ЗАСІДАННЯ СОРОК ДЕВ'ЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

           У к р а ї н и.  26 ч е р в н я 1998 р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

     України МАТВІЄНКО А.С.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Прохання займати  свої місця. Продовжуємо роботу.

 

     Я звертаюся    до    тих    народних    депутатів,   які   не зареєструвалися.  Будь ласка, прохання зареєструватися біля столів реєстрації.

 

     Прошу Секретаріат   оголосити,   що   розпочинається  вечірнє засідання.

 

     Шановні народні депутати!  Продовжується реєстрація.  Щоб  не затягувати  час,  я  просив  би  вашої  згоди  на  таку  процедуру подальшої нашої роботи.

 

     Проект постанови щодо шахтарів,  який  ми  маємо  розглянути, зараз  розмножується  і  за  хвилин 10-15 буде розданий депутатам. Якщо ви не будете заперечувати,  ми могли б поки що почати розгляд наступного  питання  -  обрання  Голови  Верховної Ради - і надати слово для виступу Костенку.  Після його виступу  й  відповідей  на запитання  повернулися  б до проекту і прийняття постанови,  а вже потім обговорювали б питання обрання Голови Верховної Ради.

 

     Не буде в депутатів принципових заперечень? Дякую.

 

     Слово для виступу  надається  претенденту  на  посаду  Голови Верховної Ради Костенку Юрію Івановичу.

 

     КОСТЕНКО Ю.І.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! Без  сумніву,  я  не можу і не буду переконувати вас у тому,  що я саме і є тією компромісною  кандидатурою,  яка  може  задовольнити вимоги  всіх  фракцій,  позапартійних  та всіх депутатських груп у цьому залі.

 

     Я також не можу обіцяти,  що буду відстоювати  інтереси  лише однієї  чи  другої  частини  сесійного  залу.  Свої  наміри і свою програму я детально виклав вам у попередньому виступі.  Крім того, як  ви  знаєте,  я в політиці з 1989 року.  Працював і у Верховній Раді,  і в уряді,  і тому уявлення  щодо  моєї  кандидатури  можна скласти досить чітке.

 

     Як політик  я  не  змінював  своїх  політичних  поглядів,  не змінював своєї партії,  і тому мій політичний портрет усім ясний і зрозумілий, як і моя пропозиція.

 

     Я можу лише обіцяти вам те,  що саме я буду прагнути зробити, якщо  мені  випаде  честь  бути  обраним  Головою  Верховної  Ради України.

 

     Перше. Я   обіцяю   працювати  як  завжди  чесно  й  віддано, працювати багато і виключно на інтереси України та її народу.

 

     Друге. Я  також  обіцяю  проводити  прозору,  зрозумілу  всім народним депутатам політику, а також політику, яка буде зрозумілою більшості  громадян  нашої  держави.  Я  також  буду   відстоювати послідовно ідеї демократії,  парламентаризму,  відстоювати честь і гідність законодавчого органу нашої держави.

 

     У своїй діяльності я буду прагнути створити у Верховній  Раді таку  конструктивну  більшість,  яка буде здатною не лише приймати ефективні закони, але разом із урядом спрямовувати свої зусилля на виведення України з цієї страшної економічної кризи.

 

     І, нарешті,  я  буду  проводити  подальші  реформи  і в самій Верховній Раді,  аби,  нарешті,  ми створили всі  необхідні  умови депутату,  щоб  він  міг в якнайкращий спосіб реалізувати всі свої наміри й усі свої можливості для  служіння  на  благо  Української держави та українського народу.

 

     Дякую. Я готовий відповідати на ваші запитання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Юрію Івановичу.

 

     Ще раз нагадую народним депутатам,  які запізнилися, що треба зареєструватися біля столів реєстрації.

 

     Прохання до народних депутатів записатися для запитань.

 

     Слово має депутат Донець.

 

     ДОНЕЦЬ Н.Г.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада"). Прошу передать слово Ельяшкевичу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, депутате Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 182,   Херсонська   область).  Партия  "Громада".  Уважаемый  Юрий Иванович!  Вы знаете,  что у нас с вами был в определенной степени конфликт по поводу Регламента.  Как вы считаете, знание Регламента обязательно для Председателя  Верховной  Рады?  И  как  вы  будете относиться  к депутатам,  которые будут требовать неукоснительного соблюдения регламентных норм председательствующим?

 

     КОСТЕНКО Ю.І.  Дякую.  Ну,  я думаю,  це був не конфлікт.  Ми просто з'ясували, що я був одним із депутатів, який ще в 1991-1992 роках брав участь у розробці першого варіанта Регламенту разом  із депутатом Носовим. І тому я добре знаю положення Регламенту.

 

     Інша річ  -  трактування,  яке  ви  запропонували.  Я  не міг погодитися,  тому що інша  норма  Регламенту  чітко  вказувала  на правомірність  постановки  питання,  яке ми розглядали в сесійному залі.

 

     Тепер щодо принципового боку запитання.  Без сумніву,  Голова Верховної  Ради  повинен  керуватися  положеннями  Конституції (це насамперед),  в якій  чітко  визначено  його  права  й  обов'язки; законодавством,  в  якому  також чітко визначено права й обов'язки Голови Верховної Ради,  і нормами Регламенту щодо ведення сесійних засідань.  За  час  моєї  роботи  в  тимчасовій Президії (а це вже більше місяця) ви мали змогу переконатися,  що я  максимально  при підготовці  й розгляді того чи іншого питання користувався нормами чинного Регламенту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Слободян.

 

     СЛОБОДЯН О.В.,  народний депутат України (виборчий округ 220, м.Київ).  Народний  рух  України.  Шановний  Юрію Івановичу!  Мені імпонує те,  про що ви говорили в цій  коротенькій  доповіді.  Час революцій,  справді,  минув, настав час для людей з конструктивним мисленням,  таких,  як ви.  І,  безперечно,  ми всі за те, щоб вас обрали Головою Верховної Ради.

 

     Скажіть, будь  ласка,  чи  правда,  що вас висували на посаду керівника МАГАТЕ?  Це перше запитання.  Мотиви вашої  відмови  від цього?

 

     І друге.   Як   відомо,   чорнобильське   лихо   дуже  погано позначилося  на  економіці  України.  Яка  перспектива  ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи сьогодні?

 

     КОСТЕНКО Ю.І.  Дякую.  Щодо першого запитання.  Справді, уряд України подавав мою кандидатуру на  вакантну  посаду  генерального директора МАГАТЕ. Ми провели плідні консультації і фактично вперше представили Україну більшості країн  світу,  які  до  сьогодні  не знають про потенціал України, про те, що Україна - велика держава, в  якій  є  багато  ядерних  енергетичних  установок.   Ми   також представили  позицію  України  щодо політики ядерного роззброєння, яку ми проводили.  Після  проведених  консультацій  інтерес  і  до України, і до кандидатури, яку вона висувала, істотно зріс.

 

     Але враховуючи,    що   за   домовленістю   черга   висування кандидатури  на  посаду  генерального  директора  МАГАТЕ  була  за представниками   77   країн,   що   розвиваються,  ми  зняли  свою кандидатуру.  Через чотири  роки  буде  черга  східно-європейських країн  висувати  свою кандидатуру на посаду генерального директора МАГАТЕ,  і тоді Україна,  без сумніву, матиме великий шанс зайняти цю важливу позицію в міжнародній політиці.

 

     Щодо проблеми Чорнобиля та перспектив її вирішення.  Наслідки Чорнобильської катастрофи мають глобальний характер, тому вирішити чи врегулювати питання щодо їх ліквідації - це надзвичайно складне завдання.  Більше того,  чорнобильські проблеми мають дуже  багато аспектів,  не  лише  політичних,  а  й  технічних,  технологічних, економічних.  Чорнобильські податки якоюсь мірою  не  дають  змоги українському     виробнику    та    українським    товарам    бути конкурентоспроможними,  адже ті  15,  12,  6  відсотків  додатково лягають на ціну української продукції.

 

     Отже, Чорнобиль - це багаторівнева проблема.  Інша річ, що на сьогодні ми знайшли до певної міри конструктивний шлях поступового врегулювання цих проблем.

 

     Щодо технічних  аспектів,  то,  як ви знаєте,  уже розроблено план  дій  щодо  укриття.  А  це  ключова   технічна   і   наукова чорнобильська   проблема.  Є  міжнародні  фінансові  ресурси,  які надаватимуться Україні для розв'язання цієї проблеми.

 

     Щодо соціальних і екологічних наслідків,  то також зрозуміло, що  треба робити.  Але без економічного відродження України,  що є головним завданням,  ми не вирішимо тих завдань, які постали перед нами у зв'язку з Чорнобильською катастрофою.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Беспалий.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НДП). Фракція НДП. Шановний Юрію Івановичу!  Здається,  з  висуненням  вашої кандидатури парламент, нарешті,  отримав реальну можливість обрати Голову Верховної Ради. Адже вас,  безумовно, підтримає центр і правий центр. Але й "Лівий центр" - фракція соціалістів і селян -  вустами  одного  зі  своїх лідерів заявив,  що підтримає кандидата на посаду Голови Верховної Ради,  який  реально  сприятиме  розв'язанню  проблеми  ліквідації заборгованості  з  виплати  пенсій,  заробітної плати,  проведенню таких економічних реформ, які сприятимуть поліпшенню життя народу.

 

     Скажіть, будь ласка, чи маєте ви намір виконувати цю програму (якщо  так,  то  в  який  спосіб) і таким чином отримати підтримку "Лівого центру" - соціалістів та селян?

 

     Дякую.

 

     КОСТЕНКО Ю.І.  Дякую.  Минулого  разу  значна  частина   моєї доповіді  була  присвячена тому,  які кроки має здійснити Верховна Рада як вищий законодавчий орган.

 

     Щодо розв'язання   проблеми   погашення   заборгованості.   Є декілька шляхів. Передусім оптимізація бюджетних витрат. Я наводив дані,  що попри економічну кризу та зменшення з року в рік обсягів валового   внутрішнього   продукту   загальні   державні   витрати зростають:  із 19 відсотків у 1994 році до  24  відсотків  у  1997 році.

 

     Отже, є   механізм,   коли   можна   навіть   без  додаткових надходжень,  за рахунок  ефективного  перерозподілу,  розв'язувати проблему  заборгованості  з  виплати  заробітної плати,  пенсій та стипендій. Але магістральний шлях розв'язання цієї проблеми лежить через  відродження економіки України,  через створення таких умов, за  яких   реально   розпочалося   б   відродження   національного виробництва,  створення  за  рахунок  малих і середніх підприємств нових робочих місць,  з'явилися  б  нові  джерела  надходжень  для формування  місцевих  бюджетів і державного бюджету.  Лише в такий спосіб ми зможемо розв'язати цю проблему.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Кириченко.

 

     КИРИЧЕНКО М.О., народний депутат України (виборчий округ 151, Полтавська область). Шановний Юрію Івановичу! Попередній промовець сказав про підтримку.  Ви - єдина кандидатура від  правої  частини нашого  залу,  та  я думаю,  що сьогодні вас найбільше підтримують ліві - фракція комуністів,  бо в залі я бачу лише 14 депутатів від Руху,  по  кілька  депутатів  від  зелених,  Народно-демократичної партії,  Соціалдемократичної партії.  Але то не головне. У мене до вас є такі запитання.

 

     Перше. Сьогодні  говорили  про  політичну відповідальність за події,  які відбулися в Україні.  Ви вісім років були в уряді -  з 1990  по  1998  рік.  Чи  несе  Народний  рух  відповідальність за становище в Україні?

 

     І друге запитання.  Як ви дивитеся на те,  щоб ми уклали таку джентльменську  угоду:  якщо  відбудеться  позитивне голосування і кандидат не набере необхідної кількості  голосів,  він  більше  не даватиме згоди,  навіть якщо його будуть висувати, балотуватися на посаду Голови Верховної Ради?

 

     Дякую.

 

     КОСТЕНКО Ю.І.  Дякую.  Щодо  політичної  відповідальності  за економічне становище, яке склалося в Україні. Без усякого сумніву, Народний рух України не може нести політичної відповідальності  за все,  що трапилося в нашій державі. Народний рух України, справді, був  першою   демократичною   організацією   (спочатку   це   була громадськополітична організація,  потім партія), яка запропонувала концепцію    державотворення,    тобто    створення    Української демократичної  держави,  а  також концепцію проведення економічних реформ у нашій державі.

 

     Ми фактично   нічого   нового   не   придумували.   Програмою перетворення   адміністративно-командної   економіки   в   ринкову користувалася   більшість   посткомуністичних    країн.    Ми    в концентрованому  вигляді  запропонували  схему дій для уряду,  для політичного керівництва України, щоб вони проводили таку політику. Ми,   тобто   представники   Народного  руху  України,  у  владних структурах за всі ці роки були практично не представлені.

 

     Справді, я в уряді довго,  з 1992 року очолював  Міністерство охорони  довкілля (потім і ядерної безпеки),  і за свої дії я можу звітувати перед вами. Але це потребуватиме багато часу.

 

     А щодо економічної  політики,  економічних  реформ,  то  хіба Народний рух України їх проводив? Наших представників там не було.

 

     Але я  хотів  би  звернути  увагу  на інший факт.  На те,  що проведення єдиної цілісної економічної політики можливе лише тоді, коли всі органи влади на всіх рівнях - від селищних, як кажуть, до Верховної Ради - проводять таку  політику  узгоджено  і  в  одному напрямі.

 

     І давайте  відверто  скажемо,  хто  був представлений на всіх рівнях цієї влади.  Це ті  ваші  старі  товариші.  Сьогодні  вони, можливо, не ваші товариші, але це все представники вашої системи - комуністичної системи.  І тому говорити,  що Народний рух  України довів країну до розрухи, - м'яко кажучи, некоректно.

 

     Я можу провести таку аналогію.  Якщо я вам, наприклад, скажу, що комуністична ідеологія - це дуже погана ідеологія, бо вона, так би мовити,  приводить до знищення людей, ви ж з цим категорично не погодитеся. І я з цим не можу погодитися. Але ж під знаменами саме комуністичної ідеології відбувалися всі ті репресії,  голодомори й таке інше.  Тобто ми повинні чітко усвідомлювати,  що не ідеологія руйнує, а конкретні люди, конкретні посадові особи.

 

     І якщо  говорити про ситуацію в Україні,  то відповідальність за цю ситуацію повністю за конкретні дії повинна  нести  конкретна посадова  особа  на  кожному  рівні  влади.  Ось  так я розумію цю ситуацію і цю ідеологію.

 

     За всі роки представників Руху в усіх органах  влади  було  4 відсотки. Як ви розумієте, навіть якби ми хотіли довести країну до розрухи, то такими силами не довели б.

 

     І останнє.  Народний рух України -  це  лише  одна  партія  з усього   спектру   політичних   партій,   які  сьогодні  діють  на українській політичній арені.  І не може ця сила,  не  будучи  при політичній владі, спричинити весь той деструктив, який ми сьогодні переживаємо.

 

     Щодо другого запитання.  Так, якщо я не буду обраний, то, без сумніву,  більше  на  цю  трибуну  як  претендент на посаду Голови Верховної Ради не виходитиму.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Давидов.

 

     ДАВИДОВ В.В.,  народний депутат України (виборчий округ  108, Луганська  область).  Фракция "Громада".  Уважаемый Юрий Иванович! Сегодня представители вашей фракции заявили  здесь,  что  действия шахтеров  на  Крещатике  являются  незаконными.  Неоднократно ваша фракция, в частности господин Чорновил, заявляли, что вы проводите конструктивную политику. Тем не менее вы неоднократно саботировали или блокировали выборы Председателя Верховного Совета Украины.

 

     Скажите, пожалуйста,  как  вы   оцениваете   действия   вашей фракции?  Нарушает ли ваша фракция закон и Конституцию Украины, не участвуя в выборах?  И что вы  будете  делать,  если  вас  изберут спикером, - как вы будете бороться с этим явлением?

 

     Спасибо.

 

     КОСТЕНКО Ю.І. Щодо дій шахтарів. Я сидів за столом Президії і не чув, щоб хтось із представників Народного руху України виступав із цього питання. Були виступи представників інших фракцій.

 

     Можу сказати   ще  таке,  якщо  ми  стоїмо  за  законність  і правопорядок. Усі дії, у тому числі й форми протестів, на сьогодні більшменш урегульовані чинним законодавством. До речі, у 1990 році такого законодавства не  було.  І  тому,  коли  виникла  ситуація, наприклад,  зі  студентами,  то  до  нас у Верховну Раду приходили працівники міліції,  правоохоронних органів і консультувалися,  що робити  в цій ситуації.  Тепер є багато законодавчих актів,  які в тій чи іншій мірі регулюють ці проблеми.

 

     Щодо свободи виборів і як виходити з  цієї  колізії.  Є  один вихід  - правове врегулювання цього питання.  Ми поки що нічого не порушували,  тому що, як ви знаєте, у Регламенті є норма, згідно з якою для виборів Голови Верховної Ради потрібна участь двох третин депутатів.  Коли  ми  змінимо  цю   норму   Регламенту,   залишимо конституційну норму,  яка вимагає наявності 226 народних депутатів для прийняття  законів,  тих  чи  інших  актів  і  вирішення  всіх проблем,  що постають перед Верховною Радою, тоді ми вирішимо й цю проблему.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Час,  відведений для виступу і  запитань, вичерпано.  Юрію Івановичу, ми вам дякуємо щиро і бажаємо успіху в рішенні, яке ви для себе прийняли (Оплески).

 

     КОСТЕНКО Ю.І. Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Поки  роздають  проект постанови,  нагадую,  що  в  нас  відведено  час  для  обговорення кандидатури на посаду Голови Верховної Ради.  Тому просив би  тих, хто  не  записався  для  виступу  від  фракцій,  записатися  через секретаріат.  І прохання вивести  на  монітор  прізвища  тих,  хто записався від фракцій для участі в обговоренні.

 

     Шановні народні депутати!  Ми домовилися,  що після виступу й відповідей на запитання зробимо перерву  в  розгляді  питання  про обрання  Голови  Верховної Ради і розглянемо проект постанови щодо погашення заборгованості шахтарям.  Проект вам роздано.  Можу я це питання поставити на розгляд? Дякую.

 

     Чи є  необхідність  комусь із авторів коментувати цей проект? Немає.

 

     Будь ласка,  дозвольте поставити  на  голосування  пропозицію прийняти внесений проект Постанови Верховної Ради про дії Кабінету Міністрів  України   по   погашенню   заборгованості   працівникам вугільної   промисловості   України.  Проект  вноситься  народними депутатами:   Бондарчуком,   Терещуком,   Цибенком,    Моісеєнком, Правденком, Синенко, Яковенком.

 

     Ставлю проект на голосування і прошу прийняти його за основу. Прохання визначитися.

 

     "За" - 143.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Анатолій Костянтинович Голубченко просить слова. Будь ласка.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.,  перший віце-прем'єрміністр України. Шановні народні  депутати!  Я прошу хвилину уважно послухати,  а потім уже приймати рішення остаточно.  У той час коли ми тут  звітували  про заходи,  яких  уряд  вживає  для  виконання  вимог шахтарів,  ішло засідання  в  Прем'єр-міністра,  продовжувалися  консультації  між шахтарями  і  Кабінетом  Міністрів,  відпрацьовувалися ці питання. Майже чотири години ми спілкувалися.  Я прийшов звідти і доповідав про це.

 

     Усі питання,  пов'язані  з  вимогами  шахтарів,  на  цей  час вирішено.  Зараз іде засідання Президії,  на  якому  розглядається питання про припинення страйку і від'їзд шахтарів додому.

 

     У чомусь  уряд пішов назустріч,  у чомусь - шахтарі.  Головне питання  -  стосовно  поточної  заробітної   плати   -   вирішене. Домовилися  також,  як будемо вирішувати питання про 200 мільйонів гривень додаткових кредитних ресурсів.

 

     Я просив би врахувати все, коли ви прийматимете цю постанову. Я  хочу запропонувати прийняти її з одного пункту:  взяти до уваги доповідь і врахувати,  що всі питання на  цей  час  вирішені  і  є рішення Президії про припинення страйку.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі,  Анатолію  Костянтиновичу.  Я  хотів  би попросити висловитися авторів проекту.

 

     Слово з процедури надається депутату Моісеєнку. Будь ласка.

 

     МОIСЕЄНКО В.М.,  народний депутат України (виборчий округ 53, Донецька   область).   Фракция  Коммунистической  партии  Украины. Уважаемые коллеги!  Нельзя  не  согласиться  с  доводами,  которые сейчас  привел Анатолий Константинович,  по поводу того,  что идет работа по выполнению тех требований,  которые сегодня ставились  в ходе обсуждения.

 

     Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в зале сейчас присутствует 189 человек, и даже если мы захотим путем голосования принять какое-то решение, у нас будут сложности.

 

     Учитывая, что  Анатолий Константинович не все охватил в своем выступлении,  например,  не учел требование к  Кабинету  Министров рассмотреть  вопрос о ходе выполнения предыдущих постановлений,  я предлагаю  вернуться  к  рассмотрению  этого  вопроса,  скажем,  в понедельник  после голосования.  У нас уже будут результаты работы правительства, и мы примем такой документ, какой положено.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Я бачу багато рук. Щоб я  нікого  не  образив,  давайте відведемо 5 хвилин на обговорення процедурного питання і приймемо рішення.

 

     Будь ласка, запишіться на виступ. Я просив би зареєструватися біля столів тих, хто не зареєструвався і працює взалі.

 

     Зареєстровано 240 народних депутатів,  а в залі,  справді,  - 190. Прохання до Секретаріату запросити всіх депутатів до залу.

 

     Слово має депутат Беспалий.

 

     БЕСПАЛИЙ Б.Я.  Фракція Народнодемократичної  партії.  Шановні колеги! Після інформації першого віце-прем'єра цілком очевидно, що предмет розгляду в даному випадку вичерпаний.  Я  розумію  бажання деяких депутатів перетворювати наші засідання на суцільний мітинг. Але звертаюся до них із проханням:  давайте хоча б робити це тоді, коли для того є якісь підстави.

 

     Ми вже  відхилили  цей  проект  постанови,  тому  я  пропоную перейти зараз до розгляду інших поточних питань, а не гаяти час.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Депутат Сидорчук.

 

     СИДОРЧУК М.Ю.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний    виборчий    округ,    ПСПУ).    Прогрессивная социалистическая  партия  Украины.  Мы   проголосуем   за   данное постановление,  но  возникает  вопрос:  какую юридическую силу оно будет иметь? Какова будет ответственность Кабинета Министров перед нами, если мы его примем?

 

     Сегодняшнее заседание  еще  раз  показывает,  как  затягивают время,  как не принимают  решение  по  вопросу,  который  согласно Регламенту  должен  рассматриваться  сейчас  (выборы  Председателя Верховного Совета),  и занимаются совершенно другим. Все понимают, что  постановление  не  будет  иметь юридической силы,  хотя оно и правильное. Зачем же мы обсуждаем сейчас этот проект?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово має депутат Бабурін.

 

     БАБУРIН О.В.,  народний депутат України (виборчий  округ  75, Запорізька  область).  Прошу  передать  слово  народному  депутату Цибенко.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, депутате Цибенко.

 

     ЦИБЕНКО П.С.,  народний депутат України (виборчий округ  110, Луганська область).  Фракція комуністів. Шановні колеги! Я вважаю, що цю постанову треба приймати.  Сьогодні  чи  в  понеділок  -  це питання можна дискутувати, але приймати її треба обов'язково.

 

     Анатолій Костянтинович  каже,  що  йде  засідання Президії ЦК профспілки. Яке буде рішення, поки що невідомо. Це перше.

 

     Друге. Наскільки  об'єктивна  інформація  і  наскільки   вона влаштовує гірників, теж поки що незрозуміло.

 

     I третє,  головне.  Тут  є  пункт,  який  зобов'язує  Кабінет Міністрів проаналізувати виконання постанов  Верховної  Ради  щодо ситуації в галузі.  Тому я вважаю,  що приймати цю постанову треба обов'язково.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Пилипчук.

 

     ПИЛИПЧУК І.М.,  народний депутат України (виборчий округ 124, Львівська  область).  У мене запитання до Анатолія Костянтиновича. Анатолію Костянтиновичу!  Ви знаєте,  що однією з  вимог  шахтарів Червонограда  було  притягнення  до  кримінальної відповідальності заступника міністра вугільної промисловості Підгайного. Щодо нього порушено   кримінальну   справу,   доведено  причетність  його  до розкрадання не однієї сотні  тисяч  гривень.  Однак  сьогодні  він поряд із вами.

 

     Що ви стосовно цього можете сказати?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Я  хочу попросити Анатолія Костянтиновича погодитися на те, щоб ми дали йому слово для відповіді після того, як сформулюємо всі запитання. Щоб не влаштовувати дискусії.

 

     Слово має депутат Драголюнцев.

 

     ДРАГОЛЮНЦЕВ А.Д.,  народний депутат України (багато-мандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановна Президіє! Шановні депутати!  По  моему  убеждению,  это постановление в обязательном порядке надо принимать. В обязательном порядке!

 

     Почему? Да потому что (я уже  обращался  с  этим  к  Анатолию Константиновичу)  нужно  создать  комиссию,  которая  искала бы те деньги.  А  мы  прекрасно  знаем,  где  деньги:   в   коммерческих структурах, у посредников и у некоторых нечистоплотных генералов и начальников шахт. Откуда эти мерседесы, откуда это все?

 

     Нужно, чтобы эта комиссия отчитывалась хотя бы ежемесячно,  а то вице-премьер говорит,  что комиссии были созданы, - а ничего не движется.  Если  надо  -  подключать   прокуратуру,   Генерального прокурора, все наши органы (у нас их много насоздавали) и Дурдинца Василия Васильевича.  Столько насоздавали всевозможных структур, а сдвигов  нет.  А  мне кажется,  что 50,  а то и 80 процентов денег найдутся. У меня все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

     Слово має депутат Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  народний депутат України (виборчий округ 160, Сумська   область).  Фракція  Прогресивної  соціалістичної  партії України.  Я все ніяк не можу зрозуміти, навіщо ми обманюємо себе і весь народ України?  Люди бунтують тому,  що в них немає грошей на життя.  Кабінет  Міністрів  це  питання  не  вирішує.   Ми   зараз обговорюємо   проект   постанови,   де  першим  пунктом  записано: "Інформацію першого віце-прем'єр-міністра України про роботу уряду з  погашення  заборгованості по заробітній платі взяти до відома"! Навіщо це - брати до відома!? Кому від цього гірше чи краще?!

 

     Не треба нікого обманювати! Мені шкода, що тільки шахтарі там перекрили дорогу,  а не вчителі,  не хіміки, не Сили Збройні наші, шкода,  що вони не прийшли під Верховну Раду, не блокували її і не сказали:  ви  не  вийдете  з  цього  залу,  доки не оберете Голову Верховної Ради!  Тоді було б припинено цей спектакль.  Тоді  можна було  б  приймати  постанови,  які хтось виконуватиме.  А так - це просто продовження поганої гри.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу дотримуватися регламенту. Дякую.

 

     Шановні депутати! Час, який ми відвели для виступів з мотивів голосування,  вичерпано.  Дозвольте  надати слово одному з авторів проекту - депутату Яковенку, і будемо приймати рішення.

 

     ЯКОВЕНКО О.М.,  народний депутат України (виборчий округ  50, Донецька  область).  Фракция  коммунистов.  Я  очень хочу поверить Анатолию Константиновичу.  Но  у  меня,  Анатолий  Константинович, вопрос  к  вам как мужчины к мужчине,  жесткого прагматика.  Дайте прямой  и  честный  ответ:  вы   выполните   свое   обещание,   те договоренности,   которые  заключены  между  вами  лично  и  тремя об единениями   шахт    крутого    падения    "Орджоникидзеуголь", "Артемуголь"  и  "Дзержинскуголь"?  Коротко:  да  или  нет - чтобы расслышали шахтеры.

 

     То, что там оговаривалось,  не касается бюджета.  Вы  знаете, где взять деньги, вы - человек умный. Ответьте: да или нет?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні    народні    депутати!    До    Анатолія Костянтиновича було ряд запитань.  Дозвольте надати йому слово для відповідей, і потім визначимося щодо внесеного проекту постанови.

 

     ГОЛУБЧЕНКО А.К.  Дякую.  Шановні  народні  депутати!  Шановна Президіє!  Я ще раз хотів би підкреслити,  що  під  час  спільного засідання  уряду  і  Президії  профспілок,  де  були,  крім членів Президії,  ще й представники страйкуючих  шахтарів,  вирішено  всі питання.  Тепер  ідеться не про те,  яке буде рішення,  а про його оформлення.  Ніхто нікому нічого не обіцяє,  лише оформляються  ті домовленості, по яких уже прийнято рішення.

 

     Друге. Я  хотів  би  ще  раз підкреслити,  що ми вже вирішили питання про поточну виплату заробітної плати і видачу  коштів  під додаткове  відвантаження  вугілля  до  держрезерву  (200 мільйонів гривень) як  разову  допомогу  для  виплати  практично  ще  однієї місячної заробітної плати.  Домовилися,  яким чином це робити.  Ще раз кажу, домовилися з тими, хто сидів за столом переговорів.

 

     Щодо терміну.  Якщо це цікавить когось,  то прийнято рішення, що  це  буде  в  липні,  тобто  на шість місяців до того,  як буде виконано графік відвантаження вугілля.  Там навіть і дата  стоїть, але  зараз  цю  дату уточнюють.  Тому я кажу:  в липні.  Остаточно прийняте таке рішення.

 

     Щодо Підгайного. Я хотів би ще раз нагадати, що, як і в цьому залі,  так  і  в Кабінеті Міністрів і відомствах є люди,  стосовно яких ведуться якісь справи.  Коли буде прийняте рішення  або  буде подання  прокуратури,  що,  скажімо,  його  перебування  на посаді заважає слідству,  тоді тільки треба  припинити  його  функції  як заступника   міністра   вугільної  промисловості.  Або  коли  буде відповідне рішення суду.  Тільки тоді можна буде приймати  рішення щодо нього як працівника. А поки що він є рівним серед рівних.

 

     До того часу,  на мій погляд, поспішати не треба, бо коли все припиниться і його виправдають, ми повинні будемо приймати рішення про поновлення його на роботі.

 

     Я хотів би, щоб ми ставилися до цього дуже зважено, бо він не один такий. Або давайте тоді щодо всіх разом приймемо рішення.

 

     Что касается выполнения обещаний трем об единениям,  то то, о чем мы договорились у меня в кабинете, будет выполнено. Я над этим работаю и думаю, что эти проблемы будут решены обязательно.

 

     І хотів би ще звернутися до вас,  шановні  народні  депутати, шановна  Президіє.  Мені зробили зауваження,  що я не вивчив запит народного депутата.  Я його дуже уважно вивчив і хочу сказати,  що не  побачив жодного пункту,  який давав би підстави дорікати уряду стосовно виконання цих постанов.  Там записано строки,  в  які  це потрібно  зробити і врахувати в бюджеті на 1998 рік.  Я готовий із цих питань окремо доповісти по кожному пункту.

 

     Що стосується самої постанови,  то я ще раз пропоную прийняти її  з  одного  пункту  (треба  його сформулювати),  тобто взяти до відома,  що  це  питання  вже   вирішене.   Дуже   прошу   за   це проголосувати.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.   Шановні  народні  депутати!  Було  дві пропозиції.  Перша - про перенесення  розгляду  цього  питання  на понеділок.  Формально зареєстровано 256 народних депутатів, у залі

- 196.  Я ще раз прошу Секретаріат  запросити  всіх  до  залу,  це питання треба проголосувати.

 

     Першою поставлю  на  голосування пропозицію перенести розгляд цього питання на понеділок.  У разі прийняття або  неприйняття  ми будемо визначатися і щодо внесеного проекту.

 

     Депутат Ющик. Будь ласка. З процедури.

 

     ЮЩИК О.І.,    народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Шановний  головуючий,  я  прошу не порушувати Регламенту.  Ви самі тільки що зауважили,  що в залі беруть участь  у  голосуванні  196 депутатів.  Оскільки  будь-яке  голосування  в такому випадку буде незаконним,  то  відповідно  до  частини  третьої   статті   3.2.2 Регламенту  я пропоную спочатку прийняти рішення щодо забезпечення присутності депутатів у залі.  Це можна зробити  за  5-10  хвилин. Треба  відкласти  голосування  й запропонувати керівникам фракцій, щоб вони запросили всіх 250  депутатів,  які  зареєструвалися,  до залу. Це перше.

 

     І друге.   Навіть   для  прийняття  рішення  про  перенесення розгляду  цього  питання  на  понеділок  треба  мати  мінімум  226 депутатів у залі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні народні депутати!  Я ще раз прошу всіх керівників фракцій запросити людей до залу.  Зареєструйтесь у залі картками,  щоб ми могли приймати рішення, бо в цій пропозиції є сенс.

 

     Щоб не гаяти часу,  давайте  витратимо  ці  п'ять  хвилин  на обговорення  питання  про  обрання Голови Верховної Ради,  а потім проголосуємо.

 

     Будь ласка,  висвітліть ще раз на моніторі,  хто записався на виступ.  І  прохання  до  керівників  фракцій  за  цих  10  хвилин забезпечити присутність своїх людей у залі.

 

     Слово має депутат Шевчук  від  фракції  Народно-демократичної партії. Будь ласка.

 

     Нагадую, час виступу від фракції - до трьох хвилин.

 

     ШЕВЧУК С.В.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 23, Волинська область). Шановна Президіє! Шановні народні депутати! Як ми пересвідчились, у новонародженій Верховній Раді є свої критичні дні  серед  місяця,  коли  проявляється  надмірна  емоційність   і нездатність продуктивно працювати. Ці критичні дні в нас одні й ті самі - з вівторка по п'ятницю,  а в інші ніби  все  нормально.  За стінами   цього   залу  вже  створилася  критична  маса  людського обурення, цілком справедливого й заслуженого нами.

 

     Вихід з цього становища можливий  лише  тоді,  коли  партійні структури  проявлять  здатність  до  політичного компромісу,  а не демонструватимуть свою надмірно тверду  позицію.  Допомогти  їм  у цьому  можна,  і зробити це повинні,  по-перше,  окружні депутати, обрані населенням,  а не партз'їздами,  і,  по-друге,  депутатська більшість із тих, хто вперше у Верховній Раді і своїм єством проти того,  щоб негативні тенденції,  притаманні парламенту  попередніх скликань, переносити на нинішній склад.

 

     Я впевнений,  що  самостійність і незалежність думки окружних депутатів  проявиться  у  створенні  їх  неформальної  коаліції  у нинішньому парламенті,  а зараз проявиться під час голосування при обранні Голови Верховної Ради.

 

     Шановні депутати!   Сьогодні   в   бюлетень   внесено    одну кандидатуру   -   Юрія  Івановича  Костенка.  Хочу  нагадати  тезу Олександра  Олександровича  Мороза,  висловлену  ним  учора,  якій аплодували ліві і з якою погодились опоненти: керувати парламентом повинна особистість. І з цим не можна не погодитись.

 

     За півтора місяця роботи парламенту ми пересвідчилися,  що  з членів тимчасової Президії найбільш толерантно сприймається і веде засідання саме Юрій Іванович Костенко. Він з однаковою уважністю й повагою ставиться до представників різних політичних партій.  Щодо особистості,  то компетентність і ерудиція цієї людини  сягає  від політики  державотворення  до  науки  (він  є кандидатом технічних наук), а його діяльність - від члена уряду, міністра, досвідченого парламентарія до визнаного міжнародного діяча,  кандидатура якого, повторюю, позачергово пропонувалася на посаду керівника МАГАТЕ.

 

     І те,  що через чотири роки буде черга країн  Східної  Європи висувати кандидатуру на керівництво МАГАТЕ і що саме Юрій Костенко повинен  бути  головою  цієї   міжнародної   організації,   -   це надзвичайно важливо для України.

 

     Я можу говорити про суто людські якості Юрія Івановича.  Мені пощастило  знати  його  ще  із  студентських   років,   коли   він захоплювався   як   альпінізмом,   так   і   підземним   туризмом, спелеологією. Він перевірений у найекстремальніших ситуаціях.

 

     Шановні депутати! Ми маємо голосувати за компромісну фігуру і повинні   між   собою   визначити,  що  голосуємо  не  стільки  за конкретного  депутата,  скільки  вирішуємо  питання,  що  для  нас важливіше  -  конструктивна політика в особі Юрія Костенка чи наші партійні догми.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Наша   п'ятихвилинна відстрочка, я так розумію, нічого суттєво не змінила. Я хотів би з поваги до уряду і до першого віце-прем'єра Анатолія Костянтиновича попросити  у  вас  вибачення  і  все-таки  завершити розгляд цього питання, нагадавши вам таке. У статті 3.2.3 Регламенту сказано, що рішення   з   процедурних  питань  приймаються  більшістю  голосів депутатів,  які  взяли  участь  у  голосуванні.  А  це  рішення  є процедурне,  оскільки  воно  вважається таким,  що визначає спосіб розгляду питання. Тому це рішення ми можемо прийняти.

 

     Ставлю на  голосування  пропозицію  перенести   й   завершити розгляд цього питання в понеділок зранку. Прошу голосувати.

 

     "За" - 143.

 

     Дякую. Рішення прийнято.

 

     Анатолію Костянтиновичу, спасибі вам. Вибачте, будь ласка.

 

     Шановні народні  депутати!  Продовжуємо  розгляд  питання про обрання  Голови  Верховної  Ради.  Свою  квоту   фракція   зелених делегувала депутату Семиноженку.

 

     Слово надається депутату Семиноженку.

 

     СЕМИНОЖЕНКО В.П.,  народний  депутат  України (виборчий округ 168, Харківська область). Шановні колеги, шановна Президіє! Думаю, що кандидати,  які виходять на цю трибуну,  визначаються не тільки зі своєю програмою,  з тим, що вони бажають зробити так би мовити, і з "сухим залишком" - тим,  про що свідчить їх робота.  Думаю, що робота в Кабінеті Міністрів з 1992 року - це якраз  той  критерій, який  дозволяє  зробити  висновок,  чи  може особа тільки системно мислити,  чи  може  вона  й  системно  діяти.  І  тут  справді   є результати,  що  свідчать про рівень кандидатури,  яку ми сьогодні обговорюємо.

 

     Безумовно, я можу  згадувати,  що  школа,  яку  отримав  Юрій Іванович Костенко,  до якого я ставлюся з дуже великою повагою,  - це школа одного з українських та світових лідерів  серед  наукових закладів - Інституту електрозварювання імені Патона. Подальша його робота була, по суті, становленням політика, який працює вже третє скликання у Верховній Раді.

 

     Згадаймо хоча б одну річ.  Ми, безумовно, багато втратили від того,  що Україна стала без'ядерною державою. Але якщо б ми просто так все втратили,  тоді справді ця втрата була б дуже серйозною. Я хотів би нагадати,  що  комісію,  яка  свого  часу  займалася  цим питанням,  очолював Юрій Іванович,  і завдяки цьому Росія визнала, що власність на ядерну зброю - це власність України, і Україна два роки отримувала твели в Росії.

 

     Згадаймо хоча  б  останні  події  -  світові  переговори щодо Чорнобиля.  Скільки нам викручували руки,  але завдяки  активності Юрія  Івановича  Україна  отримала  тільки  грантів  300 мільйонів доларів, Чорнобильська атомна станція працює.

 

     І, нарешті,  я хочу зазначити,  що особистість,  яку сьогодні обговорюємо,  треба розглядати під такими кутами зору, а не тільки враховувати,  до якої  фракції  він  належить.  Майстер  спорту  з альпінізму  - це саме та характерна риса,  яка необхідна кандидату на посаду спікера.  І це також позитивно свідчить про нього. Прошу цюкандидатуру підтримати (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від  фракції  Народного  руху  України  слово має депутат Черняк.

 

     ЧЕРНЯК В.К.,  народний депутат України (виборчий  округ  153, Рівненська область).  Шановні колеги,  у мене таке враження, що ми напередодні обрання Голови Верховної Ради! (Оплески). Я вже казав, що  у  мене  відкрилася  чакра  - зв'язок з космосом - і я отримую сигнали,  які пробивають цей купон і доходять  сюди.  Для  обрання Голови,  на  мій  погляд,  є  всі  необхідні  і достатні умови.  Я сподіваюся,  що це розуміють  не  тільки  депутати,  які  присутні сьогодні  в цій залі,  але й ті,  які відсутні,  щоправда,  тільки фізично,  духовно вони завжди присутні тут.  Сподіваюся, що саме в понеділок вони будуть присутні і фізично, щоб реалізувати оцю свою духовну потенцію.

 

     Тепер стосовно нашого претендента на посаду Голови  Верховної Ради  -  депутата  Костенка  Юрія  Івановича.  Юрій  Іванович - це політик нового  покоління,  політик  нової  генерації.  Якби  мене попросили  дати  коротку  характеристику  його світогляду,  то я б сказав,  що основні риси  світогляду  Юрія  Івановича  -  реалізм, прагматизм  і  конструктивізм.  А  якщо вийти трошки за межі цього визначення і перенести питання в більш широкий контекст,  то  я  б сказав, що це патріот, професіонал і порядна людина. Юрій Іванович

-  це  людина  в  білому  одязі,   про   яку   говорив   Олександр Олександрович (Оплески). І якщо ця людина в білому одязі прийшла в цю залу, то, гадаю, в нас не може бути чорних намірів стосовно неї (Оплески).  І  ми  також  виявимо  всі свої кращі людські якості й оберемо його Головою Верховної Ради.

 

     Тепер додаткові  аргументи  до  того,  що  я  вже  сказав.  Я переконаний  у тому,  що Юрій Іванович не використовуватиме крісло Голови  Верховної  Ради  у  своїх  особистих  цілях,  а  також  не використовуватиме  у  фракційних  цілях,  як би на нього не тиснув Чорновіл.  Я просто знаю цю людину,  і він не допустить цього ні в якому разі.  Ця людина,  здатна об'єднати цю залу,  яка не вестиме нас на конфронтацію,  а об'єднуватиме.  І, нарешті, це людина, яка тривалий  час  працювала  і  в  парламенті,  і в уряді,  отож Юрій Іванович  зможе  налагодити  плідну  конструктивну  співпрацю  між урядом і Верховною Радою, і це зараз надзвичайно важливо.

 

     Ми пройшли  довгий  шлях  у  дюнах  протистояння,  настав час істини і час обрати Голову  Верховної  Ради.  Я  закликаю  вас  до компромісу, це компромісна фігура, на якій ми всі можемо зійтися.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Від  фракції комуністів слово має депутат Луценко.  Шановні   народні   депутати,   прохання   дотримуватися регламенту.

 

     ЛУЦЕНКО В.І.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Шановні товариші! Пани і підпанки!  Дорогі виборці!  Давайте признаємося нашим виборцям, що колізії, які відбуваються навколо виборів Голови Верховної Ради, є наслідком  протистояння  між тими,  хто підтримує нинішній справді антинародний курс,  і тими,  хто не може змиритися з  розвалом  ще недавно  економічно могутньої і авторитетної в світі держави,  хто не може змиритися з нещастями людей праці, з геноцидом проти наших людей.

 

     Саме Юрій  Іванович,  кандидатуру якого ми зараз обговорюємо, належить до тієї політичної сили,  яка несе повну відповідальність за все деструктивне, що діється в нашій державі.

 

     Я особисто  нормально  ставлюся  до претендента як до людини, але не можу змиритися з тим,  що на чолі Верховної Ради може  бути представник  Руху,  якому  б  сидіти  тихенько і ждати людського і Божого суду.

 

     Можна було б навести  багато  прикладів  оцієї  деструктивної роботи,  але  я  зупинюся  лише на одному - соціально-економічному питанні.  Я звертаюся до панів і підпанків,  які сидять справа,  і говорю:  це ви в 1992 році,  приймаючи програму державотворення, в економічному розділі записали  п'ять  основних  вимог,  які  потім Кравчук,  не маючи нічого іншого за душею,  проводив у життя нашої держави, а сьогодні ще енергійніше проводить Кучма.

 

     У цьому економічному  розділі  записані  п'ять  деструктивних пунктів.  Спочатку  йшлося про лібералізацію цін для того,  щоб із кишень  людей  праці  витрусити  все  до  копійки.  Коли  й  цього виявилося  мало,  перейшли  до  лібералізації зовнішньоекономічної діяльності,  щоб торгувати вже національним багатством,  країною в цілому.

 

     Після цього  підійшли до комерціалізації банків,  створивши з банків  той  економічний  таран,  який  розвалив  економіку  нашої України.

 

     Нарешті -    прихватизація   -   це   тотальне   пограбування українського народу.  Не вдалося до  кінця  ще  перетворити  рідну земельку в товар.

 

     Голосуючи за  представника тієї політичної сили,  яка знищила авторитетну в світі,  економічно  сильну  державу,  яка  розпалила вогнище  національної нетерпимості,  яка породила злидні й нещастя мільйонів людей,  - ми вчинили б  неправильно.  Отож,  насамкінець скажу так: із поганої злої трави доброго сіна ніколи не буде.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції "Громада" слово має депутат Поляков.

 

     ПОЛЯКОВ С.В.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Уважаемый Президиум! Уважаемые депутаты! Хочу сказать буквально два слова.  Это  уже  не  первый  случай  инсинуаций  со стороны фракции зеленых. Уже и по УТ-1 мы подобное слышали.

 

     Что касается  Полякова  как министра угольной промышленности, то я принял угольную отрасль с долгом  380  миллионов  гривень,  и через  восемь  месяцев,  когда  я  ушел  работать  главой Донецкой областной администрации, долг был таким же, он не увеличился ни на одну гривню.  То есть за период моей работы долг вообще не возрос. К тому же была возвращена дотация,  которую ликвидировали в начале 1995 года, были решены многие другие вопросы.

 

     Я не  говорю,  что  мною  было  сделано все,  но тем не менее слышать подобные инсинуации мне неприятно.

 

     Что касается кандидата на пост Головы.  Я Юрия Ивановича знаю не первый год.  Как человека я его глубоко уважаю. Однако позиция, которую занимает ряд фракций,  в том числе фракция  Руха,  которая блокирует  выборы,  является  неконструктивной.  Фракция "Громада" неоднократно  заявляла  об  этом  и  принимала  участие  во   всех голосованиях.  Мы будем принимать в них участие и дальше, ибо если будут блокироваться выборы, то это ни к чему хорошему не приведет. Ведь во время нашей избирательной кампании,  которая затянулась на неопределенный срок, мы полностью ушли от решения других вопросов.

 

     Я еще раз хочу подтвердить  позицию  фракции  "Громада".  Нам необходимо  всетаки  параллельно рассматривать те или иные вопросы законотворческой  деятельности,  естественно  (я  это  понимаю)  в рамках  Регламента,  действующей Конституции и законов,  учитывая, что  мы  не  имеем  Головы  Верховной   Рады.   Однако   полностью самоустраниться  от  этой  работы  мы  не  имеем права.  Я еще раз подтверждаю позицию "Громады":  мы будем принимать участие во всех голосованиях и призываем к этому всех народных депутатов.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Слово  від  позафракційних  має  депутат Осташ.

 

     ОСТАШ І.І.,  народний депутат України  (виборчий  округ  126, Львівська   область).   Депутатське   об'єднання  "Реформи-Центр". Шановні колеги депутати! Чакра, про яку говорив депутат Черняк, не закрилася,  бо  я дійсно відчуваю її результат.  Але,  на жаль,  у нашому  залі  є  деякі  фракції,  які,  як  у  відомому  анекдоті, вважають, що важливий не результат, а сам процес.

 

     Я хотів  би почати з того,  що я голосуватиму за людину,  яка буде серйозно дотримуватися норм Регламенту  на  цій  посаді  і  в першу чергу Конституції України.

 

     Подивіться, що  ми  робимо  в нашому парламенті.  Сьогодні ми проголосували за включення до порядку денного питання про внесення змін до Конституції України.  До того ж,  яких змін? Адже ці зміни ми маємо право внести тільки на  наступній  сесії.  Але  зараз  ми можемо  обрати ще тимчасово виконуючих обов'язки двох заступників. І це виходить,  що виникне в державі  спокуса,  наприклад,  обрати тимчасово    виконуючого    обов'язки   віце-президента   України. Конституція не передбачає такої посади,  але,  можливо,  колись ми внесемо  зміни  до  Конституції  і  будемо  мати віце-президента в Україні.

 

     Задля такого одного моменту досягнення мети ми  навіть  пішли на  те,  щоб деякі депутати внесли пропозицію про скасування норми про дві третини тих,  хто бере участь у виборах  Голови  Верховної Ради,  хоча  ця  норма  є  надзвичайно  демократичною нормою,  яка фактично захищає права опозиції, права меншості в парламенті.

 

     Я голосуватиму за таку людину,  яка дійсно, головуючи під час нашої сесії,  поводитиметься надзвичайно толерантно, не ображатиме депутатів,  не  даватиме  рекомендацій,  наприклад,   не   знімати наступного  ранку  свою  кандидатуру.  Я  маю  на  увазі  депутата Пересунька, на якого постійно тиснули з Президії. Я маю на увазі й такі випадки, коли, скажімо, головуючий на сесії веде питання, які стосуються його особисто,  наприклад, питання про повторні вибори, порушуючи Регламент під час голосування і таке інше.

 

     Не порадившись  ж  Юридичним  управлінням ми прийняли рішення про те,  наприклад,  що треба не закривати засідання доти, доки не оберемо  Голову  Верховної  Ради,  хоча  це  рішення  є  абсолютно нерегламентним і  не  було  жодних  підстав,  щоб  його  приймати. Фактично  ми  були  близькі  до того,  щоб показати своє абсолютне безсилля,  тобто  в  екстремальних  умовах   іще   завдати   шкоди авторитетові Верховної Ради України.

 

     Я знаю,  що  Юрій  Костенко - науковець,  а нам на цій посаді потрібен науковець.  Я знаю, що він представляє помірковане крило, а нам,  як ніколи,  потрібна людина,  яка знайде компроміс, знайде спільну мову в цьому залі.  Я  знаю,  що  це  -  альпініст,  який, вийшовши на вершину,  підніме на цій вершині синьожовтий прапор і, можливо,  зніме чи вижене звідти  снігову  людину,  яка  заморожує державний розвиток України.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  хотів  би,  користуючись  правом  головуючого, зауважити таке.  Ігор Іванович сказав про те,  що ми вводимо якусь посаду  виконуючого  обов'язки  нашим  рішенням  про  внесення  до порядку денного питання про зміни відповідної  статті  Конституції щодо заступників... Хочу сказати, що на Погоджувальній раді ні про яких виконуючих обов'язки не йшлося.  Ішлося тільки  про  те,  що, якщо це можливо, ми внесемо зміни до Конституції. Тільки тоді може бути  така  посада  у  Верховній  Раді.  До  прийняття   змін   до Конституції  ніяких  інших  посад  і  виконуючих обов'язки не може бути.  Про це йшлося,  тому я даю таке роз'яснення,  щоб  не  було різних тлумачень.

 

     Слово від   Фракції   Соціал-демократичної   партії   України (об'єднаної) має Леонід Макарович Кравчук.

 

     КРАВЧУК Л.М.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ  (о)).  Шановні  народні депутати!  Юрія Івановича Костенка я знаю  вісім  років,  знаю  на різних  посадах  і  в  різних  ситуаціях.  Ця  людина - насамперед інтелігент.  Його мова, культура поведінки, здатність тримати себе достойно і гідно за будь-яких умов робить йому честь.  Я знаю його як людину добру за характером.  І я переконаний, що коли б у нас у Верховній Раді і з правого,  і з лівого боку сиділи добрі люди, то не було б тої ситуації,  яка склалася.  А коли б, скажімо, у нас з правого і з лівого боку сиділи такі люди,  як депутат Луценко,  то ми виходили б із цієї зали вже з синяками.

 

     Я підтримую Юрія  Івановича,  тому  що  він  добра,  розумна, чесна,  віддана  людина  і  професіонал.  Я  ніколи  не бачив його сердитим,  ніколи не бачив,  коли б він працював голосом, як дехто тут  працює,  а  в  тому  голосі,  в  тих словах відсутня будь-яка логіка, здоровий глузд і зріла думка. У мене складається враження, що  деякі  люди тут говорять словами зразка до 1980 року,  а тембр їхнього голосу нагадує більшовизм у  найгіршому  варіанті  (Шум  у залі). Я хочу сказати, що Юрій Іванович - це людина, яка працювала на  дуже  важкій  посаді.  Він  був   міністром   дуже   складного міністерства,  і я маю всі підстави говорити,  що за найскладніших умов це міністерство працювало досить пристойно.

 

     Я бачив Юрія Івановича на міжнародних зустрічах,  і люди, які з   ним   спілкувалися   (президенти,   віце-президенти  держав  і компаній),  говорили   мені,   що   це   український   інтелігент, людина-професіонал.

 

     Я знаю,  що тих,  хто чує,  але не розуміє,  я не переконаю і такої мети не ставлю.  Хочу сказати про цю людину добрі слова,  на які вона заслуговує, щоб це почув народ України, український народ усіх національностей.  Закликаю вас,  шановні друзі, проголосувати за Юрія Івановича.

 

     А до  вас  я  ще  раз  звертаюся:  майте терпіння.  Це вас не прикрашає.  Ви вже себе показали з усіх боків,  можете стати на цю трибуну і ще раз показати (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  від  фракції  Прогресивної  соціалістичної партії України має депутат Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Фракція  Прогресивної  соціалістичної   партії України.  Від імені нашої фракції я заявляю, що ні в якому разі ми не  будемо  підтримувати  кандидатуру   Юрія   Костенка.   Він   - представник Руху і має нести політичну відповідальність за все те, що відбувається в державі.

 

     Я вам покажу,  не знаю чи буде  видно  із  залу,  тільки  два графіки.  Оце графік із "Советской России", передрукований в нашій газеті "Досвітні вогні",  падіння економіки  України  порівняно  з іншими республіками колишнього Союзу. Тільки в Грузії гірше, ніж в Україні.

 

     А цей графік - дає вже  Світовий  банк.  Це  дані  про  темпи зростання тіньової економіки.  В Україні ці темпи найбільші.  Ні з Росією, ні з Польщею, ні з Чехією порівняти нас не можна.

 

     Чиїми руками?   Які   програми   реалізовувалися?    Як    це відбувалося?  І  Рух  повинен звітувати,  бо це саме ваші програми економічних реформ!  Саме вам  потрібна  була  ринкова  економіка, звільнення  від контролю,  ліквідація радянської влади і все інше. Треба звітувати!  А сам Юрій Костенко безпосередньо доклав руку до знищення  атомної  енергетики України!  Що це за екологія,  коли в людей немає опалення в хатах і немає тепла?!  Треба було дивитися, яким  чином врятувати атомну енергетику,  а не знищувати її заради західного капіталу. Тому я підтримую виступ Луценка!

 

     Але це напівправда! Що, один Рух це зробив?! Та скільки ж їх? Скільки тих Чорновола і Костенка?

 

     І тому    наша    партія    каже:    винна    саме   продажна партноменклатура,  яка виконала всі  вимоги  Руху,  яка  пішла  на знищення  радянської влади,  бо ані тим,  ані тим не потрібна була радянська влада!  Вони хотіли бути гетьманами,  кожен  бачив  себе гетьманом!  І вони разом у цьому залі пішли на зупинення дії трьох статей Конституції 1978 року,  на прийняття буржуазної Конституції 1996  року!  Вони  були разом тут - і колишня партноменклатура,  і новітня  компартійна  номенклатура.  Ось   чому   ми   ніколи   не підтримаємо  Симоненка!  Тому  що він з Чорноволом,  тому що він з Рухом,  тому що вони разом повинні звітувати,  чому таке сталося в Україні!

 

     Тому ці   політичні   сили,   які  збанкрутували,  ці  лідери політичних сил,  які довели Україну до такого  становища,  повинні нести  відповідальність,  бо те,  що відбувається в Україні,  - це катастрофа національна, це катастрофа державна!

 

     І наша партія зробить усе,  що від неї залежить,  щоб вивести Україну з кризи,  щоб відбудувати радянську соціалістичну Україну! (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     Слово для репліки просить депутат Журавський.  По суті,  будь ласка.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С., народний депутат України (виборчий округ 68, Житомирська область).  Християнсько-демократична  партія  України. Шановні  колеги,  коли  ми  голосуємо в залі,  у нас є три кнопки: "за",  "проти",  "утримався".  Коли ми беремо бюлетень,  то можемо голосувати лише "за:  або "проти". Коли ми не йдемо голосувати, то це означає,  що ми утрималися. Ніхто не має права друкувати списки тих,  хто  утримався,  -  це порушення таємниці голосування.  Адже ніхто і ніколи не друкував списків тих  виборців,  які  утрималися від виборів того чи іншого кандидата на виборах народних депутатів України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу по суті.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С. Є право голосувати і є право утримуватися від голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Слово  для  репліки  з  місця має депутат Луценко.

 

     ЛУЦЕНКО В.І.  Виступаючи,  нешанований мною Леонід Мака-рович Кравчук сказав, що якби всі в цьому залі були такі, як Луценко, то ми б виходили з нього з синяками. Так от що я вам скажу.

 

     Я і мій батько - учасник Великої Вітчизняної  війни,  солдат, рядовий,  і  мої  рядові  солдати-брати,  які загинули,  захищаючи радянську соціалістичну Вітчизну,  генетично зв'язані. Я йшов, іду і йтиму шляхом свого трудового народу, шляхом свого батька, шляхом соціалізму, радянської влади, соціальної справедливості. Я на тому стояв і стоятиму, і на такому шляху якраз ті, хто обстоює інтереси трудящих,  отримують синяки,  а без синяків ходять лише  зрадники. Отож чия б гарчала, а твоя б мовчала (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу вимкнути мікрофон.

 

     Шановні народні депутати, усі вже виступили (Шум у залі).

 

     Слово для репліки має депутат Чорновіл.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановні колеги!  Я  хочу нагадати  шановному  Луценку  і шановним колегам-комуністам (вони, мабуть,  підпанки все-таки,  бо на панів ще не тягнуть), що в 1991 році я був кандидатом у Президенти і не став Президентом.  Те,  що Леонід Макарович багато чого зрозумів,  - це так,  але обрали його Президентом ви.  І в 1994 році ви обрали Президентом Кучму,  ми не підтримували Кучму (Шум у залі).  То чого ж ви хочете  звалити  на нас відповідальність?

 

     Сьогодні в     уряді     міністра-рухівця    немає,    а    є міністр-комуніст,  він  тут  сьогодні  сидів.   Беріть   на   себе відповідальність (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть  мікрофон.  Я прошу вибачення в депутата Чорновола і прошу  всіх  заспокоїтися.  Ми  завершили  обговорення кандидатури й можемо влаштувати дискусію після того,  як завершимо розгляд цього питання в пленарному режимі.

 

     Шановні народні депутати!  Усі,  хто записався  від  фракцій, виступили.  Слово  для  заключного  слова  має  депутат  Костенко, претендент на посаду Голови Верховної Ради України.

 

     КОСТЕНКО Ю.І.  Шановні народні депутати! Я щиро вдячний усім, хто  виступив  з  цієї трибуни на підтримку моєї кандидатури.  І я лише можу обіцяти, що в разі мого обрання буду намагатися створити рівні  умови  для  плідної роботи кожному народному депутату,  для того щоб Верховна Рада стала справді тим органом, який сконсолідує наше суспільство.

 

     Із зауважень,  які я собі зазначив,  я хотів би зупинитися на двох, бо вони є принциповими.

 

     Перше. Щодо ідеології Народного  руху  України  виступили  із звинуваченнями  представники  лівої частини парламенту.  Я ще і ще раз хотів би наголосити,  що ця ідеологія реалізована в  більшості демократичних країн світу,  і саме ця ідеологія забезпечує високий життєвий рівень більшості громадян тих країн,  в яких  процвітають ідеї демократії, ринкової економіки, вільної конкуренції, де людям надають  рівні  можливості  для   якнайширшої   реалізації   своїх здібностей - чи то розумових,  чи то організаційних,  чи будьяких. Тому звинувачувати Народний рух України,  що він у своїй концепції державотворення  запропонував  саме  такий шлях,  довів Україну до цього плачевного стану, - це абсолютно необ'єктивно.

 

     Друге. Звинувачення  щодо  того,   що   я   розвалив   ядерну енергетику України.  Я,  шановні колеги,  хотів би привернути вашу увагу до моєї публікації.  Це була  перша  узагальнена  публікація щодо   проблем   ядерної   енергетики,   вона  називалася  "Ядерна енергетика України: проблеми і перспективи". Саме в цій публікації чітко  викладено  стан  розвитку  ядерної  енергетики  у  світі  і проблеми української ядерної енергетики.  Адже ядерної  енергетики як  такої  ми  не  маємо,  тому що українська ядерна енергетика до сьогодні,  на превеликий жаль, залишається лише складовою частиною колишнього   єдиного  ядерно-енергетичного  комплексу  Радянського Союзу.  У цій концепції було запропоновано створити елементи,  без яких  неможливе функціонування,  тим паче безпечне функціонування, української ядерної  енергетики:  виготовлення  власного  ядерного палива,  створення  спеціальної  інфраструктури  для  поводження з радіоактивними відходами (до того ж, це актуально для держави, яка пережила   найбільшу  у  світі  ядерну  катастрофу),  забезпечення наукової,  технологічної і конструкторської підтримки. І, до речі, багато  з цих пропозицій нині реалізуються.  Тому я категорично не можу погодитися із такою оцінкою своєї  діяльності.  Більше  того, Партія   зелених   також   образиться   на  вас,  шановна  Наталіє Михайлівно,  тому що вони завжди мене вважали і  вважають  ядерним яструбом, а не тим, хто гальмує розвиток ядерної енергетики. Отже, ця інформація, як кажуть, не відповідає дійсності.

 

     І останнє.  Шановні  народні  депутати!  Нам  справді   треба вирішити   ключову  проблему  організації  роботи  Верховної  Ради України.  Народний рух України запропонував мою кандидатуру  задля того,  щоб  врегулювати  оці суперечності,  які клалися в сесійній залі.  І я хотів  би  всім  нагадати,  що  немає  в  цьому  нічого страшного,  адже  у  Верховній  Раді  зразка  1994 року також було обрано Головою Верховної Ради представника політичної партії,  яка не мала більшості в сесійній залі, представника політичної партії, яка також багатьма ідейно не  підтримувалася,  але  Верховна  Рада працювала.  І  по-різному  можна  оцінювати  цей період,  але вона працювала і зробила свій внесок,  принаймні  прийняла  Конституцію України.

 

     Тому немає  ніякої  небезпеки,  що представник Народного руху України також може очолити найвищий законодавчий орган України. Не в  цьому проблема.  Проблема тільки в добрій волі кожного депутата працювати ефективно і працювати в ім'я України і її народу.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Юрію Івановичу!

 

     Шановні народні  депутати!  Хочу  нагадати,  що  ми  прийняли рішення  про голосування в понеділок.  Тому дозвольте надати слово голові Лічильної комісії. При цьому хочу нагадати, що ми перенесли розгляд питання щодо шахтарів,  отож, напевно, треба розглянути це питання о 10 годині.  А потім, Валерію Дмитровичу, є прохання, щоб ви розповіли, як буде організована наша робота далі.

 

     МІШУРА В.Д.,  голова  тимчасової  Лічильної комісії Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, КПУ).  Ви  знаєте,  що ми прийняли сьогодні рішення про проведення голосування в понеділок о 10 годині.  О  8  годині  30  хвилин  ми збираємо Лічильну комісію і до 10 години будуть готові бюлетені. А зал, якщо ви вирішите, розгляне спочатку шахтарські питання. Після того ми будемо готові запросити вас до голосування. У мене все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  питання  до  Валерія  Дмитровича?  Будь ласка, депутате Журавський.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.  Християнськодемократична   партія   України. Скажіть,  будь  ласка,  як ви ставитесь до того,  щоб виготовлення бюлетенів перенести на іншу видавничу базу?

 

     МІШУРА В.Д.  Я думаю,  що це не принципово, бо, скажімо, база Верховної Ради забезпечує швидке виготовлення бюлетенів.

 

     Якщо йдеться про те,  що можна виготовити ще якусь там партію зайвих бюлетенів,  то вони виготовляються під контролем  Лічильної комісії,  як  правило,  це контролюють кілька представників різних фракцій.  Звичайно,  можна,  якщо хтось захоче,  зробити за ті  45 хвилин,  які  відводяться  для  голосування,  що  завгодно:  можна підробити,  можна зробити ксерокопії і  тоді,  мабуть,  доведеться залучати   спеціалістів,  щоб  відрізнити  справжні  бюлетені  від підробних. Ми поки що з цим не стикались...

 

     Що? Я не буду про це говорити,  але не  думаю,  що  це  дасть якісь    позитивні   результати   для   забезпечення   нормального голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Олійник.

 

     ОЛІЙНИК Б.І.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   КПУ).   Шановний  Анатолію Сергійовичу! Я ж вам хочу допомогти, а ви не надаєте мені слова!..

 

     Валерію Дмитровичу!  Час говорити вже відверто. Вас не дивує, що у приміщенні Верховної Ради - в цьому храмі світової демократії

- особливо в день голосування  вельми  густо  (назвемо  їх  м'яко) сторонніх  спостерігачів?  Я  бачив  одного  з  чільних дипломатів однієї з гранд-держав,  якого  можна  табелювати  як  взірець  для деяких депутатів, як треба виконувати свої службові обов'язки.

 

     У зв'язку з цим,  чи не здається вам,  що так званий "шкіпер" уже обраний за межами цього залу?

 

     МІШУРА В.Д.  Ви  знаєте,  я  не  хочу  вдаватися  до  якихось домислів  із цього приводу.  У мене є конкретна робота в Лічильній комісії.  Ми будемо її виконувати  і  будемо  прагнути  виконувати абсолютно чесно.

 

     А ті речі, про які ви говорите, можливі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Коваль. Будь ласка.

 

     КОВАЛЬ В.С.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  НРУ).  Народний  рух  України. Шановний  Валерію  Дмитровичу!  Ми  чули  у  сесійній  залі вже що завгодно:  і про підробні бюлетені, і про все інше. Воно, справді, нам  неприємно  це  слухати,  а  ще  неприємніше  слухати це нашим виборцям,  які,  мабуть,  уже мають свій погляд  на  ситуацію,  що склалася у Верховній Раді.

 

     Отож я  хочу  поставити запитання.  Якщо існує така підозра в десятої  чи  навіть  двадцятої  частини  депутатів,  то  яких   ви збираєтеся вжити заходів,  щоб ні в кого не виникло ніякої підозри щодо справжності бюлетенів?

 

     Скажіть, будь  ласка,  чи  ви   готуєте   якусь   схему,   де запропонуєте  підписи  на  бюлетенях,  щоб усі в залі знали,  що у правому  кутку  підписується  Мішура,  а  в  лівому  хтось  інший? Розкажіть,   будь   ласка.  Або  запропонуйте  вашу  власну  схему контролю.

 

     МІШУРА В.Д.  Я не казатиму вам, що ми робитимемо в понеділок, але  можу  запевнити,  що кожного разу,  буквально перед тим як ми роздаємо бюлетені членам Лічильної комісії, які будуть видавати їх за столами,  ми змінюємо форми захисних сигналів. Тобто ми кожного разу міняємо людей,  які підписують цей бюлетень,  ми кожного разу міняємо печатки,  ми кожного разу міняємо шрифт,  ми міняємо колір паперу і таке інше.  У понеділок ми щось  нове  вигадаємо.  Ми  не можемо  застосувати такий ступінь захисту,  як у долара чи у нашої гривні, ви це розумієте. Мабуть, це вже було б занадто.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Я інформую шановних народних депутатів. Валерій Дмитрович вийде ще на трибуну в понеділок,  і ми поставимо йому запитання.  Подавайте тоді ще запитання від тих фракцій,  які їх ще не ставили, і будемо завершувати.

 

     Від позафракційних Коломойцев.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 106,  Луганська  область).  Уважаемый   Валерий   Дмитриевич!   Вы правильно делаете.  Моя идея о том, чтобы каждый раз как-то менять бюллетени,  внедряется в жизнь.  Тогда их нельзя подделать. Но тем не  менее,  те  люди,  которые не способны честно и открыто делать политику, занимаются грязной игрой: под видом бюллетеней бросают в урну  для  голосования бумажки и всякую ерунду.  То есть бюллетень он,  давайте  говорить  правду,  куда-то  спрятал  или  вообще  не положил, а сделал вид, что он его опускает.

 

     Поэтому я  просил  бы  вас  как председателя Счетной комиссии принять меры к прекращению  этого  обмана  депутатов  и  народа  и контролировать не то,  что написано в бюллетене (ибо депутат может его сложить),  но чтобы возле урны стоял  член  Счетной  комиссии, который бы следил, чтобы депутаты опускали в них именно бюллетени, выполняя свой долг.

 

     МІШУРА В.Д.  Ми це зробимо.  Ми й досі це робили.  У нас  три представники  із  різних  фракцій,  якщо ви помітили,  стоять біля скриньок для голосування.  І вони  мають  саме  таке  доручення  - слідкувати за правильністю голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат   Давидов.   Фракція  "Громада...  У  вас неправильно вставлена картка. Депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська область).  Валерий Дмитриевич!  Дайте,  пожалуйста, совет, как  нашей  фракции  защитить  свои   законные   права   и   иметь представителя в Счетной комиссии.  Вы хорошо знаете, что мы на это имеем законное право.  Согласительный совет  фракций,  все  лидеры единогласно  согласились на замену нашего представителя,  и мы как фракция хотели бы контролировать процесс голосования через  своего представителя.  Однако,  войдя  в  зал,  лидеры  фракций ничего не сделали,  чтобы обеспечить наши права,  и мы не имеем  в  комиссии своего представителя.

 

     А то,  что  у нас есть информация (может,  вы ее не знаете!), как  с  помощью  копий  обманывают  и  поддельные  бюллетени   вам бросают...   В   большинстве   своем   они  там  настоящие,  когда выполняется договоренность,  но используют и фальшивые бюллетни. И мы хотели бы...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання завершувати!..

 

     МАРЧЕНКО В.Р. ...чтобы наш представитель помешал этому!

 

     МІШУРА В.Д.   Я  хочу  ответить  на  ваш  вопрос.  Мы  выдаем депутатам для голосования только те бюллетени, которые изготовлены Счетной комиссией.  Какие и кто кому там показывает,  мы за это не отвечаем.

 

     Что касается  представительства  в  Счетной   комиссии.   Вы, наверное,  знаете,  что Счетная комиссия избиралась списком.  Ваша фракция вносила  предложение  о  том,  чтобы  представителя  вашей фракции заменили,  и зал за это не проголосовал...  Хотя,  знаете, можно так же ответить на ваш  вопрос.  Если  мы  введем  в  состав комиссии следующего члена вашей фракции,  вы уверены в том, что он останется в вашей фракции, не выйдет из нее? (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  Депутат Давидов. І завершуємо (Шум у залі).

 

     МІШУРА В.Д. Каков вопрос, таков ответ!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію Дмитровичу, прохання не полемізувати.

 

     ДАВИДОВ В.В.  Валерий Дмитриевич,  мы как-то спрашивали,  что вам нужно для того,  чтобы организовать  правильно  выборы.  Какая помощь, может, нужна от депутатов - чтобы мы организовали движение избирателей в одном направлении?  Я видел, как вы пытались там это наладить,  но  у  вас  не хватало сил!  Скажите,  что вам надо для этого? (Шум у залі).

 

     МІШУРА В.Д.  Мне нужно, чтобы каждый депутат (если вы сможете в  этом помочь!) голосовал по своей совести и по своей чести - вот и все! Больше ничего не надо!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію Дмитровичу,  дякую.  Прошу сідати.  Слово для репліки має депутат Мартинюк.

 

     МАРТИНЮК А.І.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ).  Я  хочу  висловитися  з приводу    звинувачень   "найпрогресивнішої"   жінки   на   адресу Комуністичної партії України.  Шановна Наталіє Михайлівно!  У мене до вас два особистих прохання.

 

     Перше: не тягніть більше соло у зведеному "хорі чотирьох" про нібито вину комуністів, тому що нинішня Компартія до тих учорашніх носіїв  квитків  членів  КПРС,  яким до речі,  були й ви,  ніякого відношення не має.

 

     І друге особисте прохання. Наталіє Михайлівно, будь ласка, не будьте  такою  велелюбною.  Нехай уже ваша увага зосереджується на одному Олександрові Олександровичу й  на  нього  летять  шишки,  а Петра Миколайовича залиште для зазіхань іншим жінкам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Ми  завершили  зараз розгляд усіх  питань  порядку  денного.  Оголошується  перерва  до понеділка, до 10 години.

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку