ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и.  16  л и с т о п а д а  2000  р о к у.

                         16  г о д и н а.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Прошу приготуватися до реєстрації. Прошу народних депутатів зареєструватися.

 

     У залі зареєструвався 391 народний депутат. Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     Шановні колеги,  як  ми  і  домовлялися,  слухається  питання

-проект Постанови про  утворення  Тимчасової  спеціальної  слідчої комісії    Верховної    Ради    України    з    питань    вивчення соціально-політичної ситуації,  що  склалася  у  місті  Василькові Київської  області  у  зв'язку  з  проведенням  у травні 2000 року позачергових   виборів   міського    голови,    та    забезпечення Конституційних прав громадян місцевими органами державної влади.

 

     Я не  буду  вам усім нагадувати,  бо розданий останній проект постанови (я так розумію,  що він останній) за номером 6088-1,  де викладена  назва  комісії  -  "Про утворення Тимчасової слідчої ", тобто вилучено "спеціальної",  де є в пункті  3  склад  комісії  - названі  прізвища  народних  депутатів,  які  виявили  бажання від фракцій і депутатських груп взяти участь у її роботі. Даний проект постанови  поданий  народними  депутатами  Ратушним,  Асадчевим  і Манчуленком.

 

     Шановні колеги, я ставлю на голосування: про затвердження проекту постанови

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Треба запросити депутатів до залу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Запросіть   депутатів   до   залу  для  участі  в голосуванні.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Єльяшкевича.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 182,  Херсонська область).  Херсон.  Уважаемые коллеги!  Уважаемый Виктор  Владимирович!  Я хотел обратиться ко всем присутствующим в зале с тем,  чтобы они поддержали данный  проект  постановления  в связи  с  тем,  что  если  мы  сегодня  не  создадим  следственную комиссию,  то в конечном  итоге  тень  подозрения  падает  на  тех должностных  лиц,  которые  и  виновны  в  том,  что происходило в Василькове.

 

     Более того,  речь идет в принципе и  о  позиции  Председателя Верховной  Рады  Ивана  Степановича  Плюща,  и  мне  бы  очень  не хотелось,  чтобы  эти  подозрения  не   были   развеяны.   Поэтому голосовать    должны    не   только   инициаторы   этого   проекта постановления,  но и те лица,  которые так или иначе  поддерживают позицию Киевской областной государственной администрации.

 

     В противном случае,  если они не будут голосовать за, значит, они сразу признают тот  беспредел,  который  происходил  во  время выборов в Василькове.  Я думаю,  что само голосование покажет уже, кто как думает и кто как вообще надеется,  будут ли в дальнейшем у нас когда-нибудь проходить демократические выборы.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні  колеги,  я ставлю на голосування проект Постанови Верховної Ради України про  утворення  Тимчасової слідчої  комісії  Верховної  Ради  України 6088-1.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 211.

 

     Рішення прийнято.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     -----------------

 

     Слухається наступне питання порядку денного.  Ми планували  о 16  годині  розглянути  питання  про обрання та звільнення суддів. Шановні колеги,  ми слухаємо питання  про  обрання  та  звільнення суддів.  Доповідач  -  голова  Комітету з питань правової політики Задорожній Олександр Вікторович. Будь ласка.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Я доповідатиму!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я попросив би комітет на майбутнє, коли міняється доповідач, своєчасно ставити до відома головуючого.

 

     Будь ласка, Вікторе Івановичу.

 

     ШИШКІН В.І., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (виборчий округ 133,  Одеська область). Дякую,  Вікторе  Володимировичу.  Шановні  колеги!  Відповідно  до пункту 27 статті 85, частини першої статті 128 Конституції України на ваш розгляд вноситься подання Міністерства юстиції і Верховного Суду України про обрання суддів безстроково. За списком, так?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Івановичу, який проект постанови ми зараз розглядаємо?

 

     ШИШКІН В.І.  Проект постанови 6211. В цьому проекті постанови зазначені прізвища суддів  (зараз  я  їх  зачитаю),  щодо  яких  є позитивне  рішення  Комітету  з  питань  правової політики.  Тобто комітет рекомендує вказаних  осіб  обрати  безстроково  на  посади суддів відповідних судів.

 

     Обрати суддями України безстроково:

 

     Донецького обласного суду - Брагіна;

 

     Бахчисарайського районного  суду Автономної Республіки Крим - Кошелєва;

 

     Сакського районного  суду  Автономної   Республіки   Крим   - Ісламгулову;

 

     Заводського районного     суду     міста    Дніпродзержинська Дніпропетровської області - Стасовську;

 

     Слав'янського міського суду Донецької області - Колісникову;

 

     Сніжнянського міського суду Донецької області - Бикадирова;

 

     Петриківського районного  суду  Дніпропетровської  області  - Квашина;

 

     Солонянського районного    суду   Дніпропетровської   області

-Омелюх і Трещову;

 

     Кіровського районного   суду   міста    Дніпропетровська    - Золотарьову;

 

     Мелітопольського міського    суду   Запорізької   області   - Зимогляда і Лащенко;

 

     Жовтневого районного суду міста Запоріжжя - Беклеміщева;

 

     Калуського міського суду ІваноФранківської області - Бойка;

 

     Октябрського районного суду міста Полтави - Бурбака;

 

     Красноградського міського суду Харківської області - Герцова;

 

     Краснокутського районного   суду   Харківської   області    - Кабашного;

 

     Куп'янського міського суду Харківської області - Гетьман;

 

     Харківського районного    суду    Харківської    області    - Калиновського;

 

     Чугуївського міського суду Харківської області - Самойлову;

 

     Дзержинського районного суду міста Харкова - Григор'єву;

 

     Фрунзенського районного суду міста Харкова - Мельнікову;

 

     Каховського міського суду Херсонської області - Захарову;

 

     Військового суду Черкаського гарнізону - Голубицького.

 

     За попередньою практикою, шановні колеги депутати, якщо у вас до  когось  із  запропонованих  кандидатів є запитання,  то я буду помічати це в даному списку,  і ми будемо розбиратися персонально. Тому давайте почнемо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи  є запитання до кандидатів,  які запропоновані для затвердження суддями безстроково?

 

     Депутат Савенко. Будь ласка.

 

     САВЕНКО М.М.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань охорони   здоров'я,   материнства  та  дитинства  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПСПУ).  Спасибо.  У  меня  есть вопрос к Беклемищеву, город Запорожье, Жовтневый райсуд.

 

     ШИШКІН В.І. Беклеміщев. Помічено. Ще до кого?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший  заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

 68, Житомирська    область).    Християнськодемократична   партія України. Шановний головуючий! Шановний Вікторе Івановичу Шишкін! У мене  є  пропозиція  -  для  економії  часу проголосувати список у цілому.  Претензій до запропонованих кандидатів немає,  усі вони - шановні люди, і ми повинні проявити відповідну солідарність.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Тищенко.

 

     ТИЩЕНКО П.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракция коммунистов. Город Харьков.  Прошу исключить из списка харьковских судей Григорьеву и Мельникову.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего  Тищенко,  ми не виключаємо кандидатури із списку,  а залишаємо їх для того,  щоб дати можливість запитати... Вікторе Івановичу, ви помітили?

 

     ШИШКІН В.І.   Так,   я   помітив.  Беклеміщев,  Григор'єва  і Мельнікова.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Райковський. Будь ласка.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). У меня есть вопрос к судье Чугуевского городского суда Самойловой Валентине Васильевне.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До кого?

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.    К    Самойловой   Валентине   Васильевне, Чугуевский городской суд.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви помітили, Вікторе Івановичу?

 

     ШИШКІН В.І. Помітив.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Хмельовий. Будь ласка.

 

     ХМЕЛЬОВИЙ А.П.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України    з    питань    будівництва,    транспорту   і   зв'язку (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  У  меня есть претензии прежде всего к комитету.  Я подал свои претензии 10 октября,  однако  на  заседание   комитета   приглашен   не   был. Соответственно  и  мои  претензии  на  заседании  комитета не были зачитаны. Я полагаю, что здесь была нарушена процедура, и возражаю против назначения Колисниковой Варвары Андреевны судьей бессрочно. Свои аргументы могу высказать при выступлении.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Івановичу, помітили?

 

     ШИШКІН В.І. Занотовано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Все?  Вікторе  Івановичу,  будь  ласка,   назвіть прізвища, які тимчасово вилучаються.

 

     ШИШКІН В.І.   Я  називаю  прізвища  п'яти  осіб,  до  яких  є запитання:  Колісникова   Варвара   Андріївна,   Беклеміщев   Олег Вікторович,   Самойлова   Валентина   Василівна,  Григор'єва  Алла Олексіївна і Мельнікова Лариса Володимирівна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я ставлю на  голосування  проект Постанови   Верховної   Ради  України  6211  про  обрання  суддів. "Відповідно до пункту 27 статті 85 та частини  першої  статті  128 Конституції  України  Верховна  Рада  України постановляє:  обрати суддями безстроково " За винятком п'ятьох, прізвища яких вам щойно зачитав   представник   комітету  Віктор  Іванович  Шишкін.  Прошу голосувати як постанову.

 

     "За" - 309.

 

     Рішення прийнято.

 

     Колісникова Варвара  Андріївна.  Будь  ласка,  підійдіть   до мікрофона.  Будь  ласка,  увімкніть  мікрофон  народного  депутата Хмельового.

 

     ХМЕЛЬОВИЙ А.П. Что касается Колисниковой Варвары Андреевны. В течение  пяти  месяцев  она  волокитила  судебное дело в отношении журналиста Александрова,  о чем я сообщил  в  профильный  комитет. Решения  судов,  в том числе и под председательством Колисниковой, 31 октября этого года президиум Донецкого областного суда отменил, так   как   усмотрел  нарушение  Уголовно-процессуального  кодекса Украины в  части  принятия  к  производству  дела  по  статье  126 Уголовного  кодекса  Украины  при  отсутствии  главного  -  жалобы потерпевшего.  Тем  не  менее  человека   в   течение   двух   лет третировали.

 

     В нарушение  действующей  Конституции  Украины ею был осужден пенсионер за организацию пикета из  десяти  человек  возле  здания городского суда. Его оштрафовали на 300 гривень.

 

     У нас возле Верховной Рады,  возле Кабинета Министров,  возле Конституционного  Суда,  возле  Администрации  Президента,   возле министерств и ведомств ежедневно проходят пикетирования,  и я пока не   слышал,   чтобы   людей   привлекали    к    административной ответственности.  Поэтому  я  считаю,  что  душителя прав и свобод нельзя  назначать  на  эту  должность  и   прошу   отклонить   эту кандидатуру.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Варваро Андріївно, будь ласка, дайте пояснення.

 

     КОЛІСНИКОВА В.А., суддя Слов'янського міського суду Донецької області.  Шановні  депутати,  дозвольте  мені,  будь  ласка,  дати пояснення депутату Хмельовому російською мовою,  оскільки я працюю в  Донецькій  області,  де  більшість  громадян  -  росіяни,  і  я спілкуюся  з  ними  російською  мовою.  Від  хвилювання я не зможу додатково вам доповісти. Будь ласка.

 

     Уважаемые депутаты!  Что  касается   привлечения   гражданина Новака    к   административной   ответственности   за   проведение несанкционированного совещания около здания суда.  Областной  суд, истребовав  административное  дело,  дал заключение Высшему совету юстиции о том,  что мною принято законное решение.  Это заключение было  представлено  в  комитет  Верховной  Рады  и обсуждению оно, собственно,  не подлежало. Точка зрения Верховного Суда была такой же.

 

     Что касается  дела  Александрова.  Я  не  возбуждала  дела  в отношении  Александрова.  Суть  такова.  В   период   предвыборной кампании,  в феврале 1998 года,  генеральный директор телекомпании "РТК-Тор" города Славянска высказал в адрес кандидата  в  народные депутаты   Украины   Лещинского,   возглавлявшего   в  тот  период "Украгропродукт",  позорящие  его  клеветнические  измышления,   в частности    такие:   "некоронованный   водочный   король",   "чем интенсивнее будет развиваться  эта  индустрия,  тем  больше  будет появляться   детей-сирот   и   детей-инвалидов".  Приговором  суда Александров был осужден за клевету,  признан  виновным  по  статье 125, часть вторая, однако областной суд отменил данный приговор со стадии предварительного расследования.  И тогда дело  поступило  в мое  производство.  Что  было  сделано  в процессе дополнительного расследования?  Я усмотрела,  что следователь прокуратуры по своей инициативе,   самолично   возбудил   дело,   а  не  так,  как  это предусмотрено законом.  По закону дела этой категории возбуждаются только прокурором либо по жалобе потерпевшего.

 

     Но ни  жалобы потерпевшего Лещинского не было,  ни прокурором дело не  было  возбуждено,  поэтому  суд  не  мог  постановить  ни обвинительного,  ни  оправдательного  приговора только в силу этих процессуальных нарушений.

 

     Я же ведь не приняла обвинительного уклона,  нет! Я разрешила все  по  закону.  Но  почему мое постановление было оставлено?  Да потому,  что перед этим постановление моего коллеги было отменено, и  я  как  бы  продублировала,  поддержала  мнение своего коллеги. Областной суд,  востребовав дело,  проверил и дал заключение,  что нами,  обоими  судьями,  было принято правильное решение.  Другого решения не могло быть.

 

     Да, Александров  усматривает  оправдательный   приговор,   он обращается к депутату Хмелевому,  обращается к депутату Шеховцову. Но в чем моя вина?  Я разрешила это дело в соответствии с законом, я не усматривала обвинительного уклона.

 

     А Александров  просто хочет теперь предявить гражданский иск к депутату Лещинскому о возмещении морального  вреда.  Но  это  их личное дело, пусть в гражданском судопроизводстве это делают. Но я же не виновата в этом.

 

     У меня  22  года  юридического  стажа,  из  них  15   лет   я проработала  судьей.  Я единственный кормилец в семье.  И я теперь должна остаться без работы,  которую я только,  собственно, начала понимать  (Пожвавлення  в залі).  Я разрешаю дела в соответствии с законом...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Варваро Андріївно.  Шановні колеги! Прошу уваги!  Я  нагадую,  що ми вирішуємо долю людини,  так що прошу до цього серйозно поставитися. Вікторе Івановичу, яка думка комітету?

 

     ШИШКІН В.І.  Я хочу повідомити народним депутам,  що питання, які були поставлені,  розглядалися на засіданні комітету.  Комітет взяв до уваги інформацію Міністерства юстиції та  Верховного  Суду про  те,  що  справа була закрита за бажанням сторін,  і більшістю голосів прийняв рішення  рекомендувати  вам  даного  кандидата  до обрання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Я ставлю на голосування кандидатуру Колісникової Варвари Андріївни для обрання  її  суддею безстроково.  Комітет підтримує цю думку, прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 178.

 

     По фракціях.

 

     Вікторе Івановичу, наступна кандидатура.

 

     ШИШКІН В.І.  Запитання  також  були  до   Беклеміщева   Олега Вікторовича.  Будь ласка,  Олегу Вікторовичу,  до мікрофона (Шум у залі).

 

     Вибачайте, у нашому парламенті з залу поки що не виводять.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Савенка. До Беклеміщева ще хто з народних депутатів мав запитання?

 

     САВЕНКО М.М.   Уважаемый   Олег   Викторович!  У  меня  лежит расписка,  данная вам Юрковой  Татьяной  Петровной,  председателем правления ЗАО "Универсам Украинский".  Вы лично,  Олег Викторович, дали в долг этому универсаму 1,9  миллиарда  купоно-карбованцев  - это примерно 10 тысяч долларов - 29 марта 1996 года.  У меня к вам первый вопрос: вы простой судья, где вы могли взять такую сумму?

 

     Второй вопрос касается ваших отношений в вашем же коллективе. Есть такое пояснение.  "Дано Генеральному прокурору,  голові Вищої ради юстиції Євдокимову.  Я не  став  давати  пояснення  прокурору Запорізької  бласті Зубкову по моїй заяві,  відправленій вам Вищою радою юстиції за номером такимто від 14 липня 2000 року,  тому  що маю  сумніви  щодо  об'єктивності перевірки,  оскільки в 1994 році тоді першим заступником прокурора області Зубковим  по  відношенню до мене була незаконно відкрита кримінальна справа.

 

     Заява на  звільнення  мене  з посади судді була написана мною під загрозою зі сторони  заступника  голови  Жовтневого  районного суду  міста  Запоріжжя Беклеміщева,  який протягом 10 років не дає мені спокійно працювати.  Його погрози я сприймаю як реальні, тому що  беззаконня,  яке  він  чинить,  ніколи  не було належним чином оцінене правоохоронними органами.  Про це свідчать і  вироки,  які він постановляє".

 

     Написано обращение   в   Генеральную  прокуратуру,  я  просто обращаюсь к народным  депутатам  и  прошу  данную  кандидатуру  не поддерживать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь  ласка,  ще  одне  запитання  до вас,  потім будете відповідати.

 

     Народний депутат Бабурін. Увімкніть мікрофон.

 

     БАБУРІН О.В.,  член  Комітету  Верховної   Ради   України   у закордонних  справах  (виборчий округ 75,  Запорізька область).  Я вплотную занимался этими всеми вопросами еще в апреле,  когда Олег Викторович шел на утверждение.

 

     У меня   вопрос   такого   порядка.   Чтобы  Олег  Викторович Беклемищев сейчас на заседании Верховной Рады подтвердил  то,  что он сказал нам, группе народных депутатов от Запорожской области, - что он  снимает  исковые  и  другие  претензии  к  ЗАО  "Универсам Украинский".

 

     От того,  подтвердит он, что он снимает все претензии, или не подтвердит, будет зависеть то, как мы будем голосовать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олегу Вікторовичу, дайте відповіді на запитання народних депутатів.

 

     БЕКЛЕМІЩЕВ О.В., суддя, заступник голови Жовтневого районного суду  м.Запоріжжя.  Шановні  народні  депутати,  що  стосується  і першого і другого питань,  то вони перекликаються між собою.  Щодо моїх стосунків з акціонерним товариством  "Універсам  Український" неодноразово   проводилися   перевірки   різними   правоохоронними органами і жодного порушення в моїх діях виявлено не було.

 

     Що стосується  домовленості  з   народними   депутатами   від Запорізької області,  про яку каже шановний Олексій Васильович, то я завжди домовленості виконував,  і цю домовленість я  виконаю,  у чому я вас усіх і запевняю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Івановичу, думка комітету.

 

     ШИШКІН В.І.   Комітет   більше   півроку  займається  справою Беклеміщева Олега Вікторовича,  у якого  ще  весною,  здається,  у квітні закінчився строк повноважень. Запити від комітету надходили до Генеральної прокуратури,  до інших  органів  (я  маю  на  увазі Міністерство  юстиції і Верховний Суд).  За висновками Генеральної прокуратури  і  інших  органів,  у   діях   Беклеміщева   порушень законодавства не вбачається.

 

     Що стосується його приватизаційного чека, чи ваучера, як його ще називають,  то він сьогодні є у кожного депутата  і  у  кожного судді,   і   кожен   може   вільно  розпорядитися  цим  фінансовим документом.

 

     Тому комітет не вбачає в діях Олега  Вікторовича  Беклеміщева порушень  і  рекомендує  Верховній Раді України обрати його суддею безстроково.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування  пропозицію  про  обрання Беклеміщева Олега Вікторовича суддею України... Увімкніть мікрофон народного депутата Кармазіна.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 134,  Одеська область).  Шановні народні депутати! Комітет з питань  боротьби  з  організованою злочинністю і корупцією отримав заяви  щодо  нехороших  дій  пана   Беклеміщева,   у   яких   вони кваліфікуються  як  корупційні.  Коли  ми перевірили ці заяви,  то виявилося,  що конфлікт  зводиться  до  конфлікту  двох  жінок,  а конкретно  -  його  жінки і ще однієї жінки,  яка була вже визнана винною у наклепі.  В 1998  році  справу  припинили.  Зараз  справа подана до суду (і у вас є довідка про це) по частині третій статті 125, і людина не з'являється до суду.

 

     У нас у комітеті була фальшивка.  Була заява,  якої ніхто  не писав,  була анонімна заява. Більше того, таке рідко буває, щоб на адресу  Верховної  Ради  надходили  звернення  різних  громадських організацій на захист людини, коли бачать, що неправду говорять.

 

     Ми побачили, що йде цілеспрямована робота, мета якої - просто знищити такого суддю за його громадську  позицію.  Він,  до  речі, просто використав свій сертифікат,  як і кожен із нас.  Він просто вклав свій майновий сертифікат.

 

     Тому наш комітет просить підтримати цю кандидатуру, там немає всіх  цих  порушень,  про  які  писалося.  Вони не варті абсолютно нічого.  І ми вже зверталися до цього комітету  і  повідомили  про свій висновок.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на голосування кандидатуру Беклеміщева Олега Вікторовича для обрання  його  суддею  України  безстроково. Народних депутатів прошу визначитися.

 

     "За" - 272.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     ШИШКІН В.І.  Наступна  - Самойлова Валентина Василівна.  Будь ласка,  пройдіть  до  мікрофона.  У  депутата  Райковського   було запитання до Самойлової.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть,   будь   ласка,   мікрофон   народного депутата Райковського.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.  Уважаемые народные депутаты! У меня не было возможности  задать  Валентине  Васильевне  вопросы  на  заседании комитета,  поскольку я в это время отсутствовал,  поэтому хотел бы коротко высказаться и задать вопрос.

 

     Уважаемая Валентина  Васильевна,  вы  знаете,  что  за период вашей деятельности судьей от граждан Чугуевского района  поступали жалобы,  еще  когда я был депутатом от этого округа.  Поступают на вас жалобы и сейчас.

 

     Люди жалуются не только на вынесение  вами  судебных  решений или  приговоров,  но  и  на  ваше  отношение  к сторонам судебного заседания,  на нарушения законов,  волокиту,  грубость,  неэтичное поведение.  Жалуются,  что вы в суде явно защищаете интересы одной из сторон по делу,  быстро решаете ее вопросы,  что вы  всегда  на стороне  местных органов власти.  Не буду голословным:  это жалобы граждан Андросовой,  Росинского,  Дягилева, Пономарева и других. В это можно было бы не поверить,  если бы в 1998 году я не ощутил на себе ваше "правосудие". Вы об этом знаете, а для депутатов коротко поясню суть дела.

 

     Валентина Васильевна       в      нарушение      действующего законодательства приняла к рассмотрению иск окружной избирательной комиссии  по  защите  чести  и  достоинства одного из кандидатов в народные депутаты по результатам публикации мною статьи  в  газете об  этом  кандидате.  Вас  не удивило,  что иск в суд подал не сам кандидат, а избирательная комиссия.

 

     Когда я вам лично  указал  на  грубое  нарушение  закона,  по вашему  указанию  окружная  комиссия  направила в суд жалобу этого кандидата, которая была в комиссии и адресовалась только комиссии, а  не суду,  и вместо иска вы в судебном заседании рассмотрели эту жалобу и вынесли решение.  И так старались, и так спешили! Если бы этот  процесс  был  нормальным,  необходимо  было  бы использовать гражданское процессуальное  законодательство,  а  вы  использовали Закон  о  выборах  в  народные  депутаты.  Вы показали преданность местной  власти,  администрации,  ведь  она   поддерживала   этого кандидата.  И  поэтому  хочу  задать  вам  вопрос.  Вы сознательно нарушали действующее законодательство  или  на  вас  было  оказано давление со стороны местной администрации и областного суда?  А за вас голосовать не буду, не хочу чтобы в Чугуеве так осуществлялось правосудие.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентино Василівно, дайте відповідь.

 

     САМОЙЛОВА В.В.,  суддя Чугуївського міського суду Харківської області.  Шановні депутати! Я хочу звернути вашу увагу на те, що у нас з Райковським особисті стосунки. Так, я розглядала в 1998 році справу  про  вибори,  де  він  був  відповідачем.   Рішення   було постановлено  не на його користь.  Це рішення він оскаржив на всіх рівнях.  Дійшло до Верховного Суду, але рішення залишилося в силі. Тому це наші стосунки.  Він з 1998 року скарги про цих людей,  про яких він каже,  подавав на  всіх  рівнях.  Але  ці  рішення  також залишилися, жодне з цих рішень не було скасоване.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,   Валентино   Василівно.  Думка  комітету, Вікторе Івановичу?

 

     ШИШКІН В.І.  Думка комітету позитивна. Комітет обговорював це питання  на  своєму  засіданні,  на жаль,  за відсутності депутата Райковського,  члена  нашого  комітету,  тому  що   це   засідання відбувалося  7  листопада,  яке було робочим днем.  Комітет дійшов висновку,  що  Валентина  Василівна  може  бути  рекомендована  до обрання суддею безстроково.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вікторе Івановичу. Степан Богданович. Будь ласка.

 

     ГАВРИШ С.Б.,  заступник   Голови   Верховної   Ради   України (виборчий округ

 176, Харківська  область).   Шановний   Вікторе   Володимировичу! Вельмишановні колеги!  Я хочу сказати, що стороною в цьому процесі був я - сьогодні народний депутат Степан Богданович Гавриш. І тому звертаюся  до  Броніслава  Станіславовича Райковського з проханням зняти свою пропозицію, щоб наші стосунки не переростали сьогодні в новий суд над проблемами, які мали місце майже три роки тому.

 

     Що стосується судді Самойлової,  то як депутат цього округу я засвідчую її надзвичайно високу порядність і чесність як людини  і високу фаховість як судді.

 

     Що стосується рішення,  яке відбулося,  то воно до цього часу не виконане,  що засвідчує високу толерантність,  в тому  числі  і всіх суб'єктів, між якими були ці стосунки. Між мною і Броніславом Станіславовичем існують досить дружні стосунки для того, щоб ми не перетворювали наші мандати на інструмент розправи над людиною, яка фахово працює на ниві правосуддя.

 

     Прошу вас,  шановні колеги, підтримати пропозицію про обрання Самойлової  суддею  безстроково,  зважаючи  на  те,  що  наша воля сьогодні - це воля,  продиктована перш за все законом, а не нашими емоційними почуттями.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У   Тищенка   запитання  до  цього  ж  кандидата? Увімкніть мікрофон народного депутата Тищенка.

 

     ТИЩЕНКО П.В. По совету своих коллег я отказываюсь от вопроса, хотя у меня есть очень серьезные аргументы против этой судьи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  колего Тищенко.  Я ставлю на голосування: про  обрання  суддею  України  безстроково  Самойлової   Валентини Василівни. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 215.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     Вікторе Івановичу, наступний кандидат.

 

     ШИШКІН В.І.  Григор'єва  Алла  Олексіївна.  Будь ласка,  Алло Олексіївно, пройдіть до мікрофона.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Алло Олексіївно,  до мікрофона, будь ласка. Хто у нас   запитує?  Тищенко.  Увімкніть  мікрофон  народного  депутата Тищенка.

 

     ТИЩЕНКО П.В.  Фракция коммунистов.  Город Харьков.  Уважаемые коллеги!  На  судью  Григорьеву  жалоб  больше,  чем на судей всей Харьковской области.  Я хотел бы доложить,  что кандидатура  судьи Григорьевой  один  раз  была  уже  отклонена  комитетом  и  сейчас вносится повторно.

 

     Так вот,  целый ряд жалоб,  Аржанский (две),  Гладай, Гуназа, Баранов,  Сусидка, Демочка, Карпова и так далее. Гражданка Демочка в течение длительного времени в этом суде преследуется  только  за то,   что   она  выступила  в  защиту  Государственного  института пищепрома.

 

     Кроме того,  против судьи Григорьевой  выступают  все  юристы областного  комитета  профсоюзов.  Они  говорят,  что  в этом суде происходит просто беспредел.  У меня в руках жалоба  от  гражданки Туовинен Тамары Николаевны,  которая в течение трех лет находилась в СИЗО,  ее дело передавали в этом суде от одного судьи к другому, не рассматривая,  волокитя. Также должен доложить, что у меня есть сведения, что в этом суде устраиваются попойки.

 

     В руках  у  меня  акт  комиссии  гражданского  контроля.   Он направлен  на  имя  Медведчука  и  Президента  Кучмы.  В  нем есть следующие предложения.

 

     "Комісія громадського контролю  в  складі  чотирьох  громадян виявила,  що  під  час обумовлених годин прийому двері голови суду були закриті за замок,  але на  наш  стук  двері  пані  Григор'єва відкрила і,  побачивши нас, будучи напідпитку, зразу закрила двері на замок".  О том,  что такие факты не единичны, у меня есть масса подтверждений. Но это - документальное.

 

     Прошу ни в коем случае не голосовать за эту судью, потому что это будет позор в судебной системе.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Алло Олексіївно, будь ласка, дайте пояснення.

 

     ГРИГОР'ЄВА А.О.,  голова Дзержинського районного  суду  міста Харкова.  Шановні депутати!  На посаді судді я працюю тринадцять з половиною років,  очолюю Дзержинський районний суд два  роки.  Всі справи, які тут назвав шановний депутат Тищенко, - і кримінальні і цивільні,  - знаходяться не в моєму  провадженні  як  судді,  а  в провадженні  інших  суддів  нашого суду.  І більшість цих справ на сьогодні розглянуті,  рішення і вироки набрали законної чинності і не скасовані.

 

     Чому виникають  скарги?  Бо  наш  суд найбільш завантажений у Харківській області.  І через це дуже часто виникають питання  про тривалий розгляд справ.  Ті справи,  які назвав депутат Тищенко, у мене як у судді ніколи не були в проваджені, я їх не розглядала.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вікторе Івановичу, думка комітету?

 

     ШИШКІН В.І. Шановні колеги депутати! Комітет розглянув усі ці звинувачення на адресу судді і на ваш розсуд виносить таку думку.

 

     Ми сьогодні  обираємо  Григор'єву  не  як  голову суду,  а як суддю.  Що стосується її кваліфікації як судді,  то всі  перевірки показали,  що до неї зауважень немає.  Крім того,  дійсно,  всі ті справи,  які сьогодні були  перераховані,  у  неї  як  у  судді  у провадженні не були.

 

     Що стосується  її роботи як голови суду,  то за повідомленням Міністерства юстиції України через  велику  завантаженість  суддів цього  району  і неукомплектованість кадрами там дійсно мали місце порушення процесуального законодавства.  Але вони або пов'язані  з діяльністю інших суддів,  або сталися з об'єктивних причин.  Тобто Григор'єва як керівник не може нести відповідальність за дії інших суддів,  вона голова суду, вона керує лише апаратом. Бо відповідно до нашого законодавства  кожен  суддя  є  процесуально  незалежною особою і не звітує перед головою суду.

 

     Таким чином,  ми вважаємо, що Григор'єва Алла Олексіївна може бути рекомендована до обрання суддею безстроково.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  я  ставлю  на  голосування:  про обрання  суддею  України  безстроково Григор'євої Алли Олексіївни. Прошу визначитися.

 

     "За" - 229.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     По фракціях, прошу. Дякую.

 

     Наступна -  Мельникова  Лариса  Володимирівна.  Будь   ласка, Ларисо Володимирівно, прошу до мікрофона.

 

     Запитання задає народний депутат Тищенко. Будь ласка.

 

     ТИЩЕНКО П.В.  Откровенно говоря,  уважаемые товарищи, про то, что произошло, я сказал, это будет позор. Действительно позор, раз колеги   народные  депутаты  считают,  что  в  здании  суда  можно устраивать пьянки,  и в этом участвует сам председатель  суда,  то вопросов нет.

 

     Что же касается....

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего Тищенко, до кого у вас запитання?

 

     ТИЩЕНКО П.В.  Что  касается  Мельниковой,  то  к  ней  у меня вопросов нет.  У меня есть вопрос к Виталию Федоровичу Бойко или к зампредседателя  комитета.  На  мой  запрос  было отправлено такое письмо.  "Відповідно  до  статті  19  Закону  України  про  статус народного  депутата та частини третьої статті 7 Закону України про звернення громадян надсилаю звернення народного  депутата  Тищенка П.В.  Скарги  на  суддю Мельнікову просимо розглянути до 10 жовтня 2000  року  у  зв'язку  з  розглядом  її  кандидатури  на  обрання безстроково.  Про результати вирішення скарг просимо повідомити їх авторів, народного депутата Тищенка та комітет".

 

     Я ответа не получил.  Хотел бы сейчас услышать ответ. Тогда я приму решение, как мне голосовать по кандидатуре Мельниковой.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего Тищенко,  ми зараз розглядаємо кандидатури суддів для обрання їх  суддями  безстроково.  А  задати  запитання Голові  Верховного  Суду ви можете,  підійшовши у ложу.  І Віталій Федорович із задоволенням вам відповість.  Але це  не  входить  до процедури розгляду даного питання.

 

     Вікторе Івановичу, ваша думка.

 

     ШИШКІН В.І.  Я  можу  додати.  Шановні  колеги  депутати!  Ви повинні пам'ятати,  що комітет керується у своїй  діяльності  тими документами  і  тією  інформацією офіційних органів,  які до нього надходять.  Дійсно,  звернення  народного  депутата   Тищенка   ми передавали до Мінюсту і до Верховного Суду.  Відповіді цих установ позитивні.  До Мінюсту ми передаємо ті звернення,  які стосуються, крім  судової,  й  іншої  діяльності  судді,  а до Верховного Суду передаємо ті  звернення,  які  стосуються  його  суто  суддівської діяльності.  Тому  ми  орієнтуємося  на  відповіді цих установ.  У комітету не виникло питань щодо Мельнікової Лариси Володимирівни у тому  обсязі,  щоб  могло  бути  прийняте негативне рішення,  тому більшістю голосів Мельнікова Лариса Володимирівна рекомендована до обрання суддею безстроково, і це рішення виноситься на ваш розсуд.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. От бачите, колего Тищенко, вам відповіли. Шановні колеги,  я ставлю  на  голосування:  про  обрання  суддею  України безстроково   Мельнікової  Лариси  Володимирівни.  Прошу  народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 333.

 

     Дякую. Рішення прийнято. Сідайте, будь ласка.

 

     ШИШКІН В.І.  Шановні  колеги,   залишилася   непроголосованою кандидатура Самойлової Валентини Василівни, було 215 голосів. Якщо на те буде ваша згода,  я просив би поставити це питання ще раз на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  на пропозицію комітету я ставлю на голосування  кандидатуру  Самойлової  Валентини  Василівни  для обрання  її  суддею України безстроково.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 237.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть     мікрофон     народного     депутата Задорожнього.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань правової політики  (виборчий  округ  217,  м.Київ).  Дякую, Вікторе Володимировичу.  Шановні колеги!  Я хотів би звернути вашу увагу на справу Колісникової Варвари Андріївни.  Річ у тім,  що це так звані передвиборні баталії, в яких фактично суддя абсолютно не винен.

 

     У нас на засіданні був присутній Голова Верховного Суду.  Ми, члени  комітету,  звернулися до Голови Верховного Суду з проханням пояснити по суті справи. Ми отримали офіційні відповіді від Голови Верховного Суду і від Міністерства юстиції про те,  що Колісникова Варвара Андріївна прийняла правильні, тобто судочинні, рішення.

 

     Ми дуже  довго  сперечалися.  На  жаль,  колег  комуністів  7 листопада на засіданні комітету не було.

 

     ГОЛОС ІЗ   ЗАЛУ.   Вот   эти  "судочинні  рішення".  Вы  хоть посмотрите! Вы их не запрашивали

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В. Але на засіданні комітету відбулася дискусія. Виступав  народний  депутат  Шеховцов,  і  ці документи,  які були надані народним депутатом Хмельовим,  теж були враховані, як би ви не кричали,  шановний колего.  Тому я просив би,  якщо це можливо, повернутися до цієї кандидатури і проголосувати ще раз.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я  ставлю  на  голосування:  про обрання суддею України безстроково Колісникової Варвари Андріївни. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 217.

 

     Дякую.

 

     Вікторе Івановичу, наступний проект постанови.

 

     ШИШКІН В.І.  Наступний  проект  постанови.   Шановні   колеги депутати!  Під час перерви вам було роздано проект постанови, який стосується шести кандидатів.  Ці шість осіб Міністерством юстиції, Верховним Судом України були запропоновані до обрання безстроково. Але цю шестірку ми вилучили із  загального  списку  кандидатур  на посади  суддів  і  дали  вам  окремий проект постанови.  Чому?  Бо стосовно  до  цих  шести  кандидатур  комітет  прийняв   негативне рішення.  Тобто  комітет  не  рекомендує  їх  до  обрання  суддями безстроково.  Але,  виходячи  з  того,  що  відповідна   процедура невідпрацьована,  а  за  існуючою  процедурою  ми повинні сьогодні розглянути проект постанови,  ми  вносимо  проект  постанови  щодо обрання  цих  суддів.  Але  я вам нагадую,  що є негативне рішення комітету -  відхилити  вказані  кандидатури,  подані  для  обрання безстроково.

 

     З цих  шести  кандидатів  сьогодні  не присутні Науменко Іван Мефодійович  і  Бондар  Микола  Іванович.  Інші  чотири  кандидати присутні.

 

     Якщо у  вас  є запитання,  ви можете поставити їх цим особам, які кандидатують на посаду судді безстроково, тому що комітет лише рекомендує,  а  остаточне  рішення  приймаєте  ви.  Так  було  і з попередніми кандидатами,  коли комітет рекомендував,  але не  всіх рекомендованих   осіб   було   обрано.  Аналогічно  ви  можете  не погодитися з рішенням нашого комітету в даному  разі.  Але  я  вам доповів таке рішення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановний Вікторе Івановичу,  ви абсолютно праві,  що тільки Верховна Рада вирішує, обрати суддею безстроково чи ні.  Тому просив би вас зачитати кандидатури, які ви пропонуєте в  проекті  постанови   6211-3   для   обрання   суддями   України безстроково.

 

     ШИШКІН В.І.  Це  судді,  які пропонувалися на обрання суддями безстроково:  Нікопольського   міського   суду   Дніпропетровської області - Фригін Юрій Антонович,  Гришко Євген Іванович,  Горбенко Георгій     Пилипович;     Новомосковського     районного     суду Дніпропетровської  області  -  Науменко Іван Мефодійович (як я вже інформував,  він не  з'явився,  хоч  секретаріат  нашого  комітету повідомляв);  Заводського районного суду міста Дніпродзержинська - Литвиненко  Федір  Кузьмич  і   Новопсковського   районного   суду Луганської   області  -  Бондар  Микола  Іванович  (було  від  нас повідомлення, також не з'явився).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Чи є запитання до кандидатів, які були  названі?  Будь ласка.  Депутат Ніколаєнко.  За ним - депутат Головатий.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар Комітету Верховної Ради України  з питань  науки  і освіти (виборчий округ 185,  Херсонська область). Шановний Вікторе Івановичу!  Шановний Вікторе  Володимировичу!  Ми пропонуємо,  оскільки глибоко знаємо ці справи, а також враховуємо висновки Міністерства юстиції,  висновки прокуратури, які свідчать про  грубі  порушення,  зокрема  у  Нікопольському  міському суді, підтримати пропозицію комітету і не затверджувати цих осіб суддями України   безстроково   Нікопольского  міського,  Новомосковського районного    судів,    Заводського    районного     суду     міста Дніпродзержинська, Новопсковського районного суду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги!   Ми   не   обговорюємо  проект постанови. Я звернувся: чи є запитання до суддів, які пропонуються для обрання на посаду судді безстроково, які комітет не рекомендує для цього? Чи є запитання до суддів?

 

     Депутата Головатого, будь ласка, увімкніть мікрофон. За ним - депутат Пустовойтов.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.,   член  Комітету  Верховної  Ради  України  у закордонних справах  (виборчий  округ  222,  м.Київ).  Депутатська група "Соборність".  Шановний головуючий! У мене немає запитань до кандидатів,  але у мене є пропозиція до порядку ведення засідання. У  зв'язку з тим,  що комітет не рекомендує обирати ці кандидатури на  посади  суддів  безстроково,  а  приймати  остаточне   рішення все-таки  буде  Верховна  Рада,  і  народні депутати повинні знати мотивацію комітету,  тому я просив би ставити  на  голосування  як завжди.  У нас тут присутні судді.  Депутати повинні побачити, хто це є,  а доповідач  має  сказати  депутатам,  яка  була  мотивація комітету.  А  ми вже,  вислухавши мотивацію комітету (і,  можливо, тоді виникнуть запитання до кандидата),  будемо приймати  рішення. Це пропозиція щодо процедури прийняття рішення.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Пустовойтов. Будь ласка.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 33, Дніпропетровська область).  Фракція комуністів,  місто Кривий Ріг.  Вікторе  Володимировичу,  я  звертаюся  до  вас і звертаюся, шановні народні депутати,  до всіх присутніх. Я п'ятий раз у цьому залі наголошую на тому, що згідно зі статтею 128 Конституції судді обираються  Верховною  Радою  України   безстроково   в   порядку, встановленому законом,  а не так,  як визначив комітет. І згідно з Конституцією виключно законом визначається статус суддів.  У  мене таке  враження,  що  у  нас  судді згідно із законом не є суддями, обраними безстроково.  І комітет визначився за принципом,  як каже мій друг Масенко,  свисни, Грицько, ти дурніший. Так от нехай вони готують нормальне подання для того,  щоб Верховна Рада визначалась щодо кожної кандидатури окремо.

 

     Тому у мене є пропозиція не обговорювати це питання сьогодні, відправити проекти назад у комітет,  нехай вони розглядають.  А до Міністерства  юстиції у мене є побажання:  не подавати повторно на розгляд Верховної Ради кандидатури  тих  суддів,  щодо  яких  були звинувачення у зловживанні,  а дати їм роботу, нехай відповідно до указу Президента 5 років відпрацюють, і потім, коли буде позитивна характеристика, знову внести ці кандидатури.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Сафронов.

 

     САФРОНОВ С.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий  округ  30,  Дніпропетровська  область). Дякую,  Вікторе Володимировичу.  Шановний Вікторе  Володимировичу! Шановний Вікторе Івановичу! Шановні колеги! Я хочу вам повідомити, що серед названих кандидатів є голова Заводського  районного  суду міста  Дніпродзержинська Литвиненко Федір Кузьмич (це мій виборчий округ),  котрий згадувався в одній скарзі разом  з  Ведибурою.  Ця скарга вже скасована,  Служба безпеки, прокуратура розібралися, по цій справі було прийнято принципове рішення.  І тепер Ведибура вже затверджений, а Литвиненко може не бути затверджений.

 

     Тому я  прошу  поставитись  до  кандидатури  Литвиненка  дуже уважно і обрати його суддею безстроково.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Сушкевич.

 

     СУШКЕВИЧ В.М.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  у справах   пенсіонерів,  ветеранів  та  інвалідів  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада"). Дякую, Вікторе Володимировичу. Я також з приводу судді Литвиненка.  Я виїжджав на місце,  шановні колеги. І хочу сказати, що давайте розглядати кожну кандидатуру окремо.

 

     Відповідно до  рішення  по  справі,  яку вів Литвиненко,  був звільнений з посади заступник  міськвиконкому,  щодо  якого  зараз ведуться слідчі дії.  І суддя потерпав саме через цю справу,  тому що проти нього воював  керівник  міста.  Зараз  він  звільнений  з посади.   Тож   давайте,   я   дуже   прошу,  все-таки  встановимо справедливість щодо судді Литвиненка (я підтримую в  цьому  колегу Сафронова)   і   підтримаємо  його  кандидатуру  на  посаду  судді безстроково.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги.

 

     Юрій Антонович Фригін.  Юрію Антоновичу, будь ласка, йдіть до мікрофона. Чи є запитання до нього?

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Вінського.

 

     ВІНСЬКИЙ Й.В.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, виборчий блок СПУ та СелПУ).  Вікторе Володимировичу, я вношу таку пропозицію  від  нашої  фракції.  Оскільки мотиви голосування щодо кожного з цих людей різні,  то треба  голосувати  кожну  конкретну кандидатуру окремо. І тоді не буде ніяких питань.

 

     Кандидатура ставиться  на  голосування  і приймається рішення щодо кожної кандидатури окремо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Саме таким чином я і хотів зробити.  Чи є запитання до Фригіна Юрія Антоновича?

 

     Депутата Головатого увімкніть мікрофон.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.  Шановний  головуючий!  Ви мене,  напевно,  не зрозуміли.  Перш ніж задати запитання кандидату в судді, я повинен знати мотивацію комітету.  Вислухавши мотивацію комітету, я матиму змогу задати питання кандидату.  Вислухавши відповідь кандидата, я прийму рішення: погодитися з позицією комітету чи не погодитися. І тоді я натисну відповідну кнопку. Тому я прошу доповідача викласти свою мотивацію, а після цього я задам запитання кандидату.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію  Петровичу,  позицію  комітету ми слухаємо останньою.

 

     ШИШКІН В.І. Можна відповісти, Вікторе Володимировичу?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Вікторе Івановичу.

 

     ШИШКІН В.І.  Такі підстави були покладені  в  основу  рішення комітету   щодо   Фригіна  Юрія  Антоновича.  Проаналізувавши  всі звернення до комітету, в тому числі скарги, які надійшли щодо цієї кандидатури,  було дано відповідні доручення Міністерству юстиції, а також звернулися ми до Верховного Суду з тим,  щоб він дав  свої висновки.  В результаті комітет дійшов висновку,  що Фригіним були допущені  порушення,  пов'язані  із  засудженням  осіб.  Так,  він засудив до м'якої міри покарання Бабаєва за групове згвалтування і Барана за нанесення  тяжких  тілесних  ушкоджень,  внаслідок  яких настала смерть потерпілого.

 

     Статті, за     якими     висувалися     звинувачення,    були перекваліфіковані,  і потім рішення суду були скасовані  наступною інстанцією.

 

     Ми вважали,  що  з боку судді були допущені порушення діючого законодавства,  і тому цей суддя не може бути  рекомендований  для обрання суддею безстроково.

 

     Аналогічною була ситуація і з рішеннями щодо Сизова у справі, яка стосувалася наркотичних засобів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вікторе Івановичу. Є запитання?

 

     Увімкніть мікрофон Сергія Петровича Головатого.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П. Шановний головуючий! Шановні депутати! Тепер у мене буде запитання до кандидата. У зв'язку з тим, що, як випливає з виступу доповідача,  ваші рішення були скасовані  вищою  судовою інстанцією,  чи визнаєте ви, що вони були прийняті помилково або з порушенням закону?  Чи  погоджуєтеся  ви  з  такою  оцінкою  вищої інстанції? Чи ви вважаєте, що ваші рішення були правильними?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь  ласка,  Юрію  Антоновичу,  дайте  відповідь народному депутату.

 

     ФРИГІН Ю.А.,    суддя    Нікопольського     міського     суду Дніпропетровської області.  Шановні депутати!  Стосовно справ, які тут згадувалися - про згвалтування і про нанесення тяжких тілесних ушкоджень Бараном Козачку, я можу пояснити.

 

     Справа про  згвалтування  розглядалася  за  участю  прокурора міста Нікополя.  Порушена була  справа  за  статтею  117  (частина третя).  В  судовому  засіданні  і  під  час попереднього слідства потерпілі відмовлялися від своїх заяв,  від  своїх  показань,  які вони давали.  І тому перед судом стояло питання:  повертати справу на додаткове розслідування чи керуватися тими доказами,  які  були добуті  у  судовому  засіданні.  У  своїй  промові прокурор просив замість статті 117,  яка передбачає міру покарання  -  позбавлення волі   на   строк  від  п'яти  до  десяти  років,  застосувати  до насильників статтю 44 (найнижчу межу перейти),  але суд не знайшов для   цього   ніяких   підстав  і  застосував  статтю  45  "Умовне засудження".  Це рішення обласний суд скасував за  м'якістю.  Було постановлено нове рішення, але вирок був такий самий: за нанесення тяжких тілесних ушкоджень - два роки позбавлення волі.

 

     А по справі Барана я можу  пояснити,  що  він  притягався  до кримінальної   відповідальності   за   нанесення  тяжких  тілесних ушкоджень Козачку. Вони були знайомі між собою, свого часу Козачок побив Барана. І той, щоб з'ясувати стосунки, прийшов до нього. Між ними почалася бійка.  Баран вихопив якийсь саморобний вогнепальний пристрій,  який  був у нього,  і пролунав постріл.  Через отримані поранення Козачок помер.  Суд вирішив,  що це необережне вбивство, перекваліфікував  дії і застосував статтю 98 Кримінального кодексу України,  виходячи з обставин справи  і  всіх  доказів,  які  були добуті у судовому засіданні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрію Антоновичу. Шановні колеги! Ставлю на голосування кандидатуру Фригіна Юрія Антоновича для  обрання  його суддею України безстроково. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" -116.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     Гришко Євген Іванович. Будь ласка.

 

     ШИШКІН В.І. Що стосується Гришка Євгена Івановича, то комітет прийняв  негативне  рішення  виходячи  з  того,  що  Гришко  Євген Іванович   засудив  Білоцерківського,  Гончарова,  Шаровського  за статтею 86-1 Кримінального кодексу - крадіжка в  особливо  великих розмірах  -  до  умовної  міри  покарання.  Вирок  скасовано через м'якість призначеного покарання.

 

     Другий раз цих осіб засудив суддя Горбенко в  тому  ж  самому суді, і вирок теж було скасовано за м'якістю.

 

     Аналізуючи ці   обставини   комітет   прийняв   аналогічне  з попереднім рішення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Чи є запитання до Євгена Івановича Гришка? Депутат Журавський. Будь ласка.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Християнськодемократична  партія України.  Я звертаюся до судді з тим, щоб він прокоментував рішення комітету.

 

     Дякую.

 

     ГРИШКО Є.І.,  заступник голови Нікопольського  міського  суду Дніпропетровської області. Я не зрозумів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Як  ви ставитеся до того,  що вашу кандидатуру не підтримують для обрання суддею безстроково. Ви з цим згодні чи ні?

 

     ГРИШКО Є.І.  Я так і не зрозумів,  чому комітет не  підтримав мене.  Так,  я  мав один скасований вирок за м'якістю,  але ніяких порушень більше не було.  До того ж це було в 1996 році,  ті  люди вже відбули покарання і зараз на свободі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Чи  є  ще запитання?  Депутат Ніколаєнко. Будь ласка.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М. Шановний голово суду Горбенко! От переді мною довідка, підписана Миколою Івановичем

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего Ніколаєнко, це інший кандидат, це Гришко.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.   Я   вибачаюсь.  У  мене  до  Гришка  Євгена Івановича  запитання  як  до  судді.  У   розданій   нам   довідці говориться,  що  у  вашому суді було прийнято більше 100 рішень за адміністративними протоколами з конфіскацією алкогольних напоїв  і тютюнових виробів.  Але замість того,  щоб це робили після рішення суду фінансові органи,  робиться це прямо у вашому суді.  У бюджет ці кошти не надходять,  а надходять вони у доход суддів.  Як це ви можете прокоментувати?

 

     ГРИШКО Є.І. Я цього не знаю, вперше чую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Увімкніть  мікрофон  народного   депутата Головатого.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.  Шановний кандидате!  Доповідач сказав про те, що ваше рішення було  скасовано  вищою  судовою  інстанцією  через м'якість покарання, а отже, у рішенні вищої судової інстанції було вказано  на  неправильне  застосування  вами  норми  матеріального права.  Скажіть,  будь ласка,  як ви ставитеся до цього факту?  Чи свідомо вами були допущені порушення закону,  чи ви керувалися при прийнятті  рішення  якимись  іншими  мотивами?  Якщо  це були інші мотиви, а не свідоме порушення закону, то які це були мотиви?

 

     Дякую за відповідь.

 

     ГРИШКО Є.І.  Коли я виносив цей вирок,  то керувався законом. Матеріальну  частину  закону  я не порушив,  процесуальні норми не порушив.  Я вважав, що для цих людей достатньо буде того, щоб вони відсиділи  у  тюрмі  дев'ять місяців,  а далі можна умовно їм дати строк.  Це працівники Південнотрубного заводу, які мають дітей і є годувальниками  в  сім'ї.  Тому  я  і  вирішив,  що достатньо буде дев'ять місяців для того, щоб вони перевиховалися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євгене Івановичу.

 

     Я ставлю на голосування кандидатуру Гришка  Євгена  Івановича для  обрання  його  суддею  України  безстроково.  Прошу  народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 179.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Наступний кандидат - Горбенко Георгій Пилипович.

 

     ШИШКІН В.І.  Доповідаю  колегам,  що  комітет   проаналізував діяльність Горбенка на посаді судді і вважає,  що він виніс м'який вирок шахраю Колодку, за розкрадання колективного майна в особливо великих   розмірах   Білоцерківському,   Гончарову,   Шаровському, безпідставно, на думку комітету, закрив три адміністративні справи про  корупцію  посадових осіб.  Це повідомило також і Міністерство юстиції. Ви ж повинні приймати рішення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Георгію Пилиповичу,  будь ласка,  є у вас думки з цього приводу? Ви згодні з цим чи ні?

 

     ГОРБЕНКО Г.П.,    голова    Нікопольського    міського   суду Дніпропетровської області.  Шановні народні депутати!  Мій  колега Гришко  розповів  вам  про  справу  Шаровського  щодо  розкрадання колективної власності з Південнотрубного заводу.  Я  розглядав  цю справу  повторно.  Прийняв рішення про обрання реального покарання для цих трьох працівників,  які вперше притягалися до кримінальної відповідальності,   -   по   три  роки  позбавлення  волі,  але  з відстрочкою виконання покарання.  Чим я керувався?  З одного боку, тяжкістю   скоєного   злочину,  а  з  другого  боку,  даними,  які характеризували цих людей.  Євген Іванович вам уже доповів,  що ці люди    вперше    скоїли   злочин,   довгий   час   працювали   на Південнотрубному заводі,  і в якійсь мірі до  скоєння  злочину  їх підштовхнуло  те,  що  більше  року  на  заводі  не  виплачувалась заробітна плата,  а вони мали сім'ї. Те, що вони вкрали, тут же на прохідній  було  вилучено і повернуто на завод.  Цими мотивами я і керувався, коли залишив цих людей на свободі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Георгію Пилиповичу. Чи є запитання? Немає.

 

     Я ставлю  на  голосування  пропозицію  про  обрання  Горбенка Георгія  Пилиповича  суддею  України  безстроково.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 137.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     Наступний кандидат - Науменко Іван Мефодійович.

 

     ШИШКІН В.І. Науменко не з'явився, він хворий, тому ми повинні відкласти прийняття рішення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги!   Науменко   Іван   Мефодійович відсутній з поважної причини, він хворий, як повідомив представник комітету.  Які  мотиви,  Вікторе  Івановичу,  прийняття рішення не затверджувати?

 

     ШИШКІН В.І.  Мотиви  прийняття  рішення   такі.   Перевіркою, проведеною   Верховним   Судом   України,   наведені   факти,  які стосувалися  того,  що  Науменко  після  закінчення  строку  своїх повноважень  здійснював  судочинство і приймав відповідні рішення, були підтверджені.  Комітет дійшов висновку,  що суддя,  який знає про  те,  що  приймає  неправочинне  рішення (тому що коли у судді закінчився строк повноважень, а він приймає рішення, то ці рішення є неправочинними),  але все одно робить це, не може надалі займати таку посаду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вікторе Івановичу.

 

     Шановні колеги!  Я думаю,  що зважаючи на те,  що Науменко  і Бондар  відсутні  і  не  можуть  дати  пояснення  з цього приводу, давайте відкладемо розгляд їх  кандидатур  на  наступний  раз  для того,   щоб   об'єктивно  зважити  на  всі  обставини  і  прийняти відповідне рішення.

 

     Наступний кандидат - Литвиненко Федір  Кузьмич.  Будь  ласка, Вікторе Івановичу.

 

     ШИШКІН В.І.  Стосовно  Литвиненка  Федора Кузьмича в комітеті розійшлися  думки.  Більшістю  голосів  комітет  не   рекомендував затверджувати цю кандидатуру, але були й інші думки.

 

     Обставини такі.    Литвиненко   Федір   Кузьмич   як   голова Заводського районного суду міста Дніпродзержинська взяв на  роботу секретарем   і  друкаркою  цього  суду  двох  своїх  доньок.  Вони пропрацювали деякий час і були  звільнені  лише  20  березня  2000 року,  коли  постало питання,  що в його підпорядкуванні не можуть бути родичі.

 

     Чому були розбіжності в думках  членів  комітету?  Згідно  із статтею  25-1 Кодексу законів про працю "Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві,  в установі,  організації" власник вправі запроваджувати  обмеження  щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві,  в  установі,  організації  осіб,  які  є  близькими родичами чи свояками (батьки,  подружжя,  брати,  сестри,  діти, а також батьки,  брати,  сестри і діти подружжя),  якщо у зв'язку  з виконанням  трудових  обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.  Але,  шановні колеги, звертаю вашу увагу  на  частину  другу цієї статті 25-1:  "На підприємствах,  в установах,  організаціях   державної   форми   власності   порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством".

 

     Законодавчих норм,  які забороняли б такі стосунки,  я маю на увазі адміністративнотрудового характеру,  в судах, ми не знайшли. Тому  можемо  користуватися за логікою підставою,  яка зазначена в першій частині статті 25-1.  Остаточне рішення приймати вам, я вам доповів рішення комітету.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Чи   є  запитання  до  Федора  Кузьмича? Народний депутат Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48, Донецька область). Шановні колеги! Якщо вважати порушенням те, що  діти  працювали  і  були  підпорядковані...  А  якби  вони там прибиральницями працювали?  Якщо є якісь інші  зауваження,  то  це одне,  а  якщо  через це не дозволяти людині працювати...  Якщо до нього як фахівця ніяких претензій немає,  то я прошу дуже обережно підходити до вирішення цієї справи. Підтримайте цього кандидата.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Сушкевич.

 

     СУШКЕВИЧ В.М.  Дякую.  Я хочу поставити Федору Кузьмичу перше запитання  таке.  Скажіть,  будь  ласка,  народним  депутатам,  що трапилося  з вашим колегою Кагроманяном,  адвокатом по тій справі, по якій ви працювали.

 

     І друге.  З якою справою пов'язані погрози та шантаж, про які йдеться в інформації, яку ми маємо?

 

     ЛИТВИНЕНКО Ф.К.,  голова  Заводського  районного  суду  міста Дніпродзержинська  Дніпропетровської  області.  Шановні  депутати! Працюючи     суддею     Заводського     районного    суду    міста Дніпродзержинська,  виконуючи  обов'язки  голови,  я   розслідував кримінальні і цивільні справи. По одній цивільній справі адвокатом був Кагроманян.  Ця справа була  порушена  за  позовом  комерсанта Білобородова   до   Плахотніка  про  визнання  договору  дарування недійсним.

 

     Був тиск на мене по цій справі,  я  виніс  рішення,  і  через деякий  час після винесення рішення Кагроманян був розстріляний із автомата прямо в місті.  Мені також погрожували і по  телефону,  і безпосередньо, а також погрожували моїм донькам.

 

     У зв'язку  з  цим  я змушений був узяти своїх двоїх доньок до себе  на  роботу.  Фактично  вони   не   були   підпорядковані   і підконтрольні мені.

 

     Повинен сказати,  що  погрози  були по телефону не тільки при розгляді цієї цивільної справи.  Ще у 1996 році по справі Листопад

-  Міщенко,  порушеній  за  статтею  142 Кримінального кодексу,  я отримав прямі погрози,  що коли не прийму рішення про  м'яку  міру покарання, то постраждають мої доньки.

 

     Усе це  змусило  мене  взяти  під свій захист двох доньок,  а третю доньку робітники міліції проводжали  до  школи  і  зі  школи приводили додому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Є запитання, шановні колеги?

 

     Є пропозиція  голосувати.  Ставлю  на голосування кандидатуру Литвиненка Федора Кузьмича для обрання суддею України безстроково. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 282.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Щодо цього проекту постанови ми закінчили.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний проект постанови.

 

     ---------------

 

     ШИШКІН В.І. Наступний проект Постанови про звільнення суддів. Підставою для цього є пункт 15 статті 85 і пункт 9 частини  п'ятої статті 126 Конституції.  Я можу назвати прізвища цих суддів.  Вони звільняються у зв'язку з відставкою або за власним бажанням. У вас є   проект   постанови,  тому  я  вважаю,  що  немає  необхідності перераховувати прізвища.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю   на   голосування   проект   Постанови Верховної   Ради  України  про  звільнення  суддів  6211-1.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 283.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Наступний проект постанови, Вікторе Івановичу.

 

     ШИШКІН В.І.  Наступний проект Постанови про звільнення  судді Верховного   Суду  України  Арестенка  у  відставку  у  зв'язку  з досягненням 65-річного  віку.  Я  хочу  сказати,  що  ми  у  своїй постанові  повинні  вказати лише одну підставу.  Через місяць йому виповнюється 65 років, і він може бути звільнений у відставку, або може бути звільнений у зв'язку з досягненням 65- річного віку.  За Конституцією ми повинні прийняти рішення,  вказавши одну підставу. Я рекомендую прийняти рішення про звільнення у відставку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Я  ставлю на голосування проект Постанови Верховної Ради України за номером 6211-2 про  звільнення судді Верховного Суду України Арестенка.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 304.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Сідайте, Вікторе Івановичу.

 

     -----------------

 

     Шановні колеги!  Ми продовжуємо нашу роботу.  О 14 годині, до інформації  щодо  справи  із  зникненням  журналіста Гонгадзе,  ми зупинилися на документі 6198, який не був проголосований.

 

     Наступний проект із розділу "Для включення до порядку денного шостої сесії" - проект Закону 6131 про платіжні системи та переказ грошей в Україні.

 

     ГОЛОС ІЗ  ЗАЛУ.  Щодо  цього  проекту  вже   голосували.   Ми зупинилися на проекті

 6148.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  вибачте. Наступний проект 6148 - проект  Закону  про  списання податкової заборгованості друкованих засобів масової інформації.  Про включення до порядку денного.  Не обговорення,   а   включення  до  порядку  денного.  Я  ставлю  на голосування і прошу народних депутатів визначитися.

 

     Не треба обговорювати, давайте приймати рішення.

 

     "За" - 131.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Будь ласка, по фракціях.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 160, Сумська  область).  Фракция  Прогрессивной  социалистической партии Украины.  Виктор Владимирович!  Вы помните,  какая коллизия создалась  на  утреннем  заседании  Верховной Рады.  Мы отказались голосовать за проекты  законов,  требуя  рассмотрения  вопроса  по Василькову. И целый ряд вопросов не прошел - не хватило голосов.

 

     В частности,  когда голосовался вопрос о включении в повестку дня проекта Закона

 3145 об  оплате  труда,  то  он  набрал 176 голосов.  А целый ряд фракций заявили,  что не будут голосовать, пока не решен вопрос по Василькову.

 

     Я очень  прошу  вас  опять его переголосовать,  включив его в повестку дня.  Потому что,  я думаю,  депутаты  понимают  важность рассмотрения  этого  вопроса.  Не  решив  законодательно вопрос об оплате труда,  мы просто не можем выводить  Кабмин  на  подписание генеральных  соглашений.  Мы  не  можем  сегодня  решить  проблему соответствия  оплаты  труда  прожиточному  минимуму  и  целый  ряд других. Я очень прошу вас поставить на переголосование этот вопрос

- о включении этого проекта закона в повестку дня сессии.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталіє Михайлівно!  З такою ж пропозицією  зараз звернуться ще як мінімум 12 - 14 народних депутатів.  Ми прийшли в цей зал для того, щоб займатися законодавчою діяльністю. У кожного є  своя  позиція,  висловлюйте  її.  Якщо  це  питання  не набрало необхідної кількості голосів для  включення  до  порядку  денного, наполягайте  на  тому,  щоб  воно  було  включене  в  розділ  "Для включення до порядку денного" наступного разу.

 

     Депутат Матвієнков.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань промислової політики і підприємництва (виборчий округ 55,  Донецька область).  Спасибо.  Город  Мариуполь.  Виктор Владимирович!  Сегодня  у  нас  в повестке дня очень много сложных вопросов.  Среди них есть  и  вопрос,  связанный  с  операциями  с металлоломом.  По времени,  я так смотрю,  мы можем этот вопрос не рассмотреть.  На следующей неделе мы рассматриваем проект бюджета, и   этот   процесс  у  нас  затянется.  Ситуация  с  операциями  с металолломом,  которая  сегодня  сложилась  в  стране,  напоминает стихийное  бедствие.  Каждый  день  промедления  с принятием этого закона - это новые десятки смертей,  это тысячи тонн  металлолома, вывезенного  за пределы нашего государства.  Поэтому я убедительно прошу своих коллег  все-таки  позволить  рассмотреть  сейчас  этот вопрос,   каждый   день   непринятия  которого  для  страны  стоит колоссальных средств.  Я убедительно прошу поставить  этот  вопрос сейчас на рассмотрение.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги!   У   нас   є  практика,  і  ми дотримуємося Регламенту.  Для того щоб поміняти місцями питання  в порядку денному, необхідно проголосувати.

 

     Депутат Матвієнков  запропонував перенести і розглянути зараз у  другому  читанні  законопроект  4213-Д  стосовно   операцій   з металобрухтом.  Хто  за  те,  щоб  його  розглянути  зараз,  прошу проголосувати.

 

     "За" - 265.

 

     -----------------

 

     Слухається питання  -  проект  Закону  про  внесення  змін  і доповнень   до   деяких   законів  України  (стосовно  операцій  з металобрухтом)  (друге  читання).  Доповідає  Сергій  Анатолійович Матвієнков. Будь ласка.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А. Я признателен своим коллегам за то, что они с таким пониманием подошли к рассмотрению этого вопроса.

 

     Уважаемые коллеги!  После принятия проекта  закона  в  первом чтении   на  рассмотрение  комитета  было  внесено  очень  большое количество поправок от  народных  депутатов,  Кабинета  Министров, различных  ведомств.  Все  эти  предложения  были  рассмотрены  на заседании комитета,  на  выездном  заседании  комитета.  Заседания порой  носили  даже  трагический  характер,  но  тем не менее были выработаны определенная схема и определенная  методика  построения нового  закона,  который  бы  позволил  нам,  во-первых,  соблюсти государственные  интересы;  во-вторых,  прекратить   тот   разбой, который  сегодня  творится  у  нас  в  государстве;  и  в-третьих, сохранить  ту  систему  работы  с  металлоломом,   которая   имела позитивные моменты.

 

     Я предлагаю   перейти  к  постатейному  рассмотрению  данного законопроекта.  Думаю, вы с ним ознакомились. Еще раз подчеркиваю: мы стремились сделать так, чтобы достичь максимального компромисса в решении этого вопроса.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Мусієнка.

 

     МУСІЄНКО І.М.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України  у  закордонних справах (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ  та  СелПУ).  Шановний  Вікторе Володимировичу  і  шановний  доповідачу!  Я відкриваю передостанню сторінку, де є розділ "Прикінцеві положення". Пункт 4 "Прикінцевих положень":  "Протягом  шести  місяців  дія пункту 3 статті 9 цього закону не поширюється на ВАТ "Запорізький  виробничий  алюмінієвий комбінат".

 

     У мене запитання: ми приймаємо закон, інструкцію чи положення Кабміну?  Якщо це закон,  то в ньому не може бути ніяких винятків. Це ж закон! Будь ласка, дайте відповідь.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Спасибо. Я понимаю ваши замечания, о которых вы  говорите.  Что  касается  ВАТ  "Запорожский   производственный алюминиевый  комбинат".  Это  5  тысяч  трудящихся.  Этот комбинат сегодня  является  стабилизатором  обстановки   в   регионе,   это нормальный,  стабильный налогоплательщик. Поэтому мы приняли такое компромиссное решение.

 

     Я и группа авторов готовы были пойти таким путем: протокольно принять   решение   о   дополнительном   рассмотрении  вопроса  по Запорожскому алюминиевому комбинату с тем,  чтобы не останавливать это  предприятие.  Тем  более  что оно работает не на сырье,  а на первичном алюминии.  Единственное,  что мы хотели,  чтобы, образно говоря,   с  водой  не  выплеснуть  ребенка  и  своим  законом  не остановить работу такого крупного промышленного обекта.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги,  ми  розглядаємо   поправки.   Є процедура.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Тогда  рассматриваем  поправки.  Поправка  4 депутата  Бродского.  Мы  ее  отклонили.  Депутат   Бродський   не наполягає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Поправка  8  депутата  Акопяна.  Мы написали "Відхилено",  но мы учли ее в принципе по  смыслу.  Поэтому  я  не думаю, что депутат Акопян будет на ней настаивать. Згоден.

 

     Поправка 10 депутата Бродского. Мы учли, но не в такой форме. По сути она учтена. Мы на заседании комитета голосовали.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Бродський не наполягає?

 

     МАТВІЄНКОВ С.А. Не наполягає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Поправка 14 Кабінету Міністрів.  Мы учли  по смыслу. Ми дійшли згоди.

 

     Поправка 21  депутата  Бродского.  "Збирання  металобрухту  - діяльність   фізичних   або   юридичних    осіб,    пов'язана    з нагромадженням, переміщенням металобрухту". Если поправку учесть в такой  форме  (мы  говорили  уже  с  депутатом  Бродским),  то  мы практически  оставляем  работу  приемных  пунктов в том виде,  - в гаражах и "хатинках"  -  в  котором  она  существовала  до  этого. Депутат не наполягає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі, будь ласка.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Поправка 23 депутата Франчука відхилена. Він не наполягає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі, будь ласка.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Поправка 26 Кабинета Министров.  Ми  з  ними дійшли згоди.

 

     Поправка 27 депутата Борзих. Не наполягає.

 

     Поправка 29 депутата Бродського. Не наполягає.

 

     Поправка 34 депутата Тихонова. Не наполягає.

 

     Поправка 40 депутата Акопяна. Не наполягає.

 

     Поправка 45 депутата Бродського. Не наполягає.

 

     Поправка 49 депутата Бродського. Не наполягає.

 

     Поправка 51 депутата Акопяна. Не наполягає.

 

     Поправка 65 депутата Раханського. Не наполягає.

 

     Поправка 66 депутата Тихонова. Не наполягає.

 

     Поправка 69 Кабінету Міністрів. Ми дійшли з ними згоди.

 

     Поправка 79 депутата Борзих. Не наполягає.

 

     Поправка 88 депутата Тихонова. Не наполягає.

 

     Поправка 102 депутата Борзих. Не наполягає.

 

     Поправка 106 депутата Васильєва.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягає.  Увімкніть мікрофон народного депутата Васильєва.

 

     ВАСИЛЬЄВ Г.А.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий  округ   61,   Донецька   область).   Уважаемый   Сергей Анатольевич!  Уважаемые  народные  депутаты!  Я  прошу внимательно отнестись к этой поправке. О чем идет речь?

 

     Предлагалось предусмотреть  административную  ответственность за   то,  что  сегодня  стало  явлением,  когда  вырезают  кабель, демонтируют линии передачи, телефоны и прочее. Это прямо указано в диспозиции. И вы комитетом не признаете эту поправку существенной, вы ее отклоняете.

 

     Скажите, в чем же тогда  заключается  ответственность,  когда гибнут люди?  Чем вы усилили ответственность, если вы эту поправку не принимаете?  Что это за подход такой?  Вы же выхолащиваете все, сводите  на  нет  всю ответственность.  Детвора гибнет каждый день из-за того,  что вырубают кабель! Посмотрите, что делается у нас в промышленности! И вы не признаете этого?!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте?

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.   Геннадий  Андреевич!  Я  обясню  ситуацию. Давайте говорить честно и откровенно,  вы  ситуацию  знаете.  Речь идет не о комитете,  как раз комитет был за то, чтобы эту поправку включить. Мы долго советовались со специалистами, потому что здесь возник   чисто  юридический  казус.  И  мы  просили  вас:  давайте поработаем  вместе  с  нашим  юридическим  управлением,  привлечем специалистов.   Давайте   дійдемо  згоди.  К  сожалению,  в  таком варианте,  в котором поправка есть  сегодня,  она  не  может  быть принята.  Мы  просто  нарвемся  на вето.  Если мы хотим из-за двух статей получить вето на весь закон, давайте это сделаем. Мы готовы вносить  любые  другие  изменения,  которые  будут ужесточать этот закон, но в пределах существующего законодательства.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колега Васильєв  наполягає  на  голосуванні  його поправки. Скажіть, будь ласка, її номер.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А. Поправка 106.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  пропозицію  народного депутата Васильєва,  яка не врахована  комітетом.  Прошу  народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 224.

 

     Рішення не прийнято.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Ми просто нарвемся на вето,  если примем эту поправку, мы просто получим вето на этот закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Кочерги.

 

     КОЧЕРГА В.Г.,  секретар Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 49, Донецька область). Уважаемый Виктор Владимирович! Просто мы не поняли из-за шума, за что голосовать. Не сориентировались. Я просил бы еще раз поставить на голосование.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз ви зрозуміли,  про  що  йде  мова,  Вікторе Герасимовичу?  Шановні  колеги!  Я  ставлю на голосування поправку 106,  внесену  народним  депутатом   Васильєвим,   яка   відхилена комітетом. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 224.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Асадчева.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Шановний доповідачу!  Я хочу сказати,  що після  того,  як  ви  внесли  сюди  поправки,  тут  вийшов  повний вінегрет. У вас тут так: спеціально уповноважені центральні органи виконавчої  влади  з  питань  статистики,  з  питань   промислової політики, ще з якихось питань, не кажучи вже про те, що ви надаєте прямі повноваження  державним  адміністраціям  видавати  ліцензії. Вибачте,  у  нас  за  Конституцією  є  виконавчий  орган - Кабінет Міністрів.  І це його право потім визначати,  який підпорядкований йому орган буде здійснювати ту чи іншу політику.

 

     Тому я  вважаю,  що  це  абсолютно неконституційні речі.  Тут треба скрізь  записати  "Кабінет  Міністрів",  а  вже  він  своїми постановами буде визначати,  який орган буде видавати ліцензії.  А вписати якісь уповноважені органи... Що це за уповноважені органи?

 

     Я вважаю, що після другого читання це повинно пройти юридичну експертизу.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Спасибо. Первое. Что касается администраций. Если  вы  внимательно  прочитали,  они  не  выдают  лицензий.  Они проверяют на соответствие требованиям те приемные пункты,  которые находятся на  их  территории,  и  организовывают  контроль  за  их работой.  Это  то,  чего сегодня нам не хватает,  из-за чего там и творится такой беспредел.

 

     Второе. Кабинет Министров - это размытое понятие. Мы выписали министерство,  но назвали его так,  как с юридической точки зрения оно должно называться в соответствии с нынешним законодательством.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сергію Анатолійовичу, далі.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А. Поправка 110 депутата Тихонова до "Перехідних положень" відхилена.  Він не наполягає. Більше відхилених поправок немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Журавського.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Я автор багатьох поправок, які практично всі враховані.  Тому,  користуючись  нагодою,  я  хотів  би  привітати депутата  Матвієнкова - одного з авторів цього законопроекту.  Цей законопроект є вкрай необхідним, і ми повинні його підтримати. Але згідно  з  Конституцією  України  парламент є органом законодавчої влади і  він  не  зобов'язаний  приймати  конкретні  рішення.  Він зобов'язаний приймати закони.

 

     Як не прикро, ми продовжуємо сумну традицію. У Верховній Раді черговий раз запропоновано прийняти закон,  який містить конкретні рішення  щодо  конкретного  об'єкта.  Мається на увазі Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат.  Нещодавно ми проголосували закон про  особливості  приватизації ВАТ "ММК імені Ілліча",  а сьогодні знову нам пропонують прийняти аналогічне рішення.  Я хочу, щоб цей закон підписав Президент.  Якщо ми не знімемо пункт 4 "Прикінцевих положень",  Президент накладе вето,  і буде  горе  державі.  Треба вилучити  пункт 4 "Прикінцевих положень",  і,  я думаю,  Президент підпише закон.

 

     Я звертаюся до депутатів і до вас, шановний пане Матвієнков.

 

     Дякую.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А. Виктор Владимирович, есть такое компромиссное предложение.  Мы  выписывали  это  только лишь для того,  чтобы не останавливать Запорожский алюминиевый комбинат.  Давайте  мы  этот пункт уберем из "Переходных положений", я не возражаю. Но тогда мы протокольным  поручением  дадим  задание  комитету   совместно   с Кабмином  разработать  механизм,  который  бы  позволил  нормально работать этому предприятию и найти выход из этой ситуации.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так яка ваша пропозиція, Сергію Анатолійовичу?

 

     МАТВІЄНКОВ С.А. Моя пропозиція - вилучити цей пункт з проекту закону,  а  протокольно  дати доручення Кабінету Міністрів разом з Комітетом з питань промислової політики виробити узгоджене рішення щодо цього комбінату.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     "За" - 270.

 

     Народний депутат   Кармазін.  Ми  ще  в  другому  читанні  не прийняли.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Дякую.  Шановні народні депутати! Я робив свої зауваження  при прийнятті проекту закону в першому читанні.  Зараз вони,  на жаль,  не враховані.  Скажіть мені, будь ласка, коли ми, розглядаючи   подібний  законопроект,  як  оце  зараз  -  стосовно операцій з металобрухтом,  вносили зміни до Кримінального кодексу, проект  якого  вже  прийнятий у другому читанні?  Та над нами кури будуть сміятися! Ви хочете загубити законопроект? Я не хочу цього. Я  знаю,  що  тільки  за минулий рік вивезли мідного лому 13 тисяч тонн,  а в цьому році ще більше, і все це продовжується. Цей закон потрібен суспільству,  тому не ламайте його, будь ласка. І давайте вилучимо все,  що стосується змін до Кримінального  кодексу  -  це тема абсолютно іншого закону.

 

     І якщо  колись інший комітет вноситиме зміни до Кримінального кодексу  чи  Кодексу  про  адміністративні  правопорушення,  то  я вважатиму це дуже некоректним і навіть підступним. Зараз саме це і зроблено. Я категорично прошу вилучити це, бо це буде приводом для накладення вето.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Спасибо,  уважаемый коллега.  Мы с уважением относимся к вашему комитету и  к  тем  поправкам  и  предложениям, которые  вы  вносите.  Но если бы мы были уверены в том,  что этот проект Криминального кодекса будет принят завтра или послезавтра и что  он  начнет работать,  то мы бы не вносили это в данный проект закона.  Примете Криминальный кодекс - Бога  ради,  приведем  этот закон в соответствие. Люди гибнут сегодня, сегодня разворовываются основные фонды,  сегодня происходит беспредел. Будет завтра принят Криминальный кодекс - мы готовы вносить коррективы.

 

     Закон нам нужен сегодня! Сегодня нужно наводить порядок!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть  мікрофон народного депутата Терьохіна. За ним - депутат Асадчев.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради  України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 214, м.Київ). Шановний доповідачу! Є два запитання. Вірніше, одне побажання, а друге запитання.

 

     Якщо ми  будемо  чекати  прийняття Кримінального кодексу,  то дійсно нічого  не  зупинимо.  Тим  паче,  я  думаю,  що  парламент достатньо   скептично  поставиться  до  третього  читання  проекту кодексу, розробленого комітетом депутата Кармазіна.

 

     Тому треба приймати зі змінами до Кримінального кодексу -  це по-перше.

 

     І по-друге. Я радив би вам з тієї точки зору, як ви говорите, щоб не було накладено вето,  все-таки виписати  не  назви  окремих органів виконавчої влади, а написати: органи виконавчої влади, які визначаються Кабінетом Міністрів,  або просто послатися на Кабінет Міністрів, який це визначає у встановленому ним порядку. І тоді не буде підстав для накладення вето.  Я вам нагадую, що таких вето ми тільки  щодо  регуляторних  законів отримали минулого року чотири, коли   пробували   визначити   або   назву,   або    функціональну приналежність, припустімо, орган, який відповідає за економіку або за статистику.  Є прецедент,  тому  якщо  ви  вболіваєте  за  свій законопроект,  я  все-таки  просив  би  зараз прийняти рішення:  у порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів.  І  не  влазити   в конституційні повноваження Кабміну.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Спасибо,  Сергей Анатолиевич. Но дело в том, что  когда  мы  принимали  первый  закон,  мы  использовали  такую практику.  И  при принятии второго закона мы сегодня настаиваем на принятии именно такой практики для того,  чтобы мы четко возложили ответственность  на  исполнительные органы власти в соответствии с каждым шагом,  с каждым принимаемым органом исполнительной  власти решением.   Мы   действовали   на   основании   их  функциональных обязанностей, мы ни на йоту не увеличили и не уменьшили полномочия каждого  из  них,  просто  мы  конкретно  в  данном  законопроекте расписали ответственность каждого из них.  Поэтому  я  прошу  этот проект закона принять во втором чтении и в целом.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний    депутат    Асадчев.    Зараз   будемо голосувати.

 

     АСАДЧЕВ В.М.  Я хочу ще раз сказати доповідачу.  Як би ви там не  розписали,  є Конституція.  Розумієте?  Вона є,  і її ніхто не скасував. І Кабінет Міністрів згідно з Конституцією - не розмитий, а чітко визначений орган. Я вважаю, що свавілля у нас відбувається від того, що ми приймаємо такі закони. Якщо ви не впевнені в тому, що  ми проголосуємо,  ми проголосуємо,  але давайте проголосуємо у другому читанні, а все-таки до третього читання віддамо юридичному управлінню, щоб воно подивилося цей законопроект, тому що не можна так робити.  Не можна нехтувати  Конституцією.  І  правий  депутат Кармазін.  Якщо там є зміни до Кримінального кодексу, робіть їх до чинного Кримінального кодексу,  але,  будь ласка,  робіть  окремим законопроектом.  Не  можна  в  законі щодо металобрухту виписувати зміни до Кримінального  кодексу  чи  Кодексу  про  адміністративні правопорушення.  Тому  я  прошу,  давайте  проголосуємо  в другому читанні  і  передамо  до  третього  читання   саме   на   юридичне доопрацювання.

 

     Дякую.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Спасибо,  уважаемый коллега, но я думаю, что если бы мы  возлагали  конкретную  ответственность  на  конкретные органы   исполнительной   ветви   власти   и   за  эту  конкретную ответственность был бы конкретный спрос,  мы бы  достигли  гораздо большего экономического эффекта сегодня, чем имеем. Это первое.

 

     И второе.   Мы   ни   на   йоту  не  нарушили  Конституцию  и распределение функциональных обязанностей и прав в соответствии  с Конституцией.  Я  прошу поддержать законопроект во втором чтении в целом.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я хочу поінформувати.  Наскільки мені  відомо,  висновок юридичного управління якщо і надійшов,  то надійшов одну чи дві години тому.  Тому я прошу народних депутатів звертати увагу на ті зауваження юридичного характеру,  про які йде мова.  Ми взагалі вчора вирішили не ставити  сьогодні  цей  проект закону  до  порядку  денного.  Поставили  лише тому,  що це дійсно актуальне питання.  Про цей закон сьогодні говорять всі  керівники нашої держави, і ми всі розуміємо необхідність його прийняття. Але давайте ми не будемо приймати таким чином,  щоб через три тижні ми отримали його з вето з об'єктивних правових причин.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Головатого.

 

     ГОЛОВАТИЙ С.П.  Шановний пане головуючий! Шановні депутати! Я прошу вас  врахувати  або  погодитися  з  тими  зауваженнями,  які висловили  у  своїх виступах народні депутати Асадчев,  Терьохін і Кармазін.   Вживана   в   законопроекті   формула   -   спеціально уповноважений  орган  виконавчої  влади  - дає підстави сформувати додатковий спеціально  уповноважений  орган,  окрім  міністерства, який  є  органом  центральної  виконавчої  влади і діє на підставі відповідного положення.  Для того щоб уникнути такої двозначності, треба записати формулу "відповідний орган виконавчої влади",  тому що він уже є і діє на підставі свого положення. Це перше.

 

     Друге. Стосовно  кримінальної  відповідальності.  Дійсно,  це різні предмети регулювання,  і ми не можемо в закон,  який регулює економічні  питання,  включати  норми   кримінального   права   чи кримінальної відповідальності.  Було бажання зробити це сьогодні - треба було вносити пакетом разом із проектом закону,  який регулює питання   металобрухту,   законопроект   про   внесення   змін  до Кримінального  кодексу.  Тому  всетаки  я  прошу   підтримати   ці зауваження депутатів Асадчева, Терьохіна і Кармазіна і зробити це, як того вимагає юридична техніка.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Мені  здається,  єдине,  що  ми можемо  зробити сьогодні на засіданні,  це прийняти законопроект у другому читанні і направити на доопрацювання до третього  читання, зважаючи на ті пропозиції,  які лунали сьогодні в залі,  і в першу чергу  в  аспекті  приведення  норм   цього   проекту   закону   у відповідність з Конституцією і чинним законодавством.

 

     Якщо немає заперечень, я ставлю на голосування пропозицію про прийняття даного законопроекту в другому читанні.  Прошу  народних депутатів визначитись.

 

     "За" - 310.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А.  Виктор Владимирович! Может быть, мы все-таки попробуем проголосовать в целом,  а те несогласованности,  которые были,  мы  их  согласуем с юридическими службами.  Ведь в принципе здесь нет расхождений.  Давайте мы запишем "Кабинетом  Министров". Бога ради! Какая разница?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію Анатолійовичу!  Шановні колеги! Я поставлю будь-яку  пропозицію,  яка  буде  лунати  із  залу.  Але  ще   раз попереджаю,  замість того, щоб через тиждень чи через два прийняти цей законопроект,  він не буде  прийнятий  ще  більше  місяця.  Ви побачите це, тому що те, що говорилось...

 

     МАТВІЄНКОВ С.А. Виктор Владимирович...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію  Анатолійовичу,  мабуть,  я  не  гірше вас розуміюся на деяких юридичних нормах.  От поруч сидить фахівець  з кримінального   права,   доктор   юридичних  наук.  Він  вам  може розповісти, що не є предметом цього регулювання норми кримінальної відповідальності. Не можна допускати цього.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Ключковського.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник  голови Комітету Верховної Ради України   з   питань   державного   будівництва    та    місцевого самоврядування  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ).  Народний рух України.  Шановний  Вікторе  Володимировичу  і шановні колеги!  Ми маємо зараз процедуру другого читання,  тому я вношу пропозицію вилучити з проекту  закону  всі  ті  статті,  які стосуються   змін   до   Кримінального   кодексу   і  Кодексу  про адміністративні  правопорушення.  Вилучивши  ці  статті  з   цього проекту закону, ми знімаємо ці всі проблеми, залишаємо за авторами право внести їх як  окремі  законопроекти,  які  будуть  проходити через  правові комітети.  А те,  що залишилось,  треба прийняти як закон, який регулює свою специфічну сферу правовідносин.

 

     Я погоджуюся з тим, що Кримінальний кодекс не можна змінювати цим  законом.  Тому  потрібно  просто це вилучити і проголосувати, користуючись режимом другого читання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний колего Ключковський!  У мене є зустрічне запитання до вас.  Про які норми проекту закону ви зараз говорите? Назвіть,  будь ласка, статті, і я поставлю на голосування. Ви ж не дасте мені зараз відповіді, тому що це торкається багатьох статей, і ми порушуємо концепцію закону, який не може існувати в цілому як єдиний законодавчий акт.

 

     Надійшла пропозиція    поставити    на    голосування   даний законопроект у цілому. Я ставлю на голосування - зал визначається. Верховна  Рада може прийняти будь-яке рішення,  будь ласка.  Прошу народних депутатів визначитися. Законопроект голосується в цілому.

 

     "За" - 241.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     -----------------

 

     Шановні колеги!  Ми продовжуємо розгляд питань (Шум у  залі). Шановні колеги!  У нас сьогодні бурхливе засідання,  але якийсь же порядок повинен бути в залі?!

 

     Я ставлю на голосування  питання  про  включення  до  порядку денного проекту Закону 6149 про списання податкової заборгованості з редакції  газети  "Сільські  вісті".  Прошу  народних  депутатів визначитися. Йдеться про включення до порядку денного.

 

     "За" - 226.

 

     Рішення прийнято.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     Проект Закону  6180 про звільнення від оподаткування грошових коштів,  які спрямовуються на проведення  новорічноріздвяних  свят для  дітей  та  придбання  новорічних  подарунків.  Голосуємо  про включення до порядку денного.  Я думаю, немає потреби говорити про важливість термінового розгляду цього законопроекту. Будь ласка.

 

     "За" - 297.

 

     Рішення прийнято.

 

     Номер 6194   -   проект   Закону   про   списання  податкової заборгованості  з  підприємств  будівельного   комплексу   атомної енергетики,  задіяних  на  спорудженні,  добудові  енергоблоків та інших першочергових об'єктах ядерно-енергетичного  комплексу.  Про внесення до порядку денного шостої сесії. Прошу визначитися.

 

     "За" - 208.

 

     По фракціях.

 

     Номер 6195  -  проект  Закону про списання пені та фінансових санкцій на заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)     з     підприємств,     установ     та    організацій паливно-енергетичного комплексу.  Про включення до порядку денного шостої сесії. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 95.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Номер 6112   -   проект  Закону  про  встановлення  сезонного вивізного (експортного) мита на насіння соняшнику.  Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 76.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Номер 6071  - проект Закону про імміграцію.  Про включення до порядку   денного   шостої   сесії.   Прошу   народних   депутатів визначитися.

 

     "За" - 244.

 

     Рішення прийнято.

 

     Номер 6108  -  проект  Постанови про чисельність Збройних Сил України на 2000- 2005 роки. Про включення до порядку денного.

 

     "За" - 286.

 

     Рішення прийнято.

 

     ---------------

 

     Шановні колеги!  Наступний  розділ  -  повторний  розгляд   з пропозиціями  Президента України.  Зважаючи на те,  що в нас через дві хвилини закінчується засідання,  я продовжую його на 15 хвилин

-  до  18  години  15  хвилин.  Народний  депутат Сушкевич просить розглянути документ за номером 4155 - Закон України  про  державну соціальну  допомогу  дітям  - інвалідам та інвалідам з дитинства з пропозиціями Президента України.

 

     СУШКЕВИЧ В.М.  Шановні колеги!  Я дуже прошу  всі  пропозиції проголосувати,  тому  що  двічі  вето було.  Пропозиції Президента комітет  врахував.  Щоб  ми  вже  набрали   максимально   голосів, діти-інваліди  отримують  державної допомоги в місяць 8 гривень 50 копійок.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валерію Михайловичу. Зрозуміло.

 

     Ставлю на голосування закон номер 4155

- Закон  України про державну соціальну допомогу дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства з пропозиціями Президента України від  17 липня 2000 року.  Прошу народних депутатів визначитися. Пропозиції враховані в редакції комітету.

 

     "За" - 339.

 

     Рішення прийнято.

 

     ---------------

 

     Номер 1259 - Закон України про статус депутатів місцевих  рад з пропозиціями Президента України.

 

     Народний депутат Беспалий. Будь ласка.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  НДП). Шановні колеги! На наш погляд, пропозиції Президента в даному випадку варто  підтримати,  крім  однієї,  що  стосується заборони створювати депутатські фракції в місцевих радах. Я думаю, що якщо ми йдемо до політичної структуризації і у  Верховній  Раді ми маємо фракції,  то - незрозуміло,  чому колеги в місцевих радах не повинні їх мати?

 

     Тому узагальнююча пропозиція: в даному випадку вето подолати, а в інших випадках погодитись з Президентом.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Іоффе  Юлію Яковичу,  це питання вашого комітету, будь ласка, на трибуну.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань державного будівництва та місцевого самоврядування (виборчий округ 111,  Луганська область).  Дійсно,  комітет розглянув цей закон  з поправками  Президента.  І  ми  просимо  врахувати  ці  поправки і прийняти їх у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги!   Я   ставлю   на   голосування пропозиції Президента в редакції комітету  (Шум у залі).

 

     Зніміть голосування  і  увімкніть мікрофон народного депутата Ключковського.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Народний  рух  України.  Шановні   колеги! Комітет  дуже уважно розглянув пропозиції Президента і зайняв дуже виважену позицію у всіх випадках, крім одного.

 

     Тому я пропоную підтримати редакцію  комітету,  однак  окремо проголосувати  поправку  Президента до статті 31,  де йде мова про недоторканність депутатів місцевих рад.

 

     Після всеукраїнського  референдуму  ми  не  маємо  морального права забезпечувати недоторканність депутатів місцевих рад.

 

     Тому я пропоную пропозицію Президента до статті 31 голосувати окремо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. За пропозицією народного депутата Ключковського я ставлю на голосування пропозицію Президента України про виключення статті 31 з даного закону.  Це стосовно недоторканності  депутатів місцевих рад. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 151.

 

     По фракціях.

 

     Шановні колеги!  На  голосування  ставиться  Закон  1259  про статус депутатів місцевих рад з пропозиціями Президента України  в редакції  комітету,  про  що  вам  повідомив  голова комітету Юлій Якович Іоффе.

 

     Прошу народних депутатів визначитися. Будь ласка.

 

     "За" - 90.

 

     Рішення не прийнято.

 

     ---------------

 

     Номер 4104 - Закон України про соціальну роботу з  дітьми  та молоддю з пропозиціями Президента України.

 

     Місюра Вадим  Ярославович  -  голова  підкомітету  Комітету з питань молодіжної політики. Будь ласка.

 

     МІСЮРА В.Я.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної   Ради України з питань молодіжної політики,  фізичної культури, спорту і туризму   (багатомандатний   загальнодержавний   виборчий   округ, виборчий  блок  СПУ  та СелПУ).  Прошу проголосувати за цей закон. Комітетом всі поправки Президента враховані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Я ставлю  на  голосування  Закон України  про  соціальну  роботу з дітьми та молоддю з пропозиціями Президента України, 4104. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 213.

 

     По фракціях.

 

     ---------------

 

     Слухається питання 5326-Д - Закон України про  внесення  змін до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  регулювання  ринку автомобілів в Україні з пропозиціями Президента України.

 

     Сокерчак Вячеслав Михайлович. Будь ласка. Він - співдоповідач і відповідальний за підготовку цього питання.

 

     СОКЕРЧАК В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності  (виборчий  округ  142,  Одеська область).  Шановні народні депутати!  Як ви пам'ятаєте, 21 вересня Верховна Рада 293 голосами прийняла Закон  про  внесення  змін  до деяких   законодавчих   актів   України   щодо  регулювання  ринку автомобілів в Україні.  Президент України розглянув  цей  закон  і висловив таку думку,  що, в принципі, проблема, яка піднімається в нашому законопроекті,  дійсно  є,  і  закон,  прийнятий  Верховною Радою,  спрямований  на  стимулювання  виробництва  автомобілів  в Україні,  "недопущення випадків  ухилення  від  оподаткування  при ввезенні в Україну транспортних засобів,  їх продажу. Необхідність розв'язання цих проблем не викликає жодних заперечень".

 

     Але в Президента України  є  ціла  низка  зауважень  стосовно того,  що,  нібито забороняючи тимчасове ввезення автомобілів,  ми таким чином порушуємо статтю 22 Конституції України,  бо обмежуємо якоюсь  мірою  права  громадян.  Президент  зробив  ще  зауваження стосовно цієї ж статті:  нібито вона зачіпає і  лізинг,  хоча  цей закон  чітко  регулює  ввезення  тільки  легкового  автомобільного транспорту.

 

     Також було зауваження стосовно встановлення  звичайної  ціни. Ми  вносили пропозиції щодо внесення змін до Закону про податок на додану  вартість.  Президент  посилається  на   те,   що   порядок визначення  вартості  автотранспортного  засобу,  виходячи  з його мінімальної митної вартості,  було скасовано  постановою  Кабінету Міністрів,   тому  що  є  угода  з  Європейським  Союзом,  щоб  не встановлювати мінімальну митну вартість на ввезені автомобілі.

 

     Зауваження Президента стосувалися і  запропонованих  змін  до Декрету  Кабінету Міністрів про стандартизацію і сертифікацію,  де ми  говорили  про  сертифікацію  ввезених  на  територію   України автомобілів.

 

     Президент, посилаючись   на   ці   зауваження,   запропонував скасувати даний закон.

 

     Комітет з питань фінансів  і  банківської  діяльності  уважно розглянув  цей  закон  і  вносить на ваш розгляд якоюсь мірою його оновлену редакцію.  Комітет вирішив звернутися до Верховної Ради з проханням   не  скасовувати  закон  на  пропозицію  Президента,  а прийняти його в оновленій редакції.

 

     Чому комітет поставив  так  питання?  Поперше,  293  депутати підтримали  цей  закон.  По-друге,  Президент відзначає важливість питання, яке регулюється цим законом.

 

     Саме тому комітет врахував багато пропозицій Президента,  які стосувалися  не  тимчасового  ввезення  автомобілів.  Вам  роздана порівняльна таблиця.

 

     Стосовно змін до статті 71  Митного  кодексу.  Це  принципова позиція, яку зайняли всі депутати нашого комітету, зважаючи на те, що сьогоднішній ринок автомобілів зовсім не врегульований.

 

     Із 335 тисяч автомобілів,  які ввозяться щорічно,  всього  23 відсотки ввозяться легально, надходять в торговий оборот. Усі інші ввозяться  нелегально,  є  поза   торговим   оборотом,   ввозяться тимчасово і практично без сплати податків і зборів.

 

     Саме тому  я  просив  би  вас,  шановні товариші,  враховуючи ситуацію,  яка складається на ринку,  все-таки підтримати внесений нашим  комітетом  оновлений законопроект,  де враховані зауваження Президента України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе Михайловичу, конкретно ваша пропозиція.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Наша пропозиція.  Комітет з питань фінансів  і банківської діяльності частину зауважень Президента взяв до уваги, змінив норми цього закону.

 

     Стосовно статті  71  Митного  кодексу  ми,   не   погодившись повністю  з Президентом,  даємо інший варіант,  тому що зауваження Президента де в чому  є  справедливими.  Президент  дав  доручення Кабінету  Міністрів  врегулювати  тимчасове ввезення автомобілів і подати проект до 1 грудня цього року.  Комітет з питань фінансів і банківської  діяльності  практично  це доручення виконує внесенням цього законопроекту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вячеславе Михайловичу.

 

     Увімкніть мікрофон народного депутата Марченка Олексія.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ 201, Черкаська область).  Шановний  Вікторе  Володимировичу!  Дякую  за надану можливість поділитися з колегами своєю думкою.

 

     Я хотів би нагадати,  що народні депутати, які вносили проект постанови про неприйнятність свого часу,  якраз і посилалися на ті проблеми,  які  допустили  автори  цього  закону  і  які спонукали Президента внести пропозиції або накласти вето.

 

     Я хотів  би  нагадати  своїм  шановним  колегам  про  те,  що головною   пропозицією,   яку   вносить  Президент,  є  пропозиція скасувати прийнятий закон.

 

     Вікторе Володимировичу,  тепер я звертаюся до вас. Давайте ми будемо  діяти  відповідно  до  Регламенту,  який виписує процедуру голосування таких пропозицій. І хотів би, щоб ви поставили так, як це  виписано  в  законі,  -  пропозицію  Президента про скасування закону, який зараз розглядається.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ратушний.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності (виборчий округ  164,  Тернопільська  область).  Більшу частину того, що я хотів сказати, депутат Марченко сказав. Я з ним абсолютно погоджуюсь. Я до доповідача маю запитання.

 

     Невже ви не розумієте,  що через те,  що під  впливом  деяких лобістських південнокорейських груп прийнята система законодавства за відсутності свого автомобілебудування,  адже "АвтоЗАЗDaewoo"  - банкрут,  і ми фактично маємо великий конфлікт з Європою,  яка нам постійно говорить про  те,  що  ми  обмежуємо  вільне  переміщення товарів.  Цей закон і далі зберігає цю систему законодавства,  яка була прийнята в минулому скликанні під впливом певних  лобістських груп?

 

     СОКЕРЧАК В.М. У чому полягає ваше питання до мене?

 

     РАТУШНИЙ М.Я.  Моє  питання  полягає  в  тому,  що  цей закон Президент пропонує відхилити,  і давайте будемо так голосувати,  а не наполягати на цьому...

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Добре.  Дозвольте  відповісти  на  це питання. Шановні колеги!  Якщо Президент у першому пункті  своїх  зауважень зазначає,  що  заборона  тимчасового  ввезення  автомобілів - це є порушення статті 22 Конституції,  то Комітет з питань  фінансів  і банківської   діяльності   вважає,   що  це  помилкове  зауваження Президента.  Чому?  Якби в мене була можливість або дали час, а то мені  дали  три  хвилини  на доповідь  Я вам коротко розкажу чому. Тому що стаття 22 Конституції  забороняє  звуження  конституційних прав громадянина,  а не стосується того, чи сплачувати податок, чи не  сплачувати  податок.  Це  ж  зрозуміло.  Але  сьогодні   ринок автомобілів   не   врегульований.   І   цей  закон  не  стосується Запорізького автозаводу,  не стосується "Daewoo" (Шум у залі).  Ми взагалі регулюємо ринок автомобілів.  Я хотів би,  щоб депутати це зрозуміли.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе Михайловичу,  це ж інформація,  вона не потребує... Шановні колеги! Залишилася одна хвилина. Я надаю слово народному депутату Єльяшкевичу.  Потім - Манчуленко  і  Роєнко.  І голосуємо.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.   Уважаемый  Вячеслав  Михайлович!  Уважаемый Виктор Владимирович!  Уважаемые  коллеги!  Я  хочу  обратить  ваше внимание на то,  что у Президента было только одно предложение: он предлагает  отменить  данный  закон.  И  поэтому  мы  должны   это предложение голосовать. К сожалению, мне не удалось убедить коллег по комитету на заседании  комитета  в  том,  что  нельзя  нарушать процедуру  и нельзя вносить те предложения Президента,  которые он по тем или иным причинам просто  не  вносил.  Мы  не  можем  собой подменить  Президента  страны,  как  бы  мы к нему ни относились - хорошо или плохо.

 

     Поэтому я  считаю,  что  сегодня   некоректно   вносится   на рассмотрение  Верховной  Рады  данный вопрос,  и в данном случае я вынужден  защищать  полномочия  Президента   и   просить   Виктора Владимировича  Медведчука  поставить  на  голосование  именно  его предложение,  которым   он   воспользовался   в   соответствии   с Конституцией.  Потому  что  в  противном случае,  к сожалению,  мы превышаем свои собственные полномочия.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Манчуленко.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань    національної    безпеки   і   оборони   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Чернівецька   область, фракція    Українського    народного   руху.   Шановий   Вячеславе Михайловичу!  Ви   є   дуже   виважена,   поміркована   людина   і кваліфікована, тому мали би розуміти деякі речі.

 

     Перше. Ми  всі  чудово  знаємо,  що "АвтоЗАЗ-Daewoo" багатьом народним депутатам України  висловив  письмові  подяки  з  приводу певних  голосувань.  Чи  могли  би  ви  уточнити,  за  що  це було зроблено? Це перше.

 

     І друге.  У нас є угода з Європейським Союзом  про  дружбу  і співробітництво.  Там передбачено певні норми, в тому числі і щодо автомобілів.  Ця  угода  набрала  сили,  вона  ратифікована  нашим парламентом і членами Європейського Союзу. І чи не вважаєте ви, що даний закон, який ви доповідаєте, суперечить і цій угоді?

 

     Дякую.

 

     СОКЕРЧАК В.М.  Шановні колеги!  Шановний колего Манчуленко! Я не  знаю,  з якого приводу "АвтоЗАЗ-Daewoo" давав подяки,  мабуть, тільки з того,  що в нас сьогодні в Україні  вакханалія  на  ринку автомобілів.  Я  вам називав цифри:  минулого року було продано на українському  ринку  335  тисяч  автомобілів,  із  них  319  тисяч автомобілів імпортовано.  Усього-на-всього 16,4 тисячі автомобілів вироблено "Daewoo".

 

     Називаю ще одну цифру:  нових імпортовано - 21  відсоток  (61 тисяча автомобілів),  а 252 тисячі, - які були в користуванні. Про що ми з вами говоримо?  Тепер це треба врегулювати.  Чому? Тому що практично більше половини цих автомобілів завозиться через... (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе   Михайловичу,   зрозуміло.    Народний депутат Роєнко.

 

     РОЄНКО В.Г.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань аграрної політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  199, Черкаська область). Шановні народні депутати! Я хочу звернутися до правонастроєної частини  залу.  Урешті-решт,  ми  хочемо  будувати власне виробництво? До яких пір в Україну будуть скидати не тільки продукти харчування, а й хлам металевий?! Мова йде не тільки ж про Запорізький автомобільний завод.  А Луцький автомобільний завод що буде робити?  А Львівський автобусний завод  що  буде  робити?  Де робочі місця? Де заробітна плата? Давайте подумаємо про це. Тому я закликаю  проголосувати  за  даний  законопроект   із   поправками Президента  у  відповідності  із  рішенням  комітету.  І  це  буде правильно,  логічно,  ми  будемо  захищати   свого   виробника   і відповідно мати надходження до бюджету.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Ващук.

 

     ВАЩУК К.Т.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  20, Волинська область).  Шановні колеги! Давайте без емоцій розглянемо два аспекти цієї проблеми.  Один аспект  -  що  ми  не  дозволяємо людям,  які  мають достатньо невисокі доходи,  завести автомобіль, який вони  хочуть.  І  другий.  Наша  Волинська  область  має  дві митниці,   через   які   щомісячно   проходить  близько  20  тисяч автомобілів.  І  далі   вони,   завдяки   нашому   цьому   закону, розмитнюються  так.  На митниці їх конфіскують,  бо так хочуть ті, хто ввозить.  Далі їх оцінюють.  А далі - звернення до суду, і суд дає  дозвіл викупити тій людині,  яка вже готова це зробити.  І ця вся процедура  коштує  500  доларів.  Що  ми  з  вами  робимо?  Ми породжуємо  корупцію,  ми  породжуємо  невідь-що.  Я вас молю:  не приймаймо такий закон!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Будь ласка, увімкніть мікрофон заступника міністра економіки.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Дозвольте! Катерино Тимофіївно...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе Михайловичу, ви в кінці скажете.

 

     Заступник міністра економіки Шлапак. Будь ласка.

 

     ШЛАПАК О.В.,  заступник  міністра економіки України.  Шановні народні депутати!  Кабінет Міністрів звертається до  вас  з  таким проханням.  Президент,  дійсно,  висловив  ряд зауважень до даного законопроекту. У ході дискусій в профільному комітеті більшість із цих  зауважень враховано.  Законом,  проект якого пропонується вам для  голосування  сьогодні,  врегульовуються  надзвичайно  важливі моменти, ціна яких - близько 10 мільйонів гривень щоденно платежів до Державного бюджету.

 

     Безумовно, є  ще  багато  неврегульованих  питань.  Їх  треба обов'язково  розглянути,  і тому сьогодні запропоновано механізм - спільна урядово-депутатська комісія, яка над ними працює. Питання, які пропонуються сьогодні для розгляду, це питання, які спрямовані на захист інтересів нашої держави,  нашого  автомобілебудування  і безпосередньо споживача.

 

     Тому ми   просимо   вас   проголосувати  закон,  як  пропонує профільний комітет,  і далі разом  попрацювати  над  врегулюванням інших питань.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Віталійовичу! У мене до вас запитання: значить,  ви не підтримуєте пропозицію Президента  про  скасування закону, я правильно зрозумів?

 

     ШЛАПАК О.В. Я не хочу коментувати. Президент запропонував те, що запропонував.  Але мені видається,  і я  висловлюю  свою  точку зору,  що  у  випадку  прийняття  закону,  проект  якого  сьогодні пропонується  з  трибуни,  уряд  буде   рекомендувати   Президенту підтримати цей закон.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Все,  опустіть руки,  будь ласка, шановні колеги. Ми сьогодні перепрацювали

 

     СОКЕРЧАК В.М. Дозвольте

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вячеславе  Михайловичу,  будь   ласка.   Останній коментар.

 

     СОКЕРЧАК В.М. Шановна Катерино Тимофіївно і шановні депутати, які думають,  що цей законопроект підтримує ще більшу  корупцію  в цьому  питанні.  Катерина Тимофіївна говорить про те,  що сьогодні робиться.  Закон це все припиняє.  Чому?  Тому що в нашому  новому варіанті сказано,  що тимчасове ввезення автомобільного транспорту не забороняється,  але автомобілі ввозяться зі  сплатою  податків. Будь  ласка,  плати  -  і  не  треба  ніяких  судів.  Тому я прошу підтримати, це якраз ... (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Вячеславе  Михайловичу.  Шановні  колеги, увага!   Я   поставлю  на  голосування  дві  пропозиції.  Перша  - пропозиція Президента про скасування закону.  Друга  -  пропозиція про затвердження пропозицій Президента в редакції комітету.

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію  Президента про скасування закону 5326-Д про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів України  щодо  регулювання  ринку  автомобілів  в  Україні.  Прошу народних депутатів визначитись.

 

     "За" - 122.

 

     Дякую. Рішення не прийнято.

 

     Ставиться на  голосування  друга  пропозиція   -   пропозиція Комітету  з  питань фінансів і банківської діяльності,  підтримана представником  Кабінету  Міністрів   України,   про   затвердження пропозицій  Президента  в  редакції  Комітету  з питань фінансів і банківської діяльності. Прошу народних депутатів визначитися.

 

     "За" - 200.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Шановні колеги!  Я всім вдячний...  Хвилиночку.  З процедури. Мороз Олександр Олександрович. Але спочатку по фракціях висвітіть, будь ласка.

 

     Увімкніть мікрофон Мороза Олександра Олександровича.

 

     МОРОЗ О.О.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська  область).  Шановний  Вікторе   Володимировичу!   Шановні колеги!  Я  розумію,  що  завтра навряд чи депутатів буде більше в залі, ніж зараз.

 

     А питання таке.  На засіданні Погоджувальної  ради  вносилася пропозиція,  і  Іван  Степанович  пообіцяв  розглянути  її  в день голосування,  про  те,  щоб  наступний  тиждень  ми  працювали   в пленарному режимі.

 

     Треба не   допускати  спекуляції  з  приводу  бюджету,  інших питань.  І я думаю, що тут можна переконувати або не переконувати, погоджуватися  або  ні,  але  треба  було  б  проголосувати.  І ми спокійно б попрацювали тут,  тим  паче  що  без  рішення  з  цього приводу  і  з  інших  питань  їхати в округ нічого.  Тим більше що проект бюджету,  як і обіцяли,  роздали тоді,  коли потрібно.  І я просив би поставити на голосування.  Проголосуйте, врешті-решт, це процедура.

 

     І ще  таке.  Вікторе  Володимировичу,  ви  помилилися,   коли сказали, що ситуація з металоломом турбує всіх керівників держави. За Конституцією в нас один  керівник  держави,  а  за  кінофільмом вчорашнім  -  три:  Президент,  Литвин і Мороз,  який працює проти держави. Так що все в порядку.

 

     Я прошу: підтримайте пропозицію про роботу наступного тижня.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Надійшла   пропозиція   зробити наступний тиждень, коли ми згідно з розкладом наших засідань маємо працювати в округах,  тижнем роботи в пленарному режимі,  а  через тиждень будемо працювати в округах. Ви всі чули цю пропозицію.

 

     Ну для  того  щоб це визначити,  мені здається,  треба було б послухати думку бюджетного комітету:  чи  готовий  він  наступного четверга надати нам можливість голосувати проект бюджету в другому читанні.  Якщо ні,  то немає сенсу  в  цій  пропозиції,  мені  так здається.

 

     А Турчинов  є  чи немає?  Турчинова немає.  Наполягаєте,  щоб пропозиція  Мороза  була  поставлена  на  голосування:   наступний тиждень  працюємо  в пленарному режимі,  а на тому тижні,  коли ми повинні були б працювати пленарно, працюватимемо в округах?

 

     Я ставлю на  голосування  цю  пропозицію.  Наступний  тиждень працювати у пленарному режимі...

 

     Хвилиночку. Увімкніть   мікрофон   Олександра  Олександровича Мороза.  Ви  відносно  роботи  на  наступному  тижні  чи  відносно керівників держави?

 

     МОРОЗ О.О.  Я вносив не таку пропозицію.  Працювати наступний тиждень у пленарному режимі,  наступний -  також,  а  краще  перед Новим роком звільнити один тиждень для роботи в округах.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви  всі чули пропозицію Олександра Олександровича Мороза?  Я думаю,  що вона повинна не з  голосу  подаватися,  а  у вигляді  проекту  постанови  про  внесення змін до тієї постанови, якою  ми  затвердили  розклад  засідань  шостої  сесії.  Але  якщо депутати наполягають, я її ставлю на голосування.

 

     "За" - 60.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Шановні колеги! Я вдячний за роботу.

 

     Оголошується перерва  до  завтрашнього  ранку  до  10 години. Вечірнє засідання оголошується закритим.

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку