ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ СЬОМЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

           У к р а ї н и. 17 ч е р в н я 1998 р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

     Веде засідання член Президії першої сесії Верховної Ради

     України МАТВІЄНКО А.С.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Дозвольте  оголосити вечірнє   засідання   відкритим.   Прохання  займати  свої  місця. Продовжуємо нашу роботу.

 

     Нагадую народним депутатам,  що реєстрація у нас проходить  у фойє  біля  столів  реєстрації.  Я  оголошу результати реєстрації, зараз якраз вона продовжується.

 

     Дозвольте продовжити нашу роботу згідно з домовленістю,  якою ми завершили ранкове засідання.  До списку претендентів на обрання Головою  Верховної  Ради  України  внесені  депутати   Журавський, Симоненко  і Ржавський.  Відповідно до прийнятого нами рішення час розгляду цього питання скорочений:  до 15 хвилин - на доповідь, до 15  хвилин  -  на  відповіді  на  запитання  і  потім  обговорення представниками фракцій.

 

     Слово має Журавський Віталій Станіславович.

 

     Може, реєструється, зачекаємо... (Шум у залі).

 

     Шановні народні депутати!  Я просив би  вас  не  хвилюватися. Справа в тому,  що,  як повідомив Секретаріат,  матеріали стосовно депутата  Журавського,  які  вам  зараз   роздадуть,   потребували уточнення. Саме у зв'язку з цим і затримався депутат Журавський. Я від Президії прошу  у  вас  вибачення  за  те,  що  ми  мали  таку неточність.

 

     Слово надається депутату Журавському.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С., народний депутат України (виборчий округ 68, Житомирська область). Шановні колеги! Нікого не треба переконувати в тому, що парламент розколотий. Усім зрозуміло, що одинак, навіть якщо він геній, видатна людина, у цьому парламенті не буде обраний Головою.  Головою  буде  обрано лише ту людину,  яка буде висунута ситуативною  більшістю  парламентських  фракцій.  Причому  у  разі строгої   домовленості  голосувати  саме  за  цю,  а  не  за  іншу кандидатуру.  Механізм такого контролю давно відомий.  Отже, слово за Погоджувальною радою фракцій. Лише за такої умови можна вийти з парламентської кризи.

 

     Мені особисто соромно одержувати зарплату депутата  Верховної Ради,  оскільки  наш  парламент  ще  не  почав працювати.  Ми лише зводимо рахунки один з одним.  Стінка іде на  стінку.  Порозуміння поки що не виходить.

 

     Особисто я   і  народний  депутат  України  Сергій  Кириченко перерахували  власну  заробітну  плату  за   травень   страйкуючим шахтарям.  Цим  самим  ми  виконали волю Християнськодемократичної партії  України,  яка  сповідує  любов  до  ближнього  і  діє   за принципами соціальної відповідальності. Проте я вірю, що ми з вами

-  і  комуністи,  і  соціалісти,  і  селяни,   і   громадівці,   і соціал-демократи   об'єднані,   і  народні  демократи,  і  Рух,  і прогресивні  соціалісти  -  вийдемо  з   глухого   кута,   оберемо керівництво парламенту.

 

     Яким я бачу майбутнього спікера?  Перш за все це повинна бути людина,  знана в Україні,  з досвідом політичної діяльності, добре обізнана   в   законотворчій   діяльності.   Україна  перебуває  в перехідному стані. Отже, спікером має бути особистість, яка знайде порозуміння і з крайньо лівими, і з крайньо правими.

 

     Сюди, до  Верховної  Ради,  нас  делегували  різні  соціальні прошарки, різні партії. І якщо комусь не подобається наше обличчя, то що робити? Ми є такі, які є. Словом, майбутній Голова Верховної Ради зобов'язаний бути людиною компетентною, відкритою, доступною, виваженою і вболівати за долю наших виборців.

 

     Вибираючи Голову,  ми  всі  повинні  бути  впевнені,  що  наш обранець не буде слугувати жодній із  представлених  у  парламенті політичних  сил.  Не  менш  важливим  для  нас має бути і те,  щоб новообраний Голова  був  здатний  гідно  представляти  законодавчу гілку влади, при цьому шукаючи порозуміння з іншими гілками влади.

 

     Бажано, щоб  новообраний  Голова  був здібним організатором і керівником усіх структур парламенту.  Це означає,  що  спікер  має добре   головувати   не  лише  на  пленарних  засіданнях,  а  й  у повсякденній роботі парламенту, включаючи і роботу його апарату.

 

     Яким же  чином  можна  поліпшити,  зробити  більш  ефективною роботу служб Верховної Ради України?

 

     Головна діяльність  парламенту  повинна  бути  зосереджена на законотворчій праці.  Тому слід основну увагу перенести саме на ті структури апарату Верховної Ради,  які займаються консультативною, аналітичною,  експертною роботою і які за своїм потенціалом здатні в   разі   необхідності  дати  нам  високого  гатунку  законодавчі матеріали.  Ці служби повинні бути головними. Перш за все я маю на увазі   юридичне   і   науковоекспертне   управління  Секретаріату Верховної Ради України.

 

     Якщо ми з вами хочемо самостійно вести законотворчу роботу  і гідно представляти інтереси виборців, то для цього потрібні кошти. Проте тут виникає проблема:  де їх  знайти  при  вкрай  обмеженому бюджеті Верховної Ради?

 

     Можу назвати один із шляхів вирішення цієї проблеми - змінити структуру апарату Верховної Ради.  Одною з його ланок  є  Інститут законодавства  Верховної  Ради України.  Це окрема юридична особа, яка має  понад  70  штатних  працівників,  відповідні  приміщення, засоби   зв'язку,  транспорт  і  повне  комп'ютерне  забезпечення. Згадана структура працює близько трьох років.  Я хотів би запитати у  своїх  старших  за  депутатським  стажем  колег:  чи  багато ви розглядали  законопроектів,  розроблених  цим  інститутом?  Ви  не звинуватите мене в обмані,  коли я скажу,  що таких законопроектів було  вкрай  мало.  А  саме  розробка  законопроектів  є  основною функцією Інституту законодавства.

 

     Тоді чим  же  займається  цей інститут?  Презентацією книжок, популяризацією    його     керівництва,     проведенням     гучних прес-конференцій і "круглих столів",  підготовкою аспірантів тощо. Тобто  справами,  які  не  мають  безпосереднього  відношення   до забезпечення  законопроектної  роботи.  А  чи не краще кошти,  які виділяються  на  утримання  Інституту   законодавства,   витрачати безпосередньо  на  розробку  конкретних законопроектів,  прийняття яких чекає вся Україна?

 

     У Секретаріаті     Верховної     Ради      України      існує науково-аналітичне  управління,  в  якому  працює близько 30 осіб. Тотальній більшості депутатів  невідомо,  чим  же  займається  цей підрозділ Верховної Ради. Особисто я не бачив жодних розробок цієї структури,  призначених для допомоги  в  законотворчій  діяльності народних депутатів України.

 

     Ці приклади свідчать,  що якщо уважно подивитися на структуру апарату  Верховної  Ради,  то  цілком  реально  відшукати  джерела фінансування конкретної, конче необхідної законотворчої роботи, до якої можна залучити найкращих фахівців України з достойною оплатою їхньої праці.

 

     Отож до  роботи,  колеги!  Вірю,  ми  знайдемо,  врешті-решт, порозуміння.  Ми приречені на це.  І  чим  скоріше  ми  віднайдемо вирішення  складної  проблеми виборів керівництва парламенту,  тим ліпше буде для нас самих.  Кожен депутат свідомий того, що рейтинг нашого парламенту невпинно падає.  І вже недалекий той час, коли в гарячих головах деяких посадових осіб  може  зароїтися  думка  про розпуск Верховної Ради України. Сьогодні таку ініціативу населення України може підтримати.

 

     Іншого шляху, ніж пошуки джентльменських домовленостей, у нас немає.  Тому,  на  мій  погляд,  було  б доречно окремо зустрітися підприємцям,  науковцям,  просто впливовим людям різних фракцій  і допомогти  своїми  рекомендаціями  лідерам  фракцій.  Якщо Головою парламенту буде обрано представника якоїсь із  найбільш  впливових фракцій,   слід  одразу  домовитися  про  те,  що  ця  людина  має обов'язково внести  на  посади  Першого  заступника  і  заступника Голови  Верховної  Ради  кандидатури  представників фракцій іншого політичного спрямування,  як це вже,  власне,  і  пропонувалося  в цьому  залі.  Ця  ідея  може  стати  основною  для конструктивного вирішення нашої проблеми, навіть і без пакета.

 

     Дякую підприємцям,  шановному депутату Насалику, який висунув мою  кандидатуру  на  посаду Голови Верховної Ради України.  Своєю працею в парламенті я  доведу,  що  виборці  не  помилилися.  Свою кандидатуру знімаю і голосуватиму за того кандидата,  якого висуне ситуативна більшість і який відповідатиме тим критеріям,  про  які йшлося вище.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Слово  для  виступу  має  претендент на посаду Голови Верховної Ради Симоненко Петро Миколайович.

 

     СИМОНЕНКО П.М.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Шановні народні депутати! Шановні радіослухачі, наші виборці!

 

     Перше. Основні положення,  які стосуються організації  роботи Верховної    Ради    України,    виходу   з   глибокої   системної соціальноекономічної кризи,  вирішення  основних  проблем  широких верств   населення,  насамперед  робітників,  селян,  пенсіонерів, студентів,  нашої молоді,  а  також  захисту  національної  науки, культури і духовності,  багатьох інших проблем, уже були викладені в моїх доповідях з цієї трибуни.

 

     Друге. Всебічний  об'єктивний   аналіз   ситуації,   в   якій опинилась Україна,  свідчить про те,  що продовження цієї політики так званих реформ уже  реально  загрожує  національним  інтересам, національній безпеці та створює нелюдські умови життя для громадян України.

 

     Третє. Розвиток  подій   в   Україні,   шахтарські   страйки, зростання  заборгованості  у  виплаті  заробітної  плати,  пенсій, стипендій,  повна залежність від міжнародних  фінансових  структур серйозно   загострюють   соціальну  напругу  в  суспільстві.  Дуже небезпечним може  бути  розвиток  подій  у  промислових  регіонах, маються     на     увазі    Донбас,    Запоріжжя,    Миколаївщина, Дніпропетровщина,  Харківщина - та практично всі регіони  України. Про  це  ми  попереджали,  до нас не прислуховувались,  але реалії життя повністю підтвердили наші прогнози.

 

     Четверте. Для  захисту  національних   інтересів,   інтересів народу   України   ситуація   вимагає  балансу  політичних  сил  з урахуванням того,  що  на  боці  чотирьох  фракцій,  які  постійно домагаються  обрання  Голови Верховної Ради тільки із своїх рядів, Кабінет Міністрів та Адміністрація Президента.  Виключити  загрозу залежності  Верховної  Ради  як  вищого  законодавчого  органу від виконавчої влади - ось у чому ми вбачаємо сьогодні необхідність  з точки зору організації роботи Верховної Ради.

 

     П'яте. Розгляд  питання  про  обрання  Голови  Верховної Ради засвідчив,  що реально розподіл політичних сил у Верховній Раді  є тільки між лівими та правими партіями.  Ті,  хто відносить себе до так званих центристів, на жаль, але це так, знаходяться у прямій і повній   залежності   від   тимчасового   уряду  та  Адміністрації Президента.  Основа для цього - це перш за все їх  причетність  до банківських  і  комерційних  структур,  недосконалість  законів та корумпованість влади.

 

     Шосте. Ми вважаємо,  що сьогодні головне завдання  як  Голови Верховної  Ради,  так  і  всього  складу Верховної Ради - народних депутатів полягає у захисті національних  інтересів  і  в  захисті інтересів  кожної  людини.  Мається  на  увазі  створення умов для нормальної роботи,  а також отримання захисту з боку держави  всіх прошарків населення України.

 

     Ми вважаємо,  що  розгляд  цього  питання  насамперед вимагає великої відповідальності від усіх тих,  хто зібрався в  цій  залі, вимагає від кожного з нас розуміння,  що розвиток подій найближчим часом ще значно  більше  загострить  ситуацію  не  тільки  тут,  у Верховній  Раді,  бо  сьогодні намагаються з допомогою цього тиску задовольняти кланові інтереси, а й у цілому в суспільстві.

 

     Те, що вже самі  урядовці  говорять  про  фінансову  кризу  і колапс  у фінансово-кредитних відносинах,  який буде у нас восени, якраз і засвідчує недолугість  виконавчої  гілки  влади,  а  також безперспективність   і   згубність  шляху,  на  якому  знаходиться Україна.

 

     Тому фракція     комуністів,     визнаючи     таку     високу відпо-відальність,  вносить ще раз на ваш розгляд мою кандидатуру. І я маю надію,  що передусім здоровий  глузд  визначатиме  позицію кожного конкретного народного депутата.

 

     Цим я   хотів  би  закінчити  виступ.  Дякую  вам  і  готовий відповідати на ваші запитання.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі,  Петре Миколайовичу. Я хотів би нагадати народним  депутатам,  що  відповідно  до  постанови про скорочений режим обговорення ми маємо 15 хвилин для відповідей на запитання.

 

     Прохання до депутатів записатися для запитань. Іде запис.

 

     Будь ласка, висвітліть на табло, хто записався.

 

     Слово має депутат Хунов.

 

     ХУНОВ А.І.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий  округ,  КПУ).  Уважаемый  Президиум! Уважаемый Петр Николаевич!  Я хотел бы,  учитывая то,  что являюсь депутатом  Верховной  Рады  уже третьего созыва,  задать вам такой вопрос.  Сколько раз я,  присутствуя  здесь,  слышу  в  наш  адрес оскорбления депутатов,  даже тех, кто не выступает с этой трибуны. Как вам  удается  сдерживать  себя  в  такой  ситуации,  сохранять спокойствие и вести себя нормально?

 

     Спасибо вам.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Спасибо огромное,  Анатолий Исмаилович.  Речь идет вот о чем.  Какие бы просчеты  и  ошибки  не  совершались  на историческом  пути  после  1917  года при участии Коммунистической партии,  я лично убежден в том, что за это время была выработана и реализована  серьезная  программа  кадровой  политики и подготовки кадров.  И если бы не использовались еще те  кадры,  которые  были подготовлены,  то  недостатки  и просчеты в работе,  которые имеют место  сегодня,  были  бы  значительно  серьезнее.  Именно  кадры, подготовленные системой, выработанной партией и в целом властью, я в этом убежден,  удерживают от катастрофы экономику  и  Украину  в целом.

 

     А вопрос  относительно  личных  качеств  -  это  вопрос иного порядка.  Извините,  я на него не буду отвечать.  Это ваше право - определять и оценивать конкретную кандидатуру.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Гавриш.

 

     ГАВРИШ С.Б.,  народний  депутат  України (виборчий округ 176, Харківська область). Позапартійний. Шановний Петре Миколайовичу! Я із  задоволенням  вислухав ваш поміркований виступ щодо перспектив розвитку нашого суспільства і держави.  Але скажіть,  чи будете ви здатні  при  тому  протистоянні,  яке є в цьому залі,  об'єднати і лівих, і правих? І якщо так, то яким чином?

 

     І друге запитання.  Комуністична  партія,  яку  ви  очолюєте, займає антидержавницьку позицію, весь час звучать гасла про те, що це антинародний режим. Але чи не вважаєте ви, що цей "антинародний режим"  був  створений  разом з вами в тому законодавчому полі,  в якому працювали раніше?  Чи не будете ви  докладати  зусиль,  коли сядете  в  крісло  Голови Верховної Ради,  спрямованих на те,  щоб розвалити суверенітет нашої держави?

 

     Дякую.

 

     СИМОНЕНКО П.М. По-перше, як об'єднати? Я глибоко переконаний, і   практика   останніх   років   засвідчує,  що  сьогодні  можуть об'єднатися різні сили,  і в тому числі  у  Верховній  Раді,  якщо Голова   Верховної  Ради  буде  дотримуватися  таких  позицій,  як принциповість,  об'єктивність,  обгрунтованість,  науковий аналіз, прогноз і таке інше,  враховувати ті думки, які будуть основою для конструктивної  праці,  які   виражатимуть   насамперед   інтереси більшості   нашого   народу.  Але,  на  жаль,  сьогоднішні  реалії приводять людей під стіни Верховної  Ради,  Кабінету  Міністрів  і президентської   Адміністрації.   Тому   потрібні,  ще  раз  кажу, об'єктивний підхід, принциповість і чесність в організації роботи. Ось що може бути основою для об'єднання.

 

     По-друге, про  звинувачення в антидержавницькій позиції.  Ну, відповідних прикладів,  на щастя для нас,  комуністів, і для інших прогресивних сил, ті, хто звинувачує, не можуть навести. Очевидно, вони мають на увазі те,  що ми бачимо вихід  України  з  кризи  на шляху  економічної інтеграції з нашими братніми народами,  з якими ми жили в колишньому Радянському Союзі,  на  шляху  інтеграції  на законодавчій базі, адже ми говоримо про необхідність приєднання до Міжпарламентської Асамблеї,  на  шляху  поглиблення  і  розширення зв'язків у межах Співдружності Незалежних Держав.  Це для декого є підставою для критики,  але ми бачимо,  що  це  реальний  вихід  з кризи.

 

     Стосовно оцінки  режиму як антинародного.  Можна було б,  і я розумію  ваше  запитання,  і  іншу  оцінку  декому   давати.   Але сьогоднішні реалії дають всі підстави говорити, що це антинародний режим.  З 10 місця  Україна  опустилася  на  95  місце.  Практично зруйновано  економічний потенціал,  руйнуються високі технології і таке інше.  Не буду повторювати все те, що ми вже говорили. Оцінку ми  даємо,  виходячи  з  того як страждають основні верстви нашого населення,  і  вона  полягає  в  тому,  що  ми  це  визначаємо  як антинародний режим.

 

     Чи не  ми  створювали?  Я ще і ще раз хочу звернутися до всіх тих,  хто сьогодні,  вдаючись до  ось  таких  оцінок,  намагається відвести  від  себе  відповідальність  за  все  те,  що зроблено в державі:  не робіть цього,  критично і самокритично  підійдіть  до того, хто і як створив умови для цього, хто є виконавцями, про які інтереси він насамперед дбає, чиї інтереси захищає!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Доманський.

 

     ДОМАНСЬКИЙ А.І.,  народний депутат України  (багато-мандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   КПУ).  Компартия  Украины. Уважаемый Петр  Николаевич!  Сегодня  стало  всем  очевидно,  что, потерпев  сокрушительное поражение 29 марта,  НДП при помощи Руха, социалдемократов    (об единенных)    и    зеленых    узурпировала исполнительную  власть  в  Украине  в центре и на местах,  являясь нелегитимной,  Кабинет  Министров,  представители   Президента   в областях   при   помощи   этой   фракции   хотят   узурпировать  и законодательную власть.  Как  вы  считаете,  могут  ли  коммунисты допустить,  чтобы НДП при помощи Руха,  зеленых и социалдемократов (об единенных) узурпировала законодательную власть, то есть власть в Верховном Совете?

 

     СИМОНЕНКО П.М.   Спасибо.   Уважаемый  Анатолий  Иванович,  я полностью разделяю вашу обеспокоенность.  И  вчерашняя  встреча  с представителями чернобыльских организаций,  которые были здесь,  у стен Верховного Совета,  перекрывали улицу  Грушевского,  и  поход горняков,  и вот эта ситуация, когда правительство и Администрация Президента не реагируют на требования горняков  в  полном  об еме, дают мне основания утверждать, что наша позиция правильная, что мы реально отражаем ситуацию в обществе,  что мы практически стоим на защите   интересов   тех  обездоленных,  униженных,  оскорбленных, которые преждевременно уходят из  жизни.  Наши  старики  и  матери сегодня со слезами на глазах обращаются к нам, народным депутатам, с просьбой:  в  конце-то  концов  найдутся  тут  силы,  которые  в состоянии защитить их,  покончить с тем трагическим положением,  в котором оказалась наша Украина?

 

     Поэтому я,  естественно,  категорически выступаю против того, что,   не   получив   поддержки   у  народа  на  выборах  в  новой социальнополитической   ситуации,   представители   именно   этого политического крыла сегодня практически силовым порядком насаждают своих представителей.  При этом есть и другая опасность. Полностью исключаются   профессионализм,   знание  проблем,  подходов,  учет региональных особенностей, все определяется только преданностью и, естественно,  зависимостью от новых экономических условий,  когда, скажем  так,  они  срослись  с  коррумпированными  структурами   и структурами организованной преступности.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Малолітко.

 

     МАЛОЛІТКО І.Ф.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, ПСПУ). Прогресивна соціалістична партія України.  Шановний Петре Миколайовичу! Чи не вважаєте ви за доцільне ввести в Регламент  норму  про  те,  скільки  разів  може висуватися  одна  людина  на посаду Голови Верховної Ради?  Щоб це було не більше 50 разів?

 

     І далі.  Мені сподобалися бідкання про трудовий люд  у  ваших виступах.  Але  в  цей  самий  час ви обкрадаєте його - уже вшосте висуваєтеся на цю почесну посаду і не задумуєтеся,  скільки коштів витрачено  на  трансляцію  ваших виступів.  Дайте відповідь,  будь ласка.

 

     Дякую.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Щодо коштів.  Будь ласка,  вирішить  Верховна Рада - і буде припинено процедуру обрання, і перейдемо до розгляду інших організаційних питань.  Це повинна вирішувати сесійна  зала. Якщо  ви  здатні  сьогодні вирішити цю проблему - допомагайте всім народним депутатам вирішити цю проблему.

 

     Стосовно того,  який  раз  висувається  наша  кандидатура.  У зв'язку з тим що відбулося лише одне результативне голосування,  і про це ви знаєте,  фракція вирішила,  що ми вдруге  висунули  нашу кандидатуру.

 

     Щодо обмеження  кількості  разів  висунення.  Будь ласка,  не закликайте мене,  а  (я  звертаюся  до  всіх  народних  депутатів) вносьте конкретні пропозиції.  Буде змінено Регламент - тоді чітко визначимося, хто скільки разів може висуватися. Діючим Регламентом не   обмежено,   скільки   разів  може  висуватися  той  чи  інший претендент.

 

     Я звертаюся до вас,  шановні наші колеги  члени  Прогресивної соціалістичної партії. У більшості своїй ви чесні, порядні люди, я анітрохи в цьому не сумніваюсь. Але сьогодні ваша позиція повністю відповідає  вимогам уряду.  Хочете ви того чи ні,  але ви сприяєте тому, що діяльність законодавчої гілки влади - Верховної Ради буде повністю   знаходитися   під   контролем   Кабінету   Міністрів  і Адміністрації Президента! У цьому ви успішно сприяєте тим, хто ось цю режисуру сьогодні відпрацьовує у Верховній Раді (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Баулін.

 

     БАУЛІН П.Б.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 76, Запорізька  область).  Фракция   Коммунистической   партии.   Петр Николаевич, на протяжении последних семи-восьми лет так называемое мировое сообщество -  НАТО,  Соединенные  Штаты  ведут  откровенно агрессивную  политику  против наших братьев - православных сербов. Вот и  сейчас  грозят  бомбардировать  и  обстреливать  территорию современной  Сербии,  новой Югославии.  Внешняя политика Украины в этом вопросе,  мне  кажется,  в  последние  годы  -  это  политика предательства  по  отношению  к  нашим  братьям сербам.  Ответьте, пожалуйста, как претендент на пост Председателя Верховного Совета: не  настало  ли время потребовать от Президента,  от правительства прекратить вот эту политику заискивания с НАТО,  заискивания перед Соединенными Штатами Америки,  прекратить всяческое сотрудничество с НАТО и тем самым выразить нашу солидарность с братским  сербским народом?

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Спасибо.  Можно было бы ответить коротко: да. Если говорить  о  том,  как  развиваются  события  в  однополюсном политическом мире,  то, безусловно, это политика предательства. Мы связаны между собой тысячелетней  историей  и  совместно  пролитой кровью в борьбе за национальное освобождение народов.  Нынешняя же политика преступна в  отношении  мировой  цивилизации  и  развития наших славянских народов. Это первое.

 

     Второе. Надо  учитывать следующие моменты,  особенно то,  что имеет  отношение  к  внешней  политике   нашего   государства.   К сожалению,  когда месяц третировали мировое сообщество постоянными сообщениями о том,  что армада кораблей движется на Ближний Восток с  задачей  усмирения  или  решения  своих  проблем,  Министерство иностранных дел так же отмолчалось,  не было ни  одного  заявления или ноты, которые свидетельствовали бы о том, что Украина проводит самостоятельную внешнюю политику.

 

     Тем более преступный шаг будет совершен, если и далее Украина будет  реализовывать  политику  вступления  в НАТО через программу "Партнерство ради мира".  Речь идет о  более  серьезных,  коренных проблемах, я об этом говорил в нашем последнем докладе от фракции, с которым я выступал.  Речь идет о том,  что вбивается клин  между славянскими народами, решается проблема геополитическая - овладеть территорией в центре Европы и отсюда далее диктовать условия.

 

     Последние действия,  которые были предприняты, когда, по сути дела,  дано  согласие  на  использование  Яворивского  полигона  в качестве базы для натовских войск,  лишний раз  свидетельствуют  о том,  что  это  уже  где-то  граничит  с уголовщиной,  за это надо отвечать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Матвієнков.

 

     МАТВІЄНКОВ С.А., народний депутат України (виборчий округ 55, Донецька  область).  Уважаемый  Петр Николаевич!  Рейтинг прошлого Верховного  Совета  составлял  порядка  7   процентов,   нынешнего Верховного  Совета  -  упал до 6 процентов.  Я очень ценю и уважаю вас,  но не кажется ли вам, что мы вот такими действиями - пятыми, шестыми  ходками  просто подрываем этот рейтинг,  авторитет с двух сторон? Не стоит ли нам действительно сесть, подумать и потрезвому поговорить? Это первый вопрос.

 

     И второй  вопрос.  Вы  говорите  о  том,  что  четыре фракции стремятся провести своего Председателя парламента.  Говорит ли это о  том,  что вы согласны проголосовать за представителя правых или за представителя центра?

 

     Спасибо.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Может быть,  я  где-то  ошибся  или  вы  меня неправильно поняли. Я сказал о желании четырех фракций, которые на протяжении этого месяца при рассмотрении  вопроса  о  Председателе осуществляли  тактику  и психологического,  и силового давления на представителей других фракций, провести представителя этих фракций на пост Председателя Верховного Совета.

 

     Я неоднократно говорил руководителям этих фракций о том,  что надо быть реалистами и учитывать,  что таким  образом  вы  втянете весь  состав  Верховного Совета в ту политику,  результаты которой уже очевидны и в ближайшее время  станут  еще  хуже.  Об  этом  вы прекрасно знаете.  И тем самым вы не выражаете волю народа,  ваших избирателей и в Мариуполе.  А я был там,  и  вы  помните,  что  мы вместе  с  вами  работали,  когда  вы  были  замсекретаря парткома комбината имени Ильича.  Тогда  вы  занимали  другую  позицию.  Вы знаете,  что  в Мариуполе сегодня не менее сложная обстановка и на комбинате имени Ильича,  и на Азовстали,  и в порту,  и в  морском пароходстве,  и на сетевязальной фабрике. Сегодня, по сути дела, с молотка  пустили  учреждения  культуры.  Сегодня  не   сходишь   в кинотеатр,  потому  что  нечего  смотреть.  А  в  каком  состоянии находятся дороги в Мариуполе?

 

     Поэтому, дорогие,  я хотел,  чтобы вы тоже реально  понимали: либо  мы здесь будем по-настоящему выражать интересы народа,  либо будем  штамповать  те  законы,  которые  переводятся  за  ночь   с английского   языка   на   украинский   и  втаскиваются  сюда  для рассмотрения.  Авторитет Верховной Рады во многом зависит от нашей с вами позиции.  Если она будет отвечать интересам народа, если мы будем защищать честный труд наших граждан,  создавать условия  для работы,   гарантировать   со   стороны   государства   защиту   их конституционных прав, тогда и будет повышаться авторитет Верховной Рады.  К  сожалению,  два  предыдущих  созыва  плыли  в  фарватере политики, которая писалась не в Украине, а привнесена сюда. Причем реализуется  она  неадекватно  той  ситуации,  в которой находится Украина,  и тем возможностям,  которыми  располагает  Украина.  Во многом авторитет зависит от нашей честной и принципиальной позиции и  последовательности   действий   по   защите   интересов   наших избирателей и граждан Украины.

 

     Благодарю (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі,  Петре Миколайовичу. Час, відведений для відповідей на запитання, вичерпано.

 

     Прошу до слова кандидата на обрання  Головою  Верховної  Ради України Ржавського Олександра Миколайовича.

 

     Я хотів  би  нагадати,  що відповідно до нашої постанови щодо процедури обговорення фракції повинні подати заявки,  хто від  них виступатиме. Прохання до керівників фракцій такі заявки подати.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.,  народний депутат України (виборчий округ 46, Донецька область).  Добрий день,  шановні депутати!  Уже втретє  я стою на цій трибуні. І ви знаєте, ніяк це мені не набридло, як тут кажуть.  Якщо минула Верховна Рада відзначилася тим,  що  прийняла Конституцію (хто каже - погану,  хто каже - не дуже),  то,  думаю, наша Верховна Рада має відзначитися тим,  що колись, мабуть, обере свого Голову.

 

     Прогнози, які   я  висловлював  із  цієї  трибуни,  на  жаль, справдилися:  ніхто не може ні до чого домовитися.  Я чекав,  коли висувалися "зірки першої величини". Висувалися як з правого, так і з лівого боку.  Висувалися навіть  і  позафракційні,  зелені.  Але ніякої   домовленості   немає.   Чекали   ми   кілька  днів,  поки Погоджувальна рада фракцій нарешті домовиться,  хто ж  буде  такою погодженою кандидатурою.  Ну і що?  Побалакали кілька днів і, крім більшої неприязні, нічого з цього не винесли.

 

     Я всім  казав,  що,  мабуть,  уже  настав   той   час,   коли мажоритарникам  набридло  брати участь у цьому цирку (іншого слова тут і знайти неможливо).  І ви думаєте,  що вся Верховна  Рада  не хоче обирати Голову?  Гадаю,  ні.  Гадаю,  у Верховній Раді є десь двадцять депутатів,  які оцим усім крутять.  Не більше  цього.  І, може, дуже добре, що є партійна дисципліна. Але дуже погано, що за партійною дисципліною ми не бачимо здорового глузду.

 

     Я хочу сказати,  що ніхто  із  нас  не  повинен  бути  якоюсь маріонеткою. І оці ляльководи, які водять нами, усім уже набридли. Може, слід усе-таки з'ясувати, що потрібно оцій Верховній Раді?

 

     Сьогодні я бачу,  що  наш  зал  не  дуже  повний  і,  мабуть, наступне  голосування матиме такий же кінець,  як і всі попередні: або його хтось заблокує,  або когось не оберуть - все одно  чогось комусь не вистачить.

 

     Я тут багато разів чув,  що є такий, так би мовити, секретний указ  Президента,  який  дозволяє  чи  допускає,   щоб   припинити діяльність Верховної Ради.  Хто каже,  що цей указ є, хто каже, що цього указу немає.  А ви мені скажіть,  шановні добродії,  а  який вихід  є  у  Президента,  якщо ми більше місяця не обираємо Голову Верховної Ради?  От не можемо ми вибрати Голову Верховної Ради! Ще місяць, ще два тижні, ну, а далі що?

 

     Я думаю,  що  цей  указ  не  спеціально  робиться,  а ми самі змушуємо видати його.  Деякі депутати думають,  що  якщо  вони  не братимуть  участі  у  виборах  чи  будуть голосувати,  як вирішать ляльководи,  то вони збережуть якісь  свої  позиції  чи  отримають певні  посади.  Багато  місць уже зайнято.  І невідомо,  що буде в нашій державі після того,  як розпустять  Верховну  Раду.  Простий приклад - стілець на трьох ніжках - це найбільш стійка опора.  Він не хитається,  він дуже міцно стоїть.  Так і у нас:  є  три  гілки влади - законодавча,  судова і виконавча,  але якщо не буде однієї гілки, тобто не буде однієї ніжки, усе полетить шкереберть.

 

     Деякі комуністи тут говорили,  що ось неправильно розподілили якусь власність, приватизація не так пройшла, що це прихватизація. А я вам скажу,  що у  разі  розпуску  Верховної  Ради  буде  такий розвал,  така буде переоцінка цінностей,  такий буде перерозподіл, що ви такого навіть не можете збагнути.

 

     Я хочу вам сказати ще таке. Безумовно, фракція комуністів має право,  суто по-людськи,  щоб спікером був її представник, тому що вона найбільша фракція у парламенті.

 

     Але ж подивіться, що відбувається зараз? До чого ж ми дійдемо з вами?  Ви ж бачите,  що немає компромісу.  Ви дивіться,  що каже наше праве крило.  Праве крило каже:  ми згодні  на  будьякого  не лівого депутата. Ну, є не лівий депутат, сьогодні стояв перед нами Сирота,  не лівий депутат.  Віддали йому свої голоси, але недодали чомусь.  Чого ж йому не додали?  Кажуть, у попередньому парламенті він не дуже гарно працював.  Я не працював у тому  парламенті,  ви мені дорікати нічим не можете.

 

     Тому я  вважаю,  що  нам  усім треба подумати,  як ми повинні працювати.  Потрібні свіжі люди, свіжі думки і свіжі рішення. Мені дехто  дорікає,  мовляв,  ти ще політик молодий,  попрацюй трохи у Верховній Раді,  навчишся працювати.  Я думаю,  що це  не  так.  Я розучуся тут працювати.  Я ще не розучився працювати,  і тому я на цій трибуні сьогодні.  Дайте мені нарешті можливість працювати! То ліві не дають, то праві. Господи, до чого ж ми дійдемо з вами?!

 

     Я хочу   сказати,   що  Голова  Верховної  Ради  -  це  більш презентаційна фігура,  але це повинен бути боєць.  Це повинна бути людина,  яка не дасть Верховній Раді бути у підстилках. Безумовно, треба,  щоб була сильна  влада.  Але  протидія  і  рівновага,  яка узгоджує   всі   гілки   влади,   не   повинна   бути   опозиційно деструктивною.  Треба працювати з усіма,  бо якщо  не  буде  праці спільної, то й не буде в нашій державі ніякого руху вперед. Усі ви знаєте Лебедя,  Рака та Щуку,  і я не буду вам більше пояснювати - це вже з отакою бородою,  так би мовити,  приклад, просто іншого я тут не бачу.

 

     Я ніколи не давав ганьбити свої  підприємства,  я  ніколи  не давав ганьбити своїх друзів і, безумовно, не дам ганьбити Верховну Раду.

 

     Хочу сказати,  що ми вже всі тут загралися. Ви розумієте, усі такі круті політики,  усі так багато щось розуміють - більше,  ніж ми тут усі в залі.  І кажуть: та дитино, хлопчику, іди, не заважай тут,  іди...  Ми всі догралися, як ота мала дитина - бігає, бігає, так награється,  так їй добре...  і не встигла до туалету добігти. Ну,  буває.  От  ми  теж  можемо догратися до цього (Пожвавлення в залі. Оплески).

 

     Я не підтримую таку деструктивну позицію.  І хочу  звернутися знову до вас.  Я не знаю, чи сьогодні буде голосування, чи завтра, але ж у вас у всіх є час іще раз подумати, ще раз зважити: до яких пір  ми  тут  будемо стояти?!  До яких пір нас будуть слухати і до яких пір ми не зможемо дійти злагоди? Я думаю, що хтось же повинен бути розумніший. Дайте мені цю можливість (Оплески).

 

     Є одна  така  приказка:  "Батько  лаяв  мене  не за те,  що я програв у щось,  а за те,  що відігрувався".  Я  розумію,  що  всі затратили  певні кошти,  певні сили на те,  щоб виграти ситуаційно десь у цьому парламенті.  Але  треба  подумати  над  тим,  щоб  не програти більше.  Ми можемо програти все, і програємо не тільки ми

- програє вся держава,  якщо ми зараз  не  візьмемося  до  роботи. Зрештою,  давайте  знову  зберемося  і  вирішимо,  хто  може  бути Головою.  Давайте  переберемо  кожну  кандидатуру,   але   давайте зупинятися.

 

     Закінчуючи свій  виступ,  я хочу сказати,  що чекали ми всіх, усіх ми перечекали,  і сьогодні та сама ситуація.  І знову у вас є шанс (Оплески).

 

     Є нормальний  шанс,  коли не потрібно буде віддавати комітети за Голову,  коли не потрібно буде торгуватися.  Буде один  Голова, один  заступник правий,  другий заступник лівий - і ніяких проблем немає,  нікому нічого ви віддавати не будете.  А ви побачите, що я зможу   бути  справедливим,  чесним,  порядним  і  мати  нормальні бійцівські риси.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі,  Олександре  Миколайовичу.  Прохання  до депутатів записатися на запитання.

 

     Слово має депутат Глухівський.

 

     ГЛУХІВСЬКИЙ Л.Й.,  народний депутат України (багато-мандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Фракція  Народного  руху України.  Шановний пане претенденте! У своїй доповіді ви правильно говорили про ті три гілки влади,  які в нас є,  і про те,  яка між ними повинна бути співпраця. Ви згадували про Рака, Щуку і Лебедя. І насправді воно так є.

 

     Скажіть, якщо  вас  оберуть  Головою  Верховної  Ради,  якими будуть  ваші  дії,  щоб  нормалізувати  відносини  гілок  влади  в Україні?

 

     І запитання друге.  Нам тут багато  пророкують,  що  наступає фінансова криза.  Як ви ставитеся до цієї інформації щодо можливої фінансової кризи і що б ви зробили як Голова Верховної  Ради,  щоб відвернути   або   хоча  б  пом'якшити  ту  фінансову  кризу,  яка насувається на Україну?

 

     Дякую.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.  Дякую за запитання. Насамперед я хочу сказати про  те,  як  добитися  злагоди у Верховній Раді,  коли тут є такі протидіючі сили.  Голова Верховної Ради, безперечно, повинен добре знати Регламент,  Конституцію,  але я вважаю,  що Голова Верховної Ради найбільше має знати і вміти працювати з людьми. Щоб ця людина могла примирити дві протиборствуючі сторони, щоразу бути арбітром, чесним,  справедливим,  але сильним,  і  не  дозволити  достроково припинити цю гру,  не дозволити якось грубо грати.  Ось що повинен зробити Голова Верховної Ради, злагодити людей, щоб вони зрозуміли і дійшли якогось компромісу.

 

     Що стосується  фінансової  кризи,  то  я можу сказати ось що. Справді,  Україна стоїть на порозі великої  фінансової  кризи.  Та фінансова  криза,  яка  була в 1991-1994 роках,  - це не фінансова криза,  то, я вам скажу, були дитячі іграшки, фінансова криза, яка чекає  на  нас,  -  це буде страшна криза,  яка виб'є нас і з Ради Європи, і з усіх нормальних стосунків з нашими партнерами по СНД і у  світі.  Це  може призвести до зовсім неконтрольованих перемін у суспільстві, майже, може, до якихось воєнних дій.

 

     Як Голова Верховної Ради я думаю,  що  я  зміг  би  улагодити якісь конфлікти,  щоб прийняти конкретний пакет законів.  І, маючи ці закони,  звернутися до тих країн,  які  перебувають  у  кращому стані,  показати,  під що ми беремо на себе зобов'язання.  І можна було б одержати гарантовані кошти.  Під цей  пакет  законів  можна було  б  залучити  ті  кошти,  які  є десь за кордоном і які ми не можемо ніяк одержати.  Під ці закони ми можемо залучити ті  кошти, які сьогодні вивозяться з України.

 

     І я думаю, що не буде проблем ні з бюджетом, ні з виплатами і ми тут не будемо заслуховувати уряд, чому не виплачено зарплату чи пенсії.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Левченко.

 

     ЛЕВЧЕНКО А.І.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Прошу  передать  слово депутату Петренко, 107-й округ.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається депутату Петренку.

 

     ПЕТРЕНКО Д.Д.,  народний депутат України (виборчий округ 107, Луганська область). Александр Николаевич! Вот вы стоите сегодня на высокой  трибуне  и вам намного лучше видно,  чем мне,  сидящему в зале.  Какая же часть  зала  сегодня  отсутствует?  Можете  ли  вы ответить на этот вопрос?

 

     И второй  вопрос.  Скажите  мне  и  залу:  вы  сами  за  себя голосовать будете?

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.  Дякую за запитання. Оглядаючи зал, я бачу, що з правого боку дійсно людей менше, ніж з лівого. Але і з лівого не так уже і багато їх сьогодні.

 

     Щодо другого запитання.  Ви розумієте,  людина повинна завжди бути  чесною  хоча  б  сама перед собою.  А деякі із шановних моїх колег навіть самі перед собою не дуже чесні. Оскільки я чесний, то за себе голосувати, безумовно, буду.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Юхимець.

 

     ЮХИМЕЦЬ О.Ф.,  народний  депутат України (виборчий округ 196, Черкаська область). Фракція комуністів. На цій високій трибуні вже стояли ті,  які хвалилися своєю мудрістю і несуть відповідальність за розвал Радянського Союзу.  Стояли ті,  які  за  велику  заслугу вважають  прийняття  антинародної  Конституції.  Але  я не хочу їх образити.  Кожному воздасться  за  труди  його,  як  говориться  в Біблії.

 

     Я звертаюся  до  вас,  людини,  яка  так  само  як і я вперше прийшла в цю велику залу.  Скажіть, будь ласка, чи усвідомлюєте ви всю міру відповідальності посади,  на яку ви сьогодні претендуєте? Це перше.

 

     І друге.  Розумієте,  наша біда не тільки в тому,  що ми,  як кажуть,  потрапили  в  об'єктивну  кризу  (є  ж  об'єктивні).  Є й суб'єктивна,  адже при владі в нас сьогодні,  як кажуть, правителі навіть  не  одноденні,  а одногодинні,  які прийшли вкрасти і піти геть з держави.  Чи є у вас база, яка дала б вам можливість бачити не на один день вперед,  а на п'ять, на десять, на двадцять років? Адже щоб вивести державу з цієї прірви, треба мати справді солідну інтелектуальну базу і команду, яка вам поможе в цьому.

 

     Дякую за відповідь.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.  Щодо  першого  запитання:  чи усвідомлюю я ту відповідальність? Безумовно, відповідальність я усвідомлюю, і тому я  сьогодні  народний депутат України,  а не просто підприємець чи банкір.  Я усвідомлюю ту величезну відповідальність,  якщо я  буду обраний  Головою  Верховної  Ради.  Я не боюся відповідальності і, крім того,  обіцяю наполегливо працювати.  Думаю, що я виконаю всі ті завдання, які ставляться перед Головою Верховної Ради.

 

     Друге. Ви   кажете:  криза  влади,  люди  прийшли  сюди  щось накрасти і втекти. Чи є в мене база? Є в мене база, безумовно. Але ця  база  не  може  бути цілком досконалою.  Для того нас і обрали сюди,  щоб ми поправляли один одного. Скелет геополітики України є в мене не тільки на п'ять,  на десять а й, гадаю, на 50 років. Але конкретні закони, конкретні рішення має прийняти парламент.

 

     А щоб ніхто не крав у суспільстві, потрібні нормальні закони. Наведу  коротенький  такий  приклад:  не  автоматник  добився,  що перестали вивозити ковбасу з України в  1991  році,  а  вирівнення цін.  Усе  вирішується  тільки  законодавством.  Я  чую  тут деякі запитання,  деякі вислови,  що от уряд,  мовляв...  Безумовно,  не найкращий у нас зараз уряд,  безумовно,  не найкраща вся виконавча влада.  Але хто скаже,  що є якась інша, яка буде набагато кращою? Ну, хто покаже мені, хто мені скаже, хто буде кращий?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Хунов.

 

     ХУНОВ А.І.    Фракция   коммунистов.   Уважаемый   Президиум! Уважаемый Александр Николаевич!  Вы  мне  очень  близкий  человек, потому что мы с вами вдвоем в одном округе боролись за депутатский мандат.  Уважаемые народные депутаты, я хочу напомнить моему другу Александру Николаевичу,  что народный депутат Украины двенадцатого созыва,  ставший нынешним Президентом  Украины,  Леонид  Данилович Кучма,  сидя  в  этом  зале,  два  года  молчал.  И вдруг почемуто тогдашний  Президент  Леонид  Макарович  Кравчук  его  заметил   и предложил  Верховному Совету сделать его Премьер-министром.  И его сделали   Премьер-министром.   И   с   чего   начал    Кучма?    С декретотворчества,  с  трастов.  И,  как все знают,  это привело к окончательному развалу экономики Украины.

 

     Я хотел бы задать  вам  такой  вопрос.  Вы  как  новичок  (не обижайтесь), как депутат этого созыва, на что надеетесь? Дважды вы самовыдвигались, и сейчас вас выдвинули. На что вы надеетесь? Чего вы хотите?

 

     Спасибо вам.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М. Спасибо. Насчет трастов я хочу сказать так. Вы знаете,  существует  диалектика  общества.  Как  и  человек,   оно развивается по определенным законам.  И тому,  что мы прошли через трасты,  через финансовые пирамиды, не надо удивляться. Это было в Испании,  это  было  в  Италии,  это  было во Франции,  это было в Англии,  это было практически во всех странах в  разное  время,  в зависимости от того, кто когда подошел к такому рубежу.

 

     Все прошли в общем-то такой путь. Поэтому я не думаю, что это придумал конкретно Кучма для того,  чтобы у нас  так  случилось  с трастами,  чтобы  лопнули  банки.  Все  это  диалектика  общества, поэтому все проходят этот путь.  Создаются  определенные  условия, которые   сами  толкают  общество  к  этому.  Одни  люди  верят  в баснословные проценты,  другие создают  условия  для  того,  чтобы возникали такие предприятия.  Поэтому не знаю, насколько правильно будет здесь показывать на кого-то пальцем.

 

     Относительно того,  на что я надеюсь. Я уже как-то отвечал на этот  вопрос.  Вы  знаете,  есть  всему предел,  и есть,  конечно, здравый смысл.  В чем разница?  В том,  что или вы  сами  положите конец тому беспределу, который творится сегодня в Верховной Раде с нашими невыборами, или кто-то другой.

 

     Поэтому я еще раз обращаюсь к вам,  чтобы кто-то, может быть, хоть  в  будущем,  когда  прекратится наша работа по одному или по другому сценарию,  сказал:  а действительно,  прав  был  Ржавский, когда говорил такие слова.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Кулик.

 

     КУЛИК О.В.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 145, Полтавська область). Народний рух України. Шановний претенденте на високу посаду!  Мені імпонує ваша наполегливість,  і в мене до вас два коротеньких запитання.

 

     Перше - як до преставника донецького  регіону.  Що,  на  вашу думку,  спонукає  наших  урядовців завозити в Україну вугілля з-за кордону, коли своє не має збуту?

 

     І друге.  Ви там ближче до шахтарів.  Чому гроші, які виділяє держава   для   вугледобувної   промисловості,   не   доходять  до шахтарської сім'ї, у чиїх банках вони осідають?

 

     Дякую.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.  Запитання дуже просте,  і відповідь на  нього така: гроші ці крадуть (Оплески).

 

     А що  стосується завезення вугілля,  то через те,  що крадуть гроші,  і ціна нашого  вугілля  є  такою,  що  закордонне  вугілля обходиться дешевше. Причина - одна і та сама.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Єльяшкевич.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 182, Херсонська область). Партия "Громада". Уважаемый кандидат! Вы не  представляете  ни одной политической силы,  то есть в принципе должны были бы устраивать тех,  кто говорит о том,  что  спикером, или Председателем,  Верховной Рады должен быть человек,  свободный от  каких-либо   политических   пристрастий.   Но   как   показало сегодняшнее голосование по кандидатуре Михаила Дмитриевича Сироты, к сожалению,  такого  человека  правая  сторона  обрекла  остаться сиротой в этом сессионном зале.

 

     Как вы  относитесь  к  тому,  что  "Громада" выдвинула такого кандидата и проголосовала за него,  а те,  кто мог  и  должен  был поддержать Сироту, к сожалению, не поддержали?

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.  Ну,  в  том,  что Сирота остался сиротой,  не обязательно вина только тех,  кто за него не проголосовал.  Дело в том,  что  господин  Сирота уже был депутатом прошлого созыва и не все, может быть, правильно делал, так как все-таки остались у него недоброжелатели.  Я  думаю,  что  голосов  именно  этих людей он и недобрал (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Шмідт.

 

     ШМІДТ Р.М.,  народний депутат України  (виборчий  округ  115, Львівська  область).  Народний  рух  України.  Шановний Олександре Миколайовичу!  Ми цінуємо вашу мужність у прагненні посісти високу посаду  Голови  Верховної  Ради  України  і тим самим вивести її з парламентської кризи. Але, як ви слушно зауважили у своїй промові, право претендувати на цю посаду мало б належати найбільш численній фракції,  якою ви вважаєте комуністичну фракцію.  Комуністи  також вважають,   що  вони  представляють  тут  80  відсотків  населення України.  Отже,  чи не бажаєте ви зробити благородний жест і  дати останній шанс Петру Миколайовичу Симоненку на обрання його Головою парламенту,  знявши свою кандидатуру на  його  користь?  Звичайно, якщо Петро Миколайович запропонує вам посаду Першого заступника.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.  Ви  знаєте,  я ніколи не торгувався і стою на цій трибуні не для того,  щоб виторгувати  собі  якесь  місце  під сонцем або під цим куполом. Це перше.

 

     І друге.  Звичайно,  у мене є такі ж думки, як і у вас, тобто що не 80 відсотків населення України підтримують  комуністів,  але думаю,  що  як  представник  однієї  з наймогутніших фракцій Петро Миколайович мав би право посісти це місце.  Але ж  ця  фракція  не єдина у Верховній Раді,  є ж іще інші фракції,  є інші люди.  І ми бачимо, що цей зал розколотий оцим проходом навпіл і жодна частина не має більшості.

 

     Тому я  й  кажу,  що,  може,  мені  Петро  Миколайович  дасть останній шанс і зніме свою кандидатуру,  і тоді  мене  підтримають ліві і праві, і оберемо нарешті Голову (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую    вам,    Олександре   Миколайовичу.   Час вичерпаний. Прошу сідати.

 

     Шановні народні депутати, я просив, щоб фракції подали заявки на  виступи.  На  превеликий  жаль,  у мене є тільки одна заявка у відповідності... (Шум у залі). Там записувалися? Якщо записувалися через  Секретаріат,  тоді  дайте  мені  список.  Будь  ласка,  від "Громади" один, порадьтеся, хто саме, і я надам вам слово.

 

     Слово має депутат Заєць від фракції Народного руху України.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановні народні депутати! На превеликий жаль,  я мушу зізнатися перед  вами,  що  передбачав патову ситуацію,  в якій опинилася Верховна Рада, ще до виборів. І я готувався до того, щоб унеможливити таку непрацездатність.

 

     У моїй передвиборній програмі  є  такий  пункт:  "Законодавчо окреслити  статус  правлячої  більшості  і  опозиційної меншості у парламенті".  Що це означає?  Це означає, що перед нами є фактично три  шляхи.  Перший  шлях  -  це  сконституювати  більшість  у 226 голосів,  обрати  керівників  Верховної  Ради,  обрати  керівників комітетів, узяти на себе відповідальність і працювати.

 

     Є другий шлях.  Це той шлях,  яким ми йшли у 1990 році і 1994 році.  Давайте знайдемо собі і оберемо якогось хлопчика,  який нас усіх задовольняє, і будемо чотири роки бавитись у ці іграшки.

 

     І є  третій  шлях.  Третій  шлях  - це все-таки якимось чином вийти на узгодження,  на збалансування інтересів різних політичних сил, представлених у Верховній Раді.

 

     Як можна оцінити ці три шляхи у плані ефективності?

 

     Шлях конституювання більшості є для нас найефективніший, тому що ми  вирішимо  проблему  як  відповідальності,  так  і  проблему виборів Голови, а отже, швидше почнемо працювати, швидше запустимо законотворчу діяльність і будемо думати  про  те,  як  дати  людям роботу,  як  дати  людям шанс для того,  щоб вийти з цієї глибокої кризи.

 

     Пакетний шлях так само є продуктивний, але менш продуктивний, ніж шлях формування політичної депутатської більшості.

 

     А шлях,  коли  ми  знайдемо  собі таку прохідну фігуру,  - це тупиковий шлях, бо ми можемо вирішити проблему обрання Голови, але ніколи не вирішимо проблему ефективної діяльності Верховної Ради.

 

     Тому, шановні   народні   депутати,  хочу  повернути  вас  до пропозиції,  яку я вніс у порядку законодавчої ініціативи, а саме: формування політично відповідальної депутатської більшості.

 

     У чому суть цієї пропозиції? У тому, що Верховна Рада не може формувати будь-які керівні органи і не  може  обирати  керівництво Верховної Ради,  якщо не буде написано,  що не менше 226 депутатів беруть на себе відповідальність за діяльність  Верховної  Ради.  І тільки  тоді,  коли з'являється цей список,  Верховна Рада починає формувати комітети... (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний  Іване  Заєць,  ми  домовилися  про  три хвилини.

 

     ЗАЄЦЬ І.О. Добре, завершую. Отже, шановні народні депутати, я пропоную розглянути цю  пропозицію  від  Народного  руху  України. Зрозумійте,  своїми  діями  в цьому залі ми нагадуємо того дядька, який боровся з мишами і спалив свою хату. Коли його запитали, що ж це він зробив,  він відповів: "Хата згоріла, але й мишей ляпнуло". Отак і ми зробимо з нашою державою.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні  народні   депутати!   Тим,   хто записався на виступ,  я нагадую,  що згідно з прийнятою постановою регламент на виступ від фракції - до трьох хвилин.

 

     З процедури слово надається депутату Косаківському.

 

     КОСАКІВСЬКИЙ Л.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ 223,  м.Київ).  Шановний  головуючий!  Шановні  народні  депутати! Перший виступ  показав,  що  йдеться  про  загальні  речі.  Ми  не обговорюємо конкретних кандидатів,  а знову переспівуємо теми, які постійно лунають у цьому залі.

 

     У мене є процедурна пропозиція.  У зв'язку з тим,  що ми  цих двох  кандидатів,  які  зараз  балотуються,  уже  обговорювали,  я пропоную всім представникам фракцій  відмовитися  від  виступів  і перейти до процедури голосування.

 

     Прошу також поставити на голосування мою пропозицію подовжити тривалість вечірнього пленарного засідання для того,  щоб сьогодні можна було провести голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Слово  від  позафракційних  має депутат Бондаренко.

 

     БОНДАРЕНКО В.Д.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 212,  м.Київ).  Шановні  колеги!  Усі  ми  сьогодні  є  учасниками реалізації  диявольського  плану  знищення  вищого   законодавчого органу України - Верховної Ради.

 

     Я хотів  би проаналізувати цей план.  На мій погляд,  він має три етапи.  Перший етап -  етап  дискредитації  Верховної  Ради  - фактично завершився.  У кого б ви не запитали сьогодні на вулиці - у шахтарів чи просто в мешканців, - вони скажуть, що тут зібралися ненормальні  люди,  які протягом місяця не можуть визначити навіть свого керівника. На що вони здатні, окрім цього?

 

     Цим активно займаються засоби масової інформації,  навіть ті, що  контролюються шановними членами "Громади",  які сидять у цьому залі, скажімо, газета "Киевские ведомости". Сьогодні я там побачив деяких  моїх  колег,  які  активно  запихали  у свої гаманці якісь гроші,  дзвонили по мобільних телефонах. А народ голодує, в народу немає  грошей  на  хліб  і  таке  інше.  Отже,  етап дискредитації завершився.

 

     На наступному етапі,  очевидно,  народу буде поставлено  лише три запитання. Перше - чи можна довіряти цій Верховній Раді? Друге

- чи не варто  позбавити  депутатської  недоторканності  депутатів цієї  Верховної  Ради?  І  третє - чи можемо ми обрати двопалатний парламент,  який пропонується вже давненько?  Як  кулеметна  черга прозвучать три відповіді: так, так, так.

 

     Оце "так, так, так" страшніше від московських танків, тому що це буде воля народу.  Вона,  між іншим,  спровокована нашою з вами поведінкою.    Цей    другий   етап   завершиться   результативним референдумом.  У  цьому  залі   залишиться   нижня   палата,   яка складатиметься  з  депутатів,  обраних  у мажоритарних округах,  а верхню буде призначено.

 

     Так от  депутати,  обрані  в  мажоритарних  округах   (це   в основному  бізнесмени,  люди,  які  вклали у вибори великі гроші), сидітимуть тут і мовчатимуть,  бо  зміниться  їхній  статус:  вони стануть доторканними. Як казав Михайло Бродський: Житомирське СІЗО готове прийняти весь цей зал декілька разів підряд.

 

     То я хотів  би  сказати,  що  потім,  коли  це  станеться  на третьому  етапі  і  ми  будемо сидіти в нижній чи у верхній палаті цього парламенту або  десь  в  іншому  місці,  ми  вперше  станемо єдиними й почнемо усвідомлювати, до чого дійшли.

 

     У мене є пропозиція.  Я підтримую Наталію Вітренко в тому, що не можна виходити з цього залу,  як тоді в конституційну  ніч,  не обравши Голову Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово    має   депутат   Вітренко   від   фракції Прогресивної соціалістичної партії.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  народний депутат України (виборчий округ 160, Сумська  область).  Шановні депутати!  Не можна було не виступити, щоб не захистити честь  і  гідність,  ні,  не  нашої  Прогресивної соціалістичної  партії,  а честь і гідність ім'я "комуніст".  Весь час у залі нав'язується: проголосуйте за Симоненка - він комуніст. Хто  комуніст?  Симоненко  -  комуніст?  Та наша країна вже бачила комуністів:   Горбачова,   Єльцина,   Кравчука,   Плюща,   Мороза, Симоненка.  Чим  вони відрізняються?  Вони всі однакові.  Це члени Компартії, які використовують партію заради своїх особистих цілей. Це типова продажна номенклатура.

 

     Я не хочу бути Борисом Олійником,  який написав книжку "Князь тьми",  коли вже всі знали, хто такий Горбачов. Я хочу бути діючим політиком,  який  чесно  й  відверто каже,  хто такі діючі Мороз і Симоненко.  Може, люди не знають і тому так виступають тут... Мені шкода   зомбованих,   рядових  депутатів  -  членів  комуністичної фракції,  які читають Леніна,  не розуміючи,  що саме Ленін казав: політика потрібно оцінювати не за його намірами й деклараціями,  а за результатами.

 

     Завдяки чиїм голосам пройшли зміни до Конституції? Чорновола? Та  ні,  їх  була  маленька  купка.  Чорновіл  із  його невеличкою Народною радою скрутили так званих комуністів у  баранячий  ріг  і вони  змінили  Конституцію.  І Чорновіл відзначав перемогу.  Чому? Тому що комуністи  аж  навшпиньки  стали:  давайте  нам  зміни  до Конституції.   Які   зміни?   Щоб  дорватися  до  загальнонародної власності,  напакуватися,  а потім розповідати: знаєте, марксизм - це вже несучасно, а соціал-демократія, чи новітній лівий центр, чи новітня комуністична  ідеологія  -  оце  сучасність.  У  чому  тут різниця?

 

     А ця  Конституція  завдяки  чиїм  голосам  пройшла?  На  кого сподіваються ті,  хто каже: Вітренко й Марченко винні. Та візьміть результати голосування!

 

     Завдяки чиїм голосам пройшли закони в цій сесійній залі, були ратифіковані кредити МВФ?

 

     Ви знаєте,  весь бруд і наклеп,  якими користувався саме  пан Симоненко   і   його  оточення  під  час  передвиборної  кампанії, називаючи нас із Марченком агентами ЦРУ,  - це тому,  що  не  було фактів  проти нас.  Він користується цим і тепер у цій залі.  Тому наша партія ні в якому разі голосувати за  зрадників  трудящих  не буде - ані за Чорновола,  ані за Симоненка,  ані за Лазаренка, ані за Кравчука, ані за Мороза. Не буде! І народ у цьому розбереться.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталіє  Михайлівно,  дякую.  Слово  має  депутат Поляков від фракції "Громада".

 

     ПОЛЯКОВ С.В.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Уважаемый  Президиум!  Уважаемые депутаты!  Здесь все время звучат взаимные обвинения:  кто,  где,  когда и так далее. Я хочу   сказать,   что   если  вначале  правая  половина  полностью игнорировала выборы,  то теперь наступил момент,  когда  все  льют крокодильи слезы!

 

     Фракция "Громада"  изначально  голосовала  постоянно и готова голосовать сейчас.  Но пока шли игры вокруг этих  голосований,  их блокирование,  жизнь  в стране не останавливалась.  Сюда приходили шахтеры,  где-то бастовали учителя и  так  далее.  В  этот  период представители  фракции  "Громада"  активно работали и с теми,  и с другими.

 

     Хочу сказать,  что  после  того,  как  22  мая  было  принято постановление  по  шахтерам,  в  подготовке  которого  участвовали представители  фракций  "Громада"  и  коммунистов,  я,  даже  зная практику   работы  НДП,  с  удивлением  услышал  вдруг  по  ИНТЕРу информацию  о  том,  что  это  постановление  подготовили  НДП   и коммунисты.  Ну,  я  понимаю  огромную  "тягу"  НДП к коммунистам, поэтому, очевидно, так и произошло.

 

     Мы предлагаем все-таки перейти к реальному голосованию. Я еще раз хочу предложить от фракции, чтобы было поставлено на поименное голосование предложение Кармазина об изменении регламентной нормы, согласно  которой  в  выборах  должны принять участие не менее 2/3 депутатов (в данном случае - 293 депутата),  и перейти к  простому большинству,   то   есть  привести  эту  норму  в  соответствие  с Конституцией.

 

     И, конечно   же,   я   поддерживаю    предложение,    которое неоднократно  здесь звучало,  - о том,  чтобы не выходить из зала, пока не будет избран Председатель Верховной  Рады  и  не  начнется нормальная работа. Игрища, как говорится, должны идти за пределами этого зала.

 

     Спасибо (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має депутат Олійник від фракції комуністів.

 

     ОЛІЙНИК Б.І.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Дякую. Наталіє Михайлівно, ви не хочете бути  Олійником,  а  я,  звичайно  ж,  не  хочу  бути Вітренко, і це нормально. Отже, нам своє робить.

 

     Ми висилаємо  на  змагання  за посаду Голови Петра Симоненка. Позиція його вам відома достеменно.  Довідково її  можна  викласти так.  Ми - і комуністи,  і мільйони громадян, які проголосували за нас,  - не збираємося,  не  хочемо  і  не  будемо  животіти  ні  в капіталізмі  взагалі,  ні  тим паче в дикому нинішнього штибу.  Не хочемо й не будемо попихачами ні Клінтона, ні Єльцина, ні Олбрайт, ні Бжезинського.

 

     Ми - за дружбу поміж усіма народами і,  зрозуміло,  зі своїми найближчими й природними сусідами Росією та  Білоруссю.  Ми  -  за інтеграцію  в  усі  європейські  й  світові  структури,  але ми не рвемося в НАТО,  оскільки туди приймають не держави,  а  території для   розміщення  ядерної  зброї.  Ми  хочемо,  аби  Україна  була суверенною,  а  не  п'ятим   колесом   у   гарбі   хазяїв   нового світопорядку.  Про  все  це  переконливо  говорив  не один раз наш кандидат.

 

     Окрім усього,  наша фракція виходила ще  й  з  того,  що  він корінний   донбасівець.   Оскільки   виховувався  й  формувався  в шахтарській стихії,  отже, знає реальних людей персонально й добре розуміється   на   лексиці   шахтарських   касок.  Думається,  він використає цей  досвід  задля  добра  шахтарів  і  всієї  держави. Водночас,  посідаючи посади в масштабах країни, він відає проблеми України не лише за периметром, а й за реальним життям. Оці факти й дають йому певні підстави претендувати на високий пост.

 

     Для мене  особисто  поважним  є  те,  що  Петро  Симоненко не перескакував з партії в партію,  не плутався в кольорах.  Дехто  й справді  так  натренувався  в  цьому жанрі політичного спорту,  що просто втомлюєшся оком: сьогодні він ліворуч, завтра - праворуч, а позавтра вже стріляє в спину. Це, до речі, ускладнює нелегку працю спецорганів,  які просто не встигають за  політичним  переміщенням об'єкта їхньої ніжної уваги (Оплески).

 

     Петро Миколайович  не вміє творити вісімок,  за ним і поперед нього не треба переносити й монтувати  дороговартісної  апаратури, оскільки  всім  відомо,  де  він  знаходиться  сьогодні  і де буде завтра. А це неабияка економія державних коштів.

 

     Як для українського письменника для мене не останнім чинником є й те,  що Симоненко добре знає рідну мову. Ви, напевно, відчули, вона для нього  природна.  Певен,  що  в  цьому  сенсі  він  стане похвальним взірцем і для наших колег,  які закохуються в нашу мову калинову - одну з найдревніших і семантично найбагатших у світі. І знання  української мови дає змогу вийти на всі мови слов'янського люду.

 

     Отже, наша фракція свого кандидата не міняє на переправі.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Від фракції НДП слово має депутат Гуров.

 

     ГУРОВ В.М.,  народний депутат  України  (виборчий  округ  32, Дніпропетровська  область).  Уважаемые коллеги!  Я вспоминаю ночь, когда принимали Конституцию.  Я выступал примерно в 2  часа  ночи. Все уже устали, был чуть ли не такой истерический хохот, некоторые спали...

 

     Но все-таки  я  от  роду  был,  есть  и  буду  представителем пролетариата,  и  нечего  вам  смотреть,  в  какой  Гуров фракции. Фракция еще не определяет личности и человека. Вы это должны знать (Оплески).  Партия  -  это  другое  дело,  а  фракция  -  это  тот инструмент, который позволяет решить определенные задачи.

 

     Я -  криворожанин,  я  -  шахтер,  металлург  (Шум  у  залі). Послушайте немножко,  а то очень хорошо говорят,  что мы то да се. Там,  где я был,  многие из вас не были, и дай Бог, чтобы не были. 35 лет не отходя от мартена (а вы знаете,  что работа и в шахте, и у мартена одинаково тяжелая), поэтому я имею право говорить с этой трибуны то, что, может быть, многим не понравится.

 

     Что меня  возмутило и почему я вышел на трибуну?  Я уже месяц сижу здесь, внимательно слушаю как законопослушный гражданин, да и потом пролетариат всегда был терпеливый.  Но сегодня меня возмутил шутливый тон выступления предпринимателя  Александра  Николаевича. Он  срывал  аплодисменты  депутатов  из  задних  рядов.  А  я хочу сказать, что он, шутя, оскорбил всех металлургов Украины. Я думал, что за него можно голосовать. Он человек от лопаты, и я от лопаты. Оказывается,  он в некоторой степени шутник.  Нельзя его ни в коем случае садить в это кресло,  потому что шутка шуткой,  но когда-то надо быть и серьезным.

 

     Задали вопрос по  поводу  угля.  Вопрос  очень  серьезный.  Я думаю,  Кулик просто не знает всего этого, потому что он не шахтер и не металлург.  И последовал шутливый ответ: там все воры. Почему берут уголь в Польше? Потому что хотят воровать.

 

     Александр Николаевич,  если  зачета  не знаешь,  шути на трех стульях,  на четвертый стул  не  лезь,  потому  что  это  не  твоя епархия.

 

     А теперь об ясняю для всех.  Уголь металлурги брали,  берут и будут брать в Польше или в России  не  потому,  что  они  воры,  а потому,  что к этому вынуждает технология.  Поймите,  есть правила "одобряем",  а есть технология. Недавно студия "1+1" передала, что Криворожсталь,  а  это  46  тысяч работающих,  ежемесячно закупает уголь в Польше на 50 миллионов гривень!

 

     Так я хочу вам сказать,  что за пять  месяцев  его  закуплено всего  на  15  миллионов,  потому  что  серы  в  польском угле 0,5 процента. Не мы виноваты, это первобытный человек закладывал такой уголь...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вадиме Миколайовичу,  є регламент.  Ми вам надамо слово з цього приводу.

 

     ГУРОВ В.М.  Я прошу,  дайте еще  минуту.  Я  знаю,  что  меня слушают  люди,  которые  это  понимают.  Если раньше было плановое хозяйство и можно было в одной  шахте,  допустим  имени  Засядько, взять  уголь  с хорошим содержанием серы и смешать его с тем,  где содержание серы не  удовлетворяет  технологии,  то  сейчас  нельзя ничего сделать.

 

     Оскорбляют металлургов.  А  если оскорбляют - толку не будет. Сейчас все коллективы начали слать нам телеграммы.  Неужели мы  не понимаем этого?  Шахтеры стучат касками (справедливо,  я ничего не скажу),  но это  подогревается  отдельными  элементами,  мол,  это провокация металлургов,  которые не покупают уголь.  Это неправда! Покупают и будут покупать минимум, который нужен для технологии.

 

     А члены фракции,  которую я  представляю  и  которая  вызвала легкое   шевеление   в  зале,  все  до  одного  примут  участие  в голосовании. Это я вам обещаю (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції Соціалістичної  і  Селянської  партій України слово має депутат Сас.

 

     САС С.В.,    народний    депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Фракція  Соціалістичної  і  Селянської партій.  Шановні колеги!  Я вважаю,  що ми не маємо морального права нехтувати  волевиявленням восьми  мільйонів  наших  громадян,  які  віддали  свої  голоси на останніх виборах на підтримку  Комуністичної  партії  України,  що дало  можливість сформувати найбільшу фракцію в нашому парламенті. Водночас Верховна  Рада  України  вичерпала  ліміт  довіри  нашого народу,   який   по   праву  вимагає  конструктивної  роботи,  щоб забезпечити виведення нашої держави з прірви економічної  кризи  і вирішення нагальних соціальних питань.

 

     Користуючись нагодою,  ще  раз  хочу  звернутися  до  відомих фракцій  у  Верховній  Раді:  СДПУ(о),  Народного  руху   України, зелених.  Щойно  колега  Гуров  сказав,  що  НДП не буде блокувати голосування,  що вони припинили цю безперспективну діяльність, яка однозначно  призведе  до  знищення  в державі парламентаризму,  до утвердження тоталітаризму і Української держави як кримінальної.

 

     Народні депутати  Верховної  Ради  минулого  скликання,   які присутні  в цьому залі,  знають Петра Миколайовича по чотирирічній спільній роботі.  Більшість із  них  готові  підтвердити,  що  він зарекомендував  себе  як знавець своєї справи.  Це людина високого професійного і політичного рівня,  що підтверджує  і  той  високий рейтинг, який він мав, коли були попередні голосування.

 

     Тому фракція   Соціалістичної  і  Селянської  партій  України послідовно підтримує кандидатуру Петра Миколайовича Симоненка  для обрання Головою Верховної Ради.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Шановні   народні   депутати,  усі,  хто записався на виступ від  фракцій,  виступили.  Є  прохання  надати слово для репліки депутату Варбанцю...  (Шум у залі). Від фракції? Прошу  вибачення  в   депутата   Варбанця.   Слово   від   фракції Соціалдемократичної партії має депутат Кравчук.

 

     КРАВЧУК Л.М.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  СДПУ(о)).   Шановні   народні депутати!  За  півтора  місяця в цьому залі сказано стільки різних слів  про  народних  депутатів,  про  фракції.  Одні  звинувачують других,   обливають  брудом.  Складається  враження,  що  в  цьому парламенті зійшлися люди недолугі,  вороги,  які тільки й думають, як комусь зробити гірше.

 

     У мене  риторичне запитання до всіх претендентів (я хотів би, щоб це вже завершилося):  чому  вони  виходять  на  цю  трибуну  й претендують  на  посаду  Голови  такого  поганого  парламенту?  Це питання дуже цікаве. Скільки було вилито бруду на нашу історію, на наші  справи  й  на людей,  які щось зробили в цій історії.  Знову риторичне запитання: чи не здається нам, що час припинити обливати один одного брудом, адже ми можемо обрати Голову не на негативному грунті протистояння, а на грунті поєднання, балансу інтересів?

 

     Я хотів  би  закликати  кожного  з  вас,   якщо   сьогоднішнє голосування  не  буде результативним,  подивитися уважно на власну долю,  на власну історію, на свої стрибки з однієї калюжі в другу, а потім уже говорити про інших.  Це буде дуже цікаво.  Я хотів би, щоб обов'язково зробили це "найвидатніші" оратори,  які не сходять з української трибуни,  саме з цієї найвищої трибуни, не рахуючись із власним сумлінням,  і дозволяють собі говорити про речі  мовою, яка ганьбить і ту особистість,  якщо можна так назвати,  що стоїть на трибуні,  і той народ,  який породив цю так звану  особистість, незважаючи на те, чи це є людина чоловічої статі, чи жіночої. Дуже хотілося б,  щоб ця жіноча стать ще зрозуміла,  що  вона  зо  всіх боків ще є й жінка (Оплески).

 

     І це, мабуть, є найважливіше. Тому що кажуть так: якщо людина говорить один раз,  то вона чогось не  знає;  якщо  вона  говорить вдруге,  втретє,  вчетверте,  то вона вже знає,  що вона говорить. Вона просто не пам'ятає,  що говорить!  Я  хотів  би,  щоб  ви  це зрозуміли,  прийшли  до  конструктивної  роботи  й  обрали  Голову Верховної Ради,  який буде мати за честь  працювати  з  будь-якими депутатами,  тому що їх обрав народ,  а не хтось інший. Не фракція принаймні (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  слово  для   репліки просить депутат Варбанець. Прошу увімкнути мікрофон.

 

     ВАРБАНЕЦЬ І.М.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   КПУ).   Уважаемый   Анатолий Сергеевич!  Уважаемые  народные  депутаты!  Я считаю необходимым в порядке реплики опровергнуть ложные, не имеющие под собой никакого основания  неоднократные  обвинения  уважаемой  Натальи Михайловны Витренко и некоторых других членов фракции ПСПУ в адрес  Компартии Украины,  в адрес ее лидера Петра Николаевича Симоненко, а также в адрес  бывшего  Председателя   Верховной   Рады   Украины   Мороза Александра  Александровича.  Не  надо  быть  доктором наук,  чтобы путать Горбачева,  Ельцина и Кравчука,  только  что  выступавшего, предавших   партию   коммунистов,  разваливших  Советский  Союз  и уничтоживших,  по  сути  дела,  советский  народ,  с  Симоненко  и Морозом,  которые  нашли  в  себе силы выступить против этих иуд и геростратов современности и возродить Компартию.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу вимкнути мікрофон.

 

     Шановні народні депутати! Я звертаюся до претендентів: у кого є бажання взяти слово?

 

     У Симоненка Петра Миколайовича немає.

 

     У пана Ржавського?  Слово просить Олександр Миколайович. Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Ржавського.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.  Дякую.  Я  думаю,  в  нас  буде ще можливість проголосувати тут за Голову Верховної Ради. Сьогодні ж недостатньо депутатів для того, щоб прийняти таке рішення. Це перше.

 

     І друге.  Я бачу,  що Петро Миколайович не збирається знімати своєї кандидатури.

 

     Що хотілося  сказати?  Тільки  спільно  ми  можемо   прийняти рішення  про  обрання  Голови  Верховної  Ради.  Якщо сьогодні пан Симоненко не зняв своєї кандидатури,  то,  хоч я не думаю,  що  це найкраща фігура для обрання Голови парламенту, але вважаю так: хай буде краще вона, аніж ніяка.

 

     І хочеться сказати ще два слова  про  вугілля  і  металургів. Пробачте,  металургів  я не згадав жодним словом.  Я хочу нагадати шановному пану депутату,  що вугілля реалізується  не  тільки  для потреб   металургії,   левова   частка  вугілля  реалізується  для спалювання в топках електростанцій.  Якраз про це  вугілля  я  вів мову, якраз собівартість цього вугілля я мав на увазі.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.   Шановні  народні  депутати!  Дозвольте порадитися з вами перед прийняттям рішення. Депутат Ржавський зняв свою кандидатуру,  я так розумію.  Будь ласка, депутате Ржавський, чітко сформулюйте свою позицію.

 

     РЖАВСЬКИЙ О.М.  Ще  раз  повторюю:  я  не  вважаю,  що  Петро Миколайович  -  найкраща фігура для обрання Голови парламенту.  Та оскільки ліва сторона парламенту не має зараз змоги голосувати  за мене,  бо  висунутий  їхній  лідер,  і я їх розумію по-доброму,  я знімаю свою кандидатуру на користь Петра  Миколайовича  Симоненка. Хай буде краще Петро Миколайович, аніж ніхто.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Шановні   народні   депутати!  Дозвольте поставити на голосування пропозиції,  які звучали і в  репліках  з процедури і у виступах.

 

     Прошу уваги тих, хто пропонував розглянути питання щодо зміни процедури обрання Голови Верховної Ради.  Очевидно,  ми не  можемо цього  зробити,  бо  вже  розглядаємо  це  питання  за відповідною процедурою. Коли ми закінчимо його розгляд, тільки тоді, очевидно, зможемо повернутися до вашої пропозиції.

 

     Є необхідність  поставити  на голосування одне питання:  коли нам провести голосування.  Для того щоб  провести  його  сьогодні, треба  продовжити  нашу  роботу  до  того часу,  коли ми закінчимо голосування.  Я не можу назвати час,  бо це залежить від Лічильної комісії.

 

     Ви знаєте,  що  згідно  з Регламентом у звичайній ситуації ми повинні  рішення  про  продовження  роботи  прийняти  зранку.   Та оскільки  ситуація  не  є  звичайною (ми це вже зазначали),  то ми можемо  проголосувати  зараз  про  продовження  роботи  на  період голосування. Ми так уже робили.

 

     З мотивів голосування. Депутат Чиж. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька  область).  Дякую,   Анатолію   Сергійовичу.   Фракція Соціалістичної  і  Селянської  партій  -  "Лівий  центр".  Шановні колеги!  Я думаю,  ми могли б зараз дати змогу  Лічильній  комісії підготувати  бюлетені й провести голосування,  щоб завтра отримати результат.  І тоді,  можливо, завтра вже й Голову будемо мати. Або давайте продовжимо роботу. Така наша пропозиція.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Строгов. Будь ласка.

 

     СТРОГОВ А.Н.,   народний   депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Фракция  коммунистов.  Я всегда  искренне считал и считаю,  что в этом зале собрались умные люди.  Но почему-то и с самой высокой трибуны государства  в  этом зале звучат дурные, непродуманные предложения.

 

     Гляньте в зал: о каком голосовании сегодня может идти речь? У нас уже не  первый  день  владельцы  "фордов"  и  "мерседесов"  не присутствуют  во  второй  половине  дня  и  не принимают участие в работе  Верховного  Совета.  Мы  заранее  обречены  на   то,   что голосование не состоится.

 

     Вношу предложение:  пока  не  выберем Председателя Верховного Совета ни сегодня,  ни в дальнейшем голосований после 16 часов  не проводить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Коваль. Будь ласка.

 

     КОВАЛЬ В.С.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий   округ,   НРУ).   Шановний   Анатолію Сергійовичу!  Шановні  народні  депутати!  Фракція  Народного руху пропонує продовжити сьогоднішнє  вечірнє  засідання,  поки  ми  не розв'яжемо   питання   обрання   Голови  Верховної  Ради.  Просимо проголосувати цю пропозицію в поіменному режимі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Від   позафракційних   слово   надається депутату Кірімову.

 

     КІРІМОВ І.З.,  народний  депутат  України (виборчий округ 95, Київська  область).  Дякую.  Шановна  Президіє!   Шановні   колеги депутати!   Я  хотів  би  вас  ще  раз  попросити  уникати  різких висловлювань.  Давайте йти шляхом компромісів.  У даному випадку я підтримую депутатів, які пропонують продовжити сьогодні засідання. Ми не повинні більше зволікати.  Нам треба обрати Голову Верховної Ради. Це нині наша мета, наша самоціль.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Медведчук.

 

     МЕДВЕДЧУК В.В.,  народний депутат України (виборчий округ 73, Закарпатська область).  Шановні члени  Президії!  Шановні  народні депутати!   Пане   головуючий,   ви  щойно  посилалися  на  статтю Регламенту.  Ми  всі  добре  усвідомлюємо,  що  нам  треба  швидше працювати  й  обирати  керівництво  Верховної  Ради.  Але  обирати керівництво Верховної Ради шляхом порушення  Регламенту  Верховної Ради є неправильним і неправомірним.

 

     Ви самі  сказали,  і  я  хочу підтвердити це,  посилаючись на Регламент,  що засідання сьогодні могло б  бути  продовжене,  якби пропозицію   про  це  ми  проголосували  на  ранковому  засіданні. Зважаючи на те  що  на  ранковому  засіданні  така  пропозиція  не ставилася на голосування,  продовжувати вечірнє засідання після 18 години 15 хвилин ми не маємо права.  Тому відповідно до Регламенту я  прошу  оголосити  перерву  до  завтра  і  завтра  приступити до голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово має депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  народний депутат України (виборчий округ 161, Сумська  область).  Я  подтверждаю,  что Регламент требует,  чтобы Верховный Совет с  утра  принял  решение  о  продлении  пленарного заседания.  Это действительно так.  Однако Регламент позволяет нам сейчас принять решение о  продлении  работы.  На  мой  взгляд,  мы обязаны  сейчас проголосовать за продление работы,  чтобы провести голосование,  и если его  результаты  будут  негативные,  провести выдвижение новых кандидатов, чтобы они подготовились к завтрашнему выступлению. Это наше предложение.

 

     У меня достаточно политического опыта,  чтобы предсказать:  в течение  ближайших  двухтрех  туров Председатель Верховного Совета будет избран.  Исходя из этого моего предположения,  я считаю, нам необходимо повысить темпы работы, и Председатель Верховного Совета будет избран быстрее.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово   має   депутат   Єльяшкевич.   І    будемо голосувати.

 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С. Партия "Громада". Уважаемые коллеги! Я думаю, что кандидатура Петра Николаевича Симоненко достаточно известна  в сессионном  зале.  Если  определенные  фракции  еще  не выработали своего отношения к этой кандидатуре, то это проблема этих фракций.

 

     Мы должны работать так,  чтобы не смешить людей.  У нас  одна кандидатура.   Давайте  сегодня  проведем  голосование.  Если  эта кандидатура проходит - значит,  избираем Председателя. Не проходит

-  значит,  с  завтрашнего дня начинаем новую процедуру.  Иначе мы просто затягиваем процесс избрания.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні народні депутати! Я хочу ще раз звернути вашу увагу на частину третю статті 2.1.5 Регламенту, де в останньому реченні зазначено:  "За звичайних обставин рішення  про продовження  пленарного  засідання  після  18  години  приймається Верховною Радою не пізніш як на ранковому засіданні того  ж  дня". Нагадаю,  що  ми мали прецедент,  коли вважали (і це було рішення, прийняте на сесії)  обрання  Голови  Верховної  Ради  незвичайними обставинами, і приймали рішення про продовження засідання після 18 години.

 

     Тому я хотів би,  щоб усі опоненти були послідовними. Давайте не  поправляти  один  одного  тоді,  коли це вигідно.  Ми створили прецедент, давайте визначатися голосуванням.

 

     Перед голосуванням  надаю  слово  голові  Лічильної   комісії Валерію Дмитровичу Мішурі.  Він дасть нам пояснення,  скільки може тривати  процедура  голосування,  і  відповідним  чином  зорієнтує депутатів.

 

     МІШУРА В.Д.,  голова  тимчасової  Лічильної комісії Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, КПУ).   Шановні   народні   депутати!   Ви  бачите,  що  з  кожним голосуванням  Лічильна  комісія  вдосконалює  свою   роботу.   Але сьогодні  в нас виникла така проблема.  Щоб спокійно,  без помилок підготувати бюлетені,  нам потрібно 1 годину 20 хвилин - 1  годину 30 хвилин (Шум у залі).

 

     Я перепрошую, це не моя думка. Сьогодні така проблема виникла на засіданні Лічильної комісії.  Прошу не  звинувачувати  в  цьому мене.  Ми намагатимемося зробити все це швидше, якщо буде прийнято таке рішення.

 

     Ви сьогодні побачили,  що в разі  доброї  організованості  ми можемо  проголосувати  за  півгодини.  І за півгодини комісія може порахувати. Тому для проведення голосування й одержання результату нам потрібно приблизно дві з половиною години. Це для довідки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі   вам.  Шановні  народні  депутати,  було внесено пропозицію  проголосувати  це  рішення  поіменно.  Хто  за поіменне  голосування  пропозиції про продовження засідання на час голосування сьогодні, прошу визначитися.

 

     "За" - 112.

 

     Рішення прийнято.

 

     Я хочу ще раз сформулювати питання.  Була пропозиція  фракції "Громада",   конкретно   депутатів   Косаківського   і   Полякова, продовжити сьогодні засідання і провести  голосування.  Пропозиція ставиться на поіменне голосування. Прошу визначитися.

 

     "За" - 136.

 

     Дякую. Рішення не прийнято.

 

     По фракціях,  будь ласка,  опублікуйте (Шум у залi). Закликаю депутатів до порядку і прошу стримувати свої емоції!

 

     За: фракція  комуністів  -  2  із  110;  Народнодемократичної партії - 34 із 43;  Народного руху України - 36 із 37; "Громада" - 16 із 28; фракція блоку Соціалістичної і Селянської партій - 12 із 25;  Соціал-демократичної  партії  (об'єднаної) - 4 із 19;  Партії зелених - 5 із 8;  Прогресивної соціалістичної партії - 14 із  14; позафракційні - 13 із 18.

 

     Слово для  інформації  про  порядок  голосування  має депутат Мішура.

 

     МIШУРА В.Д.  Прохання до Лічильної комісії  завтра  зібратися для  підготовки бюлетенів о 8 годині 30 хвилин у нашому постійному місці.  Десь о 10 годині ми будемо готові для того,  щоб  провести голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Оголошується перерва до завтра до 10 години.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку