ЗАСІДАННЯ ДЕВ'ЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  17  л ю т о г о  1999  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВА. Доброго  ранку,  шановні  народні  депутати,   гості, запрошені!   Доброго   ранку,   громадяни   України!  Розпочинаємо засідання Верховної Ради.  Прохання до депутатів  зареєструватися. Реєструємося.

 

     Встигли зареєструватися   267   народних  депутатів.  Ранкове засідання оголошується відкритим (Шум у залі).

 

     Просять ще раз провести реєстрацію. Реєструємося.

 

     Зареєструвалися 290  народних  депутатів.  Ранкове  засідання оголошується відкритим.

 

     Дозвольте оголосити запити народних депутатів.

 

     Група депутатів (Онопенко,  Гошовська, Левцун) звертається до Президента  України  щодо  усунення  безпідставних   знущань   над інвалідами  війни  з  боку  податкових адміністрацій та Пенсійного фонду України.

 

     Прошу визначитися.

 

     "За" - 197.

 

     Про направлення прошу підтримати.

 

     "За" - 195.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Шевченко Віталій Федорович звертається  до  Голови  Верховної Ради  України  з  приводу нереагування на факт недбалого виконання посадових обов'язків службовцем комендатури Верховної Ради.

 

     Я не пам'ятаю, щоб до мене з такого питання хтось звертався і не було відповідної реакції. Це треба оголошувати.

 

     Запит Звонаржа   Андрія   Юрійовича   -  до  Прем'єр-міністра України,  міністра транспорту стосовно  забезпечення  транспортних засобів    первинними    засобами    пожежогасіння    вітчизняного виробництва.

 

     Запит Друзюк Світлани  Олександрівни  -  до  Прем'єр-міністра України  стосовно порядку виплати щомісячної надбавки педагогам за безперервний педагогічний стаж роботи.

 

     Аніщук Володимир Васильович звертається  до  Прем'єр-міністра України  стосовно екологічної ситуації,  що склалася в Ленінському районі міста Одеси.

 

     Білик Анатолій  Григорович  звертається  до  Прем'єр-міністра України щодо ліквідації заборгованості з виплати пенсій військовим пенсіонерам та грошового забезпечення військовослужбовцям.

 

     Семенюк Валентина Петрівна  звертається  до  Прем'єр-міністра України   стосовно   надання   копій  текстів  Кредитної  угоди  і Меморандуму взаєморозуміння між Україною та ЄС.

 

     Запит Павловського Михайла Антоновича -  до  Прем'єр-міністра України   стосовно  невиплати  заробітної  плати  та  непроведення розрахунків за виконані науково-дослідні роботи працівникам  вищої освіти та наукових установ.

 

     Савенко Михайло  Михайлович  звертається  до Прем'єр-міністра стосовно незаконних дій посадових осіб Фонду державного майна.

 

     Манчуленко Георгій      Манолійович      звертається       до Прем'єр-міністра   стосовно   фінансової   допомоги   Чернівецькій області.

 

     Прошу підтримати ці запити.

 

     "За" - 184.

 

     Рішення прийнято.

 

     Група народних депутатів (Юхновський,  Квятковський, Пасечна, Марковська)  звертається  до  Генерального  прокурора України щодо забезпечення прокурорського реагування на факти  порушень  чинного законодавства  правлінням  акціонерного  товариства  "Калинівський машзавод".

 

     Прошу підтримати.

 

     "За" - 204.

 

     Рішення прийнято.

 

     Група народних  депутатів   (Красняков,   Цибенко,   Пасечна) звертається   до  міністра  освіти  України  стосовно  організації допризовної підготовки в навчальних закладах України.

 

     Прошу підтримати.

 

     "За" - 190.

 

     Прийнято.

 

     ----------

 

     Шановні колеги,  оголошення.  Відповідно  до   статті   4.2.2 Регламенту   Верховної   Ради  інформую  про  входження  народного депутата  України  Гадяцького  Леоніда  Миколайовича   до   складу депутатської  фракції "Громада",  а також про виключення зі складу депутатської   фракції    Соціалдемократичної    партії    України (об'єднаної) народного депутата Пересунька Сергія Івановича.

 

     ---------

 

     Ще одне  оголошення.  Шановні  колеги,  9 березня відбудеться День уряду.  На День уряду  вноситься  одне  питання:  "Інформація Кабінету  Міністрів про стан підготовки до веснянопольових робіт у 1999 році".  Відповідне доручення було дано  комітету  і  Кабінету Міністрів.  Я думаю,  що цього питання буде достатньо на березень. Якщо в когось ще виникнуть якісь  питання  щодо  Дня  уряду,  будь ласка, вносьте їх завчасно. Це питання на засіданні Погоджувальної ради погоджено (Шум у залі).

 

     ----------

 

     Шановні колеги,  ще є один запит,  я його  зараз  оголошу,  а потім щодо Дня уряду визначимося.

 

     Народні депутати   Омельченко,   Єрмак,   Головатий,   Шишкін звертаються  до  Президента  України  щодо  неналежного  виконання Президентом  України  своїх службових обов'язків та систематичного порушення ним Конституції України та законів України.

 

     Прошу визначитися.

 

     "За" - 221.

 

     Про направлення голосуємо.

 

     "За" - 238.

 

     Направляємо.

 

     ----------

 

     Шановні колеги!  Я прошу підтримати пропозицію про розгляд  9 березня   на   Дні   уряду   питання   про   хід   підготовки   до весняно-польових робіт 1999 року. Голосуємо.

 

     "За" - 253.

 

     Рішення прийнято. Спасибі.

 

     ----------

 

     Прошу записатися на виступи  від  фракцій.  Запишіться,  будь ласка,  у нас ще є декілька хвилин.  Депутат Пейгалайнен. За ним - депутат Кириченко.

 

     ПЕЙГАЛАЙНЕН А.В.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   державного   будівництва,   місцевого  самоврядування  та діяльності рад (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, КПУ).  Фракция  Коммунистической  партии  Украины.  Прошу передать слово Моисеенко Владимиру Николаевичу.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та  діяльності  рад  (виборчий  округ   53,   Донецька   область). Председатель  Всеукраинского союза за возрождение СССР.  Уважаемый Александр Николаевич!  Я хотел бы обратить  внимание  на  то,  что группа народных депутатов,  более 100 человек,  внесла предложение заслушать отчет министра угольной промышленности о положении дел в угольной  промышленности.  Тем  более  что  сейчас  более 130 шахт бастуют - люди требуют  выплаты  заработной  платы,  регрессных  и прочих  денежных обязательств государства.  Поэтому просьба такая: ускорить рассмотрение этого вопроса.

 

     Второй вопрос.  Я недавно получил от Генеральной  прокуратуры Украины  ответ  на мое обращение в связи с невыполнением Закона об индексации денежных  доходов  населения  в  связи  с  ростом  цен. Обращаю  внимание Генеральной прокуратуры и на то,  что она заняла позицию бессовестной отписки.  За подписью Колинько  мною  получен ответ,  где  говорится,  что,  учитывая  то,  что  нет  конкретных примеров,  Генеральная прокуратура не знает,  что нужно  соблюдать закон  и рассматривать этот вопрос.  В связи с этим я обращаюсь ко всем   гражданам   Украины,   которые    сегодня    не    получают индексированную  заработную  плату в связи с ростом цен:  напишите свои обращения к Генеральному прокурору  на  имя  его  заместителя Колинько, чтобы она знала о том, что сегодня в Украине повсеместно нарушается Закон об индексации денежных доходов населения,  о том, что  в  связи  с  ростом  цен  свыше  5 процентов нет необходимого увеличения ни заработной платы на предприятиях,  ни пенсий  и  так далее.

 

     Я хочу зачитать этот ответ: "Постановою Верховної  Ради  України  від  3  грудня   1998   року індексацію  грошових доходів населення було передбачено провести у грудні минулого року.  Жодного повідомлення про те,  що індексацію не проведено,  до Генеральної прокуратури України не надходило.  У вашому зверненні конкретних фактів  також  не  наведено".  Подпись Колинько.

 

     Я еще  раз  обращаю  внимание своих избирателей и избирателей всей Украины:  обясните, товарищи, что сегодня нарушается главный закон  - закон о вашем праве на получение вознаграждения за труд в индексированном размере в зависимости от роста цен.

 

     Заканчивая свое выступление,  хочу обратить ваше внимание  на следующее:  для  того  чтобы  решить  проблему  выплаты заработной платы,  нужно сменить правящий режим,  который отделывается такими отписками.  А  чтобы  решить  эту  задачу  - надо проголосовать на выборах за Президента-коммуниста.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Депутат  Кириченко.  За   ним   -   депутат Кирильчук.

 

     КИРИЧЕНКО С.О.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ 183, Херсонська область). Християнсько-демократична партія України.  Шановні колеги  народні депутати!  Ви  всі пам'ятаєте,  що при прийнятті в першому читанні проекту Закону України  про  Державний  бюджет  ми  голосували  за окремий рядок щодо підтримки суднобудівної галузі.  Це стратегічна позиція промислової політики нашої  держави.  Якщо  ми  в  першому кварталі  радикально не визначимося щодо законопроекту про зміни і доповнення  до  Закону  про  Державний  бюджет  на  1999  рік,  не повернемося   до   визначення  окремого  рядка  щодо  фінансування суднобудівної галузі і не виділимо коштів,  то ми взагалі втратимо стратегічну  мету  і  нашої  науки  суднобудівної,  і галузі,  яка підтягувала всі інші  галузі  народного  господарства  на  теренах нашої держави.  Це дуже суттєве питання. І практика показує, що ми щодня  все  більше  і  більше  втрачаємо  кадровий,   науковий   і промисловий  потенціал у цій галузі.  Це проблема,  і я звертаю на неї увагу всіх відповідних комітетів Верховної Ради  України.  Про це  свідчать  звернення  не тільки моїх виборців,  які працюють на Херсонському суднобудівному заводі,  а й працівників суднобудівних підприємств Миколаївської області тощо.

 

     Наступне питання  -  практика  соціального  забезпечення.  Ми спостерігаємо  ситуацію  дискримінації  у   виплаті   пенсій,   ми спостерігаємо,  скажемо так,  ненормальну ситуацію, коли громадяни не  знають,  як  чітко  реалізувати  своє   право   на   соціальне забезпечення.   І   багато  в  чому  тут  винне  наше  розпорошене неузгоджене законодавство.

 

     Великий крок  до  цього  зробила  ХДПУ.  І  я  звертаю  увагу Комітету  з  питань соціальної політики та праці,  щоб пришвидшити внесення до сесійного залу Верховної Ради України для  голосування народними  депутатами  проекту Соціального кодексу України.  Життя показує, що це вкрай важлива проблема.

 

     І третє.  Християнами-демократами  поданий  законопроект  про внесення змін і доповнень до статті 24 Закону про міліцію.  Нам не можна далі залишати  ситуацію,  коли  частина  сьома  цієї  статті дозволяє  ніби  за  згодою  трудових  колективів надавати грошову, матеріально-технічну допомогу відповідним підрозділам.  Ніби це  і добре виглядає,  але практика показує,  що певні структури платять міліції джипами,  грошима,  іншими речами і скоюють злочини. То це розцінюється  як  підкуп,  і  ми  повинні  йти  класичним шляхом - забезпечувати  підрозділи  міліції  тільки  за  рахунок  бюджетних джерел  фінансування.  Таким  чином  ми  будемо сприяти боротьбі з корупцією і злочинністю.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Кирильчук. За ним - депутат Семенюк.

 

     КИРИЛЬЧУК Є.І., член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний   виборчий   округ, виборчий блок СПУ  та  СелПУ).  Прошу  передати  слово  Олександру Олександровичу Морозу.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     МОРОЗ О.О.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська   область).  Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Шановні депутати!  Учора Верховна Рада розглядала проект  Закону  України, внесений  Президентом  одночасно з виданням відповідного указу,  - про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а ввечері наш комітет ще раз повернувся до цього питання, оскільки Верховна Рада  не  визначилася  з  цього  приводу  -  не  подолала потрібного рубежу,  тобто не набрала 226 голосів для того,  щоб не допустити неконституційні дії Президента.

 

     Справа в тому,  що відповідно до Конституції земельні питання вирішуються тільки законодавством. І тому наш комітет запропонував учора  відхилити  проект,  внесений  Президентом,  що,  до   речі, збігається  з  висновком  науково-експертного  управління,  і дати доручення нашому комітету підготувати зміни до Земельного кодексу. Ми повинні цю постанову сьогодні обов'язково прийняти, інакше з 19 числа набирає  чинності  указ  Президента,  виданий  з  порушенням Конституції,  я  ще  раз  це  підкреслюю.  Тому  тут немає ніякого політичного антуражу абощо.  Ідеться про  необхідність  дотримання законів усіма, у тому числі Президентом.

 

     Я переконливо  прошу,  Олександре  Миколайовичу,  поставте на переголосування  цю  норму,  ми   повинні   проголосувати   проект постанови,  внесений комітетом.  У пункті 1 пропонується відхилити проект  закону,  внесений   Президентом   одночасно   з   виданням відповідного   указу.   У  пункті  2  -  дати  доручення  комітету підготувати зміни до Земельного кодексу.  Хочу сказати,  що проект цих  змін  уже  підготовлений,  і  тому ми можемо найближчим часом повернутися до розгляду цього питання  і  вирішити  його  так,  як передбачено Конституцією і нашою системою законодавства.

 

     ГОЛОВА. Депутат Семенюк. За нею

- депутат Покотило.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної   політики   та   земельних   відносин   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Фракція Соціалістичної та Селянської партій (Лівий центр). Шановні колеги!  Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Мені   як   депутату Верховної  Ради  вже  вдруге  доводиться  звертатися  до  Кабінету Міністрів стосовно кредитної угоди, яка надається Світовим банком.

 

     А суть звернення полягає в тому,  що не  даючи  цей  документ англійською  і  українською  мовою,  Кабінет  Міністрів  вдався до фальсифікації перекладу англійського тексту на українську мову,  і ставиться питання про відсторонення Верховної Ради від ратифікації цієї кредитної угоди.

 

     Як перша умова для надання  цього  кредиту  ставиться  вимога перетворити   землю   на   товар.   Тому  я  підтримую  Олександра Олександровича Мороза в тому,  щоб завтра поставити на голосування наш проект постанови, який ми підтримали, або краще сьогодні.

 

     Друга умова надання цієї кредитної угоди - повністю відмінити сертифікацію продукції, яка завозиться в Україну, тобто продовжити геноцид   українського  народу,  завалюючи  наші  ринки  неякісною продукцією, що загрожує здоров'ю українського народу.

 

     I ще я,  Олександре Миколайовичу, звертаюся до вас особисто з тією  проблемою,  яка  прозвучала на засіданні ДАК "Хліб України", стосовно приватизації елеваторів,  і прошу прискорити  звіт  Фонду державного майна щодо приватизації хлібних елеваторів,  обленерго. На підставі яких законодавчих актів відбулася  приватизація  наших енергетичних компаній, які сьогодні фактично стали монополістами в регіонах і  відключають  електроенергію  тим,  хто  не  спроможний оплатити її? Фактично це є і геноцид свого народу.

 

     Решту часу (ще хвилина залишилася) прошу передати Єрмаку.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Покотило. За нею

- депутат Вітренко.

 

     ПОКОТИЛО Н.О.,  член Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності (багатомандатний загально-державний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  Фракція соціалістів та селян (Лівий  центр),  Союз  жінок-трудівниць за майбутнє дітей України. Шановний Олександре Миколайовичу,  до мене звернулися  виборці  із Кіровограду  і  Кіровоградської  області  - учасники бойових дій і блокади на Кубі в 60-ті роки.

 

     Досі не вирішено питання про  надання  їм  статусу  учасників бойових дій.  Це люди похилого віку, які врятували світ на початку 60-х років від атомної війни.  Майже  2  роки  вони  несли  бойове чергування.

 

     Прошу дати  доручення  і вирішити життєво важливе питання для значної частини наших громадян України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Вітренко.  За  нею   -   депутат   Марченко, Черкаська область.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий  округ  160,  Сумська область).  Фракция Прогрессивной социалистической  партии  Украины,  социалистическая оппозиция.  Вчера  был  арестован  лидер  Курдской  рабочей партии Абдулла Оджалан.  По всему миру начались протесты курдов в  защиту своего лидера.

 

     Я хочу   напомнить  всем,  что  в  1924  году  по  инициативе Муссолини Курдистан был расчленен на 4 части, и 4 страны, разорвав суверенную державу,  поработили курдов. Особенно тяжелое положение курдов   в   Турции.   И   то,    что    наконец    сформировалось национально-освободительное движение курдов,  что Курдская рабочая партия возглавила это движение,  что Абдулла  Оджалан  -  личность яркая, незаурядная - возглавил партию и это движение, должны знать все в мире.

 

     И поэтому  сегодня,  когда  Турция  готовится  к  неправовому судилищу над Абдуллой Оджаланом,  я обращаюсь к народным депутатам всех фракций независимо от политической ориентации с тем, чтобы мы создали  рабочую  группу по подготовке обращения Верховного Совета Украины к Организации Обединенных  Наций,  к  парламенту  Турции. Главным содержанием нашего обращения должно быть требование, чтобы Абдуллу Оджалана судил международный суд.

 

     Я хочу  напомнить,  что  в  те  дни,  когда  Александр  Мороз протягивал  Конституцию  Украины  в  этом  зале,  мы  с Владимиром Марченко выступали в Госдуме России на парламентских  слушаньях  и защищали интересы курдов перед Организацией Обединенных Наций. Мы тогда предупреждали,  что если мировая общественность  не  обратит внимания на проблему курдов и не защитит их исконное право на свою государственность,  то  обстановка  в   мире   будет   накаляться. Организация  Обединенных  Наций  не  отреагировала  на  обращение парламентариев разных стран,  и поэтому сегодня происходят захваты посольств, акты самосожжения курдов, накаляется обстановка в мире.

 

     Я обращаюсь   к   курдам:  не  поддавайтесь  провокациям,  не захватывайте  посольства  и   заложников,   не   совершайте   акты самосожжения! Этим вы только навредите Абдулле Оджалану, навредите вашему правому делу.

 

     Я уверена,  что судебный процесс (а мы,  парламентарии разных стран,  можем,  обединившись, это отстоять) может быть проведен с соблюдением всех международных норм права,  потому что  мы  знаем, что   внутренние  законы,  которые  сегодня  действуют  в  Турции, направлены во многом против прав человека,  тем более, против прав курдского  народа.  Поэтому мировая общественность должна защитить сегодня яркого лидера Абдуллу Оджалана...

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Вимкніть мікрофон.

 

     Депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО О.А.,  член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ 201, Черкаська  область).  Шановні  колеги!  Кажуть,  що  про  моральне здоров'я  нації  найяскравіше свідчить те,  як вона турбується про дітей і стариків.  А я  б  додав  ще  одне:  про  своїх  геніїв  - своєрідну  титульну сторінку книги історії народу.  І перший серед перших на цій сторінці - Тарас Шевченко.

 

     Як же ми вшановуємо пам'ять нашого  генія?  Ось  тільки  один красномовний   заголовок  в  обласній  газеті  "Черкаський  край": "Кобзар хукає у пучки". Виявляється, дійшло до того, що працівники Національного  музею-заповідника  Тараса Шевченка в Каневі змушені самі  заготовляти  дрова,  аби  не  замерзнути.  З  цього  приводу директор  заповідника Ігор Ляховий похмуро пожартував:  "Кобзар на пучки похукати не може,  бо тримає руки за  спиною".  Втім  не  до жартів,  бо не виключено, що найближчим часом музей залишиться без охорони,  нічим платити міліції.  У ці хвилини,  коли я виступаю з трибуни,  наша  національна святиня вже,  можливо,  залишилася без електроосвітлення.  За одну тисячу  гривень  боргу  струм  обіцяли відключити  без  попередження.  Утримання музею-заповідника щороку обходиться  державі  в  150  тисяч  гривень  -  це  чверть  пенсії американського   президента.   А   якщо  проводити  більш  близькі аналогії,  то  це  вартість  новенької  іномарки,  а  ці  новенькі іномарки з'являються в органах влади, як гриби після дощу.

 

     Заходи, намічені постановою Кабінету Міністрів до 200-річчя з дня  народження  Тараса  Шевченка,  вражають  своєю  масштабністю. Звичайно,  безсмертний  Тарас дочекається свого 200-річчя.  Але що робити смертним його  землякам  упродовж  найближчих  15  років  з безліччю  нерозв'язаних  проблем  довкола  доведення  до належного стану шевченківських місць на всій Черкащині?

 

     Шановні депутати,  1 грудня 1998 року я звернувся до Комітету з питань культури і духовності з пропозицією оголосити акцію збору благодійних   пожертвувань   на   реставрацію   та   упорядкування шевченківських місць на Канівщині.

 

     I хотів би сказати:  дуже шкодую, що комітет досі не висловив свою позицію, хоч є серйозна домовленість з цього приводу.

 

     А до сказаного хочу додати.  Добру  справу  роблять  сьогодні керівництво  Національного  банку  України  та 15 провідних банків нашої держави,  які організували фонд "Шевченківська світлиця", де акумулюють   кошти  для  впорядкування,  реставрації  меморіальних об'єктів  у  Звенигородському  районі  Черкащини.  Але  ж  банкіри опікуються  лише  про батьківщину Великого Кобзаря.  А де ж брати, накопичувати кошти для приведення до  належного  стану  священного місця вічного спокою великого поета?

 

     У зв'язку  з  цим пропоную виступити зі зверненням щодо збору благодійних  пожертвувань  до  всіх,  кому  не  байдужі   інтереси України,  котрі  до останнього подиху обстоював Тарас Шевченко.  Є пропозиція акумулювати кошти в  спеціальному  благодійному  фонді, який давно існує при Національному музеїзаповіднику в Каневі.  Від народних депутатів Черкащини,  які представляють сьогодні  тут,  у Верховній Раді,  Черкащину,  прошу підтримати.  Ми розраховуємо на розуміння.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Час ми  вичерпали  (Шум  у  залi).  Депутат Пересунько. Будь ласка. Одна хвилина.

 

     ПЕРЕСУНЬКО С.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   правової   реформи   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ,  СДПУ(о)). Заява народного депутата України голови правління Соціалдемократичного союзу Пересунька Сергія Івановича.

 

     Нещодавно відбувся   установчий    з'їзд    партії    Соціал- демократичний  союз.  На  ньому мене було обрано головою правління цієї партії. На з'їзді Соціал-демократичний союз оголосив про свою опозицію до влади.

 

     З перших  днів  появи  нової  партії  ми відчули інформаційну блокаду  з  боку  засобів  масової  інформації  і   тиск   на   її організаторів та керівників аж до безпосередніх погроз та шантажу. Із регіонів надходять дані про подібні явища в областях.

 

     Я хочу  нагадати  всім  безхребетним   і   зацікавленим,   що Соціалдемократичний   союз  працює  згідно  з  законом,  керується законом і діє в межах закону. А також звертаю їхню увагу на те, що відбитки  політичних  пальчиків  також  залишають  сліди  на  тілі історії.  В одному ряду з тими,  хто  порушує  права  громадян  на інформацію,   на   добровільне  об'єднання,  стало  і  керівництво Соціалдемократичної партії (об'єднаної). Воно вкотре, прогнувшись, ще  раз продекларувало свою відданість владі,  прийнявши незаконне рішення про моє виключення із фракції.

 

     Пояснюю, що  згідно  з  чинним  законодавством  входження  до фракції  та  вихід  з  неї  депутата  є  його суверенним правом як суб'єкта законодавчого процесу.  Я сам подав заяву  про  вихід  із партії  і  фракції СДПУ(о),  а також про зняття з себе повноважень заступника голови партії.  Про це  ще  раз  хочу  заявити  з  цієї трибуни.  Думаю,  що абсурдне рішення фракції є захисним жестом як від влади, так і від лідера нової партії, яка проголосила про свою опозицію   до  існуючої  влади.  Воно  показує,  що  новостворений Соціал-демократичний  союз,  який  на  своєму  установчому  з'їзді наголосив,  що  буде  підтримувати  Євгена  Марчука,  зовсім не до вподоби партії...

 

     ГОЛОВА. Сідайте. Вимкніть мікрофон.

 

     ПЕРЕСУНЬКО С.І. Будь ласка, ще 30 секунд. Я закінчую...

 

     ГОЛОВА. Справа не в часі... Ну, будь ласка, ще 30 секунд.

 

     ПЕРЕСУНЬКО С.І.  Досвід багатьох політичних партій України та Росії  свідчить,  що партії,  які пов'язують свою долю з правлячим режимом,  дуже швидко втрачають авторитет і вплив  у  суспільстві. СДПУ(о) не витримала іспиту на політичну зрілість,  спокусилась на отримання подачок  від  влади.  На  жаль,  молода  і  перспективна партія,  якою вона була донедавна,  так і не спромоглася вирости в цивілізовану,  європейського зразка  соціалдемократичну  опозицію. Тому поява Соціал-демократичного союзу на політичній арені України є цілком закономірною.  Переконаний,  що Соціал-демократичний союз впевнено і надовго займе свою нішу в політичному спектрі України.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Осташ. Будь ласка. Одна хвилина.

 

     ОСТАШ І.І.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України у закордонних справах і зв'язках  з  СНД  (виборчий  округ 126,  Львівська область). Шановні колеги народні депутати! У місті Стрий Львівської області сталася страшна  трагедія.  У  результаті вибуху газу в 78- квартирному будинку постраждало багато людей.  Є людські жертви,  кілька людей перебуває у лікарні, деякі з них - у важкому  стані.  Для  ліквідації  трагедії залучені рятувальники з Дрогобича,  Міністерства з  питань  надзвичайних  ситуацій,  загін оперативного реагування Львівської області.

 

     Бажаючи швидкого одужання тим, хто перебуває зараз у лікарні, хочу  за  вашою  згодою  висловити  від  імені   колег,   народних депутатів, щире співчуття сім'ям загиблих і постраждалих.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кириленко. Будь ласка.

 

     КИРИЛЕНКО І.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України з питань молодіжної політики,  фізичної культури і спорту  (виборчий округ   36,   Дніпропетровська   область).   Шановний   Олександре Миколайовичу! Шановні депутати! Шановні виборці! Я хочу підтримати колегу  Моісеєнка щодо необхідності прискорити розгляд питання про становище у вугільній галузі.  Як відомо,  бюджет для шахтарів  на цей рік - несприятливий. Він аналогічний бюджету 1998 року. А яким був цей рік - нам добре відомо,  бо розглядати довелось ситуацію у галузі  понад 20 разів,  щоб хоч якось виправити становище.  І все одно коштів для розрахунків із гірниками  не  вистачило.  Ситуація цього  року  може повторитися,  але з більш руйнівними для держави наслідками. І це ми добре розуміємо.

 

     Хочу зазначити,  що вже кілька поколінь  міністрів  вугільної промисловості   намагається  вирішити  цю  гостру  проблему  через вирішення проблем бартеру,  неплатежів, заборгованості, але нікому це ще не вдалося протягом останніх трьохчотирьох років.  Отже,  це проблема збитковості вугільної галузі й  її  державної  підтримки, тобто дотацій.

 

     Проблему фінансування   галузі  і  виплати  заробітної  плати шахтарям регулярно,  вчасно ще можна вирішити за рахунок перегляду бюджету,  додаткової закладки вугілля до держрезерву,  міжнародної допомоги,  направлення вугілля до "Облпалива" в усіх регіонах. Є й інші шляхи.

 

     Зустрічався з  профспілковим  активом галузі Президент і знає ситуацію в ній.  Не думаю,  що уряд хоче  ескалації  напруженості. Верховна  Рада  також налаштована відповідно,  потрібно це питання негайно вирішувати, бо завтра буде і пізно і набагато дорожче.

 

     На завтра розгляд цього  питання  передбачено  за  скороченою процедурою.  Олександре Миколайовичу,  звертаюсь,  щоб воно завтра пройшло першим.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     Шановні колеги, ми час використали.

 

     Народний депутат Моісеєнко вніс пропозицію про звіт  міністра вугільної промисловості.  Це питання включено на завтра до порядку денного.

 

     Щодо відповідей Генеральної прокуратури.  Ми дамо  відповідне доручення  Генеральній прокуратурі,  щоб там уважніше ставилися до підготовки   відповідей   на   запити   народних   депутатів,   що направляються Верховною Радою.

 

     Депутат Мороз    вніс    пропозицію   переголосувати   проект постанови, який вчора голосувався і не набрав необхідної кількості голосів. Внесено проект постанови (він у вас є на руках) народними депутатами -  членами  Комітету  з  питань  аграрної  політики  та земельних  відносин про проект Закону України про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Тут два пункти. Чи є потреба  зачитувати?  Немає.  Ставлю на голосування пропозицію про включення  до  порядку  денного  даного   питання.   Будь   ласка, проголосуйте. Про включення до порядку денного!

 

     "За" - 191.

 

     Я прошу,  ставиться  на  голосування питання про включення до порядку денного даного проекту постанови.

 

     "За" - 196.

 

     Народний депутат   Семенюк   Валентина   Петрівна   поставила питання,   пов'язані   з  ратифікацією  кредитної  угоди,  в  якій закладена вимога про  відміну  сертифікації  сільськогосподарської продукції,  з приватизацією хлібоприймальних пунктів.  Безперечно, всі ці питання заслуговують  пильної  уваги.  Валентино  Петрівно, підготуйте  конкретні  пропозиції.  Щодо приватизації - гадаю,  ми розглядатимемо   програму    приватизації.    А    приватизовувати хлібоприймальні  пункти  -  це  вже,  мабуть,  перейти  Рубікон  у державі, якщо вже хтось буде розпоряджатися державними запасами... (Шум у залі).

 

     Щодо вимоги  про відміну сертифікації на сільськогосподарську продукцію. Я вважаю, що це...

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  У нас є порядок  денний!  Що  ви  ставите  на голосування?  Цього немає в порядку денному. Ми зараз виведемо всю фракцію!

 

     ГОЛОВА. Сядьте  на  місце.  Хто  ж  голосує?  Мова  йде   про доручення, товаришу Ємець.

 

     Валентино Петрівно,  ми дамо доручення з цих питань,  але ви, будь ласка, сформулюйте, щоб я це не з голосу робив.

 

     Депутат Покотило  наголосила  на  питанні,  з  яким  до   неї зверталися учасники Великої Вітчизняної війни з Кіровоградської та інших областей. Ми дамо доручення з цього питання.

 

     Щодо заяви депутата Вітренко,  становища,  в  якому  опинився музей  Шевченка,  і  створення  фонду.  Також  підготуйте письмові пропозиції.  Ми дамо доручення профільному комітету, який розгляне і внесе відповідні пропозиції.

 

     А зараз,   шановні  колеги,  переходимо  до  розгляду  питань порядку денного.

 

     -----------

 

     Розглядається питання  про  подання  Генерального   прокурора України   про   дачу   згоди   на   притягнення   до  кримінальної відповідальності та арешт  народного  депутата  України  Лазаренка Павла Івановича.

 

     Сьогодні вранці,  о  8  годині 20 хвилин,  голова профільного комітету Омеліч подав мені відповідні документи,  з якими я  хотів би вас ознайомити.

 

     "Голові Верховної    Ради    України    Ткаченку   Олександру Миколайовичу.  Копія:  голові  Комітету   з   питань   Регламенту, депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України Омелічу Віктору Семеновичу.

 

     Вельмишановний Олександре Миколайовичу!  17 лютого цього року Верховна   Рада   України   має  розглянути  подання  Генерального прокурора України від 21  грудня  1998  року  про  дачу  згоди  на притягнення  мене  до  кримінальної відповідальності та арешт.  До цього часу я належним чином виконував  вимоги  процедури  розгляду подання,  визначені  Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України,  давав пояснення членам  робочої  групи  Комітету  з питань   Регламенту,  депутатської  етики  та  організації  роботи Верховної Ради  України,  яку  було  створено  для  неупередженого розгляду  подання  Генерального  прокурора України.  Я мав твердий намір виступити на засіданні Верховної Ради та відповісти  на  всі запитання,   оскільки  це  сприяло  б  всебічному  і  об'єктивному розгляду справи.

 

     Однак психологічний стан,  в якому я і моя сім'я  перебувають останнім   часом   через   політичне   переслідування,   створення негативної   громадської   думки   офіційними   засобами   масової інформації   щодо   опозиційного  політика,  нагнітання  атмосфери психозу і навіть погроз фізичного знищення призвели  до  серйозних ускладнень  мого здоров'я.  Різке підвищення артеріального тиску і раптовий серцевий напад змусили мене  викликати  швидку  допомогу. Зараз я перебуваю у лікарні (медичні документи додаються).

 

     Підтверджую свій  намір  повернутися  додому  і  виступити  у Верховній Раді України, аби спростувати несправедливі звинувачення і довести свою невинуватість.

 

     Враховуючи викладені   обставини   та   відповідні  положення Регламенту Верховної Ради України, прошу у мою відсутність подання Генерального   прокурора  України  від  21  грудня  1998  року  не розглядати.

 

     З повагою Павло Лазаренко" (Шум у залі).

 

     Я прошу, не вигукуйте, будь ласка. Послухайте.

 

     "Район Вула. 15.02.1999 года, номер регистрации 1283/в.

 

     Греческая Республика,    Министерство    здравоохранения    и общественного   страхования,  областная  государственная  больница "Асклипио Вулас", отделение скорой помощи, главврач Карвелис Н.А.

 

     Медицинское заключение.

 

     Областная государственная    больница    "Асклипио     Вулас" удостоверяет то,  что Лазаренко Павел обратился в скорую помощь 15 февраля 1999 года в 18.15 (номер регистрационной карточки  269)  с жалобами на сильное головокружение,  рвоту,  сильную жгучую боль в области сердца.  Пациенту произведен осмотр и установлен следующий диагноз:    а)    внезапный    психоэмоциональный    стресс;    б) гипертоническая болезнь; в) сонливость второй степени с выделением холодного пота и нестабильной стенокардией.

 

     Предположительный диагноз: инфаркт миокарда.

 

     Назначено лечение:   внутривенная   инекция   примперана   и догматила.

 

     Через час   удалось   стабилизировать   состояние,   давление остановилось на  уровне  160/110  (вначале  было  190/120).  Пульс стабилизировался  на  уровне 75 ударов в минуту (первоначально 120 ударов  в  минуту).  Пациент  был   осмотрен   в   течение   часа. Вышеназванные показатели изменились.

 

     Рекомендовано оставаться  в  больнице в течение трех дней для установления  окончательного  диагноза  и  дальнейшего  лечения  с последующим  применением лекарств:  сур вертиговомекс" 1х2 и табл. догматил 50м 1х2 - и контролем  давления.  Пациент  должен  пройти полное обследование.

 

     Данное удостоверение  выдается  после  обращения  для  любого юридического использования".

 

     Я вам зачитав переклад медвисновку,  який  надійшов  грецькою мовою (Шум у залі).

 

     Я прошу вислухати, пане Заєць.

 

     "Главврач доктор Карвелис Н.А.  Подпись, печать со следующими реквизитами:  Греческая Республика, Министерство здравоохранения и общественного   страхования,  областная  государственная  больница "Асклипио Вулас".  Удостоверяется  достоверность  подписи  доктора Карвелис   Н.А.  16.02.1999.  Начальник  отдела  при  Министерстве здравоохранения  и  общественного   страхования   Сателариаду   Ф. Подпись".

 

     Сьогодні профільний комітет розглянув питання про перенесення розгляду  подання  Генерального  прокурора  про  дачу   згоди   на притягнення  до  кримінальної  відповідальності та арешт народного депутата Лазаренка Павла Івановича.

 

     "Розглянувши за  дорученням  Голови  Верховної  Ради  України Ткаченка О.М. від 17 лютого 1999 року звернення народного депутата України Павла Лазаренка,  комітет вирішив:  у зв'язку  з  тим,  що народний    депутат   України   Павло   Лазаренко   перебуває   на стаціонарному лікуванні і звернувся з заявою з  цього  приводу  до Голови  Верховної  Ради  України  та  комітету,  щоб не розглядати подання Генерального прокурора без його  участі,  розгляд  подання Генерального   прокурора  України  від  21  грудня  1998  року  за 12-11015-97/2  про  дачу  згоди  на  притягнення  до  кримінальної відповідальності   та   арешт  народного  депутата  України  Павла Лазаренка перенести і провести після завершення курсу лікування".

 

     Підписав голова комітету Омеліч.  На засіданні  з  16  членів комітету були присутні 11.  За проект проголосували шість, проти - два, утримались - три члени комітету.

 

     Шановні колеги!  Відповідно до частини третьої  статті  4.1.5 Регламенту  Верховної  Ради депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні Верховної Ради та її органів,  до яких його  обрано.  Відсутність депутата на цих засіданнях допускається лише  з  поважних  причин.  У  кожному  випадків,  крім   випадків виконання  доручень  Верховної  Ради  чи її органів,  хвороби тощо (частини  друга,  третя  та  четверта  статті  4.1.6  Регламенту), питання  щодо  визнання  причини  відсутності поважною вирішується Верховною Радою після розгляду висновку комітету,  до  компетенції якого належить питання депутатської етики.

 

     Відсутність депутата  без  поважних або з невідомих причин на засіданні  не  є  перешкодою   для   прийняття   Верховною   Радою відповідного  рішення.  При  цьому  слід врахувати,  що за статтею 3.5.2 Регламенту розгляд  передбаченого  порядком  денним  питання переноситься  за  рішенням  Верховної  Ради,  прийнятим  більшістю голосів,  передбаченою статтею 91 Конституції України,  тобто  226 голосами.

 

     Таким чином,  нам  потрібно  визначитись:  не  розглядати без присутності народного депутата Лазаренка, враховуючи його стан, чи розглядати сьогодні в залі без його присутності це питання.

 

     Я, шановні  колеги,  хотів з вами порадитись.  Є необхідність надати слово голові профільного комітету?  Немає?  Тоді ставлю  на голосування   пропозицію,   внесену   комітетом,  про  перенесення розгляду  подання  Генерального  прокурора  про   притягнення   до кримінальної  відповідальності і дачу згоди на це Верховною Радою. Я ставлю на голосування пропозицію, внесену комітетом.

 

     "За" - 95.

 

     Таким чином,  ми повинні розглядати,  згідно  з  Регламентом, питання  без  присутності  народного  депутата Лазаренка.  Слово з цього питання  надається  Сасу  Сергію  Володимировичу,  керівнику робочої  групи,  заступнику  голови  Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Щодо процедури! Щодо процедури!

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Є пропозиції  щодо  процедури.  Будь ласка,  запишіться.  Скільки відведемо часу?  10 хвилин достатньо? Достатньо.

 

     Будь ласка. Депутат Тарасюк. За ним - депутат Полюхович.

 

     ТАРАСЮК І.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань промислової  політики (багатомандатний загально-державний виборчий округ,  НРУ). Фракція Народного руху України. Прошу передати слово депутатові Зваричу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Зварич.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань правової  реформи  (багатомандатний   загальнодержавний   виборчий округ,  НРУ).  Шановний головуючий! Шановні колеги! Я звертаю вашу увагу  на  відповідну  норму  Регламенту,  яка  вимагає,  щоб   ми розглядали  це питання в такому порядку.  Регламент вимагає,  щоби головуючий на засіданні насамперед  оголосив  подання  Генеральної прокуратури.  Після оголошення подання Генеральної прокуратури має бути оголошено знову ж  таки  головуючим  на  засіданні  пояснення народного депутата з приводу подання Генеральної прокуратури. Тому я наполягаю на тому,  щоби насамперед було оголошено відповідно до Регламенту  подання Генеральної прокуратури.  Я також наполягаю на тому, щоби Генеральний прокурор мав можливість...

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон. Депутат Полюхович.

 

     ПОЛЮХОВИЧ І.П.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  екологічної  політики,  природокористування та ліквідації наслідків  Чорнобильської  катастрофи  (виборчий  округ 155,  Рівненська  область).  Олександре Миколайовичу,  я хочу одне зауважити.  Якщо зал  визначився,  щоб  розглядати  цю  справу  за відсутності  депутата Павла Івановича Лазаренка,  то ми повинні це питання  пройти  чисто  процедурно,  так,  як  вимагає  Регламент. Повинно  бути визначено це чітко відповідно до Регламенту тільки з однієї причини: щоб потім після нашого розгляду в сесійній залі не було соромно нам,  народним депутатам,  що ми не можемо розглянути такого питання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Яценко. За ним - депутат Мазур.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань екологічної політики,  природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської  катастрофи   (виборчий   округ   66,   Житомирська область).   Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Шановні  товариші депутати!  Гадаю,  після ознайомлення  з  матеріалами  усім  стало зрозуміло,   що  то  є  лише  невелика  частка  загальної  системи злочинного відмивання коштів, яке склалось у нашій державі.

 

     Тому, Олександре Миколайовичу,  я думаю,  що ми  маємо  право сьогодні   поставити  питання  ширше  -  взагалі  про  злочинність нинішньої системи влади в Україні. Це по-перше.

 

     По-друге. Ця сама влада розгорнула дуже брудну кампанію  щодо питання про недоторканність депутатів. Для мене в моральному плані це питання не існує,  оскільки я ще під час виборів склав із  себе депутатську недоторканність.  Я розумію,  що в юридичному плані це питання не вирішено, але в моральному - так.

 

     Давайте ми взагалі поставимо це питання і  знімемо  оцю  саму недоторканність з Президента України,  з міністрів, з прем'єрів, з глав,  суддів - з усіх.  Заберемо персональні автомобілі, заберемо охорону,   все   оте  оточення,  яке  створює  систему  справжньої недоторканності, а не тієї номінальної

 

 недоторканності, яка начебто існує в депутатів.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні колеги і громадяни України, які так часто слухають про недоторканність  народного  депутата,  у  нашій державі 6 тисяч представників державних установ,  які користуються недоторканністю,  і серед них лише 446 депутатів,  які також мають цю  недоторканність.  То  чому  в  нас  всі  питання в державі вже вирішені  і  це  стосується  тільки  народних  депутатів?  Чи   це стосується  всіх?  Тому  я  думаю,  що  Яценко,  який вносить таку пропозицію,  правий.  То якщо вже  ставити  питання,  то,  дійсно, ставити його по-державному і масштабно.

 

     Депутат Мазур. Будь ласка.

 

     МАЗУР О.А., секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики (багатомандатний загально-державний  виборчий округ, ПСПУ). Прошу передать слово Владимиру Марченко.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та  інвестицій  (виборчий  округ  161,  Сумська область).  Фракция Прогрессивной социалистической партии Украины. Уважаемый Александр Николаевич,  я  зачитаю  статью 9.6.5 Регламента Верховного Совета Украины и прошу в русле требований Регламента выполнить процедуру.

 

     Статья 9.6.5:  "Головуючий на засіданні оголошує подання  про дачу  згоди на притягнення до відповідальності депутата,  письмове пояснення депутата,  а  також  пропонує  йому  дати  пояснення  на пленарному засіданні.

 

     2. Якщо  на  засіданні  Верховної  Ради буде встановлено,  що депутат відмовляється від дачі пояснень,  Верховна Рада дає  згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності".

 

     Наша фракция   вносила   предложение,   чтобы   от   комитета докладывал представитель незаинтересованной стороны.  К сожалению, Омелич не приостановил свои полномочия,  к сожалению,  Сас, на наш взгляд, также представляет заинтересованную сторону - социалистов.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Я вважаю,  що комітет правильно вирішив.  І  Сас  -не зацікавлена сторона,  тому що в даний комітет входять представники всіх фракцій. Вирішили так у комітеті. А що ви так вважаєте, то ви правильно вважаєте по-своєму,  але комітет вирішив - Сасу.  Гадаю, це правильно.

 

     Депутат Марковська. Будь ласка.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України  з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  та  дитинства (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок СПУ   та   СелПУ).  Дякую.  Шановні  колеги!  Шановний  Олександре Миколайовичу!  Мені дивно було чути сміх у залі,  коли йшлося  про стан  здоров'я  нашого  колеги  депутата.  Якби  там не було,  але все-таки якщо людина захворіла,  а це може статися з будь-ким,  то сміятися з цього не потрібно.

 

     Інша річ,    що    без    присутності    депутата    сьогодні розглядатиметься це питання.  Який вигляд це  матиме  з  моральної точки зору?  Але я хочу сказати,  що уже голосування щодо того, як буде розглядатися це питання, показало замовний характер вирішення цього питання в залі сьогодні, ясно, як воно буде вирішено.

 

     Тому я звертаюся до депутатів:  я повністю підтримую депутата Яценка,  який сказав,  що не 450 депутатів,  які  недоторканні,  є основним злом у державі,  а існуюча влада, оті шість тисяч й інші, які грабують наш народ, а саме - влада Президента і його оточення.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Давидов.

 

     ДАВИДОВ В.В.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань промислової політики (виборчий округ

 108, Луганська область). Прошу передати слово депутатові Омелічу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Омеліч.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, Всеукраїнське    об'єднання    "Громада").   Шановний   Олександре Миколайовичу! Шановні колеги! Я хотів би підтримати Марковську, що той сміх,  який був у залі,  коли зачитувалась заява, яка надійшла від народного депутата  Лазаренка,  на  сьогоднішній  день  зовсім недоречний.  Тому що,  якщо ви простежите,  лише цього року ми вже втратили не одного депутата саме через хвороби серця,  інфаркти та інсульти.  Тільки  з  Комітету  з питань Регламенту,  депутатської етики сьогодні  на  лікуванні  з  обширним  інфарктом  перебувають депутати Трофименко і Танасов.  Так що це зовсім несмішно.  Ми тут доводимо один одного і загострюємо саму ситуацію.

 

     Я хотів би, щоб було розглянуто так, як було запропоновано на нараді  голів  фракцій.  Щоб Голова Верховної Ради зачитав подання Генерального  прокурора,  зачитав  пояснення  Лазаренка,   зачитав рішення комітету і тільки після цього надавав слово представникові комітету і керівникові робочої групи,  який  повинен  доповісти  з цього питання. Після цього - обговорення за звичайною процедурою.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Депутат Ємець від фракції. Будь ласка.

 

     ЄМЕЦЬ О.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань будівництва,     транспорту     і     зв'язку     (багатомандатний загально-державний      виборчий      округ,     НДП).     Фракція Народно-демократичної партії. Поперше, маленька довідка для колеги Яценка   стосовно   того,  що  є  недоторканність  у  міністрів  і губернаторів.  Немає недоторканності ні в міністрів,  ні  в  голів обласних держадміністрацій.

 

     Що стосується  недоторканності взагалі.  Народно-демократична партія зібрала понад 200 тисяч підписів громадян  України  не  для референдуму,  а  для того,  щоб просто показати ставлення громадян України до цього питання. І вони частково передані до Секретаріату Верховної Ради, частково ще будуть передані.

 

     Проблема не  в  самій недоторканності,  а в тій формулі,  яка записана у Конституції.  Ми поставили прокуратуру  в  капкан.  Для того  щоб  проводити розслідування,  потрібно порушити кримінальну справу,  пред'явити  звинувачення.  Формула,  яку  ми  записали  в Конституції,  не  дає  можливості цього зробити.  Ми запропонували іншу формулу:  коли  справа  порушується  без  Верховної  Ради,  а рішення приймає суд.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Вимкніть мікрофон.

 

     Депутат Коліушко. Будь ласка.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної Ради України    з    питань    правової    реформи     (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НДП).  Прошу  передати  слово депутату Подгорному.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ПОДГОРНИЙ С.П., член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП).  Шановні депутати!  Шановна президіє!  Згідно з Регламентом, стаття 9.6.5,  як уже говорилося, головуючий на засіданні оголошує подання   про   дачу  згоди  на  притягнення  до  відповідальності депутата,  затим - письмове пояснення депутата,  а також  пропонує йому   дати   пояснення  на  пленарному  засіданні.  У  зв'язку  з відсутністю Лазаренка цей пункт відпадає.

 

     Далі доповідь повинен робити хтось від комітету. Якщо комітет вирішив,  що Сас,  то тут питань не може бути. А потім усе діється за статтею  3.4.1,  в  частині  першій  якої  є  пункт  4:  виступ ініціатора   внесення   пропозиції,   тобто   виступ  Генерального прокурора.  І запитання в даному разі  повинні  бути  до  Саса  як доповідача і до Генерального прокурора.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Таким  чином,  шановні  колеги,  процедура розгляду - зрозуміла,  ми її спрощувати не будемо,  якщо  ви  наполягаєте.  Я хотів,  щоб від комітету зачитали подання,  тому що з цим поданням усі ознайомилися (Шум у залі). Я зачитаю подання, але перед цим...

 

     Будь ласка. Депутат Яценко. Для репліки хвилина.

 

     ЯЦЕНКО В.М.   Дякую,   Олександре    Миколайовичу.    Фракція Комуністичної   партії,   Союз  "Чорнобиль  України".  Я  ж  чітко розрізнив,   шановний   пане   Ємець,    фактичну    і    юридичну недоторканність.  Фактично,  якщо глава держадміністрації,  навіть районного рівня,  їде в персональному автомобілі,  то  міліціонери віддають   йому   честь,   а   не   те   що   здатні  притягти  до відповідальності.  Але сьогодні в державі склалася ситуація,  коли приналежність  до  НДП  є  фактично  недоторканністю  депутата або будь-кого,  хто є членом НДП.  Що ж  ви  тоді  казки  розповідаєте народові України?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні   колеги,  згідно  з  Регламентом  ми  можемо розглядати дане питання або у закритому,  або у відкритому режимі. Генеральний  прокурор  у  своєму  поданні  звертає  нашу  увагу  і просить, щоб ми розглянули дане питання у закритому режимі.

 

     Я цю пропозицію  ставлю  на  голосування.  Прошу  визначитися голосуванням.

 

     "За" - 53.

 

     Таким чином,  розглядаємо  це  питання  у  звичайному режимі, відкритому.

 

     Дозвольте мені зачитати подання Генерального прокурора.

 

     "Голові Верховної Ради України Ткаченку.

 

     Шановний Олександре Миколайовичу! Відповідно до статей 27, 28 Закону  України про статус народного депутата України та статті 29 Закону України про прокуратуру  надсилаю  для  розгляду  Верховною Радою   України   подання   про   дачу  згоди  на  притягнення  до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата  України Лазаренка Павла Івановича.

 

     У зв'язку   із   спеціальними   застереженнями   швейцарських властей,  що  ознайомлення  членів  Верховної   Ради   України   з документальними   матеріалами,   переданими   Швейцарією,  повинно служити тільки меті вирішення питання щодо зняття  парламентського імунітету  і необхідно виключити зловживання наданою інформацією в інших цілях  поза  межами  процесу  кримінального  переслідування, прошу  розглянути  подання  у  закритому  засіданні Верховної Ради України,  а також забезпечити нерозголошення  вказаних  у  поданні даних  попереднього  слідства  за межами допущених до ознайомлення осіб.

 

     Згідно зі  статтею  121   Кримінальнопроцесуального   кодексу України  дані попереднього слідства можна оголосити лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі,  в якому вони визнають  це можливим,   у   зв'язку   з  чим  прошу  попередити  допущених  до ознайомлення з поданням осіб про їх обов'язок не розголошувати без дозволу   Генеральної   прокуратури   України  даних  попереднього слідства.  Винні в розголошенні даних попереднього слідства несуть кримінальну  відповідальність за статтею 181 Кримінального кодексу України.

 

     Додаток: подання на 17 аркушах".

 

     З повагою, Генеральний прокурор Потебенько."

 

     Дозвольте зачитати пояснювальну записку.

 

     "Пояснення народного   депутата   України   Лазаренка   Павла Івановича стосовно подання Генерального прокурора України про дачу згоди на притягнення до  кримінальної  відповідальності  народного депутата  України  Лазаренка  Павла  Івановича (в порядку пункту 1 статті 9.6.3 Регламенту Верховної Ради України)" (Шум у залі).

 

     Шановні колеги! Додаток на 17 сторінках усім розданий. Це що, читати?  Є потреба в цьому?  Вибачте, я подання зачитав, а додаток необов'язково зачитувати.  Може,  хтось хоче побалакати,  то  будь ласка.  Матеріали є у вас на руках.  Я думаю, що цього досить. А я зачитаю всю пояснювальну записку народного депутата Лазаренка.

 

     "Ознайомившись із поданням Генерального прокурора України про дачу згоди на притягнення мене до кримінальної відповідальності та арешт, хочу пояснити наступне.

 

     1. Генеральний прокурор України звинувачує мене в незаконному відкритті  13  січня  1993  року  особистого рахунку в банку міста Варшава (Польща).

 

     Дії будь-якого громадянина не є протизаконними,  якщо вони на той час не були заборонені чинним законодавством.  Зокрема,  норма Кримінального кодексу України,  на котру  посилається  Генеральний прокурор, введена Законом України про внесення змін і доповнень до Кримінального  і  Кримінальнопроцесуального  кодексів  України   ( 2947-ХІІ) тільки 28 січня 1993 року, а набрала чинності ще пізніше

- 16 лютого 1993 року,  з  моменту  його  опублікування  в  газеті "Голос України".

 

     Інший документ,  до  котрого  апелює  наглядова інстанція,  - Декрет  Кабінету   Міністрів   України   про   систему   валютного регулювання і валютного контролю, - підписано 19 лютого 1993 року, а опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр" 6 березня 1993 року.

 

     Згідно з частиною п'ятою статті 94 Конституції України закони набирають  чинності  лише  через  десять  днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом, але аж ніяк не  раніше  дня  оприлюднення.  Відтак,  згідно  з частиною першою статті 6 Кримінального кодексу України, наявність складу злочину в діях  громадянина  та покарання за нього визначаються законом,  що діяв під час вчинення  цього  діяння.  Крім  того,  відповідно  до частини третьої статті 6 Кримінального кодексу України,  закон, що встановлює караність діяння, зворотної сили не має. Тому посилання Генерального прокурора на статтю 801 Кримінального кодексу України є  необгрунтованим.  Відкриття  валютного  рахунку   за   кордоном 13.01.1993 року чинним законодавством не заборонялося.

 

     2. Генеральний прокурор звинувачує мене в тому, що я заснував на території Швейцарії акціонерне товариство "LIP  Handel  AG"  та відкрив  без дозволу Національного банку України в банку Швейцарії рахунки цього товариства з метою використання  їх  для  проведення торговельно-фінансових операцій і приховування валютної виручки та викрадених в Україні коштів.  Ці дії кваліфіковані  прокурором  за статтею 801 Кримінального кодексу України.

 

     Насамперед слід   зазначити,   що  стаття  801  Кримінального кодексу України не  передбачає  кримінальної  відповідальності  за створення  громадянином  України  на  території  іноземних  держав будь-якого комерційного підприємства.  Безпідставними є твердження й  щодо  необхідності  дозволу  Нацбанку  для  відкриття валютного рахунку для таких комерційних  структур.  Згідно  зі  швейцарським законодавством,  від  імені  юридичної особи - резидента Швейцарії відкривати рахунки має право лише адміністратор компанії.

 

     Відкритий юридичною особою рахунок у банку належить юридичній особі,  а не акціонерам товариства,  які є фізичними особами.  Усі кошти,  що  знаходяться  на  рахунках  АТ,  є  його  власністю  як юридичної особи.

 

     Фінансові права  акціонерів обмежуються лише дивідендами,  що виплачуються товариством за рішенням загальних зборів акціонерів.

 

     Разом з тим Генеральний прокурор не надав жодного доказу моєї причетності до заснування та діяльності фірми"LIP Handel AG".

 

     Зокрема в матеріалах прокурора відсутні:

 

     письмове доручення    Метцу   про   заснування   акціонерного товариства та відкриття рахунків;

 

     банківський документ  з  моїм  особистим  підписом,  який  би свідчив,  що саме я вніс на рахунок зазначеної фірми 105 тисяч 120 швейцарських франків;

 

     угода між засновниками швейцарської фірми"LIP Handel  AG"  та фірмою Метца про управління справами фірми;

 

     банківська картка із зразками мого особистого підпису;

 

     реєстр акціонерів  товариства,  який  може  засвідчити  склад учасників акціонерного товариства;

 

     листування товариства,  з  якого  можна  визначити   прізвища акціонерів "LIP Handel AG";

 

     платіжні доручення   та   інші   банківські   документи,   що засвідчили б адресата,  на ім'я котрого надходили  кошти,  та  хто ними розпоряджався.

 

     Я дійсно   був   знайомий   з   Метцом   та  Состіним  як  із бізнесменами,  котрі  пов'язані  з  інвестиційною   діяльністю   в Україні.  Однак  ніяких  доручень Метцу про заснування в Швейцарії акціонерного товариства я не давав і таких прохань не висловлював.

 

     3. Генеральний  прокурор  стверджує,  що  я,  за  попередньою змовою  з  Агафоновим,  викрав  державні  валютні  кошти  радгоспу "Науковий" у сумі 1 мільйон 205 тисяч доларів  США,  а  саму  суму перераховано  з  рахунку радгоспу "Науковий" на рахунок фірми "LIP Handel  AG".  Ці  дії  кваліфіковані  слідством  за  статтею   861 Кримінального кодексу України.

 

     У жодну змову з Агафоновим я не вступав,  валютних коштів від радгоспу  "Науковий"  я  ніколи  не  отримував.  Відповідно   мені невідомо,   які   угоди   угорська  фірма  "Наукова"  укладала  зі швейцарською фірмою "LIP Handel AG".  Якщо  керівник  швейцарської фірми і вчиняв якісь протиправні дії,  то він має бути притягнутий до відповідальності відповідно до чинного законодавства Швейцарії.

 

     Прокурор не  надав  ніяких  доказів   моєї   причетності   до зазначених  фактів,  і  його висновок про мою участь у розкраданні державного майна є лише припущенням. Відповідно до частини третьої статті  62  Конституції України обвинувачення не може грунтуватися на припущеннях.

 

     Крім того, як мені стало відомо, депутатові Агафонову подібне обвинувачення не висувається взагалі,  а слідством, що вело справу Агафонова,  не встановлено джерело походження 1 мільйона 205 тисяч доларів  США (що видно з порівняльного аналізу подань Генерального прокурора стосовно Агафонова та Лазаренка).

 

     Генеральним прокурором не надано копій платіжних  доручень  з банку,  що  показували  б  рух  коштів на рахунках угорської фірми "Наукова"  в  грудні  1992  та  січні   1993   років.   Сам   факт перерахування  валютних  коштів  із закордонного рахунку угорської фірми "Наукова" на рахунок АТ "LIP Handel AG" не  свідчить,  що  я маю до цього перерахування якесь відношення.

 

     Фінансові операції  юридичних осіб між собою розглядаються як цивільнодоговірні відносини,  що регулюються нормами  міжнародного комерційного  права  і  не  підпадають  під дії норм Кримінального кодексу України.

 

     По-перше, я  не  був  посадовою  особою  швейцарської  фірми. По-друге,  прокурор  не надав жодних доказів того,  що одержувачем цих коштів був Лазаренко (у платіжному дорученні про перерахування коштів   це   не   зазначено).   Це   знову-таки  лише  припущення Генерального прокурора.

 

     4. Генеральний прокурор України звинувачує мене в розкраданні державного  майна  в  особливо  великих  розмірах  (891 тисяча 237 доларів США), констатуючи наявність попередньої змови зі Шкудуном, Положенцевим і Кириченком при укладенні та реалізації контракту на придбання збірних будинків між Господарським управлінням  Кабінету Міністрів України та панамською фірмою.

 

     До укладення контракту між Господарським управлінням Кабінету Міністрів  України  та  панамською  фірмою  я   не   мав   ніякого відношення.

 

     Прем'єр-міністр України     реалізує    свої    функціональні повноваження через акти Кабінету Міністрів України.  Такими актами є  постанови  Кабінету Міністрів та розпорядження Прем'єр-міністра України.  Крім того,  на практиці керівництво  Кабінету  Міністрів України  дає  письмові  доручення  на виконання органами державної виконавчої влади окремих дій.

 

     Прокурором не представлено документів, що свідчили б про дачу мною  будь-яких  доручень стосовно укладення зазначеного контракту чи його реалізації.  Також  немає  жодних  підтверджень  того,  що ініціатива  укладення  контракту з панамською фірмою виходила саме від мене.  Господарське управління Кабінету Міністрів України було підпорядковане  безпосередньо міністру Кабінету Міністрів України. Цю посаду в зазначений період обіймав пан Пустовойтенко.

 

     Прокурором не  надано  жодних  доказів  мого   знайомства   з Положенцевим.  Крім того, мене звинувачено у змові з Положенцевим, Кириченком та Шкудуном,  однак  відсутні  докази  такої  змови.  У поданні не вказано,  де,  коли і за яких обставин я зустрічався із зазначеними особами та домовлявся з ними про вчинення злочину.

 

     Разом з тим у поданні Генеральний прокурор посилається на моє письмове  доручення  міністру  фінансів  України  Короневському та начальнику Головного  управління  Держказначейства  про  виділення коштів  Господарському  управлінню  Кабінету  Міністрів України на погашення кредиторської заборгованості за 1996 рік.  Але  контракт між   Господарським  управлінням  Кабінету  Міністрів  України  та панамською фірмою  був  укладений  у  1997  році.  Тому  доручення ніякого  відношення до укладення контракту мати не може.  Навпаки, цей  документ  свідчить  про   мою   непричетність   до   вчинення інкримінованих мені дій.

 

     5. Генеральний прокурор звинувачує мене в тому,  що, працюючи на посаді першого віце-прем'єр-міністра України,  я дав  незаконну вказівку  голові  Держводгоспу України Хорєву про включення у план будівництва на 1996 рік комплексу робіт  з  влаштування  озера  на прилеглій   до   дачного  будинку  території  і  благоустрою  цієї території.  Ці дії  кваліфіковані  слідством  за  частиною  другою статті  165  Кримінального  кодексу України (зловживання владою та посадовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

 

     Перебуваючи на посаді першого віце-прем'єр-міністра  України, я  не  давав і не міг давати подібних доручень голові Держводгоспу Хорєву, оскільки кураторство за діяльністю відомства не входило до моїх  службових  повноважень  (згідно  з  пунктом  2  додатку 2 до Постанови Кабінету Міністрів 993 від 11.12.1995 року про  розподіл функціональних    повноважень   керівництва   Кабінету   Міністрів України).

 

     Мої слова підтверджуються тим, що звинувачення не представило мого  письмового  доручення голові Держводгоспу України Хорєву про благоустрій території дачного будинку.

 

     Як мені стало відомо,  це  питання  у  встановленому  законом порядку  було  включено  до  "Плану  введення  в  дію  потужностей основних    фондів,    лімітів     капітальних     вкладень     та будівельномонтажних  робіт  на  1996  рік".  Документ  затверджено 29.05.1996 року головою Держводгоспу Хорєвим,  і з  ким  він  його погоджував, невідомо.

 

     Хорєв до  юридичної  відповідальності  за  затвердження цього плану не притягувався, що є свідченням законності його дій.

 

     Варто додати,  що  благоустроєм  території  дачного  будинку, наскільки мені відомо,  займалося Господарське управління Кабінету Міністрів України.

 

     У поданні також не доказано,  що  внаслідок  фінансування  та виконання   робіт   з   благоустрою  території  "спричинено  тяжкі наслідки".  Варто додати,  що відповідно  до  Конституції  України прокуратура виконує функцію нагляду за дотриманням і застосуванням законів  (пункт  9  розділу  XV  "Перехідні  положення"),  що   не передбачає  перевірки  доцільності  управлінських рішень.  Подібні функції належать до компетенції  контролюючих  державних  органів, які й визначають доцільність дій посадових осіб.

 

     Тому прокурор  фактично  вийшов  за  рамки своєї компетенції, стверджуючи в поданні,  що державні кошти доцільно було  витратити на інші потреби Держводгоспу України. Прив'язка до фінансування та проведення благоустрою  території  державного  дачного  будинку  з природними  катаклізмами  є  лише  невдалою спробою надати більшої ваги звинуваченню.

 

     Висновки прокурора   про    вчинення    мною    злочинів    є необгрунтованими і бездоказовими припущеннями.

 

     Подання не  містить  фактів,  що  достовірно  свідчили  б про вчинення   мною   суспільно   небезпечних   діянь,    передбачених Кримінальним кодексом України. Тому ніяких підстав для притягнення мене до кримінальної відповідальності немає. Відповідно до частини третьої  статті  62  Конституції  України  "обвинувачення  не може грунтуватися на припущеннях".

 

     Викладені факти є свідченням того,  що подання є бездоказовим і  тенденційним.  Проглядається  упереджена  позиція  Генерального прокурора  України,  його  бажання  будьщо  притягнути   мене   до кримінальної відповідальності та заарештувати.

 

     Така поспішність  та  безцеремонність  Генерального прокурора України  невипадкова.  Напередодні  президентських  виборів  чинна влада  руками  правоохоронних органів за будь-яку ціну намагається усунути мене,  лідера опозиційної партії Всеукраїнське  об'єднання "Громада", від активного політичного життя.

 

     Матеріали слідства,   бездоказові  звинувачення  систематично тиражуються у засобах масової інформації,  що підконтрольні владі. У  суспільстві  наполегливо  нав'язується  думка  про  мене як про затятого злочинця,  тоді як правоохоронні органи ось протягом  уже двох  років  безрезультатно  шукають  будь-які  звинувачення.  Аби підтримати громадську думку,  виконавча влада  пішла  на  внесення цього  подання.  Одна з цілей цього дійства - знищити Лазаренка як політика.

 

     Перед нами  розігрується  грандіозний  політичний  спектакль. Його  репетиція  вже відбулася в Ялті та Одесі,  а тепер виконавча влада "приручає" Верховну Раду  України  та  весь  народ.  Україна вступила до Ради Європи,  приєдналася в 1997 році до Конвенції про основні права та свободи людини  1950  року.  Навіть  Конституцією України  кожному  гарантується право на свободу думки і слова,  на вільне вираження своїх поглядів і переконань.  Але Україна  дедалі дужче  скочується у прірву паперових свобод.  Сьогодні перший удар приходиться по Лазаренкові,  завтра під  прес  потрапить  будь-хто інший.

 

     15 лютого 1999 року. Павло Лазаренко".

 

     Перед тим,  як  надати  слово  з  процедури,  повідомляю всім депутатам:  Рада  Федерації  Росії  ратифікувала  Великий  Договір (Оплески).

 

     Дякую.

 

     Є запитання щодо процедури.  Будь ласка,  запишіться. Скільки ми хвилин відведемо? Я думаю, 5 хвилин достатньо.

 

     Я хотів би надати слово депутату Богословській, вона юрист, а потім - депутату Іоффе. Будь ласка.

 

     БОГОСЛОВСЬКА І.Г.,  член  Комітету  Верховної  Ради України з питань фінансів і  банківської  діяльності  (виборчий  округ  169, Харківська область).  Большое спасибо.  Уважаемые коллеги!  Нельзя принижать существо события,  которое  происходит  сегодня  в  этом зале.

 

     Сегодня мы  с  вами  как высшая законодательная власть страны должны доказать,  чтим ли мы закон,  понимаем ли мы,  что  сегодня проходим   испытание  на  демократичность  нашей  власти,  на  то, способна ли власть осознать ошибки и начать их исправлять.

 

     Мы с вами законодательная власть.  Давайте начинать  с  себя. Поэтому есть предложение:  ни в коем случае не нарушать процедуру, выписанную  в  Регламенте.  Поскольку  Регламентом   предусмотрено обязательное   оглашение  представления,  то  его  нужно  огласить полностью.

 

     Кроме того,  мы не  должны  принижать  политическое  значение этого  события.  И  те,  кто  слушает  сегодня трансляцию из зала, должны прекрасно знать,  в чем обвиняется Лазаренко,  а не  только его аргументацию в пользу его невиновности.

 

     Поэтому я предлагаю сейчас настоятельно всему залу поддержать инициативу следования  Регламенту  и  зачитывания  полного  текста представления Генеральной прокуратуры.

 

     ГОЛОВА. Дякую.    Шановні   колеги!   Депутат   Богословська, безперечно,  права,  але,  мабуть,  усе-таки було б доцільно,  щоб представлення  зробив  прокурор.  Подання  я зачитав.  Генеральний прокурор зробить представлення,  і ми йому поставимо запитання. Це було б,  мабуть,  доцільніше.  Я,  безперечно,  не претендую на... Богословська права, але так, мабуть, було б усе-таки...

 

     Депутат Іоффе. Будь ласка.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.,  член Комітету Верховної Ради  України  з  питань науки і освіти (виборчий округ 111,  Луганська область). Уважаемый Александр  Николаевич!  Уважаемые  коллеги!  Я  думаю,   что   вы, Александр Николаевич, поступили очень некорректно в том плане, что вы  прочитали  ответы  на  вопросы,  которые  записаны  в  том  же "поданні"   Генерального   прокурора.   И  нужно  обязательно  его прочитать. Вы ответили от имени Лазаренко. А кто вопросы поставил, их  аргументации  нет.  Поэтому  я поддерживаю предложение коллеги депутата Инны Богословской и прошу прочитать полностью  "подання". Причем вы сказали, что это "додаток". Тут четко написано: "Подання про дачу згоди на притягнення Лазаренка..." и так далее по тексту. Тут прямо написано,  что это "подання",  а не "додаток". Я считаю, что его надо прочитать.

 

     ГОЛОВА. Ми порадимося.  Це процедура:  можна і  так,  і  так, безперечно. Питань немає. Депутат Масенко. Будь ласка.

 

     МАСЕНКО О.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та діяльності рад (виборчий округ 147,  Полтавська область). Прошу передати слово депутату Буйку.

 

     ГОЛОВА. Депутат Буйко. Будь ласка.

 

     БУЙКО Г.В.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України    у   справах   пенсіонерів,   ветеранів   та   інвалідів (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракция коммунистов, Донецкая область. Александр Николаевич, нет сомнений, что  поставленный  сейчас  вопрос  вызывает  повышенное   внимание населения  Украины.  Оно во многом спровоцировано государственными средствами  информации,  и   отсюда   возник   какой-то   даже   и необоснованный  ажиотаж  вокруг  этого  вопроса.  Поэтому  фракция коммунистов поддерживает предложение о том,  чтобы "подання"  было зачитано прокурором с трибуны. Это первый момент.

 

     И второй  момент,  чрезвычайно важный.  Необходимо обеспечить прямую трансляцию по телевидению,  чтобы население Украины могло и услышать, и увидеть все события, происходящие в Верховном Совете.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Депутат Покотило. Будь ласка.

 

     ПОКОТИЛО Н.О.  Фракція  соціалістів  і  селян  (Лівий центр). Прошу передати слово Івану Сергійовичу Чижу.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  голова Комітету Верховної Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ 190,  Хмельницька область).  Дякую,  Ніно Олексіївно.  Фракція соціалістів і  селян. Розгляд цього питання нагадує оті гладіаторські бої й вислів, який тоді побутував:  "Хліба й видовищ!" Сьогодні видовище тут є,  і  я хочу повернути депутатів до правового усвідомлення дійства, що тут відбувається.  Ідеться про авторитет нашої держави. І тому треба з високим усвідомленням цього слухати прокурора на трибуні, а не те, що  зачитав  Олександр  Миколайович,  поставити  запитання,  і   з усвідомленням  цього приймати рішення.  Я застерігаю від виконання політичних замовлень.  Ще раз  наголошую:  ідеться  про  авторитет нашої держави. Видовища тут не повинні бути.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     Отже, внесено  дві пропозиції.  Одна пропозиція:  щоб подання зачитав Голова Верховної Ради,  друга - щоб  це  подання  все-таки зробив Генеральний прокурор і відповів на запитання.

 

     Хто за те, щоб подання зачитав Голова Верховної Ради?

 

     "За" - 129.

 

     Хто за   те,   щоб   подання   зробив  Генеральний  прокурор? Голосуємо.

 

     "За" - 287.

 

     Дякую. Визначились.

 

     Шановні колеги, наше засідання транслюється по радіо. Внесено пропозицію  про  трансляцію по телебаченню.  Я не знаю,  чи готові технічно... У запису, так?

 

     Ставлю на   голосування   пропозицію,    внесену    народними депутатами...

 

     Вибачте, нехай депутат Чиж, голова комітету, дасть пояснення, чи можливо це технічно. Будь ласка, Іване Сергійовичу.

 

     ЧИЖ І.С.  Олександре Миколайовичу!  Шановні колеги! Ми можемо прийняти   таке  рішення,  але  перед  тим  треба  дати  доручення Секретаріату  з'ясувати.  Ми  не  можемо  вклинюватися  в  розклад програм,  які транслюються. Ми можемо прийняти рішення про те, щоб транслювати,  скажімо,  в запису.  Я пропоную прийняти рішення про трансляцію в запису.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Дякую. Я прошу, Іване Сергійовичу, вийдіть на хвилину і разом із  Секретаріатом  з'ясуйте.  Ми  розпочнемо  розгляд.  Ви повернетеся,  і  ми  вам  надамо  слово.  Ви доповісте,  а я потім поставлю на голосування.

 

     Ставлю на голосування пропозицію про пряму  телетрансляцію  з урахуванням технічних можливостей.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. За наявності...

 

     "За" - 285.

 

     ГОЛОВА. Рішення прийнято. Будь ласка, Іване Сергійовичу.

 

     Слово від комітету надається депутату Сасу. Будь ласка.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Прокурору!

 

     ГОЛОВА. Прокурор - співдоповідач. Я прошу уваги! Не потрібно! Сас є? (Шум у залі).

 

     Ви наполягаєте, щоб Генеральний прокурор виступив спочатку?

 

     Шановні колеги,  одну  хвилинку.   За   Регламентом   повинен доповісти представник профільного комітету (Шум у залі).

 

     ГОЛОС ІЗ   ЗАЛУ.   Надайте  мені  слово,  я  поясню.  Ми  все поставили...  Зачитали спочатку пояснення. Це вже порушення. Тепер друге порушення. Хай Генеральний прокурор доповідає.

 

     ГОЛОВА. Будь  ласка,  слово  надається Генеральному прокурору Михайлу Олексійовичу Потебеньку.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.,  Генеральний  прокурор   України.   Товаришу головуючий!  Шановні  народні  депутати!  Подання  у  вас є.  Воно викладене на 17 сторінках із цифровими даними, на зачитування його потрібна  година.  Тому  я пропоную,  якщо ви погодитеся,  щоб я з урахуванням конкретних епізодів (їх чотири) виклав  докази,  якими підтверджується це подання (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Михайле Олексійовичу, робіть повністю, так, як слід.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.  Подання.  22  січня  1997  року  Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу 49-800 за фактами розкрадання   державного   майна   в   особливо  великих  розмірах посадовими особами радгоспу "Науковий" та незаконного використання громадянами   України  валютних  рахунків  за  межами  України  за ознаками злочинів,  передбачених статтями 861,  801  Кримінального кодексу України.

 

     Приводом і  підставою  для  порушення справи стали матеріали, отримані Генеральною прокуратурою України  від  Комісії  Верховної Ради  України  з  питань  боротьби  з  організованою злочинністю і корупцією.

 

     У ході  розслідування  цієї  справи  14  вересня  1998   року Генеральним  прокурором  України порушено кримінальну справу проти народного депутата України  Лазаренка  за  розкрадання  державного майна   в   особливо  великих  розмірах,  незаконне  відкриття  та використання за межами України валютних рахунків,  приховування на них валютної виручки, зловживання посадовим становищем за статтями 861, 801, 165, частина 2 Кримінального кодексу України.

 

     Слідством встановлено, що Лазаренко, перебуваючи на державній службі і займаючи відповідальне посадове становище (з березня 1992 року по червень 1994  року  -  представник  Президента  України  в Дніпропетровській області;  з червня 1994 року по липень 1995 року

- голова Дніпропетровської обласної  ради  народних  депутатів;  з липня  1995  року по вересень 1995 року - голова Дніпропетровської обласної адміністрації; з вересня 1995 року по травень 1996 року - перший  віцепрем'єр-міністр України;  з травня 1996 року по липень 1997 року - Прем'єрміністр України),  розкрадав  державні  валютні кошти  в особливо великих розмірах,  умисно з корисливих мотивів і особистої заінтересованості використовував своє посадове становище всупереч  інтересам  служби,  що  завдало істотної шкоди інтересам держави,  незаконно відкривав і використовував валютні рахунки  за межами  України,  на  яких  приховував  викрадені державні валютні кошти   та   валютну   виручку,    отриману    внаслідок    різних торговельно-фінансових операцій.

 

     Так, на початку 1993 року Лазаренко,  являючись представником Президента України в Дніпропетровській області,  відкрив за межами України   ряд  валютних  рахунків  з  метою  приховування  на  них викрадених в Україні коштів та валютної виручки.

 

     Для виконання  цієї  мети  Лазаренко   створив   організовану злочинну   групу   спільно   з  мешканцем  міста  Дніпропетровська Кириченком,  разом з яким він є співвласником  51  відсотка  акцій компанії   "Bainfild   Compani  Ltd",  зареєстрованої  на  Тортолі (Британські Віргінські острови),  з директором радгоспу "Науковий" (село Таромське Дніпропетровської області) Агафоновим,  керівником і засновником ряду  комерційних  структур  міста  Дніпропетровська Дітятковським,   генеральним   директором  закритого  акціонерного товариства  "ЛАКІ"  (місто   Київ)   і   одночасно   представником панамської   фірми  "GHP  Corporation"  Положенцевим,  начальником Господарського управління Кабінету Міністрів України  Шкудуном,  у співучасті  з  якими протягом 1993-1997 років,  всупереч інтересам держави та служби,  вчинив вищезазначені суспільно небезпечні  дії за таких обставин.

 

     13 січня  1993  року  Лазаренко  в  "American Bank in Poland" міста   Варшава   відкрив   на   своє   ім'я   особистий   рахунок 00563/33066/00,   вказавши   в   заяві   банку   вигадану  посаду: віце-президент Агропрому Дніпропетровська.

 

     У цей же день на вказаний рахунок Лазаренку президентом фірми "ASS Co. Ltd." Кириченком з рахунку

 00410/60884/00 в цьому ж банку перераховано 40 тисяч доларів США. Зазначений   рахунок   був   відкритий   Кириченком   як   рахунок представництва Дніпропетровського госпрозрахункового  підприємства "Агроснабсбыт" і надалі прихований від контролюючих банківських та податкових    органів    України    для    таємного     проведення торговельно-фінансових операцій.

 

     Продовжуючи свої    дії,    Лазаренко,   не   маючи   дозволу Національного банку України на відкриття й використання за  межами України   валютних   рахунків,   діючи   незаконно,   домовився  з громадянином  Швейцарської  Конфедерації   Вернером   Метцем   про заснування  в Швейцарії на підставних осіб акціонерного товариства "LIP Handel AG" та відкриття в банку  "UBS"  (Спілка  швейцарських банків)  рахунків  цього  товариства  з  метою використання їх для проведення торговельнофінансових операцій і приховування  валютної виручки та викрадених в Україні коштів.

 

     31 березня   1993  року  з  цією  метою,  за  домовленістю  з Лазаренком, Вернер Метц як підставна особа відкрив у банку "UBS" в місті Фрібург (Швейцарія) рахунки 502.607,

 502.607.60L і  інші,  які   тут   перераховуються,   акціонерного товариства "LIP Handel AG", зареєструвавши статут цього товариства 2 квітня 1993 року із занесенням в Торговий реєстр міста  Фрібург. При  цьому  Лазаренко 31 березня 1993 року вніс готівкою 105 тисяч 120 швейцарських франків на рахунок  502.607.03L  товариства  "LIP Handel  AG"  в  банк "UBS" в місті Фрібург як акціонерний внесок в його статутний фонд.

 

     Згідно з банківською документацією

- формуляром "Ідентифікація власника економічних прав" банку "ubs" від  14.04.1993  року  -  власником  економічних  прав  на  кошти, довірені   банку   акціонерним  товариством  "LIP  Handel  AG",  є Лазаренко  Павло  Іванович,  адреса  місця  перебування  якого   - Україна,   320004,   Дніпропетровськ,   проспект   Кірова,  2,  що відповідає    адресі    Дніпропетровської    обласної    державної адміністрації,   де   в  той  час  працював  державним  службовцем Лазаренко,   являючись   представником   Президента   України    в Дніпропетровській області.

 

     Лазаренко незаконно,  на  порушення вимог статті 5 (пункт 4д) Декрету Кабінету Міністрів України 15-93 від 19 лютого  1993  року про систему валютного регулювання та валютного контролю,  згідно з якими для розміщення валютних цінностей на рахунках і  вкладах  за межами  України  необхідна  ліцензія  Національного банку України, відкривши без дозволу Національного банку України через  підставну особу  - Вернера Метца - зазначені рахунки акціонерного товариства "LIP Handel AG",  наявні  на  яких  кошти  належали  йому,  надалі протягом  1993-1996 років незаконно використовував їх і приховував на них викрадені в Україні кошти,  а  також  валютну  виручку  від різних торговельно-фінансових операцій.

 

     За правовою   допомогою   правоохоронних  органів  Швейцарії, Німеччини,  США,  Угорщини, Польщі, Австрії, Нідерландів слідством встановлені  джерела,  з яких валютні кошти надходили на зазначені рахунки товариства "LIP  Handel  AG"  у  власність  Лазаренка,  та обставини  незаконного  використання  Лазаренком  цих рахунків для відмивання викрадених державних  коштів  і  приховування  валютної виручки від торговельно-фінансових операцій.

 

     Так, за  період  з  червня  1993  по  жовтень  1996  року  на зазначені рахунки товариства "LIP Handel AG" Лазаренку надійшли  і були приховані валютні кошти на загальну суму 4 мільйони 419 тисяч 194 швейцарських франки та 2 мільйони 378 тисяч 302 долари США:

 

     9 червня 1993 року 1 мільйон 205 тисяч доларів США з  рахунку 449- 98967/053-00295 радгоспу "Науковий" Дніпропетровської області у  банку  "Postаbank  Rt."  міста  Захонь  (Угорщина),  які   були викрадені директором цього господарства Агафоновим та Лазаренком;

 

     з липня по листопад 1993 року 1 мільйон 550 тисяч доларів США (26 липня 1993 року - 450 тисяч, 5 листопада 1993 року - 800 тисяч та  30  листопада  1993 року - 300 тисяч) з рахунку 10051-086-649, відкритого у банку "Bank fur Arbeit und Wirtschaft"  міста  Відень (Австрія) керівником і засновником ряду комерційних структур міста Дніпропетровська Дітятковським;

 

     29 липня 1993 року 610 тисяч доларів США з рахунку

 00410/60884/00 фірми  "Аss  Co  Ltd."  з  банку "American Bank in Poland" міста Варшава (Польща), відкритого Кириченком;

 

     30 липня  1993  року  430  тисяч  доларів   США   з   рахунку 103.980/02.04  у  банку  "Lavoro  Bank AG" міста Цюріх (Швейцарія) фірми "Jurimex Kommerz Transit GmbH" (Відень, Австрія);

 

     9 лютого 1994  року  199  тисяч  973  долари  США  з  рахунку 43.68148  00  у банку "Commerzbank" міста Мюнхен (Німеччина) фірми "International Automobil-Handels GmbH" (Обершлясхайм, ФРН);

 

     11 лютого 1994 року 864  тисячі  643  долари  США  з  рахунку 43.68148  00  у банку "Commerzbank" міста Мюнхен (Німеччина) фірми "International Automobil-Handels GmbH" (Обершлясхайм,  ФРН)  та  з інших джерел.

 

     Зокрема, рахунок "LIP Handel AG"

 502.607.60L у банку "ubs" міста Фрібург  був  наданий  Лазаренком директору радгоспу "Науковий" Агафонову за попереднім зговором для викрадання державних коштів в особливо великих  розмірах  з  цього господарства.

 

     Так, згідно  з  контрактами радгоспу "Науковий" з товариством "Van der Ploeg & Terprstra B.V." міста Лееуварден (Нідерланди) від 10  вересня  1992  року  та  від  29 жовтня 1992 року про поставку товариством радгоспу "Науковий" 500 голів худоби на суму 1 мільйон 118  тисяч  доларів США і 1 тисячі голів худоби на суму 2 мільйони 400 тисяч доларів США, підписаних Агафоновим, фіктивна ціна однієї голови  худоби становила за першим контрактом 2 тисячі 236 доларів США,  а за другим - 2 тисячі 400 доларів США.  Водночас 29  жовтня 1992   року   Агафонов  від  імені  радгоспу  "Науковий"  уклав  з директором товариства "Van der Ploeg &  Terprstra  B.V."  Рієнтсом ван  дер  Плугом  таємну  угоду  про  зберігання  валютних коштів, належних радгоспу "Науковий",  на  депонованому  рахунку  в  банку "ABN- AMRO",  керувати рухом коштів на якому мали спільно Агафонов та Рієнтс ван дер Плуг.

 

     У 1992-1993 роках для оплати поставки худоби на рахунок

 49.06.34.451 товариства  "Van der Ploeg & Terprstra B.V." у банку "ABN- AMRO" міста Лееуварден (Нідерланди) надійшло 3 мільйони  518 тисяч   150   доларів  США,  виручених  від  реалізації  радгоспом "Науковий" продукції,  виробленої у Дніпропетровській  області.  З цієї  суми  було витрачено 1 мільйон 942 тисячі 500 доларів США на придбання 1 тисячі 500 голів худоби за фактичною  ціною  1  тисяча 295   доларів  США  за  голову,  які  надалі  поставлені  радгоспу "Науковий",  а залишок на рахунку  товариства  "Van  der  Ploeg  & Terprstra  B.V."  у  сумі 1 мільйон 575 тисяч 650 доларів США,  що виник  внаслідок  різниці  між  фіктивною  та  фактичною  вартістю поставленої радгоспу худоби, Агафонов викрав, частково перерахував їх на контрольовані ним інші валютні рахунки  за  межами  України, здійснив  витрати викрадених коштів на особисті потреби та отримав частину з них готівкою.

 

     Частину цієї суми в розмірі 1 мільйон 205 тисяч  доларів  США Агафонов  і  Лазаренко  викрали  спільно,  шляхом перерахування за вказівкою  Агафонова  з  рахунку  товариства  "Van  der  Ploeg   & Terprstra  B.V." 29 жовтня 1992 року - 220 тисяч доларів США та 19 січня 1993 року - 1 мільйон  200  тисяч  доларів  США  на  рахунок радгоспу  "Науковий"  449  9896/053-00295 у філії банку "Postabank Rt." міста Захонь (Угорщина), з якого 8 червня 1993 року 1 мільйон 205  тисяч  доларів США за особистим розпорядженням Агафонова були перераховані від імені радгоспу "Науковий" на рахунок  502.607.60L товариства   "LIP   Handel  AG"  у  банк  "UBS"  в  місті  Фрібург (Швейцарія),  власником коштів  на  якому  є  Лазаренко  згідно  з банківським  формуляром "Ідентифікація власника економічних прав". Перераховані  кошти  в  сумі  1  мільйон  205  тисяч  доларів  США Лазаренко в такий спосіб привласнив і використав на свій розсуд.

 

     У липні-листопаді  1993  року 1 мільйон 550 тисяч доларів США перераховано Лазаренку  на  рахунок  товариства  "LIP  Handel  AG" громадянином  України Дітятковським - засновником ряду комерційних підприємств   у   місті   Дніпропетровську:    виробничої    фірми "Дніпронафта",  акціонерного  товариства  "Енергія",  акціонерного товариства "Стара  башта"  та  інших,  з  незаконно  відкритого  і використовуваного  Дітятковським  без  дозволу Національного банку України рахунку 10051-086-649 USD у банку  "Bank  fur  Arbeit  und Wirtschaft"   міста   Відень  (Австрія),  на  якому  Дітятковський приховував валютну виручку,  отриману від реалізації  продукції  з Дніпропетровської області.

 

     29 липня   1993  року  610  тисяч  доларів  США  перераховано Лазаренку на  рахунок  товариства  "LIP  Handel  AG"  громадянином України Кириченком з рахунку фірми "ASS Co. Ltd."

 00410/60884/00 з банку "American Bank in  Poland"  міста  Варшава (Польща),  на якому Кириченко приховував валютну виручку, отриману від торговельно-фінансових операцій.

 

     30 липня  1993  року  430  тисяч  доларів  США   перераховано Лазаренку  на  рахунок  товариства "LIP Handel AG" фірмою "Jurimex Kommerz Transit GmbH" (Відень, Австрія) з її рахунку

 103.980/02.04 у банку "Lavoro Bank AG" міста Цюріх (Швейцарія) як комісійні з виручки від бартерної угоди,  укладеної 11 травня 1993 року  фірмою  "Jurimex  Kommerz  Transit GmbH" з дніпропетровською обласною виробничою фірмою  "Дніпронафтопродукт"  про  поставку  з Дніпропетровської області 43 тисяч тонн металопродукції в обмін на нафтопродукти загальною вартістю 9 мільйонів 30 тисяч доларів США.

 

     9 лютого 1994 року 199 тисяч 973 долари США і 11 лютого  1994 року  864  тисячі  643 швейцарські франки були перераховані фірмою "International   Automobil-Handels   GmbH"   міста    Обершлясхайм (Німеччина) з рахунку

 43.6814800 у  банку  "Commerzbank"  міста   Мюнхен   на   рахунoк товариства  "LIP  Handel  AG"  Лазаренку  як  валютна виручка,  що надійшла  від  фірми  "Kres  GmbH"  (Мюнхен),  за  реалізовані  по бартерному   контракту   47   від   29   вересня   1993   року  СП "ІАНДніпропетровськ" 10 тисяч  тонн  металопродукції  в  обмін  на нафтопродукти загальною вартістю 2 мільйони 120 тисяч доларів США.

 

     Таким чином,  Лазаренко,  використовуючи  незаконно  відкриті валютні рахунки 502.607, 502.607.03L, 502.607.60L та

 502.607.81J товариства  "LIP Handel AG" у філії банку "UBS" міста Фрібург Швейцарської Koнфедерації,  отримав на них 4 мільйони  419 тисяч  194  швейцарські  франки  і 2 мільйони 378 тисяч 302 долари США,  з яких 1 мільйон 205 тисяч доларів США викрадено з державних валютних  коштів  радгоспу  "Науковий",  а  решту  коштів у сумі 4 мільйони 419 тисяч 194 швейцарські франки і 1 мільйон  173  тисячі 302 долари США приховано як валютну виручку.

 

     Незаконно використовуючи   зазначені   валютні   рахунки  для відмивання викрадених державних коштів  та  приховування  валютної виручки,  Лазаренко  витратив  їх  таким  чином,  як  викладено на сторінці 5 у нашому поданні.

 

     Президентом американської  фірми   "ABS   Enterprises   Inc." (Сан-Франциско)  Кириченком з перерахованих йому 1 липня 1994 року Метцем за вказівкою Лазаренка 1 мільйона  800  тисяч  доларів  США надалі  11  липня  1994  року  1  мільйон  510  тисяч  доларів США перераховано на рахунок 5353 "CARPO-53" у банк "SCS Alliance S.A." міста Женева (Швейцарія).

 

     Житель міста  Дніпропетровська Кириченко 14 вересня 1995 року до 3 липня 1997  року  був  особистим  радником  спочатку  першого віцепрем'єр-міністра,  а  потім Прем'єрМіністра України Лазаренка, 1953 року народження,  уродженця села  Карпівки  Дніпропетровської області.

 

     Слідством встановлено, що на той же рахунок 5353 "CARPO-53" у банку "SCS Alliance S.A." міста  Женева  18  серпня  1994  року  з рахунку  02/410/61310/00 банку "American Bank in Poland" (Варшава) багамської фірми "Orphin S.A.", директором якої являвся Кириченко, за  розпорядженням  останнього  було  перераховано  ще  1  мільйон доларів США.

 

     12 грудня 1994 року з рахунку 00337-06948 фірми "ABS Enterprises Inc." у банку "Bank of America" містa Сан-Франциско (США) за розпорядженням Кириченка на той самий рахунок  5353  "CARPO-53" у банку "SCS Alliance S.A." міста Женева (Швейцарія) було здійснено перерахування ще 1 мільйона  963  тисяч доларів США.

 

     Крім цього,  з  відкритого Кириченком рахунку 024/10/61727/00 фірми "АBS Interprises Inc." у  банк  "American  Bank  in  Poland" міста  Варшава  за  вказівкою  Кириченка  21  квітня  1995 року на рахунок 5353 "CARPO-53" у банк "SCS Alliance  S.A."  міста  Женева перераховано 100 тисяч доларів США.

 

     Слідством також встановлено, що протягом 1994 року на рахунок 08- 05785-3 "КАТО-82" в банк "Credit Lyonnais (Suisse) S.A." міста Цюріх,   крім   перерахування  14  січня  1994  року  3  мільйонів швейцарських франків з "LIP Handel AG",  з рахунку 024/10/61310/00 в "American Bank in Poland" фірми "Orphin S.A.", яка зареєстрована на Багамських островах і директором  якої  є  Кириченко,  за  його дорученнями 12 січня 1994 року було перераховано 216 тисяч доларів США,  10 лютого 1994 року - 775 тисяч 500 доларів США,  16 березня 1994  року  - 572 тисячі 500 доларів США,  16 травня 1994 року - 1 мільйон 110 тисяч доларів США,  25 травня 1994 року  -  350  тисяч доларів  США  і  3  червня 1994 року - 1 мільйон 110 тисяч доларів США, а всього - 4 мільйони 135 тисяч доларів США.

 

     На цей рахунок  08-05785-3 "КАТО- 82" у  банк  "Credit  Lyonnais (Suisse) S.A." (Цюріх) вищевказаним громадянином  України  Дітятковським  з  незаконно  відкритого   і використовуваного  ним  без  дозволу  Національного  банку України рахунку

 10051-086-649 USD  у банку "Вank f(r Arbeit und Wirtschaft" міста Відень (Австрія) перераховані 11 лютого 1994 року - 1 мільйон  239 тисяч  107  доларів США,  19 травня 1994 року - 10 тисяч 43 долари США,  24 травня 1994 року - 55 тисяч 150 доларів США,  а всього на суму  1  мільйон  304  тисячі  307 доларів США з валютної виручки, отриманої від торговельно-фінансових операцій.

 

     Крім цього, встановлено, що в 1993- 1994 роках    директор   радгоспу   "Науковий"   (село   Таромське Дніпропетровської області) Агафонов при  реалізації  під  виглядом бартерних  операцій  закордонним  фірмам "Minerais",  "Marc Rich", "Каргілл" і "Conkord Trade & Commerce Ltd." продукції,  виробленої у  Дніпропетровській  області,  створив  неконтрольований надлишок валюти,  яка надходила від цих фірм в оплату продукції на  рахунок нідерландської  фірми  "Van  der  Ploeg & Terprstra B.V." згідно з таємними  угодами  між  Агафоновим  та   директором   цієї   фірми громадянином  Нідерландів  Ван дер Плугом від 10 серпня 1993 року, зокрема шляхом завищення вартості отриманої з-за  кордону  великої рогатої  худоби,  та  викрав у такий спосіб 20 мільйонів 33 тисячі 486  доларів  США,  що  належать  радгоспу   "Науковий".   Частину викрадених державних валютних коштів з рахунку

 49.06.34.451 товариства "Van der Ploeg & Terprstra B.V." у  банку "ABN-  AMRO" міста Лееуварден (Нідерланди) Агафонов перерахував 24 січня 1994 року в сумі 2 мільйони 972 тисячі США та 8 березня 1994 року  в  сумі  4  мільйони  доларів США,  а всього 6 мільйонів 972 тисячі доларів США на той же рахунок 08-05785-3  "КАТО82"  у  банк "Credit  Lyonnais  (Suisse)  S.A."  міста  Цюріх  (Швейцарія).  На зазначених рахунках "КАТО-82" та  "CARPO-53"  у  Цюріху  і  Женеві накопичувались  як викрадені валютні кошти України,  так і валютна виручка,  яка  попередньо  приховувалась  Лазаренком,  Агафоновим, Кириченком  і Дітятковським на рахунках товариства "LIP Handel AG" та інших вищевказаних рахунках.

 

     У діях Лазаренка по незаконному відкриттю і  використанню  за межами...

 

     ГОЛОВА. Михайле  Олексійовичу!  Шановні колеги!  Сім сторінок прочитано наукового матеріалу,  ще десять залишилося.  Є  прохання таке:  зробити  перерву  на 30 хвилин.  Чи,  можливо,  без перерви прочитаємо? Без перерви, так? (Шум у залі).

 

     А я ж вам пропонував іншу процедуру,  ви не захотіли. А тепер уже потомилися.

 

     Михайле Олексійовичу, наполягають на перерві на 30 хвилин.

 

     Оголошується перерва на 30 хвилин.

 

     (Після перерви)

 

     ГОЛОВА. Продовжуємо  роботу.  Запросіть  депутатів  до  залу. Михайле Олексійовичу, будь ласка.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.  Викраденням 1 мільйона 205 тисяч доларів США з державних валютних коштів радгоспу "Науковий",  перерахованих на рахунок товариства "LIP Handel AG",  Лазаренко і Агафонов  вчинили злочин,  передбачений статтею 861 Кримінального кодексу України, - розкрадання  державного  майна  в  особливо  великих  розмірах  за попереднім зговором групою осіб.

 

     Генеральна прокуратура України 25 вересня...

 

     ГОЛОВА. Михайле   Олексійовичу,   вибачте.   Шановні  народні депутати!  Ви проголосували 284 голосами за пряму  трансляцію.  Що тут показувати? Ну що?

 

     ГОЛОС ІЗ   ЗАЛУ.   Треба   запросити   до   залу,  Олександре Миколайовичу. Не чути там...

 

     ГОЛОВА. Та ми з вами на півгодини оголосили перерву,  хіба це не зрозуміло всім!

 

     З місця слово має Іван Сергійович Чиж стосовно трансляції.

 

     ЧИЖ І.  С.  Дякую, Олександре Миколайовичу. Коли була внесена пропозиція щодо трансляції,  я й сказав,  що технічно  це  складно виконати,   оскільки   Національна   телекомпанія   веде  мовлення відповідно до своїх програм і такі включення дуже непрості.

 

     Крім того, президента Національної телекомпанії Кулика просто не розшукали. Якщо Верховна Рада підтвердить все-таки своє бажання про таке висвітлення,  я пропоную на зміну тієї постанови,  яку ми прийняли,  проголосувати постанову стосовно того,  щоб Національна телекомпанія  подала  в  повному  запису  телезвіт   про   розгляд Верховною  Радою подання Генеральної прокуратури про дачу згоди на притягнення до  відповідальності  та  арешт  Павла  Лазаренка.  Це перше.

 

     І друге.  Прес-службі  й  управлінню  справами Верховної Ради разом  із  Національною  телекомпанією   вирішити   всі   питання, пов'язані з договірноправовими засадами висвітлення.

 

     Технічно поки   що   не   вдається  вирішити  питання  прямої телетрансляції. Та й чи доцільно це?

 

     Дякую, Олександре Миколайовичу.

 

     ГОЛОВА. Іване Сергійовичу,  ви  вносите  пропозицію,  щоб  ми переголосували?  Щоб подати в запису?  Не заперечуєте? Я ставлю на голосування пропозицію про прийняття...

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Проголосували...

 

     ГОЛОВА. Одну  хвилиночку.  Проголосували...   Кого   в   залі показувати?  Проголосували.  Ви  мене звинувачували,  що я порушую Регламент,  процедуру розгляду.  Я це робив не просто навмисно,  я свідомо це робив, щоб скоротити саму процедуру, коли ми дві години будемо слухати,  потім ще дві години відповідати, а потім приймемо рішення.  А можна було б за півгодини розглянути, прийняти рішення й вирішувати інші питання.  Ви ж наполягали  на  іншому  й  махали Регламентом переді мною. А тепер ніхто не хоче слухати...

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію,  яку вніс голова комітету Іван Сергійович Чиж, щоб дати в повному обсязі трансляцію розгляду даного питання в запису. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 240.

 

     У мене прохання до депутатів Медведчука та Чижа: ще раз зараз вийдіть, розгляньте, найдіть президента телекомпанії і вирішіть це питання, будь ласка.

 

     Продовжуємо роботу.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.  Генеральна  прокуратура України 25 вересня і 26 жовтня  1998  року  звернулася  до  Верховної  Ради  України  з поданням  про дачу згоди на притягнення народного депутата України Агафонова  до  кримінальної  відповідальності  та  його  арешт  за розкрадання   державного   майна   в  особливо  великих  розмірах, приховування валютної виручки, службовий підлог.

 

     Властями Польської Республіки передано в Україну  кримінальну справу  стосовно  Кириченка  для  притягнення його до кримінальної відповідальності за зберігання вогнепальної зброї і в даний час за розкрадання   державного   майна   в  особливо  великих  розмірах, незаконні валютні операції,  незаконне  відкриття  й  використання валютних   рахунків   за  межами  України,  приховування  валютної виручки,  зберігання вогнепальної  зброї  на  території  Польської Республіки. Генеральною прокуратурою України Кириченку обрана міра запобіжного заходу - тримання під вартою  та  по  лінії  Інтерполу оголошено  його розшук як особи,  що вчинила злочини,  передбачені статтями 861,  80,  частина 2,  801,  222, частина 1 Кримінального кодексу України.

 

     Дітятковський розшукується    за   незаконне   відкриття   та використання валютних рахунків  за  межами  України,  приховування валютної   виручки,   як   обвинувачений   у   вчиненні   злочину, передбаченого статтею 801 Кримінального кодексу України.

 

     Крім цього,  у січні 1997 року Лазаренко,  працюючи на посаді Прем'єр-міністра    України,    зловживаючи    владою    і   своїм відповідальним  посадовим  становищем,  в  інтересах  фірми   "GHP Corporation"  (Панама),  яка  через  підставних осіб належить його раднику  Кириченку,  вступив  у  злочинну  змову   з   начальником Господарського  управління  Кабінету  Міністрів  України Шкудуном, представником цієї панамської фірми Положенцевим та Кириченком  і, діючи  з  порушенням  вимог Указу Президента України 627/94 від 20 жовтня 1994 року про закупівлю технологічного обладнання,  товарів (робіт,  послуг) за готівку,  а також за імпортом для забезпечення діяльності Верховної Ради  України,  Адміністрації  Президента  та Кабінету  Міністрів України,  Постанови Кабінету Міністрів України 611 від 4 червня 1996 року  про  заборону  використання  бюджетних коштів   для  закупівлі  імпортних  товарів,  з  метою  викрадення державних коштів,  дав незаконну вказівку Шкудуну про укладення  з представником  панамської  фірми  "GHP  Corporation"  Положенцевим завідомо збиткового контракту про придбання  для  потреб  Кабінету Міністрів  України  збірних  житлових будинків,  без обов'язкового подання Міжвідомчої комісії з питань регулювання закупівлі товарів для  державних потреб про доцільність виділення бюджетних валютних коштів на закупівлю цих будинків  та  без  обов'язкового  висновку Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України про доцільність укладення цього імпортного контракту.

 

     27 січня 1997 року,  за домовленістю з Лазаренком,  Шкудун  в обхід  встановлених  вимог про попереднє обгрунтування таких угод, уклав  з  представником  фірми  "GHP   Corporation"   Положенцевим завідомо  збитковий  контракт  0112-96 про придбання Господарським управлінням Кабінету Міністрів України у фірми  "GHP  Corporation" шести  збірних  будинків  на суму 1 мільйон 416 тисяч доларів США, яка перевищувала їх дійсну вартість на 891 тисячу 237 доларів США.

 

     Для виконання умов контракту про попередню оплату,  Шкудун за домовленістю  з  Лазаренком,  ігноруючи  необхідність  попередньої перевірки обгрунтованості контракту Міжвідомчою комісією з  питань регулювання    закупівлі   товарів   для   державних   потреб   та Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і  торгівлі  України, організував   перерахування   30  січня  1997  року  за  платіжним дорученням  1  з  рахунку   Господарського   управління   Кабінету Міністрів  України  708  тисяч  доларів  США  бюджетних  коштів на рахунок 5452 фірми "GHP Corporation" у банк  "SCS  Allianсе  S.A." міста Женева (Швейцарія).

 

     На початку   березня   1997   року   Прем'єр-міністр  України Лазаренко,  сприяючи  розкраданню  бюджетних  коштів  на   користь панамської   фірми   "GHP   Corporation",  особисто  дав  вказівку державному міністру Кабінету Міністрів України  Мінченку  доручити Українському  експортно-імпортному  банку  здійснити  оплату решти коштів за контрактом.  На підставі цієї вказівки Лазаренка, згідно з  дорученням  2  від 18 березня 1997 року за підписом Шкудуна,  з рахунку Господарського управління Кабінету  Міністрів  України  на рахунок  5452  фірми  "GHP Corporation" у банк "SCS Allianсе S.A." міста Женева було перераховано ще 708 тисяч доларів США  бюджетних коштів.

 

     Під час  реалізації  контракту  Шкудуном  і Положенцевим було приховано дійсну вартість будинків - 524 тисячі 763 долари  США  з використанням  підроблених  інвойсів від імені фірми-постачальника "Pacific  Modern  Inc."   (США),   які   вони   надали   Київській регіональній митниці і бухгалтерії Кабінету Міністрів України.

 

     При цьому  Лазаренком у співучасті зі Шкудуном,  Положенцевим та Кириченком викрадено державних коштів на суму  891  тисяча  237 доларів США,  що за курсом Національного банку України становить 1 мільйон 654 тисячі 136 гривень,  безпідставно перерахованих у банк міста Женева Швейцарської Конфедерації на рахунок панамської фірми "GHP Сorporation"  Господарським  управлінням  Кабінету  Міністрів України на оплату завищеної вартості придбаних будинків.

 

     Зазначені дії Лазаренка містять склад злочину,  передбаченого статтею  861  Кримінального   кодексу   України,   -   розкрадання державного   майна  в  особливо  великих  розмірах  за  попереднім зговором групою осіб.

 

     Шкудуну пред'явлено  обвинувачення   у   вчиненні   злочинів, передбачених  статтями 861,  172,  частина 2 Кримінального кодексу України,  -  розкрадання  державного  майна  в  особливо   великих розмірах, посадовий підлог.

 

     Положенцеву Генеральною   прокуратурою  України  обрано  міру запобіжного заходу - тримання під вартою  та  по  лінії  Інтерполу оголошено  його  розшук як обвинуваченого в розкраданні державного майна в особливо великих розмірах, ухиленні від сплати податків, у посадовому підлозі за статтями 861,  1482, частина 2, 172, частина 2 Кримінального кодексу України.

 

     У квітні 1996 року Лазаренко,  зловживаючи владою і посадовим становищем  першого віце-прем'єрміністра України та використовуючи його  в  особистих  інтересах,  дав  незаконну   вказівку   голові Державного  комітету  України  по  водному господарству Хорєву про включення в план  будівництва  на  1996  рік  комплексу  робіт  із влаштування озера на території, прилеглій до займаного ним дачного будинку в Будинку відпочинку  "Пуща-Водиця",  і  благоустрою  цієї території,  їх  виконання  в  місячний  термін  та фінансування за рахунок коштів,  що  виділяються  на  проведення  природоохоронних заходів.

 

     На виконання  незаконної  вказівки  Лазаренка  і  в порушення встановленого  порядку,   хоча   роботи   по   регулюванню   річки Коноплянки,   яка  знаходиться  на  території  Будинку  відпочинку "ПущаВодиця",   у   Переліку   найневідкладніших   протипаводкових об'єктів  на  1996-1997 роки по Україні,  розробленому Українським головним  орендним  проектно-розвідувальним  та   науководослідним інститутом  "Укрводпроект"  згідно з дорученням Кабінету Міністрів від 1 червня 1995 року 7051/2  та  вказівкою  Державного  комітету України по водному господарству від 19 червня 1995 року ВХ/21-597, а також у Переліку найневідкладніших протипаводкових  об'єктів  на 1996-1997  роки  по  Київській області,  затвердженому заступником голови Київської обласної  ради  народних  депутатів  Томіним,  не значилися,  вони  були включені в затверджений 29 травня 1996 року головою Держводгоспу  Хорєвим  План  введення  в  дію  потужностей основних     фондів,     лімітів     капітальних    вкладень    та будівельно-монтажних  робіт  на  1996  рік,   а   розмір   лімітів капітальних  вкладень  на виконання цих робіт збільшено планом від 30 серпня 1996 року майже в 50 разів.

 

     Для термінового  проведення  цих  робіт,   крім   структурних підрозділів        Держводгоспу,       залучались       Управління виробничо-технологічної   комплектації   Київського   облводгоспу, Вишгородське   та   Ірпінське   управління  меліоративних  систем, відкриті  акціонерні   товариства   "ПМК-241"   та   "Меліоратор", спеціалізована ПМК-30, державне орендне підприємство "Тетерівліс", Інститут гідротехніки та меліорації Української академії  аграрних наук,  інститут "Укрводпроект",  ТОВ "Гідротон", малі підприємства "Техноекос" і "Атол".

 

     На виконання  вказівки  Лазаренка  та  під   його   особистим контролем  у  1996- 1997 роках Київським облводгоспом виконано під виглядом     протипаводкових     заходів     і      профінансовано Головдержказначейством  України  роботи  на  прилеглій  до дачного будинку   території   за   рахунок   бюджетних    асигнувань    на природоохоронні заходи на суму 964 тисячі 400 гривень.

 

     За висновками фахівців Мінекономіки, Мінфіну та Мінекобезпеки України,  обсяги робіт на суму 593 тисячі 53 гривні,  виконаних як регулювання  річки Коноплянка КиєвоСвятошинського району,  взагалі не відносяться до природоохоронних заходів, зокрема будівництво на водоймі   острова   з   укладенням   монолітного  залізобетону  та спорудження підпірних стін з бутового каменю,  влаштування пляжу з бетонним фундаментом, реконструкція човнового причалу з укладенням залізобетонного фундаменту  та  облицьованими  каменем  підпорами, будівництво   аркового  пішохідного  містка,  водонапірної  башти, влаштування   фонтану   і   встановлення   альтанок,   благоустрій території,    будівництво    і   монтаж   системи   зволоження   з автоматизацією управління поливом.  Для підживлення  водойми  біля вказаного  дачного будинку,  водопостачання і зволоження території без дозволу державних  органів  геології,  територіальних  органів Мінекобезпеки  України  пробурено  три  артезіанські свердловини й розкрито водоносні горизонти з підземною водою питної якості.

 

     Таким чином,  на виконання вказівки Лазаренка  без  будь-якої необхідності  і на порушення встановленого порядку фінансування та проведення  зазначених  робіт  незаконно  витрачено  з  державного бюджету коштів на суму 964 тисячі 400 гривень.

 

     Водночас об'єкти,      які      потребували      фінансування природоохоронних  заходів   за   рахунок   бюджетних   асигнувань, залишилися непрофінансованими.  Загальні розміри збитків, завданих тільки  весняною  повінню  у  квітні   1996   року   господарствам Волинської  області,  становлять  19  мільйонів 698 тисяч гривень, господарствам Луганської області - 20 мільйонів 248 тисяч гривень, господарствам  Чернівецької області у 1996 році завдано збитків на суму 4 мільйони 500 тисяч гривень,  у 1997 році - 26 мільйонів 510 тисяч  гривень.  А  фактичне фінансування на ці заходи в 1996 році Волинського облводгоспу становило 319 тисяч гривень, Чернівецького

- 436 тисяч, а Луганського - 20 тисяч гривень.

 

     Загалом під   негативний   вплив   весняної  повені  протягом березнятравня 1996 року потрапила територія 20  областей  України. Всього  були  підтоплені  10  тисяч  482 будинки.  Фактично в зону затоплення потрапило 14 тисяч 776 чоловік, евакуйовано 6 тисяч 380 чоловік та 13 тисяч 475 голів домашніх тварин.

 

     Так, тільки  на  території  ІваноФранківської області розміри матеріальних збитків,  завданих народному господарству  області  в результаті  повеней у 1996 році,  становили 86 мільйонів 411 тисяч 100 гривень,  у 1997 році - 36 мільйонів 314 тисяч 741  гривню,  а всього  122  мільйони  752  тисячі  841  гривню.  Фактично область отримала на ліквідацію наслідків повеней за  два  роки  всього  15 мільйонів 363 тисячі гривень.

 

     Державним бюджетом  на 1996 рік для фінансування Держводгоспу України по розділу 130,  глава 170, стаття 32, параграф 1 "Охорона навколишнього    природного    середовища   та   ядерна   безпека" передбачалося 41  мільйон  400  тисяч  гривень.  Фактично  комітет отримав,  включаючи  взаєморозрахунки,  14 мільйонів 265 тисяч 360 гривень,   тобто   31,5   відсотка   від   затвердженого    ліміту фінансування.  Планом  введення в дію потужностей основних фондів, лімітів капітальних вкладень та будівельно-монтажних робіт на 1996 рік   по  Київській  області,  затвердженим  головою  Держводгоспу Хорєвим 29 травня 1996 року,  на протиповеневі заходи  передбачені ліміти  капвкладень  у  сумі  1 мільйон 660 тисяч гривень,  у тому числі по об'єкту "Регулювання  річки  Коноплянка..."  -  20  тисяч гривень,  а  планом  від  30  серпня  1996  року ліміт капвкладень збільшено до 2 мільйонів  920  тисяч  гривень,  у  тому  числі  по зазначеному об'єкту - 929 тисяч 400 гривень.

 

     Відповідно до   висновків   судовоекономічної  експертизи,  в умовах обмеженості  Державного  бюджету  на  порушення  статті  39 Закону  України  про бюджетну систему України мало місце нецільове використання бюджетних коштів при фінансуванні  робіт  по  об'єкту "Регулювання   річки   Коноплянка...".   З  урахуванням  повеневої ситуації в державі на той час та потреби  в  цих  коштах  регіонів країни,  які дійсно постраждали і страждають в результаті повеней, але не  отримали  їх,  державі  заподіяно  істотної  шкоди  шляхом нецільового  використання коштів Державного бюджету за 1996 рік по розділу  130,  глава  170,  стаття   32,   параграф   1   "Охорона навколишнього  природного середовища та ядерна безпека" в сумі 593 тисячі 53 гривні.

 

     Зазначені дії Лазаренка містять склад злочину,  передбаченого частиною 2 статті 165 Кримінального кодексу,  - зловживання владою або посадовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

 

     По справі зібрано достатньо доказів для притягнення народного депутата  України  Лазаренка  до  кримінальної відповідальності та його арешту за вчинення злочинів,  передбачених статтями 861, 811, 165, частина 2 Кримінального кодексу України.

 

     Так, викладене    підтверджується   вилученими   документами, показаннями свідків,  матеріалами правової допомоги, що надійшли з інших країн, та іншими матеріалами справи, а саме:

 

     1. Одержаними  за  правовою  допомогою правоохоронних органів Швейцарської Конфедерації документами банку  "UBS"  міста  Фрібург про відкриття Вернером Метцем 31 березня 1993 року рахунків

 502.607, 502.607.6OL, 502.607.03L товариства "LIP Handel AG"; про внесення  31  березня  1993 року Лазаренком готівкою 105 тисяч 120 швейцарських франків на рахунок

 502.607.03L товариства   "LIP   Handel   AG"   в  банк  "UВS"  як акціонерний   внесок   в   його   статутний    фонд;    формуляром "Ідентифікація власника економічних прав" від 14 квітня 1993 року, згідно з яким власником економічних прав на кошти,  довірені банку акціонерного   товариства  "LIP  Handel  AG",  є  Лазаренко  Павло Іванович,  адреса  місця  перебування  якого  -  Україна,  320004, Дніпропетровськ,   проспект   Кірова   2,   що  відповідає  адресі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

 

     Документами банку "UBS"  міста  Фрібург  про  рух  коштів  на рахунках товариства "LIP Handel AG" та бухгалтерськими документами товариства  "LIP  Handel  AG",   наданими   швейцарським   слідчим адміністратором цього товариства Вернером Метцем.

 

     Показаннями свідка  -  адміністратора  товариства "LIP Handel AG" громадянина Швейцарії Вернера Метца, який пояснив швейцарським слідчим,  що  весною 1993 року за рекомендацією Пауля Состіна і на прохання Лазаренка він заснував  для  останнього  товариство  "LIP Handel AG" і відкрив у банку "UBS" міста Фрібург його рахунок,  на який  Лазаренко  в  той  же  день  вніс  готівкою  105  тисяч  120 швейцарських  франків у статутний фонд.  На прохання Лазаренка він прийняв мандат адміністратора цього  товариства  з  індивідуальним підписом.   Лазаренко,   як  власник  економічних  прав  на  кошти товариства,  давав  йому  усні  доручення   про   використання   і перерахування  коштів,  які  Метц  як адміністратор виконував.  За вказівкою Лазаренка товариство "LIP Handel AG" 2 серпня 1993  року здійснило  перерахування 1 мільйона німецьких марок (578 тисяч 302 долари США) на рахунок товариства "International Automobil-Handels GmbH"  для  придбання  автомобілів марки "Оpel",  а 8 вересня 1993 року за проханням Лазаренка банком "UBS" за рахунок його коштів на рахунках  "LIP  Handel  AG" була випущена банківська гарантія на 2 мільйони  німецьких  марок  для  фірми  "Adam   Opel   AG"   міста Руссельхейм (Німеччина).

 

     Вернер Метц видав слідству готівкою 31 тисячу 38 швейцарських франків,  перерахованих  за   вказівкою   Лазаренка   на   рахунок товариства  "Progressia  SA" міста Фрібург.  Ці кошти отримані від Метца слідчими Генеральної прокуратури України  через  компетентні органи  кантону  Фрібург  і  здані як речовий доказ у Національний банк України.

 

     Допитаний як  свідок   співзасновник   фірми   "International Automobil-Handels   GmbH"  міста  Обершлясхайм  (Німеччина)  Пауль Состін показав, що на початку 1993 року він не раз возив Лазаренка службовим автомобілем цієї фірми з Мюнхена до Фрібурга на зустрічі з Вернером Метцем і здійснював переклад консультацій  Лазаренка  з Вернером Метцем стосовно заснування у Швейцарії фірми з включенням швейцарської  довіреної  особи,  відкриття  її  рахунків.   Состін підтвердив  одержання  від  "LIP  Handel  AG" 1 мільйона німецьких марок на придбання поліцейських автомобілів  для  Дніпропетровська та  використання  гарантії  в  розмірі  1  мільйона  225 тисяч 529 швейцарських франків на закупівлю автомобілів "Оpel" у  німецького підприємства     "Adam    Opel    AG"    спільним    підприємством "ІАН-Дніпропетровськ",  перерахування на рахунки "LIP  Handel  AG" валютної  виручки  у  сумі приблизно 850 тисяч і 100 тисяч доларів США,  яка була  перерахована  німецькою  фірмою  "Kres  GmbH"  від реалізації СП "ІАНДніпропетровськ" металопродукції.

 

     Допитаний як   свідок   Жан-Даніель   Савов   -   комерційний управляючий банком  "UBS"  міста  Фрібург,  громадянин  Швейцарії, показав,  що  економічним  власником коштів на рахунках товариства "LIP Handel AG" був Лазаренко,  який вніс  31  березня  1993  року готівкою  105  тисяч  120  швейцарських франків у банк "UBS" міста Фрібург на рахунок  502.607.03L  товариства  "LIP  Handel  AG"  як акціонерний внесок в його статутний фонд.

 

     Одержаними за   правовою   допомогою  правоохоронних  органів Австрії,  Польщі,  США з банків "Bank fur Arbeit  und  Wirtschaft" міста  Відень  (Австрія),  "American Bank in Poland" міста Варшава (Польща),  "Bank of America" міста Сан-Франциско (США) документами про належність вказаних рахунків Кириченку та його фірмам ("Orphin S.A.",  "ABS Enterprises Inc.", "ASS Cо Ltd.") і Дітятковському та про  вищенаведений  рух  коштів на цих рахунках і їх джерела,  які підтверджують перерахування цих коштів на рахунки товариства  "LIP Handel AG".

 

     Документами готелю   "Alarun"  в  місті  Мюнхен  (Німеччина), згідно з якими Лазаренко мешкав у цьому  готелі  в  лютому-березні 1993  року та з 31 березня 1993 року по 2 квітня 1993 і що за його проживання  та  надані  готелем  послуги   розраховувалась   фірма "International  Automobil-Handels  GmbH"  міста Обершлясхайм (ФРН) безготівковим перерахуванням.

 

     Згідно з   повідомленням   правоохоронним   органам   Австрії менеджера   фірми   "Jurimex   Kommerz   Transit   GmbH"   Роберта Новіковського, підтвердженим документами цієї фірми, перерахування 430  тисяч  доларів США на рахунок товариства "LIP Handel AG" було здійснено цією фірмою як комісійні за бартерною угодою,  укладеною 11  травня  1993  року  фірмою  "Jurimex  Kommerz  Transit GmbH" з дніпропетровською обласною виробничою фірмою  "Дніпронафтопродукт" про   поставку   з   Дніпропетровської   області   43  тисяч  тонн металопродукції в обмін  на  нафтопродукти  загальною  вартістю  9 мільйонів   30   тисяч   доларів   США.   Реалізація   цієї  угоди підтверджується вилученими у ВФ "Дніпронафтопродукт" документами.

 

     Вилученими німецькими правоохоронними органами під час обшуку в офісі фірми "Kres GmbH" міста Мюнхен (Німеччина) документами про проведення  торговельнофінансових  операцій  цією  фірмою   з   СП "ІАН-Дніпропетровськ",   фірмою  "International  Automobil-Handels GmbH"  міста  Обершлясхайм  (Німеччина),  в  результаті  яких,  що підтверджується  показаннями  Пауля  Состіна,  Хельмута Шіффнера і Вернера   Метца,    кошти,    що    підлягали    направленню    СП "ІАНДніпропетровськ"   від   фірми  "Kress  GmbH"  за  реалізовану металопродукцію,   були    перераховані    фірмі    "International Automobil-Handels  GmbH",  яка перерахувала товариству "LIP Handel AG" 864 тисячі 643 швейцарські  франки,  під  виглядом  повернення кредиту, а також 199 тисяч 973 долари США.

 

     Викраденням Лазаренком  та  Агафоновим  1  мільйона 205 тисяч доларів США з коштів радгоспу "Науковий" підтверджено:

 

     Вилученими в  цьому  радгоспі  і  фірмі  "Van  der  Ploeg   & Terprstra B.V. "міста Лееуварден (Нідерланди) документами, зокрема фіктивними контрактами з завищеною вартістю худоби, що постачалась в  радгосп  "Науковий",  фінансовими  звітами Агафонова і балансом фірми "Van der Ploeg & Terprstra B.V.", банківськими документами і платіжними  дорученнями  про  перерахування 220 тисяч і 1 мільйона 200  тисяч  доларів  США  на  рахунок  радгоспу   "Науковий"   449 9896/053-00295  у  "Postabank Rt" міста Захонь (Угорщина),  в яких одержувачем  коштів  вказано:  радгосп  "Науковий",  пан  Агафонов Микола.

 

     Вилученими у   філії   банку   "Postаbank  Rt"  міста  Захонь (Угорщина) документами про відкриття Агафоновим вказаного  рахунку та  платіжним дорученням за підписом Агафонова про перерахування з цього рахунку 8 червня 1993 року 1 мільйона 205 тисяч доларів  США на  рахунок  502.607.60L  товариства  "LIP Handel AG" у банк "UBS" міста Фрібург (Швейцарія).

 

     Наявність довголітніх корисливих стосунків між Лазаренком  та директором  радгоспу  "Науковий" Агафоновим підтверджується фактом використання Агафоновим частини викрадених  у  1993-1996  роках  в радгоспі "Науковий" під прикриттям бартерних операцій з поставками великої рогатої худоби з-за кордону державних валютних коштів  для ремонту  в  селищі  Пуща-Водиця дачного будинку,  який в 1995-1997 роках використовував перший віце-прем'єр,  а далі  Прем'єр-міністр України Лазаренко.

 

     Так, одержані від продажу радгоспом "Науковий" силікомарганцю і   металопродукції   державні   валютні   кошти,   що   незаконно приховувалися на рахунку товариства "Agri Progress Ukraina V.B." у банку "ABN-AMRO" міста Лееувардена  (Нідерланди),  були  викрадені Агафоновим  і перераховані за його вказівками 27 вересня 1995 року в сумі 41 тисяча 967 доларів США та 15 грудня 1995 року в сумі  36 тисяч  532  долари  США  голландській  фірмі "Tebodin" міста Гаага (Нідерланди)  на  підставі   укладеного   Агафоновим   від   імені товариства  "Agri  Progress  Ukraina B.V." контракту про виконання будівельно-ремонтних  робіт  зазначеною  фірмою,   на   проведення ремонту цього дачного будинку.

 

     Використання Агафоновим   викрадених  у  радгоспі  "Науковий" коштів шляхом перерахування через  рахунок  фірми  "Agri  Progress Ukraina  B.V."  для  оплати  голландській  фірмі "Теbodin" ремонту дачного будинку в  селищі  Пуща-Водиця,  використовуваного  першим віцепрем'єр-міністром  України  Лазаренком,  доведено  підписаними особисто Агафоновим від імені фірми "Аgri Progress  Ukraina  B.V." договором  73  від  22  вересня  1995  року  з фірмою "Tebodin" на виконання будівельноремонтних робіт, додатковою угодою

 1 від  11  грудня  1995 року,  актом приймання виконаних робіт по реконструкції котеджу в Пущі-Водиці від 26 грудня 1995 року, копії яких   офіційно  надані  Генеральній  прокуратурі  України  фірмою "Теbodin",  а також вилученими голландськими слідчими  органами  у фірмі   "Аgri  Progress  Ukraina  B.V."  письмовим  розпорядженням Агафонова від 15  грудня  1995  року  про  здійснення  платежу  та платіжними документами, які прилучені до кримінальної справи.

 

     Встановлені розслідуванням  перерахування  коштів  з  рахунку "LIP Handel AG" на кодований рахунок  "КАТО-82"  у  банку  "Credit Lyonnais (Suisse) S.A." міста Цюріх (Швейцарія),  на рахунок фірми "ABS Enterprises Inc." у  "Bank  of  America"  міста  СанФранциско (США),  а  надалі  на  кодований  рахунок  "CARPO-53"  у банк "SCS Alliance S.A." міста Женева (Швейцарія) та  відмивання  через  них грошей   учасниками  організованої  злочинної  групи  (Агафоновим, Кириченком,  Дітятковським),  очолюваної колишнім Прем'єрміністром України  Лазаренком,  підтверджено зібраними слідством за правовою допомогою органів юстиції інших країн  документами,  отриманими  у банках   "Union   Bank  of  Schwitzerland"  -  "UBS"  (Швейцарія), "American Bank in Poland" (Польща),  "Bank of America" (США), Bank fur  Arbeit und Wirtschaft" (Австрія),  "Postabank Rt" (Угорщина), "ABN-AMRO" (Нідерланди).

 

     2. Зловживання  Лазаренком  владою  і  посадовим   становищем першого  віцепрем'єр-міністра,  а  потім Прем'єрміністра України в особистих інтересах при нецільовому використанні бюджетних  коштів на фінансування робіт по влаштуванню озера на території, прилеглій до  займаного   ним   дачного   будинку   в   Будинку   відпочинку "Пуща-Водиця", і благоустрою цієї території підтверджується:

 

     висновком судово-економічної експертизи, проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз;

 

     висновками фахівців Держкомгеології України;

 

     комісійним висновком  фахівців  Мінекономіки  і  Мінфіну   та Мінекобезпеки України;

 

     актами перевірок ГоловКРУ України.

 

     Згідно з показаннями голови Держводгоспу України Хорєва, його першого заступника Гончарука,  начальника  Київського  облводгоспу Семенченка  роботи  по  об'єкту  "Регулювання річки Коноплянка..." були включені в план на 1996 рік,  профінансовані у  пріоритетному порядку   і   виконані  за  рахунок  природоохоронних  заходів  за вказівкою першого віце-прем'єр-міністра  України  Лазаренка,  яким особисто   або  за  його  дорученням  представниками  його  служби визначались   конкретні   види   та   обсяги   необхідних   робіт, встановлювались  терміни  виконання робіт та здійснювався контроль за їх виконанням.

 

     Листом від  1  червня  1998  року  за  ВХ/01-432  на   адресу

 Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах  захисту  населення  від наслідків  Чорнобильської  катастрофи згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 27  травня  1998  року  голова  Держводгоспу України  Хорєв підтвердив,  що обсяги виконаних робіт - 964 тисячі 400  гривень  (із  кошторису  -  1  мільйон  320  тисяч   гривень) профінансовано   за   розпорядженням  колишнього  Прем'єр-міністра Лазаренка за рахунок  природоохоронних  (протипаводкових)  заходів Держбюджету як особливо важливий державний об'єкт.

 

     За висновками  фахівців Держкомгідромету України та висновком Українського      головного      проектно-розвідувального       та науководослідного інституту з меліоративного і водногосподарського будівництва,  на який постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня  1997  року  347 покладено проведення робіт,  пов'язаних із складанням паспортів річок та каталогу річок  України,  річки  під назвою  "Коноплянка"  на  території  Київської  області взагалі не існує,  а водотік,  що протікає на територіях дач 14 і 17  Будинку відпочинку    "Пуща-Водиця"    Кабінету   Міністрів   України   та Багатогалузевого комплексу реабілітації ГУ МВС України в Київській області,  значиться  на  картографічних  матеріалах  як  балка без назви.  За гідрографічними,  гідрологічними та  іншими  природними умовами зазначений водотік згідно з ДСТУ N3517-97, п.4.28 підпадає під поняття "струмок".

 

     3. Розкрадання   Лазаренком,   Шкудуном,    Положенцевим    і Кириченком  державних  валютних коштів в особливо великих розмірах на суму 891 тисяча 237 доларів  США  при  придбанні  для  Кабінету Міністрів  України  в  панамської  фірми "GHP Corporation" збірних житлових будинків за завищеними цінами підтверджується зібраними в кримінальній справі доказами.

 

     Відповідно до  Указу  Президента України 627/94 від 20 жовтня 1994 року про закупівлю технологічного обладнання, товарів (робіт, послуг)   за   готівку,  а  також  за  імпортом  для  забезпечення діяльності  Верховної  Ради  України,   Адміністрації   Президента України   та   Кабінету   Міністрів  України  укладення  імпортних контрактів Господарським управлінням  Кабінету  Міністрів  України можливе тільки за висновком МЗЕЗ і торгівлі. Крім цього, виділення коштів з Державного бюджету  на  закупівлю  товарів  за  імпортом, відповідно  до  постанови Кабінету Міністрів 611 від 4 червня 1996 року,  можливе тільки після  розгляду  такого  питання  спеціально створеною    для    цього   Міжвідомчою   комісією   і   прийняття Прем'єр-міністром України рішення на основі подання цієї  комісії. Ці  вимоги при укладенні контракту з фірмою "GHP Corporation" були грубо проігноровані.

 

     Показаннями свідків - головного бухгалтера Кабінету Міністрів України  Ворони,  заступника  завідуючого  відділом Господарського управління Кабінету  Міністрів  Карповцева,  завідуючого  сектором Господарського управління Кабінету Міністрів Запорожця про те,  що зазначений контракт без необхідних попередніх узгоджень  укладався Шкудуном   за   вказівкою   і  вимогами  Прем'єр-міністра  України Лазаренка.

 

     Вилученими з Держказначейства документами,  в  тому  числі  й дорученням  Прем'єр-міністра  Лазаренка  міністру фінансів України Короневському  та  начальнику  Головного   управління   Державного казначейства   України   щодо   "термінового"   вирішення  питання виділення  коштів  Господарському  управлінню  Кабінету  Міністрів нібито на погашення кредиторської заборгованості за 1996 рік,  які в подальшому в дійсності були переведені на рахунок у закордонному банку як оплата за контрактом на придбання шести збірних будинків.

 

     Показаннями свідка  Мінченка  -  державного міністра Кабінету Міністрів України,  який показав,  що підготовлене і  подане  йому Шкудуном  на  підпис  доручення  Укрексімбанку  та  Господарському управлінню Кабінету Міністрів  України,  щодо  організації  оплати другої  половини  контракту,  в  березні 1997 року він підписав за особистою   вказівкою   по   телефону   Прем'єр-міністра   України Лазаренка.

 

     Згідно з     висновками    судовотехнічної,    хімічної    та графологічної експертиз документів,  подані в бухгалтерію Кабінету Міністрів  України  та митницю інвойси на суму 1 мільйон 416 тисяч доларів США і лист від імені віце-президента фірми "Pacific Modern Homes Inc." (США) Феллерсена,  скріплені підробленою печаткою цієї фірми,  а підпис на цьому листі  виконаний  не  Феллерсеном.  Крім цього, відтиски підробленої печатки на інвойсах виконані барвником червоного кольору, аналогічним барвнику, яким на різних документах наносилися відтиски печатки фірми "GHP Corporation".

 

     Висновком графологічної експертизи,  згідно з якою на проекті контракту  від  фірми  "Pacific  Modern  Homes  Inc."  власноручно Кириченком  проставлено  завищену  вартість  будинків,  яку і було згодом переведено Господарським управлінням Кабінету Міністрів  на рахунок фірми "GHP Corporation".

 

     Під час   обшуку  в  офісі  фірми  "ЛАКІ"  вилучено  платіжне доручення фірми "GHP Corporation",  згідно з яким 26  лютого  1997 року,   тобто  після  першої  проплати  Господарським  управлінням Кабінету Міністрів 708 тисяч доларів США - 50  відсотків  вартості контракту,  з  рахунку  5452  банку "SCS Alliance S.A." на рахунок інституту "Monte  Rosa"  (Швейцарія),  в  якому  навчається  Лідія Кириченко  -  донька Кириченка,  перераховано 5 тисяч швейцарських франків.

 

     Згідно з вилученими із "Старокиївського  банку"  електронними платіжними  повідомленнями,  в  березні  -  листопаді  1997 року з рахунку в швейцарському банку "SCS Alliance S.A.",  який  належить фірмі  "GHP  Corporation"  і  на  який  у  січні-березні 1997 року Господарським  управлінням  Кабінету  Міністрів   перераховано   1 мільйон  416 тисяч доларів США,  Кириченком перераховано більше 50 тисяч доларів США фірмі "Ківар" за роботи по  ремонту  будинку  по вулиці Ярославів вал,  21-л у місті Києві,  який належить йому, що свідчить про використання  останнім  на  ці  цілі  частини  раніше викрадених державних коштів.

 

     Тривалий особистий  зв'язок  Лазаренка  з  Кириченком  і його зацікавленість у вчиненні вищеназваних незаконних дій в  інтересах Кириченка  підтверджуються  рядом документів,  отриманих слідством від    правоохоронних    органів     інших     країн,     зокрема, листом-клопотанням першого віце-прем'єр-міністра Лазаренка на ім'я міністра юстиції Республіки Польща 26 жовтня 1995 року за вихідним 8/2 щодо залагодження кримінальної справи стосовно Кириченка, який затримувався в цій країні за підозрою у вбивстві і притягувався до відповідальності за незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї.

 

     Документами, одержаними за правовою допомогою  правоохоронних органів  Республіки  Польща  від  банку  "American Bank in Poland" міста  Варшава,  про  відкриття  13  січня  1993   року   особисто Лазаренком у цьому банку персонального рахунку

 00563/33066/00 з використанням дипломатичного паспорта DК  130776 та про зарахування в той же день на цей рахунок Лазаренка 40 тисяч доларів США,  перерахованих Лазаренку Кириченком з відкритого  ним 11  вересня 1992 року в цьому ж банку рахунку 00410/60884/00 фірми "ASS Co Ltd."

 

     Про це  ж  свідчать  недавно  надані   властями   Британських Віргінських  островів  Генеральній  прокуратурі  України матеріали правової допомоги,  згідно з якими  з  6  січня  1995  року  Павло Лазаренко  і  Петро Кириченко є співвласниками компанії "Bainfield Compani  Ltd."  (відповідно  з  51   і   49   відсотками   акцій), зареєстрованої на острові Тортола (Британські Віргінські острови), яка має рахунок 5383 в банку  "SCS  Allianсе  S.A."  міста  Женева (Швейцарія), є співзасновником закритого акціонерного товариства з іноземними  інвестиціями   "Дніпропетровський   пивобезалкогольний комбінат  "Дніпро",  якому належить 61,7 відсотка акцій проти 38,3 відсотка акцій решти співзасновників - 1562 громадян  України,  та провадить торговельнофінансові операції в Україні.

 

     Незаконність дій  Лазаренка  при заснуванні за межами України комерційних фірм,  відкритті валютних рахунків, їх використанні та приховуванні валютної виручки підтверджується відсутністю ліцензій від  контролюючих  державних   органів   України   на   здійснення інвестицій за кордон, на розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах за межами  України,  а  також  ухиленням  Лазаренка  від декларування в Україні свого майна за кордоном.

 

     Неправдивість Лазаренка,   його   намагання   шляхом   обману приховати дійсний характер його неправомірної діяльності,  джерела і   розміри   його  незаконних  прибутків  підтверджуються  фактом приховання ним належного йому майна,  акцій у закордонних фірмах у своїх  деклараціях про доходи,  зобов'язання фінансового характеру та майновий стан кандидата в народні  депутати  України  і  членів його сім'ї за 1996 та 1997 роки.

 

     Як встановлено слідством,  Лазаренко не раз з метою керування підконтрольними  йому  валютними  рахунками  за   межами   України виїжджав  за  кордон.  Для  виїздів  за кордон Лазаренко отримав і використовував за офіційними даними Міністерства закордонних справ за  1990-1998  роки вісім дипломатичних паспортів,  один службовий паспорт і один паспорт для виїзду за кордон громадянина України.

 

     2 грудня 1998 року  Лазаренко  був  затриманий  швейцарськими властями  при  в'їзді  із  Франції  до  Швейцарії на прикордонному переході Сент-Луіз кантону Базель з панамським паспортом  на  його ім'я,  виданим  йому 13 січня 1995 року як рантьєпенсіонеру,  який вніс інвестицію в Панаму у вигляді грошового вкладу в національний банк Панами.

 

     Судовими властями  республіки  і  кантону Женева Швейцарської Конфедерації 4 грудня 1998 року  Лазаренко  був  заарештований  як обвинувачений   у   відмиванні   грошей   по  кримінальній  справі Р/2489/98, яка розслідується в Женеві проти Лазаренка, а 17 грудня він   був   звільнений  з-під  варти  під  заставу  в  4  мільйони швейцарських франків для подальшого розслідування цієї справи.

 

     У ході  попереднього  розслідування  Лазаренко   неодноразово викликався   до   слідчих   Генеральної   прокуратури   України  у встановленому законом порядку для дачі свідчень по  справі.  Однак Лазаренко здебільшого свідомо ухилявся від дачі показань слідству, ігнорував вимоги слідчих про явку в прокуратуру.

 

     На підставі  викладеного,  враховуючи,  що  Лазаренко  вчинив тяжкі  злочини,  відповідно  до статтей 27 та 28 Закону про статус народного депутата України,  керуючись статтею 29  Закону  України про  прокуратуру,  прошу  розглянути  дане подання і дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності  та  арешт  народного депутата України Лазаренка Павла Івановича.

 

     Я вважаю,   що   даного  подання  достатньо  для  позитивного вирішення даного питання. Якщо ви дозволите, я можу ще використати десять  хвилин,  щоб представити вам конкретні докази щодо кожного із чотирьох епізодів.

 

     ГОЛОВА. Можна? Немає заперечень? Будь ласка.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.  Про  незаконне  відкриття  Лазаренком  через підставну  особу  валютних  рахунків  товариства"LIP  Handel AG" у швейцарському  банку  "UBS"   міста   Фрібург,   їх   використання Лазаренком, приховування валютної виручки та викрадення Лазаренком разом з Агафоновим 1 мільйона 205 тисяч доларів державних  коштів, належних радгоспу "Науковий".

 

     Ці дії   Лазаренка  підтверджуються  як  документами,  так  і свідченнями причетних осіб. Зокрема:

 

     Перше. Вилученим швейцарськими слідчими у швейцарському банку "UBS" міста Фрібург документом- формуляром цього банку, оформленим 14 квітня 1993 року,  який  називається  "Індентифікація  власника економічних прав", - на кошти, довірені банку.

 

     У цьому документі,  оформленому ще в 1993 році і весь цей час наявному в архівах швейцарського банку,  зазначено,  що  власником економічних  прав  на  кошти,  довірені  банку,  є Лазаренко Павло Іванович.  Вказані країна й адреса  його  перебування  -  проспект Кірова,2,   Дніпропетровськ,   Україна   (що   відповідає   адресі Дніпропетровської обласної державної  адміністрації,  де  працював Лазаренко).

 

     Підпису Лазаренка у формулярі немає.  Але наявність підпису в такому документі і не вимагається швейцарським законодавством.

 

     Один екземпляр   цього    формуляра,    крім    вищевказаного швейцарського   банку,  видав  швейцарським  слідчим  і  свідок  - швейцарський громадянин Вернер Метц,  який є саме тією  підставною особою, через яку Лазаренко відкрив рахунок "LIP Handel AG".

 

     Друге. Вилученим швейцарськими слідчими у швейцарському банку "UBS" міста Фрібург документом - кредитним авізо  цього  банку  на внесення  31 березня 1993 року готівкою 105 тисяч 120 швейцарських франків на рахунок товариства  "LIP  Handel  AG",  в  якому  прямо вказано  прізвище  Лазаренка  як  особи,  яка  зробила цей внесок. Наявності підпису вкладника  в  такому  документі  не  вимагається швейцарськими законами.

 

     Такий же  екземпляр  кредитного авізо видав слідству і свідок Метц.

 

     Третє. Документами з архіву готелю  "Аlarun"  у  Мюнхені  про проживання  в  ньому  Лазаренка з 31 березня по 2 квітня 1993 року (саме в період відкриття рахунку "LIP Handel  AG"  в  банку  "UBS" міста  Фрібург  і саме на час внесення відповідно до вищезгаданого кредитного  авізо  Лазаренком  першого  вкладу  на   цей   рахунок готівкою). Згідно з цими ж документами оплату за його проживання в готелі   здійснила   фірма    німецького    громадянина    Состіна "Internatiоnal Automobil-Handels GmbH".

 

     Швейцарське місто  Фрібург  розташоване відносно недалеко від Мюнхена - кілька годин їзди.  Німецький  громадянин  Пауль  Состін (той  самий,  який  оплачував  проживання  Лазаренка в готелі) дав показання німецьким слідчим про те,  що мав зустрічі з  Метцем,  у тому  числі  для  консультацій  про заснування у Швейцарії фірми з включенням швейцарської довіреної особи,  про  відкриття  рахунків такої фірми. Таких поїздок було три, за його показаннями.

 

     Четверте. Документами з готелю "Гольден Туліп" міста Фрібург, згідно з якими Лазаренко,  що прибув з Німеччини, проживав у ньому 28-29  жовтня  1993  року  і  вказав у картці прибуття номер свого дипломатичного паспорта.  Цей номер відповідає номеру диппаспорта, який,   за  даними  МЗС  України,  дійсно  виданий  Лазаренку.  Це підтверджує приїзд Лазаренка до Фрібурга.

 

     П'яте. Свідченням швейцарського громадянина Метца,  який  дав швейцарським  слідчим  показання,  що  весною  1993  року  він  за проханням Лазаренка,  якого  йому  рекомендував  Состін,  заснував товариство  "LIP Handel",  дійсним власником якого є Лазаренко,  і відкрив у банку "UBS" рахунок "LIP Handel",  на який  Лазаренко  в той  же день вніс готівкою 105 тисяч 120 швейцарських франків.  На прохання  Лазаренка  Метц  став  адміністратором  товариства  "LIP Handel"  з правом підпису по його банківських рахунках.  Лазаренко як власник економічних прав на кошти цього товариства  давав  йому усні  доручення,  як  сам  особисто,  так  і  через  Состіна,  про здійснення перерахувань із цих рахунків.  Відповідно Метц давав на підставі   вказівок   Лазаренка   розпорядження   банку   про   ці перерахування.  Свідок Метц дав детальні показання щодо кожного  з перерахувань за вказівками Лазаренка.

 

     Шосте. Показаннями швейцарського банкіра Савова, який пояснив швейцарським слідчим,  що економічним власником коштів на рахунках товариства  "LIP Handel" був Лазаренко,  який особисто як внесок у статутний фонд товариства вніс 31 березня 1993 року  готівкою  105 тисяч  120  швейцарських  франків  у  банк  "UBS"  на рахунок "LIP Handel".

 

     Сьоме. Уже наведеними вище свідченнями німецького громадянина Состіна.

 

     Восьме. Показаннями німецького громадянина Хельмута Шіффнера, співзасновника  фірми  Состіна  "International  Automobil  Handels GmbH",  який  пояснив німецьким слідчим,  що Состін мав стосунки з Лазаренком,  товариство  "LIP  Handel"  підтримувалося  з  України впливовим  політиком  Лазаренком  і  що  ініціали  Павла Івановича Лазаренка утворювали назву  цього  товариства  "LIP"  -  Лазаренко Іванович Павло.

 

     Дев'яте. Показаннями   свідка   Ковальова,  який  проживає  в Австрії і був допитаний австрійською  поліцією.  Він  показав,  що брав  участь  у  переговорах  у  Фрібургу між Лазаренком і Метцем, підтверджує повні зв'язки Лазаренка з цією фірмою.

 

     Десяте. Показаннями  свідка  Кравченка,   який   проживає   в Німеччині  і був допитаний німецькою поліцією.  Кравченко показав, що двічі в 1993 році разом з Состіним і без Состіна брав участь  у зустрічах  Лазаренка  з  Метцем  в  офісі  фірми Метца.  Лазаренко агресивно бесідував з Состіним і Метцем,  мав до них претензії, що Состін  без  дозволу  Лазаренка  зробив  перерахування.  Лазаренко попереджував  його  (Кравченка),  що   він   нікому   не   повинен розповідати про цю розмову, при якій він був присутній.

 

     Зібрані слідством  з правовою допомогою інших країн документи швейцарського банку "UBS",  документи,  видані слідству Метцем,  а також   документи   з   банків   Нідерландів,  Угорщини,  Австрії, Німеччини,  у яких зафіксовані перерахування коштів через  рахунок "LIP  Handel  AG",  що  детально  показані  в поданні Генерального прокурора.  Цими  документами  підтверджено,  що   валютні   кошти надходили на цей рахунок як унаслідок розкрадання, так і у вигляді валютної  виручки  саме  від  осіб  і  фірм,   які   пов'язані   з Дніпропетровськом.

 

     Причетність перерахувань   з   рахунку  "LIP  Handel  AG"  за вказівками Лазаренка,  про  які  свідчить  Вернер  Метц,  саме  до Дніпропетровської області,  а не,  скажімо,  до батьківщини Метца, також видно і підтверджена банківськими документами,  отриманими з банків США, Німеччини, Швейцарії. Є конкретні рахунки.

 

     Ці перерахування якраз підтверджуються і Метцем,  і Состіним, і Савовим,  і Шіффнером,  і Ковальовим,  і іншими  свідками.  Крім цього,  Метц офіційно видав готівкою швейцарським слідчим як доказ 31 тисячу 38 швейцарських франків.

 

     Що стосується викрадення  Лазаренком  разом  з  Агафоновим  1 мільйона 205 тисяч доларів США, то це підтверджується:

 

     контрактами між  радгоспом  "Науковий"  і голландською фірмою "Van der Ploeg & Terprstra B.V." за підписами  Агафонова,  в  яких завищено  дійсну  вартість  худоби,  що  придбавалася  радгоспом у голландської фірми (з 1 тисячі 295  доларів  США  за  1  голову  - справжня  ціна  - до 2 тисяч 236 доларів США і 2 тисяч 400 доларів США за одну голову);

 

     вилученими в цій голландській фірмі копією фінансового  звіту Агафонова і балансом цієї фірми,  підписаним особисто Агафоновим і з відбитком печатки радгоспу "Науковий",  в  яких  вказані  дійсна ціна однієї голови - 1 тисяча 295 доларів США, а також зафіксовані перерахування  в  Угорщину  з  утвореного  в  такий   спосіб   для розкрадання  неконтрольованого надлишку валютних коштів у сумі 220 тисяч доларів США і 1 мільйона 200 тисяч доларів США, які надійшли голландській  фірмі  від  коштів з України в оплату за худобу та з виручки за поставлену з Дніпропетровської області продукцію під ці поставки худоби;

 

     показаннями голландського  громадянина  Ван  дер Плуга,  який пояснив голландським слідчим,  що контракти з радгоспом "Науковий" складені з завищеними цінами за дорученням Агафонова,  дійсна ціна за  голову  становила  близько  1  тисячі  300  доларів  США,   що зафіксовано в бухгалтерських документах його фірми. Агафонов давав йому вказівки,  куди перерахувати кошти,  надлишок  яких  у  такий спосіб  створювався на рахунку голландської фірми.  Як пояснив Ван дер Плуг,  він  зустрівся  з  Лазаренком,  і  з  його  точки  зору Лазаренко був тою особою, яка давала вказівки Агафонову;

 

     висновком голландського  слідчого  органу  ФІОД про те,  що в контрактах зазначені завищені  ціни,  операції  між  Агафоновим  і голландською фірмою є відображенням створення і використання майна Агафоновим на підставі фіктивних документів;

 

     банківськими документами з угорського  банку  "Postabank  Rt" міста  Захонь,  згідно  з  якими  особисто Агафонов ще в 1992 році відкрив там таємний рахунок радгоспу "Науковий",  який  приховував від  контролюючих  органів  до цього часу.  Є численні документи з його  особистими  підписами.  Вилучені  платіжні   доручення   про перерахування  коштів з рахунків голландської фірми на цей таємний рахунок в угорський банк,  а з нього  -  платіжним  дорученням  за підписом  Агафонова  і з відтиском печатки радгоспу "Науковий" - 8 червня 1993 року на  рахунок  товариства  "LIP  Handel  AG"  міста Фрібург (Швейцарія).

 

     Привласнення (викрадення   разом   з  Агафоновим)  цієї  суми державних   коштів   Лазаренком   підтверджується   вищенаведеними доказами  про  приналежність  "LIP Handel AG" Лазаренку,  які я не буду знову повторювати.

 

     Звертаю тільки ще  раз  увагу,  що  відповідно  до  згаданого банківського  формуляра  "Ідентифікація власника економічних прав" на кошти на рахунках "LIP Handel AG"  цим  власником  є  Лазаренко Павло  Іванович з Дніпропетровська.  Тобто він отримав викрадені 1 мільйон  205  тисяч  доларів  США  і  надалі  розпорядився   ними, перерахувавши  їх на рахунки Кириченка і на інші рахунки.  Тривалі зв'язки між Лазаренком  та  Агафоновим  підтверджуються  і  фактом використання викрадених Агафоновим у радгоспу інших грошових сум.

 

     Що торкається  суми  891  тисяча  237  доларів  США,  яка  за домовленістю  із  Шкудуном  була  перерахована  на  придбання  для Кабміну збірних будинків.

 

     1. Особиста  участь  Лазаренка  та вчинення ним цього злочину разом  зі  спільниками  підтверджена,  перш  за  все,  показаннями свідків  -  працівників  Кабінету Міністрів про наявність вказівки Лазаренка Шкудуну  про  укладення  цього  контракту  з  порушенням законної   процедури  з  Положенцевим,  якого  Шкудун,  примушуючи підлеглих   до   оформлення   контракту   з   панамською   фірмою, рекомендував  як  людину від Лазаренка і ще одночасно заявляв,  що питання   укладення    цього    контракту    вже    погоджено    з Прем'єр-міністром  Лазаренком.  Це  показання  свідків:  Ворони  - головного бухгалтера Кабміну;  Карповцева -  завідуючого  сектором планування   і  фінансування  Госпуправління  Кабінету  Міністрів; Запорожця  -   завідуючого   сектором   капітального   будівництва Госпуправління Кабінету Міністрів.

 

     2. Показаннями  Мінченка,  на  той  час  державного  міністра Кабінету Міністрів,  який прямо сказав,  що підготовлене і  подане йому  Шкудуном  на підпис доручення щодо організації оплати другої половини контракту в березні 1997 року, проти якого висловлювалися Пустовойтенко  і  Ворона,  він  підписав  за вказівкою по телефону Прем'єрміністра Лазаренка.

 

     3. Шкудун,  начальник Госпуправління,  теж підтвердив,  що це було зроблено під тиском керівництва Кабінету Міністрів.

 

     4. Вилученими   з   Держказначейства   документами,   зокрема дорученням до доповідної записки Шкудуна від 21  січня  1997  року Прем'єр-міністра Лазаренка Мінфіну та Держказначейству за підписом Лазаренка   щодо   "термінового"   вирішення   питання   виділення Господарському    управлінню   нібито   на   погашення   кредитної заборгованості за 1996 рік коштів, які в дійсності були переведені Шкудуном  у  подальшому  на  рахунок панамської фірми як оплата за контрактом на придбання збірних будинків для Кабінету Міністрів, а не на погашення кредиторської заборгованості за 1996 рік.

 

     Також підтверджується розкрадання.  Розкрадання - це навмисне протиправне обернення винною особою певним способом  чужого  майна на  користь  свою  або інших осіб з корисливих спонукань,  тому не обов'язковим є надходження викраденого  майна  особисто  одному  з учасників розкрадання. Викрадені кошти надійшли раднику і партнеру по бізнесу (в тому числі й злочинному бізнесу) - Кириченку.

 

     Слідством зібрані докази зацікавленості Лазаренка в отриманні вказаних  викрадених  коштів його радником Кириченком,  який через підставних осіб керує фірмою "GHP  Corporation"  і  який  особисто оформляв  проект  контракту  із  завищеними  цінами  на будинки та використав  у  своїх  особистих  цілях  частину  викрадених  таким способом коштів.

 

     Це доведено,   по-перше,   діями   Лазаренка   по  лобіюванню укладення і реалізації в  порушення  встановленому  порядку  цього невигідного,   шкідливого  для  державних  інтересів  контракту  з використанням  свого  посадового  становища  і  можливості  давати вказівки підлеглим особам Кабінету Міністрів.

 

     По-друге, зацікавленість  Лазаренка  в  отриманні  викрадених коштів  Кириченком  підтверджується  їх  спільними  інтересами  як партнерів  у  комерційній  діяльності  і співвласників комерційних структур,  що,  крім викладеного,  з боку Лазаренка  є  порушенням законів України,  оскільки він був державним службовцем в Україні, підприємницька діяльність для яких заборонена.

 

     Так, згідно  з  наданими  властями  Британських   Віргінських островів  матеріалами  правової  допомоги,  з  6  січня  1995 року Лазаренко і Кириченко є  співвласники  зареєстрованої  на  Тортолі компанії  "Bainfild Compani Ltd." (відповідно з 51 і 49 відсотками акцій),  яка має рахунок в тому ж швейцарському банку,  що й фірма "GHP   Corporation",  і  є  співзасновником  в  Україні  закритого акціонерного     товариства     з     іноземними      інвестиціями "Дніпропетровський  пивобезалкогольний  комбінат  "Дніпро",  якому належить 61,7 відсотка акцій.

 

     За правовою   допомогою   правоохоронних    органів    Польщі встановлено,  що Кириченко з відкритого ним у банку "American Bank in Poland" у Варшаві рахунку американської фірми "ABS Enterprisses Inc."   перерахував  21  серпня  1995  року  на  рахунок  компанії "Bainfild  Compani  Ltd.",  яка  належить  йому  та  Лазаренку,  у женевський банк 500 тисяч доларів США,  а також з відкритого ним у цьому ж польському банку рахунку багамської  фірми  "Orphin  S.A." перерахував компанії "Bainfild",  що належить йому та Лазаренку, у Швейцарію в 1996 році загалом 27 мільйонів 500 тисяч доларів США.

 

     Джерелами вказаних коштів на польських рахунках були платежі, здійснені деякими українськими підприємствами з України за кордон, а також платежі від кіпрської фірми  "Somali  Enterprisses  Ltd.", яка  перерахувала  14  травня 1996 року 10 мільйонів 999 тисяч 967 доларів США,  17 травня 1996 року  -  4  мільйони  859  тисяч  967 доларів  США,  20  травня  1996  року  -  2 мільйони 499 тисяч 967 доларів США,  23 травня - 3 мільйони 499 тисяч 967 доларів США,  а всього від цієї фірми - 21 мільйон 859 тисяч 870 доларів США.

 

     Показання свідків  з  числа посадових осіб Кабінету Міністрів про те,  що Положенцев,  який підписував  контракт  про  придбання будинків з боку панамської фірми,  був "людиною від Лазаренка",  і відповідно особиста зацікавленість  у  цьому  контракті  Лазаренка підтверджуються   довіреністю   від  6  березня  1995  року  фірми "Bainfild  Compani  Ltd.",  де   говорилося,   що   Положенцев   є представником  фірми  в  Україні  в усіх ділових питаннях з правом підпису на території України.

 

     Є документальні дані Управління державної охорони,  згідно  з якими  в  січні  1997  року  Положенцеву неодноразово виписувалися перепустки до першої приймальні Прем'єр-міністра Лазаренка. Одна з перепусток датована 27 січня 1997 року.  Це день, коли Шкудуном та Положенцевим було  підписано  незаконний  контракт  про  придбання будинків.

 

     Крім цього,   особистий   зв'язок   Лазаренка   і   Кириченка підтверджується як фактом перебування  Кириченка  на  посаді  його радника,  так  і  фактами  перерахування  13  січня  Кириченком 40 тисячів доларів на особистий рахунок Лазаренка.

 

     Щодо зловживання Лазаренком своїм  посадовим  становищем  при незаконному використанні 964 тисяч 400 гривень бюджетних коштів на благоустрій дачі в Пуща- Водиці.

 

     1. Наявність  незаконної  усної  вказівки  Лазаренка   голові Держводгоспу Хорєву, який підтверджує це.

 

     2. Згідно  з  висновками фахівців Держкомгідромету,  про що я вам говорив,  річки Коноплянка взагалі немає,  і такі  витрати  не повинні були призначатися.

 

     3. Разом з тим листом від 1 червня 1998 року на адресу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у   справах   захисту   населення   від  наслідків  Чорнобильської катастрофи,  згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 27 травня 1998 року, голова Держводгоспу України Хорєв підтвердив, що обсяги виконаних робіт - 964 тисячі 400 гривень профінансовані  за розпорядженням  Прем'єр-міністра  Лазаренка  як  особливо важливий державний об'єкт за рахунок природоохоронних заходів Держбюджету.

 

     4. Згідно  з   висновком   судовоекономічної   експертизи   є порушення   статті   39   Закону  України  про  бюджетну  систему, враховуючи на той час  повеневу  ситуацію  у  державі  та  потребу отримання  цих коштів регіонами країни,  які справді постраждали в результаті повеней. Цим фінансуванням завдано шкоди державі.

 

     5. Слідство  вважає  незаконно  використаною   Лазаренком   з особистої заінтересованості всю суму бюджетних коштів - 964 тисячі 400 гривень, тобто не тільки 593 тисячі 53 гривні, що витрачені на проведення  робіт,  які взагалі не відносяться до природоохоронних протипаводкових заходів, але й решту - 371 тисячу 346 гривень, які витрачено на проведення робіт,  що мають ознаки протипаводкових на так званій річці  Коноплянка  довжиною  близько  900  метрів,  але проведені  й  профінансовані  в порушення встановленого порядку та без необхідності в їх проведенні з  огляду  на  справжню  повеневу ситуацію в країні.

 

     У даному   разі  мають  місце  всі  складові  частини  складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 165 Кримінального кодексу "Зловживання  владою  чи  посадовим становищем":  порушення з боку Лазаренка    встановленого    порядку    фінансування;    особиста заінтересованість,  бо дача була в його користуванні; значна шкода для держави.

 

     Я хочу сказати,  що є ще й інші докази,  але за браком часу я хотів би ще тільки сказати, чому ми ставимо питання про дачу згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності та арешт.

 

     Насамперед тому,  що  він  усіляко  ухиляється  від  явки  до слідчих для дачі показань.

 

     Друге. Тому що він (як ви упевнилися) має достатні можливості для того,  щоб ухилитися,  зникнути з України  туди,  де  він  має рахунки,  кошти  і  певні  зв'язки.  Тому що були відкриті рахунки навіть  на  його  родичів,  але  потім  були  переведені  на  ім'я Кириченка й інших осіб, для того щоб ми не наклали на них арешти.

 

     Крім того,  законом передбачено, що ці дії є особливо тяжкими злочинами,  при  яких  повинна  вибиратись,   як   правило,   міра запобіжного заходу - арешт.

 

     Тому я  ще  раз  прошу  вас  дати  згоду  на  притягнення  до кримінальної відповідальності народного депутата  Лазаренка,  вина якого сьогодні доведена, і на арешт. Для цього є всі підстави.

 

     Я хочу  сказати,  що нам відомі й інші епізоди,  які говорять про скоєння ним тяжких злочинів.  Але оскільки Лазаренко перебуває на волі,  ми сьогодні поки що ці факти не відкриваємо,  оскільки є достатньо  вказаних  доказів  для  вирішення  питання   про   міру запобіжного  заходу.  У  подальшому вони будуть розслідуватися,  і йому  буде  також  пред'явлено  звинувачення,  про  що  ви  будете інформовані по закінченні слідства.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Думаю,  питання настільки серйозне і складне,  що  ми  вже  пішли  за  цією  процедурою,  не  порушуючи Регламенту,  хоча  за  Регламентом  таке питання,  безперечно,  не передбачалося.  Ми сьогодні з вами не захотіли йти  за  скороченою процедурою, а пішли за цією.

 

     Я просив  би,  щоб  ви  підтримали  пропозицію  працювати  до завершення цього питання без перерви. Та зачекайте, не кричіть!... Ми  вже кричали і тепер чоловіка дві години тримаємо,  а він би за десять хвилин усе сказав,  і всім усе стало б  зрозуміло.  Він  же півтори  години  читав те,  що у вас є на руках,  замість того щоб відповісти на більшу кількість запитань.  Так ні,  на руках мають, та ще і прочитай їм!..

 

     Я просив би погодитися, щоб ми до 15 години  завершили  розгляд  даного   питання.   Хто   за   дану пропозицію, прошу голосувати. Трансляція буде йти стільки, скільки ми будемо розглядати це питання.

 

     "За" - 108.

 

     Я прошу записатися на запитання.  А ви щоразу читайте  ті  17 сторінок, що перед вами лежать. Виставте десять хвилин.

 

     Депутат Дорогунцов. За ним - депутат Пустовойтов.

 

     ДОРОГУНЦОВ С.І.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань науки і освіти (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Фракція Компартії України. Шановний Михайле Олексійовичу!  На жаль, в Україні сформувалася злочинна влада, яка грабує державу і наш народ.  А запитання таке: чи є, крім свідчень окремих осіб,  документальні докази того,  що ці рахунки  належать Лазаренку? Це перше запитання.

 

     Друге запитання.  Що  це  в  нас  за порядок у державі,  і чи думаєте ви внести до Верховної Ради подання з приводу того,  що за усною   вказівкою   багатьох  прем'єр-міністрів,  їх  заступників, міністрів витрачаються мільйони державних коштів на різні будівлі, починаючи  від  Палацу  "Україна"  і  закінчуючи якимись ставками, житловими будинками і так далі?  Коли цьому буде  покладено  край? Треба, щоб усе це було документально підтверджено.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Я  тільки  просив  би,  шановні колеги,  не узагальнювати. Кожен депутат також є представником влади. Я просив би не узагальнювати. Будь ласка, відповідайте.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.  Шановний Сергію Івановичу! Я тому і попросив дати мені змогу викласти  вам  докази  ті,  які  я  сьогодні  можу оголосити,  яких,  я  вважаю,  достатньо  і  які підтверджуються і документами, і показаннями свідків. Операції проводилися якраз, як ви  бачите,  через  довірених осіб Лазаренка.  Але це працювало на його фірму,  з якою він був пов'язаний через Кириченка.  І  навіть був  випадок,  коли 500 тисяч доларів надіслали на рахунок жінки в Сполучених Штатах,  а потім знову  ж  перевели  ці  500  тисяч  на Кириченка,  тобто на особу,  яка пов'язана з ними і яка їхні гроші вже проганяє.

 

     Що стосується другого запитання.  Я готовий відповідати на ці запитання щодо витрачених державних коштів та тих, які продовжують витрачатися на об'єкти,  в тому числі ви назвали Палац  "Україна". Хочу сказати (я вже говорив, ще раз повторюю), що коли буде подано повний акт ревізії стосовно "України",  з якого можна буде зробити відповідні  висновки,  а  з  цього питання в даний час проводиться відповідна перевірка, тоді це питання буде вирішено так само, як й інші, тому що всі перед законом рівні. Правда, сьогодні ви бачите, що імунітет трохи обмежує нас у рівності.  Проте, я вважаю, що тут не  буде  перепони,  ніхто  мене  в цьому поки що не стримує і,  я думаю, не буде стримувати.

 

     ГОЛОВА. Депутат Пустовойтов. За ним - депутат Коломойцев.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ 33, Дніпропетровська область). Фракція комуністів. Михайле Олексійовичу! Я уявляю реакцію моїх виборців - пенсіонерів та робітників,  які не отримують  зарплати.  Вони  проклинають  цю владу,   особливо,   коли  "найчесніший"  представник  цієї  влади доводить,  що він "нічого не робив".  Тому в  мене  запитання:  чи простежувалися зв'язки Лазаренка з гірничометалургійним комплексом Кривбасу?

 

     І друге запитання.  Чи розслідувалося питання  про  порушення Лазаренком Закону про боротьбу з корупцією у зв'язку з подачею ним його особистої декларації про доходи?

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О. Стосовно питання, пов'язаного з Кривим Рогом. Цим  питанням  ми  займаємося,  зі  свого  боку  цим  займалась  і швейцарська сторона,  яка простежувала,  звідки взялися гроші, які відмиваються.   Хоча  до  того  епізоду  у  Швейцарії  ми  ніякого відношення не маємо.  Вони  там  самі  розслідують,  як  проходило відмивання незаконно отриманих грошей.

 

     Тобто ці  факти  справді розслідуються.  Я вам сказав у кінці про те,  що в нас ще є безліч фактів у  стадії  розслідування.  Їх обставини я вам поки що не викладав і обминав це у своєму поданні. Так, справді, зв'язок такий є.

 

     Що стосується другого запитання щодо декларації  про  доходи. Ну ви ж бачите,  він у декларації абсолютно обминув це питання, не відповів, які і в його родичів, і в нього були рахунки. Все це він обминув  у  своїй  декларації.  Він утаїв не лише це.  Інакше ви б давно спитали...

 

     ГОЛОВА. Депутат Коломойцев. За ним - депутат Стрижко.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,  заступник голови  Комітету  Верховної  Ради України  з питань бюджету (виборчий округ 106,  Луганська область) Фракция Селянской партии Украины.  Михаил Алексеевич!  У меня  два вопроса.  В  сентябре прошлого года Лазаренко Павел Иванович был с делегацией в Страсбурге и там куда-то исчез, а потом появился. Что там произошло? Это первое.

 

     Второе. Лазаренко и Агафонов - депутаты, но они же работали с людьми,  в том числе и  в  Украине,  например,  с  бухгалтерами  и экономистами. Возбуждены ли дела против их соучастников?

 

     Спасибо.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.  Стосовно  гучного  перебування  Лазаренка  в Страсбурзі.  Він  тоді  поясняв,  що  перебував  десь  поблизу,  в Німеччині.  Насправді ж він був у Сполучених Штатах Америки. У нас є відповідні документи,  в яких простежено його  маршрут,  у  тому числі  і  з  митниці  документи,  з  яких  видно,  що  він справді перебував у Сполучених Штатах Америки,  коли ви його  розшукували, вважаючи, що він заблудився у Страсбурзі. Це перше.

 

     Друге, вибачте...

 

     ГОЛОВА. Чи порушені кримінальні справи?

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.  Стосовно  співучасників порушено справи,  ми звернулися  в  Інтерпол  з  питання  видачі  тих   із   них,   які переховуються.  А  в  Україні?  Ну  якби вони були ще в нас,  а не "змилися",  то ми б їх уже заарештували.  Якщо у вас  є  конкретні прізвища, назвіть їх.

 

     ГОЛОВА. Депутат Стрижко. За ним - депутат Лантух.

 

     СТРИЖКО Л.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань  свободи  слова  та  інформації  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  КПУ).  Фракция  коммунистов. Уважаемый Михаил Алексеевич!  На мой взгляд, в вашем представлении отсутствует системный подход, а, между тем, он крайне необходим. И для аргументации такой необходимости я хочу остановиться  на  двух обстоятельствах. Дело в том, что те суммы, которые инкриминируются Павлу Ивановичу,  составляют лишь  каплю  в  том  море  воровства, которое совершено в Украине за последние годы. Это первое.

 

     Второе. Павел Иванович не случайный человек в системе власти. С 1992 по 1997 годы он прошел путь от представителя Президента  до Премьер-министра. В связи с этим у меня два вопроса.

 

     Первый. Расследуются  ли  его  взаимоотношения с тем правящим режимом,  который  пока  еще  находится  в  Украине  у  власти,  в частности, с Президентом Кравчуком и Президентом Кучмой?

 

     Второй вопрос.  Вы говорите о том,  что материалы получены от Комиссии  Верховной  Рады  по  вопросам  борьбы  с  организованной преступностью  и  коррупцией.  Сами  комиссии существовали до 1996 года, до принятия Конституции, а после этого стали называться, как известно, комитетами.

 

     Если материалы  поступили  еще в 1996 году,  то спрашивается, где была прокуратура,  где были все силовые структуры,  почему они допустили  избрание такого человека,  каким вы его аттестуете,  на пост Премьер-министра?

 

     Спасибо.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.  Ви говорите, що це крапля в морі крадежів. Я не  можу  говорити,  що це крапля,  і не можу говорити,  що це все вичерпано.

 

     Я думаю,  що це вже інше питання, яке виходить за межі даного обговорення.  Але  ж якщо ми людину притягаємо до відповідальності за 200 гривень і навіть заарештовуємо, то сьогодні питання постало в іншій площині: чоловік украв мільйони, а ми не можемо притягнути його до відповідальності.

 

     Тому я ставлю питання передусім стосовно Лазаренка,  а те, що говорять, що в нас крадуть - так, крадуть... (Оплески).

 

     І я думаю,  що ви самі знаєте ту статистику, яка говорить про те,  що ми останнім часом активно проводимо роботу щодо  виявлення винних і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

 

     Стосовно того,  що  Лазаренко  був  раніше  в керівництві,  а сьогодні опинився тут. Чому справа не порушувалася своєчасно? Щодо його  належності  до  керівництва,  так,  ми  тут  і пишемо,  що в таких-то роках він перебував на такій-то посаді.

 

     Що стосується зв'язків  із  керівниками  інших  структур.  Ви сьогодні можете назвати,  хто що тут зробив? Коли стає явним, тоді вже вживаються заходи.  Конкретно  не  було  відомо,  що  він  цим займався.  Про  це стало відомо два роки тому.  Швидко перевірили, факти підтвердили,  що є ознаки злочинів,  і  тому  було  вирішено питання щодо нього.  Я думаю, не без цього і звільнено, і порушено кримінальну справу,  яка є сьогодні у провадженні.  Ви знаєте,  її було порушено два роки тому за встановленими фактами,  а потім уже я порушив справу проти нього,  тому що були явні  ознаки  злочину, скоєного конкретною особою. Тому було порушено справу проти особи.

 

     ГОЛОВА. Депутат Лантух від фракції. За ним - депутат Смірнов.

 

     ЛАНТУХ В.І.,  член  Комітету  Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою    злочинністю    і    корупцією    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).   Фракція   комуністів. Михайле Олексійовичу!  Те,  що державу розікрали, відомо нам усім. Але нас турбує,  коли ж будуть притягати до відповідальності решту злочинців? 132 мільярди вкладів населення зникли, і сьогодні вони, мабуть, десь покладені на рахунках у зарубіжних банках.

 

     Тому я хочу запитати вас,  чому не розслідуються такі справи, як,  скажімо, стосовно Матвієнка по Вінниці, де НДП поклала багато коштів на свої рахунки. Вам тричі подавалися документи. Це перше.

 

     Друге. Ви у своєму поданні зазначили, що Агафонов і Лазаренко крали спільно. А де ж іще один спільник - Кучма, який своїми діями сприяв їм? Він же їх нагороджував орденами Ярослава Мудрого і тому подібне? (Оплески).

 

     От я хотів би, щоб ви...

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.  Відповідаю  на ваше запитання.  Аналізувати, хто кого коли нагороджував - це не функції прокурора (Шум у залі).

 

     Дайте сказати! Ні, ні, ні, зачекайте! Товариші, зачекайте! Ми його не притягаємо за те, хто нагороджував! По суті.

 

     Що торкається   притягнення  до  відповідальності  осіб,  які скоїли злочини,  що полягають у  тому,  що  вони  вкрали  в  людей вклади.  Так, такі справи є, ви знаєте. Тобто матеріалів багато є, але ж ви такі закони  прийняли,  які  дають  змогу  ухилитися  від відповідальності  таким особам.  А скільки постраждало людей!  Я з вами згідний:  люди,  які вкрали,  повинні нести відповідальність. Але  дайте  закон,  щоб  ми  сказали,  що  можемо притягнути їх до відповідальності. Дайте конкретний закон!

 

     Що торкається Матвієнка, то мені про це нічого невідомо. Якщо у вас є матеріали, подайте. Якщо ви мене сюди викличете і скажете, щоб я розібрався і доповів, я готовий...

 

     ГОЛОВА. Депутат Смірнов від фракції.  За ним - депутат Черняк від фракції.

 

     СМІРНОВ Є.Л.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки  і  оборони  (виборчий  округ  16,  Вінницька область).   Пане   прокуроре!   Коли  ви  щойно  згадали  тут  про капітальний  ремонт  Палацу  "Україна",  то  ви   в   усій   красі продемонстрували  себе  як юрист.  Ви казали,  що КРУ не закінчило перевірку. Але ж це неправда! У зелених папках, які лежать у вас у Генпрокуратурі,    лежать    висновки   КРУ   щодо   Укрдержцирку, Українського культурного центру в Москві  і  так  далі,  за  якими необхідно  було  негайно  порушувати  кримінальні  справи.  Ви вже десятий місяць марудитеся з цією справою.

 

     І ще одне,  пане прокуроре.  Я хочу, щоб ви також згадали, як десь  сім  років тому ви стояли тут і доводили злочинність Степана Хмари й вимагали його арешту.  А потім перед ним вибачалися. Певна річ,  ви добре розумієте,  як і всі тут, що ви виконуєте політичне замовлення антинародного...

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Вимкніть мікрофон.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О. Відповідаю на запитання. Я ще раз вам пояснюю і  заявляю  категорично,  що  ми не отримали повного акта ревізії. Немає його!  От юристи сидять,  вони можуть сказати,  коли  справи порушуються.  Коли є достатньо підстав!  Насамперед, коли є повний акт ревізії. Якщо такий акт ревізії буде, якщо буде виявлено склад злочину,  я запевняю вас усіх, що винні особи будуть притягнуті до відповідальності.

 

     На сьогодні я написав КРУ вже не одного листа.  Це залежить і від нас.  Я обіцяю,  що ми доведемо цю справу до кінця.  Я дам вам відповідь.

 

     Що торкається Хмари.  Пробачте,  але це Хмара заявляв,  що  я перед ним вибачався.  Я і не збираюся вибачатися.  Інша річ,  що у мене є підстави ще раз подивитися на це  з  урахуванням  того,  як вели себе на той момент посадові особи органів внутрішніх справ.

 

 А щоб я вибачався,  то  мені  нічого  там  вибачатись,  адже  була порушена  справа  на  підставі  матеріалів,  з яких випливав склад злочину. І нічого мене звинувачувати в цьому.

 

     ГОЛОВА. Депутат Черняк.  За ним - депутат Черненко від  групи "Незалежні". І завершуємо.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  перший заступник голови Комітету Верховної Ради України  з  питань  економічної  політики,   управління   народним господарством,   власності  та  інвестицій  (виборчий  округ  153, Рівненська область). Фракція Народного руху України. Шановний пане прокуроре! У мене до вас два запитання.

 

     Перше. З подання прокуратури випливає,  що Лазаренко розпочав свою діяльність із розкрадання державного майна в 1992 році.  Де ж була  прокуратура  п'ять  років?  Чому з таким великим запізненням порушено кримінальну справу проти нього?

 

     Як ви самі оцінюєте діяльність і позицію прокуратури? Адже ця людина,  яка була на такому видному,  чільному місці,  п'ять років займалася цими справами,  а прокуратура не порушувала кримінальної справи проти неї. Чим це можна пояснити?

 

     І друге  запитання.  Зараз  Лазаренко  перебуває за кордоном. Відомо також,  що він туди  вивіз  сім'ю.  Зрозуміло,  що  він  не повернеться  в  Україну.  Чи  не  означає це,  що комусь в Україні вигідно, щоб він не повернувся і не сказав...

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Вимкніть мікрофон.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.  Скажу ще раз те, що я вже казав. Матеріали з цього  приводу  надійшли  від  комісії два роки тому,  тоді й було порушено кримінальну справу.  Ви ж розумієте,  що це розслідування пов'язане із закордоном. А це не те, що тут: пішов, узяв документи і таке інше. Крім того, у тих країнах є своє законодавство, а тому не  так  легко  було  отримати  потрібні  нам матеріали,  допитати свідків.

 

     Я хочу підкреслити, щоб ви правильно зрозуміли: я особисто не зовсім  задоволений  тією  роботою,  яка сьогодні проводиться щодо поліпшення діяльності прокуратури.  Але в конкретному випадку я не бачу недоліку в тому,  що несвоєчасно справу порушено, хоча певною мірою, можна було активніше, оперативніше вирішувати це питання.

 

     Ви ж знаєте, що я на цій посаді недавно, а тому будемо давати оцінку  роботі  прокуратури  за  результатами  розслідування  цієї справи. Це перше.

 

     Друге. Стосовно того,  що сім'я Лазаренка виїхала і  кому  це вигідно?  Ви  вже знаєте,  що сім'я виїхала.  Поки що потребується ваша згода на притягнення Лазаренка до  відповідальності.  І  коли він  буде  притягнутий  до  відповідальності за діяння,  про які я сьогодні доповів,  тоді ми вирішуватимемо й це  питання.  Воно  не менш важливе, ви знаєте. Ми не будемо просто, склавши руки, сидіти

- ми будемо вимагати видачі через "Інтерпол".

 

     ГОЛОВА. Депутат Черненко від  групи  "Незалежні".  За  ним  - депутат Буйко. І завершуємо.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я,  материнства та  дитинства (виборчий  округ 48,  Донецька область).  Михаил Алексеевич!  Я бы хотел задать вам один короткий вопрос, а второй - для размышления.

 

     Первый вопрос.  Михаил  Алексеевич,  скажите  нам  честно   и откровенно:  есть  ли  у  Генеральной  прокуратуры,  у  вас  лично материалы на  народных  депутатов,  которые  сегодня  находятся  в Верховной Раде? Фамилии можете не называть.

 

     И второй вопрос. Ну, что это за политическая система, которая дала возможность,  чтобы полтора часа Генеральный прокурор вот  на этой высочайшей в государстве трибуне рассказывал о том,  о чем вы нам рассказали?  Я думаю,  что сегодня система,  которую  называют демократия, она по сути дела "плутократия", раздутая той публикой, которую и приветствует эта публика.  Ну,  неужели мы не  понимаем, что в нормальном государстве с такой биографией никто не пришел бы к власти?..

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.  О.  Відповідаю  на  ваше  запитання.  Так,   є кримінальні справи на окремих осіб,  які є тут у залі. Такі справи будуть доведені до  логічного  кінця  тоді,  коли  щодо  них  буде висновок Конституційного Суду,  куди ми звернулися з запитами,  як притягувати цих осіб до кримінальної  відповідальності.  Звичайно, вони  будуть  притягнуті.  Конституційний  Суд має розглядати наші запити цими днями і ми відразу звернемося до вас  із  поданням.  А може  обійдемось  і  без подання,  якщо Конституційний Суд зробить висновок про те, що притягувати громадянина до відповідальності за злочин,  скоєний  до  обрання  його депутатом,  можна без внесення подання. А він продовжує зараз депутатство...

 

     ГОЛОВА. Депутат Буйко від фракції.

 

     БУЙКО Г.В.  Фракция коммунистов. Уважаемый Михаил Алексеевич! Фракция  поручила  мне  задать  вам  все-таки несколько уточняющих вопросов, чтобы потом правильно голосовать.

 

     Первый. Где  были  СБУ,  Национальное  бюро  расследований  и почему  при проведении расследования в этом зале не дана оценка их деятельности?

 

     Второй. Анализировала ли  прокуратура,  чем  руководствовался Президент при назначении Лазаренко Премьер-министром,  хотя данные о  нем,  как  вы  говорили,  и  у  СБУ,  и  у  Национального  бюро расследований были на руках?

 

     И будут  ли привлечены к реальной ответственности другие лица государства, которые взаимодействовали вместе с Лазаренко?

 

     ПОТЕБЕНЬКО М.О.  Відповідаю.  Я думаю,  що  можна  відповісти одразу  на всі ці запитання.  Після закінчення цього розслідування будуть зроблені висновки стосовно всіх причетних  до  цього  осіб, які  також  скоїли  злочин,  якщо  буде  поставлено питання про їх відповідальність.

 

     Якщо у когось не буде криміналу, буде інше

- що  не  було вжито заходів для попередження цих злочинів вчасно. Ви знаєте (ще раз звертаюсь до юристів),  що вноситься подання  чи застосовується  інша  форма реагування з приводу того,  що не було вжито заходів для попередження причин і умов,  які сприяли скоєнню злочину.  Так,  я запевняю,  що це буде зроблено,  але це робиться після закінчення слідства. Я запевняю вас, що це буде зроблено.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Ще є запитання в депутата Кириченка, бо  прізвище  Кириченко  часто  фігурувало  у поданні.  Я хотів би надати йому слово.

 

     Сергій Кириченко. Будь ласка.

 

     КИРИЧЕНКО С.О.  Християнськодемократична партія  України.  На жаль,  можна  зрозуміти  Генерального прокурора,  який сотню разів зачитав прізвище Кириченка, не назвавши його імені, якого звуть чи то Петро, чи то Павло.

 

     Я як  представник  Християнськодемократичної  партії  України повторюю ще раз:  я,  Сергій Кириченко, принципово голосуватиму за надання  згоди  на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка.  Все, що зроблено Павлом Лазаренком, Петром Кириченком,  Миколою  Агафоновим  та іншими на порушення заповідей Божих та норм закону повинно мати оцінку неупередженого суду.

 

     Гріх повинен бути викритий.  І всі віруючі,  чесні та порядні депутати повинні дати правосуддю можливість відповісти на питання, поставлені Генеральним прокурором.

 

     Але, крім подання на Павла Лазаренка,  актуальним  є  питання голосування  і  стосовно подання щодо депутата Миколи Агафонова та прискорення внесення Генеральною прокуратурою і  подання  стосовно Валерія Бабича та Шишкіна.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Вимкніть  мікрофон.  Михайле  Олексійовичу, велике спасибі. Сідайте, будь ласка.

 

     Слово надається заступнику голови Комітету... (Шум у залі).

 

     Шановні колеги! Я просив би, давайте проголосуємо й завершимо розгляд цього питання. Ми протягом півгодини завершимо розгляд.

 

     Хто за цю пропозицію,  щоб до 15 години завершити роботу щодо розгляду даного питання,  прошу проголосувати.  І депутат Вінський наполягає.

 

     "За" - 117.

 

     Процедурне питання... (Шум у залі).

 

     Оголошується перерва до 16 години.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку