ЗАСІДАННЯ ДВАНАДЦЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  17  л ю т о г о  2000  р о к у.

                         15 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні  депутати,  ми  зібралися  на  годину раніше.  Може,  це якоюсь мірою вплинуло на явку,  але все-таки ми можемо розпочати нашу роботу.  Прохання  зайняти  робочі  місця  і зареєструватися.  Прошу  підготувати  картки.  Увімкніть  систему. Прошу реєструватися.

 

     У залі  зареєструвалися  356  народних   депутатів.   Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     Просять висвітити по фракціях. Будь ласка.

 

     Продовжуємо розгляд  питання порядку денного - проекту Закону про Державний бюджет України на  2000  рік.  Окремі  статті  цього проекту  закону  розглядаються  в  третьому  читанні.  Доповідач - Олександр Валентинович Турчинов. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  бюджету (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, Всеукраїнське об'єднання  "Громада").  Шановні  народні  депутати! Після  погодження  проблемних  статей  представники  фракцій,  які беруть активну участь у  роботі  над  бюджетом,  дійшли  ось  яких висновків.  Проголосувати  зі  змінами,  які погоджені у фракціях, статті 11, 62, 69 і "Прикінцеві положення". Блок статей, які дають можливість   отримати   до   бюджету  додаткові  доходи  разом  із розподілом видатків,  зумовлених цими доходами (видатки, які йдуть на  регіони,  на  АПК,  на  погашення  заборгованості із зарплат і пенсій),  відокремити від бюджету та проголосувати після прийняття законів,   що  дадуть  можливість  отримати  додаткові  доходи  до бюджету,  як окремі законодавчі акти.  Після цього  протягом  двох тижнів  розробити  та  внести  зміни  до  Державного бюджету,  які враховують розподіл додатково отриманих доходів.

 

     Таке рішення пропонується вам.  І я пропоную проголосувати ці три статті.

 

     ГОЛОВА. Шановний Олександре Валентиновичу,  давайте по черзі. У нас залишилися непроголосованими статті 11,  62 і 69.  Керівники фракцій  знають,  що Погоджувальна рада пропонувала всі три статті проголосувати в пакеті у  редакції,  запропонованій  для  третього читання.

 

     Стаття 11, стаття 62 (для депутата Развадовського підкреслюю) і стаття 69  ставляться  на  голосування  в  редакції  комітету  в третьому читанні. Прошу голосувати.

 

     "За" - 199.

 

     Так, по  фракціях.  Я  так зрозумів,  що керівники фракцій не встигли провести збори у своїх фракціях. Погляньте на результати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні колеги,  я бачу,  що багато  людей  не встигли проголосувати. Пропоную повторно проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати, я ще раз кажу, що керівники фракцій домовилися про голосування цих трьох статей  у  пакеті.  Я звертаюсь до керівників фракцій, які не встигли, очевидно, довести це до відома членів своїх фракцій. І тому я надаю слово керівникам фракцій, якщо вони несуть за це відповідальність.

 

     Ви прокоментуйте,  які пропонуються зміни до статей 11,  62 і 69.  Якщо вашого коментаря недостатньо,  тоді  Ігор  Олександрович Мітюков виступить.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Шановні  народні  депутати,  я  прошу  уважно послухати,  які  зміни  додатково  внесені  до  цих   статей.   Це стосується статей 11 і 62.

 

     До статті  11,  крім пропозиції,  про яку я вже говорив,  яка регламентує  тих,  хто  сплачує  цей  збір  (це  частина   перша), додається,  що платниками є підприємства, "що є платниками податку з  прибутку,  визначеного  пунктом   10.1   Закону   України   про оподаткування   прибутку   підприємств".   Ще   додається:   "крім підприємств  громадських  організацій  та  інвалідів,   визначених пунктом   7.12   Закону   України   про   оподаткування   прибутку підприємств".  І  в  останній  частині,  що   стосується   банків, додається:  "за  винятком  відрахувань  до  обов'язкових резервів, визначених законодавством".  Увесь текст статті 11 ви маєте  перед собою, плюс ті доповнення, про які я сказав.

 

     Тепер стосовно  статті  62.  Шановні колеги,  прошу уваги.  Я повторю ті доповнення,  які пропонується внести до цієї статті. Це виписано по всіх позиціях, що стосуються пільг, крім тих винятків, які тут уже зазначені, передбачити всіх учасників бойових дій.

 

     Далі. До абзацу п'ятого статті 62,  де йдеться  про  пільгове користування телефоном,  пропонується додати:  "крім оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при  похвилинному  обліку  їх  тривалості інвалідів І та ІІ групи, сімей, в яких два або більше інвалідів".

 

     До абзацу сьомого статті 62,  де йдеться про  компенсацію  за невикористане  право на санаторнокурортне лікування,  пропонується додати слова "крім інвалідів ІІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату".

 

     До абзацу   восьмого  статті  62,  де  йдеться  про  пільгове забезпечення  автомобілями,  пропонується   додати   слова   "крім виключних  випадків  за  поданням  Міністерства праці і соціальної політики для інвалідів І та ІІ групи з  ураженням  опорно-рухового апарату".

 

     До абзацу  десятого  статті  62,  де йдеться про безкоштовний проїзд усіма видами міжміського  транспорту,  пропонується  додати слова   "крім  інвалідів  ІІІ  групи  з  ураженням  опорнорухового апарату".

 

     ГОЛОВА. Олександре Валентиновичу скажіть про те, що категорія репресованих сюди додана.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Так, додаємо категорію репресованих.

 

     І дуже  важливе питання,  на якому наполягав Комітет з питань оборони.  Я прошу уважно послухати.  Стаття 62 доповнена  частиною другою  такого  змісту:  "Кабінету Міністрів України до 20 березня 2000 року  визначити  і  затвердити  порядок  і  розміри  грошової компенсації...  додаткових витрат військовослужбовців...  відносно яких призупиняється дія  положень  законодавчих  актів  в  частині надання   зазначених   пільг".   Тобто  тільки  в  грошовій  формі відбуватиметься ця компенсація. Погоджуємося.

 

     І останнє. До статті 62 пропонується додати ще частину третю, що  розширює  категорію  громадян,  які  можуть отримувати пільги: "Органи  місцевого  самоврядування   при   затвердженні   місцевих бюджетів  можуть  передбачати  асигнування  для надання зазначених пільг при наявності відповідних джерел фінансування".

 

     Я розумію,  що це не всіх стосується регіонів,  але  ж  деякі регіони,   регіонидонори,   можуть  це  собі  дозволити.  Тому  це доповнення також пропонується внести.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон Ігоря Олександровича Мітюкова.

 

     МІТЮКОВ І.О.,  міністр  фінансів  України.  Шановні   народні депутати!  Ця  версія  статті  62  була повністю погоджена під час доопрацювання після наради керівників фракцій більшості. Я

 

 звертаю вашу увагу,  особливо стосовно військових, що ми беремо на себе зобов'язання до  20  березня  розробити  механізм  не  просто компенсації,  як  було записано раніше,  а грошової компенсації за тими позиціями, які визначені в статті 62. Це перше.

 

     Друге питання.  Ми даємо дозвіл місцевим бюджетам фінансувати відповідні податки. Це було прохання Спілки ветеранів.

 

     Третє, і, мабуть, останнє, про що можемо вже говорити під час обговорення  цієї  статті:  ми  повністю   врахували   пільги   та відповідні позиції щодо інвалідів. На сьогодні це питання повністю розв'язане.

 

     Дякую (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Я  прошу   припинити   обговорення.   Послухали,   що доповнено  від  голови  комітету  і  від  міністра  фінансів Ігоря Мітюкова.  Я ще раз ставлю на голосування статті 11, 62 і 69 разом у   редакції   комітету  з  доповненнями,  внесеними  комітетом  і міністром  фінансів  Мітюковим.  Прошу  проголосувати  в  третьому читанні в цілому.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Прошу голосувати.

 

     "За" - 228.

 

     Рішення прийнято.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Шановні народні депутати! Я ще раз повторюю, що прийнято рішення вилучити статті 77,  78,  79,  80,  81, 82, 83, в яких...

 

     ГОЛОВА. Олександре   Валентиновичу,   ну   ви  ж  не  з  того починаєте.  Вас уповноважила Координаційна рада, що після того, як проголосуємо ці статті,  ми голосуємо прикінцеву статтю. Стаття 76 у нас проголосована.

 

     А ці статті,  про які ви говорите, виносяться в окремий блок. Вони  не вилучаються.  Вони будуть доопрацьовуватися,  про що ви й сказали у вступному слові (Шум у залі).

 

     Не збивайте його.  Говоріть про статтю, яка у вас під номером 85, яку ми повинні проголосувати.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Дякую, Іване Степановичу, за допомогу. Отож ми відправляємо ці статті на доопрацювання,  а після того як приймемо закони,  які  забезпечать додаткові доходи до бюджету,  ми зможемо внести  зміни  до  Закону  про  Державний  бюджет,  які  дозволять розподілити додатково отримані доходи.

 

     У зв'язку  з  цим  пропонується проголосувати останню статтю, вона в таблиці під номером 85.  Я її зачитаю:  "Цей закон  набирає чинності  та вводиться в дію з моменту опублікування,  крім статей

1-14,  19,  22,  24, 25, 27-32, 34, 40-42, 45, 46, 48, 54, 56, 64, 68, які вводяться в дію з 1 січня 2000 року".Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла  редакція  статті?  Прошу  проголосувати  в третьому читанні в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 239.

 

     Рішення прийнято.

 

     ТУРЧИНОВ О.В. Я прошу відобразити в стенограмі, що в нас буде в остаточному варіанті змінена нумерація статей,  бо багато статей вилучено.

 

     ГОЛОВА. Так. Ми вже про це говорили і на ранковому пленарному засіданні, і зараз наголошуємо.

 

     Отже, всі  статті  проекту  бюджету  проголосовані в третьому читанні в цілому. У нас є підстави поставити на голосування проект Закону  про  Державний бюджет України на 2000 рік в цілому.  Прошу проголосувати проект як Закон про Державний бюджет України на 2000 рік. Голосуємо.

 

     "За" - 252.

 

     Рішення прийнято (Оплески).

 

     Шановні депутати  (Шум  у  залі).  Я вас прошу,  не заважайте вести засідання. Я вас прошу.

 

     Увімкніть мікрофон Віктора Андрійовича Ющенка.

 

     ЮЩЕНКО В.А.,   Прем'єр-міністр   України.   Шановний    Іване Степановичу! Шановна президіє! Шановні народні депутати! Дозвольте від імені уряду подякувати вам  за  цю  демонстрацію  підтримки  і прийняття Державного бюджету на 2000 рік.

 

     Ми переконані,   що   наша   конструктивна   співпраця   буде продовжена щодо пакету з  восьми  законопроектів,  які  ви  будете розглядати.  Після  цього  ми  представимо  ще один пакет із 11-15 законопроектів,  які  також  будуть   спрямовані   на   розширення податкової  бази  та  розв'язання соціальних і економічних проблем України.

 

     Спасибі за співпрацю.

 

     ГОЛОВА. Дякую, Вікторе Андрійовичу.

 

     Шановні народні депутати!  Дозвольте від  вашого  імені  дати доручення профільним комітетам, які очолюють Олександр Турчинов та Валерій Альошин разом з іншими комітетами,  що бажатимуть в  цьому взяти активну участь,  попрацювати над тими проектами законів, які ми вчора розглядали, сьогодні намагалися розглянути і зараз будемо продовжувати   розглядати  з  тим,  щоб  прийняти  цілий  ряд  цих законопроектів,  які дадуть змогу розширити податкову базу.  Потім ми  повернемося до проекту Закону про зміни і доповнення до Закону про Державний бюджет України  на  2000  рік  і  визначимо  там  ці додаткові надходження, а також розподілимо їх між регіонами.

 

     Це те,  про що йшлося в окремому протоколі погодження.  Такий протокол,  вважайте,  відбувся. Протокольні доручення дані, термін визначено   -   два   тижні.  У  двотижневий  термін  нам  повинні запропонувати  ці  законопроекти,  і  ми  їх  внесемо  на  розгляд Верховної   Ради.   Контроль  за  виконанням  цього  протокольного доручення буде здійснювати Віктор Володимирович Медведчук - Перший заступник Голови Верховної Ради.

 

     -------------

 

     Розпочинаємо процедуру  прийняття рішень стосовно розглянутих законопроектів.

 

     Проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України  про прибутковий податок з громадян.  Коли ми обговорювали цей законопроект,  вносилась пропозиція прийняти  його  в  першому читанні.

 

     Чи будуть  у депутатів якісь зауваження щодо першого читання? Немає.  Тоді запропонований  проект  ставиться  на  голосування  в першому читанні. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 210.

 

     Рішення не прийнято (Шум у залі).

 

     Увімкніть мікрофон  депутата  Моісеєнка,  він просить слова з процедури.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (виборчий  округ  53,  Донецька  область).  Фракция Коммунистической партии Украины.  Иван Степанович,  я тогда просил слово по процедуре,  чтобы ускорить процесс  принятия  бюджета.  Я думаю,  что надо было бы запросить декларацию господина Митюкова и попросить ее проверить.  И я думаю,  что  тогда  бы  у  нас  сразу появился   целый  ряд  средств  для  пополнения  бюджета.  А  если попросить еще и по остальным членам Кабинета Министров, еще там по отдельным  господам,  то  этот  процесс,  я думаю,  ускорился бы и дефицит было бы легче убрать.

 

     Вы тогда мне слово не дали.  А  сейчас  я  вношу  предложение провести  контроль,  чтобы не голосовали двумя,  тремя карточками, потому что бюджет был принят опять же  с  нарушениями.  А  вы  мне позавчера обещали, что такого больше не будет. Вы тогда говорили о том,  что возьмете "до уваги" эту мою "пропозицію".  Тем более что статья  84  Конституции,  вы  же  понимаете,  никак  не позволяет. Поэтому хотелось бы,  чтобы те,  кто выдает карточки,  в следующий раз выдавали только по предявлению удостоверения.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Шановний  Володимире Миколайовичу,  я те,  що обіцяв, здійснюю.  Я голосую однією карточкою.  Ні другою,  ні третьою.  Я звертаюся і до народних депутатів, щоб вони робили так само.

 

     Ще раз  ставиться  на  голосування проект Закону про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України про прибутковий податок з громадян. Прошу проголосувати в першому читанні. Голосуємо.

 

     "За" - 216.

 

     Не приймається.

 

 

 

 Ще раз?  Так,  на вимогу депутатів ставлю ще раз  на  голосування. Прошу  проголосувати  в  першому  читанні  названий проект закону. Прошу голосувати. Підтримайте.

 

     "За" - 218.

 

     По фракціях висвітіть.  Я поставив втретє на  голосування  на вимогу    фракції   Комуністичної   партії   України,   але   вони проголосували таким чином:  "за" - 0,  "проти" - 1, утримався - 0. Тому я більше не буду ставити. Знімається з розгляду.

 

     -------------

 

     Проект Закону про внесення змін до Закону України про податок на додану вартість.  Пропонується  проголосувати  прийняття  цього проекту  в  першому  читанні.  Прошу  голосувати.  Ми  сьогодні не обговорюємо.

 

     "За" - 155.

 

     Не приймається.

 

     -------------

 

     Проект Закону  про  деякі  заходи  щодо  економії   бюджетних коштів.   Нагадую,   що  обговорення  його  завершено  11  лютого, пропонувалося прийняти в цілому. Прошу проголосувати в цілому.

 

     "За" - 243.

 

     Приймається як закон.

 

     -------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про фіксований  сільськогосподарський  податок.  Під  час  обговорення цього законопроекту в  нас  розійшлися  думки  з  приводу  першого читання. Було внесено дві пропозиції: прийняти в першому читанні і відхилити.

 

 

 

 Тому я ставлю на голосування першу пропозицію:  прийняти в першому читанні. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 131.

 

     Рішення не прийнято. Відхиляється.

 

     -------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до  Закону  України   про споживчу кооперацію. У першому читанні прошу проголосувати.

 

     "За" - 189.

 

     Не приймається.

 

     -------------

 

     Проект Закону про внесення змін до Закону України про податок на додану вартість,  розглянутий 11 лютого, реєстраційний 4006-13. Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 212.

 

     По фракціях висвітіть.  Щось там "Батьківщина" із сусідами... Далі,  далі.  Депутати фракції "Реформи-Конгрес" не чули, напевно, так?

 

     Шановні народні депутати, нагадую: проект Закону про внесення змін до Закону України про  податок  на додану  вартість,  реєстраційний 4006-13.  Зрозуміли?  Голосуємо в першому читанні, а потім доопрацюємо.

 

     "За" - 243.

 

     Приймається.

 

     Вносять пропозицію    проголосувати    в    цілому.     Можна проголосувати  як  закон  у  цілому?  Прошу проголосувати внесений законопроект як Закон про внесення  змін  до  Закону  України  про податок на додану вартість. Прошу голосувати.

 

     "За" - 246.

 

     Приймається.

 

     -------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до деяких законів України (щодо  збільшення  надходжень  до   бюджету   Пенсійного   фонду). Пропонувалося  прийняти  за  основу  в  першому читанні,  а окремі депутати  пропонували  прийняти  як  закон.  Тому   ставиться   на голосування  перша пропозиція - прийняти в першому читанні.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 212.

 

     Я прошу  в  першому  читанні  прийняти.  Депутате   Черненко, хвилинку.  Я  звертаюся  до  депутатів:  слово  надається тільки з мотивів голосування, з процедури... Ми ж не обговорюємо проекту.

 

     Будь ласка, депутате Черненко.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,  Донецька  область).  Спасибо,  Иван  Степанович.   Я   просто предлагаю  проголосовать.  Когда  этот  проект обсуждали,  никаких возражений не было.  Здесь речь идет о том,  что тот, кто получает зарплату  выше,  тот  и  вносит  больше  в Пенсионный фонд.  Когда обсуждали,  никто же практически не выступил против.  Я  предлагаю проголосовать в первом чтении.

 

     ГОЛОВА. Ну, вони ж не хотіли засвітитися.

 

     Борис Олександрович Зайчук. Будь ласка.

 

     ЗАЙЧУК Б.О.,   голова  правління  Пенсійного  фонду  України. Шановні народні депутати! Фракція "Відродження регіонів" поставила питання щодо списку 1. Я нагадаю, список 1 - це ті, які працюють у гарячих цехах  і  на  підземних  роботах.  Там  "підземні  роботи" викреслено.  Це ті, які працюють. А ті, інші, нам обходитимуться в 1,7 мільйона гривень.

 

     Ми погоджуємося зняти список 1,  а залишити список 2,  і далі за текстом. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло?  Прошу  ще раз проголосувати проект Закону про внесення змін  до  деяких  законів  України  (щодо  збільшення надходжень  до бюджету Пенсійного фонду) в першому читанні.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 246.

 

     Приймається.

 

     Можна як   закон   проголосувати?   Без   списку   1.   Прошу проголосувати як закон. Прошу голосувати. Як закон у цілому.

 

     "За" - 252.

 

     Приймається.

 

     -------------

 

     Проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону України про статус народного депутата України (нова редакція).  Пропозиції надходили  прийняти  в  першому читанні за основу.  Не буде інших? Прошу проголосувати проект Закону про  статус  народного  депутата України (нова редакція) в першому читанні. Прошу голосувати.

 

     "За" - 246.

 

     Приймається.

 

     Оскільки було  дуже  багато зауважень і пропозицій депутатів, ми його відправляємо на доопрацювання,  а потім він буде  внесений на  розгляд  Верховної  Ради у другому читанні.  У першому читанні проект прийнято.

 

     -------------

 

     Проект Закону про внесення  змін  до  статті  109  Цивільного процесуального кодексу України (реєстраційний

 3430). Пропонували прийняти в першому читанні. Зауважень майже не було. Прошу проголосувати. Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 233.

 

     Приймається.

 

     У цілому можемо проголосувати як закон?  Ні?  Є зауваження? Є зауваження. У першому читанні прийняли.

 

     -------------

 

     Проект Закону про внесення змін до  статей  172,  173  і  229 Цивільного процесуального кодексу України. Пропонувалося Комітетом з питань правової політики прийняти за основу в  першому  читанні. Прошу проголосувати. У першому читанні.

 

     "За" - 261.

 

     Прийнято.

 

     Депутате Задорожній,  можемо голосувати як закон?  Профільний комітет  просить  народних  депутатів  проголосувати  як  закон  у цілому. Прошу проголосувати. Депутате Лавринович, підтримайте.

 

     "За" - 249.

 

     Приймається.

 

     -------------

 

     Проект Закону  про  виконання базової угоди від 2 квітня 1996 року

 329 між виробничим об'єднанням "Південний машинобудівний завод" і компанією "Sea Launch".  Ми тоді домовилися про те,  що його можна пропонувати для прийняття в першому читанні.

 

     Є зауваження? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 246.

 

     Приймається.

 

     У цілому?   Профільний   комітет   не  заперечує.  На  вимогу депутатів цей законопроект ставиться на голосування  в  цілому  як закон. Прошу голосувати.

 

     "За" - 254.

 

     Приймається.

 

     -------------

 

     Проект Закону  про  внесення доповнення до Закону України про оподаткування прибутку  підприємств  (щодо  морських  та  річкових суден).

 

     Юрію Борисовичу Крук, у вас немає зауважень? Просите прийняти в першому читанні, так?

 

     Прошу проголосувати законопроект у першому читанні.

 

     "За" - 223.

 

     Не приймається (Шум у залі).

 

     Ще раз ставиться на голосування проект  Закону  про  внесення доповнення   до   Закону   України   про   оподаткування  прибутку підприємств (щодо морських і річкових суден)  у  першому  читанні. Прошу голосувати.

 

     "За" - 230.

 

     Приймається в першому читанні.

 

     Валерію Борисовичу,  я  так  зрозумів,  що  комітет заперечує проти прийняття в другому читанні, так? Тобто треба доопрацювати.

 

     -------------

 

     Проект Постанови про надання згоди  на  звільнення  з  посади Савенка  -  голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.  Ви знаєте,  у зв'язку з чим  звільняємо?  Немає  питань? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 252.

 

     Олександр Миколайович   сьогодні  тут  був,  ви  бачили.  Усі документи належним чином оформлені. Рішення прийнято.

 

     -------------

 

     Проект Постанови про обрання голови Комітету  Верховної  Ради України третього скликання з питань науки і освіти. У вас є проект на  руках?  Запитання  будуть?  Депутат  Філіпчук  просить  слова. Увімкніть мікрофон, будь ласка.

 

     ФІЛІПЧУК Г.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань науки і освіти (виборчий округ 203,  Чернівецька  область). Дякую,   Іване   Степановичу.   Незалежно   від   того,   як  буде проголосовано,  я прошу лише одну поправку. Вона буде коректною та з повагою особисто до мене і моєї професійної гідності. Якщо треба

- мене  треба  звільнити,  але  потрібна  мотивація:  звільнити  у зв'язку  з виходом із фракції Народного руху.  Тоді буде зрозуміло моїм виборцям і всім іншим,  що це є мотивація,  аби  не  склалося враження,  що  я  в  канаві  заснув  чи  на  робочому місці,  тому звільнили протягом місяця з посади.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Немає заперечень?  З  таким  доповненням  тексту  про увільнення прошу проголосувати.

 

     "За" - 166.

 

     Олександре Миколайовичу,  він  же  не  заперечував,  а просто уточнив формулювання. Це ж на його прохання.

 

     Із мотивів?  Із процедури? А що ж тут процедура? Ми поставили на  голосування  - бракує голосів.  Просять висвітити по фракціях. Будь ласка. Будемо вважати, що недостатньо підготовлене питання.

 

     Депутат Пустовойтов.  Будь  ласка  (Шум  у  залі).  Вони   не голосують, але беруть участь в обговоренні і зареєстровані.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ 33, Дніпропетровська область). Фракція комуністів. Фактично присутній,  але юридично не зареєстрований. Ви розумієте, коли  починають  приймати  рішення  про  освіту  непрофесіонали  і ставлять очолювати комітет людину,  яка далека від школи, але дуже добре  розуміє  українську мову,  то це ще не значить,  що комітет працюватиме.

 

     Я проти Руху, проти Філіпчука і проти Мовчана. Ради Бога! Але з політичних позицій там,  де є діти, де треба обстоювати інтереси дітей,  - подумайте.  Тому прошу,  щоб такого більше не було і  до освіти ставилися як до того,  що нас вивчило і дітей буде вчити. А ми ставимося, як до якогось верстата.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Просимо комітет врахувати думку народних депутатів.

 

     Оголошується наступний проект...

 

     Депутат Моісеєнко з процедури. Будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Фракция Коммунистической партии Украины. Иван Степанович,  нельзя  так  рассматривать персональные вопросы.  Вот уволили Савенко, никто не выслушал почему. А мы давали согласие на его назначение.

 

     Сейчас другого  коллегу  нашего освобождают непонятно почему. Хорошо еще что хоть дали ему слово сказать.

 

     Это самый обычный вопрос повестки дня,  и он должен проходить в соответствии с Регламентом, то есть: информация, отчет человека, которого освобождают.  Ведь это недавно  назначенный  председатель комитета!

 

     Меня данный  вопрос  очень интересует,  потому что сегодня вы туда сели, а завтра вдруг вас там не будет. Жалко же будет вот так расставаться, не выслушав.

 

     Мне, например,  до  сих пор обидно,  что вы ушли,  ни разу не поприсутствовав на заседании подкомитета,  в  котором  мы  с  вами работали и которым я руководил.

 

     Поэтому, Иван  Степанович,  у  меня  к  вам  большая просьба: давайте введем процедуру в нормальный регламентный ритм,  ибо  так кадровые вопросы решать нельзя.

 

     И последнее.  Хочу еще раз обратить ваше внимание на то,  что тут находится депутат Заец.  Насколько я знаю, две недели назад по телевидению  было  сказано,  что он написал заявление о сложении с себя депутатских  полномочий  в  связи  с  назначением  министром. Давайте мы лучше расмотрим сейчас этот персональный вопрос.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Відповідаю.   Такі  заяви  є,  вони  розглядаються  в Комітеті з питань Регламенту,  депутатської етики  та  організації роботи Верховної Ради і готуються.

 

     Стосовно Олександра Миколайовича Савенка.  Ви бачили,  що він тут був.  У зв'язку з призначенням сказав:  "У мене питань  немає. Прошу вирішити це питання позитивно без мене".  І пішов.  Ну, це ж усе-таки його питання.

 

     ------------

 

     Проект Постанови  про  обрання   перших   заступників   голів комітетів  Верховної  Ради  України  третього скликання та першого заступника голови Спеціальної контрольної комісії  Верховної  Ради України з питань приватизації (Шум у залі).

 

     Ми ж тільки голосуємо сьогодні. Я щойно надавав із процедури. Прошу запропонований проект проголосувати як постанову в цілому.

 

     "За" - 207.

 

     Рішення не приймається (Шум у залі).

 

     Я розумію, що процедура - це важливо, але не можна цілий день вести   засідання  з  питань  процедури.  Я  ж  щойно  надавав  із процедури.

 

     Ще раз  прошу  вислухати  голову  профільного  комітету  щодо запропонованого  проекту  постанови про обрання перших заступників голів комітетів. Будь ласка, Вікторе Семеновичу.

 

     Завершимо розгляд питання, і я надам вам слово.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, Всеукраїнське  об'єднання  "Громада").  Шановні колеги,  дозвольте висловити  думку  комітету  стосовно   даного   питання.   Комітет розглянув  проект  Постанови  про  внесення зміни до Постанови про обрання голів  комітетів  Верховної  Ради  України  чотирнадцятого скликання та голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України  з  питань  приватизації.  Після  обговорення  за   участю керівника   юридичного   управління  Секретаріату  Верховної  Ради Теплюка  комітет  прийняв  рішення  погодитись  із  запропонованим проектом постанови з таким доповненням до пункту 2: після слів "та інвалідів" додати "у зв'язку з ротацією голів комітетів та  голови Спеціальної  контрольної  комісії  Верховної Ради України з питань приватизації". Прошу підтримати проект постанови (Шум у залі).

 

     Никакого заблуждения

 

     ГОЛОВА. З процедури надамо слово  після  завершення  розгляду питання, ви ж знаєте.

 

     З урахуванням доповнення,  яке зробив голова комітету Омеліч, ще раз ставлю на  голосування  проект  постанови  як  постанову  в цілому. Прошу голосувати (Шум у залі).

 

     "За" - 210.

 

     Не приймається.

 

     Депутати вимагають висвітити по фракціях (Шум у залі).

 

     Пропонується провести  пакетне  голосування.  Після  розгляду питання я надам вам слово з процедури.

 

     Депутат Задорожній. Будь ласка.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  у закордонних справах (виборчий округ 217,  м.Київ). Шановні колеги! Я хотів би нагадати всім членам більшості про те,  що це політична домовленість,  погоджена  на останніх засіданнях і проголосована 1 лютого.  Нагадую,  що половина квоти усіх фракцій,  які входять до більшості,  використана за рахунок перших заступників. Нагадую, що ми прийняли  Закон  про  внесення  змін  до  Закону  про  комітети Верховної   Ради   України  минулого  тижня,  і  після  підписання Президентом даний документ набрав чинності.  На підставі названого нового  закону  голосуємо  проект  Постанови  про  обрання  перших заступників голів комітетів.  Просив би фракції  "Батьківщина"  та Народного руху не відступати від домовленостей,  проголосованих ще 1 лютого.

 

     ГОЛОВА. Депутат Костенко. Будь ласка.

 

     КОСТЕНКО Ю.І.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної  безпеки  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, НРУ). Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! Дозвольте пояснити позицію фракції Народного руху України.  Щойно  відбулося голосування   питання,   яке   погодили   на   нараді   керівників депутатських фракцій і груп,  але,  як бачите,  набрало  лише  166 голосів.  І  тому  наша  фракція  вимагає  або зробити перерву для погодження позицій, або надалі ми не будемо брати участі в жодному з голосувань.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Косів.

 

     КОСІВ М.В.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з  питань  культури  і  духовності  (виборчий  округ  116, Львівська область).  Народний рух України.  Шановні колеги народні депутати!  Тоді,  коли визначалася  квота  голів  комітетів,  наші колишні колеги з Народного руху України,  котрі нещодавно створили свою окрему партію "Український  народний  рух",  мали  28  чи  27 депутатів.  Тепер  у них 23 депутати,  в число яких входять ще два міністри.  Отже,  фактично 21.  І вони мають чотири комітети. Чому вони  мають  чотири  комітети,  а  їхні  сусіди  -  два?  Ми за це голосувати не будемо (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Олександр Олександрович Мороз. Будь ласка.

 

     МОРОЗ О.О.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська область).  Шановні депутати!  Шановний Іване Степановичу! Привертаю  увагу  тих,  хто  доповідав це питання.  Нехай депутати Задорожній та Омеліч не дуже добре знають закони,  але  ж  усі  ви добре знаєте,  що закон спочатку повинен набрати чинності, тоді на нього можна посилатися.

 

     Якщо закон прийнятий, але не опублікований, то він відповідно до Конституції ще не набрав чинності.  Тому на нього посилатися ні в якому разі не можна. Це перше.

 

     Друге. Будучи цілком задоволений тим,  що обрані інші  голови комітетів,  хотів би, щоб зрозуміли мої виборці, що я звільнений з посади голови комітету через те,  що не увійшов до більшості. Тоді буде зрозуміло. А так виходить, ніби я не впорався з роботою. Це ж неправда!

 

     ГОЛОВА. Я загалом поділяю думку.  Справді,  для того щоб було зрозуміло, так треба було і пояснити. Адже більшість сформувалася, більшість узяла на себе відповідальність і більшість сформувала... Гадаю, що це цілком справедливо.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Аннєнкова.

 

     АННЄНКОВ Є.І.,  член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та  організації  роботи  Верховної Ради  України  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Уважаемая "більшість"!  Я не удивляюсь,  что  сегодня  Иван Степанович   так   нарушает   Регламент,   за   который   ратовала "більшість". Почему освободили Александра Николаевича за нарушение Регламента? Это первое.

 

     Второе. Омелич  поддерживает  его,  выступает в паре.  Виктор Семенович,  15 февраля этот  вопрос  рассматривался  на  заседании комитета и проект отклонили.  Вы утром 16 февраля собрали комитет, но кворума не было  (еще  раз  подчеркиваю,  не  было).  У  нас  в комитете  18  человек,  а  вы  упорно считаете 17.  Говорите,  что Филенко  не  в  нашем  комитете.  Но  тогда,  извините,  на  каком основании  вы  подписываете  ему табель,  и он получает заработную плату,  если  не  ходит  на   заседания   комитета?   Омелич   уже неоднократно вводил в заблуждение Верховную Раду.  Если Филенко не ходит на работу, то нужно зарплату вычесть с Омелича.

 

     ГОЛОВА. Беру  до  відома  ваше  зауваження  і  прошу   членів Комітету  з  питань Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної Ради відрегулювати стосунки в самому комітеті.

 

     Даю пояснення   Олександру   Олександровичу   Морозу.    Мені підказують,  що сьогодні в газетах опубліковано Закон про внесення змін до Закону про комітети  Верховної  Ради  України.  Отже,  він набрав чинності. Може, ще не встигли прочитати.

 

     Депутат Омеліч хоче пояснити. Будь ласка.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Шановні колеги!  Звертаю вашу увагу на те, що ця постанова  не  про  обрання,  там  ідеться  про  звільнення  голів комітетів,  які  були раніше (це пункт 2).  І виникла дана колізія через те,  що в пункті 2 постанови,  прийнятої 1 лютого,  не  було сказано  про  комітет,  який  очолював Луценко.  Адже після смерті Луценка  приймалася  ще  одна  постанова  про  призначення  нового голови.

 

     Тому якраз   внесена   зміна,  ми  доповнили:  "у  зв'язку  з ротацією",  щоб  у  трудових  книжках  було  записано,  чому  вони звільнені з цих посад.

 

     Вважаю, що немає підстав для того, щоб не голосувати. Питання про обрання - зовсім інше і не стосується  того,  яке  ми  повинні голосувати.

 

     Я прошу всіх підтримати (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Запитань  не  може бути,  бо він не є доповідачем,  а просто відповів на запитання,  які йому були поставлені депутатами у репліці (Шум у залі).

 

     Ми сьогодні питання голосуємо, а не обговорюємо.

 

     Ще раз  ставлю  на  голосування  проект Постанови про обрання перших заступників голів комітетів Верховної Ради України третього скликання  та  першого  заступника  голови Спеціальної контрольної комісії  Верховної  Ради  України  з  питань  приватизації.  Прошу проголосувати як постанову, в цілому.

 

     "За" - 220.

 

     По фракціях висвітіть, будь ласка.

 

     Я не розумію позицію "Батьківщини".  Хто там сьогодні? (Шум у залі).

 

     Давайте розглянемо наступний проект (Шум у залі).

 

     Шановні народні депутати,  ці два проекти і  проект  стосовно голови  Комітету з питань науки і освіти знімаються з голосування. Прошу керівників фракцій погодити на своєму засіданні,  тому що це продовження  політичної  угоди,  яка стосувалась обрання керівного складу комітетів Верховної Ради.  Погодьте  їх  на  Координаційній раді,  а  тоді  внесете  нові  або  аргументуєте  дані  пропозиції Комітету з питань Регламенту,  депутатської етики  та  організації роботи Верховної Ради.

 

     -------------

 

     Проект Постанови   про  обрання  народних  депутатів  України членами Комітету Верховної Ради  України  з  питань  законодавчого забезпечення   правоохоронної   діяльності.   Чи   є  в  депутатів запропонований  проект?  Є.  Ви  бачите  зміни:  замість  Франчука Анатолія Романовича - Франчук Ігор Анатолійович.  Я можу поставити на  голосування?  У  депутата  Біласа  запитання?  Увімкніть  його мікрофон.

 

     БІЛАС І.Г.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  (виборчий округ 120,  Львівська область).  Дякую.  Іване Степановичу, проект постанови,  який ви щойно назвали,  стосується народних  депутатів України,  котрі  висловили  бажання  працювати в Комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

 

     А проект щодо Комітету з  питань  законодавчого  забезпечення правоохоронної діяльності стосується 19 народних депутатів, список яких я замість розданого вручив вам.

 

     ГОЛОВА. Знімаю дане питання з розгляду  як  не  підготовлене. Роблю  зауваження  секретаріату  і  голові комітету:  якщо вносите питання,  то  готуйте  його.  А  ви  просите  надати  слово,   щоб поінформувати  депутатів.  Про  що?  Про  те,  що  не підготовлене питання?

 

     -------------

 

     Закон України про  мисливське  господарство  та  полювання  з пропозиціями  Президента  України.  Пропозиції враховані.  Просять прийняти цей закон. Зрозуміла позиція? Депутат Шевчук.

 

     ШЕВЧУК С.В.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (виборчий округ 23, Волинська область).  Спасибі, Іване Степановичу. Я хотів сказати з процедури питання, яке зараз виникло. Мабуть, пора робити перерву, Іване Степановичу, оскільки непогодженість зростає.

 

     А щодо Закону про мисливське господарство  та  полювання,  то всі депутати за,  і ми це розуміємо. Але, мабуть, доцільно зробити перерву.

 

     ГОЛОВА. Ставити на голосування?

 

     Голосується Закон  України  про  мисливське  господарство  та полювання з пропозиціями Президента. Прошу.

 

     "За" - 189.

 

     Ще раз   поставити?   Висвітити   по  фракціях?  Будь  ласка. Знімається з розгляду.

 

     Надійшла записка:  "Голові Верховної Ради.  Просимо оголосити перерву   для  проведення  міжфракційної  консультації.  Керівники фракції  Народно-демократичної  партії  Карпов,   групи   "Трудова Україна" Шаров і групи "Відродження регіонів" Волков.

 

     Оголошується перерва   на   30   хвилин.  Керівникам  фракцій зібратися на третьому поверсі.

 

      (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВА. Перерва    закінчилася.    Проведено     міжфракційні консультації та переговори. Прошу депутатів зайняти робочі місця.

 

     Слово для інформації про результати переговорів та пропозиції щодо подальшої процедури розгляду запропонованих  для  голосування питань  надається  керівнику фракції Народно- демократичної партії Карпову Олександру Миколайовичу.

 

     КАРПОВ О.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП). Шановні колеги, під час проведення наради керівників фракцій була досягнута домовленість про те,  щоб три проекти постанов  про обрання  голови Комітету Верховної Ради України третього скликання з питань науки і освіти,  про  обрання  перших  заступників  голів комітетів  Верховної  Ради  України  третього скликання та першого заступника  голови  Спеціальної  контрольної  комісії   з   питань приватизації  та  про  внесення  зміни до Постанови Верховної Ради України від  1  лютого  2000  року  про  обрання  голів  комітетів Верховної   Ради   України   чотирнадцятого  скликання  та  голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради  України  з  питань приватизації  відповідно  до  норми  Регламенту  були розглянуті в пакеті (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Він же не  доповідач,  а  інформує  про  переговорний процес.

 

     З процедури увімкніть мікрофон депутата Гмирі.

 

     ГМИРЯ С.П.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ  105, Луганська    область).   Иван   Степанович,   во-первых,   решения проголосованы. И, конечно же, наши коллеги могут опять представить их на новое голосование, но, извините, на следующей сессии.

 

     Во-вторых, сам господин Карпов только что сказал,  что данный вопрос можно рассматривать в пакете.  Я с  этим  не  согласен,  но очень хорошо слово "рассматривать".  Вы сами приняли Регламент, по которому  в  четверг  вопросы   не   рассматриваются,   а   только голосуются, уважаемые коллеги (Оплески).

 

     Вот что я хотел сказать.

 

     ГОЛОВА. Беремо  до  уваги,  що ми сьогодні не розглядаємо,  а тільки голосуємо. Тому для голосування пропонуються ще раз:

 

     проект Постанови про обрання голови Комітету  Верховної  Ради України третього скликання з питань науки і освіти;

 

     проект Постанови   про   обрання   перших  заступників  голів комітетів Верховної Ради України  третього  скликання  та  першого заступника  голови  Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації;

 

     проект Постанови про внесення зміни  до  Постанови  Верховної Ради  України  від  1 лютого 2000 року про обрання голів комітетів Верховної  Ради  України  чотирнадцятого   скликання   та   голови Спеціальної  контрольної  комісії  Верховної Ради України з питань приватизації.

 

     Всі три проекти за пропозицією Погоджувальної ради ставляться на   голосування   в  пакеті.  Прошу  проголосувати  в  цілому  як постанови.

 

     "За" - 213 (Шум у залі).

 

     Прошу висвітити по фракціях.

 

     Слово для репліки надається народному депутату Цибенку.

 

     ЦИБЕНКО П.С.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів (виборчий округ 110, Луганська область).  Спасибі.  Шановні колеги!  Я розумію, що факт відбувся, питання  не проголосоване (тобто воно знято з порядку денного).  І все ж хотів би сказати,  що більшість сьогодні,  увійшовши в  раж, може прийняти які завгодно рішення. Ну, скажімо, про те, щоб сонце завтра сходило на заході.  Але ж воно  все  одно  буде  сходити  в іншому місці. Тому вношу такі пропозиції.

 

     Перша. Надати  можливість  мені  (а  ця можливість виписана в Регламенті) як голові комітету відзвітувати  про  свою  роботу  за попередній період.

 

     Друга. У   проекті   постанови  записано,  що  підставою  для звільнення  людей  є  ротація.  Але  шановні  мої!  Я  розумію:  в постанову можна записати що завгодно,  проте в Кодексі законів про працю немає такої підстави для звільнення людини (в даному разі  я мав на увазі і своїх колег). Тому пропоную включити це питання для обговорення і розгляду на наступний  тиждень  і  потім  вирішувати його.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Толочка.

 

     ТОЛОЧКО П.П., перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  Всеукраїнське  об'єднання  "Громада").  Спасибі. Шановний Іване Степановичу!  Дякую вам за високу  довіру  і  прошу вилучити  мене  із  списку  перших заступників голів комітетів для затвердження у пакеті.

 

     ГОЛОВА. Я приймаю вашу  подяку,  але  дякуйте  тим,  хто  вас включив  до списку,  - керівникам груп і депутатських фракцій.  Це політична угода. Приймається. Ще які зауваження?

 

     Депутат Полюхович. Будь ласка.

 

     ПОЛЮХОВИЧ І.П.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  екологічної  політики,  природокористування та ліквідації наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (виборчий  округ 155,   Рівненська  область).  Дякую.  Іване  Степановичу,  я  дещо здивований  з  приводу  того,  як  ви  надаєте  слово   депутатам. Комуністи  не беруть участі в пленарному засіданні Верховної Ради, хоча і зареєструвалися (це дуже хитра тактика).  І тому надання їм слова тільки для затягування обговорення будь-якого питання вважаю тактичною помилкою ведення пленарного засідання.  Лише  люди,  які беруть  активну участь у голосуванні,  мають право вирішувати долю того чи іншого законопроекту.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Приймаю ваше зауваження, але ще раз повторюю: я надаю слово   депутатам,   які  зареєстровані,  і  просив  би  депутатів голосувати "за",  "проти" чи "утримався".  А якщо депутат не  брав участі в голосуванні, то це його позиція. Тому зауваження приймаю, проте вважаю, що треба знаходити...

 

     Стосовно самовідводу     народного     депутату      Толочка. Задовольняємо,  так?  Ще раз ставлю на голосування даний пакет без прізвища Толочка. Прошу голосувати в цілому.

 

     "За" - 216.

 

     Рішення не  прийнято.  Знімається.  По  фракціях   висвітіть. Готуємо  до  наступного  пленарного  засідання,  на  якому  будемо голосувати (Шум у залі).

 

     -------------

 

     Проект Закону про Державну програму  приватизації.  Ми  вчора обговорили його докладно,  предметно.  Всі промовці відзначали, що це  якісно  новий  документ,  що  він  має  деякі   переваги   над попередніми.  Пропонувалося прийняти його за основу як такий,  над котрим можна працювати.

 

     Тому ставиться    на    голосування    пропозиція    прийняти законопроект  про Державну програму приватизації в першому читанні за основу. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 205.

 

     По фракціях висвітіть, будь ласка.

 

     Вважаю, що немає підстав у депутатів, які сьогодні бойкотують голосування,  якимись  іншими...  Можу  сказати,  що  представники фракції,  яка не голосує,  вчора виступали  і  вносили  пропозиції прийняти даний законопроект у першому читанні.

 

     Будь ласка, ввімкніть мікрофон депутата Шарова.

 

     ШАРОВ І.Ф.,   член   Комітету   Верховної   Ради   України  у закордонних справах  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, НДП). Шановний Іване Степановичу! Шановні народні депутати! Ми наполягаємо на тому,  що приступимо до голосування тільки після того,   як   буде   виконана   політична  угода,  підписана  всіма керівниками фракцій, котрі входять до більшості.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановний Ігоре Федоровичу, ми на вимогу вашої фракції зробили  перерву.  Ви за час перерви погодили це питання.  Ми його двічі ставили на голосування,  але, видно, ви не до кінця погодили його.  Чому ми сьогодні повинні бойкотувати інші питання?  Ми ж ці проекти постанов відклали не як такі,  що знімаються з розгляду, а як  такі,  що  йдуть на погодження.  І проголосуємо їх іншим разом після того, як вони будуть погоджені.

 

     Прошу вас узяти участь у  голосуванні  законопроектів,  котрі вами  ж  учора  обговорювались  і  вносились  пропозиції  (не хочу називати  прізвища  депутатів)  прийняти  їх  у  першому  читанні. Зокрема, голова комітету Костусєв з вашої фракції.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Павловського, будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи  Верховної  Ради  України (виборчий округ 188,  Хмельницька область).  Дякую,  Іване  Степановичу.  Шановні  колеги!  Стосовно проекту  Закону  про  Державну  програму  приватизації  я хотів би звернути увагу  на  те,  що  були  конкретні  пропозиції,  зокрема народного депутата Чукмасова,  і небагато доопрацювання.  Пропоную перенести на повторне перше  читання,  і  ми  зможемо  потім  його прийняти відразу, якщо врахуємо пропозиції, що були.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть,  будь  ласка,  мікрофон голови профільного комітету Костусєва. Вчора виступали всі, хто сьогодні оце

 

     КОСТУСЄВ О.О.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  економічної  політики,  управління народним господарством, власності   та   інвестицій   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий  округ,  виборчий  блок  СПУ  та  СелПУ).  Уважаемый Иван Степанович!  Уважаемые коллеги!  Вчера,  когда я делал содоклад по программе приватизации, то доложил, что комитет не принял решение, потому что голоса разделились. Мы провели письменное голосование в комитете,  и  я хочу,  чтобы вы знали,  что на этот момент у нас 8 депутатов высказались за принятие за основу,  7  -  за  то,  чтобы отклонить,  1  -  отправить  на доработку,  2 воздержались.  Таким образом,  сегодня (и это подтверждено подписями  наших  депутатов) есть решение комитета рекомендовать принять за основу.

 

     Благодарю за внимание.

 

     ГОЛОВА. Депутат Матвєєв. Будь ласка.

 

     МАТВЄЄВ В.Й.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,    власності    та    інвестицій   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Иван Степанович!  К этой ситуации,  которая  сегодня  сложилась в зале,  привело постоянное нарушение Регламента.  Но это еще не самая большая ошибка, которая сейчас совершается.

 

     При рассмотрении  проекта  Закона  о  Государственном бюджете Украины на 2000 год из-за систематического нарушения Регламента, в частности  изза нарушения норм Регламента о порядке предоставления документов народным депутатам, из статьи 74 выпала государственная поддержка судостроения.

 

     Я не  знаю,  по  чьей  вине  это  произошло.  Это уже история определит.  Но я просил бы впредь таких вещей  не  допускать.  Это первое.

 

     Второе. Хотел  бы  сказать  председателю комитета,  в котором состою,  следующее.  Решение комитета  считается  принятым  тогда, когда   за   него   проголосовало  большинство  присутствующих  на заседании комитета.  А здесь получилось,  что все  члены  комитета принимали  участие  в  голосовании,  но всего лишь 8 проголосовали "за".

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Учора  в  обговоренні  проекту   Закону   про Державну програму приватизації брали участь і представники фракції Комуністичної  партії   України.   Подивіться   стенограму,   вони говорили,  що ця програма вже дещо краща,  що вона доопрацьована і над нею потрібно працювати.

 

     Тому я ще раз прошу вас проголосувати проект закону в першому читанні,  щоб  надати  можливість тому ж комітету й іншим бажаючим працювати.  Звертаюся також до групи  "Трудова  Україна".  Ще  раз ставлю  на  голосування.  Прошу  підтримати  в  першому читанні за основу.

 

     "За" - 201.

 

     Висвітіть по фракціях.

 

     Увімкніть, будь  ласка,  мікрофон   Олександра   Миколайовича Бондаря.

 

     БОНДАР О.М.,  голова Фонду державного майна України.  Шановні депутати! Я звертаюся до вас з проханням бути послідовними у своїх рішеннях.  Сьогодні  ви затвердили надходження від приватизації до Державного бюджету в розмірі 2,5  мільярда  гривень.  У  Державній програмі  приватизації виписано механізм отримання цих коштів.  Ми не врахуємо всіх зауважень депутатів,  якщо законопроект  не  буде прийнято в першому читанні.

 

     Далі ми  всі зауваження та пропозиції врахуємо в комітеті,  і вони  будуть  внесені  на  друге  читання.  Інакше  ми  не  можемо доопрацьовувати програму.

 

     Давайте ще раз проголосуємо. Дайте можливість доопрацювати її з усіма зауваженнями, які вчора були висловлені.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ДЕПУТАТ (не представився).  Шановні депутати!  Я не знаю, які там  політичні  суперечності.  Мені  здається,  що  краще  було  б прийняти цю програму приватизації в першому читанні. Ще буде друге читання  і  буде  можливість  висловити  свої політичні погляди чи заблокувати.

 

     Я запропонував би ще раз проголосувати.  Ви  зважте:  ще  два тижні не буде...

 

     ГОЛОВА. Я прошу комуністів проголосувати.

 

     На вимогу  депутатів  слово  надається депутату Яценку.  Будь ласка.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської  катастрофи   (виборчий   округ   66,   Житомирська область).  Іване Степановичу! Я хотів би вам нагадати, що все-таки є  Регламент  Верховної  Ради  України.   Ви   його   систематично порушуєте.  Питання, яке не набрало голосів, знімається з розгляду і може бути внесено тільки на наступній сесії, тобто на шостій.

 

     І друге питання.  Якщо голова комітету не пам'ятає про те, що питання  не  вирішено  позитивно  на  засіданні  комітету,  то хай підрахує голоси.  Навіть профільний комітет не  набрав  необхідної кількості   -  більше  половини  складу  комітету  -  щоб  винести позитивне рішення.  Як же може Верховна Рада України голосувати за це? Не було ж більше половини голосів!

 

     Я підкреслюю: давайте дотримуватися Регламенту. Усе те, що ви приймаєте, - це грубе порушення Регламенту. І давайте не допускати волюнтаризму. Вимагаю дотримуватися Регламенту.

 

     ГОЛОВА. Депутат Чукмасов. Будь ласка.

 

     ЧУКМАСОВ С.О.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,   власності   та  інвестицій  (виборчий  округ  24, Дніпропетровська область).  Уважаемый Иван  Степанович!  Уважаемые коллеги депутаты! Мы уже сегодня работали с Фондом госимущества по моим поправкам.  В принципе,  я свой проект постановления  сегодня снимаю и прошу проголосовать в первом чтении за проект,  внесенный Кабинетом Министров.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Усе з'ясували?  Усе.  Ще раз  ставлю  на  голосування проект   Закону   про   Державну  програму  приватизації  і  прошу проголосувати його за основу в першому читанні.

 

     "За" - 211.

 

     -------------

 

     Проект Закону про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік і внесення змін до окремих законів України  щодо оплати    праці.   Учора   відбувся   повторний   розгляд.   Прошу проголосувати запропонований проект в першому читанні.

 

     "За" - 202.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Висвітіть по фракціях, будь ласка.

 

     Увімкніть мікрофон Олександра Миколайовича Стояна.

 

     СТОЯН О.М.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України  з питань соціальної політики та праці (виборчий округ 18, Вінницька область).  Шановний Іване  Степановичу!  Шановні  колеги народні  депутати!  Учора  було запропоновано два проекти рішення. Перший проект - урядовий, яким передбачено встановити з 1 січня (а тепер  можна  і  пізніше) розмір мінімальної зарплати 90 гривень і фактично вилучити статті 3 та 6 Кодексу законів про  працю,  тобто включити до мінімальної оплати праці надбавки, які є.

 

     Другий проект  внесений  від  Комітету  з  питань  соціальної політики та праці.  У ньому пропонується  або  відхилити  урядовий проект, або встановити розмір мінімальної зарплати 118,3 гривні.

 

     Тому, Іване  Степановичу,  треба  ставити проекти послідовно. Спочатку - урядовий,  яким пропонується  90  гривень,  а  потім  - варіант комітету, яким пропонується встановити розмір 118 гривень. Тільки після цього можна щось вирішувати.

 

     У принципі, Іване Степановичу, враховуючи те, що я сказав, як компромісний варіант можна розглядати варіант про 90 гривень,  але тоді ні в якому разі  не  включати  до  мінімальної  оплати  праці надбавки,  які сьогодні є.  Це зовсім інше. Якщо ж включати до цих 90  гривень  і  надбавки,  то  комітет  категорично  проти  такого рішення.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  проекти  на  голосування  в  результаті їх обговорення. Ми голосували проект, який ми обговорювали вчора. Він не набрав голосів.

 

     Депутат Черняк. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 153, Рівненська область).  Шановні колеги!  Суть проблеми полягає не в законопроектах,  не в їх змісті і не в ставленні до них. Суть проблеми - в маленькій політичній кризі більшості,  без  подолання якої ми не зможемо рухатися далі.

 

     Суть справи  в  тому,  що  є  фракції,  які  не  дотримуються політичних домовленостей.  Так працювати не можна. Якщо домовилися

- давайте будемо дотримуватися.

 

     Є пропозиція зробити перерву на 15 хвилин і домовитися.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Моісеєнко з процедури.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Фракция Коммунистической партии Украины. Иван Степанович!  Я обращаюсь к вам, поэтому прошу меня выслушать. Дело в том,  что мы сейчас являемся свидетелями того, как идет расправа над депутатами  из  так  называемой  "більшості".  Медведчук  дает команду,  у  него  забирают  листки со списком депутатов,  которые голосуют не так,  и заносят Волкову.  Волков анализирует это  все. Далее  Задорожный  разносит.  Это  грубейшее давление на депутата, нарушение его конституционных прав.  Я  уже  не  говорю  обо  всем остальном.

 

     Я прошу, чтобы вы сделали замечание по этому поводу названным депутатам. В случае, если они это не прекратят, поставлю вопрос об удалении их из зала.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Депутати, які підходять до столу президії,  аргументують той чи інший факт (Шум у залі). І їх вислуховує   Перший   заступник   Голови   Верховної  Ради  Віктор Володимирович,  який допомагає вести засідання. Якби чинився такий тиск, про який ви говорите, був би й результат.

 

     Так, це питання знімається (Шум у залі).

 

     -------------

 

     Проект Закону  про  внесення  змін  до статей 19 та 20 Закону України про комітети Верховної Ради України.  Його доповідав Ємець Олександр Іванович. Науково-експертне управління підтримує поданий проект. Тому я прошу проголосувати запропонований проект у першому читанні.

 

     "За" - 196 (Шум у залі). Я прошу заспокоїтися.

 

     -------------

 

     Проект Закону  про  внесення зміни до статті 7 Закону України про державне регулювання імпорту  сільськогосподарської  продукції (щодо  відновлення  вітчизняного  виробництва патоки крохмальної). Учора ми наприкінці засідання всебічно розглянули  цей  проект,  і ініціатори  внесення цього проекту вже дякували нам за розуміння і називали цифри втрат від того,  що ми такого проекту не розглянули раніше. Учора були пропозиції прийняти в цілому. Я ставлю зараз на голосування в першому читанні за основу. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 207 (Шум у залі).

 

     Будь ласка,  дайте можливість депутату Порошенку  висловитися щодо проекту закону про внесення зміни.

 

     ПОРОШЕНКО П.О.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 12,   Вінницька   область).  Шановні  колеги!  Давайте  відрізняти питання,  які мають хоч якесь політичне  забарвлення,  від  питань суто  економічних,  від  яких  уже  сьогодні (не завтра,  не через тиждень,  а  сьогодні)   залежить   отримання   заробітної   плати півмільйона  людей.  Звертаюся до лівої частини залу,  тому що 207 голосів - це голоси правої частини залу.

 

     Я впевнений,  що сьогодні в нас є шанс порозумітися,  давайте його використаємо.  Ми несемо відповідальність перед виборцями. Це не є предметом домовленості,  шановні,  це відповідальність  перед виборцями.  Я  готовий  взяти відповідальність,  щоб це був перший крок до налагодження діалогу і співпраці.

 

     Вчора, коли ми  обговорювали  це  питання,  не  було  жодного зауваження,  заперечення  чи  запитання,  було повне розуміння.  Я прошу повернутися до взаєморозуміння.

 

     Спасибі за увагу.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Бортника.

 

     БОРТНИК В.Ф.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ 189, Хмельницька область). Іване Степановичу! Ми прийняли процедуру, що голосуємо   по   четвергах.   У   нас   накопичилося  дуже  багато законопроектів.  Ми зараз заводимо себе в якийсь  глухий  кут,  по півгодини обговорюємо.  Давайте приймемо одне рішення:  ви ставите це питання на голосування,  якщо воно не набирає  голосів,  ви  за скороченою процедурою надаєте слово двом депутатам, які голосували "проти",  двом, які "за", і автору проекту. А потім переголосуємо. Якщо  в  другому  голосуванні  не  набереться  голосів  -  ви його переносите.

 

     І давайте йти далі. Не треба вмовляти депутатів голосувати по п'ять разів.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати! Внесені зміни до Регламенту щодо голосування в четвер обговорення за скороченою процедурою  не передбачають.

 

     Учора в   нас  була  домовленість  і  з  лівою,  і  з  правою частинами,  тобто  з   усіма   депутатами.   Враховуючи   особливу важливість  цього  питання,  я  прошу  ще раз проголосувати проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України про  державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в цілому.

 

     "За" - 202.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Шановні народні депутати! У зв'язку з тим що вечірнє пленарне засідання розпочалося о 15  годині  (а  зараз  уже  17  година  18 хвилин), час вечірнього засідання ми вичерпали. Пленарне засідання оголошується закритим. Завтра о 10 годині ми продовжимо роботу. До побачення.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку