ЗАСІДАННЯ  СОРОК  ДРУГЕ

  с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и  У к р а ї н и

                8  г р у д н я   1994 р о к у

                          10.00 година

 

      Веде засідання перший заступник Голови Верховної Ради України

      ТКАЧЕНКО О.М..

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Доброго ранку, шановні народні депутати,

 доброго  ранку, шановні запрошені і гості! Прошу сідати на

 місця  і  приступаємо до реєстрації. Включіть, будь ласка,

 систему. Реєструємось.

      Ранкрве  засідання  оголошується  відкритим. Присутні

 322 депутати.

      Шановні депутати, продовжуємо розгляд порядку денного

      . В нас залишилося одне питання про Закон України Про

 внесення  змін  і  доповнень  до  Закону  про аренду майна

 підприємств і організацій. Депутат Чечетов, будь ласка.

 

      ЧЕЧЕТОВ.  Уважаемые коллеги, две с лышним недели, две

 с  лышним  недели назад Комиссия по экономической политике

 совместно с Кабинетом министров

 

      ГОЛОВА.   Михайло   Васильович,   я   вибачаюсь.   Ми

 представили  слово  по  вчорашньому  питанню,  яке  ми  не

 встигли  розглянути  заступнику  голови  Комісії  з питань

 економіки  і  політики управління народним господарством і

 давйте ми вже будем працювать.  По процедурі. я 
 я                              - 2 - я 

      Докладчик  на  трибуні,  а  ми по процедурі. Душейко,

 будь ласка, включіть по процедурі.

     Одну   хвилиночку,   тоді   давайте  по  процедурі  ми

 відведемо 10 хвилин, і вислухаємо всі зауваження.

      Михайло Васильович, сядьте, будь ласка , на хвилину.

      Хто за те, щоб по процедурі відвести 10 хвилин, прошу

 проголосувать. Потім першому Душейко дамо слово.

 

      За

 

      Рішення  прийнято,  будь  ласка, запишіться. Включіть

 систему.

      Опублікуйте, будь ласка список.

      10 хвилин для процедури, слово має Косолапов.

      Якщо  ви  довіряєте  головуючому,  то давойте так, не

 публікувать  список,  ми  на  цьому  час втрачаємо. Я буду

 читать,  в  мене  є  список.  Треба друкувать? Давайте. Ми

 довіряєм один одному. Косолапов, будь ласка.

 

 

      Косолапов. Я даю слово Душейко, будь ласка.

 

 

      __________   Значить   шановні   депутати,   шановний

 головуючий. Справа в тім, що я по процедурі розгляду цього

 питання,  а  бо по внесенню його в порядок денний. Вважаю, я 
 я                              - 3 - я 

 що  внесення цього питання на сьогодні не доцільне тому що

 фактично даний законопроект був відхилений у нас у першому

 читанні  і  направленний  на  доопрацювання  встановленням

 сроку  доопрацювання і потім направленням його на повторне

 перше  читання,  згідно  статті  6-5 регламенту яка згідно

 статті  5-6  діє і на повторне перше читанне визначено, що

 законопроект  підготовленний  головною комісією до першого

 читання  висновки відповідних комісій та інші матеріали до

 нього  подаються  депутатам  не  пізніше  як  за 6 днів до

 розгляду  на  засіданні Верховної Ради, фактичні матеріали

 отримали тільки вчора. Цен перше.

      По-друге  шла  мова  про  концептуальгне не прийняття

 даного   закона  про  це  говорили  більшість  виступаючих

 говорили  і  це  видно  говорили по цьому поводу більшість

 виступаючих  але комісія головна, яка готувала питанне при

 підготовці  на повторне преше читанне не врахувала позиції

 тих  товарищів  які  виступали  по цьому питанню, це видно

 зокрема  з того, що у 10 суттєвих поправок які вносилися в

 даний  документ  відхелино  54.  І  враховано  частково, а

 точніше  тільки  редакційна  25 поправок отже концепція не

 змінилася  і  комісія знову, як кажуть, нас воде за носа і

 пропонує розглядати той самий поект, який був відхилений в

 першім читанні.

      По-друге,  я наведу тільки один приклад, що концепція

 не  змінилася.  Якщо  прийняти  так,  як  в  приамбулі, як

 прийнято  в  статті 9 пункт 8, подивіться, будь ласка, і в я 
 я                              - 4 - я 

 статті  7,  то тоді до чого тут стаття 1 пункт 2? Я маю на

 увазі ось що. В преамбулі написано, що даний Закон за мету

 ставить переход до приватизації. І я говорю: причом аренда

 до  приватизації?  Аренда  повинно  відображать якраз суть

 ефективнішого використання державного майна.

      По-друге,  хто  являється  ініциаторами  оренди,  там

 записано юридичні особи і так дальше. І говориться, що цей

 Закон може діять і для інших форм власності. Вибачте, будь

 ласка,  але якщо я буду власником і хтось у мене примусово

 буде  вимагать  майно в оренду і матиме право звернутися в

 суд,  то  це  нонсенс.  Крім  того,  якщо  ще  він  матиме

 можливість   приватизувати.   Тому   вважаю  концепція  не

 змінена,  строки  порушені, питання на розгляд сьогодні не

 готове. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Довженко.

 

      ДОВЖЕНКО.  450  виборчий округ, Чернігівська область,

 фракція комуністів.

 

      Шановний  Головуючий,  шановні депутати, по-перше, ми

 порушуємо  регламент  сьогоднішнього засідання, тому що ми

 не  затвердили  повістку  дену  на  сьогодні,  питання які

 вирішені  (..........)  грудня.  Потрібно розглянути Закон

 "Про  проект  Закону  України  про  місцеві  Ради народних

 депутатів."  Це  основний  Закон, який ми виносим декілька я 
 я                              - 5 - я 

 раз і ніяк не можемо розглянути.

      І   по-друге,   я  підтримую  позицію  Душейка,  який

 висказав  свої  зауваження  по  Закону  "По приватизації і

 оренді",  тому  що ми ще не дали відповідь на питання, які

 поставили  в  предидущій  Постанові  Верховної  Ради,  яка

 требувала щоб ми заслухали пропозицію Кабінету Міністрів

 по  цьому  питанню,  а  також  комісію  по  СБУ Управління

 внутрішніх  справ  про порядок проведення приватизації. Ми

 цієї  доповіді  не  маємо.  Тому  я підтримую, що треба це

 питання  зняти з повістки денної сьогодні, а розглянути як

 раз оту, що вносилась на 8 грудня і, по-перше, питання про

 Законо  України про місцеві Ради народних  депутатів.

      Спасибі.

 

      178,    город    Запорожье.   АНИСИМОВ.   Первое,   я

 присоединяюсь к высказанным сегодня замечаниям и обращаюсь

 к  Президиуму  и  ведущим  на сегодня наше заседание, все-

 таки,  надо  придерживаться нормального регламента, потому

 что  все  стрелы  обращаются потом в сторону Президиума. И

 сегодняшняя  статья,  я  думаю,  вы сегодня ознакомитесь с

 ней,  которая  есть  в газете расспространенная, там очень

 много  сказано негативного, хотя и незаслуженно, в сторону

 руководителей нашего Верховного Совета.

      Второй   вопрос.   Я  поддерживаю  о  снятии  сегодня

 рассмотрение  вопроса про аренду, потому чтомы не нашли на

 сегодняшний   день   ответ,   и   мы   зайдем  в  тупик  с я 
 я                              - 6 - я 

 рассмотрением,  так  же,  как  и  вчерашнего вопроса. А не

 нашли  ответа  в одном: что и как сегодня должно привнести

 или  отодвинуть продвижение экономических реформ в Украине

 или  нет,  что  дала  малая  приватизация,  какие допущены

 нарушения. Поэтому нельзя отрывать и аренду и рассмотрение

 вопроса   приватизации,   поэтому   то,   что   мы   вчера

 договаривались  рассмотреть  на следующей неделе, надо его

 туда и перенести.

      И   следующий   вопрос,  Александр  Александрович.  Я

 обращаюсь   лично   к   вам,   сегодня  очень  много  идет

 кривотолков  о  том,  что  исполнительная, законодательная

 власть  не  находит  общего  понятия  и одни за реформы, а

 другие  их  блокируют,  я  вношу  конкретное  предложение.

      Прошло  время  формирования  структур  власти дело за

 практическими   шагамы,  но  эти  шаги  никогда  не  будут

 плодотворным,   и  если  не  дубет  оставаться  нормальный

 моральный   психологический   климат  в  отношениях  между

 командамы этих властей.

      Предлагаю:  провести  закрытое  совместное  заседание

 всех  структур власти и прекратить перетягивание каната, а

 браться за дело всем вместе. Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Пилипчук.

 

      ПИЛИПЧУК.

 я 
 я                              - 7 - я 

      Шановний  Олександре Олександровичу! Шановні депутати!

      Я,   користуючись   сьогодні   нагодою   виступити  в

 Верховній  Раді,  хотів би привернути вашу увагу до такої

 інформації.  В  продовж останнього часу у Верховну Раду і,

 зокрема,   в  Комісії  з  екологічної  політики  надходять

 численні звернення громадян-науковців, лікарів, урядових і

 не   урядових   організацій   з   приводу,   так   званої,

 чернівецької   хімічної   хвороби,   яка  вийшла  за  межі

 локального  характеру.  Два  симпозіуми,  які  проводилися

 недавно  в  Чернівцях на Буковині, які стосувалися медико-

 екологічних  проблем охорони здоров'я в Україні, практично

 засвідчили  велику  тривогу  і  не дали ніякої відповіді з

 приводу джерел тотальної і асередкової алопеції. Практично

 зазнали сьогодні змін імунологічні показники всієї дитячої

 популяції,  які  знаходяться  в  цьому  регіоні. Знизились

 захисні  функції,  і  діти  (що  найстрашніше) продовжують

 хворіти.   Скромні   потуги  держави,  зокрема,  створення

 інженерно-екологічних    центрів   ні   для   Чернівецької

 екології,  ні  для  вияснення даної хвороби не дали ніяких

 позитивних  результатів  і  відповідей.  Відомий  академік

 Канівець, який отримав чотирьохкімнатну квартиру, встиг її

 приватизувати, виїхав у Харків і, власне, прихопивши трохи

 державного   майна,   заказав   "чернівецькій  хворобі"  і

 чернівецьким дітям довго жити, я засвідчила перевірка, яка

 була  організована  Верховною Радою... В зв'язку із цим, я

 прошу   дати   доручення   Кабінету   Міністрів   доручити я 
 я                              - 8 - я 

 відповідним  міністерствам  і відомствам, а також комісіям

 відповідним  (і охорони здоров'я) в Верховній Раді, щоб ми

 могли  розпочати  дослідження  цієї  страшної  хвороби (і,

 власне,  готові до цього дві комісії), ми цього вимагаєм і

 цього  вимагають  діти,  які хворіють і які стали жертвами

 екологічної біди.

      Я дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.   Григорій   Григорович  шановний,  захищаючи

 інтерес  вас  як  голови  Комісії  і  члена Президії, я не

 переривав  вашої заяви і вашої інформації, але я просив би

 говорити  по суті справи. Зараз обговорюється питання щодо

 оренди...  Тому, якщо... Щодо документу про оренду, Закону

 про оренду.  Тому я....

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Порядок дня?

      Так так. Добре будь ласка.

      Дрогоморицький.

      Почекайте Кузьменко

 

      ДРОГОМОРИЦЬКИЙ.  Спасибі  Сергій  Кузьменко запоріжжя

 комуністи України. Я вважаю що ми знову намагаемось забити

 помилку яку вже робили неодноразово відривати документ від

 документа розглядати їх нарізно а потім дививутись де чому

 в  цім  документах  є  неузгодженність,  закон  про аренду

 абсолютно   кровно  пов"язанний  з  законом  про  зміни  і я 
 я                              - 9 - я 

 доповнення  до закону про приватизацію.

      тому  якщо  ми хочемо мати непротиворечиві узгодженні

 закони  по економічній реформі ми повинні розглядати закон

 про  аренду  тільки  після  того  як  визначимося до кінця

 зконів про приватизацію.

      Я   вважаю6   що   абсолютно   не  доцільно  сьогодні

 розглядати  закон  про  аренду і користуючись нагодою хочу

 нагадати  вашому  заступнику  товарищу  Ткаченко  що там є

 запит  і  сроки  всі  пройшли ми давали доручення Кабінету

 Міністрів відносно рішення питання про передоплаті.

      Сроки  прой  шли два тижні відповіді ніякої немає. Це

 практичне  питанне,  проте  вирішить  частково  економічні

 проблеми  хотілося  би  щоб  Кабінет  Міністрів виконав це

 доручення і доповів  Верховній Раді.

 

      ГОЛОВА.  Ну,  по-перше,  давайте так з кінця. Вже тут

 свіжа    інформація.   Час   у   нас   використаний.   Про

 передоплату   -це  питання  в  комплексі  нащої  Постанови

 стосовно  Постанови  Кабінету  Міністрів  ь  733. Ми вчора

 вирішили  ці питання. В п'ятницю розглядається на Президії

 і  наступного  вівторка. Я розумію, строк пройшов. Зробимо

 зауваження Кабінету Міністрів або приймемо інші заходи. Це

 буде вирішувать Верховна Рада.

      Відносно  пропозицій  до  (..........)  Довженко  про

 перенесення  -я  поставлю на голосування про те, щоб Закон

 про  оренду  перенести  на  наступний  тиждень.  Тут треба я 
 я                             - 10 - я 

 сказати,  що  зауваження  депутатів  доречні але є ще одна

 обставина.

      Очевидно  у  комісії  з  питань  економічної політики

 змінився  Секретаріат і вони не мають досвіду, як готувати

 такі   документи.  Я  про  що  мову  веду,  минулого  разу

 розглядаючи  це питання ми визначилися таким чином, що для

 першого  читання  Закон  "Про  зміни до Закону про оренду"

 буде   йти   у   вигляді   порівняльної   таблиці.  В  тій

 порівняльній  таблиці  в  такому  випадку  повина  в лівій

 колонці  друкуватися  редакція  Закону діючого, в середені

 зауваження і пропозиції, а в правій колонці нова редакція,

 де підкреслюються нові положення, нова редакція.

      Фактично  ж  вийшло так, я вважаю, що це просто через

 недосвідчення   Секретаріату   комісії.  В  лівій  колонці

 опублікований  проект,  який  внесений  комісією,  який ми

 минулого разу відхилили, в середній зауваження, які були в

 основному  відхилені  або  враховані  частково, а в правій

 колонці знову майже той самий текст. Таким чином, в такому

 варіанті  розглядати  не  можна  проект, навідь у пеершому

 читанні.

      Тому  я  просив  би  комісію  врахувати  це,  а також

 врахувати  зауваження,  які  висловили  ряд  депутатів. І з

 вашої   згоди   запропонувати   одночасно   Законом   "Про

 приватизацію"  про  що  говорили учора ми і наполягали ряд

 депутатів   розглянути  це  питання  одночасно  наступного

 тиждня. я 
 я                             - 11 - я 

      Я  думаю,  що  це було б цілком зручно для депутатів,

 для  аналізу  законопроекту, маючи на увазі безперечно, що

 не   тільки   25   зауважень,   а   всі   зауваження,  які

 висловлювались   депутатами   чи   давались   комісіями  в

 письмовому   виді  в  установленому  регламентом  порядку,

 будуть  враховані  в  цьому законопроекті. Ми повинні дуже

 серьйозно підійти до такого важливого закону.

      Крім того, минулого разу ми із вами робили зауваження

 комісії  ро  необхідність  узгодження цього проекту з тими

 структурами,   яких   це   безпосередньо   торкається   чи

 стосується, маючи на увазі найперше спілку орендарів -адже

 це   люди,   які   користуються  цим  законом  постійно  і

 безпосередньо.  Тобто,  я  просив би це врахувати, і, якщо

 ваша  згода  на  це буде, давайте дамо доручення комісії і

 перенесемо цей закон на наступний тиждень.

      Чечетов, будь ласка.

 

      ЧЕЧЕТОВ.  Уважаемые коллеги, я принимаю, так сказать,

 то  замечание  относительно  того,  что может быть и нужно

 було  старый  закон,  хотя  в постановлении четко сказано:

 доработать  то,  что  мы  выноссили  в  прошлый  раз.  Ну,

 допустим, чисто техническая сторона, я беру на себя, не на

 Секретариат  эта ответственность, а моя как зама комиссии,

 который это не досмотрел.

      Но  что  касается принципиальной концепции закона, мы

 не   можем   подгонято   концепцию   закона   под   мнение я 
 я                             - 12 -  я 

 определенной  группы  депутатов,  не можем, не имеем права

 даже,  не  можем  это  сделать.  Эта  комиссия своей целью

 ставила    как-то    обобщить,   как-то   найти   какой-то

 компромисное  решение  дать.  И главное, ведь мы старались

 как-то  подогнать  или  увязать  новую концепцию закона об

 аренде   не  под  общество  арендаторов  и  так  далее,  а

 подогнать   под   концепцию  приватизации,  под  программу

 реформ.  Вот где мы увязку делали, а если так, то мы когда

 не увяжем.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Я  Михайла Васильовича просив би, ви даремно

 хвилюєтесь,  я  переконаний,  що  всі  депутати  так  само

 вважають   необхідним  здійснення  реформи,  але  будь-яка

 людина в нашому суспільстві, в тому числі і орендатор, він

 такий  же  самий  громадянин,  як і всі інші, і тому права

 його   теж  треба  поважать.  І  в  даному  випадку,  мені

 здається,  було  слушне зауваження, що ми всі реформування

 здійснюємо  задля  підвищення  ефективності  виробництва і

 вирішення тих проблем в економіці, які в нас є, чи це буде

 орендою, чи приватизацією, чи іншим шляхом.

      Будь ласка, доповнення. Який номер у вас? 310-ий.

 

      310,    Великомихайловский,   МЯСКОВСКИЙ.   Олександр

 Олександрович,  доповненя  є  таке:  ви  знаєта про те, що

 позавчора  контрольній  комісії  по приватизації був даний я 
 я                             - 13 - я 

 альтернативний   проект   по  цьому  питанню.  Ні  товариш

 Чечетов,  ні  ви  про  це  не  сказали.  Я  думаю,  якщо є

 альтернативний проект, то треба його теж...

      Це  вже  не  доповнення,  а  це,  як говорить товариш

 Чечетов, а це - альтернативний проект Закону!

 

      ГОЛОВА.  Я  розумію.  Ви  могли простіше діяти. Ні, я

 прошу  вас,  заспокойтесь,  будь  ласка.  Комісія в даному

 випадку,   і  ваша...  до  цього  пункту,  до  обговорення

 безпосереднього   відношення   (маючи  на  увазі,  першого

 якогось... першочергового відношення) не має. Так саме, як

 в   даному  випадку  всі  дпрутати  вирішують  питання.  А

 відносно  вашої  пропозиції -не треба було навіть її зараз

 озвучувать.  Треба  було  3  дні  тому підійти до мене, до

 будь-кого  з  заступників чи до Голови Секретаріату і ви б

 уже розмножили цей, роздали альтернативний варіант.

 

      ГОЛОВА.   Марченко,   потім   -Юхновський.  І  будемо

 голосувати.

 

      МАРЧЕНКО

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  я  поддерживаю

 предложения  депутатов  и  ваше, в частности, о том, чтобы

 перенести  рассмотрение  Закона  об аренде. И перенести по

 двум причинам как минимум: я 
 я                             - 14 - я 

      1)  Комиссия Таранова в очередной раз крупнейшие (или

 важнейшие)  вопросы  в сфере экономики готовит чрезвычайно

 плохо, депутатам не дает их вовремя, сравнительные таблицы

 не  дает,  экономические обоснования не дает и предложений

 депутатов также не учитывает.

      И   поэтому   мое   предложение:  рассмотрите  работы

 Комиссии  по экономической реформе или плохую ее работу на

 Президиуме Верховного Совета. Это первое.

      2)  Закон  об  аренде и Спилка арендарив обращаются с

 тем,  чтобы  они  знали  перспективу свою через аренду как

 этап  к  приватизации.  То,  что Комиссия Таранова вчера в

 Законе   о   приватизации   практически  крушит  аренду  и

 разрушает  или  разрывает договора купли-продажи, договра,

 значит   аренды,   арендаторы   просыт   чтобы   мы  знали

 переспективу  в  аренде  или вприватизации аренды закон не

 принимать,   мы   приняли   вчера   на   среду  прослушать

 предложение которое дает в первом чтении по приватизации и

 только после этого принимать закон об аренде. И последннее

 Александр   Александрович,   в  связи  с  тем  что  Леонид

 Данилович кучма принял указ о приватизации продажы земли и

 мы  к  сожалению  вето  еще  не наложили уже сегодня через

 ценовую    политику   обанкротив   колективные   хозяйства

 вынуждают председателей колхозов давать под залог землю, с

 тем  чтоб  ее  потом  у  них  забрать.  Я  прошу  с Леонид

 Даниловичом   переговорить   и  с  прокурором  чтоб  таких

 указаний не было спасибо. я 
 я                             - 15 - я 

 

      ГОЛОВА.  Оскільки  це  з  мотивів  можно  відповідати

 відразу,  я вважаю що це власне кажучи те ж саме що і була

 пропозиція щодо перенесення і вона збігаеться з контекстом

 до    виступів   багатьох   депутатів.   Останній   виступ

 Юхновський, будь ласка.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ.   Шановний  Олександр  Олександрович,  ми

 потратили  дві  години  і ще не затвердилил порядку деного

 сьогоднішнього  засідання  ви  знаете  що  кожний день у 9

 годині  ранку  збираються  фракції  і затверджують порядок

 денний  і обговорюють що вони будуть робить з тим порядком

 денним.

      Я  б  хотів  би пропонувати наступне замість того щоб

 натискати кнопки по виступу о порядку денного дати словово

 керівникам  фракцій  чи представникам фракцій для того щоб

 вони   сказали   відносно  порядку  денного  який  приймає

 фракція.  І  після  того  цій  порядок  денний  пропозиції

 ставити  на  голосування цього сьогодні не було зроблено і

 тому ми засідаемо починаєм засідання невідомо на чому.

      Крім того крім вчорашнього ми не проголосували список

 підприємств,  які  не  підлягають  приватизації. Внаслідок

 того,  що  було  порушен  Регламент і був з голоса внесена

 ваша  пропозиція,  яка  була  проголосована, проголосована

 незаконно, ми повинні вернутися сьогодні до цього питання.

      Крім  того,  сьодні  в порядку денному стоїть питання я 
 я                             - 16 - я 

 про  владу,  де  є,  фактично,  дві  пропозиції. Одна -для

 другого читання, це про місцеве самоврядування, яке внесла

 комісія Стешенко; і проект Закону "Про владу Президента".

      Обидва   їх   треба  розглядати  одночасно.  І  треба

 створювати комісію, яка (..........) ці два проекти.

      Я   прошу   вас  заслухати  представників  фракції  і

 визначити  порядок  денний сьогоднішнього засідання і його

 проголосувати.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам,  Ігоре  Рафаіловичу. Хочу тільки

 сказати, що з тих 29 хвилин, котрі ми затратили -2 -ваші.

      Тому я не один раз наполягав і просив би вашої згоди,

 щоб все-таки, поважати думку Президії і Голів фракції. Бо,

 якщо  на кожному засіданні Президії є Голови фракції -вони

 висловлюють  свою  думку,  то  навіщо тоді ми проголосуємо

 знову?

      Атже   фракція   має   свою   позицію   і  Голова  її

 віддображає,  а  якщо  це  не  так,  то  тоді  я  не  можу

 зв'язувать ініціативу будь-кого з депутатів тут присутніх.

      І,  власне  кажучи,  я ж цим і займаюся за що ви мене

 агітуєте. Тобто, спочатку треба розглянути питання про те,

 щоб  сьогоднішнє  питання  про те, щоб сьогоднішнє питання

 про  оренду  перенести  на  наступний тиждень і розглядати

 разом з приватизацією.

      Хто за цю пропозицію прошу проголосувати.

 я 
 я                             - 17 - я 

      За -

      Рішення прийнято.

      Відносно  пропозиції  Довженко  і  Анісімова, що дала

 мала  приватизація  і  так  далі, це не зовсім в контексті

 цього  закону  і  тому  я  гадаю, що  його зараз просто не

 треба окремо  розглядати.

      Відносно    незгодженості   між   гілками   влади   і

 пропозиції  щодо  закритого  засідання  Верховної  Ради, я

 розмовляв  з  цього  приводу з Президентом і згода на таке

 засідання  є.  Я  думаю,  що  ми  йогопроведем  орієнтовно

 наступної  середи.  З  цього  приводу ми ще приймем окреме

 рішення узгодивши такі  підходи.

      Ну,  відносно пропзиції Филипчука я не говорю. Тепер,

 у  нас сьогодні  справді  у  порядок   дня включене сесією

 Верховної  Ради,  я  чому  і до вас звертаюся, питання про

 Закон  "Про  місцеві  Ради".  Крім  того,  я  повинен  вас

 проінформувати  про те, що Президент України, подавши свій

 проект Закону "Про владу", просить перенести розгляд цього

 питання    після    вирішення    питання    про   прйняття

 Конституційного  Закону  "Про  державну  владу  і  місцеве

 самоврядування в Україні".

      Я  зачитаю  цей  лист.  Президентом України в порядку

 законодавчої  ініціативи внсеної на розгляд Верховної Ради

 України   проект   Конституційного   Закону  України  "Про

 державну  владу  і  місцеве  самоврядування  в Україні". В

 проекті   цього   Конституційного   Закону   визначається, я 
 я                             - 18 - я 

 зокрема,  основні правові засади організацій та діяльності

 місцевих  органів  державної виконавчої влади та місцевого

 самоврядування.  Практично  ці  ж  питання,  але  на іншій

 концептуальній   основі,   регулюються  в  проекті  Закону

 України   "Про  місцеві  Ради  народних  депутатів",  який

 передбачається   включити   до  порядку  денного пленарних

 засідання  Верховної  Ради України 6-9 грудня 1994 року. В

 даному  випадку  я  хочу сказати, що автори цього листа, я

 маю на увазі тих хто готували його на підпис, не врахували

 те,  що   це  було,  не  передбачалося,  це  було  рішення

 Верховної  Ради  про  включення  його  у  конкретний день.

 Виходячи  з  цього,  а також враховуючи, що Конституційний

 Закон має вищу юридичну силу, а закони, які регулюють ті ж

 правові   відносини,   повинні   відповідати  йому,  прошу

 Верховну  Раду  України  відкласти  розгляд  на пренарному

 засіданні   проекту   Закону  України  "Про  місцеві  Ради

 народних  депутатів"  до  вирішення  питання про прийняття

 Конституційного  Закону  "Про  державну  владу  і  місцеве

 самоврядування в Україні".

      Я  мав  розмову з Президентом тільки що, ну буквально

 20 хвилин тому, пояснив суть тих складнощів, які виникають

 при  розгляді  обох  законопроектів,  посилався  на те, що

 навіть  після  прийняття  Закону  про владу і навіть в тій

 редакції,  яка  тут  запропонована,  визначення  щодо його

 змісту   конституційною  більшістю,  всеодно  функції  Рад

 місцевих   потрібно   виписувати,   регулювати,  оформляти я 
 я                             - 19 - я 

 законом.   В   нашому   проекті  Закону  доречі  враховані

 пропозиції  і виконавчих структур влади, узгоджені вони на

 двох  засіданнях,  на  сустрічах з Головами Рад обласних і

 тому   це  не  виключає  необхідності  в  будь-якому  разі

 прийняття і цього Закону.

      Проте,  на  мій  погляд, я в даному випадку висловлюю

 тільки  свою  особисту думку, а не нав'язую її вам, в мене

 є,  на  мій погляд, прийнятні пропозиції щодо забезпечення

 вертикалі виконавчої влади і надання особливих можливостей

 виконавчій    владі    разом   із  законодавчим   органом,

 прискореного  розгляду  питань,  що стосуються економічної

 реформи,   законів,  що  стосуються  економічної  реформи.

 Проте,   процедуру   цього   розгляду,  такого  питання  і

 узгоджених  дій  потрібно окремо погодити і з Президентом,

 що  я  маю  намір зробити. Але вчора в св'язку із приїздом

 однієї делегації і від'їздом її сьогодні, а також приїздом

 сьогодні урядової делегації, державної делегації Болгарії,

 Президент  сьогодні  буде  фактично цілий день зайнятий із

 цією   делегацією,  ми  не  змогли  переговорити  з  цього

 приводу.

      Тому   вам   визначати   чи  розглядати  Законопроект

 сьогодні,  чи  перенести  його  на  наступний  тиждень, бо

 всеодно  до  завтрішнього дня ми узгоджені позиції мати не

 будемо.  Тому  я  хотів  би,  щоб  ви  шляхом  голосування

 визначилися з цього приводу.

 я 
 я                             - 20 - я 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      Одну  хвилиночку.  Хто хоче... Давайте так: 10 хвилин

 суто  з  цього  питання  висловимося.  Я  прошу  уваги! Ми

 розглядаємо  абсолютно  конкретне  питання. Воно не зовсім

 процедурне,  тому  я  гадаю...  Я  дам  слово  Стешенку як

 розробнику проекту, а потім, з процедури, одержать ті, хто

 запишеться.  Запишіться,  будь ласка, з процедури. Досить.

 Опублікуйте.

      Стешенко, будь ласка.

 

      СТЕШЕНКО

      Шановний  Олександр  Олександрович,  шановні  народні

 депутати!

      Я  дякую  за  ту  можливість, яку ви мені надали, щоб

 висловити свою думку. Але це не тільки моя особиста думка,

 а це й думка нашої Комісії.

      По-перше, стало  вже  традиційним  у цьому залі - які

 тільки  ми  підходим  до розгляду питання про місцеві Ради

 народних  депутатів,  з'являється лист або від однієї, або

 від  другої  посадової  особи і зволікається розгляд цього

 надто  складного,  але  архіважливого  питання  для  нашої

 держави.

      по-друге якщо ми приймемо рішення сьогодні про зняття

 з   розгляду  цього  законопроекту  ми  повинні  поставити

 питанне  про  відміну  рішення  Верховної  Ради  якою  був я 
 я                             - 21 - я 

 схваленний  законопроект  у  першому  читанні  і було дано

 доручення  нашої  комісії  його  доопрацювати  і внести на

 розгляд  по-третє  два  рішення  Президії Верховної Ради в

 тому  числі  і рішення від 14 листопада було установлено в

 первом розділі цього законопроекту на 29 листопада.

      Я  від  комісії  заявляю  що готовий доповідати був і

 тоді і зараз.

      Дякую за увагу прошу урахувати всі сказані мною обставини.

 

      ГОЛОВА. Виставитит 10 хвилин і Шостаков.

 

      ШОСТАКОВ.   Александр  Александрович,  Шестаков  137,

 пожалуйста включите на 122  Кочерга Виктор Герасимович.

 

      ГОЛОВА. 122 будь ласка.

 

      __________  122  избирательный  округ Кочерга фракция

 комунистов Украины, Александр Александрович, я считаю, что

 мы  этот  вопрос  должны  рассмотреть включить в повестку,

 рассмотреть именнно сегодня.

      Наше   прибывание   на   местах  говорит  о  том  что

 председатель   актив  совета  нуждаеться  в  таком  законе

 поэтому    дальше   его   оттягивать   это   оставлять   в

 неопределенном положении и советы и их руковидетелей что в

 конечном   счетет   отрицательно   будет   сказываться  на

 положении  дел  в  округах  и особенно на обеспечении всем я 
 я                             - 22 - я 

 необходимым   ваших   избирателей   поэтому   мы   фракция

 комунистов  мы  стоим  на  том  чтобы  этот был рассмотрен

 именно сегодня спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сікалов.

 

      СІКАЛОВ.  Александр Александрович, Сикалов, Горловка,

 119.

      Я прошу мое слово дать руководителю фракции Симоненко

 Федору Николаевичу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. 150, будь ласка.

 

      СИМОНЕНКО. 150, Симоненко, фракция коммунистов.

 

      Уважаемый Александр Александрович, уважаемые народные

 депутаты,  да, действительно -это вопрос очень серьезный и

 Президент  имеет  право  по  Конституции обратится к нам с

 расмотрением конкретного своего предложения.

      Есть  проблема,  и  она,  наверно,  по всей видимости

 заключается  в  том,  что  консептуальный  Закон,  что  по

 предложению   Президента,  он  хотел  бы  видеть  его  как

 Конституционый   закон.  И  расматривается,  или  он  шире

 гараздо  чем тиа проблема, которая предлагается расмотреть

 в Законе "О местных Советах народных депутатов".

      Безусловно,  я  и  на  Президиуме  Верховного  Совета я 
 я                             - 23 - я 

 предлагал,    что    это    предложение   Президента   для

 конституционой   комиссии.  Ведь  по  сути  дела,  сегодня

 закладывается    основы    дальнейшего    государственного

 устройства  и  действительно  реализация  идеии разделения

 ветвей   власти   на   исполнительном,  законодательном  и

 судебном.

      Поетому    предлагаем    этот    вопрос,   касающийся

 расмотрения  о местных Советах народных депутатов, который

 очень необходим сегодня на местах. В связи с тем, что люди

 уже  избраны  по законам ныни действующим и законы обратно

 силы не имеют.

      Возникает  масса  проблем с разделением их функций. И

 вот  эта проблема сегодня как раз и понуждает, и призываем

 мы  от  фракции  коммунистов  расмотреть  его.  И если так

 скажем,  будут какие-то возникать  сомнения, мы по каждому

 конкретному пункту выскажем свое мнение и проголосуем.

      Спасибо.

 

       ГОЛОВА.  Дякую,  я  ще хотів тут в доповнення до тих

 двох  чи трьох коментарів, які були, сказати, що ми з вами

 проголосували про розгляд питання в другому читанні, маючи

 на увазі, що буде третє читання.

      Шейко, будь ласка.

 

      ШЕЙКО, 444 Бобровицький виборчий округ.

      Шановний  Олександр  Олександрович,  шановні  народні я 
 я                             - 24 - я 

 депутати!   Якщо   ми  будемо  говорити  про  актуальність

 законопроекту,  який  вносить  наша комісія і актуальність

 законопроекту,  який  вносить  Президент, то ми будемо і в

 першому   і  в  другому  випдку  абсолютно  праві.  Обидва

 законопроекти потрібні сьогодні для  України.

      Але  я  хотів  би,  щоб ми з вами виходили з реальної

 обстановки,  з  реальної  розкладки політичних сил в цьому

 парламенті,   і   зважували   на  те,  як  ми  в  вівторок

 затверджували  порядок  денний на цей тиждень. Наявність в

 повістці  денній законопроекту, який пропонує комісія, він

 не дав нам змоги затвердити порядок денний на цей тиждень.

 І  сьогодні,  якщо  ми  знову  будемо ставити це питання в

 порядок денний, посістка затверджена не буде, це абсолютно

 очевидно,  тому  що шість фракцій і груп висловились проти

 того,  щоб  його  не  розглядати  в  відриву від контексту

 запропонованого Президентом законопроекту.

      І  з  чисто  практичної  навіть  точки  зору. Я, коли

 прийшов   в  цей  парламент,  отримав  закон  про  місцеве

 самоврядування.  Раптом через тиждень він стає Законом про

 Ради  народних  депутатів,  де  Ради  виступають як органи

 державного   управління.  Вчора  отримую  зміни  до  цього

 законопроекту,  де  Ради  вже  є  не  органами  державного

 управління,   а   органами   місцевої  влади.  Тобто,  іде

 абсолютно     ненормальна     ситуація    навколо    цього

 законопроекту,  складається.  Тому я просив би, давайте ми

 не  будемо далі затягувати час, знову-таки розривати і нас я 
 я                             - 25 - я 

 всіх  в  цьому  залі, відставимо його на тиждень, може, на

 два,  якщо потрібно, але для того, щоб ув'язати його з тим

 запропонованим    проектом   Президента,   і   винести   в

 нормальному  режимі  цей  законопроект  прийняти в другому

 читанні.

      Дякую  за увагу.

 

       ГОЛОВА.  Шановні депутати, я додам ще 30 секунд, які

 використаю  зараз  не  для  коментаря,  а  для  уточнення,

 оскільки  я  був  на  засіданні  комісії,  яка  розглядала

 питання   про   оце   доповнення,  про  яке  згадує  Петро

 Володимирович.  Мова  йде про ті уточнення, які пропустила

 Комісія  у  редакції  того  законопроекту, який у вас є на

 руках.   Вони   висловлювалися  раніше,  узгоджувалося  із

 головами  обласних  Рад  і  пропонується....  будь  ласка,

 заспокойтеся.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      Степан   Васильович,   ні.   Із   вами   особисто  не

 узголджено.   Ви  виступали  проти.  Але  розглядалися  ці

 питання  на  зустрічах  двічі з головами обласних Рад. Так

 от...  Я  прошу уваги! Я прошу уваги. Не сперечайтеся! Так

 от,  мова  йде  про  те,  що  пропонуються як варіанти для

 голосування  одна  редакція  і  інша.  Це  ніяким чином не

 обмежує  права  депутатів  щодо  визначення  змісту тих чи я 
 я                             - 26 - я 

 інших норм.

      Будь ласка, Марченко. Я додаю 30 секунд.

 

      МАРЧЕНКО

      Александр Александрович, Александр Александрович!

      Я  передаю право слова руководителю фракции Чижу, 414

 округ.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, 414-й.

 

      ЧИЖ

      (414   Летичівський   виборчий  округ,  Соціалістична

 фракція).

      Шановний  Олександр  Олександрович,  шановні колеги -

 народні депутати!

      Безперечно,  обидва  законопроекти,  про які ми зараз

 говоримо,  надзвичайно  важливі. Закон про Ради, наші Ради

 зформовані  вже кілька місяців тому чекають з нетерпінням.

 Так   само,   мабуть,   і  потрібно  чітко  визначитися  у

 розподілі функцій гілок влади.

      Ми  соціалістична фракція абсолютно не проти того щоб

 скажимо  розглядався  першим  закон  або  проект  внесений

 Президентом  але  при  цьому  є  питанне чи готово скажимо

 комісія доповідати чи пройшов він всі процедурні норми для

 того  щоб  потім хтось когось не звинувачував що він якось

 кинитуий  не  з  того боку і так далі тобто це принциповий я 
 я                             - 27 - я 

 процедурне  питанне  що стосовно закону про ради я б хотів

 би нагадати і панові Шейку що він внесений він є у порядку

 деному  і  це проголосували раніше а крім того він пройшов

 процедуру першого читання і цей закон повннен розглядатися

 у  другому чситанні. Тут ситуація така ми повинні тут один

 одного   підозрювати   у   тому   що   хтось  хоче  когось

 перехитрувати,  бо  це  перехитруемо  а  потім самі себе і

 народ  України ми повинні зважено підійти до цієї справи і

 ми  пропонуемо,  якщо  ми  зараз  голосування  визначемося

 розглядати  може  навіть  сьогодні  повторюю  якщо комісія

 готові   по   повістці   законопроекту   Презиента  можемо

 розглядати обидва один скажімо в першій половині дня там у

 другому,  або  розгялдати  закон про ради і визначаючись у

 функціях  рад  вони  дійсно  у  президенстькому  указі  не

 виписані  а виписані не могли поскільки це концептуальний,

 конституційний проект.

      Тобто давайте підійдемо зважено давайте працювати так

 щоб влада нарешті наша місцева отримала владу.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Останній виступ. Слово Заєць має.

 

      ЗАЄЦЬ. Шановний голове, шановні депутати. я думаю, що

 спрваді  нам треба викласти це питанне і розглядати обидва

 закони як один закони.

      Ось чому. Річ в тому, що ... Почекайте, почекайте... я 
 я                             - 28 - я 

      (Шум в залі)

      Разом  розглядати,  разом  ці два Закони. І в першому

 читанні розглянути концептуальну основу цих Законів.

      І ось чому. Річ в тому, що як в першому Законі, так і

 в  другому Законі існує один і той же премет регулювання -

 це  організація  місцевого рівня влади. І коли тут кажуть,

 що ці закони можна приймати окремо, це обсолютна неправда,

 бо  в першому випадку мова може йти проповноваження певних

 структур  місцевої  влади,  в  іншому випадку мова йде про

 саму  систему  органів  слади.  І  якщо це питання не буде

 вирішено  в  першу  чергу,  тобто, в законі тому, що подав

 Президент,  то  на можна говорити і про якісь повноваження

 органів влади.

      Взагалі,  немає  предмету  тоді обговорення, бо ми не

 знаємо,  яка  система  органів  влади  буде на місцях, або

 нижче  республіканського  рівня.  І  тому треба дуже чітко

 дати собі звіт, що первинним у цій системі законів є закон

 про владу Президента, а вторинним є той закон, який давала

 комісія  Стешенка.  Але  знову  ж таки, без уточнення саме

 інституціональної  системи,  не  можна  переходити до того

 закона.

      Тому я би і просив би і шановного голову, і шановного

 депутатів,  якось  відійти  сьогодні від цієї впертості, і

 визнати,  що  хочемо  ми  реформ влади чи ми їх не хочемо.

 Якщо  хочемо,  то давайте, в решті решт, сядемо, і справді

 продумаємо   весь  логічний  ланцюжок  реформування  нашої я 
 я                             - 29 - я 

 влади, законодавчо  забезпечення процесу.

      І  я думаю, що таким чином ми вийдемо з цього тупику.

 Отже, я думаю все-таки, закон, який подав Президент, закон

 про  владу,  і  той  закон,  який подала комісія Стешенка,

 розглянути  через тиждень, або коли ми визначимо в першому

 читанні  разом  як  дві  частини  єдиної концепції, єдиної

 системи.  Тільки  таким чином ми справді будемо вирішувати

 глобальну  проблему.  В іншому випадку, шановні комуністи,

 не  заважайте  мені  говорити,  в  іншому випадку мова йде

 проте,  або відстоювати систему радянського народовладдя і

 з круговою порукою і круговою відповідальністю, і уникнути

 індивідуальної   ідповідальності,   або  піти  справді  на

 створення  суцільної системи влади, яка запечить подолання

 існуючої  кризи.  Я  за  те,  щоб  йти  шляхом  подолоання

 існуюсої кризи.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую і вам.

      Думки висловлені, час вичерпаний відседений.

      Згідно із статею 3.5-2 регламенту.

      Я  прошу  уваги,  не  сперечайтесь  один  з одним, ви

 можете визначатись шляхом голосування.

      Згідно  із статею 3. 5.-2 ми повинні висловитись щодо

 цього питання. Свою думку я висловив, висловили свої думки

 і депутати.

      Ця  стаття  говорить проте, що пропонуючи розглядати, я 
 я                             - 30 - я 

 не  розглядати  взагалі питання або відкласти його розгляд

 чи  прийняття  остаточного  рішення щодо нього до настання

 певних   обставин   чи   здійснення  певних  дій.  У  ході

 обговорення,     постановка    (...............)    питань

 здійснюється  на  ім'я  головуючого  на  засіданні.  Після

 припинення  обговорення  слово для постановки цих питань

 надається  за усним зверненням. Ми це зробили. Рішення  з

 приюдеціальних відкладальних питань приймаються

 більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості, за

 винятком  випадків визначених регламентом. Ці випадки вони

 стосуються  даного  питання.  Тому я ставлю на голосування

 пропозицію  депутата  Стешенка,  про  зняття  (..........)

 цього  питання.  Я  ще  раз повторюю -це питання внесено в

 порядок   дня   за   рішеннням   Верховної  Ради.  Давайте

 проголосуєм проти і знімемо це питання.

      (Шум в залі)

      Хто  за  те,  щоб  зняти  з  розгляду  це  питання на

 сьогодні   і   перенести   на   наступний  тиждень,  прошу

 проголосувати.

 

      За

 

      Рішення не  прийнято.

      (Шум в залі)

      Я прошу вас...

      (Шум в залі) я 
 я                             - 31 - я 

      Я  ставлю  на  голосування питання про порядок дня на

 сьогодні.  Прошу  проголосувати. В тій послідовності, крім

 Закону  "Про  аренду",  який  ми  відносимо  на  наступний

 тиждень без Закону "Про аренду". Прошу проголосувати.

 

      За

 

      Рішення не прийнято.

      Тоді   пропонується   питання   розглядати  згідно  з

 переліком, тобто кожне окреме питання розглядати окремо.

      (Шум в залі)

      Як, як?

      (Шум в залі) Я повторюю ще раз: я можу поспавити на проголосування.

      Ми проголосували перенесення...

      Сядьте,   будь  ласка,  на  місце.  Ми  проголосували

 питання  про  перенесення  на  наступний  тиждень розгляду

 Закону,   проекту   Закону   "Про   аренду".  Це  вже.  Це

 проголосовано.

      А   залишилися   ті   питання,  які  включені  вам  у

 пропонованому  варіанті.  Якщо  є  потреба проголосувати -

 давайте ще раз поставлю на голосування. Якщо хто ...

      Я  не  нев'язую  ні  поіменне голосування, ніякого. Я

 прошу вам вас, поступила пропозиція: люди не зрозуміли як.

 Будь ласка, проголосуєм ще раз.

      Питання  про схвалення сьогоднішнього порядку дня без я 
 я                             - 32 - я 

 Закону "Про аренду".

      Будь ласка.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Була  пропозиція  Ємця  поставити  на голосування без

 Закону  про  оренду  і  без Закону про місцеві Ради. Прошу

 проголосувати.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      За -

      Проти -

      Утрималось -

      Рішення прийнято.

      Тому  я  ще  раз  наполягаю  на  такій  процедурі: ми

 розглядаємо  кожне окреме питання. Хто за таку процедуру -

 прошу голосувати.

      За -

      Проти -

      Утрималось -

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Рішення прийнято.

      Таким  чином, ставиться на розгляд питання, яке вчора

 ви не завершили. Ми не завершили, я так скажу, щодо списку

 підприємств, які не підлягають приватизації і включення до

 цього списку переліку деяких підприємств, які ми вчора вже

 проголосували.

      Власно   кажучи  можно  було  б  сказати  що  питанне

 вирішено   якби   не  була  та  обставина  що  ми  справді я 
 я                             - 33 - я 

 проголосували  з  гоосу з пропозиції від комісії з питання

 оборони про не включення у перелік цих питань під приєсмвт

 військоо-промислового  компелексу, помилка стосуеться того

 що  таким  чином  ми  охопили  і  ті  підприємства які вже

 змінюють  відносини  власності і відносяться до військово-

 промисловгго комплексу.

      Тому  є  така  пропозиція  я  б хотів би що ви до неї

 прислухались.  Учора  під  час розгляду цього питання ми я

 прошу уважнимим бути і сідайте будь ласка.

      Я  прошу  прислухатися  до  такої пропозиції вчора ми

 дали  доручення  Кабінету  Міністрів  що  він  вніс на наш

 розгляд  питанне  причому  на  наступньому  тижні, бо вони

 будуть   названі   там   об"єкти  будуть  включені  до  як

 доповнення   до   цього   списку   питання  що  стосуються

 приватизації  або зміни відносин власності нафтопереробних

 підприємств.   Я  просив  би  щоб  цю  норму  розповсюдити

 підприємства військово-промислового комплексу тобто ми щоб

 не  зараз  затверджували весь список або всю галузь а саме

 ті  підприємства  які  Уряд нам запропнує включити сюди. І

 так  само  перелік підприємств, які відносяться до відання

 державного  Комітету по хлібопродуктам. І тоді ми виходимо

 з  цієї  колізії,  тобто  список  ми  затвердили, якій був

 напрацьований   раніше   і   узгодженний  комсією,  фондом

 державного  майна  і  Урядом. А ці три галузі, перелік цих

 підприємств  ми  додамо  до  цього  списку  або затвердимо

 окремо на цьому тиждні. я 
 я                             - 34 - я 

      Як  ви  на  це  подивитесь,  безперечно узгодженний з

 комісіями.  Не  має заперечень. Хто за цю пропозицію прошу

 проголосувати.

      Зніміть голосування. Я ще раз повторюю не голосується

 список,  тому  що  ми  його  вчаора  затвердили. З приводу

 схвалення  цього списку ми додаємо другий пункт, доручення

 Кабінету  Міністрів  щодо внесення на наступному тиждні на

 розгляд  Верховної Ради питання щдо приватизації об"єктів,

 які  відносяться  до  нафтопереробної  галузі,  військо  -

 промислового  комплексу і, ну скажем так, агропромислового

 комплексу,   зокрема,   підприємств   Державного  комітету

 хлібопродуктів.

      (Шум в залі)

      Голосуєм. Я ставлю на голосування. І погодивши його з

 усіма комісіями.

      (Шум в залі)

      Сядьте,  будь  ласка, я чую без того, щоб ви кричали.

 Сядьте, будь ласка. Голосується пропозиція.

 

      За

      Ми   вчора   голосували  це  поіменно,  тому  давайте

 проголосуємо поіменно.

      (Шум в залі)

      Давайте  проголосуємо  поіменно,  а  потім  я вам дам

 слово з мотивів.

      (Шум в залі) я 
 я                             - 35 - я 

      Я    прошу   вас.   Ставиться   питання,  продовження

 вчорашнього  голосування,  ставиться  питання  на поіменне

 голосування. Будь ласка.

      Голосується та ж пропозиція поіменно.

 

      За

 

      Це голосували за поіменне голосування, чи як?

      (Шум в залі)

      Ваша пропозиція?

      Це голосували за те, щоб поіменно.

      _______________голосування,   будь  ласка,  як  номер

 округу? А?

      129-й  округ, будь ласка!

 

      ЗАВАРЗІН

      (129-й виборчий округ, фракція комуністів)

      Александр Александрович, уважаемые депутаты!

      Прежде   всего,   по   ВПК.   Этот   вопрос   по  тем

 предприятиям,    которые    не    подлежат   приватизации,

 рассматривался  на  Комиссии  по обороне и СБУ трижды. Эти

 предложения  были  внесены,  но они почему-то оказались за

 бортом.  Как это понимать? И мы сейчас продолжаем вышибать

 эти  предприятия  для нашего Фонда державного майна. Зачем

 мы  это  делаем?  Я  не  понимаю!  И вчерашнее рейтинговое

 голосование  тоже  заблокировали...  И  вот  так мы сейчас я 
 я                             - 36 - я 

 просто  разбазариваем  свое  государство, чего мы не имеем

 права делать.

      Поэтому  я предлагаю оставить вот то голосование так,

 как  оно  есть.  За  неделю  наш  Фонд державного майна не

 слиняет   и   будет   нормально   работать   после  нашего

 утверждения вот этого вопроса через неделю.

 

      ГОЛОВА.  Значить,  я  хочу  сказати  депутатам  таке:

 рішення  вчора ми прийняли не зовсім точне, але ми рішення

 прийняли.   Тому   тут   не  повинно  буть  в  результатах

 голосування  переможців і переможених. Я пропонував власно

 кажучи  уточнення  вчорашнього  голосування у редакційному

 розумінні  хоч  за  ним  і  безперечно  тільки  редакційні

 наслідки.  Але так чи інакше рішення прийняте даже якщо ми

 зараз не будем мать результативного голосування.

      Тому  ми  проголосували за голосуваня у персональному

 так  би мовити порядку, але я бачу частина зрозуміла що це

 уже голосуванне остаточне.

      Тому  я  прошу пробачення. прошу вибачити менен за те

 що  я  ну  скажемо  не  то  що процедуру порушив а порушив

 традицію  яку  ми  за  якою  ми  спочатку визначалися щодо

 поіменного   голосування,  а  потім  голосували  поіменно.

 Очевидно  це  могло  сплутати так би мовити карти декому з

 депутатів.

      Одну  хвилиночку  ми по процедурі вже говоримо більше

 години  тут  треба  визначитися  чітко  зрозуміти  про  що я 
 я                             - 37 - я 

 йдеться  про  то  що  список  ми учора опрацювали а окремі

 підприємства в трььох галузях відносяться ми розглянемо на

 настуному тижні.

      Але  розійшлися  тут думки. Тому давайте, оскільки ми

 голосували вчора поіменнона ці пропозиції, і цю пропозицію

 проголосувати. Я її сформулюваав.

      Вона  відома  вам.  Тому,  будь  ласка,  визначимося,

 підведемо риску. Хто за ту пропозицію, прошу голосувати.

      (Шум у залі)

      Я дам слово.

      "За"

      Рішення   не   прийнято.  Отже,  діє  прийняте  всора

 рішення.

      Тепер неточне рішення стосовно військово-промислового

 комплексу.  А...  я  прошу  уваги,  сядьте,  будь ласка, я

 поясню.  Я пояснюю хто не зрозумів, що вчора ми затвердили

 список.  Крім  того,  внесли  в цей список підприємства, я

 відноясться  до дерхлібопродуктів. Дали доручення Кабінету

 Міністрів  на  наступному  тиждні  розглянути питання щодо

 приватизації підприємств нафтопереробної галузі і включили

 в  список підприємства військово-промислового комплексу. В

 цьому  аспекті,  чи в цьому моменті ми зробили не коректну

 помилку  допустили.  Але  цю помилку даємо доручення нашої

 комісії  разом  з  Кабінетом  Міністрів  визначитися  і на

 наступному тиждні внести поправку щодо тієї Постанови. Все

 питання знято. я 
 я                             - 38 - я 

      Хто  хоче сказати слово візьміть для цього можливість

 у час відведений регламентом.

      Про   обрання   членів   кваліфікаційних  комісій  і

 суддьїв.  Доповідач  (..........)  Юрій  Леонідович,  будь

 ласка,  на  трибуну.  Ніхто  не  заперечує, щоб це питання

 розглядати зараз.

      (Шум в залі)

      Хто   за   те,   щоб  зараз  його  розглядати,  прошу

 проголосувати.   Ми   домовились   кожне   питання  окремо

 голосується. Власно кажучи, хто за голосуйте.

 

      За

 

      Рішення прийнято.

      Доповідайте, будь ласка.

 

      ___________.

 

      На  підставі  статтей  3  і  4  Закону  України  "Про

 кваліфікаційні   комісії   і   кваліфікаційну   атестацію,

 дисциплінарну відповідальність суддів України"...

      Чути?

 ...  та  відповідно  до  рішень  Верховної Ради України та

 (..........)  Рад навчальних і наукових закладів закладів,

 комісія   розглянула   і  пропонує  дообрання  кандидатури

 представників  до  Вищої  Кваліфікаційної  коміссії суддів я 
 я                             - 39 - я 

 України,  Кваліфікаційної комісії суддів військових судів,

 та  Кваліфікаційної  комісії  судді  Арбітражних судів від

 Верховної Ради України та навчальних і наукових закладів.

      Проект   постанови  вам  наданий.  Я  зачитаю  проект

 постанови.

      "Від Верховної Ради України обрати:

      до Вищої Кваліфікаційної комісії суддів України:

      Кармазіна   Юрія  Анатолійовича  -народного  депутата

 України,

      до Кваліфікаційної комісії суддів військових судів:

      Костицького  Михайла  Васильовича  -народного депутат

 України,

      до Кваліфікаційної комісії суддів Арбітражних судів:

      Матковського  Олега  Багдановича  -народного  депутат

 України.

      Пункт другий. Від навчальних закладів обрати:

      Прокудіна   Віктора   Петровича   -заступника  декана

 юридичного   факультету   Київського   університету  імені

 Шевченка, доцента, кандидата юридичних наук,

      від  навчальних  закладів  обрати  Кузнецову  Наталью

 Семенівну,   завідуючу   кафедрою   цивільного   права   і

 юридичного факультету Київського університету імені Тараса

 Шевченка, професора доктора юридичних наук.

      Учість  ці кандидатури в нашій комісії розглядалися і

 комісія  пропонує  на  ваш  розгялд  і  просить піддіржати

 пропозицію комісії. я 
 я                             - 40 - я 

 

      ГОЛОВА. у кого є запитання доповідачапрошу записатись

 на запитання.

      Опублікуйте  список.

      Ми  розглядаемо сорочення процедури, 10 хвилин досить

 очевидно Дорошевський будь ласка.

 

      ДОРОШЕВСЬКЫЙ.  Дорошевськый 304 округ республика Крым

 фракция   комунистив   Украины.   Скажите  пожалуйста  вот

 кандидатуры  которые вы предлагаете они рассматриваються в

 связи  с  той  нагрузкой которую несутвсенародные депутаты

 которые  работают у нас в Верховном совете в частности вот

 у  нас  Кармазин  он руководитель одной комисии работает в

 другой  втретей  и сейчас еще большая нагрузка как все это

 дело будет совмещено чтоб не во вред работе и в комисиях и

 в той высокой должности и в ряде других кандидатур которые

 по видимому не тлько олин.

 

      __________  Да кандидатуры рассматриваются и Кармазин

 руководителем  является  временной  комисии.  Но  он  член

 постоянной  комисии то есть постоянной комисии по правовой

 политике,  эти  кандидатуры все рассматривались и с учетом

 того   что   закон  Украины  о  конституционных  комиссиях

 предусматривает  выделение  (..........)  и мы исходили из

 профессионализма    этих    лиц,    потому    что   высшая

 квалификационная  комиссия,  как  раз, будет рассматривать я                             - 41 - я 

 профессиональные   качества   судей   высших  областных  и

 Верховного  суда,  и поэтому, с учетом их профессиональных

 качеств, мы и рассмотрели эти кандидатуры.

      Я   -член   одной   постоянной  комиссии,  а  второй,

 временный комиссии, -член. Реководитель.

 

      ГОЛОВА.  Шановний....  я  прошу уваги. Будь ласка, не

 вступайте  в  дискусію.  Якщо  депутата  включають в різні

 комісії,   очевидно   це  теж  є  прояв  поваги  до  йього

 професіоналізму.  А  в  кваліфікаційній  комісії,  як  він

 входить, вінзасідає раз, скажемо, в місяць чи в два. Тому,

 мабуть,  його  (..........) і мати значення при визначенні

 долі того чи іншого судді.

 

       ГОЛОВА.  Радько.

 

 

     ДОНЧЕНКО.    По   согласованию   с   депутатом  Радько

 Донченко выступает, Старовильский

      Уважаемый  докладчик,  вот все-таки невозражая против

 спысков  в  целом6  тем  не  менее  вопрос  касается  Юрия

 Анатольевича Кармазина. В трех комиссиях временных человек

 работае,  возглавляет  две  из  них, работает в постоянной

 комиссии,   и   опять   мы  егопредлагаем  возглавить  эту

 комиссию,  вернее,  от Верховной Рады возглавить. Ну, я не

 знаю,  или  у  нас  есть  такой  незаменимый  у  нас такой я 
 я                             - 42 - я 

 депутат,  то  когда  же  он будет на сессии ходить, у меня

 возникает   вопрос?  Ну  так  же  нельзя,  что  мы  одного

 загружаем,  как  говориться...  Я  его  не  вижу,  к стати

 говоря, зале...

 

      _____________Он был в зале, только что вышел...

 

      ДОНЧЕНКО.   И  по  (..........),  и  по  Крыму,  и  в

 постийной  комисии,  и  опять  ему предлагать! Ну, давайте

 сейчас   ему  20  комиссий  предложим!  Ну,  какой  смысл,

 обкясните мне!

 

      _____________  Вы против самой кандидатуры или против

 той нагрузки,  которую он несет?

 

       ГОЛОВА.      Ну,   тут  давайте  так,  все-таки  тут

 запитання  не до головуючого, він доповідає просто рішення

 комісії.

 

      _____________  Тем  более, с ним обговорено было, он

 не  возражает,  и  заседание комиссии, правильно Александр

 Александрович сказал, будет один раз в квартал, не больше.

 

       ГОЛОВА. Юрій Леонідович, будь ласка, я доповім, мова

 йде  про  те,  що зрозумів так про депутата Кармазіна. Так

 він  у  цих  комісіях  працює всіх і працює добросовісно і я 
 я                             - 43 - я 

 результативно.

      (Шум у залі)

      Тоді назвіть заміну.

      Підемо дальше,  Мішура.

 

 

      МІШУРА В.

      (225   виборчий   округ,  фракція  комуністів,  місто

 Кіровоград).

      Шановний доповідачу!

      Як  ви  дивитесь на таку пропозицію. Оскільки виникли

 отакі  питання  по  Кармазіну, такі ж питання є і по інших

 кандидатурах.  Як  ви дивитесь на те, щоб ми голосували за

 кожну кандидатуру окремо?

 

      _______________  Ну,  я  не  возражаю, но... Я думаю,

 чтоб  у  нас  не  повторялось  прошлых проблем, когда мы с

 голоса  начинаем  голосовать.  Мы  можем  проголосовать по

 каждой  кандидатуре,  но  давайте  тогда,  если кого-то не

 проголосуем  -отложим вопрос, чтобы Комиссия наша и другие

 комиссии рассмотрели следующие предложенные кандидатуры.

 

      МІШУРА В. Дякую вам.

 

      ГОЛОВА. Тобто ви підтримуєте пропозицію таку, да?

 я 
 я                             - 44 - я 

      _______________ Да!

 

      ГОЛОВА.  Ну,  давайте  будем списком... Не списком, а

 окремо голосувать.

      Кочерга, Донецька область.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      КОЧЕРГА

      (122  избирательный  округ,  Комиссия по законности и

 правопорядку).

      Александр Александрович, уважаемые коллеги!

      По-прежнему   продолжается   практика,   когда   одна

 комиссия  правовая  не  согласовывает кандидатуры, которые

 предлагаются  на правовые должности, с другими комиссиями.

 В  данном  конкретном  случае, в данном конкретном случае:

 депутат,   пан   _______________   является  членом  нашей

 Комиссии  по  законности  и правопорядку. Как говорят, без

 нас  нас  опять  женят... Предлагает его совершенно другая

 комиссия.  Я  считаю,  что  мы  должны поставить точку над

 такой  практикой  и  обязательно,  чтобы комиссия, которая

 предлагает    кандидатуры   на   определенные   должности,

 согласовывала с другими комиссиями.

      Спасибо за внимание!

 

      _______________  При  рассмотрении  вопроса  на нашей я 
 я                             - 45 - я 

 Комиссии  как  раз  Комиссию по законности и правопорядку,

 членов Комиссии мы приглашали. Но никого не было.

 

      ГОЛОВА. Це одне, оскільки ви до мене задавали питання

 я    хочу    сказати,   що   тематика   засідань   комісій

 обнародується,  є  на  дошці  оголошень,  кожен  має змогу

 прочитати, вияснити де яке відбувається засідання, і взяти

 в ньому участь. Тому, будь ласка, користуйтеся такою

 можливістью,  а  комісія,  котра  розглядає  це питання не

 зобов"язана кожну комісію попереджувати, що вона саме таке

 питання розглядає.

      Левченко останнє запитання.

 

      ЛЕВЧЕНКО.   Я  поддерживаю  депутат  Мишуру  и  хотел

 сказать,   что  поименно  голосовать,  каждую  кандидатуру

 отдельно. Персонально.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, сідайте на місце. Я гадаю, що

 це   питання  не  потребує  окреме  обговорення.  Я  перед

 голосуванням  по  кандидатурі  чи  списком,  я поставлю на

 голосування, бо були різні думки.

      Юрій Леонідович, будь ласка, дайте мені...

      Я  перед тим, як голосувати поясню потребу визначення

 з  цього приводу. У нас вища кваліфікаційна комісія суддів

 сьогодні  не  може  працювати,  бо  в  ній не представлені

 депутати  Верховної Ради і не має тої кількості членів тої я 
 я                             - 46 - я 

 комісії,   котра   дає   змогу   їй  працювати  ефективно.

 Результативно.  Це  перше.  А  по-друге, як ви знаєте, нам

 потрібно розглянути кандидатуру на Голову Верховного Суду.

 За правилом, ми повинні цю кандидатуру спочатку розглянути

 у  кваліфікаційній  комісії суддів. Тому ми не повинні, не

 можемо  зволікати, із розглядом цього питання, бо потрібно

 очолити,  вибрати  людину  на  керівництво Верховним Судом

 України.

      Це  одна  з  причин, а інщі причини полягають с тому, що

 через  цю  комісії  проходять  і інші судді. Тому я просив би

 вашої   згоди,   все-таки   сьогодні   щоб  голосування  було

 результативним. Тобто - вашої підтримки.

      Тепер. Було дві пропозиції. Одна - голосувати списком, а

 друга - персонально.  Тому я поставлю на голосування спочатку

 пропозицію  Комісії  про  обрання  списком.  Хто  за  те, щоб

 списком голосувати - прошу визначитися.

 

      ЗА -

      ПРОТИ -

 

     Це процедура чи ні.

      Взагалі це процедура.

      За процедурою можна третя частина.

      А  друга  котра більша ну хто за те щоб індивідуально

 будь  ласка. Я просив би вас списком це б скоріше але так.

 я 
 я                             - 47 - я 

      Рішення прийнято.

 

      Голосується індивідуально.

      З мотивів голосування.

 

      Марченко, Косів.

      Марченко, будь ласка.

 

      МАРЧЕНКО.  Уважаемые  депутаты,  уважаемый  Александр

 Александрович.  Ну я вас богом прошу не надо персонального

 голосования.  Верховный  Совет, чтобы это не выглядела как

 расправа,  Верховный  совет  это колективный орган который

 представляет. Подождите, подождите.

 

      ГОЛОВА. Ви говоріть вас добре чуть, говорить.

 

      МАРЧЕНКО.  Значит  Верховный  Совет  это  колективный

 орган  которы  представляет разные политические спектры, и

 мне  представляется  те  комиссии, которые он представляет

 должны  быть  как  раз согласованы между фракциями, прежде

 всего.  И  голосовать нужно только списком, потому что все

 остальное будет выглядеть как расправа одних над другими и

 наоборот.  По-этому,  я  вас все-таки прошу, давайте мы во

 фракциях  согласуем  вот  эти  списки  или  не  списки,  а

 кандидатуры и проголосуем списком и представим в Верховный

 Совет как единым органом в этой комиссии. я 
 я                             - 48 - я 

 

      ГОЛОВА.  Косів.  Остання пропозиція. Косів, Львівська

 область. Будь ласка.

 

      КОСІВ.

 

      Ну,  коли  пропонують  відхилити спосіб, а голосувати

 індивідуально,  то  цілком зрозуміло чому мотиви зрозумілі

 такого,  такої  постановки питання. Я тут абсолютно згоден

 із  колегою  Володимиром  Марченком,  що ці мотиви є чисто

 політичними. І ви зараз побачите, коли пройде голосування,

 значить,  персональне, які будуть результати. А результати

 будуть  такі, що оцінюватимуться ті чи інші кандидатури не

 з професійної точки зору, а з точки зору інтересьв окремих

 фракцій.  Я  вже один раз, коли ми тільки починали роботу,

 обстежував  вигодність  голосувння  списком,  я хотів би і

 зараз   промовити  точно  также,  як  і  Марченко. Давайте

 проявимо  волю  всієї Верховної Ради і це буде колективний

 орган. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую, Михайло Васильовичу.

      Шановні  депутати! Я хочу попросити вашої підтримки в

 такому  питанні.  Питання  буде поставлене на голосування,

 але  просив  би  перед  цим  Голів  фракцій і груп отам за

 круглим  столом  порадитись 15 хвилин. У нас є питання, ми

 розглянемо інше питання, а потім будем голосувати. я 
 я                             - 49 - я 

      Я  прошу  вас,  біжіть  порадьтесь.  І  просто  Голів

 фракцій,   їх   не   так  багато  -9  чоловік.  Ми  можемо

 продовжувати роботу.

      Немає  заперечень?  Тому  я  просив  би вас тим часом

 розглячнути   питання  про  проект  Кодексу  торговельного

 мореплавства України, друге читання.

      Хто   за   те,   щоб  його  зараз  розглянути,  прошу

 проголосувати. Проект Кодексу "Про мореплавство".

 

     Я повторно... я прошу голосуйте ще раз, але я не буду

 ставити   на  переголосувння  такі  питання,  які,  власне

 кажучи,  процедурні.  Ми  винесли  це  питання  раніше при

 розгляді  в  першому  читанні  і  строк  поставили.  Прошу

 проголосувати.  Кодекс "Про мореплавство".

 

      За

 

      В нашій системі заклинило.

      Рішення прийнято.

      Слово.   Слово   надається   Володимиру   Максимовичу

 Костюченко,   керівнику   робочої  групи  з  доопрацювання

 проекту   Кодексу,   заступнику   директора   Департаменту

 морського,  річкового  транспорту.  Будь ласка. Це ж друге

 читання. Скільки вам на вступне слово?

 

      ____________ П'ятнадцять хвилин. я 
 я                             - 50 - я 

 

      ГОЛОВА.  П'ятнадцять хвилин? Будь ласка. Прошу уваги.

 Говоріть.

 

      КОСТЮЧЕНКО.  Уважаемые  народные  депутаты, уважаемый

 Председатель Верховного Совета!

      11  октября  1994  года  был  принят  в первом чтении

 проект Кодекса торгового мореплавания Украины.

      В    соотсетствии    с    Постановлением   Верховного

 Совета Украины от 11 октября 1994 года ь194/94вр о проекте

 Кодекса  торгового мореплавания Комиссия Верховного Совета

 Украины по вопросам топливной и енергетического комплекса,

 транспорта  и  связи  доработала  проект  Кодекса с учетом

 замечаний,  предложений  народных  депутатов  и постоянных

 комиссий  Верховного  Совета,  которые  поступили во время

 обсуждения,  а  также  в период допредставления Кодекса во

 втором чтении.

      Всего  поступило  95  замечаний  и предложений, в том

 числе 15 - от постоянных комиссий, 80 - от народных депутатов.

      Из   общего   колличества   поступивших  замечений  и

 предложений  учтено  55,  отклонено -40. Из отклоненных 20

 предложений  (..........)  народным  депутатом  Севрюковым

 после   рассмотрения   этих   его   предложений   кимиссии

 Верховного Совета.

      Hаиболее   сложными  вопросами,  которые  потребовали

 неоднократного   расмотрения   на  заседаних  комиссий  по я 
 я                             - 51 - я 

 вопросам  топливно-энергетического  комплекса транспорта и

 связи   с  привлечением  различных  специалистов  морского

 транспорта, были: лоцманская проводка судов, агентирование

 судов  в  морских  портах  Украины,  технический надзор за

 морскими  судами,  права  национального  агенства  морских

 иследований  технологий  при  Кабинете Министров Украины в

 вопросах  обеспечения  безопасности  плавания  по  морским

 путям Украины.

      Тщательно   изучив   и  взвесив  общую  економическую

 ситуацию,   предпосылки,   цели  и  возможные  последствия

 решений по упомянутым вопросам комиссия пришла к выводам.

      Первое,  лоцманское  обеспечение плаванье на морских

  путях   является   ярковыраженным  средством  обеспечения

 безопасности   мореплаванья,   а   не  предпринимательской

 деятельности. такое концептуальное определение лоцманского

 обеспечения  принято  почти  повсеместно  в мире. Около 80

 процентов  всех  лоцманов в мире являются государственными

 служащими   или   служащими   государственных   лоцманских

 предприятий.   Поетому  лоцманское  обеспечение  не  может

 расматриватся  как  вид предпринимательской деятельности и

 на него не может распоространятся действие законов Украины

 "О  предприятии  и  о  предпринимательстве"  также  как их

 действия  не  распромтраняются  к  примеру  на  санитарно-

 карантиное обесчпечение порта.

      Кроме  того,  комиссия  учла  так  же тот факт, что в

 Украине  отсутсвует правовая база, обеспечивающая активный я 
 я                             - 52 - я 

 государственный контроль деятельности предприятий.

      Таким    образом,    если    лоцманское   обеспечение

 (..........)   предпринимательсекой   деятельности   и   в

 соответсвии  дать  доступ  к его осуществлению предприятий

 всех   форм   собственности.  То  государство,  во-первых,

 утратит   возможность  контролировать  одни  из  важнейших

 елементов  безопасности  мореплаванья.  Во-вторых, утратит

 около  15  миллионов  долларов  в  год  лоцманских зборов,

 которые  из общих доходов госпредприятий перейдут в доходы

 частных лоцманских компаний.

      Комиссия  считает,  что лоцманское обеспечение должно

 оставать  ся  в исключительной государтвенной компетенции,

 что  нашло  свое  огражение  в  статьях  92  и 109 Кодекса

 торгового мореплавания и просит поддержать  это мнение.

      Далее  морская  транспортная  инфраструктура  Украины

 торговый  флот,  порты, судноремонтные заводы, предприятия

 по  техническому, навигациооному, снабженческому агенствам

 обслуживанию  флота,  высшим учебным заведениям, проектно-

 конструкторские   и   научно-исследовательские  учреждения

 морского  флота,  целая индустрия медицинского обеспечинея

 моряков   представляют   собой   взаимосвязанную   систему

 морского  транспортного обеспечения практически всей южной

 внешней    торговли,    экономического   потенциала   СНГ.

      Недальновидным  и  чреватым  тяжелыми  экономическими

 последствиями  для  всех национальных предприятий морского

 транспорта  была  бы  утрата  государственного контроля за я 
 я                             - 53 - я 

 движение  транзитных  грузов  через морские порты Украины,

 где  едва  ли  не  основную  роль играют морские агентские

 компании,  котрые  фактически  являются  связующим  звеном

 между гружовладельцами  и перевозчиками.

      Комиссия   считает,   что   этот   вид   деятельности

 агентств -обслуживание судов в портах Украины, как минимум

 на  период  стабилизации  экономики  должен оставаться под

 непосредственным   государственным   контролем,  то  есть,

 осуществляться  исключительно госудрарственными агентскими

 компаниями.

      Это  положение  нашло  свое  отражение  в  статье 116

 Кодекса  торгового  мореплавания Украины и комиссия просит

 его  поддержать.

      Из  постановочных  вопросов одним из наиболее сложных

 был  вопрос  технического  надзора  за морскими судами, их

 регистрация  и  учет.  Эта  работа  в  СССР осуществлялась

 регистром  СССР. Эти функции состояли из конвенционального

 надзора, классификационного надзора, учета судов советских

 судовладельцев   под   флагом   СССР.   Исходя   из  Основ

 законодательства   СССР   не   было   необходимости  и  не

 осуществлялся учет  имущественных прав на судах.

      Кодексом торгового мореплавания Украины статьи 26, 24

 предусмотренны  регистрация  судов и имущественных прав на

 суда  в  государственном  судовом  реестре  капитана порта

 прописки судна. создание же полноценного надзорного органа

 (..........)  тем,  что для признания его класификационных я 
 я                             - 54 - я 

 сертификатов    его    обязательно   нужно   быть   членом

 Международной  ассоциации  класификационных обществ. Одним

 из основных требований членства в этой ассоциации является

 осуществление  технического  надзора  над судами суммарным

 брутто  тоннажем более 8 миллионов тонн. Для справки: весь

 торговый  флот  Украины  сегодня  составляет  всего  4,  7

 миллиона тонн.

      Кроме  того, имеется ряд других существенных условий,

 которые   делают   бессмысленным   создание   собственного

 класификационного    общества.   Для   сведения:   членами

 Международной ассоциации класификационных обществ является

 всего  11  класификационных обществ, под класификациоонным

 надзором  которых  находится  95% всего мирового торгового

 флота.

      Что   касается   конвенционального   надзора,  то  из

 государственного   надзора   за   исполнением   требований

 международных   конвенций,   стороной   которой   является

 Украина,   то   осуществление   его,  естественно,  должно

 осуществляться  национальным  надзорным  органом, создание

 которого  предусмотрено  формулировками  статьи 22 Проекта

 Кодекса  торгового  мореплавания,  однако  является  делом

 непростым  и  потребует  больших  усилий,  большой  группы

 специалистов. Комиссия просит поддержать эту позицию.

      Комиссия  также рассмотрела предложения Национального

 агенства  морских  исследований  технологий  при  Кабинете

 Министров Украины и Министерства финансов Украины, которые я 
 я                             - 55 - я 

 поступили  уже  после срока сдачи сравнительной таблицы, и

 поэтому в сравнительную таблицу своего отражения не нашли.

 Тем  не  менее суть этих предложений в основном сводится к

 тому,   чтобы   наделить   Национальное  агенство  морских

 исследований и технологий правами осуществления надзора за

 состоянием  морских  путей  Украины, выделить (..........)

 сбор  из  остальных  портовых  сборов  и  направить его на

 финансирование,  исполнение функций Национального агенства

 морских  технологий  по  обслуживанию средств авиационного

 обеспечения на морских путях Украины.

      Комисия   считает  что  цель  создания  национального

 агенства  морских  иследований  и технологий и положение о

 нем  не предусмативает наделения его надзорными функциями,

 далее    противоправным    является    наделение    органа

 обслуживания  средства  авиационного обеспечения функциями

 надзора  за  этим  же  обслуживанием не возмодно в ссылках

 пользоваться   торовым   мореплаванием   Украины   на   не

 существующих пока еще закона о государтвенном маячном сборе.

      Комисия  не  считает  возможным вносить предложения и

 изменений  в  торговом  мореплаваниии  Украины, просим это

 мнение подтвердить.

      К   сожалению   с   превышением   или   с  опозданием

 установлено  сроки  предоставления замечаний и предложений

 от народных депутатов и постоянных комисий поступили 1 -го

 декабря   94  -го  года,  от  комиси  по  охране  здоровья

 материнства  и  детства  состоящей  из  20  двух пунктов а я 
 я                             - 56 - я 

 таккже   сегодня  поступили  предложения  и  замечания  от

 комисии по  впросам екологической политике.

      Естественно  что  не  у  комисии  по  транспорту не у

 специалистов  не  было времени для глубокого изучения этих

 предложений.

      Учитывая что проект кодексу торгового мореплавания не

 содержит  норм  противоречящих смыслу основного количества

 этих   предложений,   комисия   считает   возможным  после

 тщательного  рассмотрения  и  согласования  вводить  их  в

 действие по средством подзаконных актов.

      Просим согласиься с таким предложением.

      Комисия   с   предложениям   топливно-енергетического

 комплекса,  транспорту  и  связи,  просит  Верховный Совет

 Украины  принять  в  ходе  мореплавания  Украины  с учетом

 предложенных изменений и дополнений.

      Благодарб за внимание.

 

      ГОЛОВА.   Скільки  відведем  часу  для  запитань?  15

 хвилин?   Хто   за  те,  щоб  відвести  20  хвилин,  прошу

 проголосувать.

      (Шум в залі).

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАВСЯ -

      Рішення прийнято.

      Значить,  будь  ласка,  включіть  систему  для запису на я 
 я                             - 57 - я 

 запитання.

      Достатньо! Будь ласка, висвітіть.

      Слово   надається  для  запитання  Шевченку.  За  ним  -

 Самохвалов.

 

      ШЕВЧЕНКО

 

      Шановний  доповідач!  У  мене  таке  питання: у вас була

 складена  комісія по розробці цього питання? Якщо була, то чи

 були   в   цій  комісії  представники  Міністерства  оборони,

 Національного    Агенства,    фактично    всіх   зацікавлених

 міністерств і відомств?

 

      ___________  Разработка  Кодекса  торгового мореплавания

 Кабинетом  Министров  была  поручена  Министерству транспорта

 Украины.   Приказом   Министерства  транспорта  была  создана

 рабочая  группа  из  специалистов  Министерства  транспорта и

 специалистов научно-исследовательских институтов отрасли.

      Первая  редакция  Кодекса,  до  представления Верховному

 Совету,   была   роздана   для   согласования  и  рассмотрена

 практически  всеми  заинтересованными  министерствами,  в том

 числе:  Министерством обороны, Министерством иностранных дел,

 Министерством  финансов, Министерством внутренних дел и целым

 рядом других министерств и ведомств.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Самохвалов, за ним - Кожин. я 
 я                             - 58 - я 

 

      САМОХВАЛОВ

      (121 Дзержинский избирательный округ).

      Скажите,  пожалуйста,  какие  замечания  вы  получили от

 Комиссии  по  обороне  безопасности,  что предлагали по этому

 Закону?  Какие  замечания  вы получили от Комиссии по обороне

 безопасности по рассматриваемому вопросу?

 

      ___________  От  Комиссии  по  обороне  безопасности  не

 поступило  замечаний.  Было  два  письма  за подписью..... из

 Министерства  обороны  за  подписью  начальника  Генерального

 штаба  о  том,  что  замечаний  к  проекту  Кодекса торгового

 мореплавания нет.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Кожин. За ним - Степенко.

 

      КОЖІН

      (Фракція ___________ України).

      Шановні депутати! Шановний Голово!

      Зараз,  після  прийняття  проекту  Кодексу торговельного

 мореплавства  в  першому  читанні,  до мене звернулося багато

 представників  організацій, які мають безпосереднє відношення

 до  мореплавства.  Я тільки що повернувся із Севастополя, мав

 там  розмову  із  різними  людьми  і  мушу  вам  довести,  що

 представники  Збройних  Сил,  Військово-морських Сил України,

 представники  Національного  агенства  морських  досліджень і я 
 я                             - 59 - я 

 технологій  при Кабінеті Міністрів України, а також Асоціації

 лоцманів  України,  які  пропонують удосконалювати цей Кодекс

 тому,  що  у ньому є протиріччя чинному законодавству, нормам

 міжнародного  права і невирішені проблеми ми___________планов

 і інше.

      Пропоную:  перенести розгляд цього проекту на місяць для

 доопрацювання з залученням працівників названих організацій.

      Дякую.

 

      ___________ Так это вопрос или комментарий?

 

      КОЖІН   Это - пропозиція.

 

      ___________  Если  есть возможность прокомментировать...

 Да,  действительно  поступили предложения, мы только что их с

 этой  трибуны  прокомментировали.  От  Национального агенства

 морских  исследований и технологий и от Ассоциации морских

 (..........)  Украины. Коментарий только что поступил -это

 позиция    Комиссии   Верховного   Совета   по   попливно-

 енергетическому  комплексу,  транспорту  и  связи.  На суд

 депутатов  выносится  вариант,  признать  то  либо  другое

 предложение.

 

      ГОЛОВА. Депутат Степенко, за ним Анісімов.

 

      СТЕПЕНКО. я 
 я                             - 60 - я 

 

      Шановний    головуючи!   Шановні   колеги!   Шановний

 доповідачу!

      Олександр  Миколайович,  мені  не зовсім зрозуміло, я

 думаю   комісія   підійшла   добросовісно,  є  порівняльна

 таблиця, тобто ми розглядаємо в другому читанні, не зовсім

 зрозуміло, що ми 20 хвилин відвели, це, мабудь, просто для

 загальних  запитань.

      У  мене  тоже  таке  є  загальне  запитання.  Комісія

 важливо  винесла  цей  Кодекс  тим  більше,  якщо  є такий

 досвідчений  керівник,  як (..........), але до мене також

 поступали   запитання,   і   у   мене  до  вас  конкретно.

 Відпрацьований,  так  сказать,  цей  Кодекс  із  фахівцями

 практичними,  тобто тих, хто безпосередньо буде керуватись

 цуим Кодексом. Ви говорите, навіть, що в міністерствах там

 відповідні,  але практичні люди, у нас же багато фахівців.

 Тому  у  нас  знаєте недосконалість, ми приймаємо закон, а

 він  потів  не  діє.  І  коли  на  місцях  ведеш  мову  із

 спеціалістами,  які безпосередньо ним користуються, а вони

 говорять:"а  ви  знаєте,  тут  не відповідають дійсним тим

 реаліям, які  є  сьогодні  й житті". Так с ким, конкретно,

 якщо можна, дайте пожалуста відповідь, бо мало дуже людей,

 які досконало розбираються в цьому питанні. Дякую.

 

      ___________.   Спасибо.   Вариант  Кодекса  торгового

 мореплаванья   Украины  до  представления  его  в  Кабинет я 
 я                             - 61 - я 

 Министров    группой   разработчиков   был   разослан   на

 ознакомление   и   на   представление  своих  замечаний  и

 предложений  во  все  морские  параходства Украины, во все

 морские   порты,  судоремонтные  закоды,  судостроительную

 промышленность, научно-исследовательские институты, высшые

 учебные  заведения  и  ряд  других  организаций.  В  общей

 слдожности  поступило  более 300, а точнее 320 замечаний и

 предложений  по проекту Кодекса. Значительная часть из них

 была  отклонена,  около,  если мне не изменяет память, это

 было  еще  полтора  года  назад, около 120 было отклонено.

 Естественно  же  те  предложения,  которые  были  учтены в

 проекте  Кодекса,  эти  специалисты  и  практики  морского

 транспорта  удовлетворены,  те, чьи предложения не учтены,

 они, естественно, не удовлетворены таким решением.

 

      ГОЛОВА. Анісімов за ним  Паламарчук.

 

      АНІСІМОВ.

 

      178 избирательный округ, город Запорожье, Анисимов.

      У  меня  к вам один такой вопрос. Вот здесь глава два

 под  названием  "Капитан  судна"  и статья 59 "Обязанности

 капитана".   И   здесь   иде  расшифровка  "Капітан  судна

 зобов'язаний,  якщо  це  він  зможе  зробити без серйозної

 загрози  для свого судна і осіб, які перебувають на  ньому

 оказывать  помощь  пострадавшым  в океане или в море". Что я 
 я                             - 62 - я 

 есть  критерием "может" или "не может", и кто осуществляет

 контроль  правильно  выполнена  операция или нет, или есть

 просто вера на сказаное слово. Что именно по этому поводу,

 есть  какие-то документы или есть определенные созданные и

 расшифрованные     права,    которыми    пользуются    еще

 дополнительно капитаны судна. Пожайлуста.

 

      _______________    В   принципе   есть   наработанные

 международные (..........), которые нашло свое отражение в

 конвенции  (..........)  74,  78  с  протоколами  1, 2 и 3

 дополнения  к  ним.  Где  четко совершенно определенны эти

 понятия  оказания  помощи.  И  в  таких  случиях считаются

 опасными для судна и екипажа.

      Ну,  предположим,  если речь идет о судне, то оказать

 ему  помощь  танкер  груженный  нефтью,  едвали он поможет

 скорей  всего  сам  попадет  в  такое  же положение. Это к

 примеру  (..........)  случай.  А  вообще  (..........)  в

 достаточной   степени  регламентированы  и  основу  каждой

 статьи  положено  четкое соответсвии нормам международного

 права,   то   есть   тех   многостороних   и  двухстороних

 международных   соглашений   стороной   которых   является

 Украина.

      Такими  органами  официально,  расматривающие морские

 аварии  являются  капитаны  портов, морских портов во всем

 мире, в том числе и у нас, наших украинских портах.

 я 
 я                             - 63 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Понамарчук, за ним Остапчук.

 

      ПОНАМАРЧУК.    Уважаемый    Председательствующий    и

 уважаемый  докладчик,  я  прошу,  пожайлуста,  ответьте на

 такие  вопросы.  Почему игнорируются Ведомтсвом и комиссий

 по   транспорту   Верховного   Совета  Украины  решение  и

 Постановления   арбитражного   Суда,  а  также  заключения

 Антимонопольного  Комитета, где однозначно определено, что

 государство  не  мимеет  монопольного  права на лоцманскую

 деятельность.          Как         получилось,         что

 (..........)  (..........)  такого  мореплаванья  Украины,

 вынесеного  на  наше  второе  чтение,  ищезли принятые при

 первом  чтении статьи разрешающие деятельность предприятий

 разных  форм  собственности  по  аргентированию судов. И в

 чьих  интересах  авторы  проекта КТМ предложили Верховному

 Совету    узаконить    исключительно   монопольное   право

 государства,  ведомства  на  лоцманский  вид деятельности.

 Тогда  как  в  России,  Болгарии, Румынии и практически во

 всех  морских  державах  на  этот  вид  деятельности имеют

 законное право предприятия разных форм собственности.

      Имеется   ли  у  вас  программа  в  достаточной  мере

 разработанная,  которая  позовлит с привлечением бюджетных

 средств   поднять   на   должный   уровень   контроль   по

 безопасности мореплавания лоцманские службы.

      Спасибо.

 я 
 я                             - 64 - я 

      _______________Спасибо. Два очень больших вопроса, на

 которые,  видимо, краткого комментария при докладе Кодекса

 во Втором чтении прийдется расшифровать.

      Сначала лоцманское обеспечение. Этот вид деятельности

 изначально  зародился  как лоцманский промысел, как услуги

 судовладельцев незнакомых морских путях, морских условиях.

 Однако  в  последствии  почти  повсеместно во всем мире он

 расформировался  из  вида предпринимательской деятельности

 средства обеспечения безопасности мореплавания. Именно так

 он сейчас воспринимается фактически повсеместно в мире.

      Я  упомянув  в  докладе,  что  около  80%  лоцманов и

 лоцманских   служб   в   мире   являются  государственными

 служащими,  либо  государственными,  либо муниципальными в

 зависимости  от государственного строя в каждом конкретном

 случае.  Главная  миссия лоцмана -обеспечение безопасности

 мореплавания,   а   не  осуществление  предпринимательской

 деятельности.  Сегодня  эти службы находяться в структурах

 морских торговых портов Украины.

      Вопрос  о  лоцманском  обеспечении не был принят ни в

 чьих  интересах  личных  или  корысных,  он рассматривался

 неоднократно  и  на Ассоциации морских портов Украины и на

 совете  отраслей  и  везде  однозначно  было принято что в

 настоящее  время  нет  не  предпосылок не необходимости не

 целесообразности  водитьчастную  лоцманскую  практику,  не

 говоря  уже  об общем економичексим положении сегодня всех

 наших   предприятий.   Мы   говорим  о  том  что  сумарное я 
 я                             - 65 - я 

 вознаграждение  за  лоцманские  подводки  во  всех  портах

 Украины сегодня составляют около 15 милионов доларов в год

 сегодня    эти   средства   поступают   в   общие   доходы

 государственных  предприятий  морских  торговых портов, мы

 прекрасно  понимаем что при разрешении лоцманской проводки

 частной для государства это в основном место не останеться

 и  эти  доходв  станут  предприятиями  частных  лоцманских

 организаций.  Это  первый аспект и второй аспект, закон об

 исполнительной  власти, закон о предпринимательстве, закон

 о   предприятиях   не  позволяет  органам  государственной

 исполнительной    власти   вмешиваться   в   хозяйственную

 деятельность   предприятий  того  уровня  который  требует

 обеспечение    безопасности   и   надхор   за   лоцманской

 деятельностью,   поэтому   исходя   из   этих  предпосылок

 считаеться  что  только  в интересах государства, только в

 интересах     безопасности     мореплавания,    лоцманское

 обеспечение  должно быть государственным это вывож комисии

 Верховного совета по транспорту.

 

      ГОЛОВА. Депутат Осадчук за ним буде Дрогоморицький.

 

      __________   Теперь   по   агитированию  оченьбольшой

 оченьбольной вопрос онем можно много говорить он имеет два

 аспекта,   первый  аспект  -это  как  самостоятельный  вид

 деятельности,  который являеться чрезвычайно рентабельный,

 хозяйственникик находящиеся в этом зале понимают что такое я 
 я                             - 66 - я 

 уровень  рентабельности, переваривающий за 1000 процентов.

 Срок окупаемости -месяц, полтора.

      Кроме  того,  законы  в  иностранных  инвестициях при

 таком  уровне рентабельности позаволяют совмесной компании

 с  достаточным  колличеством  иностранных  инвестиций  еще

 освобождаться  от  налога отналогов государственных сроком

 там на пять лет.

      Это  только  один  аспект  (..........) обслуживания,

 второй гораздо более серьезный.

      В   результате   распада   Советского  Союза  Украине

 досталась  морская транспортная инфраструктура, которая по

 своим  мощностям  где-то в десять раз превышаетсобственные

 потребности Украины.

      Имеются   в   виду:  морской  торговый  флот,  порты,

 судоремонтные    заводы,    институты,   которые   готовят

 специалистов   для   берега   и   для   моря,  медицинское

 обслуживание,  навигационное обслуживание и целый огромный

 большой   комплекс,   который,   в   общем-то,   работает,

 обслуживает, зарабатывает вокруг торгового флота.

      Постановлением Верховного Совета от января этого года

 Кабинету    Министров    было    предписано    разработать

 Национальную  программу  по  жизнеобеспечению  и  развитию

 морского   торгового   флота   исходя   именно   из   этих

 предпосылок.

      Вся  программа построена(..........) деятельности, на

 грузовой базе. Грузовую базу сегодня контрлируют не только я  
 я                             - 67 - я 

 в  условиях  запродажной  контрактности,  но  и в активной

 степени  морские  агентские предприятия, которые являются,

 фактически,   связующим  звеном  между  грузовладельцем  и

 судовладельцем-перевозчиком.    таким    образом,    могут

 ошибаться    разработчики,    может   ошибиться   комиссия

 Верховного  совета  -Верховный  Совет  на  ошибку права не

 имеет.  Сегодня  либо  мы идем по пути протектинга, защиты

 интересов   национальных   судовладельцев,   либо  идем  в

 полностью   рыночные   условия   и   отддаем   возможность

 иностранным    судовладельцам   полностью   контролировать

 транзитные грухопотоки через порты Украины.

       на  суд  Верховного Совета выносится два варианта. В

 первой  редакции  Кодекса  было  записано,  что  агентскую

 деятельность    осуществляют    предприятия    всех   яорм

 собственности,   было   предложение   народного   депутата

 Кармазина  при заслушивании Кодекса в первом чтении о том6

 чтобы  сосредоточить  эту  деятельность  исключительно под

 государственным   контролем   государственными  агентскими

 предприятиями,  с чем комиссия  согласилась.

 

       ГОЛОВА.  Осадчук, за ним буде  Драгоморицький.

      Нема Осадчука? Драгоморицький, будь ласка.

 

      ДРАГОМОРЕЦКИЙ,     Одесса,    фракция    коммунистов,

 контрольна комісія з питань приватизації.

      Уважаемый  докладчик, у меня есть к вам ряд вопросов. я 
 я                             - 68 - я 

 Скажите, пожалуйста, почему 116 статья, где вы настаиваите

 на  архаичной форме государственной монополии на агентскую

 деятельность    не   согласовывалась   с   антимонопольным

 комитетом? Раз.

      Второе.   Скажите,   пожалуйста,   как   эта   статья

 согласовывается  с  международными  обязательствами  нашей

 страны, которое подписано  с ЕЭС?

      Третье.  Скажите,  пожалуйста,  почему  вы говорите о

 сверхрентабельной  деятельности  и  не  ставите  вопрос об

 изменении законодательства? В плане налоговой политики н е

 задушить компанию, а дать 50 процентов налога.

      И  еще  одын момент, скажите, пожалуйста, не считаете

 ли   вы,   что   ликвидация   по   существу  национальных,

 негосударственных,  или,  вернее,  компаний  со  смешанной

 формой  собственности  приведет к тому, что на рынки кроме

 Инфлота,   вам   хорошо   знакомого,   остануться   только

 иностранцы?  Ибо изменения законодательства в отношении их

 в течение десяти лет недопустимо.

      И  последний  момент.  не считаете ли вы некорректным

 участие  в  обсуждении  такого  вопроса,  ибо департамент,

 который вы сегодня здесь представляете, исповедуя вначале,

 перед    тем,    как    была    введена   идея   монополии

 внешнегосударственная  с  целью удушение негосударственных

 структур, предлагая ввести запретительную лицензию, где 10

 процентов  попадали в кассу именно вашей структуры?

      И  еще  последний момент. Не тайна, что ведомственная я 
 я                             - 69 - я 

 структура,   Инфлот,  а  она  подчинена  именно  Интрансу,

 обеспечивает поездки чиносников различного уровня, начиная

 от   департамента  и  кочая  Минтрансом  за  границей.  Не

 является   ли   это   попыткой   решения   вопроса   чисто

 ведомственного?

 

      _____________  У  меня  к  вам будет просьба: по ходу

 ответов  на  вопросы  напоминать,  потому  что я просто не

 успел их записать все.

      Итак,   механизм   согласования   с   антимонопольным

 комитетом.  Редакция  Кодекса,  Проекта  Кодекса торгового

 мореплавания  была согласована с антимонопольным комитетом

 в  первой  редакции, в которой впоследствии была изменена.

 Постановление   Верховного  Совета  после  Первого  чтения

 поручило постоянным комиссиям и народным депутам дать свои

 предложения  и  замечания,  и поручило Комиссии Верховного

 Совета  по топливно-энергетическим вопросам и транспорту и

 связи  рассмотреть  эти  замечания,  предложения, и учесть

 либо не учесть их и представить сегодня на ваш суд.

      Комиссия  рассмотрела предложение народного депутата,

 сочла  возможным с ним согласиться. Процедура согласования

 дополнительного с антимонопольным комитетом не предусмотрена.

      Далее.  Изменение  законодательства.  Когда  возникла

 совершенно     несуразная     ситуация,     скажем    так,

 бездифферентным   отношением   иностранных   инвестиций  и

 приоритетов  им  или  льгот не зависимо от того, какой вид я 
 я                             - 70 - я 

 деятельности  они  направляются,  Министерством транспорта

 был  подготовлен  проект  Закона об изменении или внесении

 дополнений   в   Закон   об   иностранных   инвестициях  и

 налогообложении.  Проект  этого Закона был отклонен именно

 антимонопольным  комитетом  по  той  причине,  что одна из

 статей   Закона   об   иностранных   инвестициях  содержит

 гарантирующий    на    десять   лет   период   неизменения

 законодательств,   неизменение   уловий   для  иностранных

 инвесторов.  Поэтому именно с предложения антимонопольного

 комитета было разработано Постановление Кабинета министров

 ь 27, видимо, о котором вы говорите, якобы в ведомственных

 целях, и оно было согласовано.

      Я прошу прощения, третий вопрос вы назвали.

 

      _______________Поскольку  вы  не  ответили  на первые

 два, то я повторю третий вопрос.

      Скажите пожалуйста, а каким образом введение поправки

 Кармазина  согласуется  с  международными  обязательствами

 Украины,   которые   определены,  подписаны  в  протоколах

 Всеевропейским экономическим сообществом?

 

      _______________Пожалуйста.     Два    процесса    шли

 параллельно.  Проект  Кодекса  торгового  мореплавания был

 представлен   Верховному   Совету  в  апреле  этого  года.

 Соглашение  между  Европейским сообществом и Украиной было

 ратифицированно,  если  мне  не  изменяет память, в ноябре я 
 я                             - 71 - я 

 этого года.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Степанов, за ним Раєнко.

 

      _______________Я  бы  не  хотел сейчас комментировать

 10%,  куда  идут  эти  деньги или кто ними пользуется. Это

 можно  проверить.  Я  не  имею  полномочий давать ответ на

 такие вещи.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Степанов, за ним Раєнко.

 

      _______________  Я  могу  сказать.  Я прошу прощения,

 коль  скоро  есть  необходимость прокомментировать, я могу

 скахзать,  что  на  сегодня еще ни одна агентская кампания

 лицензионный сбор не заплатила, ни копейки в бюджет еще не

 поступило.  Если  ряду  народных депутатов не нравится или

 есть  серьезные  замечания  в деятельности государственной

 агентской кампании Инфлот -это совсем другой вопрос. Нужно

 разбираться с этой кампанией, но не с идеей.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Раєнко. Степанова вже оголошували -немає.

 Ну  так  і  скажіть  -віддав слово. Мясковського включіть,

 будь ласка. За ним - Раєнко.

 

      Мясковський.  депутат  мясковськый  310 избирательный

 округ  Одещина,  я  во-первых  хочу сказать о том что мы к я 
 я                             - 72 - я 

 сожалению  не  ответили  четко  и  ясно на вопрос депутата

 Дрогоморыцького  и  то  о  чем  он здесь говорил в конце в

 коментариях  вашим  ответам  совершенно  спрваедливо  и не

 снимает тех вопросов которые он задавал.

      Второе  -(....)  62-й  касающийся  я цитую: Обов"язки

 Кабінету  Міністрів  судна  у  разі военної небезпеки дій,

 небезпеки  військового  судна.  Я  не  беру у разі военної

 небезпеки,  але  беру  у разі пиратських дій, ви знаете що

 сьогодні  розповсюджені  пиратські  дії  відносно суден не

 тільки  України, но і інших країн. А не здається чи вам що

 тут  і  держава  якоюсь забезпечувала цю безпеку. В законі

 цього,  в проекті цього немає, я думаю що інакше ми просто

 це писалось для форми.

 

      __________    Ну    в   принципе   существует   также

 международная конвенция о борьбе с пиратскими действиями и

 тоже Украина присоединилась к этой конвенции взяла на себя

 вполне   определенные  обязательства  которые  сводятся  в

 основном   к   информационным  и  привнитивному  зарактеру

 действия,  в  настоящее время торговое суджоходство ничего

 другого  предложыть не может, если представить себе скажем

 вооружение  торговых  судов  защиты  то это будет заведомо

 проиграшная  ситуация  и  кроме  того, что мы поставим под

 угрозу  жизни  своих  моряков,  мы ничего не добьемся и не

 решим таким направлением.

      Это   очень  старый  и  болезненный  вопрос,  который я 
 я                             - 73 - я 

 привлекает  внимание  международной  общественности,  но и

 находит  однозначного решения до сих пор, к сожалению.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Оголошується перерва на півгодини. Після

 перерви постаттейне голосування. я                             - 74 - я 

                    ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  депутатів зайняти свої місця. І голів

 комісій теж.

      Владлен Михайлович, відпустіть, будь ласка, Кравчука!

 

      (Шум в залі).

 

      ГОЛОВА. Володимире Васильвичу, будь ласка, на трибуну!

      Як ви помітитил, до перерви було невелике відхилення від

 регламенту,  воно  було  викликане  тим,  що ми не постатейно

 обговорювали  цей  проект  Закону,  а задали кілька загальних

 запитань, враховуючи те, що розглядається надзвичайно складне

 і  притому - специфічне  для  більшості депутатів питання про

 морське  право  (я  б  так  сказав).  Тому  ми  надали  змогу

 депутатам  вияснити  ті  питання,  котрі їх цікавили. А тепер

 будемо йти постатейно.

      Таким  чином,  Закон...  У  вас  на  руках є порівняльна

 таблиця.  Вона  досить  об'ємна - майже  120 сторінок, тому я

 просив би бути вас дуже уважними.

      До назви  Закону "Кодекс торговельного мореплавства" - я

 думаю,  тут  ніяких не може бути зауважень, бо іншого немає і

 не повинно бути.

      До  першого  розділу,  Загальні  положення,  глава 1,

 Загальні правила. До статті 1 є зауваження? Нема.

      До статті 2? НемаЄ я 
 я                             - 75 - я 

      Статті 3? теж нема.

      Статті 4?Немає.

      Статті 5?

      Стаття 6, 7,8,9?

      До Дев'ятої?

      Восьма    стаття   першого   розділу   ставиться   на

 голосування, прошу проголосувати.

      "За"

      Я  ще  раз  нагадую,  при  другому читанні всі кнопки

 відкриті,  ви  можете  зразу  включитись  в  розмову, якщо

 виникає питання, піднявши руку, безперечно.

      Будь  ласка говоріть.

      А, рішення прийнято по статті 8.

      А тепер по статті 9 зауваження, будь ласка.

      Але  я  хотів  би  вас, я вибачаюсь, я прошу вибачити

 мене. Справа в тому, що процедура розгляду другого питання

 передбачає голосування зауважень, якщо вони були внесені в

 установленому   порядку.   Оскільки   в  мене  під  руками

 документ,  там  не  було  зауважень.  То може ви не будете

 вносить зауважень своїх?

 

      ПАСЬКО С.О. Шановний Олександр Олексанлрович!

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ПАСЬКО С.О.

 я 
 я                             - 76 - я 

      Пасько Сергій Олексійович, секретарь Комісії з патань

 охорони здоров'я.

      Наша  комісія  подавала  зауваження  до цього проекту

 Кодексу  28  листопада.  Я  підходив особисто до Олексндра

 Михайловича  Кожушко  з  тим,  щоб  наші  пропозиції  були

 враховані   по   санітарно-епідеміологічному  контролю.  Я

 підходив  29  і 30 грудня. Потім 1 грудня я подава заяву і

 Олександру Миколайовичу, але за неділлю наші пропозиції не

 були  враховані.  Там  дуже важливі пропозиції підтримання

 належного   санітарного   епідеміологічного   контролю  на

 торговельному   мореплавстві.   Іхні   неврахування   може

 призвести   і  до  завезення  небезпечних  інфекцій  і  до

 виникнення  епідемій.  Тому,  я  просив  би  вас,  шановні

 депутати,  врахувати  і  побажання  інших  депутатів інших

 комісій,   і  все-таки  відклисти  розгляд  цього  другого

 читання на пізніший час і врахувати всі  ті  пропозиції, і

 Міністерства  оборони чи Комісії з питань оборони, і нашої

 Комісії з питань охорони здоров'я.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Я все-таки просив би вас, вашої згоди на те,

 щоб   ми   при   потребі,  яку  ви  зараз  назвали,  краще

 підготували проект доповнень до цього Закону і окремо його

 розглянули.   Це   буде  ефективно  і  скоріше  буде,  бо,

 безперечно, не тільки з точки зору санітарного режиму, а й

 з  багатьох інших проблемах правовідносин, ми можемо вийти я 
 я                             - 77 - я 

 на  потребу в цей кодекс включити той чи інший пункт. тому

 це з одного боку позитивне явище а з іншого боку воно може

 притягнути  прийнятття його в край необхідного закону тому

 я  б  просив  би  вас  разом з відповідними: підготуйте ці

 доповнення,  ми  їх окремо розглянемо, це буде правильно,.

 Ми  зможемо через місяць-півтора їх прийняти. Так? Отже до

 дев'ятої статті не було зауважень?

      До десятої. До десятої?

      Хто  за  дев'яту  статтю,  прошу проголосувати. У цій

 редакції, яка запропонована в правій колонці.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято. По 10 статті Шевченко з Рівненської

 області, будь ласка.

 

      ШЕВЧЕНКО.

 

      Шевченко, 340 виборчий округ.

      Шановні  депутати,  я  не  дарма  задав питання, якої

 комісією,  хто  входив  в склад комісії, коли готували цей

 Закон.  Ви  бачите,  що були представники одного відомчого

 міністерства.  Я  вважаю,  що комісія повинна складатися з

 усіх,   з   представників  усіх  міністерств  і  відомств,

 зацікавлених  и  цьому  питанні. Це, зокрема, Міністерство

 оборони,  Митний  комітете,  Прикордонний  комітет, надалі я 
 я                             - 78 - я 

 інші всі зацікавлені особи.

      Я  вважаю,  що  потрібно  завернути,  ви  бачите, тут

 Міністерство  охорони здоров'яз повинно ще бути. Я вважаю,

 що   треба  цей  Закон  відкласти,  проопрацювати  і  далі

 розглядати  його  ще  в  комісіях  ваідповідних  взагалі в

 комісії  по  обороні  в нас обгоговорення не було пропоную

 відкласти  і  негайно  і  ми  маємо  приклад  як готуеться

 зкакони   в  нас  погано  готуються  ми  говорим  чому  не

 готується цей закон дякую.

 

      ГОЛОВА. Олександр Михайлович будь ласка відповідайте.

      Олександр Михайлович прошу.

 

      КОЖУШКО. Уважаемые колеги, в действительности сегодня

 комисия  з  пытань обороны дала своё предложения я разгова

 ривал с председателем комисии, он гговорит мы на комисии у

 нас   вопросов   нет.   Министерство   обороны   начальнык

 генерального штаба замечаний плану закону дал письменно не

 имеет, если у вас есть какие-то предложения мы давайте его

 примем если они очень важны, мы дополнительно рассмотрем и

 через месяц снесем поправки.

 

      ГОЛОВА.  Я ще раз прошу вашої уваги і хочу звернути її

 на  те  що ми розглядаємо проект закону в другому читанні,

 тому  в даномиу випадку обговорюються тільки ті зауваження

 які стосуються конкретного пункту. я 
 я                             - 79 - я 

      І безперечно претензії щодо включення чи не включення

 в   середню  колонку  питань  бути  лише  тоді  якщо  вони

 своєчасно  подані.  Це теж норма регламенту, відносно того

 що комісіях нерозглядали в якійсь комісії це зверніться до

 голови  комісії своєї і запитайте, чому це важливе питання

 ваша комісія не розглядала.

      Запорожець.

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ.

      Уважаемый председательствующий, уважаемые депутаты!

      У  нас  на  Комиссии по базовым отраслям и социально-

 економическому  развитию  регионов  рассматривался  проект

 Кодекса.

      Мы заслушивали представителей национального агентства

 морских    исследований   и   технологий,   представителей

 гигрографической службы Военно-Морских Сил.

      В  результате  мы постарались в предалах, хотя еще не

 полностью   выдержаного  регламента,  но  все-таки  подать

 соответствующие  дополнительные  предложения и поправки до

 Кодекса.

      Мы  их  6  числа  направили в Комиссию по транспорту,

 вот,  но  туда они дошли, как оказывается, только сегодня.

 Поэтому,  пользуясь  все-таки  нормой Регламента, я оглашу

 эти   предложения  до  этой  конкретной  статьи  на  слух

 (Регламент   предусматривает  такую  возможность),  и  она

 выглядит таким образом: я 
 я                             - 80 - я 

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги.  Тоді я перед цим, щоб люди

 розуміли про що йдеться, зачитаю текст, який тут є.

 Тобто   стаття   10   називається   "Державний  нагляд  за

 торговельним   моплавством".   "...  державний  нагляд  за

 торговельним   мореплавством  в  Україні  покладається  на

 Міністерство  транспорту  України, що здійснює контроль за

 дотриманням  законодавства "Про мореплавство і міжнародних

 договорів   України  що  до  мореплавства",  дипломуванням

 специалістів  морського  флоту,  рятувальною і лоцманською

 службою,  а  також  нагляд  за  станом  морських  шляхів і

 загальне  керивництво державної реєстрації морських суден.

 Державний  нагляд  за  безпекою мореплавства, флоту рибної

 промисловості, дотриманням міжнародних договорів України в

 галузі  регулювання риболовства здійснює Державний Комітет

 України по рибному господарству риюбної промисловості."

      От такий текст, що ви пропонуєте, будь ласка.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якщо  ми підемо  на    той  компроміс, що

 ви  все  такі з запізненням подали це зауваження. Говоріть

 Севрюков.  Запорожець, я вибачаюсь.

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ.     286,     николаев,    межрегиональная

 депутатская группа.

 

      Предлагаем  дополнить  эту  статью  третим  абзацем в я 
 я                             - 81 - я 

 такой  редакции. "Державний нагляд за плаванням військових

 караблів   та   суден   здійснюють  військо-морські  сили.

 державний     нагляд    за    (..........)    географічним

 забезпеченням   плавання   здійснює   національне  агество

 морських  досліджень  і  технологій при Кабінеті Міністрів

 України.  Воно  визначає  морські шляхи і режим плавання в

 тереторільних водах України."

      Така пропозиція.

 

 

      ГОЛОВА. Володимир Васильович, будь ласка!

 

      ___________   Рассматривался  этот  вопрос.  Правда,  он

 рассматривался   не   как   предложения  Комиссии  и  не  как

 предложения    народного    депутата,   а   как   предложения

 Национального агенства морских исследований и технологий.

      Кодекс  торгового мореплавания - не военного судоходства,

 не  военного  обеспечения, не военных действий! Поэтому он не

 содержит  ни  одной нормы, касающейся военного ведомства. Это

 первое обстоятельство.

      Второе.  Относительно навигационного обеспечения морских

 путей.   В   Кодексе   есть   только  одна  фраза,  что  "...

 Министерство  транспорта  осуществляет  надзор  за состоянием

 морских  путей".  Не обслуживание, не обеспечение, не ремонт,

 не  восстановление___________ - только  надзор  за состоянием

 морских  путей! Если Верховный Совет считает, что эта функция я 
 я                             - 82 - я 

 должна  быть  в  компетенции  Министерства  обороны, то нужно

 подумать, кому с руки, кто больше готов к этой работе.

 

      ГОЛОВА.  Я  гадаю,  що  достатня  аргументація були. І я

 просив  би  проголосувати  10-й  пункт.  Ніхто  не  наполягає

 більше?...

      Будь ласка, знову включіть мікрофон!

 

      ___________   Значит,  такие  предложения  формулируются

 потому,  что состояние морских путей не может рассматриваться

 в  отрыве от того навигационно-гидротехнического обеспечения,

 которым     оно     оборудовано.     Значит,    навигационно-

 гидротехническое   обеспечение   включает  в  себя  множество

 сооружений,  включая  маяки  и  так  далее,  и тому подобное,

 которые, по больше части, не относятся к ведению Министерства

 транспорта. К ним относится всего лишь 1-% этого оборудования

 и, значит, надзор за состоянием этого обеспечения не может

 не  отражаться  в  статьях торгового мореплавания. Поэтому

 роль   национального   агенства.,  о  котором  идет  речь,

 сокращенно  НАМИТ,  я  дальше  буду  говорить, безусловно,

 должна  быть  отражена в этом Кодексе. В то же время то же

 самое  оборудование,  гидрографическое, навигационное, оно

 предусматривается  в  угрожаемый  период  и  период боевой

 готовности  перевод  его  на  особый  режим, который здесь

 также  никаким  образом  не  отражается. Эти вещи потому и

 фиксирутся6 мы предлагаем зафиксировать вот дополнительным я 
 я                             - 83 - я 

 абзацем в этой статье.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  Володимир  Максимович, остання

 відповідь і будемо голосувать .

 

      _____________Принцип таков, что текст проекта Кодекса

 торгового  мореплавания не запрещает на подзаконном уровне

 решать  все  эти  вопросы и обговаривать. Есть положение о

 национальном  агенстве  морских исследований и технологий,

 есть Указ Президента о создании национального агенства, мы

 с  ним  хорошо знакомы. никто возражает против того, чтобы

 Национальное  агенство морских исследований и технологий в

 сфере  своего ведения осуществляло все те функции, которые

 ему  предписаны. Но все-таки надзорные функции должны быть

 за  органом  исполнительноый  власти -раз, и во-вторых, за

 тем  органом,  который  пользуется этими морскими путями в

 первую очередь. Такое мнение комиссии.

 

       ГОЛОВА. Я прошу, шановні депутати, у вас перед очима

 стаття  10, спочатку голосується в редакції від комісії, а

 потім проголосуємо окремо доповнення, яке пропонує депутат

 з місця.

      Тому  ставлю  на голосування статтю 10 в редакції від

 комісії.

 

      За я 
 я                             - 84 - я 

 

      Рішення прийняте.

      В редакції...

      (Шум в залі)

      А доповнення. Будь ласка, ставлю на голосування.

      Хвилинку.

 

      За

 

      Рішення не прийняте.

      Я  скажу  пояснення,  чому  так.  Найперше,  тому що,

 навіть,  якщо  це  слушна  пропозиція  вона не в письмовій

 формі,  її  немає  в  таблиці, і депутати з голосу бояться

 помилитися.  Тому я, це ще не підтревдження того, що треба

 своєчасно здавати свої пропозиції.

      11 стаття. Немає...

      12 стаття.

      13. До 13 є.

      (Шум в залі)

      До якої статті? До 12 статті.

      11 статтю ставлю на голосування. 11.

 

      За

 

      Рішення прийнято.

      До 12-ої зауваження, будь ласка, які. Ярошинський. я 
 я                             - 85 - я  

 

      ЯРОШИНСЬКИЙ.  Шановний,  Олександр  Олександрович,  в

 мене  суттєве  зауваження  не  до 12 статті, а до проекту,

 розданого депутатам в цілому.

      Депутатам  роздано проект, в якому нарахоується ніби-

 то  366 статей, насправді їх 394. Секретаріат зробив якесь

 там  упущення  і  не дораховано було ряд статей. І це може

 вплинути на дальше обговорення прийняття.

 

      ГОЛОВА.  Добре,  ми,  я  думаю, перерахуємо статті. А

 зараз  Секретаріат нехай порахує їх, Секретаріат Комісії я

 маю на увазі в першому читанні.

      Які зауваження по суті? Будь ласка.

 

      _______________

 

      Запорожье, 286, Николаев, Межрегиональная депутатская

 группа.

      Эта  статья  трактует  вопросы отведения земельного и

 водного  пространства  для торгового мореплавания, а также

 будивництва,  будь-якої  роботи  в зоні дій навігаціонного

 влаштування.

      Ситуация  такова,  что  сейчас вместе с навигационным

 оборудованием  земельные  участки находятся в ведении, как

 минимум,  четырех  ведомств,  и  каждый  из них имеет свои

 собственные  взгляды  и виды на эти земельные участки. Это я 
 я                             - 86 - я 

 приводит   к   тому:   находятся  эти  участки  в  ведении

 Черноморского   флота,   который  не  является  Украинским

 флотом,  находятся в ведении гидрографической службы ВМС и

 друугих  ведомств.  Так  вот,  имеют  место  случаи, когда

 командование Черноморского флота, в частности

 Балкиным,  который  ныне являеться гражданином Росии и так

 далее было дано разрешение на отвод участка и соорудения и

 там   жилищного   масивов   для   военнослужащих  в  ущерб

 навигационно-гидраграфическому       абрадуну      поэтому

 предложение   такое   что  в  статье  12  где  это  вопрос

 трактуеться  дополнить  в абзаце 1 писля слов погодження з

 Міністерством   транспорту   України   доповнити   словами

 Министерству  транспорту  и обороны национальным агенствам

 морских  дослиджень и технологий при Кабинете Министров, в

 абзааце   другому   після   слів   на  вимогу  Міністерсва

 транспорту  України доповнити словами Міністерство оборони

 національне  агенство морських досліджень і технологій при

 Кабінеті  Міністрів України с тем чтобы исключить случаи о

 которых я говорил.

 

      ГОЛОВА.Я  ще  раз прошу шановний депутат ви

 вдумайтеся  в  свою пропозицію вона не э альтернативною до

 цієї  поскільки  ніхто не говорить про те що отведення цих

 земель   дозволяється   військовим   відомствам  а  цілком

 підпоряядкована  ця  процедура  чи  входить  в компетенцію

 нашого  міністерства  транспорту  і наших органів місцевої я 
 я                             - 87 - я 

 влади, тому навіть що ми ще повинні записувати сюди, немає

 значення,  мова  йде  проте що відведення через відведення

 землі  та водного простору для торговельного роботи в зоні

 дії  навігаційного  влаштування  і морських шляхів повинні

 бути   погоджені  з  Міністерством  транспорту  України  і

 органами  самоврядування  а  влади  тому  що в нас поки що

 немає    конституційно   визначенивх   органів   місцевого

 самовридування  органи  місцевої  влади,  а  то  їхня  вже

 функція  зв"язатися  з  тим  хто  з  тим  органом  чи  чия

 юрисдикція  розповсюджуеться  на ту чи іншу туривторію по-

 перше  потім  це  додатнне  не дискусійне а це питанне яке

 повинно,  ви повинні розглянути в комісії і своєчасно дати

 Комісії...

      (Шум в залі)

      Хто?

      (Шум в залі)

      Будь ласка, з місця. 121. Прошу. Самопалов.

 

 

      ____________ Уважаемые коллеги, Александр Александрыч!

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Я, будь ласка, не шуміть з місця. Говоріть.

 

 я 
 я                             - 88 - я 

      ____________(..........)  вопрос  не рассматривался в

 Комисии  по  обороне.  Я  хотел  бы, чтобы мне ответили: в

 какой  мере  учитываются  интересы Военно-Морского флота в

 этом  Законе, и как это будут учитываться (..........) эти

 все  проблемы? Ее нельзя рассматривать пока(..........) не

 даст предложения конкретные.

 

      ГОЛОВА. Відповідайте, Володимире Максимовичу.

 

      ____________  Комисия  по  обороне,  к  сожалению, не

 представила (..........) срок своих предложений.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  ще раз всіх: з місця не вступати в

 дискусію.  Я звертаюся і роблю зауваження, змушений робити

 депутату   Шевченко   і   іншим.   Будь  ласка,  поважайте

 доповідача  і ведіть себе етично в залі. А ви, будь ласка,

 говоріть голосніше тому, що не зовсім чути.

 

      ___________.   Что  касается  органа,  который  бедет

 осуществлять  контроль за таким строительством, отведением

 таких   участков,   то   Комиссия  по  вопросам  топливно-

 енергетического комплекса, транспорта и связи считает, что

 это  должен  быть один орган, ни в коем случае не два и не

 три  потому,  что  ели  будет  два  или  три хозяйина -это

 значить   никого.  Например,  как  вести  себя  или  какое

 принимать  решение.  Если  одно министерство или ведомство я 
 я                             - 89 - я 

 дает  добро  на строительство, а другое запрещает. Если не

 устраивает,  допустим,  Верховный  Совет,  что  этим будет

 заниматься   Минитерство   транспорта,   пожалуста   пусть

 занимается  Министерство  обороны, но только один орган не

 два, не три.

 

      ГОЛОВА.  Я  ще  раз підкреслюю, відведення земель тут

 передбачає  санкцію  з  боку  органів  місцевої влади. Всі

 питання,  які  стосуються різних відомств, під юрисдикцією

 якої  знаходяться ті чи інші землі, повинні вирішуватися в

 такому   порядку.  Тому  протиріччя,  про   яке   сьогодні

 посилаються депутат Шевченко, самофалов і інші, тут немає.

 Я просив би в зв'зку з тим, що немає заперечень щодо цього

 в  письмовій  формі,  поставити  на голосування 12 статтю.

 Прошу проголосувать. Маючи на увазі, що ми пишимо місцевої

 влади.

 

      За

 

      Рішення не прийнято.

 

 

      (Шум в залі)

      Пропускається  ця  стаття,  як  не  проголосована.  З

 мотивів голосування Найда, Херсонська область.

 я 
 я                             - 90 - я 

      НАЙДА.   Уважаемые   товарищи  депутаты,  396  округ,

 фракция коммунистов, Найда.

      Я хотел обкяснить военным и тем, кто поднимает вопрос

 в  отношении  с  военно-морским  флотом.  Есть специальные

 статьи    в    этом   Кодексе,   которые   предусматривают

 взаимоотношения все с военно-морским флотом. И если кто-то

 не  дочитал  до  конца, пожайлуста, читайте Кодекс там все

 написано.

      В  отношении  (..........).  Этой  вновь образованной

 службы.  Когда Черноморский военно-морской флот до сих пор

 еще  не  понятно  чей,  единственное  что нам удалось -это

 частичку  этого выделить и создать при Кабинете Министров.

 И  сегодня отдать ему на согласование всю нашу гидрографию

 и  все  наши службы на сегоднешний день -это  будет просто

 ошибкой.

      Поетому   на   совещании  в  Кабинете  Министров, при

 обсуждении   этого   вопроса  было  определено,  что  этим

 займется   один   орган,   государственный,   Министерство

 транспорта.  И  он  все  вопросы, какие будут поступать от

 (..........)  от  других  ведомств, он будет расматривать.

 Поэтому  я  просил  бы Александр Александрович, уважаемый,

 поставить  еще раз эту статью на голосвоание и учесть, что

 надо в комплексе и все статьи смотреть, а не в одну статью

 забивать все вопросы!

 

      ГОЛОВА.  Я...  ну,  давайте  так: реагуючи на пропозицію я 
 я                             - 91 - я 

 Григорія Івановича Найди, прошу ще раз поставити цю статю 12-

 ту на голосування. Прошу підтримати його пропозицію.

 

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

      Рішення прийнято.

      13-та стаття. Є зауваження?

      14-та. Яка? До 13-ї статті, будь ласка.

      Я вибачаюсь, одну хвилинку! Бкудь ласка, говоріть!

 

      ПОЛАМАРЧУК

      (291 избирательный округ)

      Згначит,    пользуясь   случаем,   хочу   внести   такое

 дополнение,   чтобы   12а  можно  еще  сделать  стетью:  "від

 мобілізування суден з початком воєнних дій і передачі Воєнно-

 морським   силам  навігаційного  обладнання  і  засобів  його

 обслуговування  визначається  спеціальним  Положенням". Ну, я

 товаришеві  Найді  скажу,  що  у  нас  Воєнно-морського флота

 немає, а є у нас Воєнно-морські Сили України. Це по-перше.

      Що  касається  зауваження  13-ї статті. Комісія з питань

 базових  галузей, значить, ввела ще таку пропозиція і вводить

 своє   уточнення:  що  правила  цього  Кодексу,  за  винятком

 передбачених  у  цьому випадків, не поширюється на Військово-

 морські Сили. Це прошу поставить на голосування!

 я 
 я                             - 92 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ж  читаю, тут же це написано: "Правила

 цього  Кодексу за винятком передбачених в ньому випададків

 ен  поширюються  на  судна,  що  плавають  під  військово-

 морським прапором.

 

      _____________Під прапором і сили, це різні речі.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Те,  що  різні  речі  -це  так,  але  я

 звертаюсь  до  вас,  шановні  депутати,  ми таким чином не

 приймемо  Кодекс, бо треба вносити в тексті, де зліва ваша

 пропозиція, в середині колонки.

      Я прошу вас дотримуватись регламенту.

 

      _____________Чому    і    говорять    "за    винятком

 передбачених".  Які  ж  винятки?  Винятки ті, які ми зараз

 скажемо. Цей виняток - він і є.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу, ну, спокійно скажіть, що ви маєте

 на увазі.

 

      _____________  Що  правила  цього Кодексу за винятком

 передбачених,   які   я   раніше  сказав,  в  статтю  вніс

 пропозицію  12а,  то  у  цих  випадках  не  поширюються на

 воєнно-морські  сили.  Тобто ті, які казали раніше, що від

 мобілізування  суден  з  початком  воєнних  дій і передачі я 
 я                             - 93 - я 

 військово-морським   силам  навігаціонного  обладнання  та

 засобів   його   обслуговування   визначається  положенням

 спеціальним.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимире Максимовиче, будь ласка, я не

 зовсім  розумію.

 

      _____________   с   этой  формулировкой  в  отношении

 мобилизации  торговых  судов  надо быть очень осторожными.

 Почему?  Потому  что  наш  Кодекс сразу после его принятия

 станет    достоянием   гласности   международной   морской

 общественности.  А  поскольку  понятие  "украинское судно"

 очень расплывчатое, оно определяется не только по признаку

 флага,   а   еще   и   по   доле  собственности,  по  доле

 имущественных   прав   в   каждом   судне,  то  у  каждого

 иностранца,  который  собирается  либо  инвестировать свой

 капитал   в  украинское  торговое  судно,  или  украинский

 капитал,  инвестированный  под иностранный флаг, возникает

 вопрос: распространяется ли право государства мобилизовать

 эти   суда   на   наш   имущественный   интерес   или   не

 распространяется,  может  быть,  или  что  имеется в виду.

 Поэтому  крайне  не  желательно эту фразу вводить в Кодекс

 торгового мореплавания Украины.

 

      ГОЛОВА.  Давайте прислухаємося до думки спеціалістів.

 Хто за 13 статтю у запропонованій Комісією редакціі, прошу я 
 я                             - 94 - я 

 проголосувати.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      До  14  статті  є  зауваження?  По чому? По главі? То

 давайте  ми  докінця,  тоді  будемо  голосувать главу всю,

 тоді... 14-ої нема? Нема.

      15 стаття. Нема зауважень.

      17  стаття.  Депутат  Севірюков зняв свої зауваження,

 так щоб вони вас не зупиняли.

      До 16 -ої немає.

      17 - немає.

      18 - немає.

      19- немає.

      20, 21, 22, 23, 24

 

 і  друге  23, 24, 25 так від 13 по 24 включно ставиться на

 голосування  документ від редакції від комісії прошу  голосувати.

 

      Рішення  прийнято  я  б попросив би депутатів скоріше

 визначатися я ж повільно читав не спешив.

      Стаття  25 у кого зауваження Ілясевичу, будь ласка.

 

      __________  Справа  в тому що випущенниц цілий розділ

 про  мобілізацію  суден  на  випадок  якихось надзвичайних я 
 я                             - 95 - я 

 обставин, я не можу погодитись з доповідачем відносно того

 що всеукраїнські суда це щось розпливчате такі кораблі є в

 усіх  країнах світу і чомусь вони там не распливчаті, тому

 що є поняття судна яке плаває під прапором тої держави і є

 поняття судна чке належить цій державі.

      І  вважаю  що  нам  треба  включити  цілий розділ про

 мобілізаційні  заходи  для  оборони держави, це одне друге

 цілий  ряд документів в мене є від різних інстентанцій які

 не погоджуються знать з даним проектом закону.

      Закон      настільки      недосконалий,     настільки

 односторонній, що прийнятий бути не може.

      І  ще  в  мене  зауваження.  Це  трошки опережає, щоб

 другий  раз  не  виступати.  Є  глава 38 де говориться про

 кваліфікаційні товариства.

      Шановний доповідач висловив думку, що нам не потрібні

 такі  товариства тому, що 11 товариств у світі региструють

 95  процентів  (..........). Но є така цікава держава, наш

 сусід  Польща,  яка  має  таке  товариство.  Я розмовляв з

 керівником  одної  з  солідних  польских фірм і спитав, чи

 вигідно  Польщі  мати  таке товариство. Була відповідь, що

 так, дуже вигідно, це прибуткова стправа. Ми маєм набагато

 більший  флот,  набагато більші можливості, і я не розумію

 позицію  доповідача,  чому  України  не  може  мати такого

 товариства.   Яому   обов'язково   наші   кораблі  повинні

 прозодити   через  цензуру  інших  держав?  І  вона  потім

 скажуть:  "оця  кльопка  не  так  стоїть,  фарбою  не  так я 
 я                             - 96 - я 

 помальовано, в документах не там стоїть точка".

      Я   вважаю,   що   доповідач   допустив   помилку.  І

 (..........) я пропоную внести про мобілізаційні заходи на

 випадок яких надзвичайних ситуацій.

 

       ГОЛОВА.  Ярослав  Михайловичу!  Зараз він відповість,

 Володимир  Дмитрович.  А  я  вам зачитаю лист Міністерства

 оборони.

      "По   проекту   Кодексу   торговельного  мореплавства

 УКраїни   та   інших   законодавчих  актів,  що  регулюють

 торговельне   мореплавство   пропозиції   та    доповнення

 Міністерства оборони України немає".

      Будь ласка, Володимир Дмитрович. Відповідайте.

 

      ___________.   По   поводу  технического  надзора  за

 судами.  Здесь надо внести ненсонс, который состоит в том.

 мы уже говорили, что 95 процентов всего мирового торгового

 флота   находится   под   класификационным   надзором   11

 класификационнях    обществ,    которые    обкединены    в

 международную асоциацию класификационных обществ.

      Есть    еще   два   асоциированных   класификационных

 общества.  Это  польский  регистр  и регистр бывшей ГДР. В

 составе класификационных обществ членов МАКа входит так же

 регистр бывшего СССР, сейчас регистр почтового судоходства

 Российской  федирации.  Это  для  полного  и окнчательного

 сведения. я 
 я                             - 97 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Стаття  25.  26.  По 25, будь ласка. 50,

 будь ласка.

 

      _______________  Шановні  колеги,  я  вважаю,  що  ми

 повинні  більш  чіткіше  вносити  норми закону. І пропоную

 замінить  словом  "ядерне судно може зайти в територіальне

 море" на  норму закону "має право". Не може, а має право.

      Ми   повинні  більш  чіткіше  норму  закону  в  цьому

 (..........)  закладать. Така пропозиція моя. Дякую.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна погодиться з цим?

 

      ___________ Нет возражений!

 

      (Шум в залі).

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Погоджуємся!

      26-ша, будь ласка. Ще 25-та?

 

      (Шум в залі).

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Свято, будь ласка, включіть!

 

      СВЯТО В. я 
 я                             - 98 - я 

      (416   Чернівецький  виборчий  округ,  заступник  голови

 Комісії з питань ядерної політики та ядерної безпеки).

      Стаття 25: "... заходження ядерного суда в води України.

 Ядерне судно може зайти в територіальне море України за умови:

 пункти:   б)   якщо   інформацію   про  безпеку  цього  судна

 заздалегідь   подано   Міністерству   транспорту   України  і

 Міністерству   охорони  навколишнього  природного  сурудовища

 України.  І  зразу - пункт  2.:  якщо Міністерство транспорту

 України  не забороняє цей захід. А де ж поділося Міністерство

 охорони  навколишнього  середовища?  З точкя зору екологічної

 безпеки  як  такої?  Тобто,  пропоную  пункт 2 записати таким

 способом: якщо Міністерство транспорту України і Міністерство

 охорони  навколишнього  природного середовища не забороняє, а

 замінити словом "дозволяє". Два мінімстерства, і - дозволяють!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Будь ласка!

 

      ___________  Текст  этой  статьи  был  записан  в точном

 соответствии  с  предложением  Министерства охраны окружающей

 среды. Если есть сегодня....   против него нет возражений.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну,  я  думаю,  що заперечень немає? Немає?

 Погоджуємся з такою поправкою. І вносимо.

      Будь ласка, стаття 26, Олексієнко, 26-та.

      ( З місця)

      Що? я 
 я                             - 99 - я 

      Будь  ласка  тоді,  хто за те, щоб з тими поправками,

 які ми прийняли, за 25 статтю, прошу голосувати.

      "За"

      Рішеня прийнято.

      26 стаття, депутат Олексієнко.

 

      ОЛЕКСІЄНКО.  В 26 статье надо вместо "порядок ведення

 держвного  судового реєстру України, судової книги України

 встановлюється  ні  Міністерством  транспорту, а Кабінетом

 Міністрів  України.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Це   в  кінці,  маєте  на  увазі?  Нема

 заперечень?

      Зміст погоджуємо.

      Будь ласка.

 

      ЯРОШИНСЬКИЙ,  337, Українська республіканська партія,

 фракція "Держава".

   Шановні  народні  депутати!  Ми  дуже  швидко скомкуючи,

 проходимо  по  деяких  надзвичайно  важливих  статтях, які

 зачіпають  інтереси  України. Хокрема ми одноголосно майже

 проголосували за 22, тепер за 26 будемо голосувать статтю.

 Тим  часом доповідаючий розповів нам про те, що Україна не

 може  мати свого українського реєстру судноплавства. І те,

 що виборювала попередня Верховна Рада, коли було внесено в

 попередньому   чинінні  пропозицію,  що  технічний  нагляд я 
 я                             - 100 - я 

 здійснює   український   (..........)   судноплавства  або

 відповідна   класифікаційна   комісія,   уже   зараз  нами

 викинуто.

      В  результаті мені хотілося б запитати доповідаючого,

 хто   сьогодні   в  комісії,  крім  того,  щзо  вони  дали

 пояснення,  підрахував,  скільки видатків робитиме Україна

 по  відношенню  до  Росії,  Росії платитиме за те, що буде

 здійснювати  Росія видачу кваліфікаційних свідоцтв, обмірних

 свідоцтв,  пасажирських  свідоцтв,  свідоцтв  на  вантажну

 марку  і  т.  д. В зв'язку з цим мені хотілося б знати, як

 було  пораховано  ті  збитки,  які уде терпіти Україна від

 продажу  суден українських за кордон. Адже сьогодні оцінка

 технічна  суден  буде здійснюватись не на Україні, а часто

 тією  державою,  яка  буде  купувати  в  нас  ці судна. Чи

 нормально  це,  що ми являємося другою в світі по величені

 морською державою, цим часом нам мотивують, що ми не маємо

 достатньо  підготовлених  кадрів для проведення технічного

 огляду  судна.  Якщо  ми підемо цим шляхом, не будемо мати

 своїх   власних   кваліфікаційних   товариств,  ми  будемо

 постійно  створювати  комісії  Верховної  Ради, подібно до

 Комісії по БЛАСКО.

      Далі.  Слдуюче. Які політичні наслідки ми будемо мати

 від  того, що Український флот буде контрольований органом

 сусідньої держави? Будь ласка.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу тільки шановний депутати давайье ну я 
 я                             - 101 - я 

 набирать ну цілий виступ робим, по статті.

 

      __________ Я с сожалением констатирую, что украинский

 торговый  флот  не  второй  в  мире  по  величине, а уже к

 сожалению  и  во  воторую  10  не  вписывается. Это первое

 обстоятельство.

      Второе  нельзя  ни  в  коем  случае  путать  две вещи

 технический надзор и учет ирегистрация.

      Технический       надзор      подразделяеться      на

 конвенциональный и класификационный.

      А  регистрация это учет флота и имущественных прав на

 суда.  Здесь  нихто не говорил и не наставиал на том чтобы

 государство должны вести свой учет флота в государственном

 судовом  реэстре  и  имущественных  прав на эти суда и это

 предусмотрено  и  комплексом и уже постановлением Кабинета

 Министров  о  создании  государственного  реэстра  суда  в

 Украине.

      Теперь     что     касаеться     услуг    иностарнных

 класификационных обществ для наших судов, здесь необходимо

 обьяснить  следующие что георгафия плавания судов сейчас к

 сожалению  из-за  утери  наших традиционных групотоков для

 украинских судовладельцев значительноцй степени изменилось

 значительная  часть флота работает без захода в свои порты

 год  полтора, два и больше. В каждом конкретном случае при

 необходимости  проведения  очередного  освидетельствования

 осмотра   судна,   ввести  судно  в  украинский  порт  или я 
 я                             - 102 - я 

 присылать  за  границу  через  весь  мир своих инспекторов

 будет    гораздо    дороже,   чкм   пользование   услугами

 необязательно  росийськими  а  любого  другого  прищнаного

 класификационного  общества.  Будет  то Баварский лойд или

 английский лойд.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Ще єсть по 26?

      Тоді,  хто  за  те, щоб з цими поправками прийняти 26

 статтю, прошу проголосувати. Включіть, будь ласка, систему.

 

      "За"

 

      Рішення  прийнято. 27 Стаття. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

 32?  Тоді,  хто  за те, щоб статтю 27 і 31 прийняти, прошу

 проголосувати.

 

 

      За -

      Рішення прийнято.

      Майчуленко, будь ласка.

 

      МАЙЧУЛЕНКО.  Георгій  Майчуленко,  435  заставницький

 виборчий округ, Чернівецька область.

      Шановний     Олександре     Миколайовичу,    шановний

 доповідачу, в статті 32 закладено поняття українське судно

 або  судно  України, де сказано, що це означає національну я                             - 103 - я 

 належність  судна.  Я  б все такі пропонував зупинитися на

 якомусь  одному  терміні. Я вважаю, що було б доцільне, як

 би  ми зупинилися на терміні українське судно і не вносили

 отакі   не   зовсім   зрозумілі  речі  в  трактування  при

 належності судна до тієї чи іншої держави. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна погодитись.

 

      _______________ Я дам короткое пояснение. Дело в том,

 что  международное  право  в  различных  своих документах,

 содержит   и  такую  и  такую  трактовку.  Поетому  решили

 посколько  постольку  речь идет об одном и том же понятии,

 дать  и ту и другую фразу. Хотя, в принципе, можна будет с

 определенной  (..........)  с  обяснением  воспользоваться

 одним.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Кузьменко.

 

      КУЗЬМЕНКО.

      Спасибі. Кузьменко, коммуністи України.

      Я  вважаю,  що  національна  належність  судна -це не

 зовсім вірний термін, державна належність судна.

 

      ___________. Есть такое понятие, как: распространение

 юрисдикции   государства  на  свои  суда.  Это  не  просто

 понятие   -это  очень  жесткое  требование  международного я 
 я                             - 104 - я 

 права,  которое  (..........)  государству  и  органам его

 осуществлять активно и конкретно эту юрисдикцию. По-этому,

 у  нас  понятие  "державного  судна"  в  некоторой степени

 сейчас  перемежовуэтся с понятием собственности. Речь идет

 не   о   собственности,   речь   идет   о  распространении

 юрисдикции.

 

      ГОЛОВА. Ємець. Не (..........) Ємець.

      Є зауваження? А? Нажміть кнопку. Свято, да?

      Будь ласка, депутат Свято.

 

      СВЯТО.

      Василь Свято, 416 виборчий округ, Хмельниччина.

      Стаття 32 абзац третій  право плавання під  державним

 прапором  України має морське судно, право має це означає,

 що  це  право  може  бути  використане,  а  може бути і не

 використане. Тобто неоднозначна постановка питання.

      А  тому  пропозиція: "Під  державним прапором України

 плавають: державні судна..." і далі по тексту.

 

      ___________.  Понятно  предложение.  Вопрос состоит в

 том,  что  если мы сделаем такую формулировку, это значит,

 что   мы   ограничиваем  право  фактических  собственников

 использовать другой флаг. Ограничение этого права вызывает

 следующее ограничение: доступа украинских судов владельцам

 кредитов  иностранных  банков,  которые, к сожалению, пока я 
 я                             - 105 - я 

 еще  нашему правовому базису не очень доверяют и во многих

 случаях  ставят  условия.  Для того, чтобы дать кредиты на

 судостроение  и обновление флота -обязательная смена флага

 и  обязательная, значит, подпадание под юрисдикцию другого

 государства.  Речь  идет,  в  основном,  о  так называемом

 удобном   флаге.   То   есть  Комиссия  считает,  что  нет

 необходимости   сегодня   создавать   такие  экономические

 сложности  и  в  без  того  сложной  ситуации  украинского

 судовладельца.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  До  20... Я вибачаюсь, по 32-ій статті є ще

 зауваження?   Згачить,   я  думаю,  що  пояснення  дані  всім

 зрозумілі... Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти

 32-гу статю, прошу проголосувати.

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

      Рішення прийнято.

      33-я...  34-та... 35-та.. Щас, одну хвилиночку. Тоді хто

 за 33-ту, 34-ту - прошу проголосувати.

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

      Рішення прийнято.

      Будь  ласка по 35-й. Хто там, Рябець? Нажміть кнопку,

 мені ж не видно. я 
 я                             - 106 - я 

 

      РЯБЕЦЬ.   Шановний   Олександр  Миколайович,  шановні

 народні депутати! Нам завчасно роздано проект закону, який

 ми  обговорюємо  у  другому  читанні.  У кожного народного

 депутата  був  час  для  внесення  необхідних  зауважень і

 пропозицій  до  проекту  закону.  Є  загальне  правило -на

 голосування  виноситься  лише  ті  пропозиції,  які були у

 встановленому  порядку  внесені  і  відхилені  комісією. Я

 думаю,  що  кожен  народний депутат, який себе поважає, не

 буде  голосувати  з  голосу  зауваження  і  пропозиції  до

 проектц  закону.  І  цю  практику нам необхідно припиняти.

 Якщо  є  потреба,  Верховна Рада може прийняти рішення про

 необхідність  стретього  читання  цього  проекту закону. І

 треба  йти  по  закону  так,  як  він  є,  постатейно  і з

 урахуванням   зауважень   (..........)   яка  нам  роздана

 завчасно.  А  так  ми  будемо  цілий  тиждень приймати цей

 закон.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю , що зауваження слушне.

      З процедури чи по 35-й?

      По 35-й, Паламарчук.

 

      ПАЛАМАРЧУК.  Шановний  доповідачу, є така пропозиція,

 тому  що  Мінтрансом України не враховані деякі принципові

 пропозиції  в галузі екології, а саме: (..........) статті

 35  у  перелік  документів  не  включений  журнал нафтових я 
 я                             - 107 - я 

 операцій,  який  передбачений як конвенцією, так і діючими

 на  цей час національнами правилами реєстрації операцій із

 шкідливими  речовинами.  Цей  журнал  -це  документ,  який

 тільки і дає можливість виявити винуватнця забруднених вод

 морських і притягнути його до відповідальності.

      Дякую. Будь ласка, врахуйте це.

 

      _______________ Спасибо, я единственно прошу обратить

 внимание  на  начало  статьи  35. "Судно повинно мати такі

 основні  судові документи...". Здесь переччислен далеко не

 полный  перечень  фактически  тех  документов,  которые по

 нашим  подзаконным  актам и правилам должны быть на судне.

 Мы   почитали  ваше  предложение  -нет  никаких совершенно

 возражений       против      введения      дополнительного

 санитарного(..........), который фактически ведется.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Погодимся  з пропозициєю? Хто за те, щоб

 прийняти 35 статтю з цим доповненням, прошу проголосувати.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      По 36-ій нема зауважень, по 37-ій нема зауважень, 38-

 ма  -враховані зауваження, 39-а -зауважень не було, 40-а -

 враховані зауваження.

      Тоді  я  ставлю  на  голосування хто ха те щоб 36, 37 я 
 я                             - 108 - я 

 прийняти прошу проголосувать.

 

      Рішення прийнято.

 

      По  37,  я вибачаюсь по 38 Паламарчук, немає. Нажміть

 кнопку у кого є зауваження по 38, з місця кнопочку нажміть

 щоб висвитилось.

 

      Нема  по  38. так нажміть кнопку Стецький, так сядьте

 на своє місце і нажимайте кнопку. Віттович будь ласка.

      38 стаття.

 

      ВІТОВИЧ. 275 Олег Вітович УНО УНСО.

      Олександр  Миколайович я все-таки хотів би підтримати

 пропозицію  по  слову  колеги  депутата  Ілясевич  і  мені

 здається  що  стаття  38  у  попередній  редакції  там  де

 присутній  слова  український  регістр  судноплавства  або

 більш  досконале  і  голосувати її треба саме в попередній

 редакції.

 

   (Шум в залі)

 

      ___________Я  хочу пояснить вот такую вещь. Мы должны

 учесть,  что  как  только этот документ станет Законом, на

 следующий   день  или,  максимум,  через  полтора  дня  из

 расчета  -у  нас  660 судов, которые подлежат техническому я 
 я                             - 109 - я 

 конвенсиональному  и классификационному надзору. Документы

 выдаются на три года. 660 разделить на 3 -220 судов в год.

 Делим на колличество рабочих дней -каждый день нужно кому-

 то  выдавать  или  продлевать  документы  с осуществлением

 фактического технического надзора.

      Сегодня  этот  орган  не  создан.  Его нет физически.

 Значит,   если  мы  примем  Закон  в  редакции  украинской

 регистра   судоходства,   хначит   мы  просто  парализуем,

 остановим весь флот.

      Я   вас   очень   прошу,  не  допустить  этого.  Это,

 действительно, очень серьезная вещь.

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Ще  зауваження  по  38.  Немає?  Я ставлю на

 голосування 38 статтю. Ратушний, будь ласка.

 

      РАТУШНИЙ.  Шановні  колеги,  шановний  доповідачу,  я

 думаю,   що   це  формулювання  або  і  дає  можливість  і

 користуваться  регістром,  який  зараз  діє  в міжнародній

 практиці   і   пришвидшити   питання   створення   справді

 українського  регітстру.  Я  думаю,  що (..........) слово

 власне  не  заважає  і  та  редакція,  яка  була, можна її

 залишити  в  тій,  якій  вона  була  без  цієї  зміни,  що

 запропонована.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю на голосування. Включить, будь я 
 я                             - 110 - я 

 ласка,  систему.  38  статтю,  з  тим поясненням, яке  дав

 доповідач.

 

      За -

      Рішення прийнято.

      39,  будь  ласка.  40. Немає. 41. 42. Значить, хто за

 те, щоб проголосувати за 39-41 прошу включить систему.

 

       ЗА -

       ПРОТИ -

       УТРИМАЛОСЬ -

      Рішення прийнято.

      Запорожець, будь ласка. 42-га стаття.

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ

 

      42-я  статья  "Морські  вимоги". Речь идет о вымогах, на

 підсьтаві   яких  судно  може  бути  арештовано.  Значить,  є

 пропозиція...  Ну,  ситуация  такая,  что имеют место случаи,

 когда  иностранные  суда нарушают... Ну, совершают разрушения

 навигацинного   оборудования   (например,  имел  место  навал

 израильского  судна  на маячное сооружение. Судно иностранное

 спокойно  ушло,  никаких,  так  сказать, компенсаций по этому

 поводу  не было сделано...). Поэтому предложение такое. Что в

 этой  статье  добавить  пункт  24,  как основание, за которым

 судно  может  быть  арестовано,  добавить  рункт  24  в такой я 
 я                             - 111 - я 

 редакции: пошкодженням навігаційного обладнання.

 

      ___________  Я  прошу  просто  посмотреть  статью  80-ю,

 которая  называется "Затримання суден і вантажів". Здесь есть

 такая  фраза,  что  в  случае  повреждения  любого  портового

 оборудования  и  груза решением начальника порта или капитана

 порта судно пожет быть арестовано в течение... на срок до 3-х

 суток,   в   течение   которого  должно  быть  решение  суда,

 арбитражного  суда  или  морской  арбитражной  комиссии.  Это

 положение соответствует международным нормам, нежелательно от

 них отходить.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Погодились?  Да.  Депутат Запорожець - слово

 дається.  Я  ставлю  на голосування 42-гу статтю, будь ласка.

 Включіть, будь ласка, систему.

 

 

      "За"

      Рішення прийнято.

      Стаття 43 зауважень не було, 44 -не було. Стаття 45 -

 нема зауважень.

      46 -нема, 47 -нема, 48 -нема, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

 55,  56,  57,  58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

 69,  70.  Єсть пропозиція до 70, а потім дальше підем, щоб

 воно  лешге  перечислять. Будь ласка, включіть систему. По

 семидесяту включно. я 
 я                             - 112 - я 

 

      За

 

      Рішення прийнято.

      71, не було зауважень, 72, 73.

      (Шум в залі)

      71? Третя.

      Тоді ставлю на голосування 71, 72. Включіть систему.

 

      За

 

      Рішення прийнято.

      Будь ласка, 73 стаття. Роєнко по 73.

 

      РОЄНКО.

      Роєнко,   423   Уманський   виборчий  округ,  фракція

 комуністів.

      По  статті  73.  У пункті першому написано: "Морський

 порт є державним транспортним підриємством призначеним для

 обслуговування  суден..."  і  так  дальше  по тексту. Була

 внесена  пропозиція  народним  депутатом  Кармазіним,  щоб

 частину  третя  повинна  бути  вилучена, яка говорить: "На

 території  порту  можуть  діяти  підприємтса і організації

 всіх  форм  власності,  метою  і  видом  діяльності яких є

 обслуговування   суден,   пасажирів   і   т.  д."  Тому  є

 пропозиція: поставити на головування пропозицію Кармазіна, я 
 я                             - 113 - я 

 щоб  цей  пункт  вилучити,  раз є морський порт державним,

 тоді воно не стикується і багато господарів, як ви знаєте,

 ні  до якого порядку не прводить. І може використовуватися

 тоді  цими всіма підприємцями, які там будуть працювати, в

 своїх  інтересах.  Тому  ще  раз  вношу  пропозицію: пункт

 третій вилучити, тобто пропозицію Кармазіна проголосувати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Найда. Депутат Найда.

 

      НАЙДА.

 

       396 округ, фракция коммунистов, Найда.

      Я вношу предложения: давайте тогода, прежде исключать

 и согласиться с предложение Кармазина, разберем статьи 116

 об агентировании, и 92 о лоцманских делах. Потому что если

 мы   проголосуем   в   агентировании   и   поддержим   тем

 многорыночные  отношения,  и  в  лоцманах  кажному лоцману

 дадим право плавать, то мы ни в коем случае не имеем право

 исключать,  иначе  будет  полный  беспорядок  в  порту.  И

 дописать  здесь,  что  работают  все  в  порту  только  на

 основании договоров.

      Поэтому два варианта: либо мы сейчас рассматриваем 73

 статью  и  добавляем слова: "работают все, но на основании

 договоров". Это первый вариант.

      Второй.  Оставить 73 статью, рассмотреть лоцманские и

 агентские дела, потом вернуться к 73- ей. я 
 я                             - 114 - я 

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить. Запорожець 286.

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ.  286  Николаев,  я  хочу присоединиться к

 обоим      выступающим     действительно     стаття     73

 кореспондируеться со статьей 92 и 116 поэтому мне кажеться

 у  нас  регламентом предусмотрено такая возможность сейчас

 голосавние  по  статье  73  опустить  и после рассмотрения

 статей  92  и  116  когда  принципиально  решен  вопрос  о

 возможности деятельности различных типов предприятий в оду

 тогда  вернуться чтобы привести в соответствие 73 статью с

 тем результатом который будет по голосованию упомянутых статей.

 

      ГОЛОВА. Дрогоморецький не настаює.

      Депутат Дрогоморецький будь ласка.

 

      ДРОГОМОРЕЦЬКИЙ.  Хочу поддержать всех аротаров потому

 что  по  су  ществу статья 73 это есть косвенная поддержка

 предложений,  по  изменении  статьи 116 без решения статьи

 116   по  агитированию  и  статьи  по  восмоской  проводке

 обсуждать эту статью нельзя, категорически.

 

      ГОЛОВА.Внесена пропозыція поки що не голосувати за статью 73

 а  йти  дальше  а потім коли будемо розглядати 116 до цієї

 статті повернутись, нема інших думок. я 
 я                             - 115 - я 

 Ставлю  на  голосування,  хто  за  дану  пропозицію  прошу

 проголосувати.

 

 

      "За"

 

      Рішення  прийнято.  74.  75.  По  74 немає зауважень?

 Немає. Ставлю статтю 74 на голосування.

      Хто за дану статтю?

      Будь ласка, включіть систему.

 

      "За"

 

      Прийнято рішення. По 75 статті -зауваження. Кармазін.

 Депутат Кармазін.

      Немає зауважень?  Піліпчук? Нема Піліпчук?

 

      ____________ Є, є.

 

      ГОЛОВА. Є?

 

 

      _______________    Олександр   Миколайович,   шановні

 депутати,  на  думку  екологічної  комісії,  дуже складною

 виявляється  стаття  75, пункт 8-7, де іде мова про те, що

 ефективні   заходи   вживати   для  приняття  (..........) я 
 я                             - 116 - я 

 забрудненних і стічних вод, що містять нафту і так далі.

      Але  нас  хвилює  особливо  те,  що  стосується інших

 речовин,    шкідливих    для   навколишнього   природнього

 середовища  і  здоров"я людини. І тут власне мова може йти

 про ситуацію, яка вскладнить епідеміологічну, радиаційну і

 хімічну  обстановку. Саме під цим приводом можуть капітани

 судна давати розпорядження про здачу для (..........) всіх

 шкідливих відходів.

      Я  би  пропнував, щоб фразу "інших речовин, шкідливих

 для   навколишнього   середовища  і  здоров"я  людини"  не

 включати  в  75  статтю, в 8 пункт. І тому, що речовини ці

 капітан   судна   повинен   здавати   для  (..........)  в

 утановленому  порядку  відповідним службам, а не скидати в

 порта,  де  для  цього  не  має  відповідних  умов  і  для

 (..........)   справді   виникнуть   надзвичайно   складні

 ситуації.

      Я  гадаю,  що  це  може    власне   бути розглянуте і

 прийняте розумно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Запорожець.

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ.  Значит,  по  75,  там  э  третий  пункт,

 который   говорит   о  том,  что  "...  нагляд  за..."....

 "утримання   в   справному   стані  засобів  навігаційного

 устаткування  на підхідних каналах і в екваторії порту..."

 Здесь  ситуация  такая,  что есть какие-то засобы, которые я 
 я                             - 117 - я 

 относятся к веданию порта или находятся во владении порта.

 И есть такие, которые не относятся. Поэтому надо уточнить.

 В  предыдущем  пункте,  во  втором,  там  есть:  "електро-

 радіонавігація,  що  перебуває  у володінні порту...". І в

 третьому пункті те ж саме зробити, уточнити.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Рудченко.

 

      (Шум в залі).

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Паламарчук. Найда. Паламарчук, є зауваження?

 

      ПАЛАМАРЧУК. Немає! Вже немає.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає вже. Найда, будь ласка.

 

      НАЙДА

 

      (396, фракция коммунистов).

      Ну,   можно,   наверное,   согласиться   с  предложением

 уважаемого   депутата  Запорожца  и  дописать,  что  то,  что

 принадлежит порту...

      В  отношении 7-го и 8-го пунктов. Мы по-другому записать

 не  можем - это  принято  предложение  вашей же Комиссией! Не

 обязательное  принятие  всех  этих  веществ вредных, а только

 принятие  эффективных  мер.  По-другому - уйти  от требований я 
 я                             - 118 - я 

 международных Конвенций - мы уйти не можем. Пускай капитан нам

 дает  заявку,  мы  посмотрим,  сможем  мы принять то или иное

 смиття или не сможем. И только после этого... Так мы на своей

 Комиссии  решили,  и  здесь отступлений других просто быть не

 может.  Поэтому  я  прошу  народных  депутатов  согласиться с

 формулировкой,  которая  по  7  и по 8 пункту предложена в

 окончательной редакции.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Григорович. Нема.

      Тодоров.

      (Шум у залі)

 

      ТОДОРОВ, 185, Бержянск, Фракція коммуністи України.

      Уважаемый  Александр  Николаевич,  статья  75 пункт 6

 никого  ничем  не  обязывает. Поэтому я прошу заменить его

 следующим.   "   Порти  повинні  бути  обладнані  очисними

 спорудами,  хімічними  або  біологічними  обладнаннями для

 знешкодження    шкідливих    речовин   для   навколишнього

 середовища   і   здоров'я   людей,   переробки  безпечного

 складування  або захоронення виробничих побутових та інших

 відходів".  Цей  пункт  шесть  в этом Законе, он не о чем,

 никого  не обязывает ничем. По-этому, я прошу заменить его

 отетим сказаным. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Э  зауваження по 75 статті? Значіть, внесені

 зауваження  по  сьомій,  восьмій.  Одні внесли зауваження, я 
 я                             - 119 - я 

 Філіпчук, і вніс зауваження по даній статті депутат Найда,

 що  погодився  з  той  редакцією,  яку  ми маємо з вами на

 руках.  Я  ставлю на голосування ту редакцію, яку ми маємо

 на руках.

      Хто  за дану редакцію сьомої і восьмої статті, пункту

 даної статті, прошу проголосувати.

 

      За

 

      Рішення прийнято в цій редакції.

      По статті третій, вніс пропозицію депутат ...

      (Шум в залі)

      А скільки?

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я прошу: включіть систему, переголосуєм.

 Я ставлю на голосування ту редакцію, яка є.

 

      "за"

 

      Одну  хвилиночку.  Ну,  не надо. Ми розуміємо, що для

 прийняття  рішення нам треба 201 голос. 193 проголосувало.

 Я  ставлю на голосування пропозицію депутата Филипчука, ті

 зміни,  які  він  вніс  по  сьомій і восьмій позиції даної

 статті. Будь ласка, включіть систему.

 я 
 я                             - 120 - я 

      "за"

 

      Теж  не  прийнято. Я ставлю втретє. Я ставлю втретє в

 тій  редакції,  яка  перед  вами  лежить.  Сьома  і восьма

 позиція 175 статті. Хто за те, щоб в цій редакції прийняти

 ці  пункти,  сьоми  і восьми, прошу проголосувати (без тих

 змін, які вносилися).

 

      "за"

 

 

      Прийнято.

      По третьому пункту вносив пропозицію депутат Запорожець.

      Я  по  порядку  ставлю  тексти  які  есть  а потім ту

 пропозицію яку вніс депутат. Хто за те щоб проголосувати в

 тій  редакції  в  якій дано в тексті, даного проекту, будь

 ласка включить систему третій пункт.

 

      Я прошу не шуміть бо один одного не чуть.

 

      Прийнято.

      По   пункту  6  цієї  статті  депутат  Тодоров,  уніс

 мотивуючи що ця редакція нікого нічо нічим не зобов"язує.

      І запропонував свою редакцію.

 

      Я  ставлю  на голосування, хто за пропозицію депутата я 
 я                             - 121 - я 

 Тодорова  і  в  його  редакції  про це з голосу, но в його

 редакціі, будь ласка.

 

      Не прийнято.

      Я  ставлю  в  цілому  статтю  в  тій редакції, з тими

 поправками, за які ми проголосували. Будь ласка. 75 статтю

 в цілому.

      Включіть, будь ласка, систему.

 

      "За"

 

      Прийнято. Стаття 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

 Ставлю  на голосування по 83 включно, будь ласка, включить

 систему.

 

      За -

      Рішення прийнято.

      Будь ласка, по 84. Хто у нас Найда.

      (Шум в залі)

      По 84 єсть у вас. Немає. Нащо ж ви нажали кнопку. 119

 включить, будь ласка. Юхимчук.

 

      ЮХИМЧУК.   Олександр   Николаевич,   у   меня   такое

 предложение,  очевидно  эта  сатья  прикрепляется к 73. Вы

 внимательно   прочитайте,  здесь идет очевидно речь о том,

 что  имеется  в  виду государственный порт. А в 73 статье, я 
 я                             - 122 - я 

 там  же  указано, что на территории государственного порта

 могут  быть  и  частные предприятия, поэтому я считаю, что

 (..........)  к 73 и давайте ее тоже отложим пока.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви  маєте на увазі по 73 статті?

      Ми  домовились, що ми до 73 повернемось, коли дійдемо

 до 116. Потім разом розглянемо.

      По 84, будь ласка. Є зауваження по 84?

      Юхимчук.

 

      ЮХИМЧУК.  Шановний  Олександр Миколайович, я пропоную

 до  статті  84  пункт  3  добавить  такий  вислів:" Розмір

 портових  зборів  установлюється  Міністерством транспорту

 України  та відповідними органами місцевої влади за місцем

 знаходження  порту,  так  як  це  єсть,  одна з прерогатив

 місцевих органів влади.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дайте,  будь  ласка,  пояснення. З такою

 можна погодиться?

      (Шум у залі)

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну  минуту,  я вам дам слово, не чуть.

 Дайте слово., будь ласка, депутату Найді.

 

      НАЙДА, 3396, фракция коммунистов.

       Статья  84, "Портовые сборы" она полностью учитывает я 
 я                             - 123 - я 

 все  международные  требования.  Здесь  могласовано все. И

 нельзя отдавать ни в коем случае регионам.

 Регион   имеет   свои  взаимоотношения  с  государственной

 организацией -морской порт. А то на сегодняшний день у нас

 Крым   устанавливает   свои   портовые  сборы  практически

 перекрыл  провход  в  Мариуполь  и  Бердянск  всех судов и

 иностранных  и  наших.  Все  удовольствия для Крыма, этого

 много  для  Крыма  и Керчи. По-этому, это дело государства

 заинтерисовывать  в обкеме работы, привлечении обема работ

 должно  государство,  и  ни  в  коем  случае регионам этот

 документ отдавать нельзя. Это право отдавать нельзя.

 

      ГОЛОВА. Ще по 84 э зауваження?

      (Шум в залі)

      Немає?

      (Шум в залі)

      Чаплюк, немає. Паламарчук?

 

      ПАЛАМАРЧУК.

 

      91, Паламарчук.

      Значить, шановний доповідачу!

      Є  така  ще  пропозиція, щоб в першому абзаці, будьте

 уважні,  виключити  слово  "маячний".  Другий абзац почати

 такими словами: "Маячний збір та..." далі за текстом слово

 "... можуть включити..." і далі за текстом. Приклад: тому я 
 я                             - 124 - я 

 що   Миколаївський  вузькосудоходний  канал  потребує  вже

 примусової  лоцманської  проводки  тому,  що  він  вже  не

 очищений. Це по-перше.

      Ви  самі  знаєте,  та  справа,  яка  щас  є,  буї  не

 окрашені,  кольору  ніякого немає, тільки надпис -зелений,

 червоний,  чи  далі.  Тому  я  прошу внести ці зауваження.

 Дякую.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Шевченко.

 

      ШЕВЧЕНКО.

 

       Абзац  третий  статьи 84 надо записать в редакции не

 Министерства   транспорта   Украины   за   погодженням   з

 Міністерством  економіки,  а  Кабинетом Министров Украины.

 Потому  что портовые сборы -это те же самы налоги. И налоги

 для   всех   устанавливаются  Кабинетом  Министров,  а  не

 отдельным   министерством.   Поэтому   я  прошу  депутатов

 поддержать  это предложение в редакции Кабинета Министров,

 а не отдельными министерствами.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Погодимся? Ще є зауваження? Немає. Тоді я

 ставлю  статтю  184 з тими доповненнями (там одне невелике

 по  маячному  -тоже  погодились. Не погодились?), я ставлю

 тоді  в  тій  редакції,  яка запропонована Комісією з тими я 
 я                             - 125 - я 

 змінами і те, за що сказали в редакції Кабінету Міністрів.

 Я  ставлю  на  голосування  в  такій  редакції  цю статтю.

 Включіть, будь ласка, систему.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

 85-а, 86-а 85, 86,, 85 Манчулін я ставлю 85 на голосування

 Григорович будь ласка 85.

 

      ГРИГОРОВИЧ. Шановні колеги. Річ у тім що тут є досить

 великий  ухил  у  95  статі  прошу  зі  мною погодитися що

 поваинні    дотримуватися    режиму    митний    кордоного

 санітарного,  навіть написала фіто-санітарного режиму. Але

 зроблено  величезне  упущення,  спробуйте  собі  уявити із

 індійських вод прибуває судно у одеський порт, а там  чума.

      Чому    не    всатвлено    найголовніший   санітарно-

 епідіміологічний режим тому що коли судно помиє до зрошень

 то    буде    санітарний   але   снітарно-епідеміологічний

 включаеться  в  зовсім  дотримання карантину, показали нам

 наскількинас  потрібновсе-таки санітарний епідеміологічний

 режим  по  всій Україні, а для суден тим паче, тому я дуже

 прошу цю актуальну  поправку внести і проголосувати. Дякую7

 

      ГОЛОВА. Погодився з пропозицією депутата Григорович.

      Одну  хвилиночку  ну не я поставив на голосування хто я 
 я                             - 126 - я 

 за  те  щоб внести по 85 статю попраку депутата Григорович

 прошу проголосувать.

 

      Поправка не прийнята, ще будь ласка зауваження. Немає

 тоді я ставлю цю статтю на голосування.

      В  тій  редакції  яка  є  в данному тексті будь ласка

 включить систему.

      (Шум в залі)

      Машина вже втомилася.

      (Шум в залі)

      Ну  не  було  звука.  Ну  от  счас,  одну хвилиночку.

 Втомилася  машина.  Включіть,  будь ласка. Голосуєм. За 85

 статтю.

 

      "За"

 

      Прийнята стаття.

      86.

      Одну  хвилиночку.  Шановні  депутати,  регламент.  Ми

 повинні  порадитися  з вами. Ми використали той регламент,

 який   затверджений.   Не   будем   сьогодні  продовжувать

 розглядати після перерви, чи будем працювать в комісіях?

 Працюєм в комісіях?

      Я  ставлю...  Я  думаю,  що нам надо було б цей Закон

 розглянуть і прийнять.

      Я  ставлю  на  голосування,  щоб ми зробили перерву і я 
 я                             - 127 - я 

 після  перерви доопрацювали цей Закон до кінця. Хто за те,

 прошу проголосувати. Поіменно голосуєм.

 

      За -

      Я не зрозумів, чому не голосують 44 проти... Значить,

 таким чином після перерви працюємо в комісіях.

      Оголошується  перерва  до  десятої  години  ранку.  І

 працюєм в комісіях.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку