ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ П`ЯТЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради України.  4 листопада 1994 року. 10 година.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Доброго ранку, шановні депутати, журналісти та гості Верховної Ради!

 

     Відповідно до рішення Президії Верховної Ради на сьогоднішнє засідання вносяться три питання:  про орієнтовний перелік  питань на  4-11  листопада;  інформація  Кабінету міністрів України щодо ситуації,  пов'язаної зі  зміною  цінової  політики,  підвищенням заробітної   плати  та  пенсій;  інформація  Національного  банку України щодо ситуації,  пов'язаної зі зміною  курсу  українського карбованця та кредитної політики...

 

     Перед тим  як  продовжити  своє  вступне  слово,  я хотів би провести реєстрацію  депутатів.  Прошу  підготуватися  до  цього. Прошу ввімкнути систему "Рада".

 

     У залі   зареєстровано   298  депутатів.  Ранкове  засідання оголошується відкритим.

 

     Так от, продовжую. Президія Верховної Ради виходила з

 

     3

 

     того, що  на  пленарному  засіданні   ми   повинні   зробити об'єктивний  і всебічний аналіз ситуації,  яка склалася останніми днями після підвищення цін і підвищення заробітної плати, виплати компенсації певним категоріям громадян України.  Ми повинні,  і в цьому  є  потреба,  обговорити  всі  складові  цієї  ситуації.  І найперше  у  трьох  площинах  - як вона відбивається на становищі окремого громадянина і на бюджеті сім'ї,  як вона відбивається на виробництві і як вона відбивається на бюджеті, тобто на державі в цілому.

 

     Попередній аналіз,  який  зробили  наші  комісії   разом   з представниками виконавчої влади, свідчить про те, що заходи уряду щодо підвищення  цін  руйнують  виробництво,  руйнують  бюджет  і ставлять  велику  частину  населення  у  вкрай  тяжке матеріальне становище.  Позавчора і вчора комісії Верховної Ради, зокрема ті, яким  доручалася  підготовка  цього  питання,  - Комісія з питань економічної політики, Комісія з питань бюджету і Комісія з питань фінансів і банківської діяльності, розглядали його.

 

     Разом з  тим  аналіз,  проведений  учора  ввечері і сьогодні вранці на засіданні Президії,  свідчить,  що Кабінет Міністрів не готовий всебічно поінформувати Верховну Раду про цю ситуацію.  Не готові і комісії зробити остаточні  висновки  про  характер  цієї ситуації і про відповідальність тих людей, які винні у погіршенні стану справ.

 

     Тому, керуючись нормами Регламенту і  використовуючи  право, надане  мені  як  Голові  Верховної  Ради,  пропоную  сьогодні це питання на пленарному засіданні  Верховної  Ради  не  розглядати, тому що це буде лише політична дискусія без конкретного аналізу.

 

     Власне кажучи, ми можемо зробити такий аналіз на прикладі

 

     4

 

     окремого господарства.  У  нас є аналіз по окремих областях. Кожен із нас може послатися на приклад із життя конкретної людини чи   сім'ї.   Але  зробити  узагальнені  висновки,  які  потрібні сьогодні,  - для цього,  я вважаю,  у нас немає підстав... /Шум у залі/.  Зараз я надам вам можливість висловитися,  і я пропонував би вам повернутися в комісії,  забравши з собою  членів  Кабінету міністрів,  відповідальних  за ці питання,  і все-таки підійти до тих рішень,  які потрібні сьогодні і суспільству, і законодавчому органу,  і  виконавчій владі.  Я переконаний,  що в такому сирому вигляді ми це питання розглядати на засіданні Верховної  Ради  не маємо права.

 

     Є інші міркування з цього приводу?

 

     Перший мікрофон.

 

     НАЙДА Г.І.,  генеральний  директор Асоціації морських портів України,  м.  Херсон  /Суворовський  виборчий  округ,  Херсонська область/.   Фракция  "Коммунисты  Украины".  Уважаемый  Александр Александрович!  Уважаемые коллеги! Ну, что значит "не готовы"? Мы на  сегодняшний  день  имеем  несколько  проведенных  Президентом совещаний,  у нас есть концепция  Пинзеника  -  Шпека:  полностью следовать  курсу,  предложенному  международным  валютным фондом, который самым первым условием ставит полную свободу  цен,  полную либерализацию цен.  И по этому пути пошли, приняв постановление N 733, не восполнив... Ведь мы здесь постоянно вели речь о том, что надо  восполнить то,  что потеряно гражданами Украины раньше.  Не успели принять постановление о повышении цен в два раза, еще люди не  получили  той  дотации,  а цены "пошли".  Булка хлеба в Киеве стоит

 

     5

 

     14 тысяч.  Поэтому  если  ваше,   Александр   Александрович, предложение   принять,   то   необходимо  приостановить  действие постановления N 733. Мы, коммунисты, настаиваем на том, чтобы все отвечали за свои действия.

 

     Наши предприятия  получают информацию из газет,  в частности из "Урядового кур'єра",  "Голоса Украины". Вот смотрите, в газете написано,  что  можно  выплатить  компенсацию в размере 500 тысяч карбованцев на овощи.  Но когда я  обратился  в  Минэкономики  по этому  вопросу,  то  оказалось,  что  ни  один человек об этом не знает. А налоговая инспекция уже следом идет: не будет ли в связи с этими выплатами превышен фонд потребления, за что предусмотрены штрафы.

 

     А штраф на  2-3  тысячный  коллектив  предприятия  -  где-то порядка   миллиарда   рублей.   Как   же   мы  можем  сегодня  не рассматривать  эти  вопросы?  Мы  должны  приостановить  действие постановления  N  733.  Сначала  мы  должны  ознакомиться со всем пакетом документов, чтобы знать, какая предусмотрена компенсация, как  рассчитана  потребительская  корзина.  И  только после этого вводить повышение цен или их дотирование.

 

     Настаиваю на поименном голосовании.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Я ще раз пояснюю. Ви добре пам'ятаєте зміст цієї  постанови.  Вона  стосується  не  тільки  підвищення цін на споживчі  товари,  нею  передбачено  цілий  комплекс  змін,   які стосуються  цінової  політики.  І  тому  прийняття такого рішення тягне за собою інші наслідки.  Ми не можемо  брати  на  себе,  на Верховну Раду, безпосереднє управління виробництвом

 

     6

 

     і функції виконавчої влади.  Я вважаю, що це повинен зробити Кабінет Міністрів.  Але ми маємо право і зобов'язані заслухати  з цього  приводу  його звіт,  бо за Конституцією контролюємо цінову політику в цілому в державі.  Фактично сьогодні  вийшло  так,  що виконавча влада вдалася до таких кроків без згоди Верховної Ради, але брати  на  себе  функцію  виконавчої  влади  все-таки  ми  не повинні. Я вважаю, що це було б неправильно. Другий мікрофон.

 

     КРИЗСЬКИЙ Ю.О.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної ради України з  питань  оборони  і  державної  безпеки  /Первомайський виборчий  округ,  Луганська  область/.  У меня депутатский запрос членам Кабинета Министров.  Я вчера получил  по  факсу  следующее обращение,  оно небольшое,  я его зачитаю.  "Обсудив на совещании директоров     и     председателей     профкомов      предприятий производственного   объединения  "Первомайскуголь"  постановление Кабинета Министров Украины N 733,  мы пришли к выводу и  обращаем ваше внимание на то, что Кабинет Министров не исполняет в должной мере постановление Верховного Совета Украины от 20  октября  1994 года  о  повышении заработной платы,  пенсий и социальных выплат, которым Кабинету Министров поручалось обеспечить  повышение  с  1 октября   заработной   платы,   пенсий   и  так  далее,  а  также своевременный  пересмотр  их  в  ноябре-декабре   1994   года   в соответствии  с  ростом  индекса цен.  О каком соответствии можно говорить,  если тарифы на квартирную плату и другие  коммунальные услуги повышаются от 5,5 раза до 7 раз, грядущее повышение цен на продукты питания и другие товары народного потребления

 

     7

 

     будет скорее всего  не  меньшим,  а  рост  заработной  платы трудящихся предприятий производственного объединения составляет у работников основных профессий  28  процентов,  вспомогательных  - 35-40,  инженерно-технических  работников  и  служащих  -  и того меньше?

 

     В действиях Кабинета Министров мы видим не только  очередное наступление  на права и интересы трудящихся,  но и отход от курса Президента на повышение реальной стоимости рабочей  силы,  о  чем заявлено  им в докладе Верховному Совету Украины.  Мы видим также стремление правительства переложить всю тяжесть преобразований  в экономике   и   ответственность  за  провал  своей  политики,  за безудержное разграбление  народного  достояния  только  на  плечи трудящихся... "

 

     ГОЛОВА. Дякую. Прошу вас, ми обговорюємо конкретне питання - з  приводу  інформації  Кабінету  Міністрів.  Заяв  зараз  ми  не обговорюємо і депутатських запитів не робимо.

 

     Я просив би зважити на це.

 

     Третій мікрофон.

 

     КОВТУНЕЦЬ В.В., Член Комісії Верховної Ради України з питань науки та народної освіти /Вересневий виборчий  округ,  Рівненська область/.  Фракція  Народного  руху України.  Шановний Олександре Олександровичу!  Після вашого вступного слова  резонно  виникають запитання.   Чим  же  займається  Президія,  коли  без  серйозної підготовки оголошує засідання на один день,  відриває від  роботи депутатів? Чому Президія працює у вузькопартійних інтересах?

 

     8

 

     Але перед  тим  як  ви  відповідатимете на мої запитання,  я зачитаю заяву фракції Народного руху України,  яка дещо  проливає світло на те, чим насправді займається Президія.

 

     ГОЛОВА. Вимкніть,  будь  ласка,  третій мікрофон.  Коли буде "Різне",  ви одержите  час  і  зачитаєте  будь-які  заяви.  А  що стосується  запитання,  то я відповідаю на нього так:  вас не від роботи відірвали,  а на роботу сюди викликали. Чи в комісії, чи в сесійному  залі  -  усе  це  робота.  Тому  я  не згоден,  що вас відірвали від роботи.  Ви підете в комісію  і  працюватимете  над тими документами, зокрема над законопроектом про місцеві Ради.

 

     З трибуни, будь ласка.

 

     СТОЯН О.М.,     голова    Федерації    профспілок    України /Шаргородський виборчий округ,  Вінницька  область/.  Я  спочатку попрошу, шановний Олександре Олександровичу, ввімкнути мікрофони, щоб було чути на площі біля Верховної Ради,  де  зараз  зібралися робітники   міста   Киева   і  чекають  на  те  рішення,  яке  ми прийматимемо.

 

     Шановні колеги народні депутати!  Те,  що  ми  повинні  були терміново  повернутися  до тих рішень,  які приймалися 19 жовтня, цілком закономірно. Пригадайте, як ви їх

 

     9

 

     приймали, - з голосу,  притому з  такого  млямливого  голосу Прем'єр-міністра.  А  це ж доленосні,  важливі питання для всього українського народу.  Ми не були готові. Ми їх не опрацювали ні в комісіях, ні у фракціях, і не підготували навіть рішення.

 

     Тому для  чого ми збираємося сьогодні знову?  Для того,  щоб дати політичну оцінку.  Так, уже є про що говорити. Ми бачимо, що ніяких  тут  новацій не було.  Увосьме за два роки уряд вчинив за накатаним сценарієм:  трохи підвищити заробітну плату,  пенсії, а потім  різко  відпустити  ціни.  Але новація цього разу полягає в тому, що, пробачте за м'яке слово, нас ошукали. Нам показали один бік  медалі  -  як зростатимуть пенсії і заробітна плата...  і не показали другий бік медалі.  20 жовтня  виходять  постанови  щодо соціальних гарантій,  а 21 жовтня, тобто на другий день, виходять постанови щодо цін.

 

     Чому тут віце-прем'єр не відповів нам на запитання,  що буде на  другий  день зроблено?!  Він що,  лукавив,  чи не знав?!  Він лукавив!  Я вважаю,  що сьогодні не можна розглядати цих  питань, хоч  проблеми  є.  Треба  принципово  в  комісіях за участю уряду викласти наші позиції, аргументацію і з конкретними пропозиціями. Бо те, що запропонував уряд, не може бути прийняте народом.

 

     10

 

     Тому я  хочу  підтримати  пропозицію,  що  треба  серйозно і сьогодні,  і завтра,  і  7,  і  8  листопада  попрацювати.  Ми  - професійний парламент, і повинні професійно підходити до того, що нам пропонують.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Перший мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член  Комісії  Верховної  Ради   України   у закордонних  справах і зв'язках з СНД /Роменський виборчий округ, Сумська область/.  Я подожду,  пока Череп поговорит,  я  все-таки подожду...   Уважаемый   Александр   Александрович!   Я  не  могу согласиться с вашим предложением не рассматривать сегодня  вопрос цен   и   заработной   платы.   Хочу   напомнить  депутатам,  что депутатысоциалисты не  принимали  участие  в  голосовании,  когда Верховному  Совету  подло  подбрасывали  проект  постановления по заработной плате.  Мы тогда говорили,  что это будет обман и  что Верховный  Совет  будет  подставлен  для  того,  чтобы через него решить массу проблем, которые возникают у людей.

 

     Александр Александрович,    мне     звонили     неработающие пенсионеры,   рабочие,   много  людей  звонило,  и  все  говорят: "Владимир  Романович,  задай  этим  бандитам  из   правительства, которые  приняли  такие  решения...  "И  называли массу вопросов. Пусть это неинтеллигентно, не именно так говорили.

 

     Я хочу выяснить один момент.  Вот вы говорите,  что никто не знает,  куда  мы  пойдем,  не владея ситуацией.  Это - не позиция правительства, это - не позиция Верховного Совета.

 

     11

 

     Ситуация должна  быть   управляемой,   просчитанной,   иначе придется  говорить  о  том,  что  в  государстве  никто  не умеет управлять и не управляет. Это первое.

 

     Второе. Я хотел бы,  чтобы сегодня в выступлениях было четко и  ясно  сказано,  кто  несет политическую ответственность за эти свободные цены.  Я подошел к Масолу Виталию Андреевичу.  Знал его позицию  до  этого,  знаю  и  сейчас:  его  вынудили председатели областных Советов,  сторонники  либеральной  политики  выхода  из экономического  кризиса.  Я  тоже  хотел  бы,  чтобы  точки  были расставлены.

 

     Александр Александрович, я также обращаюсь к вам с просьбой, чтобы  вы  реализовали  свое  конституционное право,  по которому можете  приостанавливать  действие   актов   Кабинета   Министров Украины,  министерств  Украины,  других подведомственных Кабинету Министров Украины органов в случае их несоответствия  Конституции Украины  и  законам Украины.  Я прошу вас отменить своим решением постановление N 733, с тем чтобы мы рассмотрели его после этого.

 

     И последнее  -  по  процедуре.  Я  предлагаю,   а   мы   вас поддерживаем  в  этом,  сегодня  обсуждение  провести,  дать всем возможность  выступить,   задать   вопросы,   послушать   ответы, выступить от фракций,  и после этого уже будем знать мнение наших комиссий.  Мы ведь фракции не просто так создавали,  а для  того, чтобы  вносить  конкретные предложения.  И после этого,  я думаю, будет конструктивное обсуждение девятого или десятого числа.

 

     Спасибо.

 

     12

 

     ГОЛОВА. Я просив би  всіх  депутатів  вживати  парламентські вислови. Наш словниковий запас дуже великий, і можна утримуватися від  тих  слів,  які  зміст  не  поглиблюють,  а  тільки  вносять нервозність у сесійний зал.

 

     Другий мікрофон.

 

     ШВИДКИЙ П.Є.,  секретар  Комісії  Верховної  Ради  України з питань ядерної політики і ядерної безпеки  /Жовківський  виборчий округ.  Львівська  область/.  Конгрес  українських націоналістів. Шановне товариство,  шановні колеги депутати! Я сьогодні хотів би підтримати нашого Голову, який дуже розумно і виважено сказав, що питання дійсно не готове.  Я був тільки що на засіданні Президії. Розумієте, ми вносимо ті питання, в результаті обговорення яких у залі виникне протистояння.  Ми проговоримо цілий день,  а ніякого конкретного рішення не приймемо.  Це,  я вважаю,  єдино правильне рішення.

 

     Друге. Я  хотів  би  зауважити,  що  ми  цей  цілий  тиждень працювали в комісіях. І робота в комісіях - це великий плюс, тому що  ми  вже  маємо  чітке   уявлення,   що   являють   собою   ті законопроекти,  які  ми  збираємося обговорювати.  І перед тим як вносити таке  важливе  питання  /а  я  вважаю,  що  воно  є  дуже важливим,  оскільки  йдеться  про соціальний захист населення/ ми повинні  його  опрацювати  в  комісіях,  володіючи   відповідними розрахунками,   відповідними   документами,   поданими  Кабінетом Міністрів.  І тільки після цього толково,  грамотно розглянути на нашому пленарному засіданні.

 

     Дякую.

 

     13

 

     ГОЛОВА. Третій мікрофон.

 

     ПОРОВСЬКИЙ М.І.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань оборони і державної безпеки /Рівненський  виборчий  округ, Рівненська  область/,  Українська  республіканська партія,  група "Державність".  Шановні колеги депутати!  Шановний пане Голово! Я не  можу  погодитися  з вашими доводами,  що неможливо розглянути нинішню ситуацію з економікою і з цінами зараз,  негайно в  цьому залі, оскільки, мовляв, уряд не готовий.

 

     Що б  нам не пояснював уряд,  але ситуація від його пояснень не зміниться.  Адже той ряд постанов  про  підвищення  заробітної плати  на  державних  підприємствах,  в  установах,  виплат  тощо підвищенням цін фактично зведено нанівець. Так само, як і зведено нанівець підвищення заробітної плати, тому що високий прибутковий податок фактично забирає її четверту чи п'яту частину.

 

     Зважаючи на це ми сьогодні повинні  розглянути  питання  про відповідальність   Президії,   керівництва  Верховної  Ради,  про відповідальність уряду за обвальне підвищення цін,  яке довело до зубожіння найбільш вразливі верстви населения.

 

     Я інженер-будівельник. Якщо на виробництві я чогось не знав, то з мене питали.  У період між пленарними  засіданнями  Президія Верховної Ради і ви,  Олександре Олександровичу,  покликані нести відповідальність  і  контролювати  діяльність   уряду.   Тому   я наполягаю,  щоб  було  розглянуто  питання  про  відповідальність Голови Верховної Ради,  його заступників, Президії Верховної Ради за обвальне підвищення цін.

 

     14

 

     І останнє.   У  виступах  від  мікрофонів  я  вбачаю  спробу більшості  у   Верховній   Раді,   а   соціалістично-комуністична більшість   існує,  уникнути  відповідальності  за  ті  політичні питання, які нав'язувалися нею Верховній Раді замість розв'язання економічних   питань.   Ідеться   про  нав'язування  питання  про відновлення Компартії, про ті червоні прапори, які там, по центру нашого залу, з'явилися і майорять...

 

     Пропоную встановити  мораторій на політичні дискусії в цьому залі і розглянути питання про відповідальність...  А  пропозиції, які будуть висловлені депутатами, подати в комісії.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Миколо Івановичу, заклики щодо припинення політичної дискусії,  безперечно,  слушні.  І вони ефективними тоді  будуть, якщо той, хто закликає, не вдається до такої дискусії сам.

 

     А ваше  посилання  на  конституційну норму стосовно Президії дуже слушне,  але ви процитували стару Конституцію,  яку за вашим же наполяганням і за моїм теж, ми змінили. І там тепер таких прав у Президії,  які ви сьогодні декларуєте, немає. Тому, будь ласка, вносячи свої пропозиції, посилайтесь на діюче законодавство.

 

     15

 

     Будь ласка,  ще  одне  коло  - і припиняємо,  тому що ми вже використали час, передбачений Регламентом.

 

     СОБОЛЄВ С.В.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань правової  політики  і судовоправової реформи /Хортицький виборчий округ,  Запорізька область/. Депутатська група "Реформи". Шановні колеги!  Розгляд цього питання тиждень тому на засіданні Президії і,  найстрашніше,  сьогодні  на  засіданні  Президії  переконливо свідчить   /усі   депутати,   які  мали  змогу  бути  присутніми, підтвердять це/, що нині Президія фактично є бездіяльним органом. Що я маю на увазі?

 

     Практично до цього моменту,  до 10.30,  не погоджено,  хто ж виступатиме  з  інформацією  від  уряду.  А  це  питання   досить принципове   оскільки   інформація   Національного   банку   лише розвиватиме інформацію уряду. Це по-перше.

 

     По-друге, я не хотів би,  щоб Верховна Рада була  виставлена перед  народом  України  на  посміховисько,  коли  ми почуємо всі висновки  комісій  стосовно  ситуації  в  Україні  у  зв'язку   з підвищенням  цін  та  заробітної  плати,  яке  відбулося на цьому тижні.  Тому  що  практично  жодного  конкретного   висновку   не зроблено,  за  винятком  Комісії  з питань економічної політики і Комісії з питань  бюджету,  які  внесли  свої  дватри  конкретних пункти до проекту постанови.  Не дивно, що, як ви звернули увагу, на руках у нас проекту постанови немає до цього часу.

 

     Далі. Ми  фактично  опинилися   в   ситуації,   коли   маємо розглядати питання з приводу інформації уряду,  якої, на жаль, не буде зроблено. Саме тому я хотів би, щоб Верховна Рада хоча б раз скористалася своїми контрольними повноваженнями.

 

     16

 

     Ми бачимо,  що  зараз  -  повний  зал  і  кворум буде в усіх комісіях. Тому я пропоную сьогодні попрацювати в комісіях. І якщо є  така  можливість,  то завтра зібратися на пленарне засідання і розглянути це питання з повними висновками всіх комісій.

 

     Саме тому я підтримую вимушену пропозицію  Голови  Верховної Ради і вдячний,  що він підтримав мою пропозицію,  яку я висловив на засіданні Президії,  - перенести  розгляд,  цього  питання  на завтра,  якщо можна, а сьогодні розійтися в комісії і прискіпливо вивчити дану проблему.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Перший мікрофон.

 

     ДОНЧЕНКО Ю.Г.,  секретар Комісії Верховної  Ради  України  з питань  соціальної  політики  та  праці  /Старобільський виборчий округ,  Луганська   область/.   Фракция   "Коммунисты   Украины". Александр  Александрович!  Я  хотел  бы воспользоваться случаем и напомнить нашим уважаемым политическим  оппонентам  из  Народного руха и Николаю Поровскому конкретно,  который очень много говорит об экономике, что в ту пятницу, когда мы рассматривали ситуацию в топливно-энергетическом  комплексе,  Поровского здесь и близко не было,  как и его коллег.  Зал был наполнен почему-то  в  основном теми,   кто   входит  во  фракцию  "Коммунисты  Украины",  группы "Єдність",  "Центр" и, естественно, Социалистическую фракцию. Это первое замечание.

 

     Теперь относительно  сегодняшнего  вопроса.  Я  считаю,  что можно согласиться с вашим предложением,  и,  наверное,  это будет правильно. Но согласиться можно при том условии, что у нас есть

 

     17

 

     и контрольные функции.  И постановление Кабинета Министров N 733 не должно вступать в силу  до  тех  пор,  пока  парламент  не примет соответствующее решение.

 

     Ведь когда  вице-премьер-министр  Митюков стоял на трибуне и рассказывал  нам  о  том,  что  решение   правительства   -   это компенсация недоплаченного за девять месяцев нашим трудящимся, вы говорили  /можно  поднять  стенограмму/,   что   это   -   только октябрьское постановление в связи с повышением цен, а будет еще и ноябрьское. Поэтому давайте рассматривать вопрос в комплексе, нет возражений, но постановление N 733 сегодня не должно действовать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Другий мікрофон.

 

     М'ЯСКОВСЬКИЙ М.М.,           консультант           спільного українсько-кіпрського  підприємства  "ТІРА"  /Великомихайлівський виборчий округ,  Одеська область/.  Фракция "Коммунисты Украины". Александр Александрович! Я считаю, что ваше предложение перенести рассмотрение вопроса - реально.  Однако хочу сказать и о том, что мы уже в течение недели пытаемся добиться от  Кабинета  Министров каких-либо  выкладок,  материалов и не можем их получить.  И лишь потому,  что  мы  не  получили  некоторых  документов,  некоторых данных, мы не можем сегодня обсуждать этот вопрос.

 

     Поэтому у   меня   есть  предложение:  заслушать  информации Кабинета  Министров,  Национального  банка,  а   затем,   получив соответствующие материалы, обсудить их во фракциях и в комиссиях. Это может быть и сегодня.  А 9 ноября необходимо будет приступить уже к более глубокому рассмотрению этого вопроса.

 

     18

 

     И второе.  Здесь  опять  звучат политические декларации типа тех,  которые оглашает депутат Поровский.  Считаю,  что такая  их политика,  политика  депутата Поровского постоянно срывает работу Верховного  Совета  и  привела  логично  к  тому,   что   сегодня принимается антинародное постановление Кабинета Министров.  И мне думается, что это пора прекратить, и прежде всего правым, которые сегодня имеют большинство и эту политику выражают.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Третій мікрофон.

 

     КІРІМОВ І.З.,   голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України з питань Чорнобильської катастрофи /Іванківський виборчий округ,  Київська  область/.  Шановний  Олександре Олександровичу! Шановні колеги!  Шановні  колеги  журналісти!  У  мене  ось  таке прохання.  Недавно ми всі були свідками того,  що зросли пенсії і заробітна плата.  Однак вони не встигають за тією інфляцією,  яка відбувається  в  нашій  державі.  І  нині,  потрібно сказати,  на ринках, у магазинах товари дорожчають.

 

     Досить навести такий приклад.  Згідно з постановою  Кабінету Міністрів N 733 від 21 жовтня 1994 року відпускна ціна на вугілля становить 1 мільйон 300 тисяч карбованців.  Однак фактично  тонна вугілля  коштує,  зокрема  для  колективних сільськогосподарських підприємств,  2,5 мільйона карбованців.  Непомірно зросли ціни на автотранспортні послуги, зокрема ціни на автобусні квитки.

 

     Далі. Відносно   виплат   колективним  сільськогосподарським підприємствам за липеньжовтень,  зокрема доплат до  закупівельних цін.  Цього  також не зроблено.  Досить навести такий приклад.  В Іванківському  районі  Київської  області  недовиплачено  за  цей період понад 8 мільярдів карбованців.

 

     На мою  думку,  ці  питання  потрібно вирішувати,  якщо і не сьогодні,  то найближчим часом.  Адже вони животрепетні для всієї нашої України.

 

     19

 

     Далі. Що стосується роботи сьогодні. Була пропозиція про те, що  питання,  яке  поставлено,  потрібно  сьогодні  розглядати  в комісіях і вивчати його. Але як ми всі можемо вивчати це питання, коли не було відповідної інформації?

 

     І останнє.  Шановний Олександре Олександровичу,  я хочу  вас особисто запитати:  чому в нашому залі підняті прапори неіснуючої держави? Це ж нонсенс.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я вважаю, оскільки ви задали мені запитання, що воно має сенс. На жаль, ця традиція в нас давня. Уже впродовж багатьох років виставляються в залі  прапори  неіснуючих  держав.  Тому  я думаю,  що  це  питання моралі того чи іншого депутата.  Я не маю права втручатися в цю ситуацію.  Поговоріть  під  час  перерви  з депутатами і приймете рішення. /Шум у залі/.

 

     З трибуни.

 

     ПИЛИПЧУК В.М., народний депутат України /Центральний виборчий округ, Івано-Франківська область/. Шановні колеги!  Є дія об'єктивних економічних законів, яка не залежить від волі людей так само,  як  дія  закону  Ісаака Ньютона  про  тяжіння.  І  ніхто  не  проігнорує  її і не ризикне стрибнути з двадцятого поверху без парашута.  Є об'єктивний закон вартості,   за   яким   вартість  товару  визначається  суспільно необхідними витратами праці.  А витрати праці виражені в  грошах. Це  є заробітна плата.  Тобто якщо ми піднімаємо заробітну плату, тим самим автоматично піднімаємо ціну.

 

     20

 

     Якщо ми випускаємо зайві емісійні гроші,  ми  не  піднімаємо життєвий   рівень,   ми   змінюємо  масштаб  цін.  Я,  виступаючи напередодні з цього питання,  так і казав:  піднімете зарплату  і зробите  емісію  - життєвий рівень не підвищиться,  а підвищаться ціни.  Ви  тому  не  повірили.  І  мене  дивує  сьогодні  позиція комуністів,  які  проголосували за це,  які мають більшість,  які мають Комісію по соціальному захисту,  які мають свого  Прем'єра, який  сказав,  що  він  є  стопроцентний  комуніст  і з партії не виходив...  І тепер ви хочете ще звинуватити когось  у  тому,  що сталося? Так то є фарисейство.

 

     У зв'язку з тим,  що ці червоні прапорці сьогодні виставлені і що 7-8 - свято,  я б хотів,  щоб ви зробили не цей  подаруночок народу,  бо  це  ви  проголосували за нього.  А зробіть "праздник коммунистического труда" замість отих маршів по місту...

 

     ГОЛОВА. Я прошу вимкнути мікрофон.

 

     Прошу з трибуни Верховної Ради не  закликати  до  політичних демаршів...

 

     ХМАРА С.І.,  член  Комісії  Верховної  Ради України з питань оборони  і  державної  безпеки   /Залізничний   виборчий   округ. Львівська область/. Мікрофон включіть!

 

     ГОЛОВА. Відійдіть... Я зараз надам... Це ж не ви...

 

     ХМАРА С.І. Включайте мікрофон негайно! Це не ваша власність.

 

     21

 

     ГОЛОВА. Відійдіть   від  трибуні.  Я  надам  вам  слово  для пропозиції.  /Шум  у  залі/.  Степане  Ільковичу,  не   заважайте депутату говорити. Не заважайте йому говорити, я вам ще раз кажу. На трибуні може бути один чоловік, а не два. Поки ви не відійдете звідси, безперечно, не увімкну...

 

     Володимире Мефодійовичу,  не  надривайте  голосу.  Увімкніть мікрофон на трибуні, будь ласка. Говоріть у мікрофон.

 

     ПИЛИПЧУК В.М. Увімкнуто чи ні?

 

     ГОЛОВА. Та увімкнуто,  говоріть у мікрофон.  Ну  чого  ж  ви нервуєте?!

 

     ПИЛИПЧУК В.М.  Продовжую.  Ця частина була відповіддю на всі ті звинувачення.

 

     Тепер конструктивно.  Треба розглянути питання Національного банку  України.  Тому  що  після  підвищення  заробітної  плати і випуску емісійних грошей природно,  що підвищуються ціни. У цьому ви нічого не зробите, скільки б не розглядали.

 

     Та є  питання  іншого  характеру.  Збільшення  масштабу  цін потребує більшої грошової маси в обігу.  На сьогодні Національний банк   підвищив   позитивну   ставку  рефінансування,  чим  знову спричинив майбутній поштовх інфляції. Це перше.

 

     Друге. Національний банк збільшив норму резервування грошей. Тобто  витягнув гроші із виробничого обігу і перекачує їх у сферу споживання  через  кредитне  фінансування  дефіциту  бюджету.  Це неправильно.

 

     22

 

     І третє. Це обмеження по кредитних стелях. Кредитні гроші на сьогоднішній день - це живі гроші,  які  знаходяться  в  обігу  в результаті вже випущеної продукції. І якщо зразу підняти кредитні стелі... /Шум у залі/. Я просив би спеціалістів не перебивати...

 

     Якщо кредитні  стелі  на   сьогоднішній   день   не   будуть скасовані,  то  це  означатиме  рестрикцію  грошей,  під  які вже випущена  продукція.  Це   означає   дальше   поглиблення   кризи неплатежів,  яка накладеться на ту, що є, і призведе до стагнації виробництва, подальшого його падіння. Ці питання треба розглянути і вирішити. За рахунок цього справу ще можна поправити. А в цінах і заробітній платі ви вже нічого не поправите.

 

     Тому вношу пропозицію: 7,8 - "праздник комтруда" - парламент і уряд працюють замість гуляння по вулиці.

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     Шановні друзі!  Шановні депутати!  Заспокойтеся.  Володимире Васильовичу,  Павле Михайловичу,  замовкніть, будь ласка, на одну хвилиночку. Я прошу уваги. Я звертаюся до Володимира Васильовича: сядьте, будь ласка, на своє місце.

 

     Володимире Мефодійовичу,  сідайте,  ви вже сказали.  Це  був останній  виступ  з  процедури  перед  голосуванням.  Я  хотів би попросити всіх вас: давайте не політизувати ситуацію без причини. Я  звертаюся  і  до  тих  депутатів,  які зовні демонструють свою політичну позицію, мені здається, невчасно, і до тих, хто словами це   саме  робить.  /Шум  у  залі/.  Володимире  Мефодійовичу,  я відповідаю на ваше запитання, а ви не хочете слухати.

 

     23

 

     Коли ми говоримо про зв'язок між ціною та заробітною платою, то  не  можна  ж  казати  про  те,  що якщо 20-го числа підвищили заробітну плату,  то 21-го вже зросли ціни.  Будь-який  економіст знає,  що  є  часовий  лаг.  У  даному  випадку  він  становитиме приблизно 2-3  місяці.  Тоді  може  підвищення  заробітної  плати повернутися високою ціною. Тому в даному випадку ми маємо приклад адміністративного   підвищення   цін.   Цю   ситуацію    потрібно аналізувати,  слід  зробити  відповідні розрахунки,  прогнозувати розвиток подій, різних процесів.

 

     А тому  я  просив  би  не  вдаватися  зараз  до   безплідних дискусій.  Тим паче що, я ще раз це підкреслюю, аналіз по окремих регіонах є.  Він переконує в тому,  що це помилкові кроки,  які в цілому не випливають ні з філософії доповіді Президента, ні з тих основних засад,  які ми розглядали на засіданні Верховної Ради  в липні.

 

     Я ще   раз  наполягаю  на  тому,  щоб  ми  зараз  продовжили засідання  в  комісіях  разом  із  членами  Кабінету   Міністрів, найперше з представниками Міністерства економіки,  віце-прем'єром з питань економіки,  іншими відповідальними працівниками,  і мали можливість  вийти  на  зважені  рішення.  Бо  бути  осторонь  цих процесів сьогодні не можна.  Але,  з іншого боку, і брати на себе відповідальність теж немає ніяких підстав.

 

     І ще одне.  Я хочу з вами порадитися з важливого питання.  Я розумію,  що сьогодні  Верховна  Рада...  /Шум  у  залі/.  Сергію Олександровичу,   сядьте,   будь  ласка.  Я  прошу  уваги.  Павле Михайловичу,  я можу допроситися вас,  щоб ви мовчали тоді,  коли йде засідання?

 

     Я дуже  стурбований  тим,  що  сьогодні  через  певні засоби масової інформації пропагується думка про протистояння між,

 

     24

 

     скажемо, Президентом і Верховною Радою і є намагання зробити винуватцем  у  цій ситуації виключно Верховну Раду.  Тому я прошу вашої поради.  Згідно з Конституцією я як Голова  Верховної  Ради України  маю  право  зупиняти дію актів виконавчої влади,  які не відповідають  Конституції,  законам  чи   постановам,   прийнятим Верховною Радою.

 

     Я розумію,  що перед подібним кроком треба зробити всебічний аналіз.  Тому я не хотів би цю відповідальність покладати на  всю Верховну Раду,  тим паче що Кабінет Міністрів сьогодні не готовий дати нам увесь той матеріал,  зробити весь той аналіз,  на основі якого  ви можете робити висновки.  Якщо цей захід буде потрібен і він дасть ефект,  я вдамся до нього самостійно.  Але я  хотів  би зважити  при  тому  на  багато обставин,  бо те,  про що говорив, наприклад,  депутат Найда від першого  мікрофона,  стосується  не тільки підвищення цін на споживчі товари.  Це стосується багатьох галузей економіки,  зміни цінової політики  щодо  продукції,  яку випускають  сьогодні  підприємства  і  з реалізації якої сьогодні видається  заробітна   плата   працюючим.   Усе   це   має   бути проаналізовано,  ще  раз  кажу,  мають  бути  зроблені відповідні баланси, і тільки тоді можна вдаватися до конкретних кроків.

 

     Гадаю, що за чотири дні ситуація катастрофічно не зміниться, тим паче що передбачено виплатити грошові компенсації за період з 1 жовтня,  і це дає людям якусь можливість прожити  кілька  днів. Але   ми  повинні  9  листопада  /я  поставлю  цю  пропозицію  на голосування/ підійти до цієї ситуації зважено з урахуванням  усіх обставин,  які диктують кроки і виконавчої влади, і законодавчого органу. Я просив би вас підтримати саме таке рішення.

 

     25

 

     Таким чином, було дві пропозиції. Моя пропозиція: розглянути зараз  це  питания  в  комісіях,  а  9-го  числа  - на пленарному засіданні.  Друга пропозиція: розглядати його негайно сьогодні на пленарному засіданні.  Голосуємо ці пропозиції в тому порядку, як вони вносилися.

 

     Ставлю на голосування мою пропозицію. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 214. Прийнято.

 

     Я звертаюся  до   Кабінету   Міністрів,   до   представників Національного  банку:  зараз  ідіть,  будь  ласка,  у  комісії  і працюйте над підготовкою цього питання для розгляду 9 листопада.

 

     Гадаю, ви  маєте  змогу  провести  також  спільні  засідання комісій,  скажімо  економічного  напряму,  гуманітарного напряму, аграрних і так далі.

 

     Будь ласка, радьтеся й працюйте.

 

     26

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку