ЗАСІДАННЯ  СОРОК  ПЕРШЕ

с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

У к р а ї н и   7  г р у д н я   1994 р о к у

10.00 година

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

 

      ГОЛОВА.  Добрий  ранок,  шановні  народні  депутати і гості сесії!

 

     Прошу всіх приготуватись до реєстрації, маючи на увазі депутатів. Прошу включити систему!

 

      В  залі зареєстровано 313 народних депутатів. Ранкове засідання оголошується відкритим!

 

      Принагідно  хочу  доповісти  вам про те, що вчора, не дивлячись  на  те, що зареєстровано було вранці 275 (яерез

 об'єктивні  причини  запізнилося ще 49 депутатів і було... брало  участь  324  депутати), відсутніх було з відомих, в

 тому  числі...  (мається  на  увазі - з поважних причин 65 депутатів)   і   було   відсутніх  з  невідомих  причин  5

 депутатів.  Списки, якщо є потреба, я можу вам роздати для ознайомлення.

 

      Перед  початком  засідання  я хотів би... Вірніше, ми починаєм засідання, але треба спочатку вирішити кілька

 питань.

 

      Перше з них таке. Вчора на засіданні ви проголосували включення  сьогодні  в  порядок  дня  після  обіду,  після

 шістнадцятої  години  інформації  по  тому питанню, яке ми вчора  не  закінчили, счебто, питання, пов'язані з ціновою

 політикою,  з  виконанням  нашої  постанови Верховної Ради пов'язаної   з  733  постановою  Кабінету  Міністрів,  яка

 стосується зміни цінової політики. Учора ввечері відбулася нарада  керівництва  Верховної Ради із прем'єр-міністром і

 віце-прем'єр-міністром  і  на  цій  нараді  були з'ясовані обставини підготовки цього питання. Ми вирішили звернутись

 до  вас  з  такою  пропозицією.  В зв'язку з тим, що є ряд пропозицій  дощо  ціноутворення і ці пропозиції потребують

 час  на  аналіз  і  підготовку,  пов'язані,  наприклад, із граничною  межою торгових націнок, з єдиною ціною на зерно

 тощо,  а також зважаючи на те, що обстеження споживчих цін буде  лише  за  станом  на  восьме  десяте, тобто, зробити

 об'єктивний  аналіз щодо тенденції, пропорції, одержати ті таблиці,   на   які   посилились   вчора   ряд   депутатів

 порівняльн  таблиці маються на увазі, можна лише одержавши цю інформацію, сьогодні  ще немає.

 

      Крім  того,  є  ряд  позицій  в  нашій постанові, які визначають  термін  виконання  до  10  листопада.  Тому ми

 просимо   вас,   щоб  у  п'ятницю  на  засіданні  Президії Верховної  Ради, розширенному засіданні Президії Верховної

 Ради   і   широким  показом  може  й  в  засобах  массової інформації,   ми   заслухали  Кабінет  Міністрів  з  цього

 переліку  питань,  який  ми  розпочали учора, а у вівторок наступний  на основі вже реалізованих пропозицій і аналізу

 виконання  нашої  постанови  щодо  тих  пунктів, термін їх закінчується  10  числа,  ми  могли  зробити  вже  по всіх

 пропозиціях  такий  конструктивний  аналіз  ходу виконання нашої  постанови.  І  щоб  ви  на  цей же час одержали всі

 порівняльні  статистичні дані, порівняльні таблиці про які згадували  вчоря  ряд  депутатів.  Якби  ви  не проти були

 такого  варіанту,  то я просив би вас зняти сьогодні після обіду  розгляд  цього  питання, перенісши його на вівторок

 наступного  тижня.  Якщо  не заперечуєте, тоді я ставлю цю пропозицію на голосування.

 

      Хто за це? Прошу проголосувати.

 

      За

 

      Рішення   прийнято.  Просить  з  мотивів  голосування Марченко. Будь ласка. Сумська область.

 

      МАРЧЕНКО.

      Уважаемый   Александр   Александрович,   я   все-таки призываю   вас   соблюдать   Регламент.   Вы  внесли  свое

 предложение   и   сразу  поставили  на  голосование.  Были аргументы  по  мотивам  и  по  процедуре, которые бы могли          

 скорректировать. Это первое.

 

     Второе.   Когда   принималось  Постановление  Кабинет Министров, в частности, был согласен с этим Постановлением хотя   бы   по   срокам  подготовки  информации  депутатам  Верховного  Совета.  Я  обращаю внимание ваше как депутата прошлого  созыва:  нас  за  нос  по  ценовой  и заработной  политикеводил  Иван  Степанович  с августа месяца прошлого года.   Сегодня  эта  порочная  политика  продолжается.  И пользуясь   тем,   что  находится  премьер-министр  здесь, Виталий  Андреевич  Масол,  вы  хорошо  знаете: рабочий не выполнит  или  не  выйдет не один день -прогул, его лишают заработной  платы,  премиальных  и  т.  д.  У нас стало за правило, что Кабинет Министров, соглашаясь с Постановлением Верховного  Совета,  выходит  сюда,  зная, что имеются все возможности Постановление это перенести. И ни один человек из  Кабинета  Министров не уволен за неподготовку проекта, за неподготовку решения.

 

      Поэтому  я  считаю  и  прошу  вас  и  весь  Президиум

 Верховного  Совета  работу  Верховного Совета поставить на

 конструктивную  жесткую основу, иначе мы из кризиса страну

 не выведем.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Ясно, дякую. Давайте так: хто посилається на

 минуле...  як  кажуть,  хто старе згадає, тому... не будем

 дальше  говорити.  Я просив би не посилатися на недоліки у я 
 я                              - 5 - я 

 попередній   роботі   повереднього   парламенту,  бо  і  в

 нинішньому  їх  недостач  хватає, по перше, а по-друге я ж

 вам   обгрунтував   необхідністьна  10  число  перенесення

 розгляду цього питання на 10 число оскільки на 10 число як

 раз  і передбачаються ті пункти виконання тих пунктів, які

 ми визначили.

      І пояснив чому статистика дає інформацію за станом на

 скажем на 5 число 8 числа можно тільки обробляти.

      Тому я просив би прийняти питання до нього не будем повертатися.

      Є пропозиція6 Шевченко із Київської області.

 

      Почекайте не голворить поки вас включить.

 

      ШЕВЧЕНКО.  Шановний головуючий, запровадження способу

 виступу  у  нас  ввід  місць а не від мікрофонів безумовно

 десциплінувало   наш  зал  і  це  прекрасно  кілька  років

 простоювала  апаратура  ми  нею  не  користувалися  однако

 аналізуючи як у нас проходять засідання впадає в око раз о

 раз  виникає  необхідність  комусь виступити з процедурних

 питань  з якись зауважень на останньому етапі, цеб то тоді

 коли  з"являються  найцініші пропозиції, очевидно що ви як

 головуючий  не  можете контролювати ситуацію 400 чоловік у

 залі  пам"ятаючи їхні округи, і мимо волі трапляється так,

 що  в  нас  Верховна  Рада  в цей момент перетворюється на

 театр  кількох  акторів, а всі інші просто сидять не маючи

 можливості ніякої виступити. я 
 я                              - 6 - я 

      Прохання  якось  відрегулювати можливо навіть в цьому

 випадку  користуватися мікрофоном тому що в такому випадку

 мікрофона  не  потрібно стають і нарешті ще одне можливо с

 приводу того, с того приводу що говорив попередній депутат.

      Я проаналізував, як працювала попередня Рада і як

 працює Рада нинішня. Упадає в око така обставина: що в нас

 нанівець звеглася суто законотворча робота Верховної Ради.

      Верховна Рада перетворюється на критиканський орган,

 яка весь час дає доручення щось розробляти і виносити, а

 сама мінімум розробляє законотворчих документів. Тоді як

 попередня Рада дуже багато працювала у комісіях і брала

 ініціативу на себе.

      Тому я пропоную мати на увазі цю обставину, от і не

 сильно нам натискати на те що ми тут можемо і комусь даємо

 доручення і контролюємо, а самі чекаємо, що нам подадуть.

 

      ГОЛОВА. Дякую, і вам і просив би всіх припинити

 обговорення з цього питання.

      Тут все ясно. Так? Друга пропозиція моя стосується

 потреби, термінової потреби увести в склад Вищої

 кваліфікаційної комісіі і суддів, представників від нашого

 депутатського корпусу.

      Я  просив  би  це  питання абсолютно небагато вимагає

 часу, я просив його сьогодні включити в порядок дня. Тобто

 хто  за  те,  щоб включити це питання в порядок дня? Прошу

 проголосувати. я 
 я                              - 7 - я 

 

      За -

      Рішення  прийнято.  І  я  просив  би  вас  на руках є

 перелік  питань,  які на сьогодні пропнуються, я просив би

 цей перелік також схвалити на сьогодні, затвердити порядок

 дня  на сьогодні. Чи є у когось зауваження? Будь ласка. 81

 округ.

      Одну  хвилиночку  до порядку дня давайте скільки часу

 ми   відведем   на   ці.  10  хвилин.  Хто  за  10  хвилин

 проголосуєм.  Коли говорити лаконічно, можна встигнути все

 сказати.

 

      За -

      Прийнято   рішення.  Хто  хоче  висловитися  з  цього

 рішення    прошу   запишиться   на   виступ.   З   приводу

 сьогоднішнього переліку питань. Дякую, опублікуйте список.

 Прошу.  Слово  має  Кочерга,  будь  ласка.  Ну,  давайте в

 порядку  виключення,  оскільки  я  вже назвав 81-й... 81-й

 округ! 81-й, оскільки я його вже оголосив!

 

      КОЧЕРГА

 

      Александр  Александрович! Большая просьба! Сегодня не

 только, я думаю, что в моем округе и других округах крайне

 тяжелое  положение  с  обеспечением  газа и электроэнергии

 промышленных предприятий. Останавливаются заводы и то, что я 
 я                              - 8 - я 

 мы сегодня будем с вами обсуждать - оно уже никому не будет

 нужно,   если   остановятся  предприятия,  останавливаются

 компрессора  по  отсутствию  электроэнергии, по отсутствию

 газа  отстает  полностью  металлургическое производство...

 Поэтому,  поскольку  присутствует Виталий Андреевич Масол,

 просьба   доложить  его  сегодня  Верховному  Совету,  что

 предпринимает   правительство  для  того,  чтобы  работали

 предприятия и были обеспечены газом. И бытовые тоже нужды,

 естественно!

 

      ГОЛОВА.  Дякую. Але справа в тому... Він може зробити

 таку   інформацію.   Я   вранці  сьогодні  мав  розмову  з

 Президентом,  і він теж займається цим питанням, і Віталій

 Андрійович  з  ним зустрічається буквально через годину. І

 тоді.... Я думаю, може, тоді бууде детальніша інформація -

 можна було б зробити пізніше.

      Віталій  Андрійович, давайте так, тоді ми це питання,

 оскільки  ми  домовились  таким чином, якщо питання ми про

 продовження  питання, що ми вчора розглядали, перенести на

 вівторок,   то   тоді  ми  відпустимо  Кабінет  Міністрів,

 прем'єра,  зокрема.  Але  якщо  є інформація, нехай він її

 зробить  з  місця,  а потім ми його відпустимо, а ці десяь

 хвилин на питання ми потім використаємо.

 

      ____________ Будь ласка, Віталію Андрійовичу.

 я 
 я                              - 9 - я 

      _____________ По-перше, я, значить, ми практично весь

 газ,  який підписали контракт з Росією, 52 млр. кубометрів

 газу  використали, але не розрахувались. Головна причина -

 те,  що  багато  піприємств  не  розраховуються  за газ. В

 Москві, коли я був у той разу підписали 4 млр. додатково і

 постачання  газу там розрахунки йдуть більщ-менш сьогодні,

 а  нам  на  місяць  потрібно приблизно на грудень 7-8 млр.

 кубометрів   газу.   Цей   газ  повинен  був  поступати  з

 Туркменістану.  Але в Узбекистані, він йде через територію

 Узбекистану,  і  на  території  Узбекистану  є  аварія. Ми

 Туркменського  Газу  зовсім не отримуємо. Тому ми сьогодні

 живемо  за  рахунок  російського  газу.  Вчора  до  Москви

 полетів Шековалко, разом із коломієвим для вирішення цього

 питання.  Ми завтра теж їдемо до Москви, де будемо вивчати

 ще це додатково питання з точки зору може нам додатково ще

 Росія  буде  постачати газ. А той газ з Туркменістаном, ви

 знаєте  там  вцілому  ситуацію,  яка є, вона дуже складна,

 тому  що  в свій час, коли приймається рішення, я хотів би

 до  вас  звернутись  з таким проханням. Чи було це питання

 гото...,   да   готовилось,   це   питання  було...  через

 комерційні     структури,    республіка    опрацювала    з

 Туркменістаном,  потім ми пропонували ще іншим комерційним

 структурам  отримувати  газ на Україну, робити розрахунки.

 Що ми зробили? Я не буду казати хто що друкував в газетах,

 але  практично ці структури півтора місяці не працюють. То

 давайте  ми  ж  будемо  вирішувати всі питання разом, а не я 
 я                             - 10 - я 

 шукати  десь  у когось де хто щось є практично ворог. Тому

 ситуація така: 4 міліарди кубометрів газу з Росії у нас на

 грудень   місяць   є,   питання   з  Туркменістаном  зараз

 вирішується.  Воно,  на  мій поглад, може бути вирішено не

 раніше 10 грудня.

      Це така вцілому ситуація. Без комерційних структур, я

 хочу  вам  сказати,  ми питання оплати і реалізації газу і

 нафти не вирішимо. І я так можу вам відверто сказати, якщо

 ми  хочимо  дійсно з вами працювати і жити, то давайте щоб

 хай  починають  працювати комерційні структури, які можуть

 отримувати   газ  і  розраховуватись  за  нього.  А  потім

 реалізувати  в  нас  в  державі  за наші купони. Ковалко і

 Коломій   зараз   знаходяться  в  Москві,  завтра  ми  теж

 відлітаємо, де повинні вирішити ці питання.

 

      ГОЛОВА. Мова йде (я перекладу на простішу мову), коли

 Кабінет  Міністрів  прийняв рішення про умови поствок газу

 із  Туркменії,  а  це робилося і в той час, коли приїздила

 делегація   Туркменії   сюди   на   святкування   50-річчя

 визволення  України,  і  конктакт  був підписаний. Потім з

 подачі  декого із депутатів робиться аналіз залучення цієї

 структури  до  поставок,  і, безперечно, сама структура не

 працює і газу нема, до того ще й аварія трапилася.

      Тому  я  просив  би  (ви  ж  читаєте  "Голос  України

 уважно), коли є постанова Кабінету Міністрів, а під ним 1,

 2,  3,  4,  9  -пункти пояснення, що тут на погляд того чи я 
 я                             - 11 - я 

 іншого конкретного депутата робиться не так. Тому я просив

 би:  давайте,  доки  здійснюється  якась  операція, якщо є

 потреба  перевірити  правомірність  її здійснення, на це є

 відповідні органи, а не високу думку депутата висловлювати

 як  думку  останньої  інстанції.  Тому я просив би (але це

 побіжна  деталь),  поки  що  ситуація  така: завтра летить

 прем'єрміністр  у  Москву  займатися  рядом питань, в тому

 числі  і газом. Я думаю, що детальніше про це просто немає

 потреби говорити.

      Ще є запитання

 

      330.

 

      Шановний  Олександр  Олександрович, шановні депутати,

 шановний  Віталій  Андрійович, користуючись нагодою, що ви

 тут  присутній  запитання  до  вас  і  до  членів Кабінету

 Міністрів,  коли  ми  останній  раз  приймали постанову по

 агропромисловому  комплексу,  то в одному із пунктів чітко

 було  записано, звільнити з сільських товаровиробників від

 сплати  податку на добавлену вартість на продукцію продану

 в   рахунок   держ  контракту  і  держзамовлення,  але  не

 дивлячись   на   те   що   постанова  прийнята  на  місцях

 оподаткової  інспекції  намагається  сплати  цього податку

 мотивуючи це тим що немає інструкції і механізму виконання

 цієї  постанови.  Я вношу пропозицію, щоб ви сьогодні дали

 відповідь   якесь  протокольне  доручення  розібратись  це я 
 я                             - 12 - я 

 питанняе  і можливо так у цьому механізмі якомусь потрібно

 закрутити  гаечку  і  кое-чегто не виконується постанова я

 прошу роз"яснити.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧЫЙ.  Я  прошу  Вас  шановні  депутати Віталій

 Андрійович закрутить гайку а ми будемо крутить свою гайку давайте.

      Так  я  розумію, но ми зараз кожен з 400 депутатів що

 тут  присутні  430  депутатів  що тут присутні найде зараз

 свою  гайку  і  ми беудемо півтора дня зараз розгялдати ці

 питання я прошу Вас Віталій Андрійович йдіть на роботу.

      Все давайте.

      До 6 ми дойдемо.

      (Шум в залі)

      Я  ще  раз  хочу  сказати  вам,  що  у всьому світі є

 комерційні   структури   і  кругом  є  Уряди.  Тому  якусь

 альтенативу  з  цього  приводу  робити,  я думаю, що немає

 ніяких підстав.

      У  нас  10  хвилин відведено на доповнення до порядку

 дня. Прошу, в кого пропозиції . Кочерга, будь ласка.

 

      КОЧЕРГА.

      Депутат Кочерга, 88 виборчий округ, місто Кривий Ріг.

      Шановний Голово, шановні колеги, шановні виборці!

      Я  хотів  би  доповнити  те,  що зараз прозвучало від

 депутата Чухмасова. Учора було зупинено (..........) я 
 я                             - 13 - я 

 метелургіі комбінат Криворіжсталь, було обмежено потребу в

 електроенергії нижче граничної межі в 122 мегавата до 104.

      Ситуація  сьогодні  складається  катострофічна. Це ще

 сказав   Віталій  Андрійович  по  радіо,  вона  відповідає

 дійсності,  але сьогодні в Україні нема електроенергії. Ми

 можемо    зруйнувати   усі   наші   придприємства   чорної

 металургії, залишитись з нічим. На сьогодні Уряд не працює

 у цій складній ситуації, тому прошу роз"яснення Уряду, які

 приймаються  міри  для того, щоб обстановку якимось мірами

 стабілізувати. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Слово має Черемко.

 

      ЧЕРЕМКО.     Уважаемый    Александр    Александрович,

 уважаемыее колеги, я хотел бы обратить внимание на то, что

 поривняльные  таблицы в отношение Закона "О приватизации" и

 внесении  изменений  и  дополнений  роздано  лишь сегодня,

 поэтому  я предлагаю снять с повестки дня обсуждение этого

 вопроса.

      И  слкдующий  вопрос,  обращается  ко  мне избиратели

 моего  округа  и  задают вопрос: мы вчера приняли Закон "О

 бюджете"  досконально  не розобравшись в нем. ведь сегодня

 стоимость  угля  в 6 раз выше чем на момент начала года. И

 вкладываются  в  бюджетных  организациях,  в  частности  в

 больницах, школах и институтах ситуация, когда не способны

 заплатить  за  газ,  уголь. Я им (..........) (..........) я 
 я                             - 14 - я 

 возможность  закрытия  подачи  газа  и  покупки  угля, что

 ставит  под  сомнение  работуу  этих учреждений. Поэтому я

 считаю, нужно поручить Кабинету Министров в данном вопросе

 разобраться и принять соответствующие меры.

 

      ГОЛОВА.  Ну,  я  відповідаю...  Давайте,  будь ласка,

 Алексєєв.  Будь ласка, Анісімов, я прошу вибачення! А! Хто

 включений  там,  будь ласка! Анісімов, 178 округ. За ним -

 Ковтунець.

 

      АНІСІМОВ

 

      (178 виборчий округ)

      Уважаемые  мои  коллеги, уважаемый Виктор Михайлович,

 оставшийся один сегодня от исполнительной власти!

      Не буду останавливаться на поднятых вопросах, которые

 уже  сказали. Но я не могу быть равнодушным и отсиживаться

 в    этом    зале,   как   председатель   подкомиссии   по

 металлургическому комплексу и химии... А вопрос вот в чем:

 сегодня   все   туже   и   туже   затягивается   кризис  с

 энергоносителями.  Сегодня  уже не стоит остро вопрос, где

 взять  энергоносители,  а  как никогда стоит вопрос остро,

 где  взять  деньги?  И не купоны, и не рубли, а инвалюту в

 долларовой  массе, чтобы заплатить за энергоносители. Путь

 один  - только   наращивание   производства.  И  в  первую

 очередь - в  тех  отраслях,  продав  продукцию которым, мы я 
 я                             - 15 - я 

 можем   получить   доллары.  Но  получается  парадоксальна

 ситуация   -  металлургический     комплекс,    химическая

 промышленность,  в основные поставщики валюты простаивает.

 Надежда  на  то,  что  нам  выбросят и помогут иностранные

 инвестиции - не  надо  на  это  надеяться,  так  как  этих

 платежей не хватит даже расплатиться за половину долгов за

 газ!  Не  говоря  о  большем!  От  нее  отказываться  тоже

 нельзя...  Круг  замыкается! Не работает производство, нет

 товаров,   нет   товаров  -нет  денег,  нет  денег  -нечем

 расплачиваться,  нечем  пополнять  бюджет,  не выполняются

 социальные   заказы.  Этот  круг  надо  разорвать.  Звено,

 взявшись   за   которую  можно  вытащить  всю  цепь  наших

 социальных    неурядиц    -это    экономика.   Сказано   о

 катастрофическом  состоянии  очень  много.  Я  обращаюсь к

 исполнительной  власти,  к  Президенту и премьер-министру.

 Первое:  сделать  анализ  сложившейся  ситуации в народном

 хозяйстве  и  регионах  с наступлением холодов и нехваткой

 энергоносителей,    бытового    топлива.    Второе:    что

 предпринимается   конкретно   сегодня  президентом  и  его

 командой  по  выходу  из  этой  ситуации. Третье: подать в

 Верховный Свет Закон о чрезвычайном положении в экономике,

 об  этом  мы  много говорили. Четвертое: немедленно должна

 заработать  комиссия  по  чрезвычайной ситуации, отому что

 вчерашние  попытки  разобраться  в структурах министерств,

 никто  ничего не знает, и как действовать, и какие команды

 дать на места -тоже не выполняется. Должны быть немедленно я 
 я                             - 16 - я 

 определены приоритеты по потреблению энергоносителей -газ,

 электроэнергия, уголь, и отдать предпочтение предприятиям,

 уплатившим  з а это. Ужесточить спрос главы государства за

 порученное   дело   в  отраслевых  министрествах  ключевых

 министров и президентской структуры.

      Ведьмое.  срочно  решить  вопрос  неплатежей  и сбыта

 накопившейся за сегодня продукции, потому что индикативные

 цены  и  цены  за рубежом на сегодняшний день на много раз

 ниже,  чем  у  нас.  Поэтому  я  с  уважением  отношусь  к

 исполнительной  власти,  но  коль  нет движения вперед, мы

 сегодня    представляем   депутатский   корпус   и   своих

 избирателей,  нам  отвечать,  поэтому просьба включиться в

 эту работу.

      Спасибо за внимание.

 

      Верховн Я прошу всіх депутатів. Обговорюється порядок

 дня на сьогоні. Ковтунець, будь ласка.

 

 

      КОВТУНЕЦЬ В.

 

      Володимир Ковтунець, місто Рівне.

      Шановні   народні   депутати!   Шановний,   Олександр

 Олександрович!

      Хочу  звернути  вашу увагу на питання про відкладення

 виборів.  Приймаючи  запропоновану постанову, ми тим самим я 
 я                             - 17 - я 

 будемо  порушувати  закон.  Це  в той час, коли ми кожного

 разу  з вами говоримо, що закон, навіть поганий, необхідно

 виконувати.  В  даному  випадку  зрозуміло,  що  законе не

 досконалий,   але   Верховна  Рада  повинна  бути  зразком

 законопослушності  і діяти у відповідності до закону. Адже

 сьогодні очевидно, що саме жорсткі норми закону привели до

 такої  кризи на виборчому процесі. Адже із 44 округів лише

 в  16  вибори  не відбулися або недійсні. В інших випадках

 обрано депутатів через високі порогові норми. Бивує те, що

 сьогодні  за відкладення виборів виступають ліві політичні

 сили,  які в попередній Верховній Раді якраз наполягали на

 введені  таких  жорстких  норм  закону.  Тому нам треба не

 відміняти вибори, а приступити до негайної розробки нового

 виборчого  закону,  щоб  на  наступних виборах ситуація не

 повторювалася.

      Друге.  Необхідно  розглянути  питання  про  головних

 консультантів  Секретаріату  Верховної Ради в областях. Це

 не  просто  службовці,  це  дійсно  представники Верховної

 Ради,    які    користуються    службовими   приміщеннями,

 користуються  лужбовим  транспортом, які реально впливають

 на   стан   справ   на  місцях.  А  непокоїть  те,  що  це

 представники   виключно   однієї   політичної   партії   -

 Соціалістичної  партії.  І тому за державний кошт ведеться

 формування структур Соціалістичної партії.

      Третє питання, яке необхідно розглянути, яке сьогодні

 вже  піднімалось  -це  питання  енергопостачання. Сьогодні я 
 я                             - 18 - я  

 ситуація    надзвичайно    критична:    через   неджостачу

 електроенергії   на   грані   зупинки   навіть  прибуткові

 підприємства.   Причина   корінна  полягає  в  шахтарських

 страйках,   недопоставках   вугілля.   І  стимулятори  цих

 процесів  знаходяться  в  цьому  залі.  Це  ті  люди,  які

 піднімаючи  прапорці не існуючої держави -Союзу Радянських

 Соціалістичних Республік -зацікавлені в тому, щоб завалити

 Українську   незалежну   державу,  вони  ж  закликають  до

 шахтарських  страйків, до енергетичної кризи і таким чином

 ставлять  на  грань банкрутства нашу економіку. Я пропоную

 це питання включити до порядку денного.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Які, скажіть, які питання включити? Ви

 говорили  дві  хвилини,  2. 30 і не сказали, які ж питання

 включити.

 

      _______________   Питання   про   структуру   і  шати

 Секретаріату  Верховної Ради;

 

      ГОЛОВА. Я поставлю це на голосування.

 

      _______________(..........) проекти фракцій Народного

 Руху  подано  з  цього приводу 11 листопада. І питання про

 забезпечення електроенергією.

 

      ГОЛОВА.  Я  ще раз прошу говорити по суті, залишилась я 
 я                             - 19 - я 

 одна хвилина. Слово має Алєксєєв, Харківська область.

 

      АЛЄКСЄЄВ.

 

      Я  заберу  не  более  30 секунд, выступая по повестке

 дня.   Маленький   вопрос,  который  передо  мной  подняли

 избиратели на последней встрече.

      Мы  знаем,  что  большинство  вкладов  в Сбербанке, а

 точнее   сказать,  все,  они  превращены  в  пыль  и  дым,

 превращены   в   пыль   и   дым  товарные  сертификаты  на

 приобретение   товаров  длительного  пользования.  И  есть

 обкективная  причина:  держава, как нам сказали, -банкрот.

 Но  на  руках есть сертификаты на приобретение автомобилей

 таврия    ко    мне   обратились   граждане   с   просьбой

 ходатойствовать о том, что хотя бы ветеранам войны имеющие

 эти сертификаты на автомобили Таврия могли отоварить 50-ти

 обеды,  я  думаю,  если  мы  сделаем  хотябы эту маленькую

 маленькую  маковую  зернинку  положым  для  благосостояния

 будет очень хорошо.

 

      ГОЛОВУЮЧЫЙ. Дякую.

      Я  прошу Вас уже витрачено скільки часу давайте будем

 працюваьб  далі,  таким чином про вибори ми повинні якщо я

 відповідаю   ковтунцю   віталію   Володимировичу,  Віталій

 володимирович, я до Ковтунця звертаюсь, я ще раз звертаючь

 до   депутата   Ковтонця.   На  ваше  зауваження  відносно я 
 я                             - 20 - я 

 законопослушності,   я   не   буду   говорити  хто  вносив

 пропозиції  дло  того закону який лівий чи правий у новому

 складі парламенту може підняти стенограму і подивитись, до

 речі  я як раз вносив пропзицію представляючи тоді частину

 депутатів   які   відносились   джо   длівої   сторони  не

 пропорційний  про змішанний характер виборів взагалі і про

 голосовані  були  пропорції  і  до речі проголосовані були

 норми ті які давали можливість сформувати Верховну Раду за

 першим   туром   виборів  а  чому  так  трапилось  то  вже

 розглядали  ми  під  час  відкриття  цієї сесії і не можем

 повертатись  до  цього питання бо там є пункт такий що всі

 депутати  можуть формуватись на основі одного закону, тому

 ваші  пропозиції  слушні щодо майбутніх виборів а сьогодні

 ми  теж  маємо  право  розглядати питанне про ьперенесення

 виборів.

      Інформацію  з  цього праводу і рішення приймемо тоді,

 зроблять  відповідні  висновки, Центральна виборча комісія

 назве  вам цифри витрат. Ну, так сказать, витрат абсолютно

 не  раціональних,  які  ми внесемо сьогодні в тих округах,

 куди люди не приходять на вибори.

      Тому   тоді   будем   і   визначаться,   а  не  зараз

 (..........).

      Дальше, відносно консультантів я ще раз хочу сказати.

 Це  питання не  один раз порушується. Я, в даному випадку,

 дію  в межах того Закону і того Положення, яке передбачено

 сьогодні  в  Верховній Раді. Якщо це буде порушення з мого я                             - 21 - я 

 боку,  тоді  готуйте  ьаке такий аналіз, будемо розглядати

 щодо включення питання в порядок дня.

      Відносно сертифікатів. В робочому порядку до депутата

 Алєксєєва   звертаюся,  готуйте  це  питання  з  Кабінетом

 Міністрів   разом,   якщо  є  потреба  прийняти  Постанову

 Верховної Ради, щоб, наприклад, ветеранам війни віддали по

 цих  сертифікатах,  чи  по  цих квітках віддали автомобілі

 "Таврія".  То  як  треба  буде  прийняти  таке  рішення ми

 приймем його, але треба його всебічно проробити, щоб ми не

 просто  повторювали  думку виборців. Хто за запропонований

 порядок дня на сьогодні прошу проголосувати.

      За -

      У вас на рукках є ці документи.

      Рішення прийнято.

      З  вчорашнього  дня у нас першим записано питання про

 виконання   повноважень   народними   депутатами  України,

 обраними  20  листопада.  Іван  Григорович,  будь ласка. Я

 вибачаюсь Снігач.

 

      СНІГАЧ. Шановний Голово, шановні депутати та виборці,

 відповідно  до  статті  100  Конституції  основного Закону

 України  тимчасова  мандатна комісія розглянула інформації

 Центривиборчкому   про   результати  виборів  та  визнання

 повноважень  депутатів,  які були обрані 20 листопада 1994

 року.

      На  виборах,  які  проходили  у  55  виборчих округах я 
 я                             - 22 - я 

 балатувалося  294  кандидата  у  народні  депутати. Вибори

 відбулися у 13 округах, з них 10 обрані, а у 3 відбувалося

 повторне  голосування  по  двох кандидатах у депутати, які

 одержали   найбільшу  кількість  голосів.  П"ятого  грудня

 Центривиборчком  на  своєму  засіданні  розглядав підсумки

 виборів   по  10  округах,  де  були  обрані  депутати  на

 повторних  виборах та виборах за мість вибулого народного

 депутата,  проведений  20  листопада  1994  року.  А також

 матеріали   перевірок   на   місцях   додаткових   фактів,

 викладених   у  зверненнях  суб'єктів  виборчого  процесу.

 Центрвиборчком,  відповідно  до статті 14 і 44 Закону "Про

 вибори   народних   депутатів"   прийняв   постанову   про

 реєстрацію  семи  народних  депутатів  України. А по трьох

 виборчих   округах   -Індустріальний   N7,   місто   Київ;

 Нововолинський  N68, Волинська область і Московський, 374,

 місто  Київ  -розгляд  перенесено  на  10 днів в зв'язку з

 перевіркою звернень суб'єктів виборчого процесу.

      По  виборчому округу 68, де обраний Левко Лук'яненко,

 матеріали  запропоновано  перевірити  органами Прокуратури

 України.

      Мандатна  Комісія  розглянула  питання  про  визнання

 повноважень  народних  депутатів  тільки  по семи округах,

 згідно з рішенням Центрвиборчкому.

      Заяви  від  суб'єктів  виборчого  процесу надійшли до

 Центрвиборчкому  тільки  з  Промислового  виборчого округу

 N15,  місто  Київ.  Частина  фактів порушень при перевірці я 
 я                             - 23 - я 

 Центрвиборчкому   не  підтвердилась,  а  решта  фактів  не

 стосується питань підготовки і проведення виборів. Тому не

 має  підстав  для задоволення заяви про визнання виборів у

 цьому окрузі недійсними.

      Мандатній   Комісії   надійшли,   крім   цього,  одне

 звернення   із  Дніпропетровської  області  по  виборах  у

 Красногвардійському виборчому окрузі N79. Після з'ясування

 обставин це звернення визнано несуттєвим.

      Мандатна  Комісія  вносить  на розгляд Верховної Ради

 України про визнання повноважень народних депутатів Гореня

 Богдана Миколайовича від Галицьково виборчого округу N353,

 Тернопільська   область;  Євтухова  Василя  Івановича  від

 Новгород-Сіверського  виборчого  округу N448, Чернігівська

 область;  Жумикіна  Альберта  Петровича  від  Залізничного

 виборчого  округу  номер  24,  Автономна  Республіка Крим,

 Лчтвина   Вадима   Валентиновича  від  Красногвардійського

 виборчого   округу  номер  79,  Дніпропетровську  область,

 Мириммського   лева  Юрійовича  від  Київського  виборчого

 округу номер 25, Автонономна Республіка Крим, Горобця Юрія

 Миколайовича  від  промислового виборчого округу номер 15,

 місто   Київ,  Раханського  Анатолія  Варфоломійовича  від

 Євпаторійського  виборчого округу номер тридцяь, Автономна

 Республіка Крим.

      Просимо  підтримати пропозиції  комісії.

      Дякую  за  увагу.  І  тут  в  проекті  постанови, там

 допущена помилка, просимо редакційно там, замість грудня - я 
 я                             - 24 - я 

 листопад. Щоб питань небуло.

 

       ГОЛОВА.  Ще є запитання до доповідача в кого? Немає,

 прошу сідати.

      В  вас  коректна  рука.  Хто  за цей проект постанови

 Верховної  Ради,  щоб  його  прийняти  як постанову, прошу

 проголосувати.

      "За"

      Рішення прийнято, дозвольте від вашого імені сердечно

 привітати народних депутатів Гориня Богдан/а Миколайовича,

 євтухова  Сергія  Івановича,  жимикіна  Альберта птровича,

 Литвина  Вадима Валентиновича, Миримського Лева Юрійовича,

 Горобця    Юрія    Миколайовича,    Роханського   Анатолія

 Варфоломійовича   із   повним  визнанням  їх  як  народних

 депутатів України.

 

      (ОПЛЕСКИ)

 

      І  побажати  їм  продуктивної  роботи  в комісіях і в

 сесійному залі. Дуже правильно підказує, в даному випадку,

 депутат Носов.

      Слухається  питання  про  проект  Закону "Про порядок

 дострокового  припинення  повноважень  народного  депутата

 України" - це та одна з вимог, через які ми всі  проходили

 під  час  виборів.  Слово  маж  Петро Володимирович Шейко,

 Голова Комісії з питань регламенту. я 
 я                             - 25 - я 

 

      ШЕЙКО П.В.

 

      Шановна  Президія!  Шановні народні депутати! Шановні

 виборці!

      Законопроект,  який  виносить сьогодні на ваш розгляд

 Комісія   з   питань   регламенту  і  депутатської  етики,

 забезпечення  діяльності  депутатів  свідчить на мою думку

 про  те,  що  ми  хоч  і  повільно,  ніж  хотілося би, але

 неухильно  працюємо  на  створення  дійсно  демократичного

 суспільства. Всі депутати і не депутати, які працювали над

 цим   законопроектом,  добре   усвідомили,   що   в  цьому

 законопроекті   повинні   знайти   своє  відображення,  як

 інтереси  громадян,  так  і інтереси особистості, інтереси

 наших виборців і ітереси народних депутатів.

      Зодного   боку  законодавство  демократичної  держави

 мусить  гарантувати  право  виборцям  на відкликання свого

 обранця.    Нажаль   ці   гарантії   в   системі   діючого

 законодавства   сформовані  частково,  декларативно  і  не

 чітко.  То  ж  відсутність правових норм, відповідальності

 депутата за результати своєї діяльності у Парламенті, дає,

 при  бажанні депутата можливість працювати впівсили, діяти

 виключно  на  власний  розсуд,  нехтуючи  своєю програмою,

 інтересами виборців, кровними інтересами держави, для якої

 він береться творити закони. Тому у випадку, коли народний

 депутат   не  виконує  належним  чином  своїх  обов'язків, я 
 я                             - 26 - я 

 зловживає   своїм   становищем,  порушує  закони  держави,

 демонструє  неповагу  до  неї, ігнорує інтереси людей, які

 його   обрали,   останні  повинні  мати  право  домагатися

 дострокового   припинення   його   повноважень.  Право  на

 відкликання  депутата  є таким же невід'ємним правом, як і

 право  обирати. Ці права є правами одного порядку. І наш з

 вами  святий  обов'язок  не лише підтвердити це право, а й

 створити  надійний  механізм  для його реалізації, зробити

 все,  щоб  Закон  про відкликання депутата не став законом

 про його невідкликання.

      Але  разом  з тим, ми повинні зробити все можливе для

 того,  щоб  при  цьому  були гарантовані і права народного

 депутата,  щоб  Закон  про  відкликання не став свого роду

 "гамівною  сорочкою"  для  незалежних  мислячих  депутатів

 неугодні   якійсь   частині   своїх  виборців  чи  якомусь

 політичному  угрупуванню  в  парламенті.  Мусимо всі разом

 добре  дуже  подумати,  щоб,  закладаючи  ще один камінь у

 підвалини  демократичного суспільства, ми не вирили яму не

 так  собі -частці цього суспільства, -як самій демократії.

 Тобто  ми не повинні, з одного боку допустити, щоб депутат

 діяв  безконтрольно,  не озираючись на свій олекторат, а з

 другого  боку,  щоб  він  не  став  маріонеткою для певної

 частини  виборців чи жертвою парламентських ігрищ. Це дуже

 складне  завдання,  яке  стояло  перед  нашою Комісією, не

 випадково  Верховна  Рада попереднього скликання ухилилася

 від  його остаточного розв"язання я далекий від думки що і я 
 я                             - 27 - я 

 ми  його  сьогодні  за  вигравшки  розв"яжимо.  Але мусимо

 спробувати.  тому комісія з питань регламенту депутатської

 етики   і   забезпечення   діяльності   депутатів  вносить

 підтриманний  Президією  Верховної  Ради на розгляда сесії

 проект   закону   про   порядок   дострокового  припинення

 повноважень народного депутата України. Запропонованний на

 ваш  розгляд проект закону необхідний також ще і тому що у

 статті  96 конституції нашої держави в статті 3 закону про

 статус народного депутата України, в статті 3-8 регламенту

 Верховної  Ради  України,  передбачені норми відповідно до

 яких з різних обставин достроково припиняеться депутатські

 повноваження  в цьому проекті закону пропонуеться механізм

 реалізації  передбаченних  законодавством  положень, тобто

 практично  застосування правових норм які визначають уомви

 за   яких   можуть  бути  дострроково  припиненні  податки

 повноважень.  Проект  складаеться  з  трьох  розділів і 27

 статей, зокрема це розділи загальен полодження підстави до

 достровковго  припинення  повноважень  народного  депутата

 України  за рішенням Верховної Ради України а також розділ

 про  порядок  достроковго припинення повноважень народного

 депутата  Украюїни  у разі відкликання його за ініціативою

 виборців6  виходячи  із вимог закону україни увід 7 довтня

 93-го   року  про  роботу  народних  депутатів  України  в

 Верховній  Раді  на постійній основі та про внесення у зв"

 ьязку  з  цим уже нами зміни до статті 4 закону про статус

 народного  депутата  України,  у разі невиконання народним я 
 я                             - 28 - я 

 депутатом  вимог Законодавства про роботу у Верховній Раді

 на  постійній основі, у статтях 2 і 3 запропоновано на ваш

 розгляд   Проекту   передбачається  дострокове  припинення

 уповноважень такого народного депутата.

      Норма   ця   дуже  жорстка,  але,  як  здається  нам,

 справедлива.

      Статтею    3    визначається    порядок    припинення

 уповноважень народного депутата за умов, коли він протягом

 значного  часу без поважних причин не бере участі у роботі

 Верховної Ради.

      Ви  знаєте,  що  у пункті 3 статті 4. 1. 8 Регламенту

 Верховної  Ради  України  передбачено  порушення Верховною

 Радою   перед   вибоцями   питання   про  його  дострокове

 відкликання.  У  разі,  коли  він  відсутній  без поважних

 причин  не більше як, більше як на 20 засіданнях Верховної

 Ради  протягом  календарного  року.  Але  від  Центральної

 виборчої   комісії  науко-експертного  відділу  відділу  в

 питаннях діяльності Рад і органів місцевого самоврядування

 Секретаріату  Верховної  Ради надійшлв пропозиція до цього

 проекту. Щоб у випадках, не виконання Закону "Про роботу у

 Верховній  Раді  на  постійній основі" або не приняття без

 поважних   причин   участі  у  роботі  Верховної  Ради  за

 висновками  і  поданням  постійної  комісії до компетенції

 якої входять ці питання, рішення про дострокове припинення

 повноважень   такого   народного   депутата  має  приймати

 безпосередньо Верховна Рада. я 
 я                             - 29 - я 

      У  комісіях  розглядалась  ця  пропозиція,  ми дійшли

 висновку,  що  дійсно  вирішення  у  зазначенних  випадках

 питань   є   прирегативою   Верховної  Ради.  Передача  їх

 нарозгляд  виборців  приведе  до  марної витрати державних

 коштів,   та   на   приведення  голосування  і  ускладнить

 вирішення  питання  по  суті.  такій же порядок припинення

 повноважень  народного депутата передбачається статтями 5,

 6,  7, 8 і 9 проекту, коли народний депутат обирається або

 призначається  на  іншу  посаду,  коли  набирає щодо нього

 законної   сили   обвинувальний  вирок  суду,  при  втраті

 громадянства чи виїздом на постійне проживання за кордон а

 також за письмовою особистою заявою народного депутата.

      У  статтях 5 і 6 проекту визначається місячний термін

 для розгляду питання про дострокове припинення повноважень

 народного  депутата у разі обрання його або призначення на

 іншу посаду чи за особистою заявою.

      Певні  особливості має розділ третій проекту, в якому

 регламентується     порядок     дострокового    припинення

 повноважень    народнного   депутата   України,   у   разі

 відкликання його за ініциативою виборців.

      У статті 11 цього розділу визначені основні умови, за

 яких  питання про відкликання народного депутата може бути

 поставлене  лише  один  раз  за  строк його повноважень не

 раніше  ніж через рік після його обрання і не пізніше, ніж

 за рік до закінчення строку цих повноважень.

      Ві  дповідно  до  статті  13  проекту  у  зборах  при я 
 я                             - 30 - я 

 прийнятті  пропозиції про відкликання повинно брати участь

 не  менше  200виборців  відповідного  виборчого округу. Ця

 норма базується на основі законодавства інших держав.

      На  підтримку  пропозицій  про дострокове відкликання

 народного   депутата   пунктом   8   статті   16   проекту

 передбачається  необхідність  збору  підписів  виборців не

 менше ніж 10 відсотків їх загальної кількості, внесеної до

 списків  для  голосування.  Такі  умови  сприятимуть більш

 об'хєктивному   підходу   і  запобіганню  суб'єктивізму  і

 поспішності   при   вирішенні   питання   про  відкликання

 народного депутата.

      Шановні колеги, проектом передбачені гарантії захисту

 прав і інтересів народного депутата. Вони виражені в тому,

 що  він  приймає  особисту  участь  у  роботі зборів, може

 подати  Центральній  виборчій  комісії  письмову  зачву, а

 також  виступати  в  пресі,  по  телебаченню  і  радіо  із

 спростуванням  обставин,  що стали підставою для порушення

 питання про його відкликання.

      що  стосується  підрахунку  голосів  голосування  про

 відкликання,   то  ця  процедура  пропонується  в  проекті

 аналогічно, як і при обранні  народного депутата.

      Проект закону був надісланий для висновку Центральній

 виборчій  комісії,  у всі постійні комісії Верховної Раид,

 юридичному  відділу, експертноправовому відділу, відділу з

 питань   діяльності   Рад   Секретаріату  Верховної  Ради,

 Міністерству  чстицій  України і Інституту держави і права я 
 я                             - 31 - я 

 Академії Наук  України.

      Переважна   більшість   пропозицій,  що  надійшли  до

 Комісії,  в  тому  числі і від окремих народних депутатів,

 враховані   при   доопрацюванні   проекту.   В  зв'язку  з

 прийняттям   цього   Закону,   на   ваш   розгляд   будуть

 запропоновані  проекти  законів  про доповнення і зміни до

 статті 96 і 100 Конституції, Основного Закону України; про

 внесення  змін  до  статті  3  Закону  України "Про статус

 народного депутата України"; про внесення змін і доповнень

 до  сттті  4.  1.  8. Регламенту Верховної Ради України та

 проект Закону України "Про визнання... " таким, що втратив

 чинність   Закону  Української  Радянської  Соціалістичної

 Республіки  "Про  внесення  змін  і  доповнень  до  Закону

 Української РСР про порядок відкликання депутата Верховної

 Ради  Української РСР" від 27 червня 1979 року. Доводжу до

 відому,   що  подібні  закони  про  дострокове  припинення

 повноважень або ж відкликання народного депутата, прийняті

 у  ряді країн СНД, подібний інститут існує в інших країнах

 світу. Про необхідність прийняття такого Закону на Україні

 йдеться  також  у  зверненнях, що надходять до Комісії від

 виборців.  Багатьох народних депутатах ця норма також була

 у передвиборчих програмах. В моїй -в тому числі.

      До внесеного на ваш розгляд проекту просимо висловити

 відповідні  зауваження  та  пропозиції  і  прийняти його в

 першому читанні.

      Дякую за увагу! я 
 я                             - 32 - я 

 

      ГОЛОВА.   Чи   є   запитання   до  доповідача?  Прошу

 записатись   для   запитань.   Скільки  ми  дамо  часу  на

 запитання?   Значить,  на  весь  розгляд  пропонується  40

 хвилин,   із   доповіддю.  Бо  ми  працюєм  за  скороченою

 програмою.  Тому  давайте  так:  10 хвилин на запитання, а

 потім,  решта  в нас залишиться 20 хвилин на виступи, поза

 скороченою програмою. 10 хвилин виставляємо. Хто, вибачте,

 хто  хоче записатися для запитань, запишіться. Опублікуйте

 список, чи обнародуйте, як правильно сказать. Обнародуйте.

      Слово має Яценко. Будь ласка.

      Далі не друкуйте, всеодно 63 не виступить.

      Будь ласка, Яценко

 

      ЯЦЕНКО.

 

      Дякую.  Петро  Володимирович!  Чорнобильська  комісія

 Верховної  Ради  дала  вам  свої  зауваження  і  конкретні

 пропозиції  щодо  цього  Закону. Але в мене два запитання.

 Перше загальне і друге конкретне.

      Загальне  таке.  Чи не думаєте ви, що в умовах, коли

 відверто  зміцнюється  виконавча структура влади, ми ідемо

 не послаблення законодавчої влади і ідемо свідомо?

      І  друге.  В  статті 4 в першому абзаці ви закладаєте

 норму  для  депутата - 20  днів  можливість відсутності на

 пренарних  засідання  сесії  Верховної  Ради  без повижних я 
 я                             - 33 - я 

 причин. Ну для нормальної людини в Україні здається навіть

 один  прогул  є  підставою  для звільнення з посади. Чи не

 варто  сьогодні застосувати для народних депутатів України

 більш  жорсткі норми, ніж для звичайної людини? А ви дієте

 навпаки. Чим це викликано? Дякую.

 _______________Ну,  на перше питання загального характеру я

 відповім таким чином.

      Мені не задється, що цей Закон, якщо ми його приймемо

 як  Закон нашої держави, ні в якій мірі не послабить роль,

 не  послабить  позицію  народного  депутата в суспільстві.

 Тому   ми   цим   самим   будем   закладати  основу  якраз

 демократичного, демократичних підвалин суспільства в плані

 можливості  виборців,  наших  громадян  обирати  народного

 депутата і відповідним чином реагувати на його дії в цьому

 парламенті.  Тому,  як  наша  добросовісна  тут, практично

 100-процентне  виконання  своєї  передвибочою  програми, я

 думаю,  дасть основу для продуктивної роботи і відсутності

 підстав для цього відкликання.

      Відносно  формування  трьох  гілок  влади. Я я теж не

 думаю,  що  тут  є  серйозний  прецедент,  тим  більше, що

 остаточне рішення про відкликання народного депутата, якщо

 навіть і відбулися вибори і вони мали для нього негативний

 результат,  все рівно буде остаточне рішення приймати сама

 сесія  Верховної  Ради,  тобто зворотній варіант виборів і

 признання народних депутатів. я 
 я                             - 34 - я 

      Відповідно  до  статті  4  (20  днів)  ми цю норму не

 придумали  самостійно,  вона,  ви  знаєте,  існує в нашому

 Регламенті  і ми її перенесли в норму закону. Ми вважаємо,

 що  все-таки,  звичайно,  ви  тут  праві  в плані тому, що

 прогул  один  є  серйозним  для  промисловості, сільського

 господарства,  внутрішньої  дисципліни  любої організації,

 але,  розумієте буває теж в життя всі всякі випадки і тому

 поскільки   така   норма   закладена  в  регламент  ми  її

 переносимо і рахуємо що вона є абсолютно об"яснимою7

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Семенюк.

      Валентина Петрівна

 

      СЕМЕНЮК. 159 виборчий округ депутат Семенюк.

      Шановний  Петро  Володимировичу  я відносно статті 10

 дати більш конкретніше пояснення термінології не виправдав

 довіри, незадовільно виконував свої депутатські обов"язки,

 що  сюди  входить як визначити це довір"я, і до статті 6 я

 думаю,  що  слід  доповнити  заява депутата про дострокове

 складання  депутатів  депутатських  повноважень за власним

 бажанням  і  давати  цю  заяву  і  верніше  друкувати її в

 "голосі  України"  для  того  щоб  депутати  і  могли дати

 можливість  конкретно  пояснити  чому  вони складують свої

 повноваження  і  виборці могли знати позицію свого депутат

 якого вони обирали до парламенту.

 я 
 я                             - 35 - я 

      ГОЛОВУЮЧЫЙ.  Спасибі  я  повністю  погоджуюсь з вашою

 другою пропозицією при опрацюванні законопроекта в другому

 читанні ми обов"язково врахуем ваше зауваження відносно 10

 статті я б хотів би вам сказати шановна колега що ця норма

 витікає  із  вимог  частини  другої  статті 96 конституції

 основного  закону  України  але,  коли  ми  обговорювали в

 остаточноміу  варіанті  на  комісії проект закону з участі

 центральної виборчої комісії дійсно були пропозиції статті

 10   дати   дільш  сказать  ну  предметніше  обгрунтування

 можливості   відкликання  народного  депутата  України,  є

 різзні  пропозиції  вони  уже напрацьовані, ну, мається на

 увазі   от,   наприклад,  і  порушення  депутапом  Законів

 України.   Постанов   Верховної   Ради  може  бути  нормою

 відкликання.   Може  бути  нормою  систематичні  порушення

 депутатських норм моралі, депутатської етики, незадовільне

 виконання    своїх    обов'язків,   значить,   невиконання

 предвиборчої програми і так далі.

      Ми  обов'язково врахуємо це в доопрацюванні в другому

 читанні  і  використаєм  з  задоволенням  ваші пропозиції.

 Дякую.

 

      ГОЛОВА. Кузменко.

 

      КУЗМЕНКО.

 

      Сергій  Кузменко. Запоріжжя. Комуністи Укарїни. Чи не я 
 я                             - 36 - я 

 здається  вам, шановний доповідач, що цей Закон можна було

 б  розділити на дві частини.

      Перший  і  другий  розділ  і  третій розділ. Я маю на

 увазі,  що  практично другий розділ, де конкретні статті з

 конкретними санкціями, він більшою своєю частиною повторює

 статтю 3, 4, 17 Закона "Про статус народного депутата".

      Чи  невважаєте  ви,  що  було  б  доцільним оцю другу

 частину  не  приймати  як  Закон, а зробити як Поправки до

 Статуса, а як Закон -приймати тільки ту частину третю, яка

 стосується  відкликання народного депутата, бо це, дійсно,

 у Законодавстві дуже пагано висвітлено.

 

      ____________   Ми   дискусію  таку  вели  на  комісії

 відносно   ваших  роздумів.  Ну,  справа  в  тому,  що  ми

 розподіляємо  чітко  цей  проект Закону на 2 частини, я би

 так  сказав.  Перше  -це  складення  повноважень народного

 депутата  за  рішеннням сесії Верховної Ради. І як раз те,

 про  що  ви  говорили  говориться  в тому розділі другому,

 значить,  начибто  повторення Закону "Про статус народного

 депутата",  але  якщо ви там читали, в Законі написано, що

 депутат  може  бути  за  такіми-то,  за такіми-то нормами,

 відповідно до діючого законодавства. А от самого механізму

 відкликання  народного  депутата можно буде подати заяву з

 того  Закону  "Про статус" видно: я подав заяву, складаю з

 себе повноваження. Повинні бути вибори чи перевибори, тому

 що  не  має  читкої  норми, що це повинно вирішити за моєю я 
 я                             - 37 - я 

 заяволю   Верховна  Рада  України.  Тому  ми  розподіляємо

 абсолютно чітко те, що може бути рішенням сесії виконано і

 те,  що  може бути проведено достроковим припиненням через

 вибори, мається на увазі в зворотньому напрямку.

 

      ГОЛОВА. Слова має Вернигора, Полтавська область.

 

      ВЕРНИГОРА.  Шановний Петре Володимировичу і Олександр

 Олександрович,  Вернигора, 332 Хорольський виборчий округ,

 Голова Полтавської обласної Ради профспілок.

      Мені  здається,  що  не  зовсім  етично  буде чинитьт

 Верховна  Рада,  коли  буде нехтувать довір"ям мотен тисяч

 виборців,  які  обрали  когось  на громадстьких засадах, у

 громадській  організації. То я хотів би уточнити по статті

 3,  тут  записано, що у разі не виконаньнародним депутатом

 вимог  законодавства,  заняття  їм  посади на (..........)

 основі   або   на   громадських   засадаху   у  державних,

 комерційних і організаціях. У яких? Чомуц не написать тут:

 окрім  громадських,  і  тоді буде все ясно, що людина, яка

 олбрана   тисячами  людей  безплатно,  виконує  громадське

 доручення.

 

      _____________  Я  зрозумів ваше запитання. Ви знаєте,

 ця  дискусія  розгорілася  в залі відносно вашої нинішньої

 пропозиції,  коли  ми  робили  зміни  до  статті  4 Закону

 України  про  статут народного депутат, яка регламентувала я 
 я                             - 38 - я 

 перехід народних депутатів на постійну роботу в парлемент.

 Ви пам'ятаєте були пропозиції, я пам'ятаю так, і народного

 депутата  Зайця і інших депутатів про те, щоб   ще більш

 суворою  зробили  цю  норму,  щоб  народний депутат, який

 працює  в  парламенті, щоб він не міг займати посади ні на

 громадських,  ні  на  комерційних  засадах,  ні на якихось

 інших.  Це дискусійне питання, давайте ми його проговоримо

 при доорпацюванні законопроекту в другому читанні.

 

       ГОЛОВА. Останнє запитання Чурута, Луганська область.

 

      ЧУРУТА.   Уважаемый   докладчик,  у  меня  будет  два

 вопроса.  Разкясните, пожалуйста, статья 10 говорит о том,

 что  народный  депутат  Украины может быть отозван в любое

 время,  а  статья  11  говорит,  что  голосование по этому

 вопросу  может  быть  проведено  всего лишь в течение двух

 лет. Как стыкуются эти две статьи -это первый вопрос. И не

 лучше  ли  здесь записать, что народный депутат может быть

 отозван  начиная  сразу  после  первой сессии, так как уже

 видно  будет, как человек выполняет свою Программу, как он

 голосует.

       И  второй  вопрос. Статья 25, последний абзац. Здесь

 сказано,   что   доверенные   лица   на   время  встреч  с

 избирателями,  значит,  будут освобождаться от работы и им

 будет  выплачиваться  зарплата  за  счет государства. А на

 сегодняшний  день  у  каждого  депутата  есть  фонд оплаты я 
 я                             - 39 - я 

 референтов-консультантов.  Так  не  лучше  ли  эти  деньги

 использовать  вот  как  раз для этих доверенных лиц? А так

 получается,   и  фонд  он  будет  использовать,  и  еще  и

 дополнительно  государственные  деньги для того, чтобы они

 вели работу.

      Вот два вопроса.

 

      ___________  Я  відповідаю вам на перше запитання. Ми

 теж  в  Комісії  із  групою  фахівців,  які  працювали над

 законопроектом,    досить    ретельно    обговорювали   цю

 пропозицію.  Все ж таки нам здалося, і ми дійшли висновку:

 варіанту,  коли  народний депутат не може бути відкликаний

 раніше  року. Все ж таки треба зрозуміти, що парламент -це

 не  просто  рядова  робота,  і адаптація (мені здається, і

 психологічна,  і  фізична  кожної  людини,  а тим більше -

 народного  депутата,  який  відчуває свою відповідальність

 перед  своїми  виборцями  і  державою)  все ж таки не може

 обмежуватись  першою  сесією. Тому що ми ж пам'ятаємо самі

 по  собі,  що  на першій сесії ми тільки роздивилися, яким

 чином  нам треба працювати в парламенті.... А тому Комісія

 залишила  норму,  що  раніше  виборці не можуть відкликати

 депутата, ніж через рік після його обрання.

      Другий.  На  друге  питання  я  вам  відповідаю таким

 чином.  Це  теж було предметом обговорення, що відкликання

 народного  депутата  -це та ж сама процедура, що і обрання

 народного  депутата,  і  цого виборчий, вірніше, його фонд я 
 я                             - 40 - я 

 депутатський  там виплати по Верховній Раді, вони не мають

 ніякого відношення до цієї процедури. Це державна справа і

 організація роботи Центральної виборчої комісії, окружних,

 окружної  виборчою  комісії,  дільничної  комісії  повинна

 фінансуватись  за  рахунок держаного бюджету. Так прийшла,

 до  таких  висновків  прийшла  комісія.  Я  вважаю,  що це

 абсолютно так і повинно бути.

 

      ГОЛОВА. Дякую вам. Сідайте, будь ласка.

      Хто  хоче  висловитися, запишіться, будь ласка. А вже

 записалися там? Будь ласка опублікуйте те, що там.

      (Шум в залі)

      Ні,   ні,   одну  хвилиночку.  Вибачте  мені.  Я  так

 зрозумів,  що ви проголосувли на минулому тижні про те, що

 записи на виступи робляться там в секретаріаті? Так. Тому,

 будь  ласка,  слово  має,  але  говоритимемо з місця. Чи з

 трибуни? З трибуни 3 хвилини.

      (Шум в залі)

      Ну всеодно це не має значення. 3 хвилини...

      (Шум в залі)

      За записом він має право виступити з трибуни і треба,

 щоб  виступали,  тому  що  люди  повинні бачити. Все, будь

 ласка.

      Гмиря, будь ласка.

      Опублікуйте список. Будь ласка, на трибуну. 3 хвилини.

 я 
 я                             - 41 - я 

      ГМИРЯ.

 

      Уважаемые  коллеги!  Наш  народ  за  последнее  время

 лишился  так  много  прав, которые он лишился, что хотя бы

 одно право, безусловно, ему дать не мешает -право отозвать

 того депутата, который не оправдал его доверия.

      Вот этот документ, принятие этого Закона, безусловно,

 очень  важно  и над ним надо работать. Я хотел бы обратить

 внимание  на  некоторые,  с моей точки зрения, недостатки,

 этого Закона. Я пойду постатейно.

      Первое.  Статья 11. Депутат может быть отозван только

 через   год   после   его   избрания.  Я  ситаю,  что  это

 неправильное  положение.  Каждый  депутат  шел на выборы с

 определенной  программой. Если он эту программу нарушил, т

 о  это  может определиться раньше, чем через год после его

 избрания. Поэтому эта формулировка должна быть отменена.

      Далее.  Стать  12  говорит  о том, что в случае, если

 депутат  не может участвовать в собрании по его отзыву, то

 переносится  участие  депутата,  вот эти вот все положения

 говорятся.   Я   твердо  уверен,  что  здесь  должны  быть

 предусмотрены  соответствующие  санкции:  не может депутат

 участвовать, есть у него уважительные причины -пожалуйста,

 если нет -должно быть точно указано, что собрание проходит

 без его участия.

      Гарантии   прав  народного  депутата  при  обсуждении

 вопроса о его отзыве. Стаття 14. я 
 я                             - 42 - я 

      Народный депутат может выступать в средствах массовой

 информации,  может выступать в печати, по телевидению. Что

 значит -может? Каждый пенсионер наш может поехать отдыхать

 на Богамские острова, но поедет ли он или нет -вот вопрос.

 Поэтому  здесь  должно  быть четко определено, что депутат

 имеет  право  выступать вот в таких-то, таких-то, таких-то

 границах. Эта формула должна быть совершенно ясной. Даллее

 очень   важный   момент,  агитация  за  или  против  отзыа

 народного  депутта.  Здесь должен быть четко сформулирован

 механизм:  равенство  возможностей  для голосования за или

 против  не  секрет чтов этом зале есть депутаты совершенно

 различными    финансовыми   возможностями7   И   если   за

 голосование  против меня будут брошены милиарды и милиарды

 то   я   ничего   сделать  не  смогу,  четко  должно  быть

 сформулировано  фонд  за  и  фонд  против,  и эти средства

 должны  быть  равны  и  выступления  за  и  против должны,

 возможности   за  вытсупление  за  и  против  должны  быть

 одынаковыми ну и наконец все-таки по-моему такие документы

 слежует   продумывать  более  серьезно  вот  статья  15  т

 бюлетень  для  голосования и стаття 20 порядок голосования

 здесь  названы  соврешенно разные формы бюлетеня, в первом

 случае   зачеркиваються   фамилия,   а   во-втором  случае

 зачеркивается отазвать или не отзвать. Документ этот нужен

 закон  нужен  но  он  должен  быть  боллее радикален более

 ефективно  позволить  отозвать  депуцтата  и  в тоже время

 обеспечит  равенство возможностей в финансововм плане. Вот я 
 я                             - 43 - я 

 что я хотел сказать по этому вопросу6 спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧЫЙ.   Слово  має  Степенко.  Василь  Іванович

 Полтавська обшасть.

 

      СТЕПЕНКО.

      Шановний   головуючий  і  шановні  депутати  я  прошу

 врахувати  те  що виступаю від фракції аграрників і якщо я

 постараюсь  вложитись  в  свій  час  але добавити декілька

 хвилин. Закон

 

      ГОЛОВУЮЧЫЙ.  у  вас  реглментом  передбачено 5 хвилин

 будь ласка вкладіться.

 

      СТЕПЕНКО.

 

 

      _______________ Закон потрібний і потрібний для того,

 щоб  зняти  спекуляцію  про  те,  що  в  народні  депутати

 бояться,  що  їх  відізвуть  виборці.  і  це  нада віддать

 належне  комісії,  яка  цей  Закон  приготовила.  Але нада

 зробити так, щоб переважне домінуюче право було у виборців

 і  більше  ні  в кого, тобто, якщо не задовільняє виборців

 депутат,   він   повинен  бути  відізваний,  якщо  він  їх

 задовільняє - це повинні вирішувать все такі виборці.

      І   третя   стаття,  перейдем  конкретно,  професійна я 
 я                             - 44 - я 

 основа.  Наприклад,  багато  моїх  колег  працюють  тут  в

 Парламенті  на  професійній основі, але коє-кому хочеться,

 коли,  наприклад,  прийнято  рішення, що на період депутат

 звільнити  від  виконання  обов"язків, то коє хто хоче для

 того,  щоб  сюди  його  перевести,  вплоть  до  того  що в

 наручниках   у   готель   "Москва"  і  щоб  він  назад  не

 повертався.  І не тому що це хотять, щоб розбудовував він

 державу,  ні  цьогоніхто  не  хоче.  Хотять,  щоб не мішав

 красти, розтягатть на місцях, порушувать Закони.

      Це  я  не просто говорю з того, що щось видумав, це я

 говорю  для  того,  що  я  все  це  діло  пережив  на собі

 особисто.  І коли я просив надрукуйте зловживання у нас по

 окрузі, хто забрав атомобілі в селян, хто забрав квартиру,

 хто  забрав  землю,  за  кілометер  від міста, а інвалідам

 ветеранам  війни  дав  хза тридцять кілометрів. Кажуть, не

 має  шпай  лишніх, ви знаєте такий дефіціт, а коли пройшли

 збори   в   (..........)   де   працює,  найшлись  майстри

 (..........)  й  мазила  і таке написали, що диву даєшься,

 але це не вони пишуть. І відповідь давати на це я сьогодні

 не  буду  і  не хочу зпускаться до рівня ціх майстрів. там

 стоять дяді повище и за цих "барбосів" буде сказано трошки

 пізніше, і так як слід.

      Я  хочу  звернуться, Олександр Олександрович, до вас.

 Ми  були в першому турі, так сказать. Ви вспомніть ситника

 Віктора  птровича,  вспомніть  Борзих,  вспомніть  красика

 Владлена  Михайловича,  Чернявського!  Хто більше вносив і я 
 я                             - 45 - я 

 краще  конкретних  пропозицій?  Я  вас  скажу, що от єсть,

 сидить  Карасик  Владлен  Михайлович.  Ну,  може два таких

 майстри є, ще Борисчук(..........)(..........), це од бога

 два  сахарники,  я вважаю, і хто краще зна цю проблему? Ми

 слухали  палвно-енергетичний  баланс.  Це  ж Чепурний коли

 працював,  це  ж,  ну,  розумієте, люди, які кожною фіброю

 своєї  душі відчули оце діло, ппаливно-енергетичний баланс.

 Та  це  ж  глиба,  оці  люди,  які виступали, це люди, які

 досконало   розуміють   проблему.  Так  я  хочу  запитать,

 Олександр  Олександрович,  у  нас,  а  хто кращий інститут

 придума,   як   практиці  перевірити  дію  наших  законів,

 постанов,  як  не такі люди? І проти них йде масове, якесь

 незрозуміле  шельмування,  щоб їх забрать, а оставить оцих

 артистів,  архітекторів, майстрів (..........) од асфальту

 і  нехай вони.. Ви ж пам'ятаєте, тут один депутат виступав

 і  каже,:  я  вам  ошеломляючу  річ скажу, я восени поїзав

 всело,  а там бензину нема? А він що, не знав, що в травні

 місяці  бензину  нема?  І коли ми тут рішали проблему, так

 кричав,   щоб  розігнать  ці  красні  оплоти - колгоспи  і

 радгоспи.

      Дальше,  закони повинні постійно писати один чоловік,

 а  обговорювать уже всі заразом. А якщо хтось думає, що ми

 посадим  26 чоловік і вони напишуть Закон -то ніколи цього

 Закону не буде.

      І   я   б   хотів,  щоб  Секретаріат  Верховної  Ради

 проаналізував:  скільки ми часу витрачаєм на балаканину, в я 
 я                             - 46 - я 

 том  числі  і  на  так  звану  розминку,  скільки  внесено

 пропозицій  до  Законів  і  до  Постанов, хто на постійній

 основі працює, а хто працює, так сказать, два плуги пре, і

 скільки хто був присутній там чи інше.

      І  далі,  коротенько,  от  за що ще хотілось сказать:

 говорять, я от фракції, нада

      (Шум в залі)

      Я  вибачаюся,  сьодні  -день Катерини, Катерина Ващук

 мені   дає   дві   хвилини.   Я   считаю   -це   буде  по-

 джентельменськи.

      (Шум в залі)

      І  запитаня  такі.  Говорять, нада бистро переїздить.

 Куди  переїздить? В отой гуртожиток, що називається готель

 "Москва", Доведений до ручки бувшим керівництвом? Сьогодні

 там приймаються міри, але потрібен час: рік або два.

      Так,  Носов  говорив,  що  солдат бере рюкзак і йде і

 служе  вітчизні.  Того  й  розпався монстр СССР, що ми цих

 солдатів  посилали  з рюкзаками і вибили два каміння самих

 головних  із  цієї будівлі: армію і селянина. І сьодні нада

 відддать  належне  колегу Носову, я приклоняюсь перед його

 працездатністю, але...  І іще, Я закінчую, одну хвилинку.

 

 

      ГОЛОВА.  Василь  Іванович, одну хвилиночку! Вам давав

 слово...  Василь  Іванович, я прошу вас.... Я прошу вас. Я

 поставлю на голосування, бо.... я 
 я                             - 47 - я 

 

      ___________ Я прошу... Я за хвилину закінчу!

 

      ГОЛОВА.  Василь  Іванович,  Василь  Іванович,  Василь

 Іванович!  Я  мушу  звернуться  з  проханням до депутатів.

 Прошу  уваги!  Василь Іванович! Почекайте -я візьму слово.

 Ви  ще депутату дали слово, бо все-таки дають слово, хоч і

 Катерина,  але  і  Олександра  слово  тут важливе в даному

 випадку!...  Але треба депутатів запитать. Дамо ще йому 1,

 5 хвилини? Треба голосувать? Ну, давайте. 1,5 хвилини!

 

      ___________  Я  дякую своїм колегам, я щас бистренько

 закінчу.  І ще такі питання. Затрати на.... Я сказав, що я

 підтримую  і  преклоняюсь  перед  працуздатністю  депутата

 Носова   в   залежності   від   других   депутатів,   Іван

 Олександрович, який працює на постійній основі.

      Затрати. Навіщо сьогодні 450 депутатів? Я, коли йду і

 бачу:  несуть оці кабінети, несуть сейфи... Мені кажеться,

 що  це  -банкет під час чуми! Навіщо це робити? Транспорт.

 220  автомобілів!  Житло.  Немає  житла  сьогодні, його не

 буде.  Тому  давайте покажемо приклад: скоротимо затрати і

 замість  тих,  що  будуть  одержувать___________на  місці,

 створимо  юридичний інститут, інститут права при верховній

 Раді.  На  базі  якогось  вищого  закладу, який зробе нам,

 детально  зробе експертизу Закону... Цей Закон буде діять,

 бо відповідати раніше прийнятим законам. я 
 я                             - 48 - я 

      Я  хочу  сказати, товариші, що підтримувати цей Закон

 потрібно, добавити сюди ще поорядок відзиву депутатів всіх

 рівнів  і  голів  всіх  рівнів  і  Голів  всіх рівнів, але

 уточнити, за що відзивати, конкретно, не просто, що комусь

 щось  не  сподобалось. І потрібно, шановні друзі, шановний

 Олександр  Олександрович,  я розумію ви тоже жива людина і

 оце  критика  на  вас діє, але давайте керуватися зборовим

 глуздом,  а не керуватися різними політичними прощелигами,

 які   хотять   тільки   того,  щоб  Верховна  ця  Рада  не

 допрацювала свій строк. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  всіх, незалежно від депутатів, від

 фракцій чи не від фракцій дотримуватись строго Регламенту.

 Є порядок.

      Слово має Брит, за ним виступає Савчук.

      З мотивів обговорення, з мотивів голосування є слово.

 Подивіться в Регламент, будь ласка. Будь ласка.

 

      БРИТ.

 

      Брит,  запорожская область, Березовский избирательный

 округ.

      Уважаемые коллеги! Уважаемый Президиум!

      Рассматриваемый сегодня законопроект конечне не самый

 важный  и  не самый главный из тех, которые мы должны были

 бы  рассматривать,  исходя  из  той  кризисной  ситуации в я 
 я                             - 49 - я 

 которй  находится экономика Украины. Но я не назвал бы его

 и  самым  второстепенным.  Этот  закон,  если он вступит в

 силу,  бутет  той  последней  точкой,  которую  давно пора

 поставить   в   вопросе  о  работе  народных  депутатов  в

 Верховном  Совете  на  постоянной  основе.  И мы, наконец,

 перестанем слезно просить Презыдента исполнить свой долг и

 освободить   от   занимаемых   должностей   министров,  их

 заместителей,    председателей    Госкомитетов,    которые

 одновременно вляются народными депутатами.

      Этот    законопроект,    естественно,    имеет    ряд

 недостатков,  на  которых  я хочу остановиться, но считаю,

 что  его  нужно  принимать  в  первом чтении, и Закон этот

 своевременен. О недостатках этого законопроекта кратко.

      Во  второй  статье  перечислены  причины,  по которым

 полономочия  народного  депутата  досрочно прекращаются по

 решению Верховного Совета. Серед них -"зайняття посади, яка

 не  сумісна  з  виконанням  повноважень народного депутата

 України".

      Ну,  во-первых,  исходя  из  этого Закона, все посады

 несумісні  з  вииконанням  повноважень  народного депутат.

 Поэтому  речь  здесь  может идти о видах деятельности. И в

 этой  статье  предалагаю  заменить  слово "посади" словами

 "види     діяльності"     и     соответственным    образом

 отредактировать эту статью.

      Кстати, в статье 5 Закона Украины о статусе народного

 депутат   Украины  записано,  что  депутатский  мандат  не я 
 я                             - 50 - я 

 совместим  с  получением от иностранных правительств любых

 выплат,   пенсий,  подарков,  вознаграждений.  А  как  это

 проверить?  Поэтому в связи с этим я хочу вернуться к тому

 вопросу,  который  уже неоднократно звучал в этом зале и о

 котором  не  так  давно говорил мой коллега Иван Сергеевич

 Чиж  -председатель  фракции  социалистов:  об обязадельном

 декларировании     доходов    народными    депутатами    с

 опубликованиями  этих деклараций в газете "Голос Украины".

 Закон об этом нужно принимать как можно быстрее.

      Есть   ряд   других  здесь  недостатков,  ряд  других

 неточностей,  не соответствий статьи со статьей. Я считаю,

 что  после  принятия  этого  Закона  в  первом чтении, при

 подготовке  его  к  принятию  во  втором  чтении  все  эти

 неточности  и  недостатки  могут быть устранены и призываю

 вас  уважаемые  колеги  принять  его  проголосовать за его

 принятие в первом чтении.

 

      ГОЛОВА.   Петро  Осадчук,  Петро Ілліч Осадчук  від  фракції

 державність  останній виступ.

      В обговоренні.

 

      ОСАДЧУК.   206   клумецький   округ   Петро   Осадчук

 демократична партія Україна депутатська група державність.

 Шановні  Голове  шановні  колеги-депутати.  Давно  назріла

 проблема,   на   законодавчому   рівні  виробити  механізм

 відкликання  народних  депутатів які не виправдали довірря я 
 я                             - 51 - я 

 виборців  і  в  цьому  плані фракція державність підтримує

 відкликанне.

      Ключі  до  законной  справедливого  розв"язання  цієї

 проблеми  не  можливо  знайти  без  урахування сусупільної

 психології,  менталітету  січного громадянина і соціально-

 економічного становища в державі. Яке різні політичні сили

 використовують   по-різному   для   впливу  на  свідомість

 виборців.  Закон  у  запропонованому  варіанті,  може бути

 викорисатнний  з метою закгостронення політичної боротьби,

 звичайно,  в  голові  виборців має бути в основі механізму

 відкликання  депутата  в  той же час доцільно знайти форму

 визначення   законотворчих   можливосте   депутата,   його

 державницького  потенціалу,  не  зважаючи  на те що він не

 тільки  представляє інтереси своїх виборців, а покликанний

 відстоювати інтереси всієї держави, підкреслює є народ ним

 депутатом   України,   а   не   окремого  її  регіону,  це

 зафіксовано   в   статті  92  Конституції,  якій  не  може

 суперечити  цей  Закон.  Запропонований у проекті механізм

 відкликання,   який   по   суті  зводиться  до  проведення

 спеціальних  виборів, чи антивиборів, на мій погляд досить

 громіздкий,  потребує значних державних коштів і залучення

 для  його реалізації великої кількості людей, як і під час

 звичайних виборів.

      У    принципі,    запропонована   схема   може   бути

 реалізована, але за умови, що вона буде дещо спрощена і не

 буде  як  нині  суперечити  статті  2  Закону  "Про статус я 
 я                             - 52 - я 

 народного   депутата   України".   В   проекті  Закону  не

 передбачено,  як  мені  уявляється,  однієї з визначальних

 ознак,    у    якісній    характеристиці   депутат,   його

 громадянської, державницької позиції, власне відповідності

 його  політичної  поведінки  вимогам  Конституції  чинного

 законодавства   України,   які   мусить  виконувати  кожен

 громадянин.

      При цій нагоді наведу приклад з життя, який на перший

 погляд  не має відношення до порядку відкликання  народних

 депутатів.  Пригадую,  нещодавно  в  раніці, поспішаючи на

 роботу  я ледве проскакую між будинком по вулиці Садовій і

 легвою  іномаркою, що стоїть на тротуарі. "А по осторожней

 можно?"   -чую  злобний  виклик  через  раптом  розчахнуті

 дверцята  мені  навздогін. Можна відповідаю, але не стійте

 там  де  люди  ходять.  Я  виправдовуюсь  перед агресивним

 хамом, що перекрив мені мою дорогу. Україна визначилась як

 незалежна   держава,   такою   визнало   Україну   світове

 співтовариство.   Завдання   парламенту   допомогти  своїй

 державі  крацим чином рухатись обраним шляхом. Тим часом в

 запропонованому   законопроекті   не   закладено  правової

 засада,  яка  захистила  б  нашу  молоду  державу  від тих

 депутатів,  що  стоять  на дорозі її природного поступу до

 соціально-економічного самоутвердження, створення умов для

 гідного    людини    життя   на   цій   благословенній   і

 багатостраждальній землі.

      Пропоную  і  наполягаю  ввести  в  цей  закон правову я 
 я                             - 53 - я 

 норму,   за   якою  і  виборці  і  громадськість  України,

 Генеральна  прокуратура  і  Коституційний суд мали б право

 порушувати  питання  про  відкликання  народного депутат у

 зв'язку з виступами на пленарних засіданнях Верховної Ради

 України, засобах масової інформації та перед виборцями, що

 суперечить  нормам  Конституції  і  чинного  законодавства

 України,   спрямоване   на   забезпечення   територіальної

 цілісності  і недоторканості кордонів національної безпеки

 України,    громадянського    мира,    міжнаціональної   і

 міжконфесійної стабільності.

      Я   знаю,  депутатів,  які  прийшли  в  парламент  не

 будувати  українську державу, а руйнувати її. Ніде в всіті

 такого  нема.  різні  погляди  на  вирішення  тих чи інших

 соціальних  і  економічних  проблем -це одне, а спрямована

 діяльність  на  демонтаж  держави, приєднання її до якоїсь

 іншої держави -це, пробачте, зрада національних інтересів.

 Закон  має  це упередити і захистити державу від людей, що

 керуються  принципом  "у пролетариев нет отечества", тобто

 від політични-х бомжів.

      Спасибі за увагу.

 

       ГОЛОВА. Нам потрібно порадитись. До мене звертаються

 із  серьйозними  претензіями  депутати  від  фракцій, яким

 фракції  дали  дорученя  виступити  при  обговоренні  цого

 питання. Я прошу уваги.

      Ми  не повинні суперечити самі собі. Ми проголосували я 
 я                             - 54 - я 

 40  хвилин розгляду з цього питання, виступи від фракції -

 ми  голосували це питання. Ми, крім того, ми проголосували

 на  самому  початку засідань перед груднем місяцем про те,

 що  ми в скороченому режимі працюємо цей час. Так от, якщо

 від  фракцій  давати  -це  мінімум  ще  45 хвилин розгляду

 питань.  Тоді, коли є інший шлях. Я просив би вашої уваги!

 Від  фракції  зробити  конекретні  доповнення  до Закону і

 (так,  як це передбачено, до речі, регламентом) здати їх в

 Комісію,  і  вони  будуть  враховані,  внесені  в  таблицю

 порівняльну для розгляду в другому читанні.

      (Шум в залі).

      Та  будь-які  питання!  І  принципові  в  тому числі.

 Тому... почекайте хвилину!

      (Шум в залі).

      Тому  я  просив  би:  хто за те, щоб дати виступи від

 фракцій,  будь ласка, проголосуйте. Тобто відвести час для

 виступів від фракцій.

      Ну, сядьте, будь ласка, сядьте.

      Рішення прийнято.

      Скільки  часу  відведемо  для  виступу  від фракцій і

 скільки   попросимо   їх,   щоб   вони  говорили  все-таки

 скорочено, по суті питань?

      (Шум в залі)

      Давайте залишимо по 3 хвилини від фракцій. Є прохання

 таке  -до 5 хвилин, це якраз вкладається, 3 хвилини -це до

 5 хвилин. я 
 я                             - 55 - я 

      За  3  хвилини Регламенту від фракції слово надається

 Ковтунцю, від фракції Руху.

 

      КОВТУНЕЦЬ В.

 

      Володимир Ковтунець, фракція Народного Руху України.

      Шановні колеги! Шановний пане Голове!

      Безумовно потрібна дисципліна в нашому залі, потрібен

 такий  закон  і  всі  ми  в виборчій кампанії виступали за

 таке,  що нормальний діючий, дійовий Закон про відкликання

 народних депутатів має бити прийнятий. Але що нам сьогодні

 пропонується?  Нам  пропонується два варіанти дострокового

 припинення повноважень народного депутата.

      Перший  варіант.  Це коли рішення приймає власне сама

 Верховна  Рада.  То  є перших три пункти статті 2. Давайте

 подумаємо,   чи   маємо   ми  право  брати  на  себе  таку

 відповідальність  позбавляти  повноважень  людину  за  яку

 проголосували  декілька  десятків  тисяч  виборців.  Таким

 чином ми будемо висловлювати недовір'я цим виборцям. Діяти

 всупереч  їх  волі.  Отже такі положення, які передбачають

 припинення   повноважень   самою   Верховною  Радою,  вони

 потирічать  самій  Конститції, вони протирічать нормальним

 юридичним  нормам  і  прийнятими  бути  на  можуть.  Отже,

 відкликати  депутата  мають  право  лише ті, хто його сюди

 направив,  тобто  його  виборці.  Але в цій ситуації також

 Закон,  взагалі  кажучи,  пропнує  нормальне формулювання. я 
 я                             - 56 - я 

 "Підставами для відкликання виборцями народного депутата є

 незадовільне  виконання  обов'язків  і  вчинення  дій, які

 суперечать  регламенту". Але хто має визначати, що депутат

 вчинив  саме  ці  дії?  Це  питання  віддається  на розсуд

 Виборчій  комісії, Центральній виборчій комісії. Чи будуть

 забезпечені нормальні можливості для народного відстоювати

 в  цій  ситуації свою позицію? В цьому є серйозні сумніви,

 адже   це   не  буде  повноцінний,  скажімо,  розгляд,  де

 рівноправно  представлені всі сторони, тобто розгляд, який

 би   хоча   б  якоюсь  мірою  відповідав  нормам  судового

 розгляду.

      Отже   в   даній  ситуації  розгляд  питання  буде  в

 більшості  випадків  носити суто політичний характер. І не

 важко  передбачити,  що окремі ксилофоби, які сьогодні тут

 уже   виступали,   будуть   використовувати   вплив  своєї

 політичної партії для того, щоб вибивати з числа депутатів

 артистів  і  архітекторів;  там,  де,  скажімо, праві сили

 мають  якийсь  вплив,  але  депутатом  стали соціалітси чи

 комуніст,  буде  використовувати  свій  вплив в окрузі для

 того, щоб продовжити політичну боротьбу. І тоді нам з вами

 прийдеться  не тільки вирішувати питання, як зекономити на

 повторних  третіх чи четвертих виборах народних депутатів,

 а  як  зекономити  і на оцих питаннях відкликання народних

 депутатів,  отже  в  підсумку  я  скажу таке, нам потрібен

 закон  багато положень які складені в цьому законі вправні

 їх  треба  підтримати  але  поки що такий закон приймати в я 
 я                             - 57 - я 

 першому  читанні рано його треба відправити на опрацювання

 в комісіях. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Кузьменко  від  комуністів  за  ним виступає

 Кочерга від МДГ.

 

      КУЗЬМЕНКО.   сергій   кузьменко  Запоріжжя  комуністи

 України.  я  хотів  би  звернутись до вас шановні колеги з

 цього  питання  от  чому.  По-перше  коли доповідав голова

 комісії він за браком часу не оголосив дані які стосуються

 так би мовити дисципліни депутатів, я вам можу сказати щол

 з   цих   92  народних  депутатів  України  які  порушуючи

 законоадвство  ще  не  перейшли  на  роботу  на  постійній

 основі, 40 відсотків всіх пропусків з не відомих причин не

 приводиться.

      Це  перше, там є і такі лідери як пан Голубченко, пан

 Горбатов,  пан Гурвіц, пан Шпек 27 засідань пропустив, там

 Щербань 19 засідань, і таке інше.

      Тому закон цйей потрібен обов"язково але я вважаю, що

 в  тому  виді  в якому він підготовленний він не може бути

 прийнятий  в першому читанні. Я вже задав це пифтанне і ще

 раз повертаюсь до  аргументації.

      Закон  чітко  ділиться  на 2 частині перша частина це

 пововаження  Верховної  Ради  щодо  припинення повноважень

 депутат,  друга  частина  це повноваження виборців. Якщо в

 частині  повноважень  виборців  їх  треба  прописати і цей я 
 я                             - 58 - я 

 Закон  потрібен  в цій частині його треба доопрацьовувати.

 Зауважень    було    висловлено    багато,    його   треба

 доопрацьовувати   і  приймати.  То  в  частині  припинення

 повноважень   Верховної  Ради,  я  вважаю,  що  цей  Закон

 практично  повторює  один  до  одного  Закон  "Про  статус

 народного  депутата"  і  якщо  прийняти, отут є, в проекті

 доповненя  до  Статусу, якщо в Статус включити механізм, а

 це  буквально  механізм  дуже  простий  нам  пропонуються,

 комісія мандатна та депутатської етики розглядає питання і

 виносить на Верховну Раду.

      Там  тільки  строки:  де  20 днів, де 30 днів. І все.

 Тобто,  треба  трішки  доповнити  Закон  "Про статус" і не

 роводити  зайву  балаканину,  не  створювати  закони,  які

 повторюють один одного.

      У  нас  є  більш важливі завдання. Тому я пропоную, і

 закликаю вас проголосувати за цю пропозицію. Повернути цей

 закон   на  доопрацювання,  не  приймати  його  в  першому

 читанні, з конкретним дорученням комісії розробляти Закон,

 щодо   відкликання   депутатів  з  ініциативи  виборців  і

 розробляти  грунтовні  всеохватні  пропзиції,  поправки до

 Закону  "Про статус" і до регламента. Цього буде достатньо

 і це можна швидко зробити. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА  Дякую  вам,  слова  має  Кочерга, від фракції

 міжрегіональної.

 я 
 я                             - 59 - я 

      КОЧЕРГА. ... виборчий округ, місто Кривий Ріг.

 

      Шановний  Голово,  шановні депутати, шановні виборці,

 запропнований   нам  законопроект  викликає  м"яко  кажучи

 здивованість,  хотілося б знати чому керівництво Верховної

 Ради   хоче  виступати  в  ролі  працедавця,  який  найняв

 депутатів  для виконання законотворчої праці. якщо це так,

 то  нам не треба приймати цей Закон, а керуватися Кодексом

 Закону   "Про   працю"  де  єсть  статті  40  та  41,  які

 передбачають   порядок   розриву   трудових   відносин   з

 ініциативи адміністрації.

      Цим  законопроектом порушується імперативність нашого

 мандату.  Якщо ми були вибрані виборцями, якщо за кожним з

 нас  стоїть 100 тисяч виборців, то чому Верховна Рада може

 вирішувати  їх  долю  без них. Вважаю, що виборці і тільки

 вони  можуть  вирішить  свого депутата, за виключенням тих

 випадків,  коли перебування народного депутата у верховній

 Раді підпадає під статті Карного кодексу або він за станом

 здоров'я не може продовжувати свою діяльність.

      Я  згоден  з  тим,  що  ми повинні прийняти Закон про

 порядок  відозви  народного  депутата,  і це було частиною

 моєї  передвиборчої  програми,  і  я  вважаю, що частину 3

 цього  законопроекту можна буде приймати. Але пропоную від

 фракції,  пропоную,  що із статті 2 виключити абзаци 1, 2;

 статті   3,   4;   статтю  6  доповнити  "...  за  власним

 бажанням...   ",   депутатза   власним   бажанням  повинен я 
 я                             - 60 - я 

 аргументувати і опублікувати його в пресі.

      Окрім  того,  цей законопроект сьогодні уже входить в

 суперечку   із   статтею   13   проекту  Закону,  поданого

 Президентом, про державну владу і місцеве самоврядування в

 Україні,  де написано: "Народний депутат України може бути

 відкликаний виборцями у порядку, визначеному Законом".

      І  ще  одне.  Якщо ми проголосуєм за цей Закон, то ми

 ризикуємо  втратити  і  Голову  Верховної  Ради,  і  голів

 Народного Руху, Компартії, УРП, УНА УНСО і тому подібне.

      І оставннє. Оскільки нам не створені (я маю на увазі:

 не  створені  народним  депутатам)  умови для проживання в

 місті  Києві,  хотілось би почути думку народних депутатів

 пана  Кравчука  та  пана  Плюща,  чому  такі умови не були

 створені, щоб ця Верховна Рада плідно працювала?

 

       ГОЛОВА.  Слово має депутат Олексієв, за ним виступає

 Бандурко. Олексієв від групи "Єдність".

 

      АЛЕКСЕЕВ.  Уважаемые  коллеги,  прошу  отложить  ваши

 дела,  присесть на место и полушать меня, ибо мы принимаем

 такой  закон,  который очень и очень сльно может сказаться

 на дельнейшем будущем нашего парламента.

      Я  должен сказать, что принятие закона о нашем отзыве

 конечно  же  должно  восприниматься положительно, ибо этот

 закон  давно  уже  назрел.  Опыт  показывает, что всегда в

 парламенте  может  найтись  достаточное колличество людей, я 
 я                             - 61 - я 

 которые  изберуться  под  одним  лозунгом,  а  будут потом

 совсем   другие  задачи.  тому  примеров  множество  можно

 привести.   И   избиратели,   конечно   же,  должны  иметь

 возможность   высказать   свое   отношение  к  этому.  Ну,

 например,  в прошлом созыве избиратели попытались отозвать

 голову  Харьковского  народного Руху за невыполнение своих

 предвыборных  обещаний, и не было механизма, они не смогли

 это  сделать.  Ну, и вспомните, довольно много людей было,

 которые  наобещали  нам  "золотые  горы",  и  пеше місто в

 Європі,   і   друге  місце  в  світі,  і  золото  Гетьмана

 Полуботка,  оклеили  всю Украину листовками, неизвестно на

 чьи деньги отпечатанными, а потом мастерски спланировали и

 осуществили  операцию  по  нашему  разорению.  Ну  я  хочу

 подчерк...   избиратели   в   любом  случае  должны  иметь

 возможность   отозвать   таких   депутатов.   Ну   я  хочу

 подчеркнуть,  именно  избиратели.  Я беру проект Закона, и

 что  я вижу. Ну открываем главу II "Повноваження народного

 депутата  припиняється  достроково  за  рішенням Верховної

 Ради". Пробачте як це так? Нас вибирали виборці, а вирішує

 Верховна Рада.

      Я  считаю,  що  за  Верховным  Советом можна оставить

 всего  лишь одно: констатация реально существующих фактов,

 как  то:  признание депутат судом недееспособным, выезд за

 пределы  Украины, отставка либо сладення повноважень. Все.

 Все   остальное   должно   быть   отдано   на   усмотрение

 избирателей.  Разумеется  здесь масса предложений, которые я 
 я                             - 62 - я 

 должны  быть  решены.  Ну, например: " У разі  відсутності

 більш  як  20  днів  протягом  року". Чому року? Пробачте,

 протягом  сесії.  Люди  должны  иметь ответственность коль

 избраны, так работать.

      Вот   мне   пишут   избирытели.  Например,  Галченко.

 "Приймите,  наконец,  меры  к  тем  депутатам,  которые по

 неуважительным  причинам  не  являются либо срывают работу

 сессии".

      Посему  я предлагаю статтью 2 разделить на две части:

 перва  часть  -это  констатирующая  "За рішенням Верховної

 Ради", когда она констатирует реальные факты, и второе "За

 ініціативою  Верховної Ради", она может инициировать также

 как и группа избирателей.

      Ну далее посли всякие мелкие вопросы, которые конечно

 же могут очень сильно повлиять. Ну, например, статья 3 "не

 может   совмещаться",  я  предлагаю  сохранить  ту  норму,

 которая   существует   "крім   наукової,  викладацької  та

 журналістської  роботи",  ибо  это  не  связано с каким-то

 временем фиксированым.

      Далее  статья  6  "депутат  может подать заявление об

 отставке, точней "про складення повноважень". Але потім не

 може   його   відкликати.   Чому?   Непонятно.  Надуманный

 совершенно термин.

      Берем  далее.  Статью  19  и  статью  20. В статье 19

 сказано "Проведення голосування": вибори залишає, якщо він

 проти відкликання або викреслює, якщо він за відкликання у я 
 я                             - 63 - я 

 бюлетені призвища депутатів.

      Далее  беру  статью 20. И что я читаю? "він залишає в

 бюлетені   для   голосування   одну   з  двох  пропозицій:

 відкликати  чи  підтвердити".  Простите,  зачем так путать

 избирателей? Собственно, это все детали, но самое важное -

 это стать 10. Прошу учесть, что я от фракции выступаю.

      Статья  10 "Підстави для відкликання", які? "Народний

 депутат,  який не виправдав довір'я, може бути відкликаний

 з   таких   причин:   незадовільне   виконання  -полностью

 согласен  -;  використання  в  корисних  цілях  -полностью

 согласен,  а далее -вчинення депутатом дій, які суперечать

 нормам   регламенту   Верховної   Ради".  Пробачте,  нашим

 виборцям  цікавий цей регламент? Это книжица -200 страниц,

 в дебрях которой запутается любой депутат, кроме разве что

 Носова,   составлявшего   его.   Избирателей  более  всего

 интересует,  как  мы  выполняем  их волю, как мы выполняем

 нашу  предвыборую програму. Поэтому предлагаю в эту статью

 (регламент  можно  оставить,  можно  убрать  -это  уже  на

 рассмотрение  Комиссии Шейко), а вот обязательно поставить

 "У   разі   невиконання   депутатів   своєї   передвибочої

 програми".

       В  целом я считаю, что такой Закон необходим, однако

 (за  недостатком  времени)  здесь существует еще целый ряд

 неточностей,  недоразумений,  которые  можна,  которые  я,

 конечно  же,  изложу  письменно  в  Комиссию. Но в целом я

 считаю,  что  этот  Закон  в данной редакции не может быть я 
 я                             - 64 - я 

 рекомендован  к  принятию  в  первом  чтении,  а  по  сему

 предлагаю  его  відправити  на доопрацювання, и розглянути

 після змін і доповнень.

 

      ГОЛОВА. Бандурка

 

      БАНДУРКА.  Олександр Михайлович Бандурка група центр.

 шановні  народні  депутати,  виходячи з цього що закон про

 дострокове   припинення   повноважень  народних  депутатів

 принціпіально  потрібно  приняти,  але  треба  щоб  закони

 відповідали  вимогам  конституції  суспільства і практики,

 треба  таки  йзакон що буде стимулювати роботу депутатів а

 не вісіть над їхніми головами, як дамо клів меч.

      Є  світова  практика  і  є  будем говорити і практика

 України  ми  не  сьогодні  розпочали  свою  роботу так ось

 звертаю вашу увагу, стаття 111 пункт 3 Конституції України

 передбачає дослівно народницй депутат України звільниеться

 від  виконання  службових  або  виробничих  обов"язків  на

 певний   срок   необхідний   для  здійснення  депутатської

 діяльності  у  Верховній Раді України і в комісіях а також

 серед  населення  вони  можуть  звільнятись  від виконання

 службових  обов"язків  на  весь  період  їх  повноважень у

 Верховній  Раді  України  це  остання  редакція  статті 11

 конституції   про   статус   народного   депутата,  але  ж

 законопроект    який   ми   сьогодні   розглядаємо   також

 протирічить  і регламентау Верховної Ради стаття 3 пункт 5 я 
 я                             - 65 - я 

 два  і  закону  про  статус народних депутатів України він

 знаходиться  в  жорсткій  конфронтації  також  закону  про

 державну  владу  який нам сьогодні положили на стіл закону

 про  місцеву  самоврядування проектом і законопроектом про

 "Про постійні комісії Верховної Ради".

      Шановні  депутати, ми з вами законники, незалежно, що

 в кого в дипломі записано -юрист, інженер, хімік чи геолог

 чи  вчитель.  Ми  з  вами  законники.  Чому  ми, створюючи

 правову  державу  -Україна,  все  время  нехтуєм  основним

 Законом  -Конституцією України? Ну вона діє! З цеї трибуни

 можна  чути,  що  ми  не  цивілізована  держава,  що труба

 робити,  як  у  цивілізованих  країнах. Та ми саме топчимо

 свою  власну  цивілізацію, нехтуючи тими Законами, які вже

 Верховна Рада прийняла.

      Я  пропонував  би,  трошки і прогнозувати наперед, що

 буде   з   верховною   Радою   в   разі   прийняття   того

 Законопроекту, що  стоїть на порядку денному.

      Сьогодні необрано 44 народних депутата, 100 депутатів,

 ми  кожний  день  бачим  на  табло, по  різним причинам на

 приймають  участі  в  засіданнях  Верховної  Ради. Якщо ми

 приймем   цей   законопроект,   а   я  погоджуюся  з  тими

 зауваженнями,  що  тут  були  від  моїх  колег, попередніх

 виступаючих,  ще 70-80 депутатів піде з Верховної Ради. Чи

 ми   проведем  дооберем  ту  когорту,  чи  підуть  виборці

 дообрать  нове поповнення Верховної Ради. Ні. Ми приймаючи

 цей  законопроект  розпочнем власний розгіл, а ми сьогодні я 
 я                             - 66 - я 

 при  всіх  наших  недоліках  є  все  такі  стабілізіруючим

 фактором держави. Бо ми тут висікаєм іскри, спускаєм фари,

 і хай отут боротьба йде, а на місцях буде все спокійно і в

 злагоді.

      Тепер трошки давайте подивимся, що Верховна Рада буде

 не здатна приймати ні конституційні Закони, ні Закони, так

 сказать,  поточної дія, бо ми повині будем переробити, хто

 тут  залишеться, на  новий  регламент і на нову численість

 Верховної Ради.

      Я  ще  одну  хвилину  попрошу, я виступаю від центру.

 Значить,   що   робиться  Закони  "Про  владу"  не  йдуть,

 приватизаційні   реформи  не  йдуть,  економічні закони не

 йдуть. Що повинен робити Президент. Якби я був Президетом,

 то  я б звернувся до населення про розпуск такої Верховної

 Ради.  Як  буде  діяти  Президент  Кучма,то його як кажуть

 справа.

      Я  вважаю,  що Закон такий треба розпочинати робити з

 нуля.   І   щоб   в   цій   розробці   не  тільки  комісія

 шановного нашого Голови, комісія мандатна, товариша Шейка,

 а  всі комісії, перш за все правові. Не приймати у першому

 читанні і отправить надо на доопрацювання. Дякую.

 

     ГОЛОВА.   Слово   має  депутат  Костицький  від  групи

 "Реформи". Василь Васильович Костицький, прошу!

 

      КОСТИЦЬКИЙ В.В. я 
 я                             - 67 - я 

      (195 виборчий округ)

      Шановний Голово, шановні народні депутати!

      Хотів би, щоб ми при розгляді цього питання врахували

 кілька основоположних моментів.

      Перше.  Одна  з  ознак  держави є її суверенітет. Але

 вищим  суб'єктом  суверенітету завжди виступає народ, який

 реалізує  себе як суверена або через референдум, або через

 вибори   народних   депутатів.  І  делегує  частину  свого

 суверенітету Верховній Раді України як вищому органу влади.

      Друге    положення.    Верховенство   Конституції   і

 верховенство Закону.

      І третє. Аналіз повноважень Верховної Ради.

      Якщо  з  врахуванням  цих  постулатів  проаналізувати

 проект Закону, то можна зробити такі висновки:

      1)  повноваження Верховної Ради є законодавчими, а не

 адміністративними,  які  є  у  наймодавця, які мають право

 приймати  чи  звільняти  людину  на роботу. І, в зв'язку з

 цим,   формула,   яка   записана  у  частині  2  статті  1

 пропонованого нам проекту видається неприйнятною.

      2)  Верховенство  Конституції.  Стаття 96 Конституції

 України  передбачає,  що  тільки виборці можуть відкликати

 народного  депутата.  І,  звичайно,  я  як  юрист  не можу

 сприйняти   того,   що   Верховній   Раді  надаються  такі

 повноваження,  часом  і  судові.  В  зв'язку з цим виникає

 питання  не  тільки  про  даний  проект,  але ще й виникає

 питання  про  статтю  3  Закону "Про статус депутата", яка я 
 я                             - 68 - я 

 передбачає випадки, коли Верховна Рада вирішує питання про

 припинення  повноважень  депутата. Мені здається, що і там

 треба  теж  вносити зміни, бо є ненормальним, коли депутат

 втратив  громадянство  України,  виїхав  за  кордон, а для

 цього  ще  потрібно, щоб Верховна Рада проголосувала. Його

 повноваження  повинні автоматично припинятись, скажімо, із

 вступом вироку у законну силу, або виїздом за кордон.

      Наступне  питання.  На  жаль,  цей  проект не дає нам

 гарантії  захищеності  прав  опозиції  або прав меншості у

 Верховній  Раді.  Депутат відсутній 20 днів на засіданні -

 одне  питання.  Друге,  депутат  порушив  регламент  і  не

 голосує.  Ми  знаємо,  що  у  Верховній  Раді такі випадки

 бувають  з  політичних  міркувань,  адже  тут представлені

 кілька  поілтичних  сил.  Отже  порушення  регламенту  дає

 можливість  більшості  проголосувати  за відкликання будь-

 кого  з  меншості незалежно від того, хто це буде, адже ми

 приймаємо закон ен  на один день.

      Наступне,  хотів  би висловитись також і з приводу ще

 довір'я.  Вдже  депутат  уособлює в собі довір'я, яке йому

 висловило  чимало  виборців.  Депутати, які представлені у

 Верховній  Раді,  представляють  зовсім  інших виборців, а

 вони  борються  за  них  вирішувати.  Мені  видається,  що

 прийняття  закону в такій редакції, очевидно, може сприяти

 розгортанню  політичної  боротьби  у  нашому парламенті.

      Я  думаю,  що  треба також звернути увагу на інститут

 імпічменду,  адже він у нас абсолютно не розвинутий, як це я 
 я                             - 69 - я 

 є   в   інших  державах.  І  мені  видається,  що  втакому

 законопроекті   обов'язково   повинен   бути  передбачений

 інститут  імпічменду  -відкликання  народного  депутата  у

 зв'язку із вчиненням антидержавних, антиконситуційних дій.

      Тому,  висловлюючи позицію фракції "Реформи", я скажу

 так,  о  ми  в  принципі підтримуємо саму ідею відкликання

 народного депутата, яка потрібна, давно назріла і має свою

 історію  з  попереднього  парламенту, але в такій редакції

 закон   треба   доопрацьовувати,   він,   очевидно,  не  є

 прийнятним.

 

       ГОЛОВА.   Дякую  вам.  Є  пропозиція  з  урахуванням

 висловлених  міркувань особливо від фракції над депутатами

 доручити  комісії  яка  готувала  цей  проект,  протягом 2

 тижнів  доопрацювати  його  з  урахуванням цих зауважень і

 винести  знову  на  перше читанне за скороченою процедурою

 щоб ми його відразу поставили на голосування.

      Я  вибачаюся,  є  пропозиція  від  комісії прийняти в

 першому читанні ставлю на голосування.

 

      У першому  читанні пропозиція комісії ставлю на голосування.

 

      Я  прошу  вас ніхто не переміг но чому аплдисменти. Є

 пропозиція  відправити на опрацювання протягом двох тижнів

 в комісію хто за цю пропозицію прошу проголосувати.

 я 
 я                             - 70 - я 

      Вибачайте  я  не  хотів,  одну  хвилиночку, я нехотів

 користуваться   нормою   яка   передбачена  регламентом  і

 зверталося кілька депутатів можу показати записки поіменне

 голосувати цю процедуру.

      Але хвилиночку будь ласка.

      заспокойтесь.

      я  ще  раз  говорю  з  мотивів голосування не треба я

 скажу те що хотів би сказати з мотивів голосування, що всі

 на  виборах  говорили  про  те що цю процедуру відкликання

 депутатів   треба   упростити,   тому   треба   записаться

 виписатися  у  формулу закону, і тому треба дати доручення

 комісії  з  урахуванням  всіх  тих виступів від фракції бо

 якщо  фракції  виступали  то виникає питанне а хто голосує

 проти, фракція ж виступила за доопрацювання. Тому я ставлю

 хто за те щоб поіменно голосувати.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 

      "за"

 

      Рішення  прийнято. Тепер не тільки Комісії Шейко, а й

 всім правовим комісіям -доопрацювати протягом двох тижнів.

 Тобто  Комісія  з  прав  людини, Комісія правової реформи,

 Комісіяч  з  законодавства і законності і разом з Комісією

 депутата Шейко. І в принципі, давайте, Носов, я вибачаюсь,

 він   від   позафракційної  був  записаний  на  виступ.  Є я 
 я                             - 71 - я 

 пропозиція:   давайте   сюди   на   трибуну.   З   мотивів

 голосування, будь ласка.

 

      НОСОВ.

 

      Шановні депутати! Я, анприклад, голосував проти тому,

 що  треба  доопрацювати  його  і  назвати  не "Про порядок

 дострокового припинення повноважень народного депутата", а

 "Про  відкликання", тому що половина Закону -це те, що є в

 регламенті.  Ми  ж  домовлялись:  те, що здійснює Верховна

 Рада, то регламенті; статус -регламент Верховної Ради. Те,

 що  здійснюють  виборчі  і  Виборча  комісія -це Закон про

 відкликання.  Якщо, наприклад, дати  "Закон про відкликання", то

 зараз, мабуть, весь зал проголосує.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Розробники,  що  ви думаєте з цього приводу?

 Будь ласка.

 

      _______________

 

      Шановні  колеги  депутати!  Я хочу вам дати буквально

 коротеньке  пояснення відносно того, яка структура знову ж

 таки цього законопроекту.

      Були  нарікання  на  2  статтю цього Закону. Мова йде

 про  те, що передбачено, в принципі, і в статусі народного я 
 я                             - 72 - я 

 депутата,   за   яких   підстав   можуть   бути  припинені

 повноваження   народного  депутата.  Але  в  цих  випадках

 посилання йде на Законодавство України, яке не регламентує

 в подальшому саму процедуру відкликання. Ми його закладаєм

 в  основу  цього  Закону,  який буде носити пряму дію. Ну,

 скажіть,  будь  ласка,  якщо  я подав заяву, для чого мені

 посилатися до виборція, знову проводити там додаткове, так

 сказать, анти вибори і затрачати на це кошти. Якщо депутат

 виїхав  за  кордон, втратив громадянство України, для чого

 знову  включати  в цю процедуру виборців і державні кошти?

 Тому  ми  виклали в другій частині Законопроекту, в другій

 частині  Законопроекту,  якраз  ті  принципи,  які повинна

 вирішувати, виключно, Верховна Рада.

      В  другій  частині  ми викладаємо порядок видкликання

 депутата  виборцями.  Я  абсолютно  не згодний з депутатом

 Носовим  відносно  назви самого Законопроекту. Ми говоримо

 не  ро  відкликання  тому, що воно є тільки частиною цього

 Законопроекту,  а  ми  говоримо  про  порядок дострокового

 припинення  повноважень.  Вони  можуть  бути  вираженні не

 тільки  у  відкликанні  депутата виборціями, а можуть бути

 викликані якраз діями іншого характеру. Тому я дякую вссім

 народним депутатм за обговорення, за ті пропозиції, які ви

 внесли  і  я  би  вас  ще  раз  просив  від імені комісії,

 оскільки ми з вами все-таки обіцяли своїм виборцям дати їм

 право   і   обирати   і   відкликати   нас,  прийняти  цей

 Законопроект  в  першому  читанні, і таким чином ми з вами я 
 я                             - 73 - я 

 все-таки    закладем    підвалини   якраз   демократичного

 суспільства, а не в іншому плані. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я ще раз прошу всіх, хто виступає на трибуні

 користуватися  відведеним часом за призначенням. Мова йшла

 про відповідь депутату Носову щодо мотивів голосування.

      Є, власне кажучи, одну хвилиночку

      Голосуавння    буде   йти   поіменно,   ми   про   це

 проголосували.  Мова  йде про те, що є дві редакції: одна,

 яку  пропонує...  Або  два  підходи. Один пропонує депутат

 Носов  і  дехто  з  інших  депутатів  -про  розведення цих

 положень  в двох Законах. Один про статус депутата, другий

 про порядок відкликання.

      А  інша  пропозиція  -про  те,  щоб в редакції, або в

 назві   було   відображено   єдина   формула  про  порядок

 дострокового припинення депутатом своїх повноважень.

      Тому,  за  суттю,  власне  кажучи,  це  одне  і  теж.

 Прецедура дещо інша.

      Тому, хто за пропозицію Носова, голосується поіменно.

 За  пропозицію  Носова,  а потім будем взагалі голосувать.

 Прошу проголосувати.

 

      За -

      Рішення не прийнято.

      Хто за те, щоб доручити названим мною комісіям за два

 тиждні   доопрацювання   проект   Закону  і  винести  його я 
 я                             - 74 - я 

 на розгляд  Верховної Ради, прошу проголосувати.

      Голосується поімено.

 

      За -

      Оголошується перерва на півгодини.

      Я  перед  перервою хотів би попросити вас, у вас є на

 руках  Постанова "Про перенесення виборів в ряді округів."

 Я  просив би не розводити багато діскусій з цього приводу,

 оскільки  це  питання  обговорювалося  на  Президії,  а це

 означає  і  в комісях тех, бо після того у вас був час для

 обговорення цього питання в комісіях. Дякую за увагу.

 

 я                             - 75 - я 

 

                        ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА. Прошу депутатів зайняти свої місця.

      Я  розумію,  що  ми  пізніше пішли на перерву, одначе

 треба розпочинать роботу всеодно.

      Я  прошу сідать на місця всіх. Михайле Васильовичу, я

 прошу, відпустіть депутата!

      Перед  перервою  до мене звернулась група депутатів з

 приводу  того,  що  вони  не  голосували за запропонований

 проект  Постанови  через  те,  що  вони розуміють, що за 2

 тижні  вони  не  встигнуть  підготувати  ці поправки. Тому

 просять   до   Нового  року  дать  змогу  підготувати  цей

 законопроект. До 1 січня мається на увазі, 95 року. Тому я

 ще раз в порядку виключення, ставлю це питання на поіменне

 голосування.  Прошу  визначитися.  Про доручення Комісіям,

 згаданим мною чотирьом правовим Комісіям з участю Комісії

 з  питань депутатської етики підготувати проект Закону про

 відкликання   народного   депутата   до   1  січня.  Прошу

 проголосувати.  Голосується поіменно.

 

      За

 

      Рішення  прийнято. Іван Григорович Ємець. На трибуну,

 будь  ласка, про відкладання призначених виборі в народних

 депутатів  України  у  виборчих  локругах, де вибори тричі я 
 я                             - 76 - я 

 визнавались такими, що не відбулися, або депутатів не було

 обрано. Будь ласка.

 

 

      _____________Шановний     Олександр    Олександрович,

 шановні   народні  депутати!  Центральна  виборча  комісія

 змушена звернутись до Верховної Ради, виходячи з наслідків

 виборів  народних  депутатів,  які відбулись в цьому році.

 Аналіз   свідчить   про   те,  що  в  наслідок  соціально-

 економічної ситуації, яка склалась в державі, розчарування

 і  морального  стомлення  виборців  марафоном  виборів, що

 розтягнувся   а   довгий   час,   в   тому   числі   через

 недосконолість  нашого  законодавства, активність виборців

 зменшується  з  конжними новими виборами.

      У  вас  є  цифри, я ще раз наведу їх. Якщо 27 березня

 1994  року  на  виборчі  дільниці з'явилось 75, 6 відсотка

 виборців,  24)  7.  94  р. 51, 1 відсотки, то 20 листопада

 цього  року  лише  41,  5  відсотка  виборців. Особливо ця

 тенденція  помітна в 44 округах, відомості про які у вас є

 на руках. При чому я хотів би підкреслити, шановні народні

 депутати,  що  27 березня серед цих 43 округів було 16, де

 вибори  не  відбулись, а 28, де депутата не обрано, то вже

 24.  07 39 округі, де вибори не відбулись і лише 2 округи,

 де депутата не обрано.

       На  цих виборах 20 листопада 1994 року лише в одному

 окрузі  з  44  не  було  обрано  депутата в усіх вибори не я 
 я                             - 77 - я 

 відбулися,   тому  що  не  з'явились  виборці  на  виборчі

 дільниці.  У  Центральній  виборчій комісії обговорювалось

 декілька  варіантів  виходу з цієї ситуації, зокрема: мова

 йшла  по  те,  що провести ще раз повторні вибори у цих 44

 округах. М и воходили з того, що в кожному з цих округів є

 лідери,  які  визначились,  але  жодного  з  трьох разі ці

 лідери  не  були  обрані,  оскільки виборці не прийшла або

 недостатньо пришли виборців на виборчі округи.

      Друге  питання,  яке  ми  в  комісії обговорювали -це

 поширення  дії  пункту  4  статті  49 Закону на 48 цього ж

 Закону   право  Центральної  виборчої  комісії  відкладати

 вибори в тих округах, де вони не відбулися двічі і більше.

 Це  в  Законі  є, але воно стосується тих округів, де вони

 звільнились внаслідок вибуття депутата.

      Про   те   ми   спинились   на   варіанті,  який  вам

 запропонований   і  чому.  По-перше,  прийняття  постанови

 Верховної  Ради, запропонованої на ваш розгляд, не зачіпає

 сам  Закон і не вступає в супереч статтей 52 цього Закону.

 З  нашої  точки  зору  -це  найбільш  спийнятна одноразова

 постанова і вихід з реальної ситуації. Прошу зважити також

 на  те, що фінансові витрати з бюджету постійно зростають.

 Якщо,  скажімо,  на вибори 20 листопада було витрачено 116

 міліардів  без індексації, яка розпочалась 1 жовтня, то на

 проведення   иборів   по   цих  округах,  44  округах,  по

 попереднім   розрахункам   необхідно  буде  з  урахуванням

 індексації  в  листопаді,  грудні,  на початку слідуючого, я 
 я                             - 78 - я 

 наступного  року,  то  обійдеться виборча компанія кожному

 виборчому  окрузі  десь приблизно 9 мільярдів карбованців.

 Загалом  це ж біля 400 мільярдів карбованців, які потрібно

 витратити на виборчу компанію.

      Шановні народні депутати, я хотів би звернути ще вашу

 увагу  на те, що прийняття запропонованої Постанови по цих

 округах  не  зачіпає  тих  округів,  де  округ  звільнився

 внаслідок того, що депутат вибув. В таких виборчих округах

 вибори   будуть   проводитись   відповідно  до  статті  49

 виборчого Закону.

      І   на   останнє.   Внесені  пропозиції  розглядались

 Президією   Верховної   Ради  і  знайшли  її  розуміння  і

 підтримку.   Я   прошу   шановну  Верховну  Раду  прийняти

 запропоновану Постанову Верховної Ради, і ми бачимо, що це

 буде конкретний вихід з цієї ситуації, яка є в суспільстві.

 

      ГОЛОВА.  Сідайте,  будь  ласка. Є запитання? Хто хоче

 записатися  на  запитання,  будь ласка, запишіться. Прошу,

 обнародуйте список.

      Є пропозиція 10 хвилин на запитання. Оскільки потім в

 нас  3  закони  надзвичайно  важливі,  ми повинні сьогодні

 обов'язково   їх   розглянути.  Немає  заперечень?  Десять

 хвилин, будь ласка, перший, хто записався, Чопів.

 

      ЧОПІВ.  Скажіть  будь  ласка,  якщо  ми приймемо вашу

 пропозицію  на рік укласти вибори то через рік ви вважаете я 
 я                             - 79 - я 

 відбудуться  в названих округах як ви вважає центр виборч.

 ком. Будь ласка. Дякую.

 

      __________  Центр  Виборчком вважає що якщо вони і не

 відбудуться  то уже в меньшій кількості округів, переважно

 кількість округів, я ще раз повторюю це міські округи вони

 ну  постійно  діють  ну скажимо в Харькові в інших великих

 місцях, де приходять виборці на вибори.

      Ми  вважаємо  що  одна  з  причин  цих  дій в тому що

 виборці вже стомились від цього марофону виборів по-друге,

 ми колись пропонували вам, ну не було единної думки, є ряд

 округів де одні і тіж кандідати ідуть уже третій раз тричі

 не  обираються  продовжують  одні  і  тіж кандидати йти по

 округам які болотуються на народних  депутатів.

      я  думаю,  що  за цей час за рік я сподіваюсь на це і

 думаю,  що  багато  депутатів на це сподіваються що за рік

 дійсно   покращиться   соціально-економічне  сітуація.  Ми

 розпачала  ці  вибори  коли зросли ціни, коли ну зубожіння

 людей  розпочалось таке я б сказав падіння життєвого рівня

 людей,  я  вважаю що за рік ця сітуація може змінититсь на

 кращу  і  тоді  можно  буде  повернутися  до цього питання

 проведення виборів.

 

      ГОЛОВА. Марченко будь ласка.

 

      МАРЧЕНКО.  Иван  грыгорович  я  дума  что я не совсем я 
 я                             - 80 - я 

 согласен  с  вашей трактовкой о том что избиратели не идут

 на  выборы по причине того что они устали от избирательноё

 компании.

      Я  убежден тем, что Верховному Совету и Президенту не

 удалось изменить социально-економическую ситуацию, просто,

 с  каждым  днем  люди  жывут  хуже,  заработная  плата  не

 покрывает их необходимых потребностей. И у них развивается

 комплекс  неверия  в  том  числе,  который  подкигрывается

 средствами массовой информации.

      И  я  думаю,  что  если  бы Центральная избирательная

 комиссия  и  Верховный  Совет  и  комиссии  разяснили, что

 только  через  Верховный  Совет  можно  изменить ситуацию,

 только  Верховный  Совет  может  стать  гарантом правового

 государства, люди бы пошли.

      Теперь,  у  меня  такой вопрос. Вы преблагаете на год

 отложить   избрание   депутатов,  но  мы  же  стоим  перед

 проблемой  принятия Конституции или изменения Конституции.

 Сможем   ли  мы  при  такой  постановке,  значит,  принять

 конституционные изменения? Может, все-таки лучше разяснить

 людям,  показать, изменить, принять комплект экономических

 Законов, и тогда люди придут на выборы.

      Может, этим путем лучше идти?

      И   второй  момент.  Может  все-таки  дать  трактовку

 Законам  о  выборах,  чтобы  не  считалась больше половины

 голосов от колличества голосов, пришедших на избирательные

 участки? Это страшно жесткая норма. я 
 я                             - 81 - я 

 

 

      _______________    Я    відповідаю   вам,   якщо   ви

 познайомилися  з  тим  внесенням, а воно у вас є на руках,

 яке подавала Центральна виборча комісія, то там якраз є на

 соціально-економічне  почилання насамперед, а не на те, що

 вони  скажем  стомилися,  теж один з доводів, але основний

 довод - це соціально-економічне становище. Це по-перше.

      Якщо  скажімо  за  цей  час  Верховна  Рада  і  Уряд,

 Президент  зможуть покращити соціально-еокномічну ситуцію,

 будь ласка, ніхто не заперечує, навпаки цього чекають, але

  вибори  треба призначати до 20 грудня вже призначати, так

 вимагає закон.

      Щодо  прийняття  (..........) рішень. Ви ж знаєте, що

 (..........)  приймаються,  голсується Закон відповідно до

 Конституції,  це треба 300 голосів. Зараз у Верховній Раді

 з  визнанням  повноваження,  повноважень  7 депутатів, вже

 мається  401  депутат.  Більше  того,  ще  скажімо  у  нас

 відбудуться  вибори  в  Конотопі,  повторне  голосування в

 Конотопі,  вибачаюсь,  є  відомості  з Вижнецької окружної

 комісії  з  Черніивецької області, що там обрано депутата.

 Ми  відклали  реєстрацію  трьох  депутатів,  для того, щоб

 доддатково  перевірити.  Тобто  ще  скажем якась кількість

 добавиться,  тому я так вважаю, що є всі підстави приймати

 всі рішення і навіть Конституцію цим складом, який ...

 я 
 я                             - 82 - я 

      ГОЛОВА.   Будь   ласка,   короче  говоріть,  Кризкін,

 Луганська область.

 

      КРИЗКІН. Юрий Крыский, фракция коммунистов Украины.

 

      У  меня сложилось такое впечатление, что определенные

 государственные  структуры власти, все делают чтобы выборы

 эти  не состоялись или просто сказать: ничего не делают...

 да,  для  того,  чтобы они состоялися. Поэтому в средствах

 массовой  информации  постоянно будируется (?) вопрос, что

 нам  не  нужен  парламент, что это не такой парламент; нас

 спасет  только  диктатура...  А  у  меня  вопрос:  а  ктор

 диктатор?  Он  сидит  в зале Верховного Совета, в Кабинете

 Министров  или  в  президентской  структуре?  Я  предлагаю

 выборы  не  отменять,  а  развернуть настоящую, конкретную

 кампанию.   Потому,   чтобы   люди  пошли  на  выборы,  на

 избирательные  участки.  Дойти  до  каждого человека. Если

 люди  не  хотят  того,  чтобы  над ними дальше проводились

 эксперименты, они должны избрать истинно достойных людей в

 парламент. Вот такое мое предложение.

 

      ___________  Я  с  вами  согласен,  дорогой  народный

 депутат.   Я   хочу   сказать,  что  если  бы  все  органы

 государственной  власти стояли не за то, чтобы проводились

 выбюоры, то не было бы 401 депутата. Это во-первых.

      Во-вторых. Ну, извините меня, в отношение диктатора я я 
 я                             - 83 - я 

 единственное,  что могу сказать, что не я диктатор буду, а

 кто-то другой.

 

      ГОЛОВА.  Грабар,  будь  ласка.  Закарпатська область.

 Микола Федорович.

 

      ГРАБАР М.Ф.

      (176 Хустський виборчий округ, фракція "Реформи")

      Шановний  Іване  Григоровичу!  Звертаюсь  до  вас  як

 колега  до  колеги:  чи  ви  дійсно  стверджуєте, бо я так

 особисто зрозумів з виступу, що цей Проект Постанови, який

 запропоновано  Центральною виборчою Комісією, не являється

 порушенням статті 48 і статті 52 Закону.

      Я  хочу  дещо  пояснити.  Стаття  48, пункт 2 гласить

 чітко:  рішення  про  проведення повторних виборів приймає

 Центральна  виборча  комісія,  а  далі  пункт  3 -повторні

 вибори  призначаються  не пізніше ніж через місяць від дня

 загальних  виборів.  Тобто  в  цій статті жодним словом не

 мовитося  про  те,  що може прийняти якісь рішення з цього

 приводу  Верховна  Рада. Це перше питання. Тобто юридичний

 аналіз законності.

      Друге.  Якщо  те  незаконно,  а  я  вважаю,  що  наша

 постанова  буде суперечити Закону про вибори, цим статтям,

 то  чи  недоцільно  нам,  пішовши  на порушення статті 52,

 розглянути  концептуально  підхід  про  визначення порядку

 голосування   та   встановлення  результатів  голосування? я 
 я                             - 84 - я 

 Мається  на увазі стаття 43. Доцільно було б запропонувати

 прості  механізми.  Раз ми вже порушуємо, то, мабуть, піти

 на порушення таке, яке  дало б ефект.

      І   останнє  питання.  Чи  не  вважаєте  ви,  що  така

 пропозиція  про  відміну на рік виборів народних депутатів

 десь  якось  лежить  в  загальному  фарватері  послаблення

 парламенту і послаблення законодавчої  влади в державі?

 

      _____________Шановний  колега за освітою, я хочу вам

 сказати,  що  юридичний аналіз я вам дава. Я ще раз скажу,

 що  ми  не  вторгаємось  в(..........) законодавства, в ті

 статті,  про  які  ви  говорили.  Ми  приймаємо,  якщо  ви

 приймете,  пропонуємо вам рішення одноразове, не зачіпаючи

 сам закон.

      Що  ж  до змін в законі, то я вважаю, що дійсно, якщо

 їх  зараз,  якщо  цей  закон поміняти так, то вже депутати

 будуть  обюрані  за  зміненим законом не в рівних умовах з

 тими,  які  зараз  знаходяться  тут.  І  є стаття 51, яка,

 скажімо, не дає на це право.

      Про ослаблення, я вважаю, що ніякого відношення це не

 має  до ослаблення. Є 401 народний депутат і Верховна Рада

 зможе  приймати всі, абсолютно, рішення і навіть, повторюю

 ще  раз,  і  навіть Конституцію тому, що для цього в неї є

 всі підстави.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Має, одну хвилину, маем ще Круцик. я 
 я                             - 85 - я 

 

      КРУЦИК.

 

      202  Рогатинський  виборчий округ, Івано-Франківщіна,

 Круцик.

      Ми  дуже добре тут підрахували кошти, які можуть бути

 витрачені,   які   витрачаються   на  вибори.  Але  ми  не

 порахували тих людей, яких ми лишаємо можливості мати своє

 представництво  в  Верховній  Раді,  а  це  десь  біля 4-5

 міліонів  наших  виборців.  Не  їхня  вина,  що  вибори не

 відбуваються, а вина наша, що ми не робимо всего того, щоб

 все ж таки ці вироби відбулися.

      В  мене є конкретна пропозиція. Давайте ми все ж таки

 хай  цієї  постанови  не  будемо приймати, але дамо досвіл

 місцевим  Радам,  на  територіях  яких знаходяться виборчі

 округи,   щоб   день  вибюорів  відбувся  десь  скажемо  в

 вівторок,  середу  і  цей день був вихідним. І тоді вибори

 відбудуться.  Такий  приклад  вже  робили  в Бірорусії, це

 видно  позитивні  результати.  Але сьогодні залишати людей

 право  мати  представництво  в Верховній Раді, ми не можем

 цього зробити.

 

      ___________.    Шановний   народний   депутат!   Ваша

 пропозиція  відносно  змін дня виборів обговорювалась уже,

 вона  вносилась  і  такі  були  спроби обговорити і внести

 зміни.  Це  треба вносити знову такі зміни в Закон, діючий я 
 я                             - 86 - я 

 Закон.  А  є  51  стаття про це, будь ласка, ви пам'ятайте

 завжди,  що та Верховна Рада приймаючи цей Закон записала,

 що  не  можна  вносити  зміни,  що  всі  депутати  повинні

 прийматись,  вибиратись  на  цій  основі,  яка є в Законі.

 Тому,  будь ласка, якщо Верховна Рада повернеться до цього

 й  прийме таке рішення, якщо внесені будуть зміни в Закон,

 Центральна виборча комісія буде виконувати це.

      Я  з вами згоден, що якась кількість виборців не буде

 представлена  в  Верховній Раді і це стосується насамперед

 міста  Києва,  де  є  16  округів  вільних. Але ж тричі, я

 повторюю,  тричі в Києві виборці не з'являються на виборчі

 дільниці.  Причому, можна привести такі випадки, коли 26%,

 30%,  це не там, де 2%, 1, 5%, ну, до 5, скажем, а 30-20 -

 ви розумієте, що це велика кількість.

      ГОЛОВА. Дякую, будь ласка, сідайте.

      Я  хотів  би  до  вас звернутися з такою пропозицією.

 Мені задється, суть питання виключно ясна. Агітувати за чи

 проти  немає ніякої рації. Агітувати можна сьогодні шляхом

 голосування.  Тому  я  просив  би  все-таки  поставити  на

 голосування  проект  постанови  з  цього приводу. Хто хоче

 підтримать, хто не хоче - той не підтримає.

 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

       З  мотивів  голосування  просить Іван Заєць слово, з

 мотивів голосування, будь ласка.

      Іван, давайте з місця. я 
 я                             - 87 - я 

 

      ЗАЄЦЬ.

 

      Шановні депутати! Шановний Голово!

      Я не хочу виступати, забирати час той, що мені надала

 фракція і той, що дав Регламент, але з мотивів голосування

 я скажу слідуюче.

      Сьогодні  ясно  стало,  що  політичного  забезпечення

 виборів не було. Зокрема у Києві про те я говорив раніше і

 на   пРезидії   Верховної   Ради  і  звертався  до  одного

 президента  і  до  другого президента виступуту зокрема по

 Києвуі тому подібне.

      І  тому  сьогодні у Верховній Раді необхідно провести

 справжне  обговорення  с  тим  щоб  справді  вияснити всім

 причини  чому  не  відбулися  вибори  у  цих  округах, уже

 запитання   народних   депутатів   до  голови  Центральної

 виборчої  комісії показали що сьогодні одного аргументу що

 по  втраті бюджету і коштів мало що сьогодні місцева влада

 фактично  заблокувала вибори і вибори зокрема в Києві. Щоб

 не  було  представницьких  у  Києві,  тому я вважаю, що ми

 сьогодні не порушувати регламент відходити а зараз взяти і

 надати  можливість  фракціям  у крайнему випадку висловити

 свою  позицію щодо цього питання, ми його почнемо справжнє

 обговорення і привернемо увагу не тільки політичних діячів

 не  тільки  представників  влади,  а усіх громадян України

 зокрема  Києва до цієї проблеми, це не рядова проблема щоб я 
 я                             - 88 - я 

 поспішати. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Хвилиночку. хвилинку, давайте ми ще ми шляхом

 гоосування  якщо ми будемо обговорювати то визначимося але

 перед  цим  я  б  хоьтів поставити на голосування таке, ми

 повинні  сьогодні  розглянути  всі  питання  віднесені  до

 порядку дня. Спочатку я б хотів би проголосувати за те щоб

 сьогодні  розглянути  всі питання віднесені до порядку дня

 затвердженого нами.

 

      Прошу проголосувати.

 

      Рішення прийнято.

 

      Таким чином з вашої згоди адже ми проголосували проте

 що  працюєм  ми у спеціфічному режимі в цьому місяці, тому

 після  двох  годин будемо працювати далі над розробкою тих

 законопроектів  які  віднесені  до  порядку  дня. Зробивши

 перерву на 15 хвилин, або щоб можно було працювати.

      Або  без  перерви,  тоді  підійдемо  до  цього часу і

 проголосуемо. Хто за це щоб обговорювати це питанне зараз.

      ну  регламент но справа в тому наполягали на тому щшо

 не треба обговорювати а я навпаки ставлю щоб обговорювати,

 будь ласка.

 

 я 
 я                             - 89 - я 

      За -

      Рішення не прийнято.

      З мотивів Шейка, будь ласка, з місця.

 

      ШЕЙКА.   Шановний  Олександр  Олександрович,  шановні

 колеги   депутати,  у  нас  в  регламенті  є  пряма  норма

 обговорення  питання,  навідь  в скороченному режимі. Тому

 Олександр  Олександрович мусив би поставити питання не хто

 за   те,   щоб  обговорювати,  а  хто  за  те,  щоб  проти

 обговорення. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я вибачаюсь. Я ставлю на голосування, хто за

 те, щоб не обговорювать, будь ласка.

 

      За -

      Рішення прийнято.

      Хто  за  те,  щоб  проект  Постанови, внесений на ваш

 розгляд затвердити. Прошу проголосувати.

 

      За -

      Рішення прийнято.

      Грабар Микола Федорович, будь ласка,  з місця.

 

      М.Ф.ГРАБАР.  176,  Микола  Грабар,  (..........)

 виборчий округ, фракція (..........) м я 
 я                             - 90 - я 

      Шановний  Олександр  Олександрович,  шановні  народні

 депутати,

 

      Звичайно,  мабуть,  доцільності  великої  виступати з

 мотивів  голосування  після  прийняття  немає, але я все ж

 таки  скажу.  Для  того,  щоб ми правильно зрозуміли (я не

 згоден  з  своїм  колегою,  головою  Комісії,  Центральної

 виборчої  Комісії, паном Ємцем) про те, що ця Постанова не

 суперечить  нашому законодавству. Вона суперечить! Я хотів

 вам запропонувати, Верховній Раді проект Постанови з цього

 приводу  такий:  заслухавши  інформацію Голови Центральної

 виборчої  Комісії  Ємця,  Верховна  Ради вирішила доручити

 постійним комісіям з регламенту, судової реформи, правової

 політики  та  по  законності і правопорядку в двохтижневий

 термін  внести  проект змін. Ми ж самі, попередня Верховна

 Рада  встановила якусь норму, яку наче не можна змінювати!

 Ну,  це  ж  нонсенс!  Це  ж, вибачте, абсурд! Ми, Верховна

 Рада,  не  можем  міняти Закон. Якби це була конституційна

 норма  і  треба  було  б через Конституцію -тоді це було б

 прийнятно.  Абсолютно,  категорично  не згоден з прийнятим

 рішенням! Вважаю його не___________

 

      ГОЛОВА.  Я  думаю,  що  одне  другому  не суперечить.

 Давайте   ми   зробим  таке  доручення  Комісії  з  питань

 законодавства  і  законності.  Нехай  розглянуть,  внесуть

 пропозиції  щодо  змін  Закону  "Про  вибори",  а ми потім я 
 я                             - 91 - я 

 визначимося,  чи  є  потреба переглядать Закон, чи це буде

 ставити   нас   в  іншу  ситуацію  по  відношенню  до  тих

 депутатів,  які  обираються за іншими нормами. Тому що тут

 справді  норма то не конституційна, але концептуально якщо

 підходити  до  цієї  проблеми,  то  потрібно щось брати за

 принцип. А принцип такий -всі депутати однакової, вибачте,

 кольору... Я хотів вжити дещо інше слово... Все.

      Слухається  питання  про внесення змін і доповнень до

 чинного   законодавства   з   приватизації.   На   питання

 пропонується 45 хвилин, доповідь Таранова, будь ласка.

 

      ТАРАНОВ.      Уважаемые     товарищи,     с     целью

 совершенствования  механизма  приватизации  в  Украине и с

 учетом  требований и постановлений Верховного Совета от 29

 июля,   комиссия  по  вопросам  экономической  политики  и

 управлению  народных  хозяйством  выносит на первое чтение

 Закон Украины о внесении изменеий и дополнений к некоторым

 законодательным актам Украины по вопросам  приватизации.

      Изменение к законодательству по приватизации касается

 уточнения  концепции  принципов  самой  приватизации.  Это

 усиление  экономической направленности, сбалансированности

 процесса  приватизации, защита интересов государства путем

 внедрения  механизма  продажи  акций  предприятий группы

 "В"   и   "Г",   сохранинием   в  государстве  собственных

 контрольных  пакетов  акций,  сциальная  направленность и

 зацита   права   граждан  Украины  на  преобретение  части я 
 я                             - 92 - я 

 государственного     имущества     на     приватизационные

 сертификаты,  конвертизация  и  фактическое  усиление прав

 тредовых    коллективов    на    преобретение    имущества

 государственных   предприятий   группы  "А"  и  "Б"  путем

 предоставления  рассрочки платежей за преобретенный обкект

 приватизации,  усиление  заинтересованности  руководителей

 государственных  предприятий путем предоставления права на

 преобретение по номинальной стоимости пяти процентов акций

 приватизируемых предприятий, так же с рассрочкой платежей,

 более  широкого  методов  дооценки  с учетом потенциальной

 прибыльности   и   экспертных  оценок  стоимости  обкектов

 приватизации  при  выкупе  обкектов  группы А: предприятий

 торговли,  общественного  питания,  бытового обслуживания,

 гостиничного   хозяйства   и   туристического   комплекса.

 Применение  более  четкого механизма, определение способов

 приватизации обкектов группы А с более широким применением

 конкурентным   способом,  обязательное  создание  открытых

 акционерных  обществ при приватизации обкектов группы Б, В

 и Г.

      Изменение  к  законодательству  о  приватизации  были

 внесены   с   учетом   концептуального   нового  механизма

 приватизации. При приватизации государственных предприятий

 групп  Б,  В  и  Г  процесс  приватизации,  акционирования

 делятся на 3 этапа.

      Первый  этап. Реализация акций работникам придприятия

 и  тем  гражданам,  которые  при  приватизации имеют право я 
 я                             - 93 - я 

 работников   предприятия:   это   женщины,  находящиеся  в

 декретном   отпуске,   уволенным   работникам,  проходящим

 действительную  службу  в  армии,  пенсионерам  и т. д. На

 приватизационный  имущественный  сертификат  и  за  деньги

 сумму,    равную    стоимости    половины   имущественного

 сертификата.  Продажа  по  номинальной стоимости 5 % акций

 руководителям предприятия с рассрочкой платежа на год.

      Второй  этап  -это реализация акций гражданам Украины

 исключительно     за     приватизационный    имущественный

 сертификат.   То   есть,  деньги  практически  из  процеса

 приватизации исключены.

      Приватизация  будет  идти на сертификатных аукционах.

 Размеры  пакетов  акций,  которые  должны реализоваться на

 аукционе,  по  обкектам группы Б -это 100%, за исключением

 тех, которые переданы трудовым коллективам.

      По  обкектам  группы  "в"  -до  70,  70 процентов. За

 иключением, опять-таки, тех, которые переданы коллективам.

      И по обкектам группы "г" - до 70.

      То-есть,  практически  средняя и большая приватизация

 идет  с участием государства и сохранением за государством

 пакетов акций.

      Третий  этап  -это  реализация  акций,  принадлежащих

 государству, в открытых акционерных обществах группы "в" -

 гражданам   с   целью  возмещения  обесцененых  вкладов  в

 сбербанки и по соцстраху.

      Порядок реализации акций открытых акционерных обществ я 
 я                             - 94 - я 

 за    приватизационные    имущественные    сертификаты   в

 соответствии   с  предлагаемым  к  утверждению  изменением

 предлагается  в  Государственной программе приватизации на

 1995 год.

      Изменения  в статье номер 4. Обращаю ваше внимание на

 некоторые принципиальные моменты изменения к Закону. Не по

 порядку  статьи,  а  по  их  економическому  содержанию  и

 смыслу.

       В статье 14, проект плана приватизации, часть вторая

 предусматривает  требования  к  проекту плана приватизации

 обеспечения   технологического   единства   прроизводства,

 недопущение  разрушения целосных имущественных комплексов,

 производственных циклах, технологий.

      Таким  образом, не возникнут явления произошедшие при

 приватизации      ну,      например,      на     Луганском

 тепловозостроительном   заводе.  Вопрос  тут  неоднократно

 обсуждался.

      В   статье   7,  государственного  органа  управления

 приватизацией,  часть  первая.  Создается  единая  система

 государственных   органов  приватизации,  которая  поможет

 проводить  единую  политику  и  внедрять  единый  механизм

 приватизации  в  стране.  Тоесть обкединение комунальных и

 общегосударственных органов в единый.

      Статья  13  и 14, привлечение к процессу приватизации

 представителей    антимонопольного    комитета.   Позволит

 избежать   образования  при  приватизации  новых,  уже  не я 
 я                             - 95 - я 

 государственных монополий.

      В  статье 20, изменение при определении цены продажи,

 более  широкое  применение дооценки с учетом потенциальной

 прибыльности     и     експортной     оценки    имущества,

 приватизируемое путем прямого выкупа.

      В  статье  2,  как  принцип провозглашется применение

 конкурентных    способов    при   приватизации   небольших

 государственных    предприятий,    предприятий   торговли,

 общественного  питания,  бытового  обслуживания населения,

 туристического   комплекса,   что   не   даст  возможности

 продавать престижный обкект за бесценок.

      В    статье   27   внесенны   изменения   по   срокам

 обязательства   покупателя,   по   договору  купли-продажи

 обкектов  приватизации  для  предприятий-монополистов, для

 предприятий   военно-промышленного  комплекса,  подлежащих

 конверсии, отраслевых, научно-исследовательских институтов

 и   проектно-конструкторских  бюро,  а  такж  ряда  других

 предприятий,   список   которых  согласоввуется  Кабинетом

 Министров,  этот  срок  увеличен  от  двух  лет  до  пяти.

 Дополнения,  внесенные  в  содержание  этих  обязательств,

 должны     предусматривать     осуществление     программы

 технического    перевооружения   производства,   внедрения

 прогрессивных  технологий.  Внесены  изменения усиливающие

 ответственность  должностных  лиц  при  приватизации,  что

 касается  не  только  государственных служащих, но и самих

 покупателей  чего  небыло  в прошлом законе. А также право я 
 я                             - 96 - я 

 государства    расторгнуть   договор   купли-продажи   при

 несоблюдении     условий     договора.    То-есть,    если

 приватизируемое  предприятие  или приватизирумый коллектив

 либо  группа  лиц  берет  на  себя  обязательство,  их  не

 выполняет,  государство  имеет право договор расторгнуть и

 все  вернуть  на  круги  своя,  то-есть: предприятие опять

 станет государственным.

      В  статье 17 определен порядок приватизации имущества,

 зданного   в   аренду,   и  планировалось  при  обсуждении

 изменений Закона об аренде.

      В   статье   18   более   четко   поределен  механизм

 акционирования.     Предусмотрен     порядок     льготного

 приобретения  акций  в  размере  5 процентов руководителям

 предприятий,    на    которые   этим   Законом   возложена

 ответственность  при  определении размеров Устаного фонда,

 разработке проектов плана приватизации.

      В  статье  25  усилена социальная гарантия работникам

 приватизируемых  предприятий, внесены дополнения о запрете

 их увольнения при проведении приватизации.

      Как  в  изменение  Закона  о  приватизации  имущества

 государственных предприятиях так и в законе о приватизации

 имущества    небольших    предприятий,   то   есть   малая

 приватизация предусмотрен порядок денежноё оплаты только в

 национальной валюте, что сбособствует ее укреплению.

      Товарищи!  Закон  вынесен  на  первое  чтение  у всех

 депутатов  есть  возможность внести внего свои изменения и я 
 я                             - 97 - я 

 дополнения,  которые будут внесены в сравнительную таблицу

 и  приняты  постатейно,  поэтоу я прошу вас уйти от долгих

 дебатов  так  как  воропс  этот  действительно  достаточно

 острый,  значит  конструктивно  его  обсудить  и принять в

 первом чтении.

      И  в  рабочем  процесе  уже  усовершенствовать  его с

 учетом мнения всех тех кто пожелает его высказать.

 

      ГОЛОВА. Запитання до доповідача є чи нема. Є. Скільки

 ми часу відведемо на запитання 15 хвилин досить.

      15 хвилин прошу записатися на запитання.

 

      Прошу опублікувати список.

      Слово має депутат Кожушко, будь ласка.

 

      ГОЛОВА. Коротко запитання коротко відповідь.

      Будь ласка. зараз хвилинку

 

      КОЖУШКО.  Я  просил бы вернуться с того момента когда

 Верховна  Рада  начала рассматривать этот вопрос мы прежде

 всего  доверили  двум  комисиям  чтобы они проверили факты

 нарушения  порядка приватизации и доложылы народу, а после

 этого  упорядочивали  процесс  приватизации,  к  сожалению

 первый вопрос совершенно упущен в этом вопросе.

 

      __________Значит  ситуация  в  следующем  комисия  по я 
 я                             - 98 - я 

      контролю  за  приватизацией провела такую проверку об

 этом  докладывал  Председатель  Комиссии  в  течение  этих

 месяцев,   когда   бутировался   и   обсуждался  вопрос  о

 приватизации.   Также   процесс   приватизации  проверялся

 правоохранительными органами.

      Сейчас  наша Комиссия дала поручение Фонду державного

 майна  проверить  все  договора  аренды с выкупом, то есть

 там,    где   основные   были   нарушения   при   передаче

 собственности  в  негосударственный сектор. То есть работа

 эта  ведется,  но это не значит, что она должна быть перед

 тем,  как  мы внесем изменения к законодательству. То есть

 для  того, чтобы нарушения были невозможны, нам необходимо

 принять   именно   Закон,   который   достаточно  серьезно

 регламентирует   и   дает  возможность  проводить  процесс

 приватизации  без  тех  нарушений,  о  которых  мы  сейчас

 говорим.

 

      ГОЛОВА. Пудрик, Донецька.

 

      ПУДРИК

      (134 виборчий округ, Макіївка)

      В  целом  поддерживаю  весь  вопрос о приватизации, о

 добавках  и  изменениях.  Я  хочу такой вопрос задать. Или

 даже прибавить к этому.

      Нужно увеличить или расписать больше роль государству

 в  управлении  приватизацией.  Вот  этот момент у нас, по- я 
 я                             - 99 - я 

 моему,  несколько  упущен.  Да,  органами  государственной

 структуры.

      А  что  касается  в  целом  Закона - я считаю, что мы

 должны  принять  его в первом чтении, чтобы можно было его

 доработать  за определенный период и вынести вам на второе

 чтение. Все. Спасибо.

 

      ___________  Значит,  я  с вами полностью согласен. И

 действительно - первое  чтение для того и проводится, дабы

 добавить,  уточнить  и  скорректировать Закон в том плане,

 который бы устроил большинство в этом зале. Чтоб Закон был

 принят  и  введен  в  действие. Поэтому с удовольствием мы

 примем ваше замечание и уточнем при доработке Закона.

 

      ГОЛОВА. Марченко. Підготуватися Грабару.

 

      МАРЧЕНКО

 

 

      _____________  В целом глубоко убежден, что концепцию

 приватизации нужно изменить, и отстаивал это постоянно, но

 глубоко  с  вами  не  согласен, что здесь изменена в корне

 концепция. Имущественные сертификаты остались, более того,

 вы их  выносите на аукционные торги и так далее.

      Я  хотел  бу,  не  знаю, удастся выступить или нет, я

 хотел  бы  обратить внимание, что статьей 17 этого закона, я 
 я                             - 100 - я 

 который вы вносите, вы полностью громите аренду, полностью

 лишаете  трудовые  коллективы  их  прав.  И  те лозунги, в

 которых вы говорите о льготах трудовых коллективов, этовсе

 надумано, это все не находит реализации.  Это первое.

      И второе. Не считаете ли вы, что нарушаются даже этим

 законодательством   права   граждан  в  процентах  там  от

 стоимости  уставного  фонда,  руководству  предприятий  на

 льготах.  Это первое и последнее. Не считаете ли вы вообще

 целесообразным  принимать  законы,  когда  Президент своим

 Указам, параллельно выпущенным, в том же направлении часть

 законодательства   или   часть   проблем  урегулировал?  И

 поэтому,  пользуясь  случаем,  я призываю не голосовать за

 такой  закон,  потому что вы не подготовили депутатов и не

 дали  нам  ни  материалов,  ни  сравнительную  таблицу,  и

 полностью  продолжается  не  созидание, а разрушение через

 приватизацию.

 

     _____________  Отвечаю.  Что  касается  аренды. Дело в

 том,  что  существующий  закон  об  аренде  с выкупом -это

 втораяформа  приватизации,  которая  как  раз  и  ведет те

 нарушения,  о которых мы так много здесь говорили. Этим

 законом   права   трудовых   коллективов  сохраняются.  Те

 предприятия,  которые были на аренде, получают все то, что

 заработано  за время аренды бесплатно, то есть, это уже их

 собственность.  Но  в  остальном процессе приватизации они

 участвуют  на общих началах со всеми гражданами Украины. И я 
 я                             - 101 - я 

 я считаю, что это как раз справедливо, так как их интересы

 учтены  в  этом  законе  достаточно широко. Мы может это с

 вами  в процессе обработки Закона неоднократно обговорить,

 эти вопросы.

      Что  касается  5%. Это догма, которая была заложена в

 прошлом  Законе,  мы  ее внимательно рассмотрели, пришли к

 выводу,  что  сегодня  руководство предприятий должно быть

 заинтересовано  в  эффективной  работе предприятия. И если

 руководство  предприятий  не будет иметь какой-то, скажем,

 немного  большей  доли,  (это  не  один  директор -5%, это

 имеется   ввиду   руководящий   состав),  не  будет  иметь

 приоритетов, то эффекта работа этого предприятия не даст.

      Ичто касается по сравнительной таблице. Сравнительная

 таблица  будет  во Втором чтении. Это мнение Комиссии, это

 мнение рабочей группы, (не мнение, а трактовка Закона), мы

 ее вынесли для того, чтобы получить дополнения, замечания,

 составить   сравнительную  таблицу  и  вынести  на  второе

 чтение, утвердить уже Закон, как положено.

 

      ГОЛОВА.   Олег   Вадимович,  коли  роздані  матеріали

 депутатам? Позавчора?

      _______________ Да.

 

      ГОЛОВА.  Тобто  ці  матеріали роздані позавчора. І ще

 запитання.

      Вчора?  Я  вибачаюсь,  текст Закону, в який вносяться я 
 я                             - 102 - я 

 зміни, скільки складає сторінок?

 

      Двадцать одна страница.

 

      ГОЛОВА.  Двадцять  одна сторінка. Ви поправок вносите

 двадцять,  то  може  було  простіше  нову  редакцію Закону

 запропонувать?  Це була б логіка... А то виривається зараз

 в  контексту  одна  позиція  і  інша  позиція.  Я. Ще одне

 запитання...  Ну  я  вибачаюсь  я добавлю тоді хвилину яку

 зараз затрачаю.

      У нас є стаття 17 Закону, яка стосується приавтизації

 арендних   підприємств,   орендованих  підприємств.  І  ми

 пізніше  будемо  розглядати  Закон  "Про  внесеня  змін до

 закону  про  аренду",  то, можливо, цю статтю треба було б

 розглянути після того, як ми Закон розглянемо?

 

      ____________Дело  в  том,  что  в  обоих  Законах эти

 статьи увязаны.

 

      ГОЛОВА.  Я  так і розумію. Так от саме через те треба

 спочатку розглянути той Закон , а потім від нього

 

      ____________   Александр  Александрыч,  мы  принимаем

 Закон в первом чтении. Если пойдут изменения в том Законе,

 мы в рабочем порядке сможем корректировать этот Закон.

      Ведь  мы сегодня не говорим об окончательном принятии я 
 я                             - 103 - я 

 Закона.

 

      ГОЛОВА.   Безперечно.   Олег   Владимирович,   ну  не

 розказуйте,  що таке друге читання. Всі ж розуміють,

 

      ____________ Я тоже так думаю.

 

      ГОЛОВА.  що  це  теж  процедура не проста. Тому, будь

 ласка,  Грабар  запитання.  Я додам півтори хвилини, які я

 використав.

 

      ГРАБАР.

      Микола   Грабар,  176  (..........)  виборчий  округ.

 Фракція реформи.

      Шановний Олександре Олександровичу, перше питання моє

 до  вас.  Бе6зперечно,  цей  проект  Закону  і  цей  Закон

 абсолютно   необхідний   і  дуже  важливий.  Але  в  нашій

 Верховній   Раді,   на  привеликий  жаль,  останнім  часом

 склалась   абсолютно   негативна   практика   роботи   над

 документами.  Так,  наприклад,  на  тому  тижні  в  середу

 роздали,  в  п'ятницю ми проголосували Закон "Про бюджет".

 Надзвичайно  важливий  документ.  Сьогодні,  знову ж таки,

 повторюється   ця   ситуація.   Я   просив   би  якось  це

 враховувати, не допускати таких надалі прикладів.

      Тепер,   по   суті   нашого  питання.  Шановний  Олег

 Володимирович,  при  початку роботи цього пленарного тижня я 
 я                             - 104 - я 

 Голова Верховної Ради -Олександр Олександрович -пропонував

 мені,  як  ініциатору одного з можливих питань розгляду на

 сесії,    з    вами   працювати   в   питанні   індексації

 приватизаційно-майнових сертифікатів.

      Той  проект  Закону, який розданий, пунк 17, абзац 4,

 частини  1,  статті  122, викласти в такій редакції і далі

 іде  редакція,  я  не  буду  її зачитувати. Коротко тільки

 скажу,  щоб  наші виборці чули, що суть зводиться до того,

 що   доручити   Кабінету  Міністрів  проводити  індексацію

 сертифікатів у випадку індексації основних фондів.

      То я вас питаю, чи не вважаєте ви, два тут підпитання

 є,   чи   не   важаєте  ви,  що  фактично  це  є  шлях  до

 пограбування,   до   подальшого  продовження  пограбування

 України,  коли  ми  таким протягом довгого періоду часу не

 індексуємо  основні  фонди,  а  хочемо  реально  проводити

 приватизацію.

      І  чи  не  вважаєте ви, що це є надсмішка над людьми,

 яких  у  нас складають 52 мільйони жителів України, видача

 сертифікату   вартістю   1   мільйон  п"ятдесят,  а  зараз

 відповідний  Указ Президента дозволяє їх вільно купувати і

 продавати.  То  чи не доречно нам, Верховній раді взяти на

 себе  відповідальність і провести індексацію, прирівняти в

 еквіваленті  близькому одній тисячи долорів. Бо я особисто

 вважаю,  що  52 трільйони -це просто надсмішка, бо вчора я

 бачив,  як  ви  голосували  за  ті тріліони, які вілько ми

 розкидумо наліво, направо. Дякую. я 
 я                             - 105 - я 

 

      _______________Ситуация    в   том,   что   стоимость

 сертификата  увязана с реальной стоимостью без индексациии

 основных фондов. И поетому индексации сертификата не было,

 тоесть  реальная  стоимость  сегоднешнего сертификата при,

 скажем   с  учетом  уровня  инфляции  удорожания  основных

 фондов, где-то 50-70 миллионов .

      Значит,  поетому  тут и записано, что если произойдет

 индексация  основных  фондов,  на  такое же количество раз

 будет    проиндексировано   сертификат,   сегодня   вопрос

 индексации,   насолько   мне   известно  дорабатывается  в

 Кабинете    Министров,    стоит    серьезный   вопрос   об

 амортизационных отчислениях которые пойдут в себестоимость

 и    пойдут   удорожание   цены   на   продукцию,   сейчас

 урегулирование  этого  вопроса,  урегулирование индексация

 будет решен дополнительной властью.

 

      ГОЛОВА.  Поскільки  було запитанне до мене я по-перше

 скажу6  що  ваше  зауваження  слушне і я вимагаю від голів

 комісії  на  перше,  від  Шейка  яке ми розглядали питанне

 сьогодні  треба готувати серьозно документи які даються на

 сесію. в комісіях проробляти всіх комісіях і так само Олег

 Вадимович, треба цей документ давати раніше, а посилаючись

 ще  на  інформацію  від  Микола  Федоровича  хочу  сказати

 звертаючись   до   громадян  України  ви  не  купіться  на

 можливість   продати   у   70   більше   якщо   не  будуть я 
 я                             - 106 - я 

 проіндексовані  навіть  основні  фонди,  то  бо продається

 частка  майні  в  державі  і  тому  це  треба зрозумити бо

 сьогодні  найдеться багато хітрунів які будуть викручувать

 руки  то  бабці, то діду дайте мені я вам дам зараз навіть

 більше  ніж  мільон,  дам вам 5 мільнів, купите собі за це

 обідать.

 

      __________  Я  ще  добавлю з вашого позвоління дело в

 том что в самой концепції приватизации деньги исключены то

 есть   если   раньше   30   процентов   стоимости  обьекта

 продавалось  за  деньга  то  в  нашей  концепции мы убрали

 деньги  так  как  они  сегодня  не  соответствуют реальной

 стоимости   основных   и   обо   ротных   фондов,  поэтому

 сегодняшняя  ситуация  когда  стоит  сертификат  милион, и

 оснонвые  фонды не индексированы, они сбалансированы. Если

 бы  работали  при этом еще денежные средства, естественно,

 здесь бы было то, о чем вы говорили.

 

       ГОЛОВА.  Ще запитання? Мясковський.

 

      МЯСКОВСКИЙ,  310.  У  меня,  Олег Владимирович, к вам

 несколько вопросов.

      Первый.  вчера  только мы получили проект закона, это

 важнейший,   действительно,   закон,   и   этого   времени

 недостаточно,  чтобы  серьезно  с  ним поработать. Это во-

 первых. я 
 я                             - 107 - я 

      Во-вторых,  есть  здесь в статье 5 и статье 7, у меня

 есть    вопросы,    почему    вдруг   3   пункт   "Перелік

 об'єктів(..........)(..........)    що    не    підлягають

 приватизації            (..........)           Президентом

 України(..........)(..........)  Кабпнету  міністрів. А мы

 знаем,  что  он  утверждается  Верховным  Советом сегодня.

 Почему вдруг комиссия предлагает именно так записать?

      Второе,  что  касается голови фонду державного майна.

 Призначається   на   посаду   і   звільняється   з  посади

 Президентом.  Опять  изменение,  это  право  забирается  у

 Верховного Совета. У меня такое впечатление, что готовится

 проект  Президента  о  власти  гоподином  Гриневым с одной

 стороны, а вы вписываете с другой стороны как председатель

 комиссии вот эти пункты.

      И еще один вопрос, Александр Александровичя, к вам. Я

 дважды  ставил  вопрос  о  том,  что законодательные акты,

 касающиеся  приватизации,  а  вы  знаете,  они исходили от

 Верховного  Совета,  от Кабинета Министров, от Президента.

 Мне думается, что если изменения будут вносится хаотично и

 каждым  в отдельности, то не будт никакого результата. Они

 должны  быть  связаны  единой  нитью.  Поэтому я предлагал

 собрать   вместе   представителей   этих   органов  и  под

 руководством,  с  одной стороны одного из ваших замов, а с

 другой   стороны   руководителей   Кабинета   Министров  и

 представителя  Президента, внести действительно изменения,

 которые были бы связаны одной нитьи и имели одну логику; а я 
 я                             - 108 - я 

 иначе  мы  все  время  будем  сталкиваться  вот  с  такими

 проблемами,  когда  один  закон  не  стыкуется  с  другим.

 Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Коротко відповідайте.

 

      ___________.  Я  отвечаю. По перечню. Дело в том, что

 перечень  должны  готовить специалисты и перечень является

 оперативной,  скажем так, оперативно-промежуточным звеном.

 Значит, утверждается программа приватизации, где Верховный

 Совет  принимает   участие,  ее  утверждает и корректирует

 перечень.   По-этому,  если  мы  будем  принимать,  вернее

 перечень  предприятий,  которые не приватизируються, будут

 приниматься  Верховным  Советом в рабочем варианте, как мы

 уже  три  месяца  его  уже  принимаем, то его как такового

 существовать  не  будет. По-этому, для опреративности, для

 решения  реальности  этого  вопроса целесообразно это дать

 Кабинету Министров.

      Что  касается по Главе Фонда державного майна. Дело в

 том,  что Глава Фонда державного майна является Министром.

 Он    под   звитом    Верховной    Рады, это   сегодняшнее

 постановление    прошлой    Верховной    Рады.    То-есть,

 целесообразно  в данной ситуации передать это опять таки в

 исполнительную  структуру.  Как  член  Правительства,  как

 Министр  он  должен и  назначаться  и  сниматься с работы,

 естественно, Главой исполнительной власти. Это мнение мое, я 
 я                             - 109 - я 

 это  мнение  комиссии. если вы с этим мнением не согласны,

 давайте,  значит,  свою точку зрения, будем рассматривать,

 голосовать при постатейном голосовании.

 

 

      ГОЛОВА.  Я відповім на те запитання, яке задав депута

 Мясківський.

      Справа  в  тому,  що в нас це не я вирішую: є рішення

 Верховної  Ради  про  те, щоб ми до 7 грудня розглянули ці

 документи.  Тому  я  виконую в даному випадку рішення. Але

 тут,  Олег  Вадимович,  ви  претензії не в зал кидайте, ви

 кидайте   претензії   собі  спочатку:  чому  цей  документ

 своєчасно  не підготовлений, чому депутати не можуть з ним

 ознайомитися?  А  ви  говорите:  "Як  ми розглядаємо?!" Як

 готуємо, так і розглядаємо. Тому сьогодні виникає питання:

 при   прозгляді  попередньому  де  ставилося  питання  про

 підпорядкування Фонду державного майна Кабінету Міністрів.

 Ви  це  запишете  в  норму і кажете: "Давайте ми в Першому

 читанні  приймемо".  Якщо  це  буде так, то виникне завжди

 спокуса. Я не кажу про цей Кабінет Міністрів, про інший. Є

 внутрішній   борг,   давайте   кинемо   частку   майна   і

 розрахуємося   за   своє   невміле  господарювання  майном

 державним, яке створювалося хто-зна коли і за який час.

 

      _______________  Александр Александрович, дело в том,

 что  я  говорил  о  том,  что мы не принимаем список, я не я 
 я                             - 110 - я 

 говорил   в   целом   о   законодательном   акте,  который

 действительно подготовлен и вынесен впервый раз.

      Что   касается   второй   половины  вопроса,  которую

 задавали,   о   совместной   работе.   Наша  Комиссия  уже

 напротяжении  полутора,  двух месяцев работает совместно с

 Кабинетом  Министров и командой Президента. И этот Закон -

 как  раз  тот  законодательный акт, который согласован и в

 одной, и в другой инстанции. Это плод совместного труда.

 

      ГОЛОВА. Останнє запитання. Семенюк.

 

      СЕМЕНЮК.

 

      159 вибочий округ, депутат Семенюк.

      Шановний  Олег  Володимирович,  в  мене  до  вас таке

 запитання:  скажіть,  будь  ласка,  хто  вносить  зміни і,

 вірніше,  Закон  України  про внесення змін і доповнень до

 чинного   законодавства  України  з  питань  приватизації?

 Кабінет  Міністрів, президентська структура чи це Комісія?

 Згідно  регламенту  статті  6,  пункт 2. 8. повинно бути в

 першу  чергу економічна довідка. Сьогодні ми її не бачимо.

 В  Законі повинно обов'язково написано бути: хто готовить,

 з  ким  погоджено даний проект Закону... Цього немає! Лише

 невеличкі  підписи.  Навіть незрозуміло, ким підготовлено.

 Якщо   ми   повинні   працювати   по  регламенту,  повинні

 дотримуватись цих пунктів. я 
 я                             - 111 - я 

      Кроме  всього,  я хочу запитати. Скажіть, будь ласка,

 як  можна  сьогодні  ставити  питання про винесення такого

 Закону  на  сесію Верховної Ради, не підготувавши довідки?

 Зокрема, порівняльних таблиць.

      І  третє.  Я  хочу підтримати депутата Марченка, який

 сказав,  що  потрібно  міняти саму ідеологію приватизації.

 Згідно  статті 27 закладується норма, де приватизація буде

 направлена  на конкурс грошей, а не на конкурс проектів по

 приватизації.  Я думаю, що сьогодні ми не можем цей проект

 розглядати -  повинні  доопрацювати,  зробити  порівняльну

 таблицю,   прорахувати  з  економічної  сторони,  а  потім

 виносити цей законопроект на перше читання.

 

      ___________    Значит,    на   первый   вопрос:   кто

 разрабатывал  законопроект и кто вносил изменения? Рабочая

 группа,  в  которую  входили и депутаты, в которую входили

 специалисты  Кабинета  Министров, научные работники, ну, и

 специалисты  из  команды Президента. Значит, подписи здесь

 как   раз...  Ну,  они  не  расшифрованы  -это,  наверное,

 действительно   наша  недоработка...  Здесь  согласованные

 подписи  и Кабинета Министров, и Президентскорй команды, и

 соответствующих  структур, которые занимались этой работой

 (министерств, ведомств и так далее).

      Что  касается  в  целом концепции. Ну, я понимаю, что

 сегодня наша концепция идет в противоречие, скажем так, не

 так  концептуально,  как  политически  концепции,  которую я 
 я                             - 112 - я 

 можно  выдвинуть  в альтернативу, поэтому в данном вопросе

 дело   кождого   депутата  принять  решение  подходит  эта

 концепция или нужна какаято другая.

 

      ГОЛОВА.  Так запитання закінчено. будь ласка сідайте.

 Давайте  порадимся з такого приводу. У багатьох запитаннях

 звучала  така  думка  проте  що  в  зв"язку з тим що немає

 порівняльної таблиці а закон докорінньо меняє і попередній

 закон  і  очевидно  треба  було такі документи підготувать

 серьйозно в усіх комісіях це з одного боку а з іншого боку

 цей  закон  обов"язково  треба  прийняти  швидко  тому  що

 приватизація  здійснюється все одно якщо ми не примемо цей

 закон  то  є  то  старий закон і так далі. Можливо справді

 дати   доручення  комісії,  щоб  не  втягуваться  зараз  в

 обговорення  дати на тиждень доопрацювати і на цьому тижні

 обов"язково   прийняти   цей   закон.  Щоб  все-таки  була

 порівняльна   таблиця   і   було   зрозуміло  яка  позиція

 змінюється   і   в   чому  суть  принциповиз  змін  самого

 документа.  Я  хочу  вас запитать щоб це не я навязував цю

 думку якщо  це так то тоді це буде серьйозно.

      Ми не повинні вилучити з процесу обговорення весь той

 потенціал  який представленний сьогодні в залі і в комісії

 зокрема.

      Я  пояснюю  це  тому що доповісти потрібно було бо це

 питанне   винесено  за  рішенням  Верховної  Ради  комісія

 справді  підготувала  вона  бачить це питанне з точки зору я 
 я                             - 113 - я 

 процедури і регламенту є ну недоопрацьовані певні моменти,

 депутати  предьявляють  претензії вони слушні, тому я все-

 таки  просив  би  нехай комісія тут не багато вже відносно

 залишалилося  доопрацювати,  щоб  цей  текст, що тут є був

 викладений  у  правій  колонці,  підкресленим, де є зміни.

 Адже   мова  йде  про  зміни  в  Законі.  А  ліва  колонка

 відображала діючий Закон, власне кажучи може з двох тільки

 колонок,  хоч  і  в  третю середню можна теж записати, щоб

 зіслатися  на  ті  пропозицію хто їх вносив, на вторів ціх

 пропозицій.  І  ми  змогли  б  скажем  в  наступну  середу

 розглянути  цей  документ.  Це  буде  перше  читання. Нема

 заперечень, є прохання проголосувати саме за розгляд цього

 документу  в  наступну  середу. Хто за цю пропозицію прошу

 проголосувать.

 

      За -

      Рішення  прийнято.  Але я звертаюсь до голів комісій,

 для  роботи у вас є старий закон сьогодні і є новий текст.

 Тому  ви не чекайте порівняльної таблиці, а обговоріть цей

 законопрект  детально  в  комісіях  і  дайте  висновкі від

 комісії  Таранова.  Щоб  ви  потім  не говорили про те, що

 комісія   не   визначилася   з   того  чи  іншого  пункту.

 Домовилися. Значить, береться до уваги.

      Тепер  відносно переліку підприємст, що не підлягають

 приватизації.  Григорій  Едуардович  Мозер, будь ласка, до

 слова. я 
 я                             - 114 - я 

 

      МОЗИР. Мы с вами...

 

       ГОЛОВА.   Коли   оголошено   слово,  не  можна  його

 переривати. Після того, як він скаже, ви потім ..

 

      МОЗЫРЬ.  Уважаемые  коллеги,  мы с вами имеем списки,

 сегодня  я  уже даже затрудняюсь сказать, сколько их, этих

 списков,  что  у  нас  в комиссии реальных списков сегодня

 четыре.  Это  основной список, который был на 211 страниц,

 который  представлен  Кабинетом  министров, сторой список,

 который  мы  составили  по предложениям депутатов. И после

 этого  было  еще  два  списка  предложений. Мы постарались

 учесть  все  ваши  предложения,  которые  были внесены. Но

 учитывая,  что прошел уже большой промежуток времени между

 первым, так сказать, заслушиванием списка и сегодня еще не

 все  товарищи определились, часть предложений, насколько я

 понял,  где-то  затерялись  в пути, потому что сегодня мне

 товарищ  Тодоров повторно дал список. Поэтому я предлагаю,

 постановление  у вас есть по этому вопросу, принять список

 в  том  виде, в котором он существует на сегодняшний день.

 Список  открытый.  Вы  занаете, что в ближайшее время Юрий

 Иванович  Ехануров  председатель  фонда госимущества будет

 излагать  концепцию,  или  не концепцию, вернее, программу

 приватизации на 1995 год, и можно будет дополнительно все,

 какие появятся пожелания, утвердить в  этой программе. я 
 я                             - 115 - я 

      Спасибо за внимание.

 

       ГОЛОВА.  Дякую  вам. Григорію Едуардовичу, я з вашою

 допомогою  звертаюсь  з  такою  пропозицією  до депутатів,

 послухайте уважно.

      Тут  є  декілька  пропозицій, тут я їх= оголошу. Мова

 йде  про те, що ми розглядаємо перелік не тих підприємств,

 які  приватизуються,  а  тих, що не можна приватизувати. І

 якщо  ми  не  приймаємо  такого рішення, значить десь може

 хтось  скористатись, що приватизує це підприємство. Тому я

 просив  би  все-таки  проголосувати за це перед тим, як ви

 будете задавати запитання і так далі.

      Хто хоче задати запитання, будь ласка, запишіться.

      Дякую, опублікуйте список.

      Ви  переконуєтесь, що цікавить це питання надзвичайно

 і  навіть  Бутейко,  який мабуть не встигне сорок дев'ятим

 задать запитання, 15 хвилин досить на запитання? 10 хвилин

 кажуть.  Ну,  все-таки  давайте  коротко,  адже  абсолютно

 конкретна  проблема, 10 запитань.

 

 Вітовича  немає.  Ковтунець, будь ласка. Ковтунець Віталій

 Володимирович,  якщо   я вам, ну я пізніше скажу те, що ви

 написали. Може це буде краще? Ну читайте, говоріть.

 

      КОВТУНЕЦЬ В.В.

 я 
 я                             - 116 - я 

      Шановний  доповідачу!  Чому  все-такі  не дотрамались

 якоїсь   системності  прі  формуванні  списку?  Наприклад:

 автопідприємтства,   автобусні   парки  приватизуються,  а

 автостанції уже не підлягають приватизації. (..........) є

 друкарні, скажімо, в одних випадках приватизовані, в інших

 не  підлягають  приватизації?  Чому  немає  такого якогось

 комплексного підходу?

 

      ___________.  Дело  в  том, что в таком режиме как мы

 работали  с  этим  списком,  практически  система не могла

 существовать почему, потому что, я сказал уже, сначала был

 предложен  список двести одиннадцать страниц, предложенный

 Кабинетом   Министров.   Когда   этот   список  обсуждался

 Министрество  транспорта  внесло предложение дополнительно

 по  автотранстротным  предприятиям,  мотивируя тем, что те

 автотранспортные  предприятия  которые  предлагаются,  они

 именные все, они, кака правила, на их базе в военное время

 формируются  транспортные  батальйоны  армейские. По-этому

 они были включены.

      Что  касается   автобусных   станций   или   дирекции

 автобусных  станций  областных,  не  было предложений, по-

 этому они не попали в список.

      Что  касается того, что часть уже  приватизировано, а

 вторую  часть  не приватизировано, если мы будем еще долго

 утверждать   список,   Александр  Александрович  правильно

 сказал, то все обкекты будут приватизированы, нечего будет я 
 я                             - 117 - я 

 утверждать.

 

      ГОЛОВА. Кузьменко.

 

      КУЗЬМЕНКО.

 

      Сергій Кузьменко, Запоріжжя, "Комуністи України".

      У  мене  до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, ми

 маємо  в  України  з  промисловості,  на мій погляд, єдине

 більш-менш  стабільне  багатство  -це  оборонний комплекс.

 Скажіть,  будь  ласка,  чому  не  зважаючи на пропозиції і

 Міністерства   машинобудівного,   і   пропозицій   Комісій

 Верховної  Ради  з  питань  оборони  і  державної безпеки,

 значна  частина підприємств оборонного комплексу не попала

 в   цей   список?   Якщо  ми  допустимо  приватизацію  цих

 підприємств,  то  ми  просто  залишимось  в Україні голі і

 босі.  Тому  я  вже,  користуючись  випадком,  пропоную не

 затверджувати   цей   список   доти,   доки   підприємства

 оборонного комплексу не будуть включені до цього списку.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас,  шановні  депутати,  прошу  і

 доповідача  приєднатися  до  такої пропозиції: то ви краще

 запропонуйте  в перелік записати всі підприємства ВПК, але

 список затвердити.

 

      _______________  Ми  запропонували  цей  перелік, але я 
 я                             - 118 - я 

 його не включили.

 

      ГОЛОВА.  Та  давайте за нього проголосуємо. А якщо не

 проголосуємо, як же тоді відстоювати свою позицію?

 

      _______________Шановний,   Олександр   Олександрович,

 шановний  Кузьменко,  я хочу сказати, що всі ті пропозиції

 по  підприємствам  военно-промышленного комплекса, которые

 надійшли  до  Комісії, всі вони враховані. Я не заперечую:

 дійсно  дайте  ще пропозицію і вони будуть затверджен нема

 питань, но затверджений список треба дійсно сьогодні.

 

      __________.  Уважаемые  депутаты. Уважаемый Александр

 Александрович. Мы несколько раз по согласованию з Крыцькым

 депутат  Степанов  232  округ  товарищи  мы обсуждаем этот

 вопрос    уже   третий   раз,   в   последний   раз   была

 договоренность,  сначало  изменим  законодательство внесем

 туда  изменения  и  джополнения,  потом  будем  говрить  о

 списке.  Опять  выноситься  на  утверждение список, другой

 вопрос   например   имущественный   сертификаты   идут  на

 приватизацию, потом индексация вкладов по указу президента

 тоже туда же. Потом пан кравчук на 10 милиардов вроде тоже

 прдалвсе  это,  так что трижды приватизирована вся Украина

 или как, вот обьясните , кто может это обьеснить.

 

      __________.  Я думаю, что это вопрос вы меня извините я 
 я                             - 119 - я 

 конечно  не  относиться  к  сегодняшнему  списку поэтому я

 думаю  что вопрос изменения закону о приватизации это один

 вопрос   а   вопрос   утверждения  списка  предприятий  не

 подлежащих  прватизации  это отдельный вопрос. Поэтому я с

 ним выступаю здесь.

 

      __________.  Я  до депутата Степена Вашира звертаюсь.

 Доповідач тут абсолютно правий ми зараз тут з вами перелік

 підприємств   які   не   можна  приватизувати  які  ми  не

 дозволяємо  приватизувати,  а  тих  що можно приватизувати

 регулюється  порядок  їх  приватизації  з Законом, а що не

 відрегульовано -там діє сьогодні Указ Президента, на що ви

 й  посилалися.  Так  то  інше  питання, на тиждень пізніше

 розглянемо.

      Ну ще раз включіть (..........)

 

      ____________ Степанова.

 

      ГОЛОВА. То він говорить на карточці Кирильського.

 

      ____________ Исполняющий обязанности Крильского.

 

      ____________   Александр   Александрович,   как можно

 говорить, что список (..........) законодательство другое,

 когда не определено, по каким принцыпам мы утверждаем этот

 список. я 
 я                             - 120 - я 

      Туда не вошли крупнейшие уникальные предприятия. Если

 не     определено     Законодательством,     что     можно

 приватизировать,  что  нельзя  -как  можно отдельно список

 утверждать?

      Прошу поддержать депутата (..........)Салазина.

 

      ГОЛОВА. Я ще раз пояснюю, це визначено Законодавством.

      Перелік  підприємств  і галузей ми обголосували тут у

 залі 2

 

      ____________ Верховною Радою першого скликання.

 

      ____________ Мы отклоняли.

 

      ГОЛОВА.  Тому сьогодні конкретизуємо тільки переліком

 цих підприємств. Бо виникла така потреба, ми таке завдання

 дали   Комісії   29   липня:   підготувати   перелік   цих

 підприємств.

      І тому ми зараз його пропонуємо вам.

 

      (Шум в залі)

 

      ____________ Ще запитання. (..........)

 

      ____________

 я 
 я                             - 121 - я 

      Шановний  Георгій  Єдуардович,  я як ви вважаєте, оці

 дрібні  запитання, дрібні придирки і до списку і, взагалі,

 до  питань приватизації не є прикладом бажання заблокувати

 і приватизацію і реформи?

      Дайте, будь ласка, відповідь. Дякую.

 

      ____________  Я хочу вам сказать, я, очевидно не имею

 права  с  трибуны  высказывать свое мнение, но я вам скажу

 вам  откровенно,  что  скоро,  действительно, нечего будет

 утверждать, все попадет в список.

      Сегодня   каждый   депутат,   внеся  свое  замечание,

 говорит  -это просьба моих изберателей. Я считаю, что -это

 совершенно далеко не так.

 

      ГОЛОВА. Марченко.

 

      МАРЧЕНКО. Александр Александрович, я прошу дать слово

 председателю  контрольной  комиссии Драгомарецкому, вместо

 меня, потому что ему слово не дают.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Драгомарецький.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.  Уважаемый  Александр  Александрович,

 уважаемые  колеги,  я  хочу напомнить историю вопроса. Во-

 первых,   когда   последний   раз   обсуждали   список  по

 предложению депутата Семенюк, было решено твердо, что этот я 
 я                             - 122 - я 

 список  будет  утверждаться  пакетом  вместе  с изменением

 законодательства. Это во-первых.

      Во-вторых,  обратите внимание на пункт 2 Постановы 29

 июля,  где  четко  записано,  что  приостановка заключения

 договора  купивли-продажу осуществляется только до момента

 утверждения этого списка.

      Я  хочу  заметить,  что  прошлый  месяц мы получили в

 комиссии  77 документов о нарушении законодательства. Если

 мы   сейчас   утвердим  этот  список,  а  завтра  начнутся

 осуществляться  договоры  купли-продажи,  то я хочу задать

 тогда   вопрос,  зачем  мы  будем  этот  гигантский  труд,

 комиссия Олега Вадимовича потом расматривать, во имя чего?

      Мы  сейчас  опять  пускаем  рыбу щуку в воду, а потом

 начинаем  все  сначало.  Поетому  надо  расматривать  этот

 список  в  соответсвии  с  пунктом  два Постановы вместе с

 пакетом  документов,  который  регламентирован пунктом три

 Постановы. Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.   Так   ваша  пропозиція  все-таки.  Конкретніше

 скажіть її.

 

      ___________   Моя   пропозыция   совершенно   четкая   -

 рассматривать  (так,  как  в  свое  время мы проголосовали по

 предложению    Семенюк)    список    вместе   с   изменениями

 законодательства,    преложенным    Олегом    Владимировичем.

 ___________  Потому  что  в  противном случае мы начинаем все я 
 я                             - 123 - я 

 сначала.   Зачем   мы   принимали   тогда   Постнаовление  по

 совершенствованию механизма приватизации!

 

      ГОЛОВА. Михайленко.

 

      МИХАЙЛЕНКО

 

      Уважаемый докладчик!

      Вы  говорите  о  том,  что  список  обкектов, которые не

 подлежат  приватизации,  что  он  открыт и можно туда вносить

 любые,  скажем,  изменения.  Десять  дней  назад  я  подал  в

 Комиссию   свое  обращение-письмо  Института  "Приднепровский

 промстройпроект",   в  котором  они,  на  мой  взгляд - очень

 обоснованно,   доказывают,   что   они  должны  оставаться  в

 государственном  подчинении.  Я хочу сейчас спросить, почему,

 значит,  Комиссией  не  включается  этот  обкект  в список не

 подлежащих приватизации. И я просил бы председательствующего:

 Александр  Александрович,  если  будет ставиться вопрос, то я

 прошу  внести  этот  обкект, Приднепровский промстройпроект в

 список обкектов.

 

      ___________  Я скажу вам откровенно, что я не видел этой

 записки  действительно по Днепропетровскому промстройпроекту,

 но  скажите  мне,  пожалуйста:  почему  Днепропетровский  ПСП

 должен   остаться  государственный,  а  Киевский  ПСП  должен

 приватизироваться?   Промстройпроекты   -это   все  институты я 
 я                             - 124 - я 

 территориальные!  Поэтому мне непонятно.... Если вы считаете,

 что Днепропетровский должен остаться государственный - ну, что

 ж...  Мы  его  включим  в  список! Я не вижу никакой причины.

 Понимаете, первое... Я уже говорил один раз. Во-первых, когда

 мы не приватизируем обкект какой-то, мы этот коллектив лишаем

 возможности вложить свои приватизационные сертификаты.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Дякую. Сідайте, будь ласка.

      Шановні  депутати,  мова  йде  в  даному  випадку про

 конкретний  список  підприємств.  Тому обговорювати список

 наврядчи  є  доцільним,  тому  що  ми  тоді  будемо кожний

 говорити  про  ситуацію  в  своєму  окрузі, на конкретному

 підприємстві,  називати  позитивні  чи негативні приклади.

 Одні  будуть  "За"  інші  будуть "Проти". Ви можете просто

 список   проголосувати.   Тому  я  просив  би  вас  просто

 визначитись  таким  шляхом: я поставлю на голосування весь

 список,  а  потім  ще  кілька  пропозицій  в  доповненя до

 списку, щоб ми його проголосували.

      Тому   я   прошу   вас,  у  вас  на  руках  є  список

 підприємств,  які  не можна приватизувати, не дозволяється

 приватизувати. Прошу голосувати.

      "За"

      З мотивів голосування, яке  у вас слово, будь ласка?

      Я  НЕ  МОЖУ ДАВАТИ З МОТИВІВ говорити, коли оголошено

 голосування.  Це передбачено регламентом.

 я 
 я                             - 125 - я 

      ЯВОРІВСЬКИЙ.    Шановний   Олександр   Олександрович,

 шановні    народні   депутати!   Я   справді   прошу   вас

 проголосувати  цей  список,  тому  що якщо ми почнемо його

 обговорювати,  ви самі розумієте, я міг би там, скажімо по

 своєму  виборчому округу якісь цвяшки певні забивати, абе,

 мабуть,  нам  треба  якось підняти цей світлофор, що якось

 почався певний рух.

      Але  я хочу, Олександру Олександровичу, я хочу, щоб в

 нас  було  зафіксоване,  можливо,  протокольне доручення з

 приводу  такого  питання, яке, мабудь, тут торкається дуже

 багатьох  депутатів.  Що  я  маю на увазі? Скажімо в моєму

 виборчому   окрузі  уже  розпочалася  приватизація  заводи

 чистих   металів,   але  на  цьому  заводі  є  велетенська

 котельна,  яка  опалює майже все місто, і оскільки там уде

 процес,  як  казав  колишній Президент, процес уже пішов і

 сьогодні, якщо місту не буде передана ця котельна, ви самі

 розумієте,   появиться   монополіст,  який  буде  постійно

 піднімати  ціни,  скажімо,  на  тепло  і таке інше. Я дуже

 просто  прошу,  Олександре  Олександровичу,  щоб найти нам

 якийсь  варіант  розв'язки  цього  питання. Щоб тут нам не

 зробити   помилкі.   А  взагалі  предлагаю  проголосувати,

 давайте  відкинемо  всі  ці амбіції, ну требе в решті-решт

 щось  робити. Чи ми знову рухаємось до цього тупика? Дякую

 і вірю, що ви мудрі люди, і так і зробите.

 

       ГОЛОВА.  Косів,  Раєнко  ще  просили.  Слово Косіву, я 
 я                             - 126 - я 

 Львівська область.

 

      КОСІВ.

 

      Дякую, Олександре Олександровичу.

      Мені  здається,  шановні  колеги,  що  роздумуючи над

 процедурою голосування цього питання, треба повернутися до

 самого  Закону про приватизацію. Так от, в тому Закону про

 приватизацію,  здається  стаття  5  говорить  про те, що в

 кінці  кожного  року Кабінет Міністрів має давати звіт про

 ті  об'єкти,  які приватизовані і так само кожного року, в

 кінці   року   затвержується   список   об'єктів,  які  не

 підлягають  приватизації.  Отже,  якщо  виходити із логіки

 самого  Закону,  то  один  універсальний  спосіб,  який би

 охопив  усі об'єкти, які не підлягають приватизації, одним

 разом  скласти  (..........)(..........)  ми  складаємо це

 кожного  року.  І  якщо  депутати  вважають, що на їхньому

 виборчому  окрузі  є  якісь  такі  об'єкти,  які  не можна

 приватизувати, то вони можуть їх ввести у ці списки.

      Отже  такий  список,  який  запропонований  сьогодні,

 затвердити, за моїм переконанням, обов'язково потрібно.

      А  тепер  ще  буквально  одне  речення.  Там, у цьому

 Законі   є   одна  універсальна  фраза,  тобто  положення:

 "Об'єкти,  які  належать до культури, доосвіти, до охорони

 здоров'я  і  інших гуманітарних інституцій приватизації не

 підлагають".  Це універсальне, так би мовити, положення, і я 
 я                             - 127 - я 

 боятися,  що  буде  щось  приватизоване  з  цих галузей, я

 гадаю, не потрібно.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую, Михайло Васильовичу. Раєнко, будь ласка.

      Це  не  обговорення,  це  з  мотивів голосування. Він

 наполягає на...

 

      РАЄНКО.

 

      (..........)виборчий  округ. Олександр Олександрович,

 я  по таких питаннях ніколи не виступав, а тепер скажу, що

 мене   дивує  ця  позиція.  Тільки  пройшла  (..........),

 обов'язково знаходяться депутати, які суперечать цьому вже

 прийнятому рішенню. Безкінця. Причому, безкінця.

      Ви надаєте слово Яворівському. По якому б там не було

 питанню  ми не голосували, обов'язково Яворівський повинен

 внести  свої  пропозиції,  а ти тоді стоїш, чекаеш і ніхто

 тоди  на  тебе  і  дивитеся  не хоче в тому числі і голова

 Верховної Ради це перше.

      проведено   голосування   було   аргументація  голови

 контрольно комісії я до речі в цб комісію вхожу що якщо ми

 не  примемо повний пакет документів по приватизації до тих

 пір  список  не  повинен  бути  затвердженний адже якщо ми

 сьогодні  затвердимо  той  список ми розв"язуемо руки отим

 ділкам, які тільки чекають цього ласого шматка і потім всі я 
 я                             - 128 - я 

 ті  щаконопроекти  які готуються вони вде нікому не будуть

 потрібні  тому  вношу  пропозицію  постаивити  на повторне

 голосування.  І  взагалі  відказатися  від  цієї  пагубної

 практики   для  Верховної  Ради  ми  смішемо  людей  своєї

 України, і не тільки України.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Я вас прошу заспокойтеся справа в тому що ви

 скоростилася  своїм  правом  так  як  депутат  Яворивський

 просто  раніше звернувся, одержав раніше слово ви пізніше,

 з  мотивів  голосування  я  зробив справді помилку що я не

 опоблікував  цей  список  але треба було ж знову ж таки 49

 чоловік  не  менше.  А ми не відводили цей час я думаюї що

 одного  виступу  з  мотивів  буде достатньо. Тому я ще раз

 хочу  відповітси  на  ваше  запитанне  мабуть  підтримавши

 мабуть  що  треба список затверджувати і підтримуючи те що

 сказав  Михайдо Васильович Косін, необхідності передбачити

 допустимість приватизації об"єктів гуманітарної сфери.

      Все-таки список потрібно було затвердити.

      Ще наполягабть на мотивах голосування.

      Хто хоче з мотивів голосування ще вуступити, будь ласка.

      Запишеться.

      Ну  інакше я буду тоді на основі запишиться хто хоче.

 Дякую.  Якщо  можна не опубліковуйте, бо часу багато на це

 витрачається. Кожевніков, будь ласка, Донецька область.

 я 
 я                             - 129 - я 

        КОЖЕВНІКОВ.  113  округ,  Кожевников,  город Донецк,

 Председатель подкомиссии по военно-промышленному комплексу.

 

      Уважаемый  Александр Александрович, почему мы сегодня

 против  этого  списка.  Этот  список был очень внимательно

 изучен  на  комиссии  по  обороне  и были у нас конкретные

 предложения.  Около  15  заводов.  И  вот  эти 15 заводов,

 которые очень важны для обороны Украины, они не внесены.

      Поетому я предлагаю следующее, дайте нам хотя бы один

 день  мы совместно с комиссией поработаем. Мы проверим еще

 раз  этот список буквально сегодня, внесем вот эти заводы,

 которые  необходимо  внести и которые обсуждались на нашей

 комиссие. И завтра поставить на голосование. Мы смотрели и

 эти заводы не были внесены.

 

      ГОЛОВА.  Коли  розданий  список Олег Вадимович? Тобто

 списки  роздані  давно. Я прошу, одну хвилиночку, як би ви

 подивилися   на   те,  щоб  ми  окремим  пунктом  до  цієї

 Постанови   записали,   що   в   цей   список  включаються

 підприємства військово-промислового комплексу і державного

 комітету України по хлібопродуктах, елеватори і все інше.

      Почекайте, ви  посидьте, будь ласка.

      Я  повторюю  пропозицію  депутатів, це ж підпис тут і

 депутатів, і перелік, який давався вам. Я ж не від себе це

 кажу.  Вони  мають таке ж право, як і тільки що прозвучало

 зауваження  від  комісії  з  питань  оборони,  мають право я 
 я                             - 130 - я 

 внести такі рпопозиції.

      А  тоді,  якщо буде потреба здійснити приватизацію по

 окремих  об'єктах із цього комплексу, ми окремо розглянемо

 це питання.

 

      (З місця)

 

       ГОЛОВА. Одну хвилиночку, Олег Володимирович говорить

 про  те,  що  на  частині  підприємств  процес пішов. Тоді

 виникає  питання,  на  основі  чого  він  пішов.  І потім,

 вибачайте,  потім ви включаєте в Законі про приватизацію з

 допомогою оренди з викупом, ви ставите норму, яка припиняє

 цей процес приватизації. То там, виявляється, можна, а тут

 не можна?

       Я  просив  би  вас, із доповненням тим, що я сказав,

 зіславшись  на  пропозицію  депутатів  і  в той список, що

 стосується  державного комітету України по хлібопродуктах,

 я  прошу  вашої  уваги, щоб не було це голословним, я хочу

 сказати.  Мова  йде  про елеватори, реалбази, хлібні бази,

 хлібоприймальні  підприємства,  комбінати  хлібопродуктів,

 млинзаводи,  комбікормові  заводи.  Тобто,  ну,  це основа

 незалежності,  якщо  ми хочемо незалежності держвави, і це підписано   міністерством   і   перелік   передається   тих

 підприємств,  які  треба  включити в порядок, тобто, що не

 можна  їх  приватизувати сьогодні. Я б, до речі, сказав би

 іще  один  тур  для  доручення  Кабінету Міністрів: окремо я 
 я                             - 131 - я 

 винести   питання   на   Верховну  Раду  про  ситуацію  із

 збереженням  власності  на  підприємства  нафтопереробного

 комплексу.  Тому  що,  якщо  ми  сьогодні  приватизуємо ці

 підприємства,  то  тоді уже питань про, скжемо, таких, які

 сьогодні  задавав Чукмасов відносно газу, відносно нафти -

 вже  ніхто  не  задаватиме,  бо  вони  взагалі  не  будуть

 українськими...  Тому  я просив би все-таки пункт той, про

 який  я  кажу, окремо проголосувати, як доручення Кабінету

 Міністрів. І Фонду державного майна.

      (Шум в залі).

      Це - не з голосу. Це... у вас 2 місяці на руках! Список!

 Тому  я  просив  би спочатку проголосувати список, а потім ті

 пропозиції,   які   вносили   депутати   відносно  оборонного

 комплексу,    Комітету    по    хлібопродуктах   і   відносно

 нафтопереробки. Окремими пунктами!

      (Шум в залі).

      Що?  Ну,  я  записав.  Це  у  нас  знов  22  чоловіки  у

 пропозиціях...

      (Шум в залі).

      Симоненка  включіть.  Ну, він третім записаний в списку,

 немає заперечень.

 

      СИМОНЕНКО

 

      (150 избирательный округ, фракция коммунистов)

      Александр Александрович! я 
 я                             - 132 - я 

      Ну,  у  нас  как-то  нелогично получается: перед этим мы

 рассмотрели,  сделали  замечания.  И  причина  рассмотрения в

 Верховном  Совете  вопроса  о приватизации возникла только не

 состоятельность и, так скажем, нарушение колоссальное, которое

 у  нас  имеет  место  при  этом  процессе. Несостоятельная

 законодательная база, я имею в виду.

      Теперь  мы,  значит, отправили Таранову с замечаниями

 на  рассмотрение,  значит,  эти  изменения все, предлагаем

 утвердить список, в котором могут или по-мимо этого списка

 теже ж нарушения продолжаются.

      Но какой логической цепочкой можна руководствоваться,

 когда голосуем сейчас за этот список.

      А  во-вторых,  Александр  Александрович,  я  все-таки

 хочу,  чтобы  мы,  рассматривая его еще в июле месяце этот

 вопрос,  вернулись,  почему  он возник. И принципиально, в

 конце   концов,   если   мы   говорим   об   экономической

 независимости  государства, ну должна быть четкая политика

 Кабинета  Министров  и Фонда майна, что составляет сегодня

 основу экономической независимости государства. Давайте мы

 обозначим  точки  и  далее будем двигаться. Почему Таранов

 нас   который  раз  уже  водит  здесь  вокур  да  около  и

 предлагает  делать  то,  что  логически  выпадает  из этой

 цепочки.

      По-этому   я   предлагаю  сегодня  настоять,  вначале

 давайте  мы  все  поправки  Закона  внесем, пускай Кабинет

 Министров   определит,   что   сегодня   является  основой я 
 я                             - 133 - я 

 экономики  и должно обеспечить экономическую независимость

 государства.  И  пожалуста  никто  из коммунистов тогда не

 будет  так  ставить  остро вопрос, как сегодня он стоит. А

 так обвинять во всех сметных грехах они хотят разобраться,

 мы  что  здесь  патриоты  Украины  или, так скажем, против

 своего народа пришли воевать?

 

      ГОЛОВА. Петро Миколайович, оскільки претензія до мене

 пред'является певною мірою, я пояснюю ситуацію.

      Ми...  не  Кабінет  Міністрів  повинен  визначати,  в

 даному   випадку,   основи  незалежності  і  в  чому  вони

 полягають,  а якраз Верховна Рада і Верховна Рада, доречі,

 минулого разу теж вносила, не Кабінет Міністрів, Закон про

 приватизацію.  І  тому...  і Закон про власність так само.

 Тому це якраз наше завдання. І треба, щоб комісія Таранова

 справді  у  Законі про приватизацію передбачила норму, яка

 стосується  неможливості приватизації тих підприємств, які

 визначають  основу  незалежності  держави,  маючи на увазі

 енергетичний  комплекс,  транспорт,  скажімо, і деякі інші

 об'єкти.  Тобто  це  повинно бути записано в нормі Законі.

 Але в даному випадку йде мова про те, що крім того є цілий

 ряд,  цілий перелік підприємств, які вам запропоновано, де

 не можна здійснювати приватизацію.

      І тому,  я  звертаючись сьогодні і комуністів, і до

 антикомуністів   прошу  цей  список  на  сьогодні.  Це  не

 означає,  що  на інших підприємствах можна будь-яким чином я 
 я                             - 134 - я 

 проводити приватизацію.

      Так  мова йде про те, що ми через тиждень розглядаємо

 питання  -Закон  про  приватизацію,  і  там  це  все  буде

 визначено.

      Куди піде?

      Будь ласка, з мотивів Соболєв.

 

      СОБОЛЄВ.

 

      Соболєв, Запоріжжя, депутатська група "Реформи".

      Я  хотів  би з мотивів голосування підкреслити те, що

 ми   фактично  змінили  акценти  голосування.  І  коли  ми

 пробуємо  підмінити поняття економічної незалежності нашої

 держави   і  пробуємо  визначити,  що  складає  економічну

 незалежність  нашої  держави, то її складає рівноправність

 всіх форм власності, в тому числі і приватної. Саме тому я

 хтів би наполягати на тому, щоб це голосування відбулося в

 поіменному  режимі.  Те,  що  стосується  зауважень, які з

 голосу висловлюються тут, я закликав би

 голосувати  навіть  з 7 зауваженями. Поскільки ми фактично

 даємо    змогу    далі   продовжувати   законнийц   процес

 приватизації.  І  останній аргумент, згадайте наше рішення

 Верховної   Ради   про  призупинення  приватизації  що  ми

 призупинили,    ми   призупинили   виключно   приватизацію

 державного майна, а приватизація, а приватизація майна яке

 знаходиться     сьогодні    в    комунальнійй    власності я 
 я                             - 135 - я 

 прождовжуеться   саме  тому  давайте  підмінювати  поняття

 боротьби  з  поруншеннями  приватизації  з  самим процесом

 приватизації.

 

      ГОЛОВА. За списком Грабар останній я мушу тому що він

 перший в цьому списку.З мотивів голосування і голосуем далі.

 

      ГРАБАР.  176  виборчий округ Закарпаття микола Грабар

 фракція реформи.

      Шановний  Олександр  Олександрович  я  вдячний вам за

 активну  підтримку  цього  проекту  рішення,  звертаюсь до

 шановних   народних   депутатів,   я   не   про  конкретні

 підприєсмвта,   давайте  не  будемо  одне  одного  дурити,

 даватйе  є  приватизація  в  Україні  чи  нема.  І перелік

 приватизація піде.

      Ви  пам"ятаєте  що  я  особисто  минулий  раз півтора

 місяця  тому  коли розглядалось це питанне, виступав проти

 затвердження  цього  переліку і пояснював чому, тому що ми

 не  були  в  округах  ми не вивчили сітуацію конкретно вна

 місцуях  і  аткдалі.  Нам  таку можливість шановні епутати

 дали  півтора  місяця пройшло кожний хто хотів вніс зміни,

 тому  я  прошу шановний Олександр Олександрович ставити на

 голосування   питанне   про   поіменно  голосування  цього

 питання. Це перше.

      друге  пропошую  щоб  завраз  няти  аргументи окремих

 народних  депутатів  с  приводу  того  що  ми голосуемо за я 
 я                             - 136 - я 

 перелік  а  закон  у нас немає записати другий пункт в цій

 Постанові.   Що   ця  Постанова  набуває  чинності  з  15,

 наприклад,  січня. До цього часу ми спокійно випрацьовуємо

 зміни  до  Закону і той перелік автоматично вступає в дію.

 Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Отже,  я  прошу уваги. Ставіться питання про

 те,   щоб   поіменно   голосувати   цей   список.   Прошу.

 Визначитися.

      Включіть систему (..........)

 

      За

 

      Ставиться    на    голосування    список    державних

 підприємств,   які   не  можна  приватизувати.  Ставлю  на

 голосування.  А пропозиції окремо ще проголосуєм, ті, що я

 називав  раніше.

 

      За -

      Рішення принято.

      Далі,   ставиться   на   голосування  пропозиції  про

 включення   в   список  підприємств військово-промислового

 комплексу і державного комітету України по хлібопродуктах.

 Ставлю на голосування.

 

      За - я 
 я                             - 137 - я 

      Рішення прийнято.

      Про  доручення  Кабінету  Міністрів внести на розгляд

 Верховної   Ради   ситуацію  із  збереженням  у  державної

 власності   майна   нафтопереробних   підприємств.   Прошу

 проголосувати.

 

      За -

 

 

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  І  на  пропозицію Михайленка, депутата.

 Якби  ви  не  заперечували.  Ми можемо включити це сьогодні у

 список,  але...  якщо  розійдуться  голоси,  бо  є  і  Мозара

 аргументації... Давайте доручимо Комісії, щоб окремо вирішила

 цей  об'єкт...  Чи  включити?  Я  зрозумів! Є дві пропозиції:

 включити... але тут потрібно проголосувати таким чином -у нас

 група  Рівненських  депутатів запропонувала включити в список

 обласну  друкарню,  яка сьогодні вже йому не треба, так? Тому

 що  там  продовжується... Виключити. А, ні, вибачте. Справа в

 тому,  що  якщо  на  70%  власність  уже перейшла у власність

 колективу,  то  цей  процес  не має зворотної дії. Тобто його

 треба просто виключити із списку. Хто за те, щоб виключити із

 списку Рівненську друкарню? Будь ласка, проголосуйте.

      (Шум в залі).

      Одну хвилину!

 я 
 я                             - 138 - я 

      За -

      Проти -

      Утримався -

      Рішення не прийнято.

      Відносно  включення  в  список Інституту Придніпровський

 Промбудпроект...  Ні,  не  треба  -ви  вже висловилися, тут є

 аргументація,  і вона давалася в Комісію. Хто за включення її

 в список - прошу проголосувати! Цього об'єкту.

      (Шум в залі).

      "За"

      Рішення  не прийнято. Питання завершено розглядом про

 проект  Закону про внесення змін і доповнень до Закону про

 оренду. В мене є пропозиція, все-таки зробити на 40 звилин

 перерву, принаймні, а потім продовжити  роботу.

      (Шум у залі)

      Я  прошу  уваги,  або  інша  пропозиція  є така, з 16

 години,  оскільки  ми вчора проголосували про роботу після

 16,  у  повному  обсязі  розглянути  питання  про  оренду.

 

 

 

      Оголошується перерва до 16 години.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку