ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ СЬОМЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

            У к р а ї н и. 14 л и п н я 1998 р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України

     ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВА. Шановні   колеги!   Прошу   зайняти   робочі   місця, приступаємо до роботи.  Вечірнє засідання оголошується  відкритим. Кворум дозволяє нам це зробити.

 

     Відповідно до  статті 4.2.2 Регламенту Верховної Ради України інформую про вихід із депутатської  фракції  Народно-демократичної партії  народного  депутата  України  Салигіна  Василя Вікторовича (виборчий округ 171, Харківська область).

 

     У зв'язку з тим,  що в окремих комітетах - з  питань  охорони здоров'я,  материнства та дитинства і ряді інших - ще погоджується персональний склад, ми зараз розглянемо наступне питання.

 

     Ющик Олексій Іванович є?

 

     За Регламентом початок роботи  ранкового  засідання  -  о  10 годині, вечірнього - о 16 годині. Я прошу звіряти годинники.

 

     Поки депутат  Ющик  приготується,  слово  надається  депутату Марченку. Будь ласка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська   область).   Уважаемый  Александр  Николаевич!  Уважаемые депутаты!  Сегодня мы рассматриваем вопрос о повестке дня  сессии. Однако,  Александр  Николаевич,  эта повестка для не проработана в комитетах.  И на заседании  Согласительного  совета  мы  говорили, какие  ключевые  вопросы  нам  необходимо рассмотреть в оставшееся время.

 

     Поэтому я считал бы правильным не принимать  за  основу  этот проект постановления, потому что такая повестка дня и невыполнима, и в ней не расставлены необходимые  акценты,  а  просто  заслушать информацию  по  данному вопросу и передать проект в комитеты,  где профессионально выскажутся о главных вопросах, которые мы должны и обязаны   рассмотреть.  Только  после  этого  мы  можем  утвердить повестку дня сессии.

 

     Более того,  проект нельзя сейчас принимать за основу, потому что и фракции,  и комитеты не представили своих предложений,  а по повестке  дня  специальная  процедура:   для   включения   вопроса требуется одна треть голосов.

 

     Поэтому я  просил  бы,  если  заслушивать  этот вопрос,  то в порядке информации и не принимать проект ни в целом,  ни  даже  за основу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Я  хотів би тільки зробити одне зауваження. Володимире Романовичу,  ви - керівник фракції.  Ми з  вами  з  цих питань  вели  мову  на засіданні Погоджувальної ради і домовилися. Потім виходимо в зал - і починається заперечення, заперечення. Так же  не  можна:  на  засіданні Погоджувальної ради домовляємося про одне,  вносимо на розгляд у сесійний зал,  і тут давай пропонувати щось інше.

 

     Депутат Чиж. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань свободи слова  та  інформації  (виборчий  округ  190,  Хмельницька область).  Дякую,  Олександре Миколайовичу.  Фракція соціалістів і селян "Лівий центр".  Шановні колеги! Я хочу нагадати, що доповідь Олексія    Івановича   Ющика,   керівника   відповідної   підгрупи Підготовчої   депутатської   групи,    передбачена    Регламентом. Підготовча   депутатська   група   внесла  цю  пропозицію,  і  він зобов'язаний доповісти. Це перше.

 

     Друге. Він доповідає порядок денний першої  сесії,  тобто  на той  час,  який  залишився.  А на порядок денний подальший період, безперечно, формуватимуть комітети.

 

     І ще одне,  Олександре  Миколайовичу,  я  прошу  все-таки  на сьогоднішньому засіданні затвердити склад комітетів, тому що треба невідкладно формувати їх керівні органи й  починати  працювати.  А якщо  якісь комітети залишаться недосформованими,  ми можемо потім дообрати в них народних депутатів. Бо інакше час втрачається.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.   Шановні   колеги!   Розглядається   проект Постанови  Верховної  Ради  України про формування порядку денного першої сесії Верховної Ради України.  Доповідає  народний  депутат Ющик Олексій Іванович.

 

     ЮЩИК О.І.,    народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Дякую.  Шановні  колеги!  За  дорученням  Підготовчої депутатської групи на ваш розгляд вноситься  проект  Постанови  про  формування порядку денного першої сесії Верховної Ради України.  Я підкреслюю це спеціально у відповідь на зауваження Володимира Марченка.

 

     Коротко зупинюся на обгрунтуванні необхідності цього  проекту постанови.  Відповідно  до  статті  2.2.3  Регламенту  розроблення проекту порядку денного першої сесії  покладається  на  Підготовчу депутатську   групу.   Однак   слід  зазначити,  що  це  положення Регламенту  не  узгоджене  із  загальними   вимогами   глави   2.4 Регламенту  щодо формування порядку денного сесії,  в якій взагалі не згадується Підготовча  депутатська  група  як  орган,  на  який покладається підготовка проекту порядку денного першої сесії. Крім того,  статус  Підготовчої  депутатської  групи  не  вписується  в передбачену  цією  главою  процедуру  формування  порядку  денного сесії.

 

     Оскільки діяльність    Підготовчої     депутатської     групи припиняється  зі  створенням  комітетів  Верховної  Ради,  тобто в момент,  з якого лише починається регламентна процедура підготовки проекту  порядку денного,  цю суперечність Регламенту нам належить усунути на майбутнє, тим більше що частина положень згаданої глави не відповідає новій Конституції України.

 

     Разом із тим у тій частині,  що не суперечить Конституції, ми повинні керуватися положеннями глави 2.4 Регламенту,  у тому числі при  визначенні процедури формування порядку денного першої сесії. Зокрема, мають виконуватися такі вимоги статті 2.4.1 Регламенту.

 

     Вимога перша.  Порядок денний сесії повинен складатися з двох розділів:  перший розділ - питання,  які повністю підготовлені для включення  до  розкладу  пленарних  засідань;  другий  -  питання, підготовку  й  доопрацювання  яких Верховна Рада доручає здійснити комітетам та відповідним органам.

 

     Вимога друга.  До першого розділу порядку денного включаються за  погодженням  з  Погоджувальною  радою фракцій лише ті питання, документи щодо яких підготовлені згідно з вимогами Регламенту.

 

     Вимога третя.  Висновки  щодо   готовності   закріплених   за комітетами для підготовки та доопрацювання питань і пропозиції про включення їх до того  чи  іншого  розділу  порядку  денного  сесії подають відповідні головні комітети Верховної Ради України.

 

     Слід звернути  увагу  ще  на  одну  принципову обставину,  що об'єктивно визначає  наш  підхід  до  формування  порядку  денного першої  сесії.  На відміну від чергових сесій Верховної Ради,  які характеризуються практично незмінним складом депутатського корпусу та  однаковим складом комітетів,  на першій сесії працює переважно новий склад депутатів,  а нова Верховна Рада має право  відповідно до  статті  89 Конституції затвердити новий перелік комітетів (що, до  речі,  нами  було  й  зроблено).  Разом  із  тим  напрацьовані попередньою  Верховною  Радою  питання автоматично не знімаються з розгляду, а переходять у відання нової Верховної Ради.

 

     ГОЛОВА. Олексію Івановичу, я прошу вибачення.

 

     Шановні народні  депутати!  Вийдіть  отуди,  в  сіни,  і  там поговоріть!  Я  розумію,  вам є про що поговорити.  Вийдіть,  будь ласка,  і там поговоріть.  Нові ж депутати не знають,  про що  йде мова! Три години була перерва. Не було коли наговоритися?

 

     Будь ласка.

 

     ЮЩИК О.І.   Відтак  виникає  об'єктивна  потреба  забезпечити перехід від попереднього законодавчого процесу до нового,  з новим складом   його   суб'єктів,   забезпечити   наступність  у  роботі парламенту.  Найперше саме в цьому ми вбачали завдання Підготовчої депутатської групи, готуючи дане питання на ваш розгляд.

 

     Спочатку нам   треба   було   визначитися  щодо  питань,  які залишилися  нерозглянутими  Верховною   Радою   України   минулого скликання. Їх чотири групи.

 

     Перша група  -  закони,  що  надійшли  на повторний розгляд у Верховну Раду із зауваженнями Президента України згідно зі статтею 94  Конституції.  Їх загальна кількість - 21.  Відповідні комітети повинні дати висновки щодо  прийняття  або  відхилення  пропозицій Президента  України  до  цих законів і запропонувати включити їх у розділ 1 або 2 порядку денного сесії.

 

     Друга група -  законопроекти,  які  не  завершено  розглядом, тобто які розглянуто в першому та наступних читаннях.  Їх загальна кількість - 67.

 

     У цьому зв'язку хочу звернути вашу увагу  на  вимогу  частини третьої статті 6.2.2 Регламенту,  згідно з якою прийняті Верховною Радою України  попереднього  скликання  в  першому  чи  подальшому читанні законопроекти,  щодо яких не прийнято рішення про введення їх в дію,  підлягають подальшому розгляду  за  процедурою  другого читання,  встановленою  Регламентом.  Це  положення діє в редакції Постанови Верховної Ради України від 5 березня 1998 року на заміну правила, за яким такі законопроекти вважалися внесеними у Верховну Раду нового скликання і підлягали розгляду  в  загальному  порядку від початку законодавчої процедури.

 

     Отже, чинна  редакція  Регламенту  посилює правонаступність у діяльності парламенту, а відтак зазначені законопроекти мають бути опрацьовані  у  відповідних  комітетах  для  їх розгляду в другому читанні. Це не виключає, однак, права Верховної Ради на пропозицію комітетів   розглянути   в   разі   необхідності   деякі  з  таких законопроектів повторно в першому читанні.

 

     Третя група  -  законопроекти,  подані  до   Верховної   Ради минулого   скликання   в   порядку  законодавчої  ініціативи,  які залишилися  нерозглянутими  Верховною  Радою  взагалі,   включаючи подані  в  період  після завершення останньої сесії і до відкриття першої   сесії   парламенту   нинішнього   скликання.   Щодо   цих законопроектів  необхідно  також  визначитися.  Справа в тому,  що відповідно  до  частини  другої   статті   6.2.2   Регламенту   ті законопроекти,  які  не було прийнято Верховною Радою попереднього скликання в першому читанні,  вважаються відкликаними. На підставі цього  положення  Секретаріатом  Верховної  Ради  суб'єктам  права законодавчої  ініціативи  було  надіслано  переліки  поданих  ними законопроектів,  які  за  станом на 14 квітня 1998 року не пройшли першого читання,  з  пропозицією  переглянути  їх  та  підтвердити необхідність    розгляду    Верховною    Радою   (це   майже   200 законопроектів).

 

     Крім того,  постановою Верховної Ради від 24 березня знято  з розгляду  і  направлено  на доопрацювання названим суб'єктам ще 16 законопроектів,  прийнятих у першому та  наступних  читаннях,  які втратили актуальність чи потребують концептуального доопрацювання. Суб'єкти права законодавчої ініціативи погодилися з таким рішенням і  внесли  на розгляд Верховної Ради нинішнього скликання уточнені переліки законопроектів.

 

     Окремо слід сказати про законопроекти,  які були  внесені  на розгляд  минулої  Верховної  Ради  народними  депутатами і не були розглянуті в першому читанні, але включалися до порядку денного чи були зареєстровані належним чином в Секретаріаті.

 

     Незважаючи на  те,  що  деякі  з народних депутатів - авторів таких законопроектів уже втратили депутатські  повноваження,  їхня законодавча   ініціатива   згідно  з  частинами  другою,  третьою, четвертою  статті  6.2.11  Регламенту   повинна   бути   оголошена відкликаною на пленарному засіданні Верховної Ради.

 

     Відтак рішення  про зняття з розгляду названих законопроектів може прийняти лише Верховна Рада, а не її керівництво, комітети чи Секретаріат.

 

     Таке розуміння випливає зі змісту і статті 6.2.11 Регламенту, і статті 11 Закону про статус народного депутата,  де передбачено, що   право  законодавчої  ініціативи  народного  депутата  України гарантується обов'язковим  розглядом  законодавчої  ініціативи  на засіданні  Верховної  Ради з прийняттям рішення щодо неї Верховною Радою України.

 

     Виходячи з цього,  Підготовча депутатська група  включила  до орієнтовного  переліку  депутатські  законодавчі  ініціативи,  які залишилися нерозглянутими і пропонує визначитися в комітетах  щодо кожної з таких ініціатив.

 

     Варіанти тут  можливі  різні:  від  пропозицій  про включення пропозицій до порядку денного і до висновку про зняття з  розгляду у  зв'язку  з  відсутністю суб'єкта законодавчої ініціативи або за недоцільністю подальшого розгляду  конкретного  проекту  Верховною Радою.

 

     Всього законопроектів  цієї  групи,  внесених депутатами і не розглянутих,  за даними  Секретаріату,  за  станом  на  12  травня нараховувалося  майже  250,  у  тому  числі  внесених  Президентом України - 16,  Кабінетом Міністрів - 77,  Національним банком - 7, народними   депутатами   -   149,  зокрема  депутатами  нинішнього скликання, які працювали в попередньому складі парламенту, - 72.

 

     Крім того,  30  законопроектів  внесено  повторно  депутатами нинішнього скликання.

 

     Нарешті, четверту  групу  питань,  що  мають  перейти нам від минулої Верховної Ради,  становлять  ті,  розгляд  яких  зумовлено попереднім рішенням Верховної Ради України в порядку здійснення її контрольних повноважень.  До них  належать  питання  про  висновки Контрольної   комісії   з   питань  приватизації  за  результатами перевірки  дотримання   законодавства   в   процесі   приватизації відкритого   акціонерного  товариства  "Миколаївський  глиноземний завод" та  про  підсумки  роботи  й  висновки  тимчасової  слідчої комісії  Верховної  Ради  України  по вивченню ситуації щодо стану додержання виборчого  законодавства  під  час  проведення  виборів народних депутатів України.

 

     Таким чином, загальна кількість питань, віднесених до першого розділу  орієнтовного  переліку,  щодо  яких   мають   визначитися відповідні комітети Верховної Ради України, - майже 340.

 

     У цьому зв'язку необхідно ще раз нагадати,  що проект порядку денного першої сесії повинен складатися з двох розділів:  перший - питання,  які  повністю  підготовлені  для  розгляду  на пленарних засіданнях,  і другий - питання підготовки чи  доопрацювання  яких доручається  Верховною  Радою відповідним комітетам або тимчасовим спеціальним комісіям. Слід враховувати, що питання другого розділу мають  стати предметом опрацювання комітетами як на першій,  так і на наступних сесіях.  Єдиним критерієм для  включення  питання  до першого розділу порядку денного першої сесії є його актуальність і готовність до розгляду Верховною Радою.

 

     Комітети повинні визначитися не лише щодо  названих  чотирьох груп  питань,  які залишилися Верховній Раді поточного скликання у спадщину від попередньої Верховної Ради,  а й  щодо  включення  до порядку денного першої сесії питань і законопроектів, котрі подані суб'єктами права законодавчої ініціативи вже на нинішній сесії або повинні бути підготовлені та розглянуті Верховною Радою відповідно до вимог Конституції, законів України чи Регламенту.

 

     Насамперед ідеться  про  законопроекти,  внесені  Президентом України  відповідно  до  пункту  4  розділу  ХV  Конституції,  які підлягають прийняттю або відхиленню  протягом  30  днів  після  їх подання,  за  винятком  днів міжсесійного періоду.  За станом на 7 липня 1998 року загальна кількість таких законопроектів  становила 28.  Один із них Верховна Рада своїм рішенням уже відхилила. Після 7  липня  Президент  України  подав  до  Верховної  Ради  ще   два законопроекти   цієї   категорії.  Після  відкриття  першої  сесії Президент  України  вніс  на  розгляд  Верховної  Ради  із   інших законопроектів, які в основному стосуються ратифікації міжнародних угод.

 

     Друга група питань, так би мовити, обов'язкової номенклатури,

-  це  питання,  обумовлені  вимогами пунктів 4,  5,  11 статті 85 Конституції, а саме: про стан виконання Державного бюджету України на  1998 рік та про основні напрями бюджетної політики на 1999 рік (Бюджетна  резолюція).  Бюджетна  резолюція  мала  бути   прийнята Верховною  Радою  відповідно  до  статті  26  Закону  про бюджетну систему України не пізніше 15 червня; проект Закону про визначення Верховною  Радою України засад внутрішньої і зовнішньої політики - рішення  Верховної  Ради  про  засади  внутрішньої  і   зовнішньої політики на період її повноважень; питання про Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

 

     Щодо цієї групи питань слід сказати  таке.  У  листі  від  20 травня  цього  року  на  адресу  Верховної  Ради Кабінет Міністрів України повідомив,  що уряд має намір найближчим часом  внести  на розгляд   Верховної   Ради   програму  своєї  діяльності  та  план конкретних заходів  щодо  її  реалізації.  Доопрацювання  названих документів завершиться з урахуванням, як сказано в листі, основних положень послання Президента України до  Верховної  Ради  України, викладеного на пленарному засіданні 12 травня 1998 року.

 

     Одночасно Кабінет Міністрів передбачає подати проект Програми економічного  і  соціального  розвитку  України  на  1998  рік  та пропозиції  щодо  основних напрямів бюджетної політики на 1999 рік (Бюджетна резолюція).

 

     Програма діяльності уряду, наскільки відомо, ще не подана.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилиночку,  Олексію Івановичу.  Шановні народні депутати!  Я вас ще раз прошу:  хто хоче поговорити, вийдіть, будь ласка,  і поговоріть за межами залу.  Ви ж не даєте можливості  ні виступати своєму колезі, ні слухати тим, хто зацікавлений. Ну хіба в НДП, в СДПУ не вистачило чотирьох годин, щоб поговорити.

 

     Будь ласка.

 

     ЮЩИК О.І.  Третю  групу  обов'язкових  до   розгляду   питань становлять  питання,  обумовлені  вимогами  пункту  15  статті  85 Конституції  України.   Це   стосується   установчих   повноважень Верховної  Ради України,  а саме:  про призначення половини складу Національної ради України з  питань  телебачення  і  радіомовлення (пункт   20)   статті   85  Конституції);  про  надання  згоди  на призначення на посади Президентом України голови Фонду  державного майна,  голови  Державного  комітету  телебачення  і радіомовлення (пункт  24),  Генерального  прокурора  України  (пункт  25);   про призначення  членів  Вищої  ради юстиції (стаття 131 Конституції), три члени цієї ради ще не призначені Верховною Радою;  і, нарешті, про обрання суддів (пункт 12 розділу ХV Конституції).  Зокрема, на прохання Підготовчої депутатської  групи  Голова  Верховного  Суду України  Бойко  повідомив  у  листі від 5 травня цього року,  що в Україні майже 300 суддів потребують продовження своїх повноважень.

 

     Розгляд названих   питань   відповідні    комітети    повинні ініціювати  перед  Верховною Радою України та Президентом України, оскільки  їх  вирішення  вимагається  Конституцією,  Законом   про тимчасове  виконання обов'язків посадових осіб,  яких призначає на посаду за згодою Верховної  Ради  України  Президент  України  або Верховна Рада за поданням Президента України, іншими законодавчими актами.

 

     До речі,  Президент України  10  липня  цього  року  вніс  до Верховної   Ради   подання   про   надання  згоди  на  призначення Генерального прокурора України.  Очевидно,  це  питання  має  бути невідкладно внесене до порядку денного сесії.

 

     Четверту групу становлять питання, обумовлені вимогами пункту 32 статті 85 Конституції щодо надання у встановлений законом строк згоди   на   обов'язковість   міжнародних   договорів  України  та денонсації  міжнародних  договорів.  На   пропозицію   Підготовчої депутатської  групи  Міністерство  закордонних справ у листі від 7 травня цього року повідомило  орієнтовний  перелік  законопроектів про  ратифікацію  міжнародних  договорів України,  які можуть бути запропоновані на розгляд першої сесії Верховної  Ради  України.  У переліку наведено два багатосторонніх та 65 двосторонніх договори.

 

     У цьому  зв'язку зазначу,  що від Верховної Ради попереднього скликання нам  залишилося  для  розгляду  13  законопроектів  цієї категорії.  За  час  після  відкриття  першої сесії в Секретаріаті зареєстровано 12 законопроектів,  поданих Президентом України,  та 31   законопроект,   внесений  Кабінетом  Міністрів  України,  про ратифікацію міжнародних угод.  Усі їх включено в  наш  орієнтовний перелік.

 

     Думаю, було  б доцільно названий перелік МЗС України передати всім комітетам і фракціям,  враховуючи що у зв'язку з ратифікацією тієї чи іншої угоди може виникнути потреба у відповідних змінах до чинного законодавства України.

 

     Безумовно, до орієнтовного  переліку  питань  включено  також законопроекти,  внесені  народними депутатами на розгляд нинішньої Верховної Ради.  Як уже сказано, 33 з них подано на заміну тих, що були внесені депутатами минулого скликання. Є й нові проекти.

 

     Хочу сказати,  що, працюючи в складі Підготовчої депутатської групи над питанням формування порядку денного,  ми  звернулися  до всіх політичних партій, які представлені депутатськими фракціями у Верховній Раді,  з проханням подати свої пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного першої сесії.

 

     Таку змогу  мали  й народні депутати.  Пропозиції щодо питань порядку денного надали,  зокрема,  народні  депутати  Павловський, Стоян,  Ржавський.  Від  партії  "Громада" - голова Координаційної ради народний депутат Турчинов.  Надійшли й інші пропозиції.  Щодо всіх   цих   пропозицій   ми   керувалися  єдиним  підходом:  якщо законопроекти зареєстровані належним чином  у  Секретаріаті,  вони включені  до  орієнтовного  переліку  питань  для  вивчення  їх  у комітетах.

 

     Загалом після відкриття першої  сесії  на  розгляд  Верховної Ради  майже  50 законопроектів внесено Президентом України,  понад 140 законопроектів - Кабінетом Міністрів  України  і  майже  60  - народними депутатами.

 

     При підготовці   проекту   порядку   денного   першої   сесії відповідні  комітети  повинні  мати  на   увазі   також   питання, необхідність  розгляду  яких  зумовлена  рішеннями Конституційного Суду України.  Це вимоги статті 152 Конституції України, глави 9.7 Регламенту Верховної Ради України. Насамперед, як ви розумієте, це стосується  внесення  змін  до  чинного  виборчого  законодавства, деяких інших законів.

 

     Шановні народні  депутати!  Виходячи з орієнтовного переліку, загальна  кількість  питань,   щодо   яких   комітетам   необхідно визначитися  для  включення їх до порядку денного першої сесії,  - понад 500.  Зрозуміло,  що таку кількість питань на  першій  сесії розглянути неможливо.

 

     Як свідчить практика роботи парламенту минулого скликання, за першу сесію в 1994 році було прийнято  всього  33  закони  та  120 постанов.  Проте завдання й не повинне ставитися таким чином,  щоб усі питання орієнтовного переліку були включені до порядку денного першої сесії.  Поза сумнівом,  частину з них буде знято з розгляду Верховної Ради на пропозицію комітетів,  деякі неактуальні питання можуть  бути  включені до другого розділу порядку денного за умови їх розгляду за наявності часу,  або взагалі  відкладені  на  другу сесію.

 

     Аналіз розподілу    по   комітетах   питань,   включених   до орієнтовного  переліку,  показує,  що   найбільше   законопроектів припадає   для   опрацювання  на  комітети  з  питань  фінансів  і банківської  діяльності   та   з   питань   економічної   політики (відповідно  94  та  97).  Більш  як  по  40  законопроектів мають опрацювати комітети з  питань  соціальної  політики  та  праці,  з питань  правової  реформи  та  з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.  Разом із тим деякі комітети матимуть у роботі не більше десяти законопроектів.  Отже, переважна більшість комітетів здатна в короткий строк  визначитися  щодо  пріоритетних питань,   які  потребують  невідкладного  розгляду  і  готові  для включення в розпорядок пленарних засідань, що залишилися.

 

     Проект постанови  Верховної  Ради   України,   запропонований Підготовчою депутатською групою, складено виходячи з того, що саме комітетам  належить  проаналізувати  всі  законопроекти  та   інші питання  стосовно  їх  актуальності та підготовленості до розгляду Верховною Радою на першій сесії.

 

     Насамперед висновки й  пропозиції  комітетів  мають  лягти  в основу майбутнього проекту порядку денного сесії.

 

     Узагальнення пропозицій    комітетів,   згідно   з   проектом постанови,  покладається  на  керівника  Апарату  Верховної   Ради України.  Це - звичайна практика останніх років, оскільки мова йде про суто технічну функцію зведення воєдино інформації комітетів.

 

     Виходячи з  пункту  2  статті   88   Конституції   та   вимог Регламенту,   організація   підготовки   питань   до  розгляду  на засіданнях Верховної Ради є  прерогативою  Голови  Верховної  Ради України,  який спільно з Погоджувальною радою фракцій готує проект порядку денного.  Відтак перелік питань, які запропонують комітети для  включення  у  відповідний  розділ  проекту  порядку  денного, опрацьований з урахуванням позицій кожної фракції, буде внесено як проект  порядку  денного  першої  сесії  на розгляд Верховної Ради України.

 

     І, нарешті,  останнє.  У  проекті  постанови  Верховної  Ради України  щодо  формування порядку денного першої сесії встановлено тижневий строк для опрацювання в комітетах  орієнтовного  переліку питань.  Очевидно,  цей  термін  має бути узгоджений з розпорядком роботи Верховної Ради, який ми затвердили сьогодні.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні колеги,  я просив би вас,  ставлячи запитання   Олексію  Івановичу,  який  виступив  від  комісії,  що працювала над цим документом,  погодитися з пропозицією,  яка  вже вносилась і якою передбачалося,  що сьогодні ми постанови як такої приймати  не  будемо.  Ми  повинні  вислухати   ваші   зауваження, пропозиції,  потім  направити  цей  документ  на  погодження  і на розгляд у комітети, які створено, у фракції і вже наступного тижня внести на розгляд із вашими зауваженнями, пропозиціями, схвалити в остаточній редакції і прийняти відповідну постанову. Тому я просив би вас,  можливо, і часу не гаяти на запитання з урахуванням того, що ви цей документ будете обговорювати в комітетах і фракціях.

 

     А якщо є запитання, будь ласка, запишіться... Відведемо на це 10 хвилин.

 

     Будь ласка.

 

     ЮЩИК О.І.  Я в порядку репліки можу сказати,  що, справді, це проект документа,  яким Верховна Рада фактично  доручає  комітетам опрацювати всю номенклатуру законопроектів,  які знаходяться зараз у Верховній Раді,  щоб подати пропозиції і висновки. По суті, мова йде про доручення комітетам, апарату, Голові і раді фракцій.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 182,  Херсонська область).  Партия "Громада".  Уважаемые  коллеги! Уважаемый докладчик! Наверное, следовало бы соизмерять наши силы с нашими желаниями и формулировать более реальную повестку дня.

 

     На мой взгляд,  мы в первую очередь должны принять  бюджетную резолюцию,  рассмотреть  указы  Президента,  которые  он  согласно "Переходным  положениям"  продолжает  издавать,  делая  вид,   что Верховная Рада не определилась со своим руководством,  рассмотреть законы,  которые Президент отклонил, воспользовавшись правом вето, и на этом ограничить круг наших притязаний.

 

     Если мы погонимся за количеством,  то от этого Верховная Рада не  выиграет.  Мы  должны  моментально  отреагировать   на   указы Президента,   дать   параметры  бюджетной  политики  для  Кабинета Министров и должны преодолеть вето хотя бы  на  Закон  о  внесении дополнений  к  Закону  о  Конституционном  Суде,  чтобы этот орган работал эффективно и не было никаких сомнений в том, действительно ли он стоит на страже интересов государства.

 

     ЮЩИК О.І.  Уважаемый Александр Сергеевич!  Я абсолютно с вами согласен в том,  что,  анализируя этот перечень в комитетах, нужно акцентировать   внимание   на   наиболее  актуальных  вопросах,  в частности на тех,  которые вы назвали (бюджетная резолюция,  указы Президента и так далее), рассмотрение которых нельзя откладывать.

 

     Но ведь   есть   еще   ряд  вопросов,  скажем,  о  назначении Генерального прокурора и другие.

 

     Я повторяю,  что главный  критерий  -  готовность  вопроса  к рассмотрению  в  этом  зале.  Вопрос может быть актуальным,  но не готовым  к  рассмотрению.  Поэтому  первая   задача   комитета   - определиться,  насколько  вопрос  подготовлен  к  рассмотрению  на пленарном заседании.

 

     Конечно, никто не говорит о том,  чтобы все вопросы из  этого перечня  включить  в  повестку  дня.  Это  бессмысленно.  Нам надо расчистить имеющийся массив законопроектов.  Может случиться,  что комитеты предложат,  скажем, сто или больше законопроектов снять с рассмотрения. И мы одним пунктом постановления, утверждая повестку дня   на   дальнейший   период,  исключим  их.  Это  соответствует Регламенту.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги! Цей перелік питань складається з двох основних розділів.

 

     Перший розділ - це закони,  повернені Президентом (тобто вони не   підписані)   із   зауваженнями   й   пропозиціями.   Далі   - законопроекти, прийняті в першому і наступних читаннях. Це проекти законів,  які конче потрібні.  Я не  думаю,  що  на  їх  прийняття потрібно  витрачати багато часу,  якщо серйозно доопрацьовувати ці проекти в комітетах і фракціях.  Гадаю,  за пленарний  день  можна приймати  по  20-25 законів,  якщо їх проекти будуть опрацьовані в комітетах,  особливо якщо  законопроект  вноситься  на  розгляд  у другому  або  третьому читанні.  І третя група - це законопроекти, які підготовлені,  але не розглядалися  Верховною  Радою  минулого скликання.   Вони  готові,  і  це  полегшить  роботу  депутатів  і комітетів на першому етапі.

 

     Депутат Журавський. Будь ласка.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С., народний депутат України (виборчий округ 68, Житомирська область).  Християнськодемократична партія України.  Я уважно переглянув  цю  книжечку,  обсягом  43  сторінки.  У  мене, шановний  доповідачу,  до  вас  такі  запитання.  Скільки  часу ви відводите для прийняття закону? Це перше.

 

     Друге. Чи не варто,  на вашу думку,  розробити  перспективний план  законопроектних  робіт  і щоб усі комітети,  які сформовані, розробили й подали такий план?  І вже  виходячи  з  пріоритетності законопроектів,  які вони внесуть,  можна скласти загальний план і за ним іти.

 

     І ще одне запитання.  Як юрист поясніть,  чому порушено норми авторського  права.  Я  разом  із Сергієм Кириченком - заступником голови Християнсько-демократичної партії України подав сім, на наш погляд,  дуже важливих законопроектів. Моє прізвище є, його немає. Чому?

 

     ЮЩИК О.І.  Щодо першого запитання.  Час для прийняття  закону може бути різний,  виходячи з того,  який це закон.  Якщо це закон про внесення змін до закону,  коли змінюється одне слово,  то його можна прийняти за п'ять хвилин. Якщо це кодекс, то, скажімо, німці розглядали кримінальний кодекс від першого читання до  остаточного прийняття 13 років.

 

     Друге запитання  - про план.  Я цілком погоджуюся з вами,  що роботу Верховної Ради треба скеровувати в  планове  русло.  Багато років   була   практика,   коли   комітети  просто  накидали  свої пропозиції, їх механічно зводили в Секретаріаті і вносили сюди цей перелік - нагромадження законопроектів.  Були випадки, коли в один день  доводилося  розглядати,  наприклад,  три-чотири   зміни   до Адміністративного кодексу, подані різними комітетами.

 

     Є приклад,  що ми вже починаємо відходити від цієї негативної практики.  У лютому 1997 року Верховна Рада прийняла Постанову про План  законотворчих  робіт  Верховної  Ради  на  1997  рік.  Майже половина цього плану була виконана,  хоча це важко  було  зробити, адже багато пропозицій виникають, так би мовити, непередбачувано.

 

     Я вважаю,  що треба розробити такий план на 1999 рік.  А щодо 1998 року,  то,  можливо, треба буде планомірно сформувати порядок денний  другої  сесії,  бо  до порядку денного першої сесії ми вже відбираємо лише найневідкладніші  законопроекти,  про  що  говорив депутат Єльяшкевич.

 

     І, нарешті,  щодо авторського права. У проект порядку денного законопроекти  включені  під  тими   назвами,   під   якими   вони зареєстровані.  Очевидно,  треба  звернутися  в сектор реєстрації, уточнити назву і авторів законопроекту. Тоді все буде нормально.

 

     ГОЛОВА. Депутат Давидов.

 

     ДАВИДОВ В.В.,  народний депутат України (виборчий округ  108, Луганська область). Прошу передати слово депутату Смірнову.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     СМІРНОВ Є.Л.,  народний  депутат  України (виборчий округ 16, Вінницька  область).  Дякую,  Володимире   Васильовичу.   Шановний Олексію Івановичу! Те, про що ви сьогодні розповідали, і цікаве, і потрібне. Але сьогодні ми прийняли рішення про роботу до 31 липня, причому з 24 липня - у виборчих округах.  Депутати - мажоритарники до   цього   часу    вже    мають    визначитися    повністю    із помічникамиконсультантами, зокрема, і це основне, із фондом оплати праці помічниківконсультантів, який має бути збільшений як мінімум удвічі.  Тому  я  пропонував  би розглянути це питання (в переліку воно на сторінці 40, 1093) наступного вівторка чи середи. Як ви до цього ставитеся?

 

     Дякую.

 

     ЮЩИК О.І. У нас порядок денний був затверджений 12 травня. Це той  порядок  денний,  обов'язковий,  який   готувала   Підготовча депутатська  група.  За  ним  ми  зараз  працюємо.  І  я,  власне, доповідаю останнє питання із нього.  Там є ще одне  питання,  яким займалася      підгрупа     Чукмасова     і     яке     стосується помічників-консультантів.  Воно має бути предметом розгляду ще  на цих  пленарних  засіданнях,  і  от  тоді  буде  відповідь  на ваше запитання.

 

     ГОЛОВА. Депутат Зварич.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НРУ).  Фракція Народного руху України.  Шановний  доповідачу!  Я  так  розумію,  що  ми  повинні прийняти  постанову,  на основі якої має бути затверджений порядок денний першої сесії.  А чи не здається вам,  що тут до певної міри порушується Регламент Верховної Ради України, в статті 2.2.6 якого визначено порядок,  за яким ми мали  б  діяти?  Тобто  спочатку  - створення  постійних  комітетів  (підпункт  12),  а  вже  потім  - затвердження порядку денного. І тут є певна логіка, оскільки члени комітетів   повинні  зібратися  й  обговорити  питання,  які  вони вважають за необхідне включити до порядку денного сесії.

 

     І друге.  Я хотів би знати,  якою логікою ви керувалися, коли відібрали  з  відання  одного  комітету  законопроекти,  які  були розроблені  таким  самим  комітетом  Верховної  Ради  попереднього скликання,  і віддаєте їх іншому комітетові?  Зокрема, ідеться про перший і другий комітети.  Я тут не бачу логіки, оскільки депутати

-  члени комітетів попереднього скликання залишаються членами того самого комітету сьогоднішнього скликання. Яка тут логіка?

 

     ЮЩИК О.І.  На перше запитання щодо порушення Регламенту,  яке начебто  має місце у зв'язку із внесенням Підготовчою депутатською групою проекту постанови. Фактично ми вже маємо перелік комітетів, ми  маємо  голів  комітетів  і  зараз,  буквально протягом кількох хвилин,  можливо, буде затверджено і персональний склад комітетів. Тобто голові якого комітету адресувати законопроекти,  керівництво апарату на підставі цієї постанови вже знатиме і передасть справи. Тут  я  не бачу проблеми.  І тоді,  ви правильно кажете,  комітети повинні будуть працювати вже за Регламентом і повністю  входити  в режим, у процедуру підготовки порядку денного.

 

     Але ця постанова не є підставою чи основою для постанови щодо порядку денного.  Основою будуть пропозиції і висновки  комітетів, плюс узагальнення їх Секретаріатом,  опрацювання Головою Верховної Ради разом з Погоджувальною радою фракцій.  Отам тільки  буде  вже сформовано  той  проект  постанови  порядку  денного,  про який ви говорите.

 

     Що стосується  логіки,  якою  керувалися  ми  і   Секретаріат зокрема,  бо  пропозиція  щодо  розподілу  по  комітетах  -  це  в основному  пропозиція  Секретаріату  і  Підготовчої   депутатської групи,  то я вам скажу так.  По-перше, якщо говорити конкретно про розподіл між першим і другим комітетами,  то  ми  зараз  уже  того першого комітету не маємо.  У нас інша назва комітету і, очевидно, трошки іншою буде його компетенція, інші предмети відання.

 

     Цей розподіл, який тут є, - він орієнтовний і, так би мовити, не   категоричний.   Якщо   якийсь   комітет   визнає,  що  якийсь законопроект  є  предметом  відання  іншого   комітету,   то   цей законопроект,   очевидно,   в  порядку  співпраці  буде  переданий профільному комітетові і опрацьовуватиметься там.

 

     У цьому  переліку  600  законопроектів.  Без  ознайомлення  з кожним і не маючи права,  до речі, робити висновки щодо них, важко конкретно сказати,  чи цей буде комітет профільний,  чи  інший.  Я переконаний,  що  тут  для  98  відсотків законопроектів абсолютно правильно   визначені   комітети.   І    секретаріати    комітетів орієнтуються.  Вони  знають,  за  ким  який  законопроект був.  Як правило, комітети незмінні, але є ще...

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Сідайте, будь ласка.

 

     Чи бажає  хтось  узяти  участь  в  обговоренні?  Будь  ласка, запишіться.  Відведемо  10  -  15  хвилин  для цього.  Є записані? Висвітіть,  будь ласка, якщо є записані. Депутати Заєць, Вітренко. Відводимо 10 хвилин.  Може,  ще хтось захоче висловитися.  Можна з місця, можна з трибуни.

 

     Іван Олександрович є? Немає. Будь ласка, Наталіє Михайлівно.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  народний депутат України (виборчий округ 160, Сумська   область).  Фракція  Прогресивної  соціалістичної  партії України.  Шановні колеги!  Подивіться,  будь ласка,  на  годинник. Скільки ми втратили часу! Запитання: навіщо? Оцей документ, що нам розданий,  і той документ,  що ми обговорюємо,  - це 575  законів! Сьогодні  ми  проголосували,  скільки  нам  працювати  в сесійному режимі. Нам працювати до 27 липня.

 

     Тому я прошу,  Олександре Миколайовичу,  проголосувати за те, щоб  працювати  без перерви всі дні до 27 липня.  І тоді вже можна хоч якусь більш-менш розумну розмову вести про цей перелік.

 

     Далі. Яким чином зробили цей перелік?  Звертаю вашу увагу  на окремі приклади.  Сторінка 8:  ну,  ви знаєте,  наскільки важливим питанням для України є проект Закону  про  приєднання  України  до Угоди про збереження кажанів в Європі.  Кажани - я перекладаю - це "летучие миши".  Пенсіонери вимирають - цього можна не розглядати, бо  часу не вистачить.  А ось приєднання до угоди про кажанів - це треба розглядати на першій сесії.

 

     Мене обурює,  що  замість  того,  щоб  сформувати   комітети, зібратися   в   комітетах  і  відповідально  подумати,  які  зараз найневідкладніші закони, і розрахувати свій час, скільки ми можемо розглянути законів до кінця першої сесії...  Невже незрозуміло, що не можна далі продовжувати дивитись,  як вимирають пенсіонери?  Ну не   можна!   А   тому   треба   змінити  пенсійне  законодавство, впорядкувати роботу банків, обмежити ставки рефінансування. А якщо обмежити ставки рефінансування,  то це означає, що треба терміново розібратися з ОВДП.  Вони ж накручують, сума ОВДП зростає, зростає інфляція.  Невже це незрозуміло?  Якщо дуже незрозуміло, я поясню. Але цим треба займатися невідкладно.

 

     Крім того,  ми вносили наш  проект  закону  (я  його  тут  не знайшла)  про зміни до Конституції.  Треба це вирішувати зараз.  І партія Симоненка до виборів  заявляла,  що  вони  проти  інституту президенства.  І  ми  проти.  А  гонка на президентські вибори вже почалася.

 

     Тому треба  включити  питання  в  порядок  денний,  скасувати інститут  президентства,  ліквідувати всю вертикаль,  впорядкувати Україну,  зекономити гроші -  не  витрачати  їх  на  президентські вибори,  а  відновити  контроль  і облік,  щоб вистачило тим,  хто працює,  і тим,  хто хоче вчитись,  і тим,  хто на пенсії. Ось чим повинен займатися парламент.

 

     І якщо,  Олександре Миколайовичу,  ви й надалі будете слухати лише певних осіб,  які прийшли в парламент, щоб захистити себе від пошуку  Генеральної прокуратури...  Вас силують,  і ви робите одну дурницю за другою.  Та ви ж розумієте, що це 450 депутатів! Ким ви нас робите?

 

     ГОЛОВА. Відключіть мікрофон. Наталіє Михайлівно, я другий раз позбавляю вас слова.  Крім дурниць,  ви зараз,  за ці три хвилини, нічого не говорите.  (Шум у залі).  Спасибі.  Сідайте, будь ласка. Якщо ви крім кажанів більше нічого не знайшли в цьому документі...

 

     Заєць Іван Олександрович. З місця, будь ласка.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! Ми з вами обговорюємо дуже  важливе  питання:  формування  порядку денного  першої  сесії  Верховної  Ради України.  На думку фракції Народного руху України,  ми не можемо виконати  цей  обсяг  робіт, який  запланований,  навіть  на  10  відсотків.  Тому є пропозиція відібрати те, що ми зможемо розглянути за час до відпустки.

 

     На нашу думку,  це такі питання.  Проект Бюджетної  резолюції (на  його  розгляд ми витратимо щонайменше кілька днів);  зміни до бюджету на 1998 рік,  які подано Президентом  України.  Ми  мусимо розглянути ще деякі організаційні питання, зокрема щодо формування складу комітетів. Треба обрати заступників голів комітетів, обрати голів  підкомітетів,  скласти  плани  на  наступний  період  нашої роботи.  Треба розглянути питання про  помічників-консультантів  - воно так само лягає на наші плечі.  Потім питання,  які стосуються певних персоналій,  зокрема  призначення  Генерального  прокурора, можливо,  ще когось.  Є закони,  на які Президент наклав вето.  До цього  додамо  ще  деякі  укази  Президента,   які   конче   треба розглянути.   Ми  переконаємося,  що  вже  цього  переліку  питань достатньо, щоб працювати до кінця поточного місяця.

 

     Дуже небезпечно затверджувати зараз цей порядок денний,  тому що  у  вересні  ми приступимо до формування порядку денного другої сесії.  Нам треба визначити пріоритети.  У цьому  проекті  порядку денного немає законопроектів,  що стосуються соціальної сфери, які подавав Народний рух  України,  зокрема  щодо  пенсій,  земельного законодавства.    Ці    питання   не   врегульовані.   Ми   подали законопроекти, і вони повинні тут бути.

 

     А якщо ми сьогодні підемо тим  шляхом,  що  пропонується,  ми нікуди не вийдемо.

 

     Крім того,  треба  звернути  увагу на цей орієнтовний перелік питань от іще з якої точки зору.  У попередньому парламенті  деякі законопроекти  розглядали  одні комітети,  а сьогодні пропонується передати їх в інші комітети.  Зокрема,  проект Закону про  Кабінет Міністрів  України  проходив через правовий комітет,  а тепер,  як бачимо,  це  предмет  розгляду  Комітету   з   питань   державного будівництва.  Так  само  й  багато  законопроектів конституційного плану потрапляють до комітету, який займається питаннями місцевого самоврядування.

 

     Тому, шановні  депутати,  наша  пропозиція  така.  Розглянути проект  Бюджетної  резолюції,  зміни  до  бюджету,   організаційні питання,   питання   пов'язані   з   персоналіями,   окремі  укази Президента,  закони,  на які накладено вето  і  цим  обмежити  цей перелік.  А перелік питань на наступну сесію сформувати відповідно до Регламенту.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Семиноженко. Будь ласка.

 

     СЕМИНОЖЕНКО В.Д.,  голова Комітету Верховної Ради  України  з питань науки і освіти (виборчий округ

  168, Харківська область).  Шановні колеги!  Мені  здається,  що, після  того  як  уже  починають  формуватися  комітети,  наш  дуже серйозний обов'язок - вибрати саме ті закони (а це  дуже  обмежена кількість), які реально впливатимуть на нашу роботу з 1 вересня.

 

     Давайте будемо  відвертими:  у нашому розпорядженні приблизно тиждень.  Наприкінці серпня більшість  із  нас  братиме  участь  у нарадах  вчителів.  І  було  б  дуже  необачно  з  нашого  боку не розглянути в першому читанні,  скажімо,  проект Закону про середню освіту  наші  погляди  на  реформу  в  середній освіті,  і те,  як допомогти цій галузі. Саме це має бути основною темою обговорення. І  до  цього  мають  бути залучені всі вчиталі,  весь викладацький корпус.

 

     Цей проект закону вже готовий,  і ми могли б внести  його  на розгляд саме на цей тиждень.

 

     Далі. Група    законів    соціальнополітичного   плану.   Це, безумовно,  законодавчі акти,  які впливають на прийняття бюджету. Ми  повинні отримати проект бюджету до 15 вересня.  І якщо не буде прийнято Закон про  інноваційну  діяльність,  яким  відповідно  до закону  про податок на прибуток вводяться перші універсальні зміни

- пільги щодо стимулювання саме інноваційних програм, інноваційних виробництв,  то  може призупинитися розвиток таких програм.  А від них сьогодні дуже залежить стан економіки.

 

     Чи, скажімо,   проект   Закону   про   збір   до   Державного інноваційного  фонду.  Якщо  ми  не  приймемо  цей  закон,  у  нас зупиниться інноваційна  діяльність,  яка  є  основним  чинником  і взагалі   забезпечує   алгоритм   розвитку  економіки.  Ці  закони потрібні,  якщо ми сподіваємося  в  новому  бюджеті  зробити  дуже серйозний акцент на забезпечення політики економічного зростання в 1999 році.

 

     Комітет з питань науки і освіти вважає ці  три  законопроекти першочерговими і просить,  щоб їх було враховано в порядку денному на наступний тиждень.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги!  Ми розглянули питання про формування порядку   денного   першої  сесії  Верховної  Ради  чотирнадцятого скликання.  Є пропозиція направити ці  документи  для  розгляду  у фракції  і  комітети,  врахувати  зауваження  й  пропозиції,  і на наступному тижні,  у вівторок, внести на розгляд і сам документ, і проект постанови. Немає інших думок? Приймається.

 

     ___________________

 

     Переходимо до  іншого  питання.  Шановні  колеги!  Ми  з вами розглядали  питання   про   чинність   постанов   Верховної   Ради чотирнадцятого  скликання,  прийнятих  до обрання Голови Верховної Ради.  Мається на увазі з питань шахтарів.  Для того щоб  прийняти відповідну  постанову  й  підписати  її,  ми  повинні  включити це питання до порядку денного. Я просив би підтримати його і включити до порядку денного. Будь ласка.

 

     "За" - 210.

 

     Мається на увазі,  що постанова, щодо шахтарів, яку підписали тоді члени тимчасової Президії,  не має тієї юридичної  сили,  яку вона  повинна  мати  для подання в суд,  який відбудеться завтра в одному з міст нашої держави.  Я просив би підтримати і включити це питання до порядку денного.

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 224.

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Треба запросити до залу!

 

     ГОЛОВА. Запросіть людей до залу! (Шум у залі).

 

     Ну для чого поіменно?

 

     Я прошу, підтримайте. Про включення до порядку денного.

 

     "За" - 247.

 

     Прийнято (Оплески).

 

     Проект Постанови Верховної Ради:

 

     "У зв'язку   з   численними   зверненнями   стосовно  надання роз'яснень щодо чинності деяких постанов Верховної  Ради  України, прийнятих  до  обрання  Голови  Верховної  Ради,  і  зокрема  "Про інформацію Кабінету Міністрів  України  про  подолання  критичного стану у вугільній промисловості України",  "Про невідкладні заходи щодо фінансового забезпечення вугільної галузі у 1998 році",  "Про діяльність    Кабінету    Міністрів    України    щодо   погашення заборгованості   по   заробітній   платі   працівникам   вугільної промисловості  України",  які  були  опубліковані  в газеті "Голос України" відповідно 26 травня, 6 червня та 2 липня 1998 року.

 

     Верховна Рада України постановляє:

 

     Роз'яснити, що прийняті  до  обрання  Голови  Верховної  Ради України  постанови Верховної Ради України чотирнадцятого скликання є чинними на всій території України  до  їх  скасування  Верховною Радою України.

 

     Визнання правового     акта     Верховної     Ради    України неконституційним  може  бути  здійснене   лише   в   установленому Конституцією України порядку".

 

     Я прошу прийняти за основу цей проект постанови. Голосуємо.

 

     "За" - 253.

 

     Прийнято.

 

     Є доповнення? У цілому голосуємо.

 

     "За" - 254.

 

     Прийнята постанова. Спасибі.

 

     ______________________

 

     Слухається питання   про   проект  Постанови  Верховної  Ради України про створення Спеціальної  контрольної  комісії  з  питань приватизації.

 

     Шановні колеги!  Є два проекти постанови: один проект поданий головою фракції Кононовим,  другий  -  головою  фракції  депутатом Морозом і депутатом Квятковським.

 

     Будь ласка,   депутате   Кононов,   хто   від  вашої  фракції представить цей проект  постанови?  Рябченко?  Будь  ласка.  Слово депутату Рябченку.

 

     А потім я надам слово для представлення іншого проекту.

 

     РЯБЧЕНКО О.В.,  народний  депутат України (виборчий округ 25, Дніпропетровська  область).  Шановні  депутати!  Я  буду  з  місця доповідати, ви мені вибачте.

 

     Для того щоб Верховна Рада здійснювала свої повноваження щодо контролю за додержанням законодавства в галузі приватизації, як це встановлює Регламент і закон про велику приватизацію, нам потрібно створити Контрольну комісію з питань приватизації.

 

     Така комісія працювала (і працювала  ефективно)  у  Верховній Раді попереднього скликання. Ті, хто був у минулій Верховній Раді, знають,  як працювала комісія і скільки питань  було  вирішено  на сесії за поданням комісії.

 

     Прохання до  вас  підтримати проект,  який внесений депутатом Кононовим,  - останній, об'єднаний проект. Було б добре, коли б ми не розглядали альтернативних проектів.  В останньому, об'єднаному, пооекті постанови є все, що було в першому і другому проектах.

 

     Після прийняття постанови буде створено Спеціальну контрольну комісію  з питань приватизації відповідно до встановлених квот для депутатських фракцій і груп.

 

     До того я хотів би додати,  що від "Громади" записано  одного представника.  Я вважаю,  що треба дописати ще одного, бо в них 46 депутатів і їхня квота представництва в контрольній комісії -  два депутати.

 

     Все інше   перейшло   з   проекту  постанови,  запропонованої депутатом Морозом і депутатом Квятковським. Таким чином, враховано все, що пропонувалося щодо складу контрольної комісії.

 

     Спасибі.

 

     ГОЛОВА. Є запитання до Олександра Володимировича? Немає.

 

     Олександр Олександрович Мороз.

 

     МОРОЗ О.О.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної  політики  та  земельних  відносин  (виборчий  округ  92, Київська   область).   Шановні   депутати!   Шановний   Олександре Миколайовичу!  Я підтримую пропозицію депутата  Рябченка  стосовно того,  що  в  комісії  від "Громади" має бути два представника.  Я просив  би  вважати  це  погодженою  позицією  в   двох   проектах документа.

 

     На мій   погляд,  набагато  коректнішим  є  проект,  який  ми вносимо,  оскільки він не втручається в  процедуру  про  створення тимчасових спеціальних комісій, визначену Регламентом.

 

     На своєму засіданні члени комісії можуть визначити її голову, і ця кандидатура  буде  сприйнята  Верховною  Радою  як  така,  що відповідає  інтересам усіх фракцій,  з одного боку,  а з другого - процедура обрання цієї кандидатури  не  суперечитиме  регламентним нормам.

 

     Таким чином,  між  цими проектами немає суперечностей,  окрім однієї: ми ніколи не створювали тимчасових спеціальних комісій під наперед  визначену  кандидатуру.  Хоча,  на  мій  погляд,  фракція зелених має перевагу щодо права очолити цю комісію. Гадаю, це буде враховано  під час остаточного вирішення цієї проблеми.  А зараз я просив би підтримати і взяти за основу проект,  який внесли  ми  з депутатом Квятковським.

 

     ГОЛОВА. Запитання до Олександра Олександровича будуть?  Немає запитань.  Шановні  колеги,  є  два  проекти   постанови.   Проект постанови, внесений від фракції зелених головою фракції Кононовим, ставлю на голосування. Прошу проголосувати його за основу.

 

     "За" - 161.

 

     Ставлю на голосування за основу  проект  постанови,  внесений депутатами Морозом і Квятковським. Будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 204.

 

     Шановні колеги,  які  є зауваження?  Будь ласка,  запишіться. Регламент 5 хвилин.

 

     Депутат Плютинський.

 

     ПЛЮТИНСЬКИЙ В.А.,  народний депутат України (багато-мандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада"). Прошу передати слово депутату Єльяшкевичу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Партия "Громада". Уважаемые коллеги! Если бы проект ставился на голосование с учетом того, что сказал Александр Александрович Мороз,  - квота "Громады"  два  человека,  -  то,  я думаю,  он набрал бы необходимое количество голосов.  Поэтому надо поставить на голосование за основу с учетом  предложения  о  квоте "Громады" - два человека.

 

     ГОЛОВА. Депутат Яковенко, будь ласка.

 

     ЯКОВЕНКО О.М.,  народний  депутат України (виборчий округ 50, Донецька  область).  Фракция   коммунистов.   Уважаемые   коллеги! Уважаемый Александр Александрович Мороз!  Действительно коллизии в вашем  документе  нет.  Но  я  обеспокоен  вот  чем.  Четыре  года проработала  эта  комиссия,  и вы знаете,  как непросто.  Особенно сложно было ее председателю вести работу этой  комиссии.  Поэтому, мне  кажется,  мы  не  нарушим  Регламент,  если  в  данном случае проголосуем конкретно за председателя,  таким образом  подняв  его имидж, дающий ему пусть и формальное, но право, уравнивающее его с председателями  остальных  комитетов.  Сложность  работы  в   этой комиссии  (вы знаете,  что погибли наши два товарища,  которые там работали),  подходы, которые приходится зачастую там использовать, диктуют необходимость поднять ее статус.

 

     ГОЛОВА. Депутат Мухін, будь ласка.

 

     МУХІН В.В.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). "Левый  центр".  Александр  Николаевич,  я  считаю,  что Александр Александрович Мороз внес абсолютно правильное предложение.  Сейчас надо  проголосовать,  а  затем  уже  комиссия  сама  изберет  себе председателя.

 

     Я поддерживаю предложение о  том,  что  надо  соблюсти  квоту "Громады", иначе комиссия не сможет нормально работать.

 

     Поэтому я   еще   раз  прошу  вас  поставить  на  голосование предложение  Александра  Александровича  Мороза  и,  если   можно, проголосовать его поименно.

 

     ГОЛОВА. Я   одне   хотів   сказати.   Коли  ми  на  засіданні Погоджувальної ради шукали компромісу в  розподілі  комітетів,  то дійшли висновку,  що фракції зелених дістався один комітет. Шляхом співпраці з іншою фракцією вони набрали квоту на два  комітети.  І ми   домовилися  створити  контрольну  комісію  і  її  головою  на пленарному засіданні затвердити представника фракції зелених. Чому виникла зараз ця колізія мені незрозуміло, адже домовилися.

 

     Будь ласка, депутат Терьохін.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  народний депутат України (виборчий округ 214, м.Київ).  Шановні народні депутати,  гадаю,  всім  зрозуміло,  яка відмінність   між   двома   проектами   постанови.  Перший  проект розроблено,  відверто скажемо,  під Олександра Рябченка,  згідно з другим  -  питання  голови комітету вирішуватиметься демократичним способом.

 

     Я пропонував  би  підтримати  проект   депутатів   Мороза   і Квятковського. Прошу поставити його на голосування.

 

     ГОЛОВА. Депутат Бондаренко.

 

     БОНДАРЕНКО В.Д.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 212, м.Київ). Шановний Олександре Миколайовичу і шановні присутні, гадаю,  в  таких умовах,  як ми зараз працюємо,  взагалі нічого не можна прийняти.  Наприклад, я за широкими спинами панів Марченка і Вітренко  навіть  Голови  Верховної  Ради  не чую.  І тут мало хто розуміє, про що йде мова.

 

     Тому прошу, давайте наведемо лад у залі, хай усі займуть свої місця,  припинять  усі  розмови,  щоб  можна  було  розібратися  і виважено з розумінням приймати рішення.

 

     ГОЛОВА. Депутат Єщенко.

 

     ЄЩЕНКО В.М.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Фракція комуністів. Прошу передати слово Роєнку Віктору Григоровичу.

 

     РОЄНКО В.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ  199, Черкаська   область).   Фракція  комуністів.  Шановний  Олександре Миколайовичу!  Шановні  народні  депутати!  Під  час   обговорення питання  про комітети на першому етапі я теж вносив пропозицію про те,  що  має  бути  спеціальна   контрольна   комісія   з   питань приватизації. Тому ми на цьому стоїмо.

 

     Зараз ми  підійшли  до розв'язання цього питання.  Олександре Миколайовичу,  потрібно ще раз поставити на голосування, бо, може, хтось не зрозумів.  Ставте в порядку надходження пропозицій.  Якщо не проходить те,  що внесли Мороз і Квятковський,  значить, ставте те,  що  запропонував  Кононов.  І  таким  чином  ми  вирішимо  цю проблему.  Адже всім зрозуміло,  що така комісія має бути, питання тільки в особі, хто очолить її. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні  колеги,  я  сказав  чому  з'явився другий проект постанови.  І стосовно його демократичності,  про що сказав депутат Терьохін,  він тут на 100 відсотків правий, я також згоден.  Але,  мабуть,  треба  враховувати  домовленість,   ми   ж підписали   протокол  щодо  цього,  тому  повинні  його  дотримати повністю.  З цього я й виходжу. Фракції зелених цю комісію обіцяно замість комітету.

 

     Я просив  би  підтримати  проект,  внесений фракцією зелених, підписаний депутатом Кононовим.  Ставлю його на голосування. Прошу підтримати (Шум у залі).

 

     "За" - 177.

 

     Не набирає голосів.

 

     Я ставлю на голосування за основу проект постанови,  внесений народними депутатами Морозом і  Квятковським,  з  доповненням  про двох представників від "Громади". Прошу голосувати.

 

     "За" - 194.

 

     Також не приймається.

 

     Прошу депутатів  Рябченка,  Мороза  і  Квятковського сьогодні ввечері на основі двох  проектів  доопрацювати  один  з  тим,  щоб завтра на ранковому засіданні ми прийняли проект постанови.  Таким чином, питання переноситься на завтра.

 

     Зараз оголошується  перерва  на  20   хвилин.   Прошу   голів комітетів і фракцій зібратися в залі Погоджувальної ради, потрібно домовитися  з  питання  формування  комітетів.   Зараз   необхідні документи  вам  буде  роздано,  і буквально за 10- 15 хвилин ми їх розглянемо.  У нас є комітети,  в  яких  налічується  38  народних депутатів,  а  є  - 7...  І після цієї перерви приймемо відповідну постанову.

 

     Оголошується перерва на 20 хвилин.

 

     (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВА. Шановні колеги,  продовжуємо роботу.  Я прошу зайняти робочі місця.

 

     Щойно на  засіданні Погоджувальної ради ми розглянули питання про  формування  комітетів  за  квотами,   які   були   визначені: мінімальна  кількість  народних депутатів - 10 і максимальна - 30. По деяких комітетах у нас є перебір, а по деяких - недобір.

 

     Згоди не було  досягнуто.  Запропоновано  такий  порядок:  на цьому   пленарне  засідання  Верховної  Ради  я  закриваю.  Завтра розпочнемо роботу в пленарному режимі об 11 годині.

 

     Протягом сьогодні-завтра доопрацьовуємо по чотирьох комітетах

-  до  22.  Завтра  голови  фракцій  і комітетів о 10 годині ранку збираються  на  засідання  Погоджувальної  ради,  де  ставимо,  як кажуть,  крапку  над  "і",  готуємо відповідні документи,  і об 11 годині збираємося на пленарне засідання, на якому розглядаємо лише одне   питання   -  затвердження  представництва  по  комітетах  з прийняттям  відповідної  постанови.  Далі  працюємо  в  комітетах, розміщаємося  по  своїх  робочих  місцях,  працюємо  над Бюджетною резолюцією та іншими нагальними питаннями.  А в четвер і  п'ятницю продовжуємо роботу в пленарному режимі.

 

     На цьому засідання закривається. До завтра до 11 години.

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку