ЗАСІДАННЯ ВІСІМДЕСЯТ СЬОМЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и.  14  с і ч н я  1999  р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги,  прошу підготуватися  до  реєстрації. Запросіть людей до залу.

 

     Я прошу вставити картки, будемо реєструватися.

 

     Реєструємося. Увімкніть систему.

 

     Зареєструвався 231   народний   депутат.   Вечірнє  засідання оголошується відкритим.

 

     Шановні колеги! Я зачитаю лист голови комітету Омеліча.

 

     "Голові Верховної Ради Ткаченку.

 

     Шановний Олександре Миколайовичу!

 

     За Вашим   дорученням   комітетом   було   вивчено    подання Генеральної  прокуратури від 26 жовтня 1998 року про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності  та  арешт  народного депутата України Агафонова,  а також понад 1000 сторінок додатково наданих документів.

 

     Призначено засідання  на  25  грудня  1998   року,   про   що відповідно  до  частини  2  статті 9.6.3 Регламенту Верховної Ради України  було  заздалегідь  повідомлено   Генеральну   прокуратуру України.

 

     Засідання відбулося, протокол засідання

  16 додається.  Але через хворобу Генерального прокурора  України Потебенька  та  з  метою  дотримання вимог статті 9.6.3 Регламенту Верховної Ради України,  якою передбачено, що в засіданні комітету бере  участь  Генеральний  прокурор,  розгляд  цього  питання було перенесено.

 

     У комітеті   підготовлено   всі   документи   для    розгляду зазначеного  питання,  проте  з  причин хвороби народного депутата України  Агафонова  та  його  прохання   не   розглядати   подання Генеральної прокуратури без його участі розгляд питання відкладено до його одужання.

 

     Просимо повідомити про це Верховну Раду України.

 

     Додаток:

 

     1. Заява народного депутата України  Агафонова  від  28.12.98 року.

 

     2. Наказ Генеральної прокуратури від 24.12.98 року 2808.

 

     3. Протокол засідання комітету  16 від 25.12.98 року.

 

     Голова комітету Омеліч".

 

     Я оголосив  цю  заяву,  бо  мені  на ранковому засіданні було поставлене запитання.

 

     ----------

 

     А тепер  розпочинаємо  розгляд  проекту  Закону  про   вибори Президента  України.  Доповідає  член Комітету з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та діяльності  рад  Георгій Григорович Пономаренко.

 

     Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  державного  будівництва,   місцевого   самоврядування   та діяльності  рад (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ).  Фракція  Компартії  України.  Шановні  колеги!  На  розгляд Верховної  Ради  вноситься  проект  Закону  про  вибори Президента України в другому читанні.  Уже одне те, що після прийняття його в першому  читанні  надійшло майже півтисячі зауважень і пропозицій, свідчить про неабияку  зацікавленість  депутатів  цим  документом. Усього надійшло пропозицій і зауважень 473,  понад половину з яких було  враховано  або  враховано  частково.  На  стадії  підготовки проекту  робоча  група  плідно  працювала  з  Центральною виборчою комісією. Саме внаслідок цього, як нам видається, в проекті закону чітко  виписано  норми  про  матеріально-фінансову основу виборів, процедуру оскарження  рішень  на  дії  чи  бездіяльність  виборчих комісій.

 

     До проекту  закону  подали  багато  своїх  зауважень  народні депутати  Матвєєв,  Цибенко,   Турчинов,   Вінський,   Лавринович, Безсмертний, Сахно, Богословська, Шеховцов, Ключковський та інші.

 

     Для того,  щоб  розв'язати  частину  питань  перед  розглядом проекту в цьому залі,  ми запросили  на  засідання  комітету  всіх депутатів,  які  вносили  пропозиції.  На  засіданні  комітету цей проект у другому читанні розглядався два дні,  і нам здається,  що багато  проблем ми розв'язали.  На засіданні комітету впродовж цих двох  днів  були  присутні  голова  Центральної  виборчої  комісії Михайло   Михайлович   Рябець  і  голова  попередньої  Центральної виборчої комісії Іван Григорович Ємець.

 

     Я не називатиму дат,  ми зараз їх  будемо  розглядати.  Скажу тільки одне:  вноситься пропозиція,  що вибори Верховна Рада своєю постановою призначає не пізніше,  як за 180 днів до  дня  виборів. Тобто в нашому випадку прийняття постанови Верховної Ради має бути не пізніше 4 травня цього року.  У  поданих  зауваженнях  народних депутатів  і  відповідно в тих,  що ми почуємо сьогодні в залі,  я впевнений,  основним  застереженням  та  однією  з   найважливіших проблем є й буде недопущення фальсифікації результатів виборів. На наш погляд, нам певною мірою вдалося виробити належні норми. Може, тому проект у деяких місцях нагадує інструкцію. Кожен із депутатів розуміє важливість цього законопроекту і,  сподіваюсь, це допоможе нам  порозумітися  й  прийняти  його  сьогодні  в другому читанні. Олександре Миколайовичу,  пропонується розпочати процедуру другого читання.

 

     ГОЛОВА. Дякую,   Георгію   Григоровичу.   Шановні  колеги!  Я закликаю вас до уваги. У нас 48 статей у даному законопроекті. Він розглядається за процедурою другого читання. Внесено 473 поправки, тобто по 10 поправок на кожну статтю. Тому ми будемо за процедурою другого читання розглядати в такому порядку: там, де пропозицію не враховано, я звертатиму увагу того народного депутата, який вносив таку пропозицію,  і ви даватимете відповідь:  чи погоджуєтеся,  чи ставимо на голосування, якщо в тому буде потреба.

 

     До самої назви закону і назви  першої  статті  є  зауваження? Ставлю на голосування назву закону і першу статтю.

 

     "За" - 237.

 

     Прийнято.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Олександре  Миколайовичу,  до першої статті зауваження Романа Петровича Безсмертного...

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку, зачекайте, Георгію Григоровичу. Стаття 2 "Загальне виборче право".

 

     Поправка 3 депутата Беспалого. Немає заперечень.

 

     Поправка 4 депутата Косаківського. Немає заперечень.

 

     Поправку 5 враховано.

 

     Поправку 6 враховано.

 

     Поправки 7-11 враховано.

 

     Поправка 12   депутата   Ключковського.   Немає   заперечень? Надається слово депутату Ключковському. Будь ласка.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник голови Комітету Верховної  Ради України з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та  діяльності  рад  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ, НРУ). Фракція Народного руху України. Шановні колеги!

 

     ГОЛОВА. Ще  раз  кажу:  розглядаємо  одразу  кілька  статей з урахуванням поправок.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Політична  структуризація  в  українському суспільстві значно просунулася вперед після того, як до Закону про вибори народних депутатів України були  всерйоз  введені  суб'єкти висунення  -  політичні  партії.  І  ми  вже  не  раз у цьому залі порушували питання про те,  що  на  найвищих  керівних  посадах  у державі мають бути особи, здатні відповідати політично за наслідки своєї діяльності.  Тому ми пропонуємо,  щоби суб'єктами  висунення претендента  на  кандидата  в Президенти залишилися лише політичні партії  як  структури,  що   здатні   притягнути   до   політичної відповідальності свого висуванця.

 

     Особа, яка    самовисунулася,   або   особа,   яка   висунута випадковими  зборами  виборців,  є  насправді  безвідповідальна  і політично непідконтрольна жодній великій суспільній групі.

 

     Тому я  наполягаю  на  тому,  щоби ця позиція була послідовно проголосована як у цьому місці,  так і  відповідно  у  всіх  інших місцях законопроекту, де вона трапляється.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 12, подану народним депутатом Ключковським. Голосуємо.

 

     "За" - 117.

 

     Поправка 13   депутата   Богословської.   Немає   заперечень. Поправка 15 Безсмертного Романа Петровича. Погоджується. Слово має депутат Безсмертний. Будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   державного   будівництва,   місцевого  самоврядування  та діяльності рад (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, НДП).  Фракція  Народно-демократичної партії.  Шановний Олександре Миколайовичу!  Шановні колеги! Моя поправка протилежна тій, яку ми щойно   голосували.   Конституція  України  говорить  про  те,  що громадянин може реалізовувати свої  права,  зокрема  політичні,  і через партії, і через громадські організації.

 

     Тому пропонується   щодо   суб'єктів,   які  будуть  висувати кандидатів  на  посаду  Президента  України,   доповнити   словами "громадські    організації".   Прошу   поставити   пропозицію   на голосування.

 

     Дякую.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримав цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Поправку народного депутата  Безсмертного  ставлю  на голосування. Голосується поправка 15.

 

     "За" - 48.

 

     Поправка 16  депутата  Безсмертного  до  статті 6.  Слово має депутат Безсмертний. Будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний Олександре  Миколайовичу!  Шановні колеги!  У  статті  6  ідеться  про  принципові  засади формування виборчих комісій.  Закон про Центральну виборчу  комісію  говорить про  утворення  системи  виборчих  комісій,  які  б формувалися за відповідною вертикаллю.

 

     Тому зміст цієї пропозиції зводиться ось до чого:  Центральна виборча  комісія формує обласні виборчі комісії,  обласні формують районні, а районні комісії формують дільничні виборчі комісії.

 

     Отже, відповідно до Закону  про  Центральну  виборчу  комісію створюється система виборчих комісій. Прошу вас підтримати.

 

     Дякую.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримав.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 16.

 

     "За" - 83.

 

     Ставлю на голосування статті 2-6 у редакції, поданій на друге читання, з урахуванням поправок, за які проголосовано.

 

     "За" - 214.

 

     Голосуються статті  2-6.  Голосуємо.  Я прошу,  заспокойтеся. Сядьте й визначіться.

 

     "За" - 212.

 

     Вашої поправки немає, а ви руку піднімаєте. Слово має депутат Кармазін. Будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  та боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ

 134, Одеська область).  Місто-герой  Одеса.  "Громада".  Шановний Олександре  Миколайовичу!  Депутати  Омельченко й Єрмак пропонують частину другу статті 2 доповнити  новою  частиною  21.  Це  чудові речі.   Але  це  можна  було  б  назвати:  "Як  Кучму  не  обирати Президентом".  Вибачайте мені,  але тут  пропонується  таке:  якщо кандидат  у  Президенти  "є  громадянином  іншої  держави  або має паспорт громадянина іншої  держави".  Зрозуміло,  але  тоді  треба виявляти всі паспорти в усіх.

 

     Далі: "був  Президентом  України і за час його перебування на цій посаді  в  державі  виникла  (збільшилась)  заборгованість  по виплаті заробітної плати,  пенсій, стипендій" тощо. Я сам би за це судив нинішнього Президента.  Але це порушення принципу  рівності, передбаченої  Конституцією  України.  З  огляду  на  це,  за  такі пропозиції не можна голосувати.

 

     Тому я прошу голосувати статтю без цього,  бо це  привід  для накладення  вето.  Якщо нам потрібне вето на цю маленьку поправку, то ми його отримаємо. Якщо непотрібне, то не голосуймо. Дякую вам.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Олександре Миколайовичу! У нас записано так: "на день виборів досяг 60 років",  "є громадянином іншої держави", "і за час  його  перебування  на  цій  посаді  в  державі  виникла заборгованість"...  Наш  комітет  більшістю  в  два  голоси (майже половина членів комітету) проголосував  за  те,  щоб  вилучити  ці пропозиції. Кармазін правильно каже - це дає...

 

     ГОЛОВА. Я  прошу  підтримати  пропозицію депутата Кармазіна й вилучити це (Шум у залі).  Будь ласка, голосуємо. Це поправка 5 до статті 2.

 

     "За" - 236.

 

     Прийнято.

 

     Тепер голосуємо  пропозицію  прийняти  статті  2-6 у цілому з вилученням тексту,  з приводу чого ми щойно проголосували.  Так, з другої по шосту.

 

     "За" - 229.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 7.  Поправка  22  до  статті  7 депутата Безсмертного. Сторінка 7. Слово має депутат Безсмертний. Будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.   Фракція    Народнодемократичної    партії. Шановний Олександре Миколайовичу!  Шановні колеги! Йдеться про два концептуальні підходи. Запропонований комісією зводиться до поділу України  на 225 виборчих округів,  тобто за такою схемою,  за якою відбувалися  вибори  народних  депутатів.   Ми   створюємо   умови конкуренції   виборів   по  кандидатурах  Президента  і  народного депутата на таких округах.

 

     Тому моя поправка зводиться до такого. Україна ділиться на 27 виборчих  округів.  Ці округи,  своєю чергою,  діляться на районні округи,  а районні - на відповідні дільниці. Це створює систему, в якій   вибори  відбуватимуться  по  єдиному  загальнонаціональному округу.

 

     Прошу вас поставити на голосування цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, Георгію Григоровичу.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Ми в першому читанні ухвалили і  в  частині першій статті 11 записано:  "Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу".  А 225  округів  (і  ми  під  час обговорення в першому читанні на це звертали увагу) - це,  так би мовити,  технічні округи.  Це не  ті округи.  І  сама  система (а далі будуть зауваження депутатів щодо цього),  що охоплює 27 округів або районів у кожній області, дасть понад  800 територіальних округів.  Ми просимо підтримати рішення, прийняте в першому читанні.

 

     ГОЛОВА. Роман Петрович наполягає на своїй поправці. Ставлю її на голосування. Голосується поправка 22 (Шум у залі).

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Єдиний - 225.  Я ж не можу. Ви голосуєте, а не я за вас голосую.

 

     "За" - 62.

 

     ГОЛОВА. Поправка 24 депутата Ключковського. Наполягаєте? Будь ласка, слово депутату Ключковському.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Шановні колеги!  Тут написано "відхилено", але справа в тім,  що у подальших  статтях,  десь  там  наприкінці проекту закону,  це враховано, тому варто врахувати й тут. Ідеться ось про що.  Від  якого  б  суб'єкта  виборчого  процесу  не  були присутні представники на засіданнях виборчих комісій, вони повинні мати однаковий статус офіційного спостерігача.  Чи то  будуть  від політичних  партій,  чи  від  інших  держав,  чи  від кандидатів у Президенти України,  але їхній статус повинен бути  однаковий,  бо інакше ми заплутаємо комісії з приводу цього.

 

     ГОЛОВА. Георгію Григоровичу, будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Юрій  Богданович правильно каже,  що далі в нас це враховано.

 

     ГОЛОВА. Я прошу підтримати поправку 24, проголосувати за неї. Голосуємо.

 

     "За" - 137.

 

     Поправка 25 депутата Беспалого. Не наполягає.

 

     Поправка 26 депутата Косаківського. Не наполягає.

 

     Поправка 27   депутата   Шеховцова.   Будь   ласка,  депутату Шеховцову слово.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.,  член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 52,  Донецька область). Уважаемые народные депутаты!  В  редакции,  принятой  в  первом  чтении,  прошло   не установленное   нашим   законодательством  положение  о  комитетах избирателей,  созданных  для  контроля  за  ходом   избирательного процесса.   Я  предложил  заменить  их  на  известные  украинскому законодательству "громадські  об'єднання".  Комитет  посчитал  это излишним.

 

     Я обращаю ваше внимание, что в той редакции, которая осталась сейчас от  комитета,  есть  "міжнародні  організації".  По  нашему законодательству  "громадські  об'єднання"  могут быть со статусом международных,  всеукраинских, местных. Таким образом, созданным в Украине  общественным  организациям,  которые  имеют  хотя бы один малюсенький филиальчик в  соседнем  государстве,  мы  право  иметь наблюдателей  (только  наблюдателей,  а  не  членов  же  комиссий) предоставляем,  а  "всеукраїнським  громадським  об'єднанням"   не предоставляем.  Я не вижу смысла в такой дискриминации и предлагаю проголосовать мою поправку.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Комитет высказался против,  поскольку у нас более 700 зарегистрированных общественных организаций.  Можно себе представить, какое столпотворение будет на избирательных участках.

 

     ГОЛОВА. Депутат Шеховцов наполягає.  Ставлю його поправку  на голосування.

 

     Голосується поправка 27 депутата Шеховцова.

 

     "За" - 69.

 

     Поправка 30 депутата Турчинова. Не наполягає.

 

     Ставлю статтю 7 на голосування в цілому.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет просить підтримати.

 

     "За" - 252.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Стаття 8   "Законодавство  про  вибори  Президента  України". Поправка 32 Валентини Петрівни Семенюк. Немає заперечень.

 

     Поправка 33. Депутат Лавринович погоджується.

 

     Поправка 37 депутата Вінського. Будь ласка, Вінському слово.

 

     ВІНСЬКИЙ Й.В.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ, виборчий блок СПУ та СелПУ).  Шановні народні депутати!  Привертаю вашу увагу до цієї поправки.  Ми з вами маємо, на жаль, поки що не структуровану  Верховну  Раду,  яка  в  багатьох  випадках не може прийняти позитивного рішення в силу  певних  політичних  чи  інших причин.  Така  ситуація  може  створитися  і  під  час призначення виборів Президента України. Для того щоб ми застрахувалися з цього питання,  щоб  не  було  загрози  через  тиск  на частину народних депутатів зірвати вибори, ми повинні мати страховувальний елемент, який  я  й  пропоную.  Тобто якщо Верховна Рада не ухвалює рішення протягом  встановленого  законом  терміну,   то   ми   автоматично передаємо   повноваження   Центральній   виборчій   комісії,   яка зобов'язана таку роботу виконати  впродовж  10-ти  днів.  У  такий спосіб  ми  убезпечуємо себе від можливого неприйняття рішення про вибори Президента Верховною Радою України.

 

     Я прошу підтримати цю поправку,  вона не змінює суті  закону, але дає уточнення, яке забезпечує проведення виборчої кампанії.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   Йосипе   Вікентійовичу,   за  Конституцією рішення про проведення виборів приймає Верховна Рада.

 

     ГОЛОВА. Депутат Вінський не  наполягає  на  голосуванні.  Він погоджується. Ставлю на голосування в цілому статті 8-10, тобто 8, 9, 10.

 

     "За" - 258.

 

     Прийнято.

 

     Глава 3  "Організація  виборів",  стаття  11   "Територіальні виборчі   округи".   Поправка  39  депутата  Безсмертного.  Романе Петровичу, не наполягаєте? Ні. Поправка 41 депутата Ключковського. Слово має депутат Ключковський. Будь ласка.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Шановні колеги!  Ідеться про те,  що треба утворити територіальні округи для полегшення технічної роботи  під час  підбиття підсумків.  Те,  що тепер запропоновано,  - щоб було рівно стільки округів,  скільки під час виборів народних депутатів та  ще  й з поділом адміністративних одиниць на шматочки,  - нічим цього  разу  не  обгрунтовано.  Тепер  немає  потреби   домагатися однакової кількості виборців у різних округах, оскільки всі округи все одно додаються разом.  Проте організаційно буде  дуже  складно забезпечувати    по    шматках   адміністративні   одиниці.   Тому пропонується,  щоб кількість таких округів остаточно встановлювала Центральна  виборча  комісія.  У всякому разі я наполягаю,  щоб це доповнення "або їх частин" було вилучено.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  "Або їх  частин"  -  це  поправка  депутата Лавриновича.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 41...

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримав.

 

     ГОЛОВА. Голосується поправка депутата Ключковського.

 

     "За" - 91.

 

     Поправка 43  депутата  Марчука.  Не  наполягає.   Ставлю   на голосування.  Вибачте.  Слово  має  Євген  Кирилович Марчук.  Будь ласка.

 

     МАРЧУК Є.К.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної  політики  та  праці (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  СДПУ(о)).  Шановні колеги! Поділ території на 225 територіальних   виборчих   округів   може   мати  сенс  лише  для парламентських виборів,  бо саме таку кількість народних депутатів обирають  за  мажоритарною  системою.  Отже,  немає  ніякої логіки переносити цей принцип на президентські вибори.  Тому пропонується територіальні    округи    утворити    в    межах    27   основних адміністративно-територіальних одиниць України,  як  це  визначено частиною другою статті 133 Конституції.  Тоді вдасться забезпечити ефективніше виконання  завдань,  покладених  на  виборчі  комісії, спираючись на владу відповідних рад та місцевих виконавчих органів у межах їх компетенції.  За поділу ж на 225 територіальних округів (а    ці    округи    нерідко    охоплюють   територію   декількох адміністративних одиниць та були нарізані,  до  речі,  і  в  угоду деяким  претендентам)  відповідні  виборчі комісії будуть вимушені для розв'язання  своїх  проблем  вступати  в  складні  стосунки  з трьома-чотирма органами влади, кожен із яких матиме свої проблеми. Тому я закликаю проголосувати за нашу пропозицію.

 

     Дякую.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет підтримав 225 територіальних округів, а не 27.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 43 депутата Марчука.

 

     "За" - 96.

 

     Ставлю на голосування в цілому статтю 11.

 

     "За" - 267.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 12 "Утворення виборчих дільниць". Поправка 49 депутата Беспалого.  Не наполягає депутат Беспалий?  Поправка  50  депутата Косаківського.  Не  наполягає.  Поправка  51  депутата  Сахна.  Не наполягає. Наполягає? Слово має депутат Сахно. Будь ласка.

 

     САХНО Ю.П.,  член   Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних    справах   і   зв'язках   з   СНД   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   НДП).   Народно-демократична партія.  Я  наполягаю,  щоб  ми  все-таки чітко зафіксували,  що у виняткових випадках Центральна виборча комісія  створює  дільничні комісії  з  певною  кількістю для того,  щоб механізм зловживання, який  може  бути  безконтрольний  за  межами   цих   питань,   був унеможливлений.   Тому   я   прошу  підтримати,  проголосувати  за пропозицію викласти частину шосту у такій редакції:  "у виняткових випадках, - за рішенням Центральної виборчої комісії".

 

     ГОЛОВА. Ставлю поправку 51 депутата Сахна на голосування.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримав.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 103.

 

     Поправка 52  депутата  Беспалого.  Не  наполягає.  Ставлю  на голосування статтю 12 в цілому.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прошу підтримати.

 

     "За" - 277.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Розглядається стаття   13   "Утворення   виборчих   комісій". Поправка 56 депутата Турчинова. Не наполягає.

 

     Поправка 63  депутата  Шеховцова.  Не наполягає.  Поправка 58 депутата Вінського.

 

     Слово має депутат Вінський.

 

     ВІНСЬКИЙ Й.В.  Шановні народні депутати!  Дуже  важливо,  щоб територіальні  виборчі  комісії,  які  здійснюватимуть надзвичайно великий обсяг роботи у створенні дільничних комісій,  мали  більше часу.  Тому  пропонується термін їхньої діяльності розширити до 95 днів.

 

     Щодо другої частини поправки.  Вона зводиться  до  того,  щоб додати слово "виключно". Якщо ми хочемо, щоб наше суспільство було політично структуроване,  щоб був партійний,  громадський контроль за виборчою кампанією, то треба записати, що територіальні комісії створюються  виключно  за  поданням  керівних  органів  політичних партій і блоків,  які беруть участь у виборах Президента.  У такий спосіб ми створимо баланс контролю за перебігом виборчої кампанії. У даному випадку слово "виключно" вилучено.  Отже,  комісії можуть бути  сформовані  з  людей,   які   не   представляють   інтересів кандидатів.  Тобто з людей, які можуть бути зорієнтовані на одного кандидата, а це може призвести до зловживання в процесі підрахунку голосів та під час інших процедур.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  У  нас  може  статися така ситуація,  що не сформуємо комісії. У нас одна партія, тільки Компартія і, можливо, ще  якась  партія,  може  подати  своїх людей до комісії.  А в нас записано не менше двох чоловік, тільки двоє осіб.

 

     ГОЛОВА. Депутат Вінський наполягає.

 

     Ставлю поправку 58  на  голосування.  Прошу  не  сперечатися. Голосуємо.

 

     "За" - 126.

 

     Поправка 59 депутата Беспалого. Не наполягає.

 

     Поправка 60 депутата Марчука. Не наполягає.

 

     Поправка 61 депутата Косаківського. Не наполягає.

 

     Поправка 62 депутата Косаківського. Не наполягає.

 

     Поправка 63 депутата Шеховцова. Не наполягає.

 

     Поправка 64 депутата Безсмертного. Будь ласка, слово депутату Безсмертному.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.   Фракція    Народнодемократичної    партії. Шановний Олександре Миколайовичу!  Шановні колеги! Я до аргументів щодо системи  утворення  виборчих  комісій,  які  вже  викладалися Євгеном  Кириловичем,  додам  ще  один.  Яку  складність  у роботі територіальних виборчих комісій ми створимо,  коли  округи  будуть формуватися і нарізатися з декількох адміністративнотериторіальних одиниць, ми зараз собі, може, не зовсім уявляємо.

 

     Я звертаю вашу увагу на те, що нарізання 225 округів призводило уже до того, що до складу округів вносилися навіть адміністративно-територіальні одиниці,  які були  зовсім  в інших областях і районах.

 

     Тепер уявімо собі таку ситуацію. У всіх цих населених пунктах є представництва й місцеві осередки різних партій.  Чи не створимо ми  ситуації,  за  якої  в  таких територіальних виборчих комісіях будуть представництва різних або однієї й тієї самої  партії,  але від різних адміністративнотериторіальних одиниць? Це перше.

 

     Друге. Я  вже  не говоритиму про те,  наскільки складним буде механізм   взаємодії   з   місцевим   керівництвом   як    органів самоврядування,  так і органів державної виконавчої влади навіть у формуванні  самих  територіальних   комісій.   Уявімо   собі,   що територіальний  округ  складається  з  трьох,  чотирьох  або п'яти сільських районів.  Яка рада формуватиме цю територіальну комісію? Прошу поставити на голосування.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ставлю   поправку   64   депутата   Безсмертного   на голосування.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримує такої пропозиції.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 89.

 

     Поправка 67.  Депутат  Беспалий  не  наполягає.  Поправка  68 депутата Марчука.  Не наполягає.  Поправка 69 депутата Семенюк. Не наполягає.  Поправка 70 депутата Беспалого. Не наполягає. Поправка 71 депутата Шеховцова. Будь ласка, депутату Шеховцову слово.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.    Уважаемые    коллеги!   Поправка   71.   Это компромиссный вариант,  более  мягкий  по  сравнению  с  тем,  что предлагал  коллега  Винский.  То  есть,  я соглашаюсь с профильным комитетом,  что в некоторых территориальных округах  у  нас  может быть недостаточное количество партийных организаций,  чтобы по два представителя они включали в комиссию.  Но если есть такие округа, где хотя бы пять партий по два представителя направили (то есть 10 человек уже набирается),  то тогда непартийная  часть  (та  часть, которая  формируется  органом местной власти,  директорами крупных предприятий) не должна превышать  партийную.  Получается  комиссия минимум из 17 человек.  Этого достаточно для нормальной работы, но в ней партийная часть больше...

 

     Я прошу проголосовать такой вариант.  Я даже удивляюсь членам комитета,  представляющим  партии,  что  они  не  поддержали такой вариант.  Там,  где партии предложили представителей, зачем же там давать  местной  власти возможность натолкать в члены комиссии еще больше  людей,   чтобы   перевесить   по   численности   партийное представительство?!

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   Комітет   не  підтримав  цієї  пропозиції, Олександре Миколайовичу.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 71 депутата Шеховцова.

 

     "За" - 176.

 

     Поправка 72 депутата Шеховцова. Будь ласка, авторові поправки слово.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.  Я понимаю,  что после того,  как парламент  не поддержал предшествующей поправки,  он эту не поддержит тем более. Тем не менее...

 

     На выборах в Верховную Раду (когда  нас  избирали)  сложилась такая   ситуация.   Поскольку   в   комиссиях  было  преобладающее большинство не  представителей  партий,  а  делегатов  от  местной власти,  то почти нигде (по крайней мере, в большинстве случаев) к руководству комиссиями и не допустили представителей партий. Везде говорили: чтобы не было разногласий, пусть будут беспартийные!..

 

     Мы все   знаем,   что   ключевые  фигуры  в  комиссии  -  это председатель,  заместитель,  секретарь.  И там,  где представители партий  договорились,  там,  где  есть  консенсус,  почему  бы  не предоставить право формировать руководство комиссии представителям партий? Хотя бы там, где есть полное согласие между ними!

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   Если   будем  договариваться,  никогда  не сформируем   территориальные   комиссии!..   До    сессии    можно договариваться, но потом сессия совета принимает решение!

 

     Комитет отклонил эту поправку.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 72 депутата Шеховцова.

 

     "За" - 139.

 

     Поправка 74 депутата Вінського. Слово депутату Вінському.

 

     ВІНСЬКИЙ Й.В.  Шановні народні  депутати,  поправка  74  того самого  порядку,  що й попередні.  Зміст її зводиться до того,  що виборчі комісії мають бути під громадським,  партійним  контролем, щоб  унеможливити  зловживання,  вплив  влади  під  час підрахунку голосів.

 

     Тому за ситуації, коли ні рада не може сформувати комісію, ні міський  голова  з  певної  причини  не  подає  своїх  пропозицій, пропонується передбачити можливість Центральній  виборчій  комісії своїм рішенням одноосібно утворювати. Це як страхувальний варіант, щоб не було зриву виборчої кампанії. Прошу підтримати.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Це передбачається в частині п'ятій: у разі, коли рада не утворить територіальні виборчі комісії...

 

     ГОЛОВА. Підтримуємо.   Комітет   також  підтримує.  Костянтин Васильович, ви також голосуйте, щоб не розучилися голосувати.

 

     "За" - 259.

 

     Поправку депутата Вінського прийнято.

 

     Поправка 75 депутата Доманського.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Анатолій Іванович згодний.

 

     ГОЛОВА. Згодний.    Поправка    76    депутата     Шеховцова. Погоджується.   Поправка  77  депутата  Ключковського.  Слово  має депутат Ключковський. Будь ласка.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Шановні  колеги!  Тут  сталася   невеличка технічна описка:  було пропущено одне слово. Саме тому ця поправка не пройшла.  Ідеться про те,  що до  дільничних  виборчих  комісій включаються  представники  районних,  міських осередків партій або вищих організацій.  Не всі партії,  від яких будуть  зареєстровані кандидати,  можуть мати повсюдно свої районні організації. І через те може статися так,  що ми їх дискримінуватимемо за цією ознакою. Тому пропонується,  щоб і вищі,  скажімо обласні,  організації теж мали право туди скеровувати своїх представників.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 77 депутата Ключковського.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Можна підтримати.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, голосуймо.

 

     "За" - 232.

 

     Прийнято.

 

     Поправка 79 депутата Безпалого. Немає заперечень. Поправка 81 депутата Шеховцова. Слово має депутат Шеховцов. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Це та сама тема.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д. Да, но тем не менее, поскольку теперь речь идет об участковых комиссиях, я еще раз прошу депутатов выслушать меня. Может быть, кто-то не услышал моей аргументации.

 

     Имеется в виду такая ситуация:  если  партий  достаточно,  то есть  много,  и  они  выдвинули  по два представителя в участковые избирательные комиссии,  и комиссия  уже  почти  сформирована,  то местная власть,  желая все-таки играть ключевую роль, при нынешнем варианте нашего законопроекта имеет возможность выдвинуть от  себя еще  больше  представителей.  Дело  может  дойти до абсурда.  Есть полный состав - человек 15-20,  но туда предлагают еще два десятка представителей,  подобранных  местной  властью.  Так вот я на этот случай и предлагал по территориальным,  а в  данном  случае  -  по участковым   комиссиям:   уж   если  партии  выдвинули,  то  пусть беспартийная часть будет в меньшинстве.

 

     Прошу еще раз проголосовать эту поправку.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо поправку депутата Шеховцова.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Можна підтримати.

 

     "За" - 271.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Поправка 83 депутата Ключковського. Не наполягає. Поправка 86 депутата Шеховцова.  Не наполягає. Поправка 87 депутата Шеховцова. Не наполягає.

 

     Ставлю на голосування статтю 13 в цілому.

 

     "За" - 281.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 14  "Повноваження  виборчих  комісій".   Поправка   89 депутата Безсмертного.  Не наполягає.  Поправка 90 депутата Сахна. Не  наполягає.  Поправка  92  депутата  Турчинова.  Не  наполягає. Поправка  93  депутата  Косаківського.  Не наполягає.  Поправка 94 депутата Шеховцова. Слово має депутат Шеховцов. Будь ласка.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.  Уважаемые  народные  депутаты!   Я   предлагаю записать  к  полномочиям  территориальной  комиссии  иметь право и обязанность в определенных случаях производить повторный  подсчет, то есть повторять работу участковой комиссии,  если есть серьезные сомнения относительно честности.  Ну,  неужели выборы в округе 221 г.Киева не показали вам,  что такое положение?.. Я предлагаю всего лишь записать в перечень функций.  Я же не говорю, что обязательно пересчитывать.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 94 депутата Шеховцова.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет проти.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 170.

 

     Поправка 95 депутата Беспалого.  Не  заперечує.  Поправка  96 депутата   Косаківського.   Не  заперечує.  Поправка  97  депутата Турчинова. Не заперечує. Ставлю ще раз...

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Олександре Миколайовичу, прошу проголосувати в  залі  пропозицію,  що  виготовляють виборчі бюлетені не окружні комісії,  а Центральна виборча  комісія.  У  нас  було  в  першому читанні  - Центральна виборча комісія.  Ми на засіданні комітету з перевагою  в  1  голос  таке  проголосували.  Бо  інакше  то  буде підставою для фальсифікації протоколів.

 

     ГОЛОВА. Слово   має   Михайло   Михайлович   Рябець,   голова Центральної виборчої комісії.

 

     РЯБЕЦЬ М.М.,  голова Центральної  виборчої  комісії  України. Шановні народні депутати України!  Ми,  звичайно,  погоджувалися з самого початку на таку пропозицію комітету.  Але в разі  підтримки вами такої пропозиції виборчий процес в Україні буде зірвано. І це з тієї простої причини,  що в нормах законопроекту, які стосуються бюлетеня  самого  по  собі,  є  вимоги  про  обов'язкове нанесення друкарським способом на кожному бюлетені номера  округу  і  номера дільниці в окрузі.  Тобто якщо реалізувати ту норму,  яку пропонує доповідач, то нам треба в Києві зробити замовлення на виготовлення бюлетенів тиражем 32 тисячі, що є нереальним.

 

     ГОЛОВА. Я прошу уваги.

 

     РЯБЕЦЬ М.М.  Перепрошую.  Шановні  народні  депутати України! Бюлетені  по   виборах   у   багатомандатному   загальнодержавному виборчому  окрузі  друкувалися  на трьох підприємствах міста Києва під контролем Центральної виборчої комісії майже два місяці.  Тому я  застерігаю вас:  така норма може зашкодити здійсненню виборчого процесу в Україні.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, одну хвилинку! Питання непросте. Депутате Лавринович, будь ласка. Одну хвилинку. А потім вам.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.,  секретар  Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи (виборчий округ 121,  Львівська  область). Народний рух України. Шановні колеги! Ми дискутували дуже довго це питання та  цілком  правильно  прийняли  норму,  яка  унеможливить неадекватне віддзеркалення волі виборців,  що проголосували. У нас тепер кожен бюлетень буде мати два номери, видрукувані друкарським способом,  і  один  номер  рукописний.  Тобто номер округу і номер дільниці фіксуються в друкарні,  а рукописно проставляється  номер виборця в списку. І крім того, є три підписи: підпис виборця і два підписи того,  хто видає бюлетень,  - на контрольному талоні і  на бюлетені.  Звичайно,  це  пересторога,  яка  не  дозволить  вільно маніпулювати бланками бюлетенів.  І тут якраз  Георгій  Григорович має   сумніви   тепер,   після  голосування  в  комітеті.  Ми  там дискутували цю справу декілька годин. Я прошу залишити в редакції, проголосованій   у   комітеті.  Вона  унеможливлює  великою  мірою будь-який  вплив  на   виготовлення   бланків   і   нецільове   їх використання.

 

     Якщо ж  ми  тепер  заберемо  все  до центру,  відмовимося від друкарської нумерації, ось тоді виникнуть різні варіанти.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Олександре Миколайовичу!

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Я згоден,  що технічні можливості,  якщо їх реалізувати   під   час   виготовлення  бюлетенів,  чималою  мірою унеможливлюють всілякі  маніпулювання.  Але  друкарським  способом проставити   на  всіх  бюлетенях  номер  виборчої  дільниці  немає можливості.  Тому  ми  далі  будемо   форму   виборчого   бюлетеня затверджувати  таку,  в  якій  номер  виборчої  дільниці  не  буде проставлятися друкарським  способом,  а  буде  тільки  зазначатися місце для запису номера виборчої дільниці (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Одну хвилинку. Отже, пропозицію, яку вніс доповідач від комітету, ставлю на голосування.

 

     "За" - 79.

 

     Ставлю на  голосування  статтю  14  з  поправками,   за   які проголосували (Шум у залі).  Я ставив на голосування. Якби ж ви не шуміли.  Я ставив на голосування пропозицію  Георгія  Григоровича. Зніміть, будь ласка, ми не голосуємо.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   Олександре  Миколайовичу!  Дозвольте  я... Комитет принял решение,  что бюллетени  изготовляют  225  окружных территориальных комиссий. Я сказал, что одним голосом больше такое решение принято.  Мы считаем,  что это повод для фальсификации. То есть  мы  за то,  чтобы Центризбирком централизованно изготавливал избирательные бюллетени и ставил номер  избирательного  округа.  А проставлять  избирательный  участок можно от руки.  Это технически будет легче (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Георгію  Григоровичу,   ви   наполягаєте   на   своїй пропозиції?

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.    Я   настаиваю.   Прошу   поддержать   это предложение.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 165.

 

     Ставлю на голосування статтю 14 у цілому в редакції комітету.

 

     "За" - 270.

 

     Стаття 15  "Правовий  статус  осіб,  які  входять  до  складу виборчих комісій".

 

     Поправка 99 депутата Ключковського.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Її вже враховано.

 

     ГОЛОВА. Не наполягаєте? Ні.

 

     Поправка 101  депутата  Косаківського.  Будь ласка,  депутату Косаківському слово.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.,  член Комітету Верховної  Ради  України  з питань  бюджету  (виборчий округ 223,  м.Київ).  Шановні депутати! Ідеться  про  те,  що  в   редакції,   запропонованій   комітетом, передбачаються  певні  обмеження щодо включення громадян до складу територіальних виборчих комісій.  Тут пишеться про те,  що членами комісій   можуть  бути  особи,  які  проживають  або  працюють  на відповідній території.

 

     У Києві,  наприклад,  дільнична виборча комісія формується на базі  відповідних  підприємств.  Якщо  підприємство  міститься  на Подолі,  а людина живе на Троєщині, то в такий спосіб вона не може бути введена до складу цієї дільничної комісії.  Отож ми просто не зможемо сформувати повноцінних комісій.

 

     Тому я прошу (хоч і  розумію,  що  навряд  чи  така  поправка пройде)   усвідомити:   такою  нормою  ми  створюємо  складнощі  у формуванні комісій на місцях.

 

     Переконаний, що треба було б підтримати  мою  поправку.  Тому спробуймо її проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 101.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Комітет не підтримує.  Леоніде Григоровичу, ми ж розглядали цю пропозицію.

 

     "За" - 114.

 

     ГОЛОВА. Поправка 102 депутата Турчинова. Не наполягає.

 

     Ставлю на голосування статті 15, 151 в цілому. Голосуймо.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 251.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 16 "Організація роботи виборчих комісій". Поправка 111 депутата Турчинова.  Не наполягає.  Правильно робить. Поправка 112 депутата Ключковського. Наполягає. Слово має депутат Ключковський. Будь ласка.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Фракція Народного  руху  України.  Шановні колеги,  я  дуже прошу вас вилучити з української мови оцей покруч "правомочний".  Такого слова в українській мові не існує.  І  тому тут  треба  писати або повноважний,  або чинний.  Бо "правомочний" викликає досить погані асоціації.

 

     ПОНОМАРЕНКО В.Г. Та це непринципово.

 

     ГОЛОВА. Це можна відредагувати. Давайте ми без голосування це погодимо.  Поправка  113  депутата  Богословської.  Не  наполягає. Поправка 115 депутата Сахна.  Не наполягає.  Поправка 121 депутата Беспалого. Не наполягає.

 

     Ставлю на голосування статтю 16 в цілому.

 

     "За" - 280.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 17  "Оскарження рішень,  дій чи бездіяльності виборчих комісій". Поправка 124 депутата Марчука. Не наполягає.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.     Олександре     Миколайовичу,     депутат Ключковський говоритиме про вилучення частини 61.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилиночку, слово має депутат Ключковський.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Шановні колеги, моя поправка 123 практично врахована.  Але в тексті статті 17, який є тепер у правій колонці, частина  61  суперечить чинному законодавству і суперечить частині 11,  оскільки частиною передбачається сім днів  для  звернення  до суду,  а  частиною 61 - тільки 12 годин.  І це є грубе порушення - таких речей не можна допускати...

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Олександре Миколайовичу, можна погодитись.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. Тому частину 61 пропонується вилучити.

 

     ГОЛОВА. Я прошу підтримати.  Будь ласка.  Голосуємо  поправку 123.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прошу підтримати.

 

     "За" - 210.

 

     ГОЛОВА. Прошу підтримати,  будь ласка. Комітет також просить. Голосується поправка 123.

 

     "За" - 264.

 

     Прийнято.

 

     Поправка 127 депутата  Сидорчука.  Не  наполягає.  Наполягає? Будь ласка.

 

     СИДОРЧУК М.Ю.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради України з питань  державного  будівництва,   місцевого   самоврядування   та діяльності  рад (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ).  Мои поправки 127,  130 и 149-150 в комплексе  предполагают исключить из системы рассмотрения жалоб, связанных с избирательным процессом,  городские и районные суды.  Следует создать  вертикаль только вышестоящих комиссий: обращения в территориальную комиссию, в Центризбирком и в Верховный Суд,  так как практика показала, что судья более подвержен влиянию власти и капитала,  чем 15-20 членов комиссии.  В  частности,  в   Конотопском   избирательном   округе городские  судьи  проявляли  вопиющую  некомпетентность и во время выборов в Верховный Совет творили вобщем-то  беззаконие.  И  такие случаи не единичны.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комитет не поддержал это...

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 127 депутата Сидорчука.

 

     "За" - 90.

 

     Ну, мається на увазі, що поправка 130 також не проходить...

 

     Поправку 131 враховано. Депутат Турчинов не наполягає. Ставлю на голосування статтю 17 у цілому.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку!  Зніміть голосування! Слово має голова Центрвиборчкому Михайло Михайлович Рябець.

 

     РЯБЕЦЬ М.М.  Шановні народні депутати України!  Я  прошу  вас звернути увагу на частину першу статті 17 і пропоную останні слова "за  місцезнаходженням  виборчої  комісії"  вилучити,  оскільки  в наступних   частинах   чітко   зазначено,   до  якого  рівня  суду оскаржується рішення тієї або тієї комісії.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Олександре Миколайовичу,  можна погодитися, хоч це за пропозицією Центрвиборчкому записано.

 

     РЯБЕЦЬ М.М. Але ж у наступних частинах ми вже віднесли...

 

     ГОЛОВА. Я прошу проголосувати статтю 17 в цілому з поправкою, внесеною Михайлом Михайловичем Рябцем.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Та ні...

 

     ГОЛОВА. Голосуємо  разом  із  поправкою,  внесеною   Михайлом Михайловичем Рябцем.

 

     "За" - 140.

 

     Голосуємо статтю 17 у цілому без поправки Михайла Михайловича Рябця.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прошу підтримати.

 

     "За" - 240.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.  Стаття 18  "Списки  виборців,  порядок  їх складання  та  уточнення".  Поправка  136  - депутат Ключковський. Слово надається депутату Ключковському.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. Фракція Народного руху України.

 

     Шановні колеги,  йдеться про те, що громадяни України на день голосування  можуть  перебувати  не  на  території  своєї виборчої дільниці - на  лікуванні,  в  санаторії,  у  відрядженні.  Щоб  їх прізвища  були  у  списках в одному місці і щоб не було тут ніяких зловживань,  пропонується,  аби вони мали право бути  включені  до списків  виборців у місці перебування,  і щоб ця дільнична виборча комісія повідомила про це територіальну виборчу комісію за  місцем їх  постійного проживання.  І пізніше - додано норму,  що там вони виключаються зі  списків.  Так  от  те,  що  там  виключаються,  - враховано,   а  те,  що  такі  повідомлення  подаються,  -  чомусь відхилено.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет відхилив цю пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Поправку   депутата   Ключковського   я   ставлю   на голосування.

 

     "За" - 101.

 

     Поправка 142 - депутата Ключковського. Не наполягає.

 

     Поправка 141     врахована.    Слово    надається    депутату Косаківському. Леоніде Григоровичу, будь ласка.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.  На засіданні комітету  було  проголосовано врахувати мою поправку.  Але, на жаль, напевне, з технічних причин текст,  запропонований комітетом,  не повністю відбиває зміст моєї поправки.

 

     Тому я просив би застенографувати те, що комітет приведе це у відповідність з  моєю  поправкою,  і  з  урахуванням  цього  я  не наполягаю на голосуванні.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.   До  списків  виборців  виборчих  дільниць, утворених при представництвах  України  за  кордоном,  включаються лише працівники цих представництв та члени їх сімей.

 

     У нас за кордоном було утворено 65 виборчих дільниць. Леоніде Григоровичу, ми врахували вашу пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування  цю  поправку.  Не  потрібно? Питань немає.

 

     Поправка 142. Слово депутату Ключковському.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. Шановні колеги, я хочу ще раз звернутись до поправки,  яку вніс колега Косаківський.  Прошу звернути увагу, що ми   тим  самим  позбавляємо  права  голосу  повноцінних  громадян України,  які  з  поважних  причин,   наприклад,   перебувають   у відрядженні  за  направленням держави за кордоном,  ми не даємо їм права голосувати на виборах Президента України.  Я вважаю,  що  це грубе порушення їх громадянських прав.

 

     Тому включати  до  списків  на  виборчій дільниці за кордоном лише працівників представництва та членів їх сімей - це  обмеження прав громадян України, це конституційне порушення.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Александр  Николаевич,  мы были свидетелями того,  что  Министерство  иностранных   дел   представило   списки избирателей  избирательных участков при представительствах Украины за рубежом - 20 тысяч человек,  а на избирательный округ  приходят гораздо   больше,  где-то  более  100  тысяч.  То  есть  в  списки включаются все "челноки",  "бабочки" и так далее. Голосовать - это право, а не обязанность.

 

     ГОЛОВА. Георгію Григоровичу,  гадаю, депутат Ключковський має рацію.  Перебуваючи за кордоном у відрядженнях, спортсмени та інші наші  громадяни  з'являються  на  виборчі  дільниці тому,  що вони хочуть проголосувати,  паспорт у них є.  У  цьому  нічого  дивного немає і потрібно підтримати таку пропозицію.  Яка думка комітету з цього приводу?

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Комитет  поддержал   предложение   депутата Косаковского, оно здесь четко выделено.

 

     ГОЛОВА. Питань немає. Я з голосу тоді не ставлю. Все.

 

     Депутат Ключковський  - поправка 142.  Погоджується.  Депутат Безсмертний - 143.  Депутат Ключковський - 146.  Погоджуються,  не наполягають. 147 погоджена.

 

     Будь ласка, з приводу 147 - депутат Ключковський.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.   Шановні   колеги,   ідеться  про  те,  що оголошуються, вивішуються списки виборців для того, аби можна було в  них виправити помилки і неточності.  І записана норма дає право звертатися виборцеві щодо неточностей,  допущених стосовно  нього. Якщо  ж  він помітить інші неточності стосовно інших осіб,  він не має права звертатися.  Але в такому разі як  бути  щодо  ситуації, коли  прізвища  давно померлих людей й досі зберігаються в списках виборців з різних  причин?  Їх  ніхто  не  може  вилучити  із  цих виборчих  списків,  тому що самі вони не можуть звернутися з цього приводу до дільничної виборчої комісії.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Александр Николаевич, комитет, отклоняя это предложение,  руководствовался  только тем,  что в случае принятия такой нормы будет тотальная проверка  избирателями  всех  списков, что,  по  существу,  будет  мешать  работать участковым комиссиям. Поэтому мы не поддержали это предложение.

 

     ГОЛОВА. Депутат   Ключковський   погоджується.   Ставити   на голосування? Ставлю на голосування поправку 147.

 

     "За" - 98.

 

     Поправки 149 і 150 ми вже проголосували.  Будь ласка, депутат Сидорчук з приводу поправки 149.

 

     СИДОРЧУК М.Ю. Я прошу передать слово депутату Марченко.

 

     ГОЛОВА. Ніякого слова...

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. В Регламенте предусмотрено...

 

     ГОЛОВА. Слово надається депутату Марченку.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська область). Уважаемый Александр Николаевич, я думаю не надо шутить.  По Регламенту депутат имеет право сказать  слово  по любой статье,  которая принимается,  независимо от того, вносит ли он поправку.

 

     ГОЛОВА. Ми не висловлювання, ми поправки голосуємо.

 

     МАРЧЕНКО В.Р. Подождите, у меня минута, не забирайте ее.

 

     А теперь по существу проблемы.  Я хочу обратить внимание всех на то, что если не будут проголосованы поправки депутата Сидорчука и нашей фракции - 127,  130,  149 и  150,  то  весь  избирательный процесс  Президента Украины будет контролироваться одним городским или районным судьей.  И этот суд будет принимать решения  по  всей Украине в целом.

 

     Я хочу  обратить внимание,  что по Конституции на первые пять лет судью назначает Президент.  Судья даст команду  или  Президент даст  команду  одному  судье  принять  решение  о том,  что выборы являются  недействительными  во  всем  государстве,  несмотря   на контроль  комиссий  представителей  политических партий.  Я прошел такие суды - суды заказные,  покупные,  политические.  Я предлагаю проголосовать  поправку  и  дать  право Верховному Суду,  и только Верховному Суду,  рассмотреть претензии в судебном порядке,  а все частные   претензии   рассмотреть   на  уровне  территориальной  и Центральной избирательной комиссии.

 

     Прошу поддержать.

 

     ГОЛОВА. Я  ставлю  поправки  149  і   150   на   голосування. Голосуємо.

 

     "За" - 230.

 

     Прийнято.

 

     Я ставлю статтю 18 в цілому з поправками. Голосуємо.

 

     "За" - 244.

 

     Прийнято.

 

     Стаття 19   "Фінансове  та  матеріальнотехнічне  забезпечення виборів". Тут немає зауважень. Я ставлю на голосування статтю 19 в цілому.

 

     "За" - 246.

 

     Прийнято.

 

     Глава 4  "Висування  і  реєстрація  кандидатів  у  Президенти України".  Стаття  20  "Самовисування  громадян  претендентами  на кандидата у Президенти України". Депутат Беспалий не наполягає.

 

     Одну хвилиночку. Депутат Ключковський, будь ласка.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Шановні  колеги!  Ну,  по-перше,  я ще раз прошу вас звернути увагу на те,  що  ми  зараз  вирішуємо  питання стосовно  тих,  хто має право висувати кандидатів у Президенти.  Я закликаю  представників  усіх  політичних  партій,  які   сьогодні присутні в залі.  Подумайте добре, чи вигідно вам, щоб було багато кандидатівсамовисуванців через  збори  виборців,  і  ці  кандидати обов'язково матимуть такі самі або схожі прізвища.  Цих кандидатів приведуть лише для того, щоб розмити і скаламутити вибори.

 

     Тому я  ще  раз  пропоную   підтримати   усунення   будь-яких самовисувань і зборів виборців з таких важливих питань,  як вибори Президента.

 

     Але якщо ця пропозиція буде відхилена,  то я  прошу  звернути увагу,  що  на сторінці 61 термін "самовисування" значно перевищує висування - на півтора місяця - від партій, він залишився старий - 115 днів. І це так само погано.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Олександре  Миколайовичу,  ми  цю норму вже проголосували.  А  те,  що  депутат  Ключковський  про  115   днів говорить, то цей термін можна врегулювати.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ключковський згоден? Питань немає.

 

     Депутат Зварич, поправка 162.

 

     Депутат Косаківський - 163-я.

 

     Я ставлю статтю 20 в цілому.

 

     Депутат Омельченко? Будь ласка, щодо поправки 167.

 

     ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  та боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ

 146, Полтавська область). Дякую, Олександре Миколайовичу. Шановні колеги,  ми  з  Анатолієм Єрмаком пропонуємо закласти зовсім інший принцип висунення кандидатів на посаду Президента,  щоб не збирати підписи.  Якщо  самовисунення - кандидат вносить заставу 100 тисяч гривень, і якщо за нього проголосувало менше 5 відсотків виборців, то застава перераховується в доход держави. Якщо висуває політична партія,  - застава 1 мільйон гривень, і якщо такий кандидат набере менше 10 відсотків, застава перераховується в доход держави.

 

     Адже передбачено  збір  підписів  лише  за  одного кандидата. Інакше є ймовірність політичної провокації - віддадуть підписи  за кількох  кандидатів,  і  можуть  не зареєструвати цього кандидата. Може статися й так,  що паралельно збиратимуть підписи  за  іншого кандидата,  на  кількох  здадуть  підписи  до Центральної виборчої комісії, внаслідок чого претендент не буде зареєстрований. До того ж, це утруднює роботу Центральної виборчої комісії.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.     Олександре     Миколайовичу,     комітет проголосував проти застави.  Тому що давати заставу самовисуванцю, а не давати...

 

     ГОЛОВА. Одну   хвилинку,   Георгію   Григоровичу,   не  треба сперечатися.  Мабуть,  хочемо,  щоб 150 кандидатів  було  і  шість місяців ходили в кандидатах,  аби похизуватися. Це якраз 100 тисяч набрати!

 

     Я ставлю на голосування цю пропозицію.

 

     "За" - 112.

 

     Я ставлю на голосування в цілому статтю 20. Голосуємо.

 

     Володимире Романовичу, прошу голосувати.

 

     "За" - 208.

 

     Будь ласка, депутат Марченко, потім - депутат Лавринович.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.     Социалистическая    оппозиция.    Александр Николаевич,  Закон о выборах Президента  Украины  -  это  закон  о власти,  поэтому  процедура  его  принятия  не  должна  быть такой поспешной, может быть, как иных законов.

 

     Я хочу напомнить,  что таким же образом,  в спешке, вы хорошо знаете,  был  принят  Закон  о выборах народных депутатов Украины. Затем были тяжбы с Конституционным Судом, затем был...

 

     ГОЛОВА. Говоріть по суті, Володимире Романовичу.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Моя поправка  159.  Здесь  написано,  что  она "врахована" комитетом. Я считаю, что это написано неправильно.

 

     Мы вносим предложение,  чтобы трудовые коллективы имели право выдвигать кандидатов в Президенты.  То,  что комитет признал,  что "через  збори  виборців" можно реализовать это право - меня вообще не устраивает.  Я считаю,  что именно трудовые коллективы, которые сегодня  заинтересованы  в  кардинальном  изменении  экономических реформ, должны выслушать претедентов и дать свое согласие. Об этом идет  речь  в  поправке,  которую  внес  я  совместно с депутатами Романчуком и Лымарь.

 

     Я прошу эту поправку поставить на голосование.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю поправку 159 на голосування.

 

     "За" - 67.

 

     Я ставлю статтю 20 в цілому.

 

     Вибачте. Депутат Лавринович.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.    Народний    рух    України.     Олександре Миколайовичу,  я  повертаюсь  до  поправки  158,  там стоїть і моє прізвище також.

 

     У даному випадку дуже правильне посилання на можливість і  на бажання   мати   70  чи  178  хороших  і  різних  кандидатів,  які змагатимуться між собою.  Ми хочемо забезпечити  самовисування  на виборах  Президента,  а  потім  спостерігати,  як від понеділка до п'ятниці точка зору на те чи інше явище у обраного  глави  держави десять  разів  міняється;  що  у  нього  немає  стабільності  ні в поглядах,  ні в діях.  Так тоді ви повинні забезпечити  можливість обрання  людей,  які  самі  себе пропонують...  Якщо вони не мають підтримки громадян через брак спільних позицій,  то вони не можуть отримати і підтримки своєї партії. А ми хочемо, щоб обов'язково їх підтримали на керівництво держави!

 

     Я пропоную не голосувати за цю статтю.

 

     ГОЛОВА. Вибачте,  Олександре  Володимировичу,  ви  -  розумна людина...  Ви ж усе добре розумієте.  Невже ви думаєте,  що навіть якщо ми це проголосуємо,  то Президент підпише такий законопроект? Якщо менше мільйона буде?..  Ну,  не можна так...  Я поставлю вашу поправку, будь ласка.

 

     Я ставлю поправку 158,  внесену  депутатом  Лавриновичем,  на голосування.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет її не підтримав.

 

     "За" - 151.

 

     ГОЛОВА. Я   ставлю   в   цілому  статтю  20  на  голосування. Голосуємо.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прошу підтримати.

 

     "За" - 215.

 

     Я ставлю ще раз поправку 158 на голосування. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Александр  Николаевич,  мы  уже  три   раза проголосовали относительно самовыдвижения.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо. Георгію Григоровичу, заспокойтеся.

 

     "За" - 180.

 

     Я ставлю   на   голосування   статтю   20  в  цілому.  Прошу, підтримайте.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Вячеславе Максимовичу,  ви все одно  мільйон  голосів зберете, чого ви так турбуєтеся?

 

     "За" - 224.

 

     Депутат Лавринович  просить  ще  раз  проголосувати.  Ще  раз ставлю на голосування поправку 158.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет наполягає голосувати проти.

 

     "За" - 180.

 

     Стаття 20 в цілому ставиться на голосування.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Ніно Степанівно, голосуйте!

 

     "За" - 213.

 

     Слово надається депутатові Кочерзі...  Голові комітету?  Будь ласка, Олександре Дмитровичу.

 

     КУШНІР О.Д.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Уважаемые товарищи!  Я обращаюсь к депутату Марченко.  У нас  в  статье  211 "Збори  виборців" предусмотрено выдвижение трудовыми коллективами, где и предусмотрены эти полномочия.

 

     Выдвижение партиями  и   блоками,   трудовыми   коллективами, самовыдвижение - все у нас предусмотрено.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування статтю 20 в цілому. Будь ласка, підтримайте.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. І депутат Лавринович також просить.

 

     Вячеславе Максимовичу, голосуйте.

 

     "За" - 205.

 

     Розглядається стаття 21 "Висунення претендентів на кандидатів у Президенти України політичними партіями (блоками)".

 

     Депутат Ключковський, поправка 168. Не наполягаєте на слові?

 

     Депутат Безсмертний не наполягає.

 

     Депутат Беспалий, поправка 170, також не наполягає.

 

     Депутат Безсмертний, поправка 171. Не наполягає.

 

     Депутат Беспалий,  поправка 177,  не наполягає.  На поправках 180 і 182 також не наполягає.

 

     Депутат Косаківський, поправка 183. Не наполягає.

 

     Депутат Беспалий, поправка 186. Не наполягає.

 

     Депутат Косаківський, поправка 187. Будь ласка, вам слово.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.  Це не принципове питання.  Я вважаю, що це просто   ускладнює   процес.  У  нас  сьогодні  можна  нотаріально посвідчити будь-яке свідоцтво і копію.  І навіщо потрібно засилати до Міністерства юстиції?  Це функції не цього органу.  Для цього є нотаріальні органи, котрі цим займаються.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Леоніде  Григоровичу,  в  кожної  партії  є свідоцтво.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.  Я  не  наполягаю,  а просто висловлюю свою точку зору.

 

     ГОЛОВА. Не наполягає.  Поправка 192 депутата  Омельченка.  Не наполягає.

 

     Я ставлю на голосування статті 20 і 211 у цілому.

 

     "За" - 192.

 

     Ставлю на голосування статті 21 і 211 у цілому.

 

     "За" - 246.

 

     Прийнято.

 

     "Стаття 22.   Реєстрація   претендентів   на   кандидатів   у Президенти України".  Поправка 196 депутата Сахна.  Не  наполягає. Поправка 200 депутата Ключковського.

 

     Будь ласка.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Фракція  Народного  руху України.  Шановні колеги!  Встановлення мінімальної чисельності  підписів  у  певних адміністративних одиницях має сенс тоді,  коли в інших можна майже нічого не набрати.  А ця норма тут означає, що в інших, які тут не названі,  треба  набрати  більше,  ніж  тут встановлено.  Тобто ми вимагаємо,  щоб у кожній області було набрано не менш як 30  тисяч підписів.

 

     ГОЛОВА. Це нормально.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Ради Бога,  давайте.  І в Севастополі,  до речі, теж.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Александр  Николаевич,  30  тысяч   -   это нормально. В одной области можно набрать 250 тысяч.

 

     ГОЛОВА. Георгію Григоровичу, це всім зрозуміло. Я думаю, що в Севастополі Вячеслав Максимович набере максимально.

 

     Ви настоюєте? Я ставлю на голосування поправку 200.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримує.

 

     "За" - 65.

 

     ГОЛОВА. Поправка 201. Депутате Вінський, будь ласка.

 

     ВІНСЬКИЙ Й.В. Шановні народні депутати! Мені здається, що при встановленні чисельності підписів ми дещо забігаємо наперед.  Якби в Україні було структуроване суспільство і, припустімо, дві чи три партії,  це було б нормально.  Сьогодні в нас, на жаль, близько 60 партій,  і вибори до Верховної Ради України показали,  що межа 200 тисяч   була  пройдена  з  великим  відривом  лише  трьома-чотирма партіями. Інші не змогли зібрати стільки підписів, хоча ви знаєте, скільки на це пішло часу. Не хотілося б, щоб ми перетворювали збір підписів  за  претендента  фактично  у  виборчу   кампанію.   Тому пропонується понизити межу з 1 мільйона до 500 тисяч. Це перше.

 

     Друге. Ми встановили принцип,  що в нас вибори відбуваються у 225 територіальних виборчих округах,  і область як така  перестала бути  суб'єктом  виборчого  права.  Тому  я пропоную,  щоб підписи виборців збиралися не по областях, як під час виборів до Верховної Ради,  а по тих 225 територіальних виборчих округах, за які ми вже проголосували.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Хто  хоче  набрати  15-16  мільйонів,   той мільйон набере.  Ви настоюєте?  Я ставлю на голосування. Думаю, не треба гаяти часу, щоб просто погратися у вибори.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримує.

 

     "За" - 113.

 

     ГОЛОВА. Ідемо далі.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Александр Николаевич, все остальные поправки касаются  количества.  Мы  установили  численность  один  миллион. Предлагается 200, 600, 400 тысяч.

 

     ГОЛОВА. Добре,  Георгію Григоровичу.  Поправка  203.  Депутат Беспалий не наполягає. Поправка 204. Будь ласка, депутате Марчук.

 

     МАРЧУК Є.К. Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні колеги! Ми можемо тут встановлювати і 1 мільйон, і 2 мільйони. Уявімо собі картину, що висувається 7-10 чоловік. Це 10 мільйонів підписів. По суті - це вже половина виборчої кампанії. Це перше.

 

     Друге. Підписи за претендентів  на  кандидата  не  таємні,  і після  того,  як  будуть зібрані підписи за політичних конкурентів Президента,  якого  підтримуватиме  виконавча  влада,  усі  списки стають  відомі,  і  можна протягом наступних двох чи трьох місяців організувати  роботу  з  тими,  хто  підписався   за   конкурентів нинішнього  Президента.  Таким  чином,  ми даємо в руки виконавчої влади могутній інструмент,  щоб працювати проти конкурентів і  так далі.

 

     Третє. За одного чи не за одного претендента збирати підписи. Сьогодні колеги вже говорили,  що дуже  легко  буде  спровокувати, організувати (ми знаємо,  кому і як) 100 чи 10 тисяч громадян, які підпишуться за двох чи трьох претендентів - опонентів  Президента, і, заявивши про це, зірвати їм вибори.

 

     ГОЛОВА. Тут присутній голова Центрвиборчкому.  Центрвиборчком

- це державна установа.  Вони ніколи не видадуть ті списки комусь, щоб подивилися прізвища (Шум у залі).

 

     Я ставлю  на  голосування  поправку  204,  внесену  депутатом Марчуком.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримує.

 

     "За" - 158.

 

     ГОЛОВА. Поправка 205 депутата  Косаківського.  Не  наполягає. Поправка  206  депутата  Омельченка.  Не наполягає.  Поправка 207. Депутат Шеховцов. Будь ласка.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.  Уважаемые коллеги!  Я еще раз обращаю внимание на  аспекты,  которые  возникают в случае сбора миллиона подписей. При том,  что авторы проекта хотят  сделать  эти  списки  тайными. Совершенно ясно,  что Центризбирком за несколько дней,  отведенных для проверки,  не сможет  их  проверить.  Тайно  -  это  заведомая возможность  подлога при том,  что списки для власти действительно всегда могут быть известны.

 

     Я предлагаю не только уменьшить численность до 400 тысяч,  но и   сделать   эти   списки   открытыми.   Это  значит,  что  люди, подписываясь,  будут знать,  на что они идут.  Это значит, что они последовательные сторонники кандидата и не боятся репрессий. Тогда можно ограничиться меньшим числом,  и хватило бы даже  200  тысяч. Зато появляется реальная техническая возможность проверить. Дальше я предлагаю, как это делать.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні колеги!  Якщо чотири,  п'ять, шість претендентів наберуть мільйон підписів,  я думаю, це буде реально. А якщо 400,  500 тисяч підписів...  Будуть 15-20 чоловік їздити  і всім голову морочити.

 

     Ставлю на голосування поправку депутата Шеховцова.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримує.

 

     "За" - 140.

 

     ГОЛОВА. Поправка 208. Депутат Сидорчук. Будь ласка.

 

     СИДОРЧУК М.Ю.  Я предлагаю согласиться со следующей поправкой 209, которую внесли депутаты Марченко, Романчук и Лымарь.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку, депутате Марченко. У вас поправка 209, а я ставлю на голосування поправку 208. А, передає вам слово? Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Александр   Николаевич,   я   прошу   вас   не комментировать  мои аргументы по статьям.  Вам это право не дается Регламентом.  И не надо превращать  процедуру  принятия  закона  в шутовство.

 

     Теперь по существу. В этой норме статьи

- три конкретных цифры:  1  миллион,  две  трети  и  30  тысяч.  Я предлагаю проголосовать каждую.

 

     Что касается  миллиона подписей.  Если будут зарегистрированы 20 или 30 претендентов на кандидаты в Президенты, то Центризбирком каждому  из  них  обязан  будет  выдать  количество бумаги на один миллион подписей.  Я хочу сказать,  что у нас все дети получили бы бесплатно буквари.

 

     Второй момент. Центризбирком не сможет проверить один миллион подписей.  Это самая  настоящая  фикция.  Поэтому  по  аналогии  с Законом  о  выборах  народных  депутатов мы вносим предложение 200 тысяч подписей.

 

     ГОЛОВА. Спасибі,  час закінчився.  "Шутовство" - це те, що ви кажете,  а не те, що я кажу, коли йде мова про мільйон. Давайте не плутати одне з другим.

 

     Я ставлю  на   голосування   поправку,   внесену   депутатами Сидорчуком і Марченком.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримав.

 

     "За" - 84.

 

     ГОЛОВА. Поправка    210    депутатів    Семенюк,   Степанова, Лавриненка, Кіяшка. Не заперечують.

 

     Я ставлю на голосування статтю 22 в цілому.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет просить підтримати.

 

     "За" - 216.

 

     ГОЛОВА. Хто наполягає?  Голосуємо.  Депутат Чорновіл  просить проголосувати.

 

     "За" - 222.

 

     Будь ласка, Володимире Романовичу. За ним - депутат Чиж.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.   Александр   Николаевич,   я  прошу  дать  мне возможность аргументировать три цифры.

 

     Первая цифра  -  один  миллион.   Еще   раз   повторяю,   что Центризбирком  (спросите  у  председателя) не сможет обеспечить 20 претендентов,    которые     зарегистрируются,     соответствующим количеством  подписных  листов для сбора подписей.  Действительно, часть претендентов их не соберет,  и эти  листы  пойдут  коту  под хвост. Это первое.

 

     Второе. Почему    две   трети   регионов?   Согласно   нормам Конституции  мы  принимаем   решение   большинством.   По   нормам европейского  права  -  решение принимается большинством.  Поэтому должно быть не две трети  регионов,  а  половина.  По  аналогии  с Законом о выборах народных депутатов Украины мы внесли предложение

- 10 тысяч граждан в половине регионов.

 

     И еще хочу обратить внимание:  кандидат в  Президенты  -  это одно   лицо,   поэтому  устанавливать  ему  нормы  выше,  чем  для политической партии, негоже, недопустимо!

 

     Поэтому я предлагаю согласиться  с  нашим  предложением:  200 тысяч  подписей  и  не  менее 10 тысяч в половине регионов.  Прошу поддержать - это логично и будет действительно контролируемым.

 

     ГОЛОВА. Володимире Романовичу,  не треба сердитися.  У  нашій державі 50 мільйонів населення. У нас не хутірська держава - у нас 50 мільйонів! Давайте з цього виходити.

 

     Я ставлю на голосування пропозицію депутата Марченка.

 

     "За" - 90.

 

     Депутат Чиж. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  голова Комітету Верховної Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ 190,  Хмельницька область).  Дякую,  Олександре Миколайовичу.  Фракція соціалістів і селян   (Лівий  центр).  Якраз  усе  навпаки.  Аргументація  така: оскільки Президент - це не просто особа,  а інститут  влади,  який повинен  обиратися  всенародно,  то  механізми  обрання мають бути досить жорсткі.  Щоб  було  не  так,  як  із  деякими  політичними партіями, що застрибнули сюди в законодавчий орган.

 

     Норми тут виписані чіткі, абсолютно відповідні, правильно ви, Олександре Миколайовичу,  сказали,  державі,  а не якомусь хутору. Дві  третини  регіонів  -  це  унормовується  Законом  про  вибори народних депутатів.  Умова щодо збирання мільйона  підписів  якраз відсіє багатьох претендентів. Їх не буде 20-30, не потрібні будуть тонни макулатури.  Відсіються,  тому що вони не  потягнуть  такого воза.

 

     Треба підтримати   цю   норму.  Тоді  ми  матимемо  серйозних кандидатів у Президенти  і  серйозного  Президента,  який  отримає підтримку більшості громадян України.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 22 в цілому. Будь ласка, підтримайте.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет просить підтримати.

 

     "За" - 248.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Прийнято.

 

     "Стаття 23.  Підписний  лист".  Є  зауваження?  Будь   ласка, Михайле Михайловичу.

 

     РЯБЕЦЬ М.М. Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні народні депутати України!  Я хотів би привернути вашу увагу до двох  вимог до   підписного   листа:   кожен   підписний   лист  повинен  бути пронумерований і мати печатку ЦВК.

 

     Я інформую вас,  що на друкування  підписних  листів  для  25 претендентів на кандидата в народні депутати України з дотриманням вимог,  що пред'являються до підписного листа,  необхідно не менше 25  днів.  Переважна  більшість присутніх у цьому залі пам'ятає ті безсонні ночі,  коли ми проставляли печатки на кожному  підписному листі,  який  видавався для збору підписів на підтримку політичної партії, виборчого блоку партій. І що ми мали в результаті?

 

     Тому я пропоную,  для того щоб виборча кампанія  відбулася  у строки,  визначені законом, проект якого ви обговорюєте, скасувати вимоги до підписного листа щодо нумерації і проставлення печатки.

 

     Для аналогії  наведу  приклад.  Учора   я   мав   розмову   з представником  Центральної  виборчої комісії Російської Федерації. Центральна виборча комісія Російської Федерації взагалі затверджує тільки   форму  підписного  листа  і  дає  право  претендентам  на кандидатів  самостійно  друкувати  бланки  підписних   листів.   Я закликаю   вас   не   робити   цього.   Є  побоювання,  Олександре Миколайовичу,  що підписні листи можуть з'явитися  ще  до  початку виборчої  кампанії.  Запишіть  у  законі,  що  Центральна  виборча комісія затверджує форму підписного листа не  раніше  ніж  за  170 днів до дня виборів, і все стане на свої місця.

 

     ГОЛОВА. Логічно.  Я  ставлю  на  голосування  цю  поправку до статті 23. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 248.

 

     Ставлю на голосування статтю 23 в цілому з урахуванням  даної поправки.

 

     "За" - 291.

 

     Прийнято.

 

     "Стаття 24.    Порядок   збирання   підписів   на   підтримку претендентів". Поправка 222. Будь ласка, депутате Ключковський.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Фракція Народного руху. Шановні колеги! Ми повинні  визначитися,  що  означає  підпис  виборця  на  підтримку претендента.  Хочу нагадати, що одним із принципів виборчого права є   таємність  голосування.  Дозволити  підтримувати  лише  одного претендента - це означає змусити виборця відкрито заявити,  що він голосуватиме за цього кандидата.

 

     Насправді збір  підписів  має  сенс  лише як оцінка здатності кандидата балотуватися на виборах.  І якщо так,  то кожен виборець може визначити кількох здатних. Це, так би мовити, концептуально.

 

     А тепер технічний бік справи.  Я обіцяю вам,  що всі мільйони підписів не перевірять.  А підписи за претендента,  який  буде  не угодний,  перевірять і знімуть його з реєстрації.  Тому я пропоную дати дозвіл виборцю підтримувати кількох претендентів.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 222 депутата Ключковського.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримує.

 

     "За" - 111.

 

     ГОЛОВА. Поправка   223   депутата  Турчинова.  Не  заперечує. Депутат Беспалий не заперечує.  Поправка 225 депутата Марчука.  Не заперечує. Поправка 226.

 

     Будь ласка, депутате Косаківський.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.  Шановні колеги!  Я просив би ще раз уважно подивитися на цю проблему з  такої  точки  зору.  Залишивши  право тільки одного підпису,  ми закладаємо небезпечний прецедент.  Тому що це дає можливість діючій владі купити декілька  десятків  тисяч підписів  на  користь якогось претендента,  потім судом визнати ці підписи  недійсними  і  таким  чином  зняти  цього  претендента  з реєстрації.  У  Законі  про  вибори  народних  депутатів  не  було обмежень, і все нормально спрацювало.

 

     Тому я просив би відкинути політичні амбіції і зрозуміти, що, залишаючи  цю  норму,  ми  закладаємо  міну сповільненої дії,  яка вибухне під час реєстрації кандидата.  Прошу проголосувати за  мою поправку   і  надати  право  підписуватися  не  тільки  за  одного претендента.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування поправку 226.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет її відхилив.

 

     "За" - 139.

 

     ГОЛОВА. Поправка   227.   Безсмертний   Роман   Петрович   не заперечує. Поправка 229, внесена депутатами Марченком, Романчуком, Лимар.

 

     Будь ласка, депутате Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Социалистическая  оппозиция.  Я  обещаю   всем депутатам:  если  пройдет  эта редакция статьи и наших избирателей будут обязывать ставить подписи только за одного  претендента,  мы обратимся  в  Конституционный  Суд  и  будем  доказывать,  что это нарушение Конституции и  легализация  права  тайно  голосовать  за Президента.  Это  нарушение  конституционного  права (косвенно) на тайные выборы.  Поэтому предложение такое.  Избиратели, ставя свои подписи,  имеют  право  посмотреть  за  состязанием  двух или трех кандидатов.  Я  прошу  не  голосовать   за   редакцию,   внесенную комитетом,  потому  что  это  нарушение и Конституции,  и прав,  и свобод граждан.

 

     И еще одно,  Александр Николаевич.  Депутат Сидорчук и  члены фракции Прогрессивной социалистической партии внесли предложение о неприемлемости проекта закона,  внесенного комитетом,  потому  что нарушаются   нормы   Конституции.  Я  прошу  дать  ему  слово  для обоснования.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування поправку 229. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримав.

 

     "За" - 141.

 

     ГОЛОВА. Поправка 230. Депутат Ключковський.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.  Фракція Народного руху. Шановні колеги! Ми чомусь  звикли  мислити  категоріями,  які справедливі для великих населених пунктів.  Але звертаю вашу увагу, що є ще й села. І якщо ми на кожне село для кожного претендента будемо заводити підписний лист, то будемо розмножувати їх без кінця.

 

     Крім того,  пропонується вважати недійсним підписний лист, що містить  підписи  мешканців  різних сіл.  Таким чином ми ще більше ускладнюємо роботу із  збирання  підписів  і  робимо  її  технічно нездійсненною.  Тому  я пропоную записати,  що в одному підписному листі  дозволяється  збирати  підписи  в  межах  округу.  І  нехай територіальна виборча комісія перевіряє це, якщо треба.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комитет не поддержал.

 

     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування поправку 230. Будь ласка.

 

     "За" - 106.

 

     Поправка 235. Не заперечують?

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Александр Николаевич! Поправка 231 депутата Ключковского:  цифры и слова "90 днів" заменить на "110  дней".  С этим можно согласиться. Мы договорились.

 

     ГОЛОВА. Ви  ж  домовилися,  тому я її не називаю.  Врахована. Поправка 235. Депутат Лавринович. Будь ласка.

 

     ЛАВРИНОВИЧ О.В.  Народний  рух  України.  Ця  поправка  якраз викликана    тим,   що   ми   будемо   наражатися   на   порушення конституційного  принципу  таємності  голосування.  Це  саме   той випадок,  коли  ми  можемо підмінити таємне голосування відкритим. Розуміючи цю проблему і з огляду на те що ми мали в березні,  коли я  представляв  Верховну  Раду  у Конституційному Суді (тоді якраз виникла ця проблема),  я хотів би,  щоб було  менше  зачіпок,  які можуть бути враховані, коли ми наступимо на конституційні норми.

 

     ГОЛОВА. Євгене   Кириловичу,  ви  теж  автор  цієї  поправки. Погоджуєтесь?  Будь  ласка,  вам  слово.  А   потім   -   депутату Косаківському.

 

     МАРЧУК Є.К.  Шановні колеги!  Я підтримую пропозицію депутата Лавриновича і ще раз хочу звернути увагу на те,  що  ми  створюємо ситуацію  для  дуже  легкої політичної провокації проти будь-якого неугодного претендента на  кандидата  в  Президенти.  Елементарно: одна група робить провокацію, повідомляє в ЦВК, знаючи, хто зробив два-три  підписи,   і   зовсім   легко,   примітивно   кандидатура знімається.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Это предусмотрено в части девятой, Александр Николаевич.

 

     ГОЛОВА. Депутат Косаківський. Будь ласка.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.  Дякую.  Шановні  колеги!   Я   просив   би зрозуміти,   що,   прийнявши  статтю  в  редакції,  запропонованій комітетом, ми зробимо величезний подарунок діючій владі.

 

     Перевірити підписи  неможливо,  нехай  про  це  скаже  голова Центрвиборчкому.  Але влада це обов'язково зробить,  скористається можливістю,  щоб  зняти  невигідних  кандидатів  з  реєстрації.  Я пройшов  п'ять  судів і знаю,  як це робиться.  Не робіть помилки, давайте проголосуємо нормальну норму і унеможливимо  фальсифікацію владою результатів реєстрації кандидатів.

 

     ГОЛОВА. Я  прошу,  підтримайте  цю  поправку,  внесену групою народних депутатів. Вона справді заслуговує на увагу.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 172.

 

     Я прошу проголосувати.  Ставлю на  голосування  поправку  235 (Шум у залі).

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримав.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 170.

 

     Поправка 239. Депутат Сидорчук.

 

     СИДОРЧУК М.Ю.  Уважаемый  Александр  Николаевич!  Есть проект постановления,  он роздан в зале,  депутатов Савенко и Сидорчука о неприемлемости. И согласно Регламенту (глава 3.5, статья 3.5.3) он должен быть рассмотрен сразу после внесения.  Однако до сих пор он не рассмотрен. Прошу добавить мне время в связи с этим.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     СИДОРЧУК М.Ю. Проект постанови про неприйнятність.

 

     Пункт 4 статьи 24 данного проекта гласит: "Кожний виборець має право підтримати своїм підписом  лише  одного претендента".  Данная  норма  позволяет определить,  как каждый из избирателей будет голосовать за того или иного кандидата,  то есть она  вступает  в  противоречие  со  статьями  71 и 103 Конституции Украины,  в которых речь идет о том,  что голосование  обязательно должно  быть  тайным,  а  также  статьей 25 Международного пакта о гражданских и политических правах, требующего тайного и свободного волеиз явления.  В  случае  принятия Закона о выборах Президента в таком виде избиратели теоретически будут  иметь  право  голосовать тайно,  но  фактически  не  будут  иметь  возможность это сделать, поскольку за четыре месяца  до  тайного  голосования  они  обязаны будут проинформировать, кому отдадут свой голос.

 

     В законопроекте    мы   видим   норму,   которая   заставляет избирателей не только  поставить  подпись,  но  и  дать  некоторые сведения   о   себе.   В   условиях   нашего  криминализированного государства это приведет к крайне негативным последствиям.

 

     Сегодня мы  являемся  свидетелями  того,  как  две  группы  в сессионном зале и на страницах газет ведут спор, кто больше, а кто меньше  обокрал  свой  народ.  При  этом  именно  они  уже  начали проталкивать  своих  претендентов на пост Президента.  Представим, что  Президентом  станет  тот,  кого  поддерживает  этот   теневой капитал.  В  таком  случае  будут  анализироваться подписи,  будет развернуто давление в отношении тех,  кто поддержал  оппонента.  А если в кресле Президента окажется кто-то из последователей Степана Бандеры или Лаврентия Берии? И те, и другие присутствуют сегодня в зале.  Одни  не раз прославляли пособников фашистов на Львовщине и Ивано-Франковщине,   а   другие   считают   эталоном   Конституции Конституцию 1936 года, которая дала разгул бериевщине.

 

     Что ожидает  избирателей?  Опять же по подписным листам будут выявляться враги народа или  враги  Украины.  И  те,  кто  сегодня поддержит   данную  норму,  как  раз  и  являются  последователями вышеназванных отщепенцев,  именно они хотят  развернуть  террор  в отношении своих оппонентов.

 

     В связи  с  этим  я  прошу  данное  предложение  поставить на поименное голосование в обязательном порядке.

 

     И приведу пример, как теневой капитал будет влиять на выборы. Например,  позиции социал-демократов крепки в Закарпатье.  Подписи за своего кандидата  они  получат.  Затем  появятся  в  Закарпатье уполномоченные    от    партии   теневиков,   которые,   пользуясь беспросветной нищетой избирателей,  начнут покупать десятки  тысяч подписей,   отданных   уже  за  другого  кандидата.  В  результате Центризбирком признает недействительными и те,  и другие подписные листы.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні колеги! Я зачитаю до цього проекту, який  вносить  депутат   Сидорчук,   висновок   науковоекспертного управління Верховної Ради (Шум у залі). Одну хвилинку! Ви подали - ми,   відповідно,    доручили    науково-експертному    управлінню проаналізувати.  Висновок  вам  розданий,  я  його  зараз зачитаю. Наберіться терпіння на одну хвилину!

 

     "Науково-експертним управлінням  вивчено  зазначений  проект. Ним  пропонується  визнати  проект  Закону  про  вибори Президента України неприйнятним,  оскільки (цитуємо проект постанови) "стаття 24 цього проекту" - (і далі за текстом).

 

     "Управління не    вбачає   підстав   для   визнання   проекту зазначеного закону неприйнятним...

 

     1. Стаття 3.5.1 Регламенту Верховної  Ради  України,  на  яку посилаються автори проекту постанови, передбачає порушення питання про  неприйнятність   у   зв'язку   з   невідповідністю   положень законопроекту  Конституції,  а  не  через  те,  що якісь положення законопроекту "створюють умови" для порушення Конституції.

 

     2. Аналіз статті 24  проекту  Закону  про  вибори  Президента України та статей 71 та 103 Конституції України свідчить, що текст даної статті проекту (вона присвячена збиранню  підписів  виборців на   підтримку   кандидата   у   Президенти)   не   містить  явних суперечностей  з  текстом  відповідних  статей  Конституції  і  не порушує закладених у них вимог.

 

     Керівник науково-експертного управління Мацюк".

 

     Будь ласка. Слово з мотивів надайте депутату Марченку.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Уважаемые  депутаты!  Александр Николаевич!  Я хочу обратить ваше  внимание  на  норму  Регламента  (глава  3.5), которая определяет, в какой последовательности и чьими аргументами обосновывается    неприемлемость    проекта    закона.     Никакое научно-експертное управление или какая-то общественная организация не  вправе  давать  свою  оценку  внесенному  предложению.   Такие полномочия  согласно  этим нормам Регламента имеют Верховный Совет (одна  треть  депутатов  от  их  фактического   количества)   либо профильный комитет.

 

     Александр Николаевич, то научноэкспертное управление, которое подготовило свои выводы,  что говорит?  Что  нет  вроде  бы  явных противоречий.  Но  мы как политики знаем,  что в нашем государстве будут преследования и что  ни  один  кандидат  не  застрахован  от провокаций.    Следовательно,   мы   видим   серьезное   нарушение политических  прав  граждан,  закрепленных   и   Конституцией,   и Международным  пактом  о  гражданских и политических правах.  И не нужны нам здесь  выводы  научно-экспертного  управления.  Депутаты вправе  одной  третью  голосов  в поименном режиме принять решение неприемлемости этой отдельной статьи.  Я еще  раз  повторяю:  этой отдельной статьи 22.

 

     ГОЛОВА. Володимире   Романовичу,   я   хочу,   щоб  і  ви,  і радіослухачі знали,  що науковоекспертне управління Верховної Ради дає  відповідні  висновки  не лише щодо окремих статей,  а взагалі всіх проектів законів,  і ми ними користуємося,  вони  приймаються Верховною  Радою  до  уваги.  Тож  говорити,  що це якісь там такі тимчасові органи,  чи звідкись залучені для розгляду даної статті,

- недоречно,  не можна так казати.  Це апарат Верховної Ради, який обслуговує Верховну  Раду  (Шум  у  залі).  Не  треба  шуміти!  Ви наполягаєте?

 

     Ставлю на голосування пропозицію,  внесену стосовно статті 24 народними депутатами Сидорчуком і Савенком.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Поіменно!

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комітет не підтримав.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 133.

 

     Ставлю на  голосування  статтю  24  в  цілому.  Будь   ласка, голосуємо (Шум у залі).

 

     "За" - 192.

 

     Розглядається стаття  25  "Реєстрація кандидатів у Президенти України".

 

     Поправка 248 депутата Косаківського.  Не заперечує.  Поправка 254 депутата Беспалого. Не заперечує. Поправка 255, також депутата Беспалого (Шум у залі).  Почекайте,  щодо якої поправки?  Депутате Шеховцов,  ми статтю 24 залишили на потім. Чому ви шумите? Сядьте, будь ласка.

 

     Поправка 257 депутата Вінського.  Не заперечує.  Поправка 261 депутата   Косаківського.  Не  наполягає.  Поправка  264  депутата Ключковського.  Не наполягає.  Поправка 266 депутата Беспалого. Не наполягає. Поправка 269 депутата Ключковського. Не наполягає. Так, це вже стаття 28.

 

     Не заважайте працювати, будь ласка.

 

     Ставлю на голосування статті 25, 26 і 27 у цілому.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 253.

 

     Прийнято.

 

     Одну хвилинку!  Ми  ж  до  неї  повернемося.  Ми  статтю   24 остаточно не проголосували. Депутате Шеховцов, сядьте, я надам вам слово.

 

     Шановні колеги!  Я прошу,  щоб  час  не  гаяти...  Володимире Романовичу, я поставлю на поіменне голосування, але ми повернемося до статті 24,  коли закінчимо розглядати проект. Ми повернемося до неї.  У  депутата  Шеховцова  поправка  247.  Він  пропонує додати абсолютно нову статтю між статтями 24 і 25. Будь ласка.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д. Уважаемые коллеги! Я прошу вернуться к поправке 247.  Она имеет непосредственное отношение к тому,  о чем мы долго говорили:  кто  и  как  будет  проверять  1  миллион  подписей.  Я предлагаю  новую  статью,  касающуюся механизма проверки подписей. Конечно,  для этого  надо  было  бы  исключить  часть  двенадцатую предыдущей   статьи  24  о  тайне  списков.  А  механизм  простой. Центризбирком  рассылает  в  окружные   территориальные   комиссии подписные  листы.  Конкурирующие  партии имеют право за счет своих средств,  на своей бумаге  копировать  их  и  перепроверять.  Если кто-то  действительно  сфальсифицировал подписи,  то конкурирующая партия имеет право взять у гражданина заявление о том,  что он  не ставил  свою  подпись в документе.  Все эти заявления собираются и передаются  в  территориальную  избирательную  комиссию,   которая подводит    итог    и    признает    какую-то    часть    подписей сфальсифицированными.  Само наличие такого механизма в законе  уже будет   гарантией,   и   вполне   возможно,   что   его   реальное широкомасштабное применение не понадобится,  партии  конкурирующие ограничатся всего лишь выборочной проверкой.

 

     Я понимаю,  что  это новая статья в нашем законодательстве и, может быть,  она кому-то покажется оригинальной, но все-таки прошу ее проголосовать.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Георгію Григоровичу, яка думка комітету?

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комитет отклонил это предложение, потому что мы будем  заниматься  проверкой  списков  до  конца  избирательной кампании.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 247 депутата Шеховцова.

 

     "За" - 84.

 

     Глава 5. "Передвиборна агітація". Стаття 28 "Проведення  передвиборної  агітації  кандидатами  в Президенти України".

 

     Поправка 269 депутата Ключковського. Не наполягає. Наполягає? Будь ласка.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.   Шановні  колеги!  Ідеться  про  те,  коли офіційно  розпочинається  передвиборна   агітація   зареєстрованих кандидатів  у  Президенти.  Ми дуже хочемо створити переваги одним кандидатам за рахунок інших кандидатів.  Хтось збере отой  мільйон підписів  із  допомогою  своїх структур чи підлеглих йому структур швидко,  а хтось буде  мучитися  до  останнього  дня,  і  йому  ще спеціально  й  забракують  підписні  листи,  щоб  затягти  початок агітації  за   нього.   З   метою   уникнення   таких   зловживань пропонується,  щоб  передвиборна  агітація  розпочиналася для всіх кандидатів одночасно  -  з  моменту  офіційної  публікації  списку зареєстрованих кандидатів. 90 днів (так, як пропонується), тобто 3 місяці цілком достатньо для повноцінної кампанії.  Тиждень чи  два часом   можуть  відіграти  принципову  роль.  Тому  я  дуже  прошу підтримати цю мою поправку про  одночасний  початок  передвиборної агітації для всіх зареєстрованих кандидатів.

 

     ГОЛОВА. Прошу.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Александр  Николаевич,  комитет  исходил из того,  что сбор подписей - это уже в  какой-то  мере  агитация  за кандидатов. Поэтому мы записали, что после регистрации претендента на кандидата в Президенты,  а не после того как будет  опубликован список кандидатов.

 

     ГОЛОВА. Депутате  Ключковський,  ви наполягаєте?  Будь ласка. Ставлю поправку 269 на голосування.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комитет не поддержал.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 81.

 

     Поправка 270 депутата Вінського.  Не наполягає.  Поправка 271 депутата Сахна. Не наполягає. Депутат Беспалий також не наполягає. Поправка 274 депутата Шеховцова. Будь ласка.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.  Уважаемые  коллеги!  Норма  о  том,  что  день накануне  выборов  об является  "днем  тишины",  позаимствована из европейского  права,  где   правовая   система,   органы   власти, общественные  институты  в  состоянии  реально  это обеспечить.  В Украине,  в реальных наших условиях,  это обеспечено не будет.  То есть  фактически это будет день,  когда кандидаты из оппозиционных партий будут молчать,  а тот,  кто у власти,  все равно использует его для агитации,  поскольку государственные телеканалы,  а сейчас уже и частные телеканалы,  ненавязчиво,  но прямо, в передачах, не посвященных выборам, смогут вести агитацию.

 

     Таким образом,   на   мой   взгляд,   это   и   не  такое  уж принципиальное  замечание,  но  не   стоит   давать   преимущества действующему   Президенту,  а  также  тем,  у  кого  есть  частные телеканалы, частные газеты и так далее.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 274.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комитет не поддерживает.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 125.

 

     Поправка 279  депутата  Марчука.  Не наполягає.  Поправка 283 депутата Беспалого. Не наполягає. Далі поправка депутатів Семенюк, Степанова,  Лавриненка,  Кіяшка.  Будь ласка.  Поправка 284 Кіяшка Сергія Миколайовича.

 

     КІЯШКО С.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ).  Спасибо, Александр Николаевич. Фракция социалистов и селян  (Левый  центр).  Поправка  284.  Сущность  заключается  в следующем. Мы знаем, что во время выборов помимо централизованного фонда, из которого деньги шли на изготовление плакатов, листовок и так  далее,  у многих кандидатов были так называемые личные фонды. Исходя из этого я вношу предложение, чтобы никаких личных фондов у кандидатов  в  Президенты  не было,  потому что у кандидатов очень разные весовые категории:  один может  истратить  на  предвыборную кампанию    государственные    деньги,    которыми    он   сегодня распоряжается,  а другой будет пользоваться только теми  деньгами, которые ему будут давать избиратели из своих последних копеек.

 

     Поэтому я  предлагаю  всякие  личные фонды исключить из права распоряжения  кандидатов  и   оставить   только   централизованный единственный фонд.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 284, внесену групою депутатів.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г.  Это  практически  невозможно.   Его   можно ограничить, и мы ограничиваем, но личные фонды должны быть.

 

     Комитет против.

 

     ГОЛОВА.

 

     "За" - 201.

 

     Ви не  коментуйте,  будь  ласка,  коли  вже  йде голосування. Ставлю на голосування поправку 284.

 

     "За" - 223.

 

     Не всі встигли проголосувати. Голосуємо ще раз поправку 284.

 

     "За" - 255.

 

     Прийнято.

 

     Поправка 289  Євгена  Кириловича   Марчука.   Не   наполягає. Поправка 296 депутата Сидорчука.  Не наполягає. Поправка 299 також депутата Сидорчука.  Не наполягає.  Поправка 300 депутата Марчука. Не  наполягає.  Поправка  305  депутата  Беспалого.  Поправка  307 депутата Шеховцова. Не наполягає. Поправка 308 депутата Шеховцова. Будь ласка. Депутат Шеховцов.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.   Уважаемые  народные  депутаты!  Эта  поправка рассчитанна на специфический  менталитет  нашего  избирателя.  Все равно в различных формах,  пусть не таких грубых, как кулек муки в руки,  но  предоставление  какой-то  материальной  помощи  в  ходе агитации возможно.  Но,  увы, у нас значительной части избирателей нужно раз яснять,  что из того, что они примут такую помощь, вовсе не  вытекает  их  обязанность  голосовать за того,  кто эту помощь предоставил.

 

     Поэтому, какой будет вред государству,  народу, избирательной кампании,   если   Центризбирком   согласно  закону  обязан  будет проводить роз яснения.  Пусть не так часто,  как я там написал, но за  две  недели  до  выборов в газетах "Голос Украины" и "Урядовий кур'єр",  на  телевидении  все-таки  раз яснять,  что  принимайте, граждане,  но закон гарантирует вам тайну голосования,  не бойтесь голосовать так, как хочется.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. С этим можно согласиться.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 234.

 

     Прийнято.

 

     Поправка 309 депутата Турчинова.  Не наполягає.  Поправка 311 депутата Сидорчука. Будь ласка. Депутат Сидорчук.

 

     СИДОРЧУК М.Ю.  В период выборов в Верховный Совет повсюду,  и особенно это проявилось  на  Сумщине,  представители  областных  и районных   администраций   нарушали   Закон   о  выборах  народных депутатов.

 

     В результате освобождены с занимаемых должностей  только  те, кто  соблюдал  закон,  а  кто  нарушал  - получили повышение.  Это произошло потому,  что  в  том  законе  не  были  определены  меры наказания   виновных.   В   связи  с  этим  я  и  вношу  норму  об ответственности должностных лиц.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Комитет не поддержал это предложение.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку 311, внесену депутатом Сидорчуком.

 

     "За" - 188.

 

     Голосуються статті 28, 29, 30 и 301 з тими поправками, які ми проголосували в цілому. Будь ласка.

 

     ПОНОМАРЕНКО Г.Г. Просим поддержать.

 

     ГОЛОВА. Голосуємо.

 

     "За" - 231.

 

     Шановні колеги!  Давайте  порадимося  (Шум  у  залі).  Голова болить?  У  мене  також  болить (Шум у залі).  Я просив би,  у нас залишилося шістнадцять статей... Нічого, тім'я перестане боліти до ранку.

 

     Давайте проголосуємо   ці   шістнадцять   статей  і  приймемо законопроект.  Хто  за  дану  пропозицію,  щоб  завершити  розгляд законопроекту, прошу проголосувати. Голосуємо.

 

     "За" - 165.

 

     Прийнято. Це процедурне питання (Шум у залі).

 

     Шановні колеги!    Спасибі   за   плідну   роботу   сьогодні. Відпочиньте. Якщо щось було не так, давайте один одному простимо.

 

     До завтра! На все краще!

 

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку