ЗАСІДАННЯ ШОСТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  14  т р а в н я  1998  р о к у.

                         16 г о д и н а.

 

Веде засідання член  Президії  першої  сесії  Верховної  Ради України СИМОНЕНКО П.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Біля столів реєстрації на 16 годину зареєструвалося 363 народних депутати.  Зараз у  залі присутні  293  депутати.  Будь  ласка,  може,  ще  хтось  не встиг вставити картки, вставляйте їх.

 

     За результатами   реєстрації   оголошую   вечірнє   засідання відкритим.

 

     Як ми  і  домовлялися  на  ранковому засіданні,  розпочинаємо вечірнє засідання з інформації члена тимчасової Президії  Анатолія Матвієнка  з  приводу ситуації з висвітленням діяльності Верховної Ради.

 

     Будь ласка.

 

     МАТВІЄНКО А.С.,  народний депутат України (виборчий округ 17, Вінницька область).  Шановні народні депутати! Виконуючи доручення Верховної Ради,  я звернувся  до  Прем'єр-міністра  за  поясненням ситуації,  що  склалася  у  Верховній  Раді  з питання висвітлення роботи першої сесії.

 

     Прем'єр на  підставі  моєї  інформації   та   інформації   за підсумками   обговорення  у  Верховній  Раді,  яку  він  мав,  дав доручення розібратися по суті,  керуючись чинним законодавством, і підготувати висновки та пропозиції.

 

     Роботу було проведено,  у тому числі і консультації за участю різних  міністерств,   відділів   Кабінету   Міністрів,   юристів, включаючи і консультації з юристами Верховної Ради України.

 

     Дозвольте поінформувати вас про ці висновки та пропозиції.  Я хотів би,  щоб ви уважно  вислухали  цю  інформацію,  оскільки  ми повинні,  маючи  повну  інформацію  від  різних  сторін,  прийняти справді виважене і справедливе рішення.

 

     Так ось,  я хочу сказати про те,  про що не говорилося з цієї трибуни,  а  саме  що  порядок  висвітлення роботи нинішньої сесії Верховної Ради є відмінним від того порядку,  який існував до 1998 року.

 

     До 1998  року  Верховна  Рада  приймала постанову про порядок висвітлення,  і наші  державні  агенції,  радіо-  і  телекомітети, виконували  цю  постанову,  здійснюючи  фінансування цієї роботи з державного бюджету в  межах  обсягів,  виділених  на  утримання  і фінансування цих структур.

 

     Питання радіотрансляції  пленарних  засідань Верховної Ради в поточному 1998 році має свої особливості.  І я хотів  би  звернути увагу  депутатів  на  ці  особливості  та  відмінності порівняно з попередніми роками.

 

     З ряду  обставин  змінився  правовий  і  фінансовий  характер здійснення трансляції. Дозволю собі нагадати, що під час прийняття Закону про Державний бюджет України на 1998  рік  за  наполяганням великої  групи  депутатів  і  особисто  Олександра  Олександровича Мороза,  який цю  пропозицію  підтримав,  фінансування  витрат  на висвітлення  діяльності  Верховної  Ради  було  виділено в окремий рядок (код 120100) і після неодноразових перевірок, у тому числі і Рахунковою  палатою  Верховної Ради,  визначено в сумі 6 мільйонів 100 тисяч гривень з таким розподілом: телебаченню - 3 мільйони 400 тисяч  гривень,  радіомовленню - 2 мільйони 700 тисяч гривень.  Ці кошти були вилучені зі статей загального фінансування національних теле-  і  радіокомпаній,  у яких вони були до цього,  і перенесені цільовим призначенням до  статті,  якою  передбачено  фінансування діяльності Верховної Ради України.

 

     З цього  моменту  Кабінет  Міністрів  втратив  право  прямого фінансування  трансляції,  як  це  було  раніше,  із  бюджету   на телерадіокомітет,  підготовки  і  видачі до ефіру інших тематичних програм  про  роботу  Верховної  Ради,  що   готуються   державним телебаченням і радіомовленням.

 

     Більше того,  пряме  бюджетне  фінансування  цієї роботи було замінено  на  господарські  стосунки  між   Управлінням   справами Верховної  Ради  і можливими виконавцями цих робіт - національними телеі радіокомпаніями.

 

     Як вам уже відомо, робота по належному договірному оформленню питання  висвітлення діяльності Верховної Ради проводилася задовго до початку роботи першої сесії. Я ще раз нагадаю, що перший проект договору  було направлено до Управління справами Верховної Ради ще 24  березня.  Після  цього  було  ще  два  рази   листування   між управлінням і Національною радіокомпанією. 12 травня відповідно до цього листування було надіслано останній проект договору.

 

     Хочу також зазначити,  що правильність чинного  законодавства підтверджується   рядом   документів  і  особливо  листом  першого заступника керуючого справами Гнидюка, в якому зокрема говориться: "Управління справами підтверджує вказані в проекті договору обсяги трансляції пленарних засідань та передачі "Депутатський  канал"  у першому  кварталі  поточного року".  Тим самим Управління справами Верховної  Ради  визнало  необхідність  договірних   стосунків   і наявність  заборгованості  за  виконану  роботу перед Національною радіокомпанією України.

 

     Тут уже виникало запитання:  хто і з яких  коштів  платив  за пряму  теле-  і радіотрансляцію відкриття першої сесії новообраної Верховної Ради 12 травня?

 

     Даю інформацію.  На   жаль,   ніхто,   тому   це   лягло   на заборгованість    бюджету    перед    національними    радіо-    і телекомпаніями.  Затрачені кошти саме так сьогодні розподіляються. А  здійснювалась  ця трансляція на підставі статті 15 (я хотів би, щоб  ви  звернули  на  це  увагу)  Закону  України   про   порядок висвітлення   діяльності   органів   державної  влади  та  органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації,  в якому дається вичерпний перелік обов'язкових теле- і радіопередач, до  яких  належить  і  трансляція  відкриття   першого   засідання Верховної Ради України нового скликання.

 

     До речі,  питання  обов'язковості  трансляції поточної роботи Верховної  Ради,  Кабінету  Міністрів,  вищих  судових   інстанцій України  не  передбачене жодною статтею Конституції чи відповідних законів.  Виняток становлять лише Дні уряду у Верховній Раді. І це також є та норма, якою, очевидно, нам потрібно керуватися.

 

     Крім того,  хочу  вас  поінформувати,  що  висновки юридичних відділів   Кабінету   Міністрів   вказують   на    невідповідність Конституції  постанови  Верховної Ради,  бо Верховна Рада як орган законодавчої  влади  не  уповноважена   здійснювати   безпосереднє управління  діяльністю  Кабінету  Міністрів,  міністерств чи інших центральних органів виконавчої влади.

 

     Крім того,  прийняттям нашої постанови порушено Закон України про  порядок  висвітлення  діяльності  органів  державної влади та органів місцевого самоврядування,  а конкретно -  статтю  5,  якою визначено,  що органи державної влади в межах коштів, передбачених у  державному  бюджеті  на  висвітлення  їх  діяльності,  формують замовлення   засобам   масової  інформації,  які  можуть  включати створення спеціальних звітів і репортажів.  Органи державної влади зобов'язані  передбачити у своїх кошторисах витрати на висвітлення своєї діяльності.  Стосунки (підкреслюю!) між  органами  державної влади та редакціями засобів масової інформації мають будуватися на договірних засадах. Незважаючи на це Верховна Рада пунктами 2 та 3 зазначеної   постанови  зобов'язує  Національну  радіокомпанію  та Національну телекомпанію  здійснювати  широкий  комплекс  заходів, спрямованих на забезпечення висвітлення діяльності Верховної Ради. Тобто не  йдеться  ні  про  угоду,  ні  про  відповідні  фінансові зобов'язання.

 

     У пункті  5  постанови  міститься доручення Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення здійснювати постійний контроль  за  дотриманням  телерадіоорганізаціями  України чинного законодавства  в  галузі  телебачення  і  радіомовлення  та   цієї постанови.   Таке  доручення  не  відповідає  Закону  України  про Національну раду України з  питань  телебачення  і  радіомовлення, адже ця рада згідно з цим законом не підпорядкована Верховній Раді і не зобов'язана контролювати виконання її постанов.

 

     І останнє щодо висновків. Уряд готовий фінансувати діяльність Верховної  Ради.  Лише у травні на цю мету виділено 3 мільйони 855 тисяч гривень,  з яких строго лімітовано лише 1 мільйон 355  тисяч гривень  -  заробітна  плата.  Отже,  є  вільні  кошти  в сумі 2,5 мільйона   гривень,   з   яких   можна   вже   сьогодні   погасити заборгованість  перед  Національною  радіокомпанією,  розпочати на договірних  умовах  подальшу   радіотрансляцію   наших   пленарних засідань.

 

     До речі, хочу вас поінформувати (я попросив таку довідку), як профінансовано Кабінет  Міністрів  і  як  профінансовано  Верховну Раду.   Так   от,   Верховна   Рада   профінансована   краще,  ніж профінансований Кабінет Міністрів (Шум у залі). Шановні, я доводжу до вашого відома інформацію, а вам приймати рішення.

 

     Висновки.

 

     Перше. Очевидно   (це  вже  з  моєї  точки  зору),  ми  маємо класичний приклад,  коли вноситься документ на  розгляд  Верховної Ради  всупереч  вимогам  Регламенту  -  без фінансово-економічного обгрунтування.  Очевидно,  цей документ ми саме так і внесли, і це потрібно визнати.

 

     Друге. Я  хотів би,  шановні народні депутати,  звернути вашу увагу на те,  що сума витрат на виконання тієї постанови, яку ми з вами  прийняли,  реально  є  значно більшою,  ніж це передбачено в бюджеті.  Навіть якщо врахувати,  що ми передбачили у відповідному законі  3  відсотки  ефірного часу на висвітлення роботи Верховної Ради,  стає очевидним, що можна висвітлювати роботу Верховної Ради щоденно  під  час її пленарних засідань лише протягом 3,5-4 годин, тобто коштів,  виділених з бюджету на пряму трансляцію,  вистачить лише на половину строку нашої роботи.

 

     Пропозиції, які я хотів би внести.

 

     Очевидно, нам   потрібно  доручити  Підготовчій  депутатській групі негайно повернутися  до  розгляду  цього  питання,  провести фінансово-економічне    обгрунтування    прийнятої   постанови   і запропонувати до неї відповідні зміни і доповнення.

 

     І останнє,  про що я хотів би  вам  сказати.  Я  поінформував Прем'єр-міністра   про  те,  що  зараз  розглядаються  надзвичайно важливі питання,  і,  безперечно,  тих 2-3 дні,  які потрібні  для того,  щоб  відрегулювати  всі правові і фінансові питання,  ми не маємо  права  не  транслювати  роботу  сесії,  особливо  під   час висунення   кандидатур  на  посаду  Голови  Верховної  Ради  і  їх обговорення.

 

     Розуміючи ситуацію,  поважаючи  Верховну  Раду,  Прем'єр  дав доручення міністерствам і відомствам врегулювати фінансово-правові відносини.  Крім того,  він дав доручення  пану  Кулику,  і  я  це доручення  вам  зачитую:  "До  вирішення  питання про приведення у відповідність  обсягів  фінансування  діяльності  Верховної   Ради України  за  постановою  Верховної Ради України від 12 травня 1998 року обсягам фінансування, передбаченим Державним бюджетом на 1998 рік,  забезпечити радіотрансляцію розгляду Верховною Радою України питання про обрання Голови Верховної Ради України".

 

     Я пропоную дати сьогодні  доручення:  за  цей  час,  протягом двох-трьох  днів,  відлагодити  всі  фінансово-правові  стосунки і забезпечити  виконання   цієї   постанови.   Потім,   переглянувши відповідні  зміни,  якщо  буде потрібно,  прийняти їх як постанову Верховної Ради.

 

     Дякую вам за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні    депутати!    Ми    заслухали інформацію.  Чи є у вас запитання до депутата Матвієнка?  Є. Прошу записатися. Будь ласка.

 

     Шановні народні депутати,  я хотів би з вами порадитися. Якщо ми відведемо хвилин 10 на запитання, вистачить? 15 хвилин?..

 

     Прошу проголосувати. Увімкніть, будь ласка, систему.

 

     "За" - 164.

 

     Прийнято.

 

     МАТВІЄНКО А.С. Я прошу з процедури одну хвилину.

 

     Я хочу   доповісти   шановній  Верховній  Раді,  що  мені  не доручалося проводити відповідну експертизу,  аналіз вивчення  цієї проблеми.   Мені  доручалося  переговорити  з  Прем'єрміністром  і доповісти  вам  про  думку  Кабінету  Міністрів.  Я  виконав  ваше доручення. Тому запитання просив би задавати по суті (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  хотів би теж звернутися до народних депутатів. Запитання  ставте  з  приводу  обставин,  які   з'ясовувалися,   і доручення, яке давалося депутату Матвієнку.

 

     Будь ласка. Депутат Райковський.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.,  народний  депутат України (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Прошу  передать  слово народному депутату Гмыре.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть,   будь   ласка,   мікрофон   народного депутата Гмирі.

 

     ГМИРЯ С.П.,  народний депутат України  (виборчий  округ  105, Луганська область).  Спасибо. Мне кажется, вы не только выполнили, но и перевыполнили задание, поскольку говорили о каких-то решениях по данному вопросу, которые Кабмин не мог принимать.

 

     У меня в связи с этим несколько вопросов.

 

     Первый. Стоит ли под этой информацией подпись Премьера?

 

     Второй вопрос.  В  каком  состоянии финансирование Верховного Совета в соответствии с той бюджетной строкой, о которой так много говорили, - 6 миллионов гривень?

 

     Третий вопрос,  на  который  я  тоже хотел бы услышать ответ. Скажите,  пожалуйста,  что же это такое получается?  Деньги нам не дают,  хотя  новая  сессия началась.  А договора не было и быть не могло,  поскольку на каждую новую сессию принимается постановление нового Верховного Совета. О каких договорах могла идти речь?

 

     И последнее.  Если  Кабинет  Министров  милостиво соглашается финансировать в нарушение закона освещение работы нашей сессии, то я  хочу  спросить:  кто  сядет за нецелевое использование средств? Если это незаконно,  то как же это можно проводить?  Если законно, то почему не выполнять законное решение?

 

     МАТВIЄНКО А.С. Дякую. Я спробую відповісти на ваші запитання.

 

     Перше. Підпис є.  Я демонструю вам ксерокопію цього документа з  підписом.  Оригінал  цього  документа  знаходиться  в  Кабінеті Міністрів. Підпис Пустовойтенка.

 

     Що стосується  другого  запитання,  щодо грошей,  то я не маю інформації, на скільки, на який обсяг на сьогодні профінансовано в цілому  в  абсолютних  цифрах.  А  у  відносних  цифрах я вам можу назвати.  На сьогодні Верховну Раду профінансовано  відповідно  до виділених  лімітів  на  141,1 відсотка,  у тому числі на заробітну плату - на 61,3 відсотка.  Iншими цифрами я не  володію,  тому  що мені такого доручення не було.

 

     Далі. Що   стосується  договору.  Я  депутату  Гмирі  ще  раз доповідаю,  що перший проект договору,  враховуючи,  що це питання може  бути  включено  і обов'язково буде висвітлюватися діяльність Верховної  Ради,  було  подано  Управлінню  справами  24  березня. Порядок   здійснення   фінансування   такий.   За   кожний  п'ятий банківський день,  відповідно  до  виконаних  робіт,  здійснюється проплата.  Потрібно  було  підписати  договір,  а  потім  по факту виконаної роботи здійснювати проплату.

 

     I, нарешті,  останнє,  стосовно   джерел   фінансування.   Це фінансування,  з огляду на важливість розгляду питання про обрання Голови Верховної  Ради,  провадиться  як  авансування,  або,  якщо хочете, кредитування з нульовою ставкою.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Хмельовий. Будь ласка.

 

     ХМЕЛЬОВИЙ А.П.,  народний  депутат  України (багатоман-датний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Фракция коммунистов. Лично мой  вывод как депутата уже второго созыва:  вчерашнее прекращение трансляции связано с выступлением Александра Мороза. Это лично мое мнение.  Ведь в начале года никаких финансовых вопросов не стояло. Связали все это с выборами,  чтобы были  все  в  равных  условиях. Зиновию  Кулику и его команде была дана возможность выступать.  И, кстати, интересно, за какие деньги он выступает сегодня? Задать бы этот   вопрос.  Через  каждые  30  минут  передают  его  интервью. Следовало бы выяснить.

 

     И почему  правительство,   которое   распределяет   бюджетные деньги,  до  сегодняшнего  момента  не определило сумму Верховному Совету в таком об еме,  чтобы  мы  могли  профинансировать  прямые радиои телевизионные трансляции?

 

     МАТВIЄНКО А.С.  Дякую.  Хочу  ще  раз  нагадати,  що  у своїй інформації я говорив про ці цифри.  Сьогодні у  Верховної  Ради  є вільних  2,5  мільйона  гривень,  які дають можливість ліквідувати заборгованість і профінансувати.

 

     Але справа не в тому.  Навіть можна зрозуміти, що цих коштів, дійсно,  з бюджету не виділено,  можна писати листа від Управління Верховної Ради Національній радіокомпанії:  коштів немає і просимо віднести їх до нашої заборгованості.

 

     Iдеться сьогодні  про  процедуру,  про  порядок.  Ми  з  вами керуємося  емоціями.  I  я  вас  прошу  керуватися  не  політичною доцільністю, а законами, чинними сьогодні. I тоді ніяких колізій у нашому залі не буде.

 

     I я сьогодні хотів би  сказати,  що  за  це  однаковою  мірою несуть  відповідальність  Управління справами,  а також Підготовча депутатська   група,   яка   не    внесла    фінансовоекономічного обгрунтування   проекту   даної  постанови.  А  це  ж  записано  в Регламенті, і ми повинні його дотримуватися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово   для    довідки    надається    Олександру Олександровичу Морозу.

 

     МОРОЗ О.О.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ 92, Київська область). Шановні депутати! Учора ви одержали у зв'язку з моїм  звітом  довідку  щодо фінансування Верховної Ради.  Я ще раз хочу повторити:  64 відсотки - фінансування за підсумками  першого кварталу,  а з урахуванням четвертого місяця - 52 відсотки. Просив би брати це до уваги.

 

     А говорити,  що ліміт на 141 відсоток виконано,  при тому, що зарплата  профінансована  тільки  на  67  відсотків - це не зовсім серйозно.  Навіть не треба бути економістом, щоб зрозуміти, про що йдеться.

 

     Я не  в  докір Анатолію Сергійовичу,  а просто для інформації назвав цю цифру.

 

     МАТВIЄНКО А.С.  Тоді,  Олександре Олександровичу, оскільки ви ставите під сумнів об'єктивність моєї інформації, я хочу повторити для стенограми цифру,  яку я називав.  Я  поцікавився  в  Кабінеті Міністрів,  у  Мінфіні  обсягами  фінансування:  профінансовано по відношенню до запланованих лімітів, я це повторюю, Верховну Раду в обсязі  141,1  відсотка,  по  заробітній  платі  -  в  обсязі 61,3 відсотка.  Ці цифри дано мені сьогодні Кабінетом Міністрів.  Я  їх офіційно вам і повідомляю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для запитання надається депутату Шишкіну.

 

     ШИШКIН В.I.,  народний  депутат  України (виборчий округ 133, Одеська область). Прошу передать слово депутату Кармазину.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть,   будь   ласка,   мікрофон    депутата Кармазіна.

 

     КАРМАЗIН Ю.А.,  народний депутат України (виборчий округ 134, Одеська область).  "Громада". Шановний доповідачу! По-перше, учора вам  доручалося запропонувати Прем'єр-міністру з'явитися сюди.  Ми за це голосували вчора.

 

     По-друге, я можу довести некоректність цифр, які ви назвали.

 

     По-третє, ви кажете,  що  з  24  березня  подавалися  проекти договору  і  ви  їх  проаналізували.  Але ж мова йшла про статтю 9 Закону про порядок висвітлення і тільки  12  травня  було  відомо, коли  і  як буде здійснюватися трансляція.  А коли ми зібралися 24 березня,  передбачити,  як  буде  здійснюватися  трансляція,  було неможливо.

 

     Хіба ви  не  розумієте алогізму свого виступу?  А якщо вже ви взялися так захищати главу уряду,  скажіть мені,  будь ласка, яким чином   сьогодні  і  тимчасова  Президія,  і  ви  самі  як  голова політичної партії будете реагувати на брутальне  порушення  пункту 24 статті 85 Конституції,  де записано, що Верховна Рада дає згоду на призначення на посаду голови Державного комітету телебачення  і радіомовлення України?

 

     І хочу, щоб ви ще сказали нам, за які кошти вчора 7 хвилин 15 секунд по УТН, а потім ще 21 хвилину виступав пан Кулик? Хто за це заплатив? До речі, хвилина мовлення коштує 2800 гривень.

 

     Дякую.

 

     МАТВІЄНКО А.С.   Шановний   депутате   Кармазін,   дякую   за запитання.  Хочу сказати,  що я на відміну,  може, від багатьох не керуюся  емоціями.  Я  керуюся пунктами конкретних статей закону і виходжу з конкретних цифр.

 

     Що стосується доручення,  щоб сюди прийшов Прем'єр-міністр, і ви  мені  його так формулювали,  то це не є правда.  По-перше,  це некоректно,  а по-друге,  такого доручення мені  ніхто  не  давав, подивіться стенограму.

 

     Що стосується некоректності цифр,  які я наводив, то я з вами тут сперечатися не можу, тому що не проводив дослідження. Але якщо хочете,  я  готовий з вами в цьому питанні розібратися в деталях і поінформувати.

 

     Як буде здійснюватися трансляція,  ми дійсно до 12  числа  не знали, але договір визначає не обсяги, а принципи. І відповідно до виконаної роботи і принципів,  закладених у договорі, здійснюється фінансування,  ви це як юрист чудово знаєте.  Тому проект договору було  запропоновано  ще  24  березня.  I  звинувачувати   сьогодні потрібно  дві сторони,  тому що коли є тільки одна сторона,  немає конфлікту.  А упущення,  у  тому  числі  й  наші  з  вами,  є,  бо фінансово-економічного  обгрунтування  проекту цієї постанови ми з вами не мали,  хоча Регламент цього від нас  із  вами  вимагає.  І Підготовча група повинна була нам його дати.

 

     І, нарешті,  щодо того, як я захищатиму порушення. Я захищати порушення не буду,  я буду принципово  виступати  проти  порушення закону з будь-якого боку. І це я вам гарантую (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, я звертаюся до вас...

 

     МАТВІЄНКО А.С.  Я  сказав  і стосовно Кулика.  Діяти потрібно відповідно до закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я звертаюся до всіх народних  депутатів,  які  ще ставитимуть запитання: будь ласка, дотримуйтесь регламенту.

 

     Слово для запитання надається депутату Грачеву.

 

     ГРАЧЕВ О.О.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Прошу  передать  слово депутату Моисеенко.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.,  народний депутат України (виборчий округ 53, Донецька область).  Спасибо,  Олег Алексеевич!  У  меня  следующие вопросы.

 

     Анатолий Сергеевич,   скажите,   вы  имеете  представление  о разнице между Верховным Советом и  Управлением  делами  Верховного Совета?  Если  вы политический лидер,  как вы пытаетесь себя здесь представить,  то вы должны  понимать  разницу  между  политическим органом - высшим органом представительной власти государства и его техническим,   хозяйственным   органом,    который    осуществляет договорные отношения.

 

     Сейчас вы пытаетесь всех нас,  депутатов, в том числе и себя, и бывших премьерминистров,  которые здесь  сидят,  поставить  ниже человека,    который    всего-навсего   руководит   исполнительным ведомством.  То есть вы принижаете  политическую  роль  Верховного Совета.

 

     Второй вопрос,  который  меня  интересует.  Вчера,  беседуя с Премьер-министром,  поднимали ли вы вопрос о  том,  что  поступком Кулика принижен авторитет самого Президента,  что только недалекий политик (а я все-таки  думаю,  что  господин  Кучма  считает  себя далеким  политиком)  мог  поставить  вопрос  о  том,  чтобы  вновь избранный   Верховный   Совет   Украины   по   воле    Президента, трансформированной  через  Кулика,  остался  без  широкого вещания именно тогда,  когда им  рассматриваются  самые  животрепещущие  и интересующие народ вопросы?

 

     Спасибо за внимание и прошу дать ответ на мои вопросы.

 

     МАТВІЄНКО А.С.  Що стосується того,  чи розумію я різницю між Верховною  Радою  як  вищим  законодавчим  органом  і  Управлінням справами,  то  запевняю,  що  розумію.  Але  я  хочу  сказати,  що Управління справами повинно відповідно до вимог і положення про цю структуру  виконувати свої функції.  І наша з вами вимогливість до цього органу повинна бути не менш принциповою. І я хотів би, щоб у цій   ситуації,   яка   склалася,   ми  були  об'єктивними.  Такої об'єктивності у  нас  немає,  у  нас  є  однобоке  бажання  знайти сьогодні  якусь  політичну  сенсацію.  Я  вважаю,  що цього нам не потрібно робити,  бо очевидно, що не для того ми зібралися в цьому залі.

 

     Що стосується  авторитету Президента з приводу такої колізії. Я  вважаю,  що  нікому  ця  колізія  не  додала  авторитету  -  ні Президенту,  ні  Прем'єру,  ні  Верховній  Раді,  ні кожному з нас зокрема.  А тому нам не потрібно влаштовувати тут якісь  політичні гонки і битви.  Давайте думати над тим, як швидше організуватись і приймати закони, об'єднавшись і взявши на себе відповідальність.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, останнє запитання. Депутат Габер.

 

     ГАБЕР М.О.,   народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПСПУ).  Прошу  передати слово Володимиру Алексєєву.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.,  народний депутат України (виборчий округ 172, Харківська область).  Уважаемый Анатолий Сергеевич, надеюсь, вы не будете отрицать,  что то,  что происходит в этом зале,  это  всего лишь  борьба  между  теми,  кто  желает  установить информационную монополию, и теми, кто желает ей воспрепятствовать.

 

     А вопрос у  меня  следующий.  Скажите,  пожалуйста,  если  на примере выполнения Закона Украины о порядке освещения деятельности органов власти демонстрируется такой вызывающий правовой нигилизм, то  какой  нам  смысл вообще здесь принимать экономические законы, если мы прекрасно видим, каким образом их будут выполнять?

 

     Я так считаю:  либо  мы  сейчас  дадим  по  рукам  тому,  кто пытается нарушать законы Украины, либо все четыре года о нас будут вытирать ноги.

 

     МАТВІЄНКО А.С. Спасибі. Я хочу сказати, що монополізму... Ну, це моя особиста точка зору,  я не дуже бував у різних парламентах, але принаймні знаю,  що подібної прямої трансляції жоден парламент Європи не проводить. Тому... (Шум у залі).

 

     Я веду  мову  про  доцільність  і  про  здоровий глузд.  Мені здається,  що  здійснювати  потрібно  ту  трансляцію,  яка  нашому виборцю дає справді цінну інформацію,  а не пустопорожні розмови в деяких моментах.

 

     Що стосується   нігілізму,   то   я   вам   з    не    меншою відповідальністю заявляю,  що нігілізм проявлено, і великою мірою, і нами,  коли ми приймали  цю  постанову,  оскільки  ми  допустили порушення  цілого ряду законів і Регламенту.  Я перерахував їх,  у стенограмі можете почитати.

 

     А тому давайте  будемо,  ще  раз  скажу,  взаємоввічливими  і поважати  передусім  себе.  Тоді,  очевидно,  нас почнуть поважати інші.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     Шановні народні депутати,  ми з вами прослухали інформацію та відповіді на запитання. Ще є одна довідка.

 

     Будь ласка, Олександре Олександровичу.

 

     МОРОЗ О.О.  Я  прошу  вибачити.  Фактична  довідка  про  стан фінансування Адміністрації Президента України,  Кабінету Міністрів України,  Верховної  Ради  України  за  перший  квартал 1998 року. Адміністрація Президента України - забезпечена  до  плану  першого кварталу  на  100  процентів,  Кабінет Міністрів України - на 90,6 процента, Верховна Рада України - на 80 процентів.

 

     Та цифра,  яку я наводив учора з урахуванням п'ятого  місяця, відрізняється в меншу сторону для Верховної Ради. Будь ласка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким чином,  шановні народні депутати, ми з вами прослухали інформацію, і далі я пропоную діяти так.

 

     Ми прийняли рішення,  є постанова Верховної  Ради,  згідно  з якою   ми   завтра   повинні   заслухати   інформацію  Генеральної прокуратури.

 

     Тому я й пропоную, підводячи риску під цією інформацією, дати доручення  запросити завтра представників Генеральної прокуратури, щоб вони відповіли на питання,  яке хвилює  багатьох  присутніх  у залі народних депутатів.

 

     Домовилися? Добре.

 

     ---------------

 

     Переходимо до розгляду наступного питання - про формування та реєстрацію депутатських фракцій.

 

     Секретаріат Верховної Ради дає таку інформацію.

 

     Відповідно до статей 4.2.1 і 4.2.2 Регламенту Верховної  Ради України   у   Верховній   Раді  України  чотирнадцятого  скликання сформовано і 14 травня  1998  року  зареєстровано  в  Секретаріаті Верховної Ради України такі депутатські фракції.

 

     Фракція Комуністичної  партії  України  (скорочено  - фракція комуністів).  Кількісний  склад  фракції  становить  119  народних депутатів   України.   Уповноваженими   представниками  фракції  є Симоненко, Мартинюк, Матвєєв.

 

     Фракція Народного  руху  України.  Кількісний  склад  фракції становить    47   народних   депутатів   України.   Уповноваженими представниками  фракції  є  Чорновіл,  Костенко,  Коваль,   Заєць, Черняк.

 

     Фракція блоку  Соціалістичної  та  Селянської  партій України (скорочено - "Лівий центр"). Кількісний склад фракції становить 35 народних депутатів України.  Уповноваженими представниками фракції є Мороз, Довгань, Чиж, Сас, Ніколаєнко, Семенюк.

 

     Фракція Прогресивної    соціалістичної    партії     України. Кількісний   склад   фракції   становить  17  народних  депутатів. Уповноваженими  представниками  фракції  є   Вітренко,   Марченко, Чародєєв, Лимар, Стоженко.

 

     Фракція Народно-демократичної   партії   України.  Кількісний склад   фракції   становить   84   народних   депутати    України. Уповноваженими   представниками   фракції  є  Матвієнко,  Філенко, Стецьків, Карпов.

 

     Фракція Соціал-демократичної  партії  України   (об'єднаної). Кількісний  склад  фракції становить 24 народних депутати України. Уповноваженими  представниками  фракції   є   Марчук,   Медведчук, Онопенко.

 

     Фракція Партії зелених України (скорочено - фракція зелених). Кількісний склад фракції становить 24 народних  депутати  України. Уповноваженими  представниками  фракції  є Кононов,  Хмельницький, Шевчук, Курикін, Самойленко, Рись.

 

     Фракція "Громада".  Кількісний  склад  фракції  становить  39 народних   депутатів.   Уповноваженими  представниками  фракції  є Лазаренко, Омеліч, Турчинов.

 

     Таким чином,  із 430 народних депутатів,  які склали присягу, 389 увійшли до складу тієї чи іншої фракції.

 

     Є пропозиція   взяти  цю  інформацію  до  відома  і  доручити Секретаріату  розповсюдити  серед  народних  депутатів  дані   про кількісний  і  персональний склад кожної фракції.  Не заперечуєте? Домовилися.

 

     Я думаю,  що це не треба ставити на голосування. Це доручення Секретаріату. Є запитання?

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон народного депутата Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  народний депутат України (виборчий округ 160, Сумська  область).  Фракція  Прогресивної  соціалістичної   партії України.  У  мене таке запитання:  на якій підставі Павло Іванович Лазаренко сидить у Президії першої сесії Верховної  Ради?  Він  не має ніякого права сидіти там, бо Підготовча група проголосувала за те, щоб член цієї Президії представляв 80-90 депутатів парламенту. Зараз ми бачимо,  що склад фракції "Громада" - 39 чоловік і більше ніж 30 підписів, я переконана, вони ще взяти не могли. То де ті 80 чоловік, яких представляє Лазаренко?

 

     Наші 17     депутатів,    які    представляють    Прогресивну соціалістичну партію України,  заявляють політичний протест, бо ми втратили  можливість представляти у Президії нашу фракцію і ніяким чином з нами не погоджували представництво  Лазаренка.  Я  вважаю: якщо  він  більш-менш  порядна людина,  то повинен встати і вийти, залишити Президію першої сесії парламенту (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановна  Наталіє  Михайлівно!   Пропозиції   щодо персонального  складу  тимчасової  Президії  вносилися Підготовчою групою і голосувалися в залі. Це питання вже вичерпано.

 

     _______________________

 

     Наступне питання  -  про  Погоджувальну   раду   депутатських фракцій.   Слово   для   доповіді   надається   члену  Підготовчої депутатської групи Омелічу Віктору Семеновичу. Будь ласка.

 

     ОМЕЛIЧ В.С.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   Всеукраїнське   об'єднання "Громада").  Шановні народні депутати!  Відповідно до статті 4.2.4 Регламенту  Верховної  Ради  України  Підготовча депутатська група вносить  на  ваш  розгляд  пропозицію  щодо  Погоджувальної   ради депутатських фракцій.

 

     Відповідно до     Регламенту    "уповноважені    представники депутатських груп і  фракцій  (від  кожної  по  одному)  утворюють Погоджувальну  раду  депутатських  груп  (фракцій),  яка є органом дорадчого,  погоджувального   характеру.   В   разі   необхідності Погоджувальна  рада  вносить  пропозиції з питань порядку денного, про раціональну організацію і планування роботи Верховної Ради  та її органів,  сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі Верховної Ради та її органів".

 

     Підготовча депутатська група розглядала це питання.  Спочатку було внесено на ваш розгляд пропозицію створити Погоджувальну раду у  складі  керівників  депутатських  фракцій  із  зазначенням   їх прізвищ.  Проект цієї постанови ми вам роздали. Але потім надійшли пропозиції,  які розглядалися  ще  раз  на  засіданні  Підготовчої депутатської групи,  і було внесено новий проект постанови,  який, дозвольте, я вам зараз зачитаю.

 

     "Постанова Верховної  Ради  України  про  Погоджувальну  раду депутатських фракцій.

 

     Верховна Рада України постановляє:

 

     Взяти до відома, що відповідно до статті 4.2.4 Регламенту Верховної  Ради  України  утворена  Погоджувальна рада  депутатських  фракцій у складі уповноважених представників - керівників депутатських фракцій.

 

     У разі відсутності уповноваженого  представника  -  керівника депутатської  фракції  у засіданнях Погоджувальної ради може брати участь  з  правом  ухвального  голосу  інший  визначений  фракцією уповноважений нею представник".

 

     З якою метою це зроблено?  Ви розумієте,  що можуть виникнути ситуації,  коли депутатські фракції будуть змінювати свого лідера. Можлива і ситуація,  коли лідер буде відсутній з якихось причин. I кожного разу для того,  щоб Погоджувальна  рада  могла  працювати, змінювати її склад, мабуть, недоцільно.

 

     Тому пропонується   прийняти   таке   рішення,   в  якому  не називалися  б   конкретні   прізвища.   До   Погоджувальної   ради входитимуть   керівники   фракцій,   які   будуть  затверджуватися Верховною Радою,  а ті зміни,  які відбуватимуться в  депутатських фракціях, фіксуватимуться Верховною Радою.

 

     Таким чином,   кожного   разу  ця  Погоджувальна  рада  зможе засідати повноцінно:  фракцію представлятиме або її керівник,  або інша уповноважена особа в разі відсутності керівника.  Я думаю, що це нормальне явище.

 

     Погоджувальна рада,  як ви зрозуміли,  утворюється для  того, щоб  у разі виникнення спірних питань знайти якусь спільну позицію і внести її на розгляд Верховної Ради.  Термін  її  діяльності  не обмежується,   вона   повинна   діяти   постійно  протягом  усього скликання.

 

     Ось така пропозиція. Просив би поставити її на голосування, а народних депутатів прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Вікторе Семеновичу.

 

     Шановні народні  депутати!  Я  думаю,  питання зрозуміле.  Це дорадчий орган,  який утворюється з  керівників  чи  представників керівництва    фракцій.   Прошу   підтримати   цю   пропозицію   і проголосувати проект постанови, який було зачитано зараз у цілому. Немає заперечень? Немає.

 

     Ставлю на голосування. Прошу ввімкнути систему.

 

     "За" - 291.

 

     Рішення прийнято.

 

     _________________________

 

     Наступне питання  -  про  перелік  комітетів  Верховної  Ради України.  Доповідає  член  Підготовчої  депутатської  групи  Череп Валерій Iванович. Будь ласка.

 

     ЧЕРЕП В.I.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 158, Сумська область).  Дякую.  Шановні  колеги!  Учора  Верховна  Рада України  прийняла  постанову  про перелік комітетів Верховної Ради України чотирнадцятого скликання такого змісту:

 

     "1. Визначити,  що кількість комітетів Верховної Ради України може бути не більше 24.

 

     2. Поданий  Підготовчою депутатською групою перелік комітетів Верховної Ради України прийняти за основу (додається).

 

     3. Робочій  підгрупі   3   доопрацювати   перелік   комітетів Верховної  Ради  України  чотирнадцятого  скликання  з урахуванням пропозицій та зауважень,  висловлених народними депутатами України під  час обговорення цього питання,  і внести на розгляд Верховної Ради України".

 

     Сьогодні робоча підгрупа 3 за участю народних депутатів,  які внесли   пропозиції  і  зауваження  (були  присутні  більш  як  50 депутатів),  розглянула й узагальнила пропозиції і  подає  на  ваш розгляд  остаточний  варіант  переліку  і  сфер  відання комітетів Верховної Ради України.

 

     Розглядаючи це питання,  робоча підгрупа виходила з того,  що Верховна  Рада  вчора  прийняла  за  основу назви 23 комітетів,  а всього їх має бути не більше  24.  Стосовно  останнього,  двадцять четвертого комітету надійшло три пропозиції, а саме.

 

     Перше. Ряд  народних  депутатів пропонують утворити Комітет з питань надзвичайних ситуацій і Чорнобильської катастрофи.

 

     Друге. Надійшла пропозиція утворити Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

 

     Третє. Ряд  депутатів,  у тому числі Павловський,  пропонують утворити знову  Комітет  з  питань  ядерної  політики  та  ядерної безпеки.

 

     Хоч ми  над  цим  питанням  працювали три тижні у Підготовчій групі,  тепер до обговорення прилучилися багато інших депутатів  - тих,  хто  не  був  на  засіданнях  цієї групи.  Тому все почалося спочатку,  у розгляді взяли участь  не  тільки  члени  Підготовчої групи,  а практично всі, хто бажав. У результаті дебатів ми дійшли думки,  що треба ставити на голосування пропозиції  про  утворення комітетів у порядку надходження.

 

     Спочатку провели   рейтингове  голосування  щодо  всіх  трьох пропозицій.  Найбільше голосів набрала  пропозиція  про  утворення Комітету   з   питань   надзвичайних   ситуацій  і  Чорнобильської катастрофи.  Але  ж  Підготовча  група  не  має  права  вирішувати остаточно,  вона  лише  має  право  вносити  пропозицію на розгляд Верховної Ради.

 

     Розглядали ми  багато  питань  і  щодо  інших  комітетів   та підкомітетів.    Узагальнювалися    пропозиції.   Дозвольте   мені зупинитися вибірково лише на деяких із них.

 

     Була пропозиція, наприклад, депутата Шевченка назвати Комітет з  питань  свободи  слова  та  інформації  Комітетом законодавчого забезпечення свободи  слова,  інформаційної  політики  та  засобів масової  комунікації.  Наша  підгрупа  розглянула це питання,  але вирішувати остаточно його вам.

 

     Була пропозиція восьми депутатів (Коліушко, Кононов, Філенко, Чорновіл,  Шишкін,  Медведчук, Гавриленко, Стецьків) переіменувати два перших комітети - Комітет з питань правової реформи і  Комітет з  питань  державного  будівництва,  місцевого  самоврядування  та діяльності рад на Комітет з питань правової  політики,  державного будівництва   та  правосуддя  (такий  варіант  розглядався  раніше Підготовчою  групою,  але  не  пройшов)   і   Комітет   з   питань регіональної політики, місцевого самоврядування та діяльності рад.

 

     Ми з правовиками, а в нас у групі було багато юристів високої кваліфікації,  дійшли висновку, що назви ці суті не змінюють. Тому залишили,   як   бачите,   у  переліку  ті  назви,  які  ми  вчора проголосували. А вирішувати вам.

 

     Депутати Ратушний, Смірнов, Єрмак, Білас, як я вже доповідав, пропонують   відновити   окремий   Комітет  з  питань  боротьби  з організованою злочинністю.  У переліку,  подивіться,  є Комітет  з питань  законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності та боротьби з  організованою  злочинністю  і  корупцією.  Була  також пропозиція   назвати   цей   комітет  так:  з  питань  боротьби  з організованою   злочинністю   і   корупцією    та    законодавчого забезпечення  правоохоронної діяльності.  Ці пропозиції мають,  як кажуть,  право на розгляд.  Тобто Верховна Рада  повинна  сьогодні вирішити це питання шляхом голосування.

 

     Депутат Марковська пропонує утворити окремий Комітет з питань планування  сім'ї.  Ми  вчора  домовилися,  що  такий   підкомітет створимо  у  Комітеті  з  питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства.

 

     Була пропозиція депутата Алексєєва, яку я вчора доповідав. Ми погодилися з нею.

 

     Учора ж  депутат Зварич вніс пропозицію щодо слів "діяльності рад" і "зв'язках з СНД".  Але наша підгрупа  не  має  права  цього робити,   тому  що  це  вчора  було  проголосовано  на  пленарному засіданні.

 

     Була пропозиція депутата Яковенка віднести питання туризму до відання Комітету з питань молодіжної політики. Ми погодилися.

 

     Були ще пропозиції стосовно кількості комітетів,  але ж учора Верховна Рада вже визначилася в цьому питанні.

 

     I пропонувалося  в  назві  відповідного   комітету   написати "народної".  Усі  інші  пропозиції  стосувалися  назв  і предметів відання підкомітетів.  Я не буду зачитувати, їх дуже багато, скажу лише,   що  це  справа  кожного  комітету.  Коли  будуть  утворені комітети,  то депутати,  які увійдуть до  цих  комітетів,  а  вони будуть  делеговані туди фракціями,  відпрацюють і самі погодять ці питання.

 

     Я просив би головуючого поставити на  голосування  пропозиції про тих три комітети, про які я доповів. Нагадую, що наша підгрупа висловилася за утворення Комітету з питань надзвичайних ситуацій і Чорнобильської катастрофи.  А потім проголосувати проект постанови з урахуванням зауважень і пропозицій.

 

     Дякую за увагу, у мене все.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати!  Я хотів би з вами порадитися з приводу процедури.  Якщо не заперечуєте,  ми могли б проголосувати за основу ці пропозиції.

 

     ЧЕРЕП В.І. За основу проголосували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, Валерію Івановичу, я маю на увазі, що є якісь зміни  в назвах комітетів,  крім того,  що ви додали 24-й комітет. Якщо так,  то це треба переголосувати.  Ви ж тільки поінформували, як ішло обговорення.  Скажіть чіткіше,  що після обговорення назви залишилися ті самі і ви пропонуєте лише додати 24-й комітет.

 

     ЧЕРЕП В.І. Наша підгрупа пропонує додати 24-й комітет і, я це доповідав,  змінити назви комітетів номер 1,  2 і 18. Це на розсуд сесії.  А щодо Комітету з питань науки і освіти, то, як ви бачите, ми  врахували  вчорашні  пропозиції  стосовно  того,  щоб  тут був підкомітет з питань наукомістких технологій та інформатизації.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію Івановичу,  чіткіше  скажіть,  яка  назва комітету пропонується.

 

     ЧЕРЕП В.І. Пропонується така назва: Комітет з питань науки і народної освіти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  якщо  є   запитання, давайте відведемо на них 10 хвилин.  Прошу записатися.  Увімкніть, будь ласка, систему для запису.

 

     Депутат Долженко. Будь ласка.

 

     ДОЛЖЕНКО Г.П.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ). Дякую. Фракція комуністів України. Я прошу пояснити. У переліку назва 24-го комітету звучить так:   "Комітет   з  питань  ліквідації  наслідків  Чорнобильської катастрофи та надзвичайних ситуацій". Ви називали навпаки. Чому?

 

     ЧЕРЕП В.І. Я помилився. Правильно так, як записано в переліку комітетів.  Була  пропозиція  на  початку  поставити "надзвичайних ситуацій", але прийняли таку редакцію.

 

     ДОЛЖЕНКО Г.П.  І ще одне,  Валерію Івановичу.  Ви не сказали, скільки  голосів  віддано  за  ті  чи  інші  комітети.  Треба було назвати, і я прошу вас зробити це.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Називаю. За цей комітет проголосували 12 чоловік, проти  -  чотири.  За  Комітет  з  питань боротьби з організованою злочинністю - шість,  за Комітет  з  питань  ядерної  політики  та ядерної безпеки - чотири чоловіки.

 

     Якщо всі  протоколи  називати,  то  це  дуже  довго,  тому що голосували  багато  разів.   Але   я   називаю   вам   цифри,   як проголосували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Зарубінський. Будь ласка.

 

     ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О., народний депутат України (багато-мандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НДП).  Прошу  передати  слово депутату Коліушку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон депутата Коліушка.

 

     КОЛІУШКО І.Б.,   народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   НДП).   Шановний   Валерію Івановичу! Спочатку я хочу доповнити, що наша пропозиція, яка вами озвучена,  підписана представниками шести  із  восьми  фракцій.  І прошу  депутатів  підтримати  її.  Це стосується першого й другого комітетів.

 

     І таке запитання:  ви пропонуєте голосувати кожну  пропозицію окремо чи списком? Бо ви раз сказали так, а раз - так.

 

     ЧЕРЕП В.І.  По-перше,  я  назвав прізвища не шести,  а восьми депутатів,  які вносили пропозицію щодо  зміни  назв  двох  перших комітетів.

 

     По-друге, я   пропонував,   враховуючи   те   що   ми   вчора проголосували за основу перелік  із  23  комітетів,  проголосувати зміну назв тільки двох перших комітетів і, якщо є потреба, змінити їх назви.  Бо якщо ми всю піраміду почнемо голосувати,  то це буде довго. Однак це право депутатів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Гавриш. Будь ласка.

 

     ГАВРИШ С.Б.,  народний  депутат  України (виборчий округ 176, Харківська область).  Шановний Валерію Івановичу,  чи не  здається вам,  що  при  такій  назві  першого  комітету - з питань правової реформи - ми забули про цілу гілку влади: судову і про перспективу праці парламенту над законодавством про судоустрій?  Залишили поза увагою дуже важливі питання розвитку судової системи в Україні, не забезпечивши їх через інші комітети.

 

     Дякую.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Щодо  цих  двох  комітетів,  я  вчора  доповідав, мабуть, полеміка протягом роботи нашої підгрупи була найдовша.

 

     У першому варіанті назви комітету було слово "правосуддя". Та коли   назви   комітетів   голосувалися  у  Підготовчій  групі  (а голосували близько 60 депутатів),  це слово з назви комітету  було вилучено.  Тепер  він  називається так:  Комітет з питань правової реформи.  Чому? Додавали одне слово, два, три і врешті-решт дійшли висновку,  що назва "з питань правової реформи" охоплює все.  Тому поставили крапку.

 

     А слово "правосуддя" було в першому варіанті.  Зачитую назву: Комітет  з  питань  правової  політики,  державного будівництва та правосуддя.  Назву  скоротили.  І  от  тепер  знову   пропонується дописати це. Давайте вирішувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Данильчук. Будь ласка.

 

     ДАНИЛЬЧУК О.Ю., народний депутат України (виборчий округ 156, Рівненська область). Хочу передати слово Тарасу Стецьківу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     СТЕЦЬКІВ Т.С.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   НДП).   Шановний   Валерію Івановичу!  По-перше, ви не назвали ще як мінімум двох пропозицій, які лунали на засіданні робочої підгрупи,  а саме:  пропозицію про те,  щоб Комітет у справах пенсіонерів  приєднати  до  Комітету  з питань  соціальної  політики,  оскільки сфери відань цих комітетів збігаються на дві третини. А також пропозицію депутата Суслова про об'єднання  комітетів  з  питань  фінансовокредитної  політики і з питань оподаткування.

 

     По-друге, для мене  є  абсолютно  очевидно,  що  оскільки  за основу  голосувався  вчора  перелік  із  23 комітетів,  а сьогодні внесено 24-й,  то Комітет з питань Чорнобильської  катастрофи  має голосуватися   першим,   окремо.   І   так   само  окремо  повинні голосуватися всі пропозиції, які ви називали.

 

     Дякую.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Ви сказали,  що я не  всі  пропозиції  назвав.  Я назвав основні.  Ті,  що стосуються роботи майбутніх комітетів, ми сьогодні не обговорюємо, я про це сказав.

 

     Щодо комітету, який має назву "Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів  та  інвалідів",  то  наша підгрупа не мала права робити висновок щодо нього.  Учора на сесії проголосовано перелік  із  23 комітетів,  і цей комітет увійшов до нього.  Те, що ви пропонуєте, можна робити  тільки  на  сесії.  Навіщо  ж  у  Підготовчій  групі обговорювати те, за що на сесії вчора проголосували?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Черненко. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  народний  депутат України (виборчий округ 48, Донецька область). Валерий Иванович, будьте любезны, уточните: все же 24 комитета? Я принципиально поддерживаю депутата Яценко в том, что должен остаться комитет по проблемам Чернобыльской катастрофы.

 

     Еще один  вопрос.  Рассматривали  ли  вы  в   своей   рабочей подгруппе проблему, сколько будет депутатов в комитете? Есть очень престижные комитеты (не буду их перечислять), куда направятся все, и  останутся  комитеты,  где  будет по 9-10,  максимум 12 человек, которые не смогут осилить эту работу.

 

     И последнее.  Не  рассматривала  ли  ваша  рабочая  подгруппа возможность создания подкомитета по медико-генетическим проблемам, связанным с Чернобыльской катастрофой?

 

     Спасибо за внимание.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Відповідаю.  З  урахуванням  того,   що   взагалі чорнобильський  комітет  з'явився тільки сьогодні,  то,  ясна річ, підкомітети ми не розглядали,  тим паче  письмових  пропозицій  не надходило до нашої підгрупи.

 

     Щодо того,  в  якому  комітеті  буде  багато,  а в якому мало депутатів.  Практика парламенту минулого скликання засвідчує, що в окремих  комітетах  (скажімо,  комітет у закордонних справах і так далі,  де багато їздять) завжди було багато депутатів.  А в  таких комітетах,  як Комітет з питань Регламенту й так далі, завжди було дуже мало депутатів.  Та враховуючи,  що наш парламент створено на політичній основі, я думаю, кожна фракція делегує в кожний комітет свого представника і такої ситуації, про яку ви кажете, цього разу не буде. Я б цього хотів.

 

     І останнє - чи сказав я, скільки буде комітетів? Я сказав 24, тому що ми вчора проголосували,  що  не  більше  24.  Цю  цифру  я назвав.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Останнє запитання. Депутат Зварич.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний   виборчий   округ,   НРУ).   Шановний   Валерію Івановичу! Я так маю розуміти з цього переліку, що пропозиції, які я вчора вносив,  були відхилені. Але ж певні суперечності в назвах цих комітетів все ж таки залишаються. Наприклад, виходить, що ради ми вже не вважаємо органом місцевого самоврядування,  що держави - члени СНД уже входять у межі кордонів України.  Це нонсенс. Тому я просив би, щоб ви мені відповіли на таке запитання: чи взагалі мої пропозиції  обговорювалися  вами в робочій підгрупі і який взагалі результат такого голосування?

 

     ЧЕРЕП В.І.  Дякую за запитання.  Депутат Зварич  запропонував уточнити назву Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад,  вилучивши слова "та  діяльності рад",  та уточнити назву Комітету у закордонних справах і зв'язках з СНД,  вилучивши слова "і зв'язках  з  СНД".  Я  його  пропозиції сьогодні  називав і сказав,  що підгрупа сама по собі не має права змінювати назви комітетів, за які ми вчора проголосували.

 

     І якщо вже зовсім чесно,  то коли ми з вами ці слова залишали в назвах комітетів на стадії обговорення в Підготовчій групі,  то, ви пам'ятаєте,  були  політичні  поступки.  Хоча  б  щодо  того  ж Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

 

     Я хотів би, щоб ми не чіпали цієї піраміди, тому що тоді одне за другим піде й піде.  Тут були політичні поступки з боку окремих партій і фракцій, як я вже сказав.

 

     Пробачте, я  ще  одну деталь випустив.  Сьогодні була внесена пропозиція, щоправда, трошки на ходу і не така вже, на мій погляд, суттєва.

 

     Ідеться про  Комітет з питань національної безпеки і оборони. Депутат  Мухін   пропонує   слово   "національної"   замінити   на "державної".  Але  на  засіданні  підгрупи  минулого разу ми якраз слово "державної" замінили на "національної".  Так що це на розсуд парламенту. Наша підгрупа назви не змінювала.

 

     Хоча кажуть,   що  національна  безпека  -  це  і  економічна безпека,  і так далі,  і це означає втручання цього комітету в дії всіх інших комітетів. Але це полеміка. Тут маються на увазі силові структури. Ми з вами вчора проголосували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію Івановичу,  спасибі.  Час,  відведений на запитання, вичерпано.

 

     З мотивів  голосування  просить слова депутат Алексєєв.  Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Алексєєва.

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.  Спасибо.  Уважаемый Валерий Иванович,  у  меня вопрос  уточняющего  характера.  Я  подавал  вам в письменном виде предложения по предмету ведения шестого и седьмого  комитетов.  Вы сказали "враховано" или "не враховано"?  Плохо работают микрофоны, повторите, пожалуйста.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Я вчора і сьогодні сказав, що пропозицію депутата Алексєєва враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію  Івановичу,  я  прошу вас поки що бути на трибуні,  оскільки в нас немає розмножених матеріалів,  яка  точно назва  того чи іншого комітету пропонується.  Ми зараз визначимося шляхом голосування... Роздали? Вибачте, мені ще не передали (Шум у залі).

 

     Будь ласка,  не заважайте. Буде надана можливість висловитися з мотивів голосування по кожному комітету.

 

     Валерію Івановичу, спасибі, сідайте, будь ласка.

 

     Шановні колеги!  Учора  було  прийнято  рішення  виділити  30 хвилин для обговорення,  і народні депутати, які висловили бажання виступити,  вже записалися. Отже, зараз ми проведемо обговорення в межах відведеного часу - 30 хвилин.

 

     Депутат Коломойцев. Будь ласка.

 

     Прошу Секретаріат подати на монітор список тих, хто записався на виступи із цього питання.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,  народний депутат  України  (виборчий  округ 106,    Луганська    область).    Уважаемые   коллеги!   Уважаемый председательствующий!  Я хотел бы акцентировать ваше  внимание  на одном очень важном вопросе - о приватизации или прихватизации (как правильно называть - нужно  подумать).  Дело  в  том,  что  именно сегодня,  пока мы здесь заседаем,  решаются вопросы о приватизации стратегически  важных  предприятий.  Причем  в  бюджет   от   этой приватизации никаких средств не поступит.

 

     Много можно рассказывать о схеме,  которая работает.  Вкратце она  сводится  к  следующему.   Люди   получили   приватизационные сертификаты, на которых написан номинал - 500 гривень (я не говорю о тех,  которые пропали в трастах и в  других  местах).  Вложенные ваучеры   не   приносят  сегодня  никому  никаких  дивидендов:  ни человеку,  ни  предприятию.  Не  выполняется  статья  1  Закона  о приватизации   государственного   имущества,   где  написано,  что приватизация проводится с целью повышения  социально-экономической эффективности производства.

 

     "Для чего  же  все  это?"  -  задаем мы себе вопрос.  А схема такая. Зарплаты нет месяцами, пенсий нет месяцами, а на рынке есть будка,  где  принимают этот ваучер за 2,  3,  4 гривны.  То же и с компенсационными сертификатами.  И люди их сдают, потому что нужно купить  лекарства,  продукты  детям  и  себе.  Таким  образом  эти приватизационные сертификаты аккумулируются за бесценок. Затем они попадают   на   вторичный  фондовый  рынок.  Посмотрите  котировки фондовых бирж:  компенсационный сертификат котируется в размере  4 гривны 50 копеек.  По приватизационным - такой же порядок цифр.  И идет скупка больших пакетов этих сертификатов.

 

     Дальше. Аккумулированные пакеты выкупаются  теми,  кто  имеет доступ  к  приватизации.  Таким  образом  под  термином  "народная приватизация" фактически производится скупка  предприятий,  причем ваучер вкладывается уже по номинальной цене (на нем написано:  500 гривень).  Например, в Луганске на рынке ваучер стоит 10 долларов, или 20 гривень. Скупив ваучеры по 20 гривень, их вкладывают по 500 гривень. Можете подсчитать, какая рентабельность.

 

     Эти процессы Верховным Советом сейчас никак не управляются. В Контрольную  комиссию  по  вопросам приватизации Верховного Совета прошлого  созыва  поступало  множество  сигналов  о  такого   рода нарушениях.  Я считаю, что все это делается целенаправленно, чтобы аккумулировать определенные финансовые ресурсы.  Поэтому предлагаю (к  сожалению,  мои  предложения  не учтены при подготовке перечня комитетов),  чтобы в структуре Верховного Совета  -  единственного органа,  который,  по  Конституции,  может  распоряжаться народным имуществом, обязательно был Комитет по государственному контролю и законодательному регулированию приватизации.

 

     Если мы  не  предусмотрим  такой  комитет  и скажем,  что нам достаточно этих 24,  или 23,  или 22  комитетов,  результат  будет такой:  буквально за лето, пока мы будем в отпуске, промышленности Украины не останется.

 

     Поэтому прошу председательствующего на сессии  поставить  мое предложение после обсуждения на голосование.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово  для  виступу  надається народному депутату Кірімову. Немає? Слово надається депутату Стецьківу.

 

     СТЕЦЬКІВ Т.С.  Шановна Президіє!  Шановні народні депутати! У мене кілька пропозицій.  Насамперед дуже прошу вас підтримати такі назви двох правових  комітетів,  які  зачитував  Валерій  Іванович Череп:  з  питань  правової  політики,  державного  будівництва  і правосуддя  і  з  питань   регіональної   політики   і   місцевого самоврядування.

 

     Як аргумент  наведу  досвід роботи минулого парламенту,  коли два комітети часто перетягували ковдру один на  одного.  Очевидно, щоб  не допустити цього,  треба просто дотримуватися принципу,  що комітети створюються за двома критеріями.  Перший -  це  наявність достатнього  масиву  законодавчих актів,  які треба буде приймати. Гадаю,  ніхто  не  створюватиме  комітет,  який  за  чотири   роки готуватиме  п'ять-шість  законопроектів.  А  другий  -  діяльність комітетів не повинна перетинатися.

 

     Так от,   за   певним   розподілом   по   горизонталі   пласт законодавства,  який  стосується регіональної політики,  місцевого самоврядування достатньо значний, і роботи над ним вистачить і для цього комітету,  і для комітету в парламенті наступного скликання. А питання правосуддя, нотаріату, адміністративної реформи, судової реформи  -  це другий великий пласт.  Для цих двох комітетів обсяг роботи буде  приблизно  однаковий.  Це  перше  питання,  і  велике прохання  підтримати.  Мій  досвід  роботи  в комітетах і того,  і попереднього парламенту показує, що це найоптимальніший варіант.

 

     Питання друге.  Я  просив  би  не  спекулювати  на   проблемі Чорнобильської  катастрофи.  Це  проблема  не  тільки України,  це проблема планетарного масштабу. Але більшість питань, пов'язаних з ліквідацією   наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  є  предметом відання виконавчої влади, а не комітету Верховної Ради.

 

     Базові закони, розроблені чорнобильським комітетом, парламент 1990 і 1994 року скликання прийняв.  До них треба вносити зміни, і це  спокійно  зробить  підкомітет  у  складі  Комітету  з   питань екологічної політики,  природокористування. Тому я все-таки просив би не підтримувати пропозицію про створення окремого комітету.

 

     Третє питання.  Я хотів би вам усім поставити запитання:  чим займатимуться  Комітет  з  питань  соціальної  політики та праці і Комітет у справах пенсіонерів?  Сфера відання цих  двох  комітетів ідентична.   Це   пенсійне  законодавство,  це  соціальний  захист ветеранів і так далі.  Навіщо створювати два комітети, які реально займатимуться одним і тим самим?

 

     І тому  пропоную  приєднати  цей комітет до Комітету з питань соціальної політики та праці як підкомітет.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово для виступу надається депутату  Хмельовому. Підготуватися депутату Долженку.

 

     ХМЕЛЬОВИЙ А.П.  Я записывался на выступление,  когда еще было несколько вариантов комитетов и хотел  бы  выступить  в  поддержку мнения,   что  у  нас  должен  быть  комитет,  ведающий  вопросами транспорта и связи.  Сегодня я слышал,  что  вопросы  связи  хотят передать в другой комитет.  Думаю, этого делать не следует, должна быть преемственность (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, прошу уваги!

 

     ХМЕЛЬОВИЙ А.П.  Предыдущим Верховным Советом было  наработано ряд    законопроектов,    существовал    Комитет    по    вопросам топливно-энергетического комплекса,  транспорта и связи. И сегодня разрывать...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь  ласка,  хвилинку.  Я хотів би,  щоб народні депутати зрозуміли,  у чому справа.  Представники фракції  зелених підійшли  і роблять мені зауваження,  що слово надається не за тим списком,  що був висвітлений на табло.  Однак я оголошую депутатів за списком, який у мене на моніторі. Будь ласка, не заважайте.

 

     Будь ласка.

 

     ХМЕЛЬОВИЙ А.П. Разрешите продолжить. Нам предлагается сегодня название  комитета  в  такой  редакции:  "з  питань   будівництва, транспорту і зв'язку".  Было бы,  наверное,  правильно, к вопросам транспорта  и  связи  добавить  и  вопросы  информатики.   А   вот "будівництво, транспорт і зв'язок" - наверное, не так приемлемо.

 

     Далее. В предыдущем Верховном Совете был комитет по народному образованию.  Рядом сидящие  товарищи,  которые  работали  в  нем, предлагают  и  сегодня  оставить это название:  "з питань народної освіти".

 

     Предпоследний комитет,  который  есть  в  перечне   (двадцать третий),  имеет такое название: по вопросам инвалидов, ветеранов и пенсионеров.  Его  можно  было  бы  назвать  Комитет  по  вопросам ветеранов. Их там разные категории.

 

     Я просил  бы  при  уточнении названий комитетов проголосовать такие поправки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Слово  надається   депутату   Долженку. Підготуватися депутату Шеховцову.

 

     ДОЛЖЕНКО Г.П.   Фракция   коммунистов  Украины.  Я  хотел  бы выступить  в   защиту   чернобыльського   комитета.   Со   времени Чернобыльской   катастрофы   прошло   12   лет,  но  эта  проблема по-прежнему актуальна  и  постоянно  будоражит  умы  человечества. Любое  даже  мало-мальски заметное международное собрание вносит в повестку дня  проблему  Чернобыля.  Вот  даже  последнее  собрание Европейского  банка  реконструкции  и  развития,  на  котором  как главные были вынесены вопросы Чернобыля.

 

     В чернобыльской  проблеме  есть  несколько  аспектов.  Первый касается  глобальности  этой  катастрофы.  Сегодня  нет  ни одного уголка земного шара,  ни одного континента, где бы люди не знали о Чернобыле,   о   масштабности  постигшего  землян  бедствия.  Даже пингвины в Антарктиде знают об этой проблеме,  а коекто  из  наших депутатов не хочет ее знать.

 

     Второй аспект  -  политический.  Прежде  всего  для  Украины, которой историей предоставлено приоритетное право как государству, на территории которого произошла ядерная катастрофа, ставить перед мировым  сообществом  не  только  вопросы  ликвидации  последствий Чернобыльской   катастрофы,  но  и  вопросы  безопасности  мировой атомной  энергетики,  уничтожения  ядерных   вооружений,   вопросы экологии, защиты жизни и здоровья людей.

 

     Третий аспект   -  научный  (не  буду  расшифровывать),  тоже всемирного масштаба.

 

     Четвертый аспект - социальный.  Вы  знаете,  что  около  семи миллионов человек проживает на радиоактивно зараженной территории. В том числе и город Киев. И мы с вами проживаем и работаем сегодня здесь.  Статус  чернобыльцев  имеют  более трех миллионов человек. Разве можно оставить их без внимания?  Учитывая,  что генетический код   пострадавших   передается  потомкам,  это  количество  будет ежегодно увеличиваться.

 

     И, наконец,  тысячи наших соотечественников проживают  еще  в зоне  обязательного  отселения,  употребляют  в пищу радиоактивные продукты, пьют радиоактивную воду, отапливают жилье радиоактивными дровами.  В  третьей  и  четвертой  зонах  практически  не ведутся строительство,  газификация и водоснабжение, дезактивация земель и лесонасаждений.

 

     Особого внимания  требует  вопрос  оздоровления пострадавшего населения,  особенно детей.  Счет заболеваниям  щитовидной  железы идет на миллионы.

 

     Этический аспект   вытекает   из   первых   четырех.   Каждый нормальный и порядочный человек  не  может  не  сочувствовать,  не сострадать,  не  оказывать  помощь людям пострадавшим,  потерявшим здоровье,  место жительства своих предков,  морально  и  физически надломленным.  Функцию  защиты  чернобыльцев постоянно осуществлял Комитет  по  вопросам   Чернобыльской   катастрофы   в   союзе   с организациями  "Союз  "Чернобыль",  "Дети Чернобыля" при поддержке большинства народных депутатов Верховного Совета прошлого  созыва. В  этой ситуации алогичной является позиция исполнительной власти, которая   на   протяжении   двенадцати   лет   пытается    урезать чернобыльские права и льготы.

 

     Поэтому прошу вас,  народные депутаты,  особенно тех, которые избирались в  чернобыльской  зоне  и  в  областях,  где  проживают чернобыльцы,  поддержать предложение утвердить Комитет по вопросам Чернобыльской катастрофы и чрезвычайных ситуаций.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Слово для  виступу  надається  депутату Шеховцову. Підготуватися від фракції зелених депутату Курикіну.

 

     ШЕХОВЦОВ О.Д.,  народний  депутат України (виборчий округ 52, Донецька область). Уважаемые коллеги! Я в первую очередь обращаюсь к  вновь  избранным  депутатам,  поскольку  ветераны  меня  скорее поймут.  Наверное,  вы все убедились, как тяжело принимать решение по   плохо  подготовленному  вопросу.  В  зал  вносится  множество вариантов,  и любой из них набирает от силы треть голосов.  Хорошо подготовленный  документ  -  тот,  который  принимается в зале без дискуссий.

 

     Чтобы подготовить  хороший  проект,  депутаты  должны  больше времени работать в комитетах, чем в пленарном режиме. Но комитеты, при прочих  равных  условиях,  должны  быть  скорее  крупные,  чем мелкие,  тогда  в  них будут представлены и все политические точки зрения, и все профессиональные. И все согласования между фракциями и специалистами будут проведены на уровне комитета.

 

     Вот, скажем, такая информация. В Верховном Совете предыдущего созыва,  по моим данным,  шесть  комитетов  имели  численность  до десяти  человек.  Это  Комитет  по  вопросам  социальной политики, Комитет  по  вопросам  Регламента,   часто   упоминавшийся   здесь чернобыльский комитет, еще три комитета, я их не запомнил.

 

     Я могу  ошибаться,  это  данные  1995 года.  Тем не менее все понимают,  что в комитете явка никогда не бывает стопроцентной (мы все  живые  люди),  и  если  там  десять  человек числится,  то на заседание приходит пятьшесть, и в зал вносится решение, одобренное пятью депутатами.

 

     А у нас еще была такая традиция: в ряде комитетов преобладала та или иная политическая сила,  и  в  зал  вносилось  заведомо  не подготовленное  в  плане  согласованности и приемлемости для всего парламента решение.

 

     Я понимаю, что поезд кардинального сокращения числа комитетов ушел.  Кстати,  я записывался на выступление, когда стоял вопрос о принятии за основу этого проекта.  Сейчас уже поздновато.  Но,  по крайней мере,  я призываю вас поддержать те решения,  которые хотя бы чуть-чуть приближают нас к модели,  о которой  я  говорил.  Это прозвучало и в других выступлениях, Тараса Стецькива в частности.

 

     Я поддерживаю депутата Суслова:  не надо разделять финансовый комитет. Я был свидетелем, как бюджетно-финансовый комитет делился на  два комитета:  я остался в бюджетном,  а Суслов,  забрав часть специалистов,  перешел в Комитет по вопросам финансов.  Я знаю, во что это выливается. Не надо этого делать!

 

     Не надо  создавать специальный комитет по вопросам инвалидов. Это не настолько многосторонняя сфера  деятельности,  чтобы  иметь два эти комитета.

 

     И, как  бы  неприятно  это ни прозвучало для чернобыльцев,  я тоже не вижу смысла  создавать  специальный  комитет  по  вопросам Чернобыля.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Від  фракції  зелених  слово  надається  депутату Курикіну. Підготуватися депутату Біласу.

 

     КУРИКІН С.І.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Панове депутати! Фракція зелених вважає зовсім неприпустимим виділення  питань,  пов'язаних із  Чорнобильською  катастрофою,  із  загального  контексту роботи Комітету з питань екологічної політики.  Чорнобильська  катастрофа призвела до глобальних саме екологічних наслідків, і розв'язати ті суто екологічні проблеми,  які  нею  породжено,  буде  незрівнянно важче, ніж проблеми соціального і технічного характеру.

 

     Відтак як обгрунтування нашої позиції стосовно того, щоб 24-м комітетом  був  Комітет  з  питань  ядерної  політики  та  ядерної безпеки, я маю зачитати заяву нашої фракції.

 

     "Фракція зелених    вважає    серйозною    помилкою   рішення Підготовчої групи про відмову  від  створення  Комітету  з  питань ядерної політики та ядерної безпеки.

 

     Ядерна політика  та  ядерна  безпека  включають  широке  коло питань,  пов'язаних із режимом  використання  ядерних  технологій, радіоактивних    матеріалів,   переробкою,   транспортуванням   та зберіганням радіоактивних речовин та ядерних відходів.

 

     АЕС не  можуть  розглядатися  як   звичайні   енергогенеруючі потужності.  Діючі  реактори  є  об'єктами подвійного призначення. Первинним   продуктом   їхнього   функціонування   є   накопичення радіоактивних   ізотопів,   а  виробництво  енергії  -  вторинним. Ігнорування   цієї    принципової    особливості    призвело    до Чорнобильської   катастрофи,   до   численних  порушень  у  роботі українських АЕС.

 

     Таким чином,  опрацювання проблем ядерної політики та ядерної безпеки,  належний  парламентський  контроль  у  рамках Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ефективно здійснюватися  не можуть.

 

     Слід ураховувати,  що  в Україні досі немає такого принципово важливого документа, як Регламент "Культура безпеки", аналогічного базовому  документу  МАГАТЕ.  Законодавчо  не  врегульовано питань ліцензування  роботи  АЕС,  інспектування  ядерних  об'єктів,   не розмежовано  питань  експлуатації  ядерних об'єктів та регулювання їхньої діяльності, як того вимагає специфіка галузі.

 

     Потребує визначення правовий режим виведення із  експлуатації реакторів, що відпрацювали технічний ресурс.

 

     Депутати Верховної  Ради  мусять  усвідомити,  що відсутність відповідного комітету та  збереження  правового  вакууму  у  сфері ядерної  політики та ядерної безпеки роблять нові інциденти на АЕС лише  питанням  часу,  і  свою  частку  відповідальності  за  їхні наслідки   нестимуть   законодавці,   котрі   відкидають  наведені міркування.

 

     Відтак фракція зелених наполягає на створенні саме Комітету з питань  ядерної  політики та ядерної безпеки як 24-го за переліком комітету Верховної Ради. Питання ж ліквідації наслідків катастрофи на  ЧАЕС  слід залишити у сфері компетенції Комітету з екологічної політики".

 

     На закінчення свого  виступу  хочу  підкреслити,  що  взагалі постановка  питання про створення комітету з надзвичайних ситуацій є,  м'яко кажучи,  смішною,  якщо не сказати абсурдною. Це означає визнання того факту, що надзвичайні ситуації є нормою нашого життя і ми будемо жити з  ними  постійно.  Давайте  керуватися  здоровим глуздом.

 

     Дякую за увагу (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні  народні  депутати!  Я хотів би порадитися з вами.  Ми використали  20  хвилин  відведеного  часу. Депутати  вже  звертаються  у  зв'язку з тим,  що практично йде не обговорення змісту цієї постанови,  а обговорення деяких  проблем, на яких акцентують увагу.  Багато присутніх тут народних депутатів погоджуються з цим.

 

     Я вже оголосив наступним виступ  депутата  Біласа.  На  цьому можна  було  б  припинити  обговорення  й поставити на голосування конкретні питання,  які виникли вже тут.  Як би ви поставилися  до цього?

 

     Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати.

 

     "За" - 140. Прийнято.

 

     Будь ласка,  депутате  Білас.  Потім  перейдемо  до прийняття рішення.

 

     БІЛАС І.Г.,  народний депутат України  (виборчий  округ  120, Львівська область). Дякую. Шановні члени Президії! Шановні народні депутати!  Ніхто,  очевидно,  не  заперечуватиме,  що   формування робочих  органів найвищого законодавчого органу нашої держави є чи не найважливішим моментом, адже від результативності їх діяльності залежатиме реалізація наших програм.  А наші програми,  до яких би ми з вами партій не належали,  мають на меті  одне:  захист  нашої держави,  захист  законних  прав і законних інтересів її громадян, нашого українського народу.

 

     Я не помилюся, якщо скажу, що в жодного з нас у передвиборній програмі  не  було  заперечень  стосовно  боротьби  з  корупцією і організованою злочинністю. Ніхто не підніметься і не скаже такого. Очевидно, таких немає. І це закономірно. Але зверніть увагу, що ми сьогодні робимо.  Шановні колеги!  На відміну  від  інших  робочих органів,  які  ми  формуємо,  цей робочий орган,  який називається Комітетом  з  питань  боротьби  з  організованою   злочинністю   і корупцією     передбачений    двома    законами:    Законом    про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю, який Верховна Рада прийняла ще в 1994 році, і Законом про боротьбу з корупцією, який ми схвалили в 1995 році.

 

     Новообрані депутати  можуть  сказати,  що  вони  мають  право вирішувати   будь-що.   То   зробімо   такий  експеримент.  Ось  є Конституція.  У статті 75 сказано,  що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент,  тобто Верховна Рада. У вас з'явиться бажання написати,  що єдиним законодавчим органом є  "парламент  - сейм".  І ви скажете:  нічого не змінюється.  Я,  напевне,  з вами погоджуся як юрист.  Але ж є Основний Закон.  І щоб прийняти  таке рішення, треба попередньо внести зміни до нього.

 

     Так само й коли ми так легковажно підходимо до цього питання, то стаємо на хибну стежинку помилок.  Результативності від  цього, повірте, не буде.

 

     Тобто для   того,   щоб  прийняти  рішення  про  злиття  двох комітетів  і  припинити  діяльність  комітету,  передбачену  двома законами,  ми  повинні  спочатку внести зміни до цих двох законів. Чому ми цього не робимо?

 

     Я далекий    від    того,    що    це    виконується    якесь соціально-політичне замовлення. Але підсвідомо така думка виникає, адже,  шановні колеги,  подумаймо,  який крок ми  хочемо  зробити. Наслідки  його,  насамперед  у  соціально-політичному  плані,  для України будуть дуже небезпечні,  я  вже  не  кажу  про  міжнародні інвестиції. Що, корупція в Україні вже зникла як соціальне явище?

 

     Я вас   закликаю:   будьте   зваженими  й  підтримайте  чинне законодавство України. Ідеться про діяльність комітету, унормовану двома законами.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     Шановні народні депутати, зараз до мене підійшли представники двох  фракцій  -  Прогресивної  соціалістичної  партії   і   Руху. Наполягають,  щоб  я  все-таки дотримувався Регламенту (мається на увазі, що представникам фракцій обов'язково надається слово). Я не сказав  про  це  раніше  через  те,  що  у списку,  який у мене на моніторі,  є тільки представник  фракції  Руху,  інші  трохи  далі записані.

 

     Тому я   звертаюся   до   вас:   давайте  дотримаємося  норми Регламенту і двом представникам фракцій,  які записалися офіційно, надамо  слово.  Тільки  прошу  говорити  в  межах  трьох  хвилин і висловити своє бачення.

 

     Будь ласка, від фракції Руху.

 

     ЧОРНОВІЛ В.М.,  народний  депутат  України   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановна Президіє! Шановні колеги!  Давайте не забувати, що ми сьогодні створили фракції і що виступ від фракції все-таки п'ять хвилин,  але я спробую вкластися в три хвилини.

 

     Не знаю,  навіщо ми закладаємо такі  смішні  речі  на  догоду якимсь  ідеологічним  концепціям,  щоб  смішити світ.  Я знову про назви комітетів,  де є слова "діяльності рад" і "зв'язках з  СНД". Що  таке  ради,  як не місцеве самоврядування?  А СНД?  Якщо це не закордон,  то  де  це,  біля  хутора  Зачепилівка?  Це  що,  знову готується спектакль про Парламентську асамблею СНД і подібні речі? Навіщо політизувати нашу роботу від самого початку?

 

     Далі. Тут було  сказано,  що  це  був  результат  політичного компромісу.  Ніякого політичного компромісу не було, ми на таке не погоджувалися.  Ми погодилися,  і то не  повністю,  із  створенням Комітету  у  справах  ветеранів  та  інвалідів після того,  як я з величезними зусиллями добився, щоб туди додали: пенсіонерів.

 

     Я розумію наміри тих,  хто хотів створити цей  комітет.  Вони переживають за ветеранів другої світової війни, за воїнів ОУН-УПА. Та все-таки ці питання могли б розглядатися комітетом,  який у нас є  - з питань соціальної політики та праці,  в якому було записано шість чи сім депутатів (Шум у  залі).  Знаєте,  так  смішно,  коли верещать комуністи.  Ну ви ж прийшли в парламент,  а не на мітинг. Просто глушать.

 

     Тепер щодо   Комітету   з   питань    ліквідації    наслідків Чорнобильської  катастрофи  та  надзвичайних ситуацій.  Тут пан чи товариш Долженко сказав,  що навіть пінгвіни в  Антарктиді  знають про  Чорнобильську катастрофу.  А чи знають пінгвіни в Антарктиді, що в чорнобильському комітеті за чотири роки було підготовлено  до прийняття аж шість проектів законів?  Та й то поправки до законів, тільки  називалося,  що  то  закони.  І  чи  знають   пінгвіни   в Антарктиді,   скільки   розкішних   палаців   було  побудовано  за чорнобильські гроші,  скільки їх було розтринькано? Зробили велику дірку,   і  чим  займався  цей  комітет?  Контролював  розкрадання народних грошей?  Не треба  нам  таких  комітетів!  Цим  виконавчі органи   влади   повинні   займатися.   А   ви,   якщо  не  зуміли контролювати...  Це шукають собі дірочку для розкрадання державних бюджетних коштів!

 

     Я вимагатиму  поіменного  голосування  питання  про створення цього  хитромудрого  комітету.   Є   комітет,   де   згадано   про Чорнобильську катастрофу, от за нього й треба голосувати.

 

     Дякую (Оплески).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь     ласка,    від    фракції    Прогресивної соціалістичної партії України слово надається депутату Вітренко.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  Фракція  Прогресивної  соціалістичної  партії. По-перше,   зауваження  щодо  порушення  Регламенту.  Дуже  погано починає  Петро  Миколайович  ведення  нової  сесії.  У  Регламенті (стаття 3.3.1) встановлено,  скільки часу надається для доповіді і для виступу в обговоренні.  Для виступу в обговоренні - 10 хвилин. Ніхто   не  запропонував  нам,  депутатам,  проголосувати  за  три хвилини.

 

     Зараз закладається вся подальша робота парламенту, і це треба обговорити,  бо  Підготовча  група  працювала дуже погано.  Багато сирих документів внесено в зал.  Якщо ми тепер цього не  з'ясуємо, то  чотири  роки не тільки ми - вся країна розхльобуватиме те,  що тут відбувається.

 

     І не  треба,   Петре   Миколайовичу,   покривати   шахрайство Лазаренка,  в  якого  на  підтримку  немає  80  голосів,  не треба порушувати Регламент!

 

     Тепер по суті. Що таке 24 комітети? Поділіть 450 депутатів на 24. Це 20 депутатів на комітет. Тепер подивіться: Комітет з питань економічної політики.  Тут пропонуються  сім  підкомітетів,  назву тільки  один:  з  питань  цінової  політики,  управління  народним господарством та антимонопольного законодавства,  у ньому  повинно працювати  щонайменше  п'ять  депутатів.  Водночас комітети штучно діляться на підкомітети і штучно сторюється 24 комітети.

 

     Наша фракція пропонує:  загальна кількість комітетів не 24, а 21.  Комітет  шостий  і  сьомий  об'єднуються  і в одному комітеті розглядаються питання науки,  освіти,  культури і  духовності,  бо вони всі поєднані,  і,  будь ласка,  підкомітети з'ясовують окремі питання.

 

     Об'єднуються комітети  десятий  і  одинадцятий  -  з   питань фінансово-кредитної політики і з питань податкового законодавства. Ви що,  хочете всю країну перетворити на  податківців?  Інспекція, адміністрація,  поліція...  Ще  давайте  окремий  комітет  - і всі будуть дублювати один одного.

 

     Далі. Сімнадцятий і двадцять четвертий  комітети.  Безумовно, питання Чорнобильської катастрофи - це питання екології України. І якщо його штучно виділяти,  то  я  не  знаю,  чим  буде  займатися екологічний комітет? Просто займати приміщення й мати машину, чого хочуть керівники комітетів...

 

     Комітет з питань пенсіонерів,  ветеранів та інвалідів. Додати сюди "соціальної політики та праці". Це ж усі питання пов'язані, і це буде один комітет (Оплески). Дякую.

 

     Але треба робити окремий комітет - і не комітет, а Контрольну комісію   з  питань  приватизації.  Є  закон,  який  дає  підстави працювати контрольній комісії, бо треба ж розбиратися, що в країні наприватизовано.

 

     І що ще забуто в цьому проекті,  який нам запропоновано, - це конституційна  комісія.  Ви  знаєте,  що   в   Сполучених   Штатах Конституції  200  років,  і весь час працює конституційна комісія, яка  з'ясовує,  де  в  чому  треба  змінювати  Конституцію.  А  ми переконані, що Конституцію треба змінювати багато в чому.

 

     Отже, 20   комітетів,  дві  комісії  -  контрольна  з  питань приватизації і конституційна, на чому наполягає наша фракція.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні   депутати,   час    вичерпано. Обговорення закінчили (Шум у залi). Вікторе Івановичу, я надам вам слово. У вас, я знаю, є зауваження.

 

     Шановні народні депутати,  треба з вами порадитися, бо ось по завершенні  обговорення  почали  приносити заявки від фракцій.  Як бути?  Може, по хвилині надамо слово? Вистачить? Погодимося тоді з таким регламентом: хвилина на виступ від фракції. Це додатково.

 

     Я ще  раз прошу вибачення,  Іване Сергійовичу,  на моніторі у списку представників від фракцій немає.  Якби були,  я  вже  давно зорієнтувався б і від фракцій надав би слово.

 

     Вікторе Івановичу,  будь  ласка.  Дуже  прошу,  вкладіться  у хвилину.

 

     СУСЛОВ В.І.,  народний   депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Уважаемые народные депутаты,  я  буду  очень  краток.  Я  попросил слова,  и  фракция  меня поддержала,  потому что уважаемый Валерий Иванович Череп,  видимо,  забыл упомянуть, что обсуждался еще один очень важный вопрос,  связанный с организацией работы комитетов, а именно  о  судьбе  Комитета  по  вопросам  финансов  и  банковской деятельности.  Вам  розданы  данные о результатах работы Верховной Рады прошлого созыва.  Вы видите,  что этот комитет подготовил 196 законов.  Для  сравнения:  Комитет по вопросам молодежи,  спорта и туризма - три закона за четыре года. Чувствуете разницу?

 

     Поэтому я должен сказать,  что,  вопервых,  я против  попыток ликвидации  и  разделения этого комитета на два.  И это позиция не только моя, это позиция фракции блока Социалистической и Селянской партий.  И,  насколько  я знаю,  Петр Николаевич,  ее поддерживают многие коммунисты.

 

     Во-вторых, я мог бы сейчас рассказать  о  том,  кому  выгодно разделение  этого  комитета  и образование комитета для банкиров и комитета, который будет, так сказать, опекать наших налоговиков.

 

     Это выгодно тем,  кто  хочет  в  общем-то  поломать  практику работы  комитета  прошлого созыва,  который (сегодня это признано) проводил политику,  не совпадающую с политикой правительства,  но, по крайней мере, более разумную и более взвешенную.

 

     Образование новых комитетов требует новых затрат.  А учитывая материальные условия обеспечения работы комитетов,  я предлагаю не идти  на  эти  затраты  и сохранить Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности независимо от того,  кто в  дальнейшем  по вашему решению этим комитетом будет руководить.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І  останній  виступ.  Від фракції "Громада" слово має депутат Павловський.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  народний депутат України  (виборчий  округ 188,  Хмельницька область).  Шановні народні депутати!  Я хотів би звернути увагу на грунтовність аргументів,  які  наводила  фракція Партії  зелених,  про  те,  що  у  Верховній Раді має бути окремий Комітет з питань ядерної політики і ядерної безпеки,  і навести ще один  такий аргумент.  Виокремити цей комітет треба ще й для того, щоб створити умови для залучення інвестицій  в  Україну.  Бо  якщо ядерна   безпека   буде  в  нас  під  загрозою,  це  відлякуватиме інвесторів.  Я вже не кажу,  що ми маємо  дбати  про  умови  життя населення України і всієї планети.

 

     Давайте враховувати досвід і напрацювання, ви бачили, скільки питань ще не вирішено (я показував учора оті 600 сторінок проектів законодавчих актів), ми повинні завершити цю роботу.

 

     Тому я  закликаю  вас підтримати пропозицію Віктора Івановича Суслова, тоді у нас залишиться 23 комітети, а 24-им буде Комітет з питань ядерної політики і ядерної безпеки.

 

     Я закликаю  Верховну Раду до здорового глузду,  прагматизму і ефективної роботи.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Шановні народні депутати! Час вичерпано, ми  обмінялися  думками,  вислухали різні пропозиції щодо переліку комітетів.  Я запрошую на трибуну  Валерія  Івановича  Черепа  для того, щоб провести голосування цього переліку.

 

     Шановні народні  депутати!  Ми  вчора  затвердили  кількісний склад комітетів - не більше 24.

 

     Надійшла пропозиція (і я  хотів  би  зразу  поставити  її  на голосування)   утворити  Комітет  з  питань  ліквідації  наслідків Чорнобильської катастрофи та надзвичайних ситуацій, якого в нас не було.

 

     Так, Валерію Івановичу, ви пропонували?

 

     ЧЕРЕП В.І. Учора ми проголосували за 23 комітети.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати,  є пропозиція поставити питання про  утворення  Комітету  з  питань  ліквідації  наслідків Чорнобильської  катастрофи  та  надзвичайних  ситуацій на поіменне голосування. Ставлю цю пропозицію на голосування.

 

     "За" - 129.

 

     Рішення прийнято. Голосування буде в поіменному режимі.

 

     Ставлю на голосування  пропозицію,  щоб  у  складі  комітетів Верховної  Ради  України  чотирнадцятого  скликання  був Комітет з питань   ліквідації   наслідків   Чорнобильської   катастрофи   та надзвичайних ситуацій. Прошу голосувати.

 

     "За" - 199.

 

     Рішення не прийнято (Оплески).

 

     Прошу висвітлити  результати  голосування  по фракціях...  Не введено ще в систему?

 

     Тоді проголосуємо запропоновані поправки,  а потім  остаточно визначимося з цим переліком.

 

     Валерію Івановичу, будь ласка.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Щодо  Комітету  з  питань правової реформи.  Була пропозиція  назвати  його  Комітет  з  питань  правової  політики, державного  будівництва  та  правосуддя.  Прошу визначитися шляхом голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ця  пропозиція  ставиться  на  голосування.  Будь ласка.

 

     "За" - 177.

 

     Залишається назва, запропонована Підготовчою групою.

 

     Будь ласка, наступна поправка (Шум у залi).

 

     ЧЕРЕП В.І.  Прошу уваги. Другий комітет у проекті називається Комітет з питань державного будівництва,  місцевого самоврядування та   діяльності  рад.  Вісім  депутатів  пропонують  назвати  його Комітетом з питань регіональної політики, місцевого самоврядування та діяльності рад. Цю пропозицію треба проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Зрозуміла  поправка? Ставлю її на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 173. Не прийнято.

 

     Назва залишається.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Далі.  Була ще пропозиція вилучити з назви  цього комітету слова "діяльності рад".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло?  Ставлю це на голосування. Будь ласка, увімкніть систему. Прошу визначитися.

 

     "За" - 145. Не прийнято.

 

     Будь ласка, наступна поправка.

 

     ЧЕРЕП В.І.  У  назву  Комітету  з  питань  науки   і   освіти пропонується додати слово "народної".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   цю   пропозицію  на  голосування.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 170.

 

     ЧЕРЕП В.І. Не набирає голосів (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Багато   народних   депутатів    звертаються    з пропозицією проголосувати в поіменному режимі.

 

     Ставиться на голосування пропозиція проголосувати цю поправку в поіменному режимі. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 169.

 

     Поправка голосуватиметься в поіменному  режимі.  Будь  ласка, повторюю,  пропонується  назва:  Комітет з питань науки і народної освіти.  Саме  таку  назву  мав  цей  комітет  у  Верховній   Раді попереднього скликання.

 

     Поправка ставиться на поіменне голосування. Прошу голосувати.

 

     "За" - 200. Не прийнято.

 

     ЧЕРЕП В.І.   Була   пропозиція   Віктора   Суслова  об'єднати запропоновані    Підготовчою    групою    комітети    з     питань фінансово-кредитної політики та з питань податкового законодавства і назвати цей комітет так,  як він називався раніше  -  Комітет  з питань фінансів і банківської діяльності.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміла пропозиція, ставлю її на голосування.

 

     "За" - 266. Прийнято.

 

     Будь ласка, наступна поправка, Валерію Івановичу.

 

     ЧЕРЕП В.І.   Ми   з   вами  підійшли  до  Комітету  з  питань паливно-енергетичного  комплексу,  ядерної  політики  та   ядерної безпеки.  Була  пропозиція  депутата Павловського утворити окремий Комітет з питань ядерної політики та ядерної безпеки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію    Івановичу,     депутат     Павловський пропонував,  щоб  проблемами  ядерної  політики та ядерної безпеки займався окремий комітет, так?

 

     ЧЕРЕП В.І.  Тобто поправка про утворення окремого Комітету  з питань ядерної політики та ядерної безпеки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні депутати,  ця поправка ставиться на голосування. Голосуємо.

 

     "За" - 129. Не прийнято.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Далі.  Із назви Комітету у закордонних справах  і зв'язках з СНД пропонується вилучити слова "і зв'язках з СНД".

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Поіменно! Поіменно!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Фракція  Народного  руху  наполягає на тому,  щоб було поіменне голосування.

 

     Ставлю на голосування пропозицію  про  поіменне  голосування. Прошу визначитися.

 

     "За" - 200.

 

     Голосування буде  проводитися в поіменному режимі.  Зрозуміла поправка,  яка вноситься депутатом Чорноволом?  Вилучити  з  назви Комітету  у закордонних справах і зв'язках з СНД слова "і зв'язках з СНД". Правильно, Валерію Івановичу?

 

     ЧЕРЕП В.І.  Так,  голосуємо  поправку  -  вилучити  слова  "і зв'язках з СНД".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу ввімкнути систему для голосування.  Шановні народні депутати, визначтеся, будь ласка.

 

     "За" -136.

 

     Рішення не прийнято (Оплески).

 

     ЧЕРЕП В.І.  Шановні колеги! Вісімнадцятий комітет має назву - Комітет   з   питань   законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

 

     Була пропозиція ряду депутатів  утворити  окремий  Комітет  з питань  боротьби  з  організованою  злочинністю і корупцією (Шум у залі).

 

     Ваше право визначитися!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, поправка зрозуміла?

 

     Я ставлю цю поправку  на  голосування.  Прошу  проголосувати. Увімкніть систему.

 

     "За" - 118. Не прийнято.

 

     Будь ласка, Валерію Івановичу, доповідайте далі.

 

     ЧЕРЕП В.І. Залишається назва, запропонована в проекті.

 

     Далі - Комітет з питань національної безпеки і оборони. Одним із  депутатів  пропонується  у  цій  назві  слово   "національної" замінити     словом    "державної"    та    додати    слова    "та військово-промислового комплексу і конверсії". Визначаємося шляхом голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати,  зрозумілі  поправки: замінити слово "національної" на слово "державної" і додати  слова "оборонного комплексу і конверсії"?

 

     Зрозумілі. Я   ставлю   на  голосування  ці  поправки.  Прошу визначитися голосуванням. Увімкніть систему.

 

     "За" - 176. Не прийнято.

 

     Далі, Валерію Івановичу.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Щодо назв комітетів зауважень більше немає (Шум у залi).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію    Івановичу,    зачекайте    хвилиночку. Володимире Романовичу!  Ми закінчуємо  голосування  поправок,  які були запропоновані до проекту.

 

     Будь ласка, Валерію Івановичу, завершуйте.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Була  пропозиція  Комітет  у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів об'єднати з Комітетом з  питань  соціальної політики та праці.  Ми повинні визначитися,  залишити два комітети чи об'єднати їх.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміла пропозиція?  Зрозуміла.  Ставлю  її  на голосування. Увімкніть, будь ласка, систему.

 

     "За" - 192. Не прийнято.

 

     ЧЕРЕП В.І. Ще одна поправка. Учора було запропоновано в назву Комітету з питань молодіжної політики,  фізичної культури і спорту додати  слово  "туризму",  хоча  я  казав,  що  в цьому комітеті є окремий підкомітет з питань туризму.  Але наполягають на тому, щоб цю пропозицію проголосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  Я  ставлю на голосування поправку:  у назву  Комітету  з  питань  молодіжної   політики   додати   слово "туризму".

 

     Будь ласка, визначіться голосуванням.

 

     Увімкніть систему.

 

     "За" - 218. Не прийнято.

 

     Валерію Івановичу, які ще були поправки?

 

     ЧЕРЕП В.І.  Ще  така поправка.  Пропонується назву "Комітет з питань  свободи  слова  та   інформації"   змінити   на   "Комітет законодавчого  забезпечення свободи слова,  інформаційної політики та засобів масових комунікацій". Ваше право визначитися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, шановні депутати?

 

     Я ставлю на голосування  цю  пропозицію.  Прошу  визначитися. Увімкніть, будь ласка, систему.

 

     "За" - 192. Не прийнято.

 

     Ще є якісь поправки, Валерію Івановичу?

 

     ЧЕРЕП В.І.  Вносилася ще одна пропозиція...  Сьогодні під час її обговорення у нас було жарко.  Пропонувалося з назви Комітету у справах   пенсіонерів,   ветеранів  та  інвалідів  вилучити  слова "пенсіонерів" і "та інвалідів",  тобто залишити Комітет у  справах ветеранів (Шум у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні  депутати,  заспокойтеся,  будь ласка,  ми скоріше визначимося  шляхом  голосування.  Є  конкретна пропозиція, будь ласка, давайте її проголосуємо.

 

     Увімкніть систему. Прошу голосувати.

 

     "За" - 142. Не прийнято.

 

     ЧЕРЕП В.І.   Шановні   депутати,   назву  Комітету  з  питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності,  боротьби  з організованою   злочинністю  і  корупцією  ми  проголосували,  але депутати вносять  пропозицію  слова  "законодавчого  забезпечення" вилучити.

 

     Коли ми  це питання обговорювали на засіданні підгрупи,  були запропоновані різні підходи. Багато депутатів вважають, що поняття "законодавче    забезпечення"   більш   широке.   Давайте   шляхом голосування визначимося.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування  пропозиція  із  назви Комітету   з   питань  законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності,  боротьби  з  організованою  злочинністю  і  корупцією вилучити слова "законодавчого забезпечення".

 

     Шановні народні депутати, прошу визначитися і проголосувати.

 

     Увімкніть, будь ласка, систему.

 

     "За" - 172. Не прийнято.

 

     Валерію Івановичу, всі поправки?

 

     ЧЕРЕП В.І.  Остання поправка,  її передав депутат Коломойцев, він виступав з трибуни.  Зачитую:  "Контрольна  комісія  Верховної Ради..."  Мається  на увазі,  мабуть,  Контрольна комісія з питань приватизації.  Я вчора доповідав і сказав, що Контрольна комісія з питань  приватизації була створена окремим рішенням Верховної Ради минулого скликання,  вона має  інший  статус  і  до  комітетів  не належить.  Ми  її  створимо  в робочому порядку.  Безумовно,  вона потрібна.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Прочитайте дослівно!

 

     ЧЕРЕП В.I.  Вибачте,  я  зачитаю,  як  написано:   "Предлагаю создать    в   структуре   Верховной   Рады   постоянный   Комитет законодательного регулирования процессов приватизации".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ідеться про окремий комітет.  Будь  ласка,  прошу визначитися.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Ідеться,  шановні колеги,  про створення окремого додаткового комітету.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуйте.

 

     "За" - 128. Не прийнято.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Шановні колеги!  Усі зауваження і  пропозиції  ми проголосували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію  Івановичу,  я звертаюся до вас і до всіх народних  депутатів.  Ми  розглянули  пропозиції,   які   депутати висловлювали під час виступів. Я все-таки хотів би, щоб мене зразу не звинувачували в тому,  що я порушую  Регламент.  У  обговоренні взяли участь багато новообраних народних депутатів,  які,  може, в Регламенті ще й не розібралися до кінця і тому письмово не  подали своїх пропозицій у Підготовчу групу.  Ми все-таки проголосували ці пропозиції.  Я наголошую,  що я як головуючий не повинен був цього робити. Але враховуючи, що багато з вас просто не знають процедури підготовки документів, я все-таки пішов на це і ми проголосували і ті поправки, які письмово не вносилися.

 

     ЧЕРЕП В.І. Є пропозиція проголосувати проект у цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  але  ще просить слова депутат Яценко.  Будь ласка.

 

     ЯЦЕНКО В.М.,  народний депутат України  (виборчий  округ  66, Житомирська область).  Дякую. Шановний Петре Миколайовичу! Шановні колеги!  Я хотів би  звернути  увагу  на  те,  що  головуючим  був порушений  Регламент,  оскільки  він не надав мені слова з мотивів голосування.

 

     Народний депутат    України    Чорновіл    навів    абсолютно недостовірні,  брехливі  дані  про результати роботи комітету щодо використання чорнобильських  коштів.  Я  стверджую,  це  абсолютно точно.   Переді   мною  офіційна  довідка  про  результати  роботи комітетів  Верховної  Ради  України  минулого  скликання.  Я  можу заявити,  що  в  середньому  на  кожного  депутата чорнобильського комітету припадало одиндва опрацьованих законопроекти.  Це дев'яте місце  серед  комітетів Верховної Ради України.  У решті комітетів Верховної Ради України,  крім  оцих  перших  дев'яти,  на  кожного народного   депутата   України   в   середньому  опрацювали  менше законопроектів, ніж у чорнобильському комітеті.

 

     Що стосується питань,  які зазначені в  постановах  Верховної Ради  України,  то опрацювали більше,  ніж у середньому на кожного депутата  Верховної  Ради  України,  і  в  три  рази   більше   (я підкреслюю)   звернень  громадян,  ніж  у  середньому  на  кожного депутата України.

 

     І останнє.   Чорновіл   заявив,   що   хтось    за    рахунок чорнобильських  коштів будує будинки.  Мушу заявити:  я,  колишній голова чорнобильського комітету,  не мав і не маю ніякої дачі,  не кажучи  вже  про палац.  Підкреслюю:  це брехливе звинувачення.  А Чорновіл має дачу!

 

     Крім цього,  Рух виріс на чорнобильській  катастрофі  (Шум  у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире Михайловичу! Я прошу вас...

 

     ЯЦЕНКО В.М. I прохання: не плутайте мене... (Шум у залi).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимире   Михайловичу,   закінчуйте.   Шановні народні депутати!  Я не хотів би,  щоб мене  знову  звинуватили  в порушенні  Регламенту.  Ми  працюємо вже на 20 хвилин більше,  ніж відведено Регламентом на вечірнє засідання.

 

     Я прошу вас зараз проголосувати й підтримати таку пропозицію: закінчити  розгляд  цього  питання  голосуванням,  потім  висунути кандидатури  на  посаду  Голови  Верховної  Ради  України  й   цим завершити сьогоднішнє вечірнє засідання. Будь ласка (Шум у залi).

 

     Шановні народні депутати, хтось щось не зрозумів? Я звертаюсь до вас за порадою.  Висунення кандидатур  займе  не  більше  п'яти хвилин (Шум у залi).

 

     Ну, тоді  давайте  завершимо  розгляд  цього  питання і потім порадимося.

 

     Валерію Івановичу! Ми всі пропозиції розглянули, так?

 

     ЧЕРЕП В.І.  Так,  усі пропозиції розглянуті, проголосовані. Є пропозиція   прийняти   Постанову   Верховної   Ради  України  про затвердження   переліку   комітетів   Верховної    Ради    України чотирнадцятого скликання. Я читаю її проект:

 

     "Верховна Рада України постановляє: доопрацьований підготовчою    депутатською    підгрупою    перелік комітетів   Верховної   Ради   України   чотирнадцятого  скликання затвердити (додається)".  Тобто з урахуванням  прийнятих  сьогодні поправок.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати.  До  мене звертаються народні  депутати  з  проханням  надати   їм   слово   з   мотивів голосування. За Регламентом я повинен це зробити. Запишіться, будь ласка.

 

     Депутат Марковська.

 

     МАРКОВСЬКА Н.С.,  народний депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ). Прошу передати слово депутатові Чижу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЧИЖ І.С.,  народний  депутат  України  (виборчий  округ  190, Хмельницька  область).  Дякую.  Шановний Петре Миколайовичу,  будь ласка, прислухайтеся до пропозицій.

 

     Ось що я хотів запропонувати суто з мотивів  голосування.  Ми повинні  проголосувати  за кожен комітет окремо (Шум у залi).  Ні, Вячеславе Максимовичу, не проголосували!

 

     Чому проголосувати окремо?  Хоча б тому, що частина комітетів у  переліку  пропонується  з  новою  назвою,  що слово "Чорнобиль" взагалі десь зникло.  А якщо буде екологічний комітет,  то давайте хоч у його назві запишемо - "з проблем чорнобильської катастрофи", бо з нас люди сміятимуться:  маємо чорнобильську біду й не маємо в парламенті структури, яка б про ліквідацію її наслідків хоч якоюсь мірою дбала.

 

     Ми порушуємо процедуру.  Тільки тоді,  коли  проголосуємо  за кожний  комітет,  ми  можемо  голосувати в цілому в пакеті за весь перелік комітетів.

 

     Ще одне.  Або хтось не зрозумів,  або не хоче  зрозуміти:  ми обов'язково  повинні  затвердити  ще  один  комітет  - контрольний комітет з питань приватизації,  реприватизації  і  таке  інше.  Не комісію,  якої  в  Регламенті немає,  а контрольний комітет.  От я просив би ці моменти  врахувати,  проголосувати,  і  аж  тоді  вже голосувати в цілому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Єщенко. Будь ласка.

 

     ЄЩЕНКО В.М.,   народний   депутат   України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,   КПУ).   Фракція   комуністів України.   Петре   Миколайовичу,   передайте,  будь  ласка,  слово депутатові Роєнку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть, будь ласка, мікрофон депутата Роєнка.

 

     РОЄНКО В.Г.,  народний депутат України (виборчий  округ  199, Черкаська область). Шановні народні депутати, ми багато про що тут говорили,  але найменше - про  село.  Верховна  Рада  дванадцятого скликання  мала  дві комісії,  які займалися проблемами села,  це, зокрема з питань агропромислового комплексу і з питань соціального розвитку села.  Верховна Рада тринадцятого скликання вже об'єднала їх в один комітет - з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів і соціального розвитку села.  Сьогодні ми, як кажуть, уже приїхали:  Верховна Рада чотирнадцятого скликання  про  соціальний розвиток  села  зовсім не згадує!  Якщо хтось думає,  що Комітет з питань соціальної політики буде  займатися  питаннями  соціального розвитку села, то він глибоко помиляється!

 

     Тому я  прошу  до  назви  Комітету з питань аграрної політики додати: "та соціального розвитку села".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     Я не  порадився  з  вами,  скільки  хвилин  відведемо  на  ці виступи?  П'ять хвилин? (Шум у залі). Дуже великий список тих, хто хотів би висловитись з мотивів... П'ять хвилин, так?

 

     Прошу проголосувати. Це - процедура.

 

     "За" - 227. Прийнято.

 

     Будь ласка. Депутат Мельник.

 

     МЕЛЬНИК П.В.,  народний  депутат   України   (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  НДП).  Шановні  колеги,  мені здається,  що ми трошки  поспішили,  проголосувавши  за  створення комітету,  у віданні якого будуть і питання податкового та митного законодавства,  хоча вчора цю поправку в нас не було прийнято.  Не треба бути великим економістом, щоб розуміти, наскільки актуальним є  сьогодні  питання  створення  Податкового  кодексу,   наскільки актуальне  взагалі  питання  створення  цієї  законодавчої  бази і контролю за її виконанням та виконанням митного  законодавства.  Я пропоную  обов'язково  Комітет  з  питань  податкового  та митного законодавства  виділити  окремо,  якщо   ми   хочемо,   щоб   були надходження до бюджету. Справді, це найболючіше питання, яке зараз повинно турбувати кожного депутата.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   народні    депутати,    ми    вже    це проголосували.

 

     Депутат Красняков. Будь ласка.

 

     КРАСНЯКОВ Є.В.,  народний  депутат  України  (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  КПУ).  Фракция   коммунистов. Уважаемые Валерий Иванович и Петр Николаевич!  У нас еще действует принятое ранее  Положение  о  комитетах  и  комиссиях,  там  четко записано  о  том,  что  комитет сам определяет,  какие подкомитеты следует создавать. Давайте из этого перечня изымем рекомендации по созданию   структур   подкомитетов.   Я  говорю,  в  частности,  о комитетах,  которые в перечне указаны под номерами  6,  8,  и  22. Давайте   дадим   такое  право  комитетам.  Прошу  снять  эти  три рекомендации, которые есть в перечне.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Єрмак. Будь ласка.

 

     ЄРМАК А.В.,  народний депутат  України  (виборчий  округ  83, Запорізька область). Прошу передати слово депутату Омельченку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон депутата Омельченка.

 

     ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.,  народний  депутат  України  (виборчий округ 146,  Полтавська область).  Шановний головуючий!  Шановний Валерію Івановичу!  Учора  Верховна  Рада України з приводу даного питання проголосувала третім пунктом:  врахувати пропозицію депутата Івана Біласа  питання  про  Комітет  з  питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією  взагалі  не  обговорювати,  тому  що  він передбачений законами.

 

     Сьогодні ж   ви   знову  включили  це  питання  до  розгляду. Пропонувалося проголосувати  поіменно,  щоб  залишився  Комітет  з питань  боротьби  з  організованою  злочинністю  і  корупцією,  як передбачено в двох законах.

 

     Тому я   прошу   переголосувати   поіменно   пропозицію   про збереження  зазначеного  комітету,  необхідність  утворення  якого визначена двома законами.

 

     Я хочу  побачити,  хто  ж  оці  214,  які  виступають   проти збереження  Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Ющик. Будь ласка.

 

     ЮЩИК О.І.,   народний   депутат   України    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок СПУ та СелПУ).  У мене запитань немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Кому  передаєте  слово?  Довганю?   Будь   ласка, увімкніть мікрофон депутата Довганя.

 

     ДОВГАНЬ С.В.,   народний  депутат  України  (багатомандатний, загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Шановні  колеги,  концептуально  ми  все-таки  не обговорили,  які повинні бути функції комітетів.

 

     Ми дуже часто чуємо нарікання на те, що закони не виконуються і таке інше.  Це неправильно - ліквідовувати комітети заради того, щоб держава стала багатшою.  Якщо ми не проголосували за створення Комітету  з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, то це означає,  що ми повірили в якусь плітку про те, що хтось там крав гроші.

 

     Та гроші крадуть,  ви знаєте,  не тільки через чорнобильський комітет.  А проблеми,  які стоять сьогодні перед нашою державою  і перед Європою та світом у зв'язку з Чорнобилем, треба вирішувати в законодавчому порядку.

 

     Тому я пропоную без  усякого  упередження  переголосувати  це питання, зважаючи на те, що таке Чорнобиль.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Останній виступ. Депутат Безсмертний. Його немає?

 

     ЧЕРЕП В.І. Немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким  чином,  ми  завершили  виступи  з  мотивів голосування.

 

     Шановні народні депутати!  У нас зараз  складна  ситуація:  є одна  пропозиція  -  проголосувати  список  комітетів у цілому і є друга - проголосувати кожний комітет окремо, а потім проголосувати в цілому.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Ні-ні.  Хвилиночку. Шановні колеги, тут усе ясно. Шість  народних  депутатів  запропонували  деякі  поправки.   Вони незначні,  їх можна швидко проголосувати,  а після цього поставити на голосування проект у цілому (Шум у залі).

 

     От депутат  Чиж  вніс  пропозицію  стосовно   чорнобильського комітету.  Якщо  ми  не затвердили Комітет з питань Чорнобильської катастрофи,  мабуть,  було б  розумно  і  логічно  повернутися  до початкової назви комітету,  яку було сформульовано так:  Комітет з питань екологічної  політики,  природокористування  та  ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію   Івановичу,  наскільки  я  розумію,  ви, підтримуючи   багатьох,   хто    сьогодні    висловлювався    щодо чорнобильського  комітету,  просите ще раз поставити цю пропозицію на голосування.

 

     ЧЕРЕП В.І.  Я вношу пропозицію проголосувати зараз за  основу проект  документа,  а  потім окремо ті поправки,  які щойно внесли депутати. Вони короткі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерію Івановичу,  перепрошую,  але у  нас  дуже складна   ситуація.  Ми  вчора  проголосували  проект  за  основу, визначивши кількість комітетів - не більше 24. Сьогодні до проекту було  внесено  дуже  багато  поправок.  Я  хочу порадитись з вами, шановні народні депутати. Ми з вами могли б зараз прийняти рішення про   прийняття   проекту  в  другому  читанні  і  дати  доручення Підготовчій групі  доопрацювати  його  з  урахуванням  усіх  ваших пропозицій  та  завтра  вранці  подати цей документ для розгляду в третьому читанні.  Погодимося  з  такою  пропозицією?  Хто  за  цю пропозицію, прошу голосувати.

 

     "За" - 113.

 

     Тоді будемо продовжувати голосувати...

 

     ЧЕРЕП В.І.  Підготовча група вносить пропозицію проголосувати проект постанови в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  пропозицію   Підготовчої групи.  Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Увімкніть систему. Проект постанови ставиться на голосування в цілому.

 

     "За" - 276. Прийнято.

 

     Шановні народні  депутати!   Передбачений   Регламентом   час вичерпано,  і  я  хотів  би  з  вами  порадитися:  будемо сьогодні висувати кандидатури для  обрання  на  посаду  Голови  чи  завтра? Завтра.

 

     Перед тим  як  оголосити засідання закритим,  я хотів зробити таку  інформацію.  Сьогодні  відбулося  засідання  Верховної  Ради Криму,   на  якому  розглядалися  організаційні  питання.  Головою Верховної Ради Криму обраний депутат  Верховної  Ради  Криму  Грач Леонід   Іванович.   Із   92   депутатів   за   кандидатуру  Грача проголосували 52.

 

     Вечірнє засідання  оголошується  закритим.  Завтра  засідання почнеться о 10 годині.

 

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку