ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

12 січня 2006 року, 16.00 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України ЛИТВИН В.М.

 

ГОЛОВА.  Шановні народні депутати, прошу підготуватися до голосування, до  реєстрації, точніше. Увімкніть систему „Рада”.

403 народних депутата  зареєструвалися картками у сесійній залі. Вечірнє  засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Шановні  народні депутати, у відповідності  до наших домовленостей я зачитую  інформацію щодо кількості депутатів, які взяли участь у голосуванні за призначення на посади суддів Конституційного Суду України.

„Регіони України” – не брали участь у голосуванні, фракція комуністів – 24, фракція „Наша Україна” – 22, фракція Народної Партії – 19, Блок Юлії Тимошенко – 12, Соціалістична партія  - 15, Народний блок –   22, СДПУ(О) – 1, Українська Народна Партія, фракція Народного Руху -  не брали участь у голосуванні, група „Відродження” – 3, фракція політичної партії „Єдина Україна” – 3, Партія промисловців і підприємців – 0, позафракційні – 7.

Шановні колеги, вам було запропоновано на вибір 7 кандидатур. Не влаштовують вас кандидатури, будь ласка, вносьте свої пропозиції,  будемо розглядати. Але давайте не заявляти, що хтось блокує призначення Конституційного Суду України.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України про… А, ми це уже розглядали, вибачте.

Оголошується до розгляду питання про включення до порядку денного Проект Закону про внесення змін до статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо повноважень судді). Реєстраційний номер – 8659. Ставлю на голосування про включення до порядку денного.

 

За – 184

Рішення не прийнято.

По фракціях, будь ласка. Що, що? Зараз готують інформацію! Готують! Я ж попросив, щоб підготували!

«Регіони України» - 23, комуністів  - 51, Народна партія – 18, «Наша  Україна» - 6, Блок Тимошенко – 28, СПУ – 21, Українська народна партія – 3, „Відродження” – 1, Народний блок – 15, СДПУ (о) – 0,  Народний рух України – 5,  «Єдина Україна» - 4, «Реформи і порядок» - 2, Партія промисловців і підприємців України – 4, позафракційні – 3.

Будь ласка, Марія Маркуш, яка мала доповідати з приводу цього законопроекту. Мікрофон ввімкніть.

 

МАРКУШ М.А.

Марія Маркуш, фракція комуністів.

Шановні колеги, я попросила би вас проголосувати за зазначений законопроект, оскільки зміна, яка  пропонується народним депутатам України Мойсиком  до статті 294-ї Кодексу про адміністративні правопорушення,  носить чисто технічний характер. 

На сьогоднішній день виключним правом  переглядати рішення і постанови по адміністративним правопорушенням має тільки голова. Але є голова  вище стоячого суду. Але є випадки, коли його заміщає заступник і тоді на тривалий період остаються ці справи нерозглянутими.

 Цей  законопроект спрямований на захист прав та законних інтересів у громадян, і він просто-на-просто  буде присікати тяганину по такій категорії справам.

Тому прошу проголосувати за зазначений законопроект, щоб його включили сьогодні в порядок денний і розглянули.  Там немає нічого, там тільки одне слово „та їх заступники”.

 

ГОЛОВА.  Шановні народні депутати, з урахуванням аргументації, яка була викладена заступником голови комітету Маріє Маркуш, я ставлю на голосування пропозицію про повернення до розгляду питання про включення до порядку денного проекту Закону  про внесення змін до статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо повноважень судді). Прошу голосувати.

 

За – 281

Рішення прийнято.

Ми повернулись до розгляду цього питання.

Я ставлю на голосування пропозицію про включення  до порядку денного проекту Закону про внесення змін до статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо повноважень судді).  Реєстраційний номер 8659.

Прошу голосувати.

 

За – 285

Рішення прийнято.

Так, до доповіді запрошується Марія Андріївна Маркуш.

Будь ласка, мікрофон увімкніть.

Ні, шановні  колеги, ну, треба ж дати розяснення.

 

МАРКУШ М.А.

Марія Маркуш, фракція комуністів.

Шановні колеги, я дала розяснення стосовно   того, яке  спрямування має зазначений  законопроект. Комітет з питань законодавчого забезпечення  розглянув цей законопроект і вирішив  рекомендувати В6рховній Раді України прийняти його у першому читанні, а якщо немає застережень, то і в цілому, як закон, оскільки ніяких якихось  в даному випадку не потребується змін та якихось пропозиції, тому що само по собі доповнення   носить лише  уточнюючий характер.

Дякую.

 

ГОЛОВА.   Шановні народні депутати! Хто  має іншу думку з приводу…

Записаний Юрій Анатолійович Кармазін.  Юрію Анатолійовичу,  ви наполягаєте на виступі з цього приводу? Ні? Юрій Анатолійович знімає  право на виступ.

Будь ласка, Онопенко Василь Васильович, мікрофон. З Мотивів голосування, будь ласка.

 

ОНОПЕНКО В.В.

Дякую, Володимире Михайловичу.

Наш комітет розглядав даний законопроект, ми його  підтримуємо і вважаємо, хоча  там несуттєва поправка, але вона надзвичайно значуща, тому що, коли немає голови будь-якого, питання повязані з функціями голови  Верховного Суду, нижчестоящих судів повинен виконувати   його заступник. На жаль ця прогалина, яке є сьогодні у законодавстві мішає цим процесам. Тому  комітет наш підтримує. Я думаю, що пані Маркуш правильно ставить  питання, що можна і за основу, і в цілому.

 

ГОЛОВА.    Шановні колеги! Вноситься на голосування пропозиція комітету про прийняття за основу і в цілому, як Закон,  проект Закону України…

Відмініть голосування.   У першому?  Хорошо. Я ставлю на голосування першою пропозицію  відповідно до Регламенту про прийняття за основу  проекту Закону про внесення змін до статті  294 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо повноважень судді), реєстраційний номер  8659. Прошу голосувати.

 

За – 307

Рішення прийнято.

Застереження є, да? Ну є застереження. Ми не можемо ставити на голосування. Застереження Сергій Сас. Ну, будь ласка, мікрофон. Мікрофон ввімкніть, будь ласка. Сас, мікрофон.

 

САС С.В.

Дякую, Володимире Михайловичу.

Сергій Сас, фракція Блоку Юлії Тимошенко.

Я хотів звернути увагу на наступну обставину, що у відповідності до положень частини другої статті 28 Закону України „Про судоустрій України” голова апеляційного суду має першого заступника і заступників голів палат. Тому це є посади відповідно до закону. Тому недоречним буде вважати, що посаду його заступника, ви розумієте? Треба точніше виписати цю норму.

 Дякую. 

 

ГОЛОВА. Будь ласка. Марія Андріївна, будь ласка.

 

МАРКУШ М.А. Шановні колеги, не буде нічого погано, що це буде робити той заступник, який буде заміщати голову суду. Але по суті, я вважаю, оскільки посада заступника є рівноцінна (чи перший він, чи другий, чи там третій, скільки там у того голови Верховного Суду буде посад), то немає такого значення. На кого голова покладе обов'язки, той і буде виконувати в той період повноваження по…  (Ш у м   у   з а л і) 

Не завжди перший заступник  виконує обов'язки. А якщо поставити на першого заступника…

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, давайте поступимо таким чином – приймемо з відповідним технічним редагуванням і все.

 

МАРКУШ М.А. Заступника, який виконує у період відсутності голови його повноваження.

 

ГОЛОВА. Домовились. З урахуванням необхідності технічного редагування я ставлю на голосування про схвалення проекту Закону в цілому як Закон. Реєстраційний номер 8659. Прошу голосувати.

       

За – 318.

Закон прийнято.

Шановні народні депутати, я ставлю на голосування про включення до порядку денного проекту Закону про внесенням змін до Закону України „Про виноград та виноградне вино” (щодо уточнення положень), реєстраційний номер 8537. Прошу голосувати.

 

За  - 288. Ми включили питання до порядку денного.

Будь ласка, Василь Антонович Калінчук, перший заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Будь ласка.

 

КАЛІНЧУК В.А.

Дякую. Калінчук, Одещина, Народний Блок Литвина.

Шановні колеги, шановні друзі! На доручення Голови Верховної Ради України Володимира Михайловича Литвина, по зверненню керівників корпорації „Укрвінпром” була проведена робоча зустріч в місті Миколаєві з науковцями, керівниками та фахівцями підприємств, які займаються вирощуванням винограду та виробленням виноградного вина. На нараді було запропоновано внести ряд уточнень, більш чітких визначень в Закон України „Про виноград та виноградне вино. Одночасно було внесено пропозиції: виключити чи замінити ряд положень, які негативно можуть вплинути на виробництво і якість вітчизняної виноробної продукції.

Ці напрацювання і лягли в основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України „По виноград та виноградне вино”. В проекті враховані вимоги європейського законодавства щодо організації сировинної бази виноробства та державного контролю за сортовим складом виноградних насаджень. Законопроектом визначається поняття „Шампанське України” та „Шампанське України класичне”, більш детально розписуються технологічні терміни, деякі статті приводяться у відповідність до вже прийнятих законів та інших нормативних документів, міжнародних стандартів. Зокрема, до статті першої розділу першого діючого Закону України „По виноград та виноградне вино” внесено ряд доповнень і визначень, в тому числі і введено визначення „Коньяк України” як продукт виноробства; уточнено, що таке  шапмпуталізація, виноградні дистиляція, виноробна продукція, підприємства первинного та вторинного виробництва та підприємства змішаного типу. В звязку з цим хочу сказати, що  реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного бюджету.

Наш комітет, комітет з питань аграрної політики та земельних відносин, позитивно підтримав внесений законопроект. Одночасно враховуючи, що закон України про виноград та виноградне вино вступив в силу з початку поточного року, є прохання прийняти внесений Закон в першому читанні та в цілому, якщо не буде зауважень.

Крім того, хотів би зазначити, що, це для стенограми, що Законом України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” призупинена дія статті 14 Закону України про виноград та виноградне вино, щодо створення  державної інспекції з виноробства та виноградарства. Це вимагає призупинити в поточному році також дію окремих положень, що відносяться до  державної інспекції з виноградарства та виноробства та статей 4 і 5. Я хотів би, щоб шановні народні депутати підтримали цю пропозицію.

Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Так, запитання є, шановні колеги? Єсть. Будь ласка, запишіться.  3 хвилини на запитання.

Будь ласка, Олександр Стоян, ваше запитання.

 

СТОЯН О.М.

Олександр Стоян, фракція Партії регіонів.

Шановний доповідач, ну, ви все гарно кажете про закон. Але є така народна мудрість: „Скільки не кажи про халву, солодко не буде”. Де попробувати це все можна? В принципі, ми підтримуємо цей закон.

 

КАЛІНЧУК В.А.  Давайте організуємо дегустацію вина в стінах парламенту, якщо це дозволять.

 

ГОЛОВА. Так, шановні колеги, будь ласка, Юрій Соломатін, ваше запитання. Немає? Є, вибачте.

 

СОЛОМАТІН Ю.П.

Дякую. Юрій Соломатін.

Шановний доповідачу,  скажіть, будь ласка, на стільки, на скільки це можливо чітко, чи не вплинула на ті негаразди, які має зараз ця галузь і ви вболіваєте і впливаєте на е, щоб ці негаразди здолати, поспішне вступлення або намагання вступити України до СОТ за будь-яку ціну і підігнати законодавчу базу до вступу в СОТ.

Скажіть, будь ласка, що вам дорожче – інтереси України і виноробної галузі зокрема чи вступ до СОТ за будь-яку ціну? Дякую.

 

КАЛІНЧУК В.А.  Я повинен сказати, і я дякую вам за запитання. Я повинен сказати, що цей закон і доповнення до цього закону не мають ніякого відношення до законодавства по вступу до СОТ.  Це чисто, якщо так можна сказати, галузевий законопроект.

 

ГОЛОВА.  Юрій Кармазін, будь ласка.

 

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни.

Ви, мабуть,  знаєте, що я аналізую... Шановний пане доповідачу, шановний пане доповідачу. Юрій Кармазін. Ви, мабуть, знаєте, що я аналізую всі законопроекти.

У мене два питання до вас, виходячи з цього, про що ви не доповідали.

 Перше питання – це визначення доповнення щодо коньяків, це міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, видаленим шляхом ................., отриманих методом дистиляції коньячних ............................ на спеціальних ...................... апаратах ............................., витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємкостях дубовою клепкою. Можуть випускатися під власною назвою коньяки. І також міцність вин може становити від дев’яти до 20 відсотків об’ємних. І далі також ви робите ці визначення. Це іде мова у визначеннях у пунктах статті першої пункті 12, 14.

Чи не вважаєте ви, що це певна група просовує свої інтереси, визначені коньяку...

 

КАЛІНЧУК В.А. Я відповідаю.  Можна відповідати?

 

ГОЛОВА.  Да, будь ласка.

 

КАЛІНЧУК В.А.  Шановний народний депутате Юрію Кармазін. Іде визначення коньяку,  чисто наукове визначення коньяку, яке відповідає міжнародному визначенню такого напою, як коньяк. А так, як коньяк виробляється з виноробної продукції, то він і входить до цього закону. І ніяких тут інтересів у інших немає.

 

ГОЛОВА.  Так. Дякую, час вичерпаний на запитання. Будь ласка, сідайте. Хто наполягає на обговоренні цього питання? Юрій Кармазін наполягає. Ну, шановні колеги, я не можу відмовитись відповідно до Регламенту. Юрій Анатолійович Кармазін, будь ласка. Михайло Мельничук? Ні?

 

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни.

Ну, по-перше, шановні народні депутати, тут є багато новел, про які нам не зовсім сказали. Тут, по-перше, коньяки України можуть випускатися під власною назвою, а в нас назва коньяк – це взагалі не наша назва. Ви знаєте, що нам уже пред’являлися претензії щодо цього як українській державі. Викладається шампанське України, редакція, типажне біле ігристе вино ….. і так далі, які, тут багато таких серйозних визначень, на які нам треба отримати серйозні заключення ще і уряду, і відповідних комітетів. Це по-перше.

По-друге, я хотів би, щоб ми під час другого читання, бо я буду підтримувати для прийняття в першому читанні, але категорично заперечую проти прийняття цього закону в цілому, категорично заперечую, щоб ми дослухались до Науково-експертного управління, яке пропонує пункт 3 частини 1 викласти в редакції „для виробництва вин, вермутів, коньяків і бренді використовуються технічні сорти винограду” і далі за текстом.

Далі. Такі поняття, які є в проекті як „загальноприйнята технологія”. Ну, загальноприйнята технологія в одній країні одна, в іншій – інша. І кругом вони інші, ці загальноприйняті технології. Пропонується, щоб її усунути, це неоднозначне тлумачення, її більш чітко визначити. Так, в редакції пункту 30 статті 1 закону „Про виноград та виноградне вино” замість слів ”вину, коньяку” записати „вину, вермуту, коньяку, бренді”. І так же зробити і в пункті 32 цього закону. Замість слів „фальсифікація вин і коньяків” записати „і фальсифікації вин, вермутів, коньяків, бренді”, тобто передбачити весь спектр, що може бути  сфальсифікована.

Що стосується визначень, які стосуються… ми ж доповнюємо просто закон і не  просто… Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об’ємних. Я не впевнений, що міцність ця погоджена з Мінздравом і це все буде добре. Тому давайте ми побачимо і почуємо відповідь Мінздраву на це питання і Комітету з питань охорони здоров’я, який є у нас у Верховній Раді. Нам також треба їх сюди залучити, і ви добре розумієте чому. Бо так поспіхом, як зараз все приймається, очевидно, цього не можна робити.

Тому те ж саме стосується щодо пункту 30-го де мова йде про купаж. Те ж саме йде до статті п’ятої, виготовляється згідно з правилами виробництва та зберігання таких вин. І де є теж відсилання …

 

ГОЛОВА. Хто наполягає на виступ?   Одну хвилинку, із тих хто записався. Михайло Мельничук знімає виступ. Будь ласка, мікрофон Михайла Мельничука. Підготуватись Соломатіну.

 

МЕЛЬНИЧУК М.В.

Михайло Мельничук, фракція Соціалістичної партії України, Чернівецька область, Всеукраїнська спілка власників земельних та майнових паїв.

Шановний Володимир Михайлович!  Шановні колеги! Фракція буде підтримувати даний законопроект тим більше, що ми вважаємо, що на сьогоднішній день з цього приводу до нас і до нашої фракції, і до інших фракцій чимало є звернень з цього приводу. І, безумовно, Володимир Михайлович, на мій погляд дискусії подальші вони не потрібні, я пропоную просто перейти до голосування, ті колеги, які мають можливість, або хочуть внести якісь пропозиції дати нам по хвилині, так, як прикладом я це зробив.

 

ГОЛОВА. Дякую, Михайло Васильович. Юрій Петрович Соломатін наполягаєте на виступі? Мікрофон, будь ласка.

 

СОЛОМАТІН Ю. П.

Юрій Соломатін, фракція комуністів.

К сожалению  докладчик наш коллега Василий Антонович Калінчук, с моей точки зрения был не  совсем чистосердечным, когда отвечал на мой вопрос. И я хочу объяснить, почему и какое отношение имеет этот законопроект к вступлению организации Украины в мировую организацию торговли.

Вот зайдем мы сейчас с вами в супермаркеты в городе Киеве и увидим, что якобы стоят бутылки с Советским шампанским, «Советское шампанское», однако буквы «о» после буквы «с» нет, уже не советское, а светское шампанское и т.д. Почему это происходит? А происходит это потому, что мировые производители подобного рода продукции, они защищают свои брэнды, то есть свои названия. И мы таким образом ту традиционную продукцию, к которой привыкли наши граждане, которые ее уважают и любят, мы начинаем ее прятать вот за такими уловками. И это выглядит очень некрасиво, более того, выглядит подло по отношении к тем традициям и к тем интересам, которые есть у нашего отечественного не только товаропроизводителя, но и потребителя.

Я очень хотел бы просить, защищать не только товаропроизводителя, но и нашего потребителя с его традициями, и с его предпочтениями. Наша фракция поддерживает этот законопроект в первом чтении, но мы снова и снова говорим, не надо заниматься «еврохалуйством».

 

ГОЛОВА. Так, Михайло Гладій, мікрофон будь ласка.

 

ГЛАДІЙ М.В.

Шановні колеги, Михайло Гладій, фракція Блоку Юлії Тимошенко.

Нам обов’язково потрібно прийняти цей законопроект, він удосконалює захист нашого національного виробника від фальсифікації продукції. Мало того, ми захищаємось як споживачі цього продукту, тому шановні колеги, нам треба підтримати цей законопроект, проголосувати в першому читанні і в цілому. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВА. Іван Заєць. Немає.

Микола Круглов, будь ласка, мікрофон.

 

КРУГЛОВ  М.П.

Шановні колеги, я хотів би. Микола Круглов, „Регіони України”.

Я хотів би єдине, звернутись до вас з одним проханням. Цей законопроект, з яким ми сьогодні розглядаємо, попередньо розглядали двадцять виноградарів, керівників і технологів із Миколаївської і Одеської області. Вони майже сутки сиділи разом з нами  і розглядали ті питання, які заважають їм працювати. Тому у мене велике прохання, які б ми не були великі спеціалісти з законодавства, але давайте підтримаємо думку ту, яку дають безпосередньо наші виноградарі. Це те, що заважає їм працювати і те, що вони накопили за цей період всі недоліки нашого попереднього закону. Тому дуже прошу підтримати цей законопроект.

 

ГОЛОВА. Так.

Василь Калинчук, мікрофон, будь ласка.

 

КАЛІНЧУК В.А. Дякую.

Шановні колеги,  я хотів би внести одну ясність. По-перше, коли говорив Юрій Анатолійович Кармазін про там об’ємні і так далі, я сказав, що це якраз узгоджується з нинішніми нормативними документами 10,5 об’ємних. Або Юрію Соломатіну, шановному нашому колезі. Коли він говорив за „Советское шампанское”, то якраз ми і вносимо шампанське в країни, щоб воно не втратило 50 процентів з якого складає „Советское шампанское”, щоб не втратило цієї назви. От ми і вносимо ці доповнення до нині діючого закону. Тому я прошу вас, шановні друзі, шановні колеги, я прошу вас для наших вітчизняних товаровиробників давайте приймемо його в першому читанні і якщо все-таки я прошу вас, прийняти його і в цілому, тому що закон вступив з 1 січня цього року і він уже діє. Дякую.

 

ГОЛОВА. Так, шановні колеги, вноситься на голосування пропозиція комітету про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до  Закону України „Про виноград та виноградне вино”, щодо уточнення положень. Реєстраційний номер 8537. Прошу голосувати.

 

За – 249.

Рішення прийнято.

Так. Шановні. Заспокойтесь! Я все пам’ятаю, не треба мені весь час підказувати.

Шановні народні депутати, на ранковому засіданні ми давали доручення комітету вивчити питання щодо проекту постанови, реєстраційний номер – 8700. Будь ласка, Василь Васильович Онопенко, яке рішення комітету? Мікрофон, будь ласка, чи на трибуну, як вам зручніше?

 

ОНОПЕНКО В.В.

Шановний Володимир Михайлович! Шановні колеги! Ми намагалися в період обідньої перерви зібрати засідання комітету. Із 20 членів комітету на засідання комітету прийшло 3. В результаті ми не могли, ясна річ, провести засідання, оскільки для того, щоб відкрити засідання комітету нам потрібно було зібрати кворум 11 членів комітету для того, щоб потім голосувало 6 за те чи інше рішення. Тому я вам доповідаю, що рішення комітету немає і ми не могли його прийняти в цій ситуації.

 

ГОЛОВА. Рішення комітету немає, що ви? Будь ласка, Шуфрич.

 

ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний Володимире Михайловичу. Шановні колеги! Сьогодні, я вважаю, у нас є можливість прийняти рішення, якщо Верховна Рада перед включенням до порядку денного питання щодо звільнення з посади та від виконання обов’язків міністра юстиції та члена Кабінету Міністрів Головатого Сергія Петровича прийме  рішення розглянути це питання без попереднього розгляду в комітеті.

Ми  мали таку практику. Ми не раз такі питання проголошували.  Я прошу зараз поставити  розгляд цього питання без відповідного рішення комітету.

Верховна Рада України має більше повноважень, ніж будь-який комітет Верховної Ради, при всій повазі до комітету Василя Васильовича Онопенка, який він очолює.

Прошу поставити мою пропозицію на голосування.

 

ГОЛОВА.   Так, ми почули думку ініціатора розгляду цього питання. Будь ласка, запишіться 3 хвилини обмінятись думками з цього приводу.

Будь ласка, на табло. Ярослав Сухий, будь ласка.

 

СУХИЙ Я.М.

Ярослав Сухий, Запоріжжя, „Регіони України”.

Шановні колеги, я думаю, у нас неодноразово  в цій сесійній залі виникали подібного роду колізії. То комітет довго не розглядав законопроект, то комітет не збирався, то комітет взагалі може прийняти негативне рішення.

 Останнє слово  згідно нашого законодавства про статус народного депутата України, Регламент і Конституцію України  належать суб’єкту законодавчої ініціативи. Він вправі вимагати цього голосування по    своїй законодавчій пропозиції.

Тому в даному випадку, я думаю, ми повинні прислухатися до пропозиції автора законодавчої ініціативи Нестора Шуфрич. Поставити  на голосування і в сесійній залі демократичним шляхом, методом голосування визначитися так  чи інакше. А інші всі ці крики, ґвалти, нагнітання  пристрастей нічого  доброго не дають, нічому, нікому не про що не говорять, ніхто нікого тут не залякає і не натиснуть,  ці часи, я думаю вже закінчилися давним давно,  коли на нас хтось тиснув.

Давайте в сесійній залі           спокійно толерантно, демократично приймемо рішення.

 

ГОЛОВА. Катерина Самойлик, будь ласка, мікрофон.

 

САМОЙЛИК К.С.

Дякую. Шановний Володимире Михайловичу, ми  до обіду прийняли також рішення, яке, вірніше, зміни до закону, яке не розглядалось в жодному комітеті, тому ми маємо  таку практику. І, я думаю, абсолютно буде правильним, якщо ми розглянемо це питання.  Людину треба зупинити, тому що він підміняє собою на сьогоднішній день абсолютно всі гілки влади. Дозволяє собі коментувати не тільки дії Верховної Ради, а коментувати і Конституцію України  одноосібно, вважає, що на це має право.

Я взагалі вважаю, що ми  повинні дати доручення  Голові Верховної Ради України переговорити із виконуючим     обовязки Прем`єр-міністра України , який нечемно  у принизливій формі  коментує те, що відбулося у Верховній Раді України.  Це вже знаєте,  межує якраз  з  тим, що цих людей треба терміново відстороняти  від участі у…

 

ГОЛОВА.  Будь ласка, Кармазін.

Юрій Кармазін.

Шановні народні депутати! Я хотів би, щоб ви знали, що сьогодні у засіданні комітету не прийняли участь  ні представники Партії регіонів,  ні представники фракції комуністів. Але  мова й де про те, що цим поданням  цієї постанови, Володимире Михайловичу, зрозуміли ви це чи не зрозуміли,  а пан  Шуфрич вже бє вас у спину, тому  що він цим самим визнає,  що уряд не відправлений у відставку, що нелегітимна була постанова. Це перше.

По-друге. Ми не приймали Головатого на роботу, подобається він комусь чи ні. Ми не приймали, ми йому можемо висловити резолюцію недовіри, але з обґрунтуванням маємо висловити. І майте на увазі, що крім 85 статті Конституції, є ще 87 і є ще 115. І як міністр юстиції він зобовязаний зробити експертизу, зобовязаний. Якби він того не робив,  я б ставив питання про його …

 

ГОЛОВА.  Я думаю, Юрію Анатолійовичу, я з вами згоден там у ваших позиціях, але  оцінку рішень Верховної Ради може робити лише  один орган – Конституційний Суд.

( Ш у м  у  з а л і)

Будь ласка, Сінченко, БЮТ.

 

СІНЧЕНКО С.Г.

Прошу передати слово Білорусу Олегу Григоровичу, керівнику фракції.

 

ГОЛОВА.   Олег Білорус, будь ласка.

 

БІЛОРУС О.Г.

Шановний Володимире Михайловичу! Шановні колеги народні депутати!

Те, що виробляє так званий міністр справедливості, більше похоже на циркові прижки і гримаси жизни, як кажуть в Одесі. Він пустився берега і забув, що він робить: він взяв на себе зухвалість заявити, що оскільки не існує Конституційний Суд, то саме він буде трактувати закони. Він забув, що існує конституційна Верховна Рада, яка у відсутність Конституційного Суду єдиним є органом, який може в тій чи іншій мірі давати тлумачення законів.

Його аргументація відносно…

 

ГОЛОВА. Так, обговорення закінчилось. Хто? Я прошу вас, заспокойтеся. Я прошу, заспокойтесь. Таким чином, шановні народні депутати, я можу відповідно до регламенту поставити на голосування перше, одну хвилиночку, ну я прошу вас, заспокойтеся, про включення питання до порядку денного. Якщо воно буде включено, тоді на друге – про розгляд його з відступом від Регламенту. Це за умови, якщо воно буде включено, оскільки на цьому ви наполягаєте.

Тому я ставлю на голосування першу пропозицію про включення до порядку денного про розгляд питання проекту Постанови Верховної Ради 8700. Прошу голосувати.

 

За – 248

Що? Ну зривайте, ваша справа. Я іду відповідно до Регламенту. Включення питання до порядку денного. Рішення було прийнято зранку. Що ви хочете?

(Ш у м   у   з а л і) 

Що я порушив, скажіть будь ласка, що я порушив?

(Ш у м   у   з а л і)           

Подождіть,  не кричіть! Я ж вам сказав, що ставиться на голосування питання про включення до порядку денного. Якщо воно буде включено, тоді його розглянути без комітету. Не голосуйте за це діло – чого ж ви голосуєте?

(Ш у м  у  з а л і)

Так що я не маю права ставити? Я прошу вас: заспокойтеся. Що „немає”? Що „придурюватися”? Що ви від мене хочете?! Яке питання? Що „серйозно”? Та я прошу вас: заспокойтеся! Сядьте, будь ласка, на місця.

Будь ласка, з мотивів три хвилини, запишіться, будь ласка.

(Ш у м  у  з а л і)

Ну так що, що написали заяву на перерву? Ну так буде, після розгляду питання буде. Зараз буде. Ну я прошу вас!

(Ш у м  у  з а л і)

Тому що там написано, що „можуть надати”. От надамо зараз питання, підождіть! Будь ласка! Що?  Будь ласка, ви хочете обсудити це питання? Ви хочете перерву. 30 хвилин.

Оголошується перерва на 30 хвилин. Будь ласка, обговорюйте це питання.

Шановні народні депутати, оголошується перерва до 17 годин 15 хвилин.

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

ГОЛОВА. Так, шановні народні депутати, перерва, яка була оголошена на вимогу двох фракцій: фракції Народного Руху України і Партії  промисловців і підприємців України відбулася. Будь ласка,  результати, Сергій Слабенко, будь ласка, ваших перемовин.

 

17:23:04

СЛАБЕНКО С.І.

Шановні народні депутати, шановні громадяни України, ми ставили  питання ще на ранковому засідання про внесення змін до Закону про статус депутатів місцевих рад, щодо особливості порушення кримінальної справи. Реєстраційний номер 7732/6. Ініціатор подання – Президент України.

Він був визначений, як невідкладний. Ми виходили із того, що на сьогоднішній день, в практиці, яка склалася розгляду справ, порушених справ щодо недоторканості депутатів місцевих рад, прокурорами всіх рівнів, було направлено 514 подань. І лише 73 з них були розглянуті. Зараз до Верховної Ради все більше і більше людей пробує,  до Верховної Ради, до Ради, місцевих рад, все більше, більше  людей пробує прийти, які мають за собою порушені кримінальні справи і мають шлейф тої юридичної відповідальності, який вони повинні нести.

Але я звертаю увагу  на  інше. Нічого б, напевно,  страшного в цьому не було би, якщо б працював Конституційний  Суд. І, напевно, ми звернулися би, найшли можливість звернутися в  Конституційний Суд, підняти це питання, прийняти відповідне рішення, яке би розвязало би цю проблематику.

Але на сьогоднішній день, в нас виникає питання, що підміняють поняття: обрання, дообрання суддів по квоті Верховної Ради з поняттями складання присяги тими суддями, яким свій же суддівський корпус довірив представляти інтереси, інтереси в Конституційному Суді. Самих цих людей не приводять до присяги. Людей, яких призначив Президент для того, щоб вони виконували обовязки судді Конституційного Суду.

Однак,  я повертаючись знову ж до цього рішення Конституційного суду, яке  ще діє в 2001 році, хочу звернути вашу увагу на рішення. Яке було прийнято 28  березня 2001 року, у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частини другої статті 93 Конституції України.

Конституційний Суд України вирішив. Положення частини другої статті 93 Конституції України щодо позачергового розгляду Верховною Радою законопроектів, визначених Президентом як невідкладні, в аспекті порушеного в конституційному поданні питання треба розуміти так, що законопроекти мають бути терміново включені Верховною Радою до порядку денного її сесії і розглянуті у пріоритетному порядку раніше інших законопроектів на всіх стадіях законодавчого процесу відповідно до процедури, встановленої Конституцією та Регламентом Верховної Ради України.

Тому пропоную зараз терміново розглянути відповідний проект, який поданий Президентом...

 

ГОЛОВА.  Шановні народні депутати,  ми з вами домовилися, і ці питання сьогодні є в розкладі для розгляду. Я думаю, що немає підстав хвилюватися, бо ми тільки, роблячи заяви за заявами, не даємо можливості розглядати це питання.

Я хочу ще в котре нагадати нашим шановним колегам, щоб ми були свідомі одного явища. Ви слушно і правильно вимагаєте приведення до присяги суддів Конституційного Суду. Рівним чином, як вимагали це зробити у грудні місяці, коли один суддя Конституційного Суду був призначений Президентом, а інший обраний з’їздом суддів. І до речі цей суддя і зараз іде на присягу. Тоді ви не дали можливості привести до присяги.

Зараз ви вимагаєте чогось, якогось винятку. Давайте тоді вже будемо домовлятися, що ми будемо всі діяти за законом. Але справа в тім. Я прошу вас, ви не кричить. Ви не кричить.

А, з іншого боку, шановні колеги. Я ще раз вам пропоную  Сьогодні розглядали сім суддів кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду. Вас не влаштовують. Запропонуйте свою кандидатуру, і я буду вносити  в Верховній Раді, щоб за нього голосували. Ну, робіть що-небудь, ви ж нічого не робите. Але ви сподіваєтеся одним чином діяти, що ми переможемо на виборах, тоді призначимо своїх суддів. І це апріорі свідчить про те, що ми хочемо мати не суддю незалежного, який би служив би тільки Конституції, а мати політичний інструмент.

Таким чином, шановні народні депутати, після, під час перерви в мене відбулися консультації з лідерами різних політичних груп і фракцій. Ми порадилися і дійшли до такого рішення. Я прийняв таке рішення, рекомендую вам на розгляд. Враховуючи, що комітет не зібрався і не розглянув це питання, не виконав доручення Верховної Ради України, тому підтвердити доручення комітету розглянути проект постанови, а авторам і ініціаторам проекту постанови узгодити сам проект і, власне, з пояснювальною запискою. Це перше.

Друге. Дати доручення Науково-експертному і Юридичному управлінню дати заключення. І коли ці документи всі будуть, ми відповідно до процедури це питання розглянемо, тому що розглядати його з наскоку, ну, це буде тоді дискредитувати власне Верховну Раду України, шановні колеги.

Тому давайте, будь ласка, організовуйте роботу комітету. Я думаю, що це правильно.

Тепер наступні питання для включення до порядку денного. Ставиться на голосування… що? Що, що? Ну, будь ласка, запишіться, 3 хвилини, якщо є якісь питання. Обговорення чого? Обговорення чого? Запишіться, 3 хвилини, будь ласка. Ні, ні, ні, ні, запишіться. Будь ласка, записалися, так. Ярослав Сухий, будь ласка.

 

17:29:36

СУХИЙ Я.М.

Ярослав Сухий, Запоріжжя, фракція „Регіони України”.

Шановні колеги, я пропонував би всім зберігати спокій і закликаю до поміркованості. Іде нормальна робота сесії Верховної Ради України. Вона нічим не краща, не гірша. В кого болить живіт чи голова, той нехай вийде в коридор і поверещить там. Ви на мене не кричіть, я вже третій раз кажу, я вас в гробу бачив. Ні до чого тут словесна і юридична еквілібристика.

Є народні депутати України, і ніхто не має права перешкоджати нам в сесійній залі і визначатися шляхом голосування. Комітет комітетом, але я хочу звернути вашу увагу на інше. Немає нічого дивного в тому, що певна політична сила, кажучи словами  Леніна: „Партия  власти защищает своих мерзавцев». То ви хоч робіть це якось  юридично виважено чи толерантно.

І ще одне. Я напевно висловлю точку зору, думку багатьох народних депутатів України, нам потрібно продовжити сесію  хоча би на день-два в послідуючому, тому що є ряд принципових політичних питань, які ми просто зобов’язані розв’язати. Дякую.

 

ГОЛОВА. Анатолій Оржаховський, будь ласка.

 

17:30:46

ОРЖАХОВСЬКИЙ А.В.

Анатолій Оржаховський, фракція комуністів.

Володимир Михайлович, прошу передати слово Валентину Григоровичу Матвєєву.

 

ГОЛОВА. Валентин Григорович Матвєєв, будь ласка. 

 

17:30:53

МАТВЄЄВ В.Г.

Дякую, фракція комуністів,  Матвєєв.

Шановні колеги! Те що пан Головатий скомпрометував себе як один із головних правників в державі вже з самого початку своєї бурхливої, я б сказав діяльності, на поступ міністра юстиції України, всім добре відомо. Ще більш яскраво, в лапках безумовно, його талант розкрився в ці три дні після  відставки Верховною Радою Кабінету Міністрів.  Тому очевидно всім, крім його друзів  по  помаранчевому табору, така амбітна, цинічна, нервова, неврівноважена людина не може займати такий високий відповідальний пост.

Тому  Верховна Рада України повинна визначитися з цього питання, але  Володимир Михайлович, у нас є сумнів, що Комітет з правової політики збереться в найближчі 3-5 дні…

 

ГОЛОВА. Сергій Жижко, будь ласка.

 

17:31:59

ЖИЖКО С.А.

Прошу надати слово Борису Беспалому.

 

ГОЛОВА. Борис Беспалий.

 

17:32:06

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Борис Беспалий, „Наша Україна”. 

Шановний Володимир Михайлович!  Перш за все я вас все ж таки прошу дотримуватися Регламенту і Конституції і не коментувати виступів депутатів, тим більше заяв депутатських фракцій.

По-друге. Щодо присяги суддів Конституційного Суду, в тому випадку на який ви посилаєтесь, рік тому блокували  трибуну фракції і політичну відповідальність несуть за цю ситуацію, мабуть, ті фракції. В даному випадку, саме ви не включаєте це питання до порядку денного і тому відповідальність несе там, все ж таки, в даному випадку ви.

Тепер стосовно розгляду важливих питань, ми з цим абсолютно погоджуємось. „Наша Україна” якраз завжди наполягала на тому, щоб Верховна Рада розглядала суспільно важливі питання. Але ж саме створена комуналолігархічна більшість, почала якась політичні ігри навколо відставки уряду.

 

ГОЛОВА. Шановні депутати, шановні колеги, я хочу ще раз сказати і просив би шановних колег прочитати зміни до Конституції, де написано, що Голова Верховної Ради організує роботу Верховної Ради України. І я не коментую, а даю роз’яснення, тому що не треба пересмикувати і треба чітко викладати документи такі, які вони є. Але я думаю, що ви можете переконатися в тому, що я зацікавлений, що в нас був сформований Конституційний суд і судді були приведені до присяги. Хто ці питання блокує? Я думаю цілком очевидно із результатів участі в останньому голосуванні.

Ще одна новела, шановні колеги, я думаю, заслуговує на увагу і ми також обговорювали цю пропозицію про те, щоб нам завтра не закривати сесію, а то скажуть, що Верховна Рада прийняла рішення і відійшла в тінь. В нас є багато документів, тим більше, що Президент України наголосив, що потрібно розглянути десь в межах 30 документів. Я думаю, що нам треба на наступному тижні працювати в пленарному режимі, прийняти всі вичерпні рішення. Якщо буде потрібно, підправити уряд або деяких окремих членів Кабінету Міністрів, які ведуть розгнуздану кампанію, дають оцінку всім і вся, і поставити їх на місце. Я переконаний, що це буде зроблено.

Тому я пропоную, підготувати до завтра проект постанови про внесення змін до календарного плану проведення сесії з тим, щоб наступний тиждень був пленарний. І також для того, щоб вичерпне рішення прийняти по цій проблемі, на якій ми зациклились, я пропоную скликати засідання комітету і дати рекомендації Верховній Раді, Василь Васильович, як нам далі діяти. Немає заперечень? Дякую.

Тепер оголошується до розгляду питання. Шановні, ми з вами тільки що проводили консультації і домовились, що будемо працювати, давайте виконувати домовленості. Я прошу вас.

Я ставлю на голосування пропозицію, тим більше, що ми повинні розглянути президентські законопроекти. Я ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного проекту Постанови про заяву Верховної Ради України про прискорення укладення Угод між Україною та Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Казахстан відповідно до Закону України від 20.04.2004 року № 1683-4 про ратифікацію Угоди про формування Єдиного економічного простору. Реєстраційний номер 8432. Прошу, визначайтесь. Про включення до порядку денного.

Йде голосування.

 

17:36:11

За-176

Рішення не прийнято.

По фракціях, будь ласка. Так, Партія регіонів – 58, комуністів – 54, „Наша Україна” – 2, Народна партія – 16, Блок Тимошенко – 0, СПУ – 2, Народний блок – 21, СПУ – 18, Українська Народна Партія – 0, „Відродження” – 1, Народний Рух України, „Реформи і порядок” – нулі, Партія промисловців і підприємців – 1, „Єдина Україна” – 0, позафракційні – 3.

Я ставлю на голосування про включення до порядку денного проекту постанови про звернення Верховної Ради України про необхідність першочергового вкладення міждержавних угод, які мають відношення до позиції України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан відносно третіх держав для формування Єдиного економічного простору. Реєстраційний номер 8431.

Йде голосування.

 

17:37:19

За-141

Рішення не прийнято.

По фракціях, будь ласка. „Регіони  України” - 55, комуністів  – 56, „Наша Україна” – 0, Народна Партія – 9, Блок Тимошенко – 0, СПУ – 2, Народний блок – 6, СДПУ(о) – 10, Українська Народна Партія – 0, „Відродження” - 1, Народний Рух України, „Реформи і порядок” – 0, Партія промисловців і підприємців України – 1, „Єдина Україна” – 0, позафракційні – 1.

Будь ласка, запишіться 3 хвилини. Запитайте Рефата Чубарова, який хоче виступити. Ну, що я можу зробити? Микола Комар, будь ласка.

 

17:38:10

КОМАР М.С.

Сухому передайте! Сухому!

 

ГОЛОВА. Ярослав Сухий, будь ласка.

 

17:38:16

СУХИЙ Я.М.

Дякую. Ярослав Сухий, Запоріжжя, „Регіони України”.

Шановні колеги, останнім часом в засобах масової інформації з уст можновладців, високих урядовців дуже багато говориться про майбутній розвиток України, про економічну стабільність, про зміцнення нашого військового промислового комплексу, металургійного комплексу. Я не розумію, після тієї зради національних інтересів, коли ми попідписували цю муру газову, невже не зрозуміло, що нам потрібно шукати вихід з того тупика економічного, в якому ми опинилися. Цілком зрозуміло, що після того, що  сталося ми повинні  шукати союзників і шукати шляхів зміцнення наших позицій на європейських ринках. Таким засобом зміцнення наших позицій має бути безумовно розвиток співпраці з промисловими  підприємствами і з галузями народного господарства Росії та Білорусі.

Тому, я вважаю, що ми абсолютно, або хтось не зрозумів, про що йдеться, мова йшла про прийняття заяви і звернення.

 

ГОЛОВА. Георгій Пономаренко, фракція комуністів.

 

17:39:21

ПОНОМАРЕНКО Г.Г.

Прошу передати слово Віктору Мироненко.

 

ГОЛОВА. Віктор Миро ненко.

 

17:39:30

МИРОНЕНКО В.А.

Фракция коммунистов, Мироненко.

Уважаемый Владимир Михайлович, прошу поставить на голосовании вопросы о возвращении к голосованию по проекту 8432, 8432-1 о необходимости ускорения создания, реального создания, единого экономического пространства Украины, России, Беларуси, Казахстана, ведь Президент Ющенко, премьеры: Тимошенко, Ехануров, политики: Костенко, Мороз,  заявляли о том, что они за Единое экономическое пространство. А их фракции сейчас не голосуют, они не  поняли за что или же обманывают народ, сознательно дотягивая до выборов, чтобы потом прийти к власти и свернуть направленность на создание  Единого экономического пространства и отказаться вообще от дружеских отношений  с Россией, Белоруссией, Казахстаном, полностью подпасть под влияние   США.

Прошу поставить на голосование. Пусть народ поймет, кто вред постоянно прикрываясь патриотизмом, а кто действительно …

 

ГОЛОВА. Лілія Григорович, будь ласка.

 

17:40:33

ГРИГОРОВИЧ Л.С.

Лілія Григорович, фракція Віктора Ющенка „Наша Україна”.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати і виборці.

Ось уже 4 день ми працюємо в режимі парламентсько-президентської республіки. І тому я хочу зробити кілька зауважень про порушення Конституції.

Володимире Михайловичу, ніде в Конституції не сказано про те, що присягу конституційні судді повинні складати, коли їх оберуть всіх під гребіночку, наче  стахановців.  Вони можуть складати присягу в міру їх обрання. Це перше.  І я на цьому наголошую.

Друге. Я попросила не інтригувати український народ словами: ви хочете перемогти, а тоді обрати суддів. Бо переможе не блок  „Не ТАК”…. , бо переможуть ні ми, ні ви, а переможе український народ. А він таки точно обов’язково переможе так само, як рік тому він переміг на президентських виборах, відстоявши  своє право вибору.

 

ГОЛОВА.  Завдячуючи тим, кого ви так принизливо  зараз називаєте. В першу чергу переміг…

Шановні     народні депутати, ми обмінялися думками.

Рефат Чубаров, як виняток, будь ласка.

 

17:41:47

ЧУБАРОВ Р.А.

Дякую, дуже Володимире Михайловичу.

Я хотів би сказати наступне. Що останні події, пов’язані з шантажем з боку російської влади України, нарешті від тверезили українське суспільство від якихось  марних сподівань чи від тих стереотипів, які залишалися ще з радянських часів.

Але деякі наші колеги, явні лобісти Російської Федерації, все ще хочуть нав’язати нам тут в парламенті такі рішення, в яких би була зацікавлений тільки наш   сусід північний.

Тому, я думаю, що треба  вже, нарешті,  закінчити вже такий натиск деяких з боку  наших колег, і ті питання, які вже, я вже забувся, вже десятий  раз чи пятнадцятий   не отримують   підтримку народних депутатів України, зокрема, щодо ЄЕПу, щодо інших  моментів  труба вже не виносити в зал. І, я думаю, що зараз вже  знову ж таки за останніми подіями буде інвентаризація всіх питань …

 

ГОЛОВА.  Дякую.

Шановні колеги!  Ми обмінялися думками. Давайте таким чином. Зараз ще  раз пройдемо, щоб вже всі  заспокоїлися, оскільки ми поверталися неодноразово  до всіх питань і  підемо далі.

Я прошу уваги. Я поставлю на голосування. Хто за те, щоб повернутися до розгляду законопроектів 8431, 8432. Прошу, визначайтеся.

 

17:43:31

За-132

Рішення не прийнято.

Шановні народні депутати! Прошу уваги! Я ставлю на голосування про включення до порядку денного  проект Закону про внесення змін до Закону України  „Про  статус депутатів місцевих рад” (щодо недоторканності), реєстраційні номери  7732, 7732-1, 7732-2, 7732-3, 7732-4, 7732-5, 7732-6, 8279. Прошу визначатися.

 

17:44:23

За-151

Рішення не прийнято.

По фракціях, будь ласка.

„Регіонів України”,  комуністів – 0,  „Наша Україна” – 40, Народна партія – 0,  Блок Тимошенко – 26 , СПУ- 23,  Народний блок  – 0, СДПУ(о) – 0, Української Народної  Партії  - 18, „Відродження” – 10,  Народний Рух України - 16, „Реформи і порядок” - 12,    Партія  промисловців і підприємців -  1,  „Єдина Україна” – 0, Позафракційні – 5.

Шановні колеги, я ставлю, прошу уваги, хто за те, щоб повернутися до розгляду проекту закону про внесення змін до Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” (щодо недоторканості), реєстраційні номери 7732, 7732-1, 7732-2, 7732-3, 7732-4, 7732-5, 7732-6, 8279, прошу визначатись.   

 

17:45:40

За-158

Рішення не прийнято.

 

ГОЛОСИ З ЗАЛУ. По фракціях!

 

ГОЛОВА.  По фракціях, будь ласка.

"Регіони" і комуністів - нулі, "Наша Україна" - 37, Народна партія - 0, Блок Тимошенко - 33, СПУ - 24,  Народний блок, СДПУ(о) - 0, Українська Народна партія - 18, „Відродження” – 11, Народний Рух України – 16, „Реформи і порядок” - 12, Партія промисловців і підприємців - 1, „Єдина Україна” – 0,  позафракційні - 6.

Шановні народні депутати, тепер ставиться на голосування пропозиція про включення до порядку денного проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження максимального розміру пенсій. Реєстраційний номер 8545-1, проект Кабінету Міністрів. Прошу визначатись. Зараз іде голосування. Я вже оголосив, тоді будемо…

 

17:47:02

За-128

Рішення не прийнято.

Петро Степанович Цибенко -  голова комітету, будь ласка. Мікрофон, будь ласка,

 

17:47:13

ЦИБЕНКО П.С.

Спасибі.

Фракція комуністів, голова Комітету у справа пенсіонерів, ветеранів та інвалідів.

Володимире Михайловичу,    давайте не робити вигляд, що ми не розуміємо, що відбувається. Законопроект під номером 8445, і я є його автором, одним із авторів, і ми подавали цей документ раніше, і тире один зявився через день чи через два, ми висмикуємо один законопроект і говоримо: „Ось, це президентський законопроект”. Вибачте, депутатська ініціатива була раніше, з точки зору реєстрації цього документу.

Тому я б хотів привернути вашу увагу. Володимире Михайловичу, я до вас звертаюся! Тим самим я і хотів привернути вашу увагу про те, що мають розглядатися обидва законопроекти, а не один, висмикнутий із переліку законопроектів.

Тому я прошу цей документ поставити повторно на голосування. Фракція буде підтримувати в разі, якщо будуть розглядатися два законопроекти.

 

ГОЛОВА. Справа в тім, Петро Степанович, шановні колеги, мені дали щойно уточнення, що тут два законопроекти: 8445 – депутатів і 8445-1 – урядовий. Оскільки вони альтернативні, то ми тоді зараз ще раз поставимо на голосування: про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження максимального розміру пенсій, реєстраційні номери 4445, 4445-1. Прошу визначатися.

 

17:49:01

За-187

Рішення не прийнято.

По фракціях, будь ласка. «Регіони України» - 12, комуністів – 56, Народна партія – 1, „Наша Україна» - 40, Блок Тимошенко – 18, СПУ – 15, Народний Блок – 0,  СДПУ(о) – 4, Українська Народна Партія – 15, „Відродження” – 1, Народний Рух України - 14, „Реформи і порядок” – 7, Партія промисловців і підприємців України – 1, „Єдина Україна” – 0, „Позафракційні” –  3.

Переходимо до розгляду прийняття рішень з обговорених питань Да,  оголошується до розгляду проект Постанови про  інформацію Кабінету Міністрів про стан та перспективи охорони памяток культурної спадщини  України. Доповідач Танюк Лесь Степанович, будь ласка.

Шановні колеги, ви знаєте, що ми обговорювали це питання, було внесено ряд пропозицій проект доопрацьований. Доповість коротко про новації, які були доповнені, Михайло Косів.

 

17:50:16

КОСІВ М.В.

Шановні колеги народні  депутати, і справді, ми дуже ретельно переглянули всі пропозиції, які були від народних депутатів України. Можете перевірити текст, усі вони тут зазначені. Я думаю, що немає потреби широко обговорювати цю постанову, вона, так би мовити, тут узгоджена і я думаю, що варто за неї одностайно проголосувати, про що вас прошу.

 

ГОЛОВА. Толочко Петро Петрович, будь ласка, мікрофон, потім Терен з мотивів голосування.

 

17:51:00

ТОЛОЧКО П.П.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги, я просив би виключити із цієї постанови третій пункт, як абсолютно не грамотний і некоректний, це: провести моніторинг діяльності утворених, за сприянням Інституту археології та місцевих органів влади організації науково-рятівної  служби і так дальше. По-перше, такого немає, а по-друге, ми пишемо, що це зроблено по Закону, згідно з законом. А якщо згідно з Законом, то навіщо тоді  робить? Що давайте чорним  чорним археологам дамо це все на відкуп. І взагалі тенденція нашого комітету по культурі і духовного відродження викликає дуже великий сумнів в їхній щирості.

Я прошу виключити цей абзац.

 

ГОЛОВА.  А який пункт це?

 

ТОЛОЧКО П.П. Це три три.

 

ГОЛОВА.  Три три. Провести моніторинг... 

Давайте таким чином, шановні колеги,  зараз поставимо на голосування про прийняття за основу, а потім пропозицію Петра Петровича. Добре?

Терен, будь ласка. А потім Пономаренко.

 

17:52:15

ТАРАН В.В.

Віктор Терен, блок Юлії Тимошенко.

Шановні колеги,  я хотів би нагадати, трохи далі піти і нагадати слова Адама Міцкевича про те, що майбутнє нації визначається по тому, як вона ставиться до культурної своєї спадщини. І я хотів би нагадати про те, як нищилися пам’ятники за часів комуністичного режиму, де коли зривалися Успенський собор і всі інші, і Десятинна церква Мазепи, і як за кучмівського режиму в кінотеатрі „Заграб” судили і в тому числі нашого колегу Андрія Шкіля.

Але я до чого веду. Сьогодні однозначно наша фракція буде це підтримувати. Але я хотів би все-таки нагадати слова Оксани Забужко, нашої прекрасної української письменниці, що сьогодні помаранчева влада, в тому числі і я, я себе вважаю причетним до Помаранчевої революції, залишилася в помаранчевих одностроях, під якими  брудна білизна минулого сторіччя.

Мається на увазі те, і я хотів би, що це почув уряд, що мається на увазі, що потрібна державна стратегія духовного відродження України. Саме державна стратегія, а не латання дірок. Дякую.

 

ГОЛОВА.  Георгій Пономаренко.

 

17:53:26

ПОНОМАРЕНКО Г.Г.

Пономаренко, фракція комуністів.

Володимире Михайловичу, я хотів би нагадати авторам проекту, що у бюджеті на 2006 рік передбачено, здається, 40 мільйонів для будівництва транспортної магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі.

Автори пропонують повторні екологічні, санітарно-гігієнічні експертизи провести, які ставлять хрест на цьому будівництві. Я хотів би, щоб хтось з них поїхав і пожив в Запоріжжі без оцих мостів.

І друге, до пункту 5.2, тут пропонується в урочищі Гончарі-Кожум’яки створити національний парк „Київська Русь”. Я не знаю, чи знають автори, що там уже четвертий рік будується елітне житло, десь по декілька десятків у.е. за квадратний метр? Так може, якщо створювати цей парк, так його назвати тоді „Дворянське гніздо”?

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, ми обмінялися думками. Я зараз ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради України „Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан та перспективи охорони пам’яток культурної спадщини України”, реєстраційний номер 8671. Прошу визначатися.

 

17:55:10

За-131

Рішення не прийнято.

Я думаю, давайте, я просив би тоді комітет з урахуванням думок, які тут прозвучали, внести певні уточнення, доопрацювати з тим, щоб ми могли прийняти проект постанови.

Оголошується до розгляду Проект Постанови про рекомендації парламентських слухань з питань співробітництва України та Німеччини. Сергій Володимирович Шевчук, Голові підкомітету Комітету з питань європейської інтеграції, будь ласка.

 

17:55:42

ШЕВЧУК С.В.

Шановні колеги, шановний Володимир Михайлович, протягом минулого року відбулися досить інтенсивні міжпарламентські стосунки між Верховною Радою України і Бундестагом Німеччини. Спочатку в Берліні німецькі парламентарі провели дні  в Україні з участю наших колег народних депутатів України.

А в кінці минулого року вперше відбулися подібні слухання, парламентські слухання з питань співробітництва України і Німеччини. В парламентських слуханнях прийняли участь, як народні депутати, так і політики, керівники громадських організації України, Німеччини, дипломати. І подібні слухання викликали великий інтерес в українському  суспільстві. І Комітет  з питань євроінтеграції отримав досить багато звернень від органів місцевого самоврядування, що мають партнерські стосунки між містами, територіями України і Німеччини, від господарюючих суб’єктів, які мають комерційні  стосунки, від представників діаспори України і Німеччини.

Важливість цього заходу полягало в тому, що, як відомо, в Німеччині відбулися вибори і ці слухання відбувалися якраз після виборів, нове керівництво Німеччини зацікавлено в більш інтенсивних стосунках з Україною.

В проекті, який вам пропонується, передбачено практично всі питання, які піднімалися під час парламентських слухань. А це питання, які стосуються і  освіти, навчання, обміну студентів і  господарської діяльності, питання екології, питання доступу інвестицій до української економіки, питання культурно-мистецького напрямку і  багатьох інших.

Таким чином, автори законопроекту, а це представники різних політичних груп і партій, а також керівники міжпарламентської групи Україна, Німеччина постаралися узагальнити ті пропозиції і  пропонують вашій увазі проект постанови про рекомендації парламентських слухань з питань співробітництва України, Німеччини пропонується розглянути і затвердити їх.  Спасибі.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, якщо немає інших застережень і заперечень, я ставлю на голосування пропозицію комітету. Про прийняття проекту Постанови Верховної Ради України „Про рекомендації парламентських слухань з питань співробітництва України та Німеччини”. Реєстраційний номер 8613. Прошу голосувати.

 

17:58:39

За-223

Шановні колеги, я прошу уваги, це вже йдеться не про Україну, а про співпрацю деяких питань, які стосуються парламентських взаємин України і Німеччини. Я ставлю на голосування про повернення до розгляду проекту постанови. Реєстраційний номер 8613. Прошу голосувати.

 

17:59:13

За-272

Повернулися до розгляду.

Я ставлю на голосування про схвалення проекту постанови, як постанови, „Про рекомендації парламентських слухань з питань співробітництва України та Німеччини”. Реєстраційний номер 8616. Прошу голосувати.

 

17:59:41

За-288

Постанову прийнято.

Оголошується до розгляду проект постанови „Про інформацію Кабінету Міністрів України „Про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи щодо її зниження”. Реєстраційний номер 8672.

Шановні колеги, ми, пам’ятаєте, у вівторок розглядали цей документ, прийняли рішення щодо оцінки діяльності в цьому плані Кабінету Міністрів, доопрацювали з урахуванням ваших  зауважень. У нас є всі підстави поставити на голосування цей проект.

Я ставлю на голосування проект Постанови Верховної Ради України про інформацію Кабінету Міністрів  України про стан захворюваності населення України на інфекційні хвороби та заходи щодо її зниження. Для прийняття в цілому як постанови, реєстраційний номер 8672, прошу голосувати. За основу ми приймали у вівторок. В цілому треба.

Йде голосування.

 

18:00:52

За-227

Постанову прийнято.

Шановні народні депутати, вечірнє засідання  оголошую закритим. Завтра ми продовжуємо роботу в пленарному режимі за розкладом на п’ятницю о 10-ій годині.

Інформацію, шановні колеги, вона є. Я зараз попорошу, щоб її перевірили Науково-експертне і юридичне управління і завтра вам оприлюднимо, бо це інформація власне від комітету. Я можу вам її розмножити і передати так, зараз, але я хотів би, щоб подивилися юристи наші на цей документ. Зараз зайдете, я вам примірник дам. Добре.

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку