ЗАСІДАННЯ  СОРОК  П"ЯТЕ

     с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

        У к р а ї н и  13  г р у д н я   1994 р о к у

                          10.00 година

 

      Веде засідання перший заступник Голови Верховної

      Ради України   ТКАЧЕНКО О.М.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Доброго ранку, шановні народні депутати,

 шановні гості і запрошені!

      Прошу вставити картки і приступаєм до реєстрації.

      Включіть,  будь ласка, систему - реєструємся, шановні

 депутати!

      Кількість депутатів зареєстрованих - 276. Я думаю, що

 не  всі,  мабуть,  встигли ще зареєструватись. Але ранкове

 засідання оголошується відкритим.

      Шановні  народні  депутати,  вам  роздані  пропозиції

 Президії Верховної Ради і погоджувальної Ради депутатських

 груп  і  Фракцій  щодо  орієнтовного  переліку  питань для

 розгляду на цьому тиждні.

      Нам  потрібно  з  вами обговорити орієнтовний перелік

 питань,  який  виноситься  для  розгляду на севію на цілий

 тиждень,  тобто  з 13 по 16 грудня. І одночасно я хотів би

 звернути вашу увагу, що вам роздано на руки перелік питань

 невідкладних, які мають бути розглянуті в грудні місяці. В

 кожного є увас на руках, будь ласка, подивіться їх. Тому я

 просив  би, щоб ми з вами відвели для цього демь півгодини

 згідно  регламенту,  опрідилитись  і  прийняти  відповідне я 
 я                              - 2 - я 

 рішення.

      А зараз, будь ласка, включіть систему, щоб записались

 на пропозиції.

      Спасибі.    Значить,    слово    надається   депутату

 Ніколаєнко, Херсон, за ним Сластьон. Будь ласка.

 

      НІКОЛАЄНКО.

 

      Шановний Олександр Олександрович! Шановні виборці!

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Олександровича ще немає.

      НІКОЛАЄНКО.  Я  вибачаюсь,  Олександре  Миколайовичу.

 Єсть певна закомплексованість.

      В  п'ятницю  перед закінченням сесії ми проговорювали

 коротко орієнтировний перелік питань, які би доцільно було

 б  розглянути  на  цій неділі. Проаналізувавши тей перелік

 невідкладний  питань,  які  мають  бути  розглянуті на цій

 неділі, здається, що він, дійсно, відповідає тим питанням,

 які...  тим  запитам, які ставлять сьогодення для нас. Але

 все-таки, я хотів би повернутись до того питання про яке я

 говорив  в  п'ятницю.  Незважаючи  на  депутатський  запит

 багатьох  депутатів  присутніх  в цьому, а також те, що це

 питання   розглядалось   досить   детально  Президентом  в

 Кабінеті  Міністрів.  Сьогодні  питання енергозабезпечення

 народного господаства нашої України не вирішене.

      Я  приїхав  нещодавно  з  округу, і знаю інформацію з

 інших  областей, знову по 10-15 годин виключається в наших я 
 я                              - 3 - я 

 колгоспах,   радгоспах,   підприємствах   та   фермах  від

 електроенергії.

      Тому  я  прошу,  щоб  це  питання  чи  дати додаткове

 доручення,  чи ще його разрозглянути, неодноразові розмови

 з  Міністром  енергетики  також  нічого  не  дають. Щоб ми

 розглянули  це  питання і вжили невідкладних заходів, тому

 що  вийшла  із  ладу  вся  енергетика  нашої  України, всі

 підприєства.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Я вибачаюсь, тут невеличка щось

 не працюють мікрофони, і мені погано чути.

      Сластьон, будь ласка. За ним Довгань.

 

      _____________ Олександр Миколайович, Сластьон передав

 слово мені.

      403 виборчий округ, САМОЙЛИК,Херсонська область

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Замість Сластьон, Самойлик. Так. Будь ласка.

 

      САМОЙЛИК

 

      Шановні колеги! ШановнийОлександре Миколайовичу!

      Я такинастоююнатому, щоб порядок дений на цьому тижні

 було   включено   питання,   про   Указ   Президента  "Про

 невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи". Це я 
 я                              - 4 - я 

 сьогодні  питання з питань і відкладати його на далі це не

 дасть  ніякої  користі  ні  нам  ні  нашій державі. Тому я

 пропоную  на  цьому  тижні  під  кінець  тижня  це питанне

 розглянути на сесії Верховної Ради.

      І друге ми якось о там у нас буде інформація Уряду то

 вже  багато  питань  з  яких  повинен  уряд проінформувати

 Верховну   Раду,  але  якось  випало  у  нас  питанне  про

 компенсацію селу затрат на соціально-культурну сферу. Тому

 я  пропоную  щоб це питанне також обов"язково прозвучало і

 ми почули інформацію уряду з цього питання.

      Ну і питанне з питань скільки..... на сесії Верховної

 Ради щодо заробітної плати і взагалі стану народної освіти

 медицини, працівників культурно-освітних заходів і взагалі

 бюджетних  сфер  але воно це питанне залишаеться на місцях

 не  врегульоване  це  питанне не вирішується тому також на

 цьому   тижні   ми  хоьтіли  інформацію  з  цього  питання

 послухати саме на цьому тижні.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Спасибі. Довгань будь ласка. За ним Снігач.

 

      ДОВГАНЬ. Шановний Олекснадр Миколайович.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тільки  я  прошу не спешіть коли питанне

 задаєте ви так коли питанне піде я ж не стінографую я пишу.

      Будь ласка. я 
 я                              - 5 - я 

 

      ДОВГАНЬ. Шановниий Олександр Миколайович.

      На  14  грудня  виноситься питанне про яке тільки щол

 говорила  Катерина  Семенівна  про хід виконання постанови

 733   значіт  там  багато  винесено  питань,  питанне  про

 сільські  це аграрні питанне забули там стояли в суботу ми

 ще  обговорювали  це  иптанне питанне індексації, за здану

 продукцію по держзамовленням.

 Сьогодні  вже про це мова не йдеться. Ну вже було сказано,

 що   забули   про   компенсацію   на   соціально  побутове

 будівництво.

      Я  думаю,  що це мабуть забули не випадково, а думаю,

 що  у нас сьогодні все отрі мали і до весни забувають лпро

 село.  Я  хотів  би,  щоб  ці  питання вирішували, як було

 сказано.

      І  друге  питання.  15 грудня винесено питання, зокон

 ппро  владу  і  про  місцеве, як він там називається і про

 місцеві Ради народних депутатів.

      Значить  пропонується  ці  закони  розглядати  в  тій

 послідовності   в  якій  вони  записані.  В  мене  є  інша

 пропозиція.

      Справа  в  тому,  що  Закон  "Про  владу"  він тільки

 появився скажемо ми його прочитали. Було б мабуть доцільно

 на  мою  думку  провести зустріч керівників Верховної Ради

 представників фракцій, груп із розробниками цього Закону

      Узгодити позиції подивитися, що там там підходить, що я 
 я                              - 6 - я 

 не  підходить,  щоб  не створювати таку ситуацію, ситуацію

 конфронтації.  Тому,  що  деякі люди, аж танцюють від того

 коли чують, що ми не находимо спільної мови в цьому питанні.

      Я чому говорю, тому що це треба зробити для того, щоб

 цей  Закон пройшов треба 301 голос, якщо депутати детально

 не  пропрацюють  у  фракціях,  якщо  керівники  фракцій не

 поймукть про що там мова і так сказать і всі узгодження не

 уберуть відтіля. Значить 301 голос дуже важко набрати.

      Тому я б пропонував не спішити з цим законом поки він

 не пройде таке детальне обговорення .

      Так і ще одне  питання. Все в мене більше немає.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутат Снігач, за ним Ткаченко.

 

      СНІГАЧ.  Александр Николаевич, вместо депутат Снигача

 Донченко. 259 (..........)  избирательный округ.

      Александр  Николаевич,  два  вопроса. У нас в пятницу

 стоит  вопрос  "про  нормативи формування доходної частини

 державного   бюджету".   В   тоже  время,  рпедлагаемый  к

 расмотрению  в повестке дня вопросы, связанные с налогами,

 не  стоят  вперед.  Я  не  могу  представить, как мы можем

 сегодня  подходить  к бюджету, не решив вопрос по налогам.

 То есть  опять телега впереди лошади получается.

      И  второй  вопрос,  на  той  неделе  мы  расматривали

 дополнение   к   Закону   "О   транспорте".  Было  роздано

 предложение  по  18 статье. И договорились, что в среду мы я 
 я                              - 7 - я 

 этот  вопрос  вернемся,  его  там  фактически  надо только

 проголосовать. Его опять в повестке дня нет.

      Я   предлагаю   вернутся   к   18  статье  Закона  "О

 транспорте"  как  на  среду  мы договаривались, и это было

 записано у нас в решении. И расмотреть этот вопрос, он там

 минутный.  И  посмотреть по пятнице все таки по нормативам

 формирования доходной части бюджета. Спасиба.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ткаченко, Суми, за ним Дігтяренко.

 

      ТКАЧЕНКО. Володимир Ткаченко, місто Окірка.

 

      Пропоную   включити  питання  до  розгляду  загальної

 концепції  оподаткування. Хотілося б почути пропозиції щод

 цього,  як  від комісії, так і від Уряду, тому що іде знов

 розпорошення, невизначена структура з питань оподаткування

 у  нас  знов  іде розділена на декілька питань. Хотілося б

 щоб  ми  сначала  визначились  з  концепцієї і почули що з

 цього  питання  пропонує  уряд і постійна Комісія, а потім

 уже  йшли  по деталізації цього питання. Також хотілося б,

 щоб  було включене до порядку денного питання про нульовий

 варіант розподілу активів та пасивів колишнього Союзу. Але

 перед   цим   повинні  бути  роздані  депутатам  викладки:

 скільки,  що  єсть  і  що залишилось за межами Союзу, і що

 залишилось  в  Союзі,  які  активи, скільки. То, звичайно,

 повинна бути повна інформація. я 
 я                              - 8 - я 

      Переконаний,  що  ми  повинні розглянути питання щодо

 Чечні.  Там сьогодні йде громадянська війна, і це недалеко

 від  українських  кордонів,  тому переконаний - ми повинні

 бути  готовими  до  різних  варіантів  непоширення зброї і

 конфлікту  на  території  України.  Я  переконаний, що нам

 треба розглянути це питання.

      І  також,  перебуваючи  у виборчому окрузі, я звернув

 увагу  на  те,  що  постійно  йдуть  звернення  інвалідів.

 Пропоную  надати  протокольне  доручення нашому уряду щодо

 формування бюджету на наступний рік - обов'язково визначити

 кількість  коштів,  які  виділяються  на  інвалідів  та на

 догляд  за  ними,  тому  що  сьогодні,  скажімо, догляд за

 інвалідами  виділяється  близько 100 тисяч карбованців. Це

 мізерна сума і, звичайно, як за неї можна прожити?

      І  у нас стоїть на четвер розгляд питання про місцеве

 самоврядування.  І чомусь вже визначено в порядку денному,

 що  воно  буде  проходити  у  закритому  режимі. Вважаю це

 недоцільним - це  питання повинно бути, обговорюватись, як

 проект,  поданий  Президентом, як і у Комісії Стешенка і у

 відкритому режимі.

      Дякую за увагу!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дєгтяренко, за ним Дорошевський.

 

      Гругорій ДЕГТЯРЕНКО, 420,  Золотоноша Черкаської області.

      Шановний головуючий, шановні колеги! Черз 10 сесійних я 
 я                              - 9 - я 

 днів  друга  сесія  Верховної  Ради завершить свою роботу.

 Тому  дозвольте  привернути нашу увагу, шановні колеги, на

 ефективність   використання   парламентського   часу,   на

 результати нашої законотворчої роботи.

      15 вересня цього року ми затвердили офіційний порядок

 денний  другої  сесії.  Його виконання слідуюче: у вересні

 нами було заплановано розглянути 47 проектів законодавств.

 Фактично озглянуть  38.

      У  жовтні  заплановано  50, фактично розглянуто 19, у

 листопаді  заплановано  рожглянути  35 законодавчих актів,

 фактично  сім.  Загалом  завершили  листопад  місяць, було

 заплановано  розглянути  132  проекти законодавчих актів і

 постанов.  Фактично  розглянуть  64,  більше 40 відсотків.

 Пропозиції:  з  13  грудня  цього  року  працювати  лише у

 пленарномму  режимі,  повернутись  до практики - на перелік

 питань  для  чергового  розгляду  питання  мати погодинний

 графік і засідання проводити до  повного його розгляду.

      І  друге.  питання  щодо  виконання  Верховною  Радою

 розділу   вісім   власного   Регламенту,  який  має  назву

 "Здійснення  Верховною  Радою  та  її органами контрольних

 фнукцій і повноважень". Вважаю, що на сьогодні ще найбільш

 не  відпрацьоване  питання  в  роботі  Верховної Ради і її

 органів,  Президії,  комісій, відділів. Необхідно провести

 глибокі  розробки  з  цього  питання  і  вийти  на систему

 роботу, яка б утверджувалася у нашій діяльності.

      Місяць  тому  в  Секретаріат Верховної Ради мною було я 
 я                             - 10 - я 

 внесено  пропозиції  щодо  виконання  цього розділу. Однак

 підтримки вони, поки що, не знайшли.

      Варто  надто  серьозно  нам  ставитися до контролю за

 термінами,  які  встановлює Верховна Рада. За дорученнями,

 які  дає  Верховна Рада. Ми депутати, я так думаю, повинні

 інформуватися    про   виконання   наших   доручень,   про

 доьтримання   термінів,   які   встановлює  Верховна  Рада

 виконавчій  владі.  Доцільно  ввести  у практику, що через

 кожні  десять  днів  сесія  інформується як виконуються її

 доручення.  Це  може бути інформація одного із заступників

 Голови    тощо.   Відсутньої   системності   в   здійснені

 контрольних  функцій добре видно на здійсненні контролю за

 головним  Законом  року  -це бюджетного. Прошу розглянути.

 Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дорошевський, за ним Петренко.

 

      ДОРОШЕВСЬКИЙ.

 

      Уважаемый Презыдиум! Уважаемые коллеги!

      Дорошевский, 34 округ, франция "Коммунисты Украины".

      Вцелом  поддерживаю  перечень  вопросов,  которые  мы

 будем  рассматривать на данной недели я хотел бы высказать

 ряд соображений по процедуре рассматрения этих вопросов, в

 частности 14 декабря когда мы рассмотрим комплекс вопросов

 по  постановлению 733 я бы все-таки очень просил что кроме я 
 я                             - 11 - я 

 докладчика  Пензеныка6  мы его заслешали неоднократно все-

 таки присутствовал премьер-министр и обязательно Президент

 Украиныф который так сказать был организатор руководтель и

 обеспечит контроль то есть исполнения этого постановления.

      Давайте  пусть  он  послушает  посмотрит  и определит

 правильно  ли  команда исполняет это постановление которым

 он открыл путь.

      Вторая  -15  декабря  когда  мы  рассмотрим  2  очень

 серьезных  документа  хотел бы предложить такую схему, что

 все-таки  мы  считаем что в первом чтении закона о местном

 совете  был  рассмотрен  и  практически  готов  сейчас тем

 более,    что    предварительный   вариант   который   был

 президентсткий  был  согласован и появившиеся новые сейчас

 неожиданно  создал  неодинаковые условия для их изучения я

 считаю  что  до четверга комисия стешенко правовые комисии

 остальные  должны срочно отработать закон Президента чтобы

 практически можно было  рассматривать его в рабочем режиме.

      А  в самой процедуре предлагаю проводить не в порядке

 пленарного  заседания,  обсуждения  закона,  а  обсуждение

 депутатами  рабочими группами, комисиями и представителями

 администрации   Президента   6  премьер  -министра,  наших

 Кабинета   Министра   и  в  принципе  был  организационный

 механизм   рабочих  обсуждений  и  нахождения  той  истины

 которая   так  нужна  и  народу  Украины  и  всему  нашему

 народному хозяйству.

      И  последнее  хотел  сказать неоднократно появляеться я 
 я                             - 12 - я 

 сейчас  и  в  прессе и в выступлениях информация о том что

 вопрос  Чечни  являеться  вопросом  номер 1 в мждународных

 отношении Украины.

      Я   считаю  что  этот  вопрос  в  пределах  вот  того

 заявления   нашего  Министерства  иностранных  дел  вполне

 достаточен и всякие так сказат заигрывания на национальной

 основе  недопустимы нашему Парламенту есть чем занимааться

 чем этот вопрос.

      Спасибо за предложенное слово.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Петренко за ним Яблонський.

 

      ПЕТРЕНКО. Уважаемый Александр Николаевич.

      У  меня  очень  лают Петренко 255 Перевальський округ

 фракция комунистов, меня очень интирисует вопрос по земле.

      Почему  этот  вопрос у нас все время выпадает из поля

 зрения  Верховного  совета.  Ясно  что в кулуарах и верхах

 наших правительственных он усиленно осбуждается.

      По  моему  пришло  время,  когда его нужно включить в

 повестку дня, чтобы мы этот вопрос рассмотрели, и услышали

 решение по этому вопросу наши избиратели.

      Второй  вопрос.  Мы  будем  рассматривать  15 декабря

 Закон  по  Советам,  и Закон о власти Президента. Так вот,

 Закон    по    Советам   отработан,   составлены   таблицы

 сравнительные,  я предлагаю, чтонам к этому времени, чтобы

 группа  или  Стешенко,  они  наверное  не успеют, а скорее я 
 я                             - 13 - я 

 всего  это президентская команда должна сработать по этому

 вопросу,   сделать   сравнительные  таблицы,  указать  как

 выходит  этот  Закон  из  правового  поля,  какие он несет

 политические   последствия,   и   нужно   ли   его  сейчас

 рассматривать.  А  мы  в это время примем по этому вопросу

 решение.

      И  третий вопрос. Вопрос по Чечне. Я считаю, что наше

 Министерство   внутренних   дел,   как  никогда  сработало

 оперативно,  и  приняло  очень взвешенное решение по этому

 вопросу.  И  те  вопросы, которые освещаются в газете, и в

 нашем  зале  ужев  коллуарах  идут,  нужно  напомнить этим

 демократическим  силам, как они с их благословения, и с их

 полной    поддержки   принято   было   заявление,   Ельцин

 расстреливал Верховный Совет в прошлом году, год назад.

 Так   вот,   благодаря   этим  силам  ему  дали  еще  одну

 возможность  силовые  моменты  осуществлять.  Но  это идет

 внутри  государства российского, нам не стоит вмешиваться,

 вполне  довольно  то, что принято постаносление, заявление

 Министерства   внутренних  дел  и  этот  вопрос  не  стоит

 Министерством  иностранных  дел  не стоит рассматривать на

 Верховном  Совете.  Давайте  если  уходить от политических

 вопросов,  то  уйдем  с  сегодняшнего дня и будем работать

 наши, экономические вопросы.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яблонський,  за ним Кочерга. я 
 я                             - 14 - я 

 

      ЯБОЛОНСЬКИЙ.  Я передаю своє слово Лавриновичу. Прошу

 Лавриновичу за мене передати слово.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Лавринович вчора наговорився на Президії.

 

      Олександр ЛАВРИНОВИЧ, 274.

 

      В мене є декілька питань до порядку денного.

      Перше  питання  стосується  того,  що  в п'ятницю, 16

 грудня  у  нас  включено  питання про нормативи формування

 доходної  частини державного бюджету на наступний рік. Так

 як обговорювалось питання вчора на Президії, і так як було

 погоджено  з першим віце-прем'єром, очевидно, потрібно нам

 спочатку  розглянути питання стратегії і взагалі концепції

 порядкової   політики   в   Україні,  а  лише  після  того

 розглядати   питання   по   конкретному   оподаткуванню  і

 вирішувати  це  питання  виключно  прийняттям законів, які

 стосуються   порядкової   політики  або  внесення  змін  і

 доповнень  до  чинного  законодавства.  А включення такого

 питання   і  пропозиції  вирішення  його  через  постанову

 Верховної Ради є неприпустимим.

      Тому  вважається  доцільним перед розглядом питання

 щодо    конкретних   Законів   "Про   податки"   заслухати

 представника  Президії  Верховної  Ради,  Голови комісії з

 питань  бюджету  або  представника  Уряду  стосовно  самої я 
 я                             - 15 - я 

 концепції податкової політики в Україні.

      Наступне  питання  стосується  четверга, питання, які

 виносяться  про проекти законів "Про владу" і" Про місцеві

 Ради"   є   пропозиція,  щоб  розглянути.  Це  питання  на

 спільному засіданні комісій з тим, щоб можна концептуально

 визначитись з питаннями державного будівництва в Україні.

      Якщо  це  питання  не  буде підтримано то обов'язково

 першим  розглядати  питання  Конституційного  Закону  "Про

 державну  владу"  оскільки концепції закладені в ньому і в

 законі,  який  йде на друге читання протилежні і неможливо

 розглядати одну складову частину структуру державної влади

 не  вирішивши їїструктуру в цілому. Хочу також сказати, що

 здїйснена  емісія  в  нашій  державі без рішення Верховної

 Ради   України   про   що   вчора   доклали   на  Президії

 ВерховноїРади  і  тому  очевидно коли ми будемо розглядати

 питання  державного  бюджету  нам  потрібно з'ясувати і за

 яких  обставин  і  хто  може  здійснювати емісію і як вона

 здійснюється,  якщо  на  то  немає  рішення Верховної Ради

 України і немає відповідних звернень від Уряду України.

      Якщо  відбуваються  такі  речі  то  потрібно,  щоб їм

 давалася оцінка Верховної Ради України.

      І  останнє питання стосовно подій, які відбуваються в

 Російській  Федерації  сьогодні  пролунало декілька різних

 думок  з  цього  приводу і очевидно є потреба в Праламенті

 України   в  зв"язку  з  такою  полярністю,  різнобічністю

 оцінок,   які   даються   різними   членами  Праламенту  і я 
 я                             - 16 - я 

 посадовими  особами,  розглянути  це питання і щоб позиція

 Верховної  Ради  України  і  законодавчого  органу з цього

 питання також була заявлена. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кочерга,  за  ним  Керімов.  І  на  цьом

 завершуєм.

 

      КОЧЕРГА.   247   избирательный   округ,  (..........)

 Луганськой области, Кочерга.

      Уважаемый  Александр  Николаевич,  уважаемые народные

 депутаты,  конечно,  все  вопросы,  которые  выносятся  на

 расмотрение  в  эту неделю, важны. Но, я считаю, в связи с

 тем,     что    сложилось    критическое    положение    с

 электроснабжением,  когда  отключаются целые города, в том

 числе  и  мой  избирательный округ, на полтора-два часа, и

 приносит  это  колосальный  ущерб  народному  хозяйству, и

 может  вызвать  социальный взрыв населения. Почему? Потому

 что,   не   редко  останавливаются  котельную,  происходят

 аварии, и десятки часов не подается тепло.

      Вот   почему   я   поддерживаю,   ранее   выступивших

 депутатов,  чтобы   этот  вопрос  немедленно расмотреть на

 Верховном Совете.

      И  следующий  вопрос,  уважаемые товарищи, вы знаете,

 что  на  первой  сессии,  и  в  начале нашей вторй сессии,

 неоднократно  подымали  вопрос  о том, чтобы расмотреть на

 сессии  Верховного  Совета  вопрос  о  выполнени Закона "О я 
 я                             - 17 - я 

 пенсионном обеспечении".

      То,   что   творится   в   настоящее   время,  дальше

 продолжаться  не  может.  Разве  можно  согласиться с тем,

 когда,  например,  шахтер,  проработавший 40 лет и имеющий

 подземный  стаж,  получает пенсию, одингаковую с шахтером,

 который  имеет  10 надземного стажа?! И по другим отраслям

 аналогичное  положение.  Александр Александрович Мороз нам

 обещал, что в конце ноября -в начале декабря мы рассмотрим

 данный  вопрос,  и  будет, значит, принято соответствующее

 постановление, чтобы пенсионное обеспечение в нашей стране

 происходило   в   соответствии   с  Законом,  то  есть  за

 количество  трудового  стажа  и соответствующей заработной

 платы, имеющейся перед уходом на заслуженный отдых. Потому

 что уравниловка -она не дает мотивации на сегодняшний день

 ни  к  труду,  и  вообще  вызывает нехдоровую обстановку в

 нашем  обществе.  Вот  почему  я  настаиваю,  чтобы данный

 вопрос  мы  на  этой сессии рассмотрели и чтоб пенсионеры,

 ветераны чувствовали то, что будут они получать социальное

 обеспечение   в   соответствии   и  с  проработанням,  как

 говорится,  трудовым стажем. А молодежь -имела мотивацию к

 труду.

      Спасибо за внимание!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Кірімов.

 

      КІРІМОВ я 
 я                             - 18 - я 

      (218 виборчий округ, фракція "Державність").

      Шановний  Олександре  Миколайовичу,  шановні  колеги-

 депутати!

      Сьогодні  вже  звучала  в  цьому  залі  проблема, яка

 виникла у Чечні. Звичайно, у свій час наш поет Грабовський

 писав:  "Де плачуть, там немає вже краси!". У Чечні гинуть

 люди,  і  тому я вважаю, що ми повинні сказати своє слово.

 Тим  більше,  як  ви  знаєте,  наш  український  Парламент

 вважається  одним  з  найбільш поміркованих Парпламентів у

 світі.

      Друге.  Звучало путання бюджету, і я також вважаю, що

 це питання основне, щоби у нас був бюджет на наступний рік

 не так як в цьому році у  грудні місяці, а значно раніше.

      І останнє. Сьогодні ми будемо розголядати питання про

 (..........)   Закон   України  про  використання  ядерної

 енергії  та  радіаційну  безпеку. І я хочу дещо попередити

 розгляд цього питання і попросити у всіх депутатів. Справа

 в  тому,  що  ми  знаємо  що  таке радіаційна небезпека по

 Чорнобилю. Але після аварії минуло майже уже 9 років і дот

 цього часу ще з цілого ряду районів не відселені люди, які

 живуть  в  зоні  обов'язкового  відселення.  Вкрай важкому

 становищі проживають люди в Іванківському районі Київської

 області;  в Черніговському районі Чернігівської області де

 не    здійснюється    газифікація,   в   магазинах   немає

 продовольчих   і   промислових  товарів,  не  здійснюється

 водопостачання.  І  тому  це  проблема  номер  один, перед я 
 я                             - 19 - я 

 розглядом  якраз  оцього  питання  про  ядерну  енергію  і

 радіаційну бузпеку. Тому я просив би, щоби, розглядаючи це

 питання, усі депутати виняткову увагу звернули саме на ось

 такий підхід. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні   колеги!   Час  відведений  ми

 вичерпали.  А  зараз  дозвольте   я  дам  відповіді  на ті

 запитання,  які  поставлені  перед Президією, включаючи ті

 зміни  і  доповнення,  які  вважаєте  необхідно  внести  у

 порядок денний роботи нашої сесії з 13 по 16 грудня.

 Депутат  Миколалаєнко підняв питання про часте відключення

 енергоспоживачів.  Це  питання ми завтра будемо розглядати

 на  сесії,  і  по  цьому питанні буде доповідати заступник

 голови   Кабінету   Міністрів   Дюба.   Я   думаю,  що  ми

 одержимо  вичерпну  відповідь  по тих заходах, які приймаї

 Кабінет  Міністрів  у  цьому  питанні, так як в цю суботу,

 тобто   в   минулу,  питання  енергетики  розглядалося  на

 засіданні Кабінету  Міністрів.

      Депутат  Самойлик  пропонуї  внести  в порядок денний

 питання  про  прискорення  земельної  реформи.  Це питання

 підняли декілька ще депутатів. Я вважаю, що ми на Президії

 розглядали  в  п"ятницю  на  розширеному засіданні, і була

 дана  відповідь  Голові  Верховної  Ради, що з урахуванням

 зауважень Комісії аграрної, цей указ повернуто Президенту.

 І Президент, і його працівники, спеціалісти доопрацьовують

 з  урахуванням  тих  зауважень. І я вважаю, що ми до цього я 
 я                             - 20 - я 

 питання на слідуючому тижні до нього повернемося.

      Що  стосується питання компенсації селу, я вважаю, що

 завтра  в  доповіді  Віце-прем"єра  це  питання також буде

 висвітлено.   Тому   що  за  1993  рік  компенсацію  1,  5

 трильйона   -це   питання   практично  вирішено,  зроблено

 обрахування  затрат на соціальні потреби села на 94-й рік,

 якивй  виливаеться  десь  в  6,  5  тріліонів.  Це питанне

 розглядається  і  тоже  по ньому буде дана відповідь нашім

 аграрникам  і  взагалі ввім депутатам Верховної Ради. Щодо

 заробітної  плати  медпрацівникам  працівникам  культури і

 іншим  бюджетним  організаціям завтра на ці запитання тоже

 буде дана відповідь, в доповіді віце-прем"єра.

      Депутат  Довгань Сергій Васильович підняв питанне про

 постанову  номер733  питання  індексації  і я вважаю що ми

 його  дуже уважно розглядали і думаю що завтра у відпвідях

 тоже  одержим  все  необхідне щоб буде робитись в питаннях

 індексації  на  ті товари були одержані з боку держави від

 товаровиробників  але  по  тих  цінах  які не відповідають

 сьогоднішнім цінам особливо зведенням постанови 733.

      Ці  постанови  будуть висвітленні ще повторюються про

 соцкультпобуту.  Щодо питання який задав сергій Васильович

 закон  про  владу, про місцеві ради порядок його розгляду.

 Довожу до вашого відома тому що ми розглядали дане питанне

 на  Президії  ми  вислухали ряд пропозицій підходу до його

 розгляду,   сьогодні  ми  ше  проговорили  це  тпитанне  з

 Президентом   Леонід   Даниловичом  і  прийшли  до  такого я 
 я                             - 21 - я 

 висновку  про який я вас інформую що в четверг о 15 годині

 відбудеться  спільне  засідання  Президії  Верховної Ради,

 голів  Фракцій  і  Груп  з  президентською  командою,  яка

 займалась  питанням  розробки  закону  про  владу  і  наші

 депутатикомісія Стешенка, яка займалась підготоскою Закону

 про місцеві ради. Тому домовленість така, що ми в четвер в

 другій  половині  дня розглядаємо це питання, як кажуть, в

 такому   невеликому  складі,  потім  опрацьовуємо  його  в

 комісіях,  фракціях,  а на слідуючий тиждень виносимо його

 на  розгляд  Верховної  Ради,  куди  будуть  запрошені, як

 казуть за погодженням, і голови обласних Рад і, мабуть, за

 визначенням районних і міськиху Рад.

      Тому   пропонується  така  система  чи  структура  до

 розгляду  питання.  Така  пропозиція  була, до речі, вчора

 внесена  і  на  Президії. Я думаю, що це якраз той підхід,

 який  дасть  нам можливість в узкому колі підготовить дане

 питання,  а  потім уже виносити його на розгляд сесії. А в

 четвер  зранку  ми  будемо  працювать у пленарному режимі,

 враховуючи  ті  питання,  які  у  нас  дійсно є і над ними

 потрібно працювать, у нас не хватає часу.

      Депутат  Донченко  сніс пропозицію по порядку денному

 п'ятниця   про  нормативи  формування  доходів  в  частині

 бюджету.  Закон  про оподаткування і тому інше ми вчора це

 питання  дуже  довго  обговорювали  заслуховуючи  міністра

 фінансів,   заслуховуючи   виконуючого   обов'язки  Голову

 бюджетної комісії Верховної Ради депутата Азарова. я 
 я                             - 22 - я 

      І  вважаємо,  що у вас на руках є документ перелік не

 відкладних  питань  де ви бачите, що ми дійсно повинні йті

 по  двох напрямках, але назустріч ці напрямки повинні йти.

 Один  напрямок  це  ті нормативи, які комісія внесла і щоб

 сьогодні  напрацювали  контрольні  цифри бюджету, а другий

 напрямок  ми  повинні до кінця до грудня місяця розглянути

 ті  5,  6 невікладних законопроектів по оподаткуванню, які

 лягають в основу формування бюджету на 1995 рік.

      Таким  чином  ми й оприділимося по контрольних цифрах

 по бюджету на 1995 рік я вважаю до кінця грудня місяця.

      Депутат   Ткаченко,  Суми,  він  перекликаються  його

 запитання,  які  він підняв про концепцію оподаткування. Я

 думаю.,  що  я  за  неї  сказав  і  ця концепція практично

 напрацьована .

      Друге  питання  піднято  про  те,  щоб проінформувати

 Верховну  Раду,  що  собою  представляє  нульовий варіант.

 Тобто розподіл активів і пасивів колишнього Союзу.

      Я  думаю,  що  ми  по  цьому  питанню дамо відповідне

 доручення  для  того,  щоб  проінформувати  Верховну  Раду

 дійсно  і  розкрити  саме  питання,  що  собою представляє

 нулйовий варіант того договору, який підписаний.

      Піднято  питання про Чичню. Розглядати це питання, чи

 не  розглядати, воно перекликається у багатьох виступах. Я

 вважаю,  шановні  колеги,  я прошу мені не підсказувать. Я

 вважаю,  що  було  тут  доречно сказано, в цьому сесійному

 залі,  що  є  заява Міду, є заява Кабінету Міністрів. Ми з я 
 я                             - 23 - я 

 вами  вчора  на  президії  одержали  ту інформації, з якою

 ознайомили  голів  фракції  і  членів  президії.  І  я вам

 повинен   сказать,   що  більшу  стриманість  дотримується

 зарубіжні  політичні  оглядачі  і  державні  діячі, чим ту

 позицію,   яку   висловлюють   окремі  наші  керівникі  чи

 спеціалісти.

      Я прошу не нада брать голосом. ви сядьте, будь ласка.

 Я  вас  прошу  приведіть  себе  до порядку і не привишайте

 голоса.

 

      (Шум в залі)

 

      Про  місцеве  самоврядування,  також  було це питання

 піднято,  і про Закон "Про владу" я дав відповідь.

      Депутат   Дігтяренко   зробив   аналіз.   Ви  мішаєте

 працювать.

 

      (Шум в залі).

 

      Через  10  днів  (було  сказано)  завершується робота

 Другої  сесії.  Яка  наша  ефективність?  Я думаю, шановні

 депутати,  ми  дійсно з вами зробимо і подамо на слідуючий

 тиждень  аналіз,  щоб  цей  аналіз  був на руках у кожного

 депутата, про ту роботу....

      Ви мені мішаєте працювать!

 я 
 я                             - 24 - я 

      (Шум в залі).

 

      Я думаю, що... Я прошу - заспокійтеся! Не потрібно...

      Була внесена пропозиція, що ми повинні працювати лише

 в  пленарному  режимі.  Я  вважаю,  шановні колеги, що той

 режим,  який  ми  з  вами вибрали на цей місяць, він самий

 ефективний,   тому   що  ми  дійсно  багато  працюєм  і  в

 пленарному  режимі,  і  не  менше  працюємо в депутатських

 комісіях.  І воно дає можливість нам, як кажуть, підганять

 ті  законопроекти,  які  конче необхідно прийняти до кінця

 цього місяця.

      А  якщо  (ми  з  вами  побачимо  23  числа), що ми не

 вкладаємся  в режим цих днів грудня-місяця, ми тоді з вами

 поставим  питання  про продовження, і які дні нам потрібно

 ще добавить для того, щоб всі питання були розглянуті.

      Було піднято питання про контрольні функції Верховної

 Ради.  Я  просив  би:  з  цього питання ми даємо депутатам

 інформацію  і аналізи, будь ласка, читайте їх і там всі ці

 питання   розкриваються,   як   здійснює   Верховна   Рада

 конторольні  функції,  які  на  неї  покладаються.  Просто

 потрібно  користуватись  інформацією, яку ви отримуєте при

 реєстрації.

      Депутат Дорошевський підняв питання про.. підтримує в

 цілому  орієнтовний  перелік  питаня,  які  виносяться  на

 розгляд   порядку   денного,  але  вніс  пропозицію,  щоб,

 заслуховуючи  хід  виконання  Постанови  733, щоб на сесії я 
 я                             - 25 - я 

 були  присутні  Президент  і  Голова Кабінету Міністрів. Я

 думаю,  що  пропозицію  депутата  Дорошенка ми проговоримо

 обов'язково   і   з   президентом  і  з  Головою  Кабінету

 Міністрів.

      До  четверга відпрацювати Закон про місцеві Ради. Ну,

 я  дав  пояснення,  я думаю, що цей режим, він підходить і

 він  задавольняє  і  президії  і,  думаю,  Верховну Раду в

 цілому.

      Питання  Чечні депутат Дорошувський сказав правильно,

 що  це питання сьогодні складне і одне з головних питань в

 політичних подіях, які відбуваються в ближньому зарубіжжі.

 Але   була  внесена  пропозиція,  щоб  заяву  Міністерства

 закордонних справ і цим, як кажуть, поки що  задовольниться.

      Депутат Петренко підняв питання знову про розгляд про

 прискорення виконання Указу Президента про землю.

      Я  дав  тоже  пояснення.  Знову ж підняте питання про

 владу,  про  місцеві  Ради, зробити порівняльні таблиці. Я

 думаю,   що  над  цим  питанням  сьогодні  працює  комісія

 Стешенка,  і  думаю  при розгляді його в черверг, я думаю,

 уже  коли  ми вийдем на розгляд його на пленарному частину

 сесії, такі таблиці, безперечно будуть.

      Було  внесено  також  питання  по  Чечні, щоб його не

 розглядати,  займатися  своїми невідкладними справами, які

 стоять перед нашою Верховною Радою.

      Депутат Лавринович підняв питання по порядку денному,

 що  спочатку  заслухати  концепцію  податкової політики. Я я 
 я                             - 26 - я 

 думаю, що Лавринович має рацію, і цю концепцію ми вчора на

 Президії  розглядали. І  ця  концепція врахована в порядку

 денному  і  особливо у тих питаннях, які ми вам роздали на

 руки.  І ми повинні розглянути два закони на цьому тижні і

 решту  -чотири  закони,  на  слідуючому тижні. Таким чином

 концепція  податкової  системи  по формуванню бюджету буде

 розглянуто у цей короткий час.

      По  четвергу  було  сказано  знову  ж  по  Указу і по

 проекту  про  місцеву  владу  і  внесена  пропозиція,  щоб

 розібратись  і  доповісти  Верховній Раді, хто спровокував

 емісію,  і  чому  ця емісія пройшла поза межами і розгляду

 Верховної  Ради.  Я  думаю,  що  по цих питання також дамо

 доручення, для того щоб дати відповідь на інформації.

      Події в Російській Федерації, щоб розглянути на сесії

 і  оприділитись  в цьому питанні нашу позицію. Як тут було

 поставлена пропозиція поставити на голосування, я внесу це

 питання.

      Депутат    Кочерга    підняв    питання    знову   по

 електрозабезпеченню,   я  сказав,  що  це  питання  завтра

 розглядається на Верховній Раді.

      Щодо   про   хід   виконання   Закону   про  пенсійне

 забезпення,  ми це питання запланували і будемо розглядати

 в перших числах засідання третьої сесії.

      І останнє. Депутат Кірімов по Чечні, що Верховна Рада

 України повинна сказати своє слово. Бюджет на 1995 рік, по

 чому   я  також  дав  відповідь.  І  питання  про  розгляд я 
 я                             - 27 - я 

 законопроекту  про  ядерну  енергетику, що ми при розгляді

 данного  питання  повинні  особливу  увагу  звернути на ті

 села, в які переселено людей з чорнобильської зони і на ті

 соціальні потреби і нужди, які там на жаль не вирішуються.

      Ось, шановні товариші, ті питання які депутат Соболев

 на  Президії  вчора  вніс  таку  пропозицію  про створення

 тимчасової контрольной комісії Верховної Ради Укораїюни по

 з"ясуванню  обсатвин  випуску та обігу державних облігацій

 ну  ви  пам"ятаєте  запита  поданий я вважаю що це питанне

 дійсно  потрібно  включити  в  порядок денний нашої сесії,

 таким чином всі ті питання які ми з вами вислухали і які в

 вас  есть  на руках, есть прпозиція затвердити. Але пережд

 тим   як   затверджувати  я  б  хотів  би  чи  винести  на

 голосування  поставити  питанне  про відношення до подій в

 Чечні чи  виносити   дане  питанне  на  розгляд  сесії  чи

 користуватись  матеріалами  тіми даними які в нас інформує

 міністерство  закордонних  справ  Мінітсерство  внутрішніх

 справ тому інше.

      Вносилось питанне в такому порядке.

      Щоб  розглянути  це питанне на сесії Верховної Ради і

 визначитись про наше відношення які відбуваються в Чечні.

      Я в такому порядке ставлю на голосування.

      Хто  за  те,  я  прошу,  шановні депутати, ну сядьте на

 місце, дивіться, скільки не буде голосувати.

      Я  ставлю  на голосування хто за те, щоб дане питання

 винести я 
 я                             - 28 - я 

      записати  в  порядок  денний і винести на розгляд

 сесії   Верховної   Ради   по   пресі  Верховної  Ради  по

 оприділенню  відношень  Верховної  Ради по тих подіях, які

 відбуваються в Чичні.

      Прошу  включити  систему. Да не шуми. Не шуми наче на

 полі на ходися, а не в залі.

 

      ЗА-

 

      Рішекння не прийнято.

      Таким  чином  ставлю  на голосування, хто за, ну одну

 хвилинку ми включемо його.

      Тоді  я  ставлю  той  орієнтовний  перелік,  який вам

 розданий   із  тим  доповненням,  який  внесено  депутатом

 Соболєвим прошу проголосувати включіть будь ласка систему.

      На тиждень.

 

      ЗА-

 

      Рішення прийнято . Спасибі.

      Я просив би, шановні депутати, сядьте на місце .

      Запис буде з місць.

      З місця буде запис.

      У вас з мотивів який округ. 178 включіть будь ласка.

 

      _______________   Уважаемый   Александр   Николаевич, я 
 я                             - 29 - я 

 уважаемые   народные   депутаты,  много  сегодня  поднятых

 вопросов  и я за это вполне согласен, что они выносятся на

 расмотрение.   Но   много   вопросов,   которые   являются

 производной от того, как будет работать економика.

      Я   прошу   вас   поддержать  меня.  Вы  слышали  мое

 неоднократное  выступление,  обращение  к  Президенту,  по

 отмене  19  статьи  Закона  "о  предприятий"  и дать право

 предприятиям  самостоятельно  устанавливать  фонд оплаты и

 сделать их равными со всеми формами собственности.

      Подкомиссией  по  метелургическому комплексу и химиии

 подготовлен  проект  Закона  "Про  зміни  і  доповнення до

 Закону   України   про  підприємство  України" та  кодексу

 Кабінету  Міністрів  України  "Про  оплату". Я прошу, чтоб

 этот  вопрос,  был  включен  до  23 числа и расмотрен нами

 перед  тем,  как  мы  уйдем  на  Рождественские праздники.

 Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. 247, будь ласка, включить.

 

      КОЧЕРГА. 247, (..........) (..........)  Кочерга.

 

      Александр  Николаевич,  ну  давайте уважать авторитет

 нашего  председателя  верховного  Совета.  Ведь  на первой

 сессии,  в  начале  второй сессии, Александр Александрович

 сказал  по  вопросу  предложения  о  выполнении  Закона "О

 пенсиях".  Он  же  сказал,  что  в  конце ноября, в начале я 
 я                             - 30 - я 

 декабря,  мы расмотрим в обязательном порядке. И расмотрим

 все  те  декреты,  которые были изданы в нарушение закона.

 Ведь  мы  же  (..........)  правовые государства, где наша

 совесть  перед нашими изберателями. И как мы можем уйти на

 какие-то___________ каникулы?... На каникулы, я думаю, что

 никто  из  депутататов  не уходит, потому что приезжаем на

 избирательный округ -там больше работы, чем здесь!...

      Я  бы  настаивал  на  поименном  голосовании  данного

 вопроса!  Мы  не  може  уехать  без  рассмотрения  данного

 вопроса!

      Спасибо за внимание!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить,  шановні  колеги!  Значить,  за

 канікули... Давайте ми викинем з голови і забудем, що таке

 канікули.  І  це  питання підіймалось  на Президії - ніякі

 канікули,  ніхто  мови  не  веде.  Йде  мова  за  роботу в

 комісіях  і  роботу  де?  На округах! Тому... я не знаю, в

 кого будуть канікули... Ну, у нас, мабуть, їх не було і не

 буде... Це перше.

      Тому  оці  два питання, які внесені, значить, по 19-й

 статті  і  про  пенсійне  забезпечення...  Я вважаю, що це

 питання важливі, ми їх зараз в повістку денну не включаєм,

 щас ми розберемсь про готовність відповідних документів і,

 безперечно,  на  цьому  тижні  ми  до  них  повернемся при

 розгляді  тих чи інших питань. І ми їх, безперечно, з вами

 розглянем   в   такому   плані,   щоб   вони  найшли  своє

 я                             - 31 - я 

 відображення,   і   ми  їх  в  грудні  місяці  обов'язково

 розглянули.

      Все. Переходим до роботи!

      Слухається  питання  про  проект  Закону України "Про

 використання  ядерної  енергетики  та радіаційну безпеку",

 доповідач - Павловський Михайло Антонович, голова Комісії з

 питань ядерної політики та ядерної безпеки. Будь ласка!

 

 

      Михайло ПАВЛОВСЬКИЙ, 406, Хмельницький.

 

      Шановний голове, шановні колеги, шановні члени уряду!

 Сьогдні  виноситься  питання,  яке може, мабуть, викликати

 готру  дискусію, оскільки в попередній Верховній Раді була

 так  звана  ядерна опозиція, яка сьогодні уже розповсюдила

 оцю  листівку,  я  хочу її теж вразувати. Комісія з питань

 ядерної   політики   та   ядержної   безпеки  і  з  питань

 Чорнобильської  катастрофи  подають разом на розгляд сесії

 Верховної  Ради  проект  Закону  про  використання ядерної

 енергії  і  радіаційну  безпеку.  Цей  закон має вивершити

 піраміду    ядерного   законодавства   нашої   країни   як

 основоположний у цій галузі  права.

      Слід  одразу  підкреслити що до його розробки фахівці

 України   приступили   відставши   практично  на  декілька

 десятиліть від країн,  що використовують ядерну енергію.

       Україна  сьогодні з одного боку держава, яка володіє я 
 я                             - 32 - я 

 потужним       ядерно-енергетичним,      науково-технічним

 потенціалом,  технологіями  і виробництвом з використанням

 ядерної  енергії та джерел іонізуючого випромінювання. А з

 іншого  країна,  яка  переживає  планетарну  чорнобильську

 катастрофу,  про  важкі наслідки якої прогірку долю людей,

 які  потражлдали  від неї, про втрачене майбутнє в очевидь

 не  одного  покоління  ще  й сьогодні пишуть і говорять не

 тільки у нас, а й у всьому світі.

      Але  проблеми Чорнобильської катастрофи як і проблеми

 енергетики Україні вирішувати самостійно. І якщо при цьому

 ще  і  ще раз запитати себе: в чому причини чорнобильської

 катастрофи, то однією з головних слід назвати -відсутність

 ядерного   законодавства.   Тобто   у  нас,  як  і  всьому

 колишньому  СРСР  відьбулась  своєрідна  гра без правил. І

 сьогодні  от  ядерна  позиція  закликає  знову не приймати

 закон.

      Виходячи   із  світового  досвіду  -основою  ядерного

 законодовства  має бути розумний баланс економічної вигоди

 від виробництва електроенергії на атомних електростанціях,

 використання   джерел  і  (..........)  випромінювання  та

 забезпечення   нобхідного   рівня  радіаційної  безпеки  і

 системи   захисту  населення  і  навколишнього  природного

 середовища.  І  роль  соціального  регулятора має взяти на

 себе закон. Право, таким чином, має встановити правила гри

 і   грати   свою   специфічну  роль  у  науково-технічному

 прогресі,   всебічно   сприяти   позивним   тенденціям   і я 
 я                             - 33 - я 

 нейтралізувати  чи,  принаймні,  звест  и до мінімума його

 негативні   тенденції   і  повністю  виключити  виникнення

 катастрофи подібних чорнобильській.

      Сьогодні    можна    доводити,   що   Україна   немає

 альтернативі     атомній    енергетиці,    можна    цілком

 аргументовано переконувати, що атомні електростанції у нас

 за  рівнем безпеки ще не відповідають світовим стандартам,

 можна,   доречі,  прислухатись  до  порад  "доброзичливих"

 сусідів  і  згорнути  атомну  енергетику і віддати їм свій

 енергетичний   ринок.   Можно  не  зважати  при  цьому  на

 катострафичний  низьку  частосу в електромережі а аварійне

 відключення сьогодні споживачів.

      Не    звертати   увагу   на   стан   нашіх   теплових

 електростанцій,  на  кризи  з  енергоносіями,  але  як  не

 парадоксально  може  прозвучати  це  не тема сьогоднішньої

 розмови.  Чи розвиватимемо атомну енергетику си приступимо

 до  її  згортання  але незалежно від цього маючи 5 атомних

 електростанцій   використовуючи  в  народном  господарстві

 понад 100 тисяч іоноізуючого випромінювання ми зобов"язані

 мати   відповідне   законодавство  яке  б  у  повній  мірі

 регулювало стосунки в суспільстві. Першім і основним таким

 регулятором   має  бути  закон  про  викоритсання  ядерної

 енергетики  та  про  радіаційну безпеку представленний вам

 сьогодні на розгляд.

      При  його  розробці  ми  скористалися  перевагою,  що

 взялися  за  цю справу через десятіліття після інших країн я 
 я                             - 34 - я 

 вивчивши  світовий  досвід  побачили  що  у  світі  йшли в

 основному  двома напрямками,. першим пішла більшість країн

 світу це США Японія Німмечина, Італія та інші. Коли атомне

 законодавство розглядається як самостійне галузь правового

 регулювання  з  базовим  законом  який переважон має назву

 закон про використанне атомної  або ядерної енергії.

      Другий напрямок це відносно невеликої кількості країн

 Франція Бельгій Данія.

      Коли  складові  атомного законодавства вкрапляються в

 нормативні  акти  різних  галузей  в  медицині, транспорті

 тощо.

      Ми  пішли  першим  шляхом.  Тобто  розробляємо атомне

 законодавство, як самостійну галузь правового регулювання.

      Проект   Закону   України  про  використання  ядерної

 енергії  та  радіаційної  безпеки,  що сьогодні поданий на

 розгляд   вибудуваний   з  урахування  світового  досвіду,

 міжнародного  права  максимально  узгоджений  з концепцією

 державного   регулювання  безпеки  та  управління  ядерною

 галуззю,   яка  була  прийнята  Верховною  Радою  минулого

 скликання.

      Цей   документ  увібрав  в  себе  проект  закону  про

 використання ядерної енергії та радіаційний захист, що був

 поданий на розгляд Кабінету Міністрів ще у 1993 році.

      На   першому   засіданні  комісія  з  питань  ядерної

 політики   та   ядерної   безпеки   прийняла  рішення  про

 необхідніст  суттєвого  доопрацювання  цього законопроекту я 
 я                             - 35 - я 

 поданого Кабінету Міністрів.

      Це     рішення     знайшло    підтримку    керівників

 держатомнагляду,  держкоматому,  Мінприроди, Мінчорнобиль,

 Міністерство  охорони  здоров'я,  служби  безпеки та інших

 галузей.

      За   погодженням  з  ними  була  створена  відповідна

 спільна  робоча  група,  яка  її розробила цей Закон. Свою

 редакцію  окремих статей і їх частин запропонувала комісія

 Чорнобильської катастрофи.

      Представлений  Закон, який зараз у вас є на руках має

 н  ову  структуру він значно ширше і глибше на відміну від

 проекту,  що подавався Кабінетом Міністрів оховлює питання

 регулювання  суспільних  відносин при використанні ядерної

 енергії .

      Це  закріплено  в статті 2, яка називається "Завдання

 ядерного   законодавства",  яке  охоплює  6  напрямків.  І

 передбачає   визначення  основних  принципів  радіаційного

 захисту людей і навколишнього природного середовища.

      Правове    регулювання    суспільних   відносин   при

 здійсненні  всіх  видів  діяльності  у  сфері використання

 ядерної   єнергії.   Створення   правових   засад  системи

 управління,   використанням   ядерної  єнергії  і  системи

 регулювання  безпеки  при  використанні  ядерної  єнергії.

 Встанвлення  прав,  обов"язків  і відповідальності органів

 державнолї  влади і управління, підприємств, організацій і

 установ,  посадових  осіб  і  персоналу,  а також громадян я 
 я                             - 36 - я 

 стосовно  їх  діяльності,  яка  пов"язана  з використанням

 ядерної енергії.

      Забезпечення  умов  для участі громадян і громадських

 об"єднань   у   формуванні   державної  політики  у  сфері

 використання   ядерної   енергії,  сприяння  в  подальшому

 зміцненню   міжнародного  режиму  безпечного  використання

 ядерної енергії.

      Зміст   багатьох  статей  на  мою  думку  покращений,

 особливо  з  точки  зору  вписання  його  в  правове  поле

 України.  Сфера  дії  Закону визначаєтться статтею 7. Я не

 буду її зачитувати. Зміст цього Закону створює законодавчу

 базу   для  реалізації  основних  17  принципів  державної

 політики   у   сфері   використання   ядерної  енергії  та

 радіаційного захисту, які викладені у статті 5.

      І  отже  основними  принципами  державної  політики у

 сфері   використання   ядерної  енергії  та  радіаціфйного

 захисту   є  приорітет  захисту  людини  та  навколишнього

 середовища від  впливу (..........)  випромінювання.

      Забезпечення   безпеки   при   використанні   ядерної

 енергії,  відкритість і доступність інформації, пов'язаної

 з     використанням    ядерної    енергії,    забезпечення

 відшкодування  шкоду,  обумовленої  радіаційним впливом, а

 також    соціально-економічної    компенсації   додаткових

 факторів  в  ризику для персоналу ядерних установок та для

 громадян,  які проживають чи здійснюють трудову діяльність

 в  районах  розташування  ядерних  установок  та об'єктів, я 
 я                             - 37 - я 

 призначених для поводження з радіактивними відходами.

      Я  не буду перераховувати всі 17 принципів, але самий

 головний  напрямок  ви  вже  відчули. Тут формуються також

 принципи радіаційного захисту, підкреслюється, що головним

 є  тут  нормування,  ліцензування  та нагляд. І що цікаво,

 суттєво:  розмежування  функцій  державного  управління  і

 державного  регулювання. І цим самим ця листівочка вводить

 вас  в оману.

      Ну,   і  на  закінчення,  17  принцип  -це  виконання

 міжнародних  угод, розвиток міжнародного співробітництва в

 сфері  використаня  ядерної  енергії  в  мирних  цілях  та

 зміцнення  міжнародного  режиму  безпеки  та  радіаційного

 захисту  населення.

      Запропонований   до   розгляду   Закон   України  про

 використання   ядерної   енергії   та  радіаційну  безпеку

 повністю  охоплює ті три вимоги, які є спільними майже для

 всіх  країн, що здійснюють ядерну діяльність і регулюються

 ядерним   законодавством,  а  саме  -оці  основні  вимоги.

 Перше -це вимоги ощодо гарантій безпеки ядерних установок,

 джерел іонізуючого випромінювання та безпечного поводження

 з ядерними матеріалами.

      Друге.  Вимоги  щодо  відшкодування  шкоди заподіяним

 ядерним інцедентом.

      І  третє.  Вимоги  щодо  виконання міжнародних угод в

 ядерній галузі.

      Відповідно  до  викладених принципів і сформованого в я 
 я                             - 38 - я 

 основному  структуру  цього Закону, і отже, запропонований

 Закон має 17 розділів, які охополюють 90 статей. Перерахую

 тількі  деякі  з  цих розділів, які є новими в порівняні з

 прототипом.  Це розділ 2 "Права громадян та їх об"єднань у

 сфері використання ядерної енергії".

      Розділ   3   "Компетенція   органів   влади  у  сфері

 використання  ядерної  енергії".  А  також,  я  не буду їх

 називати,  ще  чотири розділи, які мають елементи суттєвої

 новини.

      Хочу  підкреслити,  і  водночас  висловити  вдячність

 Держатомнагляду     і     особисто     Штейбергу    Миколі

 Олександровичу,  за залучення іноземних авторів, за велику

 роботу,  яка  була  проведена  ним  при підготовці проекту

 Закону,   запропонованого   Кабінетом   Міністров,   тобто

 прототипів,   які  ми  поклали  в  основу  за  врахуванням

 узагальнення  світового  досвіду  у  галузі  законодавчого

 регулювання   і   використання   ядерної   енергії.   Який

 відображений в документах. І тут в мене перераховуються на

 півсторінки 11 документів.

      Серед    них    вже    враховано: Договір "Про

 нерозповсюдження  ядерної  зброї",  конвенції про фізичний

 захід ядерних матеріалів, ввіденська конвенція та інші.

      Загальна характеристика цього закону була б неповною,

 якби  я  не  зупинився на розділі 13 відшкодування ядерної

 шкожди     який     віжзеркалює    особливості    ядерного

 законодавства,  це  особливий  режим  громадсько  правової я 
 я                             - 39 - я 

 відповідальності,  який  нав ідміну від ражіаційних систем

 делить  на  відповідальності  що  формувалася  століттями,

 сформуванний   в   основних  своїх  рисах  протягом  трьох

 останніх  десятіліть.  Як  раз  у  той  пеіод коли нас тим

 заклнодавством   корнем   цього   законодавства  ніхто  не

 займався,  режим  громадсько-правової  відповідальності за

 ядерну  шкоду базується на системі двох груп принципів: до

 першої   групи   відносяться   принципи   хараткерні   для

 радіаційних  типів грмадянсько-правововї відповідальності,

 це    принцип   абсолютної   відпоівдальності,   обмеженої

 відповідальності за обсягом і часом; до другої належать як

 раз  спеціфічні  характерні  тільки  для  даного інституту

 положеня,     це     зосередженість    або    аналізування

 відповідальності за ядерну шкоду на одній юридичній особі,

 складуючі організації.

      єдина  юрисдікція, участь держави навіть групи держав

 відшкодування    збитків,    єдина   процедура   розподілу

 відшкодування,   звільнення   позивача   від  необхідності

 доводити  вину  доповідача. Це безумовно факт що в значній

 мірі  покращює  процесуальне  положення  потрепілого. Отже

 ядерне  законодавство регулює баланс з одного доку інтерес

 ів  ядерної  промисловості,  підприємців, а с другого боку

 врахуючи  вплив  ядерної  опозиції,  обмежує  їх інтереси,

 спрошуючи  процесуальне  положення  потерпілих від ядерної

 шкоди,   і   забезпечуючи   у   визначених  межах  виплату

 компенсацій.  Одначе, характеристика соціально-економічної я 
 я                             - 40 - я 

 суті режиму громадянської правової відповідальності була б

 неповною,  якби  вона  розглядалась ізольовано від системи

 фінансового  забезпечення, яке є об'єднанням обов'язкового

 страхування   або   іншої   фінансової   гарантії  з  боку

 експлуатуючої  організації і державного відшкодування. Все

 це втілено в нашому проекті Закону, який запропоновано.

      І  накінець - прийняття цього Закону дасть можливість

 або сприятиме вирішенню таких проблем:

      розвитку національного законодавства в ядерній галузі

 на основі цього Закону, як базового;

      цілеспрямованому  і  системному  формуванню державної

 політики,  державних програм в розвитку ядерної енергетики

 та  промисловості, виходячи з пріоритету захисту людини та

 навколишнього   природного   середовища   від  іонізуючого

 випромінювання;

      прієднанню   ближчим  часом  України  до  Вітденської

 Конвенції;

      розвитку   міжнароднього  співробітництва  в  ядерній

 галузі, в першу чергу - з питань ядерної безпеки.

      І  на  завершення свого виступу я хотів би привернути

 вашу   увагу,  шановні  народні  депутати,  до  того,  що,

 незважаючи на те, що Закон представляється двома Комісіями

 з   питань   ядерної   політики   та   ядерної  безпеки  і

 Чорнобильської  катастрофи,  повної  згоди ми досягнути не

 змогли.  Комісія  з  питань  Чорнобильської катастрофи має

 свою  особливу  думку  стосвно  п'яти  статей Закону. Це - я 
 я                             - 41 - я 

 принципові статті і  відповідно -  принципові  розбіжності,

 які  відносяться  до  принципів державної політики -стаття

 п'ять  в  одному  пункті,  органів державного управління -

 стаття  21,  регулювання  -стаття 23, державного нагладу -

 стаття  25  за  ядерною  радіаційною  безпекою,  а також з

 питання по собівартість електроенергіі -стаття 34. Вцілому

 ці розбіжності викликані, ну можна за однією причиною тим,

 що  всі  крім  Комісії з питань чорнобильської карастрофи,

 хто   працював   над   Законом,  виходять  з  того,  що  з

 врахуванням  світового досвіду вартість всіх технологічних

 процесів, матеріалів, послуг тощо, починаючи від видобутку

 уранової  руди  до захоронення радіоактивних відходів, має

 входити  у  вартість електроенергії видобутої на АЕС. А це

 означає,  що  розмежування органів управління у виробленні

 електроенергії та захоронені (..........) не доцільне

      В  Законі  розмежування  йде  на  рівні господарської

 діяльності.    Виробленням    електроенергії    займається

 експлуатуючі   організації,   а   захороненням  спеціальне

 підприємство по виводженню (..........).

      Абсолютка  більшість  країн  світу, в мене, навіть, є

 спеціальна таблиця, якраз іде таким шляхом.

      Всі   зауваження   комісіі  з  питань  чорнобильської

 катастрофи  націлені, в основному, на те, щоб зберегти аби

 збільшити  з  бюджету  частку  фінансування у використанні

 ядерної    енергії   особливо   по   проблемі   поводження

 (..........).   Хоча   цим  можна  мотивувати,  з  першого я 
 я                             - 42 - я 

 погляду,  ніби  інтересами  безпеки  людей, хоча цей Закон

 якраз це врегульовує.

      Я  хотів  би, наприклад, зупинитись на статті 21, яка

 відноситься   до  органів  регулювань.  В  редакції  нашої

 комісії  ця  стаття  викладена  на півсторінки, в редакції

 комісії Чорнобильскої катастрофи -на півтори сторінки. Але

 компактність викладення у нашому варіанті досягається тим,

 що  ми  не  розкриваєм  очевидного, що потрібно розуміти у

 підготовкі  і реалізації державної програми. І користуємся

 понятттям  "використання  ядерної  енергії", яке включає в

 себе,  як  (..........)  самої  енергії,  так і погодження

 (..........).

      Комісія  з  питань Чорнобильської катастрофи повторює

 одне і теж, але окремо. Вони пишуть для використання, хоча

 використання -це вже є і погодження (..........). І окремо

 для погодження (..........).

      Тепер  от  в  абзаці  шостий,  7, 8, 9, 10, 12, 13 їх

 варіанту  -це  лише розкриття поняття реалізації державної

 програми.  А  пункт  12,  виведення з експлуатації атомної

 електростанції,  взагалі  не  має  відношення  до  органів

 управління  -це  функція  (..........)  організації. Ми це

 записали  у  статтю  34,  із цим погодилась, в межах цієїж

 статті, цяж комісія Чорнобильської катастрофи.

      А  абзац 1-7 за змістом повністю збігається з тим, що

 є у нашому варіанті в статті 21. При чому в першому абзаці

 цієї статті ми надаємо Уряду можливість створювати стільки я 
 я                             - 43 - я 

 органів  управління  скільки він буде вважати за потрібне,

 виходячи  з  своєї  структури  виконавчої влади. Ми не нав

 "язуємо  йому  свої структуру. Не зважаючи на громіздксіть

 викладення   статті   21   у  варіанті  комісії  з  питань

 Чорнобильської  катастрофи,  з  функцій органів управління

 виключено  по  відношенню  нашого  варіанту  таке:  участь

 органів   управління   у   формуванні  системи  підготовки

 необхідних   спеціалістів  у  сфері  використання  ядерної

 енергії,  це  ми  вважаємо  суттєвим. Виключена розробка і

 реалізація  заходів  запобіганню забрудненню навколишнього

 середовища  і  немає  вимог  до посадових осіб стосовно їх

 кваліфікаційної   атестації   та   спеціального  медичного

 обстеження.

      В  статті  23,  яка відноситься до органів державного

 регулювання  з  ядерної  та  радіаційної безпеки. В нашому

 варіанті  перелік  цих  органів  встановлюється  Кабінетом

 міністрів,   ми  його  не  називаємо(..........).  Але  ми

 підкреслюємо, що потрібно розмежовувати органи регулювання

 стосовно   безпеки   людини,  навколишнього  середовища  і

 технологічних установок. В нашому ж варіанті знов є вимога

 до  посадових осіб, кваліфікаційна атестація та спеціальне

 медичне обстеження.

      У варіанті комісії з питань Чорнобильської карастрофи

 дається   далеко  не  повний  перелік існидчих  органів

 державного  управління,  називається чотири з п'ятнадцяти.

 Потім  є  пропозиція  в  цю  статтю  добавити такий абзац, я  
 я                             - 44 - я 

 останній там: " Органи державного регулювання, з ядерної і

 радіаційної безпеки можуть мати і інші повноваження згідно

 з чинним законодавством". Це взагалі алогічно, це, мабуть,

 невелике непорозуміння, оскільки в цій статті зовсім не йде

 мова  про  повноваження  органів  управління.  В стаття 25

 державний  нагляд варіант цієї статті у викладенні комісії

 з  питань  Чорнобильської  катастрофи, ізбіднює значно наш

 варіант оскільки вилучається абзаци: 4, 5, 6, 7 на яких як

 раз   наполягали  представники  держатом  наглячду  і  які

 встановлюють    повноваження    головного   інспектора   і

 інспекторів.

      Перше  їх доповнення яке дам в кінці рпо фінансування

 органів регулювання його треба мабуть врегулювати але не в

 цій статті і не в такій формі, тому що це буде протирічити

 статті  5  про  розмежування  органів управліняя, наукеові

 дослідження  по безпеці мають організовувати в першу чергу

 не  органи регулювання а органи управління це експлуатуючк

 організація,  як  в  нас  записано  в  статті  34, а друге

 доповнення  там  в самому кінці не несе ніякого смислового

 навантаження  оскільки  очевидно  що  генеральний прокурор

 здійснює вищий нагляд за додержання всього законодавства в

 тому числі і ядерного.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Антонович час.

 

      __________ І мені залишилось на 20 секунд в статті 34 я 
 я                             - 45 - я 

 якщо  прийняти  пропозицію Чорнобильської кататсрофи то ми

 тоді  взагалі  не  скажемо,  будемо  говорити що входить в

 собівартість  вироблення  атомної  енергетики і останне ви

 мабуть  звернули  увагу на те що наша комісія організувала

 міжнародний   семінар  ядерного  законодавство  за  участю

 фахівців  Німеччини  та  Франції.  І  хочу  зазначити,  що

 основні положення законодавства цих країн віддзеркалення у

 нашому законі. Тобто ми використали їх досвід, як і досвід

 інших  країн.  Дякую за увагу і прошу прийняти цей Закон в

 першому  читанні  і  чекаю  від вас слушних зауважень, які

 будуть  враховані і внесені в проект закону при підготовці

 його до другого читання. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Скільки  ми  відведемо часу на

 запитання?  15  хвилин.  Хто за те, щоб відвести 15 хвилин

 прошу проголосувати, прошу включити систему.

 

      ЗА-

 

      Рішення прийнято.

      Включіть будь ласка систему, запишіться на запитання.

 

      Йде запис депутатів.

 

      Спасибі, висвітіть будь ласка.

      Депутат Альошин, за ним Поровський. я 
 я                             - 46 - я 

 

      АЛЬОШИН.

 

      Шановний доповідачу!

      Я   думаю,   що  населення  України  дійсно  потребує

 прийняття   такого   важливого  закону,  який  регламентує

 використання ядерної енергії.

      За  вашими  словами  проект  Закону  базується  і  на

 світовому  досвіді.  Я  представляю  той  регіон України в

 якому  зосереджені  основні  запаси  уранової руди. І тому

 мене, як представника цього району дуже турбує той недолік

 цього   законопроекту,   який   стосується   того,   що  в

 законопроекті практично не відображені інтереси територій,

 що займаються видобутком та збагаченням уранової руди

      В зв'язку з цим в мене таке питання.

      Чи   передбачається  прийняття  якогось  спеціального

 законодавчого акту чи це дійсно недолік цього закону, який

 треба врахувати про його доопрацюванні . Дякую.

 

      ПАВЛОВСЬКИЙ.  Можна сказати, що (..........) я думаю,

 що  нам  потрібно  врахувати і вказати на особливий статус

 цих  територій,  а  з  другого  боку  цей  Закон,  який ми

 пропонуємо  він  має, як я уже підкреслював бути базовим і

 за ним зразу йти ціла низка законів прямої дії, які будуть

 мати  відношення  до  окремих  технологічних  процесів.  І

 першим  буде,  якраз  Закон  про видобуток уранових руд, і я 
 я                             - 47 - я 

 відповідне питання безпеки на уранових рудниках.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Поровський. За ним Манчуленко.

 

      Фракція   "Державність",  українська  республіканська

 партія, депутат ПОРОВСЬКИЙ

 

      Пане Павловський! В мене запитання до статті 64 цього

 проекту   "Відповідальність   за   забезпечення  фізичного

 захисту  ядерних  матеріалів  та  ядерної  установки".  Ви

 передбачили відповідальність одним реченням. "Експлуатуюча

 організація   несе   відповідальність   за  забезпечечення

 фізичного    захисту   ядерних   матеріалів   та   ядерних

 установок".  Виходячи  із  цієї  норми, обумовленого одним

 реченням,    яку    ж   відповідальність   все-таки   несе

 експлуатуюча   організація?   І  чи  ви  вважаєте,  що  це

 достатньо сформульовано в Законі.

      На мій погляд, абсолютно не пропрацьована ця стаття.

      І друге. В одній із статтей Закону передбачається те,

 що   є  різні  форми  власності  на  підприємства  ядерної

 енергетики.  Чи  не  передбачає  це,  що  хтось приватизує

 атомну ядерну електростанцію, виходячи із того Закону, або

 буде торгувати атомним паливом. Дякую.

 

      _______________  Ясно.  Я думаю, що статтю 64 дійсно,

 треба  розгорнути,  зміст  її розширити, це ми приймемо до я 
 я                             - 48 - я 

 уваги,  а  відносно  власності,  я  не пам'ятаю номер цієї

 статті,  в нас передбачено таке, і ми зразу, оскільки йдем

 до  ринкових відносин, то заклали те, що вже є в світі, що

 використання   ядерних   установок,   джерел  (..........)

 випромінювання.  Це  може  бути  як  і в державній так і в

 приватній  власності,  але  нас,  що  підкреслюється,  але

 радіактивні   відходи   -це   повинно  бути,  виключно,  у

 державній   власності,   бо   сьогодні   вже  є  приклади,

 наприклад,   Дміпропетровська  обласна  Рада  вже  приймає

 рішення,   щоб   скажем  погодження  (..........)  віддати

 кооперативу,  а де їм захоронювати невідомо. Тому якраз це

 в  нас  відрегульовано,  що останній етап -це власність на

 радіактивні  відходи  і  поводження  з ними -це виключно у

 джержавній власності.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Манчуленко, за ним Анісімов.

 

      МАНЧУЛЕНКО Г.

      Георгій Манчуленко, 435 Заставницькій виборчий округ,

 Чернівецька область.

      Шановний     Олександре     Миколацовичу!    Шановний

 доповідачу!

      В  мене  є  декілька  зипитань  до  вас  по декількох

 статтях запропонованого законопроекту.

      Стаття   10   "Права  громадян  та  їх  об'єднань  на

 одержання   інформації   в   сфері   використання  ядерної я 
 я                             - 49 - я 

 енергії". Тут всюди говориться про те, що громадяни  та їх

 об'єднання  мають право на отримання інформації від різних

 установ   та  закладів,  мають  право  на  відвідування  в

 установленному  порядку  ядерних  установок і таке інше. Я

 вважаю, що "мають право" термін є надто розпливчатий, я би

 пропонував  тут  де він вживається, записати: гарантується

 право  на запит і одержання відповідних підприємств, і так

 далі достовірної інформації і значить громадяном України з

 пізновальної  метою  гарантується  право на відвідування в

 установленному  порядку  ядерних  установ  і  так  далі по

 тексту.

      Стаття  11 права громадян та громадських об"єднань за

 участю  в формуванні політики і сфери використання чдерної

 енергії  тут  говориться про те що можуть організовуватися

 громадські  слухання  я  пропоную  тут  записати не можуть

 організовувати    а   зобов"язується   норма   проводиться

 громадські слухання.

      Стаття  13  права  громадян  на  відшкодування  сходи

 викликаний  радіаційної  дії  викликаної  при використанні

 ядерної  енергії,  шановний  доповідачу  ви  ж  знаете  що

 декілька  районів  Чернівецької  області  постраждали  від

 аварії  на  Чорнобильській  АЕС ви знаете що у Чернівцях є

 таємниця  хвороба  лотичія, значить причини якої зовсім до

 кінця  ще  не  з"ясовані  і  в  цій  статті 13 записано що

 громадяни  здоров"є  та  майно  яких  спричинено  шкоду та

 викликано   радіаційної   дією  при  використанні  ядерної я 
 я                             - 50 - я 

 енергії  мають  право найти відшкодування в повному обсязі

 відповідно  до законодавству, я пропоную записати не мають

 право  а  відшкодовуються  у  повному обсязі відповідно до

 законодавства, дякую.

 

      __________  Дуже  вам вдячний ваши два ключових слова

 дуже доречні до цих статей ми їх примем.

 

      __________ Депутат Анісімов за ним Кириченко.

 

 

      АНИСИМОВ.  178  избирательный округ, город Запорожье,

 Анисимов.

      У  меня  два таких к вам вопроса. Сегодня уже в нашем

 зале   звучал   вопрос   о   том,  что  некоторые  регионы

 отключаются  от  электроенергии. И ее вполне не достаточно

 для  нашего  государства.  То есть нам с вами сегодня надо

 готовить  общественное  мнение,  и электростанциям атомным

 надо дать жизнь.

      Поэтому,  первый  вопрос,  какую  долю электроенергии

 состаляет и производят атомные электростаниции?

      И  второй  вопрос,  что  намечается  по строительству

 новых    обкектов,   которые   связаны   с   производством

 электроенергии?  И  будут  ли они изменены качественно, по

 сравнению с теми, которые  имеются в Украине? Пожалуйста.

 я 
 я                             - 51 - я 

      _______________   Дякую   за   питання.   Я  почну  з

 останнього,  сама  головна  турбота сьогодні Уряду і нашої

 комісії, як раз полягає в тому, щоб підняти рівень безпеки

 атомних  єлектростанцій.  І  впершу  чергу, при підписанні

 контрактів  з  іноземними  фірмами,  звертається увагга на

 вирішення якраз оцієї проблеми.

      Друге, яку долю виробляють атомні єлектростаніції, це

 залежить  відтого,  як  працюють  інші.  Але це доля, вона

 коливається  від  десь  35  відсотків  до  52 відсотків, в

 залежності від того, як працюють інші.

      Але питання полягає в тому, що ми повинні -це б бул б

 не   по   господарськи,  добудувати  ті  єнергоблоки,  які

 сьогодні  не  завершені.  Я вже в цьому залі якось цетував

 вираз  черновола,  який  побував  на  Хмельницький атомній

 єлектростанції,  і написав таке через рік після мараторію,

 що  каже  -це  верх  безгосподарності і безглуздя, маючи в

 такому стані блок і не запустити.

      Отже,   нам   потрібно  завершити  будівництво  наших

 електростанцій,  але я... За що виступає наша Комісія? Щоб

 всі  технологічні процеси аж до зберігання довгострокового

 і  захоронення,  щоб  вони  були  під  контролем  тих, хто

 виробляє  ці  відходи.  Щоб  не  було безгосподарності. І,

 отже,  ми повинні врахувати ще і третю обставину: Україна,

 мабуть,  -єдина  держава,  що мають атомні електростанції,

 які  мають  запаси уранових руд (розвіданих тільки) на 150

 років! Інші держави мають на 30-40, ми маємо на 150 років! я 
 я                             - 52 - я 

 Але  сьогодні  вартість  наших оцих уранових руд в паливі,

 яке  йде,  тільки  10  %  -отже,  нам  потрібно (і ви таке

 завдання  ставите)  по  можливості виробляти в себе паливо

 для  атомних  електростанцій.  І я, до речі, хочу звернуть

 увагу отут дуже підсилену оцю другу частину про замкнутий-

 незамкнутий  цикл,  так  я хочу сказати, що замкнутий цикл

 ядерного   пралива,   коли  воно  переробляється  повторно

 (радіохімічна  переробка) -ні одна країна світу ще не має.

 Це  проблема  наступного століття і чи будутьїї вирішувати

 країни,  чи  ні  -це  невідомо.  І тому лякати людей оцими

 проблемами  сьогодні  не  потрібно. Потрібно мати виважену

 систему,   програму  і,  якщо  ми  сьогодні  говоримо  про

 четвертий,  скажемо, наш блок (це могильник цей), то треба

 починати  не  з  того,  що з ним робити, а з нього повинна

 починатись  державна  програма  поводження з радіактивними

 відходами аж до захоронення.

      Дякую за увагу!

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Кириченко,  за ним Шаланський.

 

      КИРИЧЕНКО, 329(..........), Полтавська  область.

      Шановний  Михайло  Антонович, у мене запитання такого

 плану:  ви  сказали,  що  була  організована  конфренція з

 участю  спеціалістів Німеччини і франції. Чи обговорювався

 даний  законопроект  цими  спеціалістами і яку оцінку вони я 
 я                             - 53 - я 

 дали?

      І слідуюче. По багатьох позиціях даного законопроекту

 є варіанти вашої комісії і комісії з питань чорнобильської

 катастрофи.  Чому  ви не могли домовитись на рівні комісій

 на  спліьному  засіданні  і  прийти  до  якогось спільного

 варіанту.

      І  останнє -фінансове (..........) законопроекту. Які

 матеріальні   ресурси,   які   кошти   потрібні,  щоб  він

 працював., щоб він був введений в дію?

      Спасибі.

 

      _____________Дяку за запитання.

      На  семінарі, про який йшла мова обговорювався досвід

 Франції  і  Німеччини  і  я  якраз  задавав такі запитання

 представникам  Франції  які  б вони вказали помилки, через

 які  вони  пройшли при створенні свого законодавства. Вони

 вказали свої помилки і я хочу відмітити, щоб ми їх в свому

 законодавстві не повторили.  З одного боку.

       З   другого   боку,   наш  законопроект  не  вимагає

 додаткових  итрат  з  бюджету,  тому  що му пропонуємо всі

 послуги,  всі  міроприємства,  про  які тут йде мова, вони

 повинні фінансуватись за рахунок атомних електростанцій.

      І  чому  не  домовились  через комісію Чорнобильської

 катастрофи?  Я  думаю,  що  тут питання чисто, я б сказав,

 психологічне,  оскільки  автори  з  комісій Чорнобильської

 катастрофи  були  авторами  до  ціє  концепції про яку йде я 
 я                             - 54 - я 

 мова,  а  ми  все0-таки трошки взяли за основу, але трошки

 відійшли і в деяких пунктах вдосконалили.

      І  зокрема ми в концепції чітко записано розмежування

 управління   в   сфері   використання  ядерної  енергії  і

 захоронення   (..........).   Ми   вважаємо,  що  в  Закон

 записувати  це недоцільно. Уряд сам повинен визначитися на

 якому  рівні  розмежовувати управління ми ж Закон записали

 розмежування на господарські при господарській діяльності.

 Тобто  виробляє  енергію  експлуатуюча  організація,  а  з

 погодженням  Рад  займається  спеціальне підприємство, яке

 повинно бути створено.

      І з другого боку а я вже коли відповідав на відповіді

 я  оці  розбіжності  детально  н  а  них  вказував. Я хочу

 сказати,  як  любий  автор  він  завжди  звикає  до  своєї

 термінології і своїх положень йому важко відійти.

      Тому  статтю 21 вони повністю переписали з концепцією

 навіть   дещо  втративши.  Ми  ж  дещо  його  вдосконалили

 оскільки  у на був час. Ми ретельно працювали із юристами,

 із фахівцями в цьому напрямку.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат ШАЛАНСЬКИЙ.

      І час у нас уже вичерпаний.

 

      ШАЛАНСЬКИЙ.

 

      Я прошу слово передати Мішурі оскільки ми. я 
 я                             - 55 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка депутат Мішура 225

 

      МІШУРА 225

 

      Шановний доповідачу!

      Я  палко  підтримую  вашу  тезу про пріорітет захисту

 людини  і  хотів  би, щоб ця ваша позиція була більш чітко

 відображена в законопроекті, я4кий ви пропонуєте, що я маю

 на  увазі.  Ви  мабуть як спеціаліст не можете не знати що

 саме  існуванне  ядерних  матеріалів у природі створює так

 сказать  радіаційну  небезпеку  і вам відомі мабуть місцуя

 проживання  людей  тих чи інших хвороб більше. І мабуть як

 спеціаліст  ви  можете  не знати, що сам по собі видубуток

 ядерних  матеріалів  вже  створює  так  сказать екологічну

 небезпечні  радіаційні  прецеденти для надр для лісів, для

 рослинного світу а особливо для людей, почему ви не хочете

 щоб  стаття  12 чи закону звучала приблизно так соціально-

 економічні   умови   проживання   та  здійснення  трудової

 діяльності громадян у місцях розміщення об"єктів видобутку

 урану,  а  потім  далі  ядерних установок, об"єктів і таке

 інше.  Тобто  мова  йде  про те що цих людей які вже давно

 живуть  на  цій  території  треба  сьогодні захищати, а не

 тікати коли завтра ми зробимо ще новий виток.

      Дякую.

 

      __________  Дякую за запитання. Ви його вже повторили я 
 я                             - 56 - я 

 і  я  ще  раз другий раз повторюю що цю пропозицію вашу ми

 приймаем.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі сідайте будь ласка.

      Я  думаю,  що  ми  заслухаем  і  другу голову комісії

 Яценко  Петр  Михайлович.  Потім  будем  вже  обговорювати

 разом,   слово  надається  Яценко  Володимир  Михайловичу,

 голові комісії з питнь Чорнобильської катастрофи.

      Будь ласка.

 

      ЯЦЕНКО.   Дякую.   Я  хотів  би  повідомити  народних

 депутатів  що  комісія  з питань чорнобильської катастрофи

 передала   в   ядерну  комісію  виступів  даний  який  був

 напрацьовавний в даній комісії в свій час.

      Щодо ядерного законодавства і фахівців, які займались

 саме  цими  питаннями.  Але  все-таки  ми не хотіли, маючи

 певний    досвід    подолання   наслідків   чорнобильської

 катастрофа  щоб  не  були  повторені ті самі помилки, які,

 власно   кажучи,   і   привели   до  цієї  самої  жахливої

 чорнобильської катастрофи.

      Я хотів би також звернути увагу народних депутатів на

 те,  що сьогодні ви одержали Постанову Верховної Ради "Про

 кенценцію  державного  регулювання і безпеки та управління

 ядерної  галуззю  в  Україні"  і  саму конценцію, яка була

 затверджена це 25 січня 1994 року в цьому залі.

      Я хотів би також нагадати такі слова, що цей документ я 
 я                             - 57 - я 

 є  основою  ядерного  Законодавства  в  Україні. І саме на

 цьому  документі  повинні  базуватися всі законодавчі акти

 нашого законодавчого органу.

      Таким чином, посилання на те, що, скажем, цей Закон є

 фундаментальним,    базовим    для    розробки    ядерного

 Законодавства  України  є  некоректним,  але ми і на це не

 звернули  увагу  і  погодились з таким формулюванням, коли

 узгоджували  ці  позиції.  Ми узгодили, навіть скажімо, ту

 пропозицію,  що  вніс депутат Мачуленко про гарантії прав,

 ми погодились хай буде записано так як записано, ми можемо

 відпрацювати все це в другому читанні.

      Величезне  завоювання  те, що ми назвали все-таки цей

 Закон  про  ядерну енергію та радіаційну безпеку. Довго ми

 сперечалися  навколо цього, але все-таки внесли радіаційну

 безпеку  в назву цього Закону, я думаю, що від цього ніхто

 не програв, але виграло насамперед, наше населення.

      Але  по  деяким  принциповим  моментам,  ми  так і не

 змогли знайти спільної мови, спільної думки. І ось саме на

 них  я  хотів  би сьогодні зупинитися і обгрунтувати, чому

 саме  Чорнобильська  комісія  зайняла саме таку, а не іншу

 позицію.

      Є  запропоновано  принципово два нових підходи, по 5,

 21,  23, 25, 34 статтям, тобто йдеться всього по 5 статтей

 данного Закону.

      По  статті  5.  Комісія пропонує доповнити абзацом. Я

 прошу   народних  депутатів  уважно  слідкувати.  Відкрити я 
 я                             - 58 - я 

 статтю  5  "Про  розмежування державного правління у сфері

 використання  ядерної енергії та захоронення радіоактивних

 відходів".  Я також хочу послатися на сторінку 3 концепції

 про яку я тільки згадав, і зачитати, що закладені принципи

 "Той  хто  виробляє  радіоактивні  відходи,  не  має права

 виконувати  роботи по їх захороненню". Забруднювач повинен

 платити  за  подальше  знешкодження  шкідливих  викидів, і

 отже,  не можна доручати роботу по достроковому зберіганню

 або захороненню радіоактивних відходів відомству, яку буде

 найбільшим постачальником радіоактивних відходів.

      Посилання   в   цьому  плані  на  міжнародний  досвід

 шановного    мого   колеги,   Михайла   Антоновича,   дещо

 некоректне,  будемо  казати  так.  Є  ядерне законодавство

 Сполучених  Штатів  Америки,  де  стаття  111-а,  пункт  5

 говорить, цитую мову оригіналу: "Производители и владельцы

 высокоэфективных отходов и отработавшего ядерного топлива,

 несут главную ответсвеность за обеспечение, финансирование

 временно  в  Украине  этих  отходов и топлива, пока они не

 будут  приняты  Мнинистерством энергетики в сооответсвииис

 положением настоящего закона." Тобто зовсім інше відомство

 займається   цими   питаннями.  Врвховуючи  сумний  досвід

 ядерних катастроф і в наших сусідів в Росії, вони написані

 стаття    8    російського    законодавства    "принципами

 государственого    управления   в   области   обращеня   с

 радиоактивнымы    доходами    являются   разделение   сфер

 использования атомной энергии и обращение с радиоактивными я 
 я                             - 59 - я 

 доходами,  разграничение  полномочий  и  ответсвенности  в

 области   использования   атомной  энергии,  и  в  области

 обращения с радиоактивными отходами.

      Ці вимоги і вище названої концепції, як я вже згадав.

 І  врешті  решт,  це  будемо казати так висновок здорового

 глузду.  В  Україні існують значні проблеми (..........) з

 промисловими,    медичними,    науковими   галузями,   які

 використовують     джерела     (..........)     проміненя,

 (..........) раліоактивні відходи. Для цього була створена

 мережа   спецкомбінатів   по   положенню  захоронення  цих

 відходів.  Урядовим рішенням ця мережа була підпорядкована

 Мінчернобилю  України,  який  до  того  часу набув повного

 досвіду  (..........)  речовинами,  створивши  державне об

 "єднання  "(..........), технічний центр (..........), яке

 займалося безпосередньо даною проблематекою.

      Крім   цього,   як   і  зазначено  в  концепції,  цим

 реалізовано  принцип  контролю,  обліку  і  якості робіт з

 радіактивними  відходами. Це, повірте, важно і для населення

 і  для  оточуючого середовища. Врешті решт, за що платить

 гроші  Держкоматом  України?  За що йому платять гроші? За

 вироблені  кіловат-години  електроенергії. Повірте, що так

 чи  інакше  -зрозуміло,  що  він  буде  будь-яким способом

 здешевити   процес   захоронення   радіактивних  відходів,

 захоронить  там,  де  йому  вигідніше буде.. Скажем, не на

 користь  народу,  не на користь державі, а так -на користь

 собі.   Це   ж  нормальне,  логічне,  скажем,  висловлення я 
 я                             - 60 - я 

 нормальної людини.

 

      ___________  в  тому  статті  21-ї.  Комісія з питань

 Чорнобильської     катастрофи     запропонувала    варіант

 реалізації    даного    принципу    розмежування   функції

 ___________   управління   в  сфері  використання  ядерної

 енергії та захоронення відходів.

      Найбільш  значним недоліком законопроекту ми вважаємо

 порушення   принципу  законодавчого  регулювання  безпеки.

 Мається  на  увазі те, що органи регулювання, їх функції і

 повноваження  повинні  бути  визначені даним Законом. Тому

 статтею 23 в доваріанті нашої Комісії змінено підхід, коли

 регулювання  здійснюється  підзаконними  актами.  І  знову

 таки  - посилання   на  інше  законодавство.  Знову  таки,

 враховуючи досить сумний досвід ядерної аварії, що тоді, в

 колишньому  СРСР,  були  і  прийняті закони СРСР, де чітко

 написано,  хто  ж  відповідає.  І  всі  органи  розписані,

 законодавчим  органом  розписаний,  а не відданий Кабінету

 Міністрів,  щоб він, так сказать, мовляв, в залежності від

 того,   вигідна   сьогодні   економічна   криза  - давайте

 підпорядкуємо  все;  енергетична криза - давайте будемо...

 знизимо  вимоги  до питань безпеки і так далі, і так далі.

 Тобто   не   врегульована  законодавчим  органом  і  чітко

 розписано, хто саме несе відповідальність.

      Наша    пропозиція   - чітке    визначення    отранів

 регулювання - вводить  в  дію  важливий чиннік: контроль з я 
 я                             - 61 - я 

 боку  Верховної  Ради  за  тим,  що  функції  врегулювання

 органів,  де  були  змінення,  або  втрачені при структурі

 реорганізації   Кабінету   міністрів   без   погодження  з

 Верховною  Оадою.  Мовляв,  а  якщо  Президент України або

 Кабінет міністірів змінить структуру? Хай собі міняє, будь

 ласка,  Але він запропонує відповідні зміни Верховній Раді

 України.

      В  статті  25  пропонується варіант від нашої комісії

 більш  чітко  визначити  повноваження державних інспекцій,

 які  виконують  нагляд  за  діяльністю  сфери використання

 ядержаної  енергії та зробити їх незалежними від суб'єктів

 діяльності в піднаглядовій сфері.

      Я  хотів би звернута увагу на сторінку 12, це варіант

 25,  вилучити  абзаци  3,  4,  5,  6.  Не  4, 5, 6, 7, -це

 помилка,   а   3,  4,  5,  6,  де  йдеться  про  головного

 державного  наглядового  інспектора.  Не зрозуміла особа з

 незрозумілими функціями, з незрозумілим підпорядкуванням і

 так  далі.  І ми посилюємо навпаки статтю 25: "Вищий нагляд

 за   додержанням   і   правильним  застосуванням  ядерного

 законодавства    здійснюється    Генеральним    Пракурором

 України".   Що,   власне,   і   записано,  до  речі,  і  в

 природоохоронному  законодавстві  один  до одного. Так що,

 посилання на це також некоректне.

      І  в  статті  34,  нарешті, комісія пропонує вилучити

 (..........)    частину    дощо    вкладення    визначення

 собівартості. Давайте будемо казати так: в умовах ринкових я 
 я                             - 62 - я 

 (..........)   ту  взагалі  продукцію,  і  с  тому  числі,

 кіловат-годин  визначає  виробник  і  споживач електричної

 енергії.   А  тут  закладається  Клондайк,  Ельдорадо,  як

 кажуть,  як  казав  один  відомий  кіноактор. Можна навіть

 спеціальне медичне обслуговування і так далі, так далі. За

 все  це  буде платить народ України. Можна навіть закласти

 оздоровлення  в  Швейцарських  Альпах  всіх  працівників і

 таким  чином  хай за це народ України платить. Я думаю, що

 собівартість повинна визначати між споживачем і виробником

 електричної  енергії.  А  якщо ні чому скажімо не включити

 сюди процесс виведення станції з експлуатації, захоронення

 там відодів подаланяя наслідків Чорнобильської кататсрофи,

 до  речі все це повинно входити в собівартість електричної

 енергії  за  все  це  те  за  що  сьогодні  платить народ

 України.

      Таким  чином,  я  пропоную  таку  процедуру прийняття

 цього   законопроекту:   перше,   безумновно,  ми  повинні

 прийняти  в першому читанні. Але стаття 5, 21 вцпливає з 5

 статті  23,  25, 34 визначититсь окремим голосуваннем, або

 той,  або за той варіант. І на заключення я просив би такі

 надати  слово  при  обговоренні  цього проекту Штин Миколі

 Олександровичу, голові Держатомнагляду України.

      Дякуб.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  значтиь я вважаю, що ми мабуть

 відведем  участокперерви  на  запитання,  а  після перерви я 
 я                             - 63 - я 

 зробимо обговорення, нема заперечень, немає.

      будь ласка включить систему і запишиться на запитання.

      Достатньо,   висвітіть  будь  ласка.  Спасибі,  слово

 надаєтьтся депутату Сироті за ним Лященко.

 

      СИРОТА 418 виборчий округ, місто Черкаси.

 

      Шановний доповідачу!

      Цей  законопроект має декілька статей в якому даються

 редакції  і  від  вашої  комісії  і від комісії по ядерній

 безпеці.

      Скажіть  будь ласка, чому не можна було домовитися на

 спільному засіданні комісій щодо одної редакції цих статей

 чому там причина чому ми повинні зараз розсуджувати так би

 мовити ці дві комісії .

 

      ЯЦЕНКО  В.  М.  Я вже доповідав, що дійсно ми провели

 велику  роботу  робили  декілька  спільних  засідань наших

 комісій.

      Я  доповів,  що  ми  по  більшості розходжень знайшли

 спільну  мову  і  заклали спільне формулювання по багатьом

 статтям  і їх було дуже багато. Повірте мені на слово, але

 я  хотів  би  до  того ще внести якісь можливо заперечення

 проти  того, що казав мій шановний колега, чого ця комісія

 в загалі ніякого відношення до тієї листівки, яка сьогодні

 розповсюджена  серед  народних  депутатів. Повірте ніякого я 
 я                             - 64 - я 

 протистояння   по  дальшому  розвитку  атомної  енергетики

 Чорнобильської комісії немає.

      Хоча  в  листівці  в  цій є нормальні розумні речі ви

 почитайте  їх  уважно,  нормальні  люди  обеспокоєні таким

 самопідходом Комісії з питань ядерної політики.

      Ми зупинилися лише на пятьох статтях Закону, де ми не

 змогли знайти спільну мову, тому що йдеться про пранціпово

 різні  підходи до питань ядерної безпеки. Тому і ми внесли

 такі варіанти на ваш розгляд.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ященко, за ним Ярмак.

 

      ЯЩЕНКО.

      24 избирательный округ, Ященко.

      Уважаемый коллега!

      Большое  вам  спасибо,  что вы нам рассказали, что вы

 являлись  одним  из  авторов  конценции  развития  атомной

 енергетики и когда вы сецчас там выступали, я возвращусь к

 статье   34,   где   вы   требуете   вынести  такой  пункт

 "експлуатуюча    організація    має   право   включати   у

 себівартість  виробництва  електроенергії  затрати  на"  в

 цьому  слові  треба  сказати "повинна включати", не тільки

 "має  право",  а "повинна включати". Вы нам не обосновали,

 почему    они   не   должны   включать   в   себестоимость

 электроэнергии  именно затраты, связанные с безопасностью,

 именно  затраты  связанные  с  выводом  электростанции  на я 
 я                             - 65 - я 

 будущее.  Мы  все  должны  понять,  что  электроэнергию мы

 должны  покупать по такой цене, сколько она стоит. Если мы

 эти  функции  выключим,  мы  можем  получить  еще  не один

 Чернобыль.

 

      ___________.  Та  ради бога. А взагалі так, для бедь-

 якого   підприємства,   організації,  установи  визначення

 собівартості  власною продукції, це їх особиста справа, що

 вони  туди  включають.  Я  знову  таки  кажу,  що  ціна на

 електроенергію   в  ринкових  умовах  повинна  визначатися

 виробником  електричної енергії і споживачем цієї енергії.

 І  це  ненормально,  коли  ми, скажімо, в процес створення

 законодавства  включаємо  процес, скажімо, структуроювання

 якись отам расходів (..........) підприемств і так далі.

      Не  норма  це  цього  Закону  і  так  далі.  Але якщо

 розвивати   цю   тезу,   я   кажу,   якщо   погодитись   с

 концептуальним підходом до статті 34,то чому б в статтю 34,

 якщо  логічно продовжувати це, не вводити процес подолання

 видатків, пов'язаних з подоланням наслідків чорнобильської

 катастрофи,  яка  створена саме цим відомством, саме такою

 ектсплуатуючою  організацією? Це ж, я думаю, також логічно

 було  б  задати  таке  запитання. Або ми відмовляємося від

 цього або включаємо сюди все.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  вибачаюсь.  Володимир  Миколайович, я

 прошу,  шановні  колегі,  ну  давайте  якось  тихіше. Один я 
 я                             - 66 - я 

 задає,   другі   просто   ведуть  розмову.  вам  що  нічим

 займаться. Ну сядьте, будь ласка і говоріть тихенько. Ви ж

 мішаєте давать відповіді  на ті запитання, які подаються.

      Будь ласка. Депутат Ярмак, за  ним Горбатюк.

 

      ЄРМАК.

      Анатолій Єрмак, 193 виборчий округ.

      В   мене  запитання  таке.  На  ліквідацію  наслідків

 чорнобильської  катастрофи  в  свій час ще при Радянському

 Союзі видилена досить велика сума грошей, але чк стверджує

 перевірка,  ска  проводилася  за  доручення  Верховї  Ради

 України   попереднього   скликання,  проводили  Крумінфіна

 України, значна  частина цих коштів була використана не за

      призначенням,  а  її  левова доля була розкрадена. Чи

 буде завершено цей розгляд питань, матеріали напрацьовані,

 вони  є  і у Верховній Раді, і в архіві комісії. Щоб це не

 залишилося   так   безслідно,  і  щоб  на  ті  кошти,  які

 виділялися, щоб знову вони в пісок не витікали.

 

      _______________  Дякую.  Очевидно,  мається  на увазі

 гроші,  які  виділені  на  подолання  нашої чорнобильської

 катастрофи.  Що  торкається перевірок, то я не бачив таких

 висновків  Мінфіна,  що  там якісь величезні зловживання в

 цій  сфері.  Повірте,  що  основна  частина  грошей,  і ми

 контролюємо цей процес, іде саме за цільовим призначенням.

      Якщо  ви маєте на увазі, публікації в газетах "Правда я 
 я                             - 67 - я 

 України",  "Сільські  вісті"  в  деяких  інших  незалежних

 виданнях, то сьогодні, точніше, тоді ще коли ці публікації

 були  ми  обговорили  ці  питання  на засіданні комісії, і

 вважали   б  за  доцільне  передати  стільки  матеріалу  в

 генеральну  прокуратуру України до цих пір ми неодноразово

 зверталися  до генеральної Прокуратури остатоного висновку

 Генеральної  прокуратури  нема,  але  Генеральниц прокурор

 пообіцяв  мені  особисто я з ним вів таку мову що офіційна

 відповідь   нам   обов"язково  дадуть  після  завершування

 розслідування  всього  комплексу подій і обов"язково приму

 таке   рішення  і  ознайомлю  всіх  народніх  депутатів  з

 висновками генерального прокуратури чи були зловживання чи

 не було.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Горбатюк, за ним Посадчук.

 

      ГОРБАТЮК.  16  округ місто Київ. Шановний доповідачу,

 моє    питанне    краще   було   адресувати   попередньому

 виступаючому  академіку Побловському, я хочу запитати таке

 в законі є компетенція республіки Крим, є роль громадкості

 в  експертизі  проектів, але мені здається що повинна бути

 особливо   висвітлена   суть   і  роль  науки  в  питаннях

 використання чдерної енергії і радіаційної безпеки на жаль

 зачить читаючи я особливої ваги в цьомуролі науки не бачу.

      В чьому тут суть? я 
 я                             - 68 - я 

      Дякую.

 

      __________  та  не в чому тут очевидно що досить такі

 нормальна  ваша  пропозиція  я  думаю,  що колди ми будемо

 розглядати  проект  другого чситання ви внесете відповідні

 пропозиції   ми   обов"язково   поставимо   цю  статтю  на

 голосування. Очевидно що можна і окремий розділ виділити,,

 або,  скажімо,  окрему  якусь  статтю  виділити  щодо ролі

 науки.

      Я  погоджуюсь,  що  ця  галузь  повинна мати науковий

 фундамент надійний. Спасибі.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Осадчук, за ним Овчаренко.

 

      ОСАДЧУК.   Шановний   Володимир   Михайлович,  як  ви

 думаєте, мені здалося, що перший доповідувач дещо зверхньо

 висловився  проти ядерної позиції в Україні. Так ніби наша

 земля  не  заражена  і  не  вмирають  від  радиації  люди.

 Скажіть,  будь  ласка,  оцей закон, який ми приймаємо, він

 здається  все  такі  передбачає зосередження в одних руках

 безмежної  влади,  виробництва,  контролю  та  захоронення

 радиорактивних відходів.

      Це  очевидно  дуже не безпечно і навіть злочинно, так

 думають  багато  сьогодні  длюдей.  І  в ситуації, коли ми

 маємо  в запасі урану на 150 років, а вже наявної радиації

 у нас є на 200 і на 500 років, то передбачається розширити я 
 я                             - 69 - я 

 видобуток рпиродного урану в 3 рази.

      Очевидно  в  три  рази  нам  до  дасться  і небезпеки

 радиаційної.   Наскільки   цей  закон  корденально  міняє,

 значить,   ситуацію   в  безпеці,  підкреслюю,  тоді  коли

 здається маятник похітнувся в інший бік, від так би мовити

 антиядерних   настроїв   до   нав"язування   громадськості

 суспільної  думці,  що  ядерна  енргія -це велике щастя  і

 велика панацея. Дякую.

 

 

      ___________  Спасибі. Щодо ядерної опозиції. Я, чесно

 кажучи,  не знаю, що мав на увазі Михайло Антонович... Ну,

 на  початковому  етапі  роботи сесії минулого скликання ця

 така, дійсно, опозиція була, і досить таки міцна.

      Що  торкається зосередження величезної влади, то це і

 є   спмою  головною  небезпекою  запропонованого  варіанту

 законопроекту.  І,  власне  кажучи,  розробка уранових там

 сховищ  і  так  далі...  В  цьому  не було б нічого такого

 небезпечного, якби була створена абсолютно надійна система

 контролю за безпекою поводження з радіактивними речовинами

 і  так далі. От, власне кажучи, тут і закладені принципово

 інші підходи в нашому варіанті - щоб ми не зосереджували в

 одних   руках   оці   всі  питання,  де,  скажімо,  заради

 досягнення  якоїсь  кінцевої мети (цих самих кіловат-годин

 електроенергії, високих економічних показників) можна було

 б   якось   таки   на   задній   план  відсунути  проблему я 
 я                             - 70 - я 

 забезпечення   безпечного   поводження   з   радіактивними

 речовинами. Ви абсолютно праві в цьому!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Овчаренко.

 

      ОВЧАРЕНКО

 

      У   концепції   (наскільки   це  видно)  йде  річ,  в

 основному,  про наслідки Чорнобильської катастрофи. Але ми

 сьогодні  маємо  в  Дніпропетровській  області місто Жовті

 Води,   місто   Дніпродзержинськ,   де   рівень   ядерного

 забруднення, радіактивного забруднення - дуже високий.  Що

 у  цьому  напрямку  концепція  говорить про ліквідацію цих

 наслідків?

      Дякую!

 

 

      _____________Спасибі.  Я так і не зрозумів, чому саме

 про   наслідки  Чорнобильської  катастрофи.  Про  наслідки

 Чорнобильської катастрофи є у нас відповідне Чорнобильське

 законодавство,   яке  складається  з  тірьох  законодавчих

 документів.   Що   торкається  наслідків  подолання  інших

 ядерних  аварій,  випробуваннь і так далі, і захисту людей

 насамперед,  то  сьогодні  ми  вже  приступили  до розроби

 відповідного  закону  України про захист саме таких людей.

 Ми запросили ядерне законодавство інших країн. Дуже багато я 
 я                             - 71 - я 

 сьогодні   мені  народних  депутатів  України  відповідних

 регіонів, кі балатувались, дали пропозиції, ми відпрацюємо

 і  на  найближчий місяць винесемо саме такий законопроект.

 Це  уде  окремий  законопроект.  Дяку,  спасибі,  сідайте.

 Оголошується перерва на півгодини.

 я                             - 72 - я 

                       ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ.   Продовжуєм   роботу   сесії,  прохання

 сідати. Я просив би сідати, шановні депутати!

      Шановні   депутати,  нам  необхідно,  подивившись  на

 регламент  нашої  роботи,  на  режим роботи сьогоднішнього

 пленарного  засідання, оприділитись, з урахуванням порядку

 денного,  скільки  ми  часом  відведемо  на обговорення, з

 урахуванням  послідуючих  питань,  щоб ми сьогодні їх всі,

 безперечно, розглянули.

      Єсть пропозиція відвести 30 хвилин.

      Нема заперечень?

      Хто   за   дану   пропозицію  - прошу  проголосувати.

      Включіть, будь ласка, систему.

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

      Давайте час не будем гаять з процедурами, а працювать!

      Процедури ми дотримуємся, мені кажеться, чітко...

      Я прошу висвітить на табло всіх, хто записався на виступ.

      Спасибі. Слово надається депутату Поровському. За ним

 Луньов.

 

      ПОРОВСЬКИЙ.  Шановний пане головуючий, шановні панове

 депутати!  В  час  нинішньої  кризи забезпечення економіки я 
 я                             - 73 - я 

 України    енергоносіями    ядерна   енертетика   не   має

 альтернативи.  Економіку України врятувала від остаточного

 коллапсу   в   значній  мірі  ядерна  енергетика.  Сумарна

 потужність      енергоблоків      укарїнських      атомних

 електростанцій  -13  млн.  800  тис.  квт.,  що складає 40

 відсотків.  До речі, відсоток виробленої електроенергії на

 атомних електростанціях...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Миколо  Івановичу,  Шановні  колеги,  я

 прошу, давайте послухаємо уважно питаня...

 

 

      ПОРОВСЬКИЙ.... відсоток виробленої електороенергії на

 атомних електролстанціях зріс за останні роки від 25 до 40

 відсотки вмд загального енергобалансу.

      Водночас   становище   на  топливних  електростанціях

 ьлизьке до катастрофічного. Експлуатаційного вугілля немає

 на  жодній  ГРЕС.  Всі  вони  поглинають зараз в основному

 топливо  із  держрезервів  і  зараз частота напруги в сіті

 впала  до 92, 2 Гц. Якщо вона понизиться ще на дві десятих

 частоти,  то  автоматично  будуть  відімкнуті  всі  атомні

 електростанції.

      Нині  в  Україні  на  п'яти  атомних  електростанціях

 експлуатується 10 енергоблоків ВВР-1000, 2ВВР-440, а також

 два енергоблоки РБМК-1000. Практично завершено будівнийтво

 ще трьох енергоблоків ВВР-1000. Через відсутність власного я 
 я                             - 74 - я 

 виробництва   збагачення  уранової  руди  та  виготовлення

 твелів,  ми  маємо проблеми із забезпеченням наших ядерних

 енергоблоків ядерним паливом, а також проблему захоронення

 відходів.

      В     цілому,     проблема    експлуатацій    атомних

 електростанцій  по  великому  рахунку  зводиться  до трьох

 проблем:   перша  -це  забезпечення  безпеки  експлуатації

 ядерних  реакторів,  друга  -створення  системи безпечного

 захоронення  ядерних  відходів, і третє -створення власної

 індустрії виробництва ядерного топлива.

      Цей  на  Закон,  точніше проект Закону, повинен перед

 усім  спричти  розв'язанню  цих  проблем. Він тако повинен

 сприяти  розв'язанню  проблем  ядерної енергетики, сприяти

 розвитку   прогресивних   ядерних   технологій,   зокрема,

 вирішити  ці  та  існуючі  найгостріші  проблеми  могло  б

 запровадження  ядернах  реакторів  нового типу, тобто типу

 "Канду". На яких ядерних ядерне топливо використовується з

 вмістом   урану   0,   7   до   1   відсотка,  тобто  може

 використовуватися    як   паливо   відпрацьоване   топливо

 реакторів  ВВР-1000,  тобто  після певної переробки ядерні

 ректори   типу   "Канду"   можуть  працювати  на  відходах

 реакторів типу ВВР або РБМК. Але, звичайно, що це потребує

 створення  відповідної  технології  виготовлення  ядерного

 топлива.

      Гадаю,   що   в   Законі  слі  передбачити  приорітет

 запроводження   реакторів   цього   типу,  які  розв'яжуть я 
 я                             - 75 - я 

 проблему  із  захороненням  відходів.  Адже  це  не тільки

 позбавить країну від значних витрат на утилізацію відходів

 ядерних,  але  й  виробить  ті  додаткові мільйони кіловат

 електроенергії, котрих так не вистачає нашій економіці.

      Звичайно, це буде пов"язано із значними витратами. На

 створення  індустрії,  переробки  відходів  станцій ВВР на

 топливо придатне на використання в реакторах типа "Канду".

 Але  витрати  на  захоронення відходів є ще більшими. Вони

 будуть зростати в майбутньому в геометричній прогресії.

      Наступне.    Закон    повинен    передбачати   значну

 матеріальну  відповідальність,  а  в  окремих  випадках  і

 кримінальну  відповідальність за порушення допустимих норм

 експлуатації та стану безпеки на атомних електростанціях.

      Посилаючись   на   свідчення   одного   із  інженерів

 Рівенської  атомної  станції,  я мушу зауважити, що на цій

 станції   герметична  стальна  обшивка  басейнів  витримки

 ядерного  відпрацьованого  палива,  а це більше 100 тонн в

 кожному, втратила свої міцні характеристики.

      Експлуатація  енергоблоків  проводиться при порушенні

 нормативів   герметичності   гермозон,   через  не  якісно

 виконанні  роботи по забезпеченню щільності герметизуючого

 обладнання і за подібний технічний стан обладнання в цьому

 законі  повинна бути передбачена належна відповідальність.

 Цей  закон  повинен  убомовлювати створення також та права

 надзірної організації яка б виконувала державний нагляд за

 безпеку та експлуатацію атомних електростанцій. я 
 я                             - 76 - я 

      Радійаційний та дозометрічний та екологічний контроль

 на території атомної електростанції.

 

      __________Ви  забрали  в  мене  одну хвилину, я прошу

 доповнення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить  я думаю, шановні колеги давайте

 домовимся  не  теорію  ядерной  фізики  розгляядать  а  ми

 розглядаемо  проект  закону  і  давайте  по проекту закону

 вести мову.

 

      __________ я не можу погодитися з статтею 9 закону де

 передбачено  що  ядерні  установки  та джерела іонізуючого

 випроміннювання,   можуть   знаходитися  в  різних  формах

 власності,   це   передбачає   таким  чином  і  можливість

 приватизації  ядерної електростанції з усіма наслідками що

 витікають   звідси,   а   про   торгівлю  ядерним  паливом

 комерційним приватними структурами.

      В  проекті  на  мою  думку  не задовільно опрацьовано

 стаття    64    де    передбачає    не   чітко   визначено

 відповідальність за заюезпечення фізичного захисту ядерних

 матеріалів  та  установ. На зауваження в мене було забрано

 одна хвилина я вкладуся до закінчення.

      Я  вважаю  щодо  цієї статті слід перенести положення

 статті    61   що   вона   повинна   надавати   необхідної

 інформаційної  та технічної допомогу державним органам які я 
 я                             - 77 - я 

 виконують  оперативно-розшукові  заходи  щодо  розшуку  та

 повернення з ним ядерного матеріалу.

      А   також   у   статт   64   передбачено  кримінальну

 відповідальність   за   забезпечення   належного   захисту

 ядерноих   матеріалів   і  доповнити  кримінальний  кодекс

 України відповідною статтею.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі  давайте  ми  порадимся  можливо

 будемо використовувати по три хвилини.

      По   суті   питання,   будь  ласка.  Слово  надається

 Оленьову, за ним Яворівський. По три хвилини.

 

      ОЛЕНЬОВ.  191 округ, город Запоріжжя від депутатської

 групи "Аграрники реформи".

 

      Як  довів  доповідач  Закон"Про  використання ядерної

 енергії  і  радіаційну безпеку має стати базовим законом в

 ньому  закладені  основи  всіх напрямків розвитку атомного

 законодавства  відсутність  правового регулювання розвитку

 атомної  енергетики  в  Україні  в значній мірі є причиною

 накопичення  певних  проблем,  які чекають свого вирішення

 так  на  Нарадах  проведено  в постійній комісії Верховної

 Ради  з  питань  ядерної  політики  і ядерної безпеки і на

 виїздних  засіданнях науковців, фахівці ядерники керівники

 галузей   і   ядерних   установок   наполегливо  вимагають я 
 я                             - 78 - я 

 вирішення  проблеми  фінансування не відкладних заходів по

 виконню  національної  програми підвищення безпеки атомних

 електричних   станцій.   Проведення   науководослідних  та

 експерементальних  конструкторських  робіт  по  підвищенню

 ядерних установок і об'єктів призначених для впровадження з

 радіактиними відходами.

      При     відстутності     законодавчого    регулювання

 фінансового   забезпечення   заходів   підвищення  безпеки

 ядерних    установок    ці    питання    вирішуються    не

 експлуатуючимси  організаціями. А державними чиновника від

 економіки  в  яких  на  першому  плані  стоїть  не  ядерна

 безпека,  а маса доходу від виробленою електричної енергії

 та  надходження в бюджет. така ситуація приводить до того,

 що  на  ядерних  об"єктах  не тільки не виконуються заходи

 підвищення   безпеки,  а  навіть  окремі  системи  ядерних

 установ    використовуються    відпрацьованим    технічним

 ресурсам.

      Проект  Закону  "Про  використання  ядерної енергії і

 радіаційну безпеку" закладає правове поле для утвердження,

 для утворення експлуатуючими організаціями специалізованих

 фондів  направлених  на  реалізацію  програми і підвищення

 безпеки.

      Науково-технічний   і  конструкторьсько-технологічний

 супровид  експлуатації  ядерних  установок, забезпечення і

 зберігання  відпрацьованого  ядерного  палева, переробки і

 захоронення ядерних відходів, на комлектування, підготовку я 
 я                             - 79 - я 

 і перепідготовку персоналу, медико-санітарне забезпечення,

 страхування  на  виведення  з  експлуатації та консервації

 ядерних  установок. А також фонду социального економічного

 розвитку  територій,  на яких розташовані ядерні установки

 та  об"єкти,  призначенні  для  провадження радиоактивними

 відходами.

      Щодо  розбіжностей, по окремих статтях проекту Закону

 комісією  з  питань  Чорнобильської катастрофи, то вони на

 суттєві  і не суттєві і на поліпшення Закону не впливають.

 пропозиція  цієї  комісії вилучити з проекту Закону статтю

 12,  социально  економічні  умови проживання та здійснення

 трудової  діяльності  громадян у місцях розміщення ядерних

 установок   і   об"єктів, призначених  для  провадження  з

 радиоактивними  відходами, то Комісія з ядерної політики і

 ядерної  безпеки має достатньо пропозицій, заяв і звернень

 експлуатуючих  і  громадських  організацій, органів влади,

 Українського  ядерного  товариства,  експертів, готувавших

 проект Закону і висновків_________________________________

 за необхідність цієї статті в Законі.

      Шановні  депутати! Закон готувався більше двох років.

 Двома  парламентськими  комісіями,  науковцями, фахівцями,

 регулюючими  відомствами  і  кращим  не  стане, а від його

 прийняття   буде  залежати  подальша  робота  над  атомним

 законодавством України. Тому я пропоную проект Закону "Про

 використання   ядерної   енергії   і  радіаційну  безпеку"

 прийняти у першому читанні. я 
 я                             - 80 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Слово   надається   депутату

 Яворівському, за ним - Дудченко.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ

 

      Шановний Олександре Миколайовичу, шановні законодавці!

      Я  виступаю  від  Комісії  з  прав  людини, через те,

 мабуть,  потрібно поставити або на голосування, Олександре

 Миколайовичу,  бо  так  самочинно перевести на режим трьох

 хвилин -я думаю, це не... Мабуть, поставте на голосування.

 Якщо сесія дасть 3 хвилини, то 3 хвилини; якщо 5, то 5!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто  за  те,  щоб  3  хвилини - прошу...

 Включіть,  будь  ласка,  систему!  За  те,  щоб в режимі 3

 хвилини.

 

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

      Рішення прийнято. Будь ласка!

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ. Шановні   законодавці   і  шановні  наші

 виборці!  Це  питання  абсолютно не має жодних підтекстів,

 хоча  цей  закон  має  дуже  довгу  бороду і дуже довгий і

 складний  сюжет.  Як  це  не  парадоксально, але я не можу я 
 я                             - 81 - я 

 підтримати  з цієї трибуни концепцію, висловлену людиною з

 моєї депутатської групи, а заради істини буду підтримувати

 позицію, яку представляв тут Володимир Яценко.

      Я  просто хочу вам ще один раз нагадати: дуже прикро,

 що   ми   розглядаємо   це   питання  в  такому,  можливо,

 послабленому складі сьогодні Верховної Ради, дуже багатьох

 людей  немає.  Це  питання  дуже  принципов. Щоб ви знали,

 доводжу до вашого відома: кілька років тривали баталії про

 те,  щоби  виробити  концепцію  цього  закону,  адже му не

 просто  держава,  яка  має  сьогодні  на своїй території і

 ядерну  зброю  і  має  п'ять  блоків,  до  речі,  не  дуже

 надійних,  в  цьому  ніхто  не  має  сумніву.  І прийнявши

 чорнобильський  закон,  другий  закон, який нам треба було

 прийняти -це оцей. Тому Радянський Союз бувший існував без

 цього законодавства, тільки на інструкціях. І з величезним

 боєм,  перемігши  опір  технократичних  сил, відосчих сил,

 минула   Верховна  Рада  прийняло  концепцію.  Я  не  можу

 зрозуміти,  яка  була  потреба  комісії і тій позиції, яку

 представляв сьогодні тут голова комісії з ядерної політики

 Павловський,   яка   була   потреба   від  цієї  концепції

 відходити?  Я  хочу,  щоб  ви  відразу  вловили  суть -яка

 різниця між позицією комісії з ядерної політики і позицією

 Чорнобильської політики. Про що йдеться? Ми не маємо права

 допустити  до  того,  щоби потім знову не чухати потилиці,

 чому   так   сталося,   немаємо   право   допустити   щоби

 експлуатуючі  організації,  які  приймають ядерне пальне і я 
 я                             - 82 - я 

 ті, які захоронюють, щоб це все було в одному кулаці.

      Шановні  мої!  Шановні  наші  виборці!  Ми  вже  мали

 Мінсередмаш,  ми  знаєм,  що це таке, що це за організація

 була,  ми  хочемо  сьогодні  це  мати  в  Україні? Це було

 принципове  питання  -розвести  ці  дві  інституції,  одні

 використали   пальне   і   передають   професіоналам,  які

 займаються  захороненням.  Ми з вами зможемо, громадскість

 зможе  проконтролювати,  інакше  ці  відходи,  знаючи нашу

 систуму,  ми закриваємо на це оочі, вони будуть розкидані,

 бувально,  по  всій  Україні. А сьогодні лише 90 відсотків

 ядерного  бруду  -це від нашого з вами рідного, і будь він

 проклятий, нашого Чорнобиля.

      Ще  одне  питання,  яке  нам  підсовують -це відомчий

 підхід,  це  все передати Кабінету Міністрів. Ми довіряємо

 Кабінету  Міністрів,  але не віддаваймо свої права, ті які

 нам  належать.  Ми  представляємо  тут народ, свої виборчі

 округи,  до  чого це довело? Я наведу просто один приклад.

 Ви,  мабудь,  шановні  депутати,  та  й  тим  більше  наші

 виборці  -народ  України,  не  знаєте  -25.  04.  94  року

 улюблений  наш  Кабінет  Міністрів приймає Постанову, вона

 взагалі  то потрібна така Постанова, про пільги для людей,

 які  працюють  на  ядерних  станціях.  Але  скажіть, де ми

 живемо,   який   рік   надворі?   Натисніть  комп'ютери  і

 попробуйте  вийняти  цю  Постанову Кабінету Міністрів, там

 написано:"Не  для  печати".  Що  ми  приховуємо,  ми що не

 хочемо допомогти цим людям? Через те, оскільки просто часу я 
 я                             - 83 - я 

 дуже  мало,  взагалі  ефомерна постать оцього генерального

 інспектора,  що це таке? Я вважаю, що якзо ми проголосуємо

 за  той  варіант,  який  пропонує  комісія,  не  ідеальний

 варіант Чорнобильський також, я його не ідеалізую, там теж

 потрібно над чим попрацювати.

      Я    вас    закликаю,    проголосувати   за   варіант

 чорнобильський,   удосконалити  його.  Тобто,  весь  Закон

 залишається,   там   є  лише  кілька  варіантів.  Якщо  ми

 проголосуємо, все буде нормально.

      Шанований мною, Михайло Пантелійович Уманець, недавно

 написав статтю "Гредет ядерный ренисанс", якщо ми приймемо

 варіант  Комісії  з  ядерної політики, то цей ренисанс, на

 жаль, уже буде без нас. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Дудченко. За ним

 Пилипенко.

 

      Депутат ДУДЧЕНКО

 

      Уважаемый Председатель! Уважаемые депутаты!

      Депутат  Поровский  облегчил  мою задачу, он подробно

 рассказал  о проблемах атомной энергетики, о преимуществах

 канадских реакторов, поэтому я буду говорить о безопасности.

      Нет обходимости агитировать находищихся здесь в зале,

 и за его пределами людей, за то, что использование ядерной

 энергии  должно  быть  безопасно. Но совершенно необходимо я 
 я                             - 84 - я 

 понимание того, как эта безопасность может быть достигнута

 и  чем  она  обеспечивается. Я не имею в виду, технический

 аспект  этой  проблемы,  это  не  тема  для  обсуждения на

 Верховном   Совете,   я   хочу   остановить   внимание  на

 организационно-экономической стороне вопроса. А именно:

      1. Безопасность использования ядерной энергии зависит

 в   том  числе,  и  от  четкого  распределения  функций  и

 полномочий,   а   также   ответственности   за   нарушение

 установленных   предел  безопасности,  и  второе  владелец

 ядерной  установки должен иметь соответствеющие териальные

 ресурсы и кадры для содержания ее в исправном и безопасном

 состоянии  и  експлуатация  в соответствии с утснаовленным

 проектом  и  правила режима, цена на електроенергию должна

 соответствовать  ее  реальной  стоимости  и  включать  все

 затраты   на   обеспечение  безопасности  что  сегодня  не

 соблюжаеться не выполняеться.

      И      следствием      вышесказанного      являеться:

 бесконтирольность,      безответственность,     содержание

 оборудования  в неисправном, не в безопасном состонии, вот

 почему    принятие    закона   являет   сегодня   насущной

 необходимостью.

      И  следующее  почему же возможно принять предложенный

 проект  закона по использованию яденрной енергии. Оснонвые

 критические  замечания  высказанные  при обсуждении закона

 сводились  к  слкедующему:  закон несоотвестсует концепции

 проект закона не отвечает требованием международного права я 
 я                             - 85 - я 

 и  содержит  отличные от закона ведущих стран мира. Проект

 не  содержит  принципов  предложений  который  стимулируют

 производитель   радиоактивных   отходов  к  уменьшению  их

 количества.   Проект   не  содержит  наименований  органов

 управления  и  регулирования  государственных  и посему не

 позволяет установить их к ответственности.

      Чт   вам   можно   возразить  первое,  проект  закона

 разработан в соответствии с международным правом в области

 обеспечеиия  безопасности  и  компенсации ядерного ущерба.

 Имеющиеся различия не носят принципальный характер и могут

 быть   устранены  редакционными  правками  при  подготовке

 проекта   ко   второму   чтению.  Отличие  проекта  закона

 аналогичных  актов  ведущих стран мира вполне естестсвенно

 поскольку    проект   закона   разработан   на   основании

 сложившейся    на    Украине    системы   государственного

 управления, социально-економических отношений.

      Хотел  прокоментировать это следующем примеромодин из

 ветеранов Верховного совета, прошлого созыва рассказал мне

 таку быль что на одном из заседаний Верховного Совета Иван

 Степанович Плющ весьма неакуратно обошелся с ним и на него

 возмущение, возмущенное заявление о том что во Французском

 парламенте  такого  обращения  с  народными  депутатами не

 допускаеться  Иван  Степанович  ответил тогда здесь в зале

 будут сидеть французы то он тоже не будет допускать.

      поэтому  это  закон  для Украины и соответственно той

 системе котороая создалась в Украине. я 
 я                             - 86 - я 

      Заявление  о  том что отсутствие названия конкретного

 органа   государственного   управленеия   и  регулирования

 снимате  от ответственности не состоятеоьно по той причине

 что  такая  отвественность законом установлена не зависимо

 от названия, но взависимости от выполняемых функций.

      С  учетом  всего  выше  сказаного  считаю возможным и

 необходимым   принятия  закона  об  использования  ядерной

 энергии  в  первом  чтении  в редакции комиссии по ядерной

 политике и безопасности.

      Хочу  сказать,  что  это  уже  требует  от  меня  мои

 избератели (..........) атомной электростанции к которым в

 обращении к депутатам городского Совета народных депутатов

 города  (..........)  к  Президенту  и  Верховному  Совету

 Украины требуют немедленно принять Закон "Об использовании

 ядерн ой энергии". Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі   .

      Депутат Пилипенко за ним Сирота.

 

      ПИЛИПЕНКО.Джанкой Республыка Крым.Безпартийный коммунист.

 

      Уважаемые коллеги!

 

      Уважаемый Президиум!

      Верховный  Совет  Украины  минувшего созыва наработал

 около  8 тысяч страниц законов и постановлений большинство я 
 я                             - 87 - я 

 из них не работает.

      В результате наработки этих Законов жизненный уровень

 большинства народа снизился в 10 раз.

      Очень  вероятно,  что  Закон об использовании ядерной

 энергии продолжит этот список не нужных народу законов.

      Такой  закон  оказался  не  нужным  даже  во Франции.

 Ядерная  энергетика,  которая по уровню своего развития на

 много  опережает  ядерную  энергетику Соединенных Штатов и

 бывшего Советсткого Союза.

      Это  единствення  в  мире  страна  создавшая все-такы

 замкнутый  ядерный  цыкл  то  есть освоила радиохимическую

 регинирацию  топлива  в  докладе  прозвучало,  что  такого

 замкнутого ядерного цыкла там нет на самом деле не так.

      Вы наверно все знаете, что Япония перерабатывает свое

 отработавшее ядерное топливо там и плутоний ввозит себе со

 скандалом  в Японию. И на семинаре, кстати, немцы заявили,

 что   свое   отработавшее   ядерное   топливо,   они  тоже

 переработают  во  Франции,  на радио-химическом заводе, на

 мысе  (..........). Кстати, тем, кто вешает на коммунистов

 ярлык (..........), я могу напомнить, что основателем этой

 передовой французкой ядерной енргетики, является коммунист

 (..........) (..........).

      Остановлюсь   на  некоторых  недостатках  проекта.  В

 названии  и  в  приамболе  совершено  ничего  не сказано о

 исключительно  мирном  использовании  ядерной  энергии  на

 Украине. Такой категоричности нет и в статьях 68 и 71, где я 
 я                             - 88 - я 

 упоминается  о мирном исполльзовании  ядерной енергии.

      Считаю,  что  это  не  допустимо  после  ратификациии

 договора Верховным Советом про нераспространенние ядерного

 оружия. Очень слабо в проекте отражен Чернобыльский аспект

 ядерной   энергетики.  В  варианте  комиссии  по  вопросам

 ядерной  политике, в статьях 21 и 23, не указаны конкретно

 комитеты  и Министертсва, управляющие ядерной энергетикой,

 контролирующие ядерную и радиационную безопасность.

      В тексте закона одни и те же формулировки повторяются

 по  несколько  раз,  в часности тезис об участии граждан и

 общественных   организациях   в  формировании  политики  в

 области  ядерной  энергетики, повторяется почти дословно в

 четырех  статьях -это 5 абзац 2 статьи, 13 абзац 5 статьи,

 5 абзац 6 статьи и 1 абзац 11.

      Повторы  есть  и  по  другим положения проекта. Текст

 проекта,  законопроекта засорен словами паразитами, многие

 статьи    взяты   очевидно   без   доработки,   из   плохо

 переведенного   аналогичного  немецкого  закона.  По  этой

 причине  они  содержат   до  30  процентов  не нужных слов,

 затрудняющих  толкование  двух  (?)  положений Закона. Это

 относится,   в   частности,   к  статьям  40  и  65:  "...

 выгруженное   из   ядерного  реактора  топливо..."  вместо

 "отработавшего"  (почему-то  в  тексте  Закона  называется

 отработанным, вроде это какие-то приемы мастера волейбола,

 бокса или вольной борьбы)...

      В  статье  1 дано, по меньшей мере, неполное и поэтоу я 
 я                             - 89 - я 

 неточное толкование:"ядерная безопасность - это соблюдение

 норм,  правил,  стандартов и условий использования ядерных

 материалов,      которое     обеспечивает     радиационную

 безопасность".  На  самом  же  деле  на  предприятиях, где

 перерабатывается  то  отработавшее  ядерное  топливо,  там

 четко   сказано,   что   это  - комплекс   мероприятий  по

 недопущению  условий  для  возникновения  самопроизвольной

 цепной   ядерной   реакции.   Здесь   почему-то...   здесь

 завуалированно все сказано...

      Все  это  свидетельствует  о  том, что этот Закон еще

 слишком   несовершенен.  На  Украине  нет  предприятий  по

 обогащению    урана,    изготовлению    твелов;    научно-

 исследовательских  институтов  ядерного и радиахимического

 профиля;   высших   учебных   заведений   для   подготовки

 инженеров-ядерщиков  и радиахимиков и многого другого, без

 чего    нельзя    всерьез   говорить   о   самостоятельном

 функционировании   этой   отрасли.  Для  этого  необходимы

 колоссальные   финансовые   и   материальные   затраты.  В

 ближайшее десятилетие мы это создать не сможем. Перед нами

 стоит   другая,  более  прозаичная  задача.  Чернобыльская

 катастрофа  поставила  перед  народом Украины... поставила

 народ Украины на грань вымирания. В  тысячах  крестьянских

 домов   установлены   ядерные   реакторы,   работающие  на

 радиактивных  дровах. Мощность экспозиционной дозы от этих

 реакторов достигает в некоторых домах до двух рентген...

 я 
 я                             - 90 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас час закінчився!

 

      ___________  Большинство  из нас еще не осознало этой

 опасности.  Весь  трагизм  происшедшего  в 1986 году будет

 осмыслен  только  через  два-три поколения нашими детьми и

 внуками.  Все  это  обязывает нас отнестись к этому закону

 строже,  чем  к другим законопроектам. Короче, я предлагаю

 отклонить   его   в  первом  чтении  и  отправить  его  на

 доработку.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Слово  надається депутату Сироті, за ним

 Киримов.

 

       Михайло СИРОТА, 418,  місто Черкаси.

 

      Шановний   головуючий,   шановні   народні  депутати!

 Українська держава має обмежені власні енергетичні ресурси

 і  фактично  має  одне  зовнішнє джерело надходження таких

 ресурсів.  в  цих умовах розширення і використання ядерної

 енергії  зможе послабити енергетичний прес, який буквально

 даавить   кономіку   і   соціальну   сферу  нашої  країни.

      Використання  ядерної  енергії  сьогодні можливо лише

 при  неухильному дотриманні умов екологічної безпеки. Такі

 умови   регламентуються   в  даному  законопроекті.  Тому,

 безперечно,  його треба прийняти в першому  читанні.

      Разом  з  тим до цілого ряду статей є зауваження. Так я 
 я                             - 91 - я 

 стаття  4 "Основні принципи радіаційного захисту " кажуть:

 "Рдіаційний  захист  здійснюється  шляхом здійснення таких

 основних   принципів:   не   може  бути  дозхволена  ніяка

 діяльність,  що  пов'язана  з  іонізуючим випромінюванням,

 якщо  вигода  від  такої діяльності не компенсує заподіяну

 нею шкоду".

      Хто  визначає  вигоду  і  які конкретні критерії цієї

 вигоди?

      Або  далі:"  Величина індивідуальних дох повинна бути

 нижчими  з урахуванням економічних і соціальних факторів".

 Абсолютно немочне формулювання.

      Далі  розділ  третій  стаття  17 "Компетенція органів

 влади та управління у сфері використання ядерної  енергії.

 Компетенція   Верховної   Ради   України".   До  виключної

 компетенції  Верховної  Ради  України у сфері використання

 ядерної  енергії  належить:  регулювання  експорту-імпорту

 ядерноих  матеріалів  і  радіоактивних  речовин,  а  також

 ядерних   тежнологій   прийняття   рішень   про   зміщення

 проектування  будівництва  ядерних  установок,  погодження

 порядку розробок і затвердження норм, правил та стандартів

 з  ядерної та радіаційної безпеки". А які ж тоді функції в

 Кабінеті  Міністрів,  і що робить в такому плані виконавча

 влада?

      Далі  стаття 54 передбачає порядок транспортування та

 переміщення   радіоактивних   відходів   через   територію

 України.  Враховуючи  чорнобильську  катастрофу 1986 року, я 
 я                             - 92 - я 

 очевидно,   в   цій   статті   треба  повністю  заборонити

 трансперевезення  ядерних  відходів  через нашу територію.

 Очевидно, в статті 84 повинні ми посилити відповідальність

 щодо  результатів  проведення експертизи про будівництво і

 використання об'єктів ядерної енергії.

      Що  до прециденту, який перший, на мій погляд, одразу

 у нас стався, коли по законопроекту виходть дві комісії із

 альтернативними  проектами  окремих  статей.  Очевидно тут

 можна  було  б  визначитися  таким чином: Комісія з питань

 ядерної  політики  та  ядерної  безпеки  є  базовою по цій

 проблемі, можна прийняти її редакцію в перешому читанні, а

 пропозицію  Комісії  з  питань  чорнобильської катастпрофи

 включити  в  праву колонку і в другому читанні, після того

 як  народні  депутати  більш-менш  глибоко прогмуться циєю

 проблемою,  тоді  визначитися  остаточно,  яка ж концепція

 закладена в цей Закон.

      Пропоную прийняти Закон в першому читанні. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Словло   надається  депутату

 Киримову.

 

      КИРИМОВ.

 

      Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні колеги

 депутати!

      Закон  про використання ядерної енергії та радіаційну я 
 я                             - 93 - я 

 безпеку, дійсно, Закон, який нині

 стоїть  на часі. Він винятково важливий для нашої держави.

 Але  я  хотів  би  сказати,  що  незрячий, який іде вірною

 дорогою він пережене вершника, який мчить не туди.

      І  тому  мені  думається,  що коли ми будемо приймати

 Закон  у  тому  варіанті, в першому, то ми будемо схожі на

 вершника, який мчить не туди.

      І  з  самого  початку,  я скажу, що Закон написаний в

 цілому  добре, і якщо врахувати ті зауваження, які зробила

 Комісія з питань Чорнобильської катастрофи, то в цілому, в

 першому читанні цей Закон можна прийняти.

      Однак,  я  вважаю,  що нами повинні рухати не відомчі

 інтереси,  а  турбота  про  радіаційну  безпеку людей, і в

 першу  чергу,  це  турбота  захист  людей  від радіаційної

 безпеки. А чи є в нас таке?

      Ви всі знаєте, що нині минуло майже вісім з половиною

 років  після  Чорнобильської  катастрофи. Яка ж радіаційна

 безпека існує? Практично ніякої.

      Наведу  такі  ось  приклади.  До  цього  часу  ще  не

 відселено  з Поліського району Київської області понад три

 тисячі сімей. Населенні пункти, які відносяться до третьої

 зони по забрудненню радіонуклідами, на цих територіях, і в

 цих  населенних  пунктах Київської області, Чернігівської,

 Житомирської   та  інших  областей  України  не  здійснена

 газифікація,  не  зроблено  водопостачання.  У  нас  ще не

 надійно захищені діти. я 
 я                             - 94 - я 

      В    цих    районах,    які   постраждали   внаслідок

 чорнобильської    катастрофи,    не   вистачає   продуктів

 харчування,  не  вистачає  одягу.  Як  ви знаєте, є відома

 Постанова  про  те,  що  спеціалісти,  зокрема,  вчителі і

 лікарі,  мають право після закінчення вищих та спеціальних

 навчальних  закладів  не їхати на роботу в ці райони, і ці

 райони  нині  обходяться  лише  тими  спеціалістами, якими

 посилають до навчання, якраз саме з цих районів.

      Я  хочу вам сказати про те, що нині в 30 кілометровій

 зоні  у  Чернобильській атомній електростанції знаходиться

 більше  800  могильників,  10-ки  могильників  знаходяться

 навколо  30-ти  кілометрової  зони  Чернобильській атомній

 електростанції.  Це також не далеко не радіаційна безпека,

 далеко не захист людей.

      Я  ще  вів статті приклад щодо починаючи з 86 року на

 Україні  померло  8,  5  тисяч чоловік, і смерть тих людей

 пов"язана  з наслідками Чорнобильської катастрофи, чому я

 про  все  це кажу? Насемперед тому, що поки що радіаційної

 безпеки  в  нашій  кроаїні немає. Немає як щодо тих людей,

 які  мешкають  в зоні, а ви знаете що ще в 30-кілометровій

 зоні  Чорнобильської  атомної  електростанції  мешкає  350

 сімей, більше ніж 700 чоловік.

      У  важкому  стані  проживають ті люди які відсились з

 30-ти  кілометрової зони. І зокрема з народницького району

 Чорнобильської  області  вибачте  Житомирської області які

 проживають    нині   в   селі   Головинкатам   зовсім   не я 
 я                             - 95 - я 

 створенаніяких  умов  для  проживання тих людей. Тому я ще

 раз  закликаю  вас  всіх,  село  Головенко  тому  я ще раз

 закликаю  всіх  вас  шановні  депутати  що  закон  який ми

 розглядаемо  він  на  часі  його  треба прийняти в першому

 читанні,   але   обов"язково   врахувати   ті  статті  які

 запропонувала  комісія з питанбь Чорнобильської кататсрофи

 і  я  підтримую  депутат Яворивського що ми не маємо права

 допустити атомного ренесанса.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Шановні  колеги  ми з вами тий

 регламент  який  проголосували вичерпали значтиь у нас від

 комісій поступила така пропозиція я вам скажу від однієї і

 другої  а  ви  яке  рішення  приймете.  Щоб  надати на три

 хвилини  міністру  Уманьцу відміна атому і Штенейбергу від

 держатомнагляду по три хвилини.

      Перед як перейти до голосування.

      Я  прошу  хто  за  те  щоб  по три хвилини надати цім

 товарищам прошу  проголосувати . Прошу включить систему.

      Вас не було ми буз вас рішали.

 

      Рішення прийнято.

 

      Слово надається Міністру Уманцю.

 

     Я вважаю що в комісіях перед другим читанням я 
 я                             - 96 - я 

 буде  ще  можливість  і  фракціям  попрацюваи  серьозно  і

 врахувати  ці зауваження . Будь ласка.

 

      УМАНЕЦЬ.  Уважаемые председаетль и уважаемые народные

 депутаты,  закон  обсуждаемый на сесии во многом определит

 не только ядерной топливного цикла, атомной энергетики, но

 и  всего  топливноэнергетического комплекса страны. Именно

 это   обстоятельство   диктует   необходимость  скорейшего

 рождения такого закона.

      Закон     призван     регламентировать     безопасное

 использование ядерной энергии с одной стороны и определить

 ее  к  перспективу  ее  развития  или свертывания с другой

 стороны.   Именно   в   подходе  к  перспективе  лежат  те

 существенные  противоречия  в  формулировке двух вариантов

 проекта  закона, которые представлены комиссией Верховного

 СОвета Украины по ядерной политике и ядерной безопасности.

 И   комиссия   Верхоного   Совета   Украины   по  вопросам

 Чернобыльськой катастрофы.

      Проект  первой  комисси поддерживает развитие ядерной

 энергетики на Украине.

      Проект  второй поддерживает ее свертывание по сколько

 Гостковматов?   и   абсолютное   большинство  специалистов

 профессионалов  стоят  за  развитие атовной энергетики как

 основа эн ергетической независимости.

      Я  буду  защищать  проект  комиссии Верховного Совета

 Украины по ядерной политике и ядерной безопасности. я 
 я                             - 97 - я 

      Для существования атомной энергетики, для поддержания

 ее    конкурентно   способности   держава   должна   иметь

 национальный ядерный топливный цыкл. Рационально вбирающий

 в себя потенциальную возможность из страны. В нашей стране

 такого  цыкла нет его надо создавать, надо концентрировать

 управление  и средства и это задача Президента, и Кабинета

 Министров .

      Концепция государственного регулирования безопасности

 и   управления  ядерной  отрасли  в  Украине  предложенная

 комиссия    Верховного    Совета   Украины   по   вопросам

 Чернобыльской   катастрофы,   комиссией   Яворивского,   и

 принятое  Верховным  Советом Украины предыдущего созыва. И

 проет  Закона  предлагаемый вам сегодня этой же комиссией,

 только  председатель  (..........)  забирают  это  право у

 Кабинета   Миинстров  Украины  и  растаскивают  управление

 созданием   ядерно-топливного   цикла   по   ведомственным

 квартирам.  Это  верный  залог  того,  что  цикл  не будет

 создан.  Именно на это направлены формулировки концепции и

 проекты Закона, у меня они здесь есть, не буду зачитывать.

      Но  одну  зачитаю  концепцию, послушпайте ее. "У разі

 прийняття   рішення  про  збільшення  обсягів  виробництва

 електроенерігії  на  АЕС  і  необхідність розвитку ядерно-

 палевного  цикла  в  Україні,  функції  державного  органу

 управління  доцельно доручити Міністерству машинобудуванія

 військопромислового  комплекса  і  конверсії України". Это

 заложено в концепции. Министру Птрову сегодня только этого я 
 я                             - 98 - я 

 и не хватает.

      Удивительно,  что в этом варианте, комиссию не пугает

 создание  ядерного,  да  и  не  только  ядерного  монстра,

 которым она постоянно запугивает народ.

      Эту  же  цель  приследует и вариант статьи 21 проекта

 Закона,  предложенный  той  же  комиссией.  Совершенно  не

 понятной  являеться  концентризация в статье 23, вплоть до

 наименования    органов   государственного   регулирования

 ядерной  и  радиационной  безопасности,  при чем частичная

 конкретизация.  Должно  быть  4  органа и еще "інші органи

 державной   виконавчої   влади".   За  безопасность  несет

 ответсвенность  исполнительная  власть,  ей и карты в руки

 для  создания  системы  регулирования  надзора и контроля.

 Самое главное, что в проекте Закона есть четкое разделение

 функций   государственного   управления,   эксплуатирующей

 организации и регулирования и надзора.

      Значит, одна просьба. В любом случае, какой бы ни был

 принят   вами   вариант,  в  том  или  другом - его  нужно

 принимать,  но просьба  такая  - концепция, на мой взгляд,

 должна   с   принятием   этого   Закона   закончить   свое

 существование.

      Спасибо!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі! Слово надається Штейнбергу.

 

      ШТЕЙНБЕРГ я 
 я                             - 99 - я 

 

      Уважаемые народные депутаты!

      Прежде  всего я хотел бы поздравить Верховный Совет с

 тем,  что,  наконец,  очередь  дошла до рассмотрения этого

 Закона.  Хотел  бы  напомнить,  что 2 года тому назад была

 закончена  работа над проектом Закона, после этого полгода

 его  рассматривал Кабинет Министров, и в сентябре прошлого

 года он был передан в Верховный Совет, одоюрен Президиумом

 Верховного  Совета  прошлого  созыва,  но из-за выборов не

 состоялось его рассмотрение.

      По  этому  отношению  я должен сказать, что я не могу

 разделить  точку  зрения  о  том,  что предложенный проект

 Закон  в  обоих вариантах соотваетствует или вобрал в себя

 тот   проект   Закона,   который   предлагался   Кабинетом

 Министров.   Я,   к  сожалению,  нахожусь  в  двойственной

 ситуации  - я  не  могу  представлять  данный  Закон,  его

 защищать,  его  отклонять.  Не  имею  таких  полномочий от

 Каьинета Министров! Но могу сказать, что официально данный

 проект Закона в министерства, ведомства не напрвлялся и не

 согласовывался.

      Второй   момент,  на  который  я  бы  хотел  обратить

 внимание.  Закон  в  обоих его вариантах не имеет никакого

 отношения и не может иметь отношения ни к развитию атомной

 энергетики, ни к ее сворачиванию. Основная задача закона -

 создать политические, экономические и социальные рамки для

 безопасного    использования    источников   ионизирующего я 
 я                             - 100 - я 

 излучения,  к  которым  относятся,  в том числе, и атомные

 станыции, в народном хозяйстве Украины.

      Следующий  момент.  Закон  в основном основывается на

 инженерно-технический   и   медико-санитарных   основах

 обеспечения   радиационной  защиты  персонала,  населения,

 окружающей среды.

      В  этом  отношении  важнейшую роль для данного закона

 имеет   четкость,  ясность,  понятность  и  справедливость

 определений,  которые даны в статье 1. К сожалению, данное

 определение,   если   вы  сравните  законы,  которые  были

 представлены Кабинетом министров (..........) отмечается

 примерно  на  две трети меньше. И самое главное, допущен в

 этих  определениях  ряд  ошибок,  котрые  тянут  за  собой

 вообщем-то довольно тяжелые последствия.

      Я  обратил  бы  только внимание на одно определение -

 "джерело іонізуючого випромінювання". Если вы прочтете это

 определение,  то  там  вы  увидите, что там написано "крім

 ядерних  установок".  Если внимательно почитаете дальше по

 тексту  всего закона, то, по существу, радиационная защита

 на ядерныкх установках не обеспечивается. Этого не требует

 закон.  Насколько, я понимаю, вы понимаете, четвертый блок

 Чернобыльской   станции   это   все-таки   будет  источник

 ионизирующего  излучения,  и  от  ионизирующего  излучения

 сегодня мыц защищаемся.

      К сожалению, по ряду своих показателей даная редакция

 закона не соответствует Международной конвенции по ядерной я 
 я                             - 101 - я 

 безопасности,   которая  подписана  Украиной  20  сентября

 текущего   года.   Законом   предусмотрено  возложение  на

 Верховный Совет целого ряда регулирующих функций и функций

 организационного   плана,   которые   должны  принадлежать

 Кабинету  Министров. По-этому мне кажется, Закон нуждается

 в  существенной доработке, а на какой стадии проводить эту

 работу,  это пропрос решения Верховного Совета. Спасибо за

 внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Шановні колеги!

      Час,  який  ми  відводили,  ми  використали. У нас ще

 записано...   одну  хвилиночку,  у  нас  ще  записано  від

 чотирьох   фракцій:   "Центр",   фракція  Народного  Руху,

 "Державність",  "МДГ"  і  "Комуністи", ще п'ять депутатів,

 які  мають  бажання  виступити в обговорені даного проекту

 Закону. Як ми поступим?

      (Шум в залі)

      Я  ставлю  на  голосування. Хто за те, щоб надати цим

 п'яти  депутатам  і  фракцій  слово, по три хвилини, прошу

 проголосувати? Включіть, будь ласка, систему.

 

      За

 

      Слово   надається  депутату  Свято - "Центр",  за  ним

 Вятковський - фракція Народного Руху.

 я 
 я                             - 102 - я 

      СВЯТО.

      Депутат  Свято,  416  виборчий  округ,  Хмельниччина,

 депутатська група "Центр".

      Шановний  Олександр  Миколайович,  шановна  Президія,

 шановні колеги депутати, шановні члени уряду.

      Ми  сьогодні  обговорюємо дуже важливий закон один із

 найважливіших це закон про використання ядерної енергії. Я

 хочу сказати, що в Україні склалося парадоксальна ситуація

 з одного боку Украіна сталда самостійною державю не просто

 самостійною  державою,  а  ядерною  державою,  має  атомні

 електростанції,  має ядерне озброєння, а с другого боку не

 має ядерного законодавства.

      Одне  з  чого  ми  за  пеіод  трьохрічний добилися це

 прийняли  концепцію  про  регулювання безпеки та керування

 ядерною галузі. сьогодні ми обговорюємо два проекта. Кожен

 з  цих проектів відрізняеться один від другого в незначній

 частині  тільки в п"ятом розділі. В основному співпадє але

 ті відміності які є вони є принципові.

      І  суть  цієї  принциповості  це  розділ уповноважень

 органів    управління    виробленняч    електроенергії   і

 захоронення радіоактивних речовин.

      Міжнародний  досвід  міжнародна  практика показує. Що

 найбільш  ефективним  являеться  концентрація управління в

 руках  единих в тму відношенні це зумовлено і визначаеться

 собівартістю енергії яка виролбляеться. І зводиться це до

 цього  питання,  законопроекті  розробленому  в  комісії з я 
 я                             - 103 - я 

 питань  ядерної  політики та ядерної безпеки. Враховуються

 всі   затрати   на  виробленя  електроенергії  на  атомних

 електростанціях,  починаючи  з  видобутку  уранової руди і

 закінчуючи захороненням радіоактивних речовин.

      Те  що вносить комісія з Чорнобильської катастрофи не

 враховувати  затрати  на вибуток електричної енергії а від

 держави. Логічно виникає питання. А чи витримає бюджет?

      Логічно  і  виникає  і  слідуюче  питання,  створення

 додаткового   органу  управління,  а  саме  управління  по

 погодженню   з   радіактивними  речовинами  -це  додаткове

 роздування  управлінських  штатів  це  створення  ще одної

 управлінської  структури  за  рахунок  бюджету  виходячи з

 цього.  Я  хочу  сказати,  що  ті  напрацювання,  які були

 зроблені  комісією  з  питань  ядерної  політики та питань

 ядреної  безпеки  вони  втілели  в  собі  запозичили  весь

 мжжнародний досвід який був.

      І  я,  як  народний  депутат,  як  член групи "Центр"

 виражаю   думку   групи   "Центр",   а   саме   підтримати

 законопроект   про   використання  ядерної  енергетики  та

 радіаційний   захист,  який  був  розроблений  комісією  з

 ядерної політики та ядерної безпеки.

      З  другого боку особисто, як заступник Голови комісії

 з   питань  ядерної  політики  та  ядерної  безпеки  і  як

 спеціалст   в   області  атомної  енергії.  Скажу  словами

 мудрості народної особливо в важкий для нас всіх час.

      А саме:" Де вді господині на кухні там ніколи порядку я 
 я                             - 104 - я 

 не  буває",  а  нам зараз як ніколи потрібен той порядок і

 особливо   в   такій  важливій  галузі  в  базовій  галузі

 народного  господарства,  як  в  атомній  єнергетиці. Дуже

 дякую вам заувагу і вибачте, що затримав.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі,   слово   надається   депутату

 Матковському  фракція" Народний Рух" за ним буде виступати

 Юхновський .

 

      МАТКОВСЬКИЙ.

 

      Шановний Головуючий! Шановні народні депутати!

 Фракція руху, депутат Матковвський.

      Я  не  підтримую  сказаного тут, що ядерна енергія не

 має  альтернативи, і вважаю, що розширення атомних станцій

 на Україні є   не допустимим.

      Але ми маємо 5 атомних в Україні і треба думати, що з

 ними   діяти   дальше.  Нажаль  цей  закон  створенно  без

 урахування  того факту, що ми вже маємо ядерну енергетику,

 маємо    велику   кількість   радіаційних   відходів   від

 низькоефективних   та  високоефективних  засобів,  нарешті

 маємо  Чорнобильску,  найбільшу  екологічну  катастрофу 20

 століття.  Тому  не  обхідно провести ревізію всіх атомних

 блоків і записати це  в законі.

      А  тепер конкретно щодо цього законопректу. Звичайно,

 його  треба  приймати  з урахуванням того альтернативного, я 
 я                             - 105 - я 

 який  розробила комісія по Чорнобилю.

      Я  зупинюся  тільки на конкретних статтях, де вважаю,

 що  повинні  бути  певні  доповнення.  Зокрема,  стаття 38

 "Порядок прийняття рішень щодо розміщення ядерних устанвок

 та  об"єктів  призначених  для поводження з радіоактивними

 відходами".   Нам   відомо,   що   є  Закон  України  "Про

 весеукраїкнський  місцевий  референдум".  Нажаль подібного

 характеру  референдуми не передбачені в цьому Законі. Тому

 в  статті 38 треба внести доповнення "про проведення перед

 будівництвом    чи    пуском   в   експлуатацію   подібний

 референдум".  Це  відповідатиме  загальній декларації прав

 людини  і  світовій  практиці в аналітичній справі. Тут же

 безпосередньо   депутат   Карімов   визначав,   що   цьому

 референдуму  крім  того,  повинна  (..........)  цілий ряд

 інформації,  про те, щоб люди знали за що вони голосують і

 як вони голосують.

      Крім  цього,  в  цю ж саму статтю 38 я пропоную внести

 такі доповнення.

      Зокрема,  там  сказано:  "...  у поданих матеріалах в

 обов'язковому   порядку   мають   бути...".   Я   пропоную

 доповнити:  "...  інформація  щодо  розрахунків  ймовірних

 аварій різного степеня наслідків..."

      По-друге,  розрахунок  зон  ураження в залежності від

 рівня  аварії  та  прогноз  можливих змін в стані здоров'я

 населення для кожної зони ураження.

      Третє.  Інформація щодо заходів стосовно забезпечення я 
 я                             - 106 - я 

 безпеки  населення  у  випадку  аварії. На сьогодні зовсім

 немає концепції про інформацію щодо таких заходів. Відомо,

 що   існує   Комісія,  Національний  комітет  радіаційного

 захисту  населення,  а  він  на  сьогоднішній  день не має

 ніяких  повноважень  для  того,  щоб  прогнозувати, давати

 оцінку тим чи іншим явищам.

      ___________,  що починається рішення щодо будівництва

 цієї  статті,  я  пропоную внести, що установи та об'єкти,

 інших   експертиз   відповідно   законодавства  при  умові

 позитивних  результатів регіонального референдуму відносно

 будівництва.  Тобто  оцей референдум також повинен сказати

 своє слово: чи повинно бути дальше будівництво чи ні.

      І останнє. Буквально я хотів би звернути увагу ще, як

 юрист, на статтю 74-ту.

      Я вибачаюсь - буквально ще 10 секунд!...

      В  статті 74-й, я вважаю, повинно бути чітко сказано,

 що  атомна  енергія,  зокрема,  атомні  блоки  є  джерелом

 підвищеної  небезпеки,  і  за неї відповідальність повинна

 нестись  так  само,  як  і  в  Цивільному законодавстві це

 передбачено  - у   вигляді  джерел  підвищеної  небезпеки:

 автомашини,    літака    і    тому    подібне.    Значить,

 відповідальність  в цьому випадку, у всіх випадках повинна

 нести,   значить,   представники   і   структури   атомних

 організацій.  Тобто  оця  презумція невинності, не повинна

 людина  ходити і доказувати, що це сталося з вина атомної,

 а повинна атомна енергетика, атомна станція доказувати, що я 
 я                             - 107 - я 

 іменно  не  з  її вини сталося порушення здоров'я людини і

 тому  подібне.  Я вважаю, що ці доповнення будуть внесені.

 Треба  Закон  приймати  обов'язково,  Закон потрібний, але

 іменно  з  врахуванням тих всіх пропозицій, які прозвучали

 тут на трибуні, враховуючи два законопроекти.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Слово надається Юхновському від

 фракції "Державність", за ним буде Сторіжко.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ.

 

      Шановний Олександр Миколайович! Шановні депутати!

      Підтримуючи вцілому Закон, закликаю вас прийняти його

 в  першому  читанні. В Законі є ряд статей, які по різному

 трактують  Комісія  по  ядерній  енергії  і чорнобильських

 проблем.    Це    питання    контролю   за   виробництвом,

 функціонуванням,  захороненням.  Вважаю, що це питання має

 бути   обговорено   в  Верховній  Раді  і  врегульоване  в

 голосуванні другого читання.

      Окремо   стоіть   питання  про  собівартість  ядерної

 енергії.  Вважаю, що в собівартість ядерної електроенергії

 на  весь  час  її  продокування повинні бути віднесені усі

 видатки    пов'язані    с   проектуванням,   будівництвом,

 функціонуванням     і     повною    ліквідацією    ядерної

 електростанції, включаючи усі можливі фактори ризику.

      Далі  я  хочу  використати  20  секунд свого часу для я 
 я                             - 108 - я 

 звернення  вашої  уваги  до проблем української енергетики

 взагалі   і   Чорнобиля   зокрема.  Українська  енергетика

 повинна,  в  основному,  обпертись  на українське вугілля.

 Модернізація  вугільних шахт, вугільних електростанцій має

 стати головною лінією нашої енергетичної програми.

      Тепер   про   ядерну  проблему.  Шановний  Олександре

 Миколайовичу,  шановні депутати! Все нові проблеми ставить

 магма  четвертого  блоку,  у  якій  розплавлено  182 тонни

 урану.   Нерівноважне  склоподібне  середовище  магми,  що

 поступово розпадається в пил, має неоднорідну концентрацію

 радіоактивних елементів.

      В  результаті  тут виникають найрізноманітніші канали

 ядерних перетворень, зокрема, такі, що ведуть до утворення

 ядер найважких елементів плутонію, амирицію, коліфорнію.

      Особливу  небезпеку можуть створити водне середовище,

 в  якому  виникають  гідроксиди трансуранових елементів. А

 останні мають схильність утворювати об"єднання полімерного

 типу,  що  мають  властивість  набухати, в результаті чого

 можуть виникати локальні концентрати потоків нейтронів.

      Такі   факти,  а  також  утворення  величезної  маси,

 порядку  30  тонн  пилоподібного  середовища,  вимагає  не

 стільки  створення  нової  системи  укриття, як енергійних

 зусиль   направлених  на  повну  ліквідацію  і  розбирання

 четвертого   блоку  і  Чорнобильської  електростанції.  Ця

 робота не під силу Україні.

      Користуючись  нагодою,  я закликаю Президента України я 
 я                             - 109 - я 

 звернутися до керівників держав світу, створити міжнародну

 інженерну    організацію,   яка   б   повністю   розібрала

 радіактивну  магму  із системи 4 енергоблока. Як академік,

 звертаюсь  до  членів  усього  світу  створити міжнародний

 Чорнобильський   інститут   для   спільного   вивчення   і

 моніторингового   процесу   магми   4   блока   і  в  усій

 Чорнобильській   зоні   взагалі.   Опинившись   у  важкому

 економічному   становищі  ми  тем  не  менше  маємо  стати

 головними  виконавцями робіт по знишкодженнюб Чорнобиля. І

 не  повинні роботи торгівлю про розмір іноземної допомоги.

 Проблеми  розвитку  ядерної енергетики після ведення нових

 блоків  вважаю  має  наступити  тайм-аут  для  того  чтоби

 забезпечити   роботу   існуючих   електростанцій,  ще  раз

 пропоную   після  обговорення  прийняти  закон  у  першому

 читанні.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Слово надається депутату Торішко

 МДГ, за ним буде виступать Мармазов.

 

      ТОРІШКО.   Шановний   Олександр  Миколайович  шановні

 народні  депутати.  Питанне  яке  обговорюеться  це перший

 надзвичайно  важливий  крок  по  порядкуванню  галузі  яка

 відповідає  за  атомну енергетику. Тривалий час працюючи в

 установі   що  належила  бувшому  міністерстві  середнього

 машинобудування   я   добре  розумів  яку  небзепеку  несе я 
 я                             - 110 - я 

 відсутсність  законодавчої  бази., відсутність координації

 державних установ, установ задіяних в цій сфері.

      Я уважно вивчив проект закону і один і другий приймав

 участь  в  попередніх нарадах по підготовці проекту закону

 тому я закликаю вас підтриматьи проект закону що вноситься

 комісією  Павловського  з  урахуванням тих пропозицій, які

 має Чорнобильська комісія, особливо ті зауваження, які має

 держкомнагляд.  Я  вважаю, що ці важливі зауваження можуть

 бути  враховані  при  підготовці проекту закону до другого

 читання.

      Тепер  по суті тих питань, що викликають різні думки.

 Я   поділяю  тривогу  громадськості  та  вчених,  зокрема,

 шановного  академіка  Юхновського,  який  виступив, на мій

 погляд, з дуже цінними ініціативами зараз з цієї трибуни з

 приводу  того,  що  треба  створити  в Чорнобильській зоні

 міжнародну  наукову  організацію,  треба,  щоб  наша наука

 працювала  над  питаннями  виводу у відпрацьованих атомних

 станцій  і четвертого блоку зокрема, я думаю, треба буде в

 подальшому уважно розглянути ці пропозиції.

      Але,   не   зважаючи   на  ту  потенційну  екологічну

 небезпеку,  яку несе ядерна енергетика, треба враховувати,

 що,  як кажуть, джина вже давно випущено з пляшки і він не

 бажає  туди  повертатись.  Нам  треба,  щоб  він керувався

 законами  України.

      Я   стою  на  тій  позиції,  що  нам  треба  найбільш

 ефективно використати ті наявні величезні запаси урану для я 
 я                             - 111 - я 

 розвитку  атомної  енергетики  нашої  країни.  Виходячи  з

 цього,  треба негайно створювати повноцінну галузь атомної

 енергетики  з  відповідним науковим забезпеченням, мережею

 наукових,     конструкторсько-технологічних    організацій

 власним паливним циклом.

      Кабінет  Міністрів  на  мій  погляд  дуже  легковажно

 зволікає з вирішенням цього надзвичайно важливого питання.

 А  в  цей  час  руйнуються  ті  підприємства,  які ранішен

 входили в систему Мінсельдмашу.

      Я  не  згоден  з  позицією  альтернативної  концепції

 згідно  з  якою  закон  закладається і існуюча недосконала

 структура   виконавчої   влади   нам  не  треба  в  законі

 зв'язувати  руки  Кабінету  Міністрів в цей час коли треба

 створювати галузь атомної енергетики.

      Ну час вийшов, я ще раз закликаю вас підтримати Закон

 в  першому  читанні,  а  комісії врахувати всі зауваження.

 Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі,   слово   надається   депутату

 Мармазіну фракція "Комуністів"

 

      МАРМАЗІН.

 

      Уважаемые народные депутаты!

      Ну я хотел не только выступить от фракции коммунистов

 Украины  но и от народных депутатов Кировоградской области я 
 я                             - 112 - я 

 это область, единственная область где добывается уран.

      И что касается Закона, который предлагается сейчас по

 использованию ядерной энергетики, то и в законе проводится

 линия  в  основному приоритет передается, придается или же

 тем   территориям   и   населению,   которые  трудятся  на

 предприятиях где уже используется ядерная энергия. То есть

 где получен обагащенный уран.

      К  сожалению  Кировоградская  область  так  сложилось

 значит  всегда  была  вот  по этому вопросу на задворках и

 сейчас  получается  если исходить из этого Закона, который

 предлагается   нам   то   регионы   где   добывается  уран

 практически  не  уделяется  достаточного  внимания.  Но  к

 сожалению  так  сложилось  что  Кировоград,  если говорить

 Донбасс  -это  всесоюзная  кочегарка  по  добыче  угля, то

 Кировоград  -это всеукраинская кочегарка пол добыче урана.

 И  перспектива  добычи  урана  по  Кировограду растет. там

 сейчас   закладывается   мощнейший  рудни,  которые  будут

 добывать уран, Новоконстантиновский.

      Так  вот  исходя  из  этого  я  бы  хотел вам сказать

 товарищи,  народные  депутаты, чтоб вы представляли во что

 сейчас  превратили  Кировоград.  Если  там допустим всегда

 конечная  продукция  получает  и  (..........), там база и

 строительная  база,  там  где  добывается, там на каких-то

 задворках  находится.  Так вот сейчас и в Кировограде. Три

 крупнейших  рудника  в Кировограде, база строительная там,

 где  переабатывается уран, прибыля там, где перабатывается я 
 я                             - 113 - я 

 уран.  А  это  было  тогда,  когда  был  Союз,  когда было

 Минсредмаш.  А  сейчас  вообще даже и вот этим рудникам не

 уделяется  дстаточно внимания.

      Во  что это вылилось по Кировограду, я вам наведу из-

 зи  неимением времени несколько цифр. О них в конце концов

 надо   будет   говорить.  Я  вам  должен  сказать,  что  в

 Кировограде  сейчас гамма фон за последние годы в два раза

 увеличился.

      Я  вам приведу цифру -это официальные данные, радон в

 жилье,  в  Кировограде  увеличивает  допустимые нормы в 46

 раз.   Я   вам  скажу,  что  содержание  вредных  веществ,

 связанных  с  радиацией  в  питьевой воде, кировоградской,

 против  допустимых  норм в 200 раз против днепропетровской

 воды.

      Заражена   почва  в  Кировограде,  а  вы  знаете  это

 чернозем  кировоградский  известный.  Почему? Да там же не

 только  урановые  рудники, там карьеры, которые добывают с

 большой глубины железную руду.

      Вот  допустим в Петровском районе добывается железная

 руду,  внизу, в карьере уже радиация превышает в сотню раз

 допустимые  нормы. И вот этим всем дышут, живут, пьют воду

 все  население Кировограда: дети и так далее. Вот такое же

 положение  заболеваемости.  Я  вам приведу пример: раковые

 заболевания  выше  всех в Республике -это в Кировограде. Я

 приведу  данные: если в 91-м году на 100 тысяч заболеваний

 в Кировограде было 300... ну, 360 человек на 100 тысяч (по я 
 я                             - 114 - я 

 Украине  -305),  в 93-м году уже в Кировограде заболевание

 368  (по Украине -307). Поэтому я предлагаю, товарищи. Вот

 в  этих  условиях я предлагаю -значит, в Законе выделить и

 дать  специальный  статус  регионов,  где добывается уран.

 Льготы.  Всем,  кто  связаны  с  переработкой.... добычей,

 переработкой  ядерной  энергии.  Мы  свои  предложения  от

 народных депутатов Кировограда дали -просим их учесть!

      Спасибо!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі!  Шановні депутати, ми заслухали

 дві   доповіді   двох   комісій   по  ядерній  політиці  і

 Чорнобильській катастрофі; заслухали виступи і запитання з

 відповідними  пропозиціями  і  зауваженнями доопрацюванню;

 заслухали  керівників  Мінатом  і  Держатомнагляд;  і  всі

 вносили  єдину пропозицію -прийняти даний проект в першому

 читанні;   доопрацювати  з  урахуванням  тих  зауважень  і

 пропозицій  і потім, через деякий час, розглянути його вже

 з порівняльними таблицями в другому читанні.

      У  вас  на  руках  роздані  проекти  Постанови.  Єсть

 питання  до  проекту  Постанови?  Немає.  Тоді  ставлю  на

 голосування.  Хто  за  те,  щоб  прийняти  дану постанову,

 прошу...

      У   вас   пропозиція  чи...?  Будь  ласка,  вклюбчіть

 Яворівський.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ. я 
 я                             - 115 - я 

      Яволівський, Світловодськ.

      Шановний Олександр Миколайович! Шановні депутати!

      Ми  зараз  просто  можемо зробити одну помилку. Немає

 жодних   причин  для  того,  щоб  цей  Закон  сьогодні  не

 приймати.  На  цьому  зійшлися всі. Є два підходи, причому

 дуже принципові: один з боку чорнобильської комісії, інший

 з  боку  Комісії  по ядерному регулюванню. Я пропоную, для

 того  щоб  прийняти  розумне  рішення,  зараз поставити на

 голосування одну концепцію і другу концепцію. Після цього,

 та   концепція,   яку   підтримують   дільшість  депутатів

 Верховної  Ради,  після  цього у другому читанні очистити,

 внести   всі   пропозиції,   які   є.  Бо  якщо  ми  зараз

 проголосуємо  за  варіант тієї комісії, то ми перекреслимо

 просто  варіант чорнобильської, за який, доречі, виступало

 багато   депутатів,   різних  депутатів;  за  той  варіант

 виступали   тільки   члени  комісії,  ви  це,  мабуд,  уже

 промітили.

      Олександре  Миколайовичу, дуже прошу, це дуже розумно

 буде  -поставити той варіант і той варіант, який пройде, а

 тоді  за  Закон вцілому і з тією ідеологією яка пройде. Бо

 якщо  ми  будемо  постатейно, то ми можем так, один шматок

 узяти  з  тією  концепції,  а  інший  з  того, кури будуть

 сміятись. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Я  думаю, що в залі всі уважно

 слухали і відчули, що розбіжність іде по п'яти статтях: 5, я 
 я                             - 116 - я 

 21,   23,  25  і  34.  Внесені  принципіальні  поправки  і

 зауваження  і  від  фракцій  груп  і  просто  від виступів

 депутатів.  Тому  не бачимо в даному проекті закону дійсно

 якісь  великі розбіжності за виключенням 5 статтей тому ми

 вважем  що  мабуть  дійсно  цей  все-таки  закон  потрібно

 прийняти в першому читанні а комісії буде доопрацьовувати,

 я  уверен  що ми з цими зуваженнями будемо найдем все-ткки

 для  другого  читання  щоб  цей закон прийняти в цілому як

 закон. Одну хвилиночку будь ласка.

      Яценко з місця голова комісії.

 

      ЯЦЕНКО.   Спасибі.   Олександр   Миколаевич  в  своїй

 доповіді  чи с поводу дистів, я хотів запропонувати чи так

 ми  повинні  прийняти сьогодні цей закон е першому читанні

 але  все-таки я думаю всім уже депутатам зрозуміло позиція

 як  комісії  з  питань  ядерної  політики,  так  і позиція

 комісії  з питань Чорнобильської катастрофи.

      І  я абсолютно підтримаю Володимира Олександровича що

 ми  повинні прийняти сьогодні ріщшення, а бо той або інший

 варіант всі решта касаеться спільна праця двох комісій. Це

 я   підкреслюю   тільки   або   та   концепція  або  інша,

 давайьтевизначимося   більеш  присутніх  в  залі  народних

 депутатів.  Це перше. і друге ціль другого закону заручити

 комісію   з  питанб  ядерної  політики,  ядреної  безпеки,

 пробачте  до  першого читання і до другого читання повинні

 готувати дві комісії я наполягаю на цьому. я 
 я                             - 117 - я 

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Таким  чином, внесена пропозиція, щоб ми

 олосували  роздільно  по  двох  концепціях,  які  сьогодні

 внесені.  Першу  за  концепцію,  яку  вніс  голова комісії

 Павловський,  і  другу -голова комісії Яценко. Я ставлю по

 порядку на голосування.

      Хто  з концепцію, з якю виступив депутат Павловський,

 прошу голосувати.

      "За"

      Рішення не прийнято.

      Хто  за  концепцію  комісії  в справах Чорнобильської

 катастрофи, внесену депутатом Яценко, прошу голосувати.

      Я прошу всіх голосувати, в залі 307 депутатів.

      "За"            "проти"

      Не  голосувало  22 депутати, як же це можна? Як же це

 можна,  в  залі присутні, а не голосують, або туди вже або

 туди, так же не можна!

      Я  переголосовую  і першу концепцію і другу. Я ставлю

 на   голосуванняале   прошу  всіх  голосувати,  по  першій

 концепції Павловського, будь ласка, включіть систему.

 

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/

 

      Я  прошу  проголосувати  за  другу концепцію депутата

 Яценка,  Комісії по Чорнобильській катастрофі. Будь ласка, я 
 я                             - 118 - я 

 включіть систему.

 

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/

 

      Рішення прийнято. Спасибі.

      А  тепер  я прошу проголосувати за проект Постанови з

 урахуванням  тих  зауважень,  які висловлені, і прийняти в

 першому читанні. Будь ласка, включіть систему.

 

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/

 

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Переходимо до другого питання. Слухається питання про

 проект  Закону  України  "Про  пестициди  і агрохімікати".

 Доповідач  Засуха  Анатолій  Андрійович  -перший заступник

 Міністра  сільського  господарства  і  продовольства. Будь

 ласка, Анатолій Андрійович.

 

      ЗАСУХА А.А.

 

      Шановний   Олександре  Миколайович!  Шановні  народні

 депутати! Позитивна роль хімізації....

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу  до  уваги,  це не менш важливе

 питання.

 я 
 я                             - 119 - я 

      ЗАСУХА  А.  А.  Мінеральні добрива, ростиві речовини,

 хімічні  меліоранти, засоби захисту рослин або пестициди і

 агрохімікати   набули   широкого   застосування   в   усіх

 цивілізованих країнах світу.

      Досвід   вітчизняної   світової   науки   і  практики

 переконав,  що  без  їх  використання не можливе отримання

 прогнозованих    валових    зборів   сільськогосподарських

 культур.

      Більшість країн Європи, протягом багатьох років...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Анатолій   Андрійович  я  вибачаюся.  Я

 шановні  колеги  хочу вам нагадати, що коли хотіли, щоб на

 Україні  ми  зменшили виробництво хліба, цукрових буряків,

 овочів  і  інших  продуктів то вся Європа і вся наша преса

 писала,  що  у  нас  продукція  заражена пестицидами і чим

 нітратами і нітритами.

      Сьогодні  вже  ніхто  за  це  не говорить. Давайте ми

 послухаємо і приймемо Закон.

 

      ____________Більшість  країн Європи протягом багатьох

 років  вносили  близько  в  середньому  200  кілограмів на

 гектар  основних  споживних речовин. Що забезпечили високі

 стабільні  врожаї  і значне підвищення природної родючості

 грунтів  за  рахунок  насищення  їх  основними  елементами

 живлення .

      В  умовах виробництва на Україні один центнер діючого я 
 я                             - 120 - я 

 азоту,  фософру,  калію  забезпечує  одержання три, чотири

 центнери  зерна 15, 20 центнерів цукровоих буряків, 13, 18

 центнерів картоплі, 27,35 зеленої маси кукурудзи.

      В  роки  інтенсивної хімізації сільского господарства

 за  рахунок внесення мінеральних добрив Україна одержувала

 додатково  близько  7 мільйонів тонн зерна, 9, 5 мільйонів

 цукрових буряків, 19 мільйонів тонн зеленої масси кукурудзи.

      Для   ведення   балансового  землеробства  тобто  для

 постійного   поповнення   в  грунті  винесених  з  врожаєм

 поживних елементів альтернативи мінеральним добривам немає.

      В умовах інтенсивного землеробства неможливо обійтися

 без спеціальних засобів захисту рослин .

      Зокрема  витрати  врожаю  від  шкідників  і  хвороб і

 бур'янів   становлять   до   35   відсотків  пшениці  -24,

 картоплі  --22,  солі  -29,  рису  -46.  Все  це обумовлює

 необхідність  використання  пестицидів, міниральних добрив

 та   інших   (..........),  тобто  необхідність  хімізації

 землеробства.

      Без  цього  перспектива  одержання  в  країні валових

 зборів  просто  не  реальна.  Щорічна  потьреба сільського

 господарства  України  в  пестицидах становить близько 100

 тисяч  тон,  мініральних  добрив  понад  6  мільйонів тон,

 (..........)  понад 9 мільйонів тон.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  вибачаюсь,  Анатолій Андрійович, я ще

 раз...  Іван  Олександрович, ви ж глушите доповідача. Будь

 я                             - 121 - я 

 ласка.

 

      _______________  В  перерахунку  на  гектар  посівної

 площи -це складе близько 200 кілограмів мініральних добрив

 і  трохи  більше  трьох  кілограмів  пестицидів. Це значно

 мееньше, ніж застосовується в європейських країнах.

      Однак  застосування  оргхімікатів може мати негативні

 наслідки.  Та  у  багатьох  таких випадках вона не стільки

 (..........)     як     такої,     а    безграмотного    і

 безвідповідального відношення до засобів  хімізації.

      Ситуація  ускладнюється  і тим, що багато комерційних

 структур  взялися  виробляти,  імпортувати,  реалізовувати

 різні  оргхімікати.  Часом  навіть  не  опробованні  і  не

 зарегістрованні.   Тому   в   більшості  розвинених  країн

 прийняті   специальні   закони,   спрямовані  на  безпечне

 виконристання пестицидів і оргхімікатів.

      В Україні законодавчого акту такої спрямованості поки

 що  не  має.  Для  врегулювання питань, що стосуються умов

 виробництва,   збереження,  транспортування,  застосування

 пестицидів  і  оргхімікатів  і  торгівлі  ними,  вченими і

 спеціалістами  розроблено  проект  Закону "Про пестициди і

 оргхімікати", який складається з 7 розділів та 28 статей.

      Проект  Закону  визначає основні принципи діяльності,

 пов'язані  з  виробництвом, зберіганням, транспортуванням,

 реалізацією  і  застосуванням  пестицидів-агрохімікатів у

 народному   господарстві,  а  також  повноваження  органів я 
 я                             - 122 - я 

 державної   виконавчої   влади   та   службових  осію,  що

 здійснюють  контроль  у  цій  сфері.  Він  спрямований  на

 безпеку  пестицидів-агрохімікатів  для  здоров'я  людини і

 навколишнього  природного  середжовища.  Особливий  акцент

 надається   порядку   державних  випробувань  польових  та

 виробничих пестицидів-агрохімікатів  т а технічних засобів

 їх застосування під егідою Укрдержхімкомісії. Обов'язковою

 умовою  державної  реєстрації  пестицидів та агрохімікатів

 ставиться їх висока біологічна та економічна ефективність,

 безпечність   для   здоров'я   людини   та   навколишнього

 природного  середовища, відповідальність вимонам державних

 стандартів.

      Визначені органи, що здійснюють державний контроль за

 дотриманням  законодавства  про пестициди-агрохімікати -це

 насамперед  Мінісільгосппрод,  на який покладено обов'язки

 ведення  балансу  пестицидів-агрохімікатів,  квотуванню  і

 ліцензуванню,  нагляду  за дотриманням регламентних робіт.

 Крім   цього,  контроль  здійснюють  Міністерство  охорони

 навколишнього  природного середовища, Міністерство охорони

 здоров'я,  Мінлісгосп,  Держкомгеологія,  Держкомгідромет,

 Держкомстандарт,  Комітет захисту прав споживачів, Комітет

 по   житловокомунальному   господарству.   Повноваження  і

 порядок   здійснення   контролю   визначається   Кабінетом

 Міністрів.

      В проекті Закону приведені вимоги до якості продукції

 за  критеріями  безпечності  та  порядок  її сертифікації. я 
 я                             - 123 - я 

 Проект  Закону  передбачає  участь  України  в міжнародних

 організаціях,   діяльність  яких  спрямована  на  безпечне

 застосування    пестицидів.   Це,   зокрема,   Європейська

 Середньо___________  Конвенція  захисту рослин, Міжнародна

 Асоціація   агрохіміків.  Вцілому  проект  спрямований  на

 максимальну  безпечність  пестицидів  і  агрохімікатів для

 людини  та навколишнього природнього середовища. Просив би

 вас,  шановні  колеги  народні  депутати,  висловити  своє

 відношення  до  даного  проекту  та прийняти участь в його

 обговоренні.

      В мене все, дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Скільки  ми  відведемо часу на

 запитання?  15  хвилин? Хто за те, щоб відвести 15 хвилин,

 прошу проголосувати.

      "За"            "проти"

 

      Прийнято.

      Будь   ласка,   включіть   систему  і  запишіться  на

 запитання.

      Достатньо, висвітіть, будь ласка.

      Спасибі.   Слово   надається   Пономаренко.   За  ним

 Дорошевський.

 

      ПОНОМАРЕНКО.   Шановний   голово,   шановні   народні

 депутати!  В  мене  є  доповнення  до  статті  21 "Прийом, я 
 я                             - 124 - я 

 зберігання  та  реалізація сільськогосподарської продукції"

 сировина  без  сертифікату  якості  є  порушенням  чинного

 законодавства,  що  тягне  за  собою  адміністративну  або

 кримінальну   відповідальність  відповідних  посадових  чи

 фізичних  осіб. Оцей пункт чомусь у нас погано викладений.

 Я прошу голосувати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Андрійович!

 

      ЗАСУХА  В  статті 21-й, ви правильно підняли питання,

 що  сільськогосподарська сировина є ______________________

 і харчові продукти рослинного і тваринного походження, при

 виробництві,   зберіганні   і   транспортуванні,   в  яких

 використовуються  пестициди  і  агрохімікати,  повинні  за

 критерієм  безпечності  відповідати  санітарно-гігієнічним

 вимогам, що підтверджується сертифікатами, відповідно яким

 видається державній системі сертифікаціїв Укрсерт. Дійсно,

 є  такий  порядок  (він передбачує це) і у відповідності з

 цим  Законом  ще  раз  буде,  так  сказать,  відпрацьовано

 Законом.

                          -124а-

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Дорошевський за ним Борзих.

 

      ДОРОШЕВСЬКИЙ.  Уважаемые  колеги уважаемый президиум.

 Уважаемый  докладчик. скажите пожалуйста, Дорошевськый 304

 округ  фракция  комунистов.  Скажите  пожалуйста мы сейчас

 имеем очень серьезные отставания в зборе сельхоз продукции

 и как вы докладывали что один из фактов являеться это все-

 таки  снижение количества удобрений которые мы применияем.

 Так   вот  скажите  пожалуйста  вот  та  кампания  которая

 поднималась  в  борьбе  за  чистоту продукции это что была

 политическая  компания  или не профисиолнальная. И как вот

 скажем  за рубежом в Германии и прочие страны вкладывают в

 несколько  раз  больше  удобрений и у них проблемы грязных

 продуктов нет.

 

      __________ Я повинен сказати на це слідуюче.

      Що    в   Україні   за   останні   роки   на   гіктар

 використовуалось від 0, 9 до півтора кілограма пестицидів,

 Україна західної Европи від 10-12.

 я 
              к я                             - 125 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  А  в  Японії  42  кілограми  мінірельних

 добрив по Европі 370 а в нас саме більше у 90 році 153.

 

      __________ І ще одна .

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це  була політична кампанія сьогодні вже

 її не має нема що продавать.

 

      __________. І ще буквально до цього одне таке коротке

 для вас повідомлення.

      С  70 по 90 рік сумарний надходження в грунт поживних

 речовин перевищувало їх виніс. З урожаю на 42 кілограма на

 гіктар  тобто  створювався  певнй запас освноних елементів

 жвлення  необхідний рослинам у роки кривтичинх кліматчиних

 умов. Так в даний час  спостерігаеться зворотній процес.

      Зурожаем виноситься більше ніж вноситься в грунт.

      І  воодночас  зменшується  зміст  гуму.  Тобто грунти

 градують.  Навідновлення  рівень  їх  родючесті  при таких

 темпах   внесення  які  в  нас  сьогодні  потрібні  будуть

 десятиріччя.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Борзих за ним Пасько.

 

      БОРЗИХ.  ну  во-первых я поддержываю тот законопроект

 которыц  вы представляете и предлагаю его принять в первом

 чтении  у  меня к вам два вопроса первый это статя 11, где я 
 я                             - 126 - я 

 говориться  что  тот кто реализует ядохимикаты, гербициты,

 пестициты,  должен  получать  лицензию.  У меня вопрос кто

 должен  давать  лицензию  И  втрой  вопрос как вы считаете

 сегодня  по распоряжению министерства екологиё проводиться

 так  называемая паспортизация всех предприятий в огм числе

 и   сельськохозяйственных.   Каждое   предприятие   должно

 получить   паспорт   так  вот  паспорта  эти  отрабатывать

 поручено  всеворзможным частным фирмам не имеющих никакого

 отношения  к государству. И они затребуют громадные деньги

 с  хозяйств. Как вы считаете это правильно или должна быть

 все-таки  какая-то государственная структура если уж берут

 деньги которые пойдут на екологически другие меропрития то

 они должны идти государству а не  какой-то частной фирме.

 

      __________   Статтю   11   дається  відповідь  на  це

 запитанне,  я  ще  раз  хотів  би акцинкувати на цьому. Що

 діяльність   ув"язана   з   виробництвом   розфасування  і

 мерілізація пестицидів і ядохімікатів ведеться на підставі

 спеціального  дозволу  ліцензії.  Ліцензію цю і ций дозвіл

 видає  міністерство сільськогосподарства і продовольствія.

 Але   узгоджуються  ці  питання  з  міністерством  охорони

 здоров"я   з   міністерством  навколишнього  сережовища  і

 Укрдерж комісії.

      Що стосується парпортизації складів і надання дозвілу

 на  реалізацію  такої  продукції  то знову ж таки державне

 обьеднання Укрдержхім яке покладене питання ведення я 
 я                             - 127 - я 

 питання  ведення  балансів  продукції,  яка  завозиться на

 територію  України, визначає, яку кількість препаратів і в

 які  регіони  поставити.  На  основі  уього Мінсільгоспром

 видає  тим  організаціям, які займаються ввозом на Україну

 продукції теж відповідну  ліцензію.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Депутат Пасько, за ним Анісімов.

 

      Сергій   ПАСЬКО,  Звенигороддський,  4256  Черкаської

 області.

      Шановний  Анатолію  Андрієвичу,  я хочу запропонувати

 доповнення  до  статті 7 сторінка 7. Останній абзац на цій

 сторінці  треба  доповнити, на мій погляд, таким реченням:

 "Не  дозволяється  реєстрація пестицідів та агрохімікатів,

 які  були заборонені для застосування в інших країних." Це

 дасть  можливість  вберегти  нашу країну від заборонених в

 інших  країнах  агрохімікатів  та  пестицидів, які хімічні

 фабрики-виробники  будуть намагатись збути і в нашу країну

 за   низькими  цінами,  які  можуть  бути  привабливими  і

 доступними для нашого білного сільського господарства.

      Крім  того, на мій погляд в частині другій статті 17,

 розділ  3  сторінка  14  треба вилучити або замінити друге

 речення,   де   говориться:   "Для  їх  придбання  (тобто,

 пестицидів)  громадяни  повинні мати довідки про одержання

 інструктажу  з  права  безпечного  їх  застосування,  який я 
 я                             - 128 - я 

 проводиться  спеціалістами  санепідслужби". Мені здається,

 простіше  пройти  інструктаж працівникам   спеціалізованих

 відділів  господарчіх  магазинів  і  надавати консультації

 покупцям  при  необхідності чи як правило. Тому я пропоную

 таке  друге  речення в частині другій статті 17: "Продавці

 спеціалізованих  відділів  господарчих  магазинів  повинні

 пройти   інструктаж   з   правил  безпечного  застосування

 пестицидів, який проводиться спеціалістами санепідслужби і

 консультувати покупців про заходи безпеки при застосуванні

 пестицидів і агрохімікатів".

      Дкую за увагу.

 

      _____________Спасибі за запитання.

      Що  стосується  статті  7  і  вашого доповнення, то я

 хотів  би вам відповісти слідуюче, що на Україну не можуть

 бути   завезені   ті   препарати,   які   заборонені   для

 використання в будь-якій країні. У нас Постановою Кабінету

 міністрів  в  минульму  році  створена Укрдержхімкомісія в

 обов'язки  якої  входить перевірка всіх пестицидів і нових

 препаратів, не тільки тих, які були, а й нових препаратів,

 які   можуть   надходити  для  використання  в  сільському

 господарстві  України.  Всі  препарати  проходять повторну

 перевірку  через  п"ять  років.  Тому  якщо  препарат  має

 аналога   кращого,   ніж   той,  що  був  перед  ним,  він

 автоматично  вибуває з списку, і не може бути завезений на

 Україну в наступному році. я 
 я                             - 129 - я 

      Що  стосується  вашого  доповнення  до  статті  17, я

 погоджуюсь   з   вами,   я   думаю,  що  він  знайде  своє

 відображення у другому читанні цього Закону.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   При   продажі   обов"язково  інструкція

 повинна  бути.  Тому  що  лікар,  він  не  може  знати всі

 параметри того чи іншого пестициду.

      Слово  надається  депутату  Анісімову.  За  ним  буде

 Філіпчук.

 

      178 избирательный округ, г.Запорожье, депутат АНИСИМОВ

 

      Я  прошу  своих коллег, поддержать в первом чтении. И

 сегодня  все-таки  довериться  специалистам.  Я думаю, что

 высказывания,  и  то, что сегодня мы услышали говорит о их

 квалификации. Но хочу задать два вопроса.

      Первый.  Назовите,  пожалуйста, чтобы услышали и люди

 Украины,   сколько  понесли  мы  потерь  продукции,  из-за

 отсуствия   пенстицидов  и  гербицидов,  для  того,  чтобы

 чиновники,  которые  тормозили их преобритения поняли все-

 таки эти огромные потери.

      И    второе.   Кто   является   основной   поставщик.

 Коммерческие  структуры  или  государственные структуры по

 закупке этого товара и завоз на Украину. Спасибо.

 

      ____________Ну  я  на  веду тільки слідуючі цифри, що я 
 я                             - 130 - я 

 валові збори зернових з 1986 року по 1990 рік у нас були -

 447 мільйонів 431 тисяча. В 1991 році -38 мільйонів 674, в

 1992  році -38 мільйонів 537, ну а в цьому році ви знаєте,

 яка цифра сумна і я навіть називати її не хочу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. 32,8.

 

      ____________Є  причина безумовно тому що ми знизили і

 внесення  мінеральних  добрив  і засобів захисту рослин, а

 безумновно      це      різке     зниження     врожайності

 сільськогосподарських культур .

      І  друге  питання.  На 1994 рік планується безумновно

 закуповувати  деяку  кількість  хімічних  засобів  захисту

 рослин  і  в  їх  кількості  комерційні  структури  будуть

 занімати  16,  9 проценти від загальної кількості того, що

 буде завозитися на територію України. Це було визначено на

 Нараді віце-Прем'єра - Петра Трофимовича Саблука.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі,  я думаю, шановні колеги, я вам

 нагадаю  тільки  два  такі  фрагменти коли наші попердники

 говорили,  що  можна  сидіти  при  свічках і при каганцях.

 Сьогодні вже ніхто не хоче.

      Так  коли  ми за пистециди і за інсекцитіди говорили,

 зараз  тоже уже ніхто не говорить, тому нам треба здоровий

 глузд тоді коли ми приймаємо закони по тих чи інших питаннях.

      Слово надається депутату Філіпчуку, за ним Брит. я 
 я                             - 131 - я 

 

 

      ФІЛІПЧУК.  Дякую.  437  Кицманський  округ, Буковина,

 Георгій Філіпчук.

      Колишня   комісія  в  основі  своїй  підтримує  даний

 законопроект,  просить  підтримати його в першому читанні.

 Разом  з  тим  у  нас  є  одне  запитання, воно стосується

 використання в Україні  саме пестицидів.

      Відомо,  що  1992  році  на  один гектар ми мали 2, 2

 кілограми  пестицидів,  що у чотири-п"ять разів вище чим у

 інших  держав.  Підраховуючи,  що  Україна  практично  має

 сільськогосподарських угідь, майже 70 відсотків, а Франція

 має  лише  30  процентів,  тому  регулярний  антропагенний

 великий тиск на землю.

      В нас таке запитання, яка тенденція щодо екологічного

 захисту рослин і щодо застосувань (..........) (..........).

 

      _______________    Я    вам   повинен   сказати,   що

 безгербіцитні     технології     вони     застосовувались,

 застосовуються    і    будуть   застосовуваться   на   тих

 сільськогосподарських  культурах  під  які  до  сіх пір не

 розроблені  пестициди  і  інші  засоби  захисту рослин. Це

 скажимо, така культура як гречка.

      На  ваше  запитання,  що  ми  в  1992  році вносили 2

 кілограми  на  гектар  пестицидів,  то я вже вам говорив і

 Олександр Миколайович теж допомогав мені в цьому плані. Що я 
 я                             - 132 - я 

 вся  Європа  вносе  на  гектар  від  10  до  12, Японія, я

 вважаю  найбільш розвинута країна в цьому плані вносить до

 45.  Вони теж хвилюються за своє здоров"я, але бачите воно

 мабудь  їм  не  шкодить.  Ми застосовуєм тіж препарати, що

 застосовують  у цих країнах, тому що більшість препаратів,

 які  ми  застосовуєм  -завозиться  з-за  меж  України  або

 виробляється   на   наших   заводах   з  компонентів,  які

 виробляютьсмя в інших країнах світу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі!   Я  вважаю,  шановні  колеги,

 питання  дійсно  складне,  потрібне. І Анатолій Андрійович

 дав  вичерпні  відповіді  на  ті запитання, які поступили.

 Сідайте, будь ласка.

      Давайте  ми  порадимся  в зв'зку з регламентом. У нас

 час  вичерпаний - зараз  14  годин  06  хвилин.  Єсть така

 пропозиція:  щоб  ми все-таки питання розглянули, прийняли

 відповідне рішення, а потім порадимся, робить перерву чи...

 Будем   працювать   у   режимі   після  16.  Я  ставлю  на

 голосування.  Хто  за те, щоб це питання-розгляд завершить

 без перерви? Будь ласка, включіть систему! До перерви, да,

 до перерви! Негайно!

 

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

 я 
 я                             - 133 - я 

      Рішення не прийнято.

 

      (Шум в залі).

 

      А, я вибачаюсь - це процедура!

      Єсть пропозиція слово надати співдоповідачу, депутату

 Олексієнку   Володимиру   Кириловичу,   заступнику  голови

 аграрної Комісії, будь ласка.

 

 

      АЛЄКСЄЄНКО.

 

 

      151 Мар'їнский виборчий округ Алєксєєнко.

      Шановний   Олександр   Миколайович!  Шановні  народні

 депутати!

      Сегодні  мені  приходиться  в цьому залі виступати як

 співавтору і члену авторського колуктиву, доречі, хотелось

 би  привернути  вашу  увагу  лише  на те, що до цього часу

 такого   Закону   не   було, і  тому  при  розробці  цього

 законопроекту нам прийшлось майже покрихтам збирати, яке є

 законодавство в Амеріке, яке є законодавство в Германії, в

 Європі,  і ми, як кажуть, по крихтах зводили його до купи.

 Але  вже  те,  що  ми  звели  і подали проект Закону це, я

 рихую,  що викликало цілий ряд, привернуло увагу фахівців,

 привернуло   увагу   Комісії   по   охороні  навколишнього я 
 я                             - 134 - я 

 середовища,  яка,  доречі,  слід зауважити, що внесла дуже

 багато  пропозицій, і ми вдячні за ці пропозиції, і окремі

 спеціалісти.  Прошли  обговорення  цього законопроекту і в

 областях.  Висказались позитивно спеціалісти ряду областей

 і  еслі так казать, то вцілому приятно те, що цей в первом

 варіанті законопроект знайшов підтримку.

      Але  пройшов  час  і  вже за ці зміни, якщо ви бачили

 там,  15  листопада  поданий  цей  Законопроект у Верховну

 Раду,  за  цей час відбулись деякі зміни і в св'язку з цим

 виникає   необходність   значного   розширення   правових,

 організаційних  та  фінансово-економічних відносин з метою

 забезпечення  захисту  рослин.  Це  суттєве  доповнення до

 поданого   проекту   Закону, і  ми  щиро  вдячно  названим

 товаришам,  членам  Комісії з питань екологічної політики,

 окремих депутатів і фахівців.

      Перш  за  все  запропоновано  змінити назву проекту і

 назвати,  що Закон України "Про захист рослин, пісцициди і

 агрохімікати".  Вважаю,  що  потрібно  погодитись і внести

 аналогічні  зміни  до  всього  Законопроекту і це потребує

 врегулювання   проекту,   взаємодії   органів   державного

 контролю за захистом рослин та використанням цих засобів з

 органами виконавчої влади та підстприємствами, установами,

 організаціям,    кооперативами,    громадянами.   Потрібно

 визначити  стуктуру  органів служби захисту рослин, права,

 їх  обов'язки  та надати цій службі статус державної як це

 зроблено у всіх розвинутих країнах. я 
 я                             - 135 - я 

      Нажаль   сьогодні  спеціалісти  цієї  служби  захисту

 рослин  віднесено до славнозвісної сітки щодо оплати труда

 і   вони  одержують  саму  нізьку  заробітну  плату  серед

 фахівців сільського господарства.

      В  комісії  є  звернення  спеціалістів  цієї  галузі,

 зокрема,  Запорізької,  Львівської, Донецької і ряду інших

 областей  про  надання  вказаній службі статусу державної,

 запезпечення  соціальної  безпеки фахівцям станції захисту

 рослин.

      Серед  головних  завдань  цього проекту повинно також

 стати   законодавчо   опрацьований   порядок  регістрації,

 випробування та ввезення пісцицидів на територію України.

      Якщо ми хзочемо з прийняттям цього Закону вступити до

 міжнародних  організацій  з  цих  питань,  то  ми  повинні

 врахувати  в  цьому законодавстві те, що наработано. І вже

 за цей час з зими 7-8 червня цього року відбулася нарада з

 проблем  реєстрації,  міжнародна  нарада і 11-13 в країнах

 Центральної   та   Сходної   Європи  аналогічна  нарада  в

 Будапешті  пройшла,  де  внесені суттєві зміни. А це також

 потрубує, щоб ми їх, безперечно, в другому читанні внесли,

 значить, поправки в цей Законопроект. Отже все повинно при

 прививльному   застосуванні   не   впливати  негативно  на

 здоров'я   людей,   тварин   та  навколишнього  природного

 середовища.   Постійно   бути   під   контролем   гранично

 допустимого   рівня  залишкових  кількостей  пісцицидів  у

 сировині,  кормах,  харчових  родуктах, в воді та повітрі, я 
 я                             - 136 - я 

 грунті, і своєчасно інформувати населення з уього приводу.

      Я  рахую,  що  треба  підтримати  цей  законопроект в

 першому  читанні.  І ще раз висловлюю подяку всім тим, хто

 вніс  пропозиції  вже  до першого варіанту цього закону, і

 велике  спасибі, якщо ви його внесете і на друге читання. І

 давайте   проголосуємо  за  цей  закон.  Є  ще  цілий  ряд

 поправок,   і   окремі  депутати  підходили  вже  до  мене

 особисто, пропонують свої зауваження.

      І  я  хотів  би,  тут Анатолій Андрійович виступаючи,

 йому задали питання, в часності, зокрема, Дорошевський. То

 я вам скажу так, шановний колега, якщо Україна вносила 150

 кг  МПК,  а  Голандія  700,  то у них було менше проблем з

 остаточним  залишком,  чим на Україні. Тому надо приводити

 наші  150,  розкладать  по  тих  полочках,  щоб  воно було

 безопасно  для людей і працювало для урожаю і захищало наш

 вирошений врожай.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Шановні   колеги,   є  пропозиція  така  внесена  без

 обговрення прийняти в першому читанні.

      Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати.

      "За"            "проти"

 

      Спасибі. Рішення прийнято.

      Я  просив  би,  хто  хотів  виступити  з зауваженнями я 
 я                             - 137 - я 

 внесли в комісію, і ми в другому читанні їх врахуємо.

      Тепер  тут  є  у нас такі короткі, я просив би вашого

 дозволу  і  підтримки.  Комісія  Верховної  Ради  з питань

 правової  політики,  судово-правової реформи, розглянула і

 подає  на  розгляд  подання  Верховного  Суду України про

 припинення  відповідно  до  статті  15 Закону України "Про

 статус суддів", поноваження Голови Верховного Суду України

 Бутенка Георгія Андрійовича, в зв"язку з його смертю.

      Я прошу проголосувати. Включіть, будь ласка, систему.

      /ЙДЕ ГОЛОСУВАННЯ/

      Прийнято рішення.

      І останнє.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не увага просто тих, хто голосує.

      Про  адміністративно-територіальний  устрій. У вас на

 руках є тут по Рівенській області, про створення району ну

 хто  обгрунтуванне  читав,  ну  я вважаю, що обгрунтуванне

 хороше  есть  пропозиція  підтримать.  Включить будь ласка

 систему.

      Це не ми робим це область.

 

      Рішення не прийнято.

 

      І  по Дніпропетровську по Кіровоградській області там

 іде  перкидка  один  до  одного  150,  51 гектар землі для

 вирівнення.  Прошу поставити на голосуванне воно погоджено я 
 я                             - 138 - я 

 і внесено на голосуванне.

 

      Я  думаю,  що  хто-то  не  зрозумів. Це прохання двох

 облсних  рад  я прошу проголосувать. Включить систему. Там

 вирівнюється пропорційно  по 52,2 гектара.

 

      Будь ласка.Проголосуйте.

 

 

      ЗА - 211.

 

      Я знімаю за не серйозність.

      Борис Ілліч Олійник для заяви

 

      ОЛІЙНИК Б.І.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю шановні колеги давайте ми мабуть

 я  не розумію за що мова йде. Або так не вчиталися і нажав

 кнопку і на цьому кінчилося.

      Будь ласка , Борис Ілліч.

 

      ОЛІЙНИК Б.І.

 

      Шановна Президія! Шановні колеги!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я прошу до уваги. я 
 я                             - 139 - я 

 

      ОЛІЙНИК Б. І. Ситуація складна не мені вам пояснювати

 можливо   наша   комісія  відчувається  особливо  однак  є

 загальнолюдські критерії, а тому я хотів би і нам не можна

 відмовчуватися так чи інакше, а тому я хотів на ваш розсуд

 винести таке без голосування, як ви подивитеся.

      Ми  народні  депутати України, зтривожені подіями, що

 розгортаються     довкола    Чечні    твердо    відстоюючи

 загальнолюдьські гуманістичні принципи закликаємо сторони,

 задіяні   в   конфлікті,   навіть   найгостріші   проблеми

 вирішувати тільки політичними мирними засобами.

      Звертаємося  до  всіх  людей  доброї волі недопустимо

 трагічного розбрату, мир всяксущим на землі народам.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прийняти.

      Будь  ласка включіть систему хто за дану редакцію хай

 воно буде так, як потрібно, включіть будь ласка систему .

 

      ЗА -

 

      Я прошу уважно проголосуйте.

      За -

      Спасибі.   Значить   є  три  запити.  Дозвольте  мені

 коротенько зачитати і ми на цьому  зробимо перерву.

      Депутатський запит Чернявський, 353 виборчий округ.

 я 
 я                             - 140 - я 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ.   Шановний   голово,   шановні   народні

 депутати,  щойно  я повернувся з свого виборчого округу де

 мав зустрічі з селянами, керівниками сільськогосподарських

 підприємств, сільською інтелегенцією.

      Побув  у магазинах -картина жахлива. Полиці магазинів

 порожні, у споживчій кооперації немає коштів, щоб придбати

 товари. Крім хліба на село практично нічого не завозиться.

 Запаси  товарів  в  торігівельній  мережі Сумської області

 дійшли  до  кретичного  рівня. Якщо на 1 квітня цього року

 вони  складали  66  днів,  на перше 55, то на перше грудня

 лише 23 дні.

      Поцікавився    у    (..........)   спілці   становище

 аналогічне,   на   (..........)  віддати  запаси  встанови

 відповідно  76,  59, 47 і 29 днів. При тій розгалуженності

 мережи, а це 69 тисяч магазинів і більше 5 тисяч палаток і

 кіосків  розташованих  у  30  тисячах сіл і селещ міського

 типу,  де  проживають 22, 4 мільйона чоловік населення -це

 практично катастрофа.

      Власні  обігові  кошти  підприємств  і  організацій в

 оплаті  товарів  становлять  8-10  відсотків. А у багатьох

 організаціях   вони   взагалі   відсутні.  Такий  скрутний

 фінансовий  стан  не дозволяє завозити в сільські магазини

 навіть  у  мінімальних  розмірах життєво необхідні товари:

 робочий  одяг, взуття, мило, миючі засоби, сірники, цукор,

 сіль  і  тому  інше.  Зростає  соціальна  напруга.  У  цій

 ситуації споживчій кооперації потрібна державна підтримка. я 
 я                             - 141 - я 

 Думаю, що Кабінет Міністрів повинен виділити організаціям,

 підприємствам  споживчої  кооперації  пільговий кредит для

 закупівлі   життєвонеобхідних   товарів  і  насичення  ним

 торгової   мережі.  Прошу  вважати  це  моїм  депутатським

 запитом  до  Кабінету  Міністрів.  Вирішення цього питання

 сприяло    б    і    нарощуванню    обсягів    виробництва

 сільськогосподарської    продукції,    товарообороту    та

 надходження  платежів до бюджету. Я думаю, що цей запит ми

 надішлемо.

      Є  депутатські запити ще два. Будемо ми їх зачитувать

 чи  ми  їх приймем і дамо доручення? Приймаєм, да? І даємо

 доручення? Спасибі!

      Значить,  я  хотів би з вами порадиться перед тим, як

 зробити  перерву  для  роботи  чи  в комісіях, чи ми будем

 працювати  в  режимі з 16 години... В комісіях? Хто за те,

 щоб   з   16-ї   години   працювати   в   комісіях  -прошу

 проголосувати.

      Включіть, будь ласка, систему!

 

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

 

      Ну,  ви  бачте,  ми  трохи в регламент не вклались по

 питаннях...

     "За"            "проти" я 
 я                             - 142 - я 

     Рішення прийнято це процедурне. Оголошується перерва і

 робимо в комісіях. А завтра будемо трошки

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку