ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ П'ЯТЕ

 

        З а л  з а с і д а н ь  Н а ц і о н а л ь н о г о

     к о м п л е к с у  "Е к с п о ц е н т р  У к р а ї н и"

                ("У к р а ї н с ь к и й  д і м").

            21 с і ч н я 2000 р о к у. 10 г о д и н а.

 

     Веде засідання заступник Голови Верховної Ради України

 

     МЕДВЕДЧУК В.В.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні   депутати   України!   Шановні представники засобів інформації!  За  даними  письмової  поіменної реєстрації  народних  депутатів України на цей час у залі засідань Верховної Ради України присутні 232 народних депутати, які пройшли письмову реєстрацію.

 

     Прошу сідати, шановні народні депутати. Думаю, що сьогоднішнє засідання Верховної Ради України ввійде  в  історію  суверенної  і незалежної України. Наскільки і як воно ввійде в історію, залежить від усіх нас, від рішень, прийнятих з тих питань, які пропонується сьогодні  розглянути.  Вони підготовлені Координаційною радою,  до якої входять представники  фракцій,  що  увійшли  в  парламентську більшість  і  забезпечили  сьогодні явку народних депутатів саме в цьому залі.

 

     Тому я оголошую,  зважаючи на результати реєстрації,  ранкове засідання Верховної Ради України 21 січня 2000 року відкритим.

 

     Шановні колеги!   На  вчорашньому  засіданні  Верховної  Ради України 20  січня  2000  року  було  виголошено  проект  Постанови Верховної  Ради  України  про  відсторонення від ведення пленарних засідань 20-21 січня  2000  року  Голови  Верховної  Ради  України Ткаченка  та  Першого  заступника  Голови  Верховної  Ради України Мартинюка.  Я зачитаю цю постанову, яка була прийнята в результаті поіменного  голосування і під якою поставлені підписи 238 народних депутатів.

 

     "У зв'язку з грубими та  систематичними  порушеннями  Головою Верховної  Ради  України  Ткаченком  та  Першим заступником Голови Верховної  Ради  України  Мартинюком  Регламенту  Верховної   Ради України   на  підставі  частини  другої  статті  3.8.7  Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Відсторонити від ведення пленарних засідань 20 та 21 січня 2000   року   Голову  Верховної  Ради  Ткаченка  О.М.  та  Першого заступника Голови Верховної Ради України Мартинюка А.І.

 

     2. Відповідно до Регламенту Верховної Ради  України  доручити ведення  пленарних  засідань  Верховної  Ради  України  заступнику Голови Верховної Ради України Медведчуку В.В."

 

     Нагадую, цю постанову було прийнято поіменним голосуванням  - 238 голосами.

 

     Ви пам'ятаєте  події вчорашнього дня.  На засіданні Верховної Ради  в  приміщенні  парламенту  -  вищого  законодавчого   органу відбулося  зіткнення в результаті порушення головуючим Регламенту, зіткнення,  яке могло призвести до застосування фізичної сили. Але мудрість  і  розум  більшості народних депутатів перемогли.  Ми не стали захоплювати трибуну  президії  Верховної  Ради  України,  не стали  вживати  заходів,  які  не  є і не можуть бути притаманними народним  обранцям  незалежної  України,   і   вирішили   провести засідання  в  цьому  приміщенні.  Це  ми  ще будемо обговорювати і приймати з цього приводу відповідну постанову.  Сьогодні  в  цьому залі   зібралась  більшість  обраного  парламенту  Верховної  Ради України, який на сьогодні складається з 445 народних депутатів.

 

     У порядку інформації перед початком  нашого  засідання  також повідомляю,  що в залі Верховної Ради по вулиці Грушевського,  5 о 10 годині було проведено реєстрацію - зареєструвалися 180 народних депутатів.   Були   прийняті  рішення  звернутися  до  керівництва Російської Федерації стосовно подій,  які відбулися  в  парламенті вчора  і  сьогодні,  а  також  до європейських структур.  Я думаю, шановні колеги,  що будь-хто з народних депутатів і  окремі  групи депутатів можуть у відповідності із законом звертатися і вдаватися до тих чи інших дій.

 

     Думаю, все,  що  залежить  від  нас  як  народних  депутатів, виходячи  із  статусу,  який  закріплений  законом,  з  тих прав і обов'язків,  які ми повинні виконувати відповідно  до  Конституції України,   ми   зробимо  все,  що  ми  запланували  відповідно  до Конституції, Регламенту і діючого законодавства.

 

     Шановні колеги!  Вам  роздані  документи,   підготовлені   за пропозицією   і   рішенням  Координаційної  ради,  засідання  якої відбулося вчора.  Підготовлені відповідні документи щодо того, які питання  будуть  сьогодні розглянуті на нашому засіданні Верховної Ради України.

 

     Відповідно до Регламенту оголошую ті питання,  які ми повинні сьогодні  розглянути  на  нашому  засіданні:  проект Постанови про форму та порядок голосування на засіданні Верховної  Ради  України 21  січня  2000  року,  проект  Постанови про утворення тимчасової Лічильної комісії Верховної Ради  України,  проект  Постанови  про затвердження  порядку  денного засідання Верховної Ради України 21 січня 2000 року, проект Постанови про перенесення місця проведення засідання  Верховної  Ради України,  проект Постанови про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України,  проект  Постанови  про відкликання  Голови  Верховної Ради України,  проект Постанови про відкликання Першого  заступника  Голови  Верховної  Ради  України, проект   Постанови   про   утворення  Тимчасової  слідчої  комісії Верховної    Ради    України    з     контролю     і     перевірки фінансовогосподарської   та   організаційної   діяльності   Голови Верховної Ради України,  апарату Верховної  Ради  України,  проект постанови  про затвердження голови Національного банку України,  а також провести у відповідності з Регламентом,  порядком  денним  і чинним  законодавством  закриття  четвертої  сесії  Верховної Ради України.

 

     Шановні колеги!  Я знаю,  що є  пропозиції  стосовно  порядку денного,  але  їх  ми  розглянемо тоді,  коли будемо затверджувати сьогоднішній  порядок  денний.  Як  ви  могли  зрозуміти  з   мого оголошення та матеріалів,  які вам роздані, нам необхідно спочатку визначитися щодо форми і порядку голосування,  зважаючи на те,  що сьогоднішнє  засідання  Верховної  Ради  відбувається  в особливих умовах,  прийняти  проект  Постанови  про   утворення   тимчасової Лічильної  комісії,  а після цього перейти до затвердження порядку денного нашої роботи на 21 січня.

 

     Тому, шановні колеги,  розпочинаємо розгляд проекту Постанови про  форму  та  порядок  голосування  на  засіданні Верховної Ради України 21 січня 2000 року. Слово для доповіді надається народному депутату Гавришу.

 

     ГАВРИШ С.Б.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань паливноенергетичного  комплексу,  ядерної  політики   та   ядерної безпеки (виборчий округ 176,  Харківська область). Шановні колеги! Хочу поздоровити всіх нас,  народних  депутатів  України  і  наших виборців,  з тим, що ми сьогодні зробили цей відповідальний крок в історії  нашої  держави,  започаткувавши  нову  еволюцію  розвитку нашого   парламентаризму.   Ми  дійдемо  до  кінця  і  перетворимо український  парламент  на   справді   європейську   конструктивну інституцію,  здатну не лише приймати потрібні Україні закони,  а й проводити нову демократичну політику на благо нашого народу.

 

     Координаційна рада,  яка працювала  вчора  до  пізньої  ночі, пропонує  на ваш розгляд проект Постанови Верховної Ради про форму та порядок голосування на  засіданні  Верховної  Ради  України  21 січня  2000  року  та  проект Постанови Верховної Ради України про утворення тимчасової Лічильної комісії Верховної Ради України.  Це пов'язано з тим,  що технічні засоби,  які використовуються нами в сесійному залі,  тут використати неможливо. Але ні Конституція, ні Регламент  України  не  визначають  спеціально  форму  голосування народних депутатів,  ми можемо вибрати з вами будь-яку форму,  яку приймемо більшістю голосів.  Таким чином, у зв'язку з неможливістю проведення пленарних засідань у приміщенні Верховної Ради  України і керуючись частиною третьою статті 84 Конституції і статтею 3.6.1 Регламенту України  пропонується  проводити  сьогодні  голосування депутатами  особисто,  тобто  відкрите голосування шляхом підняття руки.

 

     Окрім цього пропонується утворити тимчасову Лічильну комісію, список якої переданий вам,  ви всі його маєте. Пропонуємо включити до складу Лічильної комісії,  яку очолять голова, заступник голови комісії,  секретар,  таких народних депутатів: Альохіна Володимира Ілліча,   Зайця   Володимира   Володимировича,   Іванова    Сергія Анатолійовича, Кафарського Володимира Івановича, Костинюка Богдана Івановича,   Манчуленка   Георгія   Манолійовича,   Осташа   Ігоря Івановича,   Павленка   Сергія   Григоровича,   Пересунька  Сергія Івановича,  Подгорного  Сергія   Петровича   і   Фурдичка   Ореста Івановича.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи  є  запитання  до  доповідача з цього питання? Запитань немає.  Надійшла пропозиція замість  депутата  Пересунька включити   депутата   Горбачова.   Немає   заперечень  у  народних депутатів?  Є пропозиція прийняти даний проект постанови Верховної Ради  України за основу.  Хто за цю пропозицію,  прошу голосувати. Прошу опустити руки.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався? Один утримався.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні колеги!  На цю хвилину зі столів реєстрації  надійшла інформація, що в залі зареєстровано вже 235 народних депутатів.

 

     Шановні колеги!   Є  якісь  зміни  і  доповнення  до  проекту постанови,  прийнятого за основу?  Хто за те,  щоб прийняти  даний проект  постанови  в цілому,  прошу проголосувати.  Прошу опустити руки.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався? Один утримався.

 

     Рішення прийнято.

 

     Таким чином,  я  прошу   Лічильну   комісію   приступити   до підрахунку голосів в ході нашого сьогоднішнього засідання.

 

     Шановні колеги! Народний депутат Гавриш запропонував прийняти проект Постанови про форму та  порядок  голосування  на  засіданні Верховної  Ради  України 21 січня 2000 року,  що необхідно зробити перш ніж перейти до розгляду наступних питань порядку денного.  Ви всі  отримали  цей  проект постанови.  Я його ще раз оголошу і для стенограми,  і для тих народних депутатів,  які не встигли  з  ним ознайомитися.

 

     Проект Постанови  Верховної Ради України про форму та порядок голосування на засіданні Верховної  Ради  України  21  січня  2000 року.

 

     "Верховна Рада України постановляє:

 

     1. У  зв'язку  з неможливістю проведення пленарних засідань у приміщенні Верховної Ради України,  на  підставі  частини  третьої статті 84 Конституції України та статті 3.6.1 Регламенту Верховної Ради України голосування на засіданні Верховної  Ради  України  21 січня 2000 року здійснюється народними депутатами України особисто відкритим голосуванням шляхом підняття руки.

 

     2. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття".

 

     Хто за те, щоб прийняти цей проект постанови за основу?

 

     Хто за?  Прошу  Лічильну  комісію  приступити  до  підрахунку голосів.  Я  прошу  тримати  руку і закликаю народних депутатів до терпіння,  тому що умови роботи будуть складними.  Опустіть  руки, будь ласка.

 

     Хто проти?..  Шановні колеги! Вважаю, народні депутати праві, що рахувати треба всі голоси "за",  щоб ніяких претензій до нас  і наших  рішень  в майбутньому не було.  Тому я ще раз прошу підняти руки тих,  хто за прийняття даного проекту  постанови  за  основу. Лічильну  комісію прошу приступити до підрахунку.  Шановні колеги, проявіть терпіння,  процедури потрібно дотриматися,  щоб всі  наші рішення були правомірними.

 

     Шановні колеги,  надійшла  пропозиція  від Лічильної комісії. Справа в тому,  що вчора на  засіданні  Координаційної  ради  були визначені  місця  розміщення  фракцій  і депутатських груп у цьому залі,  де проводиться  сьогоднішнє  пленарне  засідання.  Лічильна комісія  працює  відповідно  до  цього  розміщення,  члени комісії закріплені за фракціями,  тому  я  просив  би  народних  депутатів зайняти  відведені  їм місця,  для того щоб підрахунок голосів мав оперативний характер і ми нормальними темпами просувалися  вперед, приймаючи  відповідні  рішення  (Шум  у залі).  Спокійно,  шановні колеги. Я ще раз прошу народних депутатів зайняти відведені місця, тому що це ускладнює роботу Лічильної комісії.

 

     Поки триває підрахунок голосів, Михайло Сирота має слово щодо процедури. Будь ласка.

 

     СИРОТА М.Д.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань охорони здоров'я, материнства та дитинства (виборчий округ

 200, Черкаська область).  Шановні  друзі!  Стосовно  процедури  є декілька  пропозицій.  У  парламенті  Великобританії  не голосують підняттям руки.  Там ті,  хто проти чи утримався,  виходять в одні двері, а ті, хто за, - залишаються в залі. Я пропоную для історії, оскільки в нас декілька доленосних питань,  щоб головуючий називав кожну фракцію і по алфавіту: Петренко - за, Сирота - за...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний   колего   Сирота!   Ми  так  ще  більше ускладнимо нашу  роботу,  тому  що  робити  перелік  235  народних депутатів  двічі  з  кожного питання (за основу і в цілому) досить важко. Шановні колеги! Я нагадую, ми голосуємо проект постанови за основу.

 

     Хто проти?  Прошу підняти руки. Один. Лічильна комісія бачить одного? Дякую.

 

     Хто утримався? Немає.

 

     Голово Лічильної комісії, будь ласка, на трибуну.

 

     ЗАЄЦЬ В.В.,    голова    тимчасової     Лічильної     комісії (багатомандатний   загальнодержавний   виборчий  округ,  СДПУ(о)). Шановні  колеги  народні  депутати!  За  результатами   підрахунку голосів,  із 235 присутніх народних депутатів 234 проголосували за прийняття проекту постанови, проти - нуль і один утримався.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Залишайтеся,  будь  ласка,  на  трибуні.  Шановні колеги,  чи є зміни і доповнення до проекту постанови,  прийнятого нами за основу?  Немає.  Є пропозиція поставити  даний  проект  на голосування  в  цілому.  Немає  інших пропозицій?  Хто за те,  щоб прийняти проект постанови в цілому, прошу проголосувати.

 

     Хто за?  Скоро  наша  Лічильна  комісія  здобуде  відповідний досвід, і ми будемо швидше просуватися вперед.

 

     Хто проти,   будь   ласка,  підніміть  руку.  Хто  утримався? Володимире Івановичу, оголосіть результати.

 

     ЗАЄЦЬ В.В.  Шановні  колеги   народні   депутати!   Дозвольте оголосити  результати  голосування,  враховуючи,  що  в залі зараз знаходяться вже 240 народних депутатів,  що виявлено в  результаті підрахунку голосів.

 

     "За" - 239.

 

     "Проти" -1.

 

     Утримались - 0.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким чином, шановні колеги, постанова прийнята.

 

     -----------

 

     Переходимо до   розгляду  наступного  питання.  Розглядається проект  Постанови  про  перенесення  місця  проведення   засідання Верховної   Ради   України.  Слово  надається  народному  депутату Зінченку. Будь ласка.

 

     ЗІНЧЕНКО О.О.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  свободи  слова  та інформації (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, СДПУ(о)). Шановні колеги народні депутати!  З  причин,  які  всім вам відомі,  Координаційною радою прийнято рішення,  згідно з яким ми  організували  роботу  саме  в цьому  приміщенні.  Я  хотів  би,  якщо ви не маєте тексту проекту постанови,  коротко  його  викласти.  "Постанова  Верховної   Ради України  про перенесення місця проведення засідання Верховної Ради України.

 

     У зв'язку  з  численними   грубими   порушеннями   Регламенту Верховної  Ради України - упередженим веденням пленарних засідань, відмовою винесення на голосування проектів постанов Верховної Ради України,  неналежною організацією розгляду питань,  запропонованих народними депутатами України,  не  створенням  рівних  можливостей депутатам   для   участі  в  обговоренні  питань,  незабезпеченням дотримання Регламенту,  порушенням етичних норм поведінки  (пункти

1-3,  6-8 частини першої статті 3.1.3, частини другої статті 3.1.3 Регламенту Верховної Ради України) Головою Верховної Ради  України Ткаченком  О.М.,  ненаданням  ним  всупереч  частині першій статті 3.1.2  Регламенту  Верховної  Ради  України  можливості  виконання функцій головуючого іншим особам,  фізичним перешкоджанням веденню засідань  Верховної  Ради  України   та   технічною   неможливістю проведення  пленарного засідання у будинку по вулиці Грушевського, 5 Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Провести пленарне  засідання  Верховної  Ради  України  21 січня  2000  року у приміщенні Національного комплексу "Експоцентр України" ("Український дім") місто Київ,  вулиця  Хрещатик,  2  та визначити його тимчасово як зал засідань Верховної Ради України.

 

     2. Звернутися  до  Управління  державної охорони України щодо забезпечення режимності приміщення проведення засідання  Верховної Ради України по вулиці Хрещатик, 2.

 

     3. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття".

 

     Координаційною радою проект був прийнятий одноголосно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Чи є запитання до доповідача?

 

     Народний депутат Литвак. Будь ласка.

 

     ЛИТВАК О.М., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань  національної  безпеки  і  оборони  (виборчий  округ  87, Івано-Франківська  область).  Перед  словом "численними",  тому що численність  можна  зробити  за  одну  добу,  треба  додати  слово "систематичними", тобто "систематичними численними порушеннями".

 

     ЗІНЧЕНКО О.О. Погодитися можна, я думаю, редакційно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще  є  запитання?  Будь  ласка.  Народний депутат Сирота.  Почекайте,  давайте за основу приймемо. Чи є запитання до доповідача? Є необхідність обговорювати це питання?

 

     Шановні колеги,   хто   за  те,  щоб  прийняти  даний  проект постанови Верховної Ради України, прошу голосувати. Прошу Лічильну комісію приступити до підрахунку голосів.

 

     Хто проти? Зафіксувала Лічильна комісія?

 

     Хто утримався?

 

     Оголосіть, будь ласка, результати.

 

     ЗІНЧЕНКО О.О.  Одну  перевагу  ми  з  вами маємо - екологічно чистий екран, зелений.

 

     ЗАЄЦЬ В.В.  Шановні колеги!  Дозвольте  оголосити  результати голосування   з  даного  питання.  У  залі  під  час  попереднього голосування було 240 народних депутатів.  У результаті  підрахунку ми не виявили в залі депутата Табачника,  отже, він не брав участі в   голосуванні.   Не   голосував   також   депутат   із   фракції "Батьківщина".

 

     "За" - 237.

 

     "Проти" - 1.

 

     Утримались - 0.

 

     Не голосували - 2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Які є зауваження і доповнення до проекту постанови, прийнятого за основу?

 

     Народний депутат Сирота. Будь ласка.

 

     Шановні колеги!  Є таке прохання.  Справа  в  тому,  що  наше засідання   забезпечено   всіма   технічними   засобами,  ведеться стенограма, але стенограма ведеться від мікрофону.

 

     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги!  Оскільки   прямої   теле-   та радіотрансляції  ми  вже  сьогодні  забезпечити  не зможемо,  то я просив би доповнити це рішення дорученням Державній  радіокомпанії та  Державній  телекомпанії  дати півгодинний випуск,  висвітливши наше сьогоднішнє засідання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане   Михайле,   повторіть    вашу    пропозицію доповідачу.

 

     СИРОТА М.Д.  Викласти  пункт  3  в такій редакції:  "Доручити Держтелерадіо   забезпечити   спеціальний   випуск,    присвячений сьогоднішньому засіданню Верховної Ради України".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка. Погоджуєтесь?

 

     ЗІНЧЕНКО О.О.  Я думаю, що тут редакція потребує деяких змін. Не  Держтелерадіо,   а   окремо   Національна   радіокомпанія   та Національна телекомпанія України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Відредагуйте.

 

     ЗІНЧЕНКО О.О. Зараз ми відредагуємо і внесемо на розгляд.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще  є  зміни,  доповнення  і пропозиції до даного проекту постанови?

 

     Народний депутат Асадчев.  Будь ласка,  до мікрофону. Шановні колеги, стенограма.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ, НРУ). Шановні друзі! Я не проголосував за тому, що мені здається,  що ця преамбула є просто безглуздою.  Тут написано таке: ми образилися на Ткаченка, він нас трошки образив, і тому ми пішли засідати сюди. У преамбулі повинно бути написано: "у зв'язку з  порушеннями,  які технічно унеможливлюють проведення пленарного засідання у стінах Верховної Ради", і все.

 

     Ось що треба.  А ви написали там якийсь вінегрет. Думаєте, що коли  ви  там  дуже багато написали,  що він нас образив,  то воно гарно виглядає? У преамбулі повинно бути написано, що ми зібралися тут  через  те,  що технічно не можемо провести засідання у стінах парламенту,  і не більше. Саме тому ми перенесли засідання сюди, а не тому, що нас образив Ткаченко.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Є ще зміни,  доповнення?  Немає. Шановні колеги,  мені здається, що зауваження є слушними, зараз це буде  враховано.  Тому я ставлю на голосування пропозицію прийняти проект постанови Верховної Ради в цілому з  доповненнями  народних депутатів Сироти і Асадчева.

 

     Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.

 

     Хто проти, шановні колеги?

 

     Хто утримався?

 

     Будь ласка,  голово  Лічильної комісії,  повідомте результати голосування.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Результати голосування з даного питання такі.

 

     "За" - 238.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утримались - 0.

 

     Не голосували - 2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Таким  чином,  шановні  колеги,   рішення прийнято. Сідайте, будь ласка, Олександре Олексійовичу.

 

     ------------

 

     Шановні колеги!  Переходимо  до  наступного  питання  порядку денного.  Розглядається проект Постанови про затвердження  порядку денного  засідання  Верховної  Ради  України  21  січня 2000 року. Шановні колеги!  Ви отримали даний проект  постанови,  всі  з  ним ознайомилися,  тому  я  ставлю  на голосування пропозицію прийняти даний проект постанови за основу,  а пропозиції  і  доповнення  ми розглянемо  під  час  підготовки і голосування проекту постанови в цілому. Чи є запитання щодо порядку денного?

 

     Народний депутат Суслов.  Будь  ласка.  Я  пропоную  народним депутатам готуватися,  якщо є запитання або пропозиції - підходьте одразу до мікрофону.

 

     СУСЛОВ В.І.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Уважаемые  народные  депутаты!  Считаю абсолютно неуместным шестой вопрос об утверждении председателя  Национального  банка  Украины. Надо  четко  понимать,  что  сегодня  решаются важные политические вопросы.  Потом  не  должно  возникать  ни  малейших  сомнений   в легитимности  утвержденного председателя Национального банка.  И я считаю, что этот шестой вопрос здесь рассматриваться не должен. Он должен быть перенесен на нормальное пленарное заседание Верховного Совета.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  народний депутате Суслов. Шановні колеги! Є пропозиції всетаки прийняти проект постанови за основу,  тому що всі ці пропозиції ми можемо голосувати,  але вже вносити  поправки до того документа, який буде прийнято за основу. Немає заперечень?

 

     Хто за   те,   щоб   прийняти   даний  проект  Постанови  про затвердження порядку денного засідання Верховної Ради  України  21 січня  2000  року  за основу,  прошу голосувати.  Лічильну комісію прошу приступити до підрахунку голосів.

 

     Хто проти, шановні колеги?

 

     Хто утримався?

 

     ЗАЄЦЬ В.В.  Шановні колеги!  Результати голосування з  даного питання.

 

     "За" - 231.

 

     "Проти" - 2.

 

     Утрималися - 5.

 

     Не голосували - 2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  шановні колеги.  Які є зміни і доповнення до прийнятого за основу проекту постанови? Будь ласка.

 

     ШИШКІН В.І., заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань правової реформи (виборчий округ 133,  Одеська область). Шановні  колеги!  Шановний   Вікторе   Володимировичу!   Вчора   в парламенті   відбулося  попереднє  обговорення  законопроекту  про внесення змін до Конституції  щодо  депутатської  недоторканності, внесеного   народними  депутатами  Єрмаком  і  Омельченком.  Тобто процедура в цій частині відбулася,  але не  відбулося  голосування щодо направлення постанови про попереднє обговорення цього проекту і щодо звернення за висновком  до  Конституційного  Суду  стосовно цього  законопроекту.  Я  вважаю,  що  нам необхідно передбачити в порядку денному голосування проекту постанови  щодо  звернення  до Конституційного  Суду  з  приводу  цього  законопроекту,  оскільки подальший його розгляд  можливий  лише  після  отримання  висновку Конституційного Суду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка ваша конкретна пропозиція?

 

     ШИШКІН В.І.  Пропоную  внести  до порядку денного обговорення проекту  постанови  щодо  направлення  цього   законопроекту   для висновку  Конституційного  Суду  і  попереднього  схвалення  цього законопроекту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Якщо будуть надходити пропозиції, то для того, щоб ми діяли в межах і у відповідності з Регламентом, я одразу ставитиму їх на голосування.

 

     Надійшла пропозиція   народного   депутата   Шишкіна.   Прошу визначитися  щодо пропозиції внести до порядку денного питання про направлення проекту постанови Верховної Ради України про  висновок Конституційного  Суду  щодо внесення змін до статті 80 Конституції України.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Шановні  колеги!  Це  питання  обговорювалося вчора  о 17 годині,  коли засідання так званої Верховної Ради було нелегітимним - у залі було 130  чоловік.  Ми  участі  в  цьому  не брали,  документи на руки не отримували,  як ми можемо сьогодні це обговорювати?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Отримували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Довідка відповідно до Регламенту. Ми  не можемо говорити про легітимність чи нелегітимність засідань Верховної  Ради.  Ми  можемо   говорити   про   легітимність   або нелегітимність   рішень,  прийнятих  Верховною  Радою  України.  Я інформую,  що на вчорашньому засіданні це питання  дійсно  було  в порядку  денному,  воно розглянуто і внесено до порядку денного на сьогодні. Переді мною протокол і порядок денний засідання - проект Закону  про  внесення  змін  до Конституції України щодо обмеження правового інституту недоторканності Президента, народних депутатів України  та  суддів  України  (голосування).  Але те питання,  яке порушує народний депутат Шишкін,  має зовсім іншу правову  основу. Ідеться про те,  що для того, щоб прийняти це питання про внесення змін на одній сесії і продовжити цю  роботу  на  наступній  сесії, треба  зробити  подання  до  Конституційного  Суду  для  отримання відповідних висновків.  Тому ми повинні визначитися, чи вносимо до порядку  денного  нашої  роботи питання,  порушене і запропоноване народним депутатом Шишкіним. Прошу визначитися.

 

     Хто за, прошу голосувати.

 

     Хто проти, шановні народні депутати?

 

     Хто утримався?

 

     Будь ласка,  Володимире Володимировичу,  оголосіть результати голосування пропозиції народного депутата Шишкіна.

 

     ЗАЄЦЬ В.В.  Шановні  колеги!  Дозвольте  оголосити результати голосування.  У порядку інформації:  в залі зареєструвався ще один народний  депутат - Сергій Анатолійович Терьохін.  Отже,  всього в залі 241 народний депутат. Результати голосування такі.

 

     "За" - 226.

 

     "Проти" - 5.

 

     Утрималися - 10.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні колеги! Перед тим як надати слово для  внесення пропозиції щодо порядку денного наступному народному депутату, з процедури просить слова народний депутат Карпов.

 

     КАРПОВ О.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП).  Шановні  колеги!  Враховуючи,  що наше засідання історичне, пропоную прийняти  історичне  рішення  по  процедурі  голосування. Пропозиція,  на мій погляд,  близька до конструктивної.  Кількість людей  у  залі  відома,   голосуємо   "за",   голосуємо   "проти", "утрималися", і від'ємним голосуванням проблема вирішується.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо є заперечення - навіть не обговорювати цього питання.  Діємо  у  відповідності  з   Регламентом   і   прийнятою постановою.

 

     Народний депутат Бойко. Будь ласка.

 

     БОЙКО Б.Ф.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань промислової політики (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НРУ).  Шановні колеги! Ми сьогодні зібралися для того, щоб прийняти   конкретне   рішення   відповідно   до    сьогоднішнього історичного   моменту.   Я   прошу  самообмежитися  у  висловленні пропозицій.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Дуже слушна пропозиція. Думаю, що в нас буде ще час продовжувати історичний рух вперед, у тому числі і через наші законодавчі акти.

 

     Увімкніть мікрофон 2, будь ласка. Депутат Коліушко.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України     з    питань    правової    реформи    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НДП).  Шановні  колеги!   Моя пропозиція  вже  врахована,  тому я одну тільки репліку.  Пропоную все-таки прислухатися до пропозиції Сироти щодо  голосування,  але провести так:  лише п'ять результативних голосувань по остаточному прийняттю тих документів,  які  є.  Це  всього  п'ять  голосувань, подивіться порядок денний, а решту голосувати так, як ми і робили. І тоді ніхто вже ні під що  не  підкопається,  якщо  ми  проведемо п'ять поіменних голосувань остаточно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колего Коліушко, але є заперечення в залі, тому давайте наберемося терпіння  і  доведемо  наше  засідання  до логічного кінця.

 

     Мікрофон 2, будь ласка. Депутат Червоній.

 

     ЧЕРВОНІЙ В.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою    злочинністю    і    корупцією    (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Фракція  Руху.  Шановні народні  депутати!  Я  пропоную від фракції Руху внести до порядку денного відразу після пунктів 3 і 4 п'ятим пунктом вибори Голови і Першого заступника Голови Верховної Ради України.

 

     Аргументація. Ви  знаєте  про сумний досвід спікеріади.  Якщо вже доля об'єднала нас у більшість,  то ми повинні своїм виборцям, українському народові показати, що ми працюємо швидко й ефективно, на результат.  З цією метою, щоб прискорити отримання результату і не відтягувати обрання Голови і Першого заступника,  не переносити це обрання,  а точніше консультації щодо обрання, в інші кабінети, окрім  стін  Верховної  Ради  України,  народний  депутат  України Віталій Шевченко від нашої фракції вніс учора,  сьогодні вам  його роздано, проект Постанови про внесення змін та доповнень до статей 4.3.2 і 4.3.6 Регламенту Верховної Ради України.  Якщо ми приймемо ці зміни, то зможемо здійснити вибори голосуванням у пакеті.

 

     Таким чином, ми перекреслимо практику спікеріади, обставини і новий Регламент змусять нас домовитися  шляхом  компромісу,  а  не обману, даруйте на слові.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Шановні   колеги!   Надійшла  пропозиція народного депутата Червонія внести до порядку денного нашої роботи питання про вибори Голови Верховної Ради і Першого заступника.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Не можна цього робити.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилинку,  шановні  колеги.  Давайте  вести  себе толерантно по  відношенню  до  своїх  колег  і  висловлювати  свою позицію лише голосуванням.

 

     Хто за  пропозицію  внести  до  порядку  денного  питання про вибори  Голови  Верховної  Ради  і   Першого   заступника,   прошу проголосувати.

 

     Шановні колеги,   "за"   -   32   голоси.   Ставити  "проти", "утримався"?

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон 1. Депутат Танюк.

 

     ТАНЮК Л.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань культури і духовності (виборчий округ 166, Тернопільська область). Шановний пане  головуючий!  Шановні  депутати!  Справді,  сьогодні історичне  засідання  і  нам  дуже  важливо  визначитися,  хто  ми сьогодні в цій залі. У тій залі залишилися ліві, вони залишилися у Верховній  Раді,  до  якої  не  хотів  прийти  Президент і скласти присягу, бо там висять старі символи радянської влади. Я думаю, що було б гідним нашим вчинком, якби ми сьогодні дали відповідь на ті 54  тисячі  листів,  які  одержав  Комітет  з  питань  культури  і духовності  та  інші  організації,  з  вимогою  зняти ці символи з Верховної Ради.  Мені здається,  що це одразу визначило б  нас  як певну  політичну  структуру.  Тому  підготовлено  проект Постанови Верховної Ради про встановлення державної символіки на фасадах і в приміщенні Верховної Ради України.

 

     Я його зачитаю: "Верховна Рада України постановляє:

 

     Відповідно до  статті  20  Конституції  України встановити на фасадах і в приміщенні Верховної  Ради  України  державні  символи України".

 

     Я дуже  просив  би  вас  підтримати.  Це питання не таке,  що завтра воно візьметься,  ми створюємо певний  кошторис.  Я  тільки історичну довідку надам, що такий кошторис був складений Президією Верховної Ради під час головування Плюща.  Було  рішення  Президії про встановлення цих символів, потім ліва більшість загальмувала і це не було зроблено.

 

     Дуже прошу вас підтримати цю пропозицію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  колего Танюк.  Ставлю  цю  пропозицію  на голосування.

 

     Хто за   те,  щоб  внести  до  порядку  денного  питання  про встановлення  державної  символіки  на  фасадах  і  в   приміщенні Верховної Ради, прошу голосувати.

 

     Нагадую, в залі зареєстрований 241 народний депутат.

 

     Хто проти, шановні колеги?

 

     Хто утримався?

 

     Будь ласка, оголосіть результати голосування такі.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Результати голосування такі.

 

     "За" - 228.

 

     "Проти" - 9.

 

     Утрималися - 4 (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Але  ми  ще  тільки  внесли  це питання до порядку денного.  Шановні колеги,  ми самі назвали наше засідання  історичним,  тож давайте діяти так,  щоб не було ніяких розмов, навіть серед тих, хто зібрався в цьому залі, про порушення прав народних депутатів. Тому наберемося терпіння і вислухаємо всі пропозиції.  А як ми будемо їх розглядати,  побачимо. Якщо ми щось не встигнемо, то перенесемо розгляд цих питань на наступну сесію.

 

     Будь ласка, другий мікрофон. Народний депутат Терьохін.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 214, м.Київ). Дякую. Шановні народні депутати! Я хотів би звернути вашу увагу на необхідність усе-таки  залишити  цей  пункт  порядку денного і провести голосування по кандидатурі голови Національного банку. До вашого відома, пропозиція пана Суслова збігається з його позицією  взагалі,  тому  що  він голосував взагалі проти розгляду цього питання в комітеті.

 

     І ще маленька ремарочка.  Я розумію,  що  в  нашому  комітеті всього троє членів СДПУ(о).  Але у нас є голова комітету, який має представляти це питання,  -  Альошин  Валерій  Борисович.  Тому  я просив  би,  щоб  це  питання представляв голова Комітету з питань фінансів і банківської діяльності.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний народний депутате Терьохін! Немає ніяких заперечень.  Якщо  голова комітету є в залі,  він має першочергове право представляти те питання,  яке було предметом розгляду  цього комітету. Навіть не треба ставити на голосування.

 

     Мікрофон 1. Народний депутат Пухкал.

 

     ПУХКАЛ О.Г., заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах і зв'язках з СНД (виборчий округ

 209, Чернігівська   область).   Дякую.   Фракція   "Батьківщина". Шановний  Вікторе  Володимировичу!  Шановні  колеги!  Оскільки  до порядку  денного,  який  ми  зараз  обговорюємо,  внесено  третє і четверте  питання,  пов'язані  з  відкликанням  з   посад   Голови Верховної   Ради   України  і  його  Першого  заступника,  фракція "Батьківщина" пропонує внести до порядку денного  перед  розглядом цих  питань  розгляд загальних принципів кадрових змін у Верховній Раді  України.  Такі  принципи  підготовлені  робочою  групою   за дорученням Координаційної ради.  Ми готові їх розмножити і роздати всім учасникам цього історичного засідання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.   Ставлю   пропозицію   нашого    колеги народного  депутата  Пухкала  на  голосування  - внести до порядку денного питання про затвердження  принципів  обрання  і  висунення кандидатур на керівні посади у Верховній Раді України. Я правильно виклав?

 

     Будь ласка, хто за цю пропозицію, прошу визначитися.

 

     Хто проти?

 

     Хвилинку. Шановні колеги! Голова Лічильної комісії повідомив, що  "за"  проголосували  58  народних  депутатів.  Є  необхідність ставити "проти", "утримався"? Немає.

 

     Надійшла пропозиція  підвести  риску   під   пропозиціями   і доповненнями до порядку денного Верховної Ради України.

 

     Наполягає народний   депутат   Білас.   Останній   виступ,  і підводимо риску. Будь ласка.

 

     БІЛАС І.Г.,  заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань  законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ

 120, Львівська область).  Пане головуючий,  дякую. Вельмишановний пане головуючий!  Шановні колеги народні  депутати  України!  Хочу звернутися  до вас від імені 12 народних депутатів - представників фракції Український народний рух.  Ми сьогодні  справді  проводимо історичне   засідання   і  даємо  початок  творенню  національного українського парламенту.  І жоден з вас,  звичайно,  не буде проти того, щоб ми поверталися до національної самоідентифікації.

 

     Ми пропонуємо   внести   до   порядку   денного  питання  про відновлення наших традицій. Цим шляхом ідуть усі народи світу. Всі ви  бачили,  як  прекрасно здійснюється почесна варта національних парламентів у Великобританії,  Франції,  Данії,  в інших  державах світу.  Ми  пропонуємо  внести до порядку денного проект постанови про  заснування  почесної  козацької  варти.  Цей  проект   подано головуючому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Надійшла пропозиція нашого колеги народного  депутата  Біласа  внести  до  порядку  денного  розгляд проекту  Постанови  Верховної Ради України про утворення козацької варти  охорони  будівель  та  приміщень  Верховної  Ради  України, Адміністрації Президента України.

 

     Ця пропозиція ставиться на голосування.

 

     Шановні колеги! За повідомленням голови Лічильної комісії, за цю пропозицію проголосував 71  народний  депутат.  Є  необхідність ставити на голосування? Ні. Дякую.

 

     Надійшла пропозиція  підвести  риску  перед  внесенням змін і доповнень до порядку денного нашої роботи сьогодні, 21 січня.

 

     Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати.

 

     Хто проти?

 

     Утримався?

 

     Оголосіть результати.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Шановні народні депутати, результати голосування з цього питання:

 

     "За" - 238.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утримались - 0.

 

     Не голосували - 2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким  чином,  рішення прийнято.  Шановні колеги! Надійшла пропозиція від народного депутата Суслова.  Він наполягає на вилученні питання про призначення голови Національного банку. Є необхідність  ставити  на  голосування?  Народний  депутат  Суслов заявляє,  що  підтверджує  свою пропозицію про вилучення з порядку денного питання про призначення голови Національного банку.

 

     Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати.

 

     "За" голосують   двоє   депутатів.   Є   необхідність    далі голосувати? Немає.

 

     Таким чином,  шановні  колеги,  дозвольте  мені  поставити на голосування  в  цілому  порядок  денний  з  пропозиціями  народних депутатів  Шишкіна  і  Танюка,  які  набрали  необхідну  кількість голосів,  тобто більшість  від  конституційного  складу  Верховної Ради. Прошу голосувати.

 

     Хто за?

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     Оголосіть, будь ласка, результати.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Результати голосування з цього питання:

 

     "За" - 236.

 

     "Проти" - 2.

 

     Утримався - 1.

 

     Не голосували - 2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким  чином,  рішення  про  затвердження порядку денного прийнято.

 

     Шановні колеги!  Переходимо до розгляду питань,  внесених  до порядку денного.

 

     -------------

 

     Розглядається перше   питання   порядку   денного   -  проект Постанови про внесення змін до Регламенту Верховної Ради  України. Доповідач  -  Карпов  Олександр  Миколайович.  Прошу  на  трибуну. Скільки вам часу потрібно, Олександре Миколайовичу?

 

     КАРПОВ О.М.  Одну хвилину. Проект Постанови про внесення змін до  Регламенту  Верховної  Ради  України  вам  розданий,  ви  мали можливість  з  ним   ознайомитися.   Хочу   повідомити,   що   він відпрацьований в такому режимі,  який давав би можливість вирішити всі ті насамперед організаційні питання,  які перед нами стоять, в повній  відповідності  з  нормами  Конституції.  Відповідні статті виписані або вилучені. Оце і все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання до доповідача? Запитань до доповідача немає. Чи є необхідність обговорювати це питання?

 

     КАРПОВ О.М.   Вікторе  Володимировичу,  я  хочу  сказати,  що Комітет з питань Регламенту  своєчасно  розглянув  цей  проект  на своєму засіданні. Тобто і ця процедурна норма витримана.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон 4. Народний депутат Червоній.

 

     ЧЕРВОНІЙ В.М. Прошу передати слово авторові проекту постанови

- народному депутату Віталію Шевченку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.,  секретар Комітету Верховної  Ради  України  з питань    свободи    слова    та    інформації    (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Ні,  тут  справді  була постанова,  але я її прошу розглядати, як доповнення до основи, за яку ми проголосуємо.  Щоб вдруге не брати слова,  хочу сказати, що йдеться  про те,  що в цьому залі зібралися люди,  які не шукають, так би мовити, порозуміння. Порозуміння вже знайдено, якщо ми тут. Ми  маємо  ставити  перед собою одну мету - вихід на результативне рішення.

 

     Ми маємо досвід спікеріади  і  розуміємо,  наскільки  важливо вийти  на  правильні  вибори  керівництва.  Тому пропонується таке доповнення до  Регламенту.  Статтю  4.3.6  пропонується  доповнити пунктом  2  в  такій  редакції:  "Вибори Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України можуть  проводитися  одночасно  з  виборами  Голови Верховної Ради України,  якщо до початку чи під час розгляду  цього  питання  між усіма  депутатськими  групами,  фракціями Верховної Ради досягнуто домовленості про вибори цих посадових  осіб  на  безальтернативній основі.  У цьому разі Верховна Рада приймає процедурне рішення про голосування щодо  кандидатур  на  ці  посади.  Рішення  вважається прийнятим, якщо його підтримали не менше трьох четвертин присутніх на  пленарному  засіданні  народних  депутатів  України".  Чому  є необхідність прийняття цього рішення? Тому що у чинному Регламенті передбачена норма,  що заступників пропонує Голова Верховної  Ради України, якого ми ще не матимемо.

 

     КАРПОВ О.М.  Ця  норма  вилучена з Регламенту в тій редакції, яку вам запропоновано.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф. Те, що вона вилучена, на мій погляд, не вирішує проблеми. Я пропоную все-таки зробити універсальне доповнення, яке не породить проблем під час виборів. Норма абсолютно демократична, ніхто,  мабуть, не поставить це під сумнів. Я прошу підтримати, це допоможе нам вирішити дуже складне питання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Я ще раз повторюю: є запитання до доповідача?

 

     Мікрофон 4. Народний депутат Богословська.

 

     БОГОСЛОВСЬКА І.Г.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і  банківської  діяльності  (виборчий  округ  169, Харківська область).  Вопрос такой. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста,  какая мотивация или аргументация была для  пункта  6, для исключения нормы,  предусматривающей выдвижение кандидатуры на должность Председателя Верховного Совета на альтернативной основе? Тобто  зараз  у  Регламенті передбачено,  що кандидатури на посаду Голови Верховної Ради висуваються  на  альтернативній  основі.  Цю частину   2   статті   4.3.2   вилучено  проектом  постанови.  Яка аргументація  була  при  прийнятті   такого   рішення   чи   такої пропозиції?

 

     КАРПОВ О.М.    Це    питання    розглядалося   на   засіданні Координаційної ради і ми домовилися про  те,  що  протягом  усього наступного  тижня Координаційна рада буде працювати і до наступної сесії підготує пакет для голосування кандидатур на посади  Голови, заступників  та інші керівні посади.  Можливо,  ми з цього приводу можемо прийняти інше рішення, але логіка Координаційної ради якраз була такою - вийти на пакетне голосування, на погоджений варіант.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Чи є ще запитання?

 

     Шановні колеги!    Ставиться   на   голосування   за   основу запропонований проект Постанови про внесення  змін  до  Регламенту Верховної Ради України. Нагадую, що вчора прийняття цієї постанови відбулося в поіменному  режимі  у  спосіб  проставлення  особистих підписів.  Але  сьогодні,  зважаючи на те,  що у нас не було вчора можливості  поставити  на  голосування,  ми  проводимо  відповідне затвердження і голосування.

 

     Хто за те, щоб прийняти проект за основу? Прошу голосувати.

 

     Хто проти?

 

     Оголосіть, будь ласка, результати. До уваги, шановні колеги.

 

     ЗАЄЦЬ В.В.    Шановні   народні   депутати!   Дозвольте   вас поінформувати,  що  нещодавно  зареєструвався  ще  один   народний депутат  -  Омеліч.  Маємо  загальну  цифру 242 народних депутати. Результати голосування попереднього питання такі.

 

     "За" - 239.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утримався - 1.

 

     Не голосували - 2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Які  є  зміни  і  доповнення  до проекту  Постанови про внесення змін до Регламенту,  прийнятого за основу?

 

     Мікрофон 2. Народний депутат Філенко. Будь ласка.

 

     ФІЛЕНКО В.П.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП). Шановний Вікторе Володимировичу! Шановні народні депутати! Я вийшов підтримати  пропозицію  народного  депутата  Шевченка.  Мої аргументи такі.

 

     Звертаю вашу  увагу на наявність в його проекті слова "може". Це слово не є категоричним,  і це  дає  нам  підставу  погодитися. Тобто  можна  голосувати  пакетом.  Це перша обставина.  Але друга обставина принциповіша, на мою думку.

 

     Хочу звернути вашу увагу,  що  кількість  голосів,  які  є  в більшості,  сягають 240-245,  максимум 250 народних депутатів.  Ми об'єктивно змушені будемо приймати практично  всі  рішення,  а  не тільки це, рішенням, близьким до консенсусу. Підкреслюю: рішенням, близьким до консенсусу.  Тобто якщо не будуть  враховані  інтереси будь-якої з фракцій,  то рішення практично не пройде. Думаю, що цю процедуру ми будемо  повторювати  багато  разів,  але  надзвичайно принципово   важливо,   щоб   ми  її  врахували  під  час  обрання керівництва Верховної Ради.

 

     Тому я   прошу    народних    депутатів    України,    членів парламентської  більшості,  які  тут засідають,  підтримати проект народного депутата Віталія Шевченка.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваша думка, Олександре Миколайовичу.

 

     КАРПОВ О.М.  Шановні колеги!  Немає  заперечень  проти  самої постановки питання,  з цим можна погодитися, за винятком одного. У кінці абзацу там  є:  "рішення  вважається  прийнятим,  якщо  його підтримали   не   менше  трьох  чвертей  депутатів,  присутніх  на пленарному засіданні Верховної Ради".  Це неконституційна норма. Є стаття 91 Конституції. Зняти це - і можна

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф. Погоджуюся.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Шевченко погоджується.

 

     КАРПОВ О.М.   А  нумерацію  я  потім  подивлюся  і  правильно розставлю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон 1, будь ласка. Народний депутат Турчинов щодо пропозиції, запропонованої народним депутатом Шевченком.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України  з  питань  бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий   округ,   Всеукраїнське  об'єднання  "Громада")  Шановні колеги!  Для нас є принциповою ця позиція,  нам треба  звикати  до пакету.  Більшість  сформована,  але  більшість  - не 300 голосів, більшість - десь 235-240 голосів.  Тому треба звикати до  пакетних голосувань.  І  це  принципова  позиція,  на  якій  наполягає наша фракція.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Ставлю на голосування пропозицію про  включення  в  проект  Постанови,  прийнятий  за  основу,  про внесення змін до Регламенту пропозиції,  запропонованої у  вигляді окремого   проекту   постанови  народним  депутатом  Шевченком,  з вилученням тих слів, з якими він погодився.

 

     Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     Будь ласка, результати.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Результати голосування:

 

     "За" - 237.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утримались - 3.

 

     Не голосували - 2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення  щодо  цієї  пропозиції  прийнято.   Будь ласка, Олександре Миколайовичу.

 

     КАРПОВ О.М.  Шановні колеги! Тут є ще одна редакційна правка. Йдеться  про  те,  що  в  проекті  постанови,  який   запропонував Шевченко,  є такі слова: "між усіма депутатськими групами". Усіма. Ви розумієте? Ідеться ж про депутатські групи більшості.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю,  зрозуміло.  Народний  депутат  Шевченко погоджується? Так.

 

     Народний депутат Ємець. Будь ласка. Увімкніть мікрофон 2.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань будівництва,     транспорту     і     зв'язку     (багатомандатний загальнодержавний    виборчий   округ,   НДП).   Цю   норму,   яка запропонована,  дуже  важко  формалізувати  і  виконати.  Тому  це робиться  за  політичною  процедурою.  Її не потрібно записувати в Регламенті. Тим більше, що у фракціях не така жорстка структура, і дуже  важко  зрозуміти,  як буде навіть формуватися представництво від фракції.  Тому є пропозиція це вилучити. А просто - політично. Це буде само собою зрозуміло. Якщо у нас буде пакетне голосування, то  ми  нікуди  не  дінемося,  будемо  змушені  погодити  це   між фракціями.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилинку. Народний депутат Шевченко погоджується? Погоджується.

 

     Шановні колеги, які ще є зміни і доповнення?

 

     Мікрофон 2. Народний депутат Черновецький. Будь ласка.

 

     ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.,  член Комітету Верховної  Ради  України  з питань  фінансів  і  банківської  діяльності  (виборчий округ 219, м.Київ).  Уважаемые народные депутаты! Хочу обратить ваше внимание на  одно  очень  серьезное  обстоятельство и решить эту проблему с постановлением. Дело в том, что мы сегодня действительно собрались на  историческое  собрание и устраняем произвол,  который мог себе позволить Председатель Верховного Совета,  не ставя на голосование те или иные вопросы.

 

     Но, с  другой  стороны,  у нас есть одна проблема.  Мы должны сегодня поломать традицию собираться где-то,  кроме как  в  стенах Верховного Совета,  потому что это вообще грозит Верховному Совету новыми потрясениями.  То есть если мы сегодня все проблемы решили, в следующий раз такое повториться уже не может.  Но мы должны были бы дополнить постановление словами "в стенах  Верховного  Совета", потому  что это может дестабилизировать обстановку.  И можно будет собрать еще одно такое собрание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Олександре Миколайовичу, будь ласка.

 

     КАРПОВ О.М.  Шановні колеги!  Пропозиція в принциповому плані слушна,  але  разом  з тим передбачити можливість розвитку подій в різноваріантному режимі дуже важко.  І якщо ми цю проблему  будемо вирішувати  таким чином,  то ви розумієте,  що ми заганяємо себе в глухий кут,  з якого вийти інколи неможливо.  Це вимушений  захід, він  разовий.  Ми  не  збираємося  його повторювати постійно.  Але обставини можуть складатися певним чином,  і я так  думаю,  ми  не повинні заганяти себе в жорсткі рамки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Дякую.

 

     Увімкніть, будь ласка, мікрофон 4. Народний депутат Ємець.

 

     Шановні колеги, це регламентна норма. Більше того, ви бачили, що  ми  прийняли  Постанову  про  перенесення   місця   проведення засідання. Це питання вирішується щоразу окремо.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.  Під  час  розгляду проекту Конституції це питання уважно вивчалося,  як і досвід інших країн.  Не  буду  повторювати аргументацію,   але   не  можна  записувати  таку  норму.  Якщо  є необхідність, я можу навести цілий ряд аргументів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Увімкніть мікрофон

 2. Депутат Беспалий.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань правової  реформи  (багатомандатний   загальнодержавний   виборчий округ, НДП). Олександре Миколайовичу! Пункт 2 запропонованого вами проекту постанови фактично говорить, що всі рішення ми зобов'язані приймати виключно у четвер.  Якщо ми зараз за це проголосуємо,  то рішення,  прийняті  сьогодні,  тобто  у  п'ятницю,  вже   є   дещо сумнівними.  Тому я пропоную,  і це принципово, відреагувати таким чином.

 

     Враховуючи, що  є  розгляд  у  другому  читанні,  у  третьому читанні,  є  оперативні  постанови,  є  постанови  про призначення суддів,  залишити  тут  голосування  щодо  такого   роду   питань, законопроектів  у  першому  читанні,  а також стосовно ратифікації міжнародних договорів та угод.  І все.  І крім того  доповнити  ще таким  реченням:  "Верховна  Рада  може  прийняти  щодо цього інше рішення".  Це буде означати,  що у п'ятницю,  наприклад, ми можемо просто приймати в порядку,  визначеному Регламентом, інші рішення. Інакше ми відрізаємо собі шлях до  відступу,  ми  можемо  створити проблему на рівному місці.

 

     Дякую.

 

     КАРПОВ О.М.  Шановні  колеги!  Я б не заперечував,  по-перше, проти слів  "як  правило",  а  по-друге,  вами  було  сказано,  що Верховна Рада з цього приводу може приймати й інші рішення.  З цим можна погодитися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, мікрофон 2. Народний депутат Мовчан.

 

     МОВЧАН П.М.,  член  Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних   справах  і  зв'язках  з  СНД  (виборчий  округ  152, Рівненська область).  Шановні колеги!  Я вас прошу, залиште всі ці редакційні  моменти.  У  нас  є  дуже  суттєві питання,  які треба терміново розглянути.  Тож я прошу більше з такими ініціативами не виходити.   А   вас,  Вікторе  Володимировичу,  прошу  ставити  на голосування ті пункти, які залишилися.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Є ще  пропозиції?  Немає.  Можна ставити на голосування цей проект постанови в цілому з пропозицією народного депутата Шевченка,  яка була  проголосована?  Ставлю  на голосування пропозицію про затвердження в цілому проекту Постанови Верховної Ради України про внесення змін до  Регламенту  Верховної Ради України з урахуванням пропозицій народного депутата Шевченка.

 

     Хто за,  прошу  голосувати.  Тимчасову Лічильну комісію прошу приступити до підрахунку голосів.

 

     КАРПОВ О.М. І Беспалого теж.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І народного депутата Беспалого.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     Будь ласка, оголосіть результати.

 

     ЗАЄЦЬ В.В.  Шановні народні депутати!  Результати голосування такі:

 

     "За" - 239.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утримались - 0.

 

     Не голосували - 3.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким   чином,   Постанова   Верховної  Ради  про внесення змін до Регламенту  Верховної  Ради  України  прийнята  в цілому.

 

     -------------

 

     Шановні колеги!  Переходимо  до  наступного  питання  порядку денного.

 

     Олександре Олександровичу, ви щось хотіли?

 

     МОРОЗ О.О.,  голова Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська область). Звичайно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Олександровичу,  якщо ви зареєстровані в  цьому  залі,  відповідно  до  Регламенту  я  можу  поставити на голосування питання про надання вам слова.

 

     МОРОЗ О.О. Вікторе Володимировичу, відповідно до Регламенту я зареєструвався  у  сесійному  залі.  Я  звертаюся до вас,  до всіх присутніх

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть, будь ласка, мікрофон 2.

 

     Ми переходимо до розгляду другого питання порядку  денного  - проекту  Постанови  про відкликання Голови Верховної Ради України. Слово для доповіді надається народному депутату Удовенку.

 

     МОРОЗ О.О.   Я   прошу   поставити   на   голосування...    Я зареєстрований як народний депутат. Чому...

 

 

 

     УДОВЕНКО Г.Й.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні народні  депутати!  Сьогодні  можна  говорити,  що   фактично   ми закладаємо початок нової ери в українському парламентаризмі. Можна було  б  на  початку  п'ятої  сесії  проголосити  21  січня   Днем українського  парламентаризму.  Символічно,  що  сьогоднішня подія відбувається  напередодні  проголошення   незалежної   Української народної  республіки  22 січня 1918 року і проголошення Акта злуки Української народної  республіки  із  Західноукраїнською  народною республікою 22 січня 1919 року.

 

     Шановний пане головуючий! Шановні колеги! Одинадцять фракцій, які утворили  більшість  у  парламенті,  вносять  на  ваш  розгляд пропозицію  про  відкликання  Ткаченка  Олександра  Миколайовича з посади Голови Верховної Ради України та Мартинюка Адама  Івановича з  посади  Першого  заступника  Голови  Верховної  Ради  України у зв'язку  з  їхньою  незадовільною  роботою  на  цих  посадах.   Ці пропозиції  зафіксовано у відповідних проектах постанов,  внесених народними депутатами (реєстраційні номери 4318 і 4319).

 

     У чому саме одинадцять фракцій вбачають незадовільну  роботу? Насамперед  у  поглибленні  конфлікту  між Головою Верховної Ради, його  Першим  заступником  і  виконавчою  владою  та   Президентом України.  Політизація  діяльності  Верховної  Ради,  яку  фактично заохочував її Голова,  відсутність чіткої програми  пріоритетів  у розгляді законопроектів, спрямованість лівої частини парламенту на ухвалення популістських  законопроектів  (а  цьому  сприяв  Голова Верховної  Ради)  - все це призвело до значного падіння авторитету Верховної Ради серед виборців та всього українського  народу.  Про це прекрасно знає кожен з нас, хто зустрічався з виборцями.

 

     Ці питання  можна  було  б не ставити,  якби Голова Верховної Ради та його Перший  заступник  були  об'єктивними,  рахувалися  з думкою   більшості  депутатів,  жорстко  дотримувалися  Регламенту Верховної  Ради  України,  правил  парламентської   процедури   та Конституції України.

 

     Однак Олександр Ткаченко та Адам Мартинюк,  на жаль, поводять себе діаметрально протилежним чином:  постійно  демонструють  свою політичну  упередженість,  волюнтаризм,  а  подекуди і відсутність елементарного такту та етики. Нездатність керівництва організувати ефективну   роботу   парламенту   та  належним  чином  забезпечити діяльність народних депутатів є незаперечним фактом.

 

     Відповідно до норм Основного Закону держави Голова  Верховної Ради  України  представляє  Верховну  Раду  у  зносинах  з  іншими органами державної влади України та органами влади  інших  держав. Процеси налагодження нормальної співпраці парламенту з Президентом та урядом,  за висловом Олександра Ткаченка,  означають (я цитую): "догоджати  Президентові  та  уряду"  і  оцінюються  ним як (знову цитую):  "дискредитація парламенту з Банкової".  Чи  можна  більше дискредитувати  парламент  і  Українську  державу  ніж так,  як це робить Голова Верховної Ради, виступаючи від імені держави?

 

     Наведу цитати з  офіційних  виступів  Олександра  Ткаченка  в Російській  Федерації  та Білорусі,  які викликають відчуття болю, приниження і сорому.  Цитую:  "Усі ми в рамках  Радянського  Союзу жили   краще,  спокійніше.  На  шляху  від  крейсера  "Аврора"  до Біловезької Пущі наші народи  планомірно  піднімалися  до  вершини прогресу.   Ми  щиро  раді  тому,  що  хоча  Білорусі  приходиться непросто, вам усе-таки вистачило мудрості оговтатися, прислухатися до голосу розуму. Саме тому древко знамена Істини, що похитнулось, швидко підхопили  надійні  руки  президента,  парламенту  і  уряду Республіки  Білорусь.  Ось  чому  ми з неослабною увагою та надією слідкуємо за зміцненням союзу Білорусі і Росії".

 

     Це проголошується в той час,  коли президент Білорусі  "здає" свою  державу  в лоно імперії,  у білоруській столиці немає жодної білоруської школи, переслідуються інакомислячі, а число політичних в'язнів наближається до рівня брежнєвськосусловської епохи.

 

     Наступний вислів  скоріше  нагадує часи "холодної війни" 50-х років  минулого  століття,  ніж   новітню   історію   позаблокової незалежної  Української держави.  Цитую:  "Останні події в Європі, ситуація навколо Югославії,  фактична  агресія  блоку  НАТО  проти суверенної   держави   все  більше  підводять  нас  до  думки  про необхідність мати державам - членам СНД свою оборонну  доктрину  і єдиний оборонний союз".

 

     Голова Верховної  Ради  активно виступає за входження України до Союзу слов'янських держав - нового наддержавного утворення,  що втягнуло б Україну назад в імперське ярмо.

 

     Вершиною антидержавної  політики  Олександра  Ткаченка  стало проведення у стінах українського парламенту 10  червня  1999  року так  званої  міжпарламентської  конференції,  а по суті - конгресу лівих сил Росії, Білорусі та України. Проведення за розпорядженням Олександра  Ткаченка  цього  заходу в сесійній залі Верховної Ради України стало оскверненням місця проголошення історичного Акта про державну  незалежність  України.  Наприкінці своєї доповіді на цій конференції Голова Верховної Ради сказав (цитую):  "Випливає такий висновок  -  економічний  потенціал  України  може  реалізуватися, тільки спираючись на економічну могутність Росії і Білорусі.  Союз Росії  і Білорусі - перша ластівка,  що вказує шлях до відродження наших  держав".  Перший  заступник  Голови  Верховної  Ради   Адам Мартинюк  в унісон з Головою парламенту висловлював жаль з приводу того,  що  Радянський  Союз   розпався,   що   здобуття   Україною незалежності  набуло  тільки негативних ознак,  і гаряче підтримав об'єднання трьох слов'янських держав (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увага, шановні депутати!

 

     УДОВЕНКО Г.Й.  Я ще хотів зупинитися  на  організації  роботи Верховної Ради.  Ми досі не розглянули винятково важливі питання і саме Голова Верховної Ради гальмував розгляд Верховною  Радою  цих питань.  Зокрема,  це проекти Цивільного і Кримінального кодексів. Ми живемо ще за Цивільним  кодексом  уже  неіснуючої  держави.  Це проекти Бюджетного і Податкового кодексів тощо.

 

     Ви поспішаєте  звільнити  Голову  Верховної  Ради?  Тоді я на цьому завершую свою доповідь,  але те,  що відбувається  -  вчора, позавчора і сьогодні - в парламенті,  свідчить про  Ми пропонували Голові Верховної Ради зустрітися з Координаційною радою одинадцяти фракцій.  Він відмовився і сказав мені:  "Мені немає про що з вами говорити.  Ідіть у зал,  і там я буду з вами говорити".  Але ж він нам не дає слова у Верховній Раді!

 

     Шановні народні   депутати!   Від  імені  одинадцяти  фракцій вноситься пропозиція  звільнити  Голову  Верховної  Ради  Ткаченка Олександра  Миколайовича  від обов'язків Голови Верховної Ради.  Є проект  постанови,  внесений  рядом  народних  депутатів,  я   вже говорив,  він сьогодні розданий вам на руки.  Я не буду зачитувати преамбулу, тільки постановчу частину:

 

     "1. Відкликати  Ткаченка  Олександра  Миколайовича  з  посади Голови Верховної Ради України.

 

     2. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття."

 

     Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання до доповідача?

 

     Шановні колеги!  Прошу оголосити,  щоб народні депутати,  які вийшли з залу, зайшли в зал.

 

     Чи є необхідність обговорювати це питання?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є бажаючі виступити з цього питання?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає! Голосуємо!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Керівники фракцій, будь ласка, запросіть народних депутатів до залу і підготуйтесь до голосування.

 

     Шановні колеги!  Поки  ми  розглядали це питання,  настав час перерви.  Треба ставити на голосування  питання  про  необхідність перерви чи ми працюватимемо без перерви?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Без перерви!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає необхідності ставити на голосування?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні   депутати!   Проект  Постанови Верховної Ради  України  про  відкликання  Голови  Верховної  Ради України,  який доповідав з трибуни депутат Удовенко, складається з двох пунктів:

 

     "1. Відкликати  Ткаченка  Олександра  Миколайовича  з  посади Голови Верховної Ради України.

 

     2. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття".

 

     Хто за те, щоб прийняти цей проект постанови за основу, прошу голосувати.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     ЗАЄЦЬ В.В.  Шановні колеги!  Дозвольте  оголосити  результати голосування з цього питання.

 

     "За" - 238.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утримались - 2.

 

     Не голосували - 2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи  є зміни і доповнення до проекту Постанови про відкликання Голови Верховної Ради України,  прийнятого за  основу? Чи можна ставити на голосування в цілому?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Можна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування даний проект постанови Верховної Ради України, прийнятий за основу, в цілому.

 

     Хто за цю пропозицію,  прошу голосувати. Тимчасовій Лічильній комісії приступити до підрахунку голосів.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     Голово Лічильної  комісії,  оголосіть результати голосування, будь ласка.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Шановні колеги! Результати остаточного голосування з цього питання:

 

     "За" - 239.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утримався - 1.

 

     Не голосували - 2 (Оплески).

 

     ------------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне   питання   порядку   денного  -  проект Постанови про відкликання Першого заступника Голови Верховної Ради України. Доповідає народний депутат Ємець. Будь ласка, на трибуну.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.   Шановні   колеги!  Оскільки  доповідач  Удовенко торкнувся обох питань,  пов'язаних з організацією роботи Верховної Ради,  з порушенням Регламенту, я не буду на цьому зупинятись. Вам роздано  проект  постанови  і   пояснювальну   записку.   І   хоча голосується лише проект постанови, я просто роблю заяву, що автори знімають з  пояснювальної  записки  слова  "здійснює  антидержавну пропаганду"  як недоречні,  які помилково вкралися при колективній роботі над цим документом.  Проект постанови залишається без змін. Зачитувати проект?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Резолютивну частину.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.  Резолютивна  частина:  "1.  Відкликати  Мартинюка Адама Івановича з посади Першого заступника Голови Верховної  Ради України.

 

     2. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття."

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання до доповідача?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  необхідність і бажаючі виступити в обговоренні цього питання?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна ставити на голосування?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Так!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те,  щоб прийняти даний  проект  постанови Верховної Ради України за основу, прошу голосувати.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     ЗАЄЦЬ В.В.  Шановні  колеги!  Результати  голосування з цього питання:

 

     "За" - 239.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утримались - 0.

 

     Не голосували - 3.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є зміни і  доповнення  до  проекту  постанови, прийнятого за основу?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Надійшла  пропозиція  поставити  на голосування в цілому проект Постанови про відкликання Першого заступника  Голови Верховної Ради України.

 

     Хто за  те,  щоб  прийняти  даний  проект постанови в цілому, прошу голосувати.

 

     Хто проти прийняття даного проекту постанови в цілому?

 

     Хто утримався?

 

     Будь ласка,  голово тимчасової Лічильної  комісії,  оголосіть результати.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Результати голосування:

 

     "За" - 239.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утримались - 0.

 

     Не голосують - 3.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення    прийнято.   Даний   проект   постанови прийнятий в цілому.

 

     -----------

 

     Будь ласка,  увімкніть мікрофон 1.  Народний депутат Білоус з процедури.

 

     БІЛОУС А.О.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань свободи слова  та  інформації  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий  округ,  НДП).  Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні колеги!  Ми з вами вже розв'язали основні кадрові питання, з чим я себе  і вас поздоровляю.  Але ми як більшість демократична повинні все-таки  поважати  права  меншості,  представники  якої  сьогодні присутні в залі. Ми не повинні уподібнюватися тій хибній практиці, яка вирувала в стінах Верховної Ради,  ми бачили це  ще  вчора.  Я пропоную  стати  вище  і надати слово Олександру Морозу,  який тут присутній.

 

     Прошу поставити цю пропозицію на голосування.  Це  принципове питання,   шановні   колеги,  члени  партій,  які  називають  себе демократичними. Фракція "Батьківщина" наполягає на цьому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!   Надійшла   пропозиція   нашого колеги.  Більше того,  я роз'яснюю положення Регламенту. Я сказав, що для того,  щоб надати слово з того чи іншого питання  народному депутату, він повинен бути зареєстрований. Олександр Олександрович Мороз підійшов до мене і сказав,  що він хоче звернутись із заявою до своїх колег. Відповідно до Регламенту слово народному депутату, не зареєстрованому, для оголошення заяви може бути надано.

 

     Надійшла пропозиція народного  депутата  Білоуса,  і  тому  я повинен поставити її на голосування.

 

     Хто за  те,  щоб  надати  слово народному депутату Морозу для проголошення заяви, прошу визначитись.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     Є голова тимчасової Лічильної комісії,  який  повідомить  про результати.   Давайте   не  будемо  заважати  працювати  Лічильній комісії.

 

     Голово комісії, будь ласка, оголосіть результати голосування.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Результати голосування з цього питання.

 

     "За" - 120.

 

     Згідно з Регламентом потрібно,  щоб "за"  проголосувала  одна третина  від  конституційного  складу,  тобто  150 чоловік.  Таким чином, рішення не прийнято.

 

     МОРОЗ О.О. Це ж процедурне питання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Тлумачення, яке зараз прозвучало, неправильне.  Я пропоную надати слово Олександру Морозу для заяви. Таким чином,  ми продемонструємо нашу демократичність.  Олександре Олександровичу, скільки вам треба часу? П'ять хвилин, будь ласка.

 

     МОРОЗ О.О. Шановні колеги! Я радий побачити вас тут, тим паче що серед вас є багато тих,  кого взагалі рідко доводиться  бачити. Тому  я  сподіваюся  на  те,  що  ви будете так само активно брати участь у засіданнях Верховної Ради, як і сьогодні, прийшовши на це зібрання.

 

     Спочатку хочу сказати: я виступаю не від опозиції, я виступаю від  себе  особисто.  Сьогодні,  очевидно  випадково,   всі   ваші голосування крутяться довкола цифри 239.  Пригадую, як у 1990-1991 роках ми інколи ходили на  засідання  більшості  у  приміщення  на Банковій.  Активну участь тоді брали Бандурка, керівник більшості, Череп.  Вони можуть підтвердити, як це все робилося. Ми ніколи там не ставили питання про зміну якихось норм або конституційних,  або регламентних тощо. Але це деталі.

 

     Це добре,  що ви  зібралися,  що  ви  хочете  організуватися, хочете створити і створюєте більшість. Я дуже хотів би, щоб ви все це зробили:  провели ті голосування,  які ви вже  тут  провели,  у сесійному залі і прийняли ті рішення, які ви вважаєте необхідними. Я  і  мої  прибічники  будуть  вітати  створення  більшості,   яка працюватиме  так,  як  хоче  Президент,  яка  відповідатиме  за ту політику, яка здійснюється в державі. Але при тому я хотів би, щоб ви робили все в межах Регламенту.

 

     От, наприклад,  я  зараз  слухаю  ваші рішення...  Ви провели засідання,  проголосували про звільнення Голови Верховної Ради  не тоді,  коли  це  потрібно  було  робити.  В деталях ви розберетеся пізніше, але це перша юридична зачіпка для будь-кого, хто даватиме оцінку. Але хто даватиме оцінку?

 

     Не будемо  думати  про  те,  що отак воно й залишиться,  як є сьогодні, назавжди. Так не буде, ви самі прекрасно це розумієте. I ви прекрасно розумієте,  що всі рішення,  які ви повинні приймати, взявши на себе відповідальність,  повинні  здійснюватися  в  межах Регламенту, в межах Конституції і в інтересах людей. Я розумію, що мої  міркування  сьогодні   можуть   здатися   вам   некоректними, неприйнятними,   демагогічними   абощо.   Ні.  Це  якраз  сьогодні розпочинається розкол парламенту,  кінець парламентаризму і кінець демократії  в  Україні.  В  тій залі сьогодні сидять люди і ганять тих, хто тут зібрався. Ви зібралися тут і ганите їх...

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Нічого подібного!

 

     МОРОЗ О.О.  Прошу  послухати,  що  я  скажу.  Ви  можете   не погодитись, я з вами не сперечаюсь. Прошу послухати, що я скажу. Я пропоную вам о 16  годині  прийти  до  сесійного  залу  і  всі  ті рішення,  які  ви  тут  поприймали,  прийняти в сесійному залі.  Я переконаний,  що це дасть вам змогу повністю вирішити все  те,  на чому  ви  наполягаєте.  Тому що інакше створиться колізія,  яка не матиме  сьогодні  розвитку.  А  це  призведе  до  конфліктів,   до зіткнень,   бо   ініціатори  такого  розколу  парламенту,  який  є сьогодні,  хочуть  під  уламками  того  парламенту,  демократії  і парламентаризму  поховати  всі  ті  недобрі  справи,  які  були  в попередні періоди.

 

     Повірте, ви сьогодні впишете в  історію  не  кращу  сторінку, якщо будете так робити.  Я ще раз пропоную вам прийти до сесійного залу.  Нам  обов'язково  треба  прийняти  як  закон  поправку   до Конституції, що стосується недоторканності депутатів і Президента. Законом приймати ви не можете  при  неіснуючому  Голові  Верховної Ради...  Ви  ж  тільки що проголосували про звільнення!  Про що ви говорите?  Тому я ще раз прошу вас:  робіть  так,  як  передбачено Регламентом.  I  тоді  ви матимете змогу реалізовувати свої права. Якщо ви цього  не  робитимете,  ви  весь  час  будете  вступати  в конфлікт із законом. Для кого ж тоді ви показуєте приклад?

 

     Я звертаюся  до  вас  не  від опозиції.  Більше того,  там не хотіли,  щоб я сюди їхав.  Я звертаюся до вас від  себе.  Пропоную вам:  подумайте,  зайдіть  у  сесійний  зал  і  працюйте  так,  як визначено вашими повноваженнями.

 

     Спасибі за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні народні депутати!  Відповідно  до Регламенту  я  не  маю  права  і  не  збираюся коментувати виступи народних  депутатів,  але  для  довідки  повідомляю,   що   ніяких юридичних  зачіпок  щодо  неправомірності сьогоднішнього засідання Верховної Ради України немає. Ми діємо у правовому полі відповідно до   Регламенту,   до  внесених  змін  до  Конституції  і  чинного законодавства.  За це несуть відповідальність всі народні депутати і насамперед я як головуючий на сьогоднішньому засіданні.

 

     -----------

 

     Переходимо до    наступного    питання    порядку    денного. Розглядається проект Постанови про  утворення  Тимчасової  слідчої комісії   Верховної   Ради   України   з   контролю   і  перевірки фінансово-господарської  та   організаційної   діяльності   Голови Верховної Ради України,  апарату Верховної Ради України. Слово для виступу надається народному депутату Безсмертному.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   державного   будівництва,   місцевого  самоврядування  та діяльності рад (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, НДП).  Шановний Вікторе Володимировичу!  Шановні народні депутати! Вчора і позавчора ми стали свідками багатьох  розмов  про  те,  що народним депутатам неправильно видавалися ордери на квартири,  про те,  що були порушення у фінансовій  та  господарській  діяльності апарату Верховної Ради, зокрема Управління справами тощо. Для того щоб уникнути  цього  сорому,  свідками  якого  ми  з  вами  стали, Координаційна  рада  запропонувала  проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради  України  з  контролю  і перевірки  фінансово-господарської  та  організаційної  діяльності Голови Верховної Ради України, апарату Верховної Ради України. Вам відомо про те,  що такі комісії згідно з частиною шостою статті 89 Конституції України та глави 8.4 Регламенту Верховної Ради України можуть  утворюватися  Верховною Радою України з питань,  які мають резонансний характер у суспільстві.

 

     Вашій увазі  пропонується  проект  постанови,  пункт  1  якої звучить так:

 

     "Утворити Тимчасову  слідчу  комісію Верховної Ради України з контролю і  перевірки  фінансово-господарської  та  організаційної діяльності Голови Верховної Ради, апарату Верховної Ради України".

 

     У пункті 2 йдеться про затвердження складу тимчасової слідчої комісії.  Склад комісії наведено в додатку до постанови. Прошу вас звернути  увагу  на  те,  що  до  цього  списку включено від групи "Незалежні" -  Пересунька  Сергія  Івановича  і  від  Українського народного руху не Лавринович, а Джоджик.

 

     У пункті  3 говориться про обрання головою Тимчасової слідчої комісії народного депутата Кендзьора.  Ви знаєте,  що  Регламентом передбачено обрання складу комісії,  її голови, завдання комісії і термін її дії.

 

     У пункті 4 говориться про те, що комісія в 10-денний термін  має  поінформувати  Верховну  Раду  про  питання фінансовогосподарської діяльності Верховної Ради України.

 

     Пункт 5: "Ця постанова набирає чинності з моменту прийняття".

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання до доповідача?

 

     Увімкніть мікрофон 1.

 

     Народний депутат Турчинов.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.   Шановні   народні   депутати!   Від   фракції "Батьківщина"  є  пропозиція  обрати головою комісії фахівця з цих питань, наприклад депутата Литвака.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання до доповідача?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Є пропозиція.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте,  приймемо за основу і  будете  вносити пропозиції.

 

     ТУРЧИНОВ О.В.  Шановні колеги!  Голову комісії має затвердити Верховна Рада України, а не комісія.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон 1.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Шановні панове! Від фракції зелених і від себе особисто я вношу пропозицію замінити мене в складі цієї комісії на члена фракції зелених Москвіна Сергія Олександровича, оскільки він є економістом, фахівцем і значно краще впорається з цією роботою.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще які пропозиції щодо складу? Увімкніть мікрофон 3.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Шановні колеги! Я пропоную включити до складу тимчасової слідчої комісії від фракції "Громада" депутата Шишкіна.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще   які   є   зауваження?   Шановні   колеги!  Є необхідність обговорювати цей проект постанови? Немає.

 

     Хто за те,  щоб прийняти даний проект  постанови  за  основу, прошу голосувати.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     Даний проект постанови прийнятий за основу.

 

     Будь ласка, Романе Петровичу.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П. Шановні колеги! На даний момент надійшло дві пропозиції.  Перша  -  замість  слова  "Голова"   записати   слова "колишній   Голова".   Друга   пропозиція  -  щодо  обрання  Олега Михайловича Литвака головою комісії.  Прошу по черзі поставити  їх на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте,  я  не  надав  слова  голові  тимчасової Лічильної комісії для інформації про результати  голосування  щодо прийняття даного проекту постанови за основу.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Результати голосування такі.

 

     "За" - 235.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утримався - 1.

 

     Не голосували - 6.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Романе Петровичу.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Дві  пропозиції.  Перша - у тексті три рази перед словами "Голови Верховної Ради" додати  слово  "колишнього". Прошу поставити на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Надійшла   пропозиція  замінити  голову  комісії. Депутат   Кендзьор   запропонований    відповідно    до    рішення Координаційної  ради.  А  один  з керівників фракції "Батьківщина" запропонував на цю посаду  депутата  Литвака.  Тому  я  ставлю  на голосування.

 

     Хто за  те,  щоб  замінити  голову  комісії?  Ми  прийняли за основу,  тепер йдеться про заміну. Якщо ні, то я ставлю в цілому в тому складі, який запропонований.

 

     Шановні колеги!   Я   ставлю  пропозицію,  яка  надійшла  від народного  депутата  Турчинова.  I  народний  депутат  Литвак,   і народний депутат Кендзьор входять до складу комісії.  Є пропозиція від  фракції  "Батьківщина"  замінити  голову   комісії   депутата Кендзьора на народного депутата Литвака.

 

     Хто за  цю пропозицію,  прошу голосувати.  Тимчасову лічильну комісію прошу приступити до підрахунку голосів.

 

     Я пояснив,  що є рішення Координаційної ради і  є  пропозиція щодо депутата Литвака.  Зрозуміло,  він є професіоналом, фахівцем. Тому пропозиція слушна.  Як  визначиться  зал,  так  і  поступимо. Пропозиція слушна для постановки на голосування.

 

     "За" - 63.

 

     Є необхідність  голосувати проти?  Немає.  Можна поставити це питання на голосування в цілому?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Гошовська. Будь ласка.

 

     ГОШОВСЬКА В.А.,  секретар Комітету Верховної Ради  України  у закордонних справах і зв'язках з СНД (виборчий округ

 178, Харківська  область).  Пропоную  на  посаду  голови  комісії кандидатуру депутата Бандурки.

 

     ГОЛОС ІЗ   ЗАЛУ.   Він   є   членом   комісії   від   фракції Народно-демократичної партії. Координаційна рада шляхом консенсусу висунула кандидатуру...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Надійшов   самовідвід   від   народного  депутата Бандурки.

 

     Я ставлю на голосування в цілому  даний  проект  постанови  з урахуванням  тих  кадрових змін,  які прозвучали в доповненнях.  А саме:  народний  депутат  Москвін   замість   народного   депутата Курикіна,  народний депутат Пересунько, народний депутат Джоджик і народний депутат Шишкін.  У цьому складі я прошу  проголосувати  в цілому.

 

     Хто за, прошу визначитися.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     Будь ласка, оголосіть результати голосування.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Результати голосування:

 

     "За" - 206.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утрималися - 8.

 

     Не голосували - 28.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Нагадую норму Конституції:  для прийняття рішення про створення тимчасової слідчої комісії  необхідно  150  голосів. Тому рішення про створення такої комісії прийнято.

 

     ----------

 

     Шановні колеги!  Переходимо  до  розгляду  наступного питання порядку денного - про  проект  Постанови  про  призначення  голови Національного банку України. Доповідає депутат Альошин.

 

     Я нагадую колегам, що вчора це питання слухалося на засіданні Верховної  Ради,  відбулося  обговорення,  і  на   сьогодні   було заплановано прийняття рішення,  тобто голосування. Запросіть, будь ласка, народних депутатів до залу для участі у голосуванні.

 

     Слово надається  голові  комітету   Альошину.   Будь   ласка, коротко.

 

     АЛЬОШИН В.Б., голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! Я хотів  би  нагадати  про  те,  що  вчора  відбулося  обговорення кандидатури  Володимира  Семеновича  Стельмаха  на  посаду  голови Національного банку України.  Перед тим відбулися його зустрічі  з фракціями  і  розмови  щодо  його бачення діяльності Національного банку в перспективі.  Я  хотів  би  зазначити,  що  Верховна  Рада призначає   голову   Національного   банку   України  за  поданням Президента.  Ми  таке  подання  маємо.  Крім  того,  я  хотів   би поінформувати,   що  дану  кандидатуру  підтримує  Прем'єр-міністр України. І значна частина народних депутатів України, які особисто знають   Володимира   Семеновича   Стельмаха,  є  також  активними прихильниками цієї кандидатури.  Тому на розгляд вноситься  проект Постанови   Верховної  Ради  України  про  призначення  Володимира Семеновича Стельмаха на посаду голови Національного банку  України такого змісту:

 

     "Відповідно до   пункту  18  статті  85  Конституції  України Верховна Рада України постановляє:

 

     Призначити Стельмаха Володимира Семеновича на  посаду  Голови Національного банку України".

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи  є  запитання  до народного депутата Альошина? Запитань немає.  Шановні колеги!  Обговорення  відбулося,  у  залі знаходиться  кандидат  на  цю посаду - виконуючий обов'язки голови Національного банку Володимир Стельмах.  Є запитання до  кандидата на  цю  посаду?  Немає.  Я  можу  ставити  на  голосування  проект постанови, виголошений народним депутатом Альошиним?

 

     Шановні колеги!  Ставиться на  голосування  проект  Постанови Верховної  Ради  України  про  призначення Володимира Стельмаха на посаду голови Національного банку України.

 

     "Відповідно до  пункту  18  статті  85  Конституції   України Верховна Рада України постановляє:

 

     Призначити Стельмаха  Володимира  Семеновича на посаду голови Національного банку України".

 

     Хто за, прошу голосувати.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     Я прошу  голову  тимчасової   Лічильної   комісії   оголосити результати  голосування  щодо  проекту  Постанови  про призначення голови Національного банку України.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Результати голосування наступні.

 

     "За" - 239.

 

     "Проти" - 0.

 

     Утримався - 1.

 

     Не голосували - 2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким чином,  рішення Верховної Ради України  про призначення прийнято. Володимире Семеновичу, я поздоровляю вас від імені Верховної Ради України з призначенням на цю важливу державну посаду  в  Україні.  Бажаю вам успіхів і всього найкращого у вашій роботі.

 

     Володимире Семеновичу,  будь  ласка,  на   трибуну.   Шановні народні   депутати!  Ми  чекаємо  голову  Національного  банку  на трибуні, потім поздоровлення. Фуршет від імені Національного банку відбудеться після закінчення засідання.

 

     СТЕЛЬМАХ В.С.,  голова Національного банку України.  Шановний головуючий!  Шановні народні депутати! Безумовно, я вдячний вам за довіру і підтверджую ті принципи роботи Національного банку, які я вчора виклав.  У професійному плані за вашої підтримки і  допомоги ця  робота,  безумовно,  стане  ще більш ефективною.  Оскільки наш Національний банк - інституція  аполітична,  то  враховуючи  такий інтернаціональний   Я  вважаю,  що це дуже висока довіра не тільки особисто мені,  а саме інституції Національного банку.  Ми  будемо працювати і організовувати роботу Національного банку таким чином, щоб ті важливі  завдання,  передбачені  Конституцією  щодо  роботи Національного  банку,  були  виконані  для  користі справи і слави Вітчизни.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще  раз  поздоровляємо  Володимира  Семеновича  з призначенням.

 

     ----------

 

     Шановні колеги   народні  депутати!  Переходимо  до  розгляду наступного питання порядку денного.  Слухається  проект  Постанови Верховної  Ради  України  про  встановлення державної символіки на фасадах і в приміщеннях Верховної Ради  України.  Слово  надається народному  депутату  Танюку  -  автору проекту постанови,  а потім проголосуємо.

 

     ТАНЮК Л.С.  Я не затримаю на довго вашу увагу, шановні панове депутати,  тільки скажу,  що ми сьогодні виконуємо указ Президента від 1992 року,  який досі не виконаний і бойкотований в Україні. З 25 тисяч пам'ятників Леніна і пам'ятних знаків залишилося сьогодні ще 8 тисяч.  Це дуже важливо,  була постанова  президії  Верховної Ради України про те,  щоб ці символи всетаки зняти. Ви пригадуєте, що вже почався цей  ремонт,  і  тільки  тому,  що  більшість  тоді запротестувала  і  вивела  людей під Верховну Раду,  це рішення не було виконано.

 

     Мені здається,  що ми зробимо зараз  чинно  і  розумно,  якщо підтримаємо   таке   рішення.  Це  означало  б,  що  ми  політично визначилися,  хто  ми  сьогодні  є.  Такі  знаки  є  сьогодні   на президентському  палаці,  Міністерстві  оборони,  немає  тільки на одному приміщенні Верховної  Ради,  яка  сьогодні  звертається  до Росії  за  допомогою.  Я хотів би,  щоб більшість проголосувала це історичне рішення.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання до доповідача?  Народний  депутата Ємець. Будь ласка.

 

     ЄМЕЦЬ О.І. Шановні колеги! У мене не запитання, я підняв руку для репліки.  Я просто хочу нагадати шановним депутатам,  що свого часу Президентом України Кравчуком був виданий і підписаний

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спокійніше! Увага!

 

     ЄМЕЦЬ О.І. Вибачте, якщо сказали, то через шум я не почув.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Є  запитання  до доповідача?  Є необхідність обговорювати цей проект постанови? Можна ставити його на голосування?  Я прошу народних депутатів зайняти свої місця для зручності підрахунку голосів членами тимчасової Лічильної комісії.

 

     Шановні колеги!  Я ставлю  на  голосування  проект  Постанови Верховної  Ради  України  про  встановлення державної символіки на фасадах і в приміщеннях Верховної Ради України за основу.

 

     Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     Будь ласка,  голово тимчасової Лічильної  комісії,  оголосіть результати голосування.

 

     ЗАЄЦЬ В.В.  Шановні  колеги!  Результати  голосування з цього питання:

 

     "За" - 228.

 

     "Проти" - 1.

 

     Утрималися - 6.

 

     Не голосували - 7.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Проект  постанови  прийнято  за основу. Зачитую його текст.

 

     "1. Відповідно до статті 20 Конституції України встановити на фасадах і в приміщенні Верховної  Ради  України  державні  символи України.

 

     2. Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття".

 

     Можна ставити в цілому?

 

     Хто за   цю  постанову  в  даній  редакції  в  цілому,  прошу голосувати.

 

     Хто проти, шановні колеги?

 

     Хто утримався?

 

     Прошу голову   тимчасової   Лічильної    комісії    оголосити результати голосування даного проекту постанови в цілому.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Шановні колеги! Результати наступні.

 

     "За" - 228.

 

     "Проти" - 1.

 

     Утрималися - 0.

 

     Не голосували - 13.

 

     ------------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Прошу сідати, ми продовжуємо нашу роботу. Слухається наступне питання порядку денного (це пропозиція народного  депутата  Шишкіна,  ми  внесли її до порядку денного) - проект  Постанови  про  попереднє  схвалення   законопроекту   про внесення  зміни  до  статті 80 Конституції України (щодо обмеження недоторканності). Доповідає народний депутат Коліушко. Будь ласка.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України     з    питань    правової    реформи    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НДП).  Шановний   головуючий! Шановні  народні  депутати!  Вчора  було  роздано проект Постанови Верховної Ради про попереднє схвалення законопроекту про  внесення змін  до статей 80 та 105 Конституції України.  Справа в тому,  що більшість із вас,  очевидно,  пам'ятають,  як я збирав підписи  за внесення  змін  до  статті  80  Конституції України.  Про що в них ідеться?

 

     У чинній редакції Конституції записано: "Народні депутати  України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності,  затримані чи заарештовані".  Пропонується  продовжити  це  речення фразою:  "до винесення обвинувального вироку  судом".  Це  редакція,  яка  була записана   в  проекті  Конституції,  і  саме  з  ініціативи  лівих депутатів,  саме за підтримки тоді, до речі, Голови Верховної Ради Мороза  ця  зміна  тоді  активно  вносилася  і  була  записана  та редакція,  яка була прийнята, що депутати взагалі є недоторканними ні з якого боку.  Зараз пропонується проголосувати з тим,  щоб ми, як і судді,  були підсудними.  Але без  згоди  Верховної  Ради  до винесення  обвинувального  вироку  судом  народний депутат не може бути  заарештований  чи  затриманий.   В   іншому   разі   можливі різноманітні зловживання, і тоді вже це не депутат.

 

     Справа в  тому,  що  проект  закону,  який  було  включено до порядку денного,  був проголосований ще до того,  як були  зібрані підписи.  І  це  був  не  той проект,  який ми готували і під яким багато з нас підписувалося.  До порядку денного включений  проект, який  подали  депутати Омельченко і Єрмак.  Також було зібрано 150 підписів. Але в тому проекті є друга частина: доповнити статтю 105 частиною  четвертою  в такій редакції:  "Президент України не може бути  без  згоди  двох  третин  народних  депутатів  України   від конституційного   складу  Верховної  Ради  України  затриманий  чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом".

 

     Думаю, що ніхто  з  присутніх  не  може  звинуватити  мене  в надмірній  любові  до Президента,  але з юридичної точки зору дана пропозиція,  на мою думку,  не витримує ніякої критики.  Справа  в тому,  що для Президента виписана процедура імпічменту.  Ми можемо вносити зміни до  процедури  імпічменту,  ми  можемо  пом'якшувати умови,  які  там  закладені,  але я просто не розумію,  як фізично можна притягти Президента до суду,  тим більше за згодою Верховної Ради.

 

     Тому я  пропоную  проголосувати сьогодні проект Постанови про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до  статті  80 Конституції України і направити його до Конституційного Суду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є запитання до доповідача? У мене є запитання. Шановний депутате Коліушко!  Чи не вважаєте ви,  що після слів "до винесення обвинувального вироку судом" треба додати: "яке вступило в законну силу"?  Така пропозиція також вносилася. Ми можемо зараз це  додати  (я  так  само  підтримую це),  а можемо записати,  вже приймаючи саму поправку.

 

     Я думаю, що це треба зробити зараз, якщо ви не заперечуєте.

 

     КОЛІУШКО І.Б.  Якщо  більшість  підтримає,  тоді  я  ще   раз зачитаю, як буде звучати. "Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради  України  затримані  чи  заарештовані  до набрання законної сили обвинувальним вироком суду".

 

     ЄМЕЦЬ О.І.   Шановні  колеги!  Як  правило,  це  будуть  дуже серйозні  злочини.  Думаю,  дуже  рідко  буде  так,   що   депутат притягуватиметься  за  якийсь  дрібний  злочин.  Якщо  він не буде взятий під варту в залі суду,  то протягом 10 днів ми, як правило, його  не  знайдемо.  Тому  світова  практика  така:  як тільки суд оголосив,  що  застосовується,  наприклад,  покарання  у   вигляді позбавлення волі, відразу в залі суду людина береться під варту за рішенням суду.  В усіх інших випадках,  як правило, це буде розшук цієї людини.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Гуцол. Будь ласка.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Фракція "Батьківщина".  Шановні колеги,  друзі!  У принципі,  я  підтримую даний  законопроект.  Але  хто  коли-небудь  вступав  у конфлікт з владою,  хто коли-небудь захищав наших виборців, той знає... Я маю приклад  - події в лікарні 2 міста Києва,  під час яких у депутата можуть забрати посвідчення і не повернути його до сьогодні (як  це сталося зі мною), під час яких депутата можуть побити. Тобто закон потрібний,  але  потрібно  продумати  механізм  захисту  народного депутата, інакше наші виборці не отримають того, що їм потрібно, - захисту. Народні депутати України, які будуть працювати в округах, розглядати заяви, колективні заяви, вступаючи у конфлікт з владою, завжди будуть винні.

 

     Дякую за увагу.

 

     КОЛІУШКО І.Б.  Шановні народні депутати!  Я з  цього  приводу відповім  одним  реченням.  Думаю,  що  ми  повинні довіряти нашій судовій системі.  Ці недоліки,  які на сьогодні є,  саме  від  нас залежать.  Давайте  робити  так,  щоб  ми  довіряли  нашій судовій системі і не ховалися від неї.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є ще запитання?  Є необхідність  обговорювати  це питання? Будь ласка.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ (Не чути).

 

     КОЛІУШКО І.Б.  Щодо першого запитання.  У разі прийняття змін до Конституції дана редакція буде означати,  що народному депутату може  бути пред'явлене обвинувачення і справа може бути передана і заслухана в суді.  Але до винесення вироку або,  як запропоновано, до  набуття  ним  законної  сили  народний  депутат  не  може бути затриманий  чи  заарештований  без  згоди  Верховної  Ради.   Якщо народний депутат буде ухилятися від співпраці з органами слідства, тоді буде звернення до Верховної Ради для надання згоди  на  арешт такого депутата.

 

     Любого народного   депутата   можно   пригласить  в  качестве свидетеля, каким он может быть только до признания его обвиняемым.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Гавриш. Будь ласка.

 

     ГАВРИШ С.Б.  Шановні колеги!  Я думаю, що це питання сьогодні носить  і  правовий,  і  юридичний характер.  Ми маємо максимально скоротити  саму  процедуру  прийняття  цього   рішення,   оскільки визначення  Конституційного  Суду  остаточно  дасть нам можливість відпрацювати текст Конституції.  Але пан Коліушко трохи  випередив мене,  нам  треба  ввести все-таки альтернативу,  продовжуючи ідею Ємця.  Разом  з  тим,  що  депутат   може   бути   затриманий   чи заарештований  лише  після  винесення  обвинувального вироку суду, мова йде про те,  що вже після  цього  не  потрібно  затримання  в судовому залі тощо.  Він може бути допитаний до цього моменту. Але можуть бути такі ситуації,  коли потрібно буде це зробити негайно, тоді має бути альтернатива згоди Верховної Ради. З нього може бути знятий імунітет,  він може бути затриманий,  заарештований, можуть бути   виконані  інші  процесуальні  процедури.  Тому  я  пропоную сьогодні не зосереджуватися  на  філософії  майбутнього  імунітету народного  депутата  України,  а  прийняти  лише,  так  би мовити, попереднє рішення про саму політико-правову процедуру.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Ромовська. Будь ласка.

 

     РОМОВСЬКА З.В., член Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи (виборчий округ 122,  Львівська область). Шановні народні депутати!  Протягом всього свого життя я намагалася бути в дружбі  із  законом,  і поки що не було жодного натяку на те,  щоб притягати  мене  до  кримінальної  відповідальності.  Але  я  хочу запитати  вас,  чи  не  поспішаєте  ви?  Відповідно до Конституції депутатські повноваження припиняються  в  разі  набрання  чинності обвинувальним  вироком  суду.  Обвинувальний  вирок суду може бути навіть за так званим приватним обвинуваченням. Тут треба бути дуже й  дуже  обережним.  Мені  здається,  що ви просто виконуєте чийсь наказ чи чиєсь замовлення і  ставите  самі  себе  у  дуже  складну ситуацію.   Ми   позбавляємо   себе   можливості  виконувати  свої депутатські функції,  ми позбавляємо  себе  можливості  стояти  на захисті   інтересів  громадян,  виконувати  те,  що  нам  належить відповідно до закону.

 

     І ще на одне я хочу  звернути  увагу.  Скажіть,  будь  ласка, скільки   разів   Верховна  Рада  відмовила  у  наданні  згоди  на притягнення до кримінальної відповідальності?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Жодного разу.

 

     РОМОВСЬКА З.В.  Так,  усі ті матеріали,  які перетинали поріг Верховної Ради, були заслухані, і Верховна Рада дала згоду.

 

     Отже, якщо   ми   відмовимося   від  цього,  то  підхід  буде вибірковим.  А що стосується нашої  судової  влади,  то  все-таки, Ігоре Борисовичу, я думаю, що наша судова влада, на жаль, владою в незалежній Українській державі не  стала.  І  я  закликаю  вас  до виваженості  при  прийнятті  цього  рішення,  яке  може бумерангом вдарити по вас.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Увімкніть мікрофон

 4. Народний депутат Богословська.

 

     КОЛІУШКО І.Б. Я перепрошую, можна я скажу з приводу запитань, які прозвучали?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     КОЛІУШКО І.Б.  По-перше,  стосовно судової влади.  Я як  член правового комітету знаю дуже багато прикладів недосконалості нашої судової влади.  Але скажіть, будь ласка, чи хтось із вас  Добре, я не  так  скажу.  Я принаймні ніколи не дозволяв собі на зустрічі з виборцями сказати,  що в нас недосконала  судова  влада,  що  я  - депутат - це стверджую і тому проти обмеження недоторканності.  Ми все-таки депутати, і суспільство вимагає від нас, щоб судова влада була належною.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон 4. Депутат Богословська.

 

     БОГОСЛОВСЬКА І.Г.  Уважаемые  коллеги!  Хотелось бы завершить это  обсуждение.  Может  быть,  сейчас  нас  всех  обединит  одно суждение.  В чем смысл депутатского иммунитета?  Это то,  о чем мы сегодня говорим.  Потому  что  есть  депутатские  привилегии,  это значительно более широкое понятие, чем депутатский иммунитет.

 

     Так вот,   в  чем  смысл  депутатского  иммунитета,  который, кстати,  присутствует практически в 100 процентах стран, у которых есть статус депутата высшего законодательного органа?  Смысл этого статуса состоит в том,  чтобы депутат как политическая фигура имел дополнительный   инструмент  для  своей  защиты.  Именно  в  этом, поскольку главным оружием  депутата  является  слово  и  ему  дана возможность общаться с избирателями, с законодательным органом, не будучи лишенным  свободы  без  согласия  высшего  законодательного органа. Во всем остальном депутат должен быть равен перед законом, как и все граждане страны.

 

     Это наша историческая миссия - сказать  сейчас,  что  депутат равен  перед законом,  как все остальные граждане.  Однако с целью обеспечения  его  деятельности   как   политической   фигуры   нам необходимо  предусмотреть  возможность лишения или ограничения его свободы только по согласованию  с  Верховной  Радой.  А  в  случае вынесения  обвинительного  приговора  и  вступления его в законную силу,  безусловно,  такое согласие не нужно. Я предлагаю закончить сейчас обсуждение и поставить этот вопрос на голосование.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо,  так і зробимо. За пропозицією народного депутата Богословської я прошу колегу Коліушка ще раз сформулювати останню редакцію, яка буде ставитися на голосування.

 

     КОЛІУШКО І.Б.  Редакція,  під  якою  зібрані  підписи  і  яка внесена  сьогодні,  така.  Остання   частина   третя   статті   80 Конституції буде звучати: "Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради  України  затримані  чи  заарештовані  до винесення обвинувального вироку судом".

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Який вступив у законну силу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилиночку, підписи зібрані саме під цим текстом. Я ставлю на голосування.

 

     КОЛІУШКО І.Б. Добре, давайте внесемо зміни зараз. Пропозиція, яка  підтримується більшістю присутніх у залі,  зводиться до того, щоб текст частини третьої статті 80 звучав так:  "Народні депутати України  не можуть бути без згоди Верховної Ради України затримані чи заарештовані до набрання законної  сили  обвинувальним  вироком суду".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилиночку,   увімкніть   мікрофон   3.  Народний депутат Пересунько. Це дуже важливе питання, шановні колеги.

 

     ПЕРЕСУНЬКО С.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   правової   реформи   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ,  СДПУ  (о)).  Шановні  депутати!  У  мене  є  така пропозиція.  У  зв'язку  з  тим  що це питання надто серйозне і що сьогодні ми працюємо останній  день  перед  перервою,  давайте  ми все-таки  підготуємося  до  нього  і  проголосуємо  в перший або в другий день роботи наступної сесії.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ні.

 

     ПЕРЕСУНЬКО С.І.  Мені здається, ми сьогодні поспішаємо. Треба опрацювати дуже серйозно. Я прошу прислухатися до моєї думки.

 

     Спасибі.

 

     КОЛІУШКО І.Б.  Шановні  народні  депутати!  Нагадаю  вам,  що згідно з положеннями Конституції,  для того щоб  внести  зміну  до Конституції,  ми  повинні  на  одній  сесії  проголосувати простою більшістю  попереднє  схвалення  законопроекту,  потім  дочекатися висновків Конституційного Суду і лише на наступній сесії ми можемо проголосувати  цей  законопроект  300  голосами.  Така   процедура визначена Конституцією. Нагадаю ще перед голосуванням, що вчора це питання обговорювалося в тому залі Верховної  Ради  без  нас,  там практично  одноголосно  -  170 голосами - в поіменному режимі було прийнято рішення підтримати це і опублікувати список.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Колего Коліушко!  Я вас повинен поправити:  не  в тому залі Верховної Ради,  а в залі Верховної Ради. А сьогодні зал Верховної Ради тут.

 

     КОЛІУШКО І.Б. Вибачте.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування прийняття даної  редакції за основу.

 

     Давайте ще  послухаємо  Олега Михайловича Литвака.  Увімкніть мікрофон

 1.

 

     ЛИТВАК О.М.  Шановні  колеги!  Це  питання  має дві частини - політичну і процесуальну.  Я звертаюся до колеги  Коліушка.  Ви  в проекті  закону записуєте такі слова:  " не може бути затриманий і заарештований після набрання законної сили  обвинувальним  вироком суду".

 

     КОЛІУШКО І.Б. До набрання.

 

     ЛИТВАК О.М.  Шановні колеги! Коли мова йде про обвинувачення, таке   поняття   як   "затриманий"   відсутнє.   У   статті    106 Кримінально-процесуального  кодексу  чітко  говориться,  хто такий затриманий - той, хто був затриманий на місці події, у кого наявні сліди  злочину,  той,  хто  хотів  своїми  діями  приховати  сліди злочину. Мова йде виключно про арешт.

 

     КОЛІУШКО І.Б.  Я ще  раз  для  довідки  можу  зачитати  чинну редакцію Конституції: "Народні депутати України не можуть бути без згоди  Верховної   Ради   України   притягнені   до   кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Манчуленко, мікрофон 2.

 

     МАНЧУЛЕНКО Г.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   національної   безпеки   і    оборони    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Фракція Народного руху України.  Шановні колеги!  Шановні заслужені правознавці, юристи з науковими ступенями!  У той час,  коли проголошено референдум і до нього  включено  питання  про  депутатську  недоторканність,   тут вправлятися  в  тому,  в  якій  редакції записати,  як на мене,  з політичної точки зору зовсім недоцільно.  Треба ту  редакцію,  під якою  зібрано  підписи,  яку доповів депутат Коліушко,  ставити на голосування і голосувати за основу.  Є  пропозиція  головуючого  - Віктора Медведчука.  Якщо ми її підтримуємо - голосуємо в цілому і відправляємо до Конституційного Суду для  висновку.  У  нас  немає часу  для  дискутування,  в якій формі вирішувати це питання.  Нам треба голосувати і приймати позитивне рішення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я ставлю на голосування  прийняття  даної постанови  за  основу в такій редакції,  на яку посилалися народні депутати Манчуленко і Коліушко.

 

     Хто за?  Тимчасову  Лічильну  комісію  прошу  приступити   до підрахунку голосів.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     ЗАЄЦЬ В.В.  Шановні  колеги!  Результати  голосування з цього питання:

 

     "За" - 227.

 

     "Проти" - 6.

 

     Утримались - 6.

 

     Не голосували - 3 (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення про прийняття даного проекту постанови за основу  прийнято.  Чи  можу  я  ставити  на голосування в цілому з пропозицією стосовно набрання обвинувальним вироком законної сили?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  в   цілому   з   цією пропозицією.

 

     Хто за, прошу голосувати.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     Рахуйте, будь   ласка,  члени  комісії.  Будь  ласка,  голово тимчасової Лічильної комісії, оголосіть результати голосування.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Результати голосування наступні:

 

     "За" - 230.

 

     "Проти" - 1.

 

     Утрималися - 7.

 

     Не голосували - 4 (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення прийнято.

 

     ----------

 

     Шановні колеги!  Ми вичерпали порядок денний, але ми надавали слово  представнику фракції Соціалістичної партії,  а тепер до нас звернувся  народний  депутат  Звонарж,  поки   що   член   фракції Комуністичної партії.

 

     Будь ласка, Андрію Юрійовичу, на трибуну.

 

     ЗВОНАРЖ А.Ю.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,     транспорту     і     зв'язку     (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   КПУ).   Шановний   Вікторе Володимировичу! Шановні народні депутати! Я дійсно не реєструвався сьогодні  в  цьому  залі,  тому  що  я,  може,  не дуже добре знаю Регламент,  усі закони  України  і  Конституцію.  Але  я  сьогодні переконаний, що тут зібралася більшість народних депутатів, і вони мають право на те,  щоб зібратися і висловити свою  волю.  Але  не знаю,  наскільки  легітимним  з  точки  зору  нашого Регламенту ще вранці було це зібрання.

 

     Звертаюся до вас з  такого  приводу.  Мені  трохи  прикро  це робити   Я  був  обраний ще до Верховної Ради України попереднього скликання і працював так, як вважав за необхідне, щоб висловлювати свою  волю  і  волю  тих  людей,  які надали мені можливість двічі отримати мандат народного депутата України.  Але те,  що  сьогодні робиться у Верховній Раді, безумовно, викликає не просто жаль, а й жах за майбутнє, яке чекає Україну і Верховну Раду. Тому я вніс до Верховної  Ради  України  проект  постанови  про  складення з себе повноважень народного депутата України і зараз у двох словах  буду намагатись пояснити, чому я це зробив.

 

     Я вважаю,   що   багато  проблем,  які  зараз  постали  перед Верховною Радою,  з'явилися саме тому,  що нинішня  Верховна  Рада обиралася  за  принципом  пропорційного  представництва:  половина депутатів - мажоритарники,  половина -  списочники.  226  народних депутатів минулого скликання,  у тому числі і я,  проголосували за цей проект  закону,  думаючи,  що  у  Верховній  Раді  буде  якась конструктивна  більшість,  що  прийде  якась  більшість,  яка буде впливати на рішення  Верховної  Ради  і  від  якої  буде  залежати майбутнє  України.  Я  глибоко переконаний,  що це була моя велика помилка,  і сьогодні вже переконаний, що вибори народних депутатів повинні проводитися за мажоритарною системою.

 

     Так сталося,  що  я  пройшов  за списком Комуністичної партії України.  І сьогодні я не  в  захваті  від  того,  що  Президентом України  був  обраний Кучма.  Переконаний,  що і в 1994,  і в 1999 роках багато для цього зробили самі ліві сили,  тому що не  змогли зблокуватись  і  обидва рази фактично привели Президента до влади. Коли я був обраний народним депутатом цього скликання,  то написав заяву про те,  що в разі, коли мої переконання не будуть збігатися з переконаннями фракції Комуністичної партії України,  я складу  з себе  повноваження  народного  депутата  України,  що я сьогодні і роблю.  Але сьогодні з так званою більшістю...  Я не знаю, чи може бути більшість стабільною. Чому ви приймаєте рішення лише в режимі поіменного голосування?  Я так розумію:  цим самим чиниться тиск - як ви проголосуєте, таким і буде ваше майбутнє. Чому не можна було ще два-три дні тому,  коли приймалися  рішення  стосовно  змін  до Регламенту  Верховної  Ради України,  згуртуватися і набрати не ті 226 голосів,  а нормально проголосувати?  Хіба це більшість?  Я не проти більшості, вона необхідна, але чи може вона бути стабільною? Я вніс проект постанови і прошу поставити його на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Народний  депутат  Звонарж  вніс проект  Постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Звонаржа.

 

     "1. Відповідно до статті 81 Конституції України Верховна Рада України  постановляє  достроково  припинити повноваження народного депутата України Звонаржа А.Ю. у зв'язку з його особистою заявою.

 

     2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття".

 

     Народний депутат України Звонарж пояснив, що він зобов'язаний це зробити, тому що його переконання не збігаються з переконаннями фракції  Комуністичної  партії.  Я  правильно  зрозумів  народного депутата? Так.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон 2. Народний депутат Кириленко.

 

     Я думаю,  ви  розумієте,  що  ми  спочатку  повинні внести це питання до порядку денного, а потім його розглядати.

 

     КИРИЛЕНКО В.А.,  секретар Комітету Верховної Ради  України  з питань    соціальної    політики    та    праці   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху України.  Шановні  колеги!  Шановний головуючий!  Я вважаю,  що ми повинні внести до порядку денного це питання. Воно не займе багато часу, але обговорюючи його, зважимо всі за і проти. В усякому разі ми вперше бачимо такий вчинок з боку народного  депутата  України, який  під тиском обставин,  що склалися у Верховній Раді,  а також під тиском цих обставин на ситуацію  в  суспільстві  прийняв  таке неортодоксальне рішення.  Думаю, що ми внаслідок виваженості цього рішення повинні відповідним чином і проголосувати,  не підтримавши внесений народним депутатом Звонаржем проект постанови.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Мікрофон 1. Народний депутат Кармазін.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  та боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ

 134, Одеська  область).  Фракція   "Громада".   Шановні   народні депутати!  Андрій  Звонарж  -  депутат,  який  обирався у минулому скликанні від мажоритарного округу на Одещині.  Я можу сказати  не тільки  від  себе,  а  й  від  групи  одеських  депутатів,  що він поміркований,  не заполітизований,  незважаючи на те,  що він  був наймолодшим народним депутатом. І те, що він зробив сьогодні такий крок,  свідчить тільки про честність його намірів. Він написав, що завдячує тій ідеології за те,  що він прийшов до парламенту. Але я вважаю, що людина дійшла абсолютно правильних висновків.

 

     Єдине, що,  пане Андрію,  я хочу вам сказати, що тут сьогодні відбувається засідання Верховної Ради.  Ніхто нікого не примушував прийти, як і вас, ви просто правильно зрозуміли, що сьогодні тут є Верховна Рада і що не можна ставити палицю в колесо історії.  Тому я хочу,  щоб ви тут зробили поправку на свої погляди. Нам потрібен такий  чесний і порядний депутат.  А в яку фракцію?  Та нехай ні в яку не входить, то його право.

 

     Я прошу проголосувати проти внесення до порядку  денного.  Це нормальний,  порядний чоловік,  і цей його крок треба вітати,  він щирий. Ви поступили чесно, а як ми вирішимо - то вже наша справа.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Увімкніть мікрофон

 4. Народний депутат Іщенко.

 

     ІЩЕНКО О.І.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів   і   банківської   діяльності   (виборчий   округ   165, Тернопільська область). Шановні колеги! Думаю, що наш колега, який звернувся  з  проектом  постанови,  як  і  всі  ми,  перебуває   в непростому  емоційному стані.  Тому що ми за останню добу взяли на себе відповідальність як більшість.  Думаю,  що  і  нашому  колезі треба  ще  остаточно визначитися,  коли емоції вгамуються.  Тому я пропоную,  поважаючи його особистий  вчинок,  питання  до  порядку денного внести, але розглянути його на наступній сесії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон 2. Народний депутат Шевченко.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Шановні колеги!  На мій погляд, питання нібито формальне.  Це право депутата - визначатися.  Але ми розуміємо, що це,  по-перше,  чесний  і  серйозний крок,  а по-друге,  розуміємо неординарність ситуації, яка в нас склалася.

 

     Тому я пропоную не відмітати питання,  а просто передати його на розгляд чи вивчення в Комітет з питань Регламенту.  Я певен, що ми розберемося і нормально вийдемо з цієї ситуації.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Зараз  ми  шляхом  голосування  нормально вийдемо  з цієї ситуації.  Надійшла пропозиція внести дане питання до  порядку  денного  сьогоднішнього  засідання   Верховної   Ради України.

 

     Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.

 

     Хто проти?

 

     Хто утримався?

 

     Прошу голову    тимчасової    Лічильної   комісії   оголосити результати голосування.

 

     ЗАЄЦЬ В.В. Результати голосування.

 

     "За" - 220.

 

     "Проти" - 6.

 

     Утрималися - 11.

 

     Не голосували - 5.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Рішення не прийнято.

 

     Шановні колеги!  Таким чином,  ми  вичерпали  порядок  денний засідання на 21 січня 2000 року.  Ви знаєте,  що згідно з порядком денним,  затвердженим відповідною  постановою  Верховної  Ради  на початку четвертої сесії Верховної Ради України,  сьогодні останній день засідань четвертої сесії Верховної Ради.

 

     У нас є час до 1 лютого (а саме 1 лютого відповідно  до  норм Конституції  України  розпочинається  п'ята  сесія  Верховної Ради України  чотирнадцятого  скликання)   для   того,   щоб   провести відповідні  консультації  між  депутатськими групами і фракціями і вже 1 лютого обрати керівництво Верховної Ради України.  Час є,  я закликаю всіх до плідної роботи, до співпраці, до порозуміння, щоб ми не повторювали спікеріаду, вирішили всі організаційні питання і приступили  до  роботи  у вищому законодавчому органі таким чином, щоб змінити обличчя  парламенту  і  законодавчої  влади  в  нашому суспільстві,  стати на шлях законодавчого врегулювання економічних реформ і вирішення тих питань, які є нагальними, які необхідні для покращення добробуту наших людей, захисту прав і свобод громадян.

 

     Шановні колеги!  Я  оголошую  про  закриття  четвертої  сесії Верховної Ради України чотирнадцятого скликання.

 

 

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку