Щоб була довіра до правоохронних

 органів  і  в  цій  ситуації  так  про  які ви назвали щоб

 можливо  не  було  так  звано  інституту  понятих, з цього

 приводу  я  вам  скажу  що  був  дуже вражений коли був по

 роботі  в  службовом  відрядженні  в одній із країн і коли

 працівники  правоохронних  органів  те  що він вилучає він я 
 я                             - 87 - я 

 несе   повну  відповідальність  за  достовірну  інформацію

 покладену  у  своєму  рапорті  нема ніякого інститутуу, це

 мабуть  питанне  треба  обговорювати і на інших комісііях,

 щоб розглянути можливо до окремих якихось слідчих дій.

      Я   скажу  вам  по  правді  може  моя  якась  відомча

 зацікавленність  як колишнього працівника але тут я з вами

 повністю погоджений. Скажем зауваження і пропозиції скажем

 цієї мінімальної скажем незначної міри покарання, це що ви

 сказали, я особисто як комісія це одне рішення в мене тоже

 є  свої  особисті  зауваження  сейчас буду обговорювати на

 комісії   збільшення  покарання  за  злочини  пов"язані  з

 наркотичним обігом. В цій ситуації прошу вас одне прийдіть

 у  нашу  комісію  якщо  ви  почнете  саме так сказать свої

 думки,  це  не  суттево  і  це  можно зробити, я знаю одне

 шаовні  мої колеги. Що проблема наркоманії, як що зараз не

 зробитит  цільного  правового барьеру під нею не розширити

 нашу  національну  програму  по  боротьбі з наркомафією це

 горе  торнеться  кожного  мабуть нуц багатьох нас у всіх є

 діти  внуки  і  так  дальше.  За  що  за  що а кримінальна

 відповідальність  пов"язана  за  виготовленням нарколтиків

 збутом  тягнення  неповнолітніх і так дальше, така повинна

 бути  сурова  і  жорстка,  я  не  сторонник  драконовських

 методів, але було так що злочинець, який перший подумає що

 хоч він має міліарди прибутків із наркобізнесу повинен був

 зрозуміти якщо він буде.... у цьому злочині, то його чекає

 як  мінімум  10 років позбавлення волі без распространенія я 
 я                             - 88 - я 

 на  нього  амністії, помилування і так дальше. Оце мій, як

 говорити, принциповий підхід.

      Дякую вам за ці пропозиції. Дякую всім за ті критичні

 зауваження та пропозиції.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка, на місце.

      Чи   є  бажаючі  взяти  участь  у  обговоренні  цього

 законопроекту?   Є?   Прошу  включити  запис,  записатись.

 Досить.  5  чоловік  з  місця, 3  хвилини  - в скороченому

 режимі. Прошу, Сирота!

      (Шум в залі).

      Ну,  якщо...  Давайте так: обговорення йде на трибуну

 тоді,  тільки  3  хвилини,  будь  ласка.  Щоб  видно  було

 доповідача чи учасника дискусії.

      Черкаська область!

 

      ГОЛОВА.Садиться на місце. Сирота, Черкаська область.

 

 

     

                            -88а-

 

      СИРОТА.

 

      ___________Шановний голово, шановні народні депутати.

 Без сумніву, проблема надзвичайно серйозна, і так5і закони

 конче необхідні нашій країні, хочаби призупинити накочення

 того валу наркоманії, який  іде сьогодні на Україну.

      В  тому  числі  і  комплекс  повинен бути у прийнятті

 таких  Законів.  Але  не  зрозуміло,  чому  ми два окремих

 Закони  розглядаєм,  чому  не  можна було їх звести в один

 єдиний Закон.

       Що  стосується  самого  проекту  Закону  про  обіг в

 Україні  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  їх

 аналогів (..........)курсорів.

      Стаття  перша.  Основні терміни, які застосовуються в

 цьому  Законі:  наркотичні засоби і психотропні речовини -

 вони  немає  чіткого  визначення цих наркотичних засобів і

 психотропних  речовин.  Сказано:  як  такі  в  міжнародних

 конвенціях, а також інші рослинні речовини, які становлять

 небезпеку для здоров'я  насенні в разі зловживання ними. я 
 я                             - 89 - я 

      Це  ж  саме  повторено  і при визначенні психотропних

 речовин.  Очевидно,  зловживання  будь-якою речовиною може

 призвести   до   шкоди   про   здоров'я.   Потрібна  чітка

 формулювання цих понять.

      Стаття  5.  Контроль  за  обігом  препаратів.  Перший

 частина.  Стосовно  препаратів,  які  містять дві і більше

 наркотичні    або    психотропні   речовини,   щодо   яких

 встановлений  різний  режім контролю, застосовується більш

 суровий  режим контролю. Бажано знати, а який же саме -цей

 більш  суравий.  і,  чи  не означає це те, що якщо у нас є

 одна  наркотична  речовина,  то  там такий режім контролю,

 який  можна досить легко обійти,

      Стаття  7.  Заборона обігу наркотичний засобів. Перша

 частина  каже  "  обіг  речовини і препаратів, занесених в

 таблицю  1  а  також  культивування  снотворного  маку  на

 території  України  зобороняється. А третя частина каже: "

 власники  або  землекористувачі земельних ділянок, на яких

 ростуть  дикоростучі  або  незаконно посіяні рослини зобов

 "язані  знищити ці рослини в разі їх виявлення, але ж вони

 не  мають  право взагалі їх там вирощувати і яку тоді вони

 відповідальність  будуть нести за порушення частини першої

 цієї статті.

      Стаття  8.  Діяльність  у  сфері обігу наркотичних чи

 психотропних речовин.

      Перша   частина.   "Обіг   аналогів  наркотичних  або

 психотропних  речовин на території України забороняється". я 
 я                             - 90 - я 

 А   четвертий   уже  абзац  каже:"Адміністрація  державних

 установ,   які   виготовляють   аналоги   накотичних   або

 психотропних   речовин,   зобов'язані  в  місячний  термін

 офіційно   повідомити   про   Комітет".   Але   якщо  обіг

 забороняється,   то  навіщо  ж  тоді  державні  органи  їх

 виробляють?  Чи  ми  виробляємо  психотропні  речовини для

 інших країн? Незрозуміло.

      Стаття   9.   "Використання   наркотичних  засобів  і

 психотропних  речовин".  "Наркотичні  засоби і психотропні

 речовини  можуть  використовуватися лише з метою медичного

 застосування".  А  далі:  "ці  вимоги  не  поширюються  на

 наркотичні  засоби  у  випадках  конрольованих  поставок і

 контрольованих  закупок наркотичних засобів і психотропних

 речовин".   Що   таке  контрольні  поставки  і  контрольні

 закупки? Хто їх робить і з якою метою?

      Стаття  11.  "Імпорт, експорт або транзит наркотичних

 засобів".    Передбачає   "транзитне   перевезення   через

 територію   України   наркотичних   засобів,  психотропних

 речовин   при   наявності  сертифікату".  Я  тут  не  можу

 погодитися  із  позицією голови Комісії, що сертифікат -це

 уже  дуже  добре.  Якщо  ми  уже  через транспотрні заходи

 (закінчую) транспотруємо наркотичні речовини і психотропні

 речовини,  то  при аварії може виникнути дуже велика шкода

 для    здоров'я   людей   треба   передбачити   спеціальні

 транспортні заходи для перевезення. Дякую.

 я 
 я                             - 91 - я 

      ГОЛОВА.  Слово  має депутат Моцпан, прошу від фракції

 "Соціалістів"

 

      МОЦПАН 146 округ.

 

      Уважаемые депутаты!

      Председатель  нашей комисси по борьбе с организованой

 преступностью  и коррупцией, уважаемый Георгий Омельянович

 Омельченко,    представил    вашему   вниманию   все   три

 законопроекта  связанные  с  борьбой  против наркотиков. С

 распространением  наркотических  средст,  я  позволю  себе

 остановится     на     третем    законопроекте,    который

 предусматривает уголовную административную ответственность

 за распространение наркотиков.

      На  комиссии  я  высказывал свои предложения по этому

 вопросу  надеюсь,  что они ввойдут в сравнительную таблицу

 для второго чтения  даного законопроекта.

      Однако  хотел  бы  по советоваться с вами. Я убежден,

 что если придти к выводу, что распространения наркомании у

 нас   это   своего  рода  явление  крайне  опаснейшее  для

 общества.  Я  в  этом  убедился  после ряда консультаций с

 соответственными работниками правохранительный органов, то

 я полагаю , что нам надо пойти по пути ожесточения санкций.

      Мне  например  не  понято  как  в  отдельных  статьях

 лишение свободы предлагается от 3 до 10 лет. Я предлагаю с

 узить этот диапазон скажем от 5 до 10 лет. я 
 я                             - 92 - я 

      И  второе.  Мне  например  не  понятно  как  в  наших

 условиях  сегодняшней экономической разрухи к сожалению но

 мы применяем такую санкцию как исправ работы, где отбывать

 эти  исправработы  на  предприятиях, которые закрываются и

 вообще я считаю, что если сегодня вообще признано в мире в

 том  числе в нашем государстве, наркобизнес является одной

 из доходнейшей статьи приступного бизнеса.

      Поэтому  я  предлагаю практически по всем статьям про

 менять   такую   санкцию   как  конфискация  имущества  не

 исправработы  не  скажем  20  минимальных зароботных плат,

 которые  преступнику  особого  труда не составляет платить

 доход  государству, а прежде всего конфискация иммущества,

 лишение свободы и конфискация иммущества.

      Я  так  же  поддерживаю уважаемого председателя нашей

 комиссии Григория Омельяновича Омельченко, чтобы скажем по

 

 которые  предполагают  наказание за наркобизнес,

 никакой   амнистии, никакого помилования.

 

       ГОЛОВА.   Слово   надається   депутату   Хмельовому,

 Донецька   область.   За  ним  виступатиме  Весил'єв,  теж

 Донецька.

 

      ХМЕЛЬОВИЙ. Я выступаю в поддержку этого законв. Хотел

 бы  перед  выступлением высказать замечание, что я нажимал

 на  кнопку,  когда  списки формировались задавать вопросы, я 
 я                             - 93 - я 

 почему-то  моя фамилия не оказалась в этих списках.

      Закон  нужен. Как депутат Донецкого областного Совета

 я с этой проблемой нарркомании столкнулся еще 1992 году. В

 мае  1992  года  по требованию жителей города эта проблема

 обсуждалась  на сессии городского совета. Но все уперлость

 в  то,  что  нет законодательства по борьбе с наркоманией.

 горсовет   обратился  к  Верховному  Совету.  Тот  прошлый

 Верховный  Совет эту проблему не разрешил. В конце концов,

 слава Богу, пришли к этому вопросу  мы.

      я  считаю  в  этом  законе  какие  недостатки.  Мерой

 наказания  за  злоупотребления  и  со  стороны медицинских

 работников    и   фармацевтов,   которые   давали   клятву

 Гиппократа, которые потом этими наркотическими средствами,

 будем говорить, наживаются на этом, на беде людей, а также

 лиц,   которые   выращивают,   изготовляют   и   реализуют

 наркотики,  меры  наказания  должны быть значительно выше.

 потому  что  получается  так,  что  доходы,  получаемые от

 реализации  наркотиков  значительно  выше,  чем  штрафы. И

 человека  эти  штрафы  никак  не  остановят.  Это так, как

 сегодня парадокс существует на ЖД-транспорте: будешь ехать

 нечестно -заплатишь штраф 3 тысячи 300 карбованцев, будешь

 ехать  честно,  будешь  платить за стоимость проезда 30-40

 тысяч. Поэтому лучше конечно ехать бесплатно.

      Так.  Теперь  по  наркоманам.  Здесь,  к сожалению, в

 Законе  не  прудесматривается,  что  человек этот, впервые

 даже  попавшыйся,  должен  привлекаться к ответственности. я 
 я                             - 94 - я 

 Это  хвороба,  хотя и считают, что сегодня это хвороба, но

 это хвороба, к сожалению, инфекционная. Потому что он даже

 втягивает в этот оборот как можно, ну еще людей, и в итого

 этой  болезнью  поражены  очень  многие  люди.  Поэтому, я

 считаю,  этих  людей, даже  первый  раз  попался, его надо

 изолировать.  Поэтому  что за первым, как правило, следуэт

 второй.

      Теперь по маку. Здесь много было защытников про Паску

 начали  вспоминать,  детство,  пирожки с маком. Есть такая

 украинская  пословича "сім років мак не родив, і голоду не

 було".  Поэтому давайте все-таки выполнять резолюцию ООН и

 искореним  повевы мака, если мы решили серьезно бороться с

 наркоманией.

      Следующий вопрос. Нет механизма выявления наркоманов.

 Здесь  уже  затрагивались  вопросы  о  том,  что понятые и

 свидетели, как правило, не идут. Я сам участвовал в рейдах

 повыявлению вот этих точек, где распространение наркотиков

 идет,  значит,  но  понятые,  как правило не идет, боятся.

 Далее,  если  он  даже пришел и был понятым, то в процессе

 расследования  или  дальше,  когда  он  приходит в суд, он

 начинает  путатьсмя,  и  таким  образом,  когда привлекают

 человека  виновного  за  распространение  наркотиков,  он,

 практически,  остается  безнаказанным.  Либо  штраф,  либо

 условно  и  опять  идет,  продолжает действовать в этом же

 духе.

      Ну, все. я 
 я                             - 95 - я 

      Значит,  поэтому,  если... Или давайте будем доверять

 работников органов внутренних дел, либо примем Положение о

 понятых и свидетелях, которых Закон должен защищать! Иначе

 мы с этой проблемой просто не сможем бороться.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Слово має Васильєв, Донецька область.

 Якщо не помиляюсь, перший виступив з трибуни?

 

      ВАСИЛЬЄВ Г.А.

      (109 виборчий округ, місто Донецьк).

      Уважаемый Александр Александрович! Уважаемые народные

 депутаты!

      Обсуждаемые    законопроекты    заслуживают   особого

 внимания,    важность    и    актуальность    предложенных

 законопроектов не вызывает сомнения.

      На сегодняшний день ситуация с оборотом наркотических

 средств  складывается  просто  критически.  Производство и

 сбыт  наркотиков  с  каждым  годом  приобретает  все более

 распространенный  характер.  Перемещение  их  происходит в

 транснациональных   масштабах.   Реально   существует   на

 сегодняшний    день    "балканский"    путь    поступления

 наркотических средств в Украину. С учетом этого украинская

 делегация  высказала  свои предложения по вопросу визового

 законодательства  на  состоявшейся 10-12 декабря в Албании

 Сессии   Парламентской   Ассамблеи   стран   Черноморского

 экономического   сотрудничества,  которые  были  учтены  в я 
 я                             - 96 - я 

 полном  обкеме.  В  плане  дальнейшей  работы  по борьбе с

 наркоманией  и  наркобизнесом  требует совершенствования и

 национальное законодательство.

      Я   полностью   поддерживаю   необходимость  принятия

 предложенных  сегодня  законопроектов.  Но для того, чтобы

 они    действительно   работали,   чтобы   они   не   были

 мертворожденными   требуется  существенная  их  доработка.

 Прежде  всего,  коснусь  Закона  "О  мерах противодействия

 незаконному   обороту  наркотических  средств,  стаття  16

 предусматривает  принудительное  лечение от наркомании, ну

 почему   в   ней   не  укзаны  органы  правоохранения  как

 инициаторы  такого  лечения.  Следующее  закон  о внесении

 изменений  и  дополнений в некоторые законодательные акты,

 предлагаю  статью 229со значком 13 и 14, обьединить в одну

 поскольку  речь идет о подделке и незаконной выдаче тех же

 медицтинских   документов   и   рецептов.  Вместо  ведения

 самостоятельной   статьи   229  со  значком  16  думаеться

 нецелесообразно       предусматреть       административные

 отвественность   за  потреблние  наркотических  средств  в

 общественных  местах  поскольку само по себе потрбление не

 влечет   уголовной   ответственности.   Стаття   229   -18

 предусматривает  ответственность  за  соблюдение заведомо,

 сообщение  заведомо неправдивых сведений на запрос органов

 которые   контролируют   порядок   оборота   наркотических

 средств.  Возникает  минимум  два  вопроса,  первое  какие

 органы  контролируют  оборот  и следующее сообщения ложных я 
 я                             - 97 - я 

 сведений кем это следует конкретизировать.

      Необходимо   такде   предусматреть  перечень  средств

 относящихся  прокурсеры  к  психотропным средствам, стаття

 263   кодекса   об   админправонарушения,   о   задержании

 наркомании,  следует предусматреть место их задержания, то

 ли это спецприемник, то ли изолятор временного содержания,

 то  ли  иное помещение. Вообще к этой статье следует очень

 осторожно относиться чтобы не допустить сплошные нарушения

 с помощью этой нормы.

      Кроме  указанных  в  обсуждаемых в законе предложений

 считаю  необходимым,  исключить статю 229 со значком 10 из

 уголовного  кодекса  она  предусматривает  освобождение от

 уголовной    ответственности    за    добровольную   здачу

 наркотических  средств,  но  на практике наркоманы в одном

 кармане  носят  наркотики, а в другом заявление без даты с

 намерением  здать ворганы внутренних дел наркотики и таким

 образом   при   задержании  правонарушитель  наркотических

 средств  они легко уходят от отвественности, есть и другие

 замечания  но  в  целом  предлагаю  закон принять в первом

 чтении спасибо.

 

      ГОЛОВА.   Дякую,   Григорій  Андрійовичу.  Слово  має

 Гриогрович Лілія Степанівна Івано-Франківська область.

      Останній виступ будь ласка.

 

      ГРИГОРОВИЧ.   Лілія  Григорович  204  виборчий  округ я 
 я                             - 98 - я 

 Фракція  рух.  Шановний  Олександр  Олександрович, шановні

 колеги.

      Безперечно друга половина 20 століття в яку ми живемо

 ознаменувалася  не  тільки  польотом  в  космос  не тільки

 атомною  енергією,  але  і  наркоманією і токсікоманією. І

 цілком  очевидно  що  законопроект  над  яким  ми сьогодні

 працюємо  є  цілком частка навіть дуже потрібний тому що з

 80  року  ми  уже  маємо  повні підстави говорити про таке

 явище у масових масштабах на території України.

      В  зв"язку  з чим я би хотіла зауважить що дуже шкода

 що  такі  законопроекти  ми  отримали практично сьогодні з

 ранку, адже якщо би ці зауваження могди бути пропрацьовані

 скажімо   в   медичній   комісії   як  паховій,  з  питань

 наркотичних  заходіи,  в  юридичній  так  сьогодні ми мали

 більш вагомі доповнення.

      Тим  не менше я би хотіла звернути вашу увагу на один

 факт   яекий   фактично   черговий   проходить  через  всю

 постанову,  а  саме шановний Григорій Омельянович тещо всі

 ми  знаемо наркоманію,: або вірніше в наркоманах числеться

 як  правило  люди  до  30  років,  і  на  превеликий  жаль

 процентів  60-70  є  неповнолітні.  Я  переглядаю чи о цей

 законопроект  я не побачила такої турботи, скажимо посилаю

 вас  до статті 29-11 організація або утримання кубла і так

 дальше тут пояснюється, що за кубло, що за приміщеня і так

 дальше,  але  я  б  хотіла  щоб  ми  додали до того всього

 переліку що караеться позбавленням волі до трьох років або я 
 я                             - 99 - я 

 штрафом  від  100  до  300 мінісмальних заробітних плат, а

 таке  а  залучення  неповнолініх  і  дати  ще більшу кару,

 очевидно  взагалі  переглянути  в цьому плані тому що це є

 вікоав  проблема  і  я  гадаю  що  як  голова  підкомісії,

 материнства  і дитинства я висловлю загальну турботу що як

 раз  ця  проблема вперше міру стосуеться підлітків дітей і

 молодіх людей, а це наша майбутнє взагалі.

      З  урахуванням  всіх  цих  зауважень які прозвучали я

 пропоную  підтримати даний законопроект в першому читанні.

 дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам  Лілія  Степанівна  я  на початку

 обговорення  просто  ще  каментаря я хочу сказати що тут є

 така  норма,  але  її можливо треба було окремо виписати у

 статті  229-5,  там  дещо  передбачається  посилення, якщо

 справа стосується еповнолітніх на строк від 3 до 10 років.

      Таким  чином,  ми  обговорили  це питання, тобто, три

 проектів  законів,  які  потрібно  нам сьогодні схвалити в

 першому читанні, якщо не буде проти того вашої волі.

      Таким  чином  у  вас є три проекти Постанов. Перший я

 ставлю на голосування проект Постанови про обіг про проект

 Закону  України  про  обіг  в Україні наркотичних засобів,

 психотропних  речовин  і їх аналогів і прикусорів. У вас є

 цей  документ.  Мова  йде  просхвалення  в першому читанні

 проекту цього закону і з  відповідними дорученнями.

      З мотивів? Будь ласка, Яворівський з мотивів. я 
 я                             - 100 - я 

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ.    Шановний   Олександр   Олександрович,

 шановні   колеги!  Як  показало  обговорення,  я  хочу  це

 підкреслити, що проблема маку, виявляється, що мак люблять

 абсолютно  всі  -і  комуністи, і демократи, і центристи, і

 агроцентристи і таке інше. Це пиатння, яке, звичайно, може

 викликати дуже, м'яко кажучи, не однозначну таку, скажімо,

 позицію  в  нашому суспільстві. Через те я би запропонував

 не  квапитись  нам,  скажімо,  бо  ми  приймаємо в першому

 читанні і тоді вважаємо, що вже прийнято за основу і потім

 вже якісь правки будуть йти  дуже важко.

      Давайте,    Олександр    Олександрович,   порадимось,

 можливо, оце питання саме промак, ви розумієте, скільки ми

 проблем  цією  забороною,  скільки  ми  самі собі створимо

 нових  проблем.  Можливо,  навіть,  скажімо, проголосувати

 м'яким   таким  рейтинговим  голосуванням,  щоб  зрозуміти

 ставлення Верховної Ради, депутатів до цього питання і щоб

 в   другому   читанні,   скажімо,  якщо  це  питання  буде

 відкинуто,   треба   пошукати   якихось  інших  запобіжних

 варіантів,  а Григорій Омельянович говорив, що соломка -це

 проблема  номер 1. Може, змусити Комісію якось допрацювати

 і  піти на варіант набагато м'якший. Я думаю, що це було б

 розумно,   щоб  ми  зараз  так  одним  махо,  скажімо,  не

 поставили ці крапки над "і".

      Дякую.

 я 
 я                             - 101 - я 

      ГОЛОВА.   Пропозиція   цікава,   сформулюйте,  за  що

 голосувать.

 

      _______________   За  те,  щоб,  скажімо,  у  першому

 читанні  мак  поки  що, так як він, так, як це закладено в

 Закон,  щоб його поки що вилучити, і протокольне доручення

 комісії,  яка  працює,  Комісії Омельченка -знайти, так би

 мовити, якийсь інший варіант м'якший, не забороняти садити

 мак,  а  знайти, так би мовити, вже на другому етапі якісь

 засоби знешкодження, так скажемо.

 

      ГОЛОВА.  Давайте  запишемо  заборону  садить,  а люди

 будуть сіять - і все буде в порядку.

      Я  вибачаюсь.  Вибачте  за  коментар,  він  посуті. Я

 вносив пропозицію і я гадаю, що Комісія теж може врахувати

 про   регулювання  цього  питання  шляхом  держзамовлення,

 специфічного  держзамовлення  через  потребкооперацію.  Це

 треба  продумати. Я думаю, що Комісія подумає теж над цим.

 Я   поставлю   на  голосування  вашу  пропозицію.  Просить

 Марченко з процедури. Чи з мотивів?

 

      МАРЧЕНКО.

 

      Александр   Александрович  и  уважаемые  депутаты,  я

 думаю,  что  если  послушать Яворивського, то мы весь весь

 регламент  перечеркнем,  поставим на голову и будем только я 
 я                             - 102 - я 

 смеятся  из  этого.  Есть  процедума  нормальная. В первом

 чтении  голосование, второе, значит, поправки, в том числе

 которые  он  предлагает.  Поэтому,  значит, надо ставить и

 голосовать   в   первом   чтении   и   дальше  работать  в

 соответствими с регламентом.

 

      ГОЛОВА.  Ну  я  це  й  хотів робить. Я прошу уваги. Я

 зачитав  проект  Закону,  а  потім  я поставлю, Володимире

 Олександровичу,  вашу пропозицію, добре окремо: про обіг в

 України  наркотичних  засобів,  присотропних  речовин,  їх

 аналогів  і  прикурсорів  у  варіанті, який запропонований

 комісією.   Ставиться  не  голосування.  Тобто  у  першому

 читанні.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Тепер  стосовно  доповнення,  що  маку стосується, як

 його ще раз прочитати? Я до Яворівського звертаюсь.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ.

 

      Шановні    депутати!   Зараз   проголосуємо   за   цю

 пропозицію,  але  відразу  думайте,  бо  в  нас на Україні

 можуть  бути окурги без маку, абсолютно, і це буде, так би

 мовити,  на  вашій  совісті.  Я  пропоную:  комісії  зараз я 
 я                             - 103 - я 

 поставити  на  голосування,  таке  рейтингове голосування,

 побачим  скільки  воно  набере  голосів?  І це буде вже як

 протокольне  доручення комісії Омельченка пощукати, так би

 мовити,  нормальних варіантів якихось. Ми готові працювати

 в  цьому  для  того,  щоб  на  друге читання винести інший

 варіант, не просто накладати табу на мак, як на рослину на

 Україні. Вот у чому суть.

 

      ГОЛОВА.  Ясно.  Давайте поставим патання так. Короче,

 треба проголосувати

 

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ. От у чому суть.

 

      ГОЛОВА.  Ясно.  Давайте  поставимо так, корочче треба

 проголосувати  про  те,  що  комісія  Омельченка додатково

 продумала  варіант,  як  вийти  з маку. Так. Ну корочче, я

 ставлю пропозицію Яворівського на голосування.Прошу.

 

      ЗА-

 

     Ну  давайте  так  мова  йшла  про м'який вихід тому ми

 даємо  протокольне  доручення Григорію Омельновичу тому що

 це  незовсім  вписується  в  Регламенті  в  процедуру  про

 прийняття цього питання працюйте .

      Друге питання. Про проект Закону "Про заходи протидії я 
 я                             - 104 - я 

 незаконний  обіг  наркотичних заходів психотропних речовин

 прикурсорів та зловживання ними ставиться на голосування в

 редакції відк комісії . Тобто прийняття в першому читанні.

 

      ЗА-

 

      Рішення прийнято.

      Ставиться  на  голосування  проект Закону України про

 внесення  зміни  і  доповнень до деяких законодавчих актів

 України   щодо  посилення  боротьби  з  незаконним  обігом

 наркотичних  засобів  психотропних речовин і прикурсоврів.

 Прошу.

 

      ЗА-

 

      Рішення  прийнято,  тільки  тут Григорій Ємельяновичу

 внесіть  зразу  в редакцію назви закону зміну до до деяких

 законодавчих  актів,  в  звязку із введенням в дію Закону.

 Тому  що.  Ні, дякую не треба. Все. Я знаю, що скажете. Ви

 уже сказали.  Спасибі.

      Тепер, прошу  уваги.

      Завтра, як ви бачете, у вас складний перелік складних

 питань  виноситься  на обговорення. І пропонувалося навіть

 різне,  в  зв'язку  з  тим  заврашньо на сьогоднішній день

 перенести.  Я  вважаю,  що  цього робить не доцільно, бо є

 інша  пропозиція.  Пропозиція  така -і зверталися декілька я 
 я                             - 105 - я 

 голів  Комісії  -з  проханням  дати  можливість опрацювати

 додатково  деякі  законодавчі акти, які ми будемо прийняти

 приймати   в   наступні  дні.  Зокрема,  Комісія  Рябченка

 просить...  Тобто  Комісія,  яка  працює над законами "Про

 оподаткування" просить, щоб ви не просто усно висловлювали

 зауваження до цих законів, а від комісії внесли пропозиції

 до     законопроектів    про    оподаткування,    зокрема,

 оподаткування прибутку підприємств.

      Я  звертаюся  в  цьому  відношенні  до всіх кромісій.

 Зокрема,  до  Комісії з питань агропромислового комплексу,

 яка свій проект Закону про оподаткування землі вносила. І,

 зокрема,  до депутата Вінського, до Даниленка, до депутата

 Юхновського  і інших, які працювали над цим питанням. Будь

 ласка,  свої  пропозиції...  Можливо,  деякі  з них окремо

 треба  внести, як, скажем, як... в Постанову щодо окремого

 Закону  про  оподаткування  землі абощо. Продумайте, як це

 зробити. Але рішення свої передайте в Комісію Рябченка.

      Далі.  У  вас  є  на  руках  список... Ви розглядали,

 вірніше, проект списку, який визначає перелік підприємств,

 що  не  підлягають  приватизації  і  відносяться  до трьох

 галузей. Ви пам'ятаєте - коли ми голосували, ми затвердили

 загальний   список  (той,  що  вносився  раніше  Кабінетом

 Міністрів  і Фондом державного майна), а залишилося ще три

 доручення  щодо  списку підприємств військово-промислового

 комплексу; підприємств Міністерства сільського господарства,

 які  займаються переробкою хлібопродуктів... виготовленням я 
 я                             - 106 - я 

 хлібопродуктів;  далі  -підприємств нафтопереробки, нафто-

 газового  комплексу.  Тому  я  просив  би  всіх  депутатів

 подивитись  і на підприємства з ваших округів, які внесено

 в  цей  список  і  стосовно  підприємств  від галузей, які

 включено в цей перелік.

      Питання  дуже  важливе і якщо в кого якісь сумніви до

 комісії  Таранова6  звертайтесь.  Зараз вам можуть роздати

 проект цього списку, ви, будь ласка, працюйте над ним.

      Просив  Азаров  -комісія  з  питань  бюджету  -просив

 додаткового   часу  на  розгляд  питань,  що  зв'язані  із

 підготовкою  Закону  про  бюджет. І я вважаю, що треба теж

 зважити  на це і треба, щоб всі комісії фахові, профільні,

 які  займаються  питаннями  економіки,  я  маю  на  увазі,

 банківську комісію, бюджетну комісію, економічної політики

 і  соціальної політики, я просив би дуже уважно подивитись

 на  той  матеріал,  який  вчора  доповідався  на  Президії

 Верховної   Ради   виконуючим   обов'язки  голови  комісії

 Азаровим.

      Якщо  у  вас не буде заперечень, то також це питання,

 потім  ще одне. Завтра у нас на порядку дня поряд з іншими

 важливими  питаннями  є  питання, яке здається ніби просто

 процедурним,  проте, воно складніше, оскільки мова йде про

 укомплектування комісії Верховної Ради України депутатами.

      Я  просив би керівників фракцій, вчора ви оденжали на

 Президії   доручення   ще   раз   розглянути  питання  про

 рівномірність  і  пропорційність  укомплектування комісій, я 
 я                             - 107 - я 

 тому  що  в  нас  є вже кілька комісій, які вже мають 30 і

 більше  членів,  вже  майже  40 членів, а є такі, що мають

 близько   10.   Це   створює   ненормальні   умови  і  для

 забезпечення  роботи  депутатів і для змісту і суті роботи

 комісії  як органів Верховної Ради.

      Якщо  ви  не  заперечуєте,  я  пропонував би на цьому

 завершити   сьогоднішню   роботу  і  продовжити  роботу  в

 комісіях.

      (Шум у залі)

      Я  просив  би,  ми,  власне  кажучи,  майже з різного

 розпочали, е проводити сьогодні різного.

      З процедури Олексєєв, будь ласка....

      Марченко,  будь  ласка.  Марченко,  Степенко, хто ще?

 Будь  ласка, посидьте на місці, можливо, інше рішення буде

 прийнято. А потім Носов.

 

      _______________  Александр  Александрович,  по списку

 предприятий    по    приватизации.   Мне   представляется.

 Заканчивается  1994  год  -ясно.  А нам говорят о том, что

 подайте  предложения  по округам, по предприятиям, которые

 бы  мы  считали бы необходимым не приватизировать. Так вот

 это  решение  будет  распространяться  только на 1994 год.

 Начинается  1995  год,  и  наше решение по сути зависнет в

 воздухе.  И  там  будут приватизировать все, что угодно. И

 поэтому и волнуются и трудовые коллективы.

      Например,   Конотопский  завод  "Красный  металлист". я 
 я                             - 108 - я 

 Включили о том, что он не приватизируется. Действие нашего

 решения только на 1994 год, а с 1995 года опять начинается

 вообщем-то     определенный     вопрос.     Поэтому    мне

 представляется:  если  мы  приймем  решение,  то  это  эти

 предприятия   не   будут  приватизироваться, с  Комиссией

 Таранова  надо договориться о том, пока мы не приймем иное

 решение.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Степенко.

 

      СТЕПЕНКО.

 

      Шановний Олександр Олександрович, шановні колеги!

      Ви знаєте, що ми розглядали питання про оподаткування

 сільськогосподарських  виробників.  І  стояло  питання про

 плату за землю. Я особисто вносив письмово предложення про

 те,  щоб розглянути це питання і для сільскогосподарського

 виробника  встановити  єдиний  податок за землю. Було ваше

 доручення,  Олександр  Олександрович,  щоб створити групу,

 яку   очолить   Олександр   Миколайович.   Але   я  уважно

 передивився  нашу  повістку  дня:  вони навіть це питання,

 Олександр  Олександрович,  не  включене  у повістку денну.

 Тому я б просив дати відповідне доручення перевірити івсе-

 таки  розглянути  це питання, тому що воно заперечень ні в

 кого не виникає. я 
 я                             - 109 - я 

      І  хотів  би  ще  одне. Підтримати народного депутата

 Масенка,  який  говорив,  що  оті Постанови, які прийняті,

 сьогодні  не  діють.  То,  може, якось в зв'язку з тим, що

 буде  формуватись  бюджет  все-яки  внести  ясність,  який

 податок   і  скільки  буде  платить  сільськогосподарський

 виробник.

      Дякую.

 

 

      ГОЛОВА.  Василь Іванович! По першому вашому питанню я

 хочу  сказати,  що не треба давати доручення, бо доручення

 дала  Верховна  Рада шляхом голосування комісії Даниленка,

 Ігорю   Рафаїловичу  Юхновському  і  під  контролем  це  у

 Олександра   Миколайовича   Ткаченка   знаходиться.  Заран

 напрацьований Законопроект, який розданий уже депутатам. Я

 просив  би  цей  Законопроект  передати  також  в  комісію

 Рябченко,  яка узагальнює всі пропозиції, і, можливо, тоді

 ми   з  Закону  про  оподаткування  вилучимо  питання,  що

 стосується  податкування  в  агропромисловому  комплексі і

 відрегулюємо   їх   цим   Законом,  але  треба,  щоб  вони

 відтворювали  якийсь баланс у державі. І тому, безперечно,

 треба  їх розглядати разом. Я просив би вас, як ініціатора

 цього   питання,  Ігоря  Рафаїловича,  підійти  у  комісію

 Рябченка  і  попрацюйте  разом  із ним відносно підготовки

 цього Законопроекту.

      Ратушний  і Мостицький, на тому закінчимо, тому що ми я 
 я                             - 110 - я 

 починаємо знову розминку.

 

      РАТУШНИЙ М.

      Михайло    Ратушний,    361,   "Конгрес   українських

 націоналістів".

      Шановні  колегі!  Я  розумію,  що ми всі зібралися на

 обідню  перерву,  але  з  огляду на те, що завтра середа і

 завтра  вирішується  дуже  серьйозне  питання, які займуть

 багато  часу  -це  Закони по боротьбі з корупцією і оплата

 праці,  і інші, інші, я вважаю доцільним, нам сьогодні тих

 пів  години,  що залишилися згідно регламенту, відвести на

 важливі  питання  порядку  денного  "різне".  Бо я помітив

 цікаву  особливість,  якщо  ще  завтра  буде головувати на

 засіданні  Олександр  Ткаченко, то надія на те, що "різне"

 буде  ще  лишається, якщо буде головувати Олександр Мороз,

 то,  власне,  "різного"  точно  завтра  не  буде,  і ми не

 зможемо  донести  звернення до нас, до депутатів виборців,

 озвучити ті важливі питання, які ми привезли з  округів.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Михайле Яковичу, я розумію, що ви зауваження

 зробили мені, але мені здається, є закономірність інша, що

 в  будь-якому разі, коли "різне" йде при мені чи без мене,

 ви виступаєте. Так що  все в порядку, ви не хвилюйтесь.

      Мостиський Андрій. Ми закінчуємо зараз, закінчуємо.

 я 
 я                             - 111 - я 

 

      МОСТИЦЬКИЙ. Шановний Олександре Олександрович!

 

      Безперечночи питання, які включені до порядку денного

 і про які ви тільки що говорили є важливими і актуальними.

      Але  я  прошу, щоб ми, все-теки, знайшли час на цьому

 тижні і повернулися до питання енергозабезпечення. Адже це

 не  просто  технічна  проблема,  це  є  сьогодні політична

 проблема.  Так  ми  нещодавно  заслуховували  представника

 Кабінету  Міністрів.  Але  ми  не прийняли з цього приводу

 ніякого  рішення. Але сьогодні безсістемно і безконтрольно

 ви виключаєте цілі  райони і  міста, заводи і фабрики.

      І  я,  все-таки,  пропоную,  щоб  ми це питання знову

 розглянули  на  цьому  тижні  і  прийняли  якесь конкретне

 рішення, щоб хоча б установили якусь систему відключення і

 міст і підприємств промисловості.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Мені  здається з цього приводу, я не

 захищаю  Кабінет  в  даному  випадку,  ви  самі  прекрасно

 розумієте,  але інформація з цього приводу давалася досить

 об'єктивною,  особливо  депутатом  Панасовським,  стосовно

 того,  що  є випадки коли немає системи, а є випадки, коли

 система  автоматично відключається через технічні причини.

 Через падіння  частоти і тому подібне.

      Я   просив   би   нас  зараз  слухає  Секретаріат  ми

 звернемося ще раз до Віце-Прем'єра з цього приводу, якщо є я 
 я                             - 112 - я 

 додаткова  інформація  крім  того, що вже тут прозвучало я

 думаю   Олег   Олексійович   уточнить  і  якщо  буде  така

 можливість  чи  потреба,  ну  потреба  є. То тоді матимемо

 змогу  в  п'ятницю послухати це питання. Ще два процедурні

 моменти  один із них я просив би вашої згоди на те, щоб ви

 в  комісіях обговорили варіант за яким ми будемо працювати

 і в суботу, цю суботу.

      Оскільки  Президія  висловилася позитивно щодо такого

 варіанту  і  Носов  я  просто  пропустив  його  хоч раніше

 пообіцяв йому слово, будь ласка з процедури.*

 

      НОСОВ .

 

      Шановний Головуючий!

      Шановні депутати!

      Я  пропнував  би список про доповнення комісій подати

 один  про  внесення змін, доповнень до постійних до складу

 постійних  комісій. Тому що ми декілька разів голосували і

 люди одних викидають інших вставляють всіх проголосували і

 змінили , тоді (перебвиває Голова)

 

      ГОЛОВА. Так, що він говорить я вже говорив попрацюйте

 у фракціях і в комісіях стосовно складу комісій.

 

      Засідання  оголошується  закритим  завтра  продовжить

 роботу в сесійному режимі Верховна Рада о 10 годині. я 
 я                             - 113 - я 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку